source: josm/trunk/data/sk.lang@ 3452

Last change on this file since 3452 was 3452, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 201.7 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 # Objekty
5 5 % z východu:
6 6 % zo severu:
7 7 (# požiadavky neznáme)
8 8 (1 požiadavka)
9 9 (Kód={0})
10 10 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
11 11 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
12 12 -----
13 13 (URL bolo:
14 14 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
15 15 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
16 16 (Čo to má znamenať?)
17 17 (v rade {0}, stĺpec {1})
18 18 (deaktivované)
19 19 (žiadny objekt)
20 20 (žiadny)
21 21 (voliteľný)
22 22 ({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} ...
23 23 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
24 24 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
25 25 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
26 26 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
27 27 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
28 28 ({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...
29 29 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
30 30 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
31 31 * Jeden označený bod, alebo
32 32 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
33 33 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
34 34 ... iný druh prepravy
35 35 ... odkazy na relácie
36 36 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
37 37 -----
38 38 -----
39 39 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
40 40 -----
41 41 -----
42 42 -----
43 43 </p><p>Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.<p></html>
44 44 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
45 45 <anonymné>
46 46 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
47 47 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
48 48 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
49 49 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
50 50 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
51 51 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
52 52 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
53 53 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
54 54 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
55 55 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
56 56 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
57 57 -----
58 58 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
59 59 <b>úloha: </ b> ... - Objekt s danou úlohou vo vzťahu
60 60 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
61 61 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
62 62 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
63 63 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
64 64 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
65 65 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
66 66 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
67 67 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
68 68 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
69 69 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
70 70 <b>{0}</b> vypnuté objekty
71 71 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
72 72 -----
73 73 <rôzne>
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
78 78 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
79 79 <h2>Aktívny filter</h2>
80 80 -----
81 81 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
82 82 <html>''{0}'' nie je platná OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
83 83 <html> <body> <p class="warning-body"> <strong>Upozornenie: </strong> Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza <strong>nešifrované</strong> v každej žiadosti zaslanej na server OSM. <strong> Nepoužívajte cenné hesla. </strong></p></body></html>
84 84 <html> <body> Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.</ body> </ html>
85 85 <html><h3>Vymazať súbor {0} z disku?<p>Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!</h3></html>
86 86 <html><h3>Existujú staré zálohy súborov v adresári obrázkov!</h3>
87 87 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
88 88 <html><p class="warning-header">Obsah pomoci pre chýbajúcu tému pomoci</p><p class="warning-body"> Obsah pomoci pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nie je už dostupná. Je to chýbajúce v oboch vašich miestnych jazykoch ({1}) a aj v angličtine.<br><br>Pomôžte prosím pri zlepšení systému pomoci JOSMu a doplňte chýbajúce informácie. Oboje môžete upraviť pre <a href="{2}">tému pomoci vo vašom miestnom jazyku ({1})</a> a v <a href="{3}">táme pomoci v angličtine</a>.</p></html>
89 89 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
90 90 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
91 91 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
92 92 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
93 93 <html>Okrem iného môžete vložiť <strong>adresu dlaždíc</strong> pre jednotlivé dlaždice vo formáte<i>zoomlevel/x/y</i>, i.e. <i>15/256/223</i>. Adresa dlaždíc vo formáte <i>zoom,x,y</i> alebo <i>zoom;x;y</i> sú tiež platné.</html>
94 94 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
95 95 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
96 96 <html>Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal. <br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
97 97 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo. <br> Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . </ html>
98 98 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo. <br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
99 99 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
100 100 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.</html>
101 101 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
102 102 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
103 103 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
104 104 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
105 105 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</ Html>
106 106 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal <br> nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením: <br> <strong> Kód chyby: <strong> {1} <br> <strong> Chybové hlásenie (nepreložené) </ strong>: {2} </ HTML>
107 107 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
108 108 <html> Nemôžem nahrať plugin {0}, pretože plugin <br> hlavnej triedy''{1}'' nebol nájdený. <br> Odstrániť z nastavení?
109 109 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
110 110 <html> Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
111 111 <html> Nemôžem čítať. <br> Chyba je: <br> {0} </ html>
112 112 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
113 113 -----
114 114 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
115 115 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
116 116 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
117 117 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.</em></html>
118 118 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
119 119 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
120 120 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
121 121 <html> Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe <br> na JOSM. </ html>
122 122 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
123 123 <html> Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''<br> s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete <br> mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. </ Html>
124 124 <html> Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny <br>nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup. <br> Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. </ html>
125 125 <html> Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera. <br> Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. </ html>
126 126 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
127 127 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
128 128 <html>Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný. <br> <br> Detaily (nepreložené): {0} </ html>
129 129 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
130 130 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
131 131 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
132 132 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
133 133 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
134 134 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
135 135 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
136 136 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
137 137 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
138 138 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
139 139 <html> Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale <br> skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server <br> URL a vaše pripojenie k internetu. </ Html>
140 140 <html> Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. </ html>
141 141 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
142 142 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
143 143 <html> JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM. <br> Autorizačný prístup je: </ html>
144 144 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty. <br> Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. </ html>
145 145 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
146 146 <html> JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong> {0} </ strong> <br> Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>
147 147 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte <br>''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. </html>
148 148 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
149 149 <html>Vrstva ''{0}'' obsahuje konflikt pôvodných<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť nevyriešený.</html>
150 150 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
151 151 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
152 152 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
153 153 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
154 154 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
155 155 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
156 156 <html>Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej<br>upravovanej vrstve ''{1}''.</html>
157 157 <html> Kliknite prosím na <strong>{0} </ strong> načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.</ html>
158 158 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
159 159 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
160 160 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
161 161 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času<br>požiadavka na konkrétny časový rozsah.</html>
162 162 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky <br>požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
163 163 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
164 164 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
165 165 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných otázok</strong>.Vybrať <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
166 166 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
167 167 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
168 168 <html> Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}. <br> Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. </ Html>
169 169 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
170 170 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
171 171 <html> Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
172 172 <html> Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
173 173 <html> Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM. <br> JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne <br> automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. </ html >
174 174 <html> Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM. <br> JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez <br> autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači <br> overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. </ Html>
175 175 <html> Zvoľte pre zobrazenie iba zákazy odbočenia vzťahujúce sa k objektu v súčasnom výbere. <br> Zrušte zobrazenie všetkých zákazov odbočenia v aktuálnom súbore dát. </ html>
176 176 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
177 177 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
178 178 <html>Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.<br>Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.</html>
179 179 <html>Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.<br>Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
180 180 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
181 181 <html> Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu </ html>
182 182 <html> Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup </ html>
183 183 <html> Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup </ html>
184 184 <html> Úspešne použitý autorizačný prístup' '{0}'' pre <br> prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.</ html>
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
188 188 <html>Aktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.<br>Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa.</html>
189 189 <html> Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril. <br> V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť <br> vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. </ html>
190 190 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
191 191 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
192 192 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
193 193 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}<br>pre užívateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.</html>
194 194 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
195 195 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
196 196 <html>odvodená relácia<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
197 197 <html> Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
198 198 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
199 199 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
200 200 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
201 201 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
202 202 <html> Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.</html>
203 203 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
204 204 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
205 205 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
206 206 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
207 207 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
208 208 <html> Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou. <br> JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. </ Html>
209 209 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie pre nahratie {0} objektov. Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
210 210 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
211 211 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
212 212 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
213 213 <html>Nie sú ďalšie pripojené cesty na stiahnutie. <br>Bol zistený potenciálny duplicitný bod z práve vybraných bodov, hoci. <br>Aktuálne vybraný bod je ''{0}''< br> Potenciály duplicitný bod je ''{1}''<br> Spojiť duplicitné body na aktuálne vybraný bod a pokračovať v sťahovaní? </ html>
214 214 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
215 215 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
216 216 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
217 217 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
218 218 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
219 219 <html>Tento zákaz odbočenia bol zmenený mimo editora. <br> Nemôžete použiť vaše zmeny a pokračovať v úprave. <br> Chcete spôsobiť konflikt a zatvoriť editor? </html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
223 223 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
224 224 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
225 225 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
226 226 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
227 227 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
228 228 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
229 229 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>e.g. displej GPS prístroja</html>
230 230 <html> Použite predvolené URL OSM servera (<strong>{0}</strong>) </html>
231 231 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
232 232 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
233 233 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
234 234 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
235 235 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
236 236 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
237 237 <html> Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na <strong> {0} </ strong> prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. </ Html>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 <p><b>{0}</b> skryté objekty
252 252 <p>Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo <b>reštartovať</b> JOSM po vykonaní týchto zmien.</p>
253 253 <p>Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete <b>reštartovať</b> JOSM, aby sa zmeny prejavili.</p>
254 254 <p> Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne. </p>
255 255 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
256 256 <p> Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA.</p>
257 257 -----
258 258 -----
259 259 <strong> Upozornenie: </ strong> Heslo je prevedené <strong> raz </ strong> v textovej forme na webových stránkach OSM. <strong> Nepoužívajte </ strong> citlivé heslo na OSM server poskytuje šifrovaný komunikačný kanál (HTTPS).
260 260 <u>Špeciálne ciele:</u>
261 261 <nedefinované>
262 262 > dole
263 263 > hore
264 264 A Podľa vzdialenosti
265 265 A Podľa času
266 266 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
267 267 Meno:* preklad je chýbajúci.
268 268 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
269 269 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
270 270 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
271 271 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
272 272 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
273 273 Zákaz odbočenia musí deklarovať typ obmedzenia. Prosím, vyberte typ v Základnom Editore.
274 274 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>z</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
275 275 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>na</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
276 276 -----
277 277 Verzia API: {0}
278 278 Opustená železnica
279 279 Prerušiť
280 280 Zrušiť spojovanie
281 281 -----
282 282 -----
283 283 Prerušte úpravy a zatvorte dialógové okno
284 284 O programe
285 285 O programe JOSM...
286 286 Prijať autorizačný prístup
287 287 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
288 288 Prístup
289 289 Autorizačný prístup
290 290 Kľúč autorizačného prístupu:
291 291 Skrytý autorizačný prístup:
292 292 URL autorizačného prístupu:
293 293 Ubytovanie
294 294 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
295 295 Prístupové alebo vernostné karty
296 296 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
297 297 Presnosť:
298 298 Akcia
299 299 Parametre akcie
300 300 Akcie
301 301 Aktivovať
302 302 -----
303 303 Aktivovať vybratú vrstvu
304 304 Aktívne štýly
305 305 Aktuálny
306 306 Pridať
307 307 Pridať JOSM Plugin popis URL.
308 308 Pridať bod...
309 309 Pridať vlastnosti
310 310 Pridať Rectified Image
311 311 Pridať "source=..." do položiek?
312 312 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
313 313 Pridať komentár
314 314 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
315 315 Pridať novú cestu pre ikony
316 316 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
317 317 Pridať novú vrstvu obce
318 318 Pridať nový bod do existujúcej cesty
319 319 Pridať nový zdroj do zoznamu.
320 320 Pridať novú značku
321 321 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
322 322 -----
323 323 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
324 324 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
325 325 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
326 326 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
327 327 Pridať OSM cesty s funkciou ''z''
328 328 Pridať OSM cesty s funkciou ''na''
329 329 Pridať prázdnu značku
330 330 Pridať informáciu o autorovi
331 331 Pridať konflikt pre ''{0}''
332 332 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
333 333 Pridať filter
334 334 Pridať mriežku
335 335 Pridať do editora
336 336 Pridať chýbajúcu značku
337 337 Pridať novú vrstvu
338 338 Pridať bod
339 339 Pridať bod do cesty
340 340 Pridať bod do cesty a spojiť
341 341 Pridať bod {0}
342 342 Pridať reláciu {0}
343 343 Pridať routing layer
344 344 -----
345 345 -----
346 346 Pridať chýbajúcu značku {0}={1}
347 347 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
348 348 -----
349 349 Pridať cestu {0}
350 350 Pridať body na všetky priesečníky
351 351 -----
352 352 Interpolácia adries
353 353 Adresy, čísla domov.
354 354 Adresy
355 355 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
356 356 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
357 357 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
358 358 Nastaviť WMS
359 359 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
360 360 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
361 361 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
362 362 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
363 363 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
364 364 -----
365 365 Administratívne
366 366 -----
367 367 Rozšírené
368 368 Rozšírené OAuth parametre
369 369 Pokročilé vlastnosti OAuth
370 370 Pokročilé voľby
371 371 Rozšírené info objektov
372 372 -----
373 373 -----
374 374 Lanovka
375 375 -----
376 376 Poľnohospodársky
377 377 Letisko
378 378 Letisko, pozemné
379 379 Alkohol
380 380 Zarovnať body do kruhu
381 381 Zarovnať body na priamku
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 -----
389 389 Všetko
390 390 -----
391 391 Všetky formáty
392 392 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
393 393 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
394 394 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
395 395 Ťažobný priestor
396 396 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
397 397 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
398 398 Povoliť čítanie vašich preferencií
399 399 Povoliť nahrávať GPS stopy
400 400 Povoliť nahrávať mapové dáta
401 401 Povoliť zapisovať vaše preferencie
402 402 Povolená prevádzka:
403 403 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
404 404 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
405 405 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
406 406 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
407 407 -----
408 408 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
409 409 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
410 410 -----
411 411 Alfa kanál
412 412 Abecedne
413 413 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
414 414 Horská chata
415 415 Už sa zúčastňujú konfliktu
416 416 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
417 417 Tiež zahŕňať v hľadaní neúplné a odstránené objekty.
418 418 Tiež premenovať súbor
419 419 Prípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:
420 420 Vždy aktualizovať bez opýtania
421 421 Vybavenosť (Amenities)
422 422 -----
423 423 Počet káblov
424 424 Počet sedadiel
425 425 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
426 426 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
427 427 OSM plugin pre editáciu zákazu odbočenia.
428 428 -----
429 429 OSM cesta s funkciou <tt>z</tt>, je potrebná v zákaze odbočenia.
430 430 OSM cesta s funkciou <tt>na</tt>, je potrebná v zákaze odbočenia.
431 431 Prázdna hodnota vymaže tag.
432 432 Nastala chyba v plugine {0}
433 433 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
434 434 Nastala chyba : {0}
435 435 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
436 436 Došlo k neočakávanej výnimke. <br> Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM <br>, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.
437 437 Nastala neznáma chyba
438 438 Uhol
439 439 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
440 440 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
441 441 Použiť
442 442 Použiť zmeny
443 443 Použiť predvolené
444 444 Použiť rozhodnutie
445 445 Použiť Funkciu
446 446 Použiť Funkciu:
447 447 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
448 448 Použite úpravy a zatvorte dialógové okno
449 449 Použiť vyriešený konflikt
450 450 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
451 451 Použiť zvolené zmeny
452 452 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
453 453 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
454 454 Použiť súčasnú aktuálizáciu
455 455 Použiť adresu dlaždice
456 456 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
457 457 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
458 458 Použiť?
459 459 Pristávacia plocha
460 460 -----
461 461 Archeologické nálezisko
462 462 Lukostreľba
463 463 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
464 464 Ste si istý?
465 465 Oblasť
466 466 -----
467 467 Oblasť okolo miesta
468 468 Kultúrne stredisko
469 469 Umelecké dielo
470 470 Spýtať sa pred aktualizáciou
471 471 Pridružiť s využitím ulice:
472 472 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
473 473 Atletika
474 474 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
475 475 Atrakcia
476 476 -----
477 477 Zvuk
478 478 Audio zariadenie nedostupné
479 479 Nastavenia zvuku
480 480 Zukové značky z {0}
481 481 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
482 482 -----
483 483 Audiosprievodcovia
484 484 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
485 485 -----
486 486 Overenie totožnosti
487 487 Overenie s dodaním užívateľského mena a hesla
488 488 Overovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
489 489 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
490 490 Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...
491 491 Overenie totožnosti
492 492 Autentifikácia zlyhala
493 493 Autentifikácia zlyhala
494 494 Autor
495 495 Autor: {0}
496 496 Autentifikácia zlyhala
497 497 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
498 498 Autorizačná URL:
499 499 Povoliť teraz
500 500 Povoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...
501 501 Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...
502 502 Autori (spracovatelia)
503 503 -----
504 504 -----
505 505 Automatické získavanie
506 506 Automatické zväčšenie:
507 507 Automatický stred (Auto-Center)
508 508 -----
509 509 -----
510 510 Automatické ukladanie LiveData
511 511 Automatické nahratie Dlaždíc:
512 512 Bankomat
513 513 Automatické sťahovanie
514 514 Automatická úprava značiek (tag)
515 515 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
516 516 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
517 517 Automaticky vyberie prvú WMS vrstvu, ak existuje viac vrstiev pri zachytávaní(grabovaní).
518 518 Dostupný
519 519 Dostupné úlohy
520 520 Dostupné štýly (z {0})
521 521 -----
522 522 B Podľa vzdialenosti
523 523 B Podľa času
524 524 -----
525 525 Hniezdo záchrany
526 526 Späť
527 527 Oreradlo chrbta (Backrest)
528 528 Chybná požiadavka
529 529 Chlieb a pečivo
530 530 Banka
531 531 Bar (výčap)
532 532 Prekážka (Barriers)
533 533 Bejzbal
534 534 Základný
535 535 Basin (Kotvisko pre lode)
536 536 Basketbal
537 537 Batérie
538 538 Bojisko
539 539 Záliv
540 540 Pláž
541 541 Signál (rádiomaják)
542 542 Lavička
543 543 Nápoje
544 544 Bikubicky (pomalé)
545 545 Bicykel
546 546 Bicykle
547 547 Záhradná reštaurácia
548 548 -----
549 549 Bicyklový obchod
550 550 Bilineárne (rýchle)
551 551 Bio nafta
552 552 Prázdna vrstva
553 553 Balvan (Block)
554 554 -----
555 555 Informačný panel s radami (board content)
556 556 Lodenica
557 557 Stĺpik
558 558 Kníhkupectvo
559 559 Záložky
560 560 Hraničná kontrola
561 561 Botanický názov
562 562 -----
563 563 Bowling na tráve
564 564 Hranice
565 565 -----
566 566 Hraničné kamene
567 567 -----
568 568 -----
569 569 Ohraničujúcí box
570 570 Hranice
571 571 Bowling
572 572 Most
573 573 Broken tagging preset "{0}-{1}" - počet položiek na zobrazení hodnôt, musí byť rovnaký ako v hodnotách
574 574 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
575 575 Prechádzať
576 576 Prezerať mapu s ľavým tlačidlom
577 577 Nárazník
578 578 Správy o chybách
579 579 Zoznam chýb
580 580 Budova
581 581 Stavebné riešenie(Building address)
582 582 -----
583 583 Budovy, stavby
584 584 Šírka budovy:
585 585 Budovy, kryty, podzemné stavby
586 586 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
587 587 Autobusová linka
588 588 Autobusové nástupište
589 589 Autobusová stanica
590 590 Autobusová zastávka
591 591 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
592 592 Mäsiareň
593 593 C Podľa vzdialenosti
594 594 C Podľa času
595 595 CNG (Stlačený zemný plyn)
596 596 Kabínková lanovka
597 597 Cache chýb formátov
598 598 Cache chýb v Lambert Zóne
599 599 Katastrálne(Fr) sekcie a podsekcie
600 600 -----
601 601 -----
602 602 CadastreGrabber: Nedovolená url.
603 603 Kaviareň
604 604 Kalibračné súbory
605 605 Otvoriť editor relácií
606 606 Otvoriť editor relácií pre vybratú reláciu
607 607 Táborisko
608 608 Stanový tábor
609 609 Nedá sa kresliť mimo svet.
610 610 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
611 611 -----
612 612 Prieplav
613 613 Zrušiť
614 614 Zrušiť a návrat do editora
615 615 -----
616 616 Zrušiť overenie
617 617 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
618 618 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
619 619 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
620 620 Zušiť operáciu
621 621 Zrušiť ukladanie a najskôr začať riešenie zostávajúcich otázok
622 622 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
623 623 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
624 624 Prerušiť nahrávanie
625 625 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
626 626 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
627 627 Nemožno pridať objekt ''{0}'' ako člena relácie, pretože je odstránená, alebo neviditeľné vo vrstve ''{1}''
628 628 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
629 629 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
630 630 Nemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
631 631 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
632 632 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''
633 633 Nemožno nájsť objekt s id ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
634 634 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
635 635 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
636 636 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
637 637 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
638 638 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
639 639 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
640 640 Nemožno otvoriť nové sedenie klienta.\nServer je v údržbe alebo dočasne preťažený.
641 641 Nemožno umiestniť budovy mimo Zeme.
642 642 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
643 643 Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymný
644 644 Nemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.
645 645 Nemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''
646 646 Nemožno otočiť!
647 647 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
648 648 Kanoistika
649 649 Plechovky
650 650 Kapacita
651 651 Kapacita (celková)
652 652 Nahrať GPS Stopu
653 653 Vozidlo
654 654 Obchod s autami
655 655 Kemping pre obytné prívesy
656 656 Hotovosť
657 657 Hrad
658 658 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
659 659 Vstup do jaskyne
660 660 Cintorín
661 661 Vycentrovať (Center Once)
662 662 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
663 663 Stredový pohľad
664 664 Sedačková lanovka
665 665 Chata
666 666 Zmeniť vlastnosti
667 667 Zmeniť smer?
668 668 Zmeniť umiestnenie
669 669 Zmeniť bod {0}
670 670 Zmeniť reláciu
671 671 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
672 672 Zmeniť reláciu {0}
673 673 Zmena rozlíšenia
674 674 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
675 675 Prejdite do Základného Editora a vyberte OSM cestu
676 676 Zmeniť hodnoty ?
677 677 Zmeniť cestu {0}
678 678 Zmenené body z {0}
679 679 Zmenový súbor
680 680 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
681 681 Zmenový súbor ID:
682 682 Panel riadenia zmenového súboru
683 683 Manažér zmenového súboru
684 684 Zmenový súbor zavretý
685 685 Poznámka zmenového súbor:
686 686 Očakávané ID zmenového súboru
687 687 Zmenový súbor id:
688 688 Info súboru zmien
689 689 Zmenový súbor je plný
690 690 Súbor zmien {0}
691 691 Súbory zmien
692 692 Zmena klávesových skratiek manuálne.
693 693 Kontrola pre FIXMES.
694 694 Kontrova na servery
695 695 Kontrola vlastností kľúčov.
696 696 Kontrola hodnôt vlastností.
697 697 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
698 698 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
699 699 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
700 700 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
701 701 Chyby v kontrolnom súčte:
702 702 Lekáreň
703 703 Odvodená relácia
704 704 -----
705 705 -----
706 706 Vybrať
707 707 Zvoľte farbu
708 708 Zvoľte farbu pre {0}
709 709 Zvoľte preddefinovanú licenciu
710 710 Vybrať hodnotu
711 711 Vybrať z...
712 712 Vyberte typ objektu OSM
713 713 Vybrať server pre vyhľadávanie:
714 714 Veľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''
715 715 Kostol
716 716 Kino
717 717 Mesto (city)
718 718 Hranica mesta/obce
719 719 Mestské hradby
720 720 Názov mesta
721 721 Mesto:
722 722 Občianske
723 723 Typ triedy
724 724 Vyčistiť
725 725 -----
726 726 Vymazať trasu
727 727 -----
728 728 Vymazať vybrané úlohy alebo odstrániť vybraných členov
729 729 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
730 730 Kliknúť <strong>{0}</strong> pre ignorovanie.</html>
731 731 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
732 732 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
733 733 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
734 734 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
735 735 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
736 736 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
737 737 Kliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom
738 738 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
739 739 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
740 740 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
741 741 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
742 742 Kliknutím zrušíte nahrávanie
743 743 Kliknutie pridá miesto určenia.
744 744 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
745 745 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
746 746 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
747 747 Kliknutím zavriete dialóg
748 748 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
749 749 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
750 750 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
751 751 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
752 752 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
753 753 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
754 754 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
755 755 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
756 756 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
757 757 Kliknite na tlačidlo vypnúť plugin ''{0}''
758 758 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
759 759 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
760 760 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
761 761 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
762 762 Kliknutie odstráni miesto určenia
763 763 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
764 764 Kliknite na tlačidlo pre načítanie žiadosti o prístup
765 765 Kliknite na tlačidlo pre načítanie autorizačného prístupu
766 766 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
767 767 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
768 768 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
769 769 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
770 770 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
771 771 Kliknite na krok v rámci povoľovacieho procesu OAuth a vytvorte nový autorizačný prístup
772 772 Kliknite na Autorizačný prístup
773 773 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
774 774 Časový limit klienta
775 775 Útes
776 776 Lezenie
777 777 Zavrieť
778 778 Zavrieť akúkoľvek cestu
779 779 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
780 780 Zatvoriť zmenové súbory
781 781 Zatvoriť dialóg a zrušiť
782 782 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
783 783 Zatvoriť otvorený súbor zmien
784 784 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
785 785 Zavrieť dialógové okno
786 786 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku pre zmenové súbory
787 787 Zatvorte dialóg a prijmite autorizačný prístup
788 788 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
789 789 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
790 790 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
791 791 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
792 792 Zavrieť vybraté zmenové súbory
793 793 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
794 794 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
795 795 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
796 796 Zatvoriť:
797 797 Uzavretá cesta
798 798 Zavreté po -
799 799 Zatvorený v
800 800 Uzavrený:
801 801 Bližší popis
802 802 Bližší popis
803 803 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
804 804 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
805 805 Zatváranie súboru zmien
806 806 zatváranie zmenového súboru {0}
807 807 Zatváranie súboru zmien...
808 808 Handry
809 809 -----
810 810 Pobrežie
811 811 Línia pobrežia.
812 812 Mince
813 813 Vysoká škola
814 814 Farba
815 815 Farba (hex)
816 816 -----
817 817 Farebná schéma
818 818 Farebná schéma
819 819 Farby
820 820 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
821 821 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
822 822 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
823 823 Farba
824 824 Spojiť cesty
825 825 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
826 826 Spojiť {0} ciest
827 827 Kombinivaný chodník - a cesta pre cyklistov
828 828 Zásobník príkazov
829 829 Poznámka
830 830 Poznámka:
831 831 Komentár:
832 832 Obchodná (komerčná)
833 833 Spoločné, obecné
834 834 Obec
835 835 Hranice obce bbox: {0}
836 836 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
837 837 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
838 838 Porovnať
839 839 Počítač
840 840 Konfigurovať
841 841 Konfigurácia zariadenia
842 842 Konfigurovať umiestnenie pluginov
843 843 Nastavenie pokročilých nastavení
844 844 Nastavenie dostupných pluginov.
845 845 Konfigurácia trasových priorít.
846 846 Konfigurujem umiestnenie...
847 847 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
848 848 Nastaviť predvoľby pre plugin zákaz odbočenia
849 849 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
850 850 Nastaviť či používate proxy server
851 851 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM servery
852 852 Potvrdiť
853 853 -----
854 854 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
855 855 Potvrdiť prázdnu funkciu
856 856 Konflikt
857 857 Rozhodnutie konfliktov
858 858 -----
859 859 Konflikt nie je úplne vyriešený
860 860 Konflikty
861 861 Objavené konflikty
862 862 Konflikty vo vkladaných značkách
863 863 Konflikty pri spojovaní pôvodných
864 864 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
865 865 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
866 866 Konflikty: {0} nevyriešené
867 867 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
868 868 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
869 869 Pripojené
870 870 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
871 871 Pripájam sa
872 872 Pripájam sa...
873 873 Chyba pri pripojovaní.
874 874 Spojenie zlyhalo
875 875 Nastavenie pripojenia
876 876 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
877 877 Spojenie zlyhalo.
878 878 Spojenie do API neúspešné
879 879 Stavba
880 880 Stavebná oblasť
881 881 Užívateľský kľúč:
882 882 Skrytý užívateľ:
883 883 Pripája sa na OSM Server...
884 884 Kontaktujem server...
885 885 Kontaktujem WMS server...
886 886 Spájam cadastre WMS ...
887 887 Obsah
888 888 Kontinent
889 889 Pokračovanie
890 890 -----
891 891 Pokračovanie rozhodnutia
892 892 Pokračovať v nahrávaní
893 893 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
894 894 -----
895 895 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
896 896 Príspevok
897 897 Obchod s polotovarmi
898 898 Previesť do GPX vrstvy
899 899 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
900 900 Konvertovať do dátovej vrstvy
901 901 Zmeniť na multipolygón
902 902 Zmeniť na multipolygón.
903 903 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
904 904 Prevedené z: {0}
905 905 Súradnice
906 906 Importované súradnice:
907 907 Súradnice:
908 908 Kopírovať
909 909 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
910 910 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
911 911 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
912 912 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
913 913 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
914 914 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
915 915 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
916 916 Kópia {0}
917 917 Vybrať označené objekty pre vloženie.
918 918 Kopírovať vybrané "vias(cez)" do schránky
919 919 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
920 920 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
921 921 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
922 922 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
923 923 Kopírovať do schránky a zavrieť
924 924 Kopírovať do schránky
925 925 Kópia {1} z {0}
926 926 -----
927 927 Copyright
928 928 Zladiť
929 929 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
930 930 Zladiť GPX
931 931 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
932 932 Nemôžem získať obrázok
933 933 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
934 934 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
935 935 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
936 936 Nemôžem zmazať dočasný súbor!
937 937 Nemôžem exportovať "{0}"
938 938 Nemôžem nájsť typ elementu
939 939 Nepodarilo sa nájsť objekt na mape.
940 940 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
941 941 Nemôžem importovať ''{0}''.
942 942 Nemôžem importovať súbory.
943 943 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
944 944 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
945 945 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
946 946 Nemôžem čítať "{0}"
947 947 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
948 948 Nemôžem čítať mčas.
949 949 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
950 950 -----
951 951 -----
952 952 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
953 953 -----
954 954 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
955 955 Nebolo možné premenovať súbor!
956 956 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.
957 957 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
958 958 Nemôžem zapisovať mtime.
959 959 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
960 960 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
961 961 Krajina (štát)
962 962 Kód krajiny
963 963 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
964 964 Krajina:
965 965 kraj (okres)
966 966 Kurz (Smer)
967 967 Súd
968 968 Krytá nádrž
969 969 Žeriav
970 970 Vytvoriť kružnicu
971 971 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
972 972 -----
973 973 Vytváranie zastávok z GPX ...
974 974 -----
975 975 Vytvorenie zastávok z GPX súboru
976 976 -----
977 977 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
978 978 Spôsobiť konflikt a zavrieť editor zákazu odbočenia
979 979 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
980 980 Vytvoriť cestnú sieť
981 981 Vytvára cestnú sieť
982 982 Vytvoriť novú mapovú vrstvu.
983 983 Vytvoriť novú reláciu
984 984 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
985 985 Vytvoriť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
986 986 -----
987 987 Vytvoriť plochy
988 988 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
989 989 Vytvoriť záložku
990 990 Vytvorte rozhranie(hranice)
991 991 Vytvoriť budovu
992 992 Vytvoriť budovy
993 993 Vytvoriť duplikát cesty
994 994 Vytvoriť cestnú sieť
995 995 Vytvoriť problém
996 996 Vytvorenie markerov pri čítaní GPX.
997 997 Vytvoriť multipolygón
998 998 Vytvoriť multipolygón.
999 999 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
1000 1000 Vytvoriť nový bod.
1001 1001 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1002 1002 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
1003 1003 Vytvoriť alebo upraviť zákaz odbočenia.
1004 1004 Vytvorenie/Úprava zákazu odbočenia...
1005 1005 Vytvoriť:
1006 1006 Vytvorený
1007 1007 Vytvorený v
1008 1008 Vytvorené v:
1009 1009 Vytvorené pred -
1010 1010 Vytvoril:
1011 1011 Vytvorený:
1012 1012 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
1013 1013 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
1014 1014 Vytváranie súboru zmien...
1015 1015 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
1016 1016 Kreditné karty
1017 1017 Kriket
1018 1018 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1019 1019 Kritérium
1020 1020 -----
1021 1021 Prechod pre cyklistov
1022 1022 Prechod pre jazdcov na koňoch
1023 1023 Peší prechod cez železnicu
1024 1024 Prechod cez cestu s obsluhou
1025 1025 Prekrývajúce sa budovy
1026 1026 Typy prechodov cez cestu
1027 1027 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
1028 1028 Zkrížené cesty
1029 1029 Prekižujúce sa cesty.
1030 1030 Kuchyňa
1031 1031 Súčasný výber
1032 1032 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
1033 1033 Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''
1034 1034 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná
1035 1035 Súčasná hodnota je východzia
1036 1036 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
1037 1037 Vlastný WMS Link
1038 1038 Prispôsobiť farbu
1039 1039 Prispôsobiť kresliacu trasu
1040 1040 Úprava položiek na panely nástrojov.
1041 1041 Výkop
1042 1042 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
1043 1043 Cyklická závislosť medzi reláciami:
1044 1044 Cyklistika
1045 1045 Cyklické závislosti
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 Priehrada, nádrž
1049 1049 Údajová vrstva {0}
1050 1050 Formát zaznamenávania dát
1051 1051 Zdroje dát a Typy:
1052 1052 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
1053 1053 Zdroje dát
1054 1054 Overovanie dát
1055 1055 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
1056 1056 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
1057 1057 Test konzistencie dátovej sady
1058 1058 Dátum:
1059 1059 Dátum:
1060 1060 Debetné karty
1061 1061 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
1062 1062 Stupne
1063 1063 Rozhodnutie
1064 1064 Oddialiť
1065 1065 Úbytok
1066 1066 Vyhradená cesta pre kone
1067 1067 Vyhradená cesta pre cyklistov
1068 1068 Vyhradený chodník pre peších
1069 1069 Predvolené
1070 1070 Štandardný (Automatická predvoľba)
1071 1071 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
1072 1072 Východzia hodnota je''{0}''.
1073 1073 Definovať vloženie(interpolation) adresy
1074 1074 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
1075 1075 Odstrániť
1076 1076 Vymazať ''z''
1077 1077 Vymazať ''na''
1078 1078 -----
1079 1079 Zmazať súbor z disku
1080 1080 Režim mazania
1081 1081 Zmazať vlastnosti
1082 1082 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1083 1083 Odstrániť potvrdenie
1084 1084 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1085 1085 Zmazať filter.
1086 1086 Zmazať z relácie (zo vzťahu
1087 1087 Vybazať zo zákazu odbočenia
1088 1088 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1089 1089 Vymazať nekompletné členy?
1090 1090 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1091 1091 Vymazať bod {0}
1092 1092 Zmazať body alebo cesty
1093 1093 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?
1094 1094 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dát
1095 1095 Zmazať objekty
1096 1096 Vymazať reláciu {0}
1097 1097 Zmazať zvolené objekty.
1098 1098 Vymazať práve vydanú reláciu
1099 1099 Vymazať člena z o zákazu odbočenia
1100 1100 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1101 1101 Zmazať vybrané vrstvy.
1102 1102 Zmazať vybraté relácie
1103 1103 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
1104 1104 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1105 1105 Vymazať vybraný zákaz odbočenia
1106 1106 Zmazať výber v tabuľke značiek
1107 1107 Vymazať tento zákaz odbočenia
1108 1108 -----
1109 1109 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1110 1110 -----
1111 1111 Vymazať cestu {0}
1112 1112 Odstránený
1113 1113 Vymazať ''{0}''
1114 1114 Vymazaný stav:
1115 1115 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1116 1116 Zmazať členy v zákaze odbočenia
1117 1117 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1118 1118 Vymazať alebo presunúť objekty
1119 1119 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1120 1120 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1121 1121 Vyznanie (cirkevné)
1122 1122 Zubný lekár
1123 1123 -----
1124 1124 Podrobne popíšte problém
1125 1125 Popis
1126 1126 Popis: {0}
1127 1127 Úroveň detailu
1128 1128 Podrobnosti
1129 1129 Zisťujem pluginy pre nahratie ...
1130 1130 Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...
1131 1131 Vývoj pluginu zákaz odbočenia bol sponzorovaný <a href="http://www.skobbler.de"> skobbler GmbH </ a>.
1132 1132 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1133 1133 Nafta
1134 1134 -----
1135 1135 Nafta pre ťažké nákladné automobily
1136 1136 Obtiažnosť
1137 1137 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1138 1138 Smer
1139 1139 Smerový index'{0}' nenájdený
1140 1140 Smer hľadania zeme
1141 1141 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
1142 1142 Vypnúť
1143 1143 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
1144 1144 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
1145 1145 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
1146 1146 Vypnúť doplnok
1147 1147 Zrušiť a Vymazať
1148 1148 Zrušiť a Ukončiť
1149 1149 výdaj na recepty
1150 1150 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1151 1151 Nastavenie zobrazenia
1152 1152 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
1153 1153 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1154 1154 Zobraziť a editovať zoznam "via(cez)"-objektov v Základnom Editore
1155 1155 Zobrazenie a správa zákazu odbočenia v aktuálnom dátovom súbore
1156 1156 Zobrazovať súradnice ako
1157 1157 Zobraziť kríže:
1158 1158 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
1159 1159 Zobraziť obrázky s geotagmi
1160 1160 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1161 1161 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1162 1162 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
1163 1163 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1164 1164 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1165 1165 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1166 1166 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1167 1167 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1168 1168 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1169 1169 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1170 1170 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1171 1171 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1172 1172 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
1173 1173 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
1174 1174 Rozložiť body rovnomerne
1175 1175 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1176 1176 Nepoužívaná železnica
1177 1177 Priekopa
1178 1178 Neurobiť zmeny
1179 1179 Nepýtať sa znovu a zapamätať si moje rozhodnutie (Choďte na Nastavenia-> Pluginy zmeniť neskôr )
1180 1180 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1181 1181 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1182 1182 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1183 1183 Znovu nezobrazovať (možnosť pripomenutia)
1184 1184 -----
1185 1185 Neurobiť nič
1186 1186 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1187 1187 Chcete toto povoliť?
1188 1188 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1189 1189 Chcete ich aj tak vymazať?
1190 1190 Aj tak chcete uložiť?
1191 1191 Obchod Urob si sám
1192 1192 Dok, prístavná hrádza
1193 1193 Lekári
1194 1194 Preteky chrtov
1195 1195 -----
1196 1196 -----
1197 1197 Dvojitý konflikt
1198 1198 Dole
1199 1199 Stiahnuť
1200 1200 Nahrať Všetky Deti
1201 1201 -----
1202 1202 Sťahovanie dát
1203 1203 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1204 1204 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1205 1205 Priečinok sťahovania
1206 1206 Stiahnuť členov
1207 1207 -----
1208 1208 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1209 1209 Stiahnuť objekt
1210 1210 Sťahujem objekt...
1211 1211 Stiahnuť Plugin
1212 1212 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1213 1213 Nahrať vybraté deti
1214 1214 Sťahovacia URL
1215 1215 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
1216 1216 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1217 1217 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1218 1218 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1219 1219 -----
1220 1220 Stiahnuť a zobraziť históriu vybratých pôvodných
1221 1221 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1222 1222 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1223 1223 Načítať na novú vrstvu
1224 1224 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1225 1225 Stiahnuť súbory zmien
1226 1226 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1227 1227 Stiahnuť obsah
1228 1228 Sťahujem dáta
1229 1229 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1230 1230 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1231 1231 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1232 1232 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1233 1233 Stiahnuť z OSM...
1234 1234 Stiahnuť neúplných členov
1235 1235 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1236 1236 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1237 1237 Stiahnuť obsah
1238 1238 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1239 1239 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1240 1240 Stiahnuť členov
1241 1241 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1242 1242 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1243 1243 Stiahnuť okolo:
1244 1244 Stiahnuť teraz
1245 1245 Stiahnuť objekt
1246 1246 Sťahujem objekt...
1247 1247 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1248 1248 Stiahujem zoznam pluginov ...
1249 1249 Stiahnuť pluginy
1250 1250 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
1251 1251 Stiahnuť odkazy
1252 1252 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1253 1253 Stiahnuť členov relácie
1254 1254 Sťahovanie relácií
1255 1255 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1256 1256 Nahrať vybraté relácie
1257 1257 -----
1258 1258 Stiahnuť ohraničujúcí box
1259 1259 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1260 1260 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1261 1261 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1262 1262 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1263 1263 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1264 1264 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1265 1265 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1266 1266 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1267 1267 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1268 1268 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1269 1269 Stiahnuté GPX dáta
1270 1270 Stahovač:
1271 1271 Sťahujem GPS dáta
1272 1272 Sťahujem OSM údaje...
1273 1273 Sťahujem Pluginy {0}...
1274 1274 Sťahujem "Správu dňa"
1275 1275 Sťahovanie zmenoveho súboru
1276 1276 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1277 1277 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1278 1278 Sťahujem zmenové súbory...
1279 1279 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1280 1280 Sťahujem dáta
1281 1281 Sťahovanie z OSM Servera...
1282 1282 História sťahovania...
1283 1283 Sťahujem dlaždice obrázka...
1284 1284 Sťahujem otvorené súbory zmien
1285 1285 Sťahovanie zoznamu pluginov z ''{0}''
1286 1286 Sťahujem body {0} až {1}...
1287 1287 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1288 1288 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1289 1289 Nahrávam reláciu {0}
1290 1290 Sťahujem {0}
1291 1291 -----
1292 1292 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1293 1293 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1294 1294 Ťahať play head
1295 1295 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1296 1296 Pretiahnite obrázok
1297 1297 Ťahajte pre otočenie obrázka
1298 1298 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X
1299 1299 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X a Y
1300 1300 Ťahať na mierku obrázku v osi Y
1301 1301 Odvodňovací kanál, odtok
1302 1302 Kresliť
1303 1303 Kresliť šípky v smere jazdy
1304 1304 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1305 1305 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1306 1306 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1307 1307 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1308 1308 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1309 1309 Kresliť budovy
1310 1310 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1311 1311 Kresliť smer cestného segmentu
1312 1312 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1313 1313 Kresliť väčšie GPS body
1314 1314 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1315 1315 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1316 1316 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1317 1317 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1318 1318 Kresliť body
1319 1319 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1320 1320 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1321 1321 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1322 1322 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1323 1323 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1324 1324 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1325 1325 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1326 1326 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1327 1327 Pitná voda
1328 1328 Riadiť pretekárske auto z bodu A do bodu B cez letecký snímok, nechať za sebou kaktusy.
1329 1329 Zahodiť existujúcu cestu
1330 1330 Chemická čistiareň
1331 1331 Duplikovať do {0} bodov
1332 1332 Duplikovať
1333 1333 Duplikovať vrstvu
1334 1334 Duplikát cesty
1335 1335 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1336 1336 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1337 1337 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1338 1338 Duplikát vybratých ciest
1339 1339 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1340 1340 Duplikovať túto vrstvu
1341 1341 Duplicitné body
1342 1342 Duplicitné body v ceste
1343 1343 Duplikované body v ceste.
1344 1344 Zdvojené (duplikované) cesty
1345 1345 -----
1346 1346 -----
1347 1347 -----
1348 1348 Východ
1349 1349 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1350 1350 Upraviť
1351 1351 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1352 1352 Upraviť informácie o adrese
1353 1353 Upraviť interpoláciu adries
1354 1354 Upraviť administratívne hranice
1355 1355 Upraviť pozemné letisko
1356 1356 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1357 1357 Upraviť ťažobný priestor
1358 1358 Upraviť horskú chatu
1359 1359 -----
1360 1360 Upraviť archeologické nálezisko
1361 1361 Upraviť lukostreľbu
1362 1362 Upraviť kultúrne stredisko
1363 1363 Upraviť umelecké dielo
1364 1364 Upraviť atletiku
1365 1365 Upraviť atrakciu
1366 1366 Upraviť Australian Football
1367 1367 Upraviť bankomat
1368 1368 Upraviť hniezdo záchrany
1369 1369 Upraviť chlieb a pečivo
1370 1370 Upraviť banku
1371 1371 Upraviť bar (výčap)
1372 1372 Upraviť bejzbal
1373 1373 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1374 1374 Upraviť basketbal
1375 1375 Upraviť bojisko
1376 1376 Upraviť záliv
1377 1377 Upraviť pláž
1378 1378 Upraviť signál (rádiomaják)
1379 1379 Upraviť Obchod s nápojmi.
1380 1380 Upraviť parkovisko bicyklov
1381 1381 Upraviť požičovňu bicyklov
1382 1382 Upraviť bicyklový obchod
1383 1383 Upraviť záhradnú reštauráciu
1384 1384 Upraviť lodenicu
1385 1385 Upraviť stĺpik
1386 1386 Upraviť kníhkupectvo
1387 1387 Upraviť hraničnú kontrolu
1388 1388 Upraviť bowling na tráve
1389 1389 -----
1390 1390 Upraviť hraničné kamene
1391 1391 Upraviť bowling
1392 1392 Editácia mosta
1393 1393 Upraviť cestu pre kone
1394 1394 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1395 1395 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1396 1396 Upraviť autobusovú linku
1397 1397 Upraviť autobusové nástupište
1398 1398 Upraviť autobusovú stanicu
1399 1399 Upraviť autobusovú zastávku
1400 1400 Upraviť mäsiarstvo
1401 1401 Upraviť kabínkovú lanovku
1402 1402 Upraviť kaviareň
1403 1403 Upraviť stanový tábor
1404 1404 -----
1405 1405 Upraviť prieplav
1406 1406 Upraviť kanoistiku
1407 1407 Upraviť autopožičovňu
1408 1408 Upraviť autoservis
1409 1409 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1410 1410 Upraviť obchod s autami
1411 1411 Upraviť umývačku aut
1412 1412 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1413 1413 Upraviť hrad
1414 1414 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1415 1415 Upraviť vstup do jaskyne
1416 1416 Upraviť cintorín
1417 1417 Upraviť sedačkovú lanovku
1418 1418 Upraviť chatu
1419 1419 Upraviť lekáreň
1420 1420 Upraviť kino
1421 1421 Upraviť mesto
1422 1422 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1423 1423 Upraviť občiansku hranicu
1424 1424 Upraviť útes
1425 1425 Upraviť lezenie
1426 1426 Upraviť pobrežie
1427 1427 Upraviť vysokú školu
1428 1428 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1429 1429 Upraviť spoločné, obecné
1430 1430 Upraviť počítačový obchod
1431 1431 Upraviť stavebnú oblasť
1432 1432 Upraviť kontinent
1433 1433 Upraviť obchod s polotovarmi
1434 1434 Upraviť krajinu (štát)
1435 1435 Upraviť kraj (okres)
1436 1436 Upraviť súd
1437 1437 Upraviť krytú nádrž
1438 1438 Upraviť žeriav
1439 1439 Upraviť kriket
1440 1440 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1441 1441 Upraviť kroquet
1442 1442 Upraviť križovanie
1443 1443 Upraviť cyklistickú cestu
1444 1444 Upraviť cyklistiku
1445 1445 Upraviť priehradu, nádrž
1446 1446 Upraviť zubného lekára
1447 1447 Upraviť nepoužívanú železnicu
1448 1448 Upraviť priekopu
1449 1449 Upraviť obchod Urob si sám
1450 1450 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1451 1451 Upraviť lekárov
1452 1452 Upraviť preteky chrtov
1453 1453 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1454 1454 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1455 1455 Upraviť pitnú vodu
1456 1456 Upraviť chemickú čistiareň
1457 1457 Upraviť obchod s elektronikou
1458 1458 Upraviť veľvyslanectvo
1459 1459 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1460 1460 Upraviť vstup
1461 1461 Upraviť jazdectvo
1462 1462 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1463 1463 Upraviť farmu
1464 1464 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1465 1465 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1466 1466 Upraviť prievoz, trajekt
1467 1467 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1468 1468 Upraviť hydrant
1469 1469 Upraviť hasičskú stanicu
1470 1470 Upraviť rybolov
1471 1471 Upraviť únikové schody
1472 1472 Upraviť kvetinárstvo
1473 1473 -----
1474 1474 Upraviť chodník
1475 1475 Upraviť brod
1476 1476 Upraviť les
1477 1477 Upraviť fontánu
1478 1478 Upraviť čerpaciu stanicu
1479 1479 Upraviť obchod s nábytkom
1480 1480 -----
1481 1481 Upraviť záhradu
1482 1482 Upraviť záhradné centrum
1483 1483 Upraviť plynojem (gasometer)
1484 1484 Upraviť bránu
1485 1485 Upraviť ľadovec
1486 1486 Upraviť golf
1487 1487 Upraviť golfové ihrisko
1488 1488 Upraviť Gondolu
1489 1489 Upraviť trávnatú plochu
1490 1490 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1491 1491 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1492 1492 Upraviť penzión
1493 1493 Upraviť turistiku
1494 1494 Upraviť kaderníctvo
1495 1495 Upraviť zastávku
1496 1496 Upraviť malú dedinu
1497 1497 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1498 1498 Upraviť železiarstvo
1499 1499 Upraviť vresovisko
1500 1500 Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky
1501 1501 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1502 1502 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1503 1503 Upraviť hokej
1504 1504 Upraviť konské dostihy
1505 1505 Upraviť nemocnicu
1506 1506 Upraviť ubytovňu
1507 1507 Upraviť hotel
1508 1508 Upraviť poľovnícky posed
1509 1509 Upraviť priemyselnú oblasť
1510 1510 Upraviť Ostrov
1511 1511 Upraviť ostrovček
1512 1512 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1513 1513 Upraviť kruhový objazd
1514 1514 Upraviť škôlku
1515 1515 Upraviť stánok
1516 1516 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1517 1517 Upraviť Zem (Pevnina)
1518 1518 Upraviť skládku odpadov
1519 1519 Upraviť práčovňu
1520 1520 Upraviť knižnicu
1521 1521 Upraviť závoru (Lift Gate)
1522 1522 Upraviť električku
1523 1523 Upraviť maják
1524 1524 Upraviť Obytnú zónu
1525 1525 Upraviť oblasť (lokalitu)
1526 1526 Upraviť Prístav (Marina)
1527 1527 Upraviť lúku
1528 1528 Upraviť pomník
1529 1529 Upraviť vojenskú oblasť
1530 1530 Upraviť minigolf
1531 1531 Upraviť zmenáreň
1532 1532 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1533 1533 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1534 1534 Upraviť motel
1535 1535 Upraviť motošport
1536 1536 Upraviť diaľnicu
1537 1537 Upraviť diaľničnú križovatku
1538 1538 Upraviť dialničnú prípojku
1539 1539 Upraviť horský priesmyk
1540 1540 Upraviť blato
1541 1541 Upraviť Multi
1542 1542 Upraviť multipolygón
1543 1543 Upraviť múzeum
1544 1544 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1545 1545 Upraviť štátne hranice
1546 1546 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1547 1547 Upraviť prírodnú rezerváciu
1548 1548 Upraviť nočný klub
1549 1549 Upraviť očnú optiku
1550 1550 Upraviť biopotraviny
1551 1551 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1552 1552 Upraviť Palaeontological Areál
1553 1553 Upraviť park
1554 1554 Upraviť parkovisko
1555 1555 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1556 1556 Upraviť odovzdávacie miesto
1557 1557 Upraviť cestu (chodník)
1558 1558 Upraviť vrchol kopca
1559 1559 Upraviť pešiu zónu
1560 1560 Upraviť polotu
1561 1561 Upraviť lekáreň
1562 1562 Upraviť výletné miesto
1563 1563 Upraviť mólo
1564 1564 Upraviť potrubie
1565 1565 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1566 1566 Upraviť kostol
1567 1567 Upraviť ihrisko
1568 1568 Upraviť políciu
1569 1569 Upraviť politickú hranicu
1570 1570 Upraviť poštu
1571 1571 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1572 1572 Upraviť elektrické vedenie
1573 1573 Upraviť trafostanicu
1574 1574 Upraviť malý transformátor
1575 1575 Upraviť elektrický stožiar
1576 1576 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1577 1577 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1578 1578 Upraviť cestu I. triedy
1579 1579 Upraviť súd
1580 1580 Upraviť krčmu
1581 1581 Upraviť verejnú budovu
1582 1582 Upraviť lom
1583 1583 Upraviť dostihovú dráhu
1584 1584 Upraviť racquetbal
1585 1585 Upraviť železničnú koľaj
1586 1586 Upraviť železničný pozemok
1587 1587 Upraviť železničné nástupište
1588 1588 Upraviť rekreačnú oblasť
1589 1589 Upraviť recykláciu (zber)
1590 1590 Upraviť oblasť (región)
1591 1591 Upraviť nádrž
1592 1592 Upraviť osídlenú oblasť
1593 1593 Upraviť ulicu
1594 1594 Upraviť reštauráciu
1595 1595 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1596 1596 Upraviť rieku
1597 1597 Upraviť riečny breh
1598 1598 Upraviť cestné obmedzenie
1599 1599 Upraviť cestu neznámeho typu
1600 1600 Upraviť Cestu (Route)
1601 1601 Upraviť trasy liniek pre verejnú dopravu
1602 1602 -----
1603 1603 -----
1604 1604 Upraviť zrúcaninu
1605 1605 Upraviť pristávaciu dráhu
1606 1606 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1607 1607 Upraviť školu
1608 1608 Upraviť sutinu
1609 1609 Upraviť krovie
1610 1610 Upraviť cestu II. triedy
1611 1611 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1612 1612 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1613 1613 Upraviť prístrešok
1614 1614 Upravit obchod s obuvou
1615 1615 Upraviť streľbu
1616 1616 Upraviť skratky
1617 1617 Upraviť Skateboard
1618 1618 Upraviť korčuľovanie
1619 1619 Upraviť lyžovanie
1620 1620 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1621 1621 Upraviť futbal
1622 1622 Upraviť Hroty
1623 1623 Upraviť športové centrum
1624 1624 Upraviť športový obchod
1625 1625 Upraviť prameň
1626 1626 Upraviť štadión
1627 1627 Upraviť štát
1628 1628 Upraviť papierníctvo
1629 1629 Upraviť turniket
1630 1630 Upraviť potok
1631 1631 Upraviť štvrť
1632 1632 Upraviť metro
1633 1633 Upraviť vchod do metra
1634 1634 Upraviť supermarket
1635 1635 Upraviť pozorovaciu kameru
1636 1636 Upraviť meračský bod
1637 1637 Upraviť plávanie
1638 1638 Upraviť stolný tenis
1639 1639 Upraviť stanicu taxíkov
1640 1640 Upraviť rolovacie dráhy
1641 1641 Upraviť telefón
1642 1642 Upraviť tenis
1643 1643 Upraviť terminál
1644 1644 Upraviť terminál
1645 1645 Upraviť cestu III. triedy
1646 1646 Upraviť divadlo
1647 1647 -----
1648 1648 Upraviť mýtnu búdku
1649 1649 Upraviť vežu
1650 1650 Upraviť mesto
1651 1651 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1652 1652 Upraviť obchod s hračkami
1653 1653 Upraviť Stopu (Track)
1654 1654 -----
1655 1655 Upraviť električku
1656 1656 Upraviť zastávku električky
1657 1657 Upraviť cestovnú kanceláciu
1658 1658 Upraviť strom
1659 1659 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1660 1660 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1661 1661 Upraviť Tunel
1662 1662 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1663 1663 Upraviť Turniket
1664 1664 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1665 1665 Upraviť Univerzitu
1666 1666 Upraviť predajný automat
1667 1667 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1668 1668 Upraviť obchod s DVD
1669 1669 Upraviť výhliadku
1670 1670 Upraviť dedinu
1671 1671 Upraviť obecnú zeleň
1672 1672 Upraviť vinicu
1673 1673 Upraviť sopku
1674 1674 Upraviť odpadkový kôš
1675 1675 Upraviť čističku odpadových vôd
1676 1676 Upraviť vodu
1677 1677 Upraviť vodný zábavný park
1678 1678 Upraviť vodojem
1679 1679 Upraviť vodopád
1680 1680 Upraviť kríž pri ceste
1681 1681 Upraviť božiu muku
1682 1682 Upraviť priehradzku
1683 1683 Upraviť mokraď
1684 1684 Upraviť veterný mlyn
1685 1685 Upraviť Drevo
1686 1686 Upraviť závody (továrne)
1687 1687 Upraviť zoo
1688 1688 Upraviť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
1689 1689 Upraviť základné atribúty zákazu odbočenia
1690 1690 Upraviť filter.
1691 1691 Upraviť zem.šírku a zem.dĺžku na bode.
1692 1692 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1693 1693 Upraviť reláciu
1694 1694 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1695 1695 Upraviť relácie
1696 1696 Upraviť značky
1697 1697 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1698 1698 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1699 1699 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1700 1700 Upraviť raw značky a členov tohto zákazu odbočenia
1701 1701 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1702 1702 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1703 1703 Upraviť vybraté cesty ikon
1704 1704 Upraviť zvolený zdroj.
1705 1705 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1706 1706 -----
1707 1707 Upraviť zákaz odbočenia ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
1708 1708 Úpravy: {0}
1709 1709 UpraviťGpx
1710 1710 Elektrifikovaný
1711 1711 Platobné karty a Kreditné karty
1712 1712 Elektronika
1713 1713 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1714 1714 Nadmorská výška
1715 1715 -----
1716 1716 Násyp
1717 1717 Veľvyslanectvo
1718 1718 Pohotovosť (Záchranná služba)
1719 1719 Núdzový telefón
1720 1720 Prázdny dokument
1721 1721 -----
1722 1722 Prázdne cesty
1723 1723 Povoliť automatické cachovanie.
1724 1724 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1725 1725 Povoliť built-in icon východzí
1726 1726 Zapnúť filter
1727 1727 -----
1728 1728 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1729 1729 Ukončenie #:
1730 1730 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1731 1731 Zadať URL
1732 1732 Vložte URL pre sťahovanie:
1733 1733 Vložiť id zmenového súboru
1734 1734 Zadajte meno v menu a WMS URL
1735 1735 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1736 1736 Vložte názov miesta pre hľadanie
1737 1737 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1738 1738 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1739 1739 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1740 1740 Vložiť hľadaný výraz
1741 1741 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1742 1742 -----
1743 1743 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
1744 1744 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1745 1745 -----
1746 1746 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1747 1747 Vložiť poverenia pre HTTP proxy server
1748 1748 Vložiť credentials pre OSM API
1749 1749 -----
1750 1750 Zadajte čísla domov alebo počet častí
1751 1751 -----
1752 1752 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1753 1753 Zadajte ID objektu, ktorý by mali byť obnovený
1754 1754 Vložte OAuth autorizačný prístup
1755 1755 Zadajte súradnice nového bodu.
1756 1756 Vložte hľadaný výraz
1757 1757 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1758 1758 Vstup hmotnostnej hodnoty
1759 1759 Zadajte váš komentár
1760 1760 Vstup
1761 1761 Jazdectvo
1762 1762 Chyba
1763 1763 -----
1764 1764 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1765 1765 Chyba pri mazaní dát.
1766 1766 Chyba zobrazovania URL
1767 1767 Chyba počas sťahovania
1768 1768 -----
1769 1769 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1770 1770 Chyba pri nahrávaní súboru
1771 1771 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1772 1772 Nastala chyba pri rozkladaní gpx súboru {0}. Iba časť súboru bude k dispozícii
1773 1773 Chyba v súbore {0}
1774 1774 -----
1775 1775 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1776 1776 Chyba parsovania{0}: {1}
1777 1777 Chyba prehrávánia zvuku
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 Chyba pri exporte {0}: {1}
1781 1781 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1782 1782 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1783 1783 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1784 1784 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1785 1785 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1786 1786 Chyba pri rozkladaní {0}
1787 1787 Chyba počas nahrávania
1788 1788 Chyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}
1789 1789 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1790 1790 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1791 1791 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1792 1792 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1793 1793 Chyby
1794 1794 Chyby počas sťahovania
1795 1795 Chyby /Varovania
1796 1796 -----
1797 1797 Odhad
1798 1798 Vyrovnať (even)
1799 1799 Párne/Nepárne
1800 1800 Príklady
1801 1801 Nastala výnimka/chyba
1802 1802 Koniec
1803 1803 -----
1804 1804 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1805 1805 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1806 1806 Ukončť program.
1807 1807 Očakávané párne čísla pre adresy
1808 1808 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1809 1809 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1810 1810 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1811 1811 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1812 1812 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1813 1813 Export GPX súboru
1814 1814 Exportovať a Uložiť
1815 1815 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1816 1816 Možnosti exportu
1817 1817 Exportovať dáta do GPX súboru.
1818 1818 Exportovať do GPX...
1819 1819 -----
1820 1820 Vyberte SVG ViewBox...
1821 1821 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1822 1822 Získať budovy kliknutím (iba vektorové obrázky)
1823 1823 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1824 1824 Získavam GPS polohu z EXIF
1825 1825 Vyťiahnuť (extrude)
1826 1826 Vyťiahnuť cestu
1827 1827 -----
1828 1828 Vyblednúť pozadie:
1829 1829 Nepodarilo sa overiť užívateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
1830 1830 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
1831 1831 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
1832 1832 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
1833 1833 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1834 1834 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1835 1835 Neúspešné otvorenie URL
1836 1836 Nepodarilo sa otvoriť URL. V súčasnej dobe neexistuje nastavenie platformy. Prosím nastavte najskôr platformu.
1837 1837 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1838 1838 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1839 1839 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1840 1840 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
1841 1841 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1842 1842 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1843 1843 Nemožno rozložiť dokument zoznamu pluginov z umiestnenia ''{0}''. Vynechávam. Výnimka bola: {1}
1844 1844 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1845 1845 Nepodarilo sa získať OSM objekt s id {0} z dátového súboru {1}. Nemožno pridať ako "vias(cez)".
1846 1846 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1847 1847 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1848 1848 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1849 1849 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
1850 1850 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takéto pôvodné
1851 1851 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
1852 1852 Poľnohospodárska pôda
1853 1853 Farma
1854 1854 Rýchle občerstvenie
1855 1855 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1856 1856 Rýchle pretáčanie
1857 1857 Najrýchlejšia
1858 1858 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1859 1859 -----
1860 1860 Poplatok
1861 1861 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1862 1862 Plot
1863 1863 Prievoz, trajekt
1864 1864 Prístavisko prievozu, trajektu
1865 1865 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1866 1866 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1867 1867 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1868 1868 Sťahovanie chýbajúcich pôvodných
1869 1869 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1870 1870 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1871 1871 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1872 1872 Súbor
1873 1873 Súbor "{0}" neexistuje
1874 1874 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1875 1875 Chyba formátu súboru
1876 1876 -----
1877 1877 Súbor "{0}" neexistuje
1878 1878 Zálohovať súbor
1879 1879 Súbor nemohol byť zmazaný!
1880 1880 Súbor už existuje. Prepísať?
1881 1881 -----
1882 1882 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1883 1883 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1884 1884 Súbor: {0}
1885 1885 -----
1886 1886 Meno súboru
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
1891 1891 -----
1892 1892 Filter Skrytých:{0} Nepovolených:{1}
1893 1893 Režim filter
1894 1894 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1895 1895 -----
1896 1896 Koniec kreslenia.
1897 1897 Hydrant
1898 1898 Hasičská stanica
1899 1899 Spúšťací súbor Firefoxu
1900 1900 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1901 1901 Ohnisko
1902 1902 Rybolov
1903 1903 Opraviť
1904 1904 Opraviť v editore
1905 1905 Oprava vlastností
1906 1906 Oprava relácie
1907 1907 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1908 1908 Opraviť označené chyby.
1909 1909 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1910 1910 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1911 1911 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1912 1912 Opravujem chyby...
1913 1913 -----
1914 1914 Kvetinárstvo
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Bol najdený nasledujúci problém:
1918 1918 -----
1919 1919 Jedlo + Pitie
1920 1920 Pešo
1921 1921 Len pre označené objekty
1922 1922 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1923 1923 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1924 1924 Brod
1925 1925 Les
1926 1926 -----
1927 1927 Chybný formát:
1928 1928 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1929 1929 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1930 1930 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1931 1931 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1932 1932 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1933 1933 -----
1934 1934 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1935 1935 Fontána
1936 1936 Blokovať
1937 1937 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1938 1938 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1939 1939 Kmitočet (Hz)
1940 1940 Z ...
1941 1941 Z relácie
1942 1942 Z URL
1943 1943 Zo:
1944 1944 Čerpacia stanica
1945 1945 Čerpacia stanica
1946 1946 Typy palív
1947 1947 Úplná Adresa:
1948 1948 Pohľad celá obrazovka
1949 1949 Úplne automatický
1950 1950 Nábytok
1951 1951 GPS body
1952 1952 popis gps trasy
1953 1953 GPX súbory
1954 1954 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1955 1955 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1956 1956 GPX stopa(trasa):
1957 1957 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 Záhrada
1962 1962 Záhradné centrum
1963 1963 Plynojem (Gasometer)
1964 1964 Brána
1965 1965 rozmer (mm)
1966 1966 Geografia(Zemepis)
1967 1967 Geoobrázok: {0}
1968 1968 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1969 1969 Obrázky s GPS súradnicami
1970 1970 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1971 1971 Získať autorizovaný prístup pre ''{0}''
1972 1972 Získať podrobné informácie o vnútornom stave objektov.
1973 1973 Ľadovec
1974 1974 Sklo
1975 1975 -----
1976 1976 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
1977 1977 Vráťte sa na krok 1/3
1978 1978 Prejsť na Základný Editor a ručne zvoliť typ zákazu odbočenia
1979 1979 Prejsť do Základného Editora a ručne zvoliť členov s funkciou ''z'' a ''na''
1980 1980 Prejsť na Základný Editor a opraviť ručne zoznam "via(cez)"-objektov
1981 1981 Prejdite na Základný Editor a vyberte štandardný typ vozidla na základe výnimky
1982 1982 Prejdite na Pokročilý editor a odstráňte členov
1983 1983 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1984 1984 Prejsť na nasledujúcu stránku
1985 1985 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1986 1986 -----
1987 1987 Golfové ihrisko
1988 1988 -----
1989 1989 Malé nákladná autá a dodávky
1990 1990 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1991 1991 Iba vrstva zachytávaných budov
1992 1992 Zachytiť(grab) budovy
1993 1993 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1994 1994 Zachytiť obrázok celej obrazovky
1995 1995 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1996 1996 Pridelené práva
1997 1997 Tráva
1998 1998 Cintorín (malý, blizko kostola)
1999 1999 -----
2000 2000 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
2001 2001 Mriežka
2002 2002 Vrstva mriežky:
2003 2003 Rozloženie mriežky
2004 2004 Umiestnenie mriežky
2005 2005 Otáčanie mriežky
2006 2006 -----
2007 2007 Skupina
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 Penzión
2014 2014 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
2015 2015 -----
2016 2016 Gymnastika
2017 2017 Kaderníctvo
2018 2018 Malá dedina / osada / samota
2019 2019 Brána pre zvieratá (Hampshire)
2020 2020 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
2021 2021 Hangár
2022 2022 Železiarstvo
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
2029 2029 Zdravie
2030 2030 Vresovisko
2031 2031 Nákladné vozidlá
2032 2032 Nákladné vozidlá
2033 2033 Živý plot (Hedge)
2034 2034 Výška
2035 2035 Výška (metre)
2036 2036 Pristávacia plocha pre vrtuľníky
2037 2037 Nápoveda
2038 2038 Pomoc: {0}
2039 2039 -----
2040 2040 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
2041 2041 Skryť
2042 2042 Schovať prvky
2043 2043 -----
2044 2044 Vysoké rozlíšenie (1000x800)
2045 2045 Najvyššie číslo
2046 2046 Navyššie číslo
2047 2047 Zvýrazniť
2048 2048 -----
2049 2049 Typ komunikácie
2050 2050 Pozemné komunikácie
2051 2051 Turistika
2052 2052 Historické miesta
2053 2053 História
2054 2054 História pre bod {0}
2055 2055 História pre reláciu {0}
2056 2056 História pre cestu {0}
2057 2057 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
2058 2058 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
2059 2059 -----
2060 2060 Hokej
2061 2061 -----
2062 2062 Domovská stránka
2063 2063 Kôň
2064 2064 Konské dostihy
2065 2065 Nemocnica
2066 2066 Hostiteľ:
2067 2067 Ubytovňa
2068 2068 -----
2069 2069 Hlavné skratky
2070 2070 Meno domu
2071 2071 Číslo domu
2072 2072 Číslo domu
2073 2073 Čísla domov sa nezhodujú s nastavením nepárne/párne
2074 2074 -----
2075 2075 Poľovnícky posed
2076 2076 Som v časovej zóne:
2077 2077 Používam myš
2078 2078 Som pripravený!
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 ID > 0 očakávané. Got {0}
2083 2083 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
2084 2084 -----
2085 2085 IO Výnimka
2086 2086 -----
2087 2087 IOVýnimka "{0}" nastala
2088 2088 -----
2089 2089 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
2090 2090 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
2091 2091 Ignorovať
2092 2092 Nabudúce ignorovať označené chyby.
2093 2093 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
2094 2094 -----
2095 2095 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
2096 2096 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
2097 2097 Ignorujem prvky(elements)
2098 2098 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
2099 2099 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
2100 2100 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
2101 2101 Chybné dáta
2102 2102 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2103 2103 Neplatná požiadavka URL pre zmenový súbor
2104 2104 Nedovolená veľkosť
2105 2105 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
2106 2106 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0
2107 2107 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné
2108 2108 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
2109 2109 Neplatný výraz ''{0}''
2110 2110 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
2111 2111 Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1}
2112 2112 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
2113 2113 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
2114 2114 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1}
2115 2115 Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.
2116 2116 Neplatný objekt s id=0
2117 2117 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.
2118 2118 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
2119 2119 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
2120 2120 Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.
2121 2121 Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.
2122 2122 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
2123 2123 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
2124 2124 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
2125 2125 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
2126 2126 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2127 2127 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
2128 2128 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
2129 2129 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
2130 2130 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
2131 2131 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
2132 2132 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
2133 2133 Obrázkové súbory
2134 2134 Obrázok je už načítaný
2135 2135 Orezávanie obrázkov
2136 2136 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
2137 2137 Súbory obrázkov
2138 2138 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2139 2139 Obrázkový filter interpolácie:
2140 2140 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
2141 2141 Obrázok nie je správne vytvorený.
2142 2142 Rozlíšenie obrázku:
2143 2143 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2144 2144 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2145 2145 -----
2146 2146 Importovať
2147 2147 Importovať zvuk
2148 2148 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
2149 2149 -----
2150 2150 Importovať obrázky
2151 2151 Import nie je možný
2152 2152 Importovať cestu z GPX vrstvy
2153 2153 Importované obrázky
2154 2154 Importujem dáta z DG100...
2155 2155 Importovať dáta zo zariadenia.
2156 2156 Importuje vydania z OpenStreetBugs
2157 2157 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené členy </strong> reprezentujúce vzťahy v OSM tieto zákazy odbočenia.
2158 2158 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené tagy </strong> ktoré reprezentujú v OSM tieto zákazy odbočenia.
2159 2159 Sklon
2160 2160 Prudký sklon
2161 2161 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2162 2162 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2163 2163 Nesprávny počet parametrov
2164 2164 Priblíženie
2165 2165 Prírastok
2166 2166 Prírastok:
2167 2167 -----
2168 2168 Priemysel
2169 2169 Informácie
2170 2170 Info o Elemente
2171 2171 Informácia
2172 2172 Informačná tabuľa
2173 2173 Informačná kancelária
2174 2174 Informačný terminál
2175 2175 Informácie o vrstve
2176 2176 Prebieha inicializácia
2177 2177 Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2178 2178 Inicializujem body na aktualizáciu ...
2179 2179 Inicializujem relácie na aktualizáciu ...
2180 2180 Inicializujem cesty na aktualizáciu ...
2181 2181 Vložiť 'via(cez)' objekty zo schránky
2182 2182 Vložiť nových členov relácie zo schránky
2183 2183 Prezrieť
2184 2184 -----
2185 2185 Inštalujem aktualizované pluginy
2186 2186 Vnútorná chyba servera
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 Interpolácia (vloženie)
2190 2190 Priesečník medzi cestami multipolygónu
2191 2191 Chybná API URL
2192 2192 Chybne špecifikovan0 ID. Nemôžem stiahnuť objekt.
2193 2193 Chybná URL?
2194 2194 Chybný ohraničujúci rámec
2195 2195 Poškodený bz2 súbor.
2196 2196 Neplatný dátum
2197 2197 Neplatná hodnota dátum/čas
2198 2198 Neplatné vyrovnanie (offset)
2199 2199 Neplatné vlastnosti kľúča
2200 2200 -----
2201 2201 Neplatný spellcheck line: {0}
2202 2202 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
2203 2203 Neplatné časové pásmo
2204 2204 Neplatné ID užívateľa
2205 2205 Neplatné užívateľské meno
2206 2206 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
2207 2207 Obrátený filter
2208 2208 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
2209 2209 Nie je vektorizované.
2210 2210 Je vektorizované.
2211 2211 Ostrov
2212 2212 Ostrovček
2213 2213 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
2214 2214 Položka
2215 2215 položka {0} sa v zozname nenachádza
2216 2216 Cestovný poriadok
2217 2217 -----
2218 2218 JOSM PicLayer plugin kalibračné údaje
2219 2219 -----
2220 2220 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
2221 2221 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
2222 2222 -----
2223 2223 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
2224 2224 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
2225 2225 JPEG obrázky (*.jpg)
2226 2226 -----
2227 2227 Java verzia {0}
2228 2228 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
2229 2229 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
2230 2230 Spojiť body a línie
2231 2231 Vložiť bod do cesty
2232 2232 Pripojiť bod k najbližšej ceste
2233 2233 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
2234 2234 Spojené prekrývajúce sa plochy
2235 2235 Spojená prekrývajúca sa plocha
2236 2236 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
2237 2237 Skok na miesto (pozíciu)
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 Skok tam
2241 2241 Skok na miesto (pozíciu)
2242 2242 Križovatka
2243 2243 Ponechať
2244 2244 Ponechávať záložné súbory
2245 2245 -----
2246 2246 Ponechaj moje súradnice
2247 2247 Udržať môj vymazaný stav
2248 2248 Ponechať staré zálohy a pokračovať
2249 2249 Zachovať plugin
2250 2250 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2251 2251 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2252 2252 Ponechaj ich súradnice
2253 2253 Udržať ich vymazaný stav
2254 2254 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2255 2255 Kĺúč
2256 2256 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2257 2257 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2258 2258 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2259 2259 Kláves:
2260 2260 Klávesové skratky
2261 2261 Kľúčové slová
2262 2262 Škôlka
2263 2263 Stánok
2264 2264 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2265 2265 LPG (Skvapalnený ropný plyn)
2266 2266 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 Nastavenie pluginu Lakewalker
2270 2270 Lakewalker stopa(trace)
2271 2271 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2272 2272 -----
2273 2273 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2274 2274 -----
2275 2275 Lambertova zóna (Estónsko)
2276 2276 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
2277 2277 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
2278 2278 Zem (Pevnina)
2279 2279 Využívanie oblasti (Land use)
2280 2280 Skládka odpadov
2281 2281 -----
2282 2282 Jazdné pruhy
2283 2283 Jazyk
2284 2284 Posledná zmena {0}
2285 2285 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2286 2286 Zemepisná šírka
2287 2287 Zemepisná šírka:
2288 2288 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2289 2289 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2290 2290 Spustiť v maximalizovanom režime
2291 2291 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2292 2292 Spustenie editora zákazu odbočenia pre vytvorenie nového zákazu odbočenia
2293 2293 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2294 2294 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2295 2295 Otvoriť dialóg úpravy značiek
2296 2296 Práčovňa
2297 2297 Vrstva
2298 2298 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2299 2299 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2300 2300 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2301 2301 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2302 2302 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2303 2303 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2304 2304 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
2305 2305 vrstva nie je v zozname
2306 2306 Vrstva pre vykonávanie meraní
2307 2307 Vrstva: {0}
2308 2308 Vrstvy
2309 2309 Vrstvy:
2310 2310 Uvedený čas (sekundy)
2311 2311 Voľný čas
2312 2312 Dĺžka
2313 2313 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2314 2314 Dĺžka kroku:
2315 2315 Dĺžka:
2316 2316 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
2317 2317 Železničné priecestie
2318 2318 Knižnica
2319 2319 Licencia
2320 2320 Závora (Lift Gate)
2321 2321 Rýchloelektrička
2322 2322 Maják
2323 2323 Odkazová linka
2324 2324 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2325 2325 Typ vedenia
2326 2326 Riadok {0} stĺpec {1}:
2327 2327 -----
2328 2328 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2329 2329 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2330 2330 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2331 2331 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 Obytná zóna
2336 2336 Nahrať Všetky Dlaždice
2337 2337 Nahrať obrázok kalibrácie ...
2338 2338 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2339 2339 Načítať WMS vrstvu
2340 2340 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2341 2341 Nahrať priebeh
2342 2342 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2343 2343 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2344 2344 Načítať reláciu
2345 2345 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2346 2346 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2347 2347 Načítavam skoršie pluginy
2348 2348 Nahrávanie súboru zlyhalo: {0}
2349 2349 Nahrať históriu pre bod {0}
2350 2350 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2351 2351 Nahrať históriu pre cestu {0}
2352 2352 Nahrávam rodičovskú reláciu
2353 2353 Nahrávam pluginy ''{0}''...
2354 2354 Načítavam pluginy
2355 2355 Načítavam pluginy ...
2356 2356 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2357 2357 Nahrávam {0}
2358 2358 Nahrať kalibračné dáta do súboru
2359 2359 Miestne súbory
2360 2360 Oblasť (lokalita)
2361 2361 Oblasť, osada, miesto.
2362 2362 Umiestnenie
2363 2363 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2364 2364 Zamknúť
2365 2365 Plavebná komora
2366 2366 -----
2367 2367 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
2368 2368 Zemepisná dĺžka
2369 2369 Zemepisná dĺžka:
2370 2370 -----
2371 2371 Vzhľad a chovanie
2372 2372 -----
2373 2373 Výhliadková veža
2374 2374 Hľadanie obrázkov
2375 2375 Hľadám breh...
2376 2376 -----
2377 2377 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2378 2378 -----
2379 2379 Nízke rozlíšenie (600x400)
2380 2380 Najnižšie číslo
2381 2381 Najnižšie číslo domu nemôže byť vyšie ako najvyššie číslo domu
2382 2382 Najnižšie číslo domu v radovej zástavbe
2383 2383 Najnižšie číslo
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 MTB Rozsah
2389 2389 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2390 2390 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2391 2391 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2392 2392 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2393 2393 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2394 2394 -----
2395 2395 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2396 2396 Poškodené údaje(vety):
2397 2397 Človekom vytvorené (Man made)
2398 2398 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
2399 2399 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
2400 2400 Manuálne
2401 2401 Manuálne nastavenie
2402 2402 Ručne nastavte HTTP proxy server
2403 2403 Mapa
2404 2404 -----
2405 2405 Projekcia mapy
2406 2406 Nastavenie mapy
2407 2407 Mapa: {0}
2408 2408 Prístav (Marina)
2409 2409 Označiť ako hotové
2410 2410 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2411 2411 Značky z pomenovaných bodov
2412 2412 Značky z {0}
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 Spárovať prvú fotografiu s prvým bodom GPX
2416 2416 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2417 2417 Materiál
2418 2418 Max zväčšenie lvl:
2419 2419 Max. Výška(v metroch)
2420 2420 Max. Dĺžka (v metroch)
2421 2421 Max. Šírka (v metroch)
2422 2422 Maximálna veľkost cache (v MB)
2423 2423 Max. zemepisná šírka
2424 2424 Max. zemepisná dĺžka
2425 2425 Max. rýchlosť (km/h)
2426 2426 Max. hmotnosť (ton)
2427 2427 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2428 2428 Maximálna plocha na požiadavku:
2429 2429 Maximálny vek cache (dni)
2430 2430 Maximálna veľkosť cache (MB)
2431 2431 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2432 2432 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2433 2433 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2434 2434 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2435 2435 Maximálna dĺžka (metrov)
2436 2436 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2437 2437 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2438 2438 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2439 2439 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2440 2440 Maximálny počet úsekov na cestu
2441 2441 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2442 2442 Lúka
2443 2443 Namerané hodnoty
2444 2444 Meranie
2445 2445 Vysoké rozlíšenie (800x600)
2446 2446 Člen
2447 2447 -----
2448 2448 Členovia
2449 2449 -----
2450 2450 Členy(vyriešené)
2451 2451 Členy(v konflikte)
2452 2452 Pomník
2453 2453 Meno v menu
2454 2454 Meno v menu (východzie)
2455 2455 Menu skratiek
2456 2456 -----
2457 2457 Mercatorova projekcia
2458 2458 Zlúčiť
2459 2459 Zlúčiť body
2460 2460 Zlúčiť duplikátne body?
2461 2461 Zlúčiť vrstvu
2462 2462 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2463 2463 Zlúčiť body objektov
2464 2464 Zlúčiť výber
2465 2465 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2466 2466 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2467 2467 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2468 2468 Zlúčiť {0} body
2469 2469 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2470 2470 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2471 2471 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2472 2472 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2473 2473 Spojovaná verzia
2474 2474 Spojenie vymazaných pôvodných neúspešné
2475 2475 Správu dňa nie je možné zobraziť
2476 2476 Doplňujúce informácie
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2481 2481 Armáda
2482 2482 Minimálna vrstva priblíženia:
2483 2483 Min. zemepisná šírka
2484 2484 Min. zemepisná dĺžka
2485 2485 Min. rýchlosť (km/h)
2486 2486 Malý kruhový objazd
2487 2487 Minigolf
2488 2488 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2489 2489 Minút: {0}
2490 2490 Zrkadlovo prevrátiť
2491 2491 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2492 2492 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2493 2493 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2494 2494 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2495 2495 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2496 2496 Chýbajúce šifrovanie
2497 2497 Chýbajúce kľúče alebo hodnoty atribútu v tagu.
2498 2498 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2499 2499 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2500 2500 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2501 2501 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2502 2502 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2503 2503 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2504 2504 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2505 2505 Chýba zlučovaný cieľ pre {0} s id {1}
2506 2506 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2507 2507 Chýbajúce meno:* prekladu.
2508 2508 Chýbajúci operator pre NOT
2509 2509 Chýbajúci parameter pre OR
2510 2510 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2511 2511 Chýba totožnosť užívateľa
2512 2512 -----
2513 2513 Po-Pi 08:30-20:00
2514 2514 Režim: Kresliť Fokus
2515 2515 Režim: {0}
2516 2516 Pracovný režim (Potlach štýl)
2517 2517 -----
2518 2518 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2519 2519 Skupiny modifikátorov
2520 2520 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2521 2521 Zmenáreň
2522 2522 Jednokoľajka, vysutá dráha
2523 2523 Pamätihodnosť, pamätník
2524 2524 Viac informácií ...
2525 2525 Viac informácii o tejto vlastnosti
2526 2526 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 Motošport
2532 2532 Motorové vozidlo
2533 2533 Osobné automobily
2534 2534 Motocykel
2535 2535 Cesta pre motorové vozidlá
2536 2536 Dialnica
2537 2537 Ďialničná križovatka
2538 2538 Dialničná prípojka
2539 2539 Horský priesmyk
2540 2540 Horský bicykel
2541 2541 Pres[vam bod...
2542 2542 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2543 2543 Presunúť dialóg na bočný panel
2544 2544 Posunúť nižšie
2545 2545 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2546 2546 Posunúť elementy
2547 2547 Posunúť filter dole.
2548 2548 Posunúť filter hore.
2549 2549 Presunúť vľavo
2550 2550 Presunúť uzly tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2551 2551 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2552 2552 Presunúť objekty {0}
2553 2553 Presunúť vpravo
2554 2554 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2555 2555 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2556 2556 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2557 2557 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2558 2558 Presunúť označené body na priamku
2559 2559 Presunúť označené body do kruhu
2560 2560 Presunutie vybratých členov relácie dole o jednu pozíciu
2561 2561 Presunutie vybratých členov relácie hore o jednu pozíciu
2562 2562 Presunutie vybratých "vias(cez)" dole o jednu pozíciu
2563 2563 Presunutie vybratých "vias(cez)" hore o jednu pozíciu
2564 2564 Posunúť ich
2565 2565 Posunúť vyššie
2566 2566 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2567 2567 Presunúť {0}
2568 2568 Presunutie objektov {0}
2569 2569 Blato
2570 2570 -----
2571 2571 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2572 2572 multipolygón
2573 2573 -----
2574 2574 Multipolygón nie je uzavretý
2575 2575 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2576 2576 Obecné administratívne hranice
2577 2577 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2578 2578 Múzeum
2579 2579 Moje zmenové súbory
2580 2580 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2581 2581 Moja verzia
2582 2582 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2583 2583 Môj so zlúčeným
2584 2584 Môj s Ich
2585 2585 NMEA import zlyhal!
2586 2586 NMEA import úspešný
2587 2587 NMEA-0183 súbory
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 Názov
2591 2591 Názov miesta
2592 2592 Meno užívateľa.
2593 2593 -----
2594 2594 Meno: {0}
2595 2595 Pomenovanie trackpoints od {0}
2596 2596 Pomenované trasové body
2597 2597 Úzkorozchodná železnica
2598 2598 Štátna
2599 2599 Národný park
2600 2600 Prírodná rezervácia
2601 2601 Blízko
2602 2602 Najbližší-Sused (najrýchlejší) [ Default ]
2603 2603 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2604 2604 Sieť
2605 2605 Sieťová výnimka
2606 2606 Nikdy neaktualizovať
2607 2607 Nový
2608 2608 Nový autorizačný prístup
2609 2609 -----
2610 2610 Nová vrstva
2611 2611 Nový problém
2612 2612 Nový kľúč
2613 2613 Nová obrázková vrstva zo schránky
2614 2614 Nová obrázková vrstva zo súboru ...
2615 2615 Nová funkcia
2616 2616 -----
2617 2617 Nová hodnota
2618 2618 Nová hodnota pre {0}
2619 2619 Nasledujúci
2620 2620 Nasledujúci obrázok
2621 2621 -----
2622 2622 Nočný klub
2623 2623 Nie
2624 2624 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2625 2625 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2626 2626 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2627 2627 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2628 2628 Zákaz odbočenia vľavo
2629 2629 Zákaz odbočenia vpravo
2630 2630 Bez skratky
2631 2631 Zákaz jazdy priamo
2632 2632 Zákaz otáčania
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 Žiadna oblasť nie je vybratá
2637 2637 Žiadne zmeny pre uloženie.
2638 2638 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2639 2639 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2640 2640 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2641 2641 Nájdená neaktuálna dátová sada
2642 2642 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2643 2643 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2644 2644 Neboli načítané žiadne dáta.
2645 2645 Žiaden dátum
2646 2646 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2647 2647 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2648 2648 Slepá ulica
2649 2649 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2650 2650 Žiadny gpx nie je vybratý
2651 2651 Bez obrázka
2652 2652 Nenajdené žiadne obrázky.
2653 2653 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
2654 2654 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2655 2655 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2656 2656 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2657 2657 Neotvárajte súbor zmien
2658 2658 Neotvorené súbory zmien
2659 2659 Chýba vonkajšia cesta multipolygónu
2660 2660 Nie je doplnené heslo.
2661 2661 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2662 2662 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2663 2663 Žiadne pôvodné s id {0} v miestnom dátovom súbore. Nemožno vyvodzovať pôvodné typ.
2664 2664 Nezistený žiadny problém
2665 2665 Bez proxy servera
2666 2666 Nie je vybraná žiadna relácia
2667 2667 Nevybratá GPX stopa(track)
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 Žiadne cieľové vrstvy
2672 2672 Žiadna platná funkcia pre člena multipolygónu
2673 2673 Nie je doplnené užívateľské meno.
2674 2674 Neplatná WMS URL alebo id
2675 2675 Žiadne chyby na overenie
2676 2676 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2677 2677 Nie, zrušiť
2678 2678 Nie, pokračovať v editácii
2679 2679 Nie, použite to
2680 2680 Nie, najskôr vyriešiť problémy
2681 2681 Bod
2682 2682 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2683 2683 Bod je stále v užívaní
2684 2684 Bod {0}
2685 2685 Bod: Pripojený
2686 2686 Bod: štandardný
2687 2687 Bod: označkovaný
2688 2688 Body
2689 2689 Body s rovnakou pozíciou
2690 2690 Body s rovnakými názvami
2691 2691 Body(vyriešené)
2692 2692 Body(v konflikte)
2693 2693 -----
2694 2694 Žiadny
2695 2695 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2696 2696 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2697 2697 Normálny
2698 2698 Sever
2699 2699 Nenájdené
2700 2700 Nepripojený
2701 2701 Ešte nerozhodnuté
2702 2702 Ešte nerozhodnuté
2703 2703 Nie je v cache pamäti
2704 2704 Poznámka
2705 2705 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
2706 2706 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2707 2707 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2708 2708 Bankovky
2709 2709 Nič
2710 2710 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2711 2711 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2712 2712 Prázdna schránka
2713 2713 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2714 2714 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2715 2715 Nič nie je vybraté!
2716 2716 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2717 2717 Nič nie je vybraté
2718 2718 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2719 2719 Nič nie je na zväčšenie
2720 2720 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2721 2721 Číslo
2722 2722 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 Číslovací systém:
2726 2726 Schéma číslovania
2727 2727 Počet: (Numbers:)
2728 2728 Číselný
2729 2729 OAuth oprávnenie neúspešné
2730 2730 -----
2731 2731 OK - skúšam znovu.
2732 2732 -----
2733 2733 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
2734 2734 OSM údaje
2735 2735 OSM heslo.
2736 2736 Súbory OSM Servera
2737 2737 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2738 2738 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2739 2739 URL OSM servera:
2740 2740 OSM heslo:
2741 2741 OSM užívateľské meno:
2742 2742 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
2743 2743 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2744 2744 Objekt podľa ID:
2745 2745 Objekt je vymazaný
2746 2746 História objektu
2747 2747 -----
2748 2748 Objekt podľa typu:
2749 2749 Objekt s históriou(priebehom)
2750 2750 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
2751 2751 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
2752 2752 História objektov
2753 2753 Pridané objekty:
2754 2754 Odstránené objekty:
2755 2755 Upravené objekty:
2756 2756 Oktán 100
2757 2757 Oktán 91
2758 2758 Oktán 95
2759 2759 Oktán 98
2760 2760 Nepárny (odd)
2761 2761 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2762 2762 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2763 2763 Vyrovnať(Offset):
2764 2764 Starý kľúč
2765 2765 Stará funkcia
2766 2766 Stará hodnota
2767 2767 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2768 2768 Na požiadanie
2769 2769 Pri nahrávaní
2770 2770 Jednosmerka
2771 2771 Cesty s jediným bodom
2772 2772 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2773 2773 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2774 2774 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie.
2775 2775 Jednosmerka
2776 2776 Prikázaný smer jazdy vľavo
2777 2777 Prikázaný smer jazdy vpravo
2778 2778 Prikázaný smer jazdy priamo
2779 2779 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
2780 2780 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
2781 2781 Iba moje zmenové súbory
2782 2782 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľa
2783 2783 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa
2784 2784 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2785 2785 Iba na začiatku cesty.
2786 2786 Iba na vektorizované vrstvy
2787 2787 Len účasť vo výbere
2788 2788 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2789 2789 Otvoriť
2790 2790 -----
2791 2791 Otvoriť umiestnenie...
2792 2792 Otvoriť OpenStreetBugs
2793 2793 Otvoriť pohľad...
2794 2794 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2795 2795 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2796 2796 Otvoriť súbor.
2797 2797 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2798 2798 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2799 2799 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2800 2800 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2801 2801 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2802 2802 Otvoriť zoznam trasových bodov
2803 2803 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2804 2804 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2805 2805 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2806 2806 Otvoriť výber obsahu okien.
2807 2807 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
2808 2808 Otvoriť z URL.
2809 2809 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2810 2810 Otvoriť editor pre vybrané zákazy odbočenia
2811 2811 Je nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborov
2812 2812 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2813 2813 Otvoriť inú fotografiu
2814 2814 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2815 2815 Otvoriť zmenové súbory
2816 2816 Otvoriť súbor
2817 2817 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2818 2818 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 Otvor meračský nástroj.
2822 2822 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2823 2823 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2824 2824 Otvoriť okno merania.
2825 2825 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2826 2826 Otvoriť okno pre overovanie.
2827 2827 Otvoriť...
2828 2828 Otvoriť/Zatvoriť:
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2834 2834 -----
2835 2835 údaje OpenStreetMap
2836 2836 Otváram 1 súbor...
2837 2837 Otváracia doba
2838 2838 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2839 2839 Otváranie súborov
2840 2840 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2841 2841 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
2842 2842 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2843 2843 Operátor
2844 2844 Optik
2845 2845 Voliteľné atribúty:
2846 2846 Voliteľné informácie:
2847 2847 Voliteľné typy
2848 2848 Biopotraviny
2849 2849 Orig. Cesta
2850 2850 Pravouhlosť
2851 2851 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2852 2852 Pravouhlý tvar
2853 2853 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2854 2854 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2855 2855 -----
2856 2856 Iné
2857 2857 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2858 2858 Turistický (Outdoor)
2859 2859 Prekryť štvorce (tiles)
2860 2860 Prekrývajúce sa plochy
2861 2861 Prekrývajúce sa komunikácie
2862 2862 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2863 2863 Prekrývajúce sa železnice
2864 2864 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2865 2865 Prekrývajúce sa cesty
2866 2866 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2867 2867 Prekrývajúce sa cesty.
2868 2868 Nahradiť
2869 2869 Prepísať staré záložné súbory?
2870 2870 Prednastaviť pozíciu pre:
2871 2871 Náhľad
2872 2872 Prepísať
2873 2873 Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?
2874 2874 PNG súbory (*.png)
2875 2875 PUWG (Poľsko)
2876 2876 PUWG 1992 (Poľsko)
2877 2877 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2878 2878 -----
2879 2879 Farebný štýl {0}: {1}
2880 2880 Palaeontological Areál
2881 2881 Papier
2882 2882 Parameter ''{0}'' nesmie byť nulový
2883 2883 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2884 2884 Názov parametra
2885 2885 Hodnota parametra
2886 2886 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2887 2887 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
2888 2888 Čísla parciel, mená ulíc.
2889 2889 Parcely.
2890 2890 Nadradené vzťahy
2891 2891 -----
2892 2892 P+R parkovisko
2893 2893 Parkovisko
2894 2894 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2895 2895 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2896 2896 Rozložiť OSM dáta...
2897 2897 Rozloženie OSM history data ...
2898 2898 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
2899 2899 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2900 2900 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2901 2901 Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''
2902 2902 Spracovávam odpoveď servera ...
2903 2903 Odovzdávacie miesto
2904 2904 Odovzdávacie miesta
2905 2905 Heslo
2906 2906 Heslo:
2907 2907 Heslo:
2908 2908 Vložiť
2909 2909 Vkladám ...
2910 2910 Vložiť vlastnosti
2911 2911 Vložiť URL zo schránky
2912 2912 Vložiť zo schránky
2913 2913 Vložiť zo schránky
2914 2914 Vložiť bez neúplných členov
2915 2915 Cesta (chodník)
2916 2916 Dĺžka cesty
2917 2917 Vrchol
2918 2918 Pešia zóna
2919 2919 Prechod pre chodcov
2920 2920 Typ prechodu pre chodcov
2921 2921 Pešia
2922 2922 -----
2923 2923 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2924 2924 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2925 2925 Nevyriešené chyby a varovania
2926 2926 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2927 2927 Vykonať overovanie dát
2928 2928 Povolené činnosti
2929 2929 Lekáreň
2930 2930 Telefónne číslo
2931 2931 Číslo telefónu
2932 2932 -----
2933 2933 Čas fotografie (z exif):
2934 2934 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 PicLayer otáčanie
2938 2938 PicLayer mierka
2939 2939 PicLayer mierka X
2940 2940 PicLayer mierka Y
2941 2941 Výletné miesto
2942 2942 Mólo
2943 2943 Potrubie
2944 2944 Typ lyžiarskej dráhy
2945 2945 Hracia plocha, ihrisko
2946 2946 Kostol
2947 2947 Miesta
2948 2948 Prehrať/Pauza audio
2949 2949 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2950 2950 Ihrisko
2951 2951 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2952 2952 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
2953 2953 Prosím nastavte <strong>klávesovú skratku</strong>, ktorá spúšťa vytvorenie/editáciu zákazu obmedzenia z aktuálneho výberu v programe JOSM.
2954 2954 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
2955 2955 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.
2956 2956 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
2957 2957 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2958 2958 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2959 2959 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2960 2960 Prosím vložte vybraný reťazec
2961 2961 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2962 2962 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2963 2963 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2964 2964 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2965 2965 Zadajte hladaný reťazec.
2966 2966 Prosím vložte adresu dlaždice
2967 2967 Prosím vložte index dlaždice
2968 2968 Zadajte uživateľské meno
2969 2969 Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.
2970 2970 Prosím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.
2971 2971 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2972 2972 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2973 2973 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2974 2974 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2975 2975 Prosím vložte platné ID užívateľa
2976 2976 Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu
2977 2977 Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístup
2978 2978 Zadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.
2979 2979 Prosím vložte celé číslo > 1
2980 2980 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
2981 2981 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2982 2982 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
2983 2983 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2984 2984 Prosím, zadajte OSM API URL.
2985 2985 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri
2986 2986 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
2987 2987 Prosím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri
2988 2988 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2989 2989 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2990 2990 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2991 2991 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2992 2992 Prosím vložte vaše OSM heslo
2993 2993 Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
2994 2994 Prosím, zadajte svoje OSM užívateľské meno a heslo. Heslo <strong> nebude </ strong> uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM nastaveniach a bude predložené na server OSM <strong> iba raz </ strong>. Pri nasledujúcej žiadosti o nahratie údajov už viac nepoužívajte heslo.
2995 2995 Choďte prosím do Základného editora a ručne vyberte OSM cestu.
2996 2996 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
3000 3000 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
3001 3001 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
3002 3002 Prosím vyberte súbor
3003 3003 Vyberte prosím kľúč
3004 3004 Prisím vyberte schému k použitiu.
3005 3005 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
3006 3006 Vyberte prosím hodnotu
3007 3007 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
3008 3008 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
3009 3009 Vyber prosím nejakú položku.
3010 3010 Vyberte minimálne 4 body
3011 3011 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
3012 3012 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
3013 3013 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
3014 3014 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
3015 3015 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
3016 3016 Zvoľte minimálne jednu cestu.
3017 3017 Vyberte prosím aspoň 3 body.
3018 3018 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
3019 3019 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
3020 3020 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
3021 3021 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
3022 3022 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
3023 3023 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
3024 3024 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
3025 3025 Prosím vyberte riadok na úpravu.
3026 3026 Vyberte schému pre zmazanie.
3027 3027 Vyberte prosím, sadu ikon dopravných značiek, ktoré majú byť použité v plugine.
3028 3028 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
3029 3029 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
3030 3030 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
3031 3031 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
3032 3032 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
3033 3033 Plugin je zahrnutý v JOSM
3034 3034 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 Informácia o pluginoch
3038 3038 Aktualizácia pluginu zlyhala
3039 3039 Metóda aktualizácie pluginov
3040 3040 Pluginy
3041 3041 Pluginy sú aktuálne
3042 3042 Meno bodu(miesta)
3043 3043 Číslo bodu
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 Polícia
3047 3047 Politická
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 Poloha
3051 3051 Iba poloha
3052 3052 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
3053 3053 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
3054 3054 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
3055 3055 Poštová schránka
3056 3056 PSČ:
3057 3057 Pošta
3058 3058 Poštové smerovacie číslo
3059 3059 Potenciál
3060 3060 Elektráreň (spôsob vyroby)
3061 3061 Elektrické vedenie
3062 3062 Transformátorová stanica
3063 3063 Malý transformátor
3064 3064 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
3065 3065 -----
3066 3066 Predpoklad Porušenia
3067 3067 Predpokladaný priestupok
3068 3068 Preddefinované
3069 3069 Chýbajú preferencie ''{0}'. Nemôžem inicializovať OsmApi.
3070 3070 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
3071 3071 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
3072 3072 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
3073 3073 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
3074 3074 Nastavenia
3075 3075 Predvoľby uložené na {0}
3076 3076 Nastavenia...
3077 3077 Pripravujem OSM údaje...
3078 3078 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
3079 3079 Pripravujem dátový súbor ...
3080 3080 Pripravujem dáta histórie...
3081 3081 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
3082 3082 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
3083 3083 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
3084 3084 Historická železnica
3085 3085 Prednastavená skupina {0}
3086 3086 Prednastavená skupina {1} / {0}
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 Predvoľby
3090 3090 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
3091 3091 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
3092 3092 Predchádzajúci
3093 3093 Predchádzajúci obrázok
3094 3094 Cesta I. triedy
3095 3095 Prípojka cesty I. triedy
3096 3096 Primárny modifikátor:
3097 3097 Pôvodný
3098 3098 Očakávané ID pôvodných
3099 3099 Vezenie
3100 3100 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
3101 3101 Proces poradia
3102 3102 Spracovanie súboru ''{0}''
3103 3103 Spracovávam sobory pluginov ...
3104 3104 Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''
3105 3105 Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...
3106 3106 -----
3107 3107 Očakávané súradnice
3108 3108 Kód projekcie
3109 3109 Metóda projekcie
3110 3110 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
3111 3111 Prológ dokumentu OsmChange ešte nebol napísaný. Najskôr ho prosím napíšte.
3112 3112 Vlastnosti
3113 3113 Vlastnosti / Memberships
3114 3114 Kontrola vlastností :
3115 3115 Vlastnosti pre zvolené objekty
3116 3116 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
3117 3117 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
3118 3118 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
3119 3119 Vlastnosti
3120 3120 Vlastnosti (s konfliktmi)
3121 3121 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
3122 3122 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
3123 3123 Hodnota obsahuje HTML entitu
3124 3124 Hodnota začíná alebo končí medzerou
3125 3125 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
3126 3126 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
3127 3127 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
3128 3128 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
3129 3129 -----
3130 3130 Určuje trasové schopnosti
3131 3131 Nastavenia proxy servera
3132 3132 Krčma
3133 3133 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
3134 3134 Verejná budova
3135 3135 Vozidlá verejnej dopravy
3136 3136 Dopravná obsluha
3137 3137 Hromadná doprava
3138 3138 Vozidlá verejnej dopravy ako autobusy, električky, atď.
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 Očistený objekt ''{0}''
3142 3142 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
3143 3143 -----
3144 3144 Lom
3145 3145 Požiadavka
3146 3146 Požiadať a stiahnuť zmenové súbary
3147 3147 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
3148 3148 Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súbory
3149 3149 Požiadavka zmenových súborov
3150 3150 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
3151 3151 Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory
3152 3152 Požiadať otvoriť iba zmenové súbory
3153 3153 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
3154 3154 Pýtam sa na meno servera
3155 3155 Pýtam sa na meno servera ...
3156 3156 Poradie
3157 3157 Dostihová dráha
3158 3158 Racquetbal
3159 3159 Železnica (štandardná)
3160 3160 Železnica
3161 3161 Železničná zastávka
3162 3162 Železničné nástupište
3163 3163 -----
3164 3164 Železničný pozemok
3165 3165 Očakávaný rozsah čísel
3166 3166 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
3167 3167 Veľkosť rastra: {0}
3168 3168 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
3169 3169 Čítajte ako prvé
3170 3170 Chyba čítania!
3171 3171 Čítať fotky...
3172 3172 Načitávam zmenový súbor {0} ...
3173 3173 Načitávam zmenové súbory...
3174 3174 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
3175 3175 Čítanie rodičovských z ''{0}''
3176 3176 Čítam užívateľské info ...
3177 3177 Čítam {0}...
3178 3178 Informačné súbory
3179 3179 Skutočné meno
3180 3180 Naozaj uzavrieť?
3181 3181 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
3182 3182 Rekreačná oblasť
3183 3183 Opravené (rektifikované) obrázky...
3184 3184 Recyklácia
3185 3185 -----
3186 3186 Opakovať
3187 3187 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
3188 3188 Znovu zvolené a všetky predchádzajúce príkazy
3189 3189 Ref. číslo
3190 3190 Referencie (číslo stopy(track))
3191 3191 Referenčné číslo
3192 3192 -----
3193 3193 Odkazujúci na:
3194 3194 Odkazovať na
3195 3195 Obnoviť
3196 3196 Oblasť (región)
3197 3197 Zamietnuť konflikty a Uložiť
3198 3198 Vzťah (relation)
3199 3199 Relácia ...
3200 3200 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
3201 3201 Editor Relácií: Posun Dole
3202 3202 Editor Relácií: Posun Hore
3203 3203 Editor Relácií: Odstrániť
3204 3204 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
3205 3205 Editor relácie: Obrátenie
3206 3206 Editor Relácií: Triedenie
3207 3207 -----
3208 3208 Relácia je zmazaná
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
3212 3212 Relácia {0}
3213 3213 Relácia: Vybratá
3214 3214 Relácia: {0}
3215 3215 Relácie
3216 3216 Relácie: {0}
3217 3217 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
3218 3218 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
3219 3219 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
3220 3220 Náboženstvo
3221 3221 Znovu načítať
3222 3222 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
3223 3223 Nahrať poškodené dlaždice
3224 3224 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
3225 3225 Načítať históriu zo serveru
3226 3226 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
3227 3227 Vzdialené ovládanie
3228 3228 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
3229 3229 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
3230 3230 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
3231 3231 -----
3232 3232 Odstrániť
3233 3233 -----
3234 3234 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
3235 3235 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
3236 3236 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
3237 3237 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
3238 3238 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
3239 3239 Odstrániť zmazané členy a uložiť
3240 3240 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)
3241 3241 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3242 3242 Odstraniť fotku z vrstvy
3243 3243 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3244 3244 Vymazať značky z vnútorných ciest
3245 3245 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3246 3246 Vymazať vybraté záložky
3247 3247 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
3248 3248 Vymazať aktuálne vybraté "vias(cez)"
3249 3249 Vymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3250 3250 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
3251 3251 Odstrániť vybraté cesty ikon
3252 3252 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
3253 3253 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
3254 3254 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
3255 3255 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3256 3256 Odstránený Prvok z Relácií
3257 3257 Odstrániť člena s funkciou ''z''
3258 3258 Odstrániť člena s funkciou ''na''
3259 3259 Odstraňujem odmietané pluginy ...
3260 3260 Odstraňujem duplicitné body...
3261 3261 Vybranie odkazu z relácie {0}
3262 3262 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 Premenovať vrstvu
3266 3266 Premenovať vybratú záložku
3267 3267 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
3268 3268 Požičovňa
3269 3269 Servis
3270 3270 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
3271 3271 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
3272 3272 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
3273 3273 Nahrádza aktuálne konfigurovaná "via(cez)"-objekty s bodom na križovatke
3274 3274 Nahlásiť chybu
3275 3275 -----
3276 3276 Požiadať o autorizačný prístup
3277 3277 Požiadavka neúspešná
3278 3278 URL požiadavky prístupu:
3279 3279 Detaily požiadavky: {0}
3280 3280 Nádrž
3281 3281 Vynulovať (Reset)
3282 3282 Vymazať cookie
3283 3283 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
3284 3284 Obnoviť pozíciu
3285 3285 Nastaviť východzie hodnoty
3286 3286 Obnoviť kalibráciu obrázka
3287 3287 Obnovenie pozície obrázka
3288 3288 Obnovenie otočeného obrázka
3289 3289 Obnoviť mierku obrázka
3290 3290 Ulica (miestna komunikácia)
3291 3291 Osídlená oblasť (Residential area)
3292 3292 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
3293 3293 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
3294 3294 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
3295 3295 Vyriešiť
3296 3296 Rozhodnutie konfliktov
3297 3297 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
3298 3298 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
3299 3299 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
3300 3300 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
3301 3301 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
3302 3302 Vyriešiť konflikty.
3303 3303 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
3304 3304 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
3305 3305 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
3306 3306 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
3307 3307 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
3308 3308 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
3309 3309 Reštartovať
3310 3310 Reštaurácia
3311 3311 -----
3312 3312 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
3313 3313 Obmedzenie
3314 3314 Maloobchod
3315 3315 Oporný múr
3316 3316 Načítať autorizačný prístup
3317 3317 Načítať autorizačný prístup
3318 3318 Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''
3319 3319 Získavam OAuth autorizačný prístup ...
3320 3320 Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}''
3321 3321 Získavam OAuth žiadosť prístupu ...
3322 3322 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.
3323 3323 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.
3324 3324 Získavam informácie o užívateľovi ...
3325 3325 -----
3326 3326 Návrat do editora zákazu odbočenia a pokračovať v úprave
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 Obrátene
3330 3330 Otočiť smer radu budov
3331 3331 Otočiť smer ciest
3332 3332 Otočiť smer radu budov
3333 3333 Otočiť smer radu budov
3334 3334 Otočiť a Spojiť
3335 3335 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
3336 3336 Opačná trasa
3337 3337 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3338 3338 Obrátiť poradie členov relácie
3339 3339 Otočiť smer ciest
3340 3340 Obrátená pobrežná čiara
3341 3341 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3342 3342 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3343 3343 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
3344 3344 Otočenie uličných čísel radu budov
3345 3345 Vrátiť naspäť
3346 3346 Vrátiť zmeny vykonané v zmenovom súbore
3347 3347 Vraciam zmeny zmenového súboru #{0}
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 Vraciam zmeny...
3352 3352 -----
3353 3353 Revízia
3354 3354 Jazdectvo
3355 3355 Rieka
3356 3356 Riečny breh
3357 3357 Cesta (neznámy typ)
3358 3358 Cestné obmedzenie
3359 3359 -----
3360 3360 Dopravné značky - Sada A
3361 3361 Dopravné značky - Sada B
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 Úloha
3365 3365 -----
3366 3366 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 Funkcia:
3370 3370 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3371 3371 Otočiť o 180°
3372 3372 Otočiť o 270°
3373 3373 Otočiť o 90°
3374 3374 -----
3375 3375 Otočiť obrázok vľavo
3376 3376 Otočiť obrázok vpravo
3377 3377 Otočiť vľavo
3378 3378 Otočiť vpravo
3379 3379 Kruhový objazd
3380 3380 Cesta (Route)
3381 3381 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi Y
3382 3382 Štátna cesta
3383 3383 Typ Cesty (Route)
3384 3384 Zobrazené cesty sú pre:
3385 3385 Trasovanie (Routing)
3386 3386 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 Zrúcanina
3390 3390 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
3391 3391 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
3392 3392 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
3393 3393 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3394 3394 Spúšťam test {0}
3395 3395 Zapnutá vertex redukcia...
3396 3396 Pristávacia dráha
3397 3397 -----
3398 3398 SIM-karty
3399 3399 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3400 3400 -----
3401 3401 Uložiť
3402 3402 Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach
3403 3403 Uložiť autorizovaný prístup do nastavení
3404 3404 Uložiť ako...
3405 3405 Uložiť GPX súbor
3406 3406 -----
3407 3407 Uložiť vrstvu
3408 3408 Uložiť OSM súbor
3409 3409 Ukladám kalibráciu obrázka ...
3410 3410 Uložiť WMS vrstvu
3411 3411 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3412 3412 Uložiť akokoľvek
3413 3413 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3417 3417 Uložiť aktuálne dáta.
3418 3418 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
3419 3419 Uložiť zákaz odbočenia bez ohľadu na chyby a/alebo upozornenia
3420 3420 Uložiť do nastavení
3421 3421 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3422 3422 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3423 3423 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3424 3424 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3425 3425 Kalibračné údaje uložené do súboru
3426 3426 Uloženie súboru zlyhalo: {0}
3427 3427 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3428 3428 Mierka
3429 3429 Skenovaná mapa ...
3430 3430 Prehľadávam adresár {0}
3431 3431 Škola
3432 3432 Železný šrot
3433 3433 Sutina
3434 3434 Krovie
3435 3435 -----
3436 3436 Hľadať
3437 3437 Hľadám ...
3438 3438 -----
3439 3439 Vyhľadávanie pre objekty
3440 3440 Vyhľadávať objekty
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 Vyhľadávať...
3445 3445 Hľadať:
3446 3446 Hľadať:
3447 3447 Druhé meno
3448 3448 Cesta II. triedy
3449 3449 Sekundárny modifikátor:
3450 3450 Sekúnd: {0}
3451 3451 Bezpečnostná výnimka
3452 3452 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3453 3453 Pozri, rieky, bazény.
3454 3454 Počet segmentov musí byť číslo väčšie ako 1
3455 3455 -----
3456 3456 Časti
3457 3457 Oddelený chodník - a cesta pre cyklistov
3458 3458 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3459 3459 Výber
3460 3460 Vybrať všetko
3461 3461 Vybrať Feuille
3462 3462 Vybrať WMS vrstvu
3463 3463 Vyberte poradie nerozvetvených spojených ciest
3464 3464 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
3465 3465 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3466 3466 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3467 3467 Vybrať otvorený zmenový súbor
3468 3468 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
3469 3469 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
3470 3470 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi
3471 3471 Vybrať hranice obce(samosprávy)
3472 3472 Vyberte buď:
3473 3473 Vybrať meno súboru
3474 3474 Zvoľte najprv WMS vrstvu v zozname.
3475 3475 Vyberte v prípade, že údaje by mali byť pridané do novej vrstvy
3476 3476 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3477 3477 Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.
3478 3478 Vyberte v aktuálnej dátovej vrstve
3479 3479 Vybrať vrstvu
3480 3480 Vybrať v obsahu relácie
3481 3481 Výber nastavenia kreslenej čiary
3482 3482 Výber členov
3483 3483 Zvoliť bod pod kurzorom.
3484 3484 Vybrať nerozvetvené časti ciest
3485 3485 Vyberte objekty na nahratie
3486 3486 Vybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu
3487 3487 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
3488 3488 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
3489 3489 Vybrať reláciu
3490 3490 Vybrať reláciu v hlavnom výbere.
3491 3491 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
3492 3492 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
3493 3493 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
3494 3494 Výber cieľovej vrstvy
3495 3495 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
3496 3496 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3497 3497 Vyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
3498 3498 Vyberte typy vozidiel, pre ktoré sa toto obmedzenie v jazde <strong>nevzťahuje</strong>.
3499 3499 Vybrať tento zákaz odbočenia
3500 3500 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3501 3501 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3502 3502 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3503 3503 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
3504 3504 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
3505 3505 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
3506 3506 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
3507 3507 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
3508 3508 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3509 3509 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslom
3510 3510 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
3511 3511 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
3512 3512 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
3513 3513 Výber s určeným hľadaním
3514 3514 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
3515 3515 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3516 3516 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
3517 3517 Vybratá stopa: {0}
3518 3518 Výber
3519 3519 Plocha výberu
3520 3520 Dĺžka výberu
3521 3521 Výber je prázdny
3522 3522 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3523 3523 Nevhodný výber!
3524 3524 -----
3525 3525 Výber: {0}
3526 3526 Vyberie objekty, ktoré sú súčasťou tohto príkazu (ak nie sú v súčasnosti vypúšťajú sa)
3527 3527 Cesty pretínajúce sami seba
3528 3528 Poloautomaticky
3529 3529 Oddeliť vrstvu
3530 3530 Oddeľovač
3531 3531 Sekvencia
3532 3532 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3533 3533 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
3534 3534 Obslužná cesta (Service)
3535 3535 Služby
3536 3536 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3537 3537 Nastaviť WMS Záložku
3538 3538 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
3539 3539 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
3540 3540 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3541 3541 Nastaviť priehľadné pozadie
3542 3542 Nastaviť veľkosť budovy
3543 3543 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3544 3544 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3545 3545 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3546 3546 Nastaviť aktuálny JOSM výber na vybrané zákazy odbočenia
3547 3547 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3548 3548 Nastaviť jazyk
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3552 3552 Zadať východzie (prednastavené)
3553 3553 Nastaviť "via(cez)"-Objekt
3554 3554 -----
3555 3555 Zvoliť {0} Lambert súradnice
3556 3556 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3557 3557 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3558 3558 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3559 3559 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
3560 3560 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3561 3561 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3562 3562 Nastavujem východzie hodnoty
3563 3563 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3564 3564 Nastavenia
3565 3565 Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie.
3566 3566 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
3567 3567 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3568 3568 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3569 3569 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3570 3570 -----
3571 3571 Prístrešok
3572 3572 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
3573 3573 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
3574 3574 Obuva
3575 3575 Streľba
3576 3576 Nakupovanie
3577 3577 Obchody
3578 3578 -----
3579 3579 Skratka
3580 3580 Nastavenie klávesových skratiek
3581 3581 Najkratšia
3582 3582 Mali by ste uložiť?
3583 3583 Vypnúť doplnok?
3584 3584 Mali by ste nahrávať?
3585 3585 Ukázať
3586 3586 Ukázať GPS dáta.
3587 3587 Zobraziť správu o stave
3588 3588 Zobraziť Text / Ikony
3589 3589 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
3590 3590 Ukázať Info Dlaždíc
3591 3591 Ukázať súbor zmien {0}
3592 3592 Zobraziť chyby a varovania týkajúce sa tohto zákazu odbočenia
3593 3593 Zobraziť informácie o pomoci
3594 3594 Zobraz históriu
3595 3595 Zobraz info
3596 3596 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3597 3597 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3598 3598 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3599 3599 Zobraziť nasledujúci obrázok
3600 3600 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3601 3601 -----
3602 3602 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3603 3603 -----
3604 3604 Zobraziť predchádzajúci obrázok
3605 3605 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3606 3606 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3607 3607 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3608 3608 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
3609 3609 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3610 3610 Zobrazí túto nápovedu
3611 3611 Zobraziť/Skryť
3612 3612 Zobrazená oblasť
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 Cesty s podobnými menami
3617 3617 -----
3618 3618 Zjednodušiť cestu
3619 3619 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3620 3620 -----
3621 3621 Zjednodušiť cesty?
3622 3622 Jednoduché prevedenie oblasti na multipolygón.
3623 3623 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3624 3624 -----
3625 3625 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3626 3626 Jednotlivé prvky
3627 3627 -----
3628 3628 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3629 3629 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3630 3630 -----
3631 3631 Korčuľovanie
3632 3632 Lyže
3633 3633 Lyžovanie
3634 3634 Vynechať Sťahovanie
3635 3635 Vynechať sťahovanie
3636 3636 Vynechať aktualizáciu
3637 3637 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3638 3638 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3643 3643 -----
3644 3644 Vyhladené mapy (antialiasing)
3645 3645 Snímka na veľkosť dlaždice
3646 3646 Snežný skúter
3647 3647 Futbal
3648 3648 Riešenie konfliktov
3649 3649 -----
3650 3650 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3651 3651 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3652 3652 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3653 3653 Triediť
3654 3654 Menu Sort presets
3655 3655 Triedenie členov relácie
3656 3656 Zdroj
3657 3657 Zdrojový text
3658 3658 Miesta pre vozíčkárov
3659 3659 Priestory pre rodičov s detmi
3660 3660 Priestory pre ženy
3661 3661 Rýchlosť
3662 3662 Rýchlosť (Km/h)
3663 3663 Kamera na meranie rýchlosti
3664 3664 Špičky (hroty)
3665 3665 Rozdeliť cestu
3666 3666 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3667 3667 Rozdeliť oblasť
3668 3668 Teraz rozdeliť
3669 3669 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3670 3670 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3671 3671 Rozdeliť cestu
3672 3672 Sponzor
3673 3673 Šport
3674 3674 Šport (loptový)
3675 3675 Športové zariadenie
3676 3676 Športy
3677 3677 Športové centrum
3678 3678 Prameň
3679 3679 Štadión
3680 3680 Štandardný unix geometry argument
3681 3681 Hviezdičkový
3682 3682 Začať vyhľadávanie
3683 3683 Žačať nastavovanie
3684 3684 Začať sťahovanie
3685 3685 Začiatok sťahovania dát
3686 3686 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3687 3687 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3688 3688 Spustiť obnovenie
3689 3689 Spustenie #:
3690 3690 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3691 3691 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3692 3692 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3693 3693 Začínam prehľadávať adresár
3694 3694 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3695 3695 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3696 3696 Začínam presúvanie v kusoch ...
3697 3697 Začínam nahrávať požiadavku ...
3698 3698 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3699 3699 Stav
3700 3700 Štát:
3701 3701 Papierníctvo
3702 3702 -----
3703 3703 Stav
3704 3704 Správa o stave
3705 3705 Schody
3706 3706 Turniket (Stile)
3707 3707 Zastaviť (stop)
3708 3708 Zastávky
3709 3709 Potok
3710 3710 Ulica
3711 3711 Názov ulice
3712 3712 Názov ulice
3713 3713 Názov ulice:
3714 3714 Hlavné komunikácie
3715 3715 Ulice NRW Geofabrik.de
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 Predložiť filter
3720 3720 Štvrť
3721 3721 Metro
3722 3722 Vchod do metra
3723 3723 Podokno skratiek
3724 3724 Hotovo
3725 3725 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3726 3726 -----
3727 3727 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3728 3728 Podporovaný Rectifier Services:
3729 3729 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3730 3730 Povrch
3731 3731 Pozorovanie (ostraha)
3732 3732 Meračský bod
3733 3733 Merač
3734 3734 Vrstva bodov pre plugin Surveyor
3735 3735 Merač...
3736 3736 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3737 3737 Plávanie
3738 3738 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3739 3739 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3740 3740 Prepnúť do režimu offline(bez pripojenia)
3741 3741 Prepnúť do režimu online(pripojený)
3742 3742 Popis značky
3743 3743 Symboly ako kríže.
3744 3744 -----
3745 3745 Synchronizovať audio
3746 3746 Synchronizovať celú dátovú sadu
3747 3747 Synchronizovať iba {0} bod
3748 3748 Synchronizovať iba {0} reláciu
3749 3749 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3750 3750 Synchronizovať iba {0} cestu
3751 3751 -----
3752 3752 TCX Súbory (*.tcx)
3753 3753 Stolný tenis
3754 3754 Hmatové Dlažby
3755 3755 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3756 3756 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 Tagom zmenená relácia s
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 Značky ciest ako
3763 3763 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3764 3764 Zdroj pre TagChecker
3765 3765 Tester predvolieb značenia
3766 3766 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3767 3767 Značky
3768 3768 Značky (vymezovacia čiarka)
3769 3769 Značky a Členy
3770 3770 Značky z bodov
3771 3771 Značky z relácií
3772 3772 Značky z ciest
3773 3773 Značky zo súboru zmien {0}
3774 3774 Značky pre nový súbor zmien
3775 3775 Klúče s prázdnými hodnotami
3776 3776 -----
3777 3777 TangoGPS Súbory (*.log)
3778 3778 TangoGPS import neúspešný!
3779 3779 TangoGPS import úspešný
3780 3780 -----
3781 3781 Rolovacie dráhy
3782 3782 Telefón
3783 3783 Telefónne karty
3784 3784 Tenis
3785 3785 Terminál
3786 3786 Rad (Terrace)
3787 3787 Vytvoriť rad budov
3788 3788 Radové domy
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 Cesta III. triedy
3792 3792 Terciálny modifikátor:
3793 3793 Otestovať
3794 3794 Test autorizačného prístupu
3795 3795 Test neúspešný
3796 3796 Test zlyhal: Nemôžem čítať mčas.
3797 3797 Test zlyhal: Nemôžem zapísať mčas.
3798 3798 Test URL API:
3799 3799 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3800 3800 Testovanie OAuth autorizačného prístupu
3801 3801 Testovanie OSM API URL ''{0}''
3802 3802 -----
3803 3803 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3804 3804 <strong>Z</strong>-cesty <span class="object-name">{0}</span> a <strong>na</strong>-cestu <span class="object-name">{1}</span> pripojené v bode <span class="object-name">{2}</span> ale <span class="object-name">{2}</span> nie je <strong>via(cez)</strong>-objekt.<br> Je odporúčané nastaviť <span class="object-name">{2}</span> ako jedinečný <strong>via(cez)</strong>-objekt.
3805 3805 URL API je platné.
3806 3806 Kľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupu
3807 3807 Skrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístup
3808 3808 Základný Editor môže voliteľne zobraziť zoznam "via(cez)"-objektov zákazu odbočenia. Ak je povolené, je možné aj upravovať v Základnom editore. Ak je vypnuté, editácia "via(cez)"-objektov je možné iba v pokročilom editore.
3809 3809 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3810 3810 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3811 3811 OSM cesta <span class="object-name">{0}</span> s funkciou <tt>{1}</tt> by mala byť rozdelená v bode <span class="object-name">{2}</span>, kde sa napája na cestu <span class="object-name">{3}</span>.
3812 3812 Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3818 3818 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3819 3819 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3820 3820 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený(left open)</strong> po tomto nahratí
3821 3821 Zmenový súbor bude <strong>zavretý</strong> po tomto nahratí
3822 3822 V schránke nie je obrázok
3823 3823 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
3824 3824 Kopírované dáta obsahujú nekompletné pôvodné. Keď vložíte nekompletné pôvodné budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez nekompletných pôvodných?
3825 3825 -----
3826 3826 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3827 3827 Súčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
3828 3828 Súčasná hodnota nie je platná URL
3829 3829 Súčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3830 3830 Aktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
3831 3831 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
3832 3832 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
3833 3833 Dokument neobsahuje dáta.
3834 3834 -----
3835 3835 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3836 3836 Nasledujúce pôvodné nemohli byť kopírované do cieľových pôvodných<br>pretože boli vymazané v cieľovom zmenovom súbore:
3837 3837 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3838 3838 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3839 3839 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3840 3840 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3841 3841 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3842 3842 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3843 3843 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3844 3844 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3845 3845 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3846 3846 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3847 3847 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
3848 3848 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
3849 3849 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3850 3850 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3851 3851 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3852 3852 Proxy server nebude použitý.
3853 3853 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3854 3854 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3855 3855 -----
3856 3856 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3857 3857 Požadovaná značka <tt>{0}={1}</tt> chýba.
3858 3858 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3859 3859 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3860 3860 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3861 3861 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3862 3862 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3863 3863 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3864 3864 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br>z {0} objektov na server ''{1}''.
3865 3865 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3866 3866 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3867 3867 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3868 3868 Tag <tt>okrem</tt> má neštandardnú hodnotu <tt>{0}</tt>. Odporúča sa používať len štandardné hodnoty pre <tt> okrem</tt>.
3869 3869 -----
3870 3870 Meno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
3871 3871 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3872 3872 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3873 3873 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3874 3874 Divadlo
3875 3875 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3876 3876 Ich verzia
3877 3877 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3878 3878 Ich so zlúčeným
3879 3879 Zábavný park
3880 3880 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3881 3881 Niesú tam otvorené súbory zmien
3882 3882 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3883 3883 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3884 3884 Chyba nižšie uvedených informácií by už mala byť vyplnená pre vás. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako vznikla chyba a snažte sa to popísať tak podrobne, ako je to možné.
3885 3885 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3886 3886 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3887 3887 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3888 3888 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3889 3889 -----
3890 3890 Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná
3891 3891 Táto funkcia vyžaduje (aspoň) jednu špeciálnu vrstvu budov\nkatastra nehnuteľností(Fr) a dátovú vrstvu OSM.
3892 3892 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3893 3893 Toto je až za koncom nahrávky
3894 3894 Toto sa rovná vymazaniu funkcií týchto pôvodných.
3895 3895 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
3896 3896 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3897 3897 -----
3898 3898 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3899 3899 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3900 3900 -----
3901 3901 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3902 3902 Tento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.
3903 3903 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3904 3904 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3905 3905 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3906 3906 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3907 3907 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3908 3908 Tento test kontroluje, či sú platné multipolygóny
3909 3909 -----
3910 3910 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3911 3911 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3912 3912 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3913 3913 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3914 3914 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3915 3915 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3916 3916 Tento test zistí, viacjazyčné objekty, ktorých atribút 'meno' nie je rovnaký s niektorým 'menom: *' atribútu, a nie sú zložené z 'mena: *' atribútu, napr. Italia - Taliansko - Taliansko.
3917 3917 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3918 3918 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3919 3919 Zákaz odbočenia používa neštandardný typ zákazu <tt>{0}</tt> pre značkový kľúč<tt> zákazu</tt>. Odporúča sa používať iba štandardné hodnoty. Prosím, vyberte jeden zo základného editora.
3920 3920 Zákaz odbočenia používa body OSM <span class="object-name">{0}</span> ako členov s funkciou <tt>{1}</tt>.
3921 3921 Zákaz odbočenia používa relácie OSM <span class="object-name">{0}</span> ako členov s funkciou <tt>{1}</tt>.
3922 3922 Zákaz odbočenia používa OSM cestu<span class = "object-name">{0}</span>s funkciou<tt>z</tt> <strong>a</strong> s funkcoiu <tt>na</tt>. Avšak v zákaze odbočenia, cesta s funkciou <tt> z</tt> by mala byť odlišná od cesty s funkcoiu <tt> na</tt>.
3923 3923 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3924 3924 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3925 3925 Čísla dlaždíc
3926 3926 Zdroje Dlaždíc
3927 3927 Adresa dlaždice:
3928 3928 -----
3929 3929 Časový interval
3930 3930 Časové pásmo:
3931 3931 Časové pásmo: {0}
3932 3932 Do ...
3933 3933 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3934 3934 Na zmazanie
3935 3935 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3936 3936 Na:
3937 3937 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3938 3938 Zapnúť GPX čiary
3939 3939 Prepnúť drôtový model
3940 3940 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3941 3941 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3942 3942 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3943 3943 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3944 3944 Prepnúť: {0}
3945 3945 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3946 3946 Toalety
3947 3947 Prístup umožňuje iba obmedzený prístup
3948 3948 Mýto (Toll)
3949 3949 Mýtna búdka
3950 3950 Nástroj: {0}
3951 3951 Panel nástrojov
3952 3952 Úprava panela nástrojov
3953 3953 Nástroje
3954 3954 Nástroje na kreslenie budov.
3955 3955 -----
3956 3956 Turistika
3957 3957 Veža
3958 3958 Nastavenie veže
3959 3959 Typ veže
3960 3960 Mesto (town)
3961 3961 Radnica (obecný úrad)
3962 3962 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3963 3963 Hračky
3964 3964 -----
3965 3965 Tracer stavieb
3966 3966 -----
3967 3967 Kreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).
3968 3968 Trasovanie
3969 3969 Poľná cesta (Track)
3970 3970 Farebná trať a body
3971 3971 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3972 3972 Stopy
3973 3973 Typ stopy
3974 3974 -----
3975 3975 Semafor
3976 3976 Električka
3977 3977 Zastávka električky
3978 3978 Preprava
3979 3979 Cestovanie
3980 3980 Cestovná kancelária
3981 3981 Strom
3982 3982 Cesta pre motorové vozidlá
3983 3983 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3984 3984 Skúsiť znovu
3985 3985 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3986 3986 -----
3987 3987 Tunel
3988 3988 Začiatok tunela
3989 3989 Zákaz odbočenia
3990 3990 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3991 3991 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3992 3992 Turning Point (koniec cesty)
3993 3993 -----
3994 3994 Turniket
3995 3995 Točňa
3996 3996 Typ
3997 3997 Typ mena (UK)
3998 3998 Typ:
3999 3999 Typy
4000 4000 -----
4001 4001 NEZNÁMA
4002 4002 -----
4003 4003 URL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)
4004 4004 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 Rozpojiť cesty
4012 4012 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
4020 4020 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
4021 4021 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
4022 4022 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
4023 4023 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
4024 4024 -----
4025 4025 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
4026 4026 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
4027 4027 Neuzavreté cesty.
4028 4028 Neuzavretá cesta
4029 4029 Nespojené pobrežie
4030 4030 -----
4031 4031 Nepripojené cesty.
4032 4032 Nerozhodnuté
4033 4033 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
4034 4034 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
4035 4035 Nerozhodnutý
4036 4036 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
4037 4037 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
4038 4038 Obnoviť Objekt
4039 4039 Obnoviť Objekt
4040 4040 Obnoviť objekt s id
4041 4041 Obnoviť objekt...
4042 4042 Späť
4043 4043 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
4044 4044 Krok späť posun
4045 4045 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
4046 4046 Vrátiť poslednú akciu.
4047 4047 Vrátiť vybrané a všetky neskoršie príkazy
4048 4048 Uvoľniť panel
4049 4049 Neočakávaná chyba programu.
4050 4050 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
4051 4051 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.
4052 4052 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
4053 4053 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
4054 4054 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
4055 4055 Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné
4056 4056 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
4057 4057 Neočakávaná značka: {0}
4058 4058 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.
4059 4059 Neočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}
4060 4060 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
4061 4061 Odblokovať
4062 4062 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
4063 4063 Nepripojený bod (Unglued Node)
4064 4064 Univerzita
4065 4065 Neznámy typ súboru: {0}
4066 4066 Neznámy hostiteľ
4067 4067 Neznámy stav problému
4068 4068 Neznámy zaznamenaný formát
4069 4069 -----
4070 4070 Neznámy mód {0}.
4071 4071 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
4072 4072 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 Neznáme údaje(vety):
4076 4076 Neznány type (druh): {0}
4077 4077 Nepomenované spojenie
4078 4078 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
4079 4079 Nepomenované cesty
4080 4080 Neusporiadané pobrežie
4081 4081 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
4082 4082 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
4083 4083 Neuložené dáta a konflikty
4084 4084 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
4085 4085 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
4086 4086 -----
4087 4087 Odznačiť všetko
4088 4088 Odznačiť všetko (Escape)
4089 4089 Odznačiť všetko (Focus)
4090 4090 Odznačiť všetky objekty
4091 4091 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
4092 4092 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
4093 4093 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru
4094 4094 Nepodporovaná verzia: {0}
4095 4095 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
4096 4096 Neotagované(neoznačené) cesty
4097 4097 -----
4098 4098 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
4099 4099 Hore
4100 4100 -----
4101 4101 Aktualizovať
4102 4102 Aktualizovať zmenové súbory
4103 4103 Aktualizovať obsah
4104 4104 Aktualizácia dát
4105 4105 -----
4106 4106 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
4107 4107 Aktualizácia je upravená
4108 4108 Aktualizovať objekty
4109 4109 Aktualizovať pluginy
4110 4110 Aktualizovať výber
4111 4111 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
4112 4112 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
4113 4113 Aktualizovať vybraté pluginy
4114 4114 Aktualizované
4115 4115 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
4116 4116 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
4117 4117 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
4118 4118 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
4119 4119 Aktualizácia tohto zákazu odbočenia nemôže byť uložená, iba ak vymazané členy sú odstránené. <br> Ako chcete pokračovať?
4120 4120 Aktualizácia súboru zmien {0}...
4121 4121 Aktualizácia súboru zmien...
4122 4122 Aktualizujem dáta
4123 4123 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
4124 4124 Aktualizujem mapu ...
4125 4125 Aktualizujem pluginy...
4126 4126 Nahrať
4127 4127 Nahrať zmeny
4128 4128 Nahrať nastavenie
4129 4129 Nahrať stopu
4130 4130 Nahrať Stopy (Traces)
4131 4131 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
4132 4132 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
4133 4133 Nahrávanie je zrušené
4134 4134 Nahrať dáta
4135 4135 Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov:
4136 4136 Nahrať údaje v jednej požiadavke
4137 4137 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
4138 4138 Nahrať každý objekt individuálne
4139 4139 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
4140 4140 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
4141 4141 Nahrať výber
4142 4142 Nahrať zmenené pôvodné
4143 4143 Nahrať súčasné nastavenie na server
4144 4144 Nahrať do ''{0}''
4145 4145 Nahrať do nového zmenového súboru
4146 4146 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
4147 4147 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
4148 4148 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacnásobných zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požoadavky</strong>
4149 4149 Nahrávam GPX stopu (track)
4150 4150 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
4151 4151 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
4152 4152 Nahrávam dáta ...
4153 4153 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
4154 4154 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
4155 4155 Využitie
4156 4156 Použiť
4157 4157 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
4158 4158 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
4159 4159 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
4160 4160 Použiť adresný dialóg
4161 4161 Použiť základné overenie totožnosti
4162 4162 Použiť OAuth
4163 4163 -----
4164 4164 Použiť SOCKS proxy
4165 4165 Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor
4166 4166 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
4167 4167 Použite desatinné stupne.
4168 4168 Použíť východzie
4169 4169 Použiť predvolený dátový súbor.
4170 4170 Použiť štandardné nastavenia
4171 4171 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
4172 4172 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
4173 4173 Použitie vrstvy chýb.
4174 4174 -----
4175 4175 Použíť globálne nastavenie.
4176 4176 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
4177 4177 Použitie špeciálnej vynimky
4178 4178 Použite štandardnej výnimky
4179 4179 Použite štandardné nastavenie systému
4180 4180 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true </ tt>, pre zapnutie)
4181 4181 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
4182 4182 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
4183 4183 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
4184 4184 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
4185 4185 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
4186 4186 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
4187 4187 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
4188 4188 Použitý štýl
4189 4189 Užívateľ
4190 4190 ID užívateľa:
4191 4191 Užívateľské meno:
4192 4192 Používateľ:
4193 4193 Meno používateľa
4194 4194 Meno užívateľa:
4195 4195 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
4196 4196 Overiť
4197 4197 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
4198 4198 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
4199 4199 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
4200 4200 Overovanie
4201 4201 Validácia
4202 4202 Overovanie chýb
4203 4203 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
4204 4204 Hodnota
4205 4205 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
4206 4206 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
4207 4207 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
4208 4208 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
4209 4209 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
4210 4210 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
4211 4211 Hodnota:
4212 4212 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
4213 4213 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
4214 4214 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
4215 4215 Predajný automat
4216 4216 Predávané výrobky
4217 4217 Verzia
4218 4218 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
4219 4219 Očakávaná verzia
4220 4220 Verzia {0}
4221 4221 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
4222 4222 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
4223 4223 Verzia {0} v editore
4224 4224 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
4225 4225 Verzia: {0}
4226 4226 Veterinár
4227 4227 -----
4228 4228 Obchod s DVD
4229 4229 Zobraziť
4230 4230 Zobrazenie: {0}
4231 4231 Výhliadka
4232 4232 Dedina
4233 4233 Obecná zeleň
4234 4234 Dedina/Mesto
4235 4235 Vinica
4236 4236 Viditeľnosť
4237 4237 Navštíviť domovskú stránku
4238 4238 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
4239 4239 Kalibrácia zvukového nahrávania
4240 4240 Sopka
4241 4241 Napätie
4242 4242 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
4243 4243 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
4244 4244 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
4245 4245 -----
4246 4246 WGS84 Zemepisné
4247 4247 -----
4248 4248 WMS Súbory (*.wms)
4249 4249 WMS Vrstva
4250 4250 Nastavenie WMS Pluginu
4251 4251 -----
4252 4252 WMS URL (východzie)
4253 4253 WMS URL alebo ID obrázka:
4254 4254 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
4255 4255 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
4256 4256 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
4257 4257 -----
4258 4258 Čakanie 10 sekúnd ...
4259 4259 -----
4260 4260 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
4261 4261 -----
4262 4262 Hradby
4263 4263 Upozornenie
4264 4264 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
4265 4265 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
4266 4266 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
4267 4267 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
4268 4268 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
4269 4269 Varovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcu
4270 4270 Varovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
4271 4271 Upozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.
4272 4272 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcu
4273 4273 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
4274 4274 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4275 4275 Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera''
4276 4276 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
4277 4277 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
4278 4278 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
4279 4279 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
4280 4280 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
4281 4281 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
4282 4282 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
4283 4283 Varovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4284 4284 Varovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4285 4285 Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.
4286 4286 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
4287 4287 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
4288 4288 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
4289 4289 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
4290 4290 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
4291 4291 Varovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}
4292 4292 Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciu
4293 4293 Varovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.
4294 4294 Varovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.
4295 4295 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
4296 4296 Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginov
4297 4297 Varovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4298 4298 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.
4299 4299 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.
4300 4300 Upozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4301 4301 Upozornenie: nepodarilo sa načítať ikonu pre typ obmedzenia ''{0}''
4302 4302 Upozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4303 4303 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
4304 4304 Upozornenie: Nemožno pochopiť Mappaint štýly z' '{0}''. Výnimka bola: {1}
4305 4305 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
4306 4306 Varovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.
4307 4307 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
4308 4308 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
4309 4309 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4310 4310 Varovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.
4311 4311 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.
4312 4312 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4313 4313 Varovanie: ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka bola: {0}
4314 4314 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
4315 4315 Upozornenie: Neplatná hodnota ''{0}'' pre preferenčný kľúč ''{1}''. Vraciam sa späť k východiskovej hodnote ''shift ctrl T''.
4316 4316 Upozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''
4317 4317 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
4318 4318 Varovanie: žiadne nastavenie ''{0}'' sa nenašlo.
4319 4319 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
4320 4320 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
4321 4321 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
4322 4322 Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.
4323 4323 Upozornenie: nastavený kľúč ''{0}'' má nepodporovanú hodnotu ''{1}''. Za predpokladu, že sú východiskové hodnoty ''sady-a''.
4324 4324 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
4325 4325 Upozornenie: plugin zákaz odbočenia nahradí už existujúci akciu ''{0}'' za skratku ''{1}'' akcií ''{2}''
4326 4326 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
4327 4327 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
4328 4328 Varovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.
4329 4329 Varovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.
4330 4330 Varovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.
4331 4331 Upozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4332 4332 Upozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4333 4333 Varovania
4334 4334 Umývačka
4335 4335 Odpadkový kôš
4336 4336 Čistička odpadových vôd
4337 4337 Voda
4338 4338 Vodný zábavný park
4339 4339 Vodojem
4340 4340 Vodopád
4341 4341 Vodné objekty
4342 4342 -----
4343 4343 Wave Audiosúbory (*.wav)
4344 4344 Way Download (Sťahovanie cesty)
4345 4345 Informácie o ceste
4346 4346 Way Select (výber cesty)
4347 4347 Nezrovnalosť v dátach stiahnutých ciest. Predchádzajúce pripojené cesty ''{0}'' sa nemuseli objavil po prevzatí
4348 4348 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
4349 4349 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
4350 4350 Bod cesty je blízko inej cesty
4351 4351 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
4352 4352 Cesta {0}
4353 4353 Cesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.
4354 4354 Cesta:
4355 4355 -----
4356 4356 Popis bodov
4357 4357 -----
4358 4358 Cestné objekty
4359 4359 Vedľajšie komunikácie
4360 4360 Kríž pri ceste
4361 4361 Božia muka
4362 4362 Internetová stránka: {0}
4363 4363 -----
4364 4364 Hmotnosť
4365 4365 Priehradzka
4366 4366 Mokraď
4367 4367 Invalidný vozík
4368 4368 Vozíky
4369 4369 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
4370 4370 Pri importe zvuku urobiť značky z...
4371 4371 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
4372 4372 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
4373 4373 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
4374 4374 Celá skupina
4375 4375 Šírka (v metroch)
4376 4376 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
4377 4377 -----
4378 4378 Veterný mlyn
4379 4379 Veterný rukáv
4380 4380 Drôtový model
4381 4381 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</ a>).
4382 4382 -----
4383 4383 Vo vnútri reťazcov <b>"</b> a <b>\</b> znaky musí predchádzať <b>\</b> (e.g. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4384 4384 Drevo
4385 4385 Závody (továrne)
4386 4386 Svet
4387 4387 Zapíšte súradnice do hlavičky obrázka
4388 4388 Chyba zapisovania!
4389 4389 Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.
4390 4390 Napíšte informáciu o polohe do hlavičky Exif nasledujúcich súborov:
4391 4391 Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''
4392 4392 Písanie informácií o polohe do súborov obrázkov ...
4393 4393 Zle usporiadané cesty
4394 4394 XML značka(tag) <user> chýba
4395 4395 -----
4396 4396 Áno
4397 4397 Áno, Použiť to
4398 4398 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
4399 4399 Áno, vymazať body
4400 4400 Áno, stiahni obrázky
4401 4401 Áno, aj tak uložiť
4402 4402 Už máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
4403 4403 -----
4404 4404 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4405 4405 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
4406 4406 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
4407 4407 -----
4408 4408 Nemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.
4409 4409 Narazili ste na chybu v programe JOSM
4410 4410 Došlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:
4411 4411 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
4412 4412 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
4413 4413 Máte neuložené zmeny vo vašej fronte. Prajete si ich odoslať teraz?
4414 4414 Presúvate viac ako {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
4415 4415 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
4416 4416 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
4417 4417 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
4418 4418 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
4419 4419 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
4420 4420 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
4421 4421 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
4422 4422 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
4423 4423 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
4424 4424 Tiež by ste mali aktualizovať svoje pluginy. Ak ani jedeno z toho nepomôže, pošlite prosím súbor hlásenia o chybe do našej bugtracker pomocou tohto odkazu:
4425 4425 Môžete vybrať GPX stopu(track)
4426 4426 Aktualizujte váš JOSM softvér. <br> Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované. <br> Aktualizovať pluginy teraz?
4427 4427 -----
4428 4428 Nulové súradnice:
4429 4429 -----
4430 4430 Zväčšenie
4431 4431 Zväčšenie (v metroch)
4432 4432 Priblížiť
4433 4433 Oddialiť
4434 4434 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
4435 4435 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
4436 4436 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
4437 4437 Priblížiť
4438 4438 Úroveň zväčšenia:
4439 4439 Oddialiť
4440 4440 Priblížiť pohľad na {0}
4441 4441 Zväčšiť na
4442 4442 Zväčšiť na vrstvu
4443 4443 Priblížiť k bodu
4444 4444 Priblížiť na problém
4445 4445 Priblížiť na vybraté elementy(s)
4446 4446 Priblížiť na výber
4447 4447 Zväčšiť na zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
4448 4448 Priblížiť na aktuálne vybrané zákazy odbočenia
4449 4449 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
4450 4450 Zväčšiť na pôvodné v obsahu zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
4451 4451 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
4452 4452 Priblížiť na {0}
4453 4453 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4454 4454 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4455 4455 [vymazať]
4456 4456 "{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
4457 4457 \nVýška: {0} m
4458 4458 \nSmer {0}°
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 Upraviť stožiar
4474 4474 Upraviť stanicu
4475 4475 Stožiar
4476 4476 Stanica
4477 4477 Späť
4478 4478 Rýchlejšie
4479 4479 Rýchle prehrávanie
4480 4480 Vpred
4481 4481 Skok späť
4482 4482 Skok vpred
4483 4483 Ďalšia značka
4484 4484 Prehrajte nasledujúcu značku
4485 4485 Prehrajte predchádzajúcu značku
4486 4486 Prehrať/Pauza
4487 4487 Predchádzajúca značka
4488 4488 Pomalšie
4489 4489 Spomalené prehrávanie
4490 4490 Uzavretá
4491 4491 Otvoriť
4492 4492 <prázdne>
4493 4493 V
4494 4494 S
4495 4495 J
4496 4496 Z
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 Kláves:
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 Doplňujúce informácie
4512 4512 Modifikátory:
4513 4513 -----
4514 4514 Zväčšenie
4515 4515 Upraviť železničnú stanicu
4516 4516 Železničná stanica
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 Kláves:
4523 4523 Do:
4524 4524 Zo:
4525 4525 skrátené meno ulice
4526 4526 pridať do existujúcej pridruženej relácie
4527 4527 pridať k výberu
4528 4528 adresa
4529 4529 -----
4530 4530 pokročilý (advanced)
4531 4531 pokročilá konfigurácia
4532 4532 Visuté cesty/Lanovky
4533 4533 letecké cesty
4534 4534 zjazdovka_čierna
4535 4535 zjazdovka_ľahká
4536 4536 farmársky (agricultural)
4537 4537 všetky
4538 4538 všetky objekty
4539 4539 ulička(bočna ulica)
4540 4540 abecedný
4541 4541 vysokohorská_turistika
4542 4542 náhradný
4543 4543 zaujímavosti (amenity) {0}
4544 4544 zaujímavosti (amenity)
4545 4545 svetelné zariadenie
4546 4546 verejná_doprava
4547 4547 -----
4548 4548 anglikánska
4549 4549 krmivo pre zvieratá
4550 4550 anonymný
4551 4551 akýkoľvek
4552 4552 nejaké látky(any substance)
4553 4553 lukostreľba
4554 4554 oblasť (plocha)
4555 4555 oblasť textu
4556 4556 ázijská
4557 4557 asfalt
4558 4558 atletika
4559 4559 -----
4560 4560 automatické nahratie dlaždíc
4561 4561 automatické zväčšenie
4562 4562 pozadie
4563 4563 -----
4564 4564 zadný bod prerušenia
4565 4565 zadný segment
4566 4566 zlé
4567 4567 baháisti
4568 4568 baptistická
4569 4569 prekážka
4570 4570 prekážka na ceste
4571 4571 -----
4572 4572 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4573 4573 basketbal
4574 4574 pláž (beach)
4575 4575 -----
4576 4576 bicykel
4577 4577 -----
4578 4578 čierna
4579 4579 modrá
4580 4580 slatina
4581 4581 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4582 4582 hranica (boundary)
4583 4583 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4584 4584 most
4585 4585 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4586 4586 hnedá
4587 4587 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4588 4588 budhisti
4589 4589 budova
4590 4590 naraziť
4591 4591 hamburger
4592 4592 autobus
4593 4593 autobusová linka
4594 4594 -----
4595 4595 kanoe
4596 4596 veľkosť písmen rozhoduje
4597 4597 katolícka
4598 4598 cintorín (cemetery)
4599 4599 čas poslednej zmeny súboru:
4600 4600 zmena výberu
4601 4601 zmena pohľadu
4602 4602 kontrolujem cache...
4603 4603 -----
4604 4604 kura
4605 4605 čínska
4606 4606 -----
4607 4607 kresťania
4608 4608 cigarety
4609 4609 mesto (city)
4610 4610 -----
4611 4611 lezenie
4612 4612 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4613 4613 zatvorené
4614 4614 uhoľná
4615 4615 pobrežie
4616 4616 dlažbová kocka (cobblestone)
4617 4617 obec
4618 4618 telekomunikačná
4619 4619 zhutnená(valcovaná)
4620 4620 betón (concrete)
4621 4621 kondómy
4622 4622 konfiguravať zmenový súbor
4623 4623 konfigurovať spojenie DG100
4624 4624 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
4625 4625 konflikt
4626 4626 ihličnatý
4627 4627 spojenie
4628 4628 konštrukcia
4629 4629 električkové_vedenie
4630 4630 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4631 4631 počet
4632 4632 vytvoriť pridruženú reláciu
4633 4633 vytvoriť nové objekty
4634 4634 kriket
4635 4635 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4636 4636 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4637 4637 -----
4638 4638 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4639 4639 bicyklovanie
4640 4640 údaje
4641 4641 listnatý
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 zmazať dáta po importe
4648 4648 vymazať obrysovú cestu
4649 4649 zmazané
4650 4650 doručenie
4651 4651 náročná_vysokohorská_turistika
4652 4652 náročná_horská_turistika
4653 4653 zastaralý
4654 4654 určený
4655 4655 miesto určenia (cieľ)
4656 4656 obchádzka
4657 4657 ťažká_vysokohorská_turistika
4658 4658 vypnuté
4659 4659 dok (nakladacia rampa)
4660 4660 závody chrtov
4661 4661 dvojité
4662 4662 dole
4663 4663 zjazdárska
4664 4664 stiahnuté
4665 4665 pitie
4666 4666 príjazdová cesta
4667 4667 východ
4668 4668 ľahká
4669 4669 upraviť gpx stopy(tracks)
4670 4670 prvky
4671 4671 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4672 4672 jazdectvo
4673 4673 evanjelikánska
4674 4674 párne
4675 4675 príklady
4676 4676 vynikajúce
4677 4677 sáčky na výkaly
4678 4678 pre skúsených
4679 4679 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4680 4680 -----
4681 4681 farmy
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 plot
4685 4685 trajekt (prievoz)
4686 4686 Hľadať vo výbere
4687 4687 -----
4688 4688 priečinok
4689 4689 -----
4690 4690 jedlo
4691 4691 pešia (foot)
4692 4692 cesta pre peších so značkou
4693 4693 brod
4694 4694 les
4695 4695 lestníctvo
4696 4696 -----
4697 4697 predný bod prerušenia
4698 4698 predný segment
4699 4699 fosílna
4700 4700 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4701 4701 -----
4702 4702 z dlaždice
4703 4703 z cesty
4704 4704 úplný
4705 4705 -----
4706 4706 plynová
4707 4707 nemecká
4708 4708 ľadovec (glacier)
4709 4709 -----
4710 4710 golfové ihrisko
4711 4711 dobré
4712 4712 gps značka
4713 4713 gps poloha bodu
4714 4714 kvalita1
4715 4715 kvalita2
4716 4716 kvalita3
4717 4717 kvalita4
4718 4718 kvalita5
4719 4719 tráva (grass)
4720 4720 trávový obkladač(grass_paver)
4721 4721 štrk (gravel)
4722 4722 šedá
4723 4723 grécka
4724 4724 zelená
4725 4725 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4726 4726 zem (ground)
4727 4727 gymnastika
4728 4728 polovičný
4729 4729 bod prerušenia
4730 4730 zdravie
4731 4731 teplo(heat)
4732 4732 vresovisko
4733 4733 označiť (highlight)
4734 4734 komunikácie
4735 4735 komunikácia bez označenia (ref)
4736 4736 cesta (highway_track)
4737 4737 turistika
4738 4738 hinduisti
4739 4739 historické
4740 4740 história
4741 4741 hokej
4742 4742 hrozné
4743 4743 koňská (horse)
4744 4744 konské dostihy
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 vodná
4750 4750 obrázok
4751 4751 importované dáta z {0}
4752 4752 neaktívny
4753 4753 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4754 4754 neúplný
4755 4755 nekompletná cesta
4756 4756 indická
4757 4757 vnútorný
4758 4758 závody
4759 4759 vnútorná časť (inner segment)
4760 4760 stredne pokročilý (intermediate)
4761 4761 ostrovček
4762 4762 -----
4763 4763 talianska
4764 4764 džinisti
4765 4765 japonská
4766 4766 svedkovia jehovovi
4767 4767 judaisti
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 uchovávať záložné súbory
4772 4772 zem
4773 4773 skládka odpadov (landfill)
4774 4774 využitie oblasti (landuse)
4775 4775 využitie oblasti (landuse) {0}
4776 4776 vrstvu
4777 4777 značka vrstvy so značkou +
4778 4778 vľavo
4779 4779 oddych (leisure)
4780 4780 oddych (Leisure) {0}
4781 4781 osvetlená_voda (light_water)
4782 4782 omedzený
4783 4783 obytná zóna
4784 4784 nahrať dáta z API
4785 4785 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
4786 4786 lokalita
4787 4787 zablokovať rolovanie
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 nízky
4791 4791 lutheránska
4792 4792 mangrovová oblasť
4793 4793 človekom vytvorené (manmade)
4794 4794 prístav (marina)
4795 4795 močiar (marsh)
4796 4796 max šírka
4797 4797 max dĺžka
4798 4798 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4799 4799 Režim merania
4800 4800 kov
4801 4801 methodistická
4802 4802 mexická
4803 4803 armáda
4804 4804 min šírka
4805 4805 min dĺžka
4806 4806 preklep v mene kľúča (key)
4807 4807 zmiešaný
4808 4808 mormónska
4809 4809 automobilový
4810 4810 cesta pre motorové vozidlá
4811 4811 dialnica (motorway)
4812 4812 dialničná prípojka
4813 4813 horská_turistika
4814 4814 blato (mud)
4815 4815 -----
4816 4816 mnohoposchodový
4817 4817 viacnásobný
4818 4818 viac objektov s funkciou ''{0}''
4819 4819 moslimovia
4820 4820 -----
4821 4821 prírodné (natural)
4822 4822 prírodné (natural) {0}
4823 4823 príroda
4824 4824 noviny
4825 4825 nasledujúce
4826 4826 nie
4827 4827 -----
4828 4828 Popis nedostupný
4829 4829 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
4830 4830 žiadne otázky
4831 4831 bez modifikácie
4832 4832 bez mena
4833 4833 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''from''
4834 4834 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''to''
4835 4835 zákaz zabočenia vľavo
4836 4836 zákaz zabočenia vpravo
4837 4837 zákaz jazdy priamo
4838 4838 zákaz otáčania sa
4839 4839 žiadny
4840 4840 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4841 4841 sever
4842 4842 severovýchod
4843 4843 severozápad
4844 4844 nevymazaný
4845 4845 nie je prítomný
4846 4846 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
4847 4847 upozornenie
4848 4848 pre začiatočníkov
4849 4849 jadrová
4850 4850 pozorovateľňa
4851 4851 nepárne
4852 4852 oficiálny
4853 4853 odpojený
4854 4854 ropa(oil)
4855 4855 historická železnica(turistická)
4856 4856 -----
4857 4857 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4858 4858 pripojený
4859 4859 prikázané odbočenie vľavo
4860 4860 prikázané odbočenie vpravo
4861 4861 zákaz odbočenia
4862 4862 otvoriť
4863 4863 Možnosti
4864 4864 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4865 4865 orthodoxná
4866 4866 iná koľaj
4867 4867 vonkajší
4868 4868 obvodová časť (outer segment)
4869 4869 mimo ukladanej oblasti
4870 4870 nadzemné(overground)
4871 4871 parcela
4872 4872 číslo parcely
4873 4873 parkovacia ulička(parking_aisle)
4874 4874 parkovacie lístky
4875 4875 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4876 4876 spevnený
4877 4877 dlažobné kamene
4878 4878 vrchol (peak)
4879 4879 riečne kamene
4880 4880 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4881 4881 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4882 4882 -----
4883 4883 -----
4884 4884 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4885 4885 fotky
4886 4886 fotovoltanická (slnečná články)
4887 4887 hrádza (pier)
4888 4888 potrubie (pipeline)
4889 4889 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4890 4890 mierna zjazdovka (piste_easy)
4891 4891 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4892 4892 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4893 4893 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4894 4894 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4895 4895 hracia plocha, ihrisko
4896 4896 -----
4897 4897 miesto
4898 4898 závod
4899 4899 plast
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 vyberte prosím typ obmedzenia v jazde
4903 4903 vyberte prosím cestu
4904 4904 stožiar(pole)
4905 4905 -----
4906 4906 energia (power)
4907 4907 presbiteriánska
4908 4908 predchádzajúce
4909 4909 cesta prvej triedy
4910 4910 prípojka cesty I. triedy
4911 4911 private (len pre vlastníka)
4912 4912 plánovaný
4913 4913 protestanská
4914 4914 verejný
4915 4915 hromadná doprava
4916 4916 plány MHD
4917 4917 lístky MHD
4918 4918 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4919 4919 štvorité
4920 4920 quakerská
4921 4921 lom
4922 4922 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4923 4923 koľajnica (rail)
4924 4924 železničný pozemok
4925 4925 nadchod nad železnicou
4926 4926 železnica
4927 4927 železničná výhybka
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 červená
4931 4931 mokraď´s rákosím
4932 4932 obnoviť obsah okna
4933 4933 oblasť (region)
4934 4934 regionálna
4935 4935 regulárny výraz
4936 4936 relácia bez type
4937 4937 odobrať z výberu
4938 4938 -----
4939 4939 nahradiť označené
4940 4940 obytná (osídlená)
4941 4941 reštaurácia bez mena
4942 4942 maloobchody
4943 4943 vpravo
4944 4944 riečny breh
4945 4945 cesta (vozovka)
4946 4946 úlohy
4947 4947 kruhový objazd (roundabout)
4948 4948 trasa (route)
4949 4949 cestný úsek
4950 4950 -----
4951 4951 -----
4952 4952 soľná bažina
4953 4953 piesok (sand)
4954 4954 sendvič
4955 4955 mierka
4956 4956 prehľadová (oreintačná)
4957 4957 oblasť pokrytá krovím
4958 4958 cesta druhej triedy
4959 4959 kraj
4960 4960 vyberte šport:
4961 4961 zvolené
4962 4962 výber
4963 4963 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4964 4964 -----
4965 4965 obslužná (service)
4966 4966 služby
4967 4967 nastavenia
4968 4968 splašky(sewage)
4969 4969 šiítska
4970 4970 streľba
4971 4971 obchod
4972 4972 obchody (shop) {0}
4973 4973 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4974 4974 -----
4975 4975 jedno
4976 4976 miesto (blízke okolie)
4977 4977 -----
4978 4978 korčuľovanie
4979 4979 lyžovanie
4980 4980 lyžovanie
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 park zimných športov
4984 4984 futbal (soccer)
4985 4985 juh
4986 4986 juhovýchod
4987 4987 juhozápad
4988 4988 spiritualisti
4989 4989 šport
4990 4990 športové {0}
4991 4991 športové centrum
4992 4992 železničná vlečka
4993 4993 štadión
4994 4994 známky
4995 4995 štandartný
4996 4996 -----
4997 4997 kameň
4998 4998 potok
4999 4999 pouličná sieť
5000 5000 meno ulice obsahuje ss
5001 5001 reťazec
5002 5002 reťazec;reťazec;...
5003 5003 metro (subway)
5004 5004 sunnitská
5005 5005 povrch
5006 5006 -----
5007 5007 Močiar
5008 5008 sladkosti
5009 5009 plávanie
5010 5010 -----
5011 5011 tabuľka
5012 5012 stolný tenis
5013 5013 tampóny
5014 5014 taoisti
5015 5015 telefónne kupóny (poukážky)
5016 5016 dočasný
5017 5017 dočasný typ komunikácie
5018 5018 tenis
5019 5019 terminál
5020 5020 cesta tretej triedy
5021 5021 -----
5022 5022 thajská
5023 5023 prílivová oblasť
5024 5024 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
5025 5025 -----
5026 5026 podľa času GPS
5027 5027 na predchádzajúce hodnoty (nezmenený mčas)
5028 5028 k ceste
5029 5029 topografická
5030 5030 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
5031 5031 cestovanie
5032 5032 turistika {0}
5033 5033 veža
5034 5034 -----
5035 5035 hračky
5036 5036 stopa
5037 5037 stopy a waypointy
5038 5038 iba stopy(track)
5039 5039 semafor
5040 5040 električka
5041 5041 trojité
5042 5042 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
5043 5043 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
5044 5044 prípojka cesty pre motorové vozidlá
5045 5045 turecká
5046 5046 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
5047 5047 typ
5048 5048 cesta bez klasifikácie (unclassified)
5049 5049 neriadený
5050 5050 podzemie
5051 5051 podvodné(underwater)
5052 5052 neočakávané číslo stĺpca {0}
5053 5053 unitársky
5054 5054 neznámy
5055 5055 neoznačený
5056 5056 nespevnený
5057 5057 neuršený (unset)
5058 5058 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
5059 5059 nešpecifikovaný dôvod
5060 5060 neoznačený
5061 5061 neoznačená cesta
5062 5062 nepoužité
5063 5063 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
5064 5064 hore
5065 5065 až do dlaždice
5066 5066 použitie
5067 5067 chyba overovania
5068 5068 ostatné overovania
5069 5069 varovanie overovania
5070 5070 verzia {0}
5071 5071 cez bod alebo cestu
5072 5072 sopka
5073 5073 kupóny (poukážky)
5074 5074 voda
5075 5075 vodný tok
5076 5076 vodné cesty (Waterway) {0}
5077 5077 cesta je spojená
5078 5078 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
5079 5079 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
5080 5080 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
5081 5081 iba waypointy
5082 5082 západ
5083 5083 biela
5084 5084 divoká príroda
5085 5085 veterná
5086 5086 drôtený_plot
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 drevo (wood)
5090 5090 drevený_plot
5091 5091 zalesnená oblasť (woodarea)
5092 5092 chybná značka (tag) komunikácie na bode
5093 5093 železničná vlečka v závode
5094 5094 áno
5095 5095 prechod pre chodcov (zebra)
5096 5096 -----
5097 5097 -----
5098 5098 {0} ({1} do {2} stupňov)
5099 5099 -----
5100 5100 {0} se skladá z:
5101 5101 {0} koniec
5102 5102 -----
5103 5103 {0} nie je číslo
5104 5104 {0} metrov
5105 5105 {0} viac...
5106 5106 {0} musí byť väčšie ako 0
5107 5107 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
5108 5108 Zatiaľ {0} bodov...
5109 5109 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
5110 5110 {0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacnásobnými zmenovými súbormi</strong>
5111 5111 {0} štvorcových km
5112 5112 {0} štart
5113 5113 -----
5114 5114 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
5115 5115 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
5116 5116 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
5117 5117 -----
5118 5118 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
5119m 1 (Časová odchýlka z {0} dňa)
5120m 1 Časová odchýlka z {0} dní
5121m 1 Časová odchýlka z {0} dní
5122m 2 ({0} požiadavka)
5123m 2 ({0} požiadavky)
5124m 2 ({0} požiadaviek)
5125m 3 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
5126m 3 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
5127m 3 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
5128m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacia operácia z jednej vrstvy s úpravami<br>bola zrušená alebo skončila neúspechom.</html>
5129m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
5130m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
5131m 5 <html>Vyrovnaná <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografia do GPX stopy.</html>
5132m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
5133m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
5134m 6 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5135m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5136m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5137m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
5138m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
5139m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
5140m 8 <html>{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
5141m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
5142m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
5143m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
5144m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
5145m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
5146m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
5147m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
5148m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
5149m 11 Očakávaný {0} objekt
5150m 11 Očakávané {0} objekty
5151m 11 Očakávaných {0} objektov
5152m 12 Nemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
5153m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
5154m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
5155m 13 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
5156m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
5157m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
5158m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
5159m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
5160m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
5161m 15 Zmeniť {0} objekty
5162m 15 Zmeniť {0} objekt
5163m 15 Zmeniť {0} objektov
5164m 16 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav tohto objektu na serveri.
5165m 16 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
5166m 16 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
5167m 17 Konflikt počas sťahovania
5168m 17 Konflikty počas sťahovania
5169m 17 Konfliktov počas sťahovania
5170m 18 Konflikt v dátach
5171m 18 Konflikty v dátach
5172m 18 Konfliktov v dátach
5173m 19 Zmazať {0} body
5174m 19 Zmazať {0} bod
5175m 19 Zmazať {0} bodov
5176m 20 Zmazať {0} objekty
5177m 20 Zmazať {0} objekt
5178m 20 Zmazať {0} objektov
5179m 21 Zmazať {0} relácie
5180m 21 Zmazať {0} reláciu
5181m 21 Zmazať {0} relácií
5182m 22 Zmazať {0} cesty
5183m 22 Zmazať {0} cestu
5184m 22 Zmazať {0} ciest
5185m 23 Vymazávam {0} objekt
5186m 23 Vymazávam {0} objekty
5187m 23 Vymazávam {0} objektov
5188m 24 Sťahovanie nasledujúceho pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
5189m 24 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5190m 24 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5191m 25 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
5192m 25 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
5193m 25 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
5194m 26 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
5195m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5196m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5197m 27 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
5198m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
5199m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
5200m 28 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
5201m 28 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5202m 28 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5203m 29 Zdvojený {0} bod v {1} bode
5204m 29 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5205m 29 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5206m 30 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5207m 30 Vložiť nový bod do cesty.
5208m 30 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5209m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
5210m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5211m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5212m 32 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
5213m 32 Spojovaná verzia ({0} vstup)
5214m 32 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
5215m 33 Posun {0} bodov
5216m 33 Posun {0} bodu
5217m 33 Posun {0} bodov
5218m 34 Moja verzia ({0} vstupy)
5219m 34 Moja verzia ({0} vstup)
5220m 34 Moja verzia ({0} vstupov)
5221m 35 Otváranie súboru {0}...
5222m 35 Otváranie súborov {0}...
5223m 35 Otváranie súborov {0}...
5224m 36 Vkladanie {0} značiek
5225m 36 Vkladanie {0} značky
5226m 36 Vkladanie {0} značiek
5227m 37 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
5228m 37 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5229m 37 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5230m 38 Plugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
5231m 38 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5232m 38 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5233m 39 Očistený {0} objekt
5234m 39 Očistené {0} objekty
5235m 39 Očistených {0} objektov
5236m 40 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5237m 40 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
5238m 40 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5239m 41 Otáčanie {0} bodov
5240m 41 Otáčanie {0} bodu
5241m 41 Otáčanie {0} bodov
5242m 42 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
5243m 42 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5244m 42 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5245m 43 Zjednodušiť {0} cestu
5246m 43 Zjednodušiť {0} cesty
5247m 43 Zjednodušiť {0} ciest
5248m 44 Značky({0} konflikt)
5249m 44 Značky({0} konflikty)
5250m 44 Značky({0} konfliktov)
5251m 45 Nasledujúci plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
5252m 45 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
5253m 45 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
5254m 46 Nasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:
5255m 46 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:
5256m 46 Nasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:
5257m 47 Plugin nebude nahratý.
5258m 47 Pluginy nebudú nahraté.
5259m 47 Pluginy nebudú nahraté.
5260m 48 Vybratý bod nie je v strede cesty.
5261m 48 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5262m 48 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5263m 49 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5264m 49 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5265m 49 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5266m 50 Ich verzia ({0} vstupy)
5267m 50 Ich verzia ({0} vstup)
5268m 50 Ich verzia ({0} vstupov)
5269m 51 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5270m 51 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5271m 51 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5272m 52 Je tu ešte nevyriešená chyba alebo varovanie, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tento problém vyriešiť ako prvý.
5273m 52 Sú tu ešte {0} chyby a/alebo varovania, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
5274m 52 Je tu ešte {0} chýb a/alebo varovaní, určených pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
5275m 53 Je tam {0} objekt v miestnej dátovej sade, ktorý by mohol byť odstránený zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tento objekt na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5276m 53 Sú tam {0} objekty v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5277m 53 Je tam {0} objektov v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5278m 54 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..
5279m 54 Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..
5280m 54 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..
5281m 55 Bol tam zistený {0} konflikt.
5282m 55 Boli tam zistené {0} konflikty.
5283m 55 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
5284m 56 Počas importu bol {0} konflikt
5285m 56 Počas importu boli {0} konflikty
5286m 56 Počas importu bolo {0} konfliktov
5287m 57 Tento zákaz odbočenia sa vzťahuje na objekt, ktorý bol vymazaný mimo tohto editora zákazu odbočenia:
5288m 57 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
5289m 57 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
5290m 58 Toto zmení až {0} objektov.
5291m 58 Toto zmení až {0} objekt.
5292m 58 Toto zmení až {0} objekty.
5293m 59 Toto chce zmeniť {0} objekt.
5294m 59 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5295m 59 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5296m 60 Obnovený {0} pôvodný
5297m 60 Obnovené {0} pôvodné
5298m 60 Obnovených {0} pôvodných
5299m 61 Aktualizácia vlastností {0} objektov
5300m 61 Aktualizácia vlastností {0} objektu
5301m 61 Aktualizácia vlastností {0} objektov
5302m 62 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
5303m 62 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5304m 62 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5305m 63 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5306m 63 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5307m 63 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5308m 64 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5309m 64 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5310m 64 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5311m 65 Nahrávanie {0} objektov ...
5312m 65 Nahrávanie {0} objektu ...
5313m 65 Nahrávanie {0} objektov ...
5314m 66 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodnom.
5315m 66 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
5316m 66 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
5317m 67 stopa
5318m 67 stopy
5319m 67 stopy
5320m 68 stopa s {0} bodmi
5321m 68 stopy s {0} bodmi
5322m 68 stopy s {0} bodmi
5323m 69 značka
5324m 69 značky
5325m 69 značiek
5326m 70 bod
5327m 70 body
5328m 70 bodov
5329m 71 objekt
5330m 71 objekty
5331m 71 objektov
5332m 72 bod
5333m 72 body
5334m 72 bodov
5335m 73 vzťah (relation)
5336m 73 vzťahy (relations)
5337m 73 vzťahov (relations)
5338m 74 až {0} pôvodné
5339m 74 až {0} pôvodný
5340m 74 až {0} pôvodných
5341m 75 cestu
5342m 75 cesty
5343m 75 ciest
5344m 76 Autori
5345m 76 Autor
5346m 76 Autorov
5347m 77 {0} pozostáva z {1} značky
5348m 77 {0} pozostáva z {1} značiek
5349m 77 {0} pozostáva z {1} značiek
5350m 78 {0} skladá sa z {1} stopy
5351m 78 {0} skladá sa z {1} stôp
5352m 78 {0} skladá sa z {1} stôp
5353m 79 {0} vymazaný
5354m 79 {0} vymazané
5355m 79 {0} vymazaných
5356m 80 {0} chyba
5357m 80 {0} chyby
5358m 80 {0} chýb
5359m 81 {0} načítaný obrázok .
5360m 81 {0} načítané obrázky.
5361m 81 {0} načítaných obrázkov.
5362m 82 {0} členov
5363m 82 {0} člen
5364m 82 {0} členy
5365m 83 {0} bod
5366m 83 {0} body
5367m 83 {0} bodov
5368m 84 {0} pridaných objektov:
5369m 84 {0} pridaný objek:
5370m 84 {0} pridané objekty:
5371m 85 {0} zmazaný objekt:
5372m 85 {0} zmazané objekty:
5373m 85 {0} zmazaných objektov:
5374m 86 {0} upravených objektov:
5375m 86 {0} upravený objekt:
5376m 86 {0} upravené objekty:
5377m 87 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
5378m 87 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
5379m 87 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
5380m 88 {0} bod
5381m 88 {0} body
5382m 88 {0} bodov
5383m 89 {0} relácia
5384m 89 {0} relácie
5385m 89 {0} relácií
5386m 90 {0} trasa,
5387m 90 {0} trasy,
5388m 90 {0} trás,
5389m 91 značky
5390m 91 značka
5391m 91 značiek
5392m 92 {0} stopa(track)
5393m 92 {0} stopy(track)
5394m 92 {0} stôp(track)
5395m 93 {0} varovanie
5396m 93 {0} varovania
5397m 93 {0} varovaní
5398m 94 {0} bola založená GPS značka.
5399m 94 {0} boli založené GPS značky.
5400m 94 {0} boli založené GPS značky.
5401m 95 {0} ciest
5402m 95 {0} cesta
5403m 95 {0} cesty
5404m 96 {0} waypoint (bod cesty)
5405m 96 {0} waypointy (body cesty)
5406m 96 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.