source: josm/trunk/data/sk.lang@ 2787

Last change on this file since 2787 was 2787, checked in by stoecker, 15 years ago

i18n update and fix #4318

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 143.8 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 # Objekty
5 5 % z východu:
6 6 % zo severu:
7 7 (# požiadavky neznáme)
8 8 (1 požiadavka)
9 9 (Kód={0})
10 10 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
11 11 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
12 12 (URL bolo:
13 13 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
14 14 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
15 15 (Čo to má znamenať?)
16 16 (v rade {0}, stĺpec {1})
17 17 (deaktivované)
18 18 (žiadny objekt)
19 19 (žiadny)
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
25 25 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
26 26 ({0}/{1}) Nahrávanie {2} objektov...
27 27 -----
28 28 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
29 29 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
30 30 * Jeden označený bod, alebo
31 31 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
32 32 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
33 33 ... iný druh prepravy
34 34 ... odkazy na relácie
35 35 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
36 36 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
37 37 -----
38 38 -----
39 39 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
40 40 <anonymné>
41 41 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje 'Bak' v mene.
42 42 <b>Baker Street</b> - 'Baker' a 'Street' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
43 43 <b>Zväčšenie:</b> Kolieskom myši, dvojklik alebo Ctrl + Hore(Up)/Dole(Down) <b>Posun mapy:</b> Podržať pravé tlačítko myši a pohnúť myšou, alebo použiť kurzorové klávesy. <b>Výber:</b> Podržať ľavé tlačítko myši a nakresliť rám.
44 44 <b>\"Baker Street\"</b> - 'Baker Street' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
45 45 -----
46 46 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
47 47 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
48 48 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
49 49 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
50 50 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
51 51 <b>name:Bak</b> - 'Bak' kdekoľvek v mene.
52 52 -----
53 53 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
54 54 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
55 55 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
56 56 -----
57 57 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
58 58 <b>type=*</b> - kľúč 'type' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
59 59 <b>type=cesta</b> - kľúč 'type' s presnou hodnotou 'cesta'.
60 60 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
61 61 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
62 62 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
63 63 -----
64 64 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
65 65 <rôzne>
66 66 <h1><a name=\"top\">Klávesové skratky</a></h1>
67 67 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlat,minlon, maxlat, maxlon): {0}, {1}, {2}, {3}</html>
73 73 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
74 74 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
75 75 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
76 76 <html>Nastala chyba počas komunikácie so serverom<br>Detaily: {0}</html>
77 77 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
78 78 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
79 79 <html>Nejaké nahrávanie /alebo ukladacia operácia jednej z vrstiev s úpravami<br>bola zrušená alebo skončila neúspechom.</html>
80 80 -----
81 81 -----
82 82 -----
83 83 -----
84 84 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
85 85 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
86 86 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
87 87 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
88 88 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
89 89 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
90 90 <html>Nemôžem čítať súbor ''{0}''.<br> Chyba je: <br>{1}</html>
91 91 -----
92 92 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
93 93 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
94 94 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
95 95 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
96 96 -----
97 97 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
98 98 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
99 99 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
100 100 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
101 101 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
102 102 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
103 103 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
104 104 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
105 105 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci z url {0}.<br>Je to pravdepodobne spôsobené problémom v sieti, prosím skontrolujte váš<br>vaše internetové pripojenie</html>
106 106 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>\"{0}\"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
107 107 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
108 108 -----
109 109 <html>JOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}<br>z dátovej sady.<br>Súhlasíte?</html>
110 110 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
111 111 <html>Vrstva ''{0}'' má práve konflikt pre obecné<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť pridaný.</html>
112 112 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
113 113 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
114 114 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
115 115 -----
116 116 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
117 117 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
118 118 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
119 119 -----
120 120 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
121 121 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
122 122 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
126 126 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
127 127 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
128 128 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
129 129 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
130 130 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
131 131 -----
132 132 -----
133 133 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
134 134 -----
135 135 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
136 136 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
137 137 <html>relácia dieťa<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
138 138 -----
139 139 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
140 140 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
141 141 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
142 142 -----
143 143 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
144 144 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
145 145 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
146 146 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
147 147 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
151 151 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
152 152 <html>Vo vrstve sa nachádzajú nevyriešené konflikty ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
153 153 <html>Sú tam {0} ďalšie body použité v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?</html>
154 154 <html>Sú tam {0} ďalšie pôvodné odkazy na reláciu {1}<br>ktoré sú zmazané na servery.<br><br>Chcete ich obnoviť tiež?</html>
155 155 <html>Je tam {0} pôvodných vo vašej lokálnej dátovej sade, ktoré<br>ktoré by mohli byť zmazané zo servera. Ak pozdejšie skúsite zmazať, alebo<br>aktualizovať ich server pravdepodobne ohlási<br>konflikt.<br><br>Click <strong>{1}</strong>kontrola stavutýchto pôvodných<br>na servery.<br>Click <strong>{2}</strong>ignorovať.<br></html>
156 156 -----
157 157 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
158 158 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
159 159 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
160 160 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
161 161 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
162 162 <html>Držať sa vašej lokálnej verzie, JOSM<br>má resetnúť id pôvodných {0} na 0.<br>Pri ďalšom nahrávaní serveru bude priraďovať <br>toto je nové id.<br>Súhlasíte?</html>
163 163 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
164 164 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
165 165 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
166 166 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
167 167 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
168 168 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
169 169 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
170 170 -----
171 171 <html>Hodnota kľúča \"zdroj\" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
172 172 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
173 173 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
174 174 -----
175 175 <html>Nastavujete prázdnu funkciu na {0} pôvodných.<br>Toto sa rovná vymazaniu funkcie z týchto pôvodných.<br>Skutočne chcete použiť novú funkciu?</html>
176 176 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
177 177 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
178 178 -----
179 179 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
180 180 <mnohonásobný>
181 181 <p>Okrem toho, skratky sú aktivované, keď sú prvýkrát priradené k tlačítku v položke menu(ponuky). Takže niektoré vaše zmeny môžu byť aktivované ešte pred reštartom --- avšak tiež bez kolízneho overenia. Toto je ďalší dôvod pre <b>reštart</b> JOSMu po nejakej urobenej zmene.</p>
182 182 <p>Prosím majte na pamäti, že klávesové skratky sa priraďujú pri štarte JOSM. Preto ak chcete aby sa Vaše zmeny prejavili je potrebné JOSM <b>reštartovať</b>.</p>
183 183 <p>Ďakujem za Vaše porozumenie</p>
184 184 <p>Na poslednej stránke v zozname uvedené modifikované klávesy, JOSM automaticky priradí do skratiek. Pre všetky zo štyroch druhov skratiek máte tri možnosti. JOSM vyskúša tieto alternatívy v zaznamenanom poradí na overenie konfliktov. Ak všetky alternatívy boli použite pre skratky, tak sú už všetky obsadené, preto miesto nej bude priradená náhodná skratka.</p>
185 185 <p>Pseudo-modifikátor 'vypnutý' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
186 186 <p>Ako ste si mohli všimnúť, že výber kláves ktorý ponúka ďalšia strana sa nachádza na každom druhu klávesníc ktorá Java pozná, ale nemusí poznať všetky klávesy na vašej klávesnici. Prosím použite iba hodnoty, ktoré zodpovedajú skutočnej klávese na vašej klávesnici. Takže ak vaša klávesnica nemá \"Copy\" klávesu (PC klávesnica ju nemá, SUN klávesnica ju má), tak ju nepoužite. Tiež tam môžu byť 'klávesy' obsahovo zhodné s klávesovou skratkou na vašej klávesnici (e.g. ':'/Colon). Prosím tiež ich nepoužite, miesto nich použite základné klávesy (';'/Semicolon on US keyboards, '.'/Period on German keyboards, ...). Nerešpektujte nič, čo by viedlo ku konfliktu, JOSM napríklad nevie, že Ctrl+Shift+; and Ctrl+: sú zhodné na US klávesnici...</p>
187 187 <u>Špeciálne ciele:</u>
188 188 <nedefinované>
189 189 -----
190 190 > dole
191 191 > hore
192 192 -----
193 193 A Podľa vzdialenosti
194 194 A Podľa času
195 195 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
196 196 Meno:* preklad je chýbajúci.
197 197 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
198 198 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
199 199 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
200 200 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
201 201 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href=\"http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html\"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
202 202 -----
203 203 Verzia API: {0}
204 204 Opustená železnica
205 205 -----
206 206 Zrušiť spojovanie
207 207 O programe
208 208 O programe JOSM...
209 209 Prístup
210 210 Ubytovanie
211 211 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
212 212 Prístupové alebo vernostné karty
213 213 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
214 214 Presnosť:
215 215 Akcia
216 216 Aktivovať
217 217 Aktivovať vybratú vrstvu
218 218 Aktivácia aktualizovaných pluginov zlyhala. Zkontrolujte, či máte práva k ich prepísaniu.
219 219 Aktivujem aktualizované pluginy
220 220 Aktívne štýly
221 221 Aktuálny
222 222 Pridať
223 223 Pridať JOSM Plugin popis URL.
224 224 Pridať bod...
225 225 Pridať vlastnosti
226 226 Pridať Rectified Image
227 227 Pridať \"source=...\" do položiek?
228 228 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
229 229 Pridať komentár
230 230 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
231 231 Pridať novú cestu pre ikony
232 232 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
233 233 Pridať novú vrstvu
234 234 Pridať nový bod do existujúcej cesty
235 235 Pridať nový zdroj do zoznamu.
236 236 Pridať novú značku
237 237 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
238 238 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
239 239 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
240 240 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
241 241 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
242 242 Pridať prázdnu značku
243 243 Pridať informáciu o autorovi
244 244 Pridať konflikt pre ''{0}''
245 245 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
246 246 Pridať filter
247 247 Pridať mriežku
248 248 Pridať novú vrstvu
249 249 Pridať bod
250 250 Pridať bod do cesty
251 251 Pridať bod do cesty a spojiť
252 252 Pridať bod {0}
253 253 Pridať reláciu {0}
254 254 Pridať routing layer
255 255 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
256 256 Pridať cestu {0}
257 257 Pridať body na všetky priesečníky
258 258 Preidaných {0} objektov
259 259 Interpolácia adries
260 260 Adresy
261 261 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
262 262 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
263 263 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
264 264 Nastaviť WMS
265 265 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
266 266 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
267 267 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
268 268 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
269 269 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
270 270 Administratívne
271 271 -----
272 272 Pokročilé voľby
273 273 Lanovka
274 274 Letisko
275 275 Alkohol
276 276 Zarovnať body do kruhu
277 277 Zarovnať body na priamku
278 278 Všetko
279 279 Všetky formáty
280 280 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne.
281 281 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
282 282 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
283 283 Ťažobný priestor
284 284 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
285 285 Povolená prevádzka:
286 286 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
287 287 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
288 288 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
289 289 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
290 290 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
291 291 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
292 292 Alfa kanál
293 293 Abecedne
294 294 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
295 295 Vysokohorská turistika
296 296 Horská chata
297 297 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
298 298 Tiež premenovať súbor
299 299 Vybavenosť (Amenities)
300 300 Počet káblov
301 301 Počet sedadiel
302 302 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
303 303 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
304 304 Prázdna hodnota vymaže tag.
305 305 Nastala chyba v plugine {0}
306 306 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
307 307 Nastala chyba : {0}
308 308 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
309 309 V programe sa vyskytla chyba.\n\nAk používate najnovšiu verziu JOSM, zvážte vyplnenie a odoslanie hlásenia o chybe.
310 310 Nastala neznáma chyba
311 311 Uhol
312 312 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
313 313 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
314 314 Použiť
315 315 Použiť zmeny
316 316 Použiť predvolené
317 317 Použiť rozhodnutie
318 318 Použiť Funkciu
319 319 Použiť Funkciu:
320 320 Uplatniť tiež pre deti(children)
321 321 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
322 322 Použiť vyriešený konflikt
323 323 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
324 324 Použiť zvolené zmeny
325 325 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
326 326 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
327 327 Použiť súčasnú aktuálizáciu
328 328 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
329 329 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
330 330 Použiť?
331 331 Archeologické nálezisko
332 332 Lukostreľba
333 333 Ste si istý?
334 334 Oblasť
335 335 Cesta označená ako plocha nie je uzavretá.
336 336 Oblasť okolo miesta
337 337 Kultúrne stredisko
338 338 Umelecké dielo
339 339 Pridružiť s využitím ulice:
340 340 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
341 341 Atletika
342 342 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
343 343 Atrakcia
344 344 Zvuk
345 345 Audio zariadenie nedostupné
346 346 Nastavenia zvuku
347 347 Zukové značky z {0}
348 348 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
349 349 -----
350 350 Audiosprievodcovia
351 351 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
352 352 -----
353 353 -----
354 354 -----
355 355 -----
356 356 Autor
357 357 Autor: {0}
358 358 -----
359 359 Autori (spracovatelia)
360 360 -----
361 361 Automatické získavanie
362 362 Automatické zväčšenie:
363 363 Automatický stred (Auto-Center)
364 364 -----
365 365 Automatické ukladanie LiveData
366 366 Automatické nahratie Dlaždíc:
367 367 Bankomat
368 368 Automatické sťahovanie
369 369 Automatická úprava značiek (tag)
370 370 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
371 371 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
372 372 Dostupný
373 373 Dostupné štýly (z {0})
374 374 B Podľa vzdialenosti
375 375 B Podľa času
376 376 Hniezdo záchrany
377 377 Späť
378 378 Oreradlo chrbta (Backrest)
379 379 Chybná požiadavka
380 380 Chlieb a pečivo
381 381 Banka
382 382 Bar (výčap)
383 383 Prekážka (Barriers)
384 384 Bejzbal
385 385 Základný
386 386 Basin (Kotvisko pre lode)
387 387 Basketbal
388 388 Batérie
389 389 Bojisko
390 390 Záliv
391 391 Pláž
392 392 Signál (rádiomaják)
393 393 Lavička
394 394 Nápoje
395 395 Bicykel
396 396 Záhradná reštaurácia
397 397 -----
398 398 Bicykle
399 399 Prázdna vrstva
400 400 Balvan (Block)
401 401 Informačný panel s radami (board content)
402 402 Loď
403 403 Lodenica
404 404 Stĺpik
405 405 Kníhkupectvo
406 406 Záložky
407 407 Hraničná kontrola
408 408 Botanický názov
409 409 Bowling na tráve
410 410 Hranice
411 411 Hraničné kamene
412 412 Ohraničujúcí box
413 413 Hranice
414 414 Bowling
415 415 Most
416 416 Cesta pre kone
417 417 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
418 418 Správy o chybách
419 419 Budova
420 420 Budovy, stavby
421 421 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
422 422 Autobusová linka
423 423 Autobusové nástupište
424 424 Autobusová stanica
425 425 Autobusová zastávka
426 426 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
427 427 Mäsiareň
428 428 -----
429 429 C Podľa vzdialenosti
430 430 C Podľa času
431 431 -----
432 432 -----
433 433 Kabínková lanovka
434 434 Cache chýb formátov
435 435 Cache chýb v Lambert Zóne
436 436 -----
437 437 -----
438 438 CadastreGrabber: Nedovolená url.
439 439 Kaviareň
440 440 Táborisko
441 441 Stanový tábor
442 442 Nedá sa kresliť mimo svet.
443 443 -----
444 444 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
445 445 -----
446 446 Nemôžem spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a druhý nie je
447 447 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
448 448 -----
449 449 -----
450 450 Nemôžem obnoviť(undo) príkaz ''{0}'' pretože vrstva ''{1}'' už viac nie je prítomná.
451 451 -----
452 452 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
453 453 -----
454 454 Prieplav
455 455 Zrušiť
456 456 -----
457 457 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
458 458 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
459 459 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
460 460 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
461 461 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
462 462 Prerušiť nahrávanie
463 463 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
464 464 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
465 465 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
466 466 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
467 467 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
468 468 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
469 469 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
470 470 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
471 471 Kanoistika
472 472 Plechovky
473 473 Kapacita
474 474 Kapacita (celková)
475 475 Nahrať GPS Stopu
476 476 Vozidlo
477 477 -----
478 478 Kemping pre obytné prívesy
479 479 Hotovosť
480 480 Hrad
481 481 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
482 482 Vstup do jaskyne
483 483 Cintorín
484 484 Vycentrovať (Center Once)
485 485 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
486 486 Stredový pohľad
487 487 Sedačková lanovka
488 488 Chata
489 489 Zmeniť vlastnosti
490 490 Zmeniť smer?
491 491 Zmeniť umiestnenie
492 492 Zmeniť bod {0}
493 493 Zmeniť reláciu
494 494 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
495 495 Zmeniť reláciu {0}
496 496 Zmena rozlíšenia
497 497 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
498 498 Zmeniť hodnoty ?
499 499 Zmeniť cestu {0}
500 500 Zmenový súbor
501 501 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
502 502 -----
503 503 -----
504 504 Zmenový súbor zavretý
505 505 Poznámka zmenového súbor:
506 506 Zmenový súbor id:
507 507 Info súboru zmien
508 508 -----
509 509 Súbor zmien {0}
510 510 Súbory zmien
511 511 Zmena klávesových skratiek manuálne.
512 512 Kontrola pre FIXMES.
513 513 Kontrola pre poznámky (notes)
514 514 Kontrola či pri kreslení mapy nevznikli chyby.
515 515 Kontrova na servery
516 516 Kontrola vlastností kľúčov.
517 517 Kontrola hodnôt vlastností.
518 518 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
519 519 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
520 520 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
521 521 Chyby v kontrolnom súčte:
522 522 Lekáreň
523 523 Relácia dieťa
524 524 Vybrať
525 525 Zvoľte farbu
526 526 Zvoľte farbu pre {0}
527 527 Zvoľte preddefinovanú licenciu
528 528 Vybrať hodnotu
529 529 Vybrať z...
530 530 -----
531 531 -----
532 532 Kostol
533 533 Kino
534 534 Mesto (city)
535 535 Hranica mesta/obce
536 536 Mestské hradby
537 537 Názov mesta
538 538 Mesto:
539 539 Občianske
540 540 -----
541 541 Vyčistiť
542 542 Vymazať trasu
543 543 -----
544 544 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
545 545 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
546 546 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
547 547 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
548 548 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
549 549 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
550 550 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
551 551 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
552 552 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
553 553 -----
554 554 Kliknutie pridá miesto určenia.
555 555 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
556 556 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
557 557 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
558 558 Kliknutím zavriete dialóg
559 559 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
560 560 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
561 561 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
562 562 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
563 563 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
564 564 -----
565 565 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
566 566 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
567 567 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
568 568 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
569 569 Kliknutie odstráni miesto určenia
570 570 -----
571 571 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
572 572 Kliknutie navráti editor relácie a pokračuje v editovaní relácie
573 573 Útes
574 574 Lezenie
575 575 Zavrieť
576 576 Zavrieť akúkoľvek cestu
577 577 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
578 578 Zatvoriť zmenové súbory
579 579 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
580 580 Zatvoriť otvorený súbor zmien
581 581 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
582 582 Zavrieť dialógové okno
583 583 -----
584 584 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
585 585 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
586 586 -----
587 587 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
588 588 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
589 589 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
590 590 Uzavretá cesta
591 591 -----
592 592 -----
593 593 -----
594 594 Bližší popis
595 595 Bližší popis
596 596 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
597 597 -----
598 598 Zatváranie súboru zmien
599 599 zatváranie zmenového súboru {0}
600 600 Zatváranie súboru zmien...
601 601 Handry
602 602 Pobrežie
603 603 Línia pobrežia.
604 604 Mince
605 605 Vysoká škola
606 606 Farba
607 607 Farba (hex)
608 608 Farebná schéma
609 609 Farebná schéma
610 610 Farby
611 611 Farby bodov traťových segmentov podľa hustoty pozícií (HDOP). Vaše nahrávacie zariadenie potrebuje pre záznam túto informáciu.
612 612 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
613 613 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
614 614 Farba
615 615 Spojiť cesty
616 616 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
617 617 Spojiť {0} ciest
618 618 Zásobník príkazov
619 619 Príkazový Stĺpik: {0}
620 620 -----
621 621 -----
622 622 Obchodná (komerčná)
623 623 Spoločné, obecné
624 624 Hranice obce bbox: {0}
625 625 Spojenie so serverom zlyhalo
626 626 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
627 627 Porovnať
628 628 Počítač
629 629 Konfigurovať
630 630 Konfigurácia zariadenia
631 631 Konfigurovať umiestnenie pluginov
632 632 Konfigurovať zariadenie...
633 633 -----
634 634 Nastavenie dostupných pluginov.
635 635 Konfigurácia trasových priorít.
636 636 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
637 637 Potvrdiť prázdnu funkciu
638 638 Potvrdenie
639 639 Konflikt
640 640 Rozhodnutie konfliktov
641 641 Konflikt v dátach
642 642 Konflikt nie je úplne vyriešený
643 643 Konflikty
644 644 Objavené konflikty
645 645 Konflikty počas sťahovania
646 646 Konflikt v dátach
647 647 Konflikty vo vkladaných značkách
648 648 Konflikty pri spojovaní pôvodných
649 649 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
650 650 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
651 651 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
652 652 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
653 653 Pripojené
654 654 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
655 655 Pripájam sa
656 656 Pripájam sa...
657 657 Chyba pri pripojovaní.
658 658 Spojenie zlyhalo
659 659 Nastavenie pripojenia
660 660 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
661 661 Spojenie zlyhalo.
662 662 Stavba
663 663 Stavebná oblasť
664 664 Pripája sa na OSM Server...
665 665 Kontaktujem server...
666 666 Kontaktujem WMS server...
667 667 Spájam cadastre WMS ...
668 668 -----
669 669 Kontinent
670 670 Pokračovanie
671 671 Pokračovanie rozhodnutia
672 672 Pokračovať v nahrávaní
673 673 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
674 674 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
675 675 Príspevok
676 676 Obchod s polotovarmi
677 677 Previesť do GPX vrstvy
678 678 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
679 679 Konvertovať do dátovej vrstvy
680 680 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
681 681 Prevedené z: {0}
682 682 Súradnice
683 683 Importované súradnice:
684 684 Súradnice:
685 685 Kopírovať
686 686 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
687 687 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
688 688 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
689 689 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
690 690 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
691 691 Vybrať označené objekty pre vloženie.
692 692 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
693 693 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
694 694 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
695 695 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
696 696 Kopírovať do schránky a zavrieť
697 697 -----
698 698 Copyright
699 699 Zladiť
700 700 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
701 701 Zladiť GPX
702 702 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
703 703 Nemôžem získať obrázok
704 704 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
705 705 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
706 706 Nemôžem exportovať \"{0}\"
707 707 Nemôžem nájsť typ elementu
708 708 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
709 709 -----
710 710 -----
711 711 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
712 712 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
713 713 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
714 714 Nemôžem čítať \"{0}\"
715 715 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id \"{0}\"
716 716 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
717 717 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
718 718 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
719 719 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
720 720 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
721 721 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
722 722 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
723 723 Krajina (štát)
724 724 Kód krajiny
725 725 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
726 726 Krajina:
727 727 kraj (okres)
728 728 Kurz (Smer)
729 729 Súd
730 730 Krytá nádrž
731 731 Žeriav
732 732 Vytvoriť kružnicu
733 733 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
734 734 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
735 735 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
736 736 Vytvoriť cestnú sieť
737 737 Vytvára cestnú sieť
738 738 Vytvoriť novú mapu
739 739 Vytvoriť novú reláciu
740 740 Vytvoriť plochy
741 741 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
742 742 Vytvoriť záložku
743 743 Vytvorte rozhranie(hranice)
744 744 Vytvoriť budovy
745 745 Vytvoriť duplikát cesty
746 746 Vytvoriť cestnú sieť
747 747 Vytvoriť problém
748 748 Vytvoriť multipolygón
749 749 Vytvoriť multipolygón.
750 750 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
751 751 Vytvoriť nový bod.
752 752 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve \"{0}\"
753 753 Vytvoriť bez zvukovej značky pri čítaní GPX.
754 754 -----
755 755 -----
756 756 Vytvorené v:
757 757 -----
758 758 -----
759 759 -----
760 760 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
761 761 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
762 762 Vytváranie súboru zmien...
763 763 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
764 764 Kreditné karty
765 765 Kriket
766 766 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
767 767 Kritérium
768 768 -----
769 769 Prechod pre cyklistov
770 770 Prechod pre jazdcov na koňoch
771 771 Peší prechod cez železnicu
772 772 Prechod cez cestu s obsluhou
773 773 Prekrývajúce sa budovy
774 774 Typy prechodov cez cestu
775 775 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
776 776 Zkrížené cesty
777 777 Prekižujúce sa cesty.
778 778 Kuchyňa
779 779 Súčasný výber
780 780 -----
781 781 -----
782 782 Súčasná hodnota je východzia
783 783 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
784 784 Vlastný WMS Link
785 785 Prispôsobiť farbu
786 786 Prispôsobiť kresliacu trasu
787 787 Úprava položiek na panely nástrojov.
788 788 Výkop
789 789 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
790 790 Cesta pre cyklistov
791 791 Cyklická závislosť medzi reláciami:
792 792 Cyklistika
793 793 Cyklické závislosti
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 Priehrada, nádrž
798 798 Údajová vrstva {0}
799 799 Formát zaznamenávania dát
800 800 Zdroje a typy dát
801 801 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
802 802 Zdroje dát
803 803 Overovanie dát
804 804 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
805 805 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
806 806 Test konzistencie dátovej sady
807 807 -----
808 808 -----
809 809 Debetné karty
810 810 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
811 811 Stupne
812 812 Rozhodnutie
813 813 Oddialiť
814 814 Predvolené
815 815 Štandardný (Automatická predvoľba)
816 816 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
817 817 Východzia hodnota je''{0}''.
818 818 Definovať vloženie(interpolation) adresy
819 819 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
820 820 Stupne minúty sekundy
821 821 Odstrániť
822 822 -----
823 823 Režim mazania
824 824 Zmazať vlastnosti
825 825 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
826 826 Odstrániť potvrdenie
827 827 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
828 828 Zmazať filter.
829 829 Zmazať z relácie (zo vzťahu
830 830 -----
831 831 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
832 832 Zmazať body alebo cesty
833 833 Zmazať objekty
834 834 Zmazať staršie súbory pluginov {0}
835 835 Zmazať staršie pluginy {0}
836 836 Zmazať zvolené objekty.
837 837 Vymazať práve vydanú reláciu
838 838 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
839 839 -----
840 840 Zmazať vybraté relácie
841 841 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
842 842 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
843 843 Zmazať výber v tabuľke značiek
844 844 Zmazať nepotrebné body z cesty.
845 845 -----
846 846 Vymazaný stav:
847 847 Vymazané alebo presunuté pôvodné
848 848 Náročná vysokohorská turistika
849 849 Náročná horská turistika
850 850 Vyznanie (cirkevné)
851 851 Zubný lekár
852 852 Podrobne popíšte problém
853 853 Popis
854 854 Popis: {0}
855 855 Úroveň detailu
856 856 -----
857 857 -----
858 858 Dialóg ešte nie je vytvorený. Odvoláva sa na createInstance() first
859 859 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
860 860 Tažká vysokohorská turistika
861 861 Obtiažnosť
862 862 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
863 863 Smer
864 864 Smerový index'{0}' nenájdený
865 865 Smer hľadania zeme
866 866 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
867 867 Vypnúť
868 868 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
869 869 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
870 870 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
871 871 Vypnúť doplnok
872 872 Zrušiť a Vymazať
873 873 Zrušiť a Ukončiť
874 874 výdaj na recepty
875 875 Nastavenie zobrazenia
876 876 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
877 877 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
878 878 Zobrazovať súradnice ako
879 879 -----
880 880 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
881 881 -----
882 882 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
883 883 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
884 884 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
885 885 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
886 886 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
887 887 Zobraziť obrazovku \"O Aplikácii\"
888 888 -----
889 889 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
890 890 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
891 891 -----
892 892 -----
893 893 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
894 894 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
895 895 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
896 896 Rozložiť body rovnomerne
897 897 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
898 898 Nepoužívaná železnica
899 899 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
900 900 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
901 901 -----
902 902 Neurobiť nič
903 903 Chcete toto povoliť?
904 904 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
905 905 Obchod Urob si sám
906 906 Dok, prístavná hrádza
907 907 Lekári
908 908 Preteky chrtov
909 909 Neurobiť zmeny
910 910 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
911 911 Dvojitý konflikt
912 912 Dole
913 913 Stiahnuť
914 914 Nahrať Všetky Deti
915 915 Stiahnuť plochu
916 916 Sťahovanie dát
917 917 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
918 918 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
919 919 Stiahnuť zoznam
920 920 Priečinok sťahovania
921 921 Stiahnuť členov
922 922 Stiahnuť Plugin
923 923 Stiahnuť pluginy
924 924 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
925 925 Nahrať vybraté deti
926 926 Sťahovacia URL
927 927 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
928 928 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
929 929 Stiahnuť všetký nekompletné členy
930 930 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
931 931 -----
932 932 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
933 933 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
934 934 Načítať na novú vrstvu
935 935 -----
936 936 Stiahnuť súbory zmien
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Sťahujem dáta
940 940 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
941 941 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
942 942 Stiahnuť všetko vo vnútry:
943 943 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
944 944 Stiahnuť z OSM...
945 945 -----
946 946 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
947 947 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
948 948 Stiahnuť členov
949 949 Stiahnuť chýbajúca pluginy
950 950 -----
951 951 -----
952 952 -----
953 953 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
954 954 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
955 955 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
956 956 Stiahnuť členov relácie
957 957 Sťahovanie relácií
958 958 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
959 959 Nahrať vybraté relácie
960 960 Stiahnuť ohraničujúcí box
961 961 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako \"raw\" GPS dáta
962 962 -----
963 963 -----
964 964 -----
965 965 -----
966 966 Stiahnuť nasledujúce pluginy?\n\n{0}
967 967 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
968 968 Stiahnuť viditeľné dlaždice
969 969 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
970 970 Stiahnuté GPX dáta
971 971 Stahovač:
972 972 Sťahujem GPS dáta
973 973 Sťahujem OSM údaje...
974 974 Sťahujem Pluginy {0}...
975 975 Sťahujem \"Správu dňa\"
976 976 -----
977 977 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
978 978 Sťahujem zmenové súbory...
979 979 -----
980 980 Sťahujem dáta
981 981 Sťahovanie z OSM Servera...
982 982 História sťahovania...
983 983 Sťahujem dlaždice obrázka...
984 984 Sťahujem otvorené súbory zmien
985 985 Sťahujem body {0} až {1}...
986 986 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
987 987 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
988 988 Nahrávam reláciu {0}
989 989 Sťahujem {0}
990 990 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
991 991 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
992 992 Ťahajte \"play head\" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
993 993 Odvodňovací kanál, odtok
994 994 Kresliť
995 995 Kresliť šípky v smere jazdy
996 996 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
997 997 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
998 998 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
999 999 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1000 1000 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1001 1001 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1002 1002 Kresliť smer cestného segmentu
1003 1003 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1004 1004 Kresliť väčšie GPS body
1005 1005 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1006 1006 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1007 1007 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1008 1008 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1009 1009 Kresliť body
1010 1010 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1011 1011 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1012 1012 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1013 1013 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1014 1014 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1015 1015 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1016 1016 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1017 1017 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1018 1018 Pitná voda
1019 1019 Zahodiť existujúcu cestu
1020 1020 Chemická čistiareň
1021 1021 Duplikovať do {0} bodov
1022 1022 Duplikovať body {0} do {1} bodov
1023 1023 Duplikovať
1024 1024 Duplikát cesty
1025 1025 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1026 1026 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1027 1027 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1028 1028 Duplikát vybratých ciest
1029 1029 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1030 1030 Duplicitné body
1031 1031 Duplicitné body v ceste
1032 1032 Duplikované body v ceste.
1033 1033 Zdvojené (duplikované) cesty
1034 1034 V
1035 1035 -----
1036 1036 Východ
1037 1037 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1038 1038 Upraviť
1039 1039 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1040 1040 Upraviť informácie o adrese
1041 1041 Upraviť interpoláciu adries
1042 1042 Upraviť administratívne hranice
1043 1043 Upraviť letisko
1044 1044 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1045 1045 Upraviť ťažobný priestor
1046 1046 Upraviť vysokohorskú turistiku
1047 1047 Upraviť horskú chatu
1048 1048 Upraviť archeologické nálezisko
1049 1049 Upraviť lukostreľbu
1050 1050 Upraviť kultúrne stredisko
1051 1051 Upraviť umelecké dielo
1052 1052 Upraviť atletiku
1053 1053 Upraviť atrakciu
1054 1054 Upraviť Australian Football
1055 1055 Upraviť bankomat
1056 1056 Upraviť hniezdo záchrany
1057 1057 Upraviť chlieb a pečivo
1058 1058 Upraviť banku
1059 1059 Upraviť bar (výčap)
1060 1060 Upraviť bejzbal
1061 1061 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1062 1062 Upraviť basketbal
1063 1063 Upraviť bojisko
1064 1064 Upraviť záliv
1065 1065 Upraviť pláž
1066 1066 Upraviť signál (rádiomaják)
1067 1067 Upraviť Obchod s nápojmi.
1068 1068 Upraviť parkovisko bicyklov
1069 1069 Upraviť požičovňu bicyklov
1070 1070 Upraviť bicyklový obchod
1071 1071 Upraviť záhradnú reštauráciu
1072 1072 Upraviť lodenicu
1073 1073 Upraviť stĺpik
1074 1074 Upraviť kníhkupectvo
1075 1075 Upraviť hraničnú kontrolu
1076 1076 Upraviť bowling na tráve
1077 1077 Upraviť hraničné kamene
1078 1078 Upraviť bowling
1079 1079 Editácia mosta
1080 1080 Upraviť cestu pre kone
1081 1081 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1082 1082 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1083 1083 Upraviť autobusovú linku
1084 1084 Upraviť autobusové nástupište
1085 1085 Upraviť autobusovú stanicu
1086 1086 Upraviť autobusovú zastávku
1087 1087 Upraviť mäsiarstvo
1088 1088 Upraviť kabínkovú lanovku
1089 1089 Upraviť kaviareň
1090 1090 Upraviť stanový tábor
1091 1091 Upraviť prieplav
1092 1092 Upraviť kanoistiku
1093 1093 Upraviť autopožičovňu
1094 1094 Upraviť autoservis
1095 1095 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1096 1096 Upraviť obchod s autami
1097 1097 Upraviť umývačku aut
1098 1098 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1099 1099 Upraviť hrad
1100 1100 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1101 1101 Upraviť vstup do jaskyne
1102 1102 Upraviť cintorín
1103 1103 Upraviť sedačkovú lanovku
1104 1104 Upraviť chatu
1105 1105 Upraviť lekáreň
1106 1106 Upraviť kino
1107 1107 Upraviť mesto
1108 1108 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1109 1109 Upraviť občiansku hranicu
1110 1110 Upraviť útes
1111 1111 Upraviť lezenie
1112 1112 Upraviť pobrežie
1113 1113 Upraviť vysokú školu
1114 1114 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1115 1115 Upraviť spoločné, obecné
1116 1116 Upraviť počítačový obchod
1117 1117 Upraviť stavebnú oblasť
1118 1118 Upraviť kontinent
1119 1119 Upraviť obchod s polotovarmi
1120 1120 Upraviť krajinu (štát)
1121 1121 Upraviť kraj (okres)
1122 1122 Upraviť súd
1123 1123 Upraviť krytú nádrž
1124 1124 Upraviť žeriav
1125 1125 Upraviť kriket
1126 1126 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1127 1127 Upraviť kroquet
1128 1128 Upraviť križovanie
1129 1129 Upraviť cyklistickú cestu
1130 1130 Upraviť cyklistiku
1131 1131 Upraviť priehradu, nádrž
1132 1132 Upraviť náročnú vysokohorskú turistiku
1133 1133 Upraviť náročnú horskú turistiku
1134 1134 Upraviť zubného lekára
1135 1135 Upraviť ťažkú vysokohorskú turistiku
1136 1136 Upraviť nepoužívanú železnicu
1137 1137 Upraviť obchod Urob si sám
1138 1138 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1139 1139 Upraviť lekárov
1140 1140 Upraviť preteky chrtov
1141 1141 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1142 1142 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1143 1143 Upraviť pitnú vodu
1144 1144 Upraviť chemickú čistiareň
1145 1145 Upraviť obchod s elektronikou
1146 1146 Upraviť veľvyslanectvo
1147 1147 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1148 1148 Upraviť vstup
1149 1149 Upraviť jazdectvo
1150 1150 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1151 1151 Upraviť farmu
1152 1152 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1153 1153 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1154 1154 Upraviť prievoz, trajekt
1155 1155 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1156 1156 Upraviť hasičskú stanicu
1157 1157 Upraviť rybolov
1158 1158 Upraviť únikové schody
1159 1159 Upraviť kvetinárstvo
1160 1160 Upraviť americký futbal
1161 1161 Upraviť chodník
1162 1162 Upraviť brod
1163 1163 Upraviť les
1164 1164 Upraviť fontánu
1165 1165 Upraviť čerpaciu stanicu
1166 1166 Upraviť obchod s nábytkom
1167 1167 Upraviť záhradu
1168 1168 Upraviť záhradné centrum
1169 1169 Upraviť plynojem (gasometer)
1170 1170 Upraviť bránu
1171 1171 Upraviť ľadovec
1172 1172 Upraviť golf
1173 1173 Upraviť golfové ihrisko
1174 1174 Upraviť Gondolu
1175 1175 Upraviť trávnatú plochu
1176 1176 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1177 1177 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1178 1178 Upraviť penzión
1179 1179 Upraviť turistiku
1180 1180 Upraviť kaderníctvo
1181 1181 Upraviť zastávku
1182 1182 Upraviť malú dedinu
1183 1183 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1184 1184 Upraviť železiarstvo
1185 1185 Upraviť vresovisko
1186 1186 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1187 1187 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1188 1188 Upraviť Turistiku
1189 1189 Upraviť hokej
1190 1190 Upraviť konské dostihy
1191 1191 Upraviť nemocnicu
1192 1192 Upraviť ubytovňu
1193 1193 Upraviť hotel
1194 1194 Upraviť poľovnícky posed
1195 1195 Upraviť priemyselnú oblasť
1196 1196 Upraviť Ostrov
1197 1197 Upraviť ostrovček
1198 1198 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1199 1199 Upraviť kruhový objazd
1200 1200 Upraviť škôlku
1201 1201 Upraviť stánok
1202 1202 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1203 1203 Upraviť Zem (Pevnina)
1204 1204 Upraviť skládku odpadov
1205 1205 Upraviť práčovňu
1206 1206 Upraviť knižnicu
1207 1207 Upraviť závoru (Lift Gate)
1208 1208 Upraviť električku
1209 1209 Upraviť maják
1210 1210 Upraviť Obytnú zónu
1211 1211 Upraviť oblasť (lokalitu)
1212 1212 Upraviť Prístav (Marina)
1213 1213 Upraviť lúku
1214 1214 Upraviť pomník
1215 1215 Upraviť vojenskú oblasť
1216 1216 Upraviť minigolf
1217 1217 Upraviť zmenáreň
1218 1218 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1219 1219 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1220 1220 Upraviť motel
1221 1221 Upraviť motošport
1222 1222 Upraviť diaľnicu
1223 1223 Upraviť diaľničnú križovatku
1224 1224 Upraviť dialničnú prípojku
1225 1225 Upraviť horskú turistiku
1226 1226 Upraviť horský priesmyk
1227 1227 Upraviť blato
1228 1228 Upraviť Multi
1229 1229 Upraviť multipolygón
1230 1230 Upraviť múzeum
1231 1231 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1232 1232 Upraviť štátne hranice
1233 1233 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1234 1234 Upraviť prírodnú rezerváciu
1235 1235 Upraviť nočný klub
1236 1236 Upraviť očnú optiku
1237 1237 Upraviť biopotraviny
1238 1238 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1239 1239 Upraviť Palaeontological Areál
1240 1240 Upraviť park
1241 1241 Upraviť parkovisko
1242 1242 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1243 1243 Upraviť cestu (chodník)
1244 1244 Upraviť vrchol kopca
1245 1245 Upraviť pešiu zónu
1246 1246 Upraviť polotu
1247 1247 Upraviť lekáreň
1248 1248 Upraviť výletné miesto
1249 1249 Upraviť mólo
1250 1250 Upraviť potrubie
1251 1251 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1252 1252 Upraviť kostol
1253 1253 Upraviť ihrisko
1254 1254 Upraviť políciu
1255 1255 Upraviť politickú hranicu
1256 1256 Upraviť poštu
1257 1257 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1258 1258 Upraviť elektrické vedenie
1259 1259 Upraviť trafostanicu
1260 1260 Upraviť malý transformátor
1261 1261 Upraviť elektrický stožiar
1262 1262 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1263 1263 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1264 1264 Upraviť cestu I. triedy
1265 1265 Upraviť súd
1266 1266 Upraviť krčmu
1267 1267 Upraviť verejnú budovu
1268 1268 Upraviť lom
1269 1269 Upraviť dostihovú dráhu
1270 1270 Upraviť racquetbal
1271 1271 Upraviť železničnú koľaj
1272 1272 Upraviť železničný pozemok
1273 1273 Upraviť železničné nástupište
1274 1274 Upraviť rekreačnú oblasť
1275 1275 Upraviť recykláciu (zber)
1276 1276 Upraviť oblasť (región)
1277 1277 Upraviť nádrž
1278 1278 Upraviť osídlenú oblasť
1279 1279 Upraviť ulicu
1280 1280 Upraviť reštauráciu
1281 1281 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1282 1282 Upraviť rieku
1283 1283 Upraviť riečny breh
1284 1284 Upraviť cestné obmedzenie
1285 1285 Upraviť cestu neznámeho typu
1286 1286 Upraviť Cestu (Route)
1287 1287 Upraviť ragby
1288 1288 Upraviť zrúcaninu
1289 1289 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1290 1290 Upraviť školu
1291 1291 Upraviť sutinu
1292 1292 Upraviť krovie
1293 1293 Upraviť cestu II. triedy
1294 1294 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1295 1295 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1296 1296 Upraviť prístrešok
1297 1297 Upravit obchod s obuvou
1298 1298 Upraviť streľbu
1299 1299 Upraviť skratky
1300 1300 Upraviť Skateboard
1301 1301 Upraviť korčuľovanie
1302 1302 Upraviť lyžovanie
1303 1303 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1304 1304 Upraviť futbal
1305 1305 Upraviť Hroty
1306 1306 Upraviť športové centrum
1307 1307 Upraviť športový obchod
1308 1308 Upraviť prameň
1309 1309 Upraviť štadión
1310 1310 Upraviť štát
1311 1311 Upraviť papierníctvo
1312 1312 Upraviť turniket
1313 1313 Upraviť potok
1314 1314 Upraviť štvrť
1315 1315 Upraviť metro
1316 1316 Upraviť vchod do metra
1317 1317 Upraviť supermarket
1318 1318 Upraviť pozorovaciu kameru
1319 1319 Upraviť meračský bod
1320 1320 Upraviť plávanie
1321 1321 Upraviť stolný tenis
1322 1322 Upraviť stanicu taxíkov
1323 1323 Upraviť telefón
1324 1324 Upraviť tenis
1325 1325 Upraviť cestu III. triedy
1326 1326 Upraviť divadlo
1327 1327 -----
1328 1328 Upraviť mýtnu búdku
1329 1329 Upraviť vežu
1330 1330 Upraviť mesto
1331 1331 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1332 1332 Upraviť obchod s hračkami
1333 1333 Upraviť Stopu (Track)
1334 1334 Upraviť kvalitu stopy poľnej cesty 1
1335 1335 Upraviť kvalitu stopy poľnej cesty 2
1336 1336 Upraviť kvalitu stopy poľnej cesty 3
1337 1337 Upraviť kvalitu stopy poľnej cesty 4
1338 1338 Upraviť kvalitu stopy poľnej cesty 5
1339 1339 Upraviť električku
1340 1340 Upraviť zastávku električky
1341 1341 Upraviť cestovnú kanceláciu
1342 1342 Upraviť strom
1343 1343 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1344 1344 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1345 1345 Upraviť Tunel
1346 1346 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1347 1347 Upraviť Turniket
1348 1348 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1349 1349 Upraviť Univerzitu
1350 1350 Upraviť predajný automat
1351 1351 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1352 1352 Upraviť obchod s DVD
1353 1353 Upraviť výhliadku
1354 1354 Upraviť dedinu
1355 1355 Upraviť obecnú zeleň
1356 1356 Upraviť vinicu
1357 1357 Upraviť sopku
1358 1358 Upraviť čističku odpadových vôd
1359 1359 Upraviť vodu
1360 1360 Upraviť vodný zábavný park
1361 1361 Upraviť vodojem
1362 1362 Upraviť vodopád
1363 1363 Upraviť kríž pri ceste
1364 1364 Upraviť božiu muku
1365 1365 Upraviť priehradzku
1366 1366 Upraviť mokraď
1367 1367 Upraviť veterný mlyn
1368 1368 Upraviť Drevo
1369 1369 Upraviť závody (továrne)
1370 1370 Upraviť zoo
1371 1371 Upraviť filter.
1372 1372 Upraviť novú reláciu vo vrstve \"{0}\"
1373 1373 Upraviť reláciu
1374 1374 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve \"{1}\"
1375 1375 Upraviť relácie
1376 1376 Upraviť značky
1377 1377 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1378 1378 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1379 1379 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1380 1380 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1381 1381 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1382 1382 Upraviť vybraté cesty ikon
1383 1383 Upraviť zvolený zdroj.
1384 1384 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1385 1385 Úpravy: {0}
1386 1386 UpraviťGpx
1387 1387 Platobné karty a Kreditné karty
1388 1388 Elektronika
1389 1389 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1390 1390 Nadmorská výška
1391 1391 Násyp
1392 1392 Veľvyslanectvo
1393 1393 Pohotovosť (Záchranná služba)
1394 1394 Núdzový telefón
1395 1395 Prázdny dokument
1396 1396 Prázdne cesty
1397 1397 Povoliť automatické cachovanie.
1398 1398 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1399 1399 Povoliť built-in ocon východzí
1400 1400 Zapnúť filter
1401 1401 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1402 1402 Ukončenie #:
1403 1403 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1404 1404 Zadať URL
1405 1405 Vložte URL pre sťahovanie:
1406 1406 -----
1407 1407 Zadajte meno v menu a WMS URL
1408 1408 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1409 1409 Vložte názov miesta pre hľadanie
1410 1410 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1411 1411 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1412 1412 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1413 1413 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1414 1414 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1415 1415 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1416 1416 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1417 1417 -----
1418 1418 -----
1419 1419 Zadajte súradnice nového bodu.
1420 1420 Vložte hľadaný výraz
1421 1421 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1422 1422 Vstup hmotnostnej hodnoty
1423 1423 Zadajte váš komentár
1424 1424 Vstup
1425 1425 Jazdectvo
1426 1426 Chyba
1427 1427 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1428 1428 Chyba pri mazaní dát.
1429 1429 Chyba zobrazovania URL
1430 1430 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1431 1431 Chyba pri nahrávaní súboru
1432 1432 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1433 1433 Chyba v súbore {0}
1434 1434 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1435 1435 Chyba parsovania{0}: {1}
1436 1436 Chyba prehrávánia zvuku
1437 1437 Chyba čítania súboru informací o plugine: {0}
1438 1438 Chyba pri exporte {0}: {1}
1439 1439 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1440 1440 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1441 1441 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1442 1442 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1443 1443 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1444 1444 Chyba pri rozkladaní {0}
1445 1445 Chyba počas nahrávania
1446 1446 -----
1447 1447 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1448 1448 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1449 1449 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1450 1450 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1451 1451 Chyba: {0}
1452 1452 Chyby
1453 1453 Chyby v priebehu sťahovania
1454 1454 Chyby počas sťahovania
1455 1455 Odhad
1456 1456 Vyrovnať (even)
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 -----
1460 1460 Nastala výnimka/chyba
1461 1461 Koniec
1462 1462 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1463 1463 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1464 1464 Ukončť program.
1465 1465 očekávané id >= 0. Got {0}
1466 1466 Očakávaná dĺžka sady 4. dostal som {0}
1467 1467 Očakávané párne čísla pre adresy
1468 1468 očakávaný príklad z OsmDataLayer alebo GpxLayer. Got ''{0}''.
1469 1469 Očakávaný príklad z OsmDataLayer. Got ''{0}''.
1470 1470 -----
1471 1471 -----
1472 1472 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1473 1473 -----
1474 1474 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1475 1475 Očakávaná hodnota > 0 pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
1476 1476 -----
1477 1477 -----
1478 1478 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1479 1479 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1480 1480 Export GPX súboru
1481 1481 Exportovať a Uložiť
1482 1482 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1483 1483 Možnosti exportu
1484 1484 Exportovať dáta do GPX súboru.
1485 1485 Exportovať do GPX...
1486 1486 Vyberte SVG ViewBox...
1487 1487 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1488 1488 Získať stopy budov
1489 1489 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1490 1490 Získavam GPS polohu z EXIF
1491 1491 Vyťiahnuť (extrude)
1492 1492 Vyťiahnuť cestu
1493 1493 -----
1494 1494 -----
1495 1495 Vyblednúť pozadie:
1496 1496 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1497 1497 -----
1498 1498 Neúspešné otvorenie URL
1499 1499 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1500 1500 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1501 1501 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1502 1502 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1503 1503 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1504 1504 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1505 1505 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1506 1506 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1507 1507 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1508 1508 -----
1509 1509 -----
1510 1510 Poľnohospodárska pôda
1511 1511 Farma
1512 1512 Rýchle občerstvenie
1513 1513 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1514 1514 Rýchle pretáčanie
1515 1515 Rýchlejšie
1516 1516 Rýchle prehrávanie
1517 1517 Najrýchlejšia
1518 1518 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1519 1519 Poplatok
1520 1520 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1521 1521 Plot
1522 1522 Prievoz, trajekt
1523 1523 Prístavisko prievozu, trajektu
1524 1524 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1525 1525 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1526 1526 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1527 1527 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1528 1528 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1529 1529 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1530 1530 Súbor
1531 1531 Súbor \"{0}\" neexistuje
1532 1532 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1533 1533 Chyba formátu súboru
1534 1534 Súbor \"{0}\" neexistuje
1535 1535 Súbor už existuje. Prepísať?
1536 1536 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1537 1537 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom \"{1}\"
1538 1538 Súbor: {0}
1539 1539 Meno súboru
1540 1540 -----
1541 1541 -----
1542 1542 Režim filter
1543 1543 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1544 1544 Koniec kreslenia.
1545 1545 Hasičská stanica
1546 1546 Spúšťací súbor Firefoxu
1547 1547 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1548 1548 Ohnisko
1549 1549 Rybolov
1550 1550 Opraviť
1551 1551 Oprava vlastností
1552 1552 Oprava relácie
1553 1553 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1554 1554 Opraviť označené chyby.
1555 1555 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1556 1556 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1557 1557 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1558 1558 Opravujem chyby...
1559 1559 Kvetinárstvo
1560 1560 -----
1561 1561 Bol najdený nasledujúci problém:
1562 1562 Jedlo + Pitie
1563 1563 Pešo
1564 1564 Americký futbal
1565 1565 Chodník
1566 1566 Len pre označené objekty
1567 1567 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1568 1568 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1569 1569 Brod
1570 1570 Les
1571 1571 Chybný formát:
1572 1572 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1573 1573 Vpred
1574 1574 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1575 1575 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1576 1576 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1577 1577 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1578 1578 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1579 1579 Fontána
1580 1580 Blokovať
1581 1581 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1582 1582 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1583 1583 Z ...
1584 1584 Z relácie
1585 1585 -----
1586 1586 Čerpacia stanica
1587 1587 Čerpacia stanica
1588 1588 Úplná Adresa:
1589 1589 Pohľad celá obrazovka
1590 1590 Nábytok
1591 1591 GPS body
1592 1592 popis gps trasy
1593 1593 GPX súbory
1594 1594 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1595 1595 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1596 1596 GPX stopa(trasa):
1597 1597 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1598 1598 Záhrada
1599 1599 Záhradné centrum
1600 1600 Plynojem (Gasometer)
1601 1601 Brána
1602 1602 -----
1603 1603 Geografia(Zemepis)
1604 1604 -----
1605 1605 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1606 1606 Obrázky s GPS súradnicami
1607 1607 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1608 1608 Ľadovec
1609 1609 Sklo
1610 1610 -----
1611 1611 -----
1612 1612 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1613 1613 Prejsť na nasledujúcu stránku
1614 1614 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1615 1615 -----
1616 1616 Golfové ihrisko
1617 1617 -----
1618 1618 Malé nákladná autá a dodávky
1619 1619 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1620 1620 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1621 1621 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1622 1622 -----
1623 1623 Tráva
1624 1624 Cintorín (malý, blizko kostola)
1625 1625 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1626 1626 Mriežka
1627 1627 Vrstva mriežky:
1628 1628 Rozloženie mriežky
1629 1629 Umiestnenie mriežky
1630 1630 Otáčanie mriežky
1631 1631 Skupina
1632 1632 -----
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 Penzión
1638 1638 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1639 1639 Gymnastika
1640 1640 -----
1641 1641 Kaderníctvo
1642 1642 Malá dedina / osada / samota
1643 1643 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1644 1644 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1645 1645 Železiarstvo
1646 1646 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1647 1647 Zdravie
1648 1648 Vresovisko
1649 1649 Nákladné vozidlá
1650 1650 Živý plot (Hedge)
1651 1651 Výška
1652 1652 Výška (metre)
1653 1653 Nápoveda
1654 1654 Pomoc: {0}
1655 1655 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1656 1656 Skryť
1657 1657 Schovať prvky
1658 1658 -----
1659 1659 Navyššie číslo
1660 1660 Zvýrazniť
1661 1661 Typ komunikácie
1662 1662 Pozemné komunikácie
1663 1663 Turistika
1664 1664 Historické miesta
1665 1665 História
1666 1666 História pre bod {0}
1667 1667 História pre reláciu {0}
1668 1668 História pre cestu {0}
1669 1669 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1670 1670 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1671 1671 Hokej
1672 1672 Domovská stránka
1673 1673 Kôň
1674 1674 Konské dostihy
1675 1675 Nemocnica
1676 1676 -----
1677 1677 Ubytovňa
1678 1678 -----
1679 1679 Hlavné skratky
1680 1680 Meno domu
1681 1681 Číslo domu
1682 1682 -----
1683 1683 Poľovnícky posed
1684 1684 -----
1685 1685 Som v časovej zóne:
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 -----
1689 1689 ID > 0 očakávané. Got {0}
1690 1690 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
1691 1691 id parameter ''{0}'' > 0 požadovaný. Got {1}
1692 1692 -----
1693 1693 IO Výnimka
1694 1694 -----
1695 1695 vyžadované Id > 0, dostal som {0}
1696 1696 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1697 1697 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
1698 1698 Ignorovať
1699 1699 Nabudúce ignorovať označené chyby.
1700 1700 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
1701 1701 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
1702 1702 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
1703 1703 Ignorujem prvky(elements)
1704 1704 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
1705 1705 Ignorujem nesprávnu URL: \"{0}\"
1706 1706 Ignorujem poškodený súbor z URL: \"{0}\"
1707 1707 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1708 1708 -----
1709 1709 Nedovolená veľkosť
1710 1710 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
1711 1711 -----
1712 1712 -----
1713 1713 -----
1714 1714 Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}''
1715 1715 Neplatný výraz ''{0}''
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 chybné číselné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1722 1722 Neplatný objekt s id=0
1723 1723 -----
1724 1724 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
1725 1725 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
1726 1726 Neplatná poznámka nahrávania
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
1730 1730 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
1731 1731 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''uid''. Got ''{0}''
1732 1732 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
1733 1733 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
1734 1734 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1735 1735 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
1736 1736 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
1737 1737 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
1738 1738 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
1739 1739 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
1740 1740 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
1741 1741 -----
1742 1742 Obrázok je už načítaný
1743 1743 Orezávanie obrázkov
1744 1744 -----
1745 1745 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1746 1746 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 Importovať
1750 1750 Importovať zvuk
1751 1751 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
1752 1752 Importovať obrázky
1753 1753 Import nie je možný
1754 1754 Importovať cestu z GPX vrstvy
1755 1755 Importované obrázky
1756 1756 Importujem dáta z DG100...
1757 1757 Importovať dáta zo zariadenia.
1758 1758 Importuje vydania z OpenStreetBugs
1759 1759 Sklon
1760 1760 Prudký sklon
1761 1761 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
1762 1762 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
1763 1763 -----
1764 1764 Nesprávna hodnota pre id operátor: {0}. Číslo je očakávané.
1765 1765 Nesprávna hodnota operátora bodov: {0}. Operátor bodov čaká čísla bodov, alebo rozsah bodov, napr. body:10-20
1766 1766 Nesprávna hodnota z operátora značiek: {0}. Operátor značiek očakáva číslo zo značiek alebo rozsahu, napríklad značky:1 alebo značky:2-5
1767 1767 -----
1768 1768 Priblíženie
1769 1769 Prírastok:
1770 1770 Priemysel
1771 1771 Informácie
1772 1772 Info o Elemente
1773 1773 Informácia
1774 1774 Informačná tabuľa
1775 1775 Informačná kancelária
1776 1776 Informačný terminál
1777 1777 Informácie o vrstve
1778 1778 Prebieha inicializácia
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 Vnútorná(inner) cesta ''{0}'' je vonku.
1783 1783 Namiesto --download=<bbox> môžete zadať osm://<bbox>\n
1784 1784 Vnútorná chyba servera
1785 1785 Cesty ''{0}'' a ''{1}'' se pretínajú.
1786 1786 Chybná URL?
1787 1787 -----
1788 1788 Poškodený bz2 súbor.
1789 1789 Neplatný dátum
1790 1790 -----
1791 1791 Neplatné vyrovnanie (offset)
1792 1792 Neplatné vlastnosti kľúča
1793 1793 Neplatný spellcheck line: {0}
1794 1794 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
1795 1795 Neplatné časové pásmo
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
1799 1799 Obrátený filter
1800 1800 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
1801 1801 Nie je vektorizované.
1802 1802 Je vektorizované.
1803 1803 Ostrov
1804 1804 Ostrovček
1805 1805 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
1806 1806 Položka
1807 1807 položka {0} sa v zozname nenachádza
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
1811 1811 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
1812 1812 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
1813 1813 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
1814 1814 JPEG obrázky (*.jpg)
1815 1815 -----
1816 1816 Java verzia {0}
1817 1817 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
1818 1818 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
1819 1819 Spojiť body a línie
1820 1820 Vložiť bod do cesty
1821 1821 Pripojiť bod k najbližšej ceste
1822 1822 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
1823 1823 Spojené prekrývajúce sa plochy
1824 1824 Spojená prekrývajúca sa plocha
1825 1825 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
1826 1826 Skok na miesto (pozíciu)
1827 1827 Skok späť
1828 1828 Skok vpred
1829 1829 Skok tam
1830 1830 Skok na miesto (pozíciu)
1831 1831 Križovatka
1832 1832 Ponechať
1833 1833 Zostáva klon lokálnej verzie
1834 1834 Ponechávať záložné súbory
1835 1835 Ponechaj moje súradnice
1836 1836 Udržať môj vymazaný stav
1837 1837 Zostáva môj viditeľný stav
1838 1838 Zachovať plugin
1839 1839 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
1840 1840 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
1841 1841 Ponechaj ich súradnice
1842 1842 Udržať ich vymazaný stav
1843 1843 Ponechať svoj viditeľný stav
1844 1844 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
1845 1845 Kĺúč
1846 1846 Klúč ''{0}'' je neplatný.
1847 1847 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
1848 1848 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
1849 1849 Kláves:
1850 1850 Klávesové skratky
1851 1851 Kľúčové slová
1852 1852 Škôlka
1853 1853 Stánok
1854 1854 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
1855 1855 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 Nastavenie pluginu Lakewalker
1859 1859 Lakewalker stopa(trace)
1860 1860 Lambert 4 Zones (Francúzko)
1861 1861 -----
1862 1862 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
1863 1863 -----
1864 1864 Lambertova zóna (Estónsko)
1865 1865 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
1866 1866 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
1867 1867 Zem (Pevnina)
1868 1868 Využívanie oblasti (Land use)
1869 1869 Skládka odpadov
1870 1870 -----
1871 1871 Jazdné pruhy
1872 1872 Jazyk
1873 1873 Posledná zmena {0}
1874 1874 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
1875 1875 Zemepisná šírka
1876 1876 Zemepisná šírka:
1877 1877 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
1878 1878 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
1879 1879 Spustiť v maximalizovanom režime
1880 1880 -----
1881 1881 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
1882 1882 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
1883 1883 Otvoriť dialóg úpravy značiek
1884 1884 Práčovňa
1885 1885 Vrstva
1886 1886 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
1887 1887 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
1888 1888 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
1889 1889 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
1890 1890 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
1891 1891 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
1892 1892 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
1893 1893 vrstva nie je v zozname
1894 1894 Vrstva pre vykonávanie meraní
1895 1895 Vrstva: {0}
1896 1896 Vrstvy
1897 1897 Uvedený čas (sekundy)
1898 1898 Voľný čas
1899 1899 Dĺžka
1900 1900 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
1901 1901 Dĺžka:
1902 1902 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
1903 1903 Železničné priecestie
1904 1904 Knižnica
1905 1905 Licencia
1906 1906 Závora (Lift Gate)
1907 1907 Rýchloelektrička
1908 1908 Maják
1909 1909 Odkazová linka
1910 1910 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
1911 1911 Typ vedenia
1912 1912 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
1913 1913 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
1914 1914 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
1915 1915 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 Obytná zóna
1920 1920 Nahrať Všetky Dlaždice
1921 1921 Nahrať Dlaždice (Tiles)
1922 1922 Načítať WMS vrstvu
1923 1923 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
1924 1924 Nahrať priebeh
1925 1925 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
1926 1926 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
1927 1927 Načítať reláciu
1928 1928 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
1929 1929 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
1930 1930 Načítavam skoršie pluginy
1931 1931 Nahrať históriu pre bod {0}
1932 1932 Nahrať históriu pre reláciu {0}
1933 1933 Nahrať históriu pre cestu {0}
1934 1934 Nahrávam rodičovskú reláciu
1935 1935 Načítavam pluginy
1936 1936 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
1937 1937 Nahrávam {0}
1938 1938 Miestne súbory
1939 1939 Oblasť (lokalita)
1940 1940 Umiestnenie
1941 1941 Umiestnenie \"{0}\" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
1942 1942 Zamknúť
1943 1943 Plavebná komora
1944 1944 -----
1945 1945 Zemepisná dĺžka
1946 1946 Zemepisná dĺžka:
1947 1947 Vzhľad a chovanie
1948 1948 Výhliadková veža
1949 1949 Hľadám breh...
1950 1950 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
1951 1951 -----
1952 1952 Najnižšie číslo
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
1959 1959 Vytvoriť Zvukovú značku v \"Play Head\"
1960 1960 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
1961 1961 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
1962 1962 Poškodené údaje(vety):
1963 1963 Človekom vytvorené (Man made)
1964 1964 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Mapa
1970 1970 -----
1971 1971 Projekcia mapy
1972 1972 Nastavenie mapy
1973 1973 Mapa: {0}
1974 1974 Prístav (Marina)
1975 1975 Označiť ako hotové
1976 1976 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
1977 1977 Značená cesta {0} s {1} bodmi je neúplná pretože aspoň jeden bod bol chýbajúci v nahratých dátach a je preto neúplná tiež.
1978 1978 Značky z pomenovaných bodov
1979 1979 Značky z {0}
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
1983 1983 Materiál
1984 1984 Max zväčšenie lvl:
1985 1985 Max. Výška(v metroch)
1986 1986 Max. Dĺžka (v metroch)
1987 1987 Max. Šírka (v metroch)
1988 1988 Maximálna veľkost cache (v MB)
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 Max. rýchlosť (km/h)
1992 1992 Max. hmotnosť (ton)
1993 1993 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
1994 1994 Maximálna plocha na požiadavku:
1995 1995 Maximálny vek cache (dni)
1996 1996 Maximálna veľkosť cache (MB)
1997 1997 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
1998 1998 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
1999 1999 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte '-1' pre kresbu všetkých čiar.
2000 2000 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na '-1' pre kreslenie všetkých línií.
2001 2001 Maximálna dĺžka (metrov)
2002 2002 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2003 2003 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2004 2004 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2005 2005 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2006 2006 Maximálny počet úsekov na cestu
2007 2007 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2008 2008 Lúka
2009 2009 Namerané hodnoty
2010 2010 Meranie
2011 2011 Člen
2012 2012 Členovia
2013 2013 Členy(vyriešené)
2014 2014 Členy(v konflikte)
2015 2015 Pomník
2016 2016 Meno v menu
2017 2017 Meno v menu (východzie)
2018 2018 Menu skratiek
2019 2019 -----
2020 2020 Mercatorova projekcia
2021 2021 Zlúčiť
2022 2022 Zlúčiť body
2023 2023 Zlúčiť duplikátne body?
2024 2024 Zlúčiť vrstvu
2025 2025 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2026 2026 Zlúčiť výber
2027 2027 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2028 2028 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2029 2029 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2030 2030 Zlúčiť {0} body
2031 2031 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2032 2032 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2033 2033 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2034 2034 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2035 2035 Spojovaná verzia
2036 2036 Správu dňa nie je možné zobraziť
2037 2037 -----
2038 2038 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2039 2039 Armáda
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 Min. rýchlosť (km/h)
2044 2044 Malý kruhový objazd
2045 2045 Minigolf
2046 2046 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2047 2047 Minút: {0}
2048 2048 Zrkadlo
2049 2049 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2050 2050 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2051 2051 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2052 2052 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2053 2053 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2054 2054 Chýbajúce šifrovanie
2055 2055 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2056 2056 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2057 2057 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2058 2058 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2059 2059 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2060 2060 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2061 2061 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2062 2062 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2063 2063 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2064 2064 Chýbajúce meno:* prekladu.
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2068 2068 -----
2069 2069 Po-Pi 08:30-20:00
2070 2070 Režim: Kresliť Fokus
2071 2071 Režim: {0}
2072 2072 Pracovný režim (Potlach štýl)
2073 2073 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2074 2074 Skupiny modifikátorov
2075 2075 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2076 2076 Zmenáreň
2077 2077 Jednokoľajka, vysutá dráha
2078 2078 Pamätihodnosť, pamätník
2079 2079 Viac detailov
2080 2080 Viac informácii o tejto vlastnosti
2081 2081 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2082 2082 Najdená viac než jedna \"from\" cesta.
2083 2083 Najdené viac cieľových \"to\" ciest.
2084 2084 Viac ako jedna \"via\" najdená.
2085 2085 -----
2086 2086 Motošport
2087 2087 Motorová loď
2088 2088 Motorové vozidlo
2089 2089 Motocykel
2090 2090 Cesta pre motorové vozidlá
2091 2091 Dialnica
2092 2092 Ďialničná križovatka
2093 2093 Dialničná prípojka
2094 2094 Horská turistika
2095 2095 Horský priesmyk
2096 2096 Horský bicykel
2097 2097 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2098 2098 -----
2099 2099 Posunúť nižšie
2100 2100 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2101 2101 Posunúť elementy
2102 2102 Posunúť filter dole.
2103 2103 Posunúť filter hore.
2104 2104 Presunúť vľavo
2105 2105 Posunúť body tak, že všetky úhly sú 90 alebo 270 stupňov
2106 2106 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2107 2107 Presunúť objekty {0}
2108 2108 Presunúť vpravo
2109 2109 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2110 2110 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2111 2111 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2112 2112 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2113 2113 Presunúť označené body na priamku
2114 2114 Presunúť označené body do kruhu
2115 2115 Posunúť ich(them)
2116 2116 Posunúť vyššie
2117 2117 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2118 2118 Presunúť {0}
2119 2119 Presunutie objektov {0}
2120 2120 Blato
2121 2121 -----
2122 2122 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2123 2123 multipolygón
2124 2124 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2125 2125 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2126 2126 Múzeum
2127 2127 -----
2128 2128 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2129 2129 Moja verzia
2130 2130 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2131 2131 Môj so zlúčeným
2132 2132 Môj s Ich
2133 2133 S
2134 2134 NMEA import zlyhal!
2135 2135 NMEA import úspešný
2136 2136 NMEA-0183 súbory
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Názov
2140 2140 Názov miesta
2141 2141 Meno užívateľa.
2142 2142 Meno: {0}
2143 2143 Pomenovanie trackpoints od {0}
2144 2144 Pomenované trasové body
2145 2145 Úzkorozchodná železnica
2146 2146 Štátna
2147 2147 Národný park
2148 2148 Prírodná rezervácia
2149 2149 Blízko
2150 2150 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2151 2151 Sieť
2152 2152 Sieťová výnimka
2153 2153 Nový
2154 2154 Nový problém
2155 2155 Nový kľúč
2156 2156 Nová funkcia
2157 2157 Nová hodnota
2158 2158 Nová hodnota pre {0}
2159 2159 Nasledujúci
2160 2160 Ďalšia značka
2161 2161 Nasledujúci obrázok
2162 2162 Nočný klub
2163 2163 Nie
2164 2164 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2165 2165 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2166 2166 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2167 2167 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2168 2168 Bez skratky
2169 2169 Nenajdená cesta \"from\".
2170 2170 Nenajdená cesta \"to\".
2171 2171 Nie je \"via\" bod alebo cesta najdená.
2172 2172 Žiadna oblasť nie je vybratá
2173 2173 Žiadne zmeny pre uloženie.
2174 2174 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2175 2175 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2176 2176 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2177 2177 Nájdená neaktuálna dátová sada
2178 2178 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2179 2179 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2180 2180 Neboli načítané žiadne dáta.
2181 2181 Žiaden dátum
2182 2182 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2183 2183 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2184 2184 Slepá ulica
2185 2185 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2186 2186 -----
2187 2187 Bez obrázka
2188 2188 -----
2189 2189 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2190 2190 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2191 2191 Neboli nájdené záznamy pre \"{0}\"
2192 2192 Neotvárajte súbor zmien
2193 2193 Neotvorené súbory zmien
2194 2194 Multipolygón ''{0}'' nemá žiadnu vonkajšiu(obvodovú) cestu.
2195 2195 Nie je doplnené heslo.
2196 2196 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2197 2197 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2198 2198 Nenájdené informácie o plugine
2199 2199 žiadne pôvodné s id {0} v lokálnej dátovej sade. Nemôžem dedukovať typ pôvodných
2200 2200 Nezistený žiadny problém
2201 2201 -----
2202 2202 Nie je vybraná žiadna relácia
2203 2203 Nevybratá GPX stopa(track)
2204 2204 Žiadne cieľové vrstvy
2205 2205 Neplatná funkcia ''{0}'' pre Cestu ''{1}''.
2206 2206 Nie je doplnené užívateľské meno.
2207 2207 Neplatná WMS URL alebo id
2208 2208 Žiadne chyby na overenie
2209 2209 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2210 2210 Nie, zrušiť
2211 2211 Nie, zrušiť operáciu
2212 2212 Nie, pokračovať v editácii
2213 2213 Nie, použite to
2214 2214 Bod
2215 2215 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2216 2216 Bod je stále v užívaní
2217 2217 Bod {0}
2218 2218 Body
2219 2219 Body s rovnakou pozíciou
2220 2220 Body s rovnakými názvami
2221 2221 Body(vyriešené)
2222 2222 Body(v konflikte)
2223 2223 Cesta v opačnom smere(Non-Way) ''{0}'' v multipolygóne.
2224 2224 Žiadny
2225 2225 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2226 2226 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2227 2227 Normálny
2228 2228 Sever
2229 2229 Nenájdené
2230 2230 Nepripojený
2231 2231 Ešte nerozhodnuté
2232 2232 Ešte nerozhodnuté
2233 2233 -----
2234 2234 Poznámka
2235 2235 -----
2236 2236 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2237 2237 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2238 2238 Bankovky
2239 2239 Nič
2240 2240 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním \"{0}\"
2241 2241 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2242 2242 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním \"{0}\"
2243 2243 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2244 2244 Nič nie je vybraté!
2245 2245 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2246 2246 -----
2247 2247 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2248 2248 -----
2249 2249 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2250 2250 Číslo
2251 2251 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2252 2252 Číslovací systém:
2253 2253 Schéma číslovania
2254 2254 Číselný
2255 2255 -----
2256 2256 OK - skúšam znovu.
2257 2257 OSM údaje
2258 2258 OSM heslo.
2259 2259 Súbory OSM Servera
2260 2260 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2261 2261 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2262 2262 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2263 2263 Objekt je vymazaný
2264 2264 História objektu
2265 2265 Objekt id > 0 očakávaný. Dostal som {0}
2266 2266 Objekt s históriou(priebehom)
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 Pridané objekty:
2270 2270 Odstránené objekty:
2271 2271 Upravené objekty:
2272 2272 Nepárny (odd)
2273 2273 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2274 2274 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2275 2275 Vyrovnať(Offset):
2276 2276 Starý kľúč
2277 2277 Stará funkcia
2278 2278 Stará hodnota
2279 2279 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2280 2280 Na požiadanie
2281 2281 Pri nahrávaní
2282 2282 Jednosmerka
2283 2283 Cesty s jediným bodom
2284 2284 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2285 2285 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2286 2286 Jednosmerka
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2293 2293 Iba na začiatku cesty.
2294 2294 Iba na vektorizované vrstvy
2295 2295 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 Otvoriť umiestnenie...
2299 2299 Otvoriť OpenStreetBugs
2300 2300 Otvoriť pohľad...
2301 2301 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2302 2302 Otvoriť súbor.
2303 2303 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2304 2304 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2305 2305 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2306 2306 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2307 2307 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2308 2308 Otvoriť zoznam trasových bodov
2309 2309 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2310 2310 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2311 2311 -----
2312 2312 Otvoriť výber obsahu okien.
2313 2313 -----
2314 2314 Otvoriť z URL.
2315 2315 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2316 2316 Otvoriť inú fotografiu
2317 2317 -----
2318 2318 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2319 2319 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2320 2320 Otvoriť zmenové súbory
2321 2321 -----
2322 2322 Otvoriť súbor (as raw gps, if .gpx)
2323 2323 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2324 2324 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2325 2325 Otvor meračský nástroj.
2326 2326 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2327 2327 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2328 2328 Otvoriť okno merania.
2329 2329 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2330 2330 Otvoriť okno pre overovanie.
2331 2331 Otvoriť...
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2336 2336 -----
2337 2337 údaje OpenStreetMap
2338 2338 -----
2339 2339 Otváracia doba
2340 2340 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2341 2341 Otváranie súborov
2342 2342 -----
2343 2343 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2344 2344 -----
2345 2345 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2346 2346 Operátor
2347 2347 Optik
2348 2348 Voliteľné atribúty:
2349 2349 Voliteľné informácie:
2350 2350 Voliteľné typy
2351 2351 Biopotraviny
2352 2352 Orig. Cesta
2353 2353 Pravouhlosť
2354 2354 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2355 2355 Pravouhlý tvar
2356 2356 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2357 2357 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2358 2358 -----
2359 2359 Iné
2360 2360 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2361 2361 Turistický (Outdoor)
2362 2362 Prekryť štvorce (tiles)
2363 2363 Prekrývajúce sa plochy
2364 2364 Prekrývajúce sa komunikácie
2365 2365 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2366 2366 Prekrývajúce sa železnice
2367 2367 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2368 2368 Prekrývajúce sa cesty
2369 2369 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2370 2370 Prekrývajúce sa cesty.
2371 2371 -----
2372 2372 Prepísať
2373 2373 PNG súbory (*.png)
2374 2374 PUWG (Poľsko)
2375 2375 PUWG 1992 (Poľsko)
2376 2376 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2377 2377 -----
2378 2378 Farebný štýl {0}: {1}
2379 2379 Problém s vykresľováním
2380 2380 Palaeontological Areál
2381 2381 Papier
2382 2382 Parameter ''{0}'' > 0 očakávaný, dostal som {1}
2383 2383 parameter {0} > 0 požadovaný. Dostal {1}.
2384 2384 Parameter ''{0}'' > 0 očakávaný. Dostal som {1}.
2385 2385 Parameter ''{0}'' > 0.0 očakávaný, dostal som {1}
2386 2386 -----
2387 2387 parameter ''{0}'' >= 0 očakávaný, dostáva ''{1}''
2388 2388 parameter ''{0}'' v rozsahu 0..{1} očakávaný, dostáva {2}
2389 2389 parameter ''{0}'' je nesprávny typ mena, dostava ''{1}''
2390 2390 parameter ''{0}''je neprijateľná trieda, dostáva ''{1}''
2391 2391 Údaj(parameter) ''{0}'' nesmie byť prázdny
2392 2392 parameter ''{0}'' nemôže byť prázdny
2393 2393 Parameter ''{0}'' nesmie byť nulový
2394 2394 parameter ''{0}'' nesmie byť nulový
2395 2395 -----
2396 2396 parameter ''{0}'' je očakávaný so značkami pre presne jeden kľúč. Got {1}
2397 2397 Parameter 'col' musí byť 0 alebo 1. Got {0}
2398 2398 aktuálny parameter je mimo rozsahu: got {0}
2399 2399 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2400 2400 Parametre sú čítané v poradí, ako sú určované, presvedčte sa či ste nevybrali\nnejaké dáta predtým--výber
2401 2401 Nadradené vzťahy
2402 2402 -----
2403 2403 P+R parkovisko
2404 2404 Parkovisko
2405 2405 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2406 2406 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2407 2407 Rozložiť OSM dáta...
2408 2408 Rozloženie OSM history data ...
2409 2409 -----
2410 2410 Rozloženie súboru \"{0}\" neúspešné
2411 2411 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2412 2412 -----
2413 2413 Heslo
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 Vložiť
2417 2417 Vkladám ...
2418 2418 Vložiť vlastnosti
2419 2419 Vložiť URL zo schránky
2420 2420 Vložiť zo schránky
2421 2421 Cesta (chodník)
2422 2422 Dĺžka cesty
2423 2423 Syntaktická chyba vzoru: Vzor {0} v {1} je nedovolený!
2424 2424 Vrchol
2425 2425 Pešia zóna
2426 2426 Prechod pre chodcov
2427 2427 Typ prechodu pre chodcov
2428 2428 Pešia
2429 2429 -----
2430 2430 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2431 2431 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2432 2432 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2433 2433 Vykonať overovanie dát
2434 2434 Povolené činnosti
2435 2435 Lekáreň
2436 2436 Telefónne číslo
2437 2437 Číslo telefónu
2438 2438 Čas fotografie (z exif):
2439 2439 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2440 2440 Fyzicky vymazať z lokálnej verzie
2441 2441 -----
2442 2442 Výletné miesto
2443 2443 Mólo
2444 2444 Potrubie
2445 2445 Typ lyžiarskej dráhy
2446 2446 Hracia plocha, ihrisko
2447 2447 Kostol
2448 2448 Miesta
2449 2449 Prehrajte nasledujúcu značku
2450 2450 Prehrajte predchádzajúcu značku
2451 2451 Prehrať/Pauza
2452 2452 Prehrať/Pauza audio
2453 2453 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2454 2454 Ihrisko
2455 2455 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2456 2456 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2457 2457 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2458 2458 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2459 2459 -----
2460 2460 Prosím vložte vybraný reťazec
2461 2461 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2462 2462 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2463 2463 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2464 2464 -----
2465 2465 Zadajte hladaný reťazec.
2466 2466 Zadajte uživateľské meno
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2470 2470 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2471 2471 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 Prosím vložte celé číslo > 1
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2483 2483 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2484 2484 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2485 2485 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2486 2486 Prosím reštartujte JOSM.
2487 2487 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2488 2488 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2489 2489 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2490 2490 Prosím vyberte súbor
2491 2491 Vyberte prosím kľúč
2492 2492 Prisím vyberte schému k použitiu.
2493 2493 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2494 2494 Vyberte prosím hodnotu
2495 2495 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2496 2496 Vyber prosím nejakú položku.
2497 2497 Vyberte minimálne 4 body
2498 2498 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2499 2499 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2500 2500 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2501 2501 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2502 2502 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2503 2503 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2504 2504 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2505 2505 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2506 2506 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2507 2507 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2508 2508 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2509 2509 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2510 2510 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2511 2511 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2512 2512 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2513 2513 Vyberte schému pre zmazanie.
2514 2514 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2515 2515 -----
2516 2516 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2517 2517 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2518 2518 Plug-in {0} nie je dostupný. Aktualizácia preskočená.
2519 2519 Plugin je zahrnutý v JOSM
2520 2520 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2521 2521 Informácia o pluginoch
2522 2522 Plugin nenájdený: {0}.
2523 2523 Plugin {0} nie je viac potrebný a má byť deaktivovaný.
2524 2524 Nebol nájdený plugin {0}, ktorý je vyžadovaný pluginom {1}.
2525 2525 Plugin {0} požaduje JOSM aktualizáciu na verziu {1}.
2526 2526 Pluginy
2527 2527 Meno bodu(miesta)
2528 2528 Číslo bodu
2529 2529 Polícia
2530 2530 Politická
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 Iba poloha
2534 2534 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2535 2535 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
2536 2536 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
2537 2537 Poštová schránka
2538 2538 PSČ:
2539 2539 Pošta
2540 2540 Poštové smerovacie číslo
2541 2541 Potenciál
2542 2542 Elektráreň (spôsob vyroby)
2543 2543 Elektrické vedenie
2544 2544 Transformátorová stanica
2545 2545 Malý transformátor
2546 2546 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2547 2547 Predpoklad Porušenia
2548 2548 Predpokladaný priestupok
2549 2549 Preddefinované
2550 2550 -----
2551 2551 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2552 2552 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2553 2553 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2554 2554 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2555 2555 Nastavenia
2556 2556 Predvoľby uložené na {0}
2557 2557 Nastavenia...
2558 2558 Pripravujem OSM údaje...
2559 2559 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2560 2560 Pripravujem dátový súbor ...
2561 2561 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2562 2562 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
2563 2563 -----
2564 2564 Historická železnica
2565 2565 Prednastavená skupina {0}
2566 2566 Prednastavená skupina {1} / {0}
2567 2567 Predvoľby
2568 2568 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2569 2569 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2570 2570 Predchádzajúci
2571 2571 Predchádzajúca značka
2572 2572 Predchádzajúci obrázok
2573 2573 Cesta I. triedy
2574 2574 Prípojka cesty I. triedy
2575 2575 Primárny modifikátor:
2576 2576 Pôvodný
2577 2577 Vezenie
2578 2578 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
2579 2579 Kód projekcie
2580 2580 Metóda projekcie
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 Vlastnosti
2584 2584 Vlastnosti / Memberships
2585 2585 Kontrola vlastností :
2586 2586 Vlastnosti pre zvolené objekty
2587 2587 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
2588 2588 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
2589 2589 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
2590 2590 Vlastnosti
2591 2591 Vlastnosti (s konfliktmi)
2592 2592 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
2593 2593 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
2594 2594 Hodnota obsahuje HTML entitu
2595 2595 Hodnota začíná alebo končí medzerou
2596 2596 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
2597 2597 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
2598 2598 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
2599 2599 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
2600 2600 Určuje trasové schopnosti
2601 2601 Krčma
2602 2602 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
2603 2603 Verejná budova
2604 2604 Dopravná obsluha
2605 2605 Hromadná doprava
2606 2606 Očistený objekt ''{0}''
2607 2607 Očistené {0} objekty
2608 2608 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
2609 2609 Lom
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Pýtam sa na meno servera
2620 2620 Pýtam sa na meno servera ...
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 Dostihová dráha
2624 2624 Racquetbal
2625 2625 Železnica (štandardná)
2626 2626 Železnica
2627 2627 Železničná zastávka
2628 2628 Železničné nástupište
2629 2629 Železničný pozemok
2630 2630 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
2631 2631 Veľkosť rastra: {0}
2632 2632 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
2633 2633 Čítajte ako prvé
2634 2634 Čítať fotky...
2635 2635 Načitávam zmenový súbor {0} ...
2636 2636 Načitávam zmenové súbory...
2637 2637 Čítanie rodičovských z ''{0}''
2638 2638 Čítam {0}...
2639 2639 Informačné súbory
2640 2640 Skutočné meno
2641 2641 Naozaj uzavrieť?
2642 2642 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
2643 2643 Rekreačná oblasť
2644 2644 Opravené (rektifikované) obrázky...
2645 2645 Recyklácia
2646 2646 Opakovať
2647 2647 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
2648 2648 Ref. číslo
2649 2649 Referencie (číslo stopy(track))
2650 2650 Referenčné číslo
2651 2651 Odkazovať na
2652 2652 Obnoviť
2653 2653 Oblasť (región)
2654 2654 Zamietnuť konflikty a Uložiť
2655 2655 Vzťah (relation)
2656 2656 Relácia ...
2657 2657 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
2658 2658 Editor Relácií: Posun Dole
2659 2659 Editor Relácií: Posun Hore
2660 2660 Editor Relácií: Odstrániť
2661 2661 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
2662 2662 -----
2663 2663 Editor Relácií: Triedenie
2664 2664 Relácia je zmazaná
2665 2665 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
2666 2666 Relácia {0}
2667 2667 Relácia: {0}
2668 2668 Relácie
2669 2669 Relácie: {0}
2670 2670 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
2671 2671 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
2672 2672 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
2673 2673 Náboženstvo
2674 2674 Znovu načítať
2675 2675 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
2676 2676 Nahrať poškodené dlaždice
2677 2677 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
2678 2678 Načítať históriu zo serveru
2679 2679 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
2680 2680 Vzdialené ovládanie
2681 2681 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
2682 2682 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
2683 2683 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
2684 2684 Odstrániť
2685 2685 Presunúť \"{0}\" pre bod ''{1}''
2686 2686 Remove \"{0}\" for reláciu ''{1}''
2687 2687 Presunúť \"{0}\" pre cestu ''{1}''
2688 2688 Odstranené \"{0}\" pre {1} {2}
2689 2689 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
2690 2690 -----
2691 2691 Odstrániť z dátovej sady
2692 2692 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2693 2693 Odstraniť fotku z vrstvy
2694 2694 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2695 2695 Vymazať značky z vnútorných ciest
2696 2696 -----
2697 2697 Vymazať vybraté záložky
2698 2698 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
2699 2699 -----
2700 2700 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
2701 2701 Odstrániť vybraté cesty ikon
2702 2702 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
2703 2703 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
2704 2704 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
2705 2705 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2706 2706 Odstránený Prvok z Relácií
2707 2707 Odstraňujem duplicitné body...
2708 2708 Vybranie odkazu z relácie {0}
2709 2709 Premenovať vrstvu
2710 2710 Premenovať vybratú záložku
2711 2711 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
2712 2712 Požičovňa
2713 2713 Servis
2714 2714 Nahradiť \"{0}\" za \"{1}\" pre
2715 2715 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
2716 2716 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
2717 2717 Nahlásiť chybu
2718 2718 Detaily požiadavky: {0}
2719 2719 Nádrž
2720 2720 Vynulovať (Reset)
2721 2721 Vymazať cookie
2722 2722 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
2723 2723 Nastaviť id na 0
2724 2724 Nastaviť východzie hodnoty
2725 2725 Ulica (miestna komunikácia)
2726 2726 Osídlená oblasť (Residential area)
2727 2727 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
2728 2728 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
2729 2729 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
2730 2730 Vyriešiť
2731 2731 Rozhodnutie konfliktov
2732 2732 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
2733 2733 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
2734 2734 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
2735 2735 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
2736 2736 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
2737 2737 Vyriešiť konflikty.
2738 2738 Vyriešiť konflikty verzie pre bod {0}
2739 2739 Vyriešiť konflikty verzie pre reláciu {0}
2740 2740 Vyriešiť konflikty verzie pre cestu {0}
2741 2741 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
2742 2742 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
2743 2743 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
2744 2744 Reštaurácia
2745 2745 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
2746 2746 Obmedzenie
2747 2747 Maloobchod
2748 2748 Oporný múr
2749 2749 -----
2750 2750 Otočiť smer radu budov
2751 2751 Otočiť smer ciest
2752 2752 Otočiť smer radu budov
2753 2753 Otočiť smer radu budov
2754 2754 Otočiť a Spojiť
2755 2755 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
2756 2756 Opačná trasa
2757 2757 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
2758 2758 -----
2759 2759 Otočiť smer ciest
2760 2760 Obrátená pobrežná čiara
2761 2761 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
2762 2762 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
2763 2763 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
2764 2764 Otočenie uličných čísel radu budov
2765 2765 Revízia
2766 2766 Jazdectvo
2767 2767 Rieka
2768 2768 Riečny breh
2769 2769 Cesta (neznámy typ)
2770 2770 Cestné obmedzenie
2771 2771 Úloha
2772 2772 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
2773 2773 Funkcia:
2774 2774 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
2775 2775 Otočiť o 180°
2776 2776 Otočiť o 270°
2777 2777 Otočiť o 90°
2778 2778 Otočiť obrázok vľavo
2779 2779 Otočiť obrázok vpravo
2780 2780 Otočiť vľavo
2781 2781 Otočiť vpravo
2782 2782 Kruhový objazd
2783 2783 Cesta (Route)
2784 2784 Štátna cesta
2785 2785 Typ Cesty (Route)
2786 2786 Zobrazené cesty sú pre:
2787 2787 Trasovanie (Routing)
2788 2788 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
2789 2789 Ragby
2790 2790 Zrúcanina
2791 2791 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
2792 2792 Spúšťam test {0}
2793 2793 Zapnutá vertex redukcia...
2794 2794 J
2795 2795 SIM-karty
2796 2796 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
2797 2797 Uložiť
2798 2798 Uložiť ako...
2799 2799 Uložiť GPX súbor
2800 2800 Uložiť vrstvu
2801 2801 Uložiť OSM súbor
2802 2802 Uložiť WMS vrstvu
2803 2803 Uložiť WMS vrstvu do súboru
2804 2804 Uložiť akokoľvek
2805 2805 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
2806 2806 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
2807 2807 Uložiť aktuálne dáta.
2808 2808 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
2809 2809 Uložiť/Nahrať a Vymazať
2810 2810 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
2811 2811 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
2812 2812 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
2813 2813 Skenovaná mapa ...
2814 2814 Prehľadávam adresár {0}
2815 2815 Škola
2816 2816 Železný šrot
2817 2817 Sutina
2818 2818 Krovie
2819 2819 Hľadať
2820 2820 Hľadám ...
2821 2821 Vyhľadávať objekty
2822 2822 Vyhľadávať...
2823 2823 Hľadať:
2824 2824 Druhé meno
2825 2825 Cesta II. triedy
2826 2826 Sekundárny modifikátor:
2827 2827 Sekúnd: {0}
2828 2828 Bezpečnostná výnimka
2829 2829 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
2833 2833 Výber
2834 2834 Vybrať všetko
2835 2835 Vybrať Feuille
2836 2836 Vybrať WMS vrstvu
2837 2837 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
2838 2838 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
2839 2839 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 Vybrať hranice obce(samosprávy)
2844 2844 Vyberte buď:
2845 2845 Vybrať meno súboru
2846 2846 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 Výber nastavenia kreslenej čiary
2850 2850 Výber členov
2851 2851 Zvoliť bod pod kurzorom.
2852 2852 Vyberte objekty na nahratie
2853 2853 -----
2854 2854 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
2855 2855 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
2860 2860 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
2861 2861 Výber cieľovej vrstvy
2862 2862 -----
2863 2863 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
2864 2864 -----
2865 2865 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
2866 2866 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
2867 2867 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
2868 2868 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
2869 2869 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
2870 2870 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
2871 2871 Výber s určeným hľadaním
2872 2872 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
2873 2873 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
2874 2874 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
2875 2875 Vybratá stopa: {0}
2876 2876 Výber
2877 2877 Plocha výberu
2878 2878 Dĺžka výberu
2879 2879 Výber je prázdny
2880 2880 Nevhodný výber!
2881 2881 Výber: {0}
2882 2882 Cesty pretínajúce sami seba
2883 2883 Oddeliť vrstvu
2884 2884 Oddeľovač
2885 2885 Sekvencia
2886 2886 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
2887 2887 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
2888 2888 Obslužná cesta (Service)
2889 2889 Služby
2890 2890 Typ obslužnej cesty (serviceway)
2891 2891 -----
2892 2892 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
2893 2893 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
2894 2894 Zadať všetko východzie (prednastavené)
2895 2895 Nastaviť priehľadné pozadie
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
2900 2900 Nastaviť jazyk.
2901 2901 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
2902 2902 Zadať východzie (prednastavené)
2903 2903 Zvoliť {0} Lambert súradnice
2904 2904 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
2905 2905 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
2906 2906 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
2907 2907 Nastavené {0}={1} pre {2} {3}
2908 2908 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
2909 2909 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
2910 2910 Nastavujem východzie hodnoty
2911 2911 Nastavenie klávesovej skratky \"{0}\" pre akciu \"{1}\" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu \"{3}\" ({4}).\n\n
2912 2912 Nastavenia
2913 2913 Nastavenie pre plugin \"Remote Control\" Vzdialené ovládanie.
2914 2914 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
2915 2915 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
2916 2916 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
2917 2917 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
2918 2918 Prístrešok
2919 2919 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
2920 2920 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
2921 2921 Obuva
2922 2922 Streľba
2923 2923 Nakupovanie
2924 2924 Obchody
2925 2925 -----
2926 2926 Skratka
2927 2927 Nastavenie klávesových skratiek
2928 2928 Najkratšia
2929 2929 Mali by ste uložiť?
2930 2930 Vypnúť doplnok?
2931 2931 Mali by ste nahrávať?
2932 2932 Ukázať
2933 2933 Ukázať GPS dáta.
2934 2934 Zobraziť správu o stave
2935 2935 -----
2936 2936 Ukázať Info Dlaždíc
2937 2937 Ukázať súbor zmien {0}
2938 2938 Zobraziť informácie o pomoci
2939 2939 Zobraz históriu
2940 2940 Zobraz info
2941 2941 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
2942 2942 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
2943 2943 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
2944 2944 -----
2945 2945 Ukázať ID objektu v zozname výberu
2946 2946 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
2947 2947 -----
2948 2948 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
2949 2949 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
2950 2950 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
2951 2951 -----
2952 2952 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
2953 2953 Zobrazí túto nápovedu
2954 2954 Zobraziť/Skryť
2955 2955 Zobraziť/Skryť Text/Ikony
2956 2956 Zobrazená oblasť
2957 2957 -----
2958 2958 Cesty s podobnými menami
2959 2959 Zjednodušiť cestu
2960 2960 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
2961 2961 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
2962 2962 Jednotlivé prvky
2963 2963 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
2964 2964 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
2965 2965 -----
2966 2966 Korčuľovanie
2967 2967 Lyže
2968 2968 Lyžovanie
2969 2969 Vynechať Sťahovanie
2970 2970 Vynechať sťahovanie
2971 2971 Vynechať aktualizáciu
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
2976 2976 Pomalšie
2977 2977 Spomalené prehrávanie
2978 2978 Vyhladené mapy (antialiasing)
2979 2979 Snímka na veľkosť dlaždice
2980 2980 Snežný skúter
2981 2981 Futbal
2982 2982 Riešenie konfliktov
2983 2983 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
2984 2984 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
2985 2985 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
2986 2986 Triediť
2987 2987 Menu Sort presets
2988 2988 Triedenie členov relácie
2989 2989 Zdroj
2990 2990 Zdrojový text
2991 2991 Miesta pre vozíčkárov
2992 2992 Priestory pre rodičov s detmi
2993 2993 Priestory pre ženy
2994 2994 Rýchlosť
2995 2995 Rýchlosť (Km/h)
2996 2996 Kamera na meranie rýchlosti
2997 2997 Špičky (hroty)
2998 2998 Rozdeliť cestu
2999 2999 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3000 3000 Rozdeliť oblasť
3001 3001 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3002 3002 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3003 3003 Šport
3004 3004 Šport (loptový)
3005 3005 Športové zariadenie
3006 3006 Športy
3007 3007 Športové centrum
3008 3008 Prameň
3009 3009 Štadión
3010 3010 Štandardný unix geometry argument
3011 3011 Hviezdičkový
3012 3012 Začať vyhľadávanie
3013 3013 Žačať nastavovanie
3014 3014 Začiatok sťahovania dát
3015 3015 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3016 3016 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3017 3017 Spustenie #:
3018 3018 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3019 3019 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3020 3020 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3021 3021 Začínam prehľadávať adresár
3022 3022 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3023 3023 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3024 3024 -----
3025 3025 Začínam nahrávať požiadavku ...
3026 3026 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3027 3027 Stav
3028 3028 Štát:
3029 3029 Papierníctvo
3030 3030 Stav
3031 3031 Správa o stave
3032 3032 Schody
3033 3033 Turniket (Stile)
3034 3034 Zastaviť (stop)
3035 3035 Potok
3036 3036 Názov ulice
3037 3037 Hlavné komunikácie
3038 3038 Ulice NRW Geofabrik.de
3039 3039 Štýl pre vnútornú cestu ''{0}'' je ekvivalentný polygónu.
3040 3040 Označenie pre vonkajšiu(obvodovú) cestu ''{0}'' je zamenené.
3041 3041 Štýl pre obmedzenie {0} nenajdený.
3042 3042 Predložiť filter
3043 3043 Štvrť
3044 3044 Metro
3045 3045 Vchod do metra
3046 3046 Podokno skratiek
3047 3047 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3048 3048 -----
3049 3049 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3050 3050 Podporovaný Rectifier Services:
3051 3051 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3052 3052 Povrch
3053 3053 Pozorovanie (ostraha)
3054 3054 Meračský bod
3055 3055 Merač
3056 3056 -----
3057 3057 Merač...
3058 3058 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3059 3059 Plávanie
3060 3060 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3061 3061 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3062 3062 Popis značky
3063 3063 Synchronizovať audio
3064 3064 Synchronizovať celú dátovú sadu
3065 3065 Synchronizovať iba {0} bod
3066 3066 Synchronizovať iba {0} reláciu
3067 3067 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3068 3068 Synchronizovať iba {0} cestu
3069 3069 TCX Súbory (*.tcx)
3070 3070 Stolný tenis
3071 3071 -----
3072 3072 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3073 3073 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3074 3074 Tagom zmenená relácia s
3075 3075 Značky ciest ako
3076 3076 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3077 3077 Zdroj pre TagChecker
3078 3078 Tester predvolieb značenia
3079 3079 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3080 3080 Značky
3081 3081 Značky (vymezovacia čiarka)
3082 3082 Značky a Členy
3083 3083 Značky z bodov
3084 3084 Značky z relácií
3085 3085 Značky z ciest
3086 3086 Značky zo súboru zmien {0}
3087 3087 Značky pre nový súbor zmien
3088 3088 Klúče s prázdnými hodnotami
3089 3089 Značky({0} konfliktov)
3090 3090 TangoGPS Súbory (*.log)
3091 3091 TangoGPS import neúspešný!
3092 3092 TangoGPS import úspešný
3093 3093 Cieľový objekt s id {0} a verziou {1} je viditeľný aj keď zdrojový objekt s nižšou verziou {2} nie je viditeľný. Nemôžem sa zaoberať s touto nezrovnalosťou. Ponechávam cieľový objekt.
3094 3094 -----
3095 3095 Telefón
3096 3096 Telefónne karty
3097 3097 Tenis
3098 3098 Rad (Terrace)
3099 3099 Vytvoriť rad budov
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 Cesta III. triedy
3103 3103 Terciálny modifikátor:
3104 3104 Otestovať
3105 3105 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3106 3106 -----
3107 3107 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3108 3108 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3109 3109 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3110 3110 Plugin \"Remote Control\" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3111 3111 Cesta \"from\" nezačína, ani nekončí v bode \"via\".
3112 3112 Táto \"from\" cesta nezačína a nekončí na \"via\" ceste.
3113 3113 Táto \"to\" cesta nezačína a nekončí na \"via\" bode.
3114 3114 Táto \"to\" cesta nezačína a nekončí na \"via\" ceste.
3115 3115 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3116 3116 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3117 3117 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3122 3122 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 Dokument neobsahuje dáta.
3126 3126 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3127 3127 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3128 3128 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3129 3129 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3130 3130 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3131 3131 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3132 3132 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3133 3133 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3134 3134 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3135 3135 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3136 3136 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3137 3137 Plugin nemôže byť odstránený. Pravdepodobne to bolo už vypnuté.
3138 3138 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3139 3139 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3140 3140 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3141 3141 -----
3142 3142 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3143 3143 Regulárny výraz \"{0}\" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3144 3144 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3145 3145 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3146 3146 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3147 3147 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3148 3148 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3149 3149 Vybratá cesta(y) ma body mimo sťahovanej oblasti dát.\nToto môže viesť k tomu, že body môžu byť náhodou vymazané.\nSte si naozaj istý, že chcete pokračovať?
3150 3150 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3151 3151 -----
3152 3152 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3153 3153 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3154 3154 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3155 3155 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3156 3156 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3157 3157 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3158 3158 Divadlo
3159 3159 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3160 3160 Ich verzia
3161 3161 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3162 3162 Ich so zlúčeným
3163 3163 Zábavný park
3164 3164 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3165 3165 Niesú tam otvorené súbory zmien
3166 3166 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3167 3167 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3168 3168 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3169 3169 Nastali problémy s nasledujúcimi pluginmi:\n\n{0}
3170 3170 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3171 3171 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3172 3172 -----
3173 3173 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3174 3174 Toto je až za koncom nahrávky
3175 3175 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre \"plan image\" (rastrový obrázok)
3176 3176 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3177 3177 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3178 3178 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3179 3179 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3180 3180 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3181 3181 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3182 3182 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3183 3183 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3184 3184 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3185 3185 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3186 3186 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3187 3187 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3188 3188 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3189 3189 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3190 3190 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3191 3191 -----
3192 3192 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3193 3193 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3194 3194 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3195 3195 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3196 3196 Čísla dlaždíc
3197 3197 Zdroje Dlaždíc
3198 3198 -----
3199 3199 Časový interval
3200 3200 Časové pásmo:
3201 3201 Časové pásmo: {0}
3202 3202 Do ...
3203 3203 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3204 3204 Na zmazanie
3205 3205 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3206 3206 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3207 3207 Zapnúť GPX čiary
3208 3208 Prepnúť drôtový model
3209 3209 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3210 3210 -----
3211 3211 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3212 3212 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3213 3213 Prepnúť: {0}
3214 3214 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3215 3215 Toalety
3216 3216 Mýto (Toll)
3217 3217 Mýtna búdka
3218 3218 Nástroj: {0}
3219 3219 Panel nástrojov
3220 3220 Úprava panela nástrojov
3221 3221 Nástroje
3222 3222 Turistika
3223 3223 Veža
3224 3224 Nastavenie veže
3225 3225 Typ veže
3226 3226 Mesto (town)
3227 3227 Radnica (obecný úrad)
3228 3228 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3229 3229 Hračky
3230 3230 Trasovanie
3231 3231 Poľná cesta (Track)
3232 3232 Kvalita stopy poľnej cesty 1
3233 3233 Kvalita stopy poľnej cesty 2
3234 3234 Kvalita stopy poľnej cesty 3
3235 3235 Kvalita stopy poľnej cesty 4
3236 3236 Kvalita stopy poľnej cesty 5
3237 3237 Farebná trať a body
3238 3238 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3239 3239 Semafor
3240 3240 Električka
3241 3241 Zastávka električky
3242 3242 Preprava
3243 3243 Cestovanie
3244 3244 Cestovná kancelária
3245 3245 Strom
3246 3246 Cesta pre motorové vozidlá
3247 3247 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3248 3248 -----
3249 3249 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3250 3250 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3251 3251 Tunel
3252 3252 Začiatok tunela
3253 3253 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3254 3254 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3255 3255 Turning Point (koniec cesty)
3256 3256 Turniket
3257 3257 Točňa
3258 3258 Typ
3259 3259 Typ mena (UK)
3260 3260 -----
3261 3261 NEZNÁMA
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 Rozpojiť cesty
3272 3272 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3273 3273 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3274 3274 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3275 3275 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3276 3276 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3277 3277 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3278 3278 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3279 3279 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3280 3280 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3281 3281 Neuzavreté cesty.
3282 3282 Neuzavretá cesta
3283 3283 Nespojené pobrežie
3284 3284 Nepripojené cesty.
3285 3285 Nerozhodnuté
3286 3286 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3287 3287 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3288 3288 Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom
3289 3289 Nerozhodnutý
3290 3290 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3291 3291 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3292 3292 Obnoviť pridané body?
3293 3293 Obnoviť pôvodné závislé odkazy?
3294 3294 Obnoviť {0} pôvodných
3295 3295 Späť
3296 3296 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3297 3297 Krok späť posun
3298 3298 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3299 3299 Vrátiť poslednú akciu.
3300 3300 Uvoľniť panel
3301 3301 Neočakávaná chyba programu.
3302 3302 -----
3303 3303 neočakávaný index stĺpca. Got {0}
3304 3304 -----
3305 3305 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3306 3306 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3307 3307 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3308 3308 -----
3309 3309 Neočakávaná značka: {0}
3310 3310 -----
3311 3311 neočakávaná hodnota parametra\"index\". Got {0}
3312 3312 Odblokovať
3313 3313 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3314 3314 Nepripojený bod (Unglued Node)
3315 3315 Univerzita
3316 3316 Neznámy typ súboru: {0}
3317 3317 Neznámy hostiteľ
3318 3318 Neznámy stav problému
3319 3319 Neznámy zaznamenaný formát
3320 3320 Neznámy typ člena pre ''{0}''.
3321 3321 Neznámy mód {0}.
3322 3322 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3323 3323 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3324 3324 Neznámy typ relačného člena ''{0}'' v relácii s eterným id ''{1}''
3325 3325 Neznáma funkcia ''{0}''.
3326 3326 Neznáme údaje(vety):
3327 3327 Neznány type (druh): {0}
3328 3328 Nepomenované spojenie
3329 3329 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3330 3330 Nepomenované cesty
3331 3331 Neusporiadané pobrežie
3332 3332 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3333 3333 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3334 3334 Neuložené dáta a konflikty
3335 3335 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3336 3336 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3337 3337 Odznačiť všetko
3338 3338 Odznačiť všetko (Escape)
3339 3339 Odznačiť všetko (Focus)
3340 3340 Odznačiť všetky objekty
3341 3341 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3342 3342 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
3343 3343 -----
3344 3344 Nepodporovaná verzia: {0}
3345 3345 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
3346 3346 Neotagované(neoznačené) cesty
3347 3347 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3348 3348 Hore
3349 3349 Aktualizovať
3350 3350 Aktualizácia pluginov
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 Aktualizácia dát
3354 3354 -----
3355 3355 Aktualizovať objekty
3356 3356 Aktualizovať pluginy
3357 3357 Aktualizovať výber
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 Aktualizovať následujúce pluginy:\n\n{0}
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3364 3364 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3365 3365 -----
3366 3366 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3367 3367 Aktualizácia súboru zmien...
3368 3368 Aktualizujem dáta
3369 3369 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3370 3370 Aktualizujem mapu ...
3371 3371 Nahrať
3372 3372 Nahrať zmeny
3373 3373 Nahrať nastavenie
3374 3374 Nahrať stopu
3375 3375 Nahrať Stopy (Traces)
3376 3376 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3377 3377 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3378 3378 Nahrávanie je zrušené
3379 3379 Nahrať dáta
3380 3380 -----
3381 3381 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3382 3382 -----
3383 3383 Nahrať každý objekt individuálne
3384 3384 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
3385 3385 -----
3386 3386 Nahrať výber
3387 3387 Nahrať zmenené pôvodné
3388 3388 Nahrať súčasné nastavenie na server
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 Nahrávam GPX stopu (track)
3395 3395 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
3396 3396 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3397 3397 Nahrávam dáta ...
3398 3398 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
3399 3399 Nahrávam {0} objekty(ov) ...
3400 3400 -----
3401 3401 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
3402 3402 Využitie
3403 3403 Použiť
3404 3404 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
3405 3405 -----
3406 3406 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým \"alebo\"
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
3410 3410 Použite desatinné stupne.
3411 3411 Použíť východzie
3412 3412 Použiť predvolený dátový súbor.
3413 3413 -----
3414 3414 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
3415 3415 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
3416 3416 Použitie vrstvy chýb.
3417 3417 Použíť globálne nastavenie.
3418 3418 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
3422 3422 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
3423 3423 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
3424 3424 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
3425 3425 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
3426 3426 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
3427 3427 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
3428 3428 Použitý štýl
3429 3429 Užívateľ
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Používateľ:
3433 3433 Meno používateľa
3434 3434 -----
3435 3435 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
3436 3436 Overiť
3437 3437 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
3438 3438 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
3439 3439 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
3440 3440 Overovanie
3441 3441 Validácia
3442 3442 Overovanie chýb
3443 3443 Hodnota
3444 3444 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
3445 3445 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
3446 3446 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
3447 3447 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
3448 3448 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
3449 3449 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
3450 3450 child.getId() >0 očakávaný. Got {1}
3451 3451 Hodnota:
3452 3452 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
3453 3453 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
3454 3454 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
3455 3455 Predajný automat
3456 3456 Predávané výrobky
3457 3457 Verzia
3458 3458 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
3459 3459 Verzia {0}
3460 3460 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
3461 3461 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
3462 3462 Verzia {0} v editore
3463 3463 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
3464 3464 Verzia: {0}
3465 3465 Veterinár
3466 3466 Obchod s DVD
3467 3467 Zobraziť
3468 3468 Zobrazenie: {0}
3469 3469 Výhliadka
3470 3470 Dedina
3471 3471 Obecná zeleň
3472 3472 Dedina/Mesto
3473 3473 Vinica
3474 3474 Viditeľnosť
3475 3475 Viditeľný Stav:
3476 3476 Navštíviť domovskú stránku
3477 3477 Vizualizuje \"routing information\" ako routovací graf.
3478 3478 Kalibrácia zvukového nahrávania
3479 3479 Sopka
3480 3480 Napätie
3481 3481 Z
3482 3482 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
3483 3483 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
3484 3484 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
3485 3485 -----
3486 3486 WGS84 Zemepisné
3487 3487 -----
3488 3488 WMS Súbory (*.wms)
3489 3489 WMS Vrstva
3490 3490 Nastavenie WMS Pluginu
3491 3491 -----
3492 3492 WMS URL (východzie)
3493 3493 WMS URL alebo ID obrázka:
3494 3494 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
3495 3495 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
3496 3496 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
3497 3497 -----
3498 3498 Čakanie 10 sekúnd ...
3499 3499 -----
3500 3500 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
3501 3501 -----
3502 3502 Hradby
3503 3503 Upozornenie
3504 3504 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
3505 3505 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
3506 3506 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
3507 3507 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
3508 3508 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3509 3509 -----
3510 3510 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
3511 3511 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
3512 3512 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
3513 3513 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
3514 3514 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
3515 3515 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
3516 3516 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
3520 3520 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
3521 3521 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola:
3522 3522 Varovanie: chybná hlavička \"{0}\" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
3523 3523 Varovanie: neúspešný vstup do adresára ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod . Výnimka bola: {1}
3524 3524 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
3525 3525 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
3526 3526 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
3527 3527 -----
3528 3528 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
3529 3529 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
3530 3530 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
3531 3531 -----
3532 3532 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3533 3533 Varovanie: ignorovanie výnimky pretože úloha bola zrušená. Výnimka bola:
3534 3534 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
3535 3535 -----
3536 3536 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
3537 3537 -----
3538 3538 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
3539 3539 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
3540 3540 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
3541 3541 -----
3542 3542 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
3543 3543 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
3544 3544 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 Varovanie: {0}
3550 3550 Varovania
3551 3551 Umývačka
3552 3552 Čistička odpadových vôd
3553 3553 Voda
3554 3554 Vodný zábavný park
3555 3555 Vodojem
3556 3556 Vodopád
3557 3557 Vodné objekty
3558 3558 Wave Audiosúbory (*.wav)
3559 3559 Way Download (Sťahovanie cesty)
3560 3560 Informácie o ceste
3561 3561 -----
3562 3562 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
3563 3563 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
3564 3564 Bod cesty je blízko inej cesty
3565 3565 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
3566 3566 Cesta {0}
3567 3567 Cesta:
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 Cestné objekty
3571 3571 Vedľajšie komunikácie
3572 3572 Kríž pri ceste
3573 3573 Božia muka
3574 3574 Internetová stránka: {0}
3575 3575 Hmotnosť
3576 3576 Priehradzka
3577 3577 Mokraď
3578 3578 Invalidný vozík
3579 3579 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
3580 3580 Pri importe zvuku urobiť značky z...
3581 3581 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
3582 3582 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
3583 3583 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
3584 3584 Celá skupina
3585 3585 Šírka (v metroch)
3586 3586 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
3587 3587 Veterný mlyn
3588 3588 Drôtový model
3589 3589 Drevo
3590 3590 Závody (továrne)
3591 3591 Svet
3592 3592 Zlé číslo parametrov pre operátor bodov.
3593 3593 Zlý počet údajov(parametrov) pre operátor značiek.
3594 3594 Zle usporiadané cesty
3595 3595 XML značka(tag) <user> chýba
3596 3596 -----
3597 3597 Áno
3598 3598 Áno, Použiť to
3599 3599 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
3600 3600 Áno, stiahni obrázky
3601 3601 Áno, očistiť to
3602 3602 Áno, vynulovať id
3603 3603 Áno, obnoviť ich tiež
3604 3604 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
3605 3605 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
3606 3606 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
3607 3607 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
3608 3608 Presúvate viac ako {0} prvok. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
3609 3609 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
3610 3610 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
3611 3611 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
3612 3612 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
3613 3613 Potrebujete ťahať \"play head\" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
3614 3614 Potrebujete presunúť tlačítko \"play head\" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
3615 3615 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
3616 3616 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
3617 3617 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
3618 3618 Môžete vybrať GPX stopu(track)
3619 3619 Aktualizovali ste váš JOSM software.\nK zabráneniu problémov, by ste mali aktualizovať aj pluginy.\nAktualizovať pluginy teraz?
3620 3620 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
3621 3621 Nulové súradnice:
3622 3622 -----
3623 3623 Zväčšenie
3624 3624 Zväčšenie (v metroch)
3625 3625 Priblížiť
3626 3626 Oddialiť
3627 3627 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
3628 3628 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
3629 3629 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
3630 3630 Priblížiť
3631 3631 Oddialiť
3632 3632 Priblížiť pohľad na {0}
3633 3633 Zväčšiť na
3634 3634 -----
3635 3635 Priblížiť k bodu
3636 3636 Priblížiť na problém
3637 3637 Priblížiť na vybraté elementy(s)
3638 3638 Priblížiť na výber
3639 3639 -----
3640 3640 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
3641 3641 -----
3642 3642 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
3643 3643 Priblížiť na {0}
3644 3644 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
3645 3645 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
3646 3646 [vymazať]
3647 3647 \"{0}\" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
3648 3648 \nVýška: {0} m
3649 3649 -----
3650 3650 Upraviť stanicu
3651 3651 Stanica
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 Upraviť železničnú stanicu
3660 3660 Železničná stanica
3661 3661 -----
3662 3662 Kláves:
3663 3663 skrátené meno ulice
3664 3664 pridať k výberu
3665 3665 adresa
3666 3666 pokročilý (advanced)
3667 3667 Visuté cesty/Lanovky
3668 3668 letecké cesty
3669 3669 zjazdovka_čierna
3670 3670 zjazdovka_ľahká
3671 3671 farmársky (agricultural)
3672 3672 všetky
3673 3673 ulička(bočna ulica)
3674 3674 abecedný
3675 3675 náhradný
3676 3676 zaujímavosti (amenity) {0}
3677 3677 zaujímavosti (amenity)
3678 3678 svetelné zariadenie
3679 3679 verejná_doprava
3680 3680 anglikánska
3681 3681 krmivo pre zvieratá
3682 3682 anonymný
3683 3683 akýkoľvek
3684 3684 nejaké látky(any substance)
3685 3685 lukostreľba
3686 3686 oblasť (plocha)
3687 3687 oblasť textu
3688 3688 ázijská
3689 3689 asfalt
3690 3690 atletika
3691 3691 -----
3692 3692 automatické nahratie dlaždíc
3693 3693 automatické zväčšenie
3694 3694 pozadie
3695 3695 zadný bod prerušenia
3696 3696 zadný segment
3697 3697 baháisti
3698 3698 baptistická
3699 3699 prekážka
3700 3700 prekážka na ceste
3701 3701 -----
3702 3702 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
3703 3703 basketbal
3704 3704 pláž (beach)
3705 3705 bicykel
3706 3706 čierna
3707 3707 modrá
3708 3708 slatina
3709 3709 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
3710 3710 hranica (boundary)
3711 3711 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
3712 3712 most
3713 3713 značka (tag) mosta (bridge) na bode
3714 3714 hnedá
3715 3715 brownfield (opustený priemyselný objekt)
3716 3716 budhisti
3717 3717 budova
3718 3718 hamburger
3719 3719 autobus
3720 3720 autobusová linka
3721 3721 kanoe
3722 3722 veľkosť písmen rozhoduje
3723 3723 katolícka
3724 3724 cintorín (cemetery)
3725 3725 zmena výberu
3726 3726 zmena pohľadu
3727 3727 kontrolujem cache...
3728 3728 čínska
3729 3729 kresťania
3730 3730 cigarety
3731 3731 mesto (city)
3732 3732 lezenie
3733 3733 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
3734 3734 zatvorené
3735 3735 uzavratá cesta
3736 3736 uhoľná
3737 3737 pobrežie
3738 3738 dlažbová kocka (cobblestone)
3739 3739 telekomunikačná
3740 3740 zhutnená(valcovaná)
3741 3741 betón (concrete)
3742 3742 kondómy
3743 3743 konfigurovať spojenie DG100
3744 3744 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
3745 3745 konflikt
3746 3746 ihličnatý
3747 3747 spojenie
3748 3748 konštrukcia
3749 3749 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
3750 3750 vytvoriť nové objekty
3751 3751 kriket
3752 3752 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
3753 3753 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
3754 3754 cesta pre bicykle so značkou bicykla
3755 3755 bicyklovanie
3756 3756 údaje
3757 3757 listnatý
3758 3758 zmazať dáta po importe
3759 3759 zmazané
3760 3760 zastaralý
3761 3761 určený
3762 3762 miesto určenia (cieľ)
3763 3763 obchádzka
3764 3764 vypnuté
3765 3765 dok (nakladacia rampa)
3766 3766 závody chrtov
3767 3767 dvojité
3768 3768 dole
3769 3769 zjazdárska
3770 3770 stiahnuté
3771 3771 pitie
3772 3772 príjazdová cesta
3773 3773 východ
3774 3774 ľahká
3775 3775 upraviť gpx stopy(tracks)
3776 3776 miesto pohotovostnej prvej pomoci
3777 3777 jazdectvo
3778 3778 evanjelikánska
3779 3779 párne
3780 3780 príklady
3781 3781 sáčky na výkaly
3782 3782 pre skúsených
3783 3783 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
3784 3784 farmy
3785 3785 trajekt (prievoz)
3786 3786 Hľadať vo výbere
3787 3787 -----
3788 3788 jedlo
3789 3789 pešia (foot)
3790 3790 americký futbal
3791 3791 cesta pre peších so značkou
3792 3792 brod
3793 3793 les
3794 3794 predný bod prerušenia
3795 3795 predný segment
3796 3796 fosílna
3797 3797 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
3798 3798 z cesty
3799 3799 úplný
3800 3800 plynová
3801 3801 nemecká
3802 3802 ľadovec (glacier)
3803 3803 -----
3804 3804 golfové ihrisko
3805 3805 gps značka
3806 3806 gps poloha bodu
3807 3807 tráva (grass)
3808 3808 trávový obkladač(grass_paver)
3809 3809 štrk (gravel)
3810 3810 šedá
3811 3811 grécka
3812 3812 zelená
3813 3813 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
3814 3814 zem (ground)
3815 3815 gymnastika
3816 3816 polovičný
3817 3817 bod prerušenia
3818 3818 zdravie
3819 3819 teplo(heat)
3820 3820 vresovisko
3821 3821 označiť (highlight)
3822 3822 komunikácie
3823 3823 komunikácia bez označenia (ref)
3824 3824 cesta (highway_track)
3825 3825 turistika
3826 3826 hinduisti
3827 3827 historické
3828 3828 história
3829 3829 hokej
3830 3830 koňská (horse)
3831 3831 konské dostihy
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 vodná
3836 3836 id s parametrom ''{0}'' > 0 očakávaný. dostal som {1}.
3837 3837 obrázok
3838 3838 importované dáta z {0}
3839 3839 neaktívny
3840 3840 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
3841 3841 neúplný
3842 3842 nekompletná cesta
3843 3843 indická
3844 3844 závody
3845 3845 vnútorná časť (inner segment)
3846 3846 stredne pokročilý (intermediate)
3847 3847 ostrovček
3848 3848 talianska
3849 3849 džinisti
3850 3850 japonská
3851 3851 svedkovia jehovovi
3852 3852 judaisti
3853 3853 -----
3854 3854 zem
3855 3855 skládka odpadov (landfill)
3856 3856 využitie oblasti (landuse)
3857 3857 využitie oblasti (landuse) {0}
3858 3858 vrstvu
3859 3859 značka vrstvy so značkou +
3860 3860 vľavo
3861 3861 oddych (leisure)
3862 3862 oddych (Leisure) {0}
3863 3863 osvetlená_voda (light_water)
3864 3864 vedenie
3865 3865 obytná zóna
3866 3866 nahrať dáta z API
3867 3867 zablokovať rolovanie
3868 3868 nízky
3869 3869 lutheránska
3870 3870 mangrovová oblasť
3871 3871 človekom vytvorené (manmade)
3872 3872 prístav (marina)
3873 3873 močiar (marsh)
3874 3874 max šírka
3875 3875 max dĺžka
3876 3876 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
3877 3877 Režim merania
3878 3878 kov
3879 3879 methodistická
3880 3880 mexická
3881 3881 armáda
3882 3882 min šírka
3883 3883 min dĺžka
3884 3884 vedľajšie_vedenie
3885 3885 preklep v mene kľúča (key)
3886 3886 zmiešaný
3887 3887 mormónska
3888 3888 automobilový
3889 3889 cesta pre motorové vozidlá
3890 3890 dialnica (motorway)
3891 3891 dialničná prípojka
3892 3892 blato (mud)
3893 3893 -----
3894 3894 mnohoposchodový
3895 3895 Cesta v multipolygóne ''{0}'' nie je uzatvorená.
3896 3896 moslimovia
3897 3897 prírodné (natural)
3898 3898 prírodné (natural) {0}
3899 3899 príroda
3900 3900 noviny
3901 3901 -----
3902 3902 nie
3903 3903 Popis nedostupný
3904 3904 bez modifikácie
3905 3905 bez mena
3906 3906 zákaz zabočenia vľavo
3907 3907 zákaz zabočenia vpravo
3908 3908 zákaz jazdy priamo
3909 3909 zákaz otáčania sa
3910 3910 žiadny
3911 3911 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
3912 3912 sever
3913 3913 severovýchod
3914 3914 severozápad
3915 3915 nevymazaný
3916 3916 nie je prítomný
3917 3917 neviditeľné (na servery)
3918 3918 poznámka: Pre nejakú úlohu, JOSM potrebuje veľa pamäti. To môže byť nevyhnutné k pridaniu nasledujúceho\n Java nastavenie využitia na maximálnu mieru pridelenej pamäti
3919 3919 upozornenie
3920 3920 pre začiatočníkov
3921 3921 jadrová
3922 3922 pozorovateľňa
3923 3923 nepárne
3924 3924 ropa(oil)
3925 3925 historická železnica(turistická)
3926 3926 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
3927 3927 prikázané odbočenie vľavo
3928 3928 prikázané odbočenie vpravo
3929 3929 zákaz odbočenia
3930 3930 otvoriť
3931 3931 Možnosti
3932 3932 možnosti poskytnutia ako Java system properties
3933 3933 orthodoxná
3934 3934 iná koľaj
3935 3935 obvodová časť (outer segment)
3936 3936 mimo ukladanej oblasti
3937 3937 nadzemné(overground)
3938 3938 parkovacia ulička(parking_aisle)
3939 3939 parkovacie lístky
3940 3940 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
3941 3941 spevnený
3942 3942 dlažobné kamene
3943 3943 vrchol (peak)
3944 3944 riečne kamene
3945 3945 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
3946 3946 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
3950 3950 fotky
3951 3951 fotovoltanická (slnečná články)
3952 3952 hrádza (pier)
3953 3953 potrubie (pipeline)
3954 3954 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
3955 3955 mierna zjazdovka (piste_easy)
3956 3956 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
3957 3957 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
3958 3958 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
3959 3959 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
3960 3960 hracia plocha, ihrisko
3961 3961 -----
3962 3962 miesto
3963 3963 závod
3964 3964 plast
3965 3965 stožiar(pole)
3966 3966 energia (power)
3967 3967 presbiteriánska
3968 3968 -----
3969 3969 cesta prvej triedy
3970 3970 prípojka cesty I. triedy
3971 3971 private (len pre vlastníka)
3972 3972 plánovaný
3973 3973 protestanská
3974 3974 -----
3975 3975 plány MHD
3976 3976 lístky MHD
3977 3977 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
3978 3978 štvorité
3979 3979 quakerská
3980 3980 lom
3981 3981 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
3982 3982 koľajnica (rail)
3983 3983 železničný pozemok
3984 3984 nadchod nad železnicou
3985 3985 železnica
3986 3986 železničná výhybka
3987 3987 červená
3988 3988 mokraď´s rákosím
3989 3989 obnoviť obsah okna
3990 3990 oblasť (region)
3991 3991 regionálna
3992 3992 regulárny výraz
3993 3993 relácia bez type
3994 3994 odobrať z výberu
3995 3995 nahradiť označené
3996 3996 obytná (osídlená)
3997 3997 reštaurácia bez mena
3998 3998 maloobchody
3999 3999 vpravo
4000 4000 riečny breh
4001 4001 cesta (vozovka)
4002 4002 kruhový objazd (roundabout)
4003 4003 trasa (route)
4004 4004 cestný úsek
4005 4005 ragby
4006 4006 soľná bažina
4007 4007 piesok (sand)
4008 4008 mierka
4009 4009 prehľadová (oreintačná)
4010 4010 oblasť pokrytá krovím
4011 4011 cesta druhej triedy
4012 4012 vyberte šport:
4013 4013 zvolené
4014 4014 výber
4015 4015 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4016 4016 obslužná (service)
4017 4017 služby
4018 4018 splašky(sewage)
4019 4019 šiítska
4020 4020 streľba
4021 4021 obchod
4022 4022 obchody (shop) {0}
4023 4023 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4024 4024 -----
4025 4025 jedno
4026 4026 miesto (blízke okolie)
4027 4027 -----
4028 4028 korčuľovanie
4029 4029 lyžovanie
4030 4030 lyžovanie
4031 4031 park zimných športov
4032 4032 futbal (soccer)
4033 4033 juh
4034 4034 juhovýchod
4035 4035 juhozápad
4036 4036 spiritualisti
4037 4037 šport
4038 4038 športové {0}
4039 4039 športové centrum
4040 4040 železničná vlečka
4041 4041 štadión
4042 4042 známky
4043 4043 štandartný
4044 4044 kameň
4045 4045 potok
4046 4046 pouličná sieť
4047 4047 meno ulice obsahuje ss
4048 4048 reťazec
4049 4049 reťazec;reťazec;...
4050 4050 metro (subway)
4051 4051 sunnitská
4052 4052 povrch
4053 4053 Močiar
4054 4054 sladkosti
4055 4055 plávanie
4056 4056 stolný tenis
4057 4057 tampóny
4058 4058 taoisti
4059 4059 telefónne kupóny (poukážky)
4060 4060 dočasný
4061 4061 dočasný typ komunikácie
4062 4062 tenis
4063 4063 terminál
4064 4064 cesta tretej triedy
4065 4065 -----
4066 4066 thajská
4067 4067 prílivová oblasť
4068 4068 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4069 4069 do
4070 4070 k ceste
4071 4071 topografická
4072 4072 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4073 4073 cestovanie
4074 4074 turistika {0}
4075 4075 veža
4076 4076 hračky
4077 4077 stopa
4078 4078 semafor
4079 4079 električka
4080 4080 trojité
4081 4081 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4082 4082 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4083 4083 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4084 4084 turecká
4085 4085 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4086 4086 typ
4087 4087 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4088 4088 neriadený
4089 4089 podzemie
4090 4090 podvodné(underwater)
4091 4091 neočakávané číslo stĺpca {0}
4092 4092 unitársky
4093 4093 neznámy
4094 4094 neoznačený
4095 4095 nespevnený
4096 4096 neuršený (unset)
4097 4097 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4098 4098 neoznačený
4099 4099 neoznačená cesta
4100 4100 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4101 4101 hore
4102 4102 použitie
4103 4103 chyba overovania
4104 4104 ostatné overovania
4105 4105 varovanie overovania
4106 4106 verzia {0}
4107 4107 cez bod alebo cestu
4108 4108 viditeľné (na servery)
4109 4109 sopka
4110 4110 kupóny (poukážky)
4111 4111 voda
4112 4112 vodný tok
4113 4113 vodné cesty (Waterway) {0}
4114 4114 cesta je spojená
4115 4115 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4116 4116 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4117 4117 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4118 4118 západ
4119 4119 biela
4120 4120 divoká príroda
4121 4121 veterná
4122 4122 drevo (wood)
4123 4123 zalesnená oblasť (woodarea)
4124 4124 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4125 4125 x od
4126 4126 y od
4127 4127 železničná vlečka v závode
4128 4128 áno
4129 4129 prechod pre chodcov (zebra)
4130 4130 Úroveň zväčšenia
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 {0} ({1} do {2} stupňov)
4134 4134 -----
4135 4135 {0} se skladá z:
4136 4136 {0} koniec
4137 4137 -----
4138 4138 {0} metrov
4139 4139 -----
4140 4140 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4141 4141 Zatiaľ {0} bodov...
4142 4142 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
4143 4143 -----
4144 4144 {0} nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
4145 4145 {0} štvorcových km
4146 4146 {0} štart
4147 4147 {0} boli nájdené s gps značkami.
4148 4148 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4149 4149 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4150 4150 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4151 4151 -----
4152 4152 {0}: Verzie {1}{2}
4153m 1 -----
4154m 2 ({0} požiadavka)
4155m 2 ({0} požiadavky)
4156m 2 ({0} požiadaviek)
4157m 3 -----
4158m 4 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4159m 4 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4160m 4 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4161m 5 <html>{0} vrstvy potrebujú uloženie, ale majú pridružené súbory<br>ktoré nie sú zapisovateľné.<br>Najskôr vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny pre tieto vrstvy.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4162m 5 <html>{0} vrstva potrebuje uloženie, ale má pridružený súbor<br>ktorý nie je zapisovateľný.<br>Najskôr vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny pre túto vrstvu.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
4163m 5 <html>{0} vrstiev potrebuje uloženie, ale majú pridružené súbory<br>ktoré nie sú zapisovateľné.<br>Najskôr vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny pre tieto vrstvy.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4164m 6 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4165m 6 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4166m 6 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4167m 7 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4168m 7 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4169m 7 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4170m 8 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4171m 8 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4172m 8 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4173m 9 Zmeniť {0} objekty
4174m 9 Zmeniť {0} objekt
4175m 9 Zmeniť {0} objektov
4176m 10 Zmazať {0} body
4177m 10 Zmazať {0} bod
4178m 10 Zmazať {0} bodov
4179m 11 Zmazať {0} objekty
4180m 11 Zmazať {0} objekt
4181m 11 Zmazať {0} objektov
4182m 12 Zmazať {0} relácie
4183m 12 Zmazať {0} reláciu
4184m 12 Zmazať {0} relácií
4185m 13 Zmazať {0} cesty
4186m 13 Zmazať {0} cestu
4187m 13 Zmazať {0} ciest
4188m 14 Vymazávam {0} objekt
4189m 14 Vymazávam {0} objekty
4190m 14 Vymazávam {0} objektov
4191m 15 Informácie o pluginoch stiahnuté z {0} stránok
4192m 15 Informácie o pluginoch stiahnuté z {0} stránky
4193m 15 Informácie o pluginoch stiahnuté z {0} stránok
4194m 16 -----
4195m 17 -----
4196m 18 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
4197m 18 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4198m 18 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4199m 19 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4200m 19 Vložiť nový bod do cesty.
4201m 19 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4202m 20 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
4203m 20 Spojovaná verzia ({0} vstup)
4204m 20 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
4205m 21 Posun {0} bodov
4206m 21 Posun {0} bodu
4207m 21 Posun {0} bodov
4208m 22 Moja verzia ({0} vstupy)
4209m 22 Moja verzia ({0} vstup)
4210m 22 Moja verzia ({0} vstupov)
4211m 23 Vkladanie {0} značiek
4212m 23 Vkladanie {0} značky
4213m 23 Vkladanie {0} značiek
4214m 24 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4215m 24 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
4216m 24 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4217m 25 Otáčanie {0} bodov
4218m 25 Otáčanie {0} bodu
4219m 25 Otáčanie {0} bodov
4220m 26 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
4221m 26 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4222m 26 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4223m 27 Vybratý bod nie je v strede cesty.
4224m 27 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4225m 27 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4226m 28 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
4227m 28 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4228m 28 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4229m 29 Výber obsahuje {0} cestu. Naozaj ju chcete zjednodušiť?
4230m 29 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete zjednodušiť?
4231m 29 Výber obsahuje {0} ciest. Naozaj ich chcete zjednodušiť?
4232m 30 Ich verzia ({0} vstupy)
4233m 30 Ich verzia ({0} vstup)
4234m 30 Ich verzia ({0} vstupov)
4235m 31 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4236m 31 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4237m 31 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4238m 32 -----
4239m 33 Bol tam zistený {0} konflikt.
4240m 33 Boli tam zistené {0} konflikty.
4241m 33 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
4242m 34 Toto zmení až {0} objektov.
4243m 34 Toto zmení až {0} objekt.
4244m 34 Toto zmení až {0} objekty.
4245m 35 Toto chce zmeniť {0} objekt.
4246m 35 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4247m 35 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4248m 36 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4249m 36 Aktualizácia vlastností {0} objektu
4250m 36 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4251m 37 -----
4252m 38 -----
4253m 39 stopa
4254m 39 stopy
4255m 39 stopy
4256m 40 stopa s {0} bodmi
4257m 40 stopy s {0} bodmi
4258m 40 stopy s {0} bodmi
4259m 41 obrázok
4260m 41 obrázky
4261m 41 obrázkov
4262m 42 značka
4263m 42 značky
4264m 42 značiek
4265m 43 bod
4266m 43 body
4267m 43 bodov
4268m 44 objekt
4269m 44 objekty
4270m 44 objektov
4271m 45 bod
4272m 45 body
4273m 45 bodov
4274m 46 vzťah (relation)
4275m 46 vzťahy (relations)
4276m 46 vzťahov (relations)
4277m 47 až {0} pôvodné
4278m 47 až {0} pôvodný
4279m 47 až {0} pôvodných
4280m 48 cestu
4281m 48 cesty
4282m 48 ciest
4283m 49 Autori
4284m 49 Autor
4285m 49 Autorov
4286m 50 {0} Plugin úspešne stiahnutý.
4287m 50 {0} Pluginy úspešne stiahnuté.
4288m 50 {0} Pluginov úspešne stiahnutých.
4289m 51 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektu<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4290m 51 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4291m 51 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4292m 52 {0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.
4293m 52 {0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4294m 52 {0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4295m 53 {0} pozostáva z {1} značky
4296m 53 {0} pozostáva z {1} značiek
4297m 53 {0} pozostáva z {1} značiek
4298m 54 {0} skladá sa z {1} stopy
4299m 54 {0} skladá sa z {1} stôp
4300m 54 {0} skladá sa z {1} stôp
4301m 55 {0} vymazaný
4302m 55 {0} vymazané
4303m 55 {0} vymazaných
4304m 56 {0} členov
4305m 56 {0} člen
4306m 56 {0} členy
4307m 57 {0} bod
4308m 57 {0} body
4309m 57 {0} bodov
4310m 58 {0} pridaný objekt:
4311m 58 {0} pridané objekty:
4312m 58 {0} pridaných objektov:
4313m 59 {0} zmazaný objekt:
4314m 59 {0} zmazané objekty:
4315m 59 {0} zmazaných objektov:
4316m 60 {0} objekt na úpravy:
4317m 60 {0} objekty na úpravy:
4318m 60 {0} objektov na úpravy:
4319m 61 {0} bod
4320m 61 {0} body
4321m 61 {0} bodov
4322m 62 {0} relácia
4323m 62 {0} relácie
4324m 62 {0} relácií
4325m 63 {0} trasa,
4326m 63 {0} trasy,
4327m 63 {0} trás,
4328m 64 značky
4329m 64 značka
4330m 64 značiek
4331m 65 {0} stopa(track)
4332m 65 {0} stopy(track)
4333m 65 {0} stôp(track)
4334m 66 {0} ciest
4335m 66 {0} cesta
4336m 66 {0} cesty
4337m 67 {0} waypoint (bod cesty)
4338m 67 {0} waypointy (body cesty)
4339m 67 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.