source: josm/trunk/data/sk.lang@ 3096

Last change on this file since 3096 was 3096, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 139.8 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objekty
4 4 % z východu:
5 5 % zo severu:
6 6 (# požiadavky neznáme)
7 7 (1 požiadavka)
8 8 (Kód={0})
9 9 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
10 10 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
11 11 (URL bolo:
12 12 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
13 13 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
14 14 (Čo to má znamenať?)
15 15 (v rade {0}, stĺpec {1})
16 16 (deaktivované)
17 17 (žiadny objekt)
18 18 (žiadny)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
23 23 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
25 25 -----
26 26 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
27 27 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
28 28 * Jeden označený bod, alebo
29 29 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
30 30 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
31 31 ... iný druh prepravy
32 32 ... odkazy na relácie
33 33 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
34 34 -----
35 35 -----
36 36 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
41 41 <anonymné>
42 42 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
43 43 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
44 44 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
45 45 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
46 46 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
47 47 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
48 48 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
49 49 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
50 50 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
51 51 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
52 52 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
53 53 -----
54 54 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
55 55 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
56 56 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
57 57 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
58 58 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
59 59 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
60 60 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
61 61 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
62 62 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
63 63 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
64 64 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
65 65 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
66 66 -----
67 67 <rôzne>
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
71 71 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
72 72 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
82 82 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
83 83 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
84 84 <html>Nastala chyba počas komunikácie so serverom<br>Detaily: {0}</html>
85 85 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
86 86 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
91 91 -----
92 92 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
93 93 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
94 94 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
95 95 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
96 96 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
97 97 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
98 98 -----
99 99 -----
100 100 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
101 101 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
102 102 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
103 103 -----
104 104 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
112 112 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
113 113 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
114 114 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
115 115 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
116 116 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
117 117 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
118 118 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
124 124 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 <html>JOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}<br>z dátovej sady.<br>Súhlasíte?</html>
130 130 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
131 131 <html>Vrstva ''{0}'' obsahuje konflikt pôvodných<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť nevyriešený.</html>
132 132 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
133 133 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
134 134 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
135 135 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
136 136 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
137 137 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
138 138 -----
139 139 -----
140 140 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
141 141 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
142 142 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
146 146 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
147 147 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
148 148 -----
149 149 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
150 150 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
156 156 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
173 173 <html>relácia dieťa<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
174 174 -----
175 175 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
176 176 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
177 177 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
178 178 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
179 179 -----
180 180 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
181 181 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
182 182 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
183 183 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
184 184 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
189 189 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
190 190 <html>Je tam {0} pôvodných vo vašej lokálnej dátovej sade, ktoré<br>ktoré by mohli byť zmazané zo servera. Ak pozdejšie skúsite zmazať, alebo<br>aktualizovať ich server pravdepodobne ohlási<br>konflikt.<br><br>Click <strong>{1}</strong>kontrola stavutýchto pôvodných<br>na servery.<br>Click <strong>{2}</strong>ignorovať.<br></html>
191 191 -----
192 192 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
193 193 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
194 194 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
195 195 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
196 196 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
197 197 <html>Držať sa vašej lokálnej verzie, JOSM<br>má resetnúť id pôvodných {0} na 0.<br>Pri ďalšom nahrávaní serveru bude priraďovať <br>toto je nové id.<br>Súhlasíte?</html>
198 198 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
199 199 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
200 200 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
201 201 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
202 202 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
203 203 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
204 204 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
208 208 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
209 209 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
210 210 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
211 211 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 <u>Špeciálne ciele:</u>
228 228 <nedefinované>
229 229 > dole
230 230 > hore
231 231 A Podľa vzdialenosti
232 232 A Podľa času
233 233 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
234 234 Meno:* preklad je chýbajúci.
235 235 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
236 236 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
237 237 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
238 238 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
239 239 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
240 240 -----
241 241 Verzia API: {0}
242 242 Opustená železnica
243 243 -----
244 244 Zrušiť spojovanie
245 245 -----
246 246 O programe
247 247 O programe JOSM...
248 248 -----
249 249 Prístup
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 Ubytovanie
255 255 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
256 256 Prístupové alebo vernostné karty
257 257 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
258 258 Presnosť:
259 259 Akcia
260 260 -----
261 261 Aktivovať
262 262 Aktivovať vybratú vrstvu
263 263 Aktívne štýly
264 264 Aktuálny
265 265 Pridať
266 266 Pridať JOSM Plugin popis URL.
267 267 Pridať bod...
268 268 Pridať vlastnosti
269 269 Pridať Rectified Image
270 270 Pridať "source=..." do položiek?
271 271 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
272 272 Pridať komentár
273 273 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
274 274 Pridať novú cestu pre ikony
275 275 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
276 276 Pridať novú vrstvu
277 277 Pridať nový bod do existujúcej cesty
278 278 Pridať nový zdroj do zoznamu.
279 279 Pridať novú značku
280 280 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
281 281 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
282 282 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
283 283 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
284 284 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
285 285 Pridať prázdnu značku
286 286 Pridať informáciu o autorovi
287 287 Pridať konflikt pre ''{0}''
288 288 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
289 289 Pridať filter
290 290 Pridať mriežku
291 291 Pridať novú vrstvu
292 292 Pridať bod
293 293 Pridať bod do cesty
294 294 Pridať bod do cesty a spojiť
295 295 Pridať bod {0}
296 296 Pridať reláciu {0}
297 297 Pridať routing layer
298 298 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
299 299 Pridať cestu {0}
300 300 Pridať body na všetky priesečníky
301 301 Interpolácia adries
302 302 -----
303 303 Adresy
304 304 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
305 305 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
306 306 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
307 307 Nastaviť WMS
308 308 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
309 309 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
310 310 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
311 311 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
312 312 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
313 313 Administratívne
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 Pokročilé voľby
318 318 Lanovka
319 319 -----
320 320 -----
321 321 Letisko
322 322 -----
323 323 Alkohol
324 324 Zarovnať body do kruhu
325 325 Zarovnať body na priamku
326 326 Všetko
327 327 Všetky formáty
328 328 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
329 329 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
330 330 Ťažobný priestor
331 331 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 -----
337 337 Povolená prevádzka:
338 338 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
339 339 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
340 340 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
341 341 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
342 342 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
343 343 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
344 344 Alfa kanál
345 345 Abecedne
346 346 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
347 347 Horská chata
348 348 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
349 349 Tiež premenovať súbor
350 350 -----
351 351 -----
352 352 Vybavenosť (Amenities)
353 353 Počet káblov
354 354 Počet sedadiel
355 355 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
356 356 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
357 357 Prázdna hodnota vymaže tag.
358 358 Nastala chyba v plugine {0}
359 359 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
360 360 Nastala chyba : {0}
361 361 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
362 362 -----
363 363 Nastala neznáma chyba
364 364 Uhol
365 365 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
366 366 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
367 367 Použiť
368 368 Použiť zmeny
369 369 Použiť predvolené
370 370 Použiť rozhodnutie
371 371 Použiť Funkciu
372 372 Použiť Funkciu:
373 373 Uplatniť tiež pre deti(children)
374 374 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
375 375 -----
376 376 Použiť vyriešený konflikt
377 377 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
378 378 Použiť zvolené zmeny
379 379 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
380 380 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
381 381 Použiť súčasnú aktuálizáciu
382 382 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
383 383 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
384 384 Použiť?
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Archeologické nálezisko
388 388 Lukostreľba
389 389 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
390 390 Oblasť
391 391 Cesta označená ako plocha nie je uzavretá.
392 392 Oblasť okolo miesta
393 393 Kultúrne stredisko
394 394 Umelecké dielo
395 395 -----
396 396 Pridružiť s využitím ulice:
397 397 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
398 398 Atletika
399 399 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
400 400 Atrakcia
401 401 Zvuk
402 402 Audio zariadenie nedostupné
403 403 Nastavenia zvuku
404 404 Zukové značky z {0}
405 405 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
406 406 -----
407 407 Audiosprievodcovia
408 408 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Autentifikácia zlyhala
417 417 Autentifikácia zlyhala
418 418 Autor
419 419 Autor: {0}
420 420 Autentifikácia zlyhala
421 421 -----
422 422 -----
423 423 -----
424 424 -----
425 425 -----
426 426 Autori (spracovatelia)
427 427 -----
428 428 Automatické získavanie
429 429 Automatické zväčšenie:
430 430 Automatický stred (Auto-Center)
431 431 -----
432 432 Automatické ukladanie LiveData
433 433 Automatické nahratie Dlaždíc:
434 434 Bankomat
435 435 Automatické sťahovanie
436 436 Automatická úprava značiek (tag)
437 437 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
438 438 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
439 439 -----
440 440 -----
441 441 Dostupný
442 442 Dostupné štýly (z {0})
443 443 -----
444 444 B Podľa vzdialenosti
445 445 B Podľa času
446 446 -----
447 447 Hniezdo záchrany
448 448 Späť
449 449 Oreradlo chrbta (Backrest)
450 450 Chybná požiadavka
451 451 Chlieb a pečivo
452 452 Banka
453 453 Bar (výčap)
454 454 Prekážka (Barriers)
455 455 Bejzbal
456 456 Základný
457 457 Basin (Kotvisko pre lode)
458 458 Basketbal
459 459 Batérie
460 460 Bojisko
461 461 Záliv
462 462 Pláž
463 463 Signál (rádiomaják)
464 464 Lavička
465 465 Nápoje
466 466 -----
467 467 Bicykel
468 468 Záhradná reštaurácia
469 469 -----
470 470 Bicykle
471 471 -----
472 472 -----
473 473 Prázdna vrstva
474 474 Balvan (Block)
475 475 Informačný panel s radami (board content)
476 476 Lodenica
477 477 Stĺpik
478 478 Kníhkupectvo
479 479 Záložky
480 480 Hraničná kontrola
481 481 Botanický názov
482 482 Bowling na tráve
483 483 Hranice
484 484 Hraničné kamene
485 485 Ohraničujúcí box
486 486 Hranice
487 487 Bowling
488 488 Most
489 489 -----
490 490 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
491 491 -----
492 492 Správy o chybách
493 493 -----
494 494 Budova
495 495 -----
496 496 Budovy, stavby
497 497 -----
498 498 -----
499 499 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
500 500 Autobusová linka
501 501 Autobusové nástupište
502 502 Autobusová stanica
503 503 Autobusová zastávka
504 504 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
505 505 Mäsiareň
506 506 C Podľa vzdialenosti
507 507 C Podľa času
508 508 -----
509 509 Kabínková lanovka
510 510 Cache chýb formátov
511 511 Cache chýb v Lambert Zóne
512 512 -----
513 513 -----
514 514 -----
515 515 CadastreGrabber: Nedovolená url.
516 516 Kaviareň
517 517 -----
518 518 Táborisko
519 519 Stanový tábor
520 520 Nedá sa kresliť mimo svet.
521 521 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
522 522 Prieplav
523 523 Zrušiť
524 524 -----
525 525 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
526 526 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
527 527 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
528 528 Zušiť operáciu
529 529 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
530 530 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
531 531 Prerušiť nahrávanie
532 532 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
533 533 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
534 534 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
535 535 Nemôžem priradiť Id zmenového súboru > pre nové pôvodné. Hodnota Id zmenového súboru je {0}
536 536 -----
537 537 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
538 538 -----
539 539 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
540 540 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
541 541 Nie je možné spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a ostatné nie sú
542 542 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
543 543 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
544 544 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
545 545 -----
546 546 -----
547 547 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
548 548 -----
549 549 -----
550 550 -----
551 551 -----
552 552 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
553 553 Kanoistika
554 554 Plechovky
555 555 Kapacita
556 556 Kapacita (celková)
557 557 Nahrať GPS Stopu
558 558 Vozidlo
559 559 -----
560 560 Kemping pre obytné prívesy
561 561 Hotovosť
562 562 Hrad
563 563 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
564 564 Vstup do jaskyne
565 565 Cintorín
566 566 Vycentrovať (Center Once)
567 567 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
568 568 Stredový pohľad
569 569 Sedačková lanovka
570 570 Chata
571 571 Zmeniť vlastnosti
572 572 Zmeniť smer?
573 573 Zmeniť umiestnenie
574 574 Zmeniť bod {0}
575 575 Zmeniť reláciu
576 576 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
577 577 Zmeniť reláciu {0}
578 578 Zmena rozlíšenia
579 579 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
580 580 Zmeniť hodnoty ?
581 581 Zmeniť cestu {0}
582 582 Zmenový súbor
583 583 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
584 584 -----
585 585 -----
586 586 Manažér zmenového súboru
587 587 Zmenový súbor zavretý
588 588 Poznámka zmenového súbor:
589 589 Očakávané ID zmenového súboru
590 590 Zmenový súbor id:
591 591 Info súboru zmien
592 592 -----
593 593 Súbor zmien {0}
594 594 Súbory zmien
595 595 Zmena klávesových skratiek manuálne.
596 596 Kontrola pre FIXMES.
597 597 Kontrola pre poznámky (notes)
598 598 Kontrola či pri kreslení mapy nevznikli chyby.
599 599 Kontrova na servery
600 600 Kontrola vlastností kľúčov.
601 601 Kontrola hodnôt vlastností.
602 602 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
603 603 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
604 604 -----
605 605 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
606 606 Chyby v kontrolnom súčte:
607 607 Lekáreň
608 608 Relácia dieťa
609 609 Vybrať
610 610 Zvoľte farbu
611 611 Zvoľte farbu pre {0}
612 612 Zvoľte preddefinovanú licenciu
613 613 Vybrať hodnotu
614 614 Vybrať z...
615 615 -----
616 616 -----
617 617 Kostol
618 618 Kino
619 619 Mesto (city)
620 620 Hranica mesta/obce
621 621 Mestské hradby
622 622 Názov mesta
623 623 Mesto:
624 624 Občianske
625 625 -----
626 626 Vyčistiť
627 627 Vymazať trasu
628 628 -----
629 629 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
630 630 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
631 631 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
632 632 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
633 633 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
634 634 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
635 635 -----
636 636 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
637 637 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
638 638 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
639 639 -----
640 640 -----
641 641 Kliknutie pridá miesto určenia.
642 642 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
643 643 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
644 644 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
645 645 Kliknutím zavriete dialóg
646 646 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
647 647 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
648 648 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
649 649 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
650 650 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
651 651 -----
652 652 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
653 653 -----
654 654 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
655 655 -----
656 656 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
657 657 -----
658 658 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
659 659 -----
660 660 Kliknutie odstráni miesto určenia
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 -----
665 665 -----
666 666 -----
667 667 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
668 668 -----
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 Útes
673 673 Lezenie
674 674 Zavrieť
675 675 Zavrieť akúkoľvek cestu
676 676 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
677 677 Zatvoriť zmenové súbory
678 678 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
679 679 Zatvoriť otvorený súbor zmien
680 680 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
681 681 Zavrieť dialógové okno
682 682 -----
683 683 -----
684 684 -----
685 685 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
686 686 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
687 687 -----
688 688 -----
689 689 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
690 690 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
691 691 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
692 692 -----
693 693 Uzavretá cesta
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 Bližší popis
698 698 Bližší popis
699 699 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
700 700 -----
701 701 Zatváranie súboru zmien
702 702 zatváranie zmenového súboru {0}
703 703 Zatváranie súboru zmien...
704 704 Handry
705 705 Pobrežie
706 706 Línia pobrežia.
707 707 Mince
708 708 Vysoká škola
709 709 Farba
710 710 Farba (hex)
711 711 Farebná schéma
712 712 Farebná schéma
713 713 Farby
714 714 -----
715 715 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
716 716 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
717 717 Farba
718 718 Spojiť cesty
719 719 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
720 720 Spojiť {0} ciest
721 721 -----
722 722 Zásobník príkazov
723 723 Príkazový Stĺpik: {0}
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 Obchodná (komerčná)
728 728 Spoločné, obecné
729 729 Hranice obce bbox: {0}
730 730 Spojenie so serverom zlyhalo
731 731 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
732 732 Porovnať
733 733 Počítač
734 734 Konfigurovať
735 735 Konfigurácia zariadenia
736 736 Konfigurovať umiestnenie pluginov
737 737 -----
738 738 Nastavenie dostupných pluginov.
739 739 Konfigurácia trasových priorít.
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
746 746 Potvrdiť prázdnu funkciu
747 747 Konflikt
748 748 Rozhodnutie konfliktov
749 749 Konflikt nie je úplne vyriešený
750 750 Konflikty
751 751 Objavené konflikty
752 752 Konflikty vo vkladaných značkách
753 753 Konflikty pri spojovaní pôvodných
754 754 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
755 755 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
756 756 -----
757 757 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
758 758 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
759 759 Pripojené
760 760 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
761 761 Pripájam sa
762 762 Pripájam sa...
763 763 Chyba pri pripojovaní.
764 764 Spojenie zlyhalo
765 765 Nastavenie pripojenia
766 766 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
767 767 Spojenie zlyhalo.
768 768 -----
769 769 Stavba
770 770 Stavebná oblasť
771 771 -----
772 772 -----
773 773 Pripája sa na OSM Server...
774 774 Kontaktujem server...
775 775 Kontaktujem WMS server...
776 776 Spájam cadastre WMS ...
777 777 -----
778 778 Kontinent
779 779 Pokračovanie
780 780 Pokračovanie rozhodnutia
781 781 Pokračovať v nahrávaní
782 782 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
783 783 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
784 784 Príspevok
785 785 Obchod s polotovarmi
786 786 Previesť do GPX vrstvy
787 787 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
788 788 Konvertovať do dátovej vrstvy
789 789 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
790 790 Prevedené z: {0}
791 791 Súradnice
792 792 Importované súradnice:
793 793 Súradnice:
794 794 Kopírovať
795 795 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
796 796 -----
797 797 -----
798 798 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
799 799 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
800 800 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
801 801 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
802 802 Kópia {0}
803 803 Vybrať označené objekty pre vloženie.
804 804 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
805 805 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
806 806 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
807 807 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
808 808 Kopírovať do schránky a zavrieť
809 809 Kópia {1} z {0}
810 810 -----
811 811 Copyright
812 812 Zladiť
813 813 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
814 814 Zladiť GPX
815 815 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
816 816 Nemôžem získať obrázok
817 817 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
818 818 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
819 819 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
820 820 -----
821 821 Nemôžem exportovať "{0}"
822 822 Nemôžem nájsť typ elementu
823 823 -----
824 824 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
825 825 -----
826 826 -----
827 827 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
828 828 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
829 829 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
830 830 Nemôžem čítať "{0}"
831 831 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
832 832 -----
833 833 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
834 834 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
835 835 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
836 836 -----
837 837 -----
838 838 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
839 839 -----
840 840 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
841 841 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
842 842 Krajina (štát)
843 843 Kód krajiny
844 844 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
845 845 Krajina:
846 846 kraj (okres)
847 847 Kurz (Smer)
848 848 Súd
849 849 Krytá nádrž
850 850 Žeriav
851 851 Vytvoriť kružnicu
852 852 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
853 853 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
854 854 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
855 855 Vytvoriť cestnú sieť
856 856 Vytvára cestnú sieť
857 857 Vytvoriť novú mapu
858 858 Vytvoriť novú reláciu
859 859 Vytvoriť plochy
860 860 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
861 861 Vytvoriť záložku
862 862 Vytvorte rozhranie(hranice)
863 863 -----
864 864 Vytvoriť budovy
865 865 Vytvoriť duplikát cesty
866 866 Vytvoriť cestnú sieť
867 867 Vytvoriť problém
868 868 Vytvoriť multipolygón
869 869 Vytvoriť multipolygón.
870 870 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
871 871 Vytvoriť nový bod.
872 872 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
873 873 Vytvoriť bez zvukovej značky pri čítaní GPX.
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 Vytvorené v:
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
882 882 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
883 883 Vytváranie súboru zmien...
884 884 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
885 885 Kreditné karty
886 886 Kriket
887 887 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
888 888 Kritérium
889 889 -----
890 890 Prechod pre cyklistov
891 891 Prechod pre jazdcov na koňoch
892 892 Peší prechod cez železnicu
893 893 Prechod cez cestu s obsluhou
894 894 Prekrývajúce sa budovy
895 895 Typy prechodov cez cestu
896 896 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
897 897 Zkrížené cesty
898 898 Prekižujúce sa cesty.
899 899 Kuchyňa
900 900 Súčasný výber
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 Súčasná hodnota je východzia
905 905 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
906 906 Vlastný WMS Link
907 907 Prispôsobiť farbu
908 908 Prispôsobiť kresliacu trasu
909 909 Úprava položiek na panely nástrojov.
910 910 Výkop
911 911 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
912 912 Cyklická závislosť medzi reláciami:
913 913 Cyklistika
914 914 Cyklické závislosti
915 915 -----
916 916 -----
917 917 Priehrada, nádrž
918 918 Údajová vrstva {0}
919 919 Formát zaznamenávania dát
920 920 -----
921 921 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
922 922 Zdroje dát
923 923 Overovanie dát
924 924 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
925 925 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
926 926 Test konzistencie dátovej sady
927 927 -----
928 928 -----
929 929 Debetné karty
930 930 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
931 931 Stupne
932 932 Rozhodnutie
933 933 Oddialiť
934 934 -----
935 935 -----
936 936 -----
937 937 -----
938 938 Predvolené
939 939 Štandardný (Automatická predvoľba)
940 940 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
941 941 Východzia hodnota je''{0}''.
942 942 Definovať vloženie(interpolation) adresy
943 943 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
944 944 Stupne minúty sekundy
945 945 Odstrániť
946 946 -----
947 947 Režim mazania
948 948 Zmazať vlastnosti
949 949 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
950 950 Odstrániť potvrdenie
951 951 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
952 952 Zmazať filter.
953 953 Zmazať z relácie (zo vzťahu
954 954 -----
955 955 Vymazať nekompletné členy?
956 956 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
957 957 Vymazať bod {0}
958 958 Zmazať body alebo cesty
959 959 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?
960 960 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dát
961 961 Zmazať objekty
962 962 Vymazať reláciu {0}
963 963 Zmazať zvolené objekty.
964 964 Vymazať práve vydanú reláciu
965 965 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
966 966 -----
967 967 Zmazať vybraté relácie
968 968 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
969 969 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
970 970 Zmazať výber v tabuľke značiek
971 971 Zmazať nepotrebné body z cesty.
972 972 Vymazať cestu {0}
973 973 -----
974 974 Vymazaný stav:
975 975 -----
976 976 -----
977 977 Vymazané alebo presunuté pôvodné
978 978 -----
979 979 -----
980 980 Vyznanie (cirkevné)
981 981 Zubný lekár
982 982 Podrobne popíšte problém
983 983 Popis
984 984 Popis: {0}
985 985 Úroveň detailu
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
990 990 -----
991 991 -----
992 992 -----
993 993 Obtiažnosť
994 994 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
995 995 Smer
996 996 Smerový index'{0}' nenájdený
997 997 Smer hľadania zeme
998 998 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
999 999 Vypnúť
1000 1000 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
1001 1001 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
1002 1002 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
1003 1003 Vypnúť doplnok
1004 1004 Zrušiť a Vymazať
1005 1005 Zrušiť a Ukončiť
1006 1006 výdaj na recepty
1007 1007 -----
1008 1008 Nastavenie zobrazenia
1009 1009 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
1010 1010 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1011 1011 Zobrazovať súradnice ako
1012 1012 -----
1013 1013 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
1014 1014 -----
1015 1015 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1016 1016 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1017 1017 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
1018 1018 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1019 1019 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1020 1020 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1021 1021 -----
1022 1022 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1023 1023 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1027 1027 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
1028 1028 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
1029 1029 Rozložiť body rovnomerne
1030 1030 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1031 1031 Nepoužívaná železnica
1032 1032 -----
1033 1033 Neurobiť zmeny
1034 1034 -----
1035 1035 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1036 1036 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1037 1037 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1038 1038 Znovu nezobrazovať (možnosť pripomenutia)
1039 1039 Neurobiť nič
1040 1040 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1041 1041 Chcete toto povoliť?
1042 1042 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1043 1043 Chcete ich aj tak vymazať?
1044 1044 Obchod Urob si sám
1045 1045 Dok, prístavná hrádza
1046 1046 Lekári
1047 1047 Preteky chrtov
1048 1048 Dvojitý konflikt
1049 1049 Dole
1050 1050 Stiahnuť
1051 1051 Nahrať Všetky Deti
1052 1052 Sťahovanie dát
1053 1053 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1054 1054 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1055 1055 Priečinok sťahovania
1056 1056 Stiahnuť členov
1057 1057 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1058 1058 Stiahnuť objekt
1059 1059 Sťahujem objekt...
1060 1060 Stiahnuť Plugin
1061 1061 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1062 1062 Nahrať vybraté deti
1063 1063 Sťahovacia URL
1064 1064 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
1065 1065 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1066 1066 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1067 1067 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1068 1068 -----
1069 1069 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1070 1070 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1071 1071 Načítať na novú vrstvu
1072 1072 -----
1073 1073 Stiahnuť súbory zmien
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 Sťahujem dáta
1077 1077 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1078 1078 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1079 1079 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1080 1080 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1081 1081 Stiahnuť z OSM...
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1085 1085 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1086 1086 Stiahnuť členov
1087 1087 -----
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 Stiahnuť objekt
1091 1091 Sťahujem objekt...
1092 1092 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
1096 1096 Stiahnuť odkazy
1097 1097 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1098 1098 Stiahnuť členov relácie
1099 1099 Sťahovanie relácií
1100 1100 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1101 1101 Nahrať vybraté relácie
1102 1102 Stiahnuť ohraničujúcí box
1103 1103 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1110 1110 Sťahovanie polohy na url (so lat=x&lon=y&zoom=z) ako raw gps
1111 1111 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1112 1112 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1113 1113 Stiahnuté GPX dáta
1114 1114 Stahovač:
1115 1115 Sťahujem GPS dáta
1116 1116 Sťahujem OSM údaje...
1117 1117 Sťahujem Pluginy {0}...
1118 1118 Sťahujem "Správu dňa"
1119 1119 -----
1120 1120 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1121 1121 Sťahujem zmenové súbory...
1122 1122 -----
1123 1123 Sťahujem dáta
1124 1124 Sťahovanie z OSM Servera...
1125 1125 História sťahovania...
1126 1126 Sťahujem dlaždice obrázka...
1127 1127 Sťahujem otvorené súbory zmien
1128 1128 -----
1129 1129 Sťahujem body {0} až {1}...
1130 1130 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1131 1131 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1132 1132 Nahrávam reláciu {0}
1133 1133 Sťahujem {0}
1134 1134 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1135 1135 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1136 1136 Ťahať play head
1137 1137 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 Odvodňovací kanál, odtok
1144 1144 Kresliť
1145 1145 Kresliť šípky v smere jazdy
1146 1146 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1147 1147 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1148 1148 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1149 1149 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1150 1150 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1151 1151 -----
1152 1152 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1153 1153 Kresliť smer cestného segmentu
1154 1154 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1155 1155 Kresliť väčšie GPS body
1156 1156 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1157 1157 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1158 1158 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1159 1159 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1160 1160 Kresliť body
1161 1161 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1162 1162 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1163 1163 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1164 1164 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1165 1165 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1166 1166 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1167 1167 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1168 1168 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1169 1169 Pitná voda
1170 1170 -----
1171 1171 Zahodiť existujúcu cestu
1172 1172 Chemická čistiareň
1173 1173 Duplikovať do {0} bodov
1174 1174 Duplikovať
1175 1175 Duplikovať vrstvu
1176 1176 Duplikát cesty
1177 1177 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1178 1178 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1179 1179 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1180 1180 Duplikát vybratých ciest
1181 1181 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1182 1182 -----
1183 1183 Duplicitné body
1184 1184 Duplicitné body v ceste
1185 1185 Duplikované body v ceste.
1186 1186 Zdvojené (duplikované) cesty
1187 1187 -----
1188 1188 -----
1189 1189 -----
1190 1190 Východ
1191 1191 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1192 1192 Upraviť
1193 1193 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1194 1194 Upraviť informácie o adrese
1195 1195 Upraviť interpoláciu adries
1196 1196 Upraviť administratívne hranice
1197 1197 -----
1198 1198 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1199 1199 Upraviť ťažobný priestor
1200 1200 Upraviť horskú chatu
1201 1201 Upraviť archeologické nálezisko
1202 1202 Upraviť lukostreľbu
1203 1203 Upraviť kultúrne stredisko
1204 1204 Upraviť umelecké dielo
1205 1205 Upraviť atletiku
1206 1206 Upraviť atrakciu
1207 1207 Upraviť Australian Football
1208 1208 Upraviť bankomat
1209 1209 Upraviť hniezdo záchrany
1210 1210 Upraviť chlieb a pečivo
1211 1211 Upraviť banku
1212 1212 Upraviť bar (výčap)
1213 1213 Upraviť bejzbal
1214 1214 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1215 1215 Upraviť basketbal
1216 1216 Upraviť bojisko
1217 1217 Upraviť záliv
1218 1218 Upraviť pláž
1219 1219 Upraviť signál (rádiomaják)
1220 1220 Upraviť Obchod s nápojmi.
1221 1221 Upraviť parkovisko bicyklov
1222 1222 Upraviť požičovňu bicyklov
1223 1223 Upraviť bicyklový obchod
1224 1224 Upraviť záhradnú reštauráciu
1225 1225 Upraviť lodenicu
1226 1226 Upraviť stĺpik
1227 1227 Upraviť kníhkupectvo
1228 1228 Upraviť hraničnú kontrolu
1229 1229 Upraviť bowling na tráve
1230 1230 Upraviť hraničné kamene
1231 1231 Upraviť bowling
1232 1232 Editácia mosta
1233 1233 Upraviť cestu pre kone
1234 1234 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1235 1235 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1236 1236 Upraviť autobusovú linku
1237 1237 Upraviť autobusové nástupište
1238 1238 Upraviť autobusovú stanicu
1239 1239 Upraviť autobusovú zastávku
1240 1240 Upraviť mäsiarstvo
1241 1241 Upraviť kabínkovú lanovku
1242 1242 Upraviť kaviareň
1243 1243 Upraviť stanový tábor
1244 1244 Upraviť prieplav
1245 1245 Upraviť kanoistiku
1246 1246 Upraviť autopožičovňu
1247 1247 Upraviť autoservis
1248 1248 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1249 1249 Upraviť obchod s autami
1250 1250 Upraviť umývačku aut
1251 1251 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1252 1252 Upraviť hrad
1253 1253 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1254 1254 Upraviť vstup do jaskyne
1255 1255 Upraviť cintorín
1256 1256 Upraviť sedačkovú lanovku
1257 1257 Upraviť chatu
1258 1258 Upraviť lekáreň
1259 1259 Upraviť kino
1260 1260 Upraviť mesto
1261 1261 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1262 1262 Upraviť občiansku hranicu
1263 1263 Upraviť útes
1264 1264 Upraviť lezenie
1265 1265 Upraviť pobrežie
1266 1266 Upraviť vysokú školu
1267 1267 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1268 1268 Upraviť spoločné, obecné
1269 1269 Upraviť počítačový obchod
1270 1270 Upraviť stavebnú oblasť
1271 1271 Upraviť kontinent
1272 1272 Upraviť obchod s polotovarmi
1273 1273 Upraviť krajinu (štát)
1274 1274 Upraviť kraj (okres)
1275 1275 Upraviť súd
1276 1276 Upraviť krytú nádrž
1277 1277 Upraviť žeriav
1278 1278 Upraviť kriket
1279 1279 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1280 1280 Upraviť kroquet
1281 1281 Upraviť križovanie
1282 1282 Upraviť cyklistickú cestu
1283 1283 Upraviť cyklistiku
1284 1284 Upraviť priehradu, nádrž
1285 1285 Upraviť zubného lekára
1286 1286 Upraviť nepoužívanú železnicu
1287 1287 -----
1288 1288 Upraviť obchod Urob si sám
1289 1289 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1290 1290 Upraviť lekárov
1291 1291 Upraviť preteky chrtov
1292 1292 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1293 1293 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1294 1294 Upraviť pitnú vodu
1295 1295 Upraviť chemickú čistiareň
1296 1296 Upraviť obchod s elektronikou
1297 1297 Upraviť veľvyslanectvo
1298 1298 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1299 1299 Upraviť vstup
1300 1300 Upraviť jazdectvo
1301 1301 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1302 1302 Upraviť farmu
1303 1303 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1304 1304 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1305 1305 Upraviť prievoz, trajekt
1306 1306 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1307 1307 -----
1308 1308 Upraviť hasičskú stanicu
1309 1309 Upraviť rybolov
1310 1310 Upraviť únikové schody
1311 1311 Upraviť kvetinárstvo
1312 1312 Upraviť americký futbal
1313 1313 Upraviť chodník
1314 1314 Upraviť brod
1315 1315 Upraviť les
1316 1316 Upraviť fontánu
1317 1317 Upraviť čerpaciu stanicu
1318 1318 Upraviť obchod s nábytkom
1319 1319 Upraviť záhradu
1320 1320 Upraviť záhradné centrum
1321 1321 Upraviť plynojem (gasometer)
1322 1322 Upraviť bránu
1323 1323 Upraviť ľadovec
1324 1324 Upraviť golf
1325 1325 Upraviť golfové ihrisko
1326 1326 Upraviť Gondolu
1327 1327 Upraviť trávnatú plochu
1328 1328 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1329 1329 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1330 1330 Upraviť penzión
1331 1331 Upraviť turistiku
1332 1332 Upraviť kaderníctvo
1333 1333 Upraviť zastávku
1334 1334 Upraviť malú dedinu
1335 1335 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1336 1336 Upraviť železiarstvo
1337 1337 Upraviť vresovisko
1338 1338 -----
1339 1339 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1340 1340 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1341 1341 Upraviť hokej
1342 1342 Upraviť konské dostihy
1343 1343 Upraviť nemocnicu
1344 1344 Upraviť ubytovňu
1345 1345 Upraviť hotel
1346 1346 Upraviť poľovnícky posed
1347 1347 Upraviť priemyselnú oblasť
1348 1348 Upraviť Ostrov
1349 1349 Upraviť ostrovček
1350 1350 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1351 1351 Upraviť kruhový objazd
1352 1352 Upraviť škôlku
1353 1353 Upraviť stánok
1354 1354 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1355 1355 Upraviť Zem (Pevnina)
1356 1356 Upraviť skládku odpadov
1357 1357 Upraviť práčovňu
1358 1358 Upraviť knižnicu
1359 1359 Upraviť závoru (Lift Gate)
1360 1360 Upraviť električku
1361 1361 Upraviť maják
1362 1362 Upraviť Obytnú zónu
1363 1363 Upraviť oblasť (lokalitu)
1364 1364 Upraviť Prístav (Marina)
1365 1365 Upraviť lúku
1366 1366 Upraviť pomník
1367 1367 Upraviť vojenskú oblasť
1368 1368 Upraviť minigolf
1369 1369 Upraviť zmenáreň
1370 1370 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1371 1371 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1372 1372 Upraviť motel
1373 1373 Upraviť motošport
1374 1374 Upraviť diaľnicu
1375 1375 Upraviť diaľničnú križovatku
1376 1376 Upraviť dialničnú prípojku
1377 1377 Upraviť horský priesmyk
1378 1378 Upraviť blato
1379 1379 Upraviť Multi
1380 1380 Upraviť multipolygón
1381 1381 Upraviť múzeum
1382 1382 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1383 1383 Upraviť štátne hranice
1384 1384 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1385 1385 Upraviť prírodnú rezerváciu
1386 1386 Upraviť nočný klub
1387 1387 Upraviť očnú optiku
1388 1388 Upraviť biopotraviny
1389 1389 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1390 1390 Upraviť Palaeontological Areál
1391 1391 Upraviť park
1392 1392 Upraviť parkovisko
1393 1393 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1394 1394 -----
1395 1395 Upraviť cestu (chodník)
1396 1396 Upraviť vrchol kopca
1397 1397 Upraviť pešiu zónu
1398 1398 Upraviť polotu
1399 1399 Upraviť lekáreň
1400 1400 Upraviť výletné miesto
1401 1401 Upraviť mólo
1402 1402 Upraviť potrubie
1403 1403 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1404 1404 Upraviť kostol
1405 1405 Upraviť ihrisko
1406 1406 Upraviť políciu
1407 1407 Upraviť politickú hranicu
1408 1408 Upraviť poštu
1409 1409 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1410 1410 Upraviť elektrické vedenie
1411 1411 Upraviť trafostanicu
1412 1412 Upraviť malý transformátor
1413 1413 Upraviť elektrický stožiar
1414 1414 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1415 1415 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1416 1416 Upraviť cestu I. triedy
1417 1417 Upraviť súd
1418 1418 Upraviť krčmu
1419 1419 Upraviť verejnú budovu
1420 1420 Upraviť lom
1421 1421 Upraviť dostihovú dráhu
1422 1422 Upraviť racquetbal
1423 1423 Upraviť železničnú koľaj
1424 1424 Upraviť železničný pozemok
1425 1425 Upraviť železničné nástupište
1426 1426 Upraviť rekreačnú oblasť
1427 1427 Upraviť recykláciu (zber)
1428 1428 Upraviť oblasť (región)
1429 1429 Upraviť nádrž
1430 1430 Upraviť osídlenú oblasť
1431 1431 Upraviť ulicu
1432 1432 Upraviť reštauráciu
1433 1433 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1434 1434 Upraviť rieku
1435 1435 Upraviť riečny breh
1436 1436 Upraviť cestné obmedzenie
1437 1437 Upraviť cestu neznámeho typu
1438 1438 Upraviť Cestu (Route)
1439 1439 -----
1440 1440 Upraviť ragby
1441 1441 Upraviť zrúcaninu
1442 1442 -----
1443 1443 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1444 1444 Upraviť školu
1445 1445 Upraviť sutinu
1446 1446 Upraviť krovie
1447 1447 Upraviť cestu II. triedy
1448 1448 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1449 1449 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1450 1450 Upraviť prístrešok
1451 1451 Upravit obchod s obuvou
1452 1452 Upraviť streľbu
1453 1453 Upraviť skratky
1454 1454 Upraviť Skateboard
1455 1455 Upraviť korčuľovanie
1456 1456 Upraviť lyžovanie
1457 1457 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1458 1458 Upraviť futbal
1459 1459 Upraviť Hroty
1460 1460 Upraviť športové centrum
1461 1461 Upraviť športový obchod
1462 1462 Upraviť prameň
1463 1463 Upraviť štadión
1464 1464 Upraviť štát
1465 1465 Upraviť papierníctvo
1466 1466 Upraviť turniket
1467 1467 Upraviť potok
1468 1468 Upraviť štvrť
1469 1469 Upraviť metro
1470 1470 Upraviť vchod do metra
1471 1471 Upraviť supermarket
1472 1472 Upraviť pozorovaciu kameru
1473 1473 Upraviť meračský bod
1474 1474 Upraviť plávanie
1475 1475 Upraviť stolný tenis
1476 1476 Upraviť stanicu taxíkov
1477 1477 -----
1478 1478 Upraviť telefón
1479 1479 Upraviť tenis
1480 1480 -----
1481 1481 -----
1482 1482 Upraviť cestu III. triedy
1483 1483 Upraviť divadlo
1484 1484 -----
1485 1485 Upraviť mýtnu búdku
1486 1486 Upraviť vežu
1487 1487 Upraviť mesto
1488 1488 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1489 1489 Upraviť obchod s hračkami
1490 1490 Upraviť Stopu (Track)
1491 1491 -----
1492 1492 Upraviť električku
1493 1493 Upraviť zastávku električky
1494 1494 Upraviť cestovnú kanceláciu
1495 1495 Upraviť strom
1496 1496 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1497 1497 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1498 1498 Upraviť Tunel
1499 1499 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1500 1500 Upraviť Turniket
1501 1501 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1502 1502 Upraviť Univerzitu
1503 1503 Upraviť predajný automat
1504 1504 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1505 1505 Upraviť obchod s DVD
1506 1506 Upraviť výhliadku
1507 1507 Upraviť dedinu
1508 1508 Upraviť obecnú zeleň
1509 1509 Upraviť vinicu
1510 1510 Upraviť sopku
1511 1511 -----
1512 1512 Upraviť čističku odpadových vôd
1513 1513 Upraviť vodu
1514 1514 Upraviť vodný zábavný park
1515 1515 Upraviť vodojem
1516 1516 Upraviť vodopád
1517 1517 Upraviť kríž pri ceste
1518 1518 Upraviť božiu muku
1519 1519 Upraviť priehradzku
1520 1520 Upraviť mokraď
1521 1521 Upraviť veterný mlyn
1522 1522 Upraviť Drevo
1523 1523 Upraviť závody (továrne)
1524 1524 Upraviť zoo
1525 1525 Upraviť filter.
1526 1526 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1527 1527 Upraviť reláciu
1528 1528 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1529 1529 Upraviť relácie
1530 1530 Upraviť značky
1531 1531 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1532 1532 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1533 1533 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1534 1534 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1535 1535 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1536 1536 Upraviť vybraté cesty ikon
1537 1537 Upraviť zvolený zdroj.
1538 1538 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1539 1539 Úpravy: {0}
1540 1540 UpraviťGpx
1541 1541 -----
1542 1542 Platobné karty a Kreditné karty
1543 1543 Elektronika
1544 1544 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1545 1545 Nadmorská výška
1546 1546 Násyp
1547 1547 Veľvyslanectvo
1548 1548 Pohotovosť (Záchranná služba)
1549 1549 Núdzový telefón
1550 1550 Prázdny dokument
1551 1551 Prázdne cesty
1552 1552 Povoliť automatické cachovanie.
1553 1553 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1554 1554 Povoliť built-in ocon východzí
1555 1555 Zapnúť filter
1556 1556 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1557 1557 Ukončenie #:
1558 1558 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1559 1559 Zadať URL
1560 1560 Vložte URL pre sťahovanie:
1561 1561 -----
1562 1562 Zadajte meno v menu a WMS URL
1563 1563 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1564 1564 Vložte názov miesta pre hľadanie
1565 1565 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1566 1566 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1567 1567 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1568 1568 -----
1569 1569 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1570 1570 -----
1571 1571 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1572 1572 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1573 1573 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1574 1574 -----
1575 1575 -----
1576 1576 -----
1577 1577 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1578 1578 -----
1579 1579 Zadajte súradnice nového bodu.
1580 1580 Vložte hľadaný výraz
1581 1581 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1582 1582 Vstup hmotnostnej hodnoty
1583 1583 Zadajte váš komentár
1584 1584 Vstup
1585 1585 Jazdectvo
1586 1586 Chyba
1587 1587 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1588 1588 Chyba pri mazaní dát.
1589 1589 Chyba zobrazovania URL
1590 1590 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1591 1591 Chyba pri nahrávaní súboru
1592 1592 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1593 1593 -----
1594 1594 Chyba v súbore {0}
1595 1595 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1596 1596 Chyba parsovania{0}: {1}
1597 1597 Chyba prehrávánia zvuku
1598 1598 Chyba pri exporte {0}: {1}
1599 1599 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1600 1600 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1601 1601 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1602 1602 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1603 1603 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1604 1604 Chyba pri rozkladaní {0}
1605 1605 Chyba počas nahrávania
1606 1606 -----
1607 1607 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1608 1608 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1609 1609 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1610 1610 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1611 1611 Chyba: {0}
1612 1612 Chyby
1613 1613 Chyby v priebehu sťahovania
1614 1614 Chyby počas sťahovania
1615 1615 -----
1616 1616 Odhad
1617 1617 Vyrovnať (even)
1618 1618 -----
1619 1619 -----
1620 1620 Nastala výnimka/chyba
1621 1621 Koniec
1622 1622 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1623 1623 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1624 1624 Ukončť program.
1625 1625 Očakávané párne čísla pre adresy
1626 1626 Očakávaná nie prázdna hodnota pre parameter ''{0}'', dostal som ''{1}''
1627 1627 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1628 1628 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1629 1629 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1630 1630 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1631 1631 Export GPX súboru
1632 1632 Exportovať a Uložiť
1633 1633 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1634 1634 Možnosti exportu
1635 1635 Exportovať dáta do GPX súboru.
1636 1636 Exportovať do GPX...
1637 1637 Vyberte SVG ViewBox...
1638 1638 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1639 1639 Získať stopy budov
1640 1640 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1641 1641 Získavam GPS polohu z EXIF
1642 1642 Vyťiahnuť (extrude)
1643 1643 Vyťiahnuť cestu
1644 1644 -----
1645 1645 Vyblednúť pozadie:
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1651 1651 Neúspešné nahratie zdroja ''{0}'', chyba je {1}.
1652 1652 Neúspešné otvorenie URL
1653 1653 -----
1654 1654 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1655 1655 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1656 1656 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1657 1657 -----
1658 1658 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1659 1659 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1660 1660 -----
1661 1661 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1662 1662 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1663 1663 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1664 1664 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1665 1665 -----
1666 1666 -----
1667 1667 -----
1668 1668 Poľnohospodárska pôda
1669 1669 Farma
1670 1670 Rýchle občerstvenie
1671 1671 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1672 1672 Rýchle pretáčanie
1673 1673 Najrýchlejšia
1674 1674 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1675 1675 Poplatok
1676 1676 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1677 1677 Plot
1678 1678 Prievoz, trajekt
1679 1679 Prístavisko prievozu, trajektu
1680 1680 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1681 1681 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1682 1682 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1683 1683 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1684 1684 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1685 1685 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1686 1686 Súbor
1687 1687 Súbor "{0}" neexistuje
1688 1688 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1689 1689 Chyba formátu súboru
1690 1690 Súbor "{0}" neexistuje
1691 1691 -----
1692 1692 -----
1693 1693 Súbor už existuje. Prepísať?
1694 1694 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1695 1695 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1696 1696 Súbor: {0}
1697 1697 Meno súboru
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 Režim filter
1701 1701 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1702 1702 Koniec kreslenia.
1703 1703 -----
1704 1704 Hasičská stanica
1705 1705 Spúšťací súbor Firefoxu
1706 1706 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1707 1707 Ohnisko
1708 1708 Rybolov
1709 1709 Opraviť
1710 1710 Oprava vlastností
1711 1711 Oprava relácie
1712 1712 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1713 1713 Opraviť označené chyby.
1714 1714 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1715 1715 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1716 1716 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1717 1717 Opravujem chyby...
1718 1718 Kvetinárstvo
1719 1719 -----
1720 1720 Bol najdený nasledujúci problém:
1721 1721 Jedlo + Pitie
1722 1722 Pešo
1723 1723 Americký futbal
1724 1724 Len pre označené objekty
1725 1725 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1726 1726 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1727 1727 Brod
1728 1728 Les
1729 1729 Chybný formát:
1730 1730 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1731 1731 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1732 1732 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1733 1733 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1734 1734 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1735 1735 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1736 1736 Fontána
1737 1737 Blokovať
1738 1738 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1739 1739 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1740 1740 -----
1741 1741 Z ...
1742 1742 Z relácie
1743 1743 -----
1744 1744 Čerpacia stanica
1745 1745 Čerpacia stanica
1746 1746 -----
1747 1747 Úplná Adresa:
1748 1748 Pohľad celá obrazovka
1749 1749 -----
1750 1750 Nábytok
1751 1751 GPS body
1752 1752 -----
1753 1753 popis gps trasy
1754 1754 GPX súbory
1755 1755 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1756 1756 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1757 1757 GPX stopa(trasa):
1758 1758 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1759 1759 Záhrada
1760 1760 Záhradné centrum
1761 1761 Plynojem (Gasometer)
1762 1762 Brána
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 Geografia(Zemepis)
1766 1766 -----
1767 1767 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1768 1768 Obrázky s GPS súradnicami
1769 1769 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1770 1770 -----
1771 1771 Ľadovec
1772 1772 Sklo
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1777 1777 Prejsť na nasledujúcu stránku
1778 1778 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1779 1779 -----
1780 1780 Golfové ihrisko
1781 1781 -----
1782 1782 Malé nákladná autá a dodávky
1783 1783 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1784 1784 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1785 1785 -----
1786 1786 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1787 1787 -----
1788 1788 Tráva
1789 1789 Cintorín (malý, blizko kostola)
1790 1790 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1791 1791 Mriežka
1792 1792 Vrstva mriežky:
1793 1793 Rozloženie mriežky
1794 1794 Umiestnenie mriežky
1795 1795 Otáčanie mriežky
1796 1796 -----
1797 1797 Skupina
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 Penzión
1804 1804 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1805 1805 Gymnastika
1806 1806 Kaderníctvo
1807 1807 Malá dedina / osada / samota
1808 1808 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1809 1809 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1810 1810 -----
1811 1811 Železiarstvo
1812 1812 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1813 1813 Zdravie
1814 1814 Vresovisko
1815 1815 Nákladné vozidlá
1816 1816 Živý plot (Hedge)
1817 1817 Výška
1818 1818 Výška (metre)
1819 1819 -----
1820 1820 Nápoveda
1821 1821 Pomoc: {0}
1822 1822 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1823 1823 Skryť
1824 1824 Schovať prvky
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 Navyššie číslo
1829 1829 Zvýrazniť
1830 1830 Typ komunikácie
1831 1831 Pozemné komunikácie
1832 1832 Turistika
1833 1833 Historické miesta
1834 1834 História
1835 1835 História pre bod {0}
1836 1836 História pre reláciu {0}
1837 1837 História pre cestu {0}
1838 1838 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1839 1839 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1840 1840 Hokej
1841 1841 Domovská stránka
1842 1842 Kôň
1843 1843 Konské dostihy
1844 1844 Nemocnica
1845 1845 -----
1846 1846 Ubytovňa
1847 1847 -----
1848 1848 Hlavné skratky
1849 1849 Meno domu
1850 1850 Číslo domu
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 Poľovnícky posed
1854 1854 Som v časovej zóne:
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 ID > 0 očakávané. Got {0}
1859 1859 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
1860 1860 -----
1861 1861 IO Výnimka
1862 1862 -----
1863 1863 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1864 1864 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
1865 1865 Ignorovať
1866 1866 Nabudúce ignorovať označené chyby.
1867 1867 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
1868 1868 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
1869 1869 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
1870 1870 Ignorujem prvky(elements)
1871 1871 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
1872 1872 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
1873 1873 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
1874 1874 Chybné dáta
1875 1875 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1876 1876 -----
1877 1877 Nedovolená veľkosť
1878 1878 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 Neplatný výraz ''{0}''
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
1886 1886 Chybná hodnota zemepisnej dĺžky ''{0}''
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 Neplatný objekt s id=0
1890 1890 -----
1891 1891 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
1892 1892 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
1893 1893 Neplatná poznámka nahrávania
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
1897 1897 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
1898 1898 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
1899 1899 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
1900 1900 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1901 1901 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
1902 1902 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
1903 1903 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
1904 1904 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
1905 1905 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
1906 1906 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
1907 1907 -----
1908 1908 Obrázok je už načítaný
1909 1909 Orezávanie obrázkov
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1913 1913 -----
1914 1914 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 Importovať
1920 1920 Importovať zvuk
1921 1921 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
1922 1922 Importovať obrázky
1923 1923 Import nie je možný
1924 1924 Importovať cestu z GPX vrstvy
1925 1925 Importované obrázky
1926 1926 Importujem dáta z DG100...
1927 1927 Importovať dáta zo zariadenia.
1928 1928 Importuje vydania z OpenStreetBugs
1929 1929 Sklon
1930 1930 Prudký sklon
1931 1931 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
1932 1932 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
1933 1933 -----
1934 1934 Priblíženie
1935 1935 -----
1936 1936 Prírastok:
1937 1937 -----
1938 1938 Priemysel
1939 1939 Informácie
1940 1940 Info o Elemente
1941 1941 Informácia
1942 1942 Informačná tabuľa
1943 1943 Informačná kancelária
1944 1944 Informačný terminál
1945 1945 Informácie o vrstve
1946 1946 Prebieha inicializácia
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 Vnútorná chyba servera
1953 1953 Interpolácia (vloženie)
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 Chybná URL?
1957 1957 -----
1958 1958 Poškodený bz2 súbor.
1959 1959 Neplatný dátum
1960 1960 -----
1961 1961 Neplatné vyrovnanie (offset)
1962 1962 Neplatné vlastnosti kľúča
1963 1963 Neplatný spellcheck line: {0}
1964 1964 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
1965 1965 Neplatné časové pásmo
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
1969 1969 Obrátený filter
1970 1970 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
1971 1971 Nie je vektorizované.
1972 1972 Je vektorizované.
1973 1973 Ostrov
1974 1974 Ostrovček
1975 1975 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
1976 1976 Položka
1977 1977 položka {0} sa v zozname nenachádza
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
1983 1983 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
1984 1984 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
1985 1985 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
1986 1986 JPEG obrázky (*.jpg)
1987 1987 -----
1988 1988 Java verzia {0}
1989 1989 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
1990 1990 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
1991 1991 Spojiť body a línie
1992 1992 Vložiť bod do cesty
1993 1993 Pripojiť bod k najbližšej ceste
1994 1994 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
1995 1995 Spojené prekrývajúce sa plochy
1996 1996 Spojená prekrývajúca sa plocha
1997 1997 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
1998 1998 Skok na miesto (pozíciu)
1999 1999 Skok tam
2000 2000 Skok na miesto (pozíciu)
2001 2001 Križovatka
2002 2002 Ponechať
2003 2003 Zostáva klon lokálnej verzie
2004 2004 Ponechávať záložné súbory
2005 2005 Ponechaj moje súradnice
2006 2006 Udržať môj vymazaný stav
2007 2007 Zostáva môj viditeľný stav
2008 2008 -----
2009 2009 Zachovať plugin
2010 2010 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2011 2011 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2012 2012 Ponechaj ich súradnice
2013 2013 Udržať ich vymazaný stav
2014 2014 Ponechať svoj viditeľný stav
2015 2015 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2016 2016 Kĺúč
2017 2017 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2018 2018 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2019 2019 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2020 2020 Kláves:
2021 2021 Klávesové skratky
2022 2022 Kľúčové slová
2023 2023 Škôlka
2024 2024 Stánok
2025 2025 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2026 2026 -----
2027 2027 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 Nastavenie pluginu Lakewalker
2031 2031 Lakewalker stopa(trace)
2032 2032 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2033 2033 -----
2034 2034 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2035 2035 -----
2036 2036 Lambertova zóna (Estónsko)
2037 2037 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
2038 2038 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
2039 2039 Zem (Pevnina)
2040 2040 Využívanie oblasti (Land use)
2041 2041 Skládka odpadov
2042 2042 -----
2043 2043 Jazdné pruhy
2044 2044 Jazyk
2045 2045 Posledná zmena {0}
2046 2046 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2047 2047 Zemepisná šírka
2048 2048 Zemepisná šírka:
2049 2049 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2050 2050 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2051 2051 Spustiť v maximalizovanom režime
2052 2052 -----
2053 2053 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2054 2054 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2055 2055 Otvoriť dialóg úpravy značiek
2056 2056 Práčovňa
2057 2057 Vrstva
2058 2058 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2059 2059 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2060 2060 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2061 2061 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2062 2062 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2063 2063 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2064 2064 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
2065 2065 vrstva nie je v zozname
2066 2066 Vrstva pre vykonávanie meraní
2067 2067 Vrstva: {0}
2068 2068 Vrstvy
2069 2069 -----
2070 2070 Uvedený čas (sekundy)
2071 2071 Voľný čas
2072 2072 Dĺžka
2073 2073 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2074 2074 -----
2075 2075 Dĺžka:
2076 2076 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
2077 2077 Železničné priecestie
2078 2078 Knižnica
2079 2079 Licencia
2080 2080 Závora (Lift Gate)
2081 2081 Rýchloelektrička
2082 2082 Maják
2083 2083 Odkazová linka
2084 2084 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2085 2085 Typ vedenia
2086 2086 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2087 2087 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2088 2088 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2089 2089 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 Obytná zóna
2094 2094 Nahrať Všetky Dlaždice
2095 2095 -----
2096 2096 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2097 2097 Načítať WMS vrstvu
2098 2098 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2099 2099 Nahrať priebeh
2100 2100 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2101 2101 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2102 2102 Načítať reláciu
2103 2103 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2104 2104 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2105 2105 Načítavam skoršie pluginy
2106 2106 -----
2107 2107 Nahrať históriu pre bod {0}
2108 2108 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2109 2109 Nahrať históriu pre cestu {0}
2110 2110 Nahrávam rodičovskú reláciu
2111 2111 -----
2112 2112 Načítavam pluginy
2113 2113 -----
2114 2114 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2115 2115 Nahrávam {0}
2116 2116 -----
2117 2117 Miestne súbory
2118 2118 Oblasť (lokalita)
2119 2119 -----
2120 2120 Umiestnenie
2121 2121 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2122 2122 Zamknúť
2123 2123 Plavebná komora
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 Zemepisná dĺžka
2127 2127 Zemepisná dĺžka:
2128 2128 Vzhľad a chovanie
2129 2129 Výhliadková veža
2130 2130 -----
2131 2131 Hľadám breh...
2132 2132 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 Najnižšie číslo
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2144 2144 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2145 2145 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2146 2146 Uistite sa, že ste načítali nejaké dáta ak ste použili --výber.
2147 2147 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2148 2148 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2149 2149 Poškodené údaje(vety):
2150 2150 Človekom vytvorené (Man made)
2151 2151 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 Mapa
2157 2157 -----
2158 2158 Projekcia mapy
2159 2159 Nastavenie mapy
2160 2160 Mapa: {0}
2161 2161 Prístav (Marina)
2162 2162 Označiť ako hotové
2163 2163 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2164 2164 Značky z pomenovaných bodov
2165 2165 Značky z {0}
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2169 2169 Materiál
2170 2170 Max zväčšenie lvl:
2171 2171 Max. Výška(v metroch)
2172 2172 Max. Dĺžka (v metroch)
2173 2173 Max. Šírka (v metroch)
2174 2174 Maximálna veľkost cache (v MB)
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 Max. rýchlosť (km/h)
2178 2178 Max. hmotnosť (ton)
2179 2179 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2180 2180 Maximálna plocha na požiadavku:
2181 2181 Maximálny vek cache (dni)
2182 2182 Maximálna veľkosť cache (MB)
2183 2183 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2184 2184 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2185 2185 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2186 2186 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2187 2187 Maximálna dĺžka (metrov)
2188 2188 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2189 2189 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2190 2190 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2191 2191 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2192 2192 Maximálny počet úsekov na cestu
2193 2193 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2194 2194 Lúka
2195 2195 Namerané hodnoty
2196 2196 Meranie
2197 2197 -----
2198 2198 Člen
2199 2199 Členovia
2200 2200 Členy(vyriešené)
2201 2201 Členy(v konflikte)
2202 2202 Pomník
2203 2203 Meno v menu
2204 2204 Meno v menu (východzie)
2205 2205 Menu skratiek
2206 2206 -----
2207 2207 Mercatorova projekcia
2208 2208 Zlúčiť
2209 2209 Zlúčiť body
2210 2210 Zlúčiť duplikátne body?
2211 2211 Zlúčiť vrstvu
2212 2212 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2213 2213 -----
2214 2214 Zlúčiť výber
2215 2215 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2216 2216 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2217 2217 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2218 2218 Zlúčiť {0} body
2219 2219 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2220 2220 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2221 2221 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2222 2222 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2223 2223 Spojovaná verzia
2224 2224 -----
2225 2225 Správu dňa nie je možné zobraziť
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2229 2229 Armáda
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 Min. rýchlosť (km/h)
2234 2234 Malý kruhový objazd
2235 2235 Minigolf
2236 2236 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2237 2237 Minút: {0}
2238 2238 Zrkadlo
2239 2239 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2240 2240 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2241 2241 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2242 2242 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2243 2243 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2244 2244 Chýbajúce šifrovanie
2245 2245 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2246 2246 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2247 2247 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2248 2248 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2249 2249 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2250 2250 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2251 2251 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2252 2252 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2253 2253 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2254 2254 Chýbajúce meno:* prekladu.
2255 2255 Chýbajúci operator pre NOT
2256 2256 Chýbajúci parameter pre OR
2257 2257 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2258 2258 -----
2259 2259 Po-Pi 08:30-20:00
2260 2260 Režim: Kresliť Fokus
2261 2261 Režim: {0}
2262 2262 Pracovný režim (Potlach štýl)
2263 2263 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2264 2264 Skupiny modifikátorov
2265 2265 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2266 2266 Zmenáreň
2267 2267 Jednokoľajka, vysutá dráha
2268 2268 Pamätihodnosť, pamätník
2269 2269 -----
2270 2270 Viac informácii o tejto vlastnosti
2271 2271 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2272 2272 Najdená viac než jedna "from" cesta.
2273 2273 Najdené viac cieľových "to" ciest.
2274 2274 Viac ako jedna "via" najdená.
2275 2275 -----
2276 2276 Motošport
2277 2277 Motorové vozidlo
2278 2278 Motocykel
2279 2279 Cesta pre motorové vozidlá
2280 2280 Dialnica
2281 2281 Ďialničná križovatka
2282 2282 Dialničná prípojka
2283 2283 Horský priesmyk
2284 2284 Horský bicykel
2285 2285 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2286 2286 -----
2287 2287 Posunúť nižšie
2288 2288 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2289 2289 Posunúť elementy
2290 2290 Posunúť filter dole.
2291 2291 Posunúť filter hore.
2292 2292 Presunúť vľavo
2293 2293 Presunúť uzly tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2294 2294 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2295 2295 Presunúť objekty {0}
2296 2296 Presunúť vpravo
2297 2297 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2298 2298 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2299 2299 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2300 2300 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2301 2301 Presunúť označené body na priamku
2302 2302 Presunúť označené body do kruhu
2303 2303 Posunúť ich(them)
2304 2304 Posunúť vyššie
2305 2305 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2306 2306 Presunúť {0}
2307 2307 Presunutie objektov {0}
2308 2308 Blato
2309 2309 -----
2310 2310 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2311 2311 multipolygón
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2315 2315 -----
2316 2316 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2317 2317 Múzeum
2318 2318 -----
2319 2319 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2320 2320 Moja verzia
2321 2321 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2322 2322 Môj so zlúčeným
2323 2323 Môj s Ich
2324 2324 NMEA import zlyhal!
2325 2325 NMEA import úspešný
2326 2326 NMEA-0183 súbory
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 Názov
2330 2330 Názov miesta
2331 2331 Meno užívateľa.
2332 2332 Meno: {0}
2333 2333 Pomenovanie trackpoints od {0}
2334 2334 Pomenované trasové body
2335 2335 Úzkorozchodná železnica
2336 2336 Štátna
2337 2337 Národný park
2338 2338 Prírodná rezervácia
2339 2339 Blízko
2340 2340 -----
2341 2341 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2342 2342 Sieť
2343 2343 Sieťová výnimka
2344 2344 -----
2345 2345 Nový
2346 2346 -----
2347 2347 Nový problém
2348 2348 Nový kľúč
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 Nová funkcia
2352 2352 Nová hodnota
2353 2353 Nová hodnota pre {0}
2354 2354 Nasledujúci
2355 2355 Nasledujúci obrázok
2356 2356 Nočný klub
2357 2357 Nie
2358 2358 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2359 2359 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2360 2360 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2361 2361 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2362 2362 Bez skratky
2363 2363 Nenajdená cesta "from".
2364 2364 Nenajdená cesta "to".
2365 2365 Nie je "via" bod alebo cesta najdená.
2366 2366 Žiadna oblasť nie je vybratá
2367 2367 Žiadne zmeny pre uloženie.
2368 2368 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2369 2369 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2370 2370 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2371 2371 Nájdená neaktuálna dátová sada
2372 2372 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2373 2373 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2374 2374 Neboli načítané žiadne dáta.
2375 2375 Žiaden dátum
2376 2376 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2377 2377 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2378 2378 Slepá ulica
2379 2379 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2380 2380 -----
2381 2381 Bez obrázka
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2385 2385 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2386 2386 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2387 2387 Neotvárajte súbor zmien
2388 2388 Neotvorené súbory zmien
2389 2389 -----
2390 2390 Nie je doplnené heslo.
2391 2391 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2392 2392 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2393 2393 -----
2394 2394 Nezistený žiadny problém
2395 2395 -----
2396 2396 Nie je vybraná žiadna relácia
2397 2397 Nevybratá GPX stopa(track)
2398 2398 Žiadne cieľové vrstvy
2399 2399 -----
2400 2400 Nie je doplnené užívateľské meno.
2401 2401 Neplatná WMS URL alebo id
2402 2402 Žiadne chyby na overenie
2403 2403 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2404 2404 Nie, zrušiť
2405 2405 Nie, zrušiť operáciu
2406 2406 Nie, pokračovať v editácii
2407 2407 Nie, použite to
2408 2408 Bod
2409 2409 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2410 2410 Bod je stále v užívaní
2411 2411 Bod {0}
2412 2412 Body
2413 2413 Body s rovnakou pozíciou
2414 2414 Body s rovnakými názvami
2415 2415 Body(vyriešené)
2416 2416 Body(v konflikte)
2417 2417 -----
2418 2418 Žiadny
2419 2419 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2420 2420 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2421 2421 Normálny
2422 2422 Sever
2423 2423 Nenájdené
2424 2424 Nepripojený
2425 2425 Ešte nerozhodnuté
2426 2426 Ešte nerozhodnuté
2427 2427 -----
2428 2428 Poznámka
2429 2429 -----
2430 2430 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2431 2431 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2432 2432 Bankovky
2433 2433 Nič
2434 2434 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2435 2435 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2436 2436 -----
2437 2437 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2438 2438 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2439 2439 Nič nie je vybraté!
2440 2440 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2441 2441 -----
2442 2442 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2443 2443 -----
2444 2444 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2445 2445 Číslo
2446 2446 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2447 2447 Číslovací systém:
2448 2448 Schéma číslovania
2449 2449 -----
2450 2450 Číselný
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 OK - skúšam znovu.
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 OSM údaje
2457 2457 OSM heslo.
2458 2458 Súbory OSM Servera
2459 2459 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2460 2460 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2466 2466 Objekt podľa ID:
2467 2467 Objekt je vymazaný
2468 2468 História objektu
2469 2469 Objekt podľa typu:
2470 2470 Objekt s históriou(priebehom)
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 Pridané objekty:
2474 2474 Odstránené objekty:
2475 2475 Upravené objekty:
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 Nepárny (odd)
2481 2481 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2482 2482 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2483 2483 Vyrovnať(Offset):
2484 2484 Starý kľúč
2485 2485 Stará funkcia
2486 2486 Stará hodnota
2487 2487 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2488 2488 Na požiadanie
2489 2489 Pri nahrávaní
2490 2490 Jednosmerka
2491 2491 Cesty s jediným bodom
2492 2492 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2493 2493 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2494 2494 -----
2495 2495 Jednosmerka
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2502 2502 Iba na začiatku cesty.
2503 2503 Iba na vektorizované vrstvy
2504 2504 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 Otvoriť umiestnenie...
2508 2508 Otvoriť OpenStreetBugs
2509 2509 Otvoriť pohľad...
2510 2510 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2511 2511 Otvoriť súbor (niektoré typy súborov môžu byť otvorené s Súbor/Otvoriť)
2512 2512 Otvoriť súbor.
2513 2513 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2514 2514 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2515 2515 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2516 2516 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2517 2517 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2518 2518 Otvoriť zoznam trasových bodov
2519 2519 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2520 2520 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2521 2521 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2522 2522 Otvoriť výber obsahu okien.
2523 2523 -----
2524 2524 Otvoriť z URL.
2525 2525 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2526 2526 -----
2527 2527 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2528 2528 Otvoriť inú fotografiu
2529 2529 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2530 2530 Otvoriť zmenové súbory
2531 2531 Otvoriť súbor
2532 2532 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2533 2533 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2534 2534 Otvor meračský nástroj.
2535 2535 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2536 2536 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2537 2537 Otvoriť okno merania.
2538 2538 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2539 2539 Otvoriť okno pre overovanie.
2540 2540 Otvoriť...
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2547 2547 -----
2548 2548 údaje OpenStreetMap
2549 2549 Otváram 1 súbor...
2550 2550 Otváracia doba
2551 2551 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2552 2552 Otváranie súborov
2553 2553 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2554 2554 -----
2555 2555 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2556 2556 Operátor
2557 2557 Optik
2558 2558 Voliteľné atribúty:
2559 2559 Voliteľné informácie:
2560 2560 Voliteľné typy
2561 2561 Biopotraviny
2562 2562 Orig. Cesta
2563 2563 Pravouhlosť
2564 2564 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2565 2565 Pravouhlý tvar
2566 2566 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2567 2567 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2568 2568 -----
2569 2569 Iné
2570 2570 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2571 2571 Turistický (Outdoor)
2572 2572 Prekryť štvorce (tiles)
2573 2573 Prekrývajúce sa plochy
2574 2574 Prekrývajúce sa komunikácie
2575 2575 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2576 2576 Prekrývajúce sa železnice
2577 2577 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2578 2578 Prekrývajúce sa cesty
2579 2579 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2580 2580 Prekrývajúce sa cesty.
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 Prepísať
2586 2586 -----
2587 2587 PNG súbory (*.png)
2588 2588 PUWG (Poľsko)
2589 2589 PUWG 1992 (Poľsko)
2590 2590 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2591 2591 -----
2592 2592 Farebný štýl {0}: {1}
2593 2593 Problém s vykresľováním
2594 2594 Palaeontological Areál
2595 2595 Papier
2596 2596 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2597 2597 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2598 2598 Parametre --sťahovanie, --sťahovaniegps, and --výber sú spracované v tomto poriadku.
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 Nadradené vzťahy
2602 2602 -----
2603 2603 P+R parkovisko
2604 2604 Parkovisko
2605 2605 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2606 2606 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2607 2607 Rozložiť OSM dáta...
2608 2608 Rozloženie OSM history data ...
2609 2609 -----
2610 2610 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2611 2611 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 Heslo
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Vložiť
2620 2620 Vkladám ...
2621 2621 Vložiť vlastnosti
2622 2622 Vložiť URL zo schránky
2623 2623 Vložiť zo schránky
2624 2624 Vložiť bez neúplných členov
2625 2625 Cesta (chodník)
2626 2626 Dĺžka cesty
2627 2627 Syntaktická chyba vzoru: Vzor {0} v {1} je nedovolený!
2628 2628 Vrchol
2629 2629 Pešia zóna
2630 2630 Prechod pre chodcov
2631 2631 Typ prechodu pre chodcov
2632 2632 Pešia
2633 2633 -----
2634 2634 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2635 2635 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2636 2636 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2637 2637 Vykonať overovanie dát
2638 2638 Povolené činnosti
2639 2639 Lekáreň
2640 2640 Telefónne číslo
2641 2641 Číslo telefónu
2642 2642 -----
2643 2643 Čas fotografie (z exif):
2644 2644 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2645 2645 Fyzicky vymazať z lokálnej verzie
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 Výletné miesto
2653 2653 Mólo
2654 2654 Potrubie
2655 2655 Typ lyžiarskej dráhy
2656 2656 Hracia plocha, ihrisko
2657 2657 Kostol
2658 2658 Miesta
2659 2659 Prehrať/Pauza audio
2660 2660 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2661 2661 Ihrisko
2662 2662 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2668 2668 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2669 2669 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2670 2670 -----
2671 2671 Prosím vložte vybraný reťazec
2672 2672 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2673 2673 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2674 2674 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2675 2675 -----
2676 2676 Zadajte hladaný reťazec.
2677 2677 Zadajte uživateľské meno
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2681 2681 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2682 2682 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 Prosím vložte celé číslo > 1
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2698 2698 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2699 2699 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2700 2700 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2704 2704 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2705 2705 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2706 2706 Prosím vyberte súbor
2707 2707 Vyberte prosím kľúč
2708 2708 Prisím vyberte schému k použitiu.
2709 2709 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2710 2710 Vyberte prosím hodnotu
2711 2711 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2712 2712 -----
2713 2713 Vyber prosím nejakú položku.
2714 2714 Vyberte minimálne 4 body
2715 2715 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2716 2716 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2717 2717 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2718 2718 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2719 2719 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2720 2720 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2721 2721 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2722 2722 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2723 2723 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2724 2724 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2725 2725 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2726 2726 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2727 2727 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2728 2728 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2729 2729 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2730 2730 Vyberte schému pre zmazanie.
2731 2731 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2732 2732 -----
2733 2733 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
2734 2734 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2735 2735 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2736 2736 Plugin je zahrnutý v JOSM
2737 2737 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2738 2738 Informácia o pluginoch
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 Pluginy
2742 2742 Meno bodu(miesta)
2743 2743 Číslo bodu
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 Polícia
2747 2747 Politická
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Iba poloha
2751 2751 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2752 2752 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
2753 2753 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
2754 2754 Poštová schránka
2755 2755 PSČ:
2756 2756 Pošta
2757 2757 Poštové smerovacie číslo
2758 2758 Potenciál
2759 2759 Elektráreň (spôsob vyroby)
2760 2760 Elektrické vedenie
2761 2761 Transformátorová stanica
2762 2762 Malý transformátor
2763 2763 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2764 2764 Predpoklad Porušenia
2765 2765 Predpokladaný priestupok
2766 2766 Preddefinované
2767 2767 -----
2768 2768 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2769 2769 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2770 2770 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2771 2771 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2772 2772 Nastavenia
2773 2773 Predvoľby uložené na {0}
2774 2774 Nastavenia...
2775 2775 Pripravujem OSM údaje...
2776 2776 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2777 2777 Pripravujem dátový súbor ...
2778 2778 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2779 2779 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
2780 2780 -----
2781 2781 Historická železnica
2782 2782 Prednastavená skupina {0}
2783 2783 Prednastavená skupina {1} / {0}
2784 2784 Predvoľby
2785 2785 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2786 2786 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2787 2787 Predchádzajúci
2788 2788 Predchádzajúci obrázok
2789 2789 Cesta I. triedy
2790 2790 Prípojka cesty I. triedy
2791 2791 Primárny modifikátor:
2792 2792 Pôvodný
2793 2793 Očakávané ID pôvodných
2794 2794 Vezenie
2795 2795 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 Očakávané súradnice
2802 2802 Kód projekcie
2803 2803 Metóda projekcie
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 Vlastnosti
2807 2807 Vlastnosti / Memberships
2808 2808 Kontrola vlastností :
2809 2809 Vlastnosti pre zvolené objekty
2810 2810 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
2811 2811 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
2812 2812 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
2813 2813 Vlastnosti
2814 2814 Vlastnosti (s konfliktmi)
2815 2815 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
2816 2816 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
2817 2817 Hodnota obsahuje HTML entitu
2818 2818 Hodnota začíná alebo končí medzerou
2819 2819 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
2820 2820 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
2821 2821 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
2822 2822 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
2823 2823 Určuje trasové schopnosti
2824 2824 -----
2825 2825 Krčma
2826 2826 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
2827 2827 Verejná budova
2828 2828 Dopravná obsluha
2829 2829 Hromadná doprava
2830 2830 Očistený objekt ''{0}''
2831 2831 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
2832 2832 -----
2833 2833 Lom
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 Pýtam sa na meno servera
2844 2844 Pýtam sa na meno servera ...
2845 2845 -----
2846 2846 Dostihová dráha
2847 2847 Racquetbal
2848 2848 Železnica (štandardná)
2849 2849 Železnica
2850 2850 Železničná zastávka
2851 2851 Železničné nástupište
2852 2852 Železničný pozemok
2853 2853 Očakávaný rozsah čísel
2854 2854 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
2855 2855 Veľkosť rastra: {0}
2856 2856 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
2857 2857 Čítajte ako prvé
2858 2858 -----
2859 2859 Čítať fotky...
2860 2860 Načitávam zmenový súbor {0} ...
2861 2861 Načitávam zmenové súbory...
2862 2862 -----
2863 2863 Čítanie rodičovských z ''{0}''
2864 2864 -----
2865 2865 Čítam {0}...
2866 2866 Informačné súbory
2867 2867 Skutočné meno
2868 2868 Naozaj uzavrieť?
2869 2869 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
2870 2870 Rekreačná oblasť
2871 2871 Opravené (rektifikované) obrázky...
2872 2872 Recyklácia
2873 2873 Opakovať
2874 2874 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
2875 2875 Ref. číslo
2876 2876 Referencie (číslo stopy(track))
2877 2877 Referenčné číslo
2878 2878 -----
2879 2879 Odkazovať na
2880 2880 Obnoviť
2881 2881 Oblasť (región)
2882 2882 Zamietnuť konflikty a Uložiť
2883 2883 Vzťah (relation)
2884 2884 Relácia ...
2885 2885 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
2886 2886 Editor Relácií: Posun Dole
2887 2887 Editor Relácií: Posun Hore
2888 2888 Editor Relácií: Odstrániť
2889 2889 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
2890 2890 -----
2891 2891 Editor Relácií: Triedenie
2892 2892 Relácia je zmazaná
2893 2893 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
2894 2894 Relácia {0}
2895 2895 Relácia: {0}
2896 2896 Relácie
2897 2897 Relácie: {0}
2898 2898 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
2899 2899 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
2900 2900 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
2901 2901 Náboženstvo
2902 2902 Znovu načítať
2903 2903 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
2904 2904 Nahrať poškodené dlaždice
2905 2905 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
2906 2906 Načítať históriu zo serveru
2907 2907 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
2908 2908 Vzdialené ovládanie
2909 2909 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
2910 2910 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
2911 2911 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
2912 2912 Odstrániť
2913 2913 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
2914 2914 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
2915 2915 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
2916 2916 Odstrániť "{0}" pre {1} objektov
2917 2917 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
2918 2918 -----
2919 2919 Odstrániť z dátovej sady
2920 2920 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2921 2921 Odstraniť fotku z vrstvy
2922 2922 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2923 2923 Vymazať značky z vnútorných ciest
2924 2924 -----
2925 2925 Vymazať vybraté záložky
2926 2926 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
2927 2927 -----
2928 2928 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
2929 2929 Odstrániť vybraté cesty ikon
2930 2930 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
2931 2931 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
2932 2932 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
2933 2933 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2934 2934 Odstránený Prvok z Relácií
2935 2935 -----
2936 2936 Odstraňujem duplicitné body...
2937 2937 Vybranie odkazu z relácie {0}
2938 2938 -----
2939 2939 Premenovať vrstvu
2940 2940 Premenovať vybratú záložku
2941 2941 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
2942 2942 Požičovňa
2943 2943 Servis
2944 2944 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
2945 2945 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
2946 2946 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
2947 2947 Nahlásiť chybu
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 Detaily požiadavky: {0}
2953 2953 Nádrž
2954 2954 Vynulovať (Reset)
2955 2955 Vymazať cookie
2956 2956 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
2957 2957 Nastaviť id na 0
2958 2958 -----
2959 2959 Nastaviť východzie hodnoty
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 Ulica (miestna komunikácia)
2965 2965 Osídlená oblasť (Residential area)
2966 2966 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
2967 2967 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
2968 2968 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
2969 2969 Vyriešiť
2970 2970 Rozhodnutie konfliktov
2971 2971 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
2972 2972 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
2973 2973 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
2974 2974 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
2975 2975 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
2976 2976 Vyriešiť konflikty.
2977 2977 Vyriešiť konflikt verzií pre body {0}
2978 2978 Vyriešiť konflikt verzie pre reláciu {0}
2979 2979 Vyriešiť konflikt verzie pre cestu {0}
2980 2980 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
2981 2981 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
2982 2982 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
2983 2983 -----
2984 2984 Reštaurácia
2985 2985 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
2986 2986 Obmedzenie
2987 2987 Maloobchod
2988 2988 Oporný múr
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Otočiť smer radu budov
3000 3000 Otočiť smer ciest
3001 3001 Otočiť smer radu budov
3002 3002 Otočiť smer radu budov
3003 3003 Otočiť a Spojiť
3004 3004 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
3005 3005 Opačná trasa
3006 3006 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
3007 3007 -----
3008 3008 Otočiť smer ciest
3009 3009 Obrátená pobrežná čiara
3010 3010 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
3011 3011 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3012 3012 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
3013 3013 Otočenie uličných čísel radu budov
3014 3014 Revízia
3015 3015 Jazdectvo
3016 3016 Rieka
3017 3017 Riečny breh
3018 3018 Cesta (neznámy typ)
3019 3019 Cestné obmedzenie
3020 3020 Úloha
3021 3021 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3022 3022 Funkcia:
3023 3023 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3024 3024 Otočiť o 180°
3025 3025 Otočiť o 270°
3026 3026 Otočiť o 90°
3027 3027 Otočiť obrázok vľavo
3028 3028 Otočiť obrázok vpravo
3029 3029 Otočiť vľavo
3030 3030 Otočiť vpravo
3031 3031 Kruhový objazd
3032 3032 Cesta (Route)
3033 3033 -----
3034 3034 Štátna cesta
3035 3035 Typ Cesty (Route)
3036 3036 Zobrazené cesty sú pre:
3037 3037 Trasovanie (Routing)
3038 3038 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
3039 3039 Ragby
3040 3040 Zrúcanina
3041 3041 -----
3042 3042 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 Spúšťam test {0}
3046 3046 Zapnutá vertex redukcia...
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 SIM-karty
3050 3050 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3051 3051 Uložiť
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 Uložiť ako...
3055 3055 Uložiť GPX súbor
3056 3056 Uložiť vrstvu
3057 3057 Uložiť OSM súbor
3058 3058 -----
3059 3059 Uložiť WMS vrstvu
3060 3060 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3061 3061 Uložiť akokoľvek
3062 3062 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
3063 3063 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3064 3064 Uložiť aktuálne dáta.
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3068 3068 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3069 3069 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3070 3070 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3074 3074 -----
3075 3075 Skenovaná mapa ...
3076 3076 Prehľadávam adresár {0}
3077 3077 Škola
3078 3078 Železný šrot
3079 3079 Sutina
3080 3080 Krovie
3081 3081 Hľadať
3082 3082 Hľadám ...
3083 3083 Vyhľadávať objekty
3084 3084 Vyhľadávať...
3085 3085 -----
3086 3086 Hľadať:
3087 3087 Druhé meno
3088 3088 Cesta II. triedy
3089 3089 Sekundárny modifikátor:
3090 3090 Sekúnd: {0}
3091 3091 Bezpečnostná výnimka
3092 3092 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3098 3098 Výber
3099 3099 Vybrať všetko
3100 3100 Vybrať Feuille
3101 3101 Vybrať WMS vrstvu
3102 3102 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
3103 3103 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3104 3104 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 Vybrať hranice obce(samosprávy)
3109 3109 Vyberte buď:
3110 3110 Vybrať meno súboru
3111 3111 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3112 3112 Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 Výber nastavenia kreslenej čiary
3116 3116 Výber členov
3117 3117 Zvoliť bod pod kurzorom.
3118 3118 Vyberte objekty na nahratie
3119 3119 -----
3120 3120 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
3121 3121 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
3126 3126 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
3127 3127 Výber cieľovej vrstvy
3128 3128 -----
3129 3129 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3130 3130 -----
3131 3131 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3132 3132 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3133 3133 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
3143 3143 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
3144 3144 Výber s určeným hľadaním
3145 3145 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
3146 3146 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3147 3147 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
3148 3148 Vybratá stopa: {0}
3149 3149 Výber
3150 3150 Plocha výberu
3151 3151 Dĺžka výberu
3152 3152 Výber je prázdny
3153 3153 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3154 3154 Nevhodný výber!
3155 3155 Výber: {0}
3156 3156 Cesty pretínajúce sami seba
3157 3157 -----
3158 3158 Oddeliť vrstvu
3159 3159 Oddeľovač
3160 3160 Sekvencia
3161 3161 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3162 3162 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
3163 3163 Obslužná cesta (Service)
3164 3164 Služby
3165 3165 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3166 3166 -----
3167 3167 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
3168 3168 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
3169 3169 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3170 3170 Nastaviť priehľadné pozadie
3171 3171 -----
3172 3172 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre bod {0}
3173 3173 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre reláciu {0}
3174 3174 Nastavte ''zmenené'' ''modified'' indikátor pre cestu {0}
3175 3175 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3176 3176 Nastaviť jazyk
3177 3177 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3178 3178 Zadať východzie (prednastavené)
3179 3179 -----
3180 3180 Zvoliť {0} Lambert súradnice
3181 3181 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3182 3182 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3183 3183 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3184 3184 -----
3185 3185 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3186 3186 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3187 3187 Nastavujem východzie hodnoty
3188 3188 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3189 3189 Nastavenia
3190 3190 Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie.
3191 3191 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
3192 3192 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3193 3193 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3194 3194 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3195 3195 -----
3196 3196 Prístrešok
3197 3197 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
3198 3198 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
3199 3199 Obuva
3200 3200 Streľba
3201 3201 Nakupovanie
3202 3202 Obchody
3203 3203 -----
3204 3204 Skratka
3205 3205 Nastavenie klávesových skratiek
3206 3206 Najkratšia
3207 3207 Mali by ste uložiť?
3208 3208 Vypnúť doplnok?
3209 3209 Mali by ste nahrávať?
3210 3210 Ukázať
3211 3211 Ukázať GPS dáta.
3212 3212 Zobraziť správu o stave
3213 3213 -----
3214 3214 Ukázať Info Dlaždíc
3215 3215 Ukázať súbor zmien {0}
3216 3216 Zobraziť informácie o pomoci
3217 3217 Zobraz históriu
3218 3218 Zobraz info
3219 3219 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3220 3220 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3221 3221 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3222 3222 -----
3223 3223 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3224 3224 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3225 3225 -----
3226 3226 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3227 3227 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3228 3228 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3229 3229 -----
3230 3230 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3231 3231 Zobrazí túto nápovedu
3232 3232 Zobraziť/Skryť
3233 3233 Zobraziť/Skryť Text/Ikony
3234 3234 Zobrazená oblasť
3235 3235 -----
3236 3236 Cesty s podobnými menami
3237 3237 Zjednodušiť cestu
3238 3238 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3239 3239 Zjednodušiť cesty?
3240 3240 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3241 3241 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3242 3242 Jednotlivé prvky
3243 3243 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3244 3244 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3245 3245 -----
3246 3246 Korčuľovanie
3247 3247 Lyže
3248 3248 Lyžovanie
3249 3249 Vynechať Sťahovanie
3250 3250 Vynechať sťahovanie
3251 3251 Vynechať aktualizáciu
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3258 3258 Vyhladené mapy (antialiasing)
3259 3259 Snímka na veľkosť dlaždice
3260 3260 Snežný skúter
3261 3261 Futbal
3262 3262 Riešenie konfliktov
3263 3263 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3264 3264 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3265 3265 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3266 3266 Triediť
3267 3267 Menu Sort presets
3268 3268 Triedenie členov relácie
3269 3269 Zdroj
3270 3270 Zdrojový text
3271 3271 Miesta pre vozíčkárov
3272 3272 Priestory pre rodičov s detmi
3273 3273 Priestory pre ženy
3274 3274 Rýchlosť
3275 3275 Rýchlosť (Km/h)
3276 3276 Kamera na meranie rýchlosti
3277 3277 Špičky (hroty)
3278 3278 Rozdeliť cestu
3279 3279 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3280 3280 Rozdeliť oblasť
3281 3281 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3282 3282 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3283 3283 Šport
3284 3284 Šport (loptový)
3285 3285 Športové zariadenie
3286 3286 Športy
3287 3287 Športové centrum
3288 3288 Prameň
3289 3289 Štadión
3290 3290 Štandardný unix geometry argument
3291 3291 Hviezdičkový
3292 3292 Začať vyhľadávanie
3293 3293 Žačať nastavovanie
3294 3294 Začať sťahovanie
3295 3295 Začiatok sťahovania dát
3296 3296 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3297 3297 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3298 3298 Spustenie #:
3299 3299 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3300 3300 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3301 3301 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3302 3302 Začínam prehľadávať adresár
3303 3303 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3304 3304 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3305 3305 -----
3306 3306 Začínam nahrávať požiadavku ...
3307 3307 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3308 3308 Stav
3309 3309 Štát:
3310 3310 Papierníctvo
3311 3311 -----
3312 3312 Stav
3313 3313 Správa o stave
3314 3314 Schody
3315 3315 Turniket (Stile)
3316 3316 Zastaviť (stop)
3317 3317 -----
3318 3318 Potok
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 Názov ulice
3322 3322 -----
3323 3323 Hlavné komunikácie
3324 3324 Ulice NRW Geofabrik.de
3325 3325 Štýl pre vnútornú cestu ''{0}'' je ekvivalentný polygónu.
3326 3326 Označenie pre vonkajšiu(obvodovú) cestu ''{0}'' je zamenené.
3327 3327 Štýl pre obmedzenie {0} nenajdený.
3328 3328 Predložiť filter
3329 3329 Štvrť
3330 3330 Metro
3331 3331 Vchod do metra
3332 3332 Podokno skratiek
3333 3333 -----
3334 3334 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3335 3335 -----
3336 3336 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3337 3337 Podporovaný Rectifier Services:
3338 3338 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3339 3339 Povrch
3340 3340 Pozorovanie (ostraha)
3341 3341 Meračský bod
3342 3342 Merač
3343 3343 -----
3344 3344 Merač...
3345 3345 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3346 3346 Plávanie
3347 3347 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3348 3348 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 Popis značky
3352 3352 -----
3353 3353 Synchronizovať audio
3354 3354 Synchronizovať celú dátovú sadu
3355 3355 Synchronizovať iba {0} bod
3356 3356 Synchronizovať iba {0} reláciu
3357 3357 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3358 3358 Synchronizovať iba {0} cestu
3359 3359 TCX Súbory (*.tcx)
3360 3360 Stolný tenis
3361 3361 -----
3362 3362 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3363 3363 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3364 3364 Tagom zmenená relácia s
3365 3365 Značky ciest ako
3366 3366 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3367 3367 Zdroj pre TagChecker
3368 3368 Tester predvolieb značenia
3369 3369 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3370 3370 Značky
3371 3371 Značky (vymezovacia čiarka)
3372 3372 Značky a Členy
3373 3373 Značky z bodov
3374 3374 Značky z relácií
3375 3375 Značky z ciest
3376 3376 Značky zo súboru zmien {0}
3377 3377 Značky pre nový súbor zmien
3378 3378 Klúče s prázdnými hodnotami
3379 3379 -----
3380 3380 TangoGPS Súbory (*.log)
3381 3381 TangoGPS import neúspešný!
3382 3382 TangoGPS import úspešný
3383 3383 Cieľový objekt s id {0} a verziou {1} je viditeľný aj keď zdrojový objekt s nižšou verziou {2} nie je viditeľný. Nemôžem sa zaoberať s touto nezrovnalosťou. Ponechávam cieľový objekt.
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Telefón
3387 3387 Telefónne karty
3388 3388 Tenis
3389 3389 -----
3390 3390 Rad (Terrace)
3391 3391 Vytvoriť rad budov
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 Cesta III. triedy
3396 3396 Terciálny modifikátor:
3397 3397 Otestovať
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3412 3412 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3413 3413 Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3414 3414 Cesta "from" nezačína, ani nekončí v bode "via".
3415 3415 Táto "from" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3416 3416 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" bode.
3417 3417 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3418 3418 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3419 3419 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3420 3420 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 Kopírované dáta obsahujú nekompletné pôvodné. Keď vložíte nekompletné pôvodné budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez nekompletných pôvodných?
3426 3426 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3427 3427 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Dokument neobsahuje dáta.
3433 3433 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3434 3434 -----
3435 3435 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3436 3436 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3437 3437 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3438 3438 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3439 3439 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3440 3440 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3441 3441 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3442 3442 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3443 3443 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3444 3444 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3448 3448 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3449 3449 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3450 3450 -----
3451 3451 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3452 3452 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3453 3453 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3454 3454 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3455 3455 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3456 3456 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3457 3457 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3458 3458 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3459 3459 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3460 3460 -----
3461 3461 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3462 3462 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3463 3463 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3464 3464 -----
3465 3465 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3466 3466 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3467 3467 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3468 3468 Divadlo
3469 3469 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3470 3470 Ich verzia
3471 3471 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3472 3472 Ich so zlúčeným
3473 3473 Zábavný park
3474 3474 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3475 3475 Niesú tam otvorené súbory zmien
3476 3476 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3477 3477 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3478 3478 -----
3479 3479 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3480 3480 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3481 3481 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3482 3482 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3483 3483 -----
3484 3484 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3485 3485 Toto je až za koncom nahrávky
3486 3486 -----
3487 3487 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
3488 3488 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3489 3489 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3490 3490 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3491 3491 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3492 3492 -----
3493 3493 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3494 3494 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3495 3495 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3496 3496 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3497 3497 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3498 3498 -----
3499 3499 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3500 3500 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3501 3501 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3502 3502 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3503 3503 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3504 3504 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3505 3505 -----
3506 3506 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3507 3507 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3508 3508 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3509 3509 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3510 3510 Čísla dlaždíc
3511 3511 Zdroje Dlaždíc
3512 3512 -----
3513 3513 Časový interval
3514 3514 Časové pásmo:
3515 3515 Časové pásmo: {0}
3516 3516 Do ...
3517 3517 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3518 3518 Na zmazanie
3519 3519 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3520 3520 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3521 3521 Zapnúť GPX čiary
3522 3522 Prepnúť drôtový model
3523 3523 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3524 3524 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3525 3525 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3526 3526 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3527 3527 Prepnúť: {0}
3528 3528 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3529 3529 Toalety
3530 3530 -----
3531 3531 Mýto (Toll)
3532 3532 Mýtna búdka
3533 3533 Nástroj: {0}
3534 3534 Panel nástrojov
3535 3535 Úprava panela nástrojov
3536 3536 Nástroje
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 Turistika
3540 3540 Veža
3541 3541 Nastavenie veže
3542 3542 Typ veže
3543 3543 Mesto (town)
3544 3544 Radnica (obecný úrad)
3545 3545 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3546 3546 Hračky
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 Trasovanie
3552 3552 Poľná cesta (Track)
3553 3553 Farebná trať a body
3554 3554 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 Semafor
3558 3558 Električka
3559 3559 Zastávka električky
3560 3560 Preprava
3561 3561 Cestovanie
3562 3562 Cestovná kancelária
3563 3563 Strom
3564 3564 Cesta pre motorové vozidlá
3565 3565 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3566 3566 -----
3567 3567 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3568 3568 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3569 3569 Tunel
3570 3570 Začiatok tunela
3571 3571 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3572 3572 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3573 3573 Turning Point (koniec cesty)
3574 3574 Turniket
3575 3575 Točňa
3576 3576 Typ
3577 3577 Typ mena (UK)
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 NEZNÁMA
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 Rozpojiť cesty
3591 3591 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3592 3592 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3593 3593 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3594 3594 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3595 3595 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3596 3596 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3597 3597 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3598 3598 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3599 3599 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3600 3600 Neuzavreté cesty.
3601 3601 Neuzavretá cesta
3602 3602 Nespojené pobrežie
3603 3603 Nepripojené cesty.
3604 3604 Nerozhodnuté
3605 3605 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3606 3606 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3607 3607 Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom
3608 3608 Nerozhodnutý
3609 3609 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3610 3610 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3611 3611 Obnoviť pridané body?
3612 3612 Obnoviť pôvodné závislé odkazy?
3613 3613 Späť
3614 3614 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3615 3615 Krok späť posun
3616 3616 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3617 3617 Vrátiť poslednú akciu.
3618 3618 Uvoľniť panel
3619 3619 Neočakávaná chyba programu.
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3623 3623 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3624 3624 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3625 3625 -----
3626 3626 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
3627 3627 Neočakávaná značka: {0}
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3631 3631 Odblokovať
3632 3632 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3633 3633 Nepripojený bod (Unglued Node)
3634 3634 Univerzita
3635 3635 Neznámy typ súboru: {0}
3636 3636 Neznámy hostiteľ
3637 3637 Neznámy stav problému
3638 3638 Neznámy zaznamenaný formát
3639 3639 Neznámy typ člena pre ''{0}''.
3640 3640 Neznámy mód {0}.
3641 3641 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3642 3642 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3643 3643 Neznáma funkcia ''{0}''.
3644 3644 Neznáme údaje(vety):
3645 3645 Neznány type (druh): {0}
3646 3646 Nepomenované spojenie
3647 3647 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3648 3648 Nepomenované cesty
3649 3649 Neusporiadané pobrežie
3650 3650 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3651 3651 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3652 3652 Neuložené dáta a konflikty
3653 3653 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3654 3654 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3655 3655 Odznačiť všetko
3656 3656 Odznačiť všetko (Escape)
3657 3657 Odznačiť všetko (Focus)
3658 3658 Odznačiť všetky objekty
3659 3659 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3660 3660 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
3661 3661 -----
3662 3662 Nepodporovaná verzia: {0}
3663 3663 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
3664 3664 Neotagované(neoznačené) cesty
3665 3665 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3666 3666 Hore
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Aktualizácia dát
3670 3670 -----
3671 3671 Aktualizácia je upravená
3672 3672 Aktualizovať objekty
3673 3673 Aktualizovať pluginy
3674 3674 Aktualizovať výber
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3680 3680 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3681 3681 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3682 3682 -----
3683 3683 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3684 3684 Aktualizácia súboru zmien...
3685 3685 Aktualizujem dáta
3686 3686 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3687 3687 Aktualizujem mapu ...
3688 3688 -----
3689 3689 Nahrať
3690 3690 Nahrať zmeny
3691 3691 Nahrať nastavenie
3692 3692 Nahrať stopu
3693 3693 Nahrať Stopy (Traces)
3694 3694 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3695 3695 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3696 3696 Nahrávanie je zrušené
3697 3697 Nahrať dáta
3698 3698 -----
3699 3699 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3700 3700 -----
3701 3701 Nahrať každý objekt individuálne
3702 3702 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
3703 3703 -----
3704 3704 Nahrať výber
3705 3705 Nahrať zmenené pôvodné
3706 3706 Nahrať súčasné nastavenie na server
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 Nahrávam GPX stopu (track)
3713 3713 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
3714 3714 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3715 3715 Nahrávam dáta ...
3716 3716 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
3717 3717 Nahrávam {0} objekty(ov) ...
3718 3718 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
3719 3719 Využitie
3720 3720 Použiť
3721 3721 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
3722 3722 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
3723 3723 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
3730 3730 Použite desatinné stupne.
3731 3731 Použíť východzie
3732 3732 Použiť predvolený dátový súbor.
3733 3733 -----
3734 3734 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
3735 3735 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
3736 3736 Použitie vrstvy chýb.
3737 3737 Použíť globálne nastavenie.
3738 3738 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
3742 3742 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
3743 3743 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
3744 3744 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
3745 3745 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
3746 3746 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
3747 3747 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
3748 3748 Použitý štýl
3749 3749 Užívateľ
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 Používateľ:
3753 3753 Meno používateľa
3754 3754 -----
3755 3755 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
3756 3756 Overiť
3757 3757 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
3758 3758 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
3759 3759 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
3760 3760 Overovanie
3761 3761 Validácia
3762 3762 Overovanie chýb
3763 3763 -----
3764 3764 Hodnota
3765 3765 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
3766 3766 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
3767 3767 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
3768 3768 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
3769 3769 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
3770 3770 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
3771 3771 Hodnota:
3772 3772 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
3773 3773 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
3774 3774 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
3775 3775 Predajný automat
3776 3776 Predávané výrobky
3777 3777 Verzia
3778 3778 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
3779 3779 Očakávaná verzia
3780 3780 Verzia {0}
3781 3781 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
3782 3782 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
3783 3783 Verzia {0} v editore
3784 3784 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
3785 3785 Verzia: {0}
3786 3786 Veterinár
3787 3787 Obchod s DVD
3788 3788 Zobraziť
3789 3789 Zobrazenie: {0}
3790 3790 Výhliadka
3791 3791 Dedina
3792 3792 Obecná zeleň
3793 3793 Dedina/Mesto
3794 3794 Vinica
3795 3795 Viditeľnosť
3796 3796 Viditeľný Stav:
3797 3797 Navštíviť domovskú stránku
3798 3798 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
3799 3799 Kalibrácia zvukového nahrávania
3800 3800 Sopka
3801 3801 Napätie
3802 3802 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
3803 3803 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
3804 3804 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
3805 3805 -----
3806 3806 WGS84 Zemepisné
3807 3807 -----
3808 3808 WMS Súbory (*.wms)
3809 3809 WMS Vrstva
3810 3810 Nastavenie WMS Pluginu
3811 3811 -----
3812 3812 WMS URL (východzie)
3813 3813 WMS URL alebo ID obrázka:
3814 3814 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
3815 3815 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
3816 3816 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
3817 3817 -----
3818 3818 Čakanie 10 sekúnd ...
3819 3819 -----
3820 3820 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
3821 3821 -----
3822 3822 Hradby
3823 3823 Upozornenie
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
3827 3827 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
3828 3828 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
3834 3834 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3835 3835 -----
3836 3836 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
3837 3837 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
3838 3838 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
3839 3839 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
3840 3840 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
3841 3841 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
3842 3842 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
3847 3847 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
3862 3862 -----
3863 3863 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
3864 3864 -----
3865 3865 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
3866 3866 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
3867 3867 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3871 3871 -----
3872 3872 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
3873 3873 -----
3874 3874 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
3875 3875 -----
3876 3876 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
3877 3877 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
3878 3878 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
3879 3879 -----
3880 3880 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
3881 3881 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
3882 3882 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 Varovanie: {0}
3889 3889 Varovania
3890 3890 Umývačka
3891 3891 -----
3892 3892 Čistička odpadových vôd
3893 3893 Voda
3894 3894 Vodný zábavný park
3895 3895 Vodojem
3896 3896 Vodopád
3897 3897 Vodné objekty
3898 3898 Wave Audiosúbory (*.wav)
3899 3899 Way Download (Sťahovanie cesty)
3900 3900 Informácie o ceste
3901 3901 -----
3902 3902 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
3903 3903 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
3904 3904 Bod cesty je blízko inej cesty
3905 3905 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
3906 3906 Cesta {0}
3907 3907 -----
3908 3908 Cesta:
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 Cestné objekty
3912 3912 Vedľajšie komunikácie
3913 3913 Kríž pri ceste
3914 3914 Božia muka
3915 3915 Internetová stránka: {0}
3916 3916 Hmotnosť
3917 3917 Priehradzka
3918 3918 Mokraď
3919 3919 Invalidný vozík
3920 3920 -----
3921 3921 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
3922 3922 Pri importe zvuku urobiť značky z...
3923 3923 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
3924 3924 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
3925 3925 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
3926 3926 Celá skupina
3927 3927 Šírka (v metroch)
3928 3928 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
3929 3929 Veterný mlyn
3930 3930 -----
3931 3931 Drôtový model
3932 3932 -----
3933 3933 Drevo
3934 3934 Závody (továrne)
3935 3935 Svet
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 Zle usporiadané cesty
3943 3943 XML značka(tag) <user> chýba
3944 3944 -----
3945 3945 Áno
3946 3946 Áno, Použiť to
3947 3947 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
3948 3948 Áno, vymazať body
3949 3949 Áno, stiahni obrázky
3950 3950 Áno, očistiť to
3951 3951 Áno, vynulovať id
3952 3952 Áno, obnoviť ich tiež
3953 3953 -----
3954 3954 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
3955 3955 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
3956 3956 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
3961 3961 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
3962 3962 -----
3963 3963 Presúvate viac ako {0} prvok. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
3964 3964 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
3965 3965 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
3966 3966 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
3967 3967 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
3968 3968 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
3969 3969 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
3970 3970 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
3971 3971 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
3972 3972 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
3973 3973 -----
3974 3974 Môžete vybrať GPX stopu(track)
3975 3975 -----
3976 3976 Nulové súradnice:
3977 3977 -----
3978 3978 Zväčšenie
3979 3979 Zväčšenie (v metroch)
3980 3980 Priblížiť
3981 3981 Oddialiť
3982 3982 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
3983 3983 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
3984 3984 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
3985 3985 Priblížiť
3986 3986 Oddialiť
3987 3987 Priblížiť pohľad na {0}
3988 3988 Zväčšiť na
3989 3989 -----
3990 3990 Priblížiť k bodu
3991 3991 Priblížiť na problém
3992 3992 Priblížiť na vybraté elementy(s)
3993 3993 Priblížiť na výber
3994 3994 -----
3995 3995 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
3996 3996 -----
3997 3997 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
3998 3998 Priblížiť na {0}
3999 3999 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
4000 4000 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
4001 4001 [vymazať]
4002 4002 "{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
4003 4003 \nVýška: {0} m
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 Upraviť stanicu
4007 4007 -----
4008 4008 Stanica
4009 4009 Späť
4010 4010 Rýchlejšie
4011 4011 Rýchle prehrávanie
4012 4012 Vpred
4013 4013 Skok späť
4014 4014 Skok vpred
4015 4015 Ďalšia značka
4016 4016 Prehrajte nasledujúcu značku
4017 4017 Prehrajte predchádzajúcu značku
4018 4018 Prehrať/Pauza
4019 4019 Predchádzajúca značka
4020 4020 Pomalšie
4021 4021 Spomalené prehrávanie
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 V
4026 4026 S
4027 4027 J
4028 4028 Z
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 Upraviť železničnú stanicu
4041 4041 Železničná stanica
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 Kláves:
4047 4047 skrátené meno ulice
4048 4048 -----
4049 4049 pridať k výberu
4050 4050 adresa
4051 4051 pokročilý (advanced)
4052 4052 -----
4053 4053 Visuté cesty/Lanovky
4054 4054 letecké cesty
4055 4055 zjazdovka_čierna
4056 4056 zjazdovka_ľahká
4057 4057 farmársky (agricultural)
4058 4058 všetky
4059 4059 ulička(bočna ulica)
4060 4060 abecedný
4061 4061 -----
4062 4062 náhradný
4063 4063 zaujímavosti (amenity) {0}
4064 4064 zaujímavosti (amenity)
4065 4065 svetelné zariadenie
4066 4066 verejná_doprava
4067 4067 anglikánska
4068 4068 krmivo pre zvieratá
4069 4069 anonymný
4070 4070 akýkoľvek
4071 4071 nejaké látky(any substance)
4072 4072 lukostreľba
4073 4073 oblasť (plocha)
4074 4074 oblasť textu
4075 4075 ázijská
4076 4076 asfalt
4077 4077 atletika
4078 4078 -----
4079 4079 automatické nahratie dlaždíc
4080 4080 automatické zväčšenie
4081 4081 pozadie
4082 4082 zadný bod prerušenia
4083 4083 zadný segment
4084 4084 -----
4085 4085 baháisti
4086 4086 baptistická
4087 4087 prekážka
4088 4088 prekážka na ceste
4089 4089 -----
4090 4090 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4091 4091 basketbal
4092 4092 pláž (beach)
4093 4093 bicykel
4094 4094 čierna
4095 4095 modrá
4096 4096 slatina
4097 4097 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4098 4098 hranica (boundary)
4099 4099 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4100 4100 most
4101 4101 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4102 4102 hnedá
4103 4103 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4104 4104 budhisti
4105 4105 budova
4106 4106 -----
4107 4107 hamburger
4108 4108 autobus
4109 4109 autobusová linka
4110 4110 kanoe
4111 4111 veľkosť písmen rozhoduje
4112 4112 katolícka
4113 4113 cintorín (cemetery)
4114 4114 -----
4115 4115 zmena výberu
4116 4116 zmena pohľadu
4117 4117 kontrolujem cache...
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 čínska
4121 4121 -----
4122 4122 kresťania
4123 4123 cigarety
4124 4124 mesto (city)
4125 4125 lezenie
4126 4126 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4127 4127 zatvorené
4128 4128 uzavratá cesta
4129 4129 uhoľná
4130 4130 pobrežie
4131 4131 dlažbová kocka (cobblestone)
4132 4132 -----
4133 4133 telekomunikačná
4134 4134 zhutnená(valcovaná)
4135 4135 betón (concrete)
4136 4136 kondómy
4137 4137 -----
4138 4138 konfigurovať spojenie DG100
4139 4139 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
4140 4140 konflikt
4141 4141 ihličnatý
4142 4142 spojenie
4143 4143 konštrukcia
4144 4144 -----
4145 4145 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4146 4146 -----
4147 4147 vytvoriť nové objekty
4148 4148 kriket
4149 4149 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4150 4150 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4151 4151 -----
4152 4152 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4153 4153 bicyklovanie
4154 4154 údaje
4155 4155 listnatý
4156 4156 zmazať dáta po importe
4157 4157 -----
4158 4158 zmazané
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 zastaralý
4163 4163 určený
4164 4164 miesto určenia (cieľ)
4165 4165 obchádzka
4166 4166 -----
4167 4167 vypnuté
4168 4168 dok (nakladacia rampa)
4169 4169 závody chrtov
4170 4170 dvojité
4171 4171 dole
4172 4172 zjazdárska
4173 4173 stiahnuté
4174 4174 pitie
4175 4175 príjazdová cesta
4176 4176 východ
4177 4177 ľahká
4178 4178 upraviť gpx stopy(tracks)
4179 4179 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4180 4180 jazdectvo
4181 4181 evanjelikánska
4182 4182 párne
4183 4183 príklady
4184 4184 -----
4185 4185 sáčky na výkaly
4186 4186 pre skúsených
4187 4187 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4188 4188 farmy
4189 4189 -----
4190 4190 trajekt (prievoz)
4191 4191 Hľadať vo výbere
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 jedlo
4195 4195 pešia (foot)
4196 4196 americký futbal
4197 4197 cesta pre peších so značkou
4198 4198 brod
4199 4199 les
4200 4200 -----
4201 4201 predný bod prerušenia
4202 4202 predný segment
4203 4203 fosílna
4204 4204 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4205 4205 -----
4206 4206 z cesty
4207 4207 úplný
4208 4208 plynová
4209 4209 nemecká
4210 4210 ľadovec (glacier)
4211 4211 -----
4212 4212 golfové ihrisko
4213 4213 -----
4214 4214 gps značka
4215 4215 gps poloha bodu
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 tráva (grass)
4222 4222 trávový obkladač(grass_paver)
4223 4223 štrk (gravel)
4224 4224 šedá
4225 4225 grécka
4226 4226 zelená
4227 4227 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4228 4228 zem (ground)
4229 4229 gymnastika
4230 4230 polovičný
4231 4231 bod prerušenia
4232 4232 zdravie
4233 4233 teplo(heat)
4234 4234 vresovisko
4235 4235 označiť (highlight)
4236 4236 komunikácie
4237 4237 komunikácia bez označenia (ref)
4238 4238 cesta (highway_track)
4239 4239 turistika
4240 4240 hinduisti
4241 4241 historické
4242 4242 história
4243 4243 hokej
4244 4244 -----
4245 4245 koňská (horse)
4246 4246 konské dostihy
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 vodná
4252 4252 obrázok
4253 4253 importované dáta z {0}
4254 4254 neaktívny
4255 4255 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4256 4256 neúplný
4257 4257 nekompletná cesta
4258 4258 indická
4259 4259 -----
4260 4260 závody
4261 4261 vnútorná časť (inner segment)
4262 4262 stredne pokročilý (intermediate)
4263 4263 ostrovček
4264 4264 talianska
4265 4265 džinisti
4266 4266 japonská
4267 4267 svedkovia jehovovi
4268 4268 judaisti
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 zem
4272 4272 skládka odpadov (landfill)
4273 4273 využitie oblasti (landuse)
4274 4274 využitie oblasti (landuse) {0}
4275 4275 vrstvu
4276 4276 značka vrstvy so značkou +
4277 4277 vľavo
4278 4278 oddych (leisure)
4279 4279 oddych (Leisure) {0}
4280 4280 osvetlená_voda (light_water)
4281 4281 -----
4282 4282 vedenie
4283 4283 obytná zóna
4284 4284 nahrať dáta z API
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 zablokovať rolovanie
4288 4288 nízky
4289 4289 lutheránska
4290 4290 mangrovová oblasť
4291 4291 človekom vytvorené (manmade)
4292 4292 prístav (marina)
4293 4293 močiar (marsh)
4294 4294 max šírka
4295 4295 max dĺžka
4296 4296 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4297 4297 Režim merania
4298 4298 kov
4299 4299 methodistická
4300 4300 mexická
4301 4301 armáda
4302 4302 min šírka
4303 4303 min dĺžka
4304 4304 vedľajšie_vedenie
4305 4305 preklep v mene kľúča (key)
4306 4306 zmiešaný
4307 4307 mormónska
4308 4308 automobilový
4309 4309 cesta pre motorové vozidlá
4310 4310 dialnica (motorway)
4311 4311 dialničná prípojka
4312 4312 -----
4313 4313 blato (mud)
4314 4314 -----
4315 4315 mnohoposchodový
4316 4316 -----
4317 4317 moslimovia
4318 4318 prírodné (natural)
4319 4319 prírodné (natural) {0}
4320 4320 príroda
4321 4321 noviny
4322 4322 nasledujúca
4323 4323 nie
4324 4324 Popis nedostupný
4325 4325 bez modifikácie
4326 4326 bez mena
4327 4327 zákaz zabočenia vľavo
4328 4328 zákaz zabočenia vpravo
4329 4329 zákaz jazdy priamo
4330 4330 zákaz otáčania sa
4331 4331 žiadny
4332 4332 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4333 4333 sever
4334 4334 severovýchod
4335 4335 severozápad
4336 4336 nevymazaný
4337 4337 nie je prítomný
4338 4338 neviditeľné (na servery)
4339 4339 poznámka: Pre niektoré úlohy, JOSM potrebuje a veľa pamäte. Môže to byť nevyhnutné pre pridanie nasledujúcich\n možností Jávy pre upresnenie maximálnej veľkosti pridelenej pamäte v megabytes
4340 4340 upozornenie
4341 4341 pre začiatočníkov
4342 4342 jadrová
4343 4343 pozorovateľňa
4344 4344 nepárne
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 ropa(oil)
4348 4348 historická železnica(turistická)
4349 4349 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4350 4350 -----
4351 4351 prikázané odbočenie vľavo
4352 4352 prikázané odbočenie vpravo
4353 4353 zákaz odbočenia
4354 4354 otvoriť
4355 4355 Možnosti
4356 4356 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4357 4357 orthodoxná
4358 4358 iná koľaj
4359 4359 -----
4360 4360 obvodová časť (outer segment)
4361 4361 mimo ukladanej oblasti
4362 4362 nadzemné(overground)
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 parkovacia ulička(parking_aisle)
4366 4366 parkovacie lístky
4367 4367 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4368 4368 spevnený
4369 4369 dlažobné kamene
4370 4370 vrchol (peak)
4371 4371 riečne kamene
4372 4372 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4373 4373 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4377 4377 fotky
4378 4378 fotovoltanická (slnečná články)
4379 4379 hrádza (pier)
4380 4380 potrubie (pipeline)
4381 4381 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4382 4382 mierna zjazdovka (piste_easy)
4383 4383 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4384 4384 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4385 4385 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4386 4386 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4387 4387 hracia plocha, ihrisko
4388 4388 -----
4389 4389 miesto
4390 4390 závod
4391 4391 plast
4392 4392 stožiar(pole)
4393 4393 energia (power)
4394 4394 presbiteriánska
4395 4395 predchádzajúca
4396 4396 cesta prvej triedy
4397 4397 prípojka cesty I. triedy
4398 4398 private (len pre vlastníka)
4399 4399 plánovaný
4400 4400 protestanská
4401 4401 -----
4402 4402 hromadná doprava
4403 4403 plány MHD
4404 4404 lístky MHD
4405 4405 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4406 4406 štvorité
4407 4407 quakerská
4408 4408 lom
4409 4409 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4410 4410 koľajnica (rail)
4411 4411 železničný pozemok
4412 4412 nadchod nad železnicou
4413 4413 železnica
4414 4414 železničná výhybka
4415 4415 -----
4416 4416 červená
4417 4417 mokraď´s rákosím
4418 4418 obnoviť obsah okna
4419 4419 oblasť (region)
4420 4420 regionálna
4421 4421 regulárny výraz
4422 4422 relácia bez type
4423 4423 odobrať z výberu
4424 4424 nahradiť označené
4425 4425 obytná (osídlená)
4426 4426 reštaurácia bez mena
4427 4427 maloobchody
4428 4428 vpravo
4429 4429 riečny breh
4430 4430 cesta (vozovka)
4431 4431 kruhový objazd (roundabout)
4432 4432 trasa (route)
4433 4433 cestný úsek
4434 4434 ragby
4435 4435 soľná bažina
4436 4436 piesok (sand)
4437 4437 -----
4438 4438 mierka
4439 4439 prehľadová (oreintačná)
4440 4440 oblasť pokrytá krovím
4441 4441 cesta druhej triedy
4442 4442 -----
4443 4443 vyberte šport:
4444 4444 zvolené
4445 4445 výber
4446 4446 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4447 4447 obslužná (service)
4448 4448 služby
4449 4449 -----
4450 4450 splašky(sewage)
4451 4451 šiítska
4452 4452 streľba
4453 4453 obchod
4454 4454 obchody (shop) {0}
4455 4455 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4456 4456 -----
4457 4457 jedno
4458 4458 miesto (blízke okolie)
4459 4459 -----
4460 4460 korčuľovanie
4461 4461 lyžovanie
4462 4462 lyžovanie
4463 4463 park zimných športov
4464 4464 futbal (soccer)
4465 4465 juh
4466 4466 juhovýchod
4467 4467 juhozápad
4468 4468 spiritualisti
4469 4469 šport
4470 4470 športové {0}
4471 4471 športové centrum
4472 4472 železničná vlečka
4473 4473 štadión
4474 4474 známky
4475 4475 štandartný
4476 4476 kameň
4477 4477 potok
4478 4478 pouličná sieť
4479 4479 meno ulice obsahuje ss
4480 4480 reťazec
4481 4481 reťazec;reťazec;...
4482 4482 metro (subway)
4483 4483 sunnitská
4484 4484 povrch
4485 4485 -----
4486 4486 Močiar
4487 4487 sladkosti
4488 4488 plávanie
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 stolný tenis
4492 4492 tampóny
4493 4493 taoisti
4494 4494 telefónne kupóny (poukážky)
4495 4495 dočasný
4496 4496 dočasný typ komunikácie
4497 4497 tenis
4498 4498 terminál
4499 4499 cesta tretej triedy
4500 4500 -----
4501 4501 thajská
4502 4502 prílivová oblasť
4503 4503 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 k ceste
4508 4508 topografická
4509 4509 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4510 4510 cestovanie
4511 4511 turistika {0}
4512 4512 veža
4513 4513 hračky
4514 4514 stopa
4515 4515 semafor
4516 4516 električka
4517 4517 trojité
4518 4518 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4519 4519 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4520 4520 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4521 4521 turecká
4522 4522 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4523 4523 typ
4524 4524 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4525 4525 neriadený
4526 4526 podzemie
4527 4527 podvodné(underwater)
4528 4528 neočakávané číslo stĺpca {0}
4529 4529 unitársky
4530 4530 neznámy
4531 4531 neoznačený
4532 4532 nespevnený
4533 4533 neuršený (unset)
4534 4534 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4535 4535 neoznačený
4536 4536 neoznačená cesta
4537 4537 -----
4538 4538 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4539 4539 hore
4540 4540 použitie
4541 4541 chyba overovania
4542 4542 ostatné overovania
4543 4543 varovanie overovania
4544 4544 verzia {0}
4545 4545 cez bod alebo cestu
4546 4546 viditeľné (na servery)
4547 4547 sopka
4548 4548 kupóny (poukážky)
4549 4549 voda
4550 4550 vodný tok
4551 4551 vodné cesty (Waterway) {0}
4552 4552 cesta je spojená
4553 4553 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4554 4554 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4555 4555 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4556 4556 západ
4557 4557 biela
4558 4558 divoká príroda
4559 4559 veterná
4560 4560 -----
4561 4561 drevo (wood)
4562 4562 -----
4563 4563 zalesnená oblasť (woodarea)
4564 4564 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4565 4565 železničná vlečka v závode
4566 4566 áno
4567 4567 prechod pre chodcov (zebra)
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 {0} ({1} do {2} stupňov)
4571 4571 -----
4572 4572 {0} se skladá z:
4573 4573 {0} koniec
4574 4574 -----
4575 4575 {0} metrov
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4579 4579 Zatiaľ {0} bodov...
4580 4580 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
4581 4581 -----
4582 4582 {0} štvorcových km
4583 4583 {0} štart
4584 4584 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4585 4585 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4586 4586 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589m 1 -----
4590m 2 ({0} požiadavka)
4591m 2 ({0} požiadavky)
4592m 2 ({0} požiadaviek)
4593m 3 -----
4594m 4 -----
4595m 5 -----
4596m 6 -----
4597m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4598m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4599m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4600m 8 -----
4601m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4602m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4603m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4604m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4605m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4606m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4607m 11 Očakávaný {0} objekt
4608m 11 Očakávané {0} objekty
4609m 11 Očakávaných {0} objektov
4610m 12 Nemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4611m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4612m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4613m 13 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
4614m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4615m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4616m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4617m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4618m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4619m 15 Zmeniť {0} objekty
4620m 15 Zmeniť {0} objekt
4621m 15 Zmeniť {0} objektov
4622m 16 Konflikt počas sťahovania
4623m 16 Konflikty počas sťahovania
4624m 16 Konfliktov počas sťahovania
4625m 17 -----
4626m 18 Zmazať {0} body
4627m 18 Zmazať {0} bod
4628m 18 Zmazať {0} bodov
4629m 19 Zmazať {0} objekty
4630m 19 Zmazať {0} objekt
4631m 19 Zmazať {0} objektov
4632m 20 Zmazať {0} relácie
4633m 20 Zmazať {0} reláciu
4634m 20 Zmazať {0} relácií
4635m 21 Zmazať {0} cesty
4636m 21 Zmazať {0} cestu
4637m 21 Zmazať {0} ciest
4638m 22 Vymazávam {0} objekt
4639m 22 Vymazávam {0} objekty
4640m 22 Vymazávam {0} objektov
4641m 23 -----
4642m 24 -----
4643m 25 -----
4644m 26 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
4645m 26 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4646m 26 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4647m 27 -----
4648m 28 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4649m 28 Vložiť nový bod do cesty.
4650m 28 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4651m 29 -----
4652m 30 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
4653m 30 Spojovaná verzia ({0} vstup)
4654m 30 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
4655m 31 Posun {0} bodov
4656m 31 Posun {0} bodu
4657m 31 Posun {0} bodov
4658m 32 Moja verzia ({0} vstupy)
4659m 32 Moja verzia ({0} vstup)
4660m 32 Moja verzia ({0} vstupov)
4661m 33 Otváranie súboru {0}...
4662m 33 Otváranie súborov {0}...
4663m 33 Otváranie súborov {0}...
4664m 34 Vkladanie {0} značiek
4665m 34 Vkladanie {0} značky
4666m 34 Vkladanie {0} značiek
4667m 35 -----
4668m 36 -----
4669m 37 Očistený {0} objekt
4670m 37 Očistené {0} objekty
4671m 37 Očistených {0} objektov
4672m 38 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4673m 38 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
4674m 38 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4675m 39 Otáčanie {0} bodov
4676m 39 Otáčanie {0} bodu
4677m 39 Otáčanie {0} bodov
4678m 40 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
4679m 40 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4680m 40 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4681m 41 Zjednodušiť {0} cestu
4682m 41 Zjednodušiť {0} cesty
4683m 41 Zjednodušiť {0} ciest
4684m 42 -----
4685m 43 -----
4686m 44 -----
4687m 45 -----
4688m 46 Vybratý bod nie je v strede cesty.
4689m 46 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4690m 46 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4691m 47 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
4692m 47 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4693m 47 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4694m 48 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4695m 48 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4696m 48 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4697m 49 Ich verzia ({0} vstupy)
4698m 49 Ich verzia ({0} vstup)
4699m 49 Ich verzia ({0} vstupov)
4700m 50 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4701m 50 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4702m 50 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4703m 51 -----
4704m 52 -----
4705m 53 -----
4706m 54 Bol tam zistený {0} konflikt.
4707m 54 Boli tam zistené {0} konflikty.
4708m 54 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
4709m 55 Počas importu bol {0} konflikt
4710m 55 Počas importu boli {0} konflikty
4711m 55 Počas importu bolo {0} konfliktov
4712m 56 Toto zmení až {0} objektov.
4713m 56 Toto zmení až {0} objekt.
4714m 56 Toto zmení až {0} objekty.
4715m 57 Toto chce zmeniť {0} objekt.
4716m 57 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4717m 57 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4718m 58 Obnovený {0} pôvodný
4719m 58 Obnovené {0} pôvodné
4720m 58 Obnovených {0} pôvodných
4721m 59 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4722m 59 Aktualizácia vlastností {0} objektu
4723m 59 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4724m 60 -----
4725m 61 -----
4726m 62 -----
4727m 63 -----
4728m 64 -----
4729m 65 stopa
4730m 65 stopy
4731m 65 stopy
4732m 66 stopa s {0} bodmi
4733m 66 stopy s {0} bodmi
4734m 66 stopy s {0} bodmi
4735m 67 značka
4736m 67 značky
4737m 67 značiek
4738m 68 bod
4739m 68 body
4740m 68 bodov
4741m 69 objekt
4742m 69 objekty
4743m 69 objektov
4744m 70 bod
4745m 70 body
4746m 70 bodov
4747m 71 vzťah (relation)
4748m 71 vzťahy (relations)
4749m 71 vzťahov (relations)
4750m 72 až {0} pôvodné
4751m 72 až {0} pôvodný
4752m 72 až {0} pôvodných
4753m 73 cestu
4754m 73 cesty
4755m 73 ciest
4756m 74 Autori
4757m 74 Autor
4758m 74 Autorov
4759m 75 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektu<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4760m 75 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4761m 75 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4762m 76 {0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.
4763m 76 {0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4764m 76 {0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4765m 77 {0} pozostáva z {1} značky
4766m 77 {0} pozostáva z {1} značiek
4767m 77 {0} pozostáva z {1} značiek
4768m 78 {0} skladá sa z {1} stopy
4769m 78 {0} skladá sa z {1} stôp
4770m 78 {0} skladá sa z {1} stôp
4771m 79 {0} vymazaný
4772m 79 {0} vymazané
4773m 79 {0} vymazaných
4774m 80 -----
4775m 81 {0} členov
4776m 81 {0} člen
4777m 81 {0} členy
4778m 82 {0} bod
4779m 82 {0} body
4780m 82 {0} bodov
4781m 83 {0} pridaný objekt:
4782m 83 {0} pridané objekty:
4783m 83 {0} pridaných objektov:
4784m 84 {0} zmazaný objekt:
4785m 84 {0} zmazané objekty:
4786m 84 {0} zmazaných objektov:
4787m 85 {0} objekt na úpravy:
4788m 85 {0} objekty na úpravy:
4789m 85 {0} objektov na úpravy:
4790m 86 -----
4791m 87 {0} bod
4792m 87 {0} body
4793m 87 {0} bodov
4794m 88 {0} relácia
4795m 88 {0} relácie
4796m 88 {0} relácií
4797m 89 {0} trasa,
4798m 89 {0} trasy,
4799m 89 {0} trás,
4800m 90 značky
4801m 90 značka
4802m 90 značiek
4803m 91 {0} stopa(track)
4804m 91 {0} stopy(track)
4805m 91 {0} stôp(track)
4806m 92 -----
4807m 93 {0} ciest
4808m 93 {0} cesta
4809m 93 {0} cesty
4810m 94 {0} waypoint (bod cesty)
4811m 94 {0} waypointy (body cesty)
4812m 94 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.