source: josm/trunk/data/sk.lang@ 3139

Last change on this file since 3139 was 3139, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 144.2 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objekty
4 4 % z východu:
5 5 % zo severu:
6 6 (# požiadavky neznáme)
7 7 (1 požiadavka)
8 8 (Kód={0})
9 9 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
10 10 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
11 11 (URL bolo:
12 12 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
13 13 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
14 14 (Čo to má znamenať?)
15 15 (v rade {0}, stĺpec {1})
16 16 (deaktivované)
17 17 (žiadny objekt)
18 18 (žiadny)
19 19 -----
20 20 ({0}/{1}) Sťahovanie zmenového súboru {2}...
21 21 ({0}/{1}) Sťahovanie obsahu pre zmenový súbor {2}...
22 22 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
23 23 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
25 25 -----
26 26 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
27 27 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
28 28 * Jeden označený bod, alebo
29 29 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
30 30 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
31 31 ... iný druh prepravy
32 32 ... odkazy na relácie
33 33 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
34 34 -----
35 35 -----
36 36 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
41 41 <anonymné>
42 42 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
43 43 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
44 44 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
45 45 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
46 46 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
47 47 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
48 48 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
49 49 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
50 50 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
51 51 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
52 52 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
53 53 -----
54 54 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
55 55 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
56 56 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
57 57 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
58 58 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
59 59 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
60 60 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
61 61 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
62 62 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
63 63 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
64 64 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
65 65 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
66 66 -----
67 67 <rôzne>
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
71 71 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
72 72 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
82 82 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
83 83 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
84 84 <html>Okrem iného môžete vložiť <strong>adresu dlaždíc</strong> pre jednotlivé dlaždice vo formáte<i>zoomlevel/x/y</i>, i.e. <i>15/256/223</i>. Adresa dlaždíc vo formáte <i>zoom,x,y</i> alebo <i>zoom;x;y</i> sú tiež platné.</html>
85 85 <html>Nastala chyba počas komunikácie so serverom<br>Detaily: {0}</html>
86 86 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
87 87 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
92 92 -----
93 93 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
94 94 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
95 95 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
96 96 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
97 97 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
98 98 -----
99 99 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
100 100 -----
101 101 -----
102 102 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
103 103 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
104 104 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
105 105 -----
106 106 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 <html>Neúspešné vytvorenie URL pretože šifrovanie ''{0}''<br>chýbalo na tomto systéme.</html>
112 112 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
113 113 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
114 114 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
115 115 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
116 116 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
117 117 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
118 118 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
119 119 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
125 125 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html>JOSM je aktuálne spustený pod anonymným užívateľom. Preto nemôžem stiahnuť<br>vaše zmenové súbory z OSM servera iba ak zadáte užívateľské meno pre OSM<br>v JOSM nastaveniach.</html>
129 129 -----
130 130 <html>JOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}<br>z dátovej sady.<br>Súhlasíte?</html>
131 131 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
132 132 <html>Vrstva ''{0}'' obsahuje konflikt pôvodných<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť nevyriešený.</html>
133 133 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
134 134 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
135 135 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
136 136 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
137 137 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
138 138 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
139 139 -----
140 140 -----
141 141 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
142 142 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
143 143 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
144 144 -----
145 145 -----
146 146 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
147 147 <html>Prosím vyberte <strong>rozsah OSM dlaždíc</strong> v danej úrovni zväčšenia.</html>
148 148 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
149 149 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
150 150 -----
151 151 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
152 152 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
158 158 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
175 175 <html>relácia dieťa<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
176 176 -----
177 177 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
178 178 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
179 179 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
180 180 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
181 181 -----
182 182 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
183 183 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
184 184 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
185 185 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
186 186 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
191 191 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
192 192 <html>Je tam {0} pôvodných vo vašej lokálnej dátovej sade, ktoré<br>ktoré by mohli byť zmazané zo servera. Ak pozdejšie skúsite zmazať, alebo<br>aktualizovať ich server pravdepodobne ohlási<br>konflikt.<br><br>Click <strong>{1}</strong>kontrola stavutýchto pôvodných<br>na servery.<br>Click <strong>{2}</strong>ignorovať.<br></html>
193 193 -----
194 194 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
195 195 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
196 196 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
197 197 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
198 198 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
199 199 <html>Držať sa vašej lokálnej verzie, JOSM<br>má resetnúť id pôvodných {0} na 0.<br>Pri ďalšom nahrávaní serveru bude priraďovať <br>toto je nové id.<br>Súhlasíte?</html>
200 200 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
201 201 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
202 202 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
203 203 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
204 204 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
205 205 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
206 206 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
207 207 -----
208 208 -----
209 209 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
210 210 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
211 211 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
212 212 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
213 213 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 <u>Špeciálne ciele:</u>
231 231 <nedefinované>
232 232 > dole
233 233 > hore
234 234 A Podľa vzdialenosti
235 235 A Podľa času
236 236 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
237 237 Meno:* preklad je chýbajúci.
238 238 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
239 239 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
240 240 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
241 241 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
242 242 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
243 243 -----
244 244 Verzia API: {0}
245 245 Opustená železnica
246 246 -----
247 247 Zrušiť spojovanie
248 248 -----
249 249 O programe
250 250 O programe JOSM...
251 251 -----
252 252 -----
253 253 Prístup
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 Ubytovanie
259 259 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
260 260 Prístupové alebo vernostné karty
261 261 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
262 262 Presnosť:
263 263 Akcia
264 264 -----
265 265 Aktivovať
266 266 Aktivovať vybratú vrstvu
267 267 Aktívne štýly
268 268 Aktuálny
269 269 Pridať
270 270 Pridať JOSM Plugin popis URL.
271 271 Pridať bod...
272 272 Pridať vlastnosti
273 273 Pridať Rectified Image
274 274 Pridať "source=..." do položiek?
275 275 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
276 276 Pridať komentár
277 277 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
278 278 Pridať novú cestu pre ikony
279 279 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
280 280 Pridať novú vrstvu
281 281 Pridať nový bod do existujúcej cesty
282 282 Pridať nový zdroj do zoznamu.
283 283 Pridať novú značku
284 284 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
285 285 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
286 286 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
287 287 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
288 288 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
289 289 Pridať prázdnu značku
290 290 Pridať informáciu o autorovi
291 291 Pridať konflikt pre ''{0}''
292 292 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
293 293 Pridať filter
294 294 Pridať mriežku
295 295 Pridať novú vrstvu
296 296 Pridať bod
297 297 Pridať bod do cesty
298 298 Pridať bod do cesty a spojiť
299 299 Pridať bod {0}
300 300 Pridať reláciu {0}
301 301 Pridať routing layer
302 302 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
303 303 Pridať cestu {0}
304 304 Pridať body na všetky priesečníky
305 305 Interpolácia adries
306 306 -----
307 307 Adresy
308 308 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
309 309 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
310 310 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
311 311 Nastaviť WMS
312 312 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
313 313 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
314 314 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
315 315 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
316 316 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
317 317 Administratívne
318 318 -----
319 319 -----
320 320 -----
321 321 Pokročilé voľby
322 322 Lanovka
323 323 -----
324 324 -----
325 325 Letisko
326 326 -----
327 327 Alkohol
328 328 Zarovnať body do kruhu
329 329 Zarovnať body na priamku
330 330 Všetko
331 331 Všetky formáty
332 332 -----
333 333 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
334 334 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
335 335 Ťažobný priestor
336 336 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
337 337 -----
338 338 -----
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 Povolená prevádzka:
343 343 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
344 344 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
345 345 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
346 346 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
347 347 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
348 348 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
349 349 Alfa kanál
350 350 Abecedne
351 351 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
352 352 Horská chata
353 353 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
354 354 Tiež premenovať súbor
355 355 -----
356 356 -----
357 357 Vybavenosť (Amenities)
358 358 Počet káblov
359 359 Počet sedadiel
360 360 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
361 361 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
362 362 Prázdna hodnota vymaže tag.
363 363 Nastala chyba v plugine {0}
364 364 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
365 365 Nastala chyba : {0}
366 366 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
367 367 -----
368 368 Nastala neznáma chyba
369 369 Uhol
370 370 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
371 371 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
372 372 Použiť
373 373 Použiť zmeny
374 374 Použiť predvolené
375 375 Použiť rozhodnutie
376 376 Použiť Funkciu
377 377 Použiť Funkciu:
378 378 Uplatniť tiež pre deti(children)
379 379 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
380 380 -----
381 381 Použiť vyriešený konflikt
382 382 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
383 383 Použiť zvolené zmeny
384 384 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
385 385 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
386 386 Použiť súčasnú aktuálizáciu
387 387 Použiť adresu dlaždice
388 388 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
389 389 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
390 390 Použiť?
391 391 -----
392 392 -----
393 393 Archeologické nálezisko
394 394 Lukostreľba
395 395 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
396 396 Oblasť
397 397 Cesta označená ako plocha nie je uzavretá.
398 398 Oblasť okolo miesta
399 399 Kultúrne stredisko
400 400 Umelecké dielo
401 401 -----
402 402 Pridružiť s využitím ulice:
403 403 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
404 404 Atletika
405 405 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
406 406 Atrakcia
407 407 Zvuk
408 408 Audio zariadenie nedostupné
409 409 Nastavenia zvuku
410 410 Zukové značky z {0}
411 411 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
412 412 -----
413 413 Audiosprievodcovia
414 414 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 Autentifikácia zlyhala
423 423 Autentifikácia zlyhala
424 424 Autor
425 425 Autor: {0}
426 426 Autentifikácia zlyhala
427 427 -----
428 428 -----
429 429 -----
430 430 -----
431 431 -----
432 432 Autori (spracovatelia)
433 433 -----
434 434 Automatické získavanie
435 435 Automatické zväčšenie:
436 436 Automatický stred (Auto-Center)
437 437 -----
438 438 Automatické ukladanie LiveData
439 439 Automatické nahratie Dlaždíc:
440 440 Bankomat
441 441 Automatické sťahovanie
442 442 Automatická úprava značiek (tag)
443 443 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
444 444 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
445 445 -----
446 446 -----
447 447 Dostupný
448 448 Dostupné štýly (z {0})
449 449 -----
450 450 B Podľa vzdialenosti
451 451 B Podľa času
452 452 -----
453 453 Hniezdo záchrany
454 454 Späť
455 455 Oreradlo chrbta (Backrest)
456 456 Chybná požiadavka
457 457 Chlieb a pečivo
458 458 Banka
459 459 Bar (výčap)
460 460 Prekážka (Barriers)
461 461 Bejzbal
462 462 Základný
463 463 Basin (Kotvisko pre lode)
464 464 Basketbal
465 465 Batérie
466 466 Bojisko
467 467 Záliv
468 468 Pláž
469 469 Signál (rádiomaják)
470 470 Lavička
471 471 Nápoje
472 472 -----
473 473 Bicykel
474 474 Záhradná reštaurácia
475 475 -----
476 476 Bicykle
477 477 -----
478 478 -----
479 479 Prázdna vrstva
480 480 Balvan (Block)
481 481 Informačný panel s radami (board content)
482 482 Lodenica
483 483 Stĺpik
484 484 Kníhkupectvo
485 485 Záložky
486 486 Hraničná kontrola
487 487 Botanický názov
488 488 Bowling na tráve
489 489 Hranice
490 490 Hraničné kamene
491 491 Ohraničujúcí box
492 492 Hranice
493 493 Bowling
494 494 Most
495 495 -----
496 496 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
497 497 -----
498 498 Správy o chybách
499 499 -----
500 500 Budova
501 501 -----
502 502 Budovy, stavby
503 503 -----
504 504 -----
505 505 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
506 506 Autobusová linka
507 507 Autobusové nástupište
508 508 Autobusová stanica
509 509 Autobusová zastávka
510 510 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
511 511 Mäsiareň
512 512 C Podľa vzdialenosti
513 513 C Podľa času
514 514 -----
515 515 Kabínková lanovka
516 516 Cache chýb formátov
517 517 Cache chýb v Lambert Zóne
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 CadastreGrabber: Nedovolená url.
522 522 Kaviareň
523 523 -----
524 524 Táborisko
525 525 Stanový tábor
526 526 Nedá sa kresliť mimo svet.
527 527 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
528 528 Prieplav
529 529 Zrušiť
530 530 -----
531 531 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
532 532 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
533 533 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
534 534 Zušiť operáciu
535 535 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
536 536 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
537 537 Prerušiť nahrávanie
538 538 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
539 539 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
540 540 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
541 541 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
542 542 -----
543 543 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
544 544 -----
545 545 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
546 546 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
547 547 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
548 548 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
549 549 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
550 550 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
551 551 -----
552 552 -----
553 553 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
554 554 -----
555 555 -----
556 556 -----
557 557 -----
558 558 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
559 559 Kanoistika
560 560 Plechovky
561 561 Kapacita
562 562 Kapacita (celková)
563 563 Nahrať GPS Stopu
564 564 Vozidlo
565 565 -----
566 566 Kemping pre obytné prívesy
567 567 Hotovosť
568 568 Hrad
569 569 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
570 570 Vstup do jaskyne
571 571 Cintorín
572 572 Vycentrovať (Center Once)
573 573 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
574 574 Stredový pohľad
575 575 Sedačková lanovka
576 576 Chata
577 577 Zmeniť vlastnosti
578 578 Zmeniť smer?
579 579 Zmeniť umiestnenie
580 580 Zmeniť bod {0}
581 581 Zmeniť reláciu
582 582 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
583 583 Zmeniť reláciu {0}
584 584 Zmena rozlíšenia
585 585 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
586 586 Zmeniť hodnoty ?
587 587 Zmeniť cestu {0}
588 588 Zmenový súbor
589 589 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
590 590 -----
591 591 Panel riadenia zmenového súboru
592 592 Manažér zmenového súboru
593 593 Zmenový súbor zavretý
594 594 Poznámka zmenového súbor:
595 595 Očakávané ID zmenového súboru
596 596 Zmenový súbor id:
597 597 Info súboru zmien
598 598 -----
599 599 Súbor zmien {0}
600 600 Súbory zmien
601 601 Zmena klávesových skratiek manuálne.
602 602 Kontrola pre FIXMES.
603 603 Kontrola pre poznámky (notes)
604 604 Kontrola či pri kreslení mapy nevznikli chyby.
605 605 Kontrova na servery
606 606 Kontrola vlastností kľúčov.
607 607 Kontrola hodnôt vlastností.
608 608 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
609 609 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
610 610 -----
611 611 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
612 612 Chyby v kontrolnom súčte:
613 613 Lekáreň
614 614 Relácia dieťa
615 615 Vybrať
616 616 Zvoľte farbu
617 617 Zvoľte farbu pre {0}
618 618 Zvoľte preddefinovanú licenciu
619 619 Vybrať hodnotu
620 620 Vybrať z...
621 621 -----
622 622 -----
623 623 Kostol
624 624 Kino
625 625 Mesto (city)
626 626 Hranica mesta/obce
627 627 Mestské hradby
628 628 Názov mesta
629 629 Mesto:
630 630 Občianske
631 631 -----
632 632 Vyčistiť
633 633 Vymazať trasu
634 634 -----
635 635 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
636 636 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
637 637 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
638 638 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
639 639 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
640 640 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
641 641 -----
642 642 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
643 643 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
644 644 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
645 645 -----
646 646 -----
647 647 Kliknutie pridá miesto určenia.
648 648 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
649 649 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
650 650 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
651 651 Kliknutím zavriete dialóg
652 652 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
653 653 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
654 654 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
655 655 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
656 656 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
657 657 -----
658 658 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
659 659 -----
660 660 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
661 661 -----
662 662 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
663 663 -----
664 664 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
665 665 -----
666 666 Kliknutie odstráni miesto určenia
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 Útes
679 679 Lezenie
680 680 Zavrieť
681 681 Zavrieť akúkoľvek cestu
682 682 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
683 683 Zatvoriť zmenové súbory
684 684 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
685 685 Zatvoriť otvorený súbor zmien
686 686 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
687 687 Zavrieť dialógové okno
688 688 -----
689 689 -----
690 690 -----
691 691 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
692 692 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
693 693 -----
694 694 Zavrieť vybraté zmenové súbory
695 695 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
696 696 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
697 697 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
698 698 -----
699 699 Uzavretá cesta
700 700 -----
701 701 Zatvorený v
702 702 Uzavrený:
703 703 Bližší popis
704 704 Bližší popis
705 705 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
706 706 Zavrieť vybraté otvorené zmenové súbory
707 707 Zatváranie súboru zmien
708 708 zatváranie zmenového súboru {0}
709 709 Zatváranie súboru zmien...
710 710 Handry
711 711 Pobrežie
712 712 Línia pobrežia.
713 713 Mince
714 714 Vysoká škola
715 715 Farba
716 716 Farba (hex)
717 717 Farebná schéma
718 718 Farebná schéma
719 719 Farby
720 720 -----
721 721 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
722 722 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
723 723 Farba
724 724 Spojiť cesty
725 725 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
726 726 Spojiť {0} ciest
727 727 -----
728 728 Zásobník príkazov
729 729 Príkazový Stĺpik: {0}
730 730 Poznámka
731 731 Poznámka:
732 732 -----
733 733 Obchodná (komerčná)
734 734 Spoločné, obecné
735 735 Hranice obce bbox: {0}
736 736 Spojenie so serverom zlyhalo
737 737 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
738 738 Porovnať
739 739 Počítač
740 740 Konfigurovať
741 741 Konfigurácia zariadenia
742 742 Konfigurovať umiestnenie pluginov
743 743 -----
744 744 Nastavenie dostupných pluginov.
745 745 Konfigurácia trasových priorít.
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
752 752 Potvrdiť prázdnu funkciu
753 753 Konflikt
754 754 Rozhodnutie konfliktov
755 755 Konflikt nie je úplne vyriešený
756 756 Konflikty
757 757 Objavené konflikty
758 758 Konflikty vo vkladaných značkách
759 759 Konflikty pri spojovaní pôvodných
760 760 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
761 761 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
762 762 Konflikty: {0} nevyriešené
763 763 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
764 764 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
765 765 Pripojené
766 766 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
767 767 Pripájam sa
768 768 Pripájam sa...
769 769 Chyba pri pripojovaní.
770 770 Spojenie zlyhalo
771 771 Nastavenie pripojenia
772 772 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
773 773 Spojenie zlyhalo.
774 774 -----
775 775 Stavba
776 776 Stavebná oblasť
777 777 -----
778 778 -----
779 779 Pripája sa na OSM Server...
780 780 Kontaktujem server...
781 781 Kontaktujem WMS server...
782 782 Spájam cadastre WMS ...
783 783 Obsah
784 784 Kontinent
785 785 Pokračovanie
786 786 Pokračovanie rozhodnutia
787 787 Pokračovať v nahrávaní
788 788 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
789 789 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
790 790 Príspevok
791 791 Obchod s polotovarmi
792 792 Previesť do GPX vrstvy
793 793 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
794 794 Konvertovať do dátovej vrstvy
795 795 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
796 796 Prevedené z: {0}
797 797 Súradnice
798 798 Importované súradnice:
799 799 Súradnice:
800 800 Kopírovať
801 801 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
802 802 Kopírovať všetky moje prvky do cieľa
803 803 Kopírovať všetky ich (their) prvky do cieľa
804 804 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
805 805 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
806 806 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
807 807 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
808 808 Kópia {0}
809 809 Vybrať označené objekty pre vloženie.
810 810 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
811 811 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
812 812 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
813 813 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
814 814 Kopírovať do schránky a zavrieť
815 815 Kópia {1} z {0}
816 816 -----
817 817 Copyright
818 818 Zladiť
819 819 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
820 820 Zladiť GPX
821 821 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
822 822 Nemôžem získať obrázok
823 823 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
824 824 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
825 825 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
826 826 -----
827 827 Nemôžem exportovať "{0}"
828 828 Nemôžem nájsť typ elementu
829 829 -----
830 830 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
831 831 -----
832 832 -----
833 833 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
834 834 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
835 835 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
836 836 Nemôžem čítať "{0}"
837 837 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
838 838 -----
839 839 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
840 840 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
841 841 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
842 842 -----
843 843 -----
844 844 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
845 845 -----
846 846 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
847 847 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
848 848 Krajina (štát)
849 849 Kód krajiny
850 850 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
851 851 Krajina:
852 852 kraj (okres)
853 853 Kurz (Smer)
854 854 Súd
855 855 Krytá nádrž
856 856 Žeriav
857 857 Vytvoriť kružnicu
858 858 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
859 859 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
860 860 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
861 861 Vytvoriť cestnú sieť
862 862 Vytvára cestnú sieť
863 863 Vytvoriť novú mapu
864 864 Vytvoriť novú reláciu
865 865 Vytvoriť plochy
866 866 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
867 867 Vytvoriť záložku
868 868 Vytvorte rozhranie(hranice)
869 869 -----
870 870 Vytvoriť budovy
871 871 Vytvoriť duplikát cesty
872 872 Vytvoriť cestnú sieť
873 873 Vytvoriť problém
874 874 Vytvoriť multipolygón
875 875 Vytvoriť multipolygón.
876 876 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
877 877 Vytvoriť nový bod.
878 878 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
879 879 Vytvoriť bez zvukovej značky pri čítaní GPX.
880 880 -----
881 881 Vytvorený
882 882 Vytvorený v
883 883 Vytvorené v:
884 884 -----
885 885 Vytvoril:
886 886 Vytvorený:
887 887 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
888 888 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
889 889 Vytváranie súboru zmien...
890 890 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
891 891 Kreditné karty
892 892 Kriket
893 893 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
894 894 Kritérium
895 895 -----
896 896 Prechod pre cyklistov
897 897 Prechod pre jazdcov na koňoch
898 898 Peší prechod cez železnicu
899 899 Prechod cez cestu s obsluhou
900 900 Prekrývajúce sa budovy
901 901 Typy prechodov cez cestu
902 902 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
903 903 Zkrížené cesty
904 904 Prekižujúce sa cesty.
905 905 Kuchyňa
906 906 Súčasný výber
907 907 -----
908 908 -----
909 909 -----
910 910 Súčasná hodnota je východzia
911 911 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
912 912 Vlastný WMS Link
913 913 Prispôsobiť farbu
914 914 Prispôsobiť kresliacu trasu
915 915 Úprava položiek na panely nástrojov.
916 916 Výkop
917 917 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
918 918 Cyklická závislosť medzi reláciami:
919 919 Cyklistika
920 920 Cyklické závislosti
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Priehrada, nádrž
924 924 Údajová vrstva {0}
925 925 Formát zaznamenávania dát
926 926 -----
927 927 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
928 928 Zdroje dát
929 929 Overovanie dát
930 930 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
931 931 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
932 932 Test konzistencie dátovej sady
933 933 -----
934 934 -----
935 935 Debetné karty
936 936 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
937 937 Stupne
938 938 Rozhodnutie
939 939 Oddialiť
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 -----
944 944 Predvolené
945 945 Štandardný (Automatická predvoľba)
946 946 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
947 947 Východzia hodnota je''{0}''.
948 948 Definovať vloženie(interpolation) adresy
949 949 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
950 950 Stupne minúty sekundy
951 951 Odstrániť
952 952 -----
953 953 Režim mazania
954 954 Zmazať vlastnosti
955 955 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
956 956 Odstrániť potvrdenie
957 957 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
958 958 Zmazať filter.
959 959 Zmazať z relácie (zo vzťahu
960 960 -----
961 961 Vymazať nekompletné členy?
962 962 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
963 963 Vymazať bod {0}
964 964 Zmazať body alebo cesty
965 965 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?
966 966 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dát
967 967 Zmazať objekty
968 968 Vymazať reláciu {0}
969 969 Zmazať zvolené objekty.
970 970 Vymazať práve vydanú reláciu
971 971 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
972 972 Zmazať vybrané vrstvy.
973 973 Zmazať vybraté relácie
974 974 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
975 975 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
976 976 Zmazať výber v tabuľke značiek
977 977 Zmazať nepotrebné body z cesty.
978 978 Vymazať cestu {0}
979 979 Odstránený
980 980 Vymazaný stav:
981 981 -----
982 982 -----
983 983 Vymazané alebo presunuté pôvodné
984 984 -----
985 985 -----
986 986 Vyznanie (cirkevné)
987 987 Zubný lekár
988 988 Podrobne popíšte problém
989 989 Popis
990 990 Popis: {0}
991 991 Úroveň detailu
992 992 Podrobnosti
993 993 -----
994 994 -----
995 995 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
996 996 -----
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Obtiažnosť
1000 1000 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
1001 1001 Smer
1002 1002 Smerový index'{0}' nenájdený
1003 1003 Smer hľadania zeme
1004 1004 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
1005 1005 Vypnúť
1006 1006 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
1007 1007 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
1008 1008 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
1009 1009 Vypnúť doplnok
1010 1010 Zrušiť a Vymazať
1011 1011 Zrušiť a Ukončiť
1012 1012 výdaj na recepty
1013 1013 -----
1014 1014 Nastavenie zobrazenia
1015 1015 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
1016 1016 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1017 1017 Zobrazovať súradnice ako
1018 1018 -----
1019 1019 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
1020 1020 -----
1021 1021 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1022 1022 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1023 1023 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
1024 1024 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1025 1025 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1026 1026 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1027 1027 Zobraziť základné vlastnosti zo zmenového súboru
1028 1028 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1029 1029 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1030 1030 Zobrazené objekty boli vytvorené, aktualizované a vymazané podľa zmenového súboru
1031 1031 Zobraziť značky zo zmenového súboru
1032 1032 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1033 1033 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
1034 1034 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
1035 1035 Rozložiť body rovnomerne
1036 1036 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1037 1037 Nepoužívaná železnica
1038 1038 -----
1039 1039 Neurobiť zmeny
1040 1040 -----
1041 1041 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1042 1042 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1043 1043 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1044 1044 Znovu nezobrazovať (možnosť pripomenutia)
1045 1045 Neurobiť nič
1046 1046 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1047 1047 Chcete toto povoliť?
1048 1048 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1049 1049 Chcete ich aj tak vymazať?
1050 1050 Obchod Urob si sám
1051 1051 Dok, prístavná hrádza
1052 1052 Lekári
1053 1053 Preteky chrtov
1054 1054 Dvojitý konflikt
1055 1055 Dole
1056 1056 Stiahnuť
1057 1057 Nahrať Všetky Deti
1058 1058 Sťahovanie dát
1059 1059 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1060 1060 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1061 1061 Priečinok sťahovania
1062 1062 Stiahnuť členov
1063 1063 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1064 1064 Stiahnuť objekt
1065 1065 Sťahujem objekt...
1066 1066 Stiahnuť Plugin
1067 1067 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1068 1068 Nahrať vybraté deti
1069 1069 Sťahovacia URL
1070 1070 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
1071 1071 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1072 1072 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1073 1073 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1074 1074 Stiahnuť a zobraziť históriu vybratých pôvodných
1075 1075 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1076 1076 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1077 1077 Načítať na novú vrstvu
1078 1078 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1079 1079 Stiahnuť súbory zmien
1080 1080 -----
1081 1081 Stiahnuť obsah
1082 1082 Sťahujem dáta
1083 1083 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1084 1084 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1085 1085 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1086 1086 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1087 1087 Stiahnuť z OSM...
1088 1088 Stiahnuť informácie a vybratých zmenových súboroch z OSM servera
1089 1089 -----
1090 1090 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1091 1091 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1092 1092 Stiahnuť členov
1093 1093 Stiahnuť moje zmenové súbory z OSM servera (max. 100 zmenových súborov)
1094 1094 -----
1095 1095 Stiahnuť teraz
1096 1096 Stiahnuť objekt
1097 1097 Sťahujem objekt...
1098 1098 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
1102 1102 Stiahnuť odkazy
1103 1103 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1104 1104 Stiahnuť členov relácie
1105 1105 Sťahovanie relácií
1106 1106 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1107 1107 Nahrať vybraté relácie
1108 1108 Stiahnuť ohraničujúcí box
1109 1109 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1110 1110 Stiahnuť obsah zmenového súboru
1111 1111 Stiahnuť obsah zmenového súboru z OSM servera
1112 1112 -----
1113 1113 Stiahnuť obsah vybratých zmenových súborov zo servera
1114 1114 -----
1115 1115 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1116 1116 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1117 1117 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1118 1118 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1119 1119 Stiahnuté GPX dáta
1120 1120 Stahovač:
1121 1121 Sťahujem GPS dáta
1122 1122 Sťahujem OSM údaje...
1123 1123 Sťahujem Pluginy {0}...
1124 1124 Sťahujem "Správu dňa"
1125 1125 Sťahovanie obsahu zmenového súboru
1126 1126 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1127 1127 Sťahujem zmenové súbory...
1128 1128 -----
1129 1129 Sťahujem dáta
1130 1130 Sťahovanie z OSM Servera...
1131 1131 História sťahovania...
1132 1132 Sťahujem dlaždice obrázka...
1133 1133 Sťahujem otvorené súbory zmien
1134 1134 -----
1135 1135 Sťahujem body {0} až {1}...
1136 1136 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1137 1137 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1138 1138 Nahrávam reláciu {0}
1139 1139 Sťahujem {0}
1140 1140 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1141 1141 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1142 1142 Ťahať play head
1143 1143 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 Odvodňovací kanál, odtok
1150 1150 Kresliť
1151 1151 Kresliť šípky v smere jazdy
1152 1152 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1153 1153 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1154 1154 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1155 1155 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1156 1156 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1157 1157 -----
1158 1158 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1159 1159 Kresliť smer cestného segmentu
1160 1160 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1161 1161 Kresliť väčšie GPS body
1162 1162 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1163 1163 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1164 1164 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1165 1165 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1166 1166 Kresliť body
1167 1167 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1168 1168 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1169 1169 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1170 1170 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1171 1171 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1172 1172 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1173 1173 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1174 1174 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1175 1175 Pitná voda
1176 1176 -----
1177 1177 Zahodiť existujúcu cestu
1178 1178 Chemická čistiareň
1179 1179 Duplikovať do {0} bodov
1180 1180 Duplikovať
1181 1181 Duplikovať vrstvu
1182 1182 Duplikát cesty
1183 1183 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1184 1184 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1185 1185 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1186 1186 Duplikát vybratých ciest
1187 1187 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1188 1188 Duplikovať túto vrstvu
1189 1189 Duplicitné body
1190 1190 Duplicitné body v ceste
1191 1191 Duplikované body v ceste.
1192 1192 Zdvojené (duplikované) cesty
1193 1193 -----
1194 1194 -----
1195 1195 -----
1196 1196 Východ
1197 1197 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1198 1198 Upraviť
1199 1199 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1200 1200 Upraviť informácie o adrese
1201 1201 Upraviť interpoláciu adries
1202 1202 Upraviť administratívne hranice
1203 1203 -----
1204 1204 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1205 1205 Upraviť ťažobný priestor
1206 1206 Upraviť horskú chatu
1207 1207 Upraviť archeologické nálezisko
1208 1208 Upraviť lukostreľbu
1209 1209 Upraviť kultúrne stredisko
1210 1210 Upraviť umelecké dielo
1211 1211 Upraviť atletiku
1212 1212 Upraviť atrakciu
1213 1213 Upraviť Australian Football
1214 1214 Upraviť bankomat
1215 1215 Upraviť hniezdo záchrany
1216 1216 Upraviť chlieb a pečivo
1217 1217 Upraviť banku
1218 1218 Upraviť bar (výčap)
1219 1219 Upraviť bejzbal
1220 1220 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1221 1221 Upraviť basketbal
1222 1222 Upraviť bojisko
1223 1223 Upraviť záliv
1224 1224 Upraviť pláž
1225 1225 Upraviť signál (rádiomaják)
1226 1226 Upraviť Obchod s nápojmi.
1227 1227 Upraviť parkovisko bicyklov
1228 1228 Upraviť požičovňu bicyklov
1229 1229 Upraviť bicyklový obchod
1230 1230 Upraviť záhradnú reštauráciu
1231 1231 Upraviť lodenicu
1232 1232 Upraviť stĺpik
1233 1233 Upraviť kníhkupectvo
1234 1234 Upraviť hraničnú kontrolu
1235 1235 Upraviť bowling na tráve
1236 1236 Upraviť hraničné kamene
1237 1237 Upraviť bowling
1238 1238 Editácia mosta
1239 1239 Upraviť cestu pre kone
1240 1240 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1241 1241 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1242 1242 Upraviť autobusovú linku
1243 1243 Upraviť autobusové nástupište
1244 1244 Upraviť autobusovú stanicu
1245 1245 Upraviť autobusovú zastávku
1246 1246 Upraviť mäsiarstvo
1247 1247 Upraviť kabínkovú lanovku
1248 1248 Upraviť kaviareň
1249 1249 Upraviť stanový tábor
1250 1250 Upraviť prieplav
1251 1251 Upraviť kanoistiku
1252 1252 Upraviť autopožičovňu
1253 1253 Upraviť autoservis
1254 1254 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1255 1255 Upraviť obchod s autami
1256 1256 Upraviť umývačku aut
1257 1257 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1258 1258 Upraviť hrad
1259 1259 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1260 1260 Upraviť vstup do jaskyne
1261 1261 Upraviť cintorín
1262 1262 Upraviť sedačkovú lanovku
1263 1263 Upraviť chatu
1264 1264 Upraviť lekáreň
1265 1265 Upraviť kino
1266 1266 Upraviť mesto
1267 1267 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1268 1268 Upraviť občiansku hranicu
1269 1269 Upraviť útes
1270 1270 Upraviť lezenie
1271 1271 Upraviť pobrežie
1272 1272 Upraviť vysokú školu
1273 1273 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1274 1274 Upraviť spoločné, obecné
1275 1275 Upraviť počítačový obchod
1276 1276 Upraviť stavebnú oblasť
1277 1277 Upraviť kontinent
1278 1278 Upraviť obchod s polotovarmi
1279 1279 Upraviť krajinu (štát)
1280 1280 Upraviť kraj (okres)
1281 1281 Upraviť súd
1282 1282 Upraviť krytú nádrž
1283 1283 Upraviť žeriav
1284 1284 Upraviť kriket
1285 1285 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1286 1286 Upraviť kroquet
1287 1287 Upraviť križovanie
1288 1288 Upraviť cyklistickú cestu
1289 1289 Upraviť cyklistiku
1290 1290 Upraviť priehradu, nádrž
1291 1291 Upraviť zubného lekára
1292 1292 Upraviť nepoužívanú železnicu
1293 1293 -----
1294 1294 Upraviť obchod Urob si sám
1295 1295 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1296 1296 Upraviť lekárov
1297 1297 Upraviť preteky chrtov
1298 1298 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1299 1299 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1300 1300 Upraviť pitnú vodu
1301 1301 Upraviť chemickú čistiareň
1302 1302 Upraviť obchod s elektronikou
1303 1303 Upraviť veľvyslanectvo
1304 1304 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1305 1305 Upraviť vstup
1306 1306 Upraviť jazdectvo
1307 1307 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1308 1308 Upraviť farmu
1309 1309 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1310 1310 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1311 1311 Upraviť prievoz, trajekt
1312 1312 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1313 1313 -----
1314 1314 Upraviť hasičskú stanicu
1315 1315 Upraviť rybolov
1316 1316 Upraviť únikové schody
1317 1317 Upraviť kvetinárstvo
1318 1318 Upraviť americký futbal
1319 1319 Upraviť chodník
1320 1320 Upraviť brod
1321 1321 Upraviť les
1322 1322 Upraviť fontánu
1323 1323 Upraviť čerpaciu stanicu
1324 1324 Upraviť obchod s nábytkom
1325 1325 Upraviť záhradu
1326 1326 Upraviť záhradné centrum
1327 1327 Upraviť plynojem (gasometer)
1328 1328 Upraviť bránu
1329 1329 Upraviť ľadovec
1330 1330 Upraviť golf
1331 1331 Upraviť golfové ihrisko
1332 1332 Upraviť Gondolu
1333 1333 Upraviť trávnatú plochu
1334 1334 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1335 1335 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1336 1336 Upraviť penzión
1337 1337 Upraviť turistiku
1338 1338 Upraviť kaderníctvo
1339 1339 Upraviť zastávku
1340 1340 Upraviť malú dedinu
1341 1341 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1342 1342 Upraviť železiarstvo
1343 1343 Upraviť vresovisko
1344 1344 -----
1345 1345 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1346 1346 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1347 1347 Upraviť hokej
1348 1348 Upraviť konské dostihy
1349 1349 Upraviť nemocnicu
1350 1350 Upraviť ubytovňu
1351 1351 Upraviť hotel
1352 1352 Upraviť poľovnícky posed
1353 1353 Upraviť priemyselnú oblasť
1354 1354 Upraviť Ostrov
1355 1355 Upraviť ostrovček
1356 1356 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1357 1357 Upraviť kruhový objazd
1358 1358 Upraviť škôlku
1359 1359 Upraviť stánok
1360 1360 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1361 1361 Upraviť Zem (Pevnina)
1362 1362 Upraviť skládku odpadov
1363 1363 Upraviť práčovňu
1364 1364 Upraviť knižnicu
1365 1365 Upraviť závoru (Lift Gate)
1366 1366 Upraviť električku
1367 1367 Upraviť maják
1368 1368 Upraviť Obytnú zónu
1369 1369 Upraviť oblasť (lokalitu)
1370 1370 Upraviť Prístav (Marina)
1371 1371 Upraviť lúku
1372 1372 Upraviť pomník
1373 1373 Upraviť vojenskú oblasť
1374 1374 Upraviť minigolf
1375 1375 Upraviť zmenáreň
1376 1376 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1377 1377 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1378 1378 Upraviť motel
1379 1379 Upraviť motošport
1380 1380 Upraviť diaľnicu
1381 1381 Upraviť diaľničnú križovatku
1382 1382 Upraviť dialničnú prípojku
1383 1383 Upraviť horský priesmyk
1384 1384 Upraviť blato
1385 1385 Upraviť Multi
1386 1386 Upraviť multipolygón
1387 1387 Upraviť múzeum
1388 1388 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1389 1389 Upraviť štátne hranice
1390 1390 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1391 1391 Upraviť prírodnú rezerváciu
1392 1392 Upraviť nočný klub
1393 1393 Upraviť očnú optiku
1394 1394 Upraviť biopotraviny
1395 1395 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1396 1396 Upraviť Palaeontological Areál
1397 1397 Upraviť park
1398 1398 Upraviť parkovisko
1399 1399 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1400 1400 -----
1401 1401 Upraviť cestu (chodník)
1402 1402 Upraviť vrchol kopca
1403 1403 Upraviť pešiu zónu
1404 1404 Upraviť polotu
1405 1405 Upraviť lekáreň
1406 1406 Upraviť výletné miesto
1407 1407 Upraviť mólo
1408 1408 Upraviť potrubie
1409 1409 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1410 1410 Upraviť kostol
1411 1411 Upraviť ihrisko
1412 1412 Upraviť políciu
1413 1413 Upraviť politickú hranicu
1414 1414 Upraviť poštu
1415 1415 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1416 1416 Upraviť elektrické vedenie
1417 1417 Upraviť trafostanicu
1418 1418 Upraviť malý transformátor
1419 1419 Upraviť elektrický stožiar
1420 1420 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1421 1421 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1422 1422 Upraviť cestu I. triedy
1423 1423 Upraviť súd
1424 1424 Upraviť krčmu
1425 1425 Upraviť verejnú budovu
1426 1426 Upraviť lom
1427 1427 Upraviť dostihovú dráhu
1428 1428 Upraviť racquetbal
1429 1429 Upraviť železničnú koľaj
1430 1430 Upraviť železničný pozemok
1431 1431 Upraviť železničné nástupište
1432 1432 Upraviť rekreačnú oblasť
1433 1433 Upraviť recykláciu (zber)
1434 1434 Upraviť oblasť (región)
1435 1435 Upraviť nádrž
1436 1436 Upraviť osídlenú oblasť
1437 1437 Upraviť ulicu
1438 1438 Upraviť reštauráciu
1439 1439 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1440 1440 Upraviť rieku
1441 1441 Upraviť riečny breh
1442 1442 Upraviť cestné obmedzenie
1443 1443 Upraviť cestu neznámeho typu
1444 1444 Upraviť Cestu (Route)
1445 1445 -----
1446 1446 Upraviť ragby
1447 1447 Upraviť zrúcaninu
1448 1448 -----
1449 1449 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1450 1450 Upraviť školu
1451 1451 Upraviť sutinu
1452 1452 Upraviť krovie
1453 1453 Upraviť cestu II. triedy
1454 1454 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1455 1455 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1456 1456 Upraviť prístrešok
1457 1457 Upravit obchod s obuvou
1458 1458 Upraviť streľbu
1459 1459 Upraviť skratky
1460 1460 Upraviť Skateboard
1461 1461 Upraviť korčuľovanie
1462 1462 Upraviť lyžovanie
1463 1463 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1464 1464 Upraviť futbal
1465 1465 Upraviť Hroty
1466 1466 Upraviť športové centrum
1467 1467 Upraviť športový obchod
1468 1468 Upraviť prameň
1469 1469 Upraviť štadión
1470 1470 Upraviť štát
1471 1471 Upraviť papierníctvo
1472 1472 Upraviť turniket
1473 1473 Upraviť potok
1474 1474 Upraviť štvrť
1475 1475 Upraviť metro
1476 1476 Upraviť vchod do metra
1477 1477 Upraviť supermarket
1478 1478 Upraviť pozorovaciu kameru
1479 1479 Upraviť meračský bod
1480 1480 Upraviť plávanie
1481 1481 Upraviť stolný tenis
1482 1482 Upraviť stanicu taxíkov
1483 1483 -----
1484 1484 Upraviť telefón
1485 1485 Upraviť tenis
1486 1486 -----
1487 1487 -----
1488 1488 Upraviť cestu III. triedy
1489 1489 Upraviť divadlo
1490 1490 -----
1491 1491 Upraviť mýtnu búdku
1492 1492 Upraviť vežu
1493 1493 Upraviť mesto
1494 1494 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1495 1495 Upraviť obchod s hračkami
1496 1496 Upraviť Stopu (Track)
1497 1497 -----
1498 1498 Upraviť električku
1499 1499 Upraviť zastávku električky
1500 1500 Upraviť cestovnú kanceláciu
1501 1501 Upraviť strom
1502 1502 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1503 1503 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1504 1504 Upraviť Tunel
1505 1505 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1506 1506 Upraviť Turniket
1507 1507 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1508 1508 Upraviť Univerzitu
1509 1509 Upraviť predajný automat
1510 1510 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1511 1511 Upraviť obchod s DVD
1512 1512 Upraviť výhliadku
1513 1513 Upraviť dedinu
1514 1514 Upraviť obecnú zeleň
1515 1515 Upraviť vinicu
1516 1516 Upraviť sopku
1517 1517 -----
1518 1518 Upraviť čističku odpadových vôd
1519 1519 Upraviť vodu
1520 1520 Upraviť vodný zábavný park
1521 1521 Upraviť vodojem
1522 1522 Upraviť vodopád
1523 1523 Upraviť kríž pri ceste
1524 1524 Upraviť božiu muku
1525 1525 Upraviť priehradzku
1526 1526 Upraviť mokraď
1527 1527 Upraviť veterný mlyn
1528 1528 Upraviť Drevo
1529 1529 Upraviť závody (továrne)
1530 1530 Upraviť zoo
1531 1531 Upraviť filter.
1532 1532 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1533 1533 Upraviť reláciu
1534 1534 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1535 1535 Upraviť relácie
1536 1536 Upraviť značky
1537 1537 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1538 1538 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1539 1539 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1540 1540 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1541 1541 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1542 1542 Upraviť vybraté cesty ikon
1543 1543 Upraviť zvolený zdroj.
1544 1544 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1545 1545 Úpravy: {0}
1546 1546 UpraviťGpx
1547 1547 -----
1548 1548 Platobné karty a Kreditné karty
1549 1549 Elektronika
1550 1550 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1551 1551 Nadmorská výška
1552 1552 Násyp
1553 1553 Veľvyslanectvo
1554 1554 Pohotovosť (Záchranná služba)
1555 1555 Núdzový telefón
1556 1556 Prázdny dokument
1557 1557 Prázdne cesty
1558 1558 Povoliť automatické cachovanie.
1559 1559 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1560 1560 Povoliť built-in ocon východzí
1561 1561 Zapnúť filter
1562 1562 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1563 1563 Ukončenie #:
1564 1564 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1565 1565 Zadať URL
1566 1566 Vložte URL pre sťahovanie:
1567 1567 -----
1568 1568 Zadajte meno v menu a WMS URL
1569 1569 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1570 1570 Vložte názov miesta pre hľadanie
1571 1571 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1572 1572 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1573 1573 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1574 1574 -----
1575 1575 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1576 1576 -----
1577 1577 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1578 1578 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1579 1579 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1580 1580 -----
1581 1581 -----
1582 1582 -----
1583 1583 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1584 1584 -----
1585 1585 Zadajte súradnice nového bodu.
1586 1586 Vložte hľadaný výraz
1587 1587 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1588 1588 Vstup hmotnostnej hodnoty
1589 1589 Zadajte váš komentár
1590 1590 Vstup
1591 1591 Jazdectvo
1592 1592 Chyba
1593 1593 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1594 1594 Chyba pri mazaní dát.
1595 1595 Chyba zobrazovania URL
1596 1596 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1597 1597 Chyba pri nahrávaní súboru
1598 1598 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1599 1599 -----
1600 1600 Chyba v súbore {0}
1601 1601 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1602 1602 Chyba parsovania{0}: {1}
1603 1603 Chyba prehrávánia zvuku
1604 1604 Chyba pri exporte {0}: {1}
1605 1605 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1606 1606 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1607 1607 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1608 1608 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1609 1609 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1610 1610 Chyba pri rozkladaní {0}
1611 1611 Chyba počas nahrávania
1612 1612 -----
1613 1613 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1614 1614 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1615 1615 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1616 1616 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1617 1617 Chyba: {0}
1618 1618 Chyby
1619 1619 Chyby v priebehu sťahovania
1620 1620 Chyby počas sťahovania
1621 1621 -----
1622 1622 Odhad
1623 1623 Vyrovnať (even)
1624 1624 -----
1625 1625 -----
1626 1626 Nastala výnimka/chyba
1627 1627 Koniec
1628 1628 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1629 1629 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1630 1630 Ukončť program.
1631 1631 Očakávané párne čísla pre adresy
1632 1632 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1633 1633 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1634 1634 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1635 1635 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1636 1636 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1637 1637 Export GPX súboru
1638 1638 Exportovať a Uložiť
1639 1639 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1640 1640 Možnosti exportu
1641 1641 Exportovať dáta do GPX súboru.
1642 1642 Exportovať do GPX...
1643 1643 Vyberte SVG ViewBox...
1644 1644 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1645 1645 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1646 1646 Získavam GPS polohu z EXIF
1647 1647 Vyťiahnuť (extrude)
1648 1648 Vyťiahnuť cestu
1649 1649 -----
1650 1650 Vyblednúť pozadie:
1651 1651 -----
1652 1652 -----
1653 1653 -----
1654 1654 -----
1655 1655 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1656 1656 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1657 1657 Neúspešné otvorenie URL
1658 1658 -----
1659 1659 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1660 1660 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1661 1661 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1662 1662 -----
1663 1663 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1664 1664 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1665 1665 -----
1666 1666 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1667 1667 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1668 1668 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1669 1669 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1670 1670 -----
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 Poľnohospodárska pôda
1674 1674 Farma
1675 1675 Rýchle občerstvenie
1676 1676 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1677 1677 Rýchle pretáčanie
1678 1678 Najrýchlejšia
1679 1679 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1680 1680 Poplatok
1681 1681 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1682 1682 Plot
1683 1683 Prievoz, trajekt
1684 1684 Prístavisko prievozu, trajektu
1685 1685 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1686 1686 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1687 1687 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1688 1688 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1689 1689 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1690 1690 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1691 1691 Súbor
1692 1692 Súbor "{0}" neexistuje
1693 1693 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1694 1694 Chyba formátu súboru
1695 1695 Súbor "{0}" neexistuje
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 Súbor už existuje. Prepísať?
1699 1699 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1700 1700 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1701 1701 Súbor: {0}
1702 1702 Meno súboru
1703 1703 -----
1704 1704 -----
1705 1705 Režim filter
1706 1706 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1707 1707 Koniec kreslenia.
1708 1708 -----
1709 1709 Hasičská stanica
1710 1710 Spúšťací súbor Firefoxu
1711 1711 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1712 1712 Ohnisko
1713 1713 Rybolov
1714 1714 Opraviť
1715 1715 Oprava vlastností
1716 1716 Oprava relácie
1717 1717 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1718 1718 Opraviť označené chyby.
1719 1719 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1720 1720 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1721 1721 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1722 1722 Opravujem chyby...
1723 1723 Kvetinárstvo
1724 1724 -----
1725 1725 Bol najdený nasledujúci problém:
1726 1726 Jedlo + Pitie
1727 1727 Pešo
1728 1728 Americký futbal
1729 1729 Len pre označené objekty
1730 1730 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1731 1731 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1732 1732 Brod
1733 1733 Les
1734 1734 Chybný formát:
1735 1735 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1736 1736 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1737 1737 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1738 1738 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1739 1739 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1740 1740 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1741 1741 Fontána
1742 1742 Blokovať
1743 1743 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1744 1744 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1745 1745 -----
1746 1746 Z ...
1747 1747 Z relácie
1748 1748 -----
1749 1749 Čerpacia stanica
1750 1750 Čerpacia stanica
1751 1751 -----
1752 1752 Úplná Adresa:
1753 1753 Pohľad celá obrazovka
1754 1754 -----
1755 1755 Nábytok
1756 1756 GPS body
1757 1757 -----
1758 1758 popis gps trasy
1759 1759 GPX súbory
1760 1760 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1761 1761 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1762 1762 GPX stopa(trasa):
1763 1763 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1764 1764 Záhrada
1765 1765 Záhradné centrum
1766 1766 Plynojem (Gasometer)
1767 1767 Brána
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 Geografia(Zemepis)
1771 1771 -----
1772 1772 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1773 1773 Obrázky s GPS súradnicami
1774 1774 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1775 1775 -----
1776 1776 Ľadovec
1777 1777 Sklo
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1782 1782 Prejsť na nasledujúcu stránku
1783 1783 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1784 1784 -----
1785 1785 Golfové ihrisko
1786 1786 -----
1787 1787 Malé nákladná autá a dodávky
1788 1788 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1789 1789 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1790 1790 -----
1791 1791 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1792 1792 -----
1793 1793 Tráva
1794 1794 Cintorín (malý, blizko kostola)
1795 1795 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1796 1796 Mriežka
1797 1797 Vrstva mriežky:
1798 1798 Rozloženie mriežky
1799 1799 Umiestnenie mriežky
1800 1800 Otáčanie mriežky
1801 1801 -----
1802 1802 Skupina
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 Penzión
1809 1809 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1810 1810 Gymnastika
1811 1811 Kaderníctvo
1812 1812 Malá dedina / osada / samota
1813 1813 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1814 1814 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1815 1815 -----
1816 1816 Železiarstvo
1817 1817 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1818 1818 Zdravie
1819 1819 Vresovisko
1820 1820 Nákladné vozidlá
1821 1821 Živý plot (Hedge)
1822 1822 Výška
1823 1823 Výška (metre)
1824 1824 -----
1825 1825 Nápoveda
1826 1826 Pomoc: {0}
1827 1827 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1828 1828 Skryť
1829 1829 Schovať prvky
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 Navyššie číslo
1834 1834 Zvýrazniť
1835 1835 Typ komunikácie
1836 1836 Pozemné komunikácie
1837 1837 Turistika
1838 1838 Historické miesta
1839 1839 História
1840 1840 História pre bod {0}
1841 1841 História pre reláciu {0}
1842 1842 História pre cestu {0}
1843 1843 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1844 1844 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1845 1845 Hokej
1846 1846 Domovská stránka
1847 1847 Kôň
1848 1848 Konské dostihy
1849 1849 Nemocnica
1850 1850 -----
1851 1851 Ubytovňa
1852 1852 -----
1853 1853 Hlavné skratky
1854 1854 Meno domu
1855 1855 Číslo domu
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 Poľovnícky posed
1859 1859 Som v časovej zóne:
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 ID > 0 očakávané. Got {0}
1864 1864 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
1865 1865 -----
1866 1866 IO Výnimka
1867 1867 -----
1868 1868 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1869 1869 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
1870 1870 Ignorovať
1871 1871 Nabudúce ignorovať označené chyby.
1872 1872 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
1873 1873 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
1874 1874 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
1875 1875 Ignorujem prvky(elements)
1876 1876 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
1877 1877 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
1878 1878 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
1879 1879 Chybné dáta
1880 1880 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1881 1881 -----
1882 1882 Nedovolená veľkosť
1883 1883 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 Neplatný výraz ''{0}''
1888 1888 Chybná hodnota zemepisnej šírky ''{0}''
1889 1889 -----
1890 1890 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
1891 1891 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 Neplatný objekt s id=0
1895 1895 -----
1896 1896 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
1897 1897 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
1898 1898 Neplatná poznámka nahrávania
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
1902 1902 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
1903 1903 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
1904 1904 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
1905 1905 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1906 1906 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
1907 1907 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
1908 1908 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
1909 1909 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
1910 1910 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
1911 1911 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
1912 1912 -----
1913 1913 Obrázok je už načítaný
1914 1914 Orezávanie obrázkov
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1918 1918 -----
1919 1919 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 Importovať
1925 1925 Importovať zvuk
1926 1926 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
1927 1927 Importovať obrázky
1928 1928 Import nie je možný
1929 1929 Importovať cestu z GPX vrstvy
1930 1930 Importované obrázky
1931 1931 Importujem dáta z DG100...
1932 1932 Importovať dáta zo zariadenia.
1933 1933 Importuje vydania z OpenStreetBugs
1934 1934 Sklon
1935 1935 Prudký sklon
1936 1936 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
1937 1937 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
1938 1938 -----
1939 1939 Priblíženie
1940 1940 -----
1941 1941 Prírastok:
1942 1942 -----
1943 1943 Priemysel
1944 1944 Informácie
1945 1945 Info o Elemente
1946 1946 Informácia
1947 1947 Informačná tabuľa
1948 1948 Informačná kancelária
1949 1949 Informačný terminál
1950 1950 Informácie o vrstve
1951 1951 Prebieha inicializácia
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 Inštalujem aktualizované pluginy
1957 1957 Vnútorná chyba servera
1958 1958 Interpolácia (vloženie)
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 Chybná URL?
1962 1962 -----
1963 1963 Poškodený bz2 súbor.
1964 1964 Neplatný dátum
1965 1965 -----
1966 1966 Neplatné vyrovnanie (offset)
1967 1967 Neplatné vlastnosti kľúča
1968 1968 Neplatný spellcheck line: {0}
1969 1969 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
1970 1970 Neplatné časové pásmo
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
1974 1974 Obrátený filter
1975 1975 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
1976 1976 Nie je vektorizované.
1977 1977 Je vektorizované.
1978 1978 Ostrov
1979 1979 Ostrovček
1980 1980 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
1981 1981 Položka
1982 1982 položka {0} sa v zozname nenachádza
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
1988 1988 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
1989 1989 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
1990 1990 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
1991 1991 JPEG obrázky (*.jpg)
1992 1992 -----
1993 1993 Java verzia {0}
1994 1994 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
1995 1995 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
1996 1996 Spojiť body a línie
1997 1997 Vložiť bod do cesty
1998 1998 Pripojiť bod k najbližšej ceste
1999 1999 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
2000 2000 Spojené prekrývajúce sa plochy
2001 2001 Spojená prekrývajúca sa plocha
2002 2002 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
2003 2003 Skok na miesto (pozíciu)
2004 2004 Skok tam
2005 2005 Skok na miesto (pozíciu)
2006 2006 Križovatka
2007 2007 Ponechať
2008 2008 Zostáva klon lokálnej verzie
2009 2009 Ponechávať záložné súbory
2010 2010 Ponechaj moje súradnice
2011 2011 Udržať môj vymazaný stav
2012 2012 Zostáva môj viditeľný stav
2013 2013 -----
2014 2014 Zachovať plugin
2015 2015 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2016 2016 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2017 2017 Ponechaj ich súradnice
2018 2018 Udržať ich vymazaný stav
2019 2019 Ponechať svoj viditeľný stav
2020 2020 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2021 2021 Kĺúč
2022 2022 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2023 2023 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2024 2024 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2025 2025 Kláves:
2026 2026 Klávesové skratky
2027 2027 Kľúčové slová
2028 2028 Škôlka
2029 2029 Stánok
2030 2030 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2031 2031 -----
2032 2032 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 Nastavenie pluginu Lakewalker
2036 2036 Lakewalker stopa(trace)
2037 2037 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2038 2038 -----
2039 2039 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2040 2040 -----
2041 2041 Lambertova zóna (Estónsko)
2042 2042 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
2043 2043 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
2044 2044 Zem (Pevnina)
2045 2045 Využívanie oblasti (Land use)
2046 2046 Skládka odpadov
2047 2047 -----
2048 2048 Jazdné pruhy
2049 2049 Jazyk
2050 2050 Posledná zmena {0}
2051 2051 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2052 2052 Zemepisná šírka
2053 2053 Zemepisná šírka:
2054 2054 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2055 2055 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2056 2056 Spustiť v maximalizovanom režime
2057 2057 Spustiť dialógové okno pre požiadavky zmenových súborov
2058 2058 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2059 2059 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2060 2060 Otvoriť dialóg úpravy značiek
2061 2061 Práčovňa
2062 2062 Vrstva
2063 2063 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2064 2064 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2065 2065 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2066 2066 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2067 2067 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2068 2068 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2069 2069 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
2070 2070 vrstva nie je v zozname
2071 2071 Vrstva pre vykonávanie meraní
2072 2072 Vrstva: {0}
2073 2073 Vrstvy
2074 2074 -----
2075 2075 Uvedený čas (sekundy)
2076 2076 Voľný čas
2077 2077 Dĺžka
2078 2078 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2079 2079 -----
2080 2080 Dĺžka:
2081 2081 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
2082 2082 Železničné priecestie
2083 2083 Knižnica
2084 2084 Licencia
2085 2085 Závora (Lift Gate)
2086 2086 Rýchloelektrička
2087 2087 Maják
2088 2088 Odkazová linka
2089 2089 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2090 2090 Typ vedenia
2091 2091 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2092 2092 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2093 2093 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2094 2094 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 Obytná zóna
2099 2099 Nahrať Všetky Dlaždice
2100 2100 -----
2101 2101 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2102 2102 Načítať WMS vrstvu
2103 2103 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2104 2104 Nahrať priebeh
2105 2105 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2106 2106 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2107 2107 Načítať reláciu
2108 2108 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2109 2109 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2110 2110 Načítavam skoršie pluginy
2111 2111 -----
2112 2112 Nahrať históriu pre bod {0}
2113 2113 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2114 2114 Nahrať históriu pre cestu {0}
2115 2115 Nahrávam rodičovskú reláciu
2116 2116 -----
2117 2117 Načítavam pluginy
2118 2118 -----
2119 2119 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2120 2120 Nahrávam {0}
2121 2121 -----
2122 2122 Miestne súbory
2123 2123 Oblasť (lokalita)
2124 2124 -----
2125 2125 Umiestnenie
2126 2126 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2127 2127 Zamknúť
2128 2128 Plavebná komora
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 Zemepisná dĺžka
2132 2132 Zemepisná dĺžka:
2133 2133 Vzhľad a chovanie
2134 2134 Výhliadková veža
2135 2135 -----
2136 2136 Hľadám breh...
2137 2137 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 Najnižšie číslo
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2149 2149 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2150 2150 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2151 2151 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2152 2152 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2153 2153 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2154 2154 Poškodené údaje(vety):
2155 2155 Človekom vytvorené (Man made)
2156 2156 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 Mapa
2162 2162 -----
2163 2163 Projekcia mapy
2164 2164 Nastavenie mapy
2165 2165 Mapa: {0}
2166 2166 Prístav (Marina)
2167 2167 Označiť ako hotové
2168 2168 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2169 2169 Značky z pomenovaných bodov
2170 2170 Značky z {0}
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2174 2174 Materiál
2175 2175 Max zväčšenie lvl:
2176 2176 Max. Výška(v metroch)
2177 2177 Max. Dĺžka (v metroch)
2178 2178 Max. Šírka (v metroch)
2179 2179 Maximálna veľkost cache (v MB)
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 Max. rýchlosť (km/h)
2183 2183 Max. hmotnosť (ton)
2184 2184 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2185 2185 Maximálna plocha na požiadavku:
2186 2186 Maximálny vek cache (dni)
2187 2187 Maximálna veľkosť cache (MB)
2188 2188 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2189 2189 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2190 2190 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2191 2191 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2192 2192 Maximálna dĺžka (metrov)
2193 2193 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2194 2194 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2195 2195 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2196 2196 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2197 2197 Maximálny počet úsekov na cestu
2198 2198 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2199 2199 Lúka
2200 2200 Namerané hodnoty
2201 2201 Meranie
2202 2202 -----
2203 2203 Člen
2204 2204 Členovia
2205 2205 Členy(vyriešené)
2206 2206 Členy(v konflikte)
2207 2207 Pomník
2208 2208 Meno v menu
2209 2209 Meno v menu (východzie)
2210 2210 Menu skratiek
2211 2211 -----
2212 2212 Mercatorova projekcia
2213 2213 Zlúčiť
2214 2214 Zlúčiť body
2215 2215 Zlúčiť duplikátne body?
2216 2216 Zlúčiť vrstvu
2217 2217 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2218 2218 -----
2219 2219 Zlúčiť výber
2220 2220 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2221 2221 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2222 2222 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2223 2223 Zlúčiť {0} body
2224 2224 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2225 2225 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2226 2226 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2227 2227 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2228 2228 Spojovaná verzia
2229 2229 Spojenie vymazaných pôvodných neúspešné
2230 2230 Správu dňa nie je možné zobraziť
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2234 2234 Armáda
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 Min. rýchlosť (km/h)
2239 2239 Malý kruhový objazd
2240 2240 Minigolf
2241 2241 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2242 2242 Minút: {0}
2243 2243 Zrkadlo
2244 2244 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2245 2245 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2246 2246 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2247 2247 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2248 2248 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2249 2249 Chýbajúce šifrovanie
2250 2250 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2251 2251 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2252 2252 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2253 2253 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2254 2254 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2255 2255 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2256 2256 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2257 2257 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2258 2258 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2259 2259 Chýbajúce meno:* prekladu.
2260 2260 Chýbajúci operator pre NOT
2261 2261 Chýbajúci parameter pre OR
2262 2262 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2263 2263 -----
2264 2264 Po-Pi 08:30-20:00
2265 2265 Režim: Kresliť Fokus
2266 2266 Režim: {0}
2267 2267 Pracovný režim (Potlach štýl)
2268 2268 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2269 2269 Skupiny modifikátorov
2270 2270 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2271 2271 Zmenáreň
2272 2272 Jednokoľajka, vysutá dráha
2273 2273 Pamätihodnosť, pamätník
2274 2274 -----
2275 2275 Viac informácii o tejto vlastnosti
2276 2276 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2277 2277 Najdená viac než jedna "from" cesta.
2278 2278 Najdené viac cieľových "to" ciest.
2279 2279 Viac ako jedna "via" najdená.
2280 2280 -----
2281 2281 Motošport
2282 2282 Motorové vozidlo
2283 2283 Motocykel
2284 2284 Cesta pre motorové vozidlá
2285 2285 Dialnica
2286 2286 Ďialničná križovatka
2287 2287 Dialničná prípojka
2288 2288 Horský priesmyk
2289 2289 Horský bicykel
2290 2290 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2291 2291 -----
2292 2292 Posunúť nižšie
2293 2293 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2294 2294 Posunúť elementy
2295 2295 Posunúť filter dole.
2296 2296 Posunúť filter hore.
2297 2297 Presunúť vľavo
2298 2298 Presunúť uzly tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2299 2299 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2300 2300 Presunúť objekty {0}
2301 2301 Presunúť vpravo
2302 2302 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2303 2303 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2304 2304 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2305 2305 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2306 2306 Presunúť označené body na priamku
2307 2307 Presunúť označené body do kruhu
2308 2308 Posunúť ich(them)
2309 2309 Posunúť vyššie
2310 2310 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2311 2311 Presunúť {0}
2312 2312 Presunutie objektov {0}
2313 2313 Blato
2314 2314 -----
2315 2315 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2316 2316 multipolygón
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2320 2320 -----
2321 2321 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2322 2322 Múzeum
2323 2323 Moje zmenové súbory
2324 2324 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2325 2325 Moja verzia
2326 2326 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2327 2327 Môj so zlúčeným
2328 2328 Môj s Ich
2329 2329 NMEA import zlyhal!
2330 2330 NMEA import úspešný
2331 2331 NMEA-0183 súbory
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 Názov
2335 2335 Názov miesta
2336 2336 Meno užívateľa.
2337 2337 Meno: {0}
2338 2338 Pomenovanie trackpoints od {0}
2339 2339 Pomenované trasové body
2340 2340 Úzkorozchodná železnica
2341 2341 Štátna
2342 2342 Národný park
2343 2343 Prírodná rezervácia
2344 2344 Blízko
2345 2345 -----
2346 2346 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2347 2347 Sieť
2348 2348 Sieťová výnimka
2349 2349 -----
2350 2350 Nový
2351 2351 -----
2352 2352 Nový problém
2353 2353 Nový kľúč
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 Nová funkcia
2357 2357 Nová hodnota
2358 2358 Nová hodnota pre {0}
2359 2359 Nasledujúci
2360 2360 Nasledujúci obrázok
2361 2361 Nočný klub
2362 2362 Nie
2363 2363 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2364 2364 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2365 2365 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2366 2366 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2367 2367 Bez skratky
2368 2368 Nenajdená cesta "from".
2369 2369 Nenajdená cesta "to".
2370 2370 Nie je "via" bod alebo cesta najdená.
2371 2371 Žiadna oblasť nie je vybratá
2372 2372 Žiadne zmeny pre uloženie.
2373 2373 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2374 2374 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2375 2375 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2376 2376 Nájdená neaktuálna dátová sada
2377 2377 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2378 2378 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2379 2379 Neboli načítané žiadne dáta.
2380 2380 Žiaden dátum
2381 2381 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2382 2382 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2383 2383 Slepá ulica
2384 2384 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2385 2385 -----
2386 2386 Bez obrázka
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2390 2390 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2391 2391 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2392 2392 Neotvárajte súbor zmien
2393 2393 Neotvorené súbory zmien
2394 2394 -----
2395 2395 Nie je doplnené heslo.
2396 2396 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2397 2397 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2398 2398 -----
2399 2399 Nezistený žiadny problém
2400 2400 -----
2401 2401 Nie je vybraná žiadna relácia
2402 2402 Nevybratá GPX stopa(track)
2403 2403 Žiadne cieľové vrstvy
2404 2404 -----
2405 2405 Nie je doplnené užívateľské meno.
2406 2406 Neplatná WMS URL alebo id
2407 2407 Žiadne chyby na overenie
2408 2408 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2409 2409 Nie, zrušiť
2410 2410 Nie, zrušiť operáciu
2411 2411 Nie, pokračovať v editácii
2412 2412 Nie, použite to
2413 2413 Bod
2414 2414 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2415 2415 Bod je stále v užívaní
2416 2416 Bod {0}
2417 2417 Body
2418 2418 Body s rovnakou pozíciou
2419 2419 Body s rovnakými názvami
2420 2420 Body(vyriešené)
2421 2421 Body(v konflikte)
2422 2422 -----
2423 2423 Žiadny
2424 2424 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2425 2425 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2426 2426 Normálny
2427 2427 Sever
2428 2428 Nenájdené
2429 2429 Nepripojený
2430 2430 Ešte nerozhodnuté
2431 2431 Ešte nerozhodnuté
2432 2432 -----
2433 2433 Poznámka
2434 2434 -----
2435 2435 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2436 2436 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2437 2437 Bankovky
2438 2438 Nič
2439 2439 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2440 2440 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2441 2441 -----
2442 2442 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2443 2443 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2444 2444 Nič nie je vybraté!
2445 2445 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2446 2446 Nič nie je vybraté
2447 2447 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2448 2448 Nič nie je na zväčšenie
2449 2449 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2450 2450 Číslo
2451 2451 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2452 2452 Číslovací systém:
2453 2453 Schéma číslovania
2454 2454 -----
2455 2455 Číselný
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 OK - skúšam znovu.
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 OSM údaje
2462 2462 OSM heslo.
2463 2463 Súbory OSM Servera
2464 2464 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2465 2465 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2471 2471 Objekt podľa ID:
2472 2472 Objekt je vymazaný
2473 2473 História objektu
2474 2474 Objekt podľa typu:
2475 2475 Objekt s históriou(priebehom)
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 Pridané objekty:
2479 2479 Odstránené objekty:
2480 2480 Upravené objekty:
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 Nepárny (odd)
2486 2486 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2487 2487 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2488 2488 Vyrovnať(Offset):
2489 2489 Starý kľúč
2490 2490 Stará funkcia
2491 2491 Stará hodnota
2492 2492 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2493 2493 Na požiadanie
2494 2494 Pri nahrávaní
2495 2495 Jednosmerka
2496 2496 Cesty s jediným bodom
2497 2497 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2498 2498 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2499 2499 -----
2500 2500 Jednosmerka
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2507 2507 Iba na začiatku cesty.
2508 2508 Iba na vektorizované vrstvy
2509 2509 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2510 2510 Otvorené
2511 2511 -----
2512 2512 Otvoriť umiestnenie...
2513 2513 Otvoriť OpenStreetBugs
2514 2514 Otvoriť pohľad...
2515 2515 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2516 2516 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2517 2517 Otvoriť súbor.
2518 2518 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2519 2519 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2520 2520 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2521 2521 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2522 2522 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2523 2523 Otvoriť zoznam trasových bodov
2524 2524 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2525 2525 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2526 2526 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2527 2527 Otvoriť výber obsahu okien.
2528 2528 Otvoriť webovú stránku pre každý vybratý zmenový súbor
2529 2529 Otvoriť z URL.
2530 2530 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2531 2531 -----
2532 2532 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2533 2533 Otvoriť inú fotografiu
2534 2534 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2535 2535 Otvoriť zmenové súbory
2536 2536 Otvoriť súbor
2537 2537 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2538 2538 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2539 2539 Otvor meračský nástroj.
2540 2540 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2541 2541 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2542 2542 Otvoriť okno merania.
2543 2543 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2544 2544 Otvoriť okno pre overovanie.
2545 2545 Otvoriť...
2546 2546 Otvoriť/Zatvoriť:
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2552 2552 -----
2553 2553 údaje OpenStreetMap
2554 2554 Otváram 1 súbor...
2555 2555 Otváracia doba
2556 2556 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2557 2557 Otváranie súborov
2558 2558 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2559 2559 Otvoriť okno manažéra zmenového súboru pre vybraté zmenové súbory
2560 2560 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2561 2561 Operátor
2562 2562 Optik
2563 2563 Voliteľné atribúty:
2564 2564 Voliteľné informácie:
2565 2565 Voliteľné typy
2566 2566 Biopotraviny
2567 2567 Orig. Cesta
2568 2568 Pravouhlosť
2569 2569 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2570 2570 Pravouhlý tvar
2571 2571 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2572 2572 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2573 2573 -----
2574 2574 Iné
2575 2575 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2576 2576 Turistický (Outdoor)
2577 2577 Prekryť štvorce (tiles)
2578 2578 Prekrývajúce sa plochy
2579 2579 Prekrývajúce sa komunikácie
2580 2580 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2581 2581 Prekrývajúce sa železnice
2582 2582 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2583 2583 Prekrývajúce sa cesty
2584 2584 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2585 2585 Prekrývajúce sa cesty.
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 Prepísať
2591 2591 -----
2592 2592 PNG súbory (*.png)
2593 2593 PUWG (Poľsko)
2594 2594 PUWG 1992 (Poľsko)
2595 2595 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2596 2596 -----
2597 2597 Farebný štýl {0}: {1}
2598 2598 Problém s vykresľováním
2599 2599 Palaeontological Areál
2600 2600 Papier
2601 2601 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2602 2602 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2603 2603 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 Nadradené vzťahy
2607 2607 -----
2608 2608 P+R parkovisko
2609 2609 Parkovisko
2610 2610 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2611 2611 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2612 2612 Rozložiť OSM dáta...
2613 2613 Rozloženie OSM history data ...
2614 2614 -----
2615 2615 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2616 2616 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 Heslo
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 Vložiť
2625 2625 Vkladám ...
2626 2626 Vložiť vlastnosti
2627 2627 Vložiť URL zo schránky
2628 2628 Vložiť zo schránky
2629 2629 Vložiť bez neúplných členov
2630 2630 Cesta (chodník)
2631 2631 Dĺžka cesty
2632 2632 Syntaktická chyba vzoru: Vzor {0} v {1} je nedovolený!
2633 2633 Vrchol
2634 2634 Pešia zóna
2635 2635 Prechod pre chodcov
2636 2636 Typ prechodu pre chodcov
2637 2637 Pešia
2638 2638 -----
2639 2639 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2640 2640 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2641 2641 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2642 2642 Vykonať overovanie dát
2643 2643 Povolené činnosti
2644 2644 Lekáreň
2645 2645 Telefónne číslo
2646 2646 Číslo telefónu
2647 2647 -----
2648 2648 Čas fotografie (z exif):
2649 2649 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2650 2650 Fyzicky vymazať z lokálnej verzie
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 Výletné miesto
2658 2658 Mólo
2659 2659 Potrubie
2660 2660 Typ lyžiarskej dráhy
2661 2661 Hracia plocha, ihrisko
2662 2662 Kostol
2663 2663 Miesta
2664 2664 Prehrať/Pauza audio
2665 2665 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2666 2666 Ihrisko
2667 2667 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2673 2673 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2674 2674 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2675 2675 -----
2676 2676 Prosím vložte vybraný reťazec
2677 2677 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2678 2678 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2679 2679 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2680 2680 -----
2681 2681 Zadajte hladaný reťazec.
2682 2682 Prosím vložte adresu dlaždice
2683 2683 Prosím vložte index dlaždice
2684 2684 Zadajte uživateľské meno
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2688 2688 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2689 2689 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 Prosím vložte celé číslo > 1
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2705 2705 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2706 2706 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2707 2707 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2713 2713 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2714 2714 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2715 2715 Prosím vyberte súbor
2716 2716 Vyberte prosím kľúč
2717 2717 Prisím vyberte schému k použitiu.
2718 2718 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2719 2719 Vyberte prosím hodnotu
2720 2720 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2721 2721 -----
2722 2722 Vyber prosím nejakú položku.
2723 2723 Vyberte minimálne 4 body
2724 2724 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2725 2725 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2726 2726 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2727 2727 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2728 2728 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2729 2729 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2730 2730 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2731 2731 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2732 2732 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2733 2733 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2734 2734 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2735 2735 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2736 2736 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2737 2737 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2738 2738 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2739 2739 Vyberte schému pre zmazanie.
2740 2740 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2741 2741 -----
2742 2742 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
2743 2743 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2744 2744 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2745 2745 Plugin je zahrnutý v JOSM
2746 2746 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2747 2747 Informácia o pluginoch
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Pluginy
2751 2751 -----
2752 2752 Meno bodu(miesta)
2753 2753 Číslo bodu
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 Polícia
2757 2757 Politická
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 Iba poloha
2761 2761 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2762 2762 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
2763 2763 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
2764 2764 Poštová schránka
2765 2765 PSČ:
2766 2766 Pošta
2767 2767 Poštové smerovacie číslo
2768 2768 Potenciál
2769 2769 Elektráreň (spôsob vyroby)
2770 2770 Elektrické vedenie
2771 2771 Transformátorová stanica
2772 2772 Malý transformátor
2773 2773 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2774 2774 Predpoklad Porušenia
2775 2775 Predpokladaný priestupok
2776 2776 Preddefinované
2777 2777 -----
2778 2778 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2779 2779 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2780 2780 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2781 2781 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2782 2782 Nastavenia
2783 2783 Predvoľby uložené na {0}
2784 2784 Nastavenia...
2785 2785 Pripravujem OSM údaje...
2786 2786 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2787 2787 Pripravujem dátový súbor ...
2788 2788 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2789 2789 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
2790 2790 -----
2791 2791 Historická železnica
2792 2792 Prednastavená skupina {0}
2793 2793 Prednastavená skupina {1} / {0}
2794 2794 Predvoľby
2795 2795 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2796 2796 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2797 2797 Predchádzajúci
2798 2798 Predchádzajúci obrázok
2799 2799 Cesta I. triedy
2800 2800 Prípojka cesty I. triedy
2801 2801 Primárny modifikátor:
2802 2802 Pôvodný
2803 2803 Očakávané ID pôvodných
2804 2804 Vezenie
2805 2805 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 Očakávané súradnice
2812 2812 Kód projekcie
2813 2813 Metóda projekcie
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 Vlastnosti
2817 2817 Vlastnosti / Memberships
2818 2818 Kontrola vlastností :
2819 2819 Vlastnosti pre zvolené objekty
2820 2820 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
2821 2821 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
2822 2822 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
2823 2823 Vlastnosti
2824 2824 Vlastnosti (s konfliktmi)
2825 2825 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
2826 2826 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
2827 2827 Hodnota obsahuje HTML entitu
2828 2828 Hodnota začíná alebo končí medzerou
2829 2829 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
2830 2830 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
2831 2831 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
2832 2832 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
2833 2833 Určuje trasové schopnosti
2834 2834 -----
2835 2835 Krčma
2836 2836 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
2837 2837 Verejná budova
2838 2838 Dopravná obsluha
2839 2839 Hromadná doprava
2840 2840 Očistený objekt ''{0}''
2841 2841 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
2842 2842 -----
2843 2843 Lom
2844 2844 Požiadavka
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 Pýtam sa na meno servera
2854 2854 Pýtam sa na meno servera ...
2855 2855 -----
2856 2856 Dostihová dráha
2857 2857 Racquetbal
2858 2858 Železnica (štandardná)
2859 2859 Železnica
2860 2860 Železničná zastávka
2861 2861 Železničné nástupište
2862 2862 Železničný pozemok
2863 2863 Očakávaný rozsah čísel
2864 2864 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
2865 2865 Veľkosť rastra: {0}
2866 2866 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
2867 2867 Čítajte ako prvé
2868 2868 -----
2869 2869 Čítať fotky...
2870 2870 Načitávam zmenový súbor {0} ...
2871 2871 Načitávam zmenové súbory...
2872 2872 -----
2873 2873 Čítanie rodičovských z ''{0}''
2874 2874 -----
2875 2875 Čítam {0}...
2876 2876 Informačné súbory
2877 2877 Skutočné meno
2878 2878 Naozaj uzavrieť?
2879 2879 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
2880 2880 Rekreačná oblasť
2881 2881 Opravené (rektifikované) obrázky...
2882 2882 Recyklácia
2883 2883 Opakovať
2884 2884 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
2885 2885 Ref. číslo
2886 2886 Referencie (číslo stopy(track))
2887 2887 Referenčné číslo
2888 2888 Odkazujúci na:
2889 2889 Odkazovať na
2890 2890 Obnoviť
2891 2891 Oblasť (región)
2892 2892 Zamietnuť konflikty a Uložiť
2893 2893 Vzťah (relation)
2894 2894 Relácia ...
2895 2895 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
2896 2896 Editor Relácií: Posun Dole
2897 2897 Editor Relácií: Posun Hore
2898 2898 Editor Relácií: Odstrániť
2899 2899 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
2900 2900 -----
2901 2901 Editor Relácií: Triedenie
2902 2902 Relácia je zmazaná
2903 2903 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
2904 2904 Relácia {0}
2905 2905 Relácia: {0}
2906 2906 Relácie
2907 2907 Relácie: {0}
2908 2908 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
2909 2909 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
2910 2910 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
2911 2911 Náboženstvo
2912 2912 Znovu načítať
2913 2913 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
2914 2914 Nahrať poškodené dlaždice
2915 2915 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
2916 2916 Načítať históriu zo serveru
2917 2917 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
2918 2918 Vzdialené ovládanie
2919 2919 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
2920 2920 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
2921 2921 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
2922 2922 Odstrániť
2923 2923 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
2924 2924 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
2925 2925 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
2926 2926 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
2927 2927 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
2928 2928 Odstrániť z vyrovnávacej pamäte (cache)
2929 2929 Odstrániť z dátovej sady
2930 2930 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2931 2931 Odstraniť fotku z vrstvy
2932 2932 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2933 2933 Vymazať značky z vnútorných ciest
2934 2934 Odstrániť zmenový súbor v detailnom pohľadovom panely z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
2935 2935 Vymazať vybraté záložky
2936 2936 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
2937 2937 Vymazať vyraté zmenové súbory z lokálnej vyrovnávacej pamäte (cache)
2938 2938 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
2939 2939 Odstrániť vybraté cesty ikon
2940 2940 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
2941 2941 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
2942 2942 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
2943 2943 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2944 2944 Odstránený Prvok z Relácií
2945 2945 -----
2946 2946 Odstraňujem duplicitné body...
2947 2947 Vybranie odkazu z relácie {0}
2948 2948 -----
2949 2949 Premenovať vrstvu
2950 2950 Premenovať vybratú záložku
2951 2951 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
2952 2952 Požičovňa
2953 2953 Servis
2954 2954 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
2955 2955 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
2956 2956 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
2957 2957 Nahlásiť chybu
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 Detaily požiadavky: {0}
2963 2963 Nádrž
2964 2964 Vynulovať (Reset)
2965 2965 Vymazať cookie
2966 2966 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
2967 2967 Nastaviť id na 0
2968 2968 -----
2969 2969 Nastaviť východzie hodnoty
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 Ulica (miestna komunikácia)
2975 2975 Osídlená oblasť (Residential area)
2976 2976 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
2977 2977 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
2978 2978 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
2979 2979 Vyriešiť
2980 2980 Rozhodnutie konfliktov
2981 2981 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
2982 2982 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
2983 2983 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
2984 2984 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
2985 2985 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
2986 2986 Vyriešiť konflikty.
2987 2987 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
2988 2988 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
2989 2989 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
2990 2990 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
2991 2991 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
2992 2992 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
2993 2993 -----
2994 2994 Reštaurácia
2995 2995 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
2996 2996 Obmedzenie
2997 2997 Maloobchod
2998 2998 Oporný múr
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 Otočiť smer radu budov
3010 3010 Otočiť smer ciest
3011 3011 Otočiť smer radu budov
3012 3012 Otočiť smer radu budov
3013 3013 Otočiť a Spojiť
3014 3014 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
3015 3015 Opačná trasa
3016 3016 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3017 3017 -----
3018 3018 Otočiť smer ciest
3019 3019 Obrátená pobrežná čiara
3020 3020 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3021 3021 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3022 3022 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
3023 3023 Otočenie uličných čísel radu budov
3024 3024 Revízia
3025 3025 Jazdectvo
3026 3026 Rieka
3027 3027 Riečny breh
3028 3028 Cesta (neznámy typ)
3029 3029 Cestné obmedzenie
3030 3030 Úloha
3031 3031 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3032 3032 Funkcia:
3033 3033 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3034 3034 Otočiť o 180°
3035 3035 Otočiť o 270°
3036 3036 Otočiť o 90°
3037 3037 Otočiť obrázok vľavo
3038 3038 Otočiť obrázok vpravo
3039 3039 Otočiť vľavo
3040 3040 Otočiť vpravo
3041 3041 Kruhový objazd
3042 3042 Cesta (Route)
3043 3043 -----
3044 3044 Štátna cesta
3045 3045 Typ Cesty (Route)
3046 3046 Zobrazené cesty sú pre:
3047 3047 Trasovanie (Routing)
3048 3048 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
3049 3049 Ragby
3050 3050 Zrúcanina
3051 3051 -----
3052 3052 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 Spúšťam test {0}
3056 3056 Zapnutá vertex redukcia...
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 SIM-karty
3060 3060 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3061 3061 Uložiť
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 Uložiť ako...
3065 3065 Uložiť GPX súbor
3066 3066 Uložiť vrstvu
3067 3067 Uložiť OSM súbor
3068 3068 -----
3069 3069 Uložiť WMS vrstvu
3070 3070 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3071 3071 Uložiť akokoľvek
3072 3072 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
3073 3073 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3074 3074 Uložiť aktuálne dáta.
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3078 3078 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3079 3079 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3080 3080 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3084 3084 -----
3085 3085 Skenovaná mapa ...
3086 3086 Prehľadávam adresár {0}
3087 3087 Škola
3088 3088 Železný šrot
3089 3089 Sutina
3090 3090 Krovie
3091 3091 Hľadať
3092 3092 Hľadám ...
3093 3093 Vyhľadávať objekty
3094 3094 Vyhľadávať...
3095 3095 -----
3096 3096 Hľadať:
3097 3097 Druhé meno
3098 3098 Cesta II. triedy
3099 3099 Sekundárny modifikátor:
3100 3100 Sekúnd: {0}
3101 3101 Bezpečnostná výnimka
3102 3102 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3108 3108 Výber
3109 3109 Vybrať všetko
3110 3110 Vybrať Feuille
3111 3111 Vybrať WMS vrstvu
3112 3112 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
3113 3113 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3114 3114 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 Vybrať hranice obce(samosprávy)
3119 3119 Vyberte buď:
3120 3120 Vybrať meno súboru
3121 3121 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3122 3122 Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.
3123 3123 Vybrať vrstvu
3124 3124 -----
3125 3125 Výber nastavenia kreslenej čiary
3126 3126 Výber členov
3127 3127 Zvoliť bod pod kurzorom.
3128 3128 Vyberte objekty na nahratie
3129 3129 -----
3130 3130 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
3131 3131 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
3136 3136 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
3137 3137 Výber cieľovej vrstvy
3138 3138 Vybrať zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
3139 3139 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3140 3140 -----
3141 3141 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3142 3142 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3143 3143 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
3153 3153 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
3154 3154 Výber s určeným hľadaním
3155 3155 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
3156 3156 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3157 3157 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
3158 3158 Vybratá stopa: {0}
3159 3159 Výber
3160 3160 Plocha výberu
3161 3161 Dĺžka výberu
3162 3162 Výber je prázdny
3163 3163 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3164 3164 Nevhodný výber!
3165 3165 Výber: {0}
3166 3166 Cesty pretínajúce sami seba
3167 3167 -----
3168 3168 Oddeliť vrstvu
3169 3169 Oddeľovač
3170 3170 Sekvencia
3171 3171 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3172 3172 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
3173 3173 Obslužná cesta (Service)
3174 3174 Služby
3175 3175 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3176 3176 -----
3177 3177 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
3178 3178 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
3179 3179 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3180 3180 Nastaviť priehľadné pozadie
3181 3181 -----
3182 3182 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3183 3183 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3184 3184 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3185 3185 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3186 3186 Nastaviť jazyk
3187 3187 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3188 3188 Zadať východzie (prednastavené)
3189 3189 -----
3190 3190 Zvoliť {0} Lambert súradnice
3191 3191 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3192 3192 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3193 3193 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3194 3194 -----
3195 3195 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3196 3196 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3197 3197 Nastavujem východzie hodnoty
3198 3198 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3199 3199 Nastavenia
3200 3200 Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie.
3201 3201 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
3202 3202 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3203 3203 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3204 3204 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3205 3205 -----
3206 3206 Prístrešok
3207 3207 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
3208 3208 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
3209 3209 Obuva
3210 3210 Streľba
3211 3211 Nakupovanie
3212 3212 Obchody
3213 3213 -----
3214 3214 Skratka
3215 3215 Nastavenie klávesových skratiek
3216 3216 Najkratšia
3217 3217 Mali by ste uložiť?
3218 3218 Vypnúť doplnok?
3219 3219 Mali by ste nahrávať?
3220 3220 Ukázať
3221 3221 Ukázať GPS dáta.
3222 3222 Zobraziť správu o stave
3223 3223 -----
3224 3224 Ukázať Info Dlaždíc
3225 3225 Ukázať súbor zmien {0}
3226 3226 Zobraziť informácie o pomoci
3227 3227 Zobraz históriu
3228 3228 Zobraz info
3229 3229 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3230 3230 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3231 3231 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3232 3232 -----
3233 3233 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3234 3234 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3235 3235 -----
3236 3236 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3237 3237 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3238 3238 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3239 3239 Zobraziť iba značky s rôznymi hodnotami
3240 3240 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3241 3241 Zobrazí túto nápovedu
3242 3242 Zobraziť/Skryť
3243 3243 Zobraziť/Skryť Text/Ikony
3244 3244 Zobrazená oblasť
3245 3245 -----
3246 3246 Cesty s podobnými menami
3247 3247 Zjednodušiť cestu
3248 3248 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3249 3249 Zjednodušiť cesty?
3250 3250 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3251 3251 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3252 3252 Jednotlivé prvky
3253 3253 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3254 3254 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3255 3255 -----
3256 3256 Korčuľovanie
3257 3257 Lyže
3258 3258 Lyžovanie
3259 3259 Vynechať Sťahovanie
3260 3260 Vynechať sťahovanie
3261 3261 Vynechať aktualizáciu
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3268 3268 Vyhladené mapy (antialiasing)
3269 3269 Snímka na veľkosť dlaždice
3270 3270 Snežný skúter
3271 3271 Futbal
3272 3272 Riešenie konfliktov
3273 3273 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3274 3274 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3275 3275 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3276 3276 Triediť
3277 3277 Menu Sort presets
3278 3278 Triedenie členov relácie
3279 3279 Zdroj
3280 3280 Zdrojový text
3281 3281 Miesta pre vozíčkárov
3282 3282 Priestory pre rodičov s detmi
3283 3283 Priestory pre ženy
3284 3284 Rýchlosť
3285 3285 Rýchlosť (Km/h)
3286 3286 Kamera na meranie rýchlosti
3287 3287 Špičky (hroty)
3288 3288 Rozdeliť cestu
3289 3289 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3290 3290 Rozdeliť oblasť
3291 3291 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3292 3292 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3293 3293 Šport
3294 3294 Šport (loptový)
3295 3295 Športové zariadenie
3296 3296 Športy
3297 3297 Športové centrum
3298 3298 Prameň
3299 3299 Štadión
3300 3300 Štandardný unix geometry argument
3301 3301 Hviezdičkový
3302 3302 Začať vyhľadávanie
3303 3303 Žačať nastavovanie
3304 3304 Začať sťahovanie
3305 3305 Začiatok sťahovania dát
3306 3306 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3307 3307 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3308 3308 Spustenie #:
3309 3309 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3310 3310 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3311 3311 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3312 3312 Začínam prehľadávať adresár
3313 3313 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3314 3314 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3315 3315 -----
3316 3316 Začínam nahrávať požiadavku ...
3317 3317 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3318 3318 Stav
3319 3319 Štát:
3320 3320 Papierníctvo
3321 3321 -----
3322 3322 Stav
3323 3323 Správa o stave
3324 3324 Schody
3325 3325 Turniket (Stile)
3326 3326 Zastaviť (stop)
3327 3327 -----
3328 3328 Potok
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 Názov ulice
3332 3332 -----
3333 3333 Hlavné komunikácie
3334 3334 Ulice NRW Geofabrik.de
3335 3335 Štýl pre vnútornú cestu ''{0}'' je ekvivalentný polygónu.
3336 3336 Označenie pre vonkajšiu(obvodovú) cestu ''{0}'' je zamenené.
3337 3337 Štýl pre obmedzenie {0} nenajdený.
3338 3338 Predložiť filter
3339 3339 Štvrť
3340 3340 Metro
3341 3341 Vchod do metra
3342 3342 Podokno skratiek
3343 3343 -----
3344 3344 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3345 3345 -----
3346 3346 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3347 3347 Podporovaný Rectifier Services:
3348 3348 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3349 3349 Povrch
3350 3350 Pozorovanie (ostraha)
3351 3351 Meračský bod
3352 3352 Merač
3353 3353 -----
3354 3354 Merač...
3355 3355 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3356 3356 Plávanie
3357 3357 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3358 3358 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Popis značky
3362 3362 -----
3363 3363 Synchronizovať audio
3364 3364 Synchronizovať celú dátovú sadu
3365 3365 Synchronizovať iba {0} bod
3366 3366 Synchronizovať iba {0} reláciu
3367 3367 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3368 3368 Synchronizovať iba {0} cestu
3369 3369 TCX Súbory (*.tcx)
3370 3370 Stolný tenis
3371 3371 -----
3372 3372 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3373 3373 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3374 3374 Tagom zmenená relácia s
3375 3375 Značky ciest ako
3376 3376 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3377 3377 Zdroj pre TagChecker
3378 3378 Tester predvolieb značenia
3379 3379 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3380 3380 Značky
3381 3381 Značky (vymezovacia čiarka)
3382 3382 Značky a Členy
3383 3383 Značky z bodov
3384 3384 Značky z relácií
3385 3385 Značky z ciest
3386 3386 Značky zo súboru zmien {0}
3387 3387 Značky pre nový súbor zmien
3388 3388 Klúče s prázdnými hodnotami
3389 3389 -----
3390 3390 TangoGPS Súbory (*.log)
3391 3391 TangoGPS import neúspešný!
3392 3392 TangoGPS import úspešný
3393 3393 Cieľový objekt s id {0} a verziou {1} je viditeľný aj keď zdrojový objekt s nižšou verziou {2} nie je viditeľný. Nemôžem sa zaoberať s touto nezrovnalosťou. Ponechávam cieľový objekt.
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 Telefón
3397 3397 Telefónne karty
3398 3398 Tenis
3399 3399 -----
3400 3400 Rad (Terrace)
3401 3401 Vytvoriť rad budov
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 Cesta III. triedy
3406 3406 Terciálny modifikátor:
3407 3407 Otestovať
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3422 3422 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3423 3423 Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3424 3424 Cesta "from" nezačína, ani nekončí v bode "via".
3425 3425 Táto "from" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3426 3426 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" bode.
3427 3427 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3428 3428 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3429 3429 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3430 3430 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 Obsah tohto zmenového súboru nie je ešte stiahnutý.
3435 3435 Kopírované dáta obsahujú nekompletné pôvodné. Keď vložíte nekompletné pôvodné budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez nekompletných pôvodných?
3436 3436 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3437 3437 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 Aktuálna hodnota nie je platnou adresou dlaždice
3443 3443 Aktuálna hodnota nie je platným indexom dlaždice pre danú úroveň zväčšenia
3444 3444 Dokument neobsahuje dáta.
3445 3445 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3446 3446 Nasledujúce pôvodné nemohli byť kopírované do cieľových pôvodných<br>pretože boli vymazané v cieľovom zmenovom súbore:
3447 3447 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3448 3448 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3449 3449 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3450 3450 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3451 3451 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3452 3452 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3453 3453 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3454 3454 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3455 3455 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3456 3456 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3460 3460 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3461 3461 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3462 3462 -----
3463 3463 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3464 3464 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3465 3465 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3466 3466 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3467 3467 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3468 3468 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3469 3469 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3470 3470 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3471 3471 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3472 3472 -----
3473 3473 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3474 3474 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3475 3475 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3476 3476 -----
3477 3477 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3478 3478 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3479 3479 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3480 3480 Divadlo
3481 3481 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3482 3482 Ich verzia
3483 3483 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3484 3484 Ich so zlúčeným
3485 3485 Zábavný park
3486 3486 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3487 3487 Niesú tam otvorené súbory zmien
3488 3488 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3489 3489 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3490 3490 -----
3491 3491 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3492 3492 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3493 3493 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3494 3494 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3495 3495 -----
3496 3496 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3497 3497 Toto je až za koncom nahrávky
3498 3498 -----
3499 3499 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
3500 3500 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3501 3501 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3502 3502 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3503 3503 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3504 3504 -----
3505 3505 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3506 3506 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3507 3507 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3508 3508 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3509 3509 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3510 3510 -----
3511 3511 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3512 3512 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3513 3513 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3514 3514 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3515 3515 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3516 3516 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3517 3517 -----
3518 3518 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3519 3519 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3520 3520 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3521 3521 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3522 3522 Čísla dlaždíc
3523 3523 Zdroje Dlaždíc
3524 3524 Adresa dlaždice:
3525 3525 -----
3526 3526 Časový interval
3527 3527 Časové pásmo:
3528 3528 Časové pásmo: {0}
3529 3529 Do ...
3530 3530 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3531 3531 Na zmazanie
3532 3532 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3533 3533 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3534 3534 Zapnúť GPX čiary
3535 3535 Prepnúť drôtový model
3536 3536 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3537 3537 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3538 3538 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3539 3539 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3540 3540 Prepnúť: {0}
3541 3541 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3542 3542 Toalety
3543 3543 -----
3544 3544 Mýto (Toll)
3545 3545 Mýtna búdka
3546 3546 Nástroj: {0}
3547 3547 Panel nástrojov
3548 3548 Úprava panela nástrojov
3549 3549 Nástroje
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 Turistika
3553 3553 Veža
3554 3554 Nastavenie veže
3555 3555 Typ veže
3556 3556 Mesto (town)
3557 3557 Radnica (obecný úrad)
3558 3558 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3559 3559 Hračky
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 Trasovanie
3565 3565 Poľná cesta (Track)
3566 3566 Farebná trať a body
3567 3567 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 Semafor
3571 3571 Električka
3572 3572 Zastávka električky
3573 3573 Preprava
3574 3574 Cestovanie
3575 3575 Cestovná kancelária
3576 3576 Strom
3577 3577 Cesta pre motorové vozidlá
3578 3578 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3579 3579 -----
3580 3580 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3581 3581 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3582 3582 Tunel
3583 3583 Začiatok tunela
3584 3584 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3585 3585 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3586 3586 Turning Point (koniec cesty)
3587 3587 Turniket
3588 3588 Točňa
3589 3589 Typ
3590 3590 Typ mena (UK)
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 NEZNÁMA
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Rozpojiť cesty
3604 3604 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3605 3605 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3606 3606 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3607 3607 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3608 3608 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3609 3609 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3610 3610 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3611 3611 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3612 3612 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3613 3613 Neuzavreté cesty.
3614 3614 Neuzavretá cesta
3615 3615 Nespojené pobrežie
3616 3616 Nepripojené cesty.
3617 3617 Nerozhodnuté
3618 3618 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3619 3619 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3620 3620 Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom
3621 3621 Nerozhodnutý
3622 3622 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3623 3623 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3624 3624 Obnoviť pridané body?
3625 3625 Obnoviť pôvodné závislé odkazy?
3626 3626 Späť
3627 3627 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3628 3628 Krok späť posun
3629 3629 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3630 3630 Vrátiť poslednú akciu.
3631 3631 Uvoľniť panel
3632 3632 Neočakávaná chyba programu.
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3636 3636 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3637 3637 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3638 3638 -----
3639 3639 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
3640 3640 Neočakávaná značka: {0}
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3644 3644 Odblokovať
3645 3645 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3646 3646 Nepripojený bod (Unglued Node)
3647 3647 Univerzita
3648 3648 Neznámy typ súboru: {0}
3649 3649 Neznámy hostiteľ
3650 3650 Neznámy stav problému
3651 3651 Neznámy zaznamenaný formát
3652 3652 Neznámy typ člena pre ''{0}''.
3653 3653 Neznámy mód {0}.
3654 3654 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3655 3655 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3656 3656 Neznáma funkcia ''{0}''.
3657 3657 Neznáme údaje(vety):
3658 3658 Neznány type (druh): {0}
3659 3659 Nepomenované spojenie
3660 3660 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3661 3661 Nepomenované cesty
3662 3662 Neusporiadané pobrežie
3663 3663 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3664 3664 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3665 3665 Neuložené dáta a konflikty
3666 3666 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3667 3667 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3668 3668 Odznačiť všetko
3669 3669 Odznačiť všetko (Escape)
3670 3670 Odznačiť všetko (Focus)
3671 3671 Odznačiť všetky objekty
3672 3672 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3673 3673 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
3674 3674 -----
3675 3675 Nepodporovaná verzia: {0}
3676 3676 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
3677 3677 Neotagované(neoznačené) cesty
3678 3678 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3679 3679 Hore
3680 3680 Aktualizovať zmenové súbory
3681 3681 Aktualizovať obsah
3682 3682 Aktualizácia dát
3683 3683 -----
3684 3684 Aktualizácia je upravená
3685 3685 Aktualizovať objekty
3686 3686 Aktualizovať pluginy
3687 3687 Aktualizovať výber
3688 3688 Aktualizovať obsah zmenového súboru z OSM servera
3689 3689 Aktualizovať zmenový súbor z OSM servera
3690 3690 -----
3691 3691 Aktualizované
3692 3692 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3693 3693 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3694 3694 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3695 3695 Aktualizovať vybraté zmenové súbory s aktuálnymi dátami z OSM servera
3696 3696 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3697 3697 Aktualizácia súboru zmien...
3698 3698 Aktualizujem dáta
3699 3699 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3700 3700 Aktualizujem mapu ...
3701 3701 Aktualizujem pluginy...
3702 3702 Nahrať
3703 3703 Nahrať zmeny
3704 3704 Nahrať nastavenie
3705 3705 Nahrať stopu
3706 3706 Nahrať Stopy (Traces)
3707 3707 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3708 3708 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3709 3709 Nahrávanie je zrušené
3710 3710 Nahrať dáta
3711 3711 -----
3712 3712 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3713 3713 -----
3714 3714 Nahrať každý objekt individuálne
3715 3715 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
3716 3716 -----
3717 3717 Nahrať výber
3718 3718 Nahrať zmenené pôvodné
3719 3719 Nahrať súčasné nastavenie na server
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 Nahrávam GPX stopu (track)
3726 3726 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
3727 3727 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3728 3728 Nahrávam dáta ...
3729 3729 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
3730 3730 Nahrávam {0} objekty(ov) ...
3731 3731 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
3732 3732 Využitie
3733 3733 Použiť
3734 3734 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
3735 3735 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
3736 3736 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
3743 3743 Použite desatinné stupne.
3744 3744 Použíť východzie
3745 3745 Použiť predvolený dátový súbor.
3746 3746 -----
3747 3747 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
3748 3748 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
3749 3749 Použitie vrstvy chýb.
3750 3750 Použíť globálne nastavenie.
3751 3751 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
3755 3755 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
3756 3756 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
3757 3757 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
3758 3758 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
3759 3759 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
3760 3760 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
3761 3761 Použitý štýl
3762 3762 Užívateľ
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 Používateľ:
3766 3766 Meno používateľa
3767 3767 -----
3768 3768 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
3769 3769 Overiť
3770 3770 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
3771 3771 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
3772 3772 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
3773 3773 Overovanie
3774 3774 Validácia
3775 3775 Overovanie chýb
3776 3776 -----
3777 3777 Hodnota
3778 3778 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
3779 3779 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
3780 3780 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
3781 3781 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
3782 3782 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
3783 3783 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
3784 3784 Hodnota:
3785 3785 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
3786 3786 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
3787 3787 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
3788 3788 Predajný automat
3789 3789 Predávané výrobky
3790 3790 Verzia
3791 3791 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
3792 3792 Očakávaná verzia
3793 3793 Verzia {0}
3794 3794 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
3795 3795 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
3796 3796 Verzia {0} v editore
3797 3797 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
3798 3798 Verzia: {0}
3799 3799 Veterinár
3800 3800 Obchod s DVD
3801 3801 Zobraziť
3802 3802 Zobrazenie: {0}
3803 3803 Výhliadka
3804 3804 Dedina
3805 3805 Obecná zeleň
3806 3806 Dedina/Mesto
3807 3807 Vinica
3808 3808 Viditeľnosť
3809 3809 Viditeľný Stav:
3810 3810 Navštíviť domovskú stránku
3811 3811 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
3812 3812 Kalibrácia zvukového nahrávania
3813 3813 Sopka
3814 3814 Napätie
3815 3815 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
3816 3816 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
3817 3817 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
3818 3818 -----
3819 3819 WGS84 Zemepisné
3820 3820 -----
3821 3821 WMS Súbory (*.wms)
3822 3822 WMS Vrstva
3823 3823 Nastavenie WMS Pluginu
3824 3824 -----
3825 3825 WMS URL (východzie)
3826 3826 WMS URL alebo ID obrázka:
3827 3827 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
3828 3828 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
3829 3829 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
3830 3830 -----
3831 3831 Čakanie 10 sekúnd ...
3832 3832 -----
3833 3833 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
3834 3834 -----
3835 3835 Hradby
3836 3836 Upozornenie
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
3840 3840 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
3841 3841 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
3847 3847 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3848 3848 -----
3849 3849 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
3850 3850 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
3851 3851 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
3852 3852 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
3853 3853 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
3854 3854 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
3855 3855 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
3860 3860 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
3876 3876 -----
3877 3877 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
3878 3878 -----
3879 3879 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
3880 3880 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
3881 3881 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3885 3885 -----
3886 3886 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
3887 3887 -----
3888 3888 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
3889 3889 -----
3890 3890 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
3891 3891 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
3892 3892 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
3893 3893 -----
3894 3894 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
3895 3895 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
3896 3896 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 Varovanie: {0}
3903 3903 Varovania
3904 3904 Umývačka
3905 3905 -----
3906 3906 Čistička odpadových vôd
3907 3907 Voda
3908 3908 Vodný zábavný park
3909 3909 Vodojem
3910 3910 Vodopád
3911 3911 Vodné objekty
3912 3912 Wave Audiosúbory (*.wav)
3913 3913 Way Download (Sťahovanie cesty)
3914 3914 Informácie o ceste
3915 3915 -----
3916 3916 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
3917 3917 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
3918 3918 Bod cesty je blízko inej cesty
3919 3919 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
3920 3920 Cesta {0}
3921 3921 -----
3922 3922 Cesta:
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 Cestné objekty
3926 3926 Vedľajšie komunikácie
3927 3927 Kríž pri ceste
3928 3928 Božia muka
3929 3929 Internetová stránka: {0}
3930 3930 Hmotnosť
3931 3931 Priehradzka
3932 3932 Mokraď
3933 3933 Invalidný vozík
3934 3934 -----
3935 3935 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
3936 3936 Pri importe zvuku urobiť značky z...
3937 3937 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
3938 3938 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
3939 3939 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
3940 3940 Celá skupina
3941 3941 Šírka (v metroch)
3942 3942 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
3943 3943 Veterný mlyn
3944 3944 -----
3945 3945 Drôtový model
3946 3946 -----
3947 3947 Drevo
3948 3948 Závody (továrne)
3949 3949 Svet
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 Zle usporiadané cesty
3957 3957 XML značka(tag) <user> chýba
3958 3958 -----
3959 3959 Áno
3960 3960 Áno, Použiť to
3961 3961 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
3962 3962 Áno, vymazať body
3963 3963 Áno, stiahni obrázky
3964 3964 Áno, očistiť to
3965 3965 Áno, vynulovať id
3966 3966 Áno, obnoviť ich tiež
3967 3967 -----
3968 3968 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
3969 3969 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
3970 3970 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
3975 3975 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
3976 3976 -----
3977 3977 Presúvate viac ako {0} prvok. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
3978 3978 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
3979 3979 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
3980 3980 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
3981 3981 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
3982 3982 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
3983 3983 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
3984 3984 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
3985 3985 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
3986 3986 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
3987 3987 -----
3988 3988 Môžete vybrať GPX stopu(track)
3989 3989 -----
3990 3990 Nulové súradnice:
3991 3991 -----
3992 3992 Zväčšenie
3993 3993 Zväčšenie (v metroch)
3994 3994 Priblížiť
3995 3995 Oddialiť
3996 3996 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
3997 3997 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
3998 3998 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
3999 3999 Priblížiť
4000 4000 Úroveň zväčšenia:
4001 4001 Oddialiť
4002 4002 Priblížiť pohľad na {0}
4003 4003 Zväčšiť na
4004 4004 Zväčšiť na vrstvu
4005 4005 Priblížiť k bodu
4006 4006 Priblížiť na problém
4007 4007 Priblížiť na vybraté elementy(s)
4008 4008 Priblížiť na výber
4009 4009 Zväčšiť na zodpovedajúce pôvodné v aktuálnej dátovej vrstve
4010 4010 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
4011 4011 -----
4012 4012 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
4013 4013 Priblížiť na {0}
4014 4014 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4015 4015 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4016 4016 [vymazať]
4017 4017 "{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
4018 4018 \nVýška: {0} m
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 Upraviť stanicu
4022 4022 -----
4023 4023 Stanica
4024 4024 Späť
4025 4025 Rýchlejšie
4026 4026 Rýchle prehrávanie
4027 4027 Vpred
4028 4028 Skok späť
4029 4029 Skok vpred
4030 4030 Ďalšia značka
4031 4031 Prehrajte nasledujúcu značku
4032 4032 Prehrajte predchádzajúcu značku
4033 4033 Prehrať/Pauza
4034 4034 Predchádzajúca značka
4035 4035 Pomalšie
4036 4036 Spomalené prehrávanie
4037 4037 Uzavretá
4038 4038 Otvorené
4039 4039 <prázdne>
4040 4040 V
4041 4041 S
4042 4042 J
4043 4043 Z
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 Upraviť železničnú stanicu
4056 4056 Železničná stanica
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 Kláves:
4062 4062 skrátené meno ulice
4063 4063 -----
4064 4064 pridať k výberu
4065 4065 adresa
4066 4066 pokročilý (advanced)
4067 4067 -----
4068 4068 Visuté cesty/Lanovky
4069 4069 letecké cesty
4070 4070 zjazdovka_čierna
4071 4071 zjazdovka_ľahká
4072 4072 farmársky (agricultural)
4073 4073 všetky
4074 4074 ulička(bočna ulica)
4075 4075 abecedný
4076 4076 -----
4077 4077 náhradný
4078 4078 zaujímavosti (amenity) {0}
4079 4079 zaujímavosti (amenity)
4080 4080 svetelné zariadenie
4081 4081 verejná_doprava
4082 4082 anglikánska
4083 4083 krmivo pre zvieratá
4084 4084 anonymný
4085 4085 akýkoľvek
4086 4086 nejaké látky(any substance)
4087 4087 lukostreľba
4088 4088 oblasť (plocha)
4089 4089 oblasť textu
4090 4090 ázijská
4091 4091 asfalt
4092 4092 atletika
4093 4093 -----
4094 4094 automatické nahratie dlaždíc
4095 4095 automatické zväčšenie
4096 4096 pozadie
4097 4097 zadný bod prerušenia
4098 4098 zadný segment
4099 4099 -----
4100 4100 baháisti
4101 4101 baptistická
4102 4102 prekážka
4103 4103 prekážka na ceste
4104 4104 -----
4105 4105 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4106 4106 basketbal
4107 4107 pláž (beach)
4108 4108 bicykel
4109 4109 čierna
4110 4110 modrá
4111 4111 slatina
4112 4112 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4113 4113 hranica (boundary)
4114 4114 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4115 4115 most
4116 4116 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4117 4117 hnedá
4118 4118 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4119 4119 budhisti
4120 4120 budova
4121 4121 -----
4122 4122 hamburger
4123 4123 autobus
4124 4124 autobusová linka
4125 4125 kanoe
4126 4126 veľkosť písmen rozhoduje
4127 4127 katolícka
4128 4128 cintorín (cemetery)
4129 4129 -----
4130 4130 zmena výberu
4131 4131 zmena pohľadu
4132 4132 kontrolujem cache...
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 čínska
4136 4136 -----
4137 4137 kresťania
4138 4138 cigarety
4139 4139 mesto (city)
4140 4140 lezenie
4141 4141 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4142 4142 zatvorené
4143 4143 uzavratá cesta
4144 4144 uhoľná
4145 4145 pobrežie
4146 4146 dlažbová kocka (cobblestone)
4147 4147 -----
4148 4148 telekomunikačná
4149 4149 zhutnená(valcovaná)
4150 4150 betón (concrete)
4151 4151 kondómy
4152 4152 -----
4153 4153 konfigurovať spojenie DG100
4154 4154 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
4155 4155 konflikt
4156 4156 ihličnatý
4157 4157 spojenie
4158 4158 konštrukcia
4159 4159 -----
4160 4160 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4161 4161 -----
4162 4162 vytvoriť nové objekty
4163 4163 kriket
4164 4164 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4165 4165 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4166 4166 -----
4167 4167 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4168 4168 bicyklovanie
4169 4169 údaje
4170 4170 listnatý
4171 4171 zmazať dáta po importe
4172 4172 -----
4173 4173 zmazané
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 zastaralý
4178 4178 určený
4179 4179 miesto určenia (cieľ)
4180 4180 obchádzka
4181 4181 -----
4182 4182 vypnuté
4183 4183 dok (nakladacia rampa)
4184 4184 závody chrtov
4185 4185 dvojité
4186 4186 dole
4187 4187 zjazdárska
4188 4188 stiahnuté
4189 4189 pitie
4190 4190 príjazdová cesta
4191 4191 východ
4192 4192 ľahká
4193 4193 upraviť gpx stopy(tracks)
4194 4194 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4195 4195 jazdectvo
4196 4196 evanjelikánska
4197 4197 párne
4198 4198 príklady
4199 4199 -----
4200 4200 sáčky na výkaly
4201 4201 pre skúsených
4202 4202 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4203 4203 farmy
4204 4204 -----
4205 4205 trajekt (prievoz)
4206 4206 Hľadať vo výbere
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 jedlo
4210 4210 pešia (foot)
4211 4211 americký futbal
4212 4212 cesta pre peších so značkou
4213 4213 brod
4214 4214 les
4215 4215 -----
4216 4216 predný bod prerušenia
4217 4217 predný segment
4218 4218 fosílna
4219 4219 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4220 4220 -----
4221 4221 z dlaždice
4222 4222 z cesty
4223 4223 úplný
4224 4224 plynová
4225 4225 nemecká
4226 4226 ľadovec (glacier)
4227 4227 -----
4228 4228 golfové ihrisko
4229 4229 -----
4230 4230 gps značka
4231 4231 gps poloha bodu
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 tráva (grass)
4238 4238 trávový obkladač(grass_paver)
4239 4239 štrk (gravel)
4240 4240 šedá
4241 4241 grécka
4242 4242 zelená
4243 4243 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4244 4244 zem (ground)
4245 4245 gymnastika
4246 4246 polovičný
4247 4247 bod prerušenia
4248 4248 zdravie
4249 4249 teplo(heat)
4250 4250 vresovisko
4251 4251 označiť (highlight)
4252 4252 komunikácie
4253 4253 komunikácia bez označenia (ref)
4254 4254 cesta (highway_track)
4255 4255 turistika
4256 4256 hinduisti
4257 4257 historické
4258 4258 história
4259 4259 hokej
4260 4260 -----
4261 4261 koňská (horse)
4262 4262 konské dostihy
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 vodná
4268 4268 obrázok
4269 4269 importované dáta z {0}
4270 4270 neaktívny
4271 4271 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4272 4272 neúplný
4273 4273 nekompletná cesta
4274 4274 indická
4275 4275 -----
4276 4276 závody
4277 4277 vnútorná časť (inner segment)
4278 4278 stredne pokročilý (intermediate)
4279 4279 ostrovček
4280 4280 talianska
4281 4281 džinisti
4282 4282 japonská
4283 4283 svedkovia jehovovi
4284 4284 judaisti
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 zem
4288 4288 skládka odpadov (landfill)
4289 4289 využitie oblasti (landuse)
4290 4290 využitie oblasti (landuse) {0}
4291 4291 vrstvu
4292 4292 značka vrstvy so značkou +
4293 4293 vľavo
4294 4294 oddych (leisure)
4295 4295 oddych (Leisure) {0}
4296 4296 osvetlená_voda (light_water)
4297 4297 -----
4298 4298 vedenie
4299 4299 obytná zóna
4300 4300 nahrať dáta z API
4301 4301 -----
4302 4302 zablokovať rolovanie
4303 4303 nízky
4304 4304 lutheránska
4305 4305 mangrovová oblasť
4306 4306 človekom vytvorené (manmade)
4307 4307 prístav (marina)
4308 4308 močiar (marsh)
4309 4309 max šírka
4310 4310 max dĺžka
4311 4311 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4312 4312 Režim merania
4313 4313 kov
4314 4314 methodistická
4315 4315 mexická
4316 4316 armáda
4317 4317 min šírka
4318 4318 min dĺžka
4319 4319 vedľajšie_vedenie
4320 4320 preklep v mene kľúča (key)
4321 4321 zmiešaný
4322 4322 mormónska
4323 4323 automobilový
4324 4324 cesta pre motorové vozidlá
4325 4325 dialnica (motorway)
4326 4326 dialničná prípojka
4327 4327 -----
4328 4328 blato (mud)
4329 4329 -----
4330 4330 mnohoposchodový
4331 4331 -----
4332 4332 moslimovia
4333 4333 prírodné (natural)
4334 4334 prírodné (natural) {0}
4335 4335 príroda
4336 4336 noviny
4337 4337 nasledujúca
4338 4338 nie
4339 4339 Popis nedostupný
4340 4340 bez modifikácie
4341 4341 bez mena
4342 4342 zákaz zabočenia vľavo
4343 4343 zákaz zabočenia vpravo
4344 4344 zákaz jazdy priamo
4345 4345 zákaz otáčania sa
4346 4346 žiadny
4347 4347 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4348 4348 sever
4349 4349 severovýchod
4350 4350 severozápad
4351 4351 nevymazaný
4352 4352 nie je prítomný
4353 4353 neviditeľné (na servery)
4354 4354 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
4355 4355 upozornenie
4356 4356 pre začiatočníkov
4357 4357 jadrová
4358 4358 pozorovateľňa
4359 4359 nepárne
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 ropa(oil)
4363 4363 historická železnica(turistická)
4364 4364 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4365 4365 -----
4366 4366 prikázané odbočenie vľavo
4367 4367 prikázané odbočenie vpravo
4368 4368 zákaz odbočenia
4369 4369 otvoriť
4370 4370 Možnosti
4371 4371 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4372 4372 orthodoxná
4373 4373 iná koľaj
4374 4374 -----
4375 4375 obvodová časť (outer segment)
4376 4376 mimo ukladanej oblasti
4377 4377 nadzemné(overground)
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 parkovacia ulička(parking_aisle)
4381 4381 parkovacie lístky
4382 4382 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4383 4383 spevnený
4384 4384 dlažobné kamene
4385 4385 vrchol (peak)
4386 4386 riečne kamene
4387 4387 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4388 4388 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4392 4392 fotky
4393 4393 fotovoltanická (slnečná články)
4394 4394 hrádza (pier)
4395 4395 potrubie (pipeline)
4396 4396 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4397 4397 mierna zjazdovka (piste_easy)
4398 4398 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4399 4399 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4400 4400 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4401 4401 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4402 4402 hracia plocha, ihrisko
4403 4403 -----
4404 4404 miesto
4405 4405 závod
4406 4406 plast
4407 4407 stožiar(pole)
4408 4408 energia (power)
4409 4409 presbiteriánska
4410 4410 predchádzajúca
4411 4411 cesta prvej triedy
4412 4412 prípojka cesty I. triedy
4413 4413 private (len pre vlastníka)
4414 4414 plánovaný
4415 4415 protestanská
4416 4416 -----
4417 4417 hromadná doprava
4418 4418 plány MHD
4419 4419 lístky MHD
4420 4420 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4421 4421 štvorité
4422 4422 quakerská
4423 4423 lom
4424 4424 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4425 4425 koľajnica (rail)
4426 4426 železničný pozemok
4427 4427 nadchod nad železnicou
4428 4428 železnica
4429 4429 železničná výhybka
4430 4430 -----
4431 4431 červená
4432 4432 mokraď´s rákosím
4433 4433 obnoviť obsah okna
4434 4434 oblasť (region)
4435 4435 regionálna
4436 4436 regulárny výraz
4437 4437 relácia bez type
4438 4438 odobrať z výberu
4439 4439 nahradiť označené
4440 4440 obytná (osídlená)
4441 4441 reštaurácia bez mena
4442 4442 maloobchody
4443 4443 vpravo
4444 4444 riečny breh
4445 4445 cesta (vozovka)
4446 4446 kruhový objazd (roundabout)
4447 4447 trasa (route)
4448 4448 cestný úsek
4449 4449 ragby
4450 4450 soľná bažina
4451 4451 piesok (sand)
4452 4452 -----
4453 4453 mierka
4454 4454 prehľadová (oreintačná)
4455 4455 oblasť pokrytá krovím
4456 4456 cesta druhej triedy
4457 4457 -----
4458 4458 vyberte šport:
4459 4459 zvolené
4460 4460 výber
4461 4461 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4462 4462 obslužná (service)
4463 4463 služby
4464 4464 -----
4465 4465 splašky(sewage)
4466 4466 šiítska
4467 4467 streľba
4468 4468 obchod
4469 4469 obchody (shop) {0}
4470 4470 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4471 4471 -----
4472 4472 jedno
4473 4473 miesto (blízke okolie)
4474 4474 -----
4475 4475 korčuľovanie
4476 4476 lyžovanie
4477 4477 lyžovanie
4478 4478 park zimných športov
4479 4479 futbal (soccer)
4480 4480 juh
4481 4481 juhovýchod
4482 4482 juhozápad
4483 4483 spiritualisti
4484 4484 šport
4485 4485 športové {0}
4486 4486 športové centrum
4487 4487 železničná vlečka
4488 4488 štadión
4489 4489 známky
4490 4490 štandartný
4491 4491 kameň
4492 4492 potok
4493 4493 pouličná sieť
4494 4494 meno ulice obsahuje ss
4495 4495 reťazec
4496 4496 reťazec;reťazec;...
4497 4497 metro (subway)
4498 4498 sunnitská
4499 4499 povrch
4500 4500 -----
4501 4501 Močiar
4502 4502 sladkosti
4503 4503 plávanie
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 stolný tenis
4507 4507 tampóny
4508 4508 taoisti
4509 4509 telefónne kupóny (poukážky)
4510 4510 dočasný
4511 4511 dočasný typ komunikácie
4512 4512 tenis
4513 4513 terminál
4514 4514 cesta tretej triedy
4515 4515 -----
4516 4516 thajská
4517 4517 prílivová oblasť
4518 4518 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 k ceste
4523 4523 topografická
4524 4524 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4525 4525 cestovanie
4526 4526 turistika {0}
4527 4527 veža
4528 4528 hračky
4529 4529 stopa
4530 4530 semafor
4531 4531 električka
4532 4532 trojité
4533 4533 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4534 4534 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4535 4535 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4536 4536 turecká
4537 4537 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4538 4538 typ
4539 4539 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4540 4540 neriadený
4541 4541 podzemie
4542 4542 podvodné(underwater)
4543 4543 neočakávané číslo stĺpca {0}
4544 4544 unitársky
4545 4545 neznámy
4546 4546 neoznačený
4547 4547 nespevnený
4548 4548 neuršený (unset)
4549 4549 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4550 4550 neoznačený
4551 4551 neoznačená cesta
4552 4552 -----
4553 4553 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4554 4554 hore
4555 4555 až do dlaždice
4556 4556 použitie
4557 4557 chyba overovania
4558 4558 ostatné overovania
4559 4559 varovanie overovania
4560 4560 verzia {0}
4561 4561 cez bod alebo cestu
4562 4562 viditeľné (na servery)
4563 4563 sopka
4564 4564 kupóny (poukážky)
4565 4565 voda
4566 4566 vodný tok
4567 4567 vodné cesty (Waterway) {0}
4568 4568 cesta je spojená
4569 4569 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4570 4570 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4571 4571 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4572 4572 západ
4573 4573 biela
4574 4574 divoká príroda
4575 4575 veterná
4576 4576 -----
4577 4577 drevo (wood)
4578 4578 -----
4579 4579 zalesnená oblasť (woodarea)
4580 4580 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4581 4581 železničná vlečka v závode
4582 4582 áno
4583 4583 prechod pre chodcov (zebra)
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 {0} ({1} do {2} stupňov)
4587 4587 -----
4588 4588 {0} se skladá z:
4589 4589 {0} koniec
4590 4590 -----
4591 4591 {0} metrov
4592 4592 {0} viac...
4593 4593 -----
4594 4594 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4595 4595 Zatiaľ {0} bodov...
4596 4596 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
4597 4597 -----
4598 4598 {0} štvorcových km
4599 4599 {0} štart
4600 4600 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4601 4601 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4602 4602 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605m 1 -----
4606m 2 ({0} požiadavka)
4607m 2 ({0} požiadavky)
4608m 2 ({0} požiadaviek)
4609m 3 -----
4610m 4 -----
4611m 5 -----
4612m 6 -----
4613m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4614m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4615m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4616m 8 -----
4617m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4618m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4619m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4620m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4621m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4622m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4623m 11 Očakávaný {0} objekt
4624m 11 Očakávané {0} objekty
4625m 11 Očakávaných {0} objektov
4626m 12 Nemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4627m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4628m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4629m 13 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
4630m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4631m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4632m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4633m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4634m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4635m 15 Zmeniť {0} objekty
4636m 15 Zmeniť {0} objekt
4637m 15 Zmeniť {0} objektov
4638m 16 Konflikt počas sťahovania
4639m 16 Konflikty počas sťahovania
4640m 16 Konfliktov počas sťahovania
4641m 17 -----
4642m 18 Zmazať {0} body
4643m 18 Zmazať {0} bod
4644m 18 Zmazať {0} bodov
4645m 19 Zmazať {0} objekty
4646m 19 Zmazať {0} objekt
4647m 19 Zmazať {0} objektov
4648m 20 Zmazať {0} relácie
4649m 20 Zmazať {0} reláciu
4650m 20 Zmazať {0} relácií
4651m 21 Zmazať {0} cesty
4652m 21 Zmazať {0} cestu
4653m 21 Zmazať {0} ciest
4654m 22 Vymazávam {0} objekt
4655m 22 Vymazávam {0} objekty
4656m 22 Vymazávam {0} objektov
4657m 23 -----
4658m 24 -----
4659m 25 -----
4660m 26 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
4661m 26 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4662m 26 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4663m 27 -----
4664m 28 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4665m 28 Vložiť nový bod do cesty.
4666m 28 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4667m 29 -----
4668m 30 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
4669m 30 Spojovaná verzia ({0} vstup)
4670m 30 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
4671m 31 Posun {0} bodov
4672m 31 Posun {0} bodu
4673m 31 Posun {0} bodov
4674m 32 Moja verzia ({0} vstupy)
4675m 32 Moja verzia ({0} vstup)
4676m 32 Moja verzia ({0} vstupov)
4677m 33 Otváranie súboru {0}...
4678m 33 Otváranie súborov {0}...
4679m 33 Otváranie súborov {0}...
4680m 34 Vkladanie {0} značiek
4681m 34 Vkladanie {0} značky
4682m 34 Vkladanie {0} značiek
4683m 35 -----
4684m 36 -----
4685m 37 Očistený {0} objekt
4686m 37 Očistené {0} objekty
4687m 37 Očistených {0} objektov
4688m 38 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4689m 38 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
4690m 38 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4691m 39 Otáčanie {0} bodov
4692m 39 Otáčanie {0} bodu
4693m 39 Otáčanie {0} bodov
4694m 40 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
4695m 40 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4696m 40 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4697m 41 Zjednodušiť {0} cestu
4698m 41 Zjednodušiť {0} cesty
4699m 41 Zjednodušiť {0} ciest
4700m 42 Značky({0} konflikt)
4701m 42 Značky({0} konflikty)
4702m 42 Značky({0} konfliktov)
4703m 43 -----
4704m 44 -----
4705m 45 -----
4706m 46 Vybratý bod nie je v strede cesty.
4707m 46 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4708m 46 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4709m 47 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
4710m 47 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4711m 47 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4712m 48 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4713m 48 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4714m 48 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4715m 49 Ich verzia ({0} vstupy)
4716m 49 Ich verzia ({0} vstup)
4717m 49 Ich verzia ({0} vstupov)
4718m 50 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4719m 50 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4720m 50 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4721m 51 Nachádza sa tam {0} ďalší bod použitý v ceste {1}<br>ktorý je vymazaný na servery.<br><br>Chcete obnoviť tento bod tiež?
4722m 51 Nachádza sa tam {0} ďalších bodov použitých v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4723m 51 Nachádzajú sa tam {0} ďalšie body použité v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4724m 52 Nachádza sa tam {0} ďalší pôvodný odkazujúci na reláciu {1}<br>ktorý je vymazaný na servery.<br><br>Chcete obnoviť tento bod tiež?
4725m 52 Nachádza sa tam {0} ďalších pôvodných odkazujúcich na reláciu {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4726m 52 Nachádzajú sa tam {0} ďalšie pôvodné odkazujúce na reláciu {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?
4727m 53 -----
4728m 54 Bol tam zistený {0} konflikt.
4729m 54 Boli tam zistené {0} konflikty.
4730m 54 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
4731m 55 Počas importu bol {0} konflikt
4732m 55 Počas importu boli {0} konflikty
4733m 55 Počas importu bolo {0} konfliktov
4734m 56 Toto zmení až {0} objektov.
4735m 56 Toto zmení až {0} objekt.
4736m 56 Toto zmení až {0} objekty.
4737m 57 Toto chce zmeniť {0} objekt.
4738m 57 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4739m 57 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4740m 58 Obnovený {0} pôvodný
4741m 58 Obnovené {0} pôvodné
4742m 58 Obnovených {0} pôvodných
4743m 59 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4744m 59 Aktualizácia vlastností {0} objektu
4745m 59 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4746m 60 -----
4747m 61 -----
4748m 62 -----
4749m 63 -----
4750m 64 -----
4751m 65 stopa
4752m 65 stopy
4753m 65 stopy
4754m 66 stopa s {0} bodmi
4755m 66 stopy s {0} bodmi
4756m 66 stopy s {0} bodmi
4757m 67 značka
4758m 67 značky
4759m 67 značiek
4760m 68 bod
4761m 68 body
4762m 68 bodov
4763m 69 objekt
4764m 69 objekty
4765m 69 objektov
4766m 70 bod
4767m 70 body
4768m 70 bodov
4769m 71 vzťah (relation)
4770m 71 vzťahy (relations)
4771m 71 vzťahov (relations)
4772m 72 až {0} pôvodné
4773m 72 až {0} pôvodný
4774m 72 až {0} pôvodných
4775m 73 cestu
4776m 73 cesty
4777m 73 ciest
4778m 74 Autori
4779m 74 Autor
4780m 74 Autorov
4781m 75 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektu<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4782m 75 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4783m 75 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4784m 76 {0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.
4785m 76 {0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4786m 76 {0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4787m 77 {0} pozostáva z {1} značky
4788m 77 {0} pozostáva z {1} značiek
4789m 77 {0} pozostáva z {1} značiek
4790m 78 {0} skladá sa z {1} stopy
4791m 78 {0} skladá sa z {1} stôp
4792m 78 {0} skladá sa z {1} stôp
4793m 79 {0} vymazaný
4794m 79 {0} vymazané
4795m 79 {0} vymazaných
4796m 80 -----
4797m 81 {0} členov
4798m 81 {0} člen
4799m 81 {0} členy
4800m 82 {0} bod
4801m 82 {0} body
4802m 82 {0} bodov
4803m 83 {0} pridaný objekt:
4804m 83 {0} pridané objekty:
4805m 83 {0} pridaných objektov:
4806m 84 {0} zmazaný objekt:
4807m 84 {0} zmazané objekty:
4808m 84 {0} zmazaných objektov:
4809m 85 {0} objekt na úpravy:
4810m 85 {0} objekty na úpravy:
4811m 85 {0} objektov na úpravy:
4812m 86 {0} nevyriešený konflikt značky na rozhodnutie
4813m 86 {0} nevyriešené konflikty značiek na rozhodnutie
4814m 86 {0} nevyriešených konfliktov značiek na rozhodnutie
4815m 87 {0} bod
4816m 87 {0} body
4817m 87 {0} bodov
4818m 88 {0} relácia
4819m 88 {0} relácie
4820m 88 {0} relácií
4821m 89 {0} trasa,
4822m 89 {0} trasy,
4823m 89 {0} trás,
4824m 90 značky
4825m 90 značka
4826m 90 značiek
4827m 91 {0} stopa(track)
4828m 91 {0} stopy(track)
4829m 91 {0} stôp(track)
4830m 92 -----
4831m 93 {0} ciest
4832m 93 {0} cesta
4833m 93 {0} cesty
4834m 94 {0} waypoint (bod cesty)
4835m 94 {0} waypointy (body cesty)
4836m 94 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.