source: josm/trunk/data/sk.lang@ 3031

Last change on this file since 3031 was 3031, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 135.7 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objekty
4 4 % z východu:
5 5 % zo severu:
6 6 (# požiadavky neznáme)
7 7 (1 požiadavka)
8 8 (Kód={0})
9 9 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
10 10 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
11 11 (URL bolo:
12 12 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
13 13 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
14 14 (Čo to má znamenať?)
15 15 (v rade {0}, stĺpec {1})
16 16 (deaktivované)
17 17 (žiadny objekt)
18 18 (žiadny)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
23 23 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
25 25 -----
26 26 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
27 27 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
28 28 * Jeden označený bod, alebo
29 29 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
30 30 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
31 31 ... iný druh prepravy
32 32 ... odkazy na relácie
33 33 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
34 34 -----
35 35 -----
36 36 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
41 41 <anonymné>
42 42 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
43 43 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
44 44 <b>Zväčšenie:</b> Kolieskom myši, dvojklik alebo Ctrl + Hore(Up)/Dole(Down) <b>Posun mapy:</b> Podržať pravé tlačítko myši a pohnúť myšou, alebo použiť kurzorové klávesy. <b>Výber:</b> Podržať ľavé tlačítko myši a nakresliť rám.
45 45 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
46 46 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
47 47 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
48 48 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
49 49 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
50 50 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
51 51 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
52 52 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
53 53 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
54 54 -----
55 55 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
56 56 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
57 57 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
58 58 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
59 59 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
60 60 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
61 61 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
62 62 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
63 63 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
64 64 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
65 65 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
66 66 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
67 67 -----
68 68 <rôzne>
69 69 -----
70 70 -----
71 71 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
72 72 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
83 83 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
84 84 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
85 85 <html>Nastala chyba počas komunikácie so serverom<br>Detaily: {0}</html>
86 86 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
87 87 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
94 94 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
95 95 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
96 96 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
97 97 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
98 98 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
99 99 -----
100 100 -----
101 101 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
102 102 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
103 103 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
104 104 -----
105 105 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
112 112 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
113 113 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
114 114 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
115 115 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
116 116 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
117 117 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
118 118 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
124 124 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 <html>JOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}<br>z dátovej sady.<br>Súhlasíte?</html>
130 130 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
131 131 -----
132 132 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
133 133 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
134 134 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
135 135 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
136 136 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
137 137 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
138 138 -----
139 139 -----
140 140 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
141 141 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
142 142 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
147 147 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
148 148 -----
149 149 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
150 150 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
156 156 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
173 173 <html>relácia dieťa<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
174 174 -----
175 175 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
176 176 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
177 177 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
178 178 -----
179 179 -----
180 180 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
181 181 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
182 182 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
183 183 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
184 184 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
189 189 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
190 190 <html>Je tam {0} pôvodných vo vašej lokálnej dátovej sade, ktoré<br>ktoré by mohli byť zmazané zo servera. Ak pozdejšie skúsite zmazať, alebo<br>aktualizovať ich server pravdepodobne ohlási<br>konflikt.<br><br>Click <strong>{1}</strong>kontrola stavutýchto pôvodných<br>na servery.<br>Click <strong>{2}</strong>ignorovať.<br></html>
191 191 -----
192 192 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
193 193 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
194 194 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
195 195 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
196 196 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
197 197 <html>Držať sa vašej lokálnej verzie, JOSM<br>má resetnúť id pôvodných {0} na 0.<br>Pri ďalšom nahrávaní serveru bude priraďovať <br>toto je nové id.<br>Súhlasíte?</html>
198 198 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
199 199 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
200 200 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
201 201 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
202 202 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
203 203 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
204 204 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
208 208 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
209 209 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
210 210 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
211 211 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 <u>Špeciálne ciele:</u>
229 229 <nedefinované>
230 230 > dole
231 231 > hore
232 232 A Podľa vzdialenosti
233 233 A Podľa času
234 234 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
235 235 Meno:* preklad je chýbajúci.
236 236 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
237 237 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
238 238 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
239 239 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
240 240 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
241 241 -----
242 242 Verzia API: {0}
243 243 Opustená železnica
244 244 -----
245 245 Zrušiť spojovanie
246 246 O programe
247 247 O programe JOSM...
248 248 -----
249 249 Prístup
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 Ubytovanie
255 255 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
256 256 Prístupové alebo vernostné karty
257 257 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
258 258 Presnosť:
259 259 Akcia
260 260 Aktivovať
261 261 Aktivovať vybratú vrstvu
262 262 Aktívne štýly
263 263 Aktuálny
264 264 Pridať
265 265 Pridať JOSM Plugin popis URL.
266 266 Pridať bod...
267 267 Pridať vlastnosti
268 268 Pridať Rectified Image
269 269 Pridať "source=..." do položiek?
270 270 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
271 271 Pridať komentár
272 272 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
273 273 Pridať novú cestu pre ikony
274 274 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
275 275 Pridať novú vrstvu
276 276 Pridať nový bod do existujúcej cesty
277 277 Pridať nový zdroj do zoznamu.
278 278 Pridať novú značku
279 279 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
280 280 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
281 281 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
282 282 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
283 283 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
284 284 Pridať prázdnu značku
285 285 Pridať informáciu o autorovi
286 286 Pridať konflikt pre ''{0}''
287 287 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
288 288 Pridať filter
289 289 Pridať mriežku
290 290 Pridať novú vrstvu
291 291 Pridať bod
292 292 Pridať bod do cesty
293 293 Pridať bod do cesty a spojiť
294 294 Pridať bod {0}
295 295 Pridať reláciu {0}
296 296 Pridať routing layer
297 297 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
298 298 Pridať cestu {0}
299 299 Pridať body na všetky priesečníky
300 300 Interpolácia adries
301 301 Adresy
302 302 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
303 303 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
304 304 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
305 305 Nastaviť WMS
306 306 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
307 307 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
308 308 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
309 309 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
310 310 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
311 311 Administratívne
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 Pokročilé voľby
316 316 Lanovka
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Letisko
320 320 -----
321 321 Alkohol
322 322 Zarovnať body do kruhu
323 323 Zarovnať body na priamku
324 324 Všetko
325 325 Všetky formáty
326 326 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
327 327 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
328 328 Ťažobný priestor
329 329 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 Povolená prevádzka:
336 336 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
337 337 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
338 338 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
339 339 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
340 340 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
341 341 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
342 342 Alfa kanál
343 343 Abecedne
344 344 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
345 345 Horská chata
346 346 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
347 347 Tiež premenovať súbor
348 348 -----
349 349 -----
350 350 Vybavenosť (Amenities)
351 351 Počet káblov
352 352 Počet sedadiel
353 353 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
354 354 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
355 355 Prázdna hodnota vymaže tag.
356 356 Nastala chyba v plugine {0}
357 357 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
358 358 Nastala chyba : {0}
359 359 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
360 360 -----
361 361 Nastala neznáma chyba
362 362 Uhol
363 363 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
364 364 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
365 365 Použiť
366 366 Použiť zmeny
367 367 Použiť predvolené
368 368 Použiť rozhodnutie
369 369 Použiť Funkciu
370 370 Použiť Funkciu:
371 371 Uplatniť tiež pre deti(children)
372 372 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
373 373 Použiť vyriešený konflikt
374 374 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
375 375 Použiť zvolené zmeny
376 376 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
377 377 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
378 378 Použiť súčasnú aktuálizáciu
379 379 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
380 380 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
381 381 Použiť?
382 382 -----
383 383 -----
384 384 Archeologické nálezisko
385 385 Lukostreľba
386 386 -----
387 387 Oblasť
388 388 Cesta označená ako plocha nie je uzavretá.
389 389 Oblasť okolo miesta
390 390 Kultúrne stredisko
391 391 Umelecké dielo
392 392 -----
393 393 Pridružiť s využitím ulice:
394 394 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
395 395 Atletika
396 396 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
397 397 Atrakcia
398 398 Zvuk
399 399 Audio zariadenie nedostupné
400 400 Nastavenia zvuku
401 401 Zukové značky z {0}
402 402 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
403 403 -----
404 404 Audiosprievodcovia
405 405 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 Autor
416 416 Autor: {0}
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 Autori (spracovatelia)
424 424 -----
425 425 Automatické získavanie
426 426 Automatické zväčšenie:
427 427 Automatický stred (Auto-Center)
428 428 -----
429 429 Automatické ukladanie LiveData
430 430 Automatické nahratie Dlaždíc:
431 431 Bankomat
432 432 Automatické sťahovanie
433 433 Automatická úprava značiek (tag)
434 434 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
435 435 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
436 436 -----
437 437 -----
438 438 Dostupný
439 439 Dostupné štýly (z {0})
440 440 -----
441 441 B Podľa vzdialenosti
442 442 B Podľa času
443 443 -----
444 444 Hniezdo záchrany
445 445 Späť
446 446 Oreradlo chrbta (Backrest)
447 447 Chybná požiadavka
448 448 Chlieb a pečivo
449 449 Banka
450 450 Bar (výčap)
451 451 Prekážka (Barriers)
452 452 Bejzbal
453 453 Základný
454 454 Basin (Kotvisko pre lode)
455 455 Basketbal
456 456 Batérie
457 457 Bojisko
458 458 Záliv
459 459 Pláž
460 460 Signál (rádiomaják)
461 461 Lavička
462 462 Nápoje
463 463 -----
464 464 Bicykel
465 465 Záhradná reštaurácia
466 466 -----
467 467 Bicykle
468 468 -----
469 469 -----
470 470 Prázdna vrstva
471 471 Balvan (Block)
472 472 Informačný panel s radami (board content)
473 473 Lodenica
474 474 Stĺpik
475 475 Kníhkupectvo
476 476 Záložky
477 477 Hraničná kontrola
478 478 Botanický názov
479 479 Bowling na tráve
480 480 Hranice
481 481 Hraničné kamene
482 482 Ohraničujúcí box
483 483 Hranice
484 484 Bowling
485 485 Most
486 486 -----
487 487 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
488 488 -----
489 489 Správy o chybách
490 490 -----
491 491 Budova
492 492 Budovy, stavby
493 493 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
494 494 Autobusová linka
495 495 Autobusové nástupište
496 496 Autobusová stanica
497 497 Autobusová zastávka
498 498 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
499 499 Mäsiareň
500 500 C Podľa vzdialenosti
501 501 C Podľa času
502 502 -----
503 503 Kabínková lanovka
504 504 Cache chýb formátov
505 505 Cache chýb v Lambert Zóne
506 506 -----
507 507 -----
508 508 CadastreGrabber: Nedovolená url.
509 509 Kaviareň
510 510 Táborisko
511 511 Stanový tábor
512 512 Nedá sa kresliť mimo svet.
513 513 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
514 514 Prieplav
515 515 Zrušiť
516 516 -----
517 517 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
518 518 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
519 519 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
520 520 -----
521 521 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
522 522 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
523 523 Prerušiť nahrávanie
524 524 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
525 525 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
526 526 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
527 527 -----
528 528 -----
529 529 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
530 530 -----
531 531 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
532 532 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
533 533 -----
534 534 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
535 535 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
536 536 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
537 537 -----
538 538 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
539 539 -----
540 540 -----
541 541 -----
542 542 -----
543 543 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
544 544 Kanoistika
545 545 Plechovky
546 546 Kapacita
547 547 Kapacita (celková)
548 548 Nahrať GPS Stopu
549 549 Vozidlo
550 550 -----
551 551 Kemping pre obytné prívesy
552 552 Hotovosť
553 553 Hrad
554 554 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
555 555 Vstup do jaskyne
556 556 Cintorín
557 557 Vycentrovať (Center Once)
558 558 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
559 559 Stredový pohľad
560 560 Sedačková lanovka
561 561 Chata
562 562 Zmeniť vlastnosti
563 563 Zmeniť smer?
564 564 Zmeniť umiestnenie
565 565 Zmeniť bod {0}
566 566 Zmeniť reláciu
567 567 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
568 568 Zmeniť reláciu {0}
569 569 Zmena rozlíšenia
570 570 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
571 571 Zmeniť hodnoty ?
572 572 Zmeniť cestu {0}
573 573 Zmenový súbor
574 574 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
575 575 -----
576 576 Manažér zmenového súboru
577 577 Zmenový súbor zavretý
578 578 Poznámka zmenového súbor:
579 579 -----
580 580 Zmenový súbor id:
581 581 Info súboru zmien
582 582 -----
583 583 Súbor zmien {0}
584 584 Súbory zmien
585 585 Zmena klávesových skratiek manuálne.
586 586 Kontrola pre FIXMES.
587 587 Kontrola pre poznámky (notes)
588 588 Kontrola či pri kreslení mapy nevznikli chyby.
589 589 Kontrova na servery
590 590 Kontrola vlastností kľúčov.
591 591 Kontrola hodnôt vlastností.
592 592 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
593 593 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
594 594 -----
595 595 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
596 596 Chyby v kontrolnom súčte:
597 597 Lekáreň
598 598 Relácia dieťa
599 599 Vybrať
600 600 Zvoľte farbu
601 601 Zvoľte farbu pre {0}
602 602 Zvoľte preddefinovanú licenciu
603 603 Vybrať hodnotu
604 604 Vybrať z...
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Kostol
608 608 Kino
609 609 Mesto (city)
610 610 Hranica mesta/obce
611 611 Mestské hradby
612 612 Názov mesta
613 613 Mesto:
614 614 Občianske
615 615 -----
616 616 Vyčistiť
617 617 Vymazať trasu
618 618 -----
619 619 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
620 620 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
621 621 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
622 622 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
623 623 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
624 624 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
625 625 -----
626 626 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
627 627 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
628 628 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
629 629 -----
630 630 -----
631 631 Kliknutie pridá miesto určenia.
632 632 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
633 633 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
634 634 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
635 635 Kliknutím zavriete dialóg
636 636 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
637 637 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
638 638 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
639 639 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
640 640 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
641 641 -----
642 642 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
643 643 -----
644 644 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
645 645 -----
646 646 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
647 647 -----
648 648 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
649 649 -----
650 650 Kliknutie odstráni miesto určenia
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 Útes
663 663 Lezenie
664 664 Zavrieť
665 665 Zavrieť akúkoľvek cestu
666 666 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
667 667 Zatvoriť zmenové súbory
668 668 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
669 669 Zatvoriť otvorený súbor zmien
670 670 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
671 671 Zavrieť dialógové okno
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
676 676 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
677 677 -----
678 678 -----
679 679 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
680 680 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
681 681 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
682 682 -----
683 683 Uzavretá cesta
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 Bližší popis
688 688 Bližší popis
689 689 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
690 690 -----
691 691 Zatváranie súboru zmien
692 692 zatváranie zmenového súboru {0}
693 693 Zatváranie súboru zmien...
694 694 Handry
695 695 Pobrežie
696 696 Línia pobrežia.
697 697 Mince
698 698 Vysoká škola
699 699 Farba
700 700 Farba (hex)
701 701 Farebná schéma
702 702 Farebná schéma
703 703 Farby
704 704 -----
705 705 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
706 706 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
707 707 Farba
708 708 Spojiť cesty
709 709 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
710 710 Spojiť {0} ciest
711 711 -----
712 712 Zásobník príkazov
713 713 Príkazový Stĺpik: {0}
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 Obchodná (komerčná)
718 718 Spoločné, obecné
719 719 Hranice obce bbox: {0}
720 720 Spojenie so serverom zlyhalo
721 721 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
722 722 Porovnať
723 723 Počítač
724 724 Konfigurovať
725 725 Konfigurácia zariadenia
726 726 Konfigurovať umiestnenie pluginov
727 727 -----
728 728 Nastavenie dostupných pluginov.
729 729 Konfigurácia trasových priorít.
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
736 736 Potvrdiť prázdnu funkciu
737 737 Potvrdenie
738 738 Konflikt
739 739 Rozhodnutie konfliktov
740 740 Konflikt nie je úplne vyriešený
741 741 Konflikty
742 742 Objavené konflikty
743 743 Konflikty vo vkladaných značkách
744 744 Konflikty pri spojovaní pôvodných
745 745 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
746 746 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
747 747 -----
748 748 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
749 749 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
750 750 Pripojené
751 751 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
752 752 Pripájam sa
753 753 Pripájam sa...
754 754 Chyba pri pripojovaní.
755 755 Spojenie zlyhalo
756 756 Nastavenie pripojenia
757 757 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
758 758 Spojenie zlyhalo.
759 759 -----
760 760 Stavba
761 761 Stavebná oblasť
762 762 -----
763 763 -----
764 764 Pripája sa na OSM Server...
765 765 Kontaktujem server...
766 766 Kontaktujem WMS server...
767 767 Spájam cadastre WMS ...
768 768 -----
769 769 Kontinent
770 770 Pokračovanie
771 771 Pokračovanie rozhodnutia
772 772 Pokračovať v nahrávaní
773 773 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
774 774 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
775 775 Príspevok
776 776 Obchod s polotovarmi
777 777 Previesť do GPX vrstvy
778 778 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
779 779 Konvertovať do dátovej vrstvy
780 780 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
781 781 Prevedené z: {0}
782 782 Súradnice
783 783 Importované súradnice:
784 784 Súradnice:
785 785 Kopírovať
786 786 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
787 787 -----
788 788 -----
789 789 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
790 790 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
791 791 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
792 792 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
793 793 -----
794 794 Vybrať označené objekty pre vloženie.
795 795 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
796 796 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
797 797 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
798 798 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
799 799 Kopírovať do schránky a zavrieť
800 800 -----
801 801 -----
802 802 Copyright
803 803 Zladiť
804 804 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
805 805 Zladiť GPX
806 806 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
807 807 Nemôžem získať obrázok
808 808 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
809 809 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
810 810 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
811 811 -----
812 812 Nemôžem exportovať "{0}"
813 813 Nemôžem nájsť typ elementu
814 814 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
815 815 -----
816 816 -----
817 817 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
818 818 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
819 819 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
820 820 Nemôžem čítať "{0}"
821 821 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
822 822 -----
823 823 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
824 824 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
825 825 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
826 826 -----
827 827 -----
828 828 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
829 829 -----
830 830 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
831 831 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
832 832 Krajina (štát)
833 833 Kód krajiny
834 834 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
835 835 Krajina:
836 836 kraj (okres)
837 837 Kurz (Smer)
838 838 Súd
839 839 Krytá nádrž
840 840 Žeriav
841 841 Vytvoriť kružnicu
842 842 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
843 843 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
844 844 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
845 845 Vytvoriť cestnú sieť
846 846 Vytvára cestnú sieť
847 847 Vytvoriť novú mapu
848 848 Vytvoriť novú reláciu
849 849 Vytvoriť plochy
850 850 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
851 851 Vytvoriť záložku
852 852 Vytvorte rozhranie(hranice)
853 853 Vytvoriť budovy
854 854 Vytvoriť duplikát cesty
855 855 Vytvoriť cestnú sieť
856 856 Vytvoriť problém
857 857 Vytvoriť multipolygón
858 858 Vytvoriť multipolygón.
859 859 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
860 860 Vytvoriť nový bod.
861 861 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
862 862 Vytvoriť bez zvukovej značky pri čítaní GPX.
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 Vytvorené v:
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
871 871 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
872 872 Vytváranie súboru zmien...
873 873 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
874 874 Kreditné karty
875 875 Kriket
876 876 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
877 877 Kritérium
878 878 -----
879 879 Prechod pre cyklistov
880 880 Prechod pre jazdcov na koňoch
881 881 Peší prechod cez železnicu
882 882 Prechod cez cestu s obsluhou
883 883 Prekrývajúce sa budovy
884 884 Typy prechodov cez cestu
885 885 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
886 886 Zkrížené cesty
887 887 Prekižujúce sa cesty.
888 888 Kuchyňa
889 889 Súčasný výber
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 Súčasná hodnota je východzia
894 894 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
895 895 Vlastný WMS Link
896 896 Prispôsobiť farbu
897 897 Prispôsobiť kresliacu trasu
898 898 Úprava položiek na panely nástrojov.
899 899 Výkop
900 900 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
901 901 Cyklická závislosť medzi reláciami:
902 902 Cyklistika
903 903 Cyklické závislosti
904 904 -----
905 905 -----
906 906 Priehrada, nádrž
907 907 Údajová vrstva {0}
908 908 Formát zaznamenávania dát
909 909 Zdroje a typy dát
910 910 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
911 911 Zdroje dát
912 912 Overovanie dát
913 913 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
914 914 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
915 915 Test konzistencie dátovej sady
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Debetné karty
919 919 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
920 920 Stupne
921 921 Rozhodnutie
922 922 Oddialiť
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 Predvolené
927 927 Štandardný (Automatická predvoľba)
928 928 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
929 929 Východzia hodnota je''{0}''.
930 930 Definovať vloženie(interpolation) adresy
931 931 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
932 932 Stupne minúty sekundy
933 933 Odstrániť
934 934 -----
935 935 Režim mazania
936 936 Zmazať vlastnosti
937 937 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
938 938 Odstrániť potvrdenie
939 939 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
940 940 Zmazať filter.
941 941 Zmazať z relácie (zo vzťahu
942 942 -----
943 943 -----
944 944 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
945 945 -----
946 946 Zmazať body alebo cesty
947 947 -----
948 948 -----
949 949 Zmazať objekty
950 950 -----
951 951 Zmazať zvolené objekty.
952 952 Vymazať práve vydanú reláciu
953 953 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
954 954 -----
955 955 Zmazať vybraté relácie
956 956 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
957 957 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
958 958 Zmazať výber v tabuľke značiek
959 959 Zmazať nepotrebné body z cesty.
960 960 -----
961 961 -----
962 962 Vymazaný stav:
963 963 -----
964 964 -----
965 965 Vymazané alebo presunuté pôvodné
966 966 -----
967 967 -----
968 968 Vyznanie (cirkevné)
969 969 Zubný lekár
970 970 Podrobne popíšte problém
971 971 Popis
972 972 Popis: {0}
973 973 Úroveň detailu
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 Obtiažnosť
982 982 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
983 983 Smer
984 984 Smerový index'{0}' nenájdený
985 985 Smer hľadania zeme
986 986 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
987 987 Vypnúť
988 988 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
989 989 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
990 990 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
991 991 Vypnúť doplnok
992 992 Zrušiť a Vymazať
993 993 Zrušiť a Ukončiť
994 994 výdaj na recepty
995 995 -----
996 996 Nastavenie zobrazenia
997 997 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
998 998 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
999 999 Zobrazovať súradnice ako
1000 1000 -----
1001 1001 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
1002 1002 -----
1003 1003 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1004 1004 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1005 1005 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
1006 1006 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1007 1007 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1008 1008 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1009 1009 -----
1010 1010 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1011 1011 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1015 1015 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
1016 1016 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
1017 1017 Rozložiť body rovnomerne
1018 1018 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1019 1019 Nepoužívaná železnica
1020 1020 -----
1021 1021 Neurobiť zmeny
1022 1022 -----
1023 1023 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1024 1024 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1025 1025 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1026 1026 -----
1027 1027 Neurobiť nič
1028 1028 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1029 1029 Chcete toto povoliť?
1030 1030 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1031 1031 -----
1032 1032 Obchod Urob si sám
1033 1033 Dok, prístavná hrádza
1034 1034 Lekári
1035 1035 Preteky chrtov
1036 1036 Dvojitý konflikt
1037 1037 Dole
1038 1038 Stiahnuť
1039 1039 Nahrať Všetky Deti
1040 1040 Stiahnuť plochu
1041 1041 Sťahovanie dát
1042 1042 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1043 1043 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1044 1044 Priečinok sťahovania
1045 1045 Stiahnuť členov
1046 1046 Stiahnuť OSM objekt s ID.
1047 1047 Stiahnuť objekt
1048 1048 Sťahujem objekt...
1049 1049 Stiahnuť Plugin
1050 1050 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1051 1051 Nahrať vybraté deti
1052 1052 Sťahovacia URL
1053 1053 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
1054 1054 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1055 1055 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1056 1056 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1057 1057 -----
1058 1058 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1059 1059 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1060 1060 Načítať na novú vrstvu
1061 1061 -----
1062 1062 Stiahnuť súbory zmien
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 Sťahujem dáta
1066 1066 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1067 1067 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1068 1068 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1069 1069 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1070 1070 Stiahnuť z OSM...
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1074 1074 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1075 1075 Stiahnuť členov
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Stiahnuť objekt
1080 1080 Sťahujem objekt...
1081 1081 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
1085 1085 Stiahnuť odkazy
1086 1086 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1087 1087 Stiahnuť členov relácie
1088 1088 Sťahovanie relácií
1089 1089 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1090 1090 Nahrať vybraté relácie
1091 1091 Stiahnuť ohraničujúcí box
1092 1092 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1099 1099 -----
1100 1100 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1101 1101 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1102 1102 Stiahnuté GPX dáta
1103 1103 Stahovač:
1104 1104 Sťahujem GPS dáta
1105 1105 Sťahujem OSM údaje...
1106 1106 Sťahujem Pluginy {0}...
1107 1107 Sťahujem "Správu dňa"
1108 1108 -----
1109 1109 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1110 1110 Sťahujem zmenové súbory...
1111 1111 -----
1112 1112 Sťahujem dáta
1113 1113 Sťahovanie z OSM Servera...
1114 1114 História sťahovania...
1115 1115 Sťahujem dlaždice obrázka...
1116 1116 Sťahujem otvorené súbory zmien
1117 1117 -----
1118 1118 Sťahujem body {0} až {1}...
1119 1119 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1120 1120 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1121 1121 Nahrávam reláciu {0}
1122 1122 Sťahujem {0}
1123 1123 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1124 1124 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1125 1125 -----
1126 1126 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1127 1127 Odvodňovací kanál, odtok
1128 1128 Kresliť
1129 1129 Kresliť šípky v smere jazdy
1130 1130 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1131 1131 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1132 1132 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1133 1133 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1134 1134 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1135 1135 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1136 1136 Kresliť smer cestného segmentu
1137 1137 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1138 1138 Kresliť väčšie GPS body
1139 1139 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1140 1140 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1141 1141 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1142 1142 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1143 1143 Kresliť body
1144 1144 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1145 1145 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1146 1146 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1147 1147 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1148 1148 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1149 1149 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1150 1150 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1151 1151 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1152 1152 Pitná voda
1153 1153 -----
1154 1154 Zahodiť existujúcu cestu
1155 1155 Chemická čistiareň
1156 1156 Duplikovať do {0} bodov
1157 1157 Duplikovať
1158 1158 -----
1159 1159 Duplikát cesty
1160 1160 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1161 1161 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1162 1162 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1163 1163 Duplikát vybratých ciest
1164 1164 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1165 1165 -----
1166 1166 Duplicitné body
1167 1167 Duplicitné body v ceste
1168 1168 Duplikované body v ceste.
1169 1169 Zdvojené (duplikované) cesty
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 Východ
1174 1174 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1175 1175 Upraviť
1176 1176 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1177 1177 Upraviť informácie o adrese
1178 1178 Upraviť interpoláciu adries
1179 1179 Upraviť administratívne hranice
1180 1180 -----
1181 1181 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1182 1182 Upraviť ťažobný priestor
1183 1183 Upraviť horskú chatu
1184 1184 Upraviť archeologické nálezisko
1185 1185 Upraviť lukostreľbu
1186 1186 Upraviť kultúrne stredisko
1187 1187 Upraviť umelecké dielo
1188 1188 Upraviť atletiku
1189 1189 Upraviť atrakciu
1190 1190 Upraviť Australian Football
1191 1191 Upraviť bankomat
1192 1192 Upraviť hniezdo záchrany
1193 1193 Upraviť chlieb a pečivo
1194 1194 Upraviť banku
1195 1195 Upraviť bar (výčap)
1196 1196 Upraviť bejzbal
1197 1197 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1198 1198 Upraviť basketbal
1199 1199 Upraviť bojisko
1200 1200 Upraviť záliv
1201 1201 Upraviť pláž
1202 1202 Upraviť signál (rádiomaják)
1203 1203 Upraviť Obchod s nápojmi.
1204 1204 Upraviť parkovisko bicyklov
1205 1205 Upraviť požičovňu bicyklov
1206 1206 Upraviť bicyklový obchod
1207 1207 Upraviť záhradnú reštauráciu
1208 1208 Upraviť lodenicu
1209 1209 Upraviť stĺpik
1210 1210 Upraviť kníhkupectvo
1211 1211 Upraviť hraničnú kontrolu
1212 1212 Upraviť bowling na tráve
1213 1213 Upraviť hraničné kamene
1214 1214 Upraviť bowling
1215 1215 Editácia mosta
1216 1216 Upraviť cestu pre kone
1217 1217 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1218 1218 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1219 1219 Upraviť autobusovú linku
1220 1220 Upraviť autobusové nástupište
1221 1221 Upraviť autobusovú stanicu
1222 1222 Upraviť autobusovú zastávku
1223 1223 Upraviť mäsiarstvo
1224 1224 Upraviť kabínkovú lanovku
1225 1225 Upraviť kaviareň
1226 1226 Upraviť stanový tábor
1227 1227 Upraviť prieplav
1228 1228 Upraviť kanoistiku
1229 1229 Upraviť autopožičovňu
1230 1230 Upraviť autoservis
1231 1231 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1232 1232 Upraviť obchod s autami
1233 1233 Upraviť umývačku aut
1234 1234 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1235 1235 Upraviť hrad
1236 1236 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1237 1237 Upraviť vstup do jaskyne
1238 1238 Upraviť cintorín
1239 1239 Upraviť sedačkovú lanovku
1240 1240 Upraviť chatu
1241 1241 Upraviť lekáreň
1242 1242 Upraviť kino
1243 1243 Upraviť mesto
1244 1244 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1245 1245 Upraviť občiansku hranicu
1246 1246 Upraviť útes
1247 1247 Upraviť lezenie
1248 1248 Upraviť pobrežie
1249 1249 Upraviť vysokú školu
1250 1250 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1251 1251 Upraviť spoločné, obecné
1252 1252 Upraviť počítačový obchod
1253 1253 Upraviť stavebnú oblasť
1254 1254 Upraviť kontinent
1255 1255 Upraviť obchod s polotovarmi
1256 1256 Upraviť krajinu (štát)
1257 1257 Upraviť kraj (okres)
1258 1258 Upraviť súd
1259 1259 Upraviť krytú nádrž
1260 1260 Upraviť žeriav
1261 1261 Upraviť kriket
1262 1262 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1263 1263 Upraviť kroquet
1264 1264 Upraviť križovanie
1265 1265 Upraviť cyklistickú cestu
1266 1266 Upraviť cyklistiku
1267 1267 Upraviť priehradu, nádrž
1268 1268 Upraviť zubného lekára
1269 1269 Upraviť nepoužívanú železnicu
1270 1270 -----
1271 1271 Upraviť obchod Urob si sám
1272 1272 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1273 1273 Upraviť lekárov
1274 1274 Upraviť preteky chrtov
1275 1275 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1276 1276 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1277 1277 Upraviť pitnú vodu
1278 1278 Upraviť chemickú čistiareň
1279 1279 Upraviť obchod s elektronikou
1280 1280 Upraviť veľvyslanectvo
1281 1281 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1282 1282 Upraviť vstup
1283 1283 Upraviť jazdectvo
1284 1284 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1285 1285 Upraviť farmu
1286 1286 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1287 1287 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1288 1288 Upraviť prievoz, trajekt
1289 1289 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1290 1290 -----
1291 1291 Upraviť hasičskú stanicu
1292 1292 Upraviť rybolov
1293 1293 Upraviť únikové schody
1294 1294 Upraviť kvetinárstvo
1295 1295 Upraviť americký futbal
1296 1296 Upraviť chodník
1297 1297 Upraviť brod
1298 1298 Upraviť les
1299 1299 Upraviť fontánu
1300 1300 Upraviť čerpaciu stanicu
1301 1301 Upraviť obchod s nábytkom
1302 1302 Upraviť záhradu
1303 1303 Upraviť záhradné centrum
1304 1304 Upraviť plynojem (gasometer)
1305 1305 Upraviť bránu
1306 1306 Upraviť ľadovec
1307 1307 Upraviť golf
1308 1308 Upraviť golfové ihrisko
1309 1309 Upraviť Gondolu
1310 1310 Upraviť trávnatú plochu
1311 1311 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1312 1312 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1313 1313 Upraviť penzión
1314 1314 Upraviť turistiku
1315 1315 Upraviť kaderníctvo
1316 1316 Upraviť zastávku
1317 1317 Upraviť malú dedinu
1318 1318 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1319 1319 Upraviť železiarstvo
1320 1320 Upraviť vresovisko
1321 1321 -----
1322 1322 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1323 1323 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1324 1324 Upraviť hokej
1325 1325 Upraviť konské dostihy
1326 1326 Upraviť nemocnicu
1327 1327 Upraviť ubytovňu
1328 1328 Upraviť hotel
1329 1329 Upraviť poľovnícky posed
1330 1330 Upraviť priemyselnú oblasť
1331 1331 Upraviť Ostrov
1332 1332 Upraviť ostrovček
1333 1333 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1334 1334 Upraviť kruhový objazd
1335 1335 Upraviť škôlku
1336 1336 Upraviť stánok
1337 1337 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1338 1338 Upraviť Zem (Pevnina)
1339 1339 Upraviť skládku odpadov
1340 1340 Upraviť práčovňu
1341 1341 Upraviť knižnicu
1342 1342 Upraviť závoru (Lift Gate)
1343 1343 Upraviť električku
1344 1344 Upraviť maják
1345 1345 Upraviť Obytnú zónu
1346 1346 Upraviť oblasť (lokalitu)
1347 1347 Upraviť Prístav (Marina)
1348 1348 Upraviť lúku
1349 1349 Upraviť pomník
1350 1350 Upraviť vojenskú oblasť
1351 1351 Upraviť minigolf
1352 1352 Upraviť zmenáreň
1353 1353 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1354 1354 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1355 1355 Upraviť motel
1356 1356 Upraviť motošport
1357 1357 Upraviť diaľnicu
1358 1358 Upraviť diaľničnú križovatku
1359 1359 Upraviť dialničnú prípojku
1360 1360 Upraviť horský priesmyk
1361 1361 Upraviť blato
1362 1362 Upraviť Multi
1363 1363 Upraviť multipolygón
1364 1364 Upraviť múzeum
1365 1365 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1366 1366 Upraviť štátne hranice
1367 1367 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1368 1368 Upraviť prírodnú rezerváciu
1369 1369 Upraviť nočný klub
1370 1370 Upraviť očnú optiku
1371 1371 Upraviť biopotraviny
1372 1372 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1373 1373 Upraviť Palaeontological Areál
1374 1374 Upraviť park
1375 1375 Upraviť parkovisko
1376 1376 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1377 1377 -----
1378 1378 Upraviť cestu (chodník)
1379 1379 Upraviť vrchol kopca
1380 1380 Upraviť pešiu zónu
1381 1381 Upraviť polotu
1382 1382 Upraviť lekáreň
1383 1383 Upraviť výletné miesto
1384 1384 Upraviť mólo
1385 1385 Upraviť potrubie
1386 1386 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1387 1387 Upraviť kostol
1388 1388 Upraviť ihrisko
1389 1389 Upraviť políciu
1390 1390 Upraviť politickú hranicu
1391 1391 Upraviť poštu
1392 1392 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1393 1393 Upraviť elektrické vedenie
1394 1394 Upraviť trafostanicu
1395 1395 Upraviť malý transformátor
1396 1396 Upraviť elektrický stožiar
1397 1397 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1398 1398 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1399 1399 Upraviť cestu I. triedy
1400 1400 Upraviť súd
1401 1401 Upraviť krčmu
1402 1402 Upraviť verejnú budovu
1403 1403 Upraviť lom
1404 1404 Upraviť dostihovú dráhu
1405 1405 Upraviť racquetbal
1406 1406 Upraviť železničnú koľaj
1407 1407 Upraviť železničný pozemok
1408 1408 Upraviť železničné nástupište
1409 1409 Upraviť rekreačnú oblasť
1410 1410 Upraviť recykláciu (zber)
1411 1411 Upraviť oblasť (región)
1412 1412 Upraviť nádrž
1413 1413 Upraviť osídlenú oblasť
1414 1414 Upraviť ulicu
1415 1415 Upraviť reštauráciu
1416 1416 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1417 1417 Upraviť rieku
1418 1418 Upraviť riečny breh
1419 1419 Upraviť cestné obmedzenie
1420 1420 Upraviť cestu neznámeho typu
1421 1421 Upraviť Cestu (Route)
1422 1422 -----
1423 1423 Upraviť ragby
1424 1424 Upraviť zrúcaninu
1425 1425 -----
1426 1426 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1427 1427 Upraviť školu
1428 1428 Upraviť sutinu
1429 1429 Upraviť krovie
1430 1430 Upraviť cestu II. triedy
1431 1431 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1432 1432 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1433 1433 Upraviť prístrešok
1434 1434 Upravit obchod s obuvou
1435 1435 Upraviť streľbu
1436 1436 Upraviť skratky
1437 1437 Upraviť Skateboard
1438 1438 Upraviť korčuľovanie
1439 1439 Upraviť lyžovanie
1440 1440 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1441 1441 Upraviť futbal
1442 1442 Upraviť Hroty
1443 1443 Upraviť športové centrum
1444 1444 Upraviť športový obchod
1445 1445 Upraviť prameň
1446 1446 Upraviť štadión
1447 1447 Upraviť štát
1448 1448 Upraviť papierníctvo
1449 1449 Upraviť turniket
1450 1450 Upraviť potok
1451 1451 Upraviť štvrť
1452 1452 Upraviť metro
1453 1453 Upraviť vchod do metra
1454 1454 Upraviť supermarket
1455 1455 Upraviť pozorovaciu kameru
1456 1456 Upraviť meračský bod
1457 1457 Upraviť plávanie
1458 1458 Upraviť stolný tenis
1459 1459 Upraviť stanicu taxíkov
1460 1460 -----
1461 1461 Upraviť telefón
1462 1462 Upraviť tenis
1463 1463 -----
1464 1464 -----
1465 1465 Upraviť cestu III. triedy
1466 1466 Upraviť divadlo
1467 1467 -----
1468 1468 Upraviť mýtnu búdku
1469 1469 Upraviť vežu
1470 1470 Upraviť mesto
1471 1471 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1472 1472 Upraviť obchod s hračkami
1473 1473 Upraviť Stopu (Track)
1474 1474 -----
1475 1475 Upraviť električku
1476 1476 Upraviť zastávku električky
1477 1477 Upraviť cestovnú kanceláciu
1478 1478 Upraviť strom
1479 1479 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1480 1480 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1481 1481 Upraviť Tunel
1482 1482 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1483 1483 Upraviť Turniket
1484 1484 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1485 1485 Upraviť Univerzitu
1486 1486 Upraviť predajný automat
1487 1487 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1488 1488 Upraviť obchod s DVD
1489 1489 Upraviť výhliadku
1490 1490 Upraviť dedinu
1491 1491 Upraviť obecnú zeleň
1492 1492 Upraviť vinicu
1493 1493 Upraviť sopku
1494 1494 -----
1495 1495 Upraviť čističku odpadových vôd
1496 1496 Upraviť vodu
1497 1497 Upraviť vodný zábavný park
1498 1498 Upraviť vodojem
1499 1499 Upraviť vodopád
1500 1500 Upraviť kríž pri ceste
1501 1501 Upraviť božiu muku
1502 1502 Upraviť priehradzku
1503 1503 Upraviť mokraď
1504 1504 Upraviť veterný mlyn
1505 1505 Upraviť Drevo
1506 1506 Upraviť závody (továrne)
1507 1507 Upraviť zoo
1508 1508 Upraviť filter.
1509 1509 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1510 1510 Upraviť reláciu
1511 1511 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1512 1512 Upraviť relácie
1513 1513 Upraviť značky
1514 1514 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1515 1515 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1516 1516 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1517 1517 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1518 1518 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1519 1519 Upraviť vybraté cesty ikon
1520 1520 Upraviť zvolený zdroj.
1521 1521 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1522 1522 Úpravy: {0}
1523 1523 UpraviťGpx
1524 1524 -----
1525 1525 Platobné karty a Kreditné karty
1526 1526 Elektronika
1527 1527 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1528 1528 Nadmorská výška
1529 1529 Násyp
1530 1530 Veľvyslanectvo
1531 1531 Pohotovosť (Záchranná služba)
1532 1532 Núdzový telefón
1533 1533 Prázdny dokument
1534 1534 Prázdne cesty
1535 1535 Povoliť automatické cachovanie.
1536 1536 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1537 1537 Povoliť built-in ocon východzí
1538 1538 Zapnúť filter
1539 1539 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1540 1540 Ukončenie #:
1541 1541 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1542 1542 Zadať URL
1543 1543 Vložte URL pre sťahovanie:
1544 1544 -----
1545 1545 Zadajte meno v menu a WMS URL
1546 1546 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1547 1547 Vložte názov miesta pre hľadanie
1548 1548 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1549 1549 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1550 1550 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1551 1551 -----
1552 1552 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1553 1553 -----
1554 1554 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1555 1555 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1556 1556 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1557 1557 -----
1558 1558 -----
1559 1559 -----
1560 1560 Vložiť ID objektu, ktorý má byť stiahnutý
1561 1561 -----
1562 1562 Zadajte súradnice nového bodu.
1563 1563 Vložte hľadaný výraz
1564 1564 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1565 1565 Vstup hmotnostnej hodnoty
1566 1566 Zadajte váš komentár
1567 1567 Vstup
1568 1568 Jazdectvo
1569 1569 Chyba
1570 1570 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1571 1571 Chyba pri mazaní dát.
1572 1572 Chyba zobrazovania URL
1573 1573 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1574 1574 Chyba pri nahrávaní súboru
1575 1575 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1576 1576 -----
1577 1577 Chyba v súbore {0}
1578 1578 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1579 1579 Chyba parsovania{0}: {1}
1580 1580 Chyba prehrávánia zvuku
1581 1581 Chyba pri exporte {0}: {1}
1582 1582 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1583 1583 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1584 1584 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1585 1585 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1586 1586 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1587 1587 Chyba pri rozkladaní {0}
1588 1588 Chyba počas nahrávania
1589 1589 -----
1590 1590 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1591 1591 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1592 1592 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1593 1593 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1594 1594 Chyba: {0}
1595 1595 Chyby
1596 1596 Chyby v priebehu sťahovania
1597 1597 Chyby počas sťahovania
1598 1598 -----
1599 1599 Odhad
1600 1600 Vyrovnať (even)
1601 1601 -----
1602 1602 -----
1603 1603 Nastala výnimka/chyba
1604 1604 Koniec
1605 1605 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1606 1606 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1607 1607 Ukončť program.
1608 1608 Očakávané párne čísla pre adresy
1609 1609 -----
1610 1610 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1611 1611 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1612 1612 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1613 1613 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1614 1614 Export GPX súboru
1615 1615 Exportovať a Uložiť
1616 1616 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1617 1617 Možnosti exportu
1618 1618 Exportovať dáta do GPX súboru.
1619 1619 Exportovať do GPX...
1620 1620 Vyberte SVG ViewBox...
1621 1621 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1622 1622 Získať stopy budov
1623 1623 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1624 1624 Získavam GPS polohu z EXIF
1625 1625 Vyťiahnuť (extrude)
1626 1626 Vyťiahnuť cestu
1627 1627 -----
1628 1628 Vyblednúť pozadie:
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 -----
1632 1632 -----
1633 1633 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1634 1634 -----
1635 1635 Neúspešné otvorenie URL
1636 1636 -----
1637 1637 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1638 1638 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1639 1639 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1640 1640 -----
1641 1641 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1642 1642 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1643 1643 -----
1644 1644 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1645 1645 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1646 1646 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1647 1647 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 -----
1651 1651 Poľnohospodárska pôda
1652 1652 Farma
1653 1653 Rýchle občerstvenie
1654 1654 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1655 1655 Rýchle pretáčanie
1656 1656 Najrýchlejšia
1657 1657 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1658 1658 Poplatok
1659 1659 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1660 1660 Plot
1661 1661 Prievoz, trajekt
1662 1662 Prístavisko prievozu, trajektu
1663 1663 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1664 1664 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1665 1665 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1666 1666 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1667 1667 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1668 1668 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1669 1669 Súbor
1670 1670 Súbor "{0}" neexistuje
1671 1671 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1672 1672 Chyba formátu súboru
1673 1673 Súbor "{0}" neexistuje
1674 1674 -----
1675 1675 -----
1676 1676 Súbor už existuje. Prepísať?
1677 1677 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1678 1678 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1679 1679 Súbor: {0}
1680 1680 Meno súboru
1681 1681 -----
1682 1682 -----
1683 1683 Režim filter
1684 1684 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1685 1685 Koniec kreslenia.
1686 1686 -----
1687 1687 Hasičská stanica
1688 1688 Spúšťací súbor Firefoxu
1689 1689 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1690 1690 Ohnisko
1691 1691 Rybolov
1692 1692 Opraviť
1693 1693 Oprava vlastností
1694 1694 Oprava relácie
1695 1695 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1696 1696 Opraviť označené chyby.
1697 1697 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1698 1698 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1699 1699 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1700 1700 Opravujem chyby...
1701 1701 Kvetinárstvo
1702 1702 -----
1703 1703 Bol najdený nasledujúci problém:
1704 1704 Jedlo + Pitie
1705 1705 Pešo
1706 1706 Americký futbal
1707 1707 Len pre označené objekty
1708 1708 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1709 1709 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1710 1710 Brod
1711 1711 Les
1712 1712 Chybný formát:
1713 1713 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1714 1714 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1715 1715 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1716 1716 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1717 1717 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1718 1718 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1719 1719 Fontána
1720 1720 Blokovať
1721 1721 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1722 1722 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1723 1723 -----
1724 1724 Z ...
1725 1725 Z relácie
1726 1726 -----
1727 1727 Čerpacia stanica
1728 1728 Čerpacia stanica
1729 1729 -----
1730 1730 Úplná Adresa:
1731 1731 Pohľad celá obrazovka
1732 1732 -----
1733 1733 Nábytok
1734 1734 GPS body
1735 1735 -----
1736 1736 popis gps trasy
1737 1737 GPX súbory
1738 1738 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1739 1739 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1740 1740 GPX stopa(trasa):
1741 1741 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1742 1742 Záhrada
1743 1743 Záhradné centrum
1744 1744 Plynojem (Gasometer)
1745 1745 Brána
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 Geografia(Zemepis)
1749 1749 -----
1750 1750 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1751 1751 Obrázky s GPS súradnicami
1752 1752 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1753 1753 -----
1754 1754 Ľadovec
1755 1755 Sklo
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1760 1760 Prejsť na nasledujúcu stránku
1761 1761 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1762 1762 -----
1763 1763 Golfové ihrisko
1764 1764 -----
1765 1765 Malé nákladná autá a dodávky
1766 1766 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1767 1767 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1768 1768 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1769 1769 -----
1770 1770 Tráva
1771 1771 Cintorín (malý, blizko kostola)
1772 1772 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1773 1773 Mriežka
1774 1774 Vrstva mriežky:
1775 1775 Rozloženie mriežky
1776 1776 Umiestnenie mriežky
1777 1777 Otáčanie mriežky
1778 1778 -----
1779 1779 Skupina
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 Penzión
1786 1786 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1787 1787 Gymnastika
1788 1788 Kaderníctvo
1789 1789 Malá dedina / osada / samota
1790 1790 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1791 1791 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1792 1792 -----
1793 1793 Železiarstvo
1794 1794 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1795 1795 Zdravie
1796 1796 Vresovisko
1797 1797 Nákladné vozidlá
1798 1798 Živý plot (Hedge)
1799 1799 Výška
1800 1800 Výška (metre)
1801 1801 -----
1802 1802 Nápoveda
1803 1803 Pomoc: {0}
1804 1804 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1805 1805 Skryť
1806 1806 Schovať prvky
1807 1807 -----
1808 1808 -----
1809 1809 Navyššie číslo
1810 1810 Zvýrazniť
1811 1811 Typ komunikácie
1812 1812 Pozemné komunikácie
1813 1813 Turistika
1814 1814 Historické miesta
1815 1815 História
1816 1816 História pre bod {0}
1817 1817 História pre reláciu {0}
1818 1818 História pre cestu {0}
1819 1819 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1820 1820 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1821 1821 Hokej
1822 1822 Domovská stránka
1823 1823 Kôň
1824 1824 Konské dostihy
1825 1825 Nemocnica
1826 1826 -----
1827 1827 Ubytovňa
1828 1828 -----
1829 1829 Hlavné skratky
1830 1830 Meno domu
1831 1831 Číslo domu
1832 1832 -----
1833 1833 Poľovnícky posed
1834 1834 Som v časovej zóne:
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 ID > 0 očakávané. Got {0}
1839 1839 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
1840 1840 -----
1841 1841 IO Výnimka
1842 1842 -----
1843 1843 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1844 1844 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
1845 1845 Ignorovať
1846 1846 Nabudúce ignorovať označené chyby.
1847 1847 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
1848 1848 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
1849 1849 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
1850 1850 Ignorujem prvky(elements)
1851 1851 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
1852 1852 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
1853 1853 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
1854 1854 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1855 1855 -----
1856 1856 Nedovolená veľkosť
1857 1857 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 Neplatný výraz ''{0}''
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 Neplatný objekt s id=0
1869 1869 -----
1870 1870 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
1871 1871 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
1872 1872 Neplatná poznámka nahrávania
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
1876 1876 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
1877 1877 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
1878 1878 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
1879 1879 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1880 1880 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
1881 1881 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
1882 1882 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
1883 1883 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
1884 1884 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
1885 1885 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
1886 1886 -----
1887 1887 Obrázok je už načítaný
1888 1888 Orezávanie obrázkov
1889 1889 -----
1890 1890 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1891 1891 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 Importovať
1896 1896 Importovať zvuk
1897 1897 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
1898 1898 Importovať obrázky
1899 1899 Import nie je možný
1900 1900 Importovať cestu z GPX vrstvy
1901 1901 Importované obrázky
1902 1902 Importujem dáta z DG100...
1903 1903 Importovať dáta zo zariadenia.
1904 1904 Importuje vydania z OpenStreetBugs
1905 1905 Sklon
1906 1906 Prudký sklon
1907 1907 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
1908 1908 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
1909 1909 Priblíženie
1910 1910 Prírastok:
1911 1911 -----
1912 1912 Priemysel
1913 1913 Informácie
1914 1914 Info o Elemente
1915 1915 Informácia
1916 1916 Informačná tabuľa
1917 1917 Informačná kancelária
1918 1918 Informačný terminál
1919 1919 Informácie o vrstve
1920 1920 Prebieha inicializácia
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 Vnútorná chyba servera
1927 1927 Interpolácia (vloženie)
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 Chybná URL?
1931 1931 -----
1932 1932 Poškodený bz2 súbor.
1933 1933 Neplatný dátum
1934 1934 -----
1935 1935 Neplatné vyrovnanie (offset)
1936 1936 Neplatné vlastnosti kľúča
1937 1937 Neplatný spellcheck line: {0}
1938 1938 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
1939 1939 Neplatné časové pásmo
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
1943 1943 Obrátený filter
1944 1944 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
1945 1945 Nie je vektorizované.
1946 1946 Je vektorizované.
1947 1947 Ostrov
1948 1948 Ostrovček
1949 1949 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
1950 1950 Položka
1951 1951 položka {0} sa v zozname nenachádza
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
1956 1956 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
1957 1957 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
1958 1958 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
1959 1959 JPEG obrázky (*.jpg)
1960 1960 -----
1961 1961 Java verzia {0}
1962 1962 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
1963 1963 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
1964 1964 Spojiť body a línie
1965 1965 Vložiť bod do cesty
1966 1966 Pripojiť bod k najbližšej ceste
1967 1967 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
1968 1968 Spojené prekrývajúce sa plochy
1969 1969 Spojená prekrývajúca sa plocha
1970 1970 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
1971 1971 Skok na miesto (pozíciu)
1972 1972 Skok tam
1973 1973 Skok na miesto (pozíciu)
1974 1974 Križovatka
1975 1975 Ponechať
1976 1976 Zostáva klon lokálnej verzie
1977 1977 Ponechávať záložné súbory
1978 1978 Ponechaj moje súradnice
1979 1979 Udržať môj vymazaný stav
1980 1980 Zostáva môj viditeľný stav
1981 1981 -----
1982 1982 Zachovať plugin
1983 1983 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
1984 1984 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
1985 1985 Ponechaj ich súradnice
1986 1986 Udržať ich vymazaný stav
1987 1987 Ponechať svoj viditeľný stav
1988 1988 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
1989 1989 Kĺúč
1990 1990 Klúč ''{0}'' je neplatný.
1991 1991 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
1992 1992 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
1993 1993 Kláves:
1994 1994 Klávesové skratky
1995 1995 Kľúčové slová
1996 1996 Škôlka
1997 1997 Stánok
1998 1998 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
1999 1999 -----
2000 2000 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 Nastavenie pluginu Lakewalker
2004 2004 Lakewalker stopa(trace)
2005 2005 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2006 2006 -----
2007 2007 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2008 2008 -----
2009 2009 Lambertova zóna (Estónsko)
2010 2010 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
2011 2011 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
2012 2012 Zem (Pevnina)
2013 2013 Využívanie oblasti (Land use)
2014 2014 Skládka odpadov
2015 2015 -----
2016 2016 Jazdné pruhy
2017 2017 Jazyk
2018 2018 Posledná zmena {0}
2019 2019 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2020 2020 Zemepisná šírka
2021 2021 Zemepisná šírka:
2022 2022 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2023 2023 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2024 2024 Spustiť v maximalizovanom režime
2025 2025 -----
2026 2026 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2027 2027 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2028 2028 Otvoriť dialóg úpravy značiek
2029 2029 Práčovňa
2030 2030 Vrstva
2031 2031 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2032 2032 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2033 2033 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2034 2034 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2035 2035 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2036 2036 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2037 2037 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
2038 2038 vrstva nie je v zozname
2039 2039 Vrstva pre vykonávanie meraní
2040 2040 Vrstva: {0}
2041 2041 Vrstvy
2042 2042 Uvedený čas (sekundy)
2043 2043 Voľný čas
2044 2044 Dĺžka
2045 2045 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2046 2046 Dĺžka:
2047 2047 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
2048 2048 Železničné priecestie
2049 2049 Knižnica
2050 2050 Licencia
2051 2051 Závora (Lift Gate)
2052 2052 Rýchloelektrička
2053 2053 Maják
2054 2054 Odkazová linka
2055 2055 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2056 2056 Typ vedenia
2057 2057 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2058 2058 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2059 2059 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2060 2060 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Obytná zóna
2065 2065 Nahrať Všetky Dlaždice
2066 2066 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2067 2067 Načítať WMS vrstvu
2068 2068 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2069 2069 Nahrať priebeh
2070 2070 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2071 2071 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2072 2072 Načítať reláciu
2073 2073 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2074 2074 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2075 2075 Načítavam skoršie pluginy
2076 2076 Nahrať históriu pre bod {0}
2077 2077 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2078 2078 Nahrať históriu pre cestu {0}
2079 2079 Nahrávam rodičovskú reláciu
2080 2080 -----
2081 2081 Načítavam pluginy
2082 2082 -----
2083 2083 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2084 2084 Nahrávam {0}
2085 2085 Miestne súbory
2086 2086 Oblasť (lokalita)
2087 2087 Umiestnenie
2088 2088 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2089 2089 Zamknúť
2090 2090 Plavebná komora
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 Zemepisná dĺžka
2094 2094 Zemepisná dĺžka:
2095 2095 Vzhľad a chovanie
2096 2096 Výhliadková veža
2097 2097 -----
2098 2098 Hľadám breh...
2099 2099 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 Najnižšie číslo
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2110 2110 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2114 2114 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2115 2115 Poškodené údaje(vety):
2116 2116 Človekom vytvorené (Man made)
2117 2117 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 Mapa
2123 2123 -----
2124 2124 Projekcia mapy
2125 2125 Nastavenie mapy
2126 2126 Mapa: {0}
2127 2127 Prístav (Marina)
2128 2128 Označiť ako hotové
2129 2129 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2130 2130 Značky z pomenovaných bodov
2131 2131 Značky z {0}
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2135 2135 Materiál
2136 2136 Max zväčšenie lvl:
2137 2137 Max. Výška(v metroch)
2138 2138 Max. Dĺžka (v metroch)
2139 2139 Max. Šírka (v metroch)
2140 2140 Maximálna veľkost cache (v MB)
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 Max. rýchlosť (km/h)
2144 2144 Max. hmotnosť (ton)
2145 2145 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2146 2146 Maximálna plocha na požiadavku:
2147 2147 Maximálny vek cache (dni)
2148 2148 Maximálna veľkosť cache (MB)
2149 2149 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2150 2150 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2151 2151 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2152 2152 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2153 2153 Maximálna dĺžka (metrov)
2154 2154 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2155 2155 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2156 2156 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2157 2157 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2158 2158 Maximálny počet úsekov na cestu
2159 2159 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2160 2160 Lúka
2161 2161 Namerané hodnoty
2162 2162 Meranie
2163 2163 Člen
2164 2164 Členovia
2165 2165 Členy(vyriešené)
2166 2166 Členy(v konflikte)
2167 2167 Pomník
2168 2168 Meno v menu
2169 2169 Meno v menu (východzie)
2170 2170 Menu skratiek
2171 2171 -----
2172 2172 Mercatorova projekcia
2173 2173 Zlúčiť
2174 2174 Zlúčiť body
2175 2175 Zlúčiť duplikátne body?
2176 2176 Zlúčiť vrstvu
2177 2177 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2178 2178 -----
2179 2179 Zlúčiť výber
2180 2180 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2181 2181 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2182 2182 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2183 2183 Zlúčiť {0} body
2184 2184 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2185 2185 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2186 2186 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2187 2187 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2188 2188 Spojovaná verzia
2189 2189 -----
2190 2190 Správu dňa nie je možné zobraziť
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2194 2194 Armáda
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 Min. rýchlosť (km/h)
2199 2199 Malý kruhový objazd
2200 2200 Minigolf
2201 2201 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2202 2202 Minút: {0}
2203 2203 Zrkadlo
2204 2204 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2205 2205 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2206 2206 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2207 2207 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2208 2208 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2209 2209 Chýbajúce šifrovanie
2210 2210 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2211 2211 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2212 2212 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2213 2213 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2214 2214 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2215 2215 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2216 2216 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2217 2217 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2218 2218 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2219 2219 Chýbajúce meno:* prekladu.
2220 2220 Chýbajúci operator pre NOT
2221 2221 Chýbajúci parameter pre OR
2222 2222 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2223 2223 -----
2224 2224 Po-Pi 08:30-20:00
2225 2225 Režim: Kresliť Fokus
2226 2226 Režim: {0}
2227 2227 Pracovný režim (Potlach štýl)
2228 2228 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2229 2229 Skupiny modifikátorov
2230 2230 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2231 2231 Zmenáreň
2232 2232 Jednokoľajka, vysutá dráha
2233 2233 Pamätihodnosť, pamätník
2234 2234 -----
2235 2235 Viac informácii o tejto vlastnosti
2236 2236 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2237 2237 Najdená viac než jedna "from" cesta.
2238 2238 Najdené viac cieľových "to" ciest.
2239 2239 Viac ako jedna "via" najdená.
2240 2240 -----
2241 2241 Motošport
2242 2242 Motorové vozidlo
2243 2243 Motocykel
2244 2244 Cesta pre motorové vozidlá
2245 2245 Dialnica
2246 2246 Ďialničná križovatka
2247 2247 Dialničná prípojka
2248 2248 Horský priesmyk
2249 2249 Horský bicykel
2250 2250 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2251 2251 -----
2252 2252 Posunúť nižšie
2253 2253 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2254 2254 Posunúť elementy
2255 2255 Posunúť filter dole.
2256 2256 Posunúť filter hore.
2257 2257 Presunúť vľavo
2258 2258 -----
2259 2259 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2260 2260 Presunúť objekty {0}
2261 2261 Presunúť vpravo
2262 2262 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2263 2263 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2264 2264 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2265 2265 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2266 2266 Presunúť označené body na priamku
2267 2267 Presunúť označené body do kruhu
2268 2268 Posunúť ich(them)
2269 2269 Posunúť vyššie
2270 2270 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2271 2271 Presunúť {0}
2272 2272 Presunutie objektov {0}
2273 2273 Blato
2274 2274 -----
2275 2275 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2276 2276 multipolygón
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2280 2280 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2281 2281 Múzeum
2282 2282 -----
2283 2283 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2284 2284 Moja verzia
2285 2285 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2286 2286 Môj so zlúčeným
2287 2287 Môj s Ich
2288 2288 NMEA import zlyhal!
2289 2289 NMEA import úspešný
2290 2290 NMEA-0183 súbory
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 Názov
2294 2294 Názov miesta
2295 2295 Meno užívateľa.
2296 2296 Meno: {0}
2297 2297 Pomenovanie trackpoints od {0}
2298 2298 Pomenované trasové body
2299 2299 Úzkorozchodná železnica
2300 2300 Štátna
2301 2301 Národný park
2302 2302 Prírodná rezervácia
2303 2303 Blízko
2304 2304 -----
2305 2305 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2306 2306 Sieť
2307 2307 Sieťová výnimka
2308 2308 -----
2309 2309 Nový
2310 2310 -----
2311 2311 Nový problém
2312 2312 Nový kľúč
2313 2313 Nová funkcia
2314 2314 Nová hodnota
2315 2315 Nová hodnota pre {0}
2316 2316 Nasledujúci
2317 2317 Nasledujúci obrázok
2318 2318 Nočný klub
2319 2319 Nie
2320 2320 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2321 2321 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2322 2322 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2323 2323 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2324 2324 Bez skratky
2325 2325 Nenajdená cesta "from".
2326 2326 Nenajdená cesta "to".
2327 2327 Nie je "via" bod alebo cesta najdená.
2328 2328 Žiadna oblasť nie je vybratá
2329 2329 Žiadne zmeny pre uloženie.
2330 2330 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2331 2331 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2332 2332 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2333 2333 Nájdená neaktuálna dátová sada
2334 2334 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2335 2335 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2336 2336 Neboli načítané žiadne dáta.
2337 2337 Žiaden dátum
2338 2338 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2339 2339 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2340 2340 Slepá ulica
2341 2341 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2342 2342 -----
2343 2343 Bez obrázka
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2347 2347 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2348 2348 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2349 2349 Neotvárajte súbor zmien
2350 2350 Neotvorené súbory zmien
2351 2351 -----
2352 2352 Nie je doplnené heslo.
2353 2353 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2354 2354 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2355 2355 -----
2356 2356 Nezistený žiadny problém
2357 2357 -----
2358 2358 Nie je vybraná žiadna relácia
2359 2359 Nevybratá GPX stopa(track)
2360 2360 Žiadne cieľové vrstvy
2361 2361 -----
2362 2362 Nie je doplnené užívateľské meno.
2363 2363 Neplatná WMS URL alebo id
2364 2364 Žiadne chyby na overenie
2365 2365 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2366 2366 Nie, zrušiť
2367 2367 Nie, zrušiť operáciu
2368 2368 Nie, pokračovať v editácii
2369 2369 Nie, použite to
2370 2370 Bod
2371 2371 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2372 2372 Bod je stále v užívaní
2373 2373 Bod {0}
2374 2374 Body
2375 2375 Body s rovnakou pozíciou
2376 2376 Body s rovnakými názvami
2377 2377 Body(vyriešené)
2378 2378 Body(v konflikte)
2379 2379 -----
2380 2380 Žiadny
2381 2381 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2382 2382 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2383 2383 Normálny
2384 2384 Sever
2385 2385 Nenájdené
2386 2386 Nepripojený
2387 2387 Ešte nerozhodnuté
2388 2388 Ešte nerozhodnuté
2389 2389 -----
2390 2390 Poznámka
2391 2391 -----
2392 2392 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2393 2393 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2394 2394 Bankovky
2395 2395 Nič
2396 2396 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2397 2397 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2398 2398 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2399 2399 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2400 2400 Nič nie je vybraté!
2401 2401 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2402 2402 -----
2403 2403 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2404 2404 -----
2405 2405 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2406 2406 Číslo
2407 2407 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2408 2408 Číslovací systém:
2409 2409 Schéma číslovania
2410 2410 Číselný
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 OK - skúšam znovu.
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 OSM údaje
2417 2417 OSM heslo.
2418 2418 Súbory OSM Servera
2419 2419 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2420 2420 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2426 2426 Objekt podľa ID:
2427 2427 Objekt je vymazaný
2428 2428 História objektu
2429 2429 Objekt podľa typu:
2430 2430 Objekt s históriou(priebehom)
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 Pridané objekty:
2434 2434 Odstránené objekty:
2435 2435 Upravené objekty:
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 Nepárny (odd)
2441 2441 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2442 2442 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2443 2443 Vyrovnať(Offset):
2444 2444 Starý kľúč
2445 2445 Stará funkcia
2446 2446 Stará hodnota
2447 2447 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2448 2448 Na požiadanie
2449 2449 Pri nahrávaní
2450 2450 Jednosmerka
2451 2451 Cesty s jediným bodom
2452 2452 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2453 2453 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2454 2454 Jednosmerka
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2461 2461 Iba na začiatku cesty.
2462 2462 Iba na vektorizované vrstvy
2463 2463 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 Otvoriť umiestnenie...
2467 2467 Otvoriť OpenStreetBugs
2468 2468 Otvoriť pohľad...
2469 2469 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2470 2470 -----
2471 2471 Otvoriť súbor.
2472 2472 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2473 2473 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2474 2474 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2475 2475 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2476 2476 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2477 2477 Otvoriť zoznam trasových bodov
2478 2478 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2479 2479 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2480 2480 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2481 2481 Otvoriť výber obsahu okien.
2482 2482 -----
2483 2483 Otvoriť z URL.
2484 2484 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2485 2485 -----
2486 2486 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2487 2487 Otvoriť inú fotografiu
2488 2488 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2489 2489 Otvoriť zmenové súbory
2490 2490 Otvoriť súbor
2491 2491 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2492 2492 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2493 2493 Otvor meračský nástroj.
2494 2494 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2495 2495 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2496 2496 Otvoriť okno merania.
2497 2497 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2498 2498 Otvoriť okno pre overovanie.
2499 2499 Otvoriť...
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2506 2506 -----
2507 2507 údaje OpenStreetMap
2508 2508 Otváram 1 súbor...
2509 2509 Otváracia doba
2510 2510 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2511 2511 Otváranie súborov
2512 2512 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2513 2513 -----
2514 2514 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2515 2515 Operátor
2516 2516 Optik
2517 2517 Voliteľné atribúty:
2518 2518 Voliteľné informácie:
2519 2519 Voliteľné typy
2520 2520 Biopotraviny
2521 2521 Orig. Cesta
2522 2522 Pravouhlosť
2523 2523 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2524 2524 Pravouhlý tvar
2525 2525 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2526 2526 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2527 2527 -----
2528 2528 Iné
2529 2529 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2530 2530 Turistický (Outdoor)
2531 2531 Prekryť štvorce (tiles)
2532 2532 Prekrývajúce sa plochy
2533 2533 Prekrývajúce sa komunikácie
2534 2534 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2535 2535 Prekrývajúce sa železnice
2536 2536 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2537 2537 Prekrývajúce sa cesty
2538 2538 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2539 2539 Prekrývajúce sa cesty.
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 Prepísať
2545 2545 -----
2546 2546 PNG súbory (*.png)
2547 2547 PUWG (Poľsko)
2548 2548 PUWG 1992 (Poľsko)
2549 2549 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2550 2550 -----
2551 2551 Farebný štýl {0}: {1}
2552 2552 Problém s vykresľováním
2553 2553 Palaeontological Areál
2554 2554 Papier
2555 2555 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2556 2556 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2557 2557 -----
2558 2558 Nadradené vzťahy
2559 2559 -----
2560 2560 P+R parkovisko
2561 2561 Parkovisko
2562 2562 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2563 2563 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2564 2564 Rozložiť OSM dáta...
2565 2565 Rozloženie OSM history data ...
2566 2566 -----
2567 2567 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2568 2568 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 Heslo
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 Vložiť
2577 2577 Vkladám ...
2578 2578 Vložiť vlastnosti
2579 2579 Vložiť URL zo schránky
2580 2580 Vložiť zo schránky
2581 2581 -----
2582 2582 Cesta (chodník)
2583 2583 Dĺžka cesty
2584 2584 Syntaktická chyba vzoru: Vzor {0} v {1} je nedovolený!
2585 2585 Vrchol
2586 2586 Pešia zóna
2587 2587 Prechod pre chodcov
2588 2588 Typ prechodu pre chodcov
2589 2589 Pešia
2590 2590 -----
2591 2591 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2592 2592 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2593 2593 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2594 2594 Vykonať overovanie dát
2595 2595 Povolené činnosti
2596 2596 Lekáreň
2597 2597 Telefónne číslo
2598 2598 Číslo telefónu
2599 2599 -----
2600 2600 Čas fotografie (z exif):
2601 2601 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2602 2602 Fyzicky vymazať z lokálnej verzie
2603 2603 -----
2604 2604 Výletné miesto
2605 2605 Mólo
2606 2606 Potrubie
2607 2607 Typ lyžiarskej dráhy
2608 2608 Hracia plocha, ihrisko
2609 2609 Kostol
2610 2610 Miesta
2611 2611 Prehrať/Pauza audio
2612 2612 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2613 2613 Ihrisko
2614 2614 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2620 2620 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2621 2621 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2622 2622 -----
2623 2623 Prosím vložte vybraný reťazec
2624 2624 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2625 2625 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2626 2626 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2627 2627 -----
2628 2628 Zadajte hladaný reťazec.
2629 2629 Zadajte uživateľské meno
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2633 2633 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2634 2634 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Prosím vložte celé číslo > 1
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2650 2650 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2651 2651 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2652 2652 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2656 2656 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2657 2657 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2658 2658 Prosím vyberte súbor
2659 2659 Vyberte prosím kľúč
2660 2660 Prisím vyberte schému k použitiu.
2661 2661 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2662 2662 Vyberte prosím hodnotu
2663 2663 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2664 2664 -----
2665 2665 Vyber prosím nejakú položku.
2666 2666 Vyberte minimálne 4 body
2667 2667 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2668 2668 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2669 2669 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2670 2670 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2671 2671 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2672 2672 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2673 2673 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2674 2674 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2675 2675 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2676 2676 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2677 2677 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2678 2678 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2679 2679 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2680 2680 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2681 2681 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2682 2682 Vyberte schému pre zmazanie.
2683 2683 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2687 2687 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2688 2688 Plugin je zahrnutý v JOSM
2689 2689 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2690 2690 Informácia o pluginoch
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 Pluginy
2694 2694 Meno bodu(miesta)
2695 2695 Číslo bodu
2696 2696 Polícia
2697 2697 Politická
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 Iba poloha
2701 2701 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2702 2702 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
2703 2703 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
2704 2704 Poštová schránka
2705 2705 PSČ:
2706 2706 Pošta
2707 2707 Poštové smerovacie číslo
2708 2708 Potenciál
2709 2709 Elektráreň (spôsob vyroby)
2710 2710 Elektrické vedenie
2711 2711 Transformátorová stanica
2712 2712 Malý transformátor
2713 2713 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2714 2714 Predpoklad Porušenia
2715 2715 Predpokladaný priestupok
2716 2716 Preddefinované
2717 2717 -----
2718 2718 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2719 2719 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2720 2720 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2721 2721 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2722 2722 Nastavenia
2723 2723 Predvoľby uložené na {0}
2724 2724 Nastavenia...
2725 2725 Pripravujem OSM údaje...
2726 2726 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2727 2727 Pripravujem dátový súbor ...
2728 2728 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2729 2729 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
2730 2730 -----
2731 2731 Historická železnica
2732 2732 Prednastavená skupina {0}
2733 2733 Prednastavená skupina {1} / {0}
2734 2734 Predvoľby
2735 2735 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2736 2736 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2737 2737 Predchádzajúci
2738 2738 Predchádzajúci obrázok
2739 2739 Cesta I. triedy
2740 2740 Prípojka cesty I. triedy
2741 2741 Primárny modifikátor:
2742 2742 Pôvodný
2743 2743 -----
2744 2744 Vezenie
2745 2745 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 Kód projekcie
2752 2752 Metóda projekcie
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 Vlastnosti
2756 2756 Vlastnosti / Memberships
2757 2757 Kontrola vlastností :
2758 2758 Vlastnosti pre zvolené objekty
2759 2759 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
2760 2760 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
2761 2761 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
2762 2762 Vlastnosti
2763 2763 Vlastnosti (s konfliktmi)
2764 2764 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
2765 2765 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
2766 2766 Hodnota obsahuje HTML entitu
2767 2767 Hodnota začíná alebo končí medzerou
2768 2768 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
2769 2769 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
2770 2770 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
2771 2771 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
2772 2772 Určuje trasové schopnosti
2773 2773 -----
2774 2774 Krčma
2775 2775 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
2776 2776 Verejná budova
2777 2777 Dopravná obsluha
2778 2778 Hromadná doprava
2779 2779 Očistený objekt ''{0}''
2780 2780 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
2781 2781 -----
2782 2782 Lom
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 Pýtam sa na meno servera
2793 2793 Pýtam sa na meno servera ...
2794 2794 -----
2795 2795 Dostihová dráha
2796 2796 Racquetbal
2797 2797 Železnica (štandardná)
2798 2798 Železnica
2799 2799 Železničná zastávka
2800 2800 Železničné nástupište
2801 2801 Železničný pozemok
2802 2802 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
2803 2803 Veľkosť rastra: {0}
2804 2804 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
2805 2805 Čítajte ako prvé
2806 2806 -----
2807 2807 Čítať fotky...
2808 2808 Načitávam zmenový súbor {0} ...
2809 2809 Načitávam zmenové súbory...
2810 2810 -----
2811 2811 Čítanie rodičovských z ''{0}''
2812 2812 -----
2813 2813 Čítam {0}...
2814 2814 Informačné súbory
2815 2815 Skutočné meno
2816 2816 Naozaj uzavrieť?
2817 2817 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
2818 2818 Rekreačná oblasť
2819 2819 Opravené (rektifikované) obrázky...
2820 2820 Recyklácia
2821 2821 Opakovať
2822 2822 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
2823 2823 Ref. číslo
2824 2824 Referencie (číslo stopy(track))
2825 2825 Referenčné číslo
2826 2826 -----
2827 2827 Odkazovať na
2828 2828 Obnoviť
2829 2829 Oblasť (región)
2830 2830 Zamietnuť konflikty a Uložiť
2831 2831 Vzťah (relation)
2832 2832 Relácia ...
2833 2833 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
2834 2834 Editor Relácií: Posun Dole
2835 2835 Editor Relácií: Posun Hore
2836 2836 Editor Relácií: Odstrániť
2837 2837 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
2838 2838 -----
2839 2839 Editor Relácií: Triedenie
2840 2840 Relácia je zmazaná
2841 2841 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
2842 2842 Relácia {0}
2843 2843 Relácia: {0}
2844 2844 Relácie
2845 2845 Relácie: {0}
2846 2846 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
2847 2847 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
2848 2848 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
2849 2849 Náboženstvo
2850 2850 Znovu načítať
2851 2851 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
2852 2852 Nahrať poškodené dlaždice
2853 2853 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
2854 2854 Načítať históriu zo serveru
2855 2855 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
2856 2856 Vzdialené ovládanie
2857 2857 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
2858 2858 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
2859 2859 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
2860 2860 Odstrániť
2861 2861 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
2862 2862 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
2863 2863 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
2864 2864 -----
2865 2865 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
2866 2866 -----
2867 2867 Odstrániť z dátovej sady
2868 2868 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2869 2869 Odstraniť fotku z vrstvy
2870 2870 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2871 2871 Vymazať značky z vnútorných ciest
2872 2872 -----
2873 2873 Vymazať vybraté záložky
2874 2874 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
2875 2875 -----
2876 2876 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
2877 2877 Odstrániť vybraté cesty ikon
2878 2878 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
2879 2879 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
2880 2880 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
2881 2881 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2882 2882 Odstránený Prvok z Relácií
2883 2883 -----
2884 2884 Odstraňujem duplicitné body...
2885 2885 Vybranie odkazu z relácie {0}
2886 2886 -----
2887 2887 Premenovať vrstvu
2888 2888 Premenovať vybratú záložku
2889 2889 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
2890 2890 Požičovňa
2891 2891 Servis
2892 2892 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
2893 2893 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
2894 2894 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
2895 2895 Nahlásiť chybu
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 Detaily požiadavky: {0}
2901 2901 Nádrž
2902 2902 Vynulovať (Reset)
2903 2903 Vymazať cookie
2904 2904 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
2905 2905 Nastaviť id na 0
2906 2906 Nastaviť východzie hodnoty
2907 2907 Ulica (miestna komunikácia)
2908 2908 Osídlená oblasť (Residential area)
2909 2909 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
2910 2910 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
2911 2911 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
2912 2912 Vyriešiť
2913 2913 Rozhodnutie konfliktov
2914 2914 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
2915 2915 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
2916 2916 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
2917 2917 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
2918 2918 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
2919 2919 Vyriešiť konflikty.
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
2924 2924 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
2925 2925 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
2926 2926 -----
2927 2927 Reštaurácia
2928 2928 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
2929 2929 Obmedzenie
2930 2930 Maloobchod
2931 2931 Oporný múr
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 Otočiť smer radu budov
2943 2943 Otočiť smer ciest
2944 2944 Otočiť smer radu budov
2945 2945 Otočiť smer radu budov
2946 2946 Otočiť a Spojiť
2947 2947 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
2948 2948 Opačná trasa
2949 2949 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
2950 2950 -----
2951 2951 Otočiť smer ciest
2952 2952 Obrátená pobrežná čiara
2953 2953 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
2954 2954 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
2955 2955 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
2956 2956 Otočenie uličných čísel radu budov
2957 2957 Revízia
2958 2958 Jazdectvo
2959 2959 Rieka
2960 2960 Riečny breh
2961 2961 Cesta (neznámy typ)
2962 2962 Cestné obmedzenie
2963 2963 Úloha
2964 2964 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
2965 2965 Funkcia:
2966 2966 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
2967 2967 Otočiť o 180°
2968 2968 Otočiť o 270°
2969 2969 Otočiť o 90°
2970 2970 Otočiť obrázok vľavo
2971 2971 Otočiť obrázok vpravo
2972 2972 Otočiť vľavo
2973 2973 Otočiť vpravo
2974 2974 Kruhový objazd
2975 2975 Cesta (Route)
2976 2976 -----
2977 2977 Štátna cesta
2978 2978 Typ Cesty (Route)
2979 2979 Zobrazené cesty sú pre:
2980 2980 Trasovanie (Routing)
2981 2981 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
2982 2982 Ragby
2983 2983 Zrúcanina
2984 2984 -----
2985 2985 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 Spúšťam test {0}
2989 2989 Zapnutá vertex redukcia...
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 SIM-karty
2993 2993 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
2994 2994 Uložiť
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 Uložiť ako...
2998 2998 Uložiť GPX súbor
2999 2999 Uložiť vrstvu
3000 3000 Uložiť OSM súbor
3001 3001 Uložiť WMS vrstvu
3002 3002 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3003 3003 Uložiť akokoľvek
3004 3004 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
3005 3005 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3006 3006 Uložiť aktuálne dáta.
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3010 3010 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3011 3011 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3012 3012 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3013 3013 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3014 3014 Skenovaná mapa ...
3015 3015 Prehľadávam adresár {0}
3016 3016 Škola
3017 3017 Železný šrot
3018 3018 Sutina
3019 3019 Krovie
3020 3020 Hľadať
3021 3021 Hľadám ...
3022 3022 Vyhľadávať objekty
3023 3023 Vyhľadávať...
3024 3024 -----
3025 3025 Hľadať:
3026 3026 Druhé meno
3027 3027 Cesta II. triedy
3028 3028 Sekundárny modifikátor:
3029 3029 Sekúnd: {0}
3030 3030 Bezpečnostná výnimka
3031 3031 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3036 3036 Výber
3037 3037 Vybrať všetko
3038 3038 Vybrať Feuille
3039 3039 Vybrať WMS vrstvu
3040 3040 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
3041 3041 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3042 3042 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 Vybrať hranice obce(samosprávy)
3047 3047 Vyberte buď:
3048 3048 Vybrať meno súboru
3049 3049 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3050 3050 Vybrať ak odkazované objekty už boli stiahnuté.
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 Výber nastavenia kreslenej čiary
3054 3054 Výber členov
3055 3055 Zvoliť bod pod kurzorom.
3056 3056 Vyberte objekty na nahratie
3057 3057 -----
3058 3058 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
3059 3059 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
3064 3064 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
3065 3065 Výber cieľovej vrstvy
3066 3066 -----
3067 3067 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3068 3068 -----
3069 3069 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3070 3070 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3071 3071 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
3081 3081 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
3082 3082 Výber s určeným hľadaním
3083 3083 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
3084 3084 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3085 3085 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
3086 3086 Vybratá stopa: {0}
3087 3087 Výber
3088 3088 Plocha výberu
3089 3089 Dĺžka výberu
3090 3090 Výber je prázdny
3091 3091 -----
3092 3092 Nevhodný výber!
3093 3093 Výber: {0}
3094 3094 Cesty pretínajúce sami seba
3095 3095 -----
3096 3096 Oddeliť vrstvu
3097 3097 Oddeľovač
3098 3098 Sekvencia
3099 3099 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3100 3100 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
3101 3101 Obslužná cesta (Service)
3102 3102 Služby
3103 3103 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3104 3104 -----
3105 3105 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
3106 3106 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
3107 3107 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3108 3108 Nastaviť priehľadné pozadie
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3113 3113 -----
3114 3114 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3115 3115 Zadať východzie (prednastavené)
3116 3116 Zvoliť {0} Lambert súradnice
3117 3117 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3118 3118 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3119 3119 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3120 3120 -----
3121 3121 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3122 3122 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3123 3123 Nastavujem východzie hodnoty
3124 3124 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3125 3125 Nastavenia
3126 3126 Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie.
3127 3127 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
3128 3128 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3129 3129 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3130 3130 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3131 3131 -----
3132 3132 Prístrešok
3133 3133 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
3134 3134 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
3135 3135 Obuva
3136 3136 Streľba
3137 3137 Nakupovanie
3138 3138 Obchody
3139 3139 -----
3140 3140 Skratka
3141 3141 Nastavenie klávesových skratiek
3142 3142 Najkratšia
3143 3143 Mali by ste uložiť?
3144 3144 Vypnúť doplnok?
3145 3145 Mali by ste nahrávať?
3146 3146 Ukázať
3147 3147 Ukázať GPS dáta.
3148 3148 Zobraziť správu o stave
3149 3149 -----
3150 3150 Ukázať Info Dlaždíc
3151 3151 Ukázať súbor zmien {0}
3152 3152 Zobraziť informácie o pomoci
3153 3153 Zobraz históriu
3154 3154 Zobraz info
3155 3155 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3156 3156 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3157 3157 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3158 3158 -----
3159 3159 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3160 3160 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3161 3161 -----
3162 3162 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3163 3163 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3164 3164 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3165 3165 -----
3166 3166 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3167 3167 Zobrazí túto nápovedu
3168 3168 Zobraziť/Skryť
3169 3169 Zobraziť/Skryť Text/Ikony
3170 3170 Zobrazená oblasť
3171 3171 -----
3172 3172 Cesty s podobnými menami
3173 3173 Zjednodušiť cestu
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3177 3177 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3178 3178 Jednotlivé prvky
3179 3179 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3180 3180 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3181 3181 -----
3182 3182 Korčuľovanie
3183 3183 Lyže
3184 3184 Lyžovanie
3185 3185 Vynechať Sťahovanie
3186 3186 Vynechať sťahovanie
3187 3187 Vynechať aktualizáciu
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3194 3194 Vyhladené mapy (antialiasing)
3195 3195 Snímka na veľkosť dlaždice
3196 3196 Snežný skúter
3197 3197 Futbal
3198 3198 Riešenie konfliktov
3199 3199 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3200 3200 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3201 3201 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3202 3202 Triediť
3203 3203 Menu Sort presets
3204 3204 Triedenie členov relácie
3205 3205 Zdroj
3206 3206 Zdrojový text
3207 3207 Miesta pre vozíčkárov
3208 3208 Priestory pre rodičov s detmi
3209 3209 Priestory pre ženy
3210 3210 Rýchlosť
3211 3211 Rýchlosť (Km/h)
3212 3212 Kamera na meranie rýchlosti
3213 3213 Špičky (hroty)
3214 3214 Rozdeliť cestu
3215 3215 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3216 3216 Rozdeliť oblasť
3217 3217 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3218 3218 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3219 3219 Šport
3220 3220 Šport (loptový)
3221 3221 Športové zariadenie
3222 3222 Športy
3223 3223 Športové centrum
3224 3224 Prameň
3225 3225 Štadión
3226 3226 Štandardný unix geometry argument
3227 3227 Hviezdičkový
3228 3228 Začať vyhľadávanie
3229 3229 Žačať nastavovanie
3230 3230 -----
3231 3231 Začiatok sťahovania dát
3232 3232 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3233 3233 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3234 3234 Spustenie #:
3235 3235 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3236 3236 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3237 3237 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3238 3238 Začínam prehľadávať adresár
3239 3239 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3240 3240 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3241 3241 -----
3242 3242 Začínam nahrávať požiadavku ...
3243 3243 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3244 3244 Stav
3245 3245 Štát:
3246 3246 Papierníctvo
3247 3247 -----
3248 3248 Stav
3249 3249 Správa o stave
3250 3250 Schody
3251 3251 Turniket (Stile)
3252 3252 Zastaviť (stop)
3253 3253 -----
3254 3254 Potok
3255 3255 -----
3256 3256 Názov ulice
3257 3257 -----
3258 3258 Hlavné komunikácie
3259 3259 Ulice NRW Geofabrik.de
3260 3260 Štýl pre vnútornú cestu ''{0}'' je ekvivalentný polygónu.
3261 3261 Označenie pre vonkajšiu(obvodovú) cestu ''{0}'' je zamenené.
3262 3262 Štýl pre obmedzenie {0} nenajdený.
3263 3263 Predložiť filter
3264 3264 Štvrť
3265 3265 Metro
3266 3266 Vchod do metra
3267 3267 Podokno skratiek
3268 3268 -----
3269 3269 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3270 3270 -----
3271 3271 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3272 3272 Podporovaný Rectifier Services:
3273 3273 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3274 3274 Povrch
3275 3275 Pozorovanie (ostraha)
3276 3276 Meračský bod
3277 3277 Merač
3278 3278 -----
3279 3279 Merač...
3280 3280 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3281 3281 Plávanie
3282 3282 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3283 3283 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 Popis značky
3287 3287 Synchronizovať audio
3288 3288 Synchronizovať celú dátovú sadu
3289 3289 Synchronizovať iba {0} bod
3290 3290 Synchronizovať iba {0} reláciu
3291 3291 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3292 3292 Synchronizovať iba {0} cestu
3293 3293 TCX Súbory (*.tcx)
3294 3294 Stolný tenis
3295 3295 -----
3296 3296 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3297 3297 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3298 3298 Tagom zmenená relácia s
3299 3299 Značky ciest ako
3300 3300 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3301 3301 Zdroj pre TagChecker
3302 3302 Tester predvolieb značenia
3303 3303 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3304 3304 Značky
3305 3305 Značky (vymezovacia čiarka)
3306 3306 Značky a Členy
3307 3307 Značky z bodov
3308 3308 Značky z relácií
3309 3309 Značky z ciest
3310 3310 Značky zo súboru zmien {0}
3311 3311 Značky pre nový súbor zmien
3312 3312 Klúče s prázdnými hodnotami
3313 3313 -----
3314 3314 TangoGPS Súbory (*.log)
3315 3315 TangoGPS import neúspešný!
3316 3316 TangoGPS import úspešný
3317 3317 Cieľový objekt s id {0} a verziou {1} je viditeľný aj keď zdrojový objekt s nižšou verziou {2} nie je viditeľný. Nemôžem sa zaoberať s touto nezrovnalosťou. Ponechávam cieľový objekt.
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 Telefón
3321 3321 Telefónne karty
3322 3322 Tenis
3323 3323 -----
3324 3324 Rad (Terrace)
3325 3325 Vytvoriť rad budov
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 Cesta III. triedy
3330 3330 Terciálny modifikátor:
3331 3331 Otestovať
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3346 3346 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3347 3347 Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3348 3348 Cesta "from" nezačína, ani nekončí v bode "via".
3349 3349 Táto "from" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3350 3350 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" bode.
3351 3351 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3352 3352 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3353 3353 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3354 3354 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3360 3360 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 Dokument neobsahuje dáta.
3366 3366 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3367 3367 -----
3368 3368 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3369 3369 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3370 3370 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3371 3371 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3372 3372 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3373 3373 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3374 3374 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3375 3375 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3376 3376 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3377 3377 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3381 3381 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3382 3382 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3383 3383 -----
3384 3384 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3385 3385 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3386 3386 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3387 3387 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3388 3388 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3389 3389 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3390 3390 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3391 3391 -----
3392 3392 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3393 3393 -----
3394 3394 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3395 3395 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3396 3396 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3397 3397 -----
3398 3398 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3399 3399 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3400 3400 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3401 3401 Divadlo
3402 3402 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3403 3403 Ich verzia
3404 3404 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3405 3405 Ich so zlúčeným
3406 3406 Zábavný park
3407 3407 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3408 3408 Niesú tam otvorené súbory zmien
3409 3409 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3410 3410 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3411 3411 -----
3412 3412 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3413 3413 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3414 3414 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3418 3418 Toto je až za koncom nahrávky
3419 3419 -----
3420 3420 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
3421 3421 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3422 3422 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3423 3423 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3424 3424 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3425 3425 -----
3426 3426 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3427 3427 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3428 3428 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3429 3429 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3430 3430 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3431 3431 -----
3432 3432 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3433 3433 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3434 3434 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3435 3435 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3436 3436 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3437 3437 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3438 3438 -----
3439 3439 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3440 3440 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3441 3441 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3442 3442 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3443 3443 Čísla dlaždíc
3444 3444 Zdroje Dlaždíc
3445 3445 -----
3446 3446 Časový interval
3447 3447 Časové pásmo:
3448 3448 Časové pásmo: {0}
3449 3449 Do ...
3450 3450 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3451 3451 Na zmazanie
3452 3452 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3453 3453 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3454 3454 Zapnúť GPX čiary
3455 3455 Prepnúť drôtový model
3456 3456 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3457 3457 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3458 3458 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3459 3459 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3460 3460 Prepnúť: {0}
3461 3461 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3462 3462 Toalety
3463 3463 -----
3464 3464 Mýto (Toll)
3465 3465 Mýtna búdka
3466 3466 Nástroj: {0}
3467 3467 Panel nástrojov
3468 3468 Úprava panela nástrojov
3469 3469 Nástroje
3470 3470 -----
3471 3471 Turistika
3472 3472 Veža
3473 3473 Nastavenie veže
3474 3474 Typ veže
3475 3475 Mesto (town)
3476 3476 Radnica (obecný úrad)
3477 3477 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3478 3478 Hračky
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 Trasovanie
3484 3484 Poľná cesta (Track)
3485 3485 Farebná trať a body
3486 3486 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 Semafor
3490 3490 Električka
3491 3491 Zastávka električky
3492 3492 Preprava
3493 3493 Cestovanie
3494 3494 Cestovná kancelária
3495 3495 Strom
3496 3496 Cesta pre motorové vozidlá
3497 3497 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3498 3498 -----
3499 3499 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3500 3500 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3501 3501 Tunel
3502 3502 Začiatok tunela
3503 3503 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3504 3504 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3505 3505 Turning Point (koniec cesty)
3506 3506 Turniket
3507 3507 Točňa
3508 3508 Typ
3509 3509 Typ mena (UK)
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 NEZNÁMA
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 Rozpojiť cesty
3523 3523 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3524 3524 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3525 3525 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3526 3526 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3527 3527 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3528 3528 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3529 3529 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3530 3530 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3531 3531 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3532 3532 Neuzavreté cesty.
3533 3533 Neuzavretá cesta
3534 3534 Nespojené pobrežie
3535 3535 Nepripojené cesty.
3536 3536 Nerozhodnuté
3537 3537 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3538 3538 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3539 3539 Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom
3540 3540 Nerozhodnutý
3541 3541 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3542 3542 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3543 3543 Obnoviť pridané body?
3544 3544 Obnoviť pôvodné závislé odkazy?
3545 3545 Späť
3546 3546 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3547 3547 Krok späť posun
3548 3548 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3549 3549 Vrátiť poslednú akciu.
3550 3550 Uvoľniť panel
3551 3551 Neočakávaná chyba programu.
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3555 3555 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3556 3556 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 Neočakávaná značka: {0}
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3563 3563 Odblokovať
3564 3564 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3565 3565 Nepripojený bod (Unglued Node)
3566 3566 Univerzita
3567 3567 Neznámy typ súboru: {0}
3568 3568 Neznámy hostiteľ
3569 3569 Neznámy stav problému
3570 3570 Neznámy zaznamenaný formát
3571 3571 Neznámy typ člena pre ''{0}''.
3572 3572 Neznámy mód {0}.
3573 3573 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3574 3574 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3575 3575 Neznáma funkcia ''{0}''.
3576 3576 Neznáme údaje(vety):
3577 3577 Neznány type (druh): {0}
3578 3578 Nepomenované spojenie
3579 3579 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3580 3580 Nepomenované cesty
3581 3581 Neusporiadané pobrežie
3582 3582 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3583 3583 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3584 3584 Neuložené dáta a konflikty
3585 3585 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3586 3586 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3587 3587 Odznačiť všetko
3588 3588 Odznačiť všetko (Escape)
3589 3589 Odznačiť všetko (Focus)
3590 3590 Odznačiť všetky objekty
3591 3591 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3592 3592 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
3593 3593 -----
3594 3594 Nepodporovaná verzia: {0}
3595 3595 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
3596 3596 Neotagované(neoznačené) cesty
3597 3597 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3598 3598 Hore
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 Aktualizácia dát
3602 3602 -----
3603 3603 Aktualizácia je upravená
3604 3604 Aktualizovať objekty
3605 3605 Aktualizovať pluginy
3606 3606 Aktualizovať výber
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3612 3612 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3613 3613 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3614 3614 -----
3615 3615 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3616 3616 Aktualizácia súboru zmien...
3617 3617 Aktualizujem dáta
3618 3618 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3619 3619 Aktualizujem mapu ...
3620 3620 -----
3621 3621 Nahrať
3622 3622 Nahrať zmeny
3623 3623 Nahrať nastavenie
3624 3624 Nahrať stopu
3625 3625 Nahrať Stopy (Traces)
3626 3626 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3627 3627 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3628 3628 Nahrávanie je zrušené
3629 3629 Nahrať dáta
3630 3630 -----
3631 3631 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3632 3632 -----
3633 3633 Nahrať každý objekt individuálne
3634 3634 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
3635 3635 -----
3636 3636 Nahrať výber
3637 3637 Nahrať zmenené pôvodné
3638 3638 Nahrať súčasné nastavenie na server
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Nahrávam GPX stopu (track)
3645 3645 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
3646 3646 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3647 3647 Nahrávam dáta ...
3648 3648 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
3649 3649 Nahrávam {0} objekty(ov) ...
3650 3650 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
3651 3651 Využitie
3652 3652 Použiť
3653 3653 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
3654 3654 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
3655 3655 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
3661 3661 Použite desatinné stupne.
3662 3662 Použíť východzie
3663 3663 Použiť predvolený dátový súbor.
3664 3664 -----
3665 3665 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
3666 3666 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
3667 3667 Použitie vrstvy chýb.
3668 3668 Použíť globálne nastavenie.
3669 3669 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
3673 3673 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
3674 3674 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
3675 3675 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
3676 3676 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
3677 3677 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
3678 3678 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
3679 3679 Použitý štýl
3680 3680 Užívateľ
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 Používateľ:
3684 3684 Meno používateľa
3685 3685 -----
3686 3686 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
3687 3687 Overiť
3688 3688 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
3689 3689 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
3690 3690 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
3691 3691 Overovanie
3692 3692 Validácia
3693 3693 Overovanie chýb
3694 3694 -----
3695 3695 Hodnota
3696 3696 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
3697 3697 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
3698 3698 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
3699 3699 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
3700 3700 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
3701 3701 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
3702 3702 Hodnota:
3703 3703 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
3704 3704 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
3705 3705 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
3706 3706 Predajný automat
3707 3707 Predávané výrobky
3708 3708 Verzia
3709 3709 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
3710 3710 -----
3711 3711 Verzia {0}
3712 3712 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
3713 3713 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
3714 3714 Verzia {0} v editore
3715 3715 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
3716 3716 Verzia: {0}
3717 3717 Veterinár
3718 3718 Obchod s DVD
3719 3719 Zobraziť
3720 3720 Zobrazenie: {0}
3721 3721 Výhliadka
3722 3722 Dedina
3723 3723 Obecná zeleň
3724 3724 Dedina/Mesto
3725 3725 Vinica
3726 3726 Viditeľnosť
3727 3727 Viditeľný Stav:
3728 3728 Navštíviť domovskú stránku
3729 3729 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
3730 3730 Kalibrácia zvukového nahrávania
3731 3731 Sopka
3732 3732 Napätie
3733 3733 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
3734 3734 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
3735 3735 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
3736 3736 -----
3737 3737 WGS84 Zemepisné
3738 3738 -----
3739 3739 WMS Súbory (*.wms)
3740 3740 WMS Vrstva
3741 3741 Nastavenie WMS Pluginu
3742 3742 -----
3743 3743 WMS URL (východzie)
3744 3744 WMS URL alebo ID obrázka:
3745 3745 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
3746 3746 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
3747 3747 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
3748 3748 -----
3749 3749 Čakanie 10 sekúnd ...
3750 3750 -----
3751 3751 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
3752 3752 -----
3753 3753 Hradby
3754 3754 Upozornenie
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
3758 3758 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
3759 3759 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
3765 3765 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3766 3766 -----
3767 3767 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
3768 3768 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
3769 3769 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
3770 3770 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
3771 3771 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
3772 3772 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
3773 3773 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
3778 3778 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
3793 3793 -----
3794 3794 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
3795 3795 -----
3796 3796 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
3797 3797 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
3798 3798 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3802 3802 -----
3803 3803 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
3804 3804 -----
3805 3805 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
3806 3806 -----
3807 3807 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
3808 3808 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
3809 3809 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
3810 3810 -----
3811 3811 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
3812 3812 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
3813 3813 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Varovanie: {0}
3820 3820 Varovania
3821 3821 Umývačka
3822 3822 -----
3823 3823 Čistička odpadových vôd
3824 3824 Voda
3825 3825 Vodný zábavný park
3826 3826 Vodojem
3827 3827 Vodopád
3828 3828 Vodné objekty
3829 3829 Wave Audiosúbory (*.wav)
3830 3830 Way Download (Sťahovanie cesty)
3831 3831 Informácie o ceste
3832 3832 -----
3833 3833 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
3834 3834 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
3835 3835 Bod cesty je blízko inej cesty
3836 3836 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
3837 3837 Cesta {0}
3838 3838 -----
3839 3839 Cesta:
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 Cestné objekty
3843 3843 Vedľajšie komunikácie
3844 3844 Kríž pri ceste
3845 3845 Božia muka
3846 3846 Internetová stránka: {0}
3847 3847 Hmotnosť
3848 3848 Priehradzka
3849 3849 Mokraď
3850 3850 Invalidný vozík
3851 3851 -----
3852 3852 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
3853 3853 Pri importe zvuku urobiť značky z...
3854 3854 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
3855 3855 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
3856 3856 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
3857 3857 Celá skupina
3858 3858 Šírka (v metroch)
3859 3859 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
3860 3860 Veterný mlyn
3861 3861 -----
3862 3862 Drôtový model
3863 3863 -----
3864 3864 Drevo
3865 3865 Závody (továrne)
3866 3866 Svet
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 Zle usporiadané cesty
3874 3874 XML značka(tag) <user> chýba
3875 3875 -----
3876 3876 Áno
3877 3877 Áno, Použiť to
3878 3878 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
3879 3879 -----
3880 3880 Áno, stiahni obrázky
3881 3881 Áno, očistiť to
3882 3882 Áno, vynulovať id
3883 3883 Áno, obnoviť ich tiež
3884 3884 -----
3885 3885 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
3886 3886 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
3887 3887 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
3888 3888 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
3893 3893 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
3894 3894 -----
3895 3895 Presúvate viac ako {0} prvok. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
3896 3896 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
3897 3897 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
3898 3898 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
3899 3899 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
3900 3900 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
3901 3901 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
3902 3902 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
3903 3903 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
3904 3904 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
3905 3905 -----
3906 3906 Môžete vybrať GPX stopu(track)
3907 3907 -----
3908 3908 Nulové súradnice:
3909 3909 -----
3910 3910 Zväčšenie
3911 3911 Zväčšenie (v metroch)
3912 3912 Priblížiť
3913 3913 Oddialiť
3914 3914 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
3915 3915 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
3916 3916 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
3917 3917 Priblížiť
3918 3918 Oddialiť
3919 3919 Priblížiť pohľad na {0}
3920 3920 Zväčšiť na
3921 3921 -----
3922 3922 Priblížiť k bodu
3923 3923 Priblížiť na problém
3924 3924 Priblížiť na vybraté elementy(s)
3925 3925 Priblížiť na výber
3926 3926 -----
3927 3927 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
3928 3928 -----
3929 3929 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
3930 3930 Priblížiť na {0}
3931 3931 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
3932 3932 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
3933 3933 [vymazať]
3934 3934 "{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
3935 3935 \nVýška: {0} m
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 Upraviť stanicu
3939 3939 -----
3940 3940 Stanica
3941 3941 Späť
3942 3942 Rýchlejšie
3943 3943 Rýchle prehrávanie
3944 3944 Vpred
3945 3945 Skok späť
3946 3946 Skok vpred
3947 3947 Ďalšia značka
3948 3948 Prehrajte nasledujúcu značku
3949 3949 Prehrajte predchádzajúcu značku
3950 3950 Prehrať/Pauza
3951 3951 Predchádzajúca značka
3952 3952 Pomalšie
3953 3953 Spomalené prehrávanie
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 V
3958 3958 S
3959 3959 J
3960 3960 Z
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 Upraviť železničnú stanicu
3973 3973 Železničná stanica
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 Kláves:
3979 3979 skrátené meno ulice
3980 3980 -----
3981 3981 pridať k výberu
3982 3982 adresa
3983 3983 pokročilý (advanced)
3984 3984 -----
3985 3985 Visuté cesty/Lanovky
3986 3986 letecké cesty
3987 3987 zjazdovka_čierna
3988 3988 zjazdovka_ľahká
3989 3989 farmársky (agricultural)
3990 3990 všetky
3991 3991 ulička(bočna ulica)
3992 3992 abecedný
3993 3993 -----
3994 3994 náhradný
3995 3995 zaujímavosti (amenity) {0}
3996 3996 zaujímavosti (amenity)
3997 3997 svetelné zariadenie
3998 3998 verejná_doprava
3999 3999 anglikánska
4000 4000 krmivo pre zvieratá
4001 4001 anonymný
4002 4002 akýkoľvek
4003 4003 nejaké látky(any substance)
4004 4004 lukostreľba
4005 4005 oblasť (plocha)
4006 4006 oblasť textu
4007 4007 ázijská
4008 4008 asfalt
4009 4009 atletika
4010 4010 -----
4011 4011 automatické nahratie dlaždíc
4012 4012 automatické zväčšenie
4013 4013 pozadie
4014 4014 zadný bod prerušenia
4015 4015 zadný segment
4016 4016 -----
4017 4017 baháisti
4018 4018 baptistická
4019 4019 prekážka
4020 4020 prekážka na ceste
4021 4021 -----
4022 4022 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4023 4023 basketbal
4024 4024 pláž (beach)
4025 4025 bicykel
4026 4026 čierna
4027 4027 modrá
4028 4028 slatina
4029 4029 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4030 4030 hranica (boundary)
4031 4031 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4032 4032 most
4033 4033 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4034 4034 hnedá
4035 4035 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4036 4036 budhisti
4037 4037 budova
4038 4038 -----
4039 4039 hamburger
4040 4040 autobus
4041 4041 autobusová linka
4042 4042 kanoe
4043 4043 veľkosť písmen rozhoduje
4044 4044 katolícka
4045 4045 cintorín (cemetery)
4046 4046 -----
4047 4047 zmena výberu
4048 4048 zmena pohľadu
4049 4049 kontrolujem cache...
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 čínska
4053 4053 -----
4054 4054 kresťania
4055 4055 cigarety
4056 4056 mesto (city)
4057 4057 lezenie
4058 4058 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4059 4059 zatvorené
4060 4060 uzavratá cesta
4061 4061 uhoľná
4062 4062 pobrežie
4063 4063 dlažbová kocka (cobblestone)
4064 4064 telekomunikačná
4065 4065 zhutnená(valcovaná)
4066 4066 betón (concrete)
4067 4067 kondómy
4068 4068 -----
4069 4069 konfigurovať spojenie DG100
4070 4070 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
4071 4071 konflikt
4072 4072 ihličnatý
4073 4073 spojenie
4074 4074 konštrukcia
4075 4075 -----
4076 4076 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4077 4077 -----
4078 4078 vytvoriť nové objekty
4079 4079 kriket
4080 4080 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4081 4081 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4082 4082 -----
4083 4083 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4084 4084 bicyklovanie
4085 4085 údaje
4086 4086 listnatý
4087 4087 zmazať dáta po importe
4088 4088 -----
4089 4089 zmazané
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 zastaralý
4094 4094 určený
4095 4095 miesto určenia (cieľ)
4096 4096 obchádzka
4097 4097 -----
4098 4098 vypnuté
4099 4099 dok (nakladacia rampa)
4100 4100 závody chrtov
4101 4101 dvojité
4102 4102 dole
4103 4103 zjazdárska
4104 4104 stiahnuté
4105 4105 pitie
4106 4106 príjazdová cesta
4107 4107 východ
4108 4108 ľahká
4109 4109 upraviť gpx stopy(tracks)
4110 4110 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4111 4111 jazdectvo
4112 4112 evanjelikánska
4113 4113 párne
4114 4114 príklady
4115 4115 -----
4116 4116 sáčky na výkaly
4117 4117 pre skúsených
4118 4118 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4119 4119 farmy
4120 4120 -----
4121 4121 trajekt (prievoz)
4122 4122 Hľadať vo výbere
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 jedlo
4126 4126 pešia (foot)
4127 4127 americký futbal
4128 4128 cesta pre peších so značkou
4129 4129 brod
4130 4130 les
4131 4131 -----
4132 4132 predný bod prerušenia
4133 4133 predný segment
4134 4134 fosílna
4135 4135 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4136 4136 -----
4137 4137 z cesty
4138 4138 úplný
4139 4139 plynová
4140 4140 nemecká
4141 4141 ľadovec (glacier)
4142 4142 -----
4143 4143 golfové ihrisko
4144 4144 -----
4145 4145 gps značka
4146 4146 gps poloha bodu
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 tráva (grass)
4153 4153 trávový obkladač(grass_paver)
4154 4154 štrk (gravel)
4155 4155 šedá
4156 4156 grécka
4157 4157 zelená
4158 4158 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4159 4159 zem (ground)
4160 4160 gymnastika
4161 4161 polovičný
4162 4162 bod prerušenia
4163 4163 zdravie
4164 4164 teplo(heat)
4165 4165 vresovisko
4166 4166 označiť (highlight)
4167 4167 komunikácie
4168 4168 komunikácia bez označenia (ref)
4169 4169 cesta (highway_track)
4170 4170 turistika
4171 4171 hinduisti
4172 4172 historické
4173 4173 história
4174 4174 hokej
4175 4175 -----
4176 4176 koňská (horse)
4177 4177 konské dostihy
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 vodná
4183 4183 obrázok
4184 4184 importované dáta z {0}
4185 4185 neaktívny
4186 4186 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4187 4187 neúplný
4188 4188 nekompletná cesta
4189 4189 indická
4190 4190 -----
4191 4191 závody
4192 4192 vnútorná časť (inner segment)
4193 4193 stredne pokročilý (intermediate)
4194 4194 ostrovček
4195 4195 talianska
4196 4196 džinisti
4197 4197 japonská
4198 4198 svedkovia jehovovi
4199 4199 judaisti
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 zem
4203 4203 skládka odpadov (landfill)
4204 4204 využitie oblasti (landuse)
4205 4205 využitie oblasti (landuse) {0}
4206 4206 vrstvu
4207 4207 značka vrstvy so značkou +
4208 4208 vľavo
4209 4209 oddych (leisure)
4210 4210 oddych (Leisure) {0}
4211 4211 osvetlená_voda (light_water)
4212 4212 -----
4213 4213 vedenie
4214 4214 obytná zóna
4215 4215 nahrať dáta z API
4216 4216 -----
4217 4217 zablokovať rolovanie
4218 4218 nízky
4219 4219 lutheránska
4220 4220 mangrovová oblasť
4221 4221 človekom vytvorené (manmade)
4222 4222 prístav (marina)
4223 4223 močiar (marsh)
4224 4224 max šírka
4225 4225 max dĺžka
4226 4226 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4227 4227 Režim merania
4228 4228 kov
4229 4229 methodistická
4230 4230 mexická
4231 4231 armáda
4232 4232 min šírka
4233 4233 min dĺžka
4234 4234 vedľajšie_vedenie
4235 4235 preklep v mene kľúča (key)
4236 4236 zmiešaný
4237 4237 mormónska
4238 4238 automobilový
4239 4239 cesta pre motorové vozidlá
4240 4240 dialnica (motorway)
4241 4241 dialničná prípojka
4242 4242 -----
4243 4243 blato (mud)
4244 4244 -----
4245 4245 mnohoposchodový
4246 4246 -----
4247 4247 moslimovia
4248 4248 prírodné (natural)
4249 4249 prírodné (natural) {0}
4250 4250 príroda
4251 4251 noviny
4252 4252 nasledujúca
4253 4253 nie
4254 4254 Popis nedostupný
4255 4255 bez modifikácie
4256 4256 bez mena
4257 4257 zákaz zabočenia vľavo
4258 4258 zákaz zabočenia vpravo
4259 4259 zákaz jazdy priamo
4260 4260 zákaz otáčania sa
4261 4261 žiadny
4262 4262 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4263 4263 sever
4264 4264 severovýchod
4265 4265 severozápad
4266 4266 nevymazaný
4267 4267 nie je prítomný
4268 4268 neviditeľné (na servery)
4269 4269 -----
4270 4270 upozornenie
4271 4271 pre začiatočníkov
4272 4272 jadrová
4273 4273 pozorovateľňa
4274 4274 nepárne
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 ropa(oil)
4278 4278 historická železnica(turistická)
4279 4279 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4280 4280 -----
4281 4281 prikázané odbočenie vľavo
4282 4282 prikázané odbočenie vpravo
4283 4283 zákaz odbočenia
4284 4284 otvoriť
4285 4285 Možnosti
4286 4286 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4287 4287 orthodoxná
4288 4288 iná koľaj
4289 4289 -----
4290 4290 obvodová časť (outer segment)
4291 4291 mimo ukladanej oblasti
4292 4292 nadzemné(overground)
4293 4293 parkovacia ulička(parking_aisle)
4294 4294 parkovacie lístky
4295 4295 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4296 4296 spevnený
4297 4297 dlažobné kamene
4298 4298 vrchol (peak)
4299 4299 riečne kamene
4300 4300 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4301 4301 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4305 4305 fotky
4306 4306 fotovoltanická (slnečná články)
4307 4307 hrádza (pier)
4308 4308 potrubie (pipeline)
4309 4309 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4310 4310 mierna zjazdovka (piste_easy)
4311 4311 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4312 4312 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4313 4313 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4314 4314 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4315 4315 hracia plocha, ihrisko
4316 4316 -----
4317 4317 miesto
4318 4318 závod
4319 4319 plast
4320 4320 stožiar(pole)
4321 4321 energia (power)
4322 4322 presbiteriánska
4323 4323 predchádzajúca
4324 4324 cesta prvej triedy
4325 4325 prípojka cesty I. triedy
4326 4326 private (len pre vlastníka)
4327 4327 plánovaný
4328 4328 protestanská
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 plány MHD
4332 4332 lístky MHD
4333 4333 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4334 4334 štvorité
4335 4335 quakerská
4336 4336 lom
4337 4337 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4338 4338 koľajnica (rail)
4339 4339 železničný pozemok
4340 4340 nadchod nad železnicou
4341 4341 železnica
4342 4342 železničná výhybka
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 červená
4346 4346 mokraď´s rákosím
4347 4347 obnoviť obsah okna
4348 4348 oblasť (region)
4349 4349 regionálna
4350 4350 regulárny výraz
4351 4351 relácia bez type
4352 4352 odobrať z výberu
4353 4353 nahradiť označené
4354 4354 obytná (osídlená)
4355 4355 reštaurácia bez mena
4356 4356 maloobchody
4357 4357 vpravo
4358 4358 riečny breh
4359 4359 cesta (vozovka)
4360 4360 kruhový objazd (roundabout)
4361 4361 trasa (route)
4362 4362 cestný úsek
4363 4363 ragby
4364 4364 soľná bažina
4365 4365 piesok (sand)
4366 4366 -----
4367 4367 mierka
4368 4368 prehľadová (oreintačná)
4369 4369 oblasť pokrytá krovím
4370 4370 cesta druhej triedy
4371 4371 vyberte šport:
4372 4372 zvolené
4373 4373 výber
4374 4374 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4375 4375 obslužná (service)
4376 4376 služby
4377 4377 -----
4378 4378 splašky(sewage)
4379 4379 šiítska
4380 4380 streľba
4381 4381 obchod
4382 4382 obchody (shop) {0}
4383 4383 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4384 4384 -----
4385 4385 jedno
4386 4386 miesto (blízke okolie)
4387 4387 -----
4388 4388 korčuľovanie
4389 4389 lyžovanie
4390 4390 lyžovanie
4391 4391 park zimných športov
4392 4392 futbal (soccer)
4393 4393 juh
4394 4394 juhovýchod
4395 4395 juhozápad
4396 4396 spiritualisti
4397 4397 šport
4398 4398 športové {0}
4399 4399 športové centrum
4400 4400 železničná vlečka
4401 4401 štadión
4402 4402 známky
4403 4403 štandartný
4404 4404 kameň
4405 4405 potok
4406 4406 pouličná sieť
4407 4407 meno ulice obsahuje ss
4408 4408 reťazec
4409 4409 reťazec;reťazec;...
4410 4410 metro (subway)
4411 4411 sunnitská
4412 4412 povrch
4413 4413 -----
4414 4414 Močiar
4415 4415 sladkosti
4416 4416 plávanie
4417 4417 -----
4418 4418 stolný tenis
4419 4419 tampóny
4420 4420 taoisti
4421 4421 telefónne kupóny (poukážky)
4422 4422 dočasný
4423 4423 dočasný typ komunikácie
4424 4424 tenis
4425 4425 terminál
4426 4426 cesta tretej triedy
4427 4427 -----
4428 4428 thajská
4429 4429 prílivová oblasť
4430 4430 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4431 4431 -----
4432 4432 do
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 k ceste
4436 4436 topografická
4437 4437 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4438 4438 cestovanie
4439 4439 turistika {0}
4440 4440 veža
4441 4441 hračky
4442 4442 stopa
4443 4443 semafor
4444 4444 električka
4445 4445 trojité
4446 4446 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4447 4447 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4448 4448 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4449 4449 turecká
4450 4450 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4451 4451 typ
4452 4452 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4453 4453 neriadený
4454 4454 podzemie
4455 4455 podvodné(underwater)
4456 4456 neočakávané číslo stĺpca {0}
4457 4457 unitársky
4458 4458 neznámy
4459 4459 neoznačený
4460 4460 nespevnený
4461 4461 neuršený (unset)
4462 4462 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4463 4463 neoznačený
4464 4464 neoznačená cesta
4465 4465 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4466 4466 hore
4467 4467 použitie
4468 4468 chyba overovania
4469 4469 ostatné overovania
4470 4470 varovanie overovania
4471 4471 verzia {0}
4472 4472 cez bod alebo cestu
4473 4473 viditeľné (na servery)
4474 4474 sopka
4475 4475 kupóny (poukážky)
4476 4476 voda
4477 4477 vodný tok
4478 4478 vodné cesty (Waterway) {0}
4479 4479 cesta je spojená
4480 4480 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4481 4481 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4482 4482 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4483 4483 západ
4484 4484 biela
4485 4485 divoká príroda
4486 4486 veterná
4487 4487 -----
4488 4488 drevo (wood)
4489 4489 -----
4490 4490 zalesnená oblasť (woodarea)
4491 4491 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4492 4492 x od
4493 4493 y od
4494 4494 železničná vlečka v závode
4495 4495 áno
4496 4496 prechod pre chodcov (zebra)
4497 4497 Úroveň zväčšenia
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 {0} ({1} do {2} stupňov)
4501 4501 -----
4502 4502 {0} se skladá z:
4503 4503 {0} koniec
4504 4504 -----
4505 4505 {0} metrov
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4509 4509 Zatiaľ {0} bodov...
4510 4510 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
4511 4511 -----
4512 4512 {0} štvorcových km
4513 4513 {0} štart
4514 4514 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4515 4515 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4516 4516 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519m 1 -----
4520m 2 ({0} požiadavka)
4521m 2 ({0} požiadavky)
4522m 2 ({0} požiadaviek)
4523m 3 -----
4524m 4 -----
4525m 5 -----
4526m 6 -----
4527m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4528m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4529m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4530m 8 -----
4531m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4532m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4533m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4534m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4535m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4536m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4537m 11 -----
4538m 12 -----
4539m 13 -----
4540m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4541m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4542m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4543m 15 Zmeniť {0} objekty
4544m 15 Zmeniť {0} objekt
4545m 15 Zmeniť {0} objektov
4546m 16 -----
4547m 17 -----
4548m 18 Zmazať {0} body
4549m 18 Zmazať {0} bod
4550m 18 Zmazať {0} bodov
4551m 19 Zmazať {0} objekty
4552m 19 Zmazať {0} objekt
4553m 19 Zmazať {0} objektov
4554m 20 Zmazať {0} relácie
4555m 20 Zmazať {0} reláciu
4556m 20 Zmazať {0} relácií
4557m 21 Zmazať {0} cesty
4558m 21 Zmazať {0} cestu
4559m 21 Zmazať {0} ciest
4560m 22 Vymazávam {0} objekt
4561m 22 Vymazávam {0} objekty
4562m 22 Vymazávam {0} objektov
4563m 23 -----
4564m 24 -----
4565m 25 -----
4566m 26 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
4567m 26 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4568m 26 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4569m 27 -----
4570m 28 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4571m 28 Vložiť nový bod do cesty.
4572m 28 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4573m 29 -----
4574m 30 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
4575m 30 Spojovaná verzia ({0} vstup)
4576m 30 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
4577m 31 Posun {0} bodov
4578m 31 Posun {0} bodu
4579m 31 Posun {0} bodov
4580m 32 Moja verzia ({0} vstupy)
4581m 32 Moja verzia ({0} vstup)
4582m 32 Moja verzia ({0} vstupov)
4583m 33 -----
4584m 34 Vkladanie {0} značiek
4585m 34 Vkladanie {0} značky
4586m 34 Vkladanie {0} značiek
4587m 35 -----
4588m 36 -----
4589m 37 -----
4590m 38 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4591m 38 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
4592m 38 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4593m 39 Otáčanie {0} bodov
4594m 39 Otáčanie {0} bodu
4595m 39 Otáčanie {0} bodov
4596m 40 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
4597m 40 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4598m 40 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4599m 41 -----
4600m 42 -----
4601m 43 -----
4602m 44 -----
4603m 45 -----
4604m 46 Vybratý bod nie je v strede cesty.
4605m 46 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4606m 46 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4607m 47 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
4608m 47 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4609m 47 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4610m 48 -----
4611m 49 Ich verzia ({0} vstupy)
4612m 49 Ich verzia ({0} vstup)
4613m 49 Ich verzia ({0} vstupov)
4614m 50 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4615m 50 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4616m 50 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4617m 51 -----
4618m 52 -----
4619m 53 -----
4620m 54 Bol tam zistený {0} konflikt.
4621m 54 Boli tam zistené {0} konflikty.
4622m 54 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
4623m 55 -----
4624m 56 Toto zmení až {0} objektov.
4625m 56 Toto zmení až {0} objekt.
4626m 56 Toto zmení až {0} objekty.
4627m 57 Toto chce zmeniť {0} objekt.
4628m 57 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4629m 57 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4630m 58 -----
4631m 59 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4632m 59 Aktualizácia vlastností {0} objektu
4633m 59 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4634m 60 -----
4635m 61 -----
4636m 62 -----
4637m 63 -----
4638m 64 -----
4639m 65 stopa
4640m 65 stopy
4641m 65 stopy
4642m 66 stopa s {0} bodmi
4643m 66 stopy s {0} bodmi
4644m 66 stopy s {0} bodmi
4645m 67 značka
4646m 67 značky
4647m 67 značiek
4648m 68 bod
4649m 68 body
4650m 68 bodov
4651m 69 objekt
4652m 69 objekty
4653m 69 objektov
4654m 70 bod
4655m 70 body
4656m 70 bodov
4657m 71 vzťah (relation)
4658m 71 vzťahy (relations)
4659m 71 vzťahov (relations)
4660m 72 až {0} pôvodné
4661m 72 až {0} pôvodný
4662m 72 až {0} pôvodných
4663m 73 cestu
4664m 73 cesty
4665m 73 ciest
4666m 74 Autori
4667m 74 Autor
4668m 74 Autorov
4669m 75 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektu<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4670m 75 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4671m 75 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4672m 76 {0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.
4673m 76 {0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4674m 76 {0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4675m 77 {0} pozostáva z {1} značky
4676m 77 {0} pozostáva z {1} značiek
4677m 77 {0} pozostáva z {1} značiek
4678m 78 {0} skladá sa z {1} stopy
4679m 78 {0} skladá sa z {1} stôp
4680m 78 {0} skladá sa z {1} stôp
4681m 79 {0} vymazaný
4682m 79 {0} vymazané
4683m 79 {0} vymazaných
4684m 80 -----
4685m 81 {0} členov
4686m 81 {0} člen
4687m 81 {0} členy
4688m 82 {0} bod
4689m 82 {0} body
4690m 82 {0} bodov
4691m 83 {0} pridaný objekt:
4692m 83 {0} pridané objekty:
4693m 83 {0} pridaných objektov:
4694m 84 {0} zmazaný objekt:
4695m 84 {0} zmazané objekty:
4696m 84 {0} zmazaných objektov:
4697m 85 {0} objekt na úpravy:
4698m 85 {0} objekty na úpravy:
4699m 85 {0} objektov na úpravy:
4700m 86 -----
4701m 87 {0} bod
4702m 87 {0} body
4703m 87 {0} bodov
4704m 88 {0} relácia
4705m 88 {0} relácie
4706m 88 {0} relácií
4707m 89 {0} trasa,
4708m 89 {0} trasy,
4709m 89 {0} trás,
4710m 90 značky
4711m 90 značka
4712m 90 značiek
4713m 91 {0} stopa(track)
4714m 91 {0} stopy(track)
4715m 91 {0} stôp(track)
4716m 92 -----
4717m 93 {0} ciest
4718m 93 {0} cesta
4719m 93 {0} cesty
4720m 94 {0} waypoint (bod cesty)
4721m 94 {0} waypointy (body cesty)
4722m 94 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.