source: josm/trunk/data/pl.lang@ 5695

Last change on this file since 5695 was 5695, checked in by simon04, 11 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 155.3 KB
Line 
1 1 (linia {0}, kolumna {1})
2 2 -----
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 -----
7 7 lub
8 8 Liczba obiektów
9 9 % na wschód:
10 10 % na północ:
11 11 "Osiedle Sikorskiego" w dowolnym kluczu
12 12 "Osiedle" i "Sikorskiego" w dowolnym kluczu
13 13 "klucz" z dowolną wartością
14 14 "klucz" z dokładną "wartością"
15 15 "wartość" w dowolnym kluczu
16 16 "fragmentwartości" gdziekolwiek w "kluczu"
17 17 "fragmentwartości" nigdzie w kluczu
18 18 (liczba zapytań nieznana)
19 19 (1 zapytanie)
20 20 (Kod={0})
21 21 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
22 22 -----
23 23 (Adres URL był:
24 24 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
25 25 -----
26 26 (brak obiektu)
27 27 (brak)
28 28 (użyj przesunięcia podanego przez server)
29 29 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
30 30 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
31 31 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
32 32 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
33 33 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
34 34 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
35 35 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
36 36 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
37 37 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
38 38 * Jeden węzęł z tagami lub
39 39 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
40 40 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
41 41 -----
42 42 +++++
43 43 +++++
44 44 ...możliwe inne rodzaje transportu
45 45 ... odwołuje się do relacji
46 46 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 +++++
55 55 Kręgle
56 56 +++++
57 57 +++++
58 58 +++++
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 +++++
63 63 -----
64 64 +++++
65 65 -----
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 +++++
71 71 -----
72 72 +++++
73 73 +++++
74 74 -----
75 75 -----
76 76 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
77 77 <Nie wczytano jeszcze ścieżek GPX>
78 78 <anonimowy>
79 79 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
80 80 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
81 81 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
82 82 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
83 83 -----
84 84 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
85 85 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
86 86 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
87 87 -----
88 88 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
89 89 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
90 90 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
91 91 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
92 92 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
93 93 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
94 94 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
95 95 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
96 96 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
97 97 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
98 98 -----
99 99 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
100 100 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
101 101 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
105 105 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
106 106 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
107 107 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
108 108 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
109 109 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
110 110 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
111 111 <dwukropek>
112 112 <różne>
113 113 <pusta>
114 114 <koniec pliku>
115 115 <równa się>
116 116 <h2>Filtr aktywny</h2>
117 117 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>uaktualnić swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
118 118 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
119 119 -----
120 120 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
121 121 <html><body>Proszę wprowadzić Klucz Dostępu OAuth, który ma prawo dostępu do serwera OSM ''{0}''.</body></html>
122 122 <html><h3>Usunąć plik {0} z dysku?<p>Zdjęcie będzie trwale utracone!</h3></html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
126 126 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
127 127 <html>Rola z członka relacji została skopiowana na nowe linie. <br>Sprawdź poprawność i popraw jeśli to konieczne.</html>
128 128 <html>Możesz również wprowadzić <strong>adres</strong> dla pojedynczego kafelka w formacie <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> również są poprawne.</html>
129 129 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
130 130 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
131 131 -----
132 132 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 <html>Nie można otworzyć adresu URL ''{0}'' ze względu na brak dostępności pasującego zadania.</html>
138 138 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
139 139 <html>Nie można wysłać {0} obiektów w jednym zapytaniem ponieważ<br>maksymalny rozmiar zestawu zmian {1} na serwerze ''{2}'' został przekroczony.</html>
140 140 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
141 141 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 <html>Nie można wczytać warstwy {0} ''{1}''.<br>Błąd:<br>{2}</html>
147 147 -----
148 148 <html>Nie można załadować pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
149 149 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
150 150 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
151 151 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
152 152 <html>Nie można zapisać pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
153 153 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
154 154 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
155 155 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
156 156 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
157 157 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
158 158 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
159 159 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
160 160 <html>Wprowadź ręcznie Klucz Dostępu jeśli został wygenerowany i pobrany poza JOSM.</html>
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Nie udało się utworzyć brakującego folderu cache: {0}</html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
170 170 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
171 171 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
172 172 <html>Nie udało się załadowanie listy źródeł szablonów z<br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
173 173 <html>Nie udało się wczytać listy źródeł stylu z <br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 <html>Dla pobranego obszaru są dostępne dodatkowe podkłady foto: {0} Czy chcesz dodać te podkłady do menu <em>Podkłady</em>?<br>(W razie potrzeby możesz usunąć je w <em>Ustawieniach</em>.)
184 184 -----
185 185 <html>JOSM pomyślnie pobrał Klucz Dostępu. Możesz teraz go zaakceptować. JOSM będzie używał go w przyszłości w celu uwierzytelnienia i uzyskania praw do serwera OSM.<br><br>Klucz dostępu: </html>
186 186 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
187 187 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
188 188 <html>JOSM pomyślnie pobrał Żeton Żądania. JOSM teraz uruchomi stronę z logowanie użytkownika w zewnętrznej przeglądarce. Proszę zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła OSM, a następnie postępować według instrukcji w celu nadania praw dostępu dla Żetonu Żądania. Następnie trzeba powrócić do tego okienka i kliknąć <strong>{0}</strong><br><br>Jeśli uruchomienie zewnętrznej przeglądarki nie uda się, możesz skopiować następujący URL i wkleić go do paska adresu przeglądarki.</html>
189 189 -----
190 190 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
191 191 -----
192 192 <html>Zaznacz <strong>lokalnie usunięte obiekty</strong>, które mają być skasowane też na serwerze.</html>
193 193 <html>Zaznacz zmodyfikowane obiekty <strong>z obecnie wybranych</strong> by wysłać je do serwera.</html>
194 194 <html>Ani <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> nie są zaznaczone.<br>Proszę wybrać albo pobieranie danych OSM, albo śladów GPX, albo obie te opcje.</html>
195 195 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
196 196 <html>Proszę kliknąć na <strong>{0}</strong> aby pobrać Żeton Żądania OAuth z ''{1}''.</html>
197 197 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
198 198 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
199 199 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
203 203 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
204 204 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
205 205 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
206 206 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
207 207 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
208 208 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
209 209 <html>Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
210 210 <html>Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
211 211 <html>Uruchom w pełni automatyczną procedurę pobierania klucza dostępu z witryny OSM.<br>JOSM uzyskuje dostęp do witryny OSM w imieniu użytkownika JOSM i w pełni<br>automatycznie uwierzytelnia użytkownika i pobiera Klucz Dostępu.</html>
212 212 <html>Uruchom półautomatyczną procedurę pobierania Klucza Dostępu z witryny OSM.<br>JOSM wysyła standardowe zapytanie OAuth by dostać Żeton Żądania i <br>Klucz Dostępu. Następnie przenosi użytkownika do witryny OSM w zewnętrznej przeglądarce<br> by potwierdzić jego tożsamość i zaakceptować Żeton Żądania wcześniej wysłany przez JOSM.</html>
213 213 <html>Wybierz wszystkie ścieżki, które chcesz wyświetlić. Możesz zaznaczyć wiele ścieżek przeciągając myszkę lub użyć CTRL i kliknąć wybrane. Mapa zostanie na bieżąco uaktualniona w tle. Otwórz adresy URL poprzez podwójne kliknięcie.</html>
214 214 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 <html>Zaznacz by zapisać Klucz Dostępu w preferencjach JOSM.<br>Odznacz by używać Klucza Dostępu tylko w tej sesji JOSM.</html>
218 218 -----
219 219 <html>Wybierz które akcje wykonać dla tej warstwy klikając lewym przyciskiem myszy.<br/>Zaznacz "Wyślij" aby wysłać zmiany na serwer OSM.<br/>Zaznacz "Zapisz" aby zapisać warstwę do pliku określonego po lewej.</html>
220 220 -----
221 221 <html>Krok 1/3: Pobranie Żetonu Żądania z OAuth</html>
222 222 <html>Krok 2/3: Uwierzytelnianie i pobieranie Klucza Dostępu</html>
223 223 <html>Krok 3/3: Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu</html>
224 224 -----
225 225 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
226 226 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
227 227 <html>Zrób zdjęcie swojemu odbiornikowi GPS gdy wyświetla on czas.<br>Wyświetl to zdjęcie tutaj.<br>Następnie po prostu ustaw czas według zdjęcia i wybierz strefę czasową<hr></html>
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 <html>Automatyczny proces pobierania Klucza Dostępu OAuth<br>z serwera OSM nie udał się.<br><br>Proszę spróbować ponownie lub wybrać inną rodzaj procesu uwierzytelniania,<br>np. półautomatyczny lub ręczny.</html>
235 235 -----
236 236 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
237 237 -----
238 238 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
239 239 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
240 240 <html>Dane do wysłania uczestniczą w konflikcie w warstwie ''{0}''.<br>Najpierw musisz go rozstrzygnąć.</html>
241 241 -----
242 242 <html>Relacja została zmodyfikowana.<br><br>Czy chcesz zapisać zmiany?</html>
243 243 -----
244 244 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt.<br>Wiadomość o błędzie (nieprzetłumaczona):<br>{0}</html>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 <html>Potrzeba <strong>wielu zestawów zmian</strong> by wysłać {0} obiektów. Którą strategię chcesz użyć?</html>
248 248 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
249 249 <html>Co najmniej jeden członek tej relacji wskazuje<br>na samą relację.<br>To tworzy cykliczną zależność i jest odradzane.<br>Co chcesz zrobić z tą cykliczną zależnością?</html>
250 250 <html>Nie zaznaczono obszaru do pobrania.</html>
251 251 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
252 252 <html>Ta relacja ma już jeden lub więcej członków wskazujących na<br>obiekt ''{0}''<br><br>Czy nadal chcesz dodać kolejnego członka relacji?</html>
253 253 -----
254 254 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu parsowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=400>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
255 255 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu tagowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
256 256 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako mapy jest uznawane za szkodliwe.<br>Jeśli chcesz wysłać ślady, zobacz tutaj:</html>
257 257 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer miał nowszą wersję jednego <br>z twoich węzłów, dróg lub relacji.<br><br>Kliknij <strong>{0}</strong> by synchronizować cały lokalny zbiór danych z serwerem.<br>Kliknij <strong>{1}</strong> by przerwać wysyłanie i kontynuować edycję.<br></html>
258 258 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
259 259 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ użyłeś <br>zestawu zmian {0}, który już został zamknięty o {1}.<br>Proszę wyślij zmiany ponownie używając nowego lub nadal otwartego zestawu zmian.</html>
260 260 -----
261 261 <html>Użyj zdjęcia dokładnego zegara,<br>np. pokazywanego przez odbiornik GPS</html>
262 262 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
263 263 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
264 264 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
265 265 <html>Próbujesz dodać relację do siebie samej.<br><br>To stworzy cykliczną zależność i dlatego jest odradzane.<br>Pomijam relację ''{0}''.</html>
266 266 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
267 267 -----
268 268 <html>Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu OAuth z witryny OSM. Kliknij <strong>{0}</strong> by go zaakceptować. JOSM użyje go w dalszej komunikacji by uzyskać dostęp do OSM API.</html>
269 269 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
270 270 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
271 271 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
272 272 -----
273 273 <i>brak</i>
274 274 <klawisz>
275 275 -----
276 276 <nowy obiekt>
277 277 <nie>
278 278 <lub>
279 279 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
280 280 <znak zapytania>
281 281 -----
282 282 <strong>Uwaga:</strong> JOSM zaloguje się <strong>tylko raz</strong> używając bezpiecznego połączenia.
283 283 <niezdefinowane>
284 284 -----
285 285 > dół
286 286 > góra
287 287 -----
288 288 -----
289 289 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
290 290 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
291 291 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
292 292 -----
293 293 -----
294 294 Naruszenie możliwości API
295 295 Wersja API: {0}
296 296 +++++
297 297 Rozebrany tor
298 298 Przerwij
299 299 Anuluj scalanie
300 300 Zamknij okno wyboru pliku
301 301 Zamknij okno wyboru pliku.
302 302 O programie
303 303 O JOSM...
304 304 Akceptuj
305 305 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
306 306 Dostęp do drogi
307 307 Klucz Dostępu
308 308 Klucz dostępu:
309 309 Sekretny klucz dostępu:
310 310 URL dostępu klucza:
311 311 -----
312 312 Zakwaterowanie
313 313 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
314 314 -----
315 315 Akcja
316 316 Parametry działania
317 317 Działania
318 318 Działania do wykonania
319 319 Aktywuj
320 320 Aktywuj warstwę
321 321 Aktywuj zaznzczoną warstwę
322 322 Aktywowanie standardowego rendera mapy w zamian.
323 323 Aktywne style:
324 324 Aktywne style:
325 325 Dodaj
326 326 Dodaj URL podkładu mapy
327 327 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
328 328 Dodaj węzeł...
329 329 Dodaj właściwość
330 330 Dodaj obraz
331 331 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
332 332 Dodaj nową ścieżkę ikon
333 333 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
334 334 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
335 335 -----
336 336 Dodaj do listy nowe źródło.
337 337 Dodaj nowy styl poprzez podanie nazwy pliku lub URL
338 338 Dodaje nowy tag
339 339 -----
340 340 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
341 341 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
342 342 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
343 343 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
344 344 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
345 345 Dodaj pusty tag
346 346 Dodaj informacje o autorze
347 347 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
348 348 -----
349 349 Dodaje filtr.
350 350 Dodaj warstwę zdjęć {0}
351 351 Dodać podkłady?
352 352 Dodaj warstwy
353 353 Dodaj węzeł
354 354 Dodaj węzeł do drogi
355 355 Dodaj węzeł do drogi i połącz
356 356 Dodano węzeł {0}
357 357 Dodano relację {0}
358 358 Dodaj zaznaczenie do relacji
359 359 -----
360 360 Dodaj tagi
361 361 Dodaj tagi do wybranych obiektów
362 362 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
363 363 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
364 364 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
365 365 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
366 366 Dodaj do zaznaczenia
367 367 -----
368 368 Czy dodać wartość?
369 369 -----
370 370 Dodano drogę {0}
371 371 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
372 372 Interpolacja adresów
373 373 Adresy
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 Sztolnia
379 379 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
380 380 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
381 381 Dopasuj położenie warstwy obrazu
382 382 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Centrum administracyjne
386 386 Administracyjna
387 387 Poziom administracyjny
388 388 Zaawansowane
389 389 -----
390 390 -----
391 391 Zaawansowane parametry OAuth
392 392 Zaawansowane właściwości OAuth
393 393 Ustawienia zaawansowane
394 394 Szczegółowe informacje
395 395 Szczegółowe informacje (WWW)
396 396 Szczegółowe informacje o obiekcie
397 397 Podkład mapy może nie być skalibrowany. Sprawdź jego przesunięcie za pomocą ścieżek GPS!
398 398 Koleje linowe
399 399 +++++
400 400 Rolnictwo
401 401 Lotnisko
402 402 Lotnisko
403 403 Sklep monopolowy
404 404 Wyrównaj węzły na kole
405 405 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
406 406 wszystkie
407 407 Wszystkie pliki
408 408 Wszystkie formaty
409 409 Wszystkie pliki (*.*)
410 410 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
411 411 Wszystkie punkty i segmenty ścieżki będą tego samego koloru. Można to zmodyfikować w Zarządcy Warstw.
412 412 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
413 413 -----
414 414 Wszystkie typy pojazdów
415 415 Ogródki działkowe
416 416 -----
417 417 Pozwól na pobieranie twoich prywatnych śladów GPS
418 418 Pozwól na odczyt twoich preferencji
419 419 Pozwól na wysyłaniu śladów GPS
420 420 Pozwól na wysyłanie map
421 421 Pozwól na zapis twoich preferencji
422 422 Dozwolony ruch:
423 423 Umożliwia sterowanie JOSM z innych aplikacji, np. z przeglądarki internetowej.
424 424 Pozwala na otworzenie plików gpx/osm, które mają część wspólną z obecnie wyświetlanym obszarem.
425 425 Pozwala użytkownikom na anonimizowanie znaczników czasu i szybkie usunięcie części ogromnych śladów GPX.
426 426 -----
427 427 Pozwala na dodanie tagów do atrybutów wszystkich wybranych obiektów w danym obszarze na raz.
428 428 Pozwala na odfiltrowanie niepotrzebnych śladów GPS.
429 429 Pozwala na bezpośredni import do JOSM plików w różnych formatach.
430 430 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
431 431 -----
432 432 Kanał alfa
433 433 Chata alpejska
434 434 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
435 435 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
436 436 zmień także nazwę pliku
437 437 Alternatywnie możesz wypełnić formularz z opisem pod tym adresem:
438 438 -----
439 439 -----
440 440 Aktualizuj bez pytania
441 441 Futbol amerykański
442 442 Liczba kabli
443 443 Pojemność
444 444 Ilość stopni
445 445 Natężenie
446 446 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
447 447 Pusta wartość usunie znacznik.
448 448 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
449 449 Wystąpił błąd przy próbie dopasowania zdjęć do ścieżki GPX. Możesz ustawiając suwaki ręcznie dopasować zdjęcia.
450 450 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
451 451 Wystąpił nieoczekiwany wyjątek.<br>Jest to błąd związany z kodem programu. Jeśli używasz<br>najnowszej wersji JOSM, wyślij proszę zgłoszenie błędu.
452 452 -----
453 453 Przyciąganie do kątów
454 454 Przyciąganie kątów włączone
455 455 Adnotacja
456 456 -----
457 457 -----
458 458 Zastosuj
459 459 Zastosuj zmiany
460 460 Zastosuj szablon
461 461 Zastosuj rozwiązanie
462 462 Zastosuj rolę
463 463 Zastosuj rolę:
464 464 -----
465 465 -----
466 466 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
467 467 Zastosuj rozwiązane konflikty
468 468 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
469 469 Zastosuj wybrane zmiany
470 470 -----
471 471 Przypisz tagi do zestawu zmian
472 472 Zastosuj zmiany
473 473 Zastosuj adres kafelka
474 474 Zastosuj zmiany i zamknij okno
475 475 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
476 476 Zastosować?
477 477 -----
478 478 +++++
479 479 -----
480 480 Wykopalisko archeologiczne
481 481 Łucznictwo
482 482 Kontynuować?
483 483 obszar
484 484 Niezamknięty obszar
485 485 Znajdź lokalizację
486 486 Obszary zawierają ten sam segment
487 487 Centrum kulturalne
488 488 Sztuka
489 489 Pytaj przed aktualizacją
490 490 Złóż nowe wielokąty
491 491 Skojarzone ulice
492 492 -----
493 493 -----
494 494 Lekkoatletyka
495 495 Uwaga: Używaj jedynie rzeczywistych klawiszy klawiatury!
496 496 Atrakcja
497 497 Atrybuty
498 498 Dźwięk
499 499 -----
500 500 Ustawienia audio
501 501 Markery audio z {0}
502 502 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
503 503 Etykietowanie punktów audio
504 504 +++++
505 505 Audioprzewodnik
506 506 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
507 507 Australijski football
508 508 Uwierzytelnij
509 509 Uwierzytelnij wprowadzoną nazwą użytkownika i hasłem.
510 510 -----
511 511 Uwierzytelnianie OSM przy pomocy API ''{0}'' nie powiodło się. Proszę wprowadź poprawną nazwę użytkownika i poprawne hasło.
512 512 -----
513 513 Uwierzytelniam sesję użytkownika ''{0}''
514 514 Uwierzytelnianie
515 515 Uwierzytelnienie nie powiodło się
516 516 Błąd uwierzytelniania
517 517 Autor
518 518 Autor:
519 519 Autoryzacja nie powiodła się
520 520 Pozwól JOSM na dostęp do API OSM.
521 521 URL autoryzacji:
522 522 Autoryzuj
523 523 Uwierzytelniam Żeton Żądania OAuth ''{0}'' na witrynie OSM...
524 524 Uwierzytelniam żeton żądania ''{0}''...
525 525 Autorzy
526 526 Automatycznie
527 527 -----
528 528 Automatyczne ładowanie kafelek
529 529 Aktywne automatyczne zapisywanie
530 530 Częstość zapisywania (sekundy)
531 531 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
532 532 Domyślny zoom automatyczny:
533 533 -----
534 534 Domyślne ładowanie kafelek:
535 535 Bankomat
536 536 Automatyczne pobieranie
537 537 Automatyczna korekcja tagów
538 538 -----
539 539 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
540 540 Dostępne
541 541 Wpisy dostępne domyślnie:
542 542 Dostępne szablony
543 543 Dostępne role
544 544 Dostępne style:
545 545 -----
546 546 +++++
547 547 -----
548 548 +++++
549 549 Okno życia
550 550 Wstecz
551 551 Warunki korzystania z tła
552 552 Tło:
553 553 Oparcie
554 554 -----
555 555 Błędne żądanie
556 556 Piekarnia
557 557 Osiedle Sikorskiego
558 558 -----
559 559 +++++
560 560 +++++
561 561 -----
562 562 Przeszkody
563 563 +++++
564 564 Podstawowe
565 565 Zbiornik wodny
566 566 Koszykówka
567 567 baterie
568 568 Pole bitwy
569 569 -----
570 570 Zatoka
571 571 Plaża
572 572 Siatkówka plażowa
573 573 Radiolatarnia
574 574 -----
575 575 -----
576 576 Ławka
577 577 Sklep z napojami
578 578 Rowery
579 579 wynajem rowerów
580 580 naprawa rowerów
581 581 sprzedaż rowerów
582 582 mycie rowerów (za opłatą)
583 583 Ogródek piwny
584 584 Sklep rowerowy
585 585 +++++
586 586 Biodiesel
587 587 Pusta warstwa
588 588 Betonowy blok
589 589 Niebieski:
590 590 Zawartość
591 591 Stocznia
592 592 Słupek drogowy
593 593 Księgarnia
594 594 Nazwa zakładki
595 595 Zakładki
596 596 Przejście graniczne
597 597 Nazwa systematyczna
598 598 Bule
599 599 Granice
600 600 Granica
601 601 Kamień graniczny
602 602 Powielone węzły granic
603 603 Rodzaj granicy
604 604 Wybrany obszar
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Granice
608 608 Butik
609 609 Gra w kule
610 610 Marka
611 611 -----
612 612 Most
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 -----
617 617 Teren poprzemysłowy
618 618 Kozioł oporowy
619 619 Raporty o błędach
620 620 Budynek
621 621 -----
622 622 Powielone węzły budynków
623 623 Budynek wewnątrz budynku.
624 624 Budowanie menu głównego
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 Autobus
629 629 Autobus torowy
630 630 Peron autobusowy
631 631 Dworzec autobusowy
632 632 Przystanek autobusowy
633 633 -----
634 634 Przystanek autobusowy (przestarzałe)
635 635 Rzeźnik
636 636 -----
637 637 +++++
638 638 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 Kolej linowa
645 645 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
646 646 Kawiarnia
647 647 Przeliczam pobierany obszar
648 648 Przejdź do edytora relacji
649 649 Edytuj wybraną relację
650 650 -----
651 651 Kemping
652 652 Pole namiotowe
653 653 Nie można aktywować klasy rendera mapy "{0}", ponieważ to nie jest podklasa "{1}".
654 654 Nie można aktywować klasy rendera mapy "{0}", ponieważ nie jest ona zarejestrowana jako render mapy.
655 655 Nie można aktywować klasy rendera mapy "{0}". Klasa nie zastała znaleziona.
656 656 Futbol kanadyjski
657 657 Kanał
658 658 Anuluj
659 659 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
660 660 Anuluj autentykację
661 661 -----
662 662 Anuluj zamykanie zestawów zmian
663 663 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
664 664 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
665 665 Anuluj operację
666 666 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
667 667 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
668 668 Anuluj przesyłanie
669 669 Anuluj, kontynuuj edycję
670 670 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
671 671 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
672 672 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
676 676 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
677 677 -----
678 678 -----
679 679 Nie można usunąć węzła zawierającego tagi
680 680 Nie można usunąć węzła, do którego odnosi się wiele obiektów
681 681 -----
682 682 -----
683 683 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
684 684 Błąd łączenia węzłów: należałoby usunąć drogę {0} nadal używaną przez {1}
685 685 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
686 686 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
687 687 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
688 688 Nie mogę umieścić węzła poza obszarem świata.
689 689 -----
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
694 694 Kajakarstwo
695 695 puszki
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 Pojemność
702 702 Pojemność całkowita
703 703 Samochód
704 704 Dealer samochodowy
705 705 Kemping
706 706 Ładunek
707 707 Gotówka
708 708 Zamek
709 709 -----
710 710 Przeszkoda dla bydła
711 711 Wejście do jaskini
712 712 Cmentarz
713 713 Wyśrodkuj widok
714 714 Centralny południk
715 715 Wyciąg krzesełkowy
716 716 Chata górska
717 717 Zmień właściwości
718 718 Zmienić kierunek?
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 Zmień węzeł {0}
723 723 Zmień relację
724 724 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
725 725 Zmień relację {0}
726 726 Zmień rozdzielczość
727 727 -----
728 728 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
729 729 Zmień zaznaczenie
730 730 Zmień widziany obszar
731 731 Zmień drogę {0}
732 732 Zmieniono węzły {0}
733 733 -----
734 734 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
735 735 ID zestawu zmian:
736 736 Menedżer zestawów zmian
737 737 Menedżer zestawów zmian
738 738 Zamknięto changeset
739 739 Komentarz zmian:
740 740 Spodziewane: ID grupy zmian
741 741 Numer zestawu zmian:
742 742 Informacje o zestawie zmian
743 743 Zestaw zmian jest pełny
744 744 Zestaw zmian {0}
745 745 Zestaw zmian:
746 746 Zestawy zmian
747 747 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
748 748 Stacja ładowania
749 749 Wyszukaj FIXME
750 750 Sprawdź na serwerze
751 751 Sprawdź klucze właściwości.
752 752 Sprawdź wartości właściwości.
753 753 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
754 754 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
755 755 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 Sprawdzanie czy węzły na liniach energetycznych mają tagi power=tower/pole.
760 760 Sprawdzanie czy węzły nie mają takich samych tagów jak ich rodzice.
761 761 Sprawdzanie czy drogi nie są połączone z obszarami.
762 762 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
763 763 Błędy sumy kontrolnej: {0}
764 764 Drogeria
765 765 +++++
766 766 Relacje podrzędne
767 767 Komin
768 768 chiński
769 769 Wybierz
770 770 Wybierz kolor
771 771 Wybierz kolor dla {0}
772 772 Wybierz jedną z gotowych licencji
773 773 Wybierz wartość
774 774 Wynierz typ obiektu OSM
775 775 Wybierz serwer do wyszukiwania:
776 776 Wybierz widoczne ścieżki
777 777 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
778 778 Kościół
779 779 Kino
780 780 +++++
781 781 Miasto
782 782 Granica miasta
783 783 Mury miejskie
784 784 Nazwa miejscowości
785 785 Cywilna
786 786 Typ Klasy
787 787 Wyczyść
788 788 Czyści bufor operacji do wycofania.
789 789 Wyszyść pole tekstowe
790 790 Czyści listę ostatnio otwartych plików
791 791 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
792 792 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
793 793 -----
794 794 Kliknij komórkę aby zmienić ścieżkę pliku.
795 795 Kliknij tutaj aby wybrać ścieżkę do zapisu
796 796 Kliknij drogę by zacząć poprawiać jej kształt.
797 797 -----
798 798 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
799 799 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
800 800 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
801 801 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
802 802 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
803 803 Kliknij aby przerwać wysyłanie
804 804 Kliknij aby dodać nowy węzeł. Ctrl, aby przesunąć istniejący węzeł; Alt, aby usunąć.
805 805 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
806 806 Kliknij aby przerwać trwającą operację
807 807 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
808 808 Kliknij aby zamknąć
809 809 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
810 810 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
811 811 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
812 812 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
813 813 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
814 814 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
815 815 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
816 816 -----
817 817 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
818 818 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
819 819 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
820 820 Kliknij by odrzuć zmiany i zamknąć edytor relacji
821 821 -----
822 822 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
823 823 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
824 824 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panelu
825 825 -----
826 826 Kliknij by przenieść się do formularza edycji praw dostępu na witrynie JOSM.
827 827 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
828 828 Kliknij by pobrać Żeton Żądania
829 829 -----
830 830 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
831 831 Kliknij by powrócić do edytora relacji i kontynuować edycję
832 832 Kilknij aby uruchomić pracę w tle
833 833 Kliknij by zapisać zmiany i zamknąć edytor
834 834 -----
835 835 Kliknij aby rozpocząć szukanie
836 836 -----
837 837 -----
838 838 Kliknij by przetestować Klucz Dostępu
839 839 -----
840 840 -----
841 841 Klif
842 842 Wspinaczka
843 843 Zegar
844 844 Zamknij
845 845 Zamknij mimo to
846 846 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
847 847 Zamknij zestawy zmian
848 848 Zamknij okno i porzuć pobieranie
849 849 Zamknij otwarte zestawy zmian
850 850 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
851 851 Zamknij okno
852 852 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
853 853 Zamknij okno i zaakceptuj Klucz Dostępu
854 854 Zamknij okno i anuluj uwierzytelnianie
855 855 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
856 856 Zamyka wybrane zestawy zmian
857 857 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
858 858 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
859 859 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
860 860 Zamknięte po -
861 861 Zamknięty
862 862 Zamknięty:
863 863 Opis
864 864 Opis
865 865 Zamyka otwarte zestawy zmian
866 866 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
867 867 Zamykanie zestawu zmian
868 868 Zamykam zestaw zmian {0}
869 869 Zamykanie zestawu zmian...
870 870 Odzież
871 871 Wybrzeże
872 872 Linie brzegowe
873 873 na monety
874 874 Szkoła wyższa
875 875 -----
876 876 Kolor
877 877 Kolor (nazwa HTML lub kod heksadecymalny)
878 878 Nazwa Koloru:
879 879 Kolory
880 880 -----
881 881 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według dokładności pozycji (HDOP). Twoje urządzenie GPS musi zapisywać tą informację.
882 882 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według kierunku
883 883 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według ich znaczników czasu.
884 884 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według prędkości
885 885 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
886 886 Kolor tła
887 887 Kolor obramowania/strzałki
888 888 Kolor tekstu
889 889 Kombinacja parametrów elipsoidy nie jest osbługiwana.
890 890 Połącz drogi
891 891 Potwierdzenie łączenia
892 892 Łączy kilka dróg w jedną.
893 893 Połącz {0} dróg
894 894 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
895 895 -----
896 896 Historia poleceń
897 897 Komentarz
898 898 Komentarz:
899 899 Obszar biur i usług
900 900 Miejsce publiczne
901 901 Ustawienia
902 902 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
903 903 Centrum społeczne
904 904 Porównaj
905 905 Uzupełnij węzeł {0} z pustymi współrzędnymi na drodze {1}
906 906 Sklep komputerowy
907 907 Cukiernia
908 908 Konfiguracja stron wtyczek
909 909 Ustawienia zaawansowane
910 910 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
911 911 Konfiguruj strony...
912 912 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
913 913 Konfiguruj pasek narzędzi
914 914 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
915 915 Konfiguruj czy używać serwera proxy
916 916 Konfiguruj tożsamość użytkownika i sposób jej potwierdzania w serwerze OSM
917 917 Potwierdź czyszczenie
918 918 -----
919 919 Potwierdzaj ręcznie wszystkie akcje zdalnego sterowania
920 920 Potwierdź pustą rolę
921 921 Konflikt
922 922 -----
923 923 -----
924 924 -----
925 925 Konflikt tła: zdecydowany
926 926 Konflikt tła: wypuścić
927 927 -----
928 928 -----
929 929 -----
930 930 -----
931 931 Konflikt tła: zostawić
932 932 Konflikt tła: brak konfilktu
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 Konflikt tła: niezdecydowany
937 937 -----
938 938 -----
939 939 -----
940 940 -----
941 941 -----
942 942 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
943 943 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
944 944 Konflikty
945 945 Wykryto konflikty
946 946 -----
947 947 Konflikty podczas łączenia elementów
948 948 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
949 949 -----
950 950 Konflikty: {0} nierozwiązanych
951 951 Połącz istniejący drogę z węzłem
952 952 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
953 953 Ustawienia połączenia
954 954 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
955 955 -----
956 956 W budowie
957 957 Budowa
958 958 Klucz odbiorcy:
959 959 Sekretny klucz odbiorcy:
960 960 Kontakt (powszechny schemat)
961 961 Kontakt (schemat z prefiksem "contact:*")
962 962 Kontakt:
963 963 Łączenie z serwerem OSM...
964 964 Łączenie z serwerem...
965 965 Zawartość
966 966 Kontynent
967 967 Kontynuuj
968 968 Kontynuuj mimo to
969 969 Kontynuuj jak jest
970 970 Kontynuuj rozwiązywanie
971 971 Kontynuuj
972 972 Kontynuowanie przesyłania
973 973 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
974 974 Kontynuuj mimo to
975 975 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
976 976 Autorzy
977 977 Sklep osiedlowy
978 978 -----
979 979 Konwertuj na warstwę GPX
980 980 Przekształć w warstwę danych
981 981 Przekonwertowany z: {0}
982 982 Współrzędne
983 983 -----
984 984 -----
985 985 Współrzędne:
986 986 -----
987 987 Kopiuj
988 988 Kopiuj współrzędne
989 989 Kopiuj Klucz/Wartość
990 990 Kopiuj Wartość
991 991 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
992 992 Kopiuj wszystkie moje elementy do celu
993 993 Kopiuj wszystkie ich elementy do celu
994 994 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Kopia warstwy {0}
1000 1000 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
1001 1001 Kopiuj klucze i wartości wszystkich tagów do schowka
1002 1002 Kopiuj klucz i wartość wybranego tagu do schowka
1003 1003 Kopiuj wartość wybranego tagu do schowka
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 Skopiuj do schowka i zamknij
1009 1009 Kopia nr {1} warstwy {0}
1010 1010 Prawa autorskie (URL)
1011 1011 Prawa autorskie - rok
1012 1012 Punkt ksero
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
1017 1017 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
1018 1018 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
1019 1019 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
1020 1020 -----
1021 1021 Nie znaleziono typu elementu
1022 1022 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
1023 1023 Nie można zaimportować "{0}".
1024 1024 Nie można zaimportować plików.
1025 1025 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1026 1026 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1027 1027 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1028 1028 Nie udało się sparsować listy warstw
1029 1029 Nie można odczytać "{0}"
1030 1030 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania {0}
1031 1031 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
1032 1032 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}\nCzy chcesz go zatrzymać?
1033 1033 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1034 1034 Nie udało się pobrać listy warstw
1035 1035 Brak możliwości ściągnięcia listy otwartych zestawów zmian ponieważ<br>JOSM nie zna twojej tożsamości.<br>\r\nAlbo pracujesz anonimowo albo nie masz prawa poznać tożsamości<br> użytkownika, w imieniu którego pracujesz.
1036 1036 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1037 1037 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
1038 1038 -----
1039 1039 Kraj
1040 1040 Kod kraju
1041 1041 Okręg
1042 1042 Sąd
1043 1043 Zadaszony
1044 1044 Zadaszony
1045 1045 Zakryte sztuczne jezioro
1046 1046 Dźwig
1047 1047 Utwórz okrąg
1048 1048 Utwórz nowy folder
1049 1049 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1050 1050 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1051 1051 -----
1052 1052 Tworzy nową warstwę mapy.
1053 1053 Tworzy nową relację
1054 1054 -----
1055 1055 Tworzenie obszarów.
1056 1056 -----
1057 1057 Utwórz zakładkę
1058 1058 Twórz znaczniki przy czytaniu GPX
1059 1059 Utwórz wielokąt złożony
1060 1060 Tworzy wielokąt złożony
1061 1061 Utwórz nowy węzeł.
1062 1062 Utwórz nowe obiekty
1063 1063 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
1064 1064 Utworzono
1065 1065 Utworzony
1066 1066 Data utworzenia:
1067 1067 Stworzone przed -
1068 1068 Stworzony przez:
1069 1069 Utworzony:
1070 1070 -----
1071 1071 Tworzenie zestawu zmian...
1072 1072 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1073 1073 na karty kredytowe
1074 1074 Krykiet
1075 1075 Krykiet - siatki
1076 1076 Krokiet
1077 1077 Przejazd na rowerze
1078 1078 Przejazd na koniu
1079 1079 Przejście przez tory
1080 1080 opiekun na przejściu dla pieszych
1081 1081 Przecinające się budynki
1082 1082 Rodzaj przejazdu
1083 1083 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1084 1084 Przecinające się szlaki wodne z drogami
1085 1085 Przecinające się szlaki wodne
1086 1086 Przecinające się drogi
1087 1087 Przecinające się drogi
1088 1088 Ctrl, aby połączyć z najbliższym węzłem
1089 1089 Kuchnia
1090 1090 Kultura
1091 1091 -----
1092 1092 Bieżące zaznaczenie
1093 1093 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1094 1094 -----
1095 1095 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
1096 1096 -----
1097 1097 Obecnie nie jest zaznaczony obszar do pobrania. Proszę najpierw zaznaczyć obszar
1098 1098 Sklep z zasłonami
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 Link WMS
1102 1102 Dostosuj kolor
1103 1103 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1104 1104 Dostosuj rysowanie ścieżki
1105 1105 wykop
1106 1106 Przegroda dla rowerzystów
1107 1107 Pas dla rowerzystów
1108 1108 Ścieżka rowerowa
1109 1109 Ścieżka rowerowa (po lewej)
1110 1110 Ścieżka rowerowa (po prawej)
1111 1111 Zapętlone zależności między relacjami
1112 1112 kolarstwo
1113 1113 Zapętlone zależności.
1114 1114 Czechy CUZK:KM
1115 1115 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1116 1116 +++++
1117 1117 +++++
1118 1118 Tama
1119 1119 Błąd danych
1120 1120 Warstwa danych {0}
1121 1121 Zestaw danych:
1122 1122 Źródło i typ danych:
1123 1123 Źródła danych
1124 1124 Weryfikacja danych
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1128 1128 Test zgodności zestawu danych
1129 1129 Data
1130 1130 Data:
1131 1131 Data:
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 na karty debetowe
1135 1135 Zdecyduj jak wysłać dane i który zestaw zmian użyć
1136 1136 Stopnie dziesiętne
1137 1137 Decyzja
1138 1138 Zmniejsz
1139 1139 Ścieżka do jazdy konnej
1140 1140 Dedykowana ścieżka rowerowa
1141 1141 Ścieżka dla pieszych
1142 1142 Domyślny
1143 1143 Domyślny (ustalony automatycznie)
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 Wartość domyślna: {0}
1147 1147 Usuń
1148 1148 Usuń plik
1149 1149 Usuń plik z dysku
1150 1150 Tryb kasowania
1151 1151 Usuń właściwość
1152 1152 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1153 1153 Potwierdź usunięcie.
1154 1154 Usuń powielone relacje
1155 1155 Usuń powielone drogi
1156 1156 Usuwa filtr.
1157 1157 Usuń z relacji
1158 1158 Usuń plik ze zdjęciem z dysku
1159 1159 Usunąć niekompletnych członków?
1160 1160 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1161 1161 Usunięto węzeł {0}
1162 1162 Usuwanie węzłów lub dróg.
1163 1163 Usuń teraz
1164 1164 Usuwa obiekty
1165 1165 Usunięto relację {0}
1166 1166 Usunąć relację?
1167 1167 Kasuje relacje
1168 1168 Usuwa wybrane obiekty
1169 1169 Usuwa obecnie edytowaną relację
1170 1170 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1171 1171 Usuń zaznaczoną warstwę.
1172 1172 Usuwa zaznaczoną relację.
1173 1173 Usuń z listy wybrane źródło.
1174 1174 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1175 1175 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1176 1176 Usunięto drogę {0}
1177 1177 Usunięto
1178 1178 Usunięto "{0}"
1179 1179 Usunięte:
1180 1180 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1181 1181 -----
1182 1182 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1183 1183 Usunięte lub przeniesione obiekty
1184 1184 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1185 1185 -----
1186 1186 Usunięto {0} właściwości dla {1} obiektów
1187 1187 Delikatesy
1188 1188 Wyznanie
1189 1189 Dentysta
1190 1190 Dom towarowy
1191 1191 Przestarzałe tagi
1192 1192 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1193 1193 Głębokość w metrach
1194 1194 Opis
1195 1195 Opis:
1196 1196 Opis: {0}
1197 1197 Drogowskaz
1198 1198 Cel podróży na znaku (bez odległości)
1199 1199 Szczegółowość
1200 1200 Szczegóły
1201 1201 Szczegóły...
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 Średnica (w mm)
1205 1205 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1206 1206 Diesel (olej napędowy)
1207 1207 Ultimate Diesel (GTL)
1208 1208 Diesel dla ciężarówek
1209 1209 Poziom trudności
1210 1210 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1211 1211 Kierunek
1212 1212 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1213 1213 Zablokuj
1214 1214 Zablokuj wtyczkę
1215 1215 -----
1216 1216 Porzuć
1217 1217 realizacja recept
1218 1218 Wyświetlacz
1219 1219 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1220 1220 Ustawienia wyświetlania
1221 1221 -----
1222 1222 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1223 1223 Wyświetlaj przyciski w narzędziach z prawej strony okna tylko gdy myszka jest wewnątrz danego narzędzia
1224 1224 Wyświetlaj współrzędne jako
1225 1225 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1226 1226 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1227 1227 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1228 1228 -----
1229 1229 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1230 1230 Wyświetlaj menu "Audio"
1231 1231 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1232 1232 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1233 1233 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1234 1234 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1235 1235 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1236 1236 Wyświetla tagi zestawu zmian
1237 1237 Wyświetla wersję JOSM i wychodzi.
1238 1238 Odległość (km)
1239 1239 Odległość:
1240 1240 Rozmieść węzły
1241 1241 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1242 1242 nieczynna
1243 1243 Nieużywany tor
1244 1244 Rów
1245 1245 Porzuć zmiany
1246 1246 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1247 1247 Nie rysuj strzałek jeśli nie są one oddalone co najmniej tyle od siebie.
1248 1248 -----
1249 1249 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1250 1250 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1251 1251 Nic nie rób
1252 1252 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1253 1253 -----
1254 1254 Sklep dla majsterkowiczów
1255 1255 Dok
1256 1256 Lekarz
1257 1257 Wybieg dla psów
1258 1258 Wyścigi psów
1259 1259 Podwójny konflikt
1260 1260 W dół
1261 1261 Pobierz
1262 1262 Pobierz relacje podrzędne
1263 1263 Pobierz dane
1264 1264 -----
1265 1265 Pobierz dane.
1266 1266 Pobierz członków
1267 1267 Pobiera obiekt wg ID
1268 1268 Pobierz wtyczkę
1269 1269 Pobierz geopozycjonowany obraz
1270 1270 Pobierz wybrane relacje
1271 1271 Adres URL
1272 1272 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1273 1273 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1274 1274 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1275 1275 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1276 1276 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1277 1277 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1278 1278 Pobierz jako nową warstwę
1279 1279 Pobierz zawartość zestawu zmian
1280 1280 Pobierz zestawy zmian
1281 1281 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1282 1282 Pobierz zawartość
1283 1283 Pobiera dane
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 Pobierz wszystko pomiędzy:
1287 1287 Pobranie zakończone
1288 1288 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1289 1289 Pobierz z OSM...
1290 1290 Pobierz niekompletnych członków
1291 1291 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1292 1292 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1293 1293 Pobierz listę
1294 1294 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1295 1295 Pobierz członków
1296 1296 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1297 1297 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1298 1298 Pobierz w pobliżu:
1299 1299 Pobierz teraz
1300 1300 Pobierz obiekt
1301 1301 Pobierz obiekt…
1302 1302 Pobrane obiekty
1303 1303 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1304 1304 Pobierz obiekty do nowej warstwy
1305 1305 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1306 1306 Pobieranie listy wtyczek...
1307 1307 Pobierz wtyczki
1308 1308 Pobieranie przekierowanie do ''{0}''
1309 1309 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1310 1310 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1311 1311 -----
1312 1312 Pobierz obiekty należące do relacji
1313 1313 Pobieranie relacji
1314 1314 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1315 1315 Pobierz zaznaczone relacje
1316 1316 -----
1317 1317 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1318 1318 -----
1319 1319 Pobiera zawartość zestawu zmian
1320 1320 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1321 1321 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1322 1322 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1323 1323 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1324 1324 -----
1325 1325 -----
1326 1326 Pobierz widoczne kafle
1327 1327 Ściąga z openstreetmap.org twoje ślady GPX.
1328 1328 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1329 1329 Pobrane dane GPX
1330 1330 -----
1331 1331 Pobieracz:
1332 1332 Pobieranie pliku {0}: {1} bajtów...
1333 1333 Pobieranie danych GPS
1334 1334 Pobieranie danych OSM...
1335 1335 Pobieranie wtyczki {0}...
1336 1336 Pobieranie wiadomości dnia
1337 1337 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1338 1338 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1339 1339 Pobieranie zestawów zmian...
1340 1340 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1341 1341 Pobieranie danych
1342 1342 Pobieranie pliku
1343 1343 Pobieranie z serwera OSM...
1344 1344 Pobieranie historii...
1345 1345 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1346 1346 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1347 1347 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1348 1348 Pobieranie powiązanych relacji...
1349 1349 Pobieranie powiązanych dróg...
1350 1350 Pobieranie relacji {0}
1351 1351 Pobiera dane z OSM znajdujące się wzdłuż drogi.
1352 1352 Wyciąg orczykowy
1353 1353 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1354 1354 -----
1355 1355 -----
1356 1356 Odpływ
1357 1357 Rysuj
1358 1358 Rysuj strzałki kierunkowe
1359 1359 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP
1360 1360 Rysuj okręgi na postawie wartości HDOP.
1361 1361 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1362 1362 -----
1363 1363 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1364 1364 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1365 1365 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1366 1366 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1367 1367 Rysuj duże punkty GPS
1368 1368 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1369 1369 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1370 1370 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1371 1371 Tworzenie węzłów i dróg.
1372 1372 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1373 1373 Rysuj tylko kontury obszarów
1374 1374 Pokazuj linię pomocniczą za kursorem
1375 1375 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1376 1376 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1377 1377 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1378 1378 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1379 1379 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1380 1380 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1381 1381 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1382 1382 Szerokość rysowania linii GPX
1383 1383 Woda do picia
1384 1384 -----
1385 1385 Szkoła jazdy
1386 1386 Pralnia chemiczna
1387 1387 Rozmnóż w {0} węzłów
1388 1388 Powiel
1389 1389 -----
1390 1390 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1391 1391 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1392 1392 Powiela zaznaczone obiekty.
1393 1393 Skopiuj warstwę
1394 1394 Powielone węzły
1395 1395 Powielone relacje
1396 1396 Powielone węzły drogi
1397 1397 Powielone drogi
1398 1398 -----
1399 1399 Ukrywaj przyciski w bocznym panelu
1400 1400 -----
1401 1401 +++++
1402 1402 E10 (bioetanol 10%)
1403 1403 E85 (bioetanol 85%)
1404 1404 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1405 1405 BŁĄD
1406 1406 -----
1407 1407 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1408 1408 -----
1409 1409 Wschód
1410 1410 -----
1411 1411 Edycja
1412 1412 Edycja kręgli
1413 1413 -----
1414 1414 Edycja informacji o adresach
1415 1415 Edycja interpolacji adresów
1416 1416 Edycja sztolni
1417 1417 Edycja granicy administracyjnej
1418 1418 Edycja lotniska
1419 1419 Edycja sklepu monopolowego
1420 1420 Edycja ogródków działkowych
1421 1421 Edycja chaty alpejskiej
1422 1422 Edycja futbolu amertkańskiego
1423 1423 -----
1424 1424 Edycja wykopaliska archeologicznego
1425 1425 Edycja łucznictwa
1426 1426 Edycja centrum kulturalnego
1427 1427 Edycja obiektu sztuki
1428 1428 Edycja lekkoatletyki
1429 1429 Edycja atrakcji turystycznej
1430 1430 Edycja futbolu australijskiego
1431 1431 Edycja bankomatu
1432 1432 -----
1433 1433 Edycja okna życia
1434 1434 Edycja piekarni
1435 1435 Edycja banku
1436 1436 Edycja baru
1437 1437 Edycja baseballu
1438 1438 Edycja zbiornika wodnego
1439 1439 Edycja koszykówki
1440 1440 Edycja pola bitwy
1441 1441 Edycja zatoki
1442 1442 Edycja plaży
1443 1443 Edycja siatkówki plażowej
1444 1444 Edycja radiolatarni
1445 1445 Edycja sklepu z napojami
1446 1446 Edycja parkingu dla rowerów
1447 1447 Edycja wypożyczalni rowerów
1448 1448 Edycja warsztatu rowerowego
1449 1449 Edycja ogródka piwnego
1450 1450 Edycja stoczni
1451 1451 Edycja słupka drogowego
1452 1452 Edycja księgarni
1453 1453 Edycja przejścia granicznego
1454 1454 Edycja boiska do gry w boule
1455 1455 Edycja granicy
1456 1456 Edycja kamienia granicznego
1457 1457 Edycja butiku
1458 1458 Edycja gry w kule
1459 1459 -----
1460 1460 Edycja mostu
1461 1461 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1462 1462 Edycja terenu poprzemysłowego
1463 1463 Edycja budynku
1464 1464 -----
1465 1465 -----
1466 1466 Edycja autobusu torowego
1467 1467 Edycja peronu autobusowego
1468 1468 Edycja dworca autobusowego
1469 1469 Edycja przystanku autobusowego
1470 1470 Edycja sklepu mięsnego
1471 1471 Edycja kolei linowej
1472 1472 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1473 1473 Edycja kawiarni
1474 1474 Edycja pola namiotowego
1475 1475 Edycja futbolu kanadyjskiego
1476 1476 Edycja kanału
1477 1477 Edycja kajakarstwa
1478 1478 Edycja wypożyczalni samochodów
1479 1479 Edycja warsztatu samochodowego
1480 1480 Edycja punktu carsharingu
1481 1481 Edycja warsztatu samochodowego
1482 1482 Edycja myjni samochodowej
1483 1483 Edycja kempingu
1484 1484 Edycja zamku
1485 1485 Edycja przeszkody dla bydła
1486 1486 Edycja wejścia do jaskini
1487 1487 Edycja cmentarza
1488 1488 Edycja wyciągu krzesełkowego
1489 1489 Edycja chaty górskiej
1490 1490 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1491 1491 Edycja drogerii
1492 1492 Edycja komina
1493 1493 Edycja kina
1494 1494 Edycja miasta
1495 1495 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1496 1496 Edycja granicy cywilnej
1497 1497 Edycja klifu
1498 1498 Edycja wspinaczki
1499 1499 Edycja zegaru
1500 1500 Edycja sklepu odzieżowego
1501 1501 Edycja zbiornika gazu
1502 1502 Edycja szkoły wyższej
1503 1503 -----
1504 1504 Edycja obszaru biur i usług
1505 1505 Edycja miejsca publicznego
1506 1506 Edycja sklepu komputerowego
1507 1507 Edycja cukierni
1508 1508 Edycja terenu budowy
1509 1509 Edycja kontaktu
1510 1510 Edytuj kontakt (nowy schemat)
1511 1511 Edycja kontynentu
1512 1512 Edycja sklepu osiedlowego
1513 1513 Edycja punktu ksero
1514 1514 Edycja kraju
1515 1515 Edycja okręgu / hrabstwa
1516 1516 Edycja siedziby sądu
1517 1517 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1518 1518 Edycja dźwigu
1519 1519 Edycja krykietu
1520 1520 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1521 1521 Edycja miejsca do gry w krokieta
1522 1522 Edycja przejścia dla pieszych
1523 1523 -----
1524 1524 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1525 1525 Edycja pasa dla rowerzystów
1526 1526 Edycja ścieżki rowerowej
1527 1527 Edycja jazdy na rowerze
1528 1528 Edycja tamy
1529 1529 Edycja sklepu z delikatesami
1530 1530 Edycja dentysty
1531 1531 Edycja domu towarowego
1532 1532 Edycja drogowskazu
1533 1533 Edycja opuszczonych torów
1534 1534 Edytuj rów
1535 1535 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1536 1536 Edycja doku
1537 1537 Edycja lekarza
1538 1538 Edycja wybiegu dla psów
1539 1539 Edycja wyścigów psów
1540 1540 Edycja wyciągu orczykowego
1541 1541 Edycja odpływu
1542 1542 Edycja punktu z wodą pitną
1543 1543 Edycja szkoły jazdy
1544 1544 Edycja palni chemicznej
1545 1545 Edycja sklepu elektronicznego
1546 1546 Edycja ambasady
1547 1547 -----
1548 1548 -----
1549 1549 Edycja wejścia
1550 1550 Edycja jeździectwa
1551 1551 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1552 1552 Edycja sklepu z tkaninami
1553 1553 Modyfikuj sprawiedliwy handel
1554 1554 Edycja gruntów rolnych
1555 1555 Edycja zagrody
1556 1556 Edycja restauracji fast-food
1557 1557 Edycji hali górskiej
1558 1558 Edycja trasy promu
1559 1559 Edycja terminalu promowego
1560 1560 Edycja hydrantu
1561 1561 Edycja straży pożarnej
1562 1562 Edycja miejsca do wędkowania
1563 1563 Edycja schodów
1564 1564 Edycja kwiaciarni
1565 1565 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1566 1566 Edycja ścieżki dla pieszych
1567 1567 Edycja brodu
1568 1568 Edycja lasu
1569 1569 Edycja fontanny
1570 1570 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1571 1571 Edycja stacji benzynowej
1572 1572 Edycja sklepu meblowego
1573 1573 -----
1574 1574 Edycja obszaru garaży
1575 1575 Edycja ogrodu
1576 1576 Edycja centrum ogrodniczego
1577 1577 Edycja zbiornika gazu
1578 1578 Edycja bramy
1579 1579 Edycja lodowca
1580 1580 Edycja golfu
1581 1581 Edycja pola golfowego
1582 1582 -----
1583 1583 Edycja trawnika
1584 1584 Edycja cmentarza przykościelnego
1585 1585 Edycja terenu pod zabudowę
1586 1586 Edycja sklepu warzywnego
1587 1587 Edycja szklarni ogrodniczej
1588 1588 Edycja ostrogi regulacyjnej
1589 1589 Edycja kwatery turystycznej
1590 1590 Edycja gimnastyki
1591 1591 Edycja salonu fryzjerskiego
1592 1592 Edycja przystanku kolejowego
1593 1593 Edycja przysiółka
1594 1594 -----
1595 1595 Edycja sklepu z narzędziami
1596 1596 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1597 1597 Edycja wrzosowiska
1598 1598 Edycja lądowiska dla helikopterów
1599 1599 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1600 1600 Edytuj drogę
1601 1601 Edycja drogi w budowie
1602 1602 Edycja miejsca do gry w hokeja
1603 1603 Edycja wyścigów konnych
1604 1604 Edycja szpitala
1605 1605 Edycja hostelu
1606 1606 Edycja hotelu
1607 1607 Edycja ambony strzelniczej
1608 1608 Edycja obszar przemysłowego
1609 1609 Edycja wyspy
1610 1610 Edycja wysepki
1611 1611 Edycja pojedynczych zabudowań
1612 1612 -----
1613 1613 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1614 1614 Edycja jubilera
1615 1615 Edycja skrzyżowania
1616 1616 Edycja kartingu
1617 1617 Edycja przedszkola
1618 1618 Edycja kiosku
1619 1619 -----
1620 1620 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1621 1621 Edycja lądu
1622 1622 Edycja wysypiska śmieci
1623 1623 Edycja pralni samoobsługowej
1624 1624 Edycja biblioteki
1625 1625 Edycja szlabanu
1626 1626 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1627 1627 Edycja latarni morskiej
1628 1628 Edycja strefy zamieszkania
1629 1629 Edycja okolicy
1630 1630 -----
1631 1631 Edycja centrum handlowego
1632 1632 Edycja mariny
1633 1633 Edycja placu targowego
1634 1634 Edycja łąki
1635 1635 Edycja stacji pomiaru
1636 1636 Edycja miejsca pamięci
1637 1637 Edycja obszaru wojskowego
1638 1638 Edycja szybu
1639 1639 Edycja minigolfa
1640 1640 -----
1641 1641 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1642 1642 Edycja lotniska dla modeli
1643 1643 Edycja kantoru
1644 1644 Edycja toru jednoszynowego
1645 1645 Edycja pomnika
1646 1646 Edycja motelu
1647 1647 Edycja motocrossu
1648 1648 Edycja parkingu dla motocykli
1649 1649 Edycja sportów motorowych
1650 1650 Edycja autostrady
1651 1651 Edycja skrzyżowania autostrad
1652 1652 Edycja dojazdu do autostrady
1653 1653 Edycja przełęczy
1654 1654 Edycja błot
1655 1655 Edycja różnych sportów
1656 1656 Edycja multipolygonu
1657 1657 Edycja muzeum
1658 1658 Edycja sklepu z instrumentami
1659 1659 Edycja toru kolei wąskotorowej
1660 1660 Edycja granicy narodowej
1661 1661 Edycja granicy parku narodowego
1662 1662 Edycja rezerwatu przyrody
1663 1663 Edycja dzielnicy
1664 1664 Edycja klubu nocnego
1665 1665 Edycja domu opieki
1666 1666 Edycja optyka
1667 1667 -----
1668 1668 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1669 1669 Edycja sklepu z farbami
1670 1670 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1671 1671 Edycja parku
1672 1672 Edycja parkingu
1673 1673 Edycja uliczki parkingowej
1674 1674 Edytowanie wjazdu na parking
1675 1675 Edycja miejsca parkinkowego
1676 1676 Edycja zatoki
1677 1677 Edycja ścieżki
1678 1678 Edycja wzgórza
1679 1679 Edycja ciągu pieszego
1680 1680 Edycja miejsca do gry w pelotę
1681 1681 Edycja apteki
1682 1682 Edycja miejsca na piknik
1683 1683 Edycja molo
1684 1684 Edycja rurociągu
1685 1685 Edycja boiska
1686 1686 Edycja miejsca kultu religijnego
1687 1687 -----
1688 1688 Edycja placu zabaw
1689 1689 Edycja posterunku policji
1690 1690 Edycja granicy politycznej
1691 1691 Edycja urzędu pocztowego
1692 1692 Edycja elektowni
1693 1693 Edycja linii elektrycznej
1694 1694 Edycja słupa
1695 1695 Edycja rozdzielni elektrycznej
1696 1696 Edycja stacji transformatorowej
1697 1697 Edycja słupa wysokiego napięcia
1698 1698 Edycja kolei retro
1699 1699 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1700 1700 Edycja drogi krajowej
1701 1701 Edycja więzienia
1702 1702 Edytuj Właściwości
1703 1703 Edycja pubu
1704 1704 Edycja budynku użyteczności publicznej
1705 1705 -----
1706 1706 Edycja komieniołomu
1707 1707 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1708 1708 Edycja toru wyścigowego
1709 1709 -----
1710 1710 Edycja toru
1711 1711 Edycja obszaru kolejowego
1712 1712 Edycja peronu kolejowego
1713 1713 Edycja terenu rekreacyjnego
1714 1714 Edycja punktu zbiórki odpadów
1715 1715 Edycja regionu
1716 1716 Edycja sztucznego jeziora
1717 1717 Edycja budynku mieszkalnego
1718 1718 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1719 1719 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1720 1720 Edycja miejsca odpoczynku
1721 1721 Edycja restauracji
1722 1722 Edycja obszaru handlowego
1723 1723 Edycja domu seniora
1724 1724 Edycja rzeki
1725 1725 Edycja koryta rzecznego
1726 1726 Edycja ograniczeń na drodze
1727 1727 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1728 1728 -----
1729 1729 Edytuj trasę
1730 1730 Edycja trasy (przestarzałe)
1731 1731 Edytowanie głównej trasy
1732 1732 Edycja rugby league
1733 1733 Edycja rugby union
1734 1734 Edycja ruin
1735 1735 Edycja pasa startowego
1736 1736 -----
1737 1737 Edycja bramy warownej
1738 1738 Edycja sauny
1739 1739 Edycja szkoły
1740 1740 Edycja rumowiska
1741 1741 Edycja buszu
1742 1742 Edycja sklepu rybnego
1743 1743 Edycja dojazdu do drogi wojewódzkiej
1744 1744 Edycja drogi wojewódzkiej
1745 1745 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1746 1746 Edycja drogi serwisowej
1747 1747 Edycja schronienia
1748 1748 Edycja sklepu obuwniczego
1749 1749 Edycja strzelectwa
1750 1750 Edycja sklepu motocyklowego
1751 1751 -----
1752 1752 Edycja jazdy na deskorolce
1753 1753 Edycja łyżwiarstwa
1754 1754 Edycja narciarstwa
1755 1755 Edycja pochylni
1756 1756 Edycja piłki nożnej
1757 1757 Edycja kolczatki
1758 1758 Edycja centrum sportowego
1759 1759 Edycja sklepu sportowego
1760 1760 Edycja żródła
1761 1761 Edycja stadionu
1762 1762 Edycja stanu
1763 1763 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1764 1764 Edycja przełazu
1765 1765 Edytowanie obszaru zatrzymania
1766 1766 Edycja strumienia
1767 1767 -----
1768 1768 Edycja latarni ulicznej
1769 1769 Edycja studia nagrań
1770 1770 Edycja przedmieścia
1771 1771 Edycja toru metra
1772 1772 Edycja wejścia do metra
1773 1773 Edycja supermarketu
1774 1774 Edycja kamery do monitoringu
1775 1775 Edycja punktu geodezyjnego
1776 1776 Edycja pływania
1777 1777 -----
1778 1778 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1779 1779 Edycja krawca
1780 1780 Edycja postoju taksówek
1781 1781 Edycja drogi kołowania
1782 1782 Edycja telefonu
1783 1783 Edycja miejsca do gry w tenisa
1784 1784 Edycja terminalu
1785 1785 Edycja bramy terminalu
1786 1786 Edycja dojazdu do drogi powiatowej
1787 1787 Edycja drogi powiatowej
1788 1788 Edycja teatru
1789 1789 Edycja parku rozrywki
1790 1790 Edycja punktu poboru opłat
1791 1791 Edycja wieży
1792 1792 Edycja miejscowości
1793 1793 Edycja ratusza
1794 1794 Edycja sklepu z zabawkami
1795 1795 Edycja drogi gruntowej
1796 1796 Edycja środka uspokojenia ruchu
1797 1797 Edycja torów tramwajowych
1798 1798 Edycja przystanku tramwajowego
1799 1799 Edycja biura podróży
1800 1800 Edycja drzewa
1801 1801 Edycja drogi ekspresowej
1802 1802 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1803 1803 Edycja tunelu
1804 1804 Edycja ograniczenia skrętu
1805 1805 Edycja kołowrotka
1806 1806 Edycja sklepu z oponami
1807 1807 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1808 1808 Edycja uniwersytetu
1809 1809 Edycja sklepu z odkurzaczami
1810 1810 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1811 1811 Edycja automatu sprzedającego
1812 1812 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1813 1813 Edycja wypożyczalni wideo
1814 1814 Edycja punktu widokowego
1815 1815 Edycja wsi
1816 1816 Edycja zieleni miejskiej
1817 1817 Edycja winnicy
1818 1818 Edycja wulkanu
1819 1819 Edycja siatkówki
1820 1820 Edycja kosza na śmieci
1821 1821 Edycja kontenera na śmieci
1822 1822 Edycja oczyszczalni ścieków
1823 1823 Edycja zbiornika wodnego
1824 1824 Edycja parku wodnego
1825 1825 Edycja wieży ciśnień
1826 1826 Edycja studni
1827 1827 Edycja filtrów
1828 1828 Edycja wodospadu
1829 1829 Edycja młynu wodnego
1830 1830 Edycja szlaku wodnego
1831 1831 Edycja krzyża przydrożnego
1832 1832 Edycja kapliczki
1833 1833 Edycja jazu
1834 1834 Edycja mokradła
1835 1835 Edycja wiatraka
1836 1836 Edycja lasu pierwotnego
1837 1837 Edycja zakładu produkcyjnego
1838 1838 Edycja zoo
1839 1839 Edycja skojarzonych ulic
1840 1840 -----
1841 1841 Edytuje filtr.
1842 1842 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1843 1843 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1844 1844 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1845 1845 Edycja sieci trasy
1846 1846 -----
1847 1847 Edytuje tę stronę pomocy
1848 1848 Edytuj wybraną relację
1849 1849 -----
1850 1850 Edytuj nazwę pliku lub URL wybranych aktywnych styli
1851 1851 Edytuj relację wskazywaną przez wybranego członka relacji
1852 1852 -----
1853 1853 Edytuj wybraną ścieżkę ikon
1854 1854 Edytuj wybrane źródło.
1855 1855 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1856 1856 Pasek narzędzi
1857 1857 Edycja: {0}
1858 1858 Edytowane:
1859 1859 Edytowane przez:
1860 1860 Edukacja
1861 1861 Edytuj ścieżkę ręcznie w polu tekstowym lub naciśnij przycisk "..." aby otworzyć okno wyboru plików.
1862 1862 Elektryfikacja
1863 1863 Elektronika
1864 1864 na karty chipowe
1865 1865 Sklep elektroniczny
1866 1866 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1867 1867 Wysokość
1868 1868 Elipsoida "{0}" nie obsługiwana.
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 Elipsoida wymaga (+ellps=* lub +a=*, +b=*)
1872 1872 Adres e-mail
1873 1873 nasyp
1874 1874 Ambasada
1875 1875 -----
1876 1876 Telefon alarmowy
1877 1877 Samochody uprzywilejowane
1878 1878 Pusty dokument
1879 1879 Pusta rola
1880 1880 Puste drogi
1881 1881 Pozwól na wbudowane domyślne ikony
1882 1882 Zastosuj filtr
1883 1883 Włącz zdalne sterowanie
1884 1884 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1885 1885 Włącza/wyłącza tryb eksperta
1886 1886 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1891 1891 Wprowadź URL
1892 1892 Podaj adres z którego pobrać dane:
1893 1893 Wprowadź ID zestawu zmian
1894 1894 Wprowadź nazwę miejsca do odnalezienia
1895 1895 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1896 1896 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1897 1897 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1898 1898 Wpisz szukane wyrażenie
1899 1899 Wprowadź ustawienia OAuth
1900 1900 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1901 1901 Wprowadź komentarz przesyłania
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 Wprowadź nazwę pliku:
1907 1907 Wprowadź ścieżkę lub nazwę folderu:
1908 1908 Wprowadź tekst
1909 1909 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1910 1910 Wprowadź Klucz Dostępu OAuth
1911 1911 -----
1912 1912 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1913 1913 Wejście
1914 1914 Wpis "{0}" wymaga JOSM w wersji {1}. (Uruchomiona: {2})
1915 1915 -----
1916 1916 Jeździectwo
1917 1917 Artykuły erotyczne
1918 1918 Błąd
1919 1919 Błąd
1920 1920 Błąd podczas wyświetlania adresu
1921 1921 Błąd podczas pobierania
1922 1922 Błąd w filtrze
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1928 1928 Błąd wczytywania warstwy
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 Błąd w pliku {0}
1932 1932 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1933 1933 Błąd odtwarzania dźwięku
1934 1934 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1935 1935 -----
1936 1936 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1937 1937 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1938 1938 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1942 1942 -----
1943 1943 Błąd podczas przetwarzania {0}
1944 1944 -----
1945 1945 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1946 1946 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1947 1947 Błąd: niepowodzenie ładowania klasy rendera mapy "{0}". Klasa nie zastała znaleziona.
1948 1948 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1949 1949 Błędy
1950 1950 Błędy w czasie pobierania
1951 1951 +++++
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 Przykłady
1957 1957 -----
1958 1958 Zakończ
1959 1959 Zamknij JOSM
1960 1960 Zakończ JOSM z zapisem. Niezapisane zmiany zostaną wysłane i/lub zapisane.
1961 1961 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1962 1962 Zamknij teraz!
1963 1963 Kończy pracę z programem.
1964 1964 -----
1965 1965 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1966 1966 Oczekiwana liczba argumentów dla parametru "{0}"
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Tryb eksperta
1970 1970 Tryb ekspercki
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 Eksportuj do pliku GPX
1974 1974 Eksportuj i zapisz
1975 1975 Opcje eksportu
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Eksportuj dane do pliku GPX
1979 1979 Eksportuj do GPX...
1980 1980 -----
1981 1981 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1982 1982 Wytłocz
1983 1983 Wytłocz drogę
1984 1984 -----
1985 1985 +++++
1986 1986 Napraw
1987 1987 DO POPRAWKI
1988 1988 +++++
1989 1989 Tkaniny
1990 1990 Usługi
1991 1991 Kolor przyciemnienia:
1992 1992 Siła przyciemnienia:
1993 1993 Nie powiodło się uwierzytelnienie użytkownika ''{0}'' z hasłem ''***'' jako użytkownika OAuth.
1994 1994 Nie udało się uwierzytelnić żądania OAuth ''{0}''
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 Nie można otworzyć adresu URL
2002 2002 -----
2003 2003 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
2018 2018 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
2019 2019 Sprawiedliwy handel
2020 2020 -----
2021 2021 Grunty rolne
2022 2022 Zagroda
2023 2023 Fast food
2024 2024 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
2025 2025 Szybkie rysowanie dróg myszką.
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 Numer faksu
2029 2029 Opłata
2030 2030 Hala górska
2031 2031 Ogrodzenie
2032 2032 Prom
2033 2033 Trasa promu
2034 2034 Terminal promowy
2035 2035 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
2036 2036 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
2037 2037 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
2038 2038 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
2039 2039 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
2040 2040 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
2041 2041 Plik
2042 2042 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2043 2043 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
2044 2044 Nazwa pliku:
2045 2045 Plik kopii zapasowej
2046 2046 Plik istnieje. Nadpisać?
2047 2047 -----
2048 2048 Nazwa pliku:
2049 2049 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2050 2050 -----
2051 2051 Plik: {0}
2052 2052 -----
2053 2053 Pliki
2054 2054 Rodzaj pliku:
2055 2055 Rodzaj pliku:
2056 2056 Wypełnij jeden zestaw zmian i powróć do dialogu wysyłki.
2057 2057 Filtr
2058 2058 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2059 2059 Tryb filtru
2060 2060 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2061 2061 -----
2062 2062 Filtr:
2063 2063 W wygodny sposób znajduje i naprawia nieprawidłowe adresy.
2064 2064 Zakończ rysowanie.
2065 2065 Hydrant
2066 2066 Straż pożarna
2067 2067 Miejsce na ognisko
2068 2068 Miejsce do wędkowania
2069 2069 Napraw
2070 2070 -----
2071 2071 Popraw właściwości
2072 2072 Popraw konflikty tagów
2073 2073 Popraw wybrany problem.
2074 2074 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
2075 2075 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2076 2076 Naprawianie błędów...
2077 2077 Maszt (dla flagi)
2078 2078 Kwiaciarnia
2079 2079 Wyczyść cache kafelków
2080 2080 -----
2081 2081 Foldery
2082 2082 Podążaj
2083 2083 Podążaj za linią
2084 2084 Znaleziono następujące problemy:
2085 2085 Żywność
2086 2086 Przestrzeń restauracyjna
2087 2087 Wyżywienie
2088 2088 Ruch pieszy
2089 2089 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2090 2090 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2091 2091 Wymuś linie jeśli nie zaimportowano segmentów
2092 2092 Bród
2093 2093 Las
2094 2094 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
2095 2095 -----
2096 2096 Znaleziono pusty plik w katalogu {0}\n
2097 2097 Znaleziono {0} pasujących.
2098 2098 Fontanna
2099 2099 Sklep z ramami do obrazów
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 Zablokuj
2106 2106 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2107 2107 Częstotliwość (Hz)
2108 2108 -----
2109 2109 Z ...
2110 2110 Z relacji
2111 2111 Z adresu URL
2112 2112 Stacja benzynowa
2113 2113 Stacja benzynwa
2114 2114 Rodzaje paliwa:
2115 2115 -----
2116 2116 Widok pełnoekranowy
2117 2117 Automatyczna
2118 2118 Funkcja
2119 2119 -----
2120 2120 Sklep meblowy
2121 2121 +++++
2122 2122 Streaf GK
2123 2123 Punkty GPS
2124 2124 Opis trasy GPS
2125 2125 Pliki GPX
2126 2126 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2127 2127 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2128 2128 Scieżka GPX:
2129 2129 -----
2130 2130 +++++
2131 2131 -----
2132 2132 +++++
2133 2133 Gry gaelickie
2134 2134 Garaże
2135 2135 Ogród
2136 2136 Centrum ogrodnicze
2137 2137 Zbiornik gazu
2138 2138 Brama
2139 2139 Rozstaw toru (mm)
2140 2140 Gauß-Krügera
2141 2141 -----
2142 2142 Dostęp dla wszystkich typów
2143 2143 Dostęp dla wszystkich typów
2144 2144 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 Geografia
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 Geolokalizowane obrazy
2152 2152 Pobierz Klucz Dostępu do ''{0}''
2153 2153 Pobierz warstwy
2154 2154 Ustąpienie pierwszeństwa
2155 2155 Lodowiec
2156 2156 szkło
2157 2157 Wróć do okna przesyłania
2158 2158 Powróć do kroku 1/3
2159 2159 Przejdź do wiki OSM by uzyskać pomoc na temat tagu (F1)
2160 2160 Idź do strony domowej pomocy JOSM
2161 2161 Przechodzi do następnej strony
2162 2162 Przechodzi do poprzedniej strony
2163 2163 +++++
2164 2164 Pole golfowe
2165 2165 -----
2166 2166 Czas GPS (odczytany ze zdjęcia):
2167 2167 Przyznane uprawnienia
2168 2168 Trawa
2169 2169 Cmentarz przykościelny
2170 2170 -----
2171 2171 Zielony:
2172 2172 Teren pod zabudowę
2173 2173 Sklep warzywny
2174 2174 Szklarnia ogrodnicza
2175 2175 -----
2176 2176 Kontener z piaskiem
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 Ostroga regulacyjna
2180 2180 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
2181 2181 Gwadelupa Ste-Anne 1948
2182 2182 Kwatera
2183 2183 Drogowskaz
2184 2184 +++++
2185 2185 Gujana RGFG95
2186 2186 Gimnastyka
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 Fryzjer
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Przysiółek
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 +++++
2200 2200 Sklep z narzędziami
2201 2201 -----
2202 2202 Ma ogrzewanie?
2203 2203 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2204 2204 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2205 2205 Posiada klucz ''source''
2206 2206 Posiada klucz ''watch''
2207 2207 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2208 2208 Zdrowie
2209 2209 Aparaty słuchowe
2210 2210 Wrzosowisko
2211 2211 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2212 2212 Żywopłot
2213 2213 Wysokość
2214 2214 Wysokość (metry)
2215 2215 Lądowisko dla helikopterów
2216 2216 Pomoc
2217 2217 Pomoc: {0}
2218 2218 -----
2219 2219 Półkula
2220 2220 Ukryj
2221 2221 Schowaj pasek narzędzi
2222 2222 Ukryj filtr
2223 2223 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2224 2224 Ukryj ten przycisk.
2225 2225 Ukryj wiadomość i nie pokazuj ponownie
2226 2226 Ukrywanie filtru
2227 2227 Sklep ze sprzętem hi-fi
2228 2228 Pojazdy z wieloma pasażerami
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 Droga
2232 2232 Powielone węzły ulic
2233 2233 -----
2234 2234 Drogi
2235 2235 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2236 2236 -----
2237 2237 turystyka piesza
2238 2238 Miejsca historyczne
2239 2239 Historia
2240 2240 Historia (strona www)
2241 2241 Historia węzła {0}
2242 2242 Historia relacji {0}
2243 2243 Historia drogi {0}
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 Hokej
2247 2247 Przytrzymaj Ctrl by włączyć przeciąganie
2248 2248 Katalog domowy
2249 2249 Strona domowa
2250 2250 Konie
2251 2251 Wyścigi konne
2252 2252 Szpital
2253 2253 +++++
2254 2254 +++++
2255 2255 +++++
2256 2256 Nazwa domu
2257 2257 Numer domu
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 Numer domu {0}
2263 2263 Numer domu {0} przy {1}
2264 2264 Dom {0}
2265 2265 -----
2266 2266 Ambona myśliwska
2267 2267 Jestem w strefie czasowej:
2268 2268 +++++
2269 2269 +++++
2270 2270 +++++
2271 2271 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2272 2272 ID bierzącego zestawu zmian musi być większe niż zero. Obecne ID to {0}.
2273 2273 +++++
2274 2274 -----
2275 2275 Błąd wejścia/wyjścia
2276 2276 Błąd wejścia/wyjścia
2277 2277 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2278 2278 +++++
2279 2279 -----
2280 2280 Ikona
2281 2281 Ścieżki ikon:
2282 2282 Ikona:
2283 2283 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2284 2284 Zignoruj
2285 2285 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2286 2286 Ignoruj je, pozostaw relację niezmienioną
2287 2287 Ignoruj wskazówkę i scal
2288 2288 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2289 2289 Ignoruj ostrzeżenie i zainstaluj styl
2290 2290 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2291 2291 Ignoruje przechwycony wyjątek ponieważ wysyłka została anulowana. Wyjątek to: {0}
2292 2292 Ignoruje elementy
2293 2293 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2294 2294 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2295 2295 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2296 2296 -----
2297 2297 Nieprawidłowe dane
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 Nieprawidłowa wielkość fragmentu
2301 2301 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 Błędne wyrażenie "{0}"
2307 2307 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 Nielegalna numeryczna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''.
2314 2314 Niedozwolony obiekt z id=0
2315 2315 -----
2316 2316 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 Nielegalna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
2325 2325 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 Obraz
2331 2331 -----
2332 2332 Plik ze zdjęciem nie mógł być usunięty.
2333 2333 Podkłady mapy
2334 2334 -----
2335 2335 Właściwości podkładu
2336 2336 URL warstwy obrazu
2337 2337 URL podkładu (domyślne)
2338 2338 Przezroczystość podkładu
2339 2339 Przesunięcie warstwy obrazu
2340 2340 Dostawcy zdjęć
2341 2341 Podkład: {0}
2342 2342 zdjęć mających już tagi ({0}/{1})
2343 2343 zdjęć z pozycją geograficzną w danych exif ({0}/{1})
2344 2344 imperialny
2345 2345 -----
2346 2346 Importuj dźwięk
2347 2347 Importuje dane OSM w formacie PBF.
2348 2348 -----
2349 2349 Importuj dane z URL
2350 2350 Importuj obrazki
2351 2351 -----
2352 2352 Import nie jest możliwy
2353 2353 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2354 2354 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2355 2355 -----
2356 2356 Popraw dokładność drogi
2357 2357 Tryb poprawiania dokładności drogi
2358 2358 W tle
2359 2359 W zestawie zmian:
2360 2360 W konflikcie z:
2361 2361 Nachylenie drogi
2362 2362 -----
2363 2363 Dołącz węzeł do najbliższego segmentu drogi
2364 2364 Niekompletny opis <member> z ref=0
2365 2365 Niekompletna wysyłka lub/i zapis
2366 2366 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2367 2367 Nieprawidłowa ilość parametrów
2368 2368 Niepoprawny wzór
2369 2369 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2370 2370 Powiększ
2371 2371 +++++
2372 2372 Obszar przemysłowy
2373 2373 Informacje
2374 2374 Informacja: Brakujący plik właściwości "{0}". Tworzenie domyślnego pliku własciwości.
2375 2375 Informacje
2376 2376 Tablica informacyjna
2377 2377 Informacja turystyczna
2378 2378 Terminal informacyjny
2379 2379 Informacje o warstwie
2380 2380 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2381 2381 Inicjalizacja
2382 2382 Inicjalizacja OSM API
2383 2383 Inicjuję sesję na witrynie OSM...
2384 2384 Inicjalizacja stylów map
2385 2385 Inicjalizuję węzły do pobranie...
2386 2386 Inicjuję węzły do uaktualnienia...
2387 2387 Inicjalizacja ustawień
2388 2388 Inicjuję relację do uaktualnienia...
2389 2389 Inicjalizacja walidatora
2390 2390 Inicjuję drogi do uaktualnienia...
2391 2391 Instalowanie pluginu
2392 2392 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2393 2393 Wewętrzne Szablony
2394 2394 Wewnętrzny błąd serwera
2395 2395 Wewnętrzne style do użycia jako baza dla przełączalnych stylów nakładek.
2396 2396 Dostęp do internetu
2397 2397 Opłata za internet
2398 2398 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2399 2399 -----
2400 2400 Niepoprawnie określony ID listy.\nNie można pobrać obiektu.
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 Nieprawidłowy plik bz2.
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 Nieprawidłowa data
2407 2407 Niepoprawna data/czas
2408 2408 Nieprawidłowe przesunięcie
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 Nieprawidłowy klucz właściwości
2412 2412 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2413 2413 Niepoprawny adres usługi
2414 2414 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2415 2415 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2416 2416 Nieprawidłowa strefa czasowa
2417 2417 Niepoprawny ID użytkownika
2418 2418 Niepoprawna nazwa użytkownika
2419 2419 Niepoprawna wartość {0} dla parametru ''has_arg''
2420 2420 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2421 2421 Odwróć filtr
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 Wyspa
2427 2427 Wysepka
2428 2428 Pojedyncze zabudowania
2429 2429 Wygląda na to, że JOSM niespodziewanie zakończył pracę ostatnim razem. Czy przywrócić ostatnio edytowane dane?
2430 2430 -----
2431 2431 Element {0} nie znaleziony na liście.
2432 2432 -----
2433 2433 Przeglądarka pomocy JOSM
2434 2434 Wewnętrzny styl JOSM
2435 2435 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2436 2436 -----
2437 2437 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2438 2438 JOSM w wersji {0} jest niezbedny dla wtyczki {1}.
2439 2439 JOSM będzie zawsze nasłuchiwał <b>portu 8111</b> na localhost.<br>Nie można go zmienić, ponieważ aplikacje zewnętrzne komunikują się z JOSM tylko na tym porcie.
2440 2440 -----
2441 2441 Pliki JPEG (*.jpg)
2442 2442 Edytor OpenStreetMap w Javie
2443 2443 Wersja Javy {0}
2444 2444 Jubiler
2445 2445 Funkcja łączenia obszarów
2446 2446 Połącz węzeł i linię
2447 2447 Połącz węzeł z drogą
2448 2448 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2449 2449 Połącz nakładające się obszary
2450 2450 Połączono nakładające się na siebie obszary
2451 2451 Łączy nakładające się obszary
2452 2452 Przejdź do pozycji
2453 2453 Przejdź
2454 2454 Przejdź do pozycji
2455 2455 Przeskocz do następnego znacznika
2456 2456 Przeskocz do poprzedniego znacznika
2457 2457 Skrzyżowanie
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 +++++
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 Zachowaj
2466 2466 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2467 2467 Zachowaj moje współrzędne
2468 2468 Zachowaj mój stan usunięcia
2469 2469 Zachowaj wtyczkę
2470 2470 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2471 2471 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2472 2472 Zostaw ich współrzędne
2473 2473 Zachowaj ich stan usunięcia
2474 2474 Zostaw tego członka relacji dla docelowego obiektu
2475 2475 Klucz
2476 2476 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2477 2477 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2478 2478 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2479 2479 Klucz:
2480 2480 -----
2481 2481 Skróty klawiaturowe
2482 2482 Słowa kluczowe
2483 2483 Przedszkole
2484 2484 +++++
2485 2485 -----
2486 2486 Akcesoria kuchenne
2487 2487 -----
2488 2488 Gaz LPG
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 Lambert 93 (Francja)
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2497 2497 Ląd (wyspa)
2498 2498 Zagospodarowanie terenu
2499 2499 Wysypisko
2500 2500 +++++
2501 2501 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2502 2502 Liczba pasów ruchu
2503 2503 Język
2504 2504 Tryb lasso
2505 2505 Zaznaczanie w trybie lasso: zaznacza obiekty zakreślone myszką
2506 2506 Ostatnia zmiana o {0}
2507 2507 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 Szerokość
2511 2511 Szerokość geograficzna:
2512 2512 Pokaż okno wyboru plików by wskazać plik
2513 2513 -----
2514 2514 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2515 2515 Uruchom przeglądarkę ze stroną objaśnienia wybranego obiektu
2516 2516 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2517 2517 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2518 2518 Uruchamia przeglądarkę FireFox by wyświetlić obecnie pokazywany ekran jako ładny obrazek SVG.
2519 2519 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2520 2520 Pralnia samoobsługowa
2521 2521 Warstwa
2522 2522 -----
2523 2523 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2524 2524 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2525 2525 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2526 2526 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2527 2527 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2528 2528 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2529 2529 -----
2530 2530 Nazwa warstwy i ścieżka
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 warstwa nie jest na liście.
2534 2534 Warstwa: {0}
2535 2535 Warstwy
2536 2536 Czas rozbiegu (w sekundach)
2537 2537 Rozrywka
2538 2538 Długość
2539 2539 Długość (metry)
2540 2540 Długość w metrach
2541 2541 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2542 2542 Długość: {0}
2543 2543 Przejazd kolejowy
2544 2544 Biblioteka
2545 2545 Licencja
2546 2546 Kategorie prawa jazdy
2547 2547 Szlaban
2548 2548 Samochody dostawcze
2549 2549 Trasa szybkiego tramwaju
2550 2550 Latarnia morska
2551 2551 Oznaczenie linii
2552 2552 Rodzaj linii
2553 2553 Wiersz {0} kolumna {1}:
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2558 2558 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 Lista ostatnio otwieranych plików
2563 2563 Oświetlenie
2564 2564 Strefa zamieszkania
2565 2565 -----
2566 2566 Ładuj wszystkie kafelki
2567 2567 Wczytaj Sesję
2568 2568 Ładuj kafelek
2569 2569 Wczytaj sesję z pliku.
2570 2570 Wczytaj dane z API
2571 2571 Wczytywanie historii
2572 2572 Pobierz warstwy obrazu
2573 2573 Wczytuje relacje nadrzędne
2574 2574 Załaduj relacje
2575 2575 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2576 2576 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2577 2577 Wczytywanie historii węzła {0}
2578 2578 Wczytywanie historii relacji {0}
2579 2579 Wczytywanie historii drogi {0}
2580 2580 Wczytywanie ustawień podkładów mapy
2581 2581 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2582 2582 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2583 2583 Wczytywanie wtyczek
2584 2584 Ładowanie wtyczek...
2585 2585 Ładuję źródła szablonu z ''{0}''
2586 2586 Wczytywanie sesji ''{0}''
2587 2587 Wczytuję źródła stylu z ''{0}''
2588 2588 Wczytywanie {0}
2589 2589 -----
2590 2590 pliki lokalne
2591 2591 Okolica
2592 2592 Położenie
2593 2593 Zablokuj
2594 2594 Wrota śluzy
2595 2595 Lodi - Włochy
2596 2596 Wylogowuję sesję ''{0}''...
2597 2597 -----
2598 2598 Długość
2599 2599 Długość geograficzna:
2600 2600 Katalog:
2601 2601 Wygląd i zachowanie
2602 2602 Katalog:
2603 2603 Wieża widokowa
2604 2604 -----
2605 2605 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2606 2606 +++++
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Skala MTB
2610 2610 -----
2611 2611 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2612 2612 -----
2613 2613 Tworzenie równoległych kopii drogi
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 Dzieli pojedynczy obrys na wiele domów w zabudowie szeregowej.
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2620 2620 -----
2621 2621 Centrum handlowe
2622 2622 Obiekty sztuczne
2623 2623 Zarządzaj otartymi zestawami zmian oraz wybierz zestaw zmian, do którego wysłać dane
2624 2624 Ręczna
2625 2625 Ręczne dopasowanie
2626 2626 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2627 2627 Mapa
2628 2628 Style rysowania map
2629 2629 Odwzorowanie kartograficzne
2630 2630 Ustawienia mapy
2631 2631 Informacja o stylu mapy
2632 2632 -----
2633 2633 Plik stylu rysowania mapy (*.xml, *.mapcss, *.zip)
2634 2634 -----
2635 2635 Mapa: {0}
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 +++++
2639 2639 -----
2640 2640 Port jachtowy (Marina)
2641 2641 -----
2642 2642 Znaczniki nazwanych punktów
2643 2643 Znaczniki z {0}
2644 2644 Plac targowy
2645 2645 Martynika Fort Desaix 1952
2646 2646 Dopasowuje pierwsze zdjęcie do pierwszego punktu GPX
2647 2647 Dopasowanie zdjęć do ścieżki nie udało się
2648 2648 Materiał
2649 2649 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2650 2650 Maks. wysokość (w metrach)
2651 2651 -----
2652 2652 Maks. szerokość
2653 2653 Maks. długość (w metrach)
2654 2654 Maks. długość
2655 2655 Maks. prędkość (km/h)
2656 2656 -----
2657 2657 Maks. ciężar (w tonach)
2658 2658 -----
2659 2659 Maks. szerokość (w metrach)
2660 2660 Maksymalny poziom przybliżenia:
2661 2661 Maksymalny obszar na zapytanie:
2662 2662 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2663 2663 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2664 2664 Maksymalna długość (w metrach)
2665 2665 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2666 2666 Łąka
2667 2667 Pomiar
2668 2668 Stacja pomiaru
2669 2669 Członek
2670 2670 Zły typ członka o roli {0}
2671 2671 Członkowie
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 Członkowie (z konfliktami)
2675 2675 Miejsce pamięci
2676 2676 Nazwa w menu
2677 2677 Nazwa w menu (domyślna)
2678 2678 +++++
2679 2679 odwzorowanie Merkatora
2680 2680 Połącz
2681 2681 Połącz węzły
2682 2682 Scal warstwy
2683 2683 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2684 2684 Scala nakładające się fragmenty drogi.
2685 2685 Połącz wybrane elementy.
2686 2686 Włącz aktualną warstwę do innej.
2687 2687 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2688 2688 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2689 2689 Scal {0} węzłów
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 Połączona wersja
2695 2695 Scalanie danych...
2696 2696 Niepowodzenie scalania usuniętych obiektów.
2697 2697 -----
2698 2698 Scalanie warstw z różnymi politykami wysyłania
2699 2699 -----
2700 2700 Komunikat
2701 2701 Wiadomość dnia jest niedostępna
2702 2702 Metoda
2703 2703 metryczny
2704 2704 Mikrobrowar
2705 2705 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2706 2706 Obszar wojskowy
2707 2707 Min. szerokość
2708 2708 Min. długość
2709 2709 Min. prędkość (km/h)
2710 2710 Minimalny poziom przybliżenia:
2711 2711 Szyb
2712 2712 Minirondo
2713 2713 Minigolf
2714 2714 Minimalna wersja JOSM:
2715 2715 Minimalna odległość (w pikselach)
2716 2716 Minuty: {0}
2717 2717 Odbicie lustrzane
2718 2718 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2728 2728 -----
2729 2729 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2730 2730 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2731 2731 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2732 2732 -----
2733 2733 Brakująca nazwa:* tłumaczenie
2734 2734 Brak parametru dla NOT
2735 2735 Brak parametru dla OR
2736 2736 Brakujący parametr dla XOR
2737 2737 Brakujące tagów power=tower/pole na linii energetycznej.
2738 2738 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2739 2739 Brak tożsamości użytkownika
2740 2740 -----
2741 2741 Powielone węzły różnego rodzaju
2742 2742 Pon-Pt 08:30-20:00
2743 2743 Pon-Pt 22:00-05:00
2744 2744 +++++
2745 2745 Sklep z telefonami komórkowymi
2746 2746 Tryb: Przyciąganie kątów
2747 2747 Tryb: {0}
2748 2748 Lotnisko dla modeli
2749 2749 -----
2750 2750 Zmodyfikowany
2751 2751 -----
2752 2752 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2753 2753 Kantor
2754 2754 Tor jednoszynowy
2755 2755 Pomnik
2756 2756 Wiecej informacji...
2757 2757 Więcej informacji na temat tej funkcji
2758 2758 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2759 2759 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2760 2760 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2761 2761 +++++
2762 2762 +++++
2763 2763 Pojazdy z silnikiem
2764 2764 Samochody
2765 2765 Motocykle
2766 2766 Dealer motocykli
2767 2767 -----
2768 2768 Sporty motorowe
2769 2769 Autostrada
2770 2770 Skrzyżowanie autostrad
2771 2771 Autostrada - dojazd
2772 2772 Przełęcz
2773 2773 kolarstwo górskie
2774 2774 Przesuń węzeł...
2775 2775 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2776 2776 Przenieś dialog do panelu bocznego
2777 2777 Przesuń w dół
2778 2778 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2779 2779 Więcej elementów
2780 2780 Przesuwa filtr na dół.
2781 2781 Przesuwa filtr do góry.
2782 2782 Przesuń w lewo
2783 2783 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2784 2784 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2785 2785 Przesuń obiekty {0}
2786 2786 Przesuń w prawo
2787 2787 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2788 2788 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2792 2792 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2793 2793 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2794 2794 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2795 2795 Przesuń je
2796 2796 Przesuń do góry
2797 2797 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2798 2798 Przesuń {0}
2799 2799 Przesuwa obiekty {0}
2800 2800 Błota
2801 2801 Różne sporty
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 Wiele członków wskazuje na ten sam obiekt.
2805 2805 -----
2806 2806 Wielokąt
2807 2807 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2808 2808 Multipolygon nie jest zamknięty
2809 2809 Muzeum
2810 2810 Sklep muzyczny
2811 2811 Moje zestawy zmian
2812 2812 Mój zestaw nie zawieta tagu z kluczem {0}
2813 2813 Moja wersja
2814 2814 Moja wersja (lokalna)
2815 2815 Moją z Połączoną
2816 2816 Moją z Ich
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2821 2821 Import NMEA zakończony powodzeniem
2822 2822 Pliki NMEA-0183
2823 2823 -----
2824 2824 Nazwa
2825 2825 Nazwa (opcjonalna):
2826 2826 Nazwa lokalizacji
2827 2827 Nazwa rzeki/morza/oceanu
2828 2828 Nazwa użytkownika.
2829 2829 -----
2830 2830 Nazwa: {0}
2831 2831 Nazwane punkty GPS z {0}
2832 2832 Nazwane punkty tras.
2833 2833 -----
2834 2834 Kolej wąskotorowa
2835 2835 Narodowa
2836 2836 Park narodowy
2837 2837 Powielone węzły natury
2838 2838 Natura
2839 2839 Rezerwat przyrody
2840 2840 -----
2841 2841 Dzielnica
2842 2842 Sieć
2843 2843 Błąd sieci
2844 2844 Nigdy nie aktualizuj
2845 2845 Nowa
2846 2846 -----
2847 2847 Nowy folder
2848 2848 Nowa warstwa
2849 2849 Nowa relacja
2850 2850 Nowy klucz
2851 2851 Nowe przesunięcie
2852 2852 -----
2853 2853 Nowa relacja
2854 2854 Nowa rola
2855 2855 Nowy styl:
2856 2856 Nowa wartość
2857 2857 Następny
2858 2858 -----
2859 2859 Klub nocny
2860 2860 Nie
2861 2861 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2862 2862 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2863 2863 Brak skrótu
2864 2864 Nie znaleziono drogi "from"
2865 2865 Nie znaleziono drogi "to"
2866 2866 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2867 2867 Nie zaznaczono obszaru
2868 2868 -----
2869 2869 Brak zmian do wysłania.
2870 2870 Brak istniejących zestawów zmian dla wysyłki różnic.
2871 2871 Brak konfliktów do rozwiązania
2872 2872 Brak konfliktów, które można pokazać
2873 2873 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2878 2878 Nie wczytano żadnych danych.
2879 2879 Brak daty
2880 2880 -----
2881 2881 ślepa ulica
2882 2882 Brak eksportera dla tej warstwy
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 Brak obrazu
2886 2886 -----
2887 2887 Brak podkładów mapy
2888 2888 Nie można było dopasować żadnego zdjęcia!
2889 2889 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2890 2890 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2891 2891 Brak otwartego zestawu zmian
2892 2892 Brak otwartych zestawów zmian
2893 2893 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2897 2897 Nie znaleziono żadnych problemów
2898 2898 Bez serwera proxy
2899 2899 Brak wybranego śladu GPX
2900 2900 Brak stylu dla multipolygonu
2901 2901 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2902 2902 Bez tagów
2903 2903 Brak warstw docelowych.
2904 2904 Brak kafelków na tym poziomie przybliżenia
2905 2905 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2906 2906 Niepoprawny URL WMS lub id
2907 2907 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2908 2908 Brak przewidzianej wartości dla parametru "{0}".
2909 2909 Nie, kontynuuj edycję
2910 2910 Nie, odrzuć zmiany i zamknij
2911 2911 Nie
2912 2912 Węzeł
2913 2913 -----
2914 2914 Węzeł {0}
2915 2915 Węzeł:
2916 2916 Węzeł: połączony
2917 2917 Węzeł: standardowy
2918 2918 Węzeł: otagowany
2919 2919 Węzły
2920 2920 Węzły w tym samym miejscu
2921 2921 Węzły powtarzają tagi drogi rodzica.
2922 2922 Węzeł powtarza tagi drogi
2923 2923 Węzły w drodze muszą być w tym samym zestawie
2924 2924 Węzły z tą samą nazwą
2925 2925 -----
2926 2926 Węzły (z konfliktami)
2927 2927 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2928 2928 żadne
2929 2929 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2930 2930 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2931 2931 Północ
2932 2932 Północ
2933 2933 Nie znaleziono
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 Brak w pamięci podręcznej
2937 2937 Uwagi
2938 2938 -----
2939 2939 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2940 2940 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2941 2941 na banknoty
2942 2942 Nic
2943 2943 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2944 2944 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2945 2945 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2946 2946 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2947 2947 Nic nie wybrano!
2948 2948 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2949 2949 Nie ma nic do zaznaczenia
2950 2950 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2951 2951 Nie ma nic do powiększenia
2952 2952 -----
2953 2953 Numer
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 Liczba ludzi na godzinę
2959 2959 Ilość miejsc
2960 2960 Liczba przewodów w jednym kablu
2961 2961 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2962 2962 Za mała ilość ról {0} ({1})
2963 2963 Sposób numeracji domów
2964 2964 Dom opieki
2965 2965 Uwierzytelnianie OAuth nie udało się
2966 2966 +++++
2967 2967 OK - próbuję ponownie.
2968 2968 +++++
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 Dane OSM
2977 2977 -----
2978 2978 Hasło OSM.
2979 2979 Pliki serwera OSM
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 URL serwera OSM:
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 Hasło OSM:
2986 2986 Nazwa użytkownika OSM:
2987 2987 Witryna OSM nie zwróciła sesyjnego ciasteczka w odpowiedzi na ''{0}''
2988 2988 Obiekt
2989 2989 Obiekt ''{0}'' jest już skasowany i będzie pominięty przy wysyłaniu zmian.
2990 2990 ID obiektu:
2991 2991 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2992 2992 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
2993 2993 -----
2994 2994 Typ obiektu:
2995 2995 Obiekt z historią
2996 2996 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2997 2997 Obiekty są przesyłane do <strong>otwartego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2998 2998 Obiekty do dodania:
2999 2999 Obiekty do usunięcia:
3000 3000 Obiekty do zmiany:
3001 3001 Benzyna bezołowiowa 100
3002 3002 -----
3003 3003 Benzyna bezołowiowa 91
3004 3004 -----
3005 3005 Benzyna bezołowiowa 95
3006 3006 Benzyna bezołowiowa 98
3007 3007 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
3008 3008 Zakładki przesunięcia
3009 3009 -----
3010 3010 Przesunięcie:
3011 3011 Przesunięcie:
3012 3012 OK
3013 3013 Stary klucz
3014 3014 Poprzednia rola
3015 3015 Stara wartość
3016 3016 Na życzenie
3017 3017 Podczas wysyłania
3018 3018 -----
3019 3019 Jednokierunkowa
3020 3020 Drogi z jednym węzłem
3021 3021 Jeden ze wskazanych plików był pusty.
3022 3022 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
3023 3023 -----
3024 3024 jednokierunkowa
3025 3025 Jednokierunkowa (dla rowerów)
3026 3026 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
3027 3027 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3028 3028 Tylko własne zestawy zmian
3029 3029 -----
3030 3030 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
3031 3031 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
3032 3032 Tylko na początku drogi.
3033 3033 Krycie
3034 3034 Otwórz
3035 3035 -----
3036 3036 Otwórz adres...
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 Ostatnio otwierane
3040 3040 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
3041 3041 Otwiera plik.
3042 3042 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
3043 3043 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3044 3044 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3045 3045 Otwiera listę wszystkich relacji
3046 3046 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3047 3047 -----
3048 3048 Otwórz nowy zestaw zmian i użyj go przy następnej wysyłce.
3049 3049 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3050 3050 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3051 3051 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3052 3052 Otwiera adres URL.
3053 3053 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
3054 3054 Otwórz i użyj tak wielu nowych zestawów zmian jak to tylko konieczne.
3055 3055 Otwórz kolejny ślad GPX
3056 3056 Otwórz inne zdjęcie
3057 3057 Oczekiwano otwartego zestawu zmian. Otrzymano zamknięty z id {0}.
3058 3058 Otwarte zestawy zmian
3059 3059 Otwórz plik
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 Otwórz wybrany plik
3065 3065 Otwórz wybrany plik.
3066 3066 Otwórz sesję
3067 3067 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3068 3068 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3069 3069 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3070 3070 Otwieraj to okno przy starcie
3071 3071 Otwórz...
3072 3072 Otwarty/Zamknięty:
3073 3073 +++++
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 +++++
3079 3079 -----
3080 3080 dane OpenSteetMap
3081 3081 Godziny otwarcia
3082 3082 Godziny otwarcia
3083 3083 Otwieram plik "{0}" ...
3084 3084 Otwieram pliki
3085 3085 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
3086 3086 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3087 3087 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3088 3088 Czas działania
3089 3089 +++++
3090 3090 Optyk
3091 3091 Dodatkowe atrybuty:
3092 3092 Rodzaj (opcjonalne)
3093 3093 -----
3094 3094 Naturalna żywność
3095 3095 -----
3096 3096 Oryg. droga
3097 3097 Korekta prostopadłości
3098 3098 Ortogonalizuj / cofnij
3099 3099 Korekta prostopadłości
3100 3100 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3101 3101 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
3102 3102 -----
3103 3103 Pozostałe
3104 3104 Inny punkt informacyjny
3105 3105 Powielone węzły (inne)
3106 3106 Sklep turystyczny
3107 3107 Nośniki energii
3108 3108 Nakładaj kafelki
3109 3109 Nakładające się obszary.
3110 3110 Nakładające się obszary wodne
3111 3111 Nakładające się jezdnie
3112 3112 Nakładające się tory kolejowe
3113 3113 Nakładające się drogi
3114 3114 -----
3115 3115 Nadpisz pozycje:
3116 3116 -----
3117 3117 Zastąp
3118 3118 Nadpisać ustawienia OAuth?
3119 3119 Zastąpienie klucza
3120 3120 PCN 2006 - Włochy
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 PUWG (Polska)
3124 3124 PUWG 1992 (Polska)
3125 3125 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3126 3126 Strefa PUWG
3127 3127 Sklep z farbami
3128 3128 Styl rysowania {0}: {1}
3129 3129 Wykopalisko paleontologiczne
3130 3130 -----
3131 3131 papier
3132 3132 Rysuj równolegle
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 Parametr "downloadgps" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 Parametr musi zaczynać się znakiem "+" (znaleziono "{0}")
3139 3139 Nazwa parametru
3140 3140 Wartość parametru
3141 3141 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
3142 3142 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
3143 3143 Relacje nadrzędne
3144 3144 +++++
3145 3145 Parkuj i Jedź
3146 3146 +++++
3147 3147 Uliczka parkingowa
3148 3148 Wjazd na parking
3149 3149 Miejsce parkingowe
3150 3150 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3151 3151 Analizowanie danych OSM...
3152 3152 -----
3153 3153 Przetwarzam zawartość zestawu zmian...
3154 3154 -----
3155 3155 Przetwarzam listę zestawów zmian...
3156 3156 -----
3157 3157 Przetwarzanie odpowiedzi z serwera...
3158 3158 -----
3159 3159 Części
3160 3160 -----
3161 3161 Zatoka
3162 3162 zatoki dla wymijania
3163 3163 Hasło
3164 3164 Hasło:
3165 3165 Hasło:
3166 3166 Wklej
3167 3167 Wklej ...
3168 3168 Wklej znaczniki
3169 3169 Wklej URL ze schowka
3170 3170 Wkleja zawartość schowka.
3171 3171 Wklej pomijając niekompletne
3172 3172 Ścieżka
3173 3173 Ścieżka:
3174 3174 Wzgórze
3175 3175 Ciąg pieszy
3176 3176 Przejście dla pieszych
3177 3177 Typ przejścia dla pieszych
3178 3178 Ciąg pieszy
3179 3179 +++++
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 Wykonaj działania przed usunięciem
3184 3184 Wykonaj działania przed wyjściem
3185 3185 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3186 3186 Dozwolone czynności
3187 3187 +++++
3188 3188 Apteka
3189 3189 Numer telefonu
3190 3190 Numer telefonu
3191 3191 Czas zrobienia zdjęcia (z exif):
3192 3192 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3193 3193 Miejsce na piknik
3194 3194 Molo
3195 3195 +++++
3196 3196 Rurociąg
3197 3197 Rodzaj trasy
3198 3198 Boisko
3199 3199 Miejsce kultu religijnego
3200 3200 Miejsca
3201 3201 Miejsce oczekiwania
3202 3202 -----
3203 3203 Wznawia lub zatrzymuje odtwarzanie.
3204 3204 -----
3205 3205 Plac zabaw
3206 3206 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3207 3207 Proszę kliknąć <strong>Ś</strong> to download and display a list of available plugins.
3208 3208 Wybierz, do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3209 3209 Zdecyduj, czy JOSM może okresowo aktualizować wtyczki
3210 3210 Zdecyduj, czy JOSM może automatycznie aktualizować wtyczki po własnej aktualizacji
3211 3211 Proszę zdecydować które wartości mają pozostać
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3216 3216 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
3217 3217 Proszę wprowadzić adres kafelka
3218 3218 Proszę wprowadzić index kafelka
3219 3219 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3220 3220 -----
3221 3221 Proszę wprowadź najpierw poprawną wielkość fragmentu.
3222 3222 -----
3223 3223 Wprowadź poprawne ID użytkownika
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3228 3228 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3229 3229 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 Wprowadź hasło do konta OSM
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Proszę wprowadź nazwę użytkownika swojego konta OSM
3237 3237 -----
3238 3238 Proszę wprowadź swoje hasło OSM.
3239 3239 Proszę wprowadć swoją nazwę użytkownika OSM.
3240 3240 Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Hasło <strong>nie</strong> będzie zapisane w preferencjach JOSM i zostanie wysłane do serwera OSM <strong>tylko raz</strong>. Kolejne operacje dostępu do serwera nie będą już potrzebować już więcej tego hasła.
3241 3241 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3242 3242 Popraw opis zmian
3243 3243 Proszę najpierw zaznacz obszar.
3244 3244 Proszę wybierz klucz
3245 3245 Proszę wybierz wartość
3246 3246 Proszę wybrać procedurę uwierzytelniania:
3247 3247 Proszę wybrać pozycję
3248 3248 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3249 3249 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3250 3250 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3251 3251 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3252 3252 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3253 3253 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3254 3254 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3255 3255 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3256 3256 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
3257 3257 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3258 3258 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3259 3259 -----
3260 3260 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3261 3261 Wybierz podkład mapy.
3262 3262 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3263 3263 Proszę wybrać wiersz do edycji
3264 3264 Wybierz warstwę docelową
3265 3265 Wybierz metodę przesyłania:
3266 3266 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3267 3267 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3268 3268 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3269 3269 -----
3270 3270 Wtyczka umożliwiająca odwracanie opublikowanych zmian.
3271 3271 -----
3272 3272 Informacje o wtyczce
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 Aktualizowanie wtyczek
3276 3276 Wtyczki
3277 3277 Wtyczki są aktualne
3278 3278 Nazwa punktu
3279 3279 Numer punktu
3280 3280 Słup
3281 3281 Numer referencyjny
3282 3282 Posterunek policji
3283 3283 Polityczna
3284 3284 Populacja
3285 3285 Pozycja
3286 3286 Pozycja
3287 3287 Pozycja {0} jest poza zakresem. Obecną liczba członków jest {1}
3288 3288 Skrzynka pocztowa
3289 3289 Poczta
3290 3290 Kod pocztowy
3291 3291 +++++
3292 3292 Energetyka
3293 3293 Elektrownia
3294 3294 Linia elektryczna
3295 3295 Rozdzielnia elektryczna
3296 3296 Stacja transformatorowa
3297 3297 Słup wysokiego napięcia
3298 3298 Powielone węzły energetyki
3299 3299 Linie energetyczne
3300 3300 Elektryczność
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 Predefiniowane
3306 3306 -----
3307 3307 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 Ustawienia
3312 3312 Preferencje zostały zapisane na {0}
3313 3313 Ustawienia...
3314 3314 Przygotowywanie danych OSM...
3315 3315 Przygotuj rozwiązanie konfliktu
3316 3316 Przygotowanie zestawu danych...
3317 3317 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3318 3318 Przygotowuję obiekty do wysyłki...
3319 3319 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3320 3320 Kolej retro
3321 3321 Pliki definicji szablonu (*.xml, *.zip)
3322 3322 Grupa szablonów {0}
3323 3323 Grupa szablonów {1} / {0}
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 Szablony
3327 3327 Szablony nie zawierają danego klucza
3328 3328 Szablony nie zawierają danej wartości
3329 3329 Ciśnienie (w barach)
3330 3330 -----
3331 3331 Poprzedni
3332 3332 Droga krajowa
3333 3333 Droga krajowa - dojazd
3334 3334 Element
3335 3335 Oczekiwano id elementu
3336 3336 Więzienie
3337 3337 Prywatny basen
3338 3338 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3339 3339 Przetwarzanie plików wtyczki...
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 Odwzorowane współrzędne
3344 3344 -----
3345 3345 Odwzorowanie
3346 3346 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3347 3347 -----
3348 3348 Kod odwzorowania
3349 3349 -----
3350 3350 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 Właściwości
3357 3357 Właściwości / członkostwo
3358 3358 Kontroler poprawności właściwości:
3359 3359 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3360 3360 Właściwości w moim zestawie, np. lokalny zestaw
3361 3361 -----
3362 3362 Właściwości w ich zestawie, np. zestaw serwera
3363 3363 Właściwości
3364 3364 Właściwości (z konfliktami)
3365 3365 Właściwości/członkostwo
3366 3366 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3367 3367 Wartość zawiera kody HTML
3368 3368 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3369 3369 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 Ustawienia proxy
3379 3379 +++++
3380 3380 Budynek użyteczności publicznej
3381 3381 Publiczny gril
3382 3382 Transport publiczny
3383 3383 Transport publiczny
3384 3384 Transport publiczny (przestarzałe)
3385 3385 -----
3386 3386 Wyczyść
3387 3387 Czyszczenie...
3388 3388 -----
3389 3389 +++++
3390 3390 Kamieniołom
3391 3391 Zapytanie
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3395 3395 Zapytanie o zestawy zmian
3396 3396 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3397 3397 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3398 3398 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3399 3399 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3400 3400 Odpytywanie serwera nazw
3401 3401 Odpytywanie serwera nazw…
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 Pytanie
3405 3405 Zdalnie sterowane samochody
3406 3406 -----
3407 3407 Tor wyścigowy
3408 3408 -----
3409 3409 Tor
3410 3410 Kolej
3411 3411 Przystanek kolejowy
3412 3412 Peron kolejowy
3413 3413 Powielone węzły torów kolejowych
3414 3414 -----
3415 3415 Obszar kolejowy
3416 3416 -----
3417 3417 Stacja kolejowa (przestarzałe)
3418 3418 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3419 3419 Spodziewane: zakres liczbowy
3420 3420 czyste dane GPS
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 Czytanie zdjęć...
3424 3424 Odczytaj wersję protokołu
3425 3425 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3426 3426 Wczytywanie zestawów zmian...
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 Doczytuję rodziców "{0}"
3430 3430 Wczytywanie informacji użytkownika...
3431 3431 Wczytywanie {0}...
3432 3432 Plik Readme
3433 3433 Imię i nazwisko
3434 3434 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3435 3435 Ostatnio dodane tagi
3436 3436 Zalecane działania
3437 3437 Zapisywanie
3438 3438 Studio nagrań
3439 3439 Teren rekreacyjny
3440 3440 Obraz...
3441 3441 Zbiórka odpadów
3442 3442 Czerwony:
3443 3443 Powtórz
3444 3444 Ponów ...
3445 3445 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3446 3446 Powtórz wybraną i wszystkie wcześniejsze komendy
3447 3447 Ponów {0}
3448 3448 Numer
3449 3449 Oznaczenie (numer toru)
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Numer identyfikacyjny
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 Numer referencyjny
3457 3457 Odwołania do:
3458 3458 Odnosi się do
3459 3459 Odśwież
3460 3460 +++++
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 Odrzuć konflikty i zapisz
3464 3464 Relacja
3465 3465 -----
3466 3466 Relacja ...
3467 3467 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 Edytor Relacji: {0}
3473 3473 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3474 3474 Sprawdzanie relacji
3475 3475 Relacja jest usunięta
3476 3476 Pusta relacja
3477 3477 Filtr listy relacji
3478 3478 Nieustalony rodzaj relacji
3479 3479 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3480 3480 Relacja {0}
3481 3481 Relacja:
3482 3482 Relacja: zaznaczona
3483 3483 Relacje
3484 3484 Relacje z tymi samymi członkami
3485 3485 Relacje: {0}
3486 3486 Relacje: {0}/{1}
3487 3487 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3488 3488 Zwolnij przycisk myszy aby zatrzymać ruch.
3489 3489 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3490 3490 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3491 3491 Religia
3492 3492 Odśwież
3493 3493 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3494 3494 Wczytaj ponownie błędne kafle
3495 3495 Załaduj ponownie z pliku
3496 3496 Odświerza stronę pomocy
3497 3497 Ponownie wczytuje historię z serwera
3498 3498 -----
3499 3499 Ponownie załaduj listę dostępnych szablonów z ''{0}''
3500 3500 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3501 3501 Zdalne sterowanie
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 Usuń
3512 3512 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3513 3513 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3514 3514 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3515 3515 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3516 3516 Usuń wszystkich członków wskazujących na jeden z wybranych obiektów
3517 3517 Usuń wpis
3518 3518 Usuń z pamięci podręcznej
3519 3519 Usuń z paska narzędzi
3520 3520 Usuń zdjęcie z warstwy
3521 3521 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3522 3522 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3523 3523 Usuń zaznaczone zakładki
3524 3524 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3525 3525 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 Usuń wybrane ścieżki ikon
3529 3529 -----
3530 3530 Usuń wybrane style z listy aktywnych styli
3531 3531 Usuń je, wyczyść relację
3532 3532 Usuń członka tej relacji z niej
3533 3533 Usuń Element z Relacji
3534 3534 Usunięte powielone węzły
3535 3535 -----
3536 3536 Usunięte przestarzałe tagi
3537 3537 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3538 3538 Usuwanie nieaktualizowanych wtyczek...
3539 3539 Zmień nazwę pliku
3540 3540 Zmień nazwę pliku "{0}" na
3541 3541 Zmień nazwę warstwy
3542 3542 Zmień nazwę zakładki
3543 3543 -----
3544 3544 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3545 3545 -----
3546 3546 Wypożyczalnia
3547 3547 Warsztat samochodowy
3548 3548 Zamień
3549 3549 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3550 3550 -----
3551 3551 Zgłoś błąd
3552 3552 +++++
3553 3553 -----
3554 3554 Zapytanie nie udało się
3555 3555 URL prośby klucza:
3556 3556 -----
3557 3557 Wymaga opłaty
3558 3558 Sztuczne jezioro
3559 3559 Resetuj
3560 3560 Przywraca domyślne ustawienia
3561 3561 Przywróć wartości domyślne
3562 3562 Droga lokalna
3563 3563 Budynek mieszkalny
3564 3564 Zabudowa mieszkaniowa
3565 3565 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ)
3566 3566 Rozwiąż
3567 3567 Rozwiąż konflikty
3568 3568 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3569 3569 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3570 3570 -----
3571 3571 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3572 3572 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3573 3573 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3574 3574 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3575 3575 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3576 3576 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3577 3577 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3578 3578 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3579 3579 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3580 3580 Wydobycie
3581 3581 Miejsce odpoczynku
3582 3582 Uruchom ponownie
3583 3583 Restauracja
3584 3584 Przywróć
3585 3585 Odzyskiwanie plików
3586 3586 Ograniczenie
3587 3587 Obszar handlowy
3588 3588 Mur oporowy
3589 3589 Dom seniora
3590 3590 -----
3591 3591 Pobierz Żeton Żądania
3592 3592 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}''
3593 3593 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth
3594 3594 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}''
3595 3595 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth...
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 Odwróć kierunek dróg
3603 3603 Odwróć i połącz
3604 3604 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3605 3605 Odwróć kolejność członków relacji
3606 3606 Odwróć kierunek drogi
3607 3607 Odwróć kierunek dróg
3608 3608 Odwrócona linia brzegowa
3609 3609 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3610 3610 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3611 3611 Cofanie zmian
3612 3612 Popraw
3613 3613 Wersja
3614 3614 jeździectwo
3615 3615 -----
3616 3616 Rzeka
3617 3617 Koryto rzeczne
3618 3618 Droga (nieokreślona)
3619 3619 Ograniczenia na drodze
3620 3620 Rola
3621 3621 Problem z weryfikacją roli
3622 3622 -----
3623 3623 Brakująca rola {0}
3624 3624 Nieznana rola {0}
3625 3625 Rola:
3626 3626 -----
3627 3627 Role w relacjach odnoszących się do
3628 3628 -----
3629 3629 Rondo
3630 3630 Trasa
3631 3631 Trasa (przestarzałe)
3632 3632 Trasa główna
3633 3633 Sieć trasy
3634 3634 Stan trasy
3635 3635 Typ trasy
3636 3636 Zaznaczone szlaki:
3637 3637 Rugby league
3638 3638 Rugby union
3639 3639 Ruiny
3640 3640 Uruchom ponownie kroki automatycznego uwierzytelnienia.
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 Wykonywanie testu {0}
3644 3644 Pas startowy
3645 3645 Skala SAC
3646 3646 -----
3647 3647 karty SIM
3648 3648 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3649 3649 -----
3650 3650 Kontrola bezpieczeństwa
3651 3651 Sprzedaż
3652 3652 Brama warowna
3653 3653 -----
3654 3654 +++++
3655 3655 Zapisz
3656 3656 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3657 3657 Zapisz jako
3658 3658 Zapisz jako...
3659 3659 Zapisz plik GPX
3660 3660 Zapisz w:
3661 3661 Zapisz warstwę
3662 3662 Zapisz plik OSM
3663 3663 Zapisz sesję
3664 3664 Zapisz sesję jako...
3665 3665 -----
3666 3666 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3667 3667 Zapisz i załaduj aktualną sesję (lista warstw, itd.)
3668 3668 Zapisz pomimo tego
3669 3669 Zapisz jako...
3670 3670 Zapisz w:
3671 3671 Zapisz wybrany plik.
3672 3672 Zapisz sesję
3673 3673 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3674 3674 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3675 3675 Zapisuje bieżące dane.
3676 3676 Zapisuje obecną sesję do nowego pliku.
3677 3677 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3678 3678 -----
3679 3679 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3680 3680 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3681 3681 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3682 3682 Współczynnik skalowania
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 Przeglądanie katalogu {0}
3686 3686 Szkoła
3687 3687 złom
3688 3688 Rumowisko
3689 3689 Busz
3690 3690 Sklep rybny
3691 3691 Szukaj
3692 3692 Szukaj ...
3693 3693 Wyszukaj Klucz/Wartość
3694 3694 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3695 3695 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3696 3696 Wyszukuje obiekty
3697 3697 Wyszukuje obiekty.
3698 3698 Szukaj w tagach
3699 3699 Znajdź szablon
3700 3700 Szukaj w szablonach
3701 3701 Wyszukanie:
3702 3702 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu
3703 3703 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu ograniczając się do danego typu (tj. węzła/drogi/relacji)
3704 3704 Szukaj...
3705 3705 Szukaj:
3706 3706 Szukaj:
3707 3707 Druga nazwa
3708 3708 sprzedaż rowerów używanych
3709 3709 Droga wojewódzka
3710 3710 Droga wojewódzka - dojazd
3711 3711 Sekundy: {0}
3712 3712 Błąd bezpieczeństwa
3713 3713 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3714 3714 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3715 3715 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3716 3716 Zaznacz
3717 3717 Zaznacz wszystko
3718 3718 -----
3719 3719 Wybierz warstwy WMS
3720 3720 -----
3721 3721 Zaznacz drogę którą chcesz wyrysować dokładniej.
3722 3722 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3723 3723 Wstecz
3724 3724 Wybież otwarty zestaw zmian
3725 3725 -----
3726 3726 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3727 3727 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3728 3728 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3729 3729 Wybierz przynajmniej:
3730 3730 Wybierz nazwę pliku
3731 3731 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3732 3732 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3733 3733 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3734 3734 Wybierz warstwę obrazu
3735 3735 Zaznacz na warstwie
3736 3736 Zaznacz na liście relacji
3737 3737 Wybierz członków
3738 3738 Wybierz członków (dodaj)
3739 3739 -----
3740 3740 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3741 3741 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3742 3742 Zaznacz obiekty aby zobaczyć właściwości
3743 3743 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3744 3744 Wybierz obiekty do wysyłki
3745 3745 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3746 3746 -----
3747 3747 Zaznacz relację
3748 3748 Wybierz relacje (dodaj)
3749 3749 -----
3750 3750 Wybierz relację w liście relacji.
3751 3751 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3752 3752 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3753 3753 Wybierz warstwę docelową
3754 3754 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3755 3755 -----
3756 3756 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3757 3757 Wybierz członków wybranej relacji
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3761 3761 Wybierz by zamknąć zestaw zmian po wysyłce
3762 3762 Wybierz by pobrać ślady GPS z zaznaczonego obszaru.
3763 3763 Wybierz by pobrać dane OSM zaznaczonego obszaru.
3764 3764 Zaznacz by nadac JOSM prawo do pobierania twoich prywatnych śladów GPS do warstw JOSM.
3765 3765 Zaznacz by nadać JOSM prawo odczytu twoich preferencji witryny OSM
3766 3766 Zaznacz by nadać JOSM prawo do wysyłania śladów GPS w twoim imieniu
3767 3767 Zaznacz by nadać JOSM prawo wysyłania map w twoim imieniu
3768 3768 Zaznacz by nadac JOSM prawo do wysyłania twoich preferencji witryny OSM
3769 3769 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3770 3770 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3774 3774 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3775 3775 Wybrane wpisy:
3776 3776 Zaznaczenie
3777 3777 Wybrano zbiór pusty.
3778 3778 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3779 3779 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3780 3780 Wybór:
3781 3781 Zaznaczenie: {0}
3782 3782 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3783 3783 Drogi przecinające same siebie
3784 3784 Półautomatyczna
3785 3785 Osobna wartwa
3786 3786 +++++
3787 3787 Kolejność: {0}
3788 3788 Serwer odpowiedział kodem 404 dla id {0}. Pomijam.
3789 3789 -----
3790 3790 Droga serwisowa
3791 3791 Godziny nabożeństw
3792 3792 Typ
3793 3793 Miejsce obsługi podróżnych
3794 3794 Usługi:
3795 3795 Rodzaj
3796 3796 Sesja
3797 3797 Plik sesji (*.jos)
3798 3798 Plik sesji (*.jos, *.joz)
3799 3799 Plik sesji (archiwum) (*.joz)
3800 3800 Ustaw zakładkę WMS
3801 3801 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3802 3802 -----
3803 3803 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3804 3804 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3805 3805 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3806 3806 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3807 3807 Określa język
3808 3808 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3809 3809 Ustaw na domyślne
3810 3810 Wybierz widzialność ścieżki {0}
3811 3811 Ustawiono {0} właściwości dla {1} obiektówt
3812 3812 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3813 3813 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3814 3814 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3815 3815 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3816 3816 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3817 3817 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3818 3818 Zapisywanie domyślnych ustawień
3819 3819 Ustawienia
3820 3820 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3821 3821 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3822 3822 Ustawienia funkcji zdalnego sterowania
3823 3823 Kilka narzędzi upraszczających korzystanie z JOSM
3824 3824 -----
3825 3825 Punkt carsharingu
3826 3826 Wyostrzenie (wymaga ponownego dodania warstwy):
3827 3827 +++++
3828 3828 schronienie
3829 3829 Żegluga
3830 3830 Sklep obuwniczy
3831 3831 Strzelectwo
3832 3832 Zakupy
3833 3833 Sklepy
3834 3834 Krótki opis:
3835 3835 Skrót
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3839 3839 Pokaż
3840 3840 Pokaż obszar
3841 3841 Pokaż Błędy
3842 3842 Pokaż raport konfiguracji
3843 3843 Pokaż Tekst/Ikony
3844 3844 Pokaż miniaturki zdjęć na mapie
3845 3845 Pokaż informację kafelka
3846 3846 Pokaż wszystkie
3847 3847 -----
3848 3848 Pokaż zestaw zmian {0}
3849 3849 Pokazuje informację pomocy
3850 3850 Włącz pomocną geometrię
3851 3851 Pokaż historię
3852 3852 Pokaż szczegóły
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3856 3856 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3857 3857 Pokaż następne zdjęcie
3858 3858 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3859 3859 Pokaż tylko odpowiednie do zaznaczenia
3860 3860 -----
3861 3861 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3862 3862 Pokaż poprzednie zdjęcie
3863 3863 Pokaż tylko wybrane
3864 3864 Wyświetlaj ekran powitalny
3865 3865 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3866 3866 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3867 3867 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 Wyświetla tę pomoc
3871 3871 Pokaż/Ukryj
3872 3872 Wyświetl/ukryj
3873 3873 Wyświetl/ukryj warstwę
3874 3874 Obszar
3875 3875 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3876 3876 Pokazuje bieżącą datę
3877 3877 Pokazuje wilgotność
3878 3878 Pokazuje temperaturę
3879 3879 Pokazuje profil wysokości i pewne dane statystyczne śladu GPX.
3880 3880 Sycylia - Włochy
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 Drogi bez nazwy
3884 3884 -----
3885 3885 Proste narzędzie do tagowania numerów domów.
3886 3886 -----
3887 3887 Uprość drogę
3888 3888 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3889 3889 -----
3890 3890 Uprościć drogi?
3891 3891 -----
3892 3892 Prosta konwersja obszaru na wielokąt złożony.
3893 3893 -----
3894 3894 Jednoczesne połączenia:
3895 3895 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3896 3896 Pojedyncze elementy
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 Rozmiar
3900 3900 Jazda na deskorolce
3901 3901 Łyżwiarstwo
3902 3902 Narty
3903 3903 narciarstwo
3904 3904 Pomiń pobieranie
3905 3905 Pomiń pobieranie
3906 3906 Pomiń warstwę i kontynuuj
3907 3907 Pomiń
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 Mapa
3912 3912 Pochylnia
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 Palenie
3917 3917 -----
3918 3918 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 Dopasuj do wielkości kafelek
3922 3922 Skuter śnieżny
3923 3923 Piłka nożna
3924 3924 słabe
3925 3925 -----
3926 3926 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3927 3927 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3928 3928 Niektóre punkty, które były zbyt dale od ścieżki by rozsądnie oszacować ich czas, zostały pominięte.
3929 3929 Niektóre punkty z czasem wcześniejszym niż początek ścieżki lub późniejsze niż koniec ścieżki zostały pominięte lub przeniesione na start.
3930 3930 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3931 3931 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3932 3932 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3933 3933 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3934 3934 Sortuj
3935 3935 Sortuj menu szablonów
3936 3936 Sortuj elementy relacji
3937 3937 Źródło
3938 3938 Południe
3939 3939 -----
3940 3940 Miejsca dla niepełnosprawnych
3941 3941 Miejsca dla rodziców
3942 3942 Miejsca dla kobiet
3943 3943 Specjalne cele
3944 3944 Fotoradar
3945 3945 Kolczatka
3946 3946 Rozdziel drogę
3947 3947 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3948 3948 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3949 3949 Rozdziela drogę na fragmenty
3950 3950 +++++
3951 3951 Sporty z piłką
3952 3952 Obiekty sportowe
3953 3953 Sport
3954 3954 Centrum sportowe
3955 3955 Źródło
3956 3956 Stadion
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
3961 3961 Gwiazdki
3962 3962 Rozpocznij szukanie
3963 3963 Rozpocznij pobieranie
3964 3964 Rozpocznij pobieranie danych
3965 3965 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3966 3966 -----
3967 3967 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3968 3968 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3969 3969 Ponowna próba {0} z {1}.
3970 3970 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3971 3971 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3972 3972 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
3973 3973 Stan
3974 3974 -----
3975 3975 Stacja/dworzec/port
3976 3976 -----
3977 3977 Sklep z artykułami biurowymi
3978 3978 +++++
3979 3979 Raport konfiguracji
3980 3980 Schody
3981 3981 -----
3982 3982 Przełaz
3983 3983 Znak stop
3984 3984 Obszar zatrzymania
3985 3985 Miejsce zatrzymania
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 Strumień
3989 3989 Ulica
3990 3990 Latarnia uliczna
3991 3991 Nazwa ulicy
3992 3992 Sieć drogowa
3993 3993 Ulice NRW Geofabrik.de
3994 3994 mocne
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
3998 3998 Czy styl jest obecnie aktywny?
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 Podobszary
4005 4005 Stwórz filtr
4006 4006 Podtyp szlaku (największy z członków)
4007 4007 Przedmieście
4008 4008 Metro
4009 4009 Wejście do metra
4010 4010 -----
4011 4011 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4012 4012 +++++
4013 4013 Zbędne ograniczenie skrętu w drogę jednokierunkową
4014 4014 +++++
4015 4015 Strzeżony
4016 4016 -----
4017 4017 Umożliwia śledzenie pozycji GPS na bieżąco (poruszająca się kropka) dzięki połączeniu z serwerem gpsd.
4018 4018 Obsługiwane Serwisy Rektyfikacyjne
4019 4019 Dostępne odwzorowania to: {0}
4020 4020 -----
4021 4021 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4022 4022 Nie pokazuj więcej raportów z błędami dla tej sesji.
4023 4023 Nawierzchnia
4024 4024 -----
4025 4025 Monitoring
4026 4026 Punkt geodezyjny
4027 4027 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
4028 4028 Podejrzana kombinacja tag/wartość
4029 4029 Pływanie
4030 4030 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
4031 4031 -----
4032 4032 Podczas rysowania przyciąga do określonych kątów
4033 4033 Opis symboli
4034 4034 Synchronizacja dźwięku
4035 4035 Synchronizuj cały zestaw danych
4036 4036 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4037 4037 Synchronizuję tylko relację {0}
4038 4038 Synchronizuj czas ze zdjęcia odbiornika GPS
4039 4039 Synchronizuję tylko drogę {0}
4040 4040 System miar
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 Ustawienia TMS
4049 4049 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
4050 4050 Tenis stołowy
4051 4051 Nawierzchnia dla niewidomych
4052 4052 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
4053 4053 -----
4054 4054 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
4055 4055 Klucz tagu jest za długi
4056 4056 -----
4057 4057 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
4058 4058 Wartość tagu jest za długa
4059 4059 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
4060 4060 Szablony
4061 4061 Etykiety
4062 4062 Znaczniki i członkowie
4063 4063 Tagi z węzłów
4064 4064 Tagi z relacji
4065 4065 Tagi z drogi
4066 4066 Znaczniki zestawu zmian {0}
4067 4067 Znaczniki nowego zestawu zmian
4068 4068 Tag z pustą wartością
4069 4069 Tagi:
4070 4070 Krawiec
4071 4071 +++++
4072 4072 Postój taksówek
4073 4073 Droga kołowania
4074 4074 Telefon
4075 4075 na karty telefoniczne
4076 4076 Tenis
4077 4077 Namioty dozwolone
4078 4078 +++++
4079 4079 Droga powiatowa
4080 4080 Droga powiatowa - dojazd
4081 4081 +++++
4082 4082 Testuj Klucz Dostępu
4083 4083 Test nie udał się
4084 4084 Sprawdza URL API
4085 4085 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 +++++
4089 4089 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
4090 4090 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 URL API działa poprawnie.
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4099 4099 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
4100 4100 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4101 4101 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4102 4102 Drogi "przez" nie są połączone.
4103 4103 -----
4104 4104 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4105 4105 Obszar, który próbowałeś pobrać był zbyt lub same żądanie pobrania były zbyt duże.<br>Albo spróbuj pobrać mniejszy obszar albo użyj wyeksportowanego pliku udostępnionego przez społeczność OSM.
4106 4106 Pogróbiony tekst to nazwa warstwy.
4107 4107 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4108 4108 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4109 4109 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4110 4110 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
4111 4111 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4112 4112 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4116 4116 -----
4117 4117 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4118 4118 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4119 4119 Domyślne szablony JOSM
4120 4120 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4121 4121 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
4122 4122 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
4123 4123 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
4124 4124 Następujące obiekty nie mogą być skopiowane do docelowego obiektu<br>ponieważ są usunięte w docelowym zestawie:
4125 4125 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4126 4126 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4127 4127 -----
4128 4128 Klucz "{0}" i wszystkie jego wartości zostaną usunięte
4129 4129 Klucz "{0}" jest już używany
4130 4130 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
4131 4131 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
4132 4132 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4136 4136 -----
4137 4137 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4138 4138 -----
4139 4139 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4140 4140 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
4144 4144 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
4145 4145 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
4146 4146 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4147 4147 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
4148 4148 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4149 4149 Wybrane zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
4150 4150 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4151 4151 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4152 4152 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
4153 4153 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4154 4154 -----
4155 4155 Napis ''{0}'' nie reprezentuje poprawnej liczby zmiennoprzecinkowej.
4156 4156 -----
4157 4157 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4158 4158 Nazwa użytkownika nie może być pusta. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika OSM
4159 4159 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4160 4160 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4161 4161 Teatr
4162 4162 Ich zestaw nie zawiera tagu z kluczem {0}
4163 4163 Ich wersja
4164 4164 Ich wersja (na serwerze)
4165 4165 Ich z Połączoną
4166 4166 Park rozrywki
4167 4167 Brak dostępnych podkładów mapy.
4168 4168 Nie ma otwartych zestawów zmian
4169 4169 Nie wybrano opiektów do pobrania
4170 4170 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4171 4171 Drogi mają cześć wspólną.
4172 4172 Dane dotyczące błędu powinny zostać dla ciebie wyświetlone poniżej. Dołącz proszę informację o tym jak wywołać ten błąd opisując to tak najdokładniej jak się da.
4173 4173 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
4174 4174 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4175 4175 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4176 4176 -----
4177 4177 To znajduje się za końcem nagrania.
4178 4178 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
4179 4179 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4180 4180 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
4181 4181 -----
4182 4182 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4183 4183 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
4184 4184 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
4185 4185 Ta wtyczka bezpośrednio wysyła ślady GPS z aktywnej warstwy JOSM do openstreetmap.org.
4186 4186 Ta wtyczka upraszcza mapowanie i edycję tras transportu publicznego.
4187 4187 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
4188 4188 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
4189 4189 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4190 4190 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
4191 4191 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
4192 4192 Ten test sprawdza czy obszary nakładają się na siebie.
4193 4193 Ten test sprawdza czy wielokąty są poprawne.
4194 4194 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
4195 4195 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4196 4196 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
4197 4197 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4198 4198 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
4199 4199 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
4200 4200 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
4201 4201 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
4202 4202 -----
4203 4203 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
4204 4204 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
4205 4205 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4206 4206 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4207 4207 Automat biletowy
4208 4208 Numery kafelków mapy
4209 4209 Adres kafelka:
4210 4210 Katalog cache kafelek:
4211 4211 -----
4212 4212 Limit czasu (minuty)
4213 4213 Czas:
4214 4214 Zakres czasu
4215 4215 Strefa czasowa:
4216 4216 Strefa czasowa: {0}
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 Nazwa:
4220 4220 -----
4221 4221 Do ...
4222 4222 Do usunięcia
4223 4223 Przełącz linie łączące punktu GPX
4224 4224 -----
4225 4225 Przełącza widok szkieletowy
4226 4226 -----
4227 4227 Przełącza na pełny ekran
4228 4228 Włącz przeciąganie o {0}
4229 4229 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4230 4230 Przełącz widoczność warstwy: {0}
4231 4231 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4232 4232 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4233 4233 Przełącz: {0}
4234 4234 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4235 4235 Włącza/wyłącza boczny pasek narzędzi
4236 4236 Toalety
4237 4237 -----
4238 4238 bramka (opłata)
4239 4239 Punkt poboru opłat
4240 4240 Zbyt wiele przekierowań wykryto przy pobieraniu URL. Przerywam.
4241 4241 Narzędzie: {0}
4242 4242 Pasek narzędzi
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 Personalizacja paska narzędzi
4246 4246 Narzędzia
4247 4247 -----
4248 4248 Narzedzie do rysowania budynków.
4249 4249 Podpowiedź
4250 4250 +++++
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 Turystyka
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 Wieża
4257 4257 Numer referencyjny
4258 4258 Typ wieży
4259 4259 Małe miasto
4260 4260 Ratusz
4261 4261 Sklep z zabawkami
4262 4262 -----
4263 4263 Droga gruntowa
4264 4264 Kolorowanie ścieżek i punktów
4265 4265 Data ścieżki
4266 4266 Typ drogi
4267 4267 Środek uspokojenia ruchu
4268 4268 Sygnalizacja świetlna
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 Pociąg
4272 4272 Tramwaj
4273 4273 Przystanek tramwajowy
4274 4274 Przystanek tramwajowy (przestarzałe)
4275 4275 +++++
4276 4276 Ograniczenia w ruchu
4277 4277 -----
4278 4278 Biuro podróży
4279 4279 Drzewo
4280 4280 Trolejbus
4281 4281 Droga ekspresowa
4282 4282 Droga ekspresowa - dojazd
4283 4283 Spróbuj ponownie
4284 4284 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4285 4285 -----
4286 4286 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
4287 4287 Tunel
4288 4288 Początek tunelu
4289 4289 Ograniczenia skrętu
4290 4290 Włącz/wyłącz wybrane style
4291 4291 Miejsce do zawracania
4292 4292 -----
4293 4293 Ograniczenia skrętu
4294 4294 Kołowrotek
4295 4295 Obrotnica
4296 4296 Rodzaj
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 Rodzaj schronienia
4300 4300 Rodzaj
4301 4301 -----
4302 4302 Sklep z oponami
4303 4303 +++++
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 Numer UIC
4307 4307 NIEZNANA
4308 4308 +++++
4309 4309 URL/ Plik:
4310 4310 Pliki URL
4311 4311 -----
4312 4312 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4313 4313 +++++
4314 4314 +++++
4315 4315 +++++
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 +++++
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 Strefa UTM
4323 4323 Rozdziel drogi
4324 4324 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
4325 4325 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
4326 4326 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
4327 4327 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4328 4328 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
4329 4329 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 Nie można parsować współrzędnych
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4338 4338 Droga gminna
4339 4339 Niezamknięte drogi
4340 4340 Niezamknięta droga
4341 4341 Niepołączona linia brzegowa
4342 4342 Niepołączone węzły bez tagów
4343 4343 Niepołączone drogi
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 Nierozstrzygnięty
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 Cofnij
4351 4351 Cofnij ...
4352 4352 Cofanie ortogonalizacji kształtu
4353 4353 Anuluj przesunięcie
4354 4354 Cofa ortogonalizację wybranych węzłów
4355 4355 Cofa ostatnią czynność.
4356 4356 Cofnij wybraną i wszystkie późniejsze komendy
4357 4357 Cofnij {0}
4358 4358 Oderwij panel
4359 4359 Nieoczekiwany błąd
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 Nieoczekiwany format ID zwrócony przez serwer. Otrzymano ''{0}''.
4364 4364 -----
4365 4365 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
4366 4366 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
4367 4367 Nieoczekiwana liczba argumentów dla parametru "+bounds" (musi być 4)
4368 4368 Nieoczekiwana liczba argumentów dla parametru "towgs84" (musi być 3 lub 7)
4369 4369 Nieoczekiwany format parametru ("{0}")
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
4375 4375 Niespodziewany token: {0}
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4379 4379 Odblokuj
4380 4380 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4381 4381 Potwierdzenie rozdzielenia
4382 4382 Rozdzielony węzeł
4383 4383 Uniwersytet
4384 4384 Nieznany adres
4385 4385 Nieznany rodzaj elementu
4386 4386 Nieznany tryb {0}
4387 4387 -----
4388 4388 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
4389 4389 -----
4390 4390 Nieznana rola
4391 4391 -----
4392 4392 Nieznany typ: {0}
4393 4393 -----
4394 4394 Nieznany parametr: "{0}".
4395 4395 -----
4396 4396 Skrzyżowanie bez nazwy
4397 4397 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4398 4398 Drogi bez nazwy
4399 4399 Nieuporządkowana linia brzegowa
4400 4400 Wypakowywanie {0} do {1}
4401 4401 Niezapisane zmiany
4402 4402 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4403 4403 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4404 4404 Niezapisane dane i konflikty
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 Niezapisane dane OSM
4408 4408 Odznacz wszystko
4409 4409 Odznacza wszystkie obiekty.
4410 4410 -----
4411 4411 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 Nie wspierana wersja: {0}
4415 4415 Nieoznaczone i niepołączone drogi
4416 4416 Drogi bez tagów
4417 4417 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4418 4418 Nieoznaczone, puste i jedno węzłowe drogi
4419 4419 W górę
4420 4420 W górę o jeden poziom
4421 4421 Aktualizuj
4422 4422 Aktualizuj zestaw zmian
4423 4423 Aktualizuj zawartość
4424 4424 Aktualizuj dane
4425 4425 -----
4426 4426 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4427 4427 Pobierz zmiany
4428 4428 Aktualizacja obiektów
4429 4429 Aktualizuj wtyczki
4430 4430 Pobierz wybrane
4431 4431 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4432 4432 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4433 4433 Aktualizuje wybrane wtyczki
4434 4434 Zaktualizowano
4435 4435 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4436 4436 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4437 4437 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
4438 4438 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4439 4439 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4440 4440 Uaktualnianie zestawu zmian...
4441 4441 Odświeżanie danych
4442 4442 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4443 4443 Aktualizowanie mapy...
4444 4444 Aktualizowanie pluginów
4445 4445 Odświeżanie interfejsu użytkownika
4446 4446 Wyślij
4447 4447 Wyślij zmiany
4448 4448 Wyślij Ustawienia
4449 4449 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4450 4450 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4451 4451 Wyślij dane
4452 4452 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4453 4453 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4454 4454 Wyślij dane do już istniejącego i otwartego zestawu zmian
4455 4455 -----
4456 4456 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4457 4457 Wysłanie danych w jednym zapytaniem (zbyt wiele obiektów do wysłania)
4458 4458 -----
4459 4459 Wyślij wybrane elementy
4460 4460 Wyślij zmienione elementy
4461 4461 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4462 4462 Wysyłanie do "{0}"
4463 4463 Wyślij do nowego zestawu zmian
4464 4464 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4465 4465 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4466 4466 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4467 4467 Wysyłam i zapisuje zmodyfikowane warstwy...
4468 4468 Przesyłanie danych...
4469 4469 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4470 4470 Użycie
4471 4471 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4472 4472 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4473 4473 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4474 4474 Używaj prostego uwierzytelniania
4475 4475 Używaj OAuth
4476 4476 Używaj SOCKS proxy
4477 4477 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4478 4478 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4479 4479 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4480 4480 Użyj domyślny
4481 4481 Użyj domyślny plik danych.
4482 4482 Użyj domyślnych ustawień
4483 4483 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4484 4484 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4485 4485 Użyj warstwy błędów
4486 4486 Używaj zewnętrznych skryptów w JOSM
4487 4487 Użyj globalnych ustawień
4488 4488 Użyj listę ignorowanych
4489 4489 -----
4490 4490 Użyj serwera przesunięć:
4491 4491 Używa szablon "{0}"
4492 4492 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4493 4493 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4494 4494 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4495 4495 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4496 4496 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4497 4497 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4498 4498 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4499 4499 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4500 4500 Użyj tego tagu ponownie
4501 4501 -----
4502 4502 Użytkownik
4503 4503 ID użytkownika:
4504 4504 Nazwa użytkownika:
4505 4505 Użytkownik:
4506 4506 Nazwa użytkownika
4507 4507 Nazwa użytkownika:
4508 4508 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4509 4509 Sklep z odkurzaczami
4510 4510 Zweryfikuj
4511 4511 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4512 4512 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4513 4513 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4514 4514 Sprawdzanie
4515 4515 Sprawdź
4516 4516 Wyniki sprawdzania
4517 4517 Błędy
4518 4518 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4519 4519 Sprawdzanie poprawności
4520 4520 Wartość
4521 4521 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4522 4522 Wartość "{0}" dla opcji +int nie obsługiwana.
4523 4523 Wartość "{0}" zostanie przypisana do klucza "{1}"
4524 4524 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4525 4525 -----
4526 4526 Przewidywana wartość dla paramteru "{0}".
4527 4527 Wartości szerokości geograficznej musza być z zakresu [-90,90].
4528 4528 Wartości długości geograficznej musza być z zakresu [-180,180].
4529 4529 Wartość:
4530 4530 -----
4531 4531 Sklep z różnościam
4532 4532 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4533 4533 Pojazdy według typu
4534 4534 Samochody według sposobu użytkowania
4535 4535 -----
4536 4536 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4537 4537 Automat sprzedający
4538 4538 Sprzedawane produkty
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4546 4546 Spodziewane: wersja
4547 4547 Wersja {0}
4548 4548 Wersja:
4549 4549 Wersja:
4550 4550 Weterynarz
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 Widok
4556 4556 Widok: {0}
4557 4557 Punkt widokowy
4558 4558 Automatyczne przesuwanie mapy
4559 4559 Wieś
4560 4560 Zieleń miejska
4561 4561 Miasto
4562 4562 Winnica
4563 4563 Widoczność
4564 4564 Widoczność (czytelność)
4565 4565 widoczna wieża szybowa
4566 4566 Odwiedź stronę domową
4567 4567 -----
4568 4568 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4569 4569 Wulkan
4570 4570 Siatkówka
4571 4571 Napięcie
4572 4572 -----
4573 4573 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4574 4574 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4575 4575 +++++
4576 4576 +++++
4577 4577 WGS84 Geograficzne
4578 4578 Błąd WMS
4579 4579 Pliki WMS (*.wms)
4580 4580 Ustawienia WMS
4581 4581 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4582 4582 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4583 4583 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4584 4584 -----
4585 4585 Oczekiwanie 10 sekund...
4586 4586 Mur
4587 4587 Ostrzeżenie
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 Ostrzeżenie: Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
4594 4594 Ostrzeżenie: Nie udało się utworzyć brakującego folderu cache: {0}
4595 4595 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4596 4596 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4597 4597 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4598 4598 -----
4599 4599 Ostrzeżenie: Nie udało się pobrać danych o bieżącym użytkowniku JOSM. Otrzymany wyjątek: {0}
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 Uwaga: Ignoruję wyjątek ponieważ zadanie zostało anulowane. Wyjątek: {0}
4603 4603 -----
4604 4604 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4605 4605 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4606 4606 -----
4607 4607 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 Ostrzeżenie: nagłówek błędu "{0}" nie pasował do oczekiwanego wzoru.
4615 4615 -----
4616 4616 Ostrzeżenie: nie udało się anulować trwającej operacji OAuth
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 Ostrzeżenie: nielegalny format pozycji w liście szablonów ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4635 4635 Ostrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście stylu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 Ostrzeżenie: obiekt ''{0}'' jest już skasowany na serwerze. Pomijam ten obiekt i ponawiam wysyłkę.
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4642 4642 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4643 4643 Ostrzeżenie: w zapisie preferencji znaleziono klucz ''{0}'' z nieoczekiwaną wartością ''{1}''
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 Ostrzeżenie: {0}
4650 4650 Ostrzeżenia
4651 4651 Myjnia samochodowa
4652 4652 Kosz na śmieci
4653 4653 Kontener na śmieci
4654 4654 Oczyszczalnia ścieków
4655 4655 Woda
4656 4656 Park wodny
4657 4657 Wieża ciśnień
4658 4658 Studnia
4659 4659 Filtry
4660 4660 Wodospad
4661 4661 Młyn wodny
4662 4662 Szlak wodny
4663 4663 Powielone węzły dróg wodnych
4664 4664 Pliki audio Wave (*.wav)
4665 4665 -----
4666 4666 Droga połączona z obszarem
4667 4667 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4668 4668 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4669 4669 Węzeł drogi blisko innej drogi
4670 4670 Droga nakłada się na obszar
4671 4671 -----
4672 4672 Droga {0}
4673 4673 -----
4674 4674 Droga:
4675 4675 Etykietowanie punktów
4676 4676 Punkty drogowe
4677 4677 Drogi
4678 4678 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4679 4679 Drogi z tą samą pozycją
4680 4680 Krzyż przydrożny
4681 4681 Kapliczka
4682 4682 Strona internetowa:
4683 4683 Strona internetowa
4684 4684 Jaz
4685 4685 Mokradło
4686 4686 -----
4687 4687 Dla niepełnosprawnych
4688 4688 Wózki inwalidzkie
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4692 4692 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4693 4693 Całą grupę
4694 4694 Szerokość (w metrach)
4695 4695 Szerokość linii GPX (0 dla domyślnej)
4696 4696 +++++
4697 4697 Wiatrak
4698 4698 Okna
4699 4699 Rękaw
4700 4700 -----
4701 4701 Widok szkieletowy
4702 4702 Dzięki OAuth możesz nadać JOSM prawa wysyłania danych map i ścieżek GPS w twoim imieniu (<a href="{0}">więćej informacji...</a>).
4703 4703 Ze sklepem
4704 4704 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4705 4705 Las pierwotny
4706 4706 Zakład produkcyjny
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 Zła ilość argumentów dla zakładki
4710 4710 Nieprawidłowe kierunki dróg
4711 4711 Brakuje znacznika XML <user>.
4712 4712 -----
4713 4713 Tak
4714 4714 Tak, przypisz
4715 4715 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4716 4716 Tak, zapisz zmiany i zamknij
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4720 4720 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4721 4721 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4725 4725 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4726 4726 -----
4727 4727 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4728 4728 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4729 4729 -----
4730 4730 Pobrałeś zbyt wiele danych. Proszę spróbować ponownie później.
4731 4731 Napotkałeś błąd w JOSM
4732 4732 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4733 4733 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4734 4734 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4735 4735 -----
4736 4736 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4737 4737 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4738 4738 -----
4739 4739 -----
4740 4740 -----
4741 4741 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4742 4742 -----
4743 4743 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4744 4744 Wybierz ślad GPX
4745 4745 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4746 4746 Twój komentarz jest <i>pusty</i> lub <i>bardzo krótki</i>.<br /><br />Jest to technicznie dopuszczalne, ale proszę rozważ, że wielu użytkowników <br />oglądających zmiany w swojej okolicy polega na rozsądnych komentarzach zestawów<br /> zmian by zrozumieć jakie zmiany zawierają!<br /><br />Jeśli spędzisz teraz minutę, by wyjaśnić swoją zmianę, możesz uczynić życie<br />wielu innych użytkowników znacznie prostszym.
4747 4747 -----
4748 4748 +++++
4749 4749 Powiększ
4750 4750 Zbliżenie (w metrach)
4751 4751 Powiększ
4752 4752 Przybliż (Klawisz)
4753 4753 Zmniejsz
4754 4754 Oddal (Klawisz)
4755 4755 Powiększa i przesuwa mapę
4756 4756 -----
4757 4757 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4758 4758 Powiększ
4759 4759 Poziom powiększenia:
4760 4760 Zmniejsz
4761 4761 Powiększ aby pokazać: {0}
4762 4762 Powiększ do
4763 4763 -----
4764 4764 Powiększ na warstwie
4765 4765 Przybliż do natywnej rozdzielczości
4766 4766 Powiększ do węzła
4767 4767 Pokaż problem
4768 4768 Powiększ do wybranych elementów
4769 4769 Powiększ do zaznaczenia
4770 4770 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4771 4771 Przybliż do pierwszego wybranego węzła
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4775 4775 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4776 4776 Pokaż {0}
4777 4777 Przybliżanie zostało wyłączone ponieważ warstwa tej relacji nie jest aktywna
4778 4778 Przybliżanie wyłączone ponieważ warstwa tej drogi jest nieaktywna
4779 4779 -----
4780 4780 Przybliżanie wyłączone poniewać nie jest wybrany żaden węzeł
4781 4781 "Osiedle Sikorskiego"
4782 4782 \nWysokość: {0} m
4783 4783 \nKierunek {0}°
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 \nZakres:{0}
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 \n\nLista wygenerowanych styli:\n
4790 4790 +++++
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 wysokie napięcie
4802 4802 średnie napięcie
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 -----
4806 4806 -----
4807 4807 +++++
4808 4808 sieć
4809 4809 -----
4810 4810 ograniczenie
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 szlak wodny
4814 4814 -----
4815 4815 Edycja pylonu
4816 4816 Edycja stacji
4817 4817 -----
4818 4818 +++++
4819 4819 Stacja
4820 4820 Brama
4821 4821 Wstecz
4822 4822 Szybciej
4823 4823 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4824 4824 Do przodu
4825 4825 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4826 4826 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4827 4827 Następny znacznik
4828 4828 Odtwórz następny znacznik.
4829 4829 Odtwórz poprzedni znacznik.
4830 4830 Odtwórz / wstrzymaj
4831 4831 Poprzedni znacznik
4832 4832 Wolniej
4833 4833 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4834 4834 Zamknięty
4835 4835 Otwarty
4836 4836 brak
4837 4837 -----
4838 4838 czarny
4839 4839 niebieski
4840 4840 brązowy
4841 4841 szary
4842 4842 zielony
4843 4843 czerwony
4844 4844 biały
4845 4845 +++++
4846 4846 +++++
4847 4847 +++++
4848 4848 +++++
4849 4849 analogowy
4850 4850 cyfrowy
4851 4851 -----
4852 4852 słoneczny
4853 4853 niekonwencjonalny
4854 4854 D
4855 4855 U
4856 4856 A
4857 4857 Z
4858 4858 U
4859 4859 O
4860 4860 T
4861 4861 Z
4862 4862 Tekst
4863 4863 -----
4864 4864 Piłka nożna
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 Opis
4868 4868 Nazwa
4869 4869 Źródło ciepła
4870 4870 -----
4871 4871 -----
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 Przesunięcie
4878 4878 markowe
4879 4879 nie
4880 4880 używane
4881 4881 tak
4882 4882 -----
4883 4883 różne
4884 4884 nad ziemią
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 pod ziemią
4888 4888 podwodą
4889 4889 -----
4890 4890 Edycja stacji kolejowej
4891 4891 Stacja kolejowa
4892 4892 -----
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 +++++
4897 4897 -----
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 Wypożyczalnia wideo
4902 4902 Klucz:
4903 4903 iglasty
4904 4904 liścisty
4905 4905 mieszany
4906 4906 skrótowa nazwa ulicy
4907 4907 aktywne
4908 4908 -----
4909 4909 dodaj do zaznaczenia
4910 4910 dodaj przycisk na pasku narzędzi
4911 4911 adres
4912 4912 -----
4913 4913 dodaje odwzorowania z Proj4J
4914 4914 administracyjna
4915 4915 zaawansowana
4916 4916 zaawansowana konfiguracja
4917 4917 droga powietrzna
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 -----
4921 4921 kruszywo
4922 4922 dla rolnictwa
4923 4923 wentylacyjny
4924 4924 wszystkie
4925 4925 wszystkie dzieci obiektów pasujących do wyrażenia
4926 4926 wszystkie zamknięte drogi
4927 4927 wszystkie niekompletne obiekty
4928 4928 wszystkie zmodyfikowane obiekty
4929 4929 wszystkie nowe obiekty
4930 4930 wszystkie obiekty
4931 4931 wszyscy rodzice obiektów pasujących do wyrażenia
4932 4932 wszystkie relacje
4933 4933 wszystkie wybrane obiekty
4934 4934 wszystkie drogi
4935 4935 alejka
4936 4936 alfabetycznie
4937 4937 alternatywny
4938 4938 typ udogodnień {0}
4939 4939 udogodnienie
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 futbol amerykański
4943 4943 fermentacja beztlenowa
4944 4944 -----
4945 4945 kościół anglikański
4946 4946 jedzenie dla zwierząt
4947 4947 gość
4948 4948 dowolne
4949 4949 -----
4950 4950 wielorodzinny
4951 4951 akwedukt
4952 4952 łucznictwo
4953 4953 obszar
4954 4954 -----
4955 4955 obszar tekstowy
4956 4956 azjatycka
4957 4957 asfalt
4958 4958 lekkoatletyka
4959 4959 -----
4960 4960 +++++
4961 4961 futbol australijski
4962 4962 automatycznie
4963 4963 -----
4964 4964 tło
4965 4965 -----
4966 4966 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4967 4967 odcinek powrotny
4968 4968 zła
4969 4969 bahaizm
4970 4970 baptyści
4971 4971 drut kolczasty
4972 4972 bariera
4973 4973 -----
4974 4974 +++++
4975 4975 Podstawowe przykłady
4976 4976 podstawowe
4977 4977 Basen
4978 4978 Koszykówka
4979 4979 ładowanie akumulatora
4980 4980 boksyty
4981 4981 Plaża
4982 4982 rowery
4983 4983 dętki do roweru
4984 4984 +++++
4985 4985 biopaliwo
4986 4986 biogaz
4987 4987 biomasa
4988 4988 -----
4989 4989 torfowisko
4990 4990 -----
4991 4991 bule
4992 4992 granica
4993 4993 gra w kule
4994 4994 gałąź
4995 4995 gałęzie szlaku wodnego (bez brzegu)
4996 4996 marka
4997 4997 most
4998 4998 etykieta "most" na węźle
4999 4999 -----
5000 5000 teren poprzemysłowy
5001 5001 buddyzm
5002 5002 budynek
5003 5003 próg zwalniający
5004 5004 hamburgery
5005 5005 autobus
5006 5006 wydzielony pas autobusowy
5007 5007 przez {0}
5008 5008 futbol kanadyjki
5009 5009 kanał
5010 5010 -----
5011 5011 kajakarstwo
5012 5012 uwzględnij wielkość liter
5013 5013 kościół katolicki
5014 5014 Cmentarz
5015 5015 ośrodek
5016 5016 łańcuch
5017 5017 węgiel drewny
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 kurczak
5021 5021 chińska
5022 5022 -----
5023 5023 chrześcijaństwo
5024 5024 kościół
5025 5025 papierosy
5026 5026 miasto
5027 5027 cywilna
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 wspinaczka
5031 5031 -----
5032 5032 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5033 5033 zamknięty
5034 5034 zamknięte drogi z terenem od 100m²
5035 5035 zamknięta droga
5036 5036 węgiel
5037 5037 bruk
5038 5038 zimne powietrze
5039 5039 zimna woda
5040 5040 kombinacje
5041 5041 spalanie
5042 5042 działalność komercyjna
5043 5043 komunikacyjna
5044 5044 szutr
5045 5045 sprężone powietrze
5046 5046 beton
5047 5047 prezerwatywy
5048 5048 konfiguruj
5049 5049 Konfiguruje styl rysowania mapy
5050 5050 konflikt
5051 5051 iglasty
5052 5052 połaczenie
5053 5053 w budowie
5054 5054 sieć trakcyjna
5055 5055 pojemnik
5056 5056 -----
5057 5057 miedź
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 liczba
5061 5061 -----
5062 5062 krykiet
5063 5063 krykiet
5064 5064 krokiet
5065 5065 -----
5066 5066 klienci
5067 5067 -----
5068 5068 kolarstwo
5069 5069 tama z turbiną wodną
5070 5070 dane
5071 5071 liściasty
5072 5072 obiekt dedykowany
5073 5073 st° min'' (Morskie)
5074 5074 st° min'' sek"
5075 5075 usunięto
5076 5076 -----
5077 5077 dla dostaw
5078 5078 przestarzały
5079 5079 dla wyznaczonych pojazdów
5080 5080 dojazd do posesji
5081 5081 dom jednorodzinny
5082 5082 -----
5083 5083 objazd
5084 5084 olej napędowy
5085 5085 diamenty
5086 5086 zablokowane
5087 5087 rów
5088 5088 Dok
5089 5089 nie istnieje
5090 5090 wyścigi psów
5091 5091 podwójny
5092 5092 na dół
5093 5093 zjazd
5094 5094 pobrany obszar
5095 5095 ściek
5096 5096 -----
5097 5097 -----
5098 5098 napoje
5099 5099 podjazd
5100 5100 -----
5101 5101 łatwa
5102 5102 -----
5103 5103 energia elektryczna
5104 5104 energia elektryczna
5105 5105 -----
5106 5106 elementy
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 jazda konna
5110 5110 -----
5111 5111 ewangelikalizm
5112 5112 parzyste
5113 5113 -----
5114 5114 przykłady
5115 5115 doskonała
5116 5116 torby na odchody
5117 5117 oczekiwano pliku .jos wewnątrz archiwum .joz
5118 5118 dla ekspertów
5119 5119 -----
5120 5120 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5121 5121 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5122 5122 -----
5123 5123 gospodarstwo
5124 5124 ogrodzenie
5125 5125 prom
5126 5126 filtrowane/nieaktywne
5127 5127 filtrowany/ukryty
5128 5128 znajdź w zaznaczeniu
5129 5129 pierwsza droga za skrzyżowaniem
5130 5130 ryba z frytkami
5131 5131 rozszczepienie jądra atomowego
5132 5132 -----
5133 5133 jedzenie
5134 5134 piesza
5135 5135 -----
5136 5136 bród
5137 5137 las
5138 5138 leśna
5139 5139 -----
5140 5140 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5141 5141 odcinek docelowy
5142 5142 -----
5143 5143 francuska
5144 5144 od kafelka
5145 5145 z drogi
5146 5146 pełna
5147 5147 -----
5148 5148 fuzja jądrowa
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 garaż
5152 5152 garaże
5153 5153 gazowy
5154 5154 gazyfikacja
5155 5155 bęzyna
5156 5156 -----
5157 5157 geotermiczna
5158 5158 niemiecka
5159 5159 Lodowiec
5160 5160 złoto
5161 5161 +++++
5162 5162 pole golfowe
5163 5163 dobra
5164 5164 znacznik GPS
5165 5165 punkt GPS
5166 5166 1 stopnia
5167 5167 2 stopnia
5168 5168 3 stopnia
5169 5169 4 stopnia
5170 5170 5 stopnia
5171 5171 -----
5172 5172 trawa
5173 5173 kratka trawnikowa
5174 5174 żwir
5175 5175 grecka
5176 5176 zielony
5177 5177 Teren nie zabudowany
5178 5178 szklarnia
5179 5179 grunt
5180 5180 -----
5181 5181 gimnastyka
5182 5182 połowiczna
5183 5183 punkt zatrzymania
5184 5184 -----
5185 5185 -----
5186 5186 -----
5187 5187 -----
5188 5188 zdrowie
5189 5189 ciepłowniczy
5190 5190 wrzosowisko
5191 5191 żywopłot
5192 5192 samochody ciężarowe
5193 5193 wyróżnienie
5194 5194 -----
5195 5195 droga
5196 5196 Droga bez numeru referencyjnego
5197 5197 -----
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 hinduizm
5201 5201 historia
5202 5202 tablica historyczna
5203 5203 hokej
5204 5204 tragiczna
5205 5205 jazda konna
5206 5206 wyścigi konne
5207 5207 -----
5208 5208 gorące powietrze
5209 5209 gorąca woda
5210 5210 +++++
5211 5211 dom
5212 5212 -----
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 +++++
5216 5216 -----
5217 5217 chata
5218 5218 wodna
5219 5219 lody
5220 5220 -----
5221 5221 ilmenit
5222 5222 przyciemnienia podkładu mapy
5223 5223 nieaktywne
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 niekompletne
5228 5228 przybliż by zobaczyć więcej detali
5229 5229 niezależny
5230 5230 indyjska
5231 5231 wewnętrzny
5232 5232 przemysł
5233 5233 -----
5234 5234 Wewnętrzny segment
5235 5235 zintegrowano z głównym programem
5236 5236 średnia
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 rudy żelaza
5240 5240 wysepka
5241 5241 wydzielone pomieszczenie
5242 5242 włoska
5243 5243 dżinizm
5244 5244 japońska
5245 5245 świadkowie Jehowy
5246 5246 judaizm
5247 5247 -----
5248 5248 -----
5249 5249 +++++
5250 5250 +++++
5251 5251 -----
5252 5252 wysypisko smieci
5253 5253 zagospodarowanie przestrzenne
5254 5254 typ użytkowania ziemi {0}
5255 5255 droga
5256 5256 -----
5257 5257 ostatnia droga przed skrzyżowaniem
5258 5258 warstwa
5259 5259 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
5260 5260 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 ołów
5264 5264 w lewo
5265 5265 wypoczynek
5266 5266 typ wypoczynku {0}
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 wapień
5270 5270 limitowane
5271 5271 -----
5272 5272 strefa zamieszkania
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5276 5276 wczytywanie stylu ''{0}''...
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 zablokuj przewijanie
5280 5280 -----
5281 5281 -----
5282 5282 znak zaprzeczenia
5283 5283 -----
5284 5284 niska
5285 5285 luteranie
5286 5286 -----
5287 5287 główny
5288 5288 -----
5289 5289 namorzyny
5290 5290 -----
5291 5291 ręcznie
5292 5292 styl mapy
5293 5293 +++++
5294 5294 +++++
5295 5295 marsze
5296 5296 pasuje jeśli "klucz" istnieje
5297 5297 max szer.
5298 5298 max dł.
5299 5299 -----
5300 5300 -----
5301 5301 -----
5302 5302 -----
5303 5303 -----
5304 5304 -----
5305 5305 członek
5306 5306 -----
5307 5307 metadane
5308 5308 +++++
5309 5309 metodyści
5310 5310 meksykańska
5311 5311 wojsko
5312 5312 min szer.
5313 5313 min dł.
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 brakujące obiekty:
5320 5320 błędnie wpisana nazwa klucza
5321 5321 mieszany
5322 5322 -----
5323 5323 -----
5324 5324 -----
5325 5325 mormoni
5326 5326 sporty motorowe
5327 5327 -----
5328 5328 ''motorroad'' bez klucza ''highway''
5329 5329 autostrada
5330 5330 ciąg pieszy
5331 5331 Błoto
5332 5332 różne sporty
5333 5333 wielopoziomowy
5334 5334 -----
5335 5335 +++++
5336 5336 islam
5337 5337 -----
5338 5338 narodowa
5339 5339 naturalne
5340 5340 typ naturalny {0}
5341 5341 -----
5342 5342 tablica przyrodnicza
5343 5343 gazety
5344 5344 następny
5345 5345 nikiel
5346 5346 nie
5347 5347 brak opisu
5348 5348 -----
5349 5349 nie ma obsługi odczytu tego formatu
5350 5350 -----
5351 5351 brak modyfikatora
5352 5352 -----
5353 5353 zakaz skrętu w lewo
5354 5354 zakaz skrętu w prawo
5355 5355 zakaz jazdy prosto
5356 5356 zakaz zawracania
5357 5357 węzeł skrzyżowania
5358 5358 -----
5359 5359 -----
5360 5360 żadne
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 nie zostały usunięte
5364 5364 nie w zestawie
5365 5365 nie występuje
5366 5366 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
5367 5367 tablica informacyjna
5368 5368 dla początkujących
5369 5369 ''ntd_id'' bez klucza ''highway''
5370 5370 jądrowa
5371 5371 obiekty
5372 5372 obiekty (i wszystkie jego drogi wezłów / relacje członków) w obecnym podglądzie
5373 5373 obiekty (i wszystkie jego drogi wezłów / relacje członków) w pobranym obszarze
5374 5374 obiekty zmienione przez użytkownika
5375 5375 obiekty mające od 5 do 10 tagów
5376 5376 obiekty w obecnym podglądzie
5377 5377 obiekty w pobranym obszarze
5378 5378 obiekty z minimalnie 20 węzłami
5379 5379 obiekty z ustalonym ID
5380 5380 obiekty z ustalonym ID zestawu zmian
5381 5381 obiekty w ustaloną rolą w relacji
5382 5382 obiekty z ustaloną wersją
5383 5383 obiekty z ostatnim czasem modyfikacji w zakresie
5384 5384 obserwacyjna
5385 5385 nieparzyste
5386 5386 biurowiec
5387 5387 oficjalnie
5388 5388 naftowy
5389 5389 -----
5390 5390 stare szyny kolejowe
5391 5391 stare
5392 5392 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5393 5393 ''oneway'' bez klucza ''highway''
5394 5394 -----
5395 5395 nakaz skrętu w lewo
5396 5396 nakaz skrętu w prawo
5397 5397 nakaz jazdy prosto
5398 5398 otwarty
5399 5399 -----
5400 5400 pod prąd
5401 5401 droga pod prąd
5402 5402 ścieżka pod prąd
5403 5403 opcje
5404 5404 -----
5405 5405 kościół prawosławny
5406 5406 -----
5407 5407 -----
5408 5408 zewnętrzny
5409 5409 Zewnętrzny segment
5410 5410 poza pobranym obszarem
5411 5411 uliczka parkingowa
5412 5412 bilety parkingowe
5413 5413 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5414 5414 pyłu
5415 5415 pasażerowie
5416 5416 pasażerowie; pojazdy
5417 5417 utwardzona
5418 5418 kostka
5419 5419 Szczyt
5420 5420 kamienie
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 +++++
5424 5424 zielonoświątkowcy
5425 5425 -----
5426 5426 dopuszczalny
5427 5427 zdjęcia
5428 5428 fotowoltaiczna
5429 5429 nabrzeże
5430 5430 rurociąg
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 -----
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 -----
5437 5437 boisko
5438 5438 +++++
5439 5439 Miejsce
5440 5440 tablica botaniczna
5441 5441 plastik
5442 5442 -----
5443 5443 -----
5444 5444 -----
5445 5445 słup
5446 5446 polityczna
5447 5447 miejsce znaku
5448 5448 energia
5449 5449 prezbiterianie
5450 5450 poprzedni
5451 5451 droga krajowa
5452 5452 droga krajowa - dojazd
5453 5453 droga prywatna
5454 5454 właściwości
5455 5455 proponowany
5456 5456 protestanci
5457 5457 -----
5458 5458 publiczny
5459 5459 transport publiczny
5460 5460 mapy komunikacji miejskiej
5461 5461 bilety komunikacji miejskiej
5462 5462 -----
5463 5463 elektrownia szczytowo-pompowa
5464 5464 pompowanie (np. woda geotermalna)
5465 5465 pyroliza
5466 5466 -----
5467 5467 poczwórny
5468 5468 kwakrzy
5469 5469 kamieniołom
5470 5470 sport rakietowy
5471 5471 -----
5472 5472 kolej
5473 5473 Teren kolejowy
5474 5474 -----
5475 5475 tory kolejowe
5476 5476 -----
5477 5477 -----
5478 5478 bystrze
5479 5479 szuwary
5480 5480 +++++
5481 5481 regionalna
5482 5482 wyrażenie regularne
5483 5483 powiązane obiekty
5484 5484 Relacja bez typu
5485 5485 -----
5486 5486 Odśwież domyślne wpisy
5487 5487 załaduj ponownie z pliku wybrane style
5488 5488 zdalnie
5489 5489 usuń z zaznaczenia
5490 5490 zamień zaznaczenie
5491 5491 -----
5492 5492 -----
5493 5493 zabudowa
5494 5494 restauracja bez nazwy
5495 5495 handel
5496 5496 w prawo
5497 5497 rzeka
5498 5498 koryto rzeczne
5499 5499 droga
5500 5500 rola
5501 5501 zadaszony
5502 5502 -----
5503 5503 rondo
5504 5504 droga
5505 5505 odcinek trasy
5506 5506 -----
5507 5507 +++++
5508 5508 +++++
5509 5509 -----
5510 5510 turbina wodna (bez spiętrzenia wody)
5511 5511 rutyl
5512 5512 ''sac_scale'' bez klucza ''highway''
5513 5513 sól
5514 5514 słone bagna
5515 5515 piach
5516 5516 kanapki
5517 5517 skala
5518 5518 schemat
5519 5519 szkoła
5520 5520 -----
5521 5521 Zarośla
5522 5522 droga wojewódzka
5523 5523 ''segregated'' bez klucza ''highway''
5524 5524 sejsmiczny
5525 5525 wybierz sport:
5526 5526 zaznaczony
5527 5527 zaznaczenie
5528 5528 -----
5529 5529 wydzielona przestrzeń
5530 5530 droga serwisowa
5531 5531 serwis
5532 5532 ściekowy
5533 5533 współdzielone z transportem miejskim
5534 5534 współdzielone
5535 5535 -----
5536 5536 szyici
5537 5537 strzelectwo
5538 5538 sklep
5539 5539 typ sklepu {0}
5540 5540 -----
5541 5541 powinna zostać przesłana
5542 5542 ''sidewalk'' bez klucza ''highway''
5543 5543 bocznica
5544 5544 sikhizm
5545 5545 srebro
5546 5546 pojedynczy
5547 5547 -----
5548 5548 miejsce
5549 5549 jazda na deskorolce
5550 5550 łyżwiarstwo
5551 5551 narciarska
5552 5552 narciarstwo
5553 5553 -----
5554 5554 ''smoothness'' bez klucza ''highway''
5555 5555 -----
5556 5556 ''snowplowing'' bez klucza ''highway''
5557 5557 piłka nożna
5558 5558 słoneczna
5559 5559 -----
5560 5560 -----
5561 5561 spirytualizm
5562 5562 -----
5563 5563 Sport
5564 5564 typ sportu {0}
5565 5565 centrum sportowe
5566 5566 źródło szlaku wodnego
5567 5567 odnoga
5568 5568 stadion
5569 5569 znaczki
5570 5570 -----
5571 5571 stan
5572 5572 para wodna
5573 5573 ''step_count'' bez klucza ''highway''
5574 5574 kamień
5575 5575 -----
5576 5576 -----
5577 5577 -----
5578 5578 strumień
5579 5579 -----
5580 5580 ulice
5581 5581 -----
5582 5582 nazwa ulicy zawiera ss
5583 5583 ciąg
5584 5584 ciąg;ciąg;...
5585 5585 -----
5586 5586 metro
5587 5587 -----
5588 5588 sunnici
5589 5589 terenowy
5590 5590 +++++
5591 5591 bagno
5592 5592 słodycze
5593 5593 pływanie
5594 5594 basen
5595 5595 -----
5596 5596 -----
5597 5597 tenis stołowy
5598 5598 tampony
5599 5599 taoizm
5600 5600 doładowanie do telefonu
5601 5601 tymczasowy
5602 5602 Tymczasowy typ drogi
5603 5603 tenis
5604 5604 +++++
5605 5605 szeregowiec
5606 5606 droga powiatowa
5607 5607 tekst
5608 5608 tajska
5609 5609 podstawowy styl Potlatch 2
5610 5610 termiczna (np. kolektory słoneczne)
5611 5611 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
5612 5612 ta warstwa jest warstwą aktywną
5613 5613 -----
5614 5614 tereny zalewowe
5615 5615 -----
5616 5616 -----
5617 5617 -----
5618 5618 cyna
5619 5619 -----
5620 5620 do drogi
5621 5621 -----
5622 5622 topograficzna
5623 5623 -----
5624 5624 turystyka
5625 5625 typ turystyki {0}
5626 5626 -----
5627 5627 zabawki
5628 5628 ścieżka
5629 5629 ścieżka i punkty
5630 5630 tylko ścieżki
5631 5631 -----
5632 5632 -----
5633 5633 -----
5634 5634 -----
5635 5635 -----
5636 5636 sygnalizacja świetlna
5637 5637 -----
5638 5638 -----
5639 5639 tramwaj
5640 5640 transport
5641 5641 potrójny
5642 5642 -----
5643 5643 -----
5644 5644 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5645 5645 droga ekspresowa
5646 5646 droga ekspresowa - dojazd
5647 5647 -----
5648 5648 turecka
5649 5649 rodzaj
5650 5650 droga gminna
5651 5651 niekontrolowane
5652 5652 podziemny
5653 5653 -----
5654 5654 unitarianizm
5655 5655 uniwersytet
5656 5656 nieznany
5657 5657 -----
5658 5658 -----
5659 5659 -----
5660 5660 -----
5661 5661 nieoznakowane
5662 5662 nieutwardzona
5663 5663 nieznana
5664 5664 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
5665 5665 -----
5666 5666 nieotagowany
5667 5667 nieotagowana droga
5668 5668 -----
5669 5669 -----
5670 5670 do góry
5671 5671 aż do kafelka
5672 5672 użycie
5673 5673 -----
5674 5674 -----
5675 5675 próżnia
5676 5676 błędy spradzania poprawności
5677 5677 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5678 5678 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5679 5679 pojazdy
5680 5680 wersja {0}
5681 5681 poprzez węzły lub drogi
5682 5682 Wiadukt
5683 5683 +++++
5684 5684 widok
5685 5685 -----
5686 5686 Wulkan
5687 5687 vouchery
5688 5688 ściana
5689 5689 -----
5690 5690 ścienny
5691 5691 -----
5692 5692 woda
5693 5693 poziom wody
5694 5694 -----
5695 5695 szlak wodny
5696 5696 typ drogi wodnej {0}
5697 5697 szlak wodny (bez brzegu)
5698 5698 -----
5699 5699 -----
5700 5700 droga jest połączona
5701 5701 droga jest połączona z kolejnym członkiem relacji
5702 5702 droga jest połączona z poprzednim członkiem relacji
5703 5703 droga nie jest połączona ani z poprzednim ani z następnym członkiem
5704 5704 tylko punkty
5705 5705 -----
5706 5706 -----
5707 5707 -----
5708 5708 -----
5709 5709 pogoda
5710 5710 -----
5711 5711 -----
5712 5712 -----
5713 5713 -----
5714 5714 tablica o zwierzętach
5715 5715 wiatrowa
5716 5716 wydobywczy
5717 5717 przewodowy
5718 5718 bezprzewodowy
5719 5719 drewno
5720 5720 -----
5721 5721 -----
5722 5722 Błędny znacznik highway na węźle
5723 5723 +++++
5724 5724 dworzec przetokowy
5725 5725 tak
5726 5726 +++++
5727 5727 cynk
5728 5728 -----
5729 5729 -----
5730 5730 cyrkon
5731 5731 przybliż by załadować kafelki
5732 5732 przybliż by załadować więcej kafelek
5733 5733 zaratusztrianizm
5734 5734 {0} (Korsyka)
5735 5735 +++++
5736 5736 {0} ({1} do {2} stopni)
5737 5737 +++++
5738 5738 -----
5739 5739 {0} [niekompletny]
5740 5740 Obiekty na warstwie {0}:
5741 5741 {0} jest przestarzały
5742 5742 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5743 5743 -----
5744 5744 -----
5745 5745 -----
5746 5746 -----
5747 5747 -----
5748 5748 -----
5749 5749 -----
5750 5750 {0} metrów
5751 5751 jeszcze {0}
5752 5752 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5753 5753 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5754 5754 {0} km kw.
5755 5755 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5756 5756 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5757 5757 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5758 5758 -----
5759 5759 -----
5760 5760 +++++
5761 5761 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5762 5762 {0}: niedozwolona opcja -- {1}
5763 5763 {0}: nieprawidłowa opcja -- {1}
5764 5764 {0}: opcja "--{1}" nie zezwala na argument
5765 5765 {0}: opcja "{1}" jest niejednoznaczna
5766 5766 {0}: opcja ''{1}'' wymaga argumentu
5767 5767 {0}: opcja ''{1}{2}'' nie dopuszcza argumentu
5768 5768 {0}: opcja wymaga użycia argumentu -- {1}
5769 5769 {0}: nierozpoznana opcja ''--{1}''
5770 5770 {0}: nierozpoznana opcja ''{1}{2}''
5771m 1 -----
5772m 2 ({0} zapytanie)
5773m 2 ({0} zapytania)
5774m 2 ({0} zapytań)
5775m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5776m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5777m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5778m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu jednej warstwy z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5779m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5780m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5781m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcie do ścieżki GPX.</html>
5782m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcia do ścieżki GPX.</html>
5783m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęć do ścieżki GPX.</html>
5784m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5785m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5786m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5787m 7 -----
5788m 8 -----
5789m 9 -----
5790m 10 -----
5791m 11 -----
5792m 12 -----
5793m 13 -----
5794m 14 -----
5795m 15 -----
5796m 16 -----
5797m 17 -----
5798m 18 -----
5799m 19 Dodaj nowy węzeł do drogi
5800m 19 Dodaj nowy węzeł do {0} dróg
5801m 19 Dodaj nowy węzeł do {0} dróg
5802m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5803m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5804m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5805m 21 Dodaj zaznaczenie do {0} relacji
5806m 21 Dodaj zaznaczenie do {0} relacji
5807m 21 Dodaj zaznaczenie do {0} relacji
5808m 22 Dodano {0} obiekt
5809m 22 Dodano {0} obiekty
5810m 22 Dodano {0} obiektów
5811m 23 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5812m 23 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5813m 23 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5814m 24 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5815m 24 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5816m 24 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5817m 25 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5818m 25 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5819m 25 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5820m 26 Czy zmienić wartość?
5821m 26 Czy zmienić wartości?
5822m 26 Czy zmienić wartości?
5823m 27 Zmień {0} obiekt
5824m 27 Zmień {0} obiekty
5825m 27 Zmień {0} obiektów
5826m 28 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5827m 28 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5828m 28 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5829m 29 Konflikt podczas pobierania
5830m 29 Konflikty podczas pobierania
5831m 29 Konflikty podczas pobierania
5832m 30 Konflikt w danych
5833m 30 Konflikty w danych
5834m 30 Konflikty w danych
5835m 31 Usunięto {0} węzeł
5836m 31 Usunięto {0} węzły
5837m 31 Usunięto {0} węzłów
5838m 32 Usunięto {0} objekt
5839m 32 Usunięto {0} objekty
5840m 32 Usunięto {0} objektów
5841m 33 Usunięto {0} relację
5842m 33 Usunięto {0} relacje
5843m 33 Usunięto {0} relacji
5844m 34 Usunięto {0} drogę
5845m 34 Usunięto {0} drogi
5846m 34 Usunięto {0} dróg
5847m 35 Usuwanie {0} obiektu
5848m 35 Usuwanie {0} obiektów
5849m 35 Usuwanie {0} obiektów
5850m 36 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5851m 36 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5852m 36 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5853m 37 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5854m 37 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5855m 37 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5856m 38 -----
5857m 39 -----
5858m 40 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5859m 40 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5860m 40 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5861m 41 Wyczuję {0} obiekt z ''{1}''
5862m 41 Wyczuję {0} obiekty z ''{1}''
5863m 41 Wyczuję {0} obiektów z ''{1}''
5864m 42 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5865m 42 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5866m 42 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5867m 43 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5868m 43 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5869m 43 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5870m 44 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5871m 44 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5872m 44 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5873m 45 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5874m 45 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5875m 45 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5876m 46 Połączona wersja ({0} pozycja)
5877m 46 Połączona wersja ({0} pozycje)
5878m 46 Połączona wersja ({0} pozycji)
5879m 47 Przesunięto {0} węzeł
5880m 47 Przesunięto {0} węzły
5881m 47 Przesunięto {0} węzłów
5882m 48 Moja wersja ({0} pozycja)
5883m 48 Moja wersja ({0} pozycje)
5884m 48 Moja wersja ({0} pozycji)
5885m 49 Pobranie obiektu nie powiodło się
5886m 49 Pobranie obiektów nie powiodło się
5887m 49 Pobranie obiektów nie powiodło się
5888m 50 Obiekt usunięty
5889m 50 Obiekty usunięte
5890m 50 Obiektów usuniętych
5891m 51 Pobrany obiekt został usunięty.
5892m 51 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5893m 51 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5894m 52 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5895m 52 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5896m 52 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5897m 53 Otwieranie {0} pliku...
5898m 53 Otwieranie {0} plików...
5899m 53 Otwieranie {0} plików...
5900m 54 Wklejam {0} tag
5901m 54 Wklejam {0} tagi
5902m 54 Wklejam {0} tagi
5903m 55 -----
5904m 56 -----
5905m 57 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5906m 57 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5907m 57 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5908m 58 Usunięto {0} obiekt
5909m 58 Usunięto {0} obiekty
5910m 58 Usunięto {0} obiektów
5911m 59 -----
5912m 60 -----
5913m 61 Obrócono {0} węzeł
5914m 61 Obrócono {0} węzły
5915m 61 Obrócono {0} węzłów
5916m 62 Skalowanie {0} węzła
5917m 62 Skalowanie {0} węzłów
5918m 62 Skalowanie {0} węzłów
5919m 63 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5920m 63 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5921m 63 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5922m 64 Uproszczono {0} drogę
5923m 64 Uproszczono {0} drogi
5924m 64 Uproszczono {0} dróg
5925m 65 -----
5926m 66 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5927m 66 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5928m 66 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5929m 67 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5930m 67 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5931m 67 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5932m 68 -----
5933m 69 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5934m 69 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5935m 69 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5936m 70 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5937m 70 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5938m 70 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5939m 71 Ich wersja ({0} pozycja)
5940m 71 Ich wersja ({0} pozycje)
5941m 71 Ich wersja ({0} pozycji)
5942m 72 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5943m 72 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5944m 72 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5945m 73 -----
5946m 74 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5947m 74 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5948m 74 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5949m 75 -----
5950m 76 Wykryto {0} konflikt.
5951m 76 Wykryto {0} konflikty.
5952m 76 Wykryto {0} konfliktów.
5953m 77 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
5954m 77 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
5955m 77 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
5956m 78 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5957m 78 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5958m 78 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5959m 79 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5960m 79 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5961m 79 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5962m 80 Transformuj {0} węzeł
5963m 80 Transformuj {0} węzeły
5964m 80 Transformuj {0} węzełów
5965m 81 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5966m 81 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5967m 81 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5968m 82 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5969m 82 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5970m 82 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5971m 83 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5972m 83 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5973m 83 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5974m 84 Przesyłanie {0} obieku...
5975m 84 Przesyłanie {0} obiektów...
5976m 84 Przesyłanie {0} obiektów...
5977m 85 -----
5978m 86 -----
5979m 87 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
5980m 87 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5981m 87 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5982m 88 znacznik
5983m 88 znaczniki
5984m 88 znaczników
5985m 89 węzeł
5986m 89 węzły
5987m 89 węzłów
5988m 90 obiekt
5989m 90 obiekty
5990m 90 obiektów
5991m 91 relacja
5992m 91 relacje
5993m 91 relacji
5994m 92 do obiektu {0}
5995m 92 do obiektów {0}
5996m 92 do obiektów {0}
5997m 93 droga
5998m 93 drogi
5999m 93 dróg
6000m 94 {0} Autor
6001m 94 {0} Autorzy
6002m 94 {0} Autorów
6003m 95 -----
6004m 96 {0} składa się z {1} markera
6005m 96 {0} składa się z {1} markerów
6006m 96 {0} składa się z {1} markerów
6007m 97 -----
6008m 98 Wczytano {0} obraz.
6009m 98 Wczytano {0} obrazy.
6010m 98 Wczytano {0} obrazów.
6011m 99 {0} element
6012m 99 {0} elementy
6013m 99 {0} elementów
6014m 100 {0} węzeł
6015m 100 {0} węzły
6016m 100 {0} węzłów
6017m 101 {0} obiekt do dodania:
6018m 101 {0} obiekty do dodania:
6019m 101 {0} obiektów do dodania:
6020m 102 {0} obiekt do usunięcia:
6021m 102 {0} obiekty do usunięcia:
6022m 102 {0} obiektów do usunięcia:
6023m 103 {0} obiekt do zmodyfikowania:
6024m 103 {0} obiekty do zmodyfikowania:
6025m 103 {0} obiektów do zmodyfikowania:
6026m 104 -----
6027m 105 {0} relacja
6028m 105 {0} relacje
6029m 105 {0} relacji
6030m 106 {0} trasa,
6031m 106 {0} trasy,
6032m 106 {0} tras,
6033m 107 {0} tag
6034m 107 {0} tagów
6035m 107 {0} tags
6036m 108 {0} ścieżka
6037m 108 {0} ścieżki
6038m 108 {0} ścieżki
6039m 109 {0} ślad,
6040m 109 {0} ślady,
6041m 109 {0} śladów,
6042m 110 {0} posiadał tagi GPS.
6043m 110 {0} posiadały tagi GPS.
6044m 110 {0} posiadało tagi GPS.
6045m 111 {0} droga
6046m 111 {0} drogi
6047m 111 {0} dróg
6048m 112 {0} punkt
6049m 112 {0} punkty
6050m 112 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.