source: josm/trunk/data/sk.lang@ 3373

Last change on this file since 3373 was 3373, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 202.1 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objekty
4 4 % z východu:
5 5 % zo severu:
6 6 (# požiadavky neznáme)
7 7 (1 požiadavka)
8 8 (Kód={0})
9 9 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
10 10 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
11 11 -----
12 12 (URL bolo:
13 13 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
14 14 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
15 15 (Čo to má znamenať?)
16 16 (v rade {0}, stĺpec {1})
17 17 (deaktivované)
18 18 (žiadny objekt)
19 19 (žiadny)
20 20 (voliteľný)
21 21 ({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} ...
22 22 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
23 23 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
25 25 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
26 26 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
27 27 ({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...
28 28 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
29 29 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
30 30 * Jeden označený bod, alebo
31 31 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
32 32 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
33 33 ... iný druh prepravy
34 34 ... odkazy na relácie
35 35 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
36 36 -----
37 37 -----
38 38 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 </p><p>Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.<p></html>
43 43 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
44 44 <anonymné>
45 45 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
46 46 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
47 47 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
48 48 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
49 49 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
50 50 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
51 51 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
52 52 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
53 53 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
54 54 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
55 55 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
56 56 -----
57 57 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
58 58 <b>úloha: </ b> ... - Objekt s danou úlohou vo vzťahu
59 59 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
60 60 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
61 61 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
62 62 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
63 63 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
64 64 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
65 65 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
66 66 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
67 67 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
68 68 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
69 69 <b>{0}</b> vypnuté objekty
70 70 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
71 71 -----
72 72 <rôzne>
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
77 77 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
78 78 <h2>Aktívny filter</h2>
79 79 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
80 80 <html>''{0}'' nie je platná OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
81 81 <html> <body> <p class="warning-body"> <strong>Upozornenie: </strong> Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza <strong>nešifrované</strong> v každej žiadosti zaslanej na server OSM. <strong> Nepoužívajte cenné hesla. </strong></p></body></html>
82 82 <html> <body> Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.</ body> </ html>
83 83 <html><h3>Vymazať súbor {0} z disku?<p>Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!</h3></html>
84 84 <html><h3>Existujú staré zálohy súborov v adresári obrázkov!</h3>
85 85 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
86 86 <html><p class="warning-header">Obsah pomoci pre chýbajúcu tému pomoci</p><p class="warning-body"> Obsah pomoci pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nie je už dostupná. Je to chýbajúce v oboch vašich miestnych jazykoch ({1}) a aj v angličtine.<br><br>Pomôžte prosím pri zlepšení systému pomoci JOSMu a doplňte chýbajúce informácie. Oboje môžete upraviť pre <a href="{2}">tému pomoci vo vašom miestnom jazyku ({1})</a> a v <a href="{3}">táme pomoci v angličtine</a>.</p></html>
87 87 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
88 88 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
89 89 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
90 90 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
91 91 <html>Okrem iného môžete vložiť <strong>adresu dlaždíc</strong> pre jednotlivé dlaždice vo formáte<i>zoomlevel/x/y</i>, i.e. <i>15/256/223</i>. Adresa dlaždíc vo formáte <i>zoom,x,y</i> alebo <i>zoom;x;y</i> sú tiež platné.</html>
92 92 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
93 93 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
94 94 <html>Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal. <br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
95 95 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo. <br> Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . </ html>
96 96 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo. <br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
97 97 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
98 98 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.</html>
99 99 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
100 100 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
101 101 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
102 102 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
103 103 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</ Html>
104 104 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal <br> nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením: <br> <strong> Kód chyby: <strong> {1} <br> <strong> Chybové hlásenie (nepreložené) </ strong>: {2} </ HTML>
105 105 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
106 106 <html> Nemôžem nahrať plugin {0}, pretože plugin <br> hlavnej triedy''{1}'' nebol nájdený. <br> Odstrániť z nastavení?
107 107 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
108 108 <html> Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
109 109 <html> Nemôžem čítať. <br> Chyba je: <br> {0} </ html>
110 110 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
111 111 -----
112 112 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
113 113 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
114 114 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
115 115 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.</em></html>
116 116 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
117 117 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
118 118 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
119 119 <html> Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe <br> na JOSM. </ html>
120 120 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
121 121 <html> Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''<br> s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete <br> mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. </ Html>
122 122 <html> Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny <br>nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup. <br> Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. </ html>
123 123 <html> Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera. <br> Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. </ html>
124 124 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
125 125 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
126 126 <html>Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný. <br> <br> Detaily (nepreložené): {0} </ html>
127 127 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
128 128 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
129 129 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
130 130 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
131 131 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
132 132 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
133 133 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
134 134 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
135 135 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
136 136 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
137 137 <html> Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale <br> skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server <br> URL a vaše pripojenie k internetu. </ Html>
138 138 <html> Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. </ html>
139 139 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
140 140 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
141 141 <html> JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM. <br> Autorizačný prístup je: </ html>
142 142 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty. <br> Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. </ html>
143 143 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
144 144 <html> JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong> {0} </ strong> <br> Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>
145 145 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte <br>''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. </html>
146 146 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
147 147 <html>Vrstva ''{0}'' obsahuje konflikt pôvodných<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť nevyriešený.</html>
148 148 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
149 149 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
150 150 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
151 151 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
152 152 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
153 153 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
154 154 <html>Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej<br>upravovanej vrstve ''{1}''.</html>
155 155 <html> Kliknite prosím na <strong>{0} </ strong> načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.</ html>
156 156 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
157 157 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
158 158 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
159 159 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času<br>požiadavka na konkrétny časový rozsah.</html>
160 160 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky <br>požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
161 161 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
162 162 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
163 163 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných otázok</strong>.Vybrať <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
164 164 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
165 165 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
166 166 <html> Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}. <br> Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. </ Html>
167 167 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
168 168 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
169 169 <html> Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
170 170 <html> Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
171 171 <html> Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM. <br> JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne <br> automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. </ html >
172 172 <html> Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM. <br> JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez <br> autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači <br> overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. </ Html>
173 173 <html> Zvoľte pre zobrazenie iba zákazy odbočenia vzťahujúce sa k objektu v súčasnom výbere. <br> Zrušte zobrazenie všetkých zákazov odbočenia v aktuálnom súbore dát. </ html>
174 174 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
175 175 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
176 176 <html>Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.<br>Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.</html>
177 177 <html>Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.<br>Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
178 178 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
179 179 <html> Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu </ html>
180 180 <html> Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup </ html>
181 181 <html> Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup </ html>
182 182 <html> Úspešne použitý autorizačný prístup' '{0}'' pre <br> prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.</ html>
183 183 -----
184 184 -----
185 185 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
186 186 <html>Aktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.<br>Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa.</html>
187 187 <html> Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril. <br> V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť <br> vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. </ html>
188 188 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
189 189 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
190 190 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
191 191 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}<br>pre užívateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.</html>
192 192 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
193 193 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
194 194 <html>odvodená relácia<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
195 195 <html> Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
196 196 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
197 197 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
198 198 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
199 199 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
200 200 <html> Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.</html>
201 201 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
202 202 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
203 203 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
204 204 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
205 205 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
206 206 <html> Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou. <br> JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. </ Html>
207 207 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie pre nahratie {0} objektov. Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
208 208 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
209 209 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
210 210 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
211 211 <html>Nie sú ďalšie pripojené cesty na stiahnutie. <br>Bol zistený potenciálny duplicitný bod z práve vybraných bodov, hoci. <br>Aktuálne vybraný bod je ''{0}''< br> Potenciály duplicitný bod je ''{1}''<br> Spojiť duplicitné body na aktuálne vybraný bod a pokračovať v sťahovaní? </ html>
212 212 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
213 213 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
214 214 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
215 215 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
216 216 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
217 217 <html>Tento zákaz odbočenia bol zmenený mimo editora. <br> Nemôžete použiť vaše zmeny a pokračovať v úprave. <br> Chcete spôsobiť konflikt a zatvoriť editor? </html>
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
221 221 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
222 222 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
223 223 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
224 224 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
225 225 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
226 226 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
227 227 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>e.g. displej GPS prístroja</html>
228 228 <html> Použite predvolené URL OSM servera (<strong>{0}</strong>) </html>
229 229 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
230 230 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
231 231 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
232 232 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
233 233 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
234 234 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
235 235 <html> Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na <strong> {0} </ strong> prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. </ Html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 <p><b>{0}</b> skryté objekty
250 250 <p>Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo <b>reštartovať</b> JOSM po vykonaní týchto zmien.</p>
251 251 <p>Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete <b>reštartovať</b> JOSM, aby sa zmeny prejavili.</p>
252 252 <p> Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne. </p>
253 253 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
254 254 <p> Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA.</p>
255 255 -----
256 256 -----
257 257 <strong> Upozornenie: </ strong> Heslo je prevedené <strong> raz </ strong> v textovej forme na webových stránkach OSM. <strong> Nepoužívajte </ strong> citlivé heslo na OSM server poskytuje šifrovaný komunikačný kanál (HTTPS).
258 258 <u>Špeciálne ciele:</u>
259 259 <nedefinované>
260 260 > dole
261 261 > hore
262 262 A Podľa vzdialenosti
263 263 A Podľa času
264 264 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
265 265 Meno:* preklad je chýbajúci.
266 266 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
267 267 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
268 268 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
269 269 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
270 270 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
271 271 Zákaz odbočenia musí deklarovať typ obmedzenia. Prosím, vyberte typ v Základnom Editore.
272 272 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>z</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
273 273 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>na</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
274 274 -----
275 275 Verzia API: {0}
276 276 Opustená železnica
277 277 Prerušiť
278 278 Zrušiť spojovanie
279 279 -----
280 280 -----
281 281 Prerušte úpravy a zatvorte dialógové okno
282 282 O programe
283 283 O programe JOSM...
284 284 Prijať autorizačný prístup
285 285 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
286 286 Prístup
287 287 Autorizačný prístup
288 288 Kľúč autorizačného prístupu:
289 289 Skrytý autorizačný prístup:
290 290 URL autorizačného prístupu:
291 291 Ubytovanie
292 292 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
293 293 Prístupové alebo vernostné karty
294 294 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
295 295 Presnosť:
296 296 Akcia
297 297 Parametre akcie
298 298 Akcie
299 299 Aktivovať
300 300 -----
301 301 Aktivovať vybratú vrstvu
302 302 Aktívne štýly
303 303 Aktuálny
304 304 Pridať
305 305 Pridať JOSM Plugin popis URL.
306 306 Pridať bod...
307 307 Pridať vlastnosti
308 308 Pridať Rectified Image
309 309 Pridať "source=..." do položiek?
310 310 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
311 311 Pridať komentár
312 312 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
313 313 Pridať novú cestu pre ikony
314 314 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
315 315 Pridať novú vrstvu obce
316 316 Pridať nový bod do existujúcej cesty
317 317 Pridať nový zdroj do zoznamu.
318 318 Pridať novú značku
319 319 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
320 320 -----
321 321 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
322 322 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
323 323 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
324 324 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
325 325 Pridať OSM cesty s funkciou ''z''
326 326 Pridať OSM cesty s funkciou ''na''
327 327 Pridať prázdnu značku
328 328 Pridať informáciu o autorovi
329 329 Pridať konflikt pre ''{0}''
330 330 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
331 331 Pridať filter
332 332 Pridať mriežku
333 333 Pridať do editora
334 334 Pridať chýbajúcu značku
335 335 Pridať novú vrstvu
336 336 Pridať bod
337 337 Pridať bod do cesty
338 338 Pridať bod do cesty a spojiť
339 339 Pridať bod {0}
340 340 Pridať reláciu {0}
341 341 Pridať routing layer
342 342 -----
343 343 Pridať chýbajúcu značku {0}={1}
344 344 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
345 345 Pridať cestu {0}
346 346 Pridať body na všetky priesečníky
347 347 -----
348 348 Interpolácia adries
349 349 Adresy, čísla domov.
350 350 Adresy
351 351 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
352 352 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
353 353 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
354 354 Nastaviť WMS
355 355 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
356 356 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
357 357 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
358 358 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
359 359 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
360 360 -----
361 361 Administratívne
362 362 -----
363 363 Rozšírené
364 364 Rozšírené OAuth parametre
365 365 Pokročilé vlastnosti OAuth
366 366 Pokročilé voľby
367 367 Rozšírené info objektov
368 368 -----
369 369 -----
370 370 Lanovka
371 371 -----
372 372 Poľnohospodársky
373 373 Letisko
374 374 Letisko, pozemné
375 375 Alkohol
376 376 Zarovnať body do kruhu
377 377 Zarovnať body na priamku
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Všetko
386 386 -----
387 387 Všetky formáty
388 388 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
389 389 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
390 390 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
391 391 Ťažobný priestor
392 392 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
393 393 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
394 394 Povoliť čítanie vašich preferencií
395 395 Povoliť nahrávať GPS stopy
396 396 Povoliť nahrávať mapové dáta
397 397 Povoliť zapisovať vaše preferencie
398 398 Povolená prevádzka:
399 399 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
400 400 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
401 401 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
402 402 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
403 403 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
404 404 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
405 405 -----
406 406 Alfa kanál
407 407 Abecedne
408 408 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
409 409 Horská chata
410 410 Už sa zúčastňujú konfliktu
411 411 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
412 412 Tiež zahŕňať v hľadaní neúplné a odstránené objekty.
413 413 Tiež premenovať súbor
414 414 Prípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:
415 415 Vždy aktualizovať bez opýtania
416 416 Vybavenosť (Amenities)
417 417 -----
418 418 Počet káblov
419 419 Počet sedadiel
420 420 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
421 421 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
422 422 OSM plugin pre editáciu zákazu odbočenia.
423 423 -----
424 424 OSM cesta s funkciou <tt>z</tt>, je potrebná v zákaze odbočenia.
425 425 OSM cesta s funkciou <tt>na</tt>, je potrebná v zákaze odbočenia.
426 426 Prázdna hodnota vymaže tag.
427 427 Nastala chyba v plugine {0}
428 428 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
429 429 Nastala chyba : {0}
430 430 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
431 431 Došlo k neočakávanej výnimke. <br> Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM <br>, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.
432 432 Nastala neznáma chyba
433 433 Uhol
434 434 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
435 435 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
436 436 Použiť
437 437 Použiť zmeny
438 438 Použiť predvolené
439 439 Použiť rozhodnutie
440 440 Použiť Funkciu
441 441 Použiť Funkciu:
442 442 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
443 443 Použite úpravy a zatvorte dialógové okno
444 444 Použiť vyriešený konflikt
445 445 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
446 446 Použiť zvolené zmeny
447 447 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
448 448 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
449 449 Použiť súčasnú aktuálizáciu
450 450 Použiť adresu dlaždice
451 451 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
452 452 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
453 453 Použiť?
454 454 Pristávacia plocha
455 455 -----
456 456 Archeologické nálezisko
457 457 Lukostreľba
458 458 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
459 459 Ste si istý?
460 460 Oblasť
461 461 -----
462 462 Oblasť okolo miesta
463 463 Kultúrne stredisko
464 464 Umelecké dielo
465 465 Spýtať sa pred aktualizáciou
466 466 Pridružiť s využitím ulice:
467 467 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
468 468 Atletika
469 469 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
470 470 Atrakcia
471 471 -----
472 472 Zvuk
473 473 Audio zariadenie nedostupné
474 474 Nastavenia zvuku
475 475 Zukové značky z {0}
476 476 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
477 477 -----
478 478 Audiosprievodcovia
479 479 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
480 480 -----
481 481 Overenie totožnosti
482 482 Overenie s dodaním užívateľského mena a hesla
483 483 Overovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
484 484 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
485 485 Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...
486 486 Overenie totožnosti
487 487 Autentifikácia zlyhala
488 488 Autentifikácia zlyhala
489 489 Autor
490 490 Autor: {0}
491 491 Autentifikácia zlyhala
492 492 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
493 493 Autorizačná URL:
494 494 Povoliť teraz
495 495 Povoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...
496 496 Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...
497 497 Autori (spracovatelia)
498 498 -----
499 499 Automatické získavanie
500 500 Automatické zväčšenie:
501 501 Automatický stred (Auto-Center)
502 502 -----
503 503 -----
504 504 Automatické ukladanie LiveData
505 505 Automatické nahratie Dlaždíc:
506 506 Bankomat
507 507 Automatické sťahovanie
508 508 Automatická úprava značiek (tag)
509 509 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
510 510 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
511 511 Automaticky vyberie prvú WMS vrstvu, ak existuje viac vrstiev pri zachytávaní(grabovaní).
512 512 Dostupný
513 513 Dostupné úlohy
514 514 Dostupné štýly (z {0})
515 515 -----
516 516 B Podľa vzdialenosti
517 517 B Podľa času
518 518 -----
519 519 Hniezdo záchrany
520 520 Späť
521 521 Oreradlo chrbta (Backrest)
522 522 Chybná požiadavka
523 523 Chlieb a pečivo
524 524 Banka
525 525 Bar (výčap)
526 526 Prekážka (Barriers)
527 527 Bejzbal
528 528 Základný
529 529 Basin (Kotvisko pre lode)
530 530 Basketbal
531 531 Batérie
532 532 Bojisko
533 533 Záliv
534 534 Pláž
535 535 Signál (rádiomaják)
536 536 Lavička
537 537 Nápoje
538 538 Bikubicky (pomalé)
539 539 Bicykel
540 540 Bicykle
541 541 Záhradná reštaurácia
542 542 -----
543 543 Bicyklový obchod
544 544 Bilineárne (rýchle)
545 545 Bio nafta
546 546 Prázdna vrstva
547 547 Balvan (Block)
548 548 -----
549 549 Informačný panel s radami (board content)
550 550 Lodenica
551 551 Stĺpik
552 552 Kníhkupectvo
553 553 Záložky
554 554 Hraničná kontrola
555 555 Botanický názov
556 556 Bowling na tráve
557 557 Hranice
558 558 -----
559 559 Hraničné kamene
560 560 -----
561 561 Ohraničujúcí box
562 562 Hranice
563 563 Bowling
564 564 Most
565 565 Broken tagging preset "{0}-{1}" - počet položiek na zobrazení hodnôt, musí byť rovnaký ako v hodnotách
566 566 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
567 567 Prechádzať
568 568 Prezerať mapu s ľavým tlačidlom
569 569 Nárazník
570 570 Správy o chybách
571 571 Zoznam chýb
572 572 Budova
573 573 Stavebné riešenie(Building address)
574 574 -----
575 575 Budovy, stavby
576 576 Šírka budovy:
577 577 Budovy, kryty, podzemné stavby
578 578 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
579 579 Autobusová linka
580 580 Autobusové nástupište
581 581 Autobusová stanica
582 582 Autobusová zastávka
583 583 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
584 584 Mäsiareň
585 585 C Podľa vzdialenosti
586 586 C Podľa času
587 587 CNG (Stlačený zemný plyn)
588 588 Kabínková lanovka
589 589 Cache chýb formátov
590 590 Cache chýb v Lambert Zóne
591 591 Katastrálne(Fr) sekcie a podsekcie
592 592 -----
593 593 -----
594 594 CadastreGrabber: Nedovolená url.
595 595 Kaviareň
596 596 Kalibračné súbory
597 597 Otvoriť editor relácií
598 598 Otvoriť editor relácií pre vybratú reláciu
599 599 Táborisko
600 600 Stanový tábor
601 601 Nedá sa kresliť mimo svet.
602 602 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
603 603 -----
604 604 Prieplav
605 605 Zrušiť
606 606 Zrušiť a návrat do editora
607 607 Zrušiť overenie
608 608 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
609 609 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
610 610 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
611 611 Zušiť operáciu
612 612 Zrušiť ukladanie a najskôr začať riešenie zostávajúcich otázok
613 613 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
614 614 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
615 615 Prerušiť nahrávanie
616 616 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
617 617 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
618 618 Nemožno pridať objekt ''{0}'' ako člena relácie, pretože je odstránená, alebo neviditeľné vo vrstve ''{1}''
619 619 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
620 620 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
621 621 Nemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
622 622 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
623 623 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''
624 624 Nemožno nájsť objekt s id ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
625 625 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
626 626 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
627 627 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
628 628 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
629 629 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
630 630 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
631 631 Nemožno otvoriť nové sedenie klienta.\nServer je v údržbe alebo dočasne preťažený.
632 632 Nemožno umiestniť budovy mimo Zeme.
633 633 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
634 634 Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymný
635 635 Nemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.
636 636 Nemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''
637 637 Nemožno otočiť!
638 638 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
639 639 Kanoistika
640 640 Plechovky
641 641 Kapacita
642 642 Kapacita (celková)
643 643 Nahrať GPS Stopu
644 644 Vozidlo
645 645 Obchod s autami
646 646 Kemping pre obytné prívesy
647 647 Hotovosť
648 648 Hrad
649 649 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
650 650 Vstup do jaskyne
651 651 Cintorín
652 652 Vycentrovať (Center Once)
653 653 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
654 654 Stredový pohľad
655 655 Sedačková lanovka
656 656 Chata
657 657 Zmeniť vlastnosti
658 658 Zmeniť smer?
659 659 Zmeniť umiestnenie
660 660 Zmeniť bod {0}
661 661 Zmeniť reláciu
662 662 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
663 663 Zmeniť reláciu {0}
664 664 Zmena rozlíšenia
665 665 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
666 666 Prejdite do Základného Editora a vyberte OSM cestu
667 667 Zmeniť hodnoty ?
668 668 Zmeniť cestu {0}
669 669 Zmenené body z {0}
670 670 Zmenový súbor
671 671 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
672 672 Zmenový súbor ID:
673 673 Panel riadenia zmenového súboru
674 674 Manažér zmenového súboru
675 675 Zmenový súbor zavretý
676 676 Poznámka zmenového súbor:
677 677 Očakávané ID zmenového súboru
678 678 Zmenový súbor id:
679 679 Info súboru zmien
680 680 Zmenový súbor je plný
681 681 Súbor zmien {0}
682 682 Súbory zmien
683 683 Zmena klávesových skratiek manuálne.
684 684 Kontrola pre FIXMES.
685 685 Kontrova na servery
686 686 Kontrola vlastností kľúčov.
687 687 Kontrola hodnôt vlastností.
688 688 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
689 689 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
690 690 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
691 691 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
692 692 Chyby v kontrolnom súčte:
693 693 Lekáreň
694 694 Odvodená relácia
695 695 -----
696 696 Vybrať
697 697 Zvoľte farbu
698 698 Zvoľte farbu pre {0}
699 699 Zvoľte preddefinovanú licenciu
700 700 Vybrať hodnotu
701 701 Vybrať z...
702 702 Vyberte typ objektu OSM
703 703 Vybrať server pre vyhľadávanie:
704 704 Veľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''
705 705 Kostol
706 706 Kino
707 707 Mesto (city)
708 708 Hranica mesta/obce
709 709 Mestské hradby
710 710 Názov mesta
711 711 Mesto:
712 712 Občianske
713 713 Typ triedy
714 714 Vyčistiť
715 715 Vymazať trasu
716 716 Vymazať vybrané úlohy alebo odstrániť vybraných členov
717 717 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
718 718 Kliknúť <strong>{0}</strong> pre ignorovanie.</html>
719 719 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
720 720 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
721 721 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
722 722 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
723 723 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
724 724 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
725 725 Kliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom
726 726 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
727 727 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
728 728 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
729 729 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
730 730 Kliknutím zrušíte nahrávanie
731 731 Kliknutie pridá miesto určenia.
732 732 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
733 733 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
734 734 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
735 735 Kliknutím zavriete dialóg
736 736 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
737 737 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
738 738 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
739 739 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
740 740 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
741 741 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
742 742 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
743 743 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
744 744 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
745 745 Kliknite na tlačidlo vypnúť plugin ''{0}''
746 746 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
747 747 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
748 748 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
749 749 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
750 750 Kliknutie odstráni miesto určenia
751 751 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
752 752 Kliknite na tlačidlo pre načítanie žiadosti o prístup
753 753 Kliknite na tlačidlo pre načítanie autorizačného prístupu
754 754 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
755 755 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
756 756 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
757 757 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
758 758 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
759 759 Kliknite na krok v rámci povoľovacieho procesu OAuth a vytvorte nový autorizačný prístup
760 760 Kliknite na Autorizačný prístup
761 761 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
762 762 Časový limit klienta
763 763 Útes
764 764 Lezenie
765 765 Zavrieť
766 766 Zavrieť akúkoľvek cestu
767 767 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
768 768 Zatvoriť zmenové súbory
769 769 Zatvoriť dialóg a zrušiť
770 770 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
771 771 Zatvoriť otvorený súbor zmien
772 772 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
773 773 Zavrieť dialógové okno
774 774 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku pre zmenové súbory
775 775 Zatvorte dialóg a prijmite autorizačný prístup
776 776 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
777 777 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
778 778 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
779 779 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
780 780 Zavrieť vybraté zmenové súbory
781 781 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
782 782 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
783 783 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
784 784 Zatvoriť:
785 785 Uzavretá cesta
786 786 Zavreté po -
787 787 Zatvorený v
788 788 Uzavrený:
789 789 Bližší popis
790 790 Bližší popis
791 791 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
792 792 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
793 793 Zatváranie súboru zmien
794 794 zatváranie zmenového súboru {0}
795 795 Zatváranie súboru zmien...
796 796 Handry
797 797 -----
798 798 Pobrežie
799 799 Línia pobrežia.
800 800 Mince
801 801 Vysoká škola
802 802 Farba
803 803 Farba (hex)
804 804 -----
805 805 Farebná schéma
806 806 Farebná schéma
807 807 Farby
808 808 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
809 809 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
810 810 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
811 811 Farba
812 812 Spojiť cesty
813 813 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
814 814 Spojiť {0} ciest
815 815 Kombinivaný chodník - a cesta pre cyklistov
816 816 Zásobník príkazov
817 817 Poznámka
818 818 Poznámka:
819 819 Komentár:
820 820 Obchodná (komerčná)
821 821 Spoločné, obecné
822 822 Obec
823 823 Hranice obce bbox: {0}
824 824 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
825 825 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
826 826 Porovnať
827 827 Počítač
828 828 Konfigurovať
829 829 Konfigurácia zariadenia
830 830 Konfigurovať umiestnenie pluginov
831 831 Nastavenie pokročilých nastavení
832 832 Nastavenie dostupných pluginov.
833 833 Konfigurácia trasových priorít.
834 834 Konfigurujem umiestnenie...
835 835 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
836 836 Nastaviť predvoľby pre plugin zákaz odbočenia
837 837 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
838 838 Nastaviť či používate proxy server
839 839 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM servery
840 840 Potvrdiť
841 841 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
842 842 Potvrdiť prázdnu funkciu
843 843 Konflikt
844 844 Rozhodnutie konfliktov
845 845 Konflikt nie je úplne vyriešený
846 846 Konflikty
847 847 Objavené konflikty
848 848 Konflikty vo vkladaných značkách
849 849 Konflikty pri spojovaní pôvodných
850 850 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
851 851 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
852 852 Konflikty: {0} nevyriešené
853 853 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
854 854 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
855 855 Pripojené
856 856 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
857 857 Pripájam sa
858 858 Pripájam sa...
859 859 Chyba pri pripojovaní.
860 860 Spojenie zlyhalo
861 861 Nastavenie pripojenia
862 862 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
863 863 Spojenie zlyhalo.
864 864 Spojenie do API neúspešné
865 865 Stavba
866 866 Stavebná oblasť
867 867 Užívateľský kľúč:
868 868 Skrytý užívateľ:
869 869 Pripája sa na OSM Server...
870 870 Kontaktujem server...
871 871 Kontaktujem WMS server...
872 872 Spájam cadastre WMS ...
873 873 Obsah
874 874 Kontinent
875 875 Pokračovanie
876 876 Pokračovanie rozhodnutia
877 877 Pokračovať v nahrávaní
878 878 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
879 879 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
880 880 Príspevok
881 881 Obchod s polotovarmi
882 882 Previesť do GPX vrstvy
883 883 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
884 884 Konvertovať do dátovej vrstvy
885 885 Zmeniť na multipolygón
886 886 Zmeniť na multipolygón.
887 887 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
888 888 Prevedené z: {0}
889 889 Súradnice
890 890 Importované súradnice:
891 891 Súradnice:
892 892 Kopírovať
893 893 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
894 894 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
895 895 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
896 896 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
897 897 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
898 898 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
899 899 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
900 900 Kópia {0}
901 901 Vybrať označené objekty pre vloženie.
902 902 Kopírovať vybrané "vias(cez)" do schránky
903 903 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
904 904 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
905 905 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
906 906 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
907 907 Kopírovať do schránky a zavrieť
908 908 Kopírovať do schránky
909 909 Kópia {1} z {0}
910 910 -----
911 911 Copyright
912 912 Zladiť
913 913 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
914 914 Zladiť GPX
915 915 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
916 916 Nemôžem získať obrázok
917 917 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
918 918 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
919 919 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
920 920 Nemôžem zmazať dočasný súbor!
921 921 Nemôžem exportovať "{0}"
922 922 Nemôžem nájsť typ elementu
923 923 Nepodarilo sa nájsť objekt na mape.
924 924 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
925 925 Nemôžem importovať ''{0}''.
926 926 Nemôžem importovať súbory.
927 927 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
928 928 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
929 929 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
930 930 Nemôžem čítať "{0}"
931 931 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
932 932 Nemôžem čítať mčas.
933 933 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
934 934 -----
935 935 -----
936 936 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
937 937 -----
938 938 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
939 939 Nebolo možné premenovať súbor!
940 940 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.
941 941 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
942 942 Nemôžem zapisovať mtime.
943 943 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
944 944 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
945 945 Krajina (štát)
946 946 Kód krajiny
947 947 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
948 948 Krajina:
949 949 kraj (okres)
950 950 Kurz (Smer)
951 951 Súd
952 952 Krytá nádrž
953 953 Žeriav
954 954 Vytvoriť kružnicu
955 955 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
956 956 -----
957 957 Vytváranie zastávok z GPX ...
958 958 -----
959 959 Vytvorenie zastávok z GPX súboru
960 960 -----
961 961 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
962 962 Spôsobiť konflikt a zavrieť editor zákazu odbočenia
963 963 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
964 964 Vytvoriť cestnú sieť
965 965 Vytvára cestnú sieť
966 966 Vytvoriť novú mapovú vrstvu.
967 967 Vytvoriť novú reláciu
968 968 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
969 969 Vytvoriť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
970 970 Vytvoriť plochy
971 971 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
972 972 Vytvoriť záložku
973 973 Vytvorte rozhranie(hranice)
974 974 Vytvoriť budovu
975 975 Vytvoriť budovy
976 976 Vytvoriť duplikát cesty
977 977 Vytvoriť cestnú sieť
978 978 Vytvoriť problém
979 979 Vytvorenie markerov pri čítaní GPX.
980 980 Vytvoriť multipolygón
981 981 Vytvoriť multipolygón.
982 982 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
983 983 Vytvoriť nový bod.
984 984 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
985 985 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
986 986 Vytvoriť alebo upraviť zákaz odbočenia.
987 987 Vytvorenie/Úprava zákazu odbočenia...
988 988 Vytvoriť:
989 989 Vytvorený
990 990 Vytvorený v
991 991 Vytvorené v:
992 992 Vytvorené pred -
993 993 Vytvoril:
994 994 Vytvorený:
995 995 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
996 996 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
997 997 Vytváranie súboru zmien...
998 998 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
999 999 Kreditné karty
1000 1000 Kriket
1001 1001 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1002 1002 Kritérium
1003 1003 -----
1004 1004 Prechod pre cyklistov
1005 1005 Prechod pre jazdcov na koňoch
1006 1006 Peší prechod cez železnicu
1007 1007 Prechod cez cestu s obsluhou
1008 1008 Prekrývajúce sa budovy
1009 1009 Typy prechodov cez cestu
1010 1010 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
1011 1011 Zkrížené cesty
1012 1012 Prekižujúce sa cesty.
1013 1013 Kuchyňa
1014 1014 Súčasný výber
1015 1015 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
1016 1016 Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''
1017 1017 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná
1018 1018 Súčasná hodnota je východzia
1019 1019 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
1020 1020 Vlastný WMS Link
1021 1021 Prispôsobiť farbu
1022 1022 Prispôsobiť kresliacu trasu
1023 1023 Úprava položiek na panely nástrojov.
1024 1024 Výkop
1025 1025 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
1026 1026 Cyklická závislosť medzi reláciami:
1027 1027 Cyklistika
1028 1028 Cyklické závislosti
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 Priehrada, nádrž
1032 1032 Údajová vrstva {0}
1033 1033 Formát zaznamenávania dát
1034 1034 Zdroje dát a Typy:
1035 1035 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
1036 1036 Zdroje dát
1037 1037 Overovanie dát
1038 1038 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
1039 1039 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
1040 1040 Test konzistencie dátovej sady
1041 1041 Dátum:
1042 1042 Dátum:
1043 1043 Debetné karty
1044 1044 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
1045 1045 Stupne
1046 1046 Rozhodnutie
1047 1047 Oddialiť
1048 1048 Úbytok
1049 1049 Vyhradená cesta pre kone
1050 1050 Vyhradená cesta pre cyklistov
1051 1051 Vyhradený chodník pre peších
1052 1052 Predvolené
1053 1053 Štandardný (Automatická predvoľba)
1054 1054 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
1055 1055 Východzia hodnota je''{0}''.
1056 1056 Definovať vloženie(interpolation) adresy
1057 1057 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
1058 1058 Stupne minúty sekundy
1059 1059 Odstrániť
1060 1060 Vymazať ''z''
1061 1061 Vymazať ''na''
1062 1062 -----
1063 1063 Zmazať súbor z disku
1064 1064 Režim mazania
1065 1065 Zmazať vlastnosti
1066 1066 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1067 1067 Odstrániť potvrdenie
1068 1068 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1069 1069 Zmazať filter.
1070 1070 Zmazať z relácie (zo vzťahu
1071 1071 Vybazať zo zákazu odbočenia
1072 1072 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1073 1073 Vymazať nekompletné členy?
1074 1074 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1075 1075 Vymazať bod {0}
1076 1076 Zmazať body alebo cesty
1077 1077 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?
1078 1078 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dát
1079 1079 Zmazať objekty
1080 1080 Vymazať reláciu {0}
1081 1081 Zmazať zvolené objekty.
1082 1082 Vymazať práve vydanú reláciu
1083 1083 Vymazať člena z o zákazu odbočenia
1084 1084 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1085 1085 Zmazať vybrané vrstvy.
1086 1086 Zmazať vybraté relácie
1087 1087 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
1088 1088 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1089 1089 Vymazať vybraný zákaz odbočenia
1090 1090 Zmazať výber v tabuľke značiek
1091 1091 Vymazať tento zákaz odbočenia
1092 1092 -----
1093 1093 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1094 1094 -----
1095 1095 Vymazať cestu {0}
1096 1096 Odstránený
1097 1097 Vymazať ''{0}''
1098 1098 Vymazaný stav:
1099 1099 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1100 1100 Zmazať členy v zákaze odbočenia
1101 1101 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1102 1102 Vymazať alebo presunúť objekty
1103 1103 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1104 1104 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1105 1105 Vyznanie (cirkevné)
1106 1106 Zubný lekár
1107 1107 -----
1108 1108 Podrobne popíšte problém
1109 1109 Popis
1110 1110 Popis: {0}
1111 1111 Úroveň detailu
1112 1112 Podrobnosti
1113 1113 Zisťujem pluginy pre nahratie ...
1114 1114 Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...
1115 1115 Vývoj pluginu zákaz odbočenia bol sponzorovaný <a href="http://www.skobbler.de"> skobbler GmbH </ a>.
1116 1116 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1117 1117 Nafta
1118 1118 -----
1119 1119 Nafta pre ťažké nákladné automobily
1120 1120 Obtiažnosť
1121 1121 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1122 1122 Smer
1123 1123 Smerový index'{0}' nenájdený
1124 1124 Smer hľadania zeme
1125 1125 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
1126 1126 Vypnúť
1127 1127 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
1128 1128 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
1129 1129 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
1130 1130 Vypnúť doplnok
1131 1131 Zrušiť a Vymazať
1132 1132 Zrušiť a Ukončiť
1133 1133 výdaj na recepty
1134 1134 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1135 1135 Nastavenie zobrazenia
1136 1136 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
1137 1137 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1138 1138 Zobraziť a editovať zoznam "via(cez)"-objektov v Základnom Editore
1139 1139 Zobrazenie a správa zákazu odbočenia v aktuálnom dátovom súbore
1140 1140 Zobrazovať súradnice ako
1141 1141 Zobraziť kríže:
1142 1142 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
1143 1143 Zobraziť obrázky s geotagmi
1144 1144 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1145 1145 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1146 1146 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
1147 1147 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1148 1148 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1149 1149 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1150 1150 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1151 1151 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1152 1152 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1153 1153 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1154 1154 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1155 1155 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1156 1156 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
1157 1157 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
1158 1158 Rozložiť body rovnomerne
1159 1159 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1160 1160 Nepoužívaná železnica
1161 1161 Priekopa
1162 1162 Neurobiť zmeny
1163 1163 Nepýtať sa znovu a zapamätať si moje rozhodnutie (Choďte na Nastavenia-> Pluginy zmeniť neskôr )
1164 1164 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1165 1165 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1166 1166 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1167 1167 Znovu nezobrazovať (možnosť pripomenutia)
1168 1168 Neurobiť nič
1169 1169 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1170 1170 Chcete toto povoliť?
1171 1171 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1172 1172 Chcete ich aj tak vymazať?
1173 1173 Aj tak chcete uložiť?
1174 1174 Obchod Urob si sám
1175 1175 Dok, prístavná hrádza
1176 1176 Lekári
1177 1177 Preteky chrtov
1178 1178 -----
1179 1179 Dvojitý konflikt
1180 1180 Dole
1181 1181 Stiahnuť
1182 1182 Nahrať Všetky Deti
1183 1183 Sťahovanie dát
1184 1184 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1185 1185 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1186 1186 Priečinok sťahovania
1187 1187 Stiahnuť členov
1188 1188 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1189 1189 Stiahnuť objekt
1190 1190 Sťahujem objekt...
1191 1191 Stiahnuť Plugin
1192 1192 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1193 1193 Nahrať vybraté deti
1194 1194 Sťahovacia URL
1195 1195 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
1196 1196 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1197 1197 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1198 1198 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1199 1199 Stiahnuť a zobraziť históriu vybratých pôvodných
1200 1200 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1201 1201 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1202 1202 Načítať na novú vrstvu
1203 1203 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1204 1204 Stiahnuť súbory zmien
1205 1205 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1206 1206 Stiahnuť obsah
1207 1207 Sťahujem dáta
1208 1208 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1209 1209 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1210 1210 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1211 1211 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1212 1212 Stiahnuť z OSM...
1213 1213 Stiahnuť neúplných členov
1214 1214 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1215 1215 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1216 1216 Stiahnuť obsah
1217 1217 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1218 1218 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1219 1219 Stiahnuť členov
1220 1220 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1221 1221 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1222 1222 Stiahnuť okolo:
1223 1223 Stiahnuť teraz
1224 1224 Stiahnuť objekt
1225 1225 Sťahujem objekt...
1226 1226 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1227 1227 Stiahujem zoznam pluginov ...
1228 1228 Stiahnuť pluginy
1229 1229 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
1230 1230 Stiahnuť odkazy
1231 1231 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1232 1232 Stiahnuť členov relácie
1233 1233 Sťahovanie relácií
1234 1234 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1235 1235 Nahrať vybraté relácie
1236 1236 -----
1237 1237 Stiahnuť ohraničujúcí box
1238 1238 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1239 1239 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1240 1240 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1241 1241 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1242 1242 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1243 1243 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1244 1244 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1245 1245 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1246 1246 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1247 1247 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1248 1248 Stiahnuté GPX dáta
1249 1249 Stahovač:
1250 1250 Sťahujem GPS dáta
1251 1251 Sťahujem OSM údaje...
1252 1252 Sťahujem Pluginy {0}...
1253 1253 Sťahujem "Správu dňa"
1254 1254 Sťahovanie zmenoveho súboru
1255 1255 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1256 1256 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1257 1257 Sťahujem zmenové súbory...
1258 1258 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1259 1259 Sťahujem dáta
1260 1260 Sťahovanie z OSM Servera...
1261 1261 História sťahovania...
1262 1262 Sťahujem dlaždice obrázka...
1263 1263 Sťahujem otvorené súbory zmien
1264 1264 Sťahovanie zoznamu pluginov z ''{0}''
1265 1265 Sťahujem body {0} až {1}...
1266 1266 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1267 1267 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1268 1268 Nahrávam reláciu {0}
1269 1269 Sťahujem {0}
1270 1270 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1271 1271 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1272 1272 Ťahať play head
1273 1273 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1274 1274 Pretiahnite obrázok
1275 1275 Ťahajte pre otočenie obrázka
1276 1276 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X
1277 1277 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X a Y
1278 1278 Ťahať na mierku obrázku v osi Y
1279 1279 Odvodňovací kanál, odtok
1280 1280 Kresliť
1281 1281 Kresliť šípky v smere jazdy
1282 1282 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1283 1283 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1284 1284 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1285 1285 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1286 1286 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1287 1287 Kresliť budovy
1288 1288 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1289 1289 Kresliť smer cestného segmentu
1290 1290 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1291 1291 Kresliť väčšie GPS body
1292 1292 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1293 1293 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1294 1294 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1295 1295 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1296 1296 Kresliť body
1297 1297 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1298 1298 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1299 1299 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1300 1300 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1301 1301 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1302 1302 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1303 1303 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1304 1304 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1305 1305 Pitná voda
1306 1306 Riadiť pretekárske auto z bodu A do bodu B cez letecký snímok, nechať za sebou kaktusy.
1307 1307 Zahodiť existujúcu cestu
1308 1308 Chemická čistiareň
1309 1309 Duplikovať do {0} bodov
1310 1310 Duplikovať
1311 1311 Duplikovať vrstvu
1312 1312 Duplikát cesty
1313 1313 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1314 1314 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1315 1315 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1316 1316 Duplikát vybratých ciest
1317 1317 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1318 1318 Duplikovať túto vrstvu
1319 1319 Duplicitné body
1320 1320 Duplicitné body v ceste
1321 1321 Duplikované body v ceste.
1322 1322 Zdvojené (duplikované) cesty
1323 1323 -----
1324 1324 -----
1325 1325 -----
1326 1326 Východ
1327 1327 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1328 1328 Upraviť
1329 1329 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1330 1330 Upraviť informácie o adrese
1331 1331 Upraviť interpoláciu adries
1332 1332 Upraviť administratívne hranice
1333 1333 Upraviť pozemné letisko
1334 1334 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1335 1335 Upraviť ťažobný priestor
1336 1336 Upraviť horskú chatu
1337 1337 -----
1338 1338 Upraviť archeologické nálezisko
1339 1339 Upraviť lukostreľbu
1340 1340 Upraviť kultúrne stredisko
1341 1341 Upraviť umelecké dielo
1342 1342 Upraviť atletiku
1343 1343 Upraviť atrakciu
1344 1344 Upraviť Australian Football
1345 1345 Upraviť bankomat
1346 1346 Upraviť hniezdo záchrany
1347 1347 Upraviť chlieb a pečivo
1348 1348 Upraviť banku
1349 1349 Upraviť bar (výčap)
1350 1350 Upraviť bejzbal
1351 1351 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1352 1352 Upraviť basketbal
1353 1353 Upraviť bojisko
1354 1354 Upraviť záliv
1355 1355 Upraviť pláž
1356 1356 Upraviť signál (rádiomaják)
1357 1357 Upraviť Obchod s nápojmi.
1358 1358 Upraviť parkovisko bicyklov
1359 1359 Upraviť požičovňu bicyklov
1360 1360 Upraviť bicyklový obchod
1361 1361 Upraviť záhradnú reštauráciu
1362 1362 Upraviť lodenicu
1363 1363 Upraviť stĺpik
1364 1364 Upraviť kníhkupectvo
1365 1365 Upraviť hraničnú kontrolu
1366 1366 Upraviť bowling na tráve
1367 1367 -----
1368 1368 Upraviť hraničné kamene
1369 1369 Upraviť bowling
1370 1370 Editácia mosta
1371 1371 Upraviť cestu pre kone
1372 1372 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1373 1373 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1374 1374 Upraviť autobusovú linku
1375 1375 Upraviť autobusové nástupište
1376 1376 Upraviť autobusovú stanicu
1377 1377 Upraviť autobusovú zastávku
1378 1378 Upraviť mäsiarstvo
1379 1379 Upraviť kabínkovú lanovku
1380 1380 Upraviť kaviareň
1381 1381 Upraviť stanový tábor
1382 1382 -----
1383 1383 Upraviť prieplav
1384 1384 Upraviť kanoistiku
1385 1385 Upraviť autopožičovňu
1386 1386 Upraviť autoservis
1387 1387 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1388 1388 Upraviť obchod s autami
1389 1389 Upraviť umývačku aut
1390 1390 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1391 1391 Upraviť hrad
1392 1392 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1393 1393 Upraviť vstup do jaskyne
1394 1394 Upraviť cintorín
1395 1395 Upraviť sedačkovú lanovku
1396 1396 Upraviť chatu
1397 1397 Upraviť lekáreň
1398 1398 Upraviť kino
1399 1399 Upraviť mesto
1400 1400 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1401 1401 Upraviť občiansku hranicu
1402 1402 Upraviť útes
1403 1403 Upraviť lezenie
1404 1404 Upraviť pobrežie
1405 1405 Upraviť vysokú školu
1406 1406 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1407 1407 Upraviť spoločné, obecné
1408 1408 Upraviť počítačový obchod
1409 1409 Upraviť stavebnú oblasť
1410 1410 Upraviť kontinent
1411 1411 Upraviť obchod s polotovarmi
1412 1412 Upraviť krajinu (štát)
1413 1413 Upraviť kraj (okres)
1414 1414 Upraviť súd
1415 1415 Upraviť krytú nádrž
1416 1416 Upraviť žeriav
1417 1417 Upraviť kriket
1418 1418 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1419 1419 Upraviť kroquet
1420 1420 Upraviť križovanie
1421 1421 Upraviť cyklistickú cestu
1422 1422 Upraviť cyklistiku
1423 1423 Upraviť priehradu, nádrž
1424 1424 Upraviť zubného lekára
1425 1425 Upraviť nepoužívanú železnicu
1426 1426 Upraviť priekopu
1427 1427 Upraviť obchod Urob si sám
1428 1428 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1429 1429 Upraviť lekárov
1430 1430 Upraviť preteky chrtov
1431 1431 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1432 1432 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1433 1433 Upraviť pitnú vodu
1434 1434 Upraviť chemickú čistiareň
1435 1435 Upraviť obchod s elektronikou
1436 1436 Upraviť veľvyslanectvo
1437 1437 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1438 1438 Upraviť vstup
1439 1439 Upraviť jazdectvo
1440 1440 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1441 1441 Upraviť farmu
1442 1442 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1443 1443 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1444 1444 Upraviť prievoz, trajekt
1445 1445 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1446 1446 Upraviť hydrant
1447 1447 Upraviť hasičskú stanicu
1448 1448 Upraviť rybolov
1449 1449 Upraviť únikové schody
1450 1450 Upraviť kvetinárstvo
1451 1451 Upraviť chodník
1452 1452 Upraviť brod
1453 1453 Upraviť les
1454 1454 Upraviť fontánu
1455 1455 Upraviť čerpaciu stanicu
1456 1456 Upraviť obchod s nábytkom
1457 1457 -----
1458 1458 Upraviť záhradu
1459 1459 Upraviť záhradné centrum
1460 1460 Upraviť plynojem (gasometer)
1461 1461 Upraviť bránu
1462 1462 Upraviť ľadovec
1463 1463 Upraviť golf
1464 1464 Upraviť golfové ihrisko
1465 1465 Upraviť Gondolu
1466 1466 Upraviť trávnatú plochu
1467 1467 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1468 1468 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1469 1469 Upraviť penzión
1470 1470 Upraviť turistiku
1471 1471 Upraviť kaderníctvo
1472 1472 Upraviť zastávku
1473 1473 Upraviť malú dedinu
1474 1474 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1475 1475 Upraviť železiarstvo
1476 1476 Upraviť vresovisko
1477 1477 Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky
1478 1478 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1479 1479 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1480 1480 Upraviť hokej
1481 1481 Upraviť konské dostihy
1482 1482 Upraviť nemocnicu
1483 1483 Upraviť ubytovňu
1484 1484 Upraviť hotel
1485 1485 Upraviť poľovnícky posed
1486 1486 Upraviť priemyselnú oblasť
1487 1487 Upraviť Ostrov
1488 1488 Upraviť ostrovček
1489 1489 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1490 1490 Upraviť kruhový objazd
1491 1491 Upraviť škôlku
1492 1492 Upraviť stánok
1493 1493 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1494 1494 Upraviť Zem (Pevnina)
1495 1495 Upraviť skládku odpadov
1496 1496 Upraviť práčovňu
1497 1497 Upraviť knižnicu
1498 1498 Upraviť závoru (Lift Gate)
1499 1499 Upraviť električku
1500 1500 Upraviť maják
1501 1501 Upraviť Obytnú zónu
1502 1502 Upraviť oblasť (lokalitu)
1503 1503 Upraviť Prístav (Marina)
1504 1504 Upraviť lúku
1505 1505 Upraviť pomník
1506 1506 Upraviť vojenskú oblasť
1507 1507 Upraviť minigolf
1508 1508 Upraviť zmenáreň
1509 1509 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1510 1510 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1511 1511 Upraviť motel
1512 1512 Upraviť motošport
1513 1513 Upraviť diaľnicu
1514 1514 Upraviť diaľničnú križovatku
1515 1515 Upraviť dialničnú prípojku
1516 1516 Upraviť horský priesmyk
1517 1517 Upraviť blato
1518 1518 Upraviť Multi
1519 1519 Upraviť multipolygón
1520 1520 Upraviť múzeum
1521 1521 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1522 1522 Upraviť štátne hranice
1523 1523 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1524 1524 Upraviť prírodnú rezerváciu
1525 1525 Upraviť nočný klub
1526 1526 Upraviť očnú optiku
1527 1527 Upraviť biopotraviny
1528 1528 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1529 1529 Upraviť Palaeontological Areál
1530 1530 Upraviť park
1531 1531 Upraviť parkovisko
1532 1532 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1533 1533 Upraviť odovzdávacie miesto
1534 1534 Upraviť cestu (chodník)
1535 1535 Upraviť vrchol kopca
1536 1536 Upraviť pešiu zónu
1537 1537 Upraviť polotu
1538 1538 Upraviť lekáreň
1539 1539 Upraviť výletné miesto
1540 1540 Upraviť mólo
1541 1541 Upraviť potrubie
1542 1542 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1543 1543 Upraviť kostol
1544 1544 Upraviť ihrisko
1545 1545 Upraviť políciu
1546 1546 Upraviť politickú hranicu
1547 1547 Upraviť poštu
1548 1548 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1549 1549 Upraviť elektrické vedenie
1550 1550 Upraviť trafostanicu
1551 1551 Upraviť malý transformátor
1552 1552 Upraviť elektrický stožiar
1553 1553 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1554 1554 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1555 1555 Upraviť cestu I. triedy
1556 1556 Upraviť súd
1557 1557 Upraviť krčmu
1558 1558 Upraviť verejnú budovu
1559 1559 Upraviť lom
1560 1560 Upraviť dostihovú dráhu
1561 1561 Upraviť racquetbal
1562 1562 Upraviť železničnú koľaj
1563 1563 Upraviť železničný pozemok
1564 1564 Upraviť železničné nástupište
1565 1565 Upraviť rekreačnú oblasť
1566 1566 Upraviť recykláciu (zber)
1567 1567 Upraviť oblasť (región)
1568 1568 Upraviť nádrž
1569 1569 Upraviť osídlenú oblasť
1570 1570 Upraviť ulicu
1571 1571 Upraviť reštauráciu
1572 1572 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1573 1573 Upraviť rieku
1574 1574 Upraviť riečny breh
1575 1575 Upraviť cestné obmedzenie
1576 1576 Upraviť cestu neznámeho typu
1577 1577 Upraviť Cestu (Route)
1578 1578 Upraviť trasy liniek pre verejnú dopravu
1579 1579 -----
1580 1580 -----
1581 1581 Upraviť zrúcaninu
1582 1582 Upraviť pristávaciu dráhu
1583 1583 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1584 1584 Upraviť školu
1585 1585 Upraviť sutinu
1586 1586 Upraviť krovie
1587 1587 Upraviť cestu II. triedy
1588 1588 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1589 1589 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1590 1590 Upraviť prístrešok
1591 1591 Upravit obchod s obuvou
1592 1592 Upraviť streľbu
1593 1593 Upraviť skratky
1594 1594 Upraviť Skateboard
1595 1595 Upraviť korčuľovanie
1596 1596 Upraviť lyžovanie
1597 1597 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1598 1598 Upraviť futbal
1599 1599 Upraviť Hroty
1600 1600 Upraviť športové centrum
1601 1601 Upraviť športový obchod
1602 1602 Upraviť prameň
1603 1603 Upraviť štadión
1604 1604 Upraviť štát
1605 1605 Upraviť papierníctvo
1606 1606 Upraviť turniket
1607 1607 Upraviť potok
1608 1608 Upraviť štvrť
1609 1609 Upraviť metro
1610 1610 Upraviť vchod do metra
1611 1611 Upraviť supermarket
1612 1612 Upraviť pozorovaciu kameru
1613 1613 Upraviť meračský bod
1614 1614 Upraviť plávanie
1615 1615 Upraviť stolný tenis
1616 1616 Upraviť stanicu taxíkov
1617 1617 Upraviť rolovacie dráhy
1618 1618 Upraviť telefón
1619 1619 Upraviť tenis
1620 1620 Upraviť terminál
1621 1621 Upraviť terminál
1622 1622 Upraviť cestu III. triedy
1623 1623 Upraviť divadlo
1624 1624 -----
1625 1625 Upraviť mýtnu búdku
1626 1626 Upraviť vežu
1627 1627 Upraviť mesto
1628 1628 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1629 1629 Upraviť obchod s hračkami
1630 1630 Upraviť Stopu (Track)
1631 1631 -----
1632 1632 Upraviť električku
1633 1633 Upraviť zastávku električky
1634 1634 Upraviť cestovnú kanceláciu
1635 1635 Upraviť strom
1636 1636 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1637 1637 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1638 1638 Upraviť Tunel
1639 1639 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1640 1640 Upraviť Turniket
1641 1641 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1642 1642 Upraviť Univerzitu
1643 1643 Upraviť predajný automat
1644 1644 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1645 1645 Upraviť obchod s DVD
1646 1646 Upraviť výhliadku
1647 1647 Upraviť dedinu
1648 1648 Upraviť obecnú zeleň
1649 1649 Upraviť vinicu
1650 1650 Upraviť sopku
1651 1651 Upraviť odpadkový kôš
1652 1652 Upraviť čističku odpadových vôd
1653 1653 Upraviť vodu
1654 1654 Upraviť vodný zábavný park
1655 1655 Upraviť vodojem
1656 1656 Upraviť vodopád
1657 1657 Upraviť kríž pri ceste
1658 1658 Upraviť božiu muku
1659 1659 Upraviť priehradzku
1660 1660 Upraviť mokraď
1661 1661 Upraviť veterný mlyn
1662 1662 Upraviť Drevo
1663 1663 Upraviť závody (továrne)
1664 1664 Upraviť zoo
1665 1665 Upraviť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
1666 1666 Upraviť základné atribúty zákazu odbočenia
1667 1667 Upraviť filter.
1668 1668 Upraviť zem.šírku a zem.dĺžku na bode.
1669 1669 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1670 1670 Upraviť reláciu
1671 1671 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1672 1672 Upraviť relácie
1673 1673 Upraviť značky
1674 1674 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1675 1675 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1676 1676 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1677 1677 Upraviť raw značky a členov tohto zákazu odbočenia
1678 1678 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1679 1679 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1680 1680 Upraviť vybraté cesty ikon
1681 1681 Upraviť zvolený zdroj.
1682 1682 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1683 1683 -----
1684 1684 Upraviť zákaz odbočenia ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
1685 1685 Úpravy: {0}
1686 1686 UpraviťGpx
1687 1687 Elektrifikovaný
1688 1688 Platobné karty a Kreditné karty
1689 1689 Elektronika
1690 1690 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1691 1691 Nadmorská výška
1692 1692 Násyp
1693 1693 Veľvyslanectvo
1694 1694 Pohotovosť (Záchranná služba)
1695 1695 Núdzový telefón
1696 1696 Prázdny dokument
1697 1697 -----
1698 1698 Prázdne cesty
1699 1699 Povoliť automatické cachovanie.
1700 1700 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1701 1701 Povoliť built-in icon východzí
1702 1702 Zapnúť filter
1703 1703 -----
1704 1704 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1705 1705 Ukončenie #:
1706 1706 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1707 1707 Zadať URL
1708 1708 Vložte URL pre sťahovanie:
1709 1709 Vložiť id zmenového súboru
1710 1710 Zadajte meno v menu a WMS URL
1711 1711 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1712 1712 Vložte názov miesta pre hľadanie
1713 1713 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1714 1714 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1715 1715 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1716 1716 Vložiť hľadaný výraz
1717 1717 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1718 1718 -----
1719 1719 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
1720 1720 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1721 1721 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1722 1722 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1723 1723 Vložiť poverenia pre HTTP proxy server
1724 1724 Vložiť credentials pre OSM API
1725 1725 -----
1726 1726 Zadajte čísla domov alebo počet častí
1727 1727 -----
1728 1728 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1729 1729 Zadajte ID objektu, ktorý by mali byť obnovený
1730 1730 Vložte OAuth autorizačný prístup
1731 1731 Zadajte súradnice nového bodu.
1732 1732 Vložte hľadaný výraz
1733 1733 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1734 1734 Vstup hmotnostnej hodnoty
1735 1735 Zadajte váš komentár
1736 1736 Vstup
1737 1737 Jazdectvo
1738 1738 Chyba
1739 1739 -----
1740 1740 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1741 1741 Chyba pri mazaní dát.
1742 1742 Chyba zobrazovania URL
1743 1743 Chyba počas sťahovania
1744 1744 -----
1745 1745 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1746 1746 Chyba pri nahrávaní súboru
1747 1747 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1748 1748 Nastala chyba pri rozkladaní gpx súboru {0}. Iba časť súboru bude k dispozícii
1749 1749 Chyba v súbore {0}
1750 1750 -----
1751 1751 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1752 1752 Chyba parsovania{0}: {1}
1753 1753 Chyba prehrávánia zvuku
1754 1754 -----
1755 1755 Chyba pri exporte {0}: {1}
1756 1756 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1757 1757 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1758 1758 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1759 1759 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1760 1760 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1761 1761 Chyba pri rozkladaní {0}
1762 1762 Chyba počas nahrávania
1763 1763 Chyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}
1764 1764 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1765 1765 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1766 1766 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1767 1767 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1768 1768 Chyby
1769 1769 Chyby počas sťahovania
1770 1770 Chyby /Varovania
1771 1771 -----
1772 1772 Odhad
1773 1773 Vyrovnať (even)
1774 1774 Párne/Nepárne
1775 1775 Príklady
1776 1776 Nastala výnimka/chyba
1777 1777 Koniec
1778 1778 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1779 1779 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1780 1780 Ukončť program.
1781 1781 Očakávané párne čísla pre adresy
1782 1782 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1783 1783 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1784 1784 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1785 1785 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1786 1786 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1787 1787 Export GPX súboru
1788 1788 Exportovať a Uložiť
1789 1789 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1790 1790 Možnosti exportu
1791 1791 Exportovať dáta do GPX súboru.
1792 1792 Exportovať do GPX...
1793 1793 -----
1794 1794 Vyberte SVG ViewBox...
1795 1795 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1796 1796 Získať budovy kliknutím (iba vektorové obrázky)
1797 1797 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1798 1798 Získavam GPS polohu z EXIF
1799 1799 Vyťiahnuť (extrude)
1800 1800 Vyťiahnuť cestu
1801 1801 -----
1802 1802 Vyblednúť pozadie:
1803 1803 Nepodarilo sa overiť užívateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
1804 1804 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
1805 1805 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
1806 1806 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
1807 1807 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1808 1808 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1809 1809 Neúspešné otvorenie URL
1810 1810 Nepodarilo sa otvoriť URL. V súčasnej dobe neexistuje nastavenie platformy. Prosím nastavte najskôr platformu.
1811 1811 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1812 1812 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1813 1813 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1814 1814 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
1815 1815 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1816 1816 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1817 1817 Nemožno rozložiť dokument zoznamu pluginov z umiestnenia ''{0}''. Vynechávam. Výnimka bola: {1}
1818 1818 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1819 1819 Nepodarilo sa získať OSM objekt s id {0} z dátového súboru {1}. Nemožno pridať ako "vias(cez)".
1820 1820 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1821 1821 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1822 1822 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1823 1823 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
1824 1824 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takéto pôvodné
1825 1825 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
1826 1826 Poľnohospodárska pôda
1827 1827 Farma
1828 1828 Rýchle občerstvenie
1829 1829 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1830 1830 Rýchle pretáčanie
1831 1831 Najrýchlejšia
1832 1832 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1833 1833 Poplatok
1834 1834 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1835 1835 Plot
1836 1836 Prievoz, trajekt
1837 1837 Prístavisko prievozu, trajektu
1838 1838 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1839 1839 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1840 1840 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1841 1841 Sťahovanie chýbajúcich pôvodných
1842 1842 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1843 1843 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1844 1844 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1845 1845 Súbor
1846 1846 Súbor "{0}" neexistuje
1847 1847 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1848 1848 Chyba formátu súboru
1849 1849 -----
1850 1850 Súbor "{0}" neexistuje
1851 1851 Zálohovať súbor
1852 1852 Súbor nemohol byť zmazaný!
1853 1853 Súbor už existuje. Prepísať?
1854 1854 -----
1855 1855 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1856 1856 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1857 1857 Súbor: {0}
1858 1858 -----
1859 1859 Meno súboru
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
1864 1864 -----
1865 1865 Filter Skrytých:{0} Nepovolených:{1}
1866 1866 Režim filter
1867 1867 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1868 1868 -----
1869 1869 Koniec kreslenia.
1870 1870 Hydrant
1871 1871 Hasičská stanica
1872 1872 Spúšťací súbor Firefoxu
1873 1873 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1874 1874 Ohnisko
1875 1875 Rybolov
1876 1876 Opraviť
1877 1877 Opraviť v editore
1878 1878 Oprava vlastností
1879 1879 Oprava relácie
1880 1880 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1881 1881 Opraviť označené chyby.
1882 1882 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1883 1883 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1884 1884 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1885 1885 Opravujem chyby...
1886 1886 Kvetinárstvo
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 Bol najdený nasledujúci problém:
1890 1890 Jedlo + Pitie
1891 1891 Pešo
1892 1892 Len pre označené objekty
1893 1893 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1894 1894 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1895 1895 Brod
1896 1896 Les
1897 1897 Chybný formát:
1898 1898 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1899 1899 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1900 1900 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1901 1901 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1902 1902 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1903 1903 -----
1904 1904 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1905 1905 Fontána
1906 1906 Blokovať
1907 1907 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1908 1908 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1909 1909 Kmitočet (Hz)
1910 1910 Z ...
1911 1911 Z relácie
1912 1912 Z URL
1913 1913 Zo:
1914 1914 Čerpacia stanica
1915 1915 Čerpacia stanica
1916 1916 Typy palív
1917 1917 Úplná Adresa:
1918 1918 Pohľad celá obrazovka
1919 1919 Úplne automatický
1920 1920 Nábytok
1921 1921 GPS body
1922 1922 popis gps trasy
1923 1923 GPX súbory
1924 1924 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1925 1925 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1926 1926 GPX stopa(trasa):
1927 1927 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 Záhrada
1932 1932 Záhradné centrum
1933 1933 Plynojem (Gasometer)
1934 1934 Brána
1935 1935 rozmer (mm)
1936 1936 Geografia(Zemepis)
1937 1937 Geoobrázok: {0}
1938 1938 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1939 1939 Obrázky s GPS súradnicami
1940 1940 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1941 1941 Získať autorizovaný prístup pre ''{0}''
1942 1942 Získať podrobné informácie o vnútornom stave objektov.
1943 1943 Ľadovec
1944 1944 Sklo
1945 1945 -----
1946 1946 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
1947 1947 Vráťte sa na krok 1/3
1948 1948 Prejsť na Základný Editor a ručne zvoliť typ zákazu odbočenia
1949 1949 Prejsť do Základného Editora a ručne zvoliť členov s funkciou ''z'' a ''na''
1950 1950 Prejsť na Základný Editor a opraviť ručne zoznam "via(cez)"-objektov
1951 1951 Prejdite na Základný Editor a vyberte štandardný typ vozidla na základe výnimky
1952 1952 Prejdite na Pokročilý editor a odstráňte členov
1953 1953 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1954 1954 Prejsť na nasledujúcu stránku
1955 1955 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1956 1956 -----
1957 1957 Golfové ihrisko
1958 1958 -----
1959 1959 Malé nákladná autá a dodávky
1960 1960 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1961 1961 Iba vrstva zachytávaných budov
1962 1962 Zachytiť(grab) budovy
1963 1963 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1964 1964 Zachytiť obrázok celej obrazovky
1965 1965 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1966 1966 Pridelené práva
1967 1967 Tráva
1968 1968 Cintorín (malý, blizko kostola)
1969 1969 -----
1970 1970 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1971 1971 Mriežka
1972 1972 Vrstva mriežky:
1973 1973 Rozloženie mriežky
1974 1974 Umiestnenie mriežky
1975 1975 Otáčanie mriežky
1976 1976 -----
1977 1977 Skupina
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 Penzión
1984 1984 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1985 1985 -----
1986 1986 Gymnastika
1987 1987 Kaderníctvo
1988 1988 Malá dedina / osada / samota
1989 1989 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1990 1990 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1991 1991 Hangár
1992 1992 Železiarstvo
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1999 1999 Zdravie
2000 2000 Vresovisko
2001 2001 Nákladné vozidlá
2002 2002 Nákladné vozidlá
2003 2003 Živý plot (Hedge)
2004 2004 Výška
2005 2005 Výška (metre)
2006 2006 Pristávacia plocha pre vrtuľníky
2007 2007 Nápoveda
2008 2008 Pomoc: {0}
2009 2009 -----
2010 2010 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
2011 2011 Skryť
2012 2012 Schovať prvky
2013 2013 -----
2014 2014 Vysoké rozlíšenie (1000x800)
2015 2015 Najvyššie číslo
2016 2016 Navyššie číslo
2017 2017 Zvýrazniť
2018 2018 Typ komunikácie
2019 2019 Pozemné komunikácie
2020 2020 Turistika
2021 2021 Historické miesta
2022 2022 História
2023 2023 História pre bod {0}
2024 2024 História pre reláciu {0}
2025 2025 História pre cestu {0}
2026 2026 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
2027 2027 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
2028 2028 -----
2029 2029 Hokej
2030 2030 -----
2031 2031 Domovská stránka
2032 2032 Kôň
2033 2033 Konské dostihy
2034 2034 Nemocnica
2035 2035 Hostiteľ:
2036 2036 Ubytovňa
2037 2037 -----
2038 2038 Hlavné skratky
2039 2039 Meno domu
2040 2040 Číslo domu
2041 2041 Číslo domu
2042 2042 Čísla domov sa nezhodujú s nastavením nepárne/párne
2043 2043 -----
2044 2044 Poľovnícky posed
2045 2045 Som v časovej zóne:
2046 2046 Používam myš
2047 2047 Som pripravený!
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 ID > 0 očakávané. Got {0}
2052 2052 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
2053 2053 -----
2054 2054 IO Výnimka
2055 2055 IOVýnimka "{0}" nastala
2056 2056 -----
2057 2057 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
2058 2058 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
2059 2059 Ignorovať
2060 2060 Nabudúce ignorovať označené chyby.
2061 2061 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
2062 2062 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
2063 2063 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
2064 2064 Ignorujem prvky(elements)
2065 2065 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
2066 2066 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
2067 2067 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
2068 2068 Chybné dáta
2069 2069 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2070 2070 Neplatná požiadavka URL pre zmenový súbor
2071 2071 Nedovolená veľkosť
2072 2072 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
2073 2073 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0
2074 2074 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné
2075 2075 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
2076 2076 Neplatný výraz ''{0}''
2077 2077 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
2078 2078 Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1}
2079 2079 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
2080 2080 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
2081 2081 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1}
2082 2082 Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.
2083 2083 Neplatný objekt s id=0
2084 2084 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.
2085 2085 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
2086 2086 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
2087 2087 Neplatná poznámka nahrávania
2088 2088 Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.
2089 2089 Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.
2090 2090 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
2091 2091 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
2092 2092 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
2093 2093 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
2094 2094 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2095 2095 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
2096 2096 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
2097 2097 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
2098 2098 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
2099 2099 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
2100 2100 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
2101 2101 Obrázkové súbory
2102 2102 Obrázok je už načítaný
2103 2103 Orezávanie obrázkov
2104 2104 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
2105 2105 Súbory obrázkov
2106 2106 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2107 2107 Obrázkový filter interpolácie:
2108 2108 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
2109 2109 Obrázok nie je správne vytvorený.
2110 2110 Rozlíšenie obrázku:
2111 2111 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2112 2112 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2113 2113 Importovať
2114 2114 Importovať zvuk
2115 2115 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
2116 2116 -----
2117 2117 Importovať obrázky
2118 2118 Import nie je možný
2119 2119 Importovať cestu z GPX vrstvy
2120 2120 Importované obrázky
2121 2121 Importujem dáta z DG100...
2122 2122 Importovať dáta zo zariadenia.
2123 2123 Importuje vydania z OpenStreetBugs
2124 2124 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené členy </strong> reprezentujúce vzťahy v OSM tieto zákazy odbočenia.
2125 2125 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené tagy </strong> ktoré reprezentujú v OSM tieto zákazy odbočenia.
2126 2126 Sklon
2127 2127 Prudký sklon
2128 2128 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2129 2129 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2130 2130 Nesprávny počet parametrov
2131 2131 Priblíženie
2132 2132 Prírastok
2133 2133 Prírastok:
2134 2134 -----
2135 2135 Priemysel
2136 2136 Informácie
2137 2137 Info o Elemente
2138 2138 Informácia
2139 2139 Informačná tabuľa
2140 2140 Informačná kancelária
2141 2141 Informačný terminál
2142 2142 Informácie o vrstve
2143 2143 Prebieha inicializácia
2144 2144 Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2145 2145 Inicializujem body na aktualizáciu ...
2146 2146 Inicializujem relácie na aktualizáciu ...
2147 2147 Inicializujem cesty na aktualizáciu ...
2148 2148 Vložiť 'via(cez)' objekty zo schránky
2149 2149 Vložiť nových členov relácie zo schránky
2150 2150 Prezrieť
2151 2151 -----
2152 2152 Inštalujem aktualizované pluginy
2153 2153 Vnútorná chyba servera
2154 2154 Interpolácia (vloženie)
2155 2155 Priesečník medzi cestami multipolygónu
2156 2156 Chybná API URL
2157 2157 Chybne špecifikovan0 ID. Nemôžem stiahnuť objekt.
2158 2158 Chybná URL?
2159 2159 Chybný ohraničujúci rámec
2160 2160 Poškodený bz2 súbor.
2161 2161 Neplatný dátum
2162 2162 Neplatná hodnota dátum/čas
2163 2163 Neplatné vyrovnanie (offset)
2164 2164 Neplatné vlastnosti kľúča
2165 2165 -----
2166 2166 Neplatný spellcheck line: {0}
2167 2167 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
2168 2168 Neplatné časové pásmo
2169 2169 Neplatné ID užívateľa
2170 2170 Neplatné užívateľské meno
2171 2171 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
2172 2172 Obrátený filter
2173 2173 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
2174 2174 Nie je vektorizované.
2175 2175 Je vektorizované.
2176 2176 Ostrov
2177 2177 Ostrovček
2178 2178 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
2179 2179 Položka
2180 2180 položka {0} sa v zozname nenachádza
2181 2181 Cestovný poriadok
2182 2182 -----
2183 2183 JOSM PicLayer plugin kalibračné údaje
2184 2184 -----
2185 2185 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
2186 2186 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
2187 2187 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
2188 2188 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
2189 2189 JPEG obrázky (*.jpg)
2190 2190 -----
2191 2191 Java verzia {0}
2192 2192 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
2193 2193 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
2194 2194 Spojiť body a línie
2195 2195 Vložiť bod do cesty
2196 2196 Pripojiť bod k najbližšej ceste
2197 2197 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
2198 2198 Spojené prekrývajúce sa plochy
2199 2199 Spojená prekrývajúca sa plocha
2200 2200 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
2201 2201 Skok na miesto (pozíciu)
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 Skok tam
2205 2205 Skok na miesto (pozíciu)
2206 2206 Križovatka
2207 2207 Ponechať
2208 2208 Ponechávať záložné súbory
2209 2209 -----
2210 2210 Ponechaj moje súradnice
2211 2211 Udržať môj vymazaný stav
2212 2212 Ponechať staré zálohy a pokračovať
2213 2213 Zachovať plugin
2214 2214 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2215 2215 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2216 2216 Ponechaj ich súradnice
2217 2217 Udržať ich vymazaný stav
2218 2218 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2219 2219 Kĺúč
2220 2220 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2221 2221 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2222 2222 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2223 2223 Kláves:
2224 2224 Klávesové skratky
2225 2225 Kľúčové slová
2226 2226 Škôlka
2227 2227 Stánok
2228 2228 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2229 2229 LPG (Skvapalnený ropný plyn)
2230 2230 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 Nastavenie pluginu Lakewalker
2234 2234 Lakewalker stopa(trace)
2235 2235 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2236 2236 -----
2237 2237 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2238 2238 -----
2239 2239 Lambertova zóna (Estónsko)
2240 2240 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
2241 2241 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
2242 2242 Zem (Pevnina)
2243 2243 Využívanie oblasti (Land use)
2244 2244 Skládka odpadov
2245 2245 -----
2246 2246 Jazdné pruhy
2247 2247 Jazyk
2248 2248 Posledná zmena {0}
2249 2249 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2250 2250 Zemepisná šírka
2251 2251 Zemepisná šírka:
2252 2252 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2253 2253 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2254 2254 Spustiť v maximalizovanom režime
2255 2255 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2256 2256 Spustenie editora zákazu odbočenia pre vytvorenie nového zákazu odbočenia
2257 2257 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2258 2258 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2259 2259 Otvoriť dialóg úpravy značiek
2260 2260 Práčovňa
2261 2261 Vrstva
2262 2262 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2263 2263 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2264 2264 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2265 2265 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2266 2266 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2267 2267 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2268 2268 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
2269 2269 vrstva nie je v zozname
2270 2270 Vrstva pre vykonávanie meraní
2271 2271 Vrstva: {0}
2272 2272 Vrstvy
2273 2273 Vrstvy:
2274 2274 Uvedený čas (sekundy)
2275 2275 Voľný čas
2276 2276 Dĺžka
2277 2277 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2278 2278 Dĺžka kroku:
2279 2279 Dĺžka:
2280 2280 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
2281 2281 Železničné priecestie
2282 2282 Knižnica
2283 2283 Licencia
2284 2284 Závora (Lift Gate)
2285 2285 Rýchloelektrička
2286 2286 Maják
2287 2287 Odkazová linka
2288 2288 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2289 2289 Typ vedenia
2290 2290 Riadok {0} stĺpec {1}:
2291 2291 -----
2292 2292 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2293 2293 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2294 2294 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2295 2295 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 Obytná zóna
2300 2300 Nahrať Všetky Dlaždice
2301 2301 Nahrať obrázok kalibrácie ...
2302 2302 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2303 2303 Načítať WMS vrstvu
2304 2304 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2305 2305 Nahrať priebeh
2306 2306 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2307 2307 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2308 2308 Načítať reláciu
2309 2309 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2310 2310 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2311 2311 Načítavam skoršie pluginy
2312 2312 Nahrávanie súboru zlyhalo: {0}
2313 2313 Nahrať históriu pre bod {0}
2314 2314 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2315 2315 Nahrať históriu pre cestu {0}
2316 2316 Nahrávam rodičovskú reláciu
2317 2317 Nahrávam pluginy ''{0}''...
2318 2318 Načítavam pluginy
2319 2319 Načítavam pluginy ...
2320 2320 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2321 2321 Nahrávam {0}
2322 2322 Nahrať kalibračné dáta do súboru
2323 2323 Miestne súbory
2324 2324 Oblasť (lokalita)
2325 2325 Oblasť, osada, miesto.
2326 2326 Umiestnenie
2327 2327 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2328 2328 Zamknúť
2329 2329 Plavebná komora
2330 2330 -----
2331 2331 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
2332 2332 Zemepisná dĺžka
2333 2333 Zemepisná dĺžka:
2334 2334 -----
2335 2335 Vzhľad a chovanie
2336 2336 -----
2337 2337 Výhliadková veža
2338 2338 Hľadanie obrázkov
2339 2339 Hľadám breh...
2340 2340 -----
2341 2341 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2342 2342 -----
2343 2343 Nízke rozlíšenie (600x400)
2344 2344 Najnižšie číslo
2345 2345 Najnižšie číslo domu nemôže byť vyšie ako najvyššie číslo domu
2346 2346 Najnižšie číslo domu v radovej zástavbe
2347 2347 Najnižšie číslo
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 MTB Rozsah
2353 2353 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2354 2354 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2355 2355 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2356 2356 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2357 2357 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2358 2358 -----
2359 2359 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2360 2360 Poškodené údaje(vety):
2361 2361 Človekom vytvorené (Man made)
2362 2362 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
2363 2363 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
2364 2364 Manuálne
2365 2365 Manuálne nastavenie
2366 2366 Ručne nastavte HTTP proxy server
2367 2367 Mapa
2368 2368 -----
2369 2369 Projekcia mapy
2370 2370 Nastavenie mapy
2371 2371 Mapa: {0}
2372 2372 Prístav (Marina)
2373 2373 Označiť ako hotové
2374 2374 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2375 2375 Značky z pomenovaných bodov
2376 2376 Značky z {0}
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 Spárovať prvú fotografiu s prvým bodom GPX
2380 2380 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2381 2381 Materiál
2382 2382 Max zväčšenie lvl:
2383 2383 Max. Výška(v metroch)
2384 2384 Max. Dĺžka (v metroch)
2385 2385 Max. Šírka (v metroch)
2386 2386 Maximálna veľkost cache (v MB)
2387 2387 Max. zemepisná šírka
2388 2388 Max. zemepisná dĺžka
2389 2389 Max. rýchlosť (km/h)
2390 2390 Max. hmotnosť (ton)
2391 2391 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2392 2392 Maximálna plocha na požiadavku:
2393 2393 Maximálny vek cache (dni)
2394 2394 Maximálna veľkosť cache (MB)
2395 2395 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2396 2396 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2397 2397 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2398 2398 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2399 2399 Maximálna dĺžka (metrov)
2400 2400 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2401 2401 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2402 2402 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2403 2403 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2404 2404 Maximálny počet úsekov na cestu
2405 2405 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2406 2406 Lúka
2407 2407 Namerané hodnoty
2408 2408 Meranie
2409 2409 Vysoké rozlíšenie (800x600)
2410 2410 Člen
2411 2411 -----
2412 2412 Členovia
2413 2413 Členy(vyriešené)
2414 2414 Členy(v konflikte)
2415 2415 Pomník
2416 2416 Meno v menu
2417 2417 Meno v menu (východzie)
2418 2418 Menu skratiek
2419 2419 -----
2420 2420 Mercatorova projekcia
2421 2421 Zlúčiť
2422 2422 Zlúčiť body
2423 2423 Zlúčiť duplikátne body?
2424 2424 Zlúčiť vrstvu
2425 2425 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2426 2426 Zlúčiť body objektov
2427 2427 Zlúčiť výber
2428 2428 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2429 2429 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2430 2430 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2431 2431 Zlúčiť {0} body
2432 2432 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2433 2433 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2434 2434 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2435 2435 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2436 2436 Spojovaná verzia
2437 2437 Spojenie vymazaných pôvodných neúspešné
2438 2438 Správu dňa nie je možné zobraziť
2439 2439 Doplňujúce informácie
2440 2440 -----
2441 2441 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2442 2442 Armáda
2443 2443 Minimálna vrstva priblíženia:
2444 2444 Min. zemepisná šírka
2445 2445 Min. zemepisná dĺžka
2446 2446 Min. rýchlosť (km/h)
2447 2447 Malý kruhový objazd
2448 2448 Minigolf
2449 2449 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2450 2450 Minút: {0}
2451 2451 Zrkadlovo prevrátiť
2452 2452 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2453 2453 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2454 2454 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2455 2455 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2456 2456 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2457 2457 Chýbajúce šifrovanie
2458 2458 Chýbajúce kľúče alebo hodnoty atribútu v tagu.
2459 2459 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2460 2460 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2461 2461 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2462 2462 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2463 2463 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2464 2464 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2465 2465 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2466 2466 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2467 2467 Chýba zlučovaný cieľ pre {0} s id {1}
2468 2468 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2469 2469 Chýbajúce meno:* prekladu.
2470 2470 Chýbajúci operator pre NOT
2471 2471 Chýbajúci parameter pre OR
2472 2472 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2473 2473 Chýba totožnosť užívateľa
2474 2474 Po-Pi 08:30-20:00
2475 2475 Režim: Kresliť Fokus
2476 2476 Režim: {0}
2477 2477 Pracovný režim (Potlach štýl)
2478 2478 -----
2479 2479 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2480 2480 Skupiny modifikátorov
2481 2481 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2482 2482 Zmenáreň
2483 2483 Jednokoľajka, vysutá dráha
2484 2484 Pamätihodnosť, pamätník
2485 2485 Viac informácií ...
2486 2486 Viac informácii o tejto vlastnosti
2487 2487 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 Motošport
2493 2493 Motorové vozidlo
2494 2494 Osobné automobily
2495 2495 Motocykel
2496 2496 Cesta pre motorové vozidlá
2497 2497 Dialnica
2498 2498 Ďialničná križovatka
2499 2499 Dialničná prípojka
2500 2500 Horský priesmyk
2501 2501 Horský bicykel
2502 2502 Pres[vam bod...
2503 2503 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2504 2504 Presunúť dialóg na bočný panel
2505 2505 Posunúť nižšie
2506 2506 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2507 2507 Posunúť elementy
2508 2508 Posunúť filter dole.
2509 2509 Posunúť filter hore.
2510 2510 Presunúť vľavo
2511 2511 Presunúť uzly tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2512 2512 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2513 2513 Presunúť objekty {0}
2514 2514 Presunúť vpravo
2515 2515 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2516 2516 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2517 2517 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2518 2518 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2519 2519 Presunúť označené body na priamku
2520 2520 Presunúť označené body do kruhu
2521 2521 Presunutie vybratých členov relácie dole o jednu pozíciu
2522 2522 Presunutie vybratých členov relácie hore o jednu pozíciu
2523 2523 Presunutie vybratých "vias(cez)" dole o jednu pozíciu
2524 2524 Presunutie vybratých "vias(cez)" hore o jednu pozíciu
2525 2525 Posunúť ich
2526 2526 Posunúť vyššie
2527 2527 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2528 2528 Presunúť {0}
2529 2529 Presunutie objektov {0}
2530 2530 Blato
2531 2531 -----
2532 2532 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2533 2533 multipolygón
2534 2534 -----
2535 2535 Multipolygón nie je uzavretý
2536 2536 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2537 2537 Obecné administratívne hranice
2538 2538 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2539 2539 Múzeum
2540 2540 Moje zmenové súbory
2541 2541 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2542 2542 Moja verzia
2543 2543 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2544 2544 Môj so zlúčeným
2545 2545 Môj s Ich
2546 2546 NMEA import zlyhal!
2547 2547 NMEA import úspešný
2548 2548 NMEA-0183 súbory
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 Názov
2552 2552 Názov miesta
2553 2553 Meno užívateľa.
2554 2554 -----
2555 2555 Meno: {0}
2556 2556 Pomenovanie trackpoints od {0}
2557 2557 Pomenované trasové body
2558 2558 Úzkorozchodná železnica
2559 2559 Štátna
2560 2560 Národný park
2561 2561 Prírodná rezervácia
2562 2562 Blízko
2563 2563 Najbližší-Sused (najrýchlejší) [ Default ]
2564 2564 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2565 2565 Sieť
2566 2566 Sieťová výnimka
2567 2567 Nikdy neaktualizovať
2568 2568 Nový
2569 2569 Nový autorizačný prístup
2570 2570 -----
2571 2571 Nová vrstva
2572 2572 Nový problém
2573 2573 Nový kľúč
2574 2574 Nová obrázková vrstva zo schránky
2575 2575 Nová obrázková vrstva zo súboru ...
2576 2576 Nová funkcia
2577 2577 -----
2578 2578 Nová hodnota
2579 2579 Nová hodnota pre {0}
2580 2580 Nasledujúci
2581 2581 Nasledujúci obrázok
2582 2582 -----
2583 2583 Nočný klub
2584 2584 Nie
2585 2585 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2586 2586 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2587 2587 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2588 2588 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2589 2589 Zákaz odbočenia vľavo
2590 2590 Zákaz odbočenia vpravo
2591 2591 Bez skratky
2592 2592 Zákaz jazdy priamo
2593 2593 Zákaz otáčania
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 Žiadna oblasť nie je vybratá
2598 2598 Žiadne zmeny pre uloženie.
2599 2599 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2600 2600 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2601 2601 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2602 2602 Nájdená neaktuálna dátová sada
2603 2603 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2604 2604 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2605 2605 Neboli načítané žiadne dáta.
2606 2606 Žiaden dátum
2607 2607 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2608 2608 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2609 2609 Slepá ulica
2610 2610 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2611 2611 Žiadny gpx nie je vybratý
2612 2612 Bez obrázka
2613 2613 Nenajdené žiadne obrázky.
2614 2614 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
2615 2615 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2616 2616 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2617 2617 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2618 2618 Neotvárajte súbor zmien
2619 2619 Neotvorené súbory zmien
2620 2620 Chýba vonkajšia cesta multipolygónu
2621 2621 Nie je doplnené heslo.
2622 2622 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2623 2623 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2624 2624 Žiadne pôvodné s id {0} v miestnom dátovom súbore. Nemožno vyvodzovať pôvodné typ.
2625 2625 Nezistený žiadny problém
2626 2626 Bez proxy servera
2627 2627 Nie je vybraná žiadna relácia
2628 2628 Nevybratá GPX stopa(track)
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 Žiadne cieľové vrstvy
2633 2633 Žiadna platná funkcia pre člena multipolygónu
2634 2634 Nie je doplnené užívateľské meno.
2635 2635 Neplatná WMS URL alebo id
2636 2636 Žiadne chyby na overenie
2637 2637 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2638 2638 Nie, zrušiť
2639 2639 Nie, pokračovať v editácii
2640 2640 Nie, použite to
2641 2641 Nie, najskôr vyriešiť problémy
2642 2642 Bod
2643 2643 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2644 2644 Bod je stále v užívaní
2645 2645 Bod {0}
2646 2646 Bod: Pripojený
2647 2647 Bod: štandardný
2648 2648 Bod: označkovaný
2649 2649 Body
2650 2650 Body s rovnakou pozíciou
2651 2651 Body s rovnakými názvami
2652 2652 Body(vyriešené)
2653 2653 Body(v konflikte)
2654 2654 -----
2655 2655 Žiadny
2656 2656 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2657 2657 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2658 2658 Normálny
2659 2659 Sever
2660 2660 Nenájdené
2661 2661 Nepripojený
2662 2662 Ešte nerozhodnuté
2663 2663 Ešte nerozhodnuté
2664 2664 Nie je v cache pamäti
2665 2665 Poznámka
2666 2666 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
2667 2667 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2668 2668 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2669 2669 Bankovky
2670 2670 Nič
2671 2671 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2672 2672 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2673 2673 Prázdna schránka
2674 2674 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2675 2675 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2676 2676 Nič nie je vybraté!
2677 2677 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2678 2678 Nič nie je vybraté
2679 2679 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2680 2680 Nič nie je na zväčšenie
2681 2681 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2682 2682 Číslo
2683 2683 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 Číslovací systém:
2687 2687 Schéma číslovania
2688 2688 Počet: (Numbers:)
2689 2689 Číselný
2690 2690 OAuth oprávnenie neúspešné
2691 2691 -----
2692 2692 OK - skúšam znovu.
2693 2693 -----
2694 2694 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
2695 2695 OSM údaje
2696 2696 OSM heslo.
2697 2697 Súbory OSM Servera
2698 2698 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2699 2699 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2700 2700 URL OSM servera:
2701 2701 OSM heslo:
2702 2702 OSM užívateľské meno:
2703 2703 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
2704 2704 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2705 2705 Objekt podľa ID:
2706 2706 Objekt je vymazaný
2707 2707 História objektu
2708 2708 Objekt podľa typu:
2709 2709 Objekt s históriou(priebehom)
2710 2710 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
2711 2711 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
2712 2712 História objektov
2713 2713 Pridané objekty:
2714 2714 Odstránené objekty:
2715 2715 Upravené objekty:
2716 2716 Oktán 100
2717 2717 Oktán 91
2718 2718 Oktán 95
2719 2719 Oktán 98
2720 2720 Nepárny (odd)
2721 2721 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2722 2722 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2723 2723 Vyrovnať(Offset):
2724 2724 Starý kľúč
2725 2725 Stará funkcia
2726 2726 Stará hodnota
2727 2727 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2728 2728 Na požiadanie
2729 2729 Pri nahrávaní
2730 2730 Jednosmerka
2731 2731 Cesty s jediným bodom
2732 2732 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2733 2733 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2734 2734 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie.
2735 2735 Jednosmerka
2736 2736 Prikázaný smer jazdy vľavo
2737 2737 Prikázaný smer jazdy vpravo
2738 2738 Prikázaný smer jazdy priamo
2739 2739 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
2740 2740 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
2741 2741 Iba moje zmenové súbory
2742 2742 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľa
2743 2743 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa
2744 2744 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2745 2745 Iba na začiatku cesty.
2746 2746 Iba na vektorizované vrstvy
2747 2747 Len účasť vo výbere
2748 2748 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2749 2749 Otvorené
2750 2750 -----
2751 2751 Otvoriť umiestnenie...
2752 2752 Otvoriť OpenStreetBugs
2753 2753 Otvoriť pohľad...
2754 2754 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2755 2755 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2756 2756 Otvoriť súbor.
2757 2757 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2758 2758 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2759 2759 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2760 2760 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2761 2761 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2762 2762 Otvoriť zoznam trasových bodov
2763 2763 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2764 2764 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2765 2765 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2766 2766 Otvoriť výber obsahu okien.
2767 2767 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
2768 2768 Otvoriť z URL.
2769 2769 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2770 2770 Otvoriť editor pre vybrané zákazy odbočenia
2771 2771 Je nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborov
2772 2772 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2773 2773 Otvoriť inú fotografiu
2774 2774 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2775 2775 Otvoriť zmenové súbory
2776 2776 Otvoriť súbor
2777 2777 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2778 2778 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 Otvor meračský nástroj.
2782 2782 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2783 2783 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2784 2784 Otvoriť okno merania.
2785 2785 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2786 2786 Otvoriť okno pre overovanie.
2787 2787 Otvoriť...
2788 2788 Otvoriť/Zatvoriť:
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2794 2794 -----
2795 2795 údaje OpenStreetMap
2796 2796 Otváram 1 súbor...
2797 2797 Otváracia doba
2798 2798 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2799 2799 Otváranie súborov
2800 2800 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2801 2801 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
2802 2802 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2803 2803 Operátor
2804 2804 Optik
2805 2805 Voliteľné atribúty:
2806 2806 Voliteľné informácie:
2807 2807 Voliteľné typy
2808 2808 Biopotraviny
2809 2809 Orig. Cesta
2810 2810 Pravouhlosť
2811 2811 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2812 2812 Pravouhlý tvar
2813 2813 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2814 2814 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2815 2815 -----
2816 2816 Iné
2817 2817 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2818 2818 Turistický (Outdoor)
2819 2819 Prekryť štvorce (tiles)
2820 2820 Prekrývajúce sa plochy
2821 2821 Prekrývajúce sa komunikácie
2822 2822 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2823 2823 Prekrývajúce sa železnice
2824 2824 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2825 2825 Prekrývajúce sa cesty
2826 2826 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2827 2827 Prekrývajúce sa cesty.
2828 2828 Nahradiť
2829 2829 Prepísať staré záložné súbory?
2830 2830 Prednastaviť pozíciu pre:
2831 2831 Náhľad
2832 2832 Prepísať
2833 2833 Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?
2834 2834 PNG súbory (*.png)
2835 2835 PUWG (Poľsko)
2836 2836 PUWG 1992 (Poľsko)
2837 2837 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2838 2838 -----
2839 2839 Farebný štýl {0}: {1}
2840 2840 Palaeontological Areál
2841 2841 Papier
2842 2842 Parameter ''{0}'' nesmie byť nulový
2843 2843 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2844 2844 Názov parametra
2845 2845 Hodnota parametra
2846 2846 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2847 2847 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
2848 2848 Čísla parciel, mená ulíc.
2849 2849 Parcely.
2850 2850 Nadradené vzťahy
2851 2851 -----
2852 2852 P+R parkovisko
2853 2853 Parkovisko
2854 2854 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2855 2855 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2856 2856 Rozložiť OSM dáta...
2857 2857 Rozloženie OSM history data ...
2858 2858 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
2859 2859 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2860 2860 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2861 2861 Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''
2862 2862 Spracovávam odpoveď servera ...
2863 2863 Odovzdávacie miesto
2864 2864 Odovzdávacie miesta
2865 2865 Heslo
2866 2866 Heslo:
2867 2867 Heslo:
2868 2868 Vložiť
2869 2869 Vkladám ...
2870 2870 Vložiť vlastnosti
2871 2871 Vložiť URL zo schránky
2872 2872 Vložiť zo schránky
2873 2873 Vložiť zo schránky
2874 2874 Vložiť bez neúplných členov
2875 2875 Cesta (chodník)
2876 2876 Dĺžka cesty
2877 2877 Vrchol
2878 2878 Pešia zóna
2879 2879 Prechod pre chodcov
2880 2880 Typ prechodu pre chodcov
2881 2881 Pešia
2882 2882 -----
2883 2883 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2884 2884 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2885 2885 Nevyriešené chyby a varovania
2886 2886 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2887 2887 Vykonať overovanie dát
2888 2888 Povolené činnosti
2889 2889 Lekáreň
2890 2890 Telefónne číslo
2891 2891 Číslo telefónu
2892 2892 -----
2893 2893 Čas fotografie (z exif):
2894 2894 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 PicLayer otáčanie
2898 2898 PicLayer mierka
2899 2899 PicLayer mierka X
2900 2900 PicLayer mierka Y
2901 2901 Výletné miesto
2902 2902 Mólo
2903 2903 Potrubie
2904 2904 Typ lyžiarskej dráhy
2905 2905 Hracia plocha, ihrisko
2906 2906 Kostol
2907 2907 Miesta
2908 2908 Prehrať/Pauza audio
2909 2909 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2910 2910 Ihrisko
2911 2911 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2912 2912 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
2913 2913 Prosím nastavte <strong>klávesovú skratku</strong>, ktorá spúšťa vytvorenie/editáciu zákazu obmedzenia z aktuálneho výberu v programe JOSM.
2914 2914 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
2915 2915 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.
2916 2916 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
2917 2917 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2918 2918 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2919 2919 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2920 2920 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2921 2921 Prosím vložte vybraný reťazec
2922 2922 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2923 2923 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2924 2924 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2925 2925 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2926 2926 Zadajte hladaný reťazec.
2927 2927 Prosím vložte adresu dlaždice
2928 2928 Prosím vložte index dlaždice
2929 2929 Zadajte uživateľské meno
2930 2930 Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.
2931 2931 Prosím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.
2932 2932 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2933 2933 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2934 2934 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2935 2935 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2936 2936 Prosím vložte platné ID užívateľa
2937 2937 Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu
2938 2938 Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístup
2939 2939 Zadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.
2940 2940 Prosím vložte celé číslo > 1
2941 2941 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
2942 2942 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2943 2943 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
2944 2944 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2945 2945 Prosím, zadajte OSM API URL.
2946 2946 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri
2947 2947 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
2948 2948 Prosím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri
2949 2949 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2950 2950 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2951 2951 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2952 2952 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2953 2953 Prosím vložte vaše OSM heslo
2954 2954 Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
2955 2955 Prosím, zadajte svoje OSM užívateľské meno a heslo. Heslo <strong> nebude </ strong> uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM nastaveniach a bude predložené na server OSM <strong> iba raz </ strong>. Pri nasledujúcej žiadosti o nahratie údajov už viac nepoužívajte heslo.
2956 2956 Choďte prosím do Základného editora a ručne vyberte OSM cestu.
2957 2957 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
2958 2958 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2959 2959 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2960 2960 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2961 2961 Prosím vyberte súbor
2962 2962 Vyberte prosím kľúč
2963 2963 Prisím vyberte schému k použitiu.
2964 2964 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2965 2965 Vyberte prosím hodnotu
2966 2966 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2967 2967 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
2968 2968 Vyber prosím nejakú položku.
2969 2969 Vyberte minimálne 4 body
2970 2970 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2971 2971 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2972 2972 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2973 2973 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2974 2974 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2975 2975 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2976 2976 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2977 2977 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2978 2978 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2979 2979 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2980 2980 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2981 2981 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2982 2982 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2983 2983 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2984 2984 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2985 2985 Vyberte schému pre zmazanie.
2986 2986 Vyberte prosím, sadu ikon dopravných značiek, ktoré majú byť použité v plugine.
2987 2987 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2988 2988 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
2989 2989 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
2990 2990 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2991 2991 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2992 2992 Plugin je zahrnutý v JOSM
2993 2993 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 Informácia o pluginoch
2997 2997 Aktualizácia pluginu zlyhala
2998 2998 Metóda aktualizácie pluginov
2999 2999 Pluginy
3000 3000 Pluginy sú aktuálne
3001 3001 Meno bodu(miesta)
3002 3002 Číslo bodu
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 Polícia
3006 3006 Politická
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 Poloha
3010 3010 Iba poloha
3011 3011 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
3012 3012 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
3013 3013 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
3014 3014 Poštová schránka
3015 3015 PSČ:
3016 3016 Pošta
3017 3017 Poštové smerovacie číslo
3018 3018 Potenciál
3019 3019 Elektráreň (spôsob vyroby)
3020 3020 Elektrické vedenie
3021 3021 Transformátorová stanica
3022 3022 Malý transformátor
3023 3023 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
3024 3024 Predpoklad Porušenia
3025 3025 Predpokladaný priestupok
3026 3026 Preddefinované
3027 3027 Chýbajú preferencie ''{0}'. Nemôžem inicializovať OsmApi.
3028 3028 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
3029 3029 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
3030 3030 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
3031 3031 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
3032 3032 Nastavenia
3033 3033 Predvoľby uložené na {0}
3034 3034 Nastavenia...
3035 3035 Pripravujem OSM údaje...
3036 3036 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
3037 3037 Pripravujem dátový súbor ...
3038 3038 Pripravujem dáta histórie...
3039 3039 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
3040 3040 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
3041 3041 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
3042 3042 Historická železnica
3043 3043 Prednastavená skupina {0}
3044 3044 Prednastavená skupina {1} / {0}
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 Predvoľby
3048 3048 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
3049 3049 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
3050 3050 Predchádzajúci
3051 3051 Predchádzajúci obrázok
3052 3052 Cesta I. triedy
3053 3053 Prípojka cesty I. triedy
3054 3054 Primárny modifikátor:
3055 3055 Pôvodný
3056 3056 Očakávané ID pôvodných
3057 3057 Vezenie
3058 3058 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
3059 3059 Proces poradia
3060 3060 Spracovanie súboru ''{0}''
3061 3061 Spracovávam sobory pluginov ...
3062 3062 Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''
3063 3063 Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...
3064 3064 -----
3065 3065 Očakávané súradnice
3066 3066 Kód projekcie
3067 3067 Metóda projekcie
3068 3068 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
3069 3069 Prológ dokumentu OsmChange ešte nebol napísaný. Najskôr ho prosím napíšte.
3070 3070 Vlastnosti
3071 3071 Vlastnosti / Memberships
3072 3072 Kontrola vlastností :
3073 3073 Vlastnosti pre zvolené objekty
3074 3074 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
3075 3075 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
3076 3076 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
3077 3077 Vlastnosti
3078 3078 Vlastnosti (s konfliktmi)
3079 3079 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
3080 3080 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
3081 3081 Hodnota obsahuje HTML entitu
3082 3082 Hodnota začíná alebo končí medzerou
3083 3083 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
3084 3084 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
3085 3085 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
3086 3086 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
3087 3087 -----
3088 3088 Určuje trasové schopnosti
3089 3089 Nastavenia proxy servera
3090 3090 Krčma
3091 3091 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
3092 3092 Verejná budova
3093 3093 Vozidlá verejnej dopravy
3094 3094 Dopravná obsluha
3095 3095 Hromadná doprava
3096 3096 Vozidlá verejnej dopravy ako autobusy, električky, atď.
3097 3097 Očistený objekt ''{0}''
3098 3098 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
3099 3099 -----
3100 3100 Lom
3101 3101 Požiadavka
3102 3102 Požiadať a stiahnuť zmenové súbary
3103 3103 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
3104 3104 Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súbory
3105 3105 Požiadavka zmenových súborov
3106 3106 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
3107 3107 Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory
3108 3108 Požiadať otvoriť iba zmenové súbory
3109 3109 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
3110 3110 Pýtam sa na meno servera
3111 3111 Pýtam sa na meno servera ...
3112 3112 Poradie
3113 3113 Dostihová dráha
3114 3114 Racquetbal
3115 3115 Železnica (štandardná)
3116 3116 Železnica
3117 3117 Železničná zastávka
3118 3118 Železničné nástupište
3119 3119 Železničný pozemok
3120 3120 Očakávaný rozsah čísel
3121 3121 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
3122 3122 Veľkosť rastra: {0}
3123 3123 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
3124 3124 Čítajte ako prvé
3125 3125 Chyba čítania!
3126 3126 Čítať fotky...
3127 3127 Načitávam zmenový súbor {0} ...
3128 3128 Načitávam zmenové súbory...
3129 3129 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
3130 3130 Čítanie rodičovských z ''{0}''
3131 3131 Čítam užívateľské info ...
3132 3132 Čítam {0}...
3133 3133 Informačné súbory
3134 3134 Skutočné meno
3135 3135 Naozaj uzavrieť?
3136 3136 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
3137 3137 Rekreačná oblasť
3138 3138 Opravené (rektifikované) obrázky...
3139 3139 Recyklácia
3140 3140 -----
3141 3141 Opakovať
3142 3142 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
3143 3143 Znovu zvolené a všetky predchádzajúce príkazy
3144 3144 Ref. číslo
3145 3145 Referencie (číslo stopy(track))
3146 3146 Referenčné číslo
3147 3147 -----
3148 3148 Odkazujúci na:
3149 3149 Odkazovať na
3150 3150 Obnoviť
3151 3151 Oblasť (región)
3152 3152 Zamietnuť konflikty a Uložiť
3153 3153 Vzťah (relation)
3154 3154 Relácia ...
3155 3155 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
3156 3156 Editor Relácií: Posun Dole
3157 3157 Editor Relácií: Posun Hore
3158 3158 Editor Relácií: Odstrániť
3159 3159 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
3160 3160 Editor relácie: Obrátenie
3161 3161 Editor Relácií: Triedenie
3162 3162 -----
3163 3163 Relácia je zmazaná
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
3167 3167 Relácia {0}
3168 3168 Relácia: Vybratá
3169 3169 Relácia: {0}
3170 3170 Relácie
3171 3171 Relácie: {0}
3172 3172 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
3173 3173 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
3174 3174 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
3175 3175 Náboženstvo
3176 3176 Znovu načítať
3177 3177 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
3178 3178 Nahrať poškodené dlaždice
3179 3179 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
3180 3180 Načítať históriu zo serveru
3181 3181 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
3182 3182 Vzdialené ovládanie
3183 3183 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
3184 3184 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
3185 3185 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
3186 3186 Odstrániť
3187 3187 -----
3188 3188 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
3189 3189 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
3190 3190 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
3191 3191 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
3192 3192 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
3193 3193 Odstrániť zmazané členy a uložiť
3194 3194 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)
3195 3195 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3196 3196 Odstraniť fotku z vrstvy
3197 3197 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3198 3198 Vymazať značky z vnútorných ciest
3199 3199 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3200 3200 Vymazať vybraté záložky
3201 3201 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
3202 3202 Vymazať aktuálne vybraté "vias(cez)"
3203 3203 Vymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3204 3204 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
3205 3205 Odstrániť vybraté cesty ikon
3206 3206 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
3207 3207 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
3208 3208 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
3209 3209 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3210 3210 Odstránený Prvok z Relácií
3211 3211 Odstrániť člena s funkciou ''z''
3212 3212 Odstrániť člena s funkciou ''na''
3213 3213 Odstraňujem odmietané pluginy ...
3214 3214 Odstraňujem duplicitné body...
3215 3215 Vybranie odkazu z relácie {0}
3216 3216 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 Premenovať vrstvu
3220 3220 Premenovať vybratú záložku
3221 3221 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
3222 3222 Požičovňa
3223 3223 Servis
3224 3224 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
3225 3225 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
3226 3226 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
3227 3227 Nahrádza aktuálne konfigurovaná "via(cez)"-objekty s bodom na križovatke
3228 3228 Nahlásiť chybu
3229 3229 -----
3230 3230 Požiadať o autorizačný prístup
3231 3231 Požiadavka neúspešná
3232 3232 URL požiadavky prístupu:
3233 3233 Detaily požiadavky: {0}
3234 3234 Nádrž
3235 3235 Vynulovať (Reset)
3236 3236 Vymazať cookie
3237 3237 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
3238 3238 Obnoviť pozíciu
3239 3239 Nastaviť východzie hodnoty
3240 3240 Obnoviť kalibráciu obrázka
3241 3241 Obnovenie pozície obrázka
3242 3242 Obnovenie otočeného obrázka
3243 3243 Obnoviť mierku obrázka
3244 3244 Ulica (miestna komunikácia)
3245 3245 Osídlená oblasť (Residential area)
3246 3246 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
3247 3247 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
3248 3248 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
3249 3249 Vyriešiť
3250 3250 Rozhodnutie konfliktov
3251 3251 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
3252 3252 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
3253 3253 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
3254 3254 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
3255 3255 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
3256 3256 Vyriešiť konflikty.
3257 3257 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
3258 3258 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
3259 3259 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
3260 3260 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
3261 3261 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
3262 3262 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
3263 3263 Reštartovať
3264 3264 Reštaurácia
3265 3265 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
3266 3266 Obmedzenie
3267 3267 Maloobchod
3268 3268 Oporný múr
3269 3269 Načítať autorizačný prístup
3270 3270 Načítať autorizačný prístup
3271 3271 Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''
3272 3272 Získavam OAuth autorizačný prístup ...
3273 3273 Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}''
3274 3274 Získavam OAuth žiadosť prístupu ...
3275 3275 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.
3276 3276 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.
3277 3277 Získavam informácie o užívateľovi ...
3278 3278 Návrat do editora zákazu odbočenia a pokračovať v úprave
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 Obrátene
3282 3282 Otočiť smer radu budov
3283 3283 Otočiť smer ciest
3284 3284 Otočiť smer radu budov
3285 3285 Otočiť smer radu budov
3286 3286 Otočiť a Spojiť
3287 3287 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
3288 3288 Opačná trasa
3289 3289 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3290 3290 Obrátiť poradie členov relácie
3291 3291 Otočiť smer ciest
3292 3292 Obrátená pobrežná čiara
3293 3293 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3294 3294 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3295 3295 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
3296 3296 Otočenie uličných čísel radu budov
3297 3297 Vrátiť naspäť
3298 3298 Vrátiť zmeny vykonané v zmenovom súbore
3299 3299 Vraciam zmeny zmenového súboru #{0}
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 Vraciam zmeny...
3304 3304 Revízia
3305 3305 Jazdectvo
3306 3306 Rieka
3307 3307 Riečny breh
3308 3308 Cesta (neznámy typ)
3309 3309 Cestné obmedzenie
3310 3310 -----
3311 3311 Dopravné značky - Sada A
3312 3312 Dopravné značky - Sada B
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 Úloha
3316 3316 -----
3317 3317 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 Funkcia:
3321 3321 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3322 3322 Otočiť o 180°
3323 3323 Otočiť o 270°
3324 3324 Otočiť o 90°
3325 3325 -----
3326 3326 Otočiť obrázok vľavo
3327 3327 Otočiť obrázok vpravo
3328 3328 Otočiť vľavo
3329 3329 Otočiť vpravo
3330 3330 Kruhový objazd
3331 3331 Cesta (Route)
3332 3332 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi Y
3333 3333 Štátna cesta
3334 3334 Typ Cesty (Route)
3335 3335 Zobrazené cesty sú pre:
3336 3336 Trasovanie (Routing)
3337 3337 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 Zrúcanina
3341 3341 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
3342 3342 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
3343 3343 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
3344 3344 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3345 3345 Spúšťam test {0}
3346 3346 Zapnutá vertex redukcia...
3347 3347 Pristávacia dráha
3348 3348 -----
3349 3349 SIM-karty
3350 3350 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3351 3351 -----
3352 3352 Uložiť
3353 3353 Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach
3354 3354 Uložiť autorizovaný prístup do nastavení
3355 3355 Uložiť ako...
3356 3356 Uložiť GPX súbor
3357 3357 -----
3358 3358 Uložiť vrstvu
3359 3359 Uložiť OSM súbor
3360 3360 Ukladám kalibráciu obrázka ...
3361 3361 Uložiť WMS vrstvu
3362 3362 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3363 3363 Uložiť akokoľvek
3364 3364 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3368 3368 Uložiť aktuálne dáta.
3369 3369 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
3370 3370 Uložiť zákaz odbočenia bez ohľadu na chyby a/alebo upozornenia
3371 3371 Uložiť do nastavení
3372 3372 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3373 3373 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3374 3374 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3375 3375 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3376 3376 Kalibračné údaje uložené do súboru
3377 3377 Uloženie súboru zlyhalo: {0}
3378 3378 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3379 3379 Mierka
3380 3380 Skenovaná mapa ...
3381 3381 Prehľadávam adresár {0}
3382 3382 Škola
3383 3383 Železný šrot
3384 3384 Sutina
3385 3385 Krovie
3386 3386 Hľadať
3387 3387 Hľadám ...
3388 3388 -----
3389 3389 Vyhľadávanie pre objekty
3390 3390 Vyhľadávať objekty
3391 3391 Vyhľadávať...
3392 3392 Hľadať:
3393 3393 Hľadať:
3394 3394 Druhé meno
3395 3395 Cesta II. triedy
3396 3396 Sekundárny modifikátor:
3397 3397 Sekúnd: {0}
3398 3398 Bezpečnostná výnimka
3399 3399 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3400 3400 Pozri, rieky, bazény.
3401 3401 Počet segmentov musí byť číslo väčšie ako 1
3402 3402 -----
3403 3403 Časti
3404 3404 Oddelený chodník - a cesta pre cyklistov
3405 3405 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3406 3406 Výber
3407 3407 Vybrať všetko
3408 3408 Vybrať Feuille
3409 3409 Vybrať WMS vrstvu
3410 3410 Vyberte poradie nerozvetvených spojených ciest
3411 3411 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
3412 3412 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3413 3413 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3414 3414 Vybrať otvorený zmenový súbor
3415 3415 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
3416 3416 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
3417 3417 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi
3418 3418 Vybrať hranice obce(samosprávy)
3419 3419 Vyberte buď:
3420 3420 Vybrať meno súboru
3421 3421 Zvoľte najprv WMS vrstvu v zozname.
3422 3422 Vyberte v prípade, že údaje by mali byť pridané do novej vrstvy
3423 3423 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3424 3424 Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.
3425 3425 Vyberte v aktuálnej dátovej vrstve
3426 3426 Vybrať vrstvu
3427 3427 Vybrať v obsahu relácie
3428 3428 Výber nastavenia kreslenej čiary
3429 3429 Výber členov
3430 3430 Zvoliť bod pod kurzorom.
3431 3431 Vybrať nerozvetvené časti ciest
3432 3432 Vyberte objekty na nahratie
3433 3433 Vybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu
3434 3434 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
3435 3435 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
3436 3436 Vybrať reláciu
3437 3437 Vybrať reláciu v hlavnom výbere.
3438 3438 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
3439 3439 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
3440 3440 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
3441 3441 Výber cieľovej vrstvy
3442 3442 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
3443 3443 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3444 3444 Vyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
3445 3445 Vyberte typy vozidiel, pre ktoré sa toto obmedzenie v jazde <strong>nevzťahuje</strong>.
3446 3446 Vybrať tento zákaz odbočenia
3447 3447 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3448 3448 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3449 3449 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3450 3450 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
3451 3451 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
3452 3452 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
3453 3453 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
3454 3454 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
3455 3455 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3456 3456 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslom
3457 3457 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
3458 3458 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
3459 3459 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
3460 3460 Výber s určeným hľadaním
3461 3461 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
3462 3462 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3463 3463 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
3464 3464 Vybratá stopa: {0}
3465 3465 Výber
3466 3466 Plocha výberu
3467 3467 Dĺžka výberu
3468 3468 Výber je prázdny
3469 3469 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3470 3470 Nevhodný výber!
3471 3471 -----
3472 3472 Výber: {0}
3473 3473 Vyberie objekty, ktoré sú súčasťou tohto príkazu (ak nie sú v súčasnosti vypúšťajú sa)
3474 3474 Cesty pretínajúce sami seba
3475 3475 Poloautomaticky
3476 3476 Oddeliť vrstvu
3477 3477 Oddeľovač
3478 3478 Sekvencia
3479 3479 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3480 3480 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
3481 3481 Obslužná cesta (Service)
3482 3482 Služby
3483 3483 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3484 3484 Nastaviť WMS Záložku
3485 3485 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
3486 3486 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
3487 3487 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3488 3488 Nastaviť priehľadné pozadie
3489 3489 Nastaviť veľkosť budovy
3490 3490 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3491 3491 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3492 3492 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3493 3493 Nastaviť aktuálny JOSM výber na vybrané zákazy odbočenia
3494 3494 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3495 3495 Nastaviť jazyk
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3499 3499 Zadať východzie (prednastavené)
3500 3500 Nastaviť "via(cez)"-Objekt
3501 3501 -----
3502 3502 Zvoliť {0} Lambert súradnice
3503 3503 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3504 3504 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3505 3505 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3506 3506 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
3507 3507 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3508 3508 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3509 3509 Nastavujem východzie hodnoty
3510 3510 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3511 3511 Nastavenia
3512 3512 Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie.
3513 3513 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
3514 3514 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3515 3515 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3516 3516 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3517 3517 -----
3518 3518 Prístrešok
3519 3519 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
3520 3520 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
3521 3521 Obuva
3522 3522 Streľba
3523 3523 Nakupovanie
3524 3524 Obchody
3525 3525 -----
3526 3526 Skratka
3527 3527 Nastavenie klávesových skratiek
3528 3528 Najkratšia
3529 3529 Mali by ste uložiť?
3530 3530 Vypnúť doplnok?
3531 3531 Mali by ste nahrávať?
3532 3532 Ukázať
3533 3533 Ukázať GPS dáta.
3534 3534 Zobraziť správu o stave
3535 3535 Zobraziť Text / Ikony
3536 3536 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
3537 3537 Ukázať Info Dlaždíc
3538 3538 Ukázať súbor zmien {0}
3539 3539 Zobraziť chyby a varovania týkajúce sa tohto zákazu odbočenia
3540 3540 Zobraziť informácie o pomoci
3541 3541 Zobraz históriu
3542 3542 Zobraz info
3543 3543 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3544 3544 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3545 3545 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3546 3546 Zobraziť nasledujúci obrázok
3547 3547 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3548 3548 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3549 3549 Zobraziť predchádzajúci obrázok
3550 3550 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3551 3551 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3552 3552 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3553 3553 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
3554 3554 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3555 3555 Zobrazí túto nápovedu
3556 3556 Zobraziť/Skryť
3557 3557 Zobrazená oblasť
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 Cesty s podobnými menami
3562 3562 -----
3563 3563 Zjednodušiť cestu
3564 3564 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3565 3565 -----
3566 3566 Zjednodušiť cesty?
3567 3567 Jednoduché prevedenie oblasti na multipolygón.
3568 3568 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3569 3569 -----
3570 3570 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3571 3571 Jednotlivé prvky
3572 3572 -----
3573 3573 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3574 3574 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3575 3575 -----
3576 3576 Korčuľovanie
3577 3577 Lyže
3578 3578 Lyžovanie
3579 3579 Vynechať Sťahovanie
3580 3580 Vynechať sťahovanie
3581 3581 Vynechať aktualizáciu
3582 3582 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3583 3583 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3588 3588 Vyhladené mapy (antialiasing)
3589 3589 Snímka na veľkosť dlaždice
3590 3590 Snežný skúter
3591 3591 Futbal
3592 3592 Riešenie konfliktov
3593 3593 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3594 3594 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3595 3595 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3596 3596 Triediť
3597 3597 Menu Sort presets
3598 3598 Triedenie členov relácie
3599 3599 Zdroj
3600 3600 Zdrojový text
3601 3601 Miesta pre vozíčkárov
3602 3602 Priestory pre rodičov s detmi
3603 3603 Priestory pre ženy
3604 3604 Rýchlosť
3605 3605 Rýchlosť (Km/h)
3606 3606 Kamera na meranie rýchlosti
3607 3607 Špičky (hroty)
3608 3608 Rozdeliť cestu
3609 3609 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3610 3610 Rozdeliť oblasť
3611 3611 Teraz rozdeliť
3612 3612 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3613 3613 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3614 3614 Rozdeliť cestu
3615 3615 Sponzor
3616 3616 Šport
3617 3617 Šport (loptový)
3618 3618 Športové zariadenie
3619 3619 Športy
3620 3620 Športové centrum
3621 3621 Prameň
3622 3622 Štadión
3623 3623 Štandardný unix geometry argument
3624 3624 Hviezdičkový
3625 3625 Začať vyhľadávanie
3626 3626 Žačať nastavovanie
3627 3627 Začať sťahovanie
3628 3628 Začiatok sťahovania dát
3629 3629 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3630 3630 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3631 3631 Spustiť obnovenie
3632 3632 Spustenie #:
3633 3633 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3634 3634 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3635 3635 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3636 3636 Začínam prehľadávať adresár
3637 3637 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3638 3638 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3639 3639 Začínam presúvanie v kusoch ...
3640 3640 Začínam nahrávať požiadavku ...
3641 3641 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3642 3642 Stav
3643 3643 Štát:
3644 3644 Papierníctvo
3645 3645 -----
3646 3646 Stav
3647 3647 Správa o stave
3648 3648 Schody
3649 3649 Turniket (Stile)
3650 3650 Zastaviť (stop)
3651 3651 Zastávky
3652 3652 Potok
3653 3653 Ulica
3654 3654 Názov ulice
3655 3655 Názov ulice
3656 3656 Názov ulice:
3657 3657 Hlavné komunikácie
3658 3658 Ulice NRW Geofabrik.de
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Predložiť filter
3663 3663 Štvrť
3664 3664 Metro
3665 3665 Vchod do metra
3666 3666 Podokno skratiek
3667 3667 Hotovo
3668 3668 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3669 3669 -----
3670 3670 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3671 3671 Podporovaný Rectifier Services:
3672 3672 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3673 3673 Povrch
3674 3674 Pozorovanie (ostraha)
3675 3675 Meračský bod
3676 3676 Merač
3677 3677 Vrstva bodov pre plugin Surveyor
3678 3678 Merač...
3679 3679 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3680 3680 Plávanie
3681 3681 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3682 3682 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3683 3683 Prepnúť do režimu offline(bez pripojenia)
3684 3684 Prepnúť do režimu online(pripojený)
3685 3685 Popis značky
3686 3686 Symboly ako kríže.
3687 3687 -----
3688 3688 Synchronizovať audio
3689 3689 Synchronizovať celú dátovú sadu
3690 3690 Synchronizovať iba {0} bod
3691 3691 Synchronizovať iba {0} reláciu
3692 3692 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3693 3693 Synchronizovať iba {0} cestu
3694 3694 TCX Súbory (*.tcx)
3695 3695 Stolný tenis
3696 3696 Hmatové Dlažby
3697 3697 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3698 3698 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 Tagom zmenená relácia s
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 Značky ciest ako
3705 3705 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3706 3706 Zdroj pre TagChecker
3707 3707 Tester predvolieb značenia
3708 3708 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3709 3709 Značky
3710 3710 Značky (vymezovacia čiarka)
3711 3711 Značky a Členy
3712 3712 Značky z bodov
3713 3713 Značky z relácií
3714 3714 Značky z ciest
3715 3715 Značky zo súboru zmien {0}
3716 3716 Značky pre nový súbor zmien
3717 3717 Klúče s prázdnými hodnotami
3718 3718 -----
3719 3719 TangoGPS Súbory (*.log)
3720 3720 TangoGPS import neúspešný!
3721 3721 TangoGPS import úspešný
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 Rolovacie dráhy
3725 3725 Telefón
3726 3726 Telefónne karty
3727 3727 Tenis
3728 3728 Terminál
3729 3729 Rad (Terrace)
3730 3730 Vytvoriť rad budov
3731 3731 Radové domy
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 Cesta III. triedy
3735 3735 Terciálny modifikátor:
3736 3736 Otestovať
3737 3737 Test autorizačného prístupu
3738 3738 Test neúspešný
3739 3739 Test zlyhal: Nemôžem čítať mčas.
3740 3740 Test zlyhal: Nemôžem zapísať mčas.
3741 3741 Test URL API:
3742 3742 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3743 3743 Testovanie OAuth autorizačného prístupu
3744 3744 Testovanie OSM API URL ''{0}''
3745 3745 -----
3746 3746 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3747 3747 <strong>Z</strong>-cesty <span class="object-name">{0}</span> a <strong>na</strong>-cestu <span class="object-name">{1}</span> pripojené v bode <span class="object-name">{2}</span> ale <span class="object-name">{2}</span> nie je <strong>via(cez)</strong>-objekt.<br> Je odporúčané nastaviť <span class="object-name">{2}</span> ako jedinečný <strong>via(cez)</strong>-objekt.
3748 3748 URL API je platné.
3749 3749 Kľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupu
3750 3750 Skrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístup
3751 3751 Základný Editor môže voliteľne zobraziť zoznam "via(cez)"-objektov zákazu odbočenia. Ak je povolené, je možné aj upravovať v Základnom editore. Ak je vypnuté, editácia "via(cez)"-objektov je možné iba v pokročilom editore.
3752 3752 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3753 3753 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3754 3754 OSM cesta <span class="object-name">{0}</span> s funkciou <tt>{1}</tt> by mala byť rozdelená v bode <span class="object-name">{2}</span>, kde sa napája na cestu <span class="object-name">{3}</span>.
3755 3755 Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3761 3761 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3762 3762 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3763 3763 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený(left open)</strong> po tomto nahratí
3764 3764 Zmenový súbor bude <strong>zavretý</strong> po tomto nahratí
3765 3765 V schránke nie je obrázok
3766 3766 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
3767 3767 Kopírované dáta obsahujú nekompletné pôvodné. Keď vložíte nekompletné pôvodné budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez nekompletných pôvodných?
3768 3768 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3769 3769 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3770 3770 Súčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
3771 3771 Súčasná hodnota nie je platná URL
3772 3772 Súčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3773 3773 Aktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
3774 3774 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
3775 3775 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
3776 3776 Dokument neobsahuje dáta.
3777 3777 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3778 3778 Nasledujúce pôvodné nemohli byť kopírované do cieľových pôvodných<br>pretože boli vymazané v cieľovom zmenovom súbore:
3779 3779 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3780 3780 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3781 3781 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3782 3782 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3783 3783 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3784 3784 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3785 3785 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3786 3786 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3787 3787 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3788 3788 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3789 3789 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
3790 3790 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
3791 3791 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3792 3792 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3793 3793 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3794 3794 Proxy server nebude použitý.
3795 3795 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3796 3796 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3797 3797 -----
3798 3798 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3799 3799 Požadovaná značka <tt>{0}={1}</tt> chýba.
3800 3800 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3801 3801 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3802 3802 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3803 3803 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3804 3804 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3805 3805 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3806 3806 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br>z {0} objektov na server ''{1}''.
3807 3807 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3808 3808 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3809 3809 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3810 3810 Tag <tt>okrem</tt> má neštandardnú hodnotu <tt>{0}</tt>. Odporúča sa používať len štandardné hodnoty pre <tt> okrem</tt>.
3811 3811 -----
3812 3812 Meno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
3813 3813 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3814 3814 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3815 3815 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3816 3816 Divadlo
3817 3817 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3818 3818 Ich verzia
3819 3819 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3820 3820 Ich so zlúčeným
3821 3821 Zábavný park
3822 3822 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3823 3823 Niesú tam otvorené súbory zmien
3824 3824 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3825 3825 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3826 3826 Chyba nižšie uvedených informácií by už mala byť vyplnená pre vás. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako vznikla chyba a snažte sa to popísať tak podrobne, ako je to možné.
3827 3827 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3828 3828 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3829 3829 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3830 3830 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3831 3831 -----
3832 3832 Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná
3833 3833 Táto funkcia vyžaduje (aspoň) jednu špeciálnu vrstvu budov\nkatastra nehnuteľností(Fr) a dátovú vrstvu OSM.
3834 3834 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3835 3835 Toto je až za koncom nahrávky
3836 3836 Toto sa rovná vymazaniu funkcií týchto pôvodných.
3837 3837 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
3838 3838 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3839 3839 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3840 3840 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3841 3841 -----
3842 3842 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3843 3843 Tento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.
3844 3844 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3845 3845 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3846 3846 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3847 3847 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3848 3848 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3849 3849 Tento test kontroluje, či sú platné multipolygóny
3850 3850 -----
3851 3851 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3852 3852 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3853 3853 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3854 3854 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3855 3855 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3856 3856 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3857 3857 Tento test zistí, viacjazyčné objekty, ktorých atribút 'meno' nie je rovnaký s niektorým 'menom: *' atribútu, a nie sú zložené z 'mena: *' atribútu, napr. Italia - Taliansko - Taliansko.
3858 3858 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3859 3859 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3860 3860 Zákaz odbočenia používa neštandardný typ zákazu <tt>{0}</tt> pre značkový kľúč<tt> zákazu</tt>. Odporúča sa používať iba štandardné hodnoty. Prosím, vyberte jeden zo základného editora.
3861 3861 Zákaz odbočenia používa body OSM <span class="object-name">{0}</span> ako členov s funkciou <tt>{1}</tt>.
3862 3862 Zákaz odbočenia používa relácie OSM <span class="object-name">{0}</span> ako členov s funkciou <tt>{1}</tt>.
3863 3863 Zákaz odbočenia používa OSM cestu<span class = "object-name">{0}</span>s funkciou<tt>z</tt> <strong>a</strong> s funkcoiu <tt>na</tt>. Avšak v zákaze odbočenia, cesta s funkciou <tt> z</tt> by mala byť odlišná od cesty s funkcoiu <tt> na</tt>.
3864 3864 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3865 3865 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3866 3866 Čísla dlaždíc
3867 3867 Zdroje Dlaždíc
3868 3868 Adresa dlaždice:
3869 3869 -----
3870 3870 Časový interval
3871 3871 Časové pásmo:
3872 3872 Časové pásmo: {0}
3873 3873 Do ...
3874 3874 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3875 3875 Na zmazanie
3876 3876 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3877 3877 Na:
3878 3878 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3879 3879 Zapnúť GPX čiary
3880 3880 Prepnúť drôtový model
3881 3881 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3882 3882 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3883 3883 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3884 3884 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3885 3885 Prepnúť: {0}
3886 3886 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3887 3887 Toalety
3888 3888 Prístup umožňuje iba obmedzený prístup
3889 3889 Mýto (Toll)
3890 3890 Mýtna búdka
3891 3891 Nástroj: {0}
3892 3892 Panel nástrojov
3893 3893 Úprava panela nástrojov
3894 3894 Nástroje
3895 3895 Nástroje na kreslenie budov.
3896 3896 -----
3897 3897 Turistika
3898 3898 Veža
3899 3899 Nastavenie veže
3900 3900 Typ veže
3901 3901 Mesto (town)
3902 3902 Radnica (obecný úrad)
3903 3903 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3904 3904 Hračky
3905 3905 -----
3906 3906 Tracer stavieb
3907 3907 -----
3908 3908 Kreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).
3909 3909 Trasovanie
3910 3910 Poľná cesta (Track)
3911 3911 Farebná trať a body
3912 3912 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3913 3913 Stopy
3914 3914 Typ stopy
3915 3915 -----
3916 3916 Semafor
3917 3917 Električka
3918 3918 Zastávka električky
3919 3919 Preprava
3920 3920 Cestovanie
3921 3921 Cestovná kancelária
3922 3922 Strom
3923 3923 Cesta pre motorové vozidlá
3924 3924 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3925 3925 Skúsiť znovu
3926 3926 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3927 3927 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3928 3928 Tunel
3929 3929 Začiatok tunela
3930 3930 Zákaz odbočenia
3931 3931 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3932 3932 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3933 3933 Turning Point (koniec cesty)
3934 3934 -----
3935 3935 Turniket
3936 3936 Točňa
3937 3937 Typ
3938 3938 Typ mena (UK)
3939 3939 Typ:
3940 3940 Typy
3941 3941 -----
3942 3942 NEZNÁMA
3943 3943 -----
3944 3944 URL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)
3945 3945 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 Rozpojiť cesty
3953 3953 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3954 3954 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3958 3958 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3959 3959 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3960 3960 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3961 3961 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3962 3962 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3963 3963 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3964 3964 Neuzavreté cesty.
3965 3965 Neuzavretá cesta
3966 3966 Nespojené pobrežie
3967 3967 -----
3968 3968 Nepripojené cesty.
3969 3969 Nerozhodnuté
3970 3970 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3971 3971 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3972 3972 Nerozhodnutý
3973 3973 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3974 3974 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3975 3975 Obnoviť Objekt
3976 3976 Obnoviť Objekt
3977 3977 Obnoviť objekt s id
3978 3978 Obnoviť objekt...
3979 3979 Späť
3980 3980 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3981 3981 Krok späť posun
3982 3982 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3983 3983 Vrátiť poslednú akciu.
3984 3984 Vrátiť vybrané a všetky neskoršie príkazy
3985 3985 Uvoľniť panel
3986 3986 Neočakávaná chyba programu.
3987 3987 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
3988 3988 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.
3989 3989 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3990 3990 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3991 3991 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3992 3992 Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné
3993 3993 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
3994 3994 Neočakávaná značka: {0}
3995 3995 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.
3996 3996 Neočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}
3997 3997 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3998 3998 Odblokovať
3999 3999 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
4000 4000 Nepripojený bod (Unglued Node)
4001 4001 Univerzita
4002 4002 Neznámy typ súboru: {0}
4003 4003 Neznámy hostiteľ
4004 4004 Neznámy stav problému
4005 4005 Neznámy zaznamenaný formát
4006 4006 -----
4007 4007 Neznámy mód {0}.
4008 4008 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
4009 4009 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 Neznáme údaje(vety):
4013 4013 Neznány type (druh): {0}
4014 4014 Nepomenované spojenie
4015 4015 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
4016 4016 Nepomenované cesty
4017 4017 Neusporiadané pobrežie
4018 4018 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
4019 4019 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
4020 4020 Neuložené dáta a konflikty
4021 4021 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
4022 4022 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
4023 4023 Odznačiť všetko
4024 4024 Odznačiť všetko (Escape)
4025 4025 Odznačiť všetko (Focus)
4026 4026 Odznačiť všetky objekty
4027 4027 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
4028 4028 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
4029 4029 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru
4030 4030 Nepodporovaná verzia: {0}
4031 4031 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
4032 4032 Neotagované(neoznačené) cesty
4033 4033 -----
4034 4034 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
4035 4035 Hore
4036 4036 -----
4037 4037 Aktualizovať
4038 4038 Aktualizovať zmenové súbory
4039 4039 Aktualizovať obsah
4040 4040 Aktualizácia dát
4041 4041 -----
4042 4042 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
4043 4043 Aktualizácia je upravená
4044 4044 Aktualizovať objekty
4045 4045 Aktualizovať pluginy
4046 4046 Aktualizovať výber
4047 4047 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
4048 4048 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
4049 4049 Aktualizovať vybraté pluginy
4050 4050 Aktualizované
4051 4051 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
4052 4052 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
4053 4053 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
4054 4054 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
4055 4055 Aktualizácia tohto zákazu odbočenia nemôže byť uložená, iba ak vymazané členy sú odstránené. <br> Ako chcete pokračovať?
4056 4056 Aktualizácia súboru zmien {0}...
4057 4057 Aktualizácia súboru zmien...
4058 4058 Aktualizujem dáta
4059 4059 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
4060 4060 Aktualizujem mapu ...
4061 4061 Aktualizujem pluginy...
4062 4062 Nahrať
4063 4063 Nahrať zmeny
4064 4064 Nahrať nastavenie
4065 4065 Nahrať stopu
4066 4066 Nahrať Stopy (Traces)
4067 4067 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
4068 4068 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
4069 4069 Nahrávanie je zrušené
4070 4070 Nahrať dáta
4071 4071 Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov:
4072 4072 Nahrať údaje v jednej požiadavke
4073 4073 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
4074 4074 Nahrať každý objekt individuálne
4075 4075 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
4076 4076 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
4077 4077 Nahrať výber
4078 4078 Nahrať zmenené pôvodné
4079 4079 Nahrať súčasné nastavenie na server
4080 4080 Nahrať do ''{0}''
4081 4081 Nahrať do nového zmenového súboru
4082 4082 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
4083 4083 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
4084 4084 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacnásobných zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požoadavky</strong>
4085 4085 Nahrávam GPX stopu (track)
4086 4086 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
4087 4087 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
4088 4088 Nahrávam dáta ...
4089 4089 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
4090 4090 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
4091 4091 Využitie
4092 4092 Použiť
4093 4093 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
4094 4094 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
4095 4095 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
4096 4096 Použiť adresný dialóg
4097 4097 Použiť základné overenie totožnosti
4098 4098 Použiť OAuth
4099 4099 Použiť SOCKS proxy
4100 4100 Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor
4101 4101 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
4102 4102 Použite desatinné stupne.
4103 4103 Použíť východzie
4104 4104 Použiť predvolený dátový súbor.
4105 4105 Použiť štandardné nastavenia
4106 4106 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
4107 4107 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
4108 4108 Použitie vrstvy chýb.
4109 4109 -----
4110 4110 Použíť globálne nastavenie.
4111 4111 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
4112 4112 Použitie špeciálnej vynimky
4113 4113 Použite štandardnej výnimky
4114 4114 Použite štandardné nastavenie systému
4115 4115 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true </ tt>, pre zapnutie)
4116 4116 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
4117 4117 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
4118 4118 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
4119 4119 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
4120 4120 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
4121 4121 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
4122 4122 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
4123 4123 Použitý štýl
4124 4124 Užívateľ
4125 4125 ID užívateľa:
4126 4126 Užívateľské meno:
4127 4127 Používateľ:
4128 4128 Meno používateľa
4129 4129 Meno užívateľa:
4130 4130 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
4131 4131 Overiť
4132 4132 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
4133 4133 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
4134 4134 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
4135 4135 Overovanie
4136 4136 Validácia
4137 4137 Overovanie chýb
4138 4138 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
4139 4139 Hodnota
4140 4140 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
4141 4141 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
4142 4142 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
4143 4143 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
4144 4144 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
4145 4145 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
4146 4146 Hodnota:
4147 4147 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
4148 4148 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
4149 4149 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
4150 4150 Predajný automat
4151 4151 Predávané výrobky
4152 4152 Verzia
4153 4153 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
4154 4154 Očakávaná verzia
4155 4155 Verzia {0}
4156 4156 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
4157 4157 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
4158 4158 Verzia {0} v editore
4159 4159 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
4160 4160 Verzia: {0}
4161 4161 Veterinár
4162 4162 -----
4163 4163 Obchod s DVD
4164 4164 Zobraziť
4165 4165 Zobrazenie: {0}
4166 4166 Výhliadka
4167 4167 Dedina
4168 4168 Obecná zeleň
4169 4169 Dedina/Mesto
4170 4170 Vinica
4171 4171 Viditeľnosť
4172 4172 Navštíviť domovskú stránku
4173 4173 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
4174 4174 Kalibrácia zvukového nahrávania
4175 4175 Sopka
4176 4176 Napätie
4177 4177 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
4178 4178 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
4179 4179 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
4180 4180 -----
4181 4181 WGS84 Zemepisné
4182 4182 -----
4183 4183 WMS Súbory (*.wms)
4184 4184 WMS Vrstva
4185 4185 Nastavenie WMS Pluginu
4186 4186 -----
4187 4187 WMS URL (východzie)
4188 4188 WMS URL alebo ID obrázka:
4189 4189 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
4190 4190 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
4191 4191 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
4192 4192 -----
4193 4193 Čakanie 10 sekúnd ...
4194 4194 -----
4195 4195 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
4196 4196 -----
4197 4197 Hradby
4198 4198 Upozornenie
4199 4199 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
4200 4200 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
4201 4201 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
4202 4202 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
4203 4203 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
4204 4204 Varovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcu
4205 4205 Varovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
4206 4206 Upozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.
4207 4207 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcu
4208 4208 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
4209 4209 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4210 4210 Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera''
4211 4211 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
4212 4212 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
4213 4213 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
4214 4214 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
4215 4215 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
4216 4216 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
4217 4217 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
4218 4218 Varovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4219 4219 Varovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4220 4220 Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.
4221 4221 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
4222 4222 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
4223 4223 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
4224 4224 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
4225 4225 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
4226 4226 Varovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}
4227 4227 Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciu
4228 4228 Varovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.
4229 4229 Varovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.
4230 4230 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
4231 4231 Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginov
4232 4232 Varovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4233 4233 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.
4234 4234 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.
4235 4235 Upozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4236 4236 Upozornenie: nepodarilo sa načítať ikonu pre typ obmedzenia ''{0}''
4237 4237 Upozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4238 4238 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
4239 4239 Upozornenie: Nemožno pochopiť Mappaint štýly z' '{0}''. Výnimka bola: {1}
4240 4240 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
4241 4241 Varovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.
4242 4242 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
4243 4243 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
4244 4244 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4245 4245 Varovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.
4246 4246 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.
4247 4247 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4248 4248 Varovanie: ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka bola: {0}
4249 4249 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
4250 4250 Upozornenie: Neplatná hodnota ''{0}'' pre preferenčný kľúč ''{1}''. Vraciam sa späť k východiskovej hodnote ''shift ctrl T''.
4251 4251 Upozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''
4252 4252 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
4253 4253 Varovanie: žiadne nastavenie ''{0}'' sa nenašlo.
4254 4254 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
4255 4255 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
4256 4256 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
4257 4257 Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.
4258 4258 Upozornenie: nastavený kľúč ''{0}'' má nepodporovanú hodnotu ''{1}''. Za predpokladu, že sú východiskové hodnoty ''sady-a''.
4259 4259 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
4260 4260 Upozornenie: plugin zákaz odbočenia nahradí už existujúci akciu ''{0}'' za skratku ''{1}'' akcií ''{2}''
4261 4261 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
4262 4262 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
4263 4263 Varovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.
4264 4264 Varovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.
4265 4265 Varovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.
4266 4266 Upozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4267 4267 Upozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4268 4268 Varovania
4269 4269 Umývačka
4270 4270 Odpadkový kôš
4271 4271 Čistička odpadových vôd
4272 4272 Voda
4273 4273 Vodný zábavný park
4274 4274 Vodojem
4275 4275 Vodopád
4276 4276 Vodné objekty
4277 4277 Wave Audiosúbory (*.wav)
4278 4278 Way Download (Sťahovanie cesty)
4279 4279 Informácie o ceste
4280 4280 Way Select (výber cesty)
4281 4281 Nezrovnalosť v dátach stiahnutých ciest. Predchádzajúce pripojené cesty ''{0}'' sa nemuseli objavil po prevzatí
4282 4282 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
4283 4283 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
4284 4284 Bod cesty je blízko inej cesty
4285 4285 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
4286 4286 Cesta {0}
4287 4287 Cesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.
4288 4288 Cesta:
4289 4289 -----
4290 4290 Popis bodov
4291 4291 Cestné objekty
4292 4292 Vedľajšie komunikácie
4293 4293 Kríž pri ceste
4294 4294 Božia muka
4295 4295 Internetová stránka: {0}
4296 4296 Hmotnosť
4297 4297 Priehradzka
4298 4298 Mokraď
4299 4299 Invalidný vozík
4300 4300 Vozíky
4301 4301 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
4302 4302 Pri importe zvuku urobiť značky z...
4303 4303 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
4304 4304 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
4305 4305 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
4306 4306 Celá skupina
4307 4307 Šírka (v metroch)
4308 4308 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
4309 4309 -----
4310 4310 Veterný mlyn
4311 4311 Veterný rukáv
4312 4312 Drôtový model
4313 4313 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</ a>).
4314 4314 -----
4315 4315 Vo vnútri reťazcov <b>"</b> a <b>\</b> znaky musí predchádzať <b>\</b> (e.g. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4316 4316 Drevo
4317 4317 Závody (továrne)
4318 4318 Svet
4319 4319 Zapíšte súradnice do hlavičky obrázka
4320 4320 Chyba zapisovania!
4321 4321 Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.
4322 4322 Napíšte informáciu o polohe do hlavičky Exif nasledujúcich súborov:
4323 4323 Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''
4324 4324 Písanie informácií o polohe do súborov obrázkov ...
4325 4325 Zle usporiadané cesty
4326 4326 XML značka(tag) <user> chýba
4327 4327 -----
4328 4328 Áno
4329 4329 Áno, Použiť to
4330 4330 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
4331 4331 Áno, vymazať body
4332 4332 Áno, stiahni obrázky
4333 4333 Áno, aj tak uložiť
4334 4334 Už máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
4335 4335 Chystáte sa zmazať neúplné objekty.<br> To spôsobí problémy, pretože nevidíte skutočný objekt.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4336 4336 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4337 4337 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
4338 4338 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
4339 4339 -----
4340 4340 Nemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.
4341 4341 Narazili ste na chybu v programe JOSM
4342 4342 Došlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:
4343 4343 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
4344 4344 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
4345 4345 Máte neuložené zmeny vo vašej fronte. Prajete si ich odoslať teraz?
4346 4346 Presúvate viac ako {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
4347 4347 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
4348 4348 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
4349 4349 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
4350 4350 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
4351 4351 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
4352 4352 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
4353 4353 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
4354 4354 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
4355 4355 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
4356 4356 Tiež by ste mali aktualizovať svoje pluginy. Ak ani jedeno z toho nepomôže, pošlite prosím súbor hlásenia o chybe do našej bugtracker pomocou tohto odkazu:
4357 4357 Môžete vybrať GPX stopu(track)
4358 4358 Aktualizujte váš JOSM softvér. <br> Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované. <br> Aktualizovať pluginy teraz?
4359 4359 Nulové súradnice:
4360 4360 -----
4361 4361 Zväčšenie
4362 4362 Zväčšenie (v metroch)
4363 4363 Priblížiť
4364 4364 Oddialiť
4365 4365 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
4366 4366 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
4367 4367 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
4368 4368 Priblížiť
4369 4369 Úroveň zväčšenia:
4370 4370 Oddialiť
4371 4371 Priblížiť pohľad na {0}
4372 4372 Zväčšiť na
4373 4373 Zväčšiť na vrstvu
4374 4374 Priblížiť k bodu
4375 4375 Priblížiť na problém
4376 4376 Priblížiť na vybraté elementy(s)
4377 4377 Priblížiť na výber
4378 4378 Zväčšiť na zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
4379 4379 Priblížiť na aktuálne vybrané zákazy odbočenia
4380 4380 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
4381 4381 Zväčšiť na pôvodné v obsahu zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
4382 4382 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
4383 4383 Priblížiť na {0}
4384 4384 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4385 4385 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4386 4386 [vymazať]
4387 4387 "{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
4388 4388 \nVýška: {0} m
4389 4389 \nSmer {0}°
4390 4390 -----
4391 4391 Upraviť stožiar
4392 4392 Upraviť stanicu
4393 4393 Stožiar
4394 4394 Stanica
4395 4395 Späť
4396 4396 Rýchlejšie
4397 4397 Rýchle prehrávanie
4398 4398 Vpred
4399 4399 Skok späť
4400 4400 Skok vpred
4401 4401 Ďalšia značka
4402 4402 Prehrajte nasledujúcu značku
4403 4403 Prehrajte predchádzajúcu značku
4404 4404 Prehrať/Pauza
4405 4405 Predchádzajúca značka
4406 4406 Pomalšie
4407 4407 Spomalené prehrávanie
4408 4408 Uzavretá
4409 4409 Otvorené
4410 4410 <prázdne>
4411 4411 V
4412 4412 S
4413 4413 J
4414 4414 Z
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 Kláves:
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 Doplňujúce informácie
4428 4428 Modifikátory:
4429 4429 -----
4430 4430 Zväčšenie
4431 4431 Upraviť železničnú stanicu
4432 4432 Železničná stanica
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 Kláves:
4439 4439 Do:
4440 4440 Zo:
4441 4441 skrátené meno ulice
4442 4442 pridať do existujúcej pridruženej relácie
4443 4443 pridať k výberu
4444 4444 adresa
4445 4445 -----
4446 4446 pokročilý (advanced)
4447 4447 pokročilá konfigurácia
4448 4448 Visuté cesty/Lanovky
4449 4449 letecké cesty
4450 4450 zjazdovka_čierna
4451 4451 zjazdovka_ľahká
4452 4452 farmársky (agricultural)
4453 4453 všetky
4454 4454 všetky objekty
4455 4455 ulička(bočna ulica)
4456 4456 abecedný
4457 4457 vysokohorská_turistika
4458 4458 náhradný
4459 4459 zaujímavosti (amenity) {0}
4460 4460 zaujímavosti (amenity)
4461 4461 svetelné zariadenie
4462 4462 verejná_doprava
4463 4463 -----
4464 4464 anglikánska
4465 4465 krmivo pre zvieratá
4466 4466 anonymný
4467 4467 akýkoľvek
4468 4468 nejaké látky(any substance)
4469 4469 lukostreľba
4470 4470 oblasť (plocha)
4471 4471 oblasť textu
4472 4472 ázijská
4473 4473 asfalt
4474 4474 atletika
4475 4475 -----
4476 4476 automatické nahratie dlaždíc
4477 4477 automatické zväčšenie
4478 4478 pozadie
4479 4479 -----
4480 4480 zadný bod prerušenia
4481 4481 zadný segment
4482 4482 zlé
4483 4483 baháisti
4484 4484 baptistická
4485 4485 prekážka
4486 4486 prekážka na ceste
4487 4487 -----
4488 4488 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4489 4489 basketbal
4490 4490 pláž (beach)
4491 4491 bicykel
4492 4492 -----
4493 4493 čierna
4494 4494 modrá
4495 4495 slatina
4496 4496 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4497 4497 hranica (boundary)
4498 4498 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4499 4499 most
4500 4500 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4501 4501 hnedá
4502 4502 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4503 4503 budhisti
4504 4504 budova
4505 4505 naraziť
4506 4506 hamburger
4507 4507 autobus
4508 4508 autobusová linka
4509 4509 -----
4510 4510 kanoe
4511 4511 veľkosť písmen rozhoduje
4512 4512 katolícka
4513 4513 cintorín (cemetery)
4514 4514 čas poslednej zmeny súboru:
4515 4515 zmena výberu
4516 4516 zmena pohľadu
4517 4517 kontrolujem cache...
4518 4518 -----
4519 4519 kura
4520 4520 čínska
4521 4521 -----
4522 4522 kresťania
4523 4523 cigarety
4524 4524 mesto (city)
4525 4525 -----
4526 4526 lezenie
4527 4527 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4528 4528 zatvorené
4529 4529 uzavratá cesta
4530 4530 uhoľná
4531 4531 pobrežie
4532 4532 dlažbová kocka (cobblestone)
4533 4533 obec
4534 4534 telekomunikačná
4535 4535 zhutnená(valcovaná)
4536 4536 betón (concrete)
4537 4537 kondómy
4538 4538 konfiguravať zmenový súbor
4539 4539 konfigurovať spojenie DG100
4540 4540 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
4541 4541 konflikt
4542 4542 ihličnatý
4543 4543 spojenie
4544 4544 konštrukcia
4545 4545 električkové_vedenie
4546 4546 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4547 4547 počet
4548 4548 vytvoriť pridruženú reláciu
4549 4549 vytvoriť nové objekty
4550 4550 kriket
4551 4551 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4552 4552 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4553 4553 -----
4554 4554 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4555 4555 bicyklovanie
4556 4556 údaje
4557 4557 listnatý
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 zmazať dáta po importe
4561 4561 vymazať obrysovú cestu
4562 4562 zmazané
4563 4563 doručenie
4564 4564 náročná_vysokohorská_turistika
4565 4565 náročná_horská_turistika
4566 4566 zastaralý
4567 4567 určený
4568 4568 miesto určenia (cieľ)
4569 4569 obchádzka
4570 4570 ťažká_vysokohorská_turistika
4571 4571 vypnuté
4572 4572 dok (nakladacia rampa)
4573 4573 závody chrtov
4574 4574 dvojité
4575 4575 dole
4576 4576 zjazdárska
4577 4577 stiahnuté
4578 4578 pitie
4579 4579 príjazdová cesta
4580 4580 východ
4581 4581 ľahká
4582 4582 upraviť gpx stopy(tracks)
4583 4583 prvky
4584 4584 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4585 4585 jazdectvo
4586 4586 evanjelikánska
4587 4587 párne
4588 4588 príklady
4589 4589 vynikajúce
4590 4590 sáčky na výkaly
4591 4591 pre skúsených
4592 4592 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4593 4593 -----
4594 4594 farmy
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 plot
4598 4598 trajekt (prievoz)
4599 4599 Hľadať vo výbere
4600 4600 -----
4601 4601 priečinok
4602 4602 -----
4603 4603 jedlo
4604 4604 pešia (foot)
4605 4605 cesta pre peších so značkou
4606 4606 brod
4607 4607 les
4608 4608 lestníctvo
4609 4609 -----
4610 4610 predný bod prerušenia
4611 4611 predný segment
4612 4612 fosílna
4613 4613 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4614 4614 -----
4615 4615 z dlaždice
4616 4616 z cesty
4617 4617 úplný
4618 4618 -----
4619 4619 plynová
4620 4620 nemecká
4621 4621 ľadovec (glacier)
4622 4622 -----
4623 4623 golfové ihrisko
4624 4624 dobré
4625 4625 gps značka
4626 4626 gps poloha bodu
4627 4627 kvalita1
4628 4628 kvalita2
4629 4629 kvalita3
4630 4630 kvalita4
4631 4631 kvalita5
4632 4632 tráva (grass)
4633 4633 trávový obkladač(grass_paver)
4634 4634 štrk (gravel)
4635 4635 šedá
4636 4636 grécka
4637 4637 zelená
4638 4638 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4639 4639 zem (ground)
4640 4640 gymnastika
4641 4641 polovičný
4642 4642 bod prerušenia
4643 4643 zdravie
4644 4644 teplo(heat)
4645 4645 vresovisko
4646 4646 označiť (highlight)
4647 4647 komunikácie
4648 4648 komunikácia bez označenia (ref)
4649 4649 cesta (highway_track)
4650 4650 turistika
4651 4651 hinduisti
4652 4652 historické
4653 4653 história
4654 4654 hokej
4655 4655 hrozné
4656 4656 koňská (horse)
4657 4657 konské dostihy
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 vodná
4663 4663 obrázok
4664 4664 importované dáta z {0}
4665 4665 neaktívny
4666 4666 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4667 4667 neúplný
4668 4668 nekompletná cesta
4669 4669 indická
4670 4670 vnútorný
4671 4671 závody
4672 4672 vnútorná časť (inner segment)
4673 4673 stredne pokročilý (intermediate)
4674 4674 ostrovček
4675 4675 talianska
4676 4676 džinisti
4677 4677 japonská
4678 4678 svedkovia jehovovi
4679 4679 judaisti
4680 4680 -----
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 uchovávať záložné súbory
4684 4684 zem
4685 4685 skládka odpadov (landfill)
4686 4686 využitie oblasti (landuse)
4687 4687 využitie oblasti (landuse) {0}
4688 4688 vrstvu
4689 4689 značka vrstvy so značkou +
4690 4690 vľavo
4691 4691 oddych (leisure)
4692 4692 oddych (Leisure) {0}
4693 4693 osvetlená_voda (light_water)
4694 4694 omedzený
4695 4695 vedenie
4696 4696 obytná zóna
4697 4697 nahrať dáta z API
4698 4698 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
4699 4699 lokalita
4700 4700 zablokovať rolovanie
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 nízky
4704 4704 lutheránska
4705 4705 mangrovová oblasť
4706 4706 človekom vytvorené (manmade)
4707 4707 prístav (marina)
4708 4708 močiar (marsh)
4709 4709 max šírka
4710 4710 max dĺžka
4711 4711 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4712 4712 Režim merania
4713 4713 kov
4714 4714 methodistická
4715 4715 mexická
4716 4716 armáda
4717 4717 min šírka
4718 4718 min dĺžka
4719 4719 vedľajšie_vedenie
4720 4720 preklep v mene kľúča (key)
4721 4721 zmiešaný
4722 4722 mormónska
4723 4723 automobilový
4724 4724 cesta pre motorové vozidlá
4725 4725 dialnica (motorway)
4726 4726 dialničná prípojka
4727 4727 horská_turistika
4728 4728 blato (mud)
4729 4729 -----
4730 4730 mnohoposchodový
4731 4731 viacnásobný
4732 4732 viac objektov s funkciou ''{0}''
4733 4733 -----
4734 4734 moslimovia
4735 4735 -----
4736 4736 prírodné (natural)
4737 4737 prírodné (natural) {0}
4738 4738 príroda
4739 4739 noviny
4740 4740 nasledujúce
4741 4741 nie
4742 4742 -----
4743 4743 Popis nedostupný
4744 4744 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
4745 4745 žiadne otázky
4746 4746 bez modifikácie
4747 4747 bez mena
4748 4748 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''from''
4749 4749 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''to''
4750 4750 zákaz zabočenia vľavo
4751 4751 zákaz zabočenia vpravo
4752 4752 zákaz jazdy priamo
4753 4753 zákaz otáčania sa
4754 4754 žiadny
4755 4755 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4756 4756 sever
4757 4757 severovýchod
4758 4758 severozápad
4759 4759 nevymazaný
4760 4760 nie je prítomný
4761 4761 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
4762 4762 upozornenie
4763 4763 pre začiatočníkov
4764 4764 jadrová
4765 4765 pozorovateľňa
4766 4766 nepárne
4767 4767 oficiálny
4768 4768 odpojený
4769 4769 ropa(oil)
4770 4770 historická železnica(turistická)
4771 4771 -----
4772 4772 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4773 4773 pripojený
4774 4774 prikázané odbočenie vľavo
4775 4775 prikázané odbočenie vpravo
4776 4776 zákaz odbočenia
4777 4777 otvoriť
4778 4778 Možnosti
4779 4779 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4780 4780 orthodoxná
4781 4781 iná koľaj
4782 4782 vonkajší
4783 4783 obvodová časť (outer segment)
4784 4784 mimo ukladanej oblasti
4785 4785 nadzemné(overground)
4786 4786 parcela
4787 4787 číslo parcely
4788 4788 parkovacia ulička(parking_aisle)
4789 4789 parkovacie lístky
4790 4790 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4791 4791 spevnený
4792 4792 dlažobné kamene
4793 4793 vrchol (peak)
4794 4794 riečne kamene
4795 4795 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4796 4796 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4800 4800 fotky
4801 4801 fotovoltanická (slnečná články)
4802 4802 hrádza (pier)
4803 4803 potrubie (pipeline)
4804 4804 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4805 4805 mierna zjazdovka (piste_easy)
4806 4806 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4807 4807 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4808 4808 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4809 4809 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4810 4810 hracia plocha, ihrisko
4811 4811 -----
4812 4812 miesto
4813 4813 závod
4814 4814 plast
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 vyberte prosím typ obmedzenia v jazde
4818 4818 vyberte prosím cestu
4819 4819 stožiar(pole)
4820 4820 -----
4821 4821 energia (power)
4822 4822 presbiteriánska
4823 4823 predchádzajúce
4824 4824 cesta prvej triedy
4825 4825 prípojka cesty I. triedy
4826 4826 private (len pre vlastníka)
4827 4827 plánovaný
4828 4828 protestanská
4829 4829 verejný
4830 4830 hromadná doprava
4831 4831 plány MHD
4832 4832 lístky MHD
4833 4833 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4834 4834 štvorité
4835 4835 quakerská
4836 4836 lom
4837 4837 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4838 4838 koľajnica (rail)
4839 4839 železničný pozemok
4840 4840 nadchod nad železnicou
4841 4841 železnica
4842 4842 železničná výhybka
4843 4843 -----
4844 4844 červená
4845 4845 mokraď´s rákosím
4846 4846 obnoviť obsah okna
4847 4847 oblasť (region)
4848 4848 regionálna
4849 4849 regulárny výraz
4850 4850 relácia bez type
4851 4851 odobrať z výberu
4852 4852 -----
4853 4853 nahradiť označené
4854 4854 obytná (osídlená)
4855 4855 reštaurácia bez mena
4856 4856 maloobchody
4857 4857 vpravo
4858 4858 riečny breh
4859 4859 cesta (vozovka)
4860 4860 úlohy
4861 4861 kruhový objazd (roundabout)
4862 4862 trasa (route)
4863 4863 cestný úsek
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 soľná bažina
4867 4867 piesok (sand)
4868 4868 sendvič
4869 4869 mierka
4870 4870 prehľadová (oreintačná)
4871 4871 oblasť pokrytá krovím
4872 4872 cesta druhej triedy
4873 4873 kraj
4874 4874 vyberte šport:
4875 4875 zvolené
4876 4876 výber
4877 4877 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4878 4878 obslužná (service)
4879 4879 služby
4880 4880 nastavenia
4881 4881 splašky(sewage)
4882 4882 šiítska
4883 4883 streľba
4884 4884 obchod
4885 4885 obchody (shop) {0}
4886 4886 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4887 4887 -----
4888 4888 jedno
4889 4889 miesto (blízke okolie)
4890 4890 -----
4891 4891 korčuľovanie
4892 4892 lyžovanie
4893 4893 lyžovanie
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 park zimných športov
4897 4897 futbal (soccer)
4898 4898 juh
4899 4899 juhovýchod
4900 4900 juhozápad
4901 4901 spiritualisti
4902 4902 šport
4903 4903 športové {0}
4904 4904 športové centrum
4905 4905 železničná vlečka
4906 4906 štadión
4907 4907 známky
4908 4908 štandartný
4909 4909 -----
4910 4910 kameň
4911 4911 potok
4912 4912 pouličná sieť
4913 4913 meno ulice obsahuje ss
4914 4914 reťazec
4915 4915 reťazec;reťazec;...
4916 4916 metro (subway)
4917 4917 sunnitská
4918 4918 povrch
4919 4919 -----
4920 4920 Močiar
4921 4921 sladkosti
4922 4922 plávanie
4923 4923 -----
4924 4924 tabuľka
4925 4925 stolný tenis
4926 4926 tampóny
4927 4927 taoisti
4928 4928 telefónne kupóny (poukážky)
4929 4929 dočasný
4930 4930 dočasný typ komunikácie
4931 4931 tenis
4932 4932 terminál
4933 4933 cesta tretej triedy
4934 4934 -----
4935 4935 thajská
4936 4936 prílivová oblasť
4937 4937 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4938 4938 -----
4939 4939 podľa času GPS
4940 4940 na predchádzajúce hodnoty (nezmenený mčas)
4941 4941 k ceste
4942 4942 topografická
4943 4943 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4944 4944 cestovanie
4945 4945 turistika {0}
4946 4946 veža
4947 4947 -----
4948 4948 hračky
4949 4949 stopa
4950 4950 stopy a waypointy
4951 4951 iba stopy(track)
4952 4952 semafor
4953 4953 električka
4954 4954 trojité
4955 4955 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4956 4956 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4957 4957 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4958 4958 turecká
4959 4959 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4960 4960 typ
4961 4961 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4962 4962 neriadený
4963 4963 podzemie
4964 4964 podvodné(underwater)
4965 4965 neočakávané číslo stĺpca {0}
4966 4966 unitársky
4967 4967 neznámy
4968 4968 neoznačený
4969 4969 nespevnený
4970 4970 neuršený (unset)
4971 4971 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4972 4972 nešpecifikovaný dôvod
4973 4973 neoznačený
4974 4974 neoznačená cesta
4975 4975 nepoužité
4976 4976 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4977 4977 hore
4978 4978 až do dlaždice
4979 4979 použitie
4980 4980 chyba overovania
4981 4981 ostatné overovania
4982 4982 varovanie overovania
4983 4983 verzia {0}
4984 4984 cez bod alebo cestu
4985 4985 sopka
4986 4986 kupóny (poukážky)
4987 4987 voda
4988 4988 vodný tok
4989 4989 vodné cesty (Waterway) {0}
4990 4990 cesta je spojená
4991 4991 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4992 4992 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4993 4993 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4994 4994 iba waypointy
4995 4995 západ
4996 4996 biela
4997 4997 divoká príroda
4998 4998 veterná
4999 4999 drôtený_plot
5000 5000 drevo (wood)
5001 5001 drevený_plot
5002 5002 zalesnená oblasť (woodarea)
5003 5003 chybná značka (tag) komunikácie na bode
5004 5004 železničná vlečka v závode
5005 5005 áno
5006 5006 prechod pre chodcov (zebra)
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 {0} ({1} do {2} stupňov)
5010 5010 -----
5011 5011 {0} se skladá z:
5012 5012 {0} koniec
5013 5013 {0} nie je číslo
5014 5014 {0} metrov
5015 5015 {0} viac...
5016 5016 {0} musí byť väčšie ako 0
5017 5017 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
5018 5018 Zatiaľ {0} bodov...
5019 5019 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
5020 5020 {0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacnásobnými zmenovými súbormi</strong>
5021 5021 {0} štvorcových km
5022 5022 {0} štart
5023 5023 -----
5024 5024 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
5025 5025 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
5026 5026 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
5027 5027 -----
5028 5028 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
5029m 1 (Časová odchýlka z {0} dňa)
5030m 1 Časová odchýlka z {0} dní
5031m 1 Časová odchýlka z {0} dní
5032m 2 ({0} požiadavka)
5033m 2 ({0} požiadavky)
5034m 2 ({0} požiadaviek)
5035m 3 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
5036m 3 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
5037m 3 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
5038m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacia operácia z jednej vrstvy s úpravami<br>bola zrušená alebo skončila neúspechom.</html>
5039m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
5040m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
5041m 5 <html>Vyrovnaná <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografia do GPX stopy.</html>
5042m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
5043m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
5044m 6 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5045m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5046m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
5047m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
5048m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
5049m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
5050m 8 <html>{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
5051m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
5052m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
5053m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
5054m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
5055m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
5056m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
5057m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
5058m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
5059m 11 Očakávaný {0} objekt
5060m 11 Očakávané {0} objekty
5061m 11 Očakávaných {0} objektov
5062m 12 Nemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
5063m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
5064m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
5065m 13 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
5066m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
5067m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
5068m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
5069m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
5070m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
5071m 15 Zmeniť {0} objekty
5072m 15 Zmeniť {0} objekt
5073m 15 Zmeniť {0} objektov
5074m 16 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav tohto objektu na serveri.
5075m 16 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
5076m 16 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
5077m 17 Konflikt počas sťahovania
5078m 17 Konflikty počas sťahovania
5079m 17 Konfliktov počas sťahovania
5080m 18 Konflikt v dátach
5081m 18 Konflikty v dátach
5082m 18 Konfliktov v dátach
5083m 19 Zmazať {0} body
5084m 19 Zmazať {0} bod
5085m 19 Zmazať {0} bodov
5086m 20 Zmazať {0} objekty
5087m 20 Zmazať {0} objekt
5088m 20 Zmazať {0} objektov
5089m 21 Zmazať {0} relácie
5090m 21 Zmazať {0} reláciu
5091m 21 Zmazať {0} relácií
5092m 22 Zmazať {0} cesty
5093m 22 Zmazať {0} cestu
5094m 22 Zmazať {0} ciest
5095m 23 Vymazávam {0} objekt
5096m 23 Vymazávam {0} objekty
5097m 23 Vymazávam {0} objektov
5098m 24 Sťahovanie nasledujúceho pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
5099m 24 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5100m 24 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5101m 25 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
5102m 25 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
5103m 25 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
5104m 26 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
5105m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5106m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5107m 27 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
5108m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
5109m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
5110m 28 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
5111m 28 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5112m 28 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5113m 29 Zdvojený {0} bod v {1} bode
5114m 29 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5115m 29 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5116m 30 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5117m 30 Vložiť nový bod do cesty.
5118m 30 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5119m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
5120m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5121m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5122m 32 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
5123m 32 Spojovaná verzia ({0} vstup)
5124m 32 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
5125m 33 Posun {0} bodov
5126m 33 Posun {0} bodu
5127m 33 Posun {0} bodov
5128m 34 Moja verzia ({0} vstupy)
5129m 34 Moja verzia ({0} vstup)
5130m 34 Moja verzia ({0} vstupov)
5131m 35 Otváranie súboru {0}...
5132m 35 Otváranie súborov {0}...
5133m 35 Otváranie súborov {0}...
5134m 36 Vkladanie {0} značiek
5135m 36 Vkladanie {0} značky
5136m 36 Vkladanie {0} značiek
5137m 37 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
5138m 37 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5139m 37 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5140m 38 Plugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
5141m 38 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5142m 38 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5143m 39 Očistený {0} objekt
5144m 39 Očistené {0} objekty
5145m 39 Očistených {0} objektov
5146m 40 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5147m 40 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
5148m 40 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5149m 41 Otáčanie {0} bodov
5150m 41 Otáčanie {0} bodu
5151m 41 Otáčanie {0} bodov
5152m 42 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
5153m 42 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5154m 42 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5155m 43 Zjednodušiť {0} cestu
5156m 43 Zjednodušiť {0} cesty
5157m 43 Zjednodušiť {0} ciest
5158m 44 Značky({0} konflikt)
5159m 44 Značky({0} konflikty)
5160m 44 Značky({0} konfliktov)
5161m 45 Nasledujúci plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
5162m 45 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
5163m 45 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
5164m 46 Nasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:
5165m 46 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:
5166m 46 Nasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:
5167m 47 Plugin nebude nahratý.
5168m 47 Pluginy nebudú nahraté.
5169m 47 Pluginy nebudú nahraté.
5170m 48 Vybratý bod nie je v strede cesty.
5171m 48 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5172m 48 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5173m 49 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
5174m 49 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
5175m 49 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
5176m 50 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5177m 50 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5178m 50 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5179m 51 Ich verzia ({0} vstupy)
5180m 51 Ich verzia ({0} vstup)
5181m 51 Ich verzia ({0} vstupov)
5182m 52 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5183m 52 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5184m 52 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5185m 53 Je tu ešte nevyriešená chyba alebo varovanie, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tento problém vyriešiť ako prvý.
5186m 53 Sú tu ešte {0} chyby a/alebo varovania, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
5187m 53 Je tu ešte {0} chýb a/alebo varovaní, určených pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
5188m 54 Je tam {0} objekt v miestnej dátovej sade, ktorý by mohol byť odstránený zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tento objekt na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5189m 54 Sú tam {0} objekty v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5190m 54 Je tam {0} objektov v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5191m 55 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..
5192m 55 Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..
5193m 55 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..
5194m 56 Bol tam zistený {0} konflikt.
5195m 56 Boli tam zistené {0} konflikty.
5196m 56 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
5197m 57 Počas importu bol {0} konflikt
5198m 57 Počas importu boli {0} konflikty
5199m 57 Počas importu bolo {0} konfliktov
5200m 58 Tento zákaz odbočenia sa vzťahuje na objekt, ktorý bol vymazaný mimo tohto editora zákazu odbočenia:
5201m 58 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
5202m 58 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
5203m 59 Toto zmení až {0} objektov.
5204m 59 Toto zmení až {0} objekt.
5205m 59 Toto zmení až {0} objekty.
5206m 60 Toto chce zmeniť {0} objekt.
5207m 60 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5208m 60 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5209m 61 Obnovený {0} pôvodný
5210m 61 Obnovené {0} pôvodné
5211m 61 Obnovených {0} pôvodných
5212m 62 Aktualizácia vlastností {0} objektov
5213m 62 Aktualizácia vlastností {0} objektu
5214m 62 Aktualizácia vlastností {0} objektov
5215m 63 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
5216m 63 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5217m 63 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5218m 64 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5219m 64 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5220m 64 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5221m 65 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5222m 65 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5223m 65 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5224m 66 Nahrávanie {0} objektov ...
5225m 66 Nahrávanie {0} objektu ...
5226m 66 Nahrávanie {0} objektov ...
5227m 67 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodnom.
5228m 67 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
5229m 67 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
5230m 68 stopa
5231m 68 stopy
5232m 68 stopy
5233m 69 stopa s {0} bodmi
5234m 69 stopy s {0} bodmi
5235m 69 stopy s {0} bodmi
5236m 70 značka
5237m 70 značky
5238m 70 značiek
5239m 71 bod
5240m 71 body
5241m 71 bodov
5242m 72 objekt
5243m 72 objekty
5244m 72 objektov
5245m 73 bod
5246m 73 body
5247m 73 bodov
5248m 74 vzťah (relation)
5249m 74 vzťahy (relations)
5250m 74 vzťahov (relations)
5251m 75 až {0} pôvodné
5252m 75 až {0} pôvodný
5253m 75 až {0} pôvodných
5254m 76 cestu
5255m 76 cesty
5256m 76 ciest
5257m 77 Autori
5258m 77 Autor
5259m 77 Autorov
5260m 78 {0} pozostáva z {1} značky
5261m 78 {0} pozostáva z {1} značiek
5262m 78 {0} pozostáva z {1} značiek
5263m 79 {0} skladá sa z {1} stopy
5264m 79 {0} skladá sa z {1} stôp
5265m 79 {0} skladá sa z {1} stôp
5266m 80 {0} vymazaný
5267m 80 {0} vymazané
5268m 80 {0} vymazaných
5269m 81 {0} chyba
5270m 81 {0} chyby
5271m 81 {0} chýb
5272m 82 {0} načítaný obrázok .
5273m 82 {0} načítané obrázky.
5274m 82 {0} načítaných obrázkov.
5275m 83 {0} členov
5276m 83 {0} člen
5277m 83 {0} členy
5278m 84 {0} bod
5279m 84 {0} body
5280m 84 {0} bodov
5281m 85 {0} pridaných objektov:
5282m 85 {0} pridaný objek:
5283m 85 {0} pridané objekty:
5284m 86 {0} zmazaný objekt:
5285m 86 {0} zmazané objekty:
5286m 86 {0} zmazaných objektov:
5287m 87 {0} upravených objektov:
5288m 87 {0} upravený objekt:
5289m 87 {0} upravené objekty:
5290m 88 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
5291m 88 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
5292m 88 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
5293m 89 {0} bod
5294m 89 {0} body
5295m 89 {0} bodov
5296m 90 {0} relácia
5297m 90 {0} relácie
5298m 90 {0} relácií
5299m 91 {0} trasa,
5300m 91 {0} trasy,
5301m 91 {0} trás,
5302m 92 značky
5303m 92 značka
5304m 92 značiek
5305m 93 {0} stopa(track)
5306m 93 {0} stopy(track)
5307m 93 {0} stôp(track)
5308m 94 {0} varovanie
5309m 94 {0} varovania
5310m 94 {0} varovaní
5311m 95 {0} bola založená GPS značka.
5312m 95 {0} boli založené GPS značky.
5313m 95 {0} boli založené GPS značky.
5314m 96 {0} ciest
5315m 96 {0} cesta
5316m 96 {0} cesty
5317m 97 {0} waypoint (bod cesty)
5318m 97 {0} waypointy (body cesty)
5319m 97 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.