source: josm/trunk/data/sk.lang@ 3333

Last change on this file since 3333 was 3333, checked in by stoecker, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 203.1 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objekty
4 4 % z východu:
5 5 % zo severu:
6 6 (# požiadavky neznáme)
7 7 (1 požiadavka)
8 8 (Kód={0})
9 9 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
10 10 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
11 11 -----
12 12 (URL bolo:
13 13 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
14 14 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
15 15 (Čo to má znamenať?)
16 16 (v rade {0}, stĺpec {1})
17 17 (deaktivované)
18 18 (žiadny objekt)
19 19 (žiadny)
20 20 (voliteľný)
21 21 ({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} ...
22 22 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
23 23 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
25 25 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
26 26 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
27 27 ({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...
28 28 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
29 29 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
30 30 * Jeden označený bod, alebo
31 31 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
32 32 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
33 33 ... iný druh prepravy
34 34 ... odkazy na relácie
35 35 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
36 36 -----
37 37 -----
38 38 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 </p><p>Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.<p></html>
43 43 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
44 44 <anonymné>
45 45 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
46 46 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
47 47 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
48 48 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
49 49 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
50 50 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
51 51 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
52 52 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
53 53 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
54 54 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
55 55 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
56 56 -----
57 57 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
58 58 <b>úloha: </ b> ... - Objekt s danou úlohou vo vzťahu
59 59 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
60 60 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
61 61 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
62 62 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
63 63 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
64 64 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
65 65 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
66 66 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
67 67 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
68 68 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
69 69 <b>{0}</b> vypnuté objekty
70 70 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
71 71 -----
72 72 <rôzne>
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
77 77 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
78 78 <h2>Aktívny filter</h2>
79 79 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
80 80 <html>''{0}'' nie je platná OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
81 81 <html> <body> <p class="warning-body"> <strong>Upozornenie: </strong> Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza <strong>nešifrované</strong> v každej žiadosti zaslanej na server OSM. <strong> Nepoužívajte cenné hesla. </strong></p></body></html>
82 82 <html> <body> Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.</ body> </ html>
83 83 <html><h3>Vymazať súbor {0} z disku?<p>Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!</h3></html>
84 84 <html><h3>Existujú staré zálohy súborov v adresári obrázkov!</h3>
85 85 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
86 86 <html><p class="warning-header">Obsah pomoci pre chýbajúcu tému pomoci</p><p class="warning-body"> Obsah pomoci pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nie je už dostupná. Je to chýbajúce v oboch vašich miestnych jazykoch ({1}) a aj v angličtine.<br><br>Pomôžte prosím pri zlepšení systému pomoci JOSMu a doplňte chýbajúce informácie. Oboje môžete upraviť pre <a href="{2}">tému pomoci vo vašom miestnom jazyku ({1})</a> a v <a href="{3}">táme pomoci v angličtine</a>.</p></html>
87 87 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
88 88 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
89 89 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
90 90 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
91 91 <html>Okrem iného môžete vložiť <strong>adresu dlaždíc</strong> pre jednotlivé dlaždice vo formáte<i>zoomlevel/x/y</i>, i.e. <i>15/256/223</i>. Adresa dlaždíc vo formáte <i>zoom,x,y</i> alebo <i>zoom;x;y</i> sú tiež platné.</html>
92 92 <html>Nastala chyba počas komunikácie so serverom<br>Detaily: {0}</html>
93 93 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
94 94 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
95 95 <html>Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal. <br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
96 96 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo. <br> Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . </ html>
97 97 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo. <br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
98 98 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
99 99 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.</html>
100 100 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
101 101 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
102 102 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
103 103 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
104 104 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</ Html>
105 105 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal <br> nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením: <br> <strong> Kód chyby: <strong> {1} <br> <strong> Chybové hlásenie (nepreložené) </ strong>: {2} </ HTML>
106 106 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
107 107 <html> Nemôžem nahrať plugin {0}, pretože plugin <br> hlavnej triedy''{1}'' nebol nájdený. <br> Odstrániť z nastavení?
108 108 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
109 109 <html> Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
110 110 <html> Nemôžem čítať. <br> Chyba je: <br> {0} </ html>
111 111 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
114 114 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
115 115 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
116 116 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.</em></html>
117 117 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
118 118 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
119 119 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
120 120 <html> Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe <br> na JOSM. </ html>
121 121 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
122 122 <html> Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''<br> s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete <br> mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. </ Html>
123 123 <html> Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny <br>nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup. <br> Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. </ html>
124 124 <html> Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera. <br> Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. </ html>
125 125 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
126 126 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
127 127 <html>Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný. <br> <br> Detaily (nepreložené): {0} </ html>
128 128 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
129 129 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
130 130 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
131 131 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
132 132 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
133 133 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
134 134 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
135 135 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
136 136 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
137 137 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
138 138 <html> Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale <br> skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server <br> URL a vaše pripojenie k internetu. </ Html>
139 139 <html> Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. </ html>
140 140 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
141 141 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
142 142 <html> JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM. <br> Autorizačný prístup je: </ html>
143 143 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty. <br> Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. </ html>
144 144 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
145 145 <html> JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong> {0} </ strong> <br> Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>
146 146 <html>JOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}<br>z dátovej sady.<br>Súhlasíte?</html>
147 147 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte <br>''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. </html>
148 148 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
149 149 <html>Vrstva ''{0}'' obsahuje konflikt pôvodných<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť nevyriešený.</html>
150 150 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
151 151 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
152 152 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
153 153 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
154 154 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
155 155 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
156 156 <html>Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej<br>upravovanej vrstve ''{1}''.</html>
157 157 <html> Kliknite prosím na <strong>{0} </ strong> načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.</ html>
158 158 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
159 159 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
160 160 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
161 161 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času<br>požiadavka na konkrétny časový rozsah.</html>
162 162 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky <br>požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
163 163 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
164 164 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
165 165 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných otázok</strong>.Vybrať <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
166 166 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
167 167 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
168 168 <html> Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}. <br> Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. </ Html>
169 169 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
170 170 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
171 171 <html> Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
172 172 <html> Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
173 173 <html> Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM. <br> JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne <br> automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. </ html >
174 174 <html> Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM. <br> JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez <br> autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači <br> overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. </ Html>
175 175 <html> Zvoľte pre zobrazenie iba zákazy odbočenia vzťahujúce sa k objektu v súčasnom výbere. <br> Zrušte zobrazenie všetkých zákazov odbočenia v aktuálnom súbore dát. </ html>
176 176 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
177 177 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
178 178 <html>Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.<br>Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.</html>
179 179 <html>Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.<br>Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
180 180 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
181 181 <html> Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu </ html>
182 182 <html> Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup </ html>
183 183 <html> Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup </ html>
184 184 <html> Úspešne použitý autorizačný prístup' '{0}'' pre <br> prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.</ html>
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
188 188 <html>Aktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.<br>Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa.</html>
189 189 <html> Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril. <br> V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť <br> vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. </ html>
190 190 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
191 191 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
192 192 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
193 193 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}<br>pre užívateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.</html>
194 194 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
195 195 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
196 196 <html>odvodená relácia<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
197 197 <html> Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
198 198 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
199 199 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
200 200 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
201 201 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
202 202 <html> Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.</html>
203 203 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
204 204 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
205 205 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
206 206 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
207 207 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
208 208 <html> Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou. <br> JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. </ Html>
209 209 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie pre nahratie {0} objektov. Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
210 210 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
211 211 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
212 212 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
213 213 <html>Nie sú ďalšie pripojené cesty na stiahnutie. <br>Bol zistený potenciálny duplicitný bod z práve vybraných bodov, hoci. <br>Aktuálne vybraný bod je ''{0}''< br> Potenciály duplicitný bod je ''{1}''<br> Spojiť duplicitné body na aktuálne vybraný bod a pokračovať v sťahovaní? </ html>
214 214 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
215 215 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
216 216 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
217 217 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
218 218 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
219 219 <html>Tento zákaz odbočenia bol zmenený mimo editora. <br> Nemôžete použiť vaše zmeny a pokračovať v úprave. <br> Chcete spôsobiť konflikt a zatvoriť editor? </html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
224 224 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
225 225 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
226 226 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
227 227 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
228 228 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
229 229 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
230 230 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>e.g. displej GPS prístroja</html>
231 231 <html> Použite predvolené URL OSM servera (<strong>{0}</strong>) </html>
232 232 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
233 233 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
234 234 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
235 235 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
236 236 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
237 237 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
238 238 <html> Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na <strong> {0} </ strong> prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. </ Html>
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 <p><b>{0}</b> skryté objekty
253 253 <p>Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo <b>reštartovať</b> JOSM po vykonaní týchto zmien.</p>
254 254 <p>Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete <b>reštartovať</b> JOSM, aby sa zmeny prejavili.</p>
255 255 <p> Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne. </p>
256 256 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
257 257 <p> Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA.</p>
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <strong> Upozornenie: </ strong> Heslo je prevedené <strong> raz </ strong> v textovej forme na webových stránkach OSM. <strong> Nepoužívajte </ strong> citlivé heslo na OSM server poskytuje šifrovaný komunikačný kanál (HTTPS).
261 261 <u>Špeciálne ciele:</u>
262 262 <nedefinované>
263 263 > dole
264 264 > hore
265 265 A Podľa vzdialenosti
266 266 A Podľa času
267 267 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
268 268 Meno:* preklad je chýbajúci.
269 269 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
270 270 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
271 271 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
272 272 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
273 273 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
274 274 Zákaz odbočenia musí deklarovať typ obmedzenia. Prosím, vyberte typ v Základnom Editore.
275 275 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>z</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
276 276 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>na</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
277 277 -----
278 278 Verzia API: {0}
279 279 Opustená železnica
280 280 Prerušiť
281 281 Zrušiť spojovanie
282 282 -----
283 283 Prerušte úpravy a zatvorte dialógové okno
284 284 O programe
285 285 O programe JOSM...
286 286 Prijať autorizačný prístup
287 287 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
288 288 Prístup
289 289 Autorizačný prístup
290 290 Kľúč autorizačného prístupu:
291 291 Skrytý autorizačný prístup:
292 292 URL autorizačného prístupu:
293 293 Ubytovanie
294 294 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
295 295 Prístupové alebo vernostné karty
296 296 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
297 297 Presnosť:
298 298 Akcia
299 299 Parametre akcie
300 300 Akcie
301 301 Aktivovať
302 302 -----
303 303 Aktivovať vybratú vrstvu
304 304 Aktívne štýly
305 305 Aktuálny
306 306 Pridať
307 307 Pridať JOSM Plugin popis URL.
308 308 Pridať bod...
309 309 Pridať vlastnosti
310 310 Pridať Rectified Image
311 311 Pridať "source=..." do položiek?
312 312 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
313 313 Pridať komentár
314 314 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
315 315 Pridať novú cestu pre ikony
316 316 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
317 317 Pridať novú vrstvu obce
318 318 Pridať nový bod do existujúcej cesty
319 319 Pridať nový zdroj do zoznamu.
320 320 Pridať novú značku
321 321 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
322 322 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
323 323 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
324 324 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
325 325 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
326 326 Pridať OSM cesty s funkciou ''z''
327 327 Pridať OSM cesty s funkciou ''na''
328 328 Pridať prázdnu značku
329 329 Pridať informáciu o autorovi
330 330 Pridať konflikt pre ''{0}''
331 331 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
332 332 Pridať filter
333 333 Pridať mriežku
334 334 Pridať do editora
335 335 Pridať chýbajúcu značku
336 336 Pridať novú vrstvu
337 337 Pridať bod
338 338 Pridať bod do cesty
339 339 Pridať bod do cesty a spojiť
340 340 Pridať bod {0}
341 341 Pridať reláciu {0}
342 342 Pridať routing layer
343 343 Pridať chýbajúcu značku {0}={1}
344 344 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
345 345 Pridať cestu {0}
346 346 Pridať body na všetky priesečníky
347 347 Interpolácia adries
348 348 Adresy, čísla domov.
349 349 Adresy
350 350 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
351 351 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
352 352 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
353 353 Nastaviť WMS
354 354 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
355 355 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
356 356 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
357 357 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
358 358 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
359 359 -----
360 360 Administratívne
361 361 -----
362 362 Rozšírené
363 363 Rozšírené OAuth parametre
364 364 Pokročilé vlastnosti OAuth
365 365 Pokročilé voľby
366 366 Rozšírené info objektov
367 367 Lanovka
368 368 -----
369 369 Poľnohospodársky
370 370 Letisko
371 371 Letisko, pozemné
372 372 Alkohol
373 373 Zarovnať body do kruhu
374 374 Zarovnať body na priamku
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 -----
382 382 Všetko
383 383 -----
384 384 Všetky formáty
385 385 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
386 386 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
387 387 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
388 388 Ťažobný priestor
389 389 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
390 390 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
391 391 Povoliť čítanie vašich preferencií
392 392 Povoliť nahrávať GPS stopy
393 393 Povoliť nahrávať mapové dáta
394 394 Povoliť zapisovať vaše preferencie
395 395 Povolená prevádzka:
396 396 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
397 397 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
398 398 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
399 399 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
400 400 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
401 401 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
402 402 -----
403 403 Alfa kanál
404 404 Abecedne
405 405 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
406 406 Horská chata
407 407 Už sa zúčastňujú konfliktu
408 408 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
409 409 Tiež zahŕňať v hľadaní neúplné a odstránené objekty.
410 410 Tiež premenovať súbor
411 411 Prípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:
412 412 Vždy aktualizovať bez opýtania
413 413 Vybavenosť (Amenities)
414 414 Počet káblov
415 415 Počet sedadiel
416 416 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
417 417 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
418 418 OSM plugin pre editáciu zákazu odbočenia.
419 419 -----
420 420 OSM cesta s funkciou <tt>z</tt>, je potrebná v zákaze odbočenia.
421 421 OSM cesta s funkciou <tt>na</tt>, je potrebná v zákaze odbočenia.
422 422 Prázdna hodnota vymaže tag.
423 423 Nastala chyba v plugine {0}
424 424 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
425 425 Nastala chyba : {0}
426 426 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
427 427 Došlo k neočakávanej výnimke. <br> Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM <br>, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.
428 428 Nastala neznáma chyba
429 429 Uhol
430 430 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
431 431 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
432 432 Použiť
433 433 Použiť zmeny
434 434 Použiť predvolené
435 435 Použiť rozhodnutie
436 436 Použiť Funkciu
437 437 Použiť Funkciu:
438 438 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
439 439 Použite úpravy a zatvorte dialógové okno
440 440 Použiť vyriešený konflikt
441 441 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
442 442 Použiť zvolené zmeny
443 443 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
444 444 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
445 445 Použiť súčasnú aktuálizáciu
446 446 Použiť adresu dlaždice
447 447 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
448 448 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
449 449 Použiť?
450 450 Pristávacia plocha
451 451 -----
452 452 Archeologické nálezisko
453 453 Lukostreľba
454 454 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
455 455 Oblasť
456 456 -----
457 457 Oblasť okolo miesta
458 458 Kultúrne stredisko
459 459 Umelecké dielo
460 460 Spýtať sa pred aktualizáciou
461 461 Pridružiť s využitím ulice:
462 462 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
463 463 Atletika
464 464 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
465 465 Atrakcia
466 466 -----
467 467 Zvuk
468 468 Audio zariadenie nedostupné
469 469 Nastavenia zvuku
470 470 Zukové značky z {0}
471 471 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
472 472 -----
473 473 Audiosprievodcovia
474 474 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
475 475 -----
476 476 Overenie totožnosti
477 477 Overenie s dodaním užívateľského mena a hesla
478 478 Overovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
479 479 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
480 480 Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...
481 481 Overenie totožnosti
482 482 Autentifikácia zlyhala
483 483 Autentifikácia zlyhala
484 484 Autor
485 485 Autor: {0}
486 486 Autentifikácia zlyhala
487 487 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
488 488 Autorizačná URL:
489 489 Povoliť teraz
490 490 Povoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...
491 491 Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...
492 492 Autori (spracovatelia)
493 493 -----
494 494 Automatické získavanie
495 495 Automatické zväčšenie:
496 496 Automatický stred (Auto-Center)
497 497 -----
498 498 Automatické ukladanie LiveData
499 499 Automatické nahratie Dlaždíc:
500 500 Bankomat
501 501 Automatické sťahovanie
502 502 Automatická úprava značiek (tag)
503 503 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
504 504 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
505 505 Automaticky vyberie prvú WMS vrstvu, ak existuje viac vrstiev pri zachytávaní(grabovaní).
506 506 Dostupný
507 507 -----
508 508 Dostupné štýly (z {0})
509 509 -----
510 510 B Podľa vzdialenosti
511 511 B Podľa času
512 512 -----
513 513 Hniezdo záchrany
514 514 Späť
515 515 Oreradlo chrbta (Backrest)
516 516 Chybná požiadavka
517 517 Chlieb a pečivo
518 518 Banka
519 519 Bar (výčap)
520 520 Prekážka (Barriers)
521 521 Bejzbal
522 522 Základný
523 523 Basin (Kotvisko pre lode)
524 524 Basketbal
525 525 Batérie
526 526 Bojisko
527 527 Záliv
528 528 Pláž
529 529 Signál (rádiomaják)
530 530 Lavička
531 531 Nápoje
532 532 Bikubicky (pomalé)
533 533 Bicykel
534 534 Bicykle
535 535 Záhradná reštaurácia
536 536 Bicyklový obchod
537 537 Bilineárne (rýchle)
538 538 Bio nafta
539 539 Prázdna vrstva
540 540 Balvan (Block)
541 541 -----
542 542 Informačný panel s radami (board content)
543 543 Lodenica
544 544 Stĺpik
545 545 Kníhkupectvo
546 546 Záložky
547 547 Hraničná kontrola
548 548 Botanický názov
549 549 Bowling na tráve
550 550 Hranice
551 551 -----
552 552 Hraničné kamene
553 553 -----
554 554 Ohraničujúcí box
555 555 Hranice
556 556 Bowling
557 557 Most
558 558 Broken tagging preset "{0}-{1}" - počet položiek na zobrazení hodnôt, musí byť rovnaký ako v hodnotách
559 559 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
560 560 -----
561 561 -----
562 562 Nárazník
563 563 Správy o chybách
564 564 Zoznam chýb
565 565 Budova
566 566 Stavebné riešenie(Building address)
567 567 Budovy, stavby
568 568 Šírka budovy:
569 569 Budovy, kryty, podzemné stavby
570 570 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
571 571 Autobusová linka
572 572 Autobusové nástupište
573 573 Autobusová stanica
574 574 Autobusová zastávka
575 575 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
576 576 Mäsiareň
577 577 C Podľa vzdialenosti
578 578 C Podľa času
579 579 CNG (Stlačený zemný plyn)
580 580 Kabínková lanovka
581 581 Cache chýb formátov
582 582 Cache chýb v Lambert Zóne
583 583 Katastrálne(Fr) sekcie a podsekcie
584 584 -----
585 585 -----
586 586 CadastreGrabber: Nedovolená url.
587 587 Kaviareň
588 588 Kalibračné súbory
589 589 Otvoriť editor relácií
590 590 Otvoriť editor relácií pre vybratú reláciu
591 591 Táborisko
592 592 Stanový tábor
593 593 Nedá sa kresliť mimo svet.
594 594 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
595 595 Prieplav
596 596 Zrušiť
597 597 Zrušiť a návrat do editora
598 598 Zrušiť overenie
599 599 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
600 600 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
601 601 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
602 602 Zušiť operáciu
603 603 Zrušiť ukladanie a najskôr začať riešenie zostávajúcich otázok
604 604 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
605 605 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
606 606 Prerušiť nahrávanie
607 607 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
608 608 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
609 609 Nemožno pridať objekt ''{0}'' ako člena relácie, pretože je odstránená, alebo neviditeľné vo vrstve ''{1}''
610 610 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
611 611 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
612 612 Nemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
613 613 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
614 614 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''
615 615 Nemožno nájsť objekt s id ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
616 616 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
617 617 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
618 618 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
619 619 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
620 620 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
621 621 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
622 622 Nemožno otvoriť nové sedenie klienta.\nServer je v údržbe alebo dočasne preťažený.
623 623 Nemožno umiestniť budovy mimo Zeme.
624 624 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
625 625 Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymný
626 626 Nemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.
627 627 Nemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''
628 628 Nemožno otočiť!
629 629 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
630 630 Kanoistika
631 631 Plechovky
632 632 Kapacita
633 633 Kapacita (celková)
634 634 Nahrať GPS Stopu
635 635 Vozidlo
636 636 Obchod s autami
637 637 Kemping pre obytné prívesy
638 638 Hotovosť
639 639 Hrad
640 640 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
641 641 Vstup do jaskyne
642 642 Cintorín
643 643 Vycentrovať (Center Once)
644 644 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
645 645 Stredový pohľad
646 646 Sedačková lanovka
647 647 Chata
648 648 Zmeniť vlastnosti
649 649 Zmeniť smer?
650 650 Zmeniť umiestnenie
651 651 Zmeniť bod {0}
652 652 Zmeniť reláciu
653 653 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
654 654 Zmeniť reláciu {0}
655 655 Zmena rozlíšenia
656 656 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
657 657 Prejdite do Základného Editora a vyberte OSM cestu
658 658 Zmeniť hodnoty ?
659 659 Zmeniť cestu {0}
660 660 Zmenené body z {0}
661 661 Zmenový súbor
662 662 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
663 663 Zmenový súbor ID:
664 664 Panel riadenia zmenového súboru
665 665 Manažér zmenového súboru
666 666 Zmenový súbor zavretý
667 667 Poznámka zmenového súbor:
668 668 Očakávané ID zmenového súboru
669 669 Zmenový súbor id:
670 670 Info súboru zmien
671 671 Zmenový súbor je plný
672 672 Súbor zmien {0}
673 673 Súbory zmien
674 674 Zmena klávesových skratiek manuálne.
675 675 Kontrola pre FIXMES.
676 676 Kontrova na servery
677 677 Kontrola vlastností kľúčov.
678 678 Kontrola hodnôt vlastností.
679 679 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
680 680 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
681 681 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
682 682 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
683 683 Chyby v kontrolnom súčte:
684 684 Lekáreň
685 685 Odvodená relácia
686 686 Vybrať
687 687 Zvoľte farbu
688 688 Zvoľte farbu pre {0}
689 689 Zvoľte preddefinovanú licenciu
690 690 Vybrať hodnotu
691 691 Vybrať z...
692 692 Vyberte typ objektu OSM
693 693 Vybrať server pre vyhľadávanie:
694 694 Veľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''
695 695 Kostol
696 696 Kino
697 697 Mesto (city)
698 698 Hranica mesta/obce
699 699 Mestské hradby
700 700 Názov mesta
701 701 Mesto:
702 702 Občianske
703 703 Typ triedy
704 704 Vyčistiť
705 705 Vymazať trasu
706 706 Vymazať vybrané úlohy alebo odstrániť vybraných členov
707 707 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
708 708 Kliknúť <strong>{0}</strong> pre ignorovanie.</html>
709 709 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
710 710 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
711 711 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
712 712 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
713 713 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
714 714 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
715 715 Kliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom
716 716 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
717 717 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
718 718 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
719 719 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
720 720 Kliknutím zrušíte nahrávanie
721 721 Kliknutie pridá miesto určenia.
722 722 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
723 723 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
724 724 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
725 725 Kliknutím zavriete dialóg
726 726 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
727 727 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
728 728 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
729 729 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
730 730 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
731 731 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
732 732 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
733 733 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
734 734 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
735 735 Kliknite na tlačidlo vypnúť plugin ''{0}''
736 736 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
737 737 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
738 738 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
739 739 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
740 740 Kliknutie odstráni miesto určenia
741 741 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
742 742 Kliknite na tlačidlo pre načítanie žiadosti o prístup
743 743 Kliknite na tlačidlo pre načítanie autorizačného prístupu
744 744 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
745 745 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
746 746 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
747 747 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
748 748 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
749 749 Kliknite na krok v rámci povoľovacieho procesu OAuth a vytvorte nový autorizačný prístup
750 750 Kliknite na Autorizačný prístup
751 751 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
752 752 Časový limit klienta
753 753 Útes
754 754 Lezenie
755 755 Zavrieť
756 756 Zavrieť akúkoľvek cestu
757 757 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
758 758 Zatvoriť zmenové súbory
759 759 -----
760 760 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
761 761 Zatvoriť otvorený súbor zmien
762 762 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
763 763 Zavrieť dialógové okno
764 764 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku pre zmenové súbory
765 765 Zatvorte dialóg a prijmite autorizačný prístup
766 766 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
767 767 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
768 768 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
769 769 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
770 770 Zavrieť vybraté zmenové súbory
771 771 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
772 772 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
773 773 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
774 774 Zatvoriť:
775 775 Uzavretá cesta
776 776 Zavreté po -
777 777 Zatvorený v
778 778 Uzavrený:
779 779 Bližší popis
780 780 Bližší popis
781 781 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
782 782 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
783 783 Zatváranie súboru zmien
784 784 zatváranie zmenového súboru {0}
785 785 Zatváranie súboru zmien...
786 786 Handry
787 787 Pobrežie
788 788 Línia pobrežia.
789 789 Mince
790 790 Vysoká škola
791 791 Farba
792 792 Farba (hex)
793 793 -----
794 794 Farebná schéma
795 795 Farebná schéma
796 796 Farby
797 797 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
798 798 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
799 799 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
800 800 Farba
801 801 Spojiť cesty
802 802 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
803 803 Spojiť {0} ciest
804 804 Kombinivaný chodník - a cesta pre cyklistov
805 805 Zásobník príkazov
806 806 Poznámka
807 807 Poznámka:
808 808 Komentár:
809 809 Obchodná (komerčná)
810 810 Spoločné, obecné
811 811 Obec
812 812 Hranice obce bbox: {0}
813 813 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
814 814 Spojenie so serverom zlyhalo
815 815 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
816 816 Porovnať
817 817 Počítač
818 818 Konfigurovať
819 819 Konfigurácia zariadenia
820 820 Konfigurovať umiestnenie pluginov
821 821 Nastavenie pokročilých nastavení
822 822 Nastavenie dostupných pluginov.
823 823 Konfigurácia trasových priorít.
824 824 Konfigurujem umiestnenie...
825 825 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
826 826 Nastaviť predvoľby pre plugin zákaz odbočenia
827 827 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
828 828 Nastaviť či používate proxy server
829 829 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM servery
830 830 -----
831 831 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
832 832 Potvrdiť prázdnu funkciu
833 833 Konflikt
834 834 Rozhodnutie konfliktov
835 835 Konflikt nie je úplne vyriešený
836 836 Konflikty
837 837 Objavené konflikty
838 838 Konflikty vo vkladaných značkách
839 839 Konflikty pri spojovaní pôvodných
840 840 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
841 841 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
842 842 Konflikty: {0} nevyriešené
843 843 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
844 844 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
845 845 Pripojené
846 846 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
847 847 Pripájam sa
848 848 Pripájam sa...
849 849 Chyba pri pripojovaní.
850 850 Spojenie zlyhalo
851 851 Nastavenie pripojenia
852 852 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
853 853 Spojenie zlyhalo.
854 854 Spojenie do API neúspešné
855 855 Stavba
856 856 Stavebná oblasť
857 857 Užívateľský kľúč:
858 858 Skrytý užívateľ:
859 859 Pripája sa na OSM Server...
860 860 Kontaktujem server...
861 861 Kontaktujem WMS server...
862 862 Spájam cadastre WMS ...
863 863 Obsah
864 864 Kontinent
865 865 Pokračovanie
866 866 Pokračovanie rozhodnutia
867 867 Pokračovať v nahrávaní
868 868 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
869 869 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
870 870 Príspevok
871 871 Obchod s polotovarmi
872 872 Previesť do GPX vrstvy
873 873 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
874 874 Konvertovať do dátovej vrstvy
875 875 Zmeniť na multipolygón
876 876 Zmeniť na multipolygón.
877 877 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
878 878 Prevedené z: {0}
879 879 Súradnice
880 880 Importované súradnice:
881 881 Súradnice:
882 882 Kopírovať
883 883 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
884 884 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
885 885 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
886 886 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
887 887 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
888 888 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
889 889 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
890 890 Kópia {0}
891 891 Vybrať označené objekty pre vloženie.
892 892 Kopírovať vybrané "vias(cez)" do schránky
893 893 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
894 894 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
895 895 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
896 896 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
897 897 Kopírovať do schránky a zavrieť
898 898 Kopírovať do schránky
899 899 Kópia {1} z {0}
900 900 -----
901 901 Copyright
902 902 Zladiť
903 903 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
904 904 Zladiť GPX
905 905 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
906 906 Nemôžem získať obrázok
907 907 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
908 908 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
909 909 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
910 910 Nemôžem zmazať dočasný súbor!
911 911 Nemôžem exportovať "{0}"
912 912 Nemôžem nájsť typ elementu
913 913 Nepodarilo sa nájsť objekt na mape.
914 914 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
915 915 Nemôžem importovať ''{0}''.
916 916 Nemôžem importovať súbory.
917 917 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
918 918 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
919 919 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
920 920 Nemôžem čítať "{0}"
921 921 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
922 922 Nemôžem čítať mčas.
923 923 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
924 924 -----
925 925 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
926 926 -----
927 927 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
928 928 Nebolo možné premenovať súbor!
929 929 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.
930 930 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
931 931 Nemôžem zapisovať mtime.
932 932 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
933 933 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
934 934 Krajina (štát)
935 935 Kód krajiny
936 936 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
937 937 Krajina:
938 938 kraj (okres)
939 939 Kurz (Smer)
940 940 Súd
941 941 Krytá nádrž
942 942 Žeriav
943 943 Vytvoriť kružnicu
944 944 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
945 945 -----
946 946 Vytváranie zastávok z GPX ...
947 947 Vytvorenie zastávok z GPX súboru
948 948 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
949 949 Spôsobiť konflikt a zavrieť editor zákazu odbočenia
950 950 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
951 951 Vytvoriť cestnú sieť
952 952 Vytvára cestnú sieť
953 953 Vytvoriť novú mapovú vrstvu.
954 954 Vytvoriť novú reláciu
955 955 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
956 956 Vytvoriť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
957 957 Vytvoriť plochy
958 958 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
959 959 Vytvoriť záložku
960 960 Vytvorte rozhranie(hranice)
961 961 Vytvoriť budovu
962 962 Vytvoriť budovy
963 963 Vytvoriť duplikát cesty
964 964 Vytvoriť cestnú sieť
965 965 Vytvoriť problém
966 966 -----
967 967 Vytvoriť multipolygón
968 968 Vytvoriť multipolygón.
969 969 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
970 970 Vytvoriť nový bod.
971 971 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
972 972 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
973 973 Vytvoriť alebo upraviť zákaz odbočenia.
974 974 Vytvorenie/Úprava zákazu odbočenia...
975 975 Vytvoriť:
976 976 Vytvorený
977 977 Vytvorený v
978 978 Vytvorené v:
979 979 Vytvorené pred -
980 980 Vytvoril:
981 981 Vytvorený:
982 982 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
983 983 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
984 984 Vytváranie súboru zmien...
985 985 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
986 986 Kreditné karty
987 987 Kriket
988 988 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
989 989 Kritérium
990 990 -----
991 991 Prechod pre cyklistov
992 992 Prechod pre jazdcov na koňoch
993 993 Peší prechod cez železnicu
994 994 Prechod cez cestu s obsluhou
995 995 Prekrývajúce sa budovy
996 996 Typy prechodov cez cestu
997 997 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
998 998 Zkrížené cesty
999 999 Prekižujúce sa cesty.
1000 1000 Kuchyňa
1001 1001 Súčasný výber
1002 1002 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
1003 1003 Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''
1004 1004 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná
1005 1005 Súčasná hodnota je východzia
1006 1006 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
1007 1007 Vlastný WMS Link
1008 1008 Prispôsobiť farbu
1009 1009 Prispôsobiť kresliacu trasu
1010 1010 Úprava položiek na panely nástrojov.
1011 1011 Výkop
1012 1012 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
1013 1013 Cyklická závislosť medzi reláciami:
1014 1014 Cyklistika
1015 1015 Cyklické závislosti
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 Priehrada, nádrž
1019 1019 Údajová vrstva {0}
1020 1020 Formát zaznamenávania dát
1021 1021 Zdroje dát a Typy:
1022 1022 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
1023 1023 Zdroje dát
1024 1024 Overovanie dát
1025 1025 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
1026 1026 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
1027 1027 Test konzistencie dátovej sady
1028 1028 Dátum:
1029 1029 Dátum:
1030 1030 Debetné karty
1031 1031 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
1032 1032 Stupne
1033 1033 Rozhodnutie
1034 1034 Oddialiť
1035 1035 Úbytok
1036 1036 Vyhradená cesta pre kone
1037 1037 Vyhradená cesta pre cyklistov
1038 1038 Vyhradený chodník pre peších
1039 1039 Predvolené
1040 1040 Štandardný (Automatická predvoľba)
1041 1041 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
1042 1042 Východzia hodnota je''{0}''.
1043 1043 Definovať vloženie(interpolation) adresy
1044 1044 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
1045 1045 Stupne minúty sekundy
1046 1046 Odstrániť
1047 1047 Vymazať ''z''
1048 1048 Vymazať ''na''
1049 1049 -----
1050 1050 Zmazať súbor z disku
1051 1051 Režim mazania
1052 1052 Zmazať vlastnosti
1053 1053 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1054 1054 Odstrániť potvrdenie
1055 1055 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1056 1056 Zmazať filter.
1057 1057 Zmazať z relácie (zo vzťahu
1058 1058 Vybazať zo zákazu odbočenia
1059 1059 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1060 1060 Vymazať nekompletné členy?
1061 1061 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1062 1062 Vymazať bod {0}
1063 1063 Zmazať body alebo cesty
1064 1064 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?
1065 1065 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dát
1066 1066 Zmazať objekty
1067 1067 Vymazať reláciu {0}
1068 1068 Zmazať zvolené objekty.
1069 1069 Vymazať práve vydanú reláciu
1070 1070 Vymazať člena z o zákazu odbočenia
1071 1071 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1072 1072 Zmazať vybrané vrstvy.
1073 1073 Zmazať vybraté relácie
1074 1074 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
1075 1075 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1076 1076 Vymazať vybraný zákaz odbočenia
1077 1077 Zmazať výber v tabuľke značiek
1078 1078 Vymazať tento zákaz odbočenia
1079 1079 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1080 1080 Vymazať cestu {0}
1081 1081 Odstránený
1082 1082 Vymazať ''{0}''
1083 1083 Vymazaný stav:
1084 1084 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1085 1085 Zmazať členy v zákaze odbočenia
1086 1086 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1087 1087 Vymazať alebo presunúť objekty
1088 1088 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1089 1089 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1090 1090 Vyznanie (cirkevné)
1091 1091 Zubný lekár
1092 1092 -----
1093 1093 Podrobne popíšte problém
1094 1094 Popis
1095 1095 Popis: {0}
1096 1096 Úroveň detailu
1097 1097 Podrobnosti
1098 1098 Zisťujem pluginy pre nahratie ...
1099 1099 Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...
1100 1100 Vývoj pluginu zákaz odbočenia bol sponzorovaný <a href="http://www.skobbler.de"> skobbler GmbH </ a>.
1101 1101 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1102 1102 Nafta
1103 1103 -----
1104 1104 Nafta pre ťažké nákladné automobily
1105 1105 Obtiažnosť
1106 1106 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1107 1107 Smer
1108 1108 Smerový index'{0}' nenájdený
1109 1109 Smer hľadania zeme
1110 1110 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
1111 1111 Vypnúť
1112 1112 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
1113 1113 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
1114 1114 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
1115 1115 Vypnúť doplnok
1116 1116 Zrušiť a Vymazať
1117 1117 Zrušiť a Ukončiť
1118 1118 výdaj na recepty
1119 1119 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1120 1120 Nastavenie zobrazenia
1121 1121 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
1122 1122 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1123 1123 Zobraziť a editovať zoznam "via(cez)"-objektov v Základnom Editore
1124 1124 Zobrazenie a správa zákazu odbočenia v aktuálnom dátovom súbore
1125 1125 Zobrazovať súradnice ako
1126 1126 Zobraziť kríže:
1127 1127 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
1128 1128 Zobraziť obrázky s geotagmi
1129 1129 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1130 1130 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1131 1131 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
1132 1132 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1133 1133 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1134 1134 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1135 1135 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1136 1136 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1137 1137 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1138 1138 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1139 1139 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1140 1140 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1141 1141 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
1142 1142 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
1143 1143 Rozložiť body rovnomerne
1144 1144 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1145 1145 Nepoužívaná železnica
1146 1146 Priekopa
1147 1147 Neurobiť zmeny
1148 1148 Nepýtať sa znovu a zapamätať si moje rozhodnutie (Choďte na Nastavenia-> Pluginy zmeniť neskôr )
1149 1149 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1150 1150 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1151 1151 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1152 1152 Znovu nezobrazovať (možnosť pripomenutia)
1153 1153 Neurobiť nič
1154 1154 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1155 1155 Chcete toto povoliť?
1156 1156 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1157 1157 Chcete ich aj tak vymazať?
1158 1158 Aj tak chcete uložiť?
1159 1159 Obchod Urob si sám
1160 1160 Dok, prístavná hrádza
1161 1161 Lekári
1162 1162 Preteky chrtov
1163 1163 -----
1164 1164 Dvojitý konflikt
1165 1165 Dole
1166 1166 Stiahnuť
1167 1167 Nahrať Všetky Deti
1168 1168 Sťahovanie dát
1169 1169 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1170 1170 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1171 1171 Priečinok sťahovania
1172 1172 Stiahnuť členov
1173 1173 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1174 1174 Stiahnuť objekt
1175 1175 Sťahujem objekt...
1176 1176 Stiahnuť Plugin
1177 1177 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1178 1178 Nahrať vybraté deti
1179 1179 Sťahovacia URL
1180 1180 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
1181 1181 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1182 1182 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1183 1183 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1184 1184 Stiahnuť a zobraziť históriu vybratých pôvodných
1185 1185 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1186 1186 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1187 1187 Načítať na novú vrstvu
1188 1188 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1189 1189 Stiahnuť súbory zmien
1190 1190 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1191 1191 Stiahnuť obsah
1192 1192 Sťahujem dáta
1193 1193 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1194 1194 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1195 1195 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1196 1196 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1197 1197 Stiahnuť z OSM...
1198 1198 Stiahnuť neúplných členov
1199 1199 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1200 1200 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1201 1201 Stiahnuť obsah
1202 1202 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1203 1203 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1204 1204 Stiahnuť členov
1205 1205 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1206 1206 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1207 1207 Stiahnuť okolo:
1208 1208 Stiahnuť teraz
1209 1209 Stiahnuť objekt
1210 1210 Sťahujem objekt...
1211 1211 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1212 1212 Stiahujem zoznam pluginov ...
1213 1213 Stiahnuť pluginy
1214 1214 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
1215 1215 Stiahnuť odkazy
1216 1216 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1217 1217 Stiahnuť členov relácie
1218 1218 Sťahovanie relácií
1219 1219 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1220 1220 Nahrať vybraté relácie
1221 1221 -----
1222 1222 Stiahnuť ohraničujúcí box
1223 1223 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1224 1224 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1225 1225 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1226 1226 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1227 1227 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1228 1228 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1229 1229 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1230 1230 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1231 1231 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1232 1232 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1233 1233 Stiahnuté GPX dáta
1234 1234 Stahovač:
1235 1235 Sťahujem GPS dáta
1236 1236 Sťahujem OSM údaje...
1237 1237 Sťahujem Pluginy {0}...
1238 1238 Sťahujem "Správu dňa"
1239 1239 -----
1240 1240 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1241 1241 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1242 1242 Sťahujem zmenové súbory...
1243 1243 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1244 1244 Sťahujem dáta
1245 1245 Sťahovanie z OSM Servera...
1246 1246 História sťahovania...
1247 1247 Sťahujem dlaždice obrázka...
1248 1248 Sťahujem otvorené súbory zmien
1249 1249 Sťahovanie zoznamu pluginov z ''{0}''
1250 1250 Sťahujem body {0} až {1}...
1251 1251 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1252 1252 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1253 1253 Nahrávam reláciu {0}
1254 1254 Sťahujem {0}
1255 1255 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1256 1256 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1257 1257 Ťahať play head
1258 1258 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1259 1259 Pretiahnite obrázok
1260 1260 Ťahajte pre otočenie obrázka
1261 1261 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X
1262 1262 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X a Y
1263 1263 Ťahať na mierku obrázku v osi Y
1264 1264 Odvodňovací kanál, odtok
1265 1265 Kresliť
1266 1266 Kresliť šípky v smere jazdy
1267 1267 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1268 1268 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1269 1269 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1270 1270 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1271 1271 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1272 1272 Kresliť budovy
1273 1273 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1274 1274 Kresliť smer cestného segmentu
1275 1275 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1276 1276 Kresliť väčšie GPS body
1277 1277 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1278 1278 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1279 1279 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1280 1280 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1281 1281 Kresliť body
1282 1282 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1283 1283 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1284 1284 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1285 1285 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1286 1286 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1287 1287 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1288 1288 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1289 1289 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1290 1290 Pitná voda
1291 1291 Riadiť pretekárske auto z bodu A do bodu B cez letecký snímok, nechať za sebou kaktusy.
1292 1292 Zahodiť existujúcu cestu
1293 1293 Chemická čistiareň
1294 1294 Duplikovať do {0} bodov
1295 1295 Duplikovať
1296 1296 Duplikovať vrstvu
1297 1297 Duplikát cesty
1298 1298 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1299 1299 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1300 1300 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1301 1301 Duplikát vybratých ciest
1302 1302 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1303 1303 Duplikovať túto vrstvu
1304 1304 Duplicitné body
1305 1305 Duplicitné body v ceste
1306 1306 Duplikované body v ceste.
1307 1307 Zdvojené (duplikované) cesty
1308 1308 -----
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 Východ
1312 1312 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1313 1313 Upraviť
1314 1314 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1315 1315 Upraviť informácie o adrese
1316 1316 Upraviť interpoláciu adries
1317 1317 Upraviť administratívne hranice
1318 1318 Upraviť pozemné letisko
1319 1319 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1320 1320 Upraviť ťažobný priestor
1321 1321 Upraviť horskú chatu
1322 1322 Upraviť archeologické nálezisko
1323 1323 Upraviť lukostreľbu
1324 1324 Upraviť kultúrne stredisko
1325 1325 Upraviť umelecké dielo
1326 1326 Upraviť atletiku
1327 1327 Upraviť atrakciu
1328 1328 Upraviť Australian Football
1329 1329 Upraviť bankomat
1330 1330 Upraviť hniezdo záchrany
1331 1331 Upraviť chlieb a pečivo
1332 1332 Upraviť banku
1333 1333 Upraviť bar (výčap)
1334 1334 Upraviť bejzbal
1335 1335 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1336 1336 Upraviť basketbal
1337 1337 Upraviť bojisko
1338 1338 Upraviť záliv
1339 1339 Upraviť pláž
1340 1340 Upraviť signál (rádiomaják)
1341 1341 Upraviť Obchod s nápojmi.
1342 1342 Upraviť parkovisko bicyklov
1343 1343 Upraviť požičovňu bicyklov
1344 1344 Upraviť bicyklový obchod
1345 1345 Upraviť záhradnú reštauráciu
1346 1346 Upraviť lodenicu
1347 1347 Upraviť stĺpik
1348 1348 Upraviť kníhkupectvo
1349 1349 Upraviť hraničnú kontrolu
1350 1350 Upraviť bowling na tráve
1351 1351 -----
1352 1352 Upraviť hraničné kamene
1353 1353 Upraviť bowling
1354 1354 Editácia mosta
1355 1355 Upraviť cestu pre kone
1356 1356 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1357 1357 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1358 1358 Upraviť autobusovú linku
1359 1359 Upraviť autobusové nástupište
1360 1360 Upraviť autobusovú stanicu
1361 1361 Upraviť autobusovú zastávku
1362 1362 Upraviť mäsiarstvo
1363 1363 Upraviť kabínkovú lanovku
1364 1364 Upraviť kaviareň
1365 1365 Upraviť stanový tábor
1366 1366 Upraviť prieplav
1367 1367 Upraviť kanoistiku
1368 1368 Upraviť autopožičovňu
1369 1369 Upraviť autoservis
1370 1370 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1371 1371 Upraviť obchod s autami
1372 1372 Upraviť umývačku aut
1373 1373 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1374 1374 Upraviť hrad
1375 1375 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1376 1376 Upraviť vstup do jaskyne
1377 1377 Upraviť cintorín
1378 1378 Upraviť sedačkovú lanovku
1379 1379 Upraviť chatu
1380 1380 Upraviť lekáreň
1381 1381 Upraviť kino
1382 1382 Upraviť mesto
1383 1383 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1384 1384 Upraviť občiansku hranicu
1385 1385 Upraviť útes
1386 1386 Upraviť lezenie
1387 1387 Upraviť pobrežie
1388 1388 Upraviť vysokú školu
1389 1389 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1390 1390 Upraviť spoločné, obecné
1391 1391 Upraviť počítačový obchod
1392 1392 Upraviť stavebnú oblasť
1393 1393 Upraviť kontinent
1394 1394 Upraviť obchod s polotovarmi
1395 1395 Upraviť krajinu (štát)
1396 1396 Upraviť kraj (okres)
1397 1397 Upraviť súd
1398 1398 Upraviť krytú nádrž
1399 1399 Upraviť žeriav
1400 1400 Upraviť kriket
1401 1401 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1402 1402 Upraviť kroquet
1403 1403 Upraviť križovanie
1404 1404 Upraviť cyklistickú cestu
1405 1405 Upraviť cyklistiku
1406 1406 Upraviť priehradu, nádrž
1407 1407 Upraviť zubného lekára
1408 1408 Upraviť nepoužívanú železnicu
1409 1409 Upraviť priekopu
1410 1410 Upraviť obchod Urob si sám
1411 1411 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1412 1412 Upraviť lekárov
1413 1413 Upraviť preteky chrtov
1414 1414 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1415 1415 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1416 1416 Upraviť pitnú vodu
1417 1417 Upraviť chemickú čistiareň
1418 1418 Upraviť obchod s elektronikou
1419 1419 Upraviť veľvyslanectvo
1420 1420 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1421 1421 Upraviť vstup
1422 1422 Upraviť jazdectvo
1423 1423 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1424 1424 Upraviť farmu
1425 1425 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1426 1426 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1427 1427 Upraviť prievoz, trajekt
1428 1428 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1429 1429 Upraviť hydrant
1430 1430 Upraviť hasičskú stanicu
1431 1431 Upraviť rybolov
1432 1432 Upraviť únikové schody
1433 1433 Upraviť kvetinárstvo
1434 1434 Upraviť americký futbal
1435 1435 Upraviť chodník
1436 1436 Upraviť brod
1437 1437 Upraviť les
1438 1438 Upraviť fontánu
1439 1439 Upraviť čerpaciu stanicu
1440 1440 Upraviť obchod s nábytkom
1441 1441 Upraviť záhradu
1442 1442 Upraviť záhradné centrum
1443 1443 Upraviť plynojem (gasometer)
1444 1444 Upraviť bránu
1445 1445 Upraviť ľadovec
1446 1446 Upraviť golf
1447 1447 Upraviť golfové ihrisko
1448 1448 Upraviť Gondolu
1449 1449 Upraviť trávnatú plochu
1450 1450 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1451 1451 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1452 1452 Upraviť penzión
1453 1453 Upraviť turistiku
1454 1454 Upraviť kaderníctvo
1455 1455 Upraviť zastávku
1456 1456 Upraviť malú dedinu
1457 1457 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1458 1458 Upraviť železiarstvo
1459 1459 Upraviť vresovisko
1460 1460 Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky
1461 1461 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1462 1462 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1463 1463 Upraviť hokej
1464 1464 Upraviť konské dostihy
1465 1465 Upraviť nemocnicu
1466 1466 Upraviť ubytovňu
1467 1467 Upraviť hotel
1468 1468 Upraviť poľovnícky posed
1469 1469 Upraviť priemyselnú oblasť
1470 1470 Upraviť Ostrov
1471 1471 Upraviť ostrovček
1472 1472 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1473 1473 Upraviť kruhový objazd
1474 1474 Upraviť škôlku
1475 1475 Upraviť stánok
1476 1476 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1477 1477 Upraviť Zem (Pevnina)
1478 1478 Upraviť skládku odpadov
1479 1479 Upraviť práčovňu
1480 1480 Upraviť knižnicu
1481 1481 Upraviť závoru (Lift Gate)
1482 1482 Upraviť električku
1483 1483 Upraviť maják
1484 1484 Upraviť Obytnú zónu
1485 1485 Upraviť oblasť (lokalitu)
1486 1486 Upraviť Prístav (Marina)
1487 1487 Upraviť lúku
1488 1488 Upraviť pomník
1489 1489 Upraviť vojenskú oblasť
1490 1490 Upraviť minigolf
1491 1491 Upraviť zmenáreň
1492 1492 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1493 1493 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1494 1494 Upraviť motel
1495 1495 Upraviť motošport
1496 1496 Upraviť diaľnicu
1497 1497 Upraviť diaľničnú križovatku
1498 1498 Upraviť dialničnú prípojku
1499 1499 Upraviť horský priesmyk
1500 1500 Upraviť blato
1501 1501 Upraviť Multi
1502 1502 Upraviť multipolygón
1503 1503 Upraviť múzeum
1504 1504 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1505 1505 Upraviť štátne hranice
1506 1506 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1507 1507 Upraviť prírodnú rezerváciu
1508 1508 Upraviť nočný klub
1509 1509 Upraviť očnú optiku
1510 1510 Upraviť biopotraviny
1511 1511 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1512 1512 Upraviť Palaeontological Areál
1513 1513 Upraviť park
1514 1514 Upraviť parkovisko
1515 1515 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1516 1516 Upraviť odovzdávacie miesto
1517 1517 Upraviť cestu (chodník)
1518 1518 Upraviť vrchol kopca
1519 1519 Upraviť pešiu zónu
1520 1520 Upraviť polotu
1521 1521 Upraviť lekáreň
1522 1522 Upraviť výletné miesto
1523 1523 Upraviť mólo
1524 1524 Upraviť potrubie
1525 1525 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1526 1526 Upraviť kostol
1527 1527 Upraviť ihrisko
1528 1528 Upraviť políciu
1529 1529 Upraviť politickú hranicu
1530 1530 Upraviť poštu
1531 1531 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1532 1532 Upraviť elektrické vedenie
1533 1533 Upraviť trafostanicu
1534 1534 Upraviť malý transformátor
1535 1535 Upraviť elektrický stožiar
1536 1536 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1537 1537 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1538 1538 Upraviť cestu I. triedy
1539 1539 Upraviť súd
1540 1540 Upraviť krčmu
1541 1541 Upraviť verejnú budovu
1542 1542 Upraviť lom
1543 1543 Upraviť dostihovú dráhu
1544 1544 Upraviť racquetbal
1545 1545 Upraviť železničnú koľaj
1546 1546 Upraviť železničný pozemok
1547 1547 Upraviť železničné nástupište
1548 1548 Upraviť rekreačnú oblasť
1549 1549 Upraviť recykláciu (zber)
1550 1550 Upraviť oblasť (región)
1551 1551 Upraviť nádrž
1552 1552 Upraviť osídlenú oblasť
1553 1553 Upraviť ulicu
1554 1554 Upraviť reštauráciu
1555 1555 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1556 1556 Upraviť rieku
1557 1557 Upraviť riečny breh
1558 1558 Upraviť cestné obmedzenie
1559 1559 Upraviť cestu neznámeho typu
1560 1560 Upraviť Cestu (Route)
1561 1561 Upraviť trasy liniek pre verejnú dopravu
1562 1562 Upraviť ragby
1563 1563 Upraviť zrúcaninu
1564 1564 Upraviť pristávaciu dráhu
1565 1565 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1566 1566 Upraviť školu
1567 1567 Upraviť sutinu
1568 1568 Upraviť krovie
1569 1569 Upraviť cestu II. triedy
1570 1570 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1571 1571 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1572 1572 Upraviť prístrešok
1573 1573 Upravit obchod s obuvou
1574 1574 Upraviť streľbu
1575 1575 Upraviť skratky
1576 1576 Upraviť Skateboard
1577 1577 Upraviť korčuľovanie
1578 1578 Upraviť lyžovanie
1579 1579 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1580 1580 Upraviť futbal
1581 1581 Upraviť Hroty
1582 1582 Upraviť športové centrum
1583 1583 Upraviť športový obchod
1584 1584 Upraviť prameň
1585 1585 Upraviť štadión
1586 1586 Upraviť štát
1587 1587 Upraviť papierníctvo
1588 1588 Upraviť turniket
1589 1589 Upraviť potok
1590 1590 Upraviť štvrť
1591 1591 Upraviť metro
1592 1592 Upraviť vchod do metra
1593 1593 Upraviť supermarket
1594 1594 Upraviť pozorovaciu kameru
1595 1595 Upraviť meračský bod
1596 1596 Upraviť plávanie
1597 1597 Upraviť stolný tenis
1598 1598 Upraviť stanicu taxíkov
1599 1599 Upraviť rolovacie dráhy
1600 1600 Upraviť telefón
1601 1601 Upraviť tenis
1602 1602 Upraviť terminál
1603 1603 Upraviť terminál
1604 1604 Upraviť cestu III. triedy
1605 1605 Upraviť divadlo
1606 1606 -----
1607 1607 Upraviť mýtnu búdku
1608 1608 Upraviť vežu
1609 1609 Upraviť mesto
1610 1610 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1611 1611 Upraviť obchod s hračkami
1612 1612 Upraviť Stopu (Track)
1613 1613 -----
1614 1614 Upraviť električku
1615 1615 Upraviť zastávku električky
1616 1616 Upraviť cestovnú kanceláciu
1617 1617 Upraviť strom
1618 1618 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1619 1619 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1620 1620 Upraviť Tunel
1621 1621 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1622 1622 Upraviť Turniket
1623 1623 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1624 1624 Upraviť Univerzitu
1625 1625 Upraviť predajný automat
1626 1626 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1627 1627 Upraviť obchod s DVD
1628 1628 Upraviť výhliadku
1629 1629 Upraviť dedinu
1630 1630 Upraviť obecnú zeleň
1631 1631 Upraviť vinicu
1632 1632 Upraviť sopku
1633 1633 Upraviť odpadkový kôš
1634 1634 Upraviť čističku odpadových vôd
1635 1635 Upraviť vodu
1636 1636 Upraviť vodný zábavný park
1637 1637 Upraviť vodojem
1638 1638 Upraviť vodopád
1639 1639 Upraviť kríž pri ceste
1640 1640 Upraviť božiu muku
1641 1641 Upraviť priehradzku
1642 1642 Upraviť mokraď
1643 1643 Upraviť veterný mlyn
1644 1644 Upraviť Drevo
1645 1645 Upraviť závody (továrne)
1646 1646 Upraviť zoo
1647 1647 Upraviť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
1648 1648 Upraviť základné atribúty zákazu odbočenia
1649 1649 Upraviť filter.
1650 1650 Upraviť zem.šírku a zem.dĺžku na bode.
1651 1651 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1652 1652 Upraviť reláciu
1653 1653 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1654 1654 Upraviť relácie
1655 1655 Upraviť značky
1656 1656 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1657 1657 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1658 1658 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1659 1659 Upraviť raw značky a členov tohto zákazu odbočenia
1660 1660 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1661 1661 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1662 1662 Upraviť vybraté cesty ikon
1663 1663 Upraviť zvolený zdroj.
1664 1664 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1665 1665 Upraviť zákaz odbočenia ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
1666 1666 Úpravy: {0}
1667 1667 UpraviťGpx
1668 1668 Elektrifikovaný
1669 1669 Platobné karty a Kreditné karty
1670 1670 Elektronika
1671 1671 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1672 1672 Nadmorská výška
1673 1673 Násyp
1674 1674 Veľvyslanectvo
1675 1675 Pohotovosť (Záchranná služba)
1676 1676 Núdzový telefón
1677 1677 Prázdny dokument
1678 1678 -----
1679 1679 Prázdne cesty
1680 1680 Povoliť automatické cachovanie.
1681 1681 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1682 1682 Povoliť built-in icon východzí
1683 1683 Zapnúť filter
1684 1684 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1685 1685 Ukončenie #:
1686 1686 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1687 1687 Zadať URL
1688 1688 Vložte URL pre sťahovanie:
1689 1689 Vložiť id zmenového súboru
1690 1690 Zadajte meno v menu a WMS URL
1691 1691 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1692 1692 Vložte názov miesta pre hľadanie
1693 1693 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1694 1694 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1695 1695 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1696 1696 Vložiť hľadaný výraz
1697 1697 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1698 1698 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
1699 1699 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1700 1700 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1701 1701 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1702 1702 Vložiť poverenia pre HTTP proxy server
1703 1703 Vložiť credentials pre OSM API
1704 1704 -----
1705 1705 Zadajte čísla domov alebo počet častí
1706 1706 -----
1707 1707 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1708 1708 -----
1709 1709 Vložte OAuth autorizačný prístup
1710 1710 Zadajte súradnice nového bodu.
1711 1711 Vložte hľadaný výraz
1712 1712 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1713 1713 Vstup hmotnostnej hodnoty
1714 1714 Zadajte váš komentár
1715 1715 Vstup
1716 1716 Jazdectvo
1717 1717 Chyba
1718 1718 -----
1719 1719 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1720 1720 Chyba pri mazaní dát.
1721 1721 Chyba zobrazovania URL
1722 1722 Chyba počas sťahovania
1723 1723 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1724 1724 Chyba pri nahrávaní súboru
1725 1725 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1726 1726 Nastala chyba pri rozkladaní gpx súboru {0}. Iba časť súboru bude k dispozícii
1727 1727 Chyba v súbore {0}
1728 1728 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1729 1729 Chyba parsovania{0}: {1}
1730 1730 Chyba prehrávánia zvuku
1731 1731 -----
1732 1732 Chyba pri exporte {0}: {1}
1733 1733 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1734 1734 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1735 1735 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1736 1736 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1737 1737 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1738 1738 Chyba pri rozkladaní {0}
1739 1739 Chyba počas nahrávania
1740 1740 Chyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}
1741 1741 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1742 1742 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1743 1743 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1744 1744 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1745 1745 Chyby
1746 1746 Chyby počas sťahovania
1747 1747 Chyby /Varovania
1748 1748 -----
1749 1749 Odhad
1750 1750 Vyrovnať (even)
1751 1751 Párne/Nepárne
1752 1752 Príklady
1753 1753 Nastala výnimka/chyba
1754 1754 Koniec
1755 1755 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1756 1756 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1757 1757 Ukončť program.
1758 1758 Očakávané párne čísla pre adresy
1759 1759 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1760 1760 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1761 1761 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1762 1762 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1763 1763 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1764 1764 Export GPX súboru
1765 1765 Exportovať a Uložiť
1766 1766 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1767 1767 Možnosti exportu
1768 1768 Exportovať dáta do GPX súboru.
1769 1769 Exportovať do GPX...
1770 1770 Vyberte SVG ViewBox...
1771 1771 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1772 1772 Získať budovy kliknutím (iba vektorové obrázky)
1773 1773 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1774 1774 Získavam GPS polohu z EXIF
1775 1775 Vyťiahnuť (extrude)
1776 1776 Vyťiahnuť cestu
1777 1777 -----
1778 1778 Vyblednúť pozadie:
1779 1779 Nepodarilo sa overiť užívateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
1780 1780 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
1781 1781 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
1782 1782 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
1783 1783 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1784 1784 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1785 1785 Neúspešné otvorenie URL
1786 1786 Nepodarilo sa otvoriť URL. V súčasnej dobe neexistuje nastavenie platformy. Prosím nastavte najskôr platformu.
1787 1787 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1788 1788 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1789 1789 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1790 1790 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
1791 1791 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1792 1792 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1793 1793 Nemožno rozložiť dokument zoznamu pluginov z umiestnenia ''{0}''. Vynechávam. Výnimka bola: {1}
1794 1794 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1795 1795 Nepodarilo sa získať OSM objekt s id {0} z dátového súboru {1}. Nemožno pridať ako "vias(cez)".
1796 1796 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1797 1797 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1798 1798 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1799 1799 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
1800 1800 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takéto pôvodné
1801 1801 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
1802 1802 Poľnohospodárska pôda
1803 1803 Farma
1804 1804 Rýchle občerstvenie
1805 1805 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1806 1806 Rýchle pretáčanie
1807 1807 Najrýchlejšia
1808 1808 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1809 1809 Poplatok
1810 1810 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1811 1811 Plot
1812 1812 Prievoz, trajekt
1813 1813 Prístavisko prievozu, trajektu
1814 1814 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1815 1815 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1816 1816 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1817 1817 -----
1818 1818 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1819 1819 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1820 1820 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1821 1821 Súbor
1822 1822 Súbor "{0}" neexistuje
1823 1823 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1824 1824 Chyba formátu súboru
1825 1825 -----
1826 1826 Súbor "{0}" neexistuje
1827 1827 Zálohovať súbor
1828 1828 Súbor nemohol byť zmazaný!
1829 1829 Súbor už existuje. Prepísať?
1830 1830 -----
1831 1831 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1832 1832 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1833 1833 Súbor: {0}
1834 1834 -----
1835 1835 Meno súboru
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
1840 1840 -----
1841 1841 Filter Skrytých:{0} Nepovolených:{1}
1842 1842 Režim filter
1843 1843 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1844 1844 -----
1845 1845 Koniec kreslenia.
1846 1846 Hydrant
1847 1847 Hasičská stanica
1848 1848 Spúšťací súbor Firefoxu
1849 1849 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1850 1850 Ohnisko
1851 1851 Rybolov
1852 1852 Opraviť
1853 1853 Opraviť v editore
1854 1854 Oprava vlastností
1855 1855 Oprava relácie
1856 1856 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1857 1857 Opraviť označené chyby.
1858 1858 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1859 1859 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1860 1860 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1861 1861 Opravujem chyby...
1862 1862 Kvetinárstvo
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 Bol najdený nasledujúci problém:
1866 1866 Jedlo + Pitie
1867 1867 Pešo
1868 1868 Americký futbal
1869 1869 Len pre označené objekty
1870 1870 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1871 1871 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1872 1872 Brod
1873 1873 Les
1874 1874 Chybný formát:
1875 1875 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1876 1876 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1877 1877 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1878 1878 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1879 1879 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1880 1880 -----
1881 1881 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1882 1882 Fontána
1883 1883 Blokovať
1884 1884 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1885 1885 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1886 1886 Kmitočet (Hz)
1887 1887 Z ...
1888 1888 Z relácie
1889 1889 Z URL
1890 1890 Zo:
1891 1891 Čerpacia stanica
1892 1892 Čerpacia stanica
1893 1893 Typy palív
1894 1894 Úplná Adresa:
1895 1895 Pohľad celá obrazovka
1896 1896 Úplne automatický
1897 1897 Nábytok
1898 1898 GPS body
1899 1899 popis gps trasy
1900 1900 GPX súbory
1901 1901 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1902 1902 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1903 1903 GPX stopa(trasa):
1904 1904 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1905 1905 -----
1906 1906 Záhrada
1907 1907 Záhradné centrum
1908 1908 Plynojem (Gasometer)
1909 1909 Brána
1910 1910 rozmer (mm)
1911 1911 Geografia(Zemepis)
1912 1912 Geoobrázok: {0}
1913 1913 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1914 1914 Obrázky s GPS súradnicami
1915 1915 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1916 1916 Získať autorizovaný prístup pre ''{0}''
1917 1917 Získať podrobné informácie o vnútornom stave objektov.
1918 1918 Ľadovec
1919 1919 Sklo
1920 1920 -----
1921 1921 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
1922 1922 Vráťte sa na krok 1/3
1923 1923 Prejsť na Základný Editor a ručne zvoliť typ zákazu odbočenia
1924 1924 Prejsť do Základného Editora a ručne zvoliť členov s funkciou ''z'' a ''na''
1925 1925 Prejsť na Základný Editor a opraviť ručne zoznam "via(cez)"-objektov
1926 1926 Prejdite na Základný Editor a vyberte štandardný typ vozidla na základe výnimky
1927 1927 Prejdite na Pokročilý editor a odstráňte členov
1928 1928 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1929 1929 Prejsť na nasledujúcu stránku
1930 1930 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1931 1931 -----
1932 1932 Golfové ihrisko
1933 1933 -----
1934 1934 Malé nákladná autá a dodávky
1935 1935 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1936 1936 Iba vrstva zachytávaných budov
1937 1937 Zachytiť(grab) budovy
1938 1938 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1939 1939 Zachytiť obrázok celej obrazovky
1940 1940 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1941 1941 Pridelené práva
1942 1942 Tráva
1943 1943 Cintorín (malý, blizko kostola)
1944 1944 -----
1945 1945 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1946 1946 Mriežka
1947 1947 Vrstva mriežky:
1948 1948 Rozloženie mriežky
1949 1949 Umiestnenie mriežky
1950 1950 Otáčanie mriežky
1951 1951 -----
1952 1952 Skupina
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 Penzión
1959 1959 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1960 1960 Gymnastika
1961 1961 Kaderníctvo
1962 1962 Malá dedina / osada / samota
1963 1963 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1964 1964 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1965 1965 Hangár
1966 1966 Železiarstvo
1967 1967 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1968 1968 Zdravie
1969 1969 Vresovisko
1970 1970 Nákladné vozidlá
1971 1971 Nákladné vozidlá
1972 1972 Živý plot (Hedge)
1973 1973 Výška
1974 1974 Výška (metre)
1975 1975 Pristávacia plocha pre vrtuľníky
1976 1976 Nápoveda
1977 1977 Pomoc: {0}
1978 1978 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1979 1979 Skryť
1980 1980 Schovať prvky
1981 1981 -----
1982 1982 Vysoké rozlíšenie (1000x800)
1983 1983 Najvyššie číslo
1984 1984 Navyššie číslo
1985 1985 Zvýrazniť
1986 1986 Typ komunikácie
1987 1987 Pozemné komunikácie
1988 1988 Turistika
1989 1989 Historické miesta
1990 1990 História
1991 1991 História pre bod {0}
1992 1992 História pre reláciu {0}
1993 1993 História pre cestu {0}
1994 1994 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1995 1995 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1996 1996 -----
1997 1997 Hokej
1998 1998 -----
1999 1999 Domovská stránka
2000 2000 Kôň
2001 2001 Konské dostihy
2002 2002 Nemocnica
2003 2003 Hostiteľ:
2004 2004 Ubytovňa
2005 2005 -----
2006 2006 Hlavné skratky
2007 2007 Meno domu
2008 2008 Číslo domu
2009 2009 Číslo domu
2010 2010 Čísla domov sa nezhodujú s nastavením nepárne/párne
2011 2011 -----
2012 2012 Poľovnícky posed
2013 2013 Som v časovej zóne:
2014 2014 Používam myš
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 ID > 0 očakávané. Got {0}
2020 2020 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
2021 2021 -----
2022 2022 IO Výnimka
2023 2023 IOVýnimka "{0}" nastala
2024 2024 -----
2025 2025 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
2026 2026 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
2027 2027 Ignorovať
2028 2028 Nabudúce ignorovať označené chyby.
2029 2029 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
2030 2030 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
2031 2031 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
2032 2032 Ignorujem prvky(elements)
2033 2033 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
2034 2034 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
2035 2035 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
2036 2036 Chybné dáta
2037 2037 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2038 2038 Neplatná požiadavka URL pre zmenový súbor
2039 2039 Nedovolená veľkosť
2040 2040 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
2041 2041 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0
2042 2042 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné
2043 2043 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
2044 2044 Neplatný výraz ''{0}''
2045 2045 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
2046 2046 Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1}
2047 2047 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
2048 2048 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
2049 2049 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1}
2050 2050 Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.
2051 2051 Neplatný objekt s id=0
2052 2052 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.
2053 2053 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
2054 2054 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
2055 2055 Neplatná poznámka nahrávania
2056 2056 Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.
2057 2057 Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.
2058 2058 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
2059 2059 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
2060 2060 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
2061 2061 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
2062 2062 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2063 2063 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
2064 2064 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
2065 2065 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
2066 2066 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
2067 2067 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
2068 2068 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
2069 2069 Obrázkové súbory
2070 2070 Obrázok je už načítaný
2071 2071 Orezávanie obrázkov
2072 2072 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
2073 2073 Súbory obrázkov
2074 2074 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2075 2075 Obrázkový filter interpolácie:
2076 2076 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
2077 2077 Obrázok nie je správne vytvorený.
2078 2078 Rozlíšenie obrázku:
2079 2079 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2080 2080 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2081 2081 Importovať
2082 2082 Importovať zvuk
2083 2083 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
2084 2084 Importovať obrázky
2085 2085 Import nie je možný
2086 2086 Importovať cestu z GPX vrstvy
2087 2087 Importované obrázky
2088 2088 Importujem dáta z DG100...
2089 2089 Importovať dáta zo zariadenia.
2090 2090 Importuje vydania z OpenStreetBugs
2091 2091 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené členy </strong> reprezentujúce vzťahy v OSM tieto zákazy odbočenia.
2092 2092 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené tagy </strong> ktoré reprezentujú v OSM tieto zákazy odbočenia.
2093 2093 Sklon
2094 2094 Prudký sklon
2095 2095 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2096 2096 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2097 2097 Nesprávny počet parametrov
2098 2098 Priblíženie
2099 2099 Prírastok
2100 2100 Prírastok:
2101 2101 -----
2102 2102 Priemysel
2103 2103 Informácie
2104 2104 Info o Elemente
2105 2105 Informácia
2106 2106 Informačná tabuľa
2107 2107 Informačná kancelária
2108 2108 Informačný terminál
2109 2109 Informácie o vrstve
2110 2110 Prebieha inicializácia
2111 2111 Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2112 2112 Inicializujem body na aktualizáciu ...
2113 2113 Inicializujem relácie na aktualizáciu ...
2114 2114 Inicializujem cesty na aktualizáciu ...
2115 2115 Vložiť 'via(cez)' objekty zo schránky
2116 2116 Vložiť nových členov relácie zo schránky
2117 2117 Prezrieť
2118 2118 Inštalujem aktualizované pluginy
2119 2119 Vnútorná chyba servera
2120 2120 Interpolácia (vloženie)
2121 2121 Priesečník medzi cestami multipolygónu
2122 2122 Chybná API URL
2123 2123 Chybne špecifikovan0 ID. Nemôžem stiahnuť objekt.
2124 2124 Chybná URL?
2125 2125 Chybný ohraničujúci rámec
2126 2126 Poškodený bz2 súbor.
2127 2127 Neplatný dátum
2128 2128 Neplatná hodnota dátum/čas
2129 2129 Neplatné vyrovnanie (offset)
2130 2130 Neplatné vlastnosti kľúča
2131 2131 Neplatný spellcheck line: {0}
2132 2132 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
2133 2133 Neplatné časové pásmo
2134 2134 Neplatné ID užívateľa
2135 2135 Neplatné užívateľské meno
2136 2136 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
2137 2137 Obrátený filter
2138 2138 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
2139 2139 Nie je vektorizované.
2140 2140 Je vektorizované.
2141 2141 Ostrov
2142 2142 Ostrovček
2143 2143 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
2144 2144 Položka
2145 2145 položka {0} sa v zozname nenachádza
2146 2146 Cestovný poriadok
2147 2147 -----
2148 2148 JOSM PicLayer plugin kalibračné údaje
2149 2149 -----
2150 2150 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
2151 2151 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
2152 2152 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
2153 2153 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
2154 2154 JPEG obrázky (*.jpg)
2155 2155 -----
2156 2156 Java verzia {0}
2157 2157 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
2158 2158 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
2159 2159 Spojiť body a línie
2160 2160 Vložiť bod do cesty
2161 2161 Pripojiť bod k najbližšej ceste
2162 2162 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
2163 2163 Spojené prekrývajúce sa plochy
2164 2164 Spojená prekrývajúca sa plocha
2165 2165 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
2166 2166 Skok na miesto (pozíciu)
2167 2167 Skok tam
2168 2168 Skok na miesto (pozíciu)
2169 2169 Križovatka
2170 2170 Ponechať
2171 2171 Zostáva klon lokálnej verzie
2172 2172 Ponechávať záložné súbory
2173 2173 Ponechaj moje súradnice
2174 2174 Udržať môj vymazaný stav
2175 2175 Zostáva môj viditeľný stav
2176 2176 Ponechať staré zálohy a pokračovať
2177 2177 Zachovať plugin
2178 2178 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2179 2179 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2180 2180 Ponechaj ich súradnice
2181 2181 Udržať ich vymazaný stav
2182 2182 Ponechať svoj viditeľný stav
2183 2183 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2184 2184 Kĺúč
2185 2185 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2186 2186 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2187 2187 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2188 2188 Kláves:
2189 2189 Klávesové skratky
2190 2190 Kľúčové slová
2191 2191 Škôlka
2192 2192 Stánok
2193 2193 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2194 2194 LPG (Skvapalnený ropný plyn)
2195 2195 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 Nastavenie pluginu Lakewalker
2199 2199 Lakewalker stopa(trace)
2200 2200 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2201 2201 -----
2202 2202 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2203 2203 -----
2204 2204 Lambertova zóna (Estónsko)
2205 2205 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
2206 2206 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
2207 2207 Zem (Pevnina)
2208 2208 Využívanie oblasti (Land use)
2209 2209 Skládka odpadov
2210 2210 -----
2211 2211 Jazdné pruhy
2212 2212 Jazyk
2213 2213 Posledná zmena {0}
2214 2214 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2215 2215 Zemepisná šírka
2216 2216 Zemepisná šírka:
2217 2217 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2218 2218 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2219 2219 Spustiť v maximalizovanom režime
2220 2220 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2221 2221 Spustenie editora zákazu odbočenia pre vytvorenie nového zákazu odbočenia
2222 2222 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2223 2223 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2224 2224 Otvoriť dialóg úpravy značiek
2225 2225 Práčovňa
2226 2226 Vrstva
2227 2227 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2228 2228 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2229 2229 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2230 2230 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2231 2231 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2232 2232 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2233 2233 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
2234 2234 vrstva nie je v zozname
2235 2235 Vrstva pre vykonávanie meraní
2236 2236 Vrstva: {0}
2237 2237 Vrstvy
2238 2238 Vrstvy:
2239 2239 Uvedený čas (sekundy)
2240 2240 Voľný čas
2241 2241 Dĺžka
2242 2242 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2243 2243 Dĺžka kroku:
2244 2244 Dĺžka:
2245 2245 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
2246 2246 Železničné priecestie
2247 2247 Knižnica
2248 2248 Licencia
2249 2249 Závora (Lift Gate)
2250 2250 Rýchloelektrička
2251 2251 Maják
2252 2252 Odkazová linka
2253 2253 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2254 2254 Typ vedenia
2255 2255 Riadok {0} stĺpec {1}:
2256 2256 -----
2257 2257 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2258 2258 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2259 2259 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2260 2260 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 Obytná zóna
2265 2265 Nahrať Všetky Dlaždice
2266 2266 Nahrať obrázok kalibrácie ...
2267 2267 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2268 2268 Načítať WMS vrstvu
2269 2269 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2270 2270 Nahrať priebeh
2271 2271 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2272 2272 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2273 2273 Načítať reláciu
2274 2274 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2275 2275 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2276 2276 Načítavam skoršie pluginy
2277 2277 Nahrávanie súboru zlyhalo: {0}
2278 2278 Nahrať históriu pre bod {0}
2279 2279 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2280 2280 Nahrať históriu pre cestu {0}
2281 2281 Nahrávam rodičovskú reláciu
2282 2282 Nahrávam pluginy ''{0}''...
2283 2283 Načítavam pluginy
2284 2284 Načítavam pluginy ...
2285 2285 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2286 2286 Nahrávam {0}
2287 2287 Nahrať kalibračné dáta do súboru
2288 2288 Miestne súbory
2289 2289 Oblasť (lokalita)
2290 2290 Oblasť, osada, miesto.
2291 2291 Umiestnenie
2292 2292 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2293 2293 Zamknúť
2294 2294 Plavebná komora
2295 2295 -----
2296 2296 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
2297 2297 Zemepisná dĺžka
2298 2298 Zemepisná dĺžka:
2299 2299 -----
2300 2300 Vzhľad a chovanie
2301 2301 -----
2302 2302 Výhliadková veža
2303 2303 Hľadanie obrázkov
2304 2304 Hľadám breh...
2305 2305 -----
2306 2306 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2307 2307 Nízke rozlíšenie (600x400)
2308 2308 Najnižšie číslo
2309 2309 Najnižšie číslo domu nemôže byť vyšie ako najvyššie číslo domu
2310 2310 Najnižšie číslo domu v radovej zástavbe
2311 2311 Najnižšie číslo
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 MTB Rozsah
2317 2317 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2318 2318 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2319 2319 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2320 2320 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2321 2321 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2322 2322 -----
2323 2323 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2324 2324 Poškodené údaje(vety):
2325 2325 Človekom vytvorené (Man made)
2326 2326 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
2327 2327 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
2328 2328 Manuálne
2329 2329 Manuálne nastavenie
2330 2330 Ručne nastavte HTTP proxy server
2331 2331 Mapa
2332 2332 -----
2333 2333 Projekcia mapy
2334 2334 Nastavenie mapy
2335 2335 Mapa: {0}
2336 2336 Prístav (Marina)
2337 2337 Označiť ako hotové
2338 2338 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2339 2339 Značky z pomenovaných bodov
2340 2340 Značky z {0}
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2345 2345 Materiál
2346 2346 Max zväčšenie lvl:
2347 2347 Max. Výška(v metroch)
2348 2348 Max. Dĺžka (v metroch)
2349 2349 Max. Šírka (v metroch)
2350 2350 Maximálna veľkost cache (v MB)
2351 2351 Max. zemepisná šírka
2352 2352 Max. zemepisná dĺžka
2353 2353 Max. rýchlosť (km/h)
2354 2354 Max. hmotnosť (ton)
2355 2355 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2356 2356 Maximálna plocha na požiadavku:
2357 2357 Maximálny vek cache (dni)
2358 2358 Maximálna veľkosť cache (MB)
2359 2359 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2360 2360 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2361 2361 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2362 2362 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2363 2363 Maximálna dĺžka (metrov)
2364 2364 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2365 2365 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2366 2366 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2367 2367 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2368 2368 Maximálny počet úsekov na cestu
2369 2369 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2370 2370 Lúka
2371 2371 Namerané hodnoty
2372 2372 Meranie
2373 2373 Vysoké rozlíšenie (800x600)
2374 2374 Člen
2375 2375 -----
2376 2376 Členovia
2377 2377 Členy(vyriešené)
2378 2378 Členy(v konflikte)
2379 2379 Pomník
2380 2380 Meno v menu
2381 2381 Meno v menu (východzie)
2382 2382 Menu skratiek
2383 2383 -----
2384 2384 Mercatorova projekcia
2385 2385 Zlúčiť
2386 2386 Zlúčiť body
2387 2387 Zlúčiť duplikátne body?
2388 2388 Zlúčiť vrstvu
2389 2389 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2390 2390 Zlúčiť body objektov
2391 2391 Zlúčiť výber
2392 2392 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2393 2393 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2394 2394 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2395 2395 Zlúčiť {0} body
2396 2396 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2397 2397 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2398 2398 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2399 2399 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2400 2400 Spojovaná verzia
2401 2401 Spojenie vymazaných pôvodných neúspešné
2402 2402 Správu dňa nie je možné zobraziť
2403 2403 Doplňujúce informácie
2404 2404 -----
2405 2405 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2406 2406 Armáda
2407 2407 Minimálna vrstva priblíženia:
2408 2408 Min. zemepisná šírka
2409 2409 Min. zemepisná dĺžka
2410 2410 Min. rýchlosť (km/h)
2411 2411 Malý kruhový objazd
2412 2412 Minigolf
2413 2413 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2414 2414 Minút: {0}
2415 2415 Zrkadlovo prevrátiť
2416 2416 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2417 2417 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2418 2418 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2419 2419 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2420 2420 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2421 2421 Chýbajúce šifrovanie
2422 2422 Chýbajúce kľúče alebo hodnoty atribútu v tagu.
2423 2423 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2424 2424 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2425 2425 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2426 2426 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2427 2427 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2428 2428 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2429 2429 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2430 2430 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2431 2431 -----
2432 2432 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2433 2433 Chýbajúce meno:* prekladu.
2434 2434 Chýbajúci operator pre NOT
2435 2435 Chýbajúci parameter pre OR
2436 2436 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2437 2437 Chýba totožnosť užívateľa
2438 2438 Po-Pi 08:30-20:00
2439 2439 Režim: Kresliť Fokus
2440 2440 Režim: {0}
2441 2441 Pracovný režim (Potlach štýl)
2442 2442 -----
2443 2443 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2444 2444 Skupiny modifikátorov
2445 2445 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2446 2446 Zmenáreň
2447 2447 Jednokoľajka, vysutá dráha
2448 2448 Pamätihodnosť, pamätník
2449 2449 Viac informácií ...
2450 2450 Viac informácii o tejto vlastnosti
2451 2451 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Motošport
2457 2457 Motorové vozidlo
2458 2458 Osobné automobily
2459 2459 Motocykel
2460 2460 Cesta pre motorové vozidlá
2461 2461 Dialnica
2462 2462 Ďialničná križovatka
2463 2463 Dialničná prípojka
2464 2464 Horský priesmyk
2465 2465 Horský bicykel
2466 2466 Pres[vam bod...
2467 2467 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2468 2468 Presunúť dialóg na bočný panel
2469 2469 Posunúť nižšie
2470 2470 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2471 2471 Posunúť elementy
2472 2472 Posunúť filter dole.
2473 2473 Posunúť filter hore.
2474 2474 Presunúť vľavo
2475 2475 Presunúť uzly tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2476 2476 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2477 2477 Presunúť objekty {0}
2478 2478 Presunúť vpravo
2479 2479 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2480 2480 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2481 2481 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2482 2482 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2483 2483 Presunúť označené body na priamku
2484 2484 Presunúť označené body do kruhu
2485 2485 Presunutie vybratých členov relácie dole o jednu pozíciu
2486 2486 Presunutie vybratých členov relácie hore o jednu pozíciu
2487 2487 Presunutie vybratých "vias(cez)" dole o jednu pozíciu
2488 2488 Presunutie vybratých "vias(cez)" hore o jednu pozíciu
2489 2489 Posunúť ich
2490 2490 Posunúť vyššie
2491 2491 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2492 2492 Presunúť {0}
2493 2493 Presunutie objektov {0}
2494 2494 Blato
2495 2495 -----
2496 2496 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2497 2497 multipolygón
2498 2498 -----
2499 2499 Multipolygón nie je uzavretý
2500 2500 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2501 2501 Obecné administratívne hranice
2502 2502 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2503 2503 Múzeum
2504 2504 Moje zmenové súbory
2505 2505 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2506 2506 Moja verzia
2507 2507 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2508 2508 Môj so zlúčeným
2509 2509 Môj s Ich
2510 2510 NMEA import zlyhal!
2511 2511 NMEA import úspešný
2512 2512 NMEA-0183 súbory
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 Názov
2516 2516 Názov miesta
2517 2517 Meno užívateľa.
2518 2518 Meno: {0}
2519 2519 Pomenovanie trackpoints od {0}
2520 2520 Pomenované trasové body
2521 2521 Úzkorozchodná železnica
2522 2522 Štátna
2523 2523 Národný park
2524 2524 Prírodná rezervácia
2525 2525 Blízko
2526 2526 Najbližší-Sused (najrýchlejší) [ Default ]
2527 2527 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2528 2528 Sieť
2529 2529 Sieťová výnimka
2530 2530 Nikdy neaktualizovať
2531 2531 Nový
2532 2532 Nový autorizačný prístup
2533 2533 -----
2534 2534 Nová vrstva
2535 2535 Nový problém
2536 2536 Nový kľúč
2537 2537 Nová obrázková vrstva zo schránky
2538 2538 Nová obrázková vrstva zo súboru ...
2539 2539 Nová funkcia
2540 2540 Nová hodnota
2541 2541 Nová hodnota pre {0}
2542 2542 Nasledujúci
2543 2543 Nasledujúci obrázok
2544 2544 Nočný klub
2545 2545 Nie
2546 2546 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2547 2547 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2548 2548 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2549 2549 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2550 2550 Zákaz odbočenia vľavo
2551 2551 Zákaz odbočenia vpravo
2552 2552 Bez skratky
2553 2553 Zákaz jazdy priamo
2554 2554 Zákaz otáčania
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 Žiadna oblasť nie je vybratá
2559 2559 Žiadne zmeny pre uloženie.
2560 2560 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2561 2561 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2562 2562 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2563 2563 Nájdená neaktuálna dátová sada
2564 2564 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2565 2565 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2566 2566 Neboli načítané žiadne dáta.
2567 2567 Žiaden dátum
2568 2568 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2569 2569 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2570 2570 Slepá ulica
2571 2571 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2572 2572 Žiadny gpx nie je vybratý
2573 2573 Bez obrázka
2574 2574 Nenajdené žiadne obrázky.
2575 2575 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
2576 2576 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2577 2577 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2578 2578 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2579 2579 Neotvárajte súbor zmien
2580 2580 Neotvorené súbory zmien
2581 2581 Chýba vonkajšia cesta multipolygónu
2582 2582 Nie je doplnené heslo.
2583 2583 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2584 2584 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2585 2585 Žiadne pôvodné s id {0} v miestnom dátovom súbore. Nemožno vyvodzovať pôvodné typ.
2586 2586 Nezistený žiadny problém
2587 2587 Bez proxy servera
2588 2588 Nie je vybraná žiadna relácia
2589 2589 Nevybratá GPX stopa(track)
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 Žiadne cieľové vrstvy
2593 2593 Žiadna platná funkcia pre člena multipolygónu
2594 2594 Nie je doplnené užívateľské meno.
2595 2595 Neplatná WMS URL alebo id
2596 2596 Žiadne chyby na overenie
2597 2597 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2598 2598 Nie, zrušiť
2599 2599 Nie, zrušiť operáciu
2600 2600 Nie, pokračovať v editácii
2601 2601 Nie, použite to
2602 2602 Nie, najskôr vyriešiť problémy
2603 2603 Bod
2604 2604 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2605 2605 Bod je stále v užívaní
2606 2606 Bod {0}
2607 2607 Bod: Pripojený
2608 2608 Bod: štandardný
2609 2609 Bod: označkovaný
2610 2610 Body
2611 2611 Body s rovnakou pozíciou
2612 2612 Body s rovnakými názvami
2613 2613 Body(vyriešené)
2614 2614 Body(v konflikte)
2615 2615 -----
2616 2616 Žiadny
2617 2617 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2618 2618 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2619 2619 Normálny
2620 2620 Sever
2621 2621 Nenájdené
2622 2622 Nepripojený
2623 2623 Ešte nerozhodnuté
2624 2624 Ešte nerozhodnuté
2625 2625 Nie je v cache pamäti
2626 2626 Poznámka
2627 2627 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
2628 2628 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2629 2629 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2630 2630 Bankovky
2631 2631 Nič
2632 2632 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2633 2633 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2634 2634 Prázdna schránka
2635 2635 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2636 2636 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2637 2637 Nič nie je vybraté!
2638 2638 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2639 2639 Nič nie je vybraté
2640 2640 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2641 2641 Nič nie je na zväčšenie
2642 2642 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2643 2643 Číslo
2644 2644 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 Číslovací systém:
2648 2648 Schéma číslovania
2649 2649 Počet: (Numbers:)
2650 2650 Číselný
2651 2651 OAuth oprávnenie neúspešné
2652 2652 -----
2653 2653 OK - skúšam znovu.
2654 2654 -----
2655 2655 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
2656 2656 OSM údaje
2657 2657 OSM heslo.
2658 2658 Súbory OSM Servera
2659 2659 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2660 2660 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2661 2661 URL OSM servera:
2662 2662 OSM heslo:
2663 2663 OSM užívateľské meno:
2664 2664 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
2665 2665 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2666 2666 Objekt podľa ID:
2667 2667 Objekt je vymazaný
2668 2668 História objektu
2669 2669 Objekt podľa typu:
2670 2670 Objekt s históriou(priebehom)
2671 2671 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
2672 2672 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
2673 2673 História objektov
2674 2674 Pridané objekty:
2675 2675 Odstránené objekty:
2676 2676 Upravené objekty:
2677 2677 Oktán 100
2678 2678 Oktán 91
2679 2679 Oktán 95
2680 2680 Oktán 98
2681 2681 Nepárny (odd)
2682 2682 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2683 2683 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2684 2684 Vyrovnať(Offset):
2685 2685 Starý kľúč
2686 2686 Stará funkcia
2687 2687 Stará hodnota
2688 2688 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2689 2689 Na požiadanie
2690 2690 Pri nahrávaní
2691 2691 Jednosmerka
2692 2692 Cesty s jediným bodom
2693 2693 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2694 2694 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2695 2695 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie.
2696 2696 Jednosmerka
2697 2697 Prikázaný smer jazdy vľavo
2698 2698 Prikázaný smer jazdy vpravo
2699 2699 Prikázaný smer jazdy priamo
2700 2700 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
2701 2701 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
2702 2702 Iba moje zmenové súbory
2703 2703 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľa
2704 2704 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa
2705 2705 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2706 2706 Iba na začiatku cesty.
2707 2707 Iba na vektorizované vrstvy
2708 2708 Len účasť vo výbere
2709 2709 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2710 2710 Otvorené
2711 2711 -----
2712 2712 Otvoriť umiestnenie...
2713 2713 Otvoriť OpenStreetBugs
2714 2714 Otvoriť pohľad...
2715 2715 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2716 2716 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2717 2717 Otvoriť súbor.
2718 2718 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2719 2719 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2720 2720 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2721 2721 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2722 2722 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2723 2723 Otvoriť zoznam trasových bodov
2724 2724 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2725 2725 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2726 2726 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2727 2727 Otvoriť výber obsahu okien.
2728 2728 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
2729 2729 Otvoriť z URL.
2730 2730 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2731 2731 Otvoriť editor pre vybrané zákazy odbočenia
2732 2732 Je nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborov
2733 2733 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2734 2734 Otvoriť inú fotografiu
2735 2735 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2736 2736 Otvoriť zmenové súbory
2737 2737 Otvoriť súbor
2738 2738 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2739 2739 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2740 2740 -----
2741 2741 Otvor meračský nástroj.
2742 2742 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2743 2743 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2744 2744 Otvoriť okno merania.
2745 2745 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2746 2746 Otvoriť okno pre overovanie.
2747 2747 Otvoriť...
2748 2748 Otvoriť/Zatvoriť:
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2754 2754 -----
2755 2755 údaje OpenStreetMap
2756 2756 Otváram 1 súbor...
2757 2757 Otváracia doba
2758 2758 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2759 2759 Otváranie súborov
2760 2760 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2761 2761 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
2762 2762 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2763 2763 Operátor
2764 2764 Optik
2765 2765 Voliteľné atribúty:
2766 2766 Voliteľné informácie:
2767 2767 Voliteľné typy
2768 2768 Biopotraviny
2769 2769 Orig. Cesta
2770 2770 Pravouhlosť
2771 2771 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2772 2772 Pravouhlý tvar
2773 2773 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2774 2774 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2775 2775 -----
2776 2776 Iné
2777 2777 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2778 2778 Turistický (Outdoor)
2779 2779 Prekryť štvorce (tiles)
2780 2780 Prekrývajúce sa plochy
2781 2781 Prekrývajúce sa komunikácie
2782 2782 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2783 2783 Prekrývajúce sa železnice
2784 2784 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2785 2785 Prekrývajúce sa cesty
2786 2786 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2787 2787 Prekrývajúce sa cesty.
2788 2788 Nahradiť
2789 2789 Prepísať staré záložné súbory?
2790 2790 Prednastaviť pozíciu pre:
2791 2791 Náhľad
2792 2792 Prepísať
2793 2793 Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?
2794 2794 PNG súbory (*.png)
2795 2795 PUWG (Poľsko)
2796 2796 PUWG 1992 (Poľsko)
2797 2797 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2798 2798 -----
2799 2799 Farebný štýl {0}: {1}
2800 2800 Palaeontological Areál
2801 2801 Papier
2802 2802 Parameter ''{0}'' nesmie byť nulový
2803 2803 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2804 2804 Názov parametra
2805 2805 Hodnota parametra
2806 2806 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2807 2807 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
2808 2808 Čísla parciel, mená ulíc.
2809 2809 Parcely.
2810 2810 Nadradené vzťahy
2811 2811 -----
2812 2812 P+R parkovisko
2813 2813 Parkovisko
2814 2814 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2815 2815 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2816 2816 Rozložiť OSM dáta...
2817 2817 Rozloženie OSM history data ...
2818 2818 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
2819 2819 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2820 2820 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2821 2821 Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''
2822 2822 Spracovávam odpoveď servera ...
2823 2823 Odovzdávacie miesto
2824 2824 Odovzdávacie miesta
2825 2825 Heslo
2826 2826 Heslo:
2827 2827 Heslo:
2828 2828 Vložiť
2829 2829 Vkladám ...
2830 2830 Vložiť vlastnosti
2831 2831 Vložiť URL zo schránky
2832 2832 Vložiť zo schránky
2833 2833 Vložiť zo schránky
2834 2834 Vložiť bez neúplných členov
2835 2835 Cesta (chodník)
2836 2836 Dĺžka cesty
2837 2837 Vrchol
2838 2838 Pešia zóna
2839 2839 Prechod pre chodcov
2840 2840 Typ prechodu pre chodcov
2841 2841 Pešia
2842 2842 -----
2843 2843 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2844 2844 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2845 2845 Nevyriešené chyby a varovania
2846 2846 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2847 2847 Vykonať overovanie dát
2848 2848 Povolené činnosti
2849 2849 Lekáreň
2850 2850 Telefónne číslo
2851 2851 Číslo telefónu
2852 2852 -----
2853 2853 Čas fotografie (z exif):
2854 2854 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2855 2855 Fyzicky vymazať z lokálnej verzie
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 PicLayer otáčanie
2859 2859 PicLayer mierka
2860 2860 PicLayer mierka X
2861 2861 PicLayer mierka Y
2862 2862 Výletné miesto
2863 2863 Mólo
2864 2864 Potrubie
2865 2865 Typ lyžiarskej dráhy
2866 2866 Hracia plocha, ihrisko
2867 2867 Kostol
2868 2868 Miesta
2869 2869 Prehrať/Pauza audio
2870 2870 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2871 2871 Ihrisko
2872 2872 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2873 2873 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
2874 2874 Prosím nastavte <strong>klávesovú skratku</strong>, ktorá spúšťa vytvorenie/editáciu zákazu obmedzenia z aktuálneho výberu v programe JOSM.
2875 2875 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
2876 2876 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.
2877 2877 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
2878 2878 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2879 2879 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2880 2880 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2881 2881 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2882 2882 Prosím vložte vybraný reťazec
2883 2883 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2884 2884 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2885 2885 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2886 2886 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2887 2887 Zadajte hladaný reťazec.
2888 2888 Prosím vložte adresu dlaždice
2889 2889 Prosím vložte index dlaždice
2890 2890 Zadajte uživateľské meno
2891 2891 Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.
2892 2892 Prosím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.
2893 2893 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2894 2894 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2895 2895 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2896 2896 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2897 2897 Prosím vložte platné ID užívateľa
2898 2898 Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu
2899 2899 Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístup
2900 2900 Zadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.
2901 2901 Prosím vložte celé číslo > 1
2902 2902 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
2903 2903 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2904 2904 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
2905 2905 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2906 2906 Prosím, zadajte OSM API URL.
2907 2907 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri
2908 2908 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
2909 2909 Prosím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri
2910 2910 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2911 2911 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2912 2912 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2913 2913 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2914 2914 Prosím vložte vaše OSM heslo
2915 2915 Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
2916 2916 Prosím, zadajte svoje OSM užívateľské meno a heslo. Heslo <strong> nebude </ strong> uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM nastaveniach a bude predložené na server OSM <strong> iba raz </ strong>. Pri nasledujúcej žiadosti o nahratie údajov už viac nepoužívajte heslo.
2917 2917 Choďte prosím do Základného editora a ručne vyberte OSM cestu.
2918 2918 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
2919 2919 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2920 2920 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2921 2921 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2922 2922 Prosím vyberte súbor
2923 2923 Vyberte prosím kľúč
2924 2924 Prisím vyberte schému k použitiu.
2925 2925 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2926 2926 Vyberte prosím hodnotu
2927 2927 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2928 2928 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
2929 2929 Vyber prosím nejakú položku.
2930 2930 Vyberte minimálne 4 body
2931 2931 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2932 2932 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2933 2933 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2934 2934 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2935 2935 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2936 2936 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2937 2937 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2938 2938 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2939 2939 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2940 2940 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2941 2941 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2942 2942 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2943 2943 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2944 2944 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2945 2945 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2946 2946 Vyberte schému pre zmazanie.
2947 2947 Vyberte prosím, sadu ikon dopravných značiek, ktoré majú byť použité v plugine.
2948 2948 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2949 2949 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
2950 2950 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
2951 2951 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2952 2952 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2953 2953 Plugin je zahrnutý v JOSM
2954 2954 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2955 2955 -----
2956 2956 Informácia o pluginoch
2957 2957 Aktualizácia pluginu zlyhala
2958 2958 Metóda aktualizácie pluginov
2959 2959 Pluginy
2960 2960 Pluginy sú aktuálne
2961 2961 Meno bodu(miesta)
2962 2962 Číslo bodu
2963 2963 Bod na opačnom konci budovy
2964 2964 -----
2965 2965 Polícia
2966 2966 Politická
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 Iba poloha
2971 2971 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2972 2972 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
2973 2973 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
2974 2974 Poštová schránka
2975 2975 PSČ:
2976 2976 Pošta
2977 2977 Poštové smerovacie číslo
2978 2978 Potenciál
2979 2979 Elektráreň (spôsob vyroby)
2980 2980 Elektrické vedenie
2981 2981 Transformátorová stanica
2982 2982 Malý transformátor
2983 2983 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2984 2984 Predpoklad Porušenia
2985 2985 Predpokladaný priestupok
2986 2986 Preddefinované
2987 2987 Chýbajú preferencie ''{0}'. Nemôžem inicializovať OsmApi.
2988 2988 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2989 2989 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2990 2990 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2991 2991 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2992 2992 Nastavenia
2993 2993 Predvoľby uložené na {0}
2994 2994 Nastavenia...
2995 2995 Pripravujem OSM údaje...
2996 2996 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2997 2997 Pripravujem dátový súbor ...
2998 2998 Pripravujem dáta histórie...
2999 2999 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
3000 3000 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
3001 3001 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
3002 3002 Historická železnica
3003 3003 Prednastavená skupina {0}
3004 3004 Prednastavená skupina {1} / {0}
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 Predvoľby
3008 3008 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
3009 3009 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
3010 3010 Predchádzajúci
3011 3011 Predchádzajúci obrázok
3012 3012 Cesta I. triedy
3013 3013 Prípojka cesty I. triedy
3014 3014 Primárny modifikátor:
3015 3015 Pôvodný
3016 3016 Očakávané ID pôvodných
3017 3017 Vezenie
3018 3018 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
3019 3019 Proces poradia
3020 3020 Spracovanie súboru ''{0}''
3021 3021 Spracovávam sobory pluginov ...
3022 3022 Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''
3023 3023 Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...
3024 3024 -----
3025 3025 Očakávané súradnice
3026 3026 Kód projekcie
3027 3027 Metóda projekcie
3028 3028 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
3029 3029 Prológ dokumentu OsmChange ešte nebol napísaný. Najskôr ho prosím napíšte.
3030 3030 Vlastnosti
3031 3031 Vlastnosti / Memberships
3032 3032 Kontrola vlastností :
3033 3033 Vlastnosti pre zvolené objekty
3034 3034 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
3035 3035 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
3036 3036 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
3037 3037 Vlastnosti
3038 3038 Vlastnosti (s konfliktmi)
3039 3039 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
3040 3040 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
3041 3041 Hodnota obsahuje HTML entitu
3042 3042 Hodnota začíná alebo končí medzerou
3043 3043 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
3044 3044 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
3045 3045 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
3046 3046 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
3047 3047 -----
3048 3048 Určuje trasové schopnosti
3049 3049 Nastavenia proxy servera
3050 3050 Krčma
3051 3051 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
3052 3052 Verejná budova
3053 3053 Vozidlá verejnej dopravy
3054 3054 Dopravná obsluha
3055 3055 Hromadná doprava
3056 3056 Vozidlá verejnej dopravy ako autobusy, električky, atď.
3057 3057 Očistený objekt ''{0}''
3058 3058 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
3059 3059 -----
3060 3060 Lom
3061 3061 Požiadavka
3062 3062 Požiadať a stiahnuť zmenové súbary
3063 3063 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
3064 3064 Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súbory
3065 3065 Požiadavka zmenových súborov
3066 3066 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
3067 3067 Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory
3068 3068 Požiadať otvoriť iba zmenové súbory
3069 3069 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
3070 3070 Pýtam sa na meno servera
3071 3071 Pýtam sa na meno servera ...
3072 3072 Poradie
3073 3073 Dostihová dráha
3074 3074 Racquetbal
3075 3075 Železnica (štandardná)
3076 3076 Železnica
3077 3077 Železničná zastávka
3078 3078 Železničné nástupište
3079 3079 Železničný pozemok
3080 3080 Očakávaný rozsah čísel
3081 3081 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
3082 3082 Veľkosť rastra: {0}
3083 3083 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
3084 3084 Čítajte ako prvé
3085 3085 Chyba čítania!
3086 3086 Čítať fotky...
3087 3087 Načitávam zmenový súbor {0} ...
3088 3088 Načitávam zmenové súbory...
3089 3089 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
3090 3090 Čítanie rodičovských z ''{0}''
3091 3091 Čítam užívateľské info ...
3092 3092 Čítam {0}...
3093 3093 Informačné súbory
3094 3094 Skutočné meno
3095 3095 Naozaj uzavrieť?
3096 3096 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
3097 3097 Rekreačná oblasť
3098 3098 Opravené (rektifikované) obrázky...
3099 3099 Recyklácia
3100 3100 -----
3101 3101 Opakovať
3102 3102 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
3103 3103 Znovu zvolené a všetky predchádzajúce príkazy
3104 3104 Ref. číslo
3105 3105 Referencie (číslo stopy(track))
3106 3106 Referenčné číslo
3107 3107 -----
3108 3108 Odkazujúci na:
3109 3109 Odkazovať na
3110 3110 Obnoviť
3111 3111 Oblasť (región)
3112 3112 Zamietnuť konflikty a Uložiť
3113 3113 Vzťah (relation)
3114 3114 Relácia ...
3115 3115 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
3116 3116 Editor Relácií: Posun Dole
3117 3117 Editor Relácií: Posun Hore
3118 3118 Editor Relácií: Odstrániť
3119 3119 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
3120 3120 Editor relácie: Obrátenie
3121 3121 Editor Relácií: Triedenie
3122 3122 -----
3123 3123 Relácia je zmazaná
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
3127 3127 Relácia {0}
3128 3128 Relácia: Vybratá
3129 3129 Relácia: {0}
3130 3130 Relácie
3131 3131 Relácie: {0}
3132 3132 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
3133 3133 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
3134 3134 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
3135 3135 Náboženstvo
3136 3136 Znovu načítať
3137 3137 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
3138 3138 Nahrať poškodené dlaždice
3139 3139 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
3140 3140 Načítať históriu zo serveru
3141 3141 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
3142 3142 Vzdialené ovládanie
3143 3143 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
3144 3144 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
3145 3145 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
3146 3146 Odstrániť
3147 3147 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
3148 3148 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
3149 3149 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
3150 3150 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
3151 3151 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
3152 3152 Odstrániť zmazané členy a uložiť
3153 3153 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)
3154 3154 Odstrániť z dátovej sady
3155 3155 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3156 3156 Odstraniť fotku z vrstvy
3157 3157 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3158 3158 Vymazať značky z vnútorných ciest
3159 3159 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3160 3160 Vymazať vybraté záložky
3161 3161 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
3162 3162 Vymazať aktuálne vybraté "vias(cez)"
3163 3163 Vymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3164 3164 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
3165 3165 Odstrániť vybraté cesty ikon
3166 3166 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
3167 3167 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
3168 3168 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
3169 3169 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3170 3170 Odstránený Prvok z Relácií
3171 3171 Odstrániť člena s funkciou ''z''
3172 3172 Odstrániť člena s funkciou ''na''
3173 3173 Odstraňujem odmietané pluginy ...
3174 3174 Odstraňujem duplicitné body...
3175 3175 Vybranie odkazu z relácie {0}
3176 3176 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 Premenovať vrstvu
3180 3180 Premenovať vybratú záložku
3181 3181 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
3182 3182 Požičovňa
3183 3183 Servis
3184 3184 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
3185 3185 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
3186 3186 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
3187 3187 Nahrádza aktuálne konfigurovaná "via(cez)"-objekty s bodom na križovatke
3188 3188 Nahlásiť chybu
3189 3189 -----
3190 3190 Požiadať o autorizačný prístup
3191 3191 Požiadavka neúspešná
3192 3192 URL požiadavky prístupu:
3193 3193 Detaily požiadavky: {0}
3194 3194 Nádrž
3195 3195 Vynulovať (Reset)
3196 3196 Vymazať cookie
3197 3197 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
3198 3198 Nastaviť id na 0
3199 3199 Obnoviť pozíciu
3200 3200 Nastaviť východzie hodnoty
3201 3201 Obnoviť kalibráciu obrázka
3202 3202 Obnovenie pozície obrázka
3203 3203 Obnovenie otočeného obrázka
3204 3204 Obnoviť mierku obrázka
3205 3205 Ulica (miestna komunikácia)
3206 3206 Osídlená oblasť (Residential area)
3207 3207 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
3208 3208 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
3209 3209 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
3210 3210 Vyriešiť
3211 3211 Rozhodnutie konfliktov
3212 3212 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
3213 3213 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
3214 3214 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
3215 3215 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
3216 3216 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
3217 3217 Vyriešiť konflikty.
3218 3218 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
3219 3219 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
3220 3220 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
3221 3221 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
3222 3222 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
3223 3223 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
3224 3224 Reštartovať
3225 3225 Reštaurácia
3226 3226 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
3227 3227 Obmedzenie
3228 3228 Maloobchod
3229 3229 Oporný múr
3230 3230 Načítať autorizačný prístup
3231 3231 Načítať autorizačný prístup
3232 3232 Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''
3233 3233 Získavam OAuth autorizačný prístup ...
3234 3234 Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}''
3235 3235 Získavam OAuth žiadosť prístupu ...
3236 3236 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.
3237 3237 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.
3238 3238 Získavam informácie o užívateľovi ...
3239 3239 Návrat do editora zákazu odbočenia a pokračovať v úprave
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 Obrátene
3243 3243 Otočiť smer radu budov
3244 3244 Otočiť smer ciest
3245 3245 Otočiť smer radu budov
3246 3246 Otočiť smer radu budov
3247 3247 Otočiť a Spojiť
3248 3248 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
3249 3249 Opačná trasa
3250 3250 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3251 3251 Obrátiť poradie členov relácie
3252 3252 Otočiť smer ciest
3253 3253 Obrátená pobrežná čiara
3254 3254 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3255 3255 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3256 3256 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
3257 3257 Otočenie uličných čísel radu budov
3258 3258 Vrátiť naspäť
3259 3259 Vrátiť zmeny vykonané v zmenovom súbore
3260 3260 Vraciam zmeny zmenového súboru #{0}
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 Vraciam zmeny...
3265 3265 Revízia
3266 3266 Jazdectvo
3267 3267 Rieka
3268 3268 Riečny breh
3269 3269 Cesta (neznámy typ)
3270 3270 Cestné obmedzenie
3271 3271 Dopravné značky - Sada A
3272 3272 Dopravné značky - Sada B
3273 3273 Úloha
3274 3274 -----
3275 3275 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 Funkcia:
3279 3279 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3280 3280 Otočiť o 180°
3281 3281 Otočiť o 270°
3282 3282 Otočiť o 90°
3283 3283 Otočiť obrázok vľavo
3284 3284 Otočiť obrázok vpravo
3285 3285 Otočiť vľavo
3286 3286 Otočiť vpravo
3287 3287 Kruhový objazd
3288 3288 Cesta (Route)
3289 3289 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi Y
3290 3290 Štátna cesta
3291 3291 Typ Cesty (Route)
3292 3292 Zobrazené cesty sú pre:
3293 3293 Trasovanie (Routing)
3294 3294 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
3295 3295 Ragby
3296 3296 Zrúcanina
3297 3297 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
3298 3298 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
3299 3299 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
3300 3300 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3301 3301 Spúšťam test {0}
3302 3302 Zapnutá vertex redukcia...
3303 3303 Pristávacia dráha
3304 3304 -----
3305 3305 SIM-karty
3306 3306 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3307 3307 -----
3308 3308 Uložiť
3309 3309 Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach
3310 3310 Uložiť autorizovaný prístup do nastavení
3311 3311 Uložiť ako...
3312 3312 Uložiť GPX súbor
3313 3313 -----
3314 3314 Uložiť vrstvu
3315 3315 Uložiť OSM súbor
3316 3316 Ukladám kalibráciu obrázka ...
3317 3317 Uložiť WMS vrstvu
3318 3318 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3319 3319 Uložiť akokoľvek
3320 3320 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3324 3324 Uložiť aktuálne dáta.
3325 3325 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
3326 3326 Uložiť zákaz odbočenia bez ohľadu na chyby a/alebo upozornenia
3327 3327 Uložiť do nastavení
3328 3328 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3329 3329 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3330 3330 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3331 3331 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3332 3332 Kalibračné údaje uložené do súboru
3333 3333 Uloženie súboru zlyhalo: {0}
3334 3334 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3335 3335 Mierka
3336 3336 Skenovaná mapa ...
3337 3337 Prehľadávam adresár {0}
3338 3338 Škola
3339 3339 Železný šrot
3340 3340 Sutina
3341 3341 Krovie
3342 3342 Hľadať
3343 3343 Hľadám ...
3344 3344 Vyhľadávanie pre objekty
3345 3345 Vyhľadávať objekty
3346 3346 Vyhľadávať...
3347 3347 Hľadať:
3348 3348 Hľadať:
3349 3349 Druhé meno
3350 3350 Cesta II. triedy
3351 3351 Sekundárny modifikátor:
3352 3352 Sekúnd: {0}
3353 3353 Bezpečnostná výnimka
3354 3354 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3355 3355 Pozri, rieky, bazény.
3356 3356 Počet segmentov musí byť číslo väčšie ako 1
3357 3357 -----
3358 3358 Časti
3359 3359 Oddelený chodník - a cesta pre cyklistov
3360 3360 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3361 3361 Výber
3362 3362 Vybrať všetko
3363 3363 Vybrať Feuille
3364 3364 Vybrať WMS vrstvu
3365 3365 Vyberte poradie nerozvetvených spojených ciest
3366 3366 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
3367 3367 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3368 3368 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3369 3369 Vybrať otvorený zmenový súbor
3370 3370 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
3371 3371 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
3372 3372 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi
3373 3373 Vybrať hranice obce(samosprávy)
3374 3374 Vyberte buď:
3375 3375 Vybrať meno súboru
3376 3376 Zvoľte najprv WMS vrstvu v zozname.
3377 3377 -----
3378 3378 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3379 3379 Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.
3380 3380 Vyberte v aktuálnej dátovej vrstve
3381 3381 Vybrať vrstvu
3382 3382 Vybrať v obsahu relácie
3383 3383 Výber nastavenia kreslenej čiary
3384 3384 Výber členov
3385 3385 Zvoliť bod pod kurzorom.
3386 3386 Vybrať nerozvetvené časti ciest
3387 3387 Vyberte objekty na nahratie
3388 3388 Vybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu
3389 3389 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
3390 3390 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
3391 3391 Vybrať reláciu
3392 3392 Vybrať reláciu v hlavnom výbere.
3393 3393 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
3394 3394 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
3395 3395 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
3396 3396 Výber cieľovej vrstvy
3397 3397 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
3398 3398 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3399 3399 Vyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
3400 3400 Vyberte typy vozidiel, pre ktoré sa toto obmedzenie v jazde <strong>nevzťahuje</strong>.
3401 3401 Vybrať tento zákaz odbočenia
3402 3402 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3403 3403 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3404 3404 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3405 3405 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
3406 3406 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
3407 3407 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
3408 3408 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
3409 3409 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
3410 3410 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3411 3411 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslom
3412 3412 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
3413 3413 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
3414 3414 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
3415 3415 Výber s určeným hľadaním
3416 3416 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
3417 3417 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3418 3418 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
3419 3419 Vybratá stopa: {0}
3420 3420 Výber
3421 3421 Plocha výberu
3422 3422 Dĺžka výberu
3423 3423 Výber je prázdny
3424 3424 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3425 3425 Nevhodný výber!
3426 3426 -----
3427 3427 Výber: {0}
3428 3428 Vyberie objekty, ktoré sú súčasťou tohto príkazu (ak nie sú v súčasnosti vypúšťajú sa)
3429 3429 Cesty pretínajúce sami seba
3430 3430 Poloautomaticky
3431 3431 Oddeliť vrstvu
3432 3432 Oddeľovač
3433 3433 Sekvencia
3434 3434 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3435 3435 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
3436 3436 Obslužná cesta (Service)
3437 3437 Služby
3438 3438 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3439 3439 Nastaviť WMS Záložku
3440 3440 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
3441 3441 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
3442 3442 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3443 3443 Nastaviť priehľadné pozadie
3444 3444 Nastaviť veľkosť budovy
3445 3445 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3446 3446 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3447 3447 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3448 3448 Nastaviť aktuálny JOSM výber na vybrané zákazy odbočenia
3449 3449 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3450 3450 Nastaviť jazyk
3451 3451 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3452 3452 Zadať východzie (prednastavené)
3453 3453 Nastaviť "via(cez)"-Objekt
3454 3454 Nastaviť šírku budov
3455 3455 Zvoliť {0} Lambert súradnice
3456 3456 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3457 3457 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3458 3458 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3459 3459 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
3460 3460 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3461 3461 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3462 3462 Nastavujem východzie hodnoty
3463 3463 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3464 3464 Nastavenia
3465 3465 Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie.
3466 3466 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
3467 3467 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3468 3468 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3469 3469 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3470 3470 -----
3471 3471 Prístrešok
3472 3472 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
3473 3473 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
3474 3474 Obuva
3475 3475 Streľba
3476 3476 Nakupovanie
3477 3477 Obchody
3478 3478 -----
3479 3479 Skratka
3480 3480 Nastavenie klávesových skratiek
3481 3481 Najkratšia
3482 3482 Mali by ste uložiť?
3483 3483 Vypnúť doplnok?
3484 3484 Mali by ste nahrávať?
3485 3485 Ukázať
3486 3486 Ukázať GPS dáta.
3487 3487 Zobraziť správu o stave
3488 3488 Zobraziť Text / Ikony
3489 3489 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
3490 3490 Ukázať Info Dlaždíc
3491 3491 Ukázať súbor zmien {0}
3492 3492 Zobraziť chyby a varovania týkajúce sa tohto zákazu odbočenia
3493 3493 Zobraziť informácie o pomoci
3494 3494 Zobraz históriu
3495 3495 Zobraz info
3496 3496 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3497 3497 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3498 3498 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3499 3499 Zobraziť nasledujúci obrázok
3500 3500 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3501 3501 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3502 3502 Zobraziť predchádzajúci obrázok
3503 3503 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3504 3504 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3505 3505 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3506 3506 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
3507 3507 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3508 3508 Zobrazí túto nápovedu
3509 3509 Zobraziť/Skryť
3510 3510 Zobrazená oblasť
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 Cesty s podobnými menami
3514 3514 Zjednodušiť cestu
3515 3515 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3516 3516 Zjednodušiť cesty?
3517 3517 Jednoduché prevedenie oblasti na multipolygón.
3518 3518 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3519 3519 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3520 3520 Jednotlivé prvky
3521 3521 -----
3522 3522 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3523 3523 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3524 3524 -----
3525 3525 Korčuľovanie
3526 3526 Lyže
3527 3527 Lyžovanie
3528 3528 Vynechať Sťahovanie
3529 3529 Vynechať sťahovanie
3530 3530 Vynechať aktualizáciu
3531 3531 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3532 3532 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3537 3537 Vyhladené mapy (antialiasing)
3538 3538 Snímka na veľkosť dlaždice
3539 3539 Snežný skúter
3540 3540 Futbal
3541 3541 Riešenie konfliktov
3542 3542 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3543 3543 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3544 3544 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3545 3545 Triediť
3546 3546 Menu Sort presets
3547 3547 Triedenie členov relácie
3548 3548 Zdroj
3549 3549 Zdrojový text
3550 3550 Miesta pre vozíčkárov
3551 3551 Priestory pre rodičov s detmi
3552 3552 Priestory pre ženy
3553 3553 Rýchlosť
3554 3554 Rýchlosť (Km/h)
3555 3555 Kamera na meranie rýchlosti
3556 3556 Špičky (hroty)
3557 3557 Rozdeliť cestu
3558 3558 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3559 3559 Rozdeliť oblasť
3560 3560 Teraz rozdeliť
3561 3561 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3562 3562 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3563 3563 Rozdeliť cestu
3564 3564 Sponzor
3565 3565 Šport
3566 3566 Šport (loptový)
3567 3567 Športové zariadenie
3568 3568 Športy
3569 3569 Športové centrum
3570 3570 Prameň
3571 3571 Štadión
3572 3572 Štandardný unix geometry argument
3573 3573 Hviezdičkový
3574 3574 Začať vyhľadávanie
3575 3575 Žačať nastavovanie
3576 3576 Začať sťahovanie
3577 3577 Začiatok sťahovania dát
3578 3578 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3579 3579 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3580 3580 -----
3581 3581 Spustenie #:
3582 3582 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3583 3583 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3584 3584 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3585 3585 Začínam prehľadávať adresár
3586 3586 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3587 3587 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3588 3588 Začínam presúvanie v kusoch ...
3589 3589 Začínam nahrávať požiadavku ...
3590 3590 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3591 3591 Stav
3592 3592 Štát:
3593 3593 Papierníctvo
3594 3594 -----
3595 3595 Stav
3596 3596 Správa o stave
3597 3597 Schody
3598 3598 Turniket (Stile)
3599 3599 Zastaviť (stop)
3600 3600 Zastávky
3601 3601 Potok
3602 3602 Ulica
3603 3603 Názov ulice
3604 3604 Názov ulice
3605 3605 Názov ulice:
3606 3606 Hlavné komunikácie
3607 3607 Ulice NRW Geofabrik.de
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 Predložiť filter
3612 3612 Štvrť
3613 3613 Metro
3614 3614 Vchod do metra
3615 3615 Podokno skratiek
3616 3616 Hotovo
3617 3617 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3618 3618 -----
3619 3619 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3620 3620 Podporovaný Rectifier Services:
3621 3621 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3622 3622 Povrch
3623 3623 Pozorovanie (ostraha)
3624 3624 Meračský bod
3625 3625 Merač
3626 3626 Vrstva bodov pre plugin Surveyor
3627 3627 Merač...
3628 3628 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3629 3629 Plávanie
3630 3630 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3631 3631 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3632 3632 Prepnúť do režimu offline(bez pripojenia)
3633 3633 Prepnúť do režimu online(pripojený)
3634 3634 Popis značky
3635 3635 Symboly ako kríže.
3636 3636 Synchronizovať audio
3637 3637 Synchronizovať celú dátovú sadu
3638 3638 Synchronizovať iba {0} bod
3639 3639 Synchronizovať iba {0} reláciu
3640 3640 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3641 3641 Synchronizovať iba {0} cestu
3642 3642 TCX Súbory (*.tcx)
3643 3643 Stolný tenis
3644 3644 Hmatové Dlažby
3645 3645 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3646 3646 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 Tagom zmenená relácia s
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 Značky ciest ako
3653 3653 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3654 3654 Zdroj pre TagChecker
3655 3655 Tester predvolieb značenia
3656 3656 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3657 3657 Značky
3658 3658 Značky (vymezovacia čiarka)
3659 3659 Značky a Členy
3660 3660 Značky z bodov
3661 3661 Značky z relácií
3662 3662 Značky z ciest
3663 3663 Značky zo súboru zmien {0}
3664 3664 Značky pre nový súbor zmien
3665 3665 Klúče s prázdnými hodnotami
3666 3666 -----
3667 3667 TangoGPS Súbory (*.log)
3668 3668 TangoGPS import neúspešný!
3669 3669 TangoGPS import úspešný
3670 3670 Cieľový objekt s id {0} a verziou {1} je viditeľný aj keď zdrojový objekt s nižšou verziou {2} nie je viditeľný. Nemôžem sa zaoberať s touto nezrovnalosťou. Ponechávam cieľový objekt.
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 Rolovacie dráhy
3674 3674 Telefón
3675 3675 Telefónne karty
3676 3676 Tenis
3677 3677 Terminál
3678 3678 Rad (Terrace)
3679 3679 Vytvoriť rad budov
3680 3680 Radové domy
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 Cesta III. triedy
3684 3684 Terciálny modifikátor:
3685 3685 Otestovať
3686 3686 Test autorizačného prístupu
3687 3687 Test neúspešný
3688 3688 Test zlyhal: Nemôžem čítať mčas.
3689 3689 Test zlyhal: Nemôžem zapísať mčas.
3690 3690 Test URL API:
3691 3691 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3692 3692 Testovanie OAuth autorizačného prístupu
3693 3693 Testovanie OSM API URL ''{0}''
3694 3694 -----
3695 3695 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3696 3696 <strong>Z</strong>-cesty <span class="object-name">{0}</span> a <strong>na</strong>-cestu <span class="object-name">{1}</span> pripojené v bode <span class="object-name">{2}</span> ale <span class="object-name">{2}</span> nie je <strong>via(cez)</strong>-objekt.<br> Je odporúčané nastaviť <span class="object-name">{2}</span> ako jedinečný <strong>via(cez)</strong>-objekt.
3697 3697 URL API je platné.
3698 3698 Kľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupu
3699 3699 Skrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístup
3700 3700 Základný Editor môže voliteľne zobraziť zoznam "via(cez)"-objektov zákazu odbočenia. Ak je povolené, je možné aj upravovať v Základnom editore. Ak je vypnuté, editácia "via(cez)"-objektov je možné iba v pokročilom editore.
3701 3701 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3702 3702 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3703 3703 OSM cesta <span class="object-name">{0}</span> s funkciou <tt>{1}</tt> by mala byť rozdelená v bode <span class="object-name">{2}</span>, kde sa napája na cestu <span class="object-name">{3}</span>.
3704 3704 Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3710 3710 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3711 3711 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3712 3712 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený(left open)</strong> po tomto nahratí
3713 3713 Zmenový súbor bude <strong>zavretý</strong> po tomto nahratí
3714 3714 V schránke nie je obrázok
3715 3715 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
3716 3716 Kopírované dáta obsahujú nekompletné pôvodné. Keď vložíte nekompletné pôvodné budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez nekompletných pôvodných?
3717 3717 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3718 3718 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3719 3719 Súčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
3720 3720 Súčasná hodnota nie je platná URL
3721 3721 Súčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3722 3722 Aktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
3723 3723 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
3724 3724 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
3725 3725 Dokument neobsahuje dáta.
3726 3726 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3727 3727 Nasledujúce pôvodné nemohli byť kopírované do cieľových pôvodných<br>pretože boli vymazané v cieľovom zmenovom súbore:
3728 3728 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3729 3729 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3730 3730 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3731 3731 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3732 3732 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3733 3733 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3734 3734 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3735 3735 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3736 3736 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3737 3737 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3738 3738 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
3739 3739 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
3740 3740 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3741 3741 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3742 3742 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3743 3743 Proxy server nebude použitý.
3744 3744 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3745 3745 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3746 3746 -----
3747 3747 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3748 3748 Požadovaná značka <tt>{0}={1}</tt> chýba.
3749 3749 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3750 3750 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3751 3751 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3752 3752 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3753 3753 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3754 3754 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3755 3755 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br>z {0} objektov na server ''{1}''.
3756 3756 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3757 3757 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3758 3758 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3759 3759 Tag <tt>okrem</tt> má neštandardnú hodnotu <tt>{0}</tt>. Odporúča sa používať len štandardné hodnoty pre <tt> okrem</tt>.
3760 3760 -----
3761 3761 Meno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
3762 3762 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3763 3763 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3764 3764 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3765 3765 Divadlo
3766 3766 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3767 3767 Ich verzia
3768 3768 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3769 3769 Ich so zlúčeným
3770 3770 Zábavný park
3771 3771 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3772 3772 Niesú tam otvorené súbory zmien
3773 3773 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3774 3774 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3775 3775 Chyba nižšie uvedených informácií by už mala byť vyplnená pre vás. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako vznikla chyba a snažte sa to popísať tak podrobne, ako je to možné.
3776 3776 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3777 3777 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3778 3778 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3779 3779 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3780 3780 -----
3781 3781 Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná
3782 3782 Táto funkcia vyžaduje (aspoň) jednu špeciálnu vrstvu budov\nkatastra nehnuteľností(Fr) a dátovú vrstvu OSM.
3783 3783 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3784 3784 Toto je až za koncom nahrávky
3785 3785 Toto sa rovná vymazaniu funkcií týchto pôvodných.
3786 3786 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
3787 3787 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3788 3788 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3789 3789 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3790 3790 -----
3791 3791 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3792 3792 Tento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.
3793 3793 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3794 3794 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3795 3795 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3796 3796 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3797 3797 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3798 3798 Tento test kontroluje, či sú platné multipolygóny
3799 3799 -----
3800 3800 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3801 3801 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3802 3802 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3803 3803 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3804 3804 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3805 3805 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3806 3806 Tento test zistí, viacjazyčné objekty, ktorých atribút 'meno' nie je rovnaký s niektorým 'menom: *' atribútu, a nie sú zložené z 'mena: *' atribútu, napr. Italia - Taliansko - Taliansko.
3807 3807 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3808 3808 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3809 3809 Zákaz odbočenia používa neštandardný typ zákazu <tt>{0}</tt> pre značkový kľúč<tt> zákazu</tt>. Odporúča sa používať iba štandardné hodnoty. Prosím, vyberte jeden zo základného editora.
3810 3810 Zákaz odbočenia používa body OSM <span class="object-name">{0}</span> ako členov s funkciou <tt>{1}</tt>.
3811 3811 Zákaz odbočenia používa relácie OSM <span class="object-name">{0}</span> ako členov s funkciou <tt>{1}</tt>.
3812 3812 Zákaz odbočenia používa OSM cestu<span class = "object-name">{0}</span>s funkciou<tt>z</tt> <strong>a</strong> s funkcoiu <tt>na</tt>. Avšak v zákaze odbočenia, cesta s funkciou <tt> z</tt> by mala byť odlišná od cesty s funkcoiu <tt> na</tt>.
3813 3813 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3814 3814 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3815 3815 Čísla dlaždíc
3816 3816 Zdroje Dlaždíc
3817 3817 Adresa dlaždice:
3818 3818 -----
3819 3819 Časový interval
3820 3820 Časové pásmo:
3821 3821 Časové pásmo: {0}
3822 3822 Do ...
3823 3823 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3824 3824 Na zmazanie
3825 3825 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3826 3826 Na:
3827 3827 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3828 3828 Zapnúť GPX čiary
3829 3829 Prepnúť drôtový model
3830 3830 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3831 3831 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3832 3832 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3833 3833 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3834 3834 Prepnúť: {0}
3835 3835 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3836 3836 Toalety
3837 3837 Prístup umožňuje iba obmedzený prístup
3838 3838 Mýto (Toll)
3839 3839 Mýtna búdka
3840 3840 Nástroj: {0}
3841 3841 Panel nástrojov
3842 3842 Úprava panela nástrojov
3843 3843 Nástroje
3844 3844 Nástroje na kreslenie budov.
3845 3845 -----
3846 3846 Turistika
3847 3847 Veža
3848 3848 Nastavenie veže
3849 3849 Typ veže
3850 3850 Mesto (town)
3851 3851 Radnica (obecný úrad)
3852 3852 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3853 3853 Hračky
3854 3854 -----
3855 3855 Tracer stavieb
3856 3856 -----
3857 3857 Kreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).
3858 3858 Trasovanie
3859 3859 Poľná cesta (Track)
3860 3860 Farebná trať a body
3861 3861 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3862 3862 Stopy
3863 3863 Typ stopy
3864 3864 -----
3865 3865 Semafor
3866 3866 Električka
3867 3867 Zastávka električky
3868 3868 Preprava
3869 3869 Cestovanie
3870 3870 Cestovná kancelária
3871 3871 Strom
3872 3872 Cesta pre motorové vozidlá
3873 3873 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3874 3874 Skúsiť znovu
3875 3875 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3876 3876 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3877 3877 Tunel
3878 3878 Začiatok tunela
3879 3879 Zákaz odbočenia
3880 3880 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3881 3881 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3882 3882 Turning Point (koniec cesty)
3883 3883 -----
3884 3884 Turniket
3885 3885 Točňa
3886 3886 Typ
3887 3887 Typ mena (UK)
3888 3888 Typ:
3889 3889 Typy
3890 3890 -----
3891 3891 NEZNÁMA
3892 3892 -----
3893 3893 URL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)
3894 3894 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 Rozpojiť cesty
3902 3902 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3903 3903 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3904 3904 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3905 3905 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3906 3906 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3907 3907 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3908 3908 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3909 3909 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3910 3910 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3911 3911 Neuzavreté cesty.
3912 3912 Neuzavretá cesta
3913 3913 Nespojené pobrežie
3914 3914 Nepripojené cesty.
3915 3915 Nerozhodnuté
3916 3916 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3917 3917 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3918 3918 Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom
3919 3919 Nerozhodnutý
3920 3920 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3921 3921 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3922 3922 -----
3923 3923 Obnoviť pridané body?
3924 3924 Obnoviť pôvodné závislé odkazy?
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 Späť
3929 3929 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3930 3930 Krok späť posun
3931 3931 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3932 3932 Vrátiť poslednú akciu.
3933 3933 Vrátiť vybrané a všetky neskoršie príkazy
3934 3934 Uvoľniť panel
3935 3935 Neočakávaná chyba programu.
3936 3936 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
3937 3937 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.
3938 3938 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3939 3939 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3940 3940 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3941 3941 Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné
3942 3942 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
3943 3943 Neočakávaná značka: {0}
3944 3944 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.
3945 3945 Neočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}
3946 3946 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3947 3947 Odblokovať
3948 3948 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3949 3949 Nepripojený bod (Unglued Node)
3950 3950 Univerzita
3951 3951 Neznámy typ súboru: {0}
3952 3952 Neznámy hostiteľ
3953 3953 Neznámy stav problému
3954 3954 Neznámy zaznamenaný formát
3955 3955 -----
3956 3956 Neznámy mód {0}.
3957 3957 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3958 3958 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 Neznáme údaje(vety):
3962 3962 Neznány type (druh): {0}
3963 3963 Nepomenované spojenie
3964 3964 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3965 3965 Nepomenované cesty
3966 3966 Neusporiadané pobrežie
3967 3967 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3968 3968 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3969 3969 Neuložené dáta a konflikty
3970 3970 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3971 3971 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3972 3972 Odznačiť všetko
3973 3973 Odznačiť všetko (Escape)
3974 3974 Odznačiť všetko (Focus)
3975 3975 Odznačiť všetky objekty
3976 3976 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3977 3977 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
3978 3978 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru
3979 3979 Nepodporovaná verzia: {0}
3980 3980 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
3981 3981 Neotagované(neoznačené) cesty
3982 3982 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3983 3983 Hore
3984 3984 -----
3985 3985 Aktualizovať
3986 3986 Aktualizovať zmenové súbory
3987 3987 Aktualizovať obsah
3988 3988 Aktualizácia dát
3989 3989 -----
3990 3990 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
3991 3991 Aktualizácia je upravená
3992 3992 Aktualizovať objekty
3993 3993 Aktualizovať pluginy
3994 3994 Aktualizovať výber
3995 3995 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
3996 3996 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
3997 3997 Aktualizovať vybraté pluginy
3998 3998 Aktualizované
3999 3999 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
4000 4000 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
4001 4001 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
4002 4002 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
4003 4003 Aktualizácia tohto zákazu odbočenia nemôže byť uložená, iba ak vymazané členy sú odstránené. <br> Ako chcete pokračovať?
4004 4004 Aktualizácia súboru zmien {0}...
4005 4005 Aktualizácia súboru zmien...
4006 4006 Aktualizujem dáta
4007 4007 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
4008 4008 Aktualizujem mapu ...
4009 4009 Aktualizujem pluginy...
4010 4010 Nahrať
4011 4011 Nahrať zmeny
4012 4012 Nahrať nastavenie
4013 4013 Nahrať stopu
4014 4014 Nahrať Stopy (Traces)
4015 4015 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
4016 4016 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
4017 4017 Nahrávanie je zrušené
4018 4018 Nahrať dáta
4019 4019 Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov:
4020 4020 Nahrať údaje v jednej požiadavke
4021 4021 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
4022 4022 Nahrať každý objekt individuálne
4023 4023 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
4024 4024 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
4025 4025 Nahrať výber
4026 4026 Nahrať zmenené pôvodné
4027 4027 Nahrať súčasné nastavenie na server
4028 4028 Nahrať do ''{0}''
4029 4029 Nahrať do nového zmenového súboru
4030 4030 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
4031 4031 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
4032 4032 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacnásobných zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požoadavky</strong>
4033 4033 Nahrávam GPX stopu (track)
4034 4034 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
4035 4035 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
4036 4036 Nahrávam dáta ...
4037 4037 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
4038 4038 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
4039 4039 Využitie
4040 4040 Použiť
4041 4041 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
4042 4042 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
4043 4043 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
4044 4044 Použiť adresný dialóg
4045 4045 Použiť základné overenie totožnosti
4046 4046 Použiť OAuth
4047 4047 Použiť SOCKS proxy
4048 4048 Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor
4049 4049 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
4050 4050 Použite desatinné stupne.
4051 4051 Použíť východzie
4052 4052 Použiť predvolený dátový súbor.
4053 4053 Použiť štandardné nastavenia
4054 4054 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
4055 4055 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
4056 4056 Použitie vrstvy chýb.
4057 4057 Použíť globálne nastavenie.
4058 4058 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
4059 4059 Použitie špeciálnej vynimky
4060 4060 Použite štandardnej výnimky
4061 4061 Použite štandardné nastavenie systému
4062 4062 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true </ tt>, pre zapnutie)
4063 4063 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
4064 4064 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
4065 4065 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
4066 4066 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
4067 4067 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
4068 4068 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
4069 4069 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
4070 4070 Použitý štýl
4071 4071 Užívateľ
4072 4072 ID užívateľa:
4073 4073 Užívateľské meno:
4074 4074 Používateľ:
4075 4075 Meno používateľa
4076 4076 Meno užívateľa:
4077 4077 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
4078 4078 Overiť
4079 4079 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
4080 4080 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
4081 4081 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
4082 4082 Overovanie
4083 4083 Validácia
4084 4084 Overovanie chýb
4085 4085 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
4086 4086 Hodnota
4087 4087 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
4088 4088 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
4089 4089 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
4090 4090 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
4091 4091 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
4092 4092 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
4093 4093 Hodnota:
4094 4094 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
4095 4095 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
4096 4096 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
4097 4097 Predajný automat
4098 4098 Predávané výrobky
4099 4099 Verzia
4100 4100 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
4101 4101 Očakávaná verzia
4102 4102 Verzia {0}
4103 4103 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
4104 4104 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
4105 4105 Verzia {0} v editore
4106 4106 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
4107 4107 Verzia: {0}
4108 4108 Veterinár
4109 4109 -----
4110 4110 Obchod s DVD
4111 4111 Zobraziť
4112 4112 Zobrazenie: {0}
4113 4113 Výhliadka
4114 4114 Dedina
4115 4115 Obecná zeleň
4116 4116 Dedina/Mesto
4117 4117 Vinica
4118 4118 Viditeľnosť
4119 4119 Viditeľný Stav:
4120 4120 Navštíviť domovskú stránku
4121 4121 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
4122 4122 Kalibrácia zvukového nahrávania
4123 4123 Sopka
4124 4124 Napätie
4125 4125 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
4126 4126 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
4127 4127 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
4128 4128 -----
4129 4129 WGS84 Zemepisné
4130 4130 -----
4131 4131 WMS Súbory (*.wms)
4132 4132 WMS Vrstva
4133 4133 Nastavenie WMS Pluginu
4134 4134 -----
4135 4135 WMS URL (východzie)
4136 4136 WMS URL alebo ID obrázka:
4137 4137 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
4138 4138 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
4139 4139 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
4140 4140 -----
4141 4141 Čakanie 10 sekúnd ...
4142 4142 -----
4143 4143 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
4144 4144 -----
4145 4145 Hradby
4146 4146 Upozornenie
4147 4147 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
4148 4148 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
4149 4149 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
4150 4150 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
4151 4151 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
4152 4152 Varovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcu
4153 4153 Varovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
4154 4154 Upozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.
4155 4155 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcu
4156 4156 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
4157 4157 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4158 4158 Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera''
4159 4159 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
4160 4160 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
4161 4161 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
4162 4162 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
4163 4163 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
4164 4164 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
4165 4165 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
4166 4166 Varovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4167 4167 Varovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4168 4168 Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.
4169 4169 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
4170 4170 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
4171 4171 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
4172 4172 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
4173 4173 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
4174 4174 Varovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}
4175 4175 Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciu
4176 4176 Varovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.
4177 4177 Varovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.
4178 4178 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
4179 4179 Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginov
4180 4180 Varovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4181 4181 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.
4182 4182 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.
4183 4183 Upozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4184 4184 Upozornenie: nepodarilo sa načítať ikonu pre typ obmedzenia ''{0}''
4185 4185 Upozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4186 4186 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
4187 4187 Upozornenie: Nemožno pochopiť Mappaint štýly z' '{0}''. Výnimka bola: {1}
4188 4188 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
4189 4189 Varovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.
4190 4190 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
4191 4191 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
4192 4192 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4193 4193 Varovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.
4194 4194 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.
4195 4195 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4196 4196 Varovanie: ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka bola: {0}
4197 4197 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
4198 4198 Upozornenie: Neplatná hodnota ''{0}'' pre preferenčný kľúč ''{1}''. Vraciam sa späť k východiskovej hodnote ''shift ctrl T''.
4199 4199 Upozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''
4200 4200 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
4201 4201 Varovanie: žiadne nastavenie ''{0}'' sa nenašlo.
4202 4202 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
4203 4203 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
4204 4204 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
4205 4205 Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.
4206 4206 Upozornenie: nastavený kľúč ''{0}'' má nepodporovanú hodnotu ''{1}''. Za predpokladu, že sú východiskové hodnoty ''sady-a''.
4207 4207 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
4208 4208 Upozornenie: plugin zákaz odbočenia nahradí už existujúci akciu ''{0}'' za skratku ''{1}'' akcií ''{2}''
4209 4209 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
4210 4210 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
4211 4211 Varovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.
4212 4212 Varovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.
4213 4213 Varovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.
4214 4214 Upozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4215 4215 Upozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4216 4216 Varovania
4217 4217 Umývačka
4218 4218 Odpadkový kôš
4219 4219 Čistička odpadových vôd
4220 4220 Voda
4221 4221 Vodný zábavný park
4222 4222 Vodojem
4223 4223 Vodopád
4224 4224 Vodné objekty
4225 4225 Wave Audiosúbory (*.wav)
4226 4226 Way Download (Sťahovanie cesty)
4227 4227 Informácie o ceste
4228 4228 Way Select (výber cesty)
4229 4229 Nezrovnalosť v dátach stiahnutých ciest. Predchádzajúce pripojené cesty ''{0}'' sa nemuseli objavil po prevzatí
4230 4230 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
4231 4231 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
4232 4232 Bod cesty je blízko inej cesty
4233 4233 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
4234 4234 Cesta {0}
4235 4235 Cesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.
4236 4236 Cesta:
4237 4237 -----
4238 4238 Popis bodov
4239 4239 Cestné objekty
4240 4240 Vedľajšie komunikácie
4241 4241 Kríž pri ceste
4242 4242 Božia muka
4243 4243 Internetová stránka: {0}
4244 4244 Hmotnosť
4245 4245 Priehradzka
4246 4246 Mokraď
4247 4247 Invalidný vozík
4248 4248 Vozíky
4249 4249 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
4250 4250 Pri importe zvuku urobiť značky z...
4251 4251 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
4252 4252 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
4253 4253 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
4254 4254 Celá skupina
4255 4255 Šírka (v metroch)
4256 4256 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
4257 4257 -----
4258 4258 Veterný mlyn
4259 4259 Veterný rukáv
4260 4260 Drôtový model
4261 4261 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</ a>).
4262 4262 -----
4263 4263 Vo vnútri reťazcov <b>"</b> a <b>\</b> znaky musí predchádzať <b>\</b> (e.g. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4264 4264 Drevo
4265 4265 Závody (továrne)
4266 4266 Svet
4267 4267 Zapíšte súradnice do hlavičky obrázka
4268 4268 Chyba zapisovania!
4269 4269 Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.
4270 4270 Napíšte informáciu o polohe do hlavičky Exif nasledujúcich súborov:
4271 4271 Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''
4272 4272 Písanie informácií o polohe do súborov obrázkov ...
4273 4273 Zle usporiadané cesty
4274 4274 XML značka(tag) <user> chýba
4275 4275 -----
4276 4276 Áno
4277 4277 Áno, Použiť to
4278 4278 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
4279 4279 Áno, vymazať body
4280 4280 Áno, stiahni obrázky
4281 4281 Áno, očistiť to
4282 4282 Áno, vynulovať id
4283 4283 Áno, aj tak uložiť
4284 4284 Áno, obnoviť ich tiež
4285 4285 Už máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
4286 4286 Chystáte sa zmazať neúplné objekty.<br> To spôsobí problémy, pretože nevidíte skutočný objekt.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4287 4287 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4288 4288 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
4289 4289 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
4290 4290 -----
4291 4291 Nemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.
4292 4292 Narazili ste na chybu v programe JOSM
4293 4293 Došlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:
4294 4294 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
4295 4295 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
4296 4296 Máte neuložené zmeny vo vašej fronte. Prajete si ich odoslať teraz?
4297 4297 Presúvate viac ako {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
4298 4298 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
4299 4299 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
4300 4300 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
4301 4301 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
4302 4302 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
4303 4303 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
4304 4304 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
4305 4305 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
4306 4306 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
4307 4307 Tiež by ste mali aktualizovať svoje pluginy. Ak ani jedeno z toho nepomôže, pošlite prosím súbor hlásenia o chybe do našej bugtracker pomocou tohto odkazu:
4308 4308 Môžete vybrať GPX stopu(track)
4309 4309 Aktualizujte váš JOSM softvér. <br> Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované. <br> Aktualizovať pluginy teraz?
4310 4310 Nulové súradnice:
4311 4311 -----
4312 4312 Zväčšenie
4313 4313 Zväčšenie (v metroch)
4314 4314 Priblížiť
4315 4315 Oddialiť
4316 4316 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
4317 4317 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
4318 4318 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
4319 4319 Priblížiť
4320 4320 Úroveň zväčšenia:
4321 4321 Oddialiť
4322 4322 Priblížiť pohľad na {0}
4323 4323 Zväčšiť na
4324 4324 Zväčšiť na vrstvu
4325 4325 Priblížiť k bodu
4326 4326 Priblížiť na problém
4327 4327 Priblížiť na vybraté elementy(s)
4328 4328 Priblížiť na výber
4329 4329 Zväčšiť na zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
4330 4330 Priblížiť na aktuálne vybrané zákazy odbočenia
4331 4331 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
4332 4332 Zväčšiť na pôvodné v obsahu zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
4333 4333 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
4334 4334 Priblížiť na {0}
4335 4335 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4336 4336 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4337 4337 [vymazať]
4338 4338 "{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
4339 4339 \nVýška: {0} m
4340 4340 \nSmer {0}°
4341 4341 -----
4342 4342 Upraviť stožiar
4343 4343 Upraviť stanicu
4344 4344 Stožiar
4345 4345 Stanica
4346 4346 Späť
4347 4347 Rýchlejšie
4348 4348 Rýchle prehrávanie
4349 4349 Vpred
4350 4350 Skok späť
4351 4351 Skok vpred
4352 4352 Ďalšia značka
4353 4353 Prehrajte nasledujúcu značku
4354 4354 Prehrajte predchádzajúcu značku
4355 4355 Prehrať/Pauza
4356 4356 Predchádzajúca značka
4357 4357 Pomalšie
4358 4358 Spomalené prehrávanie
4359 4359 Uzavretá
4360 4360 Otvorené
4361 4361 <prázdne>
4362 4362 V
4363 4363 S
4364 4364 J
4365 4365 Z
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 Kláves:
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 Doplňujúce informácie
4379 4379 Modifikátory:
4380 4380 -----
4381 4381 Zväčšenie
4382 4382 Upraviť železničnú stanicu
4383 4383 Železničná stanica
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 Kláves:
4390 4390 Do:
4391 4391 Zo:
4392 4392 skrátené meno ulice
4393 4393 pridať do existujúcej pridruženej relácie
4394 4394 pridať k výberu
4395 4395 adresa
4396 4396 -----
4397 4397 pokročilý (advanced)
4398 4398 pokročilá konfigurácia
4399 4399 Visuté cesty/Lanovky
4400 4400 letecké cesty
4401 4401 zjazdovka_čierna
4402 4402 zjazdovka_ľahká
4403 4403 farmársky (agricultural)
4404 4404 všetky
4405 4405 všetky objekty
4406 4406 ulička(bočna ulica)
4407 4407 abecedný
4408 4408 vysokohorská_turistika
4409 4409 náhradný
4410 4410 zaujímavosti (amenity) {0}
4411 4411 zaujímavosti (amenity)
4412 4412 svetelné zariadenie
4413 4413 verejná_doprava
4414 4414 anglikánska
4415 4415 krmivo pre zvieratá
4416 4416 anonymný
4417 4417 akýkoľvek
4418 4418 nejaké látky(any substance)
4419 4419 lukostreľba
4420 4420 oblasť (plocha)
4421 4421 oblasť textu
4422 4422 ázijská
4423 4423 asfalt
4424 4424 atletika
4425 4425 -----
4426 4426 automatické nahratie dlaždíc
4427 4427 automatické zväčšenie
4428 4428 pozadie
4429 4429 zadný bod prerušenia
4430 4430 zadný segment
4431 4431 zlé
4432 4432 baháisti
4433 4433 baptistická
4434 4434 prekážka
4435 4435 prekážka na ceste
4436 4436 -----
4437 4437 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4438 4438 basketbal
4439 4439 pláž (beach)
4440 4440 bicykel
4441 4441 -----
4442 4442 čierna
4443 4443 modrá
4444 4444 slatina
4445 4445 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4446 4446 hranica (boundary)
4447 4447 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4448 4448 most
4449 4449 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4450 4450 hnedá
4451 4451 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4452 4452 budhisti
4453 4453 budova
4454 4454 naraziť
4455 4455 hamburger
4456 4456 autobus
4457 4457 autobusová linka
4458 4458 kanoe
4459 4459 veľkosť písmen rozhoduje
4460 4460 katolícka
4461 4461 cintorín (cemetery)
4462 4462 čas poslednej zmeny súboru:
4463 4463 zmena výberu
4464 4464 zmena pohľadu
4465 4465 kontrolujem cache...
4466 4466 -----
4467 4467 kura
4468 4468 čínska
4469 4469 -----
4470 4470 kresťania
4471 4471 cigarety
4472 4472 mesto (city)
4473 4473 -----
4474 4474 lezenie
4475 4475 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4476 4476 zatvorené
4477 4477 uzavratá cesta
4478 4478 uhoľná
4479 4479 pobrežie
4480 4480 dlažbová kocka (cobblestone)
4481 4481 obec
4482 4482 telekomunikačná
4483 4483 zhutnená(valcovaná)
4484 4484 betón (concrete)
4485 4485 kondómy
4486 4486 konfiguravať zmenový súbor
4487 4487 konfigurovať spojenie DG100
4488 4488 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
4489 4489 konflikt
4490 4490 ihličnatý
4491 4491 spojenie
4492 4492 konštrukcia
4493 4493 električkové_vedenie
4494 4494 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4495 4495 -----
4496 4496 vytvoriť pridruženú reláciu
4497 4497 vytvoriť nové objekty
4498 4498 kriket
4499 4499 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4500 4500 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4501 4501 -----
4502 4502 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4503 4503 bicyklovanie
4504 4504 údaje
4505 4505 listnatý
4506 4506 zmazať dáta po importe
4507 4507 vymazať obrysovú cestu
4508 4508 zmazané
4509 4509 doručenie
4510 4510 náročná_vysokohorská_turistika
4511 4511 náročná_horská_turistika
4512 4512 zastaralý
4513 4513 určený
4514 4514 miesto určenia (cieľ)
4515 4515 obchádzka
4516 4516 ťažká_vysokohorská_turistika
4517 4517 vypnuté
4518 4518 dok (nakladacia rampa)
4519 4519 závody chrtov
4520 4520 dvojité
4521 4521 dole
4522 4522 zjazdárska
4523 4523 stiahnuté
4524 4524 pitie
4525 4525 príjazdová cesta
4526 4526 východ
4527 4527 ľahká
4528 4528 upraviť gpx stopy(tracks)
4529 4529 -----
4530 4530 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4531 4531 jazdectvo
4532 4532 evanjelikánska
4533 4533 párne
4534 4534 príklady
4535 4535 vynikajúce
4536 4536 sáčky na výkaly
4537 4537 pre skúsených
4538 4538 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4539 4539 -----
4540 4540 farmy
4541 4541 plot
4542 4542 trajekt (prievoz)
4543 4543 Hľadať vo výbere
4544 4544 -----
4545 4545 priečinok
4546 4546 jedlo
4547 4547 pešia (foot)
4548 4548 americký futbal
4549 4549 cesta pre peších so značkou
4550 4550 brod
4551 4551 les
4552 4552 lestníctvo
4553 4553 predný bod prerušenia
4554 4554 predný segment
4555 4555 fosílna
4556 4556 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4557 4557 -----
4558 4558 z dlaždice
4559 4559 z cesty
4560 4560 úplný
4561 4561 plynová
4562 4562 nemecká
4563 4563 ľadovec (glacier)
4564 4564 -----
4565 4565 golfové ihrisko
4566 4566 dobré
4567 4567 gps značka
4568 4568 gps poloha bodu
4569 4569 kvalita1
4570 4570 kvalita2
4571 4571 kvalita3
4572 4572 kvalita4
4573 4573 kvalita5
4574 4574 tráva (grass)
4575 4575 trávový obkladač(grass_paver)
4576 4576 štrk (gravel)
4577 4577 šedá
4578 4578 grécka
4579 4579 zelená
4580 4580 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4581 4581 zem (ground)
4582 4582 gymnastika
4583 4583 polovičný
4584 4584 bod prerušenia
4585 4585 zdravie
4586 4586 teplo(heat)
4587 4587 vresovisko
4588 4588 označiť (highlight)
4589 4589 komunikácie
4590 4590 komunikácia bez označenia (ref)
4591 4591 cesta (highway_track)
4592 4592 turistika
4593 4593 hinduisti
4594 4594 historické
4595 4595 história
4596 4596 hokej
4597 4597 hrozné
4598 4598 koňská (horse)
4599 4599 konské dostihy
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 vodná
4605 4605 obrázok
4606 4606 importované dáta z {0}
4607 4607 neaktívny
4608 4608 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4609 4609 neúplný
4610 4610 nekompletná cesta
4611 4611 indická
4612 4612 vnútorný
4613 4613 závody
4614 4614 vnútorná časť (inner segment)
4615 4615 stredne pokročilý (intermediate)
4616 4616 ostrovček
4617 4617 talianska
4618 4618 džinisti
4619 4619 japonská
4620 4620 svedkovia jehovovi
4621 4621 judaisti
4622 4622 -----
4623 4623 uchovávať záložné súbory
4624 4624 zem
4625 4625 skládka odpadov (landfill)
4626 4626 využitie oblasti (landuse)
4627 4627 využitie oblasti (landuse) {0}
4628 4628 vrstvu
4629 4629 značka vrstvy so značkou +
4630 4630 vľavo
4631 4631 oddych (leisure)
4632 4632 oddych (Leisure) {0}
4633 4633 osvetlená_voda (light_water)
4634 4634 omedzený
4635 4635 vedenie
4636 4636 obytná zóna
4637 4637 nahrať dáta z API
4638 4638 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
4639 4639 lokalita
4640 4640 zablokovať rolovanie
4641 4641 nízky
4642 4642 lutheránska
4643 4643 mangrovová oblasť
4644 4644 človekom vytvorené (manmade)
4645 4645 prístav (marina)
4646 4646 močiar (marsh)
4647 4647 max šírka
4648 4648 max dĺžka
4649 4649 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4650 4650 Režim merania
4651 4651 kov
4652 4652 methodistická
4653 4653 mexická
4654 4654 armáda
4655 4655 min šírka
4656 4656 min dĺžka
4657 4657 vedľajšie_vedenie
4658 4658 preklep v mene kľúča (key)
4659 4659 zmiešaný
4660 4660 mormónska
4661 4661 automobilový
4662 4662 cesta pre motorové vozidlá
4663 4663 dialnica (motorway)
4664 4664 dialničná prípojka
4665 4665 horská_turistika
4666 4666 blato (mud)
4667 4667 -----
4668 4668 mnohoposchodový
4669 4669 viacnásobný
4670 4670 viac objektov s funkciou ''{0}''
4671 4671 -----
4672 4672 moslimovia
4673 4673 -----
4674 4674 prírodné (natural)
4675 4675 prírodné (natural) {0}
4676 4676 príroda
4677 4677 noviny
4678 4678 nasledujúce
4679 4679 nie
4680 4680 Popis nedostupný
4681 4681 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
4682 4682 žiadne otázky
4683 4683 bez modifikácie
4684 4684 bez mena
4685 4685 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''from''
4686 4686 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''to''
4687 4687 zákaz zabočenia vľavo
4688 4688 zákaz zabočenia vpravo
4689 4689 zákaz jazdy priamo
4690 4690 zákaz otáčania sa
4691 4691 žiadny
4692 4692 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4693 4693 sever
4694 4694 severovýchod
4695 4695 severozápad
4696 4696 nevymazaný
4697 4697 nie je prítomný
4698 4698 neviditeľné (na servery)
4699 4699 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
4700 4700 upozornenie
4701 4701 pre začiatočníkov
4702 4702 jadrová
4703 4703 pozorovateľňa
4704 4704 nepárne
4705 4705 oficiálny
4706 4706 odpojený
4707 4707 ropa(oil)
4708 4708 historická železnica(turistická)
4709 4709 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4710 4710 pripojený
4711 4711 prikázané odbočenie vľavo
4712 4712 prikázané odbočenie vpravo
4713 4713 zákaz odbočenia
4714 4714 otvoriť
4715 4715 Možnosti
4716 4716 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4717 4717 orthodoxná
4718 4718 iná koľaj
4719 4719 vonkajší
4720 4720 obvodová časť (outer segment)
4721 4721 mimo ukladanej oblasti
4722 4722 nadzemné(overground)
4723 4723 parcela
4724 4724 číslo parcely
4725 4725 parkovacia ulička(parking_aisle)
4726 4726 parkovacie lístky
4727 4727 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4728 4728 spevnený
4729 4729 dlažobné kamene
4730 4730 vrchol (peak)
4731 4731 riečne kamene
4732 4732 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4733 4733 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4737 4737 fotky
4738 4738 fotovoltanická (slnečná články)
4739 4739 hrádza (pier)
4740 4740 potrubie (pipeline)
4741 4741 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4742 4742 mierna zjazdovka (piste_easy)
4743 4743 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4744 4744 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4745 4745 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4746 4746 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4747 4747 hracia plocha, ihrisko
4748 4748 -----
4749 4749 miesto
4750 4750 závod
4751 4751 plast
4752 4752 vyberte prosím typ obmedzenia v jazde
4753 4753 vyberte prosím cestu
4754 4754 stožiar(pole)
4755 4755 -----
4756 4756 energia (power)
4757 4757 presbiteriánska
4758 4758 predchádzajúce
4759 4759 cesta prvej triedy
4760 4760 prípojka cesty I. triedy
4761 4761 private (len pre vlastníka)
4762 4762 plánovaný
4763 4763 protestanská
4764 4764 verejný
4765 4765 hromadná doprava
4766 4766 plány MHD
4767 4767 lístky MHD
4768 4768 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4769 4769 štvorité
4770 4770 quakerská
4771 4771 lom
4772 4772 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4773 4773 koľajnica (rail)
4774 4774 železničný pozemok
4775 4775 nadchod nad železnicou
4776 4776 železnica
4777 4777 železničná výhybka
4778 4778 -----
4779 4779 červená
4780 4780 mokraď´s rákosím
4781 4781 obnoviť obsah okna
4782 4782 oblasť (region)
4783 4783 regionálna
4784 4784 regulárny výraz
4785 4785 relácia bez type
4786 4786 odobrať z výberu
4787 4787 nahradiť označené
4788 4788 obytná (osídlená)
4789 4789 reštaurácia bez mena
4790 4790 maloobchody
4791 4791 vpravo
4792 4792 riečny breh
4793 4793 cesta (vozovka)
4794 4794 -----
4795 4795 kruhový objazd (roundabout)
4796 4796 trasa (route)
4797 4797 cestný úsek
4798 4798 ragby
4799 4799 soľná bažina
4800 4800 piesok (sand)
4801 4801 sendvič
4802 4802 mierka
4803 4803 prehľadová (oreintačná)
4804 4804 oblasť pokrytá krovím
4805 4805 cesta druhej triedy
4806 4806 kraj
4807 4807 vyberte šport:
4808 4808 zvolené
4809 4809 výber
4810 4810 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4811 4811 obslužná (service)
4812 4812 služby
4813 4813 nastavenia
4814 4814 splašky(sewage)
4815 4815 šiítska
4816 4816 streľba
4817 4817 obchod
4818 4818 obchody (shop) {0}
4819 4819 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4820 4820 -----
4821 4821 jedno
4822 4822 miesto (blízke okolie)
4823 4823 -----
4824 4824 korčuľovanie
4825 4825 lyžovanie
4826 4826 lyžovanie
4827 4827 park zimných športov
4828 4828 futbal (soccer)
4829 4829 juh
4830 4830 juhovýchod
4831 4831 juhozápad
4832 4832 spiritualisti
4833 4833 šport
4834 4834 športové {0}
4835 4835 športové centrum
4836 4836 železničná vlečka
4837 4837 štadión
4838 4838 známky
4839 4839 štandartný
4840 4840 kameň
4841 4841 potok
4842 4842 pouličná sieť
4843 4843 meno ulice obsahuje ss
4844 4844 reťazec
4845 4845 reťazec;reťazec;...
4846 4846 metro (subway)
4847 4847 sunnitská
4848 4848 povrch
4849 4849 -----
4850 4850 Močiar
4851 4851 sladkosti
4852 4852 plávanie
4853 4853 -----
4854 4854 tabuľka
4855 4855 stolný tenis
4856 4856 tampóny
4857 4857 taoisti
4858 4858 telefónne kupóny (poukážky)
4859 4859 dočasný
4860 4860 dočasný typ komunikácie
4861 4861 tenis
4862 4862 terminál
4863 4863 cesta tretej triedy
4864 4864 -----
4865 4865 thajská
4866 4866 prílivová oblasť
4867 4867 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4868 4868 -----
4869 4869 podľa času GPS
4870 4870 na predchádzajúce hodnoty (nezmenený mčas)
4871 4871 k ceste
4872 4872 topografická
4873 4873 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4874 4874 cestovanie
4875 4875 turistika {0}
4876 4876 veža
4877 4877 -----
4878 4878 hračky
4879 4879 stopa
4880 4880 stopy a waypointy
4881 4881 iba stopy(track)
4882 4882 semafor
4883 4883 električka
4884 4884 trojité
4885 4885 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4886 4886 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4887 4887 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4888 4888 turecká
4889 4889 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4890 4890 typ
4891 4891 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4892 4892 neriadený
4893 4893 podzemie
4894 4894 podvodné(underwater)
4895 4895 neočakávané číslo stĺpca {0}
4896 4896 unitársky
4897 4897 neznámy
4898 4898 neoznačený
4899 4899 nespevnený
4900 4900 neuršený (unset)
4901 4901 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4902 4902 -----
4903 4903 neoznačený
4904 4904 neoznačená cesta
4905 4905 nepoužité
4906 4906 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4907 4907 hore
4908 4908 až do dlaždice
4909 4909 použitie
4910 4910 chyba overovania
4911 4911 ostatné overovania
4912 4912 varovanie overovania
4913 4913 verzia {0}
4914 4914 cez bod alebo cestu
4915 4915 viditeľné (na servery)
4916 4916 sopka
4917 4917 kupóny (poukážky)
4918 4918 voda
4919 4919 vodný tok
4920 4920 vodné cesty (Waterway) {0}
4921 4921 cesta je spojená
4922 4922 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4923 4923 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4924 4924 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4925 4925 iba waypointy
4926 4926 západ
4927 4927 biela
4928 4928 divoká príroda
4929 4929 veterná
4930 4930 drôtený_plot
4931 4931 drevo (wood)
4932 4932 drevený_plot
4933 4933 zalesnená oblasť (woodarea)
4934 4934 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4935 4935 železničná vlečka v závode
4936 4936 áno
4937 4937 prechod pre chodcov (zebra)
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 {0} ({1} do {2} stupňov)
4941 4941 -----
4942 4942 {0} se skladá z:
4943 4943 -----
4944 4944 {0} koniec
4945 4945 {0} nie je číslo
4946 4946 {0} metrov
4947 4947 {0} viac...
4948 4948 {0} musí byť väčšie ako 0
4949 4949 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4950 4950 Zatiaľ {0} bodov...
4951 4951 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
4952 4952 {0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacnásobnými zmenovými súbormi</strong>
4953 4953 {0} štvorcových km
4954 4954 {0} štart
4955 4955 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4956 4956 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4957 4957 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4958 4958 -----
4959 4959 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
4960m 1 (Časová odchýlka z {0} dňa)
4961m 1 Časová odchýlka z {0} dní
4962m 1 Časová odchýlka z {0} dní
4963m 2 ({0} požiadavka)
4964m 2 ({0} požiadavky)
4965m 2 ({0} požiadaviek)
4966m 3 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
4967m 3 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
4968m 3 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
4969m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacia operácia z jednej vrstvy s úpravami<br>bola zrušená alebo skončila neúspechom.</html>
4970m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4971m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4972m 5 <html>Vyrovnaná <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografia do GPX stopy.</html>
4973m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4974m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4975m 6 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4976m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4977m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4978m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4979m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4980m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4981m 8 <html>{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
4982m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4983m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4984m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4985m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4986m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4987m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4988m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4989m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4990m 11 Očakávaný {0} objekt
4991m 11 Očakávané {0} objekty
4992m 11 Očakávaných {0} objektov
4993m 12 Nemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4994m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4995m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4996m 13 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
4997m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4998m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4999m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
5000m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
5001m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
5002m 15 Zmeniť {0} objekty
5003m 15 Zmeniť {0} objekt
5004m 15 Zmeniť {0} objektov
5005m 16 -----
5006m 17 Konflikt počas sťahovania
5007m 17 Konflikty počas sťahovania
5008m 17 Konfliktov počas sťahovania
5009m 18 Konflikt v dátach
5010m 18 Konflikty v dátach
5011m 18 Konfliktov v dátach
5012m 19 Zmazať {0} body
5013m 19 Zmazať {0} bod
5014m 19 Zmazať {0} bodov
5015m 20 Zmazať {0} objekty
5016m 20 Zmazať {0} objekt
5017m 20 Zmazať {0} objektov
5018m 21 Zmazať {0} relácie
5019m 21 Zmazať {0} reláciu
5020m 21 Zmazať {0} relácií
5021m 22 Zmazať {0} cesty
5022m 22 Zmazať {0} cestu
5023m 22 Zmazať {0} ciest
5024m 23 Vymazávam {0} objekt
5025m 23 Vymazávam {0} objekty
5026m 23 Vymazávam {0} objektov
5027m 24 Sťahovanie nasledujúceho pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
5028m 24 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5029m 24 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
5030m 25 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
5031m 25 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
5032m 25 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
5033m 26 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
5034m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5035m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
5036m 27 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
5037m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
5038m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
5039m 28 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
5040m 28 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5041m 28 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
5042m 29 Zdvojený {0} bod v {1} bode
5043m 29 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5044m 29 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
5045m 30 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5046m 30 Vložiť nový bod do cesty.
5047m 30 Vložiť nový bod do {0} ciest.
5048m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
5049m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5050m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
5051m 32 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
5052m 32 Spojovaná verzia ({0} vstup)
5053m 32 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
5054m 33 Posun {0} bodov
5055m 33 Posun {0} bodu
5056m 33 Posun {0} bodov
5057m 34 Moja verzia ({0} vstupy)
5058m 34 Moja verzia ({0} vstup)
5059m 34 Moja verzia ({0} vstupov)
5060m 35 Otváranie súboru {0}...
5061m 35 Otváranie súborov {0}...
5062m 35 Otváranie súborov {0}...
5063m 36 Vkladanie {0} značiek
5064m 36 Vkladanie {0} značky
5065m 36 Vkladanie {0} značiek
5066m 37 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
5067m 37 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5068m 37 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
5069m 38 Plugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
5070m 38 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5071m 38 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5072m 39 Očistený {0} objekt
5073m 39 Očistené {0} objekty
5074m 39 Očistených {0} objektov
5075m 40 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5076m 40 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
5077m 40 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5078m 41 Otáčanie {0} bodov
5079m 41 Otáčanie {0} bodu
5080m 41 Otáčanie {0} bodov
5081m 42 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
5082m 42 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5083m 42 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5084m 43 Zjednodušiť {0} cestu
5085m 43 Zjednodušiť {0} cesty
5086m 43 Zjednodušiť {0} ciest
5087m 44 Značky({0} konflikt)
5088m 44 Značky({0} konflikty)
5089m 44 Značky({0} konfliktov)
5090m 45 Nasledujúci plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
5091m 45 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
5092m 45 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
5093m 46 Nasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:
5094m 46 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:
5095m 46 Nasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:
5096m 47 Plugin nebude nahratý.
5097m 47 Pluginy nebudú nahraté.
5098m 47 Pluginy nebudú nahraté.
5099m 48 Vybratý bod nie je v strede cesty.
5100m 48 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5101m 48 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5102m 49 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
5103m 49 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
5104m 49 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
5105m 50 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5106m 50 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5107m 50 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5108m 51 Ich verzia ({0} vstupy)
5109m 51 Ich verzia ({0} vstup)
5110m 51 Ich verzia ({0} vstupov)
5111m 52 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5112m 52 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5113m 52 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5114m 53 Je tu ešte nevyriešená chyba alebo varovanie, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tento problém vyriešiť ako prvý.
5115m 53 Sú tu ešte {0} chyby a/alebo varovania, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
5116m 53 Je tu ešte {0} chýb a/alebo varovaní, určených pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
5117m 54 Nachádza sa tam {0} ďalší bod použitý v ceste {1}<br>ktorý je vymazaný na servery.<br><br>Chcete obnoviť tento bod tiež?
5118m 54 Nachádza sa tam {0} ďalších bodov použitých v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
5119m 54 Nachádzajú sa tam {0} ďalšie body použité v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
5120m 55 Nachádza sa tam {0} ďalší pôvodný odkazujúci na reláciu {1}<br>ktorý je vymazaný na servery.<br><br>Chcete obnoviť tento bod tiež?
5121m 55 Nachádza sa tam {0} ďalších pôvodných odkazujúcich na reláciu {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
5122m 55 Nachádzajú sa tam {0} ďalšie pôvodné odkazujúce na reláciu {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
5123m 56 -----
5124m 57 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..
5125m 57 Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..
5126m 57 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..
5127m 58 Bol tam zistený {0} konflikt.
5128m 58 Boli tam zistené {0} konflikty.
5129m 58 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
5130m 59 Počas importu bol {0} konflikt
5131m 59 Počas importu boli {0} konflikty
5132m 59 Počas importu bolo {0} konfliktov
5133m 60 Tento zákaz odbočenia sa vzťahuje na objekt, ktorý bol vymazaný mimo tohto editora zákazu odbočenia:
5134m 60 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
5135m 60 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
5136m 61 Toto zmení až {0} objektov.
5137m 61 Toto zmení až {0} objekt.
5138m 61 Toto zmení až {0} objekty.
5139m 62 Toto chce zmeniť {0} objekt.
5140m 62 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5141m 62 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5142m 63 Obnovený {0} pôvodný
5143m 63 Obnovené {0} pôvodné
5144m 63 Obnovených {0} pôvodných
5145m 64 Aktualizácia vlastností {0} objektov
5146m 64 Aktualizácia vlastností {0} objektu
5147m 64 Aktualizácia vlastností {0} objektov
5148m 65 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
5149m 65 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5150m 65 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5151m 66 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5152m 66 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5153m 66 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5154m 67 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5155m 67 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5156m 67 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5157m 68 Nahrávanie {0} objektov ...
5158m 68 Nahrávanie {0} objektu ...
5159m 68 Nahrávanie {0} objektov ...
5160m 69 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodnom.
5161m 69 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
5162m 69 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
5163m 70 stopa
5164m 70 stopy
5165m 70 stopy
5166m 71 stopa s {0} bodmi
5167m 71 stopy s {0} bodmi
5168m 71 stopy s {0} bodmi
5169m 72 značka
5170m 72 značky
5171m 72 značiek
5172m 73 bod
5173m 73 body
5174m 73 bodov
5175m 74 objekt
5176m 74 objekty
5177m 74 objektov
5178m 75 bod
5179m 75 body
5180m 75 bodov
5181m 76 vzťah (relation)
5182m 76 vzťahy (relations)
5183m 76 vzťahov (relations)
5184m 77 až {0} pôvodné
5185m 77 až {0} pôvodný
5186m 77 až {0} pôvodných
5187m 78 cestu
5188m 78 cesty
5189m 78 ciest
5190m 79 Autori
5191m 79 Autor
5192m 79 Autorov
5193m 80 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektu<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5194m 80 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5195m 80 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5196m 81 {0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.
5197m 81 {0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
5198m 81 {0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
5199m 82 {0} pozostáva z {1} značky
5200m 82 {0} pozostáva z {1} značiek
5201m 82 {0} pozostáva z {1} značiek
5202m 83 {0} skladá sa z {1} stopy
5203m 83 {0} skladá sa z {1} stôp
5204m 83 {0} skladá sa z {1} stôp
5205m 84 {0} vymazaný
5206m 84 {0} vymazané
5207m 84 {0} vymazaných
5208m 85 {0} chyba
5209m 85 {0} chyby
5210m 85 {0} chýb
5211m 86 {0} načítaný obrázok .
5212m 86 {0} načítané obrázky.
5213m 86 {0} načítaných obrázkov.
5214m 87 {0} členov
5215m 87 {0} člen
5216m 87 {0} členy
5217m 88 {0} bod
5218m 88 {0} body
5219m 88 {0} bodov
5220m 89 {0} pridaných objektov:
5221m 89 {0} pridaný objek:
5222m 89 {0} pridané objekty:
5223m 90 {0} zmazaný objekt:
5224m 90 {0} zmazané objekty:
5225m 90 {0} zmazaných objektov:
5226m 91 {0} upravených objektov:
5227m 91 {0} upravený objekt:
5228m 91 {0} upravené objekty:
5229m 92 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
5230m 92 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
5231m 92 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
5232m 93 {0} bod
5233m 93 {0} body
5234m 93 {0} bodov
5235m 94 {0} relácia
5236m 94 {0} relácie
5237m 94 {0} relácií
5238m 95 {0} trasa,
5239m 95 {0} trasy,
5240m 95 {0} trás,
5241m 96 značky
5242m 96 značka
5243m 96 značiek
5244m 97 {0} stopa(track)
5245m 97 {0} stopy(track)
5246m 97 {0} stôp(track)
5247m 98 {0} varovanie
5248m 98 {0} varovania
5249m 98 {0} varovaní
5250m 99 {0} bola založená GPS značka.
5251m 99 {0} boli založené GPS značky.
5252m 99 {0} boli založené GPS značky.
5253m 100 {0} ciest
5254m 100 {0} cesta
5255m 100 {0} cesty
5256m 101 {0} waypoint (bod cesty)
5257m 101 {0} waypointy (body cesty)
5258m 101 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.