source: josm/trunk/data/pl.lang@ 5918

Last change on this file since 5918 was 5918, checked in by stoecker, 11 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 159.8 KB
Line 
1 1 (linia {0}, kolumna {1})
2 2 (wymaga: {0})
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 jako "{0}"
7 7 lub
8 8 Liczba obiektów
9 9 % na wschód:
10 10 % na północ:
11 11 "Osiedle Sikorskiego" w dowolnym kluczu
12 12 "Osiedle" i "Sikorskiego" w dowolnym kluczu
13 13 "klucz" z dowolną wartością
14 14 "klucz" z dokładną "wartością"
15 15 "wartość" w dowolnym kluczu
16 16 "fragmentwartości" gdziekolwiek w "kluczu"
17 17 "fragmentwartości" nigdzie w kluczu
18 18 (liczba zapytań nieznana)
19 19 (1 zapytanie)
20 20 (Kod={0})
21 21 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
22 22 -----
23 23 (Adres URL był:
24 24 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
25 25 (w linii {0}, kolumnie {1})
26 26 (brak obiektu)
27 27 (brak)
28 28 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
29 29 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
30 30 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
31 31 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
32 32 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
33 33 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
34 34 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
35 35 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
36 36 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
37 37 * Jeden węzęł z tagami lub
38 38 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
39 39 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
40 40 +++++
41 41 +++++
42 42 +++++
43 43 ...możliwe inne rodzaje transportu
44 44 ... odwołuje się do relacji
45 45 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
46 46 +++++
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 1. Wprowadź adres URL
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 +++++
54 54 Kręgle
55 55 +++++
56 56 +++++
57 57 +++++
58 58 2. Podaj maksymalne przybliżenie (opcjonalnie)
59 59 2. Zaznacz warstwy
60 60 -----
61 61 +++++
62 62 -----
63 63 +++++
64 64 -----
65 65 -----
66 66 -----
67 67 +++++
68 68 4. Podaj nazwę dla tej warstwy
69 69 +++++
70 70 -----
71 71 +++++
72 72 +++++
73 73 -----
74 74 +++++
75 75 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
76 76 <Nie wczytano jeszcze ścieżek GPX>
77 77 <anonimowy>
78 78 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
79 79 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
80 80 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
81 81 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
82 82 <b>Wtyczka dostarczana przez zewnętrzne źródło:</b> {0}
83 83 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
84 84 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
85 85 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
86 86 -----
87 87 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
88 88 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
89 89 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
90 90 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
91 91 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
92 92 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
93 93 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
94 94 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
95 95 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
96 96 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
97 97 -----
98 98 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
99 99 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
100 100 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
101 101 -----
102 102 -----
103 103 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
104 104 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
105 105 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
106 106 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
107 107 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
108 108 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
109 109 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
110 110 <dwukropek>
111 111 -----
112 112 <różne>
113 113 <pusta>
114 114 <koniec pliku>
115 115 <równa się>
116 116 <h2>Filtr aktywny</h2>
117 117 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>uaktualnić swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
118 118 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
119 119 -----
120 120 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
121 121 <html><body>Proszę wprowadzić Klucz Dostępu OAuth, który ma prawo dostępu do serwera OSM ''{0}''.</body></html>
122 122 <html><h3>Usunąć plik {0} z dysku?<p>Zdjęcie będzie trwale utracone!</h3></html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
127 127 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
128 128 <html>Rola z członka relacji została skopiowana na nowe linie. <br>Sprawdź poprawność i popraw jeśli to konieczne.</html>
129 129 <html>Możesz również wprowadzić <strong>adres</strong> dla pojedynczego kafelka w formacie <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> również są poprawne.</html>
130 130 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
131 131 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
132 132 -----
133 133 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 <html>Nie można otworzyć adresu URL ''{0}'' ze względu na brak dostępności pasującego zadania.</html>
139 139 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
140 140 <html>Nie można wysłać {0} obiektów w jednym zapytaniem ponieważ<br>maksymalny rozmiar zestawu zmian {1} na serwerze ''{2}'' został przekroczony.</html>
141 141 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
142 142 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 <html>Nie można wczytać warstwy {0} ''{1}''.<br>Błąd:<br>{2}</html>
148 148 -----
149 149 <html>Nie można załadować pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
150 150 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
151 151 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
152 152 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
153 153 <html>Nie można zapisać pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
154 154 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
155 155 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
156 156 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
157 157 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
158 158 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
159 159 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
160 160 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
161 161 <html>Wprowadź ręcznie Klucz Dostępu jeśli został wygenerowany i pobrany poza JOSM.</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 <html>Nie udało się utworzyć brakującego folderu cache: {0}</html>
168 168 -----
169 169 -----
170 170 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
171 171 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
172 172 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
173 173 <html>Nie udało się załadowanie listy źródeł szablonów z<br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
174 174 <html>Nie udało się wczytać listy źródeł stylu z <br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 <html>Nieudane wysyłanie lub pobieranie danych z <br>''{0}''<br>z powodu problemów z transferem danych.<br>Szczegóły (nieprzetłumaczone): {1}</html>
183 183 <html>Nieudane wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong>,<br>ponieważ został on zamknięty {1}.
184 184 -----
185 185 <html>JOSM pomyślnie pobrał Klucz Dostępu. Możesz teraz go zaakceptować. JOSM będzie używał go w przyszłości w celu uwierzytelnienia i uzyskania praw do serwera OSM.<br><br>Klucz dostępu: </html>
186 186 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
187 187 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
188 188 <html>JOSM pomyślnie pobrał Żeton Żądania. JOSM teraz uruchomi stronę z logowanie użytkownika w zewnętrznej przeglądarce. Proszę zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła OSM, a następnie postępować według instrukcji w celu nadania praw dostępu dla Żetonu Żądania. Następnie trzeba powrócić do tego okienka i kliknąć <strong>{0}</strong><br><br>Jeśli uruchomienie zewnętrznej przeglądarki nie uda się, możesz skopiować następujący URL i wkleić go do paska adresu przeglądarki.</html>
189 189 -----
190 190 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
191 191 -----
192 192 <html>Zaznacz <strong>lokalnie usunięte obiekty</strong>, które mają być skasowane też na serwerze.</html>
193 193 <html>Zaznacz zmodyfikowane obiekty <strong>z obecnie wybranych</strong> by wysłać je do serwera.</html>
194 194 <html>Ani <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> nie są zaznaczone.<br>Proszę wybrać albo pobieranie danych OSM, albo śladów GPX, albo obie te opcje.</html>
195 195 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
196 196 <html>Proszę kliknąć na <strong>{0}</strong> aby pobrać Żeton Żądania OAuth z ''{1}''.</html>
197 197 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
198 198 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
199 199 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
203 203 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
204 204 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
205 205 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
206 206 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
207 207 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
208 208 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
209 209 <html>Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
210 210 <html>Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
211 211 <html>Uruchom w pełni automatyczną procedurę pobierania klucza dostępu z witryny OSM.<br>JOSM uzyskuje dostęp do witryny OSM w imieniu użytkownika JOSM i w pełni<br>automatycznie uwierzytelnia użytkownika i pobiera Klucz Dostępu.</html>
212 212 <html>Uruchom półautomatyczną procedurę pobierania Klucza Dostępu z witryny OSM.<br>JOSM wysyła standardowe zapytanie OAuth by dostać Żeton Żądania i <br>Klucz Dostępu. Następnie przenosi użytkownika do witryny OSM w zewnętrznej przeglądarce<br> by potwierdzić jego tożsamość i zaakceptować Żeton Żądania wcześniej wysłany przez JOSM.</html>
213 213 <html>Wybierz wszystkie ścieżki, które chcesz wyświetlić. Możesz zaznaczyć wiele ścieżek przeciągając myszkę lub użyć CTRL i kliknąć wybrane. Mapa zostanie na bieżąco uaktualniona w tle. Otwórz adresy URL poprzez podwójne kliknięcie.</html>
214 214 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 <html>Zaznacz by zapisać Klucz Dostępu w preferencjach JOSM.<br>Odznacz by używać Klucza Dostępu tylko w tej sesji JOSM.</html>
218 218 -----
219 219 <html>Wybierz które akcje wykonać dla tej warstwy klikając lewym przyciskiem myszy.<br/>Zaznacz "Wyślij" aby wysłać zmiany na serwer OSM.<br/>Zaznacz "Zapisz" aby zapisać warstwę do pliku określonego po lewej.</html>
220 220 -----
221 221 <html>Krok 1/3: Pobranie Żetonu Żądania z OAuth</html>
222 222 <html>Krok 2/3: Uwierzytelnianie i pobieranie Klucza Dostępu</html>
223 223 <html>Krok 3/3: Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu</html>
224 224 -----
225 225 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
226 226 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
227 227 <html>Zrób zdjęcie swojemu odbiornikowi GPS gdy wyświetla on czas.<br>Wyświetl to zdjęcie tutaj.<br>Następnie po prostu ustaw czas według zdjęcia i wybierz strefę czasową<hr></html>
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 <html>Automatyczny proces pobierania Klucza Dostępu OAuth<br>z serwera OSM nie udał się.<br><br>Proszę spróbować ponownie lub wybrać inną rodzaj procesu uwierzytelniania,<br>np. półautomatyczny lub ręczny.</html>
235 235 -----
236 236 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
237 237 -----
238 238 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
239 239 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
240 240 <html>Dane do wysłania uczestniczą w konflikcie w warstwie ''{0}''.<br>Najpierw musisz go rozstrzygnąć.</html>
241 241 -----
242 242 <html>Relacja została zmodyfikowana.<br><br>Czy chcesz zapisać zmiany?</html>
243 243 -----
244 244 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt.<br>Wiadomość o błędzie (nieprzetłumaczona):<br>{0}</html>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 <html>Potrzeba <strong>wielu zestawów zmian</strong> by wysłać {0} obiektów. Którą strategię chcesz użyć?</html>
248 248 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
249 249 <html>Co najmniej jeden członek tej relacji wskazuje<br>na samą relację.<br>To tworzy cykliczną zależność i jest odradzane.<br>Co chcesz zrobić z tą cykliczną zależnością?</html>
250 250 <html>Nie zaznaczono obszaru do pobrania.</html>
251 251 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
252 252 <html>Ta relacja ma już jeden lub więcej członków wskazujących na<br>obiekt ''{0}''<br><br>Czy nadal chcesz dodać kolejnego członka relacji?</html>
253 253 -----
254 254 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu parsowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=400>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
255 255 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu tagowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
256 256 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako mapy jest uznawane za szkodliwe.<br>Jeśli chcesz wysłać ślady, zobacz tutaj:</html>
257 257 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer miał nowszą wersję jednego <br>z twoich węzłów, dróg lub relacji.<br><br>Kliknij <strong>{0}</strong> by synchronizować cały lokalny zbiór danych z serwerem.<br>Kliknij <strong>{1}</strong> by przerwać wysyłanie i kontynuować edycję.<br></html>
258 258 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
259 259 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ użyłeś <br>zestawu zmian {0}, który już został zamknięty o {1}.<br>Proszę wyślij zmiany ponownie używając nowego lub nadal otwartego zestawu zmian.</html>
260 260 -----
261 261 <html>Użyj zdjęcia dokładnego zegara,<br>np. pokazywanego przez odbiornik GPS</html>
262 262 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
263 263 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
264 264 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
265 265 <html>Próbujesz dodać relację do siebie samej.<br><br>To stworzy cykliczną zależność i dlatego jest odradzane.<br>Pomijam relację ''{0}''.</html>
266 266 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
267 267 -----
268 268 <html>Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu OAuth z witryny OSM. Kliknij <strong>{0}</strong> by go zaakceptować. JOSM użyje go w dalszej komunikacji by uzyskać dostęp do OSM API.</html>
269 269 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
270 270 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
271 271 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
272 272 -----
273 273 <i>brak</i>
274 274 <klawisz>
275 275 <lewy rodzic>
276 276 <nowy obiekt>
277 277 <nie>
278 278 <lub>
279 279 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
280 280 <znak zapytania>
281 281 <prawy rodzic>
282 282 <strong>Uwaga:</strong> JOSM zaloguje się <strong>tylko raz</strong> używając bezpiecznego połączenia.
283 283 <niezdefinowane>
284 284 -----
285 285 > dół
286 286 > góra
287 287 -----
288 288 -----
289 289 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
290 290 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
291 291 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
292 292 -----
293 293 -----
294 294 Naruszenie możliwości API
295 295 Wersja API: {0}
296 296 +++++
297 297 Rozebrany tor
298 298 Przerwij
299 299 Anuluj scalanie
300 300 Zamknij okno wyboru pliku
301 301 Zamknij okno wyboru pliku.
302 302 O programie
303 303 O JOSM...
304 304 Akceptuj
305 305 -----
306 306 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
307 307 Dostęp do drogi
308 308 Klucz Dostępu
309 309 Klucz dostępu:
310 310 Sekretny klucz dostępu:
311 311 URL dostępu klucza:
312 312 -----
313 313 Zakwaterowanie
314 314 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
315 315 -----
316 316 Akcja
317 317 Parametry działania
318 318 Działania
319 319 Działania do wykonania
320 320 Aktywuj
321 321 Aktywuj warstwę
322 322 Aktywuj zaznzczoną warstwę
323 323 Aktywowanie standardowego rendera mapy w zamian.
324 324 Aktywne style:
325 325 Aktywne style:
326 326 Dodaj
327 327 Dodaj URL podkładu mapy
328 328 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
329 329 Dodaj węzeł...
330 330 Dodaj właściwość
331 331 Dodaj obraz
332 332 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
333 333 Dodaj nową ścieżkę ikon
334 334 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
335 335 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
336 336 -----
337 337 Dodaj do listy nowe źródło.
338 338 Dodaj nowy styl poprzez podanie nazwy pliku lub URL
339 339 Dodaje nowy tag
340 340 -----
341 341 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
342 342 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
343 343 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
344 344 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
345 345 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
346 346 -----
347 347 Dodaj pusty tag
348 348 Dodaj informacje o autorze
349 349 -----
350 350 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
351 351 -----
352 352 Dodaje filtr.
353 353 Dodaj warstwę zdjęć {0}
354 354 Dodaj warstwy
355 355 Dodaj węzeł
356 356 Dodaj węzeł do drogi
357 357 Dodaj węzeł do drogi i połącz
358 358 Dodano węzeł {0}
359 359 Dodano relację {0}
360 360 -----
361 361 Dodaj zaznaczenie do relacji
362 362 Dodaj ustawienie
363 363 Dodaj znaczniki do wybranych obiektów
364 364 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
365 365 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
366 366 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
367 367 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
368 368 Dodaj do zaznaczenia
369 369 -----
370 370 Czy dodać wartość?
371 371 Dodaj drogę
372 372 Dodano drogę {0}
373 373 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
374 374 Interpolacja adresów
375 375 Adresy
376 376 -----
377 377 Dodaje drukowanie map do JOSM
378 378 -----
379 379 Sztolnia
380 380 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
381 381 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
382 382 Dopasuj położenie warstwy obrazu
383 383 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Centrum administracyjne
387 387 Administracyjna
388 388 Poziom administracyjny
389 389 Zaawansowane
390 390 -----
391 391 -----
392 392 Zaawansowane parametry OAuth
393 393 Zaawansowane właściwości OAuth
394 394 Ustawienia zaawansowane
395 395 Szczegółowe informacje
396 396 Szczegółowe informacje (WWW)
397 397 Szczegółowe informacje o obiekcie
398 398 Podkład mapy może nie być skalibrowany. Sprawdź jego przesunięcie za pomocą ścieżek GPS!
399 399 Koleje linowe
400 400 +++++
401 401 Rolnictwo
402 402 Lotnisko
403 403 Lotnisko
404 404 Sklep monopolowy
405 405 Wyrównaj węzły na kole
406 406 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
407 407 wszystkie
408 408 Wszystkie pliki
409 409 Wszystkie formaty
410 410 Wszystkie pliki (*.*)
411 411 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
412 412 Wszystkie punkty i segmenty ścieżki będą tego samego koloru. Można to zmodyfikować w Zarządcy Warstw.
413 413 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
414 414 -----
415 415 Wszystkie typy pojazdów
416 416 Ogródki działkowe
417 417 -----
418 418 Pozwól na pobieranie twoich prywatnych śladów GPS
419 419 Pozwól na odczyt twoich preferencji
420 420 Pozwól na wysyłaniu śladów GPS
421 421 Pozwól na wysyłanie map
422 422 Pozwól na zapis twoich preferencji
423 423 Dozwolony ruch:
424 424 Umożliwia sterowanie JOSM z innych aplikacji, np. z przeglądarki internetowej.
425 425 Pozwala na otworzenie plików gpx/osm, które mają część wspólną z obecnie wyświetlanym obszarem.
426 426 Pozwala użytkownikom na anonimizowanie znaczników czasu i szybkie usunięcie części ogromnych śladów GPX.
427 427 -----
428 428 Pozwala na dodanie tagów do atrybutów wszystkich wybranych obiektów w danym obszarze na raz.
429 429 Pozwala na odfiltrowanie niepotrzebnych śladów GPS.
430 430 Pozwala na bezpośredni import do JOSM plików w różnych formatach.
431 431 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
432 432 -----
433 433 Kanał alfa
434 434 Chata alpejska
435 435 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
436 436 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
437 437 zmień także nazwę pliku
438 438 Alternatywnie możesz wypełnić formularz z opisem pod tym adresem:
439 439 Zawsze ukryte
440 440 Zawsze wyświetlane
441 441 Aktualizuj bez pytania
442 442 Futbol amerykański
443 443 Liczba kabli
444 444 Pojemność
445 445 Ilość stopni
446 446 Natężenie
447 447 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
448 448 Pusta wartość usunie znacznik.
449 449 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
450 450 Wystąpił błąd przy próbie dopasowania zdjęć do ścieżki GPX. Możesz ustawiając suwaki ręcznie dopasować zdjęcia.
451 451 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
452 452 Wystąpił nieoczekiwany wyjątek.<br>Jest to błąd związany z kodem programu. Jeśli używasz<br>najnowszej wersji JOSM, wyślij proszę zgłoszenie błędu.
453 453 -----
454 454 Przyciąganie do kątów
455 455 Przyciąganie kątów włączone
456 456 Adnotacja
457 457 -----
458 458 -----
459 459 Zastosuj
460 460 Zastosuj zmiany
461 461 Zastosuj szablon
462 462 Zastosuj rozwiązanie
463 463 Zastosuj rolę
464 464 Zastosuj rolę:
465 465 -----
466 466 -----
467 467 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
468 468 Zastosuj rozwiązane konflikty
469 469 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
470 470 Zastosuj wybrane zmiany
471 471 -----
472 472 Przypisz tagi do zestawu zmian
473 473 Zastosuj zmiany
474 474 Zastosuj adres kafelka
475 475 Zastosuj zmiany i zamknij okno
476 476 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
477 477 Zastosować?
478 478 -----
479 479 +++++
480 480 -----
481 481 Wykopalisko archeologiczne
482 482 Łucznictwo
483 483 Kontynuować?
484 484 obszar
485 485 Niezamknięty obszar
486 486 Znajdź lokalizację
487 487 Obszary zawierają ten sam segment
488 488 Centrum kulturalne
489 489 Sztuka
490 490 Pytaj przed aktualizacją
491 491 Złóż nowe wielokąty
492 492 Skojarzone ulice
493 493 -----
494 494 Pzynajmniej jeden obiekt potrzebny, aby usunąć, otrzymano puste zaznaczenie
495 495 Lekkoatletyka
496 496 Uwaga: Używaj jedynie rzeczywistych klawiszy klawiatury!
497 497 Atrakcja
498 498 Atrybuty
499 499 Dźwięk
500 500 -----
501 501 Ustawienia audio
502 502 Markery audio z {0}
503 503 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
504 504 Etykietowanie punktów audio
505 505 +++++
506 506 Audioprzewodnik
507 507 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
508 508 Australijski football
509 509 Uwierzytelnij
510 510 Uwierzytelnij wprowadzoną nazwą użytkownika i hasłem.
511 511 -----
512 512 Uwierzytelnianie OSM przy pomocy API ''{0}'' nie powiodło się. Proszę wprowadź poprawną nazwę użytkownika i poprawne hasło.
513 513 -----
514 514 Uwierzytelniam sesję użytkownika ''{0}''
515 515 Uwierzytelnianie
516 516 Uwierzytelnienie nie powiodło się
517 517 Błąd uwierzytelniania
518 518 Autor
519 519 Autor:
520 520 Autoryzacja nie powiodła się
521 521 Pozwól JOSM na dostęp do API OSM.
522 522 URL autoryzacji:
523 523 Autoryzuj
524 524 Uwierzytelniam Żeton Żądania OAuth ''{0}'' na witrynie OSM...
525 525 Uwierzytelniam żeton żądania ''{0}''...
526 526 Autorzy
527 527 Automatycznie
528 528 -----
529 529 Automatyczne ładowanie kafelek
530 530 Aktywne automatyczne zapisywanie
531 531 Częstość zapisywania (sekundy)
532 532 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
533 533 Domyślny zoom automatyczny:
534 534 -----
535 535 Domyślne ładowanie kafelek:
536 536 Bankomat
537 537 Automatyczne pobieranie
538 538 Automatyczna korekcja tagów
539 539 -----
540 540 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
541 541 Dostępne
542 542 Wpisy dostępne domyślnie:
543 543 Dostępne szablony
544 544 Dostępne role
545 545 Dostępne style:
546 546 -----
547 547 +++++
548 548 -----
549 549 +++++
550 550 Okno życia
551 551 Wstecz
552 552 Warunki korzystania z tła
553 553 Tło:
554 554 Oparcie
555 555 -----
556 556 Błędne żądanie
557 557 Piekarnia
558 558 Osiedle Sikorskiego
559 559 -----
560 560 +++++
561 561 +++++
562 562 -----
563 563 Przeszkody
564 564 +++++
565 565 Podstawowe
566 566 Zbiornik wodny
567 567 Koszykówka
568 568 baterie
569 569 Pole bitwy
570 570 -----
571 571 Zatoka
572 572 Plaża
573 573 Siatkówka plażowa
574 574 Radiolatarnia
575 575 -----
576 576 -----
577 577 Ławka
578 578 Sklep z napojami
579 579 Rowery
580 580 wynajem rowerów
581 581 naprawa rowerów
582 582 sprzedaż rowerów
583 583 mycie rowerów (za opłatą)
584 584 Ogródek piwny
585 585 Sklep rowerowy
586 586 +++++
587 587 Biodiesel
588 588 Pusta warstwa
589 589 Betonowy blok
590 590 Niebieski:
591 591 Zawartość
592 592 Stocznia
593 593 Słupek drogowy
594 594 Księgarnia
595 595 Nazwa zakładki
596 596 Zakładki
597 597 Przejście graniczne
598 598 Nazwa systematyczna
599 599 Bule
600 600 Granice
601 601 Granica
602 602 Kamień graniczny
603 603 Powielone węzły granic
604 604 Rodzaj granicy
605 605 Wybrany obszar
606 606 -----
607 607 -----
608 608 Granice
609 609 Butik
610 610 Gra w kule
611 611 Marka
612 612 Falochron
613 613 Most
614 614 -----
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 Teren poprzemysłowy
620 620 Kozioł oporowy
621 621 Raporty o błędach
622 622 Budynek
623 623 -----
624 624 Powielone węzły budynków
625 625 Budynek wewnątrz budynku.
626 626 Budowanie menu głównego
627 627 -----
628 628 Wbudowane:
629 629 -----
630 630 Autobus
631 631 Autobus torowy
632 632 Peron autobusowy
633 633 Dworzec autobusowy
634 634 Przystanek autobusowy
635 635 -----
636 636 Przystanek autobusowy (przestarzałe)
637 637 Rzeźnik
638 638 Po kodzie (EPSG)
639 639 +++++
640 640 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 Kolej linowa
647 647 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
648 648 Kawiarnia
649 649 Przeliczam pobierany obszar
650 650 Edytuj wybraną relację
651 651 -----
652 652 Kemping
653 653 Pole namiotowe
654 654 Nie można aktywować klasy rendera mapy "{0}", ponieważ to nie jest podklasa "{1}".
655 655 Nie można aktywować klasy rendera mapy "{0}", ponieważ nie jest ona zarejestrowana jako render mapy.
656 656 Nie można aktywować klasy rendera mapy "{0}". Klasa nie zastała znaleziona.
657 657 Futbol kanadyjski
658 658 Kanał
659 659 Anuluj
660 660 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
661 661 Anuluj autentykację
662 662 -----
663 663 Anuluj zamykanie zestawów zmian
664 664 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
665 665 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
666 666 Anuluj operację
667 667 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
668 668 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
669 669 Anuluj przesyłanie
670 670 Anuluj, kontynuuj edycję
671 671 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
672 672 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
673 673 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
674 674 -----
675 675 -----
676 676 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
677 677 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
678 678 -----
679 679 -----
680 680 Nie można usunąć węzła zawierającego tagi
681 681 Nie można usunąć węzła, do którego odnosi się wiele obiektów
682 682 -----
683 683 -----
684 684 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
685 685 Błąd łączenia węzłów: należałoby usunąć drogę {0} nadal używaną przez {1}
686 686 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
687 687 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
688 688 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
689 689 Nie mogę umieścić węzła poza obszarem świata.
690 690 Nie można rozwiązać niezdecydowanego konfliktu.
691 691 -----
692 692 -----
693 693 -----
694 694 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
695 695 Kajakarstwo
696 696 puszki
697 697 -----
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 Pojemność
703 703 Pojemność całkowita
704 704 Samochód
705 705 Dealer samochodowy
706 706 Kemping
707 707 Ładunek
708 708 -----
709 709 Gotówka
710 710 Zamek
711 711 -----
712 712 Przeszkoda dla bydła
713 713 Wejście do jaskini
714 714 Cmentarz
715 715 Wyśrodkuj widok
716 716 Centralny południk
717 717 Wyciąg krzesełkowy
718 718 Chata górska
719 719 Zmień właściwości
720 720 Zmienić kierunek?
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 Zmień węzeł {0}
725 725 Zmień relację
726 726 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
727 727 Zmień relację {0}
728 728 Zmień rozdzielczość
729 729 -----
730 730 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
731 731 Zmień zaznaczenie
732 732 Zmień widziany obszar
733 733 Zmień drogę {0}
734 734 Zmieniono węzły {0}
735 735 Zmienia preferencje zgodnie z plikiem XML
736 736 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
737 737 ID zestawu zmian:
738 738 Menedżer zestawów zmian
739 739 Menedżer zestawów zmian
740 740 Zamknięto changeset
741 741 Komentarz zmian:
742 742 Numer zestawu zmian:
743 743 Informacje o zestawie zmian
744 744 Zestaw zmian jest pełny
745 745 Zestaw zmian {0}
746 746 Zestaw zmian:
747 747 Zestawy zmian
748 748 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
749 749 Stacja ładowania
750 750 Wyszukaj FIXME
751 751 Sprawdź na serwerze
752 752 Sprawdź klucze właściwości.
753 753 Sprawdź wartości właściwości.
754 754 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
755 755 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
756 756 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
757 757 -----
758 758 -----
759 759 Sprawdza błędy w adresach i relacjach skojarzonych ulic.
760 760 Sprawdzanie czy węzły na liniach energetycznych mają tagi power=tower/pole.
761 761 Sprawdzanie czy węzły nie mają takich samych tagów jak ich rodzice.
762 762 Sprawdzanie czy drogi nie są połączone z obszarami.
763 763 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
764 764 Błędy sumy kontrolnej: {0}
765 765 Drogeria
766 766 +++++
767 767 Relacje podrzędne
768 768 Komin
769 769 chiński
770 770 Wybierz
771 771 Wybierz kolor
772 772 Wybierz kolor dla {0}
773 773 Wybierz jedną z gotowych licencji
774 774 Wybierz wartość
775 775 Wynierz typ obiektu OSM
776 776 Wybierz serwer do wyszukiwania:
777 777 Wybierz widoczne ścieżki
778 778 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
779 779 Kościół
780 780 Kino
781 781 +++++
782 782 Miasto
783 783 Granica miasta
784 784 Mury miejskie
785 785 Nazwa miejscowości
786 786 Cywilna
787 787 Typ Klasy
788 788 Wyczyść
789 789 Czyści bufor operacji do wycofania.
790 790 -----
791 791 Wyczyść pole tekstowe
792 792 Czyści listę ostatnio otwartych plików
793 793 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
794 794 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
795 795 -----
796 796 Kliknij komórkę aby zmienić ścieżkę pliku.
797 797 Kliknij tutaj aby wybrać ścieżkę do zapisu
798 798 Kliknij drogę by zacząć poprawiać jej kształt.
799 799 -----
800 800 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
801 801 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
802 802 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
803 803 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
804 804 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
805 805 Kliknij aby przerwać wysyłanie
806 806 Kliknij aby dodać nowy węzeł. Ctrl, aby przesunąć istniejący węzeł; Alt, aby usunąć.
807 807 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
808 808 Kliknij aby przerwać trwającą operację
809 809 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
810 810 Kliknij aby zamknąć
811 811 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
812 812 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
813 813 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
814 814 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
815 815 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
816 816 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
817 817 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
818 818 Kliknij, aby usunąć podświetlony węzeł. Zwolnij Alt, aby przesunąć istniejące węzły lub przytrzymaj Ctrl, aby dodać nowe.
819 819 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
820 820 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
821 821 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
822 822 Kliknij by odrzuć zmiany i zamknąć edytor relacji
823 823 -----
824 824 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
825 825 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
826 826 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panelu
827 827 Kliknij, aby przesunąć podświetlony węzeł. Przytrzymaj Ctrl, aby dodać nowy węzeł, Alt aby usunąć.
828 828 Kliknij by przenieść się do formularza edycji praw dostępu na witrynie JOSM.
829 829 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
830 830 Kliknij, aby zrestartować później.
831 831 Kliknij by pobrać Żeton Żądania
832 832 -----
833 833 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
834 834 Kliknij by powrócić do edytora relacji i kontynuować edycję
835 835 Kilknij aby uruchomić pracę w tle
836 836 Kliknij by zapisać zmiany i zamknąć edytor
837 837 -----
838 838 Kliknij aby rozpocząć szukanie
839 839 -----
840 840 -----
841 841 Kliknij by przetestować Klucz Dostępu
842 842 -----
843 843 Czas oczekiwania
844 844 Klif
845 845 Wspinaczka
846 846 Zegar
847 847 Zamknij
848 848 Zamknij mimo to
849 849 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
850 850 Zamknij zestawy zmian
851 851 Zamknij okno i porzuć pobieranie
852 852 Zamknij otwarte zestawy zmian
853 853 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
854 854 Zamknij okno
855 855 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
856 856 Zamknij okno i zaakceptuj Klucz Dostępu
857 857 Zamknij okno i anuluj uwierzytelnianie
858 858 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
859 859 Zamyka wybrane zestawy zmian
860 860 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
861 861 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
862 862 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
863 863 Zamknięte po -
864 864 Zamknięty
865 865 Zamknięty:
866 866 Opis
867 867 Opis
868 868 Zamyka otwarte zestawy zmian
869 869 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
870 870 Zamykanie zestawu zmian
871 871 Zamykam zestaw zmian {0}
872 872 Zamykanie zestawu zmian...
873 873 Odzież
874 874 Wybrzeże
875 875 Linie brzegowe
876 876 na monety
877 877 Szkoła wyższa
878 878 Kolumnada
879 879 Kolor
880 880 Kolor (nazwa HTML lub kod heksadecymalny)
881 881 Nazwa Koloru:
882 882 Kolory
883 883 -----
884 884 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według dokładności pozycji (HDOP). Twoje urządzenie GPS musi zapisywać tą informację.
885 885 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według kierunku
886 886 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według ich znaczników czasu.
887 887 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według prędkości
888 888 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
889 889 Kolor tła
890 890 Kolor obramowania/strzałki
891 891 Kolor tekstu
892 892 Kombinacja parametrów elipsoidy nie jest osbługiwana.
893 893 Połącz drogi
894 894 Potwierdzenie łączenia
895 895 Łączy kilka dróg w jedną.
896 896 Połącz {0} dróg
897 897 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
898 898 Komenda
899 899 Historia poleceń
900 900 Komentarz
901 901 Komentarz:
902 902 Obszar biur i usług
903 903 Miejsce publiczne
904 904 Ustawienia
905 905 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
906 906 Centrum społeczne
907 907 Porównaj
908 908 Uzupełnij węzeł {0} z pustymi współrzędnymi na drodze {1}
909 909 Sklep komputerowy
910 910 Cukiernia
911 911 Konfiguracja stron wtyczek
912 912 Ustawienia zaawansowane
913 913 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
914 914 Konfiguruj strony...
915 915 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
916 916 Konfiguruj pasek narzędzi
917 917 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
918 918 Konfiguruj czy używać serwera proxy
919 919 Konfiguruj tożsamość użytkownika i sposób jej potwierdzania w serwerze OSM
920 920 Potwierdź czyszczenie
921 921 -----
922 922 Potwierdzaj ręcznie wszystkie akcje zdalnego sterowania
923 923 Potwierdź pustą rolę
924 924 Konflikt
925 925 -----
926 926 -----
927 927 -----
928 928 Konflikt tła: zdecydowany
929 929 Konflikt tła: wypuścić
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 Konflikt tła: zostawić
935 935 Konflikt tła: brak konfilktu
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Konflikt tła: niezdecydowany
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 -----
944 944 -----
945 945 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
946 946 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
947 947 Konflikty
948 948 Wykryto konflikty
949 949 Konflikty we wklejonych tagach
950 950 Konflikty podczas łączenia elementów
951 951 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
952 952 -----
953 953 Konflikty: {0} nierozwiązanych
954 954 Połącz istniejący drogę z węzłem
955 955 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
956 956 Ustawienia połączenia
957 957 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
958 958 -----
959 959 W budowie
960 960 Budowa
961 961 Klucz odbiorcy:
962 962 Sekretny klucz odbiorcy:
963 963 Kontakt (powszechny schemat)
964 964 Kontakt (schemat z prefiksem "contact:*")
965 965 Kontakt:
966 966 Łączenie z serwerem OSM...
967 967 Łączenie z serwerem...
968 968 Zawartość
969 969 Kontynent
970 970 Kontynuuj
971 971 Kontynuuj mimo to
972 972 Kontynuuj jak jest
973 973 Kontynuuj rozwiązywanie
974 974 Kontynuuj
975 975 Kontynuowanie przesyłania
976 976 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
977 977 Kontynuuj mimo to
978 978 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
979 979 Autorzy
980 980 Sklep osiedlowy
981 981 -----
982 982 Konwertuj na warstwę GPX
983 983 Przekształć w warstwę danych
984 984 Przekonwertowany z: {0}
985 985 Współrzędne
986 986 Współrzędne (w projekcji):
987 987 Współrzędne zaimportowane: {0}
988 988 Współrzędne:
989 989 Współrzędne:
990 990 Kopiuj
991 991 Kopiuj współrzędne
992 992 Kopiuj Klucz/Wartość
993 993 Kopiuj Wartość
994 994 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
995 995 Kopiuj wszystkie moje elementy do celu
996 996 Kopiuj wszystkie ich elementy do celu
997 997 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 Kopia warstwy {0}
1003 1003 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
1004 1004 Kopiuj klucze i wartości wszystkich tagów do schowka
1005 1005 Kopiuj klucz i wartość wybranego tagu do schowka
1006 1006 Kopiuj wartość wybranego tagu do schowka
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 Skopiuj do schowka i zamknij
1012 1012 Kopia nr {1} warstwy {0}
1013 1013 Prawa autorskie (URL)
1014 1014 Prawa autorskie - rok
1015 1015 Punkt ksero
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 Koreluj do GPX
1019 1019 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
1020 1020 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
1021 1021 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
1022 1022 Nie można wyeksportować ''{0}''.
1023 1023 Nie znaleziono typu elementu
1024 1024 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
1025 1025 Nie można zaimportować "{0}".
1026 1026 Nie można zaimportować plików.
1027 1027 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1028 1028 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1029 1029 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1030 1030 Nie udało się sparsować listy warstw
1031 1031 Nie można odczytać "{0}"
1032 1032 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania {0}
1033 1033 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
1034 1034 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}\nCzy chcesz go zatrzymać?
1035 1035 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1036 1036 Nie udało się pobrać listy warstw
1037 1037 Brak możliwości ściągnięcia listy otwartych zestawów zmian ponieważ<br>JOSM nie zna twojej tożsamości.<br>\r\nAlbo pracujesz anonimowo albo nie masz prawa poznać tożsamości<br> użytkownika, w imieniu którego pracujesz.
1038 1038 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1039 1039 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
1040 1040 -----
1041 1041 Kraj
1042 1042 Kod kraju
1043 1043 Okręg
1044 1044 Sąd
1045 1045 Zadaszony
1046 1046 Zadaszony
1047 1047 Zakryte sztuczne jezioro
1048 1048 Dźwig
1049 1049 Utwórz okrąg
1050 1050 Utwórz nowy folder
1051 1051 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1052 1052 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1053 1053 Twórz siatki dróg.
1054 1054 Tworzy nową warstwę mapy.
1055 1055 Tworzy nową relację
1056 1056 Twórz i edytuj mapy dla OpenSeaMap
1057 1057 Tworzenie obszarów.
1058 1058 -----
1059 1059 Utwórz zakładkę
1060 1060 Twórz znaczniki przy czytaniu GPX
1061 1061 Utwórz wielokąt złożony
1062 1062 Tworzy wielokąt złożony
1063 1063 Utwórz nowy węzeł.
1064 1064 Utwórz nowe obiekty
1065 1065 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
1066 1066 Utworzono
1067 1067 Utworzony
1068 1068 Data utworzenia:
1069 1069 Stworzone przed -
1070 1070 Stworzony przez:
1071 1071 Utworzony:
1072 1072 -----
1073 1073 Tworzenie zestawu zmian...
1074 1074 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1075 1075 na karty kredytowe
1076 1076 Krykiet
1077 1077 Krykiet - siatki
1078 1078 Krokiet
1079 1079 Przejazd na rowerze
1080 1080 Przejazd na koniu
1081 1081 Przejście przez tory
1082 1082 opiekun na przejściu dla pieszych
1083 1083 Przecinające się budynki
1084 1084 Rodzaj przejazdu
1085 1085 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1086 1086 Przecinające się szlaki wodne z drogami
1087 1087 Przecinające się szlaki wodne
1088 1088 Przecinające się drogi
1089 1089 Przecinające się drogi
1090 1090 Ctrl, aby połączyć z najbliższym węzłem
1091 1091 Kuchnia
1092 1092 Kultura
1093 1093 Przepust
1094 1094 Bieżące zaznaczenie
1095 1095 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1096 1096 -----
1097 1097 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
1098 1098 Obecna wartość jest domyślna
1099 1099 Obecnie nie jest zaznaczony obszar do pobrania. Proszę najpierw zaznaczyć obszar
1100 1100 Sklep z zasłonami
1101 1101 -----
1102 1102 Własna projekcja
1103 1103 Link WMS
1104 1104 Dostosuj kolor
1105 1105 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1106 1106 Dostosuj rysowanie ścieżki
1107 1107 -----
1108 1108 wykop
1109 1109 Przegroda dla rowerzystów
1110 1110 Pas dla rowerzystów
1111 1111 Ścieżka rowerowa
1112 1112 Ścieżka rowerowa (po lewej)
1113 1113 Ścieżka rowerowa (po prawej)
1114 1114 Zapętlone zależności między relacjami
1115 1115 kolarstwo
1116 1116 Zapętlone zależności.
1117 1117 Czechy CUZK:KM
1118 1118 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1119 1119 +++++
1120 1120 +++++
1121 1121 +++++
1122 1122 Tama
1123 1123 Błąd danych
1124 1124 Warstwa danych {0}
1125 1125 Zestaw danych:
1126 1126 Źródło i typ danych:
1127 1127 Źródła danych
1128 1128 Weryfikacja danych
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1132 1132 Test zgodności zestawu danych
1133 1133 Data
1134 1134 Data:
1135 1135 Data:
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 na karty debetowe
1139 1139 Zdecyduj jak wysłać dane i który zestaw zmian użyć
1140 1140 Stopnie dziesiętne
1141 1141 Decyzja
1142 1142 Zmniejsz
1143 1143 Ścieżka do jazdy konnej
1144 1144 Dedykowana ścieżka rowerowa
1145 1145 Ścieżka dla pieszych
1146 1146 Domyślny
1147 1147 Domyślny (ustalony automatycznie)
1148 1148 Domyślna wartość obecnie nie znana (funkcja jeszcze nie używana).
1149 1149 Domyśłna wartość to ''{0}''.
1150 1150 Wartość domyślna: {0}
1151 1151 Usuń
1152 1152 Usuń plik
1153 1153 Usuń plik z dysku
1154 1154 Tryb kasowania
1155 1155 Usuń właściwość
1156 1156 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1157 1157 Potwierdź usunięcie.
1158 1158 Usuń powielone relacje
1159 1159 Usuń powielone drogi
1160 1160 Usuwa filtr.
1161 1161 Usuń z relacji
1162 1162 Usuń plik ze zdjęciem z dysku
1163 1163 Usunąć niekompletnych członków?
1164 1164 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1165 1165 Usunięto węzeł {0}
1166 1166 Usuwanie węzłów lub dróg.
1167 1167 Usuń teraz
1168 1168 Usuwa obiekty
1169 1169 Usunięto relację {0}
1170 1170 Usunąć relację?
1171 1171 Kasuje relacje
1172 1172 Usuwa wybrane obiekty
1173 1173 Usuwa obecnie edytowaną relację
1174 1174 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1175 1175 Usuń zaznaczoną warstwę.
1176 1176 Usuwa zaznaczoną relację.
1177 1177 Usuń z listy wybrane źródło.
1178 1178 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1179 1179 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1180 1180 Usunięto drogę {0}
1181 1181 Usunięto
1182 1182 Usunięto "{0}"
1183 1183 Usunięte:
1184 1184 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1185 1185 -----
1186 1186 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1187 1187 Usunięte lub przeniesione obiekty
1188 1188 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1189 1189 Usunięta droga {0} zawiera węzły
1190 1190 Usunięto {0} właściwości dla {1} obiektów
1191 1191 Delikatesy
1192 1192 Wyznanie
1193 1193 Dentysta
1194 1194 Dom towarowy
1195 1195 Przestarzałe tagi
1196 1196 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1197 1197 Głębokość w metrach
1198 1198 Opis
1199 1199 Opis:
1200 1200 Opis: {0}
1201 1201 Drogowskaz
1202 1202 Cel podróży na znaku (bez odległości)
1203 1203 Szczegółowość
1204 1204 Szczegóły
1205 1205 Szczegóły...
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 Średnica (w mm)
1209 1209 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1210 1210 Diesel (olej napędowy)
1211 1211 Ultimate Diesel (GTL)
1212 1212 Diesel dla ciężarówek
1213 1213 Poziom trudności
1214 1214 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1215 1215 Kierunek
1216 1216 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1217 1217 Zablokuj
1218 1218 Zablokuj wtyczkę
1219 1219 -----
1220 1220 Porzuć
1221 1221 realizacja recept
1222 1222 Wyświetlacz
1223 1223 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1224 1224 Ustawienia wyświetlania
1225 1225 -----
1226 1226 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1227 1227 Wyświetlaj przyciski w narzędziach z prawej strony okna tylko gdy myszka jest wewnątrz danego narzędzia
1228 1228 Wyświetlaj współrzędne jako
1229 1229 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1230 1230 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1231 1231 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1232 1232 -----
1233 1233 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1234 1234 Wyświetlaj menu "Audio"
1235 1235 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1236 1236 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1237 1237 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1238 1238 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1239 1239 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1240 1240 Wyświetla tagi zestawu zmian
1241 1241 Wyświetla wersję JOSM i wychodzi.
1242 1242 Odległość (km)
1243 1243 Odległość:
1244 1244 Rozmieść węzły
1245 1245 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1246 1246 nieczynna
1247 1247 Nieużywany tor
1248 1248 Rów
1249 1249 Porzuć zmiany
1250 1250 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1251 1251 Nie rysuj strzałek jeśli nie są one oddalone co najmniej tyle od siebie.
1252 1252 -----
1253 1253 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1254 1254 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1255 1255 Nic nie rób
1256 1256 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1257 1257 Czy chcesz na to zezwolić?
1258 1258 Czy chcesz wkleić te tagi?
1259 1259 Sklep dla majsterkowiczów
1260 1260 Dok
1261 1261 Lekarz
1262 1262 Wybieg dla psów
1263 1263 Wyścigi psów
1264 1264 Podwójny konflikt
1265 1265 W dół
1266 1266 Pobierz
1267 1267 Pobierz relacje podrzędne
1268 1268 Pobierz dane
1269 1269 -----
1270 1270 Pobierz dane.
1271 1271 Pobierz członków
1272 1272 Pobiera obiekt wg ID
1273 1273 Pobierz wtyczkę
1274 1274 Pobierz geopozycjonowany obraz
1275 1275 Pobierz wybrane relacje
1276 1276 Adres URL
1277 1277 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1278 1278 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1279 1279 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1280 1280 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1281 1281 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1282 1282 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1283 1283 Pobierz jako nową warstwę
1284 1284 Pobierz zawartość zestawu zmian
1285 1285 Pobierz zestawy zmian
1286 1286 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1287 1287 Pobierz zawartość
1288 1288 Pobiera dane
1289 1289 -----
1290 1290 -----
1291 1291 Pobierz wszystko pomiędzy:
1292 1292 Pobranie zakończone
1293 1293 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1294 1294 Pobierz z OSM...
1295 1295 Pobierz niekompletnych członków
1296 1296 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1297 1297 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1298 1298 Pobierz listę
1299 1299 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1300 1300 Pobierz członków
1301 1301 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1302 1302 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1303 1303 Pobierz w pobliżu:
1304 1304 Pobierz teraz
1305 1305 Pobierz obiekt
1306 1306 Pobierz obiekt…
1307 1307 Pobrane obiekty
1308 1308 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1309 1309 Pobierz obiekty do nowej warstwy
1310 1310 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1311 1311 Pobieranie listy wtyczek...
1312 1312 Pobierz wtyczki
1313 1313 Pobieranie przekierowanie do ''{0}''
1314 1314 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1315 1315 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1316 1316 -----
1317 1317 Pobierz obiekty należące do relacji
1318 1318 Pobieranie relacji
1319 1319 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1320 1320 Pobierz zaznaczone relacje
1321 1321 Pobieranie pominięte
1322 1322 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1323 1323 Pobierz obszar jako surowy GPS
1324 1324 Pobiera zawartość zestawu zmian
1325 1325 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1326 1326 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1327 1327 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1328 1328 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1329 1329 -----
1330 1330 -----
1331 1331 Pobierz widoczne kafle
1332 1332 Ściąga z openstreetmap.org twoje ślady GPX.
1333 1333 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1334 1334 Pobrane dane GPX
1335 1335 Pobrano {0}/{1} kafelków
1336 1336 Pobieracz:
1337 1337 Pobieranie pliku {0}: {1} bajtów...
1338 1338 Pobieranie danych GPS
1339 1339 Pobieranie danych OSM...
1340 1340 Pobieranie wtyczki {0}...
1341 1341 Pobieranie wiadomości dnia
1342 1342 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1343 1343 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1344 1344 Pobieranie zestawów zmian...
1345 1345 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1346 1346 Pobieranie danych
1347 1347 Pobieranie pliku
1348 1348 Pobieranie z serwera OSM...
1349 1349 Pobieranie historii...
1350 1350 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1351 1351 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1352 1352 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1353 1353 Pobieranie powiązanych relacji...
1354 1354 Pobieranie powiązanych dróg...
1355 1355 Pobieranie relacji {0}
1356 1356 Pobiera dane z OSM znajdujące się wzdłuż drogi.
1357 1357 Wyciąg orczykowy
1358 1358 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1359 1359 -----
1360 1360 -----
1361 1361 Odpływ
1362 1362 Rysuj
1363 1363 Rysuj strzałki kierunkowe
1364 1364 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP
1365 1365 Rysuj okręgi na postawie wartości HDOP.
1366 1366 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1367 1367 Rysuj strzałki zgodnie z kierunkiem dróg.
1368 1368 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1369 1369 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1370 1370 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1371 1371 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1372 1372 Rysuj duże punkty GPS
1373 1373 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1374 1374 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1375 1375 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1376 1376 Tworzenie węzłów i dróg.
1377 1377 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1378 1378 Rysuj tylko kontury obszarów
1379 1379 Pokazuj linię pomocniczą za kursorem
1380 1380 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1381 1381 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1382 1382 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1383 1383 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1384 1384 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1385 1385 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1386 1386 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1387 1387 Szerokość rysowania linii GPX
1388 1388 Woda do picia
1389 1389 -----
1390 1390 Szkoła jazdy
1391 1391 Pralnia chemiczna
1392 1392 Rozmnóż w {0} węzłów
1393 1393 Powiel
1394 1394 Zduplikowane numery domów
1395 1395 Powielone węzły w dwóch niezamkniętych drogach
1396 1396 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1397 1397 Powiela zaznaczone obiekty.
1398 1398 Skopiuj warstwę
1399 1399 Powielone węzły
1400 1400 Powielone relacje
1401 1401 Powielone węzły drogi
1402 1402 Powielone drogi
1403 1403 -----
1404 1404 Ukrywaj przyciski w bocznym panelu
1405 1405 -----
1406 1406 +++++
1407 1407 E10 (bioetanol 10%)
1408 1408 E85 (bioetanol 85%)
1409 1409 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1410 1410 BŁĄD
1411 1411 -----
1412 1412 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1413 1413 Północny-wschód
1414 1414 Wschód
1415 1415 -----
1416 1416 Edycja
1417 1417 Edycja kręgli
1418 1418 -----
1419 1419 Edycja informacji o adresach
1420 1420 Edycja interpolacji adresów
1421 1421 Edycja sztolni
1422 1422 Edycja granicy administracyjnej
1423 1423 Edycja lotniska
1424 1424 Edycja sklepu monopolowego
1425 1425 Edycja ogródków działkowych
1426 1426 Edycja chaty alpejskiej
1427 1427 Edycja futbolu amertkańskiego
1428 1428 -----
1429 1429 Edycja wykopaliska archeologicznego
1430 1430 Edycja łucznictwa
1431 1431 Edycja centrum kulturalnego
1432 1432 Edycja obiektu sztuki
1433 1433 Edycja lekkoatletyki
1434 1434 Edycja atrakcji turystycznej
1435 1435 Edycja futbolu australijskiego
1436 1436 Edycja bankomatu
1437 1437 -----
1438 1438 Edycja okna życia
1439 1439 Edycja piekarni
1440 1440 Edycja banku
1441 1441 Edycja baru
1442 1442 Edycja baseballu
1443 1443 Edycja zbiornika wodnego
1444 1444 Edycja koszykówki
1445 1445 Edycja pola bitwy
1446 1446 Edycja zatoki
1447 1447 Edycja plaży
1448 1448 Edycja siatkówki plażowej
1449 1449 Edycja radiolatarni
1450 1450 Edycja sklepu z napojami
1451 1451 Edycja parkingu dla rowerów
1452 1452 Edycja wypożyczalni rowerów
1453 1453 Edycja warsztatu rowerowego
1454 1454 Edycja ogródka piwnego
1455 1455 Edycja stoczni
1456 1456 Edycja słupka drogowego
1457 1457 Edycja księgarni
1458 1458 Edycja przejścia granicznego
1459 1459 Edycja boiska do gry w boule
1460 1460 Edycja granicy
1461 1461 Edycja kamienia granicznego
1462 1462 Edycja butiku
1463 1463 Edycja gry w kule
1464 1464 Edytuj falochron
1465 1465 Edycja mostu
1466 1466 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1467 1467 -----
1468 1468 Edycja terenu poprzemysłowego
1469 1469 Edycja budynku
1470 1470 -----
1471 1471 -----
1472 1472 Edycja autobusu torowego
1473 1473 Edycja peronu autobusowego
1474 1474 Edycja dworca autobusowego
1475 1475 Edycja przystanku autobusowego
1476 1476 Edycja sklepu mięsnego
1477 1477 Edycja kolei linowej
1478 1478 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1479 1479 Edycja kawiarni
1480 1480 Edycja pola namiotowego
1481 1481 Edycja futbolu kanadyjskiego
1482 1482 Edycja kanału
1483 1483 Edycja kajakarstwa
1484 1484 Edycja wypożyczalni samochodów
1485 1485 Edycja warsztatu samochodowego
1486 1486 Edycja punktu carsharingu
1487 1487 Edycja warsztatu samochodowego
1488 1488 Edycja myjni samochodowej
1489 1489 Edycja kempingu
1490 1490 Edycja zamku
1491 1491 Edycja przeszkody dla bydła
1492 1492 Edycja wejścia do jaskini
1493 1493 Edycja cmentarza
1494 1494 Edycja wyciągu krzesełkowego
1495 1495 Edycja chaty górskiej
1496 1496 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1497 1497 Edycja drogerii
1498 1498 Edycja komina
1499 1499 Edycja kina
1500 1500 Edycja miasta
1501 1501 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1502 1502 Edycja granicy cywilnej
1503 1503 Edycja klifu
1504 1504 Edycja wspinaczki
1505 1505 Edycja zegaru
1506 1506 Edycja sklepu odzieżowego
1507 1507 Edycja zbiornika gazu
1508 1508 Edycja szkoły wyższej
1509 1509 Edytuj kolumnadę
1510 1510 Edycja obszaru biur i usług
1511 1511 Edycja miejsca publicznego
1512 1512 Edycja sklepu komputerowego
1513 1513 Edycja cukierni
1514 1514 Edycja terenu budowy
1515 1515 Edycja kontaktu
1516 1516 Edytuj kontakt (nowy schemat)
1517 1517 Edycja kontynentu
1518 1518 Edycja sklepu osiedlowego
1519 1519 Edycja punktu ksero
1520 1520 Edycja kraju
1521 1521 Edycja okręgu / hrabstwa
1522 1522 Edycja siedziby sądu
1523 1523 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1524 1524 Edycja dźwigu
1525 1525 Edycja krykietu
1526 1526 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1527 1527 Edycja miejsca do gry w krokieta
1528 1528 Edycja przejścia dla pieszych
1529 1529 Edytuj przepust
1530 1530 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1531 1531 Edycja pasa dla rowerzystów
1532 1532 Edycja ścieżki rowerowej
1533 1533 Edycja jazdy na rowerze
1534 1534 Edycja tamy
1535 1535 Edycja sklepu z delikatesami
1536 1536 Edycja dentysty
1537 1537 Edycja domu towarowego
1538 1538 Edycja drogowskazu
1539 1539 Edycja opuszczonych torów
1540 1540 Edytuj rów
1541 1541 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1542 1542 Edycja doku
1543 1543 Edycja lekarza
1544 1544 Edycja wybiegu dla psów
1545 1545 Edycja wyścigów psów
1546 1546 Edycja wyciągu orczykowego
1547 1547 Edycja odpływu
1548 1548 Edycja punktu z wodą pitną
1549 1549 Edycja szkoły jazdy
1550 1550 Edycja palni chemicznej
1551 1551 Edycja sklepu elektronicznego
1552 1552 Edycja ambasady
1553 1553 -----
1554 1554 -----
1555 1555 Edycja wejścia
1556 1556 Edycja jeździectwa
1557 1557 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1558 1558 Edycja sklepu z tkaninami
1559 1559 Modyfikuj sprawiedliwy handel
1560 1560 Edycja gruntów rolnych
1561 1561 Edycja zagrody
1562 1562 Edycja restauracji fast-food
1563 1563 Edycji hali górskiej
1564 1564 Edycja trasy promu
1565 1565 Edycja terminalu promowego
1566 1566 Edycja hydrantu
1567 1567 Edycja straży pożarnej
1568 1568 Edycja miejsca do wędkowania
1569 1569 Edycja schodów
1570 1570 Edycja kwiaciarni
1571 1571 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1572 1572 Edycja ścieżki dla pieszych
1573 1573 Edycja brodu
1574 1574 Edycja lasu
1575 1575 Edycja fontanny
1576 1576 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1577 1577 Edycja stacji benzynowej
1578 1578 Edycja sklepu meblowego
1579 1579 -----
1580 1580 Edycja obszaru garaży
1581 1581 Edycja ogrodu
1582 1582 Edycja centrum ogrodniczego
1583 1583 Edycja zbiornika gazu
1584 1584 Edycja bramy
1585 1585 Edycja lodowca
1586 1586 Edycja golfu
1587 1587 Edycja pola golfowego
1588 1588 -----
1589 1589 Edycja trawnika
1590 1590 -----
1591 1591 Edycja cmentarza przykościelnego
1592 1592 Edycja terenu pod zabudowę
1593 1593 Edycja sklepu warzywnego
1594 1594 Edycja szklarni ogrodniczej
1595 1595 Edycja ostrogi regulacyjnej
1596 1596 Edycja kwatery turystycznej
1597 1597 Edycja gimnastyki
1598 1598 Edycja salonu fryzjerskiego
1599 1599 Edycja przystanku kolejowego
1600 1600 Edycja przysiółka
1601 1601 -----
1602 1602 Edycja sklepu z narzędziami
1603 1603 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1604 1604 Edycja wrzosowiska
1605 1605 Edycja lądowiska dla helikopterów
1606 1606 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1607 1607 Edytuj drogę
1608 1608 Edycja drogi w budowie
1609 1609 Edycja miejsca do gry w hokeja
1610 1610 Edycja wyścigów konnych
1611 1611 Edycja szpitala
1612 1612 Edycja hostelu
1613 1613 Edycja hotelu
1614 1614 Edycja ambony strzelniczej
1615 1615 Edycja obszar przemysłowego
1616 1616 Edycja wyspy
1617 1617 Edycja wysepki
1618 1618 Edycja pojedynczych zabudowań
1619 1619 -----
1620 1620 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1621 1621 Edycja jubilera
1622 1622 Edycja skrzyżowania
1623 1623 Edycja kartingu
1624 1624 Edycja przedszkola
1625 1625 Edycja kiosku
1626 1626 -----
1627 1627 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1628 1628 Edycja lądu
1629 1629 Edycja wysypiska śmieci
1630 1630 Edycja pralni samoobsługowej
1631 1631 Edycja biblioteki
1632 1632 Edycja szlabanu
1633 1633 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1634 1634 Edycja latarni morskiej
1635 1635 Edycja strefy zamieszkania
1636 1636 Edycja okolicy
1637 1637 -----
1638 1638 Edycja centrum handlowego
1639 1639 Edycja mariny
1640 1640 Edycja placu targowego
1641 1641 Edycja łąki
1642 1642 Edycja stacji pomiaru
1643 1643 Edycja miejsca pamięci
1644 1644 Edycja obszaru wojskowego
1645 1645 Edycja szybu
1646 1646 Edycja minigolfa
1647 1647 -----
1648 1648 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1649 1649 Edycja lotniska dla modeli
1650 1650 Edycja kantoru
1651 1651 Edycja toru jednoszynowego
1652 1652 Edycja pomnika
1653 1653 Edycja motelu
1654 1654 Edycja motocrossu
1655 1655 Edycja parkingu dla motocykli
1656 1656 Edycja sportów motorowych
1657 1657 Edycja autostrady
1658 1658 Edycja węzła autostradowego
1659 1659 Edycja dojazdu do autostrady
1660 1660 Edycja przełęczy
1661 1661 Edycja błot
1662 1662 Edycja różnych sportów
1663 1663 Edycja multipolygonu
1664 1664 Edycja muzeum
1665 1665 Edycja sklepu z instrumentami
1666 1666 Edycja toru kolei wąskotorowej
1667 1667 Edycja granicy narodowej
1668 1668 Edycja granicy parku narodowego
1669 1669 Edycja rezerwatu przyrody
1670 1670 Edycja dzielnicy
1671 1671 -----
1672 1672 Edycja klubu nocnego
1673 1673 Edycja domu opieki
1674 1674 Edycja optyka
1675 1675 -----
1676 1676 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1677 1677 Edycja sklepu z farbami
1678 1678 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1679 1679 Edycja parku
1680 1680 Edycja parkingu
1681 1681 Edycja uliczki parkingowej
1682 1682 Edytowanie wjazdu na parking
1683 1683 Edycja miejsca parkinkowego
1684 1684 Edycja zatoki
1685 1685 Edycja ścieżki
1686 1686 Edycja wzgórza
1687 1687 Edycja ciągu pieszego
1688 1688 Edycja miejsca do gry w pelotę
1689 1689 Edycja apteki
1690 1690 Edycja miejsca na piknik
1691 1691 Edycja molo
1692 1692 Edycja rurociągu
1693 1693 Edycja boiska
1694 1694 Edycja miejsca kultu religijnego
1695 1695 -----
1696 1696 Edycja placu zabaw
1697 1697 Edycja posterunku policji
1698 1698 Edycja granicy politycznej
1699 1699 Edycja urzędu pocztowego
1700 1700 Edycja elektowni
1701 1701 Edycja linii elektrycznej
1702 1702 Edycja słupa
1703 1703 Edycja rozdzielni elektrycznej
1704 1704 Edycja stacji transformatorowej
1705 1705 Edycja słupa wysokiego napięcia
1706 1706 Edycja kolei retro
1707 1707 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1708 1708 Edycja drogi krajowej
1709 1709 Edycja więzienia
1710 1710 Edytuj Właściwości
1711 1711 Edycja pubu
1712 1712 Edycja budynku użyteczności publicznej
1713 1713 Edytuj publiczny grill
1714 1714 Edycja komieniołomu
1715 1715 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1716 1716 Edycja toru wyścigowego
1717 1717 -----
1718 1718 Edycja toru
1719 1719 Edycja obszaru kolejowego
1720 1720 Edycja peronu kolejowego
1721 1721 Edycja terenu rekreacyjnego
1722 1722 Edycja punktu zbiórki odpadów
1723 1723 Edycja regionu
1724 1724 Edycja sztucznego jeziora
1725 1725 Edycja budynku mieszkalnego
1726 1726 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1727 1727 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1728 1728 Edycja miejsca odpoczynku
1729 1729 Edycja restauracji
1730 1730 Edycja obszaru handlowego
1731 1731 Edycja domu seniora
1732 1732 Edycja rzeki
1733 1733 Edycja koryta rzecznego
1734 1734 Edycja ograniczeń na drodze
1735 1735 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1736 1736 -----
1737 1737 Edytuj trasę
1738 1738 Edytowanie głównej trasy
1739 1739 Edycja rugby league
1740 1740 Edycja rugby union
1741 1741 Edycja ruin
1742 1742 Edycja pasa startowego
1743 1743 Edytuj tor szkoleniowy
1744 1744 Edycja bramy warownej
1745 1745 Edycja sauny
1746 1746 Edycja szkoły
1747 1747 Edycja rumowiska
1748 1748 Edycja buszu
1749 1749 Edycja sklepu rybnego
1750 1750 Edycja dojazdu do drogi wojewódzkiej
1751 1751 Edycja drogi wojewódzkiej
1752 1752 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1753 1753 Edycja drogi serwisowej
1754 1754 Edycja schronienia
1755 1755 Edycja sklepu obuwniczego
1756 1756 Edycja strzelectwa
1757 1757 Edycja sklepu motocyklowego
1758 1758 -----
1759 1759 Edycja jazdy na deskorolce
1760 1760 Edycja łyżwiarstwa
1761 1761 Edycja narciarstwa
1762 1762 Edycja pochylni
1763 1763 Edycja piłki nożnej
1764 1764 Edycja kolczatki
1765 1765 Edycja centrum sportowego
1766 1766 Edycja sklepu sportowego
1767 1767 Edycja żródła
1768 1768 Edycja stadionu
1769 1769 Edycja stanu
1770 1770 Edycja sklepu papierniczego
1771 1771 Edycja przełazu
1772 1772 Edytowanie obszaru zatrzymania
1773 1773 Edycja strumienia
1774 1774 Edytuj ulicę
1775 1775 Edycja latarni ulicznej
1776 1776 -----
1777 1777 Edycja studia nagrań
1778 1778 Edycja przedmieścia
1779 1779 Edycja toru metra
1780 1780 Edycja wejścia do metra
1781 1781 Edycja supermarketu
1782 1782 Edycja kamery do monitoringu
1783 1783 Edycja punktu geodezyjnego
1784 1784 Edycja pływania
1785 1785 -----
1786 1786 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1787 1787 Edycja krawca
1788 1788 Edycja postoju taksówek
1789 1789 Edycja drogi kołowania
1790 1790 Edycja telefonu
1791 1791 Edycja miejsca do gry w tenisa
1792 1792 Edycja terminalu
1793 1793 Edycja bramy terminalu
1794 1794 Edycja dojazdu do drogi powiatowej
1795 1795 Edycja drogi powiatowej
1796 1796 Edycja teatru
1797 1797 Edycja parku rozrywki
1798 1798 Edycja punktu poboru opłat
1799 1799 Edycja wieży
1800 1800 Edycja miejscowości
1801 1801 Edycja ratusza
1802 1802 Edycja sklepu z zabawkami
1803 1803 Edycja drogi gruntowej
1804 1804 Edycja środka uspokojenia ruchu
1805 1805 Edycja torów tramwajowych
1806 1806 Edycja przystanku tramwajowego
1807 1807 Edycja biura podróży
1808 1808 Edycja drzewa
1809 1809 Edycja drogi ekspresowej
1810 1810 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1811 1811 Edycja tunelu
1812 1812 Edycja ograniczenia skrętu
1813 1813 Edycja kołowrotka
1814 1814 Edycja sklepu z oponami
1815 1815 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1816 1816 Edycja uniwersytetu
1817 1817 Edycja sklepu z odkurzaczami
1818 1818 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1819 1819 Edycja automatu sprzedającego
1820 1820 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1821 1821 Edycja wypożyczalni wideo
1822 1822 Edycja punktu widokowego
1823 1823 Edycja wsi
1824 1824 Edycja zieleni miejskiej
1825 1825 Edycja winnicy
1826 1826 Edycja wulkanu
1827 1827 Edycja siatkówki
1828 1828 Edycja kosza na śmieci
1829 1829 Edycja kontenera na śmieci
1830 1830 Edycja oczyszczalni ścieków
1831 1831 Edycja zbiornika wodnego
1832 1832 Edycja parku wodnego
1833 1833 Edycja wieży ciśnień
1834 1834 Edycja studni
1835 1835 Edycja filtrów
1836 1836 Edycja wodospadu
1837 1837 Edycja młynu wodnego
1838 1838 Edycja szlaku wodnego
1839 1839 Edycja krzyża przydrożnego
1840 1840 Edycja kapliczki
1841 1841 Edycja jazu
1842 1842 Edycja mokradła
1843 1843 Edycja wiatraka
1844 1844 Edycja lasu pierwotnego
1845 1845 Edycja zakładu produkcyjnego
1846 1846 Edycja zoo
1847 1847 Edycja skojarzonych ulic
1848 1848 -----
1849 1849 Edytuje filtr.
1850 1850 -----
1851 1851 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1852 1852 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1853 1853 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1854 1854 Edycja sieci trasy
1855 1855 -----
1856 1856 Edytuje tę stronę pomocy
1857 1857 Edytuj wybraną relację
1858 1858 -----
1859 1859 Edytuj nazwę pliku lub URL wybranych aktywnych styli
1860 1860 Edytuj relację wskazywaną przez wybranego członka relacji
1861 1861 -----
1862 1862 Edytuj wybraną ścieżkę ikon
1863 1863 Edytuj wybrane źródło.
1864 1864 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1865 1865 Pasek narzędzi
1866 1866 Edycja: {0}
1867 1867 Edytowane:
1868 1868 Edytowane przez:
1869 1869 Edukacja
1870 1870 Edytuj ścieżkę ręcznie w polu tekstowym lub naciśnij przycisk "..." aby otworzyć okno wyboru plików.
1871 1871 Elektryfikacja
1872 1872 Elektronika
1873 1873 na karty chipowe
1874 1874 Sklep elektroniczny
1875 1875 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1876 1876 Wysokość
1877 1877 Elipsoida "{0}" nie obsługiwana.
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 Elipsoida wymaga (+ellps=* lub +a=*, +b=*)
1881 1881 Adres e-mail
1882 1882 nasyp
1883 1883 Ambasada
1884 1884 -----
1885 1885 Telefon alarmowy
1886 1886 Samochody uprzywilejowane
1887 1887 Pusty dokument
1888 1888 Pusta rola
1889 1889 Puste drogi
1890 1890 Pozwól na wbudowane domyślne ikony
1891 1891 Zastosuj filtr
1892 1892 Włącz zdalne sterowanie
1893 1893 -----
1894 1894 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1895 1895 Włącza/wyłącza tryb eksperta
1896 1896 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1901 1901 Wprowadź URL
1902 1902 Podaj adres z którego pobrać dane:
1903 1903 Wprowadź ID zestawu zmian
1904 1904 Wprowadź nazwę miejsca do odnalezienia
1905 1905 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1906 1906 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1907 1907 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1908 1908 Wpisz szukane wyrażenie
1909 1909 Wprowadź ustawienia OAuth
1910 1910 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1911 1911 Wprowadź komentarz przesyłania
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 Wprowadź długość i szerokość (x i y) oddzielone spacją, przecinkiem lub średnikiem.
1916 1916 Wprowadź nazwę pliku:
1917 1917 Wprowadź ścieżkę lub nazwę folderu:
1918 1918 Wprowadź tekst
1919 1919 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1920 1920 Wprowadź Klucz Dostępu OAuth
1921 1921 -----
1922 1922 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1923 1923 Wejście
1924 1924 Wpis "{0}" wymaga JOSM w wersji {1}. (Uruchomiona: {2})
1925 1925 Wpis {0}
1926 1926 Jeździectwo
1927 1927 Artykuły erotyczne
1928 1928 Błąd
1929 1929 Błąd
1930 1930 Błąd podczas wyświetlania adresu
1931 1931 Błąd podczas pobierania
1932 1932 Błąd w filtrze
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1938 1938 Błąd wczytywania warstwy
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 Błąd w pliku {0}
1942 1942 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1943 1943 Błąd odtwarzania dźwięku
1944 1944 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1945 1945 Błąd zmiany nazwy z "{0}" na "{1}"
1946 1946 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1947 1947 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1948 1948 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1952 1952 -----
1953 1953 Błąd podczas przetwarzania {0}
1954 1954 -----
1955 1955 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1956 1956 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1957 1957 Błąd: niepowodzenie ładowania klasy rendera mapy "{0}". Klasa nie zastała znaleziona.
1958 1958 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1959 1959 Błędy
1960 1960 Błędy w czasie pobierania
1961 1961 +++++
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 Wszystko
1966 1966 Przykłady
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Zakończ
1970 1970 Zamknij JOSM
1971 1971 Zakończ JOSM z zapisem. Niezapisane zmiany zostaną wysłane i/lub zapisane.
1972 1972 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1973 1973 Zamknij teraz!
1974 1974 Kończy pracę z programem.
1975 1975 -----
1976 1976 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1977 1977 Oczekiwana liczba argumentów dla parametru "{0}"
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 Tryb eksperta
1981 1981 Tryb ekspercki
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 Eksportuj do pliku GPX
1985 1985 Eksportuj i zapisz
1986 1986 Opcje eksportu
1987 1987 -----
1988 1988 Eksportuj zaznaczone obiekty
1989 1989 Eksportuj dane do pliku GPX
1990 1990 Eksportuj do GPX...
1991 1991 -----
1992 1992 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1993 1993 Wytłocz
1994 1994 Wytłocz drogę
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 +++++
1998 1998 Napraw
1999 1999 DO POPRAWKI
2000 2000 +++++
2001 2001 Tkaniny
2002 2002 Usługi
2003 2003 Kolor przyciemnienia:
2004 2004 Siła przyciemnienia:
2005 2005 Nie powiodło się uwierzytelnienie użytkownika ''{0}'' z hasłem ''***'' jako użytkownika OAuth.
2006 2006 Nie udało się uwierzytelnić żądania OAuth ''{0}''
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 Nie można otworzyć adresu URL
2014 2014 -----
2015 2015 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
2016 2016 Nie udało się otworzyć strony pomocy
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 Nie udało się zmienić nazwy pliku {0} na {1}.
2025 2025 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
2030 2030 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
2031 2031 Sprawiedliwy handel
2032 2032 -----
2033 2033 Grunty rolne
2034 2034 Zagroda
2035 2035 Fast food
2036 2036 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
2037 2037 Szybkie rysowanie dróg myszką.
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 Numer faksu
2041 2041 Opłata
2042 2042 Hala górska
2043 2043 Ogrodzenie
2044 2044 Prom
2045 2045 Trasa promu
2046 2046 Terminal promowy
2047 2047 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
2048 2048 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
2049 2049 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
2050 2050 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
2051 2051 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
2052 2052 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
2053 2053 Plik
2054 2054 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2055 2055 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
2056 2056 Nazwa pliku:
2057 2057 Plik kopii zapasowej
2058 2058 Plik istnieje. Nadpisać?
2059 2059 -----
2060 2060 Nazwa pliku:
2061 2061 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2062 2062 -----
2063 2063 Plik: {0}
2064 2064 -----
2065 2065 Pliki
2066 2066 Rodzaj pliku:
2067 2067 Rodzaj pliku:
2068 2068 Wypełnij jeden zestaw zmian i powróć do dialogu wysyłki.
2069 2069 Filtr
2070 2070 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2071 2071 Tryb filtru
2072 2072 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2073 2073 -----
2074 2074 Filtr:
2075 2075 W wygodny sposób znajduje i naprawia nieprawidłowe adresy.
2076 2076 Zakończ rysowanie.
2077 2077 Hydrant
2078 2078 Straż pożarna
2079 2079 Miejsce na ognisko
2080 2080 Miejsce do wędkowania
2081 2081 Napraw
2082 2082 -----
2083 2083 Popraw właściwości
2084 2084 Popraw konflikty tagów
2085 2085 Popraw wybrany problem.
2086 2086 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
2087 2087 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2088 2088 Naprawianie błędów...
2089 2089 Maszt (dla flagi)
2090 2090 Kwiaciarnia
2091 2091 Wyczyść cache kafelków
2092 2092 -----
2093 2093 Foldery
2094 2094 Podążaj
2095 2095 Podążaj za linią
2096 2096 Znaleziono następujące problemy:
2097 2097 Żywność
2098 2098 Przestrzeń restauracyjna
2099 2099 Wyżywienie
2100 2100 Ruch pieszy
2101 2101 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2102 2102 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2103 2103 Wymuś linie jeśli nie zaimportowano segmentów
2104 2104 Bród
2105 2105 Las
2106 2106 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
2107 2107 Przewiń w przód/tył (sekundy)
2108 2108 Znaleziono pusty plik w katalogu {0}\n
2109 2109 Znaleziono {0} pasujących.
2110 2110 Fontanna
2111 2111 Sklep z ramami do obrazów
2112 2112 Darmowe pompowanie rowerów
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 Zablokuj
2118 2118 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2119 2119 Częstotliwość (Hz)
2120 2120 -----
2121 2121 Z (początkowy przystanek)
2122 2122 Z ...
2123 2123 Z relacji
2124 2124 Z adresu URL
2125 2125 Stacja benzynowa
2126 2126 Stacja benzynwa
2127 2127 Rodzaje paliwa:
2128 2128 -----
2129 2129 Widok pełnoekranowy
2130 2130 Automatyczna
2131 2131 Funkcja
2132 2132 -----
2133 2133 Sklep meblowy
2134 2134 +++++
2135 2135 Streaf GK
2136 2136 Punkty GPS
2137 2137 Opis trasy GPS
2138 2138 Pliki GPX
2139 2139 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2140 2140 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2141 2141 Scieżka GPX:
2142 2142 -----
2143 2143 +++++
2144 2144 -----
2145 2145 +++++
2146 2146 Gry gaelickie
2147 2147 Garaże
2148 2148 Ogród
2149 2149 Centrum ogrodnicze
2150 2150 Zbiornik gazu
2151 2151 Brama
2152 2152 Rozstaw toru (mm)
2153 2153 Gauß-Krügera
2154 2154 -----
2155 2155 Dostęp dla wszystkich typów
2156 2156 Dostęp dla wszystkich typów
2157 2157 -----
2158 2158 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
2159 2159 Pliki GeoJSON
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 Geografia
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 Geolokalizowane obrazy
2166 2166 Pobierz Klucz Dostępu do ''{0}''
2167 2167 Pobierz warstwy
2168 2168 Ustąpienie pierwszeństwa
2169 2169 Lodowiec
2170 2170 szkło
2171 2171 Wróć do okna przesyłania
2172 2172 Powróć do kroku 1/3
2173 2173 Przejdź do wiki OSM by uzyskać pomoc na temat tagu (F1)
2174 2174 Idź do strony domowej pomocy JOSM
2175 2175 Przechodzi do następnej strony
2176 2176 Przechodzi do poprzedniej strony
2177 2177 +++++
2178 2178 Pole golfowe
2179 2179 -----
2180 2180 Czas GPS (odczytany ze zdjęcia):
2181 2181 Przyznane uprawnienia
2182 2182 Trawa
2183 2183 -----
2184 2184 Cmentarz przykościelny
2185 2185 -----
2186 2186 Zielony:
2187 2187 Teren pod zabudowę
2188 2188 Sklep warzywny
2189 2189 Szklarnia ogrodnicza
2190 2190 -----
2191 2191 Kontener z piaskiem
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 Ostroga regulacyjna
2195 2195 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
2196 2196 Gwadelupa Ste-Anne 1948
2197 2197 Kwatera
2198 2198 Drogowskaz
2199 2199 +++++
2200 2200 Gujana RGFG95
2201 2201 Gimnastyka
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 Fryzjer
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 Przysiółek
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 +++++
2215 2215 Sklep z narzędziami
2216 2216 -----
2217 2217 Ma ogrzewanie?
2218 2218 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2219 2219 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2220 2220 Posiada klucz ''source''
2221 2221 Posiada klucz ''watch''
2222 2222 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2223 2223 Zdrowie
2224 2224 Aparaty słuchowe
2225 2225 Wrzosowisko
2226 2226 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2227 2227 Żywopłot
2228 2228 Wysokość
2229 2229 Wysokość (metry)
2230 2230 Lądowisko dla helikopterów
2231 2231 Pomoc
2232 2232 Pomoc: {0}
2233 2233 -----
2234 2234 Półkula
2235 2235 Ukryj
2236 2236 Schowaj pasek narzędzi
2237 2237 Ukryj filtr
2238 2238 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2239 2239 Ukryj ten przycisk.
2240 2240 Ukryj wiadomość i nie pokazuj ponownie
2241 2241 Ukrywanie filtru
2242 2242 Sklep ze sprzętem hi-fi
2243 2243 Pojazdy z wieloma pasażerami
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 Droga
2247 2247 Powielone węzły ulic
2248 2248 -----
2249 2249 Drogi
2250 2250 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2251 2251 -----
2252 2252 turystyka piesza
2253 2253 Miejsca historyczne
2254 2254 Historia
2255 2255 Historia (strona www)
2256 2256 Historia węzła {0}
2257 2257 Historia relacji {0}
2258 2258 Historia drogi {0}
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 Hokej
2262 2262 Przytrzymaj Ctrl by włączyć przeciąganie
2263 2263 Katalog domowy
2264 2264 Strona domowa
2265 2265 Konie
2266 2266 Wyścigi konne
2267 2267 Szpital
2268 2268 +++++
2269 2269 +++++
2270 2270 +++++
2271 2271 Nazwa domu
2272 2272 Numer domu
2273 2273 Numer domu ''{0}'' zduplikowany
2274 2274 Numer domu zbyt daleko od ulicy
2275 2275 Numer domu bez nazwy ulicy
2276 2276 Numer domu {0}
2277 2277 Numer domu {0} przy {1}
2278 2278 Dom {0}
2279 2279 Barwa:
2280 2280 Ambona myśliwska
2281 2281 Jestem w strefie czasowej:
2282 2282 +++++
2283 2283 +++++
2284 2284 +++++
2285 2285 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2286 2286 ID bierzącego zestawu zmian musi być większe niż zero. Obecne ID to {0}.
2287 2287 +++++
2288 2288 -----
2289 2289 +++++
2290 2290 Błąd wejścia/wyjścia
2291 2291 Błąd wejścia/wyjścia
2292 2292 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2293 2293 +++++
2294 2294 -----
2295 2295 Ikona
2296 2296 Ścieżki ikon:
2297 2297 Ikona:
2298 2298 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2299 2299 Zignoruj
2300 2300 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2301 2301 Ignoruj je, pozostaw relację niezmienioną
2302 2302 Ignoruj wskazówkę i scal
2303 2303 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2304 2304 Ignoruj ostrzeżenie i zainstaluj styl
2305 2305 -----
2306 2306 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2307 2307 Ignoruje przechwycony wyjątek ponieważ wysyłka została anulowana. Wyjątek to: {0}
2308 2308 Ignoruje elementy
2309 2309 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2310 2310 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2311 2311 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2312 2312 -----
2313 2313 Nieprawidłowe dane
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 Nieprawidłowa wielkość fragmentu
2317 2317 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 Błędne wyrażenie "{0}"
2323 2323 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 Nielegalna numeryczna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''.
2330 2330 Niedozwolony obiekt z id=0
2331 2331 -----
2332 2332 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 Nielegalna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
2341 2341 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 Obraz
2347 2347 Pliki obrazów
2348 2348 Plik ze zdjęciem nie mógł być usunięty.
2349 2349 Podkłady mapy
2350 2350 -----
2351 2351 Właściwości podkładu
2352 2352 URL warstwy obrazu
2353 2353 URL podkładu (domyślne)
2354 2354 Przezroczystość podkładu
2355 2355 Przesunięcie warstwy obrazu
2356 2356 Dostawcy zdjęć
2357 2357 Podkład: {0}
2358 2358 zdjęć mających już tagi ({0}/{1})
2359 2359 zdjęć z pozycją geograficzną w danych exif ({0}/{1})
2360 2360 imperialny
2361 2361 -----
2362 2362 Importuj dźwięk
2363 2363 Importuje dane OSM w formacie PBF.
2364 2364 Importuj plik PDF i zamień na linie.
2365 2365 Importuj dane z URL
2366 2366 Importuj obrazki
2367 2367 Importuj log
2368 2368 Import nie jest możliwy
2369 2369 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2370 2370 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2371 2371 -----
2372 2372 Popraw dokładność drogi
2373 2373 Tryb poprawiania dokładności drogi
2374 2374 W tle
2375 2375 W zestawie zmian:
2376 2376 W konflikcie z:
2377 2377 Nachylenie drogi
2378 2378 -----
2379 2379 Dołącz węzeł do najbliższego segmentu drogi
2380 2380 Niekompletny opis <member> z ref=0
2381 2381 Niekompletna wysyłka lub/i zapis
2382 2382 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2383 2383 Nieprawidłowa ilość parametrów
2384 2384 Niepoprawny wzór
2385 2385 -----
2386 2386 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2387 2387 Powiększ
2388 2388 +++++
2389 2389 Obszar przemysłowy
2390 2390 Informacje
2391 2391 Informacja: Brakujący plik właściwości "{0}". Tworzenie domyślnego pliku własciwości.
2392 2392 Informacje
2393 2393 Tablica informacyjna
2394 2394 Informacja turystyczna
2395 2395 Terminal informacyjny
2396 2396 Informacje o warstwie
2397 2397 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2398 2398 Inicjalizacja
2399 2399 Inicjalizacja OSM API
2400 2400 Inicjuję sesję na witrynie OSM...
2401 2401 Inicjalizacja stylów map
2402 2402 Inicjalizuję węzły do pobranie...
2403 2403 Inicjuję węzły do uaktualnienia...
2404 2404 Inicjalizacja ustawień
2405 2405 Inicjuję relację do uaktualnienia...
2406 2406 Inicjalizacja walidatora
2407 2407 Inicjuję drogi do uaktualnienia...
2408 2408 Instalowanie pluginu
2409 2409 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2410 2410 Wewętrzne Szablony
2411 2411 Wewnętrzny błąd serwera
2412 2412 Wewnętrzne style do użycia jako baza dla przełączalnych stylów nakładek.
2413 2413 Dostęp do internetu
2414 2414 Opłata za internet
2415 2415 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2416 2416 -----
2417 2417 Niepoprawnie określony ID listy.\nNie można pobrać obiektu.
2418 2418 Nieprawidłowy URL ''{0}'' we wtyczce {1}
2419 2419 -----
2420 2420 Nieprawidłowy plik bz2.
2421 2421 Nieprawidłowe współrzędne: {0}
2422 2422 Nieprawidłowy zestaw danych
2423 2423 Nieprawidłowa data
2424 2424 Niepoprawna data/czas
2425 2425 -----
2426 2426 Nieprawidłowe przesunięcie
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 Nieprawidłowy klucz właściwości
2430 2430 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2431 2431 Niepoprawny adres usługi
2432 2432 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2433 2433 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2434 2434 Nieprawidłowa strefa czasowa
2435 2435 Niepoprawny ID użytkownika
2436 2436 Niepoprawna nazwa użytkownika
2437 2437 Niepoprawna wartość {0} dla parametru ''has_arg''
2438 2438 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2439 2439 Odwróć filtr
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 Wyspa
2445 2445 Wysepka
2446 2446 Pojedyncze zabudowania
2447 2447 Wygląda na to, że JOSM niespodziewanie zakończył pracę ostatnim razem. Czy przywrócić ostatnio edytowane dane?
2448 2448 -----
2449 2449 Element {0} nie znaleziony na liście.
2450 2450 -----
2451 2451 Przeglądarka pomocy JOSM
2452 2452 Wewnętrzny styl JOSM
2453 2453 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2454 2454 -----
2455 2455 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2456 2456 JOSM w wersji {0} jest niezbedny dla wtyczki {1}.
2457 2457 JOSM będzie zawsze nasłuchiwał <b>portu 8111</b> na localhost.<br>Nie można go zmienić, ponieważ aplikacje zewnętrzne komunikują się z JOSM tylko na tym porcie.
2458 2458 -----
2459 2459 Pliki JPEG (*.jpg)
2460 2460 Edytor OpenStreetMap w Javie
2461 2461 Wersja Javy {0}
2462 2462 Jubiler
2463 2463 Funkcja łączenia obszarów
2464 2464 Połącz węzeł i linię
2465 2465 Połącz węzeł z drogą
2466 2466 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2467 2467 Połącz nakładające się obszary
2468 2468 Połączono nakładające się na siebie obszary
2469 2469 Łączy nakładające się obszary
2470 2470 Przejdź do pozycji
2471 2471 Przejdź
2472 2472 Przejdź do pozycji
2473 2473 Przeskocz do następnego znacznika
2474 2474 Przeskocz do poprzedniego znacznika
2475 2475 Skrzyżowanie
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 +++++
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 Zachowaj
2484 2484 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2485 2485 Zachowaj moje współrzędne
2486 2486 Zachowaj mój stan usunięcia
2487 2487 Zachowaj wtyczkę
2488 2488 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2489 2489 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2490 2490 Zostaw ich współrzędne
2491 2491 Zachowaj ich stan usunięcia
2492 2492 Zostaw tego członka relacji dla docelowego obiektu
2493 2493 Klucz
2494 2494 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2495 2495 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2496 2496 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2497 2497 -----
2498 2498 Klucz:
2499 2499 Klucz: {0}
2500 2500 Skróty klawiaturowe
2501 2501 Słowa kluczowe
2502 2502 Przedszkole
2503 2503 +++++
2504 2504 -----
2505 2505 Akcesoria kuchenne
2506 2506 -----
2507 2507 Gaz LPG
2508 2508 -----
2509 2509 Miejsce napisu
2510 2510 -----
2511 2511 Lambert 93 (Francja)
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2516 2516 Ląd (wyspa)
2517 2517 Zagospodarowanie terenu
2518 2518 Wysypisko
2519 2519 +++++
2520 2520 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2521 2521 Liczba pasów ruchu
2522 2522 Język
2523 2523 Tryb lasso
2524 2524 Zaznaczanie w trybie lasso: zaznacza obiekty zakreślone myszką
2525 2525 Ostatnia zmiana o {0}
2526 2526 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 Szerokość
2530 2530 Szerokość geograficzna:
2531 2531 Pokaż okno wyboru plików by wskazać plik
2532 2532 -----
2533 2533 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2534 2534 Uruchom przeglądarkę ze stroną objaśnienia wybranego obiektu
2535 2535 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2536 2536 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2537 2537 Uruchamia przeglądarkę FireFox by wyświetlić obecnie pokazywany ekran jako ładny obrazek SVG.
2538 2538 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2539 2539 Pralnia samoobsługowa
2540 2540 -----
2541 2541 Warstwa
2542 2542 -----
2543 2543 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2544 2544 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2545 2545 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2546 2546 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2547 2547 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2548 2548 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2549 2549 Warstwa ''{0}'' nie jest wspierana
2550 2550 Nazwa warstwy i ścieżka
2551 2551 Warstwa zawiera niezapisane dane - zapisz do pliku.
2552 2552 Warstwa nie zawiera niezapisanych danych.
2553 2553 warstwa nie jest na liście.
2554 2554 Warstwa: {0}
2555 2555 Warstwy
2556 2556 Czas rozbiegu (w sekundach)
2557 2557 Rozrywka
2558 2558 Długość
2559 2559 Długość (metry)
2560 2560 Długość w metrach
2561 2561 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2562 2562 Długość: {0}
2563 2563 Przejazd kolejowy
2564 2564 Biblioteka
2565 2565 Licencja
2566 2566 Kategorie prawa jazdy
2567 2567 Szlaban
2568 2568 Samochody dostawcze
2569 2569 Trasa szybkiego tramwaju
2570 2570 Latarnia morska
2571 2571 Oznaczenie linii
2572 2572 Rodzaj linii
2573 2573 Wiersz {0} kolumna {1}:
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2578 2578 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2579 2579 -----
2580 2580 Spis map
2581 2581 -----
2582 2582 Lista ostatnio otwieranych plików
2583 2583 Oświetlenie
2584 2584 Strefa zamieszkania
2585 2585 Wczytaj wszystkie błędne kafelki
2586 2586 Ładuj wszystkie kafelki
2587 2587 Wczytaj Sesję
2588 2588 Ładuj kafelek
2589 2589 Wczytaj sesję z pliku.
2590 2590 Wczytaj dane z API
2591 2591 Wczytywanie historii
2592 2592 Pobierz warstwy obrazu
2593 2593 Wczytuje relacje nadrzędne
2594 2594 Załaduj relacje
2595 2595 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2596 2596 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2597 2597 Wczytywanie historii węzła {0}
2598 2598 Wczytywanie historii relacji {0}
2599 2599 Wczytywanie historii drogi {0}
2600 2600 Wczytywanie ustawień podkładów mapy
2601 2601 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2602 2602 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2603 2603 Wczytywanie wtyczek
2604 2604 Ładowanie wtyczek...
2605 2605 Ładuję źródła szablonu z ''{0}''
2606 2606 Wczytywanie sesji ''{0}''
2607 2607 Wczytuję źródła stylu z ''{0}''
2608 2608 Wczytywanie {0}
2609 2609 Wczytuje dane z SDS
2610 2610 pliki lokalne
2611 2611 Okolica
2612 2612 Położenie
2613 2613 Zablokuj
2614 2614 Wrota śluzy
2615 2615 Lodi - Włochy
2616 2616 Wylogowuję sesję ''{0}''...
2617 2617 -----
2618 2618 Długość
2619 2619 Długość geograficzna:
2620 2620 Katalog:
2621 2621 Wygląd i zachowanie
2622 2622 Katalog:
2623 2623 Wieża widokowa
2624 2624 -----
2625 2625 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2626 2626 +++++
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 Skala MTB
2630 2630 -----
2631 2631 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2632 2632 -----
2633 2633 Tworzenie równoległych kopii drogi
2634 2634 Błąd tworzenia linii równoległej
2635 2635 -----
2636 2636 Dzieli pojedynczy obrys na wiele domów w zabudowie szeregowej.
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Centrum handlowe
2641 2641 Obiekty sztuczne
2642 2642 Zarządzaj otartymi zestawami zmian oraz wybierz zestaw zmian, do którego wysłać dane
2643 2643 Ręczna
2644 2644 Ręczne dopasowanie
2645 2645 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2646 2646 Mapa
2647 2647 Style rysowania map
2648 2648 Odwzorowanie kartograficzne
2649 2649 Ustawienia mapy
2650 2650 Informacja o stylu mapy
2651 2651 -----
2652 2652 Plik stylu rysowania mapy (*.xml, *.mapcss, *.zip)
2653 2653 -----
2654 2654 Mapa: {0}
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 +++++
2658 2658 -----
2659 2659 Port jachtowy (Marina)
2660 2660 -----
2661 2661 Znaczniki nazwanych punktów
2662 2662 Znaczniki z {0}
2663 2663 Plac targowy
2664 2664 Martynika Fort Desaix 1952
2665 2665 -----
2666 2666 Dopasowuje pierwsze zdjęcie do pierwszego punktu GPX
2667 2667 Dopasowanie zdjęć do ścieżki nie udało się
2668 2668 Materiał
2669 2669 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2670 2670 Maks. wysokość (w metrach)
2671 2671 -----
2672 2672 Maks. szerokość
2673 2673 Maks. długość (w metrach)
2674 2674 Maks. długość
2675 2675 Maks. prędkość (km/h)
2676 2676 maksymalna prędkość (km/h, tylko gdy enforcement=maxspeed)
2677 2677 Maks. ciężar (w tonach)
2678 2678 -----
2679 2679 Maks. szerokość (w metrach)
2680 2680 Maksymalny poziom przybliżenia:
2681 2681 Maksymalny obszar na zapytanie:
2682 2682 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2683 2683 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2684 2684 Maksymalna długość (w metrach)
2685 2685 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2686 2686 Łąka
2687 2687 Pomiar
2688 2688 Stacja pomiaru
2689 2689 Członek
2690 2690 Zły typ członka o roli {0}
2691 2691 Członkowie
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 Członkowie (z konfliktami)
2695 2695 Miejsce pamięci
2696 2696 Nazwa w menu
2697 2697 Nazwa w menu (domyślna)
2698 2698 +++++
2699 2699 odwzorowanie Merkatora
2700 2700 Połącz
2701 2701 Połącz węzły
2702 2702 Scal warstwy
2703 2703 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2704 2704 Scala nakładające się fragmenty drogi.
2705 2705 Połącz wybrane elementy.
2706 2706 Włącz aktualną warstwę do innej.
2707 2707 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2708 2708 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2709 2709 Scal {0} węzłów
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 Połączona wersja
2715 2715 Scalanie danych...
2716 2716 Niepowodzenie scalania usuniętych obiektów.
2717 2717 Łączenie warstw
2718 2718 Scalanie warstw z różnymi politykami wysyłania
2719 2719 Łączenie zbyt wielu obiektów z różnymi warunkami udostępniania
2720 2720 Komunikat
2721 2721 Wiadomość dnia jest niedostępna
2722 2722 Metoda
2723 2723 metryczny
2724 2724 Mikrobrowar
2725 2725 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2726 2726 Obszar wojskowy
2727 2727 Min. szerokość
2728 2728 Min. długość
2729 2729 Min. prędkość (km/h)
2730 2730 Minimalny poziom przybliżenia:
2731 2731 Szyb
2732 2732 Minirondo
2733 2733 Minigolf
2734 2734 Minimalna wersja JOSM:
2735 2735 Minimalna odległość (w pikselach)
2736 2736 Minuty: {0}
2737 2737 Odbicie lustrzane
2738 2738 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2739 2739 Brakujący atrybut ''ref'' na członku w relacji {0}.
2740 2740 -----
2741 2741 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2748 2748 -----
2749 2749 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2750 2750 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2751 2751 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2752 2752 -----
2753 2753 Brakująca nazwa:* tłumaczenie
2754 2754 Brak parametru dla NOT
2755 2755 Brak parametru dla OR
2756 2756 Brakujący parametr dla XOR
2757 2757 Brakujące tagów power=tower/pole na linii energetycznej.
2758 2758 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2759 2759 Brak tożsamości użytkownika
2760 2760 -----
2761 2761 Powielone węzły różnego rodzaju
2762 2762 Pon-Pt 08:30-20:00
2763 2763 Pon-Pt 22:00-05:00
2764 2764 +++++
2765 2765 Sklep z telefonami komórkowymi
2766 2766 Tryb: Przyciąganie kątów
2767 2767 Tryb: {0}
2768 2768 Lotnisko dla modeli
2769 2769 -----
2770 2770 Zmodyfikowany
2771 2771 -----
2772 2772 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2773 2773 Kantor
2774 2774 Tor jednoszynowy
2775 2775 Pomnik
2776 2776 Wiecej informacji...
2777 2777 Więcej informacji na temat tej funkcji
2778 2778 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2779 2779 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2780 2780 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2781 2781 +++++
2782 2782 +++++
2783 2783 Pojazdy z silnikiem
2784 2784 Samochody
2785 2785 Motocykle
2786 2786 Dealer motocykli
2787 2787 -----
2788 2788 Sporty motorowe
2789 2789 Autostrada
2790 2790 Węzeł autostradowy
2791 2791 Autostrada - dojazd
2792 2792 Przełęcz
2793 2793 kolarstwo górskie
2794 2794 Przesuń węzeł...
2795 2795 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2796 2796 Przenieś dialog do panelu bocznego
2797 2797 Przesuń w dół
2798 2798 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2799 2799 Więcej elementów
2800 2800 Przesuwa filtr na dół.
2801 2801 Przesuwa filtr do góry.
2802 2802 Przesuń w lewo
2803 2803 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2804 2804 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2805 2805 Przesuń obiekty {0}
2806 2806 Przesuń w prawo
2807 2807 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2808 2808 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2809 2809 Przenieś zaznaczony wpis o jeden wiersz w dół.
2810 2810 Przenieś zaznaczony wpis o jeden wiersz do góry.
2811 2811 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2812 2812 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2813 2813 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2814 2814 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2815 2815 Przesuń je
2816 2816 Przesuń do góry
2817 2817 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2818 2818 Przesuń {0}
2819 2819 Przesuwa obiekty {0}
2820 2820 Błota
2821 2821 Różne sporty
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 Wiele członków wskazuje na ten sam obiekt.
2825 2825 -----
2826 2826 Wielokąt
2827 2827 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2828 2828 Multipolygon nie jest zamknięty
2829 2829 Muzeum
2830 2830 Sklep muzyczny
2831 2831 Moje zestawy zmian
2832 2832 Mój zestaw nie zawieta tagu z kluczem {0}
2833 2833 Moja wersja
2834 2834 Moja wersja (lokalna)
2835 2835 Moją z Połączoną
2836 2836 Moją z Ich
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2841 2841 Import NMEA zakończony powodzeniem
2842 2842 Pliki NMEA-0183
2843 2843 -----
2844 2844 Nazwa
2845 2845 Nazwa (opcjonalna):
2846 2846 Nazwa lokalizacji
2847 2847 Nazwa rzeki/morza/oceanu
2848 2848 Nazwa użytkownika.
2849 2849 -----
2850 2850 Nazwa: {0}
2851 2851 Nazwane punkty GPS z {0}
2852 2852 Nazwane punkty tras.
2853 2853 -----
2854 2854 Kolej wąskotorowa
2855 2855 Narodowa
2856 2856 Park narodowy
2857 2857 Powielone węzły natury
2858 2858 Natura
2859 2859 Rezerwat przyrody
2860 2860 -----
2861 2861 Dzielnica
2862 2862 Sieć
2863 2863 Błąd sieci
2864 2864 Nigdy nie aktualizuj
2865 2865 Nowa
2866 2866 -----
2867 2867 Nowy folder
2868 2868 Nowa warstwa
2869 2869 Nowa relacja
2870 2870 Nowy klucz
2871 2871 Nowe przesunięcie
2872 2872 -----
2873 2873 Nowa relacja
2874 2874 Nowa rola
2875 2875 Nowy styl:
2876 2876 Nowa wartość
2877 2877 -----
2878 2878 Następny
2879 2879 Następny znacznik
2880 2880 -----
2881 2881 Klub nocny
2882 2882 Nie
2883 2883 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2884 2884 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2885 2885 Brak skrótu
2886 2886 Nie znaleziono drogi "from"
2887 2887 Nie znaleziono drogi "to"
2888 2888 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2889 2889 Nie zaznaczono obszaru
2890 2890 -----
2891 2891 Brak zmian do wysłania.
2892 2892 Brak istniejących zestawów zmian dla wysyłki różnic.
2893 2893 Brak konfliktów do rozwiązania
2894 2894 Brak konfliktów, które można pokazać
2895 2895 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2896 2896 Nie znaleziono danych dla warstwy ''{0}''.
2897 2897 Nie znaleziono danych w pliku ''{0}''.
2898 2898 Nie znaleziono danych w pliku {0}.
2899 2899 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2900 2900 Nie wczytano żadnych danych.
2901 2901 Brak daty
2902 2902 -----
2903 2903 ślepa ulica
2904 2904 Brak eksportera dla tej warstwy
2905 2905 -----
2906 2906 Brak zaznaczenia gpx
2907 2907 Brak obrazu
2908 2908 Nie znaleziono plików obrazu.
2909 2909 Brak podkładów mapy
2910 2910 Nie można było dopasować żadnego zdjęcia!
2911 2911 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2912 2912 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2913 2913 Brak otwartego zestawu zmian
2914 2914 Brak otwartych zestawów zmian
2915 2915 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2916 2916 -----
2917 2917 Brak oczekujących konflitów do rozwiązania
2918 2918 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2919 2919 Nie znaleziono żadnych problemów
2920 2920 Bez serwera proxy
2921 2921 Brak wybranego śladu GPX
2922 2922 Brak stylu dla multipolygonu
2923 2923 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2924 2924 Bez tagów
2925 2925 Brak warstw docelowych.
2926 2926 Brak kafelków na tym poziomie przybliżenia
2927 2927 -----
2928 2928 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2929 2929 Niepoprawny URL WMS lub id
2930 2930 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2931 2931 Brak przewidzianej wartości dla parametru "{0}".
2932 2932 Nie, kontynuuj edycję
2933 2933 Nie, odrzuć zmiany i zamknij
2934 2934 Nie
2935 2935 Węzeł
2936 2936 -----
2937 2937 Węzeł {0}
2938 2938 Węzeł:
2939 2939 Węzeł: połączony
2940 2940 Węzeł: standardowy
2941 2941 Węzeł: otagowany
2942 2942 Węzły
2943 2943 Węzły w tym samym miejscu
2944 2944 Węzły powtarzają tagi drogi rodzica.
2945 2945 Węzeł powtarza tagi drogi
2946 2946 Węzły w drodze muszą być w tym samym zestawie
2947 2947 Węzły z tą samą nazwą
2948 2948 Węzły(rozwiązane)
2949 2949 Węzły (z konfliktami)
2950 2950 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2951 2951 żadne
2952 2952 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2953 2953 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2954 2954 Północ
2955 2955 Północ
2956 2956 Nie znaleziono
2957 2957 Nie zdecydowano jeszcze
2958 2958 -----
2959 2959 Brak w pamięci podręcznej
2960 2960 Uwagi
2961 2961 -----
2962 2962 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2963 2963 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2964 2964 na banknoty
2965 2965 Nic
2966 2966 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2967 2967 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2968 2968 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2969 2969 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2970 2970 Nic nie wybrano!
2971 2971 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2972 2972 Nie ma nic do zaznaczenia
2973 2973 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2974 2974 Nie ma nic do powiększenia
2975 2975 -----
2976 2976 Numer
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 Liczba ludzi na godzinę
2982 2982 Ilość miejsc
2983 2983 Liczba przewodów w jednym kablu
2984 2984 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2985 2985 Za mała ilość ról {0} ({1})
2986 2986 Sposób numeracji domów
2987 2987 Dom opieki
2988 2988 Uwierzytelnianie OAuth nie udało się
2989 2989 +++++
2990 2990 OK - próbuję ponownie.
2991 2991 +++++
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 Dane OSM
3001 3001 Hasło OSM.
3002 3002 Pliki serwera OSM
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 URL serwera OSM:
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 Hasło OSM:
3009 3009 Nazwa użytkownika OSM:
3010 3010 Witryna OSM nie zwróciła sesyjnego ciasteczka w odpowiedzi na ''{0}''
3011 3011 Obiekt
3012 3012 Obiekt ''{0}'' jest już skasowany i będzie pominięty przy wysyłaniu zmian.
3013 3013 ID obiektu:
3014 3014 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
3015 3015 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
3016 3016 Obiekt nadal w użyciu
3017 3017 Typ obiektu:
3018 3018 Obiekt z historią
3019 3019 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
3020 3020 Obiekty są przesyłane do <strong>otwartego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
3021 3021 Obiekty do dodania:
3022 3022 Obiekty do usunięcia:
3023 3023 Obiekty do zmiany:
3024 3024 Benzyna bezołowiowa 100
3025 3025 -----
3026 3026 Benzyna bezołowiowa 91
3027 3027 -----
3028 3028 Benzyna bezołowiowa 95
3029 3029 Benzyna bezołowiowa 98
3030 3030 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
3031 3031 Zakładki przesunięcia
3032 3032 Przesunięcie:
3033 3033 Przesunięcie:
3034 3034 OK
3035 3035 Stary klucz
3036 3036 Poprzednia rola
3037 3037 Stara wartość
3038 3038 -----
3039 3039 Na życzenie
3040 3040 Podczas wysyłania
3041 3041 Włączone/Wyłączone
3042 3042 Jednokierunkowa
3043 3043 Drogi z jednym węzłem
3044 3044 Jeden ze wskazanych plików był pusty.
3045 3045 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
3046 3046 -----
3047 3047 jednokierunkowa
3048 3048 Jednokierunkowa (dla rowerów)
3049 3049 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
3050 3050 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3051 3051 Tylko własne zestawy zmian
3052 3052 -----
3053 3053 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
3054 3054 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
3055 3055 Tylko na początku drogi.
3056 3056 Krycie
3057 3057 Otwórz
3058 3058 -----
3059 3059 Otwórz adres...
3060 3060 Otwórz plik OSM
3061 3061 -----
3062 3062 Ostatnio otwierane
3063 3063 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
3064 3064 Otwiera plik.
3065 3065 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
3066 3066 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3067 3067 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3068 3068 Otwiera listę wszystkich relacji
3069 3069 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3070 3070 -----
3071 3071 Otwórz nowy zestaw zmian i użyj go przy następnej wysyłce.
3072 3072 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3073 3073 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3074 3074 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3075 3075 Otwiera adres URL.
3076 3076 Otwórz i użyj tak wielu nowych zestawów zmian jak to tylko konieczne.
3077 3077 Otwórz kolejny ślad GPX
3078 3078 Otwórz inne zdjęcie
3079 3079 Oczekiwano otwartego zestawu zmian. Otrzymano zamknięty z id {0}.
3080 3080 Otwarte zestawy zmian
3081 3081 Otwórz plik
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 Otwórz preferencje dla tego panelu
3086 3086 Otwórz wybrany plik
3087 3087 Otwórz wybrany plik.
3088 3088 Otwórz sesję
3089 3089 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3090 3090 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3091 3091 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3092 3092 Otwieraj to okno przy starcie
3093 3093 Otwórz...
3094 3094 Otwarty/Zamknięty:
3095 3095 +++++
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 +++++
3101 3101 -----
3102 3102 dane OpenSteetMap
3103 3103 Godziny otwarcia
3104 3104 Godziny otwarcia
3105 3105 Otwieram plik "{0}" ...
3106 3106 Otwieram pliki
3107 3107 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
3108 3108 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3109 3109 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3110 3110 Czas działania
3111 3111 +++++
3112 3112 Optyk
3113 3113 Dodatkowe atrybuty:
3114 3114 Rodzaj (opcjonalne)
3115 3115 -----
3116 3116 Naturalna żywność
3117 3117 -----
3118 3118 Oryg. droga
3119 3119 Korekta prostopadłości
3120 3120 Ortogonalizuj / cofnij
3121 3121 Korekta prostopadłości
3122 3122 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3123 3123 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
3124 3124 -----
3125 3125 Pozostałe
3126 3126 Inny punkt informacyjny
3127 3127 Powielone węzły (inne)
3128 3128 Pozostałe opcje
3129 3129 Sklep turystyczny
3130 3130 Nośniki energii
3131 3131 Nakładaj kafelki
3132 3132 Nakładające się obszary.
3133 3133 Nakładające się obszary wodne
3134 3134 Nakładające się jezdnie
3135 3135 Nakładające się tory kolejowe
3136 3136 Nakładające się drogi
3137 3137 -----
3138 3138 Nadpisz pozycje:
3139 3139 Wyprzedzanie
3140 3140 Zastąp
3141 3141 Nadpisać ustawienia OAuth?
3142 3142 Zastąpienie klucza
3143 3143 PCN 2006 - Włochy
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 PUWG (Polska)
3147 3147 PUWG 1992 (Polska)
3148 3148 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3149 3149 Strefa PUWG
3150 3150 Sklep z farbami
3151 3151 Styl rysowania {0}: {1}
3152 3152 Wykopalisko paleontologiczne
3153 3153 -----
3154 3154 papier
3155 3155 Rysuj równolegle
3156 3156 -----
3157 3157 Parametr ''{0}'' jest wymagany.
3158 3158 Parametr "downloadgps" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Parametr musi zaczynać się znakiem "+" (znaleziono "{0}")
3162 3162 Nazwa parametru
3163 3163 Wartość parametru
3164 3164 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
3165 3165 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
3166 3166 Relacje nadrzędne
3167 3167 +++++
3168 3168 Parkuj i Jedź
3169 3169 +++++
3170 3170 Uliczka parkingowa
3171 3171 Wjazd na parking
3172 3172 Miejsce parkingowe
3173 3173 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3174 3174 Analizowanie danych OSM...
3175 3175 -----
3176 3176 Przetwarzam zawartość zestawu zmian...
3177 3177 -----
3178 3178 Przetwarzam listę zestawów zmian...
3179 3179 -----
3180 3180 Przetwarzanie odpowiedzi z serwera...
3181 3181 Część:
3182 3182 Części
3183 3183 -----
3184 3184 Zatoka
3185 3185 zatoki dla wymijania
3186 3186 Hasło
3187 3187 Hasło:
3188 3188 Hasło:
3189 3189 Wklej
3190 3190 Wklej ...
3191 3191 Wklej znaczniki
3192 3192 Wklej URL ze schowka
3193 3193 -----
3194 3194 Wkleja zawartość schowka.
3195 3195 -----
3196 3196 Wklej pomijając niekompletne
3197 3197 Ścieżka
3198 3198 Ścieżka:
3199 3199 Wzgórze
3200 3200 Ciąg pieszy
3201 3201 Przejście dla pieszych
3202 3202 Typ przejścia dla pieszych
3203 3203 Ciąg pieszy
3204 3204 +++++
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Wykonaj działania przed usunięciem
3209 3209 Wykonaj działania przed wyjściem
3210 3210 -----
3211 3211 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3212 3212 Dozwolone czynności
3213 3213 +++++
3214 3214 Apteka
3215 3215 Numer telefonu
3216 3216 Numer telefonu
3217 3217 Czas zrobienia zdjęcia (z exif):
3218 3218 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3219 3219 Miejsce na piknik
3220 3220 Molo
3221 3221 +++++
3222 3222 Rurociąg
3223 3223 Rodzaj trasy
3224 3224 Boisko
3225 3225 Miejsce kultu religijnego
3226 3226 Miejsca
3227 3227 Miejsce oczekiwania
3228 3228 -----
3229 3229 Wznawia lub zatrzymuje odtwarzanie.
3230 3230 -----
3231 3231 Plac zabaw
3232 3232 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3233 3233 Proszę kliknąć <strong>Ś</strong> to download and display a list of available plugins.
3234 3234 Wybierz, do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3235 3235 Zdecyduj, czy JOSM może okresowo aktualizować wtyczki
3236 3236 Zdecyduj, czy JOSM może automatycznie aktualizować wtyczki po własnej aktualizacji
3237 3237 Proszę zdecydować które wartości mają pozostać
3238 3238 -----
3239 3239 Podaj współrzędne GPS
3240 3240 -----
3241 3241 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3242 3242 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
3243 3243 Proszę wprowadzić adres kafelka
3244 3244 Proszę wprowadzić index kafelka
3245 3245 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3246 3246 -----
3247 3247 Proszę wprowadź najpierw poprawną wielkość fragmentu.
3248 3248 -----
3249 3249 Wprowadź poprawne ID użytkownika
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3254 3254 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3255 3255 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
3256 3256 Podaj liczbę całkowitą od 0 do {0}
3257 3257 Wpisz lub wklej link aby otrzymać zestawy zmian z OSM API.
3258 3258 Podaj OSM API URL.
3259 3259 Podaj liczbę wyświetlanych ostatnio dodanych tagów
3260 3260 -----
3261 3261 Wprowadź hasło do konta OSM
3262 3262 Podaj hasło
3263 3263 -----
3264 3264 Proszę wprowadź nazwę użytkownika swojego konta OSM
3265 3265 Podaj nazwę użytkownika
3266 3266 Proszę wprowadź swoje hasło OSM.
3267 3267 Proszę wprowadć swoją nazwę użytkownika OSM.
3268 3268 Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Hasło <strong>nie</strong> będzie zapisane w preferencjach JOSM i zostanie wysłane do serwera OSM <strong>tylko raz</strong>. Kolejne operacje dostępu do serwera nie będą już potrzebować już więcej tego hasła.
3269 3269 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3270 3270 Popraw opis zmian
3271 3271 Proszę najpierw zaznacz obszar.
3272 3272 Proszę wybierz klucz
3273 3273 Proszę wybierz wartość
3274 3274 Proszę wybrać procedurę uwierzytelniania:
3275 3275 Proszę wybrać pozycję
3276 3276 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3277 3277 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3278 3278 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3279 3279 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3280 3280 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3281 3281 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3282 3282 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3283 3283 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3284 3284 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
3285 3285 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3286 3286 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3287 3287 -----
3288 3288 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3289 3289 Wybierz podkład mapy.
3290 3290 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3291 3291 Proszę wybrać wiersz do edycji
3292 3292 Wybierz warstwę docelową
3293 3293 Wybierz metodę przesyłania:
3294 3294 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3295 3295 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3296 3296 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3297 3297 -----
3298 3298 Wtyczka umożliwiająca odwracanie opublikowanych zmian.
3299 3299 -----
3300 3300 Informacje o wtyczce
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 Aktualizowanie wtyczek
3304 3304 Wtyczki
3305 3305 Wtyczki są aktualne
3306 3306 Nazwa punktu
3307 3307 Numer punktu
3308 3308 Słup
3309 3309 Numer referencyjny
3310 3310 Posterunek policji
3311 3311 Polityczna
3312 3312 Populacja
3313 3313 Pozycja
3314 3314 Pozycja
3315 3315 Pozycja {0} jest poza zakresem. Obecną liczba członków jest {1}
3316 3316 Skrzynka pocztowa
3317 3317 Poczta
3318 3318 Kod pocztowy
3319 3319 +++++
3320 3320 Energetyka
3321 3321 Elektrownia
3322 3322 Linia elektryczna
3323 3323 Rozdzielnia elektryczna
3324 3324 Stacja transformatorowa
3325 3325 Słup wysokiego napięcia
3326 3326 Powielone węzły energetyki
3327 3327 Linie energetyczne
3328 3328 Elektryczność
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 Predefiniowane
3334 3334 -----
3335 3335 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 Ustawienia
3340 3340 Preferencje zostały zapisane na {0}
3341 3341 Ustawienia...
3342 3342 Przygotowywanie danych OSM...
3343 3343 Przygotuj rozwiązanie konfliktu
3344 3344 Przygotowanie zestawu danych...
3345 3345 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3346 3346 Przygotowuję obiekty do wysyłki...
3347 3347 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3348 3348 Kolej retro
3349 3349 Pliki definicji szablonu (*.xml, *.zip)
3350 3350 Grupa szablonów {0}
3351 3351 Grupa szablonów {1} / {0}
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 Szablony
3355 3355 Szablony nie zawierają danego klucza
3356 3356 Szablony nie zawierają danej wartości
3357 3357 Ciśnienie (w barach)
3358 3358 Poprzedni znacznik
3359 3359 Poprzedni
3360 3360 Droga krajowa
3361 3361 Droga krajowa - dojazd
3362 3362 Element
3363 3363 Oczekiwano id elementu
3364 3364 Więzienie
3365 3365 Prywatny basen
3366 3366 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3367 3367 Przetwarzanie plików wtyczki...
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 Odwzorowane współrzędne
3372 3372 -----
3373 3373 Odwzorowanie
3374 3374 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3375 3375 -----
3376 3376 Kod odwzorowania
3377 3377 -----
3378 3378 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3379 3379 Nazwa projekcji
3380 3380 -----
3381 3381 Wymagana projekcja (+proj=*)
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 Właściwości
3385 3385 Właściwości / członkostwo
3386 3386 Kontroler poprawności właściwości:
3387 3387 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3388 3388 Właściwości w moim zestawie, np. lokalny zestaw
3389 3389 -----
3390 3390 Właściwości w ich zestawie, np. zestaw serwera
3391 3391 Właściwości
3392 3392 Właściwości (z konfliktami)
3393 3393 Właściwości/członkostwo
3394 3394 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3395 3395 Wartość zawiera kody HTML
3396 3396 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3397 3397 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 Ustawienia proxy
3407 3407 +++++
3408 3408 Budynek użyteczności publicznej
3409 3409 Publiczny gril
3410 3410 Transport publiczny
3411 3411 Transport publiczny
3412 3412 Transport publiczny (przestarzałe)
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 Wyczyść
3416 3416 Czyszczenie...
3417 3417 -----
3418 3418 +++++
3419 3419 Kamieniołom
3420 3420 Zapytanie
3421 3421 Kolejkuj i pobierz zestawy zmian
3422 3422 -----
3423 3423 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3424 3424 Zapytanie o zestawy zmian
3425 3425 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3426 3426 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3427 3427 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3428 3428 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3429 3429 Odpytywanie serwera nazw
3430 3430 Odpytywanie serwera nazw…
3431 3431 Pytanie
3432 3432 Zdalnie sterowane samochody
3433 3433 -----
3434 3434 Tor wyścigowy
3435 3435 -----
3436 3436 Tor
3437 3437 Kolej
3438 3438 Przystanek kolejowy
3439 3439 Peron kolejowy
3440 3440 Powielone węzły torów kolejowych
3441 3441 przystanek
3442 3442 Obszar kolejowy
3443 3443 -----
3444 3444 Stacja kolejowa (przestarzałe)
3445 3445 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3446 3446 -----
3447 3447 Spodziewane: zakres liczbowy
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 czyste dane GPS
3451 3451 -----
3452 3452 Czytaj z pliku
3453 3453 Czytanie zdjęć...
3454 3454 Odczytaj wersję protokołu
3455 3455 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3456 3456 Wczytywanie zestawów zmian...
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 Doczytuję rodziców "{0}"
3460 3460 Wczytywanie informacji użytkownika...
3461 3461 -----
3462 3462 Wczytywanie {0}...
3463 3463 Plik Readme
3464 3464 Imię i nazwisko
3465 3465 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3466 3466 Ostatnio dodane tagi
3467 3467 Zalecane działania
3468 3468 Zapisywanie
3469 3469 Studio nagrań
3470 3470 Teren rekreacyjny
3471 3471 Obraz...
3472 3472 Zbiórka odpadów
3473 3473 Czerwony:
3474 3474 Powtórz
3475 3475 Ponów ...
3476 3476 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3477 3477 Powtórz wybraną i wszystkie wcześniejsze komendy
3478 3478 Ponów {0}
3479 3479 Numer
3480 3480 Oznaczenie (numer toru)
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Numer identyfikacyjny
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Numer referencyjny
3488 3488 Odwołania do:
3489 3489 Odnosi się do
3490 3490 Odśwież
3491 3491 +++++
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 Odrzuć konflikty i zapisz
3495 3495 Relacja
3496 3496 Relacja ''{0}''została już usunięta. Pomijanie wysyłania obiektu.
3497 3497 Relacja ...
3498 3498 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 Edytor Relacji: {0}
3504 3504 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3505 3505 Sprawdzanie relacji
3506 3506 Relacja jest usunięta
3507 3507 Pusta relacja
3508 3508 Filtr listy relacji
3509 3509 Nieustalony rodzaj relacji
3510 3510 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3511 3511 Relacja {0}
3512 3512 Relacja:
3513 3513 Relacja: zaznaczona
3514 3514 Relacje
3515 3515 Relacje z tymi samymi członkami
3516 3516 Relacje: {0}
3517 3517 Relacje: {0}/{1}
3518 3518 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3519 3519 Zwolnij przycisk myszy aby zatrzymać ruch.
3520 3520 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3521 3521 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3522 3522 Religia
3523 3523 Odśwież
3524 3524 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3525 3525 Wczytaj ponownie błędne kafle
3526 3526 Załaduj ponownie z pliku
3527 3527 Odświerza stronę pomocy
3528 3528 Ponownie wczytuje historię z serwera
3529 3529 Odświeżanie źródeł stylów
3530 3530 Ponownie załaduj listę dostępnych szablonów z ''{0}''
3531 3531 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3532 3532 -----
3533 3533 Zdalne sterowanie
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 Usuń
3546 3546 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3547 3547 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3548 3548 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3549 3549 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3550 3550 Usuń wszystkich członków wskazujących na jeden z wybranych obiektów
3551 3551 Usuń wpis
3552 3552 Usuń z pamięci podręcznej
3553 3553 Usuń z paska narzędzi
3554 3554 Usuń zdjęcie z warstwy
3555 3555 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3556 3556 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3557 3557 Usuń zaznaczone zakładki
3558 3558 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3559 3559 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3560 3560 -----
3561 3561 Usuwa wybraną pozycję
3562 3562 Usuń wybrane ścieżki ikon
3563 3563 -----
3564 3564 Usuń wybrane style z listy aktywnych styli
3565 3565 Usuń je, wyczyść relację
3566 3566 Usuń członka tej relacji z niej
3567 3567 Usuń Element z Relacji
3568 3568 Usunięte powielone węzły
3569 3569 -----
3570 3570 Usunięte przestarzałe tagi
3571 3571 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3572 3572 Usuwanie nieaktualizowanych wtyczek...
3573 3573 Zmień nazwę pliku
3574 3574 Zmień nazwę pliku "{0}" na
3575 3575 Zmień nazwę warstwy
3576 3576 Zmień nazwę zakładki
3577 3577 -----
3578 3578 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3579 3579 -----
3580 3580 Wypożyczalnia
3581 3581 Warsztat samochodowy
3582 3582 Zamień
3583 3583 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3584 3584 Zamień istniejące wartości
3585 3585 Zgłoś błąd
3586 3586 Zgłoś błąd
3587 3587 +++++
3588 3588 -----
3589 3589 Zapytanie nie udało się
3590 3590 URL prośby klucza:
3591 3591 Szczegóły żądania: {0}
3592 3592 Wymaga opłaty
3593 3593 Sztuczne jezioro
3594 3594 Resetuj
3595 3595 Przywraca domyślne ustawienia
3596 3596 Przywróć wartości domyślne
3597 3597 Droga lokalna
3598 3598 Budynek mieszkalny
3599 3599 Zabudowa mieszkaniowa
3600 3600 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ)
3601 3601 Rozwiąż
3602 3602 Rozwiąż konflikty
3603 3603 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3604 3604 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3605 3605 -----
3606 3606 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3607 3607 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3608 3608 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3609 3609 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3610 3610 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3611 3611 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3612 3612 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3613 3613 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3614 3614 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3615 3615 Wydobycie
3616 3616 Miejsce odpoczynku
3617 3617 Uruchom ponownie
3618 3618 Zrestartuj aplikcję.
3619 3619 Restauracja
3620 3620 Przywróć
3621 3621 Odzyskiwanie plików
3622 3622 Ograniczenie
3623 3623 Obszar handlowy
3624 3624 Mur oporowy
3625 3625 Dom seniora
3626 3626 -----
3627 3627 Pobierz Żeton Żądania
3628 3628 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}''
3629 3629 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth
3630 3630 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}''
3631 3631 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth...
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 Odwróć kierunek dróg
3639 3639 Odwróć i połącz
3640 3640 -----
3641 3641 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3642 3642 Odwróć kolejność członków relacji
3643 3643 Odwróć kierunek drogi
3644 3644 Odwróć kierunek dróg
3645 3645 Odwrócona linia brzegowa
3646 3646 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3647 3647 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3648 3648 Cofanie zmian
3649 3649 Popraw
3650 3650 Wersja
3651 3651 jeździectwo
3652 3652 -----
3653 3653 Rzeka
3654 3654 Koryto rzeczne
3655 3655 Droga (nieokreślona)
3656 3656 Ograniczenia na drodze
3657 3657 Rola
3658 3658 Problem z weryfikacją roli
3659 3659 -----
3660 3660 Brakująca rola {0}
3661 3661 Nieznana rola {0}
3662 3662 Rola:
3663 3663 -----
3664 3664 Role w relacjach odnoszących się do
3665 3665 -----
3666 3666 Rondo
3667 3667 Trasa główna
3668 3668 Sieć trasy
3669 3669 Stan trasy
3670 3670 Typ trasy
3671 3671 Zaznaczone szlaki:
3672 3672 Rugby league
3673 3673 Rugby union
3674 3674 Ruiny
3675 3675 Uruchom ponownie kroki automatycznego uwierzytelnienia.
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 Wykonywanie testu {0}
3679 3679 Pas startowy
3680 3680 Skala SAC
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 karty SIM
3684 3684 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3685 3685 Tor szkoleniowy
3686 3686 Kontrola bezpieczeństwa
3687 3687 Sprzedaż
3688 3688 Brama warowna
3689 3689 Nasycenie:
3690 3690 +++++
3691 3691 Zapisz
3692 3692 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3693 3693 Zapisz jako
3694 3694 Zapisz jako...
3695 3695 Zapisz plik GPX
3696 3696 Zapisz w:
3697 3697 Zapisz warstwę
3698 3698 Zapisz plik OSM
3699 3699 Zapisz sesję
3700 3700 Zapisz sesję jako...
3701 3701 Zapisz plik WMS
3702 3702 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3703 3703 Zapisz i załaduj aktualną sesję (lista warstw, itd.)
3704 3704 Zapisz pomimo tego
3705 3705 Zapisz jako...
3706 3706 Zapisz w:
3707 3707 Zapisz wybrany plik.
3708 3708 Zapisz sesję
3709 3709 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3710 3710 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3711 3711 Zapisuje bieżące dane.
3712 3712 Zapisuje obecną sesję do nowego pliku.
3713 3713 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3714 3714 -----
3715 3715 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3716 3716 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3717 3717 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3718 3718 Współczynnik skalowania
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 Przeglądanie katalogu {0}
3722 3722 Szkoła
3723 3723 złom
3724 3724 Rumowisko
3725 3725 Busz
3726 3726 Sklep rybny
3727 3727 Szukaj
3728 3728 Szukaj ...
3729 3729 Wyszukaj Klucz/Wartość
3730 3730 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3731 3731 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3732 3732 Wyszukuje obiekty
3733 3733 Wyszukuje obiekty.
3734 3734 Szukaj w tagach
3735 3735 Znajdź szablon
3736 3736 Szukaj w szablonach
3737 3737 Wyszukanie:
3738 3738 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu
3739 3739 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu ograniczając się do danego typu (tj. węzła/drogi/relacji)
3740 3740 Szukaj...
3741 3741 Szukaj:
3742 3742 Szukaj:
3743 3743 Druga nazwa
3744 3744 sprzedaż rowerów używanych
3745 3745 Droga wojewódzka
3746 3746 Droga wojewódzka - dojazd
3747 3747 Sekundy: {0}
3748 3748 Błąd bezpieczeństwa
3749 3749 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3750 3750 -----
3751 3751 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3752 3752 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3753 3753 Zaznacz
3754 3754 Zaznacz wszystko
3755 3755 -----
3756 3756 Wybierz warstwy WMS
3757 3757 -----
3758 3758 Zaznacz drogę którą chcesz wyrysować dokładniej.
3759 3759 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3760 3760 Wstecz
3761 3761 Wybież otwarty zestaw zmian
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3767 3767 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3768 3768 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3769 3769 Wybierz przynajmniej:
3770 3770 Wybierz nazwę pliku
3771 3771 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3772 3772 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3773 3773 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3774 3774 Wybierz warstwę obrazu
3775 3775 Zaznacz na warstwie
3776 3776 Zaznacz na liście relacji
3777 3777 Wybierz członków
3778 3778 Wybierz członków (dodaj)
3779 3779 Zaznacz kolejną przerwę
3780 3780 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3781 3781 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3782 3782 Zaznacz obiekty aby zobaczyć właściwości
3783 3783 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3784 3784 Wybierz obiekty do wysyłki
3785 3785 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3786 3786 Zaznacz poprzednią przerwę
3787 3787 Zaznacz relację
3788 3788 Wybierz relacje (dodaj)
3789 3789 Wybierz relację w liście relacji.
3790 3790 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3791 3791 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3792 3792 Wybierz warstwę docelową
3793 3793 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3794 3794 -----
3795 3795 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3799 3799 Wybierz by zamknąć zestaw zmian po wysyłce
3800 3800 Wybierz by pobrać ślady GPS z zaznaczonego obszaru.
3801 3801 Wybierz by pobrać dane OSM zaznaczonego obszaru.
3802 3802 Zaznacz by nadac JOSM prawo do pobierania twoich prywatnych śladów GPS do warstw JOSM.
3803 3803 Zaznacz by nadać JOSM prawo odczytu twoich preferencji witryny OSM
3804 3804 Zaznacz by nadać JOSM prawo do wysyłania śladów GPS w twoim imieniu
3805 3805 Zaznacz by nadać JOSM prawo wysyłania map w twoim imieniu
3806 3806 Zaznacz by nadac JOSM prawo do wysyłania twoich preferencji witryny OSM
3807 3807 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3808 3808 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3812 3812 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3813 3813 Wybrane wpisy:
3814 3814 Zaznaczenie
3815 3815 Wybrano zbiór pusty.
3816 3816 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3817 3817 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3818 3818 Wybór:
3819 3819 Zaznaczenie: {0}
3820 3820 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3821 3821 -----
3822 3822 Drogi przecinające same siebie
3823 3823 Półautomatyczna
3824 3824 Osobna wartwa
3825 3825 +++++
3826 3826 Kolejność: {0}
3827 3827 Serwer odpowiedział kodem 404 dla id {0}. Pomijam.
3828 3828 -----
3829 3829 Droga serwisowa
3830 3830 Godziny nabożeństw
3831 3831 Typ
3832 3832 Miejsce obsługi podróżnych
3833 3833 Usługi:
3834 3834 Rodzaj
3835 3835 Sesja
3836 3836 Plik sesji (*.jos)
3837 3837 Plik sesji (*.jos, *.joz)
3838 3838 Plik sesji (archiwum) (*.joz)
3839 3839 Ustaw zakładkę WMS
3840 3840 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3841 3841 Ustal liczbę ostatnio dodanych tagów
3842 3842 -----
3843 3843 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3844 3844 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3845 3845 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3846 3846 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3847 3847 Określa język
3848 3848 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3849 3849 Ustaw na domyślne
3850 3850 Wybierz widzialność ścieżki {0}
3851 3851 Ustawiono {0} właściwości dla {1} obiektówt
3852 3852 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3853 3853 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3854 3854 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3855 3855 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3856 3856 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3857 3857 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3858 3858 Zapisywanie domyślnych ustawień
3859 3859 Ustawienia
3860 3860 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3861 3861 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3862 3862 Ustawienia funkcji zdalnego sterowania
3863 3863 Kilka narzędzi upraszczających korzystanie z JOSM
3864 3864 -----
3865 3865 Punkt carsharingu
3866 3866 Wyostrzenie (wymaga ponownego dodania warstwy):
3867 3867 +++++
3868 3868 Schronienie
3869 3869 -----
3870 3870 Żegluga
3871 3871 Sklep obuwniczy
3872 3872 Strzelectwo
3873 3873 Zakupy
3874 3874 Sklepy
3875 3875 Krótki opis:
3876 3876 Skrót
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3880 3880 Pokaż
3881 3881 Pokaż obszar
3882 3882 Pokaż Błędy
3883 3883 Pokaż raport konfiguracji
3884 3884 Pokaż Tekst/Ikony
3885 3885 Pokaż miniaturki zdjęć na mapie
3886 3886 Pokaż informację kafelka
3887 3887 Pokaż wszystkie
3888 3888 Pokaż granice
3889 3889 Pokaż zestaw zmian {0}
3890 3890 Pokazuje informację pomocy
3891 3891 Włącz pomocną geometrię
3892 3892 Pokaż historię
3893 3893 Pokaż szczegóły
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3897 3897 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3898 3898 Pokaż następne zdjęcie
3899 3899 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3900 3900 Pokaż tylko odpowiednie do zaznaczenia
3901 3901 -----
3902 3902 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3903 3903 Pokaż poprzednie zdjęcie
3904 3904 Pokaż tylko wybrane
3905 3905 Wyświetlaj ekran powitalny
3906 3906 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3907 3907 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3908 3908 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 Wyświetla tę pomoc
3912 3912 Pokaż/Ukryj
3913 3913 Wyświetl/ukryj
3914 3914 Wyświetl/ukryj warstwę
3915 3915 Obszar
3916 3916 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3917 3917 Pokazuje bieżącą datę
3918 3918 Pokazuje wilgotność
3919 3919 Pokazuje temperaturę
3920 3920 Pokazuje profil wysokości i pewne dane statystyczne śladu GPX.
3921 3921 Sycylia - Włochy
3922 3922 Przyciski boczne
3923 3923 -----
3924 3924 Drogi bez nazwy
3925 3925 -----
3926 3926 Proste narzędzie do tagowania numerów domów.
3927 3927 -----
3928 3928 Uprość drogę
3929 3929 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3930 3930 -----
3931 3931 Uprościć drogi?
3932 3932 -----
3933 3933 Prosta konwersja obszaru na wielokąt złożony.
3934 3934 -----
3935 3935 Jednoczesne połączenia:
3936 3936 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3937 3937 Pojedyncze elementy
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 Rozmiar
3941 3941 Jazda na deskorolce
3942 3942 Łyżwiarstwo
3943 3943 Narty
3944 3944 Narciarstwo
3945 3945 Pomiń pobieranie
3946 3946 Pomiń pobieranie
3947 3947 Pomiń warstwę i kontynuuj
3948 3948 Pomiń
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 Mapa
3953 3953 Pochylnia
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Palenie
3958 3958 -----
3959 3959 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 Dopasuj do wielkości kafelek
3963 3963 Skuter śnieżny
3964 3964 Piłka nożna
3965 3965 słabe
3966 3966 -----
3967 3967 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3968 3968 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3969 3969 Niektóre punkty, które były zbyt dale od ścieżki by rozsądnie oszacować ich czas, zostały pominięte.
3970 3970 Niektóre punkty z czasem wcześniejszym niż początek ścieżki lub późniejsze niż koniec ścieżki zostały pominięte lub przeniesione na start.
3971 3971 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3972 3972 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3973 3973 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3974 3974 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3975 3975 Sortuj
3976 3976 Sortuj menu szablonów
3977 3977 Sortuj elementy relacji
3978 3978 Źródło
3979 3979 Południe
3980 3980 -----
3981 3981 Miejsca dla niepełnosprawnych
3982 3982 Miejsca dla rodziców
3983 3983 Miejsca dla kobiet
3984 3984 Specjalne cele
3985 3985 Fotoradar
3986 3986 Kolczatka
3987 3987 Rozdziel drogę
3988 3988 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3989 3989 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3990 3990 Rozdziela drogę na fragmenty
3991 3991 +++++
3992 3992 Sporty z piłką
3993 3993 Obiekty sportowe
3994 3994 Sport
3995 3995 Centrum sportowe
3996 3996 Źródło
3997 3997 Stadion
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
4002 4002 Gwiazdki
4003 4003 Rozpocznij szukanie
4004 4004 Rozpocznij pobieranie
4005 4005 Rozpocznij pobieranie danych
4006 4006 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
4007 4007 -----
4008 4008 Rozpoczynanie skanowania katalogu
4009 4009 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
4010 4010 Ponowna próba {0} z {1}.
4011 4011 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
4012 4012 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
4013 4013 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
4014 4014 Stan
4015 4015 Stan:
4016 4016 Stacja/dworzec/port
4017 4017 -----
4018 4018 Sklep papierniczy
4019 4019 +++++
4020 4020 Raport konfiguracji
4021 4021 Schody
4022 4022 -----
4023 4023 Przełaz
4024 4024 Znak stop
4025 4025 Obszar zatrzymania
4026 4026 Miejsce zatrzymania
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 Strumień
4030 4030 Ulica
4031 4031 Latarnia uliczna
4032 4032 Nazwa ulicy
4033 4033 Sieć drogowa
4034 4034 Ulice NRW Geofabrik.de
4035 4035 -----
4036 4036 mocne
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
4040 4040 Czy styl jest obecnie aktywny?
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 Nd 10:00
4044 4044 Nd 10:30
4045 4045 Nd 11:00
4046 4046 Podobszary
4047 4047 Stwórz filtr
4048 4048 Podtyp szlaku (największy z członków)
4049 4049 Przedmieście
4050 4050 Metro
4051 4051 Wejście do metra
4052 4052 Powodzenie
4053 4053 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4054 4054 +++++
4055 4055 Zbędne ograniczenie skrętu w drogę jednokierunkową
4056 4056 +++++
4057 4057 Strzeżony
4058 4058 -----
4059 4059 Umożliwia śledzenie pozycji GPS na bieżąco (poruszająca się kropka) dzięki połączeniu z serwerem gpsd.
4060 4060 Obsługiwane Serwisy Rektyfikacyjne
4061 4061 Dostępne odwzorowania to: {0}
4062 4062 -----
4063 4063 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4064 4064 Nie pokazuj więcej raportów z błędami dla tej sesji.
4065 4065 Nawierzchnia
4066 4066 -----
4067 4067 Monitoring
4068 4068 Punkt geodezyjny
4069 4069 -----
4070 4070 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
4071 4071 Podejrzana kombinacja tag/wartość
4072 4072 Pływanie
4073 4073 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
4074 4074 -----
4075 4075 Podczas rysowania przyciąga do określonych kątów
4076 4076 Opis symboli
4077 4077 Synchronizacja dźwięku
4078 4078 Synchronizuj cały zestaw danych
4079 4079 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4080 4080 Synchronizuję tylko relację {0}
4081 4081 Synchronizuj czas ze zdjęcia odbiornika GPS
4082 4082 Synchronizuję tylko drogę {0}
4083 4083 System miar
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 Ustawienia TMS
4092 4092 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
4093 4093 Tenis stołowy
4094 4094 Nawierzchnia dla niewidomych
4095 4095 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
4096 4096 -----
4097 4097 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
4098 4098 Klucz tagu jest za długi
4099 4099 Otaguj zmodyfikowane relacje z
4100 4100 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
4101 4101 Wartość tagu jest za długa
4102 4102 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
4103 4103 Szablony
4104 4104 Etykiety
4105 4105 Znaczniki i członkowie
4106 4106 Tagi z węzłów
4107 4107 Tagi z relacji
4108 4108 Tagi z drogi
4109 4109 Znaczniki zestawu zmian {0}
4110 4110 Znaczniki nowego zestawu zmian
4111 4111 Tag z pustą wartością
4112 4112 Tagi:
4113 4113 Krawiec
4114 4114 -----
4115 4115 +++++
4116 4116 Postój taksówek
4117 4117 Droga kołowania
4118 4118 Telefon
4119 4119 na karty telefoniczne
4120 4120 Tenis
4121 4121 Namioty dozwolone
4122 4122 +++++
4123 4123 Droga powiatowa
4124 4124 Droga powiatowa - dojazd
4125 4125 +++++
4126 4126 Testuj Klucz Dostępu
4127 4127 Test nie udał się
4128 4128 Sprawdza URL API
4129 4129 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 +++++
4133 4133 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
4134 4134 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 URL API działa poprawnie.
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4143 4143 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
4144 4144 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4145 4145 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4146 4146 Drogi "przez" nie są połączone.
4147 4147 -----
4148 4148 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4149 4149 Obszar, który próbowałeś pobrać był zbyt lub same żądanie pobrania były zbyt duże.<br>Albo spróbuj pobrać mniejszy obszar albo użyj wyeksportowanego pliku udostępnionego przez społeczność OSM.
4150 4150 Pogróbiony tekst to nazwa warstwy.
4151 4151 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4152 4152 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4153 4153 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4154 4154 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
4155 4155 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4156 4156 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4160 4160 -----
4161 4161 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4162 4162 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4163 4163 Domyślne szablony JOSM
4164 4164 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4165 4165 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
4166 4166 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
4167 4167 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
4168 4168 Następujące obiekty nie mogą być skopiowane do docelowego obiektu<br>ponieważ są usunięte w docelowym zestawie:
4169 4169 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4170 4170 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4171 4171 -----
4172 4172 Klucz "{0}" i wszystkie jego wartości zostaną usunięte
4173 4173 Klucz "{0}" jest już używany
4174 4174 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
4175 4175 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
4176 4176 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4180 4180 -----
4181 4181 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4182 4182 -----
4183 4183 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4184 4184 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
4185 4185 Proxy nie będzie użyte.
4186 4186 -----
4187 4187 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
4188 4188 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
4189 4189 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
4190 4190 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4191 4191 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
4192 4192 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4193 4193 Wybrane zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
4194 4194 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4195 4195 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4196 4196 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
4197 4197 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4198 4198 -----
4199 4199 Napis ''{0}'' nie reprezentuje poprawnej liczby zmiennoprzecinkowej.
4200 4200 -----
4201 4201 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4202 4202 Nazwa użytkownika nie może być pusta. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika OSM
4203 4203 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4204 4204 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4205 4205 Teatr
4206 4206 Ich zestaw nie zawiera tagu z kluczem {0}
4207 4207 Ich wersja
4208 4208 Ich wersja (na serwerze)
4209 4209 Ich z Połączoną
4210 4210 Park rozrywki
4211 4211 Brak dostępnych podkładów mapy.
4212 4212 Nie ma otwartych zestawów zmian
4213 4213 Nie wybrano opiektów do pobrania
4214 4214 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4215 4215 Drogi mają cześć wspólną.
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 Dane dotyczące błędu powinny zostać dla ciebie wyświetlone poniżej. Dołącz proszę informację o tym jak wywołać ten błąd opisując to tak najdokładniej jak się da.
4219 4219 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
4220 4220 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4221 4221 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 To znajduje się za końcem nagrania.
4225 4225 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
4226 4226 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4227 4227 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
4228 4228 -----
4229 4229 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4230 4230 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
4231 4231 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
4232 4232 Ta wtyczka bezpośrednio wysyła ślady GPS z aktywnej warstwy JOSM do openstreetmap.org.
4233 4233 Ta wtyczka upraszcza mapowanie i edycję tras transportu publicznego.
4234 4234 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
4235 4235 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
4236 4236 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4237 4237 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
4238 4238 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
4239 4239 Ten test sprawdza czy obszary nakładają się na siebie.
4240 4240 Ten test sprawdza czy wielokąty są poprawne.
4241 4241 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
4242 4242 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4243 4243 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
4244 4244 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4245 4245 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
4246 4246 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
4247 4247 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
4248 4248 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
4249 4249 -----
4250 4250 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
4251 4251 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
4252 4252 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4253 4253 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4254 4254 Automat biletowy
4255 4255 Numery kafelków mapy
4256 4256 Adres kafelka:
4257 4257 Katalog cache kafelek:
4258 4258 -----
4259 4259 Limit czasu (minuty)
4260 4260 Czas:
4261 4261 Zakres czasu
4262 4262 Strefa czasowa:
4263 4263 Strefa czasowa: {0}
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 Nazwa:
4267 4267 -----
4268 4268 Do (końcowy przystanek)
4269 4269 Do ...
4270 4270 Do usunięcia
4271 4271 Przełącz linie łączące punktu GPX
4272 4272 -----
4273 4273 Przełącza widok szkieletowy
4274 4274 -----
4275 4275 Przełącza na pełny ekran
4276 4276 Włącz przeciąganie o {0}
4277 4277 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4278 4278 Przełącz widoczność warstwy: {0}
4279 4279 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4280 4280 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4281 4281 Przełącz: {0}
4282 4282 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4283 4283 Włącza/wyłącza boczny pasek narzędzi
4284 4284 Toalety
4285 4285 -----
4286 4286 bramka (opłata)
4287 4287 Punkt poboru opłat
4288 4288 Zbyt wiele przekierowań wykryto przy pobieraniu URL. Przerywam.
4289 4289 Narzędzie: {0}
4290 4290 Pasek narzędzi
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 Personalizacja paska narzędzi
4294 4294 Narzędzia
4295 4295 -----
4296 4296 Narzedzie do rysowania budynków.
4297 4297 Podpowiedź
4298 4298 +++++
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 Turystyka
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 Wieża
4305 4305 Numer referencyjny
4306 4306 Typ wieży
4307 4307 Małe miasto
4308 4308 Ratusz
4309 4309 Sklep z zabawkami
4310 4310 -----
4311 4311 Droga gruntowa
4312 4312 Kolorowanie ścieżek i punktów
4313 4313 Data ścieżki
4314 4314 Typ drogi
4315 4315 Środek uspokojenia ruchu
4316 4316 Sygnalizacja świetlna
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 Pociąg
4320 4320 Tramwaj
4321 4321 Przystanek tramwajowy
4322 4322 Przystanek tramwajowy (przestarzałe)
4323 4323 +++++
4324 4324 Ograniczenia w ruchu
4325 4325 -----
4326 4326 Biuro podróży
4327 4327 Drzewo
4328 4328 Trolejbus
4329 4329 Droga ekspresowa
4330 4330 Droga ekspresowa - dojazd
4331 4331 Spróbuj ponownie
4332 4332 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4333 4333 Wt-Nd 08:00-15:00; So 08:00-12:00
4334 4334 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
4335 4335 Tunel
4336 4336 Początek tunelu
4337 4337 Ograniczenia skrętu
4338 4338 Włącz/wyłącz wybrane style
4339 4339 Miejsce do zawracania
4340 4340 -----
4341 4341 Ograniczenia skrętu
4342 4342 Kołowrotek
4343 4343 Obrotnica
4344 4344 Rodzaj
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 Rodzaj schronienia
4348 4348 Rodzaj
4349 4349 -----
4350 4350 Sklep z oponami
4351 4351 +++++
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 Numer UIC
4355 4355 NIEZNANA
4356 4356 +++++
4357 4357 URL/ Plik:
4358 4358 Pliki URL
4359 4359 -----
4360 4360 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4361 4361 +++++
4362 4362 +++++
4363 4363 +++++
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 +++++
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 Strefa UTM
4371 4371 -----
4372 4372 Rozdziel drogi
4373 4373 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
4374 4374 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
4375 4375 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
4376 4376 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4377 4377 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
4378 4378 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4379 4379 -----
4380 4380 Nie można wczytać warstwy
4381 4381 Nie można zlokalizować pliku ''{0}''.
4382 4382 Nie można parsować współrzędnych
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4387 4387 Droga gminna
4388 4388 Niezamknięte drogi
4389 4389 Niezamknięta droga
4390 4390 Niepołączona linia brzegowa
4391 4391 Niepołączone węzły bez tagów
4392 4392 Niepołączone drogi
4393 4393 Brak decyzji
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 Nierozstrzygnięty
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 Cofnij
4400 4400 Cofnij ...
4401 4401 Cofanie ortogonalizacji kształtu
4402 4402 Anuluj przesunięcie
4403 4403 Cofa ortogonalizację wybranych węzłów
4404 4404 Cofa ostatnią czynność.
4405 4405 Cofnij wybraną i wszystkie późniejsze komendy
4406 4406 Cofnij {0}
4407 4407 Oderwij panel
4408 4408 Nieoczekiwany błąd
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 Nieoczekiwany format ID zwrócony przez serwer. Otrzymano ''{0}''.
4413 4413 -----
4414 4414 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
4415 4415 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
4416 4416 Nieoczekiwana liczba argumentów dla parametru "+bounds" (musi być 4)
4417 4417 Nieoczekiwana liczba argumentów dla parametru "towgs84" (musi być 3 lub 7)
4418 4418 Nieoczekiwany format parametru ("{0}")
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
4424 4424 Niespodziewany token: {0}
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4428 4428 Odblokuj
4429 4429 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4430 4430 Potwierdzenie rozdzielenia
4431 4431 Rozdzielony węzeł
4432 4432 Uniwersytet
4433 4433 Nieznany adres
4434 4434 Nieznany rodzaj elementu
4435 4435 Nieznany tryb {0}
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
4439 4439 -----
4440 4440 Nieznana rola
4441 4441 -----
4442 4442 Nieznany typ: {0}
4443 4443 -----
4444 4444 Nieznany parametr: "{0}".
4445 4445 Nieznany identyfikator projekcji: ''{0}''
4446 4446 Skrzyżowanie bez nazwy
4447 4447 -----
4448 4448 Drogi bez nazwy
4449 4449 Nieuporządkowana linia brzegowa
4450 4450 Wypakowywanie {0} do {1}
4451 4451 Niezapisane zmiany
4452 4452 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4453 4453 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4454 4454 Niezapisane dane i konflikty
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 Niezapisane dane OSM
4458 4458 Odznacz wszystko
4459 4459 Odznacza wszystkie obiekty.
4460 4460 -----
4461 4461 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 Nie wspierana wersja: {0}
4465 4465 Nieoznaczone i niepołączone drogi
4466 4466 Drogi bez tagów
4467 4467 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4468 4468 Nieoznaczone, puste i jedno węzłowe drogi
4469 4469 W górę
4470 4470 W górę o jeden poziom
4471 4471 Aktualizuj
4472 4472 Aktualizuj zestaw zmian
4473 4473 Aktualizuj zawartość
4474 4474 Aktualizuj dane
4475 4475 -----
4476 4476 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4477 4477 Pobierz zmiany
4478 4478 Aktualizacja obiektów
4479 4479 Aktualizuj wtyczki
4480 4480 Pobierz wybrane
4481 4481 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4482 4482 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4483 4483 Aktualizuje wybrane wtyczki
4484 4484 Zaktualizowano
4485 4485 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4486 4486 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4487 4487 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
4488 4488 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4489 4489 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4490 4490 Uaktualnianie zestawu zmian...
4491 4491 Odświeżanie danych
4492 4492 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4493 4493 Aktualizowanie mapy...
4494 4494 Aktualizowanie pluginów
4495 4495 Odświeżanie interfejsu użytkownika
4496 4496 Wyślij
4497 4497 Wyślij zmiany
4498 4498 Wyślij Ustawienia
4499 4499 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4500 4500 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4501 4501 Wyślij dane
4502 4502 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4503 4503 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4504 4504 Wyślij dane do już istniejącego i otwartego zestawu zmian
4505 4505 -----
4506 4506 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4507 4507 Wysłanie danych w jednym zapytaniem (zbyt wiele obiektów do wysłania)
4508 4508 -----
4509 4509 Wyślij wybrane elementy
4510 4510 Wyślij zmienione elementy
4511 4511 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4512 4512 Wysyłanie do "{0}"
4513 4513 Wyślij do nowego zestawu zmian
4514 4514 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4515 4515 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4516 4516 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4517 4517 Wysyłam i zapisuje zmodyfikowane warstwy...
4518 4518 Przesyłanie danych...
4519 4519 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4520 4520 Użycie
4521 4521 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4522 4522 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4523 4523 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4524 4524 Używaj prostego uwierzytelniania
4525 4525 -----
4526 4526 Używaj OAuth
4527 4527 Używaj SOCKS proxy
4528 4528 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4529 4529 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4530 4530 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4531 4531 Użyj domyślny
4532 4532 Użyj domyślny plik danych.
4533 4533 Użyj domyślnych ustawień
4534 4534 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4535 4535 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4536 4536 Użyj warstwy błędów
4537 4537 Używaj zewnętrznych skryptów w JOSM
4538 4538 Użyj globalnych ustawień
4539 4539 Użyj listę ignorowanych
4540 4540 -----
4541 4541 Używa szablon "{0}"
4542 4542 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4543 4543 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4544 4544 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4545 4545 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4546 4546 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4547 4547 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4548 4548 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4549 4549 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4550 4550 Użyj tego tagu ponownie
4551 4551 -----
4552 4552 Użytkownik
4553 4553 ID użytkownika:
4554 4554 Nazwa użytkownika:
4555 4555 Użytkownik:
4556 4556 Nazwa użytkownika
4557 4557 Nazwa użytkownika:
4558 4558 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4559 4559 Sklep z odkurzaczami
4560 4560 Zweryfikuj
4561 4561 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4562 4562 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4563 4563 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4564 4564 Sprawdzanie
4565 4565 Sprawdź
4566 4566 Wyniki sprawdzania
4567 4567 Błędy
4568 4568 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4569 4569 Sprawdzanie poprawności
4570 4570 Wartość
4571 4571 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4572 4572 Wartość "{0}" dla opcji +int nie obsługiwana.
4573 4573 Wartość "{0}" zostanie przypisana do klucza "{1}"
4574 4574 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4575 4575 -----
4576 4576 Przewidywana wartość dla paramteru "{0}".
4577 4577 Wartości szerokości geograficznej musza być z zakresu [-90,90].
4578 4578 Wartości długości geograficznej musza być z zakresu [-180,180].
4579 4579 -----
4580 4580 Wartość:
4581 4581 Wartość:
4582 4582 Sklep z różnościam
4583 4583 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4584 4584 Pojazdy według typu
4585 4585 Samochody według sposobu użytkowania
4586 4586 -----
4587 4587 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4588 4588 Automat sprzedający
4589 4589 Sprzedawane produkty
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4597 4597 Wersja {0}
4598 4598 Wersja:
4599 4599 Wersja:
4600 4600 Weterynarz
4601 4601 Przez (przystanki pośrednie)
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 Widok
4606 4606 Widok: {0}
4607 4607 Punkt widokowy
4608 4608 Automatyczne przesuwanie mapy
4609 4609 Wieś
4610 4610 Zieleń miejska
4611 4611 Miasto
4612 4612 -----
4613 4613 Winnica
4614 4614 Widoczność
4615 4615 Widoczność (czytelność)
4616 4616 widoczna wieża szybowa
4617 4617 Odwiedź stronę domową
4618 4618 -----
4619 4619 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4620 4620 Wulkan
4621 4621 Siatkówka
4622 4622 Napięcie
4623 4623 -----
4624 4624 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4625 4625 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4626 4626 OSTRZEŻENIE: {0}
4627 4627 +++++
4628 4628 +++++
4629 4629 WGS84 Geograficzne
4630 4630 Błąd WMS
4631 4631 Pliki WMS (*.wms)
4632 4632 Ustawienia WMS
4633 4633 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4634 4634 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4635 4635 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4636 4636 -----
4637 4637 Oczekiwanie 10 sekund...
4638 4638 Mur
4639 4639 Ostrzeżenie
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 Ostrzeżenie: Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
4646 4646 Ostrzeżenie: Nie udało się utworzyć brakującego folderu cache: {0}
4647 4647 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4648 4648 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4649 4649 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4650 4650 -----
4651 4651 Ostrzeżenie: Nie udało się pobrać danych o bieżącym użytkowniku JOSM. Otrzymany wyjątek: {0}
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 Uwaga: Ignoruję wyjątek ponieważ zadanie zostało anulowane. Wyjątek: {0}
4655 4655 -----
4656 4656 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4657 4657 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4658 4658 -----
4659 4659 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 Ostrzeżenie: nagłówek błędu "{0}" nie pasował do oczekiwanego wzoru.
4667 4667 -----
4668 4668 Ostrzeżenie: nie udało się anulować trwającej operacji OAuth
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 -----
4681 4681 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 Ostrzeżenie: nielegalny format pozycji w liście szablonów ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4687 4687 Ostrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście stylu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 Ostrzeżenie: obiekt ''{0}'' jest już skasowany na serwerze. Pomijam ten obiekt i ponawiam wysyłkę.
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4694 4694 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4695 4695 Ostrzeżenie: w zapisie preferencji znaleziono klucz ''{0}'' z nieoczekiwaną wartością ''{1}''
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 Ostrzeżenie: {0}
4702 4702 Ostrzeżenia
4703 4703 Myjnia samochodowa
4704 4704 Kosz na śmieci
4705 4705 Kontener na śmieci
4706 4706 Oczyszczalnia ścieków
4707 4707 Woda
4708 4708 Park wodny
4709 4709 Wieża ciśnień
4710 4710 Studnia
4711 4711 Filtry
4712 4712 Wodospad
4713 4713 Młyn wodny
4714 4714 Szlak wodny
4715 4715 Powielone węzły dróg wodnych
4716 4716 Pliki audio Wave (*.wav)
4717 4717 -----
4718 4718 Droga połączona z obszarem
4719 4719 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4720 4720 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4721 4721 Węzeł drogi blisko innej drogi
4722 4722 Droga nakłada się na obszar
4723 4723 -----
4724 4724 Droga {0}
4725 4725 -----
4726 4726 Droga:
4727 4727 Etykietowanie punktów
4728 4728 Punkty drogowe
4729 4729 Drogi
4730 4730 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4731 4731 Drogi z tą samą pozycją
4732 4732 Krzyż przydrożny
4733 4733 Kapliczka
4734 4734 Strona internetowa:
4735 4735 Strona internetowa
4736 4736 Jaz
4737 4737 Mokradło
4738 4738 -----
4739 4739 Dla niepełnosprawnych
4740 4740 Wózki inwalidzkie
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4744 4744 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4745 4745 Całą grupę
4746 4746 Szerokość (w metrach)
4747 4747 Szerokość linii GPX (0 dla domyślnej)
4748 4748 +++++
4749 4749 Wiatrak
4750 4750 Okna
4751 4751 Rękaw
4752 4752 -----
4753 4753 Widok szkieletowy
4754 4754 Dzięki OAuth możesz nadać JOSM prawa wysyłania danych map i ścieżek GPS w twoim imieniu (<a href="{0}">więćej informacji...</a>).
4755 4755 Ze sklepem
4756 4756 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4757 4757 Las pierwotny
4758 4758 Zakład produkcyjny
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 Zła ilość argumentów dla zakładki
4763 4763 Nieprawidłowe kierunki dróg
4764 4764 Brakuje znacznika XML <user>.
4765 4765 Satelita Yahoo
4766 4766 Tak
4767 4767 Tak, przypisz
4768 4768 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4769 4769 Tak, zapisz zmiany i zamknij
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4773 4773 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4774 4774 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4778 4778 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4779 4779 -----
4780 4780 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4781 4781 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4782 4782 -----
4783 4783 Pobrałeś zbyt wiele danych. Proszę spróbować ponownie później.
4784 4784 Napotkałeś błąd w JOSM
4785 4785 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4786 4786 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4787 4787 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4788 4788 -----
4789 4789 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4790 4790 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4795 4795 -----
4796 4796 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4797 4797 Wybierz ślad GPX
4798 4798 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4799 4799 Twój komentarz jest <i>pusty</i> lub <i>bardzo krótki</i>.<br /><br />Jest to technicznie dopuszczalne, ale proszę rozważ, że wielu użytkowników <br />oglądających zmiany w swojej okolicy polega na rozsądnych komentarzach zestawów<br /> zmian by zrozumieć jakie zmiany zawierają!<br /><br />Jeśli spędzisz teraz minutę, by wyjaśnić swoją zmianę, możesz uczynić życie<br />wielu innych użytkowników znacznie prostszym.
4800 4800 -----
4801 4801 +++++
4802 4802 Powiększ
4803 4803 Zbliżenie (w metrach)
4804 4804 Powiększ
4805 4805 Przybliż (Klawisz)
4806 4806 Zmniejsz
4807 4807 Oddal (Klawisz)
4808 4808 Powiększa i przesuwa mapę
4809 4809 -----
4810 4810 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4811 4811 Powiększ
4812 4812 Poziom powiększenia:
4813 4813 Zmniejsz
4814 4814 Powiększ aby pokazać: {0}
4815 4815 Powiększ do
4816 4816 Przybliż widok na przerwę
4817 4817 Powiększ na warstwie
4818 4818 Przybliż do natywnej rozdzielczości
4819 4819 Powiększ do węzła
4820 4820 Pokaż problem
4821 4821 Powiększ do wybranych elementów
4822 4822 Powiększ do zaznaczenia
4823 4823 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4824 4824 Przybliż do pierwszego wybranego węzła
4825 4825 -----
4826 4826 Przybliża do obiektu, do którego odnosi się pierwszy zaznaczony członek
4827 4827 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4828 4828 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4829 4829 Pokaż {0}
4830 4830 Przybliżanie zostało wyłączone ponieważ warstwa tej relacji nie jest aktywna
4831 4831 Przybliżanie wyłączone ponieważ warstwa tej drogi jest nieaktywna
4832 4832 Przybliżanie nieaktywne z powodu braku zaznaczonego członka
4833 4833 Przybliżanie wyłączone poniewać nie jest wybrany żaden węzeł
4834 4834 "Osiedle Sikorskiego"
4835 4835 \nWysokość: {0} m
4836 4836 \nKierunek {0}°
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 \nZakres:{0}
4840 4840 -----
4841 4841 \n\n> pomijanie "{0}" (nieaktywne)
4842 4842 \n\nLista wygenerowanych styli:\n
4843 4843 +++++
4844 4844 -----
4845 4845 miasto
4846 4846 powiat
4847 4847 przysiółek
4848 4848 wyspa
4849 4849 -----
4850 4850 gmina
4851 4851 dzielnica
4852 4852 miasteczko
4853 4853 wieś
4854 4854 wysokie napięcie
4855 4855 średnie napięcie
4856 4856 -----
4857 4857 granica
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 +++++
4861 4861 sieć
4862 4862 transport publiczny
4863 4863 ograniczenie
4864 4864 trasa
4865 4865 -----
4866 4866 szlak wodny
4867 4867 -----
4868 4868 Edycja pylonu
4869 4869 Edycja stacji
4870 4870 -----
4871 4871 +++++
4872 4872 Stacja
4873 4873 Brama
4874 4874 Wstecz
4875 4875 Szybciej
4876 4876 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4877 4877 Do przodu
4878 4878 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4879 4879 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4880 4880 Następny znacznik
4881 4881 Odtwórz następny znacznik.
4882 4882 Odtwórz poprzedni znacznik.
4883 4883 Odtwórz / wstrzymaj
4884 4884 Poprzedni znacznik
4885 4885 Wolniej
4886 4886 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4887 4887 Zamknięty
4888 4888 Otwarty
4889 4889 brak
4890 4890 -----
4891 4891 czarny
4892 4892 niebieski
4893 4893 brązowy
4894 4894 szary
4895 4895 zielony
4896 4896 czerwony
4897 4897 biały
4898 4898 +++++
4899 4899 +++++
4900 4900 +++++
4901 4901 +++++
4902 4902 analogowy
4903 4903 cyfrowy
4904 4904 -----
4905 4905 słoneczny
4906 4906 niekonwencjonalny
4907 4907 D
4908 4908 U
4909 4909 A
4910 4910 Z
4911 4911 U
4912 4912 O
4913 4913 T
4914 4914 Z
4915 4915 Tekst
4916 4916 -----
4917 4917 Piłka nożna
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 Opis
4921 4921 Nazwa
4922 4922 Źródło ciepła
4923 4923 zieleń
4924 4924 jezdnia
4925 4925 miejsce postojowe
4926 4926 chodnik
4927 4927 pola uprawne
4928 4928 las
4929 4929 zabudowa
4930 4930 Przesunięcie
4931 4931 markowe
4932 4932 nie
4933 4933 używane
4934 4934 tak
4935 4935 Zarośla
4936 4936 różne
4937 4937 nad ziemią
4938 4938 słupek
4939 4939 -----
4940 4940 pod ziemią
4941 4941 podwodą
4942 4942 ścienny
4943 4943 Edycja stacji kolejowej
4944 4944 Stacja kolejowa
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 +++++
4950 4950 -----
4951 4951 transport publiczny
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 Wypożyczalnia wideo
4955 4955 Klucz:
4956 4956 iglasty
4957 4957 liścisty
4958 4958 mieszany
4959 4959 -----
4960 4960 aktywne
4961 4961 dodaj wpis
4962 4962 dodaj do zaznaczenia
4963 4963 dodaj przycisk na pasku narzędzi
4964 4964 adres
4965 4965 adresy należące do ulicy
4966 4966 dodaje odwzorowania z Proj4J
4967 4967 administracyjna
4968 4968 zaawansowana
4969 4969 zaawansowana konfiguracja
4970 4970 droga powietrzna
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 kruszywo
4975 4975 dla rolnictwa
4976 4976 wentylacyjny
4977 4977 wszystkie
4978 4978 wszystkie dzieci obiektów pasujących do wyrażenia
4979 4979 wszystkie zamknięte drogi
4980 4980 wszystkie niekompletne obiekty
4981 4981 wszystkie zmodyfikowane obiekty
4982 4982 wszystkie nowe obiekty
4983 4983 wszystkie obiekty
4984 4984 wszyscy rodzice obiektów pasujących do wyrażenia
4985 4985 wszystkie relacje
4986 4986 wszystkie wybrane obiekty
4987 4987 wszystkie drogi
4988 4988 alejka
4989 4989 alfabetycznie
4990 4990 alternatywny
4991 4991 typ udogodnień {0}
4992 4992 udogodnienie
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 futbol amerykański
4996 4996 fermentacja beztlenowa
4997 4997 -----
4998 4998 kościół anglikański
4999 4999 jedzenie dla zwierząt
5000 5000 gość
5001 5001 dowolne
5002 5002 -----
5003 5003 wielorodzinny
5004 5004 akwedukt
5005 5005 łucznictwo
5006 5006 obszar
5007 5007 -----
5008 5008 obszar tekstowy
5009 5009 azjatycka
5010 5010 asfalt
5011 5011 lekkoatletyka
5012 5012 -----
5013 5013 +++++
5014 5014 futbol australijski
5015 5015 automatycznie
5016 5016 -----
5017 5017 tło
5018 5018 wstecz
5019 5019 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
5020 5020 odcinek powrotny
5021 5021 zła
5022 5022 bahaizm
5023 5023 baptyści
5024 5024 drut kolczasty
5025 5025 bariera
5026 5026 -----
5027 5027 +++++
5028 5028 Podstawowe przykłady
5029 5029 podstawowe
5030 5030 Basen
5031 5031 Koszykówka
5032 5032 ładowanie akumulatora
5033 5033 boksyty
5034 5034 Plaża
5035 5035 rowery
5036 5036 dętki do roweru
5037 5037 +++++
5038 5038 biopaliwo
5039 5039 biogaz
5040 5040 biomasa
5041 5041 -----
5042 5042 torfowisko
5043 5043 oba
5044 5044 bule
5045 5045 granica
5046 5046 gra w kule
5047 5047 gałąź
5048 5048 gałęzie szlaku wodnego (bez brzegu)
5049 5049 marka
5050 5050 most
5051 5051 -----
5052 5052 -----
5053 5053 teren poprzemysłowy
5054 5054 buddyzm
5055 5055 budynek
5056 5056 próg zwalniający
5057 5057 hamburgery
5058 5058 autobus
5059 5059 wydzielony pas autobusowy
5060 5060 przez {0}
5061 5061 futbol kanadyjki
5062 5062 kanał
5063 5063 -----
5064 5064 kajakarstwo
5065 5065 uwzględnij wielkość liter
5066 5066 kościół katolicki
5067 5067 Cmentarz
5068 5068 ośrodek
5069 5069 łańcuch
5070 5070 węgiel drewny
5071 5071 -----
5072 5072 szykana
5073 5073 kurczak
5074 5074 chińska
5075 5075 -----
5076 5076 chrześcijaństwo
5077 5077 kościół
5078 5078 papierosy
5079 5079 miasto
5080 5080 cywilna
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 wspinaczka
5084 5084 -----
5085 5085 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5086 5086 zamknięty
5087 5087 zamknięte drogi z terenem od 100m²
5088 5088 zamknięta droga
5089 5089 węgiel
5090 5090 bruk
5091 5091 zimne powietrze
5092 5092 zimna woda
5093 5093 kombinacje
5094 5094 spalanie
5095 5095 działalność komercyjna
5096 5096 komunikacyjna
5097 5097 szutr
5098 5098 sprężone powietrze
5099 5099 beton
5100 5100 prezerwatywy
5101 5101 konfiguruj
5102 5102 Konfiguruje styl rysowania mapy
5103 5103 konflikt
5104 5104 iglasty
5105 5105 połaczenie
5106 5106 w budowie
5107 5107 sieć trakcyjna
5108 5108 pojemnik
5109 5109 -----
5110 5110 miedź
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 liczba
5114 5114 -----
5115 5115 krykiet
5116 5116 krykiet
5117 5117 krokiet
5118 5118 próg wyspowy
5119 5119 klienci
5120 5120 -----
5121 5121 kolarstwo
5122 5122 tama z turbiną wodną
5123 5123 dane
5124 5124 liściasty
5125 5125 obiekt dedykowany
5126 5126 st° min'' (Morskie)
5127 5127 st° min'' sek"
5128 5128 usunięto
5129 5129 usunięto na serwerze
5130 5130 dla dostaw
5131 5131 przestarzały
5132 5132 dla wyznaczonych pojazdów
5133 5133 dojazd do posesji
5134 5134 dom jednorodzinny
5135 5135 -----
5136 5136 objazd
5137 5137 olej napędowy
5138 5138 diamenty
5139 5139 zablokowane
5140 5140 rów
5141 5141 Dok
5142 5142 nie istnieje
5143 5143 wyścigi psów
5144 5144 podwójny
5145 5145 na dół
5146 5146 zjazd
5147 5147 pobrany obszar
5148 5148 ściek
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 napoje
5152 5152 podjazd
5153 5153 -----
5154 5154 łatwa
5155 5155 -----
5156 5156 energia elektryczna
5157 5157 energia elektryczna
5158 5158 -----
5159 5159 elementy
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 jazda konna
5163 5163 -----
5164 5164 ewangelikalizm
5165 5165 parzyste
5166 5166 każdy n-ty członek relacji i/lub każdy n-ty węzeł drogi
5167 5167 przykłady
5168 5168 doskonała
5169 5169 torby na odchody
5170 5170 oczekiwano pliku .jos wewnątrz archiwum .joz
5171 5171 dla ekspertów
5172 5172 -----
5173 5173 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5174 5174 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5175 5175 ferma
5176 5176 gospodarstwo
5177 5177 ogrodzenie
5178 5178 prom
5179 5179 filtrowane/nieaktywne
5180 5180 filtrowany/ukryty
5181 5181 znajdź w zaznaczeniu
5182 5182 pierwsza droga za skrzyżowaniem
5183 5183 ryba z frytkami
5184 5184 rozszczepienie jądra atomowego
5185 5185 katalog
5186 5186 jedzenie
5187 5187 piesza
5188 5188 -----
5189 5189 bród
5190 5190 las
5191 5191 leśna
5192 5192 naprzód
5193 5193 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5194 5194 odcinek docelowy
5195 5195 -----
5196 5196 francuska
5197 5197 od kafelka
5198 5198 z drogi
5199 5199 pełna
5200 5200 -----
5201 5201 fuzja jądrowa
5202 5202 -----
5203 5203 garaż
5204 5204 garaże
5205 5205 gazowy
5206 5206 gazyfikacja
5207 5207 bęzyna
5208 5208 -----
5209 5209 geotermiczna
5210 5210 niemiecka
5211 5211 Lodowiec
5212 5212 złoto
5213 5213 +++++
5214 5214 pole golfowe
5215 5215 dobra
5216 5216 znacznik GPS
5217 5217 punkt GPS
5218 5218 1 stopnia
5219 5219 2 stopnia
5220 5220 3 stopnia
5221 5221 4 stopnia
5222 5222 5 stopnia
5223 5223 -----
5224 5224 trawa
5225 5225 kratka trawnikowa
5226 5226 żwir
5227 5227 grecka
5228 5228 zielony
5229 5229 Teren nie zabudowany
5230 5230 szklarnia
5231 5231 grunt
5232 5232 -----
5233 5233 gimnastyka
5234 5234 połowiczna
5235 5235 punkt zatrzymania
5236 5236 +++++
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 -----
5240 5240 zdrowie
5241 5241 ciepłowniczy
5242 5242 wrzosowisko
5243 5243 żywopłot
5244 5244 -----
5245 5245 samochody ciężarowe
5246 5246 wyróżnienie
5247 5247 podświetl szkielet
5248 5248 droga
5249 5249 -----
5250 5250 -----
5251 5251 droga gruntowa
5252 5252 -----
5253 5253 hinduizm
5254 5254 historia
5255 5255 tablica historyczna
5256 5256 hokej
5257 5257 tragiczna
5258 5258 jazda konna
5259 5259 wyścigi konne
5260 5260 jazda konno
5261 5261 gorące powietrze
5262 5262 gorąca woda
5263 5263 +++++
5264 5264 dom
5265 5265 ścienny (do 5m)
5266 5266 domy należące do ulicy
5267 5267 +++++
5268 5268 +++++
5269 5269 -----
5270 5270 chata
5271 5271 wodna
5272 5272 lody
5273 5273 -----
5274 5274 ilmenit
5275 5275 przyciemnienia podkładu mapy
5276 5276 nieaktywne
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 -----
5280 5280 niekompletne
5281 5281 przybliż by zobaczyć więcej detali
5282 5282 niezależny
5283 5283 indyjska
5284 5284 wewnętrzny
5285 5285 przemysł
5286 5286 nieformalny
5287 5287 Wewnętrzny segment
5288 5288 zintegrowano z głównym programem
5289 5289 średnia
5290 5290 -----
5291 5291 -----
5292 5292 rudy żelaza
5293 5293 wysepka
5294 5294 wydzielone pomieszczenie
5295 5295 włoska
5296 5296 dżinizm
5297 5297 japońska
5298 5298 świadkowie Jehowy
5299 5299 judaizm
5300 5300 -----
5301 5301 -----
5302 5302 +++++
5303 5303 +++++
5304 5304 -----
5305 5305 wysypisko smieci
5306 5306 zagospodarowanie przestrzenne
5307 5307 typ użytkowania ziemi {0}
5308 5308 droga
5309 5309 -----
5310 5310 ostatnia droga przed skrzyżowaniem
5311 5311 warstwa
5312 5312 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
5313 5313 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 ołów
5317 5317 w lewo
5318 5318 wypoczynek
5319 5319 typ wypoczynku {0}
5320 5320 -----
5321 5321 -----
5322 5322 wapień
5323 5323 limitowane
5324 5324 -----
5325 5325 strefa zamieszkania
5326 5326 -----
5327 5327 -----
5328 5328 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5329 5329 wczytywanie stylu ''{0}''...
5330 5330 -----
5331 5331 -----
5332 5332 zablokuj przewijanie
5333 5333 boksy
5334 5334 -----
5335 5335 znak zaprzeczenia
5336 5336 -----
5337 5337 niska
5338 5338 luteranie
5339 5339 -----
5340 5340 główny
5341 5341 -----
5342 5342 namorzyny
5343 5343 -----
5344 5344 ręcznie
5345 5345 styl mapy
5346 5346 +++++
5347 5347 +++++
5348 5348 marsze
5349 5349 pasuje jeśli "klucz" istnieje
5350 5350 max szer.
5351 5351 max dł.
5352 5352 ograniczenie wysokości
5353 5353 ograniczenie prędkości
5354 5354 -----
5355 5355 -----
5356 5356 ograniczenie ciężaru
5357 5357 -----
5358 5358 członek
5359 5359 -----
5360 5360 metadane
5361 5361 +++++
5362 5362 metodyści
5363 5363 meksykańska
5364 5364 wojsko
5365 5365 min szer.
5366 5366 min dł.
5367 5367 -----
5368 5368 -----
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 brakujące obiekty:
5373 5373 -----
5374 5374 mieszany
5375 5375 -----
5376 5376 -----
5377 5377 jednotorowa
5378 5378 mormoni
5379 5379 sporty motorowe
5380 5380 -----
5381 5381 -----
5382 5382 autostrada
5383 5383 ciąg pieszy
5384 5384 Błoto
5385 5385 różne sporty
5386 5386 wielopoziomowy
5387 5387 -----
5388 5388 +++++
5389 5389 islam
5390 5390 n-ty członek relacji i/lub n-ty węzeł drogi
5391 5391 narodowa
5392 5392 naturalne
5393 5393 typ naturalny {0}
5394 5394 -----
5395 5395 tablica przyrodnicza
5396 5396 gazety
5397 5397 następny
5398 5398 nikiel
5399 5399 nie
5400 5400 brak opisu
5401 5401 -----
5402 5402 nie ma obsługi odczytu tego formatu
5403 5403 -----
5404 5404 brak modyfikatora
5405 5405 -----
5406 5406 zakaz skrętu w lewo
5407 5407 zakaz skrętu w prawo
5408 5408 zakaz jazdy prosto
5409 5409 zakaz zawracania
5410 5410 węzeł skrzyżowania
5411 5411 -----
5412 5412 -----
5413 5413 żadne
5414 5414 -----
5415 5415 -----
5416 5416 nie zostały usunięte
5417 5417 nie w zestawie
5418 5418 nie występuje
5419 5419 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
5420 5420 tablica informacyjna
5421 5421 dla początkujących
5422 5422 -----
5423 5423 jądrowa
5424 5424 -----
5425 5425 obiekty
5426 5426 obiekty (i wszystkie jego drogi wezłów / relacje członków) w obecnym podglądzie
5427 5427 obiekty (i wszystkie jego drogi wezłów / relacje członków) w pobranym obszarze
5428 5428 obiekty zmienione przez użytkownika
5429 5429 obiekty mające od 5 do 10 tagów
5430 5430 obiekty w obecnym podglądzie
5431 5431 obiekty w pobranym obszarze
5432 5432 obiekty z minimalnie 20 węzłami
5433 5433 obiekty z ustalonym ID
5434 5434 obiekty z ustalonym ID zestawu zmian
5435 5435 obiekty w ustaloną rolą w relacji
5436 5436 obiekty z ustaloną wersją
5437 5437 obiekty z ostatnim czasem modyfikacji w zakresie
5438 5438 obserwacyjna
5439 5439 nieparzyste
5440 5440 biurowiec
5441 5441 oficjalnie
5442 5442 naftowy
5443 5443 -----
5444 5444 stare szyny kolejowe
5445 5445 stare
5446 5446 -----
5447 5447 -----
5448 5448 -----
5449 5449 nakaz skrętu w lewo
5450 5450 nakaz skrętu w prawo
5451 5451 nakaz jazdy prosto
5452 5452 otwarty
5453 5453 -----
5454 5454 pod prąd
5455 5455 droga pod prąd
5456 5456 ścieżka pod prąd
5457 5457 opcje
5458 5458 -----
5459 5459 kościół prawosławny
5460 5460 -----
5461 5461 -----
5462 5462 zewnętrzny
5463 5463 Zewnętrzny segment
5464 5464 poza pobranym obszarem
5465 5465 -----
5466 5466 uliczka parkingowa
5467 5467 bilety parkingowe
5468 5468 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5469 5469 pyłu
5470 5470 pasażerowie
5471 5471 pasażerowie; pojazdy
5472 5472 utwardzona
5473 5473 kostka
5474 5474 Szczyt
5475 5475 kamienie
5476 5476 -----
5477 5477 -----
5478 5478 +++++
5479 5479 zielonoświątkowcy
5480 5480 -----
5481 5481 dopuszczalny
5482 5482 zdjęcia
5483 5483 fotowoltaiczna
5484 5484 nabrzeże
5485 5485 rurociąg
5486 5486 -----
5487 5487 -----
5488 5488 -----
5489 5489 -----
5490 5490 -----
5491 5491 -----
5492 5492 boisko
5493 5493 +++++
5494 5494 Miejsce
5495 5495 tablica botaniczna
5496 5496 plastik
5497 5497 peron
5498 5498 peron (dla wsiadających)
5499 5499 peron (dla wysiadających)
5500 5500 słup
5501 5501 polityczna
5502 5502 miejsce znaku
5503 5503 energia
5504 5504 -----
5505 5505 prezbiterianie
5506 5506 poprzedni
5507 5507 droga krajowa
5508 5508 droga krajowa - dojazd
5509 5509 droga prywatna
5510 5510 właściwości
5511 5511 proponowany
5512 5512 protestanci
5513 5513 -----
5514 5514 publiczny
5515 5515 transport publiczny
5516 5516 mapy komunikacji miejskiej
5517 5517 bilety komunikacji miejskiej
5518 5518 -----
5519 5519 elektrownia szczytowo-pompowa
5520 5520 pompowanie (np. woda geotermalna)
5521 5521 -----
5522 5522 pyroliza
5523 5523 -----
5524 5524 poczwórny
5525 5525 kwakrzy
5526 5526 kamieniołom
5527 5527 sport rakietowy
5528 5528 -----
5529 5529 kolej
5530 5530 Teren kolejowy
5531 5531 -----
5532 5532 tory kolejowe
5533 5533 -----
5534 5534 -----
5535 5535 bystrze
5536 5536 szuwary
5537 5537 +++++
5538 5538 regionalna
5539 5539 wyrażenie regularne
5540 5540 powiązane obiekty
5541 5541 -----
5542 5542 -----
5543 5543 Odśwież domyślne wpisy
5544 5544 załaduj ponownie z pliku wybrane style
5545 5545 zdalnie
5546 5546 usuń z zaznaczenia
5547 5547 zamień zaznaczenie
5548 5548 -----
5549 5549 -----
5550 5550 zabudowa
5551 5551 -----
5552 5552 handel
5553 5553 w prawo
5554 5554 rzeka
5555 5555 koryto rzeczne
5556 5556 droga
5557 5557 rola
5558 5558 zadaszony
5559 5559 na dachu
5560 5560 rondo
5561 5561 droga
5562 5562 odcinek trasy
5563 5563 wariant trasy/kierunek (przynajmniej 2)
5564 5564 +++++
5565 5565 +++++
5566 5566 -----
5567 5567 turbina wodna (bez spiętrzenia wody)
5568 5568 rutyl
5569 5569 -----
5570 5570 sól
5571 5571 słone bagna
5572 5572 piach
5573 5573 kanapki
5574 5574 -----
5575 5575 skala
5576 5576 schemat
5577 5577 szkoła
5578 5578 -----
5579 5579 Zarośla
5580 5580 droga wojewódzka
5581 5581 -----
5582 5582 sejsmiczny
5583 5583 wybierz sport:
5584 5584 zaznaczony
5585 5585 zaznaczenie
5586 5586 -----
5587 5587 wydzielona przestrzeń
5588 5588 droga serwisowa
5589 5589 serwis
5590 5590 ściekowy
5591 5591 współdzielone z transportem miejskim
5592 5592 współdzielone
5593 5593 garaż
5594 5594 szyici
5595 5595 strzelectwo
5596 5596 sklep
5597 5597 typ sklepu {0}
5598 5598 -----
5599 5599 powinna zostać przesłana
5600 5600 -----
5601 5601 bocznica
5602 5602 sikhizm
5603 5603 srebro
5604 5604 pojedynczy
5605 5605 -----
5606 5606 miejsce
5607 5607 jazda na deskorolce
5608 5608 łyżwiarstwo
5609 5609 narciarska
5610 5610 narciarstwo
5611 5611 -----
5612 5612 -----
5613 5613 -----
5614 5614 -----
5615 5615 piłka nożna
5616 5616 słoneczna
5617 5617 -----
5618 5618 -----
5619 5619 spirytualizm
5620 5620 -----
5621 5621 Sport
5622 5622 typ sportu {0}
5623 5623 centrum sportowe
5624 5624 źródło szlaku wodnego
5625 5625 odnoga
5626 5626 stadion
5627 5627 znaczki
5628 5628 odwrócone U
5629 5629 stan
5630 5630 para wodna
5631 5631 -----
5632 5632 -----
5633 5633 kamień
5634 5634 miejsce zatrzymania
5635 5635 miejsce zatrzymania (dla wsiadających)
5636 5636 miejsce zatrzymania (dla wysiadających)
5637 5637 strumień
5638 5638 -----
5639 5639 ulice
5640 5640 na ulicy (do 20m)
5641 5641 -----
5642 5642 ciąg
5643 5643 ciąg;ciąg;...
5644 5644 -----
5645 5645 metro
5646 5646 -----
5647 5647 sunnici
5648 5648 terenowy
5649 5649 +++++
5650 5650 bagno
5651 5651 słodycze
5652 5652 pływanie
5653 5653 basen
5654 5654 -----
5655 5655 -----
5656 5656 tenis stołowy
5657 5657 tampony
5658 5658 taoizm
5659 5659 doładowanie do telefonu
5660 5660 tymczasowy
5661 5661 -----
5662 5662 tenis
5663 5663 +++++
5664 5664 szeregowiec
5665 5665 droga powiatowa
5666 5666 tekst
5667 5667 tajska
5668 5668 podstawowy styl Potlatch 2
5669 5669 termiczna (np. kolektory słoneczne)
5670 5670 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
5671 5671 ta warstwa jest warstwą aktywną
5672 5672 -----
5673 5673 tereny zalewowe
5674 5674 -----
5675 5675 -----
5676 5676 -----
5677 5677 cyna
5678 5678 -----
5679 5679 do drogi
5680 5680 -----
5681 5681 topograficzna
5682 5682 -----
5683 5683 turystyka
5684 5684 typ turystyki {0}
5685 5685 miasteczko
5686 5686 zabawki
5687 5687 ścieżka
5688 5688 ścieżka i punkty
5689 5689 tylko ścieżki
5690 5690 -----
5691 5691 -----
5692 5692 -----
5693 5693 sygnalizacja świetlna lub inna bariera
5694 5694 -----
5695 5695 sygnalizacja świetlna
5696 5696 -----
5697 5697 pociąg
5698 5698 tramwaj
5699 5699 transport
5700 5700 potrójny
5701 5701 -----
5702 5702 trolejbus
5703 5703 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5704 5704 droga ekspresowa
5705 5705 droga ekspresowa - dojazd
5706 5706 -----
5707 5707 turecka
5708 5708 rodzaj
5709 5709 droga gminna
5710 5710 niekontrolowane
5711 5711 podziemny
5712 5712 -----
5713 5713 unitarianizm
5714 5714 uniwersytet
5715 5715 nieznany
5716 5716 -----
5717 5717 -----
5718 5718 -----
5719 5719 -----
5720 5720 nieoznakowane
5721 5721 nieutwardzona
5722 5722 nieznana
5723 5723 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
5724 5724 nieokreślony powód
5725 5725 nieotagowany
5726 5726 nieotagowana droga
5727 5727 -----
5728 5728 -----
5729 5729 do góry
5730 5730 aż do kafelka
5731 5731 użycie
5732 5732 -----
5733 5733 -----
5734 5734 próżnia
5735 5735 błędy spradzania poprawności
5736 5736 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5737 5737 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5738 5738 pojazdy
5739 5739 -----
5740 5740 wersja {0}
5741 5741 poprzez węzły lub drogi
5742 5742 Wiadukt
5743 5743 +++++
5744 5744 widok
5745 5745 -----
5746 5746 Wulkan
5747 5747 vouchery
5748 5748 ściana
5749 5749 -----
5750 5750 ścienny
5751 5751 -----
5752 5752 woda
5753 5753 poziom wody
5754 5754 park wodny
5755 5755 szlak wodny
5756 5756 typ drogi wodnej {0}
5757 5757 szlak wodny (bez brzegu)
5758 5758 -----
5759 5759 -----
5760 5760 droga jest połączona
5761 5761 droga jest połączona z kolejnym członkiem relacji
5762 5762 droga jest połączona z poprzednim członkiem relacji
5763 5763 droga nie jest połączona ani z poprzednim ani z następnym członkiem
5764 5764 tylko punkty
5765 5765 -----
5766 5766 -----
5767 5767 -----
5768 5768 -----
5769 5769 pogoda
5770 5770 -----
5771 5771 -----
5772 5772 -----
5773 5773 -----
5774 5774 tablica o zwierzętach
5775 5775 wiatrowa
5776 5776 wydobywczy
5777 5777 przewodowy
5778 5778 bezprzewodowy
5779 5779 drewno
5780 5780 -----
5781 5781 -----
5782 5782 -----
5783 5783 +++++
5784 5784 dworzec przetokowy
5785 5785 tak
5786 5786 +++++
5787 5787 cynk
5788 5788 -----
5789 5789 -----
5790 5790 cyrkon
5791 5791 przybliż by załadować kafelki
5792 5792 przybliż by załadować więcej kafelek
5793 5793 zaratusztrianizm
5794 5794 {0} (Korsyka)
5795 5795 +++++
5796 5796 {0} ({1} do {2} stopni)
5797 5797 +++++
5798 5798 {0} węzłów:
5799 5799 {0} [niekompletny]
5800 5800 Obiekty na warstwie {0}:
5801 5801 {0} jest przestarzały
5802 5802 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5803 5803 -----
5804 5804 -----
5805 5805 -----
5806 5806 -----
5807 5807 -----
5808 5808 -----
5809 5809 -----
5810 5810 {0} metrów
5811 5811 jeszcze {0}
5812 5812 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5813 5813 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5814 5814 {0} km kw.
5815 5815 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5816 5816 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5817 5817 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5818 5818 -----
5819 5819 +++++
5820 5820 +++++
5821 5821 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5822 5822 {0}: niedozwolona opcja -- {1}
5823 5823 {0}: nieprawidłowa opcja -- {1}
5824 5824 {0}: opcja "--{1}" nie zezwala na argument
5825 5825 {0}: opcja "{1}" jest niejednoznaczna
5826 5826 {0}: opcja ''{1}'' wymaga argumentu
5827 5827 {0}: opcja ''{1}{2}'' nie dopuszcza argumentu
5828 5828 {0}: opcja wymaga użycia argumentu -- {1}
5829 5829 {0}: nierozpoznana opcja ''--{1}''
5830 5830 {0}: nierozpoznana opcja ''{1}{2}''
5831m 1 -----
5832m 2 ({0} zapytanie)
5833m 2 ({0} zapytania)
5834m 2 ({0} zapytań)
5835m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5836m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5837m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5838m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu jednej warstwy z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5839m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5840m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5841m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcie do ścieżki GPX.</html>
5842m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcia do ścieżki GPX.</html>
5843m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęć do ścieżki GPX.</html>
5844m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5845m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5846m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5847m 7 -----
5848m 8 -----
5849m 9 -----
5850m 10 -----
5851m 11 -----
5852m 12 -----
5853m 13 -----
5854m 14 -----
5855m 15 -----
5856m 16 -----
5857m 17 -----
5858m 18 -----
5859m 19 -----
5860m 20 Dodaj nowy węzeł do drogi
5861m 20 Dodaj nowy węzeł do {0} dróg
5862m 20 Dodaj nowy węzeł do {0} dróg
5863m 21 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5864m 21 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5865m 21 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5866m 22 Dodaj zaznaczenie do {0} relacji
5867m 22 Dodaj zaznaczenie do {0} relacji
5868m 22 Dodaj zaznaczenie do {0} relacji
5869m 23 Dodano {0} obiekt
5870m 23 Dodano {0} obiekty
5871m 23 Dodano {0} obiektów
5872m 24 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5873m 24 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5874m 24 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5875m 25 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5876m 25 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5877m 25 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5878m 26 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5879m 26 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5880m 26 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5881m 27 Czy zmienić wartość?
5882m 27 Czy zmienić wartości?
5883m 27 Czy zmienić wartości?
5884m 28 Zmień {0} obiekt
5885m 28 Zmień {0} obiekty
5886m 28 Zmień {0} obiektów
5887m 29 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5888m 29 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5889m 29 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5890m 30 Konflikt podczas pobierania
5891m 30 Konflikty podczas pobierania
5892m 30 Konflikty podczas pobierania
5893m 31 Konflikt w danych
5894m 31 Konflikty w danych
5895m 31 Konflikty w danych
5896m 32 Usunięto {0} węzeł
5897m 32 Usunięto {0} węzły
5898m 32 Usunięto {0} węzłów
5899m 33 Usunięto {0} objekt
5900m 33 Usunięto {0} objekty
5901m 33 Usunięto {0} objektów
5902m 34 Usunięto {0} relację
5903m 34 Usunięto {0} relacje
5904m 34 Usunięto {0} relacji
5905m 35 Usunięto {0} drogę
5906m 35 Usunięto {0} drogi
5907m 35 Usunięto {0} dróg
5908m 36 Usuwanie {0} obiektu
5909m 36 Usuwanie {0} obiektów
5910m 36 Usuwanie {0} obiektów
5911m 37 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5912m 37 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5913m 37 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5914m 38 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5915m 38 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5916m 38 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5917m 39 -----
5918m 40 -----
5919m 41 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5920m 41 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5921m 41 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5922m 42 Wczytywanie {0} obiektu z ''{1}''
5923m 42 Wczytywanie {0} obiektów z ''{1}''
5924m 42 Wczytywanie {0} obiektów z ''{1}''
5925m 43 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5926m 43 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5927m 43 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5928m 44 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5929m 44 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5930m 44 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5931m 45 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5932m 45 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5933m 45 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5934m 46 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5935m 46 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5936m 46 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5937m 47 Połączona wersja ({0} pozycja)
5938m 47 Połączona wersja ({0} pozycje)
5939m 47 Połączona wersja ({0} pozycji)
5940m 48 Przesunięto {0} węzeł
5941m 48 Przesunięto {0} węzły
5942m 48 Przesunięto {0} węzłów
5943m 49 Moja wersja ({0} pozycja)
5944m 49 Moja wersja ({0} pozycje)
5945m 49 Moja wersja ({0} pozycji)
5946m 50 Pobranie obiektu nie powiodło się
5947m 50 Pobranie obiektów nie powiodło się
5948m 50 Pobranie obiektów nie powiodło się
5949m 51 Obiekt usunięty
5950m 51 Obiekty usunięte
5951m 51 Obiektów usuniętych
5952m 52 Pobrany obiekt został usunięty.
5953m 52 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5954m 52 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5955m 53 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5956m 53 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5957m 53 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5958m 54 Otwieranie {0} pliku...
5959m 54 Otwieranie {0} plików...
5960m 54 Otwieranie {0} plików...
5961m 55 Wklejam {0} tag
5962m 55 Wklejam {0} tagi
5963m 55 Wklejam {0} tagi
5964m 56 -----
5965m 57 -----
5966m 58 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5967m 58 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5968m 58 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5969m 59 Usunięto {0} obiekt
5970m 59 Usunięto {0} obiekty
5971m 59 Usunięto {0} obiektów
5972m 60 -----
5973m 61 -----
5974m 62 Obrócono {0} węzeł
5975m 62 Obrócono {0} węzły
5976m 62 Obrócono {0} węzłów
5977m 63 Skalowanie {0} węzła
5978m 63 Skalowanie {0} węzłów
5979m 63 Skalowanie {0} węzłów
5980m 64 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5981m 64 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5982m 64 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5983m 65 Uproszczono {0} drogę
5984m 65 Uproszczono {0} drogi
5985m 65 Uproszczono {0} dróg
5986m 66 -----
5987m 67 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5988m 67 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5989m 67 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5990m 68 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5991m 68 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5992m 68 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5993m 69 -----
5994m 70 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5995m 70 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5996m 70 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5997m 71 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5998m 71 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5999m 71 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
6000m 72 Ich wersja ({0} pozycja)
6001m 72 Ich wersja ({0} pozycje)
6002m 72 Ich wersja ({0} pozycji)
6003m 73 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
6004m 73 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
6005m 73 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
6006m 74 -----
6007m 75 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
6008m 75 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
6009m 75 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
6010m 76 -----
6011m 77 Wykryto {0} konflikt.
6012m 77 Wykryto {0} konflikty.
6013m 77 Wykryto {0} konfliktów.
6014m 78 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
6015m 78 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
6016m 78 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
6017m 79 -----
6018m 80 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
6019m 80 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6020m 80 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6021m 81 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
6022m 81 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6023m 81 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6024m 82 Transformuj {0} węzeł
6025m 82 Transformuj {0} węzeły
6026m 82 Transformuj {0} węzełów
6027m 83 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
6028m 83 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
6029m 83 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
6030m 84 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6031m 84 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6032m 84 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6033m 85 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6034m 85 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6035m 85 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6036m 86 Przesyłanie {0} obieku...
6037m 86 Przesyłanie {0} obiektów...
6038m 86 Przesyłanie {0} obiektów...
6039m 87 -----
6040m 88 -----
6041m 89 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
6042m 89 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
6043m 89 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
6044m 90 znacznik
6045m 90 znaczniki
6046m 90 znaczników
6047m 91 węzeł
6048m 91 węzły
6049m 91 węzłów
6050m 92 obiekt
6051m 92 obiekty
6052m 92 obiektów
6053m 93 relacja
6054m 93 relacje
6055m 93 relacji
6056m 94 do obiektu {0}
6057m 94 do obiektów {0}
6058m 94 do obiektów {0}
6059m 95 droga
6060m 95 drogi
6061m 95 dróg
6062m 96 {0} Autor
6063m 96 {0} Autorzy
6064m 96 {0} Autorów
6065m 97 -----
6066m 98 {0} składa się z {1} markera
6067m 98 {0} składa się z {1} markerów
6068m 98 {0} składa się z {1} markerów
6069m 99 -----
6070m 100 Wczytano {0} obraz.
6071m 100 Wczytano {0} obrazy.
6072m 100 Wczytano {0} obrazów.
6073m 101 {0} element
6074m 101 {0} elementy
6075m 101 {0} elementów
6076m 102 {0} węzeł
6077m 102 {0} węzły
6078m 102 {0} węzłów
6079m 103 {0} obiekt do dodania:
6080m 103 {0} obiekty do dodania:
6081m 103 {0} obiektów do dodania:
6082m 104 {0} obiekt do usunięcia:
6083m 104 {0} obiekty do usunięcia:
6084m 104 {0} obiektów do usunięcia:
6085m 105 {0} obiekt do zmodyfikowania:
6086m 105 {0} obiekty do zmodyfikowania:
6087m 105 {0} obiektów do zmodyfikowania:
6088m 106 -----
6089m 107 {0} relacja
6090m 107 {0} relacje
6091m 107 {0} relacji
6092m 108 {0} trasa,
6093m 108 {0} trasy,
6094m 108 {0} tras,
6095m 109 {0} tag
6096m 109 {0} tagów
6097m 109 {0} tags
6098m 110 {0} ścieżka
6099m 110 {0} ścieżki
6100m 110 {0} ścieżki
6101m 111 {0} ślad,
6102m 111 {0} ślady,
6103m 111 {0} śladów,
6104m 112 {0} posiadał tagi GPS.
6105m 112 {0} posiadały tagi GPS.
6106m 112 {0} posiadało tagi GPS.
6107m 113 {0} droga
6108m 113 {0} drogi
6109m 113 {0} dróg
6110m 114 {0} punkt
6111m 114 {0} punkty
6112m 114 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.