source: josm/trunk/data/sk.lang@ 2913

Last change on this file since 2913 was 2913, checked in by stoecker, 14 years ago

updated i18n

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 137.7 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 # Objekty
4 4 % z východu:
5 5 % zo severu:
6 6 (# požiadavky neznáme)
7 7 (1 požiadavka)
8 8 (Kód={0})
9 9 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
10 10 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
11 11 (URL bolo:
12 12 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
13 13 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
14 14 (Čo to má znamenať?)
15 15 (v rade {0}, stĺpec {1})
16 16 (deaktivované)
17 17 (žiadny objekt)
18 18 (žiadny)
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
23 23 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
25 25 -----
26 26 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
27 27 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
28 28 * Jeden označený bod, alebo
29 29 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
30 30 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
31 31 ... iný druh prepravy
32 32 ... odkazy na relácie
33 33 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
34 34 -----
35 35 -----
36 36 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
41 41 <anonymné>
42 42 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje ''Bak'' v mene.
43 43 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' a ''Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
44 44 <b>Zväčšenie:</b> Kolieskom myši, dvojklik alebo Ctrl + Hore(Up)/Dole(Down) <b>Posun mapy:</b> Podržať pravé tlačítko myši a pohnúť myšou, alebo použiť kurzorové klávesy. <b>Výber:</b> Podržať ľavé tlačítko myši a nakresliť rám.
45 45 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
46 46 <b>súbor zmien:</b>... - objekt s daným ID súboru zmien (0 objektov bez priradeného súboru zmien)
47 47 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
48 48 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
49 49 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
50 50 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
51 51 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
52 52 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' kdekoľvek v mene.
53 53 <b>body:</b>... - objekt s danými číslami bodov (body:počet alebo body:min-max)
54 54 -----
55 55 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
56 56 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
57 57 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
58 58 <b>časová značka:</b>... - objekty s touto časovou značkou (<b>2009-11-12T14:51:09Z</b>, <b>2009-11-12</b> alebo <b>T14:51</b> ...)
59 59 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
60 60 <b>type=*</b> - kľúč ''type'' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
61 61 <b>type=cesta</b> - kľúč ''type'' s presnou hodnotou ''cesta''.
62 62 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
63 63 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
64 64 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
65 65 <b>verzia:</b>... - objekt s danou verziou (0 objektov bez priradenej verzie)
66 66 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
67 67 -----
68 68 <rôzne>
69 69 -----
70 70 -----
71 71 <h1><a name="top">Klávesové skratky</a></h1>
72 72 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
80 80 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
81 81 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
82 82 <html>Nastala chyba počas komunikácie so serverom<br>Detaily: {0}</html>
83 83 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
84 84 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 -----
89 89 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
90 90 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
91 91 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
92 92 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
93 93 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
94 94 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
95 95 <html>Nemôžem čítať súbor ''{0}''.<br> Chyba je: <br>{1}</html>
96 96 -----
97 97 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
98 98 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
99 99 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
100 100 -----
101 101 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
108 108 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
109 109 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
110 110 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
111 111 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
112 112 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
113 113 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
114 114 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
115 115 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci z url {0}.<br>Je to pravdepodobne spôsobené problémom v sieti, prosím skontrolujte váš<br>vaše internetové pripojenie</html>
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>"{0}"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
120 120 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 <html>JOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}<br>z dátovej sady.<br>Súhlasíte?</html>
126 126 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
127 127 -----
128 128 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
129 129 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
130 130 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
131 131 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
132 132 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
133 133 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
134 134 -----
135 135 -----
136 136 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
137 137 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
138 138 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
139 139 -----
140 140 -----
141 141 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
142 142 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
143 143 -----
144 144 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
145 145 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
151 151 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
168 168 <html>relácia dieťa<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
169 169 -----
170 170 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
171 171 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
172 172 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
173 173 -----
174 174 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
175 175 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
176 176 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
177 177 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
178 178 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
183 183 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
184 184 <html>Vo vrstve sa nachádzajú nevyriešené konflikty ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
185 185 <html>Je tam {0} pôvodných vo vašej lokálnej dátovej sade, ktoré<br>ktoré by mohli byť zmazané zo servera. Ak pozdejšie skúsite zmazať, alebo<br>aktualizovať ich server pravdepodobne ohlási<br>konflikt.<br><br>Click <strong>{1}</strong>kontrola stavutýchto pôvodných<br>na servery.<br>Click <strong>{2}</strong>ignorovať.<br></html>
186 186 -----
187 187 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
188 188 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
189 189 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
190 190 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
191 191 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
192 192 <html>Držať sa vašej lokálnej verzie, JOSM<br>má resetnúť id pôvodných {0} na 0.<br>Pri ďalšom nahrávaní serveru bude priraďovať <br>toto je nové id.<br>Súhlasíte?</html>
193 193 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
194 194 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
195 195 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
196 196 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
197 197 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
198 198 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
199 199 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Hodnota kľúča "zdroj" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
203 203 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
204 204 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
205 205 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
206 206 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
207 207 -----
208 208 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
209 209 -----
210 210 -----
211 211 <mnohonásobný>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 <p>Okrem toho, skratky sú aktivované, keď sú prvýkrát priradené k tlačítku v položke menu(ponuky). Takže niektoré vaše zmeny môžu byť aktivované ešte pred reštartom --- avšak tiež bez kolízneho overenia. Toto je ďalší dôvod pre <b>reštart</b> JOSMu po nejakej urobenej zmene.</p>
216 216 <p>Prosím majte na pamäti, že klávesové skratky sa priraďujú pri štarte JOSM. Preto ak chcete aby sa Vaše zmeny prejavili je potrebné JOSM <b>reštartovať</b>.</p>
217 217 <p>Ďakujem za Vaše porozumenie</p>
218 218 <p>Na poslednej stránke v zozname uvedené modifikované klávesy, JOSM automaticky priradí do skratiek. Pre všetky zo štyroch druhov skratiek máte tri možnosti. JOSM vyskúša tieto alternatívy v zaznamenanom poradí na overenie konfliktov. Ak všetky alternatívy boli použite pre skratky, tak sú už všetky obsadené, preto miesto nej bude priradená náhodná skratka.</p>
219 219 <p>Pseudo-modifikátor ''vypnutý'' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <u>Špeciálne ciele:</u>
224 224 <nedefinované>
225 225 > dole
226 226 > hore
227 227 A Podľa vzdialenosti
228 228 A Podľa času
229 229 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
230 230 Meno:* preklad je chýbajúci.
231 231 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
232 232 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
233 233 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
234 234 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
235 235 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href="http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
236 236 -----
237 237 Verzia API: {0}
238 238 Opustená železnica
239 239 -----
240 240 Zrušiť spojovanie
241 241 O programe
242 242 O programe JOSM...
243 243 -----
244 244 Prístup
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 Ubytovanie
250 250 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
251 251 Prístupové alebo vernostné karty
252 252 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
253 253 Presnosť:
254 254 Akcia
255 255 Aktivovať
256 256 Aktivovať vybratú vrstvu
257 257 Aktívne štýly
258 258 Aktuálny
259 259 Pridať
260 260 Pridať JOSM Plugin popis URL.
261 261 Pridať bod...
262 262 Pridať vlastnosti
263 263 Pridať Rectified Image
264 264 Pridať "source=..." do položiek?
265 265 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
266 266 Pridať komentár
267 267 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
268 268 Pridať novú cestu pre ikony
269 269 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
270 270 Pridať novú vrstvu
271 271 Pridať nový bod do existujúcej cesty
272 272 Pridať nový zdroj do zoznamu.
273 273 Pridať novú značku
274 274 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
275 275 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
276 276 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
277 277 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
278 278 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
279 279 Pridať prázdnu značku
280 280 Pridať informáciu o autorovi
281 281 Pridať konflikt pre ''{0}''
282 282 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
283 283 Pridať filter
284 284 Pridať mriežku
285 285 Pridať novú vrstvu
286 286 Pridať bod
287 287 Pridať bod do cesty
288 288 Pridať bod do cesty a spojiť
289 289 Pridať bod {0}
290 290 Pridať reláciu {0}
291 291 Pridať routing layer
292 292 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
293 293 Pridať cestu {0}
294 294 Pridať body na všetky priesečníky
295 295 Interpolácia adries
296 296 Adresy
297 297 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
298 298 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
299 299 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
300 300 Nastaviť WMS
301 301 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
302 302 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
303 303 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
304 304 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
305 305 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
306 306 Administratívne
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 Pokročilé voľby
311 311 Lanovka
312 312 -----
313 313 -----
314 314 Letisko
315 315 -----
316 316 Alkohol
317 317 Zarovnať body do kruhu
318 318 Zarovnať body na priamku
319 319 Všetko
320 320 Všetky formáty
321 321 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
322 322 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
323 323 Ťažobný priestor
324 324 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 -----
330 330 Povolená prevádzka:
331 331 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
332 332 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
333 333 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
334 334 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
335 335 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
336 336 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
337 337 Alfa kanál
338 338 Abecedne
339 339 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
340 340 Horská chata
341 341 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
342 342 Tiež premenovať súbor
343 343 -----
344 344 Vybavenosť (Amenities)
345 345 Počet káblov
346 346 Počet sedadiel
347 347 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
348 348 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
349 349 Prázdna hodnota vymaže tag.
350 350 Nastala chyba v plugine {0}
351 351 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
352 352 Nastala chyba : {0}
353 353 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
354 354 -----
355 355 Nastala neznáma chyba
356 356 Uhol
357 357 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
358 358 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
359 359 Použiť
360 360 Použiť zmeny
361 361 Použiť predvolené
362 362 Použiť rozhodnutie
363 363 Použiť Funkciu
364 364 Použiť Funkciu:
365 365 Uplatniť tiež pre deti(children)
366 366 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
367 367 Použiť vyriešený konflikt
368 368 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
369 369 Použiť zvolené zmeny
370 370 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
371 371 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
372 372 Použiť súčasnú aktuálizáciu
373 373 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
374 374 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
375 375 Použiť?
376 376 -----
377 377 -----
378 378 Archeologické nálezisko
379 379 Lukostreľba
380 380 -----
381 381 Ste si istý?
382 382 Oblasť
383 383 Cesta označená ako plocha nie je uzavretá.
384 384 Oblasť okolo miesta
385 385 Kultúrne stredisko
386 386 Umelecké dielo
387 387 Pridružiť s využitím ulice:
388 388 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
389 389 Atletika
390 390 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
391 391 Atrakcia
392 392 Zvuk
393 393 Audio zariadenie nedostupné
394 394 Nastavenia zvuku
395 395 Zukové značky z {0}
396 396 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
397 397 -----
398 398 Audiosprievodcovia
399 399 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
400 400 -----
401 401 -----
402 402 -----
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 Autor
409 409 Autor: {0}
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Autori (spracovatelia)
417 417 -----
418 418 Automatické získavanie
419 419 Automatické zväčšenie:
420 420 Automatický stred (Auto-Center)
421 421 -----
422 422 Automatické ukladanie LiveData
423 423 Automatické nahratie Dlaždíc:
424 424 Bankomat
425 425 Automatické sťahovanie
426 426 Automatická úprava značiek (tag)
427 427 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
428 428 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
429 429 Dostupný
430 430 Dostupné štýly (z {0})
431 431 -----
432 432 B Podľa vzdialenosti
433 433 B Podľa času
434 434 -----
435 435 Hniezdo záchrany
436 436 Späť
437 437 Oreradlo chrbta (Backrest)
438 438 Chybná požiadavka
439 439 Chlieb a pečivo
440 440 Banka
441 441 Bar (výčap)
442 442 Prekážka (Barriers)
443 443 Bejzbal
444 444 Základný
445 445 Basin (Kotvisko pre lode)
446 446 Basketbal
447 447 Batérie
448 448 Bojisko
449 449 Záliv
450 450 Pláž
451 451 Signál (rádiomaják)
452 452 Lavička
453 453 Nápoje
454 454 Bicykel
455 455 Záhradná reštaurácia
456 456 -----
457 457 Bicykle
458 458 -----
459 459 Prázdna vrstva
460 460 Balvan (Block)
461 461 Informačný panel s radami (board content)
462 462 Lodenica
463 463 Stĺpik
464 464 Kníhkupectvo
465 465 Záložky
466 466 Hraničná kontrola
467 467 Botanický názov
468 468 Bowling na tráve
469 469 Hranice
470 470 Hraničné kamene
471 471 Ohraničujúcí box
472 472 Hranice
473 473 Bowling
474 474 Most
475 475 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
476 476 -----
477 477 Správy o chybách
478 478 -----
479 479 Budova
480 480 Budovy, stavby
481 481 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
482 482 Autobusová linka
483 483 Autobusové nástupište
484 484 Autobusová stanica
485 485 Autobusová zastávka
486 486 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
487 487 Mäsiareň
488 488 C Podľa vzdialenosti
489 489 C Podľa času
490 490 -----
491 491 Kabínková lanovka
492 492 Cache chýb formátov
493 493 Cache chýb v Lambert Zóne
494 494 -----
495 495 -----
496 496 CadastreGrabber: Nedovolená url.
497 497 Kaviareň
498 498 Táborisko
499 499 Stanový tábor
500 500 Nedá sa kresliť mimo svet.
501 501 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
502 502 Prieplav
503 503 Zrušiť
504 504 -----
505 505 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
506 506 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
507 507 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
508 508 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
509 509 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
510 510 Prerušiť nahrávanie
511 511 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
512 512 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
513 513 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
514 514 -----
515 515 -----
516 516 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
517 517 -----
518 518 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
519 519 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
520 520 -----
521 521 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
522 522 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
523 523 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
524 524 -----
525 525 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 Nemôžem zrušiť príkaz "{0}", pretože vrstva "{1}" nie je vybraná.
530 530 Kanoistika
531 531 Plechovky
532 532 Kapacita
533 533 Kapacita (celková)
534 534 Nahrať GPS Stopu
535 535 Vozidlo
536 536 -----
537 537 Kemping pre obytné prívesy
538 538 Hotovosť
539 539 Hrad
540 540 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
541 541 Vstup do jaskyne
542 542 Cintorín
543 543 Vycentrovať (Center Once)
544 544 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
545 545 Stredový pohľad
546 546 Sedačková lanovka
547 547 Chata
548 548 Zmeniť vlastnosti
549 549 Zmeniť smer?
550 550 Zmeniť umiestnenie
551 551 Zmeniť bod {0}
552 552 Zmeniť reláciu
553 553 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
554 554 Zmeniť reláciu {0}
555 555 Zmena rozlíšenia
556 556 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
557 557 Zmeniť hodnoty ?
558 558 Zmeniť cestu {0}
559 559 Zmenový súbor
560 560 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
561 561 -----
562 562 Manažér zmenového súboru
563 563 Zmenový súbor zavretý
564 564 Poznámka zmenového súbor:
565 565 Zmenový súbor id:
566 566 Info súboru zmien
567 567 -----
568 568 Súbor zmien {0}
569 569 Súbory zmien
570 570 Zmena klávesových skratiek manuálne.
571 571 Kontrola pre FIXMES.
572 572 Kontrola pre poznámky (notes)
573 573 Kontrola či pri kreslení mapy nevznikli chyby.
574 574 Kontrova na servery
575 575 Kontrola vlastností kľúčov.
576 576 Kontrola hodnôt vlastností.
577 577 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
578 578 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
579 579 -----
580 580 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
581 581 Chyby v kontrolnom súčte:
582 582 Lekáreň
583 583 Relácia dieťa
584 584 Vybrať
585 585 Zvoľte farbu
586 586 Zvoľte farbu pre {0}
587 587 Zvoľte preddefinovanú licenciu
588 588 Vybrať hodnotu
589 589 Vybrať z...
590 590 -----
591 591 -----
592 592 Kostol
593 593 Kino
594 594 Mesto (city)
595 595 Hranica mesta/obce
596 596 Mestské hradby
597 597 Názov mesta
598 598 Mesto:
599 599 Občianske
600 600 -----
601 601 Vyčistiť
602 602 Vymazať trasu
603 603 -----
604 604 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
605 605 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
606 606 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
607 607 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
608 608 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
609 609 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
610 610 -----
611 611 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
612 612 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
613 613 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
614 614 -----
615 615 -----
616 616 Kliknutie pridá miesto určenia.
617 617 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
618 618 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
619 619 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
620 620 Kliknutím zavriete dialóg
621 621 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
622 622 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
623 623 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
624 624 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
625 625 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
626 626 -----
627 627 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
628 628 -----
629 629 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
630 630 -----
631 631 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
632 632 -----
633 633 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
634 634 -----
635 635 Kliknutie odstráni miesto určenia
636 636 -----
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 Kliknutie navráti editor relácie a pokračuje v editovaní relácie
646 646 -----
647 647 Útes
648 648 Lezenie
649 649 Zavrieť
650 650 Zavrieť akúkoľvek cestu
651 651 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
652 652 Zatvoriť zmenové súbory
653 653 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
654 654 Zatvoriť otvorený súbor zmien
655 655 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
656 656 Zavrieť dialógové okno
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
661 661 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
665 665 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
666 666 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
667 667 -----
668 668 Uzavretá cesta
669 669 -----
670 670 -----
671 671 -----
672 672 Bližší popis
673 673 Bližší popis
674 674 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
675 675 -----
676 676 Zatváranie súboru zmien
677 677 zatváranie zmenového súboru {0}
678 678 Zatváranie súboru zmien...
679 679 Handry
680 680 Pobrežie
681 681 Línia pobrežia.
682 682 Mince
683 683 Vysoká škola
684 684 Farba
685 685 Farba (hex)
686 686 Farebná schéma
687 687 Farebná schéma
688 688 Farby
689 689 Farby bodov traťových segmentov podľa hustoty pozícií (HDOP). Vaše nahrávacie zariadenie potrebuje pre záznam túto informáciu.
690 690 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
691 691 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
692 692 Farba
693 693 Spojiť cesty
694 694 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
695 695 Spojiť {0} ciest
696 696 -----
697 697 Zásobník príkazov
698 698 Príkazový Stĺpik: {0}
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 Obchodná (komerčná)
703 703 Spoločné, obecné
704 704 Hranice obce bbox: {0}
705 705 Spojenie so serverom zlyhalo
706 706 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
707 707 Porovnať
708 708 Počítač
709 709 Konfigurovať
710 710 Konfigurácia zariadenia
711 711 Konfigurovať umiestnenie pluginov
712 712 -----
713 713 Nastavenie dostupných pluginov.
714 714 Konfigurácia trasových priorít.
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
721 721 Potvrdiť prázdnu funkciu
722 722 Potvrdenie
723 723 Konflikt
724 724 Rozhodnutie konfliktov
725 725 Konflikt nie je úplne vyriešený
726 726 Konflikty
727 727 Objavené konflikty
728 728 Konflikty vo vkladaných značkách
729 729 Konflikty pri spojovaní pôvodných
730 730 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
731 731 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
732 732 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
733 733 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
734 734 Pripojené
735 735 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
736 736 Pripájam sa
737 737 Pripájam sa...
738 738 Chyba pri pripojovaní.
739 739 Spojenie zlyhalo
740 740 Nastavenie pripojenia
741 741 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
742 742 Spojenie zlyhalo.
743 743 -----
744 744 Stavba
745 745 Stavebná oblasť
746 746 -----
747 747 -----
748 748 Pripája sa na OSM Server...
749 749 Kontaktujem server...
750 750 Kontaktujem WMS server...
751 751 Spájam cadastre WMS ...
752 752 -----
753 753 Kontinent
754 754 Pokračovanie
755 755 Pokračovanie rozhodnutia
756 756 Pokračovať v nahrávaní
757 757 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
758 758 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
759 759 Príspevok
760 760 Obchod s polotovarmi
761 761 Previesť do GPX vrstvy
762 762 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
763 763 Konvertovať do dátovej vrstvy
764 764 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
765 765 Prevedené z: {0}
766 766 Súradnice
767 767 Importované súradnice:
768 768 Súradnice:
769 769 Kopírovať
770 770 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
771 771 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
772 772 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
773 773 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
774 774 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
775 775 Vybrať označené objekty pre vloženie.
776 776 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
777 777 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
778 778 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
779 779 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
780 780 Kopírovať do schránky a zavrieť
781 781 -----
782 782 Copyright
783 783 Zladiť
784 784 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
785 785 Zladiť GPX
786 786 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
787 787 Nemôžem získať obrázok
788 788 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
789 789 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
790 790 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
791 791 Nemôžem exportovať "{0}"
792 792 Nemôžem nájsť typ elementu
793 793 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
794 794 -----
795 795 -----
796 796 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
797 797 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
798 798 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
799 799 Nemôžem čítať "{0}"
800 800 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id "{0}"
801 801 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
802 802 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
803 803 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
804 804 -----
805 805 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
806 806 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
807 807 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
808 808 Krajina (štát)
809 809 Kód krajiny
810 810 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
811 811 Krajina:
812 812 kraj (okres)
813 813 Kurz (Smer)
814 814 Súd
815 815 Krytá nádrž
816 816 Žeriav
817 817 Vytvoriť kružnicu
818 818 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
819 819 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
820 820 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
821 821 Vytvoriť cestnú sieť
822 822 Vytvára cestnú sieť
823 823 Vytvoriť novú mapu
824 824 Vytvoriť novú reláciu
825 825 Vytvoriť plochy
826 826 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
827 827 Vytvoriť záložku
828 828 Vytvorte rozhranie(hranice)
829 829 Vytvoriť budovy
830 830 Vytvoriť duplikát cesty
831 831 Vytvoriť cestnú sieť
832 832 Vytvoriť problém
833 833 Vytvoriť multipolygón
834 834 Vytvoriť multipolygón.
835 835 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
836 836 Vytvoriť nový bod.
837 837 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve "{0}"
838 838 Vytvoriť bez zvukovej značky pri čítaní GPX.
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 Vytvorené v:
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
847 847 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
848 848 Vytváranie súboru zmien...
849 849 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
850 850 Kreditné karty
851 851 Kriket
852 852 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
853 853 Kritérium
854 854 -----
855 855 Prechod pre cyklistov
856 856 Prechod pre jazdcov na koňoch
857 857 Peší prechod cez železnicu
858 858 Prechod cez cestu s obsluhou
859 859 Prekrývajúce sa budovy
860 860 Typy prechodov cez cestu
861 861 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
862 862 Zkrížené cesty
863 863 Prekižujúce sa cesty.
864 864 Kuchyňa
865 865 Súčasný výber
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 Súčasná hodnota je východzia
870 870 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
871 871 Vlastný WMS Link
872 872 Prispôsobiť farbu
873 873 Prispôsobiť kresliacu trasu
874 874 Úprava položiek na panely nástrojov.
875 875 Výkop
876 876 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
877 877 Cyklická závislosť medzi reláciami:
878 878 Cyklistika
879 879 Cyklické závislosti
880 880 -----
881 881 -----
882 882 Priehrada, nádrž
883 883 Údajová vrstva {0}
884 884 Formát zaznamenávania dát
885 885 Zdroje a typy dát
886 886 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
887 887 Zdroje dát
888 888 Overovanie dát
889 889 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
890 890 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
891 891 Test konzistencie dátovej sady
892 892 -----
893 893 -----
894 894 Debetné karty
895 895 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
896 896 Stupne
897 897 Rozhodnutie
898 898 Oddialiť
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 Predvolené
903 903 Štandardný (Automatická predvoľba)
904 904 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
905 905 Východzia hodnota je''{0}''.
906 906 Definovať vloženie(interpolation) adresy
907 907 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
908 908 Stupne minúty sekundy
909 909 Odstrániť
910 910 -----
911 911 Režim mazania
912 912 Zmazať vlastnosti
913 913 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
914 914 Odstrániť potvrdenie
915 915 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
916 916 Zmazať filter.
917 917 Zmazať z relácie (zo vzťahu
918 918 -----
919 919 -----
920 920 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
921 921 -----
922 922 Zmazať body alebo cesty
923 923 Zmazať objekty
924 924 -----
925 925 Zmazať zvolené objekty.
926 926 Vymazať práve vydanú reláciu
927 927 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
928 928 -----
929 929 Zmazať vybraté relácie
930 930 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
931 931 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
932 932 Zmazať výber v tabuľke značiek
933 933 Zmazať nepotrebné body z cesty.
934 934 -----
935 935 -----
936 936 Vymazaný stav:
937 937 Vymazané alebo presunuté pôvodné
938 938 Vyznanie (cirkevné)
939 939 Zubný lekár
940 940 Podrobne popíšte problém
941 941 Popis
942 942 Popis: {0}
943 943 Úroveň detailu
944 944 -----
945 945 -----
946 946 -----
947 947 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
948 948 -----
949 949 -----
950 950 -----
951 951 Obtiažnosť
952 952 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
953 953 Smer
954 954 Smerový index'{0}' nenájdený
955 955 Smer hľadania zeme
956 956 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
957 957 Vypnúť
958 958 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
959 959 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
960 960 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
961 961 Vypnúť doplnok
962 962 Zrušiť a Vymazať
963 963 Zrušiť a Ukončiť
964 964 výdaj na recepty
965 965 -----
966 966 Nastavenie zobrazenia
967 967 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
968 968 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
969 969 Zobrazovať súradnice ako
970 970 -----
971 971 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
972 972 -----
973 973 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
974 974 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
975 975 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
976 976 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
977 977 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
978 978 Zobraziť obrazovku "O Aplikácii"
979 979 -----
980 980 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
981 981 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
982 982 -----
983 983 -----
984 984 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
985 985 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
986 986 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
987 987 Rozložiť body rovnomerne
988 988 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
989 989 Nepoužívaná železnica
990 990 -----
991 991 Neurobiť zmeny
992 992 -----
993 993 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
994 994 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
995 995 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
996 996 -----
997 997 Neurobiť nič
998 998 Naozaj chcete vymazať vrstvu ''{0}''?
999 999 Chcete toto povoliť?
1000 1000 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
1001 1001 Obchod Urob si sám
1002 1002 Dok, prístavná hrádza
1003 1003 Lekári
1004 1004 Preteky chrtov
1005 1005 Dvojitý konflikt
1006 1006 Dole
1007 1007 Stiahnuť
1008 1008 Nahrať Všetky Deti
1009 1009 Stiahnuť plochu
1010 1010 Sťahovanie dát
1011 1011 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
1012 1012 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
1013 1013 Priečinok sťahovania
1014 1014 Stiahnuť členov
1015 1015 Stiahnuť Plugin
1016 1016 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
1017 1017 Nahrať vybraté deti
1018 1018 Sťahovacia URL
1019 1019 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
1020 1020 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
1021 1021 Stiahnuť všetký nekompletné členy
1022 1022 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
1023 1023 -----
1024 1024 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
1025 1025 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
1026 1026 Načítať na novú vrstvu
1027 1027 -----
1028 1028 Stiahnuť súbory zmien
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 Sťahujem dáta
1032 1032 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
1033 1033 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
1034 1034 Stiahnuť všetko vo vnútry:
1035 1035 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
1036 1036 Stiahnuť z OSM...
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
1040 1040 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
1041 1041 Stiahnuť členov
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
1049 1049 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
1050 1050 Stiahnuť členov relácie
1051 1051 Sťahovanie relácií
1052 1052 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
1053 1053 Nahrať vybraté relácie
1054 1054 Stiahnuť ohraničujúcí box
1055 1055 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako "raw" GPS dáta
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
1062 1062 -----
1063 1063 Stiahnuť viditeľné dlaždice
1064 1064 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
1065 1065 Stiahnuté GPX dáta
1066 1066 Stahovač:
1067 1067 Sťahujem GPS dáta
1068 1068 Sťahujem OSM údaje...
1069 1069 Sťahujem Pluginy {0}...
1070 1070 Sťahujem "Správu dňa"
1071 1071 -----
1072 1072 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1073 1073 Sťahujem zmenové súbory...
1074 1074 -----
1075 1075 Sťahujem dáta
1076 1076 Sťahovanie z OSM Servera...
1077 1077 História sťahovania...
1078 1078 Sťahujem dlaždice obrázka...
1079 1079 Sťahujem otvorené súbory zmien
1080 1080 -----
1081 1081 Sťahujem body {0} až {1}...
1082 1082 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1083 1083 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1084 1084 Nahrávam reláciu {0}
1085 1085 Sťahujem {0}
1086 1086 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1087 1087 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1088 1088 -----
1089 1089 Ťahajte "play head" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1090 1090 Odvodňovací kanál, odtok
1091 1091 Kresliť
1092 1092 Kresliť šípky v smere jazdy
1093 1093 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1094 1094 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1095 1095 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1096 1096 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1097 1097 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1098 1098 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1099 1099 Kresliť smer cestného segmentu
1100 1100 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1101 1101 Kresliť väčšie GPS body
1102 1102 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1103 1103 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1104 1104 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1105 1105 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1106 1106 Kresliť body
1107 1107 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1108 1108 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1109 1109 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1110 1110 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1111 1111 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1112 1112 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1113 1113 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1114 1114 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1115 1115 Pitná voda
1116 1116 Zahodiť existujúcu cestu
1117 1117 Chemická čistiareň
1118 1118 Duplikovať do {0} bodov
1119 1119 Duplikovať
1120 1120 Duplikát cesty
1121 1121 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1122 1122 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1123 1123 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1124 1124 Duplikát vybratých ciest
1125 1125 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1126 1126 Duplicitné body
1127 1127 Duplicitné body v ceste
1128 1128 Duplikované body v ceste.
1129 1129 Zdvojené (duplikované) cesty
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 Východ
1134 1134 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1135 1135 Upraviť
1136 1136 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1137 1137 Upraviť informácie o adrese
1138 1138 Upraviť interpoláciu adries
1139 1139 Upraviť administratívne hranice
1140 1140 -----
1141 1141 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1142 1142 Upraviť ťažobný priestor
1143 1143 Upraviť horskú chatu
1144 1144 Upraviť archeologické nálezisko
1145 1145 Upraviť lukostreľbu
1146 1146 Upraviť kultúrne stredisko
1147 1147 Upraviť umelecké dielo
1148 1148 Upraviť atletiku
1149 1149 Upraviť atrakciu
1150 1150 Upraviť Australian Football
1151 1151 Upraviť bankomat
1152 1152 Upraviť hniezdo záchrany
1153 1153 Upraviť chlieb a pečivo
1154 1154 Upraviť banku
1155 1155 Upraviť bar (výčap)
1156 1156 Upraviť bejzbal
1157 1157 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1158 1158 Upraviť basketbal
1159 1159 Upraviť bojisko
1160 1160 Upraviť záliv
1161 1161 Upraviť pláž
1162 1162 Upraviť signál (rádiomaják)
1163 1163 Upraviť Obchod s nápojmi.
1164 1164 Upraviť parkovisko bicyklov
1165 1165 Upraviť požičovňu bicyklov
1166 1166 Upraviť bicyklový obchod
1167 1167 Upraviť záhradnú reštauráciu
1168 1168 Upraviť lodenicu
1169 1169 Upraviť stĺpik
1170 1170 Upraviť kníhkupectvo
1171 1171 Upraviť hraničnú kontrolu
1172 1172 Upraviť bowling na tráve
1173 1173 Upraviť hraničné kamene
1174 1174 Upraviť bowling
1175 1175 Editácia mosta
1176 1176 Upraviť cestu pre kone
1177 1177 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1178 1178 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1179 1179 Upraviť autobusovú linku
1180 1180 Upraviť autobusové nástupište
1181 1181 Upraviť autobusovú stanicu
1182 1182 Upraviť autobusovú zastávku
1183 1183 Upraviť mäsiarstvo
1184 1184 Upraviť kabínkovú lanovku
1185 1185 Upraviť kaviareň
1186 1186 Upraviť stanový tábor
1187 1187 Upraviť prieplav
1188 1188 Upraviť kanoistiku
1189 1189 Upraviť autopožičovňu
1190 1190 Upraviť autoservis
1191 1191 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1192 1192 Upraviť obchod s autami
1193 1193 Upraviť umývačku aut
1194 1194 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1195 1195 Upraviť hrad
1196 1196 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1197 1197 Upraviť vstup do jaskyne
1198 1198 Upraviť cintorín
1199 1199 Upraviť sedačkovú lanovku
1200 1200 Upraviť chatu
1201 1201 Upraviť lekáreň
1202 1202 Upraviť kino
1203 1203 Upraviť mesto
1204 1204 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1205 1205 Upraviť občiansku hranicu
1206 1206 Upraviť útes
1207 1207 Upraviť lezenie
1208 1208 Upraviť pobrežie
1209 1209 Upraviť vysokú školu
1210 1210 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1211 1211 Upraviť spoločné, obecné
1212 1212 Upraviť počítačový obchod
1213 1213 Upraviť stavebnú oblasť
1214 1214 Upraviť kontinent
1215 1215 Upraviť obchod s polotovarmi
1216 1216 Upraviť krajinu (štát)
1217 1217 Upraviť kraj (okres)
1218 1218 Upraviť súd
1219 1219 Upraviť krytú nádrž
1220 1220 Upraviť žeriav
1221 1221 Upraviť kriket
1222 1222 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1223 1223 Upraviť kroquet
1224 1224 Upraviť križovanie
1225 1225 Upraviť cyklistickú cestu
1226 1226 Upraviť cyklistiku
1227 1227 Upraviť priehradu, nádrž
1228 1228 Upraviť zubného lekára
1229 1229 Upraviť nepoužívanú železnicu
1230 1230 -----
1231 1231 Upraviť obchod Urob si sám
1232 1232 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1233 1233 Upraviť lekárov
1234 1234 Upraviť preteky chrtov
1235 1235 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1236 1236 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1237 1237 Upraviť pitnú vodu
1238 1238 Upraviť chemickú čistiareň
1239 1239 Upraviť obchod s elektronikou
1240 1240 Upraviť veľvyslanectvo
1241 1241 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1242 1242 Upraviť vstup
1243 1243 Upraviť jazdectvo
1244 1244 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1245 1245 Upraviť farmu
1246 1246 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1247 1247 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1248 1248 Upraviť prievoz, trajekt
1249 1249 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1250 1250 -----
1251 1251 Upraviť hasičskú stanicu
1252 1252 Upraviť rybolov
1253 1253 Upraviť únikové schody
1254 1254 Upraviť kvetinárstvo
1255 1255 Upraviť americký futbal
1256 1256 Upraviť chodník
1257 1257 Upraviť brod
1258 1258 Upraviť les
1259 1259 Upraviť fontánu
1260 1260 Upraviť čerpaciu stanicu
1261 1261 Upraviť obchod s nábytkom
1262 1262 Upraviť záhradu
1263 1263 Upraviť záhradné centrum
1264 1264 Upraviť plynojem (gasometer)
1265 1265 Upraviť bránu
1266 1266 Upraviť ľadovec
1267 1267 Upraviť golf
1268 1268 Upraviť golfové ihrisko
1269 1269 Upraviť Gondolu
1270 1270 Upraviť trávnatú plochu
1271 1271 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1272 1272 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1273 1273 Upraviť penzión
1274 1274 Upraviť turistiku
1275 1275 Upraviť kaderníctvo
1276 1276 Upraviť zastávku
1277 1277 Upraviť malú dedinu
1278 1278 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1279 1279 Upraviť železiarstvo
1280 1280 Upraviť vresovisko
1281 1281 -----
1282 1282 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1283 1283 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1284 1284 Upraviť hokej
1285 1285 Upraviť konské dostihy
1286 1286 Upraviť nemocnicu
1287 1287 Upraviť ubytovňu
1288 1288 Upraviť hotel
1289 1289 Upraviť poľovnícky posed
1290 1290 Upraviť priemyselnú oblasť
1291 1291 Upraviť Ostrov
1292 1292 Upraviť ostrovček
1293 1293 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1294 1294 Upraviť kruhový objazd
1295 1295 Upraviť škôlku
1296 1296 Upraviť stánok
1297 1297 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1298 1298 Upraviť Zem (Pevnina)
1299 1299 Upraviť skládku odpadov
1300 1300 Upraviť práčovňu
1301 1301 Upraviť knižnicu
1302 1302 Upraviť závoru (Lift Gate)
1303 1303 Upraviť električku
1304 1304 Upraviť maják
1305 1305 Upraviť Obytnú zónu
1306 1306 Upraviť oblasť (lokalitu)
1307 1307 Upraviť Prístav (Marina)
1308 1308 Upraviť lúku
1309 1309 Upraviť pomník
1310 1310 Upraviť vojenskú oblasť
1311 1311 Upraviť minigolf
1312 1312 Upraviť zmenáreň
1313 1313 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1314 1314 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1315 1315 Upraviť motel
1316 1316 Upraviť motošport
1317 1317 Upraviť diaľnicu
1318 1318 Upraviť diaľničnú križovatku
1319 1319 Upraviť dialničnú prípojku
1320 1320 Upraviť horský priesmyk
1321 1321 Upraviť blato
1322 1322 Upraviť Multi
1323 1323 Upraviť multipolygón
1324 1324 Upraviť múzeum
1325 1325 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1326 1326 Upraviť štátne hranice
1327 1327 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1328 1328 Upraviť prírodnú rezerváciu
1329 1329 Upraviť nočný klub
1330 1330 Upraviť očnú optiku
1331 1331 Upraviť biopotraviny
1332 1332 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1333 1333 Upraviť Palaeontological Areál
1334 1334 Upraviť park
1335 1335 Upraviť parkovisko
1336 1336 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1337 1337 -----
1338 1338 Upraviť cestu (chodník)
1339 1339 Upraviť vrchol kopca
1340 1340 Upraviť pešiu zónu
1341 1341 Upraviť polotu
1342 1342 Upraviť lekáreň
1343 1343 Upraviť výletné miesto
1344 1344 Upraviť mólo
1345 1345 Upraviť potrubie
1346 1346 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1347 1347 Upraviť kostol
1348 1348 Upraviť ihrisko
1349 1349 Upraviť políciu
1350 1350 Upraviť politickú hranicu
1351 1351 Upraviť poštu
1352 1352 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1353 1353 Upraviť elektrické vedenie
1354 1354 Upraviť trafostanicu
1355 1355 Upraviť malý transformátor
1356 1356 Upraviť elektrický stožiar
1357 1357 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1358 1358 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1359 1359 Upraviť cestu I. triedy
1360 1360 Upraviť súd
1361 1361 Upraviť krčmu
1362 1362 Upraviť verejnú budovu
1363 1363 Upraviť lom
1364 1364 Upraviť dostihovú dráhu
1365 1365 Upraviť racquetbal
1366 1366 Upraviť železničnú koľaj
1367 1367 Upraviť železničný pozemok
1368 1368 Upraviť železničné nástupište
1369 1369 Upraviť rekreačnú oblasť
1370 1370 Upraviť recykláciu (zber)
1371 1371 Upraviť oblasť (región)
1372 1372 Upraviť nádrž
1373 1373 Upraviť osídlenú oblasť
1374 1374 Upraviť ulicu
1375 1375 Upraviť reštauráciu
1376 1376 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1377 1377 Upraviť rieku
1378 1378 Upraviť riečny breh
1379 1379 Upraviť cestné obmedzenie
1380 1380 Upraviť cestu neznámeho typu
1381 1381 Upraviť Cestu (Route)
1382 1382 Upraviť ragby
1383 1383 Upraviť zrúcaninu
1384 1384 -----
1385 1385 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1386 1386 Upraviť školu
1387 1387 Upraviť sutinu
1388 1388 Upraviť krovie
1389 1389 Upraviť cestu II. triedy
1390 1390 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1391 1391 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1392 1392 Upraviť prístrešok
1393 1393 Upravit obchod s obuvou
1394 1394 Upraviť streľbu
1395 1395 Upraviť skratky
1396 1396 Upraviť Skateboard
1397 1397 Upraviť korčuľovanie
1398 1398 Upraviť lyžovanie
1399 1399 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1400 1400 Upraviť futbal
1401 1401 Upraviť Hroty
1402 1402 Upraviť športové centrum
1403 1403 Upraviť športový obchod
1404 1404 Upraviť prameň
1405 1405 Upraviť štadión
1406 1406 Upraviť štát
1407 1407 Upraviť papierníctvo
1408 1408 Upraviť turniket
1409 1409 Upraviť potok
1410 1410 Upraviť štvrť
1411 1411 Upraviť metro
1412 1412 Upraviť vchod do metra
1413 1413 Upraviť supermarket
1414 1414 Upraviť pozorovaciu kameru
1415 1415 Upraviť meračský bod
1416 1416 Upraviť plávanie
1417 1417 Upraviť stolný tenis
1418 1418 Upraviť stanicu taxíkov
1419 1419 -----
1420 1420 Upraviť telefón
1421 1421 Upraviť tenis
1422 1422 -----
1423 1423 -----
1424 1424 Upraviť cestu III. triedy
1425 1425 Upraviť divadlo
1426 1426 -----
1427 1427 Upraviť mýtnu búdku
1428 1428 Upraviť vežu
1429 1429 Upraviť mesto
1430 1430 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1431 1431 Upraviť obchod s hračkami
1432 1432 Upraviť Stopu (Track)
1433 1433 -----
1434 1434 Upraviť električku
1435 1435 Upraviť zastávku električky
1436 1436 Upraviť cestovnú kanceláciu
1437 1437 Upraviť strom
1438 1438 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1439 1439 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1440 1440 Upraviť Tunel
1441 1441 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1442 1442 Upraviť Turniket
1443 1443 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1444 1444 Upraviť Univerzitu
1445 1445 Upraviť predajný automat
1446 1446 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1447 1447 Upraviť obchod s DVD
1448 1448 Upraviť výhliadku
1449 1449 Upraviť dedinu
1450 1450 Upraviť obecnú zeleň
1451 1451 Upraviť vinicu
1452 1452 Upraviť sopku
1453 1453 -----
1454 1454 Upraviť čističku odpadových vôd
1455 1455 Upraviť vodu
1456 1456 Upraviť vodný zábavný park
1457 1457 Upraviť vodojem
1458 1458 Upraviť vodopád
1459 1459 Upraviť kríž pri ceste
1460 1460 Upraviť božiu muku
1461 1461 Upraviť priehradzku
1462 1462 Upraviť mokraď
1463 1463 Upraviť veterný mlyn
1464 1464 Upraviť Drevo
1465 1465 Upraviť závody (továrne)
1466 1466 Upraviť zoo
1467 1467 Upraviť filter.
1468 1468 Upraviť novú reláciu vo vrstve "{0}"
1469 1469 Upraviť reláciu
1470 1470 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve "{1}"
1471 1471 Upraviť relácie
1472 1472 Upraviť značky
1473 1473 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1474 1474 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1475 1475 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1476 1476 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1477 1477 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1478 1478 Upraviť vybraté cesty ikon
1479 1479 Upraviť zvolený zdroj.
1480 1480 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1481 1481 Úpravy: {0}
1482 1482 UpraviťGpx
1483 1483 -----
1484 1484 Platobné karty a Kreditné karty
1485 1485 Elektronika
1486 1486 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1487 1487 Nadmorská výška
1488 1488 Násyp
1489 1489 Veľvyslanectvo
1490 1490 Pohotovosť (Záchranná služba)
1491 1491 Núdzový telefón
1492 1492 Prázdny dokument
1493 1493 Prázdne cesty
1494 1494 Povoliť automatické cachovanie.
1495 1495 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1496 1496 Povoliť built-in ocon východzí
1497 1497 Zapnúť filter
1498 1498 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1499 1499 Ukončenie #:
1500 1500 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1501 1501 Zadať URL
1502 1502 Vložte URL pre sťahovanie:
1503 1503 -----
1504 1504 Zadajte meno v menu a WMS URL
1505 1505 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1506 1506 Vložte názov miesta pre hľadanie
1507 1507 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1508 1508 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1509 1509 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1510 1510 -----
1511 1511 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1512 1512 -----
1513 1513 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1514 1514 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1515 1515 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1516 1516 -----
1517 1517 -----
1518 1518 -----
1519 1519 Zadajte súradnice nového bodu.
1520 1520 Vložte hľadaný výraz
1521 1521 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1522 1522 Vstup hmotnostnej hodnoty
1523 1523 Zadajte váš komentár
1524 1524 Vstup
1525 1525 Jazdectvo
1526 1526 Chyba
1527 1527 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1528 1528 Chyba pri mazaní dát.
1529 1529 Chyba zobrazovania URL
1530 1530 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1531 1531 Chyba pri nahrávaní súboru
1532 1532 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1533 1533 -----
1534 1534 Chyba v súbore {0}
1535 1535 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1536 1536 Chyba parsovania{0}: {1}
1537 1537 Chyba prehrávánia zvuku
1538 1538 Chyba pri exporte {0}: {1}
1539 1539 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1540 1540 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1541 1541 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1542 1542 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1543 1543 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1544 1544 Chyba pri rozkladaní {0}
1545 1545 Chyba počas nahrávania
1546 1546 -----
1547 1547 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1548 1548 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1549 1549 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1550 1550 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1551 1551 Chyba: {0}
1552 1552 Chyby
1553 1553 Chyby v priebehu sťahovania
1554 1554 Chyby počas sťahovania
1555 1555 -----
1556 1556 Odhad
1557 1557 Vyrovnať (even)
1558 1558 -----
1559 1559 -----
1560 1560 Nastala výnimka/chyba
1561 1561 Koniec
1562 1562 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1563 1563 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1564 1564 Ukončť program.
1565 1565 Očakávané párne čísla pre adresy
1566 1566 -----
1567 1567 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1568 1568 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1569 1569 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1570 1570 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1571 1571 Export GPX súboru
1572 1572 Exportovať a Uložiť
1573 1573 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1574 1574 Možnosti exportu
1575 1575 Exportovať dáta do GPX súboru.
1576 1576 Exportovať do GPX...
1577 1577 Vyberte SVG ViewBox...
1578 1578 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1579 1579 Získať stopy budov
1580 1580 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1581 1581 Získavam GPS polohu z EXIF
1582 1582 Vyťiahnuť (extrude)
1583 1583 Vyťiahnuť cestu
1584 1584 -----
1585 1585 Vyblednúť pozadie:
1586 1586 -----
1587 1587 -----
1588 1588 -----
1589 1589 -----
1590 1590 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1591 1591 -----
1592 1592 Neúspešné otvorenie URL
1593 1593 -----
1594 1594 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1595 1595 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1596 1596 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1597 1597 -----
1598 1598 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1599 1599 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1600 1600 -----
1601 1601 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1602 1602 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1603 1603 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1604 1604 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 -----
1608 1608 Poľnohospodárska pôda
1609 1609 Farma
1610 1610 Rýchle občerstvenie
1611 1611 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1612 1612 Rýchle pretáčanie
1613 1613 Najrýchlejšia
1614 1614 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1615 1615 Poplatok
1616 1616 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1617 1617 Plot
1618 1618 Prievoz, trajekt
1619 1619 Prístavisko prievozu, trajektu
1620 1620 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1621 1621 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1622 1622 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1623 1623 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1624 1624 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1625 1625 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1626 1626 Súbor
1627 1627 Súbor "{0}" neexistuje
1628 1628 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1629 1629 Chyba formátu súboru
1630 1630 Súbor "{0}" neexistuje
1631 1631 -----
1632 1632 Súbor už existuje. Prepísať?
1633 1633 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1634 1634 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom "{1}"
1635 1635 Súbor: {0}
1636 1636 Meno súboru
1637 1637 -----
1638 1638 -----
1639 1639 Režim filter
1640 1640 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1641 1641 Koniec kreslenia.
1642 1642 -----
1643 1643 Hasičská stanica
1644 1644 Spúšťací súbor Firefoxu
1645 1645 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1646 1646 Ohnisko
1647 1647 Rybolov
1648 1648 Opraviť
1649 1649 Oprava vlastností
1650 1650 Oprava relácie
1651 1651 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1652 1652 Opraviť označené chyby.
1653 1653 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1654 1654 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1655 1655 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1656 1656 Opravujem chyby...
1657 1657 Kvetinárstvo
1658 1658 -----
1659 1659 Bol najdený nasledujúci problém:
1660 1660 Jedlo + Pitie
1661 1661 Pešo
1662 1662 Americký futbal
1663 1663 Len pre označené objekty
1664 1664 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1665 1665 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1666 1666 Brod
1667 1667 Les
1668 1668 Chybný formát:
1669 1669 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1670 1670 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1671 1671 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1672 1672 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1673 1673 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1674 1674 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1675 1675 Fontána
1676 1676 Blokovať
1677 1677 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1678 1678 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1679 1679 -----
1680 1680 Z ...
1681 1681 Z relácie
1682 1682 -----
1683 1683 Čerpacia stanica
1684 1684 Čerpacia stanica
1685 1685 -----
1686 1686 Úplná Adresa:
1687 1687 Pohľad celá obrazovka
1688 1688 -----
1689 1689 Nábytok
1690 1690 GPS body
1691 1691 -----
1692 1692 popis gps trasy
1693 1693 GPX súbory
1694 1694 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1695 1695 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1696 1696 GPX stopa(trasa):
1697 1697 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1698 1698 Záhrada
1699 1699 Záhradné centrum
1700 1700 Plynojem (Gasometer)
1701 1701 Brána
1702 1702 -----
1703 1703 -----
1704 1704 Geografia(Zemepis)
1705 1705 -----
1706 1706 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1707 1707 Obrázky s GPS súradnicami
1708 1708 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1709 1709 -----
1710 1710 Ľadovec
1711 1711 Sklo
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 -----
1715 1715 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1716 1716 Prejsť na nasledujúcu stránku
1717 1717 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1718 1718 -----
1719 1719 Golfové ihrisko
1720 1720 -----
1721 1721 Malé nákladná autá a dodávky
1722 1722 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1723 1723 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1724 1724 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1725 1725 -----
1726 1726 Tráva
1727 1727 Cintorín (malý, blizko kostola)
1728 1728 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1729 1729 Mriežka
1730 1730 Vrstva mriežky:
1731 1731 Rozloženie mriežky
1732 1732 Umiestnenie mriežky
1733 1733 Otáčanie mriežky
1734 1734 -----
1735 1735 Skupina
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 Penzión
1742 1742 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1743 1743 Gymnastika
1744 1744 Kaderníctvo
1745 1745 Malá dedina / osada / samota
1746 1746 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1747 1747 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1748 1748 -----
1749 1749 Železiarstvo
1750 1750 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1751 1751 Zdravie
1752 1752 Vresovisko
1753 1753 Nákladné vozidlá
1754 1754 Živý plot (Hedge)
1755 1755 Výška
1756 1756 Výška (metre)
1757 1757 -----
1758 1758 Nápoveda
1759 1759 Pomoc: {0}
1760 1760 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1761 1761 Skryť
1762 1762 Schovať prvky
1763 1763 -----
1764 1764 Navyššie číslo
1765 1765 Zvýrazniť
1766 1766 Typ komunikácie
1767 1767 Pozemné komunikácie
1768 1768 Turistika
1769 1769 Historické miesta
1770 1770 História
1771 1771 História pre bod {0}
1772 1772 História pre reláciu {0}
1773 1773 História pre cestu {0}
1774 1774 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1775 1775 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1776 1776 Hokej
1777 1777 Domovská stránka
1778 1778 Kôň
1779 1779 Konské dostihy
1780 1780 Nemocnica
1781 1781 -----
1782 1782 Ubytovňa
1783 1783 -----
1784 1784 Hlavné skratky
1785 1785 Meno domu
1786 1786 Číslo domu
1787 1787 -----
1788 1788 Poľovnícky posed
1789 1789 Som v časovej zóne:
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 ID > 0 očakávané. Got {0}
1794 1794 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
1795 1795 -----
1796 1796 IO Výnimka
1797 1797 -----
1798 1798 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1799 1799 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
1800 1800 Ignorovať
1801 1801 Nabudúce ignorovať označené chyby.
1802 1802 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
1803 1803 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
1804 1804 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
1805 1805 Ignorujem prvky(elements)
1806 1806 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
1807 1807 Ignorujem nesprávnu URL: "{0}"
1808 1808 Ignorujem poškodený súbor z URL: "{0}"
1809 1809 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1810 1810 -----
1811 1811 Nedovolená veľkosť
1812 1812 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 Neplatný výraz ''{0}''
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 chybné číselné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1823 1823 Neplatný objekt s id=0
1824 1824 -----
1825 1825 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
1826 1826 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
1827 1827 Neplatná poznámka nahrávania
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
1831 1831 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
1832 1832 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
1833 1833 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
1834 1834 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1835 1835 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
1836 1836 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
1837 1837 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
1838 1838 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
1839 1839 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
1840 1840 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
1841 1841 -----
1842 1842 Obrázok je už načítaný
1843 1843 Orezávanie obrázkov
1844 1844 -----
1845 1845 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1846 1846 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 Importovať
1850 1850 Importovať zvuk
1851 1851 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
1852 1852 Importovať obrázky
1853 1853 Import nie je možný
1854 1854 Importovať cestu z GPX vrstvy
1855 1855 Importované obrázky
1856 1856 Importujem dáta z DG100...
1857 1857 Importovať dáta zo zariadenia.
1858 1858 Importuje vydania z OpenStreetBugs
1859 1859 Sklon
1860 1860 Prudký sklon
1861 1861 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
1862 1862 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
1863 1863 -----
1864 1864 Nesprávna hodnota pre id operátor: {0}. Číslo je očakávané.
1865 1865 Nesprávna hodnota operátora bodov: {0}. Operátor bodov čaká čísla bodov, alebo rozsah bodov, napr. body:10-20
1866 1866 Nesprávna hodnota z operátora značiek: {0}. Operátor značiek očakáva číslo zo značiek alebo rozsahu, napríklad značky:1 alebo značky:2-5
1867 1867 -----
1868 1868 Priblíženie
1869 1869 Prírastok:
1870 1870 -----
1871 1871 Priemysel
1872 1872 Informácie
1873 1873 Info o Elemente
1874 1874 Informácia
1875 1875 Informačná tabuľa
1876 1876 Informačná kancelária
1877 1877 Informačný terminál
1878 1878 Informácie o vrstve
1879 1879 Prebieha inicializácia
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 Vnútorná chyba servera
1886 1886 Interpolácia (vloženie)
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 Chybná URL?
1890 1890 -----
1891 1891 Poškodený bz2 súbor.
1892 1892 Neplatný dátum
1893 1893 -----
1894 1894 Neplatné vyrovnanie (offset)
1895 1895 Neplatné vlastnosti kľúča
1896 1896 Neplatný spellcheck line: {0}
1897 1897 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
1898 1898 Neplatné časové pásmo
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
1902 1902 Obrátený filter
1903 1903 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
1904 1904 Nie je vektorizované.
1905 1905 Je vektorizované.
1906 1906 Ostrov
1907 1907 Ostrovček
1908 1908 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
1909 1909 Položka
1910 1910 položka {0} sa v zozname nenachádza
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
1914 1914 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
1915 1915 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
1916 1916 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
1917 1917 JPEG obrázky (*.jpg)
1918 1918 -----
1919 1919 Java verzia {0}
1920 1920 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
1921 1921 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
1922 1922 Spojiť body a línie
1923 1923 Vložiť bod do cesty
1924 1924 Pripojiť bod k najbližšej ceste
1925 1925 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
1926 1926 Spojené prekrývajúce sa plochy
1927 1927 Spojená prekrývajúca sa plocha
1928 1928 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
1929 1929 Skok na miesto (pozíciu)
1930 1930 Skok tam
1931 1931 Skok na miesto (pozíciu)
1932 1932 Križovatka
1933 1933 Ponechať
1934 1934 Zostáva klon lokálnej verzie
1935 1935 Ponechávať záložné súbory
1936 1936 Ponechaj moje súradnice
1937 1937 Udržať môj vymazaný stav
1938 1938 Zostáva môj viditeľný stav
1939 1939 Zachovať plugin
1940 1940 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
1941 1941 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
1942 1942 Ponechaj ich súradnice
1943 1943 Udržať ich vymazaný stav
1944 1944 Ponechať svoj viditeľný stav
1945 1945 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
1946 1946 Kĺúč
1947 1947 Klúč ''{0}'' je neplatný.
1948 1948 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
1949 1949 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
1950 1950 Kláves:
1951 1951 Klávesové skratky
1952 1952 Kľúčové slová
1953 1953 Škôlka
1954 1954 Stánok
1955 1955 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
1956 1956 -----
1957 1957 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 Nastavenie pluginu Lakewalker
1961 1961 Lakewalker stopa(trace)
1962 1962 Lambert 4 Zones (Francúzko)
1963 1963 -----
1964 1964 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
1965 1965 -----
1966 1966 Lambertova zóna (Estónsko)
1967 1967 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
1968 1968 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
1969 1969 Zem (Pevnina)
1970 1970 Využívanie oblasti (Land use)
1971 1971 Skládka odpadov
1972 1972 -----
1973 1973 Jazdné pruhy
1974 1974 Jazyk
1975 1975 Posledná zmena {0}
1976 1976 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
1977 1977 Zemepisná šírka
1978 1978 Zemepisná šírka:
1979 1979 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
1980 1980 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
1981 1981 Spustiť v maximalizovanom režime
1982 1982 -----
1983 1983 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
1984 1984 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
1985 1985 Otvoriť dialóg úpravy značiek
1986 1986 Práčovňa
1987 1987 Vrstva
1988 1988 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
1989 1989 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
1990 1990 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
1991 1991 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
1992 1992 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
1993 1993 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
1994 1994 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
1995 1995 vrstva nie je v zozname
1996 1996 Vrstva pre vykonávanie meraní
1997 1997 Vrstva: {0}
1998 1998 Vrstvy
1999 1999 Uvedený čas (sekundy)
2000 2000 Voľný čas
2001 2001 Dĺžka
2002 2002 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
2003 2003 Dĺžka:
2004 2004 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
2005 2005 Železničné priecestie
2006 2006 Knižnica
2007 2007 Licencia
2008 2008 Závora (Lift Gate)
2009 2009 Rýchloelektrička
2010 2010 Maják
2011 2011 Odkazová linka
2012 2012 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
2013 2013 Typ vedenia
2014 2014 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
2015 2015 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
2016 2016 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
2017 2017 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 Obytná zóna
2022 2022 Nahrať Všetky Dlaždice
2023 2023 Nahrať Dlaždice (Tiles)
2024 2024 Načítať WMS vrstvu
2025 2025 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
2026 2026 Nahrať priebeh
2027 2027 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
2028 2028 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
2029 2029 Načítať reláciu
2030 2030 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
2031 2031 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
2032 2032 Načítavam skoršie pluginy
2033 2033 Nahrať históriu pre bod {0}
2034 2034 Nahrať históriu pre reláciu {0}
2035 2035 Nahrať históriu pre cestu {0}
2036 2036 Nahrávam rodičovskú reláciu
2037 2037 -----
2038 2038 Načítavam pluginy
2039 2039 -----
2040 2040 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
2041 2041 Nahrávam {0}
2042 2042 Miestne súbory
2043 2043 Oblasť (lokalita)
2044 2044 Umiestnenie
2045 2045 Umiestnenie "{0}" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
2046 2046 Zamknúť
2047 2047 Plavebná komora
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 Zemepisná dĺžka
2051 2051 Zemepisná dĺžka:
2052 2052 Vzhľad a chovanie
2053 2053 Výhliadková veža
2054 2054 -----
2055 2055 Hľadám breh...
2056 2056 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
2057 2057 -----
2058 2058 Najnižšie číslo
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
2065 2065 Vytvoriť Zvukovú značku v "Play Head"
2066 2066 -----
2067 2067 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
2068 2068 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
2069 2069 Poškodené údaje(vety):
2070 2070 Človekom vytvorené (Man made)
2071 2071 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 Mapa
2077 2077 -----
2078 2078 Projekcia mapy
2079 2079 Nastavenie mapy
2080 2080 Mapa: {0}
2081 2081 Prístav (Marina)
2082 2082 Označiť ako hotové
2083 2083 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
2084 2084 Značená cesta {0} s {1} bodmi je neúplná pretože aspoň jeden bod bol chýbajúci v nahratých dátach a je preto neúplná tiež.
2085 2085 Značky z pomenovaných bodov
2086 2086 Značky z {0}
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2090 2090 Materiál
2091 2091 Max zväčšenie lvl:
2092 2092 Max. Výška(v metroch)
2093 2093 Max. Dĺžka (v metroch)
2094 2094 Max. Šírka (v metroch)
2095 2095 Maximálna veľkost cache (v MB)
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 Max. rýchlosť (km/h)
2099 2099 Max. hmotnosť (ton)
2100 2100 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2101 2101 Maximálna plocha na požiadavku:
2102 2102 Maximálny vek cache (dni)
2103 2103 Maximálna veľkosť cache (MB)
2104 2104 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2105 2105 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2106 2106 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte ''-1'' pre kresbu všetkých čiar.
2107 2107 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na ''-1'' pre kreslenie všetkých línií.
2108 2108 Maximálna dĺžka (metrov)
2109 2109 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2110 2110 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2111 2111 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2112 2112 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2113 2113 Maximálny počet úsekov na cestu
2114 2114 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2115 2115 Lúka
2116 2116 Namerané hodnoty
2117 2117 Meranie
2118 2118 Člen
2119 2119 Členovia
2120 2120 Členy(vyriešené)
2121 2121 Členy(v konflikte)
2122 2122 Pomník
2123 2123 Meno v menu
2124 2124 Meno v menu (východzie)
2125 2125 Menu skratiek
2126 2126 -----
2127 2127 Mercatorova projekcia
2128 2128 Zlúčiť
2129 2129 Zlúčiť body
2130 2130 Zlúčiť duplikátne body?
2131 2131 Zlúčiť vrstvu
2132 2132 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2133 2133 Zlúčiť výber
2134 2134 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2135 2135 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2136 2136 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2137 2137 Zlúčiť {0} body
2138 2138 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2139 2139 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2140 2140 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2141 2141 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2142 2142 Spojovaná verzia
2143 2143 Správu dňa nie je možné zobraziť
2144 2144 -----
2145 2145 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2146 2146 Armáda
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 Min. rýchlosť (km/h)
2151 2151 Malý kruhový objazd
2152 2152 Minigolf
2153 2153 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2154 2154 Minút: {0}
2155 2155 Zrkadlo
2156 2156 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2157 2157 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2158 2158 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2159 2159 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2160 2160 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2161 2161 Chýbajúce šifrovanie
2162 2162 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2163 2163 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2164 2164 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2165 2165 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2166 2166 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2167 2167 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2168 2168 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2169 2169 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2170 2170 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2171 2171 Chýbajúce meno:* prekladu.
2172 2172 Chýbajúci operator pre NOT
2173 2173 Chýbajúci parameter pre OR
2174 2174 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2175 2175 -----
2176 2176 Po-Pi 08:30-20:00
2177 2177 Režim: Kresliť Fokus
2178 2178 Režim: {0}
2179 2179 Pracovný režim (Potlach štýl)
2180 2180 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2181 2181 Skupiny modifikátorov
2182 2182 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2183 2183 Zmenáreň
2184 2184 Jednokoľajka, vysutá dráha
2185 2185 Pamätihodnosť, pamätník
2186 2186 -----
2187 2187 Viac informácii o tejto vlastnosti
2188 2188 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2189 2189 Najdená viac než jedna "from" cesta.
2190 2190 Najdené viac cieľových "to" ciest.
2191 2191 Viac ako jedna "via" najdená.
2192 2192 -----
2193 2193 Motošport
2194 2194 Motorové vozidlo
2195 2195 Motocykel
2196 2196 Cesta pre motorové vozidlá
2197 2197 Dialnica
2198 2198 Ďialničná križovatka
2199 2199 Dialničná prípojka
2200 2200 Horský priesmyk
2201 2201 Horský bicykel
2202 2202 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2203 2203 -----
2204 2204 Posunúť nižšie
2205 2205 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2206 2206 Posunúť elementy
2207 2207 Posunúť filter dole.
2208 2208 Posunúť filter hore.
2209 2209 Presunúť vľavo
2210 2210 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2211 2211 Presunúť objekty {0}
2212 2212 Presunúť vpravo
2213 2213 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2214 2214 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2215 2215 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2216 2216 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2217 2217 Presunúť označené body na priamku
2218 2218 Presunúť označené body do kruhu
2219 2219 Posunúť ich(them)
2220 2220 Posunúť vyššie
2221 2221 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2222 2222 Presunúť {0}
2223 2223 Presunutie objektov {0}
2224 2224 Blato
2225 2225 -----
2226 2226 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2227 2227 multipolygón
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2231 2231 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2232 2232 Múzeum
2233 2233 -----
2234 2234 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2235 2235 Moja verzia
2236 2236 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2237 2237 Môj so zlúčeným
2238 2238 Môj s Ich
2239 2239 NMEA import zlyhal!
2240 2240 NMEA import úspešný
2241 2241 NMEA-0183 súbory
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 Názov
2245 2245 Názov miesta
2246 2246 Meno užívateľa.
2247 2247 Meno: {0}
2248 2248 Pomenovanie trackpoints od {0}
2249 2249 Pomenované trasové body
2250 2250 Úzkorozchodná železnica
2251 2251 Štátna
2252 2252 Národný park
2253 2253 Prírodná rezervácia
2254 2254 Blízko
2255 2255 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2256 2256 Sieť
2257 2257 Sieťová výnimka
2258 2258 Nový
2259 2259 -----
2260 2260 Nový problém
2261 2261 Nový kľúč
2262 2262 Nová funkcia
2263 2263 Nová hodnota
2264 2264 Nová hodnota pre {0}
2265 2265 Nasledujúci
2266 2266 Nasledujúci obrázok
2267 2267 Nočný klub
2268 2268 Nie
2269 2269 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2270 2270 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2271 2271 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2272 2272 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2273 2273 Bez skratky
2274 2274 Nenajdená cesta "from".
2275 2275 Nenajdená cesta "to".
2276 2276 Nie je "via" bod alebo cesta najdená.
2277 2277 Žiadna oblasť nie je vybratá
2278 2278 Žiadne zmeny pre uloženie.
2279 2279 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2280 2280 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2281 2281 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2282 2282 Nájdená neaktuálna dátová sada
2283 2283 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2284 2284 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2285 2285 Neboli načítané žiadne dáta.
2286 2286 Žiaden dátum
2287 2287 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2288 2288 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2289 2289 Slepá ulica
2290 2290 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2291 2291 -----
2292 2292 Bez obrázka
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2296 2296 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2297 2297 Neboli nájdené záznamy pre "{0}"
2298 2298 Neotvárajte súbor zmien
2299 2299 Neotvorené súbory zmien
2300 2300 -----
2301 2301 Nie je doplnené heslo.
2302 2302 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2303 2303 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2304 2304 -----
2305 2305 Nezistený žiadny problém
2306 2306 -----
2307 2307 Nie je vybraná žiadna relácia
2308 2308 Nevybratá GPX stopa(track)
2309 2309 Žiadne cieľové vrstvy
2310 2310 -----
2311 2311 Nie je doplnené užívateľské meno.
2312 2312 Neplatná WMS URL alebo id
2313 2313 Žiadne chyby na overenie
2314 2314 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2315 2315 Nie, zrušiť
2316 2316 Nie, zrušiť operáciu
2317 2317 Nie, pokračovať v editácii
2318 2318 Nie, použite to
2319 2319 Bod
2320 2320 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2321 2321 Bod je stále v užívaní
2322 2322 Bod {0}
2323 2323 -----
2324 2324 Body
2325 2325 Body s rovnakou pozíciou
2326 2326 Body s rovnakými názvami
2327 2327 Body(vyriešené)
2328 2328 Body(v konflikte)
2329 2329 -----
2330 2330 Žiadny
2331 2331 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2332 2332 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2333 2333 Normálny
2334 2334 Sever
2335 2335 Nenájdené
2336 2336 Nepripojený
2337 2337 Ešte nerozhodnuté
2338 2338 Ešte nerozhodnuté
2339 2339 -----
2340 2340 Poznámka
2341 2341 -----
2342 2342 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2343 2343 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2344 2344 Bankovky
2345 2345 Nič
2346 2346 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním "{0}"
2347 2347 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2348 2348 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním "{0}"
2349 2349 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2350 2350 Nič nie je vybraté!
2351 2351 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2352 2352 -----
2353 2353 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2354 2354 -----
2355 2355 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2356 2356 Číslo
2357 2357 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2358 2358 Číslovací systém:
2359 2359 Schéma číslovania
2360 2360 Číselný
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 OK - skúšam znovu.
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 OSM údaje
2367 2367 OSM heslo.
2368 2368 Súbory OSM Servera
2369 2369 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2370 2370 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2376 2376 Objekt je vymazaný
2377 2377 História objektu
2378 2378 Objekt s históriou(priebehom)
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 Pridané objekty:
2382 2382 Odstránené objekty:
2383 2383 Upravené objekty:
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 Nepárny (odd)
2389 2389 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2390 2390 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2391 2391 Vyrovnať(Offset):
2392 2392 Starý kľúč
2393 2393 Stará funkcia
2394 2394 Stará hodnota
2395 2395 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2396 2396 Na požiadanie
2397 2397 Pri nahrávaní
2398 2398 Jednosmerka
2399 2399 Cesty s jediným bodom
2400 2400 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2401 2401 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2402 2402 Jednosmerka
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2409 2409 Iba na začiatku cesty.
2410 2410 Iba na vektorizované vrstvy
2411 2411 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 Otvoriť umiestnenie...
2415 2415 Otvoriť OpenStreetBugs
2416 2416 Otvoriť pohľad...
2417 2417 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2418 2418 -----
2419 2419 Otvoriť súbor.
2420 2420 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2421 2421 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2422 2422 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2423 2423 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2424 2424 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2425 2425 Otvoriť zoznam trasových bodov
2426 2426 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2427 2427 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2428 2428 Otvoriť dialógové okno pre globálne nastavenia.
2429 2429 Otvoriť výber obsahu okien.
2430 2430 -----
2431 2431 Otvoriť z URL.
2432 2432 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2433 2433 -----
2434 2434 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2435 2435 Otvoriť inú fotografiu
2436 2436 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2437 2437 Otvoriť zmenové súbory
2438 2438 Otvoriť súbor
2439 2439 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2440 2440 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2441 2441 Otvor meračský nástroj.
2442 2442 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2443 2443 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2444 2444 Otvoriť okno merania.
2445 2445 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2446 2446 Otvoriť okno pre overovanie.
2447 2447 Otvoriť...
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2454 2454 -----
2455 2455 údaje OpenStreetMap
2456 2456 Otváram 1 súbor...
2457 2457 Otváracia doba
2458 2458 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2459 2459 Otváranie súborov
2460 2460 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2461 2461 -----
2462 2462 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2463 2463 Operátor
2464 2464 Optik
2465 2465 Voliteľné atribúty:
2466 2466 Voliteľné informácie:
2467 2467 Voliteľné typy
2468 2468 Biopotraviny
2469 2469 Orig. Cesta
2470 2470 Pravouhlosť
2471 2471 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2472 2472 Pravouhlý tvar
2473 2473 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2474 2474 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2475 2475 -----
2476 2476 Iné
2477 2477 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2478 2478 Turistický (Outdoor)
2479 2479 Prekryť štvorce (tiles)
2480 2480 Prekrývajúce sa plochy
2481 2481 Prekrývajúce sa komunikácie
2482 2482 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2483 2483 Prekrývajúce sa železnice
2484 2484 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2485 2485 Prekrývajúce sa cesty
2486 2486 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2487 2487 Prekrývajúce sa cesty.
2488 2488 -----
2489 2489 Prepísať
2490 2490 -----
2491 2491 PNG súbory (*.png)
2492 2492 PUWG (Poľsko)
2493 2493 PUWG 1992 (Poľsko)
2494 2494 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2495 2495 -----
2496 2496 Farebný štýl {0}: {1}
2497 2497 Problém s vykresľováním
2498 2498 Palaeontological Areál
2499 2499 Papier
2500 2500 Parameter "downloadgps" neakceptuje názov súboru, alebo URL súboru
2501 2501 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2502 2502 -----
2503 2503 Nadradené vzťahy
2504 2504 -----
2505 2505 P+R parkovisko
2506 2506 Parkovisko
2507 2507 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2508 2508 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2509 2509 Rozložiť OSM dáta...
2510 2510 Rozloženie OSM history data ...
2511 2511 -----
2512 2512 Rozloženie súboru "{0}" neúspešné
2513 2513 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 Heslo
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 Vložiť
2522 2522 Vkladám ...
2523 2523 Vložiť vlastnosti
2524 2524 Vložiť URL zo schránky
2525 2525 Vložiť zo schránky
2526 2526 -----
2527 2527 Cesta (chodník)
2528 2528 Dĺžka cesty
2529 2529 Syntaktická chyba vzoru: Vzor {0} v {1} je nedovolený!
2530 2530 Vrchol
2531 2531 Pešia zóna
2532 2532 Prechod pre chodcov
2533 2533 Typ prechodu pre chodcov
2534 2534 Pešia
2535 2535 -----
2536 2536 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2537 2537 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2538 2538 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2539 2539 Vykonať overovanie dát
2540 2540 Povolené činnosti
2541 2541 Lekáreň
2542 2542 Telefónne číslo
2543 2543 Číslo telefónu
2544 2544 Čas fotografie (z exif):
2545 2545 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2546 2546 Fyzicky vymazať z lokálnej verzie
2547 2547 -----
2548 2548 Výletné miesto
2549 2549 Mólo
2550 2550 Potrubie
2551 2551 Typ lyžiarskej dráhy
2552 2552 Hracia plocha, ihrisko
2553 2553 Kostol
2554 2554 Miesta
2555 2555 Prehrať/Pauza audio
2556 2556 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2557 2557 Ihrisko
2558 2558 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2562 2562 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2563 2563 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2564 2564 -----
2565 2565 Prosím vložte vybraný reťazec
2566 2566 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2567 2567 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2568 2568 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2569 2569 -----
2570 2570 Zadajte hladaný reťazec.
2571 2571 Zadajte uživateľské meno
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2575 2575 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2576 2576 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 Prosím vložte celé číslo > 1
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2592 2592 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2593 2593 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2594 2594 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2598 2598 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2599 2599 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2600 2600 Prosím vyberte súbor
2601 2601 Vyberte prosím kľúč
2602 2602 Prisím vyberte schému k použitiu.
2603 2603 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2604 2604 Vyberte prosím hodnotu
2605 2605 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2606 2606 -----
2607 2607 Vyber prosím nejakú položku.
2608 2608 Vyberte minimálne 4 body
2609 2609 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2610 2610 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2611 2611 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2612 2612 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2613 2613 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2614 2614 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2615 2615 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2616 2616 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2617 2617 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2618 2618 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2619 2619 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2620 2620 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2621 2621 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2622 2622 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2623 2623 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2624 2624 Vyberte schému pre zmazanie.
2625 2625 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2626 2626 -----
2627 2627 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2628 2628 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2629 2629 Plugin je zahrnutý v JOSM
2630 2630 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2631 2631 Informácia o pluginoch
2632 2632 -----
2633 2633 Pluginy
2634 2634 Meno bodu(miesta)
2635 2635 Číslo bodu
2636 2636 Polícia
2637 2637 Politická
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Iba poloha
2641 2641 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2642 2642 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
2643 2643 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
2644 2644 Poštová schránka
2645 2645 PSČ:
2646 2646 Pošta
2647 2647 Poštové smerovacie číslo
2648 2648 Potenciál
2649 2649 Elektráreň (spôsob vyroby)
2650 2650 Elektrické vedenie
2651 2651 Transformátorová stanica
2652 2652 Malý transformátor
2653 2653 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2654 2654 Predpoklad Porušenia
2655 2655 Predpokladaný priestupok
2656 2656 Preddefinované
2657 2657 -----
2658 2658 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2659 2659 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2660 2660 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2661 2661 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2662 2662 Nastavenia
2663 2663 Predvoľby uložené na {0}
2664 2664 Nastavenia...
2665 2665 Pripravujem OSM údaje...
2666 2666 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2667 2667 Pripravujem dátový súbor ...
2668 2668 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2669 2669 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
2670 2670 -----
2671 2671 Historická železnica
2672 2672 Prednastavená skupina {0}
2673 2673 Prednastavená skupina {1} / {0}
2674 2674 Predvoľby
2675 2675 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2676 2676 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2677 2677 Predchádzajúci
2678 2678 Predchádzajúci obrázok
2679 2679 Cesta I. triedy
2680 2680 Prípojka cesty I. triedy
2681 2681 Primárny modifikátor:
2682 2682 Pôvodný
2683 2683 -----
2684 2684 Vezenie
2685 2685 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 Kód projekcie
2692 2692 Metóda projekcie
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 Vlastnosti
2696 2696 Vlastnosti / Memberships
2697 2697 Kontrola vlastností :
2698 2698 Vlastnosti pre zvolené objekty
2699 2699 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
2700 2700 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
2701 2701 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
2702 2702 Vlastnosti
2703 2703 Vlastnosti (s konfliktmi)
2704 2704 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
2705 2705 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
2706 2706 Hodnota obsahuje HTML entitu
2707 2707 Hodnota začíná alebo končí medzerou
2708 2708 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
2709 2709 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
2710 2710 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
2711 2711 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
2712 2712 Určuje trasové schopnosti
2713 2713 -----
2714 2714 Krčma
2715 2715 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
2716 2716 Verejná budova
2717 2717 Dopravná obsluha
2718 2718 Hromadná doprava
2719 2719 Očistený objekt ''{0}''
2720 2720 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
2721 2721 -----
2722 2722 Lom
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 Pýtam sa na meno servera
2733 2733 Pýtam sa na meno servera ...
2734 2734 -----
2735 2735 Dostihová dráha
2736 2736 Racquetbal
2737 2737 Železnica (štandardná)
2738 2738 Železnica
2739 2739 Železničná zastávka
2740 2740 Železničné nástupište
2741 2741 Železničný pozemok
2742 2742 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
2743 2743 Veľkosť rastra: {0}
2744 2744 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
2745 2745 Čítajte ako prvé
2746 2746 Čítať fotky...
2747 2747 Načitávam zmenový súbor {0} ...
2748 2748 Načitávam zmenové súbory...
2749 2749 -----
2750 2750 Čítanie rodičovských z ''{0}''
2751 2751 -----
2752 2752 Čítam {0}...
2753 2753 Informačné súbory
2754 2754 Skutočné meno
2755 2755 Naozaj uzavrieť?
2756 2756 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
2757 2757 Rekreačná oblasť
2758 2758 Opravené (rektifikované) obrázky...
2759 2759 Recyklácia
2760 2760 Opakovať
2761 2761 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
2762 2762 Ref. číslo
2763 2763 Referencie (číslo stopy(track))
2764 2764 Referenčné číslo
2765 2765 Odkazovať na
2766 2766 Obnoviť
2767 2767 Oblasť (región)
2768 2768 Zamietnuť konflikty a Uložiť
2769 2769 Vzťah (relation)
2770 2770 Relácia ...
2771 2771 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
2772 2772 Editor Relácií: Posun Dole
2773 2773 Editor Relácií: Posun Hore
2774 2774 Editor Relácií: Odstrániť
2775 2775 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
2776 2776 -----
2777 2777 Editor Relácií: Triedenie
2778 2778 Relácia je zmazaná
2779 2779 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
2780 2780 Relácia {0}
2781 2781 Relácia: {0}
2782 2782 Relácie
2783 2783 Relácie: {0}
2784 2784 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
2785 2785 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
2786 2786 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
2787 2787 Náboženstvo
2788 2788 Znovu načítať
2789 2789 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
2790 2790 Nahrať poškodené dlaždice
2791 2791 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
2792 2792 Načítať históriu zo serveru
2793 2793 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
2794 2794 Vzdialené ovládanie
2795 2795 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
2796 2796 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
2797 2797 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
2798 2798 Odstrániť
2799 2799 Presunúť "{0}" pre bod ''{1}''
2800 2800 Remove "{0}" for reláciu ''{1}''
2801 2801 Presunúť "{0}" pre cestu ''{1}''
2802 2802 -----
2803 2803 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
2804 2804 -----
2805 2805 Odstrániť z dátovej sady
2806 2806 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2807 2807 Odstraniť fotku z vrstvy
2808 2808 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2809 2809 Vymazať značky z vnútorných ciest
2810 2810 -----
2811 2811 Vymazať vybraté záložky
2812 2812 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
2813 2813 -----
2814 2814 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
2815 2815 Odstrániť vybraté cesty ikon
2816 2816 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
2817 2817 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
2818 2818 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
2819 2819 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2820 2820 Odstránený Prvok z Relácií
2821 2821 -----
2822 2822 Odstraňujem duplicitné body...
2823 2823 Vybranie odkazu z relácie {0}
2824 2824 -----
2825 2825 Premenovať vrstvu
2826 2826 Premenovať vybratú záložku
2827 2827 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
2828 2828 Požičovňa
2829 2829 Servis
2830 2830 Nahradiť "{0}" za "{1}" pre
2831 2831 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
2832 2832 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
2833 2833 Nahlásiť chybu
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 Detaily požiadavky: {0}
2839 2839 Nádrž
2840 2840 Vynulovať (Reset)
2841 2841 Vymazať cookie
2842 2842 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
2843 2843 Nastaviť id na 0
2844 2844 Nastaviť východzie hodnoty
2845 2845 Ulica (miestna komunikácia)
2846 2846 Osídlená oblasť (Residential area)
2847 2847 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
2848 2848 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
2849 2849 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
2850 2850 Vyriešiť
2851 2851 Rozhodnutie konfliktov
2852 2852 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
2853 2853 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
2854 2854 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
2855 2855 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
2856 2856 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
2857 2857 Vyriešiť konflikty.
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
2862 2862 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
2863 2863 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
2864 2864 -----
2865 2865 Reštaurácia
2866 2866 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
2867 2867 Obmedzenie
2868 2868 Maloobchod
2869 2869 Oporný múr
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 Otočiť smer radu budov
2881 2881 Otočiť smer ciest
2882 2882 Otočiť smer radu budov
2883 2883 Otočiť smer radu budov
2884 2884 Otočiť a Spojiť
2885 2885 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
2886 2886 Opačná trasa
2887 2887 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
2888 2888 -----
2889 2889 Otočiť smer ciest
2890 2890 Obrátená pobrežná čiara
2891 2891 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
2892 2892 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
2893 2893 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
2894 2894 Otočenie uličných čísel radu budov
2895 2895 Revízia
2896 2896 Jazdectvo
2897 2897 Rieka
2898 2898 Riečny breh
2899 2899 Cesta (neznámy typ)
2900 2900 Cestné obmedzenie
2901 2901 Úloha
2902 2902 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
2903 2903 Funkcia:
2904 2904 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
2905 2905 Otočiť o 180°
2906 2906 Otočiť o 270°
2907 2907 Otočiť o 90°
2908 2908 Otočiť obrázok vľavo
2909 2909 Otočiť obrázok vpravo
2910 2910 Otočiť vľavo
2911 2911 Otočiť vpravo
2912 2912 Kruhový objazd
2913 2913 Cesta (Route)
2914 2914 Štátna cesta
2915 2915 Typ Cesty (Route)
2916 2916 Zobrazené cesty sú pre:
2917 2917 Trasovanie (Routing)
2918 2918 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
2919 2919 Ragby
2920 2920 Zrúcanina
2921 2921 -----
2922 2922 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
2923 2923 Spúšťam test {0}
2924 2924 Zapnutá vertex redukcia...
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 SIM-karty
2928 2928 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
2929 2929 Uložiť
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 Uložiť ako...
2933 2933 Uložiť GPX súbor
2934 2934 Uložiť vrstvu
2935 2935 Uložiť OSM súbor
2936 2936 Uložiť WMS vrstvu
2937 2937 Uložiť WMS vrstvu do súboru
2938 2938 Uložiť akokoľvek
2939 2939 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
2940 2940 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
2941 2941 Uložiť aktuálne dáta.
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
2945 2945 Uložiť/Nahrať a Vymazať
2946 2946 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
2947 2947 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
2948 2948 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
2949 2949 Skenovaná mapa ...
2950 2950 Prehľadávam adresár {0}
2951 2951 Škola
2952 2952 Železný šrot
2953 2953 Sutina
2954 2954 Krovie
2955 2955 Hľadať
2956 2956 Hľadám ...
2957 2957 Vyhľadávať objekty
2958 2958 Vyhľadávať...
2959 2959 -----
2960 2960 Hľadať:
2961 2961 Druhé meno
2962 2962 Cesta II. triedy
2963 2963 Sekundárny modifikátor:
2964 2964 Sekúnd: {0}
2965 2965 Bezpečnostná výnimka
2966 2966 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
2971 2971 Výber
2972 2972 Vybrať všetko
2973 2973 Vybrať Feuille
2974 2974 Vybrať WMS vrstvu
2975 2975 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
2976 2976 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
2977 2977 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 Vybrať hranice obce(samosprávy)
2982 2982 Vyberte buď:
2983 2983 Vybrať meno súboru
2984 2984 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 Výber nastavenia kreslenej čiary
2988 2988 Výber členov
2989 2989 Zvoliť bod pod kurzorom.
2990 2990 Vyberte objekty na nahratie
2991 2991 -----
2992 2992 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
2993 2993 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
2998 2998 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
2999 2999 Výber cieľovej vrstvy
3000 3000 -----
3001 3001 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
3002 3002 -----
3003 3003 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
3004 3004 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
3005 3005 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
3015 3015 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
3016 3016 Výber s určeným hľadaním
3017 3017 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
3018 3018 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
3019 3019 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
3020 3020 Vybratá stopa: {0}
3021 3021 Výber
3022 3022 Plocha výberu
3023 3023 Dĺžka výberu
3024 3024 Výber je prázdny
3025 3025 Nevhodný výber!
3026 3026 Výber: {0}
3027 3027 Cesty pretínajúce sami seba
3028 3028 -----
3029 3029 Oddeliť vrstvu
3030 3030 Oddeľovač
3031 3031 Sekvencia
3032 3032 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
3033 3033 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
3034 3034 Obslužná cesta (Service)
3035 3035 Služby
3036 3036 Typ obslužnej cesty (serviceway)
3037 3037 -----
3038 3038 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
3039 3039 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
3040 3040 Zadať všetko východzie (prednastavené)
3041 3041 Nastaviť priehľadné pozadie
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
3046 3046 -----
3047 3047 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
3048 3048 Zadať východzie (prednastavené)
3049 3049 Zvoliť {0} Lambert súradnice
3050 3050 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
3051 3051 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
3052 3052 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
3053 3053 -----
3054 3054 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
3055 3055 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
3056 3056 Nastavujem východzie hodnoty
3057 3057 Nastavenie klávesovej skratky "{0}" pre akciu "{1}" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu "{3}" ({4}).\n\n
3058 3058 Nastavenia
3059 3059 Nastavenie pre plugin "Remote Control" Vzdialené ovládanie.
3060 3060 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
3061 3061 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
3062 3062 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
3063 3063 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
3064 3064 -----
3065 3065 Prístrešok
3066 3066 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
3067 3067 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
3068 3068 Obuva
3069 3069 Streľba
3070 3070 Nakupovanie
3071 3071 Obchody
3072 3072 -----
3073 3073 Skratka
3074 3074 Nastavenie klávesových skratiek
3075 3075 Najkratšia
3076 3076 Mali by ste uložiť?
3077 3077 Vypnúť doplnok?
3078 3078 Mali by ste nahrávať?
3079 3079 Ukázať
3080 3080 Ukázať GPS dáta.
3081 3081 Zobraziť správu o stave
3082 3082 -----
3083 3083 Ukázať Info Dlaždíc
3084 3084 Ukázať súbor zmien {0}
3085 3085 Zobraziť informácie o pomoci
3086 3086 Zobraz históriu
3087 3087 Zobraz info
3088 3088 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
3089 3089 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
3090 3090 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
3091 3091 -----
3092 3092 Ukázať ID objektu v zozname výberu
3093 3093 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
3094 3094 -----
3095 3095 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
3096 3096 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
3097 3097 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
3098 3098 -----
3099 3099 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
3100 3100 Zobrazí túto nápovedu
3101 3101 Zobraziť/Skryť
3102 3102 Zobraziť/Skryť Text/Ikony
3103 3103 Zobrazená oblasť
3104 3104 -----
3105 3105 Cesty s podobnými menami
3106 3106 Zjednodušiť cestu
3107 3107 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
3108 3108 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
3109 3109 Jednotlivé prvky
3110 3110 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3111 3111 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3112 3112 -----
3113 3113 Korčuľovanie
3114 3114 Lyže
3115 3115 Lyžovanie
3116 3116 Vynechať Sťahovanie
3117 3117 Vynechať sťahovanie
3118 3118 Vynechať aktualizáciu
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3123 3123 Vyhladené mapy (antialiasing)
3124 3124 Snímka na veľkosť dlaždice
3125 3125 Snežný skúter
3126 3126 Futbal
3127 3127 Riešenie konfliktov
3128 3128 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3129 3129 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3130 3130 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3131 3131 Triediť
3132 3132 Menu Sort presets
3133 3133 Triedenie členov relácie
3134 3134 Zdroj
3135 3135 Zdrojový text
3136 3136 Miesta pre vozíčkárov
3137 3137 Priestory pre rodičov s detmi
3138 3138 Priestory pre ženy
3139 3139 Rýchlosť
3140 3140 Rýchlosť (Km/h)
3141 3141 Kamera na meranie rýchlosti
3142 3142 Špičky (hroty)
3143 3143 Rozdeliť cestu
3144 3144 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3145 3145 Rozdeliť oblasť
3146 3146 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3147 3147 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3148 3148 Šport
3149 3149 Šport (loptový)
3150 3150 Športové zariadenie
3151 3151 Športy
3152 3152 Športové centrum
3153 3153 Prameň
3154 3154 Štadión
3155 3155 Štandardný unix geometry argument
3156 3156 Hviezdičkový
3157 3157 Začať vyhľadávanie
3158 3158 Žačať nastavovanie
3159 3159 Začiatok sťahovania dát
3160 3160 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3161 3161 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3162 3162 Spustenie #:
3163 3163 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3164 3164 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3165 3165 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3166 3166 Začínam prehľadávať adresár
3167 3167 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3168 3168 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3169 3169 -----
3170 3170 Začínam nahrávať požiadavku ...
3171 3171 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3172 3172 Stav
3173 3173 Štát:
3174 3174 Papierníctvo
3175 3175 -----
3176 3176 Stav
3177 3177 Správa o stave
3178 3178 Schody
3179 3179 Turniket (Stile)
3180 3180 Zastaviť (stop)
3181 3181 Potok
3182 3182 Názov ulice
3183 3183 Hlavné komunikácie
3184 3184 Ulice NRW Geofabrik.de
3185 3185 Štýl pre vnútornú cestu ''{0}'' je ekvivalentný polygónu.
3186 3186 Označenie pre vonkajšiu(obvodovú) cestu ''{0}'' je zamenené.
3187 3187 Štýl pre obmedzenie {0} nenajdený.
3188 3188 Predložiť filter
3189 3189 Štvrť
3190 3190 Metro
3191 3191 Vchod do metra
3192 3192 Podokno skratiek
3193 3193 -----
3194 3194 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3195 3195 -----
3196 3196 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3197 3197 Podporovaný Rectifier Services:
3198 3198 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3199 3199 Povrch
3200 3200 Pozorovanie (ostraha)
3201 3201 Meračský bod
3202 3202 Merač
3203 3203 -----
3204 3204 Merač...
3205 3205 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3206 3206 Plávanie
3207 3207 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3208 3208 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 Popis značky
3212 3212 Synchronizovať audio
3213 3213 Synchronizovať celú dátovú sadu
3214 3214 Synchronizovať iba {0} bod
3215 3215 Synchronizovať iba {0} reláciu
3216 3216 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3217 3217 Synchronizovať iba {0} cestu
3218 3218 TCX Súbory (*.tcx)
3219 3219 Stolný tenis
3220 3220 -----
3221 3221 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3222 3222 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3223 3223 Tagom zmenená relácia s
3224 3224 Značky ciest ako
3225 3225 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3226 3226 Zdroj pre TagChecker
3227 3227 Tester predvolieb značenia
3228 3228 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3229 3229 Značky
3230 3230 Značky (vymezovacia čiarka)
3231 3231 Značky a Členy
3232 3232 Značky z bodov
3233 3233 Značky z relácií
3234 3234 Značky z ciest
3235 3235 Značky zo súboru zmien {0}
3236 3236 Značky pre nový súbor zmien
3237 3237 Klúče s prázdnými hodnotami
3238 3238 -----
3239 3239 TangoGPS Súbory (*.log)
3240 3240 TangoGPS import neúspešný!
3241 3241 TangoGPS import úspešný
3242 3242 Cieľový objekt s id {0} a verziou {1} je viditeľný aj keď zdrojový objekt s nižšou verziou {2} nie je viditeľný. Nemôžem sa zaoberať s touto nezrovnalosťou. Ponechávam cieľový objekt.
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 Telefón
3246 3246 Telefónne karty
3247 3247 Tenis
3248 3248 -----
3249 3249 Rad (Terrace)
3250 3250 Vytvoriť rad budov
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 Cesta III. triedy
3254 3254 Terciálny modifikátor:
3255 3255 Otestovať
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3268 3268 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3269 3269 Plugin "Remote Control" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3270 3270 Cesta "from" nezačína, ani nekončí v bode "via".
3271 3271 Táto "from" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3272 3272 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" bode.
3273 3273 Táto "to" cesta nezačína a nekončí na "via" ceste.
3274 3274 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3275 3275 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3276 3276 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3282 3282 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 Dokument neobsahuje dáta.
3287 3287 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3288 3288 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3289 3289 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3290 3290 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3291 3291 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3292 3292 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3293 3293 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3294 3294 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3295 3295 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3296 3296 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3297 3297 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3301 3301 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3302 3302 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3303 3303 -----
3304 3304 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3305 3305 Regulárny výraz "{0}" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3306 3306 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3307 3307 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3308 3308 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3309 3309 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3310 3310 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3311 3311 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3312 3312 -----
3313 3313 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3314 3314 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3315 3315 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3316 3316 -----
3317 3317 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3318 3318 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3319 3319 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3320 3320 Divadlo
3321 3321 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3322 3322 Ich verzia
3323 3323 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3324 3324 Ich so zlúčeným
3325 3325 Zábavný park
3326 3326 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3327 3327 Niesú tam otvorené súbory zmien
3328 3328 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3329 3329 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3330 3330 -----
3331 3331 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3332 3332 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3333 3333 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3337 3337 Toto je až za koncom nahrávky
3338 3338 -----
3339 3339 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre "plan image" (rastrový obrázok)
3340 3340 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3341 3341 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3342 3342 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3343 3343 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3344 3344 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3345 3345 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3346 3346 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3347 3347 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3348 3348 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3349 3349 -----
3350 3350 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3351 3351 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3352 3352 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3353 3353 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3354 3354 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3355 3355 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3356 3356 -----
3357 3357 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3358 3358 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3359 3359 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3360 3360 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3361 3361 Čísla dlaždíc
3362 3362 Zdroje Dlaždíc
3363 3363 -----
3364 3364 Časový interval
3365 3365 Časové pásmo:
3366 3366 Časové pásmo: {0}
3367 3367 Do ...
3368 3368 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3369 3369 Na zmazanie
3370 3370 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3371 3371 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3372 3372 Zapnúť GPX čiary
3373 3373 Prepnúť drôtový model
3374 3374 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3375 3375 Prepínač zobrazovania okna manažéra zmenového súboru
3376 3376 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3377 3377 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3378 3378 Prepnúť: {0}
3379 3379 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3380 3380 Toalety
3381 3381 -----
3382 3382 Mýto (Toll)
3383 3383 Mýtna búdka
3384 3384 Nástroj: {0}
3385 3385 Panel nástrojov
3386 3386 Úprava panela nástrojov
3387 3387 Nástroje
3388 3388 -----
3389 3389 Turistika
3390 3390 Veža
3391 3391 Nastavenie veže
3392 3392 Typ veže
3393 3393 Mesto (town)
3394 3394 Radnica (obecný úrad)
3395 3395 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3396 3396 Hračky
3397 3397 Trasovanie
3398 3398 Poľná cesta (Track)
3399 3399 Farebná trať a body
3400 3400 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 Semafor
3404 3404 Električka
3405 3405 Zastávka električky
3406 3406 Preprava
3407 3407 Cestovanie
3408 3408 Cestovná kancelária
3409 3409 Strom
3410 3410 Cesta pre motorové vozidlá
3411 3411 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3412 3412 -----
3413 3413 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3414 3414 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3415 3415 Tunel
3416 3416 Začiatok tunela
3417 3417 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3418 3418 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3419 3419 Turning Point (koniec cesty)
3420 3420 Turniket
3421 3421 Točňa
3422 3422 Typ
3423 3423 Typ mena (UK)
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 NEZNÁMA
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 Rozpojiť cesty
3437 3437 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3438 3438 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3439 3439 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3440 3440 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3441 3441 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3442 3442 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3443 3443 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3444 3444 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3445 3445 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3446 3446 Neuzavreté cesty.
3447 3447 Neuzavretá cesta
3448 3448 Nespojené pobrežie
3449 3449 Nepripojené cesty.
3450 3450 Nerozhodnuté
3451 3451 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3452 3452 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3453 3453 Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom
3454 3454 Nerozhodnutý
3455 3455 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3456 3456 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3457 3457 Obnoviť pridané body?
3458 3458 Obnoviť pôvodné závislé odkazy?
3459 3459 Späť
3460 3460 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3461 3461 Krok späť posun
3462 3462 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3463 3463 Vrátiť poslednú akciu.
3464 3464 Uvoľniť panel
3465 3465 Neočakávaná chyba programu.
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3469 3469 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3470 3470 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 Neočakávaná značka: {0}
3474 3474 -----
3475 3475 neočakávaná hodnota parametra"index". Got {0}
3476 3476 Odblokovať
3477 3477 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3478 3478 Nepripojený bod (Unglued Node)
3479 3479 Univerzita
3480 3480 Neznámy typ súboru: {0}
3481 3481 Neznámy hostiteľ
3482 3482 Neznámy stav problému
3483 3483 Neznámy zaznamenaný formát
3484 3484 Neznámy typ člena pre ''{0}''.
3485 3485 Neznámy mód {0}.
3486 3486 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3487 3487 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3488 3488 Neznámy typ relačného člena ''{0}'' v relácii s eterným id ''{1}''
3489 3489 Neznáma funkcia ''{0}''.
3490 3490 Neznáme údaje(vety):
3491 3491 Neznány type (druh): {0}
3492 3492 Nepomenované spojenie
3493 3493 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3494 3494 Nepomenované cesty
3495 3495 Neusporiadané pobrežie
3496 3496 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3497 3497 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3498 3498 Neuložené dáta a konflikty
3499 3499 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3500 3500 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3501 3501 Odznačiť všetko
3502 3502 Odznačiť všetko (Escape)
3503 3503 Odznačiť všetko (Focus)
3504 3504 Odznačiť všetky objekty
3505 3505 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3506 3506 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
3507 3507 -----
3508 3508 Nepodporovaná verzia: {0}
3509 3509 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
3510 3510 Neotagované(neoznačené) cesty
3511 3511 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3512 3512 Hore
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 Aktualizácia dát
3516 3516 Aktualizácia je upravená
3517 3517 Aktualizovať objekty
3518 3518 Aktualizovať pluginy
3519 3519 Aktualizovať výber
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 Aktualizácia teraz upravených objektov zo servera (znovu stiahnuť dáta)
3525 3525 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3526 3526 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3527 3527 -----
3528 3528 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3529 3529 Aktualizácia súboru zmien...
3530 3530 Aktualizujem dáta
3531 3531 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3532 3532 Aktualizujem mapu ...
3533 3533 -----
3534 3534 Nahrať
3535 3535 Nahrať zmeny
3536 3536 Nahrať nastavenie
3537 3537 Nahrať stopu
3538 3538 Nahrať Stopy (Traces)
3539 3539 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3540 3540 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3541 3541 Nahrávanie je zrušené
3542 3542 Nahrať dáta
3543 3543 -----
3544 3544 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3545 3545 -----
3546 3546 Nahrať každý objekt individuálne
3547 3547 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
3548 3548 -----
3549 3549 Nahrať výber
3550 3550 Nahrať zmenené pôvodné
3551 3551 Nahrať súčasné nastavenie na server
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 Nahrávam GPX stopu (track)
3558 3558 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
3559 3559 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3560 3560 Nahrávam dáta ...
3561 3561 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
3562 3562 Nahrávam {0} objekty(ov) ...
3563 3563 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
3564 3564 Využitie
3565 3565 Použiť
3566 3566 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
3567 3567 Použite <b>"</b> operátor citovania (e.g. ak kľúč obsahuje <b>:</b>)
3568 3568 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým "alebo"
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
3574 3574 Použite desatinné stupne.
3575 3575 Použíť východzie
3576 3576 Použiť predvolený dátový súbor.
3577 3577 -----
3578 3578 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
3579 3579 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
3580 3580 Použitie vrstvy chýb.
3581 3581 Použíť globálne nastavenie.
3582 3582 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
3586 3586 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
3587 3587 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
3588 3588 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
3589 3589 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
3590 3590 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
3591 3591 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
3592 3592 Použitý štýl
3593 3593 Užívateľ
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 Používateľ:
3597 3597 Meno používateľa
3598 3598 -----
3599 3599 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
3600 3600 Overiť
3601 3601 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
3602 3602 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
3603 3603 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
3604 3604 Overovanie
3605 3605 Validácia
3606 3606 Overovanie chýb
3607 3607 -----
3608 3608 Hodnota
3609 3609 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
3610 3610 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
3611 3611 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
3612 3612 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
3613 3613 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
3614 3614 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
3615 3615 Hodnota:
3616 3616 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
3617 3617 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
3618 3618 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
3619 3619 Predajný automat
3620 3620 Predávané výrobky
3621 3621 Verzia
3622 3622 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
3623 3623 Verzia {0}
3624 3624 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
3625 3625 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
3626 3626 Verzia {0} v editore
3627 3627 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
3628 3628 Verzia: {0}
3629 3629 Veterinár
3630 3630 Obchod s DVD
3631 3631 Zobraziť
3632 3632 Zobrazenie: {0}
3633 3633 Výhliadka
3634 3634 Dedina
3635 3635 Obecná zeleň
3636 3636 Dedina/Mesto
3637 3637 Vinica
3638 3638 Viditeľnosť
3639 3639 Viditeľný Stav:
3640 3640 Navštíviť domovskú stránku
3641 3641 Vizualizuje "routing information" ako routovací graf.
3642 3642 Kalibrácia zvukového nahrávania
3643 3643 Sopka
3644 3644 Napätie
3645 3645 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
3646 3646 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
3647 3647 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
3648 3648 -----
3649 3649 WGS84 Zemepisné
3650 3650 -----
3651 3651 WMS Súbory (*.wms)
3652 3652 WMS Vrstva
3653 3653 Nastavenie WMS Pluginu
3654 3654 -----
3655 3655 WMS URL (východzie)
3656 3656 WMS URL alebo ID obrázka:
3657 3657 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
3658 3658 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
3659 3659 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
3660 3660 -----
3661 3661 Čakanie 10 sekúnd ...
3662 3662 -----
3663 3663 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
3664 3664 -----
3665 3665 Hradby
3666 3666 Upozornenie
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
3670 3670 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
3671 3671 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
3677 3677 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3678 3678 -----
3679 3679 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
3680 3680 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
3681 3681 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
3682 3682 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
3683 3683 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
3684 3684 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
3685 3685 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
3690 3690 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 Varovanie: chybná hlavička "{0}" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
3694 3694 Varovanie: neúspešný vstup do adresára ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod . Výnimka bola: {1}
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
3703 3703 -----
3704 3704 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
3705 3705 -----
3706 3706 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
3707 3707 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
3708 3708 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3713 3713 -----
3714 3714 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
3715 3715 -----
3716 3716 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
3717 3717 -----
3718 3718 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
3719 3719 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
3720 3720 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
3721 3721 -----
3722 3722 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
3723 3723 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
3724 3724 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 Varovanie: {0}
3731 3731 Varovania
3732 3732 Umývačka
3733 3733 -----
3734 3734 Čistička odpadových vôd
3735 3735 Voda
3736 3736 Vodný zábavný park
3737 3737 Vodojem
3738 3738 Vodopád
3739 3739 Vodné objekty
3740 3740 Wave Audiosúbory (*.wav)
3741 3741 Way Download (Sťahovanie cesty)
3742 3742 Informácie o ceste
3743 3743 -----
3744 3744 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
3745 3745 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
3746 3746 Bod cesty je blízko inej cesty
3747 3747 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
3748 3748 Cesta {0}
3749 3749 Cesta:
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 Cestné objekty
3753 3753 Vedľajšie komunikácie
3754 3754 Kríž pri ceste
3755 3755 Božia muka
3756 3756 Internetová stránka: {0}
3757 3757 Hmotnosť
3758 3758 Priehradzka
3759 3759 Mokraď
3760 3760 Invalidný vozík
3761 3761 -----
3762 3762 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
3763 3763 Pri importe zvuku urobiť značky z...
3764 3764 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
3765 3765 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
3766 3766 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
3767 3767 Celá skupina
3768 3768 Šírka (v metroch)
3769 3769 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
3770 3770 Veterný mlyn
3771 3771 -----
3772 3772 Drôtový model
3773 3773 -----
3774 3774 Drevo
3775 3775 Závody (továrne)
3776 3776 Svet
3777 3777 -----
3778 3778 Zlé číslo parametrov pre operátor bodov.
3779 3779 Zlý počet údajov(parametrov) pre operátor značiek.
3780 3780 Zle usporiadané cesty
3781 3781 XML značka(tag) <user> chýba
3782 3782 -----
3783 3783 Áno
3784 3784 Áno, Použiť to
3785 3785 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
3786 3786 Áno, stiahni obrázky
3787 3787 Áno, očistiť to
3788 3788 Áno, vynulovať id
3789 3789 Áno, obnoviť ich tiež
3790 3790 -----
3791 3791 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
3792 3792 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
3793 3793 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
3794 3794 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
3799 3799 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
3800 3800 -----
3801 3801 Presúvate viac ako {0} prvok. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
3802 3802 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
3803 3803 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
3804 3804 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
3805 3805 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
3806 3806 Potrebujete ťahať "play head" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
3807 3807 Potrebujete presunúť tlačítko "play head" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
3808 3808 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
3809 3809 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
3810 3810 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
3811 3811 -----
3812 3812 Môžete vybrať GPX stopu(track)
3813 3813 -----
3814 3814 Nulové súradnice:
3815 3815 -----
3816 3816 Zväčšenie
3817 3817 Zväčšenie (v metroch)
3818 3818 Priblížiť
3819 3819 Oddialiť
3820 3820 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
3821 3821 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
3822 3822 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
3823 3823 Priblížiť
3824 3824 Oddialiť
3825 3825 Priblížiť pohľad na {0}
3826 3826 Zväčšiť na
3827 3827 -----
3828 3828 Priblížiť k bodu
3829 3829 Priblížiť na problém
3830 3830 Priblížiť na vybraté elementy(s)
3831 3831 Priblížiť na výber
3832 3832 -----
3833 3833 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
3834 3834 -----
3835 3835 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
3836 3836 Priblížiť na {0}
3837 3837 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
3838 3838 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
3839 3839 [vymazať]
3840 3840 "{0}" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
3841 3841 \nVýška: {0} m
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 Upraviť stanicu
3845 3845 -----
3846 3846 Stanica
3847 3847 Späť
3848 3848 Rýchlejšie
3849 3849 Rýchle prehrávanie
3850 3850 Vpred
3851 3851 Skok späť
3852 3852 Skok vpred
3853 3853 Ďalšia značka
3854 3854 Prehrajte nasledujúcu značku
3855 3855 Prehrajte predchádzajúcu značku
3856 3856 Prehrať/Pauza
3857 3857 Predchádzajúca značka
3858 3858 Pomalšie
3859 3859 Spomalené prehrávanie
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 V
3864 3864 S
3865 3865 J
3866 3866 Z
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 Upraviť železničnú stanicu
3879 3879 Železničná stanica
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 Kláves:
3885 3885 skrátené meno ulice
3886 3886 pridať k výberu
3887 3887 adresa
3888 3888 pokročilý (advanced)
3889 3889 -----
3890 3890 Visuté cesty/Lanovky
3891 3891 letecké cesty
3892 3892 zjazdovka_čierna
3893 3893 zjazdovka_ľahká
3894 3894 farmársky (agricultural)
3895 3895 všetky
3896 3896 ulička(bočna ulica)
3897 3897 abecedný
3898 3898 -----
3899 3899 náhradný
3900 3900 zaujímavosti (amenity) {0}
3901 3901 zaujímavosti (amenity)
3902 3902 svetelné zariadenie
3903 3903 verejná_doprava
3904 3904 anglikánska
3905 3905 krmivo pre zvieratá
3906 3906 anonymný
3907 3907 akýkoľvek
3908 3908 nejaké látky(any substance)
3909 3909 lukostreľba
3910 3910 oblasť (plocha)
3911 3911 oblasť textu
3912 3912 ázijská
3913 3913 asfalt
3914 3914 atletika
3915 3915 -----
3916 3916 automatické nahratie dlaždíc
3917 3917 automatické zväčšenie
3918 3918 pozadie
3919 3919 zadný bod prerušenia
3920 3920 zadný segment
3921 3921 -----
3922 3922 baháisti
3923 3923 baptistická
3924 3924 prekážka
3925 3925 prekážka na ceste
3926 3926 -----
3927 3927 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
3928 3928 basketbal
3929 3929 pláž (beach)
3930 3930 bicykel
3931 3931 čierna
3932 3932 modrá
3933 3933 slatina
3934 3934 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
3935 3935 hranica (boundary)
3936 3936 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
3937 3937 most
3938 3938 značka (tag) mosta (bridge) na bode
3939 3939 hnedá
3940 3940 brownfield (opustený priemyselný objekt)
3941 3941 budhisti
3942 3942 budova
3943 3943 -----
3944 3944 hamburger
3945 3945 autobus
3946 3946 autobusová linka
3947 3947 kanoe
3948 3948 veľkosť písmen rozhoduje
3949 3949 katolícka
3950 3950 cintorín (cemetery)
3951 3951 zmena výberu
3952 3952 zmena pohľadu
3953 3953 kontrolujem cache...
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 čínska
3957 3957 -----
3958 3958 kresťania
3959 3959 cigarety
3960 3960 mesto (city)
3961 3961 lezenie
3962 3962 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
3963 3963 zatvorené
3964 3964 uzavratá cesta
3965 3965 uhoľná
3966 3966 pobrežie
3967 3967 dlažbová kocka (cobblestone)
3968 3968 telekomunikačná
3969 3969 zhutnená(valcovaná)
3970 3970 betón (concrete)
3971 3971 kondómy
3972 3972 -----
3973 3973 konfigurovať spojenie DG100
3974 3974 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
3975 3975 konflikt
3976 3976 ihličnatý
3977 3977 spojenie
3978 3978 konštrukcia
3979 3979 -----
3980 3980 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
3981 3981 vytvoriť nové objekty
3982 3982 kriket
3983 3983 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
3984 3984 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
3985 3985 -----
3986 3986 cesta pre bicykle so značkou bicykla
3987 3987 bicyklovanie
3988 3988 údaje
3989 3989 listnatý
3990 3990 zmazať dáta po importe
3991 3991 zmazané
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 zastaralý
3995 3995 určený
3996 3996 miesto určenia (cieľ)
3997 3997 obchádzka
3998 3998 -----
3999 3999 vypnuté
4000 4000 dok (nakladacia rampa)
4001 4001 závody chrtov
4002 4002 dvojité
4003 4003 dole
4004 4004 zjazdárska
4005 4005 stiahnuté
4006 4006 pitie
4007 4007 príjazdová cesta
4008 4008 východ
4009 4009 ľahká
4010 4010 upraviť gpx stopy(tracks)
4011 4011 miesto pohotovostnej prvej pomoci
4012 4012 jazdectvo
4013 4013 evanjelikánska
4014 4014 párne
4015 4015 príklady
4016 4016 -----
4017 4017 sáčky na výkaly
4018 4018 pre skúsených
4019 4019 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
4020 4020 farmy
4021 4021 -----
4022 4022 trajekt (prievoz)
4023 4023 Hľadať vo výbere
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 jedlo
4027 4027 pešia (foot)
4028 4028 americký futbal
4029 4029 cesta pre peších so značkou
4030 4030 brod
4031 4031 les
4032 4032 predný bod prerušenia
4033 4033 predný segment
4034 4034 fosílna
4035 4035 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
4036 4036 -----
4037 4037 z cesty
4038 4038 úplný
4039 4039 plynová
4040 4040 nemecká
4041 4041 ľadovec (glacier)
4042 4042 -----
4043 4043 golfové ihrisko
4044 4044 -----
4045 4045 gps značka
4046 4046 gps poloha bodu
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 tráva (grass)
4053 4053 trávový obkladač(grass_paver)
4054 4054 štrk (gravel)
4055 4055 šedá
4056 4056 grécka
4057 4057 zelená
4058 4058 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
4059 4059 zem (ground)
4060 4060 gymnastika
4061 4061 polovičný
4062 4062 bod prerušenia
4063 4063 zdravie
4064 4064 teplo(heat)
4065 4065 vresovisko
4066 4066 označiť (highlight)
4067 4067 komunikácie
4068 4068 komunikácia bez označenia (ref)
4069 4069 cesta (highway_track)
4070 4070 turistika
4071 4071 hinduisti
4072 4072 historické
4073 4073 história
4074 4074 hokej
4075 4075 -----
4076 4076 koňská (horse)
4077 4077 konské dostihy
4078 4078 -----
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 vodná
4083 4083 obrázok
4084 4084 importované dáta z {0}
4085 4085 neaktívny
4086 4086 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
4087 4087 neúplný
4088 4088 nekompletná cesta
4089 4089 indická
4090 4090 -----
4091 4091 závody
4092 4092 vnútorná časť (inner segment)
4093 4093 stredne pokročilý (intermediate)
4094 4094 ostrovček
4095 4095 talianska
4096 4096 džinisti
4097 4097 japonská
4098 4098 svedkovia jehovovi
4099 4099 judaisti
4100 4100 -----
4101 4101 zem
4102 4102 skládka odpadov (landfill)
4103 4103 využitie oblasti (landuse)
4104 4104 využitie oblasti (landuse) {0}
4105 4105 vrstvu
4106 4106 značka vrstvy so značkou +
4107 4107 vľavo
4108 4108 oddych (leisure)
4109 4109 oddych (Leisure) {0}
4110 4110 osvetlená_voda (light_water)
4111 4111 -----
4112 4112 vedenie
4113 4113 obytná zóna
4114 4114 nahrať dáta z API
4115 4115 -----
4116 4116 zablokovať rolovanie
4117 4117 nízky
4118 4118 lutheránska
4119 4119 mangrovová oblasť
4120 4120 človekom vytvorené (manmade)
4121 4121 prístav (marina)
4122 4122 močiar (marsh)
4123 4123 max šírka
4124 4124 max dĺžka
4125 4125 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
4126 4126 Režim merania
4127 4127 kov
4128 4128 methodistická
4129 4129 mexická
4130 4130 armáda
4131 4131 min šírka
4132 4132 min dĺžka
4133 4133 vedľajšie_vedenie
4134 4134 preklep v mene kľúča (key)
4135 4135 zmiešaný
4136 4136 mormónska
4137 4137 automobilový
4138 4138 cesta pre motorové vozidlá
4139 4139 dialnica (motorway)
4140 4140 dialničná prípojka
4141 4141 -----
4142 4142 blato (mud)
4143 4143 -----
4144 4144 mnohoposchodový
4145 4145 moslimovia
4146 4146 prírodné (natural)
4147 4147 prírodné (natural) {0}
4148 4148 príroda
4149 4149 noviny
4150 4150 nasledujúca
4151 4151 nie
4152 4152 Popis nedostupný
4153 4153 bez modifikácie
4154 4154 bez mena
4155 4155 zákaz zabočenia vľavo
4156 4156 zákaz zabočenia vpravo
4157 4157 zákaz jazdy priamo
4158 4158 zákaz otáčania sa
4159 4159 žiadny
4160 4160 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
4161 4161 sever
4162 4162 severovýchod
4163 4163 severozápad
4164 4164 nevymazaný
4165 4165 nie je prítomný
4166 4166 neviditeľné (na servery)
4167 4167 -----
4168 4168 upozornenie
4169 4169 pre začiatočníkov
4170 4170 jadrová
4171 4171 pozorovateľňa
4172 4172 nepárne
4173 4173 -----
4174 4174 ropa(oil)
4175 4175 historická železnica(turistická)
4176 4176 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
4177 4177 -----
4178 4178 prikázané odbočenie vľavo
4179 4179 prikázané odbočenie vpravo
4180 4180 zákaz odbočenia
4181 4181 otvoriť
4182 4182 Možnosti
4183 4183 možnosti poskytnutia ako Java system properties
4184 4184 orthodoxná
4185 4185 iná koľaj
4186 4186 -----
4187 4187 obvodová časť (outer segment)
4188 4188 mimo ukladanej oblasti
4189 4189 nadzemné(overground)
4190 4190 parkovacia ulička(parking_aisle)
4191 4191 parkovacie lístky
4192 4192 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
4193 4193 spevnený
4194 4194 dlažobné kamene
4195 4195 vrchol (peak)
4196 4196 riečne kamene
4197 4197 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
4198 4198 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
4202 4202 fotky
4203 4203 fotovoltanická (slnečná články)
4204 4204 hrádza (pier)
4205 4205 potrubie (pipeline)
4206 4206 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
4207 4207 mierna zjazdovka (piste_easy)
4208 4208 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
4209 4209 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
4210 4210 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
4211 4211 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
4212 4212 hracia plocha, ihrisko
4213 4213 -----
4214 4214 miesto
4215 4215 závod
4216 4216 plast
4217 4217 stožiar(pole)
4218 4218 energia (power)
4219 4219 presbiteriánska
4220 4220 predchádzajúca
4221 4221 cesta prvej triedy
4222 4222 prípojka cesty I. triedy
4223 4223 private (len pre vlastníka)
4224 4224 plánovaný
4225 4225 protestanská
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 plány MHD
4229 4229 lístky MHD
4230 4230 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4231 4231 štvorité
4232 4232 quakerská
4233 4233 lom
4234 4234 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4235 4235 koľajnica (rail)
4236 4236 železničný pozemok
4237 4237 nadchod nad železnicou
4238 4238 železnica
4239 4239 železničná výhybka
4240 4240 -----
4241 4241 červená
4242 4242 mokraď´s rákosím
4243 4243 obnoviť obsah okna
4244 4244 oblasť (region)
4245 4245 regionálna
4246 4246 regulárny výraz
4247 4247 relácia bez type
4248 4248 odobrať z výberu
4249 4249 nahradiť označené
4250 4250 obytná (osídlená)
4251 4251 reštaurácia bez mena
4252 4252 maloobchody
4253 4253 vpravo
4254 4254 riečny breh
4255 4255 cesta (vozovka)
4256 4256 kruhový objazd (roundabout)
4257 4257 trasa (route)
4258 4258 cestný úsek
4259 4259 ragby
4260 4260 soľná bažina
4261 4261 piesok (sand)
4262 4262 -----
4263 4263 mierka
4264 4264 prehľadová (oreintačná)
4265 4265 oblasť pokrytá krovím
4266 4266 cesta druhej triedy
4267 4267 vyberte šport:
4268 4268 zvolené
4269 4269 výber
4270 4270 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4271 4271 obslužná (service)
4272 4272 služby
4273 4273 splašky(sewage)
4274 4274 šiítska
4275 4275 streľba
4276 4276 obchod
4277 4277 obchody (shop) {0}
4278 4278 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4279 4279 -----
4280 4280 jedno
4281 4281 miesto (blízke okolie)
4282 4282 -----
4283 4283 korčuľovanie
4284 4284 lyžovanie
4285 4285 lyžovanie
4286 4286 park zimných športov
4287 4287 futbal (soccer)
4288 4288 juh
4289 4289 juhovýchod
4290 4290 juhozápad
4291 4291 spiritualisti
4292 4292 šport
4293 4293 športové {0}
4294 4294 športové centrum
4295 4295 železničná vlečka
4296 4296 štadión
4297 4297 známky
4298 4298 štandartný
4299 4299 kameň
4300 4300 potok
4301 4301 pouličná sieť
4302 4302 meno ulice obsahuje ss
4303 4303 reťazec
4304 4304 reťazec;reťazec;...
4305 4305 metro (subway)
4306 4306 sunnitská
4307 4307 povrch
4308 4308 -----
4309 4309 Močiar
4310 4310 sladkosti
4311 4311 plávanie
4312 4312 -----
4313 4313 stolný tenis
4314 4314 tampóny
4315 4315 taoisti
4316 4316 telefónne kupóny (poukážky)
4317 4317 dočasný
4318 4318 dočasný typ komunikácie
4319 4319 tenis
4320 4320 terminál
4321 4321 cesta tretej triedy
4322 4322 -----
4323 4323 thajská
4324 4324 prílivová oblasť
4325 4325 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4326 4326 do
4327 4327 k ceste
4328 4328 topografická
4329 4329 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4330 4330 cestovanie
4331 4331 turistika {0}
4332 4332 veža
4333 4333 hračky
4334 4334 stopa
4335 4335 semafor
4336 4336 električka
4337 4337 trojité
4338 4338 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4339 4339 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4340 4340 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4341 4341 turecká
4342 4342 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4343 4343 typ
4344 4344 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4345 4345 neriadený
4346 4346 podzemie
4347 4347 podvodné(underwater)
4348 4348 neočakávané číslo stĺpca {0}
4349 4349 unitársky
4350 4350 neznámy
4351 4351 neoznačený
4352 4352 nespevnený
4353 4353 neuršený (unset)
4354 4354 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4355 4355 neoznačený
4356 4356 neoznačená cesta
4357 4357 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4358 4358 hore
4359 4359 použitie
4360 4360 chyba overovania
4361 4361 ostatné overovania
4362 4362 varovanie overovania
4363 4363 verzia {0}
4364 4364 cez bod alebo cestu
4365 4365 viditeľné (na servery)
4366 4366 sopka
4367 4367 kupóny (poukážky)
4368 4368 voda
4369 4369 vodný tok
4370 4370 vodné cesty (Waterway) {0}
4371 4371 cesta je spojená
4372 4372 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4373 4373 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4374 4374 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4375 4375 západ
4376 4376 biela
4377 4377 divoká príroda
4378 4378 veterná
4379 4379 -----
4380 4380 drevo (wood)
4381 4381 -----
4382 4382 zalesnená oblasť (woodarea)
4383 4383 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4384 4384 x od
4385 4385 y od
4386 4386 železničná vlečka v závode
4387 4387 áno
4388 4388 prechod pre chodcov (zebra)
4389 4389 Úroveň zväčšenia
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 {0} ({1} do {2} stupňov)
4393 4393 -----
4394 4394 {0} se skladá z:
4395 4395 {0} koniec
4396 4396 -----
4397 4397 {0} metrov
4398 4398 -----
4399 4399 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4400 4400 Zatiaľ {0} bodov...
4401 4401 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
4402 4402 -----
4403 4403 {0} štvorcových km
4404 4404 {0} štart
4405 4405 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4406 4406 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4407 4407 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410m 1 -----
4411m 2 ({0} požiadavka)
4412m 2 ({0} požiadavky)
4413m 2 ({0} požiadaviek)
4414m 3 -----
4415m 4 -----
4416m 5 -----
4417m 6 -----
4418m 7 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4419m 7 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4420m 7 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4421m 8 -----
4422m 9 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4423m 9 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4424m 9 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4425m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4426m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4427m 10 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4428m 11 -----
4429m 12 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4430m 12 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4431m 12 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4432m 13 Zmeniť {0} objekty
4433m 13 Zmeniť {0} objekt
4434m 13 Zmeniť {0} objektov
4435m 14 -----
4436m 15 -----
4437m 16 Zmazať {0} body
4438m 16 Zmazať {0} bod
4439m 16 Zmazať {0} bodov
4440m 17 Zmazať {0} objekty
4441m 17 Zmazať {0} objekt
4442m 17 Zmazať {0} objektov
4443m 18 Zmazať {0} relácie
4444m 18 Zmazať {0} reláciu
4445m 18 Zmazať {0} relácií
4446m 19 Zmazať {0} cesty
4447m 19 Zmazať {0} cestu
4448m 19 Zmazať {0} ciest
4449m 20 Vymazávam {0} objekt
4450m 20 Vymazávam {0} objekty
4451m 20 Vymazávam {0} objektov
4452m 21 -----
4453m 22 -----
4454m 23 -----
4455m 24 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
4456m 24 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4457m 24 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4458m 25 -----
4459m 26 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4460m 26 Vložiť nový bod do cesty.
4461m 26 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4462m 27 -----
4463m 28 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
4464m 28 Spojovaná verzia ({0} vstup)
4465m 28 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
4466m 29 Posun {0} bodov
4467m 29 Posun {0} bodu
4468m 29 Posun {0} bodov
4469m 30 Moja verzia ({0} vstupy)
4470m 30 Moja verzia ({0} vstup)
4471m 30 Moja verzia ({0} vstupov)
4472m 31 -----
4473m 32 Vkladanie {0} značiek
4474m 32 Vkladanie {0} značky
4475m 32 Vkladanie {0} značiek
4476m 33 -----
4477m 34 -----
4478m 35 -----
4479m 36 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4480m 36 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
4481m 36 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4482m 37 Otáčanie {0} bodov
4483m 37 Otáčanie {0} bodu
4484m 37 Otáčanie {0} bodov
4485m 38 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
4486m 38 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4487m 38 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4488m 39 -----
4489m 40 -----
4490m 41 -----
4491m 42 -----
4492m 43 Vybratý bod nie je v strede cesty.
4493m 43 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4494m 43 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4495m 44 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
4496m 44 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4497m 44 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4498m 45 -----
4499m 46 Výber obsahuje {0} cestu. Naozaj ju chcete zjednodušiť?
4500m 46 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete zjednodušiť?
4501m 46 Výber obsahuje {0} ciest. Naozaj ich chcete zjednodušiť?
4502m 47 Ich verzia ({0} vstupy)
4503m 47 Ich verzia ({0} vstup)
4504m 47 Ich verzia ({0} vstupov)
4505m 48 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4506m 48 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4507m 48 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4508m 49 -----
4509m 50 -----
4510m 51 -----
4511m 52 Bol tam zistený {0} konflikt.
4512m 52 Boli tam zistené {0} konflikty.
4513m 52 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
4514m 53 -----
4515m 54 Toto zmení až {0} objektov.
4516m 54 Toto zmení až {0} objekt.
4517m 54 Toto zmení až {0} objekty.
4518m 55 Toto chce zmeniť {0} objekt.
4519m 55 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4520m 55 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4521m 56 -----
4522m 57 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4523m 57 Aktualizácia vlastností {0} objektu
4524m 57 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4525m 58 -----
4526m 59 -----
4527m 60 -----
4528m 61 -----
4529m 62 -----
4530m 63 stopa
4531m 63 stopy
4532m 63 stopy
4533m 64 stopa s {0} bodmi
4534m 64 stopy s {0} bodmi
4535m 64 stopy s {0} bodmi
4536m 65 značka
4537m 65 značky
4538m 65 značiek
4539m 66 bod
4540m 66 body
4541m 66 bodov
4542m 67 objekt
4543m 67 objekty
4544m 67 objektov
4545m 68 bod
4546m 68 body
4547m 68 bodov
4548m 69 vzťah (relation)
4549m 69 vzťahy (relations)
4550m 69 vzťahov (relations)
4551m 70 až {0} pôvodné
4552m 70 až {0} pôvodný
4553m 70 až {0} pôvodných
4554m 71 cestu
4555m 71 cesty
4556m 71 ciest
4557m 72 Autori
4558m 72 Autor
4559m 72 Autorov
4560m 73 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektu<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4561m 73 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4562m 73 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4563m 74 {0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.
4564m 74 {0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4565m 74 {0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4566m 75 {0} pozostáva z {1} značky
4567m 75 {0} pozostáva z {1} značiek
4568m 75 {0} pozostáva z {1} značiek
4569m 76 {0} skladá sa z {1} stopy
4570m 76 {0} skladá sa z {1} stôp
4571m 76 {0} skladá sa z {1} stôp
4572m 77 {0} vymazaný
4573m 77 {0} vymazané
4574m 77 {0} vymazaných
4575m 78 -----
4576m 79 {0} členov
4577m 79 {0} člen
4578m 79 {0} členy
4579m 80 {0} bod
4580m 80 {0} body
4581m 80 {0} bodov
4582m 81 {0} pridaný objekt:
4583m 81 {0} pridané objekty:
4584m 81 {0} pridaných objektov:
4585m 82 {0} zmazaný objekt:
4586m 82 {0} zmazané objekty:
4587m 82 {0} zmazaných objektov:
4588m 83 {0} objekt na úpravy:
4589m 83 {0} objekty na úpravy:
4590m 83 {0} objektov na úpravy:
4591m 84 -----
4592m 85 {0} bod
4593m 85 {0} body
4594m 85 {0} bodov
4595m 86 {0} relácia
4596m 86 {0} relácie
4597m 86 {0} relácií
4598m 87 {0} trasa,
4599m 87 {0} trasy,
4600m 87 {0} trás,
4601m 88 značky
4602m 88 značka
4603m 88 značiek
4604m 89 {0} stopa(track)
4605m 89 {0} stopy(track)
4606m 89 {0} stôp(track)
4607m 90 -----
4608m 91 {0} ciest
4609m 91 {0} cesta
4610m 91 {0} cesty
4611m 92 {0} waypoint (bod cesty)
4612m 92 {0} waypointy (body cesty)
4613m 92 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.