source: josm/trunk/data/sk.lang@ 2754

Last change on this file since 2754 was 2754, checked in by stoecker, 14 years ago

fixed translation problems, i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 146.7 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 # Objekty
5 5 % z východu:
6 6 % zo severu:
7 7 (# požiadavky neznáme)
8 8 (1 požiadavka)
9 9 (Kód={0})
10 10 (Pomoc: Skratky môžeš modifikovať v nastaveniach)
11 11 (Text už bol skopírovaný do schránky.)
12 12 (URL bolo:
13 13 (Použite medzinárodný kód, ako +12-345-67890)
14 14 (Varovanie: potvrdte sever so šípkou !!)
15 15 (Čo to má znamenať?)
16 16 (v rade {0}, stĺpec {1})
17 17 (deaktivované)
18 18 (žiadny objekt)
19 19 (žiadny)
20 20 -----
21 21 -----
22 22 -----
23 23 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z bodov {2}
24 24 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z relácie {2}
25 25 ({0}/{1}) Nahrávam rodičovské z cesty {2}
26 26 ({0}/{1}) Nahrávanie {2} objektov...
27 27 ({0}/{1}: Sťahovanie relácie ''{2}''...
28 28 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou a jednu z týchto ciest, alebo
29 29 * Jeden bod používaný viac než jednou cestou, alebo
30 30 * Jeden označený bod, alebo
31 31 * Jednu cestu a jeden alebo viac jej bodov používaných vo viac než jednej ceste.
32 32 * Jednu cestu s jedným, alebo viac bodov používanými vo viac než jednej ceste, alebo
33 33 ... iný druh prepravy
34 34 ... odkazy na relácie
35 35 /CESTA/K/JOSM/ZLOŽKE/
36 36 10pin (Kolok na hru s desiatimi kolkami)
37 37 -----
38 38 -----
39 39 <Nie je zatiaľ nahratá GPX stopa (track)>
40 40 <anonymné>
41 41 <b>-name:Bak</b> - neobsahuje 'Bak' v mene.
42 42 <b>Baker Street</b> - 'Baker' a 'Street' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
43 43 <b>Zväčšenie:</b> Kolieskom myši, dvojklik alebo Ctrl + Hore(Up)/Dole(Down) <b>Posun mapy:</b> Podržať pravé tlačítko myši a pohnúť myšou, alebo použiť kurzorové klávesy. <b>Výber:</b> Podržať ľavé tlačítko myši a nakresliť rám.
44 44 <b>\"Baker Street\"</b> - 'Baker Street' v akomkoľvek kľúči, alebo mene.
45 45 -----
46 46 <b>dieťa <i>výraz</i></b> - všetky deti objektov vyhovujúcich výrazu
47 47 <b>foot:</b> - klúč 'foot' nastavený na akúkoľvek hodnotu.
48 48 <b>id:</b>... - objekt s určeným ID (0 pre nové objekty)
49 49 <b>incomplete</b> - všetky nekompletné objekty
50 50 <b>modified</b> - všetky zmenené objekty
51 51 <b>name:Bak</b> - 'Bak' kdekoľvek v mene.
52 52 -----
53 53 <b>rodič <i>výraz</i></b> - všetci rodičia objektov vyhovujúcich výrazu
54 54 <b>selected</b> - všetky vybraté objekty
55 55 <b>značky:</b>... - objekt s uvedeným číslom kvôli značkám (značky:spočítať alebo značky:min-max)
56 56 -----
57 57 <b>type:</b> - typy objektov (<b>bod</b>, <b>cesta</b>, <b>vzťah(relácia)</b>)
58 58 <b>type=*</b> - kľúč 'type' s nejakou hodnotou. Skúste tiež <b>*=hodnota</b>, <b>type=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
59 59 <b>type=cesta</b> - kľúč 'type' s presnou hodnotou 'cesta'.
60 60 <b>untagged</b> - všetky neoznačené objekty
61 61 <b>user:</b>... - všetky objekty nahraté užívateľom
62 62 <b>užívateľ:anonymný</b> - všetky objekty zmenené anonymnými užívateľmi
63 63 -----
64 64 <br>Chybná správa(nepreložený): {0}
65 65 <rôzne>
66 66 <h1><a name=\"top\">Klávesové skratky</a></h1>
67 67 <h1>Skupiny modifikátorov</h1>
68 68 -----
69 69 <html>Varovanie: Heslo je uložené v jednoduchom texte v súbore nastavení.<br>Heslo je prenesené v jednoduchom texte na server, kódované v URL.<br><b>Nepoužite vzácne Heslo.</b></html>
70 70 -----
71 71 -----
72 72 <html><p>Ak to nefunguje, môžete ručne naplniť zprávu<br>dole v tejto URL:</p></html>
73 73 <html><p>Stretli ste sa s nejakou chybou v JOSMe. Predtým ako pošlete správu s chybou<br>uistite sa, že ste tu aktualizovali na poslednú verziu JOSMu:</p></html>
74 74 <html><strong>Aktuálne sťahovaná oblasť</strong> (minlat,minlon, maxlat, maxlon): {0}, {1}, {2}, {3}</html>
75 75 <html><strong>Neúspešné</strong> vymazanie <strong>relácie {0}</strong>. Stále odkazuje na reláciu {1}.<br>Prosím nahrajte reláciu {1}, odstráňte odkaz z relácie {0}, a nahrajte znovu.</html>
76 76 <html>Vzťah relácie bol skopírovaný do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto overiť a opraviť ak je to nutné.</html>
77 77 <html>Funkcia umiestnená v relačnom člene bola skopírovaná do všetkých nových ciest.<br>Mali by ste toto potvrdiť a opraviť to ak je to potrebné.</html>
78 78 <html>Nastala chyba počas komunikácie so serverom<br>Detaily: {0}</html>
79 79 <html>Nejaká chyba nastala počas obnovy záložného súboru.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
80 80 <html>Nejaká chyba nastala počas ukladania.<br>Chyba je: <br>{0}</html>
81 81 <html>Nejaké nahrávanie /alebo ukladacia operácia jednej z vrstiev s úpravami<br>bola zrušená alebo skončila neúspechom.</html>
82 82 -----
83 83 -----
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre koniec spojovania mojich a ich položiek</html>
88 88 <html>Klik <strong>{0}</strong>pre začiatok spojovania mojich a ich položiek</html>
89 89 <html>Nepodarilo za uzavrieť changeset <strong>{0}</strong><br>pretože už je uzavretý.</html>
90 90 <html>Zatváranie zmenového súboru <strong>{0}</strong> neúspešné<br> pretože už bol zavretý na {1}.</html>
91 91 <html>Nemôžem nájsť jedinečný bod pre začiatok sťahovania.</html>
92 92 <html>Nemôžem čítať záložky z<br>''{0}''<br>Chyba bola: {1}</html>
93 93 <html>Nemôžem čítať súbor ''{0}''.<br> Chyba je: <br>{1}</html>
94 94 -----
95 95 <html>Nemôžem zapísať záložku.<br>{0}</html>
96 96 <html>Vložte kľúč značky, i.e. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
97 97 <html>Vložte hodnotu značky, i.e. <strong><tt>kontrola členov</tt></strong></html>
98 98 <html>Zapíšte názov mesta, dediny.<br>Použite syntax a interpunkciu podľa www.cadastre.gouv.fr .</html>
99 99 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
100 100 -----
101 101 <html>Neúspešná inicializácia komunikácie s OSM serverom {0}.<br>Skontrojujte URL servera vo vašich nastaveniach a vo vašom internetovom pripojení.</html>
102 102 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}</html>
103 103 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Chyba pri resetovaní súboru preferencií do východzieho: {0}</html>
104 104 <html>Neúspešná inicializácia preferencií.<br>Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.</html>
105 105 <html>Neúspešné načítanie obsahu zdrojov štýlov z<br>''{0}''.<br><br>Detaily (nepreložené):<br>{1}</html>
106 106 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Meno hostiteľa ''{1}'' nemôže byť vyriešený. <br>Prosím skontrolujte API URL vo vašich nastaveniach a vaše internetové pripojenie.</html>
107 107 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''.<br>Prosím, skontrolujte vaše internetové pripojenie.</html>
108 108 <html>Neúspešné otváranie a pripájanie na vzdialený server<br>''{0}''<br>pre bezpečnostné dôvody. Toto je veľmi pravdepodobné pretožestále bežíte<br>v nejakom applete a pretože nemôžete načítať váš applet z ''{1}''.</html>
109 109 <html>Neúspešné otvorenie stránky pomoci z url {0}.<br>Je to pravdepodobne spôsobené problémom v sieti, prosím skontrolujte váš<br>vaše internetové pripojenie</html>
110 110 <html>Nepodarilo sa nahrať dáta na alebo stiahnuť z<br>\"{0}\"<br>pre problém pri prenose dát.<br>Detaily (nepreložené): {1}</html>
111 111 <html>Neúspešné nahratie súboru zmien <strong>{0}</strong><br>pretože už bol zavretý pri {1}.</html>
112 112 -----
113 113 <html>JOSM odstráni vaše lokálne pôvodné s id {0}<br>z dátovej sady.<br>Súhlasíte?</html>
114 114 <html>Vrstva ''{0}'' už mala konflikt pre pôvodné<br>''{1}''.<br>Prosím rozhodnite najskôr tento konflikt, potom skúste znovu.</html>
115 115 <html>Vrstva ''{0}'' má práve konflikt pre obecné<br>''{1}''.<br>Tento konflikt nemôže byť pridaný.</html>
116 116 <html>Počet {0} pluginov bolo požadovaných.<br>Tento plugin nie je naďalej vyvíjaný a veľmi pravdepodobne bude spôsobovať chyby.<br>Mal by byť vyradený.<br>Zmazať z nastavení?</html>
117 117 <html>Označené <strong>lokálne zmazané objekty</strong> budú vymazané na servery.</html>
118 118 <html>Oznečené zmenené objekty <strong>z aktuálneho výberu</strong> bude nahratý na server.</html>
119 119 <html>Žiadny <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> je umožnený.<br>Prosím vybrať pre jedny sťahované OSM dáta, alebo GPX dáta, alebo oba.</html>
120 120 <html>Žiadny bod ani cesta s koncovým bodom mimo z<br>vybratej aktuálnej sťahovanej oblasti.<br>Vyberte bod na začiatku, alebo na konci cesty, alebo najskôr celú cestu.</html>
121 121 <html>Nie je viac spojených ciest pre stiahnutie.</html>
122 122 -----
123 123 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
124 124 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>1 relácie</strong>.</html>
125 125 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>1 objekt</strong> z <strong>{0} relácií</strong>.</html>
126 126 <html>Prosím potvrdiť odstránenie <strong>{0} objektov</strong> z <strong>{1} relácií</strong>.</html>
127 127 -----
128 128 -----
129 129 <html>Prosím vyberte zmenový súbor, ktorý chcete zavrieť</html>
130 130 <html>Prisím vyberte ktoré hodnoty ponechať pre nasledujúce značky(tags).</html>
131 131 <html>Súbor preferencií mal chyby.<br> Vytváranie zo zálohy staršieho súboru <br>{0}<br> a vytváranie nového východzieho súboru.</html>
132 132 <html>Skutočná značka tohoto vydania ak je ''hotový''?<br><br>Môžeš pridať nejakú nepovinnú poznámku:</html>
133 133 <html>Zvoliť pre stiahnutie dát na novú dátovú vrstvu.<br>Zrušiť voľbu pre stiahnutie na aktuálne aktívnu dátovú vrstvu.</html>
134 134 <html>Výber umožní zanesenie značky, ktorá bude používaná<br>do všetkých zmenených relácií.</html>
135 135 -----
136 136 -----
137 137 <html>Urobte fotku Vášho GPS zariadenia keď ukazuje čas.<br>Zobrazte fotku.<br>Potom len zapíšte čas ktorý vidíte na fotke a vyberte časovú zónu. <hr></html>
138 138 -----
139 139 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
140 140 <html>Základ URL<br>''{0}''<br>pre túto WMS vrstvu neobsahuje na konci žiadnu z ''&'' ani s ''?''.<br>Toto pravdepodobne vedie k chybnej WMS požiadavke. Mali by ste skontrolovať vaše<br>nastavenie preferencií.<br>Chcete doniesť WMS dlaždice aj napriek tomu?
141 141 <html>relácia dieťa<br>{0}<br>je na servery zmazaná.Nemôže byť načítaná.
142 142 -----
143 143 <html>Aktuálna URL <tt>{0}</tt><br>je nejaká externá URL. Úprava je možná iba pre témy nápovedy<br>na server nápovedy <tt>{1}</tt>.</html>
144 144 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s audio dátami.</html>
145 145 <html>Údaje v GPX vrstve ''{0}'' boli stiahnuté zo servera.<br>Pretože body cesty neobsahujú časovú značku nemôžme ich zladiť s obrázkami.</html>
146 146 -----
147 147 <html>openstreetbugs plugin používa starý server v appspot.com.<br>Nový server je dostupný na schokokeks.org.<br>Chcete prejsť na nový server? (Veľmi odporúčame)</html>
148 148 <html>Vybraté dáta obsahujú dáta z OpenStreetBugs.<br>Nemôžete uložiť tieto dáta. Možno máte vybratú zlú vrstvu?
149 149 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.</html>
150 150 <html>Server poslal správu, že objavil konflikt.<br>Chybová správa (nepreložená):<br>{0}</html>
151 151 <html>Server hlási, že objekt je zmazaný.<br><strong>Nahrávanie je neúspešné</strong> Ak ste sa snažili nahrať, alebo vymazať tento objekt.<br> <strong>Nahrávanie neúspešné</strong> ak ste sa snažili nahrať tento objekt.<br><br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
152 152 <html>OSM server<br>''{0}''<br>hlási vnútornú chybu serveru.<br>Toto je veľmi pravdepodobne dočasný problém. Prosím skúste znovu neskôr.</html>
153 153 <html>Nie sú tam vrstvy zdrojovej vrstvy<br>''{0}''<br>nemôžu byť zlúčené.</html>
154 154 <html>Nenachádza sa tam žiadna cesta spojená s bodom ''{0}''. Prerušujem.</html>
155 155 <html>Vo vrstve sa nachádzajú nevyriešené konflikty ''{0}''.<br>Najskôr ich vyriešte.</html>
156 156 <html>Sú tam {0} ďalšie body použité v ceste {1}<br>ktoré sú vymazané na servery.<br><br>Chcete obnoviť tieto body tiež?</html>
157 157 <html>Sú tam {0} ďalšie pôvodné odkazy na reláciu {1}<br>ktoré sú zmazané na servery.<br><br>Chcete ich obnoviť tiež?</html>
158 158 <html>Je tam {0} pôvodných vo vašej lokálnej dátovej sade, ktoré<br>ktoré by mohli byť zmazané zo servera. Ak pozdejšie skúsite zmazať, alebo<br>aktualizovať ich server pravdepodobne ohlási<br>konflikt.<br><br>Click <strong>{1}</strong>kontrola stavutýchto pôvodných<br>na servery.<br>Click <strong>{2}</strong>ignorovať.<br></html>
159 159 -----
160 160 <html>Je tam aspoň jeden člen odkazujúci na túto reláciu<br>na vlastnú reláciu.<br>Táto vytvorená kruhová závislosť and is discouraged.<br>Ako chcete pokračovať s kruhovou závislosťou?</html>
161 161 <html>Nie je vybraná oblasť pre stiahnutie.</html>
162 162 <html>Táto akcia bude potrebovať<br>{0} samostatných stiahnutí dát.<br>Chcete pokračovať?</html>
163 163 <html>Táto relácia už má jedného alebo viac členov odkazujúcich na<br>pôvodné ''{0}''<br><br>Skutočne chcete pridať ďalšieho relačného člena?</html>
164 164 <html>Táto relácia bola zmenená zvonku z editoru.<br>Nemôžete použiť zmeny pokračovať v editácii.<br><br>Chcete vyriešiť konflikt a zavrieť editor?</html>
165 165 <html>Držať sa vašej lokálnej verzie, JOSM<br>má resetnúť id pôvodných {0} na 0.<br>Pri ďalšom nahrávaní serveru bude priraďovať <br>toto je nové id.<br>Súhlasíte?</html>
166 166 <html>Nahrať nespracované GPS dáta, ako mapové dáta je nežiadúce.<br>K chcete nahrať stopy (traces), pozrite sem:
167 167 <html>Nahrať z nerozdelených GPS dát ako mapových dát je nepremyslene závadné.<br>Ak chcete nahrať stopy, pozrite sem:</html>
168 168 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože server má novú verziu jednu z <br>vašich bodov,ciest, alebo relácií.<br><br>Click <strong>{0}</strong>pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{1}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
169 169 <html>Aktualizácia <strong>neúspešná</strong> pretože server ná novú verziu jednu z<br>vaších bodov, ciest, alebo relácií.<br>Konflikt je zapríčinený <strong>{0}</strong> s id <strong>{1}</strong>,<br> server má verziu {2},vaša verzia je {3}.<br><br>Click <strong>{4}</strong> pre synchronizáciu iba sporných pôvodných.<br>Click <strong>{5}</strong> pre synchronizáciu celej lokálnej dátovej sady so serverom.<br>Click <strong>{6}</strong> pre zrušenie a pokračovanie v editácii.<br></html>
170 170 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože sa snažíte zmazať bod {0} ktorý je stále použitý v ceste {1}.<br><br>Klik <strong>{2}</strong> pre stiahnutie všetky rodičovské cesty pre bod {0}.<br>Ak nevyhnutne JOSM bude chcieť vytvoriť konflikty ktoré môžete rozhodnúť v the Conflict Resolution Dialog.</html>
171 171 <html>Nahrávanie <strong>neúspešné</strong> pretože ste použili<br>zmenový súbor {0} ktorý už bol zavretý v {1}.<br>Prosím nahrať znova s novým, alebo existujúcim zmenovým súborom.</html>
172 172 <html>Aktualizácia na server <strong>neuspešná</strong> pretože vaša aktuálna<br>dátová sada nespĺňa predpoklad.<br>Chybová správa je:<br>{0}</html>
173 173 <html>Hodnota kľúča \"zdroj\" keď je automatický zdroj zapnutý</html>
174 174 <html>Verzia <strong>{0}</strong> vytvorená na <strong>{1}</strong></html>
175 175 <html>Verzia <strong>{0}</strong> aktuálne upravovaná vo vrstve ''{1}''</html>
176 176 -----
177 177 <html>Nastavujete prázdnu funkciu na {0} pôvodných.<br>Toto sa rovná vymazaniu funkcie z týchto pôvodných.<br>Skutočne chcete použiť novú funkciu?</html>
178 178 <html>Skúšate sa pridať reláciu do vlastných.<br><br>Tieto vytvorené kruhové odkazy a je preto znechutený.<br>Vynechanie relácie ''{0}''.</html>
179 179 <html>Používate EPSG:4326 projekciu ktorá môže viesť<br>k nežiadúcim výsledkom keď vytvárate pravouhlé zarovnanie.<br>Zmeňte vaše zobrazenie ak chcete odstrániť toto upozornenie.<br>Chcete pokračovať?</html>
180 180 -----
181 181 <html>Mali by ste tiež aktualizovať vaše pluginy. Ak nič z tohto nepomôže prosím<br>pošlite súbor s chybou v našom bugtracker použitím tohto linku:</p></html>
182 182 <html>{0} relácie sa cyklujú(build a cycle) pretože odkazujú na nejaké iné.<br>JOSM ich nemôže nahrať. Prosím upravte relácie a odstráňte cyklické závislosti.</html>
183 183 <mnohonásobný>
184 184 <p>Okrem toho, skratky sú aktivované, keď sú prvýkrát priradené k tlačítku v položke menu(ponuky). Takže niektoré vaše zmeny môžu byť aktivované ešte pred reštartom --- avšak tiež bez kolízneho overenia. Toto je ďalší dôvod pre <b>reštart</b> JOSMu po nejakej urobenej zmene.</p>
185 185 <p>Prosím majte na pamäti, že klávesové skratky sa priraďujú pri štarte JOSM. Preto ak chcete aby sa Vaše zmeny prejavili je potrebné JOSM <b>reštartovať</b>.</p>
186 186 <p>Ďakujem za Vaše porozumenie</p>
187 187 <p>Na poslednej stránke v zozname uvedené modifikované klávesy, JOSM automaticky priradí do skratiek. Pre všetky zo štyroch druhov skratiek máte tri možnosti. JOSM vyskúša tieto alternatívy v zaznamenanom poradí na overenie konfliktov. Ak všetky alternatívy boli použite pre skratky, tak sú už všetky obsadené, preto miesto nej bude priradená náhodná skratka.</p>
188 188 <p>Pseudo-modifikátor 'vypnutý' vypnúť skratku pri konflikte.</p>
189 189 <p>Ako ste si mohli všimnúť, že výber kláves ktorý ponúka ďalšia strana sa nachádza na každom druhu klávesníc ktorá Java pozná, ale nemusí poznať všetky klávesy na vašej klávesnici. Prosím použite iba hodnoty, ktoré zodpovedajú skutočnej klávese na vašej klávesnici. Takže ak vaša klávesnica nemá \"Copy\" klávesu (PC klávesnica ju nemá, SUN klávesnica ju má), tak ju nepoužite. Tiež tam môžu byť 'klávesy' obsahovo zhodné s klávesovou skratkou na vašej klávesnici (e.g. ':'/Colon). Prosím tiež ich nepoužite, miesto nich použite základné klávesy (';'/Semicolon on US keyboards, '.'/Period on German keyboards, ...). Nerešpektujte nič, čo by viedlo ku konfliktu, JOSM napríklad nevie, že Ctrl+Shift+; and Ctrl+: sú zhodné na US klávesnici...</p>
190 190 <u>Špeciálne ciele:</u>
191 191 <nedefinované>
192 192 -----
193 193 > dole
194 194 > hore
195 195 -----
196 196 A Podľa vzdialenosti
197 197 A Podľa času
198 198 Chýba 'name', napriek tomu, že 'name:*' existuje.
199 199 Meno:* preklad je chýbajúci.
200 200 Plugin umožňujúci ovládanie JOSM z iných aplikácií.
201 201 Pluginy pre trasovanie vodných plôch z fotografií Landsat.
202 202 pôvodné s id=0 nemôžu byť neviditeľné
203 203 Špeciálny manipulant pre francúzsky WMS server pozemkového registra.
204 204 Špeciálny manipulant pre francúzsky kataster wms at www.cadastre.gouv.fr<BR><BR>Prosím čítajte Podmienky pre využívanie (francúzsky): <br><a href=\"http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html\"> http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/html/CU_01_ConditionsGenerales_fr.html</a> <BR>predtým, ako nahráte nejaké dáta vytvorené týmto pluginom.
205 205 -----
206 206 Verzia API: {0}
207 207 Opustená železnica
208 208 -----
209 209 Zrušiť spojovanie
210 210 O programe
211 211 O programe JOSM...
212 212 Prístup
213 213 Prístup
214 214 Ubytovanie
215 215 Podľa informácie v doplnku jeho autorom je ''{0}''.
216 216 Prístupové alebo vernostné karty
217 217 Presnosť Douglas-Peucker zjednodušenia línií, je meraná v stupňoch.<br>Nižšia hodnota dáva viac bodov, a väčšiu presnosť línií. Štandardne 0.0003.
218 218 Presnosť:
219 219 Akcia
220 220 Aktivovať
221 221 Aktivovať vybratú vrstvu
222 222 Aktivácia aktualizovaných pluginov zlyhala. Zkontrolujte, či máte práva k ich prepísaniu.
223 223 Aktivujem aktualizované pluginy
224 224 Aktívne štýly
225 225 Aktuálny
226 226 Pridať
227 227 Pridať JOSM Plugin popis URL.
228 228 Pridať bod...
229 229 Pridať vlastnosti
230 230 Pridať Rectified Image
231 231 Pridať \"source=...\" do položiek?
232 232 Pridať záložku pre aktuálne výbranú sťahovanú oblasť
233 233 Pridať komentár
234 234 Pridať názov súboru, alebo URL z aktívnych štýlov
235 235 Pridať novú cestu pre ikony
236 236 Pridať nový kľúč/hodnota pár k všetkým objektom.
237 237 Pridať novú vrstvu
238 238 Pridať nový bod do existujúcej cesty
239 239 Pridať nový zdroj do zoznamu.
240 240 Pridať novú značku
241 241 Pridať bod zadaním zemepisnej šírky a dĺžky.
242 242 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným členom
243 243 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade za posledným vybraným členom
244 244 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým členom
245 245 Pridať všetky vybrané pôvodné v aktuálnej dátovej sade pred prvým vybraným členom
246 246 Pridať prázdnu značku
247 247 Pridať informáciu o autorovi
248 248 Pridať konflikt pre ''{0}''
249 249 Prijaté všetko podľa zadaného výberu. Môže to byť text výberu ako pre google, alebo URL vracajúci sa z osm-xml
250 250 Pridať filter
251 251 Pridať mriežku
252 252 Pridať novú vrstvu
253 253 Pridať bod
254 254 Pridať bod do cesty
255 255 Pridať bod do cesty a spojiť
256 256 Pridať bod {0}
257 257 Pridať reláciu {0}
258 258 Pridať routing layer
259 259 Pridať vybraté aktívne štýly do obsahu aktívnych štýlov
260 260 Pridať cestu {0}
261 261 Pridať body na všetky priesečníky
262 262 Preidaných {0} objektov
263 263 Interpolácia adries
264 264 Adresy
265 265 Pridať tagging preset tester do pomocného menu, ktoré pomôže vyvolaniu tagging presets (rýchly náhľad na dialóg zvoľte vyskakovací). Môžete spustiť jar-súbor rovnako ako samostatne.
266 266 Pridanie zákazu zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest
267 267 Pridť zákaz zabočenia vľavo pre sadu zo 4 alebo 5 ciest.
268 268 Nastaviť WMS
269 269 Upraviť pozíciu WMS vrstvy (iba rastrové obrázky)
270 270 Nastavte polohu vybratej WMS vrstvy
271 271 Nastaviť časové pásmo a vyváženie(offset)
272 272 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný.
273 273 Nastaviteľný {0} ešte neregistrovaný. Nemôžem nastaviť spoluúčasť v nastavení synchronizácie.
274 274 Administratívne
275 275 -----
276 276 Pokročilé voľby
277 277 Pridať vlastnosti
278 278 Pokročilé voľby
279 279 Lanovka
280 280 Letisko
281 281 Alkohol
282 282 Zarovnať body do kruhu
283 283 Zarovnať body na priamku
284 284 Všetko
285 285 Všetky formáty
286 286 Všetky nainštalované pluginy sú aktuálne.
287 287 Všetky body a traťové segmenty budú mať tú istú farbu. Môžete ju prispôsobiť v manažéri vrstiev.
288 288 Všetky hodnoty spojené ako ''{0}'' sú použité pre kľúč ''{1}''
289 289 Ťažobný priestor
290 290 Povoľuje pridávanie značiek/bodov na aktuálnu gps pozíciu.
291 291 Nahrať nastavenie
292 292 Nastavenie veže
293 293 Povolená prevádzka:
294 294 Povoliť vyrovnanie viacnásobných vrstiev
295 295 Povoľuje otvorenie gpx/osm súborov, ktoré križujú súčasnú viditeľnú plochu na obrazovke
296 296 Dovoľuje používateľovi anonymizovať časovú značku a rýchlo zmazať časti z veľkých GPX logov.
297 297 Povoľuje používateľom vytvorenie rozdielnych farebných schém a prepínanie medzi nimi. Iba zmena farieb a vytvoriť novú schému. Použiť prepínač na biele pozadie so zodpovedajúcimi farbami pre lepšiu viditeľnosť pri jasnom slnečnom svetle. Pozrieť dialóg v JOSM nastaveniach a 'Map Settings(nastavenia mapy' (divné, ale pravdivé :-)
298 298 Dovoľuje import rôzdnych formátov súborov priamo do JOSMu.
299 299 Dovoliť nastavovať zafarbenie stopy(track) podľa rôznych priemerných rýchlostí.
300 300 Alfa kanál
301 301 Abecedne
302 302 Abecedné adresy musia končiť s písmenom
303 303 Vysokohorská turistika
304 304 Horská chata
305 305 práve zapísaný má konflikt s pôvodným ''{0}''
306 306 Tiež premenovať súbor
307 307 Vybavenosť (Amenities)
308 308 Počet káblov
309 309 Počet sedadiel
310 310 Kontrolór OSM údajov, hľadajúci najčastejšie chyby urobené užívateľmi a programami.
311 311 OSM dáta validátor(kontrola chýb). Kontroluje problémy v dátach, a určí opravy pre zachovanie dodržania pravidiel pri tvorbe dát. Spellcheck je jednotný pre názvy značiek.
312 312 Prázdna hodnota vymaže tag.
313 313 Nastala chyba v plugine {0}
314 314 Chyba nastala zatiaľ čo sa snažím dať fotky do GPX trasy. Musíte nastaviť posúvač ručne na fotky.
315 315 Nastala chyba : {0}
316 316 Vyskytla sa chyba pravdepodobne zapríčinená doplnkom (angl: plugin) ''{0}''.
317 317 V programe sa vyskytla chyba.\n\nAk používate najnovšiu verziu JOSM, zvážte vyplnenie a odoslanie hlásenia o chybe.
318 318 Nastala neznáma chyba
319 319 Uhol
320 320 Úhol medzi dvoma zvolenými bodmi
321 321 Ďalší plugin pre zladenie obrázkov s bodmi v GPS súbore. Zladenie je urobené, keď 'name(meno)', 'cmt(komentár)' or 'desc(poznámky)' vlastnosti zo značiek cestných bodov zodpovedajú názvu súboru obrázka.
322 322 Použiť
323 323 Použiť zmeny
324 324 Použiť predvolené
325 325 Použiť rozhodnutie
326 326 Použiť Funkciu
327 327 Použiť Funkciu:
328 328 Uplatniť tiež pre deti(children)
329 329 Aplikovať vyhladzovanie (antialiasing) v mape pre jemnejšie zobrazenie.
330 330 Použiť vyriešený konflikt
331 331 Použiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
332 332 Použiť zvolené zmeny
333 333 Použiť značky objektov v schránke na všetky zvolené objekty.
334 334 Použité značky pre dáta zmenovúho súboru sú nahraté do
335 335 Použiť súčasnú aktuálizáciu
336 336 Použiť aktualizácie a zavrieť dialógové okno
337 337 Použiť túto funkciu pre všetkých členov
338 338 Použiť?
339 339 Archeologické nálezisko
340 340 Lukostreľba
341 341 Ste si istý?
342 342 Oblasť
343 343 Cesta označená ako plocha nie je uzavretá.
344 344 Oblasť okolo miesta
345 345 Kultúrne stredisko
346 346 Umelecké dielo
347 347 Pridružiť s využitím ulice:
348 348 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
349 349 Prázdna množina objektov, na zmazanie je potrebné vybrať aspoň jeden objekt
350 350 Atletika
351 351 Upozornenie: Používajte iba skutočné klávesy!
352 352 Atrakcia
353 353 Zvuk
354 354 Audio zariadenie nedostupné
355 355 Nastavenia zvuku
356 356 Zukové značky z {0}
357 357 Zvuk zosynchronizovaný na bode {0}.
358 358 -----
359 359 Audiosprievodcovia
360 360 Audiosprievodcovia cez mobilný telefón?
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 Kontrolujem preklady pre lokality ''{0}''
365 365 Atrakcia
366 366 Spojenie zlyhalo
367 367 Autor
368 368 Autor: {0}
369 369 Spojenie zlyhalo
370 370 Autori (spracovatelia)
371 371 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
372 372 Autori (spracovatelia)
373 373 -----
374 374 Automatické získavanie
375 375 Automatické zväčšenie:
376 376 Automatický stred (Auto-Center)
377 377 -----
378 378 Automatické ukladanie LiveData
379 379 Automatické nahratie Dlaždíc:
380 380 Bankomat
381 381 Automatické sťahovanie
382 382 Automatická úprava značiek (tag)
383 383 Automaticky vytvoriť zvukové značky z bodov stopy (trackpoints) (radšej než podrobné body cesty) s menami a popismi.
384 384 Automatické vytvorenie vrstvy značiek z bodov cesty pri otvorení GPX vrstvy.
385 385 Autori (spracovatelia)
386 386 Dostupný
387 387 Dostupné štýly (z {0})
388 388 B Podľa vzdialenosti
389 389 B Podľa času
390 390 Hniezdo záchrany
391 391 Späť
392 392 Oreradlo chrbta (Backrest)
393 393 Chybná požiadavka
394 394 Chlieb a pečivo
395 395 Banka
396 396 Bar (výčap)
397 397 Prekážka (Barriers)
398 398 Bejzbal
399 399 Základný
400 400 Basin (Kotvisko pre lode)
401 401 Basketbal
402 402 Batérie
403 403 Bojisko
404 404 Záliv
405 405 Pláž
406 406 Signál (rádiomaják)
407 407 Lavička
408 408 Nápoje
409 409 Bicykel
410 410 Záhradná reštaurácia
411 411 -----
412 412 Bicykle
413 413 Prázdna vrstva
414 414 Balvan (Block)
415 415 Informačný panel s radami (board content)
416 416 Loď
417 417 Lodenica
418 418 Stĺpik
419 419 Kníhkupectvo
420 420 Záložky
421 421 Hraničná kontrola
422 422 Botanický názov
423 423 Bowling na tráve
424 424 Hranice
425 425 Hraničné kamene
426 426 Ohraničujúcí box
427 427 Hranice
428 428 Bowling
429 429 Most
430 430 Cesta pre kone
431 431 Brownfield (opustený priemyselný objekt)
432 432 Správy o chybách
433 433 Budova
434 434 Budovy, stavby
435 435 Brána pre otváranie predkom auta (bump)
436 436 Autobusová linka
437 437 Autobusové nástupište
438 438 Autobusová stanica
439 439 Autobusová zastávka
440 440 Bus trap (rohož cez cestu zabraňujúca vjazdu vozidiel okrem autobusov)
441 441 Mäsiareň
442 442 -----
443 443 C Podľa vzdialenosti
444 444 C Podľa času
445 445 -----
446 446 -----
447 447 Kabínková lanovka
448 448 Cache chýb formátov
449 449 Cache chýb v Lambert Zóne
450 450 -----
451 451 -----
452 452 CadastreGrabber: Nedovolená url.
453 453 Kaviareň
454 454 Táborisko
455 455 Stanový tábor
456 456 Nedá sa kresliť mimo svet.
457 457 -----
458 458 Nemôžem porovnať pôvodné s ID ''{0}'' s pôvodným s ID ''{1}''.
459 459 -----
460 460 Nemôžem spojiť, pretože jeden zo zúčastnených pôvodných je nový a druhý nie je
461 461 Nemožno zlúčiť pôvodné s rozdielnymi id. Toto id je {0}, druhé je {1}
462 462 -----
463 463 -----
464 464 Nemôžem obnoviť(undo) príkaz ''{0}'' pretože vrstva ''{1}'' už viac nie je prítomná.
465 465 -----
466 466 Nemôžem duplikovať neusporiadanú cestu.
467 467 -----
468 468 Prieplav
469 469 Zrušiť
470 470 -----
471 471 Zrušiť zatváranie zmenových súborov
472 472 Zrušiť rozhodnutie konfliktu
473 473 Zrušiť rozhodnutie konfliktu a zavrieť dialóg
474 474 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
475 475 Zrušiť nahrávanie a pokračovať v editácii
476 476 Prerušiť nahrávanie
477 477 Nemôžem pridať body ležiace mimo svet.
478 478 nemôžem pridať bod {0} do nedokončenej cesty {1}
479 479 nie je možné použiť neistú značku pri spojovaní prvkov
480 480 Nemôžem načítať cache {0} ktorá nie je kompatabilná s aktuálnou zónou projekcie
481 481 Nemôžem načítať knižnicu rxtxSerial. Ak potrebuješ podporu, skús nainštalovať cez Globalsat homepage na http://www.raphael-mack.de/josm-globalsat-gpx-import-plugin/
482 482 Nemôžem spojiť body: Mám zmazať cestu ''{0}'' ktorá je ešte používaná.
483 483 Nemôžem presúvať objekty mimo svet.
484 484 nemôžem vyriešiť nerozhodnutý konflikt
485 485 Kanoistika
486 486 Plechovky
487 487 Kapacita
488 488 Kapacita (celková)
489 489 Nahrať GPS Stopu
490 490 Vozidlo
491 491 -----
492 492 Kemping pre obytné prívesy
493 493 Hotovosť
494 494 Hrad
495 495 Cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
496 496 Vstup do jaskyne
497 497 Cintorín
498 498 Vycentrovať (Center Once)
499 499 Stred LiveGPS vrstvy v aktuálnej polohe.
500 500 Stredový pohľad
501 501 Sedačková lanovka
502 502 Chata
503 503 Zmeniť vlastnosti
504 504 Zmeniť smer?
505 505 Zmeniť umiestnenie
506 506 Zmeniť bod {0}
507 507 Zmeniť reláciu
508 508 Zmena funkcie relačného člena pre {0} {1}
509 509 Zmeniť reláciu {0}
510 510 Zmena rozlíšenia
511 511 Zmena adresára pre všetký nastavenia užívateľa
512 512 Zmeniť hodnoty ?
513 513 Zmeniť cestu {0}
514 514 Zmenový súbor
515 515 Zmenový súbor id > 0 očekávaný. Got {0}
516 516 -----
517 517 -----
518 518 Zmenový súbor zavretý
519 519 Poznámka zmenového súbor:
520 520 Zmenový súbor id:
521 521 Info súboru zmien
522 522 -----
523 523 Súbor zmien {0}
524 524 Súbory zmien
525 525 Zmena klávesových skratiek manuálne.
526 526 Kontrola pre FIXMES.
527 527 Kontrola pre poznámky (notes)
528 528 Kontrola či pri kreslení mapy nevznikli chyby.
529 529 Kontrova na servery
530 530 Kontrola vlastností kľúčov.
531 531 Kontrola hodnôt vlastností.
532 532 Kontrola pre zmazané rodičovské v lokálnej dátovej sade
533 533 Kontrola rodičovských pre zmazané objekty
534 534 Skontroluje cesty či neobsahujú identické body za sebou.
535 535 Chyby v kontrolnom súčte:
536 536 Lekáreň
537 537 Relácia dieťa
538 538 Vybrať
539 539 Zvoľte farbu
540 540 Zvoľte farbu pre {0}
541 541 Zvoľte preddefinovanú licenciu
542 542 Vybrať hodnotu
543 543 Vybrať z...
544 544 -----
545 545 Kostol
546 546 Kino
547 547 Mesto (city)
548 548 Hranica mesta/obce
549 549 Mestské hradby
550 550 Názov mesta
551 551 Mesto:
552 552 Občianske
553 553 -----
554 554 Vyčistiť
555 555 Vymazať trasu
556 556 Kliknutie a ťahanie posúva miesto určenia
557 557 Kliknutím stiahnete aktuálne vybratú oblasť
558 558 Kliknite na prvý Lambertov priečnik (crosspiece) pre georeferencing\n(povinné sú dva body)
559 559 Kliknite na prvý roh pre orezanie obrázka\n(povinné sú dva body)
560 560 Zvoľte druhý Lambert priečnik(crosspiece) pre určovanie zemepisnej polohy(georeferencing)
561 561 Kliknite na druhý roh pre orezanie obrázka
562 562 Kliknúť pre zrušenie a obnovenie editovania
563 563 Kliknúť pre zrušenie sputenia externých prehliadačov
564 564 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
565 565 Kliknúť pre zrušenie spojovania bodov
566 566 -----
567 567 Kliknutie pridá miesto určenia.
568 568 Kliknutím zrušíte a pokračujete v editovaní mapy
569 569 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
570 570 Kliknúť pre kontrolu či objekty vo vašej lokálnej dátovej sade sú zmazané na servery
571 571 Kliknutím zavriete dialóg
572 572 Kliknutie zavrie dialóg a odstráni objekt z relácií
573 573 Kliknutie zavrie dialóg a zruší vymazanie objektov
574 574 Kliknutím zavriete dialóg a prerušíte sťahovanie
575 575 Kliknutím zavriete tento dialóga pokračujete v editovaní
576 576 Kliknúť pre pokračovanie a otvorenie {0} prehliadačov
577 577 -----
578 578 Kliknutie vytvorí konflikt a zatvorí editor tejto relácie
579 579 Kliknite pre zmazanie. Shift: zmaže segment cesty. Alt: zmaže cestu, ale nemaže body. CTRL: zmaže referenčné objekty.
580 580 Kliknutím stiahnete všetky rodičovské cesty pre body {0}
581 581 Kliknite pre minimalizovanie/maximalizovanie obsahu panelu
582 582 Kliknutie odstráni miesto určenia
583 583 Kliknutie odstráni miesto určenia
584 584 Kliknutie odstráni miesto určenia
585 585 -----
586 586 Kliknutím sa spustí hľadanie pre miesta
587 587 Kliknutím zrušíte aktuálnu operáciu
588 588 Kliknutie navráti editor relácie a pokračuje v editovaní relácie
589 589 Útes
590 590 Lezenie
591 591 Zavrieť
592 592 Zavrieť akúkoľvek cestu
593 593 zatvoriť zmenový súbor po nahratí
594 594 Zatvoriť zmenové súbory
595 595 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
596 596 Zatvoriť otvorený súbor zmien
597 597 Zatvoriť práve vybratý otvorený zmenový súbor
598 598 Zavrieť dialógové okno
599 599 -----
600 600 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
601 601 Zavrieť dialóg a zrušiť sťahovanie
602 602 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
603 603 Zatvorte dialóg, nevytvorte nový bod
604 604 Zatvorte dialóg a vytvorte nový bod
605 605 -----
606 606 Zavrieť vybrané otvorené zmenové súbory
607 607 Zavrieť tento dialóg a pokračovať v editácii v JOSMe
608 608 Zavrieť tento panel. Môžete ho znovu otvoriť tlačítkom na ľavej nástrojovej lište.
609 609 Zavrieť
610 610 Uzavretá cesta
611 611 -----
612 612 -----
613 613 -----
614 614 Bližší popis
615 615 Bližší popis
616 616 Zatvárajú sa otvorené súbory zmien
617 617 -----
618 618 Zatváranie súboru zmien
619 619 zatváranie zmenového súboru {0}
620 620 Zatváranie súboru zmien...
621 621 Handry
622 622 Pobrežie
623 623 Línia pobrežia.
624 624 Mince
625 625 Vysoká škola
626 626 Farba
627 627 Farba (hex)
628 628 Farebná schéma
629 629 Farebná schéma
630 630 Farby
631 631 Farby bodov traťových segmentov podľa hustoty pozícií (HDOP). Vaše nahrávacie zariadenie potrebuje pre záznam túto informáciu.
632 632 Farby bodov traťových segmentov podľa rýchlosti.
633 633 Farby použité rôznymi objektami v JOSM.
634 634 Farba
635 635 Spojiť cesty
636 636 Spojiť niekoľko ciet do jednej.
637 637 Spojiť {0} ciest
638 638 Zásobník príkazov
639 639 Príkazový Stĺpik: {0}
640 640 -----
641 641 -----
642 642 Spoločné, obecné
643 643 Obchodná (komerčná)
644 644 Spoločné, obecné
645 645 Hranice obce bbox: {0}
646 646 Spojenie so serverom zlyhalo
647 647 Komunikácia s {0} je ustálená, používa protokol verzie {1}
648 648 Porovnať
649 649 Počítač
650 650 Konfigurovať
651 651 Konfigurácia zariadenia
652 652 Konfigurovať umiestnenie pluginov
653 653 Konfigurovať zariadenie...
654 654 -----
655 655 Nastavenie dostupných pluginov.
656 656 Konfigurácia trasových priorít.
657 657 Potvrdiť činnosť vzdialenej kontroly
658 658 Potvrdiť prázdnu funkciu
659 659 Potvrdenie
660 660 Konflikt
661 661 Rozhodnutie konfliktov
662 662 Konflikt v dátach
663 663 Konflikt nie je úplne vyriešený
664 664 Konflikty
665 665 Objavené konflikty
666 666 Konflikty počas sťahovania
667 667 Konflikt v dátach
668 668 Konflikty vo vkladaných značkách
669 669 Konflikty pri spojovaní pôvodných
670 670 Konflikty pri spojovaní ciest - spojovaná cesta je ''{0}''
671 671 Konflikty pri spájaní bodov - cieľový bod je ''{0}''
672 672 Pripojiť existujúcu cestu do bodu
673 673 Pripojiť to gpsd server a ukázať aktuálnu polohu v LiveGPS vrstve.
674 674 Pripojené
675 675 Spojený koncový bod cesty je blízko inej cesty
676 676 Pripájam sa
677 677 Pripájam sa...
678 678 Chyba pri pripojovaní.
679 679 Spojenie zlyhalo
680 680 Nastavenie pripojenia
681 681 Nastavenie pripojenia pre OSM server.
682 682 Spojenie zlyhalo.
683 683 Spojenie zlyhalo.
684 684 Stavba
685 685 Stavebná oblasť
686 686 Pripája sa na OSM Server...
687 687 Kontaktujem server...
688 688 Kontaktujem WMS server...
689 689 Spájam cadastre WMS ...
690 690 -----
691 691 Kontinent
692 692 Pokračovanie
693 693 Pokračovanie rozhodnutia
694 694 Pokračovať v nahrávaní
695 695 Pokračovanie cesty z posledného bodu.
696 696 Nepretržite stred LiveGPS vrstvy do aktuálnej polohy
697 697 Príspevok
698 698 Obchod s polotovarmi
699 699 Previesť do GPX vrstvy
700 700 Konvertovať do GPX vrstvy s neznámym časom
701 701 Konvertovať do dátovej vrstvy
702 702 Zmeniť cestu na samostatné čísla domov.
703 703 Prevedené z: {0}
704 704 Súradnice
705 705 Importované súradnice:
706 706 Súradnice:
707 707 Kopírovať
708 708 Kopírovať vybrané vychodzie nastavenia
709 709 Kopírovať moje vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
710 710 Kopírovať moje vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
711 711 Kopírovať moje vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
712 712 Kopírovať moje vybrané body na začiatok zoznamu pre spojované body
713 713 Vybrať označené objekty pre vloženie.
714 714 Kopírovať ich vybrané elementy za prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
715 715 Kopírovať ich vybrané elementy na začiatok zoznamu pre spojované elementy
716 716 Kopírovať ich vybrané elementy pred prvý vybraný element v zozname pre spojované elementy
717 717 Kopírovať ich vybrané elementy na koniec zoznamu pre spojované elementy
718 718 Kopírovať do schránky a zavrieť
719 719 -----
720 720 Copyright
721 721 Zladiť
722 722 Zladiť obrázky s GPX stopou(track)
723 723 Zladiť GPX
724 724 Nedá(ajú) sa otvoriť súbor(y):\n{0}
725 725 Nemôžem získať obrázok
726 726 Nemôžem zálohovať súbor. Výnimka je: {0}
727 727 Nemôžem spojiť cesty (Nemôžu byť spojené do jedného reťazca bodov)
728 728 Nemôžem exportovať \"{0}\"
729 729 Nemôžem nájsť typ elementu
730 730 Nemôžem nájsť úroveň varovania.
731 731 -----
732 732 -----
733 733 Nemôžem nahrať plugin {0}. Zmazať z konfigurácie?
734 734 Nemôžem nahrať predvoľby zo servera.
735 735 Nemôžem zistiť Šírku, Dĺžku, alebo Zväčšenie(zoom). Prosím skontrolujte to.
736 736 Nemôžem čítať \"{0}\"
737 737 Nemôžem čítať informácie z walking-papers.org the id \"{0}\"
738 738 Nemôžem čítať meračské rozlíšenie: {0}
739 739 Nemôžem načítať zdroj predvolieb značenia: {0}
740 740 Nemôžem premenovať súbor ''{0}''
741 741 Nemôžem nahrať predvoľby. Dôvod: {0}
742 742 Nemôžem sa pripojiť k OSM serveru. Prosím skontrolujte si pripojenie k internetu.
743 743 Nedá sa vytvoriť nová chyba. Výsledok: {0}
744 744 Nemohol som nájsť prístupovú linku alebo id do vybranej služby. Prosím skúste znovu.
745 745 Krajina (štát)
746 746 Kód krajiny
747 747 Kód krajiny musí byť z 2 písmen
748 748 Krajina:
749 749 kraj (okres)
750 750 Kurz (Smer)
751 751 Súd
752 752 Krytá nádrž
753 753 Žeriav
754 754 Vytvoriť kružnicu
755 755 Vytvoriť Michigan zákaz odbočenia vľavo
756 756 Vytvoriť kružnicu z troch vybratých bodov.
757 757 Vytvoriť kópiu z tejto relácie a otvoriť ju inom editovacom okne
758 758 Vytvoriť cestnú sieť
759 759 Vytvára cestnú sieť
760 760 Vytvoriť novú mapu
761 761 Vytvoriť novú reláciu
762 762 Vytvoriť plochy
763 763 Vytvorenie zvukových značiek na mieste, kde čas stopy zodpovedá času uloženia každého zvukové WAV súboru.
764 764 Vytvoriť záložku
765 765 Vytvorte rozhranie(hranice)
766 766 Vytvoriť budovy
767 767 Vytvoriť duplikát cesty
768 768 Vytvoriť cestnú sieť
769 769 Vytvoriť problém
770 770 Vytvoriť multipolygón
771 771 Vytvoriť multipolygón.
772 772 Vytvorenie multipolygónov na jedno kliknutie, o mnoho ľahšie, ako obvyklou cestou cez editor relácií.
773 773 Vytvoriť nový bod.
774 774 Vytvoriť novú reláciu vo vrstve \"{0}\"
775 775 Vytvoriť bez zvukovej značky pri čítaní GPX.
776 776 Vytvorené v:
777 777 -----
778 778 -----
779 779 Vytvorené v:
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Vytvoriť viac jednotlivých budov z jednej dlhej budovy.
784 784 Vytvorenie a správa adresných bodov a budov vrámci Českej Republiky.
785 785 Vytváranie súboru zmien...
786 786 Vytváram hlavné grafické rozhranie ( GUI )
787 787 Kreditné karty
788 788 Kriket
789 789 Cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
790 790 Kritérium
791 791 -----
792 792 Prechod pre cyklistov
793 793 Prechod pre jazdcov na koňoch
794 794 Peší prechod cez železnicu
795 795 Prechod cez cestu s obsluhou
796 796 Prekrývajúce sa budovy
797 797 Typy prechodov cez cestu
798 798 Typy prechodov pre chodcov (UK viď. en.wikipedia.org)
799 799 Zkrížené cesty
800 800 Prekižujúce sa cesty.
801 801 Kuchyňa
802 802 Súčasný výber
803 803 -----
804 804 Súčasná hodnota je východzia
805 805 Aktuálne, nie je vybraná žiadna sťahovaná oblasť. Prosím vyberte najskôr oblasť.
806 806 Vlastný WMS Link
807 807 Prispôsobiť farbu
808 808 Prispôsobiť kresliacu trasu
809 809 Úprava položiek na panely nástrojov.
810 810 Výkop
811 811 Cyklo prekážka (Cycle Barrier)
812 812 Cesta pre cyklistov
813 813 Cyklická závislosť medzi reláciami:
814 814 Cyklistika
815 815 Cyklické závislosti
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 Priehrada, nádrž
820 820 Údajová vrstva {0}
821 821 Formát zaznamenávania dát
822 822 Zdroje a typy dát
823 823 Zdrojový text. Štandardne je Landsat.
824 824 Zdroje dát
825 825 Overovanie dát
826 826 Údaje obsahujú chyby. Aj napriek tomu ich nahrať?
827 827 Databáza je mimo prevádzky kvôli údržbe
828 828 Test konzistencie dátovej sady
829 829 -----
830 830 Debetné karty
831 831 Rozhodnite sa ako nahrať dáta a ktoré zmenové dáta použiť
832 832 Stupne
833 833 Rozhodnutie
834 834 Oddialiť
835 835 Predvolené
836 836 Štandardný (Automatická predvoľba)
837 837 Východzia hodnota nie je známa (ešte nebola definovaná)
838 838 Východzia hodnota je''{0}''.
839 839 Definovať vloženie(interpolation) adresy
840 840 Definovať viditeľnosť pre vašu stopu pre iných OSM používateľov.
841 841 Stupne minúty sekundy
842 842 Odstrániť
843 843 -----
844 844 Režim mazania
845 845 Zmazať vlastnosti
846 846 Vymazať cesty, ktoré nie sú vnútornou časťou multipolygónu
847 847 Odstrániť potvrdenie
848 848 Vymazať zdvojené (duplikované) cesty
849 849 Zmazať filter.
850 850 Zmazať z relácie (zo vzťahu
851 851 -----
852 852 Vymazať vrstvy bez uloženia. Neuložený zmeny budú staratené.
853 853 Zmazať body alebo cesty
854 854 Zmazať objekty
855 855 Zmazať staršie súbory pluginov {0}
856 856 Zmazať staršie pluginy {0}
857 857 Zmazať zvolené objekty.
858 858 Vymazať práve vydanú reláciu
859 859 Zmaže zvolený klúč vo všetkých objektoch
860 860 -----
861 861 Zmazať vybraté relácie
862 862 Zmazať vybranú schému zo zoznamu.
863 863 Zmazať vybratý zdroj zo zoznamu.
864 864 Zmazať výber v tabuľke značiek
865 865 Zmazať nepotrebné body z cesty.
866 866 -----
867 867 Vymazaný stav:
868 868 Vymazaný člen ''{0}'' vo vzťahu (relation).
869 869 Vymazané alebo presunuté pôvodné
870 870 Náročná vysokohorská turistika
871 871 Náročná horská turistika
872 872 Vyznanie (cirkevné)
873 873 Zubný lekár
874 874 Podrobne popíšte problém
875 875 Popis
876 876 Popis: {0}
877 877 Úroveň detailu
878 878 -----
879 879 -----
880 880 Dialóg ešte nie je vytvorený. Odvoláva sa na createInstance() first
881 881 Nemôže byť nájdený objekt s id {0} v aktuálnej dátovej sade
882 882 Tažká vysokohorská turistika
883 883 Obtiažnosť
884 884 Hustota pozícií (červená = vysoká, zelená = nízka, ak je dostupná)
885 885 Smer
886 886 Smerový index'{0}' nenájdený
887 887 Smer hľadania zeme
888 888 Smer hľadania zeme. Štandardne východ.
889 889 Vypnúť
890 890 Vypnúť zaznamenávanie dát ak vzdialenosť klesla pod
891 891 Vypnúť zaznamenávanie dát ak rýchlosť klesla pod
892 892 Vypnuté orezávanie obrázkov pri určovaní zemepisnej polohy (georeferencingu).
893 893 Vypnúť doplnok
894 894 Zrušiť a Vymazať
895 895 Zrušiť a Ukončiť
896 896 výdaj na recepty
897 897 Nastavenie zobrazenia
898 898 Zobraz mapu ktorá bola predtým skenovaná a nahraj na walking-papers.org
899 899 Zobrazená pohybujúca sa ikona predstavuje bod na synchronizovanej stope, kde sa práve prehráva vaša nahrávka.
900 900 Zobrazovať súradnice ako
901 901 -----
902 902 Zobrazuje obrázky s informáciou o polohe ako pozadie v JOSMe (WMS servery, Yahoo, ...).
903 903 -----
904 904 Zobraziť históriu o OSM cestách, bodoch, alebo relácií.
905 905 Zobraziť prehrávanú(live) zvukovú stopu.
906 906 Zobraziť fotky bez informácií o polohe
907 907 Zobraziť informácie o objekte o OSM bodoch, cestách, alebo reláciách.
908 908 Zobraziť Zvukové(Audio) menu
909 909 Zobraziť obrazovku \"O Aplikácii\"
910 910 -----
911 911 Zobraziť históriu všetkých zobrazených objektov
912 912 Zobraziť históriu(priebeh) vybraných objektov.
913 913 -----
914 914 -----
915 915 Zobrazuje chyby z OpenStreetBugs
916 916 Zobrazuje slippy map sieť v JOSMe. Môžete nahrať dlaždice zo slippy map ako pozadie a požiadať aktualizáciu.
917 917 Zobrazenie OpenLayers obrázok pozadia
918 918 Rozložiť body rovnomerne
919 919 Rozložiť zvolené body v rovnakej vzdialenosti od seba pozdĺž trasy.
920 920 Nepoužívaná železnica
921 921 Nekresliť spojnice mezi bodmi v tejto vrstve
922 922 Nevyžaduje sa zapnutie režimu (potlach štýl práce)
923 923 -----
924 924 Neurobiť nič
925 925 Chcete toto povoliť?
926 926 Chcete zrušiť kompletne\nalebo len opakovať
927 927 Obchod Urob si sám
928 928 Dok, prístavná hrádza
929 929 Lekári
930 930 Preteky chrtov
931 931 Neurobiť zmeny
932 932 Nekreslite šípky ak sa nezmestí do tohoto rozmedzia.
933 933 Dvojitý konflikt
934 934 Dole
935 935 Stiahnuť
936 936 Nahrať Všetky Deti
937 937 Stiahnuť plochu
938 938 Sťahovanie dát
939 939 Sťahuje GPS body z Globalsat DG100 datalogger-a priamo do JOSM.
940 940 Stiahnuť obrázok z francúzkeho Cadastre WMS
941 941 Stiahnuť zoznam
942 942 Priečinok sťahovania
943 943 Stiahnuť členov
944 944 Stiahnuť Plugin
945 945 Stiahnuť pluginy
946 946 Sťahovať opravené (rektifikované) obrázky z rozličných služieb
947 947 Nahrať vybraté deti
948 948 Sťahovacia URL
949 949 Sťahovať WMS dlaždice z {0}
950 950 Nahrať všetky deti relácií (rekurzívne)
951 951 Stiahnuť všetký nekompletné členy
952 952 Stiahnutie všetkých členov z vybraných relácií
953 953 -----
954 954 Sťahovaná plocha je v poriadku, veľkosť je akceptovaná serverom
955 955 Sťahovaná plocha je príliš veľká, server zrejme odmietne vašu požiadavku
956 956 Načítať na novú vrstvu
957 957 -----
958 958 Stiahnuť súbory zmien
959 959 -----
960 960 -----
961 961 Sťahujem dáta
962 962 Sťahovať všetko ako raw gps. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte ešte názov súboru
963 963 Sťahovať všetko. Možno v tvare x1,y1,x2,y2 alebo URL obsahujúcom šírka=y&dĺžka=x&zoom=z alebo ešte názov súboru
964 964 Stiahnuť všetko vo vnútry:
965 965 Stiahnuť z OSM okolie tejto stopy (track)
966 966 Stiahnuť z OSM...
967 967 -----
968 968 Stiahnutie mapových údajov z OSM servera.
969 969 Sťahovanie údajov mapy na konci vybratej cesty
970 970 Stiahnuť členov
971 971 Stiahnuť chýbajúca pluginy
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 Sťahovanie rodičovských ciest/relácií...
976 976 Sťahovanie pôvodných odkazov do jedného vybraného pôvodného
977 977 Sťahovanie týkajúcich sa relácií
978 978 Stiahnuť členov relácie
979 979 Sťahovanie relácií
980 980 Stiahnuť vybraté nekompletné členy
981 981 Nahrať vybraté relácie
982 982 Stiahnuť ohraničujúcí box
983 983 Stiahnuť ohraničenú oblasť ako \"raw\" GPS dáta
984 984 -----
985 985 -----
986 986 -----
987 987 -----
988 988 Stiahnuť nasledujúce pluginy?\n\n{0}
989 989 Stiahnite polohu na url (s šírka=x&dĺžka=y&zväčšenie=z)
990 990 Stiahnuť viditeľné dlaždice
991 991 Stiahnuté {0} z {1} (zostáva stiahnuť {2})
992 992 Stiahnuté GPX dáta
993 993 Stahovač:
994 994 Sťahujem GPS dáta
995 995 Sťahujem OSM údaje...
996 996 Sťahujem Pluginy {0}...
997 997 Sťahujem \"Správu dňa\"
998 998 -----
999 999 Sťahujem zmenový súbor {0} ...
1000 1000 Sťahujem zmenové súbory...
1001 1001 -----
1002 1002 Sťahujem dáta
1003 1003 Sťahovanie z OSM Servera...
1004 1004 História sťahovania...
1005 1005 Sťahujem dlaždice obrázka...
1006 1006 Sťahujem otvorené súbory zmien
1007 1007 Sťahujem body {0} až {1}...
1008 1008 Sťahovanie odkazovaných relácií ...
1009 1009 Sťahovanie odkazovaných ciest ...
1010 1010 Nahrávam reláciu {0}
1011 1011 Sťahujem {0}
1012 1012 Lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1013 1013 Ťahať diel cesty, pre vytvorenie obdĺžniku. Ctrl+ťahať, pre posunutie dielu pozdĺž jeho normály.
1014 1014 Ťahajte \"play head\" a uvoľnite ho blízko miesta odkadiaľ chcete zvukový záznam prehrávať; SHIFT+uvoľnite synchronizovaný zvukový záznam v tom bode.
1015 1015 Odvodňovací kanál, odtok
1016 1016 Kresliť
1017 1017 Kresliť šípky v smere jazdy
1018 1018 Kresliť kruh z HDOP hodnoty.
1019 1019 Kresliť obdĺžnik okolo sťahovaných dát z WMS servera.
1020 1020 Nakreslite obdĺžnik požadovanej veľkosti a potom pustite tlačítko myši.
1021 1021 Vykresliť ohraničujúci box stiahnutých dát
1022 1022 Kresliť okraje okolo stiahnutých dát.
1023 1023 Kresliť smerové šípky pre línie, ktoré spájajú GPS body.
1024 1024 Kresliť smer cestného segmentu
1025 1025 Vykresľovať neaktívne vrstvy v iných farbách
1026 1026 Kresliť väčšie GPS body
1027 1027 Zobrazovať väčšie bodky pre GPS body.
1028 1028 Kresliť spojnice medzi bodmi v tejto vrstve
1029 1029 Kresliť čiary medzi raw GPS bodmi
1030 1030 Kresliť spojnice medzi GPS bodmi
1031 1031 Kresliť body
1032 1032 Kresliť rubber-band pomocnú čiaru
1033 1033 Vykresliť segmenty s poradovými číslami
1034 1034 Zobrazovať hranice dát stiahnutých zo servera.
1035 1035 Nakreslite smerové šípky použijúc vyhľadávajúcu tabuľku namiesto matematického súboru.
1036 1036 Zobrazovať neaktívne vrstvy dát inou farbou.
1037 1037 Kresliť poradové čísla všetkých segmentov v rámci cesty.
1038 1038 Vykresľovať virtuálne body v mode výberu
1039 1039 Kresliť virtuálne body v režme výberu, pre zjednodušenie modifikácie.
1040 1040 Pitná voda
1041 1041 Zahodiť existujúcu cestu
1042 1042 Chemická čistiareň
1043 1043 Duplikovať do {0} bodov
1044 1044 Duplikovať body {0} do {1} bodov
1045 1045 Duplikovať
1046 1046 Duplikát cesty
1047 1047 Duplikovať cesty s rozostupom/vzdialenosťou
1048 1048 Duplikovaná skratka na klávesu'{0}' - klávesa bude ignorovaná!
1049 1049 Zduplikovať body používané viacerými cestami.
1050 1050 Duplikát vybratých ciest
1051 1051 Duplikovať výber kopírovaním a vložením.
1052 1052 Duplicitné body
1053 1053 Duplicitné body v ceste
1054 1054 Duplikované body v ceste.
1055 1055 Zdvojené (duplikované) cesty
1056 1056 V
1057 1057 -----
1058 1058 Východ
1059 1059 Jednoduché sťahovanie pozdĺž dlhej spojenej(set of interconnected) cesty
1060 1060 Upraviť
1061 1061 Upraviť 10pin (kolok na hru s desiatimi kolkami)
1062 1062 Upraviť informácie o adrese
1063 1063 Upraviť interpoláciu adries
1064 1064 Upraviť administratívne hranice
1065 1065 Upraviť letisko
1066 1066 Upraviť Obchod s alkoholickými nápojmi
1067 1067 Upraviť ťažobný priestor
1068 1068 Upraviť vysokohorskú turistiku
1069 1069 Upraviť horskú chatu
1070 1070 Upraviť archeologické nálezisko
1071 1071 Upraviť lukostreľbu
1072 1072 Upraviť kultúrne stredisko
1073 1073 Upraviť umelecké dielo
1074 1074 Upraviť atletiku
1075 1075 Upraviť atrakciu
1076 1076 Upraviť Australian Football
1077 1077 Upraviť bankomat
1078 1078 Upraviť hniezdo záchrany
1079 1079 Upraviť chlieb a pečivo
1080 1080 Upraviť banku
1081 1081 Upraviť bar (výčap)
1082 1082 Upraviť bejzbal
1083 1083 Upraviť Basin (Kotvisko pre lode)
1084 1084 Upraviť basketbal
1085 1085 Upraviť bojisko
1086 1086 Upraviť záliv
1087 1087 Upraviť pláž
1088 1088 Upraviť signál (rádiomaják)
1089 1089 Upraviť Obchod s nápojmi.
1090 1090 Upraviť parkovisko bicyklov
1091 1091 Upraviť požičovňu bicyklov
1092 1092 Upraviť bicyklový obchod
1093 1093 Upraviť záhradnú reštauráciu
1094 1094 Upraviť lodenicu
1095 1095 Upraviť stĺpik
1096 1096 Upraviť kníhkupectvo
1097 1097 Upraviť hraničnú kontrolu
1098 1098 Upraviť bowling na tráve
1099 1099 Upraviť hraničné kamene
1100 1100 Upraviť bowling
1101 1101 Editácia mosta
1102 1102 Upraviť cestu pre kone
1103 1103 Upraviť brownfield (opustený priemyselný objekt)
1104 1104 Upraviť bránu pre otváranie predkom auta (bump)
1105 1105 Upraviť autobusovú linku
1106 1106 Upraviť autobusové nástupište
1107 1107 Upraviť autobusovú stanicu
1108 1108 Upraviť autobusovú zastávku
1109 1109 Upraviť mäsiarstvo
1110 1110 Upraviť kabínkovú lanovku
1111 1111 Upraviť kaviareň
1112 1112 Upraviť stanový tábor
1113 1113 Upraviť prieplav
1114 1114 Upraviť kanoistiku
1115 1115 Upraviť autopožičovňu
1116 1116 Upraviť autoservis
1117 1117 Upraviť autopožičovňu (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1hod.)
1118 1118 Upraviť obchod s autami
1119 1119 Upraviť umývačku aut
1120 1120 Upraviť kemping pre obytné prívesy
1121 1121 Upraviť hrad
1122 1122 Upraviť cattle grid (mreža cez cestu, ako zábrana pre dobytok, ale priechodná pre autá)
1123 1123 Upraviť vstup do jaskyne
1124 1124 Upraviť cintorín
1125 1125 Upraviť sedačkovú lanovku
1126 1126 Upraviť chatu
1127 1127 Upraviť lekáreň
1128 1128 Upraviť kino
1129 1129 Upraviť mesto
1130 1130 Upraviť označenie hranice mesta/obce
1131 1131 Upraviť občiansku hranicu
1132 1132 Upraviť útes
1133 1133 Upraviť lezenie
1134 1134 Upraviť pobrežie
1135 1135 Upraviť vysokú školu
1136 1136 Upraviť obchodnú (komerčnú) oblasť
1137 1137 Upraviť spoločné, obecné
1138 1138 Upraviť počítačový obchod
1139 1139 Upraviť stavebnú oblasť
1140 1140 Upraviť kontinent
1141 1141 Upraviť obchod s polotovarmi
1142 1142 Upraviť krajinu (štát)
1143 1143 Upraviť kraj (okres)
1144 1144 Upraviť súd
1145 1145 Upraviť krytú nádrž
1146 1146 Upraviť žeriav
1147 1147 Upraviť kriket
1148 1148 Upraviť cvičné ihrisko pre kriket so sieťou
1149 1149 Upraviť kroquet
1150 1150 Upraviť križovanie
1151 1151 Upraviť cyklistickú cestu
1152 1152 Upraviť cyklistiku
1153 1153 Upraviť priehradu, nádrž
1154 1154 Upraviť náročnú vysokohorskú turistiku
1155 1155 Upraviť náročnú horskú turistiku
1156 1156 Upraviť zubného lekára
1157 1157 Upraviť ťažkú vysokohorskú turistiku
1158 1158 Upraviť nepoužívanú železnicu
1159 1159 Upraviť obchod Urob si sám
1160 1160 Upraviť dok, prístavnú hrádzu
1161 1161 Upraviť lekárov
1162 1162 Upraviť preteky chrtov
1163 1163 Upraviť lyžiarsky vlek Drag_lift(nepoužíva sa, použite piste:lift=platter)
1164 1164 Upraviť odvodňovací kanál, odtok
1165 1165 Upraviť pitnú vodu
1166 1166 Upraviť chemickú čistiareň
1167 1167 Upraviť obchod s elektronikou
1168 1168 Upraviť veľvyslanectvo
1169 1169 Upraviť pohotovosť (záchrannú službu)
1170 1170 Upraviť vstup
1171 1171 Upraviť jazdectvo
1172 1172 Upraviť poľnohospodárske pôdu
1173 1173 Upraviť farmu
1174 1174 Upraviť reštauráciu rýchleho občerstvenia
1175 1175 Upraviť fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1176 1176 Upraviť prievoz, trajekt
1177 1177 Upraviť prístavisko prievozu, trajektu
1178 1178 Upraviť hasičskú stanicu
1179 1179 Upraviť rybolov
1180 1180 Upraviť únikové schody
1181 1181 Upraviť kvetinárstvo
1182 1182 Upraviť americký futbal
1183 1183 Upraviť chodník
1184 1184 Upraviť brod
1185 1185 Upraviť les
1186 1186 Upraviť fontánu
1187 1187 Upraviť čerpaciu stanicu
1188 1188 Upraviť obchod s nábytkom
1189 1189 Upraviť záhradu
1190 1190 Upraviť záhradné centrum
1191 1191 Upraviť plynojem (gasometer)
1192 1192 Upraviť bránu
1193 1193 Upraviť ľadovec
1194 1194 Upraviť golf
1195 1195 Upraviť golfové ihrisko
1196 1196 Upraviť Gondolu
1197 1197 Upraviť trávnatú plochu
1198 1198 Upraviť cintorín (malý, blizko kostola)
1199 1199 Upraviť greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1200 1200 Upraviť penzión
1201 1201 Upraviť turistiku
1202 1202 Upraviť kaderníctvo
1203 1203 Upraviť zastávku
1204 1204 Upraviť malú dedinu
1205 1205 Upraviť bránu pre zvieratá (hampshire)
1206 1206 Upraviť železiarstvo
1207 1207 Upraviť vresovisko
1208 1208 Upraviť obchod s Hifi elektronikou
1209 1209 Upraviť komunikáciu vo výstavbe
1210 1210 Upraviť Turistiku
1211 1211 Upraviť hokej
1212 1212 Upraviť konské dostihy
1213 1213 Upraviť nemocnicu
1214 1214 Upraviť ubytovňu
1215 1215 Upraviť hotel
1216 1216 Upraviť poľovnícky posed
1217 1217 Upraviť priemyselnú oblasť
1218 1218 Upraviť Ostrov
1219 1219 Upraviť ostrovček
1220 1220 Upraviť JOSM Plugin popis URL.
1221 1221 Upraviť kruhový objazd
1222 1222 Upraviť škôlku
1223 1223 Upraviť stánok
1224 1224 Upraviť automatickú bránu pre hosp. zvieratá (kissing)
1225 1225 Upraviť Zem (Pevnina)
1226 1226 Upraviť skládku odpadov
1227 1227 Upraviť práčovňu
1228 1228 Upraviť knižnicu
1229 1229 Upraviť závoru (Lift Gate)
1230 1230 Upraviť električku
1231 1231 Upraviť maják
1232 1232 Upraviť Obytnú zónu
1233 1233 Upraviť oblasť (lokalitu)
1234 1234 Upraviť Prístav (Marina)
1235 1235 Upraviť lúku
1236 1236 Upraviť pomník
1237 1237 Upraviť vojenskú oblasť
1238 1238 Upraviť minigolf
1239 1239 Upraviť zmenáreň
1240 1240 Upraviť jednokoľajku, vysutú dráhu
1241 1241 Upraviť pamätihodnosť, pamätník
1242 1242 Upraviť motel
1243 1243 Upraviť motošport
1244 1244 Upraviť diaľnicu
1245 1245 Upraviť diaľničnú križovatku
1246 1246 Upraviť dialničnú prípojku
1247 1247 Upraviť horskú turistiku
1248 1248 Upraviť horský priesmyk
1249 1249 Upraviť blato
1250 1250 Upraviť Multi
1251 1251 Upraviť multipolygón
1252 1252 Upraviť múzeum
1253 1253 Upraviť úzkorozchodnú železnicu
1254 1254 Upraviť štátne hranice
1255 1255 Upraviť hranicu Národného parku (prírodnej rezervácie)
1256 1256 Upraviť prírodnú rezerváciu
1257 1257 Upraviť nočný klub
1258 1258 Upraviť očnú optiku
1259 1259 Upraviť biopotraviny
1260 1260 Upraviť obchod s výchádzkovým (outdoor) tovarom
1261 1261 Upraviť Palaeontological Areál
1262 1262 Upraviť park
1263 1263 Upraviť parkovisko
1264 1264 Upraviť parkovaciu uličku (Parking Aisle)
1265 1265 Upraviť cestu (chodník)
1266 1266 Upraviť vrchol kopca
1267 1267 Upraviť pešiu zónu
1268 1268 Upraviť polotu
1269 1269 Upraviť lekáreň
1270 1270 Upraviť výletné miesto
1271 1271 Upraviť mólo
1272 1272 Upraviť potrubie
1273 1273 Upraviť hraciu plochu, ihrisko
1274 1274 Upraviť kostol
1275 1275 Upraviť ihrisko
1276 1276 Upraviť políciu
1277 1277 Upraviť politickú hranicu
1278 1278 Upraviť poštu
1279 1279 Upraviť elektráreň (spôsob vyroby)
1280 1280 Upraviť elektrické vedenie
1281 1281 Upraviť trafostanicu
1282 1282 Upraviť malý transformátor
1283 1283 Upraviť elektrický stožiar
1284 1284 Upraviť zachovanú železnicu (v prevádzke)
1285 1285 Upraviť prípojku cesty I. triedy
1286 1286 Upraviť cestu I. triedy
1287 1287 Upraviť súd
1288 1288 Upraviť krčmu
1289 1289 Upraviť verejnú budovu
1290 1290 Upraviť lom
1291 1291 Upraviť dostihovú dráhu
1292 1292 Upraviť racquetbal
1293 1293 Upraviť železničnú koľaj
1294 1294 Upraviť železničný pozemok
1295 1295 Upraviť železničné nástupište
1296 1296 Upraviť rekreačnú oblasť
1297 1297 Upraviť recykláciu (zber)
1298 1298 Upraviť oblasť (región)
1299 1299 Upraviť nádrž
1300 1300 Upraviť osídlenú oblasť
1301 1301 Upraviť ulicu
1302 1302 Upraviť reštauráciu
1303 1303 Upraviť oblasť s maloobchodmi
1304 1304 Upraviť rieku
1305 1305 Upraviť riečny breh
1306 1306 Upraviť cestné obmedzenie
1307 1307 Upraviť cestu neznámeho typu
1308 1308 Upraviť Cestu (Route)
1309 1309 Upraviť ragby
1310 1310 Upraviť zrúcaninu
1311 1311 Upraviť sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
1312 1312 Upraviť školu
1313 1313 Upraviť sutinu
1314 1314 Upraviť krovie
1315 1315 Upraviť cestu II. triedy
1316 1316 Upraviť servisnú stanicu (autoservis)
1317 1317 Upraviť obslužnú cestu (Service)
1318 1318 Upraviť prístrešok
1319 1319 Upravit obchod s obuvou
1320 1320 Upraviť streľbu
1321 1321 Upraviť skratky
1322 1322 Upraviť Skateboard
1323 1323 Upraviť korčuľovanie
1324 1324 Upraviť lyžovanie
1325 1325 Upraviť slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
1326 1326 Upraviť futbal
1327 1327 Upraviť Hroty
1328 1328 Upraviť športové centrum
1329 1329 Upraviť športový obchod
1330 1330 Upraviť prameň
1331 1331 Upraviť štadión
1332 1332 Upraviť štát
1333 1333 Upraviť papierníctvo
1334 1334 Upraviť turniket
1335 1335 Upraviť potok
1336 1336 Upraviť štvrť
1337 1337 Upraviť metro
1338 1338 Upraviť vchod do metra
1339 1339 Upraviť supermarket
1340 1340 Upraviť pozorovaciu kameru
1341 1341 Upraviť meračský bod
1342 1342 Upraviť plávanie
1343 1343 Upraviť stolný tenis
1344 1344 Upraviť stanicu taxíkov
1345 1345 Upraviť telefón
1346 1346 Upraviť tenis
1347 1347 Upraviť cestu III. triedy
1348 1348 Upraviť divadlo
1349 1349 -----
1350 1350 Upraviť mýtnu búdku
1351 1351 Upraviť vežu
1352 1352 Upraviť mesto
1353 1353 Upraviť radnicu (obecný úrad)
1354 1354 Upraviť obchod s hračkami
1355 1355 Upraviť Stopu (Track)
1356 1356 Upraviť kvalitu stopy poľnej cesty 1
1357 1357 Upraviť kvalitu stopy poľnej cesty 2
1358 1358 Upraviť kvalitu stopy poľnej cesty 3
1359 1359 Upraviť kvalitu stopy poľnej cesty 4
1360 1360 Upraviť kvalitu stopy poľnej cesty 5
1361 1361 Upraviť električku
1362 1362 Upraviť zastávku električky
1363 1363 Upraviť cestovnú kanceláciu
1364 1364 Upraviť strom
1365 1365 Upraviť cestu pre motorové vozidlá
1366 1366 Upraviť prípojku cesty pre motorové vozidla
1367 1367 Upraviť Tunel
1368 1368 Upraviť prikázané smery jazdy (turn restriction)
1369 1369 Upraviť Turniket
1370 1370 Upraviť Neklasifikovanú cestu
1371 1371 Upraviť Univerzitu
1372 1372 Upraviť predajný automat
1373 1373 Upraviť veterinárnu ambulanciu
1374 1374 Upraviť obchod s DVD
1375 1375 Upraviť výhliadku
1376 1376 Upraviť dedinu
1377 1377 Upraviť obecnú zeleň
1378 1378 Upraviť vinicu
1379 1379 Upraviť sopku
1380 1380 Upraviť čističku odpadových vôd
1381 1381 Upraviť vodu
1382 1382 Upraviť vodný zábavný park
1383 1383 Upraviť vodojem
1384 1384 Upraviť vodopád
1385 1385 Upraviť kríž pri ceste
1386 1386 Upraviť božiu muku
1387 1387 Upraviť priehradzku
1388 1388 Upraviť mokraď
1389 1389 Upraviť veterný mlyn
1390 1390 Upraviť Drevo
1391 1391 Upraviť závody (továrne)
1392 1392 Upraviť zoo
1393 1393 Upraviť filter.
1394 1394 Upraviť novú reláciu vo vrstve \"{0}\"
1395 1395 Upraviť reláciu
1396 1396 Upraviť reláciu #{0} vo vrstve \"{1}\"
1397 1397 Upraviť relácie
1398 1398 Upraviť značky
1399 1399 Upraviť aktuálnu stránku pomoci
1400 1400 Načítať aktuálne vybranú reláciu
1401 1401 Upraviť názov súboru, alebo URL pre vybraté aktívne štýly
1402 1402 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1403 1403 Upraviť vzťah aktuálne vybraného člena relácie odkazujúceho na
1404 1404 Upraviť vybraté cesty ikon
1405 1405 Upraviť zvolený zdroj.
1406 1406 Zmeniť hodnotu zvoleného klúča pre všetky objekty
1407 1407 Úpravy: {0}
1408 1408 UpraviťGpx
1409 1409 Platobné karty a Kreditné karty
1410 1410 Elektronika
1411 1411 Elementy typu(druhu) {0} sú podporované.
1412 1412 Nadmorská výška
1413 1413 Násyp
1414 1414 Veľvyslanectvo
1415 1415 Pohotovosť (Záchranná služba)
1416 1416 Núdzový telefón
1417 1417 Prázdny dokument
1418 1418 Prázdne cesty
1419 1419 Povoliť automatické cachovanie.
1420 1420 Povoliť vstavané východzie hodnoty
1421 1421 Povoliť built-in ocon východzí
1422 1422 Zapnúť filter
1423 1423 Zapnúť/vypnúť prevod máp iba ako drôtový
1424 1424 Ukončenie #:
1425 1425 Vložiť Šírku/Dĺžku pre skok na miesto.
1426 1426 Zadať URL
1427 1427 Vložte URL pre sťahovanie:
1428 1428 -----
1429 1429 Zadajte meno v menu a WMS URL
1430 1430 Zadajte novú dvojicu klúč/hodnota
1431 1431 Vložte názov miesta pre hľadanie
1432 1432 Zapíšte názov miesta pre vyhľadávanie:
1433 1433 Vložiť funkciu a použiť na vybraté členy relácie
1434 1434 Vložiť funkcie pre všetkých členov relácie
1435 1435 Vložiť do walking-papers.org URL or ID (the bit after the ?id= in the URL)
1436 1436 Vložte adresu URL z ktorej budú dáta sťahované
1437 1437 Doplnte nejaký komentár pre nahrávanie (min. 3 znaky)
1438 1438 Vstúpiť do cadastre na východ, sever pozícii
1439 1439 -----
1440 1440 -----
1441 1441 Vložte hľadaný výraz
1442 1442 Zadajte súradnice nového bodu.
1443 1443 Vložte hľadaný výraz
1444 1444 Zadajte hodnoty pre všetky konflikty
1445 1445 Vstup hmotnostnej hodnoty
1446 1446 Zadajte váš komentár
1447 1447 Vstup
1448 1448 Jazdectvo
1449 1449 Chyba
1450 1450 Chyba pri vytváraní cache adresára: {0}
1451 1451 Chyba pri mazaní dát.
1452 1452 Chyba zobrazovania URL
1453 1453 Chyba pri inicializácii testu {0}:\n{1}
1454 1454 Chyba pri nahrávaní súboru
1455 1455 Chybne načítaný súbor.\nPravdepodobne nejaká stará verzia z cache súboru.
1456 1456 Chyba v súbore {0}
1457 1457 Chyba rozkladania(parsovania) {0}:
1458 1458 Chyba parsovania{0}: {1}
1459 1459 Chyba prehrávánia zvuku
1460 1460 Chyba čítania súboru informací o plugine: {0}
1461 1461 Chyba pri exporte {0}: {1}
1462 1462 Chyba pri exporte {0}:\n{1}
1463 1463 Chyba pri získavaní súború z adresára {0}\n
1464 1464 Chyba pri rozkladaní vyrovnania(offset).\nČakám na formát: {0}
1465 1465 Chyba pri rozkladaní (parsovaní) dát.\nProsím použite požadovaný formát.
1466 1466 Chyba pri rozkladaní časového pásma.\nČakám na formát: {0}
1467 1467 Chyba pri rozkladaní {0}
1468 1468 Chyba počas nahrávania
1469 1469 -----
1470 1470 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v súbore záložiek ''{2}''
1471 1471 Chyba: Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}'' v riadku ''{1}'' v obsahu záložiek zo servera
1472 1472 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v súbore záložiek ''{1}''
1473 1473 Chyba: Neočakávaný riadok ''{0}'' v obsahu záložiek zo servera
1474 1474 Chyba: {0}
1475 1475 Chyby
1476 1476 Chyby v priebehu sťahovania
1477 1477 Chyby počas sťahovania
1478 1478 Odhad
1479 1479 Vyrovnať (even)
1480 1480 -----
1481 1481 -----
1482 1482 -----
1483 1483 Nastala výnimka/chyba
1484 1484 Koniec
1485 1485 Ukončiť JOSM s uložením. Neuložené zmeny budú nahrané a/alebo uložené
1486 1486 Ukončiť JOSM bez uloženia. Neuložené zmeny budú stratené.
1487 1487 Ukončť program.
1488 1488 očekávané id >= 0. Got {0}
1489 1489 Očakávaná dĺžka sady 4. dostal som {0}
1490 1490 Očakávané párne čísla pre adresy
1491 1491 očakávaný príklad z OsmDataLayer alebo GpxLayer. Got ''{0}''.
1492 1492 Očakávaný príklad z OsmDataLayer. Got ''{0}''.
1493 1493 -----
1494 1494 -----
1495 1495 Očakávané nepárne čísla pre adresy
1496 1496 Očakávané platné číslo prírastka čísla adresy
1497 1497 Očakávaná hodnota > 0 pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
1498 1498 Podrobné body cesty s časom odhadovaným z pozície stopy(track).
1499 1499 Podrobné body cesty(waypoints) s platnou časovou značkou.
1500 1500 Export GPX súboru
1501 1501 Exportovať a Uložiť
1502 1502 Exportovať ako PNG formát (iba rastrové obrázky)
1503 1503 Možnosti exportu
1504 1504 Exportovať dáta do GPX súboru.
1505 1505 Exportovať do GPX...
1506 1506 Vyberte SVG ViewBox...
1507 1507 Vyberte najvhodnejšie rozhranie(hranice)...
1508 1508 Získať stopy budov
1509 1509 Vybrať hranice obce(samosprávy)
1510 1510 Získavam GPS polohu z EXIF
1511 1511 Vyťiahnuť (extrude)
1512 1512 Vyťiahnuť cestu
1513 1513 -----
1514 1514 -----
1515 1515 Vyblednúť pozadie:
1516 1516 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
1517 1517 Neúspešné nahratie záložiek z ''{0}'' pre bezpečnostné dôvody. Výnimka bola: {1}
1518 1518 -----
1519 1519 Neúspešné otvorenie URL
1520 1520 Neúspešné nadviazanie spojenia do API {0}
1521 1521 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou
1522 1522 Neúspešné otvorenie stránky s pomocou. Cieľová URL je prázdna.
1523 1523 Neúspešné rozloženie údajov ''{0}'' odpovedal server.
1524 1524 neúspešné rozloženie poľa ''{1}'' v nastavení s kľúčom ''{0}''. Odchýlka bola: {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
1525 1525 Neúspešné načítanie CSS súboru ''help-browser.css''. Výnimka je: {0}
1526 1526 chybná zadanie pôvodných. aktuálna verzia {0} nie je platná v priebehu
1527 1527 Neúspešné nastavenie odkazu. Odkaz ID {0} je nenájdený v histórii ID {1}.
1528 1528 neúspešný zadaný odkaz. verzia odkazu {0} nie je platná v priebehu
1529 1529 -----
1530 1530 -----
1531 1531 Poľnohospodárska pôda
1532 1532 Farma
1533 1533 Rýchle občerstvenie
1534 1534 Rýchle vykresľovanie (vypadá nepekne)
1535 1535 Rýchle pretáčanie
1536 1536 Rýchlejšie
1537 1537 Rýchle prehrávanie
1538 1538 Najrýchlejšia
1539 1539 Fatálne: neúspešná lokalizácia obrázka ''{0}''. Toto je vážny konfiguračný problém. JOSM prestane pracovať.
1540 1540 Poplatok
1541 1541 Fell (typ horskej krajiny nad pásmom stromov (horská pastvina))
1542 1542 Plot
1543 1543 Prievoz, trajekt
1544 1544 Prístavisko prievozu, trajektu
1545 1545 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
1546 1546 Priniesť(Fetching) balíček relácií z {0}
1547 1547 Priniesť(Fetching) balíček ciest z {0}
1548 1548 Priniesť(Fetching) bod s id {0} z ''{1}''
1549 1549 Priniesť(Fetching) reláciu s id {0} z ''{1}''
1550 1550 Priniesť(Fetching) cestu s id {0} z ''{1}''
1551 1551 Súbor
1552 1552 Súbor \"{0}\" neexistuje
1553 1553 Súbor ''{0}'' nie je zapisovateľný. Prosím zvoľte iné meno súboru.
1554 1554 Chyba formátu súboru
1555 1555 Súbor \"{0}\" neexistuje
1556 1556 Súbor už existuje. Prepísať?
1557 1557 Súbor {0} existuje. Prepísať ho?
1558 1558 Súbor {0} je ešte nahratý pod menom \"{1}\"
1559 1559 Súbor: {0}
1560 1560 Meno súboru
1561 1561 -----
1562 1562 -----
1563 1563 Režim filter
1564 1564 Filtrovať objekty a schovať/vypnúť ich.
1565 1565 Koniec kreslenia.
1566 1566 Hasičská stanica
1567 1567 Spúšťací súbor Firefoxu
1568 1568 Firefox sa nenašiel. Prosím nastavte spúšťací .exe súbor v nastaveniach.
1569 1569 Ohnisko
1570 1570 Rybolov
1571 1571 Opraviť
1572 1572 Oprava vlastností
1573 1573 Oprava relácie
1574 1574 Oprava konfliktu (rozporu) značiek
1575 1575 Opraviť označené chyby.
1576 1576 Pevná veľkosť v rozmedzí (od 25 do 1000 metrov)
1577 1577 Pevná veľkosť štvorcov (východzia 100m)
1578 1578 Opravuje sa ({0}/{1}): ''{2}''
1579 1579 Opravujem chyby...
1580 1580 Kvetinárstvo
1581 1581 -----
1582 1582 Bol najdený nasledujúci problém:
1583 1583 Jedlo + Pitie
1584 1584 Pešo
1585 1585 Americký futbal
1586 1586 Chodník
1587 1587 Len pre označené objekty
1588 1588 Zosilnite kreslenú líniu ak naimportované dáta neobsahujú informáciu o čiarach.
1589 1589 Zosilniť líniu, ak žiadne segmenty nie su naimportované.
1590 1590 Brod
1591 1591 Les
1592 1592 Chybný formát:
1593 1593 Tvar cestnej siete na základe dvoch existujúcich, ktoré majú rôzne body a jeden spoločný
1594 1594 Vpred
1595 1595 Skok Dopredu/vzad (sekundy)
1596 1596 Vytvoriť XML element <člen> nie je ako priame dieťa z elementu <relácia>
1597 1597 vytvoriť XML element <nd> element nie je ako priame dieťa z elementu <way>
1598 1598 Nájdený prázdny súbor v adresári {0}\n
1599 1599 Najdených {0} zodpovedajúcich výrazov
1600 1600 Fontána
1601 1601 Blokovať
1602 1602 Blokovať aktuálny zoznam spojovaných elementov
1603 1603 French cadastre WMS (Francúzsky kataster WMS)
1604 1604 Z ...
1605 1605 Z relácie
1606 1606 -----
1607 1607 Čerpacia stanica
1608 1608 Čerpacia stanica
1609 1609 Úplná Adresa:
1610 1610 Pohľad celá obrazovka
1611 1611 Nábytok
1612 1612 GPS body
1613 1613 popis gps trasy
1614 1614 GPX súbory
1615 1615 Súbory GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1616 1616 GPX Stopa nemá informáciu o čase.
1617 1617 GPX stopa(trasa):
1618 1618 Nahratie GPS stopy bolo úspešné
1619 1619 Záhrada
1620 1620 Záhradné centrum
1621 1621 Plynojem (Gasometer)
1622 1622 Brána
1623 1623 -----
1624 1624 Geografia(Zemepis)
1625 1625 -----
1626 1626 Určovanie zemepisných súradníc prerušené
1627 1627 Obrázky s GPS súradnicami
1628 1628 Získať nové cookie (časový limit na súčasné sedenie)
1629 1629 Neboli nájdené záznamy pre \"{0}\"
1630 1630 Ľadovec
1631 1631 Sklo
1632 1632 -----
1633 1633 -----
1634 1634 -----
1635 1635 Choďte na JOSM domácu stránku pomoci
1636 1636 Prejsť na nasledujúcu stránku
1637 1637 Prejsť na predchádzajúcu stránku
1638 1638 -----
1639 1639 Golfové ihrisko
1640 1640 -----
1641 1641 Malé nákladná autá a dodávky
1642 1642 GPS čas (čítaj nad fotografiou)
1643 1643 Zachytený obrázok bez zemepisných súradníc
1644 1644 Zachytávanie menších obrázkov ( vyššia kvalita, ale použije viac pamäte)
1645 1645 Otočiť vpravo
1646 1646 Tráva
1647 1647 Cintorín (malý, blizko kostola)
1648 1648 Greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
1649 1649 Mriežka
1650 1650 Vrstva mriežky:
1651 1651 Rozloženie mriežky
1652 1652 Umiestnenie mriežky
1653 1653 Otáčanie mriežky
1654 1654 Skupina
1655 1655 -----
1656 1656 -----
1657 1657 -----
1658 1658 -----
1659 1659 -----
1660 1660 Penzión
1661 1661 Rázcestník (ukazovateľ smeru)
1662 1662 Gymnastika
1663 1663 -----
1664 1664 Kaderníctvo
1665 1665 Malá dedina / osada / samota
1666 1666 Brána pre zvieratá (Hampshire)
1667 1667 Handy Address Interpolation Functions (Funkcia šikovného priraďovania adresy)
1668 1668 Železiarstvo
1669 1669 Hlavička obsahuje niekoľko hodnôt a nemôže byť namapovaný jednotlivý reťazec
1670 1670 Zdravie
1671 1671 Vresovisko
1672 1672 Nákladné vozidlá
1673 1673 Živý plot (Hedge)
1674 1674 Výška
1675 1675 Výška (metre)
1676 1676 Nápoveda
1677 1677 Pomoc: {0}
1678 1678 Pomoc pri vektorizácii WMS obrázkov.
1679 1679 Skryť
1680 1680 Schovať prvky
1681 1681 -----
1682 1682 Navyššie číslo
1683 1683 Zvýrazniť
1684 1684 Typ komunikácie
1685 1685 Pozemné komunikácie
1686 1686 Turistika
1687 1687 Historické miesta
1688 1688 História
1689 1689 História pre bod {0}
1690 1690 História pre reláciu {0}
1691 1691 História pre cestu {0}
1692 1692 priebeh nie je inicializovaný. Chybný súbor aktuálnych pôvodných.
1693 1693 priebeh nieje zatiaľ inicializovaný. Chyba odkazového súboru pôvodných.
1694 1694 Hokej
1695 1695 Domovská stránka
1696 1696 Kôň
1697 1697 Konské dostihy
1698 1698 Nemocnica
1699 1699 -----
1700 1700 Ubytovňa
1701 1701 -----
1702 1702 Hlavné skratky
1703 1703 Meno domu
1704 1704 Číslo domu
1705 1705 -----
1706 1706 Poľovnícky posed
1707 1707 -----
1708 1708 Som v časovej zóne:
1709 1709 -----
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 ID > 0 očakávané. Got {0}
1713 1713 ID z aktuálneho zmenového súboru > 0 požadovaný. Aktuálne ID je {0}.
1714 1714 id parameter ''{0}'' > 0 požadovaný. Got {1}
1715 1715 -----
1716 1716 IO Výnimka
1717 1717 -----
1718 1718 vyžadované Id > 0, dostal som {0}
1719 1719 Identifikovateľný (uvádzať v obsahu stopy a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1720 1720 Ak je špecifikovaný(určený), reset konfigurácie namiesto jej načítania.
1721 1721 Ignorovať
1722 1722 Nabudúce ignorovať označené chyby.
1723 1723 Ignorujte ich, nechajte reláciu tak ako je
1724 1724 Ignorovať celú skupinu, alebo jednotlivé prvky?
1725 1725 Ignorujem zachytenú výnimku pretože nahrávanie je zrušené. Výnimka je: {0}
1726 1726 Ignorujem prvky(elements)
1727 1727 Ignorujem výnimky pretože sťahovanie bolo zrušené. Výnimka bola: {0}
1728 1728 Ignorujem nesprávnu URL: \"{0}\"
1729 1729 Ignorujem poškodený súbor z URL: \"{0}\"
1730 1730 chybné booleovské hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1731 1731 -----
1732 1732 Nedovolená veľkosť
1733 1733 Nepovolená veľkosť <= 0. Prosím vložte celé číslo > 1
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 Nedovolená zdvojená hodnota ''{0}''
1738 1738 Neplatný výraz ''{0}''
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 Neplatná dlhá hodnota pre vlastnosť ''{0}''. Got ''{1}''
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 chybné číselné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1745 1745 Neplatný objekt s id=0
1746 1746 Neplatný regulárny výraz ''{0}''
1747 1747 Neplatná kombinácia klúča/hodnoty
1748 1748 Neplatná poznámka nahrávania
1749 1749 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}. Got {1}
1750 1750 Neplatná hodnota vre vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}. Got {2}.
1751 1751 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''uid''. Got ''{0}''
1752 1752 Neplatná hodnota pre vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodné s id {0}. Got {1}
1753 1753 Chybná hodnota pre vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''. Got {2}
1754 1754 chybné hodnoty pre vlastnosti ''{0}''. Got ''{1}''
1755 1755 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu OsmPrimitiveType, dostáva ''{1}''
1756 1756 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu boolean, dostáva ''{1}''
1757 1757 Chybná hodnota povinnej vlastnosti ''{0}'' z typu dvojitý(double). Got ''{1}''.
1758 1758 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long (>=0), dostáva ''{1}''
1759 1759 nedovolená hodnota pre povinný atribút ''{0}'' typu long , dostáva ''{1}''
1760 1760 Neplatná hodnota vlastnosti ''ref'' z elementu <nd>. Got {0}
1761 1761 -----
1762 1762 Obrázok je už načítaný
1763 1763 Orezávanie obrázkov
1764 1764 -----
1765 1765 Obrázky (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
1766 1766 Určovanie zemepisnej polohy obrázkov
1767 1767 Importovať
1768 1768 Importovať zvuk
1769 1769 Importovať Dáta z Globalsat Datalogger DG100 do GPX vrstvy.
1770 1770 Importovať obrázky
1771 1771 Import nie je možný
1772 1772 Importovať cestu z GPX vrstvy
1773 1773 Importované obrázky
1774 1774 Importujem dáta z DG100...
1775 1775 Importovať dáta zo zariadenia.
1776 1776 Importuje vydania z OpenStreetBugs
1777 1777 Sklon
1778 1778 Prudký sklon
1779 1779 Nekompletné <member> špecifikácie s ref=0
1780 1780 Neúplné nahratie a/alebo uloženie
1781 1781 -----
1782 1782 Nesprávna hodnota pre id operátor: {0}. Číslo je očakávané.
1783 1783 Nesprávna hodnota operátora bodov: {0}. Operátor bodov čaká čísla bodov, alebo rozsah bodov, napr. body:10-20
1784 1784 Nesprávna hodnota z operátora značiek: {0}. Operátor značiek očakáva číslo zo značiek alebo rozsahu, napríklad značky:1 alebo značky:2-5
1785 1785 -----
1786 1786 Priblíženie
1787 1787 Prírastok:
1788 1788 Priemysel
1789 1789 Informácie
1790 1790 Info o Elemente
1791 1791 Informácia
1792 1792 Informačná tabuľa
1793 1793 Informačná kancelária
1794 1794 Informačný terminál
1795 1795 Informácie o vrstve
1796 1796 Prebieha inicializácia
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 Vnútorná(inner) cesta ''{0}'' je vonku.
1802 1802 Namiesto --download=<bbox> môžete zadať osm://<bbox>\n
1803 1803 Vnútorná chyba servera
1804 1804 Cesty ''{0}'' a ''{1}'' se pretínajú.
1805 1805 Chybná URL?
1806 1806 Chybná URL?
1807 1807 -----
1808 1808 Poškodený bz2 súbor.
1809 1809 Neplatný dátum
1810 1810 -----
1811 1811 Neplatné vyrovnanie (offset)
1812 1812 Neplatné vlastnosti kľúča
1813 1813 Neplatný spellcheck line: {0}
1814 1814 Neplatný tagchecker line - {0}: {1}
1815 1815 Neplatné časové pásmo
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 Neplatná medzera vo vlastnosti klúča
1819 1819 Obrátený filter
1820 1820 Zameňte originálnu čiernu a bielu farbu ( a všetky prechodné šedé). Použité pre texty na tmavých pozadiach.
1821 1821 Nie je vektorizované.
1822 1822 Je vektorizované.
1823 1823 Ostrov
1824 1824 Ostrovček
1825 1825 Podporuje protokol verzie 0.6, zatiaľ čo server uvádza podporu {0} do {1}.
1826 1826 Položka
1827 1827 položka {0} sa v zozname nenachádza
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 JOSM Tag Editor Plugin (plugin pre úpravu značiek)
1831 1831 JOSM očakáva vyhľadať pôvodné [{0} {1}] v dátovej sade, ale nenachádza sa tam. Prosím pošlite správu na http://josm.openstreetmap.de . Toto nie je kritická chyba, mali by ste bezpečne pokračovať vo vašej práci.
1832 1832 JOSM ja zastavený aby zmeny mohli byť prevedené
1833 1833 JOSM verzia {0} požadovaná pre plugin {1}.
1834 1834 JPEG obrázky (*.jpg)
1835 1835 -----
1836 1836 Java verzia {0}
1837 1837 Funkcie Spojenia Plôch (Join Areas Function)
1838 1838 Spojiť plochy: Vymazať krátke cesty
1839 1839 Spojiť body a línie
1840 1840 Vložiť bod do cesty
1841 1841 Pripojiť bod k najbližšej ceste
1842 1842 Spojiť prekrývajúce sa Plochy
1843 1843 Spojené prekrývajúce sa plochy
1844 1844 Spojená prekrývajúca sa plocha
1845 1845 Spojiť plochy ktoré sa prekrývajú
1846 1846 Skok na miesto (pozíciu)
1847 1847 Skok späť
1848 1848 Skok vpred
1849 1849 Skok tam
1850 1850 Skok na miesto (pozíciu)
1851 1851 Križovatka
1852 1852 Ponechať
1853 1853 Zostáva klon lokálnej verzie
1854 1854 Ponechávať záložné súbory
1855 1855 Ponechaj moje súradnice
1856 1856 Udržať môj vymazaný stav
1857 1857 Zostáva môj viditeľný stav
1858 1858 Zachovať plugin
1859 1859 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z miestnej(local) dátovej sady
1860 1860 Držať vybrané páry kľúče/hodnoty z dátovej sady servera
1861 1861 Ponechaj ich súradnice
1862 1862 Udržať ich vymazaný stav
1863 1863 Ponechať svoj viditeľný stav
1864 1864 Ponechať tohto člena relácie pre cieľový objekt
1865 1865 Kĺúč
1866 1866 Klúč ''{0}'' je neplatný.
1867 1867 Kľúč ''{0}'' sa nenachádza v zozname predvolených hodnôt.
1868 1868 Kľúč nemôže byť prázdna hodnota keď je použitý značkový operátor. Ukážka použitia: kľúč=hodnota
1869 1869 Kláves:
1870 1870 Klávesové skratky
1871 1871 Kľúčové slová
1872 1872 Škôlka
1873 1873 Stánok
1874 1874 Automatická brána pre hospodárske zvieratá (Kissing)
1875 1875 Popis zvukovej (obrázka a web) značky
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 Nastavenie pluginu Lakewalker
1879 1879 Lakewalker stopa(trace)
1880 1880 Lambert 4 Zones (Francúzko)
1881 1881 -----
1882 1882 Lambert CC9 Zone (Francúzko)
1883 1883 -----
1884 1884 Lambertova zóna (Estónsko)
1885 1885 Lambert Zone {0} cache súbor (.{0})
1886 1886 Lambertova zóna {0} vo vyrovnávacej pamäti je nezlučiteľná s aktuálnou Lambertova zónou {1}
1887 1887 Zem (Pevnina)
1888 1888 Využívanie oblasti (Land use)
1889 1889 Skládka odpadov
1890 1890 -----
1891 1891 Jazdné pruhy
1892 1892 Jazyk
1893 1893 Posledná zmena {0}
1894 1894 Pluginy boli naposledy aktualizované pred {0} dňami.
1895 1895 Zemepisná šírka
1896 1896 Zemepisná šírka:
1897 1897 Založiť (Launch) súbor podľa vyberajúcej osoby pre výber súboru
1898 1898 Uvedený prehliadač s informáciou o súbore zmien
1899 1899 Spustiť v maximalizovanom režime
1900 1900 -----
1901 1901 Spúšťa FireFox na aktuálne viditeľné zobrazenie, ako pekný SVG obrázok.
1902 1902 Uvedený prehliadač s informáciou o používateľovi
1903 1903 Otvoriť dialóg úpravy značiek
1904 1904 Práčovňa
1905 1905 Vrstva
1906 1906 Vrstva ''{0}'' má zmeny, ktoré môžu byť uložené do svojho pričleneného súboru ''{1}''.
1907 1907 Vrstva ''{0}'' obsahuje zmeny ktoré, by mali byť nahraté na server.
1908 1908 Vrstva ''{0}'' nieobsahuje zmeny pre uloženie.
1909 1909 Vrstva ''{0}'' nemá žiadne zmeny na nahratie.
1910 1910 Vrstva ''{0}'' nie je podporovaná súborom
1911 1911 Vrstva ''{0}'' musí byť v zozname vrstiev
1912 1912 Vrstva na úoravu GPX stôp(tracks)
1913 1913 vrstva nie je v zozname
1914 1914 Vrstva pre vykonávanie meraní
1915 1915 Vrstva: {0}
1916 1916 Vrstvy
1917 1917 Uvedený čas (sekundy)
1918 1918 Voľný čas
1919 1919 Dĺžka
1920 1920 Dĺžka s hodnotou pre tag ''{0}'' pri objekte {1} prekonala max. povolenú dĺžku {2}. Dĺžka hodnoty je {3}.
1921 1921 Dĺžka:
1922 1922 Necháva ostatné aplikácie poslať príkaz do JOSMu.
1923 1923 Železničné priecestie
1924 1924 Knižnica
1925 1925 Licencia
1926 1926 Závora (Lift Gate)
1927 1927 Rýchloelektrička
1928 1928 Maják
1929 1929 Odkazová linka
1930 1930 Presnosť zjednodušovania čiar (stupňov)
1931 1931 Typ vedenia
1932 1932 zoznam funkcií {0} sa teraz nenachádza v porovnávanej dvojici
1933 1933 Zoznam elementov v mojej dátovej sade, i.e. miestna dátová sada
1934 1934 Zoznam elementov v ich dátovej sade, i.e. v dátovej sade servera
1935 1935 Zoznam spojovaných elementov. Budú nahradené mojimi elementmi, keď rozhodnutie pre spojenie bude aplikované
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 Obytná zóna
1940 1940 Nahrať Všetky Dlaždice
1941 1941 Nahrať Dlaždice (Tiles)
1942 1942 Načítať WMS vrstvu
1943 1943 Nahrať WMS vrstvu zo súboru
1944 1944 Nahrať priebeh
1945 1945 Načítať polohu z cache (iba ak je cache zapnutá)
1946 1946 Načítať rodičovské(nadriadené) relácie
1947 1947 Načítať reláciu
1948 1948 Načítať sadu obrázkov na novú vrstvu.
1949 1949 Nahrať obsah z vašich otvorených zmenových súborov zo servera
1950 1950 Načítavam skoršie pluginy
1951 1951 Nahrať históriu pre bod {0}
1952 1952 Nahrať históriu pre reláciu {0}
1953 1953 Nahrať históriu pre cestu {0}
1954 1954 Nahrávam rodičovskú reláciu
1955 1955 Načítavam pluginy
1956 1956 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
1957 1957 Nahrávam {0}
1958 1958 Miestne súbory
1959 1959 Oblasť (lokalita)
1960 1960 Umiestnenie
1961 1961 Umiestnenie \"{0}\" vyhľadané v cache.\nNajskôr načítať cache?\n(Nie = nová cache)
1962 1962 Zamknúť
1963 1963 Plavebná komora
1964 1964 -----
1965 1965 Vložiť zdroje štýlov z ''{0}''
1966 1966 Zemepisná dĺžka
1967 1967 Zemepisná dĺžka:
1968 1968 Vzhľad a chovanie
1969 1969 Výhliadková veža
1970 1970 Hľadám breh...
1971 1971 Vyhľadá body, alebo cesty s FIXME v hodnotách vlastností.
1972 1972 -----
1973 1973 Najnižšie číslo
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 Hlavná dátová sada neobsahuje bod {0}
1980 1980 Vytvoriť Zvukovú značku v \"Play Head\"
1981 1981 Vytvára radové domy mimo jednotlivých blokov.
1982 1982 Poškodený konfiguračný súbor pri linke {0}
1983 1983 Poškodené údaje(vety):
1984 1984 Človekom vytvorené (Man made)
1985 1985 Človekom-Vytvorené (Man-Made)
1986 1986 -----
1987 1987 Prieplav
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Mapa
1991 1991 -----
1992 1992 Projekcia mapy
1993 1993 Nastavenie mapy
1994 1994 Mapa: {0}
1995 1995 Prístav (Marina)
1996 1996 Označiť ako hotové
1997 1997 Symbol vybraných značiek je nerozhodnutý
1998 1998 Značená cesta {0} s {1} bodmi je neúplná pretože aspoň jeden bod bol chýbajúci v nahratých dátach a je preto neúplná tiež.
1999 1999 Značky z pomenovaných bodov
2000 2000 Značky z {0}
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 Priraďovanie fotiek ku stope(track) zlyhalo
2004 2004 Materiál
2005 2005 Max zväčšenie lvl:
2006 2006 Max. Výška(v metroch)
2007 2007 Max. Dĺžka (v metroch)
2008 2008 Max. Šírka (v metroch)
2009 2009 Maximálna veľkost cache (v MB)
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 Max. rýchlosť (km/h)
2013 2013 Max. hmotnosť (ton)
2014 2014 Maximálny vek jednotlivých súborov v cache v dňoch. Štandardná hodnota je 100
2015 2015 Maximálna plocha na požiadavku:
2016 2016 Maximálny vek cache (dni)
2017 2017 Maximálna veľkosť cache (MB)
2018 2018 Maximálna hodnota šedej branej ako voda (umiestnená na Landsat IR-1 data). Môže byť v rozsahu 0-255. Štandardne 90.
2019 2019 Maximálna hodnota šedej braná ako voda (0-255)
2020 2020 Maximálna dĺžka (v metroch) pre kresbu čiar lokálnych súborov. Nastavte '-1' pre kresbu všetkých čiar.
2021 2021 Maximálna dĺžka (v metroch) pre vykresľovanie línií. Nastavte na '-1' pre kreslenie všetkých línií.
2022 2022 Maximálna dĺžka (metrov)
2023 2023 Maximálna dĺžka pre lokálne súbory (v metroch)
2024 2024 Maximálny počet bodov v prvotnom trasovaní
2025 2025 Maximálny počet bodov na tvorbu pred sanáciou (pred zjednodušením línií). Štandardne 50000.
2026 2026 Maximálny počet úsekov v každej vygenerovanej ceste. Východzia hodnota 250.
2027 2027 Maximálny počet úsekov na cestu
2028 2028 Maximálna veľkosť jednotlivých adresárov s cache v bajtoch. Štandardná hodnota je 300MB
2029 2029 Lúka
2030 2030 Namerané hodnoty
2031 2031 Meranie
2032 2032 Člen
2033 2033 Členovia
2034 2034 Členy(vyriešené)
2035 2035 Členy(v konflikte)
2036 2036 Pomník
2037 2037 Meno v menu
2038 2038 Meno v menu (východzie)
2039 2039 Menu skratiek
2040 2040 -----
2041 2041 Mercatorova projekcia
2042 2042 Zlúčiť
2043 2043 Zlúčiť body
2044 2044 Zlúčiť duplikátne body?
2045 2045 Zlúčiť vrstvu
2046 2046 Zlúčiť body do najstaršieho bodu
2047 2047 Zlúčiť výber
2048 2048 Zlúčiť aktuálnu vrstvu do inej vrstvy
2049 2049 Zlúčiť aktuálne vybrané pôvodné do inej vrstvy
2050 2050 Spojiť túto vrstvu do ďalšej vrstvy
2051 2051 Zlúčiť {0} body
2052 2052 Zmrazený zoznam spojovaných členov. Vyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2053 2053 Zmrazený zoznam spojovaných bodov. Vyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste.
2054 2054 spojované body ešte nie sú blokované. Memôžem spustiť vykonávací príkaz
2055 2055 Spojované body sú ešte neblokované. Nie je možné dať vykonávací povel
2056 2056 Spojovaná verzia
2057 2057 Správu dňa nie je možné zobraziť
2058 2058 -----
2059 2059 Kliknutie stredného tlačítka myši opäť prejde cyklus.<br>podržanie CTRL pre výber priamo z tohoto zoznamu s myšou.<hr>
2060 2060 Armáda
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Min. rýchlosť (km/h)
2065 2065 Malý kruhový objazd
2066 2066 Minigolf
2067 2067 Minimálna vzdialenosť (pixelov)
2068 2068 Minút: {0}
2069 2069 Zrkadlo
2070 2070 Zrkadlovo vybrané body a cesty.
2071 2071 Chýba vlastnosť ''ref'' pre člena v relácii {0}
2072 2072 Chýba vlastnosť ''type'' pre člena {0} v relácii {1}
2073 2073 Chýba vlastnosť ''verzia'' na OSM pôvodných s id {0}
2074 2074 Chýbajúca vlastnosť ''{0}'' na XML značke(tag) ''{1}''
2075 2075 Chýbajúce šifrovanie
2076 2076 Chýbajúce povinné vlastnosti pri prvku ''hranice''. Got minlon=''{0}'',minlat=''{1}'',maxlon=''{3}'',maxlat=''{4}'', origin=''{5}''.
2077 2077 Chýbajúca povinná vlastnosť ''{0}'' z XML prvku {1}.
2078 2078 Chýba povinná vlastnosť ''{0}'' na <nd> z cesty {1}
2079 2079 Chýbajúce povinné vlastnosti ''{0}''.
2080 2080 Chýba zlúčujúci ciel pre bod s id {0}
2081 2081 Chýba zlúčujúci ciel pre objekt s id {0}
2082 2082 Chýba zlúčujúci ciel pre reláciu s id {0}
2083 2083 Chýbajúci cieľ pre spojenie s cestou s id {0}
2084 2084 Chýba zlúčujúci ciel typu {0} s id {1}
2085 2085 Chýbajúce meno:* prekladu.
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 Chýba povinná vlastnosť ''{0}''.
2089 2089 -----
2090 2090 Po-Pi 08:30-20:00
2091 2091 Režim: Kresliť Fokus
2092 2092 Režim: {0}
2093 2093 Pracovný režim (Potlach štýl)
2094 2094 Zmenené časy (časových značiek) zvukových súborov.
2095 2095 Skupiny modifikátorov
2096 2096 Upraviť obsah WMS serverov zobrazených vo WMS menu pluginu
2097 2097 Zmenáreň
2098 2098 Jednokoľajka, vysutá dráha
2099 2099 Pamätihodnosť, pamätník
2100 2100 Viac detailov
2101 2101 Viac informácii o tejto vlastnosti
2102 2102 Je prítomná viac ako jedna WMS vrstva\nNajskôr vyberte jednu z nich a potom zopakujte
2103 2103 Najdená viac než jedna \"from\" cesta.
2104 2104 Najdené viac cieľových \"to\" ciest.
2105 2105 Viac ako jedna \"via\" najdená.
2106 2106 -----
2107 2107 Motošport
2108 2108 Motorová loď
2109 2109 Motorové vozidlo
2110 2110 Motocykel
2111 2111 Cesta pre motorové vozidlá
2112 2112 Dialnica
2113 2113 Ďialničná križovatka
2114 2114 Dialničná prípojka
2115 2115 Horská turistika
2116 2116 Horský priesmyk
2117 2117 Horský bicykel
2118 2118 Posuň segment pozdĺž jeho normály, potom pusť tlačítko na myši.
2119 2119 -----
2120 2120 Posunúť nižšie
2121 2121 Posunúť dole vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2122 2122 Posunúť elementy
2123 2123 Posunúť filter dole.
2124 2124 Posunúť filter hore.
2125 2125 Presunúť vľavo
2126 2126 Posunúť body tak, že všetky úhly sú 90 alebo 270 stupňov
2127 2127 Posunúť objekty ťahaním; Shift pridá do výberu (Ctrl na prepínanie); Shift-Ctrl na otáčanie výberu; alebo zmenu výberu
2128 2128 Presunúť objekty {0}
2129 2129 Presunúť vpravo
2130 2130 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dolu.
2131 2131 Pridať všetky zvolené objekty medzi členy
2132 2132 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok dole.
2133 2133 Presunúť zvolenú vrstvu o riadok hore.
2134 2134 Presunúť označené body na priamku
2135 2135 Presunúť označené body do kruhu
2136 2136 Posunúť ich(them)
2137 2137 Posunúť vyššie
2138 2138 Posunúť hore vybrané elementy s rovnakou pozíciou
2139 2139 Presunúť {0}
2140 2140 Presunutie objektov {0}
2141 2141 Blato
2142 2142 -----
2143 2143 Viacnásobné členy odkazujú na rovnaké obecné
2144 2144 multipolygón
2145 2145 Multipolygón sa musí skladať iba z uzavretých ciest.
2146 2146 Obec je vektorizovaná !\nPoužite normálne Cadastre Grab menu.
2147 2147 Múzeum
2148 2148 -----
2149 2149 Moja dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
2150 2150 Moja verzia
2151 2151 Moja verzia (miestna(local) dátova sada)
2152 2152 Môj so zlúčeným
2153 2153 Môj s Ich
2154 2154 S
2155 2155 NMEA import zlyhal!
2156 2156 NMEA import úspešný
2157 2157 NMEA-0183 súbory
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 Názov
2161 2161 Názov miesta
2162 2162 Meno užívateľa.
2163 2163 Meno: {0}
2164 2164 Pomenovanie trackpoints od {0}
2165 2165 Pomenované trasové body
2166 2166 Úzkorozchodná železnica
2167 2167 Štátna
2168 2168 Národný park
2169 2169 Prírodná rezervácia
2170 2170 Blízko
2171 2171 Záporné hodnoty znamenajú západnú, resp. južnú pologuľu.
2172 2172 Sieť
2173 2173 Sieťová výnimka
2174 2174 Nový
2175 2175 Nový problém
2176 2176 Nový kľúč
2177 2177 Nová funkcia
2178 2178 Nová hodnota
2179 2179 Nová hodnota pre {0}
2180 2180 Nasledujúci
2181 2181 Ďalšia značka
2182 2182 Nasledujúci obrázok
2183 2183 Nočný klub
2184 2184 Nie
2185 2185 Žiadny exportér nenájdený! Nič zachránené..
2186 2186 GPS dátová vrstva nie je vytvorená.
2187 2187 Nie je vybratá GPX vrstva. Nemôžem nahrať stopu (trace).
2188 2188 Vo vrstve nie je žiadna GPX stopa ku ktorej by sa dal pripojiť zvuk.
2189 2189 Bez skratky
2190 2190 Nenajdená cesta \"from\".
2191 2191 Nenajdená cesta \"to\".
2192 2192 Nie je \"via\" bod alebo cesta najdená.
2193 2193 Žiadna oblasť nie je vybratá
2194 2194 Žiadne zmeny pre uloženie.
2195 2195 Nenachádza sa tu súbor zmien pre diff nahratie
2196 2196 Žiadne konflikty na rozhodnutie
2197 2197 Nie je žiadny konflikt, čo by sa mohol priblížiť
2198 2198 Nájdená neaktuálna dátová sada
2199 2199 V tejto oblasti sa nenachádzajú žiadne dáta.
2200 2200 Nenajdené žiadne dáta na zariadení.
2201 2201 Neboli načítané žiadne dáta.
2202 2202 Žiaden dátum
2203 2203 Nie je poskytnutý žiaden popis. Prosím doplňte nejaký popis
2204 2204 Neexistujú zvukové značky v tejto vrstve, voči ktorým by bolo možné nastaviť posunutie.
2205 2205 Slepá ulica
2206 2206 Žiadny súbor nie je pridružený k tejto vrstve
2207 2207 -----
2208 2208 Bez obrázka
2209 2209 -----
2210 2210 Nenájdený žiadny priesečník. Nič nebolo zmenené.
2211 2211 Žiadne vrstvy na nastavovanie
2212 2212 Neboli nájdené záznamy pre \"{0}\"
2213 2213 Neotvárajte súbor zmien
2214 2214 Neotvorené súbory zmien
2215 2215 Multipolygón ''{0}'' nemá žiadnu vonkajšiu(obvodovú) cestu.
2216 2216 Nie je doplnené heslo.
2217 2217 Nevyriešený konflikt vo vlastnostiech
2218 2218 Nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
2219 2219 Nenájdené informácie o plugine
2220 2220 žiadne pôvodné s id {0} v lokálnej dátovej sade. Nemôžem dedukovať typ pôvodných
2221 2221 Nezistený žiadny problém
2222 2222 -----
2223 2223 Nie je vybraná žiadna relácia
2224 2224 Nevybratá GPX stopa(track)
2225 2225 Žiadne cieľové vrstvy
2226 2226 Neplatná funkcia ''{0}'' pre Cestu ''{1}''.
2227 2227 Nie je doplnené užívateľské meno.
2228 2228 Neplatná WMS URL alebo id
2229 2229 Žiadne chyby na overenie
2230 2230 Žiaden pohľad nie je otvorený - nemôžem určiť hranice!
2231 2231 Nie, zrušiť
2232 2232 Nie, zrušiť operáciu
2233 2233 Nie, pokračovať v editácii
2234 2234 Nie, použite to
2235 2235 Bod
2236 2236 Bod ''{0}'' je spojený s viac ako 2 spojenými cestami.
2237 2237 Bod je stále v užívaní
2238 2238 Bod {0}
2239 2239 Body
2240 2240 Body s rovnakou pozíciou
2241 2241 Body s rovnakými názvami
2242 2242 Body(vyriešené)
2243 2243 Body(v konflikte)
2244 2244 Cesta v opačnom smere(Non-Way) ''{0}'' v multipolygóne.
2245 2245 Žiadny
2246 2246 Žiaden z týchto bodov nie je prilepený k ničomu inému.
2247 2247 Žiadna z týchto ciest nie je prilepená k ničomu inému.
2248 2248 Normálny
2249 2249 Sever
2250 2250 Nenájdené
2251 2251 Nepripojený
2252 2252 Ešte nerozhodnuté
2253 2253 Ešte nerozhodnuté
2254 2254 -----
2255 2255 Poznámka
2256 2256 -----
2257 2257 Poznámka: GPL nie je kompatibilná s OSM licenciou. Nepridávajte záznamy s GPL licencoiu.
2258 2258 Poznámka: Ak je vybratá cesta, dostane čerstvé kópie odlepených\nbodov a tieto nové body budú vybraté. Inak všetky cesty dostanú\nsvoje vlastné kópie a všetky bodybudú vybraté.
2259 2259 Bankovky
2260 2260 Nič
2261 2261 Nič nebolo pridané do výberu hľadaním \"{0}\"
2262 2262 Nič sa nenašlo vo výbere vyhľadávania pre ''{0}''
2263 2263 Nič nebolo odstránené z výberu hľadaním \"{0}\"
2264 2264 Nie je zvolené nič, čo by se mohlo priblížiť.
2265 2265 Nič nie je vybraté!
2266 2266 Nie je nič na exportovanie. Najskôr stiahnite dáta.
2267 2267 -----
2268 2268 Nie je nič k nahratiu. Najskôr musíte mať nejaké dáta.
2269 2269 -----
2270 2270 Chyba null pointera, možno sú neprítomné značky
2271 2271 Číslo
2272 2272 Počet vodičov (lepší: vodič) pre napájacie káble
2273 2273 Číslovací systém:
2274 2274 Schéma číslovania
2275 2275 Číselný
2276 2276 API inicializácia neúspešná
2277 2277 -----
2278 2278 OK - skúšam znovu.
2279 2279 OSM údaje
2280 2280 OSM heslo.
2281 2281 Súbory OSM Servera
2282 2282 OSM Serverové Súbory bzip2 zabalené
2283 2283 OSM Serverové Súbory gzip zbalené
2284 2284 Základná Serverová URL
2285 2285 OSM heslo
2286 2286 OSM používateľské meno (email)
2287 2287 objekt ''{0}'' je už zmazaný. Vynechávam objekt v nahrávaní.
2288 2288 Objekt je vymazaný
2289 2289 História objektu
2290 2290 Objekt id > 0 očakávaný. Dostal som {0}
2291 2291 Objekt s históriou(priebehom)
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 Pridané objekty:
2295 2295 Odstránené objekty:
2296 2296 Upravené objekty:
2297 2297 Nepárny (odd)
2298 2298 Vyrovnanie všetkých bodov vo Východnom smere(stupne). Štandardne 0.
2299 2299 Vyrovnanie všetkých bodov v Severnom smere(stupne). Štandardne 0.
2300 2300 Vyrovnať(Offset):
2301 2301 Starý kľúč
2302 2302 Stará funkcia
2303 2303 Stará hodnota
2304 2304 Staré súbory sú automaticky zmazané, keď táto veľkosť je prekročená
2305 2305 Na požiadanie
2306 2306 Pri nahrávaní
2307 2307 Jednosmerka
2308 2308 Cesty s jediným bodom
2309 2309 Niektorý z vybratých súborov bol prázdny
2310 2310 Jedna z vybraných ciest už je súčasťou iného multipolygónu.
2311 2311 Jednosmerka
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 Iba dôležité smery (napr. jednosmerka)
2318 2318 Iba na začiatku cesty.
2319 2319 Iba na vektorizované vrstvy
2320 2320 Teraz môžu byť spojené iba dve plochy(areas).
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 Otvoriť umiestnenie...
2324 2324 Otvoriť OpenStreetBugs
2325 2325 Otvoriť pohľad...
2326 2326 Otvoriť prázdnu WMS vrstvu, aby sa nahrali dáta zo súboru
2327 2327 Otvoriť súbor.
2328 2328 Otvor prehliadač histórie, s históriou tohto bodu
2329 2329 Otvorte prehľad všetkých príkazov (obnoviť vyrovnávaciu pamäť(buffer))
2330 2330 Otvoriť zoznam všetkých nahratých vrstiev.
2331 2331 Otvoríť zoznam všetkých relácií
2332 2332 Otvoríť zoznam ľudí, kterí pracujú na zvolenom objekte
2333 2333 Otvoriť zoznam trasových bodov
2334 2334 Otvoriť dialógové okno pre spojenie(merge) všetkých vybraných bodov (items) v obsahu na vrchu.
2335 2335 Otvoriť nový zmenový súbor a použiť ho v ďalšom nahrávaní
2336 2336 Otvoriť globálne nastavenie
2337 2337 Otvoriť výber obsahu okien.
2338 2338 -----
2339 2339 Otvoriť z URL.
2340 2340 Otvoriť editor pre zvolenú reláciu
2341 2341 Otvoriť inú fotografiu
2342 2342 -----
2343 2343 Otvoriť inú GPX stopu(trasu)
2344 2344 Otvoriť očakávaný zmenový súbor. Got zavretý zmenový súbor s id {0}
2345 2345 Otvoriť zmenové súbory
2346 2346 -----
2347 2347 Otvoriť súbor (as raw gps, if .gpx)
2348 2348 Otvoriť obrázky s ImageWayPoint
2349 2349 Otvoriť iba súbory, ktoré sú viditeľné v aktuálnom pohľade.
2350 2350 Otvor meračský nástroj.
2351 2351 Otvoriť aktuálnu stránku pomoci v externom prehliadači
2352 2352 Otvoriť zoznam súborov zmien v aktuálnej hladine.
2353 2353 Otvoriť okno merania.
2354 2354 Otvoriť nástroje testu predvoľby značenia pre prehliadanie dialógu predvoľby značenia.
2355 2355 Otvoriť okno pre overovanie.
2356 2356 Otvoriť...
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 Otvoriť OpenStreetBugs
2361 2361 OpenStreetBugs sťahovaná slučka
2362 2362 -----
2363 2363 údaje OpenStreetMap
2364 2364 -----
2365 2365 Otváracia doba
2366 2366 Otváranie súboru ''{0}'' ...
2367 2367 Otváranie súborov
2368 2368 -----
2369 2369 Otvoriť dialógové okno, aby bol umožnený skok na konkrétne miesto
2370 2370 -----
2371 2371 Otvoriť OpenStreetBugs okno a aktivovať automatické sťahovanie
2372 2372 Operátor
2373 2373 Optik
2374 2374 Voliteľné atribúty:
2375 2375 Voliteľné informácie:
2376 2376 Voliteľné typy
2377 2377 Biopotraviny
2378 2378 Orig. Cesta
2379 2379 Pravouhlosť
2380 2380 Pravouhlosť / Obnovenie(Undo)
2381 2381 Pravouhlý tvar
2382 2382 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)
2383 2383 Pravouhlý tvar / Obnovenie(Undo)\nProsím vyberte body, ktoré boli posunuté predchádzajúcou funkciou pre pravouhlosť!
2384 2384 -----
2385 2385 Iné
2386 2386 Ostatné (iné) informačné body (miesta)
2387 2387 Turistický (Outdoor)
2388 2388 Prekryť štvorce (tiles)
2389 2389 Prekrývajúce sa plochy
2390 2390 Prekrývajúce sa komunikácie
2391 2391 Prekrývajúce sa komunikácie (s plochou)
2392 2392 Prekrývajúce sa železnice
2393 2393 Prekrývajúce sa železnice (s plochou)
2394 2394 Prekrývajúce sa cesty
2395 2395 Prekrývajúce sa cesty (s plochou)
2396 2396 Prekrývajúce sa cesty.
2397 2397 Prepísať
2398 2398 PNG súbory (*.png)
2399 2399 PUWG (Poľsko)
2400 2400 PUWG 1992 (Poľsko)
2401 2401 PUWG 2000 Zone {0} (Poľsko)
2402 2402 -----
2403 2403 Farebný štýl {0}: {1}
2404 2404 Problém s vykresľováním
2405 2405 Palaeontological Areál
2406 2406 Papier
2407 2407 Parameter ''{0}'' > 0 očakávaný, dostal som {1}
2408 2408 parameter {0} > 0 požadovaný. Dostal {1}.
2409 2409 Parameter ''{0}'' > 0 očakávaný. Dostal som {1}.
2410 2410 Parameter ''{0}'' > 0.0 očakávaný, dostal som {1}
2411 2411 -----
2412 2412 parameter ''{0}'' >= 0 očakávaný, dostáva ''{1}''
2413 2413 parameter ''{0}'' v rozsahu 0..{1} očakávaný, dostáva {2}
2414 2414 parameter ''{0}'' je nesprávny typ mena, dostava ''{1}''
2415 2415 parameter ''{0}''je neprijateľná trieda, dostáva ''{1}''
2416 2416 Údaj(parameter) ''{0}'' nesmie byť prázdny
2417 2417 parameter ''{0}'' nemôže byť prázdny
2418 2418 Parameter ''{0}'' nesmie byť nulový
2419 2419 parameter ''{0}'' nesmie byť nulový
2420 2420 -----
2421 2421 parameter ''{0}'' je očakávaný so značkami pre presne jeden kľúč. Got {1}
2422 2422 Parameter 'col' musí byť 0 alebo 1. Got {0}
2423 2423 aktuálny parameter je mimo rozsahu: got {0}
2424 2424 parameter {0} nie je v rozsahu 0..{1}, dostáva {2}
2425 2425 Parametre sú čítané v poradí, ako sú určované, presvedčte sa či ste nevybrali\nnejaké dáta predtým--výber
2426 2426 Nadradené vzťahy
2427 2427 -----
2428 2428 P+R parkovisko
2429 2429 Parkovisko
2430 2430 Parkovacia ulička (Parking Aisle)
2431 2431 Chyba parsovania: Chybná štruktúra GPX dokumentu
2432 2432 Rozložiť OSM dáta...
2433 2433 Rozloženie OSM history data ...
2434 2434 -----
2435 2435 Rozloženie súboru \"{0}\" neúspešné
2436 2436 rozkladám obsah zo zmenového súboru...
2437 2437 -----
2438 2438 Heslo
2439 2439 -----
2440 2440 Heslo
2441 2441 Vložiť
2442 2442 Vkladám ...
2443 2443 Vložiť vlastnosti
2444 2444 Vložiť URL zo schránky
2445 2445 Vložiť zo schránky
2446 2446 Cesta (chodník)
2447 2447 Dĺžka cesty
2448 2448 Syntaktická chyba vzoru: Vzor {0} v {1} je nedovolený!
2449 2449 Vrchol
2450 2450 Pešia zóna
2451 2451 Prechod pre chodcov
2452 2452 Typ prechodu pre chodcov
2453 2453 Pešia
2454 2454 -----
2455 2455 Nevyriešené konflikty v zozname členov v tejto relácii
2456 2456 Nevyriešené konflikty v zozname bodov v tejto ceste
2457 2457 Nebyriešený konflikty vlastností musia byť vyriešené
2458 2458 Vykonať overovanie dát
2459 2459 Povolené činnosti
2460 2460 Lekáreň
2461 2461 Telefónne číslo
2462 2462 Číslo telefónu
2463 2463 Čas fotografie (z exif):
2464 2464 Fotografie neobsahujú informácie o čase.
2465 2465 Fyzicky vymazať z lokálnej verzie
2466 2466 -----
2467 2467 Výletné miesto
2468 2468 Mólo
2469 2469 Potrubie
2470 2470 Typ lyžiarskej dráhy
2471 2471 Hracia plocha, ihrisko
2472 2472 Kostol
2473 2473 Miesta
2474 2474 Prehrajte nasledujúcu značku
2475 2475 Prehrajte predchádzajúcu značku
2476 2476 Prehrať/Pauza
2477 2477 Prehrať/Pauza audio
2478 2478 Záznam sa začne prehrávať o o uvedený počet sekúnd skôr (alebo pozdejšie, pri zápornom čísle), ako je požadované.
2479 2479 Ihrisko
2480 2480 Prosím prerušiť ak ste si nie istý
2481 2481 Prisím rozhodnite ktoré hodnoty ponechať
2482 2482 Prosím zapíšte popis a vašej stope(trace)
2483 2483 Prosím zapíšte poznámku pre toto nahratie zmenovej sady (min. 3 znaky)
2484 2484 -----
2485 2485 Prosím vložte vybraný reťazec
2486 2486 Prosím vložte zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2487 2487 Prosím vložte zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2488 2488 Prosím zvoľte názov pre záložku zo sťahovanej oblasti
2489 2489 -----
2490 2490 Zadajte hladaný reťazec.
2491 2491 Zadajte uživateľské meno
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 Prosím najskôr vložte platnú veľkosť
2495 2495 Prosím vložte platnú zemepisnú šírku v rozsahu -90..90
2496 2496 Prosím vložte platnú zemepisnú dĺžku v rozsahu -90..90
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 Zadajte uživateľské meno
2500 2500 Zadajte uživateľské meno
2501 2501 Prosím vložte celé číslo > 1
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 Prosím zapíšte značky o vašej stope(trace)
2506 2506 Prosím reštartujte JOSM.
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2511 2511 Prosím vložte platné číslo pre ukončenie adresovania
2512 2512 Prosím vložte platné číslo pre spustenie adresovania
2513 2513 Prosím vložte platné číslo pre spustenie a ukončenie doplnenia adries
2514 2514 Prosím vložte uživateľské meno vášho OSM konta
2515 2515 Zadajte uživateľské meno
2516 2516 Prosím reštartujte JOSM.
2517 2517 Prosím vybrať 4 alebo 5 ciest na priradenie zákazu zabočenia v ľavo.
2518 2518 Prosím označte 4 cesty, ktoré tvoria uzavretú reláciu.
2519 2519 Prosím vyberte najskôr sťahovanú oblasť
2520 2520 Prosím vyberte súbor
2521 2521 Vyberte prosím kľúč
2522 2522 Prisím vyberte schému k použitiu.
2523 2523 Prosím zvoľte ulicu pre pridruženie s adresami vloženou cestou
2524 2524 Vyberte prosím hodnotu
2525 2525 Prosím vyberte adresami vloženú cestu pre túto ulicu
2526 2526 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2527 2527 Vyber prosím nejakú položku.
2528 2528 Vyberte minimálne 4 body
2529 2529 Prosím vybrať aspoň jeden už nahraný bod, cestu, alebo reláciu.
2530 2530 Prosím, označte aspoň jednu uzavretú cestu, ktorá má byť spojená.
2531 2531 Prosím vyberte aspoň jeden bod, alebo cestu.
2532 2532 Prisím vyberte aspoň jeden riadok pre kopírovanie.
2533 2533 Vyberte aspoň jednu cestu k zjednodušeniu.
2534 2534 Zvoľte minimálne jednu cestu.
2535 2535 Vyberte prosím aspoň 3 body.
2536 2536 Zvoľte minimálne dva body pre zlúčenie
2537 2537 Prosím, vyberte aspoň dve cesty pre spojenie.
2538 2538 Prosím vyberte presne dva, alebo tri body, alebo jednu cestu s presne dvoma alebo troma bodmi.
2539 2539 Prosím zvoľ niečo pre kopírovanie
2540 2540 Prosím vybrať WMS vrstvu pre nastavenie.
2541 2541 Vyberte prosím objekty, ktorým chcete zmeniť vlastnosti.
2542 2542 Prosím vyberte riadok na odstránenie.
2543 2543 Prosím vyberte riadok na úpravu.
2544 2544 Vyberte schému pre zmazanie.
2545 2545 Prosím vyberte cieľovú vrstvu.
2546 2546 Prosím vyberte, ktoré zmenené vlastnosti chcete použiť.
2547 2547 Prosím, zapnite automatický zdroj a kontrolu štvorcov máp katastra.
2548 2548 Plug-in {0} nie je dostupný. Aktualizácia preskočená.
2549 2549 Plugin je zahrnutý v JOSM
2550 2550 Plugin cadastre-fr používa tradične pre grabovanie klávesovú skratku F11\nktorá je práve štandardne pridelená pre vypínač full-screen\nBudete si želať obnoviť F11 pre grabovanie?
2551 2551 Informácia o pluginoch
2552 2552 Plugin nenájdený: {0}.
2553 2553 Plugin {0} nie je viac potrebný a má byť deaktivovaný.
2554 2554 Nebol nájdený plugin {0}, ktorý je vyžadovaný pluginom {1}.
2555 2555 Plugin {0} požaduje JOSM aktualizáciu na verziu {1}.
2556 2556 Pluginy
2557 2557 Meno bodu(miesta)
2558 2558 Číslo bodu
2559 2559 Polícia
2560 2560 Politická
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 Iba poloha
2564 2564 pozícia {0} je mimo rozsah. aktuálne číslo z členov: {1}
2565 2565 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť
2566 2566 Pozícia, Čas, Dátum, Rýchlosť, Výška
2567 2567 Poštová schránka
2568 2568 PSČ:
2569 2569 Pošta
2570 2570 Poštové smerovacie číslo
2571 2571 Potenciál
2572 2572 Elektráreň (spôsob vyroby)
2573 2573 Elektrické vedenie
2574 2574 Transformátorová stanica
2575 2575 Malý transformátor
2576 2576 Elektrický stožiar (vysoké napätie)
2577 2577 Predpoklad Porušenia
2578 2578 Predpokladaný priestupok
2579 2579 Preddefinované
2580 2580 Nastavenie predvoľby {0} bolo vymazané, pretože nebola dlho používaná.
2581 2581 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neexistuje. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2582 2582 nastavenie s kľúčom ''{0}'' neobsahuje ''{1}''. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2583 2583 nastavenie s kľúčom ''{0}'' nemôžem dodať vnútornú hodnotu pre ''{1}''. Dodaná {2}. Nemôžem obnoviť geometriu okna z nastavení.
2584 2584 Nastavenia
2585 2585 Predvoľby uložené na {0}
2586 2586 Nastavenia...
2587 2587 Pripravujem OSM údaje...
2588 2588 Pripravujem rozhodnutie konfliktov
2589 2589 Pripravujem dátový súbor ...
2590 2590 Pripravujem vrstvu ''{0}'' pre nahrávanie ...
2591 2591 Pripravujem pôvodné na nahratie ...
2592 2592 -----
2593 2593 Historická železnica
2594 2594 Prednastavená skupina {0}
2595 2595 Prednastavená skupina {1} / {0}
2596 2596 Predvoľby
2597 2597 Predvoľba neobsahuje vlastnosti kľúča
2598 2598 Predvoľba neobsahuje vlastnost hodnoty
2599 2599 Predchádzajúci
2600 2600 Predchádzajúca značka
2601 2601 Predchádzajúci obrázok
2602 2602 Cesta I. triedy
2603 2603 Prípojka cesty I. triedy
2604 2604 Primárny modifikátor:
2605 2605 Pôvodný
2606 2606 Vezenie
2607 2607 Súkromné (iba zdielané ako anonymné, neusporiadané body)
2608 2608 Kód projekcie
2609 2609 Metóda projekcie
2610 2610 Vlastnosti
2611 2611 Vlastnosti / Memberships
2612 2612 Kontrola vlastností :
2613 2613 Vlastnosti pre zvolené objekty
2614 2614 Vlastnosti v mojej dátovej sade, i.e. lokálna dátová sada
2615 2615 Vlastnosti v spojených elementoch. Budú nahradené vlastnosťami v mojich elementoch, keď rozhodnutie o spojenie bude aplikované.
2616 2616 Vlastnosti v ich dátovej sade, i.e. serverova dátova sada
2617 2617 Vlastnosti
2618 2618 Vlastnosti (s konfliktmi)
2619 2619 Vlastnosti/Členstvo(memberships)
2620 2620 Vlastnosti: {0} / Memberships: {1}
2621 2621 Hodnota obsahuje HTML entitu
2622 2622 Hodnota začíná alebo končí medzerou
2623 2623 Určiť vrstvu pozadia pre zobrazenie mapovej súradnicovej siete
2624 2624 Doplniť krátky komentár k nahrávaným zmenám
2625 2625 Vytvára dialóg merania a vrstvu na meranie dĺžky a uhla segmentov, plochy obklopenej s (jednoduchou) uzavretou cestou a vytvoriť meranú dráhu (ktorá tiež môže byť importovaná z GPS vrstvy)
2626 2626 Určuje dialóg pre editáciu značiek v tabuľkovej mriežke.
2627 2627 Určuje trasové schopnosti
2628 2628 Nastavenia proxy
2629 2629 Krčma
2630 2630 Verejné (ukázať v obsahu trasy a ako anonymné, neusporiadané body)
2631 2631 Verejná budova
2632 2632 Dopravná obsluha
2633 2633 Hromadná doprava
2634 2634 Očistený objekt ''{0}''
2635 2635 Očistené {0} objekty
2636 2636 Umiestniť text vedľa zvukovej značky (a obrázok a web) takisto ako jeho ikony.
2637 2637 Lom
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 Pýtam sa na meno servera
2648 2648 Pýtam sa na meno servera ...
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 Dostihová dráha
2653 2653 Racquetbal
2654 2654 Železnica (štandardná)
2655 2655 Železnica
2656 2656 Železničná zastávka
2657 2657 Železničné nástupište
2658 2658 Železničný pozemok
2659 2659 Zachytávač rastrových obrázkov multiplikátor:
2660 2660 Veľkosť rastra: {0}
2661 2661 Nekomprimované (Raw) GPS dáta
2662 2662 Čítajte ako prvé
2663 2663 Čítať fotky...
2664 2664 Načitávam zmenový súbor {0} ...
2665 2665 Načitávam zmenové súbory...
2666 2666 Čítanie rodičovských z ''{0}''
2667 2667 Načitávam zmenový súbor {0} ...
2668 2668 Čítam {0}...
2669 2669 Informačné súbory
2670 2670 Skutočné meno
2671 2671 Naozaj uzavrieť?
2672 2672 Naozaj zmazať výber z relacie {0}?
2673 2673 Rekreačná oblasť
2674 2674 Opravené (rektifikované) obrázky...
2675 2675 Recyklácia
2676 2676 Opakovať
2677 2677 Zopakuje poslednú zrušenú akciu.
2678 2678 Ref. číslo
2679 2679 Referencie (číslo stopy(track))
2680 2680 Referenčné číslo
2681 2681 Odkazovať na
2682 2682 Obnoviť
2683 2683 Oblasť (región)
2684 2684 Zamietnuť konflikty a Uložiť
2685 2685 Vzťah (relation)
2686 2686 Relácia ...
2687 2687 Editor Relácií: Sťahovanie Členov
2688 2688 Editor Relácií: Posun Dole
2689 2689 Editor Relácií: Posun Hore
2690 2690 Editor Relácií: Odstrániť
2691 2691 Editor Relácií: Odstrániť Vybrané
2692 2692 -----
2693 2693 Editor Relácií: Triedenie
2694 2694 Relácia je zmazaná
2695 2695 Relácia s externou id ''{0}'' odkazuje na chýbajúce pôvodné s externou id ''{1}''.
2696 2696 Relácia {0}
2697 2697 Relácia: {0}
2698 2698 Relácie
2699 2699 Relácie: {0}
2700 2700 Pustite tlačítko myši pre vybratie objektov v obdĺžniku.
2701 2701 Pustite tlačítko myši pre zastavenie pohybu. Ctrl spojí s najbližším bodom.
2702 2702 Pustite tlačítko myši k zastaveniu otáčania
2703 2703 Náboženstvo
2704 2704 Znovu načítať
2705 2705 Znovu nahrať vybrané objekty a obnoviť zoznam.
2706 2706 Nahrať poškodené dlaždice
2707 2707 Preložiť aktuálnu stránku pomoci
2708 2708 Načítať históriu zo serveru
2709 2709 Znovu načítať obsah aktívnych štýlov z ''{0}''
2710 2710 Vzdialené ovládanie
2711 2711 Vzdialená Správa s spýtala na vytvorenie nového bodu.
2712 2712 Vzdialená kontrola požiadala o import dát z nasledujúcej URL:
2713 2713 Vzdialená kontrola požiadala o načítanie dát z API.
2714 2714 Odstrániť
2715 2715 Presunúť \"{0}\" pre bod ''{1}''
2716 2716 Remove \"{0}\" for reláciu ''{1}''
2717 2717 Presunúť \"{0}\" pre cestu ''{1}''
2718 2718 Odstranené \"{0}\" pre {1} {2}
2719 2719 Odstrániť všetky členy odkazujúce na jeden zo selektovaných pôvodných
2720 2720 -----
2721 2721 Odstrániť z dátovej sady
2722 2722 Odobrať bod ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2723 2723 Odstraniť fotku z vrstvy
2724 2724 Odobrať reláciu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2725 2725 Vymazať značky z vnútorných ciest
2726 2726 -----
2727 2727 Vymazať vybraté záložky
2728 2728 Odstrániť práve vybraté členy z tejto relácie
2729 2729 -----
2730 2730 Odstrániť vybrané položky zo zoznamu spojovaných elementov
2731 2731 Odstrániť vybraté cesty ikon
2732 2732 Odstrániť vybraté štýly z obsahu aktívnych štýlov
2733 2733 Odstraňte ich, vyčistite reláciu
2734 2734 Odstrániť tohoto člena relácie z relácie
2735 2735 Odobrať cestu ''{0}'' v mieste {1} z relácie ''{2}''
2736 2736 Odstránený Prvok z Relácií
2737 2737 Odstraňujem duplicitné body...
2738 2738 Vybranie odkazu z relácie {0}
2739 2739 Premenovať vrstvu
2740 2740 Premenovať vybratú záložku
2741 2741 Vykresluje cesty (autobusy, turistika, cyklistika). Cesty musia byť definované v súbore routes.xml v adresári pluginov.
2742 2742 Požičovňa
2743 2743 Servis
2744 2744 Nahradiť \"{0}\" za \"{1}\" pre
2745 2745 Nahradiť pôvodné pozadie farbou JOSM pozadia.
2746 2746 Nahradiť pôvodné biele pozadie, farbou pozadia definovanou v nastaveniach JOSM.
2747 2747 Nahlásiť chybu
2748 2748 Žiadosť na aktualizáciu
2749 2749 Detaily požiadavky: {0}
2750 2750 Nádrž
2751 2751 Vynulovať (Reset)
2752 2752 Vymazať cookie
2753 2753 Vynulovať aktuálny nameraný výsledok a vymazať dráhu merania.
2754 2754 Nastaviť id na 0
2755 2755 Nastaviť východzie hodnoty
2756 2756 Ulica (miestna komunikácia)
2757 2757 Osídlená oblasť (Residential area)
2758 2758 Zmeniť veľkosť appletu (formát: ŠÍRKAxVÝŠKA)
2759 2759 Rozlíšenie dlaždíc Landsatu (pixely na stupeň)
2760 2760 Rozlíšenie Landsat dlaždíc, merané v pixeloch na stupeň. Štandardne 4000.
2761 2761 Vyriešiť
2762 2762 Rozhodnutie konfliktov
2763 2763 Rozhodnúť konflikt pre ''{0}''
2764 2764 Vyriešte rozpor v súradniciach v {0}
2765 2765 Vyriešte konflikty v zmazaných (state) v {0}
2766 2766 Rozhodnutie konfliktov v member list of relation {0}
2767 2767 Vyriešte konflikty v zozname bodov cesty {0}
2768 2768 Vyriešiť konflikty.
2769 2769 Vyriešiť konflikty verzie pre bod {0}
2770 2770 Vyriešiť konflikty verzie pre reláciu {0}
2771 2771 Vyriešiť konflikty verzie pre cestu {0}
2772 2772 Vyriešiť {0} konfliktné značky v bode {1}
2773 2773 Vyriešiť {0} konfliktné značky v relácii {1}
2774 2774 Vyriešiť {0} konfliktné značky v ceste {1}
2775 2775 Reštaurácia
2776 2776 Reštaurácia
2777 2777 Obnoviť klávesovú skratku pre grabovanie F11
2778 2778 Obmedzenie
2779 2779 Maloobchod
2780 2780 Oporný múr
2781 2781 Pohotovosť (Záchranná služba)
2782 2782 Priniesť(Fetching) balíček bodov z {0}
2783 2783 reťazec;reťazec;...
2784 2784 -----
2785 2785 Otočiť smer radu budov
2786 2786 Otočiť smer ciest
2787 2787 Otočiť smer radu budov
2788 2788 Otočiť smer radu budov
2789 2789 Otočiť a Spojiť
2790 2790 Opačná šedá farba (pre čierne pozadia).
2791 2791 Opačná trasa
2792 2792 Otočiť smer všetkých zvolených ciest.
2793 2793 -----
2794 2794 Otočiť smer ciest
2795 2795 Obrátená pobrežná čiara
2796 2796 Obrátené pobrežie: zem nie je na ľavej strane
2797 2797 Obrátená zem: zem nie je na ľavej strane
2798 2798 Obrátená vodná cesta: zem nie je na ľavej strane
2799 2799 Otočenie uličných čísel radu budov
2800 2800 Revízia
2801 2801 Jazdectvo
2802 2802 Rieka
2803 2803 Riečny breh
2804 2804 Cesta (neznámy typ)
2805 2805 Cestné obmedzenie
2806 2806 Úloha
2807 2807 funkcia {0} sa nenachádza v porovnávenej dvojici {1}
2808 2808 Funkcia:
2809 2809 Funkcie vo vzťahoch (relations) odkazujú na
2810 2810 Otočiť o 180°
2811 2811 Otočiť o 270°
2812 2812 Otočiť o 90°
2813 2813 Otočiť obrázok vľavo
2814 2814 Otočiť obrázok vpravo
2815 2815 Otočiť vľavo
2816 2816 Otočiť vpravo
2817 2817 Kruhový objazd
2818 2818 Cesta (Route)
2819 2819 Štátna cesta
2820 2820 Typ Cesty (Route)
2821 2821 Zobrazené cesty sú pre:
2822 2822 Trasovanie (Routing)
2823 2823 Nastavenia trasového (Routing) Pluginu
2824 2824 Ragby
2825 2825 Zrúcanina
2826 2826 Zapnutá Douglas-Peucker approximácia...
2827 2827 Spúšťam test {0}
2828 2828 Zapnutá vertex redukcia...
2829 2829 J
2830 2830 SIM-karty
2831 2831 Sally port (vstupný portál do pevnosti s vonkajšou a vnútornou bránou)
2832 2832 Uložiť
2833 2833 Uložiť ako...
2834 2834 Uložiť GPX súbor
2835 2835 Uložiť vrstvu
2836 2836 Uložiť OSM súbor
2837 2837 Uložiť WMS vrstvu
2838 2838 Uložiť WMS vrstvu do súboru
2839 2839 Uložiť akokoľvek
2840 2840 Uložiť zachytené dáta do súboru každý minútu.
2841 2841 Uložiť aktuálne údaje do nového súboru.
2842 2842 Uložiť aktuálne dáta.
2843 2843 Zrušiť(nepoužiť) aktualizácie a zavrieť dialógové okno
2844 2844 Nastavenia
2845 2845 Uložiť meno a heslo (nešifrovane)
2846 2846 Uložiť/Nahrať a Vymazať
2847 2847 Uložiť/Nahrať a Ukončiť
2848 2848 Uložiť/Nahrať vrstvy pred vymazaním. Neuložené zmeny nebudú stratené.
2849 2849 Uložiť vrstvu do ''{0}'' ...
2850 2850 Skenovaná mapa ...
2851 2851 Prehľadávam adresár {0}
2852 2852 Škola
2853 2853 Železný šrot
2854 2854 Sutina
2855 2855 Krovie
2856 2856 Hľadať
2857 2857 Hľadám ...
2858 2858 Vyhľadávať objekty
2859 2859 Vyhľadávať...
2860 2860 Hľadať:
2861 2861 Druhé meno
2862 2862 Cesta II. triedy
2863 2863 Sekundárny modifikátor:
2864 2864 Sekúnd: {0}
2865 2865 Bezpečnostná výnimka
2866 2866 Pozrite Wiki pre iné typy capacity:[types]=*.
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 Sel.: Rel.:{0} / Cesty:{1} / Body:{2}
2870 2870 Výber
2871 2871 Vybrať všetko
2872 2872 Vybrať Feuille
2873 2873 Vybrať WMS vrstvu
2874 2874 Vyberte jedinú, uzavretú cestu s najmenej štyrmi bodmi.
2875 2875 Vybrať všetky objekty priradené, aktuálne označeným, súborom zmien.
2876 2876 Vybraté všetky obnovené objekty v údajovej vrstve. Tento výber obsahuje aj neúplné objekty.
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 -----
2880 2880 Vybrať hranice obce(samosprávy)
2881 2881 Vyberte buď:
2882 2882 Vybrať meno súboru
2883 2883 Vyberte ak dáta majú byť stiahnuté na novú vrstvu
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 Výber nastavenia kreslenej čiary
2887 2887 Výber členov
2888 2888 Zvoliť bod pod kurzorom.
2889 2889 Vyberte objekty na nahratie
2890 2890 -----
2891 2891 Výber pôvodných pre vybraté členy relácie
2892 2892 Výber pôvodných, doplnených týmto používateľom
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Vybrať člena relácie, ktorý sa týka pôvodných v aktuálnom výbere
2897 2897 Vybrať člena relácie, ktorý odkazuje na {0} pôvodných v aktuálnom výbere
2898 2898 Výber cieľovej vrstvy
2899 2899 -----
2900 2900 Výber členov zo všetkých vybraných relácií
2901 2901 -----
2902 2902 Vybrať na zavretie zmenový súbor po ďalšom nahratí
2903 2903 Výber pre stiahnutie GPS stôp(traces) vo vybratej sťahovanej oblasti
2904 2904 Výber pre stiahnutie OSM dát vo vybratej sťahovanej oblasti
2905 2905 Výber pre nahratie vrstvy ''{0}'' na server ''{1}''
2906 2906 -----
2907 2907 Vybrať dve cesty s so spoločným bodom
2908 2908 Vybrať dve cesty bez spoločného bodu
2909 2909 Výber s určeným hľadaním
2910 2910 Zvoliť, posunúť a otáčať objekty
2911 2911 Vybrané prvky nemôžu byť zpravouhlené
2912 2912 Vybratý súbor {0} nieje cache súborom tohto pluginu (chybné rozšírenie)
2913 2913 Vybratá stopa: {0}
2914 2914 Výber
2915 2915 Plocha výberu
2916 2916 Dĺžka výberu
2917 2917 Výber je prázdny
2918 2918 Nevhodný výber!
2919 2919 Výber: {0}
2920 2920 Cesty pretínajúce sami seba
2921 2921 Oddeliť vrstvu
2922 2922 Oddeľovač
2923 2923 Sekvencia
2924 2924 Server odpovedal stretol sa s reakcoiu kódu 404 pre id {0}. Vynechanie.
2925 2925 Server odpovedal s chybovou kód 404, opakovanie s individuálnou žiadosťou pre každý pôvodný
2926 2926 Obslužná cesta (Service)
2927 2927 Služby
2928 2928 Typ obslužnej cesty (serviceway)
2929 2929 -----
2930 2930 Nastaviť priehľadnosť WMS vrstiev
2931 2931 Nastavenie nového miesta pre ďalšiu požiadavku
2932 2932 Zadať všetko východzie (prednastavené)
2933 2933 Nastaviť priehľadné pozadie
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 Pridať aktuálny výber do zoznamu vybratých relácií
2938 2938 Nastaviť jazyk.
2939 2939 Nastaviť vybrané elementy(prvky) na mape, podľa vybratých prvkov v obsahu na vrchu.
2940 2940 Zadať východzie (prednastavené)
2941 2941 Zvoliť {0} Lambert súradnice
2942 2942 Nastavenie {0}={1} pre bod ''{2}''
2943 2943 Nastavenie {0}={1} pre reláciu ''{2}''
2944 2944 Nastavenie {0}={1} pre cestu ''{2}''
2945 2945 Nastavené {0}={1} pre {2} {3}
2946 2946 Nastavenie funkcie pre vybrané členy
2947 2947 Ručné nastavenie. Používajte opatrne!
2948 2948 Nastavujem východzie hodnoty
2949 2949 Nastavenie klávesovej skratky \"{0}\" pre akciu \"{1}\" ({2}) zlyhalo,\npretože skratka je už použitá pre akciu \"{3}\" ({4}).\n\n
2950 2950 Nastavenia
2951 2951 Nastavenie pre plugin \"Remote Control\" Vzdialené ovládanie.
2952 2952 Nastavenia pre SlippyMap plugin.
2953 2953 Nastavenia pre zvukový prehrávač a zvukové značky.
2954 2954 Nastavenie projekcie mapy a interpretácie dát.
2955 2955 Autopožičovňa (aj pre krátkodobé požičanie auta aj 1 hod.)
2956 2956 Prístrešok
2957 2957 Posunúť všetky stopy(traces) na východ (stupeň)
2958 2958 Posunúť všetky stopy(traces) na sever (stupeň)
2959 2959 Obuva
2960 2960 Streľba
2961 2961 Nakupovanie
2962 2962 Obchody
2963 2963 -----
2964 2964 Skratka
2965 2965 Nastavenie klávesových skratiek
2966 2966 Najkratšia
2967 2967 Mali by ste uložiť?
2968 2968 Vypnúť doplnok?
2969 2969 Mali by ste nahrávať?
2970 2970 Ukázať
2971 2971 Ukázať GPS dáta.
2972 2972 Zobraziť správu o stave
2973 2973 -----
2974 2974 Ukázať Info Dlaždíc
2975 2975 Ukázať súbor zmien {0}
2976 2976 Zobraziť informácie o pomoci
2977 2977 Zobraz históriu
2978 2978 Zobraz info
2979 2979 Zobraziť informačnú úroveň(level) pri nahrávaní.
2980 2980 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname
2981 2981 Ukáž lokalizovaný názov vo vybratom zozname, ak je dostupný
2982 2982 -----
2983 2983 Ukázať ID objektu v zozname výberu
2984 2984 Zobraziť alebo skryť menu Zvuk v menu hlavnej ponuky.
2985 2985 -----
2986 2986 Zobrazovať pri štarte úvodnú obrazovku
2987 2987 Zobraziť správu o stave s užitočnými informáciami, ktoré sa môžu viazať ku chybám
2988 2988 Zobraziť iba značky(tags) s konfliktami
2989 2989 Zobraziť informačné testy v nahrávacom kontrolnom okne
2990 2990 Zobrazí túto nápovedu
2991 2991 Zobraziť/Skryť
2992 2992 Zobraziť/Skryť Text/Ikony
2993 2993 Zobrazená oblasť
2994 2994 -----
2995 2995 Cesty s podobnými menami
2996 2996 Zjednodušiť cestu
2997 2997 Simuluje kliknutie, keď spravíte malý a krátky pohyb. Toto je užitočné pre perá tabletu, keď máte problémy , stačí kliknúť na tablet bez pohybu myši (obecný Java - tablet problém).
2998 2998 Jedna farba (môže byť prispôsobená pre pomenované vrstvy)
2999 2999 Jednotlivé prvky
3000 3000 Veľkosť dlaždíc Landsatu (pixely)
3001 3001 Veľkosť jednej Landsat dlaždice, meraná v pixeloch. Štandardne 2000.
3002 3002 -----
3003 3003 Korčuľovanie
3004 3004 Lyže
3005 3005 Lyžovanie
3006 3006 Vynechať Sťahovanie
3007 3007 Vynechať sťahovanie
3008 3008 Vynechať aktualizáciu
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 Slipway (rampa na vyzdvihnutie lode z vody na breh)
3013 3013 Pomalšie
3014 3014 Spomalené prehrávanie
3015 3015 Vyhladené mapy (antialiasing)
3016 3016 Snímka na veľkosť dlaždice
3017 3017 Snežný skúter
3018 3018 Futbal
3019 3019 Riešenie konfliktov
3020 3020 Niektoré z ciest mali časť vzťahov (relations), ktoré boli zmenené. Prosím overte či to nepredstavuje nejakú chybu.
3021 3021 Niektoré waypointy, ktoré bili príliš ďaleko od stopy pre rozumné určenie ich času boli vynechané.
3022 3022 Niektoré body (waypointy) s časovou značkou pred začiatkom stopy(track), alebo za koncom, boli vynechané, alebo presunuté na začiatok.
3023 3023 Triediť
3024 3024 Menu Sort presets
3025 3025 Triedenie členov relácie
3026 3026 Zdroj
3027 3027 Zdrojový text
3028 3028 Miesta pre vozíčkárov
3029 3029 Priestory pre rodičov s detmi
3030 3030 Priestory pre ženy
3031 3031 Rýchlosť
3032 3032 Rýchlosť (Km/h)
3033 3033 Kamera na meranie rýchlosti
3034 3034 Špičky (hroty)
3035 3035 Rozdeliť cestu
3036 3036 Rozdeliť cestu vo zvolenom bode
3037 3037 Rozdeliť oblasť
3038 3038 Rozdeliť cestu {0} do {1} častí
3039 3039 Rozdeliť oblasť podľa neoznačenej cesty
3040 3040 Šport
3041 3041 Šport (loptový)
3042 3042 Športové zariadenie
3043 3043 Športy
3044 3044 Športové centrum
3045 3045 Prameň
3046 3046 Štadión
3047 3047 Štandardný unix geometry argument
3048 3048 Hviezdičkový
3049 3049 Začať vyhľadávanie
3050 3050 Žačať nastavovanie
3051 3051 Začiatok sťahovania dát
3052 3052 Začiatok novej cesty z posledného bodu.
3053 3053 Začiatok stopy (bude použité vždy ak nie sú dostupné iné značky)
3054 3054 Spustenie #:
3055 3055 Spúšťajúce písmeno adresy musí byť nižšie ako konečné písmeno adresy
3056 3056 Spúšťajúce adresné číslo musí byť nižšie ukončovacie adresné číslo
3057 3057 Počiatočné a koncové čísla musia byť rovnaké pre abecedné adresy
3058 3058 Začínam prehľadávať adresár
3059 3059 Začiatok opakovania {0} z {1} v {2} sekunde ...
3060 3060 Spúšťam opakovanie {0} z {1}.
3061 3061 -----
3062 3062 Začínam nahrávať požiadavku ...
3063 3063 Zahajujem nahrávanie so žiadosťou na pôvodné ...
3064 3064 Stav
3065 3065 Štát:
3066 3066 Papierníctvo
3067 3067 Stav
3068 3068 Správa o stave
3069 3069 Schody
3070 3070 Turniket (Stile)
3071 3071 Zastaviť (stop)
3072 3072 Potok
3073 3073 Názov ulice
3074 3074 Hlavné komunikácie
3075 3075 Ulice NRW Geofabrik.de
3076 3076 Štýl pre vnútornú cestu ''{0}'' je ekvivalentný polygónu.
3077 3077 Označenie pre vonkajšiu(obvodovú) cestu ''{0}'' je zamenené.
3078 3078 Štýl pre obmedzenie {0} nenajdený.
3079 3079 Predložiť filter
3080 3080 Štvrť
3081 3081 Metro
3082 3082 Vchod do metra
3083 3083 Podokno skratiek
3084 3084 Prístup
3085 3085 Úspešne otvorený súbor zmien {0}
3086 3086 -----
3087 3087 Podpora živému (live) GPS vstupu (pohybujúca sa bodka) cez pripojenie na gpsd server.
3088 3088 Podporovaný Rectifier Services:
3089 3089 Podpora sťahovaných dlaždíc, skenovaných máp z walking-papers.org. Tento plugin je stále v rannom vývoji a môže obsahovať chyby.
3090 3090 Povrch
3091 3091 Pozorovanie (ostraha)
3092 3092 Meračský bod
3093 3093 Merač
3094 3094 -----
3095 3095 Merač...
3096 3096 Plugin SurveyorPlugin potrebuje ku svojej činnosti plugin LiveGpsPlugin, ktorý nebol najdený!
3097 3097 Plávanie
3098 3098 Swiss Grid (Švajčiarsko)
3099 3099 Prejsť na nový openstreetbugs server?
3100 3100 Popis značky
3101 3101 Synchronizovať audio
3102 3102 Synchronizovať celú dátovú sadu
3103 3103 Synchronizovať iba {0} bod
3104 3104 Synchronizovať iba {0} reláciu
3105 3105 Synchronizovať čas z fotky a GPS prímača
3106 3106 Synchronizovať iba {0} cestu
3107 3107 TCX Súbory (*.tcx)
3108 3108 Stolný tenis
3109 3109 -----
3110 3110 kolekcia značiek nemôže byť použitápre pôvodné pretože sú tam kľúče s viacnásobnými hodnotami
3111 3111 zbierka značiek neobsahuje vybrané hodnoty ''{0}''
3112 3112 Tagom zmenená relácia s
3113 3113 Značky ciest ako
3114 3114 Značky ciest, ako voda, pobrežie, zem alebo nič. Štandardne voda.
3115 3115 Zdroj pre TagChecker
3116 3116 Tester predvolieb značenia
3117 3117 Predvoľby značenia (Tagging Presets)
3118 3118 Značky
3119 3119 Značky (vymezovacia čiarka)
3120 3120 Značky a Členy
3121 3121 Značky z bodov
3122 3122 Značky z relácií
3123 3123 Značky z ciest
3124 3124 Značky zo súboru zmien {0}
3125 3125 Značky pre nový súbor zmien
3126 3126 Klúče s prázdnými hodnotami
3127 3127 Značky({0} konfliktov)
3128 3128 TangoGPS Súbory (*.log)
3129 3129 TangoGPS import neúspešný!
3130 3130 TangoGPS import úspešný
3131 3131 Cieľový objekt s id {0} a verziou {1} je viditeľný aj keď zdrojový objekt s nižšou verziou {2} nie je viditeľný. Nemôžem sa zaoberať s touto nezrovnalosťou. Ponechávam cieľový objekt.
3132 3132 -----
3133 3133 Telefón
3134 3134 Telefónne karty
3135 3135 Tenis
3136 3136 Rad (Terrace)
3137 3137 Vytvoriť rad budov
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 Cesta III. triedy
3141 3141 Terciálny modifikátor:
3142 3142 Otestovať
3143 3143 Aktualizácia neúspešná
3144 3144 Overovanie {0}/{1}: Súšťa sa {2}
3145 3145 -----
3146 3146 Bude zobrazená smerová šípka v segmente línie.
3147 3147 -----
3148 3148 OSM server ''{0}'' nepozná objekt<br>pokúsili ste sa čítať, aktualizovať, alebo vymazať. Jeden príslušný objekt<br>neexistuje na servery, alebo používate chybnú URL pre prístup<br>naň. Prosím opatrne skontrolujte adresy serverov ''{0}'' kvôli preklepom.
3149 3149 OSM server ''{0}'' hlási zlý príkaz.<br>
3150 3150 Plugin \"Remote Control\" počúva vždy na porte 8111 localhostu. Číslo portu sa nedá zmeniť, pretože s použitím tohoto čísla počítajú vnútorné aplikácie využívajúce tento plugin.
3151 3151 Cesta \"from\" nezačína, ani nekončí v bode \"via\".
3152 3152 Táto \"from\" cesta nezačína a nekončí na \"via\" ceste.
3153 3153 Táto \"to\" cesta nezačína a nekončí na \"via\" bode.
3154 3154 Táto \"to\" cesta nezačína a nekončí na \"via\" ceste.
3155 3155 Číslo, ktorým je násobená rýchlosť pretáčania.
3156 3156 Uhol medzi predchádzajúcim a súčasným úsekom cesty.
3157 3157 Plocha, ktorú sa snažíte nahrať je príliš veľká, alebo vaša požiadavka bola príliš zozľahlá.<br>Požadujte menšiu plochu, alebo použite nejaký exportný súbor poskytnutý OSM komunitou.
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Tento výber nemôže byť použitý k rozdeleniu.
3162 3162 Tento výber sa nedá použiť pre oddelenie bodov
3163 3163 Súčasná hodnota je východzia
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 Dokument neobsahuje dáta.
3167 3167 Nasledujúce chyby nastali počas hromadného sťahovania: {0}
3168 3168 Zemepisná šírka na mieste kurzoru myši.
3169 3169 Zemepisná dĺžka na mieste kurzoru myši.
3170 3170 Ohromný JGoodies Plastic Look and Feel.
3171 3171 Kľúč ''{0}'' a všetky jej hodnoty budú odstránené
3172 3172 Dĺžka nového nakresleného segmentu trasy bude zobrazená.
3173 3173 Poloha {0} je práve na obrazovke. Cache nie je načítaná.
3174 3174 Požiadavka na stiahnutie údajov bola príliš veľká, presiahla maximálny veľkosť oblasti bbox je 0.25. Vyžiadajte si menšiu oblasť, alebo použite planet.osm
3175 3175 Spojovaná dátová sada nebude obsahovať značky s kľúčom {0}
3176 3176 Meno objektu na mieste kurzoru myši.
3177 3177 Skok v sekundách dopredu, alebo dozadu, podľa stlačeného náležitého tlačítka.
3178 3178 Plugin nemôže byť odstránený. Pravdepodobne to bolo už vypnuté.
3179 3179 Doplnok (plugin) bol odstránený z nastavení. Prosím reštartujte JOSM aby sa prestal používať.
3180 3180 Zobrazenie (projekcia) ''{0}'' v URL a aktuálne zobrazenie (projekcia) ''{1}'' sú rozdielne.\nMôže to viesť k zlým súradniciam.
3181 3181 Projekcia {0} nemohla byť aktivovaná. Bude použitá projecia Mercator
3182 3182 -----
3183 3183 Časový posun medzi spustením nahrávania a skutočným začiatkom nahrávania.
3184 3184 Regulárny výraz \"{0}\" má chybu na pozícii {1}, celá chyba:\n\n{2}
3185 3185 Požadovaná oblasť je príliš veľká. Prosím priblížte ju, alebo zmente oblasť.
3186 3186 Vybratá GPS stopa neobsahuje časové značky. Prosím vyberte inú.
3187 3187 Zvolená oblasť nemôže byť rozdelená, pretože je členom relácie.\nOdstráňte oblasť z relácie pred jej rozdelením.
3188 3188 Zvolené body nezdieľajú rovnakú cestu.
3189 3189 Vybraté fotografie neobsahujú informácie o čase.
3190 3190 Vybratá cesta(y) ma body mimo sťahovanej oblasti dát.\nToto môže viesť k tomu, že body môžu byť náhodou vymazané.\nSte si naozaj istý, že chcete pokračovať?
3191 3191 Server odpovedal chybou s kódom {0}
3192 3192 Zdroje (URL alebo názov súboru) z predstavených kontrol (pozrite http://wiki.openstreetmap.org/index.php/User:JLS/speller) alebo súbory na kontrolu značiek.
3193 3193 Štartovacia poloha nebola vo vnútry bboxu
3194 3194 Reťazec ''{0}'' nie je platný, zdvojená hodnota.
3195 3195 Viditeľný výsek je buď príliš malý, nebo príliš veľký pre sťahovanie dát z OpenStreetBugs
3196 3196 Cesta nemôže byť rozdelená vo zvolených bodoch. (Tip: Zvoľte body uprostred cesty.)
3197 3197 Cesty nemôžu byť spojené, pretože nemajú jednotný smer. Chcete otočiť smer ciest?
3198 3198 Divadlo
3199 3199 Ich(their) dátová sada neobsahuje značku s kľúčom {0}
3200 3200 Ich verzia
3201 3201 Ich(their) verzia (serverová dátová sada)
3202 3202 Ich so zlúčeným
3203 3203 Zábavný park
3204 3204 Teraz tam nie sú WMS vrstvy na nastavovanie.
3205 3205 Niesú tam otvorené súbory zmien
3206 3206 Pre aktualizáciu neboli vybrané žiadne objekty.
3207 3207 Sú tu stále nevyriešené konflikty. Konflikty nebudú uložené a budú vyriešené, ako by boli všetky odmietnuté. Pokračovať?
3208 3208 Bola tam nejaká chyba zatiaľ čo skúšate zobraziť URL pre tieto značky
3209 3209 Nastali problémy s nasledujúcimi pluginmi:\n\n{0}
3210 3210 Boli tam {0} konflikty počas importu.
3211 3211 Táto akcia nebude mať skratku.\n\n
3212 3212 -----
3213 3213 Tento obrázok obsahuje georeferenčné dáta.\nChcete ich použiť?
3214 3214 Toto je až za koncom nahrávky
3215 3215 Tento režim pracuje iba ak aktívna vrstva je\na cadastre \"plan image\" (rastrový obrázok)
3216 3216 Tento bod nie je prilepený k ničomu inému.
3217 3217 Tento plugin umožňuje dať na obrazovku obrázky na pozadie v editore a stotožniť ich s mapou.
3218 3218 Tento plugin kontroluje chyby kľúčov a ich hodnôt.
3219 3219 Tento plugin priamo nahrá GPS stopy(traces) z práve aktívnej vrstvy v JOSMe na openstreetmap.org.
3220 3220 Tento test hľadá body bez značiek, ktoré nie sú súčasťou žiadnej cesty.
3221 3221 Tento test hledá neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3222 3222 Tento test kontroluje cesty, či neobsahujú niektorý bod viac ako raz.
3223 3223 Tento test kontroluje cesty na podobnosť mien, keď môže ísť o preklep.
3224 3224 Tento test kontroluje blízkosť koncových bodov ciest k iným cestám
3225 3225 Tento test kontroluje či dve cesty, železnice, vodné cesty, alebo budovy sa križujú v rovnakej vrstve, ale sa nepretínajú v spoločnom bode.
3226 3226 Tento test slúži na zistenie, či nie sú dva body spojené viac ako jednou cestou.
3227 3227 Tento test kontroluje správnosť línií pobrežia.
3228 3228 Tento test zisťuje či nie je viac bodov na jednom mieste.
3229 3229 Tento test kontroluje, že tam nie sú cesty s rovnakými značkami a s rovnakými suradnicami bodov.
3230 3230 Tento test kontroluje smer vodných, pozemných a pobrežných línií.
3231 3231 -----
3232 3232 Tento test slúži na vyhľadanie bodov s rovnakými názvami (môžu to byť duplicity).
3233 3233 Tento test kontroluje, či cesty, ktoré by mali byť uzavreté sú skutočne uzavreté.
3234 3234 Táto verzia JOSMu nie je kompatibilná s vybraný serverom uloženým v nastaveniach.
3235 3235 Tieto body niesú v kruhu. Prerušujem.
3236 3236 Čísla dlaždíc
3237 3237 Zdroje Dlaždíc
3238 3238 -----
3239 3239 Časový interval
3240 3240 Časové pásmo:
3241 3241 Časové pásmo: {0}
3242 3242 Do ...
3243 3243 Pre zabránenie preťaženia máp WMS katastra,\nzvoľte pre import max. veľkosť 1 km2.
3244 3244 Na zmazanie
3245 3245 Zapnúť the cadastre WMS plugin, zmena\naktuálnej projekcie na jednu z the cadastre\nprojekcií a opakovať
3246 3246 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3247 3247 Zapnúť GPX čiary
3248 3248 Prepnúť drôtový model
3249 3249 Prepínač pohľadu na celej obrazovke
3250 3250 -----
3251 3251 Prepínač zobrazovania značiek textu a ikon.
3252 3252 Prepnúť viditeľnosť zvolenej vrstvy.
3253 3253 Prepnúť: {0}
3254 3254 Zapnúť/Vypnúť globálne nastavenie ''{0}''.
3255 3255 Toalety
3256 3256 Mýto (Toll)
3257 3257 Mýtna búdka
3258 3258 Nástroj: {0}
3259 3259 Panel nástrojov
3260 3260 Úprava panela nástrojov
3261 3261 Nástroje
3262 3262 Turistika
3263 3263 Veža
3264 3264 Nastavenie veže
3265 3265 Typ veže
3266 3266 Mesto (town)
3267 3267 Radnica (obecný úrad)
3268 3268 Mesto/miesto {0} sa nenašlo, alebo je nedostupné\nalebo ja akcia zrušená
3269 3269 Hračky
3270 3270 Trasovanie
3271 3271 Poľná cesta (Track)
3272 3272 Kvalita stopy poľnej cesty 1
3273 3273 Kvalita stopy poľnej cesty 2
3274 3274 Kvalita stopy poľnej cesty 3
3275 3275 Kvalita stopy poľnej cesty 4
3276 3276 Kvalita stopy poľnej cesty 5
3277 3277 Farebná trať a body
3278 3278 Stopové(Trackable) (iba zdieľané ako anonymné, usporiadané body s časovou značkou)
3279 3279 Semafor
3280 3280 Električka
3281 3281 Zastávka električky
3282 3282 Preprava
3283 3283 Cestovanie
3284 3284 Cestovná kancelária
3285 3285 Strom
3286 3286 Cesta pre motorové vozidlá
3287 3287 Prípojka cesty pre motorové vozidla
3288 3288 -----
3289 3289 Vyskúšajte aktualizovať plugin na najnovšiu verziu pre nahláseným chyby.
3290 3290 Ut-Ne 08:00-15:00; So 08:00-12:00
3291 3291 Tunel
3292 3292 Začiatok tunela
3293 3293 Prikázané smery jazdy (turn restriction)
3294 3294 Turning Circle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
3295 3295 Turning Point (koniec cesty)
3296 3296 Turniket
3297 3297 Točňa
3298 3298 Typ
3299 3299 Typ mena (UK)
3300 3300 -----
3301 3301 NEZNÁMA
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 URL z www.openstreetmap.org (môžete sem vložiť nejakú URL k stiahnutiu oblasti)
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 Rozpojiť cesty
3312 3312 Neschopnosť pridať pôvodné {0} do dátovej sady, pretože sú už zahrnuté
3313 3313 Nie je možné vytvoriť novú zvukovú značku
3314 3314 Nemôžem nájsť preklad pre jazyk {0}. Vyberám {1}.
3315 3315 Nie som schopný nájsť sprostredkujúce body. Prosím skontrolujte váš výber.
3316 3316 Nemôžem získať cestu pre adresár {0}\n
3317 3317 Pre neschopnosť usporiadať cesty. Prosím skontrolovať ich smery
3318 3318 Niesom schopný vyčítať Šírku/Dĺžku
3319 3319 Nie je možné synchronizovať v už prehrávanej vrstve
3320 3320 Miestna cesta neklasifikovaná (Unclassified)
3321 3321 Neuzavreté cesty.
3322 3322 Neuzavretá cesta
3323 3323 Nespojené pobrežie
3324 3324 Nepripojené cesty.
3325 3325 Nerozhodnuté
3326 3326 Nevyriešené konflikty medzi vymazávaným stavom
3327 3327 Nerozhodnuté konflikty medzi rôznymi súradnicami
3328 3328 Nerozhodnutý konflikt medzi viditeľnými stavom
3329 3329 Nerozhodnutý
3330 3330 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Prerušujem.
3331 3331 Nedefinovaný prvok ''{0}'' najdený vo vstupných dátach. Vynechávam.
3332 3332 Obnoviť pridané body?
3333 3333 Obnoviť pôvodné závislé odkazy?
3334 3334 Obnoviť {0} pôvodných
3335 3335 Späť
3336 3336 Obnovenie(Undo) Pravouhlého tvaru
3337 3337 Krok späť posun
3338 3338 Obnovenie(Undo) pravouhlosti pre určené body
3339 3339 Vrátiť poslednú akciu.
3340 3340 Uvoľniť panel
3341 3341 Neočakávaná chyba programu.
3342 3342 -----
3343 3343 neočakávaný index stĺpca. Got {0}
3344 3344 neočakávaný formát z id odpovedi zo servera, dostáva ''{0}''
3345 3345 Nečakaný chybný formát záhlavia pre konflikt v aktualizácii súboru zmien. Dostal som ''{0}''
3346 3346 neočakávaný formát novej verzie zo zmenených pôvodných ''{0}'', dostáva ''{1}''
3347 3347 Neočakávaná značka: {0}
3348 3348 neočakávaná hodnota parametra\"index\". Got {0}
3349 3349 Odblokovať
3350 3350 Odblokovať zoznam spojovaných elementov a začať spojovanie
3351 3351 Nepripojený bod (Unglued Node)
3352 3352 Univerzita
3353 3353 Neznámy typ súboru: {0}
3354 3354 Neznámy hostiteľ
3355 3355 Neznámy stav problému
3356 3356 Neznámy zaznamenaný formát
3357 3357 Neznámy typ člena pre ''{0}''.
3358 3358 Neznámy mód {0}.
3359 3359 Neznáma, alebo nepodporovaná API verzia. Got {0}
3360 3360 Neznámy pôvodný typ: {0}. Povolené hodnoty sú, body, cesty, alebo relácie
3361 3361 Neznámy typ relačného člena ''{0}'' v relácii s eterným id ''{1}''
3362 3362 Neznáma funkcia ''{0}''.
3363 3363 Neznáme údaje(vety):
3364 3364 Neznány type (druh): {0}
3365 3365 Nepomenované spojenie
3366 3366 Nepomenovaná nezaradená(unclassified) hlavná cesta(highway)
3367 3367 Nepomenované cesty
3368 3368 Neusporiadané pobrežie
3369 3369 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred zmazaním?
3370 3370 Neuložené zmeny - Uložiť/Nahrať pred ukončením?
3371 3371 Neuložené dáta a konflikty
3372 3372 Neuložené dáta a stratený pričlenený súbor
3373 3373 Neuložené dáta nezapisovateľných súborov
3374 3374 Odznačiť všetko
3375 3375 Odznačiť všetko (Escape)
3376 3376 Odznačiť všetko (Focus)
3377 3377 Odznačiť všetky objekty
3378 3378 Nepodporovaná verzia WMS súboru; nájdené {0}, očakávané {1}
3379 3379 Nepodporovaná verzia súborov cache; nájdené {0}, očakávané {1}\nVytvorte nový súbor.
3380 3380 -----
3381 3381 Nepodporovaná verzia: {0}
3382 3382 Neotagované(neoznačené) a nespojené body.
3383 3383 Neotagované(neoznačené) cesty
3384 3384 Neotagované(neoznačené), prázdne a jednobodové cesty.
3385 3385 Hore
3386 3386 Aktualizovať
3387 3387 Aktualizácia pluginov
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 Aktualizácia dát
3391 3391 -----
3392 3392 Aktualizovať objekty
3393 3393 Aktualizovať pluginy
3394 3394 Aktualizovať výber
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 Aktualizovať následujúce pluginy:\n\n{0}
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 Aktualizovať aktuálne vybraté objekty zo servera (znovu nahrať dáta)
3401 3401 Aktualizácia objektov v aktívnej dátovej vrstve zo servera.
3402 3402 -----
3403 3403 Aktualizácia súboru zmien {0}...
3404 3404 Aktualizácia súboru zmien...
3405 3405 Aktualizujem dáta
3406 3406 Aktualizujú sa ignorované chyby ...
3407 3407 Aktualizujem mapu ...
3408 3408 Nahrať
3409 3409 Nahrať zmeny
3410 3410 Nahrať nastavenie
3411 3411 Nahrať stopu
3412 3412 Nahrať Stopy (Traces)
3413 3413 Nahrať všetky zmeny v aktívnej dátovej vrstve na OSM server
3414 3414 Nahrať všetky zmeny v aktuálnom výbere na OSM server.
3415 3415 Nahrávanie je zrušené
3416 3416 Nahrať dáta
3417 3417 -----
3418 3418 Nahrať údaje v jednej požiadavke
3419 3419 -----
3420 3420 Nahrať každý objekt individuálne
3421 3421 Chyba pri nahrávaní. Server napísal nasledujúcu správu:
3422 3422 -----
3423 3423 Nahrať výber
3424 3424 Nahrať zmenené pôvodné
3425 3425 Nahrať súčasné nastavenie na server
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 Nahrávam GPX stopu (track)
3432 3432 Nahrávam GPS stopu(track): {0}% ({1} of {2})
3433 3433 Nahrávam a ukladám zmenené vrstvy ...
3434 3434 Nahrávam dáta ...
3435 3435 Náhrávanie dát na server z vrstvy ''{0}''
3436 3436 Nahrávam {0} objekty(ov) ...
3437 3437 -----
3438 3438 Nahrať Stopy (Traces) na openstreetmap.org
3439 3439 Využitie
3440 3440 Použiť
3441 3441 Použite <b>(</b> a <b>)</b> k zoskupeniu výrazov
3442 3442 Použite <b>\"</b> ako úvodzovky (napríklad ak kľúč obsahuje dvojbodku)
3443 3443 Použite <b>|</b> alebo <b>OR</b> pri kombinácii s logickým \"alebo\"
3444 3444 -----
3445 3445 Použíť východzie
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 Použíť komplexnú kontrolu vlastností
3449 3449 Použite desatinné stupne.
3450 3450 Použíť východzie
3451 3451 Použiť predvolený dátový súbor.
3452 3452 Použíť globálne nastavenie.
3453 3453 Použite predovlený súbor pre spellcheck (preklepy).
3454 3454 Použite predvolený súbor pre ignorované značky.
3455 3455 Použitie vrstvy chýb.
3456 3456 Použíť globálne nastavenie.
3457 3457 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb.
3458 3458 -----
3459 3459 Použiť súčasné farby ako novú farebnú schému.
3460 3460 Použiť predvolený dátový súbor (doporučené).
3461 3461 Použite predvolený súbor pre spellcheck (doporučené).
3462 3462 Použite predvolený súbor pre ignorované značky (doporučené).
3463 3463 Použitie vrstvy chýb pre zobrazenie problematických elementov.
3464 3464 Použiť zoznam nekontrolovaných chýb, pre zastavenie(schovanie) upozornení (varovaní).
3465 3465 Použiť vybratú schému zo zoznamu.
3466 3466 Použitý štýl
3467 3467 Užívateľ
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 Používateľ:
3471 3471 Meno používateľa
3472 3472 Meno používateľa
3473 3473 Prípadne použijúc skratku ''{0}''\n\n
3474 3474 Overiť
3475 3475 Kontroluje platnosť hodnôt a značiek pomocou komplexných pravidiel.
3476 3476 Porovnáva hodnoty kľúčov oproti zoznamu slov.
3477 3477 Porovnáva platnosť hodnôt vlastností oproti prednastaveným hodnotám.
3478 3478 Overovanie
3479 3479 Validácia
3480 3480 Overovanie chýb
3481 3481 Hodnota
3482 3482 Hodnota ''{0}'' pre kľúč ''{1}'' nie je v predvolenom zozname.
3483 3483 Hodnota ''{0}'' je použitá pre kľúč ''{1}''
3484 3484 Hodnota ''{0}'' nie je číslo. Prosím vložte celé číslo > 1
3485 3485 Hodnota >0 očakávaná pre parameter ''{0}'', dostal som {1}
3486 3486 Hodnota pre zemepisnú šírku v rozsahu [-90,90] povinná.
3487 3487 Hodnota pre zemepisnú dížku v rozsahu [-180,180] povinná.
3488 3488 child.getId() >0 očakávaný. Got {1}
3489 3489 Hodnota:
3490 3490 Rôzne nastavenia ovplyvňujúce vzhľad celého programu.
3491 3491 Zachytávač vektorových obrázkov multiplikátor:
3492 3492 Rýchlosť (červená = pomaly, zelená = rýchlo)
3493 3493 Predajný automat
3494 3494 Predávané výrobky
3495 3495 Verzia
3496 3496 verzia > 0 očakávaná. Got {0}
3497 3497 Verzia {0}
3498 3498 Verzia {0} vytvorená na {1} podľa {2}
3499 3499 Verzia {0} aktuálne editovaná v dátovej vrstve ''{1}''
3500 3500 Verzia {0} v editore
3501 3501 Verzia {0}, {1} (podľa {2})
3502 3502 Verzia: {0}
3503 3503 Veterinár
3504 3504 Obchod s DVD
3505 3505 Zobraziť
3506 3506 Zobrazenie: {0}
3507 3507 Výhliadka
3508 3508 Dedina
3509 3509 Obecná zeleň
3510 3510 Dedina/Mesto
3511 3511 Vinica
3512 3512 Viditeľnosť
3513 3513 Viditeľný Stav:
3514 3514 Navštíviť domovskú stránku
3515 3515 Vizualizuje \"routing information\" ako routovací graf.
3516 3516 Kalibrácia zvukového nahrávania
3517 3517 Sopka
3518 3518 Napätie
3519 3519 Z
3520 3520 VAROVANIE: Normalizačná hodnota vlastnosti ''verzia'' prvkut {0} na {2}, API verzia je ''{3}''. Got {1}.
3521 3521 VAROVANIE: neočakávaný formát z API bázy URL. Presmerovávanie na info, alebo stránku priebehu pre OSM pôvodné vedú pravdepodobne ku chybe. API báza URL je: ''{0}''
3522 3522 VAROVANIE: neočakávaný formát z API báze URL. Presmerovávanie na stránku užívateľa pre OSM užívateľ je pravdepodobne chybný. API báza URL je: ''{0}''
3523 3523 -----
3524 3524 WGS84 Zemepisné
3525 3525 -----
3526 3526 WMS Súbory (*.wms)
3527 3527 WMS Vrstva
3528 3528 Nastavenie WMS Pluginu
3529 3529 -----
3530 3530 WMS URL (východzie)
3531 3531 WMS URL alebo ID obrázka:
3532 3532 WMS vrstva ({0}), sa automaticky sťahuje vo zväčšení (zoom) {1}
3533 3533 WMS vrstva ({0}), sťahovaná vo zväčšení (zoom) {1}
3534 3534 WMS vrstva ({0}), {1} dlaždice(dlaždíc) načítané
3535 3535 -----
3536 3536 Čakanie 10 sekúnd ...
3537 3537 -----
3538 3538 Walking Papers vrstva ({0}) vo zväčšení {1}
3539 3539 -----
3540 3540 Hradby
3541 3541 Upozornenie
3542 3542 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné vytváranie chýbajúceho adresára preferencií: {0}
3543 3543 VAROVANIE: Neúspešná inicializácia preferencií. Adresár preferencií ''{0}'' nie je adresár.
3544 3544 Varovanie: Neúspešná inicializácia preferencií. Neúspešné resetovanie preferencií do východzích: {0}
3545 3545 Varovanie: Výber WMS dlaždíc zlyháva. Prosím skontrolujte nastavenie.
3546 3546 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3547 3547 -----
3548 3548 Varovanie: Vrstva ''{0}'' už viac neexistuje. Nemôžem odstrániť konflikt s pôvodnými ''{1}''.
3549 3549 VAROVANIE: Chýbajúci adresár preferencií ''{0}''. Vytváranie východzieho súboru preferencií.
3550 3550 Varovanie: Vyčistená cesta {0} pretože množstvo bodov sa znížilo 2. Aktuálne je {1}
3551 3551 VAROVANIE: Nahrádzanie existujúceho súboru preferencií ''{0}'' s východzím súborom preferencií.
3552 3552 Varovanie: Základná URL ''{0}'' pre a WMS službu neobsahuje koncový '&' alebo koncový '?'.
3553 3553 Varovanie: Úplná URL je ''{0}''.
3554 3554 Upozornenie: Heslo sa posiela nešifrované.
3555 3555 -----
3556 3556 Varovanie: WMS vrstva je deaktivovaná, pretože je obsahuje chybnú url ''{0}''
3557 3557 Varovanie: automaticky skracujem hodnotu tagu ''{0}'' pri vymazaných objektoch {1}
3558 3558 Varovanie: zlé umiestnenie v HTML dokumente. Výnimka bola:
3559 3559 Varovanie: chybná hlavička \"{0}\" nenastala žiadna zhoda s očakávaným vzorom
3560 3560 Varovanie: neúspešný vstup do adresára ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod . Výnimka bola: {1}
3561 3561 Varovanie: neúspešne odvodený wiki jazyk z JOSM miestneho kódu ''{0}''. Použitý východzí kód ''en''.
3562 3562 Varovanie: neúspešné otvorenie vstupného toku zdroja ''/data/{0}''. Nemôžem načítať NTF<->RGF93 mriežku
3563 3563 VAROVANIE: neúspešný pri pokračovaní preferancií na ''{0}''
3564 3564 -----
3565 3565 Varovanie: neúspešná voľba umiestniť panel dialógu vždy na vrchu. Výnimky boli: {0}
3566 3566 Varovanie: neúspešná čítanie MOTD z ''{0}'' pre bezpečnostný dôvod. Výnimka bola: {1}
3567 3567 Varovanie:neúspešné čítanie MOTD z ''{0}''. Výnimka bola: {1}
3568 3568 Varovanie: ignorujem výnimku pretože úloha bola ukončená. Výnimka: {0}
3569 3569 Varovanie: ignorovanie výnimky pretože úloha bola zrušená. Výnimka bola:
3570 3570 Varovanie: neplatný formát počtu v štýle obsahu ''{0}''. Dostal som ''{1}''
3571 3571 Varovanie: miešanie 0.6 a 0.5 dátového výsledku vo verzii 0.5
3572 3572 Upozornenie: objekt ''{0}'' je už na servery zmazaný. Vynechávam tento objekt a opakujem nahrávanie.
3573 3573 Varovanie: iba pre uvedené info prehliadača pre prvého {0} z {1} vybraných používateľov
3574 3574 Varovanie: pôvodné ''{0}'' sú už zmazané na servery. Vynechanie týchto pôvodných a zopakovanie nahratia.
3575 3575 -----
3576 3576 Varovanie: opravný súbor ''/REVISION'' chýba.
3577 3577 Varovanie: neočakávané číslo verzie JOSM v opravnom(revision) súbore, hodnota je ''{0}''
3578 3578 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 Varovanie: nečakaná hodnota kľúča ''{0}'' v preferenciách, dostal som ''{1}''
3582 3582 Varovanie: {0}
3583 3583 Varovania
3584 3584 Umývačka
3585 3585 Čistička odpadových vôd
3586 3586 Voda
3587 3587 Vodný zábavný park
3588 3588 Vodojem
3589 3589 Vodopád
3590 3590 Vodné objekty
3591 3591 Wave Audiosúbory (*.wav)
3592 3592 Cesta ''{0}'' s menej, než dvoma bodmi.
3593 3593 Way Download (Sťahovanie cesty)
3594 3594 Informácie o ceste
3595 3595 -----
3596 3596 Koncový bod cesty je blízko inej komunikácie
3597 3597 Koncový bod cesty je blízko inej cesty
3598 3598 Bod cesty je blízko inej cesty
3599 3599 Cesta s externou ID ''{0}'' obsahuje chýbajúci bod s externou ID ''{1}''.
3600 3600 Cesta {0}
3601 3601 Cesta:
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Cestné objekty
3605 3605 Vedľajšie komunikácie
3606 3606 Kríž pri ceste
3607 3607 Božia muka
3608 3608 Internetová stránka: {0}
3609 3609 Hmotnosť
3610 3610 Priehradzka
3611 3611 Mokraď
3612 3612 Invalidný vozík
3613 3613 Pri importe zvuku používam záznam na značky v GPX vrstve
3614 3614 Pri importe zvuku urobiť značky z...
3615 3615 Keď otáčate túto cestu, nasledujúce zmeny vo vlastnostiach cesty a jej bodov sú navrhované v takom poradí aby zachovali konzistenciu dát.
3616 3616 Pri ukladaní zanechávať záložné súbory končiace znakom ~
3617 3617 Ktorú WMS vrstvu použiť pre trasovanie. Štandardne je IR1.
3618 3618 Celá skupina
3619 3619 Šírka (v metroch)
3620 3620 Pridružiť {0} dodatočné body s číslami domov
3621 3621 Veterný mlyn
3622 3622 Drôtový model
3623 3623 Drevo
3624 3624 Závody (továrne)
3625 3625 Svet
3626 3626 Zlé číslo parametrov pre operátor bodov.
3627 3627 Zlý počet údajov(parametrov) pre operátor značiek.
3628 3628 Zle usporiadané cesty
3629 3629 XML značka(tag) <user> chýba
3630 3630 -----
3631 3631 Áno
3632 3632 Áno, Použiť to
3633 3633 Áno, vyriešiť konflikt a zavrieť
3634 3634 Áno, stiahni obrázky
3635 3635 Áno, očistiť to
3636 3636 Áno, vynulovať id
3637 3637 Áno, obnoviť ich tiež
3638 3638 Chystáte sa zmazať body mimo Vami stiahnutú oblasť.<br>Toto môže spôsobiť problém iným objektom (nevidíte ich), ktoré môžu používať tieto body.<br>Naozaj ich chcete zmazať?
3639 3639 Môžete tiež vložiť nejakú URL z www.openstreetmap.org
3640 3640 Niektoré nastavenia sa prejavia až po reštartovaní JOSM.
3641 3641 Najskôr určite zdroj predvoľby značenia v predvoľbách.
3642 3642 Presúvate viac ako {0} prvok. Presúvanie viacerých prvkov je často chyba.\nSkutočne ich chcete presunúť?
3643 3643 Musíte urobiť vaše zmeny verejnými pre nahratie nových dát
3644 3644 Musíte vybrať aspoň jednu cestu.
3645 3645 Musíte vybrať aspoň dve cesty.
3646 3646 Musíte zvoliť minimálne dva body pre rozdelenie uzavretej cesty.
3647 3647 Potrebujete ťahať \"play head\" so stlačeným SHIFT až na audio značku, alebo až na track point, ktorý chcete zosynchronizovať.
3648 3648 Potrebujete presunúť tlačítko \"play head\" blízko GPX stopy pre ktorú je priradená zvuková stopa, ktorá sa má prehrávať (po prvej značke).
3649 3649 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v bode na stope, kde chcete mať znažku.
3650 3650 Potrebujete pozastaviť(pause) audio v momente, keď podľa sluchu určíš bod synchronizácie.
3651 3651 Vyžiadali ste si príliš veľa bodov (limit je 50 000). Vyžiadajte si menšiu plochu, alebo použite planet.osm
3652 3652 Môžete vybrať GPX stopu(track)
3653 3653 Aktualizovali ste váš JOSM software.\nK zabráneniu problémov, by ste mali aktualizovať aj pluginy.\nAktualizovať pluginy teraz?
3654 3654 Asi ste spustili {0} okná(ien) prehliadača.<br>Toto môže zaplniť vašu obrazovku s oknom prehliadača<br>a spôsobiť ukončenie po nejakej dobe.
3655 3655 Stretli ste sa s chybou v JOSMe
3656 3656 Nulové súradnice:
3657 3657 -----
3658 3658 Zväčšenie
3659 3659 Zväčšenie (v metroch)
3660 3660 Priblížiť
3661 3661 Oddialiť
3662 3662 Priblížiť/Vzdialiť a pohyb mapy
3663 3663 Najvhodnejšie zväčšenie 1:1
3664 3664 Približovanie pomocou ťahania alebo CTRL+. alebo CTRL+,; pohyb s CTRL+šípka hore dolu doľava doprava; pohyb so zväčšením možno tiež pravým tlačítkom myši
3665 3665 Priblížiť
3666 3666 Oddialiť
3667 3667 Priblížiť pohľad na {0}
3668 3668 Zväčšiť na
3669 3669 -----
3670 3670 Priblížiť k bodu
3671 3671 Priblížiť na problém
3672 3672 Priblížiť na vybraté elementy(s)
3673 3673 Priblížiť na výber
3674 3674 -----
3675 3675 Priblížiť na objekt prvého vybratého člena odkazujúceho na
3676 3676 -----
3677 3677 Priblížiť k tomuto bodu v aktuálnej vrstve
3678 3678 Priblížiť na {0}
3679 3679 Zväčšovanie je vypnuté pretože vrstva z tejto relácie nie je aktívna
3680 3680 Zväčšovanie je vypnuté pretože nie je vybratý člen
3681 3681 [vymazať]
3682 3682 \"{0}\" niesú uzavreté a preto nemôžu byť spojené..
3683 3683 \nVýška: {0} m
3684 3684 -----
3685 3685 Upraviť stanicu
3686 3686 Stanica
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 Upraviť železničnú stanicu
3695 3695 Železničná stanica
3696 3696 -----
3697 3697 Kláves:
3698 3698 skrátené meno ulice
3699 3699 pridať k výberu
3700 3700 adresa
3701 3701 pokročilý (advanced)
3702 3702 Visuté cesty/Lanovky
3703 3703 letecké cesty
3704 3704 zjazdovka_čierna
3705 3705 zjazdovka_ľahká
3706 3706 farmársky (agricultural)
3707 3707 všetky
3708 3708 ulička(bočna ulica)
3709 3709 abecedný
3710 3710 náhradný
3711 3711 zaujímavosti (amenity) {0}
3712 3712 zaujímavosti (amenity)
3713 3713 svetelné zariadenie
3714 3714 verejná_doprava
3715 3715 anglikánska
3716 3716 krmivo pre zvieratá
3717 3717 anonymný
3718 3718 akýkoľvek
3719 3719 nejaké látky(any substance)
3720 3720 lukostreľba
3721 3721 oblasť (plocha)
3722 3722 oblasť textu
3723 3723 ázijská
3724 3724 asfalt
3725 3725 atletika
3726 3726 -----
3727 3727 automatické nahratie dlaždíc
3728 3728 automatické zväčšenie
3729 3729 pozadie
3730 3730 zadný bod prerušenia
3731 3731 zadný segment
3732 3732 baháisti
3733 3733 baptistická
3734 3734 prekážka
3735 3735 prekážka na ceste
3736 3736 -----
3737 3737 (basin) kotvisko pre lode s udržiavanou výškou hladiny vody
3738 3738 basketbal
3739 3739 pláž (beach)
3740 3740 bicykel
3741 3741 čierna
3742 3742 modrá
3743 3743 slatina
3744 3744 boules (spoločný názov pre hry hrajuce sa s kovovými guľami)
3745 3745 hranica (boundary)
3746 3746 bowls (gúľanie šišatej gule po umelej,alebo prírodnej tráve k malej guľke)
3747 3747 most
3748 3748 značka (tag) mosta (bridge) na bode
3749 3749 hnedá
3750 3750 brownfield (opustený priemyselný objekt)
3751 3751 budhisti
3752 3752 budova
3753 3753 hamburger
3754 3754 autobus
3755 3755 autobusová linka
3756 3756 kanoe
3757 3757 veľkosť písmen rozhoduje
3758 3758 katolícka
3759 3759 cintorín (cemetery)
3760 3760 zmena výberu
3761 3761 zmena pohľadu
3762 3762 kontrolujem cache...
3763 3763 čínska
3764 3764 kresťania
3765 3765 cigarety
3766 3766 mesto (city)
3767 3767 lezenie
3768 3768 v smere hodinových ručičiek (pravotočivý)
3769 3769 zatvorené
3770 3770 uzavratá cesta
3771 3771 uhoľná
3772 3772 pobrežie
3773 3773 dlažbová kocka (cobblestone)
3774 3774 telekomunikačná
3775 3775 zhutnená(valcovaná)
3776 3776 betón (concrete)
3777 3777 kondómy
3778 3778 konfigurovať spojenie DG100
3779 3779 potvrdzovať všetky požiadavky Vzdialenej kontroly ručne
3780 3780 konflikt
3781 3781 ihličnatý
3782 3782 spojenie
3783 3783 konštrukcia
3784 3784 nemôžem získať zvuk zo vstupu URL
3785 3785 vytvoriť nové objekty
3786 3786 kriket
3787 3787 kriketová tréningová plocha s ochrannými sieťami (pre pálkára a nadhadzovača)
3788 3788 croquet (drevenou paličkou-kladovom sa búcha do gule cez obruče vložené do trávnika)
3789 3789 cesta pre bicykle so značkou bicykla
3790 3790 bicyklovanie
3791 3791 údaje
3792 3792 listnatý
3793 3793 zmazať dáta po importe
3794 3794 zmazané
3795 3795 zastaralý
3796 3796 určený
3797 3797 miesto určenia (cieľ)
3798 3798 obchádzka
3799 3799 vypnuté
3800 3800 dok (nakladacia rampa)
3801 3801 závody chrtov
3802 3802 dvojité
3803 3803 dole
3804 3804 zjazdárska
3805 3805 stiahnuté
3806 3806 pitie
3807 3807 príjazdová cesta
3808 3808 východ
3809 3809 ľahká
3810 3810 upraviť gpx stopy(tracks)
3811 3811 miesto pohotovostnej prvej pomoci
3812 3812 jazdectvo
3813 3813 evanjelikánska
3814 3814 párne
3815 3815 príklady
3816 3816 sáčky na výkaly
3817 3817 pre skúsených
3818 3818 chyba: vlastníctvo je jasne(výslovne) deaktivované
3819 3819 farmy
3820 3820 trajekt (prievoz)
3821 3821 Hľadať vo výbere
3822 3822 -----
3823 3823 jedlo
3824 3824 pešia (foot)
3825 3825 americký futbal
3826 3826 cesta pre peších so značkou
3827 3827 brod
3828 3828 les
3829 3829 predný bod prerušenia
3830 3830 predný segment
3831 3831 fosílna
3832 3832 freeride (zjazd na horských bicykloch cez prekážky)
3833 3833 z cesty
3834 3834 úplný
3835 3835 plynová
3836 3836 nemecká
3837 3837 ľadovec (glacier)
3838 3838 -----
3839 3839 golfové ihrisko
3840 3840 gps značka
3841 3841 gps poloha bodu
3842 3842 tráva (grass)
3843 3843 trávový obkladač(grass_paver)
3844 3844 štrk (gravel)
3845 3845 šedá
3846 3846 grécka
3847 3847 zelená
3848 3848 greenfield (oblasť používaná pre poľnohospodárstvo)
3849 3849 zem (ground)
3850 3850 gymnastika
3851 3851 polovičný
3852 3852 bod prerušenia
3853 3853 zdravie
3854 3854 teplo(heat)
3855 3855 vresovisko
3856 3856 označiť (highlight)
3857 3857 komunikácie
3858 3858 komunikácia bez označenia (ref)
3859 3859 cesta (highway_track)
3860 3860 turistika
3861 3861 hinduisti
3862 3862 historické
3863 3863 história
3864 3864 hokej
3865 3865 koňská (horse)
3866 3866 konské dostihy
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 vodná
3871 3871 id s parametrom ''{0}'' > 0 očakávaný. dostal som {1}.
3872 3872 obrázok
3873 3873 importované dáta z {0}
3874 3874 neaktívny
3875 3875 zahrňujúci priame deti rodičovských(nadriadených) relácií
3876 3876 neúplný
3877 3877 nekompletná cesta
3878 3878 indická
3879 3879 závody
3880 3880 vnútorná časť (inner segment)
3881 3881 stredne pokročilý (intermediate)
3882 3882 ostrovček
3883 3883 talianska
3884 3884 džinisti
3885 3885 japonská
3886 3886 svedkovia jehovovi
3887 3887 judaisti
3888 3888 -----
3889 3889 zem
3890 3890 skládka odpadov (landfill)
3891 3891 využitie oblasti (landuse)
3892 3892 využitie oblasti (landuse) {0}
3893 3893 vrstvu
3894 3894 značka vrstvy so značkou +
3895 3895 vľavo
3896 3896 oddych (leisure)
3897 3897 oddych (Leisure) {0}
3898 3898 osvetlená_voda (light_water)
3899 3899 vedenie
3900 3900 obytná zóna
3901 3901 nahrať dáta z API
3902 3902 zablokovať rolovanie
3903 3903 nízky
3904 3904 lutheránska
3905 3905 mangrovová oblasť
3906 3906 človekom vytvorené (manmade)
3907 3907 prístav (marina)
3908 3908 močiar (marsh)
3909 3909 max šírka
3910 3910 max dĺžka
3911 3911 maximálna rýchlosť na ceste pre peších
3912 3912 Režim merania
3913 3913 kov
3914 3914 methodistická
3915 3915 mexická
3916 3916 armáda
3917 3917 min šírka
3918 3918 min dĺžka
3919 3919 vedľajšie_vedenie
3920 3920 preklep v mene kľúča (key)
3921 3921 zmiešaný
3922 3922 mormónska
3923 3923 automobilový
3924 3924 cesta pre motorové vozidlá
3925 3925 dialnica (motorway)
3926 3926 dialničná prípojka
3927 3927 blato (mud)
3928 3928 -----
3929 3929 mnohoposchodový
3930 3930 Cesta v multipolygóne ''{0}'' nie je uzatvorená.
3931 3931 moslimovia
3932 3932 prírodné (natural)
3933 3933 prírodné (natural) {0}
3934 3934 príroda
3935 3935 noviny
3936 3936 nie
3937 3937 Popis nedostupný
3938 3938 bez modifikácie
3939 3939 bez mena
3940 3940 zákaz zabočenia vľavo
3941 3941 zákaz zabočenia vpravo
3942 3942 zákaz jazdy priamo
3943 3943 zákaz otáčania sa
3944 3944 žiadny
3945 3945 beh nalyžiach hore kopcom (nordic)
3946 3946 sever
3947 3947 severovýchod
3948 3948 severozápad
3949 3949 nevymazaný
3950 3950 nie je prítomný
3951 3951 neviditeľné (na servery)
3952 3952 poznámka: Pre nejakú úlohu, JOSM potrebuje veľa pamäti. To môže byť nevyhnutné k pridaniu nasledujúceho\n Java nastavenie využitia na maximálnu mieru pridelenej pamäti
3953 3953 upozornenie
3954 3954 pre začiatočníkov
3955 3955 jadrová
3956 3956 pozorovateľňa
3957 3957 nepárne
3958 3958 ropa(oil)
3959 3959 historická železnica(turistická)
3960 3960 značka (tag) jednosmerky (oneway) na bode
3961 3961 prikázané odbočenie vľavo
3962 3962 prikázané odbočenie vpravo
3963 3963 zákaz odbočenia
3964 3964 otvoriť
3965 3965 Možnosti
3966 3966 možnosti poskytnutia ako Java system properties
3967 3967 orthodoxná
3968 3968 iná koľaj
3969 3969 obvodová časť (outer segment)
3970 3970 mimo ukladanej oblasti
3971 3971 nadzemné(overground)
3972 3972 parkovacia ulička(parking_aisle)
3973 3973 parkovacie lístky
3974 3974 partial: vybraté objekty majú rôzne hodnoty, do not change
3975 3975 spevnený
3976 3976 dlažobné kamene
3977 3977 vrchol (peak)
3978 3978 riečne kamene
3979 3979 pegasus (prechod pre chodcov a jazdcov na koňoch, len čiarkované okraje)
3980 3980 prechod pre chodcov (len čiarkované okraje)
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 permissive (súhlas vlastníka pozemku)
3984 3984 fotky
3985 3985 fotovoltanická (slnečná články)
3986 3986 hrádza (pier)
3987 3987 potrubie (pipeline)
3988 3988 zjazdovka pre pokročilých (piste_advanced)
3989 3989 mierna zjazdovka (piste_easy)
3990 3990 zjazdovka pre expertov (piste_expert)
3991 3991 zjazdovka pre freeride (piste_freeride)
3992 3992 stredne ťažká zjazdovka (piste_intermediate)
3993 3993 zjazdovka pre začiatočníkov (piste_novice)
3994 3994 hracia plocha, ihrisko
3995 3995 -----
3996 3996 miesto
3997 3997 závod
3998 3998 plast
3999 3999 stožiar(pole)
4000 4000 energia (power)
4001 4001 presbiteriánska
4002 4002 cesta prvej triedy
4003 4003 prípojka cesty I. triedy
4004 4004 private (len pre vlastníka)
4005 4005 plánovaný
4006 4006 protestanská
4007 4007 Hromadná doprava
4008 4008 plány MHD
4009 4009 lístky MHD
4010 4010 puffin (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4011 4011 štvorité
4012 4012 quakerská
4013 4013 lom
4014 4014 racquetbal (podobné ako squash, iné pravidlá)
4015 4015 koľajnica (rail)
4016 4016 železničný pozemok
4017 4017 nadchod nad železnicou
4018 4018 železnica
4019 4019 železničná výhybka
4020 4020 červená
4021 4021 mokraď´s rákosím
4022 4022 obnoviť obsah okna
4023 4023 oblasť (region)
4024 4024 regionálna
4025 4025 regulárny výraz
4026 4026 relácia bez type
4027 4027 odobrať z výberu
4028 4028 nahradiť označené
4029 4029 obytná (osídlená)
4030 4030 reštaurácia bez mena
4031 4031 maloobchody
4032 4032 vpravo
4033 4033 riečny breh
4034 4034 cesta (vozovka)
4035 4035 kruhový objazd (roundabout)
4036 4036 trasa (route)
4037 4037 cestný úsek
4038 4038 ragby
4039 4039 soľná bažina
4040 4040 piesok (sand)
4041 4041 mierka
4042 4042 prehľadová (oreintačná)
4043 4043 oblasť pokrytá krovím
4044 4044 cesta druhej triedy
4045 4045 vyberte šport:
4046 4046 zvolené
4047 4047 výber
4048 4048 oddelené jazdné pruhy na ceste pre cyklistov
4049 4049 obslužná (service)
4050 4050 služby
4051 4051 splašky(sewage)
4052 4052 šiítska
4053 4053 streľba
4054 4054 obchod
4055 4055 obchody (shop) {0}
4056 4056 vedľajšia koľaj (napr: na stanici)
4057 4057 -----
4058 4058 jedno
4059 4059 miesto (blízke okolie)
4060 4060 -----
4061 4061 korčuľovanie
4062 4062 lyžovanie
4063 4063 lyžovanie
4064 4064 park zimných športov
4065 4065 futbal (soccer)
4066 4066 juh
4067 4067 juhovýchod
4068 4068 juhozápad
4069 4069 spiritualisti
4070 4070 šport
4071 4071 športové {0}
4072 4072 športové centrum
4073 4073 železničná vlečka
4074 4074 štadión
4075 4075 známky
4076 4076 štandartný
4077 4077 kameň
4078 4078 potok
4079 4079 pouličná sieť
4080 4080 meno ulice obsahuje ss
4081 4081 reťazec
4082 4082 reťazec;reťazec;...
4083 4083 metro (subway)
4084 4084 sunnitská
4085 4085 povrch
4086 4086 Močiar
4087 4087 sladkosti
4088 4088 plávanie
4089 4089 stolný tenis
4090 4090 tampóny
4091 4091 taoisti
4092 4092 telefónne kupóny (poukážky)
4093 4093 dočasný
4094 4094 dočasný typ komunikácie
4095 4095 tenis
4096 4096 terminál
4097 4097 cesta tretej triedy
4098 4098 -----
4099 4099 thajská
4100 4100 prílivová oblasť
4101 4101 tiger (prechod pre chodcov a cyklistov žlté pruhy)
4102 4102 do
4103 4103 k ceste
4104 4104 topografická
4105 4105 toucan (prechod pre chodcov a cyklistov, len čiarkované okraje)
4106 4106 cestovanie
4107 4107 turistika {0}
4108 4108 veža
4109 4109 hračky
4110 4110 stopa
4111 4111 semafor
4112 4112 električka
4113 4113 trojité
4114 4114 pravda: vlastníctvo je jasne(výslovne) aktivované
4115 4115 cesta pre motorové vozidlá (trunk)
4116 4116 prípojka cesty pre motorové vozidlá
4117 4117 turecká
4118 4118 turningcircle (zaokrúhlený koniec cesty pre ľahšie otáčanie sa aut)
4119 4119 typ
4120 4120 cesta bez klasifikácie (unclassified)
4121 4121 neriadený
4122 4122 podzemie
4123 4123 podvodné(underwater)
4124 4124 neočakávané číslo stĺpca {0}
4125 4125 unitársky
4126 4126 neznámy
4127 4127 neoznačený
4128 4128 nespevnený
4129 4129 neuršený (unset)
4130 4130 unset: táto vlastnosť sa nedá nastaviť na vybraté objekty.
4131 4131 neoznačený
4132 4132 neoznačená cesta
4133 4133 neobvyklá kombinácia značiek (tagov)
4134 4134 hore
4135 4135 použitie
4136 4136 chyba overovania
4137 4137 ostatné overovania
4138 4138 varovanie overovania
4139 4139 verzia {0}
4140 4140 cez bod alebo cestu
4141 4141 viditeľné (na servery)
4142 4142 sopka
4143 4143 kupóny (poukážky)
4144 4144 voda
4145 4145 vodný tok
4146 4146 vodné cesty (Waterway) {0}
4147 4147 cesta je spojená
4148 4148 cesta je spojená do nasledujúceho člena relácie
4149 4149 cesta je spojená do predchádzajúceho člena relácie
4150 4150 cesta nie je pripojená do predchádzajúceho alebo nasledujúceho člena relácie
4151 4151 západ
4152 4152 biela
4153 4153 divoká príroda
4154 4154 veterná
4155 4155 drevo (wood)
4156 4156 zalesnená oblasť (woodarea)
4157 4157 chybná značka (tag) komunikácie na bode
4158 4158 x od
4159 4159 y od
4160 4160 železničná vlečka v závode
4161 4161 áno
4162 4162 prechod pre chodcov (zebra)
4163 4163 Úroveň zväčšenia
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 {0} ({1} do {2} stupňov)
4167 4167 -----
4168 4168 {0} se skladá z:
4169 4169 {0} koniec
4170 4170 -----
4171 4171 {0} metrov
4172 4172 -----
4173 4173 {0} bodov v ceste {1} prekročilo max. povolené množstvo bodov {2}
4174 4174 Zatiaľ {0} bodov...
4175 4175 {0} nepovolený s aktuálnou projekciou
4176 4176 {0} nevyriešený konflikt značiek musí byť vyriešený
4177 4177 {0} štvorcových km
4178 4178 {0} štart
4179 4179 {0} boli nájdené s gps značkami.
4180 4180 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaný bod ''{4}'' (id: {5})
4181 4181 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná relácia ''{4}'' (id: {5})
4182 4182 {0}% ({1}/{2}), {3} odchádza. Nahrávaná cesta ''{4}'' (id: {5})
4183 4183 -----
4184 4184 {0}: Verzie {1}{2}
4185m 1 ({0} požiadavka)
4186m 1 ({0} požiadavky)
4187m 1 ({0} požiadaviek)
4188m 2 -----
4189m 3 <html>{0} vrstvy majú nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy s konfliktami:</html>
4190m 3 <html>{0} vrstva má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva s konfliktami:</html>
4191m 3 <html>{0} vrstiev má nevyriešené konflikty.<br>Najskôr ich vyriešte, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstiev s konfliktami:</html>
4192m 4 <html>{0} vrstvy potrebujú uloženie, ale majú pridružené súbory<br>ktoré nie sú zapisovateľné.<br>Najskôr vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny pre tieto vrstvy.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4193m 4 <html>{0} vrstva potrebuje uloženie, ale má pridružený súbor<br>ktorý nie je zapisovateľný.<br>Najskôr vyberte iný súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny pre túto vrstvu.<br>Vrstva s nezapisovateľným súborom:</html>
4194m 4 <html>{0} vrstiev potrebuje uloženie, ale majú pridružené súbory<br>ktoré nie sú zapisovateľné.<br>Najskôr vyberte iné súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny pre tieto vrstvy.<br>Vrstvy s nezapisovateľnými súbormi:</html>
4195m 5 <html>{0} vrstvy sa musia uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4196m 5 <html>{0} vrstva sa musí uložiť, pretože nemá pričlenený súbor.<br>Najskôr vyberte súbor pre túto vrstvu, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstva bez súboru:</html>
4197m 5 <html>{0} vrstiev sa musí uložiť, pretože nemajú pričlenené súbory.<br>Najskôr vyberte súbory pre tieto vrstvy, alebo zrušte zmeny.<br>Vrstvy bez súborov:</html>
4198m 6 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4199m 6 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do cesty
4200m 6 Pridať a posunúť virtuálny nový bod do {0} ciest
4201m 7 Zmeniť vlastnosti až {0} objektu.
4202m 7 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4203m 7 Zmeniť vlastnosti až {0} objektov.
4204m 8 Zmeniť {0} objekty
4205m 8 Zmeniť {0} objekt
4206m 8 Zmeniť {0} objektov
4207m 9 Zmazať {0} body
4208m 9 Zmazať {0} bod
4209m 9 Zmazať {0} bodov
4210m 10 Zmazať {0} objekty
4211m 10 Zmazať {0} objekt
4212m 10 Zmazať {0} objektov
4213m 11 Zmazať {0} relácie
4214m 11 Zmazať {0} reláciu
4215m 11 Zmazať {0} relácií
4216m 12 Zmazať {0} cesty
4217m 12 Zmazať {0} cestu
4218m 12 Zmazať {0} ciest
4219m 13 Vymazávam {0} objekt
4220m 13 Vymazávam {0} objekty
4221m 13 Vymazávam {0} objektov
4222m 14 Informácie o pluginoch stiahnuté z {0} stránok
4223m 14 Informácie o pluginoch stiahnuté z {0} stránky
4224m 14 Informácie o pluginoch stiahnuté z {0} stránok
4225m 15 -----
4226m 16 -----
4227m 17 Sťahovanie {0} objektu z ''{1}''
4228m 17 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4229m 17 Sťahovanie {0} objektov z ''{1}''
4230m 18 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4231m 18 Vložiť nový bod do cesty.
4232m 18 Vložiť nový bod do {0} ciest.
4233m 19 Spojovaná verzia ({0} vstupy)
4234m 19 Spojovaná verzia ({0} vstup)
4235m 19 Spojovaná verzia ({0} vstupov)
4236m 20 Posun {0} bodov
4237m 20 Posun {0} bodu
4238m 20 Posun {0} bodov
4239m 21 Moja verzia ({0} vstupy)
4240m 21 Moja verzia ({0} vstup)
4241m 21 Moja verzia ({0} vstupov)
4242m 22 Vkladanie {0} značiek
4243m 22 Vkladanie {0} značky
4244m 22 Vkladanie {0} značiek
4245m 23 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4246m 23 Odstrániť staré kľúče z {0} objektu
4247m 23 Odstrániť staré kľúče z {0} objektov
4248m 24 Otáčanie {0} bodov
4249m 24 Otáčanie {0} bodu
4250m 24 Otáčanie {0} bodov
4251m 25 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodu)
4252m 25 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4253m 25 Zjednodušenie cesty (odstránenie {0} bodov)
4254m 26 Vybratý bod nie je v strede cesty.
4255m 26 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4256m 26 Vybraté body nie sú v strede cesty.
4257m 27 Označená cesta neobsahuje vybratý bod.
4258m 27 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4259m 27 Označená cesta neobsahuje všetky vybraté body.
4260m 28 Výber obsahuje {0} cestu. Naozaj ju chcete zjednodušiť?
4261m 28 Výber obsahuje {0} cesty. Naozaj ich chcete zjednodušiť?
4262m 28 Výber obsahuje {0} ciest. Naozaj ich chcete zjednodušiť?
4263m 29 Ich verzia ({0} vstupy)
4264m 29 Ich verzia ({0} vstup)
4265m 29 Ich verzia ({0} vstupov)
4266m 30 Je tam viac ako jedna cesta používajúca bod, ktorý ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4267m 30 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4268m 30 Je tam viac ako jedna cesta používajúca body, ktoré ste vybrali. Prosím vyberte tiež cestu.
4269m 31 -----
4270m 32 Bol tam zistený {0} konflikt.
4271m 32 Boli tam zistené {0} konflikty.
4272m 32 Bolo tam zistených {0} konfliktov.
4273m 33 Toto zmení až {0} objektov.
4274m 33 Toto zmení až {0} objekt.
4275m 33 Toto zmení až {0} objekty.
4276m 34 Toto chce zmeniť {0} objekt.
4277m 34 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4278m 34 Toto chce zmeniť {0} objektov.
4279m 35 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4280m 35 Aktualizácia vlastností {0} objektu
4281m 35 Aktualizácia vlastností {0} objektov
4282m 36 -----
4283m 37 -----
4284m 38 stopa
4285m 38 stopy
4286m 38 stopy
4287m 39 stopa s {0} bodmi
4288m 39 stopy s {0} bodmi
4289m 39 stopy s {0} bodmi
4290m 40 obrázok
4291m 40 obrázky
4292m 40 obrázkov
4293m 41 značka
4294m 41 značky
4295m 41 značiek
4296m 42 bod
4297m 42 body
4298m 42 bodov
4299m 43 objekt
4300m 43 objekty
4301m 43 objektov
4302m 44 bod
4303m 44 body
4304m 44 bodov
4305m 45 vzťah (relation)
4306m 45 vzťahy (relations)
4307m 45 vzťahov (relations)
4308m 46 až {0} pôvodné
4309m 46 až {0} pôvodný
4310m 46 až {0} pôvodných
4311m 47 cestu
4312m 47 cesty
4313m 47 ciest
4314m 48 Autori
4315m 48 Autor
4316m 48 Autorov
4317m 49 {0} Plugin úspešne stiahnutý.
4318m 49 {0} Pluginy úspešne stiahnuté.
4319m 49 {0} Pluginov úspešne stiahnutých.
4320m 50 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektu<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4321m 50 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4322m 50 {0} konflikt bol <strong>vyriešený automaticky</strong> vyčistením {0} objektov<br>z miestnej dátovej sady, pretože bol zmazaný na servery.
4323m 51 {0} zvyšok konfliktu musí byť vyriešený.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ho vyriešte.
4324m 51 {0} zvyšky konfliktov musia byť vyriešené.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4325m 51 {0} zvyšov konfliktov musí byť vyriešených.<br><br>Prosím otvorte Conflict List Dialog a manuálne ich vyriešte.
4326m 52 {0} pozostáva z {1} značky
4327m 52 {0} pozostáva z {1} značiek
4328m 52 {0} pozostáva z {1} značiek
4329m 53 {0} skladá sa z {1} stopy
4330m 53 {0} skladá sa z {1} stôp
4331m 53 {0} skladá sa z {1} stôp
4332m 54 {0} vymazaný
4333m 54 {0} vymazané
4334m 54 {0} vymazaných
4335m 55 {0} členov
4336m 55 {0} člen
4337m 55 {0} členy
4338m 56 {0} bod
4339m 56 {0} body
4340m 56 {0} bodov
4341m 57 {0} pridaný objekt:
4342m 57 {0} pridané objekty:
4343m 57 {0} pridaných objektov:
4344m 58 {0} zmazaný objekt:
4345m 58 {0} zmazané objekty:
4346m 58 {0} zmazaných objektov:
4347m 59 {0} objekt na úpravy:
4348m 59 {0} objekty na úpravy:
4349m 59 {0} objektov na úpravy:
4350m 60 {0} bod
4351m 60 {0} body
4352m 60 {0} bodov
4353m 61 {0} relácia
4354m 61 {0} relácie
4355m 61 {0} relácií
4356m 62 {0} trasa,
4357m 62 {0} trasy,
4358m 62 {0} trás,
4359m 63 značky
4360m 63 značka
4361m 63 značiek
4362m 64 {0} stopa(track)
4363m 64 {0} stopy(track)
4364m 64 {0} stôp(track)
4365m 65 {0} ciest
4366m 65 {0} cesta
4367m 65 {0} cesty
4368m 66 {0} waypoint (bod cesty)
4369m 66 {0} waypointy (body cesty)
4370m 66 {0} waypointov (bodov cesty)
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.