source: josm/trunk/data/sk.lang@ 2988

Last change on this file since 2988 was 2988, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 135.9 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objekty
4 4 % z východu:
5 5 % zo severu:
6 6 (# požiadavky neznáme)
7 7 (1 požiadavka)
8 8 (Kód={0})
9 9 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
10 10 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
11 11 (URL bolo:
12 12 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
13 13 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
14 14 (Čo to má znamenať?)
15 15 (v rade {0}, stĺpec {1})
16 16 (deaktivované)
17 17 (žiadny objekt)
18 18 (žiadny)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
23 23 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
25 25 -----
26 26 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
27 27 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
28 28 * Jeden označený bod, alebo
29 29 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
30 30 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
31 31 ... iný druh prepravy
32 32 ... odkazy na relácie
33 33 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
34 34 -----
35 35 -----
36 36 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
41 41 <anonymné>
42 42 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
43 43 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
44 44 <b>Zväčšenie:</b> Kolieskom myši, dvojklik alebo Ctrl + Hore(Up)/Dole(Down) <b>Posun mapy:</b> Podržať pravé tlačítko myši a pohnúť myšou, alebo použiť kurzorové klávesy. <b>Výber:</b> Podržať ľavé tlačítko myši a nakresliť rám.
45 45 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
46 46 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
47 47 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
48 48 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
49 49 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
50 50 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
51 51 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
52 52 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
53 53 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
54 54 -----
55 55 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
56 56 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
57 57 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
58 58 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
59 59 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
60 60 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
61 61 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
62 62 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
63 63 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
64 64 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
65 65 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
66 66 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
67 67 -----
68 68 <rôzne>
69 69 -----
70 70 -----
71 71 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
72 72 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
83 83 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
84 84 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
85 85 <html>Nastala chyba počas komunikácie so serverom<br>Detaily: {0}</html>
86 86 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
87 87 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
94 94 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
95 95 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
96 96 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
97 97 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
98 98 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
99 99 -----
100 100 -----
101 101 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
102 102 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
103 103 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
104 104 -----
105 105 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
112 112 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
113 113 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
114 114 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
115 115 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
116 116 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
117 117 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
118 118 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
124 124 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 <html>JOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}<br>z dátovej sady.<br>Súhlasíte?</html>
130 130 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
131 131 -----
132 132 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
133 133 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
134 134 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
135 135 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
136 136 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
137 137 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
138 138 -----
139 139 -----
140 140 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
141 141 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
142 142 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
147 147 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
148 148 -----
149 149 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
150 150 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
156 156 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
173 173 <html>relácia dieťa<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
174 174 -----
175 175 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
176 176 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
177 177 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
178 178 -----
179 179 -----
180 180 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
181 181 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
182 182 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
183 183 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
184 184 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
189 189 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
190 190 <html>Je tam {0} pôvodných vo vašej lokálnej dátovej sade, ktoré<br>ktoré by mohli byť zmazané zo servera. Ak pozdejšie skúsite zmazať, alebo<br>aktualizovať ich server pravdepodobne ohlási<br>konflikt.<br><br>Click <strong>{1}</strong>kontrola stavutýchto pôvodných<br>na servery.<br>Click <strong>{2}</strong>ignorovať.<br></html>
191 191 -----
192 192 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
193 193 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
194 194 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
195 195 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
196 196 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
197 197 <html>Držať sa vašej lokálnej verzie, JOSM<br>má resetnúť id pôvodných {0} na 0.<br>Pri ďalšom nahrávaní serveru bude priraďovať <br>toto je nové id.<br>Súhlasíte?</html>
198 198 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
199 199 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
200 200 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
201 201 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
202 202 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
203 203 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
204 204 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
208 208 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
209 209 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
210 210 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
211 211 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 <mnohonásobný>
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <u>Špeciálne ciele:</u>
227 227 <nedefinované>
228 228 > dole
229 229 > hore
230 230 A Podľa vzdialenosti
231 231 A Podľa času
232 232 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
233 233 Meno:* preklad je chýbajúci.
234 234 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
235 235 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
236 236 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
237 237 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
238 238 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
239 239 -----
240 240 Verzia API: {0}
241 241 Opustená železnica
242 242 -----
243 243 Zrušiť spojovanie
244 244 O programe
245 245 O programe JOSM...
246 246 -----
247 247 Prístup
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 Ubytovanie
253 253 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
254 254 Prístupové alebo vernostné karty
255 255 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
256 256 Presnosť:
257 257 Akcia
258 258 Aktivovať
259 259 Aktivovať vybratú vrstvu
260 260 Aktívne štýly
261 261 Aktuálny
262 262 Pridať
263 263 Pridať JOSM Plugin popis URL.
264 264 Pridať bod...
265 265 Pridať vlastnosti
266 266 Pridať Rectified Image
267 267 Pridať "source=..." do položiek?
268 268 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
269 269 Pridať komentár
270 270 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
271 271 Pridať novú cestu pre ikony
272 272 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
273 273 Pridať novú vrstvu
274 274 Pridať nový bod do existujúcej cesty
275 275 Pridať nový zdroj do zoznamu.
276 276 Pridať novú značku
277 277 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
278 278 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
279 279 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
280 280 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
281 281 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
282 282 Pridať prázdnu značku
283 283 Pridať informáciu o autorovi
284 284 Pridať konflikt pre ''{0}''
285 285 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
286 286 Pridať filter
287 287 Pridať mriežku
288 288 Pridať novú vrstvu
289 289 Pridať bod
290 290 Pridať bod do cesty
291 291 Pridať bod do cesty a spojiť
292 292 Pridať bod {0}
293 293 Pridať reláciu {0}
294 294 Pridať routing layer
295 295 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
296 296 Pridať cestu {0}
297 297 Pridať body na všetky priesečníky
298 298 Interpolácia adries
299 299 Adresy
300 300 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
301 301 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
302 302 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
303 303 Nastaviť WMS
304 304 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
305 305 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
306 306 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
307 307 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
308 308 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
309 309 Administratívne
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 Pokročilé voľby
314 314 Lanovka
315 315 -----
316 316 -----
317 317 Letisko
318 318 -----
319 319 Alkohol
320 320 Zarovnať body do kruhu
321 321 Zarovnať body na priamku
322 322 Všetko
323 323 Všetky formáty
324 324 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
325 325 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
326 326 Ťažobný priestor
327 327 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 Povolená prevádzka:
334 334 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
335 335 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
336 336 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
337 337 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
338 338 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
339 339 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
340 340 Alfa kanál
341 341 Abecedne
342 342 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
343 343 Horská chata
344 344 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
345 345 Tiež premenovať súbor
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Vybavenosť (Amenities)
349 349 Počet káblov
350 350 Počet sedadiel
351 351 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
352 352 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
353 353 Prázdna hodnota vymaže tag.
354 354 Nastala chyba v plugine {0}
355 355 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
356 356 Nastala chyba : {0}
357 357 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
358 358 -----
359 359 Nastala neznáma chyba
360 360 Uhol
361 361 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
362 362 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
363 363 Použiť
364 364 Použiť zmeny
365 365 Použiť predvolené
366 366 Použiť rozhodnutie
367 367 Použiť Funkciu
368 368 Použiť Funkciu:
369 369 Uplatniť tiež pre deti(children)
370 370 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
371 371 Použiť vyriešený konflikt
372 372 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
373 373 Použiť zvolené zmeny
374 374 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
375 375 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
376 376 Použiť súčasnú aktuálizáciu
377 377 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
378 378 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
379 379 Použiť?
380 380 -----
381 381 -----
382 382 Archeologické nálezisko
383 383 Lukostreľba
384 384 -----
385 385 Oblasť
386 386 Cesta označená ako plocha nie je uzavretá.
387 387 Oblasť okolo miesta
388 388 Kultúrne stredisko
389 389 Umelecké dielo
390 390 -----
391 391 Pridružiť s využitím ulice:
392 392 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
393 393 Atletika
394 394 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
395 395 Atrakcia
396 396 Zvuk
397 397 Audio zariadenie nedostupné
398 398 Nastavenia zvuku
399 399 Zukové značky z {0}
400 400 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
401 401 -----
402 402 Audiosprievodcovia
403 403 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Autor
414 414 Autor: {0}
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 Autori (spracovatelia)
422 422 -----
423 423 Automatické získavanie
424 424 Automatické zväčšenie:
425 425 Automatický stred (Auto-Center)
426 426 -----
427 427 Automatické ukladanie LiveData
428 428 Automatické nahratie Dlaždíc:
429 429 Bankomat
430 430 Automatické sťahovanie
431 431 Automatická úprava značiek (tag)
432 432 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
433 433 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
434 434 -----
435 435 -----
436 436 Dostupný
437 437 Dostupné štýly (z {0})
438 438 -----
439 439 B Podľa vzdialenosti
440 440 B Podľa času
441 441 -----
442 442 Hniezdo záchrany
443 443 Späť
444 444 Oreradlo chrbta (Backrest)
445 445 Chybná požiadavka
446 446 Chlieb a pečivo
447 447 Banka
448 448 Bar (výčap)
449 449 Prekážka (Barriers)
450 450 Bejzbal
451 451 Základný
452 452 Basin (Kotvisko pre lode)
453 453 Basketbal
454 454 Batérie
455 455 Bojisko
456 456 Záliv
457 457 Pláž
458 458 Signál (rádiomaják)
459 459 Lavička
460 460 Nápoje
461 461 -----
462 462 Bicykel
463 463 Záhradná reštaurácia
464 464 -----
465 465 Bicykle
466 466 -----
467 467 -----
468 468 Prázdna vrstva
469 469 Balvan (Block)
470 470 Informačný panel s radami (board content)
471 471 Lodenica
472 472 Stĺpik
473 473 Kníhkupectvo
474 474 Záložky
475 475 Hraničná kontrola
476 476 Botanický názov
477 477 Bowling na tráve
478 478 Hranice
479 479 Hraničné kamene
480 480 Ohraničujúcí box
481 481 Hranice
482 482 Bowling
483 483 Most
484 484 -----
485 485 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
486 486 -----
487 487 Správy o chybách
488 488 -----
489 489 Budova
490 490 Budovy, stavby
491 491 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
492 492 Autobusová linka
493 493 Autobusové nástupište
494 494 Autobusová stanica
495 495 Autobusová zastávka
496 496 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
497 497 Mäsiareň
498 498 C Podľa vzdialenosti
499 499 C Podľa času
500 500 -----
501 501 Kabínková lanovka
502 502 Cache chýb formátov
503 503 Cache chýb v Lambert Zóne
504 504 -----
505 505 -----
506 506 CadastreGrabber: Nedovolená url.
507 507 Kaviareň
508 508 Táborisko
509 509 Stanový tábor
510 510 Nedá sa kresliť mimo svet.
511 511 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
512 512 Prieplav
513 513 Zrušiť
514 514 -----
515 515 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
516 516 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
517 517 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
518 518 -----
519 519 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
520 520 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
521 521 Prerušiť nahrávanie
522 522 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
523 523 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
524 524 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
525 525 -----
526 526 -----
527 527 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
528 528 -----
529 529 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
530 530 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
531 531 -----
532 532 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
533 533 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
534 534 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
535 535 -----
536 536 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
537 537 -----
538 538 -----
539 539 -----
540 540 -----
541 541 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
542 542 Kanoistika
543 543 Plechovky
544 544 Kapacita
545 545 Kapacita (celková)
546 546 Nahrať GPS Stopu
547 547 Vozidlo
548 548 -----
549 549 Kemping pre obytné prívesy
550 550 Hotovosť
551 551 Hrad
552 552 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
553 553 Vstup do jaskyne
554 554 Cintorín
555 555 Vycentrovať (Center Once)
556 556 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
557 557 Stredový pohľad
558 558 Sedačková lanovka
559 559 Chata
560 560 Zmeniť vlastnosti
561 561 Zmeniť smer?
562 562 Zmeniť umiestnenie
563 563 Zmeniť bod {0}
564 564 Zmeniť reláciu
565 565 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
566 566 Zmeniť reláciu {0}
567 567 Zmena rozlíšenia
568 568 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
569 569 Zmeniť hodnoty ?
570 570 Zmeniť cestu {0}
571 571 Zmenový súbor
572 572 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
573 573 -----
574 574 Manažér zmenového súboru
575 575 Zmenový súbor zavretý
576 576 Poznámka zmenového súbor:
577 577 Zmenový súbor id:
578 578 Info súboru zmien
579 579 -----
580 580 Súbor zmien {0}
581 581 Súbory zmien
582 582 Zmena klávesových skratiek manuálne.
583 583 Kontrola pre FIXMES.
584 584 Kontrola pre poznámky (notes)
585 585 Kontrola či pri kreslení mapy nevznikli chyby.
586 586 Kontrova na servery
587 587 Kontrola vlastností kľúčov.
588 588 Kontrola hodnôt vlastností.
589 589 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
590 590 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
591 591 -----
592 592 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
593 593 Chyby v kontrolnom súčte:
594 594 Lekáreň
595 595 Relácia dieťa
596 596 Vybrať
597 597 Zvoľte farbu
598 598 Zvoľte farbu pre {0}
599 599 Zvoľte preddefinovanú licenciu
600 600 Vybrať hodnotu
601 601 Vybrať z...
602 602 -----
603 603 -----
604 604 Kostol
605 605 Kino
606 606 Mesto (city)
607 607 Hranica mesta/obce
608 608 Mestské hradby
609 609 Názov mesta
610 610 Mesto:
611 611 Občianske
612 612 -----
613 613 Vyčistiť
614 614 Vymazať trasu
615 615 -----
616 616 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
617 617 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
618 618 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
619 619 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
620 620 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
621 621 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
622 622 -----
623 623 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
624 624 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
625 625 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
626 626 -----
627 627 -----
628 628 Kliknutie pridá miesto určenia.
629 629 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
630 630 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
631 631 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
632 632 Kliknutím zavriete dialóg
633 633 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
634 634 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
635 635 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
636 636 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
637 637 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
638 638 -----
639 639 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
640 640 -----
641 641 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
642 642 -----
643 643 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
644 644 -----
645 645 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
646 646 -----
647 647 Kliknutie odstráni miesto určenia
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 Útes
660 660 Lezenie
661 661 Zavrieť
662 662 Zavrieť akúkoľvek cestu
663 663 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
664 664 Zatvoriť zmenové súbory
665 665 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
666 666 Zatvoriť otvorený súbor zmien
667 667 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
668 668 Zavrieť dialógové okno
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
673 673 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
674 674 -----
675 675 -----
676 676 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
677 677 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
678 678 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
679 679 -----
680 680 Uzavretá cesta
681 681 -----
682 682 -----
683 683 -----
684 684 Bližší popis
685 685 Bližší popis
686 686 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
687 687 -----
688 688 Zatváranie súboru zmien
689 689 zatváranie zmenového súboru {0}
690 690 Zatváranie súboru zmien...
691 691 Handry
692 692 Pobrežie
693 693 Línia pobrežia.
694 694 Mince
695 695 Vysoká škola
696 696 Farba
697 697 Farba (hex)
698 698 Farebná schéma
699 699 Farebná schéma
700 700 Farby
701 701 -----
702 702 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
703 703 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
704 704 Farba
705 705 Spojiť cesty
706 706 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
707 707 Spojiť {0} ciest
708 708 -----
709 709 Zásobník príkazov
710 710 Príkazový Stĺpik: {0}
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 Obchodná (komerčná)
715 715 Spoločné, obecné
716 716 Hranice obce bbox: {0}
717 717 Spojenie so serverom zlyhalo
718 718 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
719 719 Porovnať
720 720 Počítač
721 721 Konfigurovať
722 722 Konfigurácia zariadenia
723 723 Konfigurovať umiestnenie pluginov
724 724 -----
725 725 Nastavenie dostupných pluginov.
726 726 Konfigurácia trasových priorít.
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
733 733 Potvrdiť prázdnu funkciu
734 734 Potvrdenie
735 735 Konflikt
736 736 Rozhodnutie konfliktov
737 737 Konflikt nie je úplne vyriešený
738 738 Konflikty
739 739 Objavené konflikty
740 740 Konflikty vo vkladaných značkách
741 741 Konflikty pri spojovaní pôvodných
742 742 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
743 743 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
744 744 -----
745 745 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
746 746 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
747 747 Pripojené
748 748 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
749 749 Pripájam sa
750 750 Pripájam sa...
751 751 Chyba pri pripojovaní.
752 752 Spojenie zlyhalo
753 753 Nastavenie pripojenia
754 754 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
755 755 Spojenie zlyhalo.
756 756 -----
757 757 Stavba
758 758 Stavebná oblasť
759 759 -----
760 760 -----
761 761 Pripája sa na OSM Server...
762 762 Kontaktujem server...
763 763 Kontaktujem WMS server...
764 764 Spájam cadastre WMS ...
765 765 -----
766 766 Kontinent
767 767 Pokračovanie
768 768 Pokračovanie rozhodnutia
769 769 Pokračovať v nahrávaní
770 770 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
771 771 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
772 772 Príspevok
773 773 Obchod s polotovarmi
774 774 Previesť do GPX vrstvy
775 775 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
776 776 Konvertovať do dátovej vrstvy
777 777 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
778 778 Prevedené z: {0}
779 779 Súradnice
780 780 Importované súradnice:
781 781 Súradnice:
782 782 Kopírovať
783 783 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
784 784 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
785 785 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
786 786 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
787 787 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
788 788 -----
789 789 Vybrať označené objekty pre vloženie.
790 790 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
791 791 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
792 792 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
793 793 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
794 794 Kopírovať do schránky a zavrieť
795 795 -----
796 796 -----
797 797 Copyright
798 798 Zladiť
799 799 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
800 800 Zladiť GPX
801 801 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
802 802 Nemôžem získať obrázok
803 803 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
804 804 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
805 805 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
806 806 -----
807 807 Nemôžem exportovať "{0}"
808 808 Nemôžem nájsť typ elementu
809 809 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
810 810 -----
811 811 -----
812 812 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
813 813 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
814 814 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
815 815 Nemôžem čítať "{0}"
816 816 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
817 817 -----
818 818 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
819 819 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
820 820 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
821 821 -----
822 822 -----
823 823 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
824 824 -----
825 825 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
826 826 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
827 827 Krajina (štát)
828 828 Kód krajiny
829 829 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
830 830 Krajina:
831 831 kraj (okres)
832 832 Kurz (Smer)
833 833 Súd
834 834 Krytá nádrž
835 835 Žeriav
836 836 Vytvoriť kružnicu
837 837 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
838 838 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
839 839 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
840 840 Vytvoriť cestnú sieť
841 841 Vytvára cestnú sieť
842 842 Vytvoriť novú mapu
843 843 Vytvoriť novú reláciu
844 844 Vytvoriť plochy
845 845 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
846 846 Vytvoriť záložku
847 847 Vytvorte rozhranie(hranice)
848 848 Vytvoriť budovy
849 849 Vytvoriť duplikát cesty
850 850 Vytvoriť cestnú sieť
851 851 Vytvoriť problém
852 852 Vytvoriť multipolygón
853 853 Vytvoriť multipolygón.
854 854 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
855 855 Vytvoriť nový bod.
856 856 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
857 857 Vytvoriť bez zvukovej značky pri čítaní GPX.
858 858 -----
859 859 -----
860 860 -----
861 861 Vytvorené v:
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
866 866 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
867 867 Vytváranie súboru zmien...
868 868 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
869 869 Kreditné karty
870 870 Kriket
871 871 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
872 872 Kritérium
873 873 -----
874 874 Prechod pre cyklistov
875 875 Prechod pre jazdcov na koňoch
876 876 Peší prechod cez železnicu
877 877 Prechod cez cestu s obsluhou
878 878 Prekrývajúce sa budovy
879 879 Typy prechodov cez cestu
880 880 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
881 881 Zkrížené cesty
882 882 Prekižujúce sa cesty.
883 883 Kuchyňa
884 884 Súčasný výber
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 Súčasná hodnota je východzia
889 889 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
890 890 Vlastný WMS Link
891 891 Prispôsobiť farbu
892 892 Prispôsobiť kresliacu trasu
893 893 Úprava položiek na panely nástrojov.
894 894 Výkop
895 895 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
896 896 Cyklická závislosť medzi reláciami:
897 897 Cyklistika
898 898 Cyklické závislosti
899 899 -----
900 900 -----
901 901 Priehrada, nádrž
902 902 Údajová vrstva {0}
903 903 Formát zaznamenávania dát
904 904 Zdroje a typy dát
905 905 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
906 906 Zdroje dát
907 907 Overovanie dát
908 908 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
909 909 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
910 910 Test konzistencie dátovej sady
911 911 -----
912 912 -----
913 913 Debetné karty
914 914 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
915 915 Stupne
916 916 Rozhodnutie
917 917 Oddialiť
918 918 -----
919 919 -----
920 920 -----
921 921 Predvolené
922 922 Štandardný (Automatická predvoľba)
923 923 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
924 924 Východzia hodnota je''{0}''.
925 925 Definovať vloženie(interpolation) adresy
926 926 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
927 927 Stupne minúty sekundy
928 928 Odstrániť
929 929 -----
930 930 Režim mazania
931 931 Zmazať vlastnosti
932 932 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
933 933 Odstrániť potvrdenie
934 934 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
935 935 Zmazať filter.
936 936 Zmazať z relácie (zo vzťahu
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
940 940 -----
941 941 Zmazať body alebo cesty
942 942 -----
943 943 -----
944 944 Zmazať objekty
945 945 -----
946 946 Zmazať zvolené objekty.
947 947 Vymazať práve vydanú reláciu
948 948 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
949 949 -----
950 950 Zmazať vybraté relácie
951 951 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
952 952 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
953 953 Zmazať výber v tabuľke značiek
954 954 Zmazať nepotrebné body z cesty.
955 955 -----
956 956 -----
957 957 Vymazaný stav:
958 958 -----
959 959 -----
960 960 Vymazané alebo presunuté pôvodné
961 961 -----
962 962 -----
963 963 Vyznanie (cirkevné)
964 964 Zubný lekár
965 965 Podrobne popíšte problém
966 966 Popis
967 967 Popis: {0}
968 968 Úroveň detailu
969 969 -----
970 970 -----
971 971 -----
972 972 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
973 973 -----
974 974 -----
975 975 -----
976 976 Obtiažnosť
977 977 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
978 978 Smer
979 979 Smerový index'{0}' nenájdený
980 980 Smer hľadania zeme
981 981 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
982 982 Vypnúť
983 983 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
984 984 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
985 985 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
986 986 Vypnúť doplnok
987 987 Zrušiť a Vymazať
988 988 Zrušiť a Ukončiť
989 989 výdaj na recepty
990 990 -----
991 991 Nastavenie zobrazenia
992 992 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
993 993 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
994 994 Zobrazovať súradnice ako
995 995 -----
996 996 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
997 997 -----
998 998 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
999 999 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
1000 1000 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
1001 1001 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
1002 1002 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
1003 1003 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
1004 1004 -----
1005 1005 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
1006 1006 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
1010 1010 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
1011 1011 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
1012 1012 Rozložiť body rovnomerne
1013 1013 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
1014 1014 Nepoužívaná železnica
1015 1015 -----
1016 1016 Neurobiť zmeny
1017 1017 -----
1018 1018 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
1019 1019 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
1020 1020 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
1021 1021 -----
1022 1022 Neurobiť nič
1023 1023 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
1024 1024 Chcete toto povoliť?
1025 1025 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1026 1026 -----
1027 1027 Obchod Urob si sám
1028 1028 Dok, prístavná hrádza
1029 1029 Lekári
1030 1030 Preteky chrtov
1031 1031 Dvojitý konflikt
1032 1032 Dole
1033 1033 Stiahnuť
1034 1034 Nahrať Všetky Deti
1035 1035 Stiahnuť plochu
1036 1036 Sťahovanie dát
1037 1037 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1038 1038 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1039 1039 Priečinok sťahovania
1040 1040 Stiahnuť členov
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 Stiahnuť Plugin
1045 1045 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1046 1046 Nahrať vybraté deti
1047 1047 Sťahovacia URL
1048 1048 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
1049 1049 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1050 1050 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1051 1051 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1052 1052 -----
1053 1053 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1054 1054 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1055 1055 Načítať na novú vrstvu
1056 1056 -----
1057 1057 Stiahnuť súbory zmien
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 Sťahujem dáta
1061 1061 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1062 1062 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1063 1063 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1064 1064 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1065 1065 Stiahnuť z OSM...
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1069 1069 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1070 1070 Stiahnuť členov
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
1080 1080 -----
1081 1081 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1082 1082 Stiahnuť členov relácie
1083 1083 Sťahovanie relácií
1084 1084 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1085 1085 Nahrať vybraté relácie
1086 1086 Stiahnuť ohraničujúcí box
1087 1087 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1094 1094 -----
1095 1095 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1096 1096 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1097 1097 Stiahnuté GPX dáta
1098 1098 Stahovač:
1099 1099 Sťahujem GPS dáta
1100 1100 Sťahujem OSM údaje...
1101 1101 Sťahujem Pluginy {0}...
1102 1102 Sťahujem "Správu dňa"
1103 1103 -----
1104 1104 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1105 1105 Sťahujem zmenové súbory...
1106 1106 -----
1107 1107 Sťahujem dáta
1108 1108 Sťahovanie z OSM Servera...
1109 1109 História sťahovania...
1110 1110 Sťahujem dlaždice obrázka...
1111 1111 Sťahujem otvorené súbory zmien
1112 1112 -----
1113 1113 Sťahujem body {0} až {1}...
1114 1114 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1115 1115 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1116 1116 Nahrávam reláciu {0}
1117 1117 Sťahujem {0}
1118 1118 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1119 1119 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1120 1120 -----
1121 1121 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1122 1122 Odvodňovací kanál, odtok
1123 1123 Kresliť
1124 1124 Kresliť šípky v smere jazdy
1125 1125 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1126 1126 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1127 1127 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1128 1128 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1129 1129 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1130 1130 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1131 1131 Kresliť smer cestného segmentu
1132 1132 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1133 1133 Kresliť väčšie GPS body
1134 1134 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1135 1135 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1136 1136 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1137 1137 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1138 1138 Kresliť body
1139 1139 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1140 1140 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1141 1141 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1142 1142 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1143 1143 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1144 1144 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1145 1145 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1146 1146 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1147 1147 Pitná voda
1148 1148 -----
1149 1149 Zahodiť existujúcu cestu
1150 1150 Chemická čistiareň
1151 1151 Duplikovať do {0} bodov
1152 1152 Duplikovať
1153 1153 -----
1154 1154 Duplikát cesty
1155 1155 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1156 1156 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1157 1157 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1158 1158 Duplikát vybratých ciest
1159 1159 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1160 1160 -----
1161 1161 Duplicitné body
1162 1162 Duplicitné body v ceste
1163 1163 Duplikované body v ceste.
1164 1164 Zdvojené (duplikované) cesty
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 Východ
1169 1169 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1170 1170 Upraviť
1171 1171 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1172 1172 Upraviť informácie o adrese
1173 1173 Upraviť interpoláciu adries
1174 1174 Upraviť administratívne hranice
1175 1175 -----
1176 1176 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1177 1177 Upraviť ťažobný priestor
1178 1178 Upraviť horskú chatu
1179 1179 Upraviť archeologické nálezisko
1180 1180 Upraviť lukostreľbu
1181 1181 Upraviť kultúrne stredisko
1182 1182 Upraviť umelecké dielo
1183 1183 Upraviť atletiku
1184 1184 Upraviť atrakciu
1185 1185 Upraviť Australian Football
1186 1186 Upraviť bankomat
1187 1187 Upraviť hniezdo záchrany
1188 1188 Upraviť chlieb a pečivo
1189 1189 Upraviť banku
1190 1190 Upraviť bar (výčap)
1191 1191 Upraviť bejzbal
1192 1192 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1193 1193 Upraviť basketbal
1194 1194 Upraviť bojisko
1195 1195 Upraviť záliv
1196 1196 Upraviť pláž
1197 1197 Upraviť signál (rádiomaják)
1198 1198 Upraviť Obchod s nápojmi.
1199 1199 Upraviť parkovisko bicyklov
1200 1200 Upraviť požičovňu bicyklov
1201 1201 Upraviť bicyklový obchod
1202 1202 Upraviť záhradnú reštauráciu
1203 1203 Upraviť lodenicu
1204 1204 Upraviť stĺpik
1205 1205 Upraviť kníhkupectvo
1206 1206 Upraviť hraničnú kontrolu
1207 1207 Upraviť bowling na tráve
1208 1208 Upraviť hraničné kamene
1209 1209 Upraviť bowling
1210 1210 Editácia mosta
1211 1211 Upraviť cestu pre kone
1212 1212 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1213 1213 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1214 1214 Upraviť autobusovú linku
1215 1215 Upraviť autobusové nástupište
1216 1216 Upraviť autobusovú stanicu
1217 1217 Upraviť autobusovú zastávku
1218 1218 Upraviť mäsiarstvo
1219 1219 Upraviť kabínkovú lanovku
1220 1220 Upraviť kaviareň
1221 1221 Upraviť stanový tábor
1222 1222 Upraviť prieplav
1223 1223 Upraviť kanoistiku
1224 1224 Upraviť autopožičovňu
1225 1225 Upraviť autoservis
1226 1226 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1227 1227 Upraviť obchod s autami
1228 1228 Upraviť umývačku aut
1229 1229 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1230 1230 Upraviť hrad
1231 1231 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1232 1232 Upraviť vstup do jaskyne
1233 1233 Upraviť cintorín
1234 1234 Upraviť sedačkovú lanovku
1235 1235 Upraviť chatu
1236 1236 Upraviť lekáreň
1237 1237 Upraviť kino
1238 1238 Upraviť mesto
1239 1239 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1240 1240 Upraviť občiansku hranicu
1241 1241 Upraviť útes
1242 1242 Upraviť lezenie
1243 1243 Upraviť pobrežie
1244 1244 Upraviť vysokú školu
1245 1245 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1246 1246 Upraviť spoločné, obecné
1247 1247 Upraviť počítačový obchod
1248 1248 Upraviť stavebnú oblasť
1249 1249 Upraviť kontinent
1250 1250 Upraviť obchod s polotovarmi
1251 1251 Upraviť krajinu (štát)
1252 1252 Upraviť kraj (okres)
1253 1253 Upraviť súd
1254 1254 Upraviť krytú nádrž
1255 1255 Upraviť žeriav
1256 1256 Upraviť kriket
1257 1257 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1258 1258 Upraviť kroquet
1259 1259 Upraviť križovanie
1260 1260 Upraviť cyklistickú cestu
1261 1261 Upraviť cyklistiku
1262 1262 Upraviť priehradu, nádrž
1263 1263 Upraviť zubného lekára
1264 1264 Upraviť nepoužívanú železnicu
1265 1265 -----
1266 1266 Upraviť obchod Urob si sám
1267 1267 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1268 1268 Upraviť lekárov
1269 1269 Upraviť preteky chrtov
1270 1270 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1271 1271 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1272 1272 Upraviť pitnú vodu
1273 1273 Upraviť chemickú čistiareň
1274 1274 Upraviť obchod s elektronikou
1275 1275 Upraviť veľvyslanectvo
1276 1276 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1277 1277 Upraviť vstup
1278 1278 Upraviť jazdectvo
1279 1279 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1280 1280 Upraviť farmu
1281 1281 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1282 1282 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1283 1283 Upraviť prievoz, trajekt
1284 1284 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1285 1285 -----
1286 1286 Upraviť hasičskú stanicu
1287 1287 Upraviť rybolov
1288 1288 Upraviť únikové schody
1289 1289 Upraviť kvetinárstvo
1290 1290 Upraviť americký futbal
1291 1291 Upraviť chodník
1292 1292 Upraviť brod
1293 1293 Upraviť les
1294 1294 Upraviť fontánu
1295 1295 Upraviť čerpaciu stanicu
1296 1296 Upraviť obchod s nábytkom
1297 1297 Upraviť záhradu
1298 1298 Upraviť záhradné centrum
1299 1299 Upraviť plynojem (gasometer)
1300 1300 Upraviť bránu
1301 1301 Upraviť ľadovec
1302 1302 Upraviť golf
1303 1303 Upraviť golfové ihrisko
1304 1304 Upraviť Gondolu
1305 1305 Upraviť trávnatú plochu
1306 1306 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1307 1307 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1308 1308 Upraviť penzión
1309 1309 Upraviť turistiku
1310 1310 Upraviť kaderníctvo
1311 1311 Upraviť zastávku
1312 1312 Upraviť malú dedinu
1313 1313 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1314 1314 Upraviť železiarstvo
1315 1315 Upraviť vresovisko
1316 1316 -----
1317 1317 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1318 1318 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1319 1319 Upraviť hokej
1320 1320 Upraviť konské dostihy
1321 1321 Upraviť nemocnicu
1322 1322 Upraviť ubytovňu
1323 1323 Upraviť hotel
1324 1324 Upraviť poľovnícky posed
1325 1325 Upraviť priemyselnú oblasť
1326 1326 Upraviť Ostrov
1327 1327 Upraviť ostrovček
1328 1328 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1329 1329 Upraviť kruhový objazd
1330 1330 Upraviť škôlku
1331 1331 Upraviť stánok
1332 1332 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1333 1333 Upraviť Zem (Pevnina)
1334 1334 Upraviť skládku odpadov
1335 1335 Upraviť práčovňu
1336 1336 Upraviť knižnicu
1337 1337 Upraviť závoru (Lift Gate)
1338 1338 Upraviť električku
1339 1339 Upraviť maják
1340 1340 Upraviť Obytnú zónu
1341 1341 Upraviť oblasť (lokalitu)
1342 1342 Upraviť Prístav (Marina)
1343 1343 Upraviť lúku
1344 1344 Upraviť pomník
1345 1345 Upraviť vojenskú oblasť
1346 1346 Upraviť minigolf
1347 1347 Upraviť zmenáreň
1348 1348 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1349 1349 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1350 1350 Upraviť motel
1351 1351 Upraviť motošport
1352 1352 Upraviť diaľnicu
1353 1353 Upraviť diaľničnú križovatku
1354 1354 Upraviť dialničnú prípojku
1355 1355 Upraviť horský priesmyk
1356 1356 Upraviť blato
1357 1357 Upraviť Multi
1358 1358 Upraviť multipolygón
1359 1359 Upraviť múzeum
1360 1360 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1361 1361 Upraviť štátne hranice
1362 1362 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1363 1363 Upraviť prírodnú rezerváciu
1364 1364 Upraviť nočný klub
1365 1365 Upraviť očnú optiku
1366 1366 Upraviť biopotraviny
1367 1367 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1368 1368 Upraviť Palaeontological Areál
1369 1369 Upraviť park
1370 1370 Upraviť parkovisko
1371 1371 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1372 1372 -----
1373 1373 Upraviť cestu (chodník)
1374 1374 Upraviť vrchol kopca
1375 1375 Upraviť pešiu zónu
1376 1376 Upraviť polotu
1377 1377 Upraviť lekáreň
1378 1378 Upraviť výletné miesto
1379 1379 Upraviť mólo
1380 1380 Upraviť potrubie
1381 1381 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1382 1382 Upraviť kostol
1383 1383 Upraviť ihrisko
1384 1384 Upraviť políciu
1385 1385 Upraviť politickú hranicu
1386 1386 Upraviť poštu
1387 1387 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1388 1388 Upraviť elektrické vedenie
1389 1389 Upraviť trafostanicu
1390 1390 Upraviť malý transformátor
1391 1391 Upraviť elektrický stožiar
1392 1392 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1393 1393 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1394 1394 Upraviť cestu I. triedy
1395 1395 Upraviť súd
1396 1396 Upraviť krčmu
1397 1397 Upraviť verejnú budovu
1398 1398 Upraviť lom
1399 1399 Upraviť dostihovú dráhu
1400 1400 Upraviť racquetbal
1401 1401 Upraviť železničnú koľaj
1402 1402 Upraviť železničný pozemok
1403 1403 Upraviť železničné nástupište
1404 1404 Upraviť rekreačnú oblasť
1405 1405 Upraviť recykláciu (zber)
1406 1406 Upraviť oblasť (región)
1407 1407 Upraviť nádrž
1408 1408 Upraviť osídlenú oblasť
1409 1409 Upraviť ulicu
1410 1410 Upraviť reštauráciu
1411 1411 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1412 1412 Upraviť rieku
1413 1413 Upraviť riečny breh
1414 1414 Upraviť cestné obmedzenie
1415 1415 Upraviť cestu neznámeho typu
1416 1416 Upraviť Cestu (Route)
1417 1417 -----
1418 1418 Upraviť ragby
1419 1419 Upraviť zrúcaninu
1420 1420 -----
1421 1421 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1422 1422 Upraviť školu
1423 1423 Upraviť sutinu
1424 1424 Upraviť krovie
1425 1425 Upraviť cestu II. triedy
1426 1426 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1427 1427 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1428 1428 Upraviť prístrešok
1429 1429 Upravit obchod s obuvou
1430 1430 Upraviť streľbu
1431 1431 Upraviť skratky
1432 1432 Upraviť Skateboard
1433 1433 Upraviť korčuľovanie
1434 1434 Upraviť lyžovanie
1435 1435 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1436 1436 Upraviť futbal
1437 1437 Upraviť Hroty
1438 1438 Upraviť športové centrum
1439 1439 Upraviť športový obchod
1440 1440 Upraviť prameň
1441 1441 Upraviť štadión
1442 1442 Upraviť štát
1443 1443 Upraviť papierníctvo
1444 1444 Upraviť turniket
1445 1445 Upraviť potok
1446 1446 Upraviť štvrť
1447 1447 Upraviť metro
1448 1448 Upraviť vchod do metra
1449 1449 Upraviť supermarket
1450 1450 Upraviť pozorovaciu kameru
1451 1451 Upraviť meračský bod
1452 1452 Upraviť plávanie
1453 1453 Upraviť stolný tenis
1454 1454 Upraviť stanicu taxíkov
1455 1455 -----
1456 1456 Upraviť telefón
1457 1457 Upraviť tenis
1458 1458 -----
1459 1459 -----
1460 1460 Upraviť cestu III. triedy
1461 1461 Upraviť divadlo
1462 1462 -----
1463 1463 Upraviť mýtnu búdku
1464 1464 Upraviť vežu
1465 1465 Upraviť mesto
1466 1466 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1467 1467 Upraviť obchod s hračkami
1468 1468 Upraviť Stopu (Track)
1469 1469 -----
1470 1470 Upraviť električku
1471 1471 Upraviť zastávku električky
1472 1472 Upraviť cestovnú kanceláciu
1473 1473 Upraviť strom
1474 1474 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1475 1475 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1476 1476 Upraviť Tunel
1477 1477 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1478 1478 Upraviť Turniket
1479 1479 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1480 1480 Upraviť Univerzitu
1481 1481 Upraviť predajný automat
1482 1482 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1483 1483 Upraviť obchod s DVD
1484 1484 Upraviť výhliadku
1485 1485 Upraviť dedinu
1486 1486 Upraviť obecnú zeleň
1487 1487 Upraviť vinicu
1488 1488 Upraviť sopku
1489 1489 -----
1490 1490 Upraviť čističku odpadových vôd
1491 1491 Upraviť vodu
1492 1492 Upraviť vodný zábavný park
1493 1493 Upraviť vodojem
1494 1494 Upraviť vodopád
1495 1495 Upraviť kríž pri ceste
1496 1496 Upraviť božiu muku
1497 1497 Upraviť priehradzku
1498 1498 Upraviť mokraď
1499 1499 Upraviť veterný mlyn
1500 1500 Upraviť Drevo
1501 1501 Upraviť závody (továrne)
1502 1502 Upraviť zoo
1503 1503 Upraviť filter.
1504 1504 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1505 1505 Upraviť reláciu
1506 1506 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1507 1507 Upraviť relácie
1508 1508 Upraviť značky
1509 1509 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1510 1510 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1511 1511 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1512 1512 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1513 1513 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1514 1514 Upraviť vybraté cesty ikon
1515 1515 Upraviť zvolený zdroj.
1516 1516 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1517 1517 Úpravy: {0}
1518 1518 UpraviťGpx
1519 1519 -----
1520 1520 Platobné karty a Kreditné karty
1521 1521 Elektronika
1522 1522 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1523 1523 Nadmorská výška
1524 1524 Násyp
1525 1525 Veľvyslanectvo
1526 1526 Pohotovosť (Záchranná služba)
1527 1527 Núdzový telefón
1528 1528 Prázdny dokument
1529 1529 Prázdne cesty
1530 1530 Povoliť automatické cachovanie.
1531 1531 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1532 1532 Povoliť built-in ocon východzí
1533 1533 Zapnúť filter
1534 1534 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1535 1535 Ukončenie #:
1536 1536 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1537 1537 Zadať URL
1538 1538 Vložte URL pre sťahovanie:
1539 1539 -----
1540 1540 Zadajte meno v menu a WMS URL
1541 1541 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1542 1542 Vložte názov miesta pre hľadanie
1543 1543 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1544 1544 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1545 1545 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1546 1546 -----
1547 1547 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1548 1548 -----
1549 1549 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1550 1550 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1551 1551 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1552 1552 -----
1553 1553 -----
1554 1554 -----
1555 1555 -----
1556 1556 -----
1557 1557 Zadajte súradnice nového bodu.
1558 1558 Vložte hľadaný výraz
1559 1559 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1560 1560 Vstup hmotnostnej hodnoty
1561 1561 Zadajte váš komentár
1562 1562 Vstup
1563 1563 Jazdectvo
1564 1564 Chyba
1565 1565 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1566 1566 Chyba pri mazaní dát.
1567 1567 Chyba zobrazovania URL
1568 1568 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1569 1569 Chyba pri nahrávaní súboru
1570 1570 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1571 1571 -----
1572 1572 Chyba v súbore {0}
1573 1573 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1574 1574 Chyba parsovania{0}: {1}
1575 1575 Chyba prehrávánia zvuku
1576 1576 Chyba pri exporte {0}: {1}
1577 1577 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1578 1578 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1579 1579 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1580 1580 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1581 1581 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1582 1582 Chyba pri rozkladaní {0}
1583 1583 Chyba počas nahrávania
1584 1584 -----
1585 1585 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1586 1586 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1587 1587 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1588 1588 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1589 1589 Chyba: {0}
1590 1590 Chyby
1591 1591 Chyby v priebehu sťahovania
1592 1592 Chyby počas sťahovania
1593 1593 -----
1594 1594 Odhad
1595 1595 Vyrovnať (even)
1596 1596 -----
1597 1597 -----
1598 1598 Nastala výnimka/chyba
1599 1599 Koniec
1600 1600 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1601 1601 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1602 1602 Ukončť program.
1603 1603 Očakávané párne čísla pre adresy
1604 1604 -----
1605 1605 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1606 1606 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1607 1607 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1608 1608 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1609 1609 Export GPX súboru
1610 1610 Exportovať a Uložiť
1611 1611 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1612 1612 Možnosti exportu
1613 1613 Exportovať dáta do GPX súboru.
1614 1614 Exportovať do GPX...
1615 1615 Vyberte SVG ViewBox...
1616 1616 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1617 1617 Získať stopy budov
1618 1618 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1619 1619 Získavam GPS polohu z EXIF
1620 1620 Vyťiahnuť (extrude)
1621 1621 Vyťiahnuť cestu
1622 1622 -----
1623 1623 Vyblednúť pozadie:
1624 1624 -----
1625 1625 -----
1626 1626 -----
1627 1627 -----
1628 1628 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1629 1629 -----
1630 1630 Neúspešné otvorenie URL
1631 1631 -----
1632 1632 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1633 1633 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1634 1634 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1635 1635 -----
1636 1636 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1637 1637 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1638 1638 -----
1639 1639 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1640 1640 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1641 1641 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1642 1642 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 Poľnohospodárska pôda
1647 1647 Farma
1648 1648 Rýchle občerstvenie
1649 1649 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1650 1650 Rýchle pretáčanie
1651 1651 Najrýchlejšia
1652 1652 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1653 1653 Poplatok
1654 1654 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1655 1655 Plot
1656 1656 Prievoz, trajekt
1657 1657 Prístavisko prievozu, trajektu
1658 1658 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1659 1659 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1660 1660 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1661 1661 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1662 1662 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1663 1663 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1664 1664 Súbor
1665 1665 Súbor "{0}" neexistuje
1666 1666 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1667 1667 Chyba formátu súboru
1668 1668 Súbor "{0}" neexistuje
1669 1669 -----
1670 1670 -----
1671 1671 Súbor už existuje. Prepísať?
1672 1672 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1673 1673 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1674 1674 Súbor: {0}
1675 1675 Meno súboru
1676 1676 -----
1677 1677 -----
1678 1678 Režim filter
1679 1679 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1680 1680 Koniec kreslenia.
1681 1681 -----
1682 1682 Hasičská stanica
1683 1683 Spúšťací súbor Firefoxu
1684 1684 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1685 1685 Ohnisko
1686 1686 Rybolov
1687 1687 Opraviť
1688 1688 Oprava vlastností
1689 1689 Oprava relácie
1690 1690 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1691 1691 Opraviť označené chyby.
1692 1692 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1693 1693 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1694 1694 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1695 1695 Opravujem chyby...
1696 1696 Kvetinárstvo
1697 1697 -----
1698 1698 Bol najdený nasledujúci problém:
1699 1699 Jedlo + Pitie
1700 1700 Pešo
1701 1701 Americký futbal
1702 1702 Len pre označené objekty
1703 1703 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1704 1704 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1705 1705 Brod
1706 1706 Les
1707 1707 Chybný formát:
1708 1708 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1709 1709 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1710 1710 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1711 1711 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1712 1712 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1713 1713 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1714 1714 Fontána
1715 1715 Blokovať
1716 1716 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1717 1717 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1718 1718 -----
1719 1719 Z ...
1720 1720 Z relácie
1721 1721 -----
1722 1722 Čerpacia stanica
1723 1723 Čerpacia stanica
1724 1724 -----
1725 1725 Úplná Adresa:
1726 1726 Pohľad celá obrazovka
1727 1727 -----
1728 1728 Nábytok
1729 1729 GPS body
1730 1730 -----
1731 1731 popis gps trasy
1732 1732 GPX súbory
1733 1733 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1734 1734 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1735 1735 GPX stopa(trasa):
1736 1736 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1737 1737 Záhrada
1738 1738 Záhradné centrum
1739 1739 Plynojem (Gasometer)
1740 1740 Brána
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 Geografia(Zemepis)
1744 1744 -----
1745 1745 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1746 1746 Obrázky s GPS súradnicami
1747 1747 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1748 1748 -----
1749 1749 Ľadovec
1750 1750 Sklo
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1755 1755 Prejsť na nasledujúcu stránku
1756 1756 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1757 1757 -----
1758 1758 Golfové ihrisko
1759 1759 -----
1760 1760 Malé nákladná autá a dodávky
1761 1761 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1762 1762 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1763 1763 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1764 1764 -----
1765 1765 Tráva
1766 1766 Cintorín (malý, blizko kostola)
1767 1767 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1768 1768 Mriežka
1769 1769 Vrstva mriežky:
1770 1770 Rozloženie mriežky
1771 1771 Umiestnenie mriežky
1772 1772 Otáčanie mriežky
1773 1773 -----
1774 1774 Skupina
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 Penzión
1781 1781 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1782 1782 Gymnastika
1783 1783 Kaderníctvo
1784 1784 Malá dedina / osada / samota
1785 1785 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1786 1786 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1787 1787 -----
1788 1788 Železiarstvo
1789 1789 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1790 1790 Zdravie
1791 1791 Vresovisko
1792 1792 Nákladné vozidlá
1793 1793 Živý plot (Hedge)
1794 1794 Výška
1795 1795 Výška (metre)
1796 1796 -----
1797 1797 Nápoveda
1798 1798 Pomoc: {0}
1799 1799 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1800 1800 Skryť
1801 1801 Schovať prvky
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 Navyššie číslo
1805 1805 Zvýrazniť
1806 1806 Typ komunikácie
1807 1807 Pozemné komunikácie
1808 1808 Turistika
1809 1809 Historické miesta
1810 1810 História
1811 1811 História pre bod {0}
1812 1812 História pre reláciu {0}
1813 1813 História pre cestu {0}
1814 1814 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1815 1815 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1816 1816 Hokej
1817 1817 Domovská stránka
1818 1818 Kôň
1819 1819 Konské dostihy
1820 1820 Nemocnica
1821 1821 -----
1822 1822 Ubytovňa
1823 1823 -----
1824 1824 Hlavné skratky
1825 1825 Meno domu
1826 1826 Číslo domu
1827 1827 -----
1828 1828 Poľovnícky posed
1829 1829 Som v časovej zóne:
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 ID > 0 očakávané. Got {0}
1834 1834 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
1835 1835 -----
1836 1836 IO Výnimka
1837 1837 -----
1838 1838 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1839 1839 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
1840 1840 Ignorovať
1841 1841 Nabudúce ignorovať označené chyby.
1842 1842 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
1843 1843 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
1844 1844 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
1845 1845 Ignorujem prvky(elements)
1846 1846 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
1847 1847 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
1848 1848 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
1849 1849 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1850 1850 -----
1851 1851 Nedovolená veľkosť
1852 1852 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 Neplatný výraz ''{0}''
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 Neplatný objekt s id=0
1864 1864 -----
1865 1865 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
1866 1866 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
1867 1867 Neplatná poznámka nahrávania
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
1871 1871 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
1872 1872 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
1873 1873 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
1874 1874 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1875 1875 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
1876 1876 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
1877 1877 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
1878 1878 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
1879 1879 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
1880 1880 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
1881 1881 -----
1882 1882 Obrázok je už načítaný
1883 1883 Orezávanie obrázkov
1884 1884 -----
1885 1885 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1886 1886 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 Importovať
1890 1890 Importovať zvuk
1891 1891 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
1892 1892 Importovať obrázky
1893 1893 Import nie je možný
1894 1894 Importovať cestu z GPX vrstvy
1895 1895 Importované obrázky
1896 1896 Importujem dáta z DG100...
1897 1897 Importovať dáta zo zariadenia.
1898 1898 Importuje vydania z OpenStreetBugs
1899 1899 Sklon
1900 1900 Prudký sklon
1901 1901 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
1902 1902 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
1903 1903 -----
1904 1904 Nesprávna hodnota operátora bodov: {0}. Operátor bodov čaká čísla bodov, alebo rozsah bodov, napr. body:10-20
1905 1905 Nesprávna hodnota z operátora značiek: {0}. Operátor značiek očakáva číslo zo značiek alebo rozsahu, napríklad značky:1 alebo značky:2-5
1906 1906 -----
1907 1907 Priblíženie
1908 1908 Prírastok:
1909 1909 -----
1910 1910 Priemysel
1911 1911 Informácie
1912 1912 Info o Elemente
1913 1913 Informácia
1914 1914 Informačná tabuľa
1915 1915 Informačná kancelária
1916 1916 Informačný terminál
1917 1917 Informácie o vrstve
1918 1918 Prebieha inicializácia
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 Vnútorná chyba servera
1925 1925 Interpolácia (vloženie)
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 Chybná URL?
1929 1929 -----
1930 1930 Poškodený bz2 súbor.
1931 1931 Neplatný dátum
1932 1932 -----
1933 1933 Neplatné vyrovnanie (offset)
1934 1934 Neplatné vlastnosti kľúča
1935 1935 Neplatný spellcheck line: {0}
1936 1936 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
1937 1937 Neplatné časové pásmo
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
1941 1941 Obrátený filter
1942 1942 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
1943 1943 Nie je vektorizované.
1944 1944 Je vektorizované.
1945 1945 Ostrov
1946 1946 Ostrovček
1947 1947 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
1948 1948 Položka
1949 1949 položka {0} sa v zozname nenachádza
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
1954 1954 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
1955 1955 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
1956 1956 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
1957 1957 JPEG obrázky (*.jpg)
1958 1958 -----
1959 1959 Java verzia {0}
1960 1960 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
1961 1961 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
1962 1962 Spojiť body a línie
1963 1963 Vložiť bod do cesty
1964 1964 Pripojiť bod k najbližšej ceste
1965 1965 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
1966 1966 Spojené prekrývajúce sa plochy
1967 1967 Spojená prekrývajúca sa plocha
1968 1968 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
1969 1969 Skok na miesto (pozíciu)
1970 1970 Skok tam
1971 1971 Skok na miesto (pozíciu)
1972 1972 Križovatka
1973 1973 Ponechať
1974 1974 Zostáva klon lokálnej verzie
1975 1975 Ponechávať záložné súbory
1976 1976 Ponechaj moje súradnice
1977 1977 Udržať môj vymazaný stav
1978 1978 Zostáva môj viditeľný stav
1979 1979 -----
1980 1980 Zachovať plugin
1981 1981 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
1982 1982 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
1983 1983 Ponechaj ich súradnice
1984 1984 Udržať ich vymazaný stav
1985 1985 Ponechať svoj viditeľný stav
1986 1986 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
1987 1987 Kĺúč
1988 1988 Klúč ''{0}'' je neplatný.
1989 1989 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
1990 1990 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
1991 1991 Kláves:
1992 1992 Klávesové skratky
1993 1993 Kľúčové slová
1994 1994 Škôlka
1995 1995 Stánok
1996 1996 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
1997 1997 -----
1998 1998 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 Nastavenie pluginu Lakewalker
2002 2002 Lakewalker stopa(trace)
2003 2003 Lambert 4 Zones (Francúzko)
2004 2004 -----
2005 2005 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
2006 2006 -----
2007 2007 Lambertova zóna (Estónsko)
2008 2008 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
2009 2009 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
2010 2010 Zem (Pevnina)
2011 2011 Využívanie oblasti (Land use)
2012 2012 Skládka odpadov
2013 2013 -----
2014 2014 Jazdné pruhy
2015 2015 Jazyk
2016 2016 Posledná zmena {0}
2017 2017 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
2018 2018 Zemepisná šírka
2019 2019 Zemepisná šírka:
2020 2020 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
2021 2021 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
2022 2022 Spustiť v maximalizovanom režime
2023 2023 -----
2024 2024 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
2025 2025 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
2026 2026 Otvoriť dialóg úpravy značiek
2027 2027 Práčovňa
2028 2028 Vrstva
2029 2029 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
2030 2030 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
2031 2031 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
2032 2032 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
2033 2033 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
2034 2034 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
2035 2035 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
2036 2036 vrstva nie je v zozname
2037 2037 Vrstva pre vykonávanie meraní
2038 2038 Vrstva: {0}
2039 2039 Vrstvy
2040 2040 Uvedený čas (sekundy)
2041 2041 Voľný čas
2042 2042 Dĺžka
2043 2043 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2044 2044 Dĺžka:
2045 2045 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
2046 2046 Železničné priecestie
2047 2047 Knižnica
2048 2048 Licencia
2049 2049 Závora (Lift Gate)
2050 2050 Rýchloelektrička
2051 2051 Maják
2052 2052 Odkazová linka
2053 2053 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2054 2054 Typ vedenia
2055 2055 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2056 2056 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2057 2057 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2058 2058 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 Obytná zóna
2063 2063 Nahrať Všetky Dlaždice
2064 2064 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2065 2065 Načítať WMS vrstvu
2066 2066 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2067 2067 Nahrať priebeh
2068 2068 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2069 2069 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2070 2070 Načítať reláciu
2071 2071 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2072 2072 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2073 2073 Načítavam skoršie pluginy
2074 2074 Nahrať históriu pre bod {0}
2075 2075 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2076 2076 Nahrať históriu pre cestu {0}
2077 2077 Nahrávam rodičovskú reláciu
2078 2078 -----
2079 2079 Načítavam pluginy
2080 2080 -----
2081 2081 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2082 2082 Nahrávam {0}
2083 2083 Miestne súbory
2084 2084 Oblasť (lokalita)
2085 2085 Umiestnenie
2086 2086 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2087 2087 Zamknúť
2088 2088 Plavebná komora
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 Zemepisná dĺžka
2092 2092 Zemepisná dĺžka:
2093 2093 Vzhľad a chovanie
2094 2094 Výhliadková veža
2095 2095 -----
2096 2096 Hľadám breh...
2097 2097 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 Najnižšie číslo
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2108 2108 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2112 2112 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2113 2113 Poškodené údaje(vety):
2114 2114 Človekom vytvorené (Man made)
2115 2115 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Mapa
2121 2121 -----
2122 2122 Projekcia mapy
2123 2123 Nastavenie mapy
2124 2124 Mapa: {0}
2125 2125 Prístav (Marina)
2126 2126 Označiť ako hotové
2127 2127 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2128 2128 Značky z pomenovaných bodov
2129 2129 Značky z {0}
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2133 2133 Materiál
2134 2134 Max zväčšenie lvl:
2135 2135 Max. Výška(v metroch)
2136 2136 Max. Dĺžka (v metroch)
2137 2137 Max. Šírka (v metroch)
2138 2138 Maximálna veľkost cache (v MB)
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 Max. rýchlosť (km/h)
2142 2142 Max. hmotnosť (ton)
2143 2143 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2144 2144 Maximálna plocha na požiadavku:
2145 2145 Maximálny vek cache (dni)
2146 2146 Maximálna veľkosť cache (MB)
2147 2147 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2148 2148 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2149 2149 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2150 2150 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2151 2151 Maximálna dĺžka (metrov)
2152 2152 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2153 2153 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2154 2154 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2155 2155 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2156 2156 Maximálny počet úsekov na cestu
2157 2157 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2158 2158 Lúka
2159 2159 Namerané hodnoty
2160 2160 Meranie
2161 2161 Člen
2162 2162 Členovia
2163 2163 Členy(vyriešené)
2164 2164 Členy(v konflikte)
2165 2165 Pomník
2166 2166 Meno v menu
2167 2167 Meno v menu (východzie)
2168 2168 Menu skratiek
2169 2169 -----
2170 2170 Mercatorova projekcia
2171 2171 Zlúčiť
2172 2172 Zlúčiť body
2173 2173 Zlúčiť duplikátne body?
2174 2174 Zlúčiť vrstvu
2175 2175 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2176 2176 -----
2177 2177 Zlúčiť výber
2178 2178 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2179 2179 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2180 2180 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2181 2181 Zlúčiť {0} body
2182 2182 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2183 2183 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2184 2184 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2185 2185 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2186 2186 Spojovaná verzia
2187 2187 Správu dňa nie je možné zobraziť
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2191 2191 Armáda
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 Min. rýchlosť (km/h)
2196 2196 Malý kruhový objazd
2197 2197 Minigolf
2198 2198 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2199 2199 Minút: {0}
2200 2200 Zrkadlo
2201 2201 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2202 2202 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2203 2203 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2204 2204 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2205 2205 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2206 2206 Chýbajúce šifrovanie
2207 2207 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2208 2208 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2209 2209 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2210 2210 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2211 2211 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2212 2212 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2213 2213 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2214 2214 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2215 2215 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2216 2216 Chýbajúce meno:* prekladu.
2217 2217 Chýbajúci operator pre NOT
2218 2218 Chýbajúci parameter pre OR
2219 2219 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2220 2220 -----
2221 2221 Po-Pi 08:30-20:00
2222 2222 Režim: Kresliť Fokus
2223 2223 Režim: {0}
2224 2224 Pracovný režim (Potlach štýl)
2225 2225 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2226 2226 Skupiny modifikátorov
2227 2227 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2228 2228 Zmenáreň
2229 2229 Jednokoľajka, vysutá dráha
2230 2230 Pamätihodnosť, pamätník
2231 2231 -----
2232 2232 Viac informácii o tejto vlastnosti
2233 2233 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2234 2234 Najdená viac než jedna "from" cesta.
2235 2235 Najdené viac cieľových "to" ciest.
2236 2236 Viac ako jedna "via" najdená.
2237 2237 -----
2238 2238 Motošport
2239 2239 Motorové vozidlo
2240 2240 Motocykel
2241 2241 Cesta pre motorové vozidlá
2242 2242 Dialnica
2243 2243 Ďialničná križovatka
2244 2244 Dialničná prípojka
2245 2245 Horský priesmyk
2246 2246 Horský bicykel
2247 2247 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2248 2248 -----
2249 2249 Posunúť nižšie
2250 2250 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2251 2251 Posunúť elementy
2252 2252 Posunúť filter dole.
2253 2253 Posunúť filter hore.
2254 2254 Presunúť vľavo
2255 2255 -----
2256 2256 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2257 2257 Presunúť objekty {0}
2258 2258 Presunúť vpravo
2259 2259 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2260 2260 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2261 2261 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2262 2262 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2263 2263 Presunúť označené body na priamku
2264 2264 Presunúť označené body do kruhu
2265 2265 Posunúť ich(them)
2266 2266 Posunúť vyššie
2267 2267 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2268 2268 Presunúť {0}
2269 2269 Presunutie objektov {0}
2270 2270 Blato
2271 2271 -----
2272 2272 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2273 2273 multipolygón
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2277 2277 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2278 2278 Múzeum
2279 2279 -----
2280 2280 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2281 2281 Moja verzia
2282 2282 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2283 2283 Môj so zlúčeným
2284 2284 Môj s Ich
2285 2285 NMEA import zlyhal!
2286 2286 NMEA import úspešný
2287 2287 NMEA-0183 súbory
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 Názov
2291 2291 Názov miesta
2292 2292 Meno užívateľa.
2293 2293 Meno: {0}
2294 2294 Pomenovanie trackpoints od {0}
2295 2295 Pomenované trasové body
2296 2296 Úzkorozchodná železnica
2297 2297 Štátna
2298 2298 Národný park
2299 2299 Prírodná rezervácia
2300 2300 Blízko
2301 2301 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2302 2302 Sieť
2303 2303 Sieťová výnimka
2304 2304 -----
2305 2305 Nový
2306 2306 -----
2307 2307 Nový problém
2308 2308 Nový kľúč
2309 2309 Nová funkcia
2310 2310 Nová hodnota
2311 2311 Nová hodnota pre {0}
2312 2312 Nasledujúci
2313 2313 Nasledujúci obrázok
2314 2314 Nočný klub
2315 2315 Nie
2316 2316 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2317 2317 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2318 2318 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2319 2319 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2320 2320 Bez skratky
2321 2321 Nenajdená cesta "from".
2322 2322 Nenajdená cesta "to".
2323 2323 Nie je "via" bod alebo cesta najdená.
2324 2324 Žiadna oblasť nie je vybratá
2325 2325 Žiadne zmeny pre uloženie.
2326 2326 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2327 2327 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2328 2328 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2329 2329 Nájdená neaktuálna dátová sada
2330 2330 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2331 2331 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2332 2332 Neboli načítané žiadne dáta.
2333 2333 Žiaden dátum
2334 2334 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2335 2335 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2336 2336 Slepá ulica
2337 2337 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2338 2338 -----
2339 2339 Bez obrázka
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2343 2343 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2344 2344 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2345 2345 Neotvárajte súbor zmien
2346 2346 Neotvorené súbory zmien
2347 2347 -----
2348 2348 Nie je doplnené heslo.
2349 2349 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2350 2350 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2351 2351 -----
2352 2352 Nezistený žiadny problém
2353 2353 -----
2354 2354 Nie je vybraná žiadna relácia
2355 2355 Nevybratá GPX stopa(track)
2356 2356 Žiadne cieľové vrstvy
2357 2357 -----
2358 2358 Nie je doplnené užívateľské meno.
2359 2359 Neplatná WMS URL alebo id
2360 2360 Žiadne chyby na overenie
2361 2361 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2362 2362 Nie, zrušiť
2363 2363 Nie, zrušiť operáciu
2364 2364 Nie, pokračovať v editácii
2365 2365 Nie, použite to
2366 2366 Bod
2367 2367 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2368 2368 Bod je stále v užívaní
2369 2369 Bod {0}
2370 2370 Body
2371 2371 Body s rovnakou pozíciou
2372 2372 Body s rovnakými názvami
2373 2373 Body(vyriešené)
2374 2374 Body(v konflikte)
2375 2375 -----
2376 2376 Žiadny
2377 2377 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2378 2378 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2379 2379 Normálny
2380 2380 Sever
2381 2381 Nenájdené
2382 2382 Nepripojený
2383 2383 Ešte nerozhodnuté
2384 2384 Ešte nerozhodnuté
2385 2385 -----
2386 2386 Poznámka
2387 2387 -----
2388 2388 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2389 2389 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2390 2390 Bankovky
2391 2391 Nič
2392 2392 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2393 2393 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2394 2394 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2395 2395 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2396 2396 Nič nie je vybraté!
2397 2397 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2398 2398 -----
2399 2399 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2400 2400 -----
2401 2401 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2402 2402 Číslo
2403 2403 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2404 2404 Číslovací systém:
2405 2405 Schéma číslovania
2406 2406 Číselný
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 OK - skúšam znovu.
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 OSM údaje
2413 2413 OSM heslo.
2414 2414 Súbory OSM Servera
2415 2415 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2416 2416 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2422 2422 -----
2423 2423 Objekt je vymazaný
2424 2424 História objektu
2425 2425 -----
2426 2426 Objekt s históriou(priebehom)
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 Pridané objekty:
2430 2430 Odstránené objekty:
2431 2431 Upravené objekty:
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 Nepárny (odd)
2437 2437 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2438 2438 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2439 2439 Vyrovnať(Offset):
2440 2440 Starý kľúč
2441 2441 Stará funkcia
2442 2442 Stará hodnota
2443 2443 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2444 2444 Na požiadanie
2445 2445 Pri nahrávaní
2446 2446 Jednosmerka
2447 2447 Cesty s jediným bodom
2448 2448 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2449 2449 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2450 2450 Jednosmerka
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2457 2457 Iba na začiatku cesty.
2458 2458 Iba na vektorizované vrstvy
2459 2459 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 Otvoriť umiestnenie...
2463 2463 Otvoriť OpenStreetBugs
2464 2464 Otvoriť pohľad...
2465 2465 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2466 2466 -----
2467 2467 Otvoriť súbor.
2468 2468 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2469 2469 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2470 2470 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2471 2471 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2472 2472 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2473 2473 Otvoriť zoznam trasových bodov
2474 2474 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2475 2475 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2476 2476 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2477 2477 Otvoriť výber obsahu okien.
2478 2478 -----
2479 2479 Otvoriť z URL.
2480 2480 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2481 2481 -----
2482 2482 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2483 2483 Otvoriť inú fotografiu
2484 2484 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2485 2485 Otvoriť zmenové súbory
2486 2486 Otvoriť súbor
2487 2487 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2488 2488 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2489 2489 Otvor meračský nástroj.
2490 2490 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2491 2491 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2492 2492 Otvoriť okno merania.
2493 2493 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2494 2494 Otvoriť okno pre overovanie.
2495 2495 Otvoriť...
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2502 2502 -----
2503 2503 údaje OpenStreetMap
2504 2504 Otváram 1 súbor...
2505 2505 Otváracia doba
2506 2506 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2507 2507 Otváranie súborov
2508 2508 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2509 2509 -----
2510 2510 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2511 2511 Operátor
2512 2512 Optik
2513 2513 Voliteľné atribúty:
2514 2514 Voliteľné informácie:
2515 2515 Voliteľné typy
2516 2516 Biopotraviny
2517 2517 Orig. Cesta
2518 2518 Pravouhlosť
2519 2519 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2520 2520 Pravouhlý tvar
2521 2521 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2522 2522 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2523 2523 -----
2524 2524 Iné
2525 2525 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2526 2526 Turistický (Outdoor)
2527 2527 Prekryť štvorce (tiles)
2528 2528 Prekrývajúce sa plochy
2529 2529 Prekrývajúce sa komunikácie
2530 2530 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2531 2531 Prekrývajúce sa železnice
2532 2532 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2533 2533 Prekrývajúce sa cesty
2534 2534 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2535 2535 Prekrývajúce sa cesty.
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 Prepísať
2541 2541 -----
2542 2542 PNG súbory (*.png)
2543 2543 PUWG (Poľsko)
2544 2544 PUWG 1992 (Poľsko)
2545 2545 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2546 2546 -----
2547 2547 Farebný štýl {0}: {1}
2548 2548 Problém s vykresľováním
2549 2549 Palaeontological Areál
2550 2550 Papier
2551 2551 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2552 2552 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2553 2553 -----
2554 2554 Nadradené vzťahy
2555 2555 -----
2556 2556 P+R parkovisko
2557 2557 Parkovisko
2558 2558 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2559 2559 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2560 2560 Rozložiť OSM dáta...
2561 2561 Rozloženie OSM history data ...
2562 2562 -----
2563 2563 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2564 2564 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 Heslo
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 Vložiť
2573 2573 Vkladám ...
2574 2574 Vložiť vlastnosti
2575 2575 Vložiť URL zo schránky
2576 2576 Vložiť zo schránky
2577 2577 -----
2578 2578 Cesta (chodník)
2579 2579 Dĺžka cesty
2580 2580 Syntaktická chyba vzoru: Vzor {0} v {1} je nedovolený!
2581 2581 Vrchol
2582 2582 Pešia zóna
2583 2583 Prechod pre chodcov
2584 2584 Typ prechodu pre chodcov
2585 2585 Pešia
2586 2586 -----
2587 2587 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2588 2588 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2589 2589 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2590 2590 Vykonať overovanie dát
2591 2591 Povolené činnosti
2592 2592 Lekáreň
2593 2593 Telefónne číslo
2594 2594 Číslo telefónu
2595 2595 -----
2596 2596 Čas fotografie (z exif):
2597 2597 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2598 2598 Fyzicky vymazať z lokálnej verzie
2599 2599 -----
2600 2600 Výletné miesto
2601 2601 Mólo
2602 2602 Potrubie
2603 2603 Typ lyžiarskej dráhy
2604 2604 Hracia plocha, ihrisko
2605 2605 Kostol
2606 2606 Miesta
2607 2607 Prehrať/Pauza audio
2608 2608 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2609 2609 Ihrisko
2610 2610 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2616 2616 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2617 2617 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2618 2618 -----
2619 2619 Prosím vložte vybraný reťazec
2620 2620 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2621 2621 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2622 2622 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2623 2623 -----
2624 2624 Zadajte hladaný reťazec.
2625 2625 Zadajte uživateľské meno
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2629 2629 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2630 2630 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 Prosím vložte celé číslo > 1
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2646 2646 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2647 2647 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2648 2648 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2652 2652 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2653 2653 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2654 2654 Prosím vyberte súbor
2655 2655 Vyberte prosím kľúč
2656 2656 Prisím vyberte schému k použitiu.
2657 2657 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2658 2658 Vyberte prosím hodnotu
2659 2659 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2660 2660 -----
2661 2661 Vyber prosím nejakú položku.
2662 2662 Vyberte minimálne 4 body
2663 2663 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2664 2664 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2665 2665 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2666 2666 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2667 2667 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2668 2668 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2669 2669 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2670 2670 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2671 2671 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2672 2672 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2673 2673 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2674 2674 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2675 2675 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2676 2676 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2677 2677 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2678 2678 Vyberte schému pre zmazanie.
2679 2679 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2683 2683 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2684 2684 Plugin je zahrnutý v JOSM
2685 2685 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2686 2686 Informácia o pluginoch
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 Pluginy
2690 2690 Meno bodu(miesta)
2691 2691 Číslo bodu
2692 2692 Polícia
2693 2693 Politická
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 Iba poloha
2697 2697 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2698 2698 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
2699 2699 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
2700 2700 Poštová schránka
2701 2701 PSČ:
2702 2702 Pošta
2703 2703 Poštové smerovacie číslo
2704 2704 Potenciál
2705 2705 Elektráreň (spôsob vyroby)
2706 2706 Elektrické vedenie
2707 2707 Transformátorová stanica
2708 2708 Malý transformátor
2709 2709 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2710 2710 Predpoklad Porušenia
2711 2711 Predpokladaný priestupok
2712 2712 Preddefinované
2713 2713 -----
2714 2714 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2715 2715 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2716 2716 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2717 2717 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2718 2718 Nastavenia
2719 2719 Predvoľby uložené na {0}
2720 2720 Nastavenia...
2721 2721 Pripravujem OSM údaje...
2722 2722 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2723 2723 Pripravujem dátový súbor ...
2724 2724 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2725 2725 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
2726 2726 -----
2727 2727 Historická železnica
2728 2728 Prednastavená skupina {0}
2729 2729 Prednastavená skupina {1} / {0}
2730 2730 Predvoľby
2731 2731 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2732 2732 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2733 2733 Predchádzajúci
2734 2734 Predchádzajúci obrázok
2735 2735 Cesta I. triedy
2736 2736 Prípojka cesty I. triedy
2737 2737 Primárny modifikátor:
2738 2738 Pôvodný
2739 2739 -----
2740 2740 Vezenie
2741 2741 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 Kód projekcie
2748 2748 Metóda projekcie
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 Vlastnosti
2752 2752 Vlastnosti / Memberships
2753 2753 Kontrola vlastností :
2754 2754 Vlastnosti pre zvolené objekty
2755 2755 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
2756 2756 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
2757 2757 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
2758 2758 Vlastnosti
2759 2759 Vlastnosti (s konfliktmi)
2760 2760 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
2761 2761 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
2762 2762 Hodnota obsahuje HTML entitu
2763 2763 Hodnota začíná alebo končí medzerou
2764 2764 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
2765 2765 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
2766 2766 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
2767 2767 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
2768 2768 Určuje trasové schopnosti
2769 2769 -----
2770 2770 Krčma
2771 2771 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
2772 2772 Verejná budova
2773 2773 Dopravná obsluha
2774 2774 Hromadná doprava
2775 2775 Očistený objekt ''{0}''
2776 2776 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
2777 2777 -----
2778 2778 Lom
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 Pýtam sa na meno servera
2789 2789 Pýtam sa na meno servera ...
2790 2790 -----
2791 2791 Dostihová dráha
2792 2792 Racquetbal
2793 2793 Železnica (štandardná)
2794 2794 Železnica
2795 2795 Železničná zastávka
2796 2796 Železničné nástupište
2797 2797 Železničný pozemok
2798 2798 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
2799 2799 Veľkosť rastra: {0}
2800 2800 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
2801 2801 Čítajte ako prvé
2802 2802 -----
2803 2803 Čítať fotky...
2804 2804 Načitávam zmenový súbor {0} ...
2805 2805 Načitávam zmenové súbory...
2806 2806 -----
2807 2807 Čítanie rodičovských z ''{0}''
2808 2808 -----
2809 2809 Čítam {0}...
2810 2810 Informačné súbory
2811 2811 Skutočné meno
2812 2812 Naozaj uzavrieť?
2813 2813 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
2814 2814 Rekreačná oblasť
2815 2815 Opravené (rektifikované) obrázky...
2816 2816 Recyklácia
2817 2817 Opakovať
2818 2818 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
2819 2819 Ref. číslo
2820 2820 Referencie (číslo stopy(track))
2821 2821 Referenčné číslo
2822 2822 -----
2823 2823 Odkazovať na
2824 2824 Obnoviť
2825 2825 Oblasť (región)
2826 2826 Zamietnuť konflikty a Uložiť
2827 2827 Vzťah (relation)
2828 2828 Relácia ...
2829 2829 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
2830 2830 Editor Relácií: Posun Dole
2831 2831 Editor Relácií: Posun Hore
2832 2832 Editor Relácií: Odstrániť
2833 2833 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
2834 2834 -----
2835 2835 Editor Relácií: Triedenie
2836 2836 Relácia je zmazaná
2837 2837 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
2838 2838 Relácia {0}
2839 2839 Relácia: {0}
2840 2840 Relácie
2841 2841 Relácie: {0}
2842 2842 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
2843 2843 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
2844 2844 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
2845 2845 Náboženstvo
2846 2846 Znovu načítať
2847 2847 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
2848 2848 Nahrať poškodené dlaždice
2849 2849 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
2850 2850 Načítať históriu zo serveru
2851 2851 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
2852 2852 Vzdialené ovládanie
2853 2853 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
2854 2854 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
2855 2855 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
2856 2856 Odstrániť
2857 2857 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
2858 2858 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
2859 2859 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
2860 2860 -----
2861 2861 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
2862 2862 -----
2863 2863 Odstrániť z dátovej sady
2864 2864 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2865 2865 Odstraniť fotku z vrstvy
2866 2866 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2867 2867 Vymazať značky z vnútorných ciest
2868 2868 -----
2869 2869 Vymazať vybraté záložky
2870 2870 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
2871 2871 -----
2872 2872 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
2873 2873 Odstrániť vybraté cesty ikon
2874 2874 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
2875 2875 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
2876 2876 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
2877 2877 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2878 2878 Odstránený Prvok z Relácií
2879 2879 -----
2880 2880 Odstraňujem duplicitné body...
2881 2881 Vybranie odkazu z relácie {0}
2882 2882 -----
2883 2883 Premenovať vrstvu
2884 2884 Premenovať vybratú záložku
2885 2885 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
2886 2886 Požičovňa
2887 2887 Servis
2888 2888 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
2889 2889 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
2890 2890 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
2891 2891 Nahlásiť chybu
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Detaily požiadavky: {0}
2897 2897 Nádrž
2898 2898 Vynulovať (Reset)
2899 2899 Vymazať cookie
2900 2900 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
2901 2901 Nastaviť id na 0
2902 2902 Nastaviť východzie hodnoty
2903 2903 Ulica (miestna komunikácia)
2904 2904 Osídlená oblasť (Residential area)
2905 2905 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
2906 2906 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
2907 2907 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
2908 2908 Vyriešiť
2909 2909 Rozhodnutie konfliktov
2910 2910 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
2911 2911 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
2912 2912 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
2913 2913 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
2914 2914 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
2915 2915 Vyriešiť konflikty.
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
2920 2920 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
2921 2921 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
2922 2922 -----
2923 2923 Reštaurácia
2924 2924 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
2925 2925 Obmedzenie
2926 2926 Maloobchod
2927 2927 Oporný múr
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 Otočiť smer radu budov
2939 2939 Otočiť smer ciest
2940 2940 Otočiť smer radu budov
2941 2941 Otočiť smer radu budov
2942 2942 Otočiť a Spojiť
2943 2943 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
2944 2944 Opačná trasa
2945 2945 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
2946 2946 -----
2947 2947 Otočiť smer ciest
2948 2948 Obrátená pobrežná čiara
2949 2949 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
2950 2950 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
2951 2951 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
2952 2952 Otočenie uličných čísel radu budov
2953 2953 Revízia
2954 2954 Jazdectvo
2955 2955 Rieka
2956 2956 Riečny breh
2957 2957 Cesta (neznámy typ)
2958 2958 Cestné obmedzenie
2959 2959 Úloha
2960 2960 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
2961 2961 Funkcia:
2962 2962 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
2963 2963 Otočiť o 180°
2964 2964 Otočiť o 270°
2965 2965 Otočiť o 90°
2966 2966 Otočiť obrázok vľavo
2967 2967 Otočiť obrázok vpravo
2968 2968 Otočiť vľavo
2969 2969 Otočiť vpravo
2970 2970 Kruhový objazd
2971 2971 Cesta (Route)
2972 2972 -----
2973 2973 Štátna cesta
2974 2974 Typ Cesty (Route)
2975 2975 Zobrazené cesty sú pre:
2976 2976 Trasovanie (Routing)
2977 2977 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
2978 2978 Ragby
2979 2979 Zrúcanina
2980 2980 -----
2981 2981 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 Spúšťam test {0}
2985 2985 Zapnutá vertex redukcia...
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 SIM-karty
2989 2989 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
2990 2990 Uložiť
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 Uložiť ako...
2994 2994 Uložiť GPX súbor
2995 2995 Uložiť vrstvu
2996 2996 Uložiť OSM súbor
2997 2997 Uložiť WMS vrstvu
2998 2998 Uložiť WMS vrstvu do súboru
2999 2999 Uložiť akokoľvek
3000 3000 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
3001 3001 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
3002 3002 Uložiť aktuálne dáta.
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
3006 3006 Uložiť/Nahrať a Vymazať
3007 3007 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
3008 3008 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
3009 3009 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
3010 3010 Skenovaná mapa ...
3011 3011 Prehľadávam adresár {0}
3012 3012 Škola
3013 3013 Železný šrot
3014 3014 Sutina
3015 3015 Krovie
3016 3016 Hľadať
3017 3017 Hľadám ...
3018 3018 Vyhľadávať objekty
3019 3019 Vyhľadávať...
3020 3020 -----
3021 3021 Hľadať:
3022 3022 Druhé meno
3023 3023 Cesta II. triedy
3024 3024 Sekundárny modifikátor:
3025 3025 Sekúnd: {0}
3026 3026 Bezpečnostná výnimka
3027 3027 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
3032 3032 Výber
3033 3033 Vybrať všetko
3034 3034 Vybrať Feuille
3035 3035 Vybrať WMS vrstvu
3036 3036 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
3037 3037 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
3038 3038 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 Vybrať hranice obce(samosprávy)
3043 3043 Vyberte buď:
3044 3044 Vybrať meno súboru
3045 3045 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 Výber nastavenia kreslenej čiary
3050 3050 Výber členov
3051 3051 Zvoliť bod pod kurzorom.
3052 3052 Vyberte objekty na nahratie
3053 3053 -----
3054 3054 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
3055 3055 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
3060 3060 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
3061 3061 Výber cieľovej vrstvy
3062 3062 -----
3063 3063 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3064 3064 -----
3065 3065 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3066 3066 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3067 3067 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
3077 3077 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
3078 3078 Výber s určeným hľadaním
3079 3079 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
3080 3080 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3081 3081 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
3082 3082 Vybratá stopa: {0}
3083 3083 Výber
3084 3084 Plocha výberu
3085 3085 Dĺžka výberu
3086 3086 Výber je prázdny
3087 3087 -----
3088 3088 Nevhodný výber!
3089 3089 Výber: {0}
3090 3090 Cesty pretínajúce sami seba
3091 3091 -----
3092 3092 Oddeliť vrstvu
3093 3093 Oddeľovač
3094 3094 Sekvencia
3095 3095 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3096 3096 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
3097 3097 Obslužná cesta (Service)
3098 3098 Služby
3099 3099 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3100 3100 -----
3101 3101 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
3102 3102 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
3103 3103 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3104 3104 Nastaviť priehľadné pozadie
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3109 3109 -----
3110 3110 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3111 3111 Zadať východzie (prednastavené)
3112 3112 Zvoliť {0} Lambert súradnice
3113 3113 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3114 3114 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3115 3115 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3116 3116 -----
3117 3117 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3118 3118 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3119 3119 Nastavujem východzie hodnoty
3120 3120 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3121 3121 Nastavenia
3122 3122 Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie.
3123 3123 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
3124 3124 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3125 3125 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3126 3126 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3127 3127 -----
3128 3128 Prístrešok
3129 3129 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
3130 3130 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
3131 3131 Obuva
3132 3132 Streľba
3133 3133 Nakupovanie
3134 3134 Obchody
3135 3135 -----
3136 3136 Skratka
3137 3137 Nastavenie klávesových skratiek
3138 3138 Najkratšia
3139 3139 Mali by ste uložiť?
3140 3140 Vypnúť doplnok?
3141 3141 Mali by ste nahrávať?
3142 3142 Ukázať
3143 3143 Ukázať GPS dáta.
3144 3144 Zobraziť správu o stave
3145 3145 -----
3146 3146 Ukázať Info Dlaždíc
3147 3147 Ukázať súbor zmien {0}
3148 3148 Zobraziť informácie o pomoci
3149 3149 Zobraz históriu
3150 3150 Zobraz info
3151 3151 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3152 3152 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3153 3153 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3154 3154 -----
3155 3155 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3156 3156 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3157 3157 -----
3158 3158 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3159 3159 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3160 3160 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3161 3161 -----
3162 3162 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3163 3163 Zobrazí túto nápovedu
3164 3164 Zobraziť/Skryť
3165 3165 Zobraziť/Skryť Text/Ikony
3166 3166 Zobrazená oblasť
3167 3167 -----
3168 3168 Cesty s podobnými menami
3169 3169 Zjednodušiť cestu
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3173 3173 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3174 3174 Jednotlivé prvky
3175 3175 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3176 3176 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3177 3177 -----
3178 3178 Korčuľovanie
3179 3179 Lyže
3180 3180 Lyžovanie
3181 3181 Vynechať Sťahovanie
3182 3182 Vynechať sťahovanie
3183 3183 Vynechať aktualizáciu
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3190 3190 Vyhladené mapy (antialiasing)
3191 3191 Snímka na veľkosť dlaždice
3192 3192 Snežný skúter
3193 3193 Futbal
3194 3194 Riešenie konfliktov
3195 3195 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3196 3196 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3197 3197 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3198 3198 Triediť
3199 3199 Menu Sort presets
3200 3200 Triedenie členov relácie
3201 3201 Zdroj
3202 3202 Zdrojový text
3203 3203 Miesta pre vozíčkárov
3204 3204 Priestory pre rodičov s detmi
3205 3205 Priestory pre ženy
3206 3206 Rýchlosť
3207 3207 Rýchlosť (Km/h)
3208 3208 Kamera na meranie rýchlosti
3209 3209 Špičky (hroty)
3210 3210 Rozdeliť cestu
3211 3211 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3212 3212 Rozdeliť oblasť
3213 3213 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3214 3214 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3215 3215 Šport
3216 3216 Šport (loptový)
3217 3217 Športové zariadenie
3218 3218 Športy
3219 3219 Športové centrum
3220 3220 Prameň
3221 3221 Štadión
3222 3222 Štandardný unix geometry argument
3223 3223 Hviezdičkový
3224 3224 Začať vyhľadávanie
3225 3225 Žačať nastavovanie
3226 3226 -----
3227 3227 Začiatok sťahovania dát
3228 3228 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3229 3229 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3230 3230 Spustenie #:
3231 3231 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3232 3232 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3233 3233 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3234 3234 Začínam prehľadávať adresár
3235 3235 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3236 3236 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3237 3237 -----
3238 3238 Začínam nahrávať požiadavku ...
3239 3239 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3240 3240 Stav
3241 3241 Štát:
3242 3242 Papierníctvo
3243 3243 -----
3244 3244 Stav
3245 3245 Správa o stave
3246 3246 Schody
3247 3247 Turniket (Stile)
3248 3248 Zastaviť (stop)
3249 3249 -----
3250 3250 Potok
3251 3251 -----
3252 3252 Názov ulice
3253 3253 -----
3254 3254 Hlavné komunikácie
3255 3255 Ulice NRW Geofabrik.de
3256 3256 Štýl pre vnútornú cestu ''{0}'' je ekvivalentný polygónu.
3257 3257 Označenie pre vonkajšiu(obvodovú) cestu ''{0}'' je zamenené.
3258 3258 Štýl pre obmedzenie {0} nenajdený.
3259 3259 Predložiť filter
3260 3260 Štvrť
3261 3261 Metro
3262 3262 Vchod do metra
3263 3263 Podokno skratiek
3264 3264 -----
3265 3265 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3266 3266 -----
3267 3267 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3268 3268 Podporovaný Rectifier Services:
3269 3269 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3270 3270 Povrch
3271 3271 Pozorovanie (ostraha)
3272 3272 Meračský bod
3273 3273 Merač
3274 3274 -----
3275 3275 Merač...
3276 3276 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3277 3277 Plávanie
3278 3278 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3279 3279 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 Popis značky
3283 3283 Synchronizovať audio
3284 3284 Synchronizovať celú dátovú sadu
3285 3285 Synchronizovať iba {0} bod
3286 3286 Synchronizovať iba {0} reláciu
3287 3287 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3288 3288 Synchronizovať iba {0} cestu
3289 3289 TCX Súbory (*.tcx)
3290 3290 Stolný tenis
3291 3291 -----
3292 3292 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3293 3293 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3294 3294 Tagom zmenená relácia s
3295 3295 Značky ciest ako
3296 3296 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3297 3297 Zdroj pre TagChecker
3298 3298 Tester predvolieb značenia
3299 3299 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3300 3300 Značky
3301 3301 Značky (vymezovacia čiarka)
3302 3302 Značky a Členy
3303 3303 Značky z bodov
3304 3304 Značky z relácií
3305 3305 Značky z ciest
3306 3306 Značky zo súboru zmien {0}
3307 3307 Značky pre nový súbor zmien
3308 3308 Klúče s prázdnými hodnotami
3309 3309 -----
3310 3310 TangoGPS Súbory (*.log)
3311 3311 TangoGPS import neúspešný!
3312 3312 TangoGPS import úspešný
3313 3313 Cieľový objekt s id {0} a verziou {1} je viditeľný aj keď zdrojový objekt s nižšou verziou {2} nie je viditeľný. Nemôžem sa zaoberať s touto nezrovnalosťou. Ponechávam cieľový objekt.
3314 3314 -----
3315 3315 -----
3316 3316 Telefón
3317 3317 Telefónne karty
3318 3318 Tenis
3319 3319 -----
3320 3320 Rad (Terrace)
3321 3321 Vytvoriť rad budov
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 Cesta III. triedy
3326 3326 Terciálny modifikátor:
3327 3327 Otestovať
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3342 3342 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3343 3343 Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3344 3344 Cesta "from" nezačína, ani nekončí v bode "via".
3345 3345 Táto "from" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3346 3346 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" bode.
3347 3347 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3348 3348 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3349 3349 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3350 3350 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3356 3356 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Dokument neobsahuje dáta.
3362 3362 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3363 3363 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3364 3364 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3365 3365 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3366 3366 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3367 3367 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3368 3368 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3369 3369 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3370 3370 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3371 3371 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3372 3372 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3376 3376 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3377 3377 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3378 3378 -----
3379 3379 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3380 3380 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3381 3381 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3382 3382 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3383 3383 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3384 3384 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3385 3385 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3386 3386 -----
3387 3387 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3388 3388 -----
3389 3389 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3390 3390 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3391 3391 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3392 3392 -----
3393 3393 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3394 3394 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3395 3395 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3396 3396 Divadlo
3397 3397 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3398 3398 Ich verzia
3399 3399 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3400 3400 Ich so zlúčeným
3401 3401 Zábavný park
3402 3402 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3403 3403 Niesú tam otvorené súbory zmien
3404 3404 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3405 3405 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3406 3406 -----
3407 3407 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3408 3408 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3409 3409 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3413 3413 Toto je až za koncom nahrávky
3414 3414 -----
3415 3415 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
3416 3416 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3417 3417 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3418 3418 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3419 3419 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3420 3420 -----
3421 3421 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3422 3422 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3423 3423 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3424 3424 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3425 3425 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3426 3426 -----
3427 3427 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3428 3428 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3429 3429 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3430 3430 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3431 3431 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3432 3432 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3433 3433 -----
3434 3434 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3435 3435 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3436 3436 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3437 3437 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3438 3438 Čísla dlaždíc
3439 3439 Zdroje Dlaždíc
3440 3440 -----
3441 3441 Časový interval
3442 3442 Časové pásmo:
3443 3443 Časové pásmo: {0}
3444 3444 Do ...
3445 3445 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3446 3446 Na zmazanie
3447 3447 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3448 3448 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3449 3449 Zapnúť GPX čiary
3450 3450 Prepnúť drôtový model
3451 3451 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3452 3452 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3453 3453 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3454 3454 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3455 3455 Prepnúť: {0}
3456 3456 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3457 3457 Toalety
3458 3458 -----
3459 3459 Mýto (Toll)
3460 3460 Mýtna búdka
3461 3461 Nástroj: {0}
3462 3462 Panel nástrojov
3463 3463 Úprava panela nástrojov
3464 3464 Nástroje
3465 3465 -----
3466 3466 Turistika
3467 3467 Veža
3468 3468 Nastavenie veže
3469 3469 Typ veže
3470 3470 Mesto (town)
3471 3471 Radnica (obecný úrad)
3472 3472 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3473 3473 Hračky
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 -----
3478 3478 Trasovanie
3479 3479 Poľná cesta (Track)
3480 3480 Farebná trať a body
3481 3481 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Semafor
3485 3485 Električka
3486 3486 Zastávka električky
3487 3487 Preprava
3488 3488 Cestovanie
3489 3489 Cestovná kancelária
3490 3490 Strom
3491 3491 Cesta pre motorové vozidlá
3492 3492 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3493 3493 -----
3494 3494 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3495 3495 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3496 3496 Tunel
3497 3497 Začiatok tunela
3498 3498 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3499 3499 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3500 3500 Turning Point (koniec cesty)
3501 3501 Turniket
3502 3502 Točňa
3503 3503 Typ
3504 3504 Typ mena (UK)
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 NEZNÁMA
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 Rozpojiť cesty
3518 3518 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3519 3519 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3520 3520 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3521 3521 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3522 3522 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3523 3523 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3524 3524 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3525 3525 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3526 3526 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3527 3527 Neuzavreté cesty.
3528 3528 Neuzavretá cesta
3529 3529 Nespojené pobrežie
3530 3530 Nepripojené cesty.
3531 3531 Nerozhodnuté
3532 3532 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3533 3533 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3534 3534 Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom
3535 3535 Nerozhodnutý
3536 3536 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3537 3537 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3538 3538 Obnoviť pridané body?
3539 3539 Obnoviť pôvodné závislé odkazy?
3540 3540 Späť
3541 3541 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3542 3542 Krok späť posun
3543 3543 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3544 3544 Vrátiť poslednú akciu.
3545 3545 Uvoľniť panel
3546 3546 Neočakávaná chyba programu.
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3550 3550 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3551 3551 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 Neočakávaná značka: {0}
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3558 3558 Odblokovať
3559 3559 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3560 3560 Nepripojený bod (Unglued Node)
3561 3561 Univerzita
3562 3562 Neznámy typ súboru: {0}
3563 3563 Neznámy hostiteľ
3564 3564 Neznámy stav problému
3565 3565 Neznámy zaznamenaný formát
3566 3566 Neznámy typ člena pre ''{0}''.
3567 3567 Neznámy mód {0}.
3568 3568 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3569 3569 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3570 3570 Neznáma funkcia ''{0}''.
3571 3571 Neznáme údaje(vety):
3572 3572 Neznány type (druh): {0}
3573 3573 Nepomenované spojenie
3574 3574 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3575 3575 Nepomenované cesty
3576 3576 Neusporiadané pobrežie
3577 3577 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3578 3578 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3579 3579 Neuložené dáta a konflikty
3580 3580 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3581 3581 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3582 3582 Odznačiť všetko
3583 3583 Odznačiť všetko (Escape)
3584 3584 Odznačiť všetko (Focus)
3585 3585 Odznačiť všetky objekty
3586 3586 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3587 3587 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
3588 3588 -----
3589 3589 Nepodporovaná verzia: {0}
3590 3590 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
3591 3591 Neotagované(neoznačené) cesty
3592 3592 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3593 3593 Hore
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 Aktualizácia dát
3597 3597 -----
3598 3598 Aktualizácia je upravená
3599 3599 Aktualizovať objekty
3600 3600 Aktualizovať pluginy
3601 3601 Aktualizovať výber
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3607 3607 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3608 3608 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3609 3609 -----
3610 3610 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3611 3611 Aktualizácia súboru zmien...
3612 3612 Aktualizujem dáta
3613 3613 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3614 3614 Aktualizujem mapu ...
3615 3615 -----
3616 3616 Nahrať
3617 3617 Nahrať zmeny
3618 3618 Nahrať nastavenie
3619 3619 Nahrať stopu
3620 3620 Nahrať Stopy (Traces)
3621 3621 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3622 3622 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3623 3623 Nahrávanie je zrušené
3624 3624 Nahrať dáta
3625 3625 -----
3626 3626 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3627 3627 -----
3628 3628 Nahrať každý objekt individuálne
3629 3629 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
3630 3630 -----
3631 3631 Nahrať výber
3632 3632 Nahrať zmenené pôvodné
3633 3633 Nahrať súčasné nastavenie na server
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 Nahrávam GPX stopu (track)
3640 3640 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
3641 3641 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3642 3642 Nahrávam dáta ...
3643 3643 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
3644 3644 Nahrávam {0} objekty(ov) ...
3645 3645 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
3646 3646 Využitie
3647 3647 Použiť
3648 3648 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
3649 3649 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
3650 3650 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
3657 3657 Použite desatinné stupne.
3658 3658 Použíť východzie
3659 3659 Použiť predvolený dátový súbor.
3660 3660 -----
3661 3661 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
3662 3662 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
3663 3663 Použitie vrstvy chýb.
3664 3664 Použíť globálne nastavenie.
3665 3665 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
3669 3669 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
3670 3670 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
3671 3671 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
3672 3672 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
3673 3673 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
3674 3674 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
3675 3675 Použitý štýl
3676 3676 Užívateľ
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Používateľ:
3680 3680 Meno používateľa
3681 3681 -----
3682 3682 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
3683 3683 Overiť
3684 3684 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
3685 3685 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
3686 3686 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
3687 3687 Overovanie
3688 3688 Validácia
3689 3689 Overovanie chýb
3690 3690 -----
3691 3691 Hodnota
3692 3692 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
3693 3693 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
3694 3694 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
3695 3695 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
3696 3696 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
3697 3697 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
3698 3698 Hodnota:
3699 3699 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
3700 3700 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
3701 3701 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
3702 3702 Predajný automat
3703 3703 Predávané výrobky
3704 3704 Verzia
3705 3705 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
3706 3706 Verzia {0}
3707 3707 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
3708 3708 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
3709 3709 Verzia {0} v editore
3710 3710 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
3711 3711 Verzia: {0}
3712 3712 Veterinár
3713 3713 Obchod s DVD
3714 3714 Zobraziť
3715 3715 Zobrazenie: {0}
3716 3716 Výhliadka
3717 3717 Dedina
3718 3718 Obecná zeleň
3719 3719 Dedina/Mesto
3720 3720 Vinica
3721 3721 Viditeľnosť
3722 3722 Viditeľný Stav:
3723 3723 Navštíviť domovskú stránku
3724 3724 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
3725 3725 Kalibrácia zvukového nahrávania
3726 3726 Sopka
3727 3727 Napätie
3728 3728 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
3729 3729 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
3730 3730 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
3731 3731 -----
3732 3732 WGS84 Zemepisné
3733 3733 -----
3734 3734 WMS Súbory (*.wms)
3735 3735 WMS Vrstva
3736 3736 Nastavenie WMS Pluginu
3737 3737 -----
3738 3738 WMS URL (východzie)
3739 3739 WMS URL alebo ID obrázka:
3740 3740 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
3741 3741 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
3742 3742 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
3743 3743 -----
3744 3744 Čakanie 10 sekúnd ...
3745 3745 -----
3746 3746 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
3747 3747 -----
3748 3748 Hradby
3749 3749 Upozornenie
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
3753 3753 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
3754 3754 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
3760 3760 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3761 3761 -----
3762 3762 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
3763 3763 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
3764 3764 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
3765 3765 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
3766 3766 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
3767 3767 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
3768 3768 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
3773 3773 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
3787 3787 -----
3788 3788 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
3789 3789 -----
3790 3790 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
3791 3791 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
3792 3792 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3796 3796 -----
3797 3797 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
3798 3798 -----
3799 3799 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
3800 3800 -----
3801 3801 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
3802 3802 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
3803 3803 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
3804 3804 -----
3805 3805 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
3806 3806 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
3807 3807 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 Varovanie: {0}
3814 3814 Varovania
3815 3815 Umývačka
3816 3816 -----
3817 3817 Čistička odpadových vôd
3818 3818 Voda
3819 3819 Vodný zábavný park
3820 3820 Vodojem
3821 3821 Vodopád
3822 3822 Vodné objekty
3823 3823 Wave Audiosúbory (*.wav)
3824 3824 Way Download (Sťahovanie cesty)
3825 3825 Informácie o ceste
3826 3826 -----
3827 3827 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
3828 3828 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
3829 3829 Bod cesty je blízko inej cesty
3830 3830 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
3831 3831 Cesta {0}
3832 3832 -----
3833 3833 Cesta:
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 Cestné objekty
3837 3837 Vedľajšie komunikácie
3838 3838 Kríž pri ceste
3839 3839 Božia muka
3840 3840 Internetová stránka: {0}
3841 3841 Hmotnosť
3842 3842 Priehradzka
3843 3843 Mokraď
3844 3844 Invalidný vozík
3845 3845 -----
3846 3846 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
3847 3847 Pri importe zvuku urobiť značky z...
3848 3848 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
3849 3849 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
3850 3850 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
3851 3851 Celá skupina
3852 3852 Šírka (v metroch)
3853 3853 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
3854 3854 Veterný mlyn
3855 3855 -----
3856 3856 Drôtový model
3857 3857 -----
3858 3858 Drevo
3859 3859 Závody (továrne)
3860 3860 Svet
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 Zlé číslo parametrov pre operátor bodov.
3868 3868 Zlý počet údajov(parametrov) pre operátor značiek.
3869 3869 Zle usporiadané cesty
3870 3870 XML značka(tag) <user> chýba
3871 3871 -----
3872 3872 Áno
3873 3873 Áno, Použiť to
3874 3874 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
3875 3875 -----
3876 3876 Áno, stiahni obrázky
3877 3877 Áno, očistiť to
3878 3878 Áno, vynulovať id
3879 3879 Áno, obnoviť ich tiež
3880 3880 -----
3881 3881 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
3882 3882 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
3883 3883 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
3884 3884 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
3889 3889 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
3890 3890 -----
3891 3891 Presúvate viac ako {0} prvok. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
3892 3892 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
3893 3893 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
3894 3894 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
3895 3895 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
3896 3896 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
3897 3897 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
3898 3898 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
3899 3899 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
3900 3900 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
3901 3901 -----
3902 3902 Môžete vybrať GPX stopu(track)
3903 3903 -----
3904 3904 Nulové súradnice:
3905 3905 -----
3906 3906 Zväčšenie
3907 3907 Zväčšenie (v metroch)
3908 3908 Priblížiť
3909 3909 Oddialiť
3910 3910 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
3911 3911 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
3912 3912 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
3913 3913 Priblížiť
3914 3914 Oddialiť
3915 3915 Priblížiť pohľad na {0}
3916 3916 Zväčšiť na
3917 3917 -----
3918 3918 Priblížiť k bodu
3919 3919 Priblížiť na problém
3920 3920 Priblížiť na vybraté elementy(s)
3921 3921 Priblížiť na výber
3922 3922 -----
3923 3923 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
3924 3924 -----
3925 3925 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
3926 3926 Priblížiť na {0}
3927 3927 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
3928 3928 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
3929 3929 [vymazať]
3930 3930 "{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
3931 3931 \nVýška: {0} m
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 Upraviť stanicu
3935 3935 -----
3936 3936 Stanica
3937 3937 Späť
3938 3938 Rýchlejšie
3939 3939 Rýchle prehrávanie
3940 3940 Vpred
3941 3941 Skok späť
3942 3942 Skok vpred
3943 3943 Ďalšia značka
3944 3944 Prehrajte nasledujúcu značku
3945 3945 Prehrajte predchádzajúcu značku
3946 3946 Prehrať/Pauza
3947 3947 Predchádzajúca značka
3948 3948 Pomalšie
3949 3949 Spomalené prehrávanie
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 V
3954 3954 S
3955 3955 J
3956 3956 Z
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 Upraviť železničnú stanicu
3969 3969 Železničná stanica
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 Kláves:
3975 3975 skrátené meno ulice
3976 3976 -----
3977 3977 pridať k výberu
3978 3978 adresa
3979 3979 pokročilý (advanced)
3980 3980 -----
3981 3981 Visuté cesty/Lanovky
3982 3982 letecké cesty
3983 3983 zjazdovka_čierna
3984 3984 zjazdovka_ľahká
3985 3985 farmársky (agricultural)
3986 3986 všetky
3987 3987 ulička(bočna ulica)
3988 3988 abecedný
3989 3989 -----
3990 3990 náhradný
3991 3991 zaujímavosti (amenity) {0}
3992 3992 zaujímavosti (amenity)
3993 3993 svetelné zariadenie
3994 3994 verejná_doprava
3995 3995 anglikánska
3996 3996 krmivo pre zvieratá
3997 3997 anonymný
3998 3998 akýkoľvek
3999 3999 nejaké látky(any substance)
4000 4000 lukostreľba
4001 4001 oblasť (plocha)
4002 4002 oblasť textu
4003 4003 ázijská
4004 4004 asfalt
4005 4005 atletika
4006 4006 -----
4007 4007 automatické nahratie dlaždíc
4008 4008 automatické zväčšenie
4009 4009 pozadie
4010 4010 zadný bod prerušenia
4011 4011 zadný segment
4012 4012 -----
4013 4013 baháisti
4014 4014 baptistická
4015 4015 prekážka
4016 4016 prekážka na ceste
4017 4017 -----
4018 4018 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
4019 4019 basketbal
4020 4020 pláž (beach)
4021 4021 bicykel
4022 4022 čierna
4023 4023 modrá
4024 4024 slatina
4025 4025 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
4026 4026 hranica (boundary)
4027 4027 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
4028 4028 most
4029 4029 značka (tag) mosta (bridge) na bode
4030 4030 hnedá
4031 4031 brownfield (opustený priemyselný objekt)
4032 4032 budhisti
4033 4033 budova
4034 4034 -----
4035 4035 hamburger
4036 4036 autobus
4037 4037 autobusová linka
4038 4038 kanoe
4039 4039 veľkosť písmen rozhoduje
4040 4040 katolícka
4041 4041 cintorín (cemetery)
4042 4042 -----
4043 4043 zmena výberu
4044 4044 zmena pohľadu
4045 4045 kontrolujem cache...
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 čínska
4049 4049 -----
4050 4050 kresťania
4051 4051 cigarety
4052 4052 mesto (city)
4053 4053 lezenie
4054 4054 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
4055 4055 zatvorené
4056 4056 uzavratá cesta
4057 4057 uhoľná
4058 4058 pobrežie
4059 4059 dlažbová kocka (cobblestone)
4060 4060 telekomunikačná
4061 4061 zhutnená(valcovaná)
4062 4062 betón (concrete)
4063 4063 kondómy
4064 4064 -----
4065 4065 konfigurovať spojenie DG100
4066 4066 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
4067 4067 konflikt
4068 4068 ihličnatý
4069 4069 spojenie
4070 4070 konštrukcia
4071 4071 -----
4072 4072 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
4073 4073 -----
4074 4074 vytvoriť nové objekty
4075 4075 kriket
4076 4076 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
4077 4077 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
4078 4078 -----
4079 4079 cesta pre bicykle so značkou bicykla
4080 4080 bicyklovanie
4081 4081 údaje
4082 4082 listnatý
4083 4083 zmazať dáta po importe
4084 4084 -----
4085 4085 zmazané
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 zastaralý
4089 4089 určený
4090 4090 miesto určenia (cieľ)
4091 4091 obchádzka
4092 4092 -----
4093 4093 vypnuté
4094 4094 dok (nakladacia rampa)
4095 4095 závody chrtov
4096 4096 dvojité
4097 4097 dole
4098 4098 zjazdárska
4099 4099 stiahnuté
4100 4100 pitie
4101 4101 príjazdová cesta
4102 4102 východ
4103 4103 ľahká
4104 4104 upraviť gpx stopy(tracks)
4105 4105 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4106 4106 jazdectvo
4107 4107 evanjelikánska
4108 4108 párne
4109 4109 príklady
4110 4110 -----
4111 4111 sáčky na výkaly
4112 4112 pre skúsených
4113 4113 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4114 4114 farmy
4115 4115 -----
4116 4116 trajekt (prievoz)
4117 4117 Hľadať vo výbere
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 jedlo
4121 4121 pešia (foot)
4122 4122 americký futbal
4123 4123 cesta pre peších so značkou
4124 4124 brod
4125 4125 les
4126 4126 predný bod prerušenia
4127 4127 predný segment
4128 4128 fosílna
4129 4129 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4130 4130 -----
4131 4131 z cesty
4132 4132 úplný
4133 4133 plynová
4134 4134 nemecká
4135 4135 ľadovec (glacier)
4136 4136 -----
4137 4137 golfové ihrisko
4138 4138 -----
4139 4139 gps značka
4140 4140 gps poloha bodu
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 tráva (grass)
4147 4147 trávový obkladač(grass_paver)
4148 4148 štrk (gravel)
4149 4149 šedá
4150 4150 grécka
4151 4151 zelená
4152 4152 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4153 4153 zem (ground)
4154 4154 gymnastika
4155 4155 polovičný
4156 4156 bod prerušenia
4157 4157 zdravie
4158 4158 teplo(heat)
4159 4159 vresovisko
4160 4160 označiť (highlight)
4161 4161 komunikácie
4162 4162 komunikácia bez označenia (ref)
4163 4163 cesta (highway_track)
4164 4164 turistika
4165 4165 hinduisti
4166 4166 historické
4167 4167 história
4168 4168 hokej
4169 4169 -----
4170 4170 koňská (horse)
4171 4171 konské dostihy
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 vodná
4177 4177 obrázok
4178 4178 importované dáta z {0}
4179 4179 neaktívny
4180 4180 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4181 4181 neúplný
4182 4182 nekompletná cesta
4183 4183 indická
4184 4184 -----
4185 4185 závody
4186 4186 vnútorná časť (inner segment)
4187 4187 stredne pokročilý (intermediate)
4188 4188 ostrovček
4189 4189 talianska
4190 4190 džinisti
4191 4191 japonská
4192 4192 svedkovia jehovovi
4193 4193 judaisti
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 zem
4197 4197 skládka odpadov (landfill)
4198 4198 využitie oblasti (landuse)
4199 4199 využitie oblasti (landuse) {0}
4200 4200 vrstvu
4201 4201 značka vrstvy so značkou +
4202 4202 vľavo
4203 4203 oddych (leisure)
4204 4204 oddych (Leisure) {0}
4205 4205 osvetlená_voda (light_water)
4206 4206 -----
4207 4207 vedenie
4208 4208 obytná zóna
4209 4209 nahrať dáta z API
4210 4210 -----
4211 4211 zablokovať rolovanie
4212 4212 nízky
4213 4213 lutheránska
4214 4214 mangrovová oblasť
4215 4215 človekom vytvorené (manmade)
4216 4216 prístav (marina)
4217 4217 močiar (marsh)
4218 4218 max šírka
4219 4219 max dĺžka
4220 4220 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4221 4221 Režim merania
4222 4222 kov
4223 4223 methodistická
4224 4224 mexická
4225 4225 armáda
4226 4226 min šírka
4227 4227 min dĺžka
4228 4228 vedľajšie_vedenie
4229 4229 preklep v mene kľúča (key)
4230 4230 zmiešaný
4231 4231 mormónska
4232 4232 automobilový
4233 4233 cesta pre motorové vozidlá
4234 4234 dialnica (motorway)
4235 4235 dialničná prípojka
4236 4236 -----
4237 4237 blato (mud)
4238 4238 -----
4239 4239 mnohoposchodový
4240 4240 -----
4241 4241 moslimovia
4242 4242 prírodné (natural)
4243 4243 prírodné (natural) {0}
4244 4244 príroda
4245 4245 noviny
4246 4246 nasledujúca
4247 4247 nie
4248 4248 Popis nedostupný
4249 4249 bez modifikácie
4250 4250 bez mena
4251 4251 zákaz zabočenia vľavo
4252 4252 zákaz zabočenia vpravo
4253 4253 zákaz jazdy priamo
4254 4254 zákaz otáčania sa
4255 4255 žiadny
4256 4256 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4257 4257 sever
4258 4258 severovýchod
4259 4259 severozápad
4260 4260 nevymazaný
4261 4261 nie je prítomný
4262 4262 neviditeľné (na servery)
4263 4263 -----
4264 4264 upozornenie
4265 4265 pre začiatočníkov
4266 4266 jadrová
4267 4267 pozorovateľňa
4268 4268 nepárne
4269 4269 -----
4270 4270 ropa(oil)
4271 4271 historická železnica(turistická)
4272 4272 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4273 4273 -----
4274 4274 prikázané odbočenie vľavo
4275 4275 prikázané odbočenie vpravo
4276 4276 zákaz odbočenia
4277 4277 otvoriť
4278 4278 Možnosti
4279 4279 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4280 4280 orthodoxná
4281 4281 iná koľaj
4282 4282 -----
4283 4283 obvodová časť (outer segment)
4284 4284 mimo ukladanej oblasti
4285 4285 nadzemné(overground)
4286 4286 parkovacia ulička(parking_aisle)
4287 4287 parkovacie lístky
4288 4288 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4289 4289 spevnený
4290 4290 dlažobné kamene
4291 4291 vrchol (peak)
4292 4292 riečne kamene
4293 4293 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4294 4294 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4298 4298 fotky
4299 4299 fotovoltanická (slnečná články)
4300 4300 hrádza (pier)
4301 4301 potrubie (pipeline)
4302 4302 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4303 4303 mierna zjazdovka (piste_easy)
4304 4304 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4305 4305 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4306 4306 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4307 4307 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4308 4308 hracia plocha, ihrisko
4309 4309 -----
4310 4310 miesto
4311 4311 závod
4312 4312 plast
4313 4313 stožiar(pole)
4314 4314 energia (power)
4315 4315 presbiteriánska
4316 4316 predchádzajúca
4317 4317 cesta prvej triedy
4318 4318 prípojka cesty I. triedy
4319 4319 private (len pre vlastníka)
4320 4320 plánovaný
4321 4321 protestanská
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 plány MHD
4325 4325 lístky MHD
4326 4326 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4327 4327 štvorité
4328 4328 quakerská
4329 4329 lom
4330 4330 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4331 4331 koľajnica (rail)
4332 4332 železničný pozemok
4333 4333 nadchod nad železnicou
4334 4334 železnica
4335 4335 železničná výhybka
4336 4336 -----
4337 4337 červená
4338 4338 mokraď´s rákosím
4339 4339 obnoviť obsah okna
4340 4340 oblasť (region)
4341 4341 regionálna
4342 4342 regulárny výraz
4343 4343 relácia bez type
4344 4344 odobrať z výberu
4345 4345 nahradiť označené
4346 4346 obytná (osídlená)
4347 4347 reštaurácia bez mena
4348 4348 maloobchody
4349 4349 vpravo
4350 4350 riečny breh
4351 4351 cesta (vozovka)
4352 4352 kruhový objazd (roundabout)
4353 4353 trasa (route)
4354 4354 cestný úsek
4355 4355 ragby
4356 4356 soľná bažina
4357 4357 piesok (sand)
4358 4358 -----
4359 4359 mierka
4360 4360 prehľadová (oreintačná)
4361 4361 oblasť pokrytá krovím
4362 4362 cesta druhej triedy
4363 4363 vyberte šport:
4364 4364 zvolené
4365 4365 výber
4366 4366 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4367 4367 obslužná (service)
4368 4368 služby
4369 4369 -----
4370 4370 splašky(sewage)
4371 4371 šiítska
4372 4372 streľba
4373 4373 obchod
4374 4374 obchody (shop) {0}
4375 4375 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4376 4376 -----
4377 4377 jedno
4378 4378 miesto (blízke okolie)
4379 4379 -----
4380 4380 korčuľovanie
4381 4381 lyžovanie
4382 4382 lyžovanie
4383 4383 park zimných športov
4384 4384 futbal (soccer)
4385 4385 juh
4386 4386 juhovýchod
4387 4387 juhozápad
4388 4388 spiritualisti
4389 4389 šport
4390 4390 športové {0}
4391 4391 športové centrum
4392 4392 železničná vlečka
4393 4393 štadión
4394 4394 známky
4395 4395 štandartný
4396 4396 kameň
4397 4397 potok
4398 4398 pouličná sieť
4399 4399 meno ulice obsahuje ss
4400 4400 reťazec
4401 4401 reťazec;reťazec;...
4402 4402 metro (subway)
4403 4403 sunnitská
4404 4404 povrch
4405 4405 -----
4406 4406 Močiar
4407 4407 sladkosti
4408 4408 plávanie
4409 4409 -----
4410 4410 stolný tenis
4411 4411 tampóny
4412 4412 taoisti
4413 4413 telefónne kupóny (poukážky)
4414 4414 dočasný
4415 4415 dočasný typ komunikácie
4416 4416 tenis
4417 4417 terminál
4418 4418 cesta tretej triedy
4419 4419 -----
4420 4420 thajská
4421 4421 prílivová oblasť
4422 4422 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4423 4423 do
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 k ceste
4427 4427 topografická
4428 4428 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4429 4429 cestovanie
4430 4430 turistika {0}
4431 4431 veža
4432 4432 hračky
4433 4433 stopa
4434 4434 semafor
4435 4435 električka
4436 4436 trojité
4437 4437 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4438 4438 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4439 4439 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4440 4440 turecká
4441 4441 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4442 4442 typ
4443 4443 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4444 4444 neriadený
4445 4445 podzemie
4446 4446 podvodné(underwater)
4447 4447 neočakávané číslo stĺpca {0}
4448 4448 unitársky
4449 4449 neznámy
4450 4450 neoznačený
4451 4451 nespevnený
4452 4452 neuršený (unset)
4453 4453 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4454 4454 neoznačený
4455 4455 neoznačená cesta
4456 4456 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4457 4457 hore
4458 4458 použitie
4459 4459 chyba overovania
4460 4460 ostatné overovania
4461 4461 varovanie overovania
4462 4462 verzia {0}
4463 4463 cez bod alebo cestu
4464 4464 viditeľné (na servery)
4465 4465 sopka
4466 4466 kupóny (poukážky)
4467 4467 voda
4468 4468 vodný tok
4469 4469 vodné cesty (Waterway) {0}
4470 4470 cesta je spojená
4471 4471 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4472 4472 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4473 4473 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4474 4474 západ
4475 4475 biela
4476 4476 divoká príroda
4477 4477 veterná
4478 4478 -----
4479 4479 drevo (wood)
4480 4480 -----
4481 4481 zalesnená oblasť (woodarea)
4482 4482 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4483 4483 x od
4484 4484 y od
4485 4485 železničná vlečka v závode
4486 4486 áno
4487 4487 prechod pre chodcov (zebra)
4488 4488 Úroveň zväčšenia
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 {0} ({1} do {2} stupňov)
4492 4492 -----
4493 4493 {0} se skladá z:
4494 4494 {0} koniec
4495 4495 -----
4496 4496 {0} metrov
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4500 4500 Zatiaľ {0} bodov...
4501 4501 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
4502 4502 -----
4503 4503 {0} štvorcových km
4504 4504 {0} štart
4505 4505 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4506 4506 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4507 4507 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510m 1 -----
4511m 2 ({0} požiadavka)
4512m 2 ({0} požiadavky)
4513m 2 ({0} požiadaviek)
4514m 3 -----
4515m 4 -----
4516m 5 -----
4517m 6 -----
4518m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4519m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4520m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4521m 8 -----
4522m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4523m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4524m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4525m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4526m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4527m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4528m 11 -----
4529m 12 -----
4530m 13 -----
4531m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4532m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4533m 14 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4534m 15 Zmeniť {0} objekty
4535m 15 Zmeniť {0} objekt
4536m 15 Zmeniť {0} objektov
4537m 16 -----
4538m 17 -----
4539m 18 Zmazať {0} body
4540m 18 Zmazať {0} bod
4541m 18 Zmazať {0} bodov
4542m 19 Zmazať {0} objekty
4543m 19 Zmazať {0} objekt
4544m 19 Zmazať {0} objektov
4545m 20 Zmazať {0} relácie
4546m 20 Zmazať {0} reláciu
4547m 20 Zmazať {0} relácií
4548m 21 Zmazať {0} cesty
4549m 21 Zmazať {0} cestu
4550m 21 Zmazať {0} ciest
4551m 22 Vymazávam {0} objekt
4552m 22 Vymazávam {0} objekty
4553m 22 Vymazávam {0} objektov
4554m 23 -----
4555m 24 -----
4556m 25 -----
4557m 26 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
4558m 26 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4559m 26 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4560m 27 -----
4561m 28 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4562m 28 Vložiť nový bod do cesty.
4563m 28 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4564m 29 -----
4565m 30 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
4566m 30 Spojovaná verzia ({0} vstup)
4567m 30 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
4568m 31 Posun {0} bodov
4569m 31 Posun {0} bodu
4570m 31 Posun {0} bodov
4571m 32 Moja verzia ({0} vstupy)
4572m 32 Moja verzia ({0} vstup)
4573m 32 Moja verzia ({0} vstupov)
4574m 33 -----
4575m 34 Vkladanie {0} značiek
4576m 34 Vkladanie {0} značky
4577m 34 Vkladanie {0} značiek
4578m 35 -----
4579m 36 -----
4580m 37 -----
4581m 38 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4582m 38 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
4583m 38 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4584m 39 Otáčanie {0} bodov
4585m 39 Otáčanie {0} bodu
4586m 39 Otáčanie {0} bodov
4587m 40 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
4588m 40 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4589m 40 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4590m 41 -----
4591m 42 -----
4592m 43 -----
4593m 44 -----
4594m 45 -----
4595m 46 Vybratý bod nie je v strede cesty.
4596m 46 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4597m 46 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4598m 47 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
4599m 47 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4600m 47 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4601m 48 -----
4602m 49 Ich verzia ({0} vstupy)
4603m 49 Ich verzia ({0} vstup)
4604m 49 Ich verzia ({0} vstupov)
4605m 50 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4606m 50 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4607m 50 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4608m 51 -----
4609m 52 -----
4610m 53 -----
4611m 54 Bol tam zistený {0} konflikt.
4612m 54 Boli tam zistené {0} konflikty.
4613m 54 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
4614m 55 -----
4615m 56 Toto zmení až {0} objektov.
4616m 56 Toto zmení až {0} objekt.
4617m 56 Toto zmení až {0} objekty.
4618m 57 Toto chce zmeniť {0} objekt.
4619m 57 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4620m 57 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4621m 58 -----
4622m 59 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4623m 59 Aktualizácia vlastností {0} objektu
4624m 59 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4625m 60 -----
4626m 61 -----
4627m 62 -----
4628m 63 -----
4629m 64 -----
4630m 65 stopa
4631m 65 stopy
4632m 65 stopy
4633m 66 stopa s {0} bodmi
4634m 66 stopy s {0} bodmi
4635m 66 stopy s {0} bodmi
4636m 67 značka
4637m 67 značky
4638m 67 značiek
4639m 68 bod
4640m 68 body
4641m 68 bodov
4642m 69 objekt
4643m 69 objekty
4644m 69 objektov
4645m 70 bod
4646m 70 body
4647m 70 bodov
4648m 71 vzťah (relation)
4649m 71 vzťahy (relations)
4650m 71 vzťahov (relations)
4651m 72 až {0} pôvodné
4652m 72 až {0} pôvodný
4653m 72 až {0} pôvodných
4654m 73 cestu
4655m 73 cesty
4656m 73 ciest
4657m 74 Autori
4658m 74 Autor
4659m 74 Autorov
4660m 75 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektu<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4661m 75 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4662m 75 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4663m 76 {0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.
4664m 76 {0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4665m 76 {0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4666m 77 {0} pozostáva z {1} značky
4667m 77 {0} pozostáva z {1} značiek
4668m 77 {0} pozostáva z {1} značiek
4669m 78 {0} skladá sa z {1} stopy
4670m 78 {0} skladá sa z {1} stôp
4671m 78 {0} skladá sa z {1} stôp
4672m 79 {0} vymazaný
4673m 79 {0} vymazané
4674m 79 {0} vymazaných
4675m 80 -----
4676m 81 {0} členov
4677m 81 {0} člen
4678m 81 {0} členy
4679m 82 {0} bod
4680m 82 {0} body
4681m 82 {0} bodov
4682m 83 {0} pridaný objekt:
4683m 83 {0} pridané objekty:
4684m 83 {0} pridaných objektov:
4685m 84 {0} zmazaný objekt:
4686m 84 {0} zmazané objekty:
4687m 84 {0} zmazaných objektov:
4688m 85 {0} objekt na úpravy:
4689m 85 {0} objekty na úpravy:
4690m 85 {0} objektov na úpravy:
4691m 86 -----
4692m 87 {0} bod
4693m 87 {0} body
4694m 87 {0} bodov
4695m 88 {0} relácia
4696m 88 {0} relácie
4697m 88 {0} relácií
4698m 89 {0} trasa,
4699m 89 {0} trasy,
4700m 89 {0} trás,
4701m 90 značky
4702m 90 značka
4703m 90 značiek
4704m 91 {0} stopa(track)
4705m 91 {0} stopy(track)
4706m 91 {0} stôp(track)
4707m 92 -----
4708m 93 {0} ciest
4709m 93 {0} cesta
4710m 93 {0} cesty
4711m 94 {0} waypoint (bod cesty)
4712m 94 {0} waypointy (body cesty)
4713m 94 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.