source: josm/trunk/data/sk.lang@ 3258

Last change on this file since 3258 was 3258, checked in by stoecker, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 202.8 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objekty
4 4 % z východu:
5 5 % zo severu:
6 6 (# požiadavky neznáme)
7 7 (1 požiadavka)
8 8 (Kód={0})
9 9 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
10 10 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
11 11 (URL bolo:
12 12 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
13 13 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
14 14 (Čo to má znamenať?)
15 15 (v rade {0}, stĺpec {1})
16 16 (deaktivované)
17 17 (žiadny objekt)
18 18 (žiadny)
19 19 -----
20 20 ({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} ...
21 21 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
22 22 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
23 23 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
25 25 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
26 26 ({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...
27 27 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
28 28 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
29 29 * Jeden označený bod, alebo
30 30 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
31 31 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
32 32 ... iný druh prepravy
33 33 ... odkazy na relácie
34 34 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
35 35 -----
36 36 -----
37 37 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 </p><p>Zatvorte dialóg filtra, aby sa zobrazili všetky objekty.<p></html>
42 42 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
43 43 <anonymné>
44 44 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
45 45 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
46 46 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
47 47 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
48 48 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
49 49 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
50 50 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
51 51 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
52 52 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
53 53 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
54 54 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
55 55 -----
56 56 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
57 57 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
58 58 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
59 59 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
60 60 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
61 61 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
62 62 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
63 63 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
64 64 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
65 65 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
66 66 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
67 67 <b>{0}</b> vypnuté objekty
68 68 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
69 69 -----
70 70 <rôzne>
71 71 -----
72 72 -----
73 73 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
74 74 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
75 75 <h2>Aktívny filter</h2>
76 76 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
77 77 <html>''{0}'' nie je platná OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
78 78 <html> <body> <p class="warning-body"> <strong>Upozornenie: </strong> Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza <strong>nešifrované</strong> v každej žiadosti zaslanej na server OSM. <strong> Nepoužívajte cenné hesla. </strong></p></body></html>
79 79 <html> <body> Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.</ body> </ html>
80 80 <html><h3>Vymazať súbor {0} z disku?<p>Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!</h3></html>
81 81 <html><h3>Existujú staré zálohy súborov v adresári obrázkov!</h3>
82 82 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
83 83 <html><p class="warning-header">Obsah pomoci pre chýbajúcu tému pomoci</p><p class="warning-body"> Obsah pomoci pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nie je už dostupná. Je to chýbajúce v oboch vašich miestnych jazykoch ({1}) a aj v angličtine.<br><br>Pomôžte prosím pri zlepšení systému pomoci JOSMu a doplňte chýbajúce informácie. Oboje môžete upraviť pre <a href="{2}">tému pomoci vo vašom miestnom jazyku ({1})</a> a v <a href="{3}">táme pomoci v angličtine</a>.</p></html>
84 84 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
85 85 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
86 86 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
87 87 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
88 88 <html>Okrem iného môžete vložiť <strong>adresu dlaždíc</strong> pre jednotlivé dlaždice vo formáte<i>zoomlevel/x/y</i>, i.e. <i>15/256/223</i>. Adresa dlaždíc vo formáte <i>zoom,x,y</i> alebo <i>zoom;x;y</i> sú tiež platné.</html>
89 89 <html>Nastala chyba počas komunikácie so serverom<br>Detaily: {0}</html>
90 90 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
91 91 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
92 92 <html>Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal. <br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
93 93 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo. <br> Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . </ html>
94 94 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo. <br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
95 95 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
96 96 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.</html>
97 97 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
98 98 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
99 99 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
100 100 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
101 101 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</ Html>
102 102 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal <br> nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením: <br> <strong> Kód chyby: <strong> {1} <br> <strong> Chybové hlásenie (nepreložené) </ strong>: {2} </ HTML>
103 103 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
104 104 <html> Nemôžem nahrať plugin {0}, pretože plugin <br> hlavnej triedy''{1}'' nebol nájdený. <br> Odstrániť z nastavení?
105 105 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
106 106 <html> Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
107 107 <html> Nemôžem čítať. <br> Chyba je: <br> {0} </ html>
108 108 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
109 109 -----
110 110 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
111 111 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
112 112 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
113 113 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.</em></html>
114 114 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
115 115 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
116 116 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
117 117 <html> Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe <br> na JOSM. </ html>
118 118 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
119 119 <html> Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''<br> s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete <br> mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. </ Html>
120 120 <html> Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny <br>nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup. <br> Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. </ html>
121 121 <html> Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera. <br> Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. </ html>
122 122 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
123 123 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
124 124 <html>Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný. <br> <br> Detaily (nepreložené): {0} </ html>
125 125 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
126 126 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
127 127 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
128 128 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
129 129 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
130 130 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
131 131 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
132 132 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
133 133 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
134 134 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
135 135 <html> Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale <br> skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server <br> URL a vaše pripojenie k internetu. </ Html>
136 136 <html> Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. </ html>
137 137 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
138 138 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
139 139 <html> JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM. <br> Autorizačný prístup je: </ html>
140 140 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty. <br> Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. </ html>
141 141 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
142 142 <html> JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong> {0} </ strong> <br> Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>
143 143 <html>JOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}<br>z dátovej sady.<br>Súhlasíte?</html>
144 144 <html>Vrstva ''{0}'' už má konflikt na objekte <br>''{1}''.< br> Prosím vyriešte najskôr tento konflikt, potom to skúste znova. </html>
145 145 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
146 146 <html>Vrstva ''{0}'' obsahuje konflikt pôvodných<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť nevyriešený.</html>
147 147 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
148 148 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
149 149 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
150 150 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
151 151 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
152 152 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
153 153 <html>Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej<br>upravovanej vrstve ''{1}''.</html>
154 154 <html> Kliknite prosím na <strong>{0} </ strong> načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.</ html>
155 155 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
156 156 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
157 157 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
158 158 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času<br>požiadavka na konkrétny časový rozsah.</html>
159 159 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky <br>požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
160 160 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
161 161 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
162 162 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných otázok</strong>.Vybrať <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
163 163 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
164 164 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
165 165 <html> Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}. <br> Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. </ Html>
166 166 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
167 167 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
168 168 <html> Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
169 169 <html> Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
170 170 <html> Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM. <br> JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne <br> automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. </ html >
171 171 <html> Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM. <br> JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez <br> autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači <br> overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. </ Html>
172 172 <html> Zvoľte pre zobrazenie iba zákazy odbočenia vzťahujúce sa k objektu v súčasnom výbere. <br> Zrušte zobrazenie všetkých zákazov odbočenia v aktuálnom súbore dát. </ html>
173 173 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
174 174 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
175 175 <html>Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.<br>Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.</html>
176 176 <html>Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.<br>Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
177 177 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
178 178 <html> Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu </ html>
179 179 <html> Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup </ html>
180 180 <html> Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup </ html>
181 181 <html> Úspešne použitý autorizačný prístup' '{0}'' pre <br> prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.</ html>
182 182 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
183 183 <html>Aktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.<br>Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa.</html>
184 184 <html> Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril. <br> V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť <br> vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. </ html>
185 185 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
186 186 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
187 187 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
188 188 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}<br>pre užívateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.</html>
189 189 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
190 190 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
191 191 <html>relácia dieťa<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
192 192 <html> Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
193 193 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
194 194 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
195 195 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
196 196 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
197 197 <html> Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.</html>
198 198 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
199 199 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
200 200 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
201 201 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
202 202 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
203 203 <html> Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou. <br> JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. </ Html>
204 204 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie pre nahratie {0} objektov. Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
205 205 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
206 206 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
207 207 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
208 208 <html>Je tam {0} pôvodných vo vašej lokálnej dátovej sade, ktoré<br>ktoré by mohli byť zmazané zo servera. Ak pozdejšie skúsite zmazať, alebo<br>aktualizovať ich server pravdepodobne ohlási<br>konflikt.<br><br>Click <strong>{1}</strong>kontrola stavutýchto pôvodných<br>na servery.<br>Click <strong>{2}</strong>ignorovať.<br></html>
209 209 <html>Nie sú ďalšie pripojené cesty na stiahnutie. <br>Bol zistený potenciálny duplicitný bod z práve vybraných bodov, hoci. <br>Aktuálne vybraný bod je ''{0}''< br> Potenciály duplicitný bod je ''{1}''<br> Spojiť duplicitné body na aktuálne vybraný bod a pokračovať v sťahovaní? </ html>
210 210 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
211 211 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
212 212 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
213 213 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
214 214 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
215 215 <html>Tento zákaz odbočenia bol zmenený mimo editora. <br> Nemôžete použiť vaše zmeny a pokračovať v úprave. <br> Chcete spôsobiť konflikt a zatvoriť editor? </html>
216 216 -----
217 217 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
218 218 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
219 219 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
220 220 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
221 221 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
222 222 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
223 223 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
224 224 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>e.g. displej GPS prístroja</html>
225 225 <html> Použite predvolené URL OSM servera (<strong>{0}</strong>) </html>
226 226 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
227 227 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
228 228 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
229 229 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
230 230 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
231 231 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
232 232 <html> Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na <strong> {0} </ strong> prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. </ Html>
233 233 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 <p><b>{0}</b> skryté objekty
240 240 <p>Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo <b>reštartovať</b> JOSM po vykonaní týchto zmien.</p>
241 241 <p>Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete <b>reštartovať</b> JOSM, aby sa zmeny prejavili.</p>
242 242 <p> Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne. </p>
243 243 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
244 244 <p> Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA.</p>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 <strong> Upozornenie: </ strong> Heslo je prevedené <strong> raz </ strong> v textovej forme na webových stránkach OSM. <strong> Nepoužívajte </ strong> citlivé heslo na OSM server poskytuje šifrovaný komunikačný kanál (HTTPS).
248 248 <u>Špeciálne ciele:</u>
249 249 <nedefinované>
250 250 > dole
251 251 > hore
252 252 A Podľa vzdialenosti
253 253 A Podľa času
254 254 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
255 255 Meno:* preklad je chýbajúci.
256 256 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
257 257 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
258 258 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
259 259 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
260 260 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
261 261 Zákaz odbočenia musí deklarovať typ obmedzenia. Prosím, vyberte typ v Základnom Editore.
262 262 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>z</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
263 263 Zákaz odbočenia vyžaduje presne jednu cestu s funkciou <tt>na</tt>. Tento zákaz odbočenia má {0} cesty v tejto funkcii. Prosím odstráňte {1} z nich.
264 264 -----
265 265 Verzia API: {0}
266 266 Opustená železnica
267 267 Prerušiť
268 268 Zrušiť spojovanie
269 269 Prerušte úpravy a zatvorte dialógové okno
270 270 O programe
271 271 O programe JOSM...
272 272 Prijať autorizačný prístup
273 273 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
274 274 Prístup
275 275 Autorizačný prístup
276 276 Kľúč autorizačného prístupu:
277 277 Skrytý autorizačný prístup:
278 278 URL autorizačného prístupu:
279 279 Ubytovanie
280 280 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
281 281 Prístupové alebo vernostné karty
282 282 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
283 283 Presnosť:
284 284 Akcia
285 285 Parametre akcie
286 286 Akcie
287 287 Aktivovať
288 288 -----
289 289 Aktivovať vybratú vrstvu
290 290 Aktívne štýly
291 291 Aktuálny
292 292 Pridať
293 293 Pridať JOSM Plugin popis URL.
294 294 Pridať bod...
295 295 Pridať vlastnosti
296 296 Pridať Rectified Image
297 297 Pridať "source=..." do položiek?
298 298 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
299 299 Pridať komentár
300 300 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
301 301 Pridať novú cestu pre ikony
302 302 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
303 303 Pridať novú vrstvu obce
304 304 Pridať nový bod do existujúcej cesty
305 305 Pridať nový zdroj do zoznamu.
306 306 Pridať novú značku
307 307 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
308 308 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
309 309 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
310 310 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
311 311 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
312 312 Pridať OSM cesty s funkciou ''z''
313 313 Pridať OSM cesty s funkciou ''na''
314 314 Pridať prázdnu značku
315 315 Pridať informáciu o autorovi
316 316 Pridať konflikt pre ''{0}''
317 317 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
318 318 Pridať filter
319 319 Pridať mriežku
320 320 Pridať do editora
321 321 Pridať chýbajúcu značku
322 322 Pridať novú vrstvu
323 323 Pridať bod
324 324 Pridať bod do cesty
325 325 Pridať bod do cesty a spojiť
326 326 Pridať bod {0}
327 327 Pridať reláciu {0}
328 328 Pridať routing layer
329 329 Pridať chýbajúcu značku {0}={1}
330 330 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
331 331 Pridať cestu {0}
332 332 Pridať body na všetky priesečníky
333 333 Interpolácia adries
334 334 Adresy, čísla domov.
335 335 Adresy
336 336 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
337 337 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
338 338 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
339 339 Nastaviť WMS
340 340 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
341 341 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
342 342 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
343 343 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
344 344 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
345 345 Administratívne
346 346 Rozšírené
347 347 Rozšírené OAuth parametre
348 348 Pokročilé vlastnosti OAuth
349 349 Pokročilé voľby
350 350 Lanovka
351 351 -----
352 352 Poľnohospodársky
353 353 Letisko
354 354 Letisko, pozemné
355 355 Alkohol
356 356 Zarovnať body do kruhu
357 357 Zarovnať body na priamku
358 358 Všetko
359 359 Všetky formáty
360 360 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
361 361 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
362 362 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
363 363 Ťažobný priestor
364 364 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
365 365 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
366 366 Povoliť čítanie vašich preferencií
367 367 Povoliť nahrávať GPS stopy
368 368 Povoliť nahrávať mapové dáta
369 369 Povoliť zapisovať vaše preferencie
370 370 Povolená prevádzka:
371 371 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
372 372 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
373 373 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
374 374 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
375 375 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
376 376 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
377 377 -----
378 378 Alfa kanál
379 379 Abecedne
380 380 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
381 381 Horská chata
382 382 Už sa zúčastňujú konfliktu
383 383 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
384 384 Tiež premenovať súbor
385 385 Prípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:
386 386 Vždy aktualizovať bez opýtania
387 387 Vybavenosť (Amenities)
388 388 Počet káblov
389 389 Počet sedadiel
390 390 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
391 391 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
392 392 OSM plugin pre editáciu zákazu odbočenia.
393 393 -----
394 394 OSM cesta s funkciou <tt>z</tt>, je potrebná v zákaze odbočenia.
395 395 OSM cesta s funkciou <tt>na</tt>, je potrebná v zákaze odbočenia.
396 396 Prázdna hodnota vymaže tag.
397 397 Nastala chyba v plugine {0}
398 398 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
399 399 Nastala chyba : {0}
400 400 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
401 401 Došlo k neočakávanej výnimke. <br> Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM <br>, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.
402 402 Nastala neznáma chyba
403 403 Uhol
404 404 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
405 405 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
406 406 Použiť
407 407 Použiť zmeny
408 408 Použiť predvolené
409 409 Použiť rozhodnutie
410 410 Použiť Funkciu
411 411 Použiť Funkciu:
412 412 Uplatniť tiež pre deti(children)
413 413 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
414 414 Použite úpravy a zatvorte dialógové okno
415 415 Použiť vyriešený konflikt
416 416 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
417 417 Použiť zvolené zmeny
418 418 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
419 419 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
420 420 Použiť súčasnú aktuálizáciu
421 421 Použiť adresu dlaždice
422 422 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
423 423 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
424 424 Použiť?
425 425 Pristávacia plocha
426 426 -----
427 427 Archeologické nálezisko
428 428 Lukostreľba
429 429 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
430 430 Oblasť
431 431 Cesta označená ako plocha nie je uzavretá.
432 432 Oblasť okolo miesta
433 433 Kultúrne stredisko
434 434 Umelecké dielo
435 435 Spýtať sa pred aktualizáciou
436 436 Pridružiť s využitím ulice:
437 437 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
438 438 Atletika
439 439 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
440 440 Atrakcia
441 441 Zvuk
442 442 Audio zariadenie nedostupné
443 443 Nastavenia zvuku
444 444 Zukové značky z {0}
445 445 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
446 446 -----
447 447 Audiosprievodcovia
448 448 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
449 449 -----
450 450 Overenie totožnosti
451 451 Overenie s dodaním užívateľského mena a hesla
452 452 Overovanie na HTTP proxy serveri ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
453 453 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
454 454 Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...
455 455 Overenie totožnosti
456 456 Autentifikácia zlyhala
457 457 Autentifikácia zlyhala
458 458 Autor
459 459 Autor: {0}
460 460 Autentifikácia zlyhala
461 461 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
462 462 Autorizačná URL:
463 463 Povoliť teraz
464 464 Povoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...
465 465 Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...
466 466 Autori (spracovatelia)
467 467 -----
468 468 Automatické získavanie
469 469 Automatické zväčšenie:
470 470 Automatický stred (Auto-Center)
471 471 -----
472 472 Automatické ukladanie LiveData
473 473 Automatické nahratie Dlaždíc:
474 474 Bankomat
475 475 Automatické sťahovanie
476 476 Automatická úprava značiek (tag)
477 477 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
478 478 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
479 479 Automaticky vyberie prvú WMS vrstvu, ak existuje viac vrstiev pri zachytávaní(grabovaní).
480 480 Dostupný
481 481 Dostupné štýly (z {0})
482 482 -----
483 483 B Podľa vzdialenosti
484 484 B Podľa času
485 485 -----
486 486 Hniezdo záchrany
487 487 Späť
488 488 Oreradlo chrbta (Backrest)
489 489 Chybná požiadavka
490 490 Chlieb a pečivo
491 491 Banka
492 492 Bar (výčap)
493 493 Prekážka (Barriers)
494 494 Bejzbal
495 495 Základný
496 496 Basin (Kotvisko pre lode)
497 497 Basketbal
498 498 Batérie
499 499 Bojisko
500 500 Záliv
501 501 Pláž
502 502 Signál (rádiomaják)
503 503 Lavička
504 504 Nápoje
505 505 Bikubicky (pomalé)
506 506 Bicykel
507 507 Bicykle
508 508 Záhradná reštaurácia
509 509 Bicyklový obchod
510 510 Bilineárne (rýchle)
511 511 Bio nafta
512 512 Prázdna vrstva
513 513 Balvan (Block)
514 514 Informačný panel s radami (board content)
515 515 Lodenica
516 516 Stĺpik
517 517 Kníhkupectvo
518 518 Záložky
519 519 Hraničná kontrola
520 520 Botanický názov
521 521 Bowling na tráve
522 522 Hranice
523 523 Hraničné kamene
524 524 Ohraničujúcí box
525 525 Hranice
526 526 Bowling
527 527 Most
528 528 Broken tagging preset "{0}-{1}" - počet položiek na zobrazení hodnôt, musí byť rovnaký ako v hodnotách
529 529 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
530 530 Nárazník
531 531 Správy o chybách
532 532 Zoznam chýb
533 533 Budova
534 534 Stavebné riešenie(Building address)
535 535 Budovy, stavby
536 536 Šírka budovy:
537 537 Budovy, kryty, podzemné stavby
538 538 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
539 539 Autobusová linka
540 540 Autobusové nástupište
541 541 Autobusová stanica
542 542 Autobusová zastávka
543 543 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
544 544 Mäsiareň
545 545 C Podľa vzdialenosti
546 546 C Podľa času
547 547 CNG (Stlačený zemný plyn)
548 548 Kabínková lanovka
549 549 Cache chýb formátov
550 550 Cache chýb v Lambert Zóne
551 551 Katastrálne(Fr) sekcie a podsekcie
552 552 -----
553 553 -----
554 554 CadastreGrabber: Nedovolená url.
555 555 Kaviareň
556 556 Kalibračné súbory
557 557 Táborisko
558 558 Stanový tábor
559 559 Nedá sa kresliť mimo svet.
560 560 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
561 561 Prieplav
562 562 Zrušiť
563 563 Zrušiť a návrat do editora
564 564 Zrušiť overenie
565 565 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
566 566 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
567 567 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
568 568 Zušiť operáciu
569 569 Zrušiť ukladanie a najskôr začať riešenie zostávajúcich otázok
570 570 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
571 571 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
572 572 Prerušiť nahrávanie
573 573 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
574 574 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
575 575 Nemožno pridať objekt ''{0}'' ako člena relácie, pretože je odstránená, alebo neviditeľné vo vrstve ''{1}''
576 576 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
577 577 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
578 578 Nemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
579 579 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
580 580 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''
581 581 Nemožno nájsť objekt s id ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
582 582 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
583 583 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
584 584 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
585 585 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
586 586 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
587 587 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
588 588 Nemožno otvoriť nové sedenie klienta.\nServer je v údržbe alebo dočasne preťažený.
589 589 Nemožno umiestniť budovy mimo Zeme.
590 590 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
591 591 Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymný
592 592 Nemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.
593 593 Nemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''
594 594 Nemožno otočiť!
595 595 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
596 596 Kanoistika
597 597 Plechovky
598 598 Kapacita
599 599 Kapacita (celková)
600 600 Nahrať GPS Stopu
601 601 Vozidlo
602 602 Obchod s autami
603 603 Kemping pre obytné prívesy
604 604 Hotovosť
605 605 Hrad
606 606 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
607 607 Vstup do jaskyne
608 608 Cintorín
609 609 Vycentrovať (Center Once)
610 610 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
611 611 Stredový pohľad
612 612 Sedačková lanovka
613 613 Chata
614 614 Zmeniť vlastnosti
615 615 Zmeniť smer?
616 616 Zmeniť umiestnenie
617 617 Zmeniť bod {0}
618 618 Zmeniť reláciu
619 619 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
620 620 Zmeniť reláciu {0}
621 621 Zmena rozlíšenia
622 622 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
623 623 Prejdite do Základného Editora a vyberte OSM cestu
624 624 Zmeniť hodnoty ?
625 625 Zmeniť cestu {0}
626 626 Zmenené body z {0}
627 627 Zmenový súbor
628 628 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
629 629 Zmenový súbor ID:
630 630 Panel riadenia zmenového súboru
631 631 Manažér zmenového súboru
632 632 Zmenový súbor zavretý
633 633 Poznámka zmenového súbor:
634 634 Očakávané ID zmenového súboru
635 635 Zmenový súbor id:
636 636 Info súboru zmien
637 637 Zmenový súbor je plný
638 638 Súbor zmien {0}
639 639 Súbory zmien
640 640 Zmena klávesových skratiek manuálne.
641 641 Kontrola pre FIXMES.
642 642 Kontrola pre poznámky (notes)
643 643 Kontrola či pri kreslení mapy nevznikli chyby.
644 644 Kontrova na servery
645 645 Kontrola vlastností kľúčov.
646 646 Kontrola hodnôt vlastností.
647 647 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
648 648 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
649 649 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
650 650 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
651 651 Chyby v kontrolnom súčte:
652 652 Lekáreň
653 653 Relácia dieťa
654 654 Vybrať
655 655 Zvoľte farbu
656 656 Zvoľte farbu pre {0}
657 657 Zvoľte preddefinovanú licenciu
658 658 Vybrať hodnotu
659 659 Vybrať z...
660 660 -----
661 661 Vybrať server pre vyhľadávanie:
662 662 Veľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''
663 663 Kostol
664 664 Kino
665 665 Mesto (city)
666 666 Hranica mesta/obce
667 667 Mestské hradby
668 668 Názov mesta
669 669 Mesto:
670 670 Občianske
671 671 Typ triedy
672 672 Vyčistiť
673 673 Vymazať trasu
674 674 Vymazať vybrané úlohy alebo odstrániť vybraných členov
675 675 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
676 676 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
677 677 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
678 678 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
679 679 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
680 680 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
681 681 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
682 682 Kliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom
683 683 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
684 684 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
685 685 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
686 686 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
687 687 Kliknutím zrušíte nahrávanie
688 688 Kliknutie pridá miesto určenia.
689 689 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
690 690 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
691 691 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
692 692 Kliknutím zavriete dialóg
693 693 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
694 694 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
695 695 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
696 696 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
697 697 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
698 698 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
699 699 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
700 700 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
701 701 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
702 702 Kliknite na tlačidlo vypnúť plugin ''{0}''
703 703 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
704 704 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
705 705 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
706 706 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
707 707 Kliknutie odstráni miesto určenia
708 708 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
709 709 Kliknite na tlačidlo pre načítanie žiadosti o prístup
710 710 Kliknite na tlačidlo pre načítanie autorizačného prístupu
711 711 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
712 712 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
713 713 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
714 714 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
715 715 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
716 716 Kliknite na krok v rámci povoľovacieho procesu OAuth a vytvorte nový autorizačný prístup
717 717 Kliknite na Autorizačný prístup
718 718 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
719 719 Časový limit klienta
720 720 Útes
721 721 Lezenie
722 722 Zavrieť
723 723 Zavrieť akúkoľvek cestu
724 724 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
725 725 Zatvoriť zmenové súbory
726 726 -----
727 727 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
728 728 Zatvoriť otvorený súbor zmien
729 729 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
730 730 Zavrieť dialógové okno
731 731 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku pre zmenové súbory
732 732 Zatvorte dialóg a prijmite autorizačný prístup
733 733 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
734 734 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
735 735 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
736 736 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
737 737 Zavrieť vybraté zmenové súbory
738 738 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
739 739 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
740 740 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
741 741 Zatvoriť:
742 742 Uzavretá cesta
743 743 Zavreté po -
744 744 Zatvorený v
745 745 Uzavrený:
746 746 Bližší popis
747 747 Bližší popis
748 748 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
749 749 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
750 750 Zatváranie súboru zmien
751 751 zatváranie zmenového súboru {0}
752 752 Zatváranie súboru zmien...
753 753 Handry
754 754 Pobrežie
755 755 Línia pobrežia.
756 756 Mince
757 757 Vysoká škola
758 758 Farba
759 759 Farba (hex)
760 760 Farebná schéma
761 761 Farebná schéma
762 762 Farby
763 763 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
764 764 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
765 765 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
766 766 Farba
767 767 Spojiť cesty
768 768 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
769 769 Spojiť {0} ciest
770 770 Kombinivaný chodník - a cesta pre cyklistov
771 771 Zásobník príkazov
772 772 Príkazový Stĺpik: {0}
773 773 Poznámka
774 774 Poznámka:
775 775 Komentár:
776 776 Obchodná (komerčná)
777 777 Spoločné, obecné
778 778 Obec
779 779 Hranice obce bbox: {0}
780 780 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
781 781 Spojenie so serverom zlyhalo
782 782 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
783 783 Porovnať
784 784 Počítač
785 785 Konfigurovať
786 786 Konfigurácia zariadenia
787 787 Konfigurovať umiestnenie pluginov
788 788 Nastavenie pokročilých nastavení
789 789 Nastavenie dostupných pluginov.
790 790 Konfigurácia trasových priorít.
791 791 Konfigurujem umiestnenie...
792 792 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
793 793 Nastaviť predvoľby pre plugin zákaz odbočenia
794 794 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
795 795 Nastaviť či používate proxy server
796 796 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM servery
797 797 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
798 798 Potvrdiť prázdnu funkciu
799 799 Konflikt
800 800 Rozhodnutie konfliktov
801 801 Konflikt nie je úplne vyriešený
802 802 Konflikty
803 803 Objavené konflikty
804 804 Konflikty vo vkladaných značkách
805 805 Konflikty pri spojovaní pôvodných
806 806 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
807 807 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
808 808 Konflikty: {0} nevyriešené
809 809 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
810 810 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
811 811 Pripojené
812 812 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
813 813 Pripájam sa
814 814 Pripájam sa...
815 815 Chyba pri pripojovaní.
816 816 Spojenie zlyhalo
817 817 Nastavenie pripojenia
818 818 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
819 819 Spojenie zlyhalo.
820 820 Spojenie do API neúspešné
821 821 Stavba
822 822 Stavebná oblasť
823 823 Užívateľský kľúč:
824 824 Skrytý užívateľ:
825 825 Pripája sa na OSM Server...
826 826 Kontaktujem server...
827 827 Kontaktujem WMS server...
828 828 Spájam cadastre WMS ...
829 829 Obsah
830 830 Kontinent
831 831 Pokračovanie
832 832 Pokračovanie rozhodnutia
833 833 Pokračovať v nahrávaní
834 834 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
835 835 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
836 836 Príspevok
837 837 Obchod s polotovarmi
838 838 Previesť do GPX vrstvy
839 839 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
840 840 Konvertovať do dátovej vrstvy
841 841 Zmeniť na multipolygón
842 842 Zmeniť na multipolygón.
843 843 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
844 844 Prevedené z: {0}
845 845 Súradnice
846 846 Importované súradnice:
847 847 Súradnice:
848 848 Kopírovať
849 849 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
850 850 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
851 851 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
852 852 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
853 853 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
854 854 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
855 855 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
856 856 Kópia {0}
857 857 Vybrať označené objekty pre vloženie.
858 858 Kopírovať vybrané "vias(cez)" do schránky
859 859 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
860 860 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
861 861 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
862 862 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
863 863 Kopírovať do schránky a zavrieť
864 864 Kopírovať do schránky
865 865 Kópia {1} z {0}
866 866 -----
867 867 Copyright
868 868 Zladiť
869 869 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
870 870 Zladiť GPX
871 871 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
872 872 Nemôžem získať obrázok
873 873 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
874 874 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
875 875 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
876 876 Nemôžem zmazať dočasný súbor!
877 877 Nemôžem exportovať "{0}"
878 878 Nemôžem nájsť typ elementu
879 879 Nepodarilo sa nájsť objekt na mape.
880 880 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
881 881 Nemôžem importovať ''{0}''.
882 882 Nemôžem importovať súbory.
883 883 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
884 884 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
885 885 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
886 886 Nemôžem čítať "{0}"
887 887 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
888 888 Nemôžem čítať mčas.
889 889 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
890 890 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
891 891 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
892 892 Nebolo možné premenovať súbor!
893 893 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.
894 894 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
895 895 Nemôžem zapisovať mtime.
896 896 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
897 897 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
898 898 Krajina (štát)
899 899 Kód krajiny
900 900 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
901 901 Krajina:
902 902 kraj (okres)
903 903 Kurz (Smer)
904 904 Súd
905 905 Krytá nádrž
906 906 Žeriav
907 907 Vytvoriť kružnicu
908 908 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
909 909 Vytváranie zastávok z GPX ...
910 910 Vytvorenie zastávok z GPX súboru
911 911 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
912 912 Spôsobiť konflikt a zavrieť editor zákazu odbočenia
913 913 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
914 914 Vytvoriť cestnú sieť
915 915 Vytvára cestnú sieť
916 916 Vytvoriť novú mapu
917 917 Vytvoriť novú reláciu
918 918 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
919 919 Vytvoriť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
920 920 Vytvoriť plochy
921 921 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
922 922 Vytvoriť záložku
923 923 Vytvorte rozhranie(hranice)
924 924 Vytvoriť budovu
925 925 Vytvoriť budovy
926 926 Vytvoriť duplikát cesty
927 927 Vytvoriť cestnú sieť
928 928 Vytvoriť problém
929 929 Vytvoriť multipolygón
930 930 Vytvoriť multipolygón.
931 931 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
932 932 Vytvoriť nový bod.
933 933 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
934 934 Vytvoriť nový zákaz odbočenia
935 935 Vytvoriť bez zvukovej značky pri čítaní GPX.
936 936 Vytvoriť alebo upraviť zákaz odbočenia.
937 937 Vytvorenie/Úprava zákazu odbočenia...
938 938 Vytvoriť:
939 939 Vytvorený
940 940 Vytvorený v
941 941 Vytvorené v:
942 942 Vytvorené pred -
943 943 Vytvoril:
944 944 Vytvorený:
945 945 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
946 946 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
947 947 Vytváranie súboru zmien...
948 948 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
949 949 Kreditné karty
950 950 Kriket
951 951 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
952 952 Kritérium
953 953 -----
954 954 Prechod pre cyklistov
955 955 Prechod pre jazdcov na koňoch
956 956 Peší prechod cez železnicu
957 957 Prechod cez cestu s obsluhou
958 958 Prekrývajúce sa budovy
959 959 Typy prechodov cez cestu
960 960 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
961 961 Zkrížené cesty
962 962 Prekižujúce sa cesty.
963 963 Kuchyňa
964 964 Súčasný výber
965 965 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
966 966 Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''
967 967 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná
968 968 Súčasná hodnota je východzia
969 969 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
970 970 Vlastný WMS Link
971 971 Prispôsobiť farbu
972 972 Prispôsobiť kresliacu trasu
973 973 Úprava položiek na panely nástrojov.
974 974 Výkop
975 975 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
976 976 Cyklická závislosť medzi reláciami:
977 977 Cyklistika
978 978 Cyklické závislosti
979 979 -----
980 980 -----
981 981 Priehrada, nádrž
982 982 Údajová vrstva {0}
983 983 Formát zaznamenávania dát
984 984 Zdroje dát a Typy:
985 985 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
986 986 Zdroje dát
987 987 Overovanie dát
988 988 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
989 989 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
990 990 Test konzistencie dátovej sady
991 991 Dátum:
992 992 Dátum:
993 993 Debetné karty
994 994 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
995 995 Stupne
996 996 Rozhodnutie
997 997 Oddialiť
998 998 Úbytok
999 999 Vyhradená cesta pre kone
1000 1000 Vyhradená cesta pre cyklistov
1001 1001 Vyhradený chodník pre peších
1002 1002 Predvolené
1003 1003 Štandardný (Automatická predvoľba)
1004 1004 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
1005 1005 Východzia hodnota je''{0}''.
1006 1006 Definovať vloženie(interpolation) adresy
1007 1007 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
1008 1008 Stupne minúty sekundy
1009 1009 Odstrániť
1010 1010 Vymazať ''z''
1011 1011 Vymazať ''na''
1012 1012 Zmazať súbor z disku
1013 1013 Režim mazania
1014 1014 Zmazať vlastnosti
1015 1015 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1016 1016 Odstrániť potvrdenie
1017 1017 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1018 1018 Zmazať filter.
1019 1019 Zmazať z relácie (zo vzťahu
1020 1020 Vybazať zo zákazu odbočenia
1021 1021 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1022 1022 Vymazať nekompletné členy?
1023 1023 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1024 1024 Vymazať bod {0}
1025 1025 Zmazať body alebo cesty
1026 1026 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?
1027 1027 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dát
1028 1028 Zmazať objekty
1029 1029 Vymazať reláciu {0}
1030 1030 Zmazať zvolené objekty.
1031 1031 Vymazať práve vydanú reláciu
1032 1032 Vymazať člena z o zákazu odbočenia
1033 1033 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1034 1034 Zmazať vybrané vrstvy.
1035 1035 Zmazať vybraté relácie
1036 1036 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
1037 1037 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1038 1038 Vymazať vybraný zákaz odbočenia
1039 1039 Zmazať výber v tabuľke značiek
1040 1040 -----
1041 1041 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1042 1042 Vymazať cestu {0}
1043 1043 Odstránený
1044 1044 Vymazaný stav:
1045 1045 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1046 1046 Zmazať členy v zákaze odbočenia
1047 1047 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1048 1048 Vymazané alebo presunuté pôvodné
1049 1049 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1050 1050 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1051 1051 Vyznanie (cirkevné)
1052 1052 Zubný lekár
1053 1053 -----
1054 1054 Podrobne popíšte problém
1055 1055 Popis
1056 1056 Popis: {0}
1057 1057 Úroveň detailu
1058 1058 Podrobnosti
1059 1059 Zisťujem pluginy pre nahratie ...
1060 1060 Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...
1061 1061 Vývoj pluginu zákaz odbočenia bol sponzorovaný <a href="http://www.skobbler.de"> skobbler GmbH </ a>.
1062 1062 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1063 1063 Nafta
1064 1064 -----
1065 1065 Nafta pre ťažké nákladné automobily
1066 1066 Obtiažnosť
1067 1067 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1068 1068 Smer
1069 1069 Smerový index'{0}' nenájdený
1070 1070 Smer hľadania zeme
1071 1071 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
1072 1072 Vypnúť
1073 1073 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
1074 1074 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
1075 1075 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
1076 1076 Vypnúť doplnok
1077 1077 Zrušiť a Vymazať
1078 1078 Zrušiť a Ukončiť
1079 1079 výdaj na recepty
1080 1080 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1081 1081 Nastavenie zobrazenia
1082 1082 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
1083 1083 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1084 1084 Zobraziť a editovať zoznam "via(cez)"-objektov v Základnom Editore
1085 1085 Zobrazenie a správa zákazu odbočenia v aktuálnom dátovom súbore
1086 1086 Zobrazovať súradnice ako
1087 1087 Zobraziť kríže:
1088 1088 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
1089 1089 Zobraziť obrázky s geotagmi
1090 1090 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1091 1091 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1092 1092 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
1093 1093 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1094 1094 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1095 1095 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1096 1096 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1097 1097 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1098 1098 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1099 1099 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1100 1100 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1101 1101 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1102 1102 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
1103 1103 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
1104 1104 Rozložiť body rovnomerne
1105 1105 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1106 1106 Nepoužívaná železnica
1107 1107 Priekopa
1108 1108 Neurobiť zmeny
1109 1109 Nepýtať sa znovu a zapamätať si moje rozhodnutie (Choďte na Nastavenia-> Pluginy zmeniť neskôr )
1110 1110 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1111 1111 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1112 1112 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1113 1113 Znovu nezobrazovať (možnosť pripomenutia)
1114 1114 Neurobiť nič
1115 1115 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1116 1116 Chcete toto povoliť?
1117 1117 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1118 1118 Chcete ich aj tak vymazať?
1119 1119 Aj tak chcete uložiť?
1120 1120 Obchod Urob si sám
1121 1121 Dok, prístavná hrádza
1122 1122 Lekári
1123 1123 Preteky chrtov
1124 1124 Dvojitý konflikt
1125 1125 Dole
1126 1126 Stiahnuť
1127 1127 Nahrať Všetky Deti
1128 1128 Sťahovanie dát
1129 1129 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1130 1130 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1131 1131 Priečinok sťahovania
1132 1132 Stiahnuť členov
1133 1133 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1134 1134 Stiahnuť objekt
1135 1135 Sťahujem objekt...
1136 1136 Stiahnuť Plugin
1137 1137 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1138 1138 Nahrať vybraté deti
1139 1139 Sťahovacia URL
1140 1140 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
1141 1141 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1142 1142 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1143 1143 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1144 1144 Stiahnuť a zobraziť históriu vybratých pôvodných
1145 1145 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1146 1146 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1147 1147 Načítať na novú vrstvu
1148 1148 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1149 1149 Stiahnuť súbory zmien
1150 1150 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1151 1151 Stiahnuť obsah
1152 1152 Sťahujem dáta
1153 1153 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1154 1154 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1155 1155 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1156 1156 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1157 1157 Stiahnuť z OSM...
1158 1158 Stiahnuť neúplných členov
1159 1159 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1160 1160 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1161 1161 Stiahnuť obsah
1162 1162 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1163 1163 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1164 1164 Stiahnuť členov
1165 1165 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1166 1166 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1167 1167 Stiahnuť teraz
1168 1168 Stiahnuť objekt
1169 1169 Sťahujem objekt...
1170 1170 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1171 1171 Stiahujem zoznam pluginov ...
1172 1172 Stiahnuť pluginy
1173 1173 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
1174 1174 Stiahnuť odkazy
1175 1175 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1176 1176 Stiahnuť členov relácie
1177 1177 Sťahovanie relácií
1178 1178 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1179 1179 Nahrať vybraté relácie
1180 1180 Stiahnuť ohraničujúcí box
1181 1181 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1182 1182 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1183 1183 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1184 1184 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1185 1185 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1186 1186 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1187 1187 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1188 1188 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1189 1189 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1190 1190 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1191 1191 Stiahnuté GPX dáta
1192 1192 Stahovač:
1193 1193 Sťahujem GPS dáta
1194 1194 Sťahujem OSM údaje...
1195 1195 Sťahujem Pluginy {0}...
1196 1196 Sťahujem "Správu dňa"
1197 1197 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1198 1198 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1199 1199 Sťahujem zmenové súbory...
1200 1200 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1201 1201 Sťahujem dáta
1202 1202 Sťahovanie z OSM Servera...
1203 1203 História sťahovania...
1204 1204 Sťahujem dlaždice obrázka...
1205 1205 Sťahujem otvorené súbory zmien
1206 1206 Sťahovanie zoznamu pluginov z ''{0}''
1207 1207 Sťahujem body {0} až {1}...
1208 1208 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1209 1209 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1210 1210 Nahrávam reláciu {0}
1211 1211 Sťahujem {0}
1212 1212 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1213 1213 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1214 1214 Ťahať play head
1215 1215 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1216 1216 Pretiahnite obrázok
1217 1217 Ťahajte pre otočenie obrázka
1218 1218 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X
1219 1219 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi X a Y
1220 1220 Ťahať na mierku obrázku v osi Y
1221 1221 Odvodňovací kanál, odtok
1222 1222 Kresliť
1223 1223 Kresliť šípky v smere jazdy
1224 1224 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1225 1225 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1226 1226 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1227 1227 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1228 1228 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1229 1229 Kresliť budovy
1230 1230 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1231 1231 Kresliť smer cestného segmentu
1232 1232 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1233 1233 Kresliť väčšie GPS body
1234 1234 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1235 1235 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1236 1236 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1237 1237 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1238 1238 Kresliť body
1239 1239 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1240 1240 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1241 1241 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1242 1242 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1243 1243 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1244 1244 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1245 1245 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1246 1246 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1247 1247 Pitná voda
1248 1248 Riadiť pretekárske auto z bodu A do bodu B cez letecký snímok, nechať za sebou kaktusy.
1249 1249 Zahodiť existujúcu cestu
1250 1250 Chemická čistiareň
1251 1251 Duplikovať do {0} bodov
1252 1252 Duplikovať
1253 1253 Duplikovať vrstvu
1254 1254 Duplikát cesty
1255 1255 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1256 1256 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1257 1257 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1258 1258 Duplikát vybratých ciest
1259 1259 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1260 1260 Duplikovať túto vrstvu
1261 1261 Duplicitné body
1262 1262 Duplicitné body v ceste
1263 1263 Duplikované body v ceste.
1264 1264 Zdvojené (duplikované) cesty
1265 1265 -----
1266 1266 -----
1267 1267 -----
1268 1268 Východ
1269 1269 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1270 1270 Upraviť
1271 1271 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1272 1272 Upraviť informácie o adrese
1273 1273 Upraviť interpoláciu adries
1274 1274 Upraviť administratívne hranice
1275 1275 Upraviť pozemné letisko
1276 1276 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1277 1277 Upraviť ťažobný priestor
1278 1278 Upraviť horskú chatu
1279 1279 Upraviť archeologické nálezisko
1280 1280 Upraviť lukostreľbu
1281 1281 Upraviť kultúrne stredisko
1282 1282 Upraviť umelecké dielo
1283 1283 Upraviť atletiku
1284 1284 Upraviť atrakciu
1285 1285 Upraviť Australian Football
1286 1286 Upraviť bankomat
1287 1287 Upraviť hniezdo záchrany
1288 1288 Upraviť chlieb a pečivo
1289 1289 Upraviť banku
1290 1290 Upraviť bar (výčap)
1291 1291 Upraviť bejzbal
1292 1292 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1293 1293 Upraviť basketbal
1294 1294 Upraviť bojisko
1295 1295 Upraviť záliv
1296 1296 Upraviť pláž
1297 1297 Upraviť signál (rádiomaják)
1298 1298 Upraviť Obchod s nápojmi.
1299 1299 Upraviť parkovisko bicyklov
1300 1300 Upraviť požičovňu bicyklov
1301 1301 Upraviť bicyklový obchod
1302 1302 Upraviť záhradnú reštauráciu
1303 1303 Upraviť lodenicu
1304 1304 Upraviť stĺpik
1305 1305 Upraviť kníhkupectvo
1306 1306 Upraviť hraničnú kontrolu
1307 1307 Upraviť bowling na tráve
1308 1308 Upraviť hraničné kamene
1309 1309 Upraviť bowling
1310 1310 Editácia mosta
1311 1311 Upraviť cestu pre kone
1312 1312 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1313 1313 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1314 1314 Upraviť autobusovú linku
1315 1315 Upraviť autobusové nástupište
1316 1316 Upraviť autobusovú stanicu
1317 1317 Upraviť autobusovú zastávku
1318 1318 Upraviť mäsiarstvo
1319 1319 Upraviť kabínkovú lanovku
1320 1320 Upraviť kaviareň
1321 1321 Upraviť stanový tábor
1322 1322 Upraviť prieplav
1323 1323 Upraviť kanoistiku
1324 1324 Upraviť autopožičovňu
1325 1325 Upraviť autoservis
1326 1326 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1327 1327 Upraviť obchod s autami
1328 1328 Upraviť umývačku aut
1329 1329 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1330 1330 Upraviť hrad
1331 1331 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1332 1332 Upraviť vstup do jaskyne
1333 1333 Upraviť cintorín
1334 1334 Upraviť sedačkovú lanovku
1335 1335 Upraviť chatu
1336 1336 Upraviť lekáreň
1337 1337 Upraviť kino
1338 1338 Upraviť mesto
1339 1339 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1340 1340 Upraviť občiansku hranicu
1341 1341 Upraviť útes
1342 1342 Upraviť lezenie
1343 1343 Upraviť pobrežie
1344 1344 Upraviť vysokú školu
1345 1345 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1346 1346 Upraviť spoločné, obecné
1347 1347 Upraviť počítačový obchod
1348 1348 Upraviť stavebnú oblasť
1349 1349 Upraviť kontinent
1350 1350 Upraviť obchod s polotovarmi
1351 1351 Upraviť krajinu (štát)
1352 1352 Upraviť kraj (okres)
1353 1353 Upraviť súd
1354 1354 Upraviť krytú nádrž
1355 1355 Upraviť žeriav
1356 1356 Upraviť kriket
1357 1357 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1358 1358 Upraviť kroquet
1359 1359 Upraviť križovanie
1360 1360 Upraviť cyklistickú cestu
1361 1361 Upraviť cyklistiku
1362 1362 Upraviť priehradu, nádrž
1363 1363 Upraviť zubného lekára
1364 1364 Upraviť nepoužívanú železnicu
1365 1365 Upraviť priekopu
1366 1366 Upraviť obchod Urob si sám
1367 1367 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1368 1368 Upraviť lekárov
1369 1369 Upraviť preteky chrtov
1370 1370 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1371 1371 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1372 1372 Upraviť pitnú vodu
1373 1373 Upraviť chemickú čistiareň
1374 1374 Upraviť obchod s elektronikou
1375 1375 Upraviť veľvyslanectvo
1376 1376 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1377 1377 Upraviť vstup
1378 1378 Upraviť jazdectvo
1379 1379 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1380 1380 Upraviť farmu
1381 1381 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1382 1382 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1383 1383 Upraviť prievoz, trajekt
1384 1384 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1385 1385 Upraviť hydrant
1386 1386 Upraviť hasičskú stanicu
1387 1387 Upraviť rybolov
1388 1388 Upraviť únikové schody
1389 1389 Upraviť kvetinárstvo
1390 1390 Upraviť americký futbal
1391 1391 Upraviť chodník
1392 1392 Upraviť brod
1393 1393 Upraviť les
1394 1394 Upraviť fontánu
1395 1395 Upraviť čerpaciu stanicu
1396 1396 Upraviť obchod s nábytkom
1397 1397 Upraviť záhradu
1398 1398 Upraviť záhradné centrum
1399 1399 Upraviť plynojem (gasometer)
1400 1400 Upraviť bránu
1401 1401 Upraviť ľadovec
1402 1402 Upraviť golf
1403 1403 Upraviť golfové ihrisko
1404 1404 Upraviť Gondolu
1405 1405 Upraviť trávnatú plochu
1406 1406 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1407 1407 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1408 1408 Upraviť penzión
1409 1409 Upraviť turistiku
1410 1410 Upraviť kaderníctvo
1411 1411 Upraviť zastávku
1412 1412 Upraviť malú dedinu
1413 1413 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1414 1414 Upraviť železiarstvo
1415 1415 Upraviť vresovisko
1416 1416 Upraviť pristávaciu plochu pre vrtuľníky
1417 1417 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1418 1418 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1419 1419 Upraviť hokej
1420 1420 Upraviť konské dostihy
1421 1421 Upraviť nemocnicu
1422 1422 Upraviť ubytovňu
1423 1423 Upraviť hotel
1424 1424 Upraviť poľovnícky posed
1425 1425 Upraviť priemyselnú oblasť
1426 1426 Upraviť Ostrov
1427 1427 Upraviť ostrovček
1428 1428 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1429 1429 Upraviť kruhový objazd
1430 1430 Upraviť škôlku
1431 1431 Upraviť stánok
1432 1432 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1433 1433 Upraviť Zem (Pevnina)
1434 1434 Upraviť skládku odpadov
1435 1435 Upraviť práčovňu
1436 1436 Upraviť knižnicu
1437 1437 Upraviť závoru (Lift Gate)
1438 1438 Upraviť električku
1439 1439 Upraviť maják
1440 1440 Upraviť Obytnú zónu
1441 1441 Upraviť oblasť (lokalitu)
1442 1442 Upraviť Prístav (Marina)
1443 1443 Upraviť lúku
1444 1444 Upraviť pomník
1445 1445 Upraviť vojenskú oblasť
1446 1446 Upraviť minigolf
1447 1447 Upraviť zmenáreň
1448 1448 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1449 1449 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1450 1450 Upraviť motel
1451 1451 Upraviť motošport
1452 1452 Upraviť diaľnicu
1453 1453 Upraviť diaľničnú križovatku
1454 1454 Upraviť dialničnú prípojku
1455 1455 Upraviť horský priesmyk
1456 1456 Upraviť blato
1457 1457 Upraviť Multi
1458 1458 Upraviť multipolygón
1459 1459 Upraviť múzeum
1460 1460 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1461 1461 Upraviť štátne hranice
1462 1462 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1463 1463 Upraviť prírodnú rezerváciu
1464 1464 Upraviť nočný klub
1465 1465 Upraviť očnú optiku
1466 1466 Upraviť biopotraviny
1467 1467 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1468 1468 Upraviť Palaeontological Areál
1469 1469 Upraviť park
1470 1470 Upraviť parkovisko
1471 1471 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1472 1472 Upraviť odovzdávacie miesto
1473 1473 Upraviť cestu (chodník)
1474 1474 Upraviť vrchol kopca
1475 1475 Upraviť pešiu zónu
1476 1476 Upraviť polotu
1477 1477 Upraviť lekáreň
1478 1478 Upraviť výletné miesto
1479 1479 Upraviť mólo
1480 1480 Upraviť potrubie
1481 1481 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1482 1482 Upraviť kostol
1483 1483 Upraviť ihrisko
1484 1484 Upraviť políciu
1485 1485 Upraviť politickú hranicu
1486 1486 Upraviť poštu
1487 1487 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1488 1488 Upraviť elektrické vedenie
1489 1489 Upraviť trafostanicu
1490 1490 Upraviť malý transformátor
1491 1491 Upraviť elektrický stožiar
1492 1492 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1493 1493 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1494 1494 Upraviť cestu I. triedy
1495 1495 Upraviť súd
1496 1496 Upraviť krčmu
1497 1497 Upraviť verejnú budovu
1498 1498 Upraviť lom
1499 1499 Upraviť dostihovú dráhu
1500 1500 Upraviť racquetbal
1501 1501 Upraviť železničnú koľaj
1502 1502 Upraviť železničný pozemok
1503 1503 Upraviť železničné nástupište
1504 1504 Upraviť rekreačnú oblasť
1505 1505 Upraviť recykláciu (zber)
1506 1506 Upraviť oblasť (región)
1507 1507 Upraviť nádrž
1508 1508 Upraviť osídlenú oblasť
1509 1509 Upraviť ulicu
1510 1510 Upraviť reštauráciu
1511 1511 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1512 1512 Upraviť rieku
1513 1513 Upraviť riečny breh
1514 1514 Upraviť cestné obmedzenie
1515 1515 Upraviť cestu neznámeho typu
1516 1516 Upraviť Cestu (Route)
1517 1517 Upraviť trasy liniek pre verejnú dopravu
1518 1518 Upraviť ragby
1519 1519 Upraviť zrúcaninu
1520 1520 Upraviť pristávaciu dráhu
1521 1521 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1522 1522 Upraviť školu
1523 1523 Upraviť sutinu
1524 1524 Upraviť krovie
1525 1525 Upraviť cestu II. triedy
1526 1526 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1527 1527 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1528 1528 Upraviť prístrešok
1529 1529 Upravit obchod s obuvou
1530 1530 Upraviť streľbu
1531 1531 Upraviť skratky
1532 1532 Upraviť Skateboard
1533 1533 Upraviť korčuľovanie
1534 1534 Upraviť lyžovanie
1535 1535 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1536 1536 Upraviť futbal
1537 1537 Upraviť Hroty
1538 1538 Upraviť športové centrum
1539 1539 Upraviť športový obchod
1540 1540 Upraviť prameň
1541 1541 Upraviť štadión
1542 1542 Upraviť štát
1543 1543 Upraviť papierníctvo
1544 1544 Upraviť turniket
1545 1545 Upraviť potok
1546 1546 Upraviť štvrť
1547 1547 Upraviť metro
1548 1548 Upraviť vchod do metra
1549 1549 Upraviť supermarket
1550 1550 Upraviť pozorovaciu kameru
1551 1551 Upraviť meračský bod
1552 1552 Upraviť plávanie
1553 1553 Upraviť stolný tenis
1554 1554 Upraviť stanicu taxíkov
1555 1555 Upraviť rolovacie dráhy
1556 1556 Upraviť telefón
1557 1557 Upraviť tenis
1558 1558 Upraviť terminál
1559 1559 Upraviť terminál
1560 1560 Upraviť cestu III. triedy
1561 1561 Upraviť divadlo
1562 1562 -----
1563 1563 Upraviť mýtnu búdku
1564 1564 Upraviť vežu
1565 1565 Upraviť mesto
1566 1566 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1567 1567 Upraviť obchod s hračkami
1568 1568 Upraviť Stopu (Track)
1569 1569 -----
1570 1570 Upraviť električku
1571 1571 Upraviť zastávku električky
1572 1572 Upraviť cestovnú kanceláciu
1573 1573 Upraviť strom
1574 1574 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1575 1575 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1576 1576 Upraviť Tunel
1577 1577 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1578 1578 Upraviť Turniket
1579 1579 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1580 1580 Upraviť Univerzitu
1581 1581 Upraviť predajný automat
1582 1582 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1583 1583 Upraviť obchod s DVD
1584 1584 Upraviť výhliadku
1585 1585 Upraviť dedinu
1586 1586 Upraviť obecnú zeleň
1587 1587 Upraviť vinicu
1588 1588 Upraviť sopku
1589 1589 Upraviť odpadkový kôš
1590 1590 Upraviť čističku odpadových vôd
1591 1591 Upraviť vodu
1592 1592 Upraviť vodný zábavný park
1593 1593 Upraviť vodojem
1594 1594 Upraviť vodopád
1595 1595 Upraviť kríž pri ceste
1596 1596 Upraviť božiu muku
1597 1597 Upraviť priehradzku
1598 1598 Upraviť mokraď
1599 1599 Upraviť veterný mlyn
1600 1600 Upraviť Drevo
1601 1601 Upraviť závody (továrne)
1602 1602 Upraviť zoo
1603 1603 Upraviť nový zákaz odbočenia vo vrstve ''{0}''
1604 1604 Upraviť základné atribúty zákazu odbočenia
1605 1605 Upraviť filter.
1606 1606 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1607 1607 Upraviť reláciu
1608 1608 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1609 1609 Upraviť relácie
1610 1610 Upraviť značky
1611 1611 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1612 1612 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1613 1613 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1614 1614 Upraviť raw značky a členov tohto zákazu odbočenia
1615 1615 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1616 1616 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1617 1617 Upraviť vybraté cesty ikon
1618 1618 Upraviť zvolený zdroj.
1619 1619 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1620 1620 Upraviť zákaz odbočenia ''{0}'' vo vrstve ''{1}''
1621 1621 Úpravy: {0}
1622 1622 UpraviťGpx
1623 1623 Elektrifikovaný
1624 1624 Platobné karty a Kreditné karty
1625 1625 Elektronika
1626 1626 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1627 1627 Nadmorská výška
1628 1628 Násyp
1629 1629 Veľvyslanectvo
1630 1630 Pohotovosť (Záchranná služba)
1631 1631 Núdzový telefón
1632 1632 Prázdny dokument
1633 1633 Prázdne cesty
1634 1634 Povoliť automatické cachovanie.
1635 1635 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1636 1636 Povoliť built-in icon východzí
1637 1637 Zapnúť filter
1638 1638 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1639 1639 Ukončenie #:
1640 1640 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1641 1641 Zadať URL
1642 1642 Vložte URL pre sťahovanie:
1643 1643 Vložiť id zmenového súboru
1644 1644 Zadajte meno v menu a WMS URL
1645 1645 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1646 1646 Vložte názov miesta pre hľadanie
1647 1647 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1648 1648 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1649 1649 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1650 1650 Vložiť hľadaný výraz
1651 1651 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1652 1652 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
1653 1653 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1654 1654 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1655 1655 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1656 1656 Vložiť poverenia pre HTTP proxy server
1657 1657 Vložiť credentials pre OSM API
1658 1658 Zadajte čísla domov alebo počet častí
1659 1659 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1660 1660 -----
1661 1661 Vložte OAuth autorizačný prístup
1662 1662 Zadajte súradnice nového bodu.
1663 1663 Vložte hľadaný výraz
1664 1664 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1665 1665 Vstup hmotnostnej hodnoty
1666 1666 Zadajte váš komentár
1667 1667 Vstup
1668 1668 Jazdectvo
1669 1669 Chyba
1670 1670 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1671 1671 Chyba pri mazaní dát.
1672 1672 Chyba zobrazovania URL
1673 1673 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1674 1674 Chyba pri nahrávaní súboru
1675 1675 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1676 1676 Nastala chyba pri rozkladaní gpx súboru {0}. Iba časť súboru bude k dispozícii
1677 1677 Chyba v súbore {0}
1678 1678 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1679 1679 Chyba parsovania{0}: {1}
1680 1680 Chyba prehrávánia zvuku
1681 1681 Chyba pri exporte {0}: {1}
1682 1682 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1683 1683 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1684 1684 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1685 1685 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1686 1686 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1687 1687 Chyba pri rozkladaní {0}
1688 1688 Chyba počas nahrávania
1689 1689 Chyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}
1690 1690 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1691 1691 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1692 1692 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1693 1693 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1694 1694 Chyba: {0}
1695 1695 Chyby
1696 1696 Chyby v priebehu sťahovania
1697 1697 Chyby počas sťahovania
1698 1698 Chyby /Varovania
1699 1699 -----
1700 1700 Odhad
1701 1701 Vyrovnať (even)
1702 1702 Párne/Nepárne
1703 1703 Príklady
1704 1704 Nastala výnimka/chyba
1705 1705 Koniec
1706 1706 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1707 1707 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1708 1708 Ukončť program.
1709 1709 Očakávané párne čísla pre adresy
1710 1710 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1711 1711 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1712 1712 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1713 1713 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1714 1714 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1715 1715 Export GPX súboru
1716 1716 Exportovať a Uložiť
1717 1717 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1718 1718 Možnosti exportu
1719 1719 Exportovať dáta do GPX súboru.
1720 1720 Exportovať do GPX...
1721 1721 Vyberte SVG ViewBox...
1722 1722 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1723 1723 Získať budovy kliknutím (iba vektorové obrázky)
1724 1724 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1725 1725 Získavam GPS polohu z EXIF
1726 1726 Vyťiahnuť (extrude)
1727 1727 Vyťiahnuť cestu
1728 1728 -----
1729 1729 Vyblednúť pozadie:
1730 1730 Nepodarilo sa overiť užívateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
1731 1731 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
1732 1732 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
1733 1733 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
1734 1734 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1735 1735 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1736 1736 Neúspešné otvorenie URL
1737 1737 Nepodarilo sa otvoriť URL. V súčasnej dobe neexistuje nastavenie platformy. Prosím nastavte najskôr platformu.
1738 1738 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1739 1739 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1740 1740 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1741 1741 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
1742 1742 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1743 1743 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1744 1744 Nemožno rozložiť dokument zoznamu pluginov z umiestnenia ''{0}''. Vynechávam. Výnimka bola: {1}
1745 1745 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1746 1746 Nepodarilo sa získať OSM objekt s id {0} z dátového súboru {1}. Nemožno pridať ako "vias(cez)".
1747 1747 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1748 1748 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1749 1749 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1750 1750 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
1751 1751 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takéto pôvodné
1752 1752 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
1753 1753 Poľnohospodárska pôda
1754 1754 Farma
1755 1755 Rýchle občerstvenie
1756 1756 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1757 1757 Rýchle pretáčanie
1758 1758 Najrýchlejšia
1759 1759 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1760 1760 Poplatok
1761 1761 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1762 1762 Plot
1763 1763 Prievoz, trajekt
1764 1764 Prístavisko prievozu, trajektu
1765 1765 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1766 1766 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1767 1767 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1768 1768 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1769 1769 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1770 1770 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1771 1771 Súbor
1772 1772 Súbor "{0}" neexistuje
1773 1773 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1774 1774 Chyba formátu súboru
1775 1775 Súbor "{0}" neexistuje
1776 1776 Zálohovať súbor
1777 1777 Súbor nemohol byť zmazaný!
1778 1778 Súbor už existuje. Prepísať?
1779 1779 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1780 1780 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1781 1781 Súbor: {0}
1782 1782 Meno súboru
1783 1783 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 Režim filter
1787 1787 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1788 1788 Koniec kreslenia.
1789 1789 Hydrant
1790 1790 Hasičská stanica
1791 1791 Spúšťací súbor Firefoxu
1792 1792 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1793 1793 Ohnisko
1794 1794 Rybolov
1795 1795 Opraviť
1796 1796 Opraviť v editore
1797 1797 Oprava vlastností
1798 1798 Oprava relácie
1799 1799 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1800 1800 Opraviť označené chyby.
1801 1801 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1802 1802 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1803 1803 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1804 1804 Opravujem chyby...
1805 1805 Kvetinárstvo
1806 1806 -----
1807 1807 Bol najdený nasledujúci problém:
1808 1808 Jedlo + Pitie
1809 1809 Pešo
1810 1810 Americký futbal
1811 1811 Len pre označené objekty
1812 1812 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1813 1813 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1814 1814 Brod
1815 1815 Les
1816 1816 Chybný formát:
1817 1817 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1818 1818 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1819 1819 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1820 1820 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1821 1821 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1822 1822 -----
1823 1823 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1824 1824 Fontána
1825 1825 Blokovať
1826 1826 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1827 1827 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1828 1828 Kmitočet (Hz)
1829 1829 Z ...
1830 1830 Z relácie
1831 1831 Z URL
1832 1832 -----
1833 1833 Čerpacia stanica
1834 1834 Čerpacia stanica
1835 1835 Typy palív
1836 1836 Úplná Adresa:
1837 1837 Pohľad celá obrazovka
1838 1838 Úplne automatický
1839 1839 Nábytok
1840 1840 GPS body
1841 1841 popis gps trasy
1842 1842 GPX súbory
1843 1843 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1844 1844 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1845 1845 GPX stopa(trasa):
1846 1846 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1847 1847 Záhrada
1848 1848 Záhradné centrum
1849 1849 Plynojem (Gasometer)
1850 1850 Brána
1851 1851 rozmer (mm)
1852 1852 Geografia(Zemepis)
1853 1853 Geoobrázok: {0}
1854 1854 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1855 1855 Obrázky s GPS súradnicami
1856 1856 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1857 1857 Získať autorizovaný prístup pre ''{0}''
1858 1858 Ľadovec
1859 1859 Sklo
1860 1860 -----
1861 1861 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
1862 1862 Vráťte sa na krok 1/3
1863 1863 Prejsť na Základný Editor a ručne zvoliť typ zákazu odbočenia
1864 1864 Prejsť do Základného Editora a ručne zvoliť členov s funkciou ''z'' a ''na''
1865 1865 Prejsť na Základný Editor a opraviť ručne zoznam "via(cez)"-objektov
1866 1866 Prejdite na Základný Editor a vyberte štandardný typ vozidla na základe výnimky
1867 1867 Prejdite na Pokročilý editor a odstráňte členov
1868 1868 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1869 1869 Prejsť na nasledujúcu stránku
1870 1870 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1871 1871 -----
1872 1872 Golfové ihrisko
1873 1873 -----
1874 1874 Malé nákladná autá a dodávky
1875 1875 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1876 1876 Iba vrstva zachytávaných budov
1877 1877 Zachytiť(grab) budovy
1878 1878 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1879 1879 Zachytiť obrázok celej obrazovky
1880 1880 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1881 1881 Pridelené práva
1882 1882 Tráva
1883 1883 Cintorín (malý, blizko kostola)
1884 1884 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1885 1885 Mriežka
1886 1886 Vrstva mriežky:
1887 1887 Rozloženie mriežky
1888 1888 Umiestnenie mriežky
1889 1889 Otáčanie mriežky
1890 1890 -----
1891 1891 Skupina
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 Penzión
1898 1898 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1899 1899 Gymnastika
1900 1900 Kaderníctvo
1901 1901 Malá dedina / osada / samota
1902 1902 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1903 1903 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1904 1904 Hangár
1905 1905 Železiarstvo
1906 1906 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1907 1907 Zdravie
1908 1908 Vresovisko
1909 1909 Nákladné vozidlá
1910 1910 Nákladné vozidlá
1911 1911 Živý plot (Hedge)
1912 1912 Výška
1913 1913 Výška (metre)
1914 1914 Pristávacia plocha pre vrtuľníky
1915 1915 Nápoveda
1916 1916 Pomoc: {0}
1917 1917 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1918 1918 Skryť
1919 1919 Schovať prvky
1920 1920 -----
1921 1921 Vysoké rozlíšenie (1000x800)
1922 1922 Najvyššie číslo
1923 1923 Navyššie číslo
1924 1924 Zvýrazniť
1925 1925 Typ komunikácie
1926 1926 Pozemné komunikácie
1927 1927 Turistika
1928 1928 Historické miesta
1929 1929 História
1930 1930 História pre bod {0}
1931 1931 História pre reláciu {0}
1932 1932 História pre cestu {0}
1933 1933 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1934 1934 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1935 1935 -----
1936 1936 Hokej
1937 1937 Domovská stránka
1938 1938 Kôň
1939 1939 Konské dostihy
1940 1940 Nemocnica
1941 1941 Hostiteľ:
1942 1942 Ubytovňa
1943 1943 -----
1944 1944 Hlavné skratky
1945 1945 Meno domu
1946 1946 Číslo domu
1947 1947 Číslo domu
1948 1948 Čísla domov sa nezhodujú s nastavením nepárne/párne
1949 1949 Poľovnícky posed
1950 1950 Som v časovej zóne:
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 ID > 0 očakávané. Got {0}
1956 1956 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
1957 1957 -----
1958 1958 IO Výnimka
1959 1959 IOVýnimka "{0}" nastala
1960 1960 -----
1961 1961 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1962 1962 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
1963 1963 Ignorovať
1964 1964 Nabudúce ignorovať označené chyby.
1965 1965 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
1966 1966 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
1967 1967 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
1968 1968 Ignorujem prvky(elements)
1969 1969 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
1970 1970 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
1971 1971 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
1972 1972 Chybné dáta
1973 1973 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1974 1974 Neplatná požiadavka URL pre zmenový súbor
1975 1975 Nedovolená veľkosť
1976 1976 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
1977 1977 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0
1978 1978 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné
1979 1979 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
1980 1980 Neplatný výraz ''{0}''
1981 1981 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
1982 1982 Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1}
1983 1983 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
1984 1984 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
1985 1985 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1}
1986 1986 Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.
1987 1987 Neplatný objekt s id=0
1988 1988 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.
1989 1989 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
1990 1990 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
1991 1991 Neplatná poznámka nahrávania
1992 1992 Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.
1993 1993 Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.
1994 1994 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
1995 1995 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
1996 1996 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
1997 1997 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
1998 1998 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1999 1999 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
2000 2000 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
2001 2001 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
2002 2002 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
2003 2003 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
2004 2004 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
2005 2005 Obrázkové súbory
2006 2006 Obrázok je už načítaný
2007 2007 Orezávanie obrázkov
2008 2008 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
2009 2009 Súbory obrázkov
2010 2010 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2011 2011 Obrázkový filter interpolácie:
2012 2012 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
2013 2013 Obrázok nie je správne vytvorený.
2014 2014 Rozlíšenie obrázku:
2015 2015 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2016 2016 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2017 2017 Importovať
2018 2018 Importovať zvuk
2019 2019 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
2020 2020 Importovať obrázky
2021 2021 Import nie je možný
2022 2022 Importovať cestu z GPX vrstvy
2023 2023 Importované obrázky
2024 2024 Importujem dáta z DG100...
2025 2025 Importovať dáta zo zariadenia.
2026 2026 Importuje vydania z OpenStreetBugs
2027 2027 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené členy </strong> reprezentujúce vzťahy v OSM tieto zákazy odbočenia.
2028 2028 V nasledujúcej tabuľke si môžete upraviť <strong> neupravené tagy </strong> ktoré reprezentujú v OSM tieto zákazy odbočenia.
2029 2029 Sklon
2030 2030 Prudký sklon
2031 2031 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2032 2032 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2033 2033 Nesprávny počet parametrov
2034 2034 Priblíženie
2035 2035 Prírastok
2036 2036 Prírastok:
2037 2037 -----
2038 2038 Priemysel
2039 2039 Informácie
2040 2040 Info o Elemente
2041 2041 Informácia
2042 2042 Informačná tabuľa
2043 2043 Informačná kancelária
2044 2044 Informačný terminál
2045 2045 Informácie o vrstve
2046 2046 Prebieha inicializácia
2047 2047 Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2048 2048 Inicializujem body na aktualizáciu ...
2049 2049 Inicializujem relácie na aktualizáciu ...
2050 2050 Inicializujem cesty na aktualizáciu ...
2051 2051 Vložiť 'via(cez)' objekty zo schránky
2052 2052 Vložiť nových členov relácie zo schránky
2053 2053 Inštalujem aktualizované pluginy
2054 2054 Vnútorná chyba servera
2055 2055 Interpolácia (vloženie)
2056 2056 Priesečník medzi cestami multipolygónu
2057 2057 Chybná API URL
2058 2058 Chybná URL?
2059 2059 Chybný ohraničujúci rámec
2060 2060 Poškodený bz2 súbor.
2061 2061 Neplatný dátum
2062 2062 Neplatná hodnota dátum/čas
2063 2063 Neplatné vyrovnanie (offset)
2064 2064 Neplatné vlastnosti kľúča
2065 2065 Neplatný spellcheck line: {0}
2066 2066 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
2067 2067 Neplatné časové pásmo
2068 2068 Neplatné ID užívateľa
2069 2069 Neplatné užívateľské meno
2070 2070 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
2071 2071 Obrátený filter
2072 2072 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
2073 2073 Nie je vektorizované.
2074 2074 Je vektorizované.
2075 2075 Ostrov
2076 2076 Ostrovček
2077 2077 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
2078 2078 Položka
2079 2079 položka {0} sa v zozname nenachádza
2080 2080 Cestovný poriadok
2081 2081 -----
2082 2082 JOSM PicLayer plugin kalibračné údaje
2083 2083 -----
2084 2084 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
2085 2085 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
2086 2086 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
2087 2087 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
2088 2088 JPEG obrázky (*.jpg)
2089 2089 -----
2090 2090 Java verzia {0}
2091 2091 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
2092 2092 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
2093 2093 Spojiť body a línie
2094 2094 Vložiť bod do cesty
2095 2095 Pripojiť bod k najbližšej ceste
2096 2096 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
2097 2097 Spojené prekrývajúce sa plochy
2098 2098 Spojená prekrývajúca sa plocha
2099 2099 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
2100 2100 Skok na miesto (pozíciu)
2101 2101 Skok tam
2102 2102 Skok na miesto (pozíciu)
2103 2103 Križovatka
2104 2104 Ponechať
2105 2105 Zostáva klon lokálnej verzie
2106 2106 Ponechávať záložné súbory
2107 2107 Ponechaj moje súradnice
2108 2108 Udržať môj vymazaný stav
2109 2109 Zostáva môj viditeľný stav
2110 2110 Ponechať staré zálohy a pokračovať
2111 2111 Zachovať plugin
2112 2112 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2113 2113 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2114 2114 Ponechaj ich súradnice
2115 2115 Udržať ich vymazaný stav
2116 2116 Ponechať svoj viditeľný stav
2117 2117 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2118 2118 Kĺúč
2119 2119 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2120 2120 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2121 2121 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2122 2122 Kláves:
2123 2123 Klávesové skratky
2124 2124 Kľúčové slová
2125 2125 Škôlka
2126 2126 Stánok
2127 2127 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2128 2128 LPG (Skvapalnený ropný plyn)
2129 2129 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 Nastavenie pluginu Lakewalker
2133 2133 Lakewalker stopa(trace)
2134 2134 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2135 2135 -----
2136 2136 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2137 2137 -----
2138 2138 Lambertova zóna (Estónsko)
2139 2139 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
2140 2140 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
2141 2141 Zem (Pevnina)
2142 2142 Využívanie oblasti (Land use)
2143 2143 Skládka odpadov
2144 2144 -----
2145 2145 Jazdné pruhy
2146 2146 Jazyk
2147 2147 Posledná zmena {0}
2148 2148 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2149 2149 Zemepisná šírka
2150 2150 Zemepisná šírka:
2151 2151 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2152 2152 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2153 2153 Spustiť v maximalizovanom režime
2154 2154 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2155 2155 Spustenie editora zákazu odbočenia pre vytvorenie nového zákazu odbočenia
2156 2156 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2157 2157 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2158 2158 Otvoriť dialóg úpravy značiek
2159 2159 Práčovňa
2160 2160 Vrstva
2161 2161 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2162 2162 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2163 2163 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2164 2164 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2165 2165 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2166 2166 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2167 2167 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
2168 2168 vrstva nie je v zozname
2169 2169 Vrstva pre vykonávanie meraní
2170 2170 Vrstva: {0}
2171 2171 Vrstvy
2172 2172 Vrstvy:
2173 2173 Uvedený čas (sekundy)
2174 2174 Voľný čas
2175 2175 Dĺžka
2176 2176 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2177 2177 Dĺžka kroku:
2178 2178 Dĺžka:
2179 2179 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
2180 2180 Železničné priecestie
2181 2181 Knižnica
2182 2182 Licencia
2183 2183 Závora (Lift Gate)
2184 2184 Rýchloelektrička
2185 2185 Maják
2186 2186 Odkazová linka
2187 2187 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2188 2188 Typ vedenia
2189 2189 -----
2190 2190 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2191 2191 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2192 2192 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2193 2193 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 Obytná zóna
2198 2198 Nahrať Všetky Dlaždice
2199 2199 Nahrať obrázok kalibrácie ...
2200 2200 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2201 2201 Načítať WMS vrstvu
2202 2202 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2203 2203 Nahrať priebeh
2204 2204 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2205 2205 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2206 2206 Načítať reláciu
2207 2207 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2208 2208 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2209 2209 Načítavam skoršie pluginy
2210 2210 Nahrávanie súboru zlyhalo: {0}
2211 2211 Nahrať históriu pre bod {0}
2212 2212 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2213 2213 Nahrať históriu pre cestu {0}
2214 2214 Nahrávam rodičovskú reláciu
2215 2215 Nahrávam pluginy ''{0}''...
2216 2216 Načítavam pluginy
2217 2217 Načítavam pluginy ...
2218 2218 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2219 2219 Nahrávam {0}
2220 2220 Nahrať kalibračné dáta do súboru
2221 2221 Miestne súbory
2222 2222 Oblasť (lokalita)
2223 2223 Oblasť, osada, miesto.
2224 2224 Umiestnenie
2225 2225 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2226 2226 Zamknúť
2227 2227 Plavebná komora
2228 2228 -----
2229 2229 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
2230 2230 Zemepisná dĺžka
2231 2231 Zemepisná dĺžka:
2232 2232 Vzhľad a chovanie
2233 2233 Výhliadková veža
2234 2234 Hľadanie obrázkov
2235 2235 Hľadám breh...
2236 2236 -----
2237 2237 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2238 2238 Nízke rozlíšenie (600x400)
2239 2239 Najnižšie číslo
2240 2240 Najnižšie číslo domu nemôže byť vyšie ako najvyššie číslo domu
2241 2241 Najnižšie číslo domu v radovej zástavbe
2242 2242 Najnižšie číslo
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 MTB Rozsah
2248 2248 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2249 2249 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2250 2250 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2251 2251 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2252 2252 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2253 2253 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2254 2254 Poškodené údaje(vety):
2255 2255 Človekom vytvorené (Man made)
2256 2256 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
2257 2257 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
2258 2258 Manuálne
2259 2259 Manuálne nastavenie
2260 2260 Ručne nastavte HTTP proxy server
2261 2261 Mapa
2262 2262 -----
2263 2263 Projekcia mapy
2264 2264 Nastavenie mapy
2265 2265 Mapa: {0}
2266 2266 Prístav (Marina)
2267 2267 Označiť ako hotové
2268 2268 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2269 2269 Značky z pomenovaných bodov
2270 2270 Značky z {0}
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2274 2274 Materiál
2275 2275 Max zväčšenie lvl:
2276 2276 Max. Výška(v metroch)
2277 2277 Max. Dĺžka (v metroch)
2278 2278 Max. Šírka (v metroch)
2279 2279 Maximálna veľkost cache (v MB)
2280 2280 Max. zemepisná šírka
2281 2281 Max. zemepisná dĺžka
2282 2282 Max. rýchlosť (km/h)
2283 2283 Max. hmotnosť (ton)
2284 2284 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2285 2285 Maximálna plocha na požiadavku:
2286 2286 Maximálny vek cache (dni)
2287 2287 Maximálna veľkosť cache (MB)
2288 2288 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2289 2289 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2290 2290 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2291 2291 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2292 2292 Maximálna dĺžka (metrov)
2293 2293 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2294 2294 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2295 2295 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2296 2296 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2297 2297 Maximálny počet úsekov na cestu
2298 2298 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2299 2299 Lúka
2300 2300 Namerané hodnoty
2301 2301 Meranie
2302 2302 Vysoké rozlíšenie (800x600)
2303 2303 Člen
2304 2304 Členovia
2305 2305 Členy(vyriešené)
2306 2306 Členy(v konflikte)
2307 2307 Pomník
2308 2308 Meno v menu
2309 2309 Meno v menu (východzie)
2310 2310 Menu skratiek
2311 2311 -----
2312 2312 Mercatorova projekcia
2313 2313 Zlúčiť
2314 2314 Zlúčiť body
2315 2315 Zlúčiť duplikátne body?
2316 2316 Zlúčiť vrstvu
2317 2317 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2318 2318 Zlúčiť body objektov
2319 2319 Zlúčiť výber
2320 2320 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2321 2321 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2322 2322 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2323 2323 Zlúčiť {0} body
2324 2324 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2325 2325 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2326 2326 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2327 2327 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2328 2328 Spojovaná verzia
2329 2329 Spojenie vymazaných pôvodných neúspešné
2330 2330 Správu dňa nie je možné zobraziť
2331 2331 Doplňujúce informácie
2332 2332 -----
2333 2333 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2334 2334 Armáda
2335 2335 Minimálna vrstva priblíženia:
2336 2336 Min. zemepisná šírka
2337 2337 Min. zemepisná dĺžka
2338 2338 Min. rýchlosť (km/h)
2339 2339 Malý kruhový objazd
2340 2340 Minigolf
2341 2341 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2342 2342 Minút: {0}
2343 2343 Zrkadlovo prevrátiť
2344 2344 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2345 2345 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2346 2346 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2347 2347 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2348 2348 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2349 2349 Chýbajúce šifrovanie
2350 2350 -----
2351 2351 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2352 2352 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2353 2353 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2354 2354 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2355 2355 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2356 2356 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2357 2357 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2358 2358 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2359 2359 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2360 2360 Chýbajúce meno:* prekladu.
2361 2361 Chýbajúci operator pre NOT
2362 2362 Chýbajúci parameter pre OR
2363 2363 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2364 2364 Chýba totožnosť užívateľa
2365 2365 Po-Pi 08:30-20:00
2366 2366 Režim: Kresliť Fokus
2367 2367 Režim: {0}
2368 2368 Pracovný režim (Potlach štýl)
2369 2369 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2370 2370 Skupiny modifikátorov
2371 2371 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2372 2372 Zmenáreň
2373 2373 Jednokoľajka, vysutá dráha
2374 2374 Pamätihodnosť, pamätník
2375 2375 Viac informácií ...
2376 2376 Viac informácii o tejto vlastnosti
2377 2377 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2378 2378 Najdená viac než jedna "from" cesta.
2379 2379 Najdené viac cieľových "to" ciest.
2380 2380 Viac ako jedna "via" najdená.
2381 2381 -----
2382 2382 Motošport
2383 2383 Motorové vozidlo
2384 2384 Osobné automobily
2385 2385 Motocykel
2386 2386 Cesta pre motorové vozidlá
2387 2387 Dialnica
2388 2388 Ďialničná križovatka
2389 2389 Dialničná prípojka
2390 2390 Horský priesmyk
2391 2391 Horský bicykel
2392 2392 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2393 2393 Presunúť dialóg na bočný panel
2394 2394 Posunúť nižšie
2395 2395 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2396 2396 Posunúť elementy
2397 2397 Posunúť filter dole.
2398 2398 Posunúť filter hore.
2399 2399 Presunúť vľavo
2400 2400 Presunúť uzly tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2401 2401 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2402 2402 Presunúť objekty {0}
2403 2403 Presunúť vpravo
2404 2404 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2405 2405 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2406 2406 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2407 2407 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2408 2408 Presunúť označené body na priamku
2409 2409 Presunúť označené body do kruhu
2410 2410 Presunutie vybratých členov relácie dole o jednu pozíciu
2411 2411 Presunutie vybratých členov relácie hore o jednu pozíciu
2412 2412 Presunutie vybratých "vias(cez)" dole o jednu pozíciu
2413 2413 Presunutie vybratých "vias(cez)" hore o jednu pozíciu
2414 2414 Posunúť ich
2415 2415 Posunúť vyššie
2416 2416 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2417 2417 Presunúť {0}
2418 2418 Presunutie objektov {0}
2419 2419 Blato
2420 2420 -----
2421 2421 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2422 2422 multipolygón
2423 2423 Vnútorná cesta multipolygónu je vonku.
2424 2424 Multipolygón nie je uzavretý
2425 2425 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2426 2426 Obecné administratívne hranice
2427 2427 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2428 2428 Múzeum
2429 2429 Moje zmenové súbory
2430 2430 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2431 2431 Moja verzia
2432 2432 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2433 2433 Môj so zlúčeným
2434 2434 Môj s Ich
2435 2435 NMEA import zlyhal!
2436 2436 NMEA import úspešný
2437 2437 NMEA-0183 súbory
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 Názov
2441 2441 Názov miesta
2442 2442 Meno užívateľa.
2443 2443 Meno: {0}
2444 2444 Pomenovanie trackpoints od {0}
2445 2445 Pomenované trasové body
2446 2446 Úzkorozchodná železnica
2447 2447 Štátna
2448 2448 Národný park
2449 2449 Prírodná rezervácia
2450 2450 Blízko
2451 2451 Najbližší-Sused (najrýchlejší) [ Default ]
2452 2452 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2453 2453 Sieť
2454 2454 Sieťová výnimka
2455 2455 Nikdy neaktualizovať
2456 2456 Nový
2457 2457 Nový autorizačný prístup
2458 2458 Nový problém
2459 2459 Nový kľúč
2460 2460 Nová obrázková vrstva zo schránky
2461 2461 Nová obrázková vrstva zo súboru ...
2462 2462 Nová funkcia
2463 2463 Nová hodnota
2464 2464 Nová hodnota pre {0}
2465 2465 Nasledujúci
2466 2466 Nasledujúci obrázok
2467 2467 Nočný klub
2468 2468 Nie
2469 2469 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2470 2470 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2471 2471 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2472 2472 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2473 2473 Zákaz odbočenia vľavo
2474 2474 Zákaz odbočenia vpravo
2475 2475 Bez skratky
2476 2476 Zákaz jazdy priamo
2477 2477 Zákaz otáčania
2478 2478 Nenajdená cesta "from".
2479 2479 Nenajdená cesta "to".
2480 2480 Nie je "via" bod alebo cesta najdená.
2481 2481 Žiadna oblasť nie je vybratá
2482 2482 Žiadne zmeny pre uloženie.
2483 2483 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2484 2484 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2485 2485 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2486 2486 Nájdená neaktuálna dátová sada
2487 2487 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2488 2488 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2489 2489 Neboli načítané žiadne dáta.
2490 2490 Žiaden dátum
2491 2491 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2492 2492 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2493 2493 Slepá ulica
2494 2494 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2495 2495 Žiadny gpx nie je vybratý
2496 2496 Bez obrázka
2497 2497 Nenajdené žiadne obrázky.
2498 2498 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
2499 2499 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2500 2500 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2501 2501 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2502 2502 Neotvárajte súbor zmien
2503 2503 Neotvorené súbory zmien
2504 2504 Chýba vonkajšia cesta multipolygónu
2505 2505 Nie je doplnené heslo.
2506 2506 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2507 2507 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2508 2508 Žiadne pôvodné s id {0} v miestnom dátovom súbore. Nemožno vyvodzovať pôvodné typ.
2509 2509 Nezistený žiadny problém
2510 2510 Bez proxy servera
2511 2511 Nie je vybraná žiadna relácia
2512 2512 Nevybratá GPX stopa(track)
2513 2513 Žiadne cieľové vrstvy
2514 2514 Žiadna platná funkcia pre člena multipolygónu
2515 2515 Nie je doplnené užívateľské meno.
2516 2516 Neplatná WMS URL alebo id
2517 2517 Žiadne chyby na overenie
2518 2518 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2519 2519 Nie, zrušiť
2520 2520 Nie, zrušiť operáciu
2521 2521 Nie, pokračovať v editácii
2522 2522 Nie, použite to
2523 2523 Nie, najskôr vyriešiť problémy
2524 2524 Bod
2525 2525 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2526 2526 Bod je stále v užívaní
2527 2527 Bod {0}
2528 2528 Bod: Pripojený
2529 2529 Bod: štandardný
2530 2530 Bod: označkovaný
2531 2531 Body
2532 2532 Body s rovnakou pozíciou
2533 2533 Body s rovnakými názvami
2534 2534 Body(vyriešené)
2535 2535 Body(v konflikte)
2536 2536 Multipolygón bez cesty.
2537 2537 Žiadny
2538 2538 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2539 2539 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2540 2540 Normálny
2541 2541 Sever
2542 2542 Nenájdené
2543 2543 Nepripojený
2544 2544 Ešte nerozhodnuté
2545 2545 Ešte nerozhodnuté
2546 2546 Nie je v cache pamäti
2547 2547 Poznámka
2548 2548 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
2549 2549 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2550 2550 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2551 2551 Bankovky
2552 2552 Nič
2553 2553 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2554 2554 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2555 2555 Prázdna schránka
2556 2556 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2557 2557 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2558 2558 Nič nie je vybraté!
2559 2559 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2560 2560 Nič nie je vybraté
2561 2561 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2562 2562 Nič nie je na zväčšenie
2563 2563 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2564 2564 Číslo
2565 2565 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2566 2566 Číslovací systém:
2567 2567 Schéma číslovania
2568 2568 Počet: (Numbers:)
2569 2569 Číselný
2570 2570 OAuth oprávnenie neúspešné
2571 2571 -----
2572 2572 OK - skúšam znovu.
2573 2573 -----
2574 2574 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
2575 2575 OSM údaje
2576 2576 OSM heslo.
2577 2577 Súbory OSM Servera
2578 2578 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2579 2579 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2580 2580 URL OSM servera:
2581 2581 OSM heslo:
2582 2582 OSM užívateľské meno:
2583 2583 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
2584 2584 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2585 2585 Objekt podľa ID:
2586 2586 Objekt je vymazaný
2587 2587 História objektu
2588 2588 Objekt podľa typu:
2589 2589 Objekt s históriou(priebehom)
2590 2590 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
2591 2591 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
2592 2592 -----
2593 2593 Pridané objekty:
2594 2594 Odstránené objekty:
2595 2595 Upravené objekty:
2596 2596 Oktán 100
2597 2597 Oktán 91
2598 2598 Oktán 95
2599 2599 Oktán 98
2600 2600 Nepárny (odd)
2601 2601 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2602 2602 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2603 2603 Vyrovnať(Offset):
2604 2604 Starý kľúč
2605 2605 Stará funkcia
2606 2606 Stará hodnota
2607 2607 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2608 2608 Na požiadanie
2609 2609 Pri nahrávaní
2610 2610 Jednosmerka
2611 2611 Cesty s jediným bodom
2612 2612 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2613 2613 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2614 2614 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie.
2615 2615 Jednosmerka
2616 2616 Prikázaný smer jazdy vľavo
2617 2617 Prikázaný smer jazdy vpravo
2618 2618 Prikázaný smer jazdy priamo
2619 2619 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
2620 2620 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
2621 2621 Iba moje zmenové súbory
2622 2622 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľa
2623 2623 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa
2624 2624 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2625 2625 Iba na začiatku cesty.
2626 2626 Iba na vektorizované vrstvy
2627 2627 Len účasť vo výbere
2628 2628 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2629 2629 Otvorené
2630 2630 -----
2631 2631 Otvoriť umiestnenie...
2632 2632 Otvoriť OpenStreetBugs
2633 2633 Otvoriť pohľad...
2634 2634 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2635 2635 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2636 2636 Otvoriť súbor.
2637 2637 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2638 2638 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2639 2639 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2640 2640 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2641 2641 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2642 2642 Otvoriť zoznam trasových bodov
2643 2643 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2644 2644 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2645 2645 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2646 2646 Otvoriť výber obsahu okien.
2647 2647 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
2648 2648 Otvoriť z URL.
2649 2649 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2650 2650 Otvoriť editor pre vybrané zákazy odbočenia
2651 2651 Je nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborov
2652 2652 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2653 2653 Otvoriť inú fotografiu
2654 2654 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2655 2655 Otvoriť zmenové súbory
2656 2656 Otvoriť súbor
2657 2657 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2658 2658 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2659 2659 Otvor meračský nástroj.
2660 2660 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2661 2661 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2662 2662 Otvoriť okno merania.
2663 2663 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2664 2664 Otvoriť okno pre overovanie.
2665 2665 Otvoriť...
2666 2666 Otvoriť/Zatvoriť:
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2672 2672 -----
2673 2673 údaje OpenStreetMap
2674 2674 Otváram 1 súbor...
2675 2675 Otváracia doba
2676 2676 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2677 2677 Otváranie súborov
2678 2678 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2679 2679 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
2680 2680 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2681 2681 Operátor
2682 2682 Optik
2683 2683 Voliteľné atribúty:
2684 2684 Voliteľné informácie:
2685 2685 Voliteľné typy
2686 2686 Biopotraviny
2687 2687 Orig. Cesta
2688 2688 Pravouhlosť
2689 2689 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2690 2690 Pravouhlý tvar
2691 2691 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2692 2692 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2693 2693 -----
2694 2694 Iné
2695 2695 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2696 2696 Turistický (Outdoor)
2697 2697 Prekryť štvorce (tiles)
2698 2698 Prekrývajúce sa plochy
2699 2699 Prekrývajúce sa komunikácie
2700 2700 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2701 2701 Prekrývajúce sa železnice
2702 2702 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2703 2703 Prekrývajúce sa cesty
2704 2704 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2705 2705 Prekrývajúce sa cesty.
2706 2706 Nahradiť
2707 2707 Prepísať staré záložné súbory?
2708 2708 Prednastaviť pozíciu pre:
2709 2709 Náhľad
2710 2710 Prepísať
2711 2711 Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?
2712 2712 PNG súbory (*.png)
2713 2713 PUWG (Poľsko)
2714 2714 PUWG 1992 (Poľsko)
2715 2715 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2716 2716 -----
2717 2717 Farebný štýl {0}: {1}
2718 2718 Problém s vykresľováním
2719 2719 Palaeontological Areál
2720 2720 Papier
2721 2721 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2722 2722 Názov parametra
2723 2723 Hodnota parametra
2724 2724 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2725 2725 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
2726 2726 Čísla parciel, mená ulíc.
2727 2727 Parcely.
2728 2728 Nadradené vzťahy
2729 2729 -----
2730 2730 P+R parkovisko
2731 2731 Parkovisko
2732 2732 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2733 2733 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2734 2734 Rozložiť OSM dáta...
2735 2735 Rozloženie OSM history data ...
2736 2736 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
2737 2737 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2738 2738 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2739 2739 Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''
2740 2740 Spracovávam odpoveď servera ...
2741 2741 Odovzdávacie miesto
2742 2742 Odovzdávacie miesta
2743 2743 Heslo
2744 2744 Heslo:
2745 2745 Heslo:
2746 2746 Vložiť
2747 2747 Vkladám ...
2748 2748 Vložiť vlastnosti
2749 2749 Vložiť URL zo schránky
2750 2750 Vložiť zo schránky
2751 2751 Vložiť zo schránky
2752 2752 Vložiť bez neúplných členov
2753 2753 Cesta (chodník)
2754 2754 Dĺžka cesty
2755 2755 Syntaktická chyba vzoru: Vzor {0} v {1} je nedovolený!
2756 2756 Vrchol
2757 2757 Pešia zóna
2758 2758 Prechod pre chodcov
2759 2759 Typ prechodu pre chodcov
2760 2760 Pešia
2761 2761 -----
2762 2762 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2763 2763 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2764 2764 Nevyriešené chyby a varovania
2765 2765 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2766 2766 Vykonať overovanie dát
2767 2767 Povolené činnosti
2768 2768 Lekáreň
2769 2769 Telefónne číslo
2770 2770 Číslo telefónu
2771 2771 -----
2772 2772 Čas fotografie (z exif):
2773 2773 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2774 2774 Fyzicky vymazať z lokálnej verzie
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 PicLayer otáčanie
2778 2778 PicLayer mierka
2779 2779 PicLayer mierka X
2780 2780 PicLayer mierka Y
2781 2781 Výletné miesto
2782 2782 Mólo
2783 2783 Potrubie
2784 2784 Typ lyžiarskej dráhy
2785 2785 Hracia plocha, ihrisko
2786 2786 Kostol
2787 2787 Miesta
2788 2788 Prehrať/Pauza audio
2789 2789 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2790 2790 Ihrisko
2791 2791 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2792 2792 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
2793 2793 Prosím nastavte <strong>klávesovú skratku</strong>, ktorá spúšťa vytvorenie/editáciu zákazu obmedzenia z aktuálneho výberu v programe JOSM.
2794 2794 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
2795 2795 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.
2796 2796 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
2797 2797 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2798 2798 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2799 2799 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2800 2800 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2801 2801 Prosím vložte vybraný reťazec
2802 2802 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2803 2803 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2804 2804 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2805 2805 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2806 2806 Zadajte hladaný reťazec.
2807 2807 Prosím vložte adresu dlaždice
2808 2808 Prosím vložte index dlaždice
2809 2809 Zadajte uživateľské meno
2810 2810 Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy server vyžaduje autentifikáciu.
2811 2811 Prosím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.
2812 2812 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2813 2813 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2814 2814 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2815 2815 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2816 2816 Prosím vložte platné ID užívateľa
2817 2817 Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu
2818 2818 Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístup
2819 2819 Zadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.
2820 2820 Prosím vložte celé číslo > 1
2821 2821 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
2822 2822 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2823 2823 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
2824 2824 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2825 2825 Prosím, zadajte OSM API URL.
2826 2826 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy serveri
2827 2827 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
2828 2828 Prosím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy serveri
2829 2829 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2830 2830 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2831 2831 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2832 2832 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2833 2833 Prosím vložte vaše OSM heslo
2834 2834 Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
2835 2835 Prosím, zadajte svoje OSM užívateľské meno a heslo. Heslo <strong> nebude </ strong> uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM nastaveniach a bude predložené na server OSM <strong> iba raz </ strong>. Pri nasledujúcej žiadosti o nahratie údajov už viac nepoužívajte heslo.
2836 2836 Choďte prosím do Základného editora a ručne vyberte OSM cestu.
2837 2837 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
2838 2838 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2839 2839 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2840 2840 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2841 2841 Prosím vyberte súbor
2842 2842 Vyberte prosím kľúč
2843 2843 Prisím vyberte schému k použitiu.
2844 2844 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2845 2845 Vyberte prosím hodnotu
2846 2846 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2847 2847 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
2848 2848 Vyber prosím nejakú položku.
2849 2849 Vyberte minimálne 4 body
2850 2850 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2851 2851 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2852 2852 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2853 2853 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2854 2854 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2855 2855 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2856 2856 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2857 2857 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2858 2858 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2859 2859 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2860 2860 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2861 2861 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2862 2862 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2863 2863 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2864 2864 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2865 2865 Vyberte schému pre zmazanie.
2866 2866 Vyberte prosím, sadu ikon dopravných značiek, ktoré majú byť použité v plugine.
2867 2867 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2868 2868 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
2869 2869 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
2870 2870 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2871 2871 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2872 2872 Plugin je zahrnutý v JOSM
2873 2873 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2874 2874 -----
2875 2875 Informácia o pluginoch
2876 2876 Aktualizácia pluginu zlyhala
2877 2877 Metóda aktualizácie pluginov
2878 2878 Pluginy
2879 2879 Pluginy sú aktuálne
2880 2880 Meno bodu(miesta)
2881 2881 Číslo bodu
2882 2882 Bod na rohu budovy, na začiatok kreslenia
2883 2883 Bod na opačnom konci budovy
2884 2884 Polícia
2885 2885 Politická
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 Iba poloha
2889 2889 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2890 2890 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
2891 2891 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
2892 2892 Poštová schránka
2893 2893 PSČ:
2894 2894 Pošta
2895 2895 Poštové smerovacie číslo
2896 2896 Potenciál
2897 2897 Elektráreň (spôsob vyroby)
2898 2898 Elektrické vedenie
2899 2899 Transformátorová stanica
2900 2900 Malý transformátor
2901 2901 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2902 2902 Predpoklad Porušenia
2903 2903 Predpokladaný priestupok
2904 2904 Preddefinované
2905 2905 Chýbajú preferencie ''{0}'. Nemôžem inicializovať OsmApi.
2906 2906 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2907 2907 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2908 2908 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2909 2909 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2910 2910 Nastavenia
2911 2911 Predvoľby uložené na {0}
2912 2912 Nastavenia...
2913 2913 Pripravujem OSM údaje...
2914 2914 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2915 2915 Pripravujem dátový súbor ...
2916 2916 -----
2917 2917 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2918 2918 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
2919 2919 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
2920 2920 Historická železnica
2921 2921 Prednastavená skupina {0}
2922 2922 Prednastavená skupina {1} / {0}
2923 2923 Predvoľby
2924 2924 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2925 2925 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2926 2926 Predchádzajúci
2927 2927 Predchádzajúci obrázok
2928 2928 Cesta I. triedy
2929 2929 Prípojka cesty I. triedy
2930 2930 Primárny modifikátor:
2931 2931 Pôvodný
2932 2932 Očakávané ID pôvodných
2933 2933 Vezenie
2934 2934 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
2935 2935 Proces poradia
2936 2936 Spracovanie súboru ''{0}''
2937 2937 Spracovávam sobory pluginov ...
2938 2938 Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''
2939 2939 Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...
2940 2940 Očakávané súradnice
2941 2941 Kód projekcie
2942 2942 Metóda projekcie
2943 2943 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
2944 2944 Prológ dokumentu OsmChange ešte nebol napísaný. Najskôr ho prosím napíšte.
2945 2945 Vlastnosti
2946 2946 Vlastnosti / Memberships
2947 2947 Kontrola vlastností :
2948 2948 Vlastnosti pre zvolené objekty
2949 2949 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
2950 2950 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
2951 2951 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
2952 2952 Vlastnosti
2953 2953 Vlastnosti (s konfliktmi)
2954 2954 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
2955 2955 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
2956 2956 Hodnota obsahuje HTML entitu
2957 2957 Hodnota začíná alebo končí medzerou
2958 2958 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
2959 2959 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
2960 2960 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
2961 2961 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
2962 2962 Určuje trasové schopnosti
2963 2963 Nastavenia proxy servera
2964 2964 Krčma
2965 2965 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
2966 2966 Verejná budova
2967 2967 Vozidlá verejnej dopravy
2968 2968 Dopravná obsluha
2969 2969 Hromadná doprava
2970 2970 Vozidlá verejnej dopravy ako autobusy, električky, atď.
2971 2971 Očistený objekt ''{0}''
2972 2972 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
2973 2973 -----
2974 2974 Lom
2975 2975 Požiadavka
2976 2976 Požiadať a stiahnuť zmenové súbary
2977 2977 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
2978 2978 Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súbory
2979 2979 Požiadavka zmenových súborov
2980 2980 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
2981 2981 Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory
2982 2982 Požiadať otvoriť iba zmenové súbory
2983 2983 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
2984 2984 Pýtam sa na meno servera
2985 2985 Pýtam sa na meno servera ...
2986 2986 Poradie
2987 2987 Dostihová dráha
2988 2988 Racquetbal
2989 2989 Železnica (štandardná)
2990 2990 Železnica
2991 2991 Železničná zastávka
2992 2992 Železničné nástupište
2993 2993 Železničný pozemok
2994 2994 Očakávaný rozsah čísel
2995 2995 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
2996 2996 Veľkosť rastra: {0}
2997 2997 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
2998 2998 Čítajte ako prvé
2999 2999 Chyba čítania!
3000 3000 Čítať fotky...
3001 3001 Načitávam zmenový súbor {0} ...
3002 3002 Načitávam zmenové súbory...
3003 3003 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
3004 3004 Čítanie rodičovských z ''{0}''
3005 3005 Čítam užívateľské info ...
3006 3006 Čítam {0}...
3007 3007 Informačné súbory
3008 3008 Skutočné meno
3009 3009 Naozaj uzavrieť?
3010 3010 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
3011 3011 Rekreačná oblasť
3012 3012 Opravené (rektifikované) obrázky...
3013 3013 Recyklácia
3014 3014 Opakovať
3015 3015 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
3016 3016 Ref. číslo
3017 3017 Referencie (číslo stopy(track))
3018 3018 Referenčné číslo
3019 3019 Odkazujúci na:
3020 3020 Odkazovať na
3021 3021 Obnoviť
3022 3022 Oblasť (región)
3023 3023 Zamietnuť konflikty a Uložiť
3024 3024 Vzťah (relation)
3025 3025 Relácia ...
3026 3026 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
3027 3027 Editor Relácií: Posun Dole
3028 3028 Editor Relácií: Posun Hore
3029 3029 Editor Relácií: Odstrániť
3030 3030 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
3031 3031 Editor relácie: Obrátenie
3032 3032 Editor Relácií: Triedenie
3033 3033 Relácia je zmazaná
3034 3034 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
3035 3035 Relácia {0}
3036 3036 Relácia: {0}
3037 3037 Relácie
3038 3038 Relácie: {0}
3039 3039 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
3040 3040 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
3041 3041 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
3042 3042 Náboženstvo
3043 3043 Znovu načítať
3044 3044 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
3045 3045 Nahrať poškodené dlaždice
3046 3046 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
3047 3047 Načítať históriu zo serveru
3048 3048 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
3049 3049 Vzdialené ovládanie
3050 3050 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
3051 3051 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
3052 3052 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
3053 3053 Odstrániť
3054 3054 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
3055 3055 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
3056 3056 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
3057 3057 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
3058 3058 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
3059 3059 Odstrániť zmazané členy a uložiť
3060 3060 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)
3061 3061 Odstrániť z dátovej sady
3062 3062 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3063 3063 Odstraniť fotku z vrstvy
3064 3064 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3065 3065 Vymazať značky z vnútorných ciest
3066 3066 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3067 3067 Vymazať vybraté záložky
3068 3068 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
3069 3069 Vymazať aktuálne vybraté "vias(cez)"
3070 3070 Vymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3071 3071 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
3072 3072 Odstrániť vybraté cesty ikon
3073 3073 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
3074 3074 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
3075 3075 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
3076 3076 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3077 3077 Odstránený Prvok z Relácií
3078 3078 Odstrániť člena s funkciou ''z''
3079 3079 Odstrániť člena s funkciou ''na''
3080 3080 Odstraňujem odmietané pluginy ...
3081 3081 Odstraňujem duplicitné body...
3082 3082 Vybranie odkazu z relácie {0}
3083 3083 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
3084 3084 Premenovať vrstvu
3085 3085 Premenovať vybratú záložku
3086 3086 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
3087 3087 Požičovňa
3088 3088 Servis
3089 3089 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
3090 3090 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
3091 3091 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
3092 3092 Nahrádza aktuálne konfigurovaná "via(cez)"-objekty s bodom na križovatke
3093 3093 Nahlásiť chybu
3094 3094 -----
3095 3095 Požiadať o autorizačný prístup
3096 3096 Požiadavka neúspešná
3097 3097 URL požiadavky prístupu:
3098 3098 Detaily požiadavky: {0}
3099 3099 Nádrž
3100 3100 Vynulovať (Reset)
3101 3101 Vymazať cookie
3102 3102 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
3103 3103 Nastaviť id na 0
3104 3104 Obnoviť pozíciu
3105 3105 Nastaviť východzie hodnoty
3106 3106 Obnoviť kalibráciu obrázka
3107 3107 Obnovenie pozície obrázka
3108 3108 Obnovenie otočeného obrázka
3109 3109 Obnoviť mierku obrázka
3110 3110 Ulica (miestna komunikácia)
3111 3111 Osídlená oblasť (Residential area)
3112 3112 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
3113 3113 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
3114 3114 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
3115 3115 Vyriešiť
3116 3116 Rozhodnutie konfliktov
3117 3117 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
3118 3118 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
3119 3119 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
3120 3120 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
3121 3121 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
3122 3122 Vyriešiť konflikty.
3123 3123 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
3124 3124 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
3125 3125 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
3126 3126 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
3127 3127 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
3128 3128 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
3129 3129 Reštartovať
3130 3130 Reštaurácia
3131 3131 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
3132 3132 Obmedzenie
3133 3133 Maloobchod
3134 3134 Oporný múr
3135 3135 Načítať autorizačný prístup
3136 3136 Načítať autorizačný prístup
3137 3137 Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''
3138 3138 Získavam OAuth autorizačný prístup ...
3139 3139 Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}''
3140 3140 Získavam OAuth žiadosť prístupu ...
3141 3141 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.
3142 3142 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.
3143 3143 Získavam informácie o užívateľovi ...
3144 3144 Návrat do editora zákazu odbočenia a pokračovať v úprave
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 Obrátene
3148 3148 Otočiť smer radu budov
3149 3149 Otočiť smer ciest
3150 3150 Otočiť smer radu budov
3151 3151 Otočiť smer radu budov
3152 3152 Otočiť a Spojiť
3153 3153 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
3154 3154 Opačná trasa
3155 3155 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3156 3156 Obrátiť poradie členov relácie
3157 3157 Otočiť smer ciest
3158 3158 Obrátená pobrežná čiara
3159 3159 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3160 3160 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3161 3161 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
3162 3162 Otočenie uličných čísel radu budov
3163 3163 Vrátiť naspäť
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 Revízia
3167 3167 Jazdectvo
3168 3168 Rieka
3169 3169 Riečny breh
3170 3170 Cesta (neznámy typ)
3171 3171 Cestné obmedzenie
3172 3172 Dopravné značky - Sada A
3173 3173 Dopravné značky - Sada B
3174 3174 Úloha
3175 3175 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3176 3176 Funkcia:
3177 3177 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3178 3178 Otočiť o 180°
3179 3179 Otočiť o 270°
3180 3180 Otočiť o 90°
3181 3181 Otočiť obrázok vľavo
3182 3182 Otočiť obrázok vpravo
3183 3183 Otočiť vľavo
3184 3184 Otočiť vpravo
3185 3185 Kruhový objazd
3186 3186 Cesta (Route)
3187 3187 Dotiahnuť do mierky obrázka v osi Y
3188 3188 Štátna cesta
3189 3189 Typ Cesty (Route)
3190 3190 Zobrazené cesty sú pre:
3191 3191 Trasovanie (Routing)
3192 3192 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
3193 3193 Ragby
3194 3194 Zrúcanina
3195 3195 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
3196 3196 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
3197 3197 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
3198 3198 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3199 3199 Spúšťam test {0}
3200 3200 Zapnutá vertex redukcia...
3201 3201 Pristávacia dráha
3202 3202 -----
3203 3203 SIM-karty
3204 3204 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3205 3205 Uložiť
3206 3206 Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach
3207 3207 Uložiť autorizovaný prístup do nastavení
3208 3208 Uložiť ako...
3209 3209 Uložiť GPX súbor
3210 3210 Uložiť vrstvu
3211 3211 Uložiť OSM súbor
3212 3212 Ukladám kalibráciu obrázka ...
3213 3213 Uložiť WMS vrstvu
3214 3214 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3215 3215 Uložiť akokoľvek
3216 3216 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
3217 3217 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3218 3218 Uložiť aktuálne dáta.
3219 3219 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
3220 3220 Uložiť zákaz odbočenia bez ohľadu na chyby a/alebo upozornenia
3221 3221 Uložiť do nastavení
3222 3222 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3223 3223 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3224 3224 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3225 3225 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3226 3226 Kalibračné údaje uložené do súboru
3227 3227 Uloženie súboru zlyhalo: {0}
3228 3228 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3229 3229 Mierka
3230 3230 Skenovaná mapa ...
3231 3231 Prehľadávam adresár {0}
3232 3232 Škola
3233 3233 Železný šrot
3234 3234 Sutina
3235 3235 Krovie
3236 3236 Hľadať
3237 3237 Hľadám ...
3238 3238 Vyhľadávanie pre objekty
3239 3239 Vyhľadávať objekty
3240 3240 Vyhľadávať...
3241 3241 Hľadať:
3242 3242 Hľadať:
3243 3243 Druhé meno
3244 3244 Cesta II. triedy
3245 3245 Sekundárny modifikátor:
3246 3246 Sekúnd: {0}
3247 3247 Bezpečnostná výnimka
3248 3248 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3249 3249 Pozri, rieky, bazény.
3250 3250 Počet segmentov musí byť číslo väčšie ako 1
3251 3251 Časti
3252 3252 Oddelený chodník - a cesta pre cyklistov
3253 3253 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3254 3254 Výber
3255 3255 Vybrať všetko
3256 3256 Vybrať Feuille
3257 3257 Vybrať WMS vrstvu
3258 3258 Vyberte poradie nerozvetvených spojených ciest
3259 3259 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
3260 3260 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3261 3261 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3262 3262 Vybrať otvorený zmenový súbor
3263 3263 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
3264 3264 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
3265 3265 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi
3266 3266 Vybrať hranice obce(samosprávy)
3267 3267 Vyberte buď:
3268 3268 Vybrať meno súboru
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3272 3272 Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.
3273 3273 Vyberte v aktuálnej dátovej vrstve
3274 3274 Vybrať vrstvu
3275 3275 Vybrať v obsahu relácie
3276 3276 Výber nastavenia kreslenej čiary
3277 3277 Výber členov
3278 3278 Zvoliť bod pod kurzorom.
3279 3279 Vybrať nerozvetvené časti ciest
3280 3280 Vyberte objekty na nahratie
3281 3281 Vybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu
3282 3282 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
3283 3283 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
3284 3284 Vybrať reláciu
3285 3285 Vybrať reláciu v hlavnom výbere.
3286 3286 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
3287 3287 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
3288 3288 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
3289 3289 Výber cieľovej vrstvy
3290 3290 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
3291 3291 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3292 3292 Vyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
3293 3293 Vyberte typy vozidiel, pre ktoré sa toto obmedzenie v jazde <strong>nevzťahuje</strong>.
3294 3294 -----
3295 3295 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3296 3296 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3297 3297 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3298 3298 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
3299 3299 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
3300 3300 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
3301 3301 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
3302 3302 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
3303 3303 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3304 3304 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslom
3305 3305 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
3306 3306 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
3307 3307 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
3308 3308 Výber s určeným hľadaním
3309 3309 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
3310 3310 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3311 3311 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
3312 3312 Vybratá stopa: {0}
3313 3313 Výber
3314 3314 Plocha výberu
3315 3315 Dĺžka výberu
3316 3316 Výber je prázdny
3317 3317 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3318 3318 Nevhodný výber!
3319 3319 Výber: {0}
3320 3320 Cesty pretínajúce sami seba
3321 3321 Poloautomaticky
3322 3322 Oddeliť vrstvu
3323 3323 Oddeľovač
3324 3324 Sekvencia
3325 3325 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3326 3326 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
3327 3327 Obslužná cesta (Service)
3328 3328 Služby
3329 3329 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3330 3330 Nastaviť WMS Záložku
3331 3331 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
3332 3332 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
3333 3333 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3334 3334 Nastaviť priehľadné pozadie
3335 3335 Nastaviť veľkosť budovy
3336 3336 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3337 3337 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3338 3338 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3339 3339 Nastaviť aktuálny JOSM výber na vybrané zákazy odbočenia
3340 3340 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3341 3341 Nastaviť jazyk
3342 3342 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3343 3343 Zadať východzie (prednastavené)
3344 3344 Nastaviť "via(cez)"-Objekt
3345 3345 Nastaviť šírku budov
3346 3346 Zvoliť {0} Lambert súradnice
3347 3347 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3348 3348 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3349 3349 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3350 3350 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
3351 3351 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3352 3352 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3353 3353 Nastavujem východzie hodnoty
3354 3354 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3355 3355 Nastavenia
3356 3356 Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie.
3357 3357 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
3358 3358 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3359 3359 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3360 3360 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3361 3361 -----
3362 3362 Prístrešok
3363 3363 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
3364 3364 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
3365 3365 Obuva
3366 3366 Streľba
3367 3367 Nakupovanie
3368 3368 Obchody
3369 3369 -----
3370 3370 Skratka
3371 3371 Nastavenie klávesových skratiek
3372 3372 Najkratšia
3373 3373 Mali by ste uložiť?
3374 3374 Vypnúť doplnok?
3375 3375 Mali by ste nahrávať?
3376 3376 Ukázať
3377 3377 Ukázať GPS dáta.
3378 3378 Zobraziť správu o stave
3379 3379 -----
3380 3380 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
3381 3381 Ukázať Info Dlaždíc
3382 3382 Ukázať súbor zmien {0}
3383 3383 Zobraziť chyby a varovania týkajúce sa tohto zákazu odbočenia
3384 3384 Zobraziť informácie o pomoci
3385 3385 Zobraz históriu
3386 3386 Zobraz info
3387 3387 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3388 3388 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3389 3389 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3390 3390 Zobraziť nasledujúci obrázok
3391 3391 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3392 3392 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3393 3393 Zobraziť predchádzajúci obrázok
3394 3394 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3395 3395 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3396 3396 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3397 3397 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
3398 3398 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3399 3399 Zobrazí túto nápovedu
3400 3400 Zobraziť/Skryť
3401 3401 Zobrazená oblasť
3402 3402 -----
3403 3403 Cesty s podobnými menami
3404 3404 Zjednodušiť cestu
3405 3405 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3406 3406 Zjednodušiť cesty?
3407 3407 Jednoduché prevedenie oblasti na multipolygón.
3408 3408 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3409 3409 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3410 3410 Jednotlivé prvky
3411 3411 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3412 3412 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3413 3413 -----
3414 3414 Korčuľovanie
3415 3415 Lyže
3416 3416 Lyžovanie
3417 3417 Vynechať Sťahovanie
3418 3418 Vynechať sťahovanie
3419 3419 Vynechať aktualizáciu
3420 3420 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3421 3421 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3426 3426 Vyhladené mapy (antialiasing)
3427 3427 Snímka na veľkosť dlaždice
3428 3428 Snežný skúter
3429 3429 Futbal
3430 3430 Riešenie konfliktov
3431 3431 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3432 3432 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3433 3433 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3434 3434 Triediť
3435 3435 Menu Sort presets
3436 3436 Triedenie členov relácie
3437 3437 Zdroj
3438 3438 Zdrojový text
3439 3439 Miesta pre vozíčkárov
3440 3440 Priestory pre rodičov s detmi
3441 3441 Priestory pre ženy
3442 3442 Rýchlosť
3443 3443 Rýchlosť (Km/h)
3444 3444 Kamera na meranie rýchlosti
3445 3445 Špičky (hroty)
3446 3446 Rozdeliť cestu
3447 3447 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3448 3448 Rozdeliť oblasť
3449 3449 Teraz rozdeliť
3450 3450 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3451 3451 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3452 3452 Rozdeliť cestu
3453 3453 Sponzor
3454 3454 Šport
3455 3455 Šport (loptový)
3456 3456 Športové zariadenie
3457 3457 Športy
3458 3458 Športové centrum
3459 3459 Prameň
3460 3460 Štadión
3461 3461 Štandardný unix geometry argument
3462 3462 Hviezdičkový
3463 3463 Začať vyhľadávanie
3464 3464 Žačať nastavovanie
3465 3465 Začať sťahovanie
3466 3466 Začiatok sťahovania dát
3467 3467 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3468 3468 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3469 3469 -----
3470 3470 Spustenie #:
3471 3471 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3472 3472 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3473 3473 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3474 3474 Začínam prehľadávať adresár
3475 3475 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3476 3476 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3477 3477 Začínam presúvanie v kusoch ...
3478 3478 Začínam nahrávať požiadavku ...
3479 3479 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3480 3480 Stav
3481 3481 Štát:
3482 3482 Papierníctvo
3483 3483 -----
3484 3484 Stav
3485 3485 Správa o stave
3486 3486 Schody
3487 3487 Turniket (Stile)
3488 3488 Zastaviť (stop)
3489 3489 Zastávky
3490 3490 Potok
3491 3491 Ulica
3492 3492 Názov ulice
3493 3493 Názov ulice
3494 3494 Názov ulice:
3495 3495 Hlavné komunikácie
3496 3496 Ulice NRW Geofabrik.de
3497 3497 Štýl pre vnútornú cestu ''{0}'' je ekvivalentný polygónu.
3498 3498 Označenie pre vonkajšiu(obvodovú) cestu ''{0}'' je zamenené.
3499 3499 Štýl pre obmedzenie {0} nenajdený.
3500 3500 Predložiť filter
3501 3501 Štvrť
3502 3502 Metro
3503 3503 Vchod do metra
3504 3504 Podokno skratiek
3505 3505 Hotovo
3506 3506 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3507 3507 -----
3508 3508 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3509 3509 Podporovaný Rectifier Services:
3510 3510 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3511 3511 Povrch
3512 3512 Pozorovanie (ostraha)
3513 3513 Meračský bod
3514 3514 Merač
3515 3515 Vrstva bodov pre plugin Surveyor
3516 3516 Merač...
3517 3517 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3518 3518 Plávanie
3519 3519 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3520 3520 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3521 3521 Prepnúť do režimu offline(bez pripojenia)
3522 3522 Prepnúť do režimu online(pripojený)
3523 3523 Popis značky
3524 3524 Symboly ako kríže.
3525 3525 Synchronizovať audio
3526 3526 Synchronizovať celú dátovú sadu
3527 3527 Synchronizovať iba {0} bod
3528 3528 Synchronizovať iba {0} reláciu
3529 3529 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3530 3530 Synchronizovať iba {0} cestu
3531 3531 TCX Súbory (*.tcx)
3532 3532 Stolný tenis
3533 3533 Hmatové Dlažby
3534 3534 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3535 3535 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3536 3536 Tagom zmenená relácia s
3537 3537 Značky ciest ako
3538 3538 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3539 3539 Zdroj pre TagChecker
3540 3540 Tester predvolieb značenia
3541 3541 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3542 3542 Značky
3543 3543 Značky (vymezovacia čiarka)
3544 3544 Značky a Členy
3545 3545 Značky z bodov
3546 3546 Značky z relácií
3547 3547 Značky z ciest
3548 3548 Značky zo súboru zmien {0}
3549 3549 Značky pre nový súbor zmien
3550 3550 Klúče s prázdnými hodnotami
3551 3551 -----
3552 3552 TangoGPS Súbory (*.log)
3553 3553 TangoGPS import neúspešný!
3554 3554 TangoGPS import úspešný
3555 3555 Cieľový objekt s id {0} a verziou {1} je viditeľný aj keď zdrojový objekt s nižšou verziou {2} nie je viditeľný. Nemôžem sa zaoberať s touto nezrovnalosťou. Ponechávam cieľový objekt.
3556 3556 -----
3557 3557 Rolovacie dráhy
3558 3558 Telefón
3559 3559 Telefónne karty
3560 3560 Tenis
3561 3561 Terminál
3562 3562 Rad (Terrace)
3563 3563 Vytvoriť rad budov
3564 3564 Radové domy
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 Cesta III. triedy
3568 3568 Terciálny modifikátor:
3569 3569 Otestovať
3570 3570 Test autorizačného prístupu
3571 3571 Test neúspešný
3572 3572 Test zlyhal: Nemôžem čítať mčas.
3573 3573 Test zlyhal: Nemôžem zapísať mčas.
3574 3574 Test URL API:
3575 3575 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3576 3576 Testovanie OAuth autorizačného prístupu
3577 3577 Testovanie OSM API URL ''{0}''
3578 3578 -----
3579 3579 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3580 3580 <strong>Z</strong>-cesty <span class="object-name">{0}</span> a <strong>na</strong>-cestu <span class="object-name">{1}</span> pripojené v bode <span class="object-name">{2}</span> ale <span class="object-name">{2}</span> nie je <strong>via(cez)</strong>-objekt.<br> Je odporúčané nastaviť <span class="object-name">{2}</span> ako jedinečný <strong>via(cez)</strong>-objekt.
3581 3581 URL API je platné.
3582 3582 Kľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupu
3583 3583 Skrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístup
3584 3584 Základný Editor môže voliteľne zobraziť zoznam "via(cez)"-objektov zákazu odbočenia. Ak je povolené, je možné aj upravovať v Základnom editore. Ak je vypnuté, editácia "via(cez)"-objektov je možné iba v pokročilom editore.
3585 3585 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3586 3586 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3587 3587 OSM cesta <span class="object-name">{0}</span> s funkciou <tt>{1}</tt> by mala byť rozdelená v bode <span class="object-name">{2}</span>, kde sa napája na cestu <span class="object-name">{3}</span>.
3588 3588 Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3589 3589 Cesta "from" nezačína, ani nekončí v bode "via".
3590 3590 Táto "from" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3591 3591 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" bode.
3592 3592 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3593 3593 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3594 3594 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3595 3595 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3596 3596 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený(left open)</strong> po tomto nahratí
3597 3597 Zmenový súbor bude <strong>zavretý</strong> po tomto nahratí
3598 3598 V schránke nie je obrázok
3599 3599 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
3600 3600 Kopírované dáta obsahujú nekompletné pôvodné. Keď vložíte nekompletné pôvodné budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez nekompletných pôvodných?
3601 3601 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3602 3602 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3603 3603 Súčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
3604 3604 Súčasná hodnota nie je platná URL
3605 3605 Súčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3606 3606 Aktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
3607 3607 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
3608 3608 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
3609 3609 Dokument neobsahuje dáta.
3610 3610 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3611 3611 Nasledujúce pôvodné nemohli byť kopírované do cieľových pôvodných<br>pretože boli vymazané v cieľovom zmenovom súbore:
3612 3612 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3613 3613 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3614 3614 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3615 3615 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3616 3616 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3617 3617 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3618 3618 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3619 3619 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3620 3620 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3621 3621 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3622 3622 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
3623 3623 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
3624 3624 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3625 3625 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3626 3626 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3627 3627 Proxy server nebude použitý.
3628 3628 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3629 3629 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3630 3630 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3631 3631 Požadovaná značka <tt>{0}={1}</tt> chýba.
3632 3632 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3633 3633 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3634 3634 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3635 3635 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3636 3636 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3637 3637 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3638 3638 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br>z {0} objektov na server ''{1}''.
3639 3639 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3640 3640 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3641 3641 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3642 3642 Tag <tt>okrem</tt> má neštandardnú hodnotu <tt>{0}</tt>. Odporúča sa používať len štandardné hodnoty pre <tt> okrem</tt>.
3643 3643 -----
3644 3644 Meno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
3645 3645 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3646 3646 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3647 3647 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3648 3648 Divadlo
3649 3649 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3650 3650 Ich verzia
3651 3651 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3652 3652 Ich so zlúčeným
3653 3653 Zábavný park
3654 3654 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3655 3655 Niesú tam otvorené súbory zmien
3656 3656 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3657 3657 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3658 3658 Chyba nižšie uvedených informácií by už mala byť vyplnená pre vás. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako vznikla chyba a snažte sa to popísať tak podrobne, ako je to možné.
3659 3659 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3660 3660 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3661 3661 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3662 3662 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3663 3663 Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná
3664 3664 Táto funkcia vyžaduje (aspoň) jednu špeciálnu vrstvu budov\nkatastra nehnuteľností(Fr) a dátovú vrstvu OSM.
3665 3665 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3666 3666 Toto je až za koncom nahrávky
3667 3667 Toto sa rovná vymazaniu funkcií týchto pôvodných.
3668 3668 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
3669 3669 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3670 3670 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3671 3671 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3672 3672 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3673 3673 Tento plugin zjednodušuje mapovanie a úpravy tratí verejnej dopravy.
3674 3674 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3675 3675 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3676 3676 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3677 3677 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3678 3678 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3679 3679 Tento test kontroluje, či sú platné multipolygóny
3680 3680 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3681 3681 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3682 3682 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3683 3683 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3684 3684 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3685 3685 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3686 3686 Tento test zistí, viacjazyčné objekty, ktorých atribút 'meno' nie je rovnaký s niektorým 'menom: *' atribútu, a nie sú zložené z 'mena: *' atribútu, napr. Italia - Taliansko - Taliansko.
3687 3687 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3688 3688 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3689 3689 Zákaz odbočenia používa neštandardný typ zákazu <tt>{0}</tt> pre značkový kľúč<tt> zákazu</tt>. Odporúča sa používať iba štandardné hodnoty. Prosím, vyberte jeden zo základného editora.
3690 3690 Zákaz odbočenia používa body OSM <span class="object-name">{0}</span> ako členov s funkciou <tt>{1}</tt>.
3691 3691 Zákaz odbočenia používa relácie OSM <span class="object-name">{0}</span> ako členov s funkciou <tt>{1}</tt>.
3692 3692 Zákaz odbočenia používa OSM cestu<span class = "object-name">{0}</span>s funkciou<tt>z</tt> <strong>a</strong> s funkcoiu <tt>na</tt>. Avšak v zákaze odbočenia, cesta s funkciou <tt> z</tt> by mala byť odlišná od cesty s funkcoiu <tt> na</tt>.
3693 3693 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3694 3694 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3695 3695 Čísla dlaždíc
3696 3696 Zdroje Dlaždíc
3697 3697 Adresa dlaždice:
3698 3698 -----
3699 3699 Časový interval
3700 3700 Časové pásmo:
3701 3701 Časové pásmo: {0}
3702 3702 Do ...
3703 3703 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3704 3704 Na zmazanie
3705 3705 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3706 3706 -----
3707 3707 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3708 3708 Zapnúť GPX čiary
3709 3709 Prepnúť drôtový model
3710 3710 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3711 3711 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3712 3712 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3713 3713 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3714 3714 Prepnúť: {0}
3715 3715 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3716 3716 Toalety
3717 3717 Prístup umožňuje iba obmedzený prístup
3718 3718 Mýto (Toll)
3719 3719 Mýtna búdka
3720 3720 Nástroj: {0}
3721 3721 Panel nástrojov
3722 3722 Úprava panela nástrojov
3723 3723 Nástroje
3724 3724 Nástroje na kreslenie budov.
3725 3725 -----
3726 3726 Turistika
3727 3727 Veža
3728 3728 Nastavenie veže
3729 3729 Typ veže
3730 3730 Mesto (town)
3731 3731 Radnica (obecný úrad)
3732 3732 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3733 3733 Hračky
3734 3734 -----
3735 3735 Tracer stavieb
3736 3736 -----
3737 3737 Kreslenie stavieb z Českej katastrálnej mapy. Vyžaduje spustený TracerServer (. NET alebo Mono).
3738 3738 Trasovanie
3739 3739 Poľná cesta (Track)
3740 3740 Farebná trať a body
3741 3741 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3742 3742 Stopy
3743 3743 Typ stopy
3744 3744 -----
3745 3745 Semafor
3746 3746 Električka
3747 3747 Zastávka električky
3748 3748 Preprava
3749 3749 Cestovanie
3750 3750 Cestovná kancelária
3751 3751 Strom
3752 3752 Cesta pre motorové vozidlá
3753 3753 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3754 3754 Skúsiť znovu
3755 3755 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3756 3756 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3757 3757 Tunel
3758 3758 Začiatok tunela
3759 3759 Zákaz odbočenia
3760 3760 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3761 3761 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3762 3762 Turning Point (koniec cesty)
3763 3763 Turniket
3764 3764 Točňa
3765 3765 Typ
3766 3766 Typ mena (UK)
3767 3767 -----
3768 3768 Typy
3769 3769 -----
3770 3770 NEZNÁMA
3771 3771 -----
3772 3772 URL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)
3773 3773 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Rozpojiť cesty
3781 3781 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3782 3782 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3783 3783 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3784 3784 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3785 3785 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3786 3786 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3787 3787 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3788 3788 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3789 3789 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3790 3790 Neuzavreté cesty.
3791 3791 Neuzavretá cesta
3792 3792 Nespojené pobrežie
3793 3793 Nepripojené cesty.
3794 3794 Nerozhodnuté
3795 3795 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3796 3796 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3797 3797 Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom
3798 3798 Nerozhodnutý
3799 3799 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3800 3800 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3801 3801 -----
3802 3802 Obnoviť pridané body?
3803 3803 Obnoviť pôvodné závislé odkazy?
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 Späť
3808 3808 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3809 3809 Krok späť posun
3810 3810 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3811 3811 Vrátiť poslednú akciu.
3812 3812 Uvoľniť panel
3813 3813 Neočakávaná chyba programu.
3814 3814 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
3815 3815 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.
3816 3816 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3817 3817 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3818 3818 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3819 3819 Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné
3820 3820 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
3821 3821 Neočakávaná značka: {0}
3822 3822 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.
3823 3823 Neočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}
3824 3824 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3825 3825 Odblokovať
3826 3826 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3827 3827 Nepripojený bod (Unglued Node)
3828 3828 Univerzita
3829 3829 Neznámy typ súboru: {0}
3830 3830 Neznámy hostiteľ
3831 3831 Neznámy stav problému
3832 3832 Neznámy zaznamenaný formát
3833 3833 Neznámy typ člena pre ''{0}''.
3834 3834 Neznámy mód {0}.
3835 3835 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3836 3836 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3837 3837 Neznáma funkcia ''{0}''.
3838 3838 Neznáme údaje(vety):
3839 3839 Neznány type (druh): {0}
3840 3840 Nepomenované spojenie
3841 3841 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3842 3842 Nepomenované cesty
3843 3843 Neusporiadané pobrežie
3844 3844 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3845 3845 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3846 3846 Neuložené dáta a konflikty
3847 3847 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3848 3848 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3849 3849 Odznačiť všetko
3850 3850 Odznačiť všetko (Escape)
3851 3851 Odznačiť všetko (Focus)
3852 3852 Odznačiť všetky objekty
3853 3853 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3854 3854 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
3855 3855 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru
3856 3856 Nepodporovaná verzia: {0}
3857 3857 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
3858 3858 Neotagované(neoznačené) cesty
3859 3859 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3860 3860 Hore
3861 3861 Aktualizovať zmenové súbory
3862 3862 Aktualizovať obsah
3863 3863 Aktualizácia dát
3864 3864 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
3865 3865 Aktualizácia je upravená
3866 3866 Aktualizovať objekty
3867 3867 Aktualizovať pluginy
3868 3868 Aktualizovať výber
3869 3869 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
3870 3870 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
3871 3871 Aktualizovať vybraté pluginy
3872 3872 Aktualizované
3873 3873 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3874 3874 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3875 3875 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3876 3876 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
3877 3877 Aktualizácia tohto zákazu odbočenia nemôže byť uložená, iba ak vymazané členy sú odstránené. <br> Ako chcete pokračovať?
3878 3878 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3879 3879 Aktualizácia súboru zmien...
3880 3880 Aktualizujem dáta
3881 3881 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3882 3882 Aktualizujem mapu ...
3883 3883 Aktualizujem pluginy...
3884 3884 Nahrať
3885 3885 Nahrať zmeny
3886 3886 Nahrať nastavenie
3887 3887 Nahrať stopu
3888 3888 Nahrať Stopy (Traces)
3889 3889 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3890 3890 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3891 3891 Nahrávanie je zrušené
3892 3892 Nahrať dáta
3893 3893 Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov:
3894 3894 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3895 3895 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
3896 3896 Nahrať každý objekt individuálne
3897 3897 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
3898 3898 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
3899 3899 Nahrať výber
3900 3900 Nahrať zmenené pôvodné
3901 3901 Nahrať súčasné nastavenie na server
3902 3902 Nahrať do ''{0}''
3903 3903 Nahrať do nového zmenového súboru
3904 3904 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
3905 3905 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
3906 3906 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacnásobných zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požoadavky</strong>
3907 3907 Nahrávam GPX stopu (track)
3908 3908 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
3909 3909 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3910 3910 Nahrávam dáta ...
3911 3911 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
3912 3912 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
3913 3913 Využitie
3914 3914 Použiť
3915 3915 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
3916 3916 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
3917 3917 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
3918 3918 Použiť adresný dialóg
3919 3919 Použiť základné overenie totožnosti
3920 3920 Použiť OAuth
3921 3921 Použiť SOCKS proxy
3922 3922 Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor
3923 3923 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
3924 3924 Použite desatinné stupne.
3925 3925 Použíť východzie
3926 3926 Použiť predvolený dátový súbor.
3927 3927 Použiť štandardné nastavenia
3928 3928 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
3929 3929 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
3930 3930 Použitie vrstvy chýb.
3931 3931 Použíť globálne nastavenie.
3932 3932 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
3933 3933 Použitie špeciálnej vynimky
3934 3934 Použite štandardnej výnimky
3935 3935 Použite štandardné nastavenie systému
3936 3936 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true </ tt>, pre zapnutie)
3937 3937 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
3938 3938 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
3939 3939 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
3940 3940 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
3941 3941 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
3942 3942 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
3943 3943 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
3944 3944 Použitý štýl
3945 3945 Užívateľ
3946 3946 ID užívateľa:
3947 3947 Užívateľské meno:
3948 3948 Používateľ:
3949 3949 Meno používateľa
3950 3950 Meno užívateľa:
3951 3951 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
3952 3952 Overiť
3953 3953 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
3954 3954 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
3955 3955 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
3956 3956 Overovanie
3957 3957 Validácia
3958 3958 Overovanie chýb
3959 3959 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
3960 3960 Hodnota
3961 3961 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
3962 3962 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
3963 3963 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
3964 3964 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
3965 3965 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
3966 3966 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
3967 3967 Hodnota:
3968 3968 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
3969 3969 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
3970 3970 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
3971 3971 Predajný automat
3972 3972 Predávané výrobky
3973 3973 Verzia
3974 3974 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
3975 3975 Očakávaná verzia
3976 3976 Verzia {0}
3977 3977 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
3978 3978 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
3979 3979 Verzia {0} v editore
3980 3980 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
3981 3981 Verzia: {0}
3982 3982 Veterinár
3983 3983 -----
3984 3984 Obchod s DVD
3985 3985 Zobraziť
3986 3986 Zobrazenie: {0}
3987 3987 Výhliadka
3988 3988 Dedina
3989 3989 Obecná zeleň
3990 3990 Dedina/Mesto
3991 3991 Vinica
3992 3992 Viditeľnosť
3993 3993 Viditeľný Stav:
3994 3994 Navštíviť domovskú stránku
3995 3995 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
3996 3996 Kalibrácia zvukového nahrávania
3997 3997 Sopka
3998 3998 Napätie
3999 3999 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
4000 4000 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
4001 4001 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
4002 4002 -----
4003 4003 WGS84 Zemepisné
4004 4004 -----
4005 4005 WMS Súbory (*.wms)
4006 4006 WMS Vrstva
4007 4007 Nastavenie WMS Pluginu
4008 4008 -----
4009 4009 WMS URL (východzie)
4010 4010 WMS URL alebo ID obrázka:
4011 4011 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
4012 4012 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
4013 4013 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
4014 4014 -----
4015 4015 Čakanie 10 sekúnd ...
4016 4016 -----
4017 4017 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
4018 4018 -----
4019 4019 Hradby
4020 4020 Upozornenie
4021 4021 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
4022 4022 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
4023 4023 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
4024 4024 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
4025 4025 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
4026 4026 Varovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcu
4027 4027 Varovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
4028 4028 Upozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.
4029 4029 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcu
4030 4030 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
4031 4031 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4032 4032 Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy servera z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy servera''
4033 4033 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
4034 4034 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
4035 4035 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
4036 4036 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
4037 4037 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
4038 4038 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
4039 4039 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
4040 4040 Varovanie: Neočakávaný parametre pre HTTP proxy server. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4041 4041 Varovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
4042 4042 Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.
4043 4043 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
4044 4044 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
4045 4045 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
4046 4046 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
4047 4047 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
4048 4048 Varovanie: Nepodarilo sa pristúpiť k adresáru ''{0}'' z bezpečnostných dôvodov. Výnimka bola: {1}
4049 4049 Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciu
4050 4050 Varovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.
4051 4051 Varovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.
4052 4052 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
4053 4053 Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginov
4054 4054 Varovanie: Nepodarilo sa spracovať zip súbor ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4055 4055 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.
4056 4056 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.
4057 4057 Upozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4058 4058 Upozornenie: nepodarilo sa načítať ikonu pre typ obmedzenia ''{0}''
4059 4059 Upozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4060 4060 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
4061 4061 Upozornenie: Nemožno pochopiť Mappaint štýly z' '{0}''. Výnimka bola: {1}
4062 4062 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
4063 4063 Varovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.
4064 4064 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
4065 4065 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
4066 4066 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4067 4067 Varovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.
4068 4068 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.
4069 4069 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4070 4070 Varovanie: ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka bola: {0}
4071 4071 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
4072 4072 Upozornenie: Neplatná hodnota ''{0}'' pre preferenčný kľúč ''{1}''. Vraciam sa späť k východiskovej hodnote ''shift ctrl T''.
4073 4073 Upozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''
4074 4074 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
4075 4075 Varovanie: žiadne nastavenie ''{0}'' sa nenašlo.
4076 4076 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
4077 4077 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
4078 4078 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
4079 4079 Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával nastavenia systému proxy servera. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy server.
4080 4080 Upozornenie: nastavený kľúč ''{0}'' má nepodporovanú hodnotu ''{1}''. Za predpokladu, že sú východiskové hodnoty ''sady-a''.
4081 4081 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
4082 4082 Upozornenie: plugin zákaz odbočenia nahradí už existujúci akciu ''{0}'' za skratku ''{1}'' akcií ''{2}''
4083 4083 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
4084 4084 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
4085 4085 Varovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy servera.
4086 4086 Varovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.
4087 4087 Varovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.
4088 4088 Upozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4089 4089 Upozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4090 4090 Varovanie: {0}
4091 4091 Varovania
4092 4092 Umývačka
4093 4093 Odpadkový kôš
4094 4094 Čistička odpadových vôd
4095 4095 Voda
4096 4096 Vodný zábavný park
4097 4097 Vodojem
4098 4098 Vodopád
4099 4099 Vodné objekty
4100 4100 Wave Audiosúbory (*.wav)
4101 4101 Way Download (Sťahovanie cesty)
4102 4102 Informácie o ceste
4103 4103 Way Select (výber cesty)
4104 4104 Nezrovnalosť v dátach stiahnutých ciest. Predchádzajúce pripojené cesty ''{0}'' sa nemuseli objavil po prevzatí
4105 4105 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
4106 4106 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
4107 4107 Bod cesty je blízko inej cesty
4108 4108 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
4109 4109 Cesta {0}
4110 4110 Cesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.
4111 4111 Cesta:
4112 4112 -----
4113 4113 Popis bodov
4114 4114 Cestné objekty
4115 4115 Vedľajšie komunikácie
4116 4116 Kríž pri ceste
4117 4117 Božia muka
4118 4118 Internetová stránka: {0}
4119 4119 Hmotnosť
4120 4120 Priehradzka
4121 4121 Mokraď
4122 4122 Invalidný vozík
4123 4123 Vozíky
4124 4124 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
4125 4125 Pri importe zvuku urobiť značky z...
4126 4126 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
4127 4127 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
4128 4128 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
4129 4129 Celá skupina
4130 4130 Šírka (v metroch)
4131 4131 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
4132 4132 -----
4133 4133 Veterný mlyn
4134 4134 Veterný rukáv
4135 4135 Drôtový model
4136 4136 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</ a>).
4137 4137 Vo vnútri reťazcov <b>"</b> a <b>\\</b> znaky musí predchádzať <b>\\</b> (e.g. <b>\\"</b> and <b>\\\\</b>).
4138 4138 Drevo
4139 4139 Závody (továrne)
4140 4140 Svet
4141 4141 Zapíšte súradnice do hlavičky obrázka
4142 4142 Chyba zapisovania!
4143 4143 Napíšte GPS pozíciu do hlavičky súboru obrázka. Spustite túto funkciu z menu, kliknite pravým tlačidlom na obrázok vrstvy.
4144 4144 Napíšte informáciu o polohe do hlavičky Exif nasledujúcich súborov:
4145 4145 Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''
4146 4146 Písanie informácií o polohe do súborov obrázkov ...
4147 4147 Zle usporiadané cesty
4148 4148 XML značka(tag) <user> chýba
4149 4149 -----
4150 4150 Áno
4151 4151 Áno, Použiť to
4152 4152 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
4153 4153 Áno, vymazať body
4154 4154 Áno, stiahni obrázky
4155 4155 Áno, očistiť to
4156 4156 Áno, vynulovať id
4157 4157 Áno, aj tak uložiť
4158 4158 Áno, obnoviť ich tiež
4159 4159 Už máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
4160 4160 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4161 4161 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
4162 4162 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
4163 4163 Nemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.
4164 4164 Narazili ste na chybu v programe JOSM
4165 4165 Došlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:
4166 4166 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
4167 4167 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
4168 4168 Máte neuložené zmeny vo vašej fronte. Prajete si ich odoslať teraz?
4169 4169 Presúvate viac ako {0} prvkov. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
4170 4170 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
4171 4171 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
4172 4172 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
4173 4173 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
4174 4174 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
4175 4175 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
4176 4176 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
4177 4177 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
4178 4178 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
4179 4179 Tiež by ste mali aktualizovať svoje pluginy. Ak ani jedeno z toho nepomôže, pošlite prosím súbor hlásenia o chybe do našej bugtracker pomocou tohto odkazu:
4180 4180 Môžete vybrať GPX stopu(track)
4181 4181 Aktualizujte váš JOSM softvér. <br> Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované. <br> Aktualizovať pluginy teraz?
4182 4182 Nulové súradnice:
4183 4183 -----
4184 4184 Zväčšenie
4185 4185 Zväčšenie (v metroch)
4186 4186 Priblížiť
4187 4187 Oddialiť
4188 4188 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
4189 4189 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
4190 4190 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
4191 4191 Priblížiť
4192 4192 Úroveň zväčšenia:
4193 4193 Oddialiť
4194 4194 Priblížiť pohľad na {0}
4195 4195 Zväčšiť na
4196 4196 Zväčšiť na vrstvu
4197 4197 Priblížiť k bodu
4198 4198 Priblížiť na problém
4199 4199 Priblížiť na vybraté elementy(s)
4200 4200 Priblížiť na výber
4201 4201 Zväčšiť na zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
4202 4202 Priblížiť na aktuálne vybrané zákazy odbočenia
4203 4203 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
4204 4204 Zväčšiť na pôvodné v obsahu zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
4205 4205 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
4206 4206 Priblížiť na {0}
4207 4207 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4208 4208 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4209 4209 [vymazať]
4210 4210 "{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
4211 4211 \nVýška: {0} m
4212 4212 -----
4213 4213 Upraviť stožiar
4214 4214 Upraviť stanicu
4215 4215 Stožiar
4216 4216 Stanica
4217 4217 Späť
4218 4218 Rýchlejšie
4219 4219 Rýchle prehrávanie
4220 4220 Vpred
4221 4221 Skok späť
4222 4222 Skok vpred
4223 4223 Ďalšia značka
4224 4224 Prehrajte nasledujúcu značku
4225 4225 Prehrajte predchádzajúcu značku
4226 4226 Prehrať/Pauza
4227 4227 Predchádzajúca značka
4228 4228 Pomalšie
4229 4229 Spomalené prehrávanie
4230 4230 Uzavretá
4231 4231 Otvorené
4232 4232 <prázdne>
4233 4233 V
4234 4234 S
4235 4235 J
4236 4236 Z
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 Kláves:
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 Doplňujúce informácie
4251 4251 Modifikátory:
4252 4252 -----
4253 4253 Zväčšenie
4254 4254 Upraviť železničnú stanicu
4255 4255 Železničná stanica
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 Kláves:
4261 4261 Do:
4262 4262 Zo:
4263 4263 skrátené meno ulice
4264 4264 pridať do existujúcej pridruženej relácie
4265 4265 pridať k výberu
4266 4266 adresa
4267 4267 pokročilý (advanced)
4268 4268 pokročilá konfigurácia
4269 4269 Visuté cesty/Lanovky
4270 4270 letecké cesty
4271 4271 zjazdovka_čierna
4272 4272 zjazdovka_ľahká
4273 4273 farmársky (agricultural)
4274 4274 všetky
4275 4275 ulička(bočna ulica)
4276 4276 abecedný
4277 4277 vysokohorská_turistika
4278 4278 náhradný
4279 4279 zaujímavosti (amenity) {0}
4280 4280 zaujímavosti (amenity)
4281 4281 svetelné zariadenie
4282 4282 verejná_doprava
4283 4283 anglikánska
4284 4284 krmivo pre zvieratá
4285 4285 anonymný
4286 4286 akýkoľvek
4287 4287 nejaké látky(any substance)
4288 4288 lukostreľba
4289 4289 oblasť (plocha)
4290 4290 oblasť textu
4291 4291 ázijská
4292 4292 asfalt
4293 4293 atletika
4294 4294 -----
4295 4295 automatické nahratie dlaždíc
4296 4296 automatické zväčšenie
4297 4297 pozadie
4298 4298 zadný bod prerušenia
4299 4299 zadný segment
4300 4300 zlé
4301 4301 baháisti
4302 4302 baptistická
4303 4303 prekážka
4304 4304 prekážka na ceste
4305 4305 -----
4306 4306 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4307 4307 basketbal
4308 4308 pláž (beach)
4309 4309 bicykel
4310 4310 -----
4311 4311 čierna
4312 4312 modrá
4313 4313 slatina
4314 4314 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4315 4315 hranica (boundary)
4316 4316 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4317 4317 most
4318 4318 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4319 4319 hnedá
4320 4320 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4321 4321 budhisti
4322 4322 budova
4323 4323 naraziť
4324 4324 hamburger
4325 4325 autobus
4326 4326 autobusová linka
4327 4327 kanoe
4328 4328 veľkosť písmen rozhoduje
4329 4329 katolícka
4330 4330 cintorín (cemetery)
4331 4331 čas poslednej zmeny súboru:
4332 4332 zmena výberu
4333 4333 zmena pohľadu
4334 4334 kontrolujem cache...
4335 4335 -----
4336 4336 kura
4337 4337 čínska
4338 4338 -----
4339 4339 kresťania
4340 4340 cigarety
4341 4341 mesto (city)
4342 4342 lezenie
4343 4343 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4344 4344 zatvorené
4345 4345 uzavratá cesta
4346 4346 uhoľná
4347 4347 pobrežie
4348 4348 dlažbová kocka (cobblestone)
4349 4349 obec
4350 4350 telekomunikačná
4351 4351 zhutnená(valcovaná)
4352 4352 betón (concrete)
4353 4353 kondómy
4354 4354 konfiguravať zmenový súbor
4355 4355 konfigurovať spojenie DG100
4356 4356 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
4357 4357 konflikt
4358 4358 ihličnatý
4359 4359 spojenie
4360 4360 konštrukcia
4361 4361 električkové_vedenie
4362 4362 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4363 4363 vytvoriť pridruženú reláciu
4364 4364 vytvoriť nové objekty
4365 4365 kriket
4366 4366 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4367 4367 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4368 4368 -----
4369 4369 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4370 4370 bicyklovanie
4371 4371 údaje
4372 4372 listnatý
4373 4373 zmazať dáta po importe
4374 4374 vymazať obrysovú cestu
4375 4375 zmazané
4376 4376 doručenie
4377 4377 náročná_vysokohorská_turistika
4378 4378 náročná_horská_turistika
4379 4379 zastaralý
4380 4380 určený
4381 4381 miesto určenia (cieľ)
4382 4382 obchádzka
4383 4383 ťažká_vysokohorská_turistika
4384 4384 vypnuté
4385 4385 dok (nakladacia rampa)
4386 4386 závody chrtov
4387 4387 dvojité
4388 4388 dole
4389 4389 zjazdárska
4390 4390 stiahnuté
4391 4391 pitie
4392 4392 príjazdová cesta
4393 4393 východ
4394 4394 ľahká
4395 4395 upraviť gpx stopy(tracks)
4396 4396 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4397 4397 jazdectvo
4398 4398 evanjelikánska
4399 4399 párne
4400 4400 príklady
4401 4401 vynikajúce
4402 4402 sáčky na výkaly
4403 4403 pre skúsených
4404 4404 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4405 4405 farmy
4406 4406 plot
4407 4407 trajekt (prievoz)
4408 4408 Hľadať vo výbere
4409 4409 -----
4410 4410 priečinok
4411 4411 jedlo
4412 4412 pešia (foot)
4413 4413 americký futbal
4414 4414 cesta pre peších so značkou
4415 4415 brod
4416 4416 les
4417 4417 lestníctvo
4418 4418 predný bod prerušenia
4419 4419 predný segment
4420 4420 fosílna
4421 4421 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4422 4422 -----
4423 4423 z dlaždice
4424 4424 z cesty
4425 4425 úplný
4426 4426 plynová
4427 4427 nemecká
4428 4428 ľadovec (glacier)
4429 4429 -----
4430 4430 golfové ihrisko
4431 4431 dobré
4432 4432 gps značka
4433 4433 gps poloha bodu
4434 4434 kvalita1
4435 4435 kvalita2
4436 4436 kvalita3
4437 4437 kvalita4
4438 4438 kvalita5
4439 4439 tráva (grass)
4440 4440 trávový obkladač(grass_paver)
4441 4441 štrk (gravel)
4442 4442 šedá
4443 4443 grécka
4444 4444 zelená
4445 4445 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4446 4446 zem (ground)
4447 4447 gymnastika
4448 4448 polovičný
4449 4449 bod prerušenia
4450 4450 zdravie
4451 4451 teplo(heat)
4452 4452 vresovisko
4453 4453 označiť (highlight)
4454 4454 komunikácie
4455 4455 komunikácia bez označenia (ref)
4456 4456 cesta (highway_track)
4457 4457 turistika
4458 4458 hinduisti
4459 4459 historické
4460 4460 história
4461 4461 hokej
4462 4462 hrozné
4463 4463 koňská (horse)
4464 4464 konské dostihy
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 vodná
4470 4470 obrázok
4471 4471 importované dáta z {0}
4472 4472 neaktívny
4473 4473 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4474 4474 neúplný
4475 4475 nekompletná cesta
4476 4476 indická
4477 4477 vnútorný
4478 4478 závody
4479 4479 vnútorná časť (inner segment)
4480 4480 stredne pokročilý (intermediate)
4481 4481 ostrovček
4482 4482 talianska
4483 4483 džinisti
4484 4484 japonská
4485 4485 svedkovia jehovovi
4486 4486 judaisti
4487 4487 -----
4488 4488 uchovávať záložné súbory
4489 4489 zem
4490 4490 skládka odpadov (landfill)
4491 4491 využitie oblasti (landuse)
4492 4492 využitie oblasti (landuse) {0}
4493 4493 vrstvu
4494 4494 značka vrstvy so značkou +
4495 4495 vľavo
4496 4496 oddych (leisure)
4497 4497 oddych (Leisure) {0}
4498 4498 osvetlená_voda (light_water)
4499 4499 omedzený
4500 4500 vedenie
4501 4501 obytná zóna
4502 4502 nahrať dáta z API
4503 4503 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
4504 4504 lokalita
4505 4505 zablokovať rolovanie
4506 4506 nízky
4507 4507 lutheránska
4508 4508 mangrovová oblasť
4509 4509 človekom vytvorené (manmade)
4510 4510 prístav (marina)
4511 4511 močiar (marsh)
4512 4512 max šírka
4513 4513 max dĺžka
4514 4514 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4515 4515 Režim merania
4516 4516 kov
4517 4517 methodistická
4518 4518 mexická
4519 4519 armáda
4520 4520 min šírka
4521 4521 min dĺžka
4522 4522 vedľajšie_vedenie
4523 4523 preklep v mene kľúča (key)
4524 4524 zmiešaný
4525 4525 mormónska
4526 4526 automobilový
4527 4527 cesta pre motorové vozidlá
4528 4528 dialnica (motorway)
4529 4529 dialničná prípojka
4530 4530 horská_turistika
4531 4531 blato (mud)
4532 4532 -----
4533 4533 mnohoposchodový
4534 4534 viacnásobný
4535 4535 viac objektov s funkciou ''{0}''
4536 4536 moslimovia
4537 4537 prírodné (natural)
4538 4538 prírodné (natural) {0}
4539 4539 príroda
4540 4540 noviny
4541 4541 nasledujúce
4542 4542 nie
4543 4543 Popis nedostupný
4544 4544 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
4545 4545 žiadne otázky
4546 4546 bez modifikácie
4547 4547 bez mena
4548 4548 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''from''
4549 4549 nezúčastňujúca sa cesta s funkciou ''to''
4550 4550 zákaz zabočenia vľavo
4551 4551 zákaz zabočenia vpravo
4552 4552 zákaz jazdy priamo
4553 4553 zákaz otáčania sa
4554 4554 žiadny
4555 4555 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4556 4556 sever
4557 4557 severovýchod
4558 4558 severozápad
4559 4559 nevymazaný
4560 4560 nie je prítomný
4561 4561 neviditeľné (na servery)
4562 4562 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
4563 4563 upozornenie
4564 4564 pre začiatočníkov
4565 4565 jadrová
4566 4566 pozorovateľňa
4567 4567 nepárne
4568 4568 oficiálny
4569 4569 odpojený
4570 4570 ropa(oil)
4571 4571 historická železnica(turistická)
4572 4572 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4573 4573 pripojený
4574 4574 prikázané odbočenie vľavo
4575 4575 prikázané odbočenie vpravo
4576 4576 zákaz odbočenia
4577 4577 otvoriť
4578 4578 Možnosti
4579 4579 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4580 4580 orthodoxná
4581 4581 iná koľaj
4582 4582 vonkajší
4583 4583 obvodová časť (outer segment)
4584 4584 mimo ukladanej oblasti
4585 4585 nadzemné(overground)
4586 4586 parcela
4587 4587 číslo parcely
4588 4588 parkovacia ulička(parking_aisle)
4589 4589 parkovacie lístky
4590 4590 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4591 4591 spevnený
4592 4592 dlažobné kamene
4593 4593 vrchol (peak)
4594 4594 riečne kamene
4595 4595 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4596 4596 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4600 4600 fotky
4601 4601 fotovoltanická (slnečná články)
4602 4602 hrádza (pier)
4603 4603 potrubie (pipeline)
4604 4604 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4605 4605 mierna zjazdovka (piste_easy)
4606 4606 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4607 4607 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4608 4608 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4609 4609 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4610 4610 hracia plocha, ihrisko
4611 4611 -----
4612 4612 miesto
4613 4613 závod
4614 4614 plast
4615 4615 vyberte prosím typ obmedzenia v jazde
4616 4616 vyberte prosím cestu
4617 4617 stožiar(pole)
4618 4618 energia (power)
4619 4619 presbiteriánska
4620 4620 predchádzajúce
4621 4621 cesta prvej triedy
4622 4622 prípojka cesty I. triedy
4623 4623 private (len pre vlastníka)
4624 4624 plánovaný
4625 4625 protestanská
4626 4626 verejný
4627 4627 hromadná doprava
4628 4628 plány MHD
4629 4629 lístky MHD
4630 4630 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4631 4631 štvorité
4632 4632 quakerská
4633 4633 lom
4634 4634 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4635 4635 koľajnica (rail)
4636 4636 železničný pozemok
4637 4637 nadchod nad železnicou
4638 4638 železnica
4639 4639 železničná výhybka
4640 4640 -----
4641 4641 červená
4642 4642 mokraď´s rákosím
4643 4643 obnoviť obsah okna
4644 4644 oblasť (region)
4645 4645 regionálna
4646 4646 regulárny výraz
4647 4647 relácia bez type
4648 4648 odobrať z výberu
4649 4649 nahradiť označené
4650 4650 obytná (osídlená)
4651 4651 reštaurácia bez mena
4652 4652 maloobchody
4653 4653 vpravo
4654 4654 riečny breh
4655 4655 cesta (vozovka)
4656 4656 kruhový objazd (roundabout)
4657 4657 trasa (route)
4658 4658 cestný úsek
4659 4659 ragby
4660 4660 soľná bažina
4661 4661 piesok (sand)
4662 4662 sendvič
4663 4663 mierka
4664 4664 prehľadová (oreintačná)
4665 4665 oblasť pokrytá krovím
4666 4666 cesta druhej triedy
4667 4667 kraj
4668 4668 vyberte šport:
4669 4669 zvolené
4670 4670 výber
4671 4671 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4672 4672 obslužná (service)
4673 4673 služby
4674 4674 nastavenia
4675 4675 splašky(sewage)
4676 4676 šiítska
4677 4677 streľba
4678 4678 obchod
4679 4679 obchody (shop) {0}
4680 4680 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4681 4681 -----
4682 4682 jedno
4683 4683 miesto (blízke okolie)
4684 4684 -----
4685 4685 korčuľovanie
4686 4686 lyžovanie
4687 4687 lyžovanie
4688 4688 park zimných športov
4689 4689 futbal (soccer)
4690 4690 juh
4691 4691 juhovýchod
4692 4692 juhozápad
4693 4693 spiritualisti
4694 4694 šport
4695 4695 športové {0}
4696 4696 športové centrum
4697 4697 železničná vlečka
4698 4698 štadión
4699 4699 známky
4700 4700 štandartný
4701 4701 kameň
4702 4702 potok
4703 4703 pouličná sieť
4704 4704 meno ulice obsahuje ss
4705 4705 reťazec
4706 4706 reťazec;reťazec;...
4707 4707 metro (subway)
4708 4708 sunnitská
4709 4709 povrch
4710 4710 -----
4711 4711 Močiar
4712 4712 sladkosti
4713 4713 plávanie
4714 4714 -----
4715 4715 tabuľka
4716 4716 stolný tenis
4717 4717 tampóny
4718 4718 taoisti
4719 4719 telefónne kupóny (poukážky)
4720 4720 dočasný
4721 4721 dočasný typ komunikácie
4722 4722 tenis
4723 4723 terminál
4724 4724 cesta tretej triedy
4725 4725 -----
4726 4726 thajská
4727 4727 prílivová oblasť
4728 4728 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4729 4729 -----
4730 4730 podľa času GPS
4731 4731 na predchádzajúce hodnoty (nezmenený mčas)
4732 4732 k ceste
4733 4733 topografická
4734 4734 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4735 4735 cestovanie
4736 4736 turistika {0}
4737 4737 veža
4738 4738 hračky
4739 4739 stopa
4740 4740 semafor
4741 4741 električka
4742 4742 trojité
4743 4743 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4744 4744 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4745 4745 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4746 4746 turecká
4747 4747 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4748 4748 typ
4749 4749 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4750 4750 neriadený
4751 4751 podzemie
4752 4752 podvodné(underwater)
4753 4753 neočakávané číslo stĺpca {0}
4754 4754 unitársky
4755 4755 neznámy
4756 4756 neoznačený
4757 4757 nespevnený
4758 4758 neuršený (unset)
4759 4759 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4760 4760 neoznačený
4761 4761 neoznačená cesta
4762 4762 nepoužité
4763 4763 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4764 4764 hore
4765 4765 až do dlaždice
4766 4766 použitie
4767 4767 chyba overovania
4768 4768 ostatné overovania
4769 4769 varovanie overovania
4770 4770 verzia {0}
4771 4771 cez bod alebo cestu
4772 4772 viditeľné (na servery)
4773 4773 sopka
4774 4774 kupóny (poukážky)
4775 4775 voda
4776 4776 vodný tok
4777 4777 vodné cesty (Waterway) {0}
4778 4778 cesta je spojená
4779 4779 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4780 4780 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4781 4781 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4782 4782 západ
4783 4783 biela
4784 4784 divoká príroda
4785 4785 veterná
4786 4786 drôtený_plot
4787 4787 drevo (wood)
4788 4788 drevený_plot
4789 4789 zalesnená oblasť (woodarea)
4790 4790 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4791 4791 železničná vlečka v závode
4792 4792 áno
4793 4793 prechod pre chodcov (zebra)
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 {0} ({1} do {2} stupňov)
4797 4797 -----
4798 4798 {0} se skladá z:
4799 4799 {0} koniec
4800 4800 {0} nie je číslo
4801 4801 {0} metrov
4802 4802 {0} viac...
4803 4803 {0} musí byť väčšie ako 0
4804 4804 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4805 4805 Zatiaľ {0} bodov...
4806 4806 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
4807 4807 {0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacnásobnými zmenovými súbormi</strong>
4808 4808 {0} štvorcových km
4809 4809 {0} štart
4810 4810 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4811 4811 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4812 4812 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4813 4813 -----
4814 4814 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
4815m 1 (Časová odchýlka z {0} dňa)
4816m 1 Časová odchýlka z {0} dní
4817m 1 Časová odchýlka z {0} dní
4818m 2 ({0} požiadavka)
4819m 2 ({0} požiadavky)
4820m 2 ({0} požiadaviek)
4821m 3 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
4822m 3 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
4823m 3 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
4824m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacia operácia z jednej vrstvy s úpravami<br>bola zrušená alebo skončila neúspechom.</html>
4825m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4826m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4827m 5 <html>Vyrovnaná <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografia do GPX stopy.</html>
4828m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4829m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4830m 6 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4831m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4832m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4833m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4834m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4835m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4836m 8 <html>{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
4837m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4838m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4839m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4840m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4841m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4842m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4843m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4844m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4845m 11 Očakávaný {0} objekt
4846m 11 Očakávané {0} objekty
4847m 11 Očakávaných {0} objektov
4848m 12 Nemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4849m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4850m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4851m 13 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
4852m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4853m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4854m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4855m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4856m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4857m 15 Zmeniť {0} objekty
4858m 15 Zmeniť {0} objekt
4859m 15 Zmeniť {0} objektov
4860m 16 Konflikt počas sťahovania
4861m 16 Konflikty počas sťahovania
4862m 16 Konfliktov počas sťahovania
4863m 17 Konflikt v dátach
4864m 17 Konflikty v dátach
4865m 17 Konfliktov v dátach
4866m 18 Zmazať {0} body
4867m 18 Zmazať {0} bod
4868m 18 Zmazať {0} bodov
4869m 19 Zmazať {0} objekty
4870m 19 Zmazať {0} objekt
4871m 19 Zmazať {0} objektov
4872m 20 Zmazať {0} relácie
4873m 20 Zmazať {0} reláciu
4874m 20 Zmazať {0} relácií
4875m 21 Zmazať {0} cesty
4876m 21 Zmazať {0} cestu
4877m 21 Zmazať {0} ciest
4878m 22 Vymazávam {0} objekt
4879m 22 Vymazávam {0} objekty
4880m 22 Vymazávam {0} objektov
4881m 23 Sťahovanie nasledujúceho pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
4882m 23 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
4883m 23 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
4884m 24 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
4885m 24 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
4886m 24 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
4887m 25 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
4888m 25 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
4889m 25 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
4890m 26 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4891m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4892m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4893m 27 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
4894m 27 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4895m 27 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4896m 28 Zdvojený {0} bod v {1} bode
4897m 28 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
4898m 28 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
4899m 29 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4900m 29 Vložiť nový bod do cesty.
4901m 29 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4902m 30 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
4903m 30 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
4904m 30 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
4905m 31 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
4906m 31 Spojovaná verzia ({0} vstup)
4907m 31 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
4908m 32 Posun {0} bodov
4909m 32 Posun {0} bodu
4910m 32 Posun {0} bodov
4911m 33 Moja verzia ({0} vstupy)
4912m 33 Moja verzia ({0} vstup)
4913m 33 Moja verzia ({0} vstupov)
4914m 34 Otváranie súboru {0}...
4915m 34 Otváranie súborov {0}...
4916m 34 Otváranie súborov {0}...
4917m 35 Vkladanie {0} značiek
4918m 35 Vkladanie {0} značky
4919m 35 Vkladanie {0} značiek
4920m 36 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
4921m 36 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
4922m 36 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
4923m 37 Plugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
4924m 37 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
4925m 37 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
4926m 38 Očistený {0} objekt
4927m 38 Očistené {0} objekty
4928m 38 Očistených {0} objektov
4929m 39 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4930m 39 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
4931m 39 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4932m 40 Otáčanie {0} bodov
4933m 40 Otáčanie {0} bodu
4934m 40 Otáčanie {0} bodov
4935m 41 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
4936m 41 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4937m 41 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4938m 42 Zjednodušiť {0} cestu
4939m 42 Zjednodušiť {0} cesty
4940m 42 Zjednodušiť {0} ciest
4941m 43 Značky({0} konflikt)
4942m 43 Značky({0} konflikty)
4943m 43 Značky({0} konfliktov)
4944m 44 Nasledujúci plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
4945m 44 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
4946m 44 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
4947m 45 Nasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:
4948m 45 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:
4949m 45 Nasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:
4950m 46 Plugin nebude nahratý.
4951m 46 Pluginy nebudú nahraté.
4952m 46 Pluginy nebudú nahraté.
4953m 47 Vybratý bod nie je v strede cesty.
4954m 47 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4955m 47 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4956m 48 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
4957m 48 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4958m 48 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4959m 49 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4960m 49 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4961m 49 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4962m 50 Ich verzia ({0} vstupy)
4963m 50 Ich verzia ({0} vstup)
4964m 50 Ich verzia ({0} vstupov)
4965m 51 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4966m 51 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4967m 51 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4968m 52 Je tu ešte nevyriešená chyba alebo varovanie, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tento problém vyriešiť ako prvý.
4969m 52 Sú tu ešte {0} chyby a/alebo varovania, určené pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
4970m 52 Je tu ešte {0} chýb a/alebo varovaní, určených pre tento zákaz odbočenia. Odporúča sa tieto problémy vyriešiť ako prvé.
4971m 53 Nachádza sa tam {0} ďalší bod použitý v ceste {1}<br>ktorý je vymazaný na servery.<br><br>Chcete obnoviť tento bod tiež?
4972m 53 Nachádza sa tam {0} ďalších bodov použitých v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4973m 53 Nachádzajú sa tam {0} ďalšie body použité v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4974m 54 Nachádza sa tam {0} ďalší pôvodný odkazujúci na reláciu {1}<br>ktorý je vymazaný na servery.<br><br>Chcete obnoviť tento bod tiež?
4975m 54 Nachádza sa tam {0} ďalších pôvodných odkazujúcich na reláciu {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4976m 54 Nachádzajú sa tam {0} ďalšie pôvodné odkazujúce na reláciu {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4977m 55 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..
4978m 55 Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..
4979m 55 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..
4980m 56 Bol tam zistený {0} konflikt.
4981m 56 Boli tam zistené {0} konflikty.
4982m 56 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
4983m 57 Počas importu bol {0} konflikt
4984m 57 Počas importu boli {0} konflikty
4985m 57 Počas importu bolo {0} konfliktov
4986m 58 Tento zákaz odbočenia sa vzťahuje na objekt, ktorý bol vymazaný mimo tohto editora zákazu odbočenia:
4987m 58 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
4988m 58 Tieto zákazy odbočenia sa vzťahujú na {0} ktoré boli vymazané mimo tohto editora zákazu odbočenia:
4989m 59 Toto zmení až {0} objektov.
4990m 59 Toto zmení až {0} objekt.
4991m 59 Toto zmení až {0} objekty.
4992m 60 Toto chce zmeniť {0} objekt.
4993m 60 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4994m 60 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4995m 61 Obnovený {0} pôvodný
4996m 61 Obnovené {0} pôvodné
4997m 61 Obnovených {0} pôvodných
4998m 62 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4999m 62 Aktualizácia vlastností {0} objektu
5000m 62 Aktualizácia vlastností {0} objektov
5001m 63 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
5002m 63 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5003m 63 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
5004m 64 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5005m 64 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5006m 64 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
5007m 65 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5008m 65 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5009m 65 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
5010m 66 Nahrávanie {0} objektov ...
5011m 66 Nahrávanie {0} objektu ...
5012m 66 Nahrávanie {0} objektov ...
5013m 67 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodnom.
5014m 67 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
5015m 67 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
5016m 68 stopa
5017m 68 stopy
5018m 68 stopy
5019m 69 stopa s {0} bodmi
5020m 69 stopy s {0} bodmi
5021m 69 stopy s {0} bodmi
5022m 70 značka
5023m 70 značky
5024m 70 značiek
5025m 71 bod
5026m 71 body
5027m 71 bodov
5028m 72 objekt
5029m 72 objekty
5030m 72 objektov
5031m 73 bod
5032m 73 body
5033m 73 bodov
5034m 74 vzťah (relation)
5035m 74 vzťahy (relations)
5036m 74 vzťahov (relations)
5037m 75 až {0} pôvodné
5038m 75 až {0} pôvodný
5039m 75 až {0} pôvodných
5040m 76 cestu
5041m 76 cesty
5042m 76 ciest
5043m 77 Autori
5044m 77 Autor
5045m 77 Autorov
5046m 78 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektu<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5047m 78 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5048m 78 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5049m 79 {0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.
5050m 79 {0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
5051m 79 {0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
5052m 80 {0} pozostáva z {1} značky
5053m 80 {0} pozostáva z {1} značiek
5054m 80 {0} pozostáva z {1} značiek
5055m 81 {0} skladá sa z {1} stopy
5056m 81 {0} skladá sa z {1} stôp
5057m 81 {0} skladá sa z {1} stôp
5058m 82 {0} vymazaný
5059m 82 {0} vymazané
5060m 82 {0} vymazaných
5061m 83 {0} chyba
5062m 83 {0} chyby
5063m 83 {0} chýb
5064m 84 {0} načítaný obrázok .
5065m 84 {0} načítané obrázky.
5066m 84 {0} načítaných obrázkov.
5067m 85 {0} členov
5068m 85 {0} člen
5069m 85 {0} členy
5070m 86 {0} bod
5071m 86 {0} body
5072m 86 {0} bodov
5073m 87 {0} pridaných objektov:
5074m 87 {0} pridaný objek:
5075m 87 {0} pridané objekty:
5076m 88 {0} zmazaný objekt:
5077m 88 {0} zmazané objekty:
5078m 88 {0} zmazaných objektov:
5079m 89 {0} upravených objektov:
5080m 89 {0} upravený objekt:
5081m 89 {0} upravené objekty:
5082m 90 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
5083m 90 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
5084m 90 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
5085m 91 {0} bod
5086m 91 {0} body
5087m 91 {0} bodov
5088m 92 {0} relácia
5089m 92 {0} relácie
5090m 92 {0} relácií
5091m 93 {0} trasa,
5092m 93 {0} trasy,
5093m 93 {0} trás,
5094m 94 značky
5095m 94 značka
5096m 94 značiek
5097m 95 {0} stopa(track)
5098m 95 {0} stopy(track)
5099m 95 {0} stôp(track)
5100m 96 {0} varovanie
5101m 96 {0} varovania
5102m 96 {0} varovaní
5103m 97 {0} bola založená GPS značka.
5104m 97 {0} boli založené GPS značky.
5105m 97 {0} boli založené GPS značky.
5106m 98 {0} ciest
5107m 98 {0} cesta
5108m 98 {0} cesty
5109m 99 {0} waypoint (bod cesty)
5110m 99 {0} waypointy (body cesty)
5111m 99 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.