source: josm/trunk/data/sk.lang@ 3009

Last change on this file since 3009 was 3009, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 135.5 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objekty
4 4 % z východu:
5 5 % zo severu:
6 6 (# požiadavky neznáme)
7 7 (1 požiadavka)
8 8 (Kód={0})
9 9 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
10 10 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
11 11 (URL bolo:
12 12 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
13 13 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
14 14 (Čo to má znamenať?)
15 15 (v rade {0}, stĺpec {1})
16 16 (deaktivované)
17 17 (žiadny objekt)
18 18 (žiadny)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
23 23 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
25 25 -----
26 26 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
27 27 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
28 28 * Jeden označený bod, alebo
29 29 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
30 30 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
31 31 ... iný druh prepravy
32 32 ... odkazy na relácie
33 33 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
34 34 -----
35 35 -----
36 36 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
41 41 <anonymné>
42 42 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
43 43 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
44 44 <b>Zväčšenie:</b> Kolieskom myši, dvojklik alebo Ctrl + Hore(Up)/Dole(Down) <b>Posun mapy:</b> Podržať pravé tlačítko myši a pohnúť myšou, alebo použiť kurzorové klávesy. <b>Výber:</b> Podržať ľavé tlačítko myši a nakresliť rám.
45 45 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
46 46 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
47 47 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
48 48 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
49 49 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
50 50 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
51 51 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
52 52 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
53 53 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
54 54 -----
55 55 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
56 56 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
57 57 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
58 58 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
59 59 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
60 60 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
61 61 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
62 62 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
63 63 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
64 64 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
65 65 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
66 66 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
67 67 -----
68 68 <rôzne>
69 69 -----
70 70 -----
71 71 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
72 72 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
83 83 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
84 84 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
85 85 <html>Nastala chyba počas komunikácie so serverom<br>Detaily: {0}</html>
86 86 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
87 87 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
94 94 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
95 95 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
96 96 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
97 97 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
98 98 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
99 99 -----
100 100 -----
101 101 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
102 102 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
103 103 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
104 104 -----
105 105 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
112 112 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
113 113 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
114 114 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
115 115 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
116 116 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
117 117 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
118 118 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
124 124 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 <html>JOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}<br>z dátovej sady.<br>Súhlasíte?</html>
130 130 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
131 131 -----
132 132 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
133 133 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
134 134 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
135 135 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
136 136 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
137 137 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
138 138 -----
139 139 -----
140 140 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
141 141 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
142 142 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
147 147 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
148 148 -----
149 149 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
150 150 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
156 156 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
173 173 <html>relácia dieťa<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
174 174 -----
175 175 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
176 176 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
177 177 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
178 178 -----
179 179 -----
180 180 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
181 181 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
182 182 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
183 183 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
184 184 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
189 189 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
190 190 <html>Je tam {0} pôvodných vo vašej lokálnej dátovej sade, ktoré<br>ktoré by mohli byť zmazané zo servera. Ak pozdejšie skúsite zmazať, alebo<br>aktualizovať ich server pravdepodobne ohlási<br>konflikt.<br><br>Click <strong>{1}</strong>kontrola stavutýchto pôvodných<br>na servery.<br>Click <strong>{2}</strong>ignorovať.<br></html>
191 191 -----
192 192 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
193 193 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
194 194 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
195 195 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
196 196 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
197 197 <html>Držať sa vašej lokálnej verzie, JOSM<br>má resetnúť id pôvodných {0} na 0.<br>Pri ďalšom nahrávaní serveru bude priraďovať <br>toto je nové id.<br>Súhlasíte?</html>
198 198 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
199 199 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
200 200 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
201 201 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
202 202 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
203 203 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
204 204 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
208 208 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
209 209 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
210 210 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
211 211 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 <mnohonásobný>
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 <u>Špeciálne ciele:</u>
230 230 <nedefinované>
231 231 > dole
232 232 > hore
233 233 A Podľa vzdialenosti
234 234 A Podľa času
235 235 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
236 236 Meno:* preklad je chýbajúci.
237 237 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
238 238 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
239 239 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
240 240 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
241 241 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
242 242 -----
243 243 Verzia API: {0}
244 244 Opustená železnica
245 245 -----
246 246 Zrušiť spojovanie
247 247 O programe
248 248 O programe JOSM...
249 249 -----
250 250 Prístup
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 Ubytovanie
256 256 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
257 257 Prístupové alebo vernostné karty
258 258 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
259 259 Presnosť:
260 260 Akcia
261 261 Aktivovať
262 262 Aktivovať vybratú vrstvu
263 263 Aktívne štýly
264 264 Aktuálny
265 265 Pridať
266 266 Pridať JOSM Plugin popis URL.
267 267 Pridať bod...
268 268 Pridať vlastnosti
269 269 Pridať Rectified Image
270 270 Pridať "source=..." do položiek?
271 271 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
272 272 Pridať komentár
273 273 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
274 274 Pridať novú cestu pre ikony
275 275 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
276 276 Pridať novú vrstvu
277 277 Pridať nový bod do existujúcej cesty
278 278 Pridať nový zdroj do zoznamu.
279 279 Pridať novú značku
280 280 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
281 281 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
282 282 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
283 283 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
284 284 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
285 285 Pridať prázdnu značku
286 286 Pridať informáciu o autorovi
287 287 Pridať konflikt pre ''{0}''
288 288 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
289 289 Pridať filter
290 290 Pridať mriežku
291 291 Pridať novú vrstvu
292 292 Pridať bod
293 293 Pridať bod do cesty
294 294 Pridať bod do cesty a spojiť
295 295 Pridať bod {0}
296 296 Pridať reláciu {0}
297 297 Pridať routing layer
298 298 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
299 299 Pridať cestu {0}
300 300 Pridať body na všetky priesečníky
301 301 Interpolácia adries
302 302 Adresy
303 303 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
304 304 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
305 305 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
306 306 Nastaviť WMS
307 307 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
308 308 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
309 309 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
310 310 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
311 311 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
312 312 Administratívne
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 Pokročilé voľby
317 317 Lanovka
318 318 -----
319 319 -----
320 320 Letisko
321 321 -----
322 322 Alkohol
323 323 Zarovnať body do kruhu
324 324 Zarovnať body na priamku
325 325 Všetko
326 326 Všetky formáty
327 327 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
328 328 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
329 329 Ťažobný priestor
330 330 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Povolená prevádzka:
337 337 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
338 338 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
339 339 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
340 340 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
341 341 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
342 342 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
343 343 Alfa kanál
344 344 Abecedne
345 345 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
346 346 Horská chata
347 347 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
348 348 Tiež premenovať súbor
349 349 -----
350 350 -----
351 351 Vybavenosť (Amenities)
352 352 Počet káblov
353 353 Počet sedadiel
354 354 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
355 355 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
356 356 Prázdna hodnota vymaže tag.
357 357 Nastala chyba v plugine {0}
358 358 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
359 359 Nastala chyba : {0}
360 360 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
361 361 -----
362 362 Nastala neznáma chyba
363 363 Uhol
364 364 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
365 365 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
366 366 Použiť
367 367 Použiť zmeny
368 368 Použiť predvolené
369 369 Použiť rozhodnutie
370 370 Použiť Funkciu
371 371 Použiť Funkciu:
372 372 Uplatniť tiež pre deti(children)
373 373 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
374 374 Použiť vyriešený konflikt
375 375 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
376 376 Použiť zvolené zmeny
377 377 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
378 378 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
379 379 Použiť súčasnú aktuálizáciu
380 380 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
381 381 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
382 382 Použiť?
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Archeologické nálezisko
386 386 Lukostreľba
387 387 -----
388 388 Oblasť
389 389 Cesta označená ako plocha nie je uzavretá.
390 390 Oblasť okolo miesta
391 391 Kultúrne stredisko
392 392 Umelecké dielo
393 393 -----
394 394 Pridružiť s využitím ulice:
395 395 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
396 396 Atletika
397 397 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
398 398 Atrakcia
399 399 Zvuk
400 400 Audio zariadenie nedostupné
401 401 Nastavenia zvuku
402 402 Zukové značky z {0}
403 403 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
404 404 -----
405 405 Audiosprievodcovia
406 406 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Autor
417 417 Autor: {0}
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Autori (spracovatelia)
425 425 -----
426 426 Automatické získavanie
427 427 Automatické zväčšenie:
428 428 Automatický stred (Auto-Center)
429 429 -----
430 430 Automatické ukladanie LiveData
431 431 Automatické nahratie Dlaždíc:
432 432 Bankomat
433 433 Automatické sťahovanie
434 434 Automatická úprava značiek (tag)
435 435 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
436 436 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
437 437 -----
438 438 -----
439 439 Dostupný
440 440 Dostupné štýly (z {0})
441 441 -----
442 442 B Podľa vzdialenosti
443 443 B Podľa času
444 444 -----
445 445 Hniezdo záchrany
446 446 Späť
447 447 Oreradlo chrbta (Backrest)
448 448 Chybná požiadavka
449 449 Chlieb a pečivo
450 450 Banka
451 451 Bar (výčap)
452 452 Prekážka (Barriers)
453 453 Bejzbal
454 454 Základný
455 455 Basin (Kotvisko pre lode)
456 456 Basketbal
457 457 Batérie
458 458 Bojisko
459 459 Záliv
460 460 Pláž
461 461 Signál (rádiomaják)
462 462 Lavička
463 463 Nápoje
464 464 -----
465 465 Bicykel
466 466 Záhradná reštaurácia
467 467 -----
468 468 Bicykle
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Prázdna vrstva
472 472 Balvan (Block)
473 473 Informačný panel s radami (board content)
474 474 Lodenica
475 475 Stĺpik
476 476 Kníhkupectvo
477 477 Záložky
478 478 Hraničná kontrola
479 479 Botanický názov
480 480 Bowling na tráve
481 481 Hranice
482 482 Hraničné kamene
483 483 Ohraničujúcí box
484 484 Hranice
485 485 Bowling
486 486 Most
487 487 -----
488 488 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
489 489 -----
490 490 Správy o chybách
491 491 -----
492 492 Budova
493 493 Budovy, stavby
494 494 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
495 495 Autobusová linka
496 496 Autobusové nástupište
497 497 Autobusová stanica
498 498 Autobusová zastávka
499 499 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
500 500 Mäsiareň
501 501 C Podľa vzdialenosti
502 502 C Podľa času
503 503 -----
504 504 Kabínková lanovka
505 505 Cache chýb formátov
506 506 Cache chýb v Lambert Zóne
507 507 -----
508 508 -----
509 509 CadastreGrabber: Nedovolená url.
510 510 Kaviareň
511 511 Táborisko
512 512 Stanový tábor
513 513 Nedá sa kresliť mimo svet.
514 514 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
515 515 Prieplav
516 516 Zrušiť
517 517 -----
518 518 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
519 519 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
520 520 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
521 521 -----
522 522 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
523 523 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
524 524 Prerušiť nahrávanie
525 525 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
526 526 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
527 527 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
528 528 -----
529 529 -----
530 530 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
531 531 -----
532 532 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
533 533 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
534 534 -----
535 535 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
536 536 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
537 537 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
538 538 -----
539 539 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
540 540 -----
541 541 -----
542 542 -----
543 543 -----
544 544 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
545 545 Kanoistika
546 546 Plechovky
547 547 Kapacita
548 548 Kapacita (celková)
549 549 Nahrať GPS Stopu
550 550 Vozidlo
551 551 -----
552 552 Kemping pre obytné prívesy
553 553 Hotovosť
554 554 Hrad
555 555 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
556 556 Vstup do jaskyne
557 557 Cintorín
558 558 Vycentrovať (Center Once)
559 559 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
560 560 Stredový pohľad
561 561 Sedačková lanovka
562 562 Chata
563 563 Zmeniť vlastnosti
564 564 Zmeniť smer?
565 565 Zmeniť umiestnenie
566 566 Zmeniť bod {0}
567 567 Zmeniť reláciu
568 568 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
569 569 Zmeniť reláciu {0}
570 570 Zmena rozlíšenia
571 571 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
572 572 Zmeniť hodnoty ?
573 573 Zmeniť cestu {0}
574 574 Zmenový súbor
575 575 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
576 576 -----
577 577 Manažér zmenového súboru
578 578 Zmenový súbor zavretý
579 579 Poznámka zmenového súbor:
580 580 Zmenový súbor id:
581 581 Info súboru zmien
582 582 -----
583 583 Súbor zmien {0}
584 584 Súbory zmien
585 585 Zmena klávesových skratiek manuálne.
586 586 Kontrola pre FIXMES.
587 587 Kontrola pre poznámky (notes)
588 588 Kontrola či pri kreslení mapy nevznikli chyby.
589 589 Kontrova na servery
590 590 Kontrola vlastností kľúčov.
591 591 Kontrola hodnôt vlastností.
592 592 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
593 593 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
594 594 -----
595 595 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
596 596 Chyby v kontrolnom súčte:
597 597 Lekáreň
598 598 Relácia dieťa
599 599 Vybrať
600 600 Zvoľte farbu
601 601 Zvoľte farbu pre {0}
602 602 Zvoľte preddefinovanú licenciu
603 603 Vybrať hodnotu
604 604 Vybrať z...
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Kostol
608 608 Kino
609 609 Mesto (city)
610 610 Hranica mesta/obce
611 611 Mestské hradby
612 612 Názov mesta
613 613 Mesto:
614 614 Občianske
615 615 -----
616 616 Vyčistiť
617 617 Vymazať trasu
618 618 -----
619 619 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
620 620 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
621 621 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
622 622 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
623 623 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
624 624 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
625 625 -----
626 626 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
627 627 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
628 628 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
629 629 -----
630 630 -----
631 631 Kliknutie pridá miesto určenia.
632 632 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
633 633 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
634 634 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
635 635 Kliknutím zavriete dialóg
636 636 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
637 637 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
638 638 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
639 639 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
640 640 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
641 641 -----
642 642 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
643 643 -----
644 644 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
645 645 -----
646 646 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
647 647 -----
648 648 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
649 649 -----
650 650 Kliknutie odstráni miesto určenia
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 Útes
663 663 Lezenie
664 664 Zavrieť
665 665 Zavrieť akúkoľvek cestu
666 666 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
667 667 Zatvoriť zmenové súbory
668 668 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
669 669 Zatvoriť otvorený súbor zmien
670 670 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
671 671 Zavrieť dialógové okno
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
676 676 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
677 677 -----
678 678 -----
679 679 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
680 680 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
681 681 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
682 682 -----
683 683 Uzavretá cesta
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 Bližší popis
688 688 Bližší popis
689 689 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
690 690 -----
691 691 Zatváranie súboru zmien
692 692 zatváranie zmenového súboru {0}
693 693 Zatváranie súboru zmien...
694 694 Handry
695 695 Pobrežie
696 696 Línia pobrežia.
697 697 Mince
698 698 Vysoká škola
699 699 Farba
700 700 Farba (hex)
701 701 Farebná schéma
702 702 Farebná schéma
703 703 Farby
704 704 -----
705 705 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
706 706 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
707 707 Farba
708 708 Spojiť cesty
709 709 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
710 710 Spojiť {0} ciest
711 711 -----
712 712 Zásobník príkazov
713 713 Príkazový Stĺpik: {0}
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 Obchodná (komerčná)
718 718 Spoločné, obecné
719 719 Hranice obce bbox: {0}
720 720 Spojenie so serverom zlyhalo
721 721 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
722 722 Porovnať
723 723 Počítač
724 724 Konfigurovať
725 725 Konfigurácia zariadenia
726 726 Konfigurovať umiestnenie pluginov
727 727 -----
728 728 Nastavenie dostupných pluginov.
729 729 Konfigurácia trasových priorít.
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
736 736 Potvrdiť prázdnu funkciu
737 737 Potvrdenie
738 738 Konflikt
739 739 Rozhodnutie konfliktov
740 740 Konflikt nie je úplne vyriešený
741 741 Konflikty
742 742 Objavené konflikty
743 743 Konflikty vo vkladaných značkách
744 744 Konflikty pri spojovaní pôvodných
745 745 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
746 746 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
747 747 -----
748 748 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
749 749 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
750 750 Pripojené
751 751 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
752 752 Pripájam sa
753 753 Pripájam sa...
754 754 Chyba pri pripojovaní.
755 755 Spojenie zlyhalo
756 756 Nastavenie pripojenia
757 757 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
758 758 Spojenie zlyhalo.
759 759 -----
760 760 Stavba
761 761 Stavebná oblasť
762 762 -----
763 763 -----
764 764 Pripája sa na OSM Server...
765 765 Kontaktujem server...
766 766 Kontaktujem WMS server...
767 767 Spájam cadastre WMS ...
768 768 -----
769 769 Kontinent
770 770 Pokračovanie
771 771 Pokračovanie rozhodnutia
772 772 Pokračovať v nahrávaní
773 773 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
774 774 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
775 775 Príspevok
776 776 Obchod s polotovarmi
777 777 Previesť do GPX vrstvy
778 778 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
779 779 Konvertovať do dátovej vrstvy
780 780 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
781 781 Prevedené z: {0}
782 782 Súradnice
783 783 Importované súradnice:
784 784 Súradnice:
785 785 Kopírovať
786 786 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
787 787 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
788 788 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
789 789 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
790 790 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
791 791 -----
792 792 Vybrať označené objekty pre vloženie.
793 793 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
794 794 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
795 795 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
796 796 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
797 797 Kopírovať do schránky a zavrieť
798 798 -----
799 799 -----
800 800 Copyright
801 801 Zladiť
802 802 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
803 803 Zladiť GPX
804 804 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
805 805 Nemôžem získať obrázok
806 806 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
807 807 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
808 808 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
809 809 -----
810 810 Nemôžem exportovať "{0}"
811 811 Nemôžem nájsť typ elementu
812 812 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
813 813 -----
814 814 -----
815 815 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
816 816 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
817 817 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
818 818 Nemôžem čítať "{0}"
819 819 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
820 820 -----
821 821 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
822 822 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
823 823 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
824 824 -----
825 825 -----
826 826 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
827 827 -----
828 828 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
829 829 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
830 830 Krajina (štát)
831 831 Kód krajiny
832 832 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
833 833 Krajina:
834 834 kraj (okres)
835 835 Kurz (Smer)
836 836 Súd
837 837 Krytá nádrž
838 838 Žeriav
839 839 Vytvoriť kružnicu
840 840 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
841 841 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
842 842 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
843 843 Vytvoriť cestnú sieť
844 844 Vytvára cestnú sieť
845 845 Vytvoriť novú mapu
846 846 Vytvoriť novú reláciu
847 847 Vytvoriť plochy
848 848 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
849 849 Vytvoriť záložku
850 850 Vytvorte rozhranie(hranice)
851 851 Vytvoriť budovy
852 852 Vytvoriť duplikát cesty
853 853 Vytvoriť cestnú sieť
854 854 Vytvoriť problém
855 855 Vytvoriť multipolygón
856 856 Vytvoriť multipolygón.
857 857 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
858 858 Vytvoriť nový bod.
859 859 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
860 860 Vytvoriť bez zvukovej značky pri čítaní GPX.
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 Vytvorené v:
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
869 869 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
870 870 Vytváranie súboru zmien...
871 871 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
872 872 Kreditné karty
873 873 Kriket
874 874 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
875 875 Kritérium
876 876 -----
877 877 Prechod pre cyklistov
878 878 Prechod pre jazdcov na koňoch
879 879 Peší prechod cez železnicu
880 880 Prechod cez cestu s obsluhou
881 881 Prekrývajúce sa budovy
882 882 Typy prechodov cez cestu
883 883 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
884 884 Zkrížené cesty
885 885 Prekižujúce sa cesty.
886 886 Kuchyňa
887 887 Súčasný výber
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 Súčasná hodnota je východzia
892 892 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
893 893 Vlastný WMS Link
894 894 Prispôsobiť farbu
895 895 Prispôsobiť kresliacu trasu
896 896 Úprava položiek na panely nástrojov.
897 897 Výkop
898 898 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
899 899 Cyklická závislosť medzi reláciami:
900 900 Cyklistika
901 901 Cyklické závislosti
902 902 -----
903 903 -----
904 904 Priehrada, nádrž
905 905 Údajová vrstva {0}
906 906 Formát zaznamenávania dát
907 907 Zdroje a typy dát
908 908 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
909 909 Zdroje dát
910 910 Overovanie dát
911 911 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
912 912 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
913 913 Test konzistencie dátovej sady
914 914 -----
915 915 -----
916 916 Debetné karty
917 917 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
918 918 Stupne
919 919 Rozhodnutie
920 920 Oddialiť
921 921 -----
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Predvolené
925 925 Štandardný (Automatická predvoľba)
926 926 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
927 927 Východzia hodnota je''{0}''.
928 928 Definovať vloženie(interpolation) adresy
929 929 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
930 930 Stupne minúty sekundy
931 931 Odstrániť
932 932 -----
933 933 Režim mazania
934 934 Zmazať vlastnosti
935 935 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
936 936 Odstrániť potvrdenie
937 937 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
938 938 Zmazať filter.
939 939 Zmazať z relácie (zo vzťahu
940 940 -----
941 941 -----
942 942 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
943 943 -----
944 944 Zmazať body alebo cesty
945 945 -----
946 946 -----
947 947 Zmazať objekty
948 948 -----
949 949 Zmazať zvolené objekty.
950 950 Vymazať práve vydanú reláciu
951 951 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
952 952 -----
953 953 Zmazať vybraté relácie
954 954 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
955 955 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
956 956 Zmazať výber v tabuľke značiek
957 957 Zmazať nepotrebné body z cesty.
958 958 -----
959 959 -----
960 960 Vymazaný stav:
961 961 -----
962 962 -----
963 963 Vymazané alebo presunuté pôvodné
964 964 -----
965 965 -----
966 966 Vyznanie (cirkevné)
967 967 Zubný lekár
968 968 Podrobne popíšte problém
969 969 Popis
970 970 Popis: {0}
971 971 Úroveň detailu
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Obtiažnosť
980 980 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
981 981 Smer
982 982 Smerový index'{0}' nenájdený
983 983 Smer hľadania zeme
984 984 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
985 985 Vypnúť
986 986 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
987 987 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
988 988 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
989 989 Vypnúť doplnok
990 990 Zrušiť a Vymazať
991 991 Zrušiť a Ukončiť
992 992 výdaj na recepty
993 993 -----
994 994 Nastavenie zobrazenia
995 995 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
996 996 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
997 997 Zobrazovať súradnice ako
998 998 -----
999 999 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
1000 1000 -----
1001 1001 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
1002 1002 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1003 1003 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
1004 1004 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1005 1005 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1006 1006 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1007 1007 -----
1008 1008 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1009 1009 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1013 1013 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
1014 1014 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
1015 1015 Rozložiť body rovnomerne
1016 1016 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1017 1017 Nepoužívaná železnica
1018 1018 -----
1019 1019 Neurobiť zmeny
1020 1020 -----
1021 1021 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1022 1022 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1023 1023 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1024 1024 -----
1025 1025 Neurobiť nič
1026 1026 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1027 1027 Chcete toto povoliť?
1028 1028 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1029 1029 -----
1030 1030 Obchod Urob si sám
1031 1031 Dok, prístavná hrádza
1032 1032 Lekári
1033 1033 Preteky chrtov
1034 1034 Dvojitý konflikt
1035 1035 Dole
1036 1036 Stiahnuť
1037 1037 Nahrať Všetky Deti
1038 1038 Stiahnuť plochu
1039 1039 Sťahovanie dát
1040 1040 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1041 1041 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1042 1042 Priečinok sťahovania
1043 1043 Stiahnuť členov
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 Stiahnuť Plugin
1048 1048 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1049 1049 Nahrať vybraté deti
1050 1050 Sťahovacia URL
1051 1051 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
1052 1052 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1053 1053 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1054 1054 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1055 1055 -----
1056 1056 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1057 1057 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1058 1058 Načítať na novú vrstvu
1059 1059 -----
1060 1060 Stiahnuť súbory zmien
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 Sťahujem dáta
1064 1064 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1065 1065 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1066 1066 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1067 1067 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1068 1068 Stiahnuť z OSM...
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1072 1072 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1073 1073 Stiahnuť členov
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
1083 1083 -----
1084 1084 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1085 1085 Stiahnuť členov relácie
1086 1086 Sťahovanie relácií
1087 1087 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1088 1088 Nahrať vybraté relácie
1089 1089 Stiahnuť ohraničujúcí box
1090 1090 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1097 1097 -----
1098 1098 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1099 1099 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1100 1100 Stiahnuté GPX dáta
1101 1101 Stahovač:
1102 1102 Sťahujem GPS dáta
1103 1103 Sťahujem OSM údaje...
1104 1104 Sťahujem Pluginy {0}...
1105 1105 Sťahujem "Správu dňa"
1106 1106 -----
1107 1107 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1108 1108 Sťahujem zmenové súbory...
1109 1109 -----
1110 1110 Sťahujem dáta
1111 1111 Sťahovanie z OSM Servera...
1112 1112 História sťahovania...
1113 1113 Sťahujem dlaždice obrázka...
1114 1114 Sťahujem otvorené súbory zmien
1115 1115 -----
1116 1116 Sťahujem body {0} až {1}...
1117 1117 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1118 1118 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1119 1119 Nahrávam reláciu {0}
1120 1120 Sťahujem {0}
1121 1121 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1122 1122 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1123 1123 -----
1124 1124 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1125 1125 Odvodňovací kanál, odtok
1126 1126 Kresliť
1127 1127 Kresliť šípky v smere jazdy
1128 1128 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1129 1129 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1130 1130 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1131 1131 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1132 1132 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1133 1133 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1134 1134 Kresliť smer cestného segmentu
1135 1135 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1136 1136 Kresliť väčšie GPS body
1137 1137 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1138 1138 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1139 1139 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1140 1140 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1141 1141 Kresliť body
1142 1142 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1143 1143 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1144 1144 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1145 1145 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1146 1146 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1147 1147 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1148 1148 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1149 1149 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1150 1150 Pitná voda
1151 1151 -----
1152 1152 Zahodiť existujúcu cestu
1153 1153 Chemická čistiareň
1154 1154 Duplikovať do {0} bodov
1155 1155 Duplikovať
1156 1156 -----
1157 1157 Duplikát cesty
1158 1158 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1159 1159 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1160 1160 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1161 1161 Duplikát vybratých ciest
1162 1162 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1163 1163 -----
1164 1164 Duplicitné body
1165 1165 Duplicitné body v ceste
1166 1166 Duplikované body v ceste.
1167 1167 Zdvojené (duplikované) cesty
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 Východ
1172 1172 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1173 1173 Upraviť
1174 1174 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1175 1175 Upraviť informácie o adrese
1176 1176 Upraviť interpoláciu adries
1177 1177 Upraviť administratívne hranice
1178 1178 -----
1179 1179 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1180 1180 Upraviť ťažobný priestor
1181 1181 Upraviť horskú chatu
1182 1182 Upraviť archeologické nálezisko
1183 1183 Upraviť lukostreľbu
1184 1184 Upraviť kultúrne stredisko
1185 1185 Upraviť umelecké dielo
1186 1186 Upraviť atletiku
1187 1187 Upraviť atrakciu
1188 1188 Upraviť Australian Football
1189 1189 Upraviť bankomat
1190 1190 Upraviť hniezdo záchrany
1191 1191 Upraviť chlieb a pečivo
1192 1192 Upraviť banku
1193 1193 Upraviť bar (výčap)
1194 1194 Upraviť bejzbal
1195 1195 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1196 1196 Upraviť basketbal
1197 1197 Upraviť bojisko
1198 1198 Upraviť záliv
1199 1199 Upraviť pláž
1200 1200 Upraviť signál (rádiomaják)
1201 1201 Upraviť Obchod s nápojmi.
1202 1202 Upraviť parkovisko bicyklov
1203 1203 Upraviť požičovňu bicyklov
1204 1204 Upraviť bicyklový obchod
1205 1205 Upraviť záhradnú reštauráciu
1206 1206 Upraviť lodenicu
1207 1207 Upraviť stĺpik
1208 1208 Upraviť kníhkupectvo
1209 1209 Upraviť hraničnú kontrolu
1210 1210 Upraviť bowling na tráve
1211 1211 Upraviť hraničné kamene
1212 1212 Upraviť bowling
1213 1213 Editácia mosta
1214 1214 Upraviť cestu pre kone
1215 1215 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1216 1216 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1217 1217 Upraviť autobusovú linku
1218 1218 Upraviť autobusové nástupište
1219 1219 Upraviť autobusovú stanicu
1220 1220 Upraviť autobusovú zastávku
1221 1221 Upraviť mäsiarstvo
1222 1222 Upraviť kabínkovú lanovku
1223 1223 Upraviť kaviareň
1224 1224 Upraviť stanový tábor
1225 1225 Upraviť prieplav
1226 1226 Upraviť kanoistiku
1227 1227 Upraviť autopožičovňu
1228 1228 Upraviť autoservis
1229 1229 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1230 1230 Upraviť obchod s autami
1231 1231 Upraviť umývačku aut
1232 1232 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1233 1233 Upraviť hrad
1234 1234 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1235 1235 Upraviť vstup do jaskyne
1236 1236 Upraviť cintorín
1237 1237 Upraviť sedačkovú lanovku
1238 1238 Upraviť chatu
1239 1239 Upraviť lekáreň
1240 1240 Upraviť kino
1241 1241 Upraviť mesto
1242 1242 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1243 1243 Upraviť občiansku hranicu
1244 1244 Upraviť útes
1245 1245 Upraviť lezenie
1246 1246 Upraviť pobrežie
1247 1247 Upraviť vysokú školu
1248 1248 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1249 1249 Upraviť spoločné, obecné
1250 1250 Upraviť počítačový obchod
1251 1251 Upraviť stavebnú oblasť
1252 1252 Upraviť kontinent
1253 1253 Upraviť obchod s polotovarmi
1254 1254 Upraviť krajinu (štát)
1255 1255 Upraviť kraj (okres)
1256 1256 Upraviť súd
1257 1257 Upraviť krytú nádrž
1258 1258 Upraviť žeriav
1259 1259 Upraviť kriket
1260 1260 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1261 1261 Upraviť kroquet
1262 1262 Upraviť križovanie
1263 1263 Upraviť cyklistickú cestu
1264 1264 Upraviť cyklistiku
1265 1265 Upraviť priehradu, nádrž
1266 1266 Upraviť zubného lekára
1267 1267 Upraviť nepoužívanú železnicu
1268 1268 -----
1269 1269 Upraviť obchod Urob si sám
1270 1270 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1271 1271 Upraviť lekárov
1272 1272 Upraviť preteky chrtov
1273 1273 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1274 1274 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1275 1275 Upraviť pitnú vodu
1276 1276 Upraviť chemickú čistiareň
1277 1277 Upraviť obchod s elektronikou
1278 1278 Upraviť veľvyslanectvo
1279 1279 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1280 1280 Upraviť vstup
1281 1281 Upraviť jazdectvo
1282 1282 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1283 1283 Upraviť farmu
1284 1284 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1285 1285 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1286 1286 Upraviť prievoz, trajekt
1287 1287 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1288 1288 -----
1289 1289 Upraviť hasičskú stanicu
1290 1290 Upraviť rybolov
1291 1291 Upraviť únikové schody
1292 1292 Upraviť kvetinárstvo
1293 1293 Upraviť americký futbal
1294 1294 Upraviť chodník
1295 1295 Upraviť brod
1296 1296 Upraviť les
1297 1297 Upraviť fontánu
1298 1298 Upraviť čerpaciu stanicu
1299 1299 Upraviť obchod s nábytkom
1300 1300 Upraviť záhradu
1301 1301 Upraviť záhradné centrum
1302 1302 Upraviť plynojem (gasometer)
1303 1303 Upraviť bránu
1304 1304 Upraviť ľadovec
1305 1305 Upraviť golf
1306 1306 Upraviť golfové ihrisko
1307 1307 Upraviť Gondolu
1308 1308 Upraviť trávnatú plochu
1309 1309 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1310 1310 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1311 1311 Upraviť penzión
1312 1312 Upraviť turistiku
1313 1313 Upraviť kaderníctvo
1314 1314 Upraviť zastávku
1315 1315 Upraviť malú dedinu
1316 1316 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1317 1317 Upraviť železiarstvo
1318 1318 Upraviť vresovisko
1319 1319 -----
1320 1320 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1321 1321 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1322 1322 Upraviť hokej
1323 1323 Upraviť konské dostihy
1324 1324 Upraviť nemocnicu
1325 1325 Upraviť ubytovňu
1326 1326 Upraviť hotel
1327 1327 Upraviť poľovnícky posed
1328 1328 Upraviť priemyselnú oblasť
1329 1329 Upraviť Ostrov
1330 1330 Upraviť ostrovček
1331 1331 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1332 1332 Upraviť kruhový objazd
1333 1333 Upraviť škôlku
1334 1334 Upraviť stánok
1335 1335 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1336 1336 Upraviť Zem (Pevnina)
1337 1337 Upraviť skládku odpadov
1338 1338 Upraviť práčovňu
1339 1339 Upraviť knižnicu
1340 1340 Upraviť závoru (Lift Gate)
1341 1341 Upraviť električku
1342 1342 Upraviť maják
1343 1343 Upraviť Obytnú zónu
1344 1344 Upraviť oblasť (lokalitu)
1345 1345 Upraviť Prístav (Marina)
1346 1346 Upraviť lúku
1347 1347 Upraviť pomník
1348 1348 Upraviť vojenskú oblasť
1349 1349 Upraviť minigolf
1350 1350 Upraviť zmenáreň
1351 1351 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1352 1352 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1353 1353 Upraviť motel
1354 1354 Upraviť motošport
1355 1355 Upraviť diaľnicu
1356 1356 Upraviť diaľničnú križovatku
1357 1357 Upraviť dialničnú prípojku
1358 1358 Upraviť horský priesmyk
1359 1359 Upraviť blato
1360 1360 Upraviť Multi
1361 1361 Upraviť multipolygón
1362 1362 Upraviť múzeum
1363 1363 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1364 1364 Upraviť štátne hranice
1365 1365 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1366 1366 Upraviť prírodnú rezerváciu
1367 1367 Upraviť nočný klub
1368 1368 Upraviť očnú optiku
1369 1369 Upraviť biopotraviny
1370 1370 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1371 1371 Upraviť Palaeontological Areál
1372 1372 Upraviť park
1373 1373 Upraviť parkovisko
1374 1374 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1375 1375 -----
1376 1376 Upraviť cestu (chodník)
1377 1377 Upraviť vrchol kopca
1378 1378 Upraviť pešiu zónu
1379 1379 Upraviť polotu
1380 1380 Upraviť lekáreň
1381 1381 Upraviť výletné miesto
1382 1382 Upraviť mólo
1383 1383 Upraviť potrubie
1384 1384 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1385 1385 Upraviť kostol
1386 1386 Upraviť ihrisko
1387 1387 Upraviť políciu
1388 1388 Upraviť politickú hranicu
1389 1389 Upraviť poštu
1390 1390 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1391 1391 Upraviť elektrické vedenie
1392 1392 Upraviť trafostanicu
1393 1393 Upraviť malý transformátor
1394 1394 Upraviť elektrický stožiar
1395 1395 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1396 1396 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1397 1397 Upraviť cestu I. triedy
1398 1398 Upraviť súd
1399 1399 Upraviť krčmu
1400 1400 Upraviť verejnú budovu
1401 1401 Upraviť lom
1402 1402 Upraviť dostihovú dráhu
1403 1403 Upraviť racquetbal
1404 1404 Upraviť železničnú koľaj
1405 1405 Upraviť železničný pozemok
1406 1406 Upraviť železničné nástupište
1407 1407 Upraviť rekreačnú oblasť
1408 1408 Upraviť recykláciu (zber)
1409 1409 Upraviť oblasť (región)
1410 1410 Upraviť nádrž
1411 1411 Upraviť osídlenú oblasť
1412 1412 Upraviť ulicu
1413 1413 Upraviť reštauráciu
1414 1414 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1415 1415 Upraviť rieku
1416 1416 Upraviť riečny breh
1417 1417 Upraviť cestné obmedzenie
1418 1418 Upraviť cestu neznámeho typu
1419 1419 Upraviť Cestu (Route)
1420 1420 -----
1421 1421 Upraviť ragby
1422 1422 Upraviť zrúcaninu
1423 1423 -----
1424 1424 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1425 1425 Upraviť školu
1426 1426 Upraviť sutinu
1427 1427 Upraviť krovie
1428 1428 Upraviť cestu II. triedy
1429 1429 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1430 1430 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1431 1431 Upraviť prístrešok
1432 1432 Upravit obchod s obuvou
1433 1433 Upraviť streľbu
1434 1434 Upraviť skratky
1435 1435 Upraviť Skateboard
1436 1436 Upraviť korčuľovanie
1437 1437 Upraviť lyžovanie
1438 1438 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1439 1439 Upraviť futbal
1440 1440 Upraviť Hroty
1441 1441 Upraviť športové centrum
1442 1442 Upraviť športový obchod
1443 1443 Upraviť prameň
1444 1444 Upraviť štadión
1445 1445 Upraviť štát
1446 1446 Upraviť papierníctvo
1447 1447 Upraviť turniket
1448 1448 Upraviť potok
1449 1449 Upraviť štvrť
1450 1450 Upraviť metro
1451 1451 Upraviť vchod do metra
1452 1452 Upraviť supermarket
1453 1453 Upraviť pozorovaciu kameru
1454 1454 Upraviť meračský bod
1455 1455 Upraviť plávanie
1456 1456 Upraviť stolný tenis
1457 1457 Upraviť stanicu taxíkov
1458 1458 -----
1459 1459 Upraviť telefón
1460 1460 Upraviť tenis
1461 1461 -----
1462 1462 -----
1463 1463 Upraviť cestu III. triedy
1464 1464 Upraviť divadlo
1465 1465 -----
1466 1466 Upraviť mýtnu búdku
1467 1467 Upraviť vežu
1468 1468 Upraviť mesto
1469 1469 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1470 1470 Upraviť obchod s hračkami
1471 1471 Upraviť Stopu (Track)
1472 1472 -----
1473 1473 Upraviť električku
1474 1474 Upraviť zastávku električky
1475 1475 Upraviť cestovnú kanceláciu
1476 1476 Upraviť strom
1477 1477 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1478 1478 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1479 1479 Upraviť Tunel
1480 1480 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1481 1481 Upraviť Turniket
1482 1482 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1483 1483 Upraviť Univerzitu
1484 1484 Upraviť predajný automat
1485 1485 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1486 1486 Upraviť obchod s DVD
1487 1487 Upraviť výhliadku
1488 1488 Upraviť dedinu
1489 1489 Upraviť obecnú zeleň
1490 1490 Upraviť vinicu
1491 1491 Upraviť sopku
1492 1492 -----
1493 1493 Upraviť čističku odpadových vôd
1494 1494 Upraviť vodu
1495 1495 Upraviť vodný zábavný park
1496 1496 Upraviť vodojem
1497 1497 Upraviť vodopád
1498 1498 Upraviť kríž pri ceste
1499 1499 Upraviť božiu muku
1500 1500 Upraviť priehradzku
1501 1501 Upraviť mokraď
1502 1502 Upraviť veterný mlyn
1503 1503 Upraviť Drevo
1504 1504 Upraviť závody (továrne)
1505 1505 Upraviť zoo
1506 1506 Upraviť filter.
1507 1507 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1508 1508 Upraviť reláciu
1509 1509 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1510 1510 Upraviť relácie
1511 1511 Upraviť značky
1512 1512 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1513 1513 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1514 1514 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1515 1515 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1516 1516 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1517 1517 Upraviť vybraté cesty ikon
1518 1518 Upraviť zvolený zdroj.
1519 1519 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1520 1520 Úpravy: {0}
1521 1521 UpraviťGpx
1522 1522 -----
1523 1523 Platobné karty a Kreditné karty
1524 1524 Elektronika
1525 1525 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1526 1526 Nadmorská výška
1527 1527 Násyp
1528 1528 Veľvyslanectvo
1529 1529 Pohotovosť (Záchranná služba)
1530 1530 Núdzový telefón
1531 1531 Prázdny dokument
1532 1532 Prázdne cesty
1533 1533 Povoliť automatické cachovanie.
1534 1534 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1535 1535 Povoliť built-in ocon východzí
1536 1536 Zapnúť filter
1537 1537 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1538 1538 Ukončenie #:
1539 1539 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1540 1540 Zadať URL
1541 1541 Vložte URL pre sťahovanie:
1542 1542 -----
1543 1543 Zadajte meno v menu a WMS URL
1544 1544 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1545 1545 Vložte názov miesta pre hľadanie
1546 1546 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1547 1547 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1548 1548 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1549 1549 -----
1550 1550 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1551 1551 -----
1552 1552 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1553 1553 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1554 1554 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1555 1555 -----
1556 1556 -----
1557 1557 -----
1558 1558 -----
1559 1559 -----
1560 1560 Zadajte súradnice nového bodu.
1561 1561 Vložte hľadaný výraz
1562 1562 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1563 1563 Vstup hmotnostnej hodnoty
1564 1564 Zadajte váš komentár
1565 1565 Vstup
1566 1566 Jazdectvo
1567 1567 Chyba
1568 1568 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1569 1569 Chyba pri mazaní dát.
1570 1570 Chyba zobrazovania URL
1571 1571 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1572 1572 Chyba pri nahrávaní súboru
1573 1573 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1574 1574 -----
1575 1575 Chyba v súbore {0}
1576 1576 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1577 1577 Chyba parsovania{0}: {1}
1578 1578 Chyba prehrávánia zvuku
1579 1579 Chyba pri exporte {0}: {1}
1580 1580 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1581 1581 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1582 1582 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1583 1583 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1584 1584 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1585 1585 Chyba pri rozkladaní {0}
1586 1586 Chyba počas nahrávania
1587 1587 -----
1588 1588 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1589 1589 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1590 1590 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1591 1591 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1592 1592 Chyba: {0}
1593 1593 Chyby
1594 1594 Chyby v priebehu sťahovania
1595 1595 Chyby počas sťahovania
1596 1596 -----
1597 1597 Odhad
1598 1598 Vyrovnať (even)
1599 1599 -----
1600 1600 -----
1601 1601 Nastala výnimka/chyba
1602 1602 Koniec
1603 1603 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1604 1604 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1605 1605 Ukončť program.
1606 1606 Očakávané párne čísla pre adresy
1607 1607 -----
1608 1608 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1609 1609 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1610 1610 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1611 1611 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1612 1612 Export GPX súboru
1613 1613 Exportovať a Uložiť
1614 1614 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1615 1615 Možnosti exportu
1616 1616 Exportovať dáta do GPX súboru.
1617 1617 Exportovať do GPX...
1618 1618 Vyberte SVG ViewBox...
1619 1619 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1620 1620 Získať stopy budov
1621 1621 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1622 1622 Získavam GPS polohu z EXIF
1623 1623 Vyťiahnuť (extrude)
1624 1624 Vyťiahnuť cestu
1625 1625 -----
1626 1626 Vyblednúť pozadie:
1627 1627 -----
1628 1628 -----
1629 1629 -----
1630 1630 -----
1631 1631 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1632 1632 -----
1633 1633 Neúspešné otvorenie URL
1634 1634 -----
1635 1635 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1636 1636 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1637 1637 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1638 1638 -----
1639 1639 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1640 1640 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1641 1641 -----
1642 1642 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1643 1643 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1644 1644 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1645 1645 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 Poľnohospodárska pôda
1650 1650 Farma
1651 1651 Rýchle občerstvenie
1652 1652 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1653 1653 Rýchle pretáčanie
1654 1654 Najrýchlejšia
1655 1655 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1656 1656 Poplatok
1657 1657 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1658 1658 Plot
1659 1659 Prievoz, trajekt
1660 1660 Prístavisko prievozu, trajektu
1661 1661 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1662 1662 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1663 1663 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1664 1664 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1665 1665 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1666 1666 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1667 1667 Súbor
1668 1668 Súbor "{0}" neexistuje
1669 1669 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1670 1670 Chyba formátu súboru
1671 1671 Súbor "{0}" neexistuje
1672 1672 -----
1673 1673 -----
1674 1674 Súbor už existuje. Prepísať?
1675 1675 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1676 1676 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1677 1677 Súbor: {0}
1678 1678 Meno súboru
1679 1679 -----
1680 1680 -----
1681 1681 Režim filter
1682 1682 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1683 1683 Koniec kreslenia.
1684 1684 -----
1685 1685 Hasičská stanica
1686 1686 Spúšťací súbor Firefoxu
1687 1687 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1688 1688 Ohnisko
1689 1689 Rybolov
1690 1690 Opraviť
1691 1691 Oprava vlastností
1692 1692 Oprava relácie
1693 1693 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1694 1694 Opraviť označené chyby.
1695 1695 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1696 1696 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1697 1697 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1698 1698 Opravujem chyby...
1699 1699 Kvetinárstvo
1700 1700 -----
1701 1701 Bol najdený nasledujúci problém:
1702 1702 Jedlo + Pitie
1703 1703 Pešo
1704 1704 Americký futbal
1705 1705 Len pre označené objekty
1706 1706 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1707 1707 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1708 1708 Brod
1709 1709 Les
1710 1710 Chybný formát:
1711 1711 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1712 1712 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1713 1713 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1714 1714 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1715 1715 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1716 1716 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1717 1717 Fontána
1718 1718 Blokovať
1719 1719 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1720 1720 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1721 1721 -----
1722 1722 Z ...
1723 1723 Z relácie
1724 1724 -----
1725 1725 Čerpacia stanica
1726 1726 Čerpacia stanica
1727 1727 -----
1728 1728 Úplná Adresa:
1729 1729 Pohľad celá obrazovka
1730 1730 -----
1731 1731 Nábytok
1732 1732 GPS body
1733 1733 -----
1734 1734 popis gps trasy
1735 1735 GPX súbory
1736 1736 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1737 1737 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1738 1738 GPX stopa(trasa):
1739 1739 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1740 1740 Záhrada
1741 1741 Záhradné centrum
1742 1742 Plynojem (Gasometer)
1743 1743 Brána
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 Geografia(Zemepis)
1747 1747 -----
1748 1748 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1749 1749 Obrázky s GPS súradnicami
1750 1750 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1751 1751 -----
1752 1752 Ľadovec
1753 1753 Sklo
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1758 1758 Prejsť na nasledujúcu stránku
1759 1759 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1760 1760 -----
1761 1761 Golfové ihrisko
1762 1762 -----
1763 1763 Malé nákladná autá a dodávky
1764 1764 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1765 1765 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1766 1766 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1767 1767 -----
1768 1768 Tráva
1769 1769 Cintorín (malý, blizko kostola)
1770 1770 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1771 1771 Mriežka
1772 1772 Vrstva mriežky:
1773 1773 Rozloženie mriežky
1774 1774 Umiestnenie mriežky
1775 1775 Otáčanie mriežky
1776 1776 -----
1777 1777 Skupina
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 Penzión
1784 1784 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1785 1785 Gymnastika
1786 1786 Kaderníctvo
1787 1787 Malá dedina / osada / samota
1788 1788 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1789 1789 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1790 1790 -----
1791 1791 Železiarstvo
1792 1792 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1793 1793 Zdravie
1794 1794 Vresovisko
1795 1795 Nákladné vozidlá
1796 1796 Živý plot (Hedge)
1797 1797 Výška
1798 1798 Výška (metre)
1799 1799 -----
1800 1800 Nápoveda
1801 1801 Pomoc: {0}
1802 1802 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1803 1803 Skryť
1804 1804 Schovať prvky
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 Navyššie číslo
1808 1808 Zvýrazniť
1809 1809 Typ komunikácie
1810 1810 Pozemné komunikácie
1811 1811 Turistika
1812 1812 Historické miesta
1813 1813 História
1814 1814 História pre bod {0}
1815 1815 História pre reláciu {0}
1816 1816 História pre cestu {0}
1817 1817 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1818 1818 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1819 1819 Hokej
1820 1820 Domovská stránka
1821 1821 Kôň
1822 1822 Konské dostihy
1823 1823 Nemocnica
1824 1824 -----
1825 1825 Ubytovňa
1826 1826 -----
1827 1827 Hlavné skratky
1828 1828 Meno domu
1829 1829 Číslo domu
1830 1830 -----
1831 1831 Poľovnícky posed
1832 1832 Som v časovej zóne:
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 ID > 0 očakávané. Got {0}
1837 1837 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
1838 1838 -----
1839 1839 IO Výnimka
1840 1840 -----
1841 1841 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1842 1842 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
1843 1843 Ignorovať
1844 1844 Nabudúce ignorovať označené chyby.
1845 1845 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
1846 1846 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
1847 1847 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
1848 1848 Ignorujem prvky(elements)
1849 1849 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
1850 1850 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
1851 1851 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
1852 1852 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1853 1853 -----
1854 1854 Nedovolená veľkosť
1855 1855 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 Neplatný výraz ''{0}''
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 Neplatný objekt s id=0
1867 1867 -----
1868 1868 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
1869 1869 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
1870 1870 Neplatná poznámka nahrávania
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
1874 1874 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
1875 1875 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
1876 1876 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
1877 1877 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1878 1878 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
1879 1879 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
1880 1880 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
1881 1881 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
1882 1882 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
1883 1883 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
1884 1884 -----
1885 1885 Obrázok je už načítaný
1886 1886 Orezávanie obrázkov
1887 1887 -----
1888 1888 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1889 1889 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 Importovať
1894 1894 Importovať zvuk
1895 1895 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
1896 1896 Importovať obrázky
1897 1897 Import nie je možný
1898 1898 Importovať cestu z GPX vrstvy
1899 1899 Importované obrázky
1900 1900 Importujem dáta z DG100...
1901 1901 Importovať dáta zo zariadenia.
1902 1902 Importuje vydania z OpenStreetBugs
1903 1903 Sklon
1904 1904 Prudký sklon
1905 1905 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
1906 1906 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
1907 1907 Priblíženie
1908 1908 Prírastok:
1909 1909 -----
1910 1910 Priemysel
1911 1911 Informácie
1912 1912 Info o Elemente
1913 1913 Informácia
1914 1914 Informačná tabuľa
1915 1915 Informačná kancelária
1916 1916 Informačný terminál
1917 1917 Informácie o vrstve
1918 1918 Prebieha inicializácia
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 Vnútorná chyba servera
1925 1925 Interpolácia (vloženie)
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 Chybná URL?
1929 1929 -----
1930 1930 Poškodený bz2 súbor.
1931 1931 Neplatný dátum
1932 1932 -----
1933 1933 Neplatné vyrovnanie (offset)
1934 1934 Neplatné vlastnosti kľúča
1935 1935 Neplatný spellcheck line: {0}
1936 1936 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
1937 1937 Neplatné časové pásmo
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
1941 1941 Obrátený filter
1942 1942 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
1943 1943 Nie je vektorizované.
1944 1944 Je vektorizované.
1945 1945 Ostrov
1946 1946 Ostrovček
1947 1947 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
1948 1948 Položka
1949 1949 položka {0} sa v zozname nenachádza
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
1954 1954 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
1955 1955 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
1956 1956 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
1957 1957 JPEG obrázky (*.jpg)
1958 1958 -----
1959 1959 Java verzia {0}
1960 1960 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
1961 1961 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
1962 1962 Spojiť body a línie
1963 1963 Vložiť bod do cesty
1964 1964 Pripojiť bod k najbližšej ceste
1965 1965 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
1966 1966 Spojené prekrývajúce sa plochy
1967 1967 Spojená prekrývajúca sa plocha
1968 1968 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
1969 1969 Skok na miesto (pozíciu)
1970 1970 Skok tam
1971 1971 Skok na miesto (pozíciu)
1972 1972 Križovatka
1973 1973 Ponechať
1974 1974 Zostáva klon lokálnej verzie
1975 1975 Ponechávať záložné súbory
1976 1976 Ponechaj moje súradnice
1977 1977 Udržať môj vymazaný stav
1978 1978 Zostáva môj viditeľný stav
1979 1979 -----
1980 1980 Zachovať plugin
1981 1981 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
1982 1982 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
1983 1983 Ponechaj ich súradnice
1984 1984 Udržať ich vymazaný stav
1985 1985 Ponechať svoj viditeľný stav
1986 1986 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
1987 1987 Kĺúč
1988 1988 Klúč ''{0}'' je neplatný.
1989 1989 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
1990 1990 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
1991 1991 Kláves:
1992 1992 Klávesové skratky
1993 1993 Kľúčové slová
1994 1994 Škôlka
1995 1995 Stánok
1996 1996 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
1997 1997 -----
1998 1998 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 Nastavenie pluginu Lakewalker
2002 2002 Lakewalker stopa(trace)
2003 2003 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2004 2004 -----
2005 2005 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2006 2006 -----
2007 2007 Lambertova zóna (Estónsko)
2008 2008 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
2009 2009 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
2010 2010 Zem (Pevnina)
2011 2011 Využívanie oblasti (Land use)
2012 2012 Skládka odpadov
2013 2013 -----
2014 2014 Jazdné pruhy
2015 2015 Jazyk
2016 2016 Posledná zmena {0}
2017 2017 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2018 2018 Zemepisná šírka
2019 2019 Zemepisná šírka:
2020 2020 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2021 2021 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2022 2022 Spustiť v maximalizovanom režime
2023 2023 -----
2024 2024 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2025 2025 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2026 2026 Otvoriť dialóg úpravy značiek
2027 2027 Práčovňa
2028 2028 Vrstva
2029 2029 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2030 2030 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2031 2031 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2032 2032 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2033 2033 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2034 2034 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2035 2035 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
2036 2036 vrstva nie je v zozname
2037 2037 Vrstva pre vykonávanie meraní
2038 2038 Vrstva: {0}
2039 2039 Vrstvy
2040 2040 Uvedený čas (sekundy)
2041 2041 Voľný čas
2042 2042 Dĺžka
2043 2043 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2044 2044 Dĺžka:
2045 2045 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
2046 2046 Železničné priecestie
2047 2047 Knižnica
2048 2048 Licencia
2049 2049 Závora (Lift Gate)
2050 2050 Rýchloelektrička
2051 2051 Maják
2052 2052 Odkazová linka
2053 2053 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2054 2054 Typ vedenia
2055 2055 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2056 2056 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2057 2057 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2058 2058 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 Obytná zóna
2063 2063 Nahrať Všetky Dlaždice
2064 2064 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2065 2065 Načítať WMS vrstvu
2066 2066 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2067 2067 Nahrať priebeh
2068 2068 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2069 2069 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2070 2070 Načítať reláciu
2071 2071 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2072 2072 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2073 2073 Načítavam skoršie pluginy
2074 2074 Nahrať históriu pre bod {0}
2075 2075 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2076 2076 Nahrať históriu pre cestu {0}
2077 2077 Nahrávam rodičovskú reláciu
2078 2078 -----
2079 2079 Načítavam pluginy
2080 2080 -----
2081 2081 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2082 2082 Nahrávam {0}
2083 2083 Miestne súbory
2084 2084 Oblasť (lokalita)
2085 2085 Umiestnenie
2086 2086 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2087 2087 Zamknúť
2088 2088 Plavebná komora
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 Zemepisná dĺžka
2092 2092 Zemepisná dĺžka:
2093 2093 Vzhľad a chovanie
2094 2094 Výhliadková veža
2095 2095 -----
2096 2096 Hľadám breh...
2097 2097 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 Najnižšie číslo
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2108 2108 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2112 2112 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2113 2113 Poškodené údaje(vety):
2114 2114 Človekom vytvorené (Man made)
2115 2115 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Mapa
2121 2121 -----
2122 2122 Projekcia mapy
2123 2123 Nastavenie mapy
2124 2124 Mapa: {0}
2125 2125 Prístav (Marina)
2126 2126 Označiť ako hotové
2127 2127 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2128 2128 Značky z pomenovaných bodov
2129 2129 Značky z {0}
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2133 2133 Materiál
2134 2134 Max zväčšenie lvl:
2135 2135 Max. Výška(v metroch)
2136 2136 Max. Dĺžka (v metroch)
2137 2137 Max. Šírka (v metroch)
2138 2138 Maximálna veľkost cache (v MB)
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 Max. rýchlosť (km/h)
2142 2142 Max. hmotnosť (ton)
2143 2143 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2144 2144 Maximálna plocha na požiadavku:
2145 2145 Maximálny vek cache (dni)
2146 2146 Maximálna veľkosť cache (MB)
2147 2147 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2148 2148 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2149 2149 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2150 2150 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2151 2151 Maximálna dĺžka (metrov)
2152 2152 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2153 2153 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2154 2154 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2155 2155 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2156 2156 Maximálny počet úsekov na cestu
2157 2157 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2158 2158 Lúka
2159 2159 Namerané hodnoty
2160 2160 Meranie
2161 2161 Člen
2162 2162 Členovia
2163 2163 Členy(vyriešené)
2164 2164 Členy(v konflikte)
2165 2165 Pomník
2166 2166 Meno v menu
2167 2167 Meno v menu (východzie)
2168 2168 Menu skratiek
2169 2169 -----
2170 2170 Mercatorova projekcia
2171 2171 Zlúčiť
2172 2172 Zlúčiť body
2173 2173 Zlúčiť duplikátne body?
2174 2174 Zlúčiť vrstvu
2175 2175 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2176 2176 -----
2177 2177 Zlúčiť výber
2178 2178 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2179 2179 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2180 2180 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2181 2181 Zlúčiť {0} body
2182 2182 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2183 2183 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2184 2184 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2185 2185 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2186 2186 Spojovaná verzia
2187 2187 -----
2188 2188 Správu dňa nie je možné zobraziť
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2192 2192 Armáda
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Min. rýchlosť (km/h)
2197 2197 Malý kruhový objazd
2198 2198 Minigolf
2199 2199 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2200 2200 Minút: {0}
2201 2201 Zrkadlo
2202 2202 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2203 2203 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2204 2204 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2205 2205 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2206 2206 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2207 2207 Chýbajúce šifrovanie
2208 2208 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2209 2209 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2210 2210 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2211 2211 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2212 2212 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2213 2213 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2214 2214 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2215 2215 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2216 2216 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2217 2217 Chýbajúce meno:* prekladu.
2218 2218 Chýbajúci operator pre NOT
2219 2219 Chýbajúci parameter pre OR
2220 2220 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2221 2221 -----
2222 2222 Po-Pi 08:30-20:00
2223 2223 Režim: Kresliť Fokus
2224 2224 Režim: {0}
2225 2225 Pracovný režim (Potlach štýl)
2226 2226 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2227 2227 Skupiny modifikátorov
2228 2228 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2229 2229 Zmenáreň
2230 2230 Jednokoľajka, vysutá dráha
2231 2231 Pamätihodnosť, pamätník
2232 2232 -----
2233 2233 Viac informácii o tejto vlastnosti
2234 2234 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2235 2235 Najdená viac než jedna "from" cesta.
2236 2236 Najdené viac cieľových "to" ciest.
2237 2237 Viac ako jedna "via" najdená.
2238 2238 -----
2239 2239 Motošport
2240 2240 Motorové vozidlo
2241 2241 Motocykel
2242 2242 Cesta pre motorové vozidlá
2243 2243 Dialnica
2244 2244 Ďialničná križovatka
2245 2245 Dialničná prípojka
2246 2246 Horský priesmyk
2247 2247 Horský bicykel
2248 2248 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2249 2249 -----
2250 2250 Posunúť nižšie
2251 2251 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2252 2252 Posunúť elementy
2253 2253 Posunúť filter dole.
2254 2254 Posunúť filter hore.
2255 2255 Presunúť vľavo
2256 2256 -----
2257 2257 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2258 2258 Presunúť objekty {0}
2259 2259 Presunúť vpravo
2260 2260 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2261 2261 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2262 2262 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2263 2263 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2264 2264 Presunúť označené body na priamku
2265 2265 Presunúť označené body do kruhu
2266 2266 Posunúť ich(them)
2267 2267 Posunúť vyššie
2268 2268 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2269 2269 Presunúť {0}
2270 2270 Presunutie objektov {0}
2271 2271 Blato
2272 2272 -----
2273 2273 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2274 2274 multipolygón
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2278 2278 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2279 2279 Múzeum
2280 2280 -----
2281 2281 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2282 2282 Moja verzia
2283 2283 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2284 2284 Môj so zlúčeným
2285 2285 Môj s Ich
2286 2286 NMEA import zlyhal!
2287 2287 NMEA import úspešný
2288 2288 NMEA-0183 súbory
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 Názov
2292 2292 Názov miesta
2293 2293 Meno užívateľa.
2294 2294 Meno: {0}
2295 2295 Pomenovanie trackpoints od {0}
2296 2296 Pomenované trasové body
2297 2297 Úzkorozchodná železnica
2298 2298 Štátna
2299 2299 Národný park
2300 2300 Prírodná rezervácia
2301 2301 Blízko
2302 2302 -----
2303 2303 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2304 2304 Sieť
2305 2305 Sieťová výnimka
2306 2306 -----
2307 2307 Nový
2308 2308 -----
2309 2309 Nový problém
2310 2310 Nový kľúč
2311 2311 Nová funkcia
2312 2312 Nová hodnota
2313 2313 Nová hodnota pre {0}
2314 2314 Nasledujúci
2315 2315 Nasledujúci obrázok
2316 2316 Nočný klub
2317 2317 Nie
2318 2318 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2319 2319 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2320 2320 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2321 2321 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2322 2322 Bez skratky
2323 2323 Nenajdená cesta "from".
2324 2324 Nenajdená cesta "to".
2325 2325 Nie je "via" bod alebo cesta najdená.
2326 2326 Žiadna oblasť nie je vybratá
2327 2327 Žiadne zmeny pre uloženie.
2328 2328 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2329 2329 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2330 2330 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2331 2331 Nájdená neaktuálna dátová sada
2332 2332 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2333 2333 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2334 2334 Neboli načítané žiadne dáta.
2335 2335 Žiaden dátum
2336 2336 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2337 2337 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2338 2338 Slepá ulica
2339 2339 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2340 2340 -----
2341 2341 Bez obrázka
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2345 2345 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2346 2346 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2347 2347 Neotvárajte súbor zmien
2348 2348 Neotvorené súbory zmien
2349 2349 -----
2350 2350 Nie je doplnené heslo.
2351 2351 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2352 2352 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2353 2353 -----
2354 2354 Nezistený žiadny problém
2355 2355 -----
2356 2356 Nie je vybraná žiadna relácia
2357 2357 Nevybratá GPX stopa(track)
2358 2358 Žiadne cieľové vrstvy
2359 2359 -----
2360 2360 Nie je doplnené užívateľské meno.
2361 2361 Neplatná WMS URL alebo id
2362 2362 Žiadne chyby na overenie
2363 2363 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2364 2364 Nie, zrušiť
2365 2365 Nie, zrušiť operáciu
2366 2366 Nie, pokračovať v editácii
2367 2367 Nie, použite to
2368 2368 Bod
2369 2369 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2370 2370 Bod je stále v užívaní
2371 2371 Bod {0}
2372 2372 Body
2373 2373 Body s rovnakou pozíciou
2374 2374 Body s rovnakými názvami
2375 2375 Body(vyriešené)
2376 2376 Body(v konflikte)
2377 2377 -----
2378 2378 Žiadny
2379 2379 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2380 2380 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2381 2381 Normálny
2382 2382 Sever
2383 2383 Nenájdené
2384 2384 Nepripojený
2385 2385 Ešte nerozhodnuté
2386 2386 Ešte nerozhodnuté
2387 2387 -----
2388 2388 Poznámka
2389 2389 -----
2390 2390 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2391 2391 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2392 2392 Bankovky
2393 2393 Nič
2394 2394 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2395 2395 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2396 2396 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2397 2397 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2398 2398 Nič nie je vybraté!
2399 2399 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2400 2400 -----
2401 2401 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2402 2402 -----
2403 2403 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2404 2404 Číslo
2405 2405 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2406 2406 Číslovací systém:
2407 2407 Schéma číslovania
2408 2408 Číselný
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 OK - skúšam znovu.
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 OSM údaje
2415 2415 OSM heslo.
2416 2416 Súbory OSM Servera
2417 2417 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2418 2418 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2424 2424 -----
2425 2425 Objekt je vymazaný
2426 2426 História objektu
2427 2427 -----
2428 2428 Objekt s históriou(priebehom)
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 Pridané objekty:
2432 2432 Odstránené objekty:
2433 2433 Upravené objekty:
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Nepárny (odd)
2439 2439 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2440 2440 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2441 2441 Vyrovnať(Offset):
2442 2442 Starý kľúč
2443 2443 Stará funkcia
2444 2444 Stará hodnota
2445 2445 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2446 2446 Na požiadanie
2447 2447 Pri nahrávaní
2448 2448 Jednosmerka
2449 2449 Cesty s jediným bodom
2450 2450 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2451 2451 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2452 2452 Jednosmerka
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2459 2459 Iba na začiatku cesty.
2460 2460 Iba na vektorizované vrstvy
2461 2461 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 Otvoriť umiestnenie...
2465 2465 Otvoriť OpenStreetBugs
2466 2466 Otvoriť pohľad...
2467 2467 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2468 2468 -----
2469 2469 Otvoriť súbor.
2470 2470 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2471 2471 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2472 2472 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2473 2473 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2474 2474 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2475 2475 Otvoriť zoznam trasových bodov
2476 2476 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2477 2477 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2478 2478 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2479 2479 Otvoriť výber obsahu okien.
2480 2480 -----
2481 2481 Otvoriť z URL.
2482 2482 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2483 2483 -----
2484 2484 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2485 2485 Otvoriť inú fotografiu
2486 2486 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2487 2487 Otvoriť zmenové súbory
2488 2488 Otvoriť súbor
2489 2489 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2490 2490 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2491 2491 Otvor meračský nástroj.
2492 2492 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2493 2493 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2494 2494 Otvoriť okno merania.
2495 2495 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2496 2496 Otvoriť okno pre overovanie.
2497 2497 Otvoriť...
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2504 2504 -----
2505 2505 údaje OpenStreetMap
2506 2506 Otváram 1 súbor...
2507 2507 Otváracia doba
2508 2508 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2509 2509 Otváranie súborov
2510 2510 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2511 2511 -----
2512 2512 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2513 2513 Operátor
2514 2514 Optik
2515 2515 Voliteľné atribúty:
2516 2516 Voliteľné informácie:
2517 2517 Voliteľné typy
2518 2518 Biopotraviny
2519 2519 Orig. Cesta
2520 2520 Pravouhlosť
2521 2521 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2522 2522 Pravouhlý tvar
2523 2523 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2524 2524 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2525 2525 -----
2526 2526 Iné
2527 2527 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2528 2528 Turistický (Outdoor)
2529 2529 Prekryť štvorce (tiles)
2530 2530 Prekrývajúce sa plochy
2531 2531 Prekrývajúce sa komunikácie
2532 2532 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2533 2533 Prekrývajúce sa železnice
2534 2534 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2535 2535 Prekrývajúce sa cesty
2536 2536 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2537 2537 Prekrývajúce sa cesty.
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 Prepísať
2543 2543 -----
2544 2544 PNG súbory (*.png)
2545 2545 PUWG (Poľsko)
2546 2546 PUWG 1992 (Poľsko)
2547 2547 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2548 2548 -----
2549 2549 Farebný štýl {0}: {1}
2550 2550 Problém s vykresľováním
2551 2551 Palaeontological Areál
2552 2552 Papier
2553 2553 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2554 2554 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2555 2555 -----
2556 2556 Nadradené vzťahy
2557 2557 -----
2558 2558 P+R parkovisko
2559 2559 Parkovisko
2560 2560 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2561 2561 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2562 2562 Rozložiť OSM dáta...
2563 2563 Rozloženie OSM history data ...
2564 2564 -----
2565 2565 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2566 2566 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 Heslo
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 Vložiť
2575 2575 Vkladám ...
2576 2576 Vložiť vlastnosti
2577 2577 Vložiť URL zo schránky
2578 2578 Vložiť zo schránky
2579 2579 -----
2580 2580 Cesta (chodník)
2581 2581 Dĺžka cesty
2582 2582 Syntaktická chyba vzoru: Vzor {0} v {1} je nedovolený!
2583 2583 Vrchol
2584 2584 Pešia zóna
2585 2585 Prechod pre chodcov
2586 2586 Typ prechodu pre chodcov
2587 2587 Pešia
2588 2588 -----
2589 2589 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2590 2590 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2591 2591 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2592 2592 Vykonať overovanie dát
2593 2593 Povolené činnosti
2594 2594 Lekáreň
2595 2595 Telefónne číslo
2596 2596 Číslo telefónu
2597 2597 -----
2598 2598 Čas fotografie (z exif):
2599 2599 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2600 2600 Fyzicky vymazať z lokálnej verzie
2601 2601 -----
2602 2602 Výletné miesto
2603 2603 Mólo
2604 2604 Potrubie
2605 2605 Typ lyžiarskej dráhy
2606 2606 Hracia plocha, ihrisko
2607 2607 Kostol
2608 2608 Miesta
2609 2609 Prehrať/Pauza audio
2610 2610 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2611 2611 Ihrisko
2612 2612 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2618 2618 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2619 2619 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2620 2620 -----
2621 2621 Prosím vložte vybraný reťazec
2622 2622 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2623 2623 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2624 2624 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2625 2625 -----
2626 2626 Zadajte hladaný reťazec.
2627 2627 Zadajte uživateľské meno
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2631 2631 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2632 2632 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 Prosím vložte celé číslo > 1
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2648 2648 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2649 2649 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2650 2650 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2654 2654 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2655 2655 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2656 2656 Prosím vyberte súbor
2657 2657 Vyberte prosím kľúč
2658 2658 Prisím vyberte schému k použitiu.
2659 2659 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2660 2660 Vyberte prosím hodnotu
2661 2661 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2662 2662 -----
2663 2663 Vyber prosím nejakú položku.
2664 2664 Vyberte minimálne 4 body
2665 2665 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2666 2666 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2667 2667 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2668 2668 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2669 2669 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2670 2670 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2671 2671 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2672 2672 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2673 2673 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2674 2674 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2675 2675 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2676 2676 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2677 2677 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2678 2678 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2679 2679 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2680 2680 Vyberte schému pre zmazanie.
2681 2681 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2685 2685 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2686 2686 Plugin je zahrnutý v JOSM
2687 2687 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2688 2688 Informácia o pluginoch
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 Pluginy
2692 2692 Meno bodu(miesta)
2693 2693 Číslo bodu
2694 2694 Polícia
2695 2695 Politická
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 Iba poloha
2699 2699 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2700 2700 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
2701 2701 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
2702 2702 Poštová schránka
2703 2703 PSČ:
2704 2704 Pošta
2705 2705 Poštové smerovacie číslo
2706 2706 Potenciál
2707 2707 Elektráreň (spôsob vyroby)
2708 2708 Elektrické vedenie
2709 2709 Transformátorová stanica
2710 2710 Malý transformátor
2711 2711 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2712 2712 Predpoklad Porušenia
2713 2713 Predpokladaný priestupok
2714 2714 Preddefinované
2715 2715 -----
2716 2716 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2717 2717 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2718 2718 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2719 2719 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2720 2720 Nastavenia
2721 2721 Predvoľby uložené na {0}
2722 2722 Nastavenia...
2723 2723 Pripravujem OSM údaje...
2724 2724 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2725 2725 Pripravujem dátový súbor ...
2726 2726 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2727 2727 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
2728 2728 -----
2729 2729 Historická železnica
2730 2730 Prednastavená skupina {0}
2731 2731 Prednastavená skupina {1} / {0}
2732 2732 Predvoľby
2733 2733 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2734 2734 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2735 2735 Predchádzajúci
2736 2736 Predchádzajúci obrázok
2737 2737 Cesta I. triedy
2738 2738 Prípojka cesty I. triedy
2739 2739 Primárny modifikátor:
2740 2740 Pôvodný
2741 2741 -----
2742 2742 Vezenie
2743 2743 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 Kód projekcie
2750 2750 Metóda projekcie
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 Vlastnosti
2754 2754 Vlastnosti / Memberships
2755 2755 Kontrola vlastností :
2756 2756 Vlastnosti pre zvolené objekty
2757 2757 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
2758 2758 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
2759 2759 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
2760 2760 Vlastnosti
2761 2761 Vlastnosti (s konfliktmi)
2762 2762 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
2763 2763 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
2764 2764 Hodnota obsahuje HTML entitu
2765 2765 Hodnota začíná alebo končí medzerou
2766 2766 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
2767 2767 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
2768 2768 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
2769 2769 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
2770 2770 Určuje trasové schopnosti
2771 2771 -----
2772 2772 Krčma
2773 2773 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
2774 2774 Verejná budova
2775 2775 Dopravná obsluha
2776 2776 Hromadná doprava
2777 2777 Očistený objekt ''{0}''
2778 2778 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
2779 2779 -----
2780 2780 Lom
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 Pýtam sa na meno servera
2791 2791 Pýtam sa na meno servera ...
2792 2792 -----
2793 2793 Dostihová dráha
2794 2794 Racquetbal
2795 2795 Železnica (štandardná)
2796 2796 Železnica
2797 2797 Železničná zastávka
2798 2798 Železničné nástupište
2799 2799 Železničný pozemok
2800 2800 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
2801 2801 Veľkosť rastra: {0}
2802 2802 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
2803 2803 Čítajte ako prvé
2804 2804 -----
2805 2805 Čítať fotky...
2806 2806 Načitávam zmenový súbor {0} ...
2807 2807 Načitávam zmenové súbory...
2808 2808 -----
2809 2809 Čítanie rodičovských z ''{0}''
2810 2810 -----
2811 2811 Čítam {0}...
2812 2812 Informačné súbory
2813 2813 Skutočné meno
2814 2814 Naozaj uzavrieť?
2815 2815 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
2816 2816 Rekreačná oblasť
2817 2817 Opravené (rektifikované) obrázky...
2818 2818 Recyklácia
2819 2819 Opakovať
2820 2820 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
2821 2821 Ref. číslo
2822 2822 Referencie (číslo stopy(track))
2823 2823 Referenčné číslo
2824 2824 -----
2825 2825 Odkazovať na
2826 2826 Obnoviť
2827 2827 Oblasť (región)
2828 2828 Zamietnuť konflikty a Uložiť
2829 2829 Vzťah (relation)
2830 2830 Relácia ...
2831 2831 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
2832 2832 Editor Relácií: Posun Dole
2833 2833 Editor Relácií: Posun Hore
2834 2834 Editor Relácií: Odstrániť
2835 2835 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
2836 2836 -----
2837 2837 Editor Relácií: Triedenie
2838 2838 Relácia je zmazaná
2839 2839 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
2840 2840 Relácia {0}
2841 2841 Relácia: {0}
2842 2842 Relácie
2843 2843 Relácie: {0}
2844 2844 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
2845 2845 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
2846 2846 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
2847 2847 Náboženstvo
2848 2848 Znovu načítať
2849 2849 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
2850 2850 Nahrať poškodené dlaždice
2851 2851 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
2852 2852 Načítať históriu zo serveru
2853 2853 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
2854 2854 Vzdialené ovládanie
2855 2855 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
2856 2856 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
2857 2857 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
2858 2858 Odstrániť
2859 2859 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
2860 2860 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
2861 2861 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
2862 2862 -----
2863 2863 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
2864 2864 -----
2865 2865 Odstrániť z dátovej sady
2866 2866 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2867 2867 Odstraniť fotku z vrstvy
2868 2868 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2869 2869 Vymazať značky z vnútorných ciest
2870 2870 -----
2871 2871 Vymazať vybraté záložky
2872 2872 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
2873 2873 -----
2874 2874 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
2875 2875 Odstrániť vybraté cesty ikon
2876 2876 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
2877 2877 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
2878 2878 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
2879 2879 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2880 2880 Odstránený Prvok z Relácií
2881 2881 -----
2882 2882 Odstraňujem duplicitné body...
2883 2883 Vybranie odkazu z relácie {0}
2884 2884 -----
2885 2885 Premenovať vrstvu
2886 2886 Premenovať vybratú záložku
2887 2887 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
2888 2888 Požičovňa
2889 2889 Servis
2890 2890 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
2891 2891 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
2892 2892 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
2893 2893 Nahlásiť chybu
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 Detaily požiadavky: {0}
2899 2899 Nádrž
2900 2900 Vynulovať (Reset)
2901 2901 Vymazať cookie
2902 2902 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
2903 2903 Nastaviť id na 0
2904 2904 Nastaviť východzie hodnoty
2905 2905 Ulica (miestna komunikácia)
2906 2906 Osídlená oblasť (Residential area)
2907 2907 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
2908 2908 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
2909 2909 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
2910 2910 Vyriešiť
2911 2911 Rozhodnutie konfliktov
2912 2912 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
2913 2913 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
2914 2914 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
2915 2915 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
2916 2916 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
2917 2917 Vyriešiť konflikty.
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
2922 2922 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
2923 2923 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
2924 2924 -----
2925 2925 Reštaurácia
2926 2926 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
2927 2927 Obmedzenie
2928 2928 Maloobchod
2929 2929 Oporný múr
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 Otočiť smer radu budov
2941 2941 Otočiť smer ciest
2942 2942 Otočiť smer radu budov
2943 2943 Otočiť smer radu budov
2944 2944 Otočiť a Spojiť
2945 2945 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
2946 2946 Opačná trasa
2947 2947 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
2948 2948 -----
2949 2949 Otočiť smer ciest
2950 2950 Obrátená pobrežná čiara
2951 2951 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
2952 2952 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
2953 2953 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
2954 2954 Otočenie uličných čísel radu budov
2955 2955 Revízia
2956 2956 Jazdectvo
2957 2957 Rieka
2958 2958 Riečny breh
2959 2959 Cesta (neznámy typ)
2960 2960 Cestné obmedzenie
2961 2961 Úloha
2962 2962 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
2963 2963 Funkcia:
2964 2964 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
2965 2965 Otočiť o 180°
2966 2966 Otočiť o 270°
2967 2967 Otočiť o 90°
2968 2968 Otočiť obrázok vľavo
2969 2969 Otočiť obrázok vpravo
2970 2970 Otočiť vľavo
2971 2971 Otočiť vpravo
2972 2972 Kruhový objazd
2973 2973 Cesta (Route)
2974 2974 -----
2975 2975 Štátna cesta
2976 2976 Typ Cesty (Route)
2977 2977 Zobrazené cesty sú pre:
2978 2978 Trasovanie (Routing)
2979 2979 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
2980 2980 Ragby
2981 2981 Zrúcanina
2982 2982 -----
2983 2983 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 Spúšťam test {0}
2987 2987 Zapnutá vertex redukcia...
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 SIM-karty
2991 2991 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
2992 2992 Uložiť
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 Uložiť ako...
2996 2996 Uložiť GPX súbor
2997 2997 Uložiť vrstvu
2998 2998 Uložiť OSM súbor
2999 2999 Uložiť WMS vrstvu
3000 3000 Uložiť WMS vrstvu do súboru
3001 3001 Uložiť akokoľvek
3002 3002 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
3003 3003 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3004 3004 Uložiť aktuálne dáta.
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3008 3008 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3009 3009 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3010 3010 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3011 3011 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3012 3012 Skenovaná mapa ...
3013 3013 Prehľadávam adresár {0}
3014 3014 Škola
3015 3015 Železný šrot
3016 3016 Sutina
3017 3017 Krovie
3018 3018 Hľadať
3019 3019 Hľadám ...
3020 3020 Vyhľadávať objekty
3021 3021 Vyhľadávať...
3022 3022 -----
3023 3023 Hľadať:
3024 3024 Druhé meno
3025 3025 Cesta II. triedy
3026 3026 Sekundárny modifikátor:
3027 3027 Sekúnd: {0}
3028 3028 Bezpečnostná výnimka
3029 3029 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3034 3034 Výber
3035 3035 Vybrať všetko
3036 3036 Vybrať Feuille
3037 3037 Vybrať WMS vrstvu
3038 3038 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
3039 3039 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3040 3040 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 Vybrať hranice obce(samosprávy)
3045 3045 Vyberte buď:
3046 3046 Vybrať meno súboru
3047 3047 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 Výber nastavenia kreslenej čiary
3052 3052 Výber členov
3053 3053 Zvoliť bod pod kurzorom.
3054 3054 Vyberte objekty na nahratie
3055 3055 -----
3056 3056 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
3057 3057 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
3062 3062 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
3063 3063 Výber cieľovej vrstvy
3064 3064 -----
3065 3065 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3066 3066 -----
3067 3067 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3068 3068 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3069 3069 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
3079 3079 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
3080 3080 Výber s určeným hľadaním
3081 3081 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
3082 3082 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3083 3083 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
3084 3084 Vybratá stopa: {0}
3085 3085 Výber
3086 3086 Plocha výberu
3087 3087 Dĺžka výberu
3088 3088 Výber je prázdny
3089 3089 -----
3090 3090 Nevhodný výber!
3091 3091 Výber: {0}
3092 3092 Cesty pretínajúce sami seba
3093 3093 -----
3094 3094 Oddeliť vrstvu
3095 3095 Oddeľovač
3096 3096 Sekvencia
3097 3097 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3098 3098 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
3099 3099 Obslužná cesta (Service)
3100 3100 Služby
3101 3101 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3102 3102 -----
3103 3103 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
3104 3104 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
3105 3105 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3106 3106 Nastaviť priehľadné pozadie
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3111 3111 -----
3112 3112 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3113 3113 Zadať východzie (prednastavené)
3114 3114 Zvoliť {0} Lambert súradnice
3115 3115 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3116 3116 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3117 3117 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3118 3118 -----
3119 3119 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3120 3120 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3121 3121 Nastavujem východzie hodnoty
3122 3122 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3123 3123 Nastavenia
3124 3124 Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie.
3125 3125 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
3126 3126 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3127 3127 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3128 3128 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3129 3129 -----
3130 3130 Prístrešok
3131 3131 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
3132 3132 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
3133 3133 Obuva
3134 3134 Streľba
3135 3135 Nakupovanie
3136 3136 Obchody
3137 3137 -----
3138 3138 Skratka
3139 3139 Nastavenie klávesových skratiek
3140 3140 Najkratšia
3141 3141 Mali by ste uložiť?
3142 3142 Vypnúť doplnok?
3143 3143 Mali by ste nahrávať?
3144 3144 Ukázať
3145 3145 Ukázať GPS dáta.
3146 3146 Zobraziť správu o stave
3147 3147 -----
3148 3148 Ukázať Info Dlaždíc
3149 3149 Ukázať súbor zmien {0}
3150 3150 Zobraziť informácie o pomoci
3151 3151 Zobraz históriu
3152 3152 Zobraz info
3153 3153 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3154 3154 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3155 3155 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3156 3156 -----
3157 3157 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3158 3158 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3159 3159 -----
3160 3160 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3161 3161 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3162 3162 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3163 3163 -----
3164 3164 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3165 3165 Zobrazí túto nápovedu
3166 3166 Zobraziť/Skryť
3167 3167 Zobraziť/Skryť Text/Ikony
3168 3168 Zobrazená oblasť
3169 3169 -----
3170 3170 Cesty s podobnými menami
3171 3171 Zjednodušiť cestu
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3175 3175 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3176 3176 Jednotlivé prvky
3177 3177 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3178 3178 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3179 3179 -----
3180 3180 Korčuľovanie
3181 3181 Lyže
3182 3182 Lyžovanie
3183 3183 Vynechať Sťahovanie
3184 3184 Vynechať sťahovanie
3185 3185 Vynechať aktualizáciu
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3192 3192 Vyhladené mapy (antialiasing)
3193 3193 Snímka na veľkosť dlaždice
3194 3194 Snežný skúter
3195 3195 Futbal
3196 3196 Riešenie konfliktov
3197 3197 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3198 3198 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3199 3199 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3200 3200 Triediť
3201 3201 Menu Sort presets
3202 3202 Triedenie členov relácie
3203 3203 Zdroj
3204 3204 Zdrojový text
3205 3205 Miesta pre vozíčkárov
3206 3206 Priestory pre rodičov s detmi
3207 3207 Priestory pre ženy
3208 3208 Rýchlosť
3209 3209 Rýchlosť (Km/h)
3210 3210 Kamera na meranie rýchlosti
3211 3211 Špičky (hroty)
3212 3212 Rozdeliť cestu
3213 3213 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3214 3214 Rozdeliť oblasť
3215 3215 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3216 3216 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3217 3217 Šport
3218 3218 Šport (loptový)
3219 3219 Športové zariadenie
3220 3220 Športy
3221 3221 Športové centrum
3222 3222 Prameň
3223 3223 Štadión
3224 3224 Štandardný unix geometry argument
3225 3225 Hviezdičkový
3226 3226 Začať vyhľadávanie
3227 3227 Žačať nastavovanie
3228 3228 -----
3229 3229 Začiatok sťahovania dát
3230 3230 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3231 3231 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3232 3232 Spustenie #:
3233 3233 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3234 3234 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3235 3235 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3236 3236 Začínam prehľadávať adresár
3237 3237 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3238 3238 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3239 3239 -----
3240 3240 Začínam nahrávať požiadavku ...
3241 3241 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3242 3242 Stav
3243 3243 Štát:
3244 3244 Papierníctvo
3245 3245 -----
3246 3246 Stav
3247 3247 Správa o stave
3248 3248 Schody
3249 3249 Turniket (Stile)
3250 3250 Zastaviť (stop)
3251 3251 -----
3252 3252 Potok
3253 3253 -----
3254 3254 Názov ulice
3255 3255 -----
3256 3256 Hlavné komunikácie
3257 3257 Ulice NRW Geofabrik.de
3258 3258 Štýl pre vnútornú cestu ''{0}'' je ekvivalentný polygónu.
3259 3259 Označenie pre vonkajšiu(obvodovú) cestu ''{0}'' je zamenené.
3260 3260 Štýl pre obmedzenie {0} nenajdený.
3261 3261 Predložiť filter
3262 3262 Štvrť
3263 3263 Metro
3264 3264 Vchod do metra
3265 3265 Podokno skratiek
3266 3266 -----
3267 3267 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3268 3268 -----
3269 3269 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3270 3270 Podporovaný Rectifier Services:
3271 3271 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3272 3272 Povrch
3273 3273 Pozorovanie (ostraha)
3274 3274 Meračský bod
3275 3275 Merač
3276 3276 -----
3277 3277 Merač...
3278 3278 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3279 3279 Plávanie
3280 3280 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3281 3281 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 Popis značky
3285 3285 Synchronizovať audio
3286 3286 Synchronizovať celú dátovú sadu
3287 3287 Synchronizovať iba {0} bod
3288 3288 Synchronizovať iba {0} reláciu
3289 3289 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3290 3290 Synchronizovať iba {0} cestu
3291 3291 TCX Súbory (*.tcx)
3292 3292 Stolný tenis
3293 3293 -----
3294 3294 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3295 3295 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3296 3296 Tagom zmenená relácia s
3297 3297 Značky ciest ako
3298 3298 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3299 3299 Zdroj pre TagChecker
3300 3300 Tester predvolieb značenia
3301 3301 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3302 3302 Značky
3303 3303 Značky (vymezovacia čiarka)
3304 3304 Značky a Členy
3305 3305 Značky z bodov
3306 3306 Značky z relácií
3307 3307 Značky z ciest
3308 3308 Značky zo súboru zmien {0}
3309 3309 Značky pre nový súbor zmien
3310 3310 Klúče s prázdnými hodnotami
3311 3311 -----
3312 3312 TangoGPS Súbory (*.log)
3313 3313 TangoGPS import neúspešný!
3314 3314 TangoGPS import úspešný
3315 3315 Cieľový objekt s id {0} a verziou {1} je viditeľný aj keď zdrojový objekt s nižšou verziou {2} nie je viditeľný. Nemôžem sa zaoberať s touto nezrovnalosťou. Ponechávam cieľový objekt.
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 Telefón
3319 3319 Telefónne karty
3320 3320 Tenis
3321 3321 -----
3322 3322 Rad (Terrace)
3323 3323 Vytvoriť rad budov
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Cesta III. triedy
3328 3328 Terciálny modifikátor:
3329 3329 Otestovať
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3344 3344 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3345 3345 Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3346 3346 Cesta "from" nezačína, ani nekončí v bode "via".
3347 3347 Táto "from" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3348 3348 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" bode.
3349 3349 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3350 3350 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3351 3351 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3352 3352 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3358 3358 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Dokument neobsahuje dáta.
3364 3364 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3365 3365 -----
3366 3366 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3367 3367 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3368 3368 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3369 3369 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3370 3370 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3371 3371 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3372 3372 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3373 3373 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3374 3374 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3375 3375 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3379 3379 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3380 3380 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3381 3381 -----
3382 3382 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3383 3383 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3384 3384 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3385 3385 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3386 3386 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3387 3387 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3388 3388 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3389 3389 -----
3390 3390 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3391 3391 -----
3392 3392 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3393 3393 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3394 3394 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3395 3395 -----
3396 3396 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3397 3397 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3398 3398 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3399 3399 Divadlo
3400 3400 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3401 3401 Ich verzia
3402 3402 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3403 3403 Ich so zlúčeným
3404 3404 Zábavný park
3405 3405 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3406 3406 Niesú tam otvorené súbory zmien
3407 3407 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3408 3408 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3409 3409 -----
3410 3410 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3411 3411 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3412 3412 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3416 3416 Toto je až za koncom nahrávky
3417 3417 -----
3418 3418 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
3419 3419 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3420 3420 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3421 3421 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3422 3422 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3423 3423 -----
3424 3424 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3425 3425 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3426 3426 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3427 3427 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3428 3428 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3429 3429 -----
3430 3430 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3431 3431 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3432 3432 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3433 3433 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3434 3434 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3435 3435 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3436 3436 -----
3437 3437 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3438 3438 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3439 3439 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3440 3440 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3441 3441 Čísla dlaždíc
3442 3442 Zdroje Dlaždíc
3443 3443 -----
3444 3444 Časový interval
3445 3445 Časové pásmo:
3446 3446 Časové pásmo: {0}
3447 3447 Do ...
3448 3448 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3449 3449 Na zmazanie
3450 3450 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3451 3451 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3452 3452 Zapnúť GPX čiary
3453 3453 Prepnúť drôtový model
3454 3454 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3455 3455 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3456 3456 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3457 3457 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3458 3458 Prepnúť: {0}
3459 3459 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3460 3460 Toalety
3461 3461 -----
3462 3462 Mýto (Toll)
3463 3463 Mýtna búdka
3464 3464 Nástroj: {0}
3465 3465 Panel nástrojov
3466 3466 Úprava panela nástrojov
3467 3467 Nástroje
3468 3468 -----
3469 3469 Turistika
3470 3470 Veža
3471 3471 Nastavenie veže
3472 3472 Typ veže
3473 3473 Mesto (town)
3474 3474 Radnica (obecný úrad)
3475 3475 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3476 3476 Hračky
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 Trasovanie
3481 3481 Poľná cesta (Track)
3482 3482 Farebná trať a body
3483 3483 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 Semafor
3487 3487 Električka
3488 3488 Zastávka električky
3489 3489 Preprava
3490 3490 Cestovanie
3491 3491 Cestovná kancelária
3492 3492 Strom
3493 3493 Cesta pre motorové vozidlá
3494 3494 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3495 3495 -----
3496 3496 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3497 3497 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3498 3498 Tunel
3499 3499 Začiatok tunela
3500 3500 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3501 3501 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3502 3502 Turning Point (koniec cesty)
3503 3503 Turniket
3504 3504 Točňa
3505 3505 Typ
3506 3506 Typ mena (UK)
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 NEZNÁMA
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 Rozpojiť cesty
3520 3520 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3521 3521 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3522 3522 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3523 3523 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3524 3524 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3525 3525 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3526 3526 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3527 3527 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3528 3528 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3529 3529 Neuzavreté cesty.
3530 3530 Neuzavretá cesta
3531 3531 Nespojené pobrežie
3532 3532 Nepripojené cesty.
3533 3533 Nerozhodnuté
3534 3534 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3535 3535 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3536 3536 Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom
3537 3537 Nerozhodnutý
3538 3538 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3539 3539 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3540 3540 Obnoviť pridané body?
3541 3541 Obnoviť pôvodné závislé odkazy?
3542 3542 Späť
3543 3543 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3544 3544 Krok späť posun
3545 3545 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3546 3546 Vrátiť poslednú akciu.
3547 3547 Uvoľniť panel
3548 3548 Neočakávaná chyba programu.
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3552 3552 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3553 3553 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 Neočakávaná značka: {0}
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3560 3560 Odblokovať
3561 3561 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3562 3562 Nepripojený bod (Unglued Node)
3563 3563 Univerzita
3564 3564 Neznámy typ súboru: {0}
3565 3565 Neznámy hostiteľ
3566 3566 Neznámy stav problému
3567 3567 Neznámy zaznamenaný formát
3568 3568 Neznámy typ člena pre ''{0}''.
3569 3569 Neznámy mód {0}.
3570 3570 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3571 3571 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3572 3572 Neznáma funkcia ''{0}''.
3573 3573 Neznáme údaje(vety):
3574 3574 Neznány type (druh): {0}
3575 3575 Nepomenované spojenie
3576 3576 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3577 3577 Nepomenované cesty
3578 3578 Neusporiadané pobrežie
3579 3579 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3580 3580 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3581 3581 Neuložené dáta a konflikty
3582 3582 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3583 3583 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3584 3584 Odznačiť všetko
3585 3585 Odznačiť všetko (Escape)
3586 3586 Odznačiť všetko (Focus)
3587 3587 Odznačiť všetky objekty
3588 3588 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3589 3589 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
3590 3590 -----
3591 3591 Nepodporovaná verzia: {0}
3592 3592 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
3593 3593 Neotagované(neoznačené) cesty
3594 3594 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3595 3595 Hore
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 Aktualizácia dát
3599 3599 -----
3600 3600 Aktualizácia je upravená
3601 3601 Aktualizovať objekty
3602 3602 Aktualizovať pluginy
3603 3603 Aktualizovať výber
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3609 3609 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3610 3610 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3611 3611 -----
3612 3612 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3613 3613 Aktualizácia súboru zmien...
3614 3614 Aktualizujem dáta
3615 3615 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3616 3616 Aktualizujem mapu ...
3617 3617 -----
3618 3618 Nahrať
3619 3619 Nahrať zmeny
3620 3620 Nahrať nastavenie
3621 3621 Nahrať stopu
3622 3622 Nahrať Stopy (Traces)
3623 3623 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3624 3624 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3625 3625 Nahrávanie je zrušené
3626 3626 Nahrať dáta
3627 3627 -----
3628 3628 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3629 3629 -----
3630 3630 Nahrať každý objekt individuálne
3631 3631 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
3632 3632 -----
3633 3633 Nahrať výber
3634 3634 Nahrať zmenené pôvodné
3635 3635 Nahrať súčasné nastavenie na server
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 Nahrávam GPX stopu (track)
3642 3642 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
3643 3643 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3644 3644 Nahrávam dáta ...
3645 3645 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
3646 3646 Nahrávam {0} objekty(ov) ...
3647 3647 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
3648 3648 Využitie
3649 3649 Použiť
3650 3650 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
3651 3651 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
3652 3652 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
3658 3658 Použite desatinné stupne.
3659 3659 Použíť východzie
3660 3660 Použiť predvolený dátový súbor.
3661 3661 -----
3662 3662 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
3663 3663 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
3664 3664 Použitie vrstvy chýb.
3665 3665 Použíť globálne nastavenie.
3666 3666 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
3670 3670 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
3671 3671 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
3672 3672 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
3673 3673 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
3674 3674 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
3675 3675 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
3676 3676 Použitý štýl
3677 3677 Užívateľ
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Používateľ:
3681 3681 Meno používateľa
3682 3682 -----
3683 3683 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
3684 3684 Overiť
3685 3685 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
3686 3686 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
3687 3687 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
3688 3688 Overovanie
3689 3689 Validácia
3690 3690 Overovanie chýb
3691 3691 -----
3692 3692 Hodnota
3693 3693 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
3694 3694 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
3695 3695 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
3696 3696 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
3697 3697 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
3698 3698 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
3699 3699 Hodnota:
3700 3700 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
3701 3701 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
3702 3702 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
3703 3703 Predajný automat
3704 3704 Predávané výrobky
3705 3705 Verzia
3706 3706 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
3707 3707 Verzia {0}
3708 3708 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
3709 3709 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
3710 3710 Verzia {0} v editore
3711 3711 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
3712 3712 Verzia: {0}
3713 3713 Veterinár
3714 3714 Obchod s DVD
3715 3715 Zobraziť
3716 3716 Zobrazenie: {0}
3717 3717 Výhliadka
3718 3718 Dedina
3719 3719 Obecná zeleň
3720 3720 Dedina/Mesto
3721 3721 Vinica
3722 3722 Viditeľnosť
3723 3723 Viditeľný Stav:
3724 3724 Navštíviť domovskú stránku
3725 3725 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
3726 3726 Kalibrácia zvukového nahrávania
3727 3727 Sopka
3728 3728 Napätie
3729 3729 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
3730 3730 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
3731 3731 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
3732 3732 -----
3733 3733 WGS84 Zemepisné
3734 3734 -----
3735 3735 WMS Súbory (*.wms)
3736 3736 WMS Vrstva
3737 3737 Nastavenie WMS Pluginu
3738 3738 -----
3739 3739 WMS URL (východzie)
3740 3740 WMS URL alebo ID obrázka:
3741 3741 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
3742 3742 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
3743 3743 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
3744 3744 -----
3745 3745 Čakanie 10 sekúnd ...
3746 3746 -----
3747 3747 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
3748 3748 -----
3749 3749 Hradby
3750 3750 Upozornenie
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
3754 3754 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
3755 3755 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
3761 3761 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3762 3762 -----
3763 3763 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
3764 3764 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
3765 3765 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
3766 3766 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
3767 3767 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
3768 3768 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
3769 3769 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
3774 3774 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
3788 3788 -----
3789 3789 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
3790 3790 -----
3791 3791 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
3792 3792 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
3793 3793 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3797 3797 -----
3798 3798 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
3799 3799 -----
3800 3800 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
3801 3801 -----
3802 3802 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
3803 3803 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
3804 3804 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
3805 3805 -----
3806 3806 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
3807 3807 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
3808 3808 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 Varovanie: {0}
3815 3815 Varovania
3816 3816 Umývačka
3817 3817 -----
3818 3818 Čistička odpadových vôd
3819 3819 Voda
3820 3820 Vodný zábavný park
3821 3821 Vodojem
3822 3822 Vodopád
3823 3823 Vodné objekty
3824 3824 Wave Audiosúbory (*.wav)
3825 3825 Way Download (Sťahovanie cesty)
3826 3826 Informácie o ceste
3827 3827 -----
3828 3828 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
3829 3829 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
3830 3830 Bod cesty je blízko inej cesty
3831 3831 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
3832 3832 Cesta {0}
3833 3833 -----
3834 3834 Cesta:
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 Cestné objekty
3838 3838 Vedľajšie komunikácie
3839 3839 Kríž pri ceste
3840 3840 Božia muka
3841 3841 Internetová stránka: {0}
3842 3842 Hmotnosť
3843 3843 Priehradzka
3844 3844 Mokraď
3845 3845 Invalidný vozík
3846 3846 -----
3847 3847 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
3848 3848 Pri importe zvuku urobiť značky z...
3849 3849 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
3850 3850 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
3851 3851 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
3852 3852 Celá skupina
3853 3853 Šírka (v metroch)
3854 3854 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
3855 3855 Veterný mlyn
3856 3856 -----
3857 3857 Drôtový model
3858 3858 -----
3859 3859 Drevo
3860 3860 Závody (továrne)
3861 3861 Svet
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 Zle usporiadané cesty
3869 3869 XML značka(tag) <user> chýba
3870 3870 -----
3871 3871 Áno
3872 3872 Áno, Použiť to
3873 3873 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
3874 3874 -----
3875 3875 Áno, stiahni obrázky
3876 3876 Áno, očistiť to
3877 3877 Áno, vynulovať id
3878 3878 Áno, obnoviť ich tiež
3879 3879 -----
3880 3880 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
3881 3881 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
3882 3882 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
3883 3883 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
3888 3888 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
3889 3889 -----
3890 3890 Presúvate viac ako {0} prvok. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
3891 3891 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
3892 3892 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
3893 3893 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
3894 3894 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
3895 3895 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
3896 3896 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
3897 3897 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
3898 3898 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
3899 3899 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
3900 3900 -----
3901 3901 Môžete vybrať GPX stopu(track)
3902 3902 -----
3903 3903 Nulové súradnice:
3904 3904 -----
3905 3905 Zväčšenie
3906 3906 Zväčšenie (v metroch)
3907 3907 Priblížiť
3908 3908 Oddialiť
3909 3909 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
3910 3910 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
3911 3911 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
3912 3912 Priblížiť
3913 3913 Oddialiť
3914 3914 Priblížiť pohľad na {0}
3915 3915 Zväčšiť na
3916 3916 -----
3917 3917 Priblížiť k bodu
3918 3918 Priblížiť na problém
3919 3919 Priblížiť na vybraté elementy(s)
3920 3920 Priblížiť na výber
3921 3921 -----
3922 3922 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
3923 3923 -----
3924 3924 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
3925 3925 Priblížiť na {0}
3926 3926 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
3927 3927 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
3928 3928 [vymazať]
3929 3929 "{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
3930 3930 \nVýška: {0} m
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 Upraviť stanicu
3934 3934 -----
3935 3935 Stanica
3936 3936 Späť
3937 3937 Rýchlejšie
3938 3938 Rýchle prehrávanie
3939 3939 Vpred
3940 3940 Skok späť
3941 3941 Skok vpred
3942 3942 Ďalšia značka
3943 3943 Prehrajte nasledujúcu značku
3944 3944 Prehrajte predchádzajúcu značku
3945 3945 Prehrať/Pauza
3946 3946 Predchádzajúca značka
3947 3947 Pomalšie
3948 3948 Spomalené prehrávanie
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 V
3953 3953 S
3954 3954 J
3955 3955 Z
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 Upraviť železničnú stanicu
3968 3968 Železničná stanica
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 Kláves:
3974 3974 skrátené meno ulice
3975 3975 -----
3976 3976 pridať k výberu
3977 3977 adresa
3978 3978 pokročilý (advanced)
3979 3979 -----
3980 3980 Visuté cesty/Lanovky
3981 3981 letecké cesty
3982 3982 zjazdovka_čierna
3983 3983 zjazdovka_ľahká
3984 3984 farmársky (agricultural)
3985 3985 všetky
3986 3986 ulička(bočna ulica)
3987 3987 abecedný
3988 3988 -----
3989 3989 náhradný
3990 3990 zaujímavosti (amenity) {0}
3991 3991 zaujímavosti (amenity)
3992 3992 svetelné zariadenie
3993 3993 verejná_doprava
3994 3994 anglikánska
3995 3995 krmivo pre zvieratá
3996 3996 anonymný
3997 3997 akýkoľvek
3998 3998 nejaké látky(any substance)
3999 3999 lukostreľba
4000 4000 oblasť (plocha)
4001 4001 oblasť textu
4002 4002 ázijská
4003 4003 asfalt
4004 4004 atletika
4005 4005 -----
4006 4006 automatické nahratie dlaždíc
4007 4007 automatické zväčšenie
4008 4008 pozadie
4009 4009 zadný bod prerušenia
4010 4010 zadný segment
4011 4011 -----
4012 4012 baháisti
4013 4013 baptistická
4014 4014 prekážka
4015 4015 prekážka na ceste
4016 4016 -----
4017 4017 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4018 4018 basketbal
4019 4019 pláž (beach)
4020 4020 bicykel
4021 4021 čierna
4022 4022 modrá
4023 4023 slatina
4024 4024 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4025 4025 hranica (boundary)
4026 4026 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4027 4027 most
4028 4028 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4029 4029 hnedá
4030 4030 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4031 4031 budhisti
4032 4032 budova
4033 4033 -----
4034 4034 hamburger
4035 4035 autobus
4036 4036 autobusová linka
4037 4037 kanoe
4038 4038 veľkosť písmen rozhoduje
4039 4039 katolícka
4040 4040 cintorín (cemetery)
4041 4041 -----
4042 4042 zmena výberu
4043 4043 zmena pohľadu
4044 4044 kontrolujem cache...
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 čínska
4048 4048 -----
4049 4049 kresťania
4050 4050 cigarety
4051 4051 mesto (city)
4052 4052 lezenie
4053 4053 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4054 4054 zatvorené
4055 4055 uzavratá cesta
4056 4056 uhoľná
4057 4057 pobrežie
4058 4058 dlažbová kocka (cobblestone)
4059 4059 telekomunikačná
4060 4060 zhutnená(valcovaná)
4061 4061 betón (concrete)
4062 4062 kondómy
4063 4063 -----
4064 4064 konfigurovať spojenie DG100
4065 4065 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
4066 4066 konflikt
4067 4067 ihličnatý
4068 4068 spojenie
4069 4069 konštrukcia
4070 4070 -----
4071 4071 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4072 4072 -----
4073 4073 vytvoriť nové objekty
4074 4074 kriket
4075 4075 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4076 4076 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4077 4077 -----
4078 4078 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4079 4079 bicyklovanie
4080 4080 údaje
4081 4081 listnatý
4082 4082 zmazať dáta po importe
4083 4083 -----
4084 4084 zmazané
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 zastaralý
4088 4088 určený
4089 4089 miesto určenia (cieľ)
4090 4090 obchádzka
4091 4091 -----
4092 4092 vypnuté
4093 4093 dok (nakladacia rampa)
4094 4094 závody chrtov
4095 4095 dvojité
4096 4096 dole
4097 4097 zjazdárska
4098 4098 stiahnuté
4099 4099 pitie
4100 4100 príjazdová cesta
4101 4101 východ
4102 4102 ľahká
4103 4103 upraviť gpx stopy(tracks)
4104 4104 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4105 4105 jazdectvo
4106 4106 evanjelikánska
4107 4107 párne
4108 4108 príklady
4109 4109 -----
4110 4110 sáčky na výkaly
4111 4111 pre skúsených
4112 4112 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4113 4113 farmy
4114 4114 -----
4115 4115 trajekt (prievoz)
4116 4116 Hľadať vo výbere
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 jedlo
4120 4120 pešia (foot)
4121 4121 americký futbal
4122 4122 cesta pre peších so značkou
4123 4123 brod
4124 4124 les
4125 4125 predný bod prerušenia
4126 4126 predný segment
4127 4127 fosílna
4128 4128 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4129 4129 -----
4130 4130 z cesty
4131 4131 úplný
4132 4132 plynová
4133 4133 nemecká
4134 4134 ľadovec (glacier)
4135 4135 -----
4136 4136 golfové ihrisko
4137 4137 -----
4138 4138 gps značka
4139 4139 gps poloha bodu
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 tráva (grass)
4146 4146 trávový obkladač(grass_paver)
4147 4147 štrk (gravel)
4148 4148 šedá
4149 4149 grécka
4150 4150 zelená
4151 4151 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4152 4152 zem (ground)
4153 4153 gymnastika
4154 4154 polovičný
4155 4155 bod prerušenia
4156 4156 zdravie
4157 4157 teplo(heat)
4158 4158 vresovisko
4159 4159 označiť (highlight)
4160 4160 komunikácie
4161 4161 komunikácia bez označenia (ref)
4162 4162 cesta (highway_track)
4163 4163 turistika
4164 4164 hinduisti
4165 4165 historické
4166 4166 história
4167 4167 hokej
4168 4168 -----
4169 4169 koňská (horse)
4170 4170 konské dostihy
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 vodná
4176 4176 obrázok
4177 4177 importované dáta z {0}
4178 4178 neaktívny
4179 4179 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4180 4180 neúplný
4181 4181 nekompletná cesta
4182 4182 indická
4183 4183 -----
4184 4184 závody
4185 4185 vnútorná časť (inner segment)
4186 4186 stredne pokročilý (intermediate)
4187 4187 ostrovček
4188 4188 talianska
4189 4189 džinisti
4190 4190 japonská
4191 4191 svedkovia jehovovi
4192 4192 judaisti
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 zem
4196 4196 skládka odpadov (landfill)
4197 4197 využitie oblasti (landuse)
4198 4198 využitie oblasti (landuse) {0}
4199 4199 vrstvu
4200 4200 značka vrstvy so značkou +
4201 4201 vľavo
4202 4202 oddych (leisure)
4203 4203 oddych (Leisure) {0}
4204 4204 osvetlená_voda (light_water)
4205 4205 -----
4206 4206 vedenie
4207 4207 obytná zóna
4208 4208 nahrať dáta z API
4209 4209 -----
4210 4210 zablokovať rolovanie
4211 4211 nízky
4212 4212 lutheránska
4213 4213 mangrovová oblasť
4214 4214 človekom vytvorené (manmade)
4215 4215 prístav (marina)
4216 4216 močiar (marsh)
4217 4217 max šírka
4218 4218 max dĺžka
4219 4219 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4220 4220 Režim merania
4221 4221 kov
4222 4222 methodistická
4223 4223 mexická
4224 4224 armáda
4225 4225 min šírka
4226 4226 min dĺžka
4227 4227 vedľajšie_vedenie
4228 4228 preklep v mene kľúča (key)
4229 4229 zmiešaný
4230 4230 mormónska
4231 4231 automobilový
4232 4232 cesta pre motorové vozidlá
4233 4233 dialnica (motorway)
4234 4234 dialničná prípojka
4235 4235 -----
4236 4236 blato (mud)
4237 4237 -----
4238 4238 mnohoposchodový
4239 4239 -----
4240 4240 moslimovia
4241 4241 prírodné (natural)
4242 4242 prírodné (natural) {0}
4243 4243 príroda
4244 4244 noviny
4245 4245 nasledujúca
4246 4246 nie
4247 4247 Popis nedostupný
4248 4248 bez modifikácie
4249 4249 bez mena
4250 4250 zákaz zabočenia vľavo
4251 4251 zákaz zabočenia vpravo
4252 4252 zákaz jazdy priamo
4253 4253 zákaz otáčania sa
4254 4254 žiadny
4255 4255 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4256 4256 sever
4257 4257 severovýchod
4258 4258 severozápad
4259 4259 nevymazaný
4260 4260 nie je prítomný
4261 4261 neviditeľné (na servery)
4262 4262 -----
4263 4263 upozornenie
4264 4264 pre začiatočníkov
4265 4265 jadrová
4266 4266 pozorovateľňa
4267 4267 nepárne
4268 4268 -----
4269 4269 ropa(oil)
4270 4270 historická železnica(turistická)
4271 4271 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4272 4272 -----
4273 4273 prikázané odbočenie vľavo
4274 4274 prikázané odbočenie vpravo
4275 4275 zákaz odbočenia
4276 4276 otvoriť
4277 4277 Možnosti
4278 4278 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4279 4279 orthodoxná
4280 4280 iná koľaj
4281 4281 -----
4282 4282 obvodová časť (outer segment)
4283 4283 mimo ukladanej oblasti
4284 4284 nadzemné(overground)
4285 4285 parkovacia ulička(parking_aisle)
4286 4286 parkovacie lístky
4287 4287 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4288 4288 spevnený
4289 4289 dlažobné kamene
4290 4290 vrchol (peak)
4291 4291 riečne kamene
4292 4292 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4293 4293 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4297 4297 fotky
4298 4298 fotovoltanická (slnečná články)
4299 4299 hrádza (pier)
4300 4300 potrubie (pipeline)
4301 4301 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4302 4302 mierna zjazdovka (piste_easy)
4303 4303 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4304 4304 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4305 4305 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4306 4306 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4307 4307 hracia plocha, ihrisko
4308 4308 -----
4309 4309 miesto
4310 4310 závod
4311 4311 plast
4312 4312 stožiar(pole)
4313 4313 energia (power)
4314 4314 presbiteriánska
4315 4315 predchádzajúca
4316 4316 cesta prvej triedy
4317 4317 prípojka cesty I. triedy
4318 4318 private (len pre vlastníka)
4319 4319 plánovaný
4320 4320 protestanská
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 plány MHD
4324 4324 lístky MHD
4325 4325 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4326 4326 štvorité
4327 4327 quakerská
4328 4328 lom
4329 4329 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4330 4330 koľajnica (rail)
4331 4331 železničný pozemok
4332 4332 nadchod nad železnicou
4333 4333 železnica
4334 4334 železničná výhybka
4335 4335 -----
4336 4336 červená
4337 4337 mokraď´s rákosím
4338 4338 obnoviť obsah okna
4339 4339 oblasť (region)
4340 4340 regionálna
4341 4341 regulárny výraz
4342 4342 relácia bez type
4343 4343 odobrať z výberu
4344 4344 nahradiť označené
4345 4345 obytná (osídlená)
4346 4346 reštaurácia bez mena
4347 4347 maloobchody
4348 4348 vpravo
4349 4349 riečny breh
4350 4350 cesta (vozovka)
4351 4351 kruhový objazd (roundabout)
4352 4352 trasa (route)
4353 4353 cestný úsek
4354 4354 ragby
4355 4355 soľná bažina
4356 4356 piesok (sand)
4357 4357 -----
4358 4358 mierka
4359 4359 prehľadová (oreintačná)
4360 4360 oblasť pokrytá krovím
4361 4361 cesta druhej triedy
4362 4362 vyberte šport:
4363 4363 zvolené
4364 4364 výber
4365 4365 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4366 4366 obslužná (service)
4367 4367 služby
4368 4368 -----
4369 4369 splašky(sewage)
4370 4370 šiítska
4371 4371 streľba
4372 4372 obchod
4373 4373 obchody (shop) {0}
4374 4374 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4375 4375 -----
4376 4376 jedno
4377 4377 miesto (blízke okolie)
4378 4378 -----
4379 4379 korčuľovanie
4380 4380 lyžovanie
4381 4381 lyžovanie
4382 4382 park zimných športov
4383 4383 futbal (soccer)
4384 4384 juh
4385 4385 juhovýchod
4386 4386 juhozápad
4387 4387 spiritualisti
4388 4388 šport
4389 4389 športové {0}
4390 4390 športové centrum
4391 4391 železničná vlečka
4392 4392 štadión
4393 4393 známky
4394 4394 štandartný
4395 4395 kameň
4396 4396 potok
4397 4397 pouličná sieť
4398 4398 meno ulice obsahuje ss
4399 4399 reťazec
4400 4400 reťazec;reťazec;...
4401 4401 metro (subway)
4402 4402 sunnitská
4403 4403 povrch
4404 4404 -----
4405 4405 Močiar
4406 4406 sladkosti
4407 4407 plávanie
4408 4408 -----
4409 4409 stolný tenis
4410 4410 tampóny
4411 4411 taoisti
4412 4412 telefónne kupóny (poukážky)
4413 4413 dočasný
4414 4414 dočasný typ komunikácie
4415 4415 tenis
4416 4416 terminál
4417 4417 cesta tretej triedy
4418 4418 -----
4419 4419 thajská
4420 4420 prílivová oblasť
4421 4421 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4422 4422 -----
4423 4423 do
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 k ceste
4427 4427 topografická
4428 4428 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4429 4429 cestovanie
4430 4430 turistika {0}
4431 4431 veža
4432 4432 hračky
4433 4433 stopa
4434 4434 semafor
4435 4435 električka
4436 4436 trojité
4437 4437 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4438 4438 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4439 4439 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4440 4440 turecká
4441 4441 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4442 4442 typ
4443 4443 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4444 4444 neriadený
4445 4445 podzemie
4446 4446 podvodné(underwater)
4447 4447 neočakávané číslo stĺpca {0}
4448 4448 unitársky
4449 4449 neznámy
4450 4450 neoznačený
4451 4451 nespevnený
4452 4452 neuršený (unset)
4453 4453 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4454 4454 neoznačený
4455 4455 neoznačená cesta
4456 4456 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4457 4457 hore
4458 4458 použitie
4459 4459 chyba overovania
4460 4460 ostatné overovania
4461 4461 varovanie overovania
4462 4462 verzia {0}
4463 4463 cez bod alebo cestu
4464 4464 viditeľné (na servery)
4465 4465 sopka
4466 4466 kupóny (poukážky)
4467 4467 voda
4468 4468 vodný tok
4469 4469 vodné cesty (Waterway) {0}
4470 4470 cesta je spojená
4471 4471 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4472 4472 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4473 4473 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4474 4474 západ
4475 4475 biela
4476 4476 divoká príroda
4477 4477 veterná
4478 4478 -----
4479 4479 drevo (wood)
4480 4480 -----
4481 4481 zalesnená oblasť (woodarea)
4482 4482 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4483 4483 x od
4484 4484 y od
4485 4485 železničná vlečka v závode
4486 4486 áno
4487 4487 prechod pre chodcov (zebra)
4488 4488 Úroveň zväčšenia
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 {0} ({1} do {2} stupňov)
4492 4492 -----
4493 4493 {0} se skladá z:
4494 4494 {0} koniec
4495 4495 -----
4496 4496 {0} metrov
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4500 4500 Zatiaľ {0} bodov...
4501 4501 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
4502 4502 -----
4503 4503 {0} štvorcových km
4504 4504 {0} štart
4505 4505 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4506 4506 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4507 4507 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510m 1 -----
4511m 2 ({0} požiadavka)
4512m 2 ({0} požiadavky)
4513m 2 ({0} požiadaviek)
4514m 3 -----
4515m 4 -----
4516m 5 -----
4517m 6 -----
4518m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4519m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4520m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4521m 8 -----
4522m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4523m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4524m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4525m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4526m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4527m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4528m 11 -----
4529m 12 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4530m 12 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4531m 12 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4532m 13 Zmeniť {0} objekty
4533m 13 Zmeniť {0} objekt
4534m 13 Zmeniť {0} objektov
4535m 14 -----
4536m 15 -----
4537m 16 Zmazať {0} body
4538m 16 Zmazať {0} bod
4539m 16 Zmazať {0} bodov
4540m 17 Zmazať {0} objekty
4541m 17 Zmazať {0} objekt
4542m 17 Zmazať {0} objektov
4543m 18 Zmazať {0} relácie
4544m 18 Zmazať {0} reláciu
4545m 18 Zmazať {0} relácií
4546m 19 Zmazať {0} cesty
4547m 19 Zmazať {0} cestu
4548m 19 Zmazať {0} ciest
4549m 20 Vymazávam {0} objekt
4550m 20 Vymazávam {0} objekty
4551m 20 Vymazávam {0} objektov
4552m 21 -----
4553m 22 -----
4554m 23 -----
4555m 24 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
4556m 24 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4557m 24 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4558m 25 -----
4559m 26 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4560m 26 Vložiť nový bod do cesty.
4561m 26 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4562m 27 -----
4563m 28 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
4564m 28 Spojovaná verzia ({0} vstup)
4565m 28 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
4566m 29 Posun {0} bodov
4567m 29 Posun {0} bodu
4568m 29 Posun {0} bodov
4569m 30 Moja verzia ({0} vstupy)
4570m 30 Moja verzia ({0} vstup)
4571m 30 Moja verzia ({0} vstupov)
4572m 31 -----
4573m 32 Vkladanie {0} značiek
4574m 32 Vkladanie {0} značky
4575m 32 Vkladanie {0} značiek
4576m 33 -----
4577m 34 -----
4578m 35 -----
4579m 36 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4580m 36 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
4581m 36 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4582m 37 Otáčanie {0} bodov
4583m 37 Otáčanie {0} bodu
4584m 37 Otáčanie {0} bodov
4585m 38 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
4586m 38 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4587m 38 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4588m 39 -----
4589m 40 -----
4590m 41 -----
4591m 42 -----
4592m 43 -----
4593m 44 Vybratý bod nie je v strede cesty.
4594m 44 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4595m 44 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4596m 45 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
4597m 45 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4598m 45 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4599m 46 -----
4600m 47 Ich verzia ({0} vstupy)
4601m 47 Ich verzia ({0} vstup)
4602m 47 Ich verzia ({0} vstupov)
4603m 48 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4604m 48 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4605m 48 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4606m 49 -----
4607m 50 -----
4608m 51 -----
4609m 52 Bol tam zistený {0} konflikt.
4610m 52 Boli tam zistené {0} konflikty.
4611m 52 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
4612m 53 -----
4613m 54 Toto zmení až {0} objektov.
4614m 54 Toto zmení až {0} objekt.
4615m 54 Toto zmení až {0} objekty.
4616m 55 Toto chce zmeniť {0} objekt.
4617m 55 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4618m 55 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4619m 56 -----
4620m 57 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4621m 57 Aktualizácia vlastností {0} objektu
4622m 57 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4623m 58 -----
4624m 59 -----
4625m 60 -----
4626m 61 -----
4627m 62 -----
4628m 63 stopa
4629m 63 stopy
4630m 63 stopy
4631m 64 stopa s {0} bodmi
4632m 64 stopy s {0} bodmi
4633m 64 stopy s {0} bodmi
4634m 65 značka
4635m 65 značky
4636m 65 značiek
4637m 66 bod
4638m 66 body
4639m 66 bodov
4640m 67 objekt
4641m 67 objekty
4642m 67 objektov
4643m 68 bod
4644m 68 body
4645m 68 bodov
4646m 69 vzťah (relation)
4647m 69 vzťahy (relations)
4648m 69 vzťahov (relations)
4649m 70 až {0} pôvodné
4650m 70 až {0} pôvodný
4651m 70 až {0} pôvodných
4652m 71 cestu
4653m 71 cesty
4654m 71 ciest
4655m 72 Autori
4656m 72 Autor
4657m 72 Autorov
4658m 73 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektu<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4659m 73 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4660m 73 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4661m 74 {0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.
4662m 74 {0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4663m 74 {0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4664m 75 {0} pozostáva z {1} značky
4665m 75 {0} pozostáva z {1} značiek
4666m 75 {0} pozostáva z {1} značiek
4667m 76 {0} skladá sa z {1} stopy
4668m 76 {0} skladá sa z {1} stôp
4669m 76 {0} skladá sa z {1} stôp
4670m 77 {0} vymazaný
4671m 77 {0} vymazané
4672m 77 {0} vymazaných
4673m 78 -----
4674m 79 {0} členov
4675m 79 {0} člen
4676m 79 {0} členy
4677m 80 {0} bod
4678m 80 {0} body
4679m 80 {0} bodov
4680m 81 {0} pridaný objekt:
4681m 81 {0} pridané objekty:
4682m 81 {0} pridaných objektov:
4683m 82 {0} zmazaný objekt:
4684m 82 {0} zmazané objekty:
4685m 82 {0} zmazaných objektov:
4686m 83 {0} objekt na úpravy:
4687m 83 {0} objekty na úpravy:
4688m 83 {0} objektov na úpravy:
4689m 84 -----
4690m 85 {0} bod
4691m 85 {0} body
4692m 85 {0} bodov
4693m 86 {0} relácia
4694m 86 {0} relácie
4695m 86 {0} relácií
4696m 87 {0} trasa,
4697m 87 {0} trasy,
4698m 87 {0} trás,
4699m 88 značky
4700m 88 značka
4701m 88 značiek
4702m 89 {0} stopa(track)
4703m 89 {0} stopy(track)
4704m 89 {0} stôp(track)
4705m 90 -----
4706m 91 {0} ciest
4707m 91 {0} cesta
4708m 91 {0} cesty
4709m 92 {0} waypoint (bod cesty)
4710m 92 {0} waypointy (body cesty)
4711m 92 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.