source: josm/trunk/data/sk.lang@ 3074

Last change on this file since 3074 was 3074, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 138.1 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objekty
4 4 % z východu:
5 5 % zo severu:
6 6 (# požiadavky neznáme)
7 7 (1 požiadavka)
8 8 (Kód={0})
9 9 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
10 10 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
11 11 (URL bolo:
12 12 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
13 13 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
14 14 (Čo to má znamenať?)
15 15 (v rade {0}, stĺpec {1})
16 16 (deaktivované)
17 17 (žiadny objekt)
18 18 (žiadny)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
23 23 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
25 25 -----
26 26 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
27 27 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
28 28 * Jeden označený bod, alebo
29 29 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
30 30 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
31 31 ... iný druh prepravy
32 32 ... odkazy na relácie
33 33 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
34 34 -----
35 35 -----
36 36 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
41 41 <anonymné>
42 42 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
43 43 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
44 44 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
45 45 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
46 46 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
47 47 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
48 48 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
49 49 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
50 50 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
51 51 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
52 52 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
53 53 -----
54 54 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
55 55 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
56 56 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
57 57 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
58 58 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
59 59 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
60 60 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
61 61 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
62 62 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
63 63 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
64 64 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
65 65 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
66 66 -----
67 67 <rôzne>
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
71 71 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
72 72 <h3>Keď je vybratá jedna alebo viac trás, tvar sa upraví tak, že všetky uhly majú 90 alebo 180 stupňov.</h3>K výberu môžte pridať dva uzly. Potom sa smer upraví podľa týchto dvoch nastavených uzlov. (Potom, možte vrátiť posun niektorých uzlov:<br>Tie vyberte a stlačte skratku pre Pravé uhly / Späť. Prednastavené je Shift+Q.)
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
82 82 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
83 83 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
84 84 <html>Nastala chyba počas komunikácie so serverom<br>Detaily: {0}</html>
85 85 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
86 86 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 <html>Nemožno otvoriť priečinok ''{0}''.<br>Prosím, vyberte súbor.</html>
91 91 -----
92 92 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
93 93 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
94 94 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
95 95 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
96 96 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
97 97 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
98 98 -----
99 99 -----
100 100 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
101 101 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
102 102 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
103 103 -----
104 104 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
111 111 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
112 112 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
113 113 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
114 114 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
115 115 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
116 116 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
117 117 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
123 123 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html>JOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}<br>z dátovej sady.<br>Súhlasíte?</html>
129 129 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
130 130 -----
131 131 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
132 132 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
133 133 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
134 134 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
135 135 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
136 136 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
140 140 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
141 141 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
142 142 -----
143 143 -----
144 144 <html>Prosím uistite sa, že všetky vybraté trasy smerujú podobným smerom<br>alebo ich zarovnajte do pravých uhlov jeden po druhom.</html>
145 145 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
146 146 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
147 147 -----
148 148 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
149 149 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
155 155 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
172 172 <html>relácia dieťa<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
173 173 -----
174 174 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
175 175 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
176 176 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
177 177 <html>Dáta ktoré majú byť nahraté sa nachádzajú v nevyriešených konfliktoch vrstvy ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
178 178 -----
179 179 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
180 180 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
181 181 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
182 182 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
183 183 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
188 188 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
189 189 <html>Je tam {0} pôvodných vo vašej lokálnej dátovej sade, ktoré<br>ktoré by mohli byť zmazané zo servera. Ak pozdejšie skúsite zmazať, alebo<br>aktualizovať ich server pravdepodobne ohlási<br>konflikt.<br><br>Click <strong>{1}</strong>kontrola stavutýchto pôvodných<br>na servery.<br>Click <strong>{2}</strong>ignorovať.<br></html>
190 190 -----
191 191 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
192 192 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
193 193 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
194 194 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
195 195 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
196 196 <html>Držať sa vašej lokálnej verzie, JOSM<br>má resetnúť id pôvodných {0} na 0.<br>Pri ďalšom nahrávaní serveru bude priraďovať <br>toto je nové id.<br>Súhlasíte?</html>
197 197 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
198 198 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
199 199 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
200 200 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
201 201 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
202 202 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
203 203 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
204 204 -----
205 205 -----
206 206 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
207 207 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
208 208 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
209 209 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
210 210 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <u>Špeciálne ciele:</u>
227 227 <nedefinované>
228 228 > dole
229 229 > hore
230 230 A Podľa vzdialenosti
231 231 A Podľa času
232 232 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
233 233 Meno:* preklad je chýbajúci.
234 234 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
235 235 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
236 236 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
237 237 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
238 238 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
239 239 -----
240 240 Verzia API: {0}
241 241 Opustená železnica
242 242 -----
243 243 Zrušiť spojovanie
244 244 -----
245 245 O programe
246 246 O programe JOSM...
247 247 -----
248 248 Prístup
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 Ubytovanie
254 254 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
255 255 Prístupové alebo vernostné karty
256 256 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
257 257 Presnosť:
258 258 Akcia
259 259 -----
260 260 Aktivovať
261 261 Aktivovať vybratú vrstvu
262 262 Aktívne štýly
263 263 Aktuálny
264 264 Pridať
265 265 Pridať JOSM Plugin popis URL.
266 266 Pridať bod...
267 267 Pridať vlastnosti
268 268 Pridať Rectified Image
269 269 Pridať "source=..." do položiek?
270 270 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
271 271 Pridať komentár
272 272 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
273 273 Pridať novú cestu pre ikony
274 274 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
275 275 Pridať novú vrstvu
276 276 Pridať nový bod do existujúcej cesty
277 277 Pridať nový zdroj do zoznamu.
278 278 Pridať novú značku
279 279 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
280 280 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
281 281 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
282 282 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
283 283 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
284 284 Pridať prázdnu značku
285 285 Pridať informáciu o autorovi
286 286 Pridať konflikt pre ''{0}''
287 287 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
288 288 Pridať filter
289 289 Pridať mriežku
290 290 Pridať novú vrstvu
291 291 Pridať bod
292 292 Pridať bod do cesty
293 293 Pridať bod do cesty a spojiť
294 294 Pridať bod {0}
295 295 Pridať reláciu {0}
296 296 Pridať routing layer
297 297 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
298 298 Pridať cestu {0}
299 299 Pridať body na všetky priesečníky
300 300 Interpolácia adries
301 301 Adresy
302 302 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
303 303 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
304 304 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
305 305 Nastaviť WMS
306 306 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
307 307 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
308 308 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
309 309 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
310 310 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
311 311 Administratívne
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 Pokročilé voľby
316 316 Lanovka
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Letisko
320 320 -----
321 321 Alkohol
322 322 Zarovnať body do kruhu
323 323 Zarovnať body na priamku
324 324 Všetko
325 325 Všetky formáty
326 326 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
327 327 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
328 328 Ťažobný priestor
329 329 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 Povolená prevádzka:
336 336 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
337 337 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
338 338 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
339 339 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
340 340 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
341 341 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
342 342 Alfa kanál
343 343 Abecedne
344 344 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
345 345 Horská chata
346 346 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
347 347 Tiež premenovať súbor
348 348 -----
349 349 -----
350 350 Vybavenosť (Amenities)
351 351 Počet káblov
352 352 Počet sedadiel
353 353 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
354 354 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
355 355 Prázdna hodnota vymaže tag.
356 356 Nastala chyba v plugine {0}
357 357 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
358 358 Nastala chyba : {0}
359 359 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
360 360 -----
361 361 Nastala neznáma chyba
362 362 Uhol
363 363 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
364 364 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
365 365 Použiť
366 366 Použiť zmeny
367 367 Použiť predvolené
368 368 Použiť rozhodnutie
369 369 Použiť Funkciu
370 370 Použiť Funkciu:
371 371 Uplatniť tiež pre deti(children)
372 372 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
373 373 -----
374 374 Použiť vyriešený konflikt
375 375 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
376 376 Použiť zvolené zmeny
377 377 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
378 378 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
379 379 Použiť súčasnú aktuálizáciu
380 380 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
381 381 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
382 382 Použiť?
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Archeologické nálezisko
386 386 Lukostreľba
387 387 Ste si naozaj istý, že chcete pokračovať?
388 388 Oblasť
389 389 Cesta označená ako plocha nie je uzavretá.
390 390 Oblasť okolo miesta
391 391 Kultúrne stredisko
392 392 Umelecké dielo
393 393 -----
394 394 Pridružiť s využitím ulice:
395 395 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
396 396 Atletika
397 397 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
398 398 Atrakcia
399 399 Zvuk
400 400 Audio zariadenie nedostupné
401 401 Nastavenia zvuku
402 402 Zukové značky z {0}
403 403 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
404 404 -----
405 405 Audiosprievodcovia
406 406 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Autor
417 417 Autor: {0}
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Autori (spracovatelia)
425 425 -----
426 426 Automatické získavanie
427 427 Automatické zväčšenie:
428 428 Automatický stred (Auto-Center)
429 429 -----
430 430 Automatické ukladanie LiveData
431 431 Automatické nahratie Dlaždíc:
432 432 Bankomat
433 433 Automatické sťahovanie
434 434 Automatická úprava značiek (tag)
435 435 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
436 436 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
437 437 -----
438 438 -----
439 439 Dostupný
440 440 Dostupné štýly (z {0})
441 441 -----
442 442 B Podľa vzdialenosti
443 443 B Podľa času
444 444 -----
445 445 Hniezdo záchrany
446 446 Späť
447 447 Oreradlo chrbta (Backrest)
448 448 Chybná požiadavka
449 449 Chlieb a pečivo
450 450 Banka
451 451 Bar (výčap)
452 452 Prekážka (Barriers)
453 453 Bejzbal
454 454 Základný
455 455 Basin (Kotvisko pre lode)
456 456 Basketbal
457 457 Batérie
458 458 Bojisko
459 459 Záliv
460 460 Pláž
461 461 Signál (rádiomaják)
462 462 Lavička
463 463 Nápoje
464 464 -----
465 465 Bicykel
466 466 Záhradná reštaurácia
467 467 -----
468 468 Bicykle
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Prázdna vrstva
472 472 Balvan (Block)
473 473 Informačný panel s radami (board content)
474 474 Lodenica
475 475 Stĺpik
476 476 Kníhkupectvo
477 477 Záložky
478 478 Hraničná kontrola
479 479 Botanický názov
480 480 Bowling na tráve
481 481 Hranice
482 482 Hraničné kamene
483 483 Ohraničujúcí box
484 484 Hranice
485 485 Bowling
486 486 Most
487 487 -----
488 488 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
489 489 -----
490 490 Správy o chybách
491 491 -----
492 492 Budova
493 493 -----
494 494 Budovy, stavby
495 495 -----
496 496 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
497 497 Autobusová linka
498 498 Autobusové nástupište
499 499 Autobusová stanica
500 500 Autobusová zastávka
501 501 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
502 502 Mäsiareň
503 503 C Podľa vzdialenosti
504 504 C Podľa času
505 505 -----
506 506 Kabínková lanovka
507 507 Cache chýb formátov
508 508 Cache chýb v Lambert Zóne
509 509 -----
510 510 -----
511 511 CadastreGrabber: Nedovolená url.
512 512 Kaviareň
513 513 -----
514 514 Táborisko
515 515 Stanový tábor
516 516 Nedá sa kresliť mimo svet.
517 517 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
518 518 Prieplav
519 519 Zrušiť
520 520 -----
521 521 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
522 522 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
523 523 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
524 524 Zušiť operáciu
525 525 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
526 526 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
527 527 Prerušiť nahrávanie
528 528 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
529 529 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
530 530 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
531 531 -----
532 532 -----
533 533 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
534 534 -----
535 535 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
536 536 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
537 537 -----
538 538 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
539 539 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
540 540 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
541 541 -----
542 542 -----
543 543 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
544 544 -----
545 545 -----
546 546 -----
547 547 -----
548 548 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
549 549 Kanoistika
550 550 Plechovky
551 551 Kapacita
552 552 Kapacita (celková)
553 553 Nahrať GPS Stopu
554 554 Vozidlo
555 555 -----
556 556 Kemping pre obytné prívesy
557 557 Hotovosť
558 558 Hrad
559 559 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
560 560 Vstup do jaskyne
561 561 Cintorín
562 562 Vycentrovať (Center Once)
563 563 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
564 564 Stredový pohľad
565 565 Sedačková lanovka
566 566 Chata
567 567 Zmeniť vlastnosti
568 568 Zmeniť smer?
569 569 Zmeniť umiestnenie
570 570 Zmeniť bod {0}
571 571 Zmeniť reláciu
572 572 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
573 573 Zmeniť reláciu {0}
574 574 Zmena rozlíšenia
575 575 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
576 576 Zmeniť hodnoty ?
577 577 Zmeniť cestu {0}
578 578 Zmenový súbor
579 579 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
580 580 -----
581 581 -----
582 582 Manažér zmenového súboru
583 583 Zmenový súbor zavretý
584 584 Poznámka zmenového súbor:
585 585 Očakávané ID zmenového súboru
586 586 Zmenový súbor id:
587 587 Info súboru zmien
588 588 -----
589 589 Súbor zmien {0}
590 590 Súbory zmien
591 591 Zmena klávesových skratiek manuálne.
592 592 Kontrola pre FIXMES.
593 593 Kontrola pre poznámky (notes)
594 594 Kontrola či pri kreslení mapy nevznikli chyby.
595 595 Kontrova na servery
596 596 Kontrola vlastností kľúčov.
597 597 Kontrola hodnôt vlastností.
598 598 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
599 599 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
600 600 -----
601 601 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
602 602 Chyby v kontrolnom súčte:
603 603 Lekáreň
604 604 Relácia dieťa
605 605 Vybrať
606 606 Zvoľte farbu
607 607 Zvoľte farbu pre {0}
608 608 Zvoľte preddefinovanú licenciu
609 609 Vybrať hodnotu
610 610 Vybrať z...
611 611 -----
612 612 -----
613 613 Kostol
614 614 Kino
615 615 Mesto (city)
616 616 Hranica mesta/obce
617 617 Mestské hradby
618 618 Názov mesta
619 619 Mesto:
620 620 Občianske
621 621 -----
622 622 Vyčistiť
623 623 Vymazať trasu
624 624 -----
625 625 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
626 626 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
627 627 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
628 628 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
629 629 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
630 630 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
631 631 -----
632 632 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
633 633 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
634 634 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
635 635 -----
636 636 -----
637 637 Kliknutie pridá miesto určenia.
638 638 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
639 639 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
640 640 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
641 641 Kliknutím zavriete dialóg
642 642 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
643 643 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
644 644 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
645 645 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
646 646 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
647 647 -----
648 648 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
649 649 -----
650 650 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
651 651 -----
652 652 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
653 653 -----
654 654 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
655 655 -----
656 656 Kliknutie odstráni miesto určenia
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
664 664 -----
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 Útes
669 669 Lezenie
670 670 Zavrieť
671 671 Zavrieť akúkoľvek cestu
672 672 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
673 673 Zatvoriť zmenové súbory
674 674 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
675 675 Zatvoriť otvorený súbor zmien
676 676 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
677 677 Zavrieť dialógové okno
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
682 682 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
683 683 -----
684 684 -----
685 685 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
686 686 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
687 687 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
688 688 -----
689 689 Uzavretá cesta
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 Bližší popis
694 694 Bližší popis
695 695 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
696 696 -----
697 697 Zatváranie súboru zmien
698 698 zatváranie zmenového súboru {0}
699 699 Zatváranie súboru zmien...
700 700 Handry
701 701 Pobrežie
702 702 Línia pobrežia.
703 703 Mince
704 704 Vysoká škola
705 705 Farba
706 706 Farba (hex)
707 707 Farebná schéma
708 708 Farebná schéma
709 709 Farby
710 710 -----
711 711 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
712 712 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
713 713 Farba
714 714 Spojiť cesty
715 715 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
716 716 Spojiť {0} ciest
717 717 -----
718 718 Zásobník príkazov
719 719 Príkazový Stĺpik: {0}
720 720 -----
721 721 -----
722 722 -----
723 723 Obchodná (komerčná)
724 724 Spoločné, obecné
725 725 Hranice obce bbox: {0}
726 726 Spojenie so serverom zlyhalo
727 727 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
728 728 Porovnať
729 729 Počítač
730 730 Konfigurovať
731 731 Konfigurácia zariadenia
732 732 Konfigurovať umiestnenie pluginov
733 733 -----
734 734 Nastavenie dostupných pluginov.
735 735 Konfigurácia trasových priorít.
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
742 742 Potvrdiť prázdnu funkciu
743 743 Konflikt
744 744 Rozhodnutie konfliktov
745 745 Konflikt nie je úplne vyriešený
746 746 Konflikty
747 747 Objavené konflikty
748 748 Konflikty vo vkladaných značkách
749 749 Konflikty pri spojovaní pôvodných
750 750 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
751 751 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
752 752 -----
753 753 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
754 754 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
755 755 Pripojené
756 756 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
757 757 Pripájam sa
758 758 Pripájam sa...
759 759 Chyba pri pripojovaní.
760 760 Spojenie zlyhalo
761 761 Nastavenie pripojenia
762 762 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
763 763 Spojenie zlyhalo.
764 764 -----
765 765 Stavba
766 766 Stavebná oblasť
767 767 -----
768 768 -----
769 769 Pripája sa na OSM Server...
770 770 Kontaktujem server...
771 771 Kontaktujem WMS server...
772 772 Spájam cadastre WMS ...
773 773 -----
774 774 Kontinent
775 775 Pokračovanie
776 776 Pokračovanie rozhodnutia
777 777 Pokračovať v nahrávaní
778 778 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
779 779 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
780 780 Príspevok
781 781 Obchod s polotovarmi
782 782 Previesť do GPX vrstvy
783 783 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
784 784 Konvertovať do dátovej vrstvy
785 785 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
786 786 Prevedené z: {0}
787 787 Súradnice
788 788 Importované súradnice:
789 789 Súradnice:
790 790 Kopírovať
791 791 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
792 792 -----
793 793 -----
794 794 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
795 795 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
796 796 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
797 797 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
798 798 Kópia {0}
799 799 Vybrať označené objekty pre vloženie.
800 800 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
801 801 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
802 802 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
803 803 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
804 804 Kopírovať do schránky a zavrieť
805 805 Kópia {1} z {0}
806 806 -----
807 807 Copyright
808 808 Zladiť
809 809 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
810 810 Zladiť GPX
811 811 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
812 812 Nemôžem získať obrázok
813 813 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
814 814 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
815 815 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
816 816 -----
817 817 Nemôžem exportovať "{0}"
818 818 Nemôžem nájsť typ elementu
819 819 -----
820 820 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
821 821 -----
822 822 -----
823 823 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
824 824 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
825 825 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
826 826 Nemôžem čítať "{0}"
827 827 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
828 828 -----
829 829 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
830 830 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
831 831 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
835 835 -----
836 836 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
837 837 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
838 838 Krajina (štát)
839 839 Kód krajiny
840 840 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
841 841 Krajina:
842 842 kraj (okres)
843 843 Kurz (Smer)
844 844 Súd
845 845 Krytá nádrž
846 846 Žeriav
847 847 Vytvoriť kružnicu
848 848 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
849 849 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
850 850 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
851 851 Vytvoriť cestnú sieť
852 852 Vytvára cestnú sieť
853 853 Vytvoriť novú mapu
854 854 Vytvoriť novú reláciu
855 855 Vytvoriť plochy
856 856 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
857 857 Vytvoriť záložku
858 858 Vytvorte rozhranie(hranice)
859 859 -----
860 860 Vytvoriť budovy
861 861 Vytvoriť duplikát cesty
862 862 Vytvoriť cestnú sieť
863 863 Vytvoriť problém
864 864 Vytvoriť multipolygón
865 865 Vytvoriť multipolygón.
866 866 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
867 867 Vytvoriť nový bod.
868 868 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
869 869 Vytvoriť bez zvukovej značky pri čítaní GPX.
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 Vytvorené v:
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
878 878 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
879 879 Vytváranie súboru zmien...
880 880 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
881 881 Kreditné karty
882 882 Kriket
883 883 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
884 884 Kritérium
885 885 -----
886 886 Prechod pre cyklistov
887 887 Prechod pre jazdcov na koňoch
888 888 Peší prechod cez železnicu
889 889 Prechod cez cestu s obsluhou
890 890 Prekrývajúce sa budovy
891 891 Typy prechodov cez cestu
892 892 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
893 893 Zkrížené cesty
894 894 Prekižujúce sa cesty.
895 895 Kuchyňa
896 896 Súčasný výber
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 Súčasná hodnota je východzia
901 901 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
902 902 Vlastný WMS Link
903 903 Prispôsobiť farbu
904 904 Prispôsobiť kresliacu trasu
905 905 Úprava položiek na panely nástrojov.
906 906 Výkop
907 907 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
908 908 Cyklická závislosť medzi reláciami:
909 909 Cyklistika
910 910 Cyklické závislosti
911 911 -----
912 912 -----
913 913 Priehrada, nádrž
914 914 Údajová vrstva {0}
915 915 Formát zaznamenávania dát
916 916 -----
917 917 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
918 918 Zdroje dát
919 919 Overovanie dát
920 920 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
921 921 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
922 922 Test konzistencie dátovej sady
923 923 -----
924 924 -----
925 925 Debetné karty
926 926 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
927 927 Stupne
928 928 Rozhodnutie
929 929 Oddialiť
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 Predvolené
935 935 Štandardný (Automatická predvoľba)
936 936 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
937 937 Východzia hodnota je''{0}''.
938 938 Definovať vloženie(interpolation) adresy
939 939 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
940 940 Stupne minúty sekundy
941 941 Odstrániť
942 942 -----
943 943 Režim mazania
944 944 Zmazať vlastnosti
945 945 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
946 946 Odstrániť potvrdenie
947 947 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
948 948 Zmazať filter.
949 949 Zmazať z relácie (zo vzťahu
950 950 -----
951 951 Vymazať nekompletné členy?
952 952 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
953 953 Vymazať bod {0}
954 954 Zmazať body alebo cesty
955 955 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti?
956 956 Vymazať body mimo sťahovanej oblasti dát
957 957 Zmazať objekty
958 958 Vymazať reláciu {0}
959 959 Zmazať zvolené objekty.
960 960 Vymazať práve vydanú reláciu
961 961 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
962 962 -----
963 963 Zmazať vybraté relácie
964 964 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
965 965 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
966 966 Zmazať výber v tabuľke značiek
967 967 Zmazať nepotrebné body z cesty.
968 968 Vymazať cestu {0}
969 969 -----
970 970 Vymazaný stav:
971 971 -----
972 972 -----
973 973 Vymazané alebo presunuté pôvodné
974 974 -----
975 975 -----
976 976 Vyznanie (cirkevné)
977 977 Zubný lekár
978 978 Podrobne popíšte problém
979 979 Popis
980 980 Popis: {0}
981 981 Úroveň detailu
982 982 -----
983 983 -----
984 984 -----
985 985 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 Obtiažnosť
990 990 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
991 991 Smer
992 992 Smerový index'{0}' nenájdený
993 993 Smer hľadania zeme
994 994 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
995 995 Vypnúť
996 996 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
997 997 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
998 998 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
999 999 Vypnúť doplnok
1000 1000 Zrušiť a Vymazať
1001 1001 Zrušiť a Ukončiť
1002 1002 výdaj na recepty
1003 1003 -----
1004 1004 Nastavenie zobrazenia
1005 1005 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
1006 1006 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
1007 1007 Zobrazovať súradnice ako
1008 1008 -----
1009 1009 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
1010 1010 -----
1011 1011 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1012 1012 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1013 1013 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
1014 1014 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1015 1015 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1016 1016 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1017 1017 -----
1018 1018 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1019 1019 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1023 1023 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
1024 1024 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
1025 1025 Rozložiť body rovnomerne
1026 1026 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1027 1027 Nepoužívaná železnica
1028 1028 -----
1029 1029 Neurobiť zmeny
1030 1030 -----
1031 1031 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1032 1032 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1033 1033 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1034 1034 -----
1035 1035 Neurobiť nič
1036 1036 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1037 1037 Chcete toto povoliť?
1038 1038 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1039 1039 Chcete ich aj tak vymazať?
1040 1040 Obchod Urob si sám
1041 1041 Dok, prístavná hrádza
1042 1042 Lekári
1043 1043 Preteky chrtov
1044 1044 Dvojitý konflikt
1045 1045 Dole
1046 1046 Stiahnuť
1047 1047 Nahrať Všetky Deti
1048 1048 Sťahovanie dát
1049 1049 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1050 1050 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1051 1051 Priečinok sťahovania
1052 1052 Stiahnuť členov
1053 1053 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1054 1054 Stiahnuť objekt
1055 1055 Sťahujem objekt...
1056 1056 Stiahnuť Plugin
1057 1057 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1058 1058 Nahrať vybraté deti
1059 1059 Sťahovacia URL
1060 1060 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
1061 1061 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1062 1062 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1063 1063 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1064 1064 -----
1065 1065 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1066 1066 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1067 1067 Načítať na novú vrstvu
1068 1068 -----
1069 1069 Stiahnuť súbory zmien
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 Sťahujem dáta
1073 1073 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1074 1074 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1075 1075 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1076 1076 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1077 1077 Stiahnuť z OSM...
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1081 1081 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1082 1082 Stiahnuť členov
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 Stiahnuť objekt
1087 1087 Sťahujem objekt...
1088 1088 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
1092 1092 Stiahnuť odkazy
1093 1093 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1094 1094 Stiahnuť členov relácie
1095 1095 Sťahovanie relácií
1096 1096 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1097 1097 Nahrať vybraté relácie
1098 1098 Stiahnuť ohraničujúcí box
1099 1099 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1106 1106 -----
1107 1107 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1108 1108 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1109 1109 Stiahnuté GPX dáta
1110 1110 Stahovač:
1111 1111 Sťahujem GPS dáta
1112 1112 Sťahujem OSM údaje...
1113 1113 Sťahujem Pluginy {0}...
1114 1114 Sťahujem "Správu dňa"
1115 1115 -----
1116 1116 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1117 1117 Sťahujem zmenové súbory...
1118 1118 -----
1119 1119 Sťahujem dáta
1120 1120 Sťahovanie z OSM Servera...
1121 1121 História sťahovania...
1122 1122 Sťahujem dlaždice obrázka...
1123 1123 Sťahujem otvorené súbory zmien
1124 1124 -----
1125 1125 Sťahujem body {0} až {1}...
1126 1126 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1127 1127 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1128 1128 Nahrávam reláciu {0}
1129 1129 Sťahujem {0}
1130 1130 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1131 1131 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1132 1132 -----
1133 1133 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 Odvodňovací kanál, odtok
1140 1140 Kresliť
1141 1141 Kresliť šípky v smere jazdy
1142 1142 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1143 1143 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1144 1144 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1145 1145 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1146 1146 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1147 1147 -----
1148 1148 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1149 1149 Kresliť smer cestného segmentu
1150 1150 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1151 1151 Kresliť väčšie GPS body
1152 1152 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1153 1153 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1154 1154 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1155 1155 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1156 1156 Kresliť body
1157 1157 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1158 1158 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1159 1159 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1160 1160 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1161 1161 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1162 1162 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1163 1163 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1164 1164 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1165 1165 Pitná voda
1166 1166 -----
1167 1167 Zahodiť existujúcu cestu
1168 1168 Chemická čistiareň
1169 1169 Duplikovať do {0} bodov
1170 1170 Duplikovať
1171 1171 Duplikovať vrstvu
1172 1172 Duplikát cesty
1173 1173 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1174 1174 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1175 1175 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1176 1176 Duplikát vybratých ciest
1177 1177 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1178 1178 -----
1179 1179 Duplicitné body
1180 1180 Duplicitné body v ceste
1181 1181 Duplikované body v ceste.
1182 1182 Zdvojené (duplikované) cesty
1183 1183 -----
1184 1184 -----
1185 1185 -----
1186 1186 Východ
1187 1187 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1188 1188 Upraviť
1189 1189 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1190 1190 Upraviť informácie o adrese
1191 1191 Upraviť interpoláciu adries
1192 1192 Upraviť administratívne hranice
1193 1193 -----
1194 1194 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1195 1195 Upraviť ťažobný priestor
1196 1196 Upraviť horskú chatu
1197 1197 Upraviť archeologické nálezisko
1198 1198 Upraviť lukostreľbu
1199 1199 Upraviť kultúrne stredisko
1200 1200 Upraviť umelecké dielo
1201 1201 Upraviť atletiku
1202 1202 Upraviť atrakciu
1203 1203 Upraviť Australian Football
1204 1204 Upraviť bankomat
1205 1205 Upraviť hniezdo záchrany
1206 1206 Upraviť chlieb a pečivo
1207 1207 Upraviť banku
1208 1208 Upraviť bar (výčap)
1209 1209 Upraviť bejzbal
1210 1210 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1211 1211 Upraviť basketbal
1212 1212 Upraviť bojisko
1213 1213 Upraviť záliv
1214 1214 Upraviť pláž
1215 1215 Upraviť signál (rádiomaják)
1216 1216 Upraviť Obchod s nápojmi.
1217 1217 Upraviť parkovisko bicyklov
1218 1218 Upraviť požičovňu bicyklov
1219 1219 Upraviť bicyklový obchod
1220 1220 Upraviť záhradnú reštauráciu
1221 1221 Upraviť lodenicu
1222 1222 Upraviť stĺpik
1223 1223 Upraviť kníhkupectvo
1224 1224 Upraviť hraničnú kontrolu
1225 1225 Upraviť bowling na tráve
1226 1226 Upraviť hraničné kamene
1227 1227 Upraviť bowling
1228 1228 Editácia mosta
1229 1229 Upraviť cestu pre kone
1230 1230 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1231 1231 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1232 1232 Upraviť autobusovú linku
1233 1233 Upraviť autobusové nástupište
1234 1234 Upraviť autobusovú stanicu
1235 1235 Upraviť autobusovú zastávku
1236 1236 Upraviť mäsiarstvo
1237 1237 Upraviť kabínkovú lanovku
1238 1238 Upraviť kaviareň
1239 1239 Upraviť stanový tábor
1240 1240 Upraviť prieplav
1241 1241 Upraviť kanoistiku
1242 1242 Upraviť autopožičovňu
1243 1243 Upraviť autoservis
1244 1244 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1245 1245 Upraviť obchod s autami
1246 1246 Upraviť umývačku aut
1247 1247 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1248 1248 Upraviť hrad
1249 1249 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1250 1250 Upraviť vstup do jaskyne
1251 1251 Upraviť cintorín
1252 1252 Upraviť sedačkovú lanovku
1253 1253 Upraviť chatu
1254 1254 Upraviť lekáreň
1255 1255 Upraviť kino
1256 1256 Upraviť mesto
1257 1257 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1258 1258 Upraviť občiansku hranicu
1259 1259 Upraviť útes
1260 1260 Upraviť lezenie
1261 1261 Upraviť pobrežie
1262 1262 Upraviť vysokú školu
1263 1263 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1264 1264 Upraviť spoločné, obecné
1265 1265 Upraviť počítačový obchod
1266 1266 Upraviť stavebnú oblasť
1267 1267 Upraviť kontinent
1268 1268 Upraviť obchod s polotovarmi
1269 1269 Upraviť krajinu (štát)
1270 1270 Upraviť kraj (okres)
1271 1271 Upraviť súd
1272 1272 Upraviť krytú nádrž
1273 1273 Upraviť žeriav
1274 1274 Upraviť kriket
1275 1275 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1276 1276 Upraviť kroquet
1277 1277 Upraviť križovanie
1278 1278 Upraviť cyklistickú cestu
1279 1279 Upraviť cyklistiku
1280 1280 Upraviť priehradu, nádrž
1281 1281 Upraviť zubného lekára
1282 1282 Upraviť nepoužívanú železnicu
1283 1283 -----
1284 1284 Upraviť obchod Urob si sám
1285 1285 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1286 1286 Upraviť lekárov
1287 1287 Upraviť preteky chrtov
1288 1288 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1289 1289 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1290 1290 Upraviť pitnú vodu
1291 1291 Upraviť chemickú čistiareň
1292 1292 Upraviť obchod s elektronikou
1293 1293 Upraviť veľvyslanectvo
1294 1294 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1295 1295 Upraviť vstup
1296 1296 Upraviť jazdectvo
1297 1297 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1298 1298 Upraviť farmu
1299 1299 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1300 1300 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1301 1301 Upraviť prievoz, trajekt
1302 1302 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1303 1303 -----
1304 1304 Upraviť hasičskú stanicu
1305 1305 Upraviť rybolov
1306 1306 Upraviť únikové schody
1307 1307 Upraviť kvetinárstvo
1308 1308 Upraviť americký futbal
1309 1309 Upraviť chodník
1310 1310 Upraviť brod
1311 1311 Upraviť les
1312 1312 Upraviť fontánu
1313 1313 Upraviť čerpaciu stanicu
1314 1314 Upraviť obchod s nábytkom
1315 1315 Upraviť záhradu
1316 1316 Upraviť záhradné centrum
1317 1317 Upraviť plynojem (gasometer)
1318 1318 Upraviť bránu
1319 1319 Upraviť ľadovec
1320 1320 Upraviť golf
1321 1321 Upraviť golfové ihrisko
1322 1322 Upraviť Gondolu
1323 1323 Upraviť trávnatú plochu
1324 1324 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1325 1325 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1326 1326 Upraviť penzión
1327 1327 Upraviť turistiku
1328 1328 Upraviť kaderníctvo
1329 1329 Upraviť zastávku
1330 1330 Upraviť malú dedinu
1331 1331 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1332 1332 Upraviť železiarstvo
1333 1333 Upraviť vresovisko
1334 1334 -----
1335 1335 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1336 1336 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1337 1337 Upraviť hokej
1338 1338 Upraviť konské dostihy
1339 1339 Upraviť nemocnicu
1340 1340 Upraviť ubytovňu
1341 1341 Upraviť hotel
1342 1342 Upraviť poľovnícky posed
1343 1343 Upraviť priemyselnú oblasť
1344 1344 Upraviť Ostrov
1345 1345 Upraviť ostrovček
1346 1346 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1347 1347 Upraviť kruhový objazd
1348 1348 Upraviť škôlku
1349 1349 Upraviť stánok
1350 1350 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1351 1351 Upraviť Zem (Pevnina)
1352 1352 Upraviť skládku odpadov
1353 1353 Upraviť práčovňu
1354 1354 Upraviť knižnicu
1355 1355 Upraviť závoru (Lift Gate)
1356 1356 Upraviť električku
1357 1357 Upraviť maják
1358 1358 Upraviť Obytnú zónu
1359 1359 Upraviť oblasť (lokalitu)
1360 1360 Upraviť Prístav (Marina)
1361 1361 Upraviť lúku
1362 1362 Upraviť pomník
1363 1363 Upraviť vojenskú oblasť
1364 1364 Upraviť minigolf
1365 1365 Upraviť zmenáreň
1366 1366 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1367 1367 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1368 1368 Upraviť motel
1369 1369 Upraviť motošport
1370 1370 Upraviť diaľnicu
1371 1371 Upraviť diaľničnú križovatku
1372 1372 Upraviť dialničnú prípojku
1373 1373 Upraviť horský priesmyk
1374 1374 Upraviť blato
1375 1375 Upraviť Multi
1376 1376 Upraviť multipolygón
1377 1377 Upraviť múzeum
1378 1378 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1379 1379 Upraviť štátne hranice
1380 1380 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1381 1381 Upraviť prírodnú rezerváciu
1382 1382 Upraviť nočný klub
1383 1383 Upraviť očnú optiku
1384 1384 Upraviť biopotraviny
1385 1385 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1386 1386 Upraviť Palaeontological Areál
1387 1387 Upraviť park
1388 1388 Upraviť parkovisko
1389 1389 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1390 1390 -----
1391 1391 Upraviť cestu (chodník)
1392 1392 Upraviť vrchol kopca
1393 1393 Upraviť pešiu zónu
1394 1394 Upraviť polotu
1395 1395 Upraviť lekáreň
1396 1396 Upraviť výletné miesto
1397 1397 Upraviť mólo
1398 1398 Upraviť potrubie
1399 1399 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1400 1400 Upraviť kostol
1401 1401 Upraviť ihrisko
1402 1402 Upraviť políciu
1403 1403 Upraviť politickú hranicu
1404 1404 Upraviť poštu
1405 1405 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1406 1406 Upraviť elektrické vedenie
1407 1407 Upraviť trafostanicu
1408 1408 Upraviť malý transformátor
1409 1409 Upraviť elektrický stožiar
1410 1410 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1411 1411 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1412 1412 Upraviť cestu I. triedy
1413 1413 Upraviť súd
1414 1414 Upraviť krčmu
1415 1415 Upraviť verejnú budovu
1416 1416 Upraviť lom
1417 1417 Upraviť dostihovú dráhu
1418 1418 Upraviť racquetbal
1419 1419 Upraviť železničnú koľaj
1420 1420 Upraviť železničný pozemok
1421 1421 Upraviť železničné nástupište
1422 1422 Upraviť rekreačnú oblasť
1423 1423 Upraviť recykláciu (zber)
1424 1424 Upraviť oblasť (región)
1425 1425 Upraviť nádrž
1426 1426 Upraviť osídlenú oblasť
1427 1427 Upraviť ulicu
1428 1428 Upraviť reštauráciu
1429 1429 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1430 1430 Upraviť rieku
1431 1431 Upraviť riečny breh
1432 1432 Upraviť cestné obmedzenie
1433 1433 Upraviť cestu neznámeho typu
1434 1434 Upraviť Cestu (Route)
1435 1435 -----
1436 1436 Upraviť ragby
1437 1437 Upraviť zrúcaninu
1438 1438 -----
1439 1439 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1440 1440 Upraviť školu
1441 1441 Upraviť sutinu
1442 1442 Upraviť krovie
1443 1443 Upraviť cestu II. triedy
1444 1444 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1445 1445 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1446 1446 Upraviť prístrešok
1447 1447 Upravit obchod s obuvou
1448 1448 Upraviť streľbu
1449 1449 Upraviť skratky
1450 1450 Upraviť Skateboard
1451 1451 Upraviť korčuľovanie
1452 1452 Upraviť lyžovanie
1453 1453 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1454 1454 Upraviť futbal
1455 1455 Upraviť Hroty
1456 1456 Upraviť športové centrum
1457 1457 Upraviť športový obchod
1458 1458 Upraviť prameň
1459 1459 Upraviť štadión
1460 1460 Upraviť štát
1461 1461 Upraviť papierníctvo
1462 1462 Upraviť turniket
1463 1463 Upraviť potok
1464 1464 Upraviť štvrť
1465 1465 Upraviť metro
1466 1466 Upraviť vchod do metra
1467 1467 Upraviť supermarket
1468 1468 Upraviť pozorovaciu kameru
1469 1469 Upraviť meračský bod
1470 1470 Upraviť plávanie
1471 1471 Upraviť stolný tenis
1472 1472 Upraviť stanicu taxíkov
1473 1473 -----
1474 1474 Upraviť telefón
1475 1475 Upraviť tenis
1476 1476 -----
1477 1477 -----
1478 1478 Upraviť cestu III. triedy
1479 1479 Upraviť divadlo
1480 1480 -----
1481 1481 Upraviť mýtnu búdku
1482 1482 Upraviť vežu
1483 1483 Upraviť mesto
1484 1484 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1485 1485 Upraviť obchod s hračkami
1486 1486 Upraviť Stopu (Track)
1487 1487 -----
1488 1488 Upraviť električku
1489 1489 Upraviť zastávku električky
1490 1490 Upraviť cestovnú kanceláciu
1491 1491 Upraviť strom
1492 1492 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1493 1493 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1494 1494 Upraviť Tunel
1495 1495 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1496 1496 Upraviť Turniket
1497 1497 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1498 1498 Upraviť Univerzitu
1499 1499 Upraviť predajný automat
1500 1500 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1501 1501 Upraviť obchod s DVD
1502 1502 Upraviť výhliadku
1503 1503 Upraviť dedinu
1504 1504 Upraviť obecnú zeleň
1505 1505 Upraviť vinicu
1506 1506 Upraviť sopku
1507 1507 -----
1508 1508 Upraviť čističku odpadových vôd
1509 1509 Upraviť vodu
1510 1510 Upraviť vodný zábavný park
1511 1511 Upraviť vodojem
1512 1512 Upraviť vodopád
1513 1513 Upraviť kríž pri ceste
1514 1514 Upraviť božiu muku
1515 1515 Upraviť priehradzku
1516 1516 Upraviť mokraď
1517 1517 Upraviť veterný mlyn
1518 1518 Upraviť Drevo
1519 1519 Upraviť závody (továrne)
1520 1520 Upraviť zoo
1521 1521 Upraviť filter.
1522 1522 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1523 1523 Upraviť reláciu
1524 1524 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1525 1525 Upraviť relácie
1526 1526 Upraviť značky
1527 1527 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1528 1528 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1529 1529 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1530 1530 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1531 1531 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1532 1532 Upraviť vybraté cesty ikon
1533 1533 Upraviť zvolený zdroj.
1534 1534 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1535 1535 Úpravy: {0}
1536 1536 UpraviťGpx
1537 1537 -----
1538 1538 Platobné karty a Kreditné karty
1539 1539 Elektronika
1540 1540 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1541 1541 Nadmorská výška
1542 1542 Násyp
1543 1543 Veľvyslanectvo
1544 1544 Pohotovosť (Záchranná služba)
1545 1545 Núdzový telefón
1546 1546 Prázdny dokument
1547 1547 Prázdne cesty
1548 1548 Povoliť automatické cachovanie.
1549 1549 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1550 1550 Povoliť built-in ocon východzí
1551 1551 Zapnúť filter
1552 1552 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1553 1553 Ukončenie #:
1554 1554 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1555 1555 Zadať URL
1556 1556 Vložte URL pre sťahovanie:
1557 1557 -----
1558 1558 Zadajte meno v menu a WMS URL
1559 1559 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1560 1560 Vložte názov miesta pre hľadanie
1561 1561 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1562 1562 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1563 1563 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1564 1564 -----
1565 1565 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1566 1566 -----
1567 1567 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1568 1568 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1569 1569 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1570 1570 -----
1571 1571 -----
1572 1572 -----
1573 1573 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1574 1574 -----
1575 1575 Zadajte súradnice nového bodu.
1576 1576 Vložte hľadaný výraz
1577 1577 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1578 1578 Vstup hmotnostnej hodnoty
1579 1579 Zadajte váš komentár
1580 1580 Vstup
1581 1581 Jazdectvo
1582 1582 Chyba
1583 1583 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1584 1584 Chyba pri mazaní dát.
1585 1585 Chyba zobrazovania URL
1586 1586 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1587 1587 Chyba pri nahrávaní súboru
1588 1588 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1589 1589 -----
1590 1590 Chyba v súbore {0}
1591 1591 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1592 1592 Chyba parsovania{0}: {1}
1593 1593 Chyba prehrávánia zvuku
1594 1594 Chyba pri exporte {0}: {1}
1595 1595 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1596 1596 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1597 1597 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1598 1598 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1599 1599 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1600 1600 Chyba pri rozkladaní {0}
1601 1601 Chyba počas nahrávania
1602 1602 -----
1603 1603 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1604 1604 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1605 1605 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1606 1606 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1607 1607 Chyba: {0}
1608 1608 Chyby
1609 1609 Chyby v priebehu sťahovania
1610 1610 Chyby počas sťahovania
1611 1611 -----
1612 1612 Odhad
1613 1613 Vyrovnať (even)
1614 1614 -----
1615 1615 -----
1616 1616 Nastala výnimka/chyba
1617 1617 Koniec
1618 1618 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1619 1619 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1620 1620 Ukončť program.
1621 1621 Očakávané párne čísla pre adresy
1622 1622 -----
1623 1623 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1624 1624 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1625 1625 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1626 1626 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1627 1627 Export GPX súboru
1628 1628 Exportovať a Uložiť
1629 1629 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1630 1630 Možnosti exportu
1631 1631 Exportovať dáta do GPX súboru.
1632 1632 Exportovať do GPX...
1633 1633 Vyberte SVG ViewBox...
1634 1634 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1635 1635 Získať stopy budov
1636 1636 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1637 1637 Získavam GPS polohu z EXIF
1638 1638 Vyťiahnuť (extrude)
1639 1639 Vyťiahnuť cestu
1640 1640 -----
1641 1641 Vyblednúť pozadie:
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1647 1647 -----
1648 1648 Neúspešné otvorenie URL
1649 1649 -----
1650 1650 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1651 1651 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1652 1652 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1653 1653 -----
1654 1654 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1655 1655 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1656 1656 -----
1657 1657 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1658 1658 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1659 1659 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1660 1660 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1661 1661 -----
1662 1662 -----
1663 1663 -----
1664 1664 Poľnohospodárska pôda
1665 1665 Farma
1666 1666 Rýchle občerstvenie
1667 1667 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1668 1668 Rýchle pretáčanie
1669 1669 Najrýchlejšia
1670 1670 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1671 1671 Poplatok
1672 1672 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1673 1673 Plot
1674 1674 Prievoz, trajekt
1675 1675 Prístavisko prievozu, trajektu
1676 1676 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1677 1677 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1678 1678 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1679 1679 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1680 1680 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1681 1681 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1682 1682 Súbor
1683 1683 Súbor "{0}" neexistuje
1684 1684 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1685 1685 Chyba formátu súboru
1686 1686 Súbor "{0}" neexistuje
1687 1687 -----
1688 1688 -----
1689 1689 Súbor už existuje. Prepísať?
1690 1690 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1691 1691 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1692 1692 Súbor: {0}
1693 1693 Meno súboru
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 Režim filter
1697 1697 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1698 1698 Koniec kreslenia.
1699 1699 -----
1700 1700 Hasičská stanica
1701 1701 Spúšťací súbor Firefoxu
1702 1702 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1703 1703 Ohnisko
1704 1704 Rybolov
1705 1705 Opraviť
1706 1706 Oprava vlastností
1707 1707 Oprava relácie
1708 1708 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1709 1709 Opraviť označené chyby.
1710 1710 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1711 1711 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1712 1712 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1713 1713 Opravujem chyby...
1714 1714 Kvetinárstvo
1715 1715 -----
1716 1716 Bol najdený nasledujúci problém:
1717 1717 Jedlo + Pitie
1718 1718 Pešo
1719 1719 Americký futbal
1720 1720 Len pre označené objekty
1721 1721 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1722 1722 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1723 1723 Brod
1724 1724 Les
1725 1725 Chybný formát:
1726 1726 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1727 1727 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1728 1728 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1729 1729 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1730 1730 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1731 1731 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1732 1732 Fontána
1733 1733 Blokovať
1734 1734 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1735 1735 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1736 1736 -----
1737 1737 Z ...
1738 1738 Z relácie
1739 1739 -----
1740 1740 Čerpacia stanica
1741 1741 Čerpacia stanica
1742 1742 -----
1743 1743 Úplná Adresa:
1744 1744 Pohľad celá obrazovka
1745 1745 -----
1746 1746 Nábytok
1747 1747 GPS body
1748 1748 -----
1749 1749 popis gps trasy
1750 1750 GPX súbory
1751 1751 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1752 1752 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1753 1753 GPX stopa(trasa):
1754 1754 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1755 1755 Záhrada
1756 1756 Záhradné centrum
1757 1757 Plynojem (Gasometer)
1758 1758 Brána
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 Geografia(Zemepis)
1762 1762 -----
1763 1763 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1764 1764 Obrázky s GPS súradnicami
1765 1765 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1766 1766 -----
1767 1767 Ľadovec
1768 1768 Sklo
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1773 1773 Prejsť na nasledujúcu stránku
1774 1774 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1775 1775 -----
1776 1776 Golfové ihrisko
1777 1777 -----
1778 1778 Malé nákladná autá a dodávky
1779 1779 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1780 1780 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1781 1781 -----
1782 1782 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1783 1783 -----
1784 1784 Tráva
1785 1785 Cintorín (malý, blizko kostola)
1786 1786 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1787 1787 Mriežka
1788 1788 Vrstva mriežky:
1789 1789 Rozloženie mriežky
1790 1790 Umiestnenie mriežky
1791 1791 Otáčanie mriežky
1792 1792 -----
1793 1793 Skupina
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 Penzión
1800 1800 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1801 1801 Gymnastika
1802 1802 Kaderníctvo
1803 1803 Malá dedina / osada / samota
1804 1804 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1805 1805 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1806 1806 -----
1807 1807 Železiarstvo
1808 1808 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1809 1809 Zdravie
1810 1810 Vresovisko
1811 1811 Nákladné vozidlá
1812 1812 Živý plot (Hedge)
1813 1813 Výška
1814 1814 Výška (metre)
1815 1815 -----
1816 1816 Nápoveda
1817 1817 Pomoc: {0}
1818 1818 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1819 1819 Skryť
1820 1820 Schovať prvky
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 Navyššie číslo
1825 1825 Zvýrazniť
1826 1826 Typ komunikácie
1827 1827 Pozemné komunikácie
1828 1828 Turistika
1829 1829 Historické miesta
1830 1830 História
1831 1831 História pre bod {0}
1832 1832 História pre reláciu {0}
1833 1833 História pre cestu {0}
1834 1834 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1835 1835 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1836 1836 Hokej
1837 1837 Domovská stránka
1838 1838 Kôň
1839 1839 Konské dostihy
1840 1840 Nemocnica
1841 1841 -----
1842 1842 Ubytovňa
1843 1843 -----
1844 1844 Hlavné skratky
1845 1845 Meno domu
1846 1846 Číslo domu
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 Poľovnícky posed
1850 1850 Som v časovej zóne:
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 ID > 0 očakávané. Got {0}
1855 1855 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
1856 1856 -----
1857 1857 IO Výnimka
1858 1858 -----
1859 1859 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1860 1860 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
1861 1861 Ignorovať
1862 1862 Nabudúce ignorovať označené chyby.
1863 1863 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
1864 1864 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
1865 1865 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
1866 1866 Ignorujem prvky(elements)
1867 1867 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
1868 1868 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
1869 1869 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
1870 1870 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1871 1871 -----
1872 1872 Nedovolená veľkosť
1873 1873 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 Neplatný výraz ''{0}''
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 Neplatný objekt s id=0
1885 1885 -----
1886 1886 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
1887 1887 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
1888 1888 Neplatná poznámka nahrávania
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
1892 1892 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
1893 1893 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
1894 1894 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
1895 1895 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1896 1896 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
1897 1897 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
1898 1898 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
1899 1899 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
1900 1900 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
1901 1901 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
1902 1902 -----
1903 1903 Obrázok je už načítaný
1904 1904 Orezávanie obrázkov
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1908 1908 -----
1909 1909 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 Importovať
1915 1915 Importovať zvuk
1916 1916 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
1917 1917 Importovať obrázky
1918 1918 Import nie je možný
1919 1919 Importovať cestu z GPX vrstvy
1920 1920 Importované obrázky
1921 1921 Importujem dáta z DG100...
1922 1922 Importovať dáta zo zariadenia.
1923 1923 Importuje vydania z OpenStreetBugs
1924 1924 Sklon
1925 1925 Prudký sklon
1926 1926 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
1927 1927 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
1928 1928 -----
1929 1929 Priblíženie
1930 1930 -----
1931 1931 Prírastok:
1932 1932 -----
1933 1933 Priemysel
1934 1934 Informácie
1935 1935 Info o Elemente
1936 1936 Informácia
1937 1937 Informačná tabuľa
1938 1938 Informačná kancelária
1939 1939 Informačný terminál
1940 1940 Informácie o vrstve
1941 1941 Prebieha inicializácia
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 Vnútorná chyba servera
1948 1948 Interpolácia (vloženie)
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 Chybná URL?
1952 1952 -----
1953 1953 Poškodený bz2 súbor.
1954 1954 Neplatný dátum
1955 1955 -----
1956 1956 Neplatné vyrovnanie (offset)
1957 1957 Neplatné vlastnosti kľúča
1958 1958 Neplatný spellcheck line: {0}
1959 1959 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
1960 1960 Neplatné časové pásmo
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
1964 1964 Obrátený filter
1965 1965 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
1966 1966 Nie je vektorizované.
1967 1967 Je vektorizované.
1968 1968 Ostrov
1969 1969 Ostrovček
1970 1970 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
1971 1971 Položka
1972 1972 položka {0} sa v zozname nenachádza
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
1978 1978 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
1979 1979 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
1980 1980 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
1981 1981 JPEG obrázky (*.jpg)
1982 1982 -----
1983 1983 Java verzia {0}
1984 1984 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
1985 1985 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
1986 1986 Spojiť body a línie
1987 1987 Vložiť bod do cesty
1988 1988 Pripojiť bod k najbližšej ceste
1989 1989 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
1990 1990 Spojené prekrývajúce sa plochy
1991 1991 Spojená prekrývajúca sa plocha
1992 1992 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
1993 1993 Skok na miesto (pozíciu)
1994 1994 Skok tam
1995 1995 Skok na miesto (pozíciu)
1996 1996 Križovatka
1997 1997 Ponechať
1998 1998 Zostáva klon lokálnej verzie
1999 1999 Ponechávať záložné súbory
2000 2000 Ponechaj moje súradnice
2001 2001 Udržať môj vymazaný stav
2002 2002 Zostáva môj viditeľný stav
2003 2003 -----
2004 2004 Zachovať plugin
2005 2005 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
2006 2006 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
2007 2007 Ponechaj ich súradnice
2008 2008 Udržať ich vymazaný stav
2009 2009 Ponechať svoj viditeľný stav
2010 2010 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
2011 2011 Kĺúč
2012 2012 Klúč ''{0}'' je neplatný.
2013 2013 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
2014 2014 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
2015 2015 Kláves:
2016 2016 Klávesové skratky
2017 2017 Kľúčové slová
2018 2018 Škôlka
2019 2019 Stánok
2020 2020 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
2021 2021 -----
2022 2022 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Nastavenie pluginu Lakewalker
2026 2026 Lakewalker stopa(trace)
2027 2027 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2028 2028 -----
2029 2029 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2030 2030 -----
2031 2031 Lambertova zóna (Estónsko)
2032 2032 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
2033 2033 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
2034 2034 Zem (Pevnina)
2035 2035 Využívanie oblasti (Land use)
2036 2036 Skládka odpadov
2037 2037 -----
2038 2038 Jazdné pruhy
2039 2039 Jazyk
2040 2040 Posledná zmena {0}
2041 2041 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2042 2042 Zemepisná šírka
2043 2043 Zemepisná šírka:
2044 2044 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2045 2045 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2046 2046 Spustiť v maximalizovanom režime
2047 2047 -----
2048 2048 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2049 2049 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2050 2050 Otvoriť dialóg úpravy značiek
2051 2051 Práčovňa
2052 2052 Vrstva
2053 2053 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2054 2054 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2055 2055 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2056 2056 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2057 2057 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2058 2058 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2059 2059 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
2060 2060 vrstva nie je v zozname
2061 2061 Vrstva pre vykonávanie meraní
2062 2062 Vrstva: {0}
2063 2063 Vrstvy
2064 2064 Uvedený čas (sekundy)
2065 2065 Voľný čas
2066 2066 Dĺžka
2067 2067 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2068 2068 -----
2069 2069 Dĺžka:
2070 2070 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
2071 2071 Železničné priecestie
2072 2072 Knižnica
2073 2073 Licencia
2074 2074 Závora (Lift Gate)
2075 2075 Rýchloelektrička
2076 2076 Maják
2077 2077 Odkazová linka
2078 2078 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2079 2079 Typ vedenia
2080 2080 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2081 2081 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2082 2082 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2083 2083 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 Obytná zóna
2088 2088 Nahrať Všetky Dlaždice
2089 2089 -----
2090 2090 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2091 2091 Načítať WMS vrstvu
2092 2092 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2093 2093 Nahrať priebeh
2094 2094 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2095 2095 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2096 2096 Načítať reláciu
2097 2097 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2098 2098 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2099 2099 Načítavam skoršie pluginy
2100 2100 -----
2101 2101 Nahrať históriu pre bod {0}
2102 2102 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2103 2103 Nahrať históriu pre cestu {0}
2104 2104 Nahrávam rodičovskú reláciu
2105 2105 -----
2106 2106 Načítavam pluginy
2107 2107 -----
2108 2108 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2109 2109 Nahrávam {0}
2110 2110 -----
2111 2111 Miestne súbory
2112 2112 Oblasť (lokalita)
2113 2113 Umiestnenie
2114 2114 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2115 2115 Zamknúť
2116 2116 Plavebná komora
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 Zemepisná dĺžka
2120 2120 Zemepisná dĺžka:
2121 2121 Vzhľad a chovanie
2122 2122 Výhliadková veža
2123 2123 -----
2124 2124 Hľadám breh...
2125 2125 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 Najnižšie číslo
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2137 2137 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2138 2138 Vytvoriť duplikát práve zvolenej vrstvy.
2139 2139 -----
2140 2140 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2141 2141 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2142 2142 Poškodené údaje(vety):
2143 2143 Človekom vytvorené (Man made)
2144 2144 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 Mapa
2150 2150 -----
2151 2151 Projekcia mapy
2152 2152 Nastavenie mapy
2153 2153 Mapa: {0}
2154 2154 Prístav (Marina)
2155 2155 Označiť ako hotové
2156 2156 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2157 2157 Značky z pomenovaných bodov
2158 2158 Značky z {0}
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2162 2162 Materiál
2163 2163 Max zväčšenie lvl:
2164 2164 Max. Výška(v metroch)
2165 2165 Max. Dĺžka (v metroch)
2166 2166 Max. Šírka (v metroch)
2167 2167 Maximálna veľkost cache (v MB)
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 Max. rýchlosť (km/h)
2171 2171 Max. hmotnosť (ton)
2172 2172 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2173 2173 Maximálna plocha na požiadavku:
2174 2174 Maximálny vek cache (dni)
2175 2175 Maximálna veľkosť cache (MB)
2176 2176 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2177 2177 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2178 2178 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2179 2179 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2180 2180 Maximálna dĺžka (metrov)
2181 2181 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2182 2182 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2183 2183 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2184 2184 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2185 2185 Maximálny počet úsekov na cestu
2186 2186 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2187 2187 Lúka
2188 2188 Namerané hodnoty
2189 2189 Meranie
2190 2190 -----
2191 2191 Člen
2192 2192 Členovia
2193 2193 Členy(vyriešené)
2194 2194 Členy(v konflikte)
2195 2195 Pomník
2196 2196 Meno v menu
2197 2197 Meno v menu (východzie)
2198 2198 Menu skratiek
2199 2199 -----
2200 2200 Mercatorova projekcia
2201 2201 Zlúčiť
2202 2202 Zlúčiť body
2203 2203 Zlúčiť duplikátne body?
2204 2204 Zlúčiť vrstvu
2205 2205 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2206 2206 -----
2207 2207 Zlúčiť výber
2208 2208 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2209 2209 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2210 2210 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2211 2211 Zlúčiť {0} body
2212 2212 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2213 2213 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2214 2214 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2215 2215 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2216 2216 Spojovaná verzia
2217 2217 -----
2218 2218 Správu dňa nie je možné zobraziť
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2222 2222 Armáda
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 Min. rýchlosť (km/h)
2227 2227 Malý kruhový objazd
2228 2228 Minigolf
2229 2229 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2230 2230 Minút: {0}
2231 2231 Zrkadlo
2232 2232 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2233 2233 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2234 2234 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2235 2235 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2236 2236 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2237 2237 Chýbajúce šifrovanie
2238 2238 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2239 2239 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2240 2240 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2241 2241 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2242 2242 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2243 2243 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2244 2244 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2245 2245 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2246 2246 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2247 2247 Chýbajúce meno:* prekladu.
2248 2248 Chýbajúci operator pre NOT
2249 2249 Chýbajúci parameter pre OR
2250 2250 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2251 2251 -----
2252 2252 Po-Pi 08:30-20:00
2253 2253 Režim: Kresliť Fokus
2254 2254 Režim: {0}
2255 2255 Pracovný režim (Potlach štýl)
2256 2256 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2257 2257 Skupiny modifikátorov
2258 2258 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2259 2259 Zmenáreň
2260 2260 Jednokoľajka, vysutá dráha
2261 2261 Pamätihodnosť, pamätník
2262 2262 -----
2263 2263 Viac informácii o tejto vlastnosti
2264 2264 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2265 2265 Najdená viac než jedna "from" cesta.
2266 2266 Najdené viac cieľových "to" ciest.
2267 2267 Viac ako jedna "via" najdená.
2268 2268 -----
2269 2269 Motošport
2270 2270 Motorové vozidlo
2271 2271 Motocykel
2272 2272 Cesta pre motorové vozidlá
2273 2273 Dialnica
2274 2274 Ďialničná križovatka
2275 2275 Dialničná prípojka
2276 2276 Horský priesmyk
2277 2277 Horský bicykel
2278 2278 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2279 2279 -----
2280 2280 Posunúť nižšie
2281 2281 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2282 2282 Posunúť elementy
2283 2283 Posunúť filter dole.
2284 2284 Posunúť filter hore.
2285 2285 Presunúť vľavo
2286 2286 Presunúť uzly tak, aby mali všetky uhly 90 alebo 180 stupňov
2287 2287 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2288 2288 Presunúť objekty {0}
2289 2289 Presunúť vpravo
2290 2290 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2291 2291 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2292 2292 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2293 2293 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2294 2294 Presunúť označené body na priamku
2295 2295 Presunúť označené body do kruhu
2296 2296 Posunúť ich(them)
2297 2297 Posunúť vyššie
2298 2298 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2299 2299 Presunúť {0}
2300 2300 Presunutie objektov {0}
2301 2301 Blato
2302 2302 -----
2303 2303 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2304 2304 multipolygón
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2308 2308 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2309 2309 Múzeum
2310 2310 -----
2311 2311 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2312 2312 Moja verzia
2313 2313 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2314 2314 Môj so zlúčeným
2315 2315 Môj s Ich
2316 2316 NMEA import zlyhal!
2317 2317 NMEA import úspešný
2318 2318 NMEA-0183 súbory
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 Názov
2322 2322 Názov miesta
2323 2323 Meno užívateľa.
2324 2324 Meno: {0}
2325 2325 Pomenovanie trackpoints od {0}
2326 2326 Pomenované trasové body
2327 2327 Úzkorozchodná železnica
2328 2328 Štátna
2329 2329 Národný park
2330 2330 Prírodná rezervácia
2331 2331 Blízko
2332 2332 -----
2333 2333 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2334 2334 Sieť
2335 2335 Sieťová výnimka
2336 2336 -----
2337 2337 Nový
2338 2338 -----
2339 2339 Nový problém
2340 2340 Nový kľúč
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 Nová funkcia
2344 2344 Nová hodnota
2345 2345 Nová hodnota pre {0}
2346 2346 Nasledujúci
2347 2347 Nasledujúci obrázok
2348 2348 Nočný klub
2349 2349 Nie
2350 2350 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2351 2351 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2352 2352 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2353 2353 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2354 2354 Bez skratky
2355 2355 Nenajdená cesta "from".
2356 2356 Nenajdená cesta "to".
2357 2357 Nie je "via" bod alebo cesta najdená.
2358 2358 Žiadna oblasť nie je vybratá
2359 2359 Žiadne zmeny pre uloženie.
2360 2360 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2361 2361 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2362 2362 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2363 2363 Nájdená neaktuálna dátová sada
2364 2364 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2365 2365 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2366 2366 Neboli načítané žiadne dáta.
2367 2367 Žiaden dátum
2368 2368 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2369 2369 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2370 2370 Slepá ulica
2371 2371 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2372 2372 -----
2373 2373 Bez obrázka
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2377 2377 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2378 2378 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2379 2379 Neotvárajte súbor zmien
2380 2380 Neotvorené súbory zmien
2381 2381 -----
2382 2382 Nie je doplnené heslo.
2383 2383 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2384 2384 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2385 2385 -----
2386 2386 Nezistený žiadny problém
2387 2387 -----
2388 2388 Nie je vybraná žiadna relácia
2389 2389 Nevybratá GPX stopa(track)
2390 2390 Žiadne cieľové vrstvy
2391 2391 -----
2392 2392 Nie je doplnené užívateľské meno.
2393 2393 Neplatná WMS URL alebo id
2394 2394 Žiadne chyby na overenie
2395 2395 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2396 2396 Nie, zrušiť
2397 2397 Nie, zrušiť operáciu
2398 2398 Nie, pokračovať v editácii
2399 2399 Nie, použite to
2400 2400 Bod
2401 2401 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2402 2402 Bod je stále v užívaní
2403 2403 Bod {0}
2404 2404 Body
2405 2405 Body s rovnakou pozíciou
2406 2406 Body s rovnakými názvami
2407 2407 Body(vyriešené)
2408 2408 Body(v konflikte)
2409 2409 -----
2410 2410 Žiadny
2411 2411 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2412 2412 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2413 2413 Normálny
2414 2414 Sever
2415 2415 Nenájdené
2416 2416 Nepripojený
2417 2417 Ešte nerozhodnuté
2418 2418 Ešte nerozhodnuté
2419 2419 -----
2420 2420 Poznámka
2421 2421 -----
2422 2422 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2423 2423 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2424 2424 Bankovky
2425 2425 Nič
2426 2426 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2427 2427 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2428 2428 -----
2429 2429 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2430 2430 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2431 2431 Nič nie je vybraté!
2432 2432 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2433 2433 -----
2434 2434 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2435 2435 -----
2436 2436 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2437 2437 Číslo
2438 2438 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2439 2439 Číslovací systém:
2440 2440 Schéma číslovania
2441 2441 -----
2442 2442 Číselný
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 OK - skúšam znovu.
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 OSM údaje
2449 2449 OSM heslo.
2450 2450 Súbory OSM Servera
2451 2451 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2452 2452 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2458 2458 Objekt podľa ID:
2459 2459 Objekt je vymazaný
2460 2460 História objektu
2461 2461 Objekt podľa typu:
2462 2462 Objekt s históriou(priebehom)
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 Pridané objekty:
2466 2466 Odstránené objekty:
2467 2467 Upravené objekty:
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Nepárny (odd)
2473 2473 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2474 2474 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2475 2475 Vyrovnať(Offset):
2476 2476 Starý kľúč
2477 2477 Stará funkcia
2478 2478 Stará hodnota
2479 2479 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2480 2480 Na požiadanie
2481 2481 Pri nahrávaní
2482 2482 Jednosmerka
2483 2483 Cesty s jediným bodom
2484 2484 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2485 2485 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2486 2486 -----
2487 2487 Jednosmerka
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2494 2494 Iba na začiatku cesty.
2495 2495 Iba na vektorizované vrstvy
2496 2496 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 Otvoriť umiestnenie...
2500 2500 Otvoriť OpenStreetBugs
2501 2501 Otvoriť pohľad...
2502 2502 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2503 2503 -----
2504 2504 Otvoriť súbor.
2505 2505 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2506 2506 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2507 2507 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2508 2508 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2509 2509 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2510 2510 Otvoriť zoznam trasových bodov
2511 2511 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2512 2512 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2513 2513 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2514 2514 Otvoriť výber obsahu okien.
2515 2515 -----
2516 2516 Otvoriť z URL.
2517 2517 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2518 2518 -----
2519 2519 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2520 2520 Otvoriť inú fotografiu
2521 2521 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2522 2522 Otvoriť zmenové súbory
2523 2523 Otvoriť súbor
2524 2524 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2525 2525 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2526 2526 Otvor meračský nástroj.
2527 2527 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2528 2528 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2529 2529 Otvoriť okno merania.
2530 2530 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2531 2531 Otvoriť okno pre overovanie.
2532 2532 Otvoriť...
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2539 2539 -----
2540 2540 údaje OpenStreetMap
2541 2541 Otváram 1 súbor...
2542 2542 Otváracia doba
2543 2543 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2544 2544 Otváranie súborov
2545 2545 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2546 2546 -----
2547 2547 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2548 2548 Operátor
2549 2549 Optik
2550 2550 Voliteľné atribúty:
2551 2551 Voliteľné informácie:
2552 2552 Voliteľné typy
2553 2553 Biopotraviny
2554 2554 Orig. Cesta
2555 2555 Pravouhlosť
2556 2556 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2557 2557 Pravouhlý tvar
2558 2558 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2559 2559 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2560 2560 -----
2561 2561 Iné
2562 2562 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2563 2563 Turistický (Outdoor)
2564 2564 Prekryť štvorce (tiles)
2565 2565 Prekrývajúce sa plochy
2566 2566 Prekrývajúce sa komunikácie
2567 2567 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2568 2568 Prekrývajúce sa železnice
2569 2569 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2570 2570 Prekrývajúce sa cesty
2571 2571 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2572 2572 Prekrývajúce sa cesty.
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 Prepísať
2578 2578 -----
2579 2579 PNG súbory (*.png)
2580 2580 PUWG (Poľsko)
2581 2581 PUWG 1992 (Poľsko)
2582 2582 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2583 2583 -----
2584 2584 Farebný štýl {0}: {1}
2585 2585 Problém s vykresľováním
2586 2586 Palaeontological Areál
2587 2587 Papier
2588 2588 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2589 2589 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2590 2590 -----
2591 2591 Nadradené vzťahy
2592 2592 -----
2593 2593 P+R parkovisko
2594 2594 Parkovisko
2595 2595 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2596 2596 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2597 2597 Rozložiť OSM dáta...
2598 2598 Rozloženie OSM history data ...
2599 2599 -----
2600 2600 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2601 2601 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 Heslo
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Vložiť
2610 2610 Vkladám ...
2611 2611 Vložiť vlastnosti
2612 2612 Vložiť URL zo schránky
2613 2613 Vložiť zo schránky
2614 2614 Vložiť bez neúplných členov
2615 2615 Cesta (chodník)
2616 2616 Dĺžka cesty
2617 2617 Syntaktická chyba vzoru: Vzor {0} v {1} je nedovolený!
2618 2618 Vrchol
2619 2619 Pešia zóna
2620 2620 Prechod pre chodcov
2621 2621 Typ prechodu pre chodcov
2622 2622 Pešia
2623 2623 -----
2624 2624 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2625 2625 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2626 2626 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2627 2627 Vykonať overovanie dát
2628 2628 Povolené činnosti
2629 2629 Lekáreň
2630 2630 Telefónne číslo
2631 2631 Číslo telefónu
2632 2632 -----
2633 2633 Čas fotografie (z exif):
2634 2634 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2635 2635 Fyzicky vymazať z lokálnej verzie
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 Výletné miesto
2643 2643 Mólo
2644 2644 Potrubie
2645 2645 Typ lyžiarskej dráhy
2646 2646 Hracia plocha, ihrisko
2647 2647 Kostol
2648 2648 Miesta
2649 2649 Prehrať/Pauza audio
2650 2650 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2651 2651 Ihrisko
2652 2652 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2658 2658 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2659 2659 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2660 2660 -----
2661 2661 Prosím vložte vybraný reťazec
2662 2662 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2663 2663 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2664 2664 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2665 2665 -----
2666 2666 Zadajte hladaný reťazec.
2667 2667 Zadajte uživateľské meno
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2671 2671 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2672 2672 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 Prosím vložte celé číslo > 1
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2688 2688 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2689 2689 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2690 2690 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2694 2694 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2695 2695 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2696 2696 Prosím vyberte súbor
2697 2697 Vyberte prosím kľúč
2698 2698 Prisím vyberte schému k použitiu.
2699 2699 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2700 2700 Vyberte prosím hodnotu
2701 2701 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2702 2702 -----
2703 2703 Vyber prosím nejakú položku.
2704 2704 Vyberte minimálne 4 body
2705 2705 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2706 2706 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2707 2707 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2708 2708 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2709 2709 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2710 2710 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2711 2711 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2712 2712 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2713 2713 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2714 2714 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2715 2715 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2716 2716 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2717 2717 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2718 2718 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2719 2719 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2720 2720 Vyberte schému pre zmazanie.
2721 2721 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2722 2722 -----
2723 2723 Prosím vyberte trasy s uhlami približne 90 alebo 180 stupňov.
2724 2724 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2725 2725 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2726 2726 Plugin je zahrnutý v JOSM
2727 2727 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2728 2728 Informácia o pluginoch
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 Pluginy
2732 2732 Meno bodu(miesta)
2733 2733 Číslo bodu
2734 2734 Polícia
2735 2735 Politická
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 Iba poloha
2739 2739 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2740 2740 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
2741 2741 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
2742 2742 Poštová schránka
2743 2743 PSČ:
2744 2744 Pošta
2745 2745 Poštové smerovacie číslo
2746 2746 Potenciál
2747 2747 Elektráreň (spôsob vyroby)
2748 2748 Elektrické vedenie
2749 2749 Transformátorová stanica
2750 2750 Malý transformátor
2751 2751 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2752 2752 Predpoklad Porušenia
2753 2753 Predpokladaný priestupok
2754 2754 Preddefinované
2755 2755 -----
2756 2756 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2757 2757 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2758 2758 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2759 2759 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2760 2760 Nastavenia
2761 2761 Predvoľby uložené na {0}
2762 2762 Nastavenia...
2763 2763 Pripravujem OSM údaje...
2764 2764 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2765 2765 Pripravujem dátový súbor ...
2766 2766 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2767 2767 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
2768 2768 -----
2769 2769 Historická železnica
2770 2770 Prednastavená skupina {0}
2771 2771 Prednastavená skupina {1} / {0}
2772 2772 Predvoľby
2773 2773 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2774 2774 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2775 2775 Predchádzajúci
2776 2776 Predchádzajúci obrázok
2777 2777 Cesta I. triedy
2778 2778 Prípojka cesty I. triedy
2779 2779 Primárny modifikátor:
2780 2780 Pôvodný
2781 2781 Očakávané ID pôvodných
2782 2782 Vezenie
2783 2783 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 Kód projekcie
2791 2791 Metóda projekcie
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 Vlastnosti
2795 2795 Vlastnosti / Memberships
2796 2796 Kontrola vlastností :
2797 2797 Vlastnosti pre zvolené objekty
2798 2798 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
2799 2799 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
2800 2800 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
2801 2801 Vlastnosti
2802 2802 Vlastnosti (s konfliktmi)
2803 2803 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
2804 2804 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
2805 2805 Hodnota obsahuje HTML entitu
2806 2806 Hodnota začíná alebo končí medzerou
2807 2807 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
2808 2808 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
2809 2809 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
2810 2810 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
2811 2811 Určuje trasové schopnosti
2812 2812 -----
2813 2813 Krčma
2814 2814 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
2815 2815 Verejná budova
2816 2816 Dopravná obsluha
2817 2817 Hromadná doprava
2818 2818 Očistený objekt ''{0}''
2819 2819 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
2820 2820 -----
2821 2821 Lom
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 Pýtam sa na meno servera
2832 2832 Pýtam sa na meno servera ...
2833 2833 -----
2834 2834 Dostihová dráha
2835 2835 Racquetbal
2836 2836 Železnica (štandardná)
2837 2837 Železnica
2838 2838 Železničná zastávka
2839 2839 Železničné nástupište
2840 2840 Železničný pozemok
2841 2841 Očakávaný rozsah čísel
2842 2842 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
2843 2843 Veľkosť rastra: {0}
2844 2844 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
2845 2845 Čítajte ako prvé
2846 2846 -----
2847 2847 Čítať fotky...
2848 2848 Načitávam zmenový súbor {0} ...
2849 2849 Načitávam zmenové súbory...
2850 2850 -----
2851 2851 Čítanie rodičovských z ''{0}''
2852 2852 -----
2853 2853 Čítam {0}...
2854 2854 Informačné súbory
2855 2855 Skutočné meno
2856 2856 Naozaj uzavrieť?
2857 2857 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
2858 2858 Rekreačná oblasť
2859 2859 Opravené (rektifikované) obrázky...
2860 2860 Recyklácia
2861 2861 Opakovať
2862 2862 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
2863 2863 Ref. číslo
2864 2864 Referencie (číslo stopy(track))
2865 2865 Referenčné číslo
2866 2866 -----
2867 2867 Odkazovať na
2868 2868 Obnoviť
2869 2869 Oblasť (región)
2870 2870 Zamietnuť konflikty a Uložiť
2871 2871 Vzťah (relation)
2872 2872 Relácia ...
2873 2873 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
2874 2874 Editor Relácií: Posun Dole
2875 2875 Editor Relácií: Posun Hore
2876 2876 Editor Relácií: Odstrániť
2877 2877 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
2878 2878 -----
2879 2879 Editor Relácií: Triedenie
2880 2880 Relácia je zmazaná
2881 2881 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
2882 2882 Relácia {0}
2883 2883 Relácia: {0}
2884 2884 Relácie
2885 2885 Relácie: {0}
2886 2886 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
2887 2887 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
2888 2888 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
2889 2889 Náboženstvo
2890 2890 Znovu načítať
2891 2891 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
2892 2892 Nahrať poškodené dlaždice
2893 2893 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
2894 2894 Načítať históriu zo serveru
2895 2895 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
2896 2896 Vzdialené ovládanie
2897 2897 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
2898 2898 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
2899 2899 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
2900 2900 Odstrániť
2901 2901 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
2902 2902 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
2903 2903 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
2904 2904 -----
2905 2905 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
2906 2906 -----
2907 2907 Odstrániť z dátovej sady
2908 2908 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2909 2909 Odstraniť fotku z vrstvy
2910 2910 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2911 2911 Vymazať značky z vnútorných ciest
2912 2912 -----
2913 2913 Vymazať vybraté záložky
2914 2914 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
2915 2915 -----
2916 2916 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
2917 2917 Odstrániť vybraté cesty ikon
2918 2918 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
2919 2919 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
2920 2920 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
2921 2921 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2922 2922 Odstránený Prvok z Relácií
2923 2923 -----
2924 2924 Odstraňujem duplicitné body...
2925 2925 Vybranie odkazu z relácie {0}
2926 2926 -----
2927 2927 Premenovať vrstvu
2928 2928 Premenovať vybratú záložku
2929 2929 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
2930 2930 Požičovňa
2931 2931 Servis
2932 2932 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
2933 2933 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
2934 2934 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
2935 2935 Nahlásiť chybu
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 Detaily požiadavky: {0}
2941 2941 Nádrž
2942 2942 Vynulovať (Reset)
2943 2943 Vymazať cookie
2944 2944 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
2945 2945 Nastaviť id na 0
2946 2946 -----
2947 2947 Nastaviť východzie hodnoty
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 Ulica (miestna komunikácia)
2953 2953 Osídlená oblasť (Residential area)
2954 2954 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
2955 2955 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
2956 2956 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
2957 2957 Vyriešiť
2958 2958 Rozhodnutie konfliktov
2959 2959 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
2960 2960 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
2961 2961 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
2962 2962 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
2963 2963 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
2964 2964 Vyriešiť konflikty.
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
2969 2969 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
2970 2970 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
2971 2971 -----
2972 2972 Reštaurácia
2973 2973 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
2974 2974 Obmedzenie
2975 2975 Maloobchod
2976 2976 Oporný múr
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 Otočiť smer radu budov
2988 2988 Otočiť smer ciest
2989 2989 Otočiť smer radu budov
2990 2990 Otočiť smer radu budov
2991 2991 Otočiť a Spojiť
2992 2992 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
2993 2993 Opačná trasa
2994 2994 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
2995 2995 -----
2996 2996 Otočiť smer ciest
2997 2997 Obrátená pobrežná čiara
2998 2998 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
2999 2999 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
3000 3000 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
3001 3001 Otočenie uličných čísel radu budov
3002 3002 Revízia
3003 3003 Jazdectvo
3004 3004 Rieka
3005 3005 Riečny breh
3006 3006 Cesta (neznámy typ)
3007 3007 Cestné obmedzenie
3008 3008 Úloha
3009 3009 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
3010 3010 Funkcia:
3011 3011 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
3012 3012 Otočiť o 180°
3013 3013 Otočiť o 270°
3014 3014 Otočiť o 90°
3015 3015 Otočiť obrázok vľavo
3016 3016 Otočiť obrázok vpravo
3017 3017 Otočiť vľavo
3018 3018 Otočiť vpravo
3019 3019 Kruhový objazd
3020 3020 Cesta (Route)
3021 3021 -----
3022 3022 Štátna cesta
3023 3023 Typ Cesty (Route)
3024 3024 Zobrazené cesty sú pre:
3025 3025 Trasovanie (Routing)
3026 3026 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
3027 3027 Ragby
3028 3028 Zrúcanina
3029 3029 -----
3030 3030 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 Spúšťam test {0}
3034 3034 Zapnutá vertex redukcia...
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 SIM-karty
3038 3038 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
3039 3039 Uložiť
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 Uložiť ako...
3043 3043 Uložiť GPX súbor
3044 3044 Uložiť vrstvu
3045 3045 Uložiť OSM súbor
3046 3046 -----
3047 3047 Uložiť WMS vrstvu
3048 3048 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3049 3049 Uložiť akokoľvek
3050 3050 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
3051 3051 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3052 3052 Uložiť aktuálne dáta.
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3056 3056 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3057 3057 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3058 3058 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3062 3062 -----
3063 3063 Skenovaná mapa ...
3064 3064 Prehľadávam adresár {0}
3065 3065 Škola
3066 3066 Železný šrot
3067 3067 Sutina
3068 3068 Krovie
3069 3069 Hľadať
3070 3070 Hľadám ...
3071 3071 Vyhľadávať objekty
3072 3072 Vyhľadávať...
3073 3073 -----
3074 3074 Hľadať:
3075 3075 Druhé meno
3076 3076 Cesta II. triedy
3077 3077 Sekundárny modifikátor:
3078 3078 Sekúnd: {0}
3079 3079 Bezpečnostná výnimka
3080 3080 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3085 3085 Výber
3086 3086 Vybrať všetko
3087 3087 Vybrať Feuille
3088 3088 Vybrať WMS vrstvu
3089 3089 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
3090 3090 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3091 3091 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 Vybrať hranice obce(samosprávy)
3096 3096 Vyberte buď:
3097 3097 Vybrať meno súboru
3098 3098 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3099 3099 Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 Výber nastavenia kreslenej čiary
3103 3103 Výber členov
3104 3104 Zvoliť bod pod kurzorom.
3105 3105 Vyberte objekty na nahratie
3106 3106 -----
3107 3107 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
3108 3108 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
3113 3113 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
3114 3114 Výber cieľovej vrstvy
3115 3115 -----
3116 3116 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3117 3117 -----
3118 3118 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3119 3119 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3120 3120 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
3130 3130 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
3131 3131 Výber s určeným hľadaním
3132 3132 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
3133 3133 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3134 3134 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
3135 3135 Vybratá stopa: {0}
3136 3136 Výber
3137 3137 Plocha výberu
3138 3138 Dĺžka výberu
3139 3139 Výber je prázdny
3140 3140 Výber musí pozostávať len z trás a uzlov.
3141 3141 Nevhodný výber!
3142 3142 Výber: {0}
3143 3143 Cesty pretínajúce sami seba
3144 3144 -----
3145 3145 Oddeliť vrstvu
3146 3146 Oddeľovač
3147 3147 Sekvencia
3148 3148 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3149 3149 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
3150 3150 Obslužná cesta (Service)
3151 3151 Služby
3152 3152 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3153 3153 -----
3154 3154 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
3155 3155 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
3156 3156 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3157 3157 Nastaviť priehľadné pozadie
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3163 3163 -----
3164 3164 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3165 3165 Zadať východzie (prednastavené)
3166 3166 Zvoliť {0} Lambert súradnice
3167 3167 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3168 3168 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3169 3169 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3170 3170 -----
3171 3171 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3172 3172 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3173 3173 Nastavujem východzie hodnoty
3174 3174 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3175 3175 Nastavenia
3176 3176 Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie.
3177 3177 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
3178 3178 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3179 3179 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3180 3180 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3181 3181 -----
3182 3182 Prístrešok
3183 3183 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
3184 3184 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
3185 3185 Obuva
3186 3186 Streľba
3187 3187 Nakupovanie
3188 3188 Obchody
3189 3189 -----
3190 3190 Skratka
3191 3191 Nastavenie klávesových skratiek
3192 3192 Najkratšia
3193 3193 Mali by ste uložiť?
3194 3194 Vypnúť doplnok?
3195 3195 Mali by ste nahrávať?
3196 3196 Ukázať
3197 3197 Ukázať GPS dáta.
3198 3198 Zobraziť správu o stave
3199 3199 -----
3200 3200 Ukázať Info Dlaždíc
3201 3201 Ukázať súbor zmien {0}
3202 3202 Zobraziť informácie o pomoci
3203 3203 Zobraz históriu
3204 3204 Zobraz info
3205 3205 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3206 3206 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3207 3207 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3208 3208 -----
3209 3209 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3210 3210 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3211 3211 -----
3212 3212 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3213 3213 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3214 3214 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3215 3215 -----
3216 3216 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3217 3217 Zobrazí túto nápovedu
3218 3218 Zobraziť/Skryť
3219 3219 Zobraziť/Skryť Text/Ikony
3220 3220 Zobrazená oblasť
3221 3221 -----
3222 3222 Cesty s podobnými menami
3223 3223 Zjednodušiť cestu
3224 3224 Zjednodušiť všetky vybraté cesty
3225 3225 Zjednodušiť cesty?
3226 3226 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3227 3227 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3228 3228 Jednotlivé prvky
3229 3229 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3230 3230 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3231 3231 -----
3232 3232 Korčuľovanie
3233 3233 Lyže
3234 3234 Lyžovanie
3235 3235 Vynechať Sťahovanie
3236 3236 Vynechať sťahovanie
3237 3237 Vynechať aktualizáciu
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3244 3244 Vyhladené mapy (antialiasing)
3245 3245 Snímka na veľkosť dlaždice
3246 3246 Snežný skúter
3247 3247 Futbal
3248 3248 Riešenie konfliktov
3249 3249 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3250 3250 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3251 3251 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3252 3252 Triediť
3253 3253 Menu Sort presets
3254 3254 Triedenie členov relácie
3255 3255 Zdroj
3256 3256 Zdrojový text
3257 3257 Miesta pre vozíčkárov
3258 3258 Priestory pre rodičov s detmi
3259 3259 Priestory pre ženy
3260 3260 Rýchlosť
3261 3261 Rýchlosť (Km/h)
3262 3262 Kamera na meranie rýchlosti
3263 3263 Špičky (hroty)
3264 3264 Rozdeliť cestu
3265 3265 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3266 3266 Rozdeliť oblasť
3267 3267 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3268 3268 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3269 3269 Šport
3270 3270 Šport (loptový)
3271 3271 Športové zariadenie
3272 3272 Športy
3273 3273 Športové centrum
3274 3274 Prameň
3275 3275 Štadión
3276 3276 Štandardný unix geometry argument
3277 3277 Hviezdičkový
3278 3278 Začať vyhľadávanie
3279 3279 Žačať nastavovanie
3280 3280 Začať sťahovanie
3281 3281 Začiatok sťahovania dát
3282 3282 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3283 3283 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3284 3284 Spustenie #:
3285 3285 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3286 3286 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3287 3287 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3288 3288 Začínam prehľadávať adresár
3289 3289 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3290 3290 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3291 3291 -----
3292 3292 Začínam nahrávať požiadavku ...
3293 3293 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3294 3294 Stav
3295 3295 Štát:
3296 3296 Papierníctvo
3297 3297 -----
3298 3298 Stav
3299 3299 Správa o stave
3300 3300 Schody
3301 3301 Turniket (Stile)
3302 3302 Zastaviť (stop)
3303 3303 -----
3304 3304 Potok
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 Názov ulice
3308 3308 -----
3309 3309 Hlavné komunikácie
3310 3310 Ulice NRW Geofabrik.de
3311 3311 Štýl pre vnútornú cestu ''{0}'' je ekvivalentný polygónu.
3312 3312 Označenie pre vonkajšiu(obvodovú) cestu ''{0}'' je zamenené.
3313 3313 Štýl pre obmedzenie {0} nenajdený.
3314 3314 Predložiť filter
3315 3315 Štvrť
3316 3316 Metro
3317 3317 Vchod do metra
3318 3318 Podokno skratiek
3319 3319 -----
3320 3320 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3321 3321 -----
3322 3322 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3323 3323 Podporovaný Rectifier Services:
3324 3324 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3325 3325 Povrch
3326 3326 Pozorovanie (ostraha)
3327 3327 Meračský bod
3328 3328 Merač
3329 3329 -----
3330 3330 Merač...
3331 3331 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3332 3332 Plávanie
3333 3333 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3334 3334 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Popis značky
3338 3338 Synchronizovať audio
3339 3339 Synchronizovať celú dátovú sadu
3340 3340 Synchronizovať iba {0} bod
3341 3341 Synchronizovať iba {0} reláciu
3342 3342 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3343 3343 Synchronizovať iba {0} cestu
3344 3344 TCX Súbory (*.tcx)
3345 3345 Stolný tenis
3346 3346 -----
3347 3347 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3348 3348 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3349 3349 Tagom zmenená relácia s
3350 3350 Značky ciest ako
3351 3351 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3352 3352 Zdroj pre TagChecker
3353 3353 Tester predvolieb značenia
3354 3354 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3355 3355 Značky
3356 3356 Značky (vymezovacia čiarka)
3357 3357 Značky a Členy
3358 3358 Značky z bodov
3359 3359 Značky z relácií
3360 3360 Značky z ciest
3361 3361 Značky zo súboru zmien {0}
3362 3362 Značky pre nový súbor zmien
3363 3363 Klúče s prázdnými hodnotami
3364 3364 -----
3365 3365 TangoGPS Súbory (*.log)
3366 3366 TangoGPS import neúspešný!
3367 3367 TangoGPS import úspešný
3368 3368 Cieľový objekt s id {0} a verziou {1} je viditeľný aj keď zdrojový objekt s nižšou verziou {2} nie je viditeľný. Nemôžem sa zaoberať s touto nezrovnalosťou. Ponechávam cieľový objekt.
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 Telefón
3372 3372 Telefónne karty
3373 3373 Tenis
3374 3374 -----
3375 3375 Rad (Terrace)
3376 3376 Vytvoriť rad budov
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 Cesta III. triedy
3381 3381 Terciálny modifikátor:
3382 3382 Otestovať
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3397 3397 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3398 3398 Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3399 3399 Cesta "from" nezačína, ani nekončí v bode "via".
3400 3400 Táto "from" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3401 3401 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" bode.
3402 3402 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3403 3403 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3404 3404 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3405 3405 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 Kopírované dáta obsahujú nekompletné pôvodné. Keď vložíte nekompletné pôvodné budú odstránené. Chcete vložiť dáta bez nekompletných pôvodných?
3411 3411 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3412 3412 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 Dokument neobsahuje dáta.
3418 3418 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3419 3419 -----
3420 3420 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3421 3421 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3422 3422 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3423 3423 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3424 3424 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3425 3425 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3426 3426 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3427 3427 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3428 3428 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3429 3429 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3433 3433 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3434 3434 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3435 3435 -----
3436 3436 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3437 3437 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3438 3438 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3439 3439 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3440 3440 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3441 3441 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3442 3442 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3443 3443 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete všetky zjednodušiť?
3444 3444 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3445 3445 -----
3446 3446 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3447 3447 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3448 3448 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3449 3449 -----
3450 3450 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3451 3451 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3452 3452 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3453 3453 Divadlo
3454 3454 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3455 3455 Ich verzia
3456 3456 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3457 3457 Ich so zlúčeným
3458 3458 Zábavný park
3459 3459 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3460 3460 Niesú tam otvorené súbory zmien
3461 3461 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3462 3462 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3463 3463 -----
3464 3464 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3465 3465 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3466 3466 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3467 3467 To môže spôsobiť nechcené vymazanie uzlov.
3468 3468 -----
3469 3469 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3470 3470 Toto je až za koncom nahrávky
3471 3471 -----
3472 3472 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
3473 3473 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3474 3474 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3475 3475 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3476 3476 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3477 3477 -----
3478 3478 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3479 3479 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3480 3480 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3481 3481 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3482 3482 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3483 3483 -----
3484 3484 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3485 3485 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3486 3486 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3487 3487 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3488 3488 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3489 3489 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3490 3490 -----
3491 3491 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3492 3492 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3493 3493 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3494 3494 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3495 3495 Čísla dlaždíc
3496 3496 Zdroje Dlaždíc
3497 3497 -----
3498 3498 Časový interval
3499 3499 Časové pásmo:
3500 3500 Časové pásmo: {0}
3501 3501 Do ...
3502 3502 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3503 3503 Na zmazanie
3504 3504 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3505 3505 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3506 3506 Zapnúť GPX čiary
3507 3507 Prepnúť drôtový model
3508 3508 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3509 3509 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3510 3510 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3511 3511 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3512 3512 Prepnúť: {0}
3513 3513 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3514 3514 Toalety
3515 3515 -----
3516 3516 Mýto (Toll)
3517 3517 Mýtna búdka
3518 3518 Nástroj: {0}
3519 3519 Panel nástrojov
3520 3520 Úprava panela nástrojov
3521 3521 Nástroje
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 Turistika
3525 3525 Veža
3526 3526 Nastavenie veže
3527 3527 Typ veže
3528 3528 Mesto (town)
3529 3529 Radnica (obecný úrad)
3530 3530 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3531 3531 Hračky
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 Trasovanie
3537 3537 Poľná cesta (Track)
3538 3538 Farebná trať a body
3539 3539 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 Semafor
3543 3543 Električka
3544 3544 Zastávka električky
3545 3545 Preprava
3546 3546 Cestovanie
3547 3547 Cestovná kancelária
3548 3548 Strom
3549 3549 Cesta pre motorové vozidlá
3550 3550 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3551 3551 -----
3552 3552 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3553 3553 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3554 3554 Tunel
3555 3555 Začiatok tunela
3556 3556 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3557 3557 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3558 3558 Turning Point (koniec cesty)
3559 3559 Turniket
3560 3560 Točňa
3561 3561 Typ
3562 3562 Typ mena (UK)
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 NEZNÁMA
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Rozpojiť cesty
3576 3576 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3577 3577 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3578 3578 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3579 3579 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3580 3580 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3581 3581 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3582 3582 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3583 3583 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3584 3584 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3585 3585 Neuzavreté cesty.
3586 3586 Neuzavretá cesta
3587 3587 Nespojené pobrežie
3588 3588 Nepripojené cesty.
3589 3589 Nerozhodnuté
3590 3590 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3591 3591 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3592 3592 Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom
3593 3593 Nerozhodnutý
3594 3594 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3595 3595 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3596 3596 Obnoviť pridané body?
3597 3597 Obnoviť pôvodné závislé odkazy?
3598 3598 Späť
3599 3599 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3600 3600 Krok späť posun
3601 3601 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3602 3602 Vrátiť poslednú akciu.
3603 3603 Uvoľniť panel
3604 3604 Neočakávaná chyba programu.
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3608 3608 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3609 3609 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3610 3610 -----
3611 3611 Neočakávaný symbol. Očakávaný {0}, vytvorený {1}
3612 3612 Neočakávaná značka: {0}
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3616 3616 Odblokovať
3617 3617 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3618 3618 Nepripojený bod (Unglued Node)
3619 3619 Univerzita
3620 3620 Neznámy typ súboru: {0}
3621 3621 Neznámy hostiteľ
3622 3622 Neznámy stav problému
3623 3623 Neznámy zaznamenaný formát
3624 3624 Neznámy typ člena pre ''{0}''.
3625 3625 Neznámy mód {0}.
3626 3626 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3627 3627 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3628 3628 Neznáma funkcia ''{0}''.
3629 3629 Neznáme údaje(vety):
3630 3630 Neznány type (druh): {0}
3631 3631 Nepomenované spojenie
3632 3632 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3633 3633 Nepomenované cesty
3634 3634 Neusporiadané pobrežie
3635 3635 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3636 3636 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3637 3637 Neuložené dáta a konflikty
3638 3638 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3639 3639 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3640 3640 Odznačiť všetko
3641 3641 Odznačiť všetko (Escape)
3642 3642 Odznačiť všetko (Focus)
3643 3643 Odznačiť všetky objekty
3644 3644 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3645 3645 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
3646 3646 -----
3647 3647 Nepodporovaná verzia: {0}
3648 3648 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
3649 3649 Neotagované(neoznačené) cesty
3650 3650 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3651 3651 Hore
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 Aktualizácia dát
3655 3655 -----
3656 3656 Aktualizácia je upravená
3657 3657 Aktualizovať objekty
3658 3658 Aktualizovať pluginy
3659 3659 Aktualizovať výber
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3665 3665 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3666 3666 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3667 3667 -----
3668 3668 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3669 3669 Aktualizácia súboru zmien...
3670 3670 Aktualizujem dáta
3671 3671 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3672 3672 Aktualizujem mapu ...
3673 3673 -----
3674 3674 Nahrať
3675 3675 Nahrať zmeny
3676 3676 Nahrať nastavenie
3677 3677 Nahrať stopu
3678 3678 Nahrať Stopy (Traces)
3679 3679 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3680 3680 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3681 3681 Nahrávanie je zrušené
3682 3682 Nahrať dáta
3683 3683 -----
3684 3684 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3685 3685 -----
3686 3686 Nahrať každý objekt individuálne
3687 3687 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
3688 3688 -----
3689 3689 Nahrať výber
3690 3690 Nahrať zmenené pôvodné
3691 3691 Nahrať súčasné nastavenie na server
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 Nahrávam GPX stopu (track)
3698 3698 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
3699 3699 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3700 3700 Nahrávam dáta ...
3701 3701 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
3702 3702 Nahrávam {0} objekty(ov) ...
3703 3703 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
3704 3704 Využitie
3705 3705 Použiť
3706 3706 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
3707 3707 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
3708 3708 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
3715 3715 Použite desatinné stupne.
3716 3716 Použíť východzie
3717 3717 Použiť predvolený dátový súbor.
3718 3718 -----
3719 3719 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
3720 3720 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
3721 3721 Použitie vrstvy chýb.
3722 3722 Použíť globálne nastavenie.
3723 3723 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
3727 3727 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
3728 3728 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
3729 3729 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
3730 3730 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
3731 3731 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
3732 3732 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
3733 3733 Použitý štýl
3734 3734 Užívateľ
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 Používateľ:
3738 3738 Meno používateľa
3739 3739 -----
3740 3740 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
3741 3741 Overiť
3742 3742 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
3743 3743 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
3744 3744 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
3745 3745 Overovanie
3746 3746 Validácia
3747 3747 Overovanie chýb
3748 3748 -----
3749 3749 Hodnota
3750 3750 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
3751 3751 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
3752 3752 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
3753 3753 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
3754 3754 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
3755 3755 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
3756 3756 Hodnota:
3757 3757 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
3758 3758 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
3759 3759 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
3760 3760 Predajný automat
3761 3761 Predávané výrobky
3762 3762 Verzia
3763 3763 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
3764 3764 Očakávaná verzia
3765 3765 Verzia {0}
3766 3766 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
3767 3767 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
3768 3768 Verzia {0} v editore
3769 3769 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
3770 3770 Verzia: {0}
3771 3771 Veterinár
3772 3772 Obchod s DVD
3773 3773 Zobraziť
3774 3774 Zobrazenie: {0}
3775 3775 Výhliadka
3776 3776 Dedina
3777 3777 Obecná zeleň
3778 3778 Dedina/Mesto
3779 3779 Vinica
3780 3780 Viditeľnosť
3781 3781 Viditeľný Stav:
3782 3782 Navštíviť domovskú stránku
3783 3783 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
3784 3784 Kalibrácia zvukového nahrávania
3785 3785 Sopka
3786 3786 Napätie
3787 3787 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
3788 3788 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
3789 3789 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
3790 3790 -----
3791 3791 WGS84 Zemepisné
3792 3792 -----
3793 3793 WMS Súbory (*.wms)
3794 3794 WMS Vrstva
3795 3795 Nastavenie WMS Pluginu
3796 3796 -----
3797 3797 WMS URL (východzie)
3798 3798 WMS URL alebo ID obrázka:
3799 3799 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
3800 3800 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
3801 3801 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
3802 3802 -----
3803 3803 Čakanie 10 sekúnd ...
3804 3804 -----
3805 3805 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
3806 3806 -----
3807 3807 Hradby
3808 3808 Upozornenie
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
3812 3812 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
3813 3813 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
3819 3819 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3820 3820 -----
3821 3821 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
3822 3822 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
3823 3823 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
3824 3824 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
3825 3825 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
3826 3826 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
3827 3827 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
3832 3832 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
3847 3847 -----
3848 3848 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
3849 3849 -----
3850 3850 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
3851 3851 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
3852 3852 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3856 3856 -----
3857 3857 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
3858 3858 -----
3859 3859 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
3860 3860 -----
3861 3861 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
3862 3862 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
3863 3863 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
3864 3864 -----
3865 3865 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
3866 3866 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
3867 3867 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 Varovanie: {0}
3874 3874 Varovania
3875 3875 Umývačka
3876 3876 -----
3877 3877 Čistička odpadových vôd
3878 3878 Voda
3879 3879 Vodný zábavný park
3880 3880 Vodojem
3881 3881 Vodopád
3882 3882 Vodné objekty
3883 3883 Wave Audiosúbory (*.wav)
3884 3884 Way Download (Sťahovanie cesty)
3885 3885 Informácie o ceste
3886 3886 -----
3887 3887 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
3888 3888 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
3889 3889 Bod cesty je blízko inej cesty
3890 3890 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
3891 3891 Cesta {0}
3892 3892 -----
3893 3893 Cesta:
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 Cestné objekty
3897 3897 Vedľajšie komunikácie
3898 3898 Kríž pri ceste
3899 3899 Božia muka
3900 3900 Internetová stránka: {0}
3901 3901 Hmotnosť
3902 3902 Priehradzka
3903 3903 Mokraď
3904 3904 Invalidný vozík
3905 3905 -----
3906 3906 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
3907 3907 Pri importe zvuku urobiť značky z...
3908 3908 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
3909 3909 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
3910 3910 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
3911 3911 Celá skupina
3912 3912 Šírka (v metroch)
3913 3913 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
3914 3914 Veterný mlyn
3915 3915 -----
3916 3916 Drôtový model
3917 3917 -----
3918 3918 Drevo
3919 3919 Závody (továrne)
3920 3920 Svet
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 Zle usporiadané cesty
3928 3928 XML značka(tag) <user> chýba
3929 3929 -----
3930 3930 Áno
3931 3931 Áno, Použiť to
3932 3932 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
3933 3933 Áno, vymazať body
3934 3934 Áno, stiahni obrázky
3935 3935 Áno, očistiť to
3936 3936 Áno, vynulovať id
3937 3937 Áno, obnoviť ich tiež
3938 3938 -----
3939 3939 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
3940 3940 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
3941 3941 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
3946 3946 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
3947 3947 -----
3948 3948 Presúvate viac ako {0} prvok. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
3949 3949 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
3950 3950 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
3951 3951 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
3952 3952 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
3953 3953 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
3954 3954 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
3955 3955 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
3956 3956 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
3957 3957 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
3958 3958 -----
3959 3959 Môžete vybrať GPX stopu(track)
3960 3960 -----
3961 3961 Nulové súradnice:
3962 3962 -----
3963 3963 Zväčšenie
3964 3964 Zväčšenie (v metroch)
3965 3965 Priblížiť
3966 3966 Oddialiť
3967 3967 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
3968 3968 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
3969 3969 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
3970 3970 Priblížiť
3971 3971 Oddialiť
3972 3972 Priblížiť pohľad na {0}
3973 3973 Zväčšiť na
3974 3974 -----
3975 3975 Priblížiť k bodu
3976 3976 Priblížiť na problém
3977 3977 Priblížiť na vybraté elementy(s)
3978 3978 Priblížiť na výber
3979 3979 -----
3980 3980 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
3981 3981 -----
3982 3982 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
3983 3983 Priblížiť na {0}
3984 3984 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
3985 3985 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
3986 3986 [vymazať]
3987 3987 "{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
3988 3988 \nVýška: {0} m
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 Upraviť stanicu
3992 3992 -----
3993 3993 Stanica
3994 3994 Späť
3995 3995 Rýchlejšie
3996 3996 Rýchle prehrávanie
3997 3997 Vpred
3998 3998 Skok späť
3999 3999 Skok vpred
4000 4000 Ďalšia značka
4001 4001 Prehrajte nasledujúcu značku
4002 4002 Prehrajte predchádzajúcu značku
4003 4003 Prehrať/Pauza
4004 4004 Predchádzajúca značka
4005 4005 Pomalšie
4006 4006 Spomalené prehrávanie
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 V
4011 4011 S
4012 4012 J
4013 4013 Z
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 Upraviť železničnú stanicu
4026 4026 Železničná stanica
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 Kláves:
4032 4032 skrátené meno ulice
4033 4033 -----
4034 4034 pridať k výberu
4035 4035 adresa
4036 4036 pokročilý (advanced)
4037 4037 -----
4038 4038 Visuté cesty/Lanovky
4039 4039 letecké cesty
4040 4040 zjazdovka_čierna
4041 4041 zjazdovka_ľahká
4042 4042 farmársky (agricultural)
4043 4043 všetky
4044 4044 ulička(bočna ulica)
4045 4045 abecedný
4046 4046 -----
4047 4047 náhradný
4048 4048 zaujímavosti (amenity) {0}
4049 4049 zaujímavosti (amenity)
4050 4050 svetelné zariadenie
4051 4051 verejná_doprava
4052 4052 anglikánska
4053 4053 krmivo pre zvieratá
4054 4054 anonymný
4055 4055 akýkoľvek
4056 4056 nejaké látky(any substance)
4057 4057 lukostreľba
4058 4058 oblasť (plocha)
4059 4059 oblasť textu
4060 4060 ázijská
4061 4061 asfalt
4062 4062 atletika
4063 4063 -----
4064 4064 automatické nahratie dlaždíc
4065 4065 automatické zväčšenie
4066 4066 pozadie
4067 4067 zadný bod prerušenia
4068 4068 zadný segment
4069 4069 -----
4070 4070 baháisti
4071 4071 baptistická
4072 4072 prekážka
4073 4073 prekážka na ceste
4074 4074 -----
4075 4075 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4076 4076 basketbal
4077 4077 pláž (beach)
4078 4078 bicykel
4079 4079 čierna
4080 4080 modrá
4081 4081 slatina
4082 4082 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4083 4083 hranica (boundary)
4084 4084 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4085 4085 most
4086 4086 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4087 4087 hnedá
4088 4088 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4089 4089 budhisti
4090 4090 budova
4091 4091 -----
4092 4092 hamburger
4093 4093 autobus
4094 4094 autobusová linka
4095 4095 kanoe
4096 4096 veľkosť písmen rozhoduje
4097 4097 katolícka
4098 4098 cintorín (cemetery)
4099 4099 -----
4100 4100 zmena výberu
4101 4101 zmena pohľadu
4102 4102 kontrolujem cache...
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 čínska
4106 4106 -----
4107 4107 kresťania
4108 4108 cigarety
4109 4109 mesto (city)
4110 4110 lezenie
4111 4111 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4112 4112 zatvorené
4113 4113 uzavratá cesta
4114 4114 uhoľná
4115 4115 pobrežie
4116 4116 dlažbová kocka (cobblestone)
4117 4117 telekomunikačná
4118 4118 zhutnená(valcovaná)
4119 4119 betón (concrete)
4120 4120 kondómy
4121 4121 -----
4122 4122 konfigurovať spojenie DG100
4123 4123 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
4124 4124 konflikt
4125 4125 ihličnatý
4126 4126 spojenie
4127 4127 konštrukcia
4128 4128 -----
4129 4129 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4130 4130 -----
4131 4131 vytvoriť nové objekty
4132 4132 kriket
4133 4133 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4134 4134 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4135 4135 -----
4136 4136 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4137 4137 bicyklovanie
4138 4138 údaje
4139 4139 listnatý
4140 4140 zmazať dáta po importe
4141 4141 -----
4142 4142 zmazané
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 zastaralý
4147 4147 určený
4148 4148 miesto určenia (cieľ)
4149 4149 obchádzka
4150 4150 -----
4151 4151 vypnuté
4152 4152 dok (nakladacia rampa)
4153 4153 závody chrtov
4154 4154 dvojité
4155 4155 dole
4156 4156 zjazdárska
4157 4157 stiahnuté
4158 4158 pitie
4159 4159 príjazdová cesta
4160 4160 východ
4161 4161 ľahká
4162 4162 upraviť gpx stopy(tracks)
4163 4163 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4164 4164 jazdectvo
4165 4165 evanjelikánska
4166 4166 párne
4167 4167 príklady
4168 4168 -----
4169 4169 sáčky na výkaly
4170 4170 pre skúsených
4171 4171 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4172 4172 farmy
4173 4173 -----
4174 4174 trajekt (prievoz)
4175 4175 Hľadať vo výbere
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 jedlo
4179 4179 pešia (foot)
4180 4180 americký futbal
4181 4181 cesta pre peších so značkou
4182 4182 brod
4183 4183 les
4184 4184 -----
4185 4185 predný bod prerušenia
4186 4186 predný segment
4187 4187 fosílna
4188 4188 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4189 4189 -----
4190 4190 z cesty
4191 4191 úplný
4192 4192 plynová
4193 4193 nemecká
4194 4194 ľadovec (glacier)
4195 4195 -----
4196 4196 golfové ihrisko
4197 4197 -----
4198 4198 gps značka
4199 4199 gps poloha bodu
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 tráva (grass)
4206 4206 trávový obkladač(grass_paver)
4207 4207 štrk (gravel)
4208 4208 šedá
4209 4209 grécka
4210 4210 zelená
4211 4211 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4212 4212 zem (ground)
4213 4213 gymnastika
4214 4214 polovičný
4215 4215 bod prerušenia
4216 4216 zdravie
4217 4217 teplo(heat)
4218 4218 vresovisko
4219 4219 označiť (highlight)
4220 4220 komunikácie
4221 4221 komunikácia bez označenia (ref)
4222 4222 cesta (highway_track)
4223 4223 turistika
4224 4224 hinduisti
4225 4225 historické
4226 4226 história
4227 4227 hokej
4228 4228 -----
4229 4229 koňská (horse)
4230 4230 konské dostihy
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 vodná
4236 4236 obrázok
4237 4237 importované dáta z {0}
4238 4238 neaktívny
4239 4239 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4240 4240 neúplný
4241 4241 nekompletná cesta
4242 4242 indická
4243 4243 -----
4244 4244 závody
4245 4245 vnútorná časť (inner segment)
4246 4246 stredne pokročilý (intermediate)
4247 4247 ostrovček
4248 4248 talianska
4249 4249 džinisti
4250 4250 japonská
4251 4251 svedkovia jehovovi
4252 4252 judaisti
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 zem
4256 4256 skládka odpadov (landfill)
4257 4257 využitie oblasti (landuse)
4258 4258 využitie oblasti (landuse) {0}
4259 4259 vrstvu
4260 4260 značka vrstvy so značkou +
4261 4261 vľavo
4262 4262 oddych (leisure)
4263 4263 oddych (Leisure) {0}
4264 4264 osvetlená_voda (light_water)
4265 4265 -----
4266 4266 vedenie
4267 4267 obytná zóna
4268 4268 nahrať dáta z API
4269 4269 zablokovať rolovanie
4270 4270 nízky
4271 4271 lutheránska
4272 4272 mangrovová oblasť
4273 4273 človekom vytvorené (manmade)
4274 4274 prístav (marina)
4275 4275 močiar (marsh)
4276 4276 max šírka
4277 4277 max dĺžka
4278 4278 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4279 4279 Režim merania
4280 4280 kov
4281 4281 methodistická
4282 4282 mexická
4283 4283 armáda
4284 4284 min šírka
4285 4285 min dĺžka
4286 4286 vedľajšie_vedenie
4287 4287 preklep v mene kľúča (key)
4288 4288 zmiešaný
4289 4289 mormónska
4290 4290 automobilový
4291 4291 cesta pre motorové vozidlá
4292 4292 dialnica (motorway)
4293 4293 dialničná prípojka
4294 4294 -----
4295 4295 blato (mud)
4296 4296 -----
4297 4297 mnohoposchodový
4298 4298 -----
4299 4299 moslimovia
4300 4300 prírodné (natural)
4301 4301 prírodné (natural) {0}
4302 4302 príroda
4303 4303 noviny
4304 4304 nasledujúca
4305 4305 nie
4306 4306 Popis nedostupný
4307 4307 bez modifikácie
4308 4308 bez mena
4309 4309 zákaz zabočenia vľavo
4310 4310 zákaz zabočenia vpravo
4311 4311 zákaz jazdy priamo
4312 4312 zákaz otáčania sa
4313 4313 žiadny
4314 4314 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4315 4315 sever
4316 4316 severovýchod
4317 4317 severozápad
4318 4318 nevymazaný
4319 4319 nie je prítomný
4320 4320 neviditeľné (na servery)
4321 4321 -----
4322 4322 upozornenie
4323 4323 pre začiatočníkov
4324 4324 jadrová
4325 4325 pozorovateľňa
4326 4326 nepárne
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 ropa(oil)
4330 4330 historická železnica(turistická)
4331 4331 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4332 4332 -----
4333 4333 prikázané odbočenie vľavo
4334 4334 prikázané odbočenie vpravo
4335 4335 zákaz odbočenia
4336 4336 otvoriť
4337 4337 Možnosti
4338 4338 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4339 4339 orthodoxná
4340 4340 iná koľaj
4341 4341 -----
4342 4342 obvodová časť (outer segment)
4343 4343 mimo ukladanej oblasti
4344 4344 nadzemné(overground)
4345 4345 parkovacia ulička(parking_aisle)
4346 4346 parkovacie lístky
4347 4347 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4348 4348 spevnený
4349 4349 dlažobné kamene
4350 4350 vrchol (peak)
4351 4351 riečne kamene
4352 4352 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4353 4353 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4357 4357 fotky
4358 4358 fotovoltanická (slnečná články)
4359 4359 hrádza (pier)
4360 4360 potrubie (pipeline)
4361 4361 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4362 4362 mierna zjazdovka (piste_easy)
4363 4363 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4364 4364 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4365 4365 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4366 4366 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4367 4367 hracia plocha, ihrisko
4368 4368 -----
4369 4369 miesto
4370 4370 závod
4371 4371 plast
4372 4372 stožiar(pole)
4373 4373 energia (power)
4374 4374 presbiteriánska
4375 4375 predchádzajúca
4376 4376 cesta prvej triedy
4377 4377 prípojka cesty I. triedy
4378 4378 private (len pre vlastníka)
4379 4379 plánovaný
4380 4380 protestanská
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 plány MHD
4384 4384 lístky MHD
4385 4385 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4386 4386 štvorité
4387 4387 quakerská
4388 4388 lom
4389 4389 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4390 4390 koľajnica (rail)
4391 4391 železničný pozemok
4392 4392 nadchod nad železnicou
4393 4393 železnica
4394 4394 železničná výhybka
4395 4395 -----
4396 4396 červená
4397 4397 mokraď´s rákosím
4398 4398 obnoviť obsah okna
4399 4399 oblasť (region)
4400 4400 regionálna
4401 4401 regulárny výraz
4402 4402 relácia bez type
4403 4403 odobrať z výberu
4404 4404 nahradiť označené
4405 4405 obytná (osídlená)
4406 4406 reštaurácia bez mena
4407 4407 maloobchody
4408 4408 vpravo
4409 4409 riečny breh
4410 4410 cesta (vozovka)
4411 4411 kruhový objazd (roundabout)
4412 4412 trasa (route)
4413 4413 cestný úsek
4414 4414 ragby
4415 4415 soľná bažina
4416 4416 piesok (sand)
4417 4417 -----
4418 4418 mierka
4419 4419 prehľadová (oreintačná)
4420 4420 oblasť pokrytá krovím
4421 4421 cesta druhej triedy
4422 4422 vyberte šport:
4423 4423 zvolené
4424 4424 výber
4425 4425 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4426 4426 obslužná (service)
4427 4427 služby
4428 4428 -----
4429 4429 splašky(sewage)
4430 4430 šiítska
4431 4431 streľba
4432 4432 obchod
4433 4433 obchody (shop) {0}
4434 4434 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4435 4435 -----
4436 4436 jedno
4437 4437 miesto (blízke okolie)
4438 4438 -----
4439 4439 korčuľovanie
4440 4440 lyžovanie
4441 4441 lyžovanie
4442 4442 park zimných športov
4443 4443 futbal (soccer)
4444 4444 juh
4445 4445 juhovýchod
4446 4446 juhozápad
4447 4447 spiritualisti
4448 4448 šport
4449 4449 športové {0}
4450 4450 športové centrum
4451 4451 železničná vlečka
4452 4452 štadión
4453 4453 známky
4454 4454 štandartný
4455 4455 kameň
4456 4456 potok
4457 4457 pouličná sieť
4458 4458 meno ulice obsahuje ss
4459 4459 reťazec
4460 4460 reťazec;reťazec;...
4461 4461 metro (subway)
4462 4462 sunnitská
4463 4463 povrch
4464 4464 -----
4465 4465 Močiar
4466 4466 sladkosti
4467 4467 plávanie
4468 4468 -----
4469 4469 stolný tenis
4470 4470 tampóny
4471 4471 taoisti
4472 4472 telefónne kupóny (poukážky)
4473 4473 dočasný
4474 4474 dočasný typ komunikácie
4475 4475 tenis
4476 4476 terminál
4477 4477 cesta tretej triedy
4478 4478 -----
4479 4479 thajská
4480 4480 prílivová oblasť
4481 4481 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4482 4482 -----
4483 4483 do
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 k ceste
4487 4487 topografická
4488 4488 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4489 4489 cestovanie
4490 4490 turistika {0}
4491 4491 veža
4492 4492 hračky
4493 4493 stopa
4494 4494 semafor
4495 4495 električka
4496 4496 trojité
4497 4497 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4498 4498 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4499 4499 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4500 4500 turecká
4501 4501 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4502 4502 typ
4503 4503 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4504 4504 neriadený
4505 4505 podzemie
4506 4506 podvodné(underwater)
4507 4507 neočakávané číslo stĺpca {0}
4508 4508 unitársky
4509 4509 neznámy
4510 4510 neoznačený
4511 4511 nespevnený
4512 4512 neuršený (unset)
4513 4513 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4514 4514 neoznačený
4515 4515 neoznačená cesta
4516 4516 -----
4517 4517 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4518 4518 hore
4519 4519 použitie
4520 4520 chyba overovania
4521 4521 ostatné overovania
4522 4522 varovanie overovania
4523 4523 verzia {0}
4524 4524 cez bod alebo cestu
4525 4525 viditeľné (na servery)
4526 4526 sopka
4527 4527 kupóny (poukážky)
4528 4528 voda
4529 4529 vodný tok
4530 4530 vodné cesty (Waterway) {0}
4531 4531 cesta je spojená
4532 4532 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4533 4533 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4534 4534 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4535 4535 západ
4536 4536 biela
4537 4537 divoká príroda
4538 4538 veterná
4539 4539 -----
4540 4540 drevo (wood)
4541 4541 -----
4542 4542 zalesnená oblasť (woodarea)
4543 4543 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4544 4544 x od
4545 4545 y od
4546 4546 železničná vlečka v závode
4547 4547 áno
4548 4548 prechod pre chodcov (zebra)
4549 4549 Úroveň zväčšenia
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 {0} ({1} do {2} stupňov)
4553 4553 -----
4554 4554 {0} se skladá z:
4555 4555 {0} koniec
4556 4556 -----
4557 4557 {0} metrov
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4561 4561 Zatiaľ {0} bodov...
4562 4562 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
4563 4563 -----
4564 4564 {0} štvorcových km
4565 4565 {0} štart
4566 4566 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4567 4567 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4568 4568 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571m 1 -----
4572m 2 ({0} požiadavka)
4573m 2 ({0} požiadavky)
4574m 2 ({0} požiadaviek)
4575m 3 -----
4576m 4 -----
4577m 5 -----
4578m 6 -----
4579m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4580m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4581m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4582m 8 -----
4583m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4584m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4585m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4586m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4587m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4588m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4589m 11 Očakávaný {0} objekt
4590m 11 Očakávané {0} objekty
4591m 11 Očakávaných {0} objektov
4592m 12 Nemožno otvoriť súbor {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4593m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4594m 12 Nemožno otvoriť súbory {0} pretože nie je dostupný vhodný importér suborov.
4595m 13 Nemožno otvoriť súbor {0} importérom súborov ''{1}''.
4596m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4597m 13 Nemožno otvoriť súbory {0} importérom súborov ''{1}''.
4598m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4599m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4600m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4601m 15 Zmeniť {0} objekty
4602m 15 Zmeniť {0} objekt
4603m 15 Zmeniť {0} objektov
4604m 16 Konflikt počas sťahovania
4605m 16 Konflikty počas sťahovania
4606m 16 Konfliktov počas sťahovania
4607m 17 -----
4608m 18 Zmazať {0} body
4609m 18 Zmazať {0} bod
4610m 18 Zmazať {0} bodov
4611m 19 Zmazať {0} objekty
4612m 19 Zmazať {0} objekt
4613m 19 Zmazať {0} objektov
4614m 20 Zmazať {0} relácie
4615m 20 Zmazať {0} reláciu
4616m 20 Zmazať {0} relácií
4617m 21 Zmazať {0} cesty
4618m 21 Zmazať {0} cestu
4619m 21 Zmazať {0} ciest
4620m 22 Vymazávam {0} objekt
4621m 22 Vymazávam {0} objekty
4622m 22 Vymazávam {0} objektov
4623m 23 -----
4624m 24 -----
4625m 25 -----
4626m 26 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
4627m 26 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4628m 26 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4629m 27 -----
4630m 28 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4631m 28 Vložiť nový bod do cesty.
4632m 28 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4633m 29 -----
4634m 30 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
4635m 30 Spojovaná verzia ({0} vstup)
4636m 30 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
4637m 31 Posun {0} bodov
4638m 31 Posun {0} bodu
4639m 31 Posun {0} bodov
4640m 32 Moja verzia ({0} vstupy)
4641m 32 Moja verzia ({0} vstup)
4642m 32 Moja verzia ({0} vstupov)
4643m 33 Otváranie súboru {0}...
4644m 33 Otváranie súborov {0}...
4645m 33 Otváranie súborov {0}...
4646m 34 Vkladanie {0} značiek
4647m 34 Vkladanie {0} značky
4648m 34 Vkladanie {0} značiek
4649m 35 -----
4650m 36 -----
4651m 37 -----
4652m 38 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4653m 38 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
4654m 38 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4655m 39 Otáčanie {0} bodov
4656m 39 Otáčanie {0} bodu
4657m 39 Otáčanie {0} bodov
4658m 40 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
4659m 40 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4660m 40 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4661m 41 Zjednodušiť {0} cestu
4662m 41 Zjednodušiť {0} cesty
4663m 41 Zjednodušiť {0} ciest
4664m 42 -----
4665m 43 -----
4666m 44 -----
4667m 45 -----
4668m 46 Vybratý bod nie je v strede cesty.
4669m 46 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4670m 46 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4671m 47 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
4672m 47 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4673m 47 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4674m 48 Vybratá trasa obsahuje body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4675m 48 Vybraté trasy obsahujú body mimo stiahnutej oblasti údajov.
4676m 49 Ich verzia ({0} vstupy)
4677m 49 Ich verzia ({0} vstup)
4678m 49 Ich verzia ({0} vstupov)
4679m 50 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4680m 50 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4681m 50 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4682m 51 -----
4683m 52 -----
4684m 53 -----
4685m 54 Bol tam zistený {0} konflikt.
4686m 54 Boli tam zistené {0} konflikty.
4687m 54 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
4688m 55 Počas importu bol {0} konflikt
4689m 55 Počas importu boli {0} konflikty
4690m 55 Počas importu bolo {0} konfliktov
4691m 56 Toto zmení až {0} objektov.
4692m 56 Toto zmení až {0} objekt.
4693m 56 Toto zmení až {0} objekty.
4694m 57 Toto chce zmeniť {0} objekt.
4695m 57 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4696m 57 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4697m 58 -----
4698m 59 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4699m 59 Aktualizácia vlastností {0} objektu
4700m 59 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4701m 60 -----
4702m 61 -----
4703m 62 -----
4704m 63 -----
4705m 64 -----
4706m 65 stopa
4707m 65 stopy
4708m 65 stopy
4709m 66 stopa s {0} bodmi
4710m 66 stopy s {0} bodmi
4711m 66 stopy s {0} bodmi
4712m 67 značka
4713m 67 značky
4714m 67 značiek
4715m 68 bod
4716m 68 body
4717m 68 bodov
4718m 69 objekt
4719m 69 objekty
4720m 69 objektov
4721m 70 bod
4722m 70 body
4723m 70 bodov
4724m 71 vzťah (relation)
4725m 71 vzťahy (relations)
4726m 71 vzťahov (relations)
4727m 72 až {0} pôvodné
4728m 72 až {0} pôvodný
4729m 72 až {0} pôvodných
4730m 73 cestu
4731m 73 cesty
4732m 73 ciest
4733m 74 Autori
4734m 74 Autor
4735m 74 Autorov
4736m 75 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektu<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4737m 75 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4738m 75 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4739m 76 {0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.
4740m 76 {0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4741m 76 {0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4742m 77 {0} pozostáva z {1} značky
4743m 77 {0} pozostáva z {1} značiek
4744m 77 {0} pozostáva z {1} značiek
4745m 78 {0} skladá sa z {1} stopy
4746m 78 {0} skladá sa z {1} stôp
4747m 78 {0} skladá sa z {1} stôp
4748m 79 {0} vymazaný
4749m 79 {0} vymazané
4750m 79 {0} vymazaných
4751m 80 -----
4752m 81 {0} členov
4753m 81 {0} člen
4754m 81 {0} členy
4755m 82 {0} bod
4756m 82 {0} body
4757m 82 {0} bodov
4758m 83 {0} pridaný objekt:
4759m 83 {0} pridané objekty:
4760m 83 {0} pridaných objektov:
4761m 84 {0} zmazaný objekt:
4762m 84 {0} zmazané objekty:
4763m 84 {0} zmazaných objektov:
4764m 85 {0} objekt na úpravy:
4765m 85 {0} objekty na úpravy:
4766m 85 {0} objektov na úpravy:
4767m 86 -----
4768m 87 {0} bod
4769m 87 {0} body
4770m 87 {0} bodov
4771m 88 {0} relácia
4772m 88 {0} relácie
4773m 88 {0} relácií
4774m 89 {0} trasa,
4775m 89 {0} trasy,
4776m 89 {0} trás,
4777m 90 značky
4778m 90 značka
4779m 90 značiek
4780m 91 {0} stopa(track)
4781m 91 {0} stopy(track)
4782m 91 {0} stôp(track)
4783m 92 -----
4784m 93 {0} ciest
4785m 93 {0} cesta
4786m 93 {0} cesty
4787m 94 {0} waypoint (bod cesty)
4788m 94 {0} waypointy (body cesty)
4789m 94 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.