source: josm/trunk/data/pl.lang@ 7754

Last change on this file since 7754 was 7754, checked in by Don-vip, 10 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 183.6 KB
Line 
1 1 (linia {0}, kolumna {1})
2 2 (wymaga: {0})
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 jako "{0}"
6 6 lub
7 7 Liczba obiektów
8 8 -----
9 9 % na wschód:
10 10 % na północ:
11 11 "Osiedle Sikorskiego" w dowolnym kluczu
12 12 "Osiedle" i "Sikorskiego" w dowolnym kluczu
13 13 "klucz" z dowolną wartością
14 14 "klucz" z dokładną "wartością"
15 15 "wartość" w dowolnym kluczu
16 16 "fragmentwartości" gdziekolwiek w "kluczu"
17 17 "fragmentwartości" nigdzie w kluczu
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 ''{0}'' nie jest prawidłową wartością dla argumentu ''{1}''. Możliwe wartości: {2}, ewentualnie oddzielonych od siebie przecinkami.
22 22 +++++
23 23 (liczba zapytań nieznana)
24 24 (1 zapytanie)
25 25 (Kod={0})
26 26 -----
27 27 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
28 28 -----
29 29 (Adres URL był:
30 30 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
31 31 -----
32 32 (w linii {0}, kolumnie {1})
33 33 (brak obiektu)
34 34 (brak)
35 35 -----
36 36 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
37 37 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
38 38 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
39 39 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
40 40 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
41 41 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
42 42 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
43 43 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
44 44 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
45 45 * Jeden węzęł z tagami lub
46 46 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
47 47 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 ...możliwe inne rodzaje transportu
52 52 ... odwołuje się do relacji
53 53 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
54 54 +++++
55 55 +++++
56 56 +++++
57 57 +++++
58 58 +++++
59 59 -----
60 60 1. Wprowadź adres URL
61 61 1. Wprowadź adres usługi
62 62 -----
63 63 -----
64 64 +++++
65 65 -----
66 66 +++++
67 67 +++++
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 +++++
73 73 -----
74 74 +++++
75 75 2. Podaj maksymalne przybliżenie (opcjonalnie)
76 76 2. Zaznacz warstwy
77 77 -----
78 78 +++++
79 79 -----
80 80 +++++
81 81 -----
82 82 3. Wybierz format obrazu
83 83 3. Sprawdź wygenerowany adres URL usługi TMS
84 84 4. Podaj nazwę dla tej warstwy
85 85 4. Sprawdź wygenerowany adres URL usługi WMS
86 86 +++++
87 87 -----
88 88 5. Wprowadź nazwę dla tej warstwy
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 +++++
93 93 +++++
94 94 -----
95 95 +++++
96 96 < po
97 97 < przed
98 98 < dół
99 99 < góra
100 100 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
101 101 <Nie wczytano jeszcze ścieżek GPX>
102 102 <anonimowy>
103 103 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
104 104 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
105 105 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
106 106 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
107 107 <b>Wtyczka dostarczana przez zewnętrzne źródło:</b> {0}
108 108 <b>Źródło</b>:
109 109 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
110 110 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
111 111 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
112 112 <b>child <i>expr</i></b> - wszystkie dzieci obiektu pacujące do wyrażenia
113 113 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
114 114 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
115 115 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
116 116 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
117 117 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
118 118 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
119 119 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
120 120 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
121 121 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
122 122 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
123 123 <b>parent <i>expr</i></b> - wszyscy rodzice obiektu pasujący do wyrażenia
124 124 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
125 125 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
126 126 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
127 127 <b>timestamp:</b>min/max - obiekty z ostatnią modyfikacją w zakresie
128 128 <b>timestamp:</b>timestamp - obiekty z ostatnią datą modyfikacji w timestamp (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 lub T14:51 ...)
129 129 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
130 130 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
131 131 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
132 132 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
133 133 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
134 134 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
135 135 <dwukropek>
136 136 -----
137 137 <różne>
138 138 <pusta>
139 139 <koniec pliku>
140 140 <równa się>
141 141 <h2>Filtr aktywny</h2>
142 142 <h2>JOSM do poprawnej pracy wymaga Java wersję {0}.</h2>Wykryto Java wersję: {1}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją wersję Java (JRE) albo</li><li>używać wcześniejszej (kompatybilnej z Java {2}) wersji JOSM.</li></ul>Więcej informacji:
143 143 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
144 144 <html>''{0}'' nie jest prawidłowym adresem URL z API OSM.<br>Proszę sprawdzić literówki i spróbować ponownie.</html>
145 145 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
146 146 <html><body>Proszę wprowadzić Klucz Dostępu OAuth, który ma prawo dostępu do serwera OSM ''{0}''.</body></html>
147 147 <html><h3>Usunąć plik {0} z dysku?<p>Zdjęcie będzie trwale utracone!</h3></html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
152 152 <html>Możesz również wprowadzić <strong>adres</strong> dla pojedynczego kafelka w formacie <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> również są poprawne.</html>
153 153 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
154 154 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
155 155 -----
156 156 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 <html>Uruchom automatycznie okno ''Pobierz dane z OSM'' przy starcie JOSM.<br>Możesz otworzyć okno pobierania ręcznie z menu Plik, albo paska narzędziowego.</html>
161 161 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
162 162 <html>Nie można wysłać {0} obiektów w jednym zapytaniem ponieważ<br>maksymalny rozmiar zestawu zmian {1} na serwerze ''{2}'' został przekroczony.</html>
163 163 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
164 164 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 <html>Przekroczono dopuszczalny czas komunikacji z serwerem OSM ''{0}''. Proszę spróbować później.</html>
168 168 -----
169 169 <html>Nie można wczytać warstwy {0} ''{1}''.<br>Błąd:<br>{2}</html>
170 170 -----
171 171 <html>Nie można załadować pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
172 172 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
173 173 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
174 174 <html>Nie można zapisać pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
175 175 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
176 176 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
177 177 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
178 178 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
179 179 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
180 180 <html>Wprowadź klucz, np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
181 181 <html>Wprowadź wartość, np. <strong><tt>check members</tt></strong></html>
182 182 <html>Wprowadź ręcznie Klucz Dostępu jeśli został wygenerowany i pobrany poza JOSM.</html>
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Błąd tworzenia URL ponieważ brakuje kodowania ''{0}''<br>w tym systemie.</html>
188 188 <html>Nie udało się utworzyć brakującego folderu cache: {0}</html>
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
193 193 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
194 194 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
195 195 <html>Nie udało się załadowanie listy źródeł szablonów z<br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
196 196 -----
197 197 <html>Nie udało się wczytać listy źródeł stylu z <br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 <html>Nieudane wysyłanie lub pobieranie danych z <br>''{0}''<br>z powodu problemów z transferem danych.<br>Szczegóły (nieprzetłumaczone): {1}</html>
206 206 <html>Nieudane wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong>,<br>ponieważ został on zamknięty {1}.
207 207 -----
208 208 <html>JOSM pomyślnie pobrał klucz dostępu. Możesz teraz go zaakceptować. JOSM będzie używał go w przyszłości w celu uwierzytelnienia i uzyskania praw do serwera OSM.<br><br>Klucz dostępu: </html>
209 209 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
210 210 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
211 211 <html>JOSM pomyślnie pobrał Żeton Żądania. JOSM teraz uruchomi stronę z logowanie użytkownika w zewnętrznej przeglądarce. Proszę zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła OSM, a następnie postępować według instrukcji w celu nadania praw dostępu dla Żetonu Żądania. Następnie trzeba powrócić do tego okienka i kliknąć <strong>{0}</strong><br><br>Jeśli uruchomienie zewnętrznej przeglądarki nie uda się, możesz skopiować następujący URL i wkleić go do paska adresu przeglądarki.</html>
212 212 <html>Warstwa ''{0}'' posiada konflikt z obiektem<br>''{1}''.<br>Proszę go najpierw rozwiązać i spróbować ponownie.</html>
213 213 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
214 214 -----
215 215 <html>Zaznacz <strong>lokalnie usunięte obiekty</strong>, które mają być skasowane też na serwerze.</html>
216 216 <html>Zaznacz zmodyfikowane obiekty <strong>z obecnie wybranych</strong> by wysłać je do serwera.</html>
217 217 <html>Ani <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> nie są zaznaczone.<br>Proszę wybrać albo pobieranie danych OSM, albo śladów GPX, albo obie te opcje.</html>
218 218 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
219 219 <html>Proszę kliknąć na <strong>{0}</strong> aby pobrać Żeton Żądania OAuth z ''{1}''.</html>
220 220 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
221 221 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
222 222 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <html>Proszę upewnij się, że wybrane linie mają ten sam kierunek (zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
226 226 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
227 227 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
228 228 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
229 229 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
230 230 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tę wtyczkę.</html>
231 231 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
232 232 <html>Pobieranie klucza dostępu OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
233 233 <html>Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
234 234 <html>Uruchom w pełni automatyczną procedurę pobierania klucza dostępu z witryny OSM.<br>JOSM uzyskuje dostęp do witryny OSM w imieniu użytkownika JOSM i w pełni<br>automatycznie uwierzytelnia użytkownika i pobiera Klucz Dostępu.</html>
235 235 <html>Uruchom półautomatyczną procedurę pobierania Klucza Dostępu z witryny OSM.<br>JOSM wysyła standardowe zapytanie OAuth by dostać Żeton Żądania i <br>Klucz Dostępu. Następnie przenosi użytkownika do witryny OSM w zewnętrznej przeglądarce<br> by potwierdzić jego tożsamość i zaakceptować Żeton Żądania wcześniej wysłany przez JOSM.</html>
236 236 <html>Wybierz wszystkie ścieżki, które chcesz wyświetlić. Możesz zaznaczyć wiele ścieżek przeciągając myszkę lub użyć CTRL i kliknąć wybrane. Mapa zostanie na bieżąco uaktualniona w tle. Otwórz adresy URL poprzez podwójne kliknięcie.</html>
237 237 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
238 238 <html>Wybierz by włączyć wprowadzanie tagu który zostanie zastosowany<br>do wszystkich zmodyfikowanych relacji.</html>
239 239 -----
240 240 <html>Zaznacz by zapisać Klucz Dostępu w preferencjach JOSM.<br>Odznacz by używać Klucza Dostępu tylko w tej sesji JOSM.</html>
241 241 <html>Zaznacz by pokazać zestawy zmian dla obecnie wybranych obiektół.<br>Nie zaznaczaj by pokazać wszystkie zestawy zmian dla obiektów w obecnej warstwie danych.</html>
242 242 <html>Wybierz które akcje wykonać dla tej warstwy klikając lewym przyciskiem myszy.<br/>Zaznacz "Wyślij" aby wysłać zmiany na serwer OSM.<br/>Zaznacz "Zapisz" aby zapisać warstwę do pliku określonego po lewej.</html>
243 243 -----
244 244 <html>Krok 1/3: Pobranie Żetonu Żądania z OAuth</html>
245 245 <html>Krok 2/3: Uwierzytelnianie i pobieranie Klucza Dostępu</html>
246 246 <html>Krok 3/3: Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu</html>
247 247 -----
248 248 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
249 249 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
250 250 <html>Zrób zdjęcie swojemu odbiornikowi GPS gdy wyświetla on czas.<br>Wyświetl to zdjęcie tutaj.<br>Następnie po prostu ustaw czas według zdjęcia i wybierz strefę czasową<hr></html>
251 251 <html>Wprowadzona wartość nie jest prawidłową nazwą użytkownika.<br>Proszę wprowadzić nie-pustą nazwę użytkownika.</html>
252 252 -----
253 253 -----
254 254 <html>Serwer OSM<br>''{0}''<br>zwrócił informację o wewnętrznym błędzie serwera.<br>Prawdopodobnie to tymczasowy problem z serwerem. Proszę spróbować ponownie później.
255 255 -----
256 256 -----
257 257 <html>Automatyczny proces pobierania Klucza Dostępu OAuth<br>z serwera OSM nie udał się.<br><br>Proszę spróbować ponownie lub wybrać inną rodzaj procesu uwierzytelniania,<br>np. półautomatyczny lub ręczny.</html>
258 258 <html>Relacja dziecka<br>{0}<br>jest usunięta na serwerze i nie może zostać załadowana</html>
259 259 <html>Połączone drogi są członkami w jednej lub więcej relacji. Proszę wybrać gdzie chcesz <strong>zosawić</strong> to członkostwo i gdzie chcesz je <strong>usunąć</strong>.<br>Domyślnie jest <strong>zostawiana</strong> pierwsza droga i <strong>usuwane</strong> pozostałe kiedy są członkami tej samej relacji: połączone drogi powinny w relacji zająć miejsce oryginalnej drogi.</html>
260 260 -----
261 261 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
262 262 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
263 263 <html>Dane do wysłania uczestniczą w konflikcie w warstwie ''{0}''.<br>Najpierw musisz go rozstrzygnąć.</html>
264 264 <html>Połączone węzły są członkami w jednej lub więcej relacji. Proszę wybrać gdzie chcesz <strong>zosawić</strong> to członkostwo i gdzie chcesz je <strong>usunąć</strong>.<br>Domyślnie jest <strong>zostawiana</strong> pierwszy węzeł i <strong>usuwane</strong> pozostałe kiedy są członkami tej samej relacji: połączone węzły powinny w relacji zająć miejsce oryginalnego węzła.</html>
265 265 <html>Relacja została zmodyfikowana.<br><br>Czy chcesz zapisać zmiany?</html>
266 266 <html>Serwer zwrócił informację że został wykryty konflikt.
267 267 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt.<br>Wiadomość o błędzie (nieprzetłumaczona):<br>{0}</html>
268 268 -----
269 269 -----
270 270 <html>Potrzeba <strong>wielu zestawów zmian</strong> by wysłać {0} obiektów. Którą strategię chcesz użyć?</html>
271 271 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
272 272 <html>Co najmniej jeden członek tej relacji wskazuje<br>na samą relację.<br>To tworzy cykliczną zależność i jest odradzane.<br>Co chcesz zrobić z tą cykliczną zależnością?</html>
273 273 <html>Nie zaznaczono obszaru do pobrania.</html>
274 274 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
275 275 <html>Ta relacja ma już jeden lub więcej członków wskazujących na<br>obiekt ''{0}''<br><br>Czy nadal chcesz dodać kolejnego członka relacji?</html>
276 276 <html>Ta relacja została zmieniona poza edytorem.<br>Nie możesz zatwierdzić zmian i kontynuować edycji.<br><br>Czy chcesz utworzyć konflikt i zamknąć edytor?</html>
277 277 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu parsowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=400>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
278 278 <html>Nie można przetworzyć źródła szablonu tagowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
279 279 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako mapy jest uznawane za szkodliwe.<br>Jeśli chcesz wysłać ślady, zobacz tutaj:</html>
280 280 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer miał nowszą wersję jednego <br>z twoich węzłów, dróg lub relacji.<br><br>Kliknij <strong>{0}</strong> by synchronizować cały lokalny zbiór danych z serwerem.<br>Kliknij <strong>{1}</strong> by przerwać wysyłanie i kontynuować edycję.<br></html>
281 281 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
282 282 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ użyłeś <br>zestawu zmian {0}, który już został zamknięty o {1}.<br>Proszę wyślij zmiany ponownie używając nowego lub nadal otwartego zestawu zmian.</html>
283 283 -----
284 284 <html>Użyj zdjęcia dokładnego zegara,<br>np. pokazywanego przez odbiornik GPS</html>
285 285 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
286 286 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
287 287 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
288 288 <html>Próbujesz dodać relację do siebie samej.<br><br>To stworzy cykliczną zależność i dlatego jest odradzane.<br>Pomijam relację ''{0}''.</html>
289 289 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
290 290 -----
291 291 <html>Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu OAuth z witryny OSM. Kliknij <strong>{0}</strong> by go zaakceptować. JOSM użyje go w dalszej komunikacji by uzyskać dostęp do OSM API.</html>
292 292 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
293 293 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
294 294 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
295 295 <i>CH1903 / LV03 (bez korekty lokalnej)</i>
296 296 <i>brak</i>
297 297 <klawisz>
298 298 <lewy rodzic>
299 299 <nowy obiekt>
300 300 <nie>
301 301 <lub>
302 302 <znak zapytania>
303 303 <prawy rodzic>
304 304 <strong>Uwaga:</strong> JOSM zaloguje się <strong>tylko raz</strong> używając bezpiecznego połączenia.
305 305 <niezdefinowane>
306 306 +++++
307 307 > po
308 308 > przed
309 309 > dół
310 310 > góra
311 311 +++++
312 312 -----
313 313 Tablica z mapą
314 314 Tablica zawierająca informacje.
315 315 Woda stojąca, na przykład jezioro lub staw.
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 -----
320 320 -----
321 321 -----
322 322 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
323 323 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
324 324 -----
325 325 -----
326 326 Poprzednia wersja JOSM-a zainstalowała własny certyfikat aby zapewnić obsługę HTTPS w zdalnym sterowaniu:
327 327 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
328 328 Relacja członka została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Powinieneś sprawdzić to i poprawić jeśli to potrzebne.
329 329 Członkostwo w relacji opartej na rolach zostało skopiowane na wszystkie linie. <br>Powinieneś to sprawdzić i w razie konieczności, poprawić.
330 330 -----
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 -----
335 335 -----
336 336 +++++
337 337 +++++
338 338 -----
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 Naruszenie możliwości API
343 343 Wersja API: {0}
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 Rozebrany tor
348 348 Przerwij
349 349 Anuluj scalanie
350 350 Zamknij okno wyboru pliku
351 351 Zamknij okno wyboru pliku.
352 352 O programie
353 353 O JOSM...
354 354 Akceptuj
355 355 -----
356 356 Akceptuje nową listę wtyczek i zamyka okno
357 357 Dostęp do drogi
358 358 Klucz dostępu
359 359 Klucz dostępu:
360 360 Sekretny klucz dostępu:
361 361 URL dostępu klucza:
362 362 Prawa dostępu
363 363 Dostęp do zredagowanej wersji ''{0}'' elementu {1} {2} jest zabroniony.
364 364 Zakwaterowanie
365 365 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
366 366 -----
367 367 Dokładność
368 368 Akcja
369 369 Parametry działania
370 370 Działania
371 371 Działania do wykonania
372 372 Aktywuj
373 373 Aktywuj warstwę
374 374 Aktywuj zaznzczoną warstwę
375 375 Aktywowanie standardowego rendera mapy w zamian.
376 376 Aktywne szablony::
377 377 Aktywne reguły:
378 378 Aktywne style:
379 379 Dodaj
380 380 Dodaj URL podkładu mapy
381 381 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
382 382 Dodaj węzeł...
383 383 Dodaj obraz
384 384 Dodaj tag
385 385 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
386 386 Wprowadź nową uwagę
387 387 Dodaj nową ścieżkę ikon
388 388 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
389 389 Dodaj nowy węzeł do istniejącej linii
390 390 Dodaj nowy szablon z pliku lub adresu URL
391 391 -----
392 392 Dodaj do listy nowe źródło.
393 393 Dodaj nowy styl poprzez podanie nazwy pliku lub URL
394 394 Dodaje nowy tag
395 395 Dodaj nowy {0} wpis wprowadzając adres URL
396 396 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
397 397 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
398 398 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
399 399 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
400 400 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
401 401 Dodaj wszystkie tagi
402 402 Dodaj pusty tag
403 403 Dodaj informacje o autorze
404 404 -----
405 405 Dodaj komentarz
406 406 Dodaj komentarz do uwagi:
407 407 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
408 408 Dodaje filtr.
409 409 Dodaj warstwę zdjęć {0}
410 410 Dodaj warstwy
411 411 Dodaj węzeł
412 412 Dodaj węzeł do linii
413 413 Dodaj węzeł do drogi i połącz
414 414 Dodano węzeł {0}
415 415 Dodaj tryb uwag
416 416 Dodaj lub usuń przycisk z paska narzędzi
417 417 Dodano relację {0}
418 418 Dodaj zaznaczone tagi
419 419 Dodaj zaznaczenie do relacji
420 420 Dodaj ustawienie
421 421 Dodaj znaczniki do wybranych obiektów
422 422 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
423 423 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
424 424 -----
425 425 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
426 426 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
427 427 Dodaj do zaznaczenia
428 428 -----
429 429 Dodaj przycisk do paska narzędzi
430 430 Czy dodać wartość?
431 431 Dodaj linię
432 432 Dodano drogę {0}
433 433 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
434 434 Dodawanie certyfikatu localhost JOSM-a do zasobnika kluczy {0}
435 435 Dodawanie {0} do ignorowania tagów
436 436 Dodawanie {0} to sprawdzacza pisowni
437 437 Dodawanie {0} do walidatora tagów
438 438 Interpolacja adresów
439 439 Adresy
440 440 -----
441 441 Dodaje drukowanie map do JOSM
442 442 -----
443 443 Sztolnia
444 444 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
445 445 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
446 446 Dopasuj położenie warstwy obrazu
447 447 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
448 448 -----
449 449 -----
450 450 Centrum administracyjne
451 451 Administracyjna
452 452 Poziom administracyjny
453 453 Zaawansowane
454 454 -----
455 455 -----
456 456 Zaawansowane parametry OAuth
457 457 Zaawansowane właściwości OAuth
458 458 Ustawienia zaawansowane
459 459 Szczegółowe informacje
460 460 Szczegółowe informacje (WWW)
461 461 Szczegółowe informacje o obiekcie
462 462 Podkład mapy może nie być skalibrowany. Sprawdź jego przesunięcie za pomocą ścieżek GPS!
463 463 Koleje linowe
464 464 +++++
465 465 Rolnictwo
466 466 Jakość powietrza
467 467 Lotnisko
468 468 Lotnisko
469 469 Sklep monopolowy
470 470 Wyrównaj węzły na kole
471 471 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
472 472 wszystkie
473 473 Wszystkie pliki
474 474 Wszystkie formaty
475 475 Wszystkie pliki (*.*)
476 476 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
477 477 -----
478 478 Wszystkie punkty i segmenty ścieżki będą tego samego koloru. Można to zmodyfikować w Zarządcy Warstw.
479 479 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
480 480 Wszystkie ustawienia tej grupy są domyślne, nic do zapisania
481 481 Wszystkie wartości połączone jako ''{0}'' będą stosowane dla klucza ''{1}''
482 482 Wszystkie typy pojazdów
483 483 Ogródki działkowe
484 484 -----
485 485 Pozwól na modyfikowanie uwag
486 486 Pozwól na pobieranie twoich prywatnych śladów GPS
487 487 Pozwól na odczyt twoich preferencji
488 488 Pozwól na wysyłaniu śladów GPS
489 489 Pozwól na wysyłanie map
490 490 Pozwól na zapis twoich preferencji
491 491 Dozwolony ruch:
492 492 Umożliwia sterowanie JOSM z innych aplikacji, np. z przeglądarki internetowej.
493 493 Pozwala na otworzenie plików gpx/osm, które mają część wspólną z obecnie wyświetlanym obszarem.
494 494 -----
495 495 Pozwala użytkownikom na anonimizowanie znaczników czasu i szybkie usunięcie części ogromnych śladów GPX.
496 496 -----
497 497 Pozwala na dodanie tagów do atrybutów wszystkich wybranych obiektów w danym obszarze na raz.
498 498 -----
499 499 Pozwala na odfiltrowanie niepotrzebnych śladów GPS.
500 500 -----
501 501 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
502 502 -----
503 503 Kanał alfa
504 504 Chata alpejska
505 505 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
506 506 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
507 507 zmień także nazwę pliku
508 508 Alternatywna nazwa
509 509 Alternatywnie możesz wypełnić formularz z opisem pod tym adresem:
510 510 Zawsze ukryte
511 511 Zawsze wyświetlane
512 512 Aktualizuj bez pytania
513 513 Futbol amerykański
514 514 Liczba kabli
515 515 Pojemność
516 516 Ilość stopni
517 517 -----
518 518 -----
519 519 Natężenie
520 520 Park rozrywki/tematyczny
521 521 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
522 522 -----
523 523 Pusta wartość usunie znacznik.
524 524 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
525 525 Wystąpił błąd przy próbie dopasowania zdjęć do ścieżki GPX. Możesz ustawiając suwaki ręcznie dopasować zdjęcia.
526 526 Biuro informujące o miejscowości lub regionie.
527 527 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
528 528 -----
529 529 Wystąpił nieoczekiwany wyjątek.<br>Jest to błąd związany z kodem programu. Jeśli używasz<br>najnowszej wersji JOSM, wyślij proszę zgłoszenie błędu.
530 530 -----
531 531 -----
532 532 Przyciąganie do kątów
533 533 Przyciąganie kątów włączone
534 534 Adnotacja
535 535 -----
536 536 Antyki
537 537 -----
538 538 Zastosuj
539 539 Zastosuj zmiany
540 540 Zastosuj szablon
541 541 Zastosuj rozwiązanie
542 542 Zastosuj rolę
543 543 Zastosuj rolę:
544 544 Stosuje antyaliasing dla linii GPX dając gładszy wygląd
545 545 Stosuje antyaliasing dla mapy w widoku szkieletowym dając gładszy wygląd
546 546 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
547 547 Zastosuj ostatnio dodany tag {0}
548 548 Zastosuj rozwiązane konflikty
549 549 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
550 550 Zastosuj wybrane zmiany
551 551 Przypisz tagi ze schowka do zaznaczonych elementów
552 552 Przypisz tagi do zestawu zmian
553 553 Zastosuj zmiany
554 554 Zastosuj adres kafelka
555 555 Zastosuj zmiany i zamknij okno
556 556 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
557 557 Zastosować?
558 558 Kwiecień 2015
559 559 Płyta postojowa
560 560 +++++
561 561 Arkada
562 562 Wykopalisko archeologiczne
563 563 Łucznictwo
564 564 Kontynuować?
565 565 obszar
566 566 Styl obszaru dla linii zewnętrznej
567 567 Niezamknięty obszar
568 568 Znajdź lokalizację
569 569 Obszary zawierają ten sam segment
570 570 Sztuka
571 571 Imię i nazwisko artysty
572 572 Centrum kulturalne
573 573 Sztuka
574 574 -----
575 575 Pytaj przed aktualizacją
576 576 Złóż nowe wielokąty
577 577 Powiązanie z ulicą
578 578 -----
579 579 Pzynajmniej jeden obiekt potrzebny, aby usunąć, otrzymano puste zaznaczenie
580 580 Uwaga: Używaj jedynie rzeczywistych klawiszy klawiatury!
581 581 Atrakcja
582 582 Atrybuty
583 583 Dźwięk
584 584 -----
585 585 Audioprzewodnik
586 586 Ustawienia dźwięku
587 587 Markery audio z {0}
588 588 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
589 589 Etykietowanie punktów audio
590 590 +++++
591 591 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
592 592 Australijski football
593 593 Uwierzytelnij
594 594 Uwierzytelnij wprowadzoną nazwą użytkownika i hasłem.
595 595 Uwierzytelnienie z proxy HTTP "{0}" nie powiodło się. Proszę wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika i hasło.
596 596 Uwierzytelnianie OSM przy pomocy API ''{0}'' nie powiodło się. Proszę wprowadź poprawną nazwę użytkownika i poprawne hasło.
597 597 Uwierzytelnienie z hostem "{0}" nieudane. Proszę wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika i hasło.
598 598 Uwierzytelniam sesję użytkownika ''{0}''
599 599 Uwierzytelnianie
600 600 Uwierzytelnienie nie powiodło się
601 601 Błąd uwierzytelniania
602 602 Autor
603 603 Autor:
604 604 Autoryzacja nie powiodła się
605 605 Pozwól JOSM na dostęp do API OSM.
606 606 URL autoryzacji:
607 607 Autoryzuj
608 608 Uwierzytelniam Żeton Żądania OAuth ''{0}'' na witrynie OSM...
609 609 Uwierzytelniam żeton żądania ''{0}''...
610 610 Autorzy
611 611 Automatycznie
612 612 Automatyczne powiększenie
613 613 Automatyczne ładowanie kafelków
614 614 Aktywne automatyczne zapisywanie
615 615 Częstość zapisywania (sekundy)
616 616 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
617 617 Domyślny zoom automatyczny:
618 618 Automatyczne zgadywanie
619 619 Domyślne ładowanie kafelków:
620 620 -----
621 621 Automatyczny defibrylator (AED)
622 622 Bankomat
623 623 Automatyczne pobieranie
624 624 Automatyczna korekcja tagów
625 625 Automatyczna zmiana rozdzielczości
626 626 -----
627 627 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
628 628 Automatyczne wycinanie wartości tagu ''{0}'' z usuniętego obiektu {1}
629 629 Dostępne
630 630 Wpisy dostępne domyślnie:
631 631 Dostępne szablony:
632 632 Dostępne role
633 633 Dostępne reguły:
634 634 Dostępne style:
635 635 Ochrona przed lawinami
636 636 +++++
637 637 +++++
638 638 +++++
639 639 Okno życia
640 640 Wstecz
641 641 Warunki korzystania z tła
642 642 Tło:
643 643 Oparcie
644 644 Backspace w trybie dodawania
645 645 Błędne żądanie
646 646 -----
647 647 Nieprawidłowa odpowiedź
648 648 Torebki i walizki
649 649 Osiedle Sikorskiego
650 650 Piekarnia
651 651 Przekroczono limit przepustowości
652 652 +++++
653 653 +++++
654 654 Lita skała
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 Bariera
659 659 Bariera wejście nie ustawiona na barierze.
660 660 Przeszkody
661 661 Przeszkody/bariery i wejścia
662 662 +++++
663 663 Podstawowe
664 664 Zbiornik wodny
665 665 Koszykówka
666 666 Baterie
667 667 Pole bitwy
668 668 -----
669 669 Zatoka
670 670 Plaża
671 671 Siatkówka plażowa
672 672 Radiolatarnia
673 673 Salon piękności
674 674 Sklep z meblami do sypialni
675 675 Ogródek piwny
676 676 -----
677 677 -----
678 678 Ławka
679 679 Najlepsze przybliżenie: {0}
680 680 Sklep z napojami
681 681 Rowery
682 682 Droga rowerowa
683 683 Szlak rowerowy
684 684 wynajem rowerów
685 685 naprawa rowerów
686 686 sprzedaż rowerów
687 687 mycie rowerów (za opłatą)
688 688 Sklep rowerowy
689 689 -----
690 690 Biodiesel
691 691 -----
692 692 -----
693 693 -----
694 694 Pusta warstwa
695 695 Betonowy blok
696 696 Niebieski:
697 697 Zawartość
698 698 Stocznia
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 Słupek drogowy
706 706 -----
707 707 -----
708 708 Księgarnia
709 709 Bukmacher
710 710 Nazwa zakładki
711 711 Zakładki
712 712 -----
713 713 Przejście graniczne
714 714 Nazwa systematyczna
715 715 Bule
716 716 Granice
717 717 Granica
718 718 Kamień graniczny
719 719 Powielone węzły granic
720 720 Rodzaj granicy
721 721 Wybrany obszar
722 722 -----
723 723 -----
724 724 Granice
725 725 Butik
726 726 -----
727 727 -----
728 728 Marka
729 729 Falochron
730 730 Most
731 731 Filar mostu
732 732 -----
733 733 Mosty
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 Dom publiczny
741 741 Teren poprzemysłowy
742 742 Świątynia buddyjska
743 743 Kozioł oporowy
744 744 Raporty o błędach
745 745 Budynek
746 746 Przejście w budynku
747 747 Powielone węzły budynków
748 748 Budynek wewnątrz budynku.
749 749 Budowanie menu głównego
750 750 Rodzaj budynku
751 751 Styl wbudowany, wewnętrzna ścieżka:
752 752 Wbudowane:
753 753 Brama kontaktowa
754 754 -----
755 755 Autobus
756 756 Autobus torowy
757 757 Peron autobusowy
758 758 Dworzec autobusowy
759 759 Przystanek autobusowy
760 760 Przejazd tylko dla autobusów (Bus Trap)
761 761 Przystanek autobusowy (przestarzałe)
762 762 Sklep mięsny
763 763 -----
764 764 Po kodzie (EPSG)
765 765 -----
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 -----
771 771 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
772 772 -----
773 773 -----
774 774 -----
775 775 -----
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 Kolej linowa
781 781 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
782 782 Kawiarnia
783 783 Przeliczam pobierany obszar
784 784 Edytuj wybraną relację
785 785 -----
786 786 Kamera
787 787 -----
788 788 Kemping
789 789 Pole namiotowe
790 790 Nie można wyrównać wieloboku. Akcja przerwana.
791 791 Nie można aktywować klasy rendera mapy "{0}", ponieważ to nie jest podklasa "{1}".
792 792 Nie można aktywować klasy rendera mapy "{0}", ponieważ nie jest ona zarejestrowana jako render mapy.
793 793 Nie można aktywować klasy rendera mapy "{0}". Klasa nie zastała znaleziona.
794 794 Futbol kanadyjski
795 795 Kanał
796 796 Anuluj
797 797 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
798 798 Anuluj autentykację
799 799 -----
800 800 Anuluj zamykanie zestawów zmian
801 801 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
802 802 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
803 803 Anuluj operację
804 804 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
805 805 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
806 806 Anuluj przesyłanie
807 807 Anuluj, kontynuuj edycję
808 808 Cukiernia
809 809 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
810 810 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
811 811 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
812 812 -----
813 813 -----
814 814 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
815 815 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
816 816 -----
817 817 -----
818 818 Nie można usunąć węzła zawierającego tagi
819 819 Nie można usunąć węzła, do którego odnosi się wiele obiektów
820 820 Nie można określić środka z wybranych węzłów.
821 821 Nie można pobrać pliku ''{0}''. Ten link ''{1}'' nie jest prawidłlowym adresem. Pomijanie pobiernia.
822 822 Nie można pobrać wtyczki "{0}". Link do pobierania "{1}" nie jest prawidłowy. Pomijanie pobierania.
823 823 Nie można pobrać wtyczki "{0}". Link do pobierania jest nie znany. Pomijanie pobierania.
824 824 -----
825 825 -----
826 826 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
827 827 Błąd łączenia węzłów: należałoby usunąć drogę {0} nadal używaną przez {1}
828 828 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
829 829 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
830 830 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
831 831 Nie można otworzyć adresu ''{0}''<br>Podane zadanie pobierania akceptuje tylko takie wzorce:<br>{1}
832 832 Nie mogę umieścić węzła poza obszarem świata.
833 833 Nie można rozwiązać niezdecydowanego konfliktu.
834 834 Nie można przypisać zapytania zestawu zmian do obecnego użytkownika ponieważ obecny użytkownik jest anonimowy
835 835 -----
836 836 Nie można ograniczyć zapytania zestawu zmian do nazwy użytkownika ''{0}''
837 837 -----
838 838 -----
839 839 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
840 840 Kajakarstwo
841 841 Puszki
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 Pojemność
848 848 Pojemność całkowita
849 849 Samochód
850 850 Dealer samochodowy
851 851 Kemping samochodowy
852 852 Ładunek
853 853 -----
854 854 Gotówka
855 855 Zamek
856 856 -----
857 857 Przeszkoda dla bydła
858 858 Przyczyna:
859 859 Wejście do jaskini
860 860 Cmentarz
861 861 -----
862 862 Wyśrodkuj widok
863 863 Centralny południk
864 864 Środek:
865 865 Certyfikat został pomyślnie zainstalowany.
866 866 Certyfikat został pomyślnie odinstalowany.
867 867 Certyfikat już jest zainstalowany. Nie trzeba nic robić.
868 868 Certyfikat nie jest zainstalowany. Nie trzeba nic robić.
869 869 Certyfikat:
870 870 Łańcuch
871 871 Wyciąg krzesełkowy
872 872 Chata górska
873 873 Zmień tagi
874 874 Zmienić kierunek?
875 875 Zmień ustawienia listy list
876 876 Zmień ustawienia listy map
877 877 Zmień ustawienia listy
878 878 Zmień węzeł {0}
879 879 Zmień ustawienia proxy
880 880 Zmień relację
881 881 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
882 882 Zmień relację {0}
883 883 Zmień rozdzielczość
884 884 Zmień ustawienia ciągu
885 885 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
886 886 Zmień zaznaczenie
887 887 Zmień widziany obszar
888 888 Zmień drogę {0}
889 889 Zmieniono węzły {0}
890 890 Zmiany wymagają wysłania?
891 891 Zmienia preferencje zgodnie z plikiem XML
892 892 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
893 893 ID zestawu zmian:
894 894 Menedżer zestawów zmian
895 895 Menedżer zestawów zmian
896 896 Zamknięto changeset
897 897 Komentarz zestawu zmian
898 898 Komentarz zmian:
899 899 Numer zestawu zmian:
900 900 Informacje o zestawie zmian
901 901 Zestaw zmian jest pełny
902 902 Źródło zestawu zmian
903 903 Zestaw zmian {0}
904 904 Zestaw zmian:
905 905 Zestawy zmian
906 906 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
907 907 Stacja ładowania
908 908 Wyszukaj FIXME
909 909 Sprawdzaj co (w minutach):
910 910 Sprawdź na serwerze
911 911 Sprawdź klucze właściwości.
912 912 Sprawdź wartości właściwości.
913 913 Sprawdzanie usuniętych rodziców w lokalnych danych.
914 914 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
915 915 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Sprawdza błędy w adresach i relacjach skojarzonych ulic.
919 919 Szuka błędów w barierach i wejściach.
920 920 Sprawdza błędy w tagach związanych z Internetem
921 921 Szukanie błędów w relacjach.
922 922 -----
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 -----
927 927 -----
928 928 -----
929 929 Sprawdzanie czy węzły na liniach energetycznych mają tagi power=tower/pole.
930 930 Sprawdzanie niepotrzebnych tagów
931 931 Sprawdzanie czy drogi nie są połączone z obszarami.
932 932 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 Błędy sumy kontrolnej: {0}
937 937 Drogeria
938 938 +++++
939 939 Relacje podrzędne
940 940 Komin
941 941 -----
942 942 chiński
943 943 Wybierz
944 944 -----
945 945 Wybierz kolor
946 946 Wybierz kolor dla {0}
947 947 Wybierz jedną z gotowych licencji
948 948 Wybierz wartość
949 949 Wybierz plik profilu
950 950 Wybierz ostatnio dodany tag {0}
951 951 Wybierz które testy mają być aktywne
952 952 Wynierz typ obiektu OSM
953 953 Wybierz serwer do wyszukiwania:
954 954 Wybierz widoczne ścieżki
955 955 -----
956 956 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
957 957 Kościół
958 958 +++++
959 959 Miasto
960 960 Granica miasta
961 961 Mury miejskie
962 962 Nazwa miejscowości
963 963 Typ Klasy
964 964 Wyczyść
965 965 Czyści bufor operacji do wycofania.
966 966 -----
967 967 Wyczyść pole tekstowe
968 968 Czyści listę ostatnio otwartych plików
969 969 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
970 970 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
971 971 -----
972 972 Kliknij komórkę aby zmienić ścieżkę pliku.
973 973 Kliknij tutaj aby wybrać ścieżkę do zapisu
974 974 Kliknij tutaj, by przejść do swojej skrzynki odbiorczej
975 975 Kliknij drogę by zacząć poprawiać jej kształt.
976 976 -----
977 977 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
978 978 Kliknij gdzie chcesz dodać uwagę
979 979 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
980 980 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
981 981 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
982 982 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
983 983 Kliknij aby przerwać wysyłanie
984 984 Kliknij aby dodać nowy węzeł. Ctrl, aby przesunąć istniejący węzeł; Alt, aby usunąć.
985 985 Kliknij by anulować
986 986 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
987 987 Kliknij aby przerwać trwającą operację
988 988 Kliknij, by sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
989 989 Kliknij aby zamknąć
990 990 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
991 991 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
992 992 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
993 993 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
994 994 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
995 995 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
996 996 Kliknij, aby usunąć podświetlony węzeł. Zwolnij Alt, aby przesunąć istniejące węzły lub przytrzymaj Ctrl, aby dodać nowe.
997 997 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
998 998 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
999 999 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
1000 1000 Kliknij by odrzuć zmiany i zamknąć edytor relacji
1001 1001 Kliknij by pobrać
1002 1002 Kliknij aby pobrać wszystkie obiekty nawiązujące do {0}
1003 1003 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
1004 1004 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
1005 1005 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panelu
1006 1006 Kliknij, aby przesunąć podświetlony węzeł. Przytrzymaj Ctrl, aby dodać nowy węzeł, Alt aby usunąć.
1007 1007 Kliknij aby otworzyć konfigurację podkładu w Ustawieniach
1008 1008 Kliknij by otworzyć w ustawieniach zakładkę szablonów tagowania
1009 1009 Kliknij aby przenieść się do formularza edycji praw dostępu na witrynie JOSM.
1010 1010 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
1011 1011 Kliknij, aby zrestartować później.
1012 1012 Kliknij by pobrać żeton żądania
1013 1013 -----
1014 1014 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
1015 1015 Kliknij by powrócić do edytora relacji i kontynuować edycję
1016 1016 Kilknij aby uruchomić pracę w tle
1017 1017 Kliknij by zapisać zmiany i zamknąć edytor
1018 1018 Kliknij aby pominąć aktualizację aktywnych wtyczek
1019 1019 Kliknij aby rozpocząć szukanie
1020 1020 -----
1021 1021 Klucz dostępu
1022 1022 Kliknij by przetestować Klucz Dostępu
1023 1023 Kliknij aby aktualizować aktywowane wtyczki
1024 1024 -----
1025 1025 Czas oczekiwania
1026 1026 Klif
1027 1027 Wspinaczka
1028 1028 Klinika
1029 1029 Zegar
1030 1030 Zamknij
1031 1031 Zamknij mimo to
1032 1032 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
1033 1033 Zamknij zestawy zmian
1034 1034 Zamknij okno i porzuć pobieranie
1035 1035 Zamknij uwagę
1036 1036 Zamknij uwagę z komunikatem:
1037 1037 Zamknij otwarte zestawy zmian
1038 1038 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
1039 1039 Zamknij okno
1040 1040 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
1041 1041 Zamknij okno i zaakceptuj klucz dostępu
1042 1042 Zamknij okno i anuluj uwierzytelnianie
1043 1043 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
1044 1044 Zamyka wybrane zestawy zmian
1045 1045 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
1046 1046 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
1047 1047 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
1048 1048 Zamknięte po -
1049 1049 Zamknięty
1050 1050 Zamknięty:
1051 1051 Opis
1052 1052 Opis
1053 1053 Zamyka otwarte zestawy zmian
1054 1054 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
1055 1055 Zamykanie zestawu zmian
1056 1056 Zamykam zestaw zmian {0}
1057 1057 Zamykanie zestawu zmian...
1058 1058 Odzież
1059 1059 -----
1060 1060 Wybrzeże
1061 1061 Linie brzegowe
1062 1062 Wyroby kawowe
1063 1063 na monety
1064 1064 -----
1065 1065 Szkoła wyższa
1066 1066 Kolumnada
1067 1067 Kolor
1068 1068 Kolor (nazwa HTML lub kod heksadecymalny)
1069 1069 Nazwa Koloru:
1070 1070 Kolory
1071 1071 -----
1072 1072 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według dokładności pozycji (HDOP). Twoje urządzenie GPS musi zapisywać tę informację.
1073 1073 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według kierunku
1074 1074 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według ich znaczników czasu.
1075 1075 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według prędkości
1076 1076 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
1077 1077 Kolor tła
1078 1078 Kolor obramowania/strzałki
1079 1079 Kolor tekstu
1080 1080 Kombinacja parametrów elipsoidy nie jest osbługiwana.
1081 1081 Połącz linie
1082 1082 Potwierdzenie łączenia
1083 1083 Łączy kilka linii w jedną.
1084 1084 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
1085 1085 Komenda
1086 1086 Historia poleceń
1087 1087 -----
1088 1088 Komentarz
1089 1089 Komentarz do uwagi
1090 1090 Komentarz:
1091 1091 Obszar biur i usług
1092 1092 Miejsce publiczne
1093 1093 Ustawienia
1094 1094 Najpopularniejsze odmiany nazwy
1095 1095 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
1096 1096 Centrum społeczne
1097 1097 Porównaj
1098 1098 Uzupełnij węzeł {0} z pustymi współrzędnymi na drodze {1}
1099 1099 Sklep komputerowy
1100 1100 Klucze Warunkowe
1101 1101 Konfiguracja stron wtyczek
1102 1102 Ustawienia zaawansowane
1103 1103 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
1104 1104 Konfiguruj strony...
1105 1105 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
1106 1106 Konfiguruj pasek narzędzi
1107 1107 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
1108 1108 Konfiguruj czy używać serwera proxy
1109 1109 Konfiguruj tożsamość użytkownika i sposób jej potwierdzania w serwerze OSM
1110 1110 Potwierdź czyszczenie
1111 1111 -----
1112 1112 Potwierdzaj ręcznie wszystkie akcje zdalnego sterowania
1113 1113 Potwierdź pustą rolę
1114 1114 Potwierdzenie
1115 1115 Konflikt
1116 1116 Konflikt rozdzielczości
1117 1117 Konflikt tła
1118 1118 Konfilkt tła: połączony
1119 1119 Konflikt tła: zdecydowany
1120 1120 Konflikt tła: wypuścić
1121 1121 Konfilkt tła: wrzuć tag
1122 1122 Konflikt tła: pusty wiersz
1123 1123 Konfilkt tła: zamrożone
1124 1124 Konfilkt tła: w porównaniu
1125 1125 Tło konfliktu: naprzeciw
1126 1126 Konflikt tła: zostawić
1127 1127 Konfilkt tła: zachowaj wszystkie tagi
1128 1128 Konfilkt tła: zatrzymaj członka
1129 1129 Konfilkt tła: zostaw jeden tag
1130 1130 Konflikt tła: brak konfilktu
1131 1131 Tło konfliktu: po tej samej stronie
1132 1132 Konfilkt tła: usuń członka
1133 1133 -----
1134 1134 Konfilkt tła: wybrany
1135 1135 -----
1136 1136 Konflikt tła: niezdecydowany
1137 1137 Konflikt pierwszego planu
1138 1138 Konfilkt pierwszego planu: porzucony
1139 1139 Konfilkt pierwszego planu: wrzuć tag
1140 1140 Konfilkt pierwszego planu: w porównaniu
1141 1141 Konfilkt pierwszego planu: zostawiony
1142 1142 Konfilkt pierwszego planu: zachowaj wszystkie tagi
1143 1143 Konfilkt pierwszego planu: zatrzymaj członka
1144 1144 Konfilkt pierwszego planu: zostaw jeden tag
1145 1145 Konfilkt pierwszego planu: usuń członka
1146 1146 -----
1147 1147 Konfilkt pierwszego planu: niezdecydowany
1148 1148 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
1149 1149 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
1150 1150 Konflikty
1151 1151 Wykryto konflikty
1152 1152 Konflikty we wklejonych tagach
1153 1153 Konflikty podczas łączenia elementów
1154 1154 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
1155 1155 Konflikt podczas łączenia węzłów - doelowy węzeł to ''{0}''
1156 1156 Połącz istniejący drogę z węzłem
1157 1157 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
1158 1158 Ustawienia połączenia
1159 1159 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
1160 1160 Połączenie z API nie powiodło się.
1161 1161 -----
1162 1162 W budowie
1163 1163 Teren budowy
1164 1164 Klucz odbiorcy:
1165 1165 Sekretny klucz odbiorcy:
1166 1166 Kontakt (schemat prosty)
1167 1167 Kontakt (z prefiksem contact:*)
1168 1168 Łączenie z serwerem OSM...
1169 1169 Łączenie z serwerem...
1170 1170 Zawartość
1171 1171 Kontynent
1172 1172 Kontynuuj
1173 1173 Kontynuuj mimo to
1174 1174 Kontynuuj jak jest
1175 1175 Kontynuuj rozwiązywanie
1176 1176 Kontynuuj
1177 1177 Kontynuowanie przesyłania
1178 1178 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
1179 1179 Kontynuuj mimo to
1180 1180 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
1181 1181 Autorzy
1182 1182 Sklep osiedlowy
1183 1183 -----
1184 1184 Konwertuj na warstwę GPX
1185 1185 Przekształć w warstwę danych
1186 1186 Przekonwertowany z: {0}
1187 1187 Współrzędne
1188 1188 Współrzędne (w projekcji):
1189 1189 Współrzędne zaimportowane: {0}
1190 1190 Współrzędne:
1191 1191 Współrzędne:
1192 1192 Kopiuj
1193 1193 Kopiuj współrzędne
1194 1194 Punkt kopiowania
1195 1195 Kopiuj wartość
1196 1196 Kopiuj wszystkie klucze/wartości
1197 1197 Kopiuj wszystkie moje elementy do celu
1198 1198 Kopiuj wszystkie ich elementy do celu
1199 1199 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
1200 1200 Skopiuj moje wybrane elementy po pierwszym wybranym elemencie na liście połączonych elementów.
1201 1201 -----
1202 1202 Kopiuj zaznaczone elementy na koniec scalonej listy elementów.
1203 1203 Kopiuj zaznaczone węzły na start połączonej list wezłów
1204 1204 Kopia warstwy {0}
1205 1205 Kopiuj zaznaczone pary klucz(e)/wartość(i)
1206 1206 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 Kopiuj wartość wybranego tagu do schowka
1210 1210 Skopiuj wybrany element po pierwszym wybranym elemencie na liście połączonych elementów.
1211 1211 Skopiuj wybrany element na początek listy połączonych elementów.
1212 1212 Skopiuj wybrane elementy przed pierwszym wybranym elementem na liście połączonych elementów.
1213 1213 Skopiuj wybrane elementy na końcu listy połączonych elementów.
1214 1214 Skopiuj do schowka i zamknij
1215 1215 Kopia nr {1} warstwy {0}
1216 1216 Prawa autorskie (URL)
1217 1217 Prawa autorskie - rok
1218 1218 Skoreluj
1219 1219 Skoreluj zdjęcia ze ścieżką GPX
1220 1220 Koreluj do GPX
1221 1221 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
1222 1222 Nie można połączyć dróg<br>(Nie mogą zostać połączone w jeden ciąg węzłów)
1223 1223 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
1224 1224 Nie można wyeksportować ''{0}''.
1225 1225 Nie znaleziono typu elementu
1226 1226 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
1227 1227 Nie można zaimportować "{0}".
1228 1228 Nie można zaimportować plików.
1229 1229 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1230 1230 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1231 1231 Nie udało się sparsować listy warstw
1232 1232 Nie można odczytać "{0}"
1233 1233 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania {0}
1234 1234 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
1235 1235 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}\nCzy chcesz go zatrzymać?
1236 1236 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1237 1237 Nie udało się pobrać listy warstw
1238 1238 Brak możliwości ściągnięcia listy otwartych zestawów zmian ponieważ<br>JOSM nie zna twojej tożsamości.<br>\r\nAlbo pracujesz anonimowo albo nie masz prawa poznać tożsamości<br> użytkownika, w imieniu którego pracujesz.
1239 1239 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi. Spróbuj ponownie.
1240 1240 Liczba
1241 1241 Kraj
1242 1242 Kod kraju
1243 1243 Okręg
1244 1244 Sąd
1245 1245 Zadaszony
1246 1246 Zadaszony
1247 1247 Zakryte sztuczne jezioro
1248 1248 Dźwig
1249 1249 Utwórz
1250 1250 Utwórz okrąg
1251 1251 Utwórz nowy folder
1252 1252 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1253 1253 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1254 1254 Twórz siatki linii.
1255 1255 Tworzy nową warstwę mapy.
1256 1256 Utwórz nową uwagę
1257 1257 Tworzy nową relację
1258 1258 Tworzenie obszarów.
1259 1259 -----
1260 1260 Utwórz zakładkę
1261 1261 Twórz znaczniki przy czytaniu GPX
1262 1262 Utwórz wielokąt złożony
1263 1263 Utwórz nowy węzeł.
1264 1264 Stwórz nową uwagę
1265 1265 Utwórz nowe obiekty
1266 1266 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
1267 1267 Stwórz uwagę
1268 1268 Utworzono
1269 1269 Utworzony
1270 1270 Data utworzenia:
1271 1271 Stworzone przed -
1272 1272 Utworzony przez:
1273 1273 Utworzony:
1274 1274 -----
1275 1275 Tworzenie zestawu zmian...
1276 1276 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1277 1277 na karty kredytowe
1278 1278 Krykiet
1279 1279 Krykiet - siatki
1280 1280 Krokiet
1281 1281 Przejazd na rowerze
1282 1282 Przejazd na koniu
1283 1283 Przejście przez tory
1284 1284 opiekun na przejściu dla pieszych
1285 1285 Przecinające się przeszkody
1286 1286 Przecinające się granice
1287 1287 Przecinające się budynki
1288 1288 Rodzaj przejazdu
1289 1289 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1290 1290 Przecinające się szlaki wodne z drogami
1291 1291 Przecinające się szlaki wodne
1292 1292 Przecinające się linie
1293 1293 Ctrl, aby połączyć z najbliższym węzłem
1294 1294 Kuchnia
1295 1295 Kultura
1296 1296 Przepust
1297 1297 Bieżące zaznaczenie
1298 1298 -----
1299 1299 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1300 1300 -----
1301 1301 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
1302 1302 Obecna wartość jest domyślna
1303 1303 Obecne przybliżenie: {0}
1304 1304 Obecnie nie jest zaznaczony obszar do pobrania. Proszę najpierw zaznaczyć obszar
1305 1305 Sklep z zasłonami
1306 1306 Własne
1307 1307 Własna projekcja
1308 1308 Link WMS
1309 1309 Dostosuj kolor
1310 1310 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1311 1311 Dostosuj styl
1312 1312 Dostosuj rysowanie ścieżki
1313 1313 Wytnij
1314 1314 Wykop
1315 1315 -----
1316 1316 Przegroda dla rowerzystów
1317 1317 Pas rowerowy/ścieżka rowerowa
1318 1318 Droga rowerowa
1319 1319 Ścieżka rowerowa (po lewej)
1320 1320 Ścieżka rowerowa (po prawej)
1321 1321 Zapętlone zależności między relacjami
1322 1322 kolarstwo
1323 1323 Zapętlone zależności.
1324 1324 -----
1325 1325 -----
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 -----
1330 1330 -----
1331 1331 +++++
1332 1332 +++++
1333 1333 Tama
1334 1334 Dane
1335 1335 Błąd danych
1336 1336 Warstwa danych {0}
1337 1337 Zestaw danych:
1338 1338 Źródło i typ danych:
1339 1339 Źródło danych ({0})
1340 1340 Weryfikacja danych
1341 1341 Dane:
1342 1342 -----
1343 1343 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1344 1344 Test zgodności zestawu danych
1345 1345 Data
1346 1346 Data:
1347 1347 Data:
1348 1348 -----
1349 1349 -----
1350 1350 na karty debetowe
1351 1351 Zdecyduj jak wysłać dane i który zestaw zmian użyć
1352 1352 Stopnie dziesiętne
1353 1353 Decyzja
1354 1354 Zmniejsz
1355 1355 -----
1356 1356 Ścieżka do jazdy konnej
1357 1357 Dedykowana ścieżka rowerowa
1358 1358 Ścieżka dla pieszych
1359 1359 Domyślny
1360 1360 Domyślny (ustalony automatycznie)
1361 1361 Domyślna wartość obecnie nie znana (funkcja jeszcze nie używana).
1362 1362 Domyśłna wartość to ''{0}''.
1363 1363 Wartość domyślna: {0}
1364 1364 Usuń
1365 1365 Usuń plik
1366 1366 Usuń plik z dysku
1367 1367 Tryb kasowania
1368 1368 Usuń tagi
1369 1369 Usuń linie ktore nie należą do wewnętrznego wielokąta
1370 1370 Potwierdź usunięcie.
1371 1371 Usuń powielone relacje
1372 1372 Usuń powielone linie
1373 1373 Usuwa filtr.
1374 1374 Usuń z relacji
1375 1375 Usuń plik ze zdjęciem z dysku
1376 1376 Usunąć niekompletnych członków?
1377 1377 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1378 1378 Usunięto węzeł {0}
1379 1379 Usuwanie węzłów lub linii.
1380 1380 Usuń teraz
1381 1381 Usuwa obiekty
1382 1382 Usunięto relację {0}
1383 1383 Usunąć relację?
1384 1384 Kasuje relacje
1385 1385 Usuwa wybrane obiekty
1386 1386 Usuwa obecnie edytowaną relację
1387 1387 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1388 1388 Usuń zaznaczoną warstwę.
1389 1389 Usuwa zaznaczoną relację.
1390 1390 Usuń z listy wybrane źródło.
1391 1391 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1392 1392 Usuwa zbędne węzły z linii.
1393 1393 Usunięto drogę {0}
1394 1394 Usunięto
1395 1395 Usunięto "{0}"
1396 1396 Usunięte:
1397 1397 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1398 1398 Usunięty węzeł używany przez {0}
1399 1399 Usunięty węzeł {0} jest częścią linii {1}
1400 1400 Usunięte lub przeniesione obiekty
1401 1401 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1402 1402 Usunięta droga {0} zawiera węzły
1403 1403 Delikatesy
1404 1404 Wyznanie
1405 1405 Dentysta
1406 1406 Dom towarowy
1407 1407 Porzucone funkcje
1408 1408 Głębokość w metrach
1409 1409 -----
1410 1410 Opis
1411 1411 Opis:
1412 1412 Opis: {0}
1413 1413 -----
1414 1414 Znak wskazujący do celu
1415 1415 Cel podróży na znaku (bez odległości)
1416 1416 Szczegółowość
1417 1417 Szczegóły
1418 1418 Szczegóły...
1419 1419 Szczegóły:
1420 1420 -----
1421 1421 Określanie wtyczek do załadowania...
1422 1422 Ustal id bieżącego użytkownika...
1423 1423 -----
1424 1424 Średnica (w mm)
1425 1425 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1426 1426 Diesel (olej napędowy)
1427 1427 Ultimate Diesel (GTL)
1428 1428 -----
1429 1429 Diesel dla ciężarówek
1430 1430 Poziom trudności
1431 1431 -----
1432 1432 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1433 1433 Kierunek
1434 1434 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1435 1435 -----
1436 1436 Zablokuj
1437 1437 Wyłącz dostęp do danego zasobu (ów), oddzielone przecinkiem
1438 1438 Zablokuj wtyczkę
1439 1439 -----
1440 1440 Porzuć
1441 1441 -----
1442 1442 -----
1443 1443 -----
1444 1444 -----
1445 1445 Odłącz punkt od linii
1446 1446 Odłącz punkty od linii, do której należą
1447 1447 Dyskusja
1448 1448 Dyskusje
1449 1449 Realizacja recept
1450 1450 Wyświetlacz
1451 1451 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1452 1452 Wyświetlaj daty w formacie ISO
1453 1453 Ustawienia wyświetlania
1454 1454 -----
1455 1455 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1456 1456 Wyświetlaj przyciski w narzędziach z prawej strony okna tylko gdy myszka jest wewnątrz danego narzędzia
1457 1457 Wyświetlaj współrzędne jako
1458 1458 Pokaż przestarzałe tagi
1459 1459 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1460 1460 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1461 1461 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1462 1462 -----
1463 1463 -----
1464 1464 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1465 1465 Wyświetlaj menu "Dźwięk"
1466 1466 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1467 1467 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1468 1468 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1469 1469 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1470 1470 Wyświetl publiczną dyskusję na temat tego zestawu zmian
1471 1471 Wyświetla tagi zestawu zmian
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 Wyświetla wersję JOSM i wychodzi.
1475 1475 Odległość (km)
1476 1476 Odległość:
1477 1477 Rozmieść węzły
1478 1478 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1479 1479 -----
1480 1480 nieczynna
1481 1481 Nieużywany tor
1482 1482 Rów
1483 1483 Wydział
1484 1484 Porzuć zmiany
1485 1485 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1486 1486 Nie rysuj strzałek jeśli nie są one oddalone co najmniej o taką odległość od siebie.
1487 1487 Nie ukrywaj paska statusu
1488 1488 Nie ukrywaj paska narzędzi
1489 1489 Nie ukrywaj paska narzędzi i menu
1490 1490 Nie wymaga zmieniania trybu (styl pracy jak w Potlatchu)
1491 1491 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1492 1492 Nie pokazuj ponownie (dla tej operacji)
1493 1493 Nie pokazuj ponownie (dla tej sesji)
1494 1494 Nic nie rób
1495 1495 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1496 1496 Czy chcesz na to zezwolić?
1497 1497 Czy chcesz wkleić te tagi?
1498 1498 Sklep dla majsterkowiczów
1499 1499 Dok
1500 1500 Przychodnia lekarska
1501 1501 Nie pasuje do wzorca "wartość ograniczenia @ warunek"
1502 1502 Wybieg dla psów
1503 1503 Wyścigi psów
1504 1504 Podwójny konflikt
1505 1505 W dół
1506 1506 Pobierz
1507 1507 Pobierz relacje podrzędne
1508 1508 Pobiera skompresowany OSM
1509 1509 Pobiera skompresowane zmiany OSM
1510 1510 Pobierz dane
1511 1511 Pobiera GPS
1512 1512 -----
1513 1513 Pobierz dane.
1514 1514 Pobierz członków
1515 1515 Pobiera OSM
1516 1516 Pobiera zmiany OSM
1517 1517 Pobiera OSM URL
1518 1518 Pobiera obiekt wg ID
1519 1519 Pobierz wtyczkę
1520 1520 Pobierz geopozycjonowany obraz
1521 1521 Pobierz wybrane relacje
1522 1522 Adres URL
1523 1523 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1524 1524 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1525 1525 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1526 1526 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1527 1527 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1528 1528 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1529 1529 Pobierz jako nową warstwę
1530 1530 Pobierz zawartość zestawu zmian
1531 1531 Pobierz zestawy zmian
1532 1532 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1533 1533 Pobierz zawartość
1534 1534 Pobiera dane
1535 1535 Pobierz wszystko pomiędzy:
1536 1536 Pobranie zakończone
1537 1537 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1538 1538 Pobierz z OSM...
1539 1539 Pobierz niekompletnych członków
1540 1540 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1541 1541 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1542 1542 Pobierz listę
1543 1543 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1544 1544 Pobierz członków
1545 1545 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1546 1546 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1547 1547 Pobierz w pobliżu:
1548 1548 Pobierz teraz
1549 1549 Pobierz obiekt
1550 1550 Pobierz obiekt…
1551 1551 Pobrane obiekty
1552 1552 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1553 1553 Pobierz obiekty do nowej warstwy
1554 1554 Pobierz nadrzędne linie/relacje...
1555 1555 Pobieranie listy wtyczek...
1556 1556 Pobierz wtyczki
1557 1557 Pobieranie przekierowanie do ''{0}''
1558 1558 Załaduj obiekty nadrzędne (np. relacje i linie)
1559 1559 Załaduj obiekty nadrzędne (relacje)
1560 1560 -----
1561 1561 Pobierz obiekty należące do relacji
1562 1562 Pobieranie relacji
1563 1563 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1564 1564 Pobierz zaznaczone relacje
1565 1565 Pobierz sesję
1566 1566 Pobieranie pominięte
1567 1567 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1568 1568 Pobierz obszar jako surowy GPS
1569 1569 Pobiera zawartość zestawu zmian
1570 1570 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1571 1571 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1572 1572 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1573 1573 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1574 1574 Pobierz lokalizację jako adres URL (lat=x&lon=y&zoom=z)
1575 1575 Pobierz lokalizację adresu (z lat=x&lon=y&zoom=z) jako raw GPS
1576 1576 Pobierz widoczne kafle
1577 1577 Ściąga z openstreetmap.org twoje ślady GPX.
1578 1578 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1579 1579 Pobrane dane GPX
1580 1580 Pobrano {0}/{1} kafelków
1581 1581 Pobieracz:
1582 1582 Pobieranie pliku {0}: {1} bajtów...
1583 1583 Pobieranie danych GPS
1584 1584 -----
1585 1585 Pobieranie danych OSM...
1586 1586 Pobieranie uwag OSM
1587 1587 Pobieranie wtyczki {0}...
1588 1588 Pobieranie wiadomości dnia
1589 1589 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1590 1590 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1591 1591 Pobieranie zestawów zmian...
1592 1592 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1593 1593 Pobieranie danych
1594 1594 Pobieranie pliku
1595 1595 Pobieranie historii...
1596 1596 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1597 1597 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1598 1598 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1599 1599 Pobieranie powiązanych relacji...
1600 1600 Pobieranie powiązanych linii...
1601 1601 Pobieranie relacji {0}
1602 1602 Pobiera dane z OSM znajdujące się wzdłuż linii.
1603 1603 Wyciąg orczykowy
1604 1604 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1605 1605 -----
1606 1606 -----
1607 1607 Odpływ
1608 1608 Rysuj
1609 1609 Rysuj strzałki kierunkowe
1610 1610 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP
1611 1611 Rysuj okręgi na postawie wartości HDOP.
1612 1612 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1613 1613 Rysuj strzałki zgodnie z kierunkiem linii.
1614 1614 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1615 1615 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1616 1616 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów linii.
1617 1617 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1618 1618 Rysuj duże punkty GPS
1619 1619 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1620 1620 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1621 1621 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1622 1622 Tworzenie węzłów i linii.
1623 1623 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1624 1624 Rysuj tylko kontury obszarów
1625 1625 Pokazuj linię pomocniczą za kursorem
1626 1626 Rysuj numery segmentów.
1627 1627 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1628 1628 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1629 1629 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1630 1630 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1631 1631 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1632 1632 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla wygodnej modyfikacji dróg.
1633 1633 Szerokość rysowania linii GPX
1634 1634 Woda do picia
1635 1635 -----
1636 1636 -----
1637 1637 Szkoła jazdy
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 Pralnia chemiczna
1641 1641 Przesuwanie wzdłuż bocznych segmentów
1642 1642 Jednoczesne przesuwanie aktywne.
1643 1643 Powiel
1644 1644 Zduplikowane numery domów
1645 1645 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1646 1646 Powiela zaznaczone obiekty.
1647 1647 Skopiuj warstwę
1648 1648 Powielone węzły
1649 1649 Powielone relacje
1650 1650 Powielone węzły linii
1651 1651 Powielone linie
1652 1652 Dynamiczny
1653 1653 Ukrywaj przyciski w bocznym panelu
1654 1654 Dynamiczny zestaw kolorów w zależności od ograniczeń danych
1655 1655 +++++
1656 1656 Adres e-mail zawiera nieprawidłową domenę: {0}
1657 1657 Adres e-mail zawiera nieprawidłową nazwę użytkownika: {0}
1658 1658 Adres e-mail zawiera znaki spoza ASCII
1659 1659 Adres e-mail jest nieprawidłowy
1660 1660 E10 (bioetanol 10%)
1661 1661 E85 (bioetanol 85%)
1662 1662 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1663 1663 BŁĄD
1664 1664 BŁĄD: {0}
1665 1665 -----
1666 1666 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1667 1667 Północny-wschód
1668 1668 Wschód
1669 1669 -----
1670 1670 Edycja
1671 1671 -----
1672 1672 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1673 1673 Edytuj tagi
1674 1674 Edytuj też...
1675 1675 Narzędzia i ułatwienia edycji dla OpenSeaMap
1676 1676 Edytuje filtr.
1677 1677 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1678 1678 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1679 1679 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1680 1680 Edytuj skrót
1681 1681 Edycja wpisu źródła (source):
1682 1682 Edytuje tę stronę pomocy
1683 1683 Edytuj wybraną relację
1684 1684 Edytuj nazwę pliku lub adres URL dla wybranego szablonu
1685 1685 -----
1686 1686 Edytuj nazwę pliku lub URL wybranych aktywnych styli
1687 1687 Edytuj relację wskazywaną przez wybranego członka relacji
1688 1688 Edytuj relację, do której odnosi się aktualnie zaznaczony członek relacji.
1689 1689 Edytuj wybraną ścieżkę ikon
1690 1690 Edytuj wybrane źródło.
1691 1691 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1692 1692 Pasek narzędzi
1693 1693 Edycja: {0}
1694 1694 Edytowane:
1695 1695 Edytowane przez:
1696 1696 Edukacja
1697 1697 Edytuj ścieżkę ręcznie w polu tekstowym lub naciśnij przycisk "..." aby otworzyć okno wyboru plików.
1698 1698 Elektryfikacja
1699 1699 Elektronika
1700 1700 na karty chipowe
1701 1701 Sklep elektroniczny
1702 1702 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1703 1703 Wysokość
1704 1704 Winda
1705 1705 Elipsoida "{0}" nie obsługiwana.
1706 1706 Nazwa elipsoidy
1707 1707 Parametry elipsoidy
1708 1708 Elipsoida wymaga (+ellps=* lub +a=*, +b=*)
1709 1709 Adres e-mail
1710 1710 Nasyp
1711 1711 Ambasada
1712 1712 Punkt powiadamiania ratunkowego
1713 1713 Telefon alarmowy
1714 1714 Samochody uprzywilejowane
1715 1715 Pusty dokument
1716 1716 Pusta metadata
1717 1717 Pusta rola
1718 1718 Puste linie
1719 1719 Włącz obsługę HTTPS
1720 1720 Pozwól na wbudowane domyślne ikony
1721 1721 Zastosuj filtr
1722 1722 Włącz zdalne sterowanie
1723 1723 -----
1724 1724 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1725 1725 Włącza/wyłącza tryb eksperta
1726 1726 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1727 1727 Włączony poziom dokładnego debugowania (trace)
1728 1728 -----
1729 1729 Popieraj/zniechęcaj wysyłanie
1730 1730 Kontrola prędkości/przejazdu na czerwonym świetle/wagi pojazdu itp...
1731 1731 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1732 1732 Wprowadź URL
1733 1733 Podaj adres z którego pobrać dane:
1734 1734 Wprowadź ID zestawu zmian
1735 1735 Wprowadź szczegółówy opis do uwagi
1736 1736 Wprowadź nazwę miejsca do odnalezienia
1737 1737 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1738 1738 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1739 1739 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1740 1740 Wpisz szukane wyrażenie
1741 1741 Wprowadź źródło
1742 1742 Wprowadź ustawienia OAuth
1743 1743 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1744 1744 Wprowadź komentarz przesyłania
1745 1745 Wprowadź referencje dla proxy HTTP
1746 1746 Wprowadź referencje dla OSM API
1747 1747 Wprowadź referencje dla hosta
1748 1748 Wprowadź długość i szerokość (x i y) oddzielone spacją, przecinkiem lub średnikiem.
1749 1749 Wprowadź nazwę pliku:
1750 1750 Wprowadź ścieżkę lub nazwę folderu:
1751 1751 Wprowadź tekst
1752 1752 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1753 1753 Wprowadź klucz dostępu OAuth
1754 1754 Wprowadź koordynaty dla nowego węzła.<br/>Możesz oddzielić długość i szerokość geograficzną spacją, przecinkiem lub średnikiem.<br/>Używaj liczb dodatnich albo liter N i E aby oznaczyć Północną i Wschodnią wartość szerokości i długości geograficznej.<br/>Dla Południowej i Zachodniej wartości koordynatu możesz wprowadzić liczby ujemne albo odpowiednio litery S i W.<br/>Wartości koordynatów mogą być w jednym z trzech formatów:<ul><li><i>stopnie</i><tt>&deg;</tt></li><li><i>stopnie</i><tt>&deg;</tt> <i>minuty</i><tt>&#39;</tt></li><li><i>stopnie</i><tt>&deg;</tt> <i>minuty</i><tt>&#39;</tt> <i>sekundy</i><tt>&quot</tt></li></ul>Symbole <tt>&deg;</tt>, <tt>&#39;</tt>, <tt>&prime;</tt>, <tt>&quot;</tt>, <tt>&Prime;</tt> nie są wymagane.<br/><br/>Kilka przykładów:<ul>{0}</ul>
1755 1755 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1756 1756 Wejście
1757 1757 Przejście prze ogrodzenie
1758 1758 Numer wejścia
1759 1759 Wpis "{0}" wymaga JOSM w wersji {1}. (Uruchomiona: {2})
1760 1760 Wpis {0}
1761 1761 Jeździectwo
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 Artykuły erotyczne
1765 1765 Błąd
1766 1766 Błąd
1767 1767 Błąd podczas pobierania
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 Błąd w filtrze
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 Błąd w {0} wartość: {1}
1776 1776 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1777 1777 Błąd wczytywania warstwy
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 Błąd w pliku {0}
1782 1782 -----
1783 1783 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1784 1784 Błąd odtwarzania dźwięku
1785 1785 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1786 1786 Błąd zmiany nazwy z "{0}" na "{1}"
1787 1787 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1788 1788 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 Błąd podczas przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1792 1792 Błąd parsowania strefy czasowej.\nSpodziewany format: {0}
1793 1793 Błąd podczas przetwarzania {0}
1794 1794 Błędy
1795 1795 Błędy w czasie pobierania
1796 1796 +++++
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 Wszystko
1802 1802 Przykłady
1803 1803 Zakotwiczanie platformy startowej
1804 1804 Obecne wartości
1805 1805 Zakończ
1806 1806 Zamknij JOSM
1807 1807 Zakończ JOSM z zapisem. Niezapisane zmiany zostaną wysłane i/lub zapisane.
1808 1808 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1809 1809 Zamknij teraz!
1810 1810 Kończy pracę z programem.
1811 1811 -----
1812 1812 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1813 1813 Oczekiwana liczba argumentów dla parametru "{0}"
1814 1814 -----
1815 1815 Oczekiwano <i>min</i>/<i>max</i> po ''timestamp''
1816 1816 Tryb eksperta
1817 1817 Tryb ekspercki
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 Eksportuj do pliku GPX
1821 1821 Eksportuj i zapisz
1822 1822 Opcje eksportu
1823 1823 -----
1824 1824 Eksportuj zaznaczone obiekty
1825 1825 Eksportuj dane do pliku GPX
1826 1826 Eksportuj do GPX...
1827 1827 -----
1828 1828 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1829 1829 Wytłocz
1830 1830 Wytłocz z przesuwaniem jednoczesnym
1831 1831 Wytłocz drogę
1832 1832 Wytłocz: linia pomocnicza
1833 1833 Wytłocz: linia główna
1834 1834 +++++
1835 1835 Napraw
1836 1836 DO POPRAWKI
1837 1837 -----
1838 1838 Tkaniny
1839 1839 Usługi
1840 1840 Kolor przyciemnienia:
1841 1841 Siła przyciemnienia:
1842 1842 -----
1843 1843 Bład dodawania {0} do walidatora tagów
1844 1844 Nie powiodło się uwierzytelnienie użytkownika ''{0}'' z hasłem ''***'' jako użytkownika OAuth.
1845 1845 Nie udało się uwierzytelnić żądania OAuth ''{0}''
1846 1846 -----
1847 1847 Nie udało się utworzyć brakującego katalogu podręcznego: {0}
1848 1848 Błąd tworzenia katalogu wtyczki "{0}"
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 Nie udało się usunąć nieaktualnej wtyczki ''{0}''.
1852 1852 Nie udało się pobrać listy informacji o wtyczkach
1853 1853 Nie udało się odnaleźć wtyczki {0}
1854 1854 -----
1855 1855 Błąd inicjalizowania ustawień. Błąd tworzenia brakującego katalogu: {0}
1856 1856 Błąd inicjalizowania ustawień. Błąd przywacania domyślnych ustawień pliku: {0}
1857 1857 Błąd inicjalizowania ustawień. Katalog "{0}" nie jest katalogiem.
1858 1858 Nie udało się zainstalować pobranej wtyczki "{0}". Pomijanie instalacji. JOSM mimo wszystko spróbuje załadować starą wersję wtyczki.
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 Błąd ładowania klasy rendera mapy "{0}". Klasa nie znaleziona.
1864 1864 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1865 1865 -----
1866 1866 Nie udało się zlokalizować obraz ''{0}''
1867 1867 Nie można otworzyć adresu URL
1868 1868 -----
1869 1869 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1870 1870 -----
1871 1871 Nie udało się otworzyć strony pomocy
1872 1872 Otwieranie strony pomocy zakończyło się niepowodzeniem. Docelowy adres jest pusty.
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Próba wczytania pliku CSS ''help-browser.css'' nie powiodła się. Wyjątek: {0}
1882 1882 Błąd czytania MOTD. Zwrócony błąd: {0}
1883 1883 -----
1884 1884 Nie udało się zmienić nazwy pliku {0} na {1}.
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 Pobieranie informacji na temat bieżącego użytkownika JOSM nie powiodło się. Wyjątek: {0}
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
1896 1896 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
1897 1897 Sprawiedliwy handel
1898 1898 -----
1899 1899 Farma
1900 1900 Stoisko gospodarstwa rolnego
1901 1901 Grunty rolne
1902 1902 Zagroda
1903 1903 Fast food
1904 1904 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1905 1905 Szybkie rysowanie linii myszką.
1906 1906 Szybkość przewijania (mnożnik)
1907 1907 -----
1908 1908 Numer faksu
1909 1909 Opłata
1910 1910 Hala górska
1911 1911 Ogrodzenie
1912 1912 Prom
1913 1913 Trasa promu
1914 1914 Terminal promowy
1915 1915 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1916 1916 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1917 1917 Ściąganie pakietu linii z "{0}"
1918 1918 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1919 1919 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1920 1920 Ściąganie linii o id {0} z "{1}"
1921 1921 -----
1922 1922 Plik
1923 1923 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1924 1924 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1925 1925 Nazwa pliku:
1926 1926 Plik kopii zapasowej
1927 1927 Plik istnieje. Nadpisać?
1928 1928 Nazwa pliku oczekiwana dla warstwy nr {0}
1929 1929 Nazwa pliku:
1930 1930 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1931 1931 Plik {0} jest załadowany pod nazwą "{1}"
1932 1932 Plik: {0}
1933 1933 -----
1934 1934 Pliki
1935 1935 Rodzaj pliku:
1936 1936 Rodzaj pliku:
1937 1937 Wypełnij jeden zestaw zmian i powróć do dialogu wysyłki.
1938 1938 Filtr
1939 1939 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1940 1940 Tryb filtru
1941 1941 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1942 1942 Filtr:
1943 1943 Filtr:
1944 1944 W wygodny sposób znajduje i naprawia nieprawidłowe adresy.
1945 1945 Zakończ rysowanie.
1946 1946 Hydrant
1947 1947 Straż pożarna
1948 1948 Ognisko
1949 1949 Miejsce na ognisko
1950 1950 Miejsce do wędkowania
1951 1951 Napraw
1952 1952 Napraw nieaktualne tagi
1953 1953 Poprawka {0}
1954 1954 Popraw konflikty tagów
1955 1955 Napraw tagi
1956 1956 Popraw wybrany problem.
1957 1957 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
1958 1958 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1959 1959 Naprawianie błędów...
1960 1960 Maszt (dla flagi)
1961 1961 Ilość mieszkań
1962 1962 Kwiaciarnia
1963 1963 Wyczyść cache kafelków
1964 1964 -----
1965 1965 Foldery
1966 1966 Podążaj
1967 1967 Podążaj za linią
1968 1968 Znaleziono następujące problemy:
1969 1969 Żywność
1970 1970 Przestrzeń restauracyjna
1971 1971 Wyżywienie
1972 1972 Ruch pieszy
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1976 1976 Wymusza rysowanie linii, jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1977 1977 Wymuś linie jeśli nie zaimportowano segmentów
1978 1978 Bród
1979 1979 Las
1980 1980 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
1981 1981 -----
1982 1982 Przewiń w przód/tył (sekundy)
1983 1983 Znaleziono {0} pasujących.
1984 1984 Fontanna
1985 1985 -----
1986 1986 Sklep z ramami do obrazów
1987 1987 darmowe pompowanie rowerów
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 Zablokuj
1993 1993 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1994 1994 Częstotliwość w Hertzach (Hz)
1995 1995 Z
1996 1996 Z (początkowy przystanek)
1997 1997 Z ...
1998 1998 Z relacji
1999 1999 Z adresu URL
2000 2000 Stacja benzynowa
2001 2001 Stacja benzynwa
2002 2002 Rodzaje paliwa:
2003 2003 -----
2004 2004 Widok pełnoekranowy
2005 2005 Automatyczna
2006 2006 Funkcja
2007 2007 -----
2008 2008 Kolej linowo-terenowa
2009 2009 Sklep meblowy
2010 2010 -----
2011 2011 Streaf GK
2012 2012 Sygnały GLONASS
2013 2013 +++++
2014 2014 Punkty GPS
2015 2015 Sygnały GPS
2016 2016 Opis trasy GPS
2017 2017 Pliki GPX
2018 2018 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2019 2019 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2020 2020 -----
2021 2021 Scieżka GPX:
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 +++++
2025 2025 -----
2026 2026 +++++
2027 2027 -----
2028 2028 Gry gaelickie
2029 2029 Sygnały Galileo
2030 2030 Garaże
2031 2031 Ogród
2032 2032 Centrum ogrodnicze
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 Zbiornik gazu
2037 2037 Brama
2038 2038 Rozstaw toru (mm)
2039 2039 Gauß-Krügera
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 Dostęp dla wszystkich typów
2044 2044 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 Pliki GeoJSON
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 Geografia
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 Geometria
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 Geolokalizowane obrazy
2058 2058 -----
2059 2059 Pobierz klucz dostępu do ''{0}''
2060 2060 Pobierz warstwy
2061 2061 Upominki/pamiątki
2062 2062 Ustąp pierwszeństwa
2063 2063 Lodowiec
2064 2064 Szkło
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 Wróć do okna przesyłania
2068 2068 Powróć do kroku 1/3
2069 2069 Przejdź do wiki OSM by uzyskać pomoc na temat tagu (F1)
2070 2070 Idź do strony domowej pomocy JOSM
2071 2071 Przechodzi do następnej strony
2072 2072 Przechodzi do poprzedniej strony
2073 2073 +++++
2074 2074 Pole golfowe
2075 2075 +++++
2076 2076 -----
2077 2077 Czas GPS (odczytany ze zdjęcia):
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 Przyznane uprawnienia
2081 2081 Trawa
2082 2082 Teren trawiasty
2083 2083 Cmentarz przykościelny
2084 2084 -----
2085 2085 Zielony:
2086 2086 Teren pod zabudowę
2087 2087 Sklep warzywny
2088 2088 Szklarnia ogrodnicza
2089 2089 -----
2090 2090 Kontener z piaskiem
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 Ostroga regulacyjna
2094 2094 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
2095 2095 Gwadelupa Ste-Anne 1948
2096 2096 Bariera drogowa/przeciwwypadkowa/energochłonna (Guard Rail)
2097 2097 Pokoje gościnne
2098 2098 Drogowskaz
2099 2099 +++++
2100 2100 Gujana RGFG95
2101 2101 Gimnastyka
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 Obsługa HTTPS w zdalnym sterowaniu
2112 2112 Fryzjer
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 Przysiółek
2116 2116 Ogrodzenie odsuwane (Hampshire)
2117 2117 -----
2118 2118 +++++
2119 2119 Sklep z narzędziami
2120 2120 -----
2121 2121 Ma ogrzewanie?
2122 2122 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2123 2123 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2124 2124 Posiada klucz ''source''
2125 2125 Posiada klucz ''watch''
2126 2126 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2127 2127 Zdrowie
2128 2128 Aparaty słuchowe
2129 2129 Wrzosowisko
2130 2130 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2131 2131 Żywopłot
2132 2132 Wysokość
2133 2133 Wysokość (metry)
2134 2134 Wysokość (m)
2135 2135 Lądowisko dla helikopterów
2136 2136 Pomoc
2137 2137 Pomoc: {0}
2138 2138 Pomaga w wektoryzacji obrazów WMS.
2139 2139 Półkula
2140 2140 Ukryj
2141 2141 Schowaj pasek narzędzi
2142 2142 Ukryj filtr
2143 2143 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2144 2144 Ukryj ten przycisk.
2145 2145 Ukryj wiadomość i nie pokazuj ponownie
2146 2146 Ukrywanie filtru
2147 2147 Sklep ze sprzętem hi-fi
2148 2148 Pojazdy z wieloma pasażerami
2149 2149 Podświetl docelowe drogi i węzły
2150 2150 Podświetl docelowe węzły i drogi podczas rysowania i zaznaczania
2151 2151 Droga
2152 2152 Powielone węzły ulic
2153 2153 Łącznik nie pasuje do drogi, do której jest doprowadzony
2154 2154 -----
2155 2155 Typ drogi
2156 2156 Drogi
2157 2157 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2158 2158 -----
2159 2159 turystyka piesza
2160 2160 -----
2161 2161 Świątynia hinduistyczna
2162 2162 Miejsca historyczne
2163 2163 Nazwa historyczna
2164 2164 Historia
2165 2165 Historia (strona www)
2166 2166 Historia węzła {0}
2167 2167 Historia relacji {0}
2168 2168 Historia linii {0}
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 Hokej
2172 2172 Przytrzymaj Ctrl by włączyć przeciąganie
2173 2173 Katalog domowy
2174 2174 Wyposażenie domu
2175 2175 Strona domowa
2176 2176 Konie
2177 2177 Wyścigi konne
2178 2178 Jazda konna
2179 2179 Szpital
2180 2180 +++++
2181 2181 +++++
2182 2182 +++++
2183 2183 Nazwa domu
2184 2184 Numer domu
2185 2185 Numer domu ''{0}'' zduplikowany
2186 2186 Numer domu zbyt daleko od ulicy
2187 2187 Numer domu bez nazwy ulicy
2188 2188 Numer domu {0}
2189 2189 Numer domu {0} przy {1}
2190 2190 Dom {0}
2191 2191 Barwa:
2192 2192 Ambona myśliwska
2193 2193 -----
2194 2194 Położenie
2195 2195 Jestem w strefie czasowej:
2196 2196 -----
2197 2197 +++++
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 +++++
2201 2201 +++++
2202 2202 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2203 2203 ID bierzącego zestawu zmian musi być większe niż zero. Obecne ID to {0}.
2204 2204 +++++
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 +++++
2209 2209 Błąd wejścia/wyjścia
2210 2210 Błąd wejścia/wyjścia
2211 2211 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis zostanie pominięty: {0}
2212 2212 +++++
2213 2213 -----
2214 2214 Ikona
2215 2215 Ścieżki ikon:
2216 2216 Ikona:
2217 2217 Zignoruj
2218 2218 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2219 2219 Ignoruj je, pozostaw relację niezmienioną
2220 2220 Ignoruj wskazówkę i scal
2221 2221 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2222 2222 Ignoruj ostrzeżenie i zainstaluj styl
2223 2223 Ignoruj ostrzeżenia
2224 2224 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2225 2225 Ignoruje przechwycony wyjątek ponieważ wysyłka została anulowana. Wyjątek to: {0}
2226 2226 Ignoruje elementy
2227 2227 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2228 2228 Ignorowanie wyjątku z powodu anulowania zadania. Wyjątek: {0}
2229 2229 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2230 2230 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2231 2231 -----
2232 2232 Zignorowane punkty {0} bez współrzędnych
2233 2233 Nieprawidłowe dane
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 Nieprawidłowa wielkość fragmentu
2237 2237 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 Błędna struktura dokumentu. Znaleziono punkt, drogę lub relację poza "create", "modify lub "delete".
2241 2241 -----
2242 2242 Błędne wyrażenie "{0}"
2243 2243 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 Niedozwolona numeryczna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''.
2250 2250 Niedozwolony obiekt z id=0
2251 2251 -----
2252 2252 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 Niedozwolona wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
2261 2261 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 Obraz
2268 2268 Pliki obrazów
2269 2269 Plik ze zdjęciem nie mógł być usunięty.
2270 2270 Podkłady mapy
2271 2271 Podkład: domyślny
2272 2272 Właściwości podkładów
2273 2273 URL warstwy obrazu
2274 2274 URL podkładu (domyślne)
2275 2275 Przezroczystość podkładu
2276 2276 Przesunięcie warstwy obrazu
2277 2277 Konfiguracja
2278 2278 Dostawcy zdjęć
2279 2279 Podkład: {0}
2280 2280 zdjęć mających już tagi ({0}/{1})
2281 2281 zdjęć z pozycją geograficzną w danych exif ({0}/{1})
2282 2282 imperialny
2283 2283 -----
2284 2284 Importuj dźwięk
2285 2285 Importuj plik PDF i zamień na linie.
2286 2286 Importuj dane z URL
2287 2287 Importuj obrazki
2288 2288 Importuj log
2289 2289 Import nie jest możliwy
2290 2290 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 Popraw dokładność linii
2294 2294 Tryb poprawiania dokładności linii
2295 2295 W tle
2296 2296 W zestawie zmian:
2297 2297 W konflikcie z:
2298 2298 -----
2299 2299 Nachylenie drogi
2300 2300 -----
2301 2301 Załącz dane OSM w pliku sesji .joz.
2302 2302 Dołącz węzeł do najbliższego segmentu linii
2303 2303 Niekompletny opis <member> z ref=0
2304 2304 -----
2305 2305 Niekompletna wysyłka lub/i zapis
2306 2306 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2307 2307 Nieprawidłowa ilość parametrów
2308 2308 Niepoprawny wzór
2309 2309 Niepoprawne rondo (droga: {0} zamiast {1})
2310 2310 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2311 2311 Powiększ
2312 2312 +++++
2313 2313 -----
2314 2314 Obszar przemysłowy
2315 2315 -----
2316 2316 Informacje
2317 2317 Informacje
2318 2318 Tablica informacyjna
2319 2319 Informacja turystyczna
2320 2320 Terminal informacyjny
2321 2321 Informacje o warstwie
2322 2322 Informacje dostepne drogą elektroniczną.
2323 2323 Informacje przez słuchawki lub telefon komórkowy.
2324 2324 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2325 2325 Inicjalizacja
2326 2326 Inicjalizacja OSM API
2327 2327 Inicjuję sesję na witrynie OSM...
2328 2328 Inicjalizacja stylów map
2329 2329 Inicjalizuję węzły do pobrania...
2330 2330 Inicjuję węzły do uaktualnienia...
2331 2331 Inicjalizacja ustawień
2332 2332 Inicjuję relację do uaktualnienia...
2333 2333 Inicjalizacja walidatora
2334 2334 Inicjuję drogi do uaktualnienia...
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 Zainstaluj...
2338 2338 Instalowanie wtyczek
2339 2339 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2340 2340 Dekoracje
2341 2341 Wewętrzne Szablony
2342 2342 Wewnętrzny błąd serwera
2343 2343 Wewnętrzne style do użycia jako baza dla przełączalnych stylów nakładek.
2344 2344 Międzynarodowa nazwa
2345 2345 Punkt dostępu do Internetu
2346 2346 Dostęp do internetu
2347 2347 Opłata za internet
2348 2348 Tagi internetowe
2349 2349 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2350 2350 Nie można rozwiązać przecięcia trzech, lub więcej dróg. Akcja przerwana.
2351 2351 Nieprawidłowy adres URL API
2352 2352 Nieprawidłowy numer ID listy\nNie można kontynuować.
2353 2353 Nieprawidłowy URL ''{0}'' we wtyczce {1}
2354 2354 -----
2355 2355 Nieprawidłowy plik bz2.
2356 2356 Nieprawidłowe współrzędne: {0}
2357 2357 Nieprawidłowy zestaw danych
2358 2358 Nieprawidłowa data
2359 2359 Niepoprawna data/czas
2360 2360 Błędny plik jar "{0}"
2361 2361 Nieprawidłowe przesunięcie
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 Błędna konfiguracja projekcji: {0}
2365 2365 Nieprawidłowy klucz właściwości
2366 2366 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2367 2367 Niepoprawny adres usługi
2368 2368 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2369 2369 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2370 2370 Nieprawidłowa strefa czasowa
2371 2371 Niepoprawny ID użytkownika
2372 2372 Niepoprawna nazwa użytkownika
2373 2373 Niepoprawna wartość {0} dla parametru ''has_arg''
2374 2374 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2375 2375 Niepoprawna lub nieobsługiwana składnia.
2376 2376 Odwróć filtr
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 Wyspa
2384 2384 Wysepka
2385 2385 Pojedyncze zabudowania
2386 2386 Może to wywołać <b>ryzyko naruszenia bezpieczeństwa</b>.<br><br>Zostaniesz teraz poproszony przez Windows o usunięcie tego niebezpiecznego certyfikatu.Dla własnego bezpieczeństwa <b>kliknij Tak</b> w następnym oienku dialogowym.
2387 2387 Wygląda na to, że JOSM niespodziewanie zakończył pracę ostatnim razem. Czy przywrócić ostatnio edytowane dane?
2388 2388 -----
2389 2389 Element {0} nie znaleziony na liście.
2390 2390 -----
2391 2391 Przeglądarka pomocy JOSM
2392 2392 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2393 2393 Pliki z własnymi ustawieniami JOSM (*.xml)
2394 2394 JOSM domyślny (MapCSS)
2395 2395 JOSM domyślny (XML; stara wersja)
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 JOSM jest skonfigurowane tak, aby używać proxy z ustawień systemowych, jednakże JVM nie jest skonfigurowane aby je pobrać. Resetowanie ustawień do "Bez serwera proxy"
2399 2399 Certyfikat localhost dla JOSM-a znaleziony w zasobniku kluczy {0}: {1}
2400 2400 JOSM próbował uzyskać dostęp do następujących zasobów:<br>{0}ale mu się <b>nie udało :(</b>. Wystąpiły błędy w sieci: <br> {1}To może być ze względu na brakującą konfigurację proxy. <br> Czy chcesz zmienić teraz swoje ustawienia proxy?
2401 2401 JOSM próbował dostać się do zasobu:<br>{0}ale <b>nie</b> udało mu się, ponieważ wystąpił błąd proxy:<br>{1}Chcesz zmienić swoje ustawienia proxy teraz?
2402 2402 JOSM w wersji {0} jest niezbedny dla wtyczki {1}.
2403 2403 Strona internetowa JOSM
2404 2404 JOSM nasłuchuje tylko na <b>porcie {0}</b> (HTTP) oraz na <b>porcie {1}</b> (HTTPS) na maszynie lokalnej.<br>Te porty nie są konfigurowalne, ponieważ odwołują się do nich inne aplikacje komunikujące się z JOSM-em.
2405 2405 JOSM niedługo przestanie pracować na tej wersji; wysoce zalecana jest aktualizacja do Java {0}.
2406 2406 -----
2407 2407 Pliki JPEG (*.jpg)
2408 2408 Edytor OpenStreetMap w Javie
2409 2409 Wersja Javy {0}
2410 2410 Jubiler
2411 2411 Funkcja łączenia obszarów
2412 2412 Połącz węzeł z drogą
2413 2413 Potwierdzenie przy łączeniu obszarów
2414 2414 Połącz nakładające się obszary
2415 2415 Połączono nakładające się na siebie obszary
2416 2416 Łączy nakładające się obszary
2417 2417 Przejdź do pozycji
2418 2418 Przejdź
2419 2419 Przejdź do pozycji
2420 2420 Przeskocz do następnego znacznika
2421 2421 Przeskocz do poprzedniego znacznika
2422 2422 Skrzyżowanie
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 Gokarty
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 Zachowaj
2431 2431 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2432 2432 Zachowaj moje współrzędne
2433 2433 Zachowaj mój stan usunięcia
2434 2434 Zachowaj wtyczkę
2435 2435 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2436 2436 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2437 2437 Zostaw ich współrzędne
2438 2438 Zachowaj ich stan usunięcia
2439 2439 Zostaw tego członka relacji dla docelowego obiektu
2440 2440 Krawężnik
2441 2441 Klucz
2442 2442 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2443 2443 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2444 2444 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2445 2445 Klucz jest zbyt długi (max {0} znaków):
2446 2446 Klucz:
2447 2447 Klucz: {0}
2448 2448 Skróty klawiaturowe
2449 2449 Słowa kluczowe
2450 2450 Przedszkole
2451 2451 +++++
2452 2452 Brama ze śluzą
2453 2453 Akcesoria kuchenne
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Gaz LPG
2457 2457 -----
2458 2458 Miejsce napisu
2459 2459 -----
2460 2460 Lambert 93 (Francja)
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 Projekcja Stożkowa Lamberta
2464 2464 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2465 2465 Zagospodarowanie terenu
2466 2466 Wysypisko
2467 2467 -----
2468 2468 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2469 2469 Tagowanie pasów jezdni
2470 2470 Liczba pasów ruchu
2471 2471 Język
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 Tryb lasso
2475 2475 Zaznaczanie w trybie lasso: zaznacza obiekty zakreślone myszką
2476 2476 Ostatnia zmiana o {0}
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2480 2480 Szer/Dł
2481 2481 -----
2482 2482 Szerokość
2483 2483 Szerokość geograficzna:
2484 2484 Pokaż okno wyboru plików by wskazać plik
2485 2485 -----
2486 2486 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2487 2487 Uruchom przeglądarkę z informacjami na temat tego użytkownika
2488 2488 Uruchom przeglądarkę ze stroną objaśnienia wybranego obiektu
2489 2489 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2490 2490 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2491 2491 Uruchamia przeglądarkę FireFox by wyświetlić obecnie pokazywany ekran jako ładny obrazek SVG.
2492 2492 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2493 2493 Pralnia samoobsługowa
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 Warstwa
2497 2497 Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu dla obiektu ''{1}''.
2498 2498 -----
2499 2499 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2500 2500 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2501 2501 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2502 2502 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2503 2503 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2504 2504 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2505 2505 Warstwa ''{0}'' nie jest wspierana
2506 2506 Nazwa warstwy i ścieżka
2507 2507 Warstwa zawiera niezapisane dane - zapisz do pliku.
2508 2508 Warstwa nie zawiera niezapisanych danych.
2509 2509 warstwa nie jest na liście.
2510 2510 Warstwa: {0}
2511 2511 Warstwy
2512 2512 Czas rozbiegu (w sekundach)
2513 2513 Rozrywka
2514 2514 Długość
2515 2515 Długość (metry)
2516 2516 Długość w metrach
2517 2517 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2518 2518 Długość: {0}
2519 2519 Przejazd kolejowy
2520 2520 Biblioteka
2521 2521 Licencja
2522 2522 Kategorie prawa jazdy
2523 2523 Szlaban
2524 2524 Samochody dostawcze
2525 2525 Trasa szybkiego tramwaju
2526 2526 Latarnia morska
2527 2527 -----
2528 2528 Rodzaj linii
2529 2529 Wiersz {0} kolumna {1}:
2530 2530 -----
2531 2531 Link do pliku OSM na lokalnym dysku.
2532 2532 Lista
2533 2533 -----
2534 2534 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2535 2535 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2536 2536 Lista list
2537 2537 Spis map
2538 2538 -----
2539 2539 Lista ostatnio otwieranych plików
2540 2540 Oświetlenie
2541 2541 Strefa zamieszkania
2542 2542 Wczytaj wszystkie błędne kafelki
2543 2543 Ładuj wszystkie kafelki
2544 2544 Wczytaj Sesję
2545 2545 Ładuj kafelek
2546 2546 Wczytaj sesję z pliku.
2547 2547 Wczytaj dane z API
2548 2548 Wczytywanie historii
2549 2549 Pobierz warstwy obrazu
2550 2550 Wczytuje relacje nadrzędne
2551 2551 Wczytaj profil
2552 2552 Załaduj relacje
2553 2553 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2554 2554 Wczytywanie danych
2555 2555 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2556 2556 Wczytywanie historii węzła {0}
2557 2557 Wczytywanie historii relacji {0}
2558 2558 Wczytywanie historii linii {0}
2559 2559 Wczytywanie ustawień podkładów mapy
2560 2560 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2561 2561 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2562 2562 Wczytywanie wtyczek
2563 2563 Ładowanie wtyczek...
2564 2564 Ładuję źródła szablonu z ''{0}''
2565 2565 -----
2566 2566 Wczytywanie sesji ''{0}''
2567 2567 Wczytuję źródła stylu z ''{0}''
2568 2568 Wczytywanie {0}
2569 2569 Wczytuje dane z SDS
2570 2570 pliki lokalne
2571 2571 Lokalna nazwa
2572 2572 Okolica
2573 2573 Wewnątrz budynku
2574 2574 Położenie
2575 2575 Zablokuj
2576 2576 Wrota śluzy
2577 2577 -----
2578 2578 Wylogowuję sesję ''{0}''...
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 Długość
2582 2582 Długość geograficzna:
2583 2583 Katalog:
2584 2584 Wygląd i zachowanie
2585 2585 Katalog:
2586 2586 Wieża widokowa
2587 2587 Szukam plików obrazu
2588 2588 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2589 2589 Loteria
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 +++++
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 Skala MTB
2607 2607 -----
2608 2608 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2609 2609 -----
2610 2610 Tworzenie równoległych kopii linii
2611 2611 Błąd tworzenia linii równoległej
2612 2612 -----
2613 2613 Upewnij się że ładujesz jakieś dane jeśli używasz --selection
2614 2614 Dzieli pojedynczy obrys na wiele domów w zabudowie szeregowej.
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 Centrum handlowe
2619 2619 Obiekty sztuczne
2620 2620 Zarządzaj otartymi zestawami zmian oraz wybierz zestaw zmian, do którego wysłać dane
2621 2621 Ręczna
2622 2622 Ręczne dopasowanie
2623 2623 -----
2624 2624 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2625 2625 Mapa
2626 2626 Style rysowania map
2627 2627 Odwzorowanie kartograficzne
2628 2628 Ustawienia mapy
2629 2629 Informacja o stylu mapy
2630 2630 Ustawienia rysowania mapy
2631 2631 Style rysowania mapy (*.mapcss, *.zip)
2632 2632 Plik stylu rysowania mapy (*.xml, *.mapcss, *.zip)
2633 2633 Style rysowania mapy (*.xml, *.zip)
2634 2634 Mapa: {0}
2635 2635 -----
2636 2636 Rysowanie mapy
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Port jachtowy (marina)
2641 2641 Zaznacz wybrane tagi jako niezdecydowne
2642 2642 Znaczniki nazwanych punktów
2643 2643 Znaczniki z {0}
2644 2644 Martynika Fort Desaix 1952
2645 2645 -----
2646 2646 Dopasowuje pierwsze zdjęcie do pierwszego punktu GPX
2647 2647 Dopasowanie zdjęć do ścieżki nie udało się
2648 2648 Materiał
2649 2649 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2650 2650 Maks. wysokość (w metrach)
2651 2651 Maksymalna wysokość (metry, tylko jeśli enforcement=maxheight)
2652 2652 Maks. szerokość
2653 2653 Maks. długość (w metrach)
2654 2654 Maks. długość
2655 2655 Maks. prędkość (km/h)
2656 2656 Maksymalna prędkość (km/h, tylko gdy enforcement=maxspeed)
2657 2657 Maks. ciężar (w tonach)
2658 2658 Maksymalna waga (tony, tylko jeśli enforcement=maxweight)
2659 2659 Maks. szerokość (w metrach)
2660 2660 Maksymalny poziom przybliżenia:
2661 2661 Maksymalny obszar na zapytanie:
2662 2662 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2663 2663 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2664 2664 Maksymalna długość (w metrach)
2665 2665 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2666 2666 -----
2667 2667 Łąka
2668 2668 Członek
2669 2669 Członek dla roli ''{0}'' nie pasuje ''{1}''
2670 2670 Zły typ członka o roli {0}
2671 2671 Członkowie
2672 2672 Członkowie ze schowka nie mogą być dodani ponieważ nie ma ich na obecnej warstwie
2673 2673 Członkowie (rozwiązane)
2674 2674 Członkowie (z konfliktami)
2675 2675 Miejsce pamięci
2676 2676 Nazwa w menu
2677 2677 Nazwa w menu (domyślna)
2678 2678 +++++
2679 2679 odwzorowanie Merkatora
2680 2680 Połącz
2681 2681 Połącz węzły
2682 2682 Scal warstwy
2683 2683 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2684 2684 Scala nakładające się fragmenty linii.
2685 2685 Połącz wybrane elementy.
2686 2686 Włącz aktualną warstwę do innej.
2687 2687 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2688 2688 Połącz tę warstwę z inną warstwą
2689 2689 Lista połączonych członków zamrożona. Brak oczekujących konfilktów w liście członków tej relacji.
2690 2690 Lista połączonych węzłów zamrożona. Brak oczekujących konfilktów w liście węzłów tej drogi.
2691 2691 -----
2692 2692 Połączone węzły jeszcze nie zamrożone. Nie można budować polecenia rozdzielczości.
2693 2693 Połączona wersja
2694 2694 Scalanie danych...
2695 2695 Niepowodzenie scalania usuniętych obiektów.
2696 2696 Łączenie warstw
2697 2697 Scalanie warstw z różnymi politykami wysyłania
2698 2698 Łączenie zbyt wielu obiektów z różnymi warunkami udostępniania
2699 2699 Komunikat
2700 2700 Powiadamianie
2701 2701 Wiadomość dnia jest niedostępna
2702 2702 Metoda
2703 2703 metryczny
2704 2704 Mikrobrowar
2705 2705 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2706 2706 Obszar wojskowy
2707 2707 Min. szerokość
2708 2708 Min. długość
2709 2709 Min. prędkość (km/h)
2710 2710 Minimalny poziom przybliżenia:
2711 2711 Szyb
2712 2712 Mini rondo
2713 2713 Minigolf
2714 2714 Minimalna wersja JOSM:
2715 2715 Minimalna odległość (w pikselach)
2716 2716 Minuty: {0}
2717 2717 Odbicie lustrzane
2718 2718 Odwraca zaznaczone węzły i linie.
2719 2719 Brakujący atrybut ''ref'' na członku w relacji {0}.
2720 2720 -----
2721 2721 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2722 2722 -----
2723 2723 Brakujące kodowanie
2724 2724 Brakujący klucz lub wartość tagu.
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2728 2728 -----
2729 2729 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2730 2730 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2731 2731 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2732 2732 Brakuje celu do złączenia typu {0} z identyfikatorem {1}
2733 2733 Brakujące tłumaczenie tagów name:*
2734 2734 Brak parametru dla NOT
2735 2735 Brak parametru dla OR
2736 2736 Brakujący parametr dla XOR
2737 2737 Brakujące informacje o przejściu dla pieczych
2738 2738 -----
2739 2739 Brakuje tagów power=tower/pole na linii energetycznej.
2740 2740 Brak pliku z ustawieniami ''{0}''. Tworzenie pliku z ustawieniami domyślnymi.
2741 2741 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2742 2742 Brak tożsamości użytkownika
2743 2743 -----
2744 2744 Powielone węzły różnego rodzaju
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Pon-Pt 22:00-05:00
2751 2751 -----
2752 2752 +++++
2753 2753 Sklep z telefonami komórkowymi
2754 2754 Tryb: Przyciąganie kątów
2755 2755 Tryb: {0}
2756 2756 Lotnisko dla modeli
2757 2757 Praca bez wybierania trybu (jak w Potlatchu)
2758 2758 Zmodyfikowany
2759 2759 -----
2760 2760 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2761 2761 Kantor
2762 2762 Stacja pomiarowa
2763 2763 Monitoring
2764 2764 Tor jednoszynowy
2765 2765 Pomnik
2766 2766 Więcej informacji...
2767 2767 Więcej informacji na temat tej funkcji
2768 2768 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2769 2769 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2770 2770 Więcej niż jeden węzeł w roli "przez"
2771 2771 Więcej narzędzi
2772 2772 Więcej...
2773 2773 Meczet
2774 2774 +++++
2775 2775 +++++
2776 2776 Pojazdy silnikowe
2777 2777 Samochody
2778 2778 Motocykle
2779 2779 Dealer motocykli
2780 2780 -----
2781 2781 Sporty motorowe
2782 2782 Autostrada
2783 2783 Węzeł autostradowy
2784 2784 Autostrada - dojazd
2785 2785 -----
2786 2786 Przełęcz
2787 2787 kolarstwo górskie
2788 2788 Zamontowana na
2789 2789 Most ruchomy
2790 2790 Przenieś węzeł na drogę
2791 2791 Przesuń węzeł...
2792 2792 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2793 2793 Przenieś dialog do panelu bocznego
2794 2794 Przesuń w dół
2795 2795 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2796 2796 Więcej elementów
2797 2797 Przesuwa filtr na dół.
2798 2798 Przesuwa filtr do góry.
2799 2799 Przesuń w lewo
2800 2800 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2801 2801 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2802 2802 Przesuń obiekty {0}
2803 2803 Przesuń w prawo
2804 2804 Przenieś tagi z linii do relacji
2805 2805 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2806 2806 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2807 2807 Przesuń węzeł wzdłuż jednego z segmentów, a następnie zwolnij przycisk myszy.
2808 2808 Przenieś węzeł do najbliższego segmentu linii i dołącz go tam
2809 2809 Przenieś zaznaczony wpis o jeden wiersz w dół.
2810 2810 Przenieś zaznaczony wpis o jeden wiersz do góry.
2811 2811 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2812 2812 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2813 2813 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2814 2814 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2815 2815 Przesuń je
2816 2816 Przesuń do góry
2817 2817 Przesuń wybrane elementy o jedną pozycję w górę.
2818 2818 Przesuń {0}
2819 2819 Przesuwa obiekty {0}
2820 2820 Kino
2821 2821 Błota
2822 2822 Różne sporty
2823 2823 Multiklucz: {0}
2824 2824 Wielokrotne relacje associatedStreet
2825 2825 Wiele członków wskazuje na ten sam obiekt.
2826 2826 Wiele nazw ulic w relacji
2827 2827 -----
2828 2828 Wielokąt
2829 2829 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje się na zewnątrz
2830 2830 Wielokąt nie jest zamknięty
2831 2831 Muzeum
2832 2832 -----
2833 2833 Sklep muzyczny
2834 2834 Moje zestawy zmian
2835 2835 Mój zestaw nie zawieta tagu z kluczem {0}
2836 2836 Moja wersja
2837 2837 Moja wersja (lokalna)
2838 2838 Moją z Połączoną
2839 2839 Moją z Ich
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2852 2852 Import NMEA zakończony powodzeniem:
2853 2853 Pliki NMEA-0183
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Nazwa
2863 2863 Nazwa (opcjonalna):
2864 2864 Nazwa lokalizacji
2865 2865 -----
2866 2866 Nazwa lub przesunięcie
2867 2867 Serwer nazw zwrócił nieprawidłowe dane. Spróbuj ponownie.
2868 2868 Nazwa: {0}
2869 2869 Nazwane punkty GPS z {0}
2870 2870 Nazwane punkty tras.
2871 2871 -----
2872 2872 Kolej wąskotorowa
2873 2873 Narodowa
2874 2874 Park narodowy
2875 2875 Nazwa narodowa
2876 2876 Powielone węzły natury
2877 2877 Natura
2878 2878 Rezerwat przyrody
2879 2879 mila morska
2880 2880 Dzielnica
2881 2881 Sieć
2882 2882 Wystąpił błąd sieci
2883 2883 Błąd sieci
2884 2884 Nigdy nie aktualizuj
2885 2885 Nowa
2886 2886 -----
2887 2887 Nowy klucz dostępu
2888 2888 Nowy folder
2889 2889 Nowa warstwa
2890 2890 Nowa relacja
2891 2891 Nowy klucz
2892 2892 Nowe przesunięcie
2893 2893 Nowy wpis szablonu:
2894 2894 Nowa relacja
2895 2895 Nowa rola
2896 2896 -----
2897 2897 Nowy styl:
2898 2898 Nowa wartość
2899 2899 Nowa droga {0} zawiera 0 węzłów
2900 2900 Sklepik z prasą
2901 2901 Następny
2902 2902 Następny znacznik
2903 2903 -----
2904 2904 Klub nocny
2905 2905 -----
2906 2906 Nie
2907 2907 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2908 2908 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2909 2909 Brak skrótu
2910 2910 Nie znaleziono drogi "from"
2911 2911 Nie znaleziono drogi z rolą "to"
2912 2912 Nie znaleziono drogi lub węzła z rolą "via"
2913 2913 Nie zaznaczono obszaru
2914 2914 Brak stylu dla obszaru wielokąta
2915 2915 -----
2916 2916 Brak zmian do wysłania.
2917 2917 Brak istniejących zestawów zmian dla wysyłki różnic.
2918 2918 Brak konfliktów do rozwiązania
2919 2919 Brak konfliktów, które można pokazać
2920 2920 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2921 2921 Nie znaleziono danych dla warstwy ''{0}''.
2922 2922 Nie znaleziono danych w pliku ''{0}''.
2923 2923 Nie znaleziono danych w pliku {0}.
2924 2924 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2925 2925 Nie wczytano żadnych danych.
2926 2926 Brak daty
2927 2927 -----
2928 2928 ślepa ulica
2929 2929 Brak eksportera dla tej warstwy
2930 2930 -----
2931 2931 Brak zaznaczenia gpx
2932 2932 Brak obrazu
2933 2933 Nie znaleziono plików obrazu.
2934 2934 Brak podkładów mapy
2935 2935 Nie można było dopasować żadnego zdjęcia!
2936 2936 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2937 2937 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2938 2938 Brak otwartego zestawu zmian
2939 2939 Brak otwartych zestawów zmian
2940 2940 Brak zewnętrznej linii wielokąta
2941 2941 -----
2942 2942 Brak oczekujących konflitów do rozwiązania
2943 2943 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2944 2944 Nie znaleziono żadnych problemów
2945 2945 Bez serwera proxy
2946 2946 Brak wybranego śladu GPX
2947 2947 Bez tagów
2948 2948 Brak warstw docelowych.
2949 2949 Brak kafelków na tym poziomie przybliżenia
2950 2950 Brak znacznika czasu
2951 2951 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2952 2952 Niepoprawny URL WMS lub id
2953 2953 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2954 2954 Brak przewidzianej wartości dla parametru "{0}".
2955 2955 Nie, kontynuuj edycję
2956 2956 Nie, odrzuć zmiany i zamknij
2957 2957 Nie
2958 2958 Węzeł
2959 2959 Węzeł "{0}" jest obecnie usunięty. Pomijanie obiektu.
2960 2960 Węzeł {0}
2961 2961 Węzeł:
2962 2962 Węzeł: połączony
2963 2963 Węzeł: standardowy
2964 2964 Węzeł: otagowany
2965 2965 Węzły
2966 2966 Węzły w tym samym miejscu
2967 2967 Węzły powtarzają tagi drogi rodzica.
2968 2968 Węzły w drodze muszą być w tym samym zestawie
2969 2969 Węzły(rozwiązane)
2970 2970 Węzły (z konfliktami)
2971 2971 Głośność
2972 2972 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2973 2973 Nierozgałęziające sekwencje dróg
2974 2974 żadne
2975 2975 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2976 2976 Żaden z węzłów tej linii nie jest przyklejony do niczego więcej.
2977 2977 -----
2978 2978 Północ
2979 2979 Północ
2980 2980 Nie znaleziono
2981 2981 Nie zdecydowano jeszcze
2982 2982 Jeszcze nie rozstrzygnięte.
2983 2983 Zbyt mało węzłów w wybranych ścieżkach.
2984 2984 Brak w pamięci podręcznej
2985 2985 Uwagi
2986 2986 Pliki uwag
2987 2987 -----
2988 2988 Wysyłanie uwag nie powiodło się
2989 2989 Wysyłanie uwagi {0} nie powiodło się: {1}
2990 2990 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2991 2991 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą linię, wszystkie węzły w tej linii zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie linie zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2992 2992 Uwagi
2993 2993 Wysyłanie uwag nie powiodło się
2994 2994 Warstwa uwag
2995 2995 Nic
2996 2996 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2997 2997 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2998 2998 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2999 2999 Brak zaznaczenia, które można pokazać
3000 3000 Nic nie wybrano!
3001 3001 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
3002 3002 Nie ma nic do zaznaczenia
3003 3003 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
3004 3004 Nie ma nic do powiększenia
3005 3005 Powiadomienie przy każdym zapisie
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 Numer
3009 3009 Liczba żył/drutów w kablu
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 Liczba osób na wagonik
3014 3014 Liczba osób na krzesełko
3015 3015 Liczba osób na gondolę
3016 3016 Liczba osób na gondolę/krzesełko
3017 3017 Liczba osób na godzinę
3018 3018 Ilość miejsc
3019 3019 Numer {0} większy niż {1}
3020 3020 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
3021 3021 Za mała ilość ról {0} ({1})
3022 3022 Sposób numeracji domów
3023 3023 Wartości numeryczne
3024 3024 Dom opieki
3025 3025 Uwierzytelnianie OAuth nie powiodło się
3026 3026 -----
3027 3027 +++++
3028 3028 OK - próbuję ponownie.
3029 3029 +++++
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 +++++
3115 3115 Adres URL API OSM nie może być pusty. Proszę wprowadzić adres URL API OSM
3116 3116 Dane OSM
3117 3117 Pliki serwera OSM
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 URL serwera OSM:
3122 3122 -----
3123 3123 Dane OSM powinny zostać zawarte w pliku sesji.
3124 3124 Hasło OSM:
3125 3125 Nazwa użytkownika OSM:
3126 3126 Witryna OSM nie zwróciła sesyjnego ciasteczka w odpowiedzi na ''{0}''
3127 3127 Obiekt
3128 3128 Obiekt ''{0}'' został już wcześniej usunięty na serwerze. Pomijanie tego obiektu i ponowienie próby wysyłania.
3129 3129 Obiekt ''{0}'' jest już skasowany i będzie pominięty przy wysyłaniu zmian.
3130 3130 ID obiektu:
3131 3131 Identyfikatory obiektów mogą być rozdzielone przecinkiem lub spacją.<br/>Przykłady: {0}<br/>W przypadku różnych obiektów, sprecyzuj rodzaj obiektu w ten sposób: {1}<br/>({2} oznacza <i>węzeł</i>, {3} <i>linię</i>, i {4} <i>relację</i>)
3132 3132 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
3133 3133 Obiekt nadal w użyciu
3134 3134 Typ obiektu:
3135 3135 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
3136 3136 Obiekty są przesyłane do <strong>otwartego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
3137 3137 Obiekty do dodania:
3138 3138 Obiekty do usunięcia:
3139 3139 Obiekty do zmiany:
3140 3140 Benzyna bezołowiowa 100
3141 3141 -----
3142 3142 Benzyna bezołowiowa 91
3143 3143 Benzyna bezołowiowa 92
3144 3144 Benzyna bezołowiowa 95
3145 3145 Benzyna bezołowiowa 98
3146 3146 Oficjalna nazwa
3147 3147 Tryb offline
3148 3148 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
3149 3149 Zakładki przesunięcia
3150 3150 Przesunięcie:
3151 3151 Przesunięcie:
3152 3152 -----
3153 3153 OK
3154 3154 Stary klucz
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 Poprzednia rola
3158 3158 Stara wartość
3159 3159 Stare wartości
3160 3160 Na życzenie
3161 3161 Podczas wysyłania
3162 3162 Włączone/Wyłączone
3163 3163 Jednokierunkowa
3164 3164 Linie z jednym węzłem
3165 3165 Jeden ze wskazanych plików był pusty.
3166 3166 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
3167 3167 Jeden lub więcej członków zostało usuniętych z relacji kiedy edytor\nrelacji był otwarty. Zostaną one usunięte z listy członków.
3168 3168 Jeden lub więcej węzłów biorących udziął w tej akcji jest poza pobranym obszarem.
3169 3169 Jednokierunkowa
3170 3170 Jednokierunkowa (dla rowerów)
3171 3171 Jednokierunkowa dla rowerów
3172 3172 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czasem
3173 3173 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3174 3174 Tylko własne zestawy zmian
3175 3175 Tylko zmiany wprowadzone przeze mnie (wyłączone. JOSM jest aktualnie uruchomiony przez anonimowego użytkownika)
3176 3176 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
3177 3177 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
3178 3178 -----
3179 3179 Tylko na początku drogi.
3180 3180 Krycie
3181 3181 Otwórz
3182 3182 Otwórz plik dostosowywania JOSM
3183 3183 Otwórz adres...
3184 3184 Otwórz plik OSM
3185 3185 -----
3186 3186 Ostatnio otwierane
3187 3187 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
3188 3188 Otwiera plik.
3189 3189 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
3190 3190 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3191 3191 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3192 3192 Otwiera listę wszystkich relacji
3193 3193 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3194 3194 -----
3195 3195 Otwórz nowy zestaw zmian i użyj go przy następnej wysyłce.
3196 3196 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3197 3197 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3198 3198 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3199 3199 Otwiera adres URL.
3200 3200 Otwórz i użyj tak wielu nowych zestawów zmian jak to tylko konieczne.
3201 3201 Otwórz kolejny ślad GPX
3202 3202 Otwórz inne zdjęcie
3203 3203 Oczekiwano otwartego zestawu zmian. Otrzymano zamknięty z id {0}.
3204 3204 Otwarte zestawy zmian
3205 3205 Otwórz plik
3206 3206 Otwórz lokalne pliki
3207 3207 Otwarte z lewej
3208 3208 Otwarte z prawej
3209 3209 Otwórz preferencje dla tego panelu
3210 3210 Otwórz wybrany plik
3211 3211 Otwórz wybrany plik.
3212 3212 Otwórz sesję
3213 3213 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3214 3214 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3215 3215 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3216 3216 Otwieraj to okno przy starcie
3217 3217 Otwórz...
3218 3218 Otwarty/Zamknięty:
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 dane OpenSteetMap
3228 3228 Godziny otwarcia
3229 3229 -----
3230 3230 Otwieram plik "{0}" ...
3231 3231 Otwieram pliki
3232 3232 Składnia Godzin Otwarcia
3233 3233 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
3234 3234 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3235 3235 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3236 3236 Czas działania
3237 3237 +++++
3238 3238 Optyk
3239 3239 Dodatkowe atrybuty:
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 Ustawienia wpływające na wydajność rysowania
3243 3243 Sad
3244 3244 Naturalna żywność
3245 3245 Naturalna żywność
3246 3246 Oryg. droga
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 Korekta prostopadłości
3250 3250 Ortogonalizuj / cofnij
3251 3251 Korekta prostopadłości
3252 3252 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3253 3253 Zamień na kąty proste / Cofnij<br>Proszę zaznaczyć węzły, które zostały przesunięte przez ostatnią operację "Zamień na kąty proste"!
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 Pozostałe
3257 3257 Inny rodzaj punktu informacyjnego
3258 3258 Inne miejsce kultu religijnego
3259 3259 Powielone węzły (inne)
3260 3260 Pozostałe opcje
3261 3261 Nieaktualna wersja Java
3262 3262 Sklep turystyczny
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 Nakładaj kafelki
3266 3266 Nakładające się obszary.
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 Nakładające się obszary wodne
3270 3270 Nakładające się jezdnie
3271 3271 Nakładające się tory kolejowe
3272 3272 Nakładające się linie
3273 3273 -----
3274 3274 Nadpisz pozycję:
3275 3275 Wyprzedzanie
3276 3276 Zastąp
3277 3277 Nadpisać ustawienia OAuth?
3278 3278 Zastąpienie klucza
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 PUWG (Polska)
3286 3286 PUWG 1992 (Polska)
3287 3287 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3288 3288 Strefa PUWG
3289 3289 Sklep z farbami
3290 3290 Styl rysowania {0}: {1}
3291 3291 Wykopalisko paleontologiczne
3292 3292 -----
3293 3293 Papier
3294 3294 Rysuj równolegle
3295 3295 ParallelWayAction\nWybrane drogi muszą tworzyć pojedynczą ścieżkę bez rozgałęzień
3296 3296 Parametr ''{0}'' jest wymagany.
3297 3297 Parametr "downloadgps" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 Parametr musi zaczynać się znakiem "+" (znaleziono "{0}")
3301 3301 Nazwa parametru
3302 3302 Wartość parametru
3303 3303 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
3304 3304 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
3305 3305 Relacje nadrzędne
3306 3306 +++++
3307 3307 Parkuj i Jedź
3308 3308 +++++
3309 3309 Uliczka parkingowa
3310 3310 Wjazd na parking
3311 3311 Miejsce parkingowe
3312 3312 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3313 3313 Analizowanie danych OSM...
3314 3314 -----
3315 3315 Przetwarzam zawartość zestawu zmian...
3316 3316 -----
3317 3317 Przetwarzam listę zestawów zmian...
3318 3318 -----
3319 3319 Przetwarzanie odpowiedzi z serwera...
3320 3320 Część:
3321 3321 Części
3322 3322 Przejścia
3323 3323 Zatoka
3324 3324 zatoki dla wymijania
3325 3325 Hasło
3326 3326 Hasło:
3327 3327 Hasło:
3328 3328 Wklej
3329 3329 Wklej ...
3330 3330 Wklej tagi
3331 3331 Wklej wartość ze schowka
3332 3332 Wkleja zawartość schowka.
3333 3333 Wklej tagi ze schowka
3334 3334 Wklej wartość wybranego tagu ze schowka
3335 3335 Wklej pomijając niekompletne
3336 3336 Ścieżka
3337 3337 Ścieżka:
3338 3338 Lombard
3339 3339 Szczyt
3340 3340 Ciąg pieszy
3341 3341 Przejście dla pieszych
3342 3342 Typ przejścia dla pieszych
3343 3343 Ciąg pieszy
3344 3344 +++++
3345 3345 Oczekujące konflikty na liście członków tej relacji
3346 3346 Oczekujące konflikty na liście wezłów tej drogi
3347 3347 -----
3348 3348 Wykonaj działania przed usunięciem
3349 3349 Wykonaj działania przed wyjściem
3350 3350 Przeprowadza semantyczne kontrole dróg.
3351 3351 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3352 3352 Okresowo sprawdzaj czy są nowe wiadomości
3353 3353 Dozwolone czynności:
3354 3354 Zwierzęta domowe
3355 3355 +++++
3356 3356 Apteka
3357 3357 -----
3358 3358 Numer telefonu
3359 3359 Numer telefonu
3360 3360 Czas zrobienia zdjęcia (z exif):
3361 3361 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 Miejsce na piknik
3366 3366 Molo
3367 3367 +++++
3368 3368 Rurociąg
3369 3369 -----
3370 3370 Rodzaj trasy
3371 3371 Boisko
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 Miejsce kultu religijnego
3375 3375 Miejsca
3376 3376 Szkółka roślin
3377 3377 Miejsce oczekiwania
3378 3378 -----
3379 3379 Wznawia lub zatrzymuje odtwarzanie.
3380 3380 -----
3381 3381 Plac zabaw
3382 3382 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3383 3383 Proszę kliknąć <strong>Pobierz listę</strong> aby pobrać i wyświetlić listę dostępnych wtyczek.
3384 3384 Wybierz, do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3385 3385 Zdecyduj, czy JOSM może okresowo aktualizować wtyczki
3386 3386 Zdecyduj, czy JOSM może automatycznie aktualizować wtyczki po własnej aktualizacji
3387 3387 Proszę zdecydować które wartości mają pozostać
3388 3388 -----
3389 3389 Podaj współrzędne GPS
3390 3390 Proszę wprowadzić datę w formacie używanym w Twoich ustawieniach lokalnych.<br>Przykład: {0}<br>Przykład: {1}<br>Przykład: {2}<br>Przykład: {3}<br>
3391 3391 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3392 3392 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
3393 3393 Proszę wprowadzić adres kafelka
3394 3394 Proszę wprowadzić index kafelka
3395 3395 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3396 3396 -----
3397 3397 Proszę wprowadź najpierw poprawną wielkość fragmentu.
3398 3398 Proszę wprowadzić prawidłowy czas w formacie używanym w Twoich ustawieniach lokalnych.<br>Przykład: {0}<br>Przykład: {1}<br>Przykład: {2}<br>Przykład: {3}<br>
3399 3399 Wprowadź poprawne ID użytkownika
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3404 3404 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3405 3405 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
3406 3406 Podaj liczbę całkowitą od 0 do {0}
3407 3407 Wpisz lub wklej link aby otrzymać zestawy zmian z OSM API.
3408 3408 Podaj OSM API URL.
3409 3409 Podaj liczbę wyświetlanych ostatnio dodanych tagów
3410 3410 Proszę wprowadzić hasło w celu uwierzytelnienia z serwerem proxy.
3411 3411 Wprowadź hasło do konta OSM
3412 3412 Podaj hasło
3413 3413 Proszę wprowadzić nazwę użytkownika w celu uwierzytelnienia z serwerem proxy.
3414 3414 Proszę wprowadź nazwę użytkownika swojego konta OSM
3415 3415 Podaj nazwę użytkownika
3416 3416 Proszę wprowadź swoje hasło OSM.
3417 3417 Proszę wprowadć swoją nazwę użytkownika OSM.
3418 3418 Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Hasło <strong>nie</strong> będzie zapisane w preferencjach JOSM i zostanie wysłane do serwera OSM <strong>tylko raz</strong>. Kolejne operacje dostępu do serwera nie będą już potrzebować już więcej tego hasła.
3419 3419 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3420 3420 Popraw opis zmian
3421 3421 Proszę najpierw zaznacz obszar.
3422 3422 Proszę wybierz klucz
3423 3423 Proszę wybierz wartość
3424 3424 Proszę wybrać procedurę uwierzytelniania:
3425 3425 Proszę wybrać pozycję
3426 3426 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3427 3427 Proszę wybrać co najmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3428 3428 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3429 3429 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3430 3430 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3431 3431 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3432 3432 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3433 3433 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3434 3434 Wybierz przynajmniej dwa punkty do połączenia lub jeden punkty który leży blisko innego.
3435 3435 Wybierz co najmniej dwie linie do połączenia.
3436 3436 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3437 3437 -----
3438 3438 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3439 3439 Wybierz podkład mapy.
3440 3440 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3441 3441 Proszę wybrać wiersz do edycji
3442 3442 Wybierz warstwę docelową
3443 3443 Wybierz metodę przesyłania:
3444 3444 Proszę wybrać linie w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3445 3445 Wybierz zmiany do zastosowania.
3446 3446 Podaj źródło zestawu zmian
3447 3447 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3448 3448 -----
3449 3449 Wtyczka umożliwiająca odwracanie opublikowanych zmian.
3450 3450 -----
3451 3451 Informacje o wtyczce
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 Aktualizacja wtyczek
3455 3455 Aktualizacja wtyczek nie powiodła się
3456 3456 Aktualizowanie wtyczek
3457 3457 Wtyczki
3458 3458 Wtyczki są aktualne
3459 3459 Nazwa punktu
3460 3460 Numer punktu
3461 3461 Słup
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 Posterunek policji
3465 3465 Polityczna
3466 3466 Populacja
3467 3467 Pozycja
3468 3468 Pozycja
3469 3469 Pozycja {0} jest poza zakresem. Obecną liczba członków jest {1}
3470 3470 Oczekiwano dodatniej liczby całkowitej
3471 3471 Skrzynka pocztowa
3472 3472 Poczta
3473 3473 Kod pocztowy
3474 3474 Kod pocztowy
3475 3475 +++++
3476 3476 Energetyka
3477 3477 -----
3478 3478 Szyna prądowa
3479 3479 Kable elektryczne
3480 3480 -----
3481 3481 Konwerter napięcia (HVDC)
3482 3482 Generator elektryczny
3483 3483 Linia elektryczna
3484 3484 Elektrownia
3485 3485 -----
3486 3486 Podstacja elektryczna
3487 3487 -----
3488 3488 Rozdzielnia
3489 3489 Słup wysokiego napięcia
3490 3490 Stacja transformatorowa
3491 3491 Powielone węzły energetyki
3492 3492 Linie energetyczne
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 Elektryczność
3497 3497 Załaduj do pamięci podręcznej podkład mapy wzdłuż tej trasy
3498 3498 Wstępne buforowanie WMS
3499 3499 Naruszenie warunku wstępnego
3500 3500 Naruszenie warunku wstępnego
3501 3501 Predefiniowane
3502 3502 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 Ustawienia
3507 3507 Ustawienia...
3508 3508 Przygotowywanie danych OSM...
3509 3509 Przygotuj rozwiązanie konfliktu
3510 3510 Przygotowanie zestawu danych...
3511 3511 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3512 3512 Przygotowuję obiekty do wysyłki...
3513 3513 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3514 3514 Kolej retro
3515 3515 Pliki definicji szablonu (*.xml, *.zip)
3516 3516 Grupa szablonów {0}
3517 3517 Grupa szablonów {1} / {0}
3518 3518 Zarządzaj szablonami/presetami
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 Szablony
3522 3522 Szablony nie zawierają danego klucza
3523 3523 Szablony nie zawierają danej wartości
3524 3524 Ciśnienie (w barach)
3525 3525 -----
3526 3526 Poprzedni
3527 3527 Wcześniejszy znacznik
3528 3528 Droga krajowa
3529 3529 Droga krajowa - łącznik
3530 3530 Element
3531 3531 Drukuj wiadomości debugowania do konsoli
3532 3532 Materiały drukowane
3533 3533 Wypisywanie komunikatów debugowania na konsoli
3534 3534 Więzienie
3535 3535 Prywatny basen
3536 3536 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3537 3537 Przetwarzanie plików wtyczki...
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 Odwzorowane współrzędne
3541 3541 Wyświetlane współrzędne:
3542 3542 Odwzorowanie
3543 3543 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3544 3544 -----
3545 3545 Kod odwzorowania
3546 3546 Konfiguracja projekcji jest prawidłowa.
3547 3547 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3548 3548 Nazwa projekcji
3549 3549 Parametry projekcji
3550 3550 Wymagana projekcja (+proj=*)
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 Właściwości
3554 3554 Właściwości w moim zestawie, np. lokalny zestaw
3555 3555 -----
3556 3556 Właściwości w ich zestawie, np. zestaw serwera
3557 3557 Właściwości (z konfliktami)
3558 3558 Wartość zawiera kody HTML
3559 3559 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 Dostarcza bibliotekę Log4j dla innych wtyczek JOSM. Nie ma potrzeby instalacji bezpośrednio przez użytkownika, jedynie jako zależność dla innych wtyczek.
3571 3571 -----
3572 3572 Wystąpił błąd proxy
3573 3573 Ustawienia proxy
3574 3574 +++++
3575 3575 Budynek użyteczności publicznej
3576 3576 Publiczny gril
3577 3577 Targowisko
3578 3578 Transport publiczny
3579 3579 Transport publiczny
3580 3580 Transport publiczny (przestarzałe)
3581 3581 -----
3582 3582 Trasa pojazdów transportu publicznego
3583 3583 Trasa pojazdów transportu publicznego (przestarzałe)
3584 3584 Wyczyść
3585 3585 Czyszczenie...
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 +++++
3589 3589 Kamieniołom
3590 3590 Zapytanie
3591 3591 Kolejkuj i pobierz zestawy zmian
3592 3592 Odpytaj i pobierz zestawy zmian...
3593 3593 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3594 3594 Zapytanie o zestawy zmian
3595 3595 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3596 3596 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3597 3597 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3598 3598 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3599 3599 Odpytywanie serwera nazw
3600 3600 Odpytywanie serwera nazw…
3601 3601 Pytanie
3602 3602 Zdalnie sterowane samochody
3603 3603 -----
3604 3604 Tor wyścigowy
3605 3605 tor wyścigowy
3606 3606 -----
3607 3607 Promieniowanie
3608 3608 Tor
3609 3609 Kolej
3610 3610 Przystanek kolejowy
3611 3611 Obszar kolejowy
3612 3612 Peron kolejowy
3613 3613 Szlak kolejowy
3614 3614 Zwrotnica
3615 3615 Powielone węzły torów kolejowych
3616 3616 przystanek
3617 3617 -----
3618 3618 Stacja kolejowa (przestarzałe)
3619 3619 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3620 3620 Oczekiwany zakres identyfikatorów zestawów zmian
3621 3621 Spodziewane: zakres liczbowy
3622 3622 Oczekiwany zakres identyfikatorów elementów
3623 3623 Oczekiwany zakres wersji
3624 3624 czyste dane GPS
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 Czytaj z pliku
3629 3629 Czytanie zdjęć...
3630 3630 Odczytaj wersję protokołu
3631 3631 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3632 3632 Wczytywanie zestawów zmian...
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 Doczytuję rodziców "{0}"
3636 3636 Wczytywanie informacji o użytkowniku...
3637 3637 Anulowano wczytywanie
3638 3638 Wczytywanie {0}...
3639 3639 Plik Readme
3640 3640 Imię i nazwisko
3641 3641 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3642 3642 Strona błędu:
3643 3643 Ostatnio dodane tagi
3644 3644 Zalecane działania
3645 3645 Studio nagrań
3646 3646 -----
3647 3647 Teren rekreacyjny
3648 3648 Obraz...
3649 3649 Punkt zbiórki odpadów
3650 3650 Czerwony:
3651 3651 Powtórz
3652 3652 Ponów ...
3653 3653 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3654 3654 Powtórz wybraną i wszystkie wcześniejsze komendy
3655 3655 Ponów {0}
3656 3656 -----
3657 3657 Numer
3658 3658 Oznaczenie (numer toru)
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Numer identyfikacyjny
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 Numer referencyjny
3666 3666 -----
3667 3667 Odwołania do:
3668 3668 Odnosi się do
3669 3669 Odśwież
3670 3670 +++++
3671 3671 Nazwa regionalna
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 Odrzuć konflikty i zapisz
3675 3675 Rel.:{0} / Linie:{1} / Węzły:{2}
3676 3676 Relacja
3677 3677 Relacja ''{0}''została już usunięta. Pomijanie wysyłania obiektu.
3678 3678 Relacja ...
3679 3679 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3680 3680 Edytor relacji: Przenieś w dół
3681 3681 Edytor relacji: Przenieś w górę
3682 3682 Edytor relacji: Usuń
3683 3683 Edytor relacji: Sortowanie
3684 3684 Edytor Relacji: {0}
3685 3685 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3686 3686 Sprawdzanie relacji
3687 3687 Relacja jest usunięta
3688 3688 Pusta relacja
3689 3689 Filtr listy relacji
3690 3690 Nieustalony rodzaj relacji
3691 3691 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3692 3692 Relacja {0}
3693 3693 Relacja:
3694 3694 Relacja: zaznaczona
3695 3695 Relacje
3696 3696 Relacje z tymi samymi członkami
3697 3697 Relacje: {0}
3698 3698 Relacje: {0}/{1}
3699 3699 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3700 3700 Zwolnij przycisk myszy aby zatrzymać ruch.
3701 3701 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3702 3702 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3703 3703 Religia
3704 3704 Obszar religijny
3705 3705 Odśwież
3706 3706 Wczytaj ponownie błędne kafle
3707 3707 Załaduj ponownie z pliku
3708 3708 Odświerza stronę pomocy
3709 3709 Ponownie wczytuje historię z serwera
3710 3710 Odświeżanie źródeł stylów
3711 3711 Ponownie załaduj listę dostępnych szablonów z ''{0}''
3712 3712 -----
3713 3713 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3714 3714 Pmiętaj ostatnio używane tagi po restarcie
3715 3715 Zdalny
3716 3716 Zdalne sterowanie
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 Usuń
3734 3734 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3735 3735 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3736 3736 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3737 3737 Usuń wszystkich członków wskazujących na jeden z wybranych obiektów
3738 3738 Usuń wpis
3739 3739 Usuń z pamięci podręcznej
3740 3740 Usuń z paska narzędzi
3741 3741 Usuń zdjęcie z warstwy
3742 3742 Usunięto tagi z linii wewnętrznych
3743 3743 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3744 3744 Usuń zaznaczone zakładki
3745 3745 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3746 3746 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3747 3747 Usuń wybrane elementy z listy połączonych członków.
3748 3748 Usuwa wybraną pozycję
3749 3749 Usuń wybrane ścieżki ikon
3750 3750 Usuń wybrane szablony z listy aktywnych szablonów
3751 3751 -----
3752 3752 Usuń wybrane style z listy aktywnych styli
3753 3753 Usuń je, wyczyść relację
3754 3754 Usuń członka tej relacji z niej
3755 3755 Usuń element z relacji
3756 3756 Usunięte powielone węzły
3757 3757 -----
3758 3758 Usunięto węzły z {0}
3759 3759 Usunięte przestarzałe tagi
3760 3760 Usuwanie certyfikatu {0} z głównej bazy.
3761 3761 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3762 3762 Usuwanie niebezpiecznego certyfikatu z zasobnika kluczy {0}: {1}
3763 3763 Usuwanie nieaktualizowanych wtyczek...
3764 3764 Zmień nazwę pliku
3765 3765 Zmień nazwę pliku "{0}" na
3766 3766 Zmień nazwę warstwy
3767 3767 Zmień nazwę zakładki
3768 3768 -----
3769 3769 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3770 3770 -----
3771 3771 Wypożyczalnia
3772 3772 Otwórz ponownie
3773 3773 Ponownie otwórz uwagę
3774 3774 Otwórz ponownie uwagę z komunikatem:
3775 3775 Warsztat samochodowy
3776 3776 Zamień
3777 3777 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3778 3778 Zamień istniejące wartości
3779 3779 Zamiana istniejącego pliku z ustawieniami ''{0}'' na plik z ustawieniami domyślnymi.
3780 3780 Zgłoś błąd
3781 3781 Wyślij zgłoszenie do JOSM bugtracker
3782 3782 Zgłoś błąd
3783 3783 +++++
3784 3784 Żądanie klucza dostępu
3785 3785 Zapytanie nie udało się
3786 3786 URL prośby klucza:
3787 3787 Szczegóły żądania: {0}
3788 3788 Sztuczne jezioro
3789 3789 Resetuj
3790 3790 Przywróc ustawienia
3791 3791 Przywraca domyślne ustawienia
3792 3792 Przywróć wartości domyślne
3793 3793 Droga lokalna
3794 3794 Zabudowa mieszkalna
3795 3795 Budynek mieszkalny
3796 3796 Rozwiąż
3797 3797 Rozwiąż konflikty
3798 3798 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3799 3799 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3800 3800 -----
3801 3801 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3802 3802 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3803 3803 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3804 3804 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3805 3805 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3806 3806 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3807 3807 Wydobycie
3808 3808 Miejsce odpoczynku
3809 3809 Uruchom ponownie
3810 3810 Zrestartuj aplikcję.
3811 3811 Restauracja
3812 3812 Przywróć
3813 3813 Odzyskiwanie plików
3814 3814 Ograniczenie
3815 3815 Obszar handlowy
3816 3816 Mur oporowy
3817 3817 Dom seniora
3818 3818 Pobierz żeton żądania
3819 3819 Pobierz Żeton Żądania
3820 3820 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}''
3821 3821 Pobieranie klucza dostępu OAuth
3822 3822 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}''
3823 3823 Pobieranie żetonu żądania OAuth...
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 Pobieranie informacji użytkownika...
3827 3827 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3828 3828 +++++
3829 3829 Odwróć
3830 3830 Odwróć kierunek linii
3831 3831 Odwróć i połącz
3832 3832 Odwróć drogę kierunkową.
3833 3833 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych linii na przeciwny.
3834 3834 Odwróć kolejność członków relacji
3835 3835 Odwróć kierunek linii
3836 3836 Odwróć kierunek linii
3837 3837 Odwrócona linia brzegowa
3838 3838 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3839 3839 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3840 3840 Cofanie zmian
3841 3841 Popraw
3842 3842 Wersja
3843 3843 Grzbiet górski
3844 3844 jeździectwo
3845 3845 Prawy przycisk myszy = kopiuj do schowka
3846 3846 Rzeka
3847 3847 Koryto rzeczne
3848 3848 Droga (nieokreślona)
3849 3849 Ograniczenia na drodze
3850 3850 Szlak drogowy
3851 3851 Rola
3852 3852 Rola dla ''{0}'' powinna być ''{1}''
3853 3853 Problem z weryfikacją roli
3854 3854 -----
3855 3855 Brakująca rola {0}
3856 3856 Nieznana rola {0}
3857 3857 Rola:
3858 3858 -----
3859 3859 Role w relacjach odnoszących się do
3860 3860 -----
3861 3861 Rondo
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 Nadrzędna trasa pojazdów transportu publicznego
3865 3865 Sieć połączeń
3866 3866 -----
3867 3867 Typ trasy
3868 3868 Szlaki
3869 3869 Zaznaczone szlaki:
3870 3870 -----
3871 3871 Rugby league
3872 3872 Rugby union
3873 3873 Ruiny
3874 3874 Uruchom ponownie kroki automatycznego uwierzytelnienia.
3875 3875 Uruchamianie aktualizacji wtyczek po aktualizacji JOSM. Automatyczna aktualizacja przy starcie jest włączona.
3876 3876 -----
3877 3877 Wykonywanie testu {0}
3878 3878 Pas startowy
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 Skala SAC
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 karty SIM
3887 3887 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 Przełęcz
3893 3893 Tor szkoleniowy
3894 3894 Kontrola bezpieczeństwa
3895 3895 Sprzedaż
3896 3896 Brama warowna
3897 3897 Słona woda
3898 3898 Piach
3899 3899 Nasycenie:
3900 3900 +++++
3901 3901 Zapisz
3902 3902 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3903 3903 Zapisz jako
3904 3904 Zapisz jako...
3905 3905 Zapisz plik GPX
3906 3906 Zapisz w:
3907 3907 Zapisz warstwę
3908 3908 Zapisz plik OSM
3909 3909 Zapisz sesję
3910 3910 Zapisz sesję jako...
3911 3911 Zapisz plik WMS
3912 3912 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3913 3913 Zapisz i załaduj aktualną sesję (lista warstw, itd.)
3914 3914 Zapisz pomimo tego
3915 3915 Zapisz jako...
3916 3916 Zapisz w:
3917 3917 Zapisz wybrany plik.
3918 3918 Zapisz sesję
3919 3919 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3920 3920 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3921 3921 Zapisuje bieżące dane.
3922 3922 Zapisuje obecną sesję do nowego pliku.
3923 3923 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3924 3924 -----
3925 3925 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3926 3926 Zapisz profil {0}
3927 3927 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3928 3928 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3929 3929 Współczynnik skalowania
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 Przeglądanie katalogu {0}
3933 3933 Szkoła
3934 3934 Złom
3935 3935 Rumowisko
3936 3936 Busz
3937 3937 Nurkowanie
3938 3938 Sklep rybny
3939 3939 Szukaj
3940 3940 Szukaj ...
3941 3941 Wyszukaj klucz/wartość
3942 3942 Wyszukaj klucz/wartość/typ
3943 3943 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3944 3944 Wyszukuje obiekty
3945 3945 Szukaj obiekty według szablonu
3946 3946 Wyszukuje obiekty.
3947 3947 Szukaj w tagach
3948 3948 Znajdź szablon
3949 3949 Szukaj w szablonach
3950 3950 Wyszukanie:
3951 3951 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu
3952 3952 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu ograniczając się do danego typu (tj. węzła/linii/relacji)
3953 3953 Szukaj...
3954 3954 Szukaj:
3955 3955 Szukaj:
3956 3956 Druga nazwa
3957 3957 Używane
3958 3958 sprzedaż rowerów używanych
3959 3959 Droga wojewódzka
3960 3960 Droga wojewódzka - łącznik
3961 3961 Sekundy: {0}
3962 3962 Błąd bezpieczeństwa
3963 3963 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3964 3964 -----
3965 3965 Opcje rysowania segmentu
3966 3966 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3967 3967 Aktywność sejsmiczna
3968 3968 Zazn.: Rel.:{0} / Linie:{1} / Węzły:{2}
3969 3969 Zaznacz
3970 3970 Zaznacz wszystko
3971 3971 Wybierz typ ustawienia:
3972 3972 Wybierz warstwy WMS
3973 3973 -----
3974 3974 Zaznacz drogę którą chcesz wyrysować dokładniej.
3975 3975 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3976 3976 Zaznacz wszystkie nieusunięte obiekty na warstwie danych. Zaznaczy totakże obiekty niekompletne.
3977 3977 Wybież otwarty zestaw zmian
3978 3978 Ustawienia trybu zaznacz i rysuj
3979 3979 Wybierz i powiększ
3980 3980 Wybierz przynajmniej jeden węzeł do rozłączenia
3981 3981 -----
3982 3982 Wybierz po dacie
3983 3983 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3984 3984 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3985 3985 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3986 3986 Wybierz przynajmniej:
3987 3987 Wybierz nazwę pliku
3988 3988 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3989 3989 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3990 3990 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i linie)
3991 3991 Wybierz format obrazu dla warsty WMS
3992 3992 Wybierz warstwę obrazu
3993 3993 Zaznacz na warstwie
3994 3994 Zaznacz na liście relacji
3995 3995 Wybierz członków
3996 3996 Wybierz członków (dodaj)
3997 3997 Zaznacz kolejną przerwę
3998 3998 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3999 3999 Wybierz nierozgałęziającą się sekwencję dróg
4000 4000 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
4001 4001 Zaznacz obiekty, którym chcesz zmienić znaczniki
4002 4002 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
4003 4003 Wybierz obiekty do wysyłki
4004 4004 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
4005 4005 Zaznacz poprzednią przerwę
4006 4006 Zaznacz relację
4007 4007 Wybierz relacje (dodaj)
4008 4008 Wybierz relację w liście relacji.
4009 4009 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
4010 4010 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
4011 4011 Wybierz sport:
4012 4012 Wybierz warstwę docelową
4013 4013 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
4014 4014 Wybierz style rysowania mapy
4015 4015 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4019 4019 Wybierz by zamknąć zestaw zmian po wysyłce
4020 4020 Wybierz by pobrać ślady GPS z zaznaczonego obszaru.
4021 4021 Zaznacz by pobrać trasy GPS.
4022 4022 Wybierz by pobrać dane OSM zaznaczonego obszaru.
4023 4023 Zaznacz by pobrać dane OSM.
4024 4024 Zaznacz aby pobrać uwagi w zaznaczonego obszaru.
4025 4025 Zaznacz by nadać JOSM prawo do pobierania twoich prywatnych śladów GPS do warstw JOSM.
4026 4026 Zaznacz aby pozwolić JOSM na modyfikowanie uwag w twoim imieniu
4027 4027 Zaznacz by nadać JOSM prawo odczytu twoich preferencji witryny OSM
4028 4028 Zaznacz by nadać JOSM prawo do wysyłania śladów GPS w twoim imieniu
4029 4029 Zaznacz by nadać JOSM prawo wysyłania map w twoim imieniu
4030 4030 Zaznacz by nadac JOSM prawo do wysyłania twoich preferencji witryny OSM
4031 4031 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
4032 4032 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
4033 4033 Wybierz linię jak w trybie wyboru. Przeciągnij wybraną linię lub linie by utworzyć równoległą kopię (Alt przełącza zachowywanie tagów)
4034 4034 Wybierz z danego wyszukiwania
4035 4035 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
4036 4036 Wybrane wpisy:
4037 4037 Zaznaczenie
4038 4038 Wybrano zbiór pusty.
4039 4039 Wybór musi zawierać wyłącznie linie i węzły.
4040 4040 Nieodpowiednie zaznaczenie.
4041 4041 Wybór:
4042 4042 Zaznaczenie: {0}
4043 4043 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
4044 4044 -----
4045 4045 Linie przecinające same siebie
4046 4046 Półautomatyczna
4047 4047 Osobna wartwa
4048 4048 +++++
4049 4049 Kolejność: {0}
4050 4050 Serwer odpowiedział kodem 404 dla id {0}. Pomijam.
4051 4051 -----
4052 4052 Droga serwisowa
4053 4053 Godziny nabożeństw
4054 4054 -----
4055 4055 Typ drogi serwisowej
4056 4056 Miejsce obsługi podróżnych
4057 4057 Usługi:
4058 4058 Sesja
4059 4059 Plik sesji (*.jos)
4060 4060 Plik sesji (*.jos, *.joz)
4061 4061 Plik sesji (archiwum) (*.joz)
4062 4062 Ustaw zakładkę WMS
4063 4063 Domyślne ustawienie dla wszystkich
4064 4064 Ustal liczbę ostatnio dodanych tagów
4065 4065 Ustaw wartość dla klucza preferencji
4066 4066 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
4067 4067 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
4068 4068 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
4069 4069 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
4070 4070 Określa język
4071 4071 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
4072 4072 Ustaw na domyślne
4073 4073 Wybierz widzialność ścieżki {0}
4074 4074 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
4075 4075 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
4076 4076 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
4077 4077 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
4078 4078 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
4079 4079 Zapisywanie domyślnych ustawień
4080 4080 Ustawienia
4081 4081 Ustawienia odtwarzacza oraz znaczników dźwięku.
4082 4082 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
4083 4083 Ustawienia funkcji zdalnego sterowania
4084 4084 Kilka narzędzi upraszczających korzystanie z JOSM
4085 4085 Taksówka zbiorowa
4086 4086 Punkt carsharingu
4087 4087 Wyostrzenie (wymaga ponownego dodania warstwy):
4088 4088 +++++
4089 4089 Schronienie
4090 4090 -----
4091 4091 Chram shintoistyczny (Jinja)
4092 4092 Żegluga
4093 4093 Sklep obuwniczy
4094 4094 Strzelectwo
4095 4095 Zakupy
4096 4096 Sklepy
4097 4097 Krótki opis:
4098 4098 Skrót
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 Pokaż obszar
4102 4102 Pokaż Błędy
4103 4103 Pokaż raport konfiguracji
4104 4104 Pokaż Tekst/Ikony
4105 4105 Pokaż miniaturki zdjęć na mapie
4106 4106 Pokaż informację kafelka
4107 4107 Pokaż wszystkie
4108 4108 Pokaż granice
4109 4109 Pokaż zestaw zmian {0}
4110 4110 Pokaż pierwszy obrazek
4111 4111 Pokazuje informację pomocy
4112 4112 Włącz pomocną geometrię
4113 4113 Pokaż historię
4114 4114 Pokaż szczegóły
4115 4115 -----
4116 4116 Pokaż poziom informowania.
4117 4117 Pokaż ostatni obrazek
4118 4118 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
4119 4119 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
4120 4120 Pokaż następne zdjęcie
4121 4121 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
4122 4122 Pokaż tylko odpowiednie do zaznaczenia
4123 4123 -----
4124 4124 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
4125 4125 Pokaż poprzednie zdjęcie
4126 4126 Pokaż tylko wybrane
4127 4127 Wyświetlaj ekran powitalny
4128 4128 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
4129 4129 Pokaż tylko tagi z konfliktami
4130 4130 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
4131 4131 -----
4132 4132 Pokaż testy informacyjne.
4133 4133 Pokaż to okno ponownie następnym razem
4134 4134 Wyświetla tę pomoc
4135 4135 Pokaż użytkownika {0}
4136 4136 Wyświetl/ukryj
4137 4137 Wyświetl/ukryj warstwę
4138 4138 Prysznic
4139 4139 Obszar
4140 4140 -----
4141 4141 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
4142 4142 Pokazuje bieżącą datę
4143 4143 Pokazuje wilgotność
4144 4144 Pokazuje temperaturę
4145 4145 Pokazuje profil wysokości i pewne dane statystyczne śladu GPX.
4146 4146 -----
4147 4147 Przyciski boczne
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 Podobnie nazwane linie
4152 4152 Prosty
4153 4153 Proste narzędzie do tagowania numerów domów.
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 Uprość drogę
4157 4157 Uprość wszystkie zaznaczone linie
4158 4158 -----
4159 4159 Uprościć linie?
4160 4160 Jednoczesne połączenia:
4161 4161 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
4162 4162 Pojedyncze elementy
4163 4163 Teren
4164 4164 -----
4165 4165 Rozmiar
4166 4166 Jazda na deskorolce
4167 4167 Łyżwiarstwo
4168 4168 Narty
4169 4169 -----
4170 4170 Narciarstwo
4171 4171 Pomiń pobieranie
4172 4172 Pomiń pobieranie
4173 4173 Pomiń warstwę i kontynuuj
4174 4174 Pomiń aktualizację
4175 4175 Pomijanie aktualizacji wtyczek po uaktualnieniu JOSM. Automatyczna aktualizacja przy starcie została wyłączona.
4176 4176 Pomijanie aktualizacji wtyczek
4177 4177 Mapa
4178 4178 Pochylnia
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 Palenie
4183 4183 Wygładzaj linie GPX (antyaliasing)
4184 4184 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
4185 4185 Wygładzaj rysowaną mapę w widoku szkieletowym (antyaliasing)
4186 4186 Przyciąganie do węzłów projekcji
4187 4187 Dopasuj do wielkości kafelków
4188 4188 Skuter śnieżny
4189 4189 Piłka nożna
4190 4190 słabe
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
4196 4196 Niektóre linie są częścią relacji, która została zmieniona.<br>Sprawdź, czy nie ma błędów.
4197 4197 Niektóre punkty, które były zbyt dale od ścieżki by rozsądnie oszacować ich czas, zostały pominięte.
4198 4198 Niektóre punkty z czasem wcześniejszym niż początek ścieżki lub późniejsze niż koniec ścieżki zostały pominięte lub przeniesione na start.
4199 4199 -----
4200 4200 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
4201 4201 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
4202 4202 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
4203 4203 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
4204 4204 Sortuj
4205 4205 Sortuj menu szablonów
4206 4206 Sortuj elementy relacji
4207 4207 Sygnalizacja dźwiękowa
4208 4208 Źródło
4209 4209 Południe
4210 4210 -----
4211 4211 Miejsca dla niepełnosprawnych
4212 4212 Miejsca dla rodziców
4213 4213 Miejsca dla kobiet
4214 4214 Specjalne cele
4215 4215 Gatunki
4216 4216 Podaj źródło danych dla zmian
4217 4217 Fotoradar
4218 4218 Kolczatka
4219 4219 Przetnij linię
4220 4220 Przecina drogę w zaznaczonym węźle
4221 4221 Rozdziela drogę na fragmenty
4222 4222 +++++
4223 4223 Sporty z piłką
4224 4224 Obiekty sportowe
4225 4225 Sport
4226 4226 Centrum sportowe
4227 4227 Źródło
4228 4228 Stadion
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
4235 4235 Gwiazdki
4236 4236 Rozpocznij szukanie
4237 4237 Data uruchomienia
4238 4238 Rozpocznij pobieranie
4239 4239 Rozpocznij pobieranie danych
4240 4240 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
4241 4241 -----
4242 4242 Rozpoczynanie skanowania katalogu
4243 4243 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
4244 4244 Ponowna próba {0} z {1}.
4245 4245 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
4246 4246 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
4247 4247 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
4248 4248 Stan
4249 4249 Stan:
4250 4250 -----
4251 4251 Sklep papierniczy
4252 4252 +++++
4253 4253 Raport konfiguracji
4254 4254 Tło paska stanu
4255 4255 Tło paska stanu: aktywne
4256 4256 Pierwszy plan paska stanu
4257 4257 Pierwszy plan paska stanu: aktywny
4258 4258 Schody
4259 4259 -----
4260 4260 Przełaz
4261 4261 Głaz
4262 4262 Znak stop
4263 4263 Obszar zatrzymania
4264 4264 Miejsce zatrzymania
4265 4265 Zapisz tylko adres WMS, poszczególne warstwy będą wybierane przy każdym użyciu
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 Strumień
4270 4270 Ulica
4271 4271 Latarnia uliczna
4272 4272 Nazwa ulicy
4273 4273 Sieć drogowa
4274 4274 Klub ze striptizem
4275 4275 mocne
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 Tagowanie linii wewnętrznej jest takie samo jak zewnętrznej
4279 4279 Niezgodność stylu zewnętrznych linii
4280 4280 -----
4281 4281 Czy styl jest obecnie aktywny?
4282 4282 Ustawienia stylu
4283 4283 -----
4284 4284 Cache stylu dla "{0}":
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 Podobszary
4288 4288 -----
4289 4289 Stwórz filtr
4290 4290 Podtyp szlaku (największy z członków)
4291 4291 Przedmieście
4292 4292 Metro
4293 4293 Wejście do metra
4294 4294 Powodzenie
4295 4295 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4296 4296 +++++
4297 4297 Zbędne ograniczenie skrętu w drogę jednokierunkową
4298 4298 +++++
4299 4299 Strzeżony
4300 4300 Podpora
4301 4301 Umożliwia śledzenie pozycji GPS na bieżąco (poruszająca się kropka) dzięki połączeniu z serwerem gpsd.
4302 4302 Obsługiwane serwisy rektyfikacyjne
4303 4303 Dostępne odwzorowania to: {0}
4304 4304 Obsługiwane wartości:
4305 4305 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4306 4306 Nie pokazuj więcej raportów z błędami dla tej sesji.
4307 4307 Nawierzchnia
4308 4308 -----
4309 4309 Kamera do monitoringu/nadzoru
4310 4310 Punkt geodezyjny
4311 4311 -----
4312 4312 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
4313 4313 Podejrzana kombinacja tag/wartość
4314 4314 Pływanie
4315 4315 Szlaban obrotowy
4316 4316 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
4317 4317 -----
4318 4318 Podczas rysowania przyciąga do określonych kątów
4319 4319 Przełącz tryb przesuwania jednoczesnego podczas wytłaczania
4320 4320 Opis symboli
4321 4321 Synagoga
4322 4322 Synchronizacja dźwięku
4323 4323 Synchronizuj cały zestaw danych
4324 4324 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4325 4325 Synchronizuję tylko relację {0}
4326 4326 Synchronizuj czas ze zdjęcia odbiornika GPS
4327 4327 Synchronizuję tylko drogę {0}
4328 4328 System miar
4329 4329 Zmieniono system miar na {0}
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 Ustawienia TMS
4338 4338 Warstwa TMS ({0}), pobieranie w powiększeniu {1}
4339 4339 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tę warstwę.
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 Tenis stołowy/ping-pong
4343 4343 Nawierzchnia dla niewidomych
4344 4344 Walidator tagów
4345 4345 Walidator tagów (bazujący na MapCSS)
4346 4346 -----
4347 4347 Reguły weryfikacji
4348 4348 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
4349 4349 Zbiór tagów nie zawiera wybranej wartości "{0}".
4350 4350 -----
4351 4351 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
4352 4352 Klucz tagu jest za długi
4353 4353 Otaguj zmodyfikowane relacje z
4354 4354 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
4355 4355 Wartość tagu jest za długa
4356 4356 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
4357 4357 Szablony
4358 4358 Tagi
4359 4359 Znaczniki / członkowie
4360 4360 Znaczniki i członkowie
4361 4361 Tagi dla zaznaczonych obiektów.
4362 4362 Tagi z węzłów
4363 4363 Tagi z relacji
4364 4364 Tagi z drogi
4365 4365 Tagi
4366 4366 Znaczniki zestawu zmian {0}
4367 4367 Znaczniki nowego zestawu zmian
4368 4368 Tag z pustą wartością
4369 4369 Znaczniki/członkowie
4370 4370 Tagi:
4371 4371 Znaczniki: {0} / Członkowie: {1}
4372 4372 Krawiec
4373 4373 -----
4374 4374 +++++
4375 4375 Tatuaże
4376 4376 Postój taksówek
4377 4377 Droga kołowania
4378 4378 Takson
4379 4379 Wyroby herbaciane
4380 4380 Telefon
4381 4381 na karty telefoniczne
4382 4382 -----
4383 4383 Tenis
4384 4384 Namioty dozwolone
4385 4385 +++++
4386 4386 Droga trzeciorzędna
4387 4387 Droga trzeciorzędna - łącznik
4388 4388 +++++
4389 4389 Test "{0}" kompletny w {1}
4390 4390 Testuj klucz dostępu
4391 4391 Test nie udał się
4392 4392 Test sprawdzający tagi''lane:''
4393 4393 Sprawdza URL API
4394 4394 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4395 4395 -----
4396 4396 Testowanie adresu URL dla API OSM "{0}"
4397 4397 Testowanie
4398 4398 Test na właściwe użycie tagów "*:conditional".
4399 4399 +++++
4400 4400 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
4401 4401 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4402 4402 Dwa wybrane obiekty mają rózne cache stylu.
4403 4403 Dwa wybrane obiekty mają identyczne cache stylu.
4404 4404 URL API działa poprawnie.
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 JVM nie jest skonfigurowany aby pobierać ustawienia proxy z ustawień systemowych. Parametr ''java.net.useSystemProxies'' nie został wprowadzony podczas uruchamiania. Proxy nie będzie użyte.
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4411 4411 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
4412 4412 Linia "from" nie rozpoczyna się lub nie kończy w węźle"via".
4413 4413 Linia "to" nie rozpoczyna się lub nie kończy w węźle "via".
4414 4414 Drogi "przez" nie są połączone.
4415 4415 -----
4416 4416 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4417 4417 Obszar, który próbowałeś pobrać był zbyt lub same żądanie pobrania były zbyt duże.<br>Albo spróbuj pobrać mniejszy obszar albo użyj wyeksportowanego pliku udostępnionego przez społeczność OSM.
4418 4418 Pogróbiony tekst to nazwa warstwy.
4419 4419 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4420 4420 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4421 4421 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4422 4422 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
4423 4423 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4424 4424 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4425 4425 Wprowadzona wartość nie jest prawidłowym ID OSM. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą > 0
4426 4426 Aktualna wartość nie jest prawidłowym adresem URL
4427 4427 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4428 4428 Wprowadzona wartość nie jest prawidłowym ID użytkownika. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą > 0
4429 4429 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4430 4430 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4431 4431 Domyślne szablony JOSM
4432 4432 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4433 4433 -----
4434 4434 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
4435 4435 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
4436 4436 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
4437 4437 Następujące obiekty nie mogą być skopiowane do docelowego obiektu<br>ponieważ są usunięte w docelowym zestawie:
4438 4438 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4439 4439 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4440 4440 -----
4441 4441 Klucz "{0}" i wszystkie jego wartości zostaną usunięte
4442 4442 Klucz "{0}" jest już używany
4443 4443 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
4444 4444 -----
4445 4445 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tę warstwę.
4446 4446 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4447 4447 Długości geograficzne muszą być pomiędzy {0} a {1}
4448 4448 -----
4449 4449 Połączony zestaw nie będzie zawierał tagu z kluczem {0}
4450 4450 -----
4451 4451 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4452 4452 Nowy klucz jest już używany, nadpisać wartości?
4453 4453 -----
4454 4454 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4455 4455 -----
4456 4456 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4457 4457 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
4458 4458 Proxy nie będzie użyte.
4459 4459 -----
4460 4460 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
4461 4461 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
4462 4462 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
4463 4463 Brak pliku wersji ''/REVISION''.
4464 4464 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4465 4465 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
4466 4466 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4467 4467 Wybrane zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
4468 4468 Zaznaczenie zawiera {0} linie. Jesteś pewien, że chcesz je wszystkie uprościć?
4469 4469 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4470 4470 Serwer odpowiedział kodem HTTP 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
4471 4471 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4472 4472 Napis ''{0}'' nie reprezentuje poprawnej liczby zmiennoprzecinkowej.
4473 4473 -----
4474 4474 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4475 4475 Nazwa użytkownika nie może być pusta. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika OSM
4476 4476 Linia nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: wybierz węzły w obrębie linii.)
4477 4477 Linie nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych linii?
4478 4478 Teatr
4479 4479 Ich zestaw nie zawiera tagu z kluczem {0}
4480 4480 Ich wersja
4481 4481 Ich wersja (na serwerze)
4482 4482 Ich z Połączoną
4483 4483 Brak dostępnych podkładów mapy.
4484 4484 Nie ma otwartych zestawów zmian
4485 4485 Nie wybrano opiektów do pobrania
4486 4486 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4487 4487 Drogi mają cześć wspólną.
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 Dane dotyczące błędu powinny zostać dla ciebie wyświetlone poniżej. Dołącz proszę informację o tym jak wywołać ten błąd opisując to tak najdokładniej jak się da.
4491 4491 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
4492 4492 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas wysyłania.
4493 4493 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 To znajduje się za końcem nagrania.
4497 4497 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
4498 4498 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4499 4499 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
4500 4500 -----
4501 4501 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4502 4502 Ta wtyczka bezpośrednio wysyła ślady GPS z aktywnej warstwy JOSM do openstreetmap.org.
4503 4503 Ta wtyczka upraszcza mapowanie i edycję tras transportu publicznego.
4504 4504 Ten test szuka błędów w kluczach i wartościach.
4505 4505 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
4506 4506 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
4507 4507 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4508 4508 Ten test wyszukuje obiekty o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
4509 4509 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
4510 4510 Ten test sprawdza czy wielokąty są poprawne.
4511 4511 Ten test sprawdza poprawość ograniczeń skrętu
4512 4512 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4513 4513 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
4514 4514 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4515 4515 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów, które mają tę samą pozycję.
4516 4516 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
4517 4517 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
4518 4518 Ten test sprawdza poprawne użycie składni w godzinach otwarcia.
4519 4519 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
4520 4520 -----
4521 4521 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
4522 4522 -----
4523 4523 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4524 4524 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4525 4525 Bilety
4526 4526 Automat biletowy
4527 4527 -----
4528 4528 Pływy
4529 4529 Numery kafelków mapy
4530 4530 Adres kafelka:
4531 4531 Katalog cache kafelków:
4532 4532 Czas
4533 4533 -----
4534 4534 Limit czasu (minuty)
4535 4535 Czas:
4536 4536 Zakres czasu
4537 4537 Strefa czasowa:
4538 4538 Strefa czasowa: {0}
4539 4539 Opony
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 Nazwa:
4544 4544 Do
4545 4545 Do (końcowy przystanek)
4546 4546 Do ...
4547 4547 Do usunięcia
4548 4548 Przełącz linie łączące punktu GPX
4549 4549 Przełącz śledzenie widoku
4550 4550 Przełącza widok szkieletowy
4551 4551 Przełącz panel dialogowy
4552 4552 Przełącz panel dialogowy, maksymalizuj widok mapy
4553 4553 -----
4554 4554 Przełącza na pełny ekran
4555 4555 Włącz przeciąganie o {0}
4556 4556 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4557 4557 Przełącz widoczność warstwy: {0}
4558 4558 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4559 4559 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4560 4560 Przełącz: {0}
4561 4561 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4562 4562 Włącza/wyłącza boczny pasek narzędzi
4563 4563 Toalety
4564 4564 Toalety
4565 4565 -----
4566 4566 bramka (opłata)
4567 4567 Punkt poboru opłat
4568 4568 Zbyt wiele przekierowań wykryto przy pobieraniu URL. Przerywam.
4569 4569 Narzędzie: {0}
4570 4570 Pasek narzędzi
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 Personalizacja paska narzędzi
4574 4574 Pasek narzędzi: {0}
4575 4575 Narzędzia
4576 4576 narzędzia do własnej naprawy (może być pomoc innych)
4577 4577 Narzedzie do rysowania budynków.
4578 4578 Podpowiedź
4579 4579 +++++
4580 4580 Wszystkich uwag:
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 Turystyka
4585 4585 Autokary turystyczne
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 Wieża
4590 4590 -----
4591 4591 Typ wieży
4592 4592 Małe miasto
4593 4593 Ratusz
4594 4594 Sklep z zabawkami
4595 4595 Automatycznie rysuje ślady budynków i innych kształtów z mapy. Wymaga uruchomionego Tracer2Server.
4596 4596 -----
4597 4597 Droga gruntowa
4598 4598 -----
4599 4599 Kolorowanie ścieżek i punktów
4600 4600 Data ścieżki
4601 4601 Typ drogi
4602 4602 Ruch uliczny
4603 4603 Środek uspokojenia ruchu
4604 4604 Sygnalizacja świetlna
4605 4605 Sygnalizacja świetlna
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 Pociąg
4609 4609 Tramwaj
4610 4610 Przystanek tramwajowy
4611 4611 Przystanek tramwajowy (przestarzałe)
4612 4612 -----
4613 4613 +++++
4614 4614 Ograniczenia w ruchu
4615 4615 -----
4616 4616 Biuro podróży
4617 4617 Drzewo
4618 4618 Rząd drzew
4619 4619 -----
4620 4620 Trolejbus
4621 4621 Droga ekspresowa
4622 4622 Droga ekspresowa - dojazd
4623 4623 Spróbuj ponownie
4624 4624 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4625 4625 Tunel
4626 4626 Początek tunelu
4627 4627 Zakaz skrętu
4628 4628 Włącz/wyłącz wybrane style
4629 4629 Miejsce do zawracania
4630 4630 Rondo do zawracania
4631 4631 Punkt zawracania
4632 4632 Ograniczenia skrętu
4633 4633 Kołowrotek
4634 4634 Obrotnica
4635 4635 Znaleziono dwie równoległe linie. Akcja przerwana.
4636 4636 Rodzaj
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 Typ kontroli
4641 4641 Rodzaj schronienia
4642 4642 -----
4643 4643 Typ transformatora
4644 4644 -----
4645 4645 +++++
4646 4646 Nazwa UIC
4647 4647 Numer UIC
4648 4648 Numer UIC
4649 4649 -----
4650 4650 NIEZNANA
4651 4651 +++++
4652 4652 URL/Plik:
4653 4653 Pliki URL
4654 4654 -----
4655 4655 Adres URL zawiera nieprawidłowy fragment: {0}
4656 4656 Adres URL zawiera nieprawidłową ścieżkę: {0}
4657 4657 Adres URL zawiera nieprawidłowy protokół: {0}
4658 4658 Adres URL zawiera nieprawidłowe zapytanie: {0}
4659 4659 Adres URL zawiera znaki spoza ASCII
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 URL ze strony www.openstreetmap.org (możesz wkleić tu adres URL do pobrania aby wskazać granice obszaru)
4663 4663 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4664 4664 URL jest nieprawidłowy
4665 4665 +++++
4666 4666 +++++
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 +++++
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 Strefa UTM
4675 4675 -----
4676 4676 Rozdziel linie
4677 4677 -----
4678 4678 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
4679 4679 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
4680 4680 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
4681 4681 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4682 4682 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
4683 4683 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 Nie można wczytać warstwy
4688 4688 Nie można zlokalizować pliku ''{0}''.
4689 4689 Nie można parsować współrzędnych
4690 4690 Błąd analizowania wartości "{1}" parametru "{0}" jako współrzędne.
4691 4691 Błąd analizowania wartości "{1}" parametru "{0}" jako liczby.
4692 4692 -----
4693 4693 Usuwanie niebezpiecznego certyfikatu z zasobnika kluczy nie powiodło się: {0}
4694 4694 Nie można zamienić argumentu {0} w {1}: {2}
4695 4695 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4696 4696 Droga czwartorzędna
4697 4697 Niezamknięte linie
4698 4698 Niezamknięta droga
4699 4699 Niepołączona linia brzegowa
4700 4700 Niepołączone drogi
4701 4701 Niepołączone naturalne tereny i zagospodarowanie terenu
4702 4702 Niepołączone węzły bez tagów
4703 4703 Niepołączone linie elektryczne
4704 4704 Niepołączone tory
4705 4705 Niepołączone wody
4706 4706 Brak decyzji
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 Nierozstrzygnięty
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 Cofnij
4713 4713 Cofnij ...
4714 4714 Anuluj przesunięcie
4715 4715 Cofa ortogonalizację wybranych węzłów
4716 4716 Cofa ostatnią czynność.
4717 4717 Cofnij wybraną i wszystkie późniejsze komendy
4718 4718 Cofnij {0}
4719 4719 Oderwij panel
4720 4720 Nieoczekiwany błąd
4721 4721 Nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość wynosi "{0}"
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 Nieoczekiwany format ID zwrócony przez serwer. Otrzymano ''{0}''.
4726 4726 -----
4727 4727 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
4728 4728 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
4729 4729 Nieoczekiwana liczba argumentów dla parametru "+bounds" (musi być 4)
4730 4730 Nieoczekiwana liczba argumentów dla parametru "towgs84" (musi być 3 lub 7)
4731 4731 Nieoczekiwany format parametru ("{0}")
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 Nieoczekiwany element root "{0}" w pliku sesji
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 Nieoczekiwany token w zakresie liczb:
4740 4740 Nieoczekiwany token w zakresie tygodni:
4741 4741 Nieoczekiwany token w zakresie dni tygodnia:
4742 4742 Nieoczekiwany token w zakresie lat:
4743 4743 -----
4744 4744 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
4745 4745 Nieoczekiwany token:
4746 4746 Niespodziewany token: {0}
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 Nieoczekiwana wartość klucza ''{0}'' w preferencjach, otrzymano ''{1}''
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4754 4754 Odblokuj
4755 4755 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4756 4756 Potwierdzenie rozdzielenia
4757 4757 Rozdzielony węzeł
4758 4758 -----
4759 4759 Odinstaluj...
4760 4760 Uniwersytet
4761 4761 Nieznany kod kraju: {0}
4762 4762 Nieznany identyfikator punktu odniesienia: ''{0}''
4763 4763 Nieznany adres
4764 4764 Nieznany rodzaj elementu
4765 4765 Nieznany tryb {0}
4766 4766 Nieznana lub nie obsługiwana wersja API. Otrzymano: {0}.
4767 4767 Nieznany parametr {0}
4768 4768 Nieznany parameter: ''{0}''.
4769 4769 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 Nieznana rola
4773 4773 -----
4774 4774 Nieznana zawartość source:maxspeed: {0}
4775 4775 Nieznany typ: {0}
4776 4776 Skrzyżowanie bez nazwy
4777 4777 -----
4778 4778 Drogi bez nazwy
4779 4779 Zbędne tagi
4780 4780 Nieuporządkowana linia brzegowa
4781 4781 Wypakowywanie {0} do {1}
4782 4782 Niezapisane zmiany
4783 4783 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4784 4784 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4785 4785 Niezapisane dane i konflikty
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 Niezapisane dane OSM
4789 4789 Odznacz wszystko
4790 4790 Odznacza wszystkie obiekty.
4791 4791 Nie da się teraz zaznaczyć
4792 4792 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 Nieobsługiwany schemat "{0}" w adresie "{1}".
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 Nieobsługiwana wersja: {0}
4799 4799 Nieotagowane i niepołączone węzły
4800 4800 Linie bez tagów
4801 4801 Linie bez tagów (z komentarzem)
4802 4802 Nieoznaczone, puste i jednowęzłowe linie
4803 4803 W górę
4804 4804 W górę o jeden poziom
4805 4805 Aktualizuj
4806 4806 -----
4807 4807 Aktualizuj Javę
4808 4808 Aktualizuj zestaw zmian
4809 4809 Aktualizuj dyskusję nad zestawem zmian
4810 4810 Aktualizuj zawartość
4811 4811 Aktualizuj dane
4812 4812 -----
4813 4813 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4814 4814 Pobierz zmiany
4815 4815 Zaktualizuj wielokąt
4816 4816 Aktualizacja obiektów
4817 4817 -----
4818 4818 Aktualizuj wtyczki
4819 4819 Pobierz wybrane
4820 4820 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4821 4821 Atualizuje dyskusję nad zestawem zmian z serwera OSM
4822 4822 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4823 4823 Aktualizuje wybrane wtyczki
4824 4824 Zaktualizowano
4825 4825 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4826 4826 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4827 4827 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
4828 4828 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4829 4829 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4830 4830 Uaktualnianie zestawu zmian...
4831 4831 Odświeżanie danych
4832 4832 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4833 4833 Aktualizowanie mapy...
4834 4834 Aktualizowanie wtyczek
4835 4835 Odświeżanie interfejsu użytkownika
4836 4836 Wyślij
4837 4837 Wyślij zmiany
4838 4838 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4839 4839 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4840 4840 Wyślij dane
4841 4841 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4842 4842 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4843 4843 Wyślij dane do już istniejącego i otwartego zestawu zmian
4844 4844 Wysyłanie odradzane
4845 4845 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4846 4846 Wysłanie danych w jednym zapytaniem (zbyt wiele obiektów do wysłania)
4847 4847 Odradzamy wysyłanie
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 Wyślij wybrane elementy
4851 4851 Wysyłanie zakończone sukcesem
4852 4852 Wyślij zmienione elementy
4853 4853 Wysyłanie do "{0}"
4854 4854 Wyślij do nowego zestawu zmian
4855 4855 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4856 4856 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4857 4857 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4858 4858 Wysyłam i zapisuje zmodyfikowane warstwy...
4859 4859 Przesyłanie danych...
4860 4860 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4861 4861 Wysyłanie zmodyfikowanych uwag
4862 4862 -----
4863 4863 Użycie
4864 4864 -----
4865 4865 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4866 4866 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4867 4867 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4868 4868 Używaj prostego uwierzytelniania
4869 4869 Używaj domyślnie języka angielskiego dla tagów
4870 4870 Używaj OAuth
4871 4871 Używaj SOCKS proxy
4872 4872 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4873 4873 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4874 4874 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4875 4875 Użyj domyślny
4876 4876 Użyj domyślnych ustawień
4877 4877 Użyj warstwy błędów
4878 4878 Używaj zewnętrznych skryptów w JOSM
4879 4879 -----
4880 4880 Użyj globalnych ustawień
4881 4881 Użyj listy ignorowanych
4882 4882 Używaj lewego kliknij i przesuń by wybrać obszar, strzałek i prawego przyciku myszy by przesuwać mapę, kółka lub +/- by przybliżać/oddalać.
4883 4883 -----
4884 4884 Używa szablon "{0}"
4885 4885 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4886 4886 Używaj standardowych ustawień systemowych
4887 4887 Używaj standardowych ustawień systemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4888 4888 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4889 4889 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4890 4890 Użyj tego tagu ponownie
4891 4891 Użyj systemowego menadżera haseł do przechowywania nazwy użytkownika i hasła dostępu do API. ( Obsługiwane menadżery to KWallet i gnome-keyring)
4892 4892 -----
4893 4893 Użytkownik
4894 4894 ID użytkownika:
4895 4895 Informacje o użytkowniku
4896 4896 Nazwa użytkownika:
4897 4897 Użytkownik:
4898 4898 Nazwa użytkownika
4899 4899 Nazwa użytkownika:
4900 4900 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 Sklep z odkurzaczami
4905 4905 Zweryfikuj
4906 4906 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4907 4907 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4908 4908 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4909 4909 Sprawdzanie
4910 4910 Sprawdź
4911 4911 Wyniki sprawdzania
4912 4912 Błędy
4913 4913 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4914 4914 Sprawdzanie poprawności
4915 4915 Wartość
4916 4916 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4917 4917 Wartość "{0}" dla opcji +int nie obsługiwana.
4918 4918 Wartość "{0}" zostanie przypisana do klucza "{1}"
4919 4919 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4920 4920 -----
4921 4921 Przewidywana wartość dla paramteru "{0}".
4922 4922 Wartości szerokości geograficznej musza być z zakresu [-90,90].
4923 4923 Wartości długości geograficznej musza być z zakresu [-180,180].
4924 4924 Wartość jest zbyt długa (max {0} znaków):
4925 4925 Wartość:
4926 4926 Wartość:
4927 4927 Sklep z różnościami
4928 4928 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4929 4929 -----
4930 4930 Pojazdy według typu
4931 4931 Samochody według sposobu użytkowania
4932 4932 -----
4933 4933 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4934 4934 Prędkość, km/h
4935 4935 Automat sprzedający
4936 4936 Sprzedawane produkty
4937 4937 Wer
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 Wersja "{0}" meta danych dla warstwy podkładu nie jest obsługiwana. Oczekiwano: 0.1
4942 4942 -----
4943 4943 Wersja "{0}" meta danych dla warstwy danych nie jest obsługiwana. Oczekiwano: 0.1
4944 4944 Wersja "{0}" pliku sesji jest nieobsługiwana. Spodziewano: 0.1
4945 4945 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4946 4946 Wersja {0}
4947 4947 Wersja:
4948 4948 Wersja:
4949 4949 Weterynarz
4950 4950 Przez (przystanki pośrednie)
4951 4951 Wideo
4952 4952 Gry wideo
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 Widok
4957 4957 Widok: {0}
4958 4958 Punkt widokowy
4959 4959 Automatyczne przesuwanie mapy
4960 4960 Wieś
4961 4961 Nawsie
4962 4962 Miasto
4963 4963 -----
4964 4964 Winnica
4965 4965 Widoczność
4966 4966 Widoczność (czytelność)
4967 4967 widoczna wieża szybowa
4968 4968 Odwiedź stronę domową
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4976 4976 Wulkan
4977 4977 Siatkówka
4978 4978 Napięcie
4979 4979 Napięcie w Voltach (V)
4980 4980 -----
4981 4981 OSTRZEŻENIE: {0}
4982 4982 +++++
4983 4983 +++++
4984 4984 WGS84 Geograficzne
4985 4985 -----
4986 4986 Błąd WMS
4987 4987 Pliki WMS (*.wms)
4988 4988 -----
4989 4989 Ustawienia WMS
4990 4990 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4991 4991 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4992 4992 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 Ued (suche koryto rzeki)
4996 4996 Oczekiwanie 10 sekund...
4997 4997 Mur
4998 4998 Ostrzeżenie
4999 4999 -----
5000 5000 Uwaga: Dwa wybrane obiekty mają podobną, ale nie identyczną pamięć podręczną stylu.
5001 5001 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
5002 5002 Uwaga: w zależności jakiej metody uwierzytelniania używa serwera proxy, hasło może zostać wysłane niezaszyfrowane.
5003 5003 Ostrzeżenie: nielegalny format pozycji w liście szablonów ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
5004 5004 -----
5005 5005 Ostrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście stylu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
5006 5006 Ostrzeżenia
5007 5007 Myjnia samochodowa
5008 5008 Kosz na śmieci
5009 5009 Miejsca składowania śmieci
5010 5010 -----
5011 5011 Oczyszczalnia ścieków
5012 5012 Woda
5013 5013 Woda stojąca
5014 5014 Park wodny
5015 5015 Wieża ciśnień
5016 5016 -----
5017 5017 Studnia
5018 5018 Filtry
5019 5019 Poziom wody
5020 5020 Wodospad
5021 5021 -----
5022 5022 Młyn wodny
5023 5023 Szlak wodny
5024 5024 Powielone węzły dróg wodnych
5025 5025 Pliki audio Wave (*.wav)
5026 5026 -----
5027 5027 Droga "{0}" jest obecnie usunięty. Pomijanie obiektu.
5028 5028 Droga połączona z obszarem
5029 5029 Linia zawiera więcej niż {0} węzłów. Powinna zostać zastąpiona przez wielokąt
5030 5030 Linia zawiera więcej niż {0} węzłów. Powinna zostać podzielona lub uproszczona
5031 5031 Droga zawiera zdublowane segmenty
5032 5032 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
5033 5033 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
5034 5034 Węzeł linii blisko innej linii
5035 5035 Droga nakłada się na obszar
5036 5036 -----
5037 5037 Droga {0}
5038 5038 -----
5039 5039 Droga:
5040 5040 Etykietowanie punktów
5041 5041 Punkty drogowe
5042 5042 Drogi
5043 5043 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
5044 5044 Linie z tą samą pozycją
5045 5045 Krzyż przydrożny
5046 5046 Kapliczka
5047 5047 Pogoda
5048 5048 Strona internetowa:
5049 5049 Strona internetowa
5050 5050 Jaz
5051 5051 Mokradło
5052 5052 -----
5053 5053 Dla niepełnosprawnych
5054 5054 Wózki inwalidzkie
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 Odwracając tę drogę, następujące zmiany są sugerowane w celu zachowania spójności danych.
5058 5058 Podczas zapisywania pokaż niewielkie powiadomienie
5059 5059 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
5060 5060 -----
5061 5061 Całą grupę
5062 5062 Szerokość (w metrach)
5063 5063 Szerokość linii GPX (0 dla domyślnej)
5064 5064 +++++
5065 5065 -----
5066 5066 Wiatrak
5067 5067 Okna
5068 5068 Rękaw
5069 5069 Wina
5070 5070 -----
5071 5071 Widok szkieletowy
5072 5072 Dzięki OAuth możesz nadać JOSM prawa wysyłania danych map i ścieżek GPS w twoim imieniu (<a href="{0}">więćej informacji...</a>).
5073 5073 Ze sklepem
5074 5074 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
5075 5075 Las pierwotny
5076 5076 -----
5077 5077 Zakład produkcyjny
5078 5078 Czy chcesz zrestartować teraz?
5079 5079 Czy chcesz teraz zaktualizować ?
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 Zła ilość argumentów dla zakładki
5083 5083 Zła składnia w kluczu {0}
5084 5084 Nieprawidłowe kierunki linii
5085 5085 Brakuje znacznika XML <user>.
5086 5086 -----
5087 5087 Tak
5088 5088 Tak, przypisz
5089 5089 Tak, utwórz konflikt i zamknij
5090 5090 Tak, zapisz zmiany i zamknij
5091 5091 -----
5092 5092 Zamierzasz właśnie przywrócić ustawienia domyślnie.<br/>Wszystkie Twoje dotychczasowe ustawienia zostaną usunięte: wtyczki, podkłady mapy, filtry, przyciski, paski narzędziowe, skróty klawiatury itp.<br/>Czy na pewno chcesz kontynuować ?
5093 5093 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
5094 5094 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
5095 5095 Chcesz połączyć warstwy ''{0}'' i ''{1}''.<br /><br />Mają one różną politykę wrzucania na serwer i nie powinny być łączone<br />Połączenie ich wymusi surowe zasady dla ''{1}''.<br /><br /><b>Nie jest to polecana droga łączenia takich danych</b>.<br />Powinieneś zamiast tego sprawdzić i każdy element, jeden po drugim, używając ''<i>Łączenia wybranych</i>''.<br /><br />Jesteś pewny że chcesz kontynuować?
5096 5096 Próbujesz połączyć więcej niż jeden element pomiędzy warstwami ''{0}'' i ''{1}''.<br /><br /><b>Nie jest to polecana metoda łączenia tego typu danych.</b>.<br />Zamiast tego powinieneś sprawdzić i połączyć każdy element pojedyńczo, <b>jeden po drugim</b>.<br /><br />Chcesz kontynuować?
5097 5097 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
5098 5098 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
5099 5099 Zamierzasz przesłać dane z warstwy ''{0}''.<br /><br />Przesyłanie danych z tej warstwy jest <b>odradzane</b>. Jeśli kontynuujesz <br />być może będzie to wymagało wycofania twoich zmian.<br /><br />Jesteś pewien, że chcesz kontynuować?
5100 5100 Używasz wersję {0} Javy
5101 5101 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
5102 5102 Zmieniono klucz z ''{0}'' to ''{1}''.
5103 5103 Zmieniono wartość ''{0}'' z ''{1}'' na ''{2}''.
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 Pobrałeś zbyt wiele danych. Proszę spróbować ponownie później.
5107 5107 Napotkałeś błąd w JOSM
5108 5108 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
5109 5109 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
5110 5110 Aby dodać uwagę musisz wprowadzić opis
5111 5111 -----
5112 5112 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
5113 5113 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
5118 5118 Zażądałeś zbyt wiele węzłów (limit to 50,000). Zaznacz mniejszy teren, albo użyj planet.osm
5119 5119 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
5120 5120 Wybierz ślad GPX
5121 5121 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
5122 5122 Twój komentarz jest <i>pusty</i> lub <i>bardzo krótki</i>.<br /><br />Jest to technicznie dopuszczalne, ale proszę rozważ, że wielu użytkowników <br />oglądających zmiany w swojej okolicy polega na rozsądnych komentarzach zestawów<br /> zmian by zrozumieć jakie zmiany zawierają!<br /><br />Jeśli spędzisz teraz minutę, by wyjaśnić swoją zmianę, możesz uczynić życie<br />wielu innych użytkowników znacznie prostszym.
5123 5123 Twoja praca została zapisana automatycznie.
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 -----
5127 5127 +++++
5128 5128 Powiększ
5129 5129 Zbliżenie (w metrach)
5130 5130 Powiększ
5131 5131 Przybliż (Klawisz)
5132 5132 Zmniejsz
5133 5133 Oddal (Klawisz)
5134 5134 Powiększa i przesuwa mapę
5135 5135 -----
5136 5136 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
5137 5137 Powiększ
5138 5138 Poziom powiększenia:
5139 5139 Zmniejsz
5140 5140 Powiększ aby pokazać: {0}
5141 5141 Powiększ do
5142 5142 Przybliż widok na przerwę
5143 5143 Powiększ na warstwie
5144 5144 Przybliż do natywnej rozdzielczości
5145 5145 Powiększ do węzła
5146 5146 Powiększ do wybranych elementów
5147 5147 Powiększ do zaznaczenia
5148 5148 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
5149 5149 Przybliż do pierwszego wybranego węzła
5150 5150 -----
5151 5151 Przybliża do obiektu, do którego odnosi się pierwszy zaznaczony członek
5152 5152 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
5153 5153 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
5154 5154 Pokaż {0}
5155 5155 Przybliżanie zostało wyłączone ponieważ warstwa tej relacji nie jest aktywna
5156 5156 Przybliżanie wyłączone ponieważ warstwa tej drogi jest nieaktywna
5157 5157 Przybliżanie nieaktywne z powodu braku zaznaczonego członka
5158 5158 Przybliżanie wyłączone poniewać nie jest wybrany żaden węzeł
5159 5159 "Osiedle Sikorskiego"
5160 5160 \nWysokość: {0} m
5161 5161 \nKierunek {0}°
5162 5162 \nCzas EXIF: {0}
5163 5163 \nCzas GPS: {0}
5164 5164 \nZakres:{0}
5165 5165 -----
5166 5166 \n\n> pomijanie "{0}" (nieaktywne)
5167 5167 \n\nLista wygenerowanych styli:\n
5168 5168 +++++
5169 5169 Rów
5170 5170 -----
5171 5171 ścieżka
5172 5172 lokalna
5173 5173 serwisowa
5174 5174 -----
5175 5175 -----
5176 5176 miasto
5177 5177 powiat
5178 5178 przysiółek
5179 5179 wyspa
5180 5180 okolica
5181 5181 gmina
5182 5182 dzielnica
5183 5183 miasteczko
5184 5184 wieś
5185 5185 skojarzone ulice
5186 5186 granica
5187 5187 most
5188 5188 -----
5189 5189 kontrola
5190 5190 +++++
5191 5191 sieć
5192 5192 transport publiczny
5193 5193 ograniczenie
5194 5194 trasa
5195 5195 -----
5196 5196 miejsce
5197 5197 ulica
5198 5198 tunel
5199 5199 szlak wodny
5200 5200 Stacja
5201 5201 -----
5202 5202 centrum sportowe
5203 5203 bieżnia
5204 5204 Brama
5205 5205 Wstecz
5206 5206 Szybciej
5207 5207 Zwiększa prędkość odtwarzania.
5208 5208 Do przodu
5209 5209 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
5210 5210 Przeskakuje do następnego fragmentu.
5211 5211 Następny znacznik
5212 5212 Odtwórz następny znacznik.
5213 5213 Odtwórz poprzedni znacznik.
5214 5214 Odtwórz / wstrzymaj
5215 5215 Poprzedni znacznik
5216 5216 Wolniej
5217 5217 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
5218 5218 apartament
5219 5219 biura i usługi
5220 5220 w budowie
5221 5221 -----
5222 5222 jednorodzinny
5223 5223 internat/akademik
5224 5224 budynek na farmie
5225 5225 garaż
5226 5226 garaże
5227 5227 szklarnia
5228 5228 +++++
5229 5229 szpital
5230 5230 dom
5231 5231 chata
5232 5232 budynek przemysłowy
5233 5233 biurowiec
5234 5234 -----
5235 5235 budynek handlu
5236 5236 zadaszenie
5237 5237 szkoła
5238 5238 szopa
5239 5239 szeregówka
5240 5240 budynek transportu i łączności
5241 5241 uniwersytet
5242 5242 magazyn
5243 5243 tak
5244 5244 -----
5245 5245 słup
5246 5246 -----
5247 5247 -----
5248 5248 -----
5249 5249 -----
5250 5250 rowery
5251 5251 ciężarówki
5252 5252 pasażerowie
5253 5253 pasażerowie;pojazdy
5254 5254 pojazdy
5255 5255 Zamknięty
5256 5256 Otwarty
5257 5257 brak
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 +++++
5278 5278 czarny
5279 5279 niebieski
5280 5280 brązowy
5281 5281 szary
5282 5282 zielony
5283 5283 czerwony
5284 5284 -----
5285 5285 biały
5286 5286 +++++
5287 5287 +++++
5288 5288 +++++
5289 5289 +++++
5290 5290 -----
5291 5291 -----
5292 5292 -----
5293 5293 nie
5294 5294 tak
5295 5295 awaryjne
5296 5296 wyjście
5297 5297 główne
5298 5298 serwisowe
5299 5299 tak
5300 5300 D
5301 5301 U
5302 5302 A
5303 5303 Z
5304 5304 U
5305 5305 O
5306 5306 T
5307 5307 Z
5308 5308 Tekst
5309 5309 -----
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 strumień
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 -----
5322 5322 Opis
5323 5323 Nazwa
5324 5324 Źródło ciepła
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 -----
5328 5328 zieleń
5329 5329 jezdnia
5330 5330 miejsce postojowe
5331 5331 chodnik
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 pola uprawne
5336 5336 las
5337 5337 łąka
5338 5338 zabudowa
5339 5339 Przesunięcie
5340 5340 -----
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 -----
5345 5345 -----
5346 5346 +++++
5347 5347 grunt
5348 5348 słup
5349 5349 ściana
5350 5350 zarośla
5351 5351 różne
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 -----
5355 5355 -----
5356 5356 -----
5357 5357 -----
5358 5358 -----
5359 5359 -----
5360 5360 -----
5361 5361 naziemny
5362 5362 słupek
5363 5363 z jeziora (suchy)
5364 5364 pod ziemią
5365 5365 podwodny
5366 5366 ścienny
5367 5367 -----
5368 5368 -----
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 -----
5373 5373 -----
5374 5374 -----
5375 5375 -----
5376 5376 -----
5377 5377 -----
5378 5378 -----
5379 5379 -----
5380 5380 -----
5381 5381 -----
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 -----
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 -----
5394 5394 -----
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 -----
5398 5398 dwuprzewodowe
5399 5399 ośmioprzewodowe
5400 5400 -----
5401 5401 pięcioprzewodowe
5402 5402 -----
5403 5403 -----
5404 5404 -----
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 -----
5408 5408 -----
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 -----
5413 5413 -----
5414 5414 -----
5415 5415 -----
5416 5416 -----
5417 5417 -----
5418 5418 -----
5419 5419 -----
5420 5420 -----
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 czteroprzewodowe
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 pojedyńcze
5429 5429 -----
5430 5430 sześcioprzewodowe
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 -----
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 -----
5437 5437 -----
5438 5438 -----
5439 5439 -----
5440 5440 -----
5441 5441 -----
5442 5442 -----
5443 5443 -----
5444 5444 trzyprzewodowe
5445 5445 -----
5446 5446 -----
5447 5447 -----
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 -----
5451 5451 boisko
5452 5452 centrum sportowe
5453 5453 stadion
5454 5454 tor
5455 5455 Stacja kolejowa
5456 5456 -----
5457 5457 -----
5458 5458 -----
5459 5459 -----
5460 5460 -----
5461 5461 boisko
5462 5462 centrum sportowe
5463 5463 stadion
5464 5464 tor
5465 5465 +++++
5466 5466 wielkość liter nieistotna
5467 5467 wielkość liter istotna
5468 5468 +++++
5469 5469 +++++
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 piknikowa
5473 5473 wiata przystankowa
5474 5474 przeciwpogodowy
5475 5475 -----
5476 5476 -----
5477 5477 -----
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 futbol amerykański
5481 5481 łucznictwo
5482 5482 lekkoatletyka
5483 5483 futbol australijski
5484 5484 +++++
5485 5485 koszykówka
5486 5486 +++++
5487 5487 kręgle
5488 5488 futbol kanadyjski
5489 5489 kajakarstwo
5490 5490 wspinaczka
5491 5491 krykiet
5492 5492 -----
5493 5493 krokiet
5494 5494 kolarstwo
5495 5495 wyścigi psów
5496 5496 jeździectwo
5497 5497 -----
5498 5498 +++++
5499 5499 gimnastyka
5500 5500 -----
5501 5501 hokej
5502 5502 wyścigi konne
5503 5503 motorowe
5504 5504 wielofunkcyjne
5505 5505 Pelota (tenis)
5506 5506 racket
5507 5507 -----
5508 5508 -----
5509 5509 strzelectwo
5510 5510 deskorolkarstwo
5511 5511 łyżwiarstwo
5512 5512 narciarstwo
5513 5513 piłka nożna (soccer)
5514 5514 pływanie
5515 5515 tenis stołowy
5516 5516 tenis
5517 5517 -----
5518 5518 -----
5519 5519 Klucz:
5520 5520 złe
5521 5521 -----
5522 5522 -----
5523 5523 -----
5524 5524 -----
5525 5525 nie
5526 5526 -----
5527 5527 -----
5528 5528 aktywne
5529 5529 -----
5530 5530 dodaj wpis
5531 5531 dodaj do zaznaczenia
5532 5532 dodaj przycisk na pasku narzędzi
5533 5533 adresy należące do ulicy
5534 5534 dodaje odwzorowania z Proj4J
5535 5535 administracyjna
5536 5536 zaawansowana konfiguracja
5537 5537 droga powietrzna
5538 5538 kruszywo
5539 5539 dla rolnictwa
5540 5540 wentylacyjny
5541 5541 wszystkie
5542 5542 wszystkie dzieci obiektów pasujących do wyrażenia
5543 5543 wszystkie zamknięte linie
5544 5544 wszystkie niekompletne obiekty
5545 5545 -----
5546 5546 wszystkie zmodyfikowane obiekty
5547 5547 wszystkie nowe obiekty
5548 5548 wszystkie obiekty
5549 5549 wszyscy rodzice obiektów pasujących do wyrażenia
5550 5550 wszystkie relacje
5551 5551 wszystkie wybrane obiekty
5552 5552 wszystkie linie
5553 5553 alejka
5554 5554 alfabetycznie
5555 5555 -----
5556 5556 typ udogodnień {0}
5557 5557 -----
5558 5558 analogowy
5559 5559 kotwica
5560 5560 anglikanizm
5561 5561 jedzenie dla zwierząt
5562 5562 gość
5563 5563 -----
5564 5564 akwedukt
5565 5565 -----
5566 5566 obszar
5567 5567 -----
5568 5568 obszar tekstowy
5569 5569 azjatycka
5570 5570 asfalt
5571 5571 atrybut "index" ({0}) dla elementu "layer" musi być unikatowy
5572 5572 +++++
5573 5573 tło
5574 5574 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
5575 5575 odcinek powrotny
5576 5576 bahaizm
5577 5577 -----
5578 5578 baptyzm
5579 5579 drut kolczasty
5580 5580 -----
5581 5581 -----
5582 5582 -----
5583 5583 Podstawowe przykłady
5584 5584 podstawowe
5585 5585 bazylika
5586 5586 boksyty
5587 5587 -----
5588 5588 dętki do roweru
5589 5589 biogaz
5590 5590 bioreaktor
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 torfowisko
5594 5594 typ granicy {0}
5595 5595 gałąź
5596 5596 gałęzie szlaku wodnego (bez brzegu)
5597 5597 marka
5598 5598 -----
5599 5599 -----
5600 5600 buddyzm
5601 5601 budynek
5602 5602 krótki próg zwalniający
5603 5603 hamburgery
5604 5604 autobus
5605 5605 wydzielony pas autobusowy
5606 5606 autor: {0}
5607 5607 -----
5608 5608 kanał
5609 5609 -----
5610 5610 kanton
5611 5611 uwzględnij wielkość liter
5612 5612 katedra
5613 5613 katolicyzm
5614 5614 ośrodek
5615 5615 -----
5616 5616 kaplica
5617 5617 węgiel drewny
5618 5618 -----
5619 5619 -----
5620 5620 szykana
5621 5621 kurczak
5622 5622 chińska
5623 5623 zwężenie
5624 5624 chrześcijaństwo
5625 5625 kościół
5626 5626 papierosy
5627 5627 miasto
5628 5628 cywilna
5629 5629 glina
5630 5630 -----
5631 5631 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5632 5632 zamknięty
5633 5633 zamknięte drogi z terenem od 100m²
5634 5634 zamknięta droga
5635 5635 węgiel
5636 5636 bruk
5637 5637 zimne powietrze
5638 5638 zimna woda
5639 5639 -----
5640 5640 kolor
5641 5641 kombinacje
5642 5642 -----
5643 5643 -----
5644 5644 komunikacyjna
5645 5645 szutr
5646 5646 sprężone powietrze
5647 5647 beton
5648 5648 prezerwatywy
5649 5649 konfiguruj
5650 5650 Konfiguruje styl rysowania mapy
5651 5651 konflikt
5652 5652 w budowie
5653 5653 sieć trakcyjna
5654 5654 pojemnik
5655 5655 sklep osiedlowy
5656 5656 miedź
5657 5657 skopiuj zaznaczone wartości domyślne
5658 5658 -----
5659 5659 liczba
5660 5660 -----
5661 5661 -----
5662 5662 próg wyspowy
5663 5663 klienci
5664 5664 dane
5665 5665 liściasty
5666 5666 obiekt dedykowany
5667 5667 st° min'' (Morskie)
5668 5668 st° min'' sek"
5669 5669 usunięto
5670 5670 usunięto na serwerze
5671 5671 dla dostaw
5672 5672 -----
5673 5673 dla wyznaczonych pojazdów
5674 5674 dojazd do posesji
5675 5675 cyfrowy
5676 5676 diamenty
5677 5677 -----
5678 5678 rów
5679 5679 nie istnieje
5680 5680 -----
5681 5681 na dół
5682 5682 zjazd
5683 5683 pobrany obszar
5684 5684 ściek
5685 5685 przystawka rysowania kąta
5686 5686 rysuj podświetlenie przyciągania kąta
5687 5687 -----
5688 5688 napoje
5689 5689 -----
5690 5690 podjazd
5691 5691 -----
5692 5692 -----
5693 5693 energia elektryczna
5694 5694 energia elektryczna
5695 5695 elementy
5696 5696 -----
5697 5697 -----
5698 5698 -----
5699 5699 ewangelikalizm
5700 5700 parzyste
5701 5701 -----
5702 5702 każdy n-ty członek relacji i/lub każdy n-ty węzeł drogi
5703 5703 przykłady
5704 5704 torby na odchody
5705 5705 oczekiwano pliku .jos wewnątrz archiwum .joz
5706 5706 -----
5707 5707 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5708 5708 -----
5709 5709 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5710 5710 ogrodzenie
5711 5711 prom
5712 5712 filtrowane/nieaktywne
5713 5713 filtrowany/ukryty
5714 5714 znajdź w zaznaczeniu
5715 5715 -----
5716 5716 pierwsza droga za skrzyżowaniem
5717 5717 ryba z frytkami
5718 5718 -----
5719 5719 -----
5720 5720 -----
5721 5721 katalog
5722 5722 jedzenie
5723 5723 leśna
5724 5724 -----
5725 5725 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5726 5726 odcinek docelowy
5727 5727 -----
5728 5728 -----
5729 5729 francuska
5730 5730 od kafelka
5731 5731 z drogi
5732 5732 kolej linowo-terenowa
5733 5733 -----
5734 5734 gazowy
5735 5735 -----
5736 5736 -----
5737 5737 tablica geologiczna
5738 5738 niemiecka
5739 5739 pobierz ilość nieprzeczytanych wiadomości
5740 5740 złoto
5741 5741 pole golfowe
5742 5742 znacznik GPS
5743 5743 punkt GPS
5744 5744 1 stopnia
5745 5745 2 stopnia
5746 5746 3 stopnia
5747 5747 4 stopnia
5748 5748 5 stopnia
5749 5749 trawa
5750 5750 kratka trawnikowa
5751 5751 żwir
5752 5752 grecka
5753 5753 grunt
5754 5754 szczeliny w ziemi
5755 5755 -----
5756 5756 punkt zatrzymania
5757 5757 ma klucze kierunku
5758 5758 ma klucze kierunku (odwrócone)
5759 5759 ciepłowniczy
5760 5760 pompa ciepła
5761 5761 linia pomocnicza
5762 5762 wysoki
5763 5763 wyróżnienie
5764 5764 podświetl szkielet
5765 5765 droga
5766 5766 -----
5767 5767 hinduizm
5768 5768 tablica historyczna
5769 5769 -----
5770 5770 gorące powietrze
5771 5771 gorąca woda
5772 5772 dom
5773 5773 ścienny (do 5m)
5774 5774 domy należące do ulicy
5775 5775 +++++
5776 5776 długi próg zwalniający
5777 5777 -----
5778 5778 -----
5779 5779 -----
5780 5780 lody
5781 5781 -----
5782 5782 -----
5783 5783 ilmenit
5784 5784 podkład
5785 5785 przyciemnienia podkładu mapy
5786 5786 linia pomocnicza do poprawniania dokładności
5787 5787 nieaktywne
5788 5788 -----
5789 5789 -----
5790 5790 niekompletne
5791 5791 przybliż by zobaczyć więcej detali
5792 5792 niezależny
5793 5793 indyjska
5794 5794 wewnętrzny
5795 5795 przemysł
5796 5796 nieformalny
5797 5797 -----
5798 5798 Wewnętrzny segment
5799 5799 zintegrowano z głównym programem
5800 5800 rudy żelaza
5801 5801 wysepka
5802 5802 wydzielone pomieszczenie
5803 5803 włoska
5804 5804 -----
5805 5805 dżinizm
5806 5806 japońska
5807 5807 świadkowie Jehowy
5808 5808 judaizm
5809 5809 -----
5810 5810 -----
5811 5811 +++++
5812 5812 +++++
5813 5813 drabina
5814 5814 laguna
5815 5815 jezioro
5816 5816 zagospodarowanie przestrzenne
5817 5817 typ użytkowania ziemi {0}
5818 5818 droga
5819 5819 ostatnia droga przed skrzyżowaniem
5820 5820 szerokość geograficzna
5821 5821 -----
5822 5822 warstwa
5823 5823 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
5824 5824 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
5825 5825 wprowadzona warstwa powinna być pomiędzy -5 a 5
5826 5826 -----
5827 5827 -----
5828 5828 ołów
5829 5829 -----
5830 5830 w lewo
5831 5831 typ wypoczynku {0}
5832 5832 -----
5833 5833 -----
5834 5834 -----
5835 5835 -----
5836 5836 wapień
5837 5837 ograniczone
5838 5838 linia
5839 5839 -----
5840 5840 -----
5841 5841 strefa zamieszkania
5842 5842 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5843 5843 wczytywanie stylu ''{0}''...
5844 5844 lokalny plik
5845 5845 lokalizacja urzędzenia kontrolującego
5846 5846 zablokuj przewijanie
5847 5847 boksy
5848 5848 koniunkcja (oba wyrażenia muszą być spełnione)
5849 5849 znak zaprzeczenia
5850 5850 alternatywa (przynajmniej jedno wyrażenie jest spełnione)
5851 5851 długość geograficzna
5852 5852 niski
5853 5853 -----
5854 5854 luteranizm
5855 5855 -----
5856 5856 -----
5857 5857 główny
5858 5858 tworzy równoległą linię pomocniczą
5859 5859 namorzyny
5860 5860 styl mapy
5861 5861 +++++
5862 5862 marsze
5863 5863 pasuje jeśli "klucz" istnieje
5864 5864 pasuje jeśli "klucz" jest większy niż "wartość" (analogicznie, niecały)
5865 5865 max szer.
5866 5866 max dł.
5867 5867 ograniczenie wysokości
5868 5868 ograniczenie prędkości
5869 5869 ograniczenie ciężaru
5870 5870 średni
5871 5871 członek
5872 5872 -----
5873 5873 metadane
5874 5874 +++++
5875 5875 metry
5876 5876 metodyzm
5877 5877 +++++
5878 5878 meksykańska
5879 5879 wojsko
5880 5880 -----
5881 5881 min szer.
5882 5882 min dł.
5883 5883 minimalny dystans pomiędzy pojazdami
5884 5884 linia drugorzędna
5885 5885 brakująca warstwa z indeksem {0}
5886 5886 brakuje obowiązkowej wartości "index" dla elementu warstwy "layer"
5887 5887 -----
5888 5888 -----
5889 5889 brakujące obiekty:
5890 5890 mieszany
5891 5891 zmodyfikowany
5892 5892 -----
5893 5893 jednotorowa
5894 5894 mormoni
5895 5895 meczet
5896 5896 autostrada
5897 5897 ciąg pieszy
5898 5898 -----
5899 5899 błoto
5900 5900 -----
5901 5901 +++++
5902 5902 +++++
5903 5903 islam
5904 5904 n-ty członek relacji i/lub n-ty węzeł drogi
5905 5905 narodowa
5906 5906 naturalne
5907 5907 typ naturalny {0}
5908 5908 -----
5909 5909 tablica przyrodnicza
5910 5910 -----
5911 5911 -----
5912 5912 gazety
5913 5913 następny
5914 5914 nikiel
5915 5915 nie
5916 5916 brak opisu
5917 5917 -----
5918 5918 nie ma obsługi odczytu tego formatu
5919 5919 dłużej nie wymagany
5920 5920 nie wprowadzono języka wikipedii, użyj "wikipedia"="język:tytuł strony"
5921 5921 zakaz skrętu w lewo
5922 5922 zakaz skrętu w prawo
5923 5923 zakaz jazdy prosto
5924 5924 zakaz zawracania
5925 5925 węzeł skrzyżowania
5926 5926 punkt na drodze gdzie kontrola jest rozpoczęta
5927 5927 żadne
5928 5928 -----
5929 5929 nie zostały usunięte
5930 5930 nie w zestawie
5931 5931 nie występuje
5932 5932 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
5933 5933 tablica informacyjna
5934 5934 -----
5935 5935 -----
5936 5936 obiekt bez użytecznych tagów
5937 5937 obiekty
5938 5938 obiekty (i wszystkie jego drogi wezłów / relacje członków) w obecnym podglądzie
5939 5939 obiekty (i wszystkie jego drogi wezłów / relacje członków) w pobranym obszarze
5940 5940 obiekty zmienione przez użytkownika
5941 5941 obiekty mające od 5 do 10 tagów
5942 5942 obiekty w obecnym podglądzie
5943 5943 obiekty w pobranym obszarze
5944 5944 obiekty z minimalnie 20 węzłami
5945 5945 obiekty z ustalonym ID
5946 5946 obiekty z ustalonym ID zestawu zmian
5947 5947 obiekty w ustaloną rolą w relacji
5948 5948 obiekty z ustaloną wersją
5949 5949 obiekty z ostatnim czasem modyfikacji w zakresie
5950 5950 obserwacyjna
5951 5951 pobierz z bieżących warstw
5952 5952 nieparzyste
5953 5953 oficjalnie
5954 5954 naftowy
5955 5955 stare
5956 5956 tylko
5957 5957 nakaz skrętu w lewo
5958 5958 nakaz skrętu w prawo
5959 5959 nakaz jazdy prosto
5960 5960 otwarty
5961 5961 wartość opening_hours może być upiększona
5962 5962 pod prąd
5963 5963 droga pod prąd
5964 5964 ścieżka pod prąd
5965 5965 opcje
5966 5966 opcja dostarczano jako ustawienia systemowe Javy
5967 5967 prawosławie
5968 5968 -----
5969 5969 zewnętrzny
5970 5970 Zewnętrzny segment
5971 5971 poza pobranym obszarem
5972 5972 starorzecze
5973 5973 -----
5974 5974 -----
5975 5975 uliczka parkingowa
5976 5976 bilety parkingowe
5977 5977 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5978 5978 utwardzona
5979 5979 kostka
5980 5980 kamienie
5981 5981 -----
5982 5982 -----
5983 5983 -----
5984 5984 zielonoświątkowcy
5985 5985 -----
5986 5986 dopuszczalny
5987 5987 zdjęcia
5988 5988 -----
5989 5989 -----
5990 5990 boisko
5991 5991 -----
5992 5992 -----
5993 5993 +++++
5994 5994 tablica botaniczna
5995 5995 plastik
5996 5996 peron
5997 5997 peron (dla wsiadających)
5998 5998 peron (dla wysiadających)
5999 5999 słup
6000 6000 polityczna
6001 6001 staw
6002 6002 miejsce znaku
6003 6003 -----
6004 6004 -----
6005 6005 prezbiterianizm
6006 6006 poprzedni
6007 6007 droga krajowa
6008 6008 droga krajowa - dojazd
6009 6009 droga prywatna
6010 6010 +++++
6011 6011 właściwości
6012 6012 protestantyzm
6013 6013 publiczny
6014 6014 transport publiczny
6015 6015 mapy komunikacji miejskiej
6016 6016 bilety komunikacji miejskiej
6017 6017 -----
6018 6018 -----
6019 6019 -----
6020 6020 kwakrzy
6021 6021 stojak na wiele rowerów
6022 6022 kolej
6023 6023 tory kolejowe
6024 6024 -----
6025 6025 -----
6026 6026 szuwary
6027 6027 +++++
6028 6028 regionalna
6029 6029 wyrażenie regularne
6030 6030 powiązane obiekty
6031 6031 -----
6032 6032 -----
6033 6033 Odśwież domyślne wpisy
6034 6034 załaduj ponownie z pliku wybrane style
6035 6035 -----
6036 6036 usuń z zaznaczenia
6037 6037 zamień zaznaczenie
6038 6038 zastąpiona przez nową wtyczkę {0}
6039 6039 zarezerwowane
6040 6040 zbiornik
6041 6041 zabudowa
6042 6042 restauracja bez wpisanej nazwy
6043 6043 w prawo
6044 6044 -----
6045 6045 rzeka
6046 6046 rola
6047 6047 rondo
6048 6048 odcinek trasy
6049 6049 wariant trasy/kierunek (przynajmniej 2)
6050 6050 dudniące paski
6051 6051 -----
6052 6052 -----
6053 6053 rutyl
6054 6054 -----
6055 6055 -----
6056 6056 sól
6057 6057 słone bagna
6058 6058 piach
6059 6059 kanapki
6060 6060 -----
6061 6061 skala
6062 6062 schemat
6063 6063 -----
6064 6064 rzeźba
6065 6065 -----
6066 6066 -----
6067 6067 -----
6068 6068 droga wojewódzka
6069 6069 zaznaczony
6070 6070 zaznaczenie
6071 6071 -----
6072 6072 -----
6073 6073 wydzielona przestrzeń
6074 6074 droga serwisowa
6075 6075 -----
6076 6076 ściekowy
6077 6077 -----
6078 6078 -----
6079 6079 współdzielone z transportem miejskim
6080 6080 współdzielone
6081 6081 garaż
6082 6082 szyici
6083 6083 -----
6084 6084 shinto (shintō, shintoizm)
6085 6085 sklep
6086 6086 typ sklepu {0}
6087 6087 skrót
6088 6088 -----
6089 6089 powinno być zapisane
6090 6090 powinna zostać przesłana
6091 6091 mijanka
6092 6092 sikhizm
6093 6093 srebro
6094 6094 -----
6095 6095 -----
6096 6096 miejsce
6097 6097 -----
6098 6098 -----
6099 6099 -----
6100 6100 -----
6101 6101 -----
6102 6102 -----
6103 6103 -----
6104 6104 -----
6105 6105 -----
6106 6106 spirytualizm
6107 6107 -----
6108 6108 typ sportu {0}
6109 6109 -----
6110 6110 centrum sportowe
6111 6111 źródło szlaku wodnego
6112 6112 bocznica kolejowa/odnoga
6113 6113 km kw.
6114 6114 -----
6115 6115 -----
6116 6116 stadion
6117 6117 znaczki
6118 6118 odwrócone U
6119 6119 stan
6120 6120 -----
6121 6121 para wodna
6122 6122 -----
6123 6123 -----
6124 6124 -----
6125 6125 -----
6126 6126 -----
6127 6127 -----
6128 6128 kamień
6129 6129 miejsce zatrzymania
6130 6130 miejsce zatrzymania (dla wsiadających)
6131 6131 miejsce zatrzymania (dla wysiadających)
6132 6132 -----
6133 6133 strumień
6134 6134 ulice
6135 6135 na ulicy (do 20m)
6136 6136 -----
6137 6137 -----
6138 6138 metro
6139 6139 ssanie
6140 6140 -----
6141 6141 słoneczny
6142 6142 sunnici
6143 6143 -----
6144 6144 -----
6145 6145 serfing
6146 6146 +++++
6147 6147 -----
6148 6148 bagno
6149 6149 słodycze
6150 6150 pływanie
6151 6151 basen
6152 6152 -----
6153 6153 synagoga
6154 6154 podest
6155 6155 tampony
6156 6156 taoizm
6157 6157 doładowanie do telefonu
6158 6158 świątynia
6159 6159 -----
6160 6160 +++++
6161 6161 droga trzeciorzędna
6162 6162 tekst
6163 6163 tajska
6164 6164 podstawowy styl Potlatch 2
6165 6165 -----
6166 6166 -----
6167 6167 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
6168 6168 ta warstwa jest warstwą aktywną
6169 6169 tereny zalewowe
6170 6170 -----
6171 6171 cyna
6172 6172 -----
6173 6173 do drogi
6174 6174 -----
6175 6175 pasek narzędzi
6176 6176 topograficzna
6177 6177 -----
6178 6178 -----
6179 6179 turystyka
6180 6180 typ turystyki {0}
6181 6181 miasteczko
6182 6182 zabawki
6183 6183 ścieżka
6184 6184 ścieżka i punkty
6185 6185 tylko ścieżki
6186 6186 -----
6187 6187 sygnalizacja świetlna lub inna bariera
6188 6188 sygnalizacja świetlna
6189 6189 -----
6190 6190 pociąg
6191 6191 tramwaj
6192 6192 -----
6193 6193 -----
6194 6194 trolejbus
6195 6195 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
6196 6196 droga ekspresowa
6197 6197 droga ekspresowa - dojazd
6198 6198 -----
6199 6199 -----
6200 6200 turecka
6201 6201 droga czwartorzędna
6202 6202 niekontrolowane
6203 6203 nieoczekiwany format atrybutu "index" dla elementu "layer"
6204 6204 unitarianizm
6205 6205 nieznany
6206 6206 -----
6207 6207 -----
6208 6208 -----
6209 6209 -----
6210 6210 nieoznakowane
6211 6211 niekonwencjonalny
6212 6212 nieutwardzona
6213 6213 nieznana
6214 6214 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
6215 6215 nieokreślony powód
6216 6216 nieotagowany
6217 6217 nieotagowana droga
6218 6218 -----
6219 6219 -----
6220 6220 -----
6221 6221 -----
6222 6222 do góry
6223 6223 aż do kafelka
6224 6224 -----
6225 6225 użycie
6226 6226 użyj nawiasów do zgrupowania wyrażeń
6227 6227 -----
6228 6228 próżnia
6229 6229 -----
6230 6230 -----
6231 6231 błędy spradzania poprawności
6232 6232 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
6233 6233 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
6234 6234 -----
6235 6235 -----
6236 6236 -----
6237 6237 poprzez węzły lub drogi
6238 6238 Wiadukt
6239 6239 +++++
6240 6240 widok
6241 6241 zobacz meta informacje, log błędu i źródło definicji
6242 6242 -----
6243 6243 vouchery/bony
6244 6244 ściana
6245 6245 stojak na poziomie gruntu (wyrwikółka)
6246 6246 -----
6247 6247 wodny
6248 6248 park wodny
6249 6249 szlak wodny
6250 6250 typ drogi wodnej {0}
6251 6251 szlak wodny (bez brzegu)
6252 6252 -----
6253 6253 droga jest połączona
6254 6254 droga jest połączona z kolejnym członkiem relacji
6255 6255 droga jest połączona z poprzednim członkiem relacji
6256 6256 droga nie jest połączona ani z poprzednim ani z następnym członkiem
6257 6257 tylko punkty
6258 6258 drogi stanowiące część ulicy
6259 6259 -----
6260 6260 -----
6261 6261 -----
6262 6262 -----
6263 6263 gdzie kontrola się kończy
6264 6264 -----
6265 6265 tablica o zwierzętach
6266 6266 wydobywczy
6267 6267 -----
6268 6268 przewodowy
6269 6269 bezprzewodowy
6270 6270 drewno
6271 6271 -----
6272 6272 -----
6273 6273 +++++
6274 6274 stacja rozrządowa
6275 6275 tak
6276 6276 +++++
6277 6277 cynk
6278 6278 cyrkon
6279 6279 -----
6280 6280 przybliż by załadować kafelki
6281 6281 przybliż by załadować więcej kafelków
6282 6282 zaratusztrianizm
6283 6283 {0} (Korsyka)
6284 6284 {0} ({1} do {2} stopni)
6285 6285 +++++
6286 6286 +++++
6287 6287 {0} węzłów:
6288 6288 {0} [niekompletny]
6289 6289 -----
6290 6290 Obiekty na warstwie {0}:
6291 6291 -----
6292 6292 {0} jest przestarzały
6293 6293 -----
6294 6294 -----
6295 6295 {0} nie jest prawidłowym argumentem TMS. Proszę sprawdzić adres URL serwera:\n{1}
6296 6296 {0} nie jest prawidłową wartością ograniczenia
6297 6297 {0} jest zamienianiy na koordynat X dla kafelka
6298 6298 {0} jest zamieniany na koordynat Y dla kafelka
6299 6299 {0} jest zamieniany na losowo wybraną wartość z listy parametrów oddzielonych przecinkami , np {1}
6300 6300 {0} jest zamieniany na poziom powiększenia kafelka, również obsługiwane:<br>offset dla poziomu powiększenia: {1} or {2}<br>odwrócony poziom powiększenia: {3}
6301 6301 {0} jest zamieniany na {1} (Styl OSGeo Tile Map Service Specification podawania koordynatu Y)
6302 6302 {0} jest zamieniany na {1} (Styl Yahoo podawania koordynatu Y)
6303 6303 {0} jest zbyteczne
6304 6304 {0} jest zbyteczne dla {1}
6305 6305 jeszcze {0}
6306 6306 -----
6307 6307 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
6308 6308 -----
6309 6309 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
6310 6310 -----
6311 6311 -----
6312 6312 -----
6313 6313 -----
6314 6314 -----
6315 6315 -----
6316 6316 -----
6317 6317 -----
6318 6318 -----
6319 6319 -----
6320 6320 -----
6321 6321 -----
6322 6322 -----
6323 6323 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
6324 6324 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
6325 6325 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
6326 6326 +++++
6327 6327 {0}, użyj {1} w zamian
6328 6328 -----
6329 6329 +++++
6330 6330 +++++
6331 6331 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
6332 6332 {0}: niedozwolona opcja -- {1}
6333 6333 {0}: nieprawidłowa opcja -- {1}
6334 6334 -----
6335 6335 {0}: opcja "--{1}" nie zezwala na argument
6336 6336 {0}: opcja "{1}" jest niejednoznaczna
6337 6337 {0}: opcja ''{1}'' wymaga argumentu
6338 6338 {0}: opcja ''{1}{2}'' nie dopuszcza argumentu
6339 6339 {0}: opcja wymaga użycia argumentu -- {1}
6340 6340 {0}: nierozpoznana opcja ''--{1}''
6341 6341 {0}: nierozpoznana opcja ''{1}{2}''
6342 6342 -----
6343 6343 +++++
6344 6344 -----
6345 6345 -----
6346 6346 -----
6347 6347 -----
6348 6348 -----
6349 6349 -----
6350 6350 -----
6351 6351 -----
6352m 1 (Różnica czasu {0} dzień)
6353m 1 Różnica czasu {0} dni
6354m 1 Różnica czasu {0} dni
6355m 2 ({0} zapytanie)
6356m 2 ({0} zapytania)
6357m 2 ({0} zapytań)
6358m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
6359m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
6360m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
6361m 4 <b>{0}</b> obiekt wyłączony
6362m 4 <b>{0}</b> obiekty wyłączone
6363m 4 <b>{0}</b> obiektów wyłączonych
6364m 5 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu jednej warstwy z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
6365m 5 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
6366m 5 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
6367m 6 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcie do ścieżki GPX.</html>
6368m 6 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcia do ścieżki GPX.</html>
6369m 6 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęć do ścieżki GPX.</html>
6370m 7 <html>Podany tag zestawu zmian zawiera pusty klucz/wartość:<br>{0}<br>Kontynuować?</html>
6371m 7 <html>Podane tagi zestawu zmian zawierają puste klucze/wartości:<br>{0}<br>Kontynuować?</html>
6372m 7 <html>Podane tagi zestawu zmian zawierają puste klucze/wartości:<br>{0}<br>Kontynuować?</html>
6373m 8 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
6374m 8 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
6375m 8 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
6376m 9 -----
6377m 10 <html>{0} warstwa ma nierozwiązane konflikty.<br>Należy je albo rozwiązać, albo anulować modyfikacje.<br>Warstwa z konfliktami:</html>
6378m 10 <html>{0} warstwy mają nierozwiązane konflikty.<br>Należy je albo rozwiązać, albo anulować modyfikacje.<br>Warstwy z konfliktami:</html>
6379m 10 <html>{0} warstw ma nierozwiązane konflikty.<br>Należy je albo rozwiązać, albo anulować modyfikacje.<br>Warstwy z konfliktami:</html>
6380m 11 -----
6381m 12 -----
6382m 13 <p><b>{0}</b> obiekt ukryty
6383m 13 <p><b>{0}</b> obiekty ukryte
6384m 13 <p><b>{0}</b> obiektów ukrytych
6385m 14 -----
6386m 15 -----
6387m 16 -----
6388m 17 -----
6389m 18 -----
6390m 19 -----
6391m 20 -----
6392m 21 -----
6393m 22 -----
6394m 23 Dodaj nowy węzeł do linii
6395m 23 Dodaj nowy węzeł do {0} linii
6396m 23 Dodaj nowy węzeł do {0} linii
6397m 24 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
6398m 24 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
6399m 24 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
6400m 25 Dodaj zaznaczenie do {0} relacji
6401m 25 Dodaj zaznaczenie do {0} relacji
6402m 25 Dodaj zaznaczenie do {0} relacji
6403m 26 Dodano {0} obiekt
6404m 26 Dodano {0} obiekty
6405m 26 Dodano {0} obiektów
6406m 27 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
6407m 27 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
6408m 27 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
6409m 28 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
6410m 28 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
6411m 28 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
6412m 29 Zmiana właściwości {0} obiektu.
6413m 29 Zmiana właściwości {0} obiektów.
6414m 29 Zmiana właściwości {0} obiektów.
6415m 30 Czy zmienić wartość?
6416m 30 Czy zmienić wartości?
6417m 30 Czy zmienić wartości?
6418m 31 Zmień {0} obiekt
6419m 31 Zmień {0} obiekty
6420m 31 Zmień {0} obiektów
6421m 32 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
6422m 32 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
6423m 32 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
6424m 33 Kliknij by kontynuować i otworzyć {0} przeglądarkę
6425m 33 Kliknij by kontynuować i otworzyć {0} przeglądarki
6426m 33 Kliknij by kontynuować i otworzyć {0} przeglądarek
6427m 34 Połącz {0} linię
6428m 34 Połącz {0} linie
6429m 34 Połącz {0} linii
6430m 35 Konflikt podczas pobierania
6431m 35 Konflikty podczas pobierania
6432m 35 Konflikty podczas pobierania
6433m 36 Konflikt w danych
6434m 36 Konflikty w danych
6435m 36 Konflikty w danych
6436m 37 -----
6437m 38 Usunięto {0} węzeł
6438m 38 Usunięto {0} węzły
6439m 38 Usunięto {0} węzłów
6440m 39 Usunięto {0} obiekt
6441m 39 Usunięto {0} objekty
6442m 39 Usunięto {0} objektów
6443m 40 Usunięto {0} relację
6444m 40 Usunięto {0} relacje
6445m 40 Usunięto {0} relacji
6446m 41 Usunięto {0} linię
6447m 41 Usunięto {0} linie
6448m 41 Usunięto {0} linii
6449m 42 Usunięto {0} tagów dla {1} obiektu
6450m 42 Usunięto {0} tagów dla {1} objektów
6451m 42 Usunięto {0} tagów dla {1} objektów
6452m 43 Usuwanie {0} obiektu
6453m 43 Usuwanie {0} obiektów
6454m 43 Usuwanie {0} obiektów
6455m 44 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
6456m 44 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
6457m 44 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
6458m 45 Pobieranie {0} zestawu zmian...
6459m 45 Pobieranie {0} zestawów zmian...
6460m 45 Pobieranie {0} zestawów zmian...
6461m 46 Pobieranie {0} niekompletnego chłonka relacji ''{1}''
6462m 46 Pobieranie {0} niekompletnych członków relacji ''{1}''
6463m 46 Pobieranie {0} niekompletnych członków relacji ''{1}''
6464m 47 Pobieranie {0} niekompletnego dziecka dla {1} relacji rodzica
6465m 47 Pobieranie {0} niekompletnych dzieci dla {1} relacji rodzica
6466m 47 Pobieranie {0} niekompletnych dzieci dla {1} relacji rodzica
6467m 48 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
6468m 48 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
6469m 48 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
6470m 49 Wczytywanie {0} obiektu z ''{1}''
6471m 49 Wczytywanie {0} obiektów z ''{1}''
6472m 49 Wczytywanie {0} obiektów z ''{1}''
6473m 50 -----
6474m 51 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
6475m 51 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
6476m 51 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
6477m 52 Wstaw w drogę nowy węzeł.
6478m 52 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
6479m 52 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
6480m 53 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
6481m 53 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
6482m 53 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
6483m 54 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
6484m 54 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
6485m 54 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
6486m 55 -----
6487m 56 Połącz {0} węzeł
6488m 56 Połącz {0} węzły
6489m 56 Połącz {0} węzłów
6490m 57 Połączona wersja ({0} pozycja)
6491m 57 Połączona wersja ({0} pozycje)
6492m 57 Połączona wersja ({0} pozycji)
6493m 58 Przesunięto {0} węzeł
6494m 58 Przesunięto {0} węzły
6495m 58 Przesunięto {0} węzłów
6496m 59 -----
6497m 60 Moja wersja ({0} pozycja)
6498m 60 Moja wersja ({0} pozycje)
6499m 60 Moja wersja ({0} pozycji)
6500m 61 Pobranie obiektu nie powiodło się
6501m 61 Pobranie obiektów nie powiodło się
6502m 61 Pobranie obiektów nie powiodło się
6503m 62 Obiekt usunięty
6504m 62 Obiekty usunięte
6505m 62 Obiektów usuniętych
6506m 63 Pobrany obiekt został usunięty.
6507m 63 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
6508m 63 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
6509m 64 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
6510m 64 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
6511m 64 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
6512m 65 Otwieranie {0} pliku...
6513m 65 Otwieranie {0} plików...
6514m 65 Otwieranie {0} plików...
6515m 66 Wklejam {0} tag
6516m 66 Wklejam {0} tagi
6517m 66 Wklejam {0} tagi
6518m 67 Proszę otworzyć okno Ustawienia po starcie JOSM i spróbować zaktualizować je ponownie.
6519m 67 Proszę otworzyć okno Ustawienia po starcie JOSM i spróbować zaktualizować je ponownie.
6520m 67 Proszę otworzyć okno Ustawienia po starcie JOSM i spróbować zaktualizować je ponownie.
6521m 68 Wtyczka {0} jest wciąż wymagana przez tę wtyczkę:
6522m 68 Wtyczka {0} jest wciąż wymagana przez te {1} wtyczki:
6523m 68 Wtyczka {0} jest wciąż wymagana przez te {1} wtyczek:
6524m 69 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
6525m 69 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
6526m 69 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
6527m 70 Usunięto {0} obiekt
6528m 70 Usunięto {0} obiekty
6529m 70 Usunięto {0} obiektów
6530m 71 Usuń "{0}" dla {1} obiektu
6531m 71 Usuń "{0}" dla {1} objektów
6532m 71 Usuń "{0}" dla {1} objektów
6533m 72 -----
6534m 73 Rozwiąż {0} konflikt tagu w węźle {1}
6535m 73 Rozwiąż {0} konflikty tagu w węźle {1}
6536m 73 Rozwiąż {0} konfliktów tagu w węźle {1}
6537m 74 Rozwiąż {0} konflikt tagu w relacji {1}
6538m 74 Rozwiąż {0} konflikty tagu w relacji {1}
6539m 74 Rozwiąż {0} konfliktów tagu w relacji {1}
6540m 75 Rozwiąż {0} konflikt tagu w drodze {1}
6541m 75 Rozwiąż {0} konflikty tagu w drodze {1}
6542m 75 Rozwiąż {0} konfliktów tagu w drodze {1}
6543m 76 Obrócono {0} węzeł
6544m 76 Obrócono {0} węzły
6545m 76 Obrócono {0} węzłów
6546m 77 Skalowanie {0} węzła
6547m 77 Skalowanie {0} węzłów
6548m 77 Skalowanie {0} węzłów
6549m 78 Wybrany węzeł nie może być odłączony od czegokolwiek.
6550m 78 Wybrane węzły nie mogą być odłączone od czegokolwiek.
6551m 78 Wybrane węzły nie mogą być odłączone od czegokolwiek.
6552m 79 -----
6553m 80 Ustaw {0} tagów dla {1} obiektu
6554m 80 Ustaw {0} tagów dla {1} objektów
6555m 80 Ustaw {0} tagów dla {1} objektów
6556m 81 Ustaw {0}={1} dla {2} obiektu
6557m 81 Ustaw {0}={1} dla {2} objektów
6558m 81 Ustaw {0}={1} dla {2} objektów
6559m 82 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
6560m 82 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
6561m 82 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
6562m 83 Uproszczono {0} linię
6563m 83 Uproszczono {0} linie
6564m 83 Uproszczono {0} linii
6565m 84 Rozdziel drogę {0} na {1} część
6566m 84 Rozdziel drogę {0} na {1} części
6567m 84 Rozdziel drogę {0} na {1} części
6568m 85 Tagi({0} konflikt)
6569m 85 Tagi({0} konflikty)
6570m 85 Tagi({0} konfliktów)
6571m 86 Powiązana droga zniknie po odłączeniu wybranego węzła.
6572m 86 Powiązana droga zniknie po odłączeniu wybranych węzłów.
6573m 86 Powiązana droga zniknie po odłączeniu wybranych węzłów.
6574m 87 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
6575m 87 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
6576m 87 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
6577m 88 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
6578m 88 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
6579m 88 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
6580m 89 Wtyczka nie będzie załadowana
6581m 89 Wtyczki nie będą załadowane
6582m 89 Wtyczki nie będą załadowane
6583m 90 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej linii.
6584m 90 Wybrane węzły nie są w środku żadnej linii.
6585m 90 Wybrane węzły nie są w środku żadnej linii.
6586m 91 Zaznaczona linia posiada węzły poza pobranym obszarem.
6587m 91 Zaznaczone linie posiadają węzły poza pobranym obszarem.
6588m 91 Zaznaczone linie posiadają węzły poza pobranym obszarem.
6589m 92 Ich wersja ({0} pozycja)
6590m 92 Ich wersja ({0} pozycje)
6591m 92 Ich wersja ({0} pozycji)
6592m 93 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
6593m 93 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
6594m 93 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
6595m 94 Istnieje {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie zmian, który został usunięty z serwera.<br>Jeśli spróbujesz później go usunąć lub zaktualizować to serwer zgłosi konflikt.
6596m 94 Istnieją {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie zmian, które zostały usunięte z serwera.<br>Jeśli spróbujesz później je usunąć lub zaktualizować to serwer zgłosi konflikt.
6597m 94 Istnieje {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie zmian, które zostały usunięte z serwera.<br>Jeśli spróbujesz później je usunąć lub zaktualizować to serwer zgłosi konflikt.
6598m 95 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
6599m 95 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
6600m 95 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
6601m 96 Wystąpił błąd podczas ładowania stylu. Wybierz ''Info'' z menu kontekstowego by poznać szczegóły.
6602m 96 Wystąpił {0} błędy podczas ładowania stylu. Wybierz ''Info'' z menu kontekstowego by poznać szczegóły.
6603m 96 Wystąpił {0} błędów podczas ładowania stylu. Wybierz ''Info'' z menu kontekstowego by poznać szczegóły.
6604m 97 Wykryto {0} konflikt.
6605m 97 Wykryto {0} konflikty.
6606m 97 Wykryto {0} konfliktów.
6607m 98 Wystąpił {0} konflikt w trakcie wysyłania.
6608m 98 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie wysyłania.
6609m 98 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie wysyłania.
6610m 99 -----
6611m 100 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
6612m 100 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6613m 100 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6614m 101 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
6615m 101 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6616m 101 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6617m 102 Transformuj {0} węzeł
6618m 102 Transformuj {0} węzeły
6619m 102 Transformuj {0} węzełów
6620m 103 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
6621m 103 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
6622m 103 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
6623m 104 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6624m 104 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6625m 104 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6626m 105 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6627m 105 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6628m 105 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6629m 106 Przesyłanie {0} obieku...
6630m 106 Przesyłanie {0} obiektów...
6631m 106 Przesyłanie {0} obiektów...
6632m 107 -----
6633m 108 -----
6634m 109 Zamierzasz usunąć {0} relację: {1}<br/>Jest to bardzo rzadko wymagana czynność i nie będzie możliwości jej łatwego cofnięcia po wysłaniu zmian na serwer.<br/>Czy na pewno chcesz usunąć ?
6635m 109 Zamierzasz usunąć {0} relacje: {1}<br/>Jest to bardzo rzadko wymagana czynność i nie będzie możliwości jej łatwego cofnięcia po wysłaniu zmian na serwer.<br/>Czy na pewno chcesz usunąć ?
6636m 109 Zamierzasz usunąć {0} relacji: {1}<br/>Jest to bardzo rzadko wymagana czynność i nie będzie możliwości jej łatwego cofnięcia po wysłaniu zmian na serwer.<br/>Czy na pewno chcesz usunąć ?
6637m 110 Masz zamiar uruchomić {0} okno przegladarki.<br>Może to trochę nabałaganić na twoim ekranie<br>i zająć trochę czasu.
6638m 110 Masz zamiar uruchomić {0} okna przegladarki.<br>Może to trochę nabałaganić na twoim ekranie<br>i zająć trochę czasu.
6639m 110 Masz zamiar uruchomić {0} oknien przegladarki.<br>Może to trochę nabałaganić na twoim ekranie<br>i zająć trochę czasu.
6640m 111 Masz zamiar otworzyć jednocześnie <b>{0}</b> różny edytor relacji.<br/>Chcesz kontynuować?
6641m 111 Masz zamiar otworzyć jednocześnie <b>{0}</b> różne edytory relacji.<br/>Chcesz kontynuować?
6642m 111 Masz zamiar otworzyć jednocześnie <b>{0}</b> różnych edytorów relacji.<br/>Chcesz kontynuować?
6643m 112 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
6644m 112 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
6645m 112 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
6646m 113 Masz {0} nieprzeczytaną wiadomość.
6647m 113 Liczba nieprzeczytanych wiadomości: {0}
6648m 113 Liczba nieprzeczytanych wiadomości: {0}
6649m 114 Przesunąłeś więcej niż {0} elementy. Przesuwanie dużej liczby elementów jest często błędem.\nNa prawdę chcesz je przesunąć?
6650m 114 Przesunąłeś więcej niż {0} elementy. Przesuwanie dużej liczby elementów jest często błędem.\nNa prawdę chcesz je przesunąć?
6651m 114 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesuwanie dużej liczby elementów jest często błędem.\nNa prawdę chcesz je przesunąć?
6652m 115 dzień
6653m 115 dni
6654m 115 dni
6655m 116 znacznik
6656m 116 znaczniki
6657m 116 znaczników
6658m 117 węzeł
6659m 117 węzły
6660m 117 węzłów
6661m 118 obiekt
6662m 118 obiekty
6663m 118 obiektów
6664m 119 relacja
6665m 119 relacje
6666m 119 relacji
6667m 120 do obiektu {0}
6668m 120 do obiektów {0}
6669m 120 do obiektów {0}
6670m 121 linia
6671m 121 linie
6672m 121 linii
6673m 122 {0} Autor
6674m 122 {0} Autorzy
6675m 122 {0} Autorów
6676m 123 {0} Członek:
6677m 123 {0} Członkowie:
6678m 123 {0} Członków:
6679m 124 {0} składa się z {1} markera
6680m 124 {0} składa się z {1} markerów
6681m 124 {0} składa się z {1} markerów
6682m 125 {0} usunięty
6683m 125 {0} usunięte
6684m 125 {0} usuniętych
6685m 126 Wczytano {0} obraz.
6686m 126 Wczytano {0} obrazy.
6687m 126 Wczytano {0} obrazów.
6688m 127 {0} element
6689m 127 {0} elementy
6690m 127 {0} elementów
6691m 128 {0} węzeł
6692m 128 {0} węzły
6693m 128 {0} węzłów
6694m 129 {0} obiekt do dodania:
6695m 129 {0} obiekty do dodania:
6696m 129 {0} obiektów do dodania:
6697m 130 {0} obiekt do usunięcia:
6698m 130 {0} obiekty do usunięcia:
6699m 130 {0} obiektów do usunięcia:
6700m 131 {0} obiekt do zmodyfikowania:
6701m 131 {0} obiekty do zmodyfikowania:
6702m 131 {0} obiektów do zmodyfikowania:
6703m 132 {0} konflikt z tagiem oczekuje na rozwiązanie
6704m 132 {0} konflikty z tagami oczekuje na rozwiązanie
6705m 132 {0} konfliktów z tagami oczekuje na rozwiązanie
6706m 133 {0} relacja
6707m 133 {0} relacje
6708m 133 {0} relacji
6709m 134 {0} trasa,
6710m 134 {0} trasy,
6711m 134 {0} tras,
6712m 135 {0} tag
6713m 135 {0} tagów
6714m 135 {0} tags
6715m 136 {0} ścieżka
6716m 136 {0} ścieżki
6717m 136 {0} ścieżki
6718m 137 {0} ślad,
6719m 137 {0} ślady,
6720m 137 {0} śladów,
6721m 138 {0} posiadał tagi GPS.
6722m 138 {0} posiadały tagi GPS.
6723m 138 {0} posiadało tagi GPS.
6724m 139 {0} linia
6725m 139 {0} linie
6726m 139 {0} linii
6727m 140 {0} punkt
6728m 140 {0} punkty
6729m 140 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.