source: josm/trunk/data/sk.lang@ 3339

Last change on this file since 3339 was 3339, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 204.3 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objekty
4 4 % z východu:
5 5 % zo severu:
6 6 (# požiadavky neznáme)
7 7 (1 požiadavka)
8 8 (Kód={0})
9 9 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
10 10 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
11 11 -----
12 12 (URL bolo:
13 13 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
14 14 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
15 15 (Čo to má znamenať?)
16 16 (v rade {0}, stĺpec {1})
17 17 (deaktivované)
18 18 (žiadny objekt)
19 19 (žiadny)
20 20 (voliteľný)
21 21 ({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} ...
22 22 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
23 23 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
25 25 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
26 26 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
27 27 ({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...
28 28 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
29 29 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
30 30 * Jeden označený bod, alebo
31 31 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
32 32 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
33 33 ... iný druh prepravy
34 34 ... odkazy na relácie
35 35 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
36 36 -----
37 37 -----
38 38 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 </p><p>Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.<p></html>
43 43 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
44 44 <anonymné>
45 45 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
46 46 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
47 47 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
48 48 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
49 49 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
50 50 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
51 51 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
52 52 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
53 53 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
54 54 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
55 55 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
56 56 -----
57 57 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
58 58 <b>úloha: </ b> ... - Objekt s danou úlohou vo vzťahu
59 59 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
60 60 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
61 61 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
62 62 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
63 63 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
64 64 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
65 65 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
66 66 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
67 67 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
68 68 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
69 69 <b>{0}</b> vypnuté objekty
70 70 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
71 71 -----
72 72 <rôzne>
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
77 77 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
78 78 <h2>Aktívny filter</h2>
79 79 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
80 80 <html>''{0}'' nie je platná OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
81 81 <html> <body> <p class="warning-body"> <strong>Upozornenie: </strong> Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza <strong>nešifrované</strong> v každej žiadosti zaslanej na server OSM. <strong> Nepoužívajte cenné hesla. </strong></p></body></html>
82 82 <html> <body> Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.</ body> </ html>
83 83 <html><h3>Vymazať súbor {0} z disku?<p>Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!</h3></html>
84 84 <html><h3>Existujú staré zálohy súborov v adresári obrázkov!</h3>
85 85 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
86 86 <html><p class="warning-header">Obsah pomoci pre chýbajúcu tému pomoci</p><p class="warning-body"> Obsah pomoci pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nie je už dostupná. Je to chýbajúce v oboch vašich miestnych jazykoch ({1}) a aj v angličtine.<br><br>Pomôžte prosím pri zlepšení systému pomoci JOSMu a doplňte chýbajúce informácie. Oboje môžete upraviť pre <a href="{2}">tému pomoci vo vašom miestnom jazyku ({1})</a> a v <a href="{3}">táme pomoci v angličtine</a>.</p></html>
87 87 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
88 88 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
89 89 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
90 90 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
91 91 <html>Okrem iného môžete vložiť <strong>adresu dlaždíc</strong> pre jednotlivé dlaždice vo formáte<i>zoomlevel/x/y</i>, i.e. <i>15/256/223</i>. Adresa dlaždíc vo formáte <i>zoom,x,y</i> alebo <i>zoom;x;y</i> sú tiež platné.</html>
92 92 <html>Nastala chyba počas komunikácie so serverom<br>Detaily: {0}</html>
93 93 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
94 94 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
95 95 <html>Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal. <br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
96 96 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo. <br> Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . </ html>
97 97 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo. <br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
98 98 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
99 99 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.</html>
100 100 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
101 101 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
102 102 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
103 103 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
104 104 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</ Html>
105 105 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal <br> nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením: <br> <strong> Kód chyby: <strong> {1} <br> <strong> Chybové hlásenie (nepreložené) </ strong>: {2} </ HTML>
106 106 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
107 107 <html> Nemôžem nahrať plugin {0}, pretože plugin <br> hlavnej triedy''{1}'' nebol nájdený. <br> Odstrániť z nastavení?
108 108 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
109 109 <html> Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
110 110 <html> Nemôžem čítať. <br> Chyba je: <br> {0} </ html>
111 111 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
114 114 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
115 115 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
116 116 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.</em></html>
117 117 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
118 118 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
119 119 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
120 120 <html> Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe <br> na JOSM. </ html>
121 121 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
122 122 <html> Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''<br> s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete <br> mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. </ Html>
123 123 <html> Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny <br>nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup. <br> Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. </ html>
124 124 <html> Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera. <br> Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. </ html>
125 125 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
126 126 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
127 127 <html>Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný. <br> <br> Detaily (nepreložené): {0} </ html>
128 128 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
129 129 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
130 130 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
131 131 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
132 132 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
133 133 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
134 134 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
135 135 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
136 136 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
137 137 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
138 138 <html> Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale <br> skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server <br> URL a vaše pripojenie k internetu. </ Html>
139 139 <html> Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. </ html>
140 140 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
141 141 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
142 142 <html> JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM. <br> Autorizačný prístup je: </ html>
143 143 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty. <br> Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. </ html>
144 144 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
145 145 <html> JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong> {0} </ strong> <br> Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>
146 146 <html>JOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}<br>z dátovej sady.<br>Súhlasíte?</html>
147 147 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte <br>''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. </html>
148 148 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
149 149 <html>Vrstva ''{0}'' obsahuje konflikt pôvodných<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť nevyriešený.</html>
150 150 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
151 151 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
152 152 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
153 153 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
154 154 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
155 155 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
156 156 <html>Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej<br>upravovanej vrstve ''{1}''.</html>
157 157 <html> Kliknite prosím na <strong>{0} </ strong> načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.</ html>
158 158 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
159 159 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
160 160 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
161 161 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času<br>požiadavka na konkrétny časový rozsah.</html>
162 162 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky <br>požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
163 163 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
164 164 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
165 165 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných otázok</strong>.Vybrať <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
166 166 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
167 167 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
168 168 <html> Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}. <br> Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. </ Html>
169 169 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
170 170 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
171 171 <html> Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
172 172 <html> Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
173 173 <html> Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM. <br> JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne <br> automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. </ html >
174 174 <html> Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM. <br> JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez <br> autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači <br> overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. </ Html>
175 175 <html> Zvoľte pre zobrazenie iba zákazy odbočenia vzťahujúce sa k objektu v súčasnom výbere. <br> Zrušte zobrazenie všetkých zákazov odbočenia v aktuálnom súbore dát. </ html>
176 176 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
177 177 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
178 178 <html>Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.<br>Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.</html>
179 179 <html>Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.<br>Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
180 180 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
181 181 <html> Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu </ html>
182 182 <html> Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup </ html>
183 183 <html> Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup </ html>
184 184 <html> Úspešne použitý autorizačný prístup' '{0}'' pre <br> prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.</ html>
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
188 188 <html>Aktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.<br>Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa.</html>
189 189 <html> Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril. <br> V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť <br> vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. </ html>
190 190 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
191 191 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
192 192 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
193 193 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}<br>pre užívateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.</html>
194 194 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
195 195 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
196 196 <html>odvodená relácia<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
197 197 <html> Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
198 198 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
199 199 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
200 200 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
201 201 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
202 202 <html> Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.</html>
203 203 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
204 204 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
205 205 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
206 206 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
207 207 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
208 208 <html> Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou. <br> JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. </ Html>
209 209 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie pre nahratie {0} objektov. Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
210 210 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
211 211 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
212 212 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
213 213 <html>Nie sú ďalšie pripojené cesty na stiahnutie. <br>Bol zistený potenciálny duplicitný bod z práve vybraných bodov, hoci. <br>Aktuálne vybraný bod je ''{0}''< br> Potenciály duplicitný bod je ''{1}''<br> Spojiť duplicitné body na aktuálne vybraný bod a pokračovať v sťahovaní? </ html>
214 214 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
215 215 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
216 216 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
217 217 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
218 218 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
219 219 <html>Tento zákaz odbočenia bol zmenený mimo editora. <br> Nemôžete použiť vaše zmeny a pokračovať v úprave. <br> Chcete spôsobiť konflikt a zatvoriť editor? </html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
224 224 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
225 225 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
226 226 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
227 227 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
228 228 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
229 229 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
230 230 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>e.g. displej GPS prístroja</html>
231 231 <html> Použite predvolené URL OSM servera (<strong>{0}</strong>) </html>
232 232 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
233 233 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
234 234 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
235 235 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
236 236 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
237 237 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
238 238 <html> Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na <strong> {0} </ strong> prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. </ Html>
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 <p><b>{0}</b> skryté objekty
253 253 <p>Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo <b>reštartovať</b> JOSM po vykonaní týchto zmien.</p>
254 254 <p>Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete <b>reštartovať</b> JOSM, aby sa zmeny prejavili.</p>
255 255 <p> Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne. </p>
256 256 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
257 257 <p> Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA.</p>
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <strong> Upozornenie: </ strong> Heslo je prevedené <strong> raz </ strong> v textovej forme na webových stránkach OSM. <strong> Nepoužívajte </ strong> citlivé heslo na OSM server poskytuje šifrovaný komunikačný kanál (HTTPS).
261 261 <u>Špeciálne ciele:</u>
262 262 <nedefinované>
263 263 > dole
264 264 > hore
265 265 A Podľa vzdialenosti
266 266 A Podľa času
267 267 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
268 268 Meno:* preklad je chýbajúci.
269 269 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
270 270 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
271 271 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
272 272 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
273 273 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
274 274 Zákaz odbočenia musí deklarovať typ obmedzenia. Prosím, vyberte typ v Základnom Editore.
275 275 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>z</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
276 276 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>na</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
277 277 -----
278 278 Verzia API: {0}
279 279 Opustená železnica
280 280 Prerušiť
281 281 Zrušiť spojovanie
282 282 -----
283 283 Prerušte úpravy a zatvorte dialógové okno
284 284 O programe
285 285 O programe JOSM...
286 286 Prijať autorizačný prístup
287 287 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
288 288 Prístup
289 289 Autorizačný prístup
290 290 Kľúč autorizačného prístupu:
291 291 Skrytý autorizačný prístup:
292 292 URL autorizačného prístupu:
293 293 Ubytovanie
294 294 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
295 295 Prístupové alebo vernostné karty
296 296 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
297 297 Presnosť:
298 298 Akcia
299 299 Parametre akcie
300 300 Akcie
301 301 Aktivovať
302 302 -----
303 303 Aktivovať vybratú vrstvu
304 304 Aktívne štýly
305 305 Aktuálny
306 306 Pridať
307 307 Pridať JOSM Plugin popis URL.
308 308 Pridať bod...
309 309 Pridať vlastnosti
310 310 Pridať Rectified Image
311 311 Pridať "source=..." do položiek?
312 312 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
313 313 Pridať komentár
314 314 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
315 315 Pridať novú cestu pre ikony
316 316 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
317 317 Pridať novú vrstvu obce
318 318 Pridať nový bod do existujúcej cesty
319 319 Pridať nový zdroj do zoznamu.
320 320 Pridať novú značku
321 321 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
322 322 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
323 323 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
324 324 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
325 325 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
326 326 Pridať OSM cesty s funkciou ''z''
327 327 Pridať OSM cesty s funkciou ''na''
328 328 Pridať prázdnu značku
329 329 Pridať informáciu o autorovi
330 330 Pridať konflikt pre ''{0}''
331 331 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
332 332 Pridať filter
333 333 Pridať mriežku
334 334 Pridať do editora
335 335 Pridať chýbajúcu značku
336 336 Pridať novú vrstvu
337 337 Pridať bod
338 338 Pridať bod do cesty
339 339 Pridať bod do cesty a spojiť
340 340 Pridať bod {0}
341 341 Pridať reláciu {0}
342 342 Pridať routing layer
343 343 Pridať chýbajúcu značku {0}={1}
344 344 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
345 345 Pridať cestu {0}
346 346 Pridať body na všetky priesečníky
347 347 Interpolácia adries
348 348 Adresy, čísla domov.
349 349 Adresy
350 350 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
351 351 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
352 352 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
353 353 Nastaviť WMS
354 354 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
355 355 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
356 356 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
357 357 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
358 358 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
359 359 -----
360 360 Administratívne
361 361 -----
362 362 Rozšírené
363 363 Rozšírené OAuth parametre
364 364 Pokročilé vlastnosti OAuth
365 365 Pokročilé voľby
366 366 Rozšírené info objektov
367 367 Lanovka
368 368 -----
369 369 Poľnohospodársky
370 370 Letisko
371 371 Letisko, pozemné
372 372 Alkohol
373 373 Zarovnať body do kruhu
374 374 Zarovnať body na priamku
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 -----
382 382 Všetko
383 383 -----
384 384 Všetky formáty
385 385 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
386 386 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
387 387 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
388 388 Ťažobný priestor
389 389 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
390 390 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
391 391 Povoliť čítanie vašich preferencií
392 392 Povoliť nahrávať GPS stopy
393 393 Povoliť nahrávať mapové dáta
394 394 Povoliť zapisovať vaše preferencie
395 395 Povolená prevádzka:
396 396 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
397 397 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
398 398 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
399 399 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
400 400 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
401 401 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
402 402 -----
403 403 Alfa kanál
404 404 Abecedne
405 405 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
406 406 Horská chata
407 407 Už sa zúčastňujú konfliktu
408 408 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
409 409 Tiež zahŕňať v hľadaní neúplné a odstránené objekty.
410 410 Tiež premenovať súbor
411 411 Prípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:
412 412 Vždy aktualizovať bez opýtania
413 413 Vybavenosť (Amenities)
414 414 Počet káblov
415 415 Počet sedadiel
416 416 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
417 417 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
418 418 OSM plugin pre editáciu zákazu odbočenia.
419 419 -----
420 420 OSM cesta s funkciou <tt>z</tt>, je potrebná v zákaze odbočenia.
421 421 OSM cesta s funkciou <tt>na</tt>, je potrebná v zákaze odbočenia.
422 422 Prázdna hodnota vymaže tag.
423 423 Nastala chyba v plugine {0}
424 424 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
425 425 Nastala chyba : {0}
426 426 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
427 427 Došlo k neočakávanej výnimke. <br> Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM <br>, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.
428 428 Nastala neznáma chyba
429 429 Uhol
430 430 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
431 431 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
432 432 Použiť
433 433 Použiť zmeny
434 434 Použiť predvolené
435 435 Použiť rozhodnutie
436 436 Použiť Funkciu
437 437 Použiť Funkciu:
438 438 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
439 439 Použite úpravy a zatvorte dialógové okno
440 440 Použiť vyriešený konflikt
441 441 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
442 442 Použiť zvolené zmeny
443 443 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
444 444 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
445 445 Použiť súčasnú aktuálizáciu
446 446 Použiť adresu dlaždice
447 447 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
448 448 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
449 449 Použiť?
450 450 Pristávacia plocha
451 451 -----
452 452 Archeologické nálezisko
453 453 Lukostreľba
454 454 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
455 455 Ste si istý?
456 456 Oblasť
457 457 -----
458 458 Oblasť okolo miesta
459 459 Kultúrne stredisko
460 460 Umelecké dielo
461 461 Spýtať sa pred aktualizáciou
462 462 Pridružiť s využitím ulice:
463 463 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
464 464 Atletika
465 465 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
466 466 Atrakcia
467 467 -----
468 468 Zvuk
469 469 Audio zariadenie nedostupné
470 470 Nastavenia zvuku
471 471 Zukové značky z {0}
472 472 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
473 473 -----
474 474 Audiosprievodcovia
475 475 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
476 476 -----
477 477 Overenie totožnosti
478 478 Overenie s dodaním užívateľského mena a hesla
479 479 Overovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
480 480 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
481 481 Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...
482 482 Overenie totožnosti
483 483 Autentifikácia zlyhala
484 484 Autentifikácia zlyhala
485 485 Autor
486 486 Autor: {0}
487 487 Autentifikácia zlyhala
488 488 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
489 489 Autorizačná URL:
490 490 Povoliť teraz
491 491 Povoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...
492 492 Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...
493 493 Autori (spracovatelia)
494 494 -----
495 495 Automatické získavanie
496 496 Automatické zväčšenie:
497 497 Automatický stred (Auto-Center)
498 498 -----
499 499 Automatické ukladanie LiveData
500 500 Automatické nahratie Dlaždíc:
501 501 Bankomat
502 502 Automatické sťahovanie
503 503 Automatická úprava značiek (tag)
504 504 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
505 505 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
506 506 Automaticky vyberie prvú WMS vrstvu, ak existuje viac vrstiev pri zachytávaní(grabovaní).
507 507 Dostupný
508 508 Dostupné úlohy
509 509 Dostupné štýly (z {0})
510 510 -----
511 511 B Podľa vzdialenosti
512 512 B Podľa času
513 513 -----
514 514 Hniezdo záchrany
515 515 Späť
516 516 Oreradlo chrbta (Backrest)
517 517 Chybná požiadavka
518 518 Chlieb a pečivo
519 519 Banka
520 520 Bar (výčap)
521 521 Prekážka (Barriers)
522 522 Bejzbal
523 523 Základný
524 524 Basin (Kotvisko pre lode)
525 525 Basketbal
526 526 Batérie
527 527 Bojisko
528 528 Záliv
529 529 Pláž
530 530 Signál (rádiomaják)
531 531 Lavička
532 532 Nápoje
533 533 Bikubicky (pomalé)
534 534 Bicykel
535 535 Bicykle
536 536 Záhradná reštaurácia
537 537 Bicyklový obchod
538 538 Bilineárne (rýchle)
539 539 Bio nafta
540 540 Prázdna vrstva
541 541 Balvan (Block)
542 542 -----
543 543 Informačný panel s radami (board content)
544 544 Lodenica
545 545 Stĺpik
546 546 Kníhkupectvo
547 547 Záložky
548 548 Hraničná kontrola
549 549 Botanický názov
550 550 Bowling na tráve
551 551 Hranice
552 552 -----
553 553 Hraničné kamene
554 554 -----
555 555 Ohraničujúcí box
556 556 Hranice
557 557 Bowling
558 558 Most
559 559 Broken tagging preset "{0}-{1}" - počet položiek na zobrazení hodnôt, musí byť rovnaký ako v hodnotách
560 560 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
561 561 Prechádzať
562 562 Prezerať mapu s ľavým tlačidlom
563 563 Nárazník
564 564 Správy o chybách
565 565 Zoznam chýb
566 566 Budova
567 567 Stavebné riešenie(Building address)
568 568 Budovy, stavby
569 569 Šírka budovy:
570 570 Budovy, kryty, podzemné stavby
571 571 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
572 572 Autobusová linka
573 573 Autobusové nástupište
574 574 Autobusová stanica
575 575 Autobusová zastávka
576 576 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
577 577 Mäsiareň
578 578 C Podľa vzdialenosti
579 579 C Podľa času
580 580 CNG (Stlačený zemný plyn)
581 581 Kabínková lanovka
582 582 Cache chýb formátov
583 583 Cache chýb v Lambert Zóne
584 584 Katastrálne(Fr) sekcie a podsekcie
585 585 -----
586 586 -----
587 587 CadastreGrabber: Nedovolená url.
588 588 Kaviareň
589 589 Kalibračné súbory
590 590 Otvoriť editor relácií
591 591 Otvoriť editor relácií pre vybratú reláciu
592 592 Táborisko
593 593 Stanový tábor
594 594 Nedá sa kresliť mimo svet.
595 595 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
596 596 Prieplav
597 597 Zrušiť
598 598 Zrušiť a návrat do editora
599 599 Zrušiť overenie
600 600 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
601 601 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
602 602 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
603 603 Zušiť operáciu
604 604 Zrušiť ukladanie a najskôr začať riešenie zostávajúcich otázok
605 605 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
606 606 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
607 607 Prerušiť nahrávanie
608 608 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
609 609 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
610 610 Nemožno pridať objekt ''{0}'' ako člena relácie, pretože je odstránená, alebo neviditeľné vo vrstve ''{1}''
611 611 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
612 612 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
613 613 Nemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
614 614 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
615 615 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''
616 616 Nemožno nájsť objekt s id ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
617 617 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
618 618 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
619 619 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
620 620 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
621 621 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
622 622 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
623 623 Nemožno otvoriť nové sedenie klienta.\nServer je v údržbe alebo dočasne preťažený.
624 624 Nemožno umiestniť budovy mimo Zeme.
625 625 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
626 626 Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymný
627 627 Nemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.
628 628 Nemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''
629 629 Nemožno otočiť!
630 630 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
631 631 Kanoistika
632 632 Plechovky
633 633 Kapacita
634 634 Kapacita (celková)
635 635 Nahrať GPS Stopu
636 636 Vozidlo
637 637 Obchod s autami
638 638 Kemping pre obytné prívesy
639 639 Hotovosť
640 640 Hrad
641 641 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
642 642 Vstup do jaskyne
643 643 Cintorín
644 644 Vycentrovať (Center Once)
645 645 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
646 646 Stredový pohľad
647 647 Sedačková lanovka
648 648 Chata
649 649 Zmeniť vlastnosti
650 650 Zmeniť smer?
651 651 Zmeniť umiestnenie
652 652 Zmeniť bod {0}
653 653 Zmeniť reláciu
654 654 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
655 655 Zmeniť reláciu {0}
656 656 Zmena rozlíšenia
657 657 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
658 658 Prejdite do Základného Editora a vyberte OSM cestu
659 659 Zmeniť hodnoty ?
660 660 Zmeniť cestu {0}
661 661 Zmenené body z {0}
662 662 Zmenový súbor
663 663 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
664 664 Zmenový súbor ID:
665 665 Panel riadenia zmenového súboru
666 666 Manažér zmenového súboru
667 667 Zmenový súbor zavretý
668 668 Poznámka zmenového súbor:
669 669 Očakávané ID zmenového súboru
670 670 Zmenový súbor id:
671 671 Info súboru zmien
672 672 Zmenový súbor je plný
673 673 Súbor zmien {0}
674 674 Súbory zmien
675 675 Zmena klávesových skratiek manuálne.
676 676 Kontrola pre FIXMES.
677 677 Kontrova na servery
678 678 Kontrola vlastností kľúčov.
679 679 Kontrola hodnôt vlastností.
680 680 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
681 681 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
682 682 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
683 683 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
684 684 Chyby v kontrolnom súčte:
685 685 Lekáreň
686 686 Odvodená relácia
687 687 Vybrať
688 688 Zvoľte farbu
689 689 Zvoľte farbu pre {0}
690 690 Zvoľte preddefinovanú licenciu
691 691 Vybrať hodnotu
692 692 Vybrať z...
693 693 Vyberte typ objektu OSM
694 694 Vybrať server pre vyhľadávanie:
695 695 Veľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''
696 696 Kostol
697 697 Kino
698 698 Mesto (city)
699 699 Hranica mesta/obce
700 700 Mestské hradby
701 701 Názov mesta
702 702 Mesto:
703 703 Občianske
704 704 Typ triedy
705 705 Vyčistiť
706 706 Vymazať trasu
707 707 Vymazať vybrané úlohy alebo odstrániť vybraných členov
708 708 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
709 709 Kliknúť <strong>{0}</strong> pre ignorovanie.</html>
710 710 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
711 711 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
712 712 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
713 713 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
714 714 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
715 715 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
716 716 Kliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom
717 717 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
718 718 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
719 719 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
720 720 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
721 721 Kliknutím zrušíte nahrávanie
722 722 Kliknutie pridá miesto určenia.
723 723 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
724 724 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
725 725 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
726 726 Kliknutím zavriete dialóg
727 727 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
728 728 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
729 729 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
730 730 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
731 731 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
732 732 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
733 733 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
734 734 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
735 735 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
736 736 Kliknite na tlačidlo vypnúť plugin ''{0}''
737 737 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
738 738 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
739 739 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
740 740 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
741 741 Kliknutie odstráni miesto určenia
742 742 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
743 743 Kliknite na tlačidlo pre načítanie žiadosti o prístup
744 744 Kliknite na tlačidlo pre načítanie autorizačného prístupu
745 745 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
746 746 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
747 747 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
748 748 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
749 749 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
750 750 Kliknite na krok v rámci povoľovacieho procesu OAuth a vytvorte nový autorizačný prístup
751 751 Kliknite na Autorizačný prístup
752 752 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
753 753 Časový limit klienta
754 754 Útes
755 755 Lezenie
756 756 Zavrieť
757 757 Zavrieť akúkoľvek cestu
758 758 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
759 759 Zatvoriť zmenové súbory
760 760 Zatvoriť dialóg a zrušiť
761 761 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
762 762 Zatvoriť otvorený súbor zmien
763 763 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
764 764 Zavrieť dialógové okno
765 765 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku pre zmenové súbory
766 766 Zatvorte dialóg a prijmite autorizačný prístup
767 767 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
768 768 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
769 769 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
770 770 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
771 771 Zavrieť vybraté zmenové súbory
772 772 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
773 773 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
774 774 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
775 775 Zatvoriť:
776 776 Uzavretá cesta
777 777 Zavreté po -
778 778 Zatvorený v
779 779 Uzavrený:
780 780 Bližší popis
781 781 Bližší popis
782 782 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
783 783 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
784 784 Zatváranie súboru zmien
785 785 zatváranie zmenového súboru {0}
786 786 Zatváranie súboru zmien...
787 787 Handry
788 788 Pobrežie
789 789 Línia pobrežia.
790 790 Mince
791 791 Vysoká škola
792 792 Farba
793 793 Farba (hex)
794 794 -----
795 795 Farebná schéma
796 796 Farebná schéma
797 797 Farby
798 798 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
799 799 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
800 800 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
801 801 Farba
802 802 Spojiť cesty
803 803 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
804 804 Spojiť {0} ciest
805 805 Kombinivaný chodník - a cesta pre cyklistov
806 806 Zásobník príkazov
807 807 Poznámka
808 808 Poznámka:
809 809 Komentár:
810 810 Obchodná (komerčná)
811 811 Spoločné, obecné
812 812 Obec
813 813 Hranice obce bbox: {0}
814 814 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
815 815 Spojenie so serverom zlyhalo
816 816 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
817 817 Porovnať
818 818 Počítač
819 819 Konfigurovať
820 820 Konfigurácia zariadenia
821 821 Konfigurovať umiestnenie pluginov
822 822 Nastavenie pokročilých nastavení
823 823 Nastavenie dostupných pluginov.
824 824 Konfigurácia trasových priorít.
825 825 Konfigurujem umiestnenie...
826 826 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
827 827 Nastaviť predvoľby pre plugin zákaz odbočenia
828 828 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
829 829 Nastaviť či používate proxy server
830 830 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM servery
831 831 Potvrdiť
832 832 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
833 833 Potvrdiť prázdnu funkciu
834 834 Konflikt
835 835 Rozhodnutie konfliktov
836 836 Konflikt nie je úplne vyriešený
837 837 Konflikty
838 838 Objavené konflikty
839 839 Konflikty vo vkladaných značkách
840 840 Konflikty pri spojovaní pôvodných
841 841 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
842 842 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
843 843 Konflikty: {0} nevyriešené
844 844 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
845 845 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
846 846 Pripojené
847 847 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
848 848 Pripájam sa
849 849 Pripájam sa...
850 850 Chyba pri pripojovaní.
851 851 Spojenie zlyhalo
852 852 Nastavenie pripojenia
853 853 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
854 854 Spojenie zlyhalo.
855 855 Spojenie do API neúspešné
856 856 Stavba
857 857 Stavebná oblasť
858 858 Užívateľský kľúč:
859 859 Skrytý užívateľ:
860 860 Pripája sa na OSM Server...
861 861 Kontaktujem server...
862 862 Kontaktujem WMS server...
863 863 Spájam cadastre WMS ...
864 864 Obsah
865 865 Kontinent
866 866 Pokračovanie
867 867 Pokračovanie rozhodnutia
868 868 Pokračovať v nahrávaní
869 869 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
870 870 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
871 871 Príspevok
872 872 Obchod s polotovarmi
873 873 Previesť do GPX vrstvy
874 874 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
875 875 Konvertovať do dátovej vrstvy
876 876 Zmeniť na multipolygón
877 877 Zmeniť na multipolygón.
878 878 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
879 879 Prevedené z: {0}
880 880 Súradnice
881 881 Importované súradnice:
882 882 Súradnice:
883 883 Kopírovať
884 884 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
885 885 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
886 886 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
887 887 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
888 888 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
889 889 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
890 890 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
891 891 Kópia {0}
892 892 Vybrať označené objekty pre vloženie.
893 893 Kopírovať vybrané "vias(cez)" do schránky
894 894 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
895 895 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
896 896 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
897 897 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
898 898 Kopírovať do schránky a zavrieť
899 899 Kopírovať do schránky
900 900 Kópia {1} z {0}
901 901 -----
902 902 Copyright
903 903 Zladiť
904 904 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
905 905 Zladiť GPX
906 906 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
907 907 Nemôžem získať obrázok
908 908 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
909 909 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
910 910 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
911 911 Nemôžem zmazať dočasný súbor!
912 912 Nemôžem exportovať "{0}"
913 913 Nemôžem nájsť typ elementu
914 914 Nepodarilo sa nájsť objekt na mape.
915 915 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
916 916 Nemôžem importovať ''{0}''.
917 917 Nemôžem importovať súbory.
918 918 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
919 919 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
920 920 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
921 921 Nemôžem čítať "{0}"
922 922 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
923 923 Nemôžem čítať mčas.
924 924 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
925 925 -----
926 926 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
927 927 -----
928 928 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
929 929 Nebolo možné premenovať súbor!
930 930 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.
931 931 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
932 932 Nemôžem zapisovať mtime.
933 933 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
934 934 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
935 935 Krajina (štát)
936 936 Kód krajiny
937 937 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
938 938 Krajina:
939 939 kraj (okres)
940 940 Kurz (Smer)
941 941 Súd
942 942 Krytá nádrž
943 943 Žeriav
944 944 Vytvoriť kružnicu
945 945 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
946 946 -----
947 947 Vytváranie zastávok z GPX ...
948 948 Vytvorenie zastávok z GPX súboru
949 949 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
950 950 Spôsobiť konflikt a zavrieť editor zákazu odbočenia
951 951 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
952 952 Vytvoriť cestnú sieť
953 953 Vytvára cestnú sieť
954 954 Vytvoriť novú mapovú vrstvu.
955 955 Vytvoriť novú reláciu
956 956 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
957 957 Vytvoriť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
958 958 Vytvoriť plochy
959 959 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
960 960 Vytvoriť záložku
961 961 Vytvorte rozhranie(hranice)
962 962 Vytvoriť budovu
963 963 Vytvoriť budovy
964 964 Vytvoriť duplikát cesty
965 965 Vytvoriť cestnú sieť
966 966 Vytvoriť problém
967 967 Vytvorenie markerov pri čítaní GPX.
968 968 Vytvoriť multipolygón
969 969 Vytvoriť multipolygón.
970 970 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
971 971 Vytvoriť nový bod.
972 972 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
973 973 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
974 974 Vytvoriť alebo upraviť zákaz odbočenia.
975 975 Vytvorenie/Úprava zákazu odbočenia...
976 976 Vytvoriť:
977 977 Vytvorený
978 978 Vytvorený v
979 979 Vytvorené v:
980 980 Vytvorené pred -
981 981 Vytvoril:
982 982 Vytvorený:
983 983 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
984 984 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
985 985 Vytváranie súboru zmien...
986 986 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
987 987 Kreditné karty
988 988 Kriket
989 989 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
990 990 Kritérium
991 991 -----
992 992 Prechod pre cyklistov
993 993 Prechod pre jazdcov na koňoch
994 994 Peší prechod cez železnicu
995 995 Prechod cez cestu s obsluhou
996 996 Prekrývajúce sa budovy
997 997 Typy prechodov cez cestu
998 998 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
999 999 Zkrížené cesty
1000 1000 Prekižujúce sa cesty.
1001 1001 Kuchyňa
1002 1002 Súčasný výber
1003 1003 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
1004 1004 Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''
1005 1005 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná
1006 1006 Súčasná hodnota je východzia
1007 1007 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
1008 1008 Vlastný WMS Link
1009 1009 Prispôsobiť farbu
1010 1010 Prispôsobiť kresliacu trasu
1011 1011 Úprava položiek na panely nástrojov.
1012 1012 Výkop
1013 1013 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
1014 1014 Cyklická závislosť medzi reláciami:
1015 1015 Cyklistika
1016 1016 Cyklické závislosti
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 Priehrada, nádrž
1020 1020 Údajová vrstva {0}
1021 1021 Formát zaznamenávania dát
1022 1022 Zdroje dát a Typy:
1023 1023 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
1024 1024 Zdroje dát
1025 1025 Overovanie dát
1026 1026 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
1027 1027 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
1028 1028 Test konzistencie dátovej sady
1029 1029 Dátum:
1030 1030 Dátum:
1031 1031 Debetné karty
1032 1032 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
1033 1033 Stupne
1034 1034 Rozhodnutie
1035 1035 Oddialiť
1036 1036 Úbytok
1037 1037 Vyhradená cesta pre kone
1038 1038 Vyhradená cesta pre cyklistov
1039 1039 Vyhradený chodník pre peších
1040 1040 Predvolené
1041 1041 Štandardný (Automatická predvoľba)
1042 1042 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
1043 1043 Východzia hodnota je''{0}''.
1044 1044 Definovať vloženie(interpolation) adresy
1045 1045 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
1046 1046 Stupne minúty sekundy
1047 1047 Odstrániť
1048 1048 Vymazať ''z''
1049 1049 Vymazať ''na''
1050 1050 -----
1051 1051 Zmazať súbor z disku
1052 1052 Režim mazania
1053 1053 Zmazať vlastnosti
1054 1054 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1055 1055 Odstrániť potvrdenie
1056 1056 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1057 1057 Zmazať filter.
1058 1058 Zmazať z relácie (zo vzťahu
1059 1059 Vybazať zo zákazu odbočenia
1060 1060 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1061 1061 Vymazať nekompletné členy?
1062 1062 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1063 1063 Vymazať bod {0}
1064 1064 Zmazať body alebo cesty
1065 1065 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?
1066 1066 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dát
1067 1067 Zmazať objekty
1068 1068 Vymazať reláciu {0}
1069 1069 Zmazať zvolené objekty.
1070 1070 Vymazať práve vydanú reláciu
1071 1071 Vymazať člena z o zákazu odbočenia
1072 1072 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1073 1073 Zmazať vybrané vrstvy.
1074 1074 Zmazať vybraté relácie
1075 1075 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
1076 1076 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1077 1077 Vymazať vybraný zákaz odbočenia
1078 1078 Zmazať výber v tabuľke značiek
1079 1079 Vymazať tento zákaz odbočenia
1080 1080 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1081 1081 Vymazať cestu {0}
1082 1082 Odstránený
1083 1083 Vymazať ''{0}''
1084 1084 Vymazaný stav:
1085 1085 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1086 1086 Zmazať členy v zákaze odbočenia
1087 1087 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1088 1088 Vymazať alebo presunúť objekty
1089 1089 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1090 1090 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1091 1091 Vyznanie (cirkevné)
1092 1092 Zubný lekár
1093 1093 -----
1094 1094 Podrobne popíšte problém
1095 1095 Popis
1096 1096 Popis: {0}
1097 1097 Úroveň detailu
1098 1098 Podrobnosti
1099 1099 Zisťujem pluginy pre nahratie ...
1100 1100 Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...
1101 1101 Vývoj pluginu zákaz odbočenia bol sponzorovaný <a href="http://www.skobbler.de"> skobbler GmbH </ a>.
1102 1102 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1103 1103 Nafta
1104 1104 -----
1105 1105 Nafta pre ťažké nákladné automobily
1106 1106 Obtiažnosť
1107 1107 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1108 1108 Smer
1109 1109 Smerový index'{0}' nenájdený
1110 1110 Smer hľadania zeme
1111 1111 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
1112 1112 Vypnúť
1113 1113 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
1114 1114 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
1115 1115 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
1116 1116 Vypnúť doplnok
1117 1117 Zrušiť a Vymazať
1118 1118 Zrušiť a Ukončiť
1119 1119 výdaj na recepty
1120 1120 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1121 1121 Nastavenie zobrazenia
1122 1122 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
1123 1123 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1124 1124 Zobraziť a editovať zoznam "via(cez)"-objektov v Základnom Editore
1125 1125 Zobrazenie a správa zákazu odbočenia v aktuálnom dátovom súbore
1126 1126 Zobrazovať súradnice ako
1127 1127 Zobraziť kríže:
1128 1128 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
1129 1129 Zobraziť obrázky s geotagmi
1130 1130 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1131 1131 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1132 1132 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
1133 1133 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1134 1134 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1135 1135 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1136 1136 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1137 1137 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1138 1138 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1139 1139 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1140 1140 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1141 1141 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1142 1142 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
1143 1143 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
1144 1144 Rozložiť body rovnomerne
1145 1145 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1146 1146 Nepoužívaná železnica
1147 1147 Priekopa
1148 1148 Neurobiť zmeny
1149 1149 Nepýtať sa znovu a zapamätať si moje rozhodnutie (Choďte na Nastavenia-> Pluginy zmeniť neskôr )
1150 1150 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1151 1151 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1152 1152 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1153 1153 Znovu nezobrazovať (možnosť pripomenutia)
1154 1154 Neurobiť nič
1155 1155 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1156 1156 Chcete toto povoliť?
1157 1157 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1158 1158 Chcete ich aj tak vymazať?
1159 1159 Aj tak chcete uložiť?
1160 1160 Obchod Urob si sám
1161 1161 Dok, prístavná hrádza
1162 1162 Lekári
1163 1163 Preteky chrtov
1164 1164 -----
1165 1165 Dvojitý konflikt
1166 1166 Dole
1167 1167 Stiahnuť
1168 1168 Nahrať Všetky Deti
1169 1169 Sťahovanie dát
1170 1170 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1171 1171 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1172 1172 Priečinok sťahovania
1173 1173 Stiahnuť členov
1174 1174 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1175 1175 Stiahnuť objekt
1176 1176 Sťahujem objekt...
1177 1177 Stiahnuť Plugin
1178 1178 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1179 1179 Nahrať vybraté deti
1180 1180 Sťahovacia URL
1181 1181 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
1182 1182 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1183 1183 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1184 1184 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1185 1185 Stiahnuť a zobraziť históriu vybratých pôvodných
1186 1186 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1187 1187 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1188 1188 Načítať na novú vrstvu
1189 1189 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1190 1190 Stiahnuť súbory zmien
1191 1191 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1192 1192 Stiahnuť obsah
1193 1193 Sťahujem dáta
1194 1194 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1195 1195 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1196 1196 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1197 1197 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1198 1198 Stiahnuť z OSM...
1199 1199 Stiahnuť neúplných členov
1200 1200 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1201 1201 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1202 1202 Stiahnuť obsah
1203 1203 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1204 1204 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1205 1205 Stiahnuť členov
1206 1206 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1207 1207 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1208 1208 Stiahnuť okolo:
1209 1209 Stiahnuť teraz
1210 1210 Stiahnuť objekt
1211 1211 Sťahujem objekt...
1212 1212 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1213 1213 Stiahujem zoznam pluginov ...
1214 1214 Stiahnuť pluginy
1215 1215 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
1216 1216 Stiahnuť odkazy
1217 1217 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1218 1218 Stiahnuť členov relácie
1219 1219 Sťahovanie relácií
1220 1220 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1221 1221 Nahrať vybraté relácie
1222 1222 -----
1223 1223 Stiahnuť ohraničujúcí box
1224 1224 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1225 1225 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1226 1226 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1227 1227 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1228 1228 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1229 1229 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1230 1230 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1231 1231 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1232 1232 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1233 1233 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1234 1234 Stiahnuté GPX dáta
1235 1235 Stahovač:
1236 1236 Sťahujem GPS dáta
1237 1237 Sťahujem OSM údaje...
1238 1238 Sťahujem Pluginy {0}...
1239 1239 Sťahujem "Správu dňa"
1240 1240 Sťahovanie zmenoveho súboru
1241 1241 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1242 1242 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1243 1243 Sťahujem zmenové súbory...
1244 1244 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1245 1245 Sťahujem dáta
1246 1246 Sťahovanie z OSM Servera...
1247 1247 História sťahovania...
1248 1248 Sťahujem dlaždice obrázka...
1249 1249 Sťahujem otvorené súbory zmien
1250 1250 Sťahovanie zoznamu pluginov z ''{0}''
1251 1251 Sťahujem body {0} až {1}...
1252 1252 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1253 1253 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1254 1254 Nahrávam reláciu {0}
1255 1255 Sťahujem {0}
1256 1256 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1257 1257 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1258 1258 Ťahať play head
1259 1259 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1260 1260 Pretiahnite obrázok
1261 1261 Ťahajte pre otočenie obrázka
1262 1262 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X
1263 1263 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X a Y
1264 1264 Ťahať na mierku obrázku v osi Y
1265 1265 Odvodňovací kanál, odtok
1266 1266 Kresliť
1267 1267 Kresliť šípky v smere jazdy
1268 1268 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1269 1269 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1270 1270 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1271 1271 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1272 1272 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1273 1273 Kresliť budovy
1274 1274 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1275 1275 Kresliť smer cestného segmentu
1276 1276 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1277 1277 Kresliť väčšie GPS body
1278 1278 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1279 1279 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1280 1280 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1281 1281 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1282 1282 Kresliť body
1283 1283 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1284 1284 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1285 1285 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1286 1286 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1287 1287 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1288 1288 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1289 1289 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1290 1290 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1291 1291 Pitná voda
1292 1292 Riadiť pretekárske auto z bodu A do bodu B cez letecký snímok, nechať za sebou kaktusy.
1293 1293 Zahodiť existujúcu cestu
1294 1294 Chemická čistiareň
1295 1295 Duplikovať do {0} bodov
1296 1296 Duplikovať
1297 1297 Duplikovať vrstvu
1298 1298 Duplikát cesty
1299 1299 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1300 1300 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1301 1301 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1302 1302 Duplikát vybratých ciest
1303 1303 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1304 1304 Duplikovať túto vrstvu
1305 1305 Duplicitné body
1306 1306 Duplicitné body v ceste
1307 1307 Duplikované body v ceste.
1308 1308 Zdvojené (duplikované) cesty
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 -----
1312 1312 Východ
1313 1313 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1314 1314 Upraviť
1315 1315 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1316 1316 Upraviť informácie o adrese
1317 1317 Upraviť interpoláciu adries
1318 1318 Upraviť administratívne hranice
1319 1319 Upraviť pozemné letisko
1320 1320 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1321 1321 Upraviť ťažobný priestor
1322 1322 Upraviť horskú chatu
1323 1323 Upraviť archeologické nálezisko
1324 1324 Upraviť lukostreľbu
1325 1325 Upraviť kultúrne stredisko
1326 1326 Upraviť umelecké dielo
1327 1327 Upraviť atletiku
1328 1328 Upraviť atrakciu
1329 1329 Upraviť Australian Football
1330 1330 Upraviť bankomat
1331 1331 Upraviť hniezdo záchrany
1332 1332 Upraviť chlieb a pečivo
1333 1333 Upraviť banku
1334 1334 Upraviť bar (výčap)
1335 1335 Upraviť bejzbal
1336 1336 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1337 1337 Upraviť basketbal
1338 1338 Upraviť bojisko
1339 1339 Upraviť záliv
1340 1340 Upraviť pláž
1341 1341 Upraviť signál (rádiomaják)
1342 1342 Upraviť Obchod s nápojmi.
1343 1343 Upraviť parkovisko bicyklov
1344 1344 Upraviť požičovňu bicyklov
1345 1345 Upraviť bicyklový obchod
1346 1346 Upraviť záhradnú reštauráciu
1347 1347 Upraviť lodenicu
1348 1348 Upraviť stĺpik
1349 1349 Upraviť kníhkupectvo
1350 1350 Upraviť hraničnú kontrolu
1351 1351 Upraviť bowling na tráve
1352 1352 -----
1353 1353 Upraviť hraničné kamene
1354 1354 Upraviť bowling
1355 1355 Editácia mosta
1356 1356 Upraviť cestu pre kone
1357 1357 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1358 1358 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1359 1359 Upraviť autobusovú linku
1360 1360 Upraviť autobusové nástupište
1361 1361 Upraviť autobusovú stanicu
1362 1362 Upraviť autobusovú zastávku
1363 1363 Upraviť mäsiarstvo
1364 1364 Upraviť kabínkovú lanovku
1365 1365 Upraviť kaviareň
1366 1366 Upraviť stanový tábor
1367 1367 Upraviť prieplav
1368 1368 Upraviť kanoistiku
1369 1369 Upraviť autopožičovňu
1370 1370 Upraviť autoservis
1371 1371 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1372 1372 Upraviť obchod s autami
1373 1373 Upraviť umývačku aut
1374 1374 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1375 1375 Upraviť hrad
1376 1376 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1377 1377 Upraviť vstup do jaskyne
1378 1378 Upraviť cintorín
1379 1379 Upraviť sedačkovú lanovku
1380 1380 Upraviť chatu
1381 1381 Upraviť lekáreň
1382 1382 Upraviť kino
1383 1383 Upraviť mesto
1384 1384 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1385 1385 Upraviť občiansku hranicu
1386 1386 Upraviť útes
1387 1387 Upraviť lezenie
1388 1388 Upraviť pobrežie
1389 1389 Upraviť vysokú školu
1390 1390 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1391 1391 Upraviť spoločné, obecné
1392 1392 Upraviť počítačový obchod
1393 1393 Upraviť stavebnú oblasť
1394 1394 Upraviť kontinent
1395 1395 Upraviť obchod s polotovarmi
1396 1396 Upraviť krajinu (štát)
1397 1397 Upraviť kraj (okres)
1398 1398 Upraviť súd
1399 1399 Upraviť krytú nádrž
1400 1400 Upraviť žeriav
1401 1401 Upraviť kriket
1402 1402 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1403 1403 Upraviť kroquet
1404 1404 Upraviť križovanie
1405 1405 Upraviť cyklistickú cestu
1406 1406 Upraviť cyklistiku
1407 1407 Upraviť priehradu, nádrž
1408 1408 Upraviť zubného lekára
1409 1409 Upraviť nepoužívanú železnicu
1410 1410 Upraviť priekopu
1411 1411 Upraviť obchod Urob si sám
1412 1412 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1413 1413 Upraviť lekárov
1414 1414 Upraviť preteky chrtov
1415 1415 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1416 1416 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1417 1417 Upraviť pitnú vodu
1418 1418 Upraviť chemickú čistiareň
1419 1419 Upraviť obchod s elektronikou
1420 1420 Upraviť veľvyslanectvo
1421 1421 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1422 1422 Upraviť vstup
1423 1423 Upraviť jazdectvo
1424 1424 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1425 1425 Upraviť farmu
1426 1426 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1427 1427 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1428 1428 Upraviť prievoz, trajekt
1429 1429 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1430 1430 Upraviť hydrant
1431 1431 Upraviť hasičskú stanicu
1432 1432 Upraviť rybolov
1433 1433 Upraviť únikové schody
1434 1434 Upraviť kvetinárstvo
1435 1435 Upraviť americký futbal
1436 1436 Upraviť chodník
1437 1437 Upraviť brod
1438 1438 Upraviť les
1439 1439 Upraviť fontánu
1440 1440 Upraviť čerpaciu stanicu
1441 1441 Upraviť obchod s nábytkom
1442 1442 Upraviť záhradu
1443 1443 Upraviť záhradné centrum
1444 1444 Upraviť plynojem (gasometer)
1445 1445 Upraviť bránu
1446 1446 Upraviť ľadovec
1447 1447 Upraviť golf
1448 1448 Upraviť golfové ihrisko
1449 1449 Upraviť Gondolu
1450 1450 Upraviť trávnatú plochu
1451 1451 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1452 1452 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1453 1453 Upraviť penzión
1454 1454 Upraviť turistiku
1455 1455 Upraviť kaderníctvo
1456 1456 Upraviť zastávku
1457 1457 Upraviť malú dedinu
1458 1458 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1459 1459 Upraviť železiarstvo
1460 1460 Upraviť vresovisko
1461 1461 Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky
1462 1462 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1463 1463 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1464 1464 Upraviť hokej
1465 1465 Upraviť konské dostihy
1466 1466 Upraviť nemocnicu
1467 1467 Upraviť ubytovňu
1468 1468 Upraviť hotel
1469 1469 Upraviť poľovnícky posed
1470 1470 Upraviť priemyselnú oblasť
1471 1471 Upraviť Ostrov
1472 1472 Upraviť ostrovček
1473 1473 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1474 1474 Upraviť kruhový objazd
1475 1475 Upraviť škôlku
1476 1476 Upraviť stánok
1477 1477 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1478 1478 Upraviť Zem (Pevnina)
1479 1479 Upraviť skládku odpadov
1480 1480 Upraviť práčovňu
1481 1481 Upraviť knižnicu
1482 1482 Upraviť závoru (Lift Gate)
1483 1483 Upraviť električku
1484 1484 Upraviť maják
1485 1485 Upraviť Obytnú zónu
1486 1486 Upraviť oblasť (lokalitu)
1487 1487 Upraviť Prístav (Marina)
1488 1488 Upraviť lúku
1489 1489 Upraviť pomník
1490 1490 Upraviť vojenskú oblasť
1491 1491 Upraviť minigolf
1492 1492 Upraviť zmenáreň
1493 1493 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1494 1494 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1495 1495 Upraviť motel
1496 1496 Upraviť motošport
1497 1497 Upraviť diaľnicu
1498 1498 Upraviť diaľničnú križovatku
1499 1499 Upraviť dialničnú prípojku
1500 1500 Upraviť horský priesmyk
1501 1501 Upraviť blato
1502 1502 Upraviť Multi
1503 1503 Upraviť multipolygón
1504 1504 Upraviť múzeum
1505 1505 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1506 1506 Upraviť štátne hranice
1507 1507 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1508 1508 Upraviť prírodnú rezerváciu
1509 1509 Upraviť nočný klub
1510 1510 Upraviť očnú optiku
1511 1511 Upraviť biopotraviny
1512 1512 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1513 1513 Upraviť Palaeontological Areál
1514 1514 Upraviť park
1515 1515 Upraviť parkovisko
1516 1516 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1517 1517 Upraviť odovzdávacie miesto
1518 1518 Upraviť cestu (chodník)
1519 1519 Upraviť vrchol kopca
1520 1520 Upraviť pešiu zónu
1521 1521 Upraviť polotu
1522 1522 Upraviť lekáreň
1523 1523 Upraviť výletné miesto
1524 1524 Upraviť mólo
1525 1525 Upraviť potrubie
1526 1526 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1527 1527 Upraviť kostol
1528 1528 Upraviť ihrisko
1529 1529 Upraviť políciu
1530 1530 Upraviť politickú hranicu
1531 1531 Upraviť poštu
1532 1532 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1533 1533 Upraviť elektrické vedenie
1534 1534 Upraviť trafostanicu
1535 1535 Upraviť malý transformátor
1536 1536 Upraviť elektrický stožiar
1537 1537 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1538 1538 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1539 1539 Upraviť cestu I. triedy
1540 1540 Upraviť súd
1541 1541 Upraviť krčmu
1542 1542 Upraviť verejnú budovu
1543 1543 Upraviť lom
1544 1544 Upraviť dostihovú dráhu
1545 1545 Upraviť racquetbal
1546 1546 Upraviť železničnú koľaj
1547 1547 Upraviť železničný pozemok
1548 1548 Upraviť železničné nástupište
1549 1549 Upraviť rekreačnú oblasť
1550 1550 Upraviť recykláciu (zber)
1551 1551 Upraviť oblasť (región)
1552 1552 Upraviť nádrž
1553 1553 Upraviť osídlenú oblasť
1554 1554 Upraviť ulicu
1555 1555 Upraviť reštauráciu
1556 1556 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1557 1557 Upraviť rieku
1558 1558 Upraviť riečny breh
1559 1559 Upraviť cestné obmedzenie
1560 1560 Upraviť cestu neznámeho typu
1561 1561 Upraviť Cestu (Route)
1562 1562 Upraviť trasy liniek pre verejnú dopravu
1563 1563 Upraviť ragby
1564 1564 Upraviť zrúcaninu
1565 1565 Upraviť pristávaciu dráhu
1566 1566 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1567 1567 Upraviť školu
1568 1568 Upraviť sutinu
1569 1569 Upraviť krovie
1570 1570 Upraviť cestu II. triedy
1571 1571 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1572 1572 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1573 1573 Upraviť prístrešok
1574 1574 Upravit obchod s obuvou
1575 1575 Upraviť streľbu
1576 1576 Upraviť skratky
1577 1577 Upraviť Skateboard
1578 1578 Upraviť korčuľovanie
1579 1579 Upraviť lyžovanie
1580 1580 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1581 1581 Upraviť futbal
1582 1582 Upraviť Hroty
1583 1583 Upraviť športové centrum
1584 1584 Upraviť športový obchod
1585 1585 Upraviť prameň
1586 1586 Upraviť štadión
1587 1587 Upraviť štát
1588 1588 Upraviť papierníctvo
1589 1589 Upraviť turniket
1590 1590 Upraviť potok
1591 1591 Upraviť štvrť
1592 1592 Upraviť metro
1593 1593 Upraviť vchod do metra
1594 1594 Upraviť supermarket
1595 1595 Upraviť pozorovaciu kameru
1596 1596 Upraviť meračský bod
1597 1597 Upraviť plávanie
1598 1598 Upraviť stolný tenis
1599 1599 Upraviť stanicu taxíkov
1600 1600 Upraviť rolovacie dráhy
1601 1601 Upraviť telefón
1602 1602 Upraviť tenis
1603 1603 Upraviť terminál
1604 1604 Upraviť terminál
1605 1605 Upraviť cestu III. triedy
1606 1606 Upraviť divadlo
1607 1607 -----
1608 1608 Upraviť mýtnu búdku
1609 1609 Upraviť vežu
1610 1610 Upraviť mesto
1611 1611 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1612 1612 Upraviť obchod s hračkami
1613 1613 Upraviť Stopu (Track)
1614 1614 -----
1615 1615 Upraviť električku
1616 1616 Upraviť zastávku električky
1617 1617 Upraviť cestovnú kanceláciu
1618 1618 Upraviť strom
1619 1619 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1620 1620 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1621 1621 Upraviť Tunel
1622 1622 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1623 1623 Upraviť Turniket
1624 1624 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1625 1625 Upraviť Univerzitu
1626 1626 Upraviť predajný automat
1627 1627 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1628 1628 Upraviť obchod s DVD
1629 1629 Upraviť výhliadku
1630 1630 Upraviť dedinu
1631 1631 Upraviť obecnú zeleň
1632 1632 Upraviť vinicu
1633 1633 Upraviť sopku
1634 1634 Upraviť odpadkový kôš
1635 1635 Upraviť čističku odpadových vôd
1636 1636 Upraviť vodu
1637 1637 Upraviť vodný zábavný park
1638 1638 Upraviť vodojem
1639 1639 Upraviť vodopád
1640 1640 Upraviť kríž pri ceste
1641 1641 Upraviť božiu muku
1642 1642 Upraviť priehradzku
1643 1643 Upraviť mokraď
1644 1644 Upraviť veterný mlyn
1645 1645 Upraviť Drevo
1646 1646 Upraviť závody (továrne)
1647 1647 Upraviť zoo
1648 1648 Upraviť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
1649 1649 Upraviť základné atribúty zákazu odbočenia
1650 1650 Upraviť filter.
1651 1651 Upraviť zem.šírku a zem.dĺžku na bode.
1652 1652 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1653 1653 Upraviť reláciu
1654 1654 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1655 1655 Upraviť relácie
1656 1656 Upraviť značky
1657 1657 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1658 1658 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1659 1659 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1660 1660 Upraviť raw značky a členov tohto zákazu odbočenia
1661 1661 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1662 1662 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1663 1663 Upraviť vybraté cesty ikon
1664 1664 Upraviť zvolený zdroj.
1665 1665 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1666 1666 Upraviť zákaz odbočenia ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
1667 1667 Úpravy: {0}
1668 1668 UpraviťGpx
1669 1669 Elektrifikovaný
1670 1670 Platobné karty a Kreditné karty
1671 1671 Elektronika
1672 1672 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1673 1673 Nadmorská výška
1674 1674 Násyp
1675 1675 Veľvyslanectvo
1676 1676 Pohotovosť (Záchranná služba)
1677 1677 Núdzový telefón
1678 1678 Prázdny dokument
1679 1679 -----
1680 1680 Prázdne cesty
1681 1681 Povoliť automatické cachovanie.
1682 1682 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1683 1683 Povoliť built-in icon východzí
1684 1684 Zapnúť filter
1685 1685 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1686 1686 Ukončenie #:
1687 1687 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1688 1688 Zadať URL
1689 1689 Vložte URL pre sťahovanie:
1690 1690 Vložiť id zmenového súboru
1691 1691 Zadajte meno v menu a WMS URL
1692 1692 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1693 1693 Vložte názov miesta pre hľadanie
1694 1694 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1695 1695 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1696 1696 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1697 1697 Vložiť hľadaný výraz
1698 1698 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1699 1699 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
1700 1700 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1701 1701 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1702 1702 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1703 1703 Vložiť poverenia pre HTTP proxy server
1704 1704 Vložiť credentials pre OSM API
1705 1705 -----
1706 1706 Zadajte čísla domov alebo počet častí
1707 1707 -----
1708 1708 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1709 1709 Zadajte ID objektu, ktorý by mali byť obnovený
1710 1710 Vložte OAuth autorizačný prístup
1711 1711 Zadajte súradnice nového bodu.
1712 1712 Vložte hľadaný výraz
1713 1713 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1714 1714 Vstup hmotnostnej hodnoty
1715 1715 Zadajte váš komentár
1716 1716 Vstup
1717 1717 Jazdectvo
1718 1718 Chyba
1719 1719 -----
1720 1720 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1721 1721 Chyba pri mazaní dát.
1722 1722 Chyba zobrazovania URL
1723 1723 Chyba počas sťahovania
1724 1724 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1725 1725 Chyba pri nahrávaní súboru
1726 1726 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1727 1727 Nastala chyba pri rozkladaní gpx súboru {0}. Iba časť súboru bude k dispozícii
1728 1728 Chyba v súbore {0}
1729 1729 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1730 1730 Chyba parsovania{0}: {1}
1731 1731 Chyba prehrávánia zvuku
1732 1732 -----
1733 1733 Chyba pri exporte {0}: {1}
1734 1734 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1735 1735 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1736 1736 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1737 1737 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1738 1738 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1739 1739 Chyba pri rozkladaní {0}
1740 1740 Chyba počas nahrávania
1741 1741 Chyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}
1742 1742 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1743 1743 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1744 1744 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1745 1745 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1746 1746 Chyby
1747 1747 Chyby počas sťahovania
1748 1748 Chyby /Varovania
1749 1749 -----
1750 1750 Odhad
1751 1751 Vyrovnať (even)
1752 1752 Párne/Nepárne
1753 1753 Príklady
1754 1754 Nastala výnimka/chyba
1755 1755 Koniec
1756 1756 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1757 1757 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1758 1758 Ukončť program.
1759 1759 Očakávané párne čísla pre adresy
1760 1760 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1761 1761 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1762 1762 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1763 1763 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1764 1764 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1765 1765 Export GPX súboru
1766 1766 Exportovať a Uložiť
1767 1767 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1768 1768 Možnosti exportu
1769 1769 Exportovať dáta do GPX súboru.
1770 1770 Exportovať do GPX...
1771 1771 Vyberte SVG ViewBox...
1772 1772 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1773 1773 Získať budovy kliknutím (iba vektorové obrázky)
1774 1774 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1775 1775 Získavam GPS polohu z EXIF
1776 1776 Vyťiahnuť (extrude)
1777 1777 Vyťiahnuť cestu
1778 1778 -----
1779 1779 Vyblednúť pozadie:
1780 1780 Nepodarilo sa overiť užívateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
1781 1781 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
1782 1782 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
1783 1783 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
1784 1784 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1785 1785 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1786 1786 Neúspešné otvorenie URL
1787 1787 Nepodarilo sa otvoriť URL. V súčasnej dobe neexistuje nastavenie platformy. Prosím nastavte najskôr platformu.
1788 1788 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1789 1789 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1790 1790 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1791 1791 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
1792 1792 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1793 1793 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1794 1794 Nemožno rozložiť dokument zoznamu pluginov z umiestnenia ''{0}''. Vynechávam. Výnimka bola: {1}
1795 1795 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1796 1796 Nepodarilo sa získať OSM objekt s id {0} z dátového súboru {1}. Nemožno pridať ako "vias(cez)".
1797 1797 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1798 1798 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1799 1799 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1800 1800 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
1801 1801 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takéto pôvodné
1802 1802 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
1803 1803 Poľnohospodárska pôda
1804 1804 Farma
1805 1805 Rýchle občerstvenie
1806 1806 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1807 1807 Rýchle pretáčanie
1808 1808 Najrýchlejšia
1809 1809 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1810 1810 Poplatok
1811 1811 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1812 1812 Plot
1813 1813 Prievoz, trajekt
1814 1814 Prístavisko prievozu, trajektu
1815 1815 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1816 1816 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1817 1817 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1818 1818 Sťahovanie chýbajúcich pôvodných
1819 1819 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1820 1820 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1821 1821 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1822 1822 Súbor
1823 1823 Súbor "{0}" neexistuje
1824 1824 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1825 1825 Chyba formátu súboru
1826 1826 -----
1827 1827 Súbor "{0}" neexistuje
1828 1828 Zálohovať súbor
1829 1829 Súbor nemohol byť zmazaný!
1830 1830 Súbor už existuje. Prepísať?
1831 1831 -----
1832 1832 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1833 1833 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1834 1834 Súbor: {0}
1835 1835 -----
1836 1836 Meno súboru
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
1841 1841 -----
1842 1842 Filter Skrytých:{0} Nepovolených:{1}
1843 1843 Režim filter
1844 1844 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1845 1845 -----
1846 1846 Koniec kreslenia.
1847 1847 Hydrant
1848 1848 Hasičská stanica
1849 1849 Spúšťací súbor Firefoxu
1850 1850 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1851 1851 Ohnisko
1852 1852 Rybolov
1853 1853 Opraviť
1854 1854 Opraviť v editore
1855 1855 Oprava vlastností
1856 1856 Oprava relácie
1857 1857 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1858 1858 Opraviť označené chyby.
1859 1859 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1860 1860 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1861 1861 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1862 1862 Opravujem chyby...
1863 1863 Kvetinárstvo
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 Bol najdený nasledujúci problém:
1867 1867 Jedlo + Pitie
1868 1868 Pešo
1869 1869 Americký futbal
1870 1870 Len pre označené objekty
1871 1871 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1872 1872 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1873 1873 Brod
1874 1874 Les
1875 1875 Chybný formát:
1876 1876 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1877 1877 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1878 1878 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1879 1879 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1880 1880 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1881 1881 -----
1882 1882 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1883 1883 Fontána
1884 1884 Blokovať
1885 1885 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1886 1886 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1887 1887 Kmitočet (Hz)
1888 1888 Z ...
1889 1889 Z relácie
1890 1890 Z URL
1891 1891 Zo:
1892 1892 Čerpacia stanica
1893 1893 Čerpacia stanica
1894 1894 Typy palív
1895 1895 Úplná Adresa:
1896 1896 Pohľad celá obrazovka
1897 1897 Úplne automatický
1898 1898 Nábytok
1899 1899 GPS body
1900 1900 popis gps trasy
1901 1901 GPX súbory
1902 1902 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1903 1903 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1904 1904 GPX stopa(trasa):
1905 1905 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1906 1906 -----
1907 1907 Záhrada
1908 1908 Záhradné centrum
1909 1909 Plynojem (Gasometer)
1910 1910 Brána
1911 1911 rozmer (mm)
1912 1912 Geografia(Zemepis)
1913 1913 Geoobrázok: {0}
1914 1914 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1915 1915 Obrázky s GPS súradnicami
1916 1916 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1917 1917 Získať autorizovaný prístup pre ''{0}''
1918 1918 Získať podrobné informácie o vnútornom stave objektov.
1919 1919 Ľadovec
1920 1920 Sklo
1921 1921 -----
1922 1922 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
1923 1923 Vráťte sa na krok 1/3
1924 1924 Prejsť na Základný Editor a ručne zvoliť typ zákazu odbočenia
1925 1925 Prejsť do Základného Editora a ručne zvoliť členov s funkciou ''z'' a ''na''
1926 1926 Prejsť na Základný Editor a opraviť ručne zoznam "via(cez)"-objektov
1927 1927 Prejdite na Základný Editor a vyberte štandardný typ vozidla na základe výnimky
1928 1928 Prejdite na Pokročilý editor a odstráňte členov
1929 1929 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1930 1930 Prejsť na nasledujúcu stránku
1931 1931 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1932 1932 -----
1933 1933 Golfové ihrisko
1934 1934 -----
1935 1935 Malé nákladná autá a dodávky
1936 1936 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1937 1937 Iba vrstva zachytávaných budov
1938 1938 Zachytiť(grab) budovy
1939 1939 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1940 1940 Zachytiť obrázok celej obrazovky
1941 1941 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1942 1942 Pridelené práva
1943 1943 Tráva
1944 1944 Cintorín (malý, blizko kostola)
1945 1945 -----
1946 1946 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1947 1947 Mriežka
1948 1948 Vrstva mriežky:
1949 1949 Rozloženie mriežky
1950 1950 Umiestnenie mriežky
1951 1951 Otáčanie mriežky
1952 1952 -----
1953 1953 Skupina
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 Penzión
1960 1960 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1961 1961 Gymnastika
1962 1962 Kaderníctvo
1963 1963 Malá dedina / osada / samota
1964 1964 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1965 1965 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1966 1966 Hangár
1967 1967 Železiarstvo
1968 1968 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1969 1969 Zdravie
1970 1970 Vresovisko
1971 1971 Nákladné vozidlá
1972 1972 Nákladné vozidlá
1973 1973 Živý plot (Hedge)
1974 1974 Výška
1975 1975 Výška (metre)
1976 1976 Pristávacia plocha pre vrtuľníky
1977 1977 Nápoveda
1978 1978 Pomoc: {0}
1979 1979 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1980 1980 Skryť
1981 1981 Schovať prvky
1982 1982 -----
1983 1983 Vysoké rozlíšenie (1000x800)
1984 1984 Najvyššie číslo
1985 1985 Navyššie číslo
1986 1986 Zvýrazniť
1987 1987 Typ komunikácie
1988 1988 Pozemné komunikácie
1989 1989 Turistika
1990 1990 Historické miesta
1991 1991 História
1992 1992 História pre bod {0}
1993 1993 História pre reláciu {0}
1994 1994 História pre cestu {0}
1995 1995 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1996 1996 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1997 1997 -----
1998 1998 Hokej
1999 1999 -----
2000 2000 Domovská stránka
2001 2001 Kôň
2002 2002 Konské dostihy
2003 2003 Nemocnica
2004 2004 Hostiteľ:
2005 2005 Ubytovňa
2006 2006 -----
2007 2007 Hlavné skratky
2008 2008 Meno domu
2009 2009 Číslo domu
2010 2010 Číslo domu
2011 2011 Čísla domov sa nezhodujú s nastavením nepárne/párne
2012 2012 -----
2013 2013 Poľovnícky posed
2014 2014 Som v časovej zóne:
2015 2015 Používam myš
2016 2016 Som pripravený!
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 ID > 0 očakávané. Got {0}
2021 2021 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
2022 2022 -----
2023 2023 IO Výnimka
2024 2024 IOVýnimka "{0}" nastala
2025 2025 -----
2026 2026 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
2027 2027 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
2028 2028 Ignorovať
2029 2029 Nabudúce ignorovať označené chyby.
2030 2030 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
2031 2031 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
2032 2032 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
2033 2033 Ignorujem prvky(elements)
2034 2034 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
2035 2035 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
2036 2036 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
2037 2037 Chybné dáta
2038 2038 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2039 2039 Neplatná požiadavka URL pre zmenový súbor
2040 2040 Nedovolená veľkosť
2041 2041 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
2042 2042 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0
2043 2043 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné
2044 2044 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
2045 2045 Neplatný výraz ''{0}''
2046 2046 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
2047 2047 Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1}
2048 2048 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
2049 2049 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
2050 2050 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1}
2051 2051 Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.
2052 2052 Neplatný objekt s id=0
2053 2053 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.
2054 2054 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
2055 2055 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
2056 2056 Neplatná poznámka nahrávania
2057 2057 Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.
2058 2058 Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.
2059 2059 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
2060 2060 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
2061 2061 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
2062 2062 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
2063 2063 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2064 2064 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
2065 2065 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
2066 2066 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
2067 2067 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
2068 2068 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
2069 2069 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
2070 2070 Obrázkové súbory
2071 2071 Obrázok je už načítaný
2072 2072 Orezávanie obrázkov
2073 2073 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
2074 2074 Súbory obrázkov
2075 2075 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2076 2076 Obrázkový filter interpolácie:
2077 2077 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
2078 2078 Obrázok nie je správne vytvorený.
2079 2079 Rozlíšenie obrázku:
2080 2080 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2081 2081 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2082 2082 Importovať
2083 2083 Importovať zvuk
2084 2084 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
2085 2085 Importovať obrázky
2086 2086 Import nie je možný
2087 2087 Importovať cestu z GPX vrstvy
2088 2088 Importované obrázky
2089 2089 Importujem dáta z DG100...
2090 2090 Importovať dáta zo zariadenia.
2091 2091 Importuje vydania z OpenStreetBugs
2092 2092 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené členy </strong> reprezentujúce vzťahy v OSM tieto zákazy odbočenia.
2093 2093 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené tagy </strong> ktoré reprezentujú v OSM tieto zákazy odbočenia.
2094 2094 Sklon
2095 2095 Prudký sklon
2096 2096 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2097 2097 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2098 2098 Nesprávny počet parametrov
2099 2099 Priblíženie
2100 2100 Prírastok
2101 2101 Prírastok:
2102 2102 -----
2103 2103 Priemysel
2104 2104 Informácie
2105 2105 Info o Elemente
2106 2106 Informácia
2107 2107 Informačná tabuľa
2108 2108 Informačná kancelária
2109 2109 Informačný terminál
2110 2110 Informácie o vrstve
2111 2111 Prebieha inicializácia
2112 2112 Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2113 2113 Inicializujem body na aktualizáciu ...
2114 2114 Inicializujem relácie na aktualizáciu ...
2115 2115 Inicializujem cesty na aktualizáciu ...
2116 2116 Vložiť 'via(cez)' objekty zo schránky
2117 2117 Vložiť nových členov relácie zo schránky
2118 2118 Prezrieť
2119 2119 Inštalujem aktualizované pluginy
2120 2120 Vnútorná chyba servera
2121 2121 Interpolácia (vloženie)
2122 2122 Priesečník medzi cestami multipolygónu
2123 2123 Chybná API URL
2124 2124 Chybne špecifikovan0 ID. Nemôžem stiahnuť objekt.
2125 2125 Chybná URL?
2126 2126 Chybný ohraničujúci rámec
2127 2127 Poškodený bz2 súbor.
2128 2128 Neplatný dátum
2129 2129 Neplatná hodnota dátum/čas
2130 2130 Neplatné vyrovnanie (offset)
2131 2131 Neplatné vlastnosti kľúča
2132 2132 Neplatný spellcheck line: {0}
2133 2133 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
2134 2134 Neplatné časové pásmo
2135 2135 Neplatné ID užívateľa
2136 2136 Neplatné užívateľské meno
2137 2137 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
2138 2138 Obrátený filter
2139 2139 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
2140 2140 Nie je vektorizované.
2141 2141 Je vektorizované.
2142 2142 Ostrov
2143 2143 Ostrovček
2144 2144 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
2145 2145 Položka
2146 2146 položka {0} sa v zozname nenachádza
2147 2147 Cestovný poriadok
2148 2148 -----
2149 2149 JOSM PicLayer plugin kalibračné údaje
2150 2150 -----
2151 2151 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
2152 2152 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
2153 2153 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
2154 2154 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
2155 2155 JPEG obrázky (*.jpg)
2156 2156 -----
2157 2157 Java verzia {0}
2158 2158 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
2159 2159 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
2160 2160 Spojiť body a línie
2161 2161 Vložiť bod do cesty
2162 2162 Pripojiť bod k najbližšej ceste
2163 2163 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
2164 2164 Spojené prekrývajúce sa plochy
2165 2165 Spojená prekrývajúca sa plocha
2166 2166 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
2167 2167 Skok na miesto (pozíciu)
2168 2168 Skok tam
2169 2169 Skok na miesto (pozíciu)
2170 2170 Križovatka
2171 2171 Ponechať
2172 2172 Zostáva klon lokálnej verzie
2173 2173 Ponechávať záložné súbory
2174 2174 Ponechaj moje súradnice
2175 2175 Udržať môj vymazaný stav
2176 2176 Zostáva môj viditeľný stav
2177 2177 Ponechať staré zálohy a pokračovať
2178 2178 Zachovať plugin
2179 2179 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2180 2180 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2181 2181 Ponechaj ich súradnice
2182 2182 Udržať ich vymazaný stav
2183 2183 Ponechať svoj viditeľný stav
2184 2184 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2185 2185 Kĺúč
2186 2186 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2187 2187 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2188 2188 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2189 2189 Kláves:
2190 2190 Klávesové skratky
2191 2191 Kľúčové slová
2192 2192 Škôlka
2193 2193 Stánok
2194 2194 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2195 2195 LPG (Skvapalnený ropný plyn)
2196 2196 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 Nastavenie pluginu Lakewalker
2200 2200 Lakewalker stopa(trace)
2201 2201 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2202 2202 -----
2203 2203 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2204 2204 -----
2205 2205 Lambertova zóna (Estónsko)
2206 2206 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
2207 2207 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
2208 2208 Zem (Pevnina)
2209 2209 Využívanie oblasti (Land use)
2210 2210 Skládka odpadov
2211 2211 -----
2212 2212 Jazdné pruhy
2213 2213 Jazyk
2214 2214 Posledná zmena {0}
2215 2215 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2216 2216 Zemepisná šírka
2217 2217 Zemepisná šírka:
2218 2218 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2219 2219 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2220 2220 Spustiť v maximalizovanom režime
2221 2221 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2222 2222 Spustenie editora zákazu odbočenia pre vytvorenie nového zákazu odbočenia
2223 2223 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2224 2224 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2225 2225 Otvoriť dialóg úpravy značiek
2226 2226 Práčovňa
2227 2227 Vrstva
2228 2228 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2229 2229 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2230 2230 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2231 2231 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2232 2232 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2233 2233 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2234 2234 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
2235 2235 vrstva nie je v zozname
2236 2236 Vrstva pre vykonávanie meraní
2237 2237 Vrstva: {0}
2238 2238 Vrstvy
2239 2239 Vrstvy:
2240 2240 Uvedený čas (sekundy)
2241 2241 Voľný čas
2242 2242 Dĺžka
2243 2243 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2244 2244 Dĺžka kroku:
2245 2245 Dĺžka:
2246 2246 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
2247 2247 Železničné priecestie
2248 2248 Knižnica
2249 2249 Licencia
2250 2250 Závora (Lift Gate)
2251 2251 Rýchloelektrička
2252 2252 Maják
2253 2253 Odkazová linka
2254 2254 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2255 2255 Typ vedenia
2256 2256 Riadok {0} stĺpec {1}:
2257 2257 -----
2258 2258 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2259 2259 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2260 2260 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2261 2261 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 Obytná zóna
2266 2266 Nahrať Všetky Dlaždice
2267 2267 Nahrať obrázok kalibrácie ...
2268 2268 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2269 2269 Načítať WMS vrstvu
2270 2270 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2271 2271 Nahrať priebeh
2272 2272 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2273 2273 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2274 2274 Načítať reláciu
2275 2275 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2276 2276 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2277 2277 Načítavam skoršie pluginy
2278 2278 Nahrávanie súboru zlyhalo: {0}
2279 2279 Nahrať históriu pre bod {0}
2280 2280 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2281 2281 Nahrať históriu pre cestu {0}
2282 2282 Nahrávam rodičovskú reláciu
2283 2283 Nahrávam pluginy ''{0}''...
2284 2284 Načítavam pluginy
2285 2285 Načítavam pluginy ...
2286 2286 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2287 2287 Nahrávam {0}
2288 2288 Nahrať kalibračné dáta do súboru
2289 2289 Miestne súbory
2290 2290 Oblasť (lokalita)
2291 2291 Oblasť, osada, miesto.
2292 2292 Umiestnenie
2293 2293 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2294 2294 Zamknúť
2295 2295 Plavebná komora
2296 2296 -----
2297 2297 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
2298 2298 Zemepisná dĺžka
2299 2299 Zemepisná dĺžka:
2300 2300 -----
2301 2301 Vzhľad a chovanie
2302 2302 -----
2303 2303 Výhliadková veža
2304 2304 Hľadanie obrázkov
2305 2305 Hľadám breh...
2306 2306 -----
2307 2307 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2308 2308 Nízke rozlíšenie (600x400)
2309 2309 Najnižšie číslo
2310 2310 Najnižšie číslo domu nemôže byť vyšie ako najvyššie číslo domu
2311 2311 Najnižšie číslo domu v radovej zástavbe
2312 2312 Najnižšie číslo
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 MTB Rozsah
2318 2318 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2319 2319 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2320 2320 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2321 2321 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2322 2322 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2323 2323 -----
2324 2324 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2325 2325 Poškodené údaje(vety):
2326 2326 Človekom vytvorené (Man made)
2327 2327 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
2328 2328 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
2329 2329 Manuálne
2330 2330 Manuálne nastavenie
2331 2331 Ručne nastavte HTTP proxy server
2332 2332 Mapa
2333 2333 -----
2334 2334 Projekcia mapy
2335 2335 Nastavenie mapy
2336 2336 Mapa: {0}
2337 2337 Prístav (Marina)
2338 2338 Označiť ako hotové
2339 2339 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2340 2340 Značky z pomenovaných bodov
2341 2341 Značky z {0}
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Spárovať prvú fotografiu s prvým bodom GPX
2345 2345 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2346 2346 Materiál
2347 2347 Max zväčšenie lvl:
2348 2348 Max. Výška(v metroch)
2349 2349 Max. Dĺžka (v metroch)
2350 2350 Max. Šírka (v metroch)
2351 2351 Maximálna veľkost cache (v MB)
2352 2352 Max. zemepisná šírka
2353 2353 Max. zemepisná dĺžka
2354 2354 Max. rýchlosť (km/h)
2355 2355 Max. hmotnosť (ton)
2356 2356 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2357 2357 Maximálna plocha na požiadavku:
2358 2358 Maximálny vek cache (dni)
2359 2359 Maximálna veľkosť cache (MB)
2360 2360 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2361 2361 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2362 2362 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2363 2363 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2364 2364 Maximálna dĺžka (metrov)
2365 2365 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2366 2366 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2367 2367 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2368 2368 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2369 2369 Maximálny počet úsekov na cestu
2370 2370 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2371 2371 Lúka
2372 2372 Namerané hodnoty
2373 2373 Meranie
2374 2374 Vysoké rozlíšenie (800x600)
2375 2375 Člen
2376 2376 -----
2377 2377 Členovia
2378 2378 Členy(vyriešené)
2379 2379 Členy(v konflikte)
2380 2380 Pomník
2381 2381 Meno v menu
2382 2382 Meno v menu (východzie)
2383 2383 Menu skratiek
2384 2384 -----
2385 2385 Mercatorova projekcia
2386 2386 Zlúčiť
2387 2387 Zlúčiť body
2388 2388 Zlúčiť duplikátne body?
2389 2389 Zlúčiť vrstvu
2390 2390 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2391 2391 Zlúčiť body objektov
2392 2392 Zlúčiť výber
2393 2393 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2394 2394 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2395 2395 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2396 2396 Zlúčiť {0} body
2397 2397 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2398 2398 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2399 2399 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2400 2400 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2401 2401 Spojovaná verzia
2402 2402 Spojenie vymazaných pôvodných neúspešné
2403 2403 Správu dňa nie je možné zobraziť
2404 2404 Doplňujúce informácie
2405 2405 -----
2406 2406 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2407 2407 Armáda
2408 2408 Minimálna vrstva priblíženia:
2409 2409 Min. zemepisná šírka
2410 2410 Min. zemepisná dĺžka
2411 2411 Min. rýchlosť (km/h)
2412 2412 Malý kruhový objazd
2413 2413 Minigolf
2414 2414 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2415 2415 Minút: {0}
2416 2416 Zrkadlovo prevrátiť
2417 2417 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2418 2418 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2419 2419 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2420 2420 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2421 2421 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2422 2422 Chýbajúce šifrovanie
2423 2423 Chýbajúce kľúče alebo hodnoty atribútu v tagu.
2424 2424 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2425 2425 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2426 2426 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2427 2427 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2428 2428 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2429 2429 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2430 2430 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2431 2431 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2432 2432 Chýba zlučovaný cieľ pre {0} s id {1}
2433 2433 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2434 2434 Chýbajúce meno:* prekladu.
2435 2435 Chýbajúci operator pre NOT
2436 2436 Chýbajúci parameter pre OR
2437 2437 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2438 2438 Chýba totožnosť užívateľa
2439 2439 Po-Pi 08:30-20:00
2440 2440 Režim: Kresliť Fokus
2441 2441 Režim: {0}
2442 2442 Pracovný režim (Potlach štýl)
2443 2443 -----
2444 2444 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2445 2445 Skupiny modifikátorov
2446 2446 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2447 2447 Zmenáreň
2448 2448 Jednokoľajka, vysutá dráha
2449 2449 Pamätihodnosť, pamätník
2450 2450 Viac informácií ...
2451 2451 Viac informácii o tejto vlastnosti
2452 2452 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 Motošport
2458 2458 Motorové vozidlo
2459 2459 Osobné automobily
2460 2460 Motocykel
2461 2461 Cesta pre motorové vozidlá
2462 2462 Dialnica
2463 2463 Ďialničná križovatka
2464 2464 Dialničná prípojka
2465 2465 Horský priesmyk
2466 2466 Horský bicykel
2467 2467 Pres[vam bod...
2468 2468 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2469 2469 Presunúť dialóg na bočný panel
2470 2470 Posunúť nižšie
2471 2471 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2472 2472 Posunúť elementy
2473 2473 Posunúť filter dole.
2474 2474 Posunúť filter hore.
2475 2475 Presunúť vľavo
2476 2476 Presunúť uzly tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2477 2477 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2478 2478 Presunúť objekty {0}
2479 2479 Presunúť vpravo
2480 2480 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2481 2481 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2482 2482 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2483 2483 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2484 2484 Presunúť označené body na priamku
2485 2485 Presunúť označené body do kruhu
2486 2486 Presunutie vybratých členov relácie dole o jednu pozíciu
2487 2487 Presunutie vybratých členov relácie hore o jednu pozíciu
2488 2488 Presunutie vybratých "vias(cez)" dole o jednu pozíciu
2489 2489 Presunutie vybratých "vias(cez)" hore o jednu pozíciu
2490 2490 Posunúť ich
2491 2491 Posunúť vyššie
2492 2492 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2493 2493 Presunúť {0}
2494 2494 Presunutie objektov {0}
2495 2495 Blato
2496 2496 -----
2497 2497 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2498 2498 multipolygón
2499 2499 -----
2500 2500 Multipolygón nie je uzavretý
2501 2501 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2502 2502 Obecné administratívne hranice
2503 2503 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2504 2504 Múzeum
2505 2505 Moje zmenové súbory
2506 2506 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2507 2507 Moja verzia
2508 2508 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2509 2509 Môj so zlúčeným
2510 2510 Môj s Ich
2511 2511 NMEA import zlyhal!
2512 2512 NMEA import úspešný
2513 2513 NMEA-0183 súbory
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 Názov
2517 2517 Názov miesta
2518 2518 Meno užívateľa.
2519 2519 Meno: {0}
2520 2520 Pomenovanie trackpoints od {0}
2521 2521 Pomenované trasové body
2522 2522 Úzkorozchodná železnica
2523 2523 Štátna
2524 2524 Národný park
2525 2525 Prírodná rezervácia
2526 2526 Blízko
2527 2527 Najbližší-Sused (najrýchlejší) [ Default ]
2528 2528 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2529 2529 Sieť
2530 2530 Sieťová výnimka
2531 2531 Nikdy neaktualizovať
2532 2532 Nový
2533 2533 Nový autorizačný prístup
2534 2534 -----
2535 2535 Nová vrstva
2536 2536 Nový problém
2537 2537 Nový kľúč
2538 2538 Nová obrázková vrstva zo schránky
2539 2539 Nová obrázková vrstva zo súboru ...
2540 2540 Nová funkcia
2541 2541 Nová hodnota
2542 2542 Nová hodnota pre {0}
2543 2543 Nasledujúci
2544 2544 Nasledujúci obrázok
2545 2545 Nočný klub
2546 2546 Nie
2547 2547 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2548 2548 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2549 2549 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2550 2550 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2551 2551 Zákaz odbočenia vľavo
2552 2552 Zákaz odbočenia vpravo
2553 2553 Bez skratky
2554 2554 Zákaz jazdy priamo
2555 2555 Zákaz otáčania
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 Žiadna oblasť nie je vybratá
2560 2560 Žiadne zmeny pre uloženie.
2561 2561 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2562 2562 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2563 2563 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2564 2564 Nájdená neaktuálna dátová sada
2565 2565 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2566 2566 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2567 2567 Neboli načítané žiadne dáta.
2568 2568 Žiaden dátum
2569 2569 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2570 2570 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2571 2571 Slepá ulica
2572 2572 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2573 2573 Žiadny gpx nie je vybratý
2574 2574 Bez obrázka
2575 2575 Nenajdené žiadne obrázky.
2576 2576 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
2577 2577 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2578 2578 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2579 2579 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2580 2580 Neotvárajte súbor zmien
2581 2581 Neotvorené súbory zmien
2582 2582 Chýba vonkajšia cesta multipolygónu
2583 2583 Nie je doplnené heslo.
2584 2584 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2585 2585 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2586 2586 Žiadne pôvodné s id {0} v miestnom dátovom súbore. Nemožno vyvodzovať pôvodné typ.
2587 2587 Nezistený žiadny problém
2588 2588 Bez proxy servera
2589 2589 Nie je vybraná žiadna relácia
2590 2590 Nevybratá GPX stopa(track)
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 Žiadne cieľové vrstvy
2594 2594 Žiadna platná funkcia pre člena multipolygónu
2595 2595 Nie je doplnené užívateľské meno.
2596 2596 Neplatná WMS URL alebo id
2597 2597 Žiadne chyby na overenie
2598 2598 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2599 2599 Nie, zrušiť
2600 2600 Nie, zrušiť operáciu
2601 2601 Nie, pokračovať v editácii
2602 2602 Nie, použite to
2603 2603 Nie, najskôr vyriešiť problémy
2604 2604 Bod
2605 2605 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2606 2606 Bod je stále v užívaní
2607 2607 Bod {0}
2608 2608 Bod: Pripojený
2609 2609 Bod: štandardný
2610 2610 Bod: označkovaný
2611 2611 Body
2612 2612 Body s rovnakou pozíciou
2613 2613 Body s rovnakými názvami
2614 2614 Body(vyriešené)
2615 2615 Body(v konflikte)
2616 2616 -----
2617 2617 Žiadny
2618 2618 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2619 2619 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2620 2620 Normálny
2621 2621 Sever
2622 2622 Nenájdené
2623 2623 Nepripojený
2624 2624 Ešte nerozhodnuté
2625 2625 Ešte nerozhodnuté
2626 2626 Nie je v cache pamäti
2627 2627 Poznámka
2628 2628 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
2629 2629 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2630 2630 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2631 2631 Bankovky
2632 2632 Nič
2633 2633 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2634 2634 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2635 2635 Prázdna schránka
2636 2636 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2637 2637 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2638 2638 Nič nie je vybraté!
2639 2639 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2640 2640 Nič nie je vybraté
2641 2641 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2642 2642 Nič nie je na zväčšenie
2643 2643 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2644 2644 Číslo
2645 2645 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 Číslovací systém:
2649 2649 Schéma číslovania
2650 2650 Počet: (Numbers:)
2651 2651 Číselný
2652 2652 OAuth oprávnenie neúspešné
2653 2653 -----
2654 2654 OK - skúšam znovu.
2655 2655 -----
2656 2656 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
2657 2657 OSM údaje
2658 2658 OSM heslo.
2659 2659 Súbory OSM Servera
2660 2660 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2661 2661 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2662 2662 URL OSM servera:
2663 2663 OSM heslo:
2664 2664 OSM užívateľské meno:
2665 2665 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
2666 2666 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2667 2667 Objekt podľa ID:
2668 2668 Objekt je vymazaný
2669 2669 História objektu
2670 2670 Objekt podľa typu:
2671 2671 Objekt s históriou(priebehom)
2672 2672 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
2673 2673 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
2674 2674 História objektov
2675 2675 Pridané objekty:
2676 2676 Odstránené objekty:
2677 2677 Upravené objekty:
2678 2678 Oktán 100
2679 2679 Oktán 91
2680 2680 Oktán 95
2681 2681 Oktán 98
2682 2682 Nepárny (odd)
2683 2683 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2684 2684 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2685 2685 Vyrovnať(Offset):
2686 2686 Starý kľúč
2687 2687 Stará funkcia
2688 2688 Stará hodnota
2689 2689 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2690 2690 Na požiadanie
2691 2691 Pri nahrávaní
2692 2692 Jednosmerka
2693 2693 Cesty s jediným bodom
2694 2694 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2695 2695 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2696 2696 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie.
2697 2697 Jednosmerka
2698 2698 Prikázaný smer jazdy vľavo
2699 2699 Prikázaný smer jazdy vpravo
2700 2700 Prikázaný smer jazdy priamo
2701 2701 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
2702 2702 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
2703 2703 Iba moje zmenové súbory
2704 2704 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľa
2705 2705 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa
2706 2706 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2707 2707 Iba na začiatku cesty.
2708 2708 Iba na vektorizované vrstvy
2709 2709 Len účasť vo výbere
2710 2710 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2711 2711 Otvorené
2712 2712 -----
2713 2713 Otvoriť umiestnenie...
2714 2714 Otvoriť OpenStreetBugs
2715 2715 Otvoriť pohľad...
2716 2716 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2717 2717 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2718 2718 Otvoriť súbor.
2719 2719 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2720 2720 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2721 2721 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2722 2722 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2723 2723 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2724 2724 Otvoriť zoznam trasových bodov
2725 2725 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2726 2726 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2727 2727 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2728 2728 Otvoriť výber obsahu okien.
2729 2729 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
2730 2730 Otvoriť z URL.
2731 2731 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2732 2732 Otvoriť editor pre vybrané zákazy odbočenia
2733 2733 Je nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborov
2734 2734 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2735 2735 Otvoriť inú fotografiu
2736 2736 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2737 2737 Otvoriť zmenové súbory
2738 2738 Otvoriť súbor
2739 2739 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2740 2740 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2741 2741 -----
2742 2742 Otvor meračský nástroj.
2743 2743 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2744 2744 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2745 2745 Otvoriť okno merania.
2746 2746 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2747 2747 Otvoriť okno pre overovanie.
2748 2748 Otvoriť...
2749 2749 Otvoriť/Zatvoriť:
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2755 2755 -----
2756 2756 údaje OpenStreetMap
2757 2757 Otváram 1 súbor...
2758 2758 Otváracia doba
2759 2759 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2760 2760 Otváranie súborov
2761 2761 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2762 2762 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
2763 2763 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2764 2764 Operátor
2765 2765 Optik
2766 2766 Voliteľné atribúty:
2767 2767 Voliteľné informácie:
2768 2768 Voliteľné typy
2769 2769 Biopotraviny
2770 2770 Orig. Cesta
2771 2771 Pravouhlosť
2772 2772 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2773 2773 Pravouhlý tvar
2774 2774 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2775 2775 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2776 2776 -----
2777 2777 Iné
2778 2778 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2779 2779 Turistický (Outdoor)
2780 2780 Prekryť štvorce (tiles)
2781 2781 Prekrývajúce sa plochy
2782 2782 Prekrývajúce sa komunikácie
2783 2783 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2784 2784 Prekrývajúce sa železnice
2785 2785 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2786 2786 Prekrývajúce sa cesty
2787 2787 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2788 2788 Prekrývajúce sa cesty.
2789 2789 Nahradiť
2790 2790 Prepísať staré záložné súbory?
2791 2791 Prednastaviť pozíciu pre:
2792 2792 Náhľad
2793 2793 Prepísať
2794 2794 Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?
2795 2795 PNG súbory (*.png)
2796 2796 PUWG (Poľsko)
2797 2797 PUWG 1992 (Poľsko)
2798 2798 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2799 2799 -----
2800 2800 Farebný štýl {0}: {1}
2801 2801 Palaeontological Areál
2802 2802 Papier
2803 2803 Parameter ''{0}'' nesmie byť nulový
2804 2804 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2805 2805 Názov parametra
2806 2806 Hodnota parametra
2807 2807 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2808 2808 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
2809 2809 Čísla parciel, mená ulíc.
2810 2810 Parcely.
2811 2811 Nadradené vzťahy
2812 2812 -----
2813 2813 P+R parkovisko
2814 2814 Parkovisko
2815 2815 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2816 2816 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2817 2817 Rozložiť OSM dáta...
2818 2818 Rozloženie OSM history data ...
2819 2819 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
2820 2820 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2821 2821 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2822 2822 Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''
2823 2823 Spracovávam odpoveď servera ...
2824 2824 Odovzdávacie miesto
2825 2825 Odovzdávacie miesta
2826 2826 Heslo
2827 2827 Heslo:
2828 2828 Heslo:
2829 2829 Vložiť
2830 2830 Vkladám ...
2831 2831 Vložiť vlastnosti
2832 2832 Vložiť URL zo schránky
2833 2833 Vložiť zo schránky
2834 2834 Vložiť zo schránky
2835 2835 Vložiť bez neúplných členov
2836 2836 Cesta (chodník)
2837 2837 Dĺžka cesty
2838 2838 Vrchol
2839 2839 Pešia zóna
2840 2840 Prechod pre chodcov
2841 2841 Typ prechodu pre chodcov
2842 2842 Pešia
2843 2843 -----
2844 2844 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2845 2845 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2846 2846 Nevyriešené chyby a varovania
2847 2847 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2848 2848 Vykonať overovanie dát
2849 2849 Povolené činnosti
2850 2850 Lekáreň
2851 2851 Telefónne číslo
2852 2852 Číslo telefónu
2853 2853 -----
2854 2854 Čas fotografie (z exif):
2855 2855 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2856 2856 Fyzicky vymazať z lokálnej verzie
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 PicLayer otáčanie
2860 2860 PicLayer mierka
2861 2861 PicLayer mierka X
2862 2862 PicLayer mierka Y
2863 2863 Výletné miesto
2864 2864 Mólo
2865 2865 Potrubie
2866 2866 Typ lyžiarskej dráhy
2867 2867 Hracia plocha, ihrisko
2868 2868 Kostol
2869 2869 Miesta
2870 2870 Prehrať/Pauza audio
2871 2871 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2872 2872 Ihrisko
2873 2873 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2874 2874 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
2875 2875 Prosím nastavte <strong>klávesovú skratku</strong>, ktorá spúšťa vytvorenie/editáciu zákazu obmedzenia z aktuálneho výberu v programe JOSM.
2876 2876 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
2877 2877 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.
2878 2878 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
2879 2879 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2880 2880 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2881 2881 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2882 2882 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2883 2883 Prosím vložte vybraný reťazec
2884 2884 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2885 2885 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2886 2886 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2887 2887 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2888 2888 Zadajte hladaný reťazec.
2889 2889 Prosím vložte adresu dlaždice
2890 2890 Prosím vložte index dlaždice
2891 2891 Zadajte uživateľské meno
2892 2892 Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.
2893 2893 Prosím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.
2894 2894 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2895 2895 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2896 2896 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2897 2897 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2898 2898 Prosím vložte platné ID užívateľa
2899 2899 Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu
2900 2900 Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístup
2901 2901 Zadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.
2902 2902 Prosím vložte celé číslo > 1
2903 2903 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
2904 2904 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2905 2905 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
2906 2906 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2907 2907 Prosím, zadajte OSM API URL.
2908 2908 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri
2909 2909 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
2910 2910 Prosím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri
2911 2911 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2912 2912 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2913 2913 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2914 2914 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2915 2915 Prosím vložte vaše OSM heslo
2916 2916 Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
2917 2917 Prosím, zadajte svoje OSM užívateľské meno a heslo. Heslo <strong> nebude </ strong> uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM nastaveniach a bude predložené na server OSM <strong> iba raz </ strong>. Pri nasledujúcej žiadosti o nahratie údajov už viac nepoužívajte heslo.
2918 2918 Choďte prosím do Základného editora a ručne vyberte OSM cestu.
2919 2919 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
2920 2920 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2921 2921 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2922 2922 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2923 2923 Prosím vyberte súbor
2924 2924 Vyberte prosím kľúč
2925 2925 Prisím vyberte schému k použitiu.
2926 2926 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2927 2927 Vyberte prosím hodnotu
2928 2928 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2929 2929 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
2930 2930 Vyber prosím nejakú položku.
2931 2931 Vyberte minimálne 4 body
2932 2932 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2933 2933 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2934 2934 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2935 2935 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2936 2936 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2937 2937 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2938 2938 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2939 2939 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2940 2940 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2941 2941 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2942 2942 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2943 2943 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2944 2944 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2945 2945 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2946 2946 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2947 2947 Vyberte schému pre zmazanie.
2948 2948 Vyberte prosím, sadu ikon dopravných značiek, ktoré majú byť použité v plugine.
2949 2949 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2950 2950 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
2951 2951 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
2952 2952 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2953 2953 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2954 2954 Plugin je zahrnutý v JOSM
2955 2955 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2956 2956 -----
2957 2957 Informácia o pluginoch
2958 2958 Aktualizácia pluginu zlyhala
2959 2959 Metóda aktualizácie pluginov
2960 2960 Pluginy
2961 2961 Pluginy sú aktuálne
2962 2962 Meno bodu(miesta)
2963 2963 Číslo bodu
2964 2964 Polícia
2965 2965 Politická
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 Poloha
2969 2969 Iba poloha
2970 2970 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2971 2971 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
2972 2972 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
2973 2973 Poštová schránka
2974 2974 PSČ:
2975 2975 Pošta
2976 2976 Poštové smerovacie číslo
2977 2977 Potenciál
2978 2978 Elektráreň (spôsob vyroby)
2979 2979 Elektrické vedenie
2980 2980 Transformátorová stanica
2981 2981 Malý transformátor
2982 2982 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2983 2983 Predpoklad Porušenia
2984 2984 Predpokladaný priestupok
2985 2985 Preddefinované
2986 2986 Chýbajú preferencie ''{0}'. Nemôžem inicializovať OsmApi.
2987 2987 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2988 2988 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2989 2989 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2990 2990 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2991 2991 Nastavenia
2992 2992 Predvoľby uložené na {0}
2993 2993 Nastavenia...
2994 2994 Pripravujem OSM údaje...
2995 2995 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2996 2996 Pripravujem dátový súbor ...
2997 2997 Pripravujem dáta histórie...
2998 2998 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2999 2999 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
3000 3000 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
3001 3001 Historická železnica
3002 3002 Prednastavená skupina {0}
3003 3003 Prednastavená skupina {1} / {0}
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 Predvoľby
3007 3007 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
3008 3008 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
3009 3009 Predchádzajúci
3010 3010 Predchádzajúci obrázok
3011 3011 Cesta I. triedy
3012 3012 Prípojka cesty I. triedy
3013 3013 Primárny modifikátor:
3014 3014 Pôvodný
3015 3015 Očakávané ID pôvodných
3016 3016 Vezenie
3017 3017 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
3018 3018 Proces poradia
3019 3019 Spracovanie súboru ''{0}''
3020 3020 Spracovávam sobory pluginov ...
3021 3021 Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''
3022 3022 Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...
3023 3023 -----
3024 3024 Očakávané súradnice
3025 3025 Kód projekcie
3026 3026 Metóda projekcie
3027 3027 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
3028 3028 Prológ dokumentu OsmChange ešte nebol napísaný. Najskôr ho prosím napíšte.
3029 3029 Vlastnosti
3030 3030 Vlastnosti / Memberships
3031 3031 Kontrola vlastností :
3032 3032 Vlastnosti pre zvolené objekty
3033 3033 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
3034 3034 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
3035 3035 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
3036 3036 Vlastnosti
3037 3037 Vlastnosti (s konfliktmi)
3038 3038 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
3039 3039 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
3040 3040 Hodnota obsahuje HTML entitu
3041 3041 Hodnota začíná alebo končí medzerou
3042 3042 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
3043 3043 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
3044 3044 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
3045 3045 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
3046 3046 -----
3047 3047 Určuje trasové schopnosti
3048 3048 Nastavenia proxy servera
3049 3049 Krčma
3050 3050 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
3051 3051 Verejná budova
3052 3052 Vozidlá verejnej dopravy
3053 3053 Dopravná obsluha
3054 3054 Hromadná doprava
3055 3055 Vozidlá verejnej dopravy ako autobusy, električky, atď.
3056 3056 Očistený objekt ''{0}''
3057 3057 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
3058 3058 -----
3059 3059 Lom
3060 3060 Požiadavka
3061 3061 Požiadať a stiahnuť zmenové súbary
3062 3062 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
3063 3063 Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súbory
3064 3064 Požiadavka zmenových súborov
3065 3065 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
3066 3066 Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory
3067 3067 Požiadať otvoriť iba zmenové súbory
3068 3068 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
3069 3069 Pýtam sa na meno servera
3070 3070 Pýtam sa na meno servera ...
3071 3071 Poradie
3072 3072 Dostihová dráha
3073 3073 Racquetbal
3074 3074 Železnica (štandardná)
3075 3075 Železnica
3076 3076 Železničná zastávka
3077 3077 Železničné nástupište
3078 3078 Železničný pozemok
3079 3079 Očakávaný rozsah čísel
3080 3080 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
3081 3081 Veľkosť rastra: {0}
3082 3082 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
3083 3083 Čítajte ako prvé
3084 3084 Chyba čítania!
3085 3085 Čítať fotky...
3086 3086 Načitávam zmenový súbor {0} ...
3087 3087 Načitávam zmenové súbory...
3088 3088 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
3089 3089 Čítanie rodičovských z ''{0}''
3090 3090 Čítam užívateľské info ...
3091 3091 Čítam {0}...
3092 3092 Informačné súbory
3093 3093 Skutočné meno
3094 3094 Naozaj uzavrieť?
3095 3095 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
3096 3096 Rekreačná oblasť
3097 3097 Opravené (rektifikované) obrázky...
3098 3098 Recyklácia
3099 3099 -----
3100 3100 Opakovať
3101 3101 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
3102 3102 Znovu zvolené a všetky predchádzajúce príkazy
3103 3103 Ref. číslo
3104 3104 Referencie (číslo stopy(track))
3105 3105 Referenčné číslo
3106 3106 -----
3107 3107 Odkazujúci na:
3108 3108 Odkazovať na
3109 3109 Obnoviť
3110 3110 Oblasť (región)
3111 3111 Zamietnuť konflikty a Uložiť
3112 3112 Vzťah (relation)
3113 3113 Relácia ...
3114 3114 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
3115 3115 Editor Relácií: Posun Dole
3116 3116 Editor Relácií: Posun Hore
3117 3117 Editor Relácií: Odstrániť
3118 3118 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
3119 3119 Editor relácie: Obrátenie
3120 3120 Editor Relácií: Triedenie
3121 3121 -----
3122 3122 Relácia je zmazaná
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
3126 3126 Relácia {0}
3127 3127 Relácia: Vybratá
3128 3128 Relácia: {0}
3129 3129 Relácie
3130 3130 Relácie: {0}
3131 3131 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
3132 3132 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
3133 3133 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
3134 3134 Náboženstvo
3135 3135 Znovu načítať
3136 3136 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
3137 3137 Nahrať poškodené dlaždice
3138 3138 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
3139 3139 Načítať históriu zo serveru
3140 3140 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
3141 3141 Vzdialené ovládanie
3142 3142 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
3143 3143 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
3144 3144 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
3145 3145 Odstrániť
3146 3146 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
3147 3147 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
3148 3148 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
3149 3149 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
3150 3150 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
3151 3151 Odstrániť zmazané členy a uložiť
3152 3152 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)
3153 3153 Odstrániť z dátovej sady
3154 3154 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3155 3155 Odstraniť fotku z vrstvy
3156 3156 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3157 3157 Vymazať značky z vnútorných ciest
3158 3158 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3159 3159 Vymazať vybraté záložky
3160 3160 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
3161 3161 Vymazať aktuálne vybraté "vias(cez)"
3162 3162 Vymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3163 3163 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
3164 3164 Odstrániť vybraté cesty ikon
3165 3165 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
3166 3166 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
3167 3167 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
3168 3168 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3169 3169 Odstránený Prvok z Relácií
3170 3170 Odstrániť člena s funkciou ''z''
3171 3171 Odstrániť člena s funkciou ''na''
3172 3172 Odstraňujem odmietané pluginy ...
3173 3173 Odstraňujem duplicitné body...
3174 3174 Vybranie odkazu z relácie {0}
3175 3175 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 Premenovať vrstvu
3179 3179 Premenovať vybratú záložku
3180 3180 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
3181 3181 Požičovňa
3182 3182 Servis
3183 3183 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
3184 3184 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
3185 3185 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
3186 3186 Nahrádza aktuálne konfigurovaná "via(cez)"-objekty s bodom na križovatke
3187 3187 Nahlásiť chybu
3188 3188 -----
3189 3189 Požiadať o autorizačný prístup
3190 3190 Požiadavka neúspešná
3191 3191 URL požiadavky prístupu:
3192 3192 Detaily požiadavky: {0}
3193 3193 Nádrž
3194 3194 Vynulovať (Reset)
3195 3195 Vymazať cookie
3196 3196 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
3197 3197 Nastaviť id na 0
3198 3198 Obnoviť pozíciu
3199 3199 Nastaviť východzie hodnoty
3200 3200 Obnoviť kalibráciu obrázka
3201 3201 Obnovenie pozície obrázka
3202 3202 Obnovenie otočeného obrázka
3203 3203 Obnoviť mierku obrázka
3204 3204 Ulica (miestna komunikácia)
3205 3205 Osídlená oblasť (Residential area)
3206 3206 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
3207 3207 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
3208 3208 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
3209 3209 Vyriešiť
3210 3210 Rozhodnutie konfliktov
3211 3211 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
3212 3212 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
3213 3213 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
3214 3214 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
3215 3215 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
3216 3216 Vyriešiť konflikty.
3217 3217 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
3218 3218 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
3219 3219 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
3220 3220 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
3221 3221 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
3222 3222 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
3223 3223 Reštartovať
3224 3224 Reštaurácia
3225 3225 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
3226 3226 Obmedzenie
3227 3227 Maloobchod
3228 3228 Oporný múr
3229 3229 Načítať autorizačný prístup
3230 3230 Načítať autorizačný prístup
3231 3231 Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''
3232 3232 Získavam OAuth autorizačný prístup ...
3233 3233 Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}''
3234 3234 Získavam OAuth žiadosť prístupu ...
3235 3235 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.
3236 3236 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.
3237 3237 Získavam informácie o užívateľovi ...
3238 3238 Návrat do editora zákazu odbočenia a pokračovať v úprave
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 Obrátene
3242 3242 Otočiť smer radu budov
3243 3243 Otočiť smer ciest
3244 3244 Otočiť smer radu budov
3245 3245 Otočiť smer radu budov
3246 3246 Otočiť a Spojiť
3247 3247 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
3248 3248 Opačná trasa
3249 3249 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3250 3250 Obrátiť poradie členov relácie
3251 3251 Otočiť smer ciest
3252 3252 Obrátená pobrežná čiara
3253 3253 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3254 3254 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3255 3255 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
3256 3256 Otočenie uličných čísel radu budov
3257 3257 Vrátiť naspäť
3258 3258 Vrátiť zmeny vykonané v zmenovom súbore
3259 3259 Vraciam zmeny zmenového súboru #{0}
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 Vraciam zmeny...
3264 3264 Revízia
3265 3265 Jazdectvo
3266 3266 Rieka
3267 3267 Riečny breh
3268 3268 Cesta (neznámy typ)
3269 3269 Cestné obmedzenie
3270 3270 Dopravné značky - Sada A
3271 3271 Dopravné značky - Sada B
3272 3272 Úloha
3273 3273 -----
3274 3274 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 Funkcia:
3278 3278 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3279 3279 Otočiť o 180°
3280 3280 Otočiť o 270°
3281 3281 Otočiť o 90°
3282 3282 Otočiť obrázok vľavo
3283 3283 Otočiť obrázok vpravo
3284 3284 Otočiť vľavo
3285 3285 Otočiť vpravo
3286 3286 Kruhový objazd
3287 3287 Cesta (Route)
3288 3288 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi Y
3289 3289 Štátna cesta
3290 3290 Typ Cesty (Route)
3291 3291 Zobrazené cesty sú pre:
3292 3292 Trasovanie (Routing)
3293 3293 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
3294 3294 Ragby
3295 3295 Zrúcanina
3296 3296 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
3297 3297 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
3298 3298 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
3299 3299 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3300 3300 Spúšťam test {0}
3301 3301 Zapnutá vertex redukcia...
3302 3302 Pristávacia dráha
3303 3303 -----
3304 3304 SIM-karty
3305 3305 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3306 3306 -----
3307 3307 Uložiť
3308 3308 Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach
3309 3309 Uložiť autorizovaný prístup do nastavení
3310 3310 Uložiť ako...
3311 3311 Uložiť GPX súbor
3312 3312 -----
3313 3313 Uložiť vrstvu
3314 3314 Uložiť OSM súbor
3315 3315 Ukladám kalibráciu obrázka ...
3316 3316 Uložiť WMS vrstvu
3317 3317 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3318 3318 Uložiť akokoľvek
3319 3319 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3323 3323 Uložiť aktuálne dáta.
3324 3324 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
3325 3325 Uložiť zákaz odbočenia bez ohľadu na chyby a/alebo upozornenia
3326 3326 Uložiť do nastavení
3327 3327 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3328 3328 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3329 3329 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3330 3330 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3331 3331 Kalibračné údaje uložené do súboru
3332 3332 Uloženie súboru zlyhalo: {0}
3333 3333 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3334 3334 Mierka
3335 3335 Skenovaná mapa ...
3336 3336 Prehľadávam adresár {0}
3337 3337 Škola
3338 3338 Železný šrot
3339 3339 Sutina
3340 3340 Krovie
3341 3341 Hľadať
3342 3342 Hľadám ...
3343 3343 Vyhľadávanie pre objekty
3344 3344 Vyhľadávať objekty
3345 3345 Vyhľadávať...
3346 3346 Hľadať:
3347 3347 Hľadať:
3348 3348 Druhé meno
3349 3349 Cesta II. triedy
3350 3350 Sekundárny modifikátor:
3351 3351 Sekúnd: {0}
3352 3352 Bezpečnostná výnimka
3353 3353 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3354 3354 Pozri, rieky, bazény.
3355 3355 Počet segmentov musí byť číslo väčšie ako 1
3356 3356 -----
3357 3357 Časti
3358 3358 Oddelený chodník - a cesta pre cyklistov
3359 3359 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3360 3360 Výber
3361 3361 Vybrať všetko
3362 3362 Vybrať Feuille
3363 3363 Vybrať WMS vrstvu
3364 3364 Vyberte poradie nerozvetvených spojených ciest
3365 3365 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
3366 3366 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3367 3367 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3368 3368 Vybrať otvorený zmenový súbor
3369 3369 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
3370 3370 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
3371 3371 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi
3372 3372 Vybrať hranice obce(samosprávy)
3373 3373 Vyberte buď:
3374 3374 Vybrať meno súboru
3375 3375 Zvoľte najprv WMS vrstvu v zozname.
3376 3376 Vyberte v prípade, že údaje by mali byť pridané do novej vrstvy
3377 3377 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3378 3378 Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.
3379 3379 Vyberte v aktuálnej dátovej vrstve
3380 3380 Vybrať vrstvu
3381 3381 Vybrať v obsahu relácie
3382 3382 Výber nastavenia kreslenej čiary
3383 3383 Výber členov
3384 3384 Zvoliť bod pod kurzorom.
3385 3385 Vybrať nerozvetvené časti ciest
3386 3386 Vyberte objekty na nahratie
3387 3387 Vybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu
3388 3388 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
3389 3389 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
3390 3390 Vybrať reláciu
3391 3391 Vybrať reláciu v hlavnom výbere.
3392 3392 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
3393 3393 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
3394 3394 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
3395 3395 Výber cieľovej vrstvy
3396 3396 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
3397 3397 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3398 3398 Vyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
3399 3399 Vyberte typy vozidiel, pre ktoré sa toto obmedzenie v jazde <strong>nevzťahuje</strong>.
3400 3400 Vybrať tento zákaz odbočenia
3401 3401 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3402 3402 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3403 3403 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3404 3404 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
3405 3405 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
3406 3406 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
3407 3407 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
3408 3408 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
3409 3409 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3410 3410 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslom
3411 3411 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
3412 3412 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
3413 3413 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
3414 3414 Výber s určeným hľadaním
3415 3415 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
3416 3416 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3417 3417 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
3418 3418 Vybratá stopa: {0}
3419 3419 Výber
3420 3420 Plocha výberu
3421 3421 Dĺžka výberu
3422 3422 Výber je prázdny
3423 3423 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3424 3424 Nevhodný výber!
3425 3425 -----
3426 3426 Výber: {0}
3427 3427 Vyberie objekty, ktoré sú súčasťou tohto príkazu (ak nie sú v súčasnosti vypúšťajú sa)
3428 3428 Cesty pretínajúce sami seba
3429 3429 Poloautomaticky
3430 3430 Oddeliť vrstvu
3431 3431 Oddeľovač
3432 3432 Sekvencia
3433 3433 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3434 3434 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
3435 3435 Obslužná cesta (Service)
3436 3436 Služby
3437 3437 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3438 3438 Nastaviť WMS Záložku
3439 3439 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
3440 3440 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
3441 3441 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3442 3442 Nastaviť priehľadné pozadie
3443 3443 Nastaviť veľkosť budovy
3444 3444 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3445 3445 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3446 3446 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3447 3447 Nastaviť aktuálny JOSM výber na vybrané zákazy odbočenia
3448 3448 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3449 3449 Nastaviť jazyk
3450 3450 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3451 3451 Zadať východzie (prednastavené)
3452 3452 Nastaviť "via(cez)"-Objekt
3453 3453 Zvoliť {0} Lambert súradnice
3454 3454 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3455 3455 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3456 3456 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3457 3457 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
3458 3458 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3459 3459 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3460 3460 Nastavujem východzie hodnoty
3461 3461 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3462 3462 Nastavenia
3463 3463 Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie.
3464 3464 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
3465 3465 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3466 3466 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3467 3467 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3468 3468 -----
3469 3469 Prístrešok
3470 3470 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
3471 3471 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
3472 3472 Obuva
3473 3473 Streľba
3474 3474 Nakupovanie
3475 3475 Obchody
3476 3476 -----
3477 3477 Skratka
3478 3478 Nastavenie klávesových skratiek
3479 3479 Najkratšia
3480 3480 Mali by ste uložiť?
3481 3481 Vypnúť doplnok?
3482 3482 Mali by ste nahrávať?
3483 3483 Ukázať
3484 3484 Ukázať GPS dáta.
3485 3485 Zobraziť správu o stave
3486 3486 Zobraziť Text / Ikony
3487 3487 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
3488 3488 Ukázať Info Dlaždíc
3489 3489 Ukázať súbor zmien {0}
3490 3490 Zobraziť chyby a varovania týkajúce sa tohto zákazu odbočenia
3491 3491 Zobraziť informácie o pomoci
3492 3492 Zobraz históriu
3493 3493 Zobraz info
3494 3494 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3495 3495 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3496 3496 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3497 3497 Zobraziť nasledujúci obrázok
3498 3498 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3499 3499 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3500 3500 Zobraziť predchádzajúci obrázok
3501 3501 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3502 3502 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3503 3503 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3504 3504 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
3505 3505 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3506 3506 Zobrazí túto nápovedu
3507 3507 Zobraziť/Skryť
3508 3508 Zobrazená oblasť
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 Cesty s podobnými menami
3512 3512 Zjednodušiť cestu
3513 3513 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3514 3514 Zjednodušiť cesty?
3515 3515 Jednoduché prevedenie oblasti na multipolygón.
3516 3516 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3517 3517 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3518 3518 Jednotlivé prvky
3519 3519 -----
3520 3520 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3521 3521 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3522 3522 -----
3523 3523 Korčuľovanie
3524 3524 Lyže
3525 3525 Lyžovanie
3526 3526 Vynechať Sťahovanie
3527 3527 Vynechať sťahovanie
3528 3528 Vynechať aktualizáciu
3529 3529 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3530 3530 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3535 3535 Vyhladené mapy (antialiasing)
3536 3536 Snímka na veľkosť dlaždice
3537 3537 Snežný skúter
3538 3538 Futbal
3539 3539 Riešenie konfliktov
3540 3540 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3541 3541 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3542 3542 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3543 3543 Triediť
3544 3544 Menu Sort presets
3545 3545 Triedenie členov relácie
3546 3546 Zdroj
3547 3547 Zdrojový text
3548 3548 Miesta pre vozíčkárov
3549 3549 Priestory pre rodičov s detmi
3550 3550 Priestory pre ženy
3551 3551 Rýchlosť
3552 3552 Rýchlosť (Km/h)
3553 3553 Kamera na meranie rýchlosti
3554 3554 Špičky (hroty)
3555 3555 Rozdeliť cestu
3556 3556 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3557 3557 Rozdeliť oblasť
3558 3558 Teraz rozdeliť
3559 3559 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3560 3560 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3561 3561 Rozdeliť cestu
3562 3562 Sponzor
3563 3563 Šport
3564 3564 Šport (loptový)
3565 3565 Športové zariadenie
3566 3566 Športy
3567 3567 Športové centrum
3568 3568 Prameň
3569 3569 Štadión
3570 3570 Štandardný unix geometry argument
3571 3571 Hviezdičkový
3572 3572 Začať vyhľadávanie
3573 3573 Žačať nastavovanie
3574 3574 Začať sťahovanie
3575 3575 Začiatok sťahovania dát
3576 3576 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3577 3577 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3578 3578 Spustiť obnovenie
3579 3579 Spustenie #:
3580 3580 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3581 3581 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3582 3582 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3583 3583 Začínam prehľadávať adresár
3584 3584 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3585 3585 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3586 3586 Začínam presúvanie v kusoch ...
3587 3587 Začínam nahrávať požiadavku ...
3588 3588 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3589 3589 Stav
3590 3590 Štát:
3591 3591 Papierníctvo
3592 3592 -----
3593 3593 Stav
3594 3594 Správa o stave
3595 3595 Schody
3596 3596 Turniket (Stile)
3597 3597 Zastaviť (stop)
3598 3598 Zastávky
3599 3599 Potok
3600 3600 Ulica
3601 3601 Názov ulice
3602 3602 Názov ulice
3603 3603 Názov ulice:
3604 3604 Hlavné komunikácie
3605 3605 Ulice NRW Geofabrik.de
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 Predložiť filter
3610 3610 Štvrť
3611 3611 Metro
3612 3612 Vchod do metra
3613 3613 Podokno skratiek
3614 3614 Hotovo
3615 3615 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3616 3616 -----
3617 3617 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3618 3618 Podporovaný Rectifier Services:
3619 3619 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3620 3620 Povrch
3621 3621 Pozorovanie (ostraha)
3622 3622 Meračský bod
3623 3623 Merač
3624 3624 Vrstva bodov pre plugin Surveyor
3625 3625 Merač...
3626 3626 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3627 3627 Plávanie
3628 3628 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3629 3629 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3630 3630 Prepnúť do režimu offline(bez pripojenia)
3631 3631 Prepnúť do režimu online(pripojený)
3632 3632 Popis značky
3633 3633 Symboly ako kríže.
3634 3634 Synchronizovať audio
3635 3635 Synchronizovať celú dátovú sadu
3636 3636 Synchronizovať iba {0} bod
3637 3637 Synchronizovať iba {0} reláciu
3638 3638 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3639 3639 Synchronizovať iba {0} cestu
3640 3640 TCX Súbory (*.tcx)
3641 3641 Stolný tenis
3642 3642 Hmatové Dlažby
3643 3643 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3644 3644 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 Tagom zmenená relácia s
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 Značky ciest ako
3651 3651 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3652 3652 Zdroj pre TagChecker
3653 3653 Tester predvolieb značenia
3654 3654 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3655 3655 Značky
3656 3656 Značky (vymezovacia čiarka)
3657 3657 Značky a Členy
3658 3658 Značky z bodov
3659 3659 Značky z relácií
3660 3660 Značky z ciest
3661 3661 Značky zo súboru zmien {0}
3662 3662 Značky pre nový súbor zmien
3663 3663 Klúče s prázdnými hodnotami
3664 3664 -----
3665 3665 TangoGPS Súbory (*.log)
3666 3666 TangoGPS import neúspešný!
3667 3667 TangoGPS import úspešný
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 Rolovacie dráhy
3671 3671 Telefón
3672 3672 Telefónne karty
3673 3673 Tenis
3674 3674 Terminál
3675 3675 Rad (Terrace)
3676 3676 Vytvoriť rad budov
3677 3677 Radové domy
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Cesta III. triedy
3681 3681 Terciálny modifikátor:
3682 3682 Otestovať
3683 3683 Test autorizačného prístupu
3684 3684 Test neúspešný
3685 3685 Test zlyhal: Nemôžem čítať mčas.
3686 3686 Test zlyhal: Nemôžem zapísať mčas.
3687 3687 Test URL API:
3688 3688 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3689 3689 Testovanie OAuth autorizačného prístupu
3690 3690 Testovanie OSM API URL ''{0}''
3691 3691 -----
3692 3692 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3693 3693 <strong>Z</strong>-cesty <span class="object-name">{0}</span> a <strong>na</strong>-cestu <span class="object-name">{1}</span> pripojené v bode <span class="object-name">{2}</span> ale <span class="object-name">{2}</span> nie je <strong>via(cez)</strong>-objekt.<br> Je odporúčané nastaviť <span class="object-name">{2}</span> ako jedinečný <strong>via(cez)</strong>-objekt.
3694 3694 URL API je platné.
3695 3695 Kľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupu
3696 3696 Skrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístup
3697 3697 Základný Editor môže voliteľne zobraziť zoznam "via(cez)"-objektov zákazu odbočenia. Ak je povolené, je možné aj upravovať v Základnom editore. Ak je vypnuté, editácia "via(cez)"-objektov je možné iba v pokročilom editore.
3698 3698 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3699 3699 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3700 3700 OSM cesta <span class="object-name">{0}</span> s funkciou <tt>{1}</tt> by mala byť rozdelená v bode <span class="object-name">{2}</span>, kde sa napája na cestu <span class="object-name">{3}</span>.
3701 3701 Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3707 3707 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3708 3708 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3709 3709 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený(left open)</strong> po tomto nahratí
3710 3710 Zmenový súbor bude <strong>zavretý</strong> po tomto nahratí
3711 3711 V schránke nie je obrázok
3712 3712 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
3713 3713 Kopírované dáta obsahujú nekompletné pôvodné. Keď vložíte nekompletné pôvodné budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez nekompletných pôvodných?
3714 3714 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3715 3715 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3716 3716 Súčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
3717 3717 Súčasná hodnota nie je platná URL
3718 3718 Súčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3719 3719 Aktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
3720 3720 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
3721 3721 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
3722 3722 Dokument neobsahuje dáta.
3723 3723 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3724 3724 Nasledujúce pôvodné nemohli byť kopírované do cieľových pôvodných<br>pretože boli vymazané v cieľovom zmenovom súbore:
3725 3725 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3726 3726 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3727 3727 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3728 3728 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3729 3729 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3730 3730 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3731 3731 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3732 3732 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3733 3733 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3734 3734 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3735 3735 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
3736 3736 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
3737 3737 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3738 3738 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3739 3739 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3740 3740 Proxy server nebude použitý.
3741 3741 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3742 3742 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3743 3743 -----
3744 3744 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3745 3745 Požadovaná značka <tt>{0}={1}</tt> chýba.
3746 3746 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3747 3747 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3748 3748 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3749 3749 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3750 3750 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3751 3751 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3752 3752 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br>z {0} objektov na server ''{1}''.
3753 3753 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3754 3754 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3755 3755 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3756 3756 Tag <tt>okrem</tt> má neštandardnú hodnotu <tt>{0}</tt>. Odporúča sa používať len štandardné hodnoty pre <tt> okrem</tt>.
3757 3757 -----
3758 3758 Meno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
3759 3759 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3760 3760 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3761 3761 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3762 3762 Divadlo
3763 3763 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3764 3764 Ich verzia
3765 3765 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3766 3766 Ich so zlúčeným
3767 3767 Zábavný park
3768 3768 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3769 3769 Niesú tam otvorené súbory zmien
3770 3770 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3771 3771 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3772 3772 Chyba nižšie uvedených informácií by už mala byť vyplnená pre vás. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako vznikla chyba a snažte sa to popísať tak podrobne, ako je to možné.
3773 3773 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3774 3774 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3775 3775 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3776 3776 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3777 3777 -----
3778 3778 Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná
3779 3779 Táto funkcia vyžaduje (aspoň) jednu špeciálnu vrstvu budov\nkatastra nehnuteľností(Fr) a dátovú vrstvu OSM.
3780 3780 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3781 3781 Toto je až za koncom nahrávky
3782 3782 Toto sa rovná vymazaniu funkcií týchto pôvodných.
3783 3783 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
3784 3784 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3785 3785 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3786 3786 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3787 3787 -----
3788 3788 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3789 3789 Tento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.
3790 3790 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3791 3791 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3792 3792 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3793 3793 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3794 3794 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3795 3795 Tento test kontroluje, či sú platné multipolygóny
3796 3796 -----
3797 3797 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3798 3798 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3799 3799 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3800 3800 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3801 3801 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3802 3802 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3803 3803 Tento test zistí, viacjazyčné objekty, ktorých atribút 'meno' nie je rovnaký s niektorým 'menom: *' atribútu, a nie sú zložené z 'mena: *' atribútu, napr. Italia - Taliansko - Taliansko.
3804 3804 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3805 3805 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3806 3806 Zákaz odbočenia používa neštandardný typ zákazu <tt>{0}</tt> pre značkový kľúč<tt> zákazu</tt>. Odporúča sa používať iba štandardné hodnoty. Prosím, vyberte jeden zo základného editora.
3807 3807 Zákaz odbočenia používa body OSM <span class="object-name">{0}</span> ako členov s funkciou <tt>{1}</tt>.
3808 3808 Zákaz odbočenia používa relácie OSM <span class="object-name">{0}</span> ako členov s funkciou <tt>{1}</tt>.
3809 3809 Zákaz odbočenia používa OSM cestu<span class = "object-name">{0}</span>s funkciou<tt>z</tt> <strong>a</strong> s funkcoiu <tt>na</tt>. Avšak v zákaze odbočenia, cesta s funkciou <tt> z</tt> by mala byť odlišná od cesty s funkcoiu <tt> na</tt>.
3810 3810 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3811 3811 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3812 3812 Čísla dlaždíc
3813 3813 Zdroje Dlaždíc
3814 3814 Adresa dlaždice:
3815 3815 -----
3816 3816 Časový interval
3817 3817 Časové pásmo:
3818 3818 Časové pásmo: {0}
3819 3819 Do ...
3820 3820 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3821 3821 Na zmazanie
3822 3822 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3823 3823 Na:
3824 3824 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3825 3825 Zapnúť GPX čiary
3826 3826 Prepnúť drôtový model
3827 3827 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3828 3828 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3829 3829 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3830 3830 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3831 3831 Prepnúť: {0}
3832 3832 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3833 3833 Toalety
3834 3834 Prístup umožňuje iba obmedzený prístup
3835 3835 Mýto (Toll)
3836 3836 Mýtna búdka
3837 3837 Nástroj: {0}
3838 3838 Panel nástrojov
3839 3839 Úprava panela nástrojov
3840 3840 Nástroje
3841 3841 Nástroje na kreslenie budov.
3842 3842 -----
3843 3843 Turistika
3844 3844 Veža
3845 3845 Nastavenie veže
3846 3846 Typ veže
3847 3847 Mesto (town)
3848 3848 Radnica (obecný úrad)
3849 3849 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3850 3850 Hračky
3851 3851 -----
3852 3852 Tracer stavieb
3853 3853 -----
3854 3854 Kreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).
3855 3855 Trasovanie
3856 3856 Poľná cesta (Track)
3857 3857 Farebná trať a body
3858 3858 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3859 3859 Stopy
3860 3860 Typ stopy
3861 3861 -----
3862 3862 Semafor
3863 3863 Električka
3864 3864 Zastávka električky
3865 3865 Preprava
3866 3866 Cestovanie
3867 3867 Cestovná kancelária
3868 3868 Strom
3869 3869 Cesta pre motorové vozidlá
3870 3870 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3871 3871 Skúsiť znovu
3872 3872 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3873 3873 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3874 3874 Tunel
3875 3875 Začiatok tunela
3876 3876 Zákaz odbočenia
3877 3877 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3878 3878 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3879 3879 Turning Point (koniec cesty)
3880 3880 -----
3881 3881 Turniket
3882 3882 Točňa
3883 3883 Typ
3884 3884 Typ mena (UK)
3885 3885 Typ:
3886 3886 Typy
3887 3887 -----
3888 3888 NEZNÁMA
3889 3889 -----
3890 3890 URL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)
3891 3891 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 Rozpojiť cesty
3899 3899 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3900 3900 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3901 3901 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3902 3902 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3903 3903 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3904 3904 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3905 3905 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3906 3906 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3907 3907 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3908 3908 Neuzavreté cesty.
3909 3909 Neuzavretá cesta
3910 3910 Nespojené pobrežie
3911 3911 Nepripojené cesty.
3912 3912 Nerozhodnuté
3913 3913 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3914 3914 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3915 3915 Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom
3916 3916 Nerozhodnutý
3917 3917 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3918 3918 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3919 3919 Obnoviť Objekt
3920 3920 Obnoviť pridané body?
3921 3921 Obnoviť pôvodné závislé odkazy?
3922 3922 Obnoviť Objekt
3923 3923 Obnoviť objekt s id
3924 3924 Obnoviť objekt...
3925 3925 Späť
3926 3926 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3927 3927 Krok späť posun
3928 3928 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3929 3929 Vrátiť poslednú akciu.
3930 3930 Vrátiť vybrané a všetky neskoršie príkazy
3931 3931 Uvoľniť panel
3932 3932 Neočakávaná chyba programu.
3933 3933 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
3934 3934 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.
3935 3935 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3936 3936 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3937 3937 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3938 3938 Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné
3939 3939 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
3940 3940 Neočakávaná značka: {0}
3941 3941 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.
3942 3942 Neočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}
3943 3943 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3944 3944 Odblokovať
3945 3945 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3946 3946 Nepripojený bod (Unglued Node)
3947 3947 Univerzita
3948 3948 Neznámy typ súboru: {0}
3949 3949 Neznámy hostiteľ
3950 3950 Neznámy stav problému
3951 3951 Neznámy zaznamenaný formát
3952 3952 -----
3953 3953 Neznámy mód {0}.
3954 3954 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3955 3955 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 Neznáme údaje(vety):
3959 3959 Neznány type (druh): {0}
3960 3960 Nepomenované spojenie
3961 3961 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3962 3962 Nepomenované cesty
3963 3963 Neusporiadané pobrežie
3964 3964 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3965 3965 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3966 3966 Neuložené dáta a konflikty
3967 3967 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3968 3968 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3969 3969 Odznačiť všetko
3970 3970 Odznačiť všetko (Escape)
3971 3971 Odznačiť všetko (Focus)
3972 3972 Odznačiť všetky objekty
3973 3973 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3974 3974 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
3975 3975 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru
3976 3976 Nepodporovaná verzia: {0}
3977 3977 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
3978 3978 Neotagované(neoznačené) cesty
3979 3979 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3980 3980 Hore
3981 3981 -----
3982 3982 Aktualizovať
3983 3983 Aktualizovať zmenové súbory
3984 3984 Aktualizovať obsah
3985 3985 Aktualizácia dát
3986 3986 -----
3987 3987 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
3988 3988 Aktualizácia je upravená
3989 3989 Aktualizovať objekty
3990 3990 Aktualizovať pluginy
3991 3991 Aktualizovať výber
3992 3992 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
3993 3993 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
3994 3994 Aktualizovať vybraté pluginy
3995 3995 Aktualizované
3996 3996 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3997 3997 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3998 3998 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3999 3999 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
4000 4000 Aktualizácia tohto zákazu odbočenia nemôže byť uložená, iba ak vymazané členy sú odstránené. <br> Ako chcete pokračovať?
4001 4001 Aktualizácia súboru zmien {0}...
4002 4002 Aktualizácia súboru zmien...
4003 4003 Aktualizujem dáta
4004 4004 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
4005 4005 Aktualizujem mapu ...
4006 4006 Aktualizujem pluginy...
4007 4007 Nahrať
4008 4008 Nahrať zmeny
4009 4009 Nahrať nastavenie
4010 4010 Nahrať stopu
4011 4011 Nahrať Stopy (Traces)
4012 4012 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
4013 4013 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
4014 4014 Nahrávanie je zrušené
4015 4015 Nahrať dáta
4016 4016 Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov:
4017 4017 Nahrať údaje v jednej požiadavke
4018 4018 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
4019 4019 Nahrať každý objekt individuálne
4020 4020 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
4021 4021 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
4022 4022 Nahrať výber
4023 4023 Nahrať zmenené pôvodné
4024 4024 Nahrať súčasné nastavenie na server
4025 4025 Nahrať do ''{0}''
4026 4026 Nahrať do nového zmenového súboru
4027 4027 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
4028 4028 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
4029 4029 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacnásobných zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požoadavky</strong>
4030 4030 Nahrávam GPX stopu (track)
4031 4031 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
4032 4032 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
4033 4033 Nahrávam dáta ...
4034 4034 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
4035 4035 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
4036 4036 Využitie
4037 4037 Použiť
4038 4038 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
4039 4039 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
4040 4040 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
4041 4041 Použiť adresný dialóg
4042 4042 Použiť základné overenie totožnosti
4043 4043 Použiť OAuth
4044 4044 Použiť SOCKS proxy
4045 4045 Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor
4046 4046 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
4047 4047 Použite desatinné stupne.
4048 4048 Použíť východzie
4049 4049 Použiť predvolený dátový súbor.
4050 4050 Použiť štandardné nastavenia
4051 4051 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
4052 4052 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
4053 4053 Použitie vrstvy chýb.
4054 4054 Použíť globálne nastavenie.
4055 4055 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
4056 4056 Použitie špeciálnej vynimky
4057 4057 Použite štandardnej výnimky
4058 4058 Použite štandardné nastavenie systému
4059 4059 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true </ tt>, pre zapnutie)
4060 4060 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
4061 4061 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
4062 4062 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
4063 4063 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
4064 4064 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
4065 4065 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
4066 4066 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
4067 4067 Použitý štýl
4068 4068 Užívateľ
4069 4069 ID užívateľa:
4070 4070 Užívateľské meno:
4071 4071 Používateľ:
4072 4072 Meno používateľa
4073 4073 Meno užívateľa:
4074 4074 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
4075 4075 Overiť
4076 4076 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
4077 4077 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
4078 4078 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
4079 4079 Overovanie
4080 4080 Validácia
4081 4081 Overovanie chýb
4082 4082 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
4083 4083 Hodnota
4084 4084 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
4085 4085 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
4086 4086 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
4087 4087 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
4088 4088 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
4089 4089 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
4090 4090 Hodnota:
4091 4091 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
4092 4092 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
4093 4093 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
4094 4094 Predajný automat
4095 4095 Predávané výrobky
4096 4096 Verzia
4097 4097 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
4098 4098 Očakávaná verzia
4099 4099 Verzia {0}
4100 4100 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
4101 4101 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
4102 4102 Verzia {0} v editore
4103 4103 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
4104 4104 Verzia: {0}
4105 4105 Veterinár
4106 4106 -----
4107 4107 Obchod s DVD
4108 4108 Zobraziť
4109 4109 Zobrazenie: {0}
4110 4110 Výhliadka
4111 4111 Dedina
4112 4112 Obecná zeleň
4113 4113 Dedina/Mesto
4114 4114 Vinica
4115 4115 Viditeľnosť
4116 4116 Viditeľný Stav:
4117 4117 Navštíviť domovskú stránku
4118 4118 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
4119 4119 Kalibrácia zvukového nahrávania
4120 4120 Sopka
4121 4121 Napätie
4122 4122 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
4123 4123 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
4124 4124 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
4125 4125 -----
4126 4126 WGS84 Zemepisné
4127 4127 -----
4128 4128 WMS Súbory (*.wms)
4129 4129 WMS Vrstva
4130 4130 Nastavenie WMS Pluginu
4131 4131 -----
4132 4132 WMS URL (východzie)
4133 4133 WMS URL alebo ID obrázka:
4134 4134 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
4135 4135 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
4136 4136 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
4137 4137 -----
4138 4138 Čakanie 10 sekúnd ...
4139 4139 -----
4140 4140 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
4141 4141 -----
4142 4142 Hradby
4143 4143 Upozornenie
4144 4144 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
4145 4145 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
4146 4146 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
4147 4147 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
4148 4148 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
4149 4149 Varovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcu
4150 4150 Varovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
4151 4151 Upozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.
4152 4152 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcu
4153 4153 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
4154 4154 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4155 4155 Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera''
4156 4156 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
4157 4157 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
4158 4158 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
4159 4159 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
4160 4160 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
4161 4161 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
4162 4162 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
4163 4163 Varovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4164 4164 Varovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4165 4165 Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.
4166 4166 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
4167 4167 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
4168 4168 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
4169 4169 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
4170 4170 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
4171 4171 Varovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}
4172 4172 Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciu
4173 4173 Varovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.
4174 4174 Varovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.
4175 4175 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
4176 4176 Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginov
4177 4177 Varovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4178 4178 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.
4179 4179 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.
4180 4180 Upozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4181 4181 Upozornenie: nepodarilo sa načítať ikonu pre typ obmedzenia ''{0}''
4182 4182 Upozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4183 4183 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
4184 4184 Upozornenie: Nemožno pochopiť Mappaint štýly z' '{0}''. Výnimka bola: {1}
4185 4185 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
4186 4186 Varovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.
4187 4187 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
4188 4188 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
4189 4189 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4190 4190 Varovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.
4191 4191 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.
4192 4192 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4193 4193 Varovanie: ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka bola: {0}
4194 4194 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
4195 4195 Upozornenie: Neplatná hodnota ''{0}'' pre preferenčný kľúč ''{1}''. Vraciam sa späť k východiskovej hodnote ''shift ctrl T''.
4196 4196 Upozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''
4197 4197 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
4198 4198 Varovanie: žiadne nastavenie ''{0}'' sa nenašlo.
4199 4199 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
4200 4200 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
4201 4201 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
4202 4202 Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.
4203 4203 Upozornenie: nastavený kľúč ''{0}'' má nepodporovanú hodnotu ''{1}''. Za predpokladu, že sú východiskové hodnoty ''sady-a''.
4204 4204 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
4205 4205 Upozornenie: plugin zákaz odbočenia nahradí už existujúci akciu ''{0}'' za skratku ''{1}'' akcií ''{2}''
4206 4206 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
4207 4207 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
4208 4208 Varovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.
4209 4209 Varovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.
4210 4210 Varovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.
4211 4211 Upozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4212 4212 Upozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4213 4213 Varovania
4214 4214 Umývačka
4215 4215 Odpadkový kôš
4216 4216 Čistička odpadových vôd
4217 4217 Voda
4218 4218 Vodný zábavný park
4219 4219 Vodojem
4220 4220 Vodopád
4221 4221 Vodné objekty
4222 4222 Wave Audiosúbory (*.wav)
4223 4223 Way Download (Sťahovanie cesty)
4224 4224 Informácie o ceste
4225 4225 Way Select (výber cesty)
4226 4226 Nezrovnalosť v dátach stiahnutých ciest. Predchádzajúce pripojené cesty ''{0}'' sa nemuseli objavil po prevzatí
4227 4227 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
4228 4228 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
4229 4229 Bod cesty je blízko inej cesty
4230 4230 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
4231 4231 Cesta {0}
4232 4232 Cesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.
4233 4233 Cesta:
4234 4234 -----
4235 4235 Popis bodov
4236 4236 Cestné objekty
4237 4237 Vedľajšie komunikácie
4238 4238 Kríž pri ceste
4239 4239 Božia muka
4240 4240 Internetová stránka: {0}
4241 4241 Hmotnosť
4242 4242 Priehradzka
4243 4243 Mokraď
4244 4244 Invalidný vozík
4245 4245 Vozíky
4246 4246 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
4247 4247 Pri importe zvuku urobiť značky z...
4248 4248 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
4249 4249 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
4250 4250 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
4251 4251 Celá skupina
4252 4252 Šírka (v metroch)
4253 4253 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
4254 4254 -----
4255 4255 Veterný mlyn
4256 4256 Veterný rukáv
4257 4257 Drôtový model
4258 4258 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</ a>).
4259 4259 -----
4260 4260 Vo vnútri reťazcov <b>"</b> a <b>\</b> znaky musí predchádzať <b>\</b> (e.g. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4261 4261 Drevo
4262 4262 Závody (továrne)
4263 4263 Svet
4264 4264 Zapíšte súradnice do hlavičky obrázka
4265 4265 Chyba zapisovania!
4266 4266 Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.
4267 4267 Napíšte informáciu o polohe do hlavičky Exif nasledujúcich súborov:
4268 4268 Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''
4269 4269 Písanie informácií o polohe do súborov obrázkov ...
4270 4270 Zle usporiadané cesty
4271 4271 XML značka(tag) <user> chýba
4272 4272 -----
4273 4273 Áno
4274 4274 Áno, Použiť to
4275 4275 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
4276 4276 Áno, vymazať body
4277 4277 Áno, stiahni obrázky
4278 4278 Áno, očistiť to
4279 4279 Áno, vynulovať id
4280 4280 Áno, aj tak uložiť
4281 4281 Áno, obnoviť ich tiež
4282 4282 Už máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
4283 4283 Chystáte sa zmazať neúplné objekty.<br> To spôsobí problémy, pretože nevidíte skutočný objekt.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4284 4284 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4285 4285 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
4286 4286 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
4287 4287 -----
4288 4288 Nemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.
4289 4289 Narazili ste na chybu v programe JOSM
4290 4290 Došlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:
4291 4291 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
4292 4292 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
4293 4293 Máte neuložené zmeny vo vašej fronte. Prajete si ich odoslať teraz?
4294 4294 Presúvate viac ako {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
4295 4295 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
4296 4296 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
4297 4297 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
4298 4298 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
4299 4299 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
4300 4300 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
4301 4301 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
4302 4302 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
4303 4303 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
4304 4304 Tiež by ste mali aktualizovať svoje pluginy. Ak ani jedeno z toho nepomôže, pošlite prosím súbor hlásenia o chybe do našej bugtracker pomocou tohto odkazu:
4305 4305 Môžete vybrať GPX stopu(track)
4306 4306 Aktualizujte váš JOSM softvér. <br> Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované. <br> Aktualizovať pluginy teraz?
4307 4307 Nulové súradnice:
4308 4308 -----
4309 4309 Zväčšenie
4310 4310 Zväčšenie (v metroch)
4311 4311 Priblížiť
4312 4312 Oddialiť
4313 4313 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
4314 4314 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
4315 4315 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
4316 4316 Priblížiť
4317 4317 Úroveň zväčšenia:
4318 4318 Oddialiť
4319 4319 Priblížiť pohľad na {0}
4320 4320 Zväčšiť na
4321 4321 Zväčšiť na vrstvu
4322 4322 Priblížiť k bodu
4323 4323 Priblížiť na problém
4324 4324 Priblížiť na vybraté elementy(s)
4325 4325 Priblížiť na výber
4326 4326 Zväčšiť na zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
4327 4327 Priblížiť na aktuálne vybrané zákazy odbočenia
4328 4328 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
4329 4329 Zväčšiť na pôvodné v obsahu zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
4330 4330 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
4331 4331 Priblížiť na {0}
4332 4332 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4333 4333 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4334 4334 [vymazať]
4335 4335 "{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
4336 4336 \nVýška: {0} m
4337 4337 \nSmer {0}°
4338 4338 -----
4339 4339 Upraviť stožiar
4340 4340 Upraviť stanicu
4341 4341 Stožiar
4342 4342 Stanica
4343 4343 Späť
4344 4344 Rýchlejšie
4345 4345 Rýchle prehrávanie
4346 4346 Vpred
4347 4347 Skok späť
4348 4348 Skok vpred
4349 4349 Ďalšia značka
4350 4350 Prehrajte nasledujúcu značku
4351 4351 Prehrajte predchádzajúcu značku
4352 4352 Prehrať/Pauza
4353 4353 Predchádzajúca značka
4354 4354 Pomalšie
4355 4355 Spomalené prehrávanie
4356 4356 Uzavretá
4357 4357 Otvorené
4358 4358 <prázdne>
4359 4359 V
4360 4360 S
4361 4361 J
4362 4362 Z
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 Kláves:
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 Doplňujúce informácie
4376 4376 Modifikátory:
4377 4377 -----
4378 4378 Zväčšenie
4379 4379 Upraviť železničnú stanicu
4380 4380 Železničná stanica
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 Kláves:
4387 4387 Do:
4388 4388 Zo:
4389 4389 skrátené meno ulice
4390 4390 pridať do existujúcej pridruženej relácie
4391 4391 pridať k výberu
4392 4392 adresa
4393 4393 -----
4394 4394 pokročilý (advanced)
4395 4395 pokročilá konfigurácia
4396 4396 Visuté cesty/Lanovky
4397 4397 letecké cesty
4398 4398 zjazdovka_čierna
4399 4399 zjazdovka_ľahká
4400 4400 farmársky (agricultural)
4401 4401 všetky
4402 4402 všetky objekty
4403 4403 ulička(bočna ulica)
4404 4404 abecedný
4405 4405 vysokohorská_turistika
4406 4406 náhradný
4407 4407 zaujímavosti (amenity) {0}
4408 4408 zaujímavosti (amenity)
4409 4409 svetelné zariadenie
4410 4410 verejná_doprava
4411 4411 anglikánska
4412 4412 krmivo pre zvieratá
4413 4413 anonymný
4414 4414 akýkoľvek
4415 4415 nejaké látky(any substance)
4416 4416 lukostreľba
4417 4417 oblasť (plocha)
4418 4418 oblasť textu
4419 4419 ázijská
4420 4420 asfalt
4421 4421 atletika
4422 4422 -----
4423 4423 automatické nahratie dlaždíc
4424 4424 automatické zväčšenie
4425 4425 pozadie
4426 4426 zadný bod prerušenia
4427 4427 zadný segment
4428 4428 zlé
4429 4429 baháisti
4430 4430 baptistická
4431 4431 prekážka
4432 4432 prekážka na ceste
4433 4433 -----
4434 4434 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4435 4435 basketbal
4436 4436 pláž (beach)
4437 4437 bicykel
4438 4438 -----
4439 4439 čierna
4440 4440 modrá
4441 4441 slatina
4442 4442 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4443 4443 hranica (boundary)
4444 4444 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4445 4445 most
4446 4446 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4447 4447 hnedá
4448 4448 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4449 4449 budhisti
4450 4450 budova
4451 4451 naraziť
4452 4452 hamburger
4453 4453 autobus
4454 4454 autobusová linka
4455 4455 kanoe
4456 4456 veľkosť písmen rozhoduje
4457 4457 katolícka
4458 4458 cintorín (cemetery)
4459 4459 čas poslednej zmeny súboru:
4460 4460 zmena výberu
4461 4461 zmena pohľadu
4462 4462 kontrolujem cache...
4463 4463 -----
4464 4464 kura
4465 4465 čínska
4466 4466 -----
4467 4467 kresťania
4468 4468 cigarety
4469 4469 mesto (city)
4470 4470 -----
4471 4471 lezenie
4472 4472 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4473 4473 zatvorené
4474 4474 uzavratá cesta
4475 4475 uhoľná
4476 4476 pobrežie
4477 4477 dlažbová kocka (cobblestone)
4478 4478 obec
4479 4479 telekomunikačná
4480 4480 zhutnená(valcovaná)
4481 4481 betón (concrete)
4482 4482 kondómy
4483 4483 konfiguravať zmenový súbor
4484 4484 konfigurovať spojenie DG100
4485 4485 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
4486 4486 konflikt
4487 4487 ihličnatý
4488 4488 spojenie
4489 4489 konštrukcia
4490 4490 električkové_vedenie
4491 4491 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4492 4492 počet
4493 4493 vytvoriť pridruženú reláciu
4494 4494 vytvoriť nové objekty
4495 4495 kriket
4496 4496 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4497 4497 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4498 4498 -----
4499 4499 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4500 4500 bicyklovanie
4501 4501 údaje
4502 4502 listnatý
4503 4503 zmazať dáta po importe
4504 4504 vymazať obrysovú cestu
4505 4505 zmazané
4506 4506 doručenie
4507 4507 náročná_vysokohorská_turistika
4508 4508 náročná_horská_turistika
4509 4509 zastaralý
4510 4510 určený
4511 4511 miesto určenia (cieľ)
4512 4512 obchádzka
4513 4513 ťažká_vysokohorská_turistika
4514 4514 vypnuté
4515 4515 dok (nakladacia rampa)
4516 4516 závody chrtov
4517 4517 dvojité
4518 4518 dole
4519 4519 zjazdárska
4520 4520 stiahnuté
4521 4521 pitie
4522 4522 príjazdová cesta
4523 4523 východ
4524 4524 ľahká
4525 4525 upraviť gpx stopy(tracks)
4526 4526 prvky
4527 4527 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4528 4528 jazdectvo
4529 4529 evanjelikánska
4530 4530 párne
4531 4531 príklady
4532 4532 vynikajúce
4533 4533 sáčky na výkaly
4534 4534 pre skúsených
4535 4535 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4536 4536 -----
4537 4537 farmy
4538 4538 plot
4539 4539 trajekt (prievoz)
4540 4540 Hľadať vo výbere
4541 4541 -----
4542 4542 priečinok
4543 4543 jedlo
4544 4544 pešia (foot)
4545 4545 americký futbal
4546 4546 cesta pre peších so značkou
4547 4547 brod
4548 4548 les
4549 4549 lestníctvo
4550 4550 predný bod prerušenia
4551 4551 predný segment
4552 4552 fosílna
4553 4553 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4554 4554 -----
4555 4555 z dlaždice
4556 4556 z cesty
4557 4557 úplný
4558 4558 plynová
4559 4559 nemecká
4560 4560 ľadovec (glacier)
4561 4561 -----
4562 4562 golfové ihrisko
4563 4563 dobré
4564 4564 gps značka
4565 4565 gps poloha bodu
4566 4566 kvalita1
4567 4567 kvalita2
4568 4568 kvalita3
4569 4569 kvalita4
4570 4570 kvalita5
4571 4571 tráva (grass)
4572 4572 trávový obkladač(grass_paver)
4573 4573 štrk (gravel)
4574 4574 šedá
4575 4575 grécka
4576 4576 zelená
4577 4577 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4578 4578 zem (ground)
4579 4579 gymnastika
4580 4580 polovičný
4581 4581 bod prerušenia
4582 4582 zdravie
4583 4583 teplo(heat)
4584 4584 vresovisko
4585 4585 označiť (highlight)
4586 4586 komunikácie
4587 4587 komunikácia bez označenia (ref)
4588 4588 cesta (highway_track)
4589 4589 turistika
4590 4590 hinduisti
4591 4591 historické
4592 4592 história
4593 4593 hokej
4594 4594 hrozné
4595 4595 koňská (horse)
4596 4596 konské dostihy
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 vodná
4602 4602 obrázok
4603 4603 importované dáta z {0}
4604 4604 neaktívny
4605 4605 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4606 4606 neúplný
4607 4607 nekompletná cesta
4608 4608 indická
4609 4609 vnútorný
4610 4610 závody
4611 4611 vnútorná časť (inner segment)
4612 4612 stredne pokročilý (intermediate)
4613 4613 ostrovček
4614 4614 talianska
4615 4615 džinisti
4616 4616 japonská
4617 4617 svedkovia jehovovi
4618 4618 judaisti
4619 4619 -----
4620 4620 uchovávať záložné súbory
4621 4621 zem
4622 4622 skládka odpadov (landfill)
4623 4623 využitie oblasti (landuse)
4624 4624 využitie oblasti (landuse) {0}
4625 4625 vrstvu
4626 4626 značka vrstvy so značkou +
4627 4627 vľavo
4628 4628 oddych (leisure)
4629 4629 oddych (Leisure) {0}
4630 4630 osvetlená_voda (light_water)
4631 4631 omedzený
4632 4632 vedenie
4633 4633 obytná zóna
4634 4634 nahrať dáta z API
4635 4635 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
4636 4636 lokalita
4637 4637 zablokovať rolovanie
4638 4638 nízky
4639 4639 lutheránska
4640 4640 mangrovová oblasť
4641 4641 človekom vytvorené (manmade)
4642 4642 prístav (marina)
4643 4643 močiar (marsh)
4644 4644 max šírka
4645 4645 max dĺžka
4646 4646 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4647 4647 Režim merania
4648 4648 kov
4649 4649 methodistická
4650 4650 mexická
4651 4651 armáda
4652 4652 min šírka
4653 4653 min dĺžka
4654 4654 vedľajšie_vedenie
4655 4655 preklep v mene kľúča (key)
4656 4656 zmiešaný
4657 4657 mormónska
4658 4658 automobilový
4659 4659 cesta pre motorové vozidlá
4660 4660 dialnica (motorway)
4661 4661 dialničná prípojka
4662 4662 horská_turistika
4663 4663 blato (mud)
4664 4664 -----
4665 4665 mnohoposchodový
4666 4666 viacnásobný
4667 4667 viac objektov s funkciou ''{0}''
4668 4668 -----
4669 4669 moslimovia
4670 4670 -----
4671 4671 prírodné (natural)
4672 4672 prírodné (natural) {0}
4673 4673 príroda
4674 4674 noviny
4675 4675 nasledujúce
4676 4676 nie
4677 4677 Popis nedostupný
4678 4678 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
4679 4679 žiadne otázky
4680 4680 bez modifikácie
4681 4681 bez mena
4682 4682 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''from''
4683 4683 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''to''
4684 4684 zákaz zabočenia vľavo
4685 4685 zákaz zabočenia vpravo
4686 4686 zákaz jazdy priamo
4687 4687 zákaz otáčania sa
4688 4688 žiadny
4689 4689 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4690 4690 sever
4691 4691 severovýchod
4692 4692 severozápad
4693 4693 nevymazaný
4694 4694 nie je prítomný
4695 4695 neviditeľné (na servery)
4696 4696 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
4697 4697 upozornenie
4698 4698 pre začiatočníkov
4699 4699 jadrová
4700 4700 pozorovateľňa
4701 4701 nepárne
4702 4702 oficiálny
4703 4703 odpojený
4704 4704 ropa(oil)
4705 4705 historická železnica(turistická)
4706 4706 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4707 4707 pripojený
4708 4708 prikázané odbočenie vľavo
4709 4709 prikázané odbočenie vpravo
4710 4710 zákaz odbočenia
4711 4711 otvoriť
4712 4712 Možnosti
4713 4713 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4714 4714 orthodoxná
4715 4715 iná koľaj
4716 4716 vonkajší
4717 4717 obvodová časť (outer segment)
4718 4718 mimo ukladanej oblasti
4719 4719 nadzemné(overground)
4720 4720 parcela
4721 4721 číslo parcely
4722 4722 parkovacia ulička(parking_aisle)
4723 4723 parkovacie lístky
4724 4724 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4725 4725 spevnený
4726 4726 dlažobné kamene
4727 4727 vrchol (peak)
4728 4728 riečne kamene
4729 4729 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4730 4730 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4734 4734 fotky
4735 4735 fotovoltanická (slnečná články)
4736 4736 hrádza (pier)
4737 4737 potrubie (pipeline)
4738 4738 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4739 4739 mierna zjazdovka (piste_easy)
4740 4740 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4741 4741 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4742 4742 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4743 4743 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4744 4744 hracia plocha, ihrisko
4745 4745 -----
4746 4746 miesto
4747 4747 závod
4748 4748 plast
4749 4749 vyberte prosím typ obmedzenia v jazde
4750 4750 vyberte prosím cestu
4751 4751 stožiar(pole)
4752 4752 -----
4753 4753 energia (power)
4754 4754 presbiteriánska
4755 4755 predchádzajúce
4756 4756 cesta prvej triedy
4757 4757 prípojka cesty I. triedy
4758 4758 private (len pre vlastníka)
4759 4759 plánovaný
4760 4760 protestanská
4761 4761 verejný
4762 4762 hromadná doprava
4763 4763 plány MHD
4764 4764 lístky MHD
4765 4765 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4766 4766 štvorité
4767 4767 quakerská
4768 4768 lom
4769 4769 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4770 4770 koľajnica (rail)
4771 4771 železničný pozemok
4772 4772 nadchod nad železnicou
4773 4773 železnica
4774 4774 železničná výhybka
4775 4775 -----
4776 4776 červená
4777 4777 mokraď´s rákosím
4778 4778 obnoviť obsah okna
4779 4779 oblasť (region)
4780 4780 regionálna
4781 4781 regulárny výraz
4782 4782 relácia bez type
4783 4783 odobrať z výberu
4784 4784 nahradiť označené
4785 4785 obytná (osídlená)
4786 4786 reštaurácia bez mena
4787 4787 maloobchody
4788 4788 vpravo
4789 4789 riečny breh
4790 4790 cesta (vozovka)
4791 4791 úlohy
4792 4792 kruhový objazd (roundabout)
4793 4793 trasa (route)
4794 4794 cestný úsek
4795 4795 ragby
4796 4796 soľná bažina
4797 4797 piesok (sand)
4798 4798 sendvič
4799 4799 mierka
4800 4800 prehľadová (oreintačná)
4801 4801 oblasť pokrytá krovím
4802 4802 cesta druhej triedy
4803 4803 kraj
4804 4804 vyberte šport:
4805 4805 zvolené
4806 4806 výber
4807 4807 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4808 4808 obslužná (service)
4809 4809 služby
4810 4810 nastavenia
4811 4811 splašky(sewage)
4812 4812 šiítska
4813 4813 streľba
4814 4814 obchod
4815 4815 obchody (shop) {0}
4816 4816 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4817 4817 -----
4818 4818 jedno
4819 4819 miesto (blízke okolie)
4820 4820 -----
4821 4821 korčuľovanie
4822 4822 lyžovanie
4823 4823 lyžovanie
4824 4824 park zimných športov
4825 4825 futbal (soccer)
4826 4826 juh
4827 4827 juhovýchod
4828 4828 juhozápad
4829 4829 spiritualisti
4830 4830 šport
4831 4831 športové {0}
4832 4832 športové centrum
4833 4833 železničná vlečka
4834 4834 štadión
4835 4835 známky
4836 4836 štandartný
4837 4837 kameň
4838 4838 potok
4839 4839 pouličná sieť
4840 4840 meno ulice obsahuje ss
4841 4841 reťazec
4842 4842 reťazec;reťazec;...
4843 4843 metro (subway)
4844 4844 sunnitská
4845 4845 povrch
4846 4846 -----
4847 4847 Močiar
4848 4848 sladkosti
4849 4849 plávanie
4850 4850 -----
4851 4851 tabuľka
4852 4852 stolný tenis
4853 4853 tampóny
4854 4854 taoisti
4855 4855 telefónne kupóny (poukážky)
4856 4856 dočasný
4857 4857 dočasný typ komunikácie
4858 4858 tenis
4859 4859 terminál
4860 4860 cesta tretej triedy
4861 4861 -----
4862 4862 thajská
4863 4863 prílivová oblasť
4864 4864 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4865 4865 -----
4866 4866 podľa času GPS
4867 4867 na predchádzajúce hodnoty (nezmenený mčas)
4868 4868 k ceste
4869 4869 topografická
4870 4870 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4871 4871 cestovanie
4872 4872 turistika {0}
4873 4873 veža
4874 4874 -----
4875 4875 hračky
4876 4876 stopa
4877 4877 stopy a waypointy
4878 4878 iba stopy(track)
4879 4879 semafor
4880 4880 električka
4881 4881 trojité
4882 4882 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4883 4883 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4884 4884 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4885 4885 turecká
4886 4886 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4887 4887 typ
4888 4888 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4889 4889 neriadený
4890 4890 podzemie
4891 4891 podvodné(underwater)
4892 4892 neočakávané číslo stĺpca {0}
4893 4893 unitársky
4894 4894 neznámy
4895 4895 neoznačený
4896 4896 nespevnený
4897 4897 neuršený (unset)
4898 4898 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4899 4899 nešpecifikovaný dôvod
4900 4900 neoznačený
4901 4901 neoznačená cesta
4902 4902 nepoužité
4903 4903 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4904 4904 hore
4905 4905 až do dlaždice
4906 4906 použitie
4907 4907 chyba overovania
4908 4908 ostatné overovania
4909 4909 varovanie overovania
4910 4910 verzia {0}
4911 4911 cez bod alebo cestu
4912 4912 viditeľné (na servery)
4913 4913 sopka
4914 4914 kupóny (poukážky)
4915 4915 voda
4916 4916 vodný tok
4917 4917 vodné cesty (Waterway) {0}
4918 4918 cesta je spojená
4919 4919 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4920 4920 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4921 4921 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4922 4922 iba waypointy
4923 4923 západ
4924 4924 biela
4925 4925 divoká príroda
4926 4926 veterná
4927 4927 drôtený_plot
4928 4928 drevo (wood)
4929 4929 drevený_plot
4930 4930 zalesnená oblasť (woodarea)
4931 4931 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4932 4932 železničná vlečka v závode
4933 4933 áno
4934 4934 prechod pre chodcov (zebra)
4935 4935 -----
4936 4936 -----
4937 4937 {0} ({1} do {2} stupňov)
4938 4938 -----
4939 4939 {0} se skladá z:
4940 4940 {0} koniec
4941 4941 {0} nie je číslo
4942 4942 {0} metrov
4943 4943 {0} viac...
4944 4944 {0} musí byť väčšie ako 0
4945 4945 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4946 4946 Zatiaľ {0} bodov...
4947 4947 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
4948 4948 {0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacnásobnými zmenovými súbormi</strong>
4949 4949 {0} štvorcových km
4950 4950 {0} štart
4951 4951 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4952 4952 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4953 4953 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4954 4954 -----
4955 4955 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
4956m 1 (Časová odchýlka z {0} dňa)
4957m 1 Časová odchýlka z {0} dní
4958m 1 Časová odchýlka z {0} dní
4959m 2 ({0} požiadavka)
4960m 2 ({0} požiadavky)
4961m 2 ({0} požiadaviek)
4962m 3 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
4963m 3 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
4964m 3 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
4965m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacia operácia z jednej vrstvy s úpravami<br>bola zrušená alebo skončila neúspechom.</html>
4966m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4967m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4968m 5 <html>Vyrovnaná <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografia do GPX stopy.</html>
4969m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4970m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4971m 6 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4972m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4973m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4974m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4975m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4976m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4977m 8 <html>{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
4978m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4979m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4980m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4981m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4982m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4983m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4984m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4985m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4986m 11 Očakávaný {0} objekt
4987m 11 Očakávané {0} objekty
4988m 11 Očakávaných {0} objektov
4989m 12 Nemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4990m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4991m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4992m 13 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
4993m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4994m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4995m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4996m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4997m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4998m 15 Zmeniť {0} objekty
4999m 15 Zmeniť {0} objekt
5000m 15 Zmeniť {0} objektov
5001m 16 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav tohto objektu na serveri.
5002m 16 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
5003m 16 Kliknite na tlačidlo <strong>{0}</strong> ak chcete skontrolovať stav týchto objektov na serveri.
5004m 17 Konflikt počas sťahovania
5005m 17 Konflikty počas sťahovania
5006m 17 Konfliktov počas sťahovania
5007m 18 Konflikt v dátach
5008m 18 Konflikty v dátach
5009m 18 Konfliktov v dátach
5010m 19 Zmazať {0} body
5011m 19 Zmazať {0} bod
5012m 19 Zmazať {0} bodov
5013m 20 Zmazať {0} objekty
5014m 20 Zmazať {0} objekt
5015m 20 Zmazať {0} objektov
5016m 21 Zmazať {0} relácie
5017m 21 Zmazať {0} reláciu
5018m 21 Zmazať {0} relácií
5019m 22 Zmazať {0} cesty
5020m 22 Zmazať {0} cestu
5021m 22 Zmazať {0} ciest
5022m 23 Vymazávam {0} objekt
5023m 23 Vymazávam {0} objekty
5024m 23 Vymazávam {0} objektov
5025m 24 Sťahovanie nasledujúceho pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
5026m 24 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5027m 24 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5028m 25 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
5029m 25 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
5030m 25 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
5031m 26 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
5032m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5033m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5034m 27 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
5035m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
5036m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
5037m 28 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
5038m 28 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5039m 28 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5040m 29 Zdvojený {0} bod v {1} bode
5041m 29 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5042m 29 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5043m 30 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5044m 30 Vložiť nový bod do cesty.
5045m 30 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5046m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
5047m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5048m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5049m 32 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
5050m 32 Spojovaná verzia ({0} vstup)
5051m 32 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
5052m 33 Posun {0} bodov
5053m 33 Posun {0} bodu
5054m 33 Posun {0} bodov
5055m 34 Moja verzia ({0} vstupy)
5056m 34 Moja verzia ({0} vstup)
5057m 34 Moja verzia ({0} vstupov)
5058m 35 Otváranie súboru {0}...
5059m 35 Otváranie súborov {0}...
5060m 35 Otváranie súborov {0}...
5061m 36 Vkladanie {0} značiek
5062m 36 Vkladanie {0} značky
5063m 36 Vkladanie {0} značiek
5064m 37 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
5065m 37 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5066m 37 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5067m 38 Plugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
5068m 38 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5069m 38 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5070m 39 Očistený {0} objekt
5071m 39 Očistené {0} objekty
5072m 39 Očistených {0} objektov
5073m 40 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5074m 40 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
5075m 40 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5076m 41 Otáčanie {0} bodov
5077m 41 Otáčanie {0} bodu
5078m 41 Otáčanie {0} bodov
5079m 42 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
5080m 42 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5081m 42 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5082m 43 Zjednodušiť {0} cestu
5083m 43 Zjednodušiť {0} cesty
5084m 43 Zjednodušiť {0} ciest
5085m 44 Značky({0} konflikt)
5086m 44 Značky({0} konflikty)
5087m 44 Značky({0} konfliktov)
5088m 45 Nasledujúci plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
5089m 45 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
5090m 45 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
5091m 46 Nasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:
5092m 46 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:
5093m 46 Nasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:
5094m 47 Plugin nebude nahratý.
5095m 47 Pluginy nebudú nahraté.
5096m 47 Pluginy nebudú nahraté.
5097m 48 Vybratý bod nie je v strede cesty.
5098m 48 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5099m 48 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5100m 49 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
5101m 49 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
5102m 49 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
5103m 50 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5104m 50 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5105m 50 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5106m 51 Ich verzia ({0} vstupy)
5107m 51 Ich verzia ({0} vstup)
5108m 51 Ich verzia ({0} vstupov)
5109m 52 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5110m 52 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5111m 52 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5112m 53 Je tu ešte nevyriešená chyba alebo varovanie, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tento problém vyriešiť ako prvý.
5113m 53 Sú tu ešte {0} chyby a/alebo varovania, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
5114m 53 Je tu ešte {0} chýb a/alebo varovaní, určených pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
5115m 54 Nachádza sa tam {0} ďalší bod použitý v ceste {1}<br>ktorý je vymazaný na servery.<br><br>Chcete obnoviť tento bod tiež?
5116m 54 Nachádza sa tam {0} ďalších bodov použitých v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
5117m 54 Nachádzajú sa tam {0} ďalšie body použité v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
5118m 55 Nachádza sa tam {0} ďalší pôvodný odkazujúci na reláciu {1}<br>ktorý je vymazaný na servery.<br><br>Chcete obnoviť tento bod tiež?
5119m 55 Nachádza sa tam {0} ďalších pôvodných odkazujúcich na reláciu {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
5120m 55 Nachádzajú sa tam {0} ďalšie pôvodné odkazujúce na reláciu {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
5121m 56 Je tam {0} objekt v miestnej dátovej sade, ktorý by mohol byť odstránený zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tento objekt na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5122m 56 Sú tam {0} objekty v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5123m 56 Je tam {0} objektov v miestnej dátovej sade, ktoré by mohli byť odstránené zo servera. Ak sa neskôr pokúsite zmazať alebo aktualizovať tieto objekty na serveri, je pravdepodobné hlásenie o konflikte.
5124m 57 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..
5125m 57 Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..
5126m 57 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..
5127m 58 Bol tam zistený {0} konflikt.
5128m 58 Boli tam zistené {0} konflikty.
5129m 58 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
5130m 59 Počas importu bol {0} konflikt
5131m 59 Počas importu boli {0} konflikty
5132m 59 Počas importu bolo {0} konfliktov
5133m 60 Tento zákaz odbočenia sa vzťahuje na objekt, ktorý bol vymazaný mimo tohto editora zákazu odbočenia:
5134m 60 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
5135m 60 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
5136m 61 Toto zmení až {0} objektov.
5137m 61 Toto zmení až {0} objekt.
5138m 61 Toto zmení až {0} objekty.
5139m 62 Toto chce zmeniť {0} objekt.
5140m 62 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5141m 62 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5142m 63 Obnovený {0} pôvodný
5143m 63 Obnovené {0} pôvodné
5144m 63 Obnovených {0} pôvodných
5145m 64 Aktualizácia vlastností {0} objektov
5146m 64 Aktualizácia vlastností {0} objektu
5147m 64 Aktualizácia vlastností {0} objektov
5148m 65 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
5149m 65 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5150m 65 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5151m 66 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5152m 66 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5153m 66 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5154m 67 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5155m 67 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5156m 67 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5157m 68 Nahrávanie {0} objektov ...
5158m 68 Nahrávanie {0} objektu ...
5159m 68 Nahrávanie {0} objektov ...
5160m 69 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodnom.
5161m 69 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
5162m 69 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
5163m 70 stopa
5164m 70 stopy
5165m 70 stopy
5166m 71 stopa s {0} bodmi
5167m 71 stopy s {0} bodmi
5168m 71 stopy s {0} bodmi
5169m 72 značka
5170m 72 značky
5171m 72 značiek
5172m 73 bod
5173m 73 body
5174m 73 bodov
5175m 74 objekt
5176m 74 objekty
5177m 74 objektov
5178m 75 bod
5179m 75 body
5180m 75 bodov
5181m 76 vzťah (relation)
5182m 76 vzťahy (relations)
5183m 76 vzťahov (relations)
5184m 77 až {0} pôvodné
5185m 77 až {0} pôvodný
5186m 77 až {0} pôvodných
5187m 78 cestu
5188m 78 cesty
5189m 78 ciest
5190m 79 Autori
5191m 79 Autor
5192m 79 Autorov
5193m 80 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektu<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5194m 80 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5195m 80 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5196m 81 {0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.
5197m 81 {0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
5198m 81 {0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
5199m 82 {0} pozostáva z {1} značky
5200m 82 {0} pozostáva z {1} značiek
5201m 82 {0} pozostáva z {1} značiek
5202m 83 {0} skladá sa z {1} stopy
5203m 83 {0} skladá sa z {1} stôp
5204m 83 {0} skladá sa z {1} stôp
5205m 84 {0} vymazaný
5206m 84 {0} vymazané
5207m 84 {0} vymazaných
5208m 85 {0} chyba
5209m 85 {0} chyby
5210m 85 {0} chýb
5211m 86 {0} načítaný obrázok .
5212m 86 {0} načítané obrázky.
5213m 86 {0} načítaných obrázkov.
5214m 87 {0} členov
5215m 87 {0} člen
5216m 87 {0} členy
5217m 88 {0} bod
5218m 88 {0} body
5219m 88 {0} bodov
5220m 89 {0} pridaných objektov:
5221m 89 {0} pridaný objek:
5222m 89 {0} pridané objekty:
5223m 90 {0} zmazaný objekt:
5224m 90 {0} zmazané objekty:
5225m 90 {0} zmazaných objektov:
5226m 91 {0} upravených objektov:
5227m 91 {0} upravený objekt:
5228m 91 {0} upravené objekty:
5229m 92 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
5230m 92 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
5231m 92 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
5232m 93 {0} bod
5233m 93 {0} body
5234m 93 {0} bodov
5235m 94 {0} relácia
5236m 94 {0} relácie
5237m 94 {0} relácií
5238m 95 {0} trasa,
5239m 95 {0} trasy,
5240m 95 {0} trás,
5241m 96 značky
5242m 96 značka
5243m 96 značiek
5244m 97 {0} stopa(track)
5245m 97 {0} stopy(track)
5246m 97 {0} stôp(track)
5247m 98 {0} varovanie
5248m 98 {0} varovania
5249m 98 {0} varovaní
5250m 99 {0} bola založená GPS značka.
5251m 99 {0} boli založené GPS značky.
5252m 99 {0} boli založené GPS značky.
5253m 100 {0} ciest
5254m 100 {0} cesta
5255m 100 {0} cesty
5256m 101 {0} waypoint (bod cesty)
5257m 101 {0} waypointy (body cesty)
5258m 101 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.