source: josm/trunk/data/sk.lang@ 3314

Last change on this file since 3314 was 3314, checked in by stoecker, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 203.0 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objekty
4 4 % z východu:
5 5 % zo severu:
6 6 (# požiadavky neznáme)
7 7 (1 požiadavka)
8 8 (Kód={0})
9 9 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
10 10 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
11 11 -----
12 12 (URL bolo:
13 13 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
14 14 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
15 15 (Čo to má znamenať?)
16 16 (v rade {0}, stĺpec {1})
17 17 (deaktivované)
18 18 (žiadny objekt)
19 19 (žiadny)
20 20 (voliteľný)
21 21 ({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} ...
22 22 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
23 23 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
25 25 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
26 26 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
27 27 ({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...
28 28 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
29 29 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
30 30 * Jeden označený bod, alebo
31 31 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
32 32 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
33 33 ... iný druh prepravy
34 34 ... odkazy na relácie
35 35 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
36 36 -----
37 37 -----
38 38 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 </p><p>Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.<p></html>
43 43 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
44 44 <anonymné>
45 45 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
46 46 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
47 47 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
48 48 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
49 49 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
50 50 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
51 51 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
52 52 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
53 53 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
54 54 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
55 55 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
56 56 -----
57 57 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
58 58 -----
59 59 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
60 60 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
61 61 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
62 62 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
63 63 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
64 64 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
65 65 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
66 66 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
67 67 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
68 68 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
69 69 <b>{0}</b> vypnuté objekty
70 70 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
71 71 -----
72 72 <rôzne>
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
77 77 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
78 78 <h2>Aktívny filter</h2>
79 79 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
80 80 <html>''{0}'' nie je platná OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
81 81 <html> <body> <p class="warning-body"> <strong>Upozornenie: </strong> Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza <strong>nešifrované</strong> v každej žiadosti zaslanej na server OSM. <strong> Nepoužívajte cenné hesla. </strong></p></body></html>
82 82 <html> <body> Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.</ body> </ html>
83 83 <html><h3>Vymazať súbor {0} z disku?<p>Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!</h3></html>
84 84 <html><h3>Existujú staré zálohy súborov v adresári obrázkov!</h3>
85 85 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
86 86 <html><p class="warning-header">Obsah pomoci pre chýbajúcu tému pomoci</p><p class="warning-body"> Obsah pomoci pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nie je už dostupná. Je to chýbajúce v oboch vašich miestnych jazykoch ({1}) a aj v angličtine.<br><br>Pomôžte prosím pri zlepšení systému pomoci JOSMu a doplňte chýbajúce informácie. Oboje môžete upraviť pre <a href="{2}">tému pomoci vo vašom miestnom jazyku ({1})</a> a v <a href="{3}">táme pomoci v angličtine</a>.</p></html>
87 87 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
88 88 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
89 89 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
90 90 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
91 91 <html>Okrem iného môžete vložiť <strong>adresu dlaždíc</strong> pre jednotlivé dlaždice vo formáte<i>zoomlevel/x/y</i>, i.e. <i>15/256/223</i>. Adresa dlaždíc vo formáte <i>zoom,x,y</i> alebo <i>zoom;x;y</i> sú tiež platné.</html>
92 92 <html>Nastala chyba počas komunikácie so serverom<br>Detaily: {0}</html>
93 93 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
94 94 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
95 95 <html>Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal. <br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
96 96 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo. <br> Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . </ html>
97 97 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo. <br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
98 98 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
99 99 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.</html>
100 100 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
101 101 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
102 102 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
103 103 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
104 104 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</ Html>
105 105 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal <br> nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením: <br> <strong> Kód chyby: <strong> {1} <br> <strong> Chybové hlásenie (nepreložené) </ strong>: {2} </ HTML>
106 106 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
107 107 <html> Nemôžem nahrať plugin {0}, pretože plugin <br> hlavnej triedy''{1}'' nebol nájdený. <br> Odstrániť z nastavení?
108 108 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
109 109 <html> Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
110 110 <html> Nemôžem čítať. <br> Chyba je: <br> {0} </ html>
111 111 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
114 114 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
115 115 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
116 116 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.</em></html>
117 117 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
118 118 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
119 119 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
120 120 <html> Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe <br> na JOSM. </ html>
121 121 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
122 122 <html> Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''<br> s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete <br> mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. </ Html>
123 123 <html> Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny <br>nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup. <br> Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. </ html>
124 124 <html> Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera. <br> Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. </ html>
125 125 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
126 126 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
127 127 <html>Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný. <br> <br> Detaily (nepreložené): {0} </ html>
128 128 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
129 129 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
130 130 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
131 131 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
132 132 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
133 133 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
134 134 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
135 135 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
136 136 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
137 137 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
138 138 <html> Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale <br> skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server <br> URL a vaše pripojenie k internetu. </ Html>
139 139 <html> Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. </ html>
140 140 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
141 141 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
142 142 <html> JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM. <br> Autorizačný prístup je: </ html>
143 143 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty. <br> Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. </ html>
144 144 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
145 145 <html> JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong> {0} </ strong> <br> Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>
146 146 <html>JOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}<br>z dátovej sady.<br>Súhlasíte?</html>
147 147 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte <br>''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. </html>
148 148 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
149 149 <html>Vrstva ''{0}'' obsahuje konflikt pôvodných<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť nevyriešený.</html>
150 150 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
151 151 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
152 152 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
153 153 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
154 154 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
155 155 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
156 156 <html>Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej<br>upravovanej vrstve ''{1}''.</html>
157 157 <html> Kliknite prosím na <strong>{0} </ strong> načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.</ html>
158 158 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
159 159 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
160 160 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
161 161 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času<br>požiadavka na konkrétny časový rozsah.</html>
162 162 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky <br>požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
163 163 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
164 164 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
165 165 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných otázok</strong>.Vybrať <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
166 166 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
167 167 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
168 168 <html> Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}. <br> Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. </ Html>
169 169 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
170 170 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
171 171 <html> Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
172 172 <html> Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
173 173 <html> Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM. <br> JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne <br> automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. </ html >
174 174 <html> Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM. <br> JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez <br> autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači <br> overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. </ Html>
175 175 <html> Zvoľte pre zobrazenie iba zákazy odbočenia vzťahujúce sa k objektu v súčasnom výbere. <br> Zrušte zobrazenie všetkých zákazov odbočenia v aktuálnom súbore dát. </ html>
176 176 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
177 177 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
178 178 <html>Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.<br>Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.</html>
179 179 <html>Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.<br>Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
180 180 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
181 181 <html> Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu </ html>
182 182 <html> Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup </ html>
183 183 <html> Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup </ html>
184 184 <html> Úspešne použitý autorizačný prístup' '{0}'' pre <br> prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.</ html>
185 185 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
186 186 <html>Aktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.<br>Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa.</html>
187 187 <html> Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril. <br> V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť <br> vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. </ html>
188 188 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
189 189 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
190 190 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
191 191 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}<br>pre užívateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.</html>
192 192 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
193 193 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
194 194 <html>odvodená relácia<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
195 195 <html> Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
196 196 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
197 197 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
198 198 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
199 199 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
200 200 <html> Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.</html>
201 201 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
202 202 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
203 203 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
204 204 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
205 205 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
206 206 <html> Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou. <br> JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. </ Html>
207 207 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie pre nahratie {0} objektov. Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
208 208 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
209 209 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
210 210 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
211 211 <html>Nie sú ďalšie pripojené cesty na stiahnutie. <br>Bol zistený potenciálny duplicitný bod z práve vybraných bodov, hoci. <br>Aktuálne vybraný bod je ''{0}''< br> Potenciály duplicitný bod je ''{1}''<br> Spojiť duplicitné body na aktuálne vybraný bod a pokračovať v sťahovaní? </ html>
212 212 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
213 213 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
214 214 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
215 215 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
216 216 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
217 217 <html>Tento zákaz odbočenia bol zmenený mimo editora. <br> Nemôžete použiť vaše zmeny a pokračovať v úprave. <br> Chcete spôsobiť konflikt a zatvoriť editor? </html>
218 218 -----
219 219 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
220 220 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
221 221 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
222 222 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
223 223 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
224 224 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
225 225 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
226 226 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>e.g. displej GPS prístroja</html>
227 227 <html> Použite predvolené URL OSM servera (<strong>{0}</strong>) </html>
228 228 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
229 229 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
230 230 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
231 231 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
232 232 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
233 233 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
234 234 <html> Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na <strong> {0} </ strong> prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. </ Html>
235 235 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 <p><b>{0}</b> skryté objekty
242 242 <p>Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo <b>reštartovať</b> JOSM po vykonaní týchto zmien.</p>
243 243 <p>Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete <b>reštartovať</b> JOSM, aby sa zmeny prejavili.</p>
244 244 <p> Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne. </p>
245 245 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
246 246 <p> Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA.</p>
247 247 -----
248 248 -----
249 249 <strong> Upozornenie: </ strong> Heslo je prevedené <strong> raz </ strong> v textovej forme na webových stránkach OSM. <strong> Nepoužívajte </ strong> citlivé heslo na OSM server poskytuje šifrovaný komunikačný kanál (HTTPS).
250 250 <u>Špeciálne ciele:</u>
251 251 <nedefinované>
252 252 > dole
253 253 > hore
254 254 A Podľa vzdialenosti
255 255 A Podľa času
256 256 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
257 257 Meno:* preklad je chýbajúci.
258 258 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
259 259 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
260 260 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
261 261 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
262 262 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
263 263 Zákaz odbočenia musí deklarovať typ obmedzenia. Prosím, vyberte typ v Základnom Editore.
264 264 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>z</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
265 265 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>na</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
266 266 -----
267 267 Verzia API: {0}
268 268 Opustená železnica
269 269 Prerušiť
270 270 Zrušiť spojovanie
271 271 Prerušte úpravy a zatvorte dialógové okno
272 272 O programe
273 273 O programe JOSM...
274 274 Prijať autorizačný prístup
275 275 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
276 276 Prístup
277 277 Autorizačný prístup
278 278 Kľúč autorizačného prístupu:
279 279 Skrytý autorizačný prístup:
280 280 URL autorizačného prístupu:
281 281 Ubytovanie
282 282 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
283 283 Prístupové alebo vernostné karty
284 284 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
285 285 Presnosť:
286 286 Akcia
287 287 Parametre akcie
288 288 Akcie
289 289 Aktivovať
290 290 -----
291 291 Aktivovať vybratú vrstvu
292 292 Aktívne štýly
293 293 Aktuálny
294 294 Pridať
295 295 Pridať JOSM Plugin popis URL.
296 296 Pridať bod...
297 297 Pridať vlastnosti
298 298 Pridať Rectified Image
299 299 Pridať "source=..." do položiek?
300 300 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
301 301 Pridať komentár
302 302 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
303 303 Pridať novú cestu pre ikony
304 304 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
305 305 Pridať novú vrstvu obce
306 306 Pridať nový bod do existujúcej cesty
307 307 Pridať nový zdroj do zoznamu.
308 308 Pridať novú značku
309 309 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
310 310 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
311 311 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
312 312 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
313 313 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
314 314 Pridať OSM cesty s funkciou ''z''
315 315 Pridať OSM cesty s funkciou ''na''
316 316 Pridať prázdnu značku
317 317 Pridať informáciu o autorovi
318 318 Pridať konflikt pre ''{0}''
319 319 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
320 320 Pridať filter
321 321 Pridať mriežku
322 322 Pridať do editora
323 323 Pridať chýbajúcu značku
324 324 Pridať novú vrstvu
325 325 Pridať bod
326 326 Pridať bod do cesty
327 327 Pridať bod do cesty a spojiť
328 328 Pridať bod {0}
329 329 Pridať reláciu {0}
330 330 Pridať routing layer
331 331 Pridať chýbajúcu značku {0}={1}
332 332 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
333 333 Pridať cestu {0}
334 334 Pridať body na všetky priesečníky
335 335 Interpolácia adries
336 336 Adresy, čísla domov.
337 337 Adresy
338 338 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
339 339 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
340 340 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
341 341 Nastaviť WMS
342 342 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
343 343 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
344 344 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
345 345 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
346 346 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
347 347 -----
348 348 Administratívne
349 349 -----
350 350 Rozšírené
351 351 Rozšírené OAuth parametre
352 352 Pokročilé vlastnosti OAuth
353 353 Pokročilé voľby
354 354 -----
355 355 Lanovka
356 356 -----
357 357 Poľnohospodársky
358 358 Letisko
359 359 Letisko, pozemné
360 360 Alkohol
361 361 Zarovnať body do kruhu
362 362 Zarovnať body na priamku
363 363 Všetko
364 364 Všetky formáty
365 365 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
366 366 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
367 367 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
368 368 Ťažobný priestor
369 369 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
370 370 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
371 371 Povoliť čítanie vašich preferencií
372 372 Povoliť nahrávať GPS stopy
373 373 Povoliť nahrávať mapové dáta
374 374 Povoliť zapisovať vaše preferencie
375 375 Povolená prevádzka:
376 376 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
377 377 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
378 378 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
379 379 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
380 380 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
381 381 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
382 382 -----
383 383 Alfa kanál
384 384 Abecedne
385 385 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
386 386 Horská chata
387 387 Už sa zúčastňujú konfliktu
388 388 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
389 389 Tiež premenovať súbor
390 390 Prípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:
391 391 Vždy aktualizovať bez opýtania
392 392 Vybavenosť (Amenities)
393 393 Počet káblov
394 394 Počet sedadiel
395 395 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
396 396 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
397 397 OSM plugin pre editáciu zákazu odbočenia.
398 398 -----
399 399 OSM cesta s funkciou <tt>z</tt>, je potrebná v zákaze odbočenia.
400 400 OSM cesta s funkciou <tt>na</tt>, je potrebná v zákaze odbočenia.
401 401 Prázdna hodnota vymaže tag.
402 402 Nastala chyba v plugine {0}
403 403 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
404 404 Nastala chyba : {0}
405 405 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
406 406 Došlo k neočakávanej výnimke. <br> Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM <br>, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.
407 407 Nastala neznáma chyba
408 408 Uhol
409 409 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
410 410 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
411 411 Použiť
412 412 Použiť zmeny
413 413 Použiť predvolené
414 414 Použiť rozhodnutie
415 415 Použiť Funkciu
416 416 Použiť Funkciu:
417 417 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
418 418 Použite úpravy a zatvorte dialógové okno
419 419 Použiť vyriešený konflikt
420 420 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
421 421 Použiť zvolené zmeny
422 422 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
423 423 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
424 424 Použiť súčasnú aktuálizáciu
425 425 Použiť adresu dlaždice
426 426 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
427 427 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
428 428 Použiť?
429 429 Pristávacia plocha
430 430 -----
431 431 Archeologické nálezisko
432 432 Lukostreľba
433 433 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
434 434 Oblasť
435 435 Cesta označená ako plocha nie je uzavretá.
436 436 Oblasť okolo miesta
437 437 Kultúrne stredisko
438 438 Umelecké dielo
439 439 Spýtať sa pred aktualizáciou
440 440 Pridružiť s využitím ulice:
441 441 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
442 442 Atletika
443 443 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
444 444 Atrakcia
445 445 -----
446 446 Zvuk
447 447 Audio zariadenie nedostupné
448 448 Nastavenia zvuku
449 449 Zukové značky z {0}
450 450 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
451 451 -----
452 452 Audiosprievodcovia
453 453 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
454 454 -----
455 455 Overenie totožnosti
456 456 Overenie s dodaním užívateľského mena a hesla
457 457 Overovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
458 458 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
459 459 Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...
460 460 Overenie totožnosti
461 461 Autentifikácia zlyhala
462 462 Autentifikácia zlyhala
463 463 Autor
464 464 Autor: {0}
465 465 Autentifikácia zlyhala
466 466 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
467 467 Autorizačná URL:
468 468 Povoliť teraz
469 469 Povoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...
470 470 Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...
471 471 Autori (spracovatelia)
472 472 -----
473 473 Automatické získavanie
474 474 Automatické zväčšenie:
475 475 Automatický stred (Auto-Center)
476 476 -----
477 477 Automatické ukladanie LiveData
478 478 Automatické nahratie Dlaždíc:
479 479 Bankomat
480 480 Automatické sťahovanie
481 481 Automatická úprava značiek (tag)
482 482 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
483 483 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
484 484 Automaticky vyberie prvú WMS vrstvu, ak existuje viac vrstiev pri zachytávaní(grabovaní).
485 485 Dostupný
486 486 -----
487 487 Dostupné štýly (z {0})
488 488 -----
489 489 B Podľa vzdialenosti
490 490 B Podľa času
491 491 -----
492 492 Hniezdo záchrany
493 493 Späť
494 494 Oreradlo chrbta (Backrest)
495 495 Chybná požiadavka
496 496 Chlieb a pečivo
497 497 Banka
498 498 Bar (výčap)
499 499 Prekážka (Barriers)
500 500 Bejzbal
501 501 Základný
502 502 Basin (Kotvisko pre lode)
503 503 Basketbal
504 504 Batérie
505 505 Bojisko
506 506 Záliv
507 507 Pláž
508 508 Signál (rádiomaják)
509 509 Lavička
510 510 Nápoje
511 511 Bikubicky (pomalé)
512 512 Bicykel
513 513 Bicykle
514 514 Záhradná reštaurácia
515 515 Bicyklový obchod
516 516 Bilineárne (rýchle)
517 517 Bio nafta
518 518 Prázdna vrstva
519 519 Balvan (Block)
520 520 Informačný panel s radami (board content)
521 521 Lodenica
522 522 Stĺpik
523 523 Kníhkupectvo
524 524 Záložky
525 525 Hraničná kontrola
526 526 Botanický názov
527 527 Bowling na tráve
528 528 Hranice
529 529 -----
530 530 Hraničné kamene
531 531 -----
532 532 Ohraničujúcí box
533 533 Hranice
534 534 Bowling
535 535 Most
536 536 Broken tagging preset "{0}-{1}" - počet položiek na zobrazení hodnôt, musí byť rovnaký ako v hodnotách
537 537 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
538 538 -----
539 539 -----
540 540 Nárazník
541 541 Správy o chybách
542 542 Zoznam chýb
543 543 Budova
544 544 Stavebné riešenie(Building address)
545 545 Budovy, stavby
546 546 Šírka budovy:
547 547 Budovy, kryty, podzemné stavby
548 548 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
549 549 Autobusová linka
550 550 Autobusové nástupište
551 551 Autobusová stanica
552 552 Autobusová zastávka
553 553 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
554 554 Mäsiareň
555 555 C Podľa vzdialenosti
556 556 C Podľa času
557 557 CNG (Stlačený zemný plyn)
558 558 Kabínková lanovka
559 559 Cache chýb formátov
560 560 Cache chýb v Lambert Zóne
561 561 Katastrálne(Fr) sekcie a podsekcie
562 562 -----
563 563 -----
564 564 CadastreGrabber: Nedovolená url.
565 565 Kaviareň
566 566 Kalibračné súbory
567 567 -----
568 568 -----
569 569 Táborisko
570 570 Stanový tábor
571 571 Nedá sa kresliť mimo svet.
572 572 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
573 573 Prieplav
574 574 Zrušiť
575 575 Zrušiť a návrat do editora
576 576 Zrušiť overenie
577 577 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
578 578 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
579 579 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
580 580 Zušiť operáciu
581 581 Zrušiť ukladanie a najskôr začať riešenie zostávajúcich otázok
582 582 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
583 583 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
584 584 Prerušiť nahrávanie
585 585 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
586 586 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
587 587 Nemožno pridať objekt ''{0}'' ako člena relácie, pretože je odstránená, alebo neviditeľné vo vrstve ''{1}''
588 588 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
589 589 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
590 590 Nemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
591 591 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
592 592 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''
593 593 Nemožno nájsť objekt s id ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
594 594 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
595 595 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
596 596 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
597 597 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
598 598 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
599 599 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
600 600 Nemožno otvoriť nové sedenie klienta.\nServer je v údržbe alebo dočasne preťažený.
601 601 Nemožno umiestniť budovy mimo Zeme.
602 602 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
603 603 Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymný
604 604 Nemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.
605 605 Nemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''
606 606 Nemožno otočiť!
607 607 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
608 608 Kanoistika
609 609 Plechovky
610 610 Kapacita
611 611 Kapacita (celková)
612 612 Nahrať GPS Stopu
613 613 Vozidlo
614 614 Obchod s autami
615 615 Kemping pre obytné prívesy
616 616 Hotovosť
617 617 Hrad
618 618 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
619 619 Vstup do jaskyne
620 620 Cintorín
621 621 Vycentrovať (Center Once)
622 622 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
623 623 Stredový pohľad
624 624 Sedačková lanovka
625 625 Chata
626 626 Zmeniť vlastnosti
627 627 Zmeniť smer?
628 628 Zmeniť umiestnenie
629 629 Zmeniť bod {0}
630 630 Zmeniť reláciu
631 631 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
632 632 Zmeniť reláciu {0}
633 633 Zmena rozlíšenia
634 634 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
635 635 Prejdite do Základného Editora a vyberte OSM cestu
636 636 Zmeniť hodnoty ?
637 637 Zmeniť cestu {0}
638 638 Zmenené body z {0}
639 639 Zmenový súbor
640 640 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
641 641 Zmenový súbor ID:
642 642 Panel riadenia zmenového súboru
643 643 Manažér zmenového súboru
644 644 Zmenový súbor zavretý
645 645 Poznámka zmenového súbor:
646 646 Očakávané ID zmenového súboru
647 647 Zmenový súbor id:
648 648 Info súboru zmien
649 649 Zmenový súbor je plný
650 650 Súbor zmien {0}
651 651 Súbory zmien
652 652 Zmena klávesových skratiek manuálne.
653 653 Kontrola pre FIXMES.
654 654 Kontrola pre poznámky (notes)
655 655 Kontrola či pri kreslení mapy nevznikli chyby.
656 656 Kontrova na servery
657 657 Kontrola vlastností kľúčov.
658 658 Kontrola hodnôt vlastností.
659 659 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
660 660 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
661 661 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
662 662 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
663 663 Chyby v kontrolnom súčte:
664 664 Lekáreň
665 665 Odvodená relácia
666 666 Vybrať
667 667 Zvoľte farbu
668 668 Zvoľte farbu pre {0}
669 669 Zvoľte preddefinovanú licenciu
670 670 Vybrať hodnotu
671 671 Vybrať z...
672 672 Vyberte typ objektu OSM
673 673 Vybrať server pre vyhľadávanie:
674 674 Veľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''
675 675 Kostol
676 676 Kino
677 677 Mesto (city)
678 678 Hranica mesta/obce
679 679 Mestské hradby
680 680 Názov mesta
681 681 Mesto:
682 682 Občianske
683 683 Typ triedy
684 684 Vyčistiť
685 685 Vymazať trasu
686 686 Vymazať vybrané úlohy alebo odstrániť vybraných členov
687 687 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
688 688 -----
689 689 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
690 690 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
691 691 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
692 692 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
693 693 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
694 694 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
695 695 Kliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom
696 696 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
697 697 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
698 698 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
699 699 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
700 700 Kliknutím zrušíte nahrávanie
701 701 Kliknutie pridá miesto určenia.
702 702 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
703 703 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
704 704 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
705 705 Kliknutím zavriete dialóg
706 706 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
707 707 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
708 708 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
709 709 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
710 710 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
711 711 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
712 712 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
713 713 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
714 714 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
715 715 Kliknite na tlačidlo vypnúť plugin ''{0}''
716 716 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
717 717 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
718 718 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
719 719 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
720 720 Kliknutie odstráni miesto určenia
721 721 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
722 722 Kliknite na tlačidlo pre načítanie žiadosti o prístup
723 723 Kliknite na tlačidlo pre načítanie autorizačného prístupu
724 724 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
725 725 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
726 726 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
727 727 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
728 728 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
729 729 Kliknite na krok v rámci povoľovacieho procesu OAuth a vytvorte nový autorizačný prístup
730 730 Kliknite na Autorizačný prístup
731 731 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
732 732 Časový limit klienta
733 733 Útes
734 734 Lezenie
735 735 Zavrieť
736 736 Zavrieť akúkoľvek cestu
737 737 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
738 738 Zatvoriť zmenové súbory
739 739 -----
740 740 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
741 741 Zatvoriť otvorený súbor zmien
742 742 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
743 743 Zavrieť dialógové okno
744 744 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku pre zmenové súbory
745 745 Zatvorte dialóg a prijmite autorizačný prístup
746 746 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
747 747 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
748 748 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
749 749 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
750 750 Zavrieť vybraté zmenové súbory
751 751 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
752 752 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
753 753 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
754 754 Zatvoriť:
755 755 Uzavretá cesta
756 756 Zavreté po -
757 757 Zatvorený v
758 758 Uzavrený:
759 759 Bližší popis
760 760 Bližší popis
761 761 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
762 762 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
763 763 Zatváranie súboru zmien
764 764 zatváranie zmenového súboru {0}
765 765 Zatváranie súboru zmien...
766 766 Handry
767 767 Pobrežie
768 768 Línia pobrežia.
769 769 Mince
770 770 Vysoká škola
771 771 Farba
772 772 Farba (hex)
773 773 Farebná schéma
774 774 Farebná schéma
775 775 Farby
776 776 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
777 777 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
778 778 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
779 779 Farba
780 780 Spojiť cesty
781 781 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
782 782 Spojiť {0} ciest
783 783 Kombinivaný chodník - a cesta pre cyklistov
784 784 Zásobník príkazov
785 785 Poznámka
786 786 Poznámka:
787 787 Komentár:
788 788 Obchodná (komerčná)
789 789 Spoločné, obecné
790 790 Obec
791 791 Hranice obce bbox: {0}
792 792 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
793 793 Spojenie so serverom zlyhalo
794 794 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
795 795 Porovnať
796 796 Počítač
797 797 Konfigurovať
798 798 Konfigurácia zariadenia
799 799 Konfigurovať umiestnenie pluginov
800 800 Nastavenie pokročilých nastavení
801 801 Nastavenie dostupných pluginov.
802 802 Konfigurácia trasových priorít.
803 803 Konfigurujem umiestnenie...
804 804 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
805 805 Nastaviť predvoľby pre plugin zákaz odbočenia
806 806 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
807 807 Nastaviť či používate proxy server
808 808 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM servery
809 809 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
810 810 Potvrdiť prázdnu funkciu
811 811 Konflikt
812 812 Rozhodnutie konfliktov
813 813 Konflikt nie je úplne vyriešený
814 814 Konflikty
815 815 Objavené konflikty
816 816 Konflikty vo vkladaných značkách
817 817 Konflikty pri spojovaní pôvodných
818 818 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
819 819 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
820 820 Konflikty: {0} nevyriešené
821 821 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
822 822 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
823 823 Pripojené
824 824 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
825 825 Pripájam sa
826 826 Pripájam sa...
827 827 Chyba pri pripojovaní.
828 828 Spojenie zlyhalo
829 829 Nastavenie pripojenia
830 830 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
831 831 Spojenie zlyhalo.
832 832 Spojenie do API neúspešné
833 833 Stavba
834 834 Stavebná oblasť
835 835 Užívateľský kľúč:
836 836 Skrytý užívateľ:
837 837 Pripája sa na OSM Server...
838 838 Kontaktujem server...
839 839 Kontaktujem WMS server...
840 840 Spájam cadastre WMS ...
841 841 Obsah
842 842 Kontinent
843 843 Pokračovanie
844 844 Pokračovanie rozhodnutia
845 845 Pokračovať v nahrávaní
846 846 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
847 847 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
848 848 Príspevok
849 849 Obchod s polotovarmi
850 850 Previesť do GPX vrstvy
851 851 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
852 852 Konvertovať do dátovej vrstvy
853 853 Zmeniť na multipolygón
854 854 Zmeniť na multipolygón.
855 855 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
856 856 Prevedené z: {0}
857 857 Súradnice
858 858 Importované súradnice:
859 859 Súradnice:
860 860 Kopírovať
861 861 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
862 862 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
863 863 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
864 864 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
865 865 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
866 866 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
867 867 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
868 868 Kópia {0}
869 869 Vybrať označené objekty pre vloženie.
870 870 Kopírovať vybrané "vias(cez)" do schránky
871 871 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
872 872 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
873 873 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
874 874 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
875 875 Kopírovať do schránky a zavrieť
876 876 Kopírovať do schránky
877 877 Kópia {1} z {0}
878 878 -----
879 879 Copyright
880 880 Zladiť
881 881 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
882 882 Zladiť GPX
883 883 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
884 884 Nemôžem získať obrázok
885 885 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
886 886 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
887 887 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
888 888 Nemôžem zmazať dočasný súbor!
889 889 Nemôžem exportovať "{0}"
890 890 Nemôžem nájsť typ elementu
891 891 Nepodarilo sa nájsť objekt na mape.
892 892 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
893 893 Nemôžem importovať ''{0}''.
894 894 Nemôžem importovať súbory.
895 895 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
896 896 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
897 897 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
898 898 Nemôžem čítať "{0}"
899 899 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
900 900 Nemôžem čítať mčas.
901 901 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
902 902 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
903 903 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
904 904 Nebolo možné premenovať súbor!
905 905 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.
906 906 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
907 907 Nemôžem zapisovať mtime.
908 908 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
909 909 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
910 910 Krajina (štát)
911 911 Kód krajiny
912 912 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
913 913 Krajina:
914 914 kraj (okres)
915 915 Kurz (Smer)
916 916 Súd
917 917 Krytá nádrž
918 918 Žeriav
919 919 Vytvoriť kružnicu
920 920 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
921 921 -----
922 922 Vytváranie zastávok z GPX ...
923 923 Vytvorenie zastávok z GPX súboru
924 924 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
925 925 Spôsobiť konflikt a zavrieť editor zákazu odbočenia
926 926 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
927 927 Vytvoriť cestnú sieť
928 928 Vytvára cestnú sieť
929 929 Vytvoriť novú mapovú vrstvu.
930 930 Vytvoriť novú reláciu
931 931 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
932 932 Vytvoriť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
933 933 Vytvoriť plochy
934 934 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
935 935 Vytvoriť záložku
936 936 Vytvorte rozhranie(hranice)
937 937 Vytvoriť budovu
938 938 Vytvoriť budovy
939 939 Vytvoriť duplikát cesty
940 940 Vytvoriť cestnú sieť
941 941 Vytvoriť problém
942 942 -----
943 943 Vytvoriť multipolygón
944 944 Vytvoriť multipolygón.
945 945 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
946 946 Vytvoriť nový bod.
947 947 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
948 948 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
949 949 Vytvoriť alebo upraviť zákaz odbočenia.
950 950 Vytvorenie/Úprava zákazu odbočenia...
951 951 Vytvoriť:
952 952 Vytvorený
953 953 Vytvorený v
954 954 Vytvorené v:
955 955 Vytvorené pred -
956 956 Vytvoril:
957 957 Vytvorený:
958 958 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
959 959 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
960 960 Vytváranie súboru zmien...
961 961 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
962 962 Kreditné karty
963 963 Kriket
964 964 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
965 965 Kritérium
966 966 -----
967 967 Prechod pre cyklistov
968 968 Prechod pre jazdcov na koňoch
969 969 Peší prechod cez železnicu
970 970 Prechod cez cestu s obsluhou
971 971 Prekrývajúce sa budovy
972 972 Typy prechodov cez cestu
973 973 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
974 974 Zkrížené cesty
975 975 Prekižujúce sa cesty.
976 976 Kuchyňa
977 977 Súčasný výber
978 978 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
979 979 Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''
980 980 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná
981 981 Súčasná hodnota je východzia
982 982 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
983 983 Vlastný WMS Link
984 984 Prispôsobiť farbu
985 985 Prispôsobiť kresliacu trasu
986 986 Úprava položiek na panely nástrojov.
987 987 Výkop
988 988 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
989 989 Cyklická závislosť medzi reláciami:
990 990 Cyklistika
991 991 Cyklické závislosti
992 992 -----
993 993 -----
994 994 Priehrada, nádrž
995 995 Údajová vrstva {0}
996 996 Formát zaznamenávania dát
997 997 Zdroje dát a Typy:
998 998 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
999 999 Zdroje dát
1000 1000 Overovanie dát
1001 1001 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
1002 1002 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
1003 1003 Test konzistencie dátovej sady
1004 1004 Dátum:
1005 1005 Dátum:
1006 1006 Debetné karty
1007 1007 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
1008 1008 Stupne
1009 1009 Rozhodnutie
1010 1010 Oddialiť
1011 1011 Úbytok
1012 1012 Vyhradená cesta pre kone
1013 1013 Vyhradená cesta pre cyklistov
1014 1014 Vyhradený chodník pre peších
1015 1015 Predvolené
1016 1016 Štandardný (Automatická predvoľba)
1017 1017 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
1018 1018 Východzia hodnota je''{0}''.
1019 1019 Definovať vloženie(interpolation) adresy
1020 1020 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
1021 1021 Stupne minúty sekundy
1022 1022 Odstrániť
1023 1023 Vymazať ''z''
1024 1024 Vymazať ''na''
1025 1025 Zmazať súbor z disku
1026 1026 Režim mazania
1027 1027 Zmazať vlastnosti
1028 1028 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1029 1029 Odstrániť potvrdenie
1030 1030 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1031 1031 Zmazať filter.
1032 1032 Zmazať z relácie (zo vzťahu
1033 1033 Vybazať zo zákazu odbočenia
1034 1034 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1035 1035 Vymazať nekompletné členy?
1036 1036 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1037 1037 Vymazať bod {0}
1038 1038 Zmazať body alebo cesty
1039 1039 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?
1040 1040 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dát
1041 1041 Zmazať objekty
1042 1042 Vymazať reláciu {0}
1043 1043 Zmazať zvolené objekty.
1044 1044 Vymazať práve vydanú reláciu
1045 1045 Vymazať člena z o zákazu odbočenia
1046 1046 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1047 1047 Zmazať vybrané vrstvy.
1048 1048 Zmazať vybraté relácie
1049 1049 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
1050 1050 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1051 1051 Vymazať vybraný zákaz odbočenia
1052 1052 Zmazať výber v tabuľke značiek
1053 1053 Vymazať tento zákaz odbočenia
1054 1054 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1055 1055 Vymazať cestu {0}
1056 1056 Odstránený
1057 1057 Vymazať ''{0}''
1058 1058 Vymazaný stav:
1059 1059 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1060 1060 Zmazať členy v zákaze odbočenia
1061 1061 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1062 1062 Vymazať alebo presunúť objekty
1063 1063 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1064 1064 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1065 1065 Vyznanie (cirkevné)
1066 1066 Zubný lekár
1067 1067 -----
1068 1068 Podrobne popíšte problém
1069 1069 Popis
1070 1070 Popis: {0}
1071 1071 Úroveň detailu
1072 1072 Podrobnosti
1073 1073 Zisťujem pluginy pre nahratie ...
1074 1074 Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...
1075 1075 Vývoj pluginu zákaz odbočenia bol sponzorovaný <a href="http://www.skobbler.de"> skobbler GmbH </ a>.
1076 1076 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1077 1077 Nafta
1078 1078 -----
1079 1079 Nafta pre ťažké nákladné automobily
1080 1080 Obtiažnosť
1081 1081 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1082 1082 Smer
1083 1083 Smerový index'{0}' nenájdený
1084 1084 Smer hľadania zeme
1085 1085 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
1086 1086 Vypnúť
1087 1087 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
1088 1088 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
1089 1089 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
1090 1090 Vypnúť doplnok
1091 1091 Zrušiť a Vymazať
1092 1092 Zrušiť a Ukončiť
1093 1093 výdaj na recepty
1094 1094 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1095 1095 Nastavenie zobrazenia
1096 1096 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
1097 1097 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1098 1098 Zobraziť a editovať zoznam "via(cez)"-objektov v Základnom Editore
1099 1099 Zobrazenie a správa zákazu odbočenia v aktuálnom dátovom súbore
1100 1100 Zobrazovať súradnice ako
1101 1101 Zobraziť kríže:
1102 1102 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
1103 1103 Zobraziť obrázky s geotagmi
1104 1104 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1105 1105 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1106 1106 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
1107 1107 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1108 1108 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1109 1109 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1110 1110 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1111 1111 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1112 1112 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1113 1113 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1114 1114 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1115 1115 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1116 1116 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
1117 1117 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
1118 1118 Rozložiť body rovnomerne
1119 1119 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1120 1120 Nepoužívaná železnica
1121 1121 Priekopa
1122 1122 Neurobiť zmeny
1123 1123 Nepýtať sa znovu a zapamätať si moje rozhodnutie (Choďte na Nastavenia-> Pluginy zmeniť neskôr )
1124 1124 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1125 1125 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1126 1126 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1127 1127 Znovu nezobrazovať (možnosť pripomenutia)
1128 1128 Neurobiť nič
1129 1129 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1130 1130 Chcete toto povoliť?
1131 1131 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1132 1132 Chcete ich aj tak vymazať?
1133 1133 Aj tak chcete uložiť?
1134 1134 Obchod Urob si sám
1135 1135 Dok, prístavná hrádza
1136 1136 Lekári
1137 1137 Preteky chrtov
1138 1138 Dvojitý konflikt
1139 1139 Dole
1140 1140 Stiahnuť
1141 1141 Nahrať Všetky Deti
1142 1142 Sťahovanie dát
1143 1143 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1144 1144 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1145 1145 Priečinok sťahovania
1146 1146 Stiahnuť členov
1147 1147 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1148 1148 Stiahnuť objekt
1149 1149 Sťahujem objekt...
1150 1150 Stiahnuť Plugin
1151 1151 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1152 1152 Nahrať vybraté deti
1153 1153 Sťahovacia URL
1154 1154 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
1155 1155 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1156 1156 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1157 1157 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1158 1158 Stiahnuť a zobraziť históriu vybratých pôvodných
1159 1159 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1160 1160 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1161 1161 Načítať na novú vrstvu
1162 1162 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1163 1163 Stiahnuť súbory zmien
1164 1164 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1165 1165 Stiahnuť obsah
1166 1166 Sťahujem dáta
1167 1167 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1168 1168 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1169 1169 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1170 1170 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1171 1171 Stiahnuť z OSM...
1172 1172 Stiahnuť neúplných členov
1173 1173 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1174 1174 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1175 1175 Stiahnuť obsah
1176 1176 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1177 1177 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1178 1178 Stiahnuť členov
1179 1179 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1180 1180 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1181 1181 Stiahnuť okolo:
1182 1182 Stiahnuť teraz
1183 1183 Stiahnuť objekt
1184 1184 Sťahujem objekt...
1185 1185 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1186 1186 Stiahujem zoznam pluginov ...
1187 1187 Stiahnuť pluginy
1188 1188 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
1189 1189 Stiahnuť odkazy
1190 1190 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1191 1191 Stiahnuť členov relácie
1192 1192 Sťahovanie relácií
1193 1193 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1194 1194 Nahrať vybraté relácie
1195 1195 Stiahnuť ohraničujúcí box
1196 1196 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1197 1197 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1198 1198 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1199 1199 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1200 1200 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1201 1201 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1202 1202 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1203 1203 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1204 1204 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1205 1205 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1206 1206 Stiahnuté GPX dáta
1207 1207 Stahovač:
1208 1208 Sťahujem GPS dáta
1209 1209 Sťahujem OSM údaje...
1210 1210 Sťahujem Pluginy {0}...
1211 1211 Sťahujem "Správu dňa"
1212 1212 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1213 1213 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1214 1214 Sťahujem zmenové súbory...
1215 1215 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1216 1216 Sťahujem dáta
1217 1217 Sťahovanie z OSM Servera...
1218 1218 História sťahovania...
1219 1219 Sťahujem dlaždice obrázka...
1220 1220 Sťahujem otvorené súbory zmien
1221 1221 Sťahovanie zoznamu pluginov z ''{0}''
1222 1222 Sťahujem body {0} až {1}...
1223 1223 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1224 1224 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1225 1225 Nahrávam reláciu {0}
1226 1226 Sťahujem {0}
1227 1227 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1228 1228 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1229 1229 Ťahať play head
1230 1230 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1231 1231 Pretiahnite obrázok
1232 1232 Ťahajte pre otočenie obrázka
1233 1233 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X
1234 1234 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X a Y
1235 1235 Ťahať na mierku obrázku v osi Y
1236 1236 Odvodňovací kanál, odtok
1237 1237 Kresliť
1238 1238 Kresliť šípky v smere jazdy
1239 1239 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1240 1240 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1241 1241 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1242 1242 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1243 1243 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1244 1244 Kresliť budovy
1245 1245 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1246 1246 Kresliť smer cestného segmentu
1247 1247 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1248 1248 Kresliť väčšie GPS body
1249 1249 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1250 1250 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1251 1251 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1252 1252 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1253 1253 Kresliť body
1254 1254 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1255 1255 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1256 1256 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1257 1257 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1258 1258 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1259 1259 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1260 1260 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1261 1261 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1262 1262 Pitná voda
1263 1263 Riadiť pretekárske auto z bodu A do bodu B cez letecký snímok, nechať za sebou kaktusy.
1264 1264 Zahodiť existujúcu cestu
1265 1265 Chemická čistiareň
1266 1266 Duplikovať do {0} bodov
1267 1267 Duplikovať
1268 1268 Duplikovať vrstvu
1269 1269 Duplikát cesty
1270 1270 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1271 1271 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1272 1272 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1273 1273 Duplikát vybratých ciest
1274 1274 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1275 1275 Duplikovať túto vrstvu
1276 1276 Duplicitné body
1277 1277 Duplicitné body v ceste
1278 1278 Duplikované body v ceste.
1279 1279 Zdvojené (duplikované) cesty
1280 1280 -----
1281 1281 -----
1282 1282 -----
1283 1283 Východ
1284 1284 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1285 1285 Upraviť
1286 1286 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1287 1287 Upraviť informácie o adrese
1288 1288 Upraviť interpoláciu adries
1289 1289 Upraviť administratívne hranice
1290 1290 Upraviť pozemné letisko
1291 1291 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1292 1292 Upraviť ťažobný priestor
1293 1293 Upraviť horskú chatu
1294 1294 Upraviť archeologické nálezisko
1295 1295 Upraviť lukostreľbu
1296 1296 Upraviť kultúrne stredisko
1297 1297 Upraviť umelecké dielo
1298 1298 Upraviť atletiku
1299 1299 Upraviť atrakciu
1300 1300 Upraviť Australian Football
1301 1301 Upraviť bankomat
1302 1302 Upraviť hniezdo záchrany
1303 1303 Upraviť chlieb a pečivo
1304 1304 Upraviť banku
1305 1305 Upraviť bar (výčap)
1306 1306 Upraviť bejzbal
1307 1307 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1308 1308 Upraviť basketbal
1309 1309 Upraviť bojisko
1310 1310 Upraviť záliv
1311 1311 Upraviť pláž
1312 1312 Upraviť signál (rádiomaják)
1313 1313 Upraviť Obchod s nápojmi.
1314 1314 Upraviť parkovisko bicyklov
1315 1315 Upraviť požičovňu bicyklov
1316 1316 Upraviť bicyklový obchod
1317 1317 Upraviť záhradnú reštauráciu
1318 1318 Upraviť lodenicu
1319 1319 Upraviť stĺpik
1320 1320 Upraviť kníhkupectvo
1321 1321 Upraviť hraničnú kontrolu
1322 1322 Upraviť bowling na tráve
1323 1323 -----
1324 1324 Upraviť hraničné kamene
1325 1325 Upraviť bowling
1326 1326 Editácia mosta
1327 1327 Upraviť cestu pre kone
1328 1328 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1329 1329 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1330 1330 Upraviť autobusovú linku
1331 1331 Upraviť autobusové nástupište
1332 1332 Upraviť autobusovú stanicu
1333 1333 Upraviť autobusovú zastávku
1334 1334 Upraviť mäsiarstvo
1335 1335 Upraviť kabínkovú lanovku
1336 1336 Upraviť kaviareň
1337 1337 Upraviť stanový tábor
1338 1338 Upraviť prieplav
1339 1339 Upraviť kanoistiku
1340 1340 Upraviť autopožičovňu
1341 1341 Upraviť autoservis
1342 1342 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1343 1343 Upraviť obchod s autami
1344 1344 Upraviť umývačku aut
1345 1345 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1346 1346 Upraviť hrad
1347 1347 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1348 1348 Upraviť vstup do jaskyne
1349 1349 Upraviť cintorín
1350 1350 Upraviť sedačkovú lanovku
1351 1351 Upraviť chatu
1352 1352 Upraviť lekáreň
1353 1353 Upraviť kino
1354 1354 Upraviť mesto
1355 1355 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1356 1356 Upraviť občiansku hranicu
1357 1357 Upraviť útes
1358 1358 Upraviť lezenie
1359 1359 Upraviť pobrežie
1360 1360 Upraviť vysokú školu
1361 1361 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1362 1362 Upraviť spoločné, obecné
1363 1363 Upraviť počítačový obchod
1364 1364 Upraviť stavebnú oblasť
1365 1365 Upraviť kontinent
1366 1366 Upraviť obchod s polotovarmi
1367 1367 Upraviť krajinu (štát)
1368 1368 Upraviť kraj (okres)
1369 1369 Upraviť súd
1370 1370 Upraviť krytú nádrž
1371 1371 Upraviť žeriav
1372 1372 Upraviť kriket
1373 1373 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1374 1374 Upraviť kroquet
1375 1375 Upraviť križovanie
1376 1376 Upraviť cyklistickú cestu
1377 1377 Upraviť cyklistiku
1378 1378 Upraviť priehradu, nádrž
1379 1379 Upraviť zubného lekára
1380 1380 Upraviť nepoužívanú železnicu
1381 1381 Upraviť priekopu
1382 1382 Upraviť obchod Urob si sám
1383 1383 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1384 1384 Upraviť lekárov
1385 1385 Upraviť preteky chrtov
1386 1386 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1387 1387 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1388 1388 Upraviť pitnú vodu
1389 1389 Upraviť chemickú čistiareň
1390 1390 Upraviť obchod s elektronikou
1391 1391 Upraviť veľvyslanectvo
1392 1392 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1393 1393 Upraviť vstup
1394 1394 Upraviť jazdectvo
1395 1395 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1396 1396 Upraviť farmu
1397 1397 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1398 1398 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1399 1399 Upraviť prievoz, trajekt
1400 1400 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1401 1401 Upraviť hydrant
1402 1402 Upraviť hasičskú stanicu
1403 1403 Upraviť rybolov
1404 1404 Upraviť únikové schody
1405 1405 Upraviť kvetinárstvo
1406 1406 Upraviť americký futbal
1407 1407 Upraviť chodník
1408 1408 Upraviť brod
1409 1409 Upraviť les
1410 1410 Upraviť fontánu
1411 1411 Upraviť čerpaciu stanicu
1412 1412 Upraviť obchod s nábytkom
1413 1413 Upraviť záhradu
1414 1414 Upraviť záhradné centrum
1415 1415 Upraviť plynojem (gasometer)
1416 1416 Upraviť bránu
1417 1417 Upraviť ľadovec
1418 1418 Upraviť golf
1419 1419 Upraviť golfové ihrisko
1420 1420 Upraviť Gondolu
1421 1421 Upraviť trávnatú plochu
1422 1422 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1423 1423 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1424 1424 Upraviť penzión
1425 1425 Upraviť turistiku
1426 1426 Upraviť kaderníctvo
1427 1427 Upraviť zastávku
1428 1428 Upraviť malú dedinu
1429 1429 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1430 1430 Upraviť železiarstvo
1431 1431 Upraviť vresovisko
1432 1432 Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky
1433 1433 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1434 1434 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1435 1435 Upraviť hokej
1436 1436 Upraviť konské dostihy
1437 1437 Upraviť nemocnicu
1438 1438 Upraviť ubytovňu
1439 1439 Upraviť hotel
1440 1440 Upraviť poľovnícky posed
1441 1441 Upraviť priemyselnú oblasť
1442 1442 Upraviť Ostrov
1443 1443 Upraviť ostrovček
1444 1444 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1445 1445 Upraviť kruhový objazd
1446 1446 Upraviť škôlku
1447 1447 Upraviť stánok
1448 1448 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1449 1449 Upraviť Zem (Pevnina)
1450 1450 Upraviť skládku odpadov
1451 1451 Upraviť práčovňu
1452 1452 Upraviť knižnicu
1453 1453 Upraviť závoru (Lift Gate)
1454 1454 Upraviť električku
1455 1455 Upraviť maják
1456 1456 Upraviť Obytnú zónu
1457 1457 Upraviť oblasť (lokalitu)
1458 1458 Upraviť Prístav (Marina)
1459 1459 Upraviť lúku
1460 1460 Upraviť pomník
1461 1461 Upraviť vojenskú oblasť
1462 1462 Upraviť minigolf
1463 1463 Upraviť zmenáreň
1464 1464 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1465 1465 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1466 1466 Upraviť motel
1467 1467 Upraviť motošport
1468 1468 Upraviť diaľnicu
1469 1469 Upraviť diaľničnú križovatku
1470 1470 Upraviť dialničnú prípojku
1471 1471 Upraviť horský priesmyk
1472 1472 Upraviť blato
1473 1473 Upraviť Multi
1474 1474 Upraviť multipolygón
1475 1475 Upraviť múzeum
1476 1476 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1477 1477 Upraviť štátne hranice
1478 1478 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1479 1479 Upraviť prírodnú rezerváciu
1480 1480 Upraviť nočný klub
1481 1481 Upraviť očnú optiku
1482 1482 Upraviť biopotraviny
1483 1483 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1484 1484 Upraviť Palaeontological Areál
1485 1485 Upraviť park
1486 1486 Upraviť parkovisko
1487 1487 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1488 1488 Upraviť odovzdávacie miesto
1489 1489 Upraviť cestu (chodník)
1490 1490 Upraviť vrchol kopca
1491 1491 Upraviť pešiu zónu
1492 1492 Upraviť polotu
1493 1493 Upraviť lekáreň
1494 1494 Upraviť výletné miesto
1495 1495 Upraviť mólo
1496 1496 Upraviť potrubie
1497 1497 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1498 1498 Upraviť kostol
1499 1499 Upraviť ihrisko
1500 1500 Upraviť políciu
1501 1501 Upraviť politickú hranicu
1502 1502 Upraviť poštu
1503 1503 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1504 1504 Upraviť elektrické vedenie
1505 1505 Upraviť trafostanicu
1506 1506 Upraviť malý transformátor
1507 1507 Upraviť elektrický stožiar
1508 1508 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1509 1509 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1510 1510 Upraviť cestu I. triedy
1511 1511 Upraviť súd
1512 1512 Upraviť krčmu
1513 1513 Upraviť verejnú budovu
1514 1514 Upraviť lom
1515 1515 Upraviť dostihovú dráhu
1516 1516 Upraviť racquetbal
1517 1517 Upraviť železničnú koľaj
1518 1518 Upraviť železničný pozemok
1519 1519 Upraviť železničné nástupište
1520 1520 Upraviť rekreačnú oblasť
1521 1521 Upraviť recykláciu (zber)
1522 1522 Upraviť oblasť (región)
1523 1523 Upraviť nádrž
1524 1524 Upraviť osídlenú oblasť
1525 1525 Upraviť ulicu
1526 1526 Upraviť reštauráciu
1527 1527 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1528 1528 Upraviť rieku
1529 1529 Upraviť riečny breh
1530 1530 Upraviť cestné obmedzenie
1531 1531 Upraviť cestu neznámeho typu
1532 1532 Upraviť Cestu (Route)
1533 1533 Upraviť trasy liniek pre verejnú dopravu
1534 1534 Upraviť ragby
1535 1535 Upraviť zrúcaninu
1536 1536 Upraviť pristávaciu dráhu
1537 1537 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1538 1538 Upraviť školu
1539 1539 Upraviť sutinu
1540 1540 Upraviť krovie
1541 1541 Upraviť cestu II. triedy
1542 1542 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1543 1543 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1544 1544 Upraviť prístrešok
1545 1545 Upravit obchod s obuvou
1546 1546 Upraviť streľbu
1547 1547 Upraviť skratky
1548 1548 Upraviť Skateboard
1549 1549 Upraviť korčuľovanie
1550 1550 Upraviť lyžovanie
1551 1551 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1552 1552 Upraviť futbal
1553 1553 Upraviť Hroty
1554 1554 Upraviť športové centrum
1555 1555 Upraviť športový obchod
1556 1556 Upraviť prameň
1557 1557 Upraviť štadión
1558 1558 Upraviť štát
1559 1559 Upraviť papierníctvo
1560 1560 Upraviť turniket
1561 1561 Upraviť potok
1562 1562 Upraviť štvrť
1563 1563 Upraviť metro
1564 1564 Upraviť vchod do metra
1565 1565 Upraviť supermarket
1566 1566 Upraviť pozorovaciu kameru
1567 1567 Upraviť meračský bod
1568 1568 Upraviť plávanie
1569 1569 Upraviť stolný tenis
1570 1570 Upraviť stanicu taxíkov
1571 1571 Upraviť rolovacie dráhy
1572 1572 Upraviť telefón
1573 1573 Upraviť tenis
1574 1574 Upraviť terminál
1575 1575 Upraviť terminál
1576 1576 Upraviť cestu III. triedy
1577 1577 Upraviť divadlo
1578 1578 -----
1579 1579 Upraviť mýtnu búdku
1580 1580 Upraviť vežu
1581 1581 Upraviť mesto
1582 1582 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1583 1583 Upraviť obchod s hračkami
1584 1584 Upraviť Stopu (Track)
1585 1585 -----
1586 1586 Upraviť električku
1587 1587 Upraviť zastávku električky
1588 1588 Upraviť cestovnú kanceláciu
1589 1589 Upraviť strom
1590 1590 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1591 1591 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1592 1592 Upraviť Tunel
1593 1593 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1594 1594 Upraviť Turniket
1595 1595 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1596 1596 Upraviť Univerzitu
1597 1597 Upraviť predajný automat
1598 1598 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1599 1599 Upraviť obchod s DVD
1600 1600 Upraviť výhliadku
1601 1601 Upraviť dedinu
1602 1602 Upraviť obecnú zeleň
1603 1603 Upraviť vinicu
1604 1604 Upraviť sopku
1605 1605 Upraviť odpadkový kôš
1606 1606 Upraviť čističku odpadových vôd
1607 1607 Upraviť vodu
1608 1608 Upraviť vodný zábavný park
1609 1609 Upraviť vodojem
1610 1610 Upraviť vodopád
1611 1611 Upraviť kríž pri ceste
1612 1612 Upraviť božiu muku
1613 1613 Upraviť priehradzku
1614 1614 Upraviť mokraď
1615 1615 Upraviť veterný mlyn
1616 1616 Upraviť Drevo
1617 1617 Upraviť závody (továrne)
1618 1618 Upraviť zoo
1619 1619 Upraviť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
1620 1620 Upraviť základné atribúty zákazu odbočenia
1621 1621 Upraviť filter.
1622 1622 Upraviť zem.šírku a zem.dĺžku na bode.
1623 1623 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1624 1624 Upraviť reláciu
1625 1625 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1626 1626 Upraviť relácie
1627 1627 Upraviť značky
1628 1628 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1629 1629 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1630 1630 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1631 1631 Upraviť raw značky a členov tohto zákazu odbočenia
1632 1632 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1633 1633 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1634 1634 Upraviť vybraté cesty ikon
1635 1635 Upraviť zvolený zdroj.
1636 1636 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1637 1637 Upraviť zákaz odbočenia ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
1638 1638 Úpravy: {0}
1639 1639 UpraviťGpx
1640 1640 Elektrifikovaný
1641 1641 Platobné karty a Kreditné karty
1642 1642 Elektronika
1643 1643 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1644 1644 Nadmorská výška
1645 1645 Násyp
1646 1646 Veľvyslanectvo
1647 1647 Pohotovosť (Záchranná služba)
1648 1648 Núdzový telefón
1649 1649 Prázdny dokument
1650 1650 -----
1651 1651 Prázdne cesty
1652 1652 Povoliť automatické cachovanie.
1653 1653 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1654 1654 Povoliť built-in icon východzí
1655 1655 Zapnúť filter
1656 1656 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1657 1657 Ukončenie #:
1658 1658 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1659 1659 Zadať URL
1660 1660 Vložte URL pre sťahovanie:
1661 1661 Vložiť id zmenového súboru
1662 1662 Zadajte meno v menu a WMS URL
1663 1663 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1664 1664 Vložte názov miesta pre hľadanie
1665 1665 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1666 1666 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1667 1667 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1668 1668 Vložiť hľadaný výraz
1669 1669 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1670 1670 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
1671 1671 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1672 1672 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1673 1673 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1674 1674 Vložiť poverenia pre HTTP proxy server
1675 1675 Vložiť credentials pre OSM API
1676 1676 Zadajte čísla domov alebo počet častí
1677 1677 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1678 1678 -----
1679 1679 Vložte OAuth autorizačný prístup
1680 1680 Zadajte súradnice nového bodu.
1681 1681 Vložte hľadaný výraz
1682 1682 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1683 1683 Vstup hmotnostnej hodnoty
1684 1684 Zadajte váš komentár
1685 1685 Vstup
1686 1686 Jazdectvo
1687 1687 Chyba
1688 1688 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1689 1689 Chyba pri mazaní dát.
1690 1690 Chyba zobrazovania URL
1691 1691 -----
1692 1692 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1693 1693 Chyba pri nahrávaní súboru
1694 1694 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1695 1695 Nastala chyba pri rozkladaní gpx súboru {0}. Iba časť súboru bude k dispozícii
1696 1696 Chyba v súbore {0}
1697 1697 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1698 1698 Chyba parsovania{0}: {1}
1699 1699 Chyba prehrávánia zvuku
1700 1700 Chyba pri exporte {0}: {1}
1701 1701 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1702 1702 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1703 1703 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1704 1704 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1705 1705 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1706 1706 Chyba pri rozkladaní {0}
1707 1707 Chyba počas nahrávania
1708 1708 Chyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}
1709 1709 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1710 1710 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1711 1711 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1712 1712 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1713 1713 Chyba: {0}
1714 1714 Chyby
1715 1715 Chyby počas sťahovania
1716 1716 Chyby /Varovania
1717 1717 -----
1718 1718 Odhad
1719 1719 Vyrovnať (even)
1720 1720 Párne/Nepárne
1721 1721 Príklady
1722 1722 Nastala výnimka/chyba
1723 1723 Koniec
1724 1724 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1725 1725 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1726 1726 Ukončť program.
1727 1727 Očakávané párne čísla pre adresy
1728 1728 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1729 1729 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1730 1730 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1731 1731 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1732 1732 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1733 1733 Export GPX súboru
1734 1734 Exportovať a Uložiť
1735 1735 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1736 1736 Možnosti exportu
1737 1737 Exportovať dáta do GPX súboru.
1738 1738 Exportovať do GPX...
1739 1739 Vyberte SVG ViewBox...
1740 1740 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1741 1741 Získať budovy kliknutím (iba vektorové obrázky)
1742 1742 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1743 1743 Získavam GPS polohu z EXIF
1744 1744 Vyťiahnuť (extrude)
1745 1745 Vyťiahnuť cestu
1746 1746 -----
1747 1747 Vyblednúť pozadie:
1748 1748 Nepodarilo sa overiť užívateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
1749 1749 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
1750 1750 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
1751 1751 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
1752 1752 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1753 1753 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1754 1754 Neúspešné otvorenie URL
1755 1755 Nepodarilo sa otvoriť URL. V súčasnej dobe neexistuje nastavenie platformy. Prosím nastavte najskôr platformu.
1756 1756 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1757 1757 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1758 1758 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1759 1759 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
1760 1760 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1761 1761 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1762 1762 Nemožno rozložiť dokument zoznamu pluginov z umiestnenia ''{0}''. Vynechávam. Výnimka bola: {1}
1763 1763 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1764 1764 Nepodarilo sa získať OSM objekt s id {0} z dátového súboru {1}. Nemožno pridať ako "vias(cez)".
1765 1765 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1766 1766 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1767 1767 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1768 1768 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
1769 1769 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takéto pôvodné
1770 1770 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
1771 1771 Poľnohospodárska pôda
1772 1772 Farma
1773 1773 Rýchle občerstvenie
1774 1774 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1775 1775 Rýchle pretáčanie
1776 1776 Najrýchlejšia
1777 1777 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1778 1778 Poplatok
1779 1779 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1780 1780 Plot
1781 1781 Prievoz, trajekt
1782 1782 Prístavisko prievozu, trajektu
1783 1783 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1784 1784 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1785 1785 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1786 1786 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1787 1787 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1788 1788 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1789 1789 Súbor
1790 1790 Súbor "{0}" neexistuje
1791 1791 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1792 1792 Chyba formátu súboru
1793 1793 Súbor "{0}" neexistuje
1794 1794 Zálohovať súbor
1795 1795 Súbor nemohol byť zmazaný!
1796 1796 Súbor už existuje. Prepísať?
1797 1797 -----
1798 1798 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1799 1799 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1800 1800 Súbor: {0}
1801 1801 Meno súboru
1802 1802 -----
1803 1803 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
1804 1804 -----
1805 1805 Filter Skrytých:{0} Nepovolených:{1}
1806 1806 Režim filter
1807 1807 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1808 1808 Koniec kreslenia.
1809 1809 Hydrant
1810 1810 Hasičská stanica
1811 1811 Spúšťací súbor Firefoxu
1812 1812 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1813 1813 Ohnisko
1814 1814 Rybolov
1815 1815 Opraviť
1816 1816 Opraviť v editore
1817 1817 Oprava vlastností
1818 1818 Oprava relácie
1819 1819 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1820 1820 Opraviť označené chyby.
1821 1821 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1822 1822 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1823 1823 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1824 1824 Opravujem chyby...
1825 1825 Kvetinárstvo
1826 1826 -----
1827 1827 Bol najdený nasledujúci problém:
1828 1828 Jedlo + Pitie
1829 1829 Pešo
1830 1830 Americký futbal
1831 1831 Len pre označené objekty
1832 1832 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1833 1833 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1834 1834 Brod
1835 1835 Les
1836 1836 Chybný formát:
1837 1837 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1838 1838 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1839 1839 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1840 1840 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1841 1841 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1842 1842 -----
1843 1843 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1844 1844 Fontána
1845 1845 Blokovať
1846 1846 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1847 1847 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1848 1848 Kmitočet (Hz)
1849 1849 Z ...
1850 1850 Z relácie
1851 1851 Z URL
1852 1852 Zo:
1853 1853 Čerpacia stanica
1854 1854 Čerpacia stanica
1855 1855 Typy palív
1856 1856 Úplná Adresa:
1857 1857 Pohľad celá obrazovka
1858 1858 Úplne automatický
1859 1859 Nábytok
1860 1860 GPS body
1861 1861 popis gps trasy
1862 1862 GPX súbory
1863 1863 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1864 1864 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1865 1865 GPX stopa(trasa):
1866 1866 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1867 1867 Záhrada
1868 1868 Záhradné centrum
1869 1869 Plynojem (Gasometer)
1870 1870 Brána
1871 1871 rozmer (mm)
1872 1872 Geografia(Zemepis)
1873 1873 Geoobrázok: {0}
1874 1874 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1875 1875 Obrázky s GPS súradnicami
1876 1876 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1877 1877 Získať autorizovaný prístup pre ''{0}''
1878 1878 -----
1879 1879 Ľadovec
1880 1880 Sklo
1881 1881 -----
1882 1882 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
1883 1883 Vráťte sa na krok 1/3
1884 1884 Prejsť na Základný Editor a ručne zvoliť typ zákazu odbočenia
1885 1885 Prejsť do Základného Editora a ručne zvoliť členov s funkciou ''z'' a ''na''
1886 1886 Prejsť na Základný Editor a opraviť ručne zoznam "via(cez)"-objektov
1887 1887 Prejdite na Základný Editor a vyberte štandardný typ vozidla na základe výnimky
1888 1888 Prejdite na Pokročilý editor a odstráňte členov
1889 1889 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1890 1890 Prejsť na nasledujúcu stránku
1891 1891 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1892 1892 -----
1893 1893 Golfové ihrisko
1894 1894 -----
1895 1895 Malé nákladná autá a dodávky
1896 1896 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1897 1897 Iba vrstva zachytávaných budov
1898 1898 Zachytiť(grab) budovy
1899 1899 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1900 1900 Zachytiť obrázok celej obrazovky
1901 1901 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1902 1902 Pridelené práva
1903 1903 Tráva
1904 1904 Cintorín (malý, blizko kostola)
1905 1905 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1906 1906 Mriežka
1907 1907 Vrstva mriežky:
1908 1908 Rozloženie mriežky
1909 1909 Umiestnenie mriežky
1910 1910 Otáčanie mriežky
1911 1911 -----
1912 1912 Skupina
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Penzión
1919 1919 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1920 1920 Gymnastika
1921 1921 Kaderníctvo
1922 1922 Malá dedina / osada / samota
1923 1923 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1924 1924 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1925 1925 Hangár
1926 1926 Železiarstvo
1927 1927 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1928 1928 Zdravie
1929 1929 Vresovisko
1930 1930 Nákladné vozidlá
1931 1931 Nákladné vozidlá
1932 1932 Živý plot (Hedge)
1933 1933 Výška
1934 1934 Výška (metre)
1935 1935 Pristávacia plocha pre vrtuľníky
1936 1936 Nápoveda
1937 1937 Pomoc: {0}
1938 1938 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1939 1939 Skryť
1940 1940 Schovať prvky
1941 1941 -----
1942 1942 Vysoké rozlíšenie (1000x800)
1943 1943 Najvyššie číslo
1944 1944 Navyššie číslo
1945 1945 Zvýrazniť
1946 1946 Typ komunikácie
1947 1947 Pozemné komunikácie
1948 1948 Turistika
1949 1949 Historické miesta
1950 1950 História
1951 1951 História pre bod {0}
1952 1952 História pre reláciu {0}
1953 1953 História pre cestu {0}
1954 1954 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1955 1955 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1956 1956 -----
1957 1957 Hokej
1958 1958 -----
1959 1959 Domovská stránka
1960 1960 Kôň
1961 1961 Konské dostihy
1962 1962 Nemocnica
1963 1963 Hostiteľ:
1964 1964 Ubytovňa
1965 1965 -----
1966 1966 Hlavné skratky
1967 1967 Meno domu
1968 1968 Číslo domu
1969 1969 Číslo domu
1970 1970 Čísla domov sa nezhodujú s nastavením nepárne/párne
1971 1971 Poľovnícky posed
1972 1972 Som v časovej zóne:
1973 1973 Používam myš
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 ID > 0 očakávané. Got {0}
1978 1978 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
1979 1979 -----
1980 1980 IO Výnimka
1981 1981 IOVýnimka "{0}" nastala
1982 1982 -----
1983 1983 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1984 1984 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
1985 1985 Ignorovať
1986 1986 Nabudúce ignorovať označené chyby.
1987 1987 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
1988 1988 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
1989 1989 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
1990 1990 Ignorujem prvky(elements)
1991 1991 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
1992 1992 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
1993 1993 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
1994 1994 Chybné dáta
1995 1995 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1996 1996 Neplatná požiadavka URL pre zmenový súbor
1997 1997 Nedovolená veľkosť
1998 1998 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
1999 1999 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0
2000 2000 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné
2001 2001 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
2002 2002 Neplatný výraz ''{0}''
2003 2003 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
2004 2004 Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1}
2005 2005 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
2006 2006 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
2007 2007 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1}
2008 2008 Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.
2009 2009 Neplatný objekt s id=0
2010 2010 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.
2011 2011 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
2012 2012 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
2013 2013 Neplatná poznámka nahrávania
2014 2014 Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.
2015 2015 Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.
2016 2016 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
2017 2017 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
2018 2018 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
2019 2019 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
2020 2020 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
2021 2021 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
2022 2022 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
2023 2023 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
2024 2024 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
2025 2025 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
2026 2026 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
2027 2027 Obrázkové súbory
2028 2028 Obrázok je už načítaný
2029 2029 Orezávanie obrázkov
2030 2030 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
2031 2031 Súbory obrázkov
2032 2032 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2033 2033 Obrázkový filter interpolácie:
2034 2034 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
2035 2035 Obrázok nie je správne vytvorený.
2036 2036 Rozlíšenie obrázku:
2037 2037 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2038 2038 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2039 2039 Importovať
2040 2040 Importovať zvuk
2041 2041 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
2042 2042 Importovať obrázky
2043 2043 Import nie je možný
2044 2044 Importovať cestu z GPX vrstvy
2045 2045 Importované obrázky
2046 2046 Importujem dáta z DG100...
2047 2047 Importovať dáta zo zariadenia.
2048 2048 Importuje vydania z OpenStreetBugs
2049 2049 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené členy </strong> reprezentujúce vzťahy v OSM tieto zákazy odbočenia.
2050 2050 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené tagy </strong> ktoré reprezentujú v OSM tieto zákazy odbočenia.
2051 2051 Sklon
2052 2052 Prudký sklon
2053 2053 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2054 2054 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2055 2055 Nesprávny počet parametrov
2056 2056 Priblíženie
2057 2057 Prírastok
2058 2058 Prírastok:
2059 2059 -----
2060 2060 Priemysel
2061 2061 Informácie
2062 2062 Info o Elemente
2063 2063 Informácia
2064 2064 Informačná tabuľa
2065 2065 Informačná kancelária
2066 2066 Informačný terminál
2067 2067 Informácie o vrstve
2068 2068 Prebieha inicializácia
2069 2069 Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2070 2070 Inicializujem body na aktualizáciu ...
2071 2071 Inicializujem relácie na aktualizáciu ...
2072 2072 Inicializujem cesty na aktualizáciu ...
2073 2073 Vložiť 'via(cez)' objekty zo schránky
2074 2074 Vložiť nových členov relácie zo schránky
2075 2075 Prezrieť
2076 2076 Inštalujem aktualizované pluginy
2077 2077 Vnútorná chyba servera
2078 2078 Interpolácia (vloženie)
2079 2079 Priesečník medzi cestami multipolygónu
2080 2080 Chybná API URL
2081 2081 -----
2082 2082 Chybná URL?
2083 2083 Chybný ohraničujúci rámec
2084 2084 Poškodený bz2 súbor.
2085 2085 Neplatný dátum
2086 2086 Neplatná hodnota dátum/čas
2087 2087 Neplatné vyrovnanie (offset)
2088 2088 Neplatné vlastnosti kľúča
2089 2089 Neplatný spellcheck line: {0}
2090 2090 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
2091 2091 Neplatné časové pásmo
2092 2092 Neplatné ID užívateľa
2093 2093 Neplatné užívateľské meno
2094 2094 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
2095 2095 Obrátený filter
2096 2096 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
2097 2097 Nie je vektorizované.
2098 2098 Je vektorizované.
2099 2099 Ostrov
2100 2100 Ostrovček
2101 2101 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
2102 2102 Položka
2103 2103 položka {0} sa v zozname nenachádza
2104 2104 Cestovný poriadok
2105 2105 -----
2106 2106 JOSM PicLayer plugin kalibračné údaje
2107 2107 -----
2108 2108 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
2109 2109 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
2110 2110 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
2111 2111 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
2112 2112 JPEG obrázky (*.jpg)
2113 2113 -----
2114 2114 Java verzia {0}
2115 2115 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
2116 2116 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
2117 2117 Spojiť body a línie
2118 2118 Vložiť bod do cesty
2119 2119 Pripojiť bod k najbližšej ceste
2120 2120 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
2121 2121 Spojené prekrývajúce sa plochy
2122 2122 Spojená prekrývajúca sa plocha
2123 2123 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
2124 2124 Skok na miesto (pozíciu)
2125 2125 Skok tam
2126 2126 Skok na miesto (pozíciu)
2127 2127 Križovatka
2128 2128 Ponechať
2129 2129 Zostáva klon lokálnej verzie
2130 2130 Ponechávať záložné súbory
2131 2131 Ponechaj moje súradnice
2132 2132 Udržať môj vymazaný stav
2133 2133 Zostáva môj viditeľný stav
2134 2134 Ponechať staré zálohy a pokračovať
2135 2135 Zachovať plugin
2136 2136 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2137 2137 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2138 2138 Ponechaj ich súradnice
2139 2139 Udržať ich vymazaný stav
2140 2140 Ponechať svoj viditeľný stav
2141 2141 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2142 2142 Kĺúč
2143 2143 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2144 2144 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2145 2145 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2146 2146 Kláves:
2147 2147 Klávesové skratky
2148 2148 Kľúčové slová
2149 2149 Škôlka
2150 2150 Stánok
2151 2151 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2152 2152 LPG (Skvapalnený ropný plyn)
2153 2153 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 Nastavenie pluginu Lakewalker
2157 2157 Lakewalker stopa(trace)
2158 2158 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2159 2159 -----
2160 2160 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2161 2161 -----
2162 2162 Lambertova zóna (Estónsko)
2163 2163 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
2164 2164 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
2165 2165 Zem (Pevnina)
2166 2166 Využívanie oblasti (Land use)
2167 2167 Skládka odpadov
2168 2168 -----
2169 2169 Jazdné pruhy
2170 2170 Jazyk
2171 2171 Posledná zmena {0}
2172 2172 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2173 2173 Zemepisná šírka
2174 2174 Zemepisná šírka:
2175 2175 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2176 2176 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2177 2177 Spustiť v maximalizovanom režime
2178 2178 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2179 2179 Spustenie editora zákazu odbočenia pre vytvorenie nového zákazu odbočenia
2180 2180 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2181 2181 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2182 2182 Otvoriť dialóg úpravy značiek
2183 2183 Práčovňa
2184 2184 Vrstva
2185 2185 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2186 2186 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2187 2187 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2188 2188 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2189 2189 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2190 2190 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2191 2191 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
2192 2192 vrstva nie je v zozname
2193 2193 Vrstva pre vykonávanie meraní
2194 2194 Vrstva: {0}
2195 2195 Vrstvy
2196 2196 Vrstvy:
2197 2197 Uvedený čas (sekundy)
2198 2198 Voľný čas
2199 2199 Dĺžka
2200 2200 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2201 2201 Dĺžka kroku:
2202 2202 Dĺžka:
2203 2203 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
2204 2204 Železničné priecestie
2205 2205 Knižnica
2206 2206 Licencia
2207 2207 Závora (Lift Gate)
2208 2208 Rýchloelektrička
2209 2209 Maják
2210 2210 Odkazová linka
2211 2211 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2212 2212 Typ vedenia
2213 2213 Riadok {0} stĺpec {1}:
2214 2214 -----
2215 2215 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2216 2216 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2217 2217 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2218 2218 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 Obytná zóna
2223 2223 Nahrať Všetky Dlaždice
2224 2224 Nahrať obrázok kalibrácie ...
2225 2225 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2226 2226 Načítať WMS vrstvu
2227 2227 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2228 2228 Nahrať priebeh
2229 2229 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2230 2230 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2231 2231 Načítať reláciu
2232 2232 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2233 2233 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2234 2234 Načítavam skoršie pluginy
2235 2235 Nahrávanie súboru zlyhalo: {0}
2236 2236 Nahrať históriu pre bod {0}
2237 2237 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2238 2238 Nahrať históriu pre cestu {0}
2239 2239 Nahrávam rodičovskú reláciu
2240 2240 Nahrávam pluginy ''{0}''...
2241 2241 Načítavam pluginy
2242 2242 Načítavam pluginy ...
2243 2243 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2244 2244 Nahrávam {0}
2245 2245 Nahrať kalibračné dáta do súboru
2246 2246 Miestne súbory
2247 2247 Oblasť (lokalita)
2248 2248 Oblasť, osada, miesto.
2249 2249 Umiestnenie
2250 2250 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2251 2251 Zamknúť
2252 2252 Plavebná komora
2253 2253 -----
2254 2254 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
2255 2255 Zemepisná dĺžka
2256 2256 Zemepisná dĺžka:
2257 2257 Vzhľad a chovanie
2258 2258 -----
2259 2259 Výhliadková veža
2260 2260 Hľadanie obrázkov
2261 2261 Hľadám breh...
2262 2262 -----
2263 2263 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2264 2264 Nízke rozlíšenie (600x400)
2265 2265 Najnižšie číslo
2266 2266 Najnižšie číslo domu nemôže byť vyšie ako najvyššie číslo domu
2267 2267 Najnižšie číslo domu v radovej zástavbe
2268 2268 Najnižšie číslo
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 MTB Rozsah
2274 2274 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2275 2275 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2276 2276 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2277 2277 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2278 2278 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2279 2279 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2280 2280 Poškodené údaje(vety):
2281 2281 Človekom vytvorené (Man made)
2282 2282 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
2283 2283 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
2284 2284 Manuálne
2285 2285 Manuálne nastavenie
2286 2286 Ručne nastavte HTTP proxy server
2287 2287 Mapa
2288 2288 -----
2289 2289 Projekcia mapy
2290 2290 Nastavenie mapy
2291 2291 Mapa: {0}
2292 2292 Prístav (Marina)
2293 2293 Označiť ako hotové
2294 2294 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2295 2295 Značky z pomenovaných bodov
2296 2296 Značky z {0}
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2301 2301 Materiál
2302 2302 Max zväčšenie lvl:
2303 2303 Max. Výška(v metroch)
2304 2304 Max. Dĺžka (v metroch)
2305 2305 Max. Šírka (v metroch)
2306 2306 Maximálna veľkost cache (v MB)
2307 2307 Max. zemepisná šírka
2308 2308 Max. zemepisná dĺžka
2309 2309 Max. rýchlosť (km/h)
2310 2310 Max. hmotnosť (ton)
2311 2311 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2312 2312 Maximálna plocha na požiadavku:
2313 2313 Maximálny vek cache (dni)
2314 2314 Maximálna veľkosť cache (MB)
2315 2315 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2316 2316 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2317 2317 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2318 2318 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2319 2319 Maximálna dĺžka (metrov)
2320 2320 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2321 2321 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2322 2322 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2323 2323 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2324 2324 Maximálny počet úsekov na cestu
2325 2325 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2326 2326 Lúka
2327 2327 Namerané hodnoty
2328 2328 Meranie
2329 2329 Vysoké rozlíšenie (800x600)
2330 2330 Člen
2331 2331 -----
2332 2332 Členovia
2333 2333 Členy(vyriešené)
2334 2334 Členy(v konflikte)
2335 2335 Pomník
2336 2336 Meno v menu
2337 2337 Meno v menu (východzie)
2338 2338 Menu skratiek
2339 2339 -----
2340 2340 Mercatorova projekcia
2341 2341 Zlúčiť
2342 2342 Zlúčiť body
2343 2343 Zlúčiť duplikátne body?
2344 2344 Zlúčiť vrstvu
2345 2345 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2346 2346 Zlúčiť body objektov
2347 2347 Zlúčiť výber
2348 2348 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2349 2349 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2350 2350 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2351 2351 Zlúčiť {0} body
2352 2352 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2353 2353 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2354 2354 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2355 2355 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2356 2356 Spojovaná verzia
2357 2357 Spojenie vymazaných pôvodných neúspešné
2358 2358 Správu dňa nie je možné zobraziť
2359 2359 Doplňujúce informácie
2360 2360 -----
2361 2361 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2362 2362 Armáda
2363 2363 Minimálna vrstva priblíženia:
2364 2364 Min. zemepisná šírka
2365 2365 Min. zemepisná dĺžka
2366 2366 Min. rýchlosť (km/h)
2367 2367 Malý kruhový objazd
2368 2368 Minigolf
2369 2369 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2370 2370 Minút: {0}
2371 2371 Zrkadlovo prevrátiť
2372 2372 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2373 2373 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2374 2374 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2375 2375 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2376 2376 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2377 2377 Chýbajúce šifrovanie
2378 2378 Chýbajúce kľúče alebo hodnoty atribútu v tagu.
2379 2379 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2380 2380 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2381 2381 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2382 2382 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2383 2383 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2384 2384 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2385 2385 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2386 2386 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2387 2387 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2388 2388 Chýbajúce meno:* prekladu.
2389 2389 Chýbajúci operator pre NOT
2390 2390 Chýbajúci parameter pre OR
2391 2391 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2392 2392 Chýba totožnosť užívateľa
2393 2393 Po-Pi 08:30-20:00
2394 2394 Režim: Kresliť Fokus
2395 2395 Režim: {0}
2396 2396 Pracovný režim (Potlach štýl)
2397 2397 -----
2398 2398 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2399 2399 Skupiny modifikátorov
2400 2400 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2401 2401 Zmenáreň
2402 2402 Jednokoľajka, vysutá dráha
2403 2403 Pamätihodnosť, pamätník
2404 2404 Viac informácií ...
2405 2405 Viac informácii o tejto vlastnosti
2406 2406 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2407 2407 Najdená viac než jedna "from" cesta.
2408 2408 Najdené viac cieľových "to" ciest.
2409 2409 Viac ako jedna "via" najdená.
2410 2410 -----
2411 2411 Motošport
2412 2412 Motorové vozidlo
2413 2413 Osobné automobily
2414 2414 Motocykel
2415 2415 Cesta pre motorové vozidlá
2416 2416 Dialnica
2417 2417 Ďialničná križovatka
2418 2418 Dialničná prípojka
2419 2419 Horský priesmyk
2420 2420 Horský bicykel
2421 2421 Pres[vam bod...
2422 2422 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2423 2423 Presunúť dialóg na bočný panel
2424 2424 Posunúť nižšie
2425 2425 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2426 2426 Posunúť elementy
2427 2427 Posunúť filter dole.
2428 2428 Posunúť filter hore.
2429 2429 Presunúť vľavo
2430 2430 Presunúť uzly tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2431 2431 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2432 2432 Presunúť objekty {0}
2433 2433 Presunúť vpravo
2434 2434 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2435 2435 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2436 2436 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2437 2437 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2438 2438 Presunúť označené body na priamku
2439 2439 Presunúť označené body do kruhu
2440 2440 Presunutie vybratých členov relácie dole o jednu pozíciu
2441 2441 Presunutie vybratých členov relácie hore o jednu pozíciu
2442 2442 Presunutie vybratých "vias(cez)" dole o jednu pozíciu
2443 2443 Presunutie vybratých "vias(cez)" hore o jednu pozíciu
2444 2444 Posunúť ich
2445 2445 Posunúť vyššie
2446 2446 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2447 2447 Presunúť {0}
2448 2448 Presunutie objektov {0}
2449 2449 Blato
2450 2450 -----
2451 2451 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2452 2452 multipolygón
2453 2453 Vnútorná cesta multipolygónu je vonku.
2454 2454 Multipolygón nie je uzavretý
2455 2455 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2456 2456 Obecné administratívne hranice
2457 2457 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2458 2458 Múzeum
2459 2459 Moje zmenové súbory
2460 2460 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2461 2461 Moja verzia
2462 2462 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2463 2463 Môj so zlúčeným
2464 2464 Môj s Ich
2465 2465 NMEA import zlyhal!
2466 2466 NMEA import úspešný
2467 2467 NMEA-0183 súbory
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 Názov
2471 2471 Názov miesta
2472 2472 Meno užívateľa.
2473 2473 Meno: {0}
2474 2474 Pomenovanie trackpoints od {0}
2475 2475 Pomenované trasové body
2476 2476 Úzkorozchodná železnica
2477 2477 Štátna
2478 2478 Národný park
2479 2479 Prírodná rezervácia
2480 2480 Blízko
2481 2481 Najbližší-Sused (najrýchlejší) [ Default ]
2482 2482 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2483 2483 Sieť
2484 2484 Sieťová výnimka
2485 2485 Nikdy neaktualizovať
2486 2486 Nový
2487 2487 Nový autorizačný prístup
2488 2488 -----
2489 2489 Nová vrstva
2490 2490 Nový problém
2491 2491 Nový kľúč
2492 2492 Nová obrázková vrstva zo schránky
2493 2493 Nová obrázková vrstva zo súboru ...
2494 2494 Nová funkcia
2495 2495 Nová hodnota
2496 2496 Nová hodnota pre {0}
2497 2497 Nasledujúci
2498 2498 Nasledujúci obrázok
2499 2499 Nočný klub
2500 2500 Nie
2501 2501 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2502 2502 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2503 2503 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2504 2504 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2505 2505 Zákaz odbočenia vľavo
2506 2506 Zákaz odbočenia vpravo
2507 2507 Bez skratky
2508 2508 Zákaz jazdy priamo
2509 2509 Zákaz otáčania
2510 2510 Nenajdená cesta "from".
2511 2511 Nenajdená cesta "to".
2512 2512 Nie je "via" bod alebo cesta najdená.
2513 2513 Žiadna oblasť nie je vybratá
2514 2514 Žiadne zmeny pre uloženie.
2515 2515 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2516 2516 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2517 2517 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2518 2518 Nájdená neaktuálna dátová sada
2519 2519 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2520 2520 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2521 2521 Neboli načítané žiadne dáta.
2522 2522 Žiaden dátum
2523 2523 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2524 2524 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2525 2525 Slepá ulica
2526 2526 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2527 2527 Žiadny gpx nie je vybratý
2528 2528 Bez obrázka
2529 2529 Nenajdené žiadne obrázky.
2530 2530 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
2531 2531 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2532 2532 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2533 2533 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2534 2534 Neotvárajte súbor zmien
2535 2535 Neotvorené súbory zmien
2536 2536 Chýba vonkajšia cesta multipolygónu
2537 2537 Nie je doplnené heslo.
2538 2538 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2539 2539 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2540 2540 Žiadne pôvodné s id {0} v miestnom dátovom súbore. Nemožno vyvodzovať pôvodné typ.
2541 2541 Nezistený žiadny problém
2542 2542 Bez proxy servera
2543 2543 Nie je vybraná žiadna relácia
2544 2544 Nevybratá GPX stopa(track)
2545 2545 Žiadne cieľové vrstvy
2546 2546 Žiadna platná funkcia pre člena multipolygónu
2547 2547 Nie je doplnené užívateľské meno.
2548 2548 Neplatná WMS URL alebo id
2549 2549 Žiadne chyby na overenie
2550 2550 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2551 2551 Nie, zrušiť
2552 2552 Nie, zrušiť operáciu
2553 2553 Nie, pokračovať v editácii
2554 2554 Nie, použite to
2555 2555 Nie, najskôr vyriešiť problémy
2556 2556 Bod
2557 2557 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2558 2558 Bod je stále v užívaní
2559 2559 Bod {0}
2560 2560 Bod: Pripojený
2561 2561 Bod: štandardný
2562 2562 Bod: označkovaný
2563 2563 Body
2564 2564 Body s rovnakou pozíciou
2565 2565 Body s rovnakými názvami
2566 2566 Body(vyriešené)
2567 2567 Body(v konflikte)
2568 2568 Multipolygón bez cesty.
2569 2569 Žiadny
2570 2570 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2571 2571 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2572 2572 Normálny
2573 2573 Sever
2574 2574 Nenájdené
2575 2575 Nepripojený
2576 2576 Ešte nerozhodnuté
2577 2577 Ešte nerozhodnuté
2578 2578 Nie je v cache pamäti
2579 2579 Poznámka
2580 2580 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
2581 2581 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2582 2582 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2583 2583 Bankovky
2584 2584 Nič
2585 2585 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2586 2586 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2587 2587 Prázdna schránka
2588 2588 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2589 2589 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2590 2590 Nič nie je vybraté!
2591 2591 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2592 2592 Nič nie je vybraté
2593 2593 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2594 2594 Nič nie je na zväčšenie
2595 2595 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2596 2596 Číslo
2597 2597 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 Číslovací systém:
2601 2601 Schéma číslovania
2602 2602 Počet: (Numbers:)
2603 2603 Číselný
2604 2604 OAuth oprávnenie neúspešné
2605 2605 -----
2606 2606 OK - skúšam znovu.
2607 2607 -----
2608 2608 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
2609 2609 OSM údaje
2610 2610 OSM heslo.
2611 2611 Súbory OSM Servera
2612 2612 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2613 2613 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2614 2614 URL OSM servera:
2615 2615 OSM heslo:
2616 2616 OSM užívateľské meno:
2617 2617 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
2618 2618 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2619 2619 Objekt podľa ID:
2620 2620 Objekt je vymazaný
2621 2621 História objektu
2622 2622 Objekt podľa typu:
2623 2623 Objekt s históriou(priebehom)
2624 2624 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
2625 2625 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
2626 2626 História objektov
2627 2627 Pridané objekty:
2628 2628 Odstránené objekty:
2629 2629 Upravené objekty:
2630 2630 Oktán 100
2631 2631 Oktán 91
2632 2632 Oktán 95
2633 2633 Oktán 98
2634 2634 Nepárny (odd)
2635 2635 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2636 2636 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2637 2637 Vyrovnať(Offset):
2638 2638 Starý kľúč
2639 2639 Stará funkcia
2640 2640 Stará hodnota
2641 2641 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2642 2642 Na požiadanie
2643 2643 Pri nahrávaní
2644 2644 Jednosmerka
2645 2645 Cesty s jediným bodom
2646 2646 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2647 2647 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2648 2648 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie.
2649 2649 Jednosmerka
2650 2650 Prikázaný smer jazdy vľavo
2651 2651 Prikázaný smer jazdy vpravo
2652 2652 Prikázaný smer jazdy priamo
2653 2653 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
2654 2654 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
2655 2655 Iba moje zmenové súbory
2656 2656 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľa
2657 2657 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa
2658 2658 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2659 2659 Iba na začiatku cesty.
2660 2660 Iba na vektorizované vrstvy
2661 2661 Len účasť vo výbere
2662 2662 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2663 2663 Otvorené
2664 2664 -----
2665 2665 Otvoriť umiestnenie...
2666 2666 Otvoriť OpenStreetBugs
2667 2667 Otvoriť pohľad...
2668 2668 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2669 2669 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2670 2670 Otvoriť súbor.
2671 2671 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2672 2672 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2673 2673 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2674 2674 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2675 2675 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2676 2676 Otvoriť zoznam trasových bodov
2677 2677 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2678 2678 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2679 2679 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2680 2680 Otvoriť výber obsahu okien.
2681 2681 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
2682 2682 Otvoriť z URL.
2683 2683 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2684 2684 Otvoriť editor pre vybrané zákazy odbočenia
2685 2685 Je nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborov
2686 2686 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2687 2687 Otvoriť inú fotografiu
2688 2688 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2689 2689 Otvoriť zmenové súbory
2690 2690 Otvoriť súbor
2691 2691 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2692 2692 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2693 2693 Otvor meračský nástroj.
2694 2694 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2695 2695 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2696 2696 Otvoriť okno merania.
2697 2697 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2698 2698 Otvoriť okno pre overovanie.
2699 2699 Otvoriť...
2700 2700 Otvoriť/Zatvoriť:
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2706 2706 -----
2707 2707 údaje OpenStreetMap
2708 2708 Otváram 1 súbor...
2709 2709 Otváracia doba
2710 2710 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2711 2711 Otváranie súborov
2712 2712 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2713 2713 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
2714 2714 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2715 2715 Operátor
2716 2716 Optik
2717 2717 Voliteľné atribúty:
2718 2718 Voliteľné informácie:
2719 2719 Voliteľné typy
2720 2720 Biopotraviny
2721 2721 Orig. Cesta
2722 2722 Pravouhlosť
2723 2723 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2724 2724 Pravouhlý tvar
2725 2725 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2726 2726 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2727 2727 -----
2728 2728 Iné
2729 2729 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2730 2730 Turistický (Outdoor)
2731 2731 Prekryť štvorce (tiles)
2732 2732 Prekrývajúce sa plochy
2733 2733 Prekrývajúce sa komunikácie
2734 2734 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2735 2735 Prekrývajúce sa železnice
2736 2736 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2737 2737 Prekrývajúce sa cesty
2738 2738 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2739 2739 Prekrývajúce sa cesty.
2740 2740 Nahradiť
2741 2741 Prepísať staré záložné súbory?
2742 2742 Prednastaviť pozíciu pre:
2743 2743 Náhľad
2744 2744 Prepísať
2745 2745 Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?
2746 2746 PNG súbory (*.png)
2747 2747 PUWG (Poľsko)
2748 2748 PUWG 1992 (Poľsko)
2749 2749 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2750 2750 -----
2751 2751 Farebný štýl {0}: {1}
2752 2752 Problém s vykresľováním
2753 2753 Palaeontological Areál
2754 2754 Papier
2755 2755 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2756 2756 Názov parametra
2757 2757 Hodnota parametra
2758 2758 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2759 2759 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
2760 2760 Čísla parciel, mená ulíc.
2761 2761 Parcely.
2762 2762 Nadradené vzťahy
2763 2763 -----
2764 2764 P+R parkovisko
2765 2765 Parkovisko
2766 2766 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2767 2767 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2768 2768 Rozložiť OSM dáta...
2769 2769 Rozloženie OSM history data ...
2770 2770 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
2771 2771 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2772 2772 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2773 2773 Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''
2774 2774 Spracovávam odpoveď servera ...
2775 2775 Odovzdávacie miesto
2776 2776 Odovzdávacie miesta
2777 2777 Heslo
2778 2778 Heslo:
2779 2779 Heslo:
2780 2780 Vložiť
2781 2781 Vkladám ...
2782 2782 Vložiť vlastnosti
2783 2783 Vložiť URL zo schránky
2784 2784 Vložiť zo schránky
2785 2785 Vložiť zo schránky
2786 2786 Vložiť bez neúplných členov
2787 2787 Cesta (chodník)
2788 2788 Dĺžka cesty
2789 2789 Vrchol
2790 2790 Pešia zóna
2791 2791 Prechod pre chodcov
2792 2792 Typ prechodu pre chodcov
2793 2793 Pešia
2794 2794 -----
2795 2795 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2796 2796 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2797 2797 Nevyriešené chyby a varovania
2798 2798 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2799 2799 Vykonať overovanie dát
2800 2800 Povolené činnosti
2801 2801 Lekáreň
2802 2802 Telefónne číslo
2803 2803 Číslo telefónu
2804 2804 -----
2805 2805 Čas fotografie (z exif):
2806 2806 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2807 2807 Fyzicky vymazať z lokálnej verzie
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 PicLayer otáčanie
2811 2811 PicLayer mierka
2812 2812 PicLayer mierka X
2813 2813 PicLayer mierka Y
2814 2814 Výletné miesto
2815 2815 Mólo
2816 2816 Potrubie
2817 2817 Typ lyžiarskej dráhy
2818 2818 Hracia plocha, ihrisko
2819 2819 Kostol
2820 2820 Miesta
2821 2821 Prehrať/Pauza audio
2822 2822 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2823 2823 Ihrisko
2824 2824 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2825 2825 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
2826 2826 Prosím nastavte <strong>klávesovú skratku</strong>, ktorá spúšťa vytvorenie/editáciu zákazu obmedzenia z aktuálneho výberu v programe JOSM.
2827 2827 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
2828 2828 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.
2829 2829 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
2830 2830 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2831 2831 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2832 2832 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2833 2833 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2834 2834 Prosím vložte vybraný reťazec
2835 2835 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2836 2836 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2837 2837 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2838 2838 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2839 2839 Zadajte hladaný reťazec.
2840 2840 Prosím vložte adresu dlaždice
2841 2841 Prosím vložte index dlaždice
2842 2842 Zadajte uživateľské meno
2843 2843 Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.
2844 2844 Prosím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.
2845 2845 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2846 2846 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2847 2847 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2848 2848 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2849 2849 Prosím vložte platné ID užívateľa
2850 2850 Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu
2851 2851 Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístup
2852 2852 Zadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.
2853 2853 Prosím vložte celé číslo > 1
2854 2854 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
2855 2855 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2856 2856 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
2857 2857 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2858 2858 Prosím, zadajte OSM API URL.
2859 2859 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri
2860 2860 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
2861 2861 Prosím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri
2862 2862 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2863 2863 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2864 2864 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2865 2865 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2866 2866 Prosím vložte vaše OSM heslo
2867 2867 Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
2868 2868 Prosím, zadajte svoje OSM užívateľské meno a heslo. Heslo <strong> nebude </ strong> uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM nastaveniach a bude predložené na server OSM <strong> iba raz </ strong>. Pri nasledujúcej žiadosti o nahratie údajov už viac nepoužívajte heslo.
2869 2869 Choďte prosím do Základného editora a ručne vyberte OSM cestu.
2870 2870 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
2871 2871 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2872 2872 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2873 2873 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2874 2874 Prosím vyberte súbor
2875 2875 Vyberte prosím kľúč
2876 2876 Prisím vyberte schému k použitiu.
2877 2877 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2878 2878 Vyberte prosím hodnotu
2879 2879 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2880 2880 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
2881 2881 Vyber prosím nejakú položku.
2882 2882 Vyberte minimálne 4 body
2883 2883 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2884 2884 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2885 2885 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2886 2886 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2887 2887 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2888 2888 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2889 2889 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2890 2890 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2891 2891 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2892 2892 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2893 2893 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2894 2894 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2895 2895 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2896 2896 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2897 2897 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2898 2898 Vyberte schému pre zmazanie.
2899 2899 Vyberte prosím, sadu ikon dopravných značiek, ktoré majú byť použité v plugine.
2900 2900 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2901 2901 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
2902 2902 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
2903 2903 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2904 2904 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2905 2905 Plugin je zahrnutý v JOSM
2906 2906 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2907 2907 -----
2908 2908 Informácia o pluginoch
2909 2909 Aktualizácia pluginu zlyhala
2910 2910 Metóda aktualizácie pluginov
2911 2911 Pluginy
2912 2912 Pluginy sú aktuálne
2913 2913 Meno bodu(miesta)
2914 2914 Číslo bodu
2915 2915 Bod na rohu budovy, na začiatok kreslenia
2916 2916 Bod na opačnom konci budovy
2917 2917 Polícia
2918 2918 Politická
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 Iba poloha
2923 2923 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2924 2924 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
2925 2925 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
2926 2926 Poštová schránka
2927 2927 PSČ:
2928 2928 Pošta
2929 2929 Poštové smerovacie číslo
2930 2930 Potenciál
2931 2931 Elektráreň (spôsob vyroby)
2932 2932 Elektrické vedenie
2933 2933 Transformátorová stanica
2934 2934 Malý transformátor
2935 2935 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2936 2936 Predpoklad Porušenia
2937 2937 Predpokladaný priestupok
2938 2938 Preddefinované
2939 2939 Chýbajú preferencie ''{0}'. Nemôžem inicializovať OsmApi.
2940 2940 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2941 2941 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2942 2942 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2943 2943 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2944 2944 Nastavenia
2945 2945 Predvoľby uložené na {0}
2946 2946 Nastavenia...
2947 2947 Pripravujem OSM údaje...
2948 2948 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2949 2949 Pripravujem dátový súbor ...
2950 2950 Pripravujem dáta histórie...
2951 2951 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2952 2952 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
2953 2953 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
2954 2954 Historická železnica
2955 2955 Prednastavená skupina {0}
2956 2956 Prednastavená skupina {1} / {0}
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 Predvoľby
2960 2960 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2961 2961 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2962 2962 Predchádzajúci
2963 2963 Predchádzajúci obrázok
2964 2964 Cesta I. triedy
2965 2965 Prípojka cesty I. triedy
2966 2966 Primárny modifikátor:
2967 2967 Pôvodný
2968 2968 Očakávané ID pôvodných
2969 2969 Vezenie
2970 2970 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
2971 2971 Proces poradia
2972 2972 Spracovanie súboru ''{0}''
2973 2973 Spracovávam sobory pluginov ...
2974 2974 Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''
2975 2975 Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...
2976 2976 Očakávané súradnice
2977 2977 Kód projekcie
2978 2978 Metóda projekcie
2979 2979 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
2980 2980 Prológ dokumentu OsmChange ešte nebol napísaný. Najskôr ho prosím napíšte.
2981 2981 Vlastnosti
2982 2982 Vlastnosti / Memberships
2983 2983 Kontrola vlastností :
2984 2984 Vlastnosti pre zvolené objekty
2985 2985 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
2986 2986 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
2987 2987 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
2988 2988 Vlastnosti
2989 2989 Vlastnosti (s konfliktmi)
2990 2990 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
2991 2991 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
2992 2992 Hodnota obsahuje HTML entitu
2993 2993 Hodnota začíná alebo končí medzerou
2994 2994 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
2995 2995 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
2996 2996 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
2997 2997 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
2998 2998 -----
2999 2999 Určuje trasové schopnosti
3000 3000 Nastavenia proxy servera
3001 3001 Krčma
3002 3002 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
3003 3003 Verejná budova
3004 3004 Vozidlá verejnej dopravy
3005 3005 Dopravná obsluha
3006 3006 Hromadná doprava
3007 3007 Vozidlá verejnej dopravy ako autobusy, električky, atď.
3008 3008 Očistený objekt ''{0}''
3009 3009 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
3010 3010 -----
3011 3011 Lom
3012 3012 Požiadavka
3013 3013 Požiadať a stiahnuť zmenové súbary
3014 3014 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
3015 3015 Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súbory
3016 3016 Požiadavka zmenových súborov
3017 3017 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
3018 3018 Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory
3019 3019 Požiadať otvoriť iba zmenové súbory
3020 3020 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
3021 3021 Pýtam sa na meno servera
3022 3022 Pýtam sa na meno servera ...
3023 3023 Poradie
3024 3024 Dostihová dráha
3025 3025 Racquetbal
3026 3026 Železnica (štandardná)
3027 3027 Železnica
3028 3028 Železničná zastávka
3029 3029 Železničné nástupište
3030 3030 Železničný pozemok
3031 3031 Očakávaný rozsah čísel
3032 3032 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
3033 3033 Veľkosť rastra: {0}
3034 3034 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
3035 3035 Čítajte ako prvé
3036 3036 Chyba čítania!
3037 3037 Čítať fotky...
3038 3038 Načitávam zmenový súbor {0} ...
3039 3039 Načitávam zmenové súbory...
3040 3040 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
3041 3041 Čítanie rodičovských z ''{0}''
3042 3042 Čítam užívateľské info ...
3043 3043 Čítam {0}...
3044 3044 Informačné súbory
3045 3045 Skutočné meno
3046 3046 Naozaj uzavrieť?
3047 3047 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
3048 3048 Rekreačná oblasť
3049 3049 Opravené (rektifikované) obrázky...
3050 3050 Recyklácia
3051 3051 Opakovať
3052 3052 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
3053 3053 -----
3054 3054 Ref. číslo
3055 3055 Referencie (číslo stopy(track))
3056 3056 Referenčné číslo
3057 3057 Odkazujúci na:
3058 3058 Odkazovať na
3059 3059 Obnoviť
3060 3060 Oblasť (región)
3061 3061 Zamietnuť konflikty a Uložiť
3062 3062 Vzťah (relation)
3063 3063 Relácia ...
3064 3064 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
3065 3065 Editor Relácií: Posun Dole
3066 3066 Editor Relácií: Posun Hore
3067 3067 Editor Relácií: Odstrániť
3068 3068 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
3069 3069 Editor relácie: Obrátenie
3070 3070 Editor Relácií: Triedenie
3071 3071 -----
3072 3072 Relácia je zmazaná
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
3076 3076 Relácia {0}
3077 3077 -----
3078 3078 Relácia: {0}
3079 3079 Relácie
3080 3080 Relácie: {0}
3081 3081 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
3082 3082 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
3083 3083 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
3084 3084 Náboženstvo
3085 3085 Znovu načítať
3086 3086 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
3087 3087 Nahrať poškodené dlaždice
3088 3088 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
3089 3089 Načítať históriu zo serveru
3090 3090 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
3091 3091 Vzdialené ovládanie
3092 3092 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
3093 3093 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
3094 3094 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
3095 3095 Odstrániť
3096 3096 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
3097 3097 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
3098 3098 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
3099 3099 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
3100 3100 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
3101 3101 Odstrániť zmazané členy a uložiť
3102 3102 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)
3103 3103 Odstrániť z dátovej sady
3104 3104 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3105 3105 Odstraniť fotku z vrstvy
3106 3106 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3107 3107 Vymazať značky z vnútorných ciest
3108 3108 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3109 3109 Vymazať vybraté záložky
3110 3110 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
3111 3111 Vymazať aktuálne vybraté "vias(cez)"
3112 3112 Vymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3113 3113 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
3114 3114 Odstrániť vybraté cesty ikon
3115 3115 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
3116 3116 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
3117 3117 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
3118 3118 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3119 3119 Odstránený Prvok z Relácií
3120 3120 Odstrániť člena s funkciou ''z''
3121 3121 Odstrániť člena s funkciou ''na''
3122 3122 Odstraňujem odmietané pluginy ...
3123 3123 Odstraňujem duplicitné body...
3124 3124 Vybranie odkazu z relácie {0}
3125 3125 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
3126 3126 Premenovať vrstvu
3127 3127 Premenovať vybratú záložku
3128 3128 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
3129 3129 Požičovňa
3130 3130 Servis
3131 3131 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
3132 3132 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
3133 3133 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
3134 3134 Nahrádza aktuálne konfigurovaná "via(cez)"-objekty s bodom na križovatke
3135 3135 Nahlásiť chybu
3136 3136 -----
3137 3137 Požiadať o autorizačný prístup
3138 3138 Požiadavka neúspešná
3139 3139 URL požiadavky prístupu:
3140 3140 Detaily požiadavky: {0}
3141 3141 Nádrž
3142 3142 Vynulovať (Reset)
3143 3143 Vymazať cookie
3144 3144 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
3145 3145 Nastaviť id na 0
3146 3146 Obnoviť pozíciu
3147 3147 Nastaviť východzie hodnoty
3148 3148 Obnoviť kalibráciu obrázka
3149 3149 Obnovenie pozície obrázka
3150 3150 Obnovenie otočeného obrázka
3151 3151 Obnoviť mierku obrázka
3152 3152 Ulica (miestna komunikácia)
3153 3153 Osídlená oblasť (Residential area)
3154 3154 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
3155 3155 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
3156 3156 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
3157 3157 Vyriešiť
3158 3158 Rozhodnutie konfliktov
3159 3159 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
3160 3160 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
3161 3161 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
3162 3162 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
3163 3163 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
3164 3164 Vyriešiť konflikty.
3165 3165 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
3166 3166 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
3167 3167 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
3168 3168 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
3169 3169 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
3170 3170 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
3171 3171 Reštartovať
3172 3172 Reštaurácia
3173 3173 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
3174 3174 Obmedzenie
3175 3175 Maloobchod
3176 3176 Oporný múr
3177 3177 Načítať autorizačný prístup
3178 3178 Načítať autorizačný prístup
3179 3179 Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''
3180 3180 Získavam OAuth autorizačný prístup ...
3181 3181 Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}''
3182 3182 Získavam OAuth žiadosť prístupu ...
3183 3183 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.
3184 3184 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.
3185 3185 Získavam informácie o užívateľovi ...
3186 3186 Návrat do editora zákazu odbočenia a pokračovať v úprave
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 Obrátene
3190 3190 Otočiť smer radu budov
3191 3191 Otočiť smer ciest
3192 3192 Otočiť smer radu budov
3193 3193 Otočiť smer radu budov
3194 3194 Otočiť a Spojiť
3195 3195 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
3196 3196 Opačná trasa
3197 3197 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3198 3198 Obrátiť poradie členov relácie
3199 3199 Otočiť smer ciest
3200 3200 Obrátená pobrežná čiara
3201 3201 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3202 3202 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3203 3203 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
3204 3204 Otočenie uličných čísel radu budov
3205 3205 Vrátiť naspäť
3206 3206 Vrátiť zmeny vykonané v zmenovom súbore
3207 3207 Vraciam zmeny zmenového súboru #{0}
3208 3208 Vraciam zmeny...
3209 3209 Revízia
3210 3210 Jazdectvo
3211 3211 Rieka
3212 3212 Riečny breh
3213 3213 Cesta (neznámy typ)
3214 3214 Cestné obmedzenie
3215 3215 Dopravné značky - Sada A
3216 3216 Dopravné značky - Sada B
3217 3217 Úloha
3218 3218 -----
3219 3219 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Funkcia:
3223 3223 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3224 3224 Otočiť o 180°
3225 3225 Otočiť o 270°
3226 3226 Otočiť o 90°
3227 3227 Otočiť obrázok vľavo
3228 3228 Otočiť obrázok vpravo
3229 3229 Otočiť vľavo
3230 3230 Otočiť vpravo
3231 3231 Kruhový objazd
3232 3232 Cesta (Route)
3233 3233 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi Y
3234 3234 Štátna cesta
3235 3235 Typ Cesty (Route)
3236 3236 Zobrazené cesty sú pre:
3237 3237 Trasovanie (Routing)
3238 3238 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
3239 3239 Ragby
3240 3240 Zrúcanina
3241 3241 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
3242 3242 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
3243 3243 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
3244 3244 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3245 3245 Spúšťam test {0}
3246 3246 Zapnutá vertex redukcia...
3247 3247 Pristávacia dráha
3248 3248 -----
3249 3249 SIM-karty
3250 3250 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3251 3251 Uložiť
3252 3252 Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach
3253 3253 Uložiť autorizovaný prístup do nastavení
3254 3254 Uložiť ako...
3255 3255 Uložiť GPX súbor
3256 3256 Uložiť vrstvu
3257 3257 Uložiť OSM súbor
3258 3258 Ukladám kalibráciu obrázka ...
3259 3259 Uložiť WMS vrstvu
3260 3260 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3261 3261 Uložiť akokoľvek
3262 3262 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
3263 3263 -----
3264 3264 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3265 3265 Uložiť aktuálne dáta.
3266 3266 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
3267 3267 Uložiť zákaz odbočenia bez ohľadu na chyby a/alebo upozornenia
3268 3268 Uložiť do nastavení
3269 3269 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3270 3270 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3271 3271 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3272 3272 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3273 3273 Kalibračné údaje uložené do súboru
3274 3274 Uloženie súboru zlyhalo: {0}
3275 3275 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3276 3276 Mierka
3277 3277 Skenovaná mapa ...
3278 3278 Prehľadávam adresár {0}
3279 3279 Škola
3280 3280 Železný šrot
3281 3281 Sutina
3282 3282 Krovie
3283 3283 Hľadať
3284 3284 Hľadám ...
3285 3285 Vyhľadávanie pre objekty
3286 3286 Vyhľadávať objekty
3287 3287 Vyhľadávať...
3288 3288 Hľadať:
3289 3289 Hľadať:
3290 3290 Druhé meno
3291 3291 Cesta II. triedy
3292 3292 Sekundárny modifikátor:
3293 3293 Sekúnd: {0}
3294 3294 Bezpečnostná výnimka
3295 3295 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3296 3296 Pozri, rieky, bazény.
3297 3297 Počet segmentov musí byť číslo väčšie ako 1
3298 3298 Časti
3299 3299 Oddelený chodník - a cesta pre cyklistov
3300 3300 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3301 3301 Výber
3302 3302 Vybrať všetko
3303 3303 Vybrať Feuille
3304 3304 Vybrať WMS vrstvu
3305 3305 Vyberte poradie nerozvetvených spojených ciest
3306 3306 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
3307 3307 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3308 3308 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3309 3309 Vybrať otvorený zmenový súbor
3310 3310 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
3311 3311 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
3312 3312 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi
3313 3313 Vybrať hranice obce(samosprávy)
3314 3314 Vyberte buď:
3315 3315 Vybrať meno súboru
3316 3316 Zvoľte najprv WMS vrstvu v zozname.
3317 3317 -----
3318 3318 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3319 3319 Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.
3320 3320 Vyberte v aktuálnej dátovej vrstve
3321 3321 Vybrať vrstvu
3322 3322 Vybrať v obsahu relácie
3323 3323 Výber nastavenia kreslenej čiary
3324 3324 Výber členov
3325 3325 Zvoliť bod pod kurzorom.
3326 3326 Vybrať nerozvetvené časti ciest
3327 3327 Vyberte objekty na nahratie
3328 3328 Vybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu
3329 3329 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
3330 3330 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
3331 3331 Vybrať reláciu
3332 3332 Vybrať reláciu v hlavnom výbere.
3333 3333 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
3334 3334 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
3335 3335 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
3336 3336 Výber cieľovej vrstvy
3337 3337 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
3338 3338 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3339 3339 Vyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
3340 3340 Vyberte typy vozidiel, pre ktoré sa toto obmedzenie v jazde <strong>nevzťahuje</strong>.
3341 3341 Vybrať tento zákaz odbočenia
3342 3342 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3343 3343 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3344 3344 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3345 3345 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
3346 3346 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
3347 3347 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
3348 3348 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
3349 3349 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
3350 3350 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3351 3351 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslom
3352 3352 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
3353 3353 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
3354 3354 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
3355 3355 Výber s určeným hľadaním
3356 3356 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
3357 3357 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3358 3358 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
3359 3359 Vybratá stopa: {0}
3360 3360 Výber
3361 3361 Plocha výberu
3362 3362 Dĺžka výberu
3363 3363 Výber je prázdny
3364 3364 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3365 3365 Nevhodný výber!
3366 3366 Výber: {0}
3367 3367 -----
3368 3368 Cesty pretínajúce sami seba
3369 3369 Poloautomaticky
3370 3370 Oddeliť vrstvu
3371 3371 Oddeľovač
3372 3372 Sekvencia
3373 3373 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3374 3374 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
3375 3375 Obslužná cesta (Service)
3376 3376 Služby
3377 3377 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3378 3378 Nastaviť WMS Záložku
3379 3379 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
3380 3380 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
3381 3381 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3382 3382 Nastaviť priehľadné pozadie
3383 3383 Nastaviť veľkosť budovy
3384 3384 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3385 3385 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3386 3386 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3387 3387 Nastaviť aktuálny JOSM výber na vybrané zákazy odbočenia
3388 3388 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3389 3389 Nastaviť jazyk
3390 3390 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3391 3391 Zadať východzie (prednastavené)
3392 3392 Nastaviť "via(cez)"-Objekt
3393 3393 Nastaviť šírku budov
3394 3394 Zvoliť {0} Lambert súradnice
3395 3395 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3396 3396 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3397 3397 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3398 3398 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
3399 3399 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3400 3400 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3401 3401 Nastavujem východzie hodnoty
3402 3402 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3403 3403 Nastavenia
3404 3404 Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie.
3405 3405 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
3406 3406 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3407 3407 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3408 3408 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3409 3409 -----
3410 3410 Prístrešok
3411 3411 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
3412 3412 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
3413 3413 Obuva
3414 3414 Streľba
3415 3415 Nakupovanie
3416 3416 Obchody
3417 3417 -----
3418 3418 Skratka
3419 3419 Nastavenie klávesových skratiek
3420 3420 Najkratšia
3421 3421 Mali by ste uložiť?
3422 3422 Vypnúť doplnok?
3423 3423 Mali by ste nahrávať?
3424 3424 Ukázať
3425 3425 Ukázať GPS dáta.
3426 3426 Zobraziť správu o stave
3427 3427 Zobraziť Text / Ikony
3428 3428 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
3429 3429 Ukázať Info Dlaždíc
3430 3430 Ukázať súbor zmien {0}
3431 3431 Zobraziť chyby a varovania týkajúce sa tohto zákazu odbočenia
3432 3432 Zobraziť informácie o pomoci
3433 3433 Zobraz históriu
3434 3434 Zobraz info
3435 3435 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3436 3436 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3437 3437 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3438 3438 Zobraziť nasledujúci obrázok
3439 3439 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3440 3440 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3441 3441 Zobraziť predchádzajúci obrázok
3442 3442 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3443 3443 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3444 3444 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3445 3445 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
3446 3446 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3447 3447 Zobrazí túto nápovedu
3448 3448 Zobraziť/Skryť
3449 3449 Zobrazená oblasť
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 Cesty s podobnými menami
3453 3453 Zjednodušiť cestu
3454 3454 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3455 3455 Zjednodušiť cesty?
3456 3456 Jednoduché prevedenie oblasti na multipolygón.
3457 3457 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3458 3458 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3459 3459 Jednotlivé prvky
3460 3460 -----
3461 3461 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3462 3462 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3463 3463 -----
3464 3464 Korčuľovanie
3465 3465 Lyže
3466 3466 Lyžovanie
3467 3467 Vynechať Sťahovanie
3468 3468 Vynechať sťahovanie
3469 3469 Vynechať aktualizáciu
3470 3470 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3471 3471 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3476 3476 Vyhladené mapy (antialiasing)
3477 3477 Snímka na veľkosť dlaždice
3478 3478 Snežný skúter
3479 3479 Futbal
3480 3480 Riešenie konfliktov
3481 3481 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3482 3482 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3483 3483 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3484 3484 Triediť
3485 3485 Menu Sort presets
3486 3486 Triedenie členov relácie
3487 3487 Zdroj
3488 3488 Zdrojový text
3489 3489 Miesta pre vozíčkárov
3490 3490 Priestory pre rodičov s detmi
3491 3491 Priestory pre ženy
3492 3492 Rýchlosť
3493 3493 Rýchlosť (Km/h)
3494 3494 Kamera na meranie rýchlosti
3495 3495 Špičky (hroty)
3496 3496 Rozdeliť cestu
3497 3497 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3498 3498 Rozdeliť oblasť
3499 3499 Teraz rozdeliť
3500 3500 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3501 3501 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3502 3502 Rozdeliť cestu
3503 3503 Sponzor
3504 3504 Šport
3505 3505 Šport (loptový)
3506 3506 Športové zariadenie
3507 3507 Športy
3508 3508 Športové centrum
3509 3509 Prameň
3510 3510 Štadión
3511 3511 Štandardný unix geometry argument
3512 3512 Hviezdičkový
3513 3513 Začať vyhľadávanie
3514 3514 Žačať nastavovanie
3515 3515 Začať sťahovanie
3516 3516 Začiatok sťahovania dát
3517 3517 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3518 3518 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3519 3519 -----
3520 3520 Spustenie #:
3521 3521 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3522 3522 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3523 3523 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3524 3524 Začínam prehľadávať adresár
3525 3525 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3526 3526 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3527 3527 Začínam presúvanie v kusoch ...
3528 3528 Začínam nahrávať požiadavku ...
3529 3529 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3530 3530 Stav
3531 3531 Štát:
3532 3532 Papierníctvo
3533 3533 -----
3534 3534 Stav
3535 3535 Správa o stave
3536 3536 Schody
3537 3537 Turniket (Stile)
3538 3538 Zastaviť (stop)
3539 3539 Zastávky
3540 3540 Potok
3541 3541 Ulica
3542 3542 Názov ulice
3543 3543 Názov ulice
3544 3544 Názov ulice:
3545 3545 Hlavné komunikácie
3546 3546 Ulice NRW Geofabrik.de
3547 3547 Štýl pre vnútornú cestu ''{0}'' je ekvivalentný polygónu.
3548 3548 Označenie pre vonkajšiu(obvodovú) cestu ''{0}'' je zamenené.
3549 3549 Štýl pre obmedzenie {0} nenajdený.
3550 3550 -----
3551 3551 Predložiť filter
3552 3552 Štvrť
3553 3553 Metro
3554 3554 Vchod do metra
3555 3555 Podokno skratiek
3556 3556 Hotovo
3557 3557 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3558 3558 -----
3559 3559 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3560 3560 Podporovaný Rectifier Services:
3561 3561 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3562 3562 Povrch
3563 3563 Pozorovanie (ostraha)
3564 3564 Meračský bod
3565 3565 Merač
3566 3566 Vrstva bodov pre plugin Surveyor
3567 3567 Merač...
3568 3568 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3569 3569 Plávanie
3570 3570 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3571 3571 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3572 3572 Prepnúť do režimu offline(bez pripojenia)
3573 3573 Prepnúť do režimu online(pripojený)
3574 3574 Popis značky
3575 3575 Symboly ako kríže.
3576 3576 Synchronizovať audio
3577 3577 Synchronizovať celú dátovú sadu
3578 3578 Synchronizovať iba {0} bod
3579 3579 Synchronizovať iba {0} reláciu
3580 3580 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3581 3581 Synchronizovať iba {0} cestu
3582 3582 TCX Súbory (*.tcx)
3583 3583 Stolný tenis
3584 3584 Hmatové Dlažby
3585 3585 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3586 3586 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 Tagom zmenená relácia s
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Značky ciest ako
3593 3593 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3594 3594 Zdroj pre TagChecker
3595 3595 Tester predvolieb značenia
3596 3596 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3597 3597 Značky
3598 3598 Značky (vymezovacia čiarka)
3599 3599 Značky a Členy
3600 3600 Značky z bodov
3601 3601 Značky z relácií
3602 3602 Značky z ciest
3603 3603 Značky zo súboru zmien {0}
3604 3604 Značky pre nový súbor zmien
3605 3605 Klúče s prázdnými hodnotami
3606 3606 -----
3607 3607 TangoGPS Súbory (*.log)
3608 3608 TangoGPS import neúspešný!
3609 3609 TangoGPS import úspešný
3610 3610 Cieľový objekt s id {0} a verziou {1} je viditeľný aj keď zdrojový objekt s nižšou verziou {2} nie je viditeľný. Nemôžem sa zaoberať s touto nezrovnalosťou. Ponechávam cieľový objekt.
3611 3611 -----
3612 3612 Rolovacie dráhy
3613 3613 Telefón
3614 3614 Telefónne karty
3615 3615 Tenis
3616 3616 Terminál
3617 3617 Rad (Terrace)
3618 3618 Vytvoriť rad budov
3619 3619 Radové domy
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Cesta III. triedy
3623 3623 Terciálny modifikátor:
3624 3624 Otestovať
3625 3625 Test autorizačného prístupu
3626 3626 Test neúspešný
3627 3627 Test zlyhal: Nemôžem čítať mčas.
3628 3628 Test zlyhal: Nemôžem zapísať mčas.
3629 3629 Test URL API:
3630 3630 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3631 3631 Testovanie OAuth autorizačného prístupu
3632 3632 Testovanie OSM API URL ''{0}''
3633 3633 -----
3634 3634 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3635 3635 <strong>Z</strong>-cesty <span class="object-name">{0}</span> a <strong>na</strong>-cestu <span class="object-name">{1}</span> pripojené v bode <span class="object-name">{2}</span> ale <span class="object-name">{2}</span> nie je <strong>via(cez)</strong>-objekt.<br> Je odporúčané nastaviť <span class="object-name">{2}</span> ako jedinečný <strong>via(cez)</strong>-objekt.
3636 3636 URL API je platné.
3637 3637 Kľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupu
3638 3638 Skrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístup
3639 3639 Základný Editor môže voliteľne zobraziť zoznam "via(cez)"-objektov zákazu odbočenia. Ak je povolené, je možné aj upravovať v Základnom editore. Ak je vypnuté, editácia "via(cez)"-objektov je možné iba v pokročilom editore.
3640 3640 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3641 3641 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3642 3642 OSM cesta <span class="object-name">{0}</span> s funkciou <tt>{1}</tt> by mala byť rozdelená v bode <span class="object-name">{2}</span>, kde sa napája na cestu <span class="object-name">{3}</span>.
3643 3643 Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3644 3644 Cesta "from" nezačína, ani nekončí v bode "via".
3645 3645 Táto "from" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3646 3646 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" bode.
3647 3647 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3648 3648 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3649 3649 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3650 3650 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3651 3651 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený(left open)</strong> po tomto nahratí
3652 3652 Zmenový súbor bude <strong>zavretý</strong> po tomto nahratí
3653 3653 V schránke nie je obrázok
3654 3654 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
3655 3655 Kopírované dáta obsahujú nekompletné pôvodné. Keď vložíte nekompletné pôvodné budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez nekompletných pôvodných?
3656 3656 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3657 3657 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3658 3658 Súčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
3659 3659 Súčasná hodnota nie je platná URL
3660 3660 Súčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3661 3661 Aktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
3662 3662 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
3663 3663 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
3664 3664 Dokument neobsahuje dáta.
3665 3665 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3666 3666 Nasledujúce pôvodné nemohli byť kopírované do cieľových pôvodných<br>pretože boli vymazané v cieľovom zmenovom súbore:
3667 3667 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3668 3668 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3669 3669 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3670 3670 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3671 3671 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3672 3672 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3673 3673 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3674 3674 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3675 3675 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3676 3676 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3677 3677 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
3678 3678 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
3679 3679 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3680 3680 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3681 3681 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3682 3682 Proxy server nebude použitý.
3683 3683 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3684 3684 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3685 3685 -----
3686 3686 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3687 3687 Požadovaná značka <tt>{0}={1}</tt> chýba.
3688 3688 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3689 3689 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3690 3690 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3691 3691 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3692 3692 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3693 3693 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3694 3694 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br>z {0} objektov na server ''{1}''.
3695 3695 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3696 3696 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3697 3697 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3698 3698 Tag <tt>okrem</tt> má neštandardnú hodnotu <tt>{0}</tt>. Odporúča sa používať len štandardné hodnoty pre <tt> okrem</tt>.
3699 3699 -----
3700 3700 Meno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
3701 3701 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3702 3702 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3703 3703 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3704 3704 Divadlo
3705 3705 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3706 3706 Ich verzia
3707 3707 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3708 3708 Ich so zlúčeným
3709 3709 Zábavný park
3710 3710 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3711 3711 Niesú tam otvorené súbory zmien
3712 3712 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3713 3713 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3714 3714 Chyba nižšie uvedených informácií by už mala byť vyplnená pre vás. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako vznikla chyba a snažte sa to popísať tak podrobne, ako je to možné.
3715 3715 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3716 3716 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3717 3717 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3718 3718 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3719 3719 Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná
3720 3720 Táto funkcia vyžaduje (aspoň) jednu špeciálnu vrstvu budov\nkatastra nehnuteľností(Fr) a dátovú vrstvu OSM.
3721 3721 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3722 3722 Toto je až za koncom nahrávky
3723 3723 Toto sa rovná vymazaniu funkcií týchto pôvodných.
3724 3724 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
3725 3725 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3726 3726 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3727 3727 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3728 3728 -----
3729 3729 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3730 3730 Tento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.
3731 3731 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3732 3732 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3733 3733 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3734 3734 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3735 3735 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3736 3736 Tento test kontroluje, či sú platné multipolygóny
3737 3737 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3738 3738 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3739 3739 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3740 3740 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3741 3741 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3742 3742 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3743 3743 Tento test zistí, viacjazyčné objekty, ktorých atribút 'meno' nie je rovnaký s niektorým 'menom: *' atribútu, a nie sú zložené z 'mena: *' atribútu, napr. Italia - Taliansko - Taliansko.
3744 3744 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3745 3745 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3746 3746 Zákaz odbočenia používa neštandardný typ zákazu <tt>{0}</tt> pre značkový kľúč<tt> zákazu</tt>. Odporúča sa používať iba štandardné hodnoty. Prosím, vyberte jeden zo základného editora.
3747 3747 Zákaz odbočenia používa body OSM <span class="object-name">{0}</span> ako členov s funkciou <tt>{1}</tt>.
3748 3748 Zákaz odbočenia používa relácie OSM <span class="object-name">{0}</span> ako členov s funkciou <tt>{1}</tt>.
3749 3749 Zákaz odbočenia používa OSM cestu<span class = "object-name">{0}</span>s funkciou<tt>z</tt> <strong>a</strong> s funkcoiu <tt>na</tt>. Avšak v zákaze odbočenia, cesta s funkciou <tt> z</tt> by mala byť odlišná od cesty s funkcoiu <tt> na</tt>.
3750 3750 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3751 3751 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3752 3752 Čísla dlaždíc
3753 3753 Zdroje Dlaždíc
3754 3754 Adresa dlaždice:
3755 3755 -----
3756 3756 Časový interval
3757 3757 Časové pásmo:
3758 3758 Časové pásmo: {0}
3759 3759 Do ...
3760 3760 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3761 3761 Na zmazanie
3762 3762 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3763 3763 Na:
3764 3764 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3765 3765 Zapnúť GPX čiary
3766 3766 Prepnúť drôtový model
3767 3767 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3768 3768 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3769 3769 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3770 3770 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3771 3771 Prepnúť: {0}
3772 3772 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3773 3773 Toalety
3774 3774 Prístup umožňuje iba obmedzený prístup
3775 3775 Mýto (Toll)
3776 3776 Mýtna búdka
3777 3777 Nástroj: {0}
3778 3778 Panel nástrojov
3779 3779 Úprava panela nástrojov
3780 3780 Nástroje
3781 3781 Nástroje na kreslenie budov.
3782 3782 -----
3783 3783 Turistika
3784 3784 Veža
3785 3785 Nastavenie veže
3786 3786 Typ veže
3787 3787 Mesto (town)
3788 3788 Radnica (obecný úrad)
3789 3789 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3790 3790 Hračky
3791 3791 -----
3792 3792 Tracer stavieb
3793 3793 -----
3794 3794 Kreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).
3795 3795 Trasovanie
3796 3796 Poľná cesta (Track)
3797 3797 Farebná trať a body
3798 3798 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3799 3799 Stopy
3800 3800 Typ stopy
3801 3801 -----
3802 3802 Semafor
3803 3803 Električka
3804 3804 Zastávka električky
3805 3805 Preprava
3806 3806 Cestovanie
3807 3807 Cestovná kancelária
3808 3808 Strom
3809 3809 Cesta pre motorové vozidlá
3810 3810 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3811 3811 Skúsiť znovu
3812 3812 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3813 3813 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3814 3814 Tunel
3815 3815 Začiatok tunela
3816 3816 Zákaz odbočenia
3817 3817 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3818 3818 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3819 3819 Turning Point (koniec cesty)
3820 3820 Turniket
3821 3821 Točňa
3822 3822 Typ
3823 3823 Typ mena (UK)
3824 3824 Typ:
3825 3825 Typy
3826 3826 -----
3827 3827 NEZNÁMA
3828 3828 -----
3829 3829 URL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)
3830 3830 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 Rozpojiť cesty
3838 3838 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3839 3839 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3840 3840 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3841 3841 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3842 3842 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3843 3843 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3844 3844 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3845 3845 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3846 3846 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3847 3847 Neuzavreté cesty.
3848 3848 Neuzavretá cesta
3849 3849 Nespojené pobrežie
3850 3850 Nepripojené cesty.
3851 3851 Nerozhodnuté
3852 3852 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3853 3853 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3854 3854 Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom
3855 3855 Nerozhodnutý
3856 3856 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3857 3857 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3858 3858 -----
3859 3859 Obnoviť pridané body?
3860 3860 Obnoviť pôvodné závislé odkazy?
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 Späť
3865 3865 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3866 3866 Krok späť posun
3867 3867 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3868 3868 Vrátiť poslednú akciu.
3869 3869 -----
3870 3870 Uvoľniť panel
3871 3871 Neočakávaná chyba programu.
3872 3872 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
3873 3873 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.
3874 3874 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3875 3875 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3876 3876 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3877 3877 Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné
3878 3878 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
3879 3879 Neočakávaná značka: {0}
3880 3880 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.
3881 3881 Neočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}
3882 3882 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3883 3883 Odblokovať
3884 3884 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3885 3885 Nepripojený bod (Unglued Node)
3886 3886 Univerzita
3887 3887 Neznámy typ súboru: {0}
3888 3888 Neznámy hostiteľ
3889 3889 Neznámy stav problému
3890 3890 Neznámy zaznamenaný formát
3891 3891 Neznámy typ člena pre ''{0}''.
3892 3892 Neznámy mód {0}.
3893 3893 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3894 3894 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3895 3895 -----
3896 3896 Neznáma funkcia ''{0}''.
3897 3897 Neznáme údaje(vety):
3898 3898 Neznány type (druh): {0}
3899 3899 Nepomenované spojenie
3900 3900 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3901 3901 Nepomenované cesty
3902 3902 Neusporiadané pobrežie
3903 3903 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3904 3904 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3905 3905 Neuložené dáta a konflikty
3906 3906 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3907 3907 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3908 3908 Odznačiť všetko
3909 3909 Odznačiť všetko (Escape)
3910 3910 Odznačiť všetko (Focus)
3911 3911 Odznačiť všetky objekty
3912 3912 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3913 3913 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
3914 3914 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru
3915 3915 Nepodporovaná verzia: {0}
3916 3916 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
3917 3917 Neotagované(neoznačené) cesty
3918 3918 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3919 3919 Hore
3920 3920 -----
3921 3921 Aktualizovať zmenové súbory
3922 3922 Aktualizovať obsah
3923 3923 Aktualizácia dát
3924 3924 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
3925 3925 Aktualizácia je upravená
3926 3926 Aktualizovať objekty
3927 3927 Aktualizovať pluginy
3928 3928 Aktualizovať výber
3929 3929 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
3930 3930 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
3931 3931 Aktualizovať vybraté pluginy
3932 3932 Aktualizované
3933 3933 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3934 3934 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3935 3935 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3936 3936 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
3937 3937 Aktualizácia tohto zákazu odbočenia nemôže byť uložená, iba ak vymazané členy sú odstránené. <br> Ako chcete pokračovať?
3938 3938 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3939 3939 Aktualizácia súboru zmien...
3940 3940 Aktualizujem dáta
3941 3941 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3942 3942 Aktualizujem mapu ...
3943 3943 Aktualizujem pluginy...
3944 3944 Nahrať
3945 3945 Nahrať zmeny
3946 3946 Nahrať nastavenie
3947 3947 Nahrať stopu
3948 3948 Nahrať Stopy (Traces)
3949 3949 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3950 3950 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3951 3951 Nahrávanie je zrušené
3952 3952 Nahrať dáta
3953 3953 Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov:
3954 3954 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3955 3955 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
3956 3956 Nahrať každý objekt individuálne
3957 3957 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
3958 3958 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
3959 3959 Nahrať výber
3960 3960 Nahrať zmenené pôvodné
3961 3961 Nahrať súčasné nastavenie na server
3962 3962 Nahrať do ''{0}''
3963 3963 Nahrať do nového zmenového súboru
3964 3964 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
3965 3965 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
3966 3966 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacnásobných zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požoadavky</strong>
3967 3967 Nahrávam GPX stopu (track)
3968 3968 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
3969 3969 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3970 3970 Nahrávam dáta ...
3971 3971 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
3972 3972 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
3973 3973 Využitie
3974 3974 Použiť
3975 3975 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
3976 3976 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
3977 3977 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
3978 3978 Použiť adresný dialóg
3979 3979 Použiť základné overenie totožnosti
3980 3980 Použiť OAuth
3981 3981 Použiť SOCKS proxy
3982 3982 Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor
3983 3983 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
3984 3984 Použite desatinné stupne.
3985 3985 Použíť východzie
3986 3986 Použiť predvolený dátový súbor.
3987 3987 Použiť štandardné nastavenia
3988 3988 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
3989 3989 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
3990 3990 Použitie vrstvy chýb.
3991 3991 Použíť globálne nastavenie.
3992 3992 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
3993 3993 Použitie špeciálnej vynimky
3994 3994 Použite štandardnej výnimky
3995 3995 Použite štandardné nastavenie systému
3996 3996 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true </ tt>, pre zapnutie)
3997 3997 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
3998 3998 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
3999 3999 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
4000 4000 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
4001 4001 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
4002 4002 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
4003 4003 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
4004 4004 Použitý štýl
4005 4005 Užívateľ
4006 4006 ID užívateľa:
4007 4007 Užívateľské meno:
4008 4008 Používateľ:
4009 4009 Meno používateľa
4010 4010 Meno užívateľa:
4011 4011 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
4012 4012 Overiť
4013 4013 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
4014 4014 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
4015 4015 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
4016 4016 Overovanie
4017 4017 Validácia
4018 4018 Overovanie chýb
4019 4019 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
4020 4020 Hodnota
4021 4021 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
4022 4022 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
4023 4023 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
4024 4024 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
4025 4025 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
4026 4026 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
4027 4027 Hodnota:
4028 4028 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
4029 4029 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
4030 4030 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
4031 4031 Predajný automat
4032 4032 Predávané výrobky
4033 4033 Verzia
4034 4034 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
4035 4035 Očakávaná verzia
4036 4036 Verzia {0}
4037 4037 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
4038 4038 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
4039 4039 Verzia {0} v editore
4040 4040 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
4041 4041 Verzia: {0}
4042 4042 Veterinár
4043 4043 -----
4044 4044 Obchod s DVD
4045 4045 Zobraziť
4046 4046 Zobrazenie: {0}
4047 4047 Výhliadka
4048 4048 Dedina
4049 4049 Obecná zeleň
4050 4050 Dedina/Mesto
4051 4051 Vinica
4052 4052 Viditeľnosť
4053 4053 Viditeľný Stav:
4054 4054 Navštíviť domovskú stránku
4055 4055 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
4056 4056 Kalibrácia zvukového nahrávania
4057 4057 Sopka
4058 4058 Napätie
4059 4059 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
4060 4060 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
4061 4061 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
4062 4062 -----
4063 4063 WGS84 Zemepisné
4064 4064 -----
4065 4065 WMS Súbory (*.wms)
4066 4066 WMS Vrstva
4067 4067 Nastavenie WMS Pluginu
4068 4068 -----
4069 4069 WMS URL (východzie)
4070 4070 WMS URL alebo ID obrázka:
4071 4071 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
4072 4072 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
4073 4073 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
4074 4074 -----
4075 4075 Čakanie 10 sekúnd ...
4076 4076 -----
4077 4077 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
4078 4078 -----
4079 4079 Hradby
4080 4080 Upozornenie
4081 4081 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
4082 4082 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
4083 4083 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
4084 4084 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
4085 4085 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
4086 4086 Varovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcu
4087 4087 Varovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
4088 4088 Upozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.
4089 4089 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcu
4090 4090 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
4091 4091 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4092 4092 Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera''
4093 4093 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
4094 4094 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
4095 4095 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
4096 4096 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
4097 4097 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
4098 4098 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
4099 4099 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
4100 4100 Varovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4101 4101 Varovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4102 4102 Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.
4103 4103 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
4104 4104 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
4105 4105 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
4106 4106 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
4107 4107 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
4108 4108 Varovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}
4109 4109 Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciu
4110 4110 Varovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.
4111 4111 Varovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.
4112 4112 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
4113 4113 Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginov
4114 4114 Varovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4115 4115 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.
4116 4116 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.
4117 4117 Upozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4118 4118 Upozornenie: nepodarilo sa načítať ikonu pre typ obmedzenia ''{0}''
4119 4119 Upozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4120 4120 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
4121 4121 Upozornenie: Nemožno pochopiť Mappaint štýly z' '{0}''. Výnimka bola: {1}
4122 4122 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
4123 4123 Varovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.
4124 4124 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
4125 4125 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
4126 4126 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4127 4127 Varovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.
4128 4128 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.
4129 4129 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4130 4130 Varovanie: ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka bola: {0}
4131 4131 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
4132 4132 Upozornenie: Neplatná hodnota ''{0}'' pre preferenčný kľúč ''{1}''. Vraciam sa späť k východiskovej hodnote ''shift ctrl T''.
4133 4133 Upozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''
4134 4134 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
4135 4135 Varovanie: žiadne nastavenie ''{0}'' sa nenašlo.
4136 4136 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
4137 4137 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
4138 4138 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
4139 4139 Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.
4140 4140 Upozornenie: nastavený kľúč ''{0}'' má nepodporovanú hodnotu ''{1}''. Za predpokladu, že sú východiskové hodnoty ''sady-a''.
4141 4141 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
4142 4142 Upozornenie: plugin zákaz odbočenia nahradí už existujúci akciu ''{0}'' za skratku ''{1}'' akcií ''{2}''
4143 4143 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
4144 4144 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
4145 4145 Varovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.
4146 4146 Varovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.
4147 4147 Varovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.
4148 4148 Upozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4149 4149 Upozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4150 4150 Varovanie: {0}
4151 4151 Varovania
4152 4152 Umývačka
4153 4153 Odpadkový kôš
4154 4154 Čistička odpadových vôd
4155 4155 Voda
4156 4156 Vodný zábavný park
4157 4157 Vodojem
4158 4158 Vodopád
4159 4159 Vodné objekty
4160 4160 Wave Audiosúbory (*.wav)
4161 4161 Way Download (Sťahovanie cesty)
4162 4162 Informácie o ceste
4163 4163 Way Select (výber cesty)
4164 4164 Nezrovnalosť v dátach stiahnutých ciest. Predchádzajúce pripojené cesty ''{0}'' sa nemuseli objavil po prevzatí
4165 4165 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
4166 4166 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
4167 4167 Bod cesty je blízko inej cesty
4168 4168 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
4169 4169 Cesta {0}
4170 4170 Cesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.
4171 4171 Cesta:
4172 4172 -----
4173 4173 Popis bodov
4174 4174 Cestné objekty
4175 4175 Vedľajšie komunikácie
4176 4176 Kríž pri ceste
4177 4177 Božia muka
4178 4178 Internetová stránka: {0}
4179 4179 Hmotnosť
4180 4180 Priehradzka
4181 4181 Mokraď
4182 4182 Invalidný vozík
4183 4183 Vozíky
4184 4184 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
4185 4185 Pri importe zvuku urobiť značky z...
4186 4186 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
4187 4187 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
4188 4188 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
4189 4189 Celá skupina
4190 4190 Šírka (v metroch)
4191 4191 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
4192 4192 -----
4193 4193 Veterný mlyn
4194 4194 Veterný rukáv
4195 4195 Drôtový model
4196 4196 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</ a>).
4197 4197 -----
4198 4198 Vo vnútri reťazcov <b>"</b> a <b>\</b> znaky musí predchádzať <b>\</b> (e.g. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4199 4199 Drevo
4200 4200 Závody (továrne)
4201 4201 Svet
4202 4202 Zapíšte súradnice do hlavičky obrázka
4203 4203 Chyba zapisovania!
4204 4204 Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.
4205 4205 Napíšte informáciu o polohe do hlavičky Exif nasledujúcich súborov:
4206 4206 Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''
4207 4207 Písanie informácií o polohe do súborov obrázkov ...
4208 4208 Zle usporiadané cesty
4209 4209 XML značka(tag) <user> chýba
4210 4210 -----
4211 4211 Áno
4212 4212 Áno, Použiť to
4213 4213 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
4214 4214 Áno, vymazať body
4215 4215 Áno, stiahni obrázky
4216 4216 Áno, očistiť to
4217 4217 Áno, vynulovať id
4218 4218 Áno, aj tak uložiť
4219 4219 Áno, obnoviť ich tiež
4220 4220 Už máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
4221 4221 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4222 4222 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
4223 4223 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
4224 4224 Nemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.
4225 4225 Narazili ste na chybu v programe JOSM
4226 4226 Došlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:
4227 4227 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
4228 4228 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
4229 4229 Máte neuložené zmeny vo vašej fronte. Prajete si ich odoslať teraz?
4230 4230 Presúvate viac ako {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
4231 4231 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
4232 4232 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
4233 4233 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
4234 4234 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
4235 4235 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
4236 4236 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
4237 4237 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
4238 4238 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
4239 4239 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
4240 4240 Tiež by ste mali aktualizovať svoje pluginy. Ak ani jedeno z toho nepomôže, pošlite prosím súbor hlásenia o chybe do našej bugtracker pomocou tohto odkazu:
4241 4241 Môžete vybrať GPX stopu(track)
4242 4242 Aktualizujte váš JOSM softvér. <br> Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované. <br> Aktualizovať pluginy teraz?
4243 4243 Nulové súradnice:
4244 4244 -----
4245 4245 Zväčšenie
4246 4246 Zväčšenie (v metroch)
4247 4247 Priblížiť
4248 4248 Oddialiť
4249 4249 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
4250 4250 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
4251 4251 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
4252 4252 Priblížiť
4253 4253 Úroveň zväčšenia:
4254 4254 Oddialiť
4255 4255 Priblížiť pohľad na {0}
4256 4256 Zväčšiť na
4257 4257 Zväčšiť na vrstvu
4258 4258 Priblížiť k bodu
4259 4259 Priblížiť na problém
4260 4260 Priblížiť na vybraté elementy(s)
4261 4261 Priblížiť na výber
4262 4262 Zväčšiť na zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
4263 4263 Priblížiť na aktuálne vybrané zákazy odbočenia
4264 4264 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
4265 4265 Zväčšiť na pôvodné v obsahu zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
4266 4266 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
4267 4267 Priblížiť na {0}
4268 4268 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4269 4269 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4270 4270 [vymazať]
4271 4271 "{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
4272 4272 \nVýška: {0} m
4273 4273 \nSmer {0}°
4274 4274 -----
4275 4275 Upraviť stožiar
4276 4276 Upraviť stanicu
4277 4277 Stožiar
4278 4278 Stanica
4279 4279 Späť
4280 4280 Rýchlejšie
4281 4281 Rýchle prehrávanie
4282 4282 Vpred
4283 4283 Skok späť
4284 4284 Skok vpred
4285 4285 Ďalšia značka
4286 4286 Prehrajte nasledujúcu značku
4287 4287 Prehrajte predchádzajúcu značku
4288 4288 Prehrať/Pauza
4289 4289 Predchádzajúca značka
4290 4290 Pomalšie
4291 4291 Spomalené prehrávanie
4292 4292 Uzavretá
4293 4293 Otvorené
4294 4294 <prázdne>
4295 4295 V
4296 4296 S
4297 4297 J
4298 4298 Z
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 Kláves:
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 Doplňujúce informácie
4312 4312 Modifikátory:
4313 4313 -----
4314 4314 Zväčšenie
4315 4315 Upraviť železničnú stanicu
4316 4316 Železničná stanica
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 Kláves:
4322 4322 Do:
4323 4323 Zo:
4324 4324 skrátené meno ulice
4325 4325 pridať do existujúcej pridruženej relácie
4326 4326 pridať k výberu
4327 4327 adresa
4328 4328 -----
4329 4329 pokročilý (advanced)
4330 4330 pokročilá konfigurácia
4331 4331 Visuté cesty/Lanovky
4332 4332 letecké cesty
4333 4333 zjazdovka_čierna
4334 4334 zjazdovka_ľahká
4335 4335 farmársky (agricultural)
4336 4336 všetky
4337 4337 ulička(bočna ulica)
4338 4338 abecedný
4339 4339 vysokohorská_turistika
4340 4340 náhradný
4341 4341 zaujímavosti (amenity) {0}
4342 4342 zaujímavosti (amenity)
4343 4343 svetelné zariadenie
4344 4344 verejná_doprava
4345 4345 anglikánska
4346 4346 krmivo pre zvieratá
4347 4347 anonymný
4348 4348 akýkoľvek
4349 4349 nejaké látky(any substance)
4350 4350 lukostreľba
4351 4351 oblasť (plocha)
4352 4352 oblasť textu
4353 4353 ázijská
4354 4354 asfalt
4355 4355 atletika
4356 4356 -----
4357 4357 automatické nahratie dlaždíc
4358 4358 automatické zväčšenie
4359 4359 pozadie
4360 4360 zadný bod prerušenia
4361 4361 zadný segment
4362 4362 zlé
4363 4363 baháisti
4364 4364 baptistická
4365 4365 prekážka
4366 4366 prekážka na ceste
4367 4367 -----
4368 4368 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4369 4369 basketbal
4370 4370 pláž (beach)
4371 4371 bicykel
4372 4372 -----
4373 4373 čierna
4374 4374 modrá
4375 4375 slatina
4376 4376 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4377 4377 hranica (boundary)
4378 4378 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4379 4379 most
4380 4380 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4381 4381 hnedá
4382 4382 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4383 4383 budhisti
4384 4384 budova
4385 4385 naraziť
4386 4386 hamburger
4387 4387 autobus
4388 4388 autobusová linka
4389 4389 kanoe
4390 4390 veľkosť písmen rozhoduje
4391 4391 katolícka
4392 4392 cintorín (cemetery)
4393 4393 čas poslednej zmeny súboru:
4394 4394 zmena výberu
4395 4395 zmena pohľadu
4396 4396 kontrolujem cache...
4397 4397 -----
4398 4398 kura
4399 4399 čínska
4400 4400 -----
4401 4401 kresťania
4402 4402 cigarety
4403 4403 mesto (city)
4404 4404 -----
4405 4405 lezenie
4406 4406 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4407 4407 zatvorené
4408 4408 uzavratá cesta
4409 4409 uhoľná
4410 4410 pobrežie
4411 4411 dlažbová kocka (cobblestone)
4412 4412 obec
4413 4413 telekomunikačná
4414 4414 zhutnená(valcovaná)
4415 4415 betón (concrete)
4416 4416 kondómy
4417 4417 konfiguravať zmenový súbor
4418 4418 konfigurovať spojenie DG100
4419 4419 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
4420 4420 konflikt
4421 4421 ihličnatý
4422 4422 spojenie
4423 4423 konštrukcia
4424 4424 električkové_vedenie
4425 4425 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4426 4426 -----
4427 4427 vytvoriť pridruženú reláciu
4428 4428 vytvoriť nové objekty
4429 4429 kriket
4430 4430 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4431 4431 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4432 4432 -----
4433 4433 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4434 4434 bicyklovanie
4435 4435 údaje
4436 4436 listnatý
4437 4437 zmazať dáta po importe
4438 4438 vymazať obrysovú cestu
4439 4439 zmazané
4440 4440 doručenie
4441 4441 náročná_vysokohorská_turistika
4442 4442 náročná_horská_turistika
4443 4443 zastaralý
4444 4444 určený
4445 4445 miesto určenia (cieľ)
4446 4446 obchádzka
4447 4447 ťažká_vysokohorská_turistika
4448 4448 vypnuté
4449 4449 dok (nakladacia rampa)
4450 4450 závody chrtov
4451 4451 dvojité
4452 4452 dole
4453 4453 zjazdárska
4454 4454 stiahnuté
4455 4455 pitie
4456 4456 príjazdová cesta
4457 4457 východ
4458 4458 ľahká
4459 4459 upraviť gpx stopy(tracks)
4460 4460 -----
4461 4461 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4462 4462 jazdectvo
4463 4463 evanjelikánska
4464 4464 párne
4465 4465 príklady
4466 4466 vynikajúce
4467 4467 sáčky na výkaly
4468 4468 pre skúsených
4469 4469 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4470 4470 -----
4471 4471 farmy
4472 4472 plot
4473 4473 trajekt (prievoz)
4474 4474 Hľadať vo výbere
4475 4475 -----
4476 4476 priečinok
4477 4477 jedlo
4478 4478 pešia (foot)
4479 4479 americký futbal
4480 4480 cesta pre peších so značkou
4481 4481 brod
4482 4482 les
4483 4483 lestníctvo
4484 4484 predný bod prerušenia
4485 4485 predný segment
4486 4486 fosílna
4487 4487 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4488 4488 -----
4489 4489 z dlaždice
4490 4490 z cesty
4491 4491 úplný
4492 4492 plynová
4493 4493 nemecká
4494 4494 ľadovec (glacier)
4495 4495 -----
4496 4496 golfové ihrisko
4497 4497 dobré
4498 4498 gps značka
4499 4499 gps poloha bodu
4500 4500 kvalita1
4501 4501 kvalita2
4502 4502 kvalita3
4503 4503 kvalita4
4504 4504 kvalita5
4505 4505 tráva (grass)
4506 4506 trávový obkladač(grass_paver)
4507 4507 štrk (gravel)
4508 4508 šedá
4509 4509 grécka
4510 4510 zelená
4511 4511 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4512 4512 zem (ground)
4513 4513 gymnastika
4514 4514 polovičný
4515 4515 bod prerušenia
4516 4516 zdravie
4517 4517 teplo(heat)
4518 4518 vresovisko
4519 4519 označiť (highlight)
4520 4520 komunikácie
4521 4521 komunikácia bez označenia (ref)
4522 4522 cesta (highway_track)
4523 4523 turistika
4524 4524 hinduisti
4525 4525 historické
4526 4526 história
4527 4527 hokej
4528 4528 hrozné
4529 4529 koňská (horse)
4530 4530 konské dostihy
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 vodná
4536 4536 obrázok
4537 4537 importované dáta z {0}
4538 4538 neaktívny
4539 4539 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4540 4540 neúplný
4541 4541 nekompletná cesta
4542 4542 indická
4543 4543 vnútorný
4544 4544 závody
4545 4545 vnútorná časť (inner segment)
4546 4546 stredne pokročilý (intermediate)
4547 4547 ostrovček
4548 4548 talianska
4549 4549 džinisti
4550 4550 japonská
4551 4551 svedkovia jehovovi
4552 4552 judaisti
4553 4553 -----
4554 4554 uchovávať záložné súbory
4555 4555 zem
4556 4556 skládka odpadov (landfill)
4557 4557 využitie oblasti (landuse)
4558 4558 využitie oblasti (landuse) {0}
4559 4559 vrstvu
4560 4560 značka vrstvy so značkou +
4561 4561 vľavo
4562 4562 oddych (leisure)
4563 4563 oddych (Leisure) {0}
4564 4564 osvetlená_voda (light_water)
4565 4565 omedzený
4566 4566 vedenie
4567 4567 obytná zóna
4568 4568 nahrať dáta z API
4569 4569 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
4570 4570 lokalita
4571 4571 zablokovať rolovanie
4572 4572 nízky
4573 4573 lutheránska
4574 4574 mangrovová oblasť
4575 4575 človekom vytvorené (manmade)
4576 4576 prístav (marina)
4577 4577 močiar (marsh)
4578 4578 max šírka
4579 4579 max dĺžka
4580 4580 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4581 4581 Režim merania
4582 4582 kov
4583 4583 methodistická
4584 4584 mexická
4585 4585 armáda
4586 4586 min šírka
4587 4587 min dĺžka
4588 4588 vedľajšie_vedenie
4589 4589 preklep v mene kľúča (key)
4590 4590 zmiešaný
4591 4591 mormónska
4592 4592 automobilový
4593 4593 cesta pre motorové vozidlá
4594 4594 dialnica (motorway)
4595 4595 dialničná prípojka
4596 4596 horská_turistika
4597 4597 blato (mud)
4598 4598 -----
4599 4599 mnohoposchodový
4600 4600 viacnásobný
4601 4601 viac objektov s funkciou ''{0}''
4602 4602 -----
4603 4603 moslimovia
4604 4604 -----
4605 4605 prírodné (natural)
4606 4606 prírodné (natural) {0}
4607 4607 príroda
4608 4608 noviny
4609 4609 nasledujúce
4610 4610 nie
4611 4611 Popis nedostupný
4612 4612 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
4613 4613 žiadne otázky
4614 4614 bez modifikácie
4615 4615 bez mena
4616 4616 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''from''
4617 4617 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''to''
4618 4618 zákaz zabočenia vľavo
4619 4619 zákaz zabočenia vpravo
4620 4620 zákaz jazdy priamo
4621 4621 zákaz otáčania sa
4622 4622 žiadny
4623 4623 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4624 4624 sever
4625 4625 severovýchod
4626 4626 severozápad
4627 4627 nevymazaný
4628 4628 nie je prítomný
4629 4629 neviditeľné (na servery)
4630 4630 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
4631 4631 upozornenie
4632 4632 pre začiatočníkov
4633 4633 jadrová
4634 4634 pozorovateľňa
4635 4635 nepárne
4636 4636 oficiálny
4637 4637 odpojený
4638 4638 ropa(oil)
4639 4639 historická železnica(turistická)
4640 4640 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4641 4641 pripojený
4642 4642 prikázané odbočenie vľavo
4643 4643 prikázané odbočenie vpravo
4644 4644 zákaz odbočenia
4645 4645 otvoriť
4646 4646 Možnosti
4647 4647 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4648 4648 orthodoxná
4649 4649 iná koľaj
4650 4650 vonkajší
4651 4651 obvodová časť (outer segment)
4652 4652 mimo ukladanej oblasti
4653 4653 nadzemné(overground)
4654 4654 parcela
4655 4655 číslo parcely
4656 4656 parkovacia ulička(parking_aisle)
4657 4657 parkovacie lístky
4658 4658 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4659 4659 spevnený
4660 4660 dlažobné kamene
4661 4661 vrchol (peak)
4662 4662 riečne kamene
4663 4663 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4664 4664 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4668 4668 fotky
4669 4669 fotovoltanická (slnečná články)
4670 4670 hrádza (pier)
4671 4671 potrubie (pipeline)
4672 4672 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4673 4673 mierna zjazdovka (piste_easy)
4674 4674 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4675 4675 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4676 4676 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4677 4677 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4678 4678 hracia plocha, ihrisko
4679 4679 -----
4680 4680 miesto
4681 4681 závod
4682 4682 plast
4683 4683 vyberte prosím typ obmedzenia v jazde
4684 4684 vyberte prosím cestu
4685 4685 stožiar(pole)
4686 4686 -----
4687 4687 energia (power)
4688 4688 presbiteriánska
4689 4689 predchádzajúce
4690 4690 cesta prvej triedy
4691 4691 prípojka cesty I. triedy
4692 4692 private (len pre vlastníka)
4693 4693 plánovaný
4694 4694 protestanská
4695 4695 verejný
4696 4696 hromadná doprava
4697 4697 plány MHD
4698 4698 lístky MHD
4699 4699 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4700 4700 štvorité
4701 4701 quakerská
4702 4702 lom
4703 4703 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4704 4704 koľajnica (rail)
4705 4705 železničný pozemok
4706 4706 nadchod nad železnicou
4707 4707 železnica
4708 4708 železničná výhybka
4709 4709 -----
4710 4710 červená
4711 4711 mokraď´s rákosím
4712 4712 obnoviť obsah okna
4713 4713 oblasť (region)
4714 4714 regionálna
4715 4715 regulárny výraz
4716 4716 relácia bez type
4717 4717 odobrať z výberu
4718 4718 nahradiť označené
4719 4719 obytná (osídlená)
4720 4720 reštaurácia bez mena
4721 4721 maloobchody
4722 4722 vpravo
4723 4723 riečny breh
4724 4724 cesta (vozovka)
4725 4725 -----
4726 4726 kruhový objazd (roundabout)
4727 4727 trasa (route)
4728 4728 cestný úsek
4729 4729 ragby
4730 4730 soľná bažina
4731 4731 piesok (sand)
4732 4732 sendvič
4733 4733 mierka
4734 4734 prehľadová (oreintačná)
4735 4735 oblasť pokrytá krovím
4736 4736 cesta druhej triedy
4737 4737 kraj
4738 4738 vyberte šport:
4739 4739 zvolené
4740 4740 výber
4741 4741 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4742 4742 obslužná (service)
4743 4743 služby
4744 4744 nastavenia
4745 4745 splašky(sewage)
4746 4746 šiítska
4747 4747 streľba
4748 4748 obchod
4749 4749 obchody (shop) {0}
4750 4750 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4751 4751 -----
4752 4752 jedno
4753 4753 miesto (blízke okolie)
4754 4754 -----
4755 4755 korčuľovanie
4756 4756 lyžovanie
4757 4757 lyžovanie
4758 4758 park zimných športov
4759 4759 futbal (soccer)
4760 4760 juh
4761 4761 juhovýchod
4762 4762 juhozápad
4763 4763 spiritualisti
4764 4764 šport
4765 4765 športové {0}
4766 4766 športové centrum
4767 4767 železničná vlečka
4768 4768 štadión
4769 4769 známky
4770 4770 štandartný
4771 4771 kameň
4772 4772 potok
4773 4773 pouličná sieť
4774 4774 meno ulice obsahuje ss
4775 4775 reťazec
4776 4776 reťazec;reťazec;...
4777 4777 metro (subway)
4778 4778 sunnitská
4779 4779 povrch
4780 4780 -----
4781 4781 Močiar
4782 4782 sladkosti
4783 4783 plávanie
4784 4784 -----
4785 4785 tabuľka
4786 4786 stolný tenis
4787 4787 tampóny
4788 4788 taoisti
4789 4789 telefónne kupóny (poukážky)
4790 4790 dočasný
4791 4791 dočasný typ komunikácie
4792 4792 tenis
4793 4793 terminál
4794 4794 cesta tretej triedy
4795 4795 -----
4796 4796 thajská
4797 4797 prílivová oblasť
4798 4798 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4799 4799 -----
4800 4800 podľa času GPS
4801 4801 na predchádzajúce hodnoty (nezmenený mčas)
4802 4802 k ceste
4803 4803 topografická
4804 4804 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4805 4805 cestovanie
4806 4806 turistika {0}
4807 4807 veža
4808 4808 -----
4809 4809 hračky
4810 4810 stopa
4811 4811 stopy a waypointy
4812 4812 iba stopy(track)
4813 4813 semafor
4814 4814 električka
4815 4815 trojité
4816 4816 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4817 4817 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4818 4818 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4819 4819 turecká
4820 4820 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4821 4821 typ
4822 4822 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4823 4823 neriadený
4824 4824 podzemie
4825 4825 podvodné(underwater)
4826 4826 neočakávané číslo stĺpca {0}
4827 4827 unitársky
4828 4828 neznámy
4829 4829 neoznačený
4830 4830 nespevnený
4831 4831 neuršený (unset)
4832 4832 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4833 4833 -----
4834 4834 neoznačený
4835 4835 neoznačená cesta
4836 4836 nepoužité
4837 4837 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4838 4838 hore
4839 4839 až do dlaždice
4840 4840 použitie
4841 4841 chyba overovania
4842 4842 ostatné overovania
4843 4843 varovanie overovania
4844 4844 verzia {0}
4845 4845 cez bod alebo cestu
4846 4846 viditeľné (na servery)
4847 4847 sopka
4848 4848 kupóny (poukážky)
4849 4849 voda
4850 4850 vodný tok
4851 4851 vodné cesty (Waterway) {0}
4852 4852 cesta je spojená
4853 4853 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4854 4854 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4855 4855 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4856 4856 iba waypointy
4857 4857 západ
4858 4858 biela
4859 4859 divoká príroda
4860 4860 veterná
4861 4861 drôtený_plot
4862 4862 drevo (wood)
4863 4863 drevený_plot
4864 4864 zalesnená oblasť (woodarea)
4865 4865 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4866 4866 železničná vlečka v závode
4867 4867 áno
4868 4868 prechod pre chodcov (zebra)
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 {0} ({1} do {2} stupňov)
4872 4872 -----
4873 4873 {0} se skladá z:
4874 4874 {0} koniec
4875 4875 {0} nie je číslo
4876 4876 {0} metrov
4877 4877 {0} viac...
4878 4878 {0} musí byť väčšie ako 0
4879 4879 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4880 4880 Zatiaľ {0} bodov...
4881 4881 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
4882 4882 {0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacnásobnými zmenovými súbormi</strong>
4883 4883 {0} štvorcových km
4884 4884 {0} štart
4885 4885 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4886 4886 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4887 4887 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4888 4888 -----
4889 4889 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
4890m 1 (Časová odchýlka z {0} dňa)
4891m 1 Časová odchýlka z {0} dní
4892m 1 Časová odchýlka z {0} dní
4893m 2 ({0} požiadavka)
4894m 2 ({0} požiadavky)
4895m 2 ({0} požiadaviek)
4896m 3 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
4897m 3 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
4898m 3 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
4899m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacia operácia z jednej vrstvy s úpravami<br>bola zrušená alebo skončila neúspechom.</html>
4900m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4901m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4902m 5 <html>Vyrovnaná <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografia do GPX stopy.</html>
4903m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4904m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4905m 6 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4906m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4907m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4908m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4909m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4910m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4911m 8 <html>{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
4912m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4913m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4914m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4915m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4916m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4917m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4918m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4919m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4920m 11 Očakávaný {0} objekt
4921m 11 Očakávané {0} objekty
4922m 11 Očakávaných {0} objektov
4923m 12 Nemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4924m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4925m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4926m 13 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
4927m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4928m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4929m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4930m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4931m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4932m 15 Zmeniť {0} objekty
4933m 15 Zmeniť {0} objekt
4934m 15 Zmeniť {0} objektov
4935m 16 -----
4936m 17 Konflikt počas sťahovania
4937m 17 Konflikty počas sťahovania
4938m 17 Konfliktov počas sťahovania
4939m 18 Konflikt v dátach
4940m 18 Konflikty v dátach
4941m 18 Konfliktov v dátach
4942m 19 Zmazať {0} body
4943m 19 Zmazať {0} bod
4944m 19 Zmazať {0} bodov
4945m 20 Zmazať {0} objekty
4946m 20 Zmazať {0} objekt
4947m 20 Zmazať {0} objektov
4948m 21 Zmazať {0} relácie
4949m 21 Zmazať {0} reláciu
4950m 21 Zmazať {0} relácií
4951m 22 Zmazať {0} cesty
4952m 22 Zmazať {0} cestu
4953m 22 Zmazať {0} ciest
4954m 23 Vymazávam {0} objekt
4955m 23 Vymazávam {0} objekty
4956m 23 Vymazávam {0} objektov
4957m 24 Sťahovanie nasledujúceho pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
4958m 24 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
4959m 24 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
4960m 25 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
4961m 25 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
4962m 25 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
4963m 26 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
4964m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
4965m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
4966m 27 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4967m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4968m 27 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4969m 28 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
4970m 28 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4971m 28 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4972m 29 Zdvojený {0} bod v {1} bode
4973m 29 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
4974m 29 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
4975m 30 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4976m 30 Vložiť nový bod do cesty.
4977m 30 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4978m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
4979m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
4980m 31 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
4981m 32 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
4982m 32 Spojovaná verzia ({0} vstup)
4983m 32 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
4984m 33 Posun {0} bodov
4985m 33 Posun {0} bodu
4986m 33 Posun {0} bodov
4987m 34 Moja verzia ({0} vstupy)
4988m 34 Moja verzia ({0} vstup)
4989m 34 Moja verzia ({0} vstupov)
4990m 35 Otváranie súboru {0}...
4991m 35 Otváranie súborov {0}...
4992m 35 Otváranie súborov {0}...
4993m 36 Vkladanie {0} značiek
4994m 36 Vkladanie {0} značky
4995m 36 Vkladanie {0} značiek
4996m 37 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
4997m 37 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
4998m 37 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
4999m 38 Plugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
5000m 38 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5001m 38 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
5002m 39 Očistený {0} objekt
5003m 39 Očistené {0} objekty
5004m 39 Očistených {0} objektov
5005m 40 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5006m 40 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
5007m 40 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
5008m 41 Otáčanie {0} bodov
5009m 41 Otáčanie {0} bodu
5010m 41 Otáčanie {0} bodov
5011m 42 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
5012m 42 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5013m 42 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
5014m 43 Zjednodušiť {0} cestu
5015m 43 Zjednodušiť {0} cesty
5016m 43 Zjednodušiť {0} ciest
5017m 44 Značky({0} konflikt)
5018m 44 Značky({0} konflikty)
5019m 44 Značky({0} konfliktov)
5020m 45 Nasledujúci plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
5021m 45 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
5022m 45 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
5023m 46 Nasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:
5024m 46 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:
5025m 46 Nasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:
5026m 47 Plugin nebude nahratý.
5027m 47 Pluginy nebudú nahraté.
5028m 47 Pluginy nebudú nahraté.
5029m 48 Vybratý bod nie je v strede cesty.
5030m 48 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5031m 48 Vybraté body nie sú v strede cesty.
5032m 49 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
5033m 49 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
5034m 49 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
5035m 50 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5036m 50 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5037m 50 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
5038m 51 Ich verzia ({0} vstupy)
5039m 51 Ich verzia ({0} vstup)
5040m 51 Ich verzia ({0} vstupov)
5041m 52 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5042m 52 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5043m 52 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
5044m 53 Je tu ešte nevyriešená chyba alebo varovanie, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tento problém vyriešiť ako prvý.
5045m 53 Sú tu ešte {0} chyby a/alebo varovania, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
5046m 53 Je tu ešte {0} chýb a/alebo varovaní, určených pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
5047m 54 Nachádza sa tam {0} ďalší bod použitý v ceste {1}<br>ktorý je vymazaný na servery.<br><br>Chcete obnoviť tento bod tiež?
5048m 54 Nachádza sa tam {0} ďalších bodov použitých v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
5049m 54 Nachádzajú sa tam {0} ďalšie body použité v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
5050m 55 Nachádza sa tam {0} ďalší pôvodný odkazujúci na reláciu {1}<br>ktorý je vymazaný na servery.<br><br>Chcete obnoviť tento bod tiež?
5051m 55 Nachádza sa tam {0} ďalších pôvodných odkazujúcich na reláciu {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
5052m 55 Nachádzajú sa tam {0} ďalšie pôvodné odkazujúce na reláciu {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
5053m 56 -----
5054m 57 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..
5055m 57 Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..
5056m 57 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..
5057m 58 Bol tam zistený {0} konflikt.
5058m 58 Boli tam zistené {0} konflikty.
5059m 58 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
5060m 59 Počas importu bol {0} konflikt
5061m 59 Počas importu boli {0} konflikty
5062m 59 Počas importu bolo {0} konfliktov
5063m 60 Tento zákaz odbočenia sa vzťahuje na objekt, ktorý bol vymazaný mimo tohto editora zákazu odbočenia:
5064m 60 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
5065m 60 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
5066m 61 Toto zmení až {0} objektov.
5067m 61 Toto zmení až {0} objekt.
5068m 61 Toto zmení až {0} objekty.
5069m 62 Toto chce zmeniť {0} objekt.
5070m 62 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5071m 62 Toto chce zmeniť {0} objektov.
5072m 63 Obnovený {0} pôvodný
5073m 63 Obnovené {0} pôvodné
5074m 63 Obnovených {0} pôvodných
5075m 64 Aktualizácia vlastností {0} objektov
5076m 64 Aktualizácia vlastností {0} objektu
5077m 64 Aktualizácia vlastností {0} objektov
5078m 65 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
5079m 65 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5080m 65 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5081m 66 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5082m 66 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5083m 66 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5084m 67 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5085m 67 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5086m 67 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5087m 68 Nahrávanie {0} objektov ...
5088m 68 Nahrávanie {0} objektu ...
5089m 68 Nahrávanie {0} objektov ...
5090m 69 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodnom.
5091m 69 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
5092m 69 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
5093m 70 stopa
5094m 70 stopy
5095m 70 stopy
5096m 71 stopa s {0} bodmi
5097m 71 stopy s {0} bodmi
5098m 71 stopy s {0} bodmi
5099m 72 značka
5100m 72 značky
5101m 72 značiek
5102m 73 bod
5103m 73 body
5104m 73 bodov
5105m 74 objekt
5106m 74 objekty
5107m 74 objektov
5108m 75 bod
5109m 75 body
5110m 75 bodov
5111m 76 vzťah (relation)
5112m 76 vzťahy (relations)
5113m 76 vzťahov (relations)
5114m 77 až {0} pôvodné
5115m 77 až {0} pôvodný
5116m 77 až {0} pôvodných
5117m 78 cestu
5118m 78 cesty
5119m 78 ciest
5120m 79 Autori
5121m 79 Autor
5122m 79 Autorov
5123m 80 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektu<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5124m 80 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5125m 80 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5126m 81 {0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.
5127m 81 {0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
5128m 81 {0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
5129m 82 {0} pozostáva z {1} značky
5130m 82 {0} pozostáva z {1} značiek
5131m 82 {0} pozostáva z {1} značiek
5132m 83 {0} skladá sa z {1} stopy
5133m 83 {0} skladá sa z {1} stôp
5134m 83 {0} skladá sa z {1} stôp
5135m 84 {0} vymazaný
5136m 84 {0} vymazané
5137m 84 {0} vymazaných
5138m 85 {0} chyba
5139m 85 {0} chyby
5140m 85 {0} chýb
5141m 86 {0} načítaný obrázok .
5142m 86 {0} načítané obrázky.
5143m 86 {0} načítaných obrázkov.
5144m 87 {0} členov
5145m 87 {0} člen
5146m 87 {0} členy
5147m 88 {0} bod
5148m 88 {0} body
5149m 88 {0} bodov
5150m 89 {0} pridaných objektov:
5151m 89 {0} pridaný objek:
5152m 89 {0} pridané objekty:
5153m 90 {0} zmazaný objekt:
5154m 90 {0} zmazané objekty:
5155m 90 {0} zmazaných objektov:
5156m 91 {0} upravených objektov:
5157m 91 {0} upravený objekt:
5158m 91 {0} upravené objekty:
5159m 92 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
5160m 92 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
5161m 92 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
5162m 93 {0} bod
5163m 93 {0} body
5164m 93 {0} bodov
5165m 94 {0} relácia
5166m 94 {0} relácie
5167m 94 {0} relácií
5168m 95 {0} trasa,
5169m 95 {0} trasy,
5170m 95 {0} trás,
5171m 96 značky
5172m 96 značka
5173m 96 značiek
5174m 97 {0} stopa(track)
5175m 97 {0} stopy(track)
5176m 97 {0} stôp(track)
5177m 98 {0} varovanie
5178m 98 {0} varovania
5179m 98 {0} varovaní
5180m 99 {0} bola založená GPS značka.
5181m 99 {0} boli založené GPS značky.
5182m 99 {0} boli založené GPS značky.
5183m 100 {0} ciest
5184m 100 {0} cesta
5185m 100 {0} cesty
5186m 101 {0} waypoint (bod cesty)
5187m 101 {0} waypointy (body cesty)
5188m 101 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.