source: josm/trunk/data/sk.lang@ 3169

Last change on this file since 3169 was 3169, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 187.4 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objekty
4 4 % z východu:
5 5 % zo severu:
6 6 (# požiadavky neznáme)
7 7 (1 požiadavka)
8 8 (Kód={0})
9 9 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
10 10 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
11 11 (URL bolo:
12 12 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
13 13 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
14 14 (Čo to má znamenať?)
15 15 (v rade {0}, stĺpec {1})
16 16 (deaktivované)
17 17 (žiadny objekt)
18 18 (žiadny)
19 19 ({0}/{1}) Sťahujem zmenový subor {2} ...
20 20 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
21 21 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
22 22 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
23 23 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
25 25 ({0}/{1}): Sťahujem reláciu ''{2}''...
26 26 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
27 27 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
28 28 * Jeden označený bod, alebo
29 29 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
30 30 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
31 31 ... iný druh prepravy
32 32 ... odkazy na relácie
33 33 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
34 34 -----
35 35 -----
36 36 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
41 41 <anonymné>
42 42 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
43 43 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
44 44 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
45 45 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
46 46 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
47 47 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
48 48 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
49 49 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
50 50 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
51 51 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
52 52 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
53 53 -----
54 54 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
55 55 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
56 56 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
57 57 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
58 58 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
59 59 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
60 60 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
61 61 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
62 62 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
63 63 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
64 64 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
65 65 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
66 66 -----
67 67 <rôzne>
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
71 71 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
72 72 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
73 73 <html>''{0}'' nie je platná OSM API URL.<br>Prosím, skontrolujte pravopis a znovu potvrďte.</html>
74 74 <html> <body> <p class="warning-body"> <strong> Upozornenie: </ strong> Heslo je uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM súbore nastavení. Okrem toho sa prevádza <strong> nešifrované </ strong> v každej žiadosti zaslanej na server OSM. <strong> nepoužívajte cenné hesla. </ strong> </ p> </ body> </ html>
75 75 <html> <body> Zadajte prosím OAuth autorizačný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.</ body> </ html>
76 76 <html><h3>Vymazať súbor {0} z disku?<p>Súbor s obrázkom bude natrvalo stratený!</h3></html>
77 77 -----
78 78 <html><p class="error-header">Nastala chyba pri získavaní informácií pomoci</p><p class="error-body">Obsah pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nemohol byť nahratý. Chybová správa je (nepreložená):<br><tt>{1}</tt></p></html>
79 79 <html><p class="warning-header">Obsah pomoci pre chýbajúcu tému pomoci</p><p class="warning-body"> Obsah pomoci pre tému pomoci <strong>{0}</strong> nie je už dostupná. Je to chýbajúce v oboch vašich miestnych jazykoch ({1}) a aj v angličtine.<br><br>Pomôžte prosím pri zlepšení systému pomoci JOSMu a doplňte chýbajúce informácie. Oboje môžete upraviť pre <a href="{2}">tému pomoci vo vašom miestnom jazyku ({1})</a> a v <a href="{3}">táme pomoci v angličtine</a>.</p></html>
80 80 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
81 81 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
82 82 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
83 83 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
84 84 <html>Okrem iného môžete vložiť <strong>adresu dlaždíc</strong> pre jednotlivé dlaždice vo formáte<i>zoomlevel/x/y</i>, i.e. <i>15/256/223</i>. Adresa dlaždíc vo formáte <i>zoom,x,y</i> alebo <i>zoom;x;y</i> sú tiež platné.</html>
85 85 <html>Nastala chyba počas komunikácie so serverom<br>Detaily: {0}</html>
86 86 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
87 87 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
88 88 <html>Overenie na OSM serveri s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhal. <br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
89 89 <html>Overenie na OSM serveri s používateľským menom ''{0}'' zlyhalo. <br> Skontrolujte prosím užívateľské meno a heslo v nastaveniach programu JOSM . </ html>
90 90 <html>Overenie na serveri OSM s OAuth prístupom ''{0}'' zlyhalo. <br>Pre overenie nie je povolený prístup k chránenému zdroju <br>''{1}''.< br> Prosím otvorte dialóg nastavení a získajte ďalší OAuth prístup. </ html>
91 91 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
92 92 <html>Nemôžem nahrať {0} objektov v jednej požiadavke pretože<br>max. veľkosť zmenového súboru {1} na server ''{2}'' je prekročená.</html>
93 93 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
94 94 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
95 95 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
96 96 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
97 97 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' vypršalo. Prosím, skúste to znova neskôr.</ Html>
98 98 <html>Spojenie s OSM serverom ''{0}'' zlyhalo. Server odpovedal <br> nasledujúcim kódom chyby a nasledujúcim chybovým hlásením: <br> <strong> Kód chyby: <strong> {1} <br> <strong> Chybové hlásenie (nepreložené) </ strong>: {2} </ HTML>
99 99 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
100 100 <html> Nemôžem nahrať plugin {0}, pretože plugin <br> hlavnej triedy''{1}'' nebol nájdený. <br> Odstrániť z nastavení?
101 101 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
102 102 <html> Nemôžem čítať súbor ''{0}''.< br> Chyba je: <br> {1}</ html>
103 103 <html> Nemôžem čítať. <br> Chyba je: <br> {0} </ html>
104 104 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
105 105 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy.<br><em>Vypnutý. Teraz tam nie je aktívne žiadne zobrazenie mapy.</em></html>
106 106 <html>Stiahnuť zmenové súbory v súčasnom zobrazení mapy</html>
107 107 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory</html>
108 108 <html>Stiahnuť moje otvorené zmenové súbory<br><em>Vypnutý. Prosím vložte najskôr vaše OSM užívateľské meno do nastavení.</em></html>
109 109 <html>Stiahnuť posledné zmenové súbory</html>
110 110 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
111 111 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
112 112 <html> Zadajte autorizačný prístup ručne, ak bol vygenerovaný a získaný externe <br> na JOSM. </ html>
113 113 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
114 114 <html> Nepodaril sa prístup k serveru OSM ''{0}''<br> s autorizovaným prístupom ''{0}''.< br> Server považuje autorizovaný prístup za neoprávnený. Nebudete <br> mať prístup ku všetkým chráneným zdrojom na tomto serveri pomocou tohto prístupu. </ Html>
115 115 <html> Nepodarilo sa overiť na serveri OSM ''{0}''.< br> Používate OAuth na overenie, ale v súčasnej dobe neexistuje žiadny <br>nakonfigurovaný OAuth autorizovaný prístup. <br> Prosím, otvorte dialógové okno nastavení a vytvorte, alebo zadajte autorizovaný prístup. </ html>
116 116 <html> Nepodarilo sa doplniť URL ''{0}'' pre overenie OSM API servera. <br> Skontrolujte prosím váš text ''{1}'' a overte znova. </ html>
117 117 <html>Neúspešné pripojenie k URL ''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a vaše internetové pripojenie a potvrďte znovu.</html>
118 118 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
119 119 <html>Nepodarilo sa stiahnuť dáta. Ich formát je buď nepodporovaný, chybný, a / alebo nekonzistentný. <br> <br> Detaily (nepreložené): {0} </ html>
120 120 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
121 121 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
122 122 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
123 123 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
124 124 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
125 125 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
126 126 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
127 127 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
128 128 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci na url {0}.<br>Je veľmi pravdepodobne spôsobené sieťovým problémom, skontrolujte prosím<br>vaše internetové pripojenie</html>
129 129 <html>Neúspešné získanie zoznamu zmenových súborov z OSM API servera v<br>''{1}''. Server odpovedal kódom {0} namiesto 200.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{1}'' a potvrďte znovu.</html>
130 130 <html> Nepodarilo sa získať informácie o aktuálnom užívateľovi z OSM servera ''{0}''.< br> To asi nie je problém spôsobený testovaním autorizačného prístupu, ale <br> skôr problém s konfiguráciou servera . Starostlivo prejdite server <br> URL a vaše pripojenie k internetu. </ Html>
131 131 <html> Nepodarilo sa podpísať žiadosť pre OSMserver ''{0}'' s prístupom ''{1}''.< br> Prístup je pravdepodobne neplatný. </ html>
132 132 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
133 133 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
134 134 <html> JOSM úspešne získal autorizačný prístup. Teraz môžete prijať tento prístup. JOSM ho bude používať v budúcnosti pre autentifikáciu a autorizáciu na server OSM. <br> Autorizačný prístup je: </ html>
135 135 <html> JOSM sa chystá obnoviť OAuth nastavenia na predvolené hodnoty. <br> Aktuálne vlastné nastavenia sa neukladajú. </ html>
136 136 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
137 137 <html> JOSM úspešne získal žiadosť prístupu. JOSM teraz spúšťa registračnú stránku v externom prehliadači. Prosím, prihláste sa svojím OSM užívateľským meno a heslom a postupujte podľa pokynov ako povoliť žiadosť prístupu. Potom sa prepnite späť do dialógu a kliknite na <strong> {0} </ strong> <br> Ak spustenie externého prehliadača sa nedarí, môžete skopírovať nasledujúcu povoľovaciu URL a vložte ju do adresného riadku prehliadača. < / html>
138 138 <html>JOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}<br>z dátovej sady.<br>Súhlasíte?</html>
139 139 -----
140 140 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
141 141 <html>Vrstva ''{0}'' obsahuje konflikt pôvodných<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť nevyriešený.</html>
142 142 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
143 143 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
144 144 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
145 145 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
146 146 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
147 147 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
148 148 <html>Žiadne objekty nie sú v obsahu zmenového súboru {0} ,ktorý je dostupný v aktuálnej<br>upravovanej vrstve ''{1}''.</html>
149 149 <html> Kliknite prosím na <strong>{0} </ strong> načítať OAuth žiadosť prístupu z ''{1}''.</ html>
150 150 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
151 151 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
152 152 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
153 153 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity dátumu/času<br>požiadavka na konkrétny časový rozsah.</html>
154 154 <html>Prosím vložte platnú hodnotu limity zemepisnej dĺžky/šírky <br>požiadavky pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec.</html>
155 155 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
156 156 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
157 157 <html>Prosím vyberte jednu z nasledujúcich <strong>štandardných otázok</strong>.Vybrať <strong>Stiahnuť iba moje zmenové súbory</strong> ak chcete stiahnuť iba zmenové súbory vytvorené vami.<br>Všimnite si, že JOSM stiahne max. 100 zmenových súborov.</html>
158 158 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
159 159 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
160 160 <html> Plugin {0} vyžaduje verziu JOSM {1}. Súčasná verzia JOSM je {2}. <br> Musíte aktualizovať JOSM, aby využil tento plugin. </ Html>
161 161 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
162 162 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
163 163 <html> Získavanie OAuth autorizovaného prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
164 164 <html> Získavanie OAuth žiadosti prístupu z ''{0}'' zlyhalo. </ html>
165 165 <html> Spustiť plne automatický postup na získanie autorizačného prístupu z webových stránok OSM. <br> JOSM pristupuje na OSM webové stránky s menom užívateľa JOSM, plne <br> automaticky oprávňuje užívateľa a získa autorizovaný prístup. </ html >
166 166 <html> Beh polo-automatického postupu získať autorizovaný prístup z webových stránok OSM. <br> JOSM podá štandardné OAuth žiadosti o získanie povolenia prístupu cez <br> autorizovaný prístup. Užívateľ zašle na webové stránky OSM v externom prehliadači <br> overí sám a prijme žiadosť pre prístup predloženú programom JOSM. </ Html>
167 167 -----
168 168 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
169 169 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
170 170 <html>Vybrať podľa obmedzenej požiadavky iba vaše zmenové súbory.<br>Odobrať všetky vložené zmenové súbory v požiadavke.</html>
171 171 <html>Vybrať na uloženie autorizačný prístup v JOSM nastaveniach.<br>Pozastaviť používanie autorizačného prístupu iba v tomto spustení programu JOSM.</html>
172 172 <html>Vybrať na zobrazenie iba zmenové súbory pre aktuálne vybraté objekty.<br>Odobrať zo zobrazenia všetky zmenové súbory pre objekty v súčasnej dátovej vrstve.</html>
173 173 <html> Krok 1 / 3: Nahrať OAuth žiadosť prístupu </ html>
174 174 <html> Krok 2 / 3: povoliť a získať autorizačný prístup </ html>
175 175 <html> Krok 3 / 3: Úspešne získaný autorizačný prístup </ html>
176 176 <html> Úspešne použitý autorizačný prístup' '{0}'' pre <br> prístup OSM server na ''{1}'' .< br> Pristupujete na OSM server ako užívateľ ''{2}'' s id ''{3}''.</ html>
177 177 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
178 178 <html>Aktuálna hodnota nie je platné meno užívateľa.<br>Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa.</html>
179 179 <html> Autorizovaný prístup ''{1}'' je známy, pre server OSM ''{0}''.< br> Aj keď sa test pre načítanie užívateľských údajov pre tento prístup nepodaril. <br> V závislosti na tom, sú poskytnuté iba niektoré práva na tento prístup, môžete napriek tomu použiť <br> vkladať dáta, nahrávať GPS stopy, a / alebo získať prístup k ďalším chráneným zdrojom. </ html>
180 180 <html>OSM API server v ''{0}'' neposlal platnú odpoveď.<br>Môže byť že ''{0}'' nie je OSM API server.<br>Prosím, skontrolujte pravopis z ''{0}'' a potvrďte znovu.</html>
181 181 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
182 182 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne pretože JOSM nie je schopný vytvoriť<br>platné URL prihlásenie z OAuth autorizačným URL koncovým bodom ''{0}''.<br><br>Skontrolujte prosím vaše rozšírené nastavenia a skúste znovu.</html>
183 183 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne. JOSM neúspešne vstúpil do záznamu {0}<br>pre užívateľa {1}.<br><br>Skontrolujte meno a heslo užívateľa a skúste znovu.</html>
184 184 <html>Automatický proces pre získanie OAuth autorizačného prístupu<br>z OSM servera prebehol neúspešne.<br><br>Skúste prosím znovu, alebo vyberte iný druh autorizačného procesu,<br>to je poloautomatickou, alebo manuálnou autorizáciou.</html>
185 185 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
186 186 <html>relácia dieťa<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
187 187 <html> Spojené cesty sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre spojenú cestu, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvú cestu a <strong>odstrániť</strong> ostatné cesty, aby členy boli z rovnakej relácie: spojená cesta zaujme miesto po pôvodnej ceste v relácii.</html>
188 188 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
189 189 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
190 190 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
191 191 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
192 192 <html> Zlúčené body sú členmi v jednej, alebo vo viacerých reláciách. Prosím, rozhodnite či chcete aby <strong>zostalo</strong> členstvo pre výsledný bod, alebo či chcete aby bolo <strong>odstránené</strong>.<br> Štandardné nastavenie je <strong>ponechať</strong> prvý bod a <strong>odstrániť</strong> ostatné body, aby členy boli z rovnakej relácie: výsledný bod zaujme miesto po pôvodnom bode v relácii.</html>
193 193 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
194 194 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
195 195 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
196 196 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
197 197 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
198 198 <html> Test sa nepodaril, pretože server odpovedal s internou chybou. <br> JOSM nemohol rozhodnúť, či prístup je platný. Skúste to znova neskôr. </ Html>
199 199 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie pre nahratie {0} objektov. Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
200 200 <html>Sú tam <strong>viacnásobné zmenové súbory</strong> je potrebné určiť poradie nahrávania {0} objektov.Ktorú stratégiu chcete použiť?</html>
201 201 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
202 202 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
203 203 <html>Je tam {0} pôvodných vo vašej lokálnej dátovej sade, ktoré<br>ktoré by mohli byť zmazané zo servera. Ak pozdejšie skúsite zmazať, alebo<br>aktualizovať ich server pravdepodobne ohlási<br>konflikt.<br><br>Click <strong>{1}</strong>kontrola stavutýchto pôvodných<br>na servery.<br>Click <strong>{2}</strong>ignorovať.<br></html>
204 204 -----
205 205 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
206 206 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
207 207 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
208 208 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
209 209 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
210 210 -----
211 211 <html>Držať sa vašej lokálnej verzie, JOSM<br>má resetnúť id pôvodných {0} na 0.<br>Pri ďalšom nahrávaní serveru bude priraďovať <br>toto je nové id.<br>Súhlasíte?</html>
212 212 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
213 213 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
214 214 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
215 215 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
216 216 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
217 217 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
218 218 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
219 219 <html>Použite fotografiu z presných hodiniek,<br>e.g. displej GPS prístroja</html>
220 220 <html> Použite predvolené URL OSM servera (<strong> {0} </ strong>) </ html>
221 221 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
222 222 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
223 223 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
224 224 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
225 225 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
226 226 <html> Nemôžete ukončiť zlučovanie v tomto konflikte.<br>Vyriešenie konfliktu nemôže byť aplikované pokiaľ všetky rozdiely<br>nebudú vyriešené.<br>Kliknite <strong>{0}</strong> ak chcete aj tak ukončiť.<strong> Už<br> vyriešené rozdiely nebudú použité.</strong><br>Kliknite <strong>{1}</strong> pre návrat k riešeniu konfliktov.</html>
227 227 <html> Úspešne ste získal OAuth autorizačný prístup z webových stránok OSM. Kliknite na <strong> {0} </ strong> prijatý prístup. JOSM sa bude používať pri následných žiadostiach získať prístup k OSM API. </ Html>
228 228 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 <p> Ďalej sú klávesové skratky aktivované, keď sú činnosti najskôr pridelené k tlačidlám vo vstupnom menu. Takže niektoré z vašich zmien sa môže stať aktívnym aj bez reštartu --- ale aj bez kontroly kolízie. To je ďalší dôvod, prečo <b> reštartovať </ b> JOSM po vykonaní týchto zmien. </ P>
235 235 <p>Všimnite si prosím, že klávesovým skratkám sú priradené akcie, keď sa spustí JOSM. Preto potrebujete <b>reštartovať</b> JOSM, aby sa zmeny prejavili.</p>
236 236 <p> Posledná stránka uvádza modifikačné klávesy JOSM automaticky priradené pre klávesové skratky. Pre každý zo štyroch druhov skratiek sú tam tri alternatívy. JOSM sa bude snažiť použiť tieto alternatívy v uvedenom poradí pri riešení konfliktov. Ak sú všetky alternatívy skratiek použité, budú sa priraďovať klávesovú skratky náhodne. </ p>
237 237 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
238 238 <p> Môžete si všimnúť, že vo výberovom zozname kľúčov na nasledujúcej strane sú uvedené všetky kľúče, ktoré existujú na všetky druhy klávesníc ktoré Java pozná, nie len tie klávesy, ktoré existujú na klávesnici. Prosím, používajte len hodnoty, ktoré reálne existujú na klávesnici. Ak vaša klávesnica nemá klávesu ''kopírovať'' (PC klávesnica je nemá, Sun klávesnica áno), potom ju nepoužívajte. Tiež tam sú uvedené ''klávesy'' , ktoré zodpovedajú skratkám na klávesnici (napr.'':''/ Colon). Prosím, nepoužívajte ich, používajte miesto toho základné klávesy ('';''/ bodkočiarku na klávesnici USA ,''.''/ obdobne na nemeckom klávesnice apod). Že sa tak nestane, môže mať za následok konflikty, pretože neexistuje spôsob, ako by mal JOSM vedieť, že Ctrl + Shift + a Ctrl +: je to vlastne to isté na klávesnici USA. </ p>
239 239 -----
240 240 -----
241 241 <strong> Upozornenie: </ strong> Heslo je prevedené <strong> raz </ strong> v textovej forme na webových stránkach OSM. <strong> Nepoužívajte </ strong> citlivé heslo na OSM server poskytuje šifrovaný komunikačný kanál (HTTPS).
242 242 <u>Špeciálne ciele:</u>
243 243 <nedefinované>
244 244 > dole
245 245 > hore
246 246 A Podľa vzdialenosti
247 247 A Podľa času
248 248 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
249 249 Meno:* preklad je chýbajúci.
250 250 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
251 251 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
252 252 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
253 253 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
254 254 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 Verzia API: {0}
260 260 Opustená železnica
261 261 Prerušiť
262 262 Zrušiť spojovanie
263 263 -----
264 264 O programe
265 265 O programe JOSM...
266 266 Prijať autorizačný prístup
267 267 Súhlasiť s novým umiestnením pluginu a zavrieť dialóg
268 268 Prístup
269 269 Autorizačný prístup
270 270 Kľúč autorizačného prístupu:
271 271 Skrytý autorizačný prístup:
272 272 URL autorizačného prístupu:
273 273 Ubytovanie
274 274 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
275 275 Prístupové alebo vernostné karty
276 276 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
277 277 Presnosť:
278 278 Akcia
279 279 Akcie
280 280 Aktivovať
281 281 Aktivovať vybratú vrstvu
282 282 Aktívne štýly
283 283 Aktuálny
284 284 Pridať
285 285 Pridať JOSM Plugin popis URL.
286 286 Pridať bod...
287 287 Pridať vlastnosti
288 288 Pridať Rectified Image
289 289 Pridať "source=..." do položiek?
290 290 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
291 291 Pridať komentár
292 292 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
293 293 Pridať novú cestu pre ikony
294 294 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
295 295 -----
296 296 Pridať nový bod do existujúcej cesty
297 297 Pridať nový zdroj do zoznamu.
298 298 Pridať novú značku
299 299 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
300 300 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
301 301 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
302 302 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
303 303 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
304 304 -----
305 305 -----
306 306 Pridať prázdnu značku
307 307 Pridať informáciu o autorovi
308 308 Pridať konflikt pre ''{0}''
309 309 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
310 310 Pridať filter
311 311 Pridať mriežku
312 312 -----
313 313 -----
314 314 Pridať novú vrstvu
315 315 Pridať bod
316 316 Pridať bod do cesty
317 317 Pridať bod do cesty a spojiť
318 318 Pridať bod {0}
319 319 Pridať reláciu {0}
320 320 Pridať routing layer
321 321 -----
322 322 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
323 323 Pridať cestu {0}
324 324 Pridať body na všetky priesečníky
325 325 Interpolácia adries
326 326 -----
327 327 Adresy
328 328 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
329 329 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
330 330 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
331 331 Nastaviť WMS
332 332 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
333 333 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
334 334 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
335 335 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
336 336 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
337 337 Administratívne
338 338 Rozšírené
339 339 Rozšírené OAuth parametre
340 340 Pokročilé vlastnosti OAuth
341 341 Pokročilé voľby
342 342 Lanovka
343 343 -----
344 344 -----
345 345 Letisko
346 346 -----
347 347 Alkohol
348 348 Zarovnať body do kruhu
349 349 Zarovnať body na priamku
350 350 Všetko
351 351 Všetky formáty
352 352 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne. JOSM nemá na stiahnutie novšie verzie.
353 353 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
354 354 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
355 355 Ťažobný priestor
356 356 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
357 357 Povoliť sťahovať vaše osobné GPS stopy
358 358 Povoliť čítanie vašich preferencií
359 359 Povoliť nahrávať GPS stopy
360 360 Povoliť nahrávať mapové dáta
361 361 Povoliť zapisovať vaše preferencie
362 362 Povolená prevádzka:
363 363 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
364 364 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
365 365 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
366 366 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
367 367 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
368 368 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
369 369 Alfa kanál
370 370 Abecedne
371 371 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
372 372 Horská chata
373 373 -----
374 374 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
375 375 Tiež premenovať súbor
376 376 Prípadne, ak to nebude fungovať, môžete ručne vyplniť údaje nižšie na tejto URL:
377 377 Vždy aktualizovať bez opýtania
378 378 Vybavenosť (Amenities)
379 379 Počet káblov
380 380 Počet sedadiel
381 381 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
382 382 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Prázdna hodnota vymaže tag.
388 388 Nastala chyba v plugine {0}
389 389 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
390 390 Nastala chyba : {0}
391 391 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
392 392 Došlo k neočakávanej výnimke. <br> Toto je vždy chyba kódovania. Ak používate najnovšiu verziu JOSM <br>, zvážte prosím a vyplnte hlásenie o chybe.
393 393 Nastala neznáma chyba
394 394 Uhol
395 395 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
396 396 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
397 397 Použiť
398 398 Použiť zmeny
399 399 Použiť predvolené
400 400 Použiť rozhodnutie
401 401 Použiť Funkciu
402 402 Použiť Funkciu:
403 403 Uplatniť tiež pre deti(children)
404 404 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
405 405 -----
406 406 Použiť vyriešený konflikt
407 407 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
408 408 Použiť zvolené zmeny
409 409 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
410 410 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
411 411 Použiť súčasnú aktuálizáciu
412 412 Použiť adresu dlaždice
413 413 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
414 414 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
415 415 Použiť?
416 416 -----
417 417 -----
418 418 Archeologické nálezisko
419 419 Lukostreľba
420 420 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
421 421 Oblasť
422 422 Cesta označená ako plocha nie je uzavretá.
423 423 Oblasť okolo miesta
424 424 Kultúrne stredisko
425 425 Umelecké dielo
426 426 Spýtať sa pred aktualizáciou
427 427 Pridružiť s využitím ulice:
428 428 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
429 429 Atletika
430 430 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
431 431 Atrakcia
432 432 Zvuk
433 433 Audio zariadenie nedostupné
434 434 Nastavenia zvuku
435 435 Zukové značky z {0}
436 436 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
437 437 -----
438 438 Audiosprievodcovia
439 439 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
440 440 -----
441 441 Overenie totožnosti
442 442 Overenie s dodaním užívateľského mena a hesla
443 443 Overovanie na HTTP proxy ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
444 444 Overenie v OSM API ''{0}'' neúspešné. Prosím vložte platné užívateľské meno a platné heslo.
445 445 Overovanie sedenia pre užívateľa ''{0}'' ...
446 446 Overenie totožnosti
447 447 Autentifikácia zlyhala
448 448 Autentifikácia zlyhala
449 449 Autor
450 450 Autor: {0}
451 451 Autentifikácia zlyhala
452 452 Povoliť JOSM na prístup do OSM API
453 453 Autorizačná URL:
454 454 Povoliť teraz
455 455 Povoľujem OAuth žiadosť prístupu ''{0}'' na stránkach OSM ...
456 456 Povoľujem žiadosť prístupu ''{0}''...
457 457 Autori (spracovatelia)
458 458 -----
459 459 Automatické získavanie
460 460 Automatické zväčšenie:
461 461 Automatický stred (Auto-Center)
462 462 -----
463 463 Automatické ukladanie LiveData
464 464 Automatické nahratie Dlaždíc:
465 465 Bankomat
466 466 Automatické sťahovanie
467 467 Automatická úprava značiek (tag)
468 468 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
469 469 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
470 470 -----
471 471 -----
472 472 Dostupný
473 473 Dostupné štýly (z {0})
474 474 -----
475 475 B Podľa vzdialenosti
476 476 B Podľa času
477 477 -----
478 478 Hniezdo záchrany
479 479 Späť
480 480 Oreradlo chrbta (Backrest)
481 481 Chybná požiadavka
482 482 Chlieb a pečivo
483 483 Banka
484 484 Bar (výčap)
485 485 Prekážka (Barriers)
486 486 Bejzbal
487 487 Základný
488 488 Basin (Kotvisko pre lode)
489 489 Basketbal
490 490 Batérie
491 491 Bojisko
492 492 Záliv
493 493 Pláž
494 494 Signál (rádiomaják)
495 495 Lavička
496 496 Nápoje
497 497 -----
498 498 Bicykel
499 499 -----
500 500 Záhradná reštaurácia
501 501 -----
502 502 Bicykle
503 503 -----
504 504 -----
505 505 Prázdna vrstva
506 506 Balvan (Block)
507 507 Informačný panel s radami (board content)
508 508 Lodenica
509 509 Stĺpik
510 510 Kníhkupectvo
511 511 Záložky
512 512 Hraničná kontrola
513 513 Botanický názov
514 514 Bowling na tráve
515 515 Hranice
516 516 Hraničné kamene
517 517 Ohraničujúcí box
518 518 Hranice
519 519 Bowling
520 520 Most
521 521 Broken tagging preset "{0}-{1}" - počet položiek na zobrazení hodnôt, musí byť rovnaký ako v hodnotách
522 522 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
523 523 -----
524 524 Správy o chybách
525 525 -----
526 526 Budova
527 527 Stavebné riešenie(Building address)
528 528 Budovy, stavby
529 529 Šírka budovy:
530 530 -----
531 531 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
532 532 Autobusová linka
533 533 Autobusové nástupište
534 534 Autobusová stanica
535 535 Autobusová zastávka
536 536 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
537 537 Mäsiareň
538 538 C Podľa vzdialenosti
539 539 C Podľa času
540 540 -----
541 541 Kabínková lanovka
542 542 Cache chýb formátov
543 543 Cache chýb v Lambert Zóne
544 544 -----
545 545 -----
546 546 -----
547 547 CadastreGrabber: Nedovolená url.
548 548 Kaviareň
549 549 -----
550 550 Táborisko
551 551 Stanový tábor
552 552 Nedá sa kresliť mimo svet.
553 553 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
554 554 Prieplav
555 555 Zrušiť
556 556 -----
557 557 Zrušiť overenie
558 558 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
559 559 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
560 560 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
561 561 Zušiť operáciu
562 562 -----
563 563 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
564 564 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
565 565 Prerušiť nahrávanie
566 566 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
567 567 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
568 568 -----
569 569 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
570 570 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
571 571 Nemôžem postaviť požiadavku pre zmenový súbor s časovým obmedzením. Vstup nie je platný.
572 572 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
573 573 Nemožno vytvoriť požiadavku na zmenový súbor, vrátane parametrov požiadavky ''uid'' a ''display_name''
574 574 -----
575 575 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
576 576 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
577 577 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
578 578 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
579 579 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
580 580 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
581 581 -----
582 582 Nemožno umiestniť budovy mimo Zeme.
583 583 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
584 584 Nemožno obmedziť požiadavku zmenového súboru pre aktuálneho užívateľa, pretože aktuálny užívateľ je anonymný
585 585 Nemožno obmedziť požiadavku pre zmenový súbor na špecifický ohraničujúci rámec. Vstup je platný.
586 586 Nemožno omedziť požiadavku na zmenový súbor na nemo užívateľa ''{0}''
587 587 -----
588 588 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
589 589 Kanoistika
590 590 Plechovky
591 591 Kapacita
592 592 Kapacita (celková)
593 593 Nahrať GPS Stopu
594 594 Vozidlo
595 595 -----
596 596 Kemping pre obytné prívesy
597 597 Hotovosť
598 598 Hrad
599 599 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
600 600 Vstup do jaskyne
601 601 Cintorín
602 602 Vycentrovať (Center Once)
603 603 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
604 604 Stredový pohľad
605 605 Sedačková lanovka
606 606 Chata
607 607 Zmeniť vlastnosti
608 608 Zmeniť smer?
609 609 Zmeniť umiestnenie
610 610 Zmeniť bod {0}
611 611 Zmeniť reláciu
612 612 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
613 613 Zmeniť reláciu {0}
614 614 Zmena rozlíšenia
615 615 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
616 616 -----
617 617 Zmeniť hodnoty ?
618 618 Zmeniť cestu {0}
619 619 Zmenené body z {0}
620 620 Zmenový súbor
621 621 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
622 622 Zmenový súbor ID:
623 623 Panel riadenia zmenového súboru
624 624 Manažér zmenového súboru
625 625 Zmenový súbor zavretý
626 626 Poznámka zmenového súbor:
627 627 Očakávané ID zmenového súboru
628 628 Zmenový súbor id:
629 629 Info súboru zmien
630 630 Zmenový súbor je plný
631 631 Súbor zmien {0}
632 632 Súbory zmien
633 633 Zmena klávesových skratiek manuálne.
634 634 Kontrola pre FIXMES.
635 635 Kontrola pre poznámky (notes)
636 636 Kontrola či pri kreslení mapy nevznikli chyby.
637 637 Kontrova na servery
638 638 Kontrola vlastností kľúčov.
639 639 Kontrola hodnôt vlastností.
640 640 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
641 641 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
642 642 Kontrolujem predpoklady pluginov ...
643 643 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
644 644 Chyby v kontrolnom súčte:
645 645 Lekáreň
646 646 Relácia dieťa
647 647 Vybrať
648 648 Zvoľte farbu
649 649 Zvoľte farbu pre {0}
650 650 Zvoľte preddefinovanú licenciu
651 651 Vybrať hodnotu
652 652 Vybrať z...
653 653 Vybrať server pre vyhľadávanie:
654 654 Veľkosť kusov {0} prekročil max. veľkosť zmenového súboru {1} pre server ''{2}''
655 655 Kostol
656 656 Kino
657 657 Mesto (city)
658 658 Hranica mesta/obce
659 659 Mestské hradby
660 660 Názov mesta
661 661 Mesto:
662 662 Občianske
663 663 Typ triedy
664 664 Vyčistiť
665 665 Vymazať trasu
666 666 -----
667 667 Kliknutím ''<strong>{0}</strong>'' bude pokračovať nahrávanie do ďalších nových zmenových súborov.<br>Kliknutím ''<strong>{1}</strong>'' sa vrátite do dialógu nahrávania.<br>Kliknutím ''<strong>{2}</strong>'' zrušíte nahrávanie a vrátite sa na editovanie mapy.<br>
668 668 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
669 669 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
670 670 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
671 671 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
672 672 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
673 673 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
674 674 Kliknite na test prístup k serveru OSM so súčasným autorizačným prístupom
675 675 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
676 676 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
677 677 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
678 678 Kliknutím zrušíte resetovanie do OAuth východzích hodnôt
679 679 Kliknutím zrušíte nahrávanie
680 680 Kliknutie pridá miesto určenia.
681 681 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
682 682 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
683 683 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
684 684 Kliknutím zavriete dialóg
685 685 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
686 686 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
687 687 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
688 688 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
689 689 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
690 690 Kliknutím bude pokračovať nahrávanie do ďalšieho nového zmenového súboru
691 691 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
692 692 Kliknite na tlačidlo zmazať plugin ''{0}''
693 693 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
694 694 Kliknite na tlačidlo vypnúť plugin ''{0}''
695 695 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
696 696 Kliknite pre zachovanie pluginu ''{0}''
697 697 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
698 698 Kliknite pre presmerovanie na autorizačný formulár na webovej stránke JOSM
699 699 Kliknutie odstráni miesto určenia
700 700 Kliknutím resetujete OAuth nastavenia na východzie hodnoty
701 701 Kliknite na tlačidlo pre načítanie žiadosti o prístup
702 702 Kliknite na tlačidlo pre načítanie autorizačného prístupu
703 703 Kliknutím sa vrátite do dialógového okna pre nahrávanie
704 704 Kliknutím sa vrátite do editora relácie na pokračovanie v úprave relácie
705 705 Kliknite na tlačidlo preskočiť aktualizácie aktívnych pluginov
706 706 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
707 707 Kliknite pre krokovanie celým procesom schvaľovania OAuth
708 708 Kliknite na krok v rámci povoľovacieho procesu OAuth a vytvorte nový autorizačný prístup
709 709 Kliknite na Autorizačný prístup
710 710 Kliknite pre aktualizáciu aktívnych pluginov
711 711 Časový limit klienta
712 712 Útes
713 713 Lezenie
714 714 Zavrieť
715 715 Zavrieť akúkoľvek cestu
716 716 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
717 717 Zatvoriť zmenové súbory
718 718 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
719 719 Zatvoriť otvorený súbor zmien
720 720 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
721 721 Zavrieť dialógové okno
722 722 Zatvoriť dialóg a zrušiť požiadavku pre zmenové súbory
723 723 Zatvorte dialóg a prijmite autorizačný prístup
724 724 Zatvorte dialóg a zrušiť povolenie
725 725 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
726 726 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
727 727 Zavrieť dialóg nastavena a zrušiť aktualizáciu nastavení
728 728 Zavrieť vybraté zmenové súbory
729 729 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
730 730 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
731 731 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
732 732 -----
733 733 Uzavretá cesta
734 734 Zavreté po -
735 735 Zatvorený v
736 736 Uzavrený:
737 737 Bližší popis
738 738 Bližší popis
739 739 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
740 740 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
741 741 Zatváranie súboru zmien
742 742 zatváranie zmenového súboru {0}
743 743 Zatváranie súboru zmien...
744 744 Handry
745 745 Pobrežie
746 746 Línia pobrežia.
747 747 Mince
748 748 Vysoká škola
749 749 Farba
750 750 Farba (hex)
751 751 Farebná schéma
752 752 Farebná schéma
753 753 Farby
754 754 Farby bodov a sledované segmenty pozície riedenia (HDOP). Vaše zariadenie pre digitalizáciu musia zaznamenať informácie.
755 755 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
756 756 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
757 757 Farba
758 758 Spojiť cesty
759 759 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
760 760 Spojiť {0} ciest
761 761 -----
762 762 Zásobník príkazov
763 763 Príkazový Stĺpik: {0}
764 764 Poznámka
765 765 Poznámka:
766 766 -----
767 767 Obchodná (komerčná)
768 768 Spoločné, obecné
769 769 -----
770 770 Hranice obce bbox: {0}
771 771 Komunikácia s OSM serverom neúspešná
772 772 Spojenie so serverom zlyhalo
773 773 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
774 774 Porovnať
775 775 Počítač
776 776 Konfigurovať
777 777 Konfigurácia zariadenia
778 778 Konfigurovať umiestnenie pluginov
779 779 Nastavenie pokročilých nastavení
780 780 Nastavenie dostupných pluginov.
781 781 Konfigurácia trasových priorít.
782 782 Konfigurujem umiestnenie...
783 783 Konfigurovať zoznam s umiestnením, kde je možné stiahnuť pluginy
784 784 -----
785 785 Nastaviť či vytvoriť záložný súbor
786 786 Nastaviť či používate proxy server
787 787 Nastaviť vašu totožnosť a spôsob overovania na OSM servery
788 788 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
789 789 Potvrdiť prázdnu funkciu
790 790 Konflikt
791 791 Rozhodnutie konfliktov
792 792 Konflikt nie je úplne vyriešený
793 793 Konflikty
794 794 Objavené konflikty
795 795 Konflikty vo vkladaných značkách
796 796 Konflikty pri spojovaní pôvodných
797 797 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
798 798 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
799 799 Konflikty: {0} nevyriešené
800 800 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
801 801 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
802 802 Pripojené
803 803 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
804 804 Pripájam sa
805 805 Pripájam sa...
806 806 Chyba pri pripojovaní.
807 807 Spojenie zlyhalo
808 808 Nastavenie pripojenia
809 809 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
810 810 Spojenie zlyhalo.
811 811 Spojenie do API neúspešné
812 812 Stavba
813 813 Stavebná oblasť
814 814 Užívateľský kľúč:
815 815 Skrytý užívateľ:
816 816 Pripája sa na OSM Server...
817 817 Kontaktujem server...
818 818 Kontaktujem WMS server...
819 819 Spájam cadastre WMS ...
820 820 Obsah
821 821 Kontinent
822 822 Pokračovanie
823 823 Pokračovanie rozhodnutia
824 824 Pokračovať v nahrávaní
825 825 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
826 826 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
827 827 Príspevok
828 828 Obchod s polotovarmi
829 829 Previesť do GPX vrstvy
830 830 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
831 831 Konvertovať do dátovej vrstvy
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
835 835 Prevedené z: {0}
836 836 Súradnice
837 837 Importované súradnice:
838 838 Súradnice:
839 839 Kopírovať
840 840 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
841 841 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
842 842 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
843 843 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
844 844 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
845 845 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
846 846 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
847 847 Kópia {0}
848 848 Vybrať označené objekty pre vloženie.
849 849 -----
850 850 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
851 851 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
852 852 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
853 853 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
854 854 Kopírovať do schránky a zavrieť
855 855 -----
856 856 Kópia {1} z {0}
857 857 -----
858 858 Copyright
859 859 Zladiť
860 860 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
861 861 Zladiť GPX
862 862 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
863 863 Nemôžem získať obrázok
864 864 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
865 865 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
866 866 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
867 867 -----
868 868 Nemôžem exportovať "{0}"
869 869 Nemôžem nájsť typ elementu
870 870 -----
871 871 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
872 872 Nemôžem importovať ''{0}''.
873 873 Nemôžem importovať súbory.
874 874 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
875 875 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
876 876 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
877 877 Nemôžem čítať "{0}"
878 878 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
879 879 -----
880 880 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
881 881 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
882 882 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
883 883 -----
884 884 Nemôžem získať zoznam vašich otvorených zmenových súborov pretože<br>JOSM nepoznám vašu totožnosť.<br>Zvolili ste si pracovať anonymne, alebo ste neoprávnili<br>poznať totožnosť užívateľa, ktorý pracuje vo vašom záujme.
885 885 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
886 886 -----
887 887 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
888 888 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
889 889 Krajina (štát)
890 890 Kód krajiny
891 891 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
892 892 Krajina:
893 893 kraj (okres)
894 894 Kurz (Smer)
895 895 Súd
896 896 Krytá nádrž
897 897 Žeriav
898 898 Vytvoriť kružnicu
899 899 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
900 900 -----
901 901 -----
902 902 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
903 903 -----
904 904 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
905 905 Vytvoriť cestnú sieť
906 906 Vytvára cestnú sieť
907 907 Vytvoriť novú mapu
908 908 Vytvoriť novú reláciu
909 909 -----
910 910 -----
911 911 Vytvoriť plochy
912 912 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
913 913 Vytvoriť záložku
914 914 Vytvorte rozhranie(hranice)
915 915 Vytvoriť budovu
916 916 Vytvoriť budovy
917 917 Vytvoriť duplikát cesty
918 918 Vytvoriť cestnú sieť
919 919 Vytvoriť problém
920 920 Vytvoriť multipolygón
921 921 Vytvoriť multipolygón.
922 922 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
923 923 Vytvoriť nový bod.
924 924 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
925 925 -----
926 926 Vytvoriť bez zvukovej značky pri čítaní GPX.
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 Vytvorený
931 931 Vytvorený v
932 932 Vytvorené v:
933 933 Vytvorené pred -
934 934 Vytvoril:
935 935 Vytvorený:
936 936 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
937 937 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
938 938 Vytváranie súboru zmien...
939 939 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
940 940 Kreditné karty
941 941 Kriket
942 942 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
943 943 Kritérium
944 944 -----
945 945 Prechod pre cyklistov
946 946 Prechod pre jazdcov na koňoch
947 947 Peší prechod cez železnicu
948 948 Prechod cez cestu s obsluhou
949 949 Prekrývajúce sa budovy
950 950 Typy prechodov cez cestu
951 951 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
952 952 Zkrížené cesty
953 953 Prekižujúce sa cesty.
954 954 Kuchyňa
955 955 Súčasný výber
956 956 Aktuálny zmenový súbor je prázdny. Nemožem nahrať dáta.
957 957 Aktuálny správca poverenia je typu ''{0}''
958 958 Aktuálna hodnota ''{0}'' pre užívateľské ID je neplatná
959 959 Súčasná hodnota je východzia
960 960 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
961 961 Vlastný WMS Link
962 962 Prispôsobiť farbu
963 963 Prispôsobiť kresliacu trasu
964 964 Úprava položiek na panely nástrojov.
965 965 Výkop
966 966 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
967 967 Cyklická závislosť medzi reláciami:
968 968 Cyklistika
969 969 Cyklické závislosti
970 970 -----
971 971 -----
972 972 Priehrada, nádrž
973 973 Údajová vrstva {0}
974 974 Formát zaznamenávania dát
975 975 Zdroje dát a Typy:
976 976 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
977 977 Zdroje dát
978 978 Overovanie dát
979 979 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
980 980 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
981 981 Test konzistencie dátovej sady
982 982 Dátum:
983 983 Dátum:
984 984 Debetné karty
985 985 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
986 986 Stupne
987 987 Rozhodnutie
988 988 Oddialiť
989 989 Úbytok
990 990 -----
991 991 -----
992 992 -----
993 993 Predvolené
994 994 Štandardný (Automatická predvoľba)
995 995 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
996 996 Východzia hodnota je''{0}''.
997 997 Definovať vloženie(interpolation) adresy
998 998 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
999 999 Stupne minúty sekundy
1000 1000 Odstrániť
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 Zmazať súbor z disku
1004 1004 Režim mazania
1005 1005 Zmazať vlastnosti
1006 1006 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
1007 1007 Odstrániť potvrdenie
1008 1008 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
1009 1009 Zmazať filter.
1010 1010 Zmazať z relácie (zo vzťahu
1011 1011 -----
1012 1012 Vymazať súbor s obrázkom z disku
1013 1013 Vymazať nekompletné členy?
1014 1014 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
1015 1015 Vymazať bod {0}
1016 1016 Zmazať body alebo cesty
1017 1017 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?
1018 1018 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dát
1019 1019 Zmazať objekty
1020 1020 Vymazať reláciu {0}
1021 1021 Zmazať zvolené objekty.
1022 1022 Vymazať práve vydanú reláciu
1023 1023 -----
1024 1024 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
1025 1025 Zmazať vybrané vrstvy.
1026 1026 Zmazať vybraté relácie
1027 1027 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
1028 1028 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
1029 1029 -----
1030 1030 Zmazať výber v tabuľke značiek
1031 1031 Zmazať nepotrebné body z cesty.
1032 1032 Vymazať cestu {0}
1033 1033 Odstránený
1034 1034 Vymazaný stav:
1035 1035 Vymazaný člen {0} je použitý v relácii {1}
1036 1036 -----
1037 1037 Vymazaný bod {0} je súčasťou cesty {1}
1038 1038 Vymazané alebo presunuté pôvodné
1039 1039 Zmazaná relácia {0} obsahuje členy
1040 1040 Vymazaná cesta {0} obsahuje body
1041 1041 Vyznanie (cirkevné)
1042 1042 Zubný lekár
1043 1043 Podrobne popíšte problém
1044 1044 Popis
1045 1045 Popis: {0}
1046 1046 Úroveň detailu
1047 1047 Podrobnosti
1048 1048 Zisťujem pluginy pre nahratie ...
1049 1049 Zisťovanie id pre aktuálneho užívateľa...
1050 1050 -----
1051 1051 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 Obtiažnosť
1056 1056 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1057 1057 Smer
1058 1058 Smerový index'{0}' nenájdený
1059 1059 Smer hľadania zeme
1060 1060 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
1061 1061 Vypnúť
1062 1062 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
1063 1063 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
1064 1064 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
1065 1065 Vypnúť doplnok
1066 1066 Zrušiť a Vymazať
1067 1067 Zrušiť a Ukončiť
1068 1068 výdaj na recepty
1069 1069 Zobraziť pokročilé parametre OAuth
1070 1070 Nastavenie zobrazenia
1071 1071 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
1072 1072 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 Zobrazovať súradnice ako
1076 1076 -----
1077 1077 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
1078 1078 Zobraziť obrázky s geotagmi
1079 1079 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1080 1080 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1081 1081 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
1082 1082 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1083 1083 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1084 1084 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1085 1085 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1086 1086 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1087 1087 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1088 1088 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1089 1089 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1090 1090 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1091 1091 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
1092 1092 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
1093 1093 Rozložiť body rovnomerne
1094 1094 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1095 1095 Nepoužívaná železnica
1096 1096 -----
1097 1097 Neurobiť zmeny
1098 1098 Nepýtajte sa znovu a zapamätajte si moje rozhodnutie (Choď na Nastavenia-> Pluginy zmeniť neskôr )
1099 1099 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1100 1100 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1101 1101 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1102 1102 Znovu nezobrazovať (možnosť pripomenutia)
1103 1103 Neurobiť nič
1104 1104 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1105 1105 Chcete toto povoliť?
1106 1106 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1107 1107 Chcete ich aj tak vymazať?
1108 1108 -----
1109 1109 Obchod Urob si sám
1110 1110 Dok, prístavná hrádza
1111 1111 Lekári
1112 1112 Preteky chrtov
1113 1113 Dvojitý konflikt
1114 1114 Dole
1115 1115 Stiahnuť
1116 1116 Nahrať Všetky Deti
1117 1117 Sťahovanie dát
1118 1118 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1119 1119 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1120 1120 Priečinok sťahovania
1121 1121 Stiahnuť členov
1122 1122 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1123 1123 Stiahnuť objekt
1124 1124 Sťahujem objekt...
1125 1125 Stiahnuť Plugin
1126 1126 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1127 1127 Nahrať vybraté deti
1128 1128 Sťahovacia URL
1129 1129 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
1130 1130 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1131 1131 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1132 1132 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1133 1133 Stiahnuť a zobraziť históriu vybratých pôvodných
1134 1134 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1135 1135 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1136 1136 Načítať na novú vrstvu
1137 1137 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1138 1138 Stiahnuť súbory zmien
1139 1139 Stiahnuť zmenové súbory použitím preddefinovanými požiadavkami
1140 1140 Stiahnuť obsah
1141 1141 Sťahujem dáta
1142 1142 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1143 1143 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1144 1144 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1145 1145 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1146 1146 Stiahnuť z OSM...
1147 1147 Stiahnuť neúplných členov
1148 1148 Stiahnuť neúplných členov vybratých relácií
1149 1149 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1150 1150 Stiahnuť obsah
1151 1151 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1152 1152 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1153 1153 Stiahnuť členov
1154 1154 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1155 1155 Stiahnuť iba moje zmenové súbory
1156 1156 Stiahnuť teraz
1157 1157 Stiahnuť objekt
1158 1158 Sťahujem objekt...
1159 1159 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1160 1160 Stiahujem zoznam pluginov ...
1161 1161 Stiahnuť pluginy
1162 1162 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
1163 1163 Stiahnuť odkazy
1164 1164 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1165 1165 Stiahnuť členov relácie
1166 1166 Sťahovanie relácií
1167 1167 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1168 1168 Nahrať vybraté relácie
1169 1169 Stiahnuť ohraničujúcí box
1170 1170 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1171 1171 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1172 1172 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1173 1173 Stiahnuť zmenový súbor so špecifikovaným id, spolu aj s obsahom zmenového súboru
1174 1174 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1175 1175 Stiahnuť obsah dostupných pluginov
1176 1176 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1177 1177 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1178 1178 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1179 1179 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1180 1180 Stiahnuté GPX dáta
1181 1181 Stahovač:
1182 1182 Sťahujem GPS dáta
1183 1183 Sťahujem OSM údaje...
1184 1184 Sťahujem Pluginy {0}...
1185 1185 Sťahujem "Správu dňa"
1186 1186 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1187 1187 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1188 1188 Sťahujem zmenové súbory...
1189 1189 Sťahujem obsah pre zmenový súbor {0} ...
1190 1190 Sťahujem dáta
1191 1191 Sťahovanie z OSM Servera...
1192 1192 História sťahovania...
1193 1193 Sťahujem dlaždice obrázka...
1194 1194 Sťahujem otvorené súbory zmien
1195 1195 Sťahovanie zoznamu pluginov z ''{0}''
1196 1196 Sťahujem body {0} až {1}...
1197 1197 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1198 1198 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1199 1199 Nahrávam reláciu {0}
1200 1200 Sťahujem {0}
1201 1201 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1202 1202 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1203 1203 Ťahať play head
1204 1204 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1205 1205 -----
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Odvodňovací kanál, odtok
1211 1211 Kresliť
1212 1212 Kresliť šípky v smere jazdy
1213 1213 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1214 1214 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1215 1215 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1216 1216 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1217 1217 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1218 1218 Kresliť budovy
1219 1219 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1220 1220 Kresliť smer cestného segmentu
1221 1221 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1222 1222 Kresliť väčšie GPS body
1223 1223 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1224 1224 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1225 1225 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1226 1226 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1227 1227 Kresliť body
1228 1228 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1229 1229 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1230 1230 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1231 1231 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1232 1232 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1233 1233 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1234 1234 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1235 1235 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1236 1236 Pitná voda
1237 1237 -----
1238 1238 Zahodiť existujúcu cestu
1239 1239 Chemická čistiareň
1240 1240 Duplikovať do {0} bodov
1241 1241 Duplikovať
1242 1242 Duplikovať vrstvu
1243 1243 Duplikát cesty
1244 1244 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1245 1245 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1246 1246 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1247 1247 Duplikát vybratých ciest
1248 1248 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1249 1249 Duplikovať túto vrstvu
1250 1250 Duplicitné body
1251 1251 Duplicitné body v ceste
1252 1252 Duplikované body v ceste.
1253 1253 Zdvojené (duplikované) cesty
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 Východ
1258 1258 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1259 1259 Upraviť
1260 1260 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1261 1261 Upraviť informácie o adrese
1262 1262 Upraviť interpoláciu adries
1263 1263 Upraviť administratívne hranice
1264 1264 -----
1265 1265 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1266 1266 Upraviť ťažobný priestor
1267 1267 Upraviť horskú chatu
1268 1268 Upraviť archeologické nálezisko
1269 1269 Upraviť lukostreľbu
1270 1270 Upraviť kultúrne stredisko
1271 1271 Upraviť umelecké dielo
1272 1272 Upraviť atletiku
1273 1273 Upraviť atrakciu
1274 1274 Upraviť Australian Football
1275 1275 Upraviť bankomat
1276 1276 Upraviť hniezdo záchrany
1277 1277 Upraviť chlieb a pečivo
1278 1278 Upraviť banku
1279 1279 Upraviť bar (výčap)
1280 1280 Upraviť bejzbal
1281 1281 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1282 1282 Upraviť basketbal
1283 1283 Upraviť bojisko
1284 1284 Upraviť záliv
1285 1285 Upraviť pláž
1286 1286 Upraviť signál (rádiomaják)
1287 1287 Upraviť Obchod s nápojmi.
1288 1288 Upraviť parkovisko bicyklov
1289 1289 Upraviť požičovňu bicyklov
1290 1290 Upraviť bicyklový obchod
1291 1291 Upraviť záhradnú reštauráciu
1292 1292 Upraviť lodenicu
1293 1293 Upraviť stĺpik
1294 1294 Upraviť kníhkupectvo
1295 1295 Upraviť hraničnú kontrolu
1296 1296 Upraviť bowling na tráve
1297 1297 Upraviť hraničné kamene
1298 1298 Upraviť bowling
1299 1299 Editácia mosta
1300 1300 Upraviť cestu pre kone
1301 1301 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1302 1302 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1303 1303 Upraviť autobusovú linku
1304 1304 Upraviť autobusové nástupište
1305 1305 Upraviť autobusovú stanicu
1306 1306 Upraviť autobusovú zastávku
1307 1307 Upraviť mäsiarstvo
1308 1308 Upraviť kabínkovú lanovku
1309 1309 Upraviť kaviareň
1310 1310 Upraviť stanový tábor
1311 1311 Upraviť prieplav
1312 1312 Upraviť kanoistiku
1313 1313 Upraviť autopožičovňu
1314 1314 Upraviť autoservis
1315 1315 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1316 1316 Upraviť obchod s autami
1317 1317 Upraviť umývačku aut
1318 1318 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1319 1319 Upraviť hrad
1320 1320 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1321 1321 Upraviť vstup do jaskyne
1322 1322 Upraviť cintorín
1323 1323 Upraviť sedačkovú lanovku
1324 1324 Upraviť chatu
1325 1325 Upraviť lekáreň
1326 1326 Upraviť kino
1327 1327 Upraviť mesto
1328 1328 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1329 1329 Upraviť občiansku hranicu
1330 1330 Upraviť útes
1331 1331 Upraviť lezenie
1332 1332 Upraviť pobrežie
1333 1333 Upraviť vysokú školu
1334 1334 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1335 1335 Upraviť spoločné, obecné
1336 1336 Upraviť počítačový obchod
1337 1337 Upraviť stavebnú oblasť
1338 1338 Upraviť kontinent
1339 1339 Upraviť obchod s polotovarmi
1340 1340 Upraviť krajinu (štát)
1341 1341 Upraviť kraj (okres)
1342 1342 Upraviť súd
1343 1343 Upraviť krytú nádrž
1344 1344 Upraviť žeriav
1345 1345 Upraviť kriket
1346 1346 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1347 1347 Upraviť kroquet
1348 1348 Upraviť križovanie
1349 1349 Upraviť cyklistickú cestu
1350 1350 Upraviť cyklistiku
1351 1351 Upraviť priehradu, nádrž
1352 1352 Upraviť zubného lekára
1353 1353 Upraviť nepoužívanú železnicu
1354 1354 -----
1355 1355 Upraviť obchod Urob si sám
1356 1356 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1357 1357 Upraviť lekárov
1358 1358 Upraviť preteky chrtov
1359 1359 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1360 1360 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1361 1361 Upraviť pitnú vodu
1362 1362 Upraviť chemickú čistiareň
1363 1363 Upraviť obchod s elektronikou
1364 1364 Upraviť veľvyslanectvo
1365 1365 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1366 1366 Upraviť vstup
1367 1367 Upraviť jazdectvo
1368 1368 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1369 1369 Upraviť farmu
1370 1370 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1371 1371 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1372 1372 Upraviť prievoz, trajekt
1373 1373 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1374 1374 -----
1375 1375 Upraviť hasičskú stanicu
1376 1376 Upraviť rybolov
1377 1377 Upraviť únikové schody
1378 1378 Upraviť kvetinárstvo
1379 1379 Upraviť americký futbal
1380 1380 Upraviť chodník
1381 1381 Upraviť brod
1382 1382 Upraviť les
1383 1383 Upraviť fontánu
1384 1384 Upraviť čerpaciu stanicu
1385 1385 Upraviť obchod s nábytkom
1386 1386 Upraviť záhradu
1387 1387 Upraviť záhradné centrum
1388 1388 Upraviť plynojem (gasometer)
1389 1389 Upraviť bránu
1390 1390 Upraviť ľadovec
1391 1391 Upraviť golf
1392 1392 Upraviť golfové ihrisko
1393 1393 Upraviť Gondolu
1394 1394 Upraviť trávnatú plochu
1395 1395 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1396 1396 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1397 1397 Upraviť penzión
1398 1398 Upraviť turistiku
1399 1399 Upraviť kaderníctvo
1400 1400 Upraviť zastávku
1401 1401 Upraviť malú dedinu
1402 1402 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1403 1403 Upraviť železiarstvo
1404 1404 Upraviť vresovisko
1405 1405 -----
1406 1406 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1407 1407 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1408 1408 Upraviť hokej
1409 1409 Upraviť konské dostihy
1410 1410 Upraviť nemocnicu
1411 1411 Upraviť ubytovňu
1412 1412 Upraviť hotel
1413 1413 Upraviť poľovnícky posed
1414 1414 Upraviť priemyselnú oblasť
1415 1415 Upraviť Ostrov
1416 1416 Upraviť ostrovček
1417 1417 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1418 1418 Upraviť kruhový objazd
1419 1419 Upraviť škôlku
1420 1420 Upraviť stánok
1421 1421 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1422 1422 Upraviť Zem (Pevnina)
1423 1423 Upraviť skládku odpadov
1424 1424 Upraviť práčovňu
1425 1425 Upraviť knižnicu
1426 1426 Upraviť závoru (Lift Gate)
1427 1427 Upraviť električku
1428 1428 Upraviť maják
1429 1429 Upraviť Obytnú zónu
1430 1430 Upraviť oblasť (lokalitu)
1431 1431 Upraviť Prístav (Marina)
1432 1432 Upraviť lúku
1433 1433 Upraviť pomník
1434 1434 Upraviť vojenskú oblasť
1435 1435 Upraviť minigolf
1436 1436 Upraviť zmenáreň
1437 1437 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1438 1438 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1439 1439 Upraviť motel
1440 1440 Upraviť motošport
1441 1441 Upraviť diaľnicu
1442 1442 Upraviť diaľničnú križovatku
1443 1443 Upraviť dialničnú prípojku
1444 1444 Upraviť horský priesmyk
1445 1445 Upraviť blato
1446 1446 Upraviť Multi
1447 1447 Upraviť multipolygón
1448 1448 Upraviť múzeum
1449 1449 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1450 1450 Upraviť štátne hranice
1451 1451 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1452 1452 Upraviť prírodnú rezerváciu
1453 1453 Upraviť nočný klub
1454 1454 Upraviť očnú optiku
1455 1455 Upraviť biopotraviny
1456 1456 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1457 1457 Upraviť Palaeontological Areál
1458 1458 Upraviť park
1459 1459 Upraviť parkovisko
1460 1460 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1461 1461 -----
1462 1462 Upraviť cestu (chodník)
1463 1463 Upraviť vrchol kopca
1464 1464 Upraviť pešiu zónu
1465 1465 Upraviť polotu
1466 1466 Upraviť lekáreň
1467 1467 Upraviť výletné miesto
1468 1468 Upraviť mólo
1469 1469 Upraviť potrubie
1470 1470 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1471 1471 Upraviť kostol
1472 1472 Upraviť ihrisko
1473 1473 Upraviť políciu
1474 1474 Upraviť politickú hranicu
1475 1475 Upraviť poštu
1476 1476 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1477 1477 Upraviť elektrické vedenie
1478 1478 Upraviť trafostanicu
1479 1479 Upraviť malý transformátor
1480 1480 Upraviť elektrický stožiar
1481 1481 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1482 1482 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1483 1483 Upraviť cestu I. triedy
1484 1484 Upraviť súd
1485 1485 Upraviť krčmu
1486 1486 Upraviť verejnú budovu
1487 1487 Upraviť lom
1488 1488 Upraviť dostihovú dráhu
1489 1489 Upraviť racquetbal
1490 1490 Upraviť železničnú koľaj
1491 1491 Upraviť železničný pozemok
1492 1492 Upraviť železničné nástupište
1493 1493 Upraviť rekreačnú oblasť
1494 1494 Upraviť recykláciu (zber)
1495 1495 Upraviť oblasť (región)
1496 1496 Upraviť nádrž
1497 1497 Upraviť osídlenú oblasť
1498 1498 Upraviť ulicu
1499 1499 Upraviť reštauráciu
1500 1500 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1501 1501 Upraviť rieku
1502 1502 Upraviť riečny breh
1503 1503 Upraviť cestné obmedzenie
1504 1504 Upraviť cestu neznámeho typu
1505 1505 Upraviť Cestu (Route)
1506 1506 -----
1507 1507 Upraviť ragby
1508 1508 Upraviť zrúcaninu
1509 1509 -----
1510 1510 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1511 1511 Upraviť školu
1512 1512 Upraviť sutinu
1513 1513 Upraviť krovie
1514 1514 Upraviť cestu II. triedy
1515 1515 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1516 1516 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1517 1517 Upraviť prístrešok
1518 1518 Upravit obchod s obuvou
1519 1519 Upraviť streľbu
1520 1520 Upraviť skratky
1521 1521 Upraviť Skateboard
1522 1522 Upraviť korčuľovanie
1523 1523 Upraviť lyžovanie
1524 1524 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1525 1525 Upraviť futbal
1526 1526 Upraviť Hroty
1527 1527 Upraviť športové centrum
1528 1528 Upraviť športový obchod
1529 1529 Upraviť prameň
1530 1530 Upraviť štadión
1531 1531 Upraviť štát
1532 1532 Upraviť papierníctvo
1533 1533 Upraviť turniket
1534 1534 Upraviť potok
1535 1535 Upraviť štvrť
1536 1536 Upraviť metro
1537 1537 Upraviť vchod do metra
1538 1538 Upraviť supermarket
1539 1539 Upraviť pozorovaciu kameru
1540 1540 Upraviť meračský bod
1541 1541 Upraviť plávanie
1542 1542 Upraviť stolný tenis
1543 1543 Upraviť stanicu taxíkov
1544 1544 -----
1545 1545 Upraviť telefón
1546 1546 Upraviť tenis
1547 1547 -----
1548 1548 -----
1549 1549 Upraviť cestu III. triedy
1550 1550 Upraviť divadlo
1551 1551 -----
1552 1552 Upraviť mýtnu búdku
1553 1553 Upraviť vežu
1554 1554 Upraviť mesto
1555 1555 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1556 1556 Upraviť obchod s hračkami
1557 1557 Upraviť Stopu (Track)
1558 1558 -----
1559 1559 Upraviť električku
1560 1560 Upraviť zastávku električky
1561 1561 Upraviť cestovnú kanceláciu
1562 1562 Upraviť strom
1563 1563 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1564 1564 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1565 1565 Upraviť Tunel
1566 1566 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1567 1567 Upraviť Turniket
1568 1568 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1569 1569 Upraviť Univerzitu
1570 1570 Upraviť predajný automat
1571 1571 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1572 1572 Upraviť obchod s DVD
1573 1573 Upraviť výhliadku
1574 1574 Upraviť dedinu
1575 1575 Upraviť obecnú zeleň
1576 1576 Upraviť vinicu
1577 1577 Upraviť sopku
1578 1578 -----
1579 1579 Upraviť čističku odpadových vôd
1580 1580 Upraviť vodu
1581 1581 Upraviť vodný zábavný park
1582 1582 Upraviť vodojem
1583 1583 Upraviť vodopád
1584 1584 Upraviť kríž pri ceste
1585 1585 Upraviť božiu muku
1586 1586 Upraviť priehradzku
1587 1587 Upraviť mokraď
1588 1588 Upraviť veterný mlyn
1589 1589 Upraviť Drevo
1590 1590 Upraviť závody (továrne)
1591 1591 Upraviť zoo
1592 1592 -----
1593 1593 -----
1594 1594 Upraviť filter.
1595 1595 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1596 1596 Upraviť reláciu
1597 1597 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1598 1598 Upraviť relácie
1599 1599 Upraviť značky
1600 1600 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1601 1601 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1602 1602 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1603 1603 -----
1604 1604 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1605 1605 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1606 1606 Upraviť vybraté cesty ikon
1607 1607 Upraviť zvolený zdroj.
1608 1608 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1609 1609 -----
1610 1610 Úpravy: {0}
1611 1611 UpraviťGpx
1612 1612 -----
1613 1613 Platobné karty a Kreditné karty
1614 1614 Elektronika
1615 1615 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1616 1616 Nadmorská výška
1617 1617 Násyp
1618 1618 Veľvyslanectvo
1619 1619 Pohotovosť (Záchranná služba)
1620 1620 Núdzový telefón
1621 1621 Prázdny dokument
1622 1622 Prázdne cesty
1623 1623 Povoliť automatické cachovanie.
1624 1624 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1625 1625 Povoliť built-in ocon východzí
1626 1626 Zapnúť filter
1627 1627 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1628 1628 Ukončenie #:
1629 1629 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1630 1630 Zadať URL
1631 1631 Vložte URL pre sťahovanie:
1632 1632 Vložiť id zmenového súboru
1633 1633 Zadajte meno v menu a WMS URL
1634 1634 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1635 1635 Vložte názov miesta pre hľadanie
1636 1636 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1637 1637 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1638 1638 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1639 1639 Vložiť hľadaný výraz
1640 1640 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1641 1641 Zadajte pokročilé OAuth vlastnosti
1642 1642 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1643 1643 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1644 1644 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1645 1645 Vložiť credentials pre HTTP proxy
1646 1646 Vložiť credentials pre OSM API
1647 1647 -----
1648 1648 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1649 1649 Vložte OAuth autorizačný prístup
1650 1650 Zadajte súradnice nového bodu.
1651 1651 Vložte hľadaný výraz
1652 1652 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1653 1653 Vstup hmotnostnej hodnoty
1654 1654 Zadajte váš komentár
1655 1655 Vstup
1656 1656 Jazdectvo
1657 1657 Chyba
1658 1658 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1659 1659 Chyba pri mazaní dát.
1660 1660 Chyba zobrazovania URL
1661 1661 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1662 1662 Chyba pri nahrávaní súboru
1663 1663 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1664 1664 Nastala chyba pri rozkladaní gpx súboru {0}. Iba časť súboru bude k dispozícii
1665 1665 Chyba v súbore {0}
1666 1666 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1667 1667 Chyba parsovania{0}: {1}
1668 1668 Chyba prehrávánia zvuku
1669 1669 Chyba pri exporte {0}: {1}
1670 1670 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1671 1671 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1672 1672 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1673 1673 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1674 1674 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1675 1675 Chyba pri rozkladaní {0}
1676 1676 Chyba počas nahrávania
1677 1677 Chyba: Pripojenie k proxy ''{0}'' pre URI ''{1}'' zlyhalo. Výnimka bola: {2}
1678 1678 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1679 1679 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1680 1680 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1681 1681 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1682 1682 Chyba: {0}
1683 1683 Chyby
1684 1684 Chyby v priebehu sťahovania
1685 1685 Chyby počas sťahovania
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 Odhad
1689 1689 Vyrovnať (even)
1690 1690 -----
1691 1691 Príklady
1692 1692 Nastala výnimka/chyba
1693 1693 Koniec
1694 1694 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1695 1695 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1696 1696 Ukončť program.
1697 1697 Očakávané párne čísla pre adresy
1698 1698 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1699 1699 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1700 1700 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1701 1701 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1702 1702 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1703 1703 Export GPX súboru
1704 1704 Exportovať a Uložiť
1705 1705 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1706 1706 Možnosti exportu
1707 1707 Exportovať dáta do GPX súboru.
1708 1708 Exportovať do GPX...
1709 1709 Vyberte SVG ViewBox...
1710 1710 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1711 1711 -----
1712 1712 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1713 1713 Získavam GPS polohu z EXIF
1714 1714 Vyťiahnuť (extrude)
1715 1715 Vyťiahnuť cestu
1716 1716 -----
1717 1717 Vyblednúť pozadie:
1718 1718 Nepodarilo sa overiť užívateľa ''{0}'' s heslom''***'' ako užívateľa OAuth
1719 1719 Nepodarilo sa povoliť OAuth žiadosť ''{0}''
1720 1720 Nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginov ''{0}''
1721 1721 Nepodarilo sa vytvoriť informácie o pluginoch z manifestu pre pluginy ''{0}''
1722 1722 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1723 1723 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1724 1724 Neúspešné otvorenie URL
1725 1725 Nepodarilo sa otvoriť URL. V súčasnej dobe neexistuje nastavenie platformy. Prosím nastavte najskôr platformu.
1726 1726 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1727 1727 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1728 1728 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1729 1729 Nepodarilo sa otvoriť vstupný tok pre zdroj ''{0}''
1730 1730 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1731 1731 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1732 1732 Nemožno rozložiť dokument zoznamu pluginov z umiestnenia ''{0}''. Vynechávam. Výnimka bola: {1}
1733 1733 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1734 1734 -----
1735 1735 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1736 1736 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1737 1737 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1738 1738 Nepodarilo sa podpísať HTTP spojenie s hlavičkou OAuth autentifikácie
1739 1739 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálne upravovaná vrstva neobsahuje takéto pôvodné
1740 1740 Neúspešné nahratie pôvodných s id {0} pretože aktuálna dátová vrstva je prázdna
1741 1741 Poľnohospodárska pôda
1742 1742 Farma
1743 1743 Rýchle občerstvenie
1744 1744 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1745 1745 Rýchle pretáčanie
1746 1746 Najrýchlejšia
1747 1747 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1748 1748 Poplatok
1749 1749 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1750 1750 Plot
1751 1751 Prievoz, trajekt
1752 1752 Prístavisko prievozu, trajektu
1753 1753 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1754 1754 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1755 1755 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1756 1756 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1757 1757 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1758 1758 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1759 1759 Súbor
1760 1760 Súbor "{0}" neexistuje
1761 1761 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1762 1762 Chyba formátu súboru
1763 1763 Súbor "{0}" neexistuje
1764 1764 Zálohovať súbor
1765 1765 -----
1766 1766 Súbor už existuje. Prepísať?
1767 1767 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1768 1768 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1769 1769 Súbor: {0}
1770 1770 Meno súboru
1771 1771 Naplniť jeden zmenový súbor a vrátiť sa do dialógu nahrávania
1772 1772 -----
1773 1773 Režim filter
1774 1774 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1775 1775 Koniec kreslenia.
1776 1776 -----
1777 1777 Hasičská stanica
1778 1778 Spúšťací súbor Firefoxu
1779 1779 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1780 1780 Ohnisko
1781 1781 Rybolov
1782 1782 Opraviť
1783 1783 -----
1784 1784 Oprava vlastností
1785 1785 Oprava relácie
1786 1786 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1787 1787 Opraviť označené chyby.
1788 1788 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1789 1789 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1790 1790 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1791 1791 Opravujem chyby...
1792 1792 Kvetinárstvo
1793 1793 -----
1794 1794 Bol najdený nasledujúci problém:
1795 1795 Jedlo + Pitie
1796 1796 Pešo
1797 1797 Americký futbal
1798 1798 Len pre označené objekty
1799 1799 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1800 1800 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1801 1801 Brod
1802 1802 Les
1803 1803 Chybný formát:
1804 1804 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1805 1805 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1806 1806 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1807 1807 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1808 1808 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1809 1809 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1810 1810 Fontána
1811 1811 Blokovať
1812 1812 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1813 1813 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1814 1814 -----
1815 1815 Z ...
1816 1816 Z relácie
1817 1817 Z URL
1818 1818 Čerpacia stanica
1819 1819 Čerpacia stanica
1820 1820 -----
1821 1821 Úplná Adresa:
1822 1822 Pohľad celá obrazovka
1823 1823 Úplne automatický
1824 1824 Nábytok
1825 1825 GPS body
1826 1826 GPS bod
1827 1827 popis gps trasy
1828 1828 GPX súbory
1829 1829 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1830 1830 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1831 1831 GPX stopa(trasa):
1832 1832 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1833 1833 Záhrada
1834 1834 Záhradné centrum
1835 1835 Plynojem (Gasometer)
1836 1836 Brána
1837 1837 -----
1838 1838 Geografia(Zemepis)
1839 1839 Geoobrázok: {0}
1840 1840 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1841 1841 Obrázky s GPS súradnicami
1842 1842 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1843 1843 Získať autorizovaný prístup pre ''{0}''
1844 1844 Ľadovec
1845 1845 Sklo
1846 1846 -----
1847 1847 Vráťte sa do dialógového okna pre nahrávanie
1848 1848 Vráťte sa na krok 1/3
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1855 1855 Prejsť na nasledujúcu stránku
1856 1856 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1857 1857 -----
1858 1858 Golfové ihrisko
1859 1859 -----
1860 1860 Malé nákladná autá a dodávky
1861 1861 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1865 1865 -----
1866 1866 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1867 1867 Pridelené práva
1868 1868 Tráva
1869 1869 Cintorín (malý, blizko kostola)
1870 1870 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1871 1871 Mriežka
1872 1872 Vrstva mriežky:
1873 1873 Rozloženie mriežky
1874 1874 Umiestnenie mriežky
1875 1875 Otáčanie mriežky
1876 1876 -----
1877 1877 Skupina
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 Penzión
1884 1884 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1885 1885 Gymnastika
1886 1886 Kaderníctvo
1887 1887 Malá dedina / osada / samota
1888 1888 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1889 1889 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1890 1890 -----
1891 1891 Železiarstvo
1892 1892 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1893 1893 Zdravie
1894 1894 Vresovisko
1895 1895 -----
1896 1896 Nákladné vozidlá
1897 1897 Živý plot (Hedge)
1898 1898 Výška
1899 1899 Výška (metre)
1900 1900 -----
1901 1901 Nápoveda
1902 1902 Pomoc: {0}
1903 1903 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1904 1904 Skryť
1905 1905 Schovať prvky
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 Navyššie číslo
1910 1910 Zvýrazniť
1911 1911 Typ komunikácie
1912 1912 Pozemné komunikácie
1913 1913 Turistika
1914 1914 Historické miesta
1915 1915 História
1916 1916 História pre bod {0}
1917 1917 História pre reláciu {0}
1918 1918 História pre cestu {0}
1919 1919 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1920 1920 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1921 1921 Hokej
1922 1922 Domovská stránka
1923 1923 Kôň
1924 1924 Konské dostihy
1925 1925 Nemocnica
1926 1926 Hostiteľ:
1927 1927 Ubytovňa
1928 1928 -----
1929 1929 Hlavné skratky
1930 1930 Meno domu
1931 1931 Číslo domu
1932 1932 Číslo domu
1933 1933 -----
1934 1934 Poľovnícky posed
1935 1935 Som v časovej zóne:
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 ID > 0 očakávané. Got {0}
1940 1940 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
1941 1941 -----
1942 1942 IO Výnimka
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1946 1946 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
1947 1947 Ignorovať
1948 1948 Nabudúce ignorovať označené chyby.
1949 1949 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
1950 1950 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
1951 1951 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
1952 1952 Ignorujem prvky(elements)
1953 1953 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
1954 1954 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
1955 1955 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
1956 1956 Chybné dáta
1957 1957 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1958 1958 Neplatná požiadavka URL pre zmenový súbor
1959 1959 Nedovolená veľkosť
1960 1960 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
1961 1961 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, aspoň jedna hodnota musí byť > 0
1962 1962 Nesprávna kresba prerušovanej čiary, hodnoty musia byť kladné
1963 1963 Chybná štruktúra dokumentu. Vytvorená bod, cesta, alebo relácia sa nedá ''vytvoriť'','' zmeniť'', alebo odstrániť''.
1964 1964 Neplatný výraz ''{0}''
1965 1965 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
1966 1966 Neplatná hodnota parametra zem. šírky ''{0}'', dostal som {1}
1967 1967 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
1968 1968 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
1969 1969 Neplatná hodnota parametra zem. dĺžky ''{0}'', dostal som {1}
1970 1970 Chybná číselná hodnota atribútu ''{0}''. Mám ''{1}''.
1971 1971 Neplatný objekt s id=0
1972 1972 Chybné číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám {1}.
1973 1973 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
1974 1974 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
1975 1975 Neplatná poznámka nahrávania
1976 1976 Chybné hodnoty atribútu ''changeset'' pre nový objekt {1}. Dostal som {0}. Resetujem na 0.
1977 1977 Chybné hodnoty atributu ''changeset''. Mám {0}.
1978 1978 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
1979 1979 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
1980 1980 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
1981 1981 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
1982 1982 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1983 1983 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
1984 1984 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
1985 1985 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
1986 1986 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
1987 1987 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
1988 1988 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
1989 1989 Obrázkové súbory
1990 1990 Obrázok je už načítaný
1991 1991 Orezávanie obrázkov
1992 1992 Súbor s obrázkom nemôže byť zmazaný.
1993 1993 -----
1994 1994 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1995 1995 -----
1996 1996 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 Obrázky, ktoré sú už označkované ({0}/{1})
2000 2000 Obrázky so zemepisnou polohou v exif dátach ({0}/{1})
2001 2001 Importovať
2002 2002 Importovať zvuk
2003 2003 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
2004 2004 Importovať obrázky
2005 2005 Import nie je možný
2006 2006 Importovať cestu z GPX vrstvy
2007 2007 Importované obrázky
2008 2008 Importujem dáta z DG100...
2009 2009 Importovať dáta zo zariadenia.
2010 2010 Importuje vydania z OpenStreetBugs
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 Sklon
2014 2014 Prudký sklon
2015 2015 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
2016 2016 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
2017 2017 -----
2018 2018 Priblíženie
2019 2019 Prírastok
2020 2020 Prírastok:
2021 2021 -----
2022 2022 Priemysel
2023 2023 Informácie
2024 2024 Info o Elemente
2025 2025 Informácia
2026 2026 Informačná tabuľa
2027 2027 Informačná kancelária
2028 2028 Informačný terminál
2029 2029 Informácie o vrstve
2030 2030 Prebieha inicializácia
2031 2031 Inicializojem sedenie na internetovej stránke OSM ...
2032 2032 Inicializujem body na aktualizáciu ...
2033 2033 Inicializujem relácie na aktualizáciu ...
2034 2034 Inicializujem cesty na aktualizáciu ...
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 Inštalujem aktualizované pluginy
2038 2038 Vnútorná chyba servera
2039 2039 Interpolácia (vloženie)
2040 2040 -----
2041 2041 Chybná API URL
2042 2042 Chybná URL?
2043 2043 Chybný ohraničujúci rámec
2044 2044 Poškodený bz2 súbor.
2045 2045 Neplatný dátum
2046 2046 Neplatná hodnota dátum/čas
2047 2047 Neplatné vyrovnanie (offset)
2048 2048 Neplatné vlastnosti kľúča
2049 2049 Neplatný spellcheck line: {0}
2050 2050 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
2051 2051 Neplatné časové pásmo
2052 2052 Neplatné ID užívateľa
2053 2053 Neplatné užívateľské meno
2054 2054 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
2055 2055 Obrátený filter
2056 2056 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
2057 2057 Nie je vektorizované.
2058 2058 Je vektorizované.
2059 2059 Ostrov
2060 2060 Ostrovček
2061 2061 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
2062 2062 Položka
2063 2063 položka {0} sa v zozname nenachádza
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
2069 2069 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
2070 2070 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
2071 2071 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
2072 2072 JPEG obrázky (*.jpg)
2073 2073 -----
2074 2074 Java verzia {0}
2075 2075 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
2076 2076 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
2077 2077 Spojiť body a línie
2078 2078 Vložiť bod do cesty
2079 2079 Pripojiť bod k najbližšej ceste
2080 2080 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
2081 2081 Spojené prekrývajúce sa plochy
2082 2082 Spojená prekrývajúca sa plocha
2083 2083 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
2084 2084 Skok na miesto (pozíciu)
2085 2085 Skok tam
2086 2086 Skok na miesto (pozíciu)
2087 2087 Križovatka
2088 2088 Ponechať
2089 2089 Zostáva klon lokálnej verzie
2090 2090 Ponechávať záložné súbory
2091 2091 Ponechaj moje súradnice
2092 2092 Udržať môj vymazaný stav
2093 2093 Zostáva môj viditeľný stav
2094 2094 -----
2095 2095 Zachovať plugin
2096 2096 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2097 2097 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2098 2098 Ponechaj ich súradnice
2099 2099 Udržať ich vymazaný stav
2100 2100 Ponechať svoj viditeľný stav
2101 2101 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2102 2102 Kĺúč
2103 2103 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2104 2104 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2105 2105 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2106 2106 Kláves:
2107 2107 Klávesové skratky
2108 2108 Kľúčové slová
2109 2109 Škôlka
2110 2110 Stánok
2111 2111 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2112 2112 -----
2113 2113 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 Nastavenie pluginu Lakewalker
2117 2117 Lakewalker stopa(trace)
2118 2118 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2119 2119 -----
2120 2120 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2121 2121 -----
2122 2122 Lambertova zóna (Estónsko)
2123 2123 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
2124 2124 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
2125 2125 Zem (Pevnina)
2126 2126 Využívanie oblasti (Land use)
2127 2127 Skládka odpadov
2128 2128 -----
2129 2129 Jazdné pruhy
2130 2130 Jazyk
2131 2131 Posledná zmena {0}
2132 2132 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2133 2133 Zemepisná šírka
2134 2134 Zemepisná šírka:
2135 2135 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2136 2136 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2137 2137 Spustiť v maximalizovanom režime
2138 2138 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2139 2139 -----
2140 2140 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2141 2141 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2142 2142 Otvoriť dialóg úpravy značiek
2143 2143 Práčovňa
2144 2144 Vrstva
2145 2145 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2146 2146 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2147 2147 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2148 2148 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2149 2149 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2150 2150 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2151 2151 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
2152 2152 vrstva nie je v zozname
2153 2153 Vrstva pre vykonávanie meraní
2154 2154 Vrstva: {0}
2155 2155 Vrstvy
2156 2156 -----
2157 2157 Uvedený čas (sekundy)
2158 2158 Voľný čas
2159 2159 Dĺžka
2160 2160 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2161 2161 Dĺžka kroku:
2162 2162 Dĺžka:
2163 2163 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
2164 2164 Železničné priecestie
2165 2165 Knižnica
2166 2166 Licencia
2167 2167 Závora (Lift Gate)
2168 2168 Rýchloelektrička
2169 2169 Maják
2170 2170 Odkazová linka
2171 2171 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2172 2172 Typ vedenia
2173 2173 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2174 2174 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2175 2175 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2176 2176 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 Obytná zóna
2181 2181 Nahrať Všetky Dlaždice
2182 2182 -----
2183 2183 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2184 2184 Načítať WMS vrstvu
2185 2185 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2186 2186 Nahrať priebeh
2187 2187 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2188 2188 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2189 2189 Načítať reláciu
2190 2190 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2191 2191 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2192 2192 Načítavam skoršie pluginy
2193 2193 -----
2194 2194 Nahrať históriu pre bod {0}
2195 2195 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2196 2196 Nahrať históriu pre cestu {0}
2197 2197 Nahrávam rodičovskú reláciu
2198 2198 Nahrávam pluginy ''{0}''...
2199 2199 Načítavam pluginy
2200 2200 Načítavam pluginy ...
2201 2201 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2202 2202 Nahrávam {0}
2203 2203 -----
2204 2204 Miestne súbory
2205 2205 Oblasť (lokalita)
2206 2206 -----
2207 2207 Umiestnenie
2208 2208 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2209 2209 Zamknúť
2210 2210 Plavebná komora
2211 2211 -----
2212 2212 Odhlásujem sedenie ''{0}''...
2213 2213 Zemepisná dĺžka
2214 2214 Zemepisná dĺžka:
2215 2215 Vzhľad a chovanie
2216 2216 Výhliadková veža
2217 2217 Hľadanie obrázkov
2218 2218 Hľadám breh...
2219 2219 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Najnižšie číslo
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2231 2231 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2232 2232 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2233 2233 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2234 2234 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2235 2235 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2236 2236 Poškodené údaje(vety):
2237 2237 Človekom vytvorené (Man made)
2238 2238 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
2239 2239 Otvorte správu zmenových súborov a vyberte zmenový súbor na nahratie do
2240 2240 Manuálne
2241 2241 Manuálne nastavenie
2242 2242 Ručne nastavte proxy HTTP
2243 2243 Mapa
2244 2244 -----
2245 2245 Projekcia mapy
2246 2246 Nastavenie mapy
2247 2247 Mapa: {0}
2248 2248 Prístav (Marina)
2249 2249 Označiť ako hotové
2250 2250 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2251 2251 Značky z pomenovaných bodov
2252 2252 Značky z {0}
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2256 2256 Materiál
2257 2257 Max zväčšenie lvl:
2258 2258 Max. Výška(v metroch)
2259 2259 Max. Dĺžka (v metroch)
2260 2260 Max. Šírka (v metroch)
2261 2261 Maximálna veľkost cache (v MB)
2262 2262 Max. zemepisná šírka
2263 2263 Max. zemepisná dĺžka
2264 2264 Max. rýchlosť (km/h)
2265 2265 Max. hmotnosť (ton)
2266 2266 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2267 2267 Maximálna plocha na požiadavku:
2268 2268 Maximálny vek cache (dni)
2269 2269 Maximálna veľkosť cache (MB)
2270 2270 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2271 2271 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2272 2272 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2273 2273 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2274 2274 Maximálna dĺžka (metrov)
2275 2275 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2276 2276 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2277 2277 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2278 2278 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2279 2279 Maximálny počet úsekov na cestu
2280 2280 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2281 2281 Lúka
2282 2282 Namerané hodnoty
2283 2283 Meranie
2284 2284 -----
2285 2285 Člen
2286 2286 Členovia
2287 2287 Členy(vyriešené)
2288 2288 Členy(v konflikte)
2289 2289 Pomník
2290 2290 Meno v menu
2291 2291 Meno v menu (východzie)
2292 2292 Menu skratiek
2293 2293 -----
2294 2294 Mercatorova projekcia
2295 2295 Zlúčiť
2296 2296 Zlúčiť body
2297 2297 Zlúčiť duplikátne body?
2298 2298 Zlúčiť vrstvu
2299 2299 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2300 2300 -----
2301 2301 Zlúčiť výber
2302 2302 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2303 2303 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2304 2304 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2305 2305 Zlúčiť {0} body
2306 2306 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2307 2307 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2308 2308 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2309 2309 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2310 2310 Spojovaná verzia
2311 2311 Spojenie vymazaných pôvodných neúspešné
2312 2312 Správu dňa nie je možné zobraziť
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2316 2316 Armáda
2317 2317 -----
2318 2318 Min. zemepisná šírka
2319 2319 Min. zemepisná dĺžka
2320 2320 Min. rýchlosť (km/h)
2321 2321 Malý kruhový objazd
2322 2322 Minigolf
2323 2323 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2324 2324 Minút: {0}
2325 2325 Zrkadlo
2326 2326 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2327 2327 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2328 2328 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2329 2329 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2330 2330 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2331 2331 Chýbajúce šifrovanie
2332 2332 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2333 2333 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2334 2334 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2335 2335 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2336 2336 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2337 2337 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2338 2338 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2339 2339 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2340 2340 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2341 2341 Chýbajúce meno:* prekladu.
2342 2342 Chýbajúci operator pre NOT
2343 2343 Chýbajúci parameter pre OR
2344 2344 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2345 2345 Chýba totožnosť užívateľa
2346 2346 Po-Pi 08:30-20:00
2347 2347 Režim: Kresliť Fokus
2348 2348 Režim: {0}
2349 2349 Pracovný režim (Potlach štýl)
2350 2350 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2351 2351 Skupiny modifikátorov
2352 2352 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2353 2353 Zmenáreň
2354 2354 Jednokoľajka, vysutá dráha
2355 2355 Pamätihodnosť, pamätník
2356 2356 Viac informácií ...
2357 2357 Viac informácii o tejto vlastnosti
2358 2358 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2359 2359 Najdená viac než jedna "from" cesta.
2360 2360 Najdené viac cieľových "to" ciest.
2361 2361 Viac ako jedna "via" najdená.
2362 2362 -----
2363 2363 Motošport
2364 2364 Motorové vozidlo
2365 2365 -----
2366 2366 Motocykel
2367 2367 Cesta pre motorové vozidlá
2368 2368 Dialnica
2369 2369 Ďialničná križovatka
2370 2370 Dialničná prípojka
2371 2371 Horský priesmyk
2372 2372 Horský bicykel
2373 2373 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2374 2374 Presunúť dialóg na bočný panel
2375 2375 Posunúť nižšie
2376 2376 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2377 2377 Posunúť elementy
2378 2378 Posunúť filter dole.
2379 2379 Posunúť filter hore.
2380 2380 Presunúť vľavo
2381 2381 Presunúť uzly tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2382 2382 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2383 2383 Presunúť objekty {0}
2384 2384 Presunúť vpravo
2385 2385 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2386 2386 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2387 2387 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2388 2388 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2389 2389 Presunúť označené body na priamku
2390 2390 Presunúť označené body do kruhu
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 Posunúť ich(them)
2396 2396 Posunúť vyššie
2397 2397 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2398 2398 Presunúť {0}
2399 2399 Presunutie objektov {0}
2400 2400 Blato
2401 2401 -----
2402 2402 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2403 2403 multipolygón
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2407 2407 -----
2408 2408 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2409 2409 Múzeum
2410 2410 Moje zmenové súbory
2411 2411 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2412 2412 Moja verzia
2413 2413 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2414 2414 Môj so zlúčeným
2415 2415 Môj s Ich
2416 2416 NMEA import zlyhal!
2417 2417 NMEA import úspešný
2418 2418 NMEA-0183 súbory
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 Názov
2422 2422 Názov miesta
2423 2423 Meno užívateľa.
2424 2424 Meno: {0}
2425 2425 Pomenovanie trackpoints od {0}
2426 2426 Pomenované trasové body
2427 2427 Úzkorozchodná železnica
2428 2428 Štátna
2429 2429 Národný park
2430 2430 Prírodná rezervácia
2431 2431 Blízko
2432 2432 -----
2433 2433 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2434 2434 Sieť
2435 2435 Sieťová výnimka
2436 2436 Nikdy neaktualizovať
2437 2437 Nový
2438 2438 Nový autorizačný prístup
2439 2439 Nový problém
2440 2440 Nový kľúč
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 Nová funkcia
2444 2444 Nová hodnota
2445 2445 Nová hodnota pre {0}
2446 2446 Nasledujúci
2447 2447 Nasledujúci obrázok
2448 2448 Nočný klub
2449 2449 Nie
2450 2450 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2451 2451 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2452 2452 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2453 2453 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Bez skratky
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 Nenajdená cesta "from".
2460 2460 Nenajdená cesta "to".
2461 2461 Nie je "via" bod alebo cesta najdená.
2462 2462 Žiadna oblasť nie je vybratá
2463 2463 Žiadne zmeny pre uloženie.
2464 2464 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2465 2465 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2466 2466 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2467 2467 Nájdená neaktuálna dátová sada
2468 2468 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2469 2469 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2470 2470 Neboli načítané žiadne dáta.
2471 2471 Žiaden dátum
2472 2472 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2473 2473 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2474 2474 Slepá ulica
2475 2475 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2476 2476 Žiadny gpx nie je vybratý
2477 2477 Bez obrázka
2478 2478 Nenajdené žiadne obrázky.
2479 2479 Žiadne obrázky nemôžu byť vyrovnané!
2480 2480 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2481 2481 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2482 2482 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2483 2483 Neotvárajte súbor zmien
2484 2484 Neotvorené súbory zmien
2485 2485 -----
2486 2486 Nie je doplnené heslo.
2487 2487 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2488 2488 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2489 2489 Žiadne pôvodné s id {0} v miestnom dátovom súbore. Nemožno vyvodzovať pôvodné typ.
2490 2490 Nezistený žiadny problém
2491 2491 Bez proxy
2492 2492 Nie je vybraná žiadna relácia
2493 2493 Nevybratá GPX stopa(track)
2494 2494 Žiadne cieľové vrstvy
2495 2495 -----
2496 2496 Nie je doplnené užívateľské meno.
2497 2497 Neplatná WMS URL alebo id
2498 2498 Žiadne chyby na overenie
2499 2499 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2500 2500 Nie, zrušiť
2501 2501 Nie, zrušiť operáciu
2502 2502 Nie, pokračovať v editácii
2503 2503 Nie, použite to
2504 2504 -----
2505 2505 Bod
2506 2506 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2507 2507 Bod je stále v užívaní
2508 2508 Bod {0}
2509 2509 Body
2510 2510 Body s rovnakou pozíciou
2511 2511 Body s rovnakými názvami
2512 2512 Body(vyriešené)
2513 2513 Body(v konflikte)
2514 2514 -----
2515 2515 Žiadny
2516 2516 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2517 2517 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2518 2518 Normálny
2519 2519 Sever
2520 2520 Nenájdené
2521 2521 Nepripojený
2522 2522 Ešte nerozhodnuté
2523 2523 Ešte nerozhodnuté
2524 2524 -----
2525 2525 Poznámka
2526 2526 Všimnite si, že požiadavky na zmenové súbory sú súčasne vždy predložené ''{0}'', bez ohľadu na host, port a cestu URL zadanú nižšie.
2527 2527 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2528 2528 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2529 2529 Bankovky
2530 2530 Nič
2531 2531 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2532 2532 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2533 2533 -----
2534 2534 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2535 2535 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2536 2536 Nič nie je vybraté!
2537 2537 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2538 2538 Nič nie je vybraté
2539 2539 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2540 2540 Nič nie je na zväčšenie
2541 2541 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2542 2542 Číslo
2543 2543 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2544 2544 Číslovací systém:
2545 2545 Schéma číslovania
2546 2546 Počet: (Numbers:)
2547 2547 Číselný
2548 2548 OAuth oprávnenie neúspešné
2549 2549 -----
2550 2550 OK - skúšam znovu.
2551 2551 -----
2552 2552 OSM API URL nesmie byť prázdne. Prosím, zadajte OSM API URL.
2553 2553 OSM údaje
2554 2554 OSM heslo.
2555 2555 Súbory OSM Servera
2556 2556 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2557 2557 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2558 2558 URL OSM servera:
2559 2559 OSM heslo:
2560 2560 OSM užívateľské meno:
2561 2561 OSM stránka nevrátila session cookie v reakcii na ''{0}'',
2562 2562 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2563 2563 Objekt podľa ID:
2564 2564 Objekt je vymazaný
2565 2565 História objektu
2566 2566 Objekt podľa typu:
2567 2567 Objekt s históriou(priebehom)
2568 2568 Objekty sú nahraté do <strong>nového zmenového súboru</strong>.
2569 2569 Objekty sú nahraté do <strong>otvoreného zmenového súboru</strong> {0} s nahratou poznámkou ''{1}''.
2570 2570 Pridané objekty:
2571 2571 Odstránené objekty:
2572 2572 Upravené objekty:
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 Nepárny (odd)
2578 2578 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2579 2579 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2580 2580 Vyrovnať(Offset):
2581 2581 Starý kľúč
2582 2582 Stará funkcia
2583 2583 Stará hodnota
2584 2584 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2585 2585 Na požiadanie
2586 2586 Pri nahrávaní
2587 2587 Jednosmerka
2588 2588 Cesty s jediným bodom
2589 2589 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2590 2590 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2591 2591 Jeden alebo viac členov z tejto novej relácie boli vymazané zatiaľ čo editor relácie\nbol otvorený. Mali by byť odstránené z obsahu členov relácie.
2592 2592 Jednosmerka
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 Iba zmenové súbory zavreté po a vytvorené pred konkrétnym dátumom/časom
2597 2597 Iba zmenové súbory zavreté ponasledujúcom dátume/čase
2598 2598 Iba moje zmenové súbory
2599 2599 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim ID užívateľa
2600 2600 Iba zmenové súbory vyhotovené užívateľom s nasledujúcim menom užívateľa
2601 2601 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2602 2602 Iba na začiatku cesty.
2603 2603 Iba na vektorizované vrstvy
2604 2604 -----
2605 2605 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2606 2606 Otvorené
2607 2607 -----
2608 2608 Otvoriť umiestnenie...
2609 2609 Otvoriť OpenStreetBugs
2610 2610 Otvoriť pohľad...
2611 2611 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2612 2612 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2613 2613 Otvoriť súbor.
2614 2614 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2615 2615 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2616 2616 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2617 2617 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2618 2618 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2619 2619 Otvoriť zoznam trasových bodov
2620 2620 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2621 2621 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2622 2622 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2623 2623 Otvoriť výber obsahu okien.
2624 2624 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
2625 2625 Otvoriť z URL.
2626 2626 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2627 2627 -----
2628 2628 Je nutné otvoriť a používať viac nových zmenových súborov
2629 2629 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2630 2630 Otvoriť inú fotografiu
2631 2631 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2632 2632 Otvoriť zmenové súbory
2633 2633 Otvoriť súbor
2634 2634 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2635 2635 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2636 2636 Otvor meračský nástroj.
2637 2637 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2638 2638 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2639 2639 Otvoriť okno merania.
2640 2640 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2641 2641 Otvoriť okno pre overovanie.
2642 2642 Otvoriť...
2643 2643 Otvoriť/Zatvoriť:
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2649 2649 -----
2650 2650 údaje OpenStreetMap
2651 2651 Otváram 1 súbor...
2652 2652 Otváracia doba
2653 2653 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2654 2654 Otváranie súborov
2655 2655 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2656 2656 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
2657 2657 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2658 2658 Operátor
2659 2659 Optik
2660 2660 Voliteľné atribúty:
2661 2661 Voliteľné informácie:
2662 2662 Voliteľné typy
2663 2663 Biopotraviny
2664 2664 Orig. Cesta
2665 2665 Pravouhlosť
2666 2666 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2667 2667 Pravouhlý tvar
2668 2668 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2669 2669 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2670 2670 -----
2671 2671 Iné
2672 2672 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2673 2673 Turistický (Outdoor)
2674 2674 Prekryť štvorce (tiles)
2675 2675 Prekrývajúce sa plochy
2676 2676 Prekrývajúce sa komunikácie
2677 2677 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2678 2678 Prekrývajúce sa železnice
2679 2679 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2680 2680 Prekrývajúce sa cesty
2681 2681 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2682 2682 Prekrývajúce sa cesty.
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 Prednastaviť pozíciu pre:
2686 2686 -----
2687 2687 Prepísať
2688 2688 Prepísať užívateľské nastavenia OAuth?
2689 2689 PNG súbory (*.png)
2690 2690 PUWG (Poľsko)
2691 2691 PUWG 1992 (Poľsko)
2692 2692 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2693 2693 -----
2694 2694 Farebný štýl {0}: {1}
2695 2695 Problém s vykresľováním
2696 2696 Palaeontological Areál
2697 2697 Papier
2698 2698 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2699 2699 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2700 2700 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 Nadradené vzťahy
2704 2704 -----
2705 2705 P+R parkovisko
2706 2706 Parkovisko
2707 2707 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2708 2708 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2709 2709 Rozložiť OSM dáta...
2710 2710 Rozloženie OSM history data ...
2711 2711 Rozkladanie obsahu zmenového súboru ...
2712 2712 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2713 2713 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2714 2714 Rozkladanie obsahu pluginu z webu ''{0}''
2715 2715 Spracovávam odpoveď servera ...
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 Heslo
2719 2719 Heslo:
2720 2720 Heslo:
2721 2721 Vložiť
2722 2722 Vkladám ...
2723 2723 Vložiť vlastnosti
2724 2724 Vložiť URL zo schránky
2725 2725 Vložiť zo schránky
2726 2726 -----
2727 2727 Vložiť bez neúplných členov
2728 2728 Cesta (chodník)
2729 2729 Dĺžka cesty
2730 2730 Syntaktická chyba vzoru: Vzor {0} v {1} je nedovolený!
2731 2731 Vrchol
2732 2732 Pešia zóna
2733 2733 Prechod pre chodcov
2734 2734 Typ prechodu pre chodcov
2735 2735 Pešia
2736 2736 -----
2737 2737 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2738 2738 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2739 2739 -----
2740 2740 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2741 2741 Vykonať overovanie dát
2742 2742 Povolené činnosti
2743 2743 Lekáreň
2744 2744 Telefónne číslo
2745 2745 Číslo telefónu
2746 2746 -----
2747 2747 Čas fotografie (z exif):
2748 2748 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2749 2749 Fyzicky vymazať z lokálnej verzie
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 Výletné miesto
2757 2757 Mólo
2758 2758 Potrubie
2759 2759 Typ lyžiarskej dráhy
2760 2760 Hracia plocha, ihrisko
2761 2761 Kostol
2762 2762 Miesta
2763 2763 Prehrať/Pauza audio
2764 2764 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2765 2765 Ihrisko
2766 2766 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2767 2767 Prosím kliknite na <strong>Stiahnuť zoznam</strong> pre stiahnutie a zobrazenie zoznamu dostupných pluginov.
2768 2768 -----
2769 2769 Prosím rozhodnite, aké dáta zmenového súboru sú nahraté a či zavrieť zmenový súbor po ďalšom nahratí.
2770 2770 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy po určitej časovej dobe.
2771 2771 Prosím rozhodnite, či JOSM má automaticky aktualizovať aktívne pluginy pri štarte, po aktualizácii programu JOSM.
2772 2772 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2773 2773 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2774 2774 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2775 2775 Prosím vložte dátum v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2776 2776 Prosím vložte vybraný reťazec
2777 2777 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2778 2778 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2779 2779 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2780 2780 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2781 2781 Zadajte hladaný reťazec.
2782 2782 Prosím vložte adresu dlaždice
2783 2783 Prosím vložte index dlaždice
2784 2784 Zadajte uživateľské meno
2785 2785 Zadajte prosím užívateľské meno a heslo, ak váš proxy vyžaduje autentifikáciu.
2786 2786 Prosím najskôr vložte platnú URL požiadavku pre zmenový súbor.
2787 2787 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2788 2788 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2789 2789 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2790 2790 Prosím vložte platný čas v obvyklom formáte pre vašu lokalitu.<br>Napríklad: {0}<br>Napríklad: {1}<br>Napríklad: {2}<br>Napríklad: {3}<br>
2791 2791 Prosím vložte platné ID užívateľa
2792 2792 Prosím, zadajte Kľúč autorizačného prístupu
2793 2793 Prosím, zadajte Skrytý autorizačný prístup
2794 2794 Zadajte prosím OAuth autorizovaný prístup, ktorý je oprávnený k prístupu k serveru OSM ''{0}''.
2795 2795 Prosím vložte celé číslo > 1
2796 2796 Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
2797 2797 Prosím vložte (nie prázdne) meno užívateľa
2798 2798 Prosím vložte, alebo skopírujte URL na získanie zmenových súborov z OSM API.
2799 2799 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2800 2800 Prosím, zadajte OSM API URL.
2801 2801 Prosím vložte heslo pre overenie vo vašom proxy servery
2802 2802 Prosím vložte heslo vášho OSM účtu
2803 2803 Prosím vložte užívateľské meno pre overenie vo vašom proxy servery
2804 2804 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2805 2805 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2806 2806 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2807 2807 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2808 2808 Prosím vložte vaše OSM heslo
2809 2809 Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
2810 2810 Prosím, zadajte svoje OSM užívateľské meno a heslo. Heslo <strong> nebude </ strong> uložené vo formáte obyčajného textu v JOSM nastaveniach a bude predložené na server OSM <strong> iba raz </ strong>. Pri nasledujúcej žiadosti o nahratie údajov už viac nepoužívajte heslo.
2811 2811 -----
2812 2812 Prosím, reštartujte JOSM pre aktiváciu stiahnutých pluginov.
2813 2813 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2814 2814 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2815 2815 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2816 2816 Prosím vyberte súbor
2817 2817 Vyberte prosím kľúč
2818 2818 Prisím vyberte schému k použitiu.
2819 2819 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2820 2820 Vyberte prosím hodnotu
2821 2821 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2822 2822 Prosím, vyberte autorizačnú procedúru:
2823 2823 Vyber prosím nejakú položku.
2824 2824 Vyberte minimálne 4 body
2825 2825 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2826 2826 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2827 2827 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2828 2828 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2829 2829 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2830 2830 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2831 2831 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2832 2832 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2833 2833 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2834 2834 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2835 2835 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2836 2836 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2837 2837 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2838 2838 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2839 2839 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2840 2840 Vyberte schému pre zmazanie.
2841 2841 -----
2842 2842 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2843 2843 Prosím vyberte stratégiu nahrávania:
2844 2844 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
2845 2845 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2846 2846 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2847 2847 Plugin je zahrnutý v JOSM
2848 2848 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2849 2849 Informácia o pluginoch
2850 2850 Aktualizácia pluginu zlyhala
2851 2851 Metóda aktualizácie pluginov
2852 2852 Pluginy
2853 2853 Pluginy sú aktuálne
2854 2854 Meno bodu(miesta)
2855 2855 Číslo bodu
2856 2856 Bod na rohu budovy, na začiatok kreslenia
2857 2857 Bod na opačnom konci budovy
2858 2858 Polícia
2859 2859 Politická
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Iba poloha
2863 2863 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2864 2864 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
2865 2865 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
2866 2866 Poštová schránka
2867 2867 PSČ:
2868 2868 Pošta
2869 2869 Poštové smerovacie číslo
2870 2870 Potenciál
2871 2871 Elektráreň (spôsob vyroby)
2872 2872 Elektrické vedenie
2873 2873 Transformátorová stanica
2874 2874 Malý transformátor
2875 2875 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2876 2876 Predpoklad Porušenia
2877 2877 Predpokladaný priestupok
2878 2878 Preddefinované
2879 2879 Chýbajú preferencie ''{0}'. Nemôžem inicializovať OsmApi.
2880 2880 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2881 2881 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2882 2882 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2883 2883 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2884 2884 Nastavenia
2885 2885 Predvoľby uložené na {0}
2886 2886 Nastavenia...
2887 2887 Pripravujem OSM údaje...
2888 2888 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2889 2889 Pripravujem dátový súbor ...
2890 2890 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2891 2891 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
2892 2892 Pripravujem požiadavku pre nahrávanie ...
2893 2893 Historická železnica
2894 2894 Prednastavená skupina {0}
2895 2895 Prednastavená skupina {1} / {0}
2896 2896 Predvoľby
2897 2897 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2898 2898 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2899 2899 Predchádzajúci
2900 2900 Predchádzajúci obrázok
2901 2901 Cesta I. triedy
2902 2902 Prípojka cesty I. triedy
2903 2903 Primárny modifikátor:
2904 2904 Pôvodný
2905 2905 Očakávané ID pôvodných
2906 2906 Vezenie
2907 2907 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
2908 2908 -----
2909 2909 Spracovanie súboru ''{0}''
2910 2910 Spracovávam sobory pluginov ...
2911 2911 Spracovanie zoznamu pluginu z umiestnenia ''{0}''
2912 2912 Spracovávam cache súbory stránky s pluginov ...
2913 2913 Očakávané súradnice
2914 2914 Kód projekcie
2915 2915 Metóda projekcie
2916 2916 Prológ dokumentu OsmChange už bol napísaný. Prosím, napíšte iba raz.
2917 2917 Prológ dokumentu OsmChange ešte nebol napísaný. Najskôr ho prosím napíšte.
2918 2918 Vlastnosti
2919 2919 Vlastnosti / Memberships
2920 2920 Kontrola vlastností :
2921 2921 Vlastnosti pre zvolené objekty
2922 2922 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
2923 2923 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
2924 2924 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
2925 2925 Vlastnosti
2926 2926 Vlastnosti (s konfliktmi)
2927 2927 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
2928 2928 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
2929 2929 Hodnota obsahuje HTML entitu
2930 2930 Hodnota začíná alebo končí medzerou
2931 2931 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
2932 2932 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
2933 2933 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
2934 2934 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
2935 2935 Určuje trasové schopnosti
2936 2936 Nastavenia proxy servera
2937 2937 Krčma
2938 2938 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
2939 2939 Verejná budova
2940 2940 -----
2941 2941 Dopravná obsluha
2942 2942 Hromadná doprava
2943 2943 -----
2944 2944 Očistený objekt ''{0}''
2945 2945 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
2946 2946 -----
2947 2947 Lom
2948 2948 Požiadavka
2949 2949 Požiadať a stiahnuť zmenové súbary
2950 2950 Požiadavka a sťahovanie zmenových súborov ...
2951 2951 Požiadať oboje otvoriť a zatvoriť zmenové súbory
2952 2952 Požiadavka zmenových súborov
2953 2953 Požiadavka zmenových súborov zo servera URL
2954 2954 Požiadať zatvoriť iba zmenové súbory
2955 2955 Požiadať otvoriť iba zmenové súbory
2956 2956 Žiadanie a sťahovanie zmenových súborov
2957 2957 Pýtam sa na meno servera
2958 2958 Pýtam sa na meno servera ...
2959 2959 -----
2960 2960 Dostihová dráha
2961 2961 Racquetbal
2962 2962 Železnica (štandardná)
2963 2963 Železnica
2964 2964 Železničná zastávka
2965 2965 Železničné nástupište
2966 2966 Železničný pozemok
2967 2967 Očakávaný rozsah čísel
2968 2968 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
2969 2969 Veľkosť rastra: {0}
2970 2970 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
2971 2971 Čítajte ako prvé
2972 2972 -----
2973 2973 Čítať fotky...
2974 2974 Načitávam zmenový súbor {0} ...
2975 2975 Načitávam zmenové súbory...
2976 2976 Čítam miestne informácie o pluginoch ...
2977 2977 Čítanie rodičovských z ''{0}''
2978 2978 Čítam užívateľské info ...
2979 2979 Čítam {0}...
2980 2980 Informačné súbory
2981 2981 Skutočné meno
2982 2982 Naozaj uzavrieť?
2983 2983 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
2984 2984 Rekreačná oblasť
2985 2985 Opravené (rektifikované) obrázky...
2986 2986 Recyklácia
2987 2987 Opakovať
2988 2988 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
2989 2989 Ref. číslo
2990 2990 Referencie (číslo stopy(track))
2991 2991 Referenčné číslo
2992 2992 Odkazujúci na:
2993 2993 Odkazovať na
2994 2994 Obnoviť
2995 2995 Oblasť (región)
2996 2996 Zamietnuť konflikty a Uložiť
2997 2997 Vzťah (relation)
2998 2998 Relácia ...
2999 2999 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
3000 3000 Editor Relácií: Posun Dole
3001 3001 Editor Relácií: Posun Hore
3002 3002 Editor Relácií: Odstrániť
3003 3003 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
3004 3004 Editor relácie: Obrátenie
3005 3005 Editor Relácií: Triedenie
3006 3006 Relácia je zmazaná
3007 3007 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
3008 3008 Relácia {0}
3009 3009 Relácia: {0}
3010 3010 Relácie
3011 3011 Relácie: {0}
3012 3012 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
3013 3013 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
3014 3014 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
3015 3015 Náboženstvo
3016 3016 Znovu načítať
3017 3017 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
3018 3018 Nahrať poškodené dlaždice
3019 3019 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
3020 3020 Načítať históriu zo serveru
3021 3021 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
3022 3022 Vzdialené ovládanie
3023 3023 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
3024 3024 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
3025 3025 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
3026 3026 Odstrániť
3027 3027 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
3028 3028 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
3029 3029 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
3030 3030 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
3031 3031 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
3032 3032 -----
3033 3033 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)
3034 3034 Odstrániť z dátovej sady
3035 3035 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3036 3036 Odstraniť fotku z vrstvy
3037 3037 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3038 3038 Vymazať značky z vnútorných ciest
3039 3039 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3040 3040 Vymazať vybraté záložky
3041 3041 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
3042 3042 -----
3043 3043 Vymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
3044 3044 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
3045 3045 Odstrániť vybraté cesty ikon
3046 3046 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
3047 3047 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
3048 3048 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
3049 3049 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
3050 3050 Odstránený Prvok z Relácií
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 Odstraňujem odmietané pluginy ...
3054 3054 Odstraňujem duplicitné body...
3055 3055 Vybranie odkazu z relácie {0}
3056 3056 Odstraňujem neudržiavané pluginy ...
3057 3057 Premenovať vrstvu
3058 3058 Premenovať vybratú záložku
3059 3059 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
3060 3060 Požičovňa
3061 3061 Servis
3062 3062 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
3063 3063 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
3064 3064 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
3065 3065 -----
3066 3066 Nahlásiť chybu
3067 3067 -----
3068 3068 Požiadať o autorizačný prístup
3069 3069 Požiadavka neúspešná
3070 3070 URL požiadavky prístupu:
3071 3071 Detaily požiadavky: {0}
3072 3072 Nádrž
3073 3073 Vynulovať (Reset)
3074 3074 Vymazať cookie
3075 3075 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
3076 3076 Nastaviť id na 0
3077 3077 -----
3078 3078 Nastaviť východzie hodnoty
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 Ulica (miestna komunikácia)
3084 3084 Osídlená oblasť (Residential area)
3085 3085 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
3086 3086 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
3087 3087 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
3088 3088 Vyriešiť
3089 3089 Rozhodnutie konfliktov
3090 3090 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
3091 3091 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
3092 3092 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
3093 3093 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
3094 3094 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
3095 3095 Vyriešiť konflikty.
3096 3096 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
3097 3097 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
3098 3098 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
3099 3099 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
3100 3100 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
3101 3101 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
3102 3102 Reštartovať
3103 3103 Reštaurácia
3104 3104 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
3105 3105 Obmedzenie
3106 3106 Maloobchod
3107 3107 Oporný múr
3108 3108 Načítať autorizačný prístup
3109 3109 Načítať autorizačný prístup
3110 3110 Získavam OAuth autorizovaný prístup z ''{0}''
3111 3111 Získavam OAuth autorizačný prístup ...
3112 3112 Získavam OAuth žiadosť prístupu z ''{0}''
3113 3113 Získavam OAuth žiadosť prístupu ...
3114 3114 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', bol zakázaný.
3115 3115 Získavam detaily užívateľa s kľúčom autorizačného prístupu''{0}'', ktorý bol zamietnutý.
3116 3116 Získavam informácie o užívateľovi ...
3117 3117 -----
3118 3118 Obrátene
3119 3119 Otočiť smer radu budov
3120 3120 Otočiť smer ciest
3121 3121 Otočiť smer radu budov
3122 3122 Otočiť smer radu budov
3123 3123 Otočiť a Spojiť
3124 3124 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
3125 3125 Opačná trasa
3126 3126 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3127 3127 Obrátiť poradie členov relácie
3128 3128 Otočiť smer ciest
3129 3129 Obrátená pobrežná čiara
3130 3130 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3131 3131 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3132 3132 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
3133 3133 Otočenie uličných čísel radu budov
3134 3134 Revízia
3135 3135 Jazdectvo
3136 3136 Rieka
3137 3137 Riečny breh
3138 3138 Cesta (neznámy typ)
3139 3139 Cestné obmedzenie
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 Úloha
3143 3143 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3144 3144 Funkcia:
3145 3145 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3146 3146 Otočiť o 180°
3147 3147 Otočiť o 270°
3148 3148 Otočiť o 90°
3149 3149 Otočiť obrázok vľavo
3150 3150 Otočiť obrázok vpravo
3151 3151 Otočiť vľavo
3152 3152 Otočiť vpravo
3153 3153 Kruhový objazd
3154 3154 Cesta (Route)
3155 3155 -----
3156 3156 Štátna cesta
3157 3157 Typ Cesty (Route)
3158 3158 Zobrazené cesty sú pre:
3159 3159 Trasovanie (Routing)
3160 3160 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
3161 3161 Ragby
3162 3162 Zrúcanina
3163 3163 Opätovný chod automatických autorizačných krokov
3164 3164 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
3165 3165 Spúšťam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je povolená.
3166 3166 Spúšťam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3167 3167 Spúšťam test {0}
3168 3168 Zapnutá vertex redukcia...
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 SIM-karty
3172 3172 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3173 3173 Uložiť
3174 3174 Uložiť autorizačný prístup v nastaveniach
3175 3175 Uložiť autorizovaný prístup do nastavení
3176 3176 Uložiť ako...
3177 3177 Uložiť GPX súbor
3178 3178 Uložiť vrstvu
3179 3179 Uložiť OSM súbor
3180 3180 -----
3181 3181 Uložiť WMS vrstvu
3182 3182 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3183 3183 Uložiť akokoľvek
3184 3184 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
3185 3185 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3186 3186 Uložiť aktuálne dáta.
3187 3187 Uložiť nastavenia a zavrieť dialóg
3188 3188 -----
3189 3189 Uložiť do nastavení
3190 3190 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3191 3191 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3192 3192 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3193 3193 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3197 3197 -----
3198 3198 Skenovaná mapa ...
3199 3199 Prehľadávam adresár {0}
3200 3200 Škola
3201 3201 Železný šrot
3202 3202 Sutina
3203 3203 Krovie
3204 3204 Hľadať
3205 3205 Hľadám ...
3206 3206 Vyhľadávanie pre objekty
3207 3207 Vyhľadávať objekty
3208 3208 Vyhľadávať...
3209 3209 Hľadať:
3210 3210 Hľadať:
3211 3211 Druhé meno
3212 3212 Cesta II. triedy
3213 3213 Sekundárny modifikátor:
3214 3214 Sekúnd: {0}
3215 3215 Bezpečnostná výnimka
3216 3216 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3222 3222 Výber
3223 3223 Vybrať všetko
3224 3224 Vybrať Feuille
3225 3225 Vybrať WMS vrstvu
3226 3226 -----
3227 3227 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
3228 3228 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3229 3229 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3230 3230 Vybrať otvorený zmenový súbor
3231 3231 Vybrať zmenové súbory založené v dátume/čase a boli vytvorené a zavreté
3232 3232 Vybrať zmenové súbory, závislé na tom či sú otvorené, alebo zavreté
3233 3233 Vybrať zmenové súbory vytvorené konkrétnymi užívateľmi
3234 3234 Vybrať hranice obce(samosprávy)
3235 3235 Vyberte buď:
3236 3236 Vybrať meno súboru
3237 3237 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3238 3238 Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.
3239 3239 -----
3240 3240 Vybrať vrstvu
3241 3241 Vybrať v obsahu relácie
3242 3242 Výber nastavenia kreslenej čiary
3243 3243 Výber členov
3244 3244 Zvoliť bod pod kurzorom.
3245 3245 -----
3246 3246 Vyberte objekty na nahratie
3247 3247 Vybrať iba zmenové súbory príbuzné konkrétnemu spojenému boxu
3248 3248 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
3249 3249 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
3250 3250 Vybrať reláciu
3251 3251 Vybrať reláciu v hlavnom výbere.
3252 3252 Vybrať reláciu v obsahu relácií.
3253 3253 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
3254 3254 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
3255 3255 Výber cieľovej vrstvy
3256 3256 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
3257 3257 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3258 3258 Vyberte pôvodné v obsahu tohoto zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
3259 3259 -----
3260 3260 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3261 3261 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3262 3262 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3263 3263 Vybrať pre udelenie práva pre JOSM na sťahovanie vašich osobných GPS stôp do JOSM vrstiev
3264 3264 Zvoľte udelenie programu JOSM právo čítať vaše nastavenia servera
3265 3265 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať GPX stopy vo vašom mene
3266 3266 Zvoľte udelenie programu JOSM právo vkladať mapové dáta vo vašom mene
3267 3267 Zvoľte udelenie programu JOSM právo zapisovať vaše nastavenia servera
3268 3268 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3269 3269 Vybrať pre použitie HTTP základné overenie totožnosti s vašim užívateľským menom a heslom
3270 3270 Vybrať pre použitie OAuth ako mechanizmus na overenie totožnosti
3271 3271 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
3272 3272 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
3273 3273 Výber s určeným hľadaním
3274 3274 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
3275 3275 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3276 3276 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
3277 3277 Vybratá stopa: {0}
3278 3278 Výber
3279 3279 Plocha výberu
3280 3280 Dĺžka výberu
3281 3281 Výber je prázdny
3282 3282 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3283 3283 Nevhodný výber!
3284 3284 Výber: {0}
3285 3285 Cesty pretínajúce sami seba
3286 3286 Poloautomaticky
3287 3287 Oddeliť vrstvu
3288 3288 Oddeľovač
3289 3289 Sekvencia
3290 3290 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3291 3291 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
3292 3292 Obslužná cesta (Service)
3293 3293 Služby
3294 3294 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3295 3295 -----
3296 3296 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
3297 3297 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
3298 3298 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3299 3299 Nastaviť priehľadné pozadie
3300 3300 Nastaviť veľkosť budovy
3301 3301 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3302 3302 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3303 3303 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3304 3304 -----
3305 3305 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3306 3306 Nastaviť jazyk
3307 3307 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3308 3308 Zadať východzie (prednastavené)
3309 3309 -----
3310 3310 Nastaviť šírku budov
3311 3311 Zvoliť {0} Lambert súradnice
3312 3312 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3313 3313 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3314 3314 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3315 3315 Nastaviť {0}={1} pre {2} objekty
3316 3316 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3317 3317 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3318 3318 Nastavujem východzie hodnoty
3319 3319 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3320 3320 Nastavenia
3321 3321 Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie.
3322 3322 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
3323 3323 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3324 3324 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3325 3325 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3326 3326 -----
3327 3327 Prístrešok
3328 3328 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
3329 3329 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
3330 3330 Obuva
3331 3331 Streľba
3332 3332 Nakupovanie
3333 3333 Obchody
3334 3334 -----
3335 3335 Skratka
3336 3336 Nastavenie klávesových skratiek
3337 3337 Najkratšia
3338 3338 Mali by ste uložiť?
3339 3339 Vypnúť doplnok?
3340 3340 Mali by ste nahrávať?
3341 3341 Ukázať
3342 3342 Ukázať GPS dáta.
3343 3343 Zobraziť správu o stave
3344 3344 Zobraziť miniatúry obrázkov na mape
3345 3345 Ukázať Info Dlaždíc
3346 3346 Ukázať súbor zmien {0}
3347 3347 -----
3348 3348 Zobraziť informácie o pomoci
3349 3349 Zobraz históriu
3350 3350 Zobraz info
3351 3351 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3352 3352 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3353 3353 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3354 3354 Zobraziť nasledujúci obrázok
3355 3355 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3356 3356 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3357 3357 Zobraziť predchádzajúci obrázok
3358 3358 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3359 3359 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3360 3360 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3361 3361 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
3362 3362 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3363 3363 Zobrazí túto nápovedu
3364 3364 Zobraziť/Skryť
3365 3365 Zobraziť/Skryť Text/Ikony
3366 3366 Zobrazená oblasť
3367 3367 -----
3368 3368 Cesty s podobnými menami
3369 3369 Zjednodušiť cestu
3370 3370 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3371 3371 Zjednodušiť cesty?
3372 3372 -----
3373 3373 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3374 3374 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3375 3375 Jednotlivé prvky
3376 3376 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3377 3377 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3378 3378 -----
3379 3379 Korčuľovanie
3380 3380 Lyže
3381 3381 Lyžovanie
3382 3382 Vynechať Sťahovanie
3383 3383 Vynechať sťahovanie
3384 3384 Vynechať aktualizáciu
3385 3385 Vynechávam aktualizáciu pluginov po aktualizácii programu JOSM. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3386 3386 Vynechávam aktualizáciu pluginov po uplynutí aktualizačného intervalu. Automatická aktualizácia pri štarte je zakázaná.
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3391 3391 Vyhladené mapy (antialiasing)
3392 3392 Snímka na veľkosť dlaždice
3393 3393 Snežný skúter
3394 3394 Futbal
3395 3395 Riešenie konfliktov
3396 3396 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3397 3397 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3398 3398 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3399 3399 Triediť
3400 3400 Menu Sort presets
3401 3401 Triedenie členov relácie
3402 3402 Zdroj
3403 3403 Zdrojový text
3404 3404 Miesta pre vozíčkárov
3405 3405 Priestory pre rodičov s detmi
3406 3406 Priestory pre ženy
3407 3407 Rýchlosť
3408 3408 Rýchlosť (Km/h)
3409 3409 Kamera na meranie rýchlosti
3410 3410 Špičky (hroty)
3411 3411 Rozdeliť cestu
3412 3412 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3413 3413 Rozdeliť oblasť
3414 3414 -----
3415 3415 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3416 3416 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 Šport
3420 3420 Šport (loptový)
3421 3421 Športové zariadenie
3422 3422 Športy
3423 3423 Športové centrum
3424 3424 Prameň
3425 3425 Štadión
3426 3426 Štandardný unix geometry argument
3427 3427 Hviezdičkový
3428 3428 Začať vyhľadávanie
3429 3429 Žačať nastavovanie
3430 3430 Začať sťahovanie
3431 3431 Začiatok sťahovania dát
3432 3432 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3433 3433 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3434 3434 Spustenie #:
3435 3435 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3436 3436 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3437 3437 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3438 3438 Začínam prehľadávať adresár
3439 3439 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3440 3440 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3441 3441 Začínam presúvanie v kusoch ...
3442 3442 Začínam nahrávať požiadavku ...
3443 3443 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3444 3444 Stav
3445 3445 Štát:
3446 3446 Papierníctvo
3447 3447 -----
3448 3448 Stav
3449 3449 Správa o stave
3450 3450 Schody
3451 3451 Turniket (Stile)
3452 3452 Zastaviť (stop)
3453 3453 -----
3454 3454 Potok
3455 3455 -----
3456 3456 Názov ulice
3457 3457 Názov ulice
3458 3458 -----
3459 3459 Hlavné komunikácie
3460 3460 Ulice NRW Geofabrik.de
3461 3461 Štýl pre vnútornú cestu ''{0}'' je ekvivalentný polygónu.
3462 3462 Označenie pre vonkajšiu(obvodovú) cestu ''{0}'' je zamenené.
3463 3463 Štýl pre obmedzenie {0} nenajdený.
3464 3464 Predložiť filter
3465 3465 Štvrť
3466 3466 Metro
3467 3467 Vchod do metra
3468 3468 Podokno skratiek
3469 3469 Hotovo
3470 3470 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3471 3471 -----
3472 3472 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3473 3473 Podporovaný Rectifier Services:
3474 3474 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3475 3475 Povrch
3476 3476 Pozorovanie (ostraha)
3477 3477 Meračský bod
3478 3478 Merač
3479 3479 -----
3480 3480 Merač...
3481 3481 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3482 3482 Plávanie
3483 3483 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3484 3484 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Popis značky
3488 3488 -----
3489 3489 Synchronizovať audio
3490 3490 Synchronizovať celú dátovú sadu
3491 3491 Synchronizovať iba {0} bod
3492 3492 Synchronizovať iba {0} reláciu
3493 3493 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3494 3494 Synchronizovať iba {0} cestu
3495 3495 TCX Súbory (*.tcx)
3496 3496 Stolný tenis
3497 3497 -----
3498 3498 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3499 3499 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3500 3500 Tagom zmenená relácia s
3501 3501 Značky ciest ako
3502 3502 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3503 3503 Zdroj pre TagChecker
3504 3504 Tester predvolieb značenia
3505 3505 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3506 3506 Značky
3507 3507 Značky (vymezovacia čiarka)
3508 3508 Značky a Členy
3509 3509 Značky z bodov
3510 3510 Značky z relácií
3511 3511 Značky z ciest
3512 3512 Značky zo súboru zmien {0}
3513 3513 Značky pre nový súbor zmien
3514 3514 Klúče s prázdnými hodnotami
3515 3515 -----
3516 3516 TangoGPS Súbory (*.log)
3517 3517 TangoGPS import neúspešný!
3518 3518 TangoGPS import úspešný
3519 3519 Cieľový objekt s id {0} a verziou {1} je viditeľný aj keď zdrojový objekt s nižšou verziou {2} nie je viditeľný. Nemôžem sa zaoberať s touto nezrovnalosťou. Ponechávam cieľový objekt.
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 Telefón
3523 3523 Telefónne karty
3524 3524 Tenis
3525 3525 -----
3526 3526 Rad (Terrace)
3527 3527 Vytvoriť rad budov
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 Cesta III. triedy
3532 3532 Terciálny modifikátor:
3533 3533 Otestovať
3534 3534 Test autorizačného prístupu
3535 3535 Test neúspešný
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Test URL API:
3539 3539 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3540 3540 Testovanie OAuth autorizačného prístupu
3541 3541 Testovanie OSM API URL ''{0}''
3542 3542 -----
3543 3543 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3544 3544 -----
3545 3545 URL API je platné.
3546 3546 Kľúč autorizačného prístupu nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte kľúč autorizačného prístupu
3547 3547 Skrytý autorizačný prístup nesmie byť prázdny. Prosím, zadajte skrytý autorizačný prístup
3548 3548 -----
3549 3549 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3550 3550 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3551 3551 -----
3552 3552 Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3553 3553 Cesta "from" nezačína, ani nekončí v bode "via".
3554 3554 Táto "from" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3555 3555 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" bode.
3556 3556 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3557 3557 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3558 3558 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3559 3559 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3560 3560 Zmenový súbor je <strong>stále otvorený(left open)</strong> po tomto nahratí
3561 3561 Zmenový súbor bude <strong>zavretý</strong> po tomto nahratí
3562 3562 -----
3563 3563 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
3564 3564 Kopírované dáta obsahujú nekompletné pôvodné. Keď vložíte nekompletné pôvodné budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez nekompletných pôvodných?
3565 3565 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3566 3566 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3567 3567 Súčasná hodnota nie je platná OSM ID. Zadajte prosím celé číslo > 0
3568 3568 Súčasná hodnota nie je platná URL
3569 3569 Súčasná hodnota nie je platnou ID zmenového súboru. Prosím vložte ako hodnotu celé číslo > 0
3570 3570 Aktuálna hodnota nie je platné ID užívateľa. Prosím vložte celé číslo > 0
3571 3571 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
3572 3572 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
3573 3573 Dokument neobsahuje dáta.
3574 3574 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3575 3575 Nasledujúce pôvodné nemohli byť kopírované do cieľových pôvodných<br>pretože boli vymazané v cieľovom zmenovom súbore:
3576 3576 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3577 3577 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3578 3578 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3579 3579 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3580 3580 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3581 3581 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3582 3582 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3583 3583 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3584 3584 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3585 3585 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3586 3586 Heslo nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM heslo
3587 3587 Súbor pluginu ''{0}'' nezahŕňa Manifest.
3588 3588 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3589 3589 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3590 3590 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3591 3591 Proxy nebude použitý.
3592 3592 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3593 3593 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3594 3594 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3595 3595 -----
3596 3596 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3597 3597 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3598 3598 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3599 3599 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3600 3600 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3601 3601 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3602 3602 Server nahlásil, že aktuálny zmenový súbor bol zavretý.<br>Toto je veľmi pravdepodobné, pretože veľkosť zmenového súboru prekročila max. veľkosť<br>z {0} objektov na server ''{1}''.
3603 3603 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3604 3604 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3605 3605 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3606 3606 -----
3607 3607 Meno užívateľ nemôže byť prázdne. Prosím vložte vaše OSM užívateľské meno
3608 3608 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3609 3609 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3610 3610 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3611 3611 Divadlo
3612 3612 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3613 3613 Ich verzia
3614 3614 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3615 3615 Ich so zlúčeným
3616 3616 Zábavný park
3617 3617 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3618 3618 Niesú tam otvorené súbory zmien
3619 3619 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3620 3620 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3621 3621 Chyba nižšie uvedených informácií by už mala byť vyplnená pre vás. Prosím, vyplnte informácie o tom, ako vznikla chyba a snažte sa to popísať tak podrobne, ako je to možné.
3622 3622 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3623 3623 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3624 3624 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3625 3625 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3626 3626 Táto požiadavka URL na zmenové súbory je chybná
3627 3627 -----
3628 3628 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3629 3629 Toto je až za koncom nahrávky
3630 3630 Toto sa rovná vymazaniu funkcií týchto pôvodných.
3631 3631 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
3632 3632 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3633 3633 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3634 3634 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3635 3635 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3636 3636 -----
3637 3637 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3638 3638 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3639 3639 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3640 3640 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3641 3641 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3642 3642 -----
3643 3643 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3644 3644 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3645 3645 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3646 3646 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3647 3647 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3648 3648 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3649 3649 -----
3650 3650 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3651 3651 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3657 3657 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3658 3658 Čísla dlaždíc
3659 3659 Zdroje Dlaždíc
3660 3660 Adresa dlaždice:
3661 3661 -----
3662 3662 Časový interval
3663 3663 Časové pásmo:
3664 3664 Časové pásmo: {0}
3665 3665 Do ...
3666 3666 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3667 3667 Na zmazanie
3668 3668 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3669 3669 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3670 3670 Zapnúť GPX čiary
3671 3671 Prepnúť drôtový model
3672 3672 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3673 3673 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3674 3674 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3675 3675 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3676 3676 Prepnúť: {0}
3677 3677 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3678 3678 Toalety
3679 3679 Prístup umožňuje iba obmedzený prístup
3680 3680 Mýto (Toll)
3681 3681 Mýtna búdka
3682 3682 Nástroj: {0}
3683 3683 Panel nástrojov
3684 3684 Úprava panela nástrojov
3685 3685 Nástroje
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Turistika
3689 3689 Veža
3690 3690 Nastavenie veže
3691 3691 Typ veže
3692 3692 Mesto (town)
3693 3693 Radnica (obecný úrad)
3694 3694 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3695 3695 Hračky
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 Trasovanie
3701 3701 Poľná cesta (Track)
3702 3702 Farebná trať a body
3703 3703 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 Semafor
3708 3708 Električka
3709 3709 Zastávka električky
3710 3710 Preprava
3711 3711 Cestovanie
3712 3712 Cestovná kancelária
3713 3713 Strom
3714 3714 Cesta pre motorové vozidlá
3715 3715 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3716 3716 Skúsiť znovu
3717 3717 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3718 3718 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3719 3719 Tunel
3720 3720 Začiatok tunela
3721 3721 -----
3722 3722 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3723 3723 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3724 3724 Turning Point (koniec cesty)
3725 3725 Turniket
3726 3726 Točňa
3727 3727 Typ
3728 3728 Typ mena (UK)
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 NEZNÁMA
3732 3732 -----
3733 3733 URL z www.openstreetmap.org (môžete ju vložiť na stiahnutie z URL pre špecifikáciu hraníc box)
3734 3734 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 Rozpojiť cesty
3742 3742 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3743 3743 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3744 3744 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3745 3745 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3746 3746 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3747 3747 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3748 3748 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3749 3749 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3750 3750 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3751 3751 Neuzavreté cesty.
3752 3752 Neuzavretá cesta
3753 3753 Nespojené pobrežie
3754 3754 Nepripojené cesty.
3755 3755 Nerozhodnuté
3756 3756 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3757 3757 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3758 3758 Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom
3759 3759 Nerozhodnutý
3760 3760 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3761 3761 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3762 3762 Obnoviť pridané body?
3763 3763 Obnoviť pôvodné závislé odkazy?
3764 3764 Späť
3765 3765 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3766 3766 Krok späť posun
3767 3767 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3768 3768 Vrátiť poslednú akciu.
3769 3769 Uvoľniť panel
3770 3770 Neočakávaná chyba programu.
3771 3771 Neočakávaný XML element s názvom ''{0}''
3772 3772 Neočakávaný formát pre číslo portu v nastavení ''{0}''. Mám ''{1}''.
3773 3773 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3774 3774 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3775 3775 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3776 3776 Najdené neočakávané id 0 pre OSM pôvodné
3777 3777 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
3778 3778 Neočakávaná značka: {0}
3779 3779 Neočakávaná hodnota ''{0}'' pre preferencie ''{1}''. Za predpokladu, že hodnota ''ask''.
3780 3780 Neočakávaná hodnota pre ''{0}'' v URL požiadavke zmevého súboru, dostal som{1}
3781 3781 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3782 3782 Odblokovať
3783 3783 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3784 3784 Nepripojený bod (Unglued Node)
3785 3785 Univerzita
3786 3786 Neznámy typ súboru: {0}
3787 3787 Neznámy hostiteľ
3788 3788 Neznámy stav problému
3789 3789 Neznámy zaznamenaný formát
3790 3790 Neznámy typ člena pre ''{0}''.
3791 3791 Neznámy mód {0}.
3792 3792 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3793 3793 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3794 3794 Neznáma funkcia ''{0}''.
3795 3795 Neznáme údaje(vety):
3796 3796 Neznány type (druh): {0}
3797 3797 Nepomenované spojenie
3798 3798 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3799 3799 Nepomenované cesty
3800 3800 Neusporiadané pobrežie
3801 3801 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3802 3802 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3803 3803 Neuložené dáta a konflikty
3804 3804 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3805 3805 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3806 3806 Odznačiť všetko
3807 3807 Odznačiť všetko (Escape)
3808 3808 Odznačiť všetko (Focus)
3809 3809 Odznačiť všetky objekty
3810 3810 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3811 3811 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
3812 3812 Nepodporovaný parameter ''{0}'' v reťazci požiadavky zmenového súboru
3813 3813 Nepodporovaná verzia: {0}
3814 3814 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
3815 3815 Neotagované(neoznačené) cesty
3816 3816 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3817 3817 Hore
3818 3818 Aktualizovať zmenové súbory
3819 3819 Aktualizovať obsah
3820 3820 Aktualizácia dát
3821 3821 Aktualizovať v intervale (v dňoch):
3822 3822 Aktualizácia je upravená
3823 3823 Aktualizovať objekty
3824 3824 Aktualizovať pluginy
3825 3825 Aktualizovať výber
3826 3826 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
3827 3827 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
3828 3828 Aktualizovať vybraté pluginy
3829 3829 Aktualizované
3830 3830 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3831 3831 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3832 3832 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3833 3833 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
3834 3834 -----
3835 3835 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3836 3836 Aktualizácia súboru zmien...
3837 3837 Aktualizujem dáta
3838 3838 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3839 3839 Aktualizujem mapu ...
3840 3840 Aktualizujem pluginy...
3841 3841 Nahrať
3842 3842 Nahrať zmeny
3843 3843 Nahrať nastavenie
3844 3844 Nahrať stopu
3845 3845 Nahrať Stopy (Traces)
3846 3846 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3847 3847 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3848 3848 Nahrávanie je zrušené
3849 3849 Nahrať dáta
3850 3850 Nahrať dáta v kusoch objektov. Veľkosť kusov:
3851 3851 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3852 3852 Nahrať dáta do už existujúceho a otvoreného zmenového súboru
3853 3853 Nahrať každý objekt individuálne
3854 3854 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
3855 3855 Nedá sa nahrať v jednej požiadavke (príliš veľa objektov na nahratie)
3856 3856 Nahrať výber
3857 3857 Nahrať zmenené pôvodné
3858 3858 Nahrať súčasné nastavenie na server
3859 3859 Nahrať do ''{0}''
3860 3860 Nahrať do nového zmenového súboru
3861 3861 Nahrať do existujúceho zmenového súboru
3862 3862 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>{1} požiadavky</strong>
3863 3863 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>viacnásobných zmenových súborov</strong> použitím <strong>{1} požoadavky</strong>
3864 3864 Nahrávam GPX stopu (track)
3865 3865 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
3866 3866 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3867 3867 Nahrávam dáta ...
3868 3868 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
3869 3869 Nahrávam {0} objekty(ov) ...
3870 3870 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
3871 3871 Využitie
3872 3872 Použiť
3873 3873 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
3874 3874 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
3875 3875 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
3876 3876 Použiť adresný dialóg
3877 3877 Použiť základné overenie totožnosti
3878 3878 Použiť OAuth
3879 3879 Použiť SOCKS proxy
3880 3880 Použiť obvyklú požiadavku pre zmenový súbor
3881 3881 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
3882 3882 Použite desatinné stupne.
3883 3883 Použíť východzie
3884 3884 Použiť predvolený dátový súbor.
3885 3885 Použiť štandardné nastavenia
3886 3886 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
3887 3887 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
3888 3888 Použitie vrstvy chýb.
3889 3889 Použíť globálne nastavenie.
3890 3890 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 Použite štandardné nastavenie systému
3894 3894 Použite štandardné nastavenia systému (vypnuté. Štart JOSM s <tt>-Djava.net.useSystemProxies = true </ tt>, pre zapnutie)
3895 3895 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
3896 3896 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
3897 3897 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
3898 3898 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
3899 3899 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
3900 3900 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
3901 3901 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
3902 3902 Použitý štýl
3903 3903 Užívateľ
3904 3904 ID užívateľa:
3905 3905 Užívateľské meno:
3906 3906 Používateľ:
3907 3907 Meno používateľa
3908 3908 Meno užívateľa:
3909 3909 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
3910 3910 Overiť
3911 3911 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
3912 3912 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
3913 3913 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
3914 3914 Overovanie
3915 3915 Validácia
3916 3916 Overovanie chýb
3917 3917 Overenie zlyhalo. API URL sa zdá byť neplatné.
3918 3918 Hodnota
3919 3919 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
3920 3920 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
3921 3921 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
3922 3922 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
3923 3923 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
3924 3924 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
3925 3925 Hodnota:
3926 3926 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
3927 3927 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
3928 3928 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
3929 3929 Predajný automat
3930 3930 Predávané výrobky
3931 3931 Verzia
3932 3932 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
3933 3933 Očakávaná verzia
3934 3934 Verzia {0}
3935 3935 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
3936 3936 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
3937 3937 Verzia {0} v editore
3938 3938 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
3939 3939 Verzia: {0}
3940 3940 Veterinár
3941 3941 Obchod s DVD
3942 3942 Zobraziť
3943 3943 Zobrazenie: {0}
3944 3944 Výhliadka
3945 3945 Dedina
3946 3946 Obecná zeleň
3947 3947 Dedina/Mesto
3948 3948 Vinica
3949 3949 Viditeľnosť
3950 3950 Viditeľný Stav:
3951 3951 Navštíviť domovskú stránku
3952 3952 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
3953 3953 Kalibrácia zvukového nahrávania
3954 3954 Sopka
3955 3955 Napätie
3956 3956 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
3957 3957 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
3958 3958 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
3959 3959 -----
3960 3960 WGS84 Zemepisné
3961 3961 -----
3962 3962 WMS Súbory (*.wms)
3963 3963 WMS Vrstva
3964 3964 Nastavenie WMS Pluginu
3965 3965 -----
3966 3966 WMS URL (východzie)
3967 3967 WMS URL alebo ID obrázka:
3968 3968 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
3969 3969 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
3970 3970 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
3971 3971 -----
3972 3972 Čakanie 10 sekúnd ...
3973 3973 -----
3974 3974 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
3975 3975 -----
3976 3976 Hradby
3977 3977 Upozornenie
3978 3978 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie ''{1}'' nie je platná URL. Vynechávam zo sťahovania.
3979 3979 Upozornenie: Nemôžem stiahnuť plugin ''{0}''. Jeho odkaz na stiahnutie nie je známy. Vynechávam zo sťahovania.
3980 3980 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
3981 3981 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
3982 3982 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
3983 3983 Varovanie: Nepodarilo sa získať OAuth autorizovaný prístup z poverovacieho správcu
3984 3984 Varovanie: Neúspešné získanie informácií o užívateľovi pre aktuálneho užívateľa JOSMu. Výnimka bola: {0}
3985 3985 Upozornenie: Nepodaril sa scan súboru ''{0}'' pre informácie o pluginoch. Vynechávam.
3986 3986 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OAuth autorizovaný prístup pre poverovacieho správcu
3987 3987 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
3988 3988 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3989 3989 Upozornenie: JOSM je nakonfigurovaný pre použitie proxy z nastavenia systému, ale JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby ho získaval. Resetujte nastavenia pre ''Bez proxy''
3990 3990 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
3991 3991 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
3992 3992 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
3993 3993 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
3994 3994 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
3995 3995 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
3996 3996 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
3997 3997 Varovanie: Neočakávaný parametre pre proxy HTTP. Mám hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
3998 3998 Varovanie: Neočakávaný parameter pre SOCKS proxy. Dostal som hostiteľa ''{0}'' a port ''{1}''.
3999 3999 Varovanie: Nepodporované hodnoty v nastaveniach ''{0}'', dostal som {1}''. Použitím overovacej metódy ''Základné overenie totožnosti''.
4000 4000 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
4001 4001 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
4002 4002 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola: {0}
4003 4003 Varovanie: v závislosti na overovaciu metódu, ktorú proxy server používa, heslo musí byť prenesené nezašifrované.
4004 4004 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
4005 4005 -----
4006 4006 Varovanie: Nepodarilo sa zrušiť bežiacu OAuth operáciu
4007 4007 Varovanie: nepodarilo sa vytvoriť adresár pluginu ''{0}''. Nemožno stiahnuť obsah pluginu z webu pluginu ''{1}''.
4008 4008 Varovanie: Nepodarilo sa odstránenie zastaraných pluginov ''{0}''.
4009 4009 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
4010 4010 Varovanie: Nepodarilo sa stiahnuť informáčný zoznam pluginov
4011 4011 -----
4012 4012 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať už stiahnutý plugin ''{0}''. Vynechávam inštaláciu. JOSM stále používa starú verziu pluginu.
4013 4013 Varovanie: Nepodarilo sa nainštalovať plugin ''{0}'' z dočasne stiahnutého súboru ''{1}''. Premenovanie zlyhalo.
4014 4014 Upozornenie: Nepodarilo sa načítať Mappaint štýly od ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4015 4015 -----
4016 4016 Upozornenie: Nepodarilo sa otvoriť súbor s príponou ''{2}'' a súbor ''{3}'' v zip súbore ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4017 4017 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
4018 4018 Upozornenie: Nemožno pochopiť Mappaint štýly z' '{0}''. Výnimka bola: {1}
4019 4019 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
4020 4020 Varovanie: neúspešné zapnutie Credential Dialog-u vždy hore. Zachytená bezpečnostná výnimka.
4021 4021 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
4022 4022 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
4023 4023 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
4024 4024 Varovanie: Nepodarilo sa získať OSM poverenie od poverovacieho správcu.
4025 4025 Varovanie: Nepodarilo sa uložiť OSM poverenie pre poverovacieho správcu.
4026 4026 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
4027 4027 Varovanie: ignorujem výnimku, pretože úloha bola zrušená. Výnimka bola: {0}
4028 4028 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
4029 4029 -----
4030 4030 Upozornenie: Neplatná hodnota atribútu ''{0}'' z elementu ''{1}'' v schopnosti servera. Dostal som ''{2}''
4031 4031 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
4032 4032 Varovanie: žiadne nastavenie ''{0}'' sa nenašlo.
4033 4033 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
4034 4034 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
4035 4035 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
4036 4036 Upozornenie: JVM nie je nakonfigurovaný tak, aby vyhľadával proxy nastavenia systému. Vlastnosť ''java.net.useSystemProxies'' chýbala pri štarte. Nebude použitý proxy.
4037 4037 -----
4038 4038 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
4039 4039 -----
4040 4040 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
4041 4041 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
4042 4042 Varovanie: Našla sa neočakávaná hodnota nastavenia ''{0}'' . Mám ''{1}''. Bude použité bez proxy.
4043 4043 Varovanie: neočakávané hodnota pre preferencie ''{0}'', dostal som ''{1}''. Resetovanie pre východziu hodnotu.
4044 4044 Varovanie: Neočakávaná hodnota preferencie ''{0}''. Mám ''{1}''.
4045 4045 Upozornenie: Nepodporovaný koncový prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4046 4046 Upozornenie: Nepodporovaný začiatočný prvok ''{0}'' v obsahu zmenového súboru na pozícii ({1},{2}). Vynechávam.
4047 4047 Varovanie: {0}
4048 4048 Varovania
4049 4049 Umývačka
4050 4050 -----
4051 4051 Čistička odpadových vôd
4052 4052 Voda
4053 4053 Vodný zábavný park
4054 4054 Vodojem
4055 4055 Vodopád
4056 4056 Vodné objekty
4057 4057 Wave Audiosúbory (*.wav)
4058 4058 Way Download (Sťahovanie cesty)
4059 4059 Informácie o ceste
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
4063 4063 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
4064 4064 Bod cesty je blízko inej cesty
4065 4065 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
4066 4066 Cesta {0}
4067 4067 Cesta {0} s {1} bodmi neobsahuje všetky body, pretože aspoň jeden bod chýbal v nahratých dátach.
4068 4068 Cesta:
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 Cestné objekty
4072 4072 Vedľajšie komunikácie
4073 4073 Kríž pri ceste
4074 4074 Božia muka
4075 4075 Internetová stránka: {0}
4076 4076 Hmotnosť
4077 4077 Priehradzka
4078 4078 Mokraď
4079 4079 Invalidný vozík
4080 4080 -----
4081 4081 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
4082 4082 Pri importe zvuku urobiť značky z...
4083 4083 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
4084 4084 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
4085 4085 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
4086 4086 Celá skupina
4087 4087 Šírka (v metroch)
4088 4088 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
4089 4089 Veterný mlyn
4090 4090 -----
4091 4091 Drôtový model
4092 4092 S OAuth dávate programu JOSM právo vkladať dáta máp a GPS stopy na váš účet (<a href="{0}"> viac info ...</ a>).
4093 4093 Vo vnútri reťazcov <b>"</b> a <b>\\</b> znaky musí predchádzať <b>\\</b> (e.g. <b>\\"</b> and <b>\\\\</b>).
4094 4094 Drevo
4095 4095 Závody (továrne)
4096 4096 Svet
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 Zapisujem obsah pluginu do miestnej cache ''{0}''
4102 4102 -----
4103 4103 Zle usporiadané cesty
4104 4104 XML značka(tag) <user> chýba
4105 4105 -----
4106 4106 Áno
4107 4107 Áno, Použiť to
4108 4108 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
4109 4109 Áno, vymazať body
4110 4110 Áno, stiahni obrázky
4111 4111 Áno, očistiť to
4112 4112 Áno, vynulovať id
4113 4113 -----
4114 4114 Áno, obnoviť ich tiež
4115 4115 Už máte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth.
4116 4116 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
4117 4117 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
4118 4118 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
4119 4119 Nemáte ešte autorizovaný prístup pre prístup k OSM serveru pomocou OAuth. Prosím najskôr povoliť.
4120 4120 Narazili ste na chybu v programe JOSM
4121 4121 Došlo k chybe v programe JOSM. Pred tým ako podáte hlásenie o chybe, uistite sa, že máte program JOSM aktualizovaný na poslednú verziu tu:
4122 4122 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
4123 4123 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
4124 4124 -----
4125 4125 Presúvate viac ako {0} prvok. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
4126 4126 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
4127 4127 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
4128 4128 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
4129 4129 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
4130 4130 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
4131 4131 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
4132 4132 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
4133 4133 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
4134 4134 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
4135 4135 Tiež by ste mali aktualizovať svoje pluginy. Ak ani jedeno z toho nepomôže, pošlite prosím súbor hlásenia o chybe do našej bugtracker pomocou tohto odkazu:
4136 4136 Môžete vybrať GPX stopu(track)
4137 4137 Aktualizujte váš JOSM softvér. <br> Pre zabránenie problémov pluginov, by mali byť tiež aktualizované. <br> Aktualizovať pluginy teraz?
4138 4138 Nulové súradnice:
4139 4139 -----
4140 4140 Zväčšenie
4141 4141 Zväčšenie (v metroch)
4142 4142 Priblížiť
4143 4143 Oddialiť
4144 4144 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
4145 4145 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
4146 4146 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
4147 4147 Priblížiť
4148 4148 Úroveň zväčšenia:
4149 4149 Oddialiť
4150 4150 Priblížiť pohľad na {0}
4151 4151 Zväčšiť na
4152 4152 Zväčšiť na vrstvu
4153 4153 Priblížiť k bodu
4154 4154 Priblížiť na problém
4155 4155 Priblížiť na vybraté elementy(s)
4156 4156 Priblížiť na výber
4157 4157 Zväčšiť na zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
4158 4158 -----
4159 4159 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
4160 4160 Zväčšiť na pôvodné v obsahu zmenového súboru v aktuálnej dátovej vrstve
4161 4161 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
4162 4162 Priblížiť na {0}
4163 4163 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4164 4164 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4165 4165 [vymazať]
4166 4166 "{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
4167 4167 \nVýška: {0} m
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 Upraviť stanicu
4171 4171 -----
4172 4172 Stanica
4173 4173 Späť
4174 4174 Rýchlejšie
4175 4175 Rýchle prehrávanie
4176 4176 Vpred
4177 4177 Skok späť
4178 4178 Skok vpred
4179 4179 Ďalšia značka
4180 4180 Prehrajte nasledujúcu značku
4181 4181 Prehrajte predchádzajúcu značku
4182 4182 Prehrať/Pauza
4183 4183 Predchádzajúca značka
4184 4184 Pomalšie
4185 4185 Spomalené prehrávanie
4186 4186 Uzavretá
4187 4187 Otvorené
4188 4188 <prázdne>
4189 4189 V
4190 4190 S
4191 4191 J
4192 4192 Z
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 Zväčšenie
4210 4210 Upraviť železničnú stanicu
4211 4211 Železničná stanica
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 Kláves:
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 skrátené meno ulice
4220 4220 -----
4221 4221 pridať k výberu
4222 4222 adresa
4223 4223 pokročilý (advanced)
4224 4224 pokročilá konfigurácia
4225 4225 Visuté cesty/Lanovky
4226 4226 letecké cesty
4227 4227 zjazdovka_čierna
4228 4228 zjazdovka_ľahká
4229 4229 farmársky (agricultural)
4230 4230 všetky
4231 4231 ulička(bočna ulica)
4232 4232 abecedný
4233 4233 -----
4234 4234 náhradný
4235 4235 zaujímavosti (amenity) {0}
4236 4236 zaujímavosti (amenity)
4237 4237 svetelné zariadenie
4238 4238 verejná_doprava
4239 4239 anglikánska
4240 4240 krmivo pre zvieratá
4241 4241 anonymný
4242 4242 akýkoľvek
4243 4243 nejaké látky(any substance)
4244 4244 lukostreľba
4245 4245 oblasť (plocha)
4246 4246 oblasť textu
4247 4247 ázijská
4248 4248 asfalt
4249 4249 atletika
4250 4250 -----
4251 4251 automatické nahratie dlaždíc
4252 4252 automatické zväčšenie
4253 4253 pozadie
4254 4254 zadný bod prerušenia
4255 4255 zadný segment
4256 4256 -----
4257 4257 baháisti
4258 4258 baptistická
4259 4259 prekážka
4260 4260 prekážka na ceste
4261 4261 -----
4262 4262 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4263 4263 basketbal
4264 4264 pláž (beach)
4265 4265 bicykel
4266 4266 čierna
4267 4267 modrá
4268 4268 slatina
4269 4269 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4270 4270 hranica (boundary)
4271 4271 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4272 4272 most
4273 4273 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4274 4274 hnedá
4275 4275 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4276 4276 budhisti
4277 4277 budova
4278 4278 -----
4279 4279 hamburger
4280 4280 autobus
4281 4281 autobusová linka
4282 4282 kanoe
4283 4283 veľkosť písmen rozhoduje
4284 4284 katolícka
4285 4285 cintorín (cemetery)
4286 4286 -----
4287 4287 zmena výberu
4288 4288 zmena pohľadu
4289 4289 kontrolujem cache...
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 čínska
4293 4293 -----
4294 4294 kresťania
4295 4295 cigarety
4296 4296 mesto (city)
4297 4297 lezenie
4298 4298 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4299 4299 zatvorené
4300 4300 uzavratá cesta
4301 4301 uhoľná
4302 4302 pobrežie
4303 4303 dlažbová kocka (cobblestone)
4304 4304 -----
4305 4305 telekomunikačná
4306 4306 zhutnená(valcovaná)
4307 4307 betón (concrete)
4308 4308 kondómy
4309 4309 konfiguravať zmenový súbor
4310 4310 konfigurovať spojenie DG100
4311 4311 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
4312 4312 konflikt
4313 4313 ihličnatý
4314 4314 spojenie
4315 4315 konštrukcia
4316 4316 -----
4317 4317 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4318 4318 -----
4319 4319 vytvoriť nové objekty
4320 4320 kriket
4321 4321 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4322 4322 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4323 4323 -----
4324 4324 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4325 4325 bicyklovanie
4326 4326 údaje
4327 4327 listnatý
4328 4328 zmazať dáta po importe
4329 4329 -----
4330 4330 zmazané
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 zastaralý
4335 4335 určený
4336 4336 miesto určenia (cieľ)
4337 4337 obchádzka
4338 4338 -----
4339 4339 vypnuté
4340 4340 dok (nakladacia rampa)
4341 4341 závody chrtov
4342 4342 dvojité
4343 4343 dole
4344 4344 zjazdárska
4345 4345 stiahnuté
4346 4346 pitie
4347 4347 príjazdová cesta
4348 4348 východ
4349 4349 ľahká
4350 4350 upraviť gpx stopy(tracks)
4351 4351 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4352 4352 jazdectvo
4353 4353 evanjelikánska
4354 4354 párne
4355 4355 príklady
4356 4356 -----
4357 4357 sáčky na výkaly
4358 4358 pre skúsených
4359 4359 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4360 4360 farmy
4361 4361 -----
4362 4362 trajekt (prievoz)
4363 4363 Hľadať vo výbere
4364 4364 -----
4365 4365 priečinok
4366 4366 jedlo
4367 4367 pešia (foot)
4368 4368 americký futbal
4369 4369 cesta pre peších so značkou
4370 4370 brod
4371 4371 les
4372 4372 -----
4373 4373 predný bod prerušenia
4374 4374 predný segment
4375 4375 fosílna
4376 4376 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4377 4377 -----
4378 4378 z dlaždice
4379 4379 z cesty
4380 4380 úplný
4381 4381 plynová
4382 4382 nemecká
4383 4383 ľadovec (glacier)
4384 4384 -----
4385 4385 golfové ihrisko
4386 4386 -----
4387 4387 gps značka
4388 4388 gps poloha bodu
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 tráva (grass)
4395 4395 trávový obkladač(grass_paver)
4396 4396 štrk (gravel)
4397 4397 šedá
4398 4398 grécka
4399 4399 zelená
4400 4400 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4401 4401 zem (ground)
4402 4402 gymnastika
4403 4403 polovičný
4404 4404 bod prerušenia
4405 4405 zdravie
4406 4406 teplo(heat)
4407 4407 vresovisko
4408 4408 označiť (highlight)
4409 4409 komunikácie
4410 4410 komunikácia bez označenia (ref)
4411 4411 cesta (highway_track)
4412 4412 turistika
4413 4413 hinduisti
4414 4414 historické
4415 4415 história
4416 4416 hokej
4417 4417 -----
4418 4418 koňská (horse)
4419 4419 konské dostihy
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 vodná
4425 4425 obrázok
4426 4426 importované dáta z {0}
4427 4427 neaktívny
4428 4428 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4429 4429 neúplný
4430 4430 nekompletná cesta
4431 4431 indická
4432 4432 -----
4433 4433 závody
4434 4434 vnútorná časť (inner segment)
4435 4435 stredne pokročilý (intermediate)
4436 4436 ostrovček
4437 4437 talianska
4438 4438 džinisti
4439 4439 japonská
4440 4440 svedkovia jehovovi
4441 4441 judaisti
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 zem
4445 4445 skládka odpadov (landfill)
4446 4446 využitie oblasti (landuse)
4447 4447 využitie oblasti (landuse) {0}
4448 4448 vrstvu
4449 4449 značka vrstvy so značkou +
4450 4450 vľavo
4451 4451 oddych (leisure)
4452 4452 oddych (Leisure) {0}
4453 4453 osvetlená_voda (light_water)
4454 4454 -----
4455 4455 vedenie
4456 4456 obytná zóna
4457 4457 nahrať dáta z API
4458 4458 nahrávanie pluginu ''{0}'' (verzia {1})
4459 4459 -----
4460 4460 zablokovať rolovanie
4461 4461 nízky
4462 4462 lutheránska
4463 4463 mangrovová oblasť
4464 4464 človekom vytvorené (manmade)
4465 4465 prístav (marina)
4466 4466 močiar (marsh)
4467 4467 max šírka
4468 4468 max dĺžka
4469 4469 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4470 4470 Režim merania
4471 4471 kov
4472 4472 methodistická
4473 4473 mexická
4474 4474 armáda
4475 4475 min šírka
4476 4476 min dĺžka
4477 4477 vedľajšie_vedenie
4478 4478 preklep v mene kľúča (key)
4479 4479 zmiešaný
4480 4480 mormónska
4481 4481 automobilový
4482 4482 cesta pre motorové vozidlá
4483 4483 dialnica (motorway)
4484 4484 dialničná prípojka
4485 4485 -----
4486 4486 blato (mud)
4487 4487 -----
4488 4488 mnohoposchodový
4489 4489 viacnásobný
4490 4490 -----
4491 4491 moslimovia
4492 4492 prírodné (natural)
4493 4493 prírodné (natural) {0}
4494 4494 príroda
4495 4495 noviny
4496 4496 nasledujúca
4497 4497 nie
4498 4498 Popis nedostupný
4499 4499 žiadne chybové hlásenie k dispozícii
4500 4500 -----
4501 4501 bez modifikácie
4502 4502 bez mena
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 zákaz zabočenia vľavo
4506 4506 zákaz zabočenia vpravo
4507 4507 zákaz jazdy priamo
4508 4508 zákaz otáčania sa
4509 4509 žiadny
4510 4510 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4511 4511 sever
4512 4512 severovýchod
4513 4513 severozápad
4514 4514 nevymazaný
4515 4515 nie je prítomný
4516 4516 neviditeľné (na servery)
4517 4517 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
4518 4518 upozornenie
4519 4519 pre začiatočníkov
4520 4520 jadrová
4521 4521 pozorovateľňa
4522 4522 nepárne
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 ropa(oil)
4526 4526 historická železnica(turistická)
4527 4527 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4528 4528 -----
4529 4529 prikázané odbočenie vľavo
4530 4530 prikázané odbočenie vpravo
4531 4531 zákaz odbočenia
4532 4532 otvoriť
4533 4533 Možnosti
4534 4534 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4535 4535 orthodoxná
4536 4536 iná koľaj
4537 4537 -----
4538 4538 obvodová časť (outer segment)
4539 4539 mimo ukladanej oblasti
4540 4540 nadzemné(overground)
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 parkovacia ulička(parking_aisle)
4544 4544 parkovacie lístky
4545 4545 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4546 4546 spevnený
4547 4547 dlažobné kamene
4548 4548 vrchol (peak)
4549 4549 riečne kamene
4550 4550 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4551 4551 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4555 4555 fotky
4556 4556 fotovoltanická (slnečná články)
4557 4557 hrádza (pier)
4558 4558 potrubie (pipeline)
4559 4559 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4560 4560 mierna zjazdovka (piste_easy)
4561 4561 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4562 4562 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4563 4563 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4564 4564 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4565 4565 hracia plocha, ihrisko
4566 4566 -----
4567 4567 miesto
4568 4568 závod
4569 4569 plast
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 stožiar(pole)
4573 4573 energia (power)
4574 4574 presbiteriánska
4575 4575 predchádzajúca
4576 4576 cesta prvej triedy
4577 4577 prípojka cesty I. triedy
4578 4578 private (len pre vlastníka)
4579 4579 plánovaný
4580 4580 protestanská
4581 4581 -----
4582 4582 hromadná doprava
4583 4583 plány MHD
4584 4584 lístky MHD
4585 4585 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4586 4586 štvorité
4587 4587 quakerská
4588 4588 lom
4589 4589 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4590 4590 koľajnica (rail)
4591 4591 železničný pozemok
4592 4592 nadchod nad železnicou
4593 4593 železnica
4594 4594 železničná výhybka
4595 4595 -----
4596 4596 červená
4597 4597 mokraď´s rákosím
4598 4598 obnoviť obsah okna
4599 4599 oblasť (region)
4600 4600 regionálna
4601 4601 regulárny výraz
4602 4602 relácia bez type
4603 4603 odobrať z výberu
4604 4604 nahradiť označené
4605 4605 obytná (osídlená)
4606 4606 reštaurácia bez mena
4607 4607 maloobchody
4608 4608 vpravo
4609 4609 riečny breh
4610 4610 cesta (vozovka)
4611 4611 kruhový objazd (roundabout)
4612 4612 trasa (route)
4613 4613 cestný úsek
4614 4614 ragby
4615 4615 soľná bažina
4616 4616 piesok (sand)
4617 4617 -----
4618 4618 mierka
4619 4619 prehľadová (oreintačná)
4620 4620 oblasť pokrytá krovím
4621 4621 cesta druhej triedy
4622 4622 -----
4623 4623 vyberte šport:
4624 4624 zvolené
4625 4625 výber
4626 4626 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4627 4627 obslužná (service)
4628 4628 služby
4629 4629 -----
4630 4630 splašky(sewage)
4631 4631 šiítska
4632 4632 streľba
4633 4633 obchod
4634 4634 obchody (shop) {0}
4635 4635 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4636 4636 -----
4637 4637 jedno
4638 4638 miesto (blízke okolie)
4639 4639 -----
4640 4640 korčuľovanie
4641 4641 lyžovanie
4642 4642 lyžovanie
4643 4643 park zimných športov
4644 4644 futbal (soccer)
4645 4645 juh
4646 4646 juhovýchod
4647 4647 juhozápad
4648 4648 spiritualisti
4649 4649 šport
4650 4650 športové {0}
4651 4651 športové centrum
4652 4652 železničná vlečka
4653 4653 štadión
4654 4654 známky
4655 4655 štandartný
4656 4656 kameň
4657 4657 potok
4658 4658 pouličná sieť
4659 4659 meno ulice obsahuje ss
4660 4660 reťazec
4661 4661 reťazec;reťazec;...
4662 4662 metro (subway)
4663 4663 sunnitská
4664 4664 povrch
4665 4665 -----
4666 4666 Močiar
4667 4667 sladkosti
4668 4668 plávanie
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 stolný tenis
4672 4672 tampóny
4673 4673 taoisti
4674 4674 telefónne kupóny (poukážky)
4675 4675 dočasný
4676 4676 dočasný typ komunikácie
4677 4677 tenis
4678 4678 terminál
4679 4679 cesta tretej triedy
4680 4680 -----
4681 4681 thajská
4682 4682 prílivová oblasť
4683 4683 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 k ceste
4688 4688 topografická
4689 4689 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4690 4690 cestovanie
4691 4691 turistika {0}
4692 4692 veža
4693 4693 hračky
4694 4694 stopa
4695 4695 semafor
4696 4696 električka
4697 4697 trojité
4698 4698 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4699 4699 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4700 4700 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4701 4701 turecká
4702 4702 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4703 4703 typ
4704 4704 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4705 4705 neriadený
4706 4706 podzemie
4707 4707 podvodné(underwater)
4708 4708 neočakávané číslo stĺpca {0}
4709 4709 unitársky
4710 4710 neznámy
4711 4711 neoznačený
4712 4712 nespevnený
4713 4713 neuršený (unset)
4714 4714 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4715 4715 neoznačený
4716 4716 neoznačená cesta
4717 4717 nepoužité
4718 4718 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4719 4719 hore
4720 4720 až do dlaždice
4721 4721 použitie
4722 4722 chyba overovania
4723 4723 ostatné overovania
4724 4724 varovanie overovania
4725 4725 verzia {0}
4726 4726 cez bod alebo cestu
4727 4727 viditeľné (na servery)
4728 4728 sopka
4729 4729 kupóny (poukážky)
4730 4730 voda
4731 4731 vodný tok
4732 4732 vodné cesty (Waterway) {0}
4733 4733 cesta je spojená
4734 4734 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4735 4735 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4736 4736 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4737 4737 západ
4738 4738 biela
4739 4739 divoká príroda
4740 4740 veterná
4741 4741 -----
4742 4742 drevo (wood)
4743 4743 -----
4744 4744 zalesnená oblasť (woodarea)
4745 4745 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4746 4746 železničná vlečka v závode
4747 4747 áno
4748 4748 prechod pre chodcov (zebra)
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 {0} ({1} do {2} stupňov)
4752 4752 -----
4753 4753 {0} se skladá z:
4754 4754 {0} koniec
4755 4755 -----
4756 4756 {0} metrov
4757 4757 {0} viac...
4758 4758 -----
4759 4759 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4760 4760 Zatiaľ {0} bodov...
4761 4761 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
4762 4762 {0} objekty prektočili max. povolených {1} objektov v zmenovom súbore na server ''{2}''. Prosím <a href="urn:advanced-configuration">konfigurujte</a> ako postupovať s <strong>viacnásobnými zmenovými súbormi</strong>
4763 4763 {0} štvorcových km
4764 4764 {0} štart
4765 4765 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4766 4766 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4767 4767 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4768 4768 -----
4769 4769 {0}: Verzia {1} (súčasná: {2})
4770m 1 (Časová odchýlka z {0} dňa)
4771m 1 Časová odchýlka z {0} dní
4772m 1 Časová odchýlka z {0} dní
4773m 2 ({0} požiadavka)
4774m 2 ({0} požiadavky)
4775m 2 ({0} požiadaviek)
4776m 3 ({0}/{1}) Nahrávaný {2} objekt ...
4777m 3 ({0}/{1}) Nahrávané {2} objekty ...
4778m 3 ({0}/{1}) Nahrávaných {2} objektov ...
4779m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacia operácia z jednej vrstvy s úpravami<br>bola zrušená alebo skončila neúspechom.</html>
4780m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4781m 4 <html>Nahrávanie /alebo ukladacie operácie z {0} vrstiev s úpravami<br>boli zrušené alebo skončili neúspechom.</html>
4782m 5 <html>Vyrovnaná <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografia do GPX stopy.</html>
4783m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4784m 5 <html>Vyrovnané <b>{0}</b> z <b>{1}</b> fotografie do GPX stopy.</html>
4785m 6 <html>Vybratý objekt nie je dostupný v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4786m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4787m 6 <html>Žiadne z vybratých objektov nie sú dostupné v súčasnej<br>upravovanej vrstve ''{0}''.</html>
4788m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4789m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4790m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4791m 8 <html>{0}vrstva potrebuje uložiť, pretože má pričlenený súbor<br>ktorý nemôže byť uložený.<br>Vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
4792m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4793m 8 <html>{0}vrstvy potrebujú uložiť, pretože majú pričlenené súbory<br>ktoré nemôžu byť uložené.<br>Vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zahoďte zmeny.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4794m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4795m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4796m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4797m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4798m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4799m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4800m 11 Očakávaný {0} objekt
4801m 11 Očakávané {0} objekty
4802m 11 Očakávaných {0} objektov
4803m 12 Nemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4804m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4805m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4806m 13 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
4807m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4808m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4809m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4810m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4811m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4812m 15 Zmeniť {0} objekty
4813m 15 Zmeniť {0} objekt
4814m 15 Zmeniť {0} objektov
4815m 16 Konflikt počas sťahovania
4816m 16 Konflikty počas sťahovania
4817m 16 Konfliktov počas sťahovania
4818m 17 Konflikt v dátach
4819m 17 Konflikty v dátach
4820m 17 Konfliktov v dátach
4821m 18 Zmazať {0} body
4822m 18 Zmazať {0} bod
4823m 18 Zmazať {0} bodov
4824m 19 Zmazať {0} objekty
4825m 19 Zmazať {0} objekt
4826m 19 Zmazať {0} objektov
4827m 20 Zmazať {0} relácie
4828m 20 Zmazať {0} reláciu
4829m 20 Zmazať {0} relácií
4830m 21 Zmazať {0} cesty
4831m 21 Zmazať {0} cestu
4832m 21 Zmazať {0} ciest
4833m 22 Vymazávam {0} objekt
4834m 22 Vymazávam {0} objekty
4835m 22 Vymazávam {0} objektov
4836m 23 Sťahovanie nasledujúceho pluginu bolo <strong>neúspešné</strong>:
4837m 23 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
4838m 23 Sťahovanie nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>neúspešné</strong>:
4839m 24 Sťahujem {0} zmenový súbor ...
4840m 24 Sťahujem {0} zmenové súbory ...
4841m 24 Sťahujem {0} zmenových súborov ...
4842m 25 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) relácie ''{1}''
4843m 25 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
4844m 25 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) relácie ''{1}''
4845m 26 Sťahovanie {0} neúplného dieťaťa(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4846m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4847m 26 Sťahovanie {0} neúplných detí(child) z {1} rodičovských relácií ''{1}''
4848m 27 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
4849m 27 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4850m 27 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4851m 28 Zdvojený {0} bod v {1} bode
4852m 28 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
4853m 28 Zdvojené {0} bodes v {1} bode
4854m 29 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4855m 29 Vložiť nový bod do cesty.
4856m 29 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4857m 30 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcom plugine:
4858m 30 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
4859m 30 JOSM nemohol nájsť informácie o nasledujúcich pluginoch:
4860m 31 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
4861m 31 Spojovaná verzia ({0} vstup)
4862m 31 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
4863m 32 Posun {0} bodov
4864m 32 Posun {0} bodu
4865m 32 Posun {0} bodov
4866m 33 Moja verzia ({0} vstupy)
4867m 33 Moja verzia ({0} vstup)
4868m 33 Moja verzia ({0} vstupov)
4869m 34 Otváranie súboru {0}...
4870m 34 Otváranie súborov {0}...
4871m 34 Otváranie súborov {0}...
4872m 35 Vkladanie {0} značiek
4873m 35 Vkladanie {0} značky
4874m 35 Vkladanie {0} značiek
4875m 36 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ho aktualizovať ručne.
4876m 36 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
4877m 36 Prosím, otvorte Nastavenia po štarte programu JOSM a pokúste sa ich aktualizovať ručne.
4878m 37 Plugin {0} vyžaduje plugin, ktorý nebol nájdený. Chýbajúci plugin je:
4879m 37 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginy, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
4880m 37 Plugin {0} vyžaduje {1} pluginov, ktoré sa nenašli. Chýbajúce pluginy sú:
4881m 38 Očistený {0} objekt
4882m 38 Očistené {0} objekty
4883m 38 Očistených {0} objektov
4884m 39 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4885m 39 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
4886m 39 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4887m 40 Otáčanie {0} bodov
4888m 40 Otáčanie {0} bodu
4889m 40 Otáčanie {0} bodov
4890m 41 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
4891m 41 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4892m 41 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4893m 42 Zjednodušiť {0} cestu
4894m 42 Zjednodušiť {0} cesty
4895m 42 Zjednodušiť {0} ciest
4896m 43 Značky({0} konflikt)
4897m 43 Značky({0} konflikty)
4898m 43 Značky({0} konfliktov)
4899m 44 Nasledujúci plugin bol <strong>úspešne</strong> stiahnutý:
4900m 44 Nasledujúce {0} pluginy boli <strong>úspešne</strong> stiahnuté:
4901m 44 Nasledujúcich {0} pluginov bolo <strong>úspešne</strong> stiahnutých:
4902m 45 Nasledujúci plugin už nie je potrebný, a má byť deaktivovaný:
4903m 45 Nasledujúce pluginy už nie sú potrebné, a majú byť deaktivované:
4904m 45 Nasledujúcich pluginov už nie je potrebných, a majú byť deaktivované:
4905m 46 Plugin nebude nahratý.
4906m 46 Pluginy nebudú nahraté.
4907m 46 Pluginy nebudú nahraté.
4908m 47 Vybratý bod nie je v strede cesty.
4909m 47 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4910m 47 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4911m 48 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
4912m 48 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4913m 48 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4914m 49 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4915m 49 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4916m 49 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4917m 50 Ich verzia ({0} vstupy)
4918m 50 Ich verzia ({0} vstup)
4919m 50 Ich verzia ({0} vstupov)
4920m 51 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4921m 51 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4922m 51 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4923m 52 -----
4924m 53 Nachádza sa tam {0} ďalší bod použitý v ceste {1}<br>ktorý je vymazaný na servery.<br><br>Chcete obnoviť tento bod tiež?
4925m 53 Nachádza sa tam {0} ďalších bodov použitých v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4926m 53 Nachádzajú sa tam {0} ďalšie body použité v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4927m 54 Nachádza sa tam {0} ďalší pôvodný odkazujúci na reláciu {1}<br>ktorý je vymazaný na servery.<br><br>Chcete obnoviť tento bod tiež?
4928m 54 Nachádza sa tam {0} ďalších pôvodných odkazujúcich na reláciu {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4929m 54 Nachádzajú sa tam {0} ďalšie pôvodné odkazujúce na reláciu {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4930m 55 Nachádza sa tam {0} objekt na nahratie..
4931m 55 Nachádzajú sa tam {0} objekty na nahratie..
4932m 55 Nachádza sa tam {0} objektov na nahratie..
4933m 56 Bol tam zistený {0} konflikt.
4934m 56 Boli tam zistené {0} konflikty.
4935m 56 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
4936m 57 Počas importu bol {0} konflikt
4937m 57 Počas importu boli {0} konflikty
4938m 57 Počas importu bolo {0} konfliktov
4939m 58 -----
4940m 59 Toto zmení až {0} objektov.
4941m 59 Toto zmení až {0} objekt.
4942m 59 Toto zmení až {0} objekty.
4943m 60 Toto chce zmeniť {0} objekt.
4944m 60 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4945m 60 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4946m 61 Obnovený {0} pôvodný
4947m 61 Obnovené {0} pôvodné
4948m 61 Obnovených {0} pôvodných
4949m 62 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4950m 62 Aktualizácia vlastností {0} objektu
4951m 62 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4952m 63 Aktualizácia tohoto pluginu zlyhala:
4953m 63 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
4954m 63 Aktualizácia týchto pluginov zlyhala:
4955m 64 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
4956m 64 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
4957m 64 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong>
4958m 65 Nahrávanie <strong>{0} objektu</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
4959m 65 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
4960m 65 Nahrávanie <strong>{0} objektov</strong> do <strong>1 zmenového súboru</strong> použitím <strong>1 požiadavky</strong>
4961m 66 Nahrávanie (0) objektu ...
4962m 66 Nahrávanie (0) objektov ...
4963m 66 Nahrávanie (0) objektov ...
4964m 67 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodnom.
4965m 67 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
4966m 67 Nastavili ste prázdnu funkciu na {0} pôvodých.
4967m 68 stopa
4968m 68 stopy
4969m 68 stopy
4970m 69 stopa s {0} bodmi
4971m 69 stopy s {0} bodmi
4972m 69 stopy s {0} bodmi
4973m 70 značka
4974m 70 značky
4975m 70 značiek
4976m 71 bod
4977m 71 body
4978m 71 bodov
4979m 72 objekt
4980m 72 objekty
4981m 72 objektov
4982m 73 bod
4983m 73 body
4984m 73 bodov
4985m 74 vzťah (relation)
4986m 74 vzťahy (relations)
4987m 74 vzťahov (relations)
4988m 75 až {0} pôvodné
4989m 75 až {0} pôvodný
4990m 75 až {0} pôvodných
4991m 76 cestu
4992m 76 cesty
4993m 76 ciest
4994m 77 Autori
4995m 77 Autor
4996m 77 Autorov
4997m 78 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektu<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4998m 78 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4999m 78 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
5000m 79 {0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.
5001m 79 {0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
5002m 79 {0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
5003m 80 {0} pozostáva z {1} značky
5004m 80 {0} pozostáva z {1} značiek
5005m 80 {0} pozostáva z {1} značiek
5006m 81 {0} skladá sa z {1} stopy
5007m 81 {0} skladá sa z {1} stôp
5008m 81 {0} skladá sa z {1} stôp
5009m 82 {0} vymazaný
5010m 82 {0} vymazané
5011m 82 {0} vymazaných
5012m 83 -----
5013m 84 {0} načítaný obrázok .
5014m 84 {0} načítané obrázky.
5015m 84 {0} načítaných obrázkov.
5016m 85 {0} členov
5017m 85 {0} člen
5018m 85 {0} členy
5019m 86 {0} bod
5020m 86 {0} body
5021m 86 {0} bodov
5022m 87 {0} pridaný objekt:
5023m 87 {0} pridané objekty:
5024m 87 {0} pridaných objektov:
5025m 88 {0} zmazaný objekt:
5026m 88 {0} zmazané objekty:
5027m 88 {0} zmazaných objektov:
5028m 89 {0} objekt na úpravy:
5029m 89 {0} objekty na úpravy:
5030m 89 {0} objektov na úpravy:
5031m 90 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
5032m 90 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
5033m 90 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
5034m 91 {0} bod
5035m 91 {0} body
5036m 91 {0} bodov
5037m 92 {0} relácia
5038m 92 {0} relácie
5039m 92 {0} relácií
5040m 93 {0} trasa,
5041m 93 {0} trasy,
5042m 93 {0} trás,
5043m 94 značky
5044m 94 značka
5045m 94 značiek
5046m 95 {0} stopa(track)
5047m 95 {0} stopy(track)
5048m 95 {0} stôp(track)
5049m 96 -----
5050m 97 {0} bola založená GPS značka.
5051m 97 {0} boli založené GPS značky.
5052m 97 {0} boli založené GPS značky.
5053m 98 {0} ciest
5054m 98 {0} cesta
5055m 98 {0} cesty
5056m 99 {0} waypoint (bod cesty)
5057m 99 {0} waypointy (body cesty)
5058m 99 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.