source: josm/trunk/data/sk.lang@ 3270

Last change on this file since 3270 was 3270, checked in by stoecker, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 203.2 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objekty
4 4 % z východu:
5 5 % zo severu:
6 6 (# požiadavky neznáme)
7 7 (1 požiadavka)
8 8 (Kód={0})
9 9 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
10 10 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
11 11 -----
12 12 (URL bolo:
13 13 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
14 14 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
15 15 (Čo to má znamenať?)
16 16 (v rade {0}, stĺpec {1})
17 17 (deaktivované)
18 18 (žiadny objekt)
19 19 (žiadny)
20 20 (voliteľný)
21 21 ({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} ...
22 22 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
23 23 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
25 25 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
26 26 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
27 27 ({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...
28 28 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
29 29 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
30 30 * Jeden označený bod, alebo
31 31 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
32 32 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
33 33 ... iný druh prepravy
34 34 ... odkazy na relácie
35 35 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
36 36 -----
37 37 -----
38 38 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 </p><p>Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.<p></html>
43 43 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
44 44 <anonymné>
45 45 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
46 46 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
47 47 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
48 48 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
49 49 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
50 50 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
51 51 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
52 52 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
53 53 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
54 54 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
55 55 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
56 56 -----
57 57 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
58 58 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
59 59 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
60 60 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
61 61 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
62 62 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
63 63 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
64 64 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
65 65 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
66 66 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
67 67 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
68 68 <b>{0}</b> vypnuté objekty
69 69 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
70 70 -----
71 71 <rôzne>
72 72 -----
73 73 -----
74 74 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
75 75 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
76 76 <h2>Aktívny filter</h2>
77 77 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
78 78 <html>''{0}'' nie je platná OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
79 79 <html> <body> <p class="warning-body"> <strong>Upozornenie: </strong> Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza <strong>nešifrované</strong> v každej žiadosti zaslanej na server OSM. <strong> Nepoužívajte cenné hesla. </strong></p></body></html>
80 80 <html> <body> Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.</ body> </ html>
81 81 <html><h3>Vymazať súbor {0} z disku?<p>Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!</h3></html>
82 82 <html><h3>Existujú staré zálohy súborov v adresári obrázkov!</h3>
83 83 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
84 84 <html><p class="warning-header">Obsah pomoci pre chýbajúcu tému pomoci</p><p class="warning-body"> Obsah pomoci pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nie je už dostupná. Je to chýbajúce v oboch vašich miestnych jazykoch ({1}) a aj v angličtine.<br><br>Pomôžte prosím pri zlepšení systému pomoci JOSMu a doplňte chýbajúce informácie. Oboje môžete upraviť pre <a href="{2}">tému pomoci vo vašom miestnom jazyku ({1})</a> a v <a href="{3}">táme pomoci v angličtine</a>.</p></html>
85 85 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
86 86 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
87 87 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
88 88 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
89 89 <html>Okrem iného môžete vložiť <strong>adresu dlaždíc</strong> pre jednotlivé dlaždice vo formáte<i>zoomlevel/x/y</i>, i.e. <i>15/256/223</i>. Adresa dlaždíc vo formáte <i>zoom,x,y</i> alebo <i>zoom;x;y</i> sú tiež platné.</html>
90 90 <html>Nastala chyba počas komunikácie so serverom<br>Detaily: {0}</html>
91 91 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
92 92 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
93 93 <html>Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal. <br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
94 94 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo. <br> Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . </ html>
95 95 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo. <br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
96 96 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
97 97 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.</html>
98 98 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
99 99 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
100 100 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
101 101 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
102 102 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</ Html>
103 103 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal <br> nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením: <br> <strong> Kód chyby: <strong> {1} <br> <strong> Chybové hlásenie (nepreložené) </ strong>: {2} </ HTML>
104 104 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
105 105 <html> Nemôžem nahrať plugin {0}, pretože plugin <br> hlavnej triedy''{1}'' nebol nájdený. <br> Odstrániť z nastavení?
106 106 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
107 107 <html> Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
108 108 <html> Nemôžem čítať. <br> Chyba je: <br> {0} </ html>
109 109 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
110 110 -----
111 111 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
112 112 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
113 113 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
114 114 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.</em></html>
115 115 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
116 116 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
117 117 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
118 118 <html> Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe <br> na JOSM. </ html>
119 119 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
120 120 <html> Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''<br> s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete <br> mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. </ Html>
121 121 <html> Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny <br>nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup. <br> Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. </ html>
122 122 <html> Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera. <br> Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. </ html>
123 123 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
124 124 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
125 125 <html>Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný. <br> <br> Detaily (nepreložené): {0} </ html>
126 126 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
127 127 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
128 128 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
129 129 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
130 130 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
131 131 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
132 132 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
133 133 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
134 134 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
135 135 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
136 136 <html> Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale <br> skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server <br> URL a vaše pripojenie k internetu. </ Html>
137 137 <html> Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. </ html>
138 138 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
139 139 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
140 140 <html> JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM. <br> Autorizačný prístup je: </ html>
141 141 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty. <br> Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. </ html>
142 142 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
143 143 <html> JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong> {0} </ strong> <br> Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>
144 144 <html>JOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}<br>z dátovej sady.<br>Súhlasíte?</html>
145 145 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte <br>''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. </html>
146 146 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
147 147 <html>Vrstva ''{0}'' obsahuje konflikt pôvodných<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť nevyriešený.</html>
148 148 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
149 149 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
150 150 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
151 151 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
152 152 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
153 153 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
154 154 <html>Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej<br>upravovanej vrstve ''{1}''.</html>
155 155 <html> Kliknite prosím na <strong>{0} </ strong> načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.</ html>
156 156 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
157 157 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
158 158 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
159 159 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času<br>požiadavka na konkrétny časový rozsah.</html>
160 160 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky <br>požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
161 161 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
162 162 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
163 163 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných otázok</strong>.Vybrať <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
164 164 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
165 165 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
166 166 <html> Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}. <br> Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. </ Html>
167 167 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
168 168 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
169 169 <html> Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
170 170 <html> Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
171 171 <html> Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM. <br> JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne <br> automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. </ html >
172 172 <html> Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM. <br> JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez <br> autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači <br> overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. </ Html>
173 173 <html> Zvoľte pre zobrazenie iba zákazy odbočenia vzťahujúce sa k objektu v súčasnom výbere. <br> Zrušte zobrazenie všetkých zákazov odbočenia v aktuálnom súbore dát. </ html>
174 174 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
175 175 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
176 176 <html>Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.<br>Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.</html>
177 177 <html>Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.<br>Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
178 178 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
179 179 <html> Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu </ html>
180 180 <html> Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup </ html>
181 181 <html> Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup </ html>
182 182 <html> Úspešne použitý autorizačný prístup' '{0}'' pre <br> prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.</ html>
183 183 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
184 184 <html>Aktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.<br>Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa.</html>
185 185 <html> Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril. <br> V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť <br> vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. </ html>
186 186 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
187 187 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
188 188 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
189 189 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}<br>pre užívateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.</html>
190 190 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
191 191 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
192 192 <html>odvodená relácia<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
193 193 <html> Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
194 194 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
195 195 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
196 196 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
197 197 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
198 198 <html> Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.</html>
199 199 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
200 200 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
201 201 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
202 202 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
203 203 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
204 204 <html> Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou. <br> JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. </ Html>
205 205 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie pre nahratie {0} objektov. Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
206 206 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
207 207 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
208 208 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
209 209 <html>Je tam {0} pôvodných vo vašej lokálnej dátovej sade, ktoré<br>ktoré by mohli byť zmazané zo servera. Ak pozdejšie skúsite zmazať, alebo<br>aktualizovať ich server pravdepodobne ohlási<br>konflikt.<br><br>Click <strong>{1}</strong>kontrola stavutýchto pôvodných<br>na servery.<br>Click <strong>{2}</strong>ignorovať.<br></html>
210 210 <html>Nie sú ďalšie pripojené cesty na stiahnutie. <br>Bol zistený potenciálny duplicitný bod z práve vybraných bodov, hoci. <br>Aktuálne vybraný bod je ''{0}''< br> Potenciály duplicitný bod je ''{1}''<br> Spojiť duplicitné body na aktuálne vybraný bod a pokračovať v sťahovaní? </ html>
211 211 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
212 212 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
213 213 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
214 214 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
215 215 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
216 216 <html>Tento zákaz odbočenia bol zmenený mimo editora. <br> Nemôžete použiť vaše zmeny a pokračovať v úprave. <br> Chcete spôsobiť konflikt a zatvoriť editor? </html>
217 217 -----
218 218 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
219 219 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
220 220 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
221 221 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
222 222 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
223 223 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
224 224 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
225 225 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>e.g. displej GPS prístroja</html>
226 226 <html> Použite predvolené URL OSM servera (<strong>{0}</strong>) </html>
227 227 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
228 228 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
229 229 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
230 230 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
231 231 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
232 232 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
233 233 <html> Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na <strong> {0} </ strong> prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. </ Html>
234 234 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 <p><b>{0}</b> skryté objekty
241 241 <p>Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo <b>reštartovať</b> JOSM po vykonaní týchto zmien.</p>
242 242 <p>Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete <b>reštartovať</b> JOSM, aby sa zmeny prejavili.</p>
243 243 <p> Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne. </p>
244 244 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
245 245 <p> Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA.</p>
246 246 -----
247 247 -----
248 248 <strong> Upozornenie: </ strong> Heslo je prevedené <strong> raz </ strong> v textovej forme na webových stránkach OSM. <strong> Nepoužívajte </ strong> citlivé heslo na OSM server poskytuje šifrovaný komunikačný kanál (HTTPS).
249 249 <u>Špeciálne ciele:</u>
250 250 <nedefinované>
251 251 > dole
252 252 > hore
253 253 A Podľa vzdialenosti
254 254 A Podľa času
255 255 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
256 256 Meno:* preklad je chýbajúci.
257 257 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
258 258 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
259 259 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
260 260 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
261 261 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
262 262 Zákaz odbočenia musí deklarovať typ obmedzenia. Prosím, vyberte typ v Základnom Editore.
263 263 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>z</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
264 264 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>na</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
265 265 -----
266 266 Verzia API: {0}
267 267 Opustená železnica
268 268 Prerušiť
269 269 Zrušiť spojovanie
270 270 Prerušte úpravy a zatvorte dialógové okno
271 271 O programe
272 272 O programe JOSM...
273 273 Prijať autorizačný prístup
274 274 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
275 275 Prístup
276 276 Autorizačný prístup
277 277 Kľúč autorizačného prístupu:
278 278 Skrytý autorizačný prístup:
279 279 URL autorizačného prístupu:
280 280 Ubytovanie
281 281 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
282 282 Prístupové alebo vernostné karty
283 283 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
284 284 Presnosť:
285 285 Akcia
286 286 Parametre akcie
287 287 Akcie
288 288 Aktivovať
289 289 -----
290 290 Aktivovať vybratú vrstvu
291 291 Aktívne štýly
292 292 Aktuálny
293 293 Pridať
294 294 Pridať JOSM Plugin popis URL.
295 295 Pridať bod...
296 296 Pridať vlastnosti
297 297 Pridať Rectified Image
298 298 Pridať "source=..." do položiek?
299 299 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
300 300 Pridať komentár
301 301 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
302 302 Pridať novú cestu pre ikony
303 303 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
304 304 Pridať novú vrstvu obce
305 305 Pridať nový bod do existujúcej cesty
306 306 Pridať nový zdroj do zoznamu.
307 307 Pridať novú značku
308 308 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
309 309 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
310 310 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
311 311 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
312 312 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
313 313 Pridať OSM cesty s funkciou ''z''
314 314 Pridať OSM cesty s funkciou ''na''
315 315 Pridať prázdnu značku
316 316 Pridať informáciu o autorovi
317 317 Pridať konflikt pre ''{0}''
318 318 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
319 319 Pridať filter
320 320 Pridať mriežku
321 321 Pridať do editora
322 322 Pridať chýbajúcu značku
323 323 Pridať novú vrstvu
324 324 Pridať bod
325 325 Pridať bod do cesty
326 326 Pridať bod do cesty a spojiť
327 327 Pridať bod {0}
328 328 Pridať reláciu {0}
329 329 Pridať routing layer
330 330 Pridať chýbajúcu značku {0}={1}
331 331 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
332 332 Pridať cestu {0}
333 333 Pridať body na všetky priesečníky
334 334 Interpolácia adries
335 335 Adresy, čísla domov.
336 336 Adresy
337 337 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
338 338 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
339 339 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
340 340 Nastaviť WMS
341 341 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
342 342 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
343 343 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
344 344 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
345 345 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
346 346 Administratívne
347 347 Rozšírené
348 348 Rozšírené OAuth parametre
349 349 Pokročilé vlastnosti OAuth
350 350 Pokročilé voľby
351 351 Lanovka
352 352 -----
353 353 Poľnohospodársky
354 354 Letisko
355 355 Letisko, pozemné
356 356 Alkohol
357 357 Zarovnať body do kruhu
358 358 Zarovnať body na priamku
359 359 Všetko
360 360 Všetky formáty
361 361 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
362 362 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
363 363 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
364 364 Ťažobný priestor
365 365 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
366 366 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
367 367 Povoliť čítanie vašich preferencií
368 368 Povoliť nahrávať GPS stopy
369 369 Povoliť nahrávať mapové dáta
370 370 Povoliť zapisovať vaše preferencie
371 371 Povolená prevádzka:
372 372 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
373 373 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
374 374 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
375 375 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
376 376 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
377 377 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
378 378 -----
379 379 Alfa kanál
380 380 Abecedne
381 381 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
382 382 Horská chata
383 383 Už sa zúčastňujú konfliktu
384 384 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
385 385 Tiež premenovať súbor
386 386 Prípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:
387 387 Vždy aktualizovať bez opýtania
388 388 Vybavenosť (Amenities)
389 389 Počet káblov
390 390 Počet sedadiel
391 391 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
392 392 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
393 393 OSM plugin pre editáciu zákazu odbočenia.
394 394 -----
395 395 OSM cesta s funkciou <tt>z</tt>, je potrebná v zákaze odbočenia.
396 396 OSM cesta s funkciou <tt>na</tt>, je potrebná v zákaze odbočenia.
397 397 Prázdna hodnota vymaže tag.
398 398 Nastala chyba v plugine {0}
399 399 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
400 400 Nastala chyba : {0}
401 401 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
402 402 Došlo k neočakávanej výnimke. <br> Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM <br>, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.
403 403 Nastala neznáma chyba
404 404 Uhol
405 405 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
406 406 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
407 407 Použiť
408 408 Použiť zmeny
409 409 Použiť predvolené
410 410 Použiť rozhodnutie
411 411 Použiť Funkciu
412 412 Použiť Funkciu:
413 413 Uplatniť tiež pre deti(children)
414 414 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
415 415 Použite úpravy a zatvorte dialógové okno
416 416 Použiť vyriešený konflikt
417 417 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
418 418 Použiť zvolené zmeny
419 419 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
420 420 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
421 421 Použiť súčasnú aktuálizáciu
422 422 Použiť adresu dlaždice
423 423 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
424 424 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
425 425 Použiť?
426 426 Pristávacia plocha
427 427 -----
428 428 Archeologické nálezisko
429 429 Lukostreľba
430 430 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
431 431 Oblasť
432 432 Cesta označená ako plocha nie je uzavretá.
433 433 Oblasť okolo miesta
434 434 Kultúrne stredisko
435 435 Umelecké dielo
436 436 Spýtať sa pred aktualizáciou
437 437 Pridružiť s využitím ulice:
438 438 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
439 439 Atletika
440 440 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
441 441 Atrakcia
442 442 Zvuk
443 443 Audio zariadenie nedostupné
444 444 Nastavenia zvuku
445 445 Zukové značky z {0}
446 446 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
447 447 -----
448 448 Audiosprievodcovia
449 449 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
450 450 -----
451 451 Overenie totožnosti
452 452 Overenie s dodaním užívateľského mena a hesla
453 453 Overovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
454 454 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
455 455 Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...
456 456 Overenie totožnosti
457 457 Autentifikácia zlyhala
458 458 Autentifikácia zlyhala
459 459 Autor
460 460 Autor: {0}
461 461 Autentifikácia zlyhala
462 462 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
463 463 Autorizačná URL:
464 464 Povoliť teraz
465 465 Povoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...
466 466 Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...
467 467 Autori (spracovatelia)
468 468 -----
469 469 Automatické získavanie
470 470 Automatické zväčšenie:
471 471 Automatický stred (Auto-Center)
472 472 -----
473 473 Automatické ukladanie LiveData
474 474 Automatické nahratie Dlaždíc:
475 475 Bankomat
476 476 Automatické sťahovanie
477 477 Automatická úprava značiek (tag)
478 478 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
479 479 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
480 480 Automaticky vyberie prvú WMS vrstvu, ak existuje viac vrstiev pri zachytávaní(grabovaní).
481 481 Dostupný
482 482 Dostupné štýly (z {0})
483 483 -----
484 484 B Podľa vzdialenosti
485 485 B Podľa času
486 486 -----
487 487 Hniezdo záchrany
488 488 Späť
489 489 Oreradlo chrbta (Backrest)
490 490 Chybná požiadavka
491 491 Chlieb a pečivo
492 492 Banka
493 493 Bar (výčap)
494 494 Prekážka (Barriers)
495 495 Bejzbal
496 496 Základný
497 497 Basin (Kotvisko pre lode)
498 498 Basketbal
499 499 Batérie
500 500 Bojisko
501 501 Záliv
502 502 Pláž
503 503 Signál (rádiomaják)
504 504 Lavička
505 505 Nápoje
506 506 Bikubicky (pomalé)
507 507 Bicykel
508 508 Bicykle
509 509 Záhradná reštaurácia
510 510 Bicyklový obchod
511 511 Bilineárne (rýchle)
512 512 Bio nafta
513 513 Prázdna vrstva
514 514 Balvan (Block)
515 515 Informačný panel s radami (board content)
516 516 Lodenica
517 517 Stĺpik
518 518 Kníhkupectvo
519 519 Záložky
520 520 Hraničná kontrola
521 521 Botanický názov
522 522 Bowling na tráve
523 523 Hranice
524 524 Hraničné kamene
525 525 Ohraničujúcí box
526 526 Hranice
527 527 Bowling
528 528 Most
529 529 Broken tagging preset "{0}-{1}" - počet položiek na zobrazení hodnôt, musí byť rovnaký ako v hodnotách
530 530 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
531 531 Nárazník
532 532 Správy o chybách
533 533 Zoznam chýb
534 534 Budova
535 535 Stavebné riešenie(Building address)
536 536 Budovy, stavby
537 537 Šírka budovy:
538 538 Budovy, kryty, podzemné stavby
539 539 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
540 540 Autobusová linka
541 541 Autobusové nástupište
542 542 Autobusová stanica
543 543 Autobusová zastávka
544 544 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
545 545 Mäsiareň
546 546 C Podľa vzdialenosti
547 547 C Podľa času
548 548 CNG (Stlačený zemný plyn)
549 549 Kabínková lanovka
550 550 Cache chýb formátov
551 551 Cache chýb v Lambert Zóne
552 552 Katastrálne(Fr) sekcie a podsekcie
553 553 -----
554 554 -----
555 555 CadastreGrabber: Nedovolená url.
556 556 Kaviareň
557 557 Kalibračné súbory
558 558 Táborisko
559 559 Stanový tábor
560 560 Nedá sa kresliť mimo svet.
561 561 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
562 562 Prieplav
563 563 Zrušiť
564 564 Zrušiť a návrat do editora
565 565 Zrušiť overenie
566 566 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
567 567 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
568 568 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
569 569 Zušiť operáciu
570 570 Zrušiť ukladanie a najskôr začať riešenie zostávajúcich otázok
571 571 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
572 572 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
573 573 Prerušiť nahrávanie
574 574 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
575 575 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
576 576 Nemožno pridať objekt ''{0}'' ako člena relácie, pretože je odstránená, alebo neviditeľné vo vrstve ''{1}''
577 577 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
578 578 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
579 579 Nemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
580 580 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
581 581 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''
582 582 Nemožno nájsť objekt s id ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
583 583 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
584 584 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
585 585 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
586 586 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
587 587 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
588 588 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
589 589 Nemožno otvoriť nové sedenie klienta.\nServer je v údržbe alebo dočasne preťažený.
590 590 Nemožno umiestniť budovy mimo Zeme.
591 591 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
592 592 Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymný
593 593 Nemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.
594 594 Nemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''
595 595 Nemožno otočiť!
596 596 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
597 597 Kanoistika
598 598 Plechovky
599 599 Kapacita
600 600 Kapacita (celková)
601 601 Nahrať GPS Stopu
602 602 Vozidlo
603 603 Obchod s autami
604 604 Kemping pre obytné prívesy
605 605 Hotovosť
606 606 Hrad
607 607 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
608 608 Vstup do jaskyne
609 609 Cintorín
610 610 Vycentrovať (Center Once)
611 611 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
612 612 Stredový pohľad
613 613 Sedačková lanovka
614 614 Chata
615 615 Zmeniť vlastnosti
616 616 Zmeniť smer?
617 617 Zmeniť umiestnenie
618 618 Zmeniť bod {0}
619 619 Zmeniť reláciu
620 620 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
621 621 Zmeniť reláciu {0}
622 622 Zmena rozlíšenia
623 623 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
624 624 Prejdite do Základného Editora a vyberte OSM cestu
625 625 Zmeniť hodnoty ?
626 626 Zmeniť cestu {0}
627 627 Zmenené body z {0}
628 628 Zmenový súbor
629 629 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
630 630 Zmenový súbor ID:
631 631 Panel riadenia zmenového súboru
632 632 Manažér zmenového súboru
633 633 Zmenový súbor zavretý
634 634 Poznámka zmenového súbor:
635 635 Očakávané ID zmenového súboru
636 636 Zmenový súbor id:
637 637 Info súboru zmien
638 638 Zmenový súbor je plný
639 639 Súbor zmien {0}
640 640 Súbory zmien
641 641 Zmena klávesových skratiek manuálne.
642 642 Kontrola pre FIXMES.
643 643 Kontrola pre poznámky (notes)
644 644 Kontrola či pri kreslení mapy nevznikli chyby.
645 645 Kontrova na servery
646 646 Kontrola vlastností kľúčov.
647 647 Kontrola hodnôt vlastností.
648 648 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
649 649 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
650 650 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
651 651 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
652 652 Chyby v kontrolnom súčte:
653 653 Lekáreň
654 654 Odvodená relácia
655 655 Vybrať
656 656 Zvoľte farbu
657 657 Zvoľte farbu pre {0}
658 658 Zvoľte preddefinovanú licenciu
659 659 Vybrať hodnotu
660 660 Vybrať z...
661 661 Vyberte typ objektu OSM
662 662 Vybrať server pre vyhľadávanie:
663 663 Veľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''
664 664 Kostol
665 665 Kino
666 666 Mesto (city)
667 667 Hranica mesta/obce
668 668 Mestské hradby
669 669 Názov mesta
670 670 Mesto:
671 671 Občianske
672 672 Typ triedy
673 673 Vyčistiť
674 674 Vymazať trasu
675 675 Vymazať vybrané úlohy alebo odstrániť vybraných členov
676 676 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
677 677 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
678 678 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
679 679 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
680 680 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
681 681 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
682 682 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
683 683 Kliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom
684 684 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
685 685 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
686 686 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
687 687 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
688 688 Kliknutím zrušíte nahrávanie
689 689 Kliknutie pridá miesto určenia.
690 690 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
691 691 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
692 692 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
693 693 Kliknutím zavriete dialóg
694 694 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
695 695 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
696 696 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
697 697 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
698 698 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
699 699 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
700 700 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
701 701 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
702 702 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
703 703 Kliknite na tlačidlo vypnúť plugin ''{0}''
704 704 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
705 705 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
706 706 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
707 707 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
708 708 Kliknutie odstráni miesto určenia
709 709 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
710 710 Kliknite na tlačidlo pre načítanie žiadosti o prístup
711 711 Kliknite na tlačidlo pre načítanie autorizačného prístupu
712 712 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
713 713 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
714 714 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
715 715 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
716 716 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
717 717 Kliknite na krok v rámci povoľovacieho procesu OAuth a vytvorte nový autorizačný prístup
718 718 Kliknite na Autorizačný prístup
719 719 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
720 720 Časový limit klienta
721 721 Útes
722 722 Lezenie
723 723 Zavrieť
724 724 Zavrieť akúkoľvek cestu
725 725 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
726 726 Zatvoriť zmenové súbory
727 727 -----
728 728 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
729 729 Zatvoriť otvorený súbor zmien
730 730 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
731 731 Zavrieť dialógové okno
732 732 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku pre zmenové súbory
733 733 Zatvorte dialóg a prijmite autorizačný prístup
734 734 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
735 735 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
736 736 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
737 737 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
738 738 Zavrieť vybraté zmenové súbory
739 739 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
740 740 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
741 741 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
742 742 Zatvoriť:
743 743 Uzavretá cesta
744 744 Zavreté po -
745 745 Zatvorený v
746 746 Uzavrený:
747 747 Bližší popis
748 748 Bližší popis
749 749 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
750 750 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
751 751 Zatváranie súboru zmien
752 752 zatváranie zmenového súboru {0}
753 753 Zatváranie súboru zmien...
754 754 Handry
755 755 Pobrežie
756 756 Línia pobrežia.
757 757 Mince
758 758 Vysoká škola
759 759 Farba
760 760 Farba (hex)
761 761 Farebná schéma
762 762 Farebná schéma
763 763 Farby
764 764 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
765 765 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
766 766 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
767 767 Farba
768 768 Spojiť cesty
769 769 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
770 770 Spojiť {0} ciest
771 771 Kombinivaný chodník - a cesta pre cyklistov
772 772 Zásobník príkazov
773 773 Poznámka
774 774 Poznámka:
775 775 Komentár:
776 776 Obchodná (komerčná)
777 777 Spoločné, obecné
778 778 Obec
779 779 Hranice obce bbox: {0}
780 780 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
781 781 Spojenie so serverom zlyhalo
782 782 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
783 783 Porovnať
784 784 Počítač
785 785 Konfigurovať
786 786 Konfigurácia zariadenia
787 787 Konfigurovať umiestnenie pluginov
788 788 Nastavenie pokročilých nastavení
789 789 Nastavenie dostupných pluginov.
790 790 Konfigurácia trasových priorít.
791 791 Konfigurujem umiestnenie...
792 792 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
793 793 Nastaviť predvoľby pre plugin zákaz odbočenia
794 794 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
795 795 Nastaviť či používate proxy server
796 796 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM servery
797 797 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
798 798 Potvrdiť prázdnu funkciu
799 799 Konflikt
800 800 Rozhodnutie konfliktov
801 801 Konflikt nie je úplne vyriešený
802 802 Konflikty
803 803 Objavené konflikty
804 804 Konflikty vo vkladaných značkách
805 805 Konflikty pri spojovaní pôvodných
806 806 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
807 807 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
808 808 Konflikty: {0} nevyriešené
809 809 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
810 810 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
811 811 Pripojené
812 812 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
813 813 Pripájam sa
814 814 Pripájam sa...
815 815 Chyba pri pripojovaní.
816 816 Spojenie zlyhalo
817 817 Nastavenie pripojenia
818 818 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
819 819 Spojenie zlyhalo.
820 820 Spojenie do API neúspešné
821 821 Stavba
822 822 Stavebná oblasť
823 823 Užívateľský kľúč:
824 824 Skrytý užívateľ:
825 825 Pripája sa na OSM Server...
826 826 Kontaktujem server...
827 827 Kontaktujem WMS server...
828 828 Spájam cadastre WMS ...
829 829 Obsah
830 830 Kontinent
831 831 Pokračovanie
832 832 Pokračovanie rozhodnutia
833 833 Pokračovať v nahrávaní
834 834 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
835 835 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
836 836 Príspevok
837 837 Obchod s polotovarmi
838 838 Previesť do GPX vrstvy
839 839 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
840 840 Konvertovať do dátovej vrstvy
841 841 Zmeniť na multipolygón
842 842 Zmeniť na multipolygón.
843 843 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
844 844 Prevedené z: {0}
845 845 Súradnice
846 846 Importované súradnice:
847 847 Súradnice:
848 848 Kopírovať
849 849 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
850 850 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
851 851 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
852 852 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
853 853 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
854 854 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
855 855 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
856 856 Kópia {0}
857 857 Vybrať označené objekty pre vloženie.
858 858 Kopírovať vybrané "vias(cez)" do schránky
859 859 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
860 860 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
861 861 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
862 862 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
863 863 Kopírovať do schránky a zavrieť
864 864 Kopírovať do schránky
865 865 Kópia {1} z {0}
866 866 -----
867 867 Copyright
868 868 Zladiť
869 869 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
870 870 Zladiť GPX
871 871 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
872 872 Nemôžem získať obrázok
873 873 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
874 874 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
875 875 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
876 876 Nemôžem zmazať dočasný súbor!
877 877 Nemôžem exportovať "{0}"
878 878 Nemôžem nájsť typ elementu
879 879 Nepodarilo sa nájsť objekt na mape.
880 880 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
881 881 Nemôžem importovať ''{0}''.
882 882 Nemôžem importovať súbory.
883 883 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
884 884 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
885 885 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
886 886 Nemôžem čítať "{0}"
887 887 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
888 888 Nemôžem čítať mčas.
889 889 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
890 890 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
891 891 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
892 892 Nebolo možné premenovať súbor!
893 893 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.
894 894 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
895 895 Nemôžem zapisovať mtime.
896 896 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
897 897 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
898 898 Krajina (štát)
899 899 Kód krajiny
900 900 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
901 901 Krajina:
902 902 kraj (okres)
903 903 Kurz (Smer)
904 904 Súd
905 905 Krytá nádrž
906 906 Žeriav
907 907 Vytvoriť kružnicu
908 908 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
909 909 Vytváranie zastávok z GPX ...
910 910 Vytvorenie zastávok z GPX súboru
911 911 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
912 912 Spôsobiť konflikt a zavrieť editor zákazu odbočenia
913 913 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
914 914 Vytvoriť cestnú sieť
915 915 Vytvára cestnú sieť
916 916 Vytvoriť novú reláciu
917 917 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
918 918 Vytvoriť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
919 919 Vytvoriť plochy
920 920 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
921 921 Vytvoriť záložku
922 922 Vytvorte rozhranie(hranice)
923 923 Vytvoriť budovu
924 924 Vytvoriť budovy
925 925 Vytvoriť duplikát cesty
926 926 Vytvoriť cestnú sieť
927 927 Vytvoriť problém
928 928 Vytvoriť multipolygón
929 929 Vytvoriť multipolygón.
930 930 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
931 931 Vytvoriť nový bod.
932 932 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
933 933 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
934 934 Vytvoriť bez zvukovej značky pri čítaní GPX.
935 935 Vytvoriť alebo upraviť zákaz odbočenia.
936 936 Vytvorenie/Úprava zákazu odbočenia...
937 937 Vytvoriť:
938 938 Vytvorený
939 939 Vytvorený v
940 940 Vytvorené v:
941 941 Vytvorené pred -
942 942 Vytvoril:
943 943 Vytvorený:
944 944 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
945 945 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
946 946 Vytváranie súboru zmien...
947 947 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
948 948 Kreditné karty
949 949 Kriket
950 950 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
951 951 Kritérium
952 952 -----
953 953 Prechod pre cyklistov
954 954 Prechod pre jazdcov na koňoch
955 955 Peší prechod cez železnicu
956 956 Prechod cez cestu s obsluhou
957 957 Prekrývajúce sa budovy
958 958 Typy prechodov cez cestu
959 959 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
960 960 Zkrížené cesty
961 961 Prekižujúce sa cesty.
962 962 Kuchyňa
963 963 Súčasný výber
964 964 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
965 965 Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''
966 966 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná
967 967 Súčasná hodnota je východzia
968 968 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
969 969 Vlastný WMS Link
970 970 Prispôsobiť farbu
971 971 Prispôsobiť kresliacu trasu
972 972 Úprava položiek na panely nástrojov.
973 973 Výkop
974 974 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
975 975 Cyklická závislosť medzi reláciami:
976 976 Cyklistika
977 977 Cyklické závislosti
978 978 -----
979 979 -----
980 980 Priehrada, nádrž
981 981 Údajová vrstva {0}
982 982 Formát zaznamenávania dát
983 983 Zdroje dát a Typy:
984 984 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
985 985 Zdroje dát
986 986 Overovanie dát
987 987 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
988 988 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
989 989 Test konzistencie dátovej sady
990 990 Dátum:
991 991 Dátum:
992 992 Debetné karty
993 993 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
994 994 Stupne
995 995 Rozhodnutie
996 996 Oddialiť
997 997 Úbytok
998 998 Vyhradená cesta pre kone
999 999 Vyhradená cesta pre cyklistov
1000 1000 Vyhradený chodník pre peších
1001 1001 Predvolené
1002 1002 Štandardný (Automatická predvoľba)
1003 1003 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
1004 1004 Východzia hodnota je''{0}''.
1005 1005 Definovať vloženie(interpolation) adresy
1006 1006 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
1007 1007 Stupne minúty sekundy
1008 1008 Odstrániť
1009 1009 Vymazať ''z''
1010 1010 Vymazať ''na''
1011 1011 Zmazať súbor z disku
1012 1012 Režim mazania
1013 1013 Zmazať vlastnosti
1014 1014 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1015 1015 Odstrániť potvrdenie
1016 1016 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1017 1017 Zmazať filter.
1018 1018 Zmazať z relácie (zo vzťahu
1019 1019 Vybazať zo zákazu odbočenia
1020 1020 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1021 1021 Vymazať nekompletné členy?
1022 1022 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1023 1023 Vymazať bod {0}
1024 1024 Zmazať body alebo cesty
1025 1025 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?
1026 1026 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dát
1027 1027 Zmazať objekty
1028 1028 Vymazať reláciu {0}
1029 1029 Zmazať zvolené objekty.
1030 1030 Vymazať práve vydanú reláciu
1031 1031 Vymazať člena z o zákazu odbočenia
1032 1032 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1033 1033 Zmazať vybrané vrstvy.
1034 1034 Zmazať vybraté relácie
1035 1035 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
1036 1036 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1037 1037 Vymazať vybraný zákaz odbočenia
1038 1038 Zmazať výber v tabuľke značiek
1039 1039 Vymazať tento zákaz odbočenia
1040 1040 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1041 1041 Vymazať cestu {0}
1042 1042 Odstránený
1043 1043 Vymazaný stav:
1044 1044 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1045 1045 Zmazať členy v zákaze odbočenia
1046 1046 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1047 1047 Vymazané alebo presunuté pôvodné
1048 1048 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1049 1049 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1050 1050 Vyznanie (cirkevné)
1051 1051 Zubný lekár
1052 1052 -----
1053 1053 Podrobne popíšte problém
1054 1054 Popis
1055 1055 Popis: {0}
1056 1056 Úroveň detailu
1057 1057 Podrobnosti
1058 1058 Zisťujem pluginy pre nahratie ...
1059 1059 Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...
1060 1060 Vývoj pluginu zákaz odbočenia bol sponzorovaný <a href="http://www.skobbler.de"> skobbler GmbH </ a>.
1061 1061 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1062 1062 Nafta
1063 1063 -----
1064 1064 Nafta pre ťažké nákladné automobily
1065 1065 Obtiažnosť
1066 1066 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1067 1067 Smer
1068 1068 Smerový index'{0}' nenájdený
1069 1069 Smer hľadania zeme
1070 1070 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
1071 1071 Vypnúť
1072 1072 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
1073 1073 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
1074 1074 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
1075 1075 Vypnúť doplnok
1076 1076 Zrušiť a Vymazať
1077 1077 Zrušiť a Ukončiť
1078 1078 výdaj na recepty
1079 1079 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1080 1080 Nastavenie zobrazenia
1081 1081 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
1082 1082 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1083 1083 Zobraziť a editovať zoznam "via(cez)"-objektov v Základnom Editore
1084 1084 Zobrazenie a správa zákazu odbočenia v aktuálnom dátovom súbore
1085 1085 Zobrazovať súradnice ako
1086 1086 Zobraziť kríže:
1087 1087 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
1088 1088 Zobraziť obrázky s geotagmi
1089 1089 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1090 1090 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1091 1091 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
1092 1092 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1093 1093 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1094 1094 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1095 1095 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1096 1096 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1097 1097 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1098 1098 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1099 1099 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1100 1100 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1101 1101 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
1102 1102 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
1103 1103 Rozložiť body rovnomerne
1104 1104 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1105 1105 Nepoužívaná železnica
1106 1106 Priekopa
1107 1107 Neurobiť zmeny
1108 1108 Nepýtať sa znovu a zapamätať si moje rozhodnutie (Choďte na Nastavenia-> Pluginy zmeniť neskôr )
1109 1109 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1110 1110 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1111 1111 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1112 1112 Znovu nezobrazovať (možnosť pripomenutia)
1113 1113 Neurobiť nič
1114 1114 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1115 1115 Chcete toto povoliť?
1116 1116 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1117 1117 Chcete ich aj tak vymazať?
1118 1118 Aj tak chcete uložiť?
1119 1119 Obchod Urob si sám
1120 1120 Dok, prístavná hrádza
1121 1121 Lekári
1122 1122 Preteky chrtov
1123 1123 Dvojitý konflikt
1124 1124 Dole
1125 1125 Stiahnuť
1126 1126 Nahrať Všetky Deti
1127 1127 Sťahovanie dát
1128 1128 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1129 1129 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1130 1130 Priečinok sťahovania
1131 1131 Stiahnuť členov
1132 1132 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1133 1133 Stiahnuť objekt
1134 1134 Sťahujem objekt...
1135 1135 Stiahnuť Plugin
1136 1136 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1137 1137 Nahrať vybraté deti
1138 1138 Sťahovacia URL
1139 1139 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
1140 1140 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1141 1141 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1142 1142 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1143 1143 Stiahnuť a zobraziť históriu vybratých pôvodných
1144 1144 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1145 1145 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1146 1146 Načítať na novú vrstvu
1147 1147 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1148 1148 Stiahnuť súbory zmien
1149 1149 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1150 1150 Stiahnuť obsah
1151 1151 Sťahujem dáta
1152 1152 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1153 1153 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1154 1154 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1155 1155 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1156 1156 Stiahnuť z OSM...
1157 1157 Stiahnuť neúplných členov
1158 1158 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1159 1159 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1160 1160 Stiahnuť obsah
1161 1161 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1162 1162 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1163 1163 Stiahnuť členov
1164 1164 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1165 1165 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1166 1166 Stiahnuť teraz
1167 1167 Stiahnuť objekt
1168 1168 Sťahujem objekt...
1169 1169 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1170 1170 Stiahujem zoznam pluginov ...
1171 1171 Stiahnuť pluginy
1172 1172 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
1173 1173 Stiahnuť odkazy
1174 1174 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1175 1175 Stiahnuť členov relácie
1176 1176 Sťahovanie relácií
1177 1177 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1178 1178 Nahrať vybraté relácie
1179 1179 Stiahnuť ohraničujúcí box
1180 1180 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1181 1181 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1182 1182 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1183 1183 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1184 1184 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1185 1185 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1186 1186 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1187 1187 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1188 1188 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1189 1189 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1190 1190 Stiahnuté GPX dáta
1191 1191 Stahovač:
1192 1192 Sťahujem GPS dáta
1193 1193 Sťahujem OSM údaje...
1194 1194 Sťahujem Pluginy {0}...
1195 1195 Sťahujem "Správu dňa"
1196 1196 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1197 1197 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1198 1198 Sťahujem zmenové súbory...
1199 1199 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1200 1200 Sťahujem dáta
1201 1201 Sťahovanie z OSM Servera...
1202 1202 História sťahovania...
1203 1203 Sťahujem dlaždice obrázka...
1204 1204 Sťahujem otvorené súbory zmien
1205 1205 Sťahovanie zoznamu pluginov z ''{0}''
1206 1206 Sťahujem body {0} až {1}...
1207 1207 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1208 1208 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1209 1209 Nahrávam reláciu {0}
1210 1210 Sťahujem {0}
1211 1211 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1212 1212 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1213 1213 Ťahať play head
1214 1214 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1215 1215 Pretiahnite obrázok
1216 1216 Ťahajte pre otočenie obrázka
1217 1217 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X
1218 1218 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X a Y
1219 1219 Ťahať na mierku obrázku v osi Y
1220 1220 Odvodňovací kanál, odtok
1221 1221 Kresliť
1222 1222 Kresliť šípky v smere jazdy
1223 1223 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1224 1224 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1225 1225 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1226 1226 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1227 1227 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1228 1228 Kresliť budovy
1229 1229 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1230 1230 Kresliť smer cestného segmentu
1231 1231 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1232 1232 Kresliť väčšie GPS body
1233 1233 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1234 1234 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1235 1235 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1236 1236 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1237 1237 Kresliť body
1238 1238 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1239 1239 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1240 1240 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1241 1241 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1242 1242 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1243 1243 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1244 1244 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1245 1245 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1246 1246 Pitná voda
1247 1247 Riadiť pretekárske auto z bodu A do bodu B cez letecký snímok, nechať za sebou kaktusy.
1248 1248 Zahodiť existujúcu cestu
1249 1249 Chemická čistiareň
1250 1250 Duplikovať do {0} bodov
1251 1251 Duplikovať
1252 1252 Duplikovať vrstvu
1253 1253 Duplikát cesty
1254 1254 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1255 1255 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1256 1256 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1257 1257 Duplikát vybratých ciest
1258 1258 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1259 1259 Duplikovať túto vrstvu
1260 1260 Duplicitné body
1261 1261 Duplicitné body v ceste
1262 1262 Duplikované body v ceste.
1263 1263 Zdvojené (duplikované) cesty
1264 1264 -----
1265 1265 -----
1266 1266 -----
1267 1267 Východ
1268 1268 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1269 1269 Upraviť
1270 1270 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1271 1271 Upraviť informácie o adrese
1272 1272 Upraviť interpoláciu adries
1273 1273 Upraviť administratívne hranice
1274 1274 Upraviť pozemné letisko
1275 1275 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1276 1276 Upraviť ťažobný priestor
1277 1277 Upraviť horskú chatu
1278 1278 Upraviť archeologické nálezisko
1279 1279 Upraviť lukostreľbu
1280 1280 Upraviť kultúrne stredisko
1281 1281 Upraviť umelecké dielo
1282 1282 Upraviť atletiku
1283 1283 Upraviť atrakciu
1284 1284 Upraviť Australian Football
1285 1285 Upraviť bankomat
1286 1286 Upraviť hniezdo záchrany
1287 1287 Upraviť chlieb a pečivo
1288 1288 Upraviť banku
1289 1289 Upraviť bar (výčap)
1290 1290 Upraviť bejzbal
1291 1291 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1292 1292 Upraviť basketbal
1293 1293 Upraviť bojisko
1294 1294 Upraviť záliv
1295 1295 Upraviť pláž
1296 1296 Upraviť signál (rádiomaják)
1297 1297 Upraviť Obchod s nápojmi.
1298 1298 Upraviť parkovisko bicyklov
1299 1299 Upraviť požičovňu bicyklov
1300 1300 Upraviť bicyklový obchod
1301 1301 Upraviť záhradnú reštauráciu
1302 1302 Upraviť lodenicu
1303 1303 Upraviť stĺpik
1304 1304 Upraviť kníhkupectvo
1305 1305 Upraviť hraničnú kontrolu
1306 1306 Upraviť bowling na tráve
1307 1307 Upraviť hraničné kamene
1308 1308 Upraviť bowling
1309 1309 Editácia mosta
1310 1310 Upraviť cestu pre kone
1311 1311 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1312 1312 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1313 1313 Upraviť autobusovú linku
1314 1314 Upraviť autobusové nástupište
1315 1315 Upraviť autobusovú stanicu
1316 1316 Upraviť autobusovú zastávku
1317 1317 Upraviť mäsiarstvo
1318 1318 Upraviť kabínkovú lanovku
1319 1319 Upraviť kaviareň
1320 1320 Upraviť stanový tábor
1321 1321 Upraviť prieplav
1322 1322 Upraviť kanoistiku
1323 1323 Upraviť autopožičovňu
1324 1324 Upraviť autoservis
1325 1325 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1326 1326 Upraviť obchod s autami
1327 1327 Upraviť umývačku aut
1328 1328 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1329 1329 Upraviť hrad
1330 1330 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1331 1331 Upraviť vstup do jaskyne
1332 1332 Upraviť cintorín
1333 1333 Upraviť sedačkovú lanovku
1334 1334 Upraviť chatu
1335 1335 Upraviť lekáreň
1336 1336 Upraviť kino
1337 1337 Upraviť mesto
1338 1338 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1339 1339 Upraviť občiansku hranicu
1340 1340 Upraviť útes
1341 1341 Upraviť lezenie
1342 1342 Upraviť pobrežie
1343 1343 Upraviť vysokú školu
1344 1344 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1345 1345 Upraviť spoločné, obecné
1346 1346 Upraviť počítačový obchod
1347 1347 Upraviť stavebnú oblasť
1348 1348 Upraviť kontinent
1349 1349 Upraviť obchod s polotovarmi
1350 1350 Upraviť krajinu (štát)
1351 1351 Upraviť kraj (okres)
1352 1352 Upraviť súd
1353 1353 Upraviť krytú nádrž
1354 1354 Upraviť žeriav
1355 1355 Upraviť kriket
1356 1356 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1357 1357 Upraviť kroquet
1358 1358 Upraviť križovanie
1359 1359 Upraviť cyklistickú cestu
1360 1360 Upraviť cyklistiku
1361 1361 Upraviť priehradu, nádrž
1362 1362 Upraviť zubného lekára
1363 1363 Upraviť nepoužívanú železnicu
1364 1364 Upraviť priekopu
1365 1365 Upraviť obchod Urob si sám
1366 1366 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1367 1367 Upraviť lekárov
1368 1368 Upraviť preteky chrtov
1369 1369 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1370 1370 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1371 1371 Upraviť pitnú vodu
1372 1372 Upraviť chemickú čistiareň
1373 1373 Upraviť obchod s elektronikou
1374 1374 Upraviť veľvyslanectvo
1375 1375 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1376 1376 Upraviť vstup
1377 1377 Upraviť jazdectvo
1378 1378 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1379 1379 Upraviť farmu
1380 1380 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1381 1381 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1382 1382 Upraviť prievoz, trajekt
1383 1383 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1384 1384 Upraviť hydrant
1385 1385 Upraviť hasičskú stanicu
1386 1386 Upraviť rybolov
1387 1387 Upraviť únikové schody
1388 1388 Upraviť kvetinárstvo
1389 1389 Upraviť americký futbal
1390 1390 Upraviť chodník
1391 1391 Upraviť brod
1392 1392 Upraviť les
1393 1393 Upraviť fontánu
1394 1394 Upraviť čerpaciu stanicu
1395 1395 Upraviť obchod s nábytkom
1396 1396 Upraviť záhradu
1397 1397 Upraviť záhradné centrum
1398 1398 Upraviť plynojem (gasometer)
1399 1399 Upraviť bránu
1400 1400 Upraviť ľadovec
1401 1401 Upraviť golf
1402 1402 Upraviť golfové ihrisko
1403 1403 Upraviť Gondolu
1404 1404 Upraviť trávnatú plochu
1405 1405 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1406 1406 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1407 1407 Upraviť penzión
1408 1408 Upraviť turistiku
1409 1409 Upraviť kaderníctvo
1410 1410 Upraviť zastávku
1411 1411 Upraviť malú dedinu
1412 1412 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1413 1413 Upraviť železiarstvo
1414 1414 Upraviť vresovisko
1415 1415 Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky
1416 1416 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1417 1417 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1418 1418 Upraviť hokej
1419 1419 Upraviť konské dostihy
1420 1420 Upraviť nemocnicu
1421 1421 Upraviť ubytovňu
1422 1422 Upraviť hotel
1423 1423 Upraviť poľovnícky posed
1424 1424 Upraviť priemyselnú oblasť
1425 1425 Upraviť Ostrov
1426 1426 Upraviť ostrovček
1427 1427 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1428 1428 Upraviť kruhový objazd
1429 1429 Upraviť škôlku
1430 1430 Upraviť stánok
1431 1431 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1432 1432 Upraviť Zem (Pevnina)
1433 1433 Upraviť skládku odpadov
1434 1434 Upraviť práčovňu
1435 1435 Upraviť knižnicu
1436 1436 Upraviť závoru (Lift Gate)
1437 1437 Upraviť električku
1438 1438 Upraviť maják
1439 1439 Upraviť Obytnú zónu
1440 1440 Upraviť oblasť (lokalitu)
1441 1441 Upraviť Prístav (Marina)
1442 1442 Upraviť lúku
1443 1443 Upraviť pomník
1444 1444 Upraviť vojenskú oblasť
1445 1445 Upraviť minigolf
1446 1446 Upraviť zmenáreň
1447 1447 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1448 1448 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1449 1449 Upraviť motel
1450 1450 Upraviť motošport
1451 1451 Upraviť diaľnicu
1452 1452 Upraviť diaľničnú križovatku
1453 1453 Upraviť dialničnú prípojku
1454 1454 Upraviť horský priesmyk
1455 1455 Upraviť blato
1456 1456 Upraviť Multi
1457 1457 Upraviť multipolygón
1458 1458 Upraviť múzeum
1459 1459 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1460 1460 Upraviť štátne hranice
1461 1461 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1462 1462 Upraviť prírodnú rezerváciu
1463 1463 Upraviť nočný klub
1464 1464 Upraviť očnú optiku
1465 1465 Upraviť biopotraviny
1466 1466 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1467 1467 Upraviť Palaeontological Areál
1468 1468 Upraviť park
1469 1469 Upraviť parkovisko
1470 1470 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1471 1471 Upraviť odovzdávacie miesto
1472 1472 Upraviť cestu (chodník)
1473 1473 Upraviť vrchol kopca
1474 1474 Upraviť pešiu zónu
1475 1475 Upraviť polotu
1476 1476 Upraviť lekáreň
1477 1477 Upraviť výletné miesto
1478 1478 Upraviť mólo
1479 1479 Upraviť potrubie
1480 1480 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1481 1481 Upraviť kostol
1482 1482 Upraviť ihrisko
1483 1483 Upraviť políciu
1484 1484 Upraviť politickú hranicu
1485 1485 Upraviť poštu
1486 1486 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1487 1487 Upraviť elektrické vedenie
1488 1488 Upraviť trafostanicu
1489 1489 Upraviť malý transformátor
1490 1490 Upraviť elektrický stožiar
1491 1491 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1492 1492 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1493 1493 Upraviť cestu I. triedy
1494 1494 Upraviť súd
1495 1495 Upraviť krčmu
1496 1496 Upraviť verejnú budovu
1497 1497 Upraviť lom
1498 1498 Upraviť dostihovú dráhu
1499 1499 Upraviť racquetbal
1500 1500 Upraviť železničnú koľaj
1501 1501 Upraviť železničný pozemok
1502 1502 Upraviť železničné nástupište
1503 1503 Upraviť rekreačnú oblasť
1504 1504 Upraviť recykláciu (zber)
1505 1505 Upraviť oblasť (región)
1506 1506 Upraviť nádrž
1507 1507 Upraviť osídlenú oblasť
1508 1508 Upraviť ulicu
1509 1509 Upraviť reštauráciu
1510 1510 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1511 1511 Upraviť rieku
1512 1512 Upraviť riečny breh
1513 1513 Upraviť cestné obmedzenie
1514 1514 Upraviť cestu neznámeho typu
1515 1515 Upraviť Cestu (Route)
1516 1516 Upraviť trasy liniek pre verejnú dopravu
1517 1517 Upraviť ragby
1518 1518 Upraviť zrúcaninu
1519 1519 Upraviť pristávaciu dráhu
1520 1520 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1521 1521 Upraviť školu
1522 1522 Upraviť sutinu
1523 1523 Upraviť krovie
1524 1524 Upraviť cestu II. triedy
1525 1525 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1526 1526 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1527 1527 Upraviť prístrešok
1528 1528 Upravit obchod s obuvou
1529 1529 Upraviť streľbu
1530 1530 Upraviť skratky
1531 1531 Upraviť Skateboard
1532 1532 Upraviť korčuľovanie
1533 1533 Upraviť lyžovanie
1534 1534 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1535 1535 Upraviť futbal
1536 1536 Upraviť Hroty
1537 1537 Upraviť športové centrum
1538 1538 Upraviť športový obchod
1539 1539 Upraviť prameň
1540 1540 Upraviť štadión
1541 1541 Upraviť štát
1542 1542 Upraviť papierníctvo
1543 1543 Upraviť turniket
1544 1544 Upraviť potok
1545 1545 Upraviť štvrť
1546 1546 Upraviť metro
1547 1547 Upraviť vchod do metra
1548 1548 Upraviť supermarket
1549 1549 Upraviť pozorovaciu kameru
1550 1550 Upraviť meračský bod
1551 1551 Upraviť plávanie
1552 1552 Upraviť stolný tenis
1553 1553 Upraviť stanicu taxíkov
1554 1554 Upraviť rolovacie dráhy
1555 1555 Upraviť telefón
1556 1556 Upraviť tenis
1557 1557 Upraviť terminál
1558 1558 Upraviť terminál
1559 1559 Upraviť cestu III. triedy
1560 1560 Upraviť divadlo
1561 1561 -----
1562 1562 Upraviť mýtnu búdku
1563 1563 Upraviť vežu
1564 1564 Upraviť mesto
1565 1565 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1566 1566 Upraviť obchod s hračkami
1567 1567 Upraviť Stopu (Track)
1568 1568 -----
1569 1569 Upraviť električku
1570 1570 Upraviť zastávku električky
1571 1571 Upraviť cestovnú kanceláciu
1572 1572 Upraviť strom
1573 1573 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1574 1574 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1575 1575 Upraviť Tunel
1576 1576 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1577 1577 Upraviť Turniket
1578 1578 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1579 1579 Upraviť Univerzitu
1580 1580 Upraviť predajný automat
1581 1581 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1582 1582 Upraviť obchod s DVD
1583 1583 Upraviť výhliadku
1584 1584 Upraviť dedinu
1585 1585 Upraviť obecnú zeleň
1586 1586 Upraviť vinicu
1587 1587 Upraviť sopku
1588 1588 Upraviť odpadkový kôš
1589 1589 Upraviť čističku odpadových vôd
1590 1590 Upraviť vodu
1591 1591 Upraviť vodný zábavný park
1592 1592 Upraviť vodojem
1593 1593 Upraviť vodopád
1594 1594 Upraviť kríž pri ceste
1595 1595 Upraviť božiu muku
1596 1596 Upraviť priehradzku
1597 1597 Upraviť mokraď
1598 1598 Upraviť veterný mlyn
1599 1599 Upraviť Drevo
1600 1600 Upraviť závody (továrne)
1601 1601 Upraviť zoo
1602 1602 Upraviť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
1603 1603 Upraviť základné atribúty zákazu odbočenia
1604 1604 Upraviť filter.
1605 1605 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1606 1606 Upraviť reláciu
1607 1607 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1608 1608 Upraviť relácie
1609 1609 Upraviť značky
1610 1610 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1611 1611 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1612 1612 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1613 1613 Upraviť raw značky a členov tohto zákazu odbočenia
1614 1614 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1615 1615 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1616 1616 Upraviť vybraté cesty ikon
1617 1617 Upraviť zvolený zdroj.
1618 1618 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1619 1619 Upraviť zákaz odbočenia ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
1620 1620 Úpravy: {0}
1621 1621 UpraviťGpx
1622 1622 Elektrifikovaný
1623 1623 Platobné karty a Kreditné karty
1624 1624 Elektronika
1625 1625 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1626 1626 Nadmorská výška
1627 1627 Násyp
1628 1628 Veľvyslanectvo
1629 1629 Pohotovosť (Záchranná služba)
1630 1630 Núdzový telefón
1631 1631 Prázdny dokument
1632 1632 Prázdne cesty
1633 1633 Povoliť automatické cachovanie.
1634 1634 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1635 1635 Povoliť built-in icon východzí
1636 1636 Zapnúť filter
1637 1637 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1638 1638 Ukončenie #:
1639 1639 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1640 1640 Zadať URL
1641 1641 Vložte URL pre sťahovanie:
1642 1642 Vložiť id zmenového súboru
1643 1643 Zadajte meno v menu a WMS URL
1644 1644 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1645 1645 Vložte názov miesta pre hľadanie
1646 1646 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1647 1647 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1648 1648 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1649 1649 Vložiť hľadaný výraz
1650 1650 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1651 1651 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
1652 1652 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1653 1653 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1654 1654 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1655 1655 Vložiť poverenia pre HTTP proxy server
1656 1656 Vložiť credentials pre OSM API
1657 1657 Zadajte čísla domov alebo počet častí
1658 1658 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1659 1659 -----
1660 1660 Vložte OAuth autorizačný prístup
1661 1661 Zadajte súradnice nového bodu.
1662 1662 Vložte hľadaný výraz
1663 1663 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1664 1664 Vstup hmotnostnej hodnoty
1665 1665 Zadajte váš komentár
1666 1666 Vstup
1667 1667 Jazdectvo
1668 1668 Chyba
1669 1669 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1670 1670 Chyba pri mazaní dát.
1671 1671 Chyba zobrazovania URL
1672 1672 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1673 1673 Chyba pri nahrávaní súboru
1674 1674 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1675 1675 Nastala chyba pri rozkladaní gpx súboru {0}. Iba časť súboru bude k dispozícii
1676 1676 Chyba v súbore {0}
1677 1677 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1678 1678 Chyba parsovania{0}: {1}
1679 1679 Chyba prehrávánia zvuku
1680 1680 Chyba pri exporte {0}: {1}
1681 1681 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1682 1682 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1683 1683 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1684 1684 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1685 1685 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1686 1686 Chyba pri rozkladaní {0}
1687 1687 Chyba počas nahrávania
1688 1688 Chyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}
1689 1689 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1690 1690 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1691 1691 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1692 1692 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1693 1693 Chyba: {0}
1694 1694 Chyby
1695 1695 Chyby v priebehu sťahovania
1696 1696 Chyby počas sťahovania
1697 1697 Chyby /Varovania
1698 1698 -----
1699 1699 Odhad
1700 1700 Vyrovnať (even)
1701 1701 Párne/Nepárne
1702 1702 Príklady
1703 1703 Nastala výnimka/chyba
1704 1704 Koniec
1705 1705 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1706 1706 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1707 1707 Ukončť program.
1708 1708 Očakávané párne čísla pre adresy
1709 1709 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1710 1710 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1711 1711 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1712 1712 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1713 1713 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1714 1714 Export GPX súboru
1715 1715 Exportovať a Uložiť
1716 1716 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1717 1717 Možnosti exportu
1718 1718 Exportovať dáta do GPX súboru.
1719 1719 Exportovať do GPX...
1720 1720 Vyberte SVG ViewBox...
1721 1721 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1722 1722 Získať budovy kliknutím (iba vektorové obrázky)
1723 1723 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1724 1724 Získavam GPS polohu z EXIF
1725 1725 Vyťiahnuť (extrude)
1726 1726 Vyťiahnuť cestu
1727 1727 -----
1728 1728 Vyblednúť pozadie:
1729 1729 Nepodarilo sa overiť užívateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
1730 1730 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
1731 1731 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
1732 1732 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
1733 1733 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1734 1734 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1735 1735 Neúspešné otvorenie URL
1736 1736 Nepodarilo sa otvoriť URL. V súčasnej dobe neexistuje nastavenie platformy. Prosím nastavte najskôr platformu.
1737 1737 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1738 1738 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1739 1739 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1740 1740 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
1741 1741 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1742 1742 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1743 1743 Nemožno rozložiť dokument zoznamu pluginov z umiestnenia ''{0}''. Vynechávam. Výnimka bola: {1}
1744 1744 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1745 1745 Nepodarilo sa získať OSM objekt s id {0} z dátového súboru {1}. Nemožno pridať ako "vias(cez)".
1746 1746 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1747 1747 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1748 1748 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1749 1749 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
1750 1750 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takéto pôvodné
1751 1751 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
1752 1752 Poľnohospodárska pôda
1753 1753 Farma
1754 1754 Rýchle občerstvenie
1755 1755 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1756 1756 Rýchle pretáčanie
1757 1757 Najrýchlejšia
1758 1758 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1759 1759 Poplatok
1760 1760 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1761 1761 Plot
1762 1762 Prievoz, trajekt
1763 1763 Prístavisko prievozu, trajektu
1764 1764 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1765 1765 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1766 1766 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1767 1767 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1768 1768 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1769 1769 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1770 1770 Súbor
1771 1771 Súbor "{0}" neexistuje
1772 1772 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1773 1773 Chyba formátu súboru
1774 1774 Súbor "{0}" neexistuje
1775 1775 Zálohovať súbor
1776 1776 Súbor nemohol byť zmazaný!
1777 1777 Súbor už existuje. Prepísať?
1778 1778 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1779 1779 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1780 1780 Súbor: {0}
1781 1781 Meno súboru
1782 1782 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
1783 1783 -----
1784 1784 Filter Skrytých:{0} Nepovolených:{1}
1785 1785 Režim filter
1786 1786 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1787 1787 Koniec kreslenia.
1788 1788 Hydrant
1789 1789 Hasičská stanica
1790 1790 Spúšťací súbor Firefoxu
1791 1791 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1792 1792 Ohnisko
1793 1793 Rybolov
1794 1794 Opraviť
1795 1795 Opraviť v editore
1796 1796 Oprava vlastností
1797 1797 Oprava relácie
1798 1798 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1799 1799 Opraviť označené chyby.
1800 1800 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1801 1801 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1802 1802 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1803 1803 Opravujem chyby...
1804 1804 Kvetinárstvo
1805 1805 -----
1806 1806 Bol najdený nasledujúci problém:
1807 1807 Jedlo + Pitie
1808 1808 Pešo
1809 1809 Americký futbal
1810 1810 Len pre označené objekty
1811 1811 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1812 1812 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1813 1813 Brod
1814 1814 Les
1815 1815 Chybný formát:
1816 1816 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1817 1817 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1818 1818 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1819 1819 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1820 1820 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1821 1821 -----
1822 1822 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1823 1823 Fontána
1824 1824 Blokovať
1825 1825 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1826 1826 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1827 1827 Kmitočet (Hz)
1828 1828 Z ...
1829 1829 Z relácie
1830 1830 Z URL
1831 1831 Zo:
1832 1832 Čerpacia stanica
1833 1833 Čerpacia stanica
1834 1834 Typy palív
1835 1835 Úplná Adresa:
1836 1836 Pohľad celá obrazovka
1837 1837 Úplne automatický
1838 1838 Nábytok
1839 1839 GPS body
1840 1840 popis gps trasy
1841 1841 GPX súbory
1842 1842 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1843 1843 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1844 1844 GPX stopa(trasa):
1845 1845 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1846 1846 Záhrada
1847 1847 Záhradné centrum
1848 1848 Plynojem (Gasometer)
1849 1849 Brána
1850 1850 rozmer (mm)
1851 1851 Geografia(Zemepis)
1852 1852 Geoobrázok: {0}
1853 1853 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1854 1854 Obrázky s GPS súradnicami
1855 1855 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1856 1856 Získať autorizovaný prístup pre ''{0}''
1857 1857 Ľadovec
1858 1858 Sklo
1859 1859 -----
1860 1860 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
1861 1861 Vráťte sa na krok 1/3
1862 1862 Prejsť na Základný Editor a ručne zvoliť typ zákazu odbočenia
1863 1863 Prejsť do Základného Editora a ručne zvoliť členov s funkciou ''z'' a ''na''
1864 1864 Prejsť na Základný Editor a opraviť ručne zoznam "via(cez)"-objektov
1865 1865 Prejdite na Základný Editor a vyberte štandardný typ vozidla na základe výnimky
1866 1866 Prejdite na Pokročilý editor a odstráňte členov
1867 1867 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1868 1868 Prejsť na nasledujúcu stránku
1869 1869 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1870 1870 -----
1871 1871 Golfové ihrisko
1872 1872 -----
1873 1873 Malé nákladná autá a dodávky
1874 1874 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1875 1875 Iba vrstva zachytávaných budov
1876 1876 Zachytiť(grab) budovy
1877 1877 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1878 1878 Zachytiť obrázok celej obrazovky
1879 1879 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1880 1880 Pridelené práva
1881 1881 Tráva
1882 1882 Cintorín (malý, blizko kostola)
1883 1883 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1884 1884 Mriežka
1885 1885 Vrstva mriežky:
1886 1886 Rozloženie mriežky
1887 1887 Umiestnenie mriežky
1888 1888 Otáčanie mriežky
1889 1889 -----
1890 1890 Skupina
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 Penzión
1897 1897 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1898 1898 Gymnastika
1899 1899 Kaderníctvo
1900 1900 Malá dedina / osada / samota
1901 1901 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1902 1902 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1903 1903 Hangár
1904 1904 Železiarstvo
1905 1905 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1906 1906 Zdravie
1907 1907 Vresovisko
1908 1908 Nákladné vozidlá
1909 1909 Nákladné vozidlá
1910 1910 Živý plot (Hedge)
1911 1911 Výška
1912 1912 Výška (metre)
1913 1913 Pristávacia plocha pre vrtuľníky
1914 1914 Nápoveda
1915 1915 Pomoc: {0}
1916 1916 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1917 1917 Skryť
1918 1918 Schovať prvky
1919 1919 -----
1920 1920 Vysoké rozlíšenie (1000x800)
1921 1921 Najvyššie číslo
1922 1922 Navyššie číslo
1923 1923 Zvýrazniť
1924 1924 Typ komunikácie
1925 1925 Pozemné komunikácie
1926 1926 Turistika
1927 1927 Historické miesta
1928 1928 História
1929 1929 História pre bod {0}
1930 1930 História pre reláciu {0}
1931 1931 História pre cestu {0}
1932 1932 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1933 1933 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1934 1934 -----
1935 1935 Hokej
1936 1936 Domovská stránka
1937 1937 Kôň
1938 1938 Konské dostihy
1939 1939 Nemocnica
1940 1940 Hostiteľ:
1941 1941 Ubytovňa
1942 1942 -----
1943 1943 Hlavné skratky
1944 1944 Meno domu
1945 1945 Číslo domu
1946 1946 Číslo domu
1947 1947 Čísla domov sa nezhodujú s nastavením nepárne/párne
1948 1948 Poľovnícky posed
1949 1949 Som v časovej zóne:
1950 1950 Používam myš
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 ID > 0 očakávané. Got {0}
1955 1955 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
1956 1956 -----
1957 1957 IO Výnimka
1958 1958 IOVýnimka "{0}" nastala
1959 1959 -----
1960 1960 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1961 1961 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
1962 1962 Ignorovať
1963 1963 Nabudúce ignorovať označené chyby.
1964 1964 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
1965 1965 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
1966 1966 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
1967 1967 Ignorujem prvky(elements)
1968 1968 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
1969 1969 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
1970 1970 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
1971 1971 Chybné dáta
1972 1972 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1973 1973 Neplatná požiadavka URL pre zmenový súbor
1974 1974 Nedovolená veľkosť
1975 1975 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
1976 1976 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0
1977 1977 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné
1978 1978 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
1979 1979 Neplatný výraz ''{0}''
1980 1980 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
1981 1981 Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1}
1982 1982 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
1983 1983 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
1984 1984 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1}
1985 1985 Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.
1986 1986 Neplatný objekt s id=0
1987 1987 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.
1988 1988 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
1989 1989 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
1990 1990 Neplatná poznámka nahrávania
1991 1991 Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.
1992 1992 Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.
1993 1993 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
1994 1994 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
1995 1995 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
1996 1996 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
1997 1997 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1998 1998 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
1999 1999 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
2000 2000 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
2001 2001 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
2002 2002 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
2003 2003 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
2004 2004 Obrázkové súbory
2005 2005 Obrázok je už načítaný
2006 2006 Orezávanie obrázkov
2007 2007 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
2008 2008 Súbory obrázkov
2009 2009 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2010 2010 Obrázkový filter interpolácie:
2011 2011 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
2012 2012 Obrázok nie je správne vytvorený.
2013 2013 Rozlíšenie obrázku:
2014 2014 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2015 2015 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2016 2016 Importovať
2017 2017 Importovať zvuk
2018 2018 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
2019 2019 Importovať obrázky
2020 2020 Import nie je možný
2021 2021 Importovať cestu z GPX vrstvy
2022 2022 Importované obrázky
2023 2023 Importujem dáta z DG100...
2024 2024 Importovať dáta zo zariadenia.
2025 2025 Importuje vydania z OpenStreetBugs
2026 2026 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené členy </strong> reprezentujúce vzťahy v OSM tieto zákazy odbočenia.
2027 2027 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené tagy </strong> ktoré reprezentujú v OSM tieto zákazy odbočenia.
2028 2028 Sklon
2029 2029 Prudký sklon
2030 2030 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2031 2031 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2032 2032 Nesprávny počet parametrov
2033 2033 Priblíženie
2034 2034 Prírastok
2035 2035 Prírastok:
2036 2036 -----
2037 2037 Priemysel
2038 2038 Informácie
2039 2039 Info o Elemente
2040 2040 Informácia
2041 2041 Informačná tabuľa
2042 2042 Informačná kancelária
2043 2043 Informačný terminál
2044 2044 Informácie o vrstve
2045 2045 Prebieha inicializácia
2046 2046 Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2047 2047 Inicializujem body na aktualizáciu ...
2048 2048 Inicializujem relácie na aktualizáciu ...
2049 2049 Inicializujem cesty na aktualizáciu ...
2050 2050 Vložiť 'via(cez)' objekty zo schránky
2051 2051 Vložiť nových členov relácie zo schránky
2052 2052 Inštalujem aktualizované pluginy
2053 2053 Vnútorná chyba servera
2054 2054 Interpolácia (vloženie)
2055 2055 Priesečník medzi cestami multipolygónu
2056 2056 Chybná API URL
2057 2057 Chybná URL?
2058 2058 Chybný ohraničujúci rámec
2059 2059 Poškodený bz2 súbor.
2060 2060 Neplatný dátum
2061 2061 Neplatná hodnota dátum/čas
2062 2062 Neplatné vyrovnanie (offset)
2063 2063 Neplatné vlastnosti kľúča
2064 2064 Neplatný spellcheck line: {0}
2065 2065 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
2066 2066 Neplatné časové pásmo
2067 2067 Neplatné ID užívateľa
2068 2068 Neplatné užívateľské meno
2069 2069 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
2070 2070 Obrátený filter
2071 2071 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
2072 2072 Nie je vektorizované.
2073 2073 Je vektorizované.
2074 2074 Ostrov
2075 2075 Ostrovček
2076 2076 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
2077 2077 Položka
2078 2078 položka {0} sa v zozname nenachádza
2079 2079 Cestovný poriadok
2080 2080 -----
2081 2081 JOSM PicLayer plugin kalibračné údaje
2082 2082 -----
2083 2083 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
2084 2084 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
2085 2085 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
2086 2086 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
2087 2087 JPEG obrázky (*.jpg)
2088 2088 -----
2089 2089 Java verzia {0}
2090 2090 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
2091 2091 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
2092 2092 Spojiť body a línie
2093 2093 Vložiť bod do cesty
2094 2094 Pripojiť bod k najbližšej ceste
2095 2095 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
2096 2096 Spojené prekrývajúce sa plochy
2097 2097 Spojená prekrývajúca sa plocha
2098 2098 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
2099 2099 Skok na miesto (pozíciu)
2100 2100 Skok tam
2101 2101 Skok na miesto (pozíciu)
2102 2102 Križovatka
2103 2103 Ponechať
2104 2104 Zostáva klon lokálnej verzie
2105 2105 Ponechávať záložné súbory
2106 2106 Ponechaj moje súradnice
2107 2107 Udržať môj vymazaný stav
2108 2108 Zostáva môj viditeľný stav
2109 2109 Ponechať staré zálohy a pokračovať
2110 2110 Zachovať plugin
2111 2111 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2112 2112 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2113 2113 Ponechaj ich súradnice
2114 2114 Udržať ich vymazaný stav
2115 2115 Ponechať svoj viditeľný stav
2116 2116 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2117 2117 Kĺúč
2118 2118 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2119 2119 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2120 2120 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2121 2121 Kláves:
2122 2122 Klávesové skratky
2123 2123 Kľúčové slová
2124 2124 Škôlka
2125 2125 Stánok
2126 2126 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2127 2127 LPG (Skvapalnený ropný plyn)
2128 2128 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 Nastavenie pluginu Lakewalker
2132 2132 Lakewalker stopa(trace)
2133 2133 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2134 2134 -----
2135 2135 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2136 2136 -----
2137 2137 Lambertova zóna (Estónsko)
2138 2138 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
2139 2139 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
2140 2140 Zem (Pevnina)
2141 2141 Využívanie oblasti (Land use)
2142 2142 Skládka odpadov
2143 2143 -----
2144 2144 Jazdné pruhy
2145 2145 Jazyk
2146 2146 Posledná zmena {0}
2147 2147 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2148 2148 Zemepisná šírka
2149 2149 Zemepisná šírka:
2150 2150 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2151 2151 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2152 2152 Spustiť v maximalizovanom režime
2153 2153 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2154 2154 Spustenie editora zákazu odbočenia pre vytvorenie nového zákazu odbočenia
2155 2155 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2156 2156 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2157 2157 Otvoriť dialóg úpravy značiek
2158 2158 Práčovňa
2159 2159 Vrstva
2160 2160 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2161 2161 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2162 2162 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2163 2163 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2164 2164 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2165 2165 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2166 2166 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
2167 2167 vrstva nie je v zozname
2168 2168 Vrstva pre vykonávanie meraní
2169 2169 Vrstva: {0}
2170 2170 Vrstvy
2171 2171 Vrstvy:
2172 2172 Uvedený čas (sekundy)
2173 2173 Voľný čas
2174 2174 Dĺžka
2175 2175 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2176 2176 Dĺžka kroku:
2177 2177 Dĺžka:
2178 2178 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
2179 2179 Železničné priecestie
2180 2180 Knižnica
2181 2181 Licencia
2182 2182 Závora (Lift Gate)
2183 2183 Rýchloelektrička
2184 2184 Maják
2185 2185 Odkazová linka
2186 2186 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2187 2187 Typ vedenia
2188 2188 Riadok {0} stĺpec {1}:
2189 2189 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2190 2190 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2191 2191 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2192 2192 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Obytná zóna
2197 2197 Nahrať Všetky Dlaždice
2198 2198 Nahrať obrázok kalibrácie ...
2199 2199 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2200 2200 Načítať WMS vrstvu
2201 2201 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2202 2202 Nahrať priebeh
2203 2203 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2204 2204 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2205 2205 Načítať reláciu
2206 2206 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2207 2207 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2208 2208 Načítavam skoršie pluginy
2209 2209 Nahrávanie súboru zlyhalo: {0}
2210 2210 Nahrať históriu pre bod {0}
2211 2211 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2212 2212 Nahrať históriu pre cestu {0}
2213 2213 Nahrávam rodičovskú reláciu
2214 2214 Nahrávam pluginy ''{0}''...
2215 2215 Načítavam pluginy
2216 2216 Načítavam pluginy ...
2217 2217 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2218 2218 Nahrávam {0}
2219 2219 Nahrať kalibračné dáta do súboru
2220 2220 Miestne súbory
2221 2221 Oblasť (lokalita)
2222 2222 Oblasť, osada, miesto.
2223 2223 Umiestnenie
2224 2224 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2225 2225 Zamknúť
2226 2226 Plavebná komora
2227 2227 -----
2228 2228 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
2229 2229 Zemepisná dĺžka
2230 2230 Zemepisná dĺžka:
2231 2231 Vzhľad a chovanie
2232 2232 Výhliadková veža
2233 2233 Hľadanie obrázkov
2234 2234 Hľadám breh...
2235 2235 -----
2236 2236 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2237 2237 Nízke rozlíšenie (600x400)
2238 2238 Najnižšie číslo
2239 2239 Najnižšie číslo domu nemôže byť vyšie ako najvyššie číslo domu
2240 2240 Najnižšie číslo domu v radovej zástavbe
2241 2241 Najnižšie číslo
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 MTB Rozsah
2247 2247 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2248 2248 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2249 2249 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2250 2250 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2251 2251 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2252 2252 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2253 2253 Poškodené údaje(vety):
2254 2254 Človekom vytvorené (Man made)
2255 2255 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
2256 2256 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
2257 2257 Manuálne
2258 2258 Manuálne nastavenie
2259 2259 Ručne nastavte HTTP proxy server
2260 2260 Mapa
2261 2261 -----
2262 2262 Projekcia mapy
2263 2263 Nastavenie mapy
2264 2264 Mapa: {0}
2265 2265 Prístav (Marina)
2266 2266 Označiť ako hotové
2267 2267 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2268 2268 Značky z pomenovaných bodov
2269 2269 Značky z {0}
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2273 2273 Materiál
2274 2274 Max zväčšenie lvl:
2275 2275 Max. Výška(v metroch)
2276 2276 Max. Dĺžka (v metroch)
2277 2277 Max. Šírka (v metroch)
2278 2278 Maximálna veľkost cache (v MB)
2279 2279 Max. zemepisná šírka
2280 2280 Max. zemepisná dĺžka
2281 2281 Max. rýchlosť (km/h)
2282 2282 Max. hmotnosť (ton)
2283 2283 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2284 2284 Maximálna plocha na požiadavku:
2285 2285 Maximálny vek cache (dni)
2286 2286 Maximálna veľkosť cache (MB)
2287 2287 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2288 2288 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2289 2289 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2290 2290 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2291 2291 Maximálna dĺžka (metrov)
2292 2292 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2293 2293 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2294 2294 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2295 2295 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2296 2296 Maximálny počet úsekov na cestu
2297 2297 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2298 2298 Lúka
2299 2299 Namerané hodnoty
2300 2300 Meranie
2301 2301 Vysoké rozlíšenie (800x600)
2302 2302 Člen
2303 2303 Členovia
2304 2304 Členy(vyriešené)
2305 2305 Členy(v konflikte)
2306 2306 Pomník
2307 2307 Meno v menu
2308 2308 Meno v menu (východzie)
2309 2309 Menu skratiek
2310 2310 -----
2311 2311 Mercatorova projekcia
2312 2312 Zlúčiť
2313 2313 Zlúčiť body
2314 2314 Zlúčiť duplikátne body?
2315 2315 Zlúčiť vrstvu
2316 2316 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2317 2317 Zlúčiť body objektov
2318 2318 Zlúčiť výber
2319 2319 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2320 2320 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2321 2321 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2322 2322 Zlúčiť {0} body
2323 2323 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2324 2324 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2325 2325 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2326 2326 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2327 2327 Spojovaná verzia
2328 2328 Spojenie vymazaných pôvodných neúspešné
2329 2329 Správu dňa nie je možné zobraziť
2330 2330 Doplňujúce informácie
2331 2331 -----
2332 2332 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2333 2333 Armáda
2334 2334 Minimálna vrstva priblíženia:
2335 2335 Min. zemepisná šírka
2336 2336 Min. zemepisná dĺžka
2337 2337 Min. rýchlosť (km/h)
2338 2338 Malý kruhový objazd
2339 2339 Minigolf
2340 2340 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2341 2341 Minút: {0}
2342 2342 Zrkadlovo prevrátiť
2343 2343 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2344 2344 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2345 2345 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2346 2346 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2347 2347 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2348 2348 Chýbajúce šifrovanie
2349 2349 Chýbajúce kľúče alebo hodnoty atribútu v tagu.
2350 2350 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2351 2351 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2352 2352 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2353 2353 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2354 2354 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2355 2355 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2356 2356 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2357 2357 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2358 2358 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2359 2359 Chýbajúce meno:* prekladu.
2360 2360 Chýbajúci operator pre NOT
2361 2361 Chýbajúci parameter pre OR
2362 2362 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2363 2363 Chýba totožnosť užívateľa
2364 2364 Po-Pi 08:30-20:00
2365 2365 Režim: Kresliť Fokus
2366 2366 Režim: {0}
2367 2367 Pracovný režim (Potlach štýl)
2368 2368 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2369 2369 Skupiny modifikátorov
2370 2370 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2371 2371 Zmenáreň
2372 2372 Jednokoľajka, vysutá dráha
2373 2373 Pamätihodnosť, pamätník
2374 2374 Viac informácií ...
2375 2375 Viac informácii o tejto vlastnosti
2376 2376 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2377 2377 Najdená viac než jedna "from" cesta.
2378 2378 Najdené viac cieľových "to" ciest.
2379 2379 Viac ako jedna "via" najdená.
2380 2380 -----
2381 2381 Motošport
2382 2382 Motorové vozidlo
2383 2383 Osobné automobily
2384 2384 Motocykel
2385 2385 Cesta pre motorové vozidlá
2386 2386 Dialnica
2387 2387 Ďialničná križovatka
2388 2388 Dialničná prípojka
2389 2389 Horský priesmyk
2390 2390 Horský bicykel
2391 2391 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2392 2392 Presunúť dialóg na bočný panel
2393 2393 Posunúť nižšie
2394 2394 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2395 2395 Posunúť elementy
2396 2396 Posunúť filter dole.
2397 2397 Posunúť filter hore.
2398 2398 Presunúť vľavo
2399 2399 Presunúť uzly tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2400 2400 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2401 2401 Presunúť objekty {0}
2402 2402 Presunúť vpravo
2403 2403 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2404 2404 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2405 2405 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2406 2406 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2407 2407 Presunúť označené body na priamku
2408 2408 Presunúť označené body do kruhu
2409 2409 Presunutie vybratých členov relácie dole o jednu pozíciu
2410 2410 Presunutie vybratých členov relácie hore o jednu pozíciu
2411 2411 Presunutie vybratých "vias(cez)" dole o jednu pozíciu
2412 2412 Presunutie vybratých "vias(cez)" hore o jednu pozíciu
2413 2413 Posunúť ich
2414 2414 Posunúť vyššie
2415 2415 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2416 2416 Presunúť {0}
2417 2417 Presunutie objektov {0}
2418 2418 Blato
2419 2419 -----
2420 2420 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2421 2421 multipolygón
2422 2422 Vnútorná cesta multipolygónu je vonku.
2423 2423 Multipolygón nie je uzavretý
2424 2424 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2425 2425 Obecné administratívne hranice
2426 2426 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2427 2427 Múzeum
2428 2428 Moje zmenové súbory
2429 2429 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2430 2430 Moja verzia
2431 2431 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2432 2432 Môj so zlúčeným
2433 2433 Môj s Ich
2434 2434 NMEA import zlyhal!
2435 2435 NMEA import úspešný
2436 2436 NMEA-0183 súbory
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 Názov
2440 2440 Názov miesta
2441 2441 Meno užívateľa.
2442 2442 Meno: {0}
2443 2443 Pomenovanie trackpoints od {0}
2444 2444 Pomenované trasové body
2445 2445 Úzkorozchodná železnica
2446 2446 Štátna
2447 2447 Národný park
2448 2448 Prírodná rezervácia
2449 2449 Blízko
2450 2450 Najbližší-Sused (najrýchlejší) [ Default ]
2451 2451 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2452 2452 Sieť
2453 2453 Sieťová výnimka
2454 2454 Nikdy neaktualizovať
2455 2455 Nový
2456 2456 Nový autorizačný prístup
2457 2457 Nový problém
2458 2458 Nový kľúč
2459 2459 Nová obrázková vrstva zo schránky
2460 2460 Nová obrázková vrstva zo súboru ...
2461 2461 Nová funkcia
2462 2462 Nová hodnota
2463 2463 Nová hodnota pre {0}
2464 2464 Nasledujúci
2465 2465 Nasledujúci obrázok
2466 2466 Nočný klub
2467 2467 Nie
2468 2468 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2469 2469 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2470 2470 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2471 2471 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2472 2472 Zákaz odbočenia vľavo
2473 2473 Zákaz odbočenia vpravo
2474 2474 Bez skratky
2475 2475 Zákaz jazdy priamo
2476 2476 Zákaz otáčania
2477 2477 Nenajdená cesta "from".
2478 2478 Nenajdená cesta "to".
2479 2479 Nie je "via" bod alebo cesta najdená.
2480 2480 Žiadna oblasť nie je vybratá
2481 2481 Žiadne zmeny pre uloženie.
2482 2482 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2483 2483 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2484 2484 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2485 2485 Nájdená neaktuálna dátová sada
2486 2486 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2487 2487 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2488 2488 Neboli načítané žiadne dáta.
2489 2489 Žiaden dátum
2490 2490 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2491 2491 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2492 2492 Slepá ulica
2493 2493 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2494 2494 Žiadny gpx nie je vybratý
2495 2495 Bez obrázka
2496 2496 Nenajdené žiadne obrázky.
2497 2497 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
2498 2498 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2499 2499 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2500 2500 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2501 2501 Neotvárajte súbor zmien
2502 2502 Neotvorené súbory zmien
2503 2503 Chýba vonkajšia cesta multipolygónu
2504 2504 Nie je doplnené heslo.
2505 2505 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2506 2506 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2507 2507 Žiadne pôvodné s id {0} v miestnom dátovom súbore. Nemožno vyvodzovať pôvodné typ.
2508 2508 Nezistený žiadny problém
2509 2509 Bez proxy servera
2510 2510 Nie je vybraná žiadna relácia
2511 2511 Nevybratá GPX stopa(track)
2512 2512 Žiadne cieľové vrstvy
2513 2513 Žiadna platná funkcia pre člena multipolygónu
2514 2514 Nie je doplnené užívateľské meno.
2515 2515 Neplatná WMS URL alebo id
2516 2516 Žiadne chyby na overenie
2517 2517 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2518 2518 Nie, zrušiť
2519 2519 Nie, zrušiť operáciu
2520 2520 Nie, pokračovať v editácii
2521 2521 Nie, použite to
2522 2522 Nie, najskôr vyriešiť problémy
2523 2523 Bod
2524 2524 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2525 2525 Bod je stále v užívaní
2526 2526 Bod {0}
2527 2527 Bod: Pripojený
2528 2528 Bod: štandardný
2529 2529 Bod: označkovaný
2530 2530 Body
2531 2531 Body s rovnakou pozíciou
2532 2532 Body s rovnakými názvami
2533 2533 Body(vyriešené)
2534 2534 Body(v konflikte)
2535 2535 Multipolygón bez cesty.
2536 2536 Žiadny
2537 2537 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2538 2538 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2539 2539 Normálny
2540 2540 Sever
2541 2541 Nenájdené
2542 2542 Nepripojený
2543 2543 Ešte nerozhodnuté
2544 2544 Ešte nerozhodnuté
2545 2545 Nie je v cache pamäti
2546 2546 Poznámka
2547 2547 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
2548 2548 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2549 2549 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2550 2550 Bankovky
2551 2551 Nič
2552 2552 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2553 2553 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2554 2554 Prázdna schránka
2555 2555 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2556 2556 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2557 2557 Nič nie je vybraté!
2558 2558 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2559 2559 Nič nie je vybraté
2560 2560 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2561 2561 Nič nie je na zväčšenie
2562 2562 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2563 2563 Číslo
2564 2564 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2565 2565 Číslovací systém:
2566 2566 Schéma číslovania
2567 2567 Počet: (Numbers:)
2568 2568 Číselný
2569 2569 OAuth oprávnenie neúspešné
2570 2570 -----
2571 2571 OK - skúšam znovu.
2572 2572 -----
2573 2573 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
2574 2574 OSM údaje
2575 2575 OSM heslo.
2576 2576 Súbory OSM Servera
2577 2577 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2578 2578 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2579 2579 URL OSM servera:
2580 2580 OSM heslo:
2581 2581 OSM užívateľské meno:
2582 2582 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
2583 2583 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2584 2584 Objekt podľa ID:
2585 2585 Objekt je vymazaný
2586 2586 História objektu
2587 2587 Objekt podľa typu:
2588 2588 Objekt s históriou(priebehom)
2589 2589 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
2590 2590 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
2591 2591 História objektov
2592 2592 Pridané objekty:
2593 2593 Odstránené objekty:
2594 2594 Upravené objekty:
2595 2595 Oktán 100
2596 2596 Oktán 91
2597 2597 Oktán 95
2598 2598 Oktán 98
2599 2599 Nepárny (odd)
2600 2600 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2601 2601 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2602 2602 Vyrovnať(Offset):
2603 2603 Starý kľúč
2604 2604 Stará funkcia
2605 2605 Stará hodnota
2606 2606 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2607 2607 Na požiadanie
2608 2608 Pri nahrávaní
2609 2609 Jednosmerka
2610 2610 Cesty s jediným bodom
2611 2611 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2612 2612 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2613 2613 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie.
2614 2614 Jednosmerka
2615 2615 Prikázaný smer jazdy vľavo
2616 2616 Prikázaný smer jazdy vpravo
2617 2617 Prikázaný smer jazdy priamo
2618 2618 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
2619 2619 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
2620 2620 Iba moje zmenové súbory
2621 2621 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľa
2622 2622 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa
2623 2623 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2624 2624 Iba na začiatku cesty.
2625 2625 Iba na vektorizované vrstvy
2626 2626 Len účasť vo výbere
2627 2627 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2628 2628 Otvorené
2629 2629 -----
2630 2630 Otvoriť umiestnenie...
2631 2631 Otvoriť OpenStreetBugs
2632 2632 Otvoriť pohľad...
2633 2633 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2634 2634 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2635 2635 Otvoriť súbor.
2636 2636 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2637 2637 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2638 2638 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2639 2639 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2640 2640 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2641 2641 Otvoriť zoznam trasových bodov
2642 2642 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2643 2643 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2644 2644 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2645 2645 Otvoriť výber obsahu okien.
2646 2646 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
2647 2647 Otvoriť z URL.
2648 2648 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2649 2649 Otvoriť editor pre vybrané zákazy odbočenia
2650 2650 Je nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborov
2651 2651 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2652 2652 Otvoriť inú fotografiu
2653 2653 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2654 2654 Otvoriť zmenové súbory
2655 2655 Otvoriť súbor
2656 2656 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2657 2657 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2658 2658 Otvor meračský nástroj.
2659 2659 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2660 2660 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2661 2661 Otvoriť okno merania.
2662 2662 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2663 2663 Otvoriť okno pre overovanie.
2664 2664 Otvoriť...
2665 2665 Otvoriť/Zatvoriť:
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2671 2671 -----
2672 2672 údaje OpenStreetMap
2673 2673 Otváram 1 súbor...
2674 2674 Otváracia doba
2675 2675 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2676 2676 Otváranie súborov
2677 2677 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2678 2678 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
2679 2679 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2680 2680 Operátor
2681 2681 Optik
2682 2682 Voliteľné atribúty:
2683 2683 Voliteľné informácie:
2684 2684 Voliteľné typy
2685 2685 Biopotraviny
2686 2686 Orig. Cesta
2687 2687 Pravouhlosť
2688 2688 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2689 2689 Pravouhlý tvar
2690 2690 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2691 2691 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2692 2692 -----
2693 2693 Iné
2694 2694 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2695 2695 Turistický (Outdoor)
2696 2696 Prekryť štvorce (tiles)
2697 2697 Prekrývajúce sa plochy
2698 2698 Prekrývajúce sa komunikácie
2699 2699 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2700 2700 Prekrývajúce sa železnice
2701 2701 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2702 2702 Prekrývajúce sa cesty
2703 2703 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2704 2704 Prekrývajúce sa cesty.
2705 2705 Nahradiť
2706 2706 Prepísať staré záložné súbory?
2707 2707 Prednastaviť pozíciu pre:
2708 2708 Náhľad
2709 2709 Prepísať
2710 2710 Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?
2711 2711 PNG súbory (*.png)
2712 2712 PUWG (Poľsko)
2713 2713 PUWG 1992 (Poľsko)
2714 2714 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2715 2715 -----
2716 2716 Farebný štýl {0}: {1}
2717 2717 Problém s vykresľováním
2718 2718 Palaeontological Areál
2719 2719 Papier
2720 2720 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2721 2721 Názov parametra
2722 2722 Hodnota parametra
2723 2723 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2724 2724 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
2725 2725 Čísla parciel, mená ulíc.
2726 2726 Parcely.
2727 2727 Nadradené vzťahy
2728 2728 -----
2729 2729 P+R parkovisko
2730 2730 Parkovisko
2731 2731 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2732 2732 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2733 2733 Rozložiť OSM dáta...
2734 2734 Rozloženie OSM history data ...
2735 2735 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
2736 2736 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2737 2737 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2738 2738 Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''
2739 2739 Spracovávam odpoveď servera ...
2740 2740 Odovzdávacie miesto
2741 2741 Odovzdávacie miesta
2742 2742 Heslo
2743 2743 Heslo:
2744 2744 Heslo:
2745 2745 Vložiť
2746 2746 Vkladám ...
2747 2747 Vložiť vlastnosti
2748 2748 Vložiť URL zo schránky
2749 2749 Vložiť zo schránky
2750 2750 Vložiť zo schránky
2751 2751 Vložiť bez neúplných členov
2752 2752 Cesta (chodník)
2753 2753 Dĺžka cesty
2754 2754 Syntaktická chyba vzoru: Vzor {0} v {1} je nedovolený!
2755 2755 Vrchol
2756 2756 Pešia zóna
2757 2757 Prechod pre chodcov
2758 2758 Typ prechodu pre chodcov
2759 2759 Pešia
2760 2760 -----
2761 2761 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2762 2762 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2763 2763 Nevyriešené chyby a varovania
2764 2764 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2765 2765 Vykonať overovanie dát
2766 2766 Povolené činnosti
2767 2767 Lekáreň
2768 2768 Telefónne číslo
2769 2769 Číslo telefónu
2770 2770 -----
2771 2771 Čas fotografie (z exif):
2772 2772 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2773 2773 Fyzicky vymazať z lokálnej verzie
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 PicLayer otáčanie
2777 2777 PicLayer mierka
2778 2778 PicLayer mierka X
2779 2779 PicLayer mierka Y
2780 2780 Výletné miesto
2781 2781 Mólo
2782 2782 Potrubie
2783 2783 Typ lyžiarskej dráhy
2784 2784 Hracia plocha, ihrisko
2785 2785 Kostol
2786 2786 Miesta
2787 2787 Prehrať/Pauza audio
2788 2788 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2789 2789 Ihrisko
2790 2790 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2791 2791 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
2792 2792 Prosím nastavte <strong>klávesovú skratku</strong>, ktorá spúšťa vytvorenie/editáciu zákazu obmedzenia z aktuálneho výberu v programe JOSM.
2793 2793 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
2794 2794 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.
2795 2795 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
2796 2796 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2797 2797 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2798 2798 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2799 2799 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2800 2800 Prosím vložte vybraný reťazec
2801 2801 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2802 2802 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2803 2803 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2804 2804 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2805 2805 Zadajte hladaný reťazec.
2806 2806 Prosím vložte adresu dlaždice
2807 2807 Prosím vložte index dlaždice
2808 2808 Zadajte uživateľské meno
2809 2809 Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.
2810 2810 Prosím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.
2811 2811 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2812 2812 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2813 2813 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2814 2814 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2815 2815 Prosím vložte platné ID užívateľa
2816 2816 Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu
2817 2817 Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístup
2818 2818 Zadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.
2819 2819 Prosím vložte celé číslo > 1
2820 2820 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
2821 2821 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2822 2822 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
2823 2823 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2824 2824 Prosím, zadajte OSM API URL.
2825 2825 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri
2826 2826 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
2827 2827 Prosím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri
2828 2828 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2829 2829 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2830 2830 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2831 2831 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2832 2832 Prosím vložte vaše OSM heslo
2833 2833 Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
2834 2834 Prosím, zadajte svoje OSM užívateľské meno a heslo. Heslo <strong> nebude </ strong> uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM nastaveniach a bude predložené na server OSM <strong> iba raz </ strong>. Pri nasledujúcej žiadosti o nahratie údajov už viac nepoužívajte heslo.
2835 2835 Choďte prosím do Základného editora a ručne vyberte OSM cestu.
2836 2836 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
2837 2837 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2838 2838 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2839 2839 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2840 2840 Prosím vyberte súbor
2841 2841 Vyberte prosím kľúč
2842 2842 Prisím vyberte schému k použitiu.
2843 2843 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2844 2844 Vyberte prosím hodnotu
2845 2845 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2846 2846 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
2847 2847 Vyber prosím nejakú položku.
2848 2848 Vyberte minimálne 4 body
2849 2849 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2850 2850 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2851 2851 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2852 2852 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2853 2853 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2854 2854 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2855 2855 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2856 2856 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2857 2857 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2858 2858 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2859 2859 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2860 2860 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2861 2861 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2862 2862 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2863 2863 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2864 2864 Vyberte schému pre zmazanie.
2865 2865 Vyberte prosím, sadu ikon dopravných značiek, ktoré majú byť použité v plugine.
2866 2866 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2867 2867 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
2868 2868 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
2869 2869 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2870 2870 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2871 2871 Plugin je zahrnutý v JOSM
2872 2872 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2873 2873 -----
2874 2874 Informácia o pluginoch
2875 2875 Aktualizácia pluginu zlyhala
2876 2876 Metóda aktualizácie pluginov
2877 2877 Pluginy
2878 2878 Pluginy sú aktuálne
2879 2879 Meno bodu(miesta)
2880 2880 Číslo bodu
2881 2881 Bod na rohu budovy, na začiatok kreslenia
2882 2882 Bod na opačnom konci budovy
2883 2883 Polícia
2884 2884 Politická
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 Iba poloha
2888 2888 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2889 2889 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
2890 2890 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
2891 2891 Poštová schránka
2892 2892 PSČ:
2893 2893 Pošta
2894 2894 Poštové smerovacie číslo
2895 2895 Potenciál
2896 2896 Elektráreň (spôsob vyroby)
2897 2897 Elektrické vedenie
2898 2898 Transformátorová stanica
2899 2899 Malý transformátor
2900 2900 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2901 2901 Predpoklad Porušenia
2902 2902 Predpokladaný priestupok
2903 2903 Preddefinované
2904 2904 Chýbajú preferencie ''{0}'. Nemôžem inicializovať OsmApi.
2905 2905 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2906 2906 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2907 2907 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2908 2908 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2909 2909 Nastavenia
2910 2910 Predvoľby uložené na {0}
2911 2911 Nastavenia...
2912 2912 Pripravujem OSM údaje...
2913 2913 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2914 2914 Pripravujem dátový súbor ...
2915 2915 Pripravujem dáta histórie...
2916 2916 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2917 2917 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
2918 2918 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
2919 2919 Historická železnica
2920 2920 Prednastavená skupina {0}
2921 2921 Prednastavená skupina {1} / {0}
2922 2922 Predvoľby
2923 2923 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2924 2924 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2925 2925 Predchádzajúci
2926 2926 Predchádzajúci obrázok
2927 2927 Cesta I. triedy
2928 2928 Prípojka cesty I. triedy
2929 2929 Primárny modifikátor:
2930 2930 Pôvodný
2931 2931 Očakávané ID pôvodných
2932 2932 Vezenie
2933 2933 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
2934 2934 Proces poradia
2935 2935 Spracovanie súboru ''{0}''
2936 2936 Spracovávam sobory pluginov ...
2937 2937 Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''
2938 2938 Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...
2939 2939 Očakávané súradnice
2940 2940 Kód projekcie
2941 2941 Metóda projekcie
2942 2942 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
2943 2943 Prológ dokumentu OsmChange ešte nebol napísaný. Najskôr ho prosím napíšte.
2944 2944 Vlastnosti
2945 2945 Vlastnosti / Memberships
2946 2946 Kontrola vlastností :
2947 2947 Vlastnosti pre zvolené objekty
2948 2948 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
2949 2949 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
2950 2950 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
2951 2951 Vlastnosti
2952 2952 Vlastnosti (s konfliktmi)
2953 2953 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
2954 2954 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
2955 2955 Hodnota obsahuje HTML entitu
2956 2956 Hodnota začíná alebo končí medzerou
2957 2957 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
2958 2958 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
2959 2959 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
2960 2960 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
2961 2961 Určuje trasové schopnosti
2962 2962 Nastavenia proxy servera
2963 2963 Krčma
2964 2964 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
2965 2965 Verejná budova
2966 2966 Vozidlá verejnej dopravy
2967 2967 Dopravná obsluha
2968 2968 Hromadná doprava
2969 2969 Vozidlá verejnej dopravy ako autobusy, električky, atď.
2970 2970 Očistený objekt ''{0}''
2971 2971 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
2972 2972 -----
2973 2973 Lom
2974 2974 Požiadavka
2975 2975 Požiadať a stiahnuť zmenové súbary
2976 2976 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
2977 2977 Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súbory
2978 2978 Požiadavka zmenových súborov
2979 2979 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
2980 2980 Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory
2981 2981 Požiadať otvoriť iba zmenové súbory
2982 2982 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
2983 2983 Pýtam sa na meno servera
2984 2984 Pýtam sa na meno servera ...
2985 2985 Poradie
2986 2986 Dostihová dráha
2987 2987 Racquetbal
2988 2988 Železnica (štandardná)
2989 2989 Železnica
2990 2990 Železničná zastávka
2991 2991 Železničné nástupište
2992 2992 Železničný pozemok
2993 2993 Očakávaný rozsah čísel
2994 2994 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
2995 2995 Veľkosť rastra: {0}
2996 2996 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
2997 2997 Čítajte ako prvé
2998 2998 Chyba čítania!
2999 2999 Čítať fotky...
3000 3000 Načitávam zmenový súbor {0} ...
3001 3001 Načitávam zmenové súbory...
3002 3002 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
3003 3003 Čítanie rodičovských z ''{0}''
3004 3004 Čítam užívateľské info ...
3005 3005 Čítam {0}...
3006 3006 Informačné súbory
3007 3007 Skutočné meno
3008 3008 Naozaj uzavrieť?
3009 3009 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
3010 3010 Rekreačná oblasť
3011 3011 Opravené (rektifikované) obrázky...
3012 3012 Recyklácia
3013 3013 Opakovať
3014 3014 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
3015 3015 Ref. číslo
3016 3016 Referencie (číslo stopy(track))
3017 3017 Referenčné číslo
3018 3018 Odkazujúci na:
3019 3019 Odkazovať na
3020 3020 Obnoviť
3021 3021 Oblasť (región)
3022 3022 Zamietnuť konflikty a Uložiť
3023 3023 Vzťah (relation)
3024 3024 Relácia ...
3025 3025 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
3026 3026 Editor Relácií: Posun Dole
3027 3027 Editor Relácií: Posun Hore
3028 3028 Editor Relácií: Odstrániť
3029 3029 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
3030 3030 Editor relácie: Obrátenie
3031 3031 Editor Relácií: Triedenie
3032 3032 Relácia je zmazaná
3033 3033 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
3034 3034 Relácia {0}
3035 3035 Relácia: {0}
3036 3036 Relácie
3037 3037 Relácie: {0}
3038 3038 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
3039 3039 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
3040 3040 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
3041 3041 Náboženstvo
3042 3042 Znovu načítať
3043 3043 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
3044 3044 Nahrať poškodené dlaždice
3045 3045 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
3046 3046 Načítať históriu zo serveru
3047 3047 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
3048 3048 Vzdialené ovládanie
3049 3049 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
3050 3050 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
3051 3051 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
3052 3052 Odstrániť
3053 3053 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
3054 3054 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
3055 3055 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
3056 3056 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
3057 3057 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
3058 3058 Odstrániť zmazané členy a uložiť
3059 3059 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)
3060 3060 Odstrániť z dátovej sady
3061 3061 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3062 3062 Odstraniť fotku z vrstvy
3063 3063 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3064 3064 Vymazať značky z vnútorných ciest
3065 3065 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3066 3066 Vymazať vybraté záložky
3067 3067 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
3068 3068 Vymazať aktuálne vybraté "vias(cez)"
3069 3069 Vymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3070 3070 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
3071 3071 Odstrániť vybraté cesty ikon
3072 3072 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
3073 3073 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
3074 3074 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
3075 3075 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3076 3076 Odstránený Prvok z Relácií
3077 3077 Odstrániť člena s funkciou ''z''
3078 3078 Odstrániť člena s funkciou ''na''
3079 3079 Odstraňujem odmietané pluginy ...
3080 3080 Odstraňujem duplicitné body...
3081 3081 Vybranie odkazu z relácie {0}
3082 3082 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
3083 3083 Premenovať vrstvu
3084 3084 Premenovať vybratú záložku
3085 3085 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
3086 3086 Požičovňa
3087 3087 Servis
3088 3088 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
3089 3089 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
3090 3090 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
3091 3091 Nahrádza aktuálne konfigurovaná "via(cez)"-objekty s bodom na križovatke
3092 3092 Nahlásiť chybu
3093 3093 -----
3094 3094 Požiadať o autorizačný prístup
3095 3095 Požiadavka neúspešná
3096 3096 URL požiadavky prístupu:
3097 3097 Detaily požiadavky: {0}
3098 3098 Nádrž
3099 3099 Vynulovať (Reset)
3100 3100 Vymazať cookie
3101 3101 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
3102 3102 Nastaviť id na 0
3103 3103 Obnoviť pozíciu
3104 3104 Nastaviť východzie hodnoty
3105 3105 Obnoviť kalibráciu obrázka
3106 3106 Obnovenie pozície obrázka
3107 3107 Obnovenie otočeného obrázka
3108 3108 Obnoviť mierku obrázka
3109 3109 Ulica (miestna komunikácia)
3110 3110 Osídlená oblasť (Residential area)
3111 3111 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
3112 3112 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
3113 3113 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
3114 3114 Vyriešiť
3115 3115 Rozhodnutie konfliktov
3116 3116 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
3117 3117 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
3118 3118 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
3119 3119 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
3120 3120 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
3121 3121 Vyriešiť konflikty.
3122 3122 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
3123 3123 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
3124 3124 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
3125 3125 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
3126 3126 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
3127 3127 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
3128 3128 Reštartovať
3129 3129 Reštaurácia
3130 3130 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
3131 3131 Obmedzenie
3132 3132 Maloobchod
3133 3133 Oporný múr
3134 3134 Načítať autorizačný prístup
3135 3135 Načítať autorizačný prístup
3136 3136 Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''
3137 3137 Získavam OAuth autorizačný prístup ...
3138 3138 Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}''
3139 3139 Získavam OAuth žiadosť prístupu ...
3140 3140 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.
3141 3141 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.
3142 3142 Získavam informácie o užívateľovi ...
3143 3143 Návrat do editora zákazu odbočenia a pokračovať v úprave
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 Obrátene
3147 3147 Otočiť smer radu budov
3148 3148 Otočiť smer ciest
3149 3149 Otočiť smer radu budov
3150 3150 Otočiť smer radu budov
3151 3151 Otočiť a Spojiť
3152 3152 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
3153 3153 Opačná trasa
3154 3154 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3155 3155 Obrátiť poradie členov relácie
3156 3156 Otočiť smer ciest
3157 3157 Obrátená pobrežná čiara
3158 3158 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3159 3159 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3160 3160 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
3161 3161 Otočenie uličných čísel radu budov
3162 3162 Vrátiť naspäť
3163 3163 Vrátiť zmeny vykonané v zmenovom súbore
3164 3164 Vraciam zmeny zmenového súboru #{0}
3165 3165 Vraciam zmeny...
3166 3166 Revízia
3167 3167 Jazdectvo
3168 3168 Rieka
3169 3169 Riečny breh
3170 3170 Cesta (neznámy typ)
3171 3171 Cestné obmedzenie
3172 3172 Dopravné značky - Sada A
3173 3173 Dopravné značky - Sada B
3174 3174 Úloha
3175 3175 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3176 3176 Funkcia:
3177 3177 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3178 3178 Otočiť o 180°
3179 3179 Otočiť o 270°
3180 3180 Otočiť o 90°
3181 3181 Otočiť obrázok vľavo
3182 3182 Otočiť obrázok vpravo
3183 3183 Otočiť vľavo
3184 3184 Otočiť vpravo
3185 3185 Kruhový objazd
3186 3186 Cesta (Route)
3187 3187 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi Y
3188 3188 Štátna cesta
3189 3189 Typ Cesty (Route)
3190 3190 Zobrazené cesty sú pre:
3191 3191 Trasovanie (Routing)
3192 3192 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
3193 3193 Ragby
3194 3194 Zrúcanina
3195 3195 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
3196 3196 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
3197 3197 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
3198 3198 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3199 3199 Spúšťam test {0}
3200 3200 Zapnutá vertex redukcia...
3201 3201 Pristávacia dráha
3202 3202 -----
3203 3203 SIM-karty
3204 3204 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3205 3205 Uložiť
3206 3206 Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach
3207 3207 Uložiť autorizovaný prístup do nastavení
3208 3208 Uložiť ako...
3209 3209 Uložiť GPX súbor
3210 3210 Uložiť vrstvu
3211 3211 Uložiť OSM súbor
3212 3212 Ukladám kalibráciu obrázka ...
3213 3213 Uložiť WMS vrstvu
3214 3214 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3215 3215 Uložiť akokoľvek
3216 3216 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
3217 3217 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3218 3218 Uložiť aktuálne dáta.
3219 3219 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
3220 3220 Uložiť zákaz odbočenia bez ohľadu na chyby a/alebo upozornenia
3221 3221 Uložiť do nastavení
3222 3222 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3223 3223 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3224 3224 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3225 3225 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3226 3226 Kalibračné údaje uložené do súboru
3227 3227 Uloženie súboru zlyhalo: {0}
3228 3228 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3229 3229 Mierka
3230 3230 Skenovaná mapa ...
3231 3231 Prehľadávam adresár {0}
3232 3232 Škola
3233 3233 Železný šrot
3234 3234 Sutina
3235 3235 Krovie
3236 3236 Hľadať
3237 3237 Hľadám ...
3238 3238 Vyhľadávanie pre objekty
3239 3239 Vyhľadávať objekty
3240 3240 Vyhľadávať...
3241 3241 Hľadať:
3242 3242 Hľadať:
3243 3243 Druhé meno
3244 3244 Cesta II. triedy
3245 3245 Sekundárny modifikátor:
3246 3246 Sekúnd: {0}
3247 3247 Bezpečnostná výnimka
3248 3248 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3249 3249 Pozri, rieky, bazény.
3250 3250 Počet segmentov musí byť číslo väčšie ako 1
3251 3251 Časti
3252 3252 Oddelený chodník - a cesta pre cyklistov
3253 3253 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3254 3254 Výber
3255 3255 Vybrať všetko
3256 3256 Vybrať Feuille
3257 3257 Vybrať WMS vrstvu
3258 3258 Vyberte poradie nerozvetvených spojených ciest
3259 3259 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
3260 3260 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3261 3261 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3262 3262 Vybrať otvorený zmenový súbor
3263 3263 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
3264 3264 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
3265 3265 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi
3266 3266 Vybrať hranice obce(samosprávy)
3267 3267 Vyberte buď:
3268 3268 Vybrať meno súboru
3269 3269 Zvoľte najprv WMS vrstvu v zozname.
3270 3270 -----
3271 3271 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3272 3272 Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.
3273 3273 Vyberte v aktuálnej dátovej vrstve
3274 3274 Vybrať vrstvu
3275 3275 Vybrať v obsahu relácie
3276 3276 Výber nastavenia kreslenej čiary
3277 3277 Výber členov
3278 3278 Zvoliť bod pod kurzorom.
3279 3279 Vybrať nerozvetvené časti ciest
3280 3280 Vyberte objekty na nahratie
3281 3281 Vybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu
3282 3282 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
3283 3283 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
3284 3284 Vybrať reláciu
3285 3285 Vybrať reláciu v hlavnom výbere.
3286 3286 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
3287 3287 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
3288 3288 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
3289 3289 Výber cieľovej vrstvy
3290 3290 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
3291 3291 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3292 3292 Vyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
3293 3293 Vyberte typy vozidiel, pre ktoré sa toto obmedzenie v jazde <strong>nevzťahuje</strong>.
3294 3294 Vybrať tento zákaz odbočenia
3295 3295 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3296 3296 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3297 3297 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3298 3298 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
3299 3299 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
3300 3300 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
3301 3301 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
3302 3302 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
3303 3303 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3304 3304 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslom
3305 3305 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
3306 3306 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
3307 3307 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
3308 3308 Výber s určeným hľadaním
3309 3309 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
3310 3310 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3311 3311 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
3312 3312 Vybratá stopa: {0}
3313 3313 Výber
3314 3314 Plocha výberu
3315 3315 Dĺžka výberu
3316 3316 Výber je prázdny
3317 3317 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3318 3318 Nevhodný výber!
3319 3319 Výber: {0}
3320 3320 Cesty pretínajúce sami seba
3321 3321 Poloautomaticky
3322 3322 Oddeliť vrstvu
3323 3323 Oddeľovač
3324 3324 Sekvencia
3325 3325 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3326 3326 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
3327 3327 Obslužná cesta (Service)
3328 3328 Služby
3329 3329 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3330 3330 Nastaviť WMS Záložku
3331 3331 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
3332 3332 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
3333 3333 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3334 3334 Nastaviť priehľadné pozadie
3335 3335 Nastaviť veľkosť budovy
3336 3336 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3337 3337 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3338 3338 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3339 3339 Nastaviť aktuálny JOSM výber na vybrané zákazy odbočenia
3340 3340 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3341 3341 Nastaviť jazyk
3342 3342 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3343 3343 Zadať východzie (prednastavené)
3344 3344 Nastaviť "via(cez)"-Objekt
3345 3345 Nastaviť šírku budov
3346 3346 Zvoliť {0} Lambert súradnice
3347 3347 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3348 3348 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3349 3349 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3350 3350 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
3351 3351 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3352 3352 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3353 3353 Nastavujem východzie hodnoty
3354 3354 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3355 3355 Nastavenia
3356 3356 Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie.
3357 3357 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
3358 3358 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3359 3359 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3360 3360 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3361 3361 -----
3362 3362 Prístrešok
3363 3363 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
3364 3364 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
3365 3365 Obuva
3366 3366 Streľba
3367 3367 Nakupovanie
3368 3368 Obchody
3369 3369 -----
3370 3370 Skratka
3371 3371 Nastavenie klávesových skratiek
3372 3372 Najkratšia
3373 3373 Mali by ste uložiť?
3374 3374 Vypnúť doplnok?
3375 3375 Mali by ste nahrávať?
3376 3376 Ukázať
3377 3377 Ukázať GPS dáta.
3378 3378 Zobraziť správu o stave
3379 3379 Zobraziť Text / Ikony
3380 3380 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
3381 3381 Ukázať Info Dlaždíc
3382 3382 Ukázať súbor zmien {0}
3383 3383 Zobraziť chyby a varovania týkajúce sa tohto zákazu odbočenia
3384 3384 Zobraziť informácie o pomoci
3385 3385 Zobraz históriu
3386 3386 Zobraz info
3387 3387 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3388 3388 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3389 3389 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3390 3390 Zobraziť nasledujúci obrázok
3391 3391 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3392 3392 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3393 3393 Zobraziť predchádzajúci obrázok
3394 3394 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3395 3395 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3396 3396 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3397 3397 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
3398 3398 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3399 3399 Zobrazí túto nápovedu
3400 3400 Zobraziť/Skryť
3401 3401 Zobrazená oblasť
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 Cesty s podobnými menami
3405 3405 Zjednodušiť cestu
3406 3406 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3407 3407 Zjednodušiť cesty?
3408 3408 Jednoduché prevedenie oblasti na multipolygón.
3409 3409 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3410 3410 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3411 3411 Jednotlivé prvky
3412 3412 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3413 3413 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3414 3414 -----
3415 3415 Korčuľovanie
3416 3416 Lyže
3417 3417 Lyžovanie
3418 3418 Vynechať Sťahovanie
3419 3419 Vynechať sťahovanie
3420 3420 Vynechať aktualizáciu
3421 3421 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3422 3422 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3427 3427 Vyhladené mapy (antialiasing)
3428 3428 Snímka na veľkosť dlaždice
3429 3429 Snežný skúter
3430 3430 Futbal
3431 3431 Riešenie konfliktov
3432 3432 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3433 3433 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3434 3434 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3435 3435 Triediť
3436 3436 Menu Sort presets
3437 3437 Triedenie členov relácie
3438 3438 Zdroj
3439 3439 Zdrojový text
3440 3440 Miesta pre vozíčkárov
3441 3441 Priestory pre rodičov s detmi
3442 3442 Priestory pre ženy
3443 3443 Rýchlosť
3444 3444 Rýchlosť (Km/h)
3445 3445 Kamera na meranie rýchlosti
3446 3446 Špičky (hroty)
3447 3447 Rozdeliť cestu
3448 3448 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3449 3449 Rozdeliť oblasť
3450 3450 Teraz rozdeliť
3451 3451 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3452 3452 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3453 3453 Rozdeliť cestu
3454 3454 Sponzor
3455 3455 Šport
3456 3456 Šport (loptový)
3457 3457 Športové zariadenie
3458 3458 Športy
3459 3459 Športové centrum
3460 3460 Prameň
3461 3461 Štadión
3462 3462 Štandardný unix geometry argument
3463 3463 Hviezdičkový
3464 3464 Začať vyhľadávanie
3465 3465 Žačať nastavovanie
3466 3466 Začať sťahovanie
3467 3467 Začiatok sťahovania dát
3468 3468 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3469 3469 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3470 3470 -----
3471 3471 Spustenie #:
3472 3472 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3473 3473 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3474 3474 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3475 3475 Začínam prehľadávať adresár
3476 3476 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3477 3477 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3478 3478 Začínam presúvanie v kusoch ...
3479 3479 Začínam nahrávať požiadavku ...
3480 3480 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3481 3481 Stav
3482 3482 Štát:
3483 3483 Papierníctvo
3484 3484 -----
3485 3485 Stav
3486 3486 Správa o stave
3487 3487 Schody
3488 3488 Turniket (Stile)
3489 3489 Zastaviť (stop)
3490 3490 Zastávky
3491 3491 Potok
3492 3492 Ulica
3493 3493 Názov ulice
3494 3494 Názov ulice
3495 3495 Názov ulice:
3496 3496 Hlavné komunikácie
3497 3497 Ulice NRW Geofabrik.de
3498 3498 Štýl pre vnútornú cestu ''{0}'' je ekvivalentný polygónu.
3499 3499 Označenie pre vonkajšiu(obvodovú) cestu ''{0}'' je zamenené.
3500 3500 Štýl pre obmedzenie {0} nenajdený.
3501 3501 Predložiť filter
3502 3502 Štvrť
3503 3503 Metro
3504 3504 Vchod do metra
3505 3505 Podokno skratiek
3506 3506 Hotovo
3507 3507 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3508 3508 -----
3509 3509 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3510 3510 Podporovaný Rectifier Services:
3511 3511 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3512 3512 Povrch
3513 3513 Pozorovanie (ostraha)
3514 3514 Meračský bod
3515 3515 Merač
3516 3516 Vrstva bodov pre plugin Surveyor
3517 3517 Merač...
3518 3518 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3519 3519 Plávanie
3520 3520 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3521 3521 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3522 3522 Prepnúť do režimu offline(bez pripojenia)
3523 3523 Prepnúť do režimu online(pripojený)
3524 3524 Popis značky
3525 3525 Symboly ako kríže.
3526 3526 Synchronizovať audio
3527 3527 Synchronizovať celú dátovú sadu
3528 3528 Synchronizovať iba {0} bod
3529 3529 Synchronizovať iba {0} reláciu
3530 3530 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3531 3531 Synchronizovať iba {0} cestu
3532 3532 TCX Súbory (*.tcx)
3533 3533 Stolný tenis
3534 3534 Hmatové Dlažby
3535 3535 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3536 3536 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3537 3537 Tagom zmenená relácia s
3538 3538 Značky ciest ako
3539 3539 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3540 3540 Zdroj pre TagChecker
3541 3541 Tester predvolieb značenia
3542 3542 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3543 3543 Značky
3544 3544 Značky (vymezovacia čiarka)
3545 3545 Značky a Členy
3546 3546 Značky z bodov
3547 3547 Značky z relácií
3548 3548 Značky z ciest
3549 3549 Značky zo súboru zmien {0}
3550 3550 Značky pre nový súbor zmien
3551 3551 Klúče s prázdnými hodnotami
3552 3552 -----
3553 3553 TangoGPS Súbory (*.log)
3554 3554 TangoGPS import neúspešný!
3555 3555 TangoGPS import úspešný
3556 3556 Cieľový objekt s id {0} a verziou {1} je viditeľný aj keď zdrojový objekt s nižšou verziou {2} nie je viditeľný. Nemôžem sa zaoberať s touto nezrovnalosťou. Ponechávam cieľový objekt.
3557 3557 -----
3558 3558 Rolovacie dráhy
3559 3559 Telefón
3560 3560 Telefónne karty
3561 3561 Tenis
3562 3562 Terminál
3563 3563 Rad (Terrace)
3564 3564 Vytvoriť rad budov
3565 3565 Radové domy
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 Cesta III. triedy
3569 3569 Terciálny modifikátor:
3570 3570 Otestovať
3571 3571 Test autorizačného prístupu
3572 3572 Test neúspešný
3573 3573 Test zlyhal: Nemôžem čítať mčas.
3574 3574 Test zlyhal: Nemôžem zapísať mčas.
3575 3575 Test URL API:
3576 3576 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3577 3577 Testovanie OAuth autorizačného prístupu
3578 3578 Testovanie OSM API URL ''{0}''
3579 3579 -----
3580 3580 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3581 3581 <strong>Z</strong>-cesty <span class="object-name">{0}</span> a <strong>na</strong>-cestu <span class="object-name">{1}</span> pripojené v bode <span class="object-name">{2}</span> ale <span class="object-name">{2}</span> nie je <strong>via(cez)</strong>-objekt.<br> Je odporúčané nastaviť <span class="object-name">{2}</span> ako jedinečný <strong>via(cez)</strong>-objekt.
3582 3582 URL API je platné.
3583 3583 Kľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupu
3584 3584 Skrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístup
3585 3585 Základný Editor môže voliteľne zobraziť zoznam "via(cez)"-objektov zákazu odbočenia. Ak je povolené, je možné aj upravovať v Základnom editore. Ak je vypnuté, editácia "via(cez)"-objektov je možné iba v pokročilom editore.
3586 3586 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3587 3587 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3588 3588 OSM cesta <span class="object-name">{0}</span> s funkciou <tt>{1}</tt> by mala byť rozdelená v bode <span class="object-name">{2}</span>, kde sa napája na cestu <span class="object-name">{3}</span>.
3589 3589 Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3590 3590 Cesta "from" nezačína, ani nekončí v bode "via".
3591 3591 Táto "from" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3592 3592 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" bode.
3593 3593 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3594 3594 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3595 3595 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3596 3596 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3597 3597 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený(left open)</strong> po tomto nahratí
3598 3598 Zmenový súbor bude <strong>zavretý</strong> po tomto nahratí
3599 3599 V schránke nie je obrázok
3600 3600 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
3601 3601 Kopírované dáta obsahujú nekompletné pôvodné. Keď vložíte nekompletné pôvodné budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez nekompletných pôvodných?
3602 3602 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3603 3603 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3604 3604 Súčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
3605 3605 Súčasná hodnota nie je platná URL
3606 3606 Súčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3607 3607 Aktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
3608 3608 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
3609 3609 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
3610 3610 Dokument neobsahuje dáta.
3611 3611 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3612 3612 Nasledujúce pôvodné nemohli byť kopírované do cieľových pôvodných<br>pretože boli vymazané v cieľovom zmenovom súbore:
3613 3613 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3614 3614 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3615 3615 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3616 3616 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3617 3617 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3618 3618 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3619 3619 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3620 3620 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3621 3621 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3622 3622 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3623 3623 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
3624 3624 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
3625 3625 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3626 3626 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3627 3627 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3628 3628 Proxy server nebude použitý.
3629 3629 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3630 3630 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3631 3631 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3632 3632 Požadovaná značka <tt>{0}={1}</tt> chýba.
3633 3633 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3634 3634 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3635 3635 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3636 3636 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3637 3637 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3638 3638 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3639 3639 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br>z {0} objektov na server ''{1}''.
3640 3640 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3641 3641 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3642 3642 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3643 3643 Tag <tt>okrem</tt> má neštandardnú hodnotu <tt>{0}</tt>. Odporúča sa používať len štandardné hodnoty pre <tt> okrem</tt>.
3644 3644 -----
3645 3645 Meno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
3646 3646 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3647 3647 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3648 3648 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3649 3649 Divadlo
3650 3650 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3651 3651 Ich verzia
3652 3652 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3653 3653 Ich so zlúčeným
3654 3654 Zábavný park
3655 3655 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3656 3656 Niesú tam otvorené súbory zmien
3657 3657 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3658 3658 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3659 3659 Chyba nižšie uvedených informácií by už mala byť vyplnená pre vás. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako vznikla chyba a snažte sa to popísať tak podrobne, ako je to možné.
3660 3660 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3661 3661 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3662 3662 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3663 3663 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3664 3664 Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná
3665 3665 Táto funkcia vyžaduje (aspoň) jednu špeciálnu vrstvu budov\nkatastra nehnuteľností(Fr) a dátovú vrstvu OSM.
3666 3666 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3667 3667 Toto je až za koncom nahrávky
3668 3668 Toto sa rovná vymazaniu funkcií týchto pôvodných.
3669 3669 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
3670 3670 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3671 3671 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3672 3672 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3673 3673 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3674 3674 Tento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.
3675 3675 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3676 3676 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3677 3677 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3678 3678 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3679 3679 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3680 3680 Tento test kontroluje, či sú platné multipolygóny
3681 3681 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3682 3682 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3683 3683 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3684 3684 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3685 3685 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3686 3686 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3687 3687 Tento test zistí, viacjazyčné objekty, ktorých atribút 'meno' nie je rovnaký s niektorým 'menom: *' atribútu, a nie sú zložené z 'mena: *' atribútu, napr. Italia - Taliansko - Taliansko.
3688 3688 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3689 3689 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3690 3690 Zákaz odbočenia používa neštandardný typ zákazu <tt>{0}</tt> pre značkový kľúč<tt> zákazu</tt>. Odporúča sa používať iba štandardné hodnoty. Prosím, vyberte jeden zo základného editora.
3691 3691 Zákaz odbočenia používa body OSM <span class="object-name">{0}</span> ako členov s funkciou <tt>{1}</tt>.
3692 3692 Zákaz odbočenia používa relácie OSM <span class="object-name">{0}</span> ako členov s funkciou <tt>{1}</tt>.
3693 3693 Zákaz odbočenia používa OSM cestu<span class = "object-name">{0}</span>s funkciou<tt>z</tt> <strong>a</strong> s funkcoiu <tt>na</tt>. Avšak v zákaze odbočenia, cesta s funkciou <tt> z</tt> by mala byť odlišná od cesty s funkcoiu <tt> na</tt>.
3694 3694 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3695 3695 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3696 3696 Čísla dlaždíc
3697 3697 Zdroje Dlaždíc
3698 3698 Adresa dlaždice:
3699 3699 -----
3700 3700 Časový interval
3701 3701 Časové pásmo:
3702 3702 Časové pásmo: {0}
3703 3703 Do ...
3704 3704 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3705 3705 Na zmazanie
3706 3706 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3707 3707 Na:
3708 3708 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3709 3709 Zapnúť GPX čiary
3710 3710 Prepnúť drôtový model
3711 3711 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3712 3712 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3713 3713 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3714 3714 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3715 3715 Prepnúť: {0}
3716 3716 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3717 3717 Toalety
3718 3718 Prístup umožňuje iba obmedzený prístup
3719 3719 Mýto (Toll)
3720 3720 Mýtna búdka
3721 3721 Nástroj: {0}
3722 3722 Panel nástrojov
3723 3723 Úprava panela nástrojov
3724 3724 Nástroje
3725 3725 Nástroje na kreslenie budov.
3726 3726 -----
3727 3727 Turistika
3728 3728 Veža
3729 3729 Nastavenie veže
3730 3730 Typ veže
3731 3731 Mesto (town)
3732 3732 Radnica (obecný úrad)
3733 3733 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3734 3734 Hračky
3735 3735 -----
3736 3736 Tracer stavieb
3737 3737 -----
3738 3738 Kreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).
3739 3739 Trasovanie
3740 3740 Poľná cesta (Track)
3741 3741 Farebná trať a body
3742 3742 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3743 3743 Stopy
3744 3744 Typ stopy
3745 3745 -----
3746 3746 Semafor
3747 3747 Električka
3748 3748 Zastávka električky
3749 3749 Preprava
3750 3750 Cestovanie
3751 3751 Cestovná kancelária
3752 3752 Strom
3753 3753 Cesta pre motorové vozidlá
3754 3754 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3755 3755 Skúsiť znovu
3756 3756 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3757 3757 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3758 3758 Tunel
3759 3759 Začiatok tunela
3760 3760 Zákaz odbočenia
3761 3761 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3762 3762 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3763 3763 Turning Point (koniec cesty)
3764 3764 Turniket
3765 3765 Točňa
3766 3766 Typ
3767 3767 Typ mena (UK)
3768 3768 Typ:
3769 3769 Typy
3770 3770 -----
3771 3771 NEZNÁMA
3772 3772 -----
3773 3773 URL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)
3774 3774 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 Rozpojiť cesty
3782 3782 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3783 3783 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3784 3784 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3785 3785 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3786 3786 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3787 3787 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3788 3788 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3789 3789 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3790 3790 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3791 3791 Neuzavreté cesty.
3792 3792 Neuzavretá cesta
3793 3793 Nespojené pobrežie
3794 3794 Nepripojené cesty.
3795 3795 Nerozhodnuté
3796 3796 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3797 3797 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3798 3798 Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom
3799 3799 Nerozhodnutý
3800 3800 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3801 3801 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3802 3802 -----
3803 3803 Obnoviť pridané body?
3804 3804 Obnoviť pôvodné závislé odkazy?
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 Späť
3809 3809 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3810 3810 Krok späť posun
3811 3811 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3812 3812 Vrátiť poslednú akciu.
3813 3813 Uvoľniť panel
3814 3814 Neočakávaná chyba programu.
3815 3815 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
3816 3816 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.
3817 3817 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3818 3818 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3819 3819 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3820 3820 Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné
3821 3821 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
3822 3822 Neočakávaná značka: {0}
3823 3823 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.
3824 3824 Neočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}
3825 3825 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3826 3826 Odblokovať
3827 3827 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3828 3828 Nepripojený bod (Unglued Node)
3829 3829 Univerzita
3830 3830 Neznámy typ súboru: {0}
3831 3831 Neznámy hostiteľ
3832 3832 Neznámy stav problému
3833 3833 Neznámy zaznamenaný formát
3834 3834 Neznámy typ člena pre ''{0}''.
3835 3835 Neznámy mód {0}.
3836 3836 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3837 3837 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3838 3838 Neznáma funkcia ''{0}''.
3839 3839 Neznáme údaje(vety):
3840 3840 Neznány type (druh): {0}
3841 3841 Nepomenované spojenie
3842 3842 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3843 3843 Nepomenované cesty
3844 3844 Neusporiadané pobrežie
3845 3845 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3846 3846 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3847 3847 Neuložené dáta a konflikty
3848 3848 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3849 3849 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3850 3850 Odznačiť všetko
3851 3851 Odznačiť všetko (Escape)
3852 3852 Odznačiť všetko (Focus)
3853 3853 Odznačiť všetky objekty
3854 3854 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3855 3855 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
3856 3856 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru
3857 3857 Nepodporovaná verzia: {0}
3858 3858 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
3859 3859 Neotagované(neoznačené) cesty
3860 3860 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3861 3861 Hore
3862 3862 Aktualizovať zmenové súbory
3863 3863 Aktualizovať obsah
3864 3864 Aktualizácia dát
3865 3865 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
3866 3866 Aktualizácia je upravená
3867 3867 Aktualizovať objekty
3868 3868 Aktualizovať pluginy
3869 3869 Aktualizovať výber
3870 3870 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
3871 3871 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
3872 3872 Aktualizovať vybraté pluginy
3873 3873 Aktualizované
3874 3874 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3875 3875 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3876 3876 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3877 3877 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
3878 3878 Aktualizácia tohto zákazu odbočenia nemôže byť uložená, iba ak vymazané členy sú odstránené. <br> Ako chcete pokračovať?
3879 3879 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3880 3880 Aktualizácia súboru zmien...
3881 3881 Aktualizujem dáta
3882 3882 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3883 3883 Aktualizujem mapu ...
3884 3884 Aktualizujem pluginy...
3885 3885 Nahrať
3886 3886 Nahrať zmeny
3887 3887 Nahrať nastavenie
3888 3888 Nahrať stopu
3889 3889 Nahrať Stopy (Traces)
3890 3890 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3891 3891 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3892 3892 Nahrávanie je zrušené
3893 3893 Nahrať dáta
3894 3894 Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov:
3895 3895 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3896 3896 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
3897 3897 Nahrať každý objekt individuálne
3898 3898 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
3899 3899 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
3900 3900 Nahrať výber
3901 3901 Nahrať zmenené pôvodné
3902 3902 Nahrať súčasné nastavenie na server
3903 3903 Nahrať do ''{0}''
3904 3904 Nahrať do nového zmenového súboru
3905 3905 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
3906 3906 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
3907 3907 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacnásobných zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požoadavky</strong>
3908 3908 Nahrávam GPX stopu (track)
3909 3909 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
3910 3910 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3911 3911 Nahrávam dáta ...
3912 3912 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
3913 3913 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
3914 3914 Využitie
3915 3915 Použiť
3916 3916 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
3917 3917 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
3918 3918 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
3919 3919 Použiť adresný dialóg
3920 3920 Použiť základné overenie totožnosti
3921 3921 Použiť OAuth
3922 3922 Použiť SOCKS proxy
3923 3923 Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor
3924 3924 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
3925 3925 Použite desatinné stupne.
3926 3926 Použíť východzie
3927 3927 Použiť predvolený dátový súbor.
3928 3928 Použiť štandardné nastavenia
3929 3929 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
3930 3930 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
3931 3931 Použitie vrstvy chýb.
3932 3932 Použíť globálne nastavenie.
3933 3933 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
3934 3934 Použitie špeciálnej vynimky
3935 3935 Použite štandardnej výnimky
3936 3936 Použite štandardné nastavenie systému
3937 3937 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true </ tt>, pre zapnutie)
3938 3938 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
3939 3939 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
3940 3940 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
3941 3941 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
3942 3942 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
3943 3943 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
3944 3944 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
3945 3945 Použitý štýl
3946 3946 Užívateľ
3947 3947 ID užívateľa:
3948 3948 Užívateľské meno:
3949 3949 Používateľ:
3950 3950 Meno používateľa
3951 3951 Meno užívateľa:
3952 3952 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
3953 3953 Overiť
3954 3954 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
3955 3955 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
3956 3956 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
3957 3957 Overovanie
3958 3958 Validácia
3959 3959 Overovanie chýb
3960 3960 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
3961 3961 Hodnota
3962 3962 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
3963 3963 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
3964 3964 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
3965 3965 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
3966 3966 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
3967 3967 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
3968 3968 Hodnota:
3969 3969 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
3970 3970 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
3971 3971 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
3972 3972 Predajný automat
3973 3973 Predávané výrobky
3974 3974 Verzia
3975 3975 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
3976 3976 Očakávaná verzia
3977 3977 Verzia {0}
3978 3978 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
3979 3979 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
3980 3980 Verzia {0} v editore
3981 3981 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
3982 3982 Verzia: {0}
3983 3983 Veterinár
3984 3984 -----
3985 3985 Obchod s DVD
3986 3986 Zobraziť
3987 3987 Zobrazenie: {0}
3988 3988 Výhliadka
3989 3989 Dedina
3990 3990 Obecná zeleň
3991 3991 Dedina/Mesto
3992 3992 Vinica
3993 3993 Viditeľnosť
3994 3994 Viditeľný Stav:
3995 3995 Navštíviť domovskú stránku
3996 3996 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
3997 3997 Kalibrácia zvukového nahrávania
3998 3998 Sopka
3999 3999 Napätie
4000 4000 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
4001 4001 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
4002 4002 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
4003 4003 -----
4004 4004 WGS84 Zemepisné
4005 4005 -----
4006 4006 WMS Súbory (*.wms)
4007 4007 WMS Vrstva
4008 4008 Nastavenie WMS Pluginu
4009 4009 -----
4010 4010 WMS URL (východzie)
4011 4011 WMS URL alebo ID obrázka:
4012 4012 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
4013 4013 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
4014 4014 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
4015 4015 -----
4016 4016 Čakanie 10 sekúnd ...
4017 4017 -----
4018 4018 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
4019 4019 -----
4020 4020 Hradby
4021 4021 Upozornenie
4022 4022 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
4023 4023 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
4024 4024 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
4025 4025 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
4026 4026 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
4027 4027 Varovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcu
4028 4028 Varovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
4029 4029 Upozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.
4030 4030 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcu
4031 4031 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
4032 4032 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4033 4033 Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera''
4034 4034 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
4035 4035 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
4036 4036 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
4037 4037 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
4038 4038 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
4039 4039 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
4040 4040 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
4041 4041 Varovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4042 4042 Varovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4043 4043 Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.
4044 4044 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
4045 4045 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
4046 4046 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
4047 4047 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
4048 4048 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
4049 4049 Varovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}
4050 4050 Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciu
4051 4051 Varovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.
4052 4052 Varovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.
4053 4053 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
4054 4054 Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginov
4055 4055 Varovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4056 4056 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.
4057 4057 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.
4058 4058 Upozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4059 4059 Upozornenie: nepodarilo sa načítať ikonu pre typ obmedzenia ''{0}''
4060 4060 Upozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4061 4061 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
4062 4062 Upozornenie: Nemožno pochopiť Mappaint štýly z' '{0}''. Výnimka bola: {1}
4063 4063 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
4064 4064 Varovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.
4065 4065 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
4066 4066 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
4067 4067 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4068 4068 Varovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.
4069 4069 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.
4070 4070 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4071 4071 Varovanie: ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka bola: {0}
4072 4072 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
4073 4073 Upozornenie: Neplatná hodnota ''{0}'' pre preferenčný kľúč ''{1}''. Vraciam sa späť k východiskovej hodnote ''shift ctrl T''.
4074 4074 Upozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''
4075 4075 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
4076 4076 Varovanie: žiadne nastavenie ''{0}'' sa nenašlo.
4077 4077 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
4078 4078 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
4079 4079 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
4080 4080 Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.
4081 4081 Upozornenie: nastavený kľúč ''{0}'' má nepodporovanú hodnotu ''{1}''. Za predpokladu, že sú východiskové hodnoty ''sady-a''.
4082 4082 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
4083 4083 Upozornenie: plugin zákaz odbočenia nahradí už existujúci akciu ''{0}'' za skratku ''{1}'' akcií ''{2}''
4084 4084 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
4085 4085 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
4086 4086 Varovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.
4087 4087 Varovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.
4088 4088 Varovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.
4089 4089 Upozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4090 4090 Upozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4091 4091 Varovanie: {0}
4092 4092 Varovania
4093 4093 Umývačka
4094 4094 Odpadkový kôš
4095 4095 Čistička odpadových vôd
4096 4096 Voda
4097 4097 Vodný zábavný park
4098 4098 Vodojem
4099 4099 Vodopád
4100 4100 Vodné objekty
4101 4101 Wave Audiosúbory (*.wav)
4102 4102 Way Download (Sťahovanie cesty)
4103 4103 Informácie o ceste
4104 4104 Way Select (výber cesty)
4105 4105 Nezrovnalosť v dátach stiahnutých ciest. Predchádzajúce pripojené cesty ''{0}'' sa nemuseli objavil po prevzatí
4106 4106 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
4107 4107 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
4108 4108 Bod cesty je blízko inej cesty
4109 4109 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
4110 4110 Cesta {0}
4111 4111 Cesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.
4112 4112 Cesta:
4113 4113 -----
4114 4114 Popis bodov
4115 4115 Cestné objekty
4116 4116 Vedľajšie komunikácie
4117 4117 Kríž pri ceste
4118 4118 Božia muka
4119 4119 Internetová stránka: {0}
4120 4120 Hmotnosť
4121 4121 Priehradzka
4122 4122 Mokraď
4123 4123 Invalidný vozík
4124 4124 Vozíky
4125 4125 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
4126 4126 Pri importe zvuku urobiť značky z...
4127 4127 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
4128 4128 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
4129 4129 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
4130 4130 Celá skupina
4131 4131 Šírka (v metroch)
4132 4132 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
4133 4133 -----
4134 4134 Veterný mlyn
4135 4135 Veterný rukáv
4136 4136 Drôtový model
4137 4137 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</ a>).
4138 4138 Vo vnútri reťazcov <b>"</b> a <b>\\</b> znaky musí predchádzať <b>\\</b> (e.g. <b>\\"</b> and <b>\\\\</b>).
4139 4139 Drevo
4140 4140 Závody (továrne)
4141 4141 Svet
4142 4142 Zapíšte súradnice do hlavičky obrázka
4143 4143 Chyba zapisovania!
4144 4144 Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.
4145 4145 Napíšte informáciu o polohe do hlavičky Exif nasledujúcich súborov:
4146 4146 Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''
4147 4147 Písanie informácií o polohe do súborov obrázkov ...
4148 4148 Zle usporiadané cesty
4149 4149 XML značka(tag) <user> chýba
4150 4150 -----
4151 4151 Áno
4152 4152 Áno, Použiť to
4153 4153 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
4154 4154 Áno, vymazať body
4155 4155 Áno, stiahni obrázky
4156 4156 Áno, očistiť to
4157 4157 Áno, vynulovať id
4158 4158 Áno, aj tak uložiť
4159 4159 Áno, obnoviť ich tiež
4160 4160 Už máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
4161 4161 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4162 4162 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
4163 4163 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
4164 4164 Nemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.
4165 4165 Narazili ste na chybu v programe JOSM
4166 4166 Došlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:
4167 4167 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
4168 4168 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
4169 4169 Máte neuložené zmeny vo vašej fronte. Prajete si ich odoslať teraz?
4170 4170 Presúvate viac ako {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
4171 4171 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
4172 4172 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
4173 4173 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
4174 4174 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
4175 4175 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
4176 4176 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
4177 4177 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
4178 4178 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
4179 4179 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
4180 4180 Tiež by ste mali aktualizovať svoje pluginy. Ak ani jedeno z toho nepomôže, pošlite prosím súbor hlásenia o chybe do našej bugtracker pomocou tohto odkazu:
4181 4181 Môžete vybrať GPX stopu(track)
4182 4182 Aktualizujte váš JOSM softvér. <br> Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované. <br> Aktualizovať pluginy teraz?
4183 4183 Nulové súradnice:
4184 4184 -----
4185 4185 Zväčšenie
4186 4186 Zväčšenie (v metroch)
4187 4187 Priblížiť
4188 4188 Oddialiť
4189 4189 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
4190 4190 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
4191 4191 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
4192 4192 Priblížiť
4193 4193 Úroveň zväčšenia:
4194 4194 Oddialiť
4195 4195 Priblížiť pohľad na {0}
4196 4196 Zväčšiť na
4197 4197 Zväčšiť na vrstvu
4198 4198 Priblížiť k bodu
4199 4199 Priblížiť na problém
4200 4200 Priblížiť na vybraté elementy(s)
4201 4201 Priblížiť na výber
4202 4202 Zväčšiť na zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
4203 4203 Priblížiť na aktuálne vybrané zákazy odbočenia
4204 4204 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
4205 4205 Zväčšiť na pôvodné v obsahu zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
4206 4206 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
4207 4207 Priblížiť na {0}
4208 4208 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4209 4209 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4210 4210 [vymazať]
4211 4211 "{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
4212 4212 \nVýška: {0} m
4213 4213 -----
4214 4214 Upraviť stožiar
4215 4215 Upraviť stanicu
4216 4216 Stožiar
4217 4217 Stanica
4218 4218 Späť
4219 4219 Rýchlejšie
4220 4220 Rýchle prehrávanie
4221 4221 Vpred
4222 4222 Skok späť
4223 4223 Skok vpred
4224 4224 Ďalšia značka
4225 4225 Prehrajte nasledujúcu značku
4226 4226 Prehrajte predchádzajúcu značku
4227 4227 Prehrať/Pauza
4228 4228 Predchádzajúca značka
4229 4229 Pomalšie
4230 4230 Spomalené prehrávanie
4231 4231 Uzavretá
4232 4232 Otvorené
4233 4233 <prázdne>
4234 4234 V
4235 4235 S
4236 4236 J
4237 4237 Z
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 Kláves:
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 Doplňujúce informácie
4252 4252 Modifikátory:
4253 4253 -----
4254 4254 Zväčšenie
4255 4255 Upraviť železničnú stanicu
4256 4256 Železničná stanica
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 Kláves:
4262 4262 Do:
4263 4263 Zo:
4264 4264 skrátené meno ulice
4265 4265 pridať do existujúcej pridruženej relácie
4266 4266 pridať k výberu
4267 4267 adresa
4268 4268 pokročilý (advanced)
4269 4269 pokročilá konfigurácia
4270 4270 Visuté cesty/Lanovky
4271 4271 letecké cesty
4272 4272 zjazdovka_čierna
4273 4273 zjazdovka_ľahká
4274 4274 farmársky (agricultural)
4275 4275 všetky
4276 4276 ulička(bočna ulica)
4277 4277 abecedný
4278 4278 vysokohorská_turistika
4279 4279 náhradný
4280 4280 zaujímavosti (amenity) {0}
4281 4281 zaujímavosti (amenity)
4282 4282 svetelné zariadenie
4283 4283 verejná_doprava
4284 4284 anglikánska
4285 4285 krmivo pre zvieratá
4286 4286 anonymný
4287 4287 akýkoľvek
4288 4288 nejaké látky(any substance)
4289 4289 lukostreľba
4290 4290 oblasť (plocha)
4291 4291 oblasť textu
4292 4292 ázijská
4293 4293 asfalt
4294 4294 atletika
4295 4295 -----
4296 4296 automatické nahratie dlaždíc
4297 4297 automatické zväčšenie
4298 4298 pozadie
4299 4299 zadný bod prerušenia
4300 4300 zadný segment
4301 4301 zlé
4302 4302 baháisti
4303 4303 baptistická
4304 4304 prekážka
4305 4305 prekážka na ceste
4306 4306 -----
4307 4307 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4308 4308 basketbal
4309 4309 pláž (beach)
4310 4310 bicykel
4311 4311 -----
4312 4312 čierna
4313 4313 modrá
4314 4314 slatina
4315 4315 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4316 4316 hranica (boundary)
4317 4317 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4318 4318 most
4319 4319 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4320 4320 hnedá
4321 4321 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4322 4322 budhisti
4323 4323 budova
4324 4324 naraziť
4325 4325 hamburger
4326 4326 autobus
4327 4327 autobusová linka
4328 4328 kanoe
4329 4329 veľkosť písmen rozhoduje
4330 4330 katolícka
4331 4331 cintorín (cemetery)
4332 4332 čas poslednej zmeny súboru:
4333 4333 zmena výberu
4334 4334 zmena pohľadu
4335 4335 kontrolujem cache...
4336 4336 -----
4337 4337 kura
4338 4338 čínska
4339 4339 -----
4340 4340 kresťania
4341 4341 cigarety
4342 4342 mesto (city)
4343 4343 lezenie
4344 4344 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4345 4345 zatvorené
4346 4346 uzavratá cesta
4347 4347 uhoľná
4348 4348 pobrežie
4349 4349 dlažbová kocka (cobblestone)
4350 4350 obec
4351 4351 telekomunikačná
4352 4352 zhutnená(valcovaná)
4353 4353 betón (concrete)
4354 4354 kondómy
4355 4355 konfiguravať zmenový súbor
4356 4356 konfigurovať spojenie DG100
4357 4357 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
4358 4358 konflikt
4359 4359 ihličnatý
4360 4360 spojenie
4361 4361 konštrukcia
4362 4362 električkové_vedenie
4363 4363 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4364 4364 vytvoriť pridruženú reláciu
4365 4365 vytvoriť nové objekty
4366 4366 kriket
4367 4367 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4368 4368 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4369 4369 -----
4370 4370 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4371 4371 bicyklovanie
4372 4372 údaje
4373 4373 listnatý
4374 4374 zmazať dáta po importe
4375 4375 vymazať obrysovú cestu
4376 4376 zmazané
4377 4377 doručenie
4378 4378 náročná_vysokohorská_turistika
4379 4379 náročná_horská_turistika
4380 4380 zastaralý
4381 4381 určený
4382 4382 miesto určenia (cieľ)
4383 4383 obchádzka
4384 4384 ťažká_vysokohorská_turistika
4385 4385 vypnuté
4386 4386 dok (nakladacia rampa)
4387 4387 závody chrtov
4388 4388 dvojité
4389 4389 dole
4390 4390 zjazdárska
4391 4391 stiahnuté
4392 4392 pitie
4393 4393 príjazdová cesta
4394 4394 východ
4395 4395 ľahká
4396 4396 upraviť gpx stopy(tracks)
4397 4397 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4398 4398 jazdectvo
4399 4399 evanjelikánska
4400 4400 párne
4401 4401 príklady
4402 4402 vynikajúce
4403 4403 sáčky na výkaly
4404 4404 pre skúsených
4405 4405 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4406 4406 farmy
4407 4407 plot
4408 4408 trajekt (prievoz)
4409 4409 Hľadať vo výbere
4410 4410 -----
4411 4411 priečinok
4412 4412 jedlo
4413 4413 pešia (foot)
4414 4414 americký futbal
4415 4415 cesta pre peších so značkou
4416 4416 brod
4417 4417 les
4418 4418 lestníctvo
4419 4419 predný bod prerušenia
4420 4420 predný segment
4421 4421 fosílna
4422 4422 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4423 4423 -----
4424 4424 z dlaždice
4425 4425 z cesty
4426 4426 úplný
4427 4427 plynová
4428 4428 nemecká
4429 4429 ľadovec (glacier)
4430 4430 -----
4431 4431 golfové ihrisko
4432 4432 dobré
4433 4433 gps značka
4434 4434 gps poloha bodu
4435 4435 kvalita1
4436 4436 kvalita2
4437 4437 kvalita3
4438 4438 kvalita4
4439 4439 kvalita5
4440 4440 tráva (grass)
4441 4441 trávový obkladač(grass_paver)
4442 4442 štrk (gravel)
4443 4443 šedá
4444 4444 grécka
4445 4445 zelená
4446 4446 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4447 4447 zem (ground)
4448 4448 gymnastika
4449 4449 polovičný
4450 4450 bod prerušenia
4451 4451 zdravie
4452 4452 teplo(heat)
4453 4453 vresovisko
4454 4454 označiť (highlight)
4455 4455 komunikácie
4456 4456 komunikácia bez označenia (ref)
4457 4457 cesta (highway_track)
4458 4458 turistika
4459 4459 hinduisti
4460 4460 historické
4461 4461 história
4462 4462 hokej
4463 4463 hrozné
4464 4464 koňská (horse)
4465 4465 konské dostihy
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 vodná
4471 4471 obrázok
4472 4472 importované dáta z {0}
4473 4473 neaktívny
4474 4474 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4475 4475 neúplný
4476 4476 nekompletná cesta
4477 4477 indická
4478 4478 vnútorný
4479 4479 závody
4480 4480 vnútorná časť (inner segment)
4481 4481 stredne pokročilý (intermediate)
4482 4482 ostrovček
4483 4483 talianska
4484 4484 džinisti
4485 4485 japonská
4486 4486 svedkovia jehovovi
4487 4487 judaisti
4488 4488 -----
4489 4489 uchovávať záložné súbory
4490 4490 zem
4491 4491 skládka odpadov (landfill)
4492 4492 využitie oblasti (landuse)
4493 4493 využitie oblasti (landuse) {0}
4494 4494 vrstvu
4495 4495 značka vrstvy so značkou +
4496 4496 vľavo
4497 4497 oddych (leisure)
4498 4498 oddych (Leisure) {0}
4499 4499 osvetlená_voda (light_water)
4500 4500 omedzený
4501 4501 vedenie
4502 4502 obytná zóna
4503 4503 nahrať dáta z API
4504 4504 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
4505 4505 lokalita
4506 4506 zablokovať rolovanie
4507 4507 nízky
4508 4508 lutheránska
4509 4509 mangrovová oblasť
4510 4510 človekom vytvorené (manmade)
4511 4511 prístav (marina)
4512 4512 močiar (marsh)
4513 4513 max šírka
4514 4514 max dĺžka
4515 4515 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4516 4516 Režim merania
4517 4517 kov
4518 4518 methodistická
4519 4519 mexická
4520 4520 armáda
4521 4521 min šírka
4522 4522 min dĺžka
4523 4523 vedľajšie_vedenie
4524 4524 preklep v mene kľúča (key)
4525 4525 zmiešaný
4526 4526 mormónska
4527 4527 automobilový
4528 4528 cesta pre motorové vozidlá
4529 4529 dialnica (motorway)
4530 4530 dialničná prípojka
4531 4531 horská_turistika
4532 4532 blato (mud)
4533 4533 -----
4534 4534 mnohoposchodový
4535 4535 viacnásobný
4536 4536 viac objektov s funkciou ''{0}''
4537 4537 moslimovia
4538 4538 prírodné (natural)
4539 4539 prírodné (natural) {0}
4540 4540 príroda
4541 4541 noviny
4542 4542 nasledujúce
4543 4543 nie
4544 4544 Popis nedostupný
4545 4545 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
4546 4546 žiadne otázky
4547 4547 bez modifikácie
4548 4548 bez mena
4549 4549 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''from''
4550 4550 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''to''
4551 4551 zákaz zabočenia vľavo
4552 4552 zákaz zabočenia vpravo
4553 4553 zákaz jazdy priamo
4554 4554 zákaz otáčania sa
4555 4555 žiadny
4556 4556 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4557 4557 sever
4558 4558 severovýchod
4559 4559 severozápad
4560 4560 nevymazaný
4561 4561 nie je prítomný
4562 4562 neviditeľné (na servery)
4563 4563 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
4564 4564 upozornenie
4565 4565 pre začiatočníkov
4566 4566 jadrová
4567 4567 pozorovateľňa
4568 4568 nepárne
4569 4569 oficiálny
4570 4570 odpojený
4571 4571 ropa(oil)
4572 4572 historická železnica(turistická)
4573 4573 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4574 4574 pripojený
4575 4575 prikázané odbočenie vľavo
4576 4576 prikázané odbočenie vpravo
4577 4577 zákaz odbočenia
4578 4578 otvoriť
4579 4579 Možnosti
4580 4580 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4581 4581 orthodoxná
4582 4582 iná koľaj
4583 4583 vonkajší
4584 4584 obvodová časť (outer segment)
4585 4585 mimo ukladanej oblasti
4586 4586 nadzemné(overground)
4587 4587 parcela
4588 4588 číslo parcely
4589 4589 parkovacia ulička(parking_aisle)
4590 4590 parkovacie lístky
4591 4591 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4592 4592 spevnený
4593 4593 dlažobné kamene
4594 4594 vrchol (peak)
4595 4595 riečne kamene
4596 4596 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4597 4597 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4601 4601 fotky
4602 4602 fotovoltanická (slnečná články)
4603 4603 hrádza (pier)
4604 4604 potrubie (pipeline)
4605 4605 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4606 4606 mierna zjazdovka (piste_easy)
4607 4607 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4608 4608 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4609 4609 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4610 4610 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4611 4611 hracia plocha, ihrisko
4612 4612 -----
4613 4613 miesto
4614 4614 závod
4615 4615 plast
4616 4616 vyberte prosím typ obmedzenia v jazde
4617 4617 vyberte prosím cestu
4618 4618 stožiar(pole)
4619 4619 energia (power)
4620 4620 presbiteriánska
4621 4621 predchádzajúce
4622 4622 cesta prvej triedy
4623 4623 prípojka cesty I. triedy
4624 4624 private (len pre vlastníka)
4625 4625 plánovaný
4626 4626 protestanská
4627 4627 verejný
4628 4628 hromadná doprava
4629 4629 plány MHD
4630 4630 lístky MHD
4631 4631 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4632 4632 štvorité
4633 4633 quakerská
4634 4634 lom
4635 4635 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4636 4636 koľajnica (rail)
4637 4637 železničný pozemok
4638 4638 nadchod nad železnicou
4639 4639 železnica
4640 4640 železničná výhybka
4641 4641 -----
4642 4642 červená
4643 4643 mokraď´s rákosím
4644 4644 obnoviť obsah okna
4645 4645 oblasť (region)
4646 4646 regionálna
4647 4647 regulárny výraz
4648 4648 relácia bez type
4649 4649 odobrať z výberu
4650 4650 nahradiť označené
4651 4651 obytná (osídlená)
4652 4652 reštaurácia bez mena
4653 4653 maloobchody
4654 4654 vpravo
4655 4655 riečny breh
4656 4656 cesta (vozovka)
4657 4657 kruhový objazd (roundabout)
4658 4658 trasa (route)
4659 4659 cestný úsek
4660 4660 ragby
4661 4661 soľná bažina
4662 4662 piesok (sand)
4663 4663 sendvič
4664 4664 mierka
4665 4665 prehľadová (oreintačná)
4666 4666 oblasť pokrytá krovím
4667 4667 cesta druhej triedy
4668 4668 kraj
4669 4669 vyberte šport:
4670 4670 zvolené
4671 4671 výber
4672 4672 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4673 4673 obslužná (service)
4674 4674 služby
4675 4675 nastavenia
4676 4676 splašky(sewage)
4677 4677 šiítska
4678 4678 streľba
4679 4679 obchod
4680 4680 obchody (shop) {0}
4681 4681 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4682 4682 -----
4683 4683 jedno
4684 4684 miesto (blízke okolie)
4685 4685 -----
4686 4686 korčuľovanie
4687 4687 lyžovanie
4688 4688 lyžovanie
4689 4689 park zimných športov
4690 4690 futbal (soccer)
4691 4691 juh
4692 4692 juhovýchod
4693 4693 juhozápad
4694 4694 spiritualisti
4695 4695 šport
4696 4696 športové {0}
4697 4697 športové centrum
4698 4698 železničná vlečka
4699 4699 štadión
4700 4700 známky
4701 4701 štandartný
4702 4702 kameň
4703 4703 potok
4704 4704 pouličná sieť
4705 4705 meno ulice obsahuje ss
4706 4706 reťazec
4707 4707 reťazec;reťazec;...
4708 4708 metro (subway)
4709 4709 sunnitská
4710 4710 povrch
4711 4711 -----
4712 4712 Močiar
4713 4713 sladkosti
4714 4714 plávanie
4715 4715 -----
4716 4716 tabuľka
4717 4717 stolný tenis
4718 4718 tampóny
4719 4719 taoisti
4720 4720 telefónne kupóny (poukážky)
4721 4721 dočasný
4722 4722 dočasný typ komunikácie
4723 4723 tenis
4724 4724 terminál
4725 4725 cesta tretej triedy
4726 4726 -----
4727 4727 thajská
4728 4728 prílivová oblasť
4729 4729 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4730 4730 -----
4731 4731 podľa času GPS
4732 4732 na predchádzajúce hodnoty (nezmenený mčas)
4733 4733 k ceste
4734 4734 topografická
4735 4735 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4736 4736 cestovanie
4737 4737 turistika {0}
4738 4738 veža
4739 4739 -----
4740 4740 hračky
4741 4741 stopa
4742 4742 semafor
4743 4743 električka
4744 4744 trojité
4745 4745 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4746 4746 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4747 4747 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4748 4748 turecká
4749 4749 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4750 4750 typ
4751 4751 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4752 4752 neriadený
4753 4753 podzemie
4754 4754 podvodné(underwater)
4755 4755 neočakávané číslo stĺpca {0}
4756 4756 unitársky
4757 4757 neznámy
4758 4758 neoznačený
4759 4759 nespevnený
4760 4760 neuršený (unset)
4761 4761 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4762 4762 neoznačený
4763 4763 neoznačená cesta
4764 4764 nepoužité
4765 4765 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4766 4766 hore
4767 4767 až do dlaždice
4768 4768 použitie
4769 4769 chyba overovania
4770 4770 ostatné overovania
4771 4771 varovanie overovania
4772 4772 verzia {0}
4773 4773 cez bod alebo cestu
4774 4774 viditeľné (na servery)
4775 4775 sopka
4776 4776 kupóny (poukážky)
4777 4777 voda
4778 4778 vodný tok
4779 4779 vodné cesty (Waterway) {0}
4780 4780 cesta je spojená
4781 4781 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4782 4782 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4783 4783 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4784 4784 západ
4785 4785 biela
4786 4786 divoká príroda
4787 4787 veterná
4788 4788 drôtený_plot
4789 4789 drevo (wood)
4790 4790 drevený_plot
4791 4791 zalesnená oblasť (woodarea)
4792 4792 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4793 4793 železničná vlečka v závode
4794 4794 áno
4795 4795 prechod pre chodcov (zebra)
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 {0} ({1} do {2} stupňov)
4799 4799 -----
4800 4800 {0} se skladá z:
4801 4801 {0} koniec
4802 4802 {0} nie je číslo
4803 4803 {0} metrov
4804 4804 {0} viac...
4805 4805 {0} musí byť väčšie ako 0
4806 4806 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4807 4807 Zatiaľ {0} bodov...
4808 4808 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
4809 4809 {0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacnásobnými zmenovými súbormi</strong>
4810 4810 {0} štvorcových km
4811 4811 {0} štart
4812 4812 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4813 4813 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4814 4814 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4815 4815 -----
4816 4816 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
4817m 1 (Časová odchýlka z {0} dňa)
4818m 1 Časová odchýlka z {0} dní
4819m 1 Časová odchýlka z {0} dní
4820m 2 ({0} požiadavka)
4821m 2 ({0} požiadavky)
4822m 2 ({0} požiadaviek)
4823m 3 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
4824m 3 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
4825m 3 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
4826m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacia operácia z jednej vrstvy s úpravami<br>bola zrušená alebo skončila neúspechom.</html>
4827m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4828m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4829m 5 <html>Vyrovnaná <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografia do GPX stopy.</html>
4830m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4831m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4832m 6 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4833m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4834m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4835m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4836m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4837m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4838m 8 <html>{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
4839m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4840m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4841m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4842m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4843m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4844m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4845m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4846m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4847m 11 Očakávaný {0} objekt
4848m 11 Očakávané {0} objekty
4849m 11 Očakávaných {0} objektov
4850m 12 Nemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4851m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4852m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4853m 13 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
4854m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4855m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4856m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4857m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4858m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4859m 15 Zmeniť {0} objekty
4860m 15 Zmeniť {0} objekt
4861m 15 Zmeniť {0} objektov
4862m 16 Konflikt počas sťahovania
4863m 16 Konflikty počas sťahovania
4864m 16 Konfliktov počas sťahovania
4865m 17 Konflikt v dátach
4866m 17 Konflikty v dátach
4867m 17 Konfliktov v dátach
4868m 18 Zmazať {0} body
4869m 18 Zmazať {0} bod
4870m 18 Zmazať {0} bodov
4871m 19 Zmazať {0} objekty
4872m 19 Zmazať {0} objekt
4873m 19 Zmazať {0} objektov
4874m 20 Zmazať {0} relácie
4875m 20 Zmazať {0} reláciu
4876m 20 Zmazať {0} relácií
4877m 21 Zmazať {0} cesty
4878m 21 Zmazať {0} cestu
4879m 21 Zmazať {0} ciest
4880m 22 Vymazávam {0} objekt
4881m 22 Vymazávam {0} objekty
4882m 22 Vymazávam {0} objektov
4883m 23 Sťahovanie nasledujúceho pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
4884m 23 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
4885m 23 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
4886m 24 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
4887m 24 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
4888m 24 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
4889m 25 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
4890m 25 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
4891m 25 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
4892m 26 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4893m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4894m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4895m 27 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
4896m 27 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4897m 27 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4898m 28 Zdvojený {0} bod v {1} bode
4899m 28 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
4900m 28 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
4901m 29 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4902m 29 Vložiť nový bod do cesty.
4903m 29 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4904m 30 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
4905m 30 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
4906m 30 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
4907m 31 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
4908m 31 Spojovaná verzia ({0} vstup)
4909m 31 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
4910m 32 Posun {0} bodov
4911m 32 Posun {0} bodu
4912m 32 Posun {0} bodov
4913m 33 Moja verzia ({0} vstupy)
4914m 33 Moja verzia ({0} vstup)
4915m 33 Moja verzia ({0} vstupov)
4916m 34 Otváranie súboru {0}...
4917m 34 Otváranie súborov {0}...
4918m 34 Otváranie súborov {0}...
4919m 35 Vkladanie {0} značiek
4920m 35 Vkladanie {0} značky
4921m 35 Vkladanie {0} značiek
4922m 36 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
4923m 36 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
4924m 36 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
4925m 37 Plugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
4926m 37 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
4927m 37 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
4928m 38 Očistený {0} objekt
4929m 38 Očistené {0} objekty
4930m 38 Očistených {0} objektov
4931m 39 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4932m 39 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
4933m 39 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4934m 40 Otáčanie {0} bodov
4935m 40 Otáčanie {0} bodu
4936m 40 Otáčanie {0} bodov
4937m 41 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
4938m 41 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4939m 41 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4940m 42 Zjednodušiť {0} cestu
4941m 42 Zjednodušiť {0} cesty
4942m 42 Zjednodušiť {0} ciest
4943m 43 Značky({0} konflikt)
4944m 43 Značky({0} konflikty)
4945m 43 Značky({0} konfliktov)
4946m 44 Nasledujúci plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
4947m 44 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
4948m 44 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
4949m 45 Nasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:
4950m 45 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:
4951m 45 Nasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:
4952m 46 Plugin nebude nahratý.
4953m 46 Pluginy nebudú nahraté.
4954m 46 Pluginy nebudú nahraté.
4955m 47 Vybratý bod nie je v strede cesty.
4956m 47 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4957m 47 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4958m 48 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
4959m 48 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4960m 48 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4961m 49 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4962m 49 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4963m 49 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4964m 50 Ich verzia ({0} vstupy)
4965m 50 Ich verzia ({0} vstup)
4966m 50 Ich verzia ({0} vstupov)
4967m 51 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4968m 51 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4969m 51 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4970m 52 Je tu ešte nevyriešená chyba alebo varovanie, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tento problém vyriešiť ako prvý.
4971m 52 Sú tu ešte {0} chyby a/alebo varovania, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
4972m 52 Je tu ešte {0} chýb a/alebo varovaní, určených pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
4973m 53 Nachádza sa tam {0} ďalší bod použitý v ceste {1}<br>ktorý je vymazaný na servery.<br><br>Chcete obnoviť tento bod tiež?
4974m 53 Nachádza sa tam {0} ďalších bodov použitých v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4975m 53 Nachádzajú sa tam {0} ďalšie body použité v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4976m 54 Nachádza sa tam {0} ďalší pôvodný odkazujúci na reláciu {1}<br>ktorý je vymazaný na servery.<br><br>Chcete obnoviť tento bod tiež?
4977m 54 Nachádza sa tam {0} ďalších pôvodných odkazujúcich na reláciu {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4978m 54 Nachádzajú sa tam {0} ďalšie pôvodné odkazujúce na reláciu {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4979m 55 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..
4980m 55 Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..
4981m 55 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..
4982m 56 Bol tam zistený {0} konflikt.
4983m 56 Boli tam zistené {0} konflikty.
4984m 56 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
4985m 57 Počas importu bol {0} konflikt
4986m 57 Počas importu boli {0} konflikty
4987m 57 Počas importu bolo {0} konfliktov
4988m 58 Tento zákaz odbočenia sa vzťahuje na objekt, ktorý bol vymazaný mimo tohto editora zákazu odbočenia:
4989m 58 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
4990m 58 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
4991m 59 Toto zmení až {0} objektov.
4992m 59 Toto zmení až {0} objekt.
4993m 59 Toto zmení až {0} objekty.
4994m 60 Toto chce zmeniť {0} objekt.
4995m 60 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4996m 60 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4997m 61 Obnovený {0} pôvodný
4998m 61 Obnovené {0} pôvodné
4999m 61 Obnovených {0} pôvodných
5000m 62 Aktualizácia vlastností {0} objektov
5001m 62 Aktualizácia vlastností {0} objektu
5002m 62 Aktualizácia vlastností {0} objektov
5003m 63 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
5004m 63 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5005m 63 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5006m 64 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5007m 64 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5008m 64 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5009m 65 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5010m 65 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5011m 65 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5012m 66 Nahrávanie {0} objektov ...
5013m 66 Nahrávanie {0} objektu ...
5014m 66 Nahrávanie {0} objektov ...
5015m 67 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodnom.
5016m 67 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
5017m 67 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
5018m 68 stopa
5019m 68 stopy
5020m 68 stopy
5021m 69 stopa s {0} bodmi
5022m 69 stopy s {0} bodmi
5023m 69 stopy s {0} bodmi
5024m 70 značka
5025m 70 značky
5026m 70 značiek
5027m 71 bod
5028m 71 body
5029m 71 bodov
5030m 72 objekt
5031m 72 objekty
5032m 72 objektov
5033m 73 bod
5034m 73 body
5035m 73 bodov
5036m 74 vzťah (relation)
5037m 74 vzťahy (relations)
5038m 74 vzťahov (relations)
5039m 75 až {0} pôvodné
5040m 75 až {0} pôvodný
5041m 75 až {0} pôvodných
5042m 76 cestu
5043m 76 cesty
5044m 76 ciest
5045m 77 Autori
5046m 77 Autor
5047m 77 Autorov
5048m 78 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektu<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5049m 78 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5050m 78 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5051m 79 {0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.
5052m 79 {0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
5053m 79 {0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
5054m 80 {0} pozostáva z {1} značky
5055m 80 {0} pozostáva z {1} značiek
5056m 80 {0} pozostáva z {1} značiek
5057m 81 {0} skladá sa z {1} stopy
5058m 81 {0} skladá sa z {1} stôp
5059m 81 {0} skladá sa z {1} stôp
5060m 82 {0} vymazaný
5061m 82 {0} vymazané
5062m 82 {0} vymazaných
5063m 83 {0} chyba
5064m 83 {0} chyby
5065m 83 {0} chýb
5066m 84 {0} načítaný obrázok .
5067m 84 {0} načítané obrázky.
5068m 84 {0} načítaných obrázkov.
5069m 85 {0} členov
5070m 85 {0} člen
5071m 85 {0} členy
5072m 86 {0} bod
5073m 86 {0} body
5074m 86 {0} bodov
5075m 87 {0} pridaných objektov:
5076m 87 {0} pridaný objek:
5077m 87 {0} pridané objekty:
5078m 88 {0} zmazaný objekt:
5079m 88 {0} zmazané objekty:
5080m 88 {0} zmazaných objektov:
5081m 89 {0} upravených objektov:
5082m 89 {0} upravený objekt:
5083m 89 {0} upravené objekty:
5084m 90 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
5085m 90 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
5086m 90 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
5087m 91 {0} bod
5088m 91 {0} body
5089m 91 {0} bodov
5090m 92 {0} relácia
5091m 92 {0} relácie
5092m 92 {0} relácií
5093m 93 {0} trasa,
5094m 93 {0} trasy,
5095m 93 {0} trás,
5096m 94 značky
5097m 94 značka
5098m 94 značiek
5099m 95 {0} stopa(track)
5100m 95 {0} stopy(track)
5101m 95 {0} stôp(track)
5102m 96 {0} varovanie
5103m 96 {0} varovania
5104m 96 {0} varovaní
5105m 97 {0} bola založená GPS značka.
5106m 97 {0} boli založené GPS značky.
5107m 97 {0} boli založené GPS značky.
5108m 98 {0} ciest
5109m 98 {0} cesta
5110m 98 {0} cesty
5111m 99 {0} waypoint (bod cesty)
5112m 99 {0} waypointy (body cesty)
5113m 99 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.