source: josm/trunk/data/pl.lang@ 5533

Last change on this file since 5533 was 5533, checked in by stoecker, 12 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 145.0 KB
Line 
1 1 (linia {0}, kolumna {1})
2 2 -----
3 3 -----
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 -----
7 7 lub
8 8 Liczba obiektów
9 9 % na wschód:
10 10 % na północ:
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (liczba zapytań nieznana)
19 19 (1 zapytanie)
20 20 (Kod={0})
21 21 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
22 22 -----
23 23 (Adres URL był:
24 24 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
25 25 -----
26 26 (brak obiektu)
27 27 (brak)
28 28 (użyj przesunięcia podanego przez server)
29 29 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
30 30 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
31 31 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
32 32 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
33 33 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
34 34 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
35 35 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
36 36 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
37 37 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
38 38 * Jeden węzęł z tagami lub
39 39 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
40 40 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
41 41 -----
42 42 +++++
43 43 +++++
44 44 ...możliwe inne rodzaje transportu
45 45 ... odwołuje się do relacji
46 46 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 -----
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 Kręgle
54 54 +++++
55 55 +++++
56 56 +++++
57 57 -----
58 58 +++++
59 59 +++++
60 60 -----
61 61 -----
62 62 +++++
63 63 -----
64 64 +++++
65 65 +++++
66 66 -----
67 67 -----
68 68 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
69 69 <Nie wczytano jeszcze ścieżek GPX>
70 70 <anonimowy>
71 71 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
72 72 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
73 73 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
74 74 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
75 75 -----
76 76 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
77 77 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
78 78 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
79 79 -----
80 80 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
81 81 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
82 82 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
83 83 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
84 84 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
85 85 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
86 86 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
87 87 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
88 88 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
89 89 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
90 90 -----
91 91 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
92 92 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
93 93 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
97 97 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
98 98 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
99 99 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
100 100 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
101 101 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
102 102 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
103 103 <dwukropek>
104 104 <różne>
105 105 <pusta>
106 106 <koniec pliku>
107 107 <równa się>
108 108 <h2>Filtr aktywny</h2>
109 109 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>uaktualnić swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
110 110 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
111 111 -----
112 112 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
113 113 <html><body>Proszę wprowadzić Klucz Dostępu OAuth, który ma prawo dostępu do serwera OSM ''{0}''.</body></html>
114 114 <html><h3>Usunąć plik {0} z dysku?<p>Zdjęcie będzie trwale utracone!</h3></html>
115 115 -----
116 116 -----
117 117 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
118 118 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
122 122 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
123 123 -----
124 124 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html>Nie można otworzyć adresu URL ''{0}'' ze względu na brak dostępności pasującego zadania.</html>
129 129 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
130 130 <html>Nie można wysłać {0} obiektów w jednym zapytaniem ponieważ<br>maksymalny rozmiar zestawu zmian {1} na serwerze ''{2}'' został przekroczony.</html>
131 131 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
132 132 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 <html>Nie można wczytać warstwy {0} ''{1}''.<br>Błąd:<br>{2}</html>
138 138 -----
139 139 <html>Nie można załadować pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
140 140 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
141 141 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
142 142 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
143 143 <html>Nie można zapisać pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
144 144 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
145 145 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
146 146 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
147 147 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
148 148 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
149 149 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
150 150 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
151 151 <html>Wprowadź ręcznie Klucz Dostępu jeśli został wygenerowany i pobrany poza JOSM.</html>
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
161 161 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
162 162 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
163 163 <html>Nie udało się załadowanie listy źródeł szablonów z<br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
164 164 <html>Nie udało się wczytać listy źródeł stylu z <br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 <html>JOSM pomyślnie pobrał Klucz Dostępu. Możesz teraz go zaakceptować. JOSM będzie używał go w przyszłości w celu uwierzytelnienia i uzyskania praw do serwera OSM.<br><br>Klucz dostępu: </html>
177 177 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
178 178 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
179 179 <html>JOSM pomyślnie pobrał Żeton Żądania. JOSM teraz uruchomi stronę z logowanie użytkownika w zewnętrznej przeglądarce. Proszę zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła OSM, a następnie postępować według instrukcji w celu nadania praw dostępu dla Żetonu Żądania. Następnie trzeba powrócić do tego okienka i kliknąć <strong>{0}</strong><br><br>Jeśli uruchomienie zewnętrznej przeglądarki nie uda się, możesz skopiować następujący URL i wkleić go do paska adresu przeglądarki.</html>
180 180 -----
181 181 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
182 182 -----
183 183 <html>Zaznacz <strong>lokalnie usunięte obiekty</strong>, które mają być skasowane też na serwerze.</html>
184 184 <html>Zaznacz zmodyfikowane obiekty <strong>z obecnie wybranych</strong> by wysłać je do serwera.</html>
185 185 <html>Ani <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> nie są zaznaczone.<br>Proszę wybrać albo pobieranie danych OSM, albo śladów GPX, albo obie te opcje.</html>
186 186 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
187 187 <html>Proszę kliknąć na <strong>{0}</strong> aby pobrać Żeton Żądania OAuth z ''{1}''.</html>
188 188 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
189 189 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
190 190 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
191 191 -----
192 192 -----
193 193 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
194 194 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
195 195 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
196 196 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
197 197 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
198 198 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
199 199 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
200 200 <html>Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
201 201 <html>Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
202 202 <html>Uruchom w pełni automatyczną procedurę pobierania klucza dostępu z witryny OSM.<br>JOSM uzyskuje dostęp do witryny OSM w imieniu użytkownika JOSM i w pełni<br>automatycznie uwierzytelnia użytkownika i pobiera Klucz Dostępu.</html>
203 203 <html>Uruchom półautomatyczną procedurę pobierania Klucza Dostępu z witryny OSM.<br>JOSM wysyła standardowe zapytanie OAuth by dostać Żeton Żądania i <br>Klucz Dostępu. Następnie przenosi użytkownika do witryny OSM w zewnętrznej przeglądarce<br> by potwierdzić jego tożsamość i zaakceptować Żeton Żądania wcześniej wysłany przez JOSM.</html>
204 204 <html>Wybierz wszystkie ścieżki, które chcesz wyświetlić. Możesz zaznaczyć wiele ścieżek przeciągając myszkę lub użyć CTRL i kliknąć wybrane. Mapa zostanie na bieżąco uaktualniona w tle. Otwórz adresy URL poprzez podwójne kliknięcie.</html>
205 205 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
206 206 -----
207 207 -----
208 208 <html>Zaznacz by zapisać Klucz Dostępu w preferencjach JOSM.<br>Odznacz by używać Klucza Dostępu tylko w tej sesji JOSM.</html>
209 209 -----
210 210 <html>Wybierz które akcje wykonać dla tej warstwy klikając lewym przyciskiem myszy.<br/>Zaznacz "Wyślij" aby wysłać zmiany na serwer OSM.<br/>Zaznacz "Zapisz" aby zapisać warstwę do pliku określonego po lewej.</html>
211 211 -----
212 212 <html>Krok 1/3: Pobranie Żetonu Żądania z OAuth</html>
213 213 <html>Krok 2/3: Uwierzytelnianie i pobieranie Klucza Dostępu</html>
214 214 <html>Krok 3/3: Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu</html>
215 215 -----
216 216 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
217 217 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
218 218 <html>Zrób zdjęcie swojemu odbiornikowi GPS gdy wyświetla on czas.<br>Wyświetl to zdjęcie tutaj.<br>Następnie po prostu ustaw czas według zdjęcia i wybierz strefę czasową<hr></html>
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <html>Automatyczny proces pobierania Klucza Dostępu OAuth<br>z serwera OSM nie udał się.<br><br>Proszę spróbować ponownie lub wybrać inną rodzaj procesu uwierzytelniania,<br>np. półautomatyczny lub ręczny.</html>
226 226 -----
227 227 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
228 228 -----
229 229 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
230 230 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
231 231 <html>Dane do wysłania uczestniczą w konflikcie w warstwie ''{0}''.<br>Najpierw musisz rozstrzygnąć go.</html>
232 232 -----
233 233 <html>Relacja została zmodyfikowana.<br><br>Czy chcesz zapisać zmiany?</html>
234 234 -----
235 235 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt.<br>Wiadomość o błędzie (nieprzetłumaczona):<br>{0}</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 <html>Potrzeba <strong>wielu zestawów zmian</strong> by wysłać {0} obiektów. Którą strategię chcesz użyć?</html>
239 239 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
240 240 <html>Co najmniej jeden członek tej relacji wskazuje<br>na samą relację.<br>To tworzy cykliczną zależność i jest odradzane.<br>Co chcesz zrobić z tą cykliczną zależnością?</html>
241 241 <html>Nie zaznaczono obszaru do pobrania.</html>
242 242 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
243 243 <html>Ta relacja ma już jeden lub więcej członków wskazujących na<br>obiekt ''{0}''<br><br>Czy nadal chcesz dodać kolejnego członka relacji?</html>
244 244 -----
245 245 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu parsowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=400>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
246 246 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu tagowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
247 247 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako mapy jest uznawane za szkodliwe.<br>Jeśli chcesz wysłać ślady, zobacz tutaj:</html>
248 248 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer miał nowszą wersję jednego <br>z twoich węzłów, dróg lub relacji.<br><br>Kliknij <strong>{0}</strong> by synchronizować cały lokalny zbiór danych z serwerem.<br>Kliknij <strong>{1}</strong> by przerwać wysyłanie i kontynuować edycję.<br></html>
249 249 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
250 250 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ użyłeś <br>zestawu zmian {0}, który już został zamknięty o {1}.<br>Proszę wyślij zmiany ponownie używając nowego lub nadal otwartego zestawu zmian.</html>
251 251 -----
252 252 <html>Użyj zdjęcia dokładnego zegara,<br>np. pokazywanego przez odbiornik GPS</html>
253 253 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
254 254 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
255 255 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
256 256 <html>Próbujesz dodać relację do siebie samej.<br><br>To stworzy cykliczną zależność i dlatego jest odradzane.<br>Pomijam relację ''{0}''.</html>
257 257 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
258 258 -----
259 259 <html>Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu OAuth z witryny OSM. Kliknij <strong>{0}</strong> by go zaakceptować. JOSM użyje go w dalszej komunikacji by uzyskać dostęp do OSM API.</html>
260 260 -----
261 261 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
262 262 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
263 263 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 <nowy obiekt>
269 269 <nie>
270 270 <lub>
271 271 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
272 272 <znak zapytania>
273 273 -----
274 274 <strong>Uwaga:</strong> JOSM zaloguje się <strong>tylko raz</strong> używając bezpiecznego połączenia.
275 275 -----
276 276 -----
277 277 > dół
278 278 > góra
279 279 -----
280 280 -----
281 281 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
282 282 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
283 283 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
284 284 -----
285 285 -----
286 286 Naruszenie możliwości API
287 287 Wersja API: {0}
288 288 +++++
289 289 Rozebrany tor
290 290 Przerwij
291 291 Anuluj scalanie
292 292 -----
293 293 -----
294 294 O programie
295 295 O JOSM...
296 296 Akceptuj
297 297 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
298 298 Dostęp do drogi
299 299 Klucz Dostępu
300 300 Klucz dostępu:
301 301 Sekretny klucz dostępu:
302 302 URL dostępu klucza:
303 303 Zakwaterowanie
304 304 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
305 305 -----
306 306 Akcja
307 307 -----
308 308 -----
309 309 Działania do wykonania
310 310 Aktywuj
311 311 -----
312 312 Aktywuj zaznzczoną warstwę
313 313 -----
314 314 Aktywne style:
315 315 Aktywne style:
316 316 Dodaj
317 317 Dodaj URL podkładu mapy
318 318 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
319 319 Dodaj węzeł...
320 320 Dodaj właściwość
321 321 Dodaj obraz
322 322 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
323 323 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
324 324 Dodaj nową ścieżkę ikon
325 325 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
326 326 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
327 327 -----
328 328 Dodaj do listy nowe źródło.
329 329 Dodaj nowy styl poprzez podanie nazwy pliku lub URL
330 330 Dodaje nowy tag
331 331 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
332 332 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
333 333 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
334 334 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
335 335 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
336 336 Dodaj pusty tag
337 337 Dodaj informacje o autorze
338 338 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
339 339 -----
340 340 Dodaje filtr.
341 341 Dodaj warstwę zdjęć {0}
342 342 -----
343 343 Dodaj węzeł
344 344 Dodaj węzeł do drogi
345 345 Dodaj węzeł do drogi i połącz
346 346 Dodano węzeł {0}
347 347 Dodano relację {0}
348 348 -----
349 349 -----
350 350 Dodaj tagi
351 351 Dodaj tagi do wybranych obiektów
352 352 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
353 353 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
354 354 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
355 355 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
356 356 Dodaj do zaznaczenia
357 357 -----
358 358 Czy dodać wartość?
359 359 -----
360 360 Dodano drogę {0}
361 361 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
362 362 Interpolacja adresów
363 363 Adresy
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 Sztolnia
369 369 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
370 370 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
371 371 Dopasuj położenie warstwy obrazu
372 372 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
373 373 -----
374 374 -----
375 375 Centrum administracyjne
376 376 Administracyjna
377 377 Poziom administracyjny
378 378 Zaawansowane
379 379 -----
380 380 -----
381 381 Zaawansowane parametry OAuth
382 382 Zaawansowane właściwości OAuth
383 383 Ustawienia zaawansowane
384 384 Szczegółowe informacje
385 385 Szczegółowe informacje (WWW)
386 386 Szczegółowe informacje o obiekcie
387 387 -----
388 388 Koleje linowe
389 389 +++++
390 390 Rolnictwo
391 391 Lotnisko
392 392 Lotnisko
393 393 Sklep monopolowy
394 394 Wyrównaj węzły na kole
395 395 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
396 396 wszystkie
397 397 -----
398 398 Wszystkie formaty
399 399 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
400 400 Wszystkie punkty i segmenty ścieżki będą tego samego koloru. Można to zmodyfikować w Zarządcy Warstw.
401 401 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
402 402 -----
403 403 Wszystkie typy pojazdów
404 404 Ogródki działkowe
405 405 -----
406 406 Pozwól na pobieranie twoich prywatnych śladów GPS
407 407 Pozwól na odczyt twoich preferencji
408 408 Pozwól na wysyłaniu śladów GPS
409 409 Pozwól na wysyłanie map
410 410 Pozwól na zapis twoich preferencji
411 411 Dozwolony ruch:
412 412 -----
413 413 Pozwala na otworzenie plików gpx/osm, które mają część wspólną z obecnie wyświetlanym obszarem.
414 414 Pozwala użytkownikom na anonimizowanie znaczników czasu i szybkie usunięcie części ogromnych śladów GPX.
415 415 -----
416 416 Pozwala na dodanie tagów do atrybutów wszystkich wybranych obiektów w danym obszarze na raz.
417 417 Pozwala na odfiltrowanie niepotrzebnych śladów GPS.
418 418 Pozwala na bezpośredni import do JOSM plików w różnych formatach.
419 419 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
420 420 -----
421 421 Kanał alfa
422 422 Chata alpejska
423 423 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
424 424 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
425 425 zmień także nazwę pliku
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 -----
430 430 Futbol amerykański
431 431 Liczba kabli
432 432 Pojemność
433 433 Ilość stopni
434 434 Natężenie
435 435 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
436 436 Pusta wartość usunie znacznik.
437 437 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
438 438 Wystąpił błąd przy próbie dopasowania zdjęć do ścieżki GPX. Możesz ustawiając suwaki ręcznie dopasować zdjęcia.
439 439 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
440 440 -----
441 441 -----
442 442 Przyciąganie do kątów
443 443 -----
444 444 Adnotacja
445 445 -----
446 446 -----
447 447 Zastosuj
448 448 Zastosuj zmiany
449 449 Zastosuj szablon
450 450 Zastosuj rozwiązanie
451 451 Zastosuj rolę
452 452 Zastosuj rolę:
453 453 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
454 454 Zastosuj rozwiązane konflikty
455 455 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
456 456 Zastosuj wybrane zmiany
457 457 -----
458 458 Przypisz tagi do zestawu zmian, do którego zmiany są wysyłane
459 459 Zastosuj zmiany
460 460 Zastosuj adres kafelka
461 461 Zastosuj zmiany i zamknij okno
462 462 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
463 463 Zastosować?
464 464 -----
465 465 +++++
466 466 Wykopalisko archeologiczne
467 467 Łucznictwo
468 468 Kontynuować?
469 469 obszar
470 470 Niezamknięty obszar
471 471 Tereny wokół miejsc
472 472 Obszary zawierają ten sam segment
473 473 Centrum kulturalne
474 474 Sztuka
475 475 Pytaj przed aktualizacją
476 476 -----
477 477 Skojarzone ulice
478 478 -----
479 479 -----
480 480 Lekkoatletyka
481 481 Uwaga: Używaj jedynie rzeczywistych klawiszy klawiatury!
482 482 Atrakcja
483 483 -----
484 484 Dźwięk
485 485 -----
486 486 Ustawienia audio
487 487 Markery audio z {0}
488 488 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
489 489 Etykietowanie punktów audio
490 490 +++++
491 491 Audioprzewodnik
492 492 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
493 493 Australijski football
494 494 Uwierzytelnij
495 495 Uwierzytelnij wprowadzoną nazwą użytkownika i hasłem.
496 496 -----
497 497 Uwierzytelnianie OSM przy pomocy API ''{0}'' nie powiodło się. Proszę wprowadź poprawną nazwę użytkownika i poprawne hasło.
498 498 -----
499 499 Uwierzytelniam sesję użytkownika ''{0}''
500 500 Uwierzytelnianie
501 501 Uwierzytelnienie nie powiodło się
502 502 Błąd uwierzytelniania
503 503 Autor
504 504 -----
505 505 Autoryzacja nie powiodła się
506 506 Pozwól JOSM na dostęp do API OSM.
507 507 URL autoryzacji:
508 508 Autoryzuj
509 509 Uwierzytelniam Żeton Żądania OAuth ''{0}'' na witrynie OSM...
510 510 Uwierzytelniam żeton żądania ''{0}''...
511 511 Autorzy
512 512 Automatycznie
513 513 -----
514 514 Automatyczne ładowanie kafelek
515 515 Aktywne automatyczne zapisywanie
516 516 Częstość zapisywania (sekundy)
517 517 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
518 518 Domyślny zoom automatyczny:
519 519 -----
520 520 Domyślne ładowanie kafelek:
521 521 Bankomat
522 522 Automatyczne pobieranie
523 523 Automatyczna korekcja tagów
524 524 -----
525 525 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
526 526 Dostępne
527 527 Wpisy dostępne domyślnie:
528 528 Dostępne szablony
529 529 Dostępne role
530 530 Dostępne style:
531 531 +++++
532 532 -----
533 533 +++++
534 534 Okno życia
535 535 Wstecz
536 536 Warunki korzystania z tła
537 537 Tło:
538 538 Oparcie
539 539 -----
540 540 Błędne żądanie
541 541 Piekarnia
542 542 -----
543 543 -----
544 544 +++++
545 545 +++++
546 546 -----
547 547 Przeszkody
548 548 +++++
549 549 Podstawowe
550 550 Zbiornik wodny
551 551 Koszykówka
552 552 baterie
553 553 Pole bitwy
554 554 -----
555 555 Zatoka
556 556 Plaża
557 557 Siatkówka plażowa
558 558 Radiolatarnia
559 559 -----
560 560 -----
561 561 Ławka
562 562 Sklep z napojami
563 563 Rowery
564 564 wynajem rowerów
565 565 naprawa rowerów
566 566 sprzedaż rowerów
567 567 mycie rowerów (za opłatą)
568 568 Ogródek piwny
569 569 Sklep rowerowy
570 570 +++++
571 571 Biodiesel
572 572 Pusta warstwa
573 573 Betonowy blok
574 574 Niebieski:
575 575 Zawartość
576 576 Stocznia
577 577 Słupek drogowy
578 578 Księgarnia
579 579 Nazwa zakładki
580 580 Zakładki
581 581 Przejście graniczne
582 582 Nazwa systematyczna
583 583 Bule
584 584 Granice
585 585 Granica
586 586 Kamień graniczny
587 587 Powielone węzły granic
588 588 Rodzaj granicy
589 589 Wybrany obszar
590 590 -----
591 591 Granice
592 592 Butik
593 593 Gra w kule
594 594 Marka
595 595 Most
596 596 -----
597 597 -----
598 598 -----
599 599 Teren poprzemysłowy
600 600 Kozioł oporowy
601 601 Raporty o błędach
602 602 Budynek
603 603 Powielone węzły budynków
604 604 Budynek wewnątrz budynku.
605 605 Budowanie menu głównego
606 606 -----
607 607 -----
608 608 -----
609 609 Autobus torowy
610 610 Peron autobusowy
611 611 Dworzec autobusowy
612 612 Przystanek autobusowy
613 613 -----
614 614 Rzeźnik
615 615 +++++
616 616 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 -----
622 622 Kolej linowa
623 623 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
624 624 Kawiarnia
625 625 Przeliczam pobierany obszar
626 626 Przejdź do edytora relacji
627 627 Edytuj wybraną relację
628 628 -----
629 629 Kemping
630 630 Pole namiotowe
631 631 -----
632 632 -----
633 633 -----
634 634 Futbol kanadyjski
635 635 Kanał
636 636 Anuluj
637 637 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
638 638 Anuluj autentykację
639 639 Anuluj zamykanie zestawów zmian
640 640 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
641 641 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
642 642 Anuluj operację
643 643 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
644 644 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
645 645 Anuluj przesyłanie
646 646 Anuluj, kontynuuj edycję
647 647 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
648 648 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
649 649 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
650 650 -----
651 651 -----
652 652 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
653 653 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
654 654 -----
655 655 -----
656 656 Nie można usunąć węzła zawierającego tagi
657 657 Nie można usunąć węzła, do którego odnosi się wiele obiektów
658 658 -----
659 659 -----
660 660 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
661 661 Błąd łączenia węzłów: należałoby usunąć drogę {0} nadal używaną przez {1}
662 662 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
663 663 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
664 664 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
665 665 Nie mogę umieścić węzła poza obszarem świata.
666 666 -----
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
671 671 Kajakarstwo
672 672 puszki
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 Pojemność
679 679 Pojemność całkowita
680 680 Samochód
681 681 Dealer samochodowy
682 682 Kemping
683 683 Ładunek
684 684 Gotówka
685 685 Zamek
686 686 -----
687 687 Przeszkoda dla bydła
688 688 Wejście do jaskini
689 689 Cmentarz
690 690 Wyśrodkuj widok
691 691 -----
692 692 Wyciąg krzesełkowy
693 693 Chata górska
694 694 Zmień właściwości
695 695 Zmienić kierunek?
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 Zmień węzeł {0}
700 700 Zmień relację
701 701 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
702 702 Zmień relację {0}
703 703 Zmień rozdzielczość
704 704 -----
705 705 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
706 706 Zmień zaznaczenie
707 707 Zmień widziany obszar
708 708 Zmień drogę {0}
709 709 Zmieniono węzły {0}
710 710 -----
711 711 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
712 712 ID zestawu zmian:
713 713 Menedżer zestawów zmian
714 714 Menedżer zestawów zmian
715 715 Zamknięto changeset
716 716 Komentarz zmian:
717 717 Spodziewane: ID grupy zmian
718 718 Numer zestawu zmian:
719 719 Informacje o zestawie zmian
720 720 Zestaw zmian jest pełny
721 721 Zestaw zmian {0}
722 722 Zestaw zmian:
723 723 Zestawy zmian
724 724 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
725 725 Stacja ładowania
726 726 Wyszukaj FIXME
727 727 Sprawdź na serwerze
728 728 Sprawdź klucze właściwości.
729 729 Sprawdź wartości właściwości.
730 730 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
731 731 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
732 732 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
739 739 Błędy sumy kontrolnej: {0}
740 740 Drogeria
741 741 +++++
742 742 Relacje podrzędne
743 743 Komin
744 744 chiński
745 745 Wybierz
746 746 Wybierz kolor
747 747 Wybierz kolor dla {0}
748 748 Wybierz jedną z gotowych licencji
749 749 Wybierz wartość
750 750 Wynierz typ obiektu OSM
751 751 Wybierz serwer do wyszukiwania:
752 752 Wybierz widoczne ścieżki
753 753 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
754 754 Kościół
755 755 Kino
756 756 +++++
757 757 Miasto
758 758 Granica miasta
759 759 Mury miejskie
760 760 Nazwa miejscowości
761 761 Cywilna
762 762 Typ Klasy
763 763 Wyczyść
764 764 Czyści bufor operacji do wycofania.
765 765 Wyszyść pole tekstowe
766 766 Czyści listę ostatnio otwartych plików
767 767 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
768 768 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
769 769 -----
770 770 Kliknij komórkę aby zmienić ścieżkę pliku.
771 771 Kliknij tutaj aby wybrać ścieżkę do zapisu
772 772 Kliknij drogę by zacząć poprawiać jej kształt.
773 773 -----
774 774 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
775 775 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
776 776 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
777 777 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
778 778 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
779 779 Kliknij aby przerwać wysyłanie
780 780 -----
781 781 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
782 782 Kliknij aby przerwać trwającą operację
783 783 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
784 784 Kliknij aby zamknąć
785 785 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
786 786 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
787 787 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
788 788 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
789 789 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
790 790 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
791 791 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
792 792 -----
793 793 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
794 794 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
795 795 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
796 796 Kliknij by odrzuć zmiany i zamknąć edytor relacji
797 797 -----
798 798 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
799 799 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
800 800 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panelu
801 801 -----
802 802 Kliknij by przenieść się do formularza edycji praw dostępu na witrynie JOSM.
803 803 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
804 804 Kliknij by pobrać Żeton Żądania
805 805 -----
806 806 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
807 807 Kliknij by powrócić do edytora relacji i kontynuować edycję
808 808 -----
809 809 Kliknij by zapisać zmiany i zamknąć edytor
810 810 -----
811 811 Kliknij aby rozpocząć szukanie
812 812 -----
813 813 -----
814 814 Kliknij by przetestować Klucz Dostępu
815 815 -----
816 816 -----
817 817 Klif
818 818 Wspinaczka
819 819 Zegar
820 820 Zamknij
821 821 Zamknij mimo to
822 822 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
823 823 Zamknij zestawy zmian
824 824 Zamknij okno i porzuć pobieranie
825 825 Zamknij otwarte zestawy zmian
826 826 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
827 827 Zamknij okno
828 828 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
829 829 Zamknij okno i zaakceptuj Klucz Dostępu
830 830 Zamknij okno i anuluj uwierzytelnianie
831 831 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
832 832 Zamyka wybrane zestawy zmian
833 833 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
834 834 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
835 835 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
836 836 Zamknięte po -
837 837 Zamknięty
838 838 Zamknięty:
839 839 Opis
840 840 Opis
841 841 Zamyka otwarte zestawy zmian
842 842 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
843 843 Zamykanie zestawu zmian
844 844 Zamykam zestaw zmian {0}
845 845 Zamykanie zestawu zmian...
846 846 Odzież
847 847 Wybrzeże
848 848 -----
849 849 na monety
850 850 Szkoła wyższa
851 851 Kolor
852 852 Kolor (hex)
853 853 Nazwa Koloru:
854 854 Kolory
855 855 -----
856 856 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według dokładności pozycji (HDOP). Twoje urządzenie GPS musi zapisywać tą informację.
857 857 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według kierunku
858 858 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według ich znaczników czasu.
859 859 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według prędkości
860 860 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
861 861 Kolor
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 Połącz drogi
867 867 -----
868 868 Łączy kilka dróg w jedną.
869 869 Połącz {0} dróg
870 870 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
871 871 Historia poleceń
872 872 Komentarz
873 873 Komentarz:
874 874 Obszar biur i usług
875 875 Miejsce publiczne
876 876 Ustawienia
877 877 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
878 878 Centrum społeczne
879 879 Porównaj
880 880 -----
881 881 Sklep komputerowy
882 882 Cukiernia
883 883 Konfiguracja stron wtyczek
884 884 Ustawienia zaawansowane
885 885 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
886 886 Konfiguruj strony...
887 887 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
888 888 Konfiguruj pasek narzędzi
889 889 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
890 890 Konfiguruj czy używać serwera proxy
891 891 Konfiguruj tożsamość użytkownika i sposób jej potwierdzania w serwerze OSM
892 892 Potwierdź czyszczenie
893 893 -----
894 894 Potwierdzaj ręcznie wszystkie akcje zdalnego sterowania
895 895 Potwierdź pustą rolę
896 896 Konflikt
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 -----
917 917 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
918 918 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
919 919 Konflikty
920 920 Wykryto konflikty
921 921 -----
922 922 Konflikty podczas łączenia elementów
923 923 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
924 924 -----
925 925 Konflikty: {0} nierozwiązanych
926 926 Połącz istniejący drogę z węzłem
927 927 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
928 928 Ustawienia połączenia
929 929 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
930 930 -----
931 931 W budowie
932 932 Budowa
933 933 Klucz odbiorcy:
934 934 Sekretny klucz odbiorcy:
935 935 -----
936 936 -----
937 937 Kontakt:
938 938 Łączenie z serwerem OSM...
939 939 Łączenie z serwerem...
940 940 Zawartość
941 941 Kontynent
942 942 Kontynuuj
943 943 Kontynuuj jak jest
944 944 Kontynuuj rozwiązywanie
945 945 Kontynuuj
946 946 Kontynuowanie przesyłania
947 947 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
948 948 Kontynuuj mimo to
949 949 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
950 950 Autorzy
951 951 Sklep osiedlowy
952 952 -----
953 953 Konwertuj na warstwę GPX
954 954 Przekształć w warstwę danych
955 955 Przekonwertowany z: {0}
956 956 Współrzędne
957 957 -----
958 958 -----
959 959 Współrzędne:
960 960 -----
961 961 Kopiuj
962 962 Kopiuj współrzędne
963 963 Kopiuj Klucz/Wartość
964 964 Kopiuj Wartość
965 965 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
966 966 -----
967 967 -----
968 968 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
969 969 -----
970 970 -----
971 971 -----
972 972 -----
973 973 Kopia warstwy {0}
974 974 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
975 975 Kopiuj klucze i wartości wszystkich tagów do schowka
976 976 Kopiuj klucz i wartość wybranego tagu do schowka
977 977 Kopiuj wartość wybranego tagu do schowka
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 -----
982 982 Skopiuj do schowka i zamknij
983 983 Kopia nr {1} warstwy {0}
984 984 Prawa autorskie (URL)
985 985 Prawa autorskie - rok
986 986 Punkt ksero
987 987 -----
988 988 -----
989 989 -----
990 990 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
991 991 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
992 992 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
993 993 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
994 994 -----
995 995 Nie znaleziono typu elementu
996 996 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
997 997 Nie można zaimportować "{0}".
998 998 Nie można zaimportować plików.
999 999 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1000 1000 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1001 1001 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1002 1002 -----
1003 1003 Nie można odczytać "{0}"
1004 1004 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania {0}
1005 1005 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
1006 1006 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}\nCzy chcesz go zatrzymać?
1007 1007 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1008 1008 -----
1009 1009 Brak możliwości ściągnięcia listy otwartych zestawów zmian ponieważ<br>JOSM nie zna twojej tożsamości.<br>\r\nAlbo pracujesz anonimowo albo nie masz prawa poznać tożsamości<br> użytkownika, w imieniu którego pracujesz.
1010 1010 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1011 1011 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
1012 1012 -----
1013 1013 Kraj
1014 1014 Kod kraju
1015 1015 Okręg
1016 1016 Sąd
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 Zakryte sztuczne jezioro
1020 1020 Dźwig
1021 1021 Utwórz okrąg
1022 1022 -----
1023 1023 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1024 1024 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1025 1025 -----
1026 1026 Tworzy nową warstwę mapy.
1027 1027 Tworzy nową relację
1028 1028 -----
1029 1029 Tworzenie obszarów.
1030 1030 -----
1031 1031 Utwórz zakładkę
1032 1032 Twórz znaczniki przy czytaniu GPX
1033 1033 Utwórz wielokąt złożony
1034 1034 Tworzy wielokąt złożony
1035 1035 Utwórz nowy węzeł.
1036 1036 Utwórz nowe obiekty
1037 1037 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
1038 1038 Utworzono
1039 1039 Utworzony
1040 1040 Data utworzenia:
1041 1041 Stworzone przed -
1042 1042 Stworzony przez:
1043 1043 Utworzony:
1044 1044 -----
1045 1045 Tworzenie zestawu zmian...
1046 1046 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1047 1047 na karty kredytowe
1048 1048 Krykiet
1049 1049 Krykiet - siatki
1050 1050 Krokiet
1051 1051 Przejazd na rowerze
1052 1052 Przejazd na koniu
1053 1053 Przejście przez tory
1054 1054 opiekun na przejściu dla pieszych
1055 1055 Przecinające się budynki
1056 1056 Rodzaj przejazdu
1057 1057 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1058 1058 -----
1059 1059 Przecinające się drogi
1060 1060 Ctrl, aby połączyć z najbliższym węzłem
1061 1061 Kuchnia
1062 1062 Kultura
1063 1063 Bieżące zaznaczenie
1064 1064 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1065 1065 -----
1066 1066 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
1067 1067 -----
1068 1068 Obecnie nie jest zaznaczony obszar do pobrania. Proszę najpierw zaznaczyć obszar
1069 1069 Sklep z zasłonami
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 Link WMS
1073 1073 Dostosuj kolor
1074 1074 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1075 1075 Dostosuj rysowanie ścieżki
1076 1076 wykop
1077 1077 Przegroda dla rowerzystów
1078 1078 Pas dla rowerzystów
1079 1079 Ścieżka rowerowa
1080 1080 Ścieżka rowerowa (po lewej)
1081 1081 Ścieżka rowerowa (po prawej)
1082 1082 Zapętlone zależności między relacjami
1083 1083 kolarstwo
1084 1084 Zapętlone zależności.
1085 1085 Czechy CUZK:KM
1086 1086 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1087 1087 +++++
1088 1088 +++++
1089 1089 Tama
1090 1090 Błąd danych
1091 1091 Warstwa danych {0}
1092 1092 -----
1093 1093 Źródło i typ danych:
1094 1094 Źródła danych
1095 1095 Weryfikacja danych
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1099 1099 Test zgodności zestawu danych
1100 1100 Data
1101 1101 Data:
1102 1102 Data:
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 na karty debetowe
1106 1106 Zdecyduj jak wysłać dane i który zestaw zmian użyć
1107 1107 Stopnie dziesiętne
1108 1108 Decyzja
1109 1109 Zmniejsz
1110 1110 Ścieżka do jazdy konnej
1111 1111 Dedykowana ścieżka rowerowa
1112 1112 Ścieżka dla pieszych
1113 1113 Domyślny
1114 1114 Domyślny (ustalony automatycznie)
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 Wartość domyślna: {0}
1118 1118 Usuń
1119 1119 -----
1120 1120 Usuń plik z dysku
1121 1121 Tryb kasowania
1122 1122 Usuń właściwość
1123 1123 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1124 1124 Potwierdź usunięcie.
1125 1125 Usuń powielone relacje
1126 1126 Usuń powielone drogi
1127 1127 Usuwa filtr.
1128 1128 Usuń z relacji
1129 1129 Usuń plik ze zdjęciem z dysku
1130 1130 Usunąć niekompletnych członków?
1131 1131 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1132 1132 Usunięto węzeł {0}
1133 1133 Usuwanie węzłów lub dróg.
1134 1134 Usuń teraz
1135 1135 Usuwa obiekty
1136 1136 Usunięto relację {0}
1137 1137 -----
1138 1138 Kasuje relacje
1139 1139 Usuwa wybrane obiekty
1140 1140 Usuwa obecnie edytowaną relację
1141 1141 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1142 1142 Usuń zaznaczoną warstwę.
1143 1143 Usuwa zaznaczoną relację.
1144 1144 Usuń z listy wybrane źródło.
1145 1145 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1146 1146 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1147 1147 Usunięto drogę {0}
1148 1148 Usunięto
1149 1149 Usunięto "{0}"
1150 1150 Usunięte:
1151 1151 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1152 1152 -----
1153 1153 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1154 1154 Usunięte lub przeniesione obiekty
1155 1155 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 Delikatesy
1159 1159 Wyznanie
1160 1160 Dentysta
1161 1161 Dom towarowy
1162 1162 Przestarzałe (aktualnie nie używane) tagi.
1163 1163 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1164 1164 Głębokość w metrach
1165 1165 Opis
1166 1166 -----
1167 1167 Opis: {0}
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 Szczegółowość
1171 1171 Szczegóły
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 Średnica (w mm)
1176 1176 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1177 1177 Diesel (olej napędowy)
1178 1178 Ultimate Diesel (GTL)
1179 1179 Diesel dla ciężarówek
1180 1180 Poziom trudności
1181 1181 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1182 1182 Kierunek
1183 1183 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1184 1184 -----
1185 1185 Zablokuj
1186 1186 Zablokuj wtyczkę
1187 1187 -----
1188 1188 Porzuć
1189 1189 realizacja recept
1190 1190 Wyświetlacz
1191 1191 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1192 1192 Ustawienia wyświetlania
1193 1193 -----
1194 1194 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1195 1195 Wyświetlaj przyciski w narzędziach z prawej strony okna tylko gdy myszka jest wewnątrz danego narzędzia
1196 1196 Wyświetlaj współrzędne jako
1197 1197 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1198 1198 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1199 1199 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1200 1200 -----
1201 1201 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1202 1202 Wyświetlaj menu "Audio"
1203 1203 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1204 1204 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1205 1205 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1206 1206 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1207 1207 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1208 1208 Wyświetla tagi zestawu zmian
1209 1209 -----
1210 1210 -----
1211 1211 -----
1212 1212 Rozmieść węzły
1213 1213 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1214 1214 nieczynna
1215 1215 Nieużywany tor
1216 1216 Rów
1217 1217 Porzuć zmiany
1218 1218 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1219 1219 Nie rysuj strzałek jeśli nie są one oddalone co najmniej tyle od siebie.
1220 1220 -----
1221 1221 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1222 1222 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1223 1223 Nic nie rób
1224 1224 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1225 1225 -----
1226 1226 Sklep dla majsterkowiczów
1227 1227 Dok
1228 1228 Lekarz
1229 1229 Wybieg dla psów
1230 1230 Wyścigi psów
1231 1231 Podwójny konflikt
1232 1232 W dół
1233 1233 Pobierz
1234 1234 Pobierz relacje podrzędne
1235 1235 Pobierz dane
1236 1236 -----
1237 1237 Pobierz dane.
1238 1238 Pobierz członków
1239 1239 Pobiera obiekt wg ID
1240 1240 Pobierz wtyczkę
1241 1241 Pobierz geopozycjonowany obraz
1242 1242 Pobierz wybrane relacje
1243 1243 Adres URL
1244 1244 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1245 1245 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1246 1246 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1247 1247 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1248 1248 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1249 1249 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1250 1250 Pobierz jako nową warstwę
1251 1251 Pobierz zawartość zestawu zmian
1252 1252 Pobierz zestawy zmian
1253 1253 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1254 1254 Pobierz zawartość
1255 1255 Pobiera dane
1256 1256 -----
1257 1257 -----
1258 1258 Pobierz wszystko pomiędzy:
1259 1259 -----
1260 1260 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1261 1261 Pobierz z OSM...
1262 1262 Pobierz niekompletnych członków
1263 1263 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1264 1264 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1265 1265 Pobierz listę
1266 1266 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1267 1267 Pobierz członków
1268 1268 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1269 1269 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1270 1270 Pobierz w pobliżu:
1271 1271 Pobierz teraz
1272 1272 Pobierz obiekt
1273 1273 Pobierz obiekt…
1274 1274 Pobrane obiekty
1275 1275 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1276 1276 Pobierz obiekty do nowej warstwy
1277 1277 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1278 1278 Pobieranie listy wtyczek...
1279 1279 Pobierz wtyczki
1280 1280 Pobieranie przekierowanie do ''{0}''
1281 1281 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1282 1282 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1283 1283 -----
1284 1284 Pobierz obiekty należące do relacji
1285 1285 Pobieranie relacji
1286 1286 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1287 1287 Pobierz zaznaczone relacje
1288 1288 -----
1289 1289 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1290 1290 -----
1291 1291 Pobiera zawartość zestawu zmian
1292 1292 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1293 1293 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1294 1294 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1295 1295 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1296 1296 -----
1297 1297 -----
1298 1298 Pobierz widoczne kafle
1299 1299 Ściąga z openstreetmap.org twoje ślady GPX.
1300 1300 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1301 1301 Pobrane dane GPX
1302 1302 -----
1303 1303 Pobieracz:
1304 1304 -----
1305 1305 Pobieranie danych GPS
1306 1306 Pobieranie danych OSM...
1307 1307 Pobieranie wtyczki {0}...
1308 1308 Pobieranie wiadomości dnia
1309 1309 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1310 1310 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1311 1311 Pobieranie zestawów zmian...
1312 1312 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1313 1313 Pobieranie danych
1314 1314 -----
1315 1315 Pobieranie z serwera OSM...
1316 1316 Pobieranie historii...
1317 1317 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1318 1318 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1319 1319 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1320 1320 Pobieranie powiązanych relacji...
1321 1321 Pobieranie powiązanych dróg...
1322 1322 Pobieranie relacji {0}
1323 1323 Pobiera dane z OSM znajdujące się wzdłuż drogi.
1324 1324 Wyciąg orczykowy
1325 1325 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 Odpływ
1329 1329 Rysuj
1330 1330 Rysuj strzałki kierunkowe
1331 1331 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP
1332 1332 Rysuj okręgi na postawie wartości HDOP.
1333 1333 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1334 1334 -----
1335 1335 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1336 1336 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1337 1337 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1338 1338 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1339 1339 Rysuj duże punkty GPS
1340 1340 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1341 1341 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1342 1342 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1343 1343 Tworzenie węzłów i dróg.
1344 1344 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1345 1345 Rysuj tylko kontury obszarów
1346 1346 Pokazuj linię pomocniczą za kursorem
1347 1347 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1348 1348 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1349 1349 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1350 1350 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1351 1351 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1352 1352 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1353 1353 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1354 1354 Szerokość rysowania linii GPX
1355 1355 Woda do picia
1356 1356 -----
1357 1357 Szkoła jazdy
1358 1358 Pralnia chemiczna
1359 1359 Rozmnóż w {0} węzłów
1360 1360 Powiel
1361 1361 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1362 1362 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1363 1363 Powiela zaznaczone obiekty.
1364 1364 Skopiuj warstwę
1365 1365 Powielone węzły
1366 1366 Powielone relacje
1367 1367 Powielone węzły drogi
1368 1368 Powielone drogi
1369 1369 -----
1370 1370 Ukrywaj przyciski w bocznym panelu
1371 1371 -----
1372 1372 +++++
1373 1373 E10 (bioetanol 10%)
1374 1374 E85 (bioetanol 85%)
1375 1375 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1376 1376 BŁĄD
1377 1377 -----
1378 1378 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1379 1379 -----
1380 1380 Wschód
1381 1381 -----
1382 1382 Edycja
1383 1383 Edycja kręgli
1384 1384 -----
1385 1385 Edycja informacji o adresach
1386 1386 Edycja interpolacji adresów
1387 1387 Edycja sztolni
1388 1388 Edycja granicy administracyjnej
1389 1389 Edycja lotniska
1390 1390 Edycja sklepu monopolowego
1391 1391 Edycja ogródków działkowych
1392 1392 Edycja chaty alpejskiej
1393 1393 Edycja futbolu amertkańskiego
1394 1394 Edycja wykopaliska archeologicznego
1395 1395 Edycja łucznictwa
1396 1396 Edycja centrum kulturalnego
1397 1397 Edycja obiektu sztuki
1398 1398 Edycja lekkoatletyki
1399 1399 Edycja atrakcji turystycznej
1400 1400 Edycja futbolu australijskiego
1401 1401 Edycja bankomatu
1402 1402 Edycja okna życia
1403 1403 Edycja piekarni
1404 1404 Edycja banku
1405 1405 Edycja baru
1406 1406 Edycja baseballu
1407 1407 Edycja zbiornika wodnego
1408 1408 Edycja koszykówki
1409 1409 Edycja pola bitwy
1410 1410 Edycja zatoki
1411 1411 Edycja plaży
1412 1412 Edycja siatkówki plażowej
1413 1413 Edycja radiolatarni
1414 1414 Edycja sklepu z napojami
1415 1415 Edycja parkingu dla rowerów
1416 1416 Edycja wypożyczalni rowerów
1417 1417 Edycja warsztatu rowerowego
1418 1418 Edycja ogródka piwnego
1419 1419 Edycja stoczni
1420 1420 Edycja słupka drogowego
1421 1421 Edycja księgarni
1422 1422 Edycja przejścia granicznego
1423 1423 Edycja boiska do gry w boule
1424 1424 Edycja granicy
1425 1425 Edycja kamienia granicznego
1426 1426 Edycja butiku
1427 1427 Edycja gry w kule
1428 1428 Edycja mostu
1429 1429 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1430 1430 Edycja terenu poprzemysłowego
1431 1431 -----
1432 1432 -----
1433 1433 Edycja autobusu torowego
1434 1434 Edycja peronu autobusowego
1435 1435 Edycja dworca autobusowego
1436 1436 Edycja przystanku autobusowego
1437 1437 Edycja sklepu mięsnego
1438 1438 Edycja kolei linowej
1439 1439 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1440 1440 Edycja kawiarni
1441 1441 Edycja pola namiotowego
1442 1442 Edycja futbolu kanadyjskiego
1443 1443 Edycja kanału
1444 1444 Edycja kajakarstwa
1445 1445 Edycja wypożyczalni samochodów
1446 1446 Edycja warsztatu samochodowego
1447 1447 Edycja punktu carsharingu
1448 1448 Edycja warsztatu samochodowego
1449 1449 Edycja myjni samochodowej
1450 1450 Edycja kempingu
1451 1451 Edycja zamku
1452 1452 Edycja przeszkody dla bydła
1453 1453 Edycja wejścia do jaskini
1454 1454 Edycja cmentarza
1455 1455 Edycja wyciągu krzesełkowego
1456 1456 Edycja chaty górskiej
1457 1457 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1458 1458 Edycja drogerii
1459 1459 Edycja komina
1460 1460 Edycja kina
1461 1461 Edycja miasta
1462 1462 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1463 1463 Edycja granicy cywilnej
1464 1464 Edycja klifu
1465 1465 Edycja wspinaczki
1466 1466 Edycja zegaru
1467 1467 Edycja sklepu odzieżowego
1468 1468 Edycja zbiornika gazu
1469 1469 Edycja szkoły wyższej
1470 1470 Edycja obszaru biur i usług
1471 1471 Edycja miejsca publicznego
1472 1472 Edycja sklepu komputerowego
1473 1473 Edycja cukierni
1474 1474 Edycja terenu budowy
1475 1475 Edycja kontaktu
1476 1476 -----
1477 1477 Edycja kontynentu
1478 1478 Edycja sklepu osiedlowego
1479 1479 Edycja punktu ksero
1480 1480 Edycja kraju
1481 1481 Edycja okręgu / hrabstwa
1482 1482 Edycja siedziby sądu
1483 1483 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1484 1484 Edycja dźwigu
1485 1485 Edycja krykietu
1486 1486 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1487 1487 Edycja miejsca do gry w krokieta
1488 1488 Edycja przejścia dla pieszych
1489 1489 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1490 1490 Edycja pasa dla rowerzystów
1491 1491 Edycja ścieżki rowerowej
1492 1492 Edycja jazdy na rowerze
1493 1493 Edycja tamy
1494 1494 Edycja sklepu z delikatesami
1495 1495 Edycja dentysty
1496 1496 Edycja domu towarowego
1497 1497 -----
1498 1498 -----
1499 1499 Edycja opuszczonych torów
1500 1500 Edytuj rów
1501 1501 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1502 1502 Edycja doku
1503 1503 Edycja lekarza
1504 1504 Edycja wybiegu dla psów
1505 1505 Edycja wyścigów psów
1506 1506 Edycja wyciągu orczykowego
1507 1507 Edycja odpływu
1508 1508 Edycja punktu z wodą pitną
1509 1509 Edycja szkoły jazdy
1510 1510 Edycja palni chemicznej
1511 1511 Edycja sklepu elektronicznego
1512 1512 Edycja ambasady
1513 1513 -----
1514 1514 -----
1515 1515 Edycja wejścia
1516 1516 Edycja jeździectwa
1517 1517 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1518 1518 Edycja sklepu z tkaninami
1519 1519 Modyfikuj sprawiedliwy handel
1520 1520 Edycja gruntów rolnych
1521 1521 Edycja zagrody
1522 1522 Edycja restauracji fast-food
1523 1523 Edycji hali górskiej
1524 1524 Edycja trasy promu
1525 1525 Edycja terminalu promowego
1526 1526 Edycja hydrantu
1527 1527 Edycja straży pożarnej
1528 1528 Edycja miejsca do wędkowania
1529 1529 Edycja schodów
1530 1530 Edycja kwiaciarni
1531 1531 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1532 1532 Edycja ścieżki dla pieszych
1533 1533 Edycja brodu
1534 1534 Edycja lasu
1535 1535 Edycja fontanny
1536 1536 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1537 1537 Edycja stacji benzynowej
1538 1538 Edycja sklepu meblowego
1539 1539 Edycja futbolu gaelickiego
1540 1540 Edycja obszaru garaży
1541 1541 Edycja ogrodu
1542 1542 Edycja centrum ogrodniczego
1543 1543 Edycja zbiornika gazu
1544 1544 Edycja bramy
1545 1545 Edycja lodowca
1546 1546 Edycja golfu
1547 1547 Edycja pola golfowego
1548 1548 -----
1549 1549 Edycja trawnika
1550 1550 Edycja cmentarza przykościelnego
1551 1551 Edycja terenu pod zabudowę
1552 1552 Edycja sklepu warzywnego
1553 1553 Edycja szklarni ogrodniczej
1554 1554 Edycja ostrogi regulacyjnej
1555 1555 Edycja kwatery turystycznej
1556 1556 Edycja gimnastyki
1557 1557 Edycja salonu fryzjerskiego
1558 1558 Edycja przystanku kolejowego
1559 1559 Edycja przysiółka
1560 1560 -----
1561 1561 Edycja sklepu z narzędziami
1562 1562 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1563 1563 Edycja wrzosowiska
1564 1564 Edycja lądowiska dla helikopterów
1565 1565 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1566 1566 Edytuj drogę
1567 1567 Edycja drogi w budowie
1568 1568 Edycja miejsca do gry w hokeja
1569 1569 Edycja wyścigów konnych
1570 1570 Edycja szpitala
1571 1571 Edycja hostelu
1572 1572 Edycja hotelu
1573 1573 Edycja ambony strzelniczej
1574 1574 Edycja obszar przemysłowego
1575 1575 Edycja wyspy
1576 1576 Edycja wysepki
1577 1577 Edycja pojedynczych zabudowań
1578 1578 -----
1579 1579 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1580 1580 Edycja jubilera
1581 1581 Edycja skrzyżowania
1582 1582 Edycja kartingu
1583 1583 Edycja przedszkola
1584 1584 Edycja kiosku
1585 1585 -----
1586 1586 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1587 1587 Edycja lądu
1588 1588 Edycja wysypiska śmieci
1589 1589 Edycja pralni samoobsługowej
1590 1590 Edycja biblioteki
1591 1591 Edycja szlabanu
1592 1592 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1593 1593 Edycja latarni morskiej
1594 1594 Edycja strefy zamieszkania
1595 1595 Edycja okolicy
1596 1596 -----
1597 1597 Edycja centrum handlowego
1598 1598 Edycja mariny
1599 1599 Edycja placu targowego
1600 1600 Edycja łąki
1601 1601 Edycja stacji pomiaru
1602 1602 Edycja miejsca pamięci
1603 1603 Edycja obszaru wojskowego
1604 1604 Edycja szybu
1605 1605 Edycja minigolfa
1606 1606 -----
1607 1607 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1608 1608 Edycja lotniska dla modeli
1609 1609 Edycja kantoru
1610 1610 Edycja toru jednoszynowego
1611 1611 Edycja pomnika
1612 1612 Edycja motelu
1613 1613 Edycja motocrossu
1614 1614 Edycja parkingu dla motocykli
1615 1615 Edycja sportów motorowych
1616 1616 Edycja autostrady
1617 1617 Edycja skrzyżowania autostrad
1618 1618 Edycja dojazdu do autostrady
1619 1619 Edycja przełęczy
1620 1620 Edycja błot
1621 1621 Edycja różnych sportów
1622 1622 Edycja multipolygonu
1623 1623 Edycja muzeum
1624 1624 Edycja sklepu z instrumentami
1625 1625 Edycja toru kolei wąskotorowej
1626 1626 Edycja granicy narodowej
1627 1627 Edycja granicy parku narodowego
1628 1628 Edycja rezerwatu przyrody
1629 1629 Edycja dzielnicy
1630 1630 Edycja klubu nocnego
1631 1631 Edycja domu opieki
1632 1632 Edycja optyka
1633 1633 -----
1634 1634 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1635 1635 Edycja sklepu z farbami
1636 1636 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1637 1637 Edycja parku
1638 1638 Edycja parkingu
1639 1639 Edycja uliczki parkingowej
1640 1640 -----
1641 1641 -----
1642 1642 Edycja zatoki
1643 1643 Edycja ścieżki
1644 1644 Edycja wzgórza
1645 1645 Edycja ciągu pieszego
1646 1646 Edycja miejsca do gry w pelotę
1647 1647 Edycja apteki
1648 1648 Edycja miejsca na piknik
1649 1649 Edycja molo
1650 1650 Edycja rurociągu
1651 1651 Edycja boiska
1652 1652 Edycja miejsca kultu religijnego
1653 1653 -----
1654 1654 Edycja placu zabaw
1655 1655 Edycja posterunku policji
1656 1656 Edycja granicy politycznej
1657 1657 Edycja urzędu pocztowego
1658 1658 Edycja elektowni
1659 1659 Edycja linii elektrycznej
1660 1660 Edycja słupa
1661 1661 Edycja rozdzielni elektrycznej
1662 1662 Edycja stacji transformatorowej
1663 1663 Edycja słupa wysokiego napięcia
1664 1664 Edycja kolei retro
1665 1665 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1666 1666 Edycja drogi krajowej
1667 1667 Edycja więzienia
1668 1668 Edytuj Właściwości
1669 1669 Edycja pubu
1670 1670 Edycja budynku użyteczności publicznej
1671 1671 -----
1672 1672 Edycja komieniołomu
1673 1673 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1674 1674 Edycja toru wyścigowego
1675 1675 -----
1676 1676 Edycja toru
1677 1677 Edycja obszaru kolejowego
1678 1678 Edycja peronu kolejowego
1679 1679 Edycja terenu rekreacyjnego
1680 1680 Edycja punktu zbiórki odpadów
1681 1681 Edycja regionu
1682 1682 Edycja sztucznego jeziora
1683 1683 Edycja budynku mieszkalnego
1684 1684 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1685 1685 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1686 1686 Edycja miejsca odpoczynku
1687 1687 Edycja restauracji
1688 1688 Edycja obszaru handlowego
1689 1689 Edycja rzeki
1690 1690 Edycja koryta rzecznego
1691 1691 Edycja ograniczeń na drodze
1692 1692 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1693 1693 -----
1694 1694 Edytuj trasę
1695 1695 -----
1696 1696 Edycja rugby league
1697 1697 Edycja rugby union
1698 1698 Edycja ruin
1699 1699 Edycja pasa startowego
1700 1700 -----
1701 1701 Edycja bramy warownej
1702 1702 Edycja sauny
1703 1703 Edycja szkoły
1704 1704 Edycja rumowiska
1705 1705 Edycja buszu
1706 1706 Edycja sklepu rybnego
1707 1707 Edycja dojazdu do drogi wojewódzkiej
1708 1708 Edycja drogi wojewódzkiej
1709 1709 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1710 1710 Edycja drogi serwisowej
1711 1711 Edycja schronienia
1712 1712 Edycja sklepu obuwniczego
1713 1713 Edycja strzelectwa
1714 1714 Edycja sklepu motocyklowego
1715 1715 -----
1716 1716 Edycja jazdy na deskorolce
1717 1717 Edycja łyżwiarstwa
1718 1718 Edycja narciarstwa
1719 1719 Edycja pochylni
1720 1720 Edycja piłki nożnej
1721 1721 Edycja kolczatki
1722 1722 Edycja centrum sportowego
1723 1723 Edycja sklepu sportowego
1724 1724 Edycja żródła
1725 1725 Edycja stadionu
1726 1726 Edycja stanu
1727 1727 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1728 1728 Edycja przełazu
1729 1729 Edycja strumienia
1730 1730 -----
1731 1731 Edycja latarni ulicznej
1732 1732 Edycja studia nagrań
1733 1733 Edycja przedmieścia
1734 1734 Edycja toru metra
1735 1735 Edycja wejścia do metra
1736 1736 Edycja supermarketu
1737 1737 Edycja kamery do monitoringu
1738 1738 Edycja punktu geodezyjnego
1739 1739 Edycja pływania
1740 1740 -----
1741 1741 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1742 1742 Edycja krawca
1743 1743 Edycja postoju taksówek
1744 1744 Edycja drogi kołowania
1745 1745 Edycja telefonu
1746 1746 Edycja miejsca do gry w tenisa
1747 1747 Edycja terminalu
1748 1748 Edycja bramy terminalu
1749 1749 Edycja dojazdu do drogi powiatowej
1750 1750 Edycja drogi powiatowej
1751 1751 Edycja teatru
1752 1752 Edycja parku rozrywki
1753 1753 Edycja punktu poboru opłat
1754 1754 Edycja wieży
1755 1755 Edycja miejscowości
1756 1756 Edycja ratusza
1757 1757 Edycja sklepu z zabawkami
1758 1758 Edycja drogi gruntowej
1759 1759 Edycja środka uspokojenia ruchu
1760 1760 Edycja torów tramwajowych
1761 1761 Edycja przystanku tramwajowego
1762 1762 Edycja biura podróży
1763 1763 Edycja drzewa
1764 1764 Edycja drogi ekspresowej
1765 1765 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1766 1766 Edycja tunelu
1767 1767 Edycja ograniczenia skrętu
1768 1768 Edycja kołowrotka
1769 1769 Edycja sklepu z oponami
1770 1770 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1771 1771 Edycja uniwersytetu
1772 1772 Edycja sklepu z odkurzaczami
1773 1773 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1774 1774 Edycja automatu sprzedającego
1775 1775 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1776 1776 Edycja wypożyczalni wideo
1777 1777 Edycja punktu widokowego
1778 1778 Edycja wsi
1779 1779 Edycja zieleni miejskiej
1780 1780 Edycja winnicy
1781 1781 Edycja wulkanu
1782 1782 Edycja siatkówki
1783 1783 Edycja kosza na śmieci
1784 1784 Edycja kontenera na śmieci
1785 1785 Edycja oczyszczalni ścieków
1786 1786 Edycja zbiornika wodnego
1787 1787 Edycja parku wodnego
1788 1788 Edycja wieży ciśnień
1789 1789 Edycja studni
1790 1790 Edycja filtrów
1791 1791 Edycja wodospadu
1792 1792 Edycja młynu wodnego
1793 1793 -----
1794 1794 Edycja krzyża przydrożnego
1795 1795 Edycja kapliczki
1796 1796 Edycja jazu
1797 1797 Edycja mokradła
1798 1798 Edycja wiatraka
1799 1799 Edycja lasu pierwotnego
1800 1800 Edycja zakładu produkcyjnego
1801 1801 Edycja zoo
1802 1802 Edycja skojarzonych ulic
1803 1803 -----
1804 1804 Edytuje filtr.
1805 1805 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1806 1806 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1807 1807 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1808 1808 Edycja sieci trasy
1809 1809 -----
1810 1810 Edytuje tę stronę pomocy
1811 1811 Edytuj wybraną relację
1812 1812 -----
1813 1813 Edytuj nazwę pliku lub URL wybranych aktywnych styli
1814 1814 Edytuj relację wskazywaną przez wybranego członka relacji
1815 1815 -----
1816 1816 Edytuj wybraną ścieżkę ikon
1817 1817 Edytuj wybrane źródło.
1818 1818 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1819 1819 Pasek narzędzi
1820 1820 Edycja: {0}
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 Edukacja
1824 1824 Edytuj ścieżkę ręcznie w polu tekstowym lub naciśnij przycisk "..." aby otworzyć okno wyboru plików.
1825 1825 Elektryfikacja
1826 1826 Elektronika
1827 1827 na karty chipowe
1828 1828 Sklep elektroniczny
1829 1829 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1830 1830 Wysokość
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 Adres e-mail
1836 1836 nasyp
1837 1837 Ambasada
1838 1838 -----
1839 1839 Telefon alarmowy
1840 1840 Samochody uprzywilejowane
1841 1841 Pusty dokument
1842 1842 Pusta rola
1843 1843 Puste drogi
1844 1844 Pozwól na wbudowane domyślne ikony
1845 1845 Zastosuj filtr
1846 1846 Włącz zdalne sterowanie
1847 1847 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1848 1848 Włącza/wyłącza tryb eksperta
1849 1849 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1854 1854 Wprowadź URL
1855 1855 Podaj adres z którego pobrać dane:
1856 1856 Wprowadź ID zestawu zmian
1857 1857 Wprowadź nazwę miejsca do odnalezienia
1858 1858 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1859 1859 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1860 1860 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1861 1861 Wpisz szukane wyrażenie
1862 1862 Wprowadź ustawienia OAuth
1863 1863 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1864 1864 Wprowadź komentarz przesyłania
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1873 1873 Wprowadź Klucz Dostępu OAuth
1874 1874 -----
1875 1875 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1876 1876 Wejście
1877 1877 -----
1878 1878 Jeździectwo
1879 1879 Artykuły erotyczne
1880 1880 Błąd
1881 1881 -----
1882 1882 Błąd podczas wyświetlania adresu
1883 1883 Błąd podczas pobierania
1884 1884 Błąd w filtrze
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1890 1890 Błąd wczytywania warstwy
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 Błąd w pliku {0}
1894 1894 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1895 1895 Błąd odtwarzania dźwięku
1896 1896 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1897 1897 -----
1898 1898 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1899 1899 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1900 1900 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1904 1904 -----
1905 1905 Błąd podczas przetwarzania {0}
1906 1906 -----
1907 1907 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1908 1908 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1909 1909 -----
1910 1910 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1911 1911 Błędy
1912 1912 Błędy w czasie pobierania
1913 1913 +++++
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Przykłady
1919 1919 -----
1920 1920 Zakończ
1921 1921 Zamknij JOSM
1922 1922 Zakończ JOSM z zapisem. Niezapisane zmiany zostaną wysłane lub/i zapisane.
1923 1923 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1924 1924 Zamknij teraz!
1925 1925 Kończy pracę z programem.
1926 1926 -----
1927 1927 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 Tryb eksperta
1932 1932 Tryb ekspercki
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 Eksportuj do pliku GPX
1936 1936 Eksportuj i zapisz
1937 1937 Opcje eksportu
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 Eksportuj dane do pliku GPX
1941 1941 Eksportuj do GPX...
1942 1942 -----
1943 1943 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1944 1944 Wytłocz
1945 1945 Wytłocz drogę
1946 1946 -----
1947 1947 +++++
1948 1948 -----
1949 1949 DO POPRAWKI
1950 1950 +++++
1951 1951 Tkaniny
1952 1952 Usługi
1953 1953 Kolor przyciemnienia:
1954 1954 Siła przyciemnienia:
1955 1955 Nie powiodło się uwierzytelnienie użytkownika ''{0}'' z hasłem ''***'' jako użytkownika OAuth.
1956 1956 Nie udało się uwierzytelnić żądania OAuth ''{0}''
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 Nie można otworzyć adresu URL
1964 1964 -----
1965 1965 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
1980 1980 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
1981 1981 Sprawiedliwy handel
1982 1982 -----
1983 1983 Grunty rolne
1984 1984 Zagroda
1985 1985 Fast food
1986 1986 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1987 1987 Szybkie rysowanie dróg myszką.
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Numer faksu
1991 1991 Opłata
1992 1992 Hala górska
1993 1993 Ogrodzenie
1994 1994 Trasa promu
1995 1995 Terminal promowy
1996 1996 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1997 1997 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1998 1998 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1999 1999 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
2000 2000 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
2001 2001 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
2002 2002 Plik
2003 2003 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2004 2004 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
2005 2005 Nazwa pliku:
2006 2006 Plik kopii zapasowej
2007 2007 Plik istnieje. Nadpisać?
2008 2008 -----
2009 2009 Nazwa pliku:
2010 2010 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2011 2011 -----
2012 2012 Plik: {0}
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 Rodzaj pliku:
2016 2016 Rodzaj pliku:
2017 2017 Wypełnij jeden zestaw zmian i powróć do dialogu wysyłki.
2018 2018 Filtr
2019 2019 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2020 2020 Tryb filtru
2021 2021 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 W wygodny sposób znajduje i naprawia nieprawidłowe adresy.
2025 2025 Zakończ rysowanie.
2026 2026 Hydrant
2027 2027 Straż pożarna
2028 2028 Miejsce na ognisko
2029 2029 Miejsce do wędkowania
2030 2030 Napraw
2031 2031 Popraw właściwości
2032 2032 Popraw konflikty tagów
2033 2033 Popraw wybrany problem.
2034 2034 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
2035 2035 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2036 2036 Naprawianie błędów...
2037 2037 Maszt (dla flagi)
2038 2038 Kwiaciarnia
2039 2039 Wyczyść cache kafelek
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 Podążaj
2043 2043 Podążaj za linią
2044 2044 Znaleziono następujące problemy:
2045 2045 Żywność
2046 2046 Przestrzeń restauracyjna
2047 2047 Wyżywienie
2048 2048 Ruch pieszy
2049 2049 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2050 2050 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2051 2051 Wymuś linie jeśli nie zaimportowano segmentów
2052 2052 Bród
2053 2053 Las
2054 2054 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
2055 2055 -----
2056 2056 Znaleziono pusty plik w katalogu {0}\n
2057 2057 Znaleziono {0} pasujących.
2058 2058 Fontanna
2059 2059 Sklep z ramami do obrazów
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 Zablokuj
2066 2066 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2067 2067 Częstotliwość (Hz)
2068 2068 -----
2069 2069 Z ...
2070 2070 Z relacji
2071 2071 Z adresu URL
2072 2072 Stacja benzynowa
2073 2073 Stacja benzynwa
2074 2074 Rodzaje paliwa:
2075 2075 -----
2076 2076 Widok pełnoekranowy
2077 2077 Automatyczna
2078 2078 Funkcja
2079 2079 Sklep meblowy
2080 2080 +++++
2081 2081 Streaf GK
2082 2082 Punkty GPS
2083 2083 Opis trasy GPS
2084 2084 Pliki GPX
2085 2085 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2086 2086 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2087 2087 Scieżka GPX:
2088 2088 -----
2089 2089 +++++
2090 2090 -----
2091 2091 +++++
2092 2092 Futbol gaelicki (irlandzki)
2093 2093 Garaże
2094 2094 Ogród
2095 2095 Centrum ogrodnicze
2096 2096 Zbiornik gazu
2097 2097 Brama
2098 2098 Rozstaw toru (mm)
2099 2099 Gauß-Krügera
2100 2100 -----
2101 2101 Dostęp dla wszystkich typów
2102 2102 Dostęp dla wszystkich typów
2103 2103 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Geografia
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 Geolokalizowane obrazy
2111 2111 -----
2112 2112 Pobierz Klucz Dostępu do ''{0}''
2113 2113 Lodowiec
2114 2114 szkło
2115 2115 Wróć do okna przesyłania
2116 2116 Powróć do kroku 1/3
2117 2117 Przejdź do wiki OSM by uzyskać pomoc na temat tagu (F1)
2118 2118 Idź do strony domowej pomocy JOSM
2119 2119 Przechodzi do następnej strony
2120 2120 Przechodzi do poprzedniej strony
2121 2121 +++++
2122 2122 Pole golfowe
2123 2123 -----
2124 2124 Czas GPS (odczytany ze zdjęcia):
2125 2125 Przyznane uprawnienia
2126 2126 Trawa
2127 2127 Cmentarz przykościelny
2128 2128 -----
2129 2129 Zielony:
2130 2130 Teren pod zabudowę
2131 2131 Sklep warzywny
2132 2132 Szklarnia ogrodnicza
2133 2133 -----
2134 2134 Kontener z piaskiem
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 Ostroga regulacyjna
2138 2138 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
2139 2139 Gwadelupa Ste-Anne 1948
2140 2140 Kwatera
2141 2141 Drogowskaz
2142 2142 +++++
2143 2143 Gujana RGFG95
2144 2144 Gimnastyka
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 Fryzjer
2151 2151 Przysiółek
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 +++++
2155 2155 Sklep z narzędziami
2156 2156 -----
2157 2157 Ma ogrzewanie?
2158 2158 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2159 2159 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2160 2160 Posiada klucz ''source''
2161 2161 Posiada klucz ''watch''
2162 2162 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2163 2163 Zdrowie
2164 2164 Aparaty słuchowe
2165 2165 Wrzosowisko
2166 2166 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2167 2167 Żywopłot
2168 2168 Wysokość
2169 2169 Wysokość (metry)
2170 2170 Lądowisko dla helikopterów
2171 2171 Pomoc
2172 2172 Pomoc: {0}
2173 2173 -----
2174 2174 Półkula
2175 2175 Ukryj
2176 2176 Schowaj pasek narzędzi
2177 2177 -----
2178 2178 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2179 2179 Ukryj ten przycisk.
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 Sklep ze sprzętem hi-fi
2183 2183 Pojazdy z wieloma pasażerami
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 Droga
2187 2187 Powielone węzły ulic
2188 2188 Drogi
2189 2189 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2190 2190 -----
2191 2191 turystyka piesza
2192 2192 Miejsca historyczne
2193 2193 Historia
2194 2194 Historia (strona www)
2195 2195 Historia węzła {0}
2196 2196 Historia relacji {0}
2197 2197 Historia drogi {0}
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 Hokej
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 Strona domowa
2204 2204 Konie
2205 2205 Wyścigi konne
2206 2206 Szpital
2207 2207 +++++
2208 2208 +++++
2209 2209 +++++
2210 2210 Nazwa domu
2211 2211 Numer domu
2212 2212 Numer domu {0}
2213 2213 Numer domu {0} przy {1}
2214 2214 Dom {0}
2215 2215 -----
2216 2216 Ambona myśliwska
2217 2217 Jestem w strefie czasowej:
2218 2218 +++++
2219 2219 +++++
2220 2220 +++++
2221 2221 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2222 2222 ID bierzącego zestawu zmian musi być większe niż zero. Obecne ID to {0}.
2223 2223 +++++
2224 2224 -----
2225 2225 Błąd wejścia/wyjścia
2226 2226 Błąd wejścia/wyjścia
2227 2227 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2228 2228 +++++
2229 2229 -----
2230 2230 Ikona
2231 2231 Ścieżki ikon:
2232 2232 Ikona:
2233 2233 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2234 2234 Zignoruj
2235 2235 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2236 2236 Ignoruj je, pozostaw relację niezmienioną
2237 2237 Ignoruj wskazówkę i scal
2238 2238 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2239 2239 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2240 2240 Ignoruje przechwycony wyjątek ponieważ wysyłka została anulowana. Wyjątek to: {0}
2241 2241 Ignoruje elementy
2242 2242 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2243 2243 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2244 2244 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2245 2245 -----
2246 2246 Nieprawidłowe dane
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 Nieprawidłowa wielkość fragmentu
2250 2250 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Błędne wyrażenie "{0}"
2256 2256 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2260 2260 -----
2261 2261 Nielegalna numeryczna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''.
2262 2262 Niedozwolony obiekt z id=0
2263 2263 -----
2264 2264 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 Nielegalna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
2273 2273 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 Obraz
2279 2279 -----
2280 2280 Plik ze zdjęciem nie mógł być usunięty.
2281 2281 Podkłady mapy
2282 2282 -----
2283 2283 Właściwości podkładu
2284 2284 URL warstwy obrazu
2285 2285 URL podkładu (domyślne)
2286 2286 -----
2287 2287 Przesunięcie warstwy obrazu
2288 2288 Dostawcy zdjęć
2289 2289 Podkład: {0}
2290 2290 zdjęć mających już tagi ({0}/{1})
2291 2291 zdjęć z pozycją geograficzną w danych exif ({0}/{1})
2292 2292 imperialny
2293 2293 -----
2294 2294 Importuj dźwięk
2295 2295 Importuje dane OSM w formacie PBF.
2296 2296 -----
2297 2297 Importuj dane z URL
2298 2298 Importuj obrazki
2299 2299 -----
2300 2300 Import nie jest możliwy
2301 2301 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2302 2302 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2303 2303 -----
2304 2304 Popraw dokładność drogi
2305 2305 Tryb poprawiania dokładności drogi
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 Nachylenie drogi
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 Niekompletny opis <member> z ref=0
2313 2313 Niekompletna wysyłka lub/i zapis
2314 2314 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2315 2315 Nieprawidłowa ilość parametrów
2316 2316 Niepoprawny wzór
2317 2317 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2318 2318 Powiększ
2319 2319 +++++
2320 2320 Obszar przemysłowy
2321 2321 Informacje
2322 2322 -----
2323 2323 Informacje
2324 2324 Tablica informacyjna
2325 2325 Informacja turystyczna
2326 2326 Terminal informacyjny
2327 2327 Informacje o warstwie
2328 2328 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2329 2329 Inicjalizacja
2330 2330 Inicjalizacja OSM API
2331 2331 Inicjuję sesję na witrynie OSM...
2332 2332 Inicjalizacja stylów map
2333 2333 Inicjalizuję węzły do pobranie...
2334 2334 Inicjuję węzły do uaktualnienia...
2335 2335 Inicjalizacja ustawień
2336 2336 Inicjuję relację do uaktualnienia...
2337 2337 Inicjalizacja walidatora
2338 2338 Inicjuję drogi do uaktualnienia...
2339 2339 -----
2340 2340 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2341 2341 Wewętrzne Szablony
2342 2342 Wewnętrzny błąd serwera
2343 2343 Wewnętrzne style do użycia jako baza dla przełączalnych stylów nakładek.
2344 2344 Dostęp do internetu
2345 2345 Opłata za internet
2346 2346 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2347 2347 -----
2348 2348 Niepoprawnie określony ID listy.\nNie można pobrać obiektu.
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 Nieprawidłowy plik bz2.
2352 2352 -----
2353 2353 Nieprawidłowa data
2354 2354 Niepoprawna data/czas
2355 2355 Nieprawidłowe przesunięcie
2356 2356 -----
2357 2357 Nieprawidłowy klucz właściwości
2358 2358 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2359 2359 -----
2360 2360 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2361 2361 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2362 2362 Nieprawidłowa strefa czasowa
2363 2363 Niepoprawny ID użytkownika
2364 2364 Niepoprawna nazwa użytkownika
2365 2365 Niepoprawna wartość {0} dla parametru ''has_arg''
2366 2366 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2367 2367 Odwróć filtr
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 Wyspa
2373 2373 Wysepka
2374 2374 Pojedyncze zabudowania
2375 2375 Wygląda na to, że JOSM niespodziewanie zakończył pracę ostatnim razem. Czy przywrócić ostatnio edytowane dane?
2376 2376 -----
2377 2377 Element {0} nie znaleziony na liście.
2378 2378 -----
2379 2379 Przeglądarka pomocy JOSM
2380 2380 Wewnętrzny styl JOSM
2381 2381 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2382 2382 -----
2383 2383 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2384 2384 JOSM w wersji {0} jest niezbedny dla wtyczki {1}.
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 Pliki JPEG (*.jpg)
2388 2388 Edytor OpenStreetMap w Javie
2389 2389 Wersja Javy {0}
2390 2390 Jubiler
2391 2391 Funkcja łączenia obszarów
2392 2392 Połącz węzeł i linię
2393 2393 Połącz węzeł z drogą
2394 2394 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2395 2395 Połącz nakładające się obszary
2396 2396 Połączono nakładające się na siebie obszary
2397 2397 Łączy nakładające się obszary
2398 2398 Przejdź do pozycji
2399 2399 Przejdź
2400 2400 Przejdź do pozycji
2401 2401 Przeskocz do następnego znacznika
2402 2402 Przeskocz do poprzedniego znacznika
2403 2403 Skrzyżowanie
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 +++++
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 Zachowaj
2412 2412 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2413 2413 -----
2414 2414 Zachowaj mój stan usunięcia
2415 2415 Zachowaj wtyczkę
2416 2416 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2417 2417 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2418 2418 -----
2419 2419 Zachowaj ich stan usunięcia
2420 2420 -----
2421 2421 Klucz
2422 2422 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2423 2423 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2424 2424 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2425 2425 Klucz:
2426 2426 -----
2427 2427 Skróty klawiaturowe
2428 2428 Słowa kluczowe
2429 2429 Przedszkole
2430 2430 +++++
2431 2431 -----
2432 2432 Akcesoria kuchenne
2433 2433 -----
2434 2434 Gaz LPG
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Lambert 93 (Francja)
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2443 2443 Ląd (wyspa)
2444 2444 Zagospodarowanie terenu
2445 2445 Wysypisko
2446 2446 +++++
2447 2447 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2448 2448 Liczba pasów ruchu
2449 2449 Język
2450 2450 Tryb lasso
2451 2451 Zaznaczanie w trybie lasso: zaznacza obiekty zakreślone myszką
2452 2452 Ostatnia zmiana o {0}
2453 2453 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Szerokość
2457 2457 Szerokość geograficzna:
2458 2458 Pokaż okno wyboru plików by wskazać plik
2459 2459 -----
2460 2460 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2461 2461 Uruchom przeglądarkę ze stroną objaśnienia wybranego obiektu
2462 2462 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2463 2463 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2464 2464 Uruchamia przeglądarkę FireFox by wyświetlić obecnie pokazywany ekran jako ładny obrazek SVG.
2465 2465 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2466 2466 Pralnia samoobsługowa
2467 2467 Warstwa
2468 2468 -----
2469 2469 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2470 2470 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2471 2471 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2472 2472 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2473 2473 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2474 2474 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2475 2475 -----
2476 2476 Nazwa warstwy i ścieżka
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 warstwa nie jest na liście.
2480 2480 Warstwa: {0}
2481 2481 Warstwy
2482 2482 Czas rozbiegu (w sekundach)
2483 2483 Rozrywka
2484 2484 Długość
2485 2485 -----
2486 2486 Długość w metrach
2487 2487 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2488 2488 Długość: {0}
2489 2489 Przejazd kolejowy
2490 2490 Biblioteka
2491 2491 Licencja
2492 2492 Kategorie prawa jazdy
2493 2493 Szlaban
2494 2494 Samochody dostawcze
2495 2495 Trasa szybkiego tramwaju
2496 2496 Latarnia morska
2497 2497 Oznaczenie linii
2498 2498 Rodzaj linii
2499 2499 Wiersz {0} kolumna {1}:
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2504 2504 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 Lista ostatnio otwieranych plików
2509 2509 oświetlenie
2510 2510 Strefa zamieszkania
2511 2511 -----
2512 2512 Ładuj wszystkie kafelki
2513 2513 Wczytaj Sesję
2514 2514 Ładuj kafelek
2515 2515 Wczytaj sesję z pliku.
2516 2516 Wczytaj dane z API
2517 2517 Wczytywanie historii
2518 2518 Pobierz warstwy obrazu
2519 2519 Wczytuje relacje nadrzędne
2520 2520 Załaduj relacje
2521 2521 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2522 2522 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2523 2523 Wczytywanie historii węzła {0}
2524 2524 Wczytywanie historii relacji {0}
2525 2525 Wczytywanie historii drogi {0}
2526 2526 Wczytywanie ustawień podkładów mapy
2527 2527 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2528 2528 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2529 2529 Wczytywanie wtyczek
2530 2530 Ładowanie wtyczek...
2531 2531 Ładuję źródła szablonu z ''{0}''
2532 2532 Wczytywanie sesji ''{0}''
2533 2533 Wczytuję źródła stylu z ''{0}''
2534 2534 Wczytywanie {0}
2535 2535 -----
2536 2536 pliki lokalne
2537 2537 Okolica
2538 2538 Położenie
2539 2539 Zablokuj
2540 2540 Wrota śluzy
2541 2541 Lodi - Włochy
2542 2542 Wylogowuję sesję ''{0}''...
2543 2543 -----
2544 2544 Długość
2545 2545 Długość geograficzna:
2546 2546 Katalog:
2547 2547 Wygląd i zachowanie
2548 2548 Katalog:
2549 2549 Wieża widokowa
2550 2550 -----
2551 2551 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2552 2552 +++++
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 Skala MTB
2556 2556 -----
2557 2557 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2558 2558 -----
2559 2559 Tworzenie równoległych kopii drogi
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 Dzieli pojedynczy obrys na wiele domów w zabudowie szeregowej.
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2566 2566 -----
2567 2567 Centrum handlowe
2568 2568 Obiekty sztuczne
2569 2569 Zarządzaj otartymi zestawami zmian oraz wybierz zestaw zmian, do którego wysłać dane
2570 2570 Ręczna
2571 2571 Ręczne dopasowanie
2572 2572 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2573 2573 Mapa
2574 2574 Style rysowania map
2575 2575 Odwzorowanie kartograficzne
2576 2576 Ustawienia mapy
2577 2577 Informacja o stylu mapy
2578 2578 Mapa: {0}
2579 2579 -----
2580 2580 +++++
2581 2581 -----
2582 2582 Port jachtowy (Marina)
2583 2583 -----
2584 2584 Znaczniki nazwanych punktów
2585 2585 Znaczniki z {0}
2586 2586 Plac targowy
2587 2587 Martynika Fort Desaix 1952
2588 2588 Dopasowuje pierwsze zdjęcie do pierwszego punktu GPX
2589 2589 Dopasowanie zdjęć do ścieżki nie udało się
2590 2590 Materiał
2591 2591 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2592 2592 Maks. wysokość (w metrach)
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 Maks. długość (w metrach)
2596 2596 -----
2597 2597 Maks. prędkość (km/h)
2598 2598 -----
2599 2599 Maks. ciężar (w tonach)
2600 2600 -----
2601 2601 Maks. szerokość (w metrach)
2602 2602 Maksymalny poziom przybliżenia:
2603 2603 Maksymalny obszar na zapytanie:
2604 2604 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2605 2605 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2606 2606 Maksymalna długość (w metrach)
2607 2607 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2608 2608 Łąka
2609 2609 Pomiar
2610 2610 Stacja pomiaru
2611 2611 Członek
2612 2612 Zły typ członka o roli {0}
2613 2613 Członkowie
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 Członkowie (z konfliktami)
2617 2617 Miejsce pamięci
2618 2618 Nazwa w menu
2619 2619 Nazwa w menu (domyślna)
2620 2620 +++++
2621 2621 odwzorowanie Merkatora
2622 2622 Połącz
2623 2623 Połącz węzły
2624 2624 Scal warstwy
2625 2625 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2626 2626 Scala nakładające się fragmenty drogi.
2627 2627 Połącz wybrane elementy.
2628 2628 Włącz aktualną warstwę do innej.
2629 2629 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2630 2630 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2631 2631 Scal {0} węzłów
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 Połączona wersja
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 Wiadomość dnia jest niedostępna
2644 2644 Metoda
2645 2645 metryczny
2646 2646 Mikrobrowar
2647 2647 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2648 2648 Obszar wojskowy
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 Min. prędkość (km/h)
2652 2652 Minimalny poziom przybliżenia:
2653 2653 Szyb
2654 2654 Minirondo
2655 2655 Minigolf
2656 2656 Minimalna odległość (w pikselach)
2657 2657 Minuty: {0}
2658 2658 Odbicie lustrzane
2659 2659 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2669 2669 -----
2670 2670 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2671 2671 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2672 2672 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 Brak parametru dla NOT
2676 2676 Brak parametru dla OR
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2680 2680 Brak tożsamości użytkownika
2681 2681 -----
2682 2682 Powielone węzły różnego rodzaju
2683 2683 Pon-Pt 08:30-20:00
2684 2684 Pon-Pt 22:00-05:00
2685 2685 +++++
2686 2686 Sklep z telefonami komórkowymi
2687 2687 -----
2688 2688 Tryb: {0}
2689 2689 Lotnisko dla modeli
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2694 2694 Kantor
2695 2695 Tor jednoszynowy
2696 2696 Pomnik
2697 2697 Wiecej informacji...
2698 2698 Więcej informacji na temat tej funkcji
2699 2699 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2700 2700 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2701 2701 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2702 2702 +++++
2703 2703 +++++
2704 2704 Pojazdy z silnikiem
2705 2705 Samochody
2706 2706 Motocykle
2707 2707 Dealer motocykli
2708 2708 -----
2709 2709 Sporty motorowe
2710 2710 Autostrada
2711 2711 Skrzyżowanie autostrad
2712 2712 Autostrada - dojazd
2713 2713 Przełęcz
2714 2714 kolarstwo górskie
2715 2715 Przesuń węzeł...
2716 2716 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2717 2717 Przenieś dialog do panelu bocznego
2718 2718 Przesuń w dół
2719 2719 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2720 2720 Więcej elementów
2721 2721 Przesuwa filtr na dół.
2722 2722 Przesuwa filtr do góry.
2723 2723 Przesuń w lewo
2724 2724 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2725 2725 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2726 2726 Przesuń obiekty {0}
2727 2727 Przesuń w prawo
2728 2728 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2729 2729 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2733 2733 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2734 2734 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2735 2735 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2736 2736 Przesuń je
2737 2737 Przesuń do góry
2738 2738 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2739 2739 Przesuń {0}
2740 2740 Przesuwa obiekty {0}
2741 2741 Błota
2742 2742 Różne sporty
2743 2743 -----
2744 2744 Wiele członków wskazuje na ten sam obiekt.
2745 2745 Wielokąt
2746 2746 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2747 2747 Multipolygon nie jest zamknięty
2748 2748 Muzeum
2749 2749 Sklep muzyczny
2750 2750 Moje zestawy zmian
2751 2751 -----
2752 2752 Moja wersja
2753 2753 Moja wersja (lokalna)
2754 2754 Moją z Połączoną
2755 2755 Moją z Ich
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2760 2760 Import NMEA zakończony powodzeniem
2761 2761 Pliki NMEA-0183
2762 2762 -----
2763 2763 Nazwa
2764 2764 Nazwa (opcjonalna):
2765 2765 Nazwa lokalizacji
2766 2766 -----
2767 2767 Nazwa użytkownika.
2768 2768 -----
2769 2769 Nazwa: {0}
2770 2770 Nazwane punkty GPS z {0}
2771 2771 Nazwane punkty tras.
2772 2772 -----
2773 2773 Kolej wąskotorowa
2774 2774 Narodowa
2775 2775 Park narodowy
2776 2776 Powielone węzły natury
2777 2777 Natura
2778 2778 Rezerwat przyrody
2779 2779 Dzielnica
2780 2780 Sieć
2781 2781 Błąd sieci
2782 2782 Nigdy nie aktualizuj
2783 2783 Nowa
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 Nowa warstwa
2787 2787 -----
2788 2788 Nowy klucz
2789 2789 Nowe przesunięcie
2790 2790 -----
2791 2791 Nowa relacja
2792 2792 Nowa rola
2793 2793 Nowy styl:
2794 2794 Nowa wartość
2795 2795 Następny
2796 2796 -----
2797 2797 Klub nocny
2798 2798 Nie
2799 2799 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2800 2800 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2801 2801 Brak skrótu
2802 2802 Nie znaleziono drogi "from"
2803 2803 Nie znaleziono drogi "to"
2804 2804 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2805 2805 Nie zaznaczono obszaru
2806 2806 -----
2807 2807 Brak zmian do wysłania.
2808 2808 Brak istniejących zestawów zmian dla wysyłki różnic.
2809 2809 Brak konfliktów do rozwiązania
2810 2810 Brak konfliktów, które można pokazać
2811 2811 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2816 2816 Nie wczytano żadnych danych.
2817 2817 Brak daty
2818 2818 -----
2819 2819 ślepa ulica
2820 2820 Brak eksportera dla tej warstwy
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 Brak obrazu
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 Nie można było dopasować żadnego zdjęcia!
2827 2827 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2828 2828 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2829 2829 Brak otwartego zestawu zmian
2830 2830 Brak otwartych zestawów zmian
2831 2831 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2835 2835 Nie znaleziono żadnych problemów
2836 2836 Bez serwera proxy
2837 2837 Brak wybranego śladu GPX
2838 2838 Brak stylu dla multipolygonu
2839 2839 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2840 2840 Bez tagów
2841 2841 Brak warstw docelowych.
2842 2842 Brak kafelków na tym poziomie przybliżenia
2843 2843 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2844 2844 Niepoprawny URL WMS lub id
2845 2845 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2846 2846 -----
2847 2847 Nie, kontynuuj edycję
2848 2848 Nie, odrzuć zmiany i zamknij
2849 2849 Nie
2850 2850 Węzeł
2851 2851 -----
2852 2852 Węzeł {0}
2853 2853 -----
2854 2854 Węzeł: połączony
2855 2855 Węzeł: standardowy
2856 2856 Węzeł: otagowany
2857 2857 Węzły
2858 2858 Węzły w tym samym miejscu
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Węzły z tą samą nazwą
2863 2863 -----
2864 2864 Węzły (z konfliktami)
2865 2865 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2866 2866 żadne
2867 2867 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2868 2868 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2869 2869 Północ
2870 2870 Północ
2871 2871 Nie znaleziono
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 Brak w pamięci podręcznej
2875 2875 Uwagi
2876 2876 -----
2877 2877 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2878 2878 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2879 2879 na banknoty
2880 2880 Nic
2881 2881 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2882 2882 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2883 2883 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2884 2884 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2885 2885 Nic nie wybrano!
2886 2886 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2887 2887 Nie ma nic do zaznaczenia
2888 2888 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2889 2889 Nie ma nic do powiększenia
2890 2890 -----
2891 2891 Numer
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Liczba ludzi na godzinę
2897 2897 Ilość miejsc
2898 2898 Liczba przewodów w jednym kablu
2899 2899 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2900 2900 Za mała ilość ról {0} ({1})
2901 2901 Sposób numeracji domów
2902 2902 Dom opieki
2903 2903 Uwierzytelnianie OAuth nie udało się
2904 2904 +++++
2905 2905 OK - próbuję ponownie.
2906 2906 +++++
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 Dane OSM
2915 2915 -----
2916 2916 Hasło OSM.
2917 2917 Pliki serwera OSM
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 URL serwera OSM:
2921 2921 -----
2922 2922 Hasło OSM:
2923 2923 Nazwa użytkownika OSM:
2924 2924 Witryna OSM nie zwróciła sesyjnego ciasteczka w odpowiedzi na ''{0}''
2925 2925 Obiekt
2926 2926 Obiekt ''{0}'' jest już skasowany i będzie pominięty przy wysyłaniu zmian.
2927 2927 ID obiektu:
2928 2928 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2929 2929 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
2930 2930 -----
2931 2931 Typ obiektu:
2932 2932 Obiekt z historią
2933 2933 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2934 2934 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2935 2935 Obiekty do dodania:
2936 2936 Obiekty do usunięcia:
2937 2937 Obiekty do zmiany:
2938 2938 Benzyna bezołowiowa 100
2939 2939 -----
2940 2940 Benzyna bezołowiowa 91
2941 2941 -----
2942 2942 Benzyna bezołowiowa 95
2943 2943 Benzyna bezołowiowa 98
2944 2944 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
2945 2945 Zakładki przesunięcia
2946 2946 -----
2947 2947 Przesunięcie:
2948 2948 Przesunięcie:
2949 2949 OK
2950 2950 Stary klucz
2951 2951 Poprzednia rola
2952 2952 Stara wartość
2953 2953 Na życzenie
2954 2954 Podczas wysyłania
2955 2955 -----
2956 2956 Jednokierunkowa
2957 2957 Drogi z jednym węzłem
2958 2958 Jeden ze wskazanych plików był pusty.
2959 2959 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
2960 2960 -----
2961 2961 jednokierunkowa
2962 2962 Jednokierunkowa (dla rowerów)
2963 2963 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2964 2964 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2965 2965 Tylko własne zestawy zmian
2966 2966 -----
2967 2967 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2968 2968 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2969 2969 Tylko na początku drogi.
2970 2970 Krycie
2971 2971 Otwórz
2972 2972 -----
2973 2973 Otwórz adres...
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 Ostatnio otwierane
2977 2977 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
2978 2978 Otwiera plik.
2979 2979 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2980 2980 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2981 2981 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2982 2982 Otwiera listę wszystkich relacji
2983 2983 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2984 2984 -----
2985 2985 Otwórz nowy zestaw zmian i użyj go przy następnej wysyłce.
2986 2986 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2987 2987 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2988 2988 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2989 2989 Otwiera adres URL.
2990 2990 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2991 2991 Otwórz i użyj tak wielu nowych zestawów zmian jak to tylko konieczne.
2992 2992 Otwórz kolejny ślad GPX
2993 2993 Otwórz inne zdjęcie
2994 2994 Oczekiwano otwartego zestawu zmian. Otrzymano zamknięty z id {0}.
2995 2995 Otwarte zestawy zmian
2996 2996 Otwórz plik
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 Otwórz sesję
3001 3001 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3002 3002 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3003 3003 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3004 3004 Otwieraj to okno przy starcie
3005 3005 Otwórz...
3006 3006 Otwarty/Zamknięty:
3007 3007 +++++
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 +++++
3013 3013 -----
3014 3014 dane OpenSteetMap
3015 3015 Godziny otwarcia
3016 3016 Godziny otwarcia
3017 3017 Otwieram plik "{0}" ...
3018 3018 Otwieram pliki
3019 3019 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
3020 3020 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3021 3021 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3022 3022 Czas działania
3023 3023 +++++
3024 3024 Optyk
3025 3025 Dodatkowe atrybuty:
3026 3026 Rodzaj (opcjonalne)
3027 3027 -----
3028 3028 Naturalna żywność
3029 3029 -----
3030 3030 Oryg. droga
3031 3031 Korekta prostopadłości
3032 3032 Ortogonalizuj / cofnij
3033 3033 Korekta prostopadłości
3034 3034 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3035 3035 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
3036 3036 -----
3037 3037 Pozostałe
3038 3038 Inny punkt informacyjny
3039 3039 Powielone węzły (inne)
3040 3040 Sklep turystyczny
3041 3041 Nośniki energii
3042 3042 Nakładaj kafelki
3043 3043 Nakładające się obszary.
3044 3044 Nakładające się jezdnie
3045 3045 Nakładające się tory kolejowe
3046 3046 Nakładające się drogi
3047 3047 -----
3048 3048 Nadpisz pozycje:
3049 3049 -----
3050 3050 Zastąp
3051 3051 Nadpisać ustawienia OAuth?
3052 3052 Zastąpienie klucza
3053 3053 PCN 2006 - Włochy
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 PUWG (Polska)
3057 3057 PUWG 1992 (Polska)
3058 3058 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3059 3059 Strefa PUWG
3060 3060 Sklep z farbami
3061 3061 Styl rysowania {0}: {1}
3062 3062 Wykopalisko paleontologiczne
3063 3063 -----
3064 3064 papier
3065 3065 Rysuj równolegle
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 Parametr "downloadgps" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Nazwa parametru
3073 3073 Wartość parametru
3074 3074 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
3075 3075 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
3076 3076 Relacje nadrzędne
3077 3077 +++++
3078 3078 Parkuj i Jedź
3079 3079 +++++
3080 3080 Uliczka parkingowa
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3084 3084 Analizowanie danych OSM...
3085 3085 -----
3086 3086 Przetwarzam zawartość zestawu zmian...
3087 3087 -----
3088 3088 Przetwarzam listę zestawów zmian...
3089 3089 -----
3090 3090 Przetwarzanie odpowiedzi z serwera...
3091 3091 -----
3092 3092 Części
3093 3093 Zatoka
3094 3094 zatoki dla wymijania
3095 3095 Hasło
3096 3096 Hasło:
3097 3097 Hasło:
3098 3098 Wklej
3099 3099 Wklej ...
3100 3100 Wklej znaczniki
3101 3101 Wklej URL ze schowka
3102 3102 Wkleja zawartość schowka.
3103 3103 Wklej pomijając niekompletne
3104 3104 Ścieżka
3105 3105 Ścieżka:
3106 3106 Wzgórze
3107 3107 Ciąg pieszy
3108 3108 Przejście dla pieszych
3109 3109 Typ przejścia dla pieszych
3110 3110 Ciąg pieszy
3111 3111 +++++
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 Wykonaj działania przed usunięciem
3116 3116 Wykonaj działania przed wyjściem
3117 3117 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3118 3118 Dozwolone czynności
3119 3119 +++++
3120 3120 Apteka
3121 3121 Numer telefonu
3122 3122 Numer telefonu
3123 3123 Czas zrobienia zdjęcia (z exif):
3124 3124 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3125 3125 Miejsce na piknik
3126 3126 Molo
3127 3127 +++++
3128 3128 Rurociąg
3129 3129 Rodzaj trasy
3130 3130 Boisko
3131 3131 Miejsce kultu religijnego
3132 3132 Miejsca
3133 3133 -----
3134 3134 Wznawia lub zatrzymuje odtwarzanie.
3135 3135 -----
3136 3136 Plac zabaw
3137 3137 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3138 3138 Proszę kliknąć <strong>Ś</strong> to download and display a list of available plugins.
3139 3139 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3140 3140 -----
3141 3141 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3147 3147 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
3148 3148 Proszę wprowadzić adres kafelka
3149 3149 Proszę wprowadzić index kafelka
3150 3150 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3151 3151 -----
3152 3152 Proszę wprowadź najpierw poprawną wielkość fragmentu.
3153 3153 -----
3154 3154 Wprowadź poprawne ID użytkownika
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3159 3159 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3160 3160 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 Wprowadź hasło do konta OSM
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 Proszę wprowadź nazwę użytkownika swojego konta OSM
3168 3168 -----
3169 3169 Proszę wprowadź swoje hasło OSM.
3170 3170 Proszę wprowadć swoją nazwę użytkownika OSM.
3171 3171 Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Hasło <strong>nie</strong> będzie zapisane w preferencjach JOSM i zostanie wysłane do serwera OSM <strong>tylko raz</strong>. Kolejne operacje dostępu do serwera nie będą już potrzebować już więcej tego hasła.
3172 3172 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3173 3173 Popraw opis zmian
3174 3174 Proszę najpierw zaznacz obszar.
3175 3175 Proszę wybierz klucz
3176 3176 Proszę wybierz wartość
3177 3177 Proszę wybrać procedurę uwierzytelniania:
3178 3178 Proszę wybrać pozycję
3179 3179 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3180 3180 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3181 3181 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3182 3182 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3183 3183 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3184 3184 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3185 3185 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3186 3186 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3187 3187 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
3188 3188 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3189 3189 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3190 3190 -----
3191 3191 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3192 3192 -----
3193 3193 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3194 3194 Proszę wybrać wiersz do edycji
3195 3195 Wybierz warstwę docelową
3196 3196 Wybierz metodę przesyłania:
3197 3197 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3198 3198 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3199 3199 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3200 3200 -----
3201 3201 Wtyczka umożliwiająca odwracanie opublikowanych zmian.
3202 3202 -----
3203 3203 Informacje o wtyczce
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 Aktualizowanie wtyczek
3207 3207 Wtyczki
3208 3208 Wtyczki są aktualne
3209 3209 Nazwa punktu
3210 3210 Numer punktu
3211 3211 Słup
3212 3212 Numer referencyjny
3213 3213 Posterunek policji
3214 3214 Polityczna
3215 3215 Populacja
3216 3216 Pozycja
3217 3217 Pozycja
3218 3218 -----
3219 3219 Skrzynka pocztowa
3220 3220 Poczta
3221 3221 Kod pocztowy
3222 3222 +++++
3223 3223 Energetyka
3224 3224 Elektrownia
3225 3225 Linia elektryczna
3226 3226 Rozdzielnia elektryczna
3227 3227 Stacja transformatorowa
3228 3228 Słup wysokiego napięcia
3229 3229 Powielone węzły energetyki
3230 3230 -----
3231 3231 Elektryczność
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Predefiniowane
3237 3237 -----
3238 3238 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 Ustawienia
3243 3243 Preferencje zostały zapisane na {0}
3244 3244 Ustawienia...
3245 3245 Przygotowywanie danych OSM...
3246 3246 Przygotuj rozwiązanie konfliktu
3247 3247 Przygotowanie zestawu danych...
3248 3248 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3249 3249 Przygotowuję obiekty do wysyłki...
3250 3250 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3251 3251 Kolej retro
3252 3252 Grupa szablonów {0}
3253 3253 Grupa szablonów {1} / {0}
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 Szablony
3257 3257 Szablony nie zawierają danego klucza
3258 3258 Szablony nie zawierają danej wartości
3259 3259 Ciśnienie (w barach)
3260 3260 -----
3261 3261 Poprzedni
3262 3262 Droga krajowa
3263 3263 Droga krajowa - dojazd
3264 3264 Element
3265 3265 Oczekiwano id elementu
3266 3266 Więzienie
3267 3267 Prywatny basen
3268 3268 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3269 3269 Przetwarzanie plików wtyczki...
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 Odwzorowane współrzędne
3274 3274 -----
3275 3275 Odwzorowanie
3276 3276 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3277 3277 -----
3278 3278 Kod odwzorowania
3279 3279 -----
3280 3280 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 Właściwości
3287 3287 Właściwości / członkostwo
3288 3288 Kontroler poprawności właściwości:
3289 3289 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 Właściwości
3294 3294 Właściwości (z konfliktami)
3295 3295 Właściwości/członkostwo
3296 3296 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3297 3297 Wartość zawiera kody HTML
3298 3298 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3299 3299 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 Ustawienia proxy
3308 3308 +++++
3309 3309 Budynek użyteczności publicznej
3310 3310 Publiczny gril
3311 3311 Transport publiczny
3312 3312 Transport publiczny
3313 3313 -----
3314 3314 Wyczyść
3315 3315 Czyszczenie...
3316 3316 -----
3317 3317 +++++
3318 3318 Kamieniołom
3319 3319 Zapytanie
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3323 3323 Zapytanie o zestawy zmian
3324 3324 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3325 3325 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3326 3326 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3327 3327 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3328 3328 Odpytywanie serwera nazw
3329 3329 Odpytywanie serwera nazw…
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 Zdalnie sterowane samochody
3334 3334 -----
3335 3335 Tor wyścigowy
3336 3336 -----
3337 3337 Tor
3338 3338 Kolej
3339 3339 Przystanek kolejowy
3340 3340 Peron kolejowy
3341 3341 Powielone węzły torów kolejowych
3342 3342 Obszar kolejowy
3343 3343 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3344 3344 Spodziewane: zakres liczbowy
3345 3345 czyste dane GPS
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 Czytanie zdjęć...
3349 3349 Odczytaj wersję protokołu
3350 3350 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3351 3351 Wczytywanie zestawów zmian...
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 Doczytuję rodziców "{0}"
3355 3355 Wczytywanie informacji użytkownika...
3356 3356 Wczytywanie {0}...
3357 3357 Plik Readme
3358 3358 Imię i nazwisko
3359 3359 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3360 3360 -----
3361 3361 Zalecane działania
3362 3362 Zapisywanie
3363 3363 Studio nagrań
3364 3364 Teren rekreacyjny
3365 3365 Obraz...
3366 3366 Zbiórka odpadów
3367 3367 Czerwony:
3368 3368 Powtórz
3369 3369 Ponów ...
3370 3370 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3371 3371 -----
3372 3372 Ponów {0}
3373 3373 Numer
3374 3374 Oznaczenie (numer toru)
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 Numer identyfikacyjny
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 Numer referencyjny
3382 3382 Odwołania do:
3383 3383 Odnosi się do
3384 3384 Odśwież
3385 3385 +++++
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 Odrzuć konflikty i zapisz
3389 3389 Relacja
3390 3390 -----
3391 3391 Relacja ...
3392 3392 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 Edytor Relacji: {0}
3398 3398 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3399 3399 -----
3400 3400 Relacja jest usunięta
3401 3401 Pusta relacja
3402 3402 Nieustalony rodzaj relacji
3403 3403 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3404 3404 Relacja {0}
3405 3405 -----
3406 3406 Relacja: zaznaczona
3407 3407 Relacje
3408 3408 Relacje z tymi samymi członakmi
3409 3409 Relacje: {0}
3410 3410 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3411 3411 -----
3412 3412 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3413 3413 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3414 3414 Religia
3415 3415 Odśwież
3416 3416 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3417 3417 Wczytaj ponownie błędne kafle
3418 3418 Załaduj ponownie z pliku
3419 3419 Odświerza stronę pomocy
3420 3420 Ponownie wczytuje historię z serwera
3421 3421 -----
3422 3422 Ponownie załaduj listę dostępnych szablonów z ''{0}''
3423 3423 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3424 3424 Zdalne sterowanie
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 Usuń
3435 3435 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3436 3436 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3437 3437 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3438 3438 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3439 3439 Usuń wszystkich członków wskazujących na jeden z wybranych obiektów
3440 3440 Usuń wpis
3441 3441 Usuń z pamięci podręcznej
3442 3442 Usuń z paska narzędzi
3443 3443 Usuń zdjęcie z warstwy
3444 3444 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3445 3445 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3446 3446 Usuń zaznaczone zakładki
3447 3447 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3448 3448 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 Usuń wybrane ścieżki ikon
3452 3452 -----
3453 3453 Usuń wybrane style z listy aktywnych styli
3454 3454 Usuń je, wyczyść relację
3455 3455 -----
3456 3456 Usuń Element z Relacji
3457 3457 Usunięte powielone węzły
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3461 3461 Usuwanie nieaktualizowanych wtyczek...
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 Zmień nazwę warstwy
3465 3465 Zmień nazwę zakładki
3466 3466 -----
3467 3467 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3468 3468 -----
3469 3469 Wypożyczalnia
3470 3470 Warsztat samochodowy
3471 3471 Zamień
3472 3472 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3473 3473 -----
3474 3474 Zgłoś błąd
3475 3475 +++++
3476 3476 -----
3477 3477 Zapytanie nie udało się
3478 3478 URL prośby klucza:
3479 3479 -----
3480 3480 Wymaga opłaty
3481 3481 Sztuczne jezioro
3482 3482 Resetuj
3483 3483 Przywraca domyślne ustawienia
3484 3484 Przywróć wartości domyślne
3485 3485 Droga lokalna
3486 3486 Budynek mieszkalny
3487 3487 Zabudowa mieszkaniowa
3488 3488 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ)
3489 3489 Rozwiąż
3490 3490 Rozwiąż konflikty
3491 3491 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3492 3492 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3493 3493 -----
3494 3494 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3495 3495 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3496 3496 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3497 3497 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3498 3498 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3499 3499 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3500 3500 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3501 3501 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3502 3502 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3503 3503 Wydobycie
3504 3504 Miejsce odpoczynku
3505 3505 Uruchom ponownie
3506 3506 Restauracja
3507 3507 Przywróć
3508 3508 Odzyskiwanie plików
3509 3509 Ograniczenie
3510 3510 Obszar handlowy
3511 3511 Mur oporowy
3512 3512 -----
3513 3513 Pobierz Żeton Żądania
3514 3514 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}''
3515 3515 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth
3516 3516 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}''
3517 3517 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth...
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 Odwróć kierunek dróg
3525 3525 Odwróć i połącz
3526 3526 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3527 3527 Odwróć kolejność członków relacji
3528 3528 Odwróć kierunek drogi
3529 3529 Odwróć kierunek dróg
3530 3530 Odwrócona linia brzegowa
3531 3531 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3532 3532 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3533 3533 Cofanie zmian
3534 3534 Popraw
3535 3535 Wersja
3536 3536 jeździectwo
3537 3537 -----
3538 3538 Rzeka
3539 3539 Koryto rzeczne
3540 3540 Droga (nieokreślona)
3541 3541 Ograniczenia na drodze
3542 3542 Rola
3543 3543 Problem z weryfikacją roli
3544 3544 -----
3545 3545 Brakująca rola {0}
3546 3546 Nieznana rola {0}
3547 3547 Rola:
3548 3548 Role w relacjach odnoszących się do
3549 3549 -----
3550 3550 Rondo
3551 3551 Trasa
3552 3552 -----
3553 3553 Sieć trasy
3554 3554 Stan trasy
3555 3555 Typ trasy
3556 3556 Zaznaczone szlaki:
3557 3557 Rugby league
3558 3558 Rugby union
3559 3559 Ruiny
3560 3560 Uruchom ponownie kroki automatycznego uwierzytelnienia.
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 Wykonywanie testu {0}
3564 3564 Pas startowy
3565 3565 Skala SAC
3566 3566 -----
3567 3567 karty SIM
3568 3568 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3569 3569 -----
3570 3570 Kontrola bezpieczeństwa
3571 3571 Sprzedaż
3572 3572 Brama warowna
3573 3573 -----
3574 3574 +++++
3575 3575 Zapisz
3576 3576 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3577 3577 Zapisz jako
3578 3578 Zapisz jako...
3579 3579 Zapisz plik GPX
3580 3580 -----
3581 3581 Zapisz warstwę
3582 3582 Zapisz plik OSM
3583 3583 Zapisz sesję
3584 3584 Zapisz sesję jako...
3585 3585 -----
3586 3586 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3587 3587 -----
3588 3588 Zapisz pomimo tego
3589 3589 Zapisz jako...
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Zapisz sesję
3593 3593 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3594 3594 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3595 3595 Zapisuje bieżące dane.
3596 3596 Zapisuje obecną sesję do nowego pliku.
3597 3597 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3598 3598 -----
3599 3599 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3600 3600 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3601 3601 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 Przeglądanie katalogu {0}
3606 3606 Szkoła
3607 3607 złom
3608 3608 Rumowisko
3609 3609 Busz
3610 3610 Sklep rybny
3611 3611 Szukaj
3612 3612 Szukaj ...
3613 3613 Wyszukaj Klucz/Wartość
3614 3614 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3615 3615 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3616 3616 Wyszukuje obiekty
3617 3617 Wyszukuje obiekty.
3618 3618 Szukaj w tagach
3619 3619 Znajdź szablon
3620 3620 Szukaj w szablonach
3621 3621 Wyszukanie:
3622 3622 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu
3623 3623 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu ograniczając się do danego typu (tj. węzła/drogi/relacji)
3624 3624 Szukaj...
3625 3625 Szukaj:
3626 3626 Szukaj:
3627 3627 Druga nazwa
3628 3628 sprzedaż rowerów używanych
3629 3629 Droga wojewódzka
3630 3630 Droga wojewódzka - dojazd
3631 3631 Sekundy: {0}
3632 3632 Błąd bezpieczeństwa
3633 3633 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3634 3634 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3635 3635 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3636 3636 Zaznacz
3637 3637 Zaznacz wszystko
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3642 3642 Wstecz
3643 3643 Wybież otwarty zestaw zmian
3644 3644 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3645 3645 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3646 3646 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3647 3647 Wybierz przynajmniej:
3648 3648 Wybierz nazwę pliku
3649 3649 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3650 3650 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3651 3651 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3652 3652 Wybierz warstwę obrazu
3653 3653 Zaznacz na warstwie
3654 3654 Zaznacz na liście relacji
3655 3655 Wybierz członków
3656 3656 Wybierz członków (dodaj)
3657 3657 -----
3658 3658 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3659 3659 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3660 3660 Zaznacz obiekty aby zobaczyć właściwości
3661 3661 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3662 3662 Wybierz obiekty do wysyłki
3663 3663 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3664 3664 -----
3665 3665 Zaznacz relację
3666 3666 Wybierz relacje (dodaj)
3667 3667 -----
3668 3668 Wybierz relację w liście relacji.
3669 3669 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3670 3670 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3671 3671 Wybierz warstwę docelową
3672 3672 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3673 3673 -----
3674 3674 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3675 3675 Wybierz członków wybranej relacji
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3679 3679 Wybierz by zamknąć zestaw zmian po wysyłce
3680 3680 Wybierz by pobrać ślady GPS z zaznaczonego obszaru.
3681 3681 Wybierz by pobrać dane OSM zaznaczonego obszaru.
3682 3682 Zaznacz by nadac JOSM prawo do pobierania twoich prywatnych śladów GPS do warstw JOSM.
3683 3683 Zaznacz by nadać JOSM prawo odczytu twoich preferencji witryny OSM
3684 3684 Zaznacz by nadać JOSM prawo do wysyłania śladów GPS w twoim imieniu
3685 3685 Zaznacz by nadać JOSM prawo wysyłania map w twoim imieniu
3686 3686 Zaznacz by nadac JOSM prawo do wysyłania twoich preferencji witryny OSM
3687 3687 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3688 3688 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3692 3692 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3693 3693 Wybrane wpisy:
3694 3694 Zaznaczenie
3695 3695 Wybrano zbiór pusty.
3696 3696 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3697 3697 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3698 3698 -----
3699 3699 Zaznaczenie: {0}
3700 3700 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3701 3701 Drogi przecinające same siebie
3702 3702 Półautomatyczna
3703 3703 Osobna wartwa
3704 3704 +++++
3705 3705 -----
3706 3706 Serwer odpowiedział kodem 404 dla id {0}. Pomijam.
3707 3707 -----
3708 3708 Droga serwisowa
3709 3709 Godziny nabożeństw
3710 3710 Adres URL usługi
3711 3711 Typ
3712 3712 Miejsce obsługi podróżnych
3713 3713 Usługi:
3714 3714 Rodzaj
3715 3715 -----
3716 3716 Plik sesji (*.jos)
3717 3717 Plik sesji (*.jos, *.joz)
3718 3718 Plik sesji (archiwum) (*.joz)
3719 3719 Ustaw zakładkę WMS
3720 3720 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3721 3721 -----
3722 3722 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3723 3723 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3724 3724 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3725 3725 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3726 3726 Określa język
3727 3727 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3728 3728 Ustaw na domyślne
3729 3729 Wybierz widzialność ścieżki {0}
3730 3730 -----
3731 3731 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3732 3732 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3733 3733 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3734 3734 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3735 3735 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3736 3736 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3737 3737 Zapisywanie domyślnych ustawień
3738 3738 Ustawienia
3739 3739 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3740 3740 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3741 3741 Ustawienia funkcji zdalnego sterowania
3742 3742 Kilka narzędzi upraszczających korzystanie z JOSM
3743 3743 Punkt carsharingu
3744 3744 Wyostrzenie (wymaga ponownego dodania warstwy):
3745 3745 +++++
3746 3746 schronienie
3747 3747 Żegluga
3748 3748 Sklep obuwniczy
3749 3749 Strzelectwo
3750 3750 Zakupy
3751 3751 Sklepy
3752 3752 -----
3753 3753 Skrót
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3757 3757 Pokaż
3758 3758 Pokaż obszar
3759 3759 Pokaż Błędy
3760 3760 Pokaż raport konfiguracji
3761 3761 Pokaż Tekst/Ikony
3762 3762 Pokaż miniaturki zdjęć na mapie
3763 3763 Pokaż informację kafelka
3764 3764 Pokaż wszystkie
3765 3765 Pokaż zestaw zmian {0}
3766 3766 Pokazuje informację pomocy
3767 3767 -----
3768 3768 Pokaż historię
3769 3769 Pokaż szczegóły
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3773 3773 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3774 3774 Pokaż następne zdjęcie
3775 3775 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3776 3776 Pokaż tylko odpowiednie do zaznaczenia
3777 3777 -----
3778 3778 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3779 3779 Pokaż poprzednie zdjęcie
3780 3780 Pokaż tylko wybrane
3781 3781 Wyświetlaj ekran powitalny
3782 3782 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3783 3783 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3784 3784 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 Wyświetla tę pomoc
3788 3788 Pokaż/Ukryj
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 Obszar
3792 3792 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3793 3793 Pokazuje bieżącą datę
3794 3794 Pokazuje wilgotność
3795 3795 Pokazuje temperaturę
3796 3796 Pokazuje profil wysokości i pewne dane statystyczne śladu GPX.
3797 3797 Sycylia - Włochy
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 Drogi bez nazwy
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 Uprość drogę
3805 3805 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3806 3806 -----
3807 3807 Uprościć drogi?
3808 3808 -----
3809 3809 Prosta konwersja obszaru na wielokąt złożony.
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3813 3813 Pojedyncze elementy
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 Jazda na deskorolce
3818 3818 Łyżwiarstwo
3819 3819 Narty
3820 3820 narciarstwo
3821 3821 Pomiń pobieranie
3822 3822 Pomiń pobieranie
3823 3823 Pomiń warstwę i kontynuuj
3824 3824 Pomiń
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 Mapa
3829 3829 Pochylnia
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 Palenie
3834 3834 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3835 3835 -----
3836 3836 Dopasuj do wielkości kafelek
3837 3837 Skuter śnieżny
3838 3838 Piłka nożna
3839 3839 słabe
3840 3840 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3841 3841 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3842 3842 Niektóre punkty, które były zbyt dale od ścieżki by rozsądnie oszacować ich czas, zostały pominięte.
3843 3843 Niektóre punkty z czasem wcześniejszym niż początek ścieżki lub późniejsze niż koniec ścieżki zostały pominięte lub przeniesione na start.
3844 3844 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3845 3845 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3846 3846 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3847 3847 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3848 3848 Sortuj
3849 3849 Sortuj menu szablonów
3850 3850 Sortuj elementy relacji
3851 3851 Źródło
3852 3852 Południe
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Miejsca dla niepełnosprawnych
3856 3856 Miejsca dla rodziców
3857 3857 Miejsca dla kobiet
3858 3858 -----
3859 3859 Fotoradar
3860 3860 Kolczatka
3861 3861 Rozdziel drogę
3862 3862 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3863 3863 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3864 3864 Rozdziela drogę na fragmenty
3865 3865 +++++
3866 3866 Sporty z piłką
3867 3867 Obiekty sportowe
3868 3868 Sport
3869 3869 Centrum sportowe
3870 3870 Źródło
3871 3871 Stadion
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
3876 3876 Gwiazdki
3877 3877 Rozpocznij szukanie
3878 3878 Rozpocznij pobieranie
3879 3879 Rozpocznij pobieranie danych
3880 3880 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3881 3881 -----
3882 3882 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3883 3883 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3884 3884 Ponowna próba {0} z {1}.
3885 3885 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3886 3886 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3887 3887 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
3888 3888 Stan
3889 3889 -----
3890 3890 Sklep z artykułami biurowymi
3891 3891 +++++
3892 3892 Raport konfiguracji
3893 3893 Schody
3894 3894 -----
3895 3895 Przełaz
3896 3896 Znak stop
3897 3897 -----
3898 3898 Strumień
3899 3899 Ulica
3900 3900 Latarnia uliczna
3901 3901 Nazwa ulicy
3902 3902 Sieć drogowa
3903 3903 Ulice NRW Geofabrik.de
3904 3904 mocne
3905 3905 -----
3906 3906 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
3907 3907 Czy styl jest obecnie aktywny?
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 Podobszary
3914 3914 Stwórz filtr
3915 3915 -----
3916 3916 Przedmieście
3917 3917 Metro
3918 3918 Wejście do metra
3919 3919 -----
3920 3920 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3921 3921 +++++
3922 3922 -----
3923 3923 +++++
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 Umożliwia śledzenie pozycji GPS na bieżąco (poruszająca się kropka) dzięki połączeniu z serwerem gpsd.
3927 3927 -----
3928 3928 Dostępne odwzorowania to: {0}
3929 3929 -----
3930 3930 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3931 3931 -----
3932 3932 Nawierzchnia
3933 3933 -----
3934 3934 Monitoring
3935 3935 Punkt geodezyjny
3936 3936 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
3937 3937 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3938 3938 Pływanie
3939 3939 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
3940 3940 -----
3941 3941 Podczas rysowania przyciąga do określonych kątów
3942 3942 Opis symboli
3943 3943 Synchronizacja dźwięku
3944 3944 Synchronizuj cały zestaw danych
3945 3945 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3946 3946 Synchronizuję tylko relację {0}
3947 3947 Synchronizuj czas ze zdjęcia odbiornika GPS
3948 3948 Synchronizuję tylko drogę {0}
3949 3949 System miar
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 Ustawienia TMS
3959 3959 -----
3960 3960 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3961 3961 Tenis stołowy
3962 3962 Nawierzchnia dla niewidomych
3963 3963 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
3964 3964 -----
3965 3965 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3966 3966 Klucz tagu jest za długi
3967 3967 -----
3968 3968 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3969 3969 Wartość tagu jest za długa
3970 3970 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
3971 3971 Szablony
3972 3972 Etykiety
3973 3973 Znaczniki i członkowie
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 Znaczniki zestawu zmian {0}
3978 3978 Znaczniki nowego zestawu zmian
3979 3979 Tag z pustą wartością
3980 3980 -----
3981 3981 Krawiec
3982 3982 +++++
3983 3983 Postój taksówek
3984 3984 Droga kołowania
3985 3985 Telefon
3986 3986 na karty telefoniczne
3987 3987 Tenis
3988 3988 Namioty dozwolone
3989 3989 +++++
3990 3990 Droga powiatowa
3991 3991 Droga powiatowa - dojazd
3992 3992 +++++
3993 3993 Testuj Klucz Dostępu
3994 3994 Test nie udał się
3995 3995 Sprawdza URL API
3996 3996 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 +++++
4000 4000 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
4001 4001 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 URL API działa poprawnie.
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 Wtyczka MapDust pokazuje reporty błędów z bazy MapDust na mapie. Umożliwia tworzenie, zamykanie, unieważnianie, ponowne otwieranie i komentowanie raportów o błędach.
4008 4008 -----
4009 4009 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4010 4010 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
4011 4011 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4012 4012 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4013 4013 Drogi "przez" nie są połączone.
4014 4014 -----
4015 4015 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4016 4016 Obszar, który próbowałeś pobrać był zbyt lub same żądanie pobrania były zbyt duże.<br>Albo spróbuj pobrać mniejszy obszar albo użyj wyeksportowanego pliku udostępnionego przez społeczność OSM.
4017 4017 Pogróbiony tekst to nazwa warstwy.
4018 4018 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4019 4019 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4020 4020 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4021 4021 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
4022 4022 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4023 4023 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4027 4027 -----
4028 4028 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4029 4029 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4030 4030 Domyślne szablony JOSM
4031 4031 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4032 4032 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
4033 4033 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
4034 4034 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
4035 4035 -----
4036 4036 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4037 4037 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
4042 4042 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
4043 4043 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4047 4047 -----
4048 4048 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4049 4049 -----
4050 4050 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4051 4051 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
4055 4055 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
4056 4056 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
4057 4057 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4058 4058 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
4059 4059 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4060 4060 Wybrane zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
4061 4061 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4062 4062 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4063 4063 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
4064 4064 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4065 4065 -----
4066 4066 Napis ''{0}'' nie reprezentuje poprawnej liczby zmiennoprzecinkowej.
4067 4067 -----
4068 4068 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4069 4069 Nazwa użytkownika nie może być pusta. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika OSM
4070 4070 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4071 4071 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4072 4072 Teatr
4073 4073 -----
4074 4074 Ich wersja
4075 4075 Ich wersja (na serwerze)
4076 4076 Ich z Połączoną
4077 4077 Park rozrywki
4078 4078 -----
4079 4079 Nie ma otwartych zestawów zmian
4080 4080 Nie wybrano opiektów do pobrania
4081 4081 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4082 4082 Drogi mają cześć wspólną.
4083 4083 -----
4084 4084 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
4085 4085 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4086 4086 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4087 4087 -----
4088 4088 To znajduje się za końcem nagrania.
4089 4089 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
4090 4090 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4091 4091 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
4092 4092 -----
4093 4093 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4094 4094 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
4095 4095 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
4096 4096 Ta wtyczka bezpośrednio wysyła ślady GPS z aktywnej warstwy JOSM do openstreetmap.org.
4097 4097 Ta wtyczka upraszcza mapowanie i edycję tras transportu publicznego.
4098 4098 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
4099 4099 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
4100 4100 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4101 4101 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
4102 4102 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
4106 4106 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4107 4107 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
4108 4108 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4109 4109 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
4110 4110 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
4111 4111 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
4112 4112 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
4113 4113 -----
4114 4114 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
4115 4115 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
4116 4116 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4117 4117 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4118 4118 Automat biletowy
4119 4119 Numery kafelków mapy
4120 4120 Adres kafelka:
4121 4121 Katalog cache kafelek:
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 Czas:
4125 4125 Zakres czasu
4126 4126 Strefa czasowa:
4127 4127 Strefa czasowa: {0}
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 Nazwa:
4131 4131 -----
4132 4132 Do ...
4133 4133 Do usunięcia
4134 4134 Przełącz linie łączące punktu GPX
4135 4135 -----
4136 4136 Przełącza widok szkieletowy
4137 4137 -----
4138 4138 Przełącza na pełny ekran
4139 4139 -----
4140 4140 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4141 4141 Przełącz widoczność warstwy: {0}
4142 4142 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4143 4143 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4144 4144 Przełącz: {0}
4145 4145 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4146 4146 Włącza/wyłącza boczny pasek narzędzi
4147 4147 Toalety
4148 4148 -----
4149 4149 bramka (opłata)
4150 4150 Punkt poboru opłat
4151 4151 Zbyt wiele przekierowań wykryto przy pobieraniu URL. Przerywam.
4152 4152 Narzędzie: {0}
4153 4153 Pasek narzędzi
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 Personalizacja paska narzędzi
4157 4157 Narzędzia
4158 4158 -----
4159 4159 Narzedzie do rysowania budynków.
4160 4160 -----
4161 4161 +++++
4162 4162 Turystyka
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 Wieża
4166 4166 Numer referencyjny
4167 4167 Typ wieży
4168 4168 Małe miasto
4169 4169 Ratusz
4170 4170 Sklep z zabawkami
4171 4171 -----
4172 4172 Droga gruntowa
4173 4173 Kolorowanie ścieżek i punktów
4174 4174 Data ścieżki
4175 4175 Typ drogi
4176 4176 Środek uspokojenia ruchu
4177 4177 Sygnalizacja świetlna
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 Tramwaj
4181 4181 Przystanek tramwajowy
4182 4182 +++++
4183 4183 Ograniczenia w ruchu
4184 4184 -----
4185 4185 Biuro podróży
4186 4186 Drzewo
4187 4187 Droga ekspresowa
4188 4188 Droga ekspresowa - dojazd
4189 4189 Spróbuj ponownie
4190 4190 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4191 4191 -----
4192 4192 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
4193 4193 Tunel
4194 4194 Początek tunelu
4195 4195 Ograniczenia skrętu
4196 4196 Włącz/wyłącz wybrane style
4197 4197 Miejsce do zawracania
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 Kołowrotek
4201 4201 Obrotnica
4202 4202 Rodzaj
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 Rodzaj schronienia
4206 4206 Rodzaj
4207 4207 -----
4208 4208 Sklep z oponami
4209 4209 +++++
4210 4210 Numer UIC
4211 4211 NIEZNANA
4212 4212 +++++
4213 4213 URL/ Plik:
4214 4214 Pliki URL
4215 4215 -----
4216 4216 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4217 4217 +++++
4218 4218 +++++
4219 4219 +++++
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 +++++
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 Strefa UTM
4227 4227 Rozdziel drogi
4228 4228 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
4229 4229 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
4230 4230 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
4231 4231 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4232 4232 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
4233 4233 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 Nie można parsować współrzędnych
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4242 4242 Droga gminna
4243 4243 -----
4244 4244 Niezamknięta droga
4245 4245 Niepołączona linia brzegowa
4246 4246 Niepołączone węzły bez tagów
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 Nierozstrzygnięty
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 Cofnij
4255 4255 Cofnij ...
4256 4256 Cofanie ortogonalizacji kształtu
4257 4257 Anuluj przesunięcie
4258 4258 Cofa ortogonalizację wybranych węzłów
4259 4259 Cofa ostatnią czynność.
4260 4260 -----
4261 4261 Cofnij {0}
4262 4262 Oderwij panel
4263 4263 Nieoczekiwany błąd
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 Nieoczekiwany format ID zwrócony przez serwer. Otrzymano ''{0}''.
4268 4268 -----
4269 4269 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
4270 4270 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
4279 4279 Niespodziewany token: {0}
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4283 4283 Odblokuj
4284 4284 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4285 4285 Potwierdzenie rozdzielenia
4286 4286 Rozdzielony węzeł
4287 4287 Uniwersytet
4288 4288 Nieznany adres
4289 4289 Nieznany rodzaj elementu
4290 4290 Nieznany tryb {0}
4291 4291 -----
4292 4292 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
4293 4293 -----
4294 4294 Nieznana rola
4295 4295 -----
4296 4296 Nieznany typ: {0}
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 Warstwa obrazu bez nazwy
4301 4301 Skrzyżowanie bez nazwy
4302 4302 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4303 4303 Drogi bez nazwy
4304 4304 Nieuporządkowana linia brzegowa
4305 4305 -----
4306 4306 Niezapisane zmiany
4307 4307 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4308 4308 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4309 4309 Niezapisane dane i konflikty
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 Niezapisane dane OSM
4313 4313 Odznacz wszystko
4314 4314 Odznacza wszystkie obiekty.
4315 4315 -----
4316 4316 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 Nie wspierana wersja: {0}
4320 4320 -----
4321 4321 Drogi bez tagów
4322 4322 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4323 4323 -----
4324 4324 W górę
4325 4325 -----
4326 4326 Aktualizuj
4327 4327 Aktualizuj zestaw zmian
4328 4328 Aktualizuj zawartość
4329 4329 Aktualizuj dane
4330 4330 -----
4331 4331 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4332 4332 Pobierz zmiany
4333 4333 Aktualizacja obiektów
4334 4334 Aktualizuj wtyczki
4335 4335 Pobierz wybrane
4336 4336 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4337 4337 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4338 4338 Aktualizuje wybrane wtyczki
4339 4339 Zaktualizowano
4340 4340 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4341 4341 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4342 4342 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
4343 4343 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4344 4344 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4345 4345 Uaktualnianie zestawu zmian...
4346 4346 Odświeżanie danych
4347 4347 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4348 4348 Aktualizowanie mapy...
4349 4349 -----
4350 4350 Odświeżanie interfejsu użytkownika
4351 4351 Wyślij
4352 4352 Wyślij zmiany
4353 4353 Wyślij Ustawienia
4354 4354 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4355 4355 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4356 4356 Wyślij dane
4357 4357 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4358 4358 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4359 4359 Wyślij dane do już istniejącego i otwartego zestawu zmian
4360 4360 -----
4361 4361 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4362 4362 Wysłanie danych w jednym zapytaniem (zbyt wiele obiektów do wysłania)
4363 4363 -----
4364 4364 Wyślij wybrane elementy
4365 4365 Wyślij zmienione elementy
4366 4366 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4367 4367 Wysyłanie do "{0}"
4368 4368 Wyślij do nowego zestawu zmian
4369 4369 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4370 4370 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4371 4371 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4372 4372 Wysyłam i zapisuje zmodyfikowane warstwy...
4373 4373 Przesyłanie danych...
4374 4374 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4375 4375 Użycie
4376 4376 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4377 4377 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4378 4378 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4379 4379 Używaj prostego uwierzytelniania
4380 4380 Używaj OAuth
4381 4381 Używaj SOCKS proxy
4382 4382 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4383 4383 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4384 4384 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4385 4385 Użyj domyślny
4386 4386 Użyj domyślny plik danych.
4387 4387 Użyj domyślnych ustawień
4388 4388 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4389 4389 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4390 4390 Użyj warstwy błędów
4391 4391 -----
4392 4392 Użyj globalnych ustawień
4393 4393 Użyj listę ignorowanych
4394 4394 -----
4395 4395 Użyj serweru przesunięć:
4396 4396 Używa szablon "{0}"
4397 4397 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4398 4398 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4399 4399 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4400 4400 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4401 4401 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4402 4402 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4403 4403 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4404 4404 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 Użytkownik
4408 4408 ID użytkownika:
4409 4409 Nazwa użytkownika:
4410 4410 Użytkownik:
4411 4411 Nazwa użytkownika
4412 4412 Nazwa użytkownika:
4413 4413 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4414 4414 Sklep z odkurzaczami
4415 4415 Zweryfikuj
4416 4416 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4417 4417 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4418 4418 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4419 4419 Sprawdzanie
4420 4420 Sprawdź
4421 4421 Wyniki sprawdzania
4422 4422 Błędy
4423 4423 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4424 4424 Sprawdzanie poprawności
4425 4425 Wartość
4426 4426 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 Wartości szerokości geograficznej musza być z zakresu [-90,90].
4433 4433 Wartości długości geograficznej musza być z zakresu [-180,180].
4434 4434 Wartość:
4435 4435 -----
4436 4436 Sklep z różnościam
4437 4437 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4438 4438 Pojazdy według typu
4439 4439 Samochody według sposobu użytkowania
4440 4440 -----
4441 4441 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4442 4442 Automat sprzedający
4443 4443 Sprzedawane produkty
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4451 4451 Spodziewane: wersja
4452 4452 Wersja {0}
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 Weterynarz
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 Widok
4460 4460 Widok: {0}
4461 4461 Punkt widokowy
4462 4462 Automatyczne przesuwanie mapy
4463 4463 Wieś
4464 4464 Zieleń miejska
4465 4465 Miasto
4466 4466 Winnica
4467 4467 Widoczność
4468 4468 Widoczność (czytelność)
4469 4469 widoczna wieża szybowa
4470 4470 Odwiedź stronę domową
4471 4471 -----
4472 4472 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4473 4473 Wulkan
4474 4474 Siatkówka
4475 4475 Napięcie
4476 4476 -----
4477 4477 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4478 4478 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4479 4479 +++++
4480 4480 +++++
4481 4481 WGS84 Geograficzne
4482 4482 +++++
4483 4483 Błąd WMS
4484 4484 Pliki WMS (*.wms)
4485 4485 Ustawienia WMS
4486 4486 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4487 4487 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4488 4488 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4489 4489 -----
4490 4490 Oczekiwanie 10 sekund...
4491 4491 mur
4492 4492 Ostrzeżenie
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 Ostrzeżenie: Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
4499 4499 -----
4500 4500 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4501 4501 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4502 4502 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4503 4503 -----
4504 4504 Ostrzeżenie: Nie udało się pobrać danych o bieżącym użytkowniku JOSM. Otrzymany wyjątek: {0}
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 Uwaga: Ignoruję wyjątek ponieważ zadanie zostało anulowane. Wyjątek: {0}
4508 4508 -----
4509 4509 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4510 4510 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4511 4511 -----
4512 4512 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 Ostrzeżenie: nagłówek błędu "{0}" nie pasował do oczekiwanego wzoru.
4520 4520 -----
4521 4521 Ostrzeżenie: nie udało się anulować trwającej operacji OAuth
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 Ostrzeżenie: nielegalny format pozycji w liście szablonów ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4539 4539 Ostrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście stylu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 Ostrzeżenie: obiekt ''{0}'' jest już skasowany na serwerze. Pomijam ten obiekt i ponawiam wysyłkę.
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4546 4546 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4547 4547 Ostrzeżenie: w zapisie preferencji znaleziono klucz ''{0}'' z nieoczekiwaną wartością ''{1}''
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 Ostrzeżenia
4555 4555 Myjnia samochodowa
4556 4556 Kosz na śmieci
4557 4557 Kontener na śmieci
4558 4558 Oczyszczalnia ścieków
4559 4559 Woda
4560 4560 Park wodny
4561 4561 Wieża ciśnień
4562 4562 Studnia
4563 4563 Filtry
4564 4564 Wodospad
4565 4565 Młyn wodny
4566 4566 -----
4567 4567 Powielone węzły dróg wodnych
4568 4568 Pliki audio Wave (*.wav)
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4572 4572 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4573 4573 Węzeł drogi blisko innej drogi
4574 4574 Droga nakłada się na obszar
4575 4575 -----
4576 4576 Droga {0}
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 Etykietowanie punktów
4580 4580 Punkty drogowe
4581 4581 Drogi
4582 4582 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4583 4583 Drogi z tą samą pozycją
4584 4584 Krzyż przydrożny
4585 4585 Kapliczka
4586 4586 -----
4587 4587 Strona internetowa
4588 4588 Jaz
4589 4589 Mokradło
4590 4590 -----
4591 4591 Dla niepełnosprawnych
4592 4592 Wózki inwalidzkie
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4596 4596 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4597 4597 Całą grupę
4598 4598 Szerokość (w metrach)
4599 4599 Szerokość linii GPX (0 dla domyślnej)
4600 4600 +++++
4601 4601 Wiatrak
4602 4602 Okna
4603 4603 Rękaw
4604 4604 -----
4605 4605 Widok szkieletowy
4606 4606 Dzięki OAuth możesz nadać JOSM prawa wysyłania danych map i ścieżek GPS w twoim imieniu (<a href="{0}">więćej informacji...</a>).
4607 4607 Ze sklepem
4608 4608 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4609 4609 Las pierwotny
4610 4610 Zakład produkcyjny
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 Zła ilość argumentów dla zakładki
4614 4614 -----
4615 4615 Brakuje znacznika XML <user>.
4616 4616 -----
4617 4617 Tak
4618 4618 Tak, przypisz
4619 4619 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4620 4620 Tak, zapisz zmiany i zamknij
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4624 4624 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4625 4625 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4629 4629 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4630 4630 -----
4631 4631 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4632 4632 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4633 4633 -----
4634 4634 Pobrałeś zbyt wiele danych. Proszę spróbować ponownie później.
4635 4635 Napotkałeś błąd w JOSM
4636 4636 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4637 4637 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4638 4638 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4639 4639 -----
4640 4640 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4641 4641 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4646 4646 -----
4647 4647 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4648 4648 Wybierz ślad GPX
4649 4649 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4650 4650 Twój komentarz jest <i>pusty</i> lub <i>bardzo krótki</i>.<br /><br />Jest to technicznie dopuszczalne, ale proszę rozważ, że wielu użytkowników <br />oglądających zmiany w swojej okolicy polega na rozsądnych komentarzach zestawów<br /> zmian by zrozumieć jakie zmiany zawierają!<br /><br />Jeśli spędzisz teraz minutę, by wyjaśnić swoją zmianę, możesz uczynić życie<br />wielu innych użytkowników znacznie prostszym.
4651 4651 -----
4652 4652 +++++
4653 4653 Powiększ
4654 4654 Zbliżenie (w metrach)
4655 4655 Powiększ
4656 4656 -----
4657 4657 Zmniejsz
4658 4658 -----
4659 4659 Powiększa i przesuwa mapę
4660 4660 -----
4661 4661 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4662 4662 Powiększ
4663 4663 Poziom powiększenia:
4664 4664 Zmniejsz
4665 4665 Powiększ aby pokazać: {0}
4666 4666 Powiększ do
4667 4667 -----
4668 4668 Powiększ na warstwie
4669 4669 Przybliż do natywnej rozdzielczości
4670 4670 Powiększ do węzła
4671 4671 Pokaż problem
4672 4672 Powiększ do wybranych elementów
4673 4673 Powiększ do zaznaczenia
4674 4674 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4679 4679 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4680 4680 Pokaż {0}
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 \nWysokość: {0} m
4687 4687 \nKierunek {0}°
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 +++++
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 wysokie napięcie
4706 4706 średnie napięcie
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 +++++
4712 4712 sieć
4713 4713 -----
4714 4714 ograniczenie
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 Edycja pylonu
4720 4720 Edycja stacji
4721 4721 -----
4722 4722 +++++
4723 4723 Stacja
4724 4724 Brama
4725 4725 Wstecz
4726 4726 Szybciej
4727 4727 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4728 4728 Do przodu
4729 4729 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4730 4730 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4731 4731 Następny znacznik
4732 4732 Odtwórz następny znacznik.
4733 4733 Odtwórz poprzedni znacznik.
4734 4734 Odtwórz / wstrzymaj
4735 4735 Poprzedni znacznik
4736 4736 Wolniej
4737 4737 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4738 4738 Zamknięty
4739 4739 Otwarty
4740 4740 brak
4741 4741 czarny
4742 4742 niebieski
4743 4743 brązowy
4744 4744 szary
4745 4745 zielony
4746 4746 czerwony
4747 4747 biały
4748 4748 +++++
4749 4749 +++++
4750 4750 +++++
4751 4751 +++++
4752 4752 analogowy
4753 4753 cyfrowy
4754 4754 -----
4755 4755 słoneczny
4756 4756 niekonwencjonalny
4757 4757 D
4758 4758 U
4759 4759 A
4760 4760 Z
4761 4761 U
4762 4762 O
4763 4763 T
4764 4764 Z
4765 4765 Tekst
4766 4766 Opis
4767 4767 Nazwa
4768 4768 Źródło ciepła
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 -----
4776 4776 Przesunięcie
4777 4777 -----
4778 4778 markowe
4779 4779 nie
4780 4780 używane
4781 4781 tak
4782 4782 -----
4783 4783 różne
4784 4784 nad ziemią
4785 4785 -----
4786 4786 -----
4787 4787 pod ziemią
4788 4788 podwodą
4789 4789 -----
4790 4790 Edycja stacji kolejowej
4791 4791 Stacja kolejowa
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 +++++
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 Wypożyczalnia wideo
4802 4802 Klucz:
4803 4803 iglasty
4804 4804 liścisty
4805 4805 mieszany
4806 4806 skrótowa nazwa ulicy
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 dodaj do zaznaczenia
4810 4810 dodaj przycisk na pasku narzędzi
4811 4811 adres
4812 4812 -----
4813 4813 dodaje odwzorowania z Proj4J
4814 4814 administracyjna
4815 4815 zaawansowana
4816 4816 zaawansowana konfiguracja
4817 4817 droga powietrzna
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 kruszywo
4822 4822 dla rolnictwa
4823 4823 wentylacyjny
4824 4824 wszystkie
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 wszystkie obiekty
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 alejka
4836 4836 alfabetycznie
4837 4837 alternatywny
4838 4838 typ udogodnień {0}
4839 4839 udogodnienie
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 futbol amerykański
4843 4843 fermentacja beztlenowa
4844 4844 -----
4845 4845 kościół anglikański
4846 4846 jedzenie dla zwierząt
4847 4847 gość
4848 4848 dowolne
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 akwedukt
4852 4852 łucznictwo
4853 4853 obszar
4854 4854 -----
4855 4855 obszar tekstowy
4856 4856 azjatycka
4857 4857 asfalt
4858 4858 lekkoatletyka
4859 4859 -----
4860 4860 +++++
4861 4861 futbol australijski
4862 4862 automatycznie
4863 4863 -----
4864 4864 tło
4865 4865 -----
4866 4866 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4867 4867 odcinek powrotny
4868 4868 zła
4869 4869 bahaizm
4870 4870 baptyści
4871 4871 drut kolczasty
4872 4872 bariera
4873 4873 -----
4874 4874 +++++
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 Basen
4878 4878 Koszykówka
4879 4879 ładowanie akumulatora
4880 4880 boksyty
4881 4881 Plaża
4882 4882 rowery
4883 4883 dętki do roweru
4884 4884 +++++
4885 4885 biopaliwo
4886 4886 biogaz
4887 4887 biomasa
4888 4888 -----
4889 4889 torfowisko
4890 4890 -----
4891 4891 bule
4892 4892 granica
4893 4893 gra w kule
4894 4894 gałąź
4895 4895 -----
4896 4896 marka
4897 4897 most
4898 4898 etykieta "most" na węźle
4899 4899 -----
4900 4900 teren poprzemysłowy
4901 4901 buddyzm
4902 4902 budynek
4903 4903 próg zwalniający
4904 4904 hamburgery
4905 4905 autobus
4906 4906 wydzielony pas autobusowy
4907 4907 -----
4908 4908 futbol kanadyjki
4909 4909 -----
4910 4910 -----
4911 4911 kajakarstwo
4912 4912 uwzględnij wielkość liter
4913 4913 kościół katolicki
4914 4914 Cmentarz
4915 4915 ośrodek
4916 4916 łańcuch
4917 4917 węgiel drewny
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 kurczak
4921 4921 chińska
4922 4922 -----
4923 4923 chrześcijaństwo
4924 4924 -----
4925 4925 papierosy
4926 4926 miasto
4927 4927 cywilna
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 wspinaczka
4931 4931 -----
4932 4932 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4933 4933 zamknięty
4934 4934 -----
4935 4935 zamknięta droga
4936 4936 węgiel
4937 4937 bruk
4938 4938 zimne powietrze
4939 4939 zimna woda
4940 4940 -----
4941 4941 spalanie
4942 4942 -----
4943 4943 komunikacyjna
4944 4944 szuter
4945 4945 sprężone powietrze
4946 4946 beton
4947 4947 prezerwatywy
4948 4948 konfiguruj
4949 4949 Konfiguruje styl rysowania mapy
4950 4950 konflikt
4951 4951 iglasty
4952 4952 połaczenie
4953 4953 w budowie
4954 4954 sieć trakcyjna
4955 4955 pojemnik
4956 4956 -----
4957 4957 miedź
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 liczba
4961 4961 -----
4962 4962 krykiet
4963 4963 krykiet
4964 4964 krokiet
4965 4965 -----
4966 4966 klienci
4967 4967 -----
4968 4968 kolarstwo
4969 4969 tama z turbiną wodną
4970 4970 dane
4971 4971 liściasty
4972 4972 obiekt dedykowany
4973 4973 st° min'' (Morskie)
4974 4974 st° min'' sek"
4975 4975 usunięto
4976 4976 -----
4977 4977 dla dostaw
4978 4978 przestarzały
4979 4979 dla wyznaczonych pojazdów
4980 4980 dojazd do posesji
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 objazd
4984 4984 olej napędowy
4985 4985 diamenty
4986 4986 zablokowane
4987 4987 -----
4988 4988 Dok
4989 4989 nie istnieje
4990 4990 wyścigi psów
4991 4991 podwójny
4992 4992 na dół
4993 4993 zjazd
4994 4994 pobrany obszar
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 -----
4998 4998 napoje
4999 4999 podjazd
5000 5000 -----
5001 5001 łatwa
5002 5002 -----
5003 5003 energia elektryczna
5004 5004 energia elektryczna
5005 5005 -----
5006 5006 elementy
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 jazda konna
5010 5010 -----
5011 5011 ewangelikalizm
5012 5012 parzyste
5013 5013 przykłady
5014 5014 doskonała
5015 5015 torby na odchody
5016 5016 oczekiwano pliku .jos wewnątrz archiwum .joz
5017 5017 dla ekspertów
5018 5018 -----
5019 5019 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5020 5020 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5021 5021 -----
5022 5022 gospodarstwo
5023 5023 ogrodzenie
5024 5024 prom
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 znajdź w zaznaczeniu
5028 5028 -----
5029 5029 ryba z frytkami
5030 5030 rozszczepienie jądra atomowego
5031 5031 -----
5032 5032 jedzenie
5033 5033 piesza
5034 5034 -----
5035 5035 bród
5036 5036 las
5037 5037 leśna
5038 5038 -----
5039 5039 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5040 5040 odcinek docelowy
5041 5041 -----
5042 5042 francuska
5043 5043 od kafelka
5044 5044 z drogi
5045 5045 pełna
5046 5046 fuzja jądrowa
5047 5047 futbol gaelicki (irlandzki)
5048 5048 -----
5049 5049 garaże
5050 5050 gazowy
5051 5051 gazyfikacja
5052 5052 bęzyna
5053 5053 -----
5054 5054 geotermiczna
5055 5055 niemiecka
5056 5056 Lodowiec
5057 5057 złoto
5058 5058 +++++
5059 5059 pole golfowe
5060 5060 dobra
5061 5061 znacznik GPS
5062 5062 punkt GPS
5063 5063 1 stopnia
5064 5064 2 stopnia
5065 5065 3 stopnia
5066 5066 4 stopnia
5067 5067 5 stopnia
5068 5068 -----
5069 5069 trawa
5070 5070 kratka trawnikowa
5071 5071 żwir
5072 5072 grecka
5073 5073 zielony
5074 5074 Teren nie zabudowany
5075 5075 -----
5076 5076 grunt
5077 5077 -----
5078 5078 gimnastyka
5079 5079 połowiczna
5080 5080 punkt zatrzymania
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 zdrowie
5086 5086 ciepłowniczy
5087 5087 wrzosowisko
5088 5088 żywopłot
5089 5089 samochody ciężarowe
5090 5090 wyróżnienie
5091 5091 -----
5092 5092 droga
5093 5093 Droga bez numeru referencyjnego
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 hinduizm
5098 5098 historia
5099 5099 tablica historyczna
5100 5100 hokej
5101 5101 tragiczna
5102 5102 jazda konna
5103 5103 wyścigi konne
5104 5104 -----
5105 5105 gorące powietrze
5106 5106 gorąca woda
5107 5107 +++++
5108 5108 dom
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 +++++
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 wodna
5116 5116 lody
5117 5117 -----
5118 5118 ilmenit
5119 5119 przyciemnienia podkładu mapy
5120 5120 nieaktywne
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 niekompletne
5125 5125 przybliż by zobaczyć więcej detali
5126 5126 niezależny
5127 5127 indyjska
5128 5128 wewnętrzny
5129 5129 przemysł
5130 5130 -----
5131 5131 Wewnętrzny segment
5132 5132 zintegrowano z głównym programem
5133 5133 średnia
5134 5134 -----
5135 5135 -----
5136 5136 rudy żelaza
5137 5137 wysepka
5138 5138 wydzielone pomieszczenie
5139 5139 włoska
5140 5140 dżinizm
5141 5141 japońska
5142 5142 świadkowie Jehowy
5143 5143 judaizm
5144 5144 -----
5145 5145 -----
5146 5146 +++++
5147 5147 +++++
5148 5148 -----
5149 5149 wysypisko smieci
5150 5150 zagospodarowanie przestrzenne
5151 5151 typ użytkowania ziemi {0}
5152 5152 droga
5153 5153 -----
5154 5154 -----
5155 5155 warstwa
5156 5156 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
5157 5157 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 ołów
5161 5161 w lewo
5162 5162 wypoczynek
5163 5163 typ wypoczynku {0}
5164 5164 -----
5165 5165 -----
5166 5166 wapień
5167 5167 limitowane
5168 5168 -----
5169 5169 strefa zamieszkania
5170 5170 -----
5171 5171 -----
5172 5172 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5173 5173 wczytywanie stylu ''{0}''...
5174 5174 -----
5175 5175 -----
5176 5176 zablokuj przewijanie
5177 5177 -----
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 niska
5182 5182 luteranie
5183 5183 -----
5184 5184 główny
5185 5185 -----
5186 5186 namorzyny
5187 5187 -----
5188 5188 ręcznie
5189 5189 -----
5190 5190 +++++
5191 5191 +++++
5192 5192 marsze
5193 5193 -----
5194 5194 max szer.
5195 5195 max dł.
5196 5196 -----
5197 5197 -----
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 -----
5201 5201 -----
5202 5202 członek
5203 5203 -----
5204 5204 -----
5205 5205 +++++
5206 5206 metodyści
5207 5207 meksykańska
5208 5208 wojsko
5209 5209 min szer.
5210 5210 min dł.
5211 5211 -----
5212 5212 -----
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 -----
5216 5216 brakujące obiekty:
5217 5217 błędnie wpisana nazwa klucza
5218 5218 mieszany
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 -----
5222 5222 mormoni
5223 5223 sporty motorowe
5224 5224 -----
5225 5225 ''motorroad'' bez klucza ''highway''
5226 5226 autostrada
5227 5227 ciąg pieszy
5228 5228 Błoto
5229 5229 różne sporty
5230 5230 wielopoziomowy
5231 5231 -----
5232 5232 +++++
5233 5233 islam
5234 5234 narodowa
5235 5235 naturalne
5236 5236 typ naturalny {0}
5237 5237 -----
5238 5238 tablica przyrodnicza
5239 5239 gazety
5240 5240 następny
5241 5241 nikiel
5242 5242 nie
5243 5243 brak opisu
5244 5244 -----
5245 5245 nie ma obsługi odczytu tego formatu
5246 5246 -----
5247 5247 brak modyfikatora
5248 5248 zakaz skrętu w lewo
5249 5249 zakaz skrętu w prawo
5250 5250 zakaz jazdy prosto
5251 5251 zakaz zawracania
5252 5252 -----
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 żadne
5256 5256 -----
5257 5257 -----
5258 5258 nie zostały usunięte
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
5262 5262 tablica informacyjna
5263 5263 dla początkujących
5264 5264 ''ntd_id'' bez klucza ''highway''
5265 5265 jądrowa
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 obserwacyjna
5280 5280 nieparzyste
5281 5281 -----
5282 5282 oficjalnie
5283 5283 naftowy
5284 5284 -----
5285 5285 stare szyny kolejowe
5286 5286 stare
5287 5287 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5288 5288 ''oneway'' bez klucza ''highway''
5289 5289 -----
5290 5290 nakaz skrętu w lewo
5291 5291 nakaz skrętu w prawo
5292 5292 nakaz jazdy prosto
5293 5293 otwarty
5294 5294 -----
5295 5295 pod prąd
5296 5296 droga pod prąd
5297 5297 ścieżka pod prąd
5298 5298 opcje
5299 5299 -----
5300 5300 kościół prawosławny
5301 5301 -----
5302 5302 -----
5303 5303 zewnętrzny
5304 5304 Zewnętrzny segment
5305 5305 poza pobranym obszarem
5306 5306 uliczka parkingowa
5307 5307 bilety parkingowe
5308 5308 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5309 5309 pyłu
5310 5310 pasażerowie
5311 5311 pasażerowie; pojazdy
5312 5312 utwardzona
5313 5313 kostka
5314 5314 Szczyt
5315 5315 kamienie
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 +++++
5319 5319 zielonoświątkowcy
5320 5320 -----
5321 5321 dopuszczalny
5322 5322 zdjęcia
5323 5323 fotowoltaiczna
5324 5324 nabrzeże
5325 5325 rurociąg
5326 5326 -----
5327 5327 -----
5328 5328 -----
5329 5329 -----
5330 5330 -----
5331 5331 -----
5332 5332 boisko
5333 5333 +++++
5334 5334 Miejsce
5335 5335 tablica botaniczna
5336 5336 plastik
5337 5337 -----
5338 5338 słup
5339 5339 polityczna
5340 5340 -----
5341 5341 energia
5342 5342 prezbiterianie
5343 5343 poprzedni
5344 5344 droga krajowa
5345 5345 droga krajowa - dojazd
5346 5346 droga prywatna
5347 5347 -----
5348 5348 proponowany
5349 5349 protestanci
5350 5350 -----
5351 5351 publiczny
5352 5352 transport publiczny
5353 5353 mapy komunikacji miejskiej
5354 5354 bilety komunikacji miejskiej
5355 5355 -----
5356 5356 elektrownia szczytowo-pompowa
5357 5357 pompowanie (np. woda geotermalna)
5358 5358 pyroliza
5359 5359 -----
5360 5360 poczwórny
5361 5361 kwakrzy
5362 5362 kamieniołom
5363 5363 sport rakietowy
5364 5364 -----
5365 5365 kolej
5366 5366 Teren kolejowy
5367 5367 -----
5368 5368 tory kolejowe
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 bystrze
5372 5372 szuwary
5373 5373 +++++
5374 5374 regionalna
5375 5375 wyrażenie regularne
5376 5376 Relacja bez typu
5377 5377 -----
5378 5378 -----
5379 5379 Odśwież domyślne wpisy
5380 5380 załaduj ponownie z pliku wybrane style
5381 5381 zdalnie
5382 5382 usuń z zaznaczenia
5383 5383 zamień zaznaczenie
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 zabudowa
5387 5387 restauracja bez nazwy
5388 5388 handel
5389 5389 w prawo
5390 5390 -----
5391 5391 koryto rzeczne
5392 5392 droga
5393 5393 rola
5394 5394 -----
5395 5395 -----
5396 5396 rondo
5397 5397 droga
5398 5398 odcinek trasy
5399 5399 -----
5400 5400 +++++
5401 5401 +++++
5402 5402 turbina wodna (bez spiętrzenia wody)
5403 5403 rutyl
5404 5404 ''sac_scale'' bez klucza ''highway''
5405 5405 sól
5406 5406 słone bagna
5407 5407 piach
5408 5408 kanapki
5409 5409 skala
5410 5410 schemat
5411 5411 -----
5412 5412 -----
5413 5413 Zarośla
5414 5414 droga wojewódzka
5415 5415 ''segregated'' bez klucza ''highway''
5416 5416 sejsmiczny
5417 5417 wybierz sport:
5418 5418 zaznaczony
5419 5419 zaznaczenie
5420 5420 -----
5421 5421 wydzielona przestrzeń
5422 5422 droga serwisowa
5423 5423 serwis
5424 5424 ściekowy
5425 5425 współdzielone z transportem miejskim
5426 5426 współdzielone
5427 5427 -----
5428 5428 szyici
5429 5429 strzelectwo
5430 5430 sklep
5431 5431 typ sklepu {0}
5432 5432 -----
5433 5433 powinna zostać przesłana
5434 5434 ''sidewalk'' bez klucza ''highway''
5435 5435 bocznica
5436 5436 sikhizm
5437 5437 srebro
5438 5438 pojedynczy
5439 5439 -----
5440 5440 miejsce
5441 5441 jazda na deskorolce
5442 5442 łyżwiarstwo
5443 5443 narciarska
5444 5444 narciarstwo
5445 5445 -----
5446 5446 ''smoothness'' bez klucza ''highway''
5447 5447 -----
5448 5448 ''snowplowing'' bez klucza ''highway''
5449 5449 piłka nożna
5450 5450 słoneczna
5451 5451 -----
5452 5452 -----
5453 5453 spirytualizm
5454 5454 -----
5455 5455 Sport
5456 5456 typ sportu {0}
5457 5457 centrum sportowe
5458 5458 -----
5459 5459 odnoga
5460 5460 stadion
5461 5461 znaczki
5462 5462 -----
5463 5463 -----
5464 5464 para wodna
5465 5465 ''step_count'' bez klucza ''highway''
5466 5466 kamień
5467 5467 strumień
5468 5468 -----
5469 5469 ulice
5470 5470 -----
5471 5471 nazwa ulicy zawiera ss
5472 5472 ciąg
5473 5473 ciąg;ciąg;...
5474 5474 -----
5475 5475 metro
5476 5476 -----
5477 5477 sunnici
5478 5478 terenowy
5479 5479 +++++
5480 5480 bagno
5481 5481 słodycze
5482 5482 pływanie
5483 5483 basen
5484 5484 -----
5485 5485 -----
5486 5486 tenis stołowy
5487 5487 tampony
5488 5488 taoizm
5489 5489 doładowanie do telefonu
5490 5490 tymczasowy
5491 5491 Tymczasowy typ drogi
5492 5492 tenis
5493 5493 +++++
5494 5494 -----
5495 5495 droga powiatowa
5496 5496 tekst
5497 5497 tajska
5498 5498 podstawowy styl Potlatch 2
5499 5499 termiczna (np. kolektory słoneczne)
5500 5500 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
5501 5501 ta warstwa jest warstwą aktywną
5502 5502 -----
5503 5503 tereny zalewowe
5504 5504 -----
5505 5505 -----
5506 5506 -----
5507 5507 cyna
5508 5508 -----
5509 5509 do drogi
5510 5510 -----
5511 5511 topograficzna
5512 5512 -----
5513 5513 turystyka
5514 5514 typ turystyki {0}
5515 5515 -----
5516 5516 zabawki
5517 5517 ścieżka
5518 5518 ścieżka i punkty
5519 5519 tylko ścieżki
5520 5520 -----
5521 5521 -----
5522 5522 -----
5523 5523 -----
5524 5524 -----
5525 5525 sygnalizacja świetlna
5526 5526 -----
5527 5527 -----
5528 5528 tramwaj
5529 5529 -----
5530 5530 potrójny
5531 5531 -----
5532 5532 -----
5533 5533 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5534 5534 droga ekspresowa
5535 5535 droga ekspresowa - dojazd
5536 5536 -----
5537 5537 turecka
5538 5538 rodzaj
5539 5539 droga gminna
5540 5540 niekontrolowane
5541 5541 podziemny
5542 5542 -----
5543 5543 unitarianizm
5544 5544 -----
5545 5545 nieznany
5546 5546 -----
5547 5547 -----
5548 5548 -----
5549 5549 nieoznakowane
5550 5550 nieutwardzona
5551 5551 nieznana
5552 5552 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
5553 5553 -----
5554 5554 nieotagowany
5555 5555 nieotagowana droga
5556 5556 -----
5557 5557 -----
5558 5558 do góry
5559 5559 aż do kafelka
5560 5560 użycie
5561 5561 -----
5562 5562 -----
5563 5563 próżnia
5564 5564 błędy spradzania poprawności
5565 5565 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5566 5566 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5567 5567 pojazdy
5568 5568 wersja {0}
5569 5569 poprzez węzły lub drogi
5570 5570 Wiadukt
5571 5571 +++++
5572 5572 -----
5573 5573 -----
5574 5574 Wulkan
5575 5575 vouchery
5576 5576 ściana
5577 5577 -----
5578 5578 ścienny
5579 5579 -----
5580 5580 woda
5581 5581 poziom wody
5582 5582 -----
5583 5583 szlak wodny
5584 5584 typ drogi wodnej {0}
5585 5585 -----
5586 5586 -----
5587 5587 -----
5588 5588 droga jest połączona
5589 5589 droga jest połączona z kolejnym członkiem relacji
5590 5590 droga jest połączona z poprzednim członkiem relacji
5591 5591 droga nie jest połączona ani z poprzednim ani z następnym członkiem
5592 5592 tylko punkty
5593 5593 -----
5594 5594 -----
5595 5595 -----
5596 5596 -----
5597 5597 pogoda
5598 5598 -----
5599 5599 -----
5600 5600 -----
5601 5601 -----
5602 5602 tablica o zwierzętach
5603 5603 wiatrowa
5604 5604 wydobywczy
5605 5605 przewodowy
5606 5606 bezprzewodowy
5607 5607 drewno
5608 5608 -----
5609 5609 -----
5610 5610 Błędny znacznik highway na węźle
5611 5611 +++++
5612 5612 dworzec przetokowy
5613 5613 tak
5614 5614 +++++
5615 5615 cynk
5616 5616 -----
5617 5617 -----
5618 5618 cyrkon
5619 5619 przybliż by załadować kafelki
5620 5620 przybliż by załadować więcej kafelek
5621 5621 zaratusztrianizm
5622 5622 {0} (Korsyka)
5623 5623 -----
5624 5624 {0} ({1} do {2} stopni)
5625 5625 -----
5626 5626 -----
5627 5627 {0} [niekompletny]
5628 5628 Obiekty na warstwie {0}:
5629 5629 {0} jest przestarzały
5630 5630 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5631 5631 -----
5632 5632 {0} metrów
5633 5633 -----
5634 5634 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5635 5635 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5636 5636 {0} km kw.
5637 5637 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5638 5638 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5639 5639 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5640 5640 -----
5641 5641 -----
5642 5642 -----
5643 5643 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5644 5644 {0}: niedozwolona opcja -- {1}
5645 5645 {0}: nieprawidłowa opcja -- {1}
5646 5646 -----
5647 5647 {0}: opcja ''{1}'' jest wieloznaczna
5648 5648 {0}: opcja ''{1}'' wymaga argumentu
5649 5649 {0}: opcja ''{1}{2}'' nie dopuszcza argumentu
5650 5650 {0}: opcja wymaga użycia argumentu -- {1}
5651 5651 {0}: nierozpoznana opcja ''--{1}''
5652 5652 {0}: nierozpoznana opcja ''{1}{2}''
5653m 1 -----
5654m 2 ({0} zapytanie)
5655m 2 ({0} zapytania)
5656m 2 ({0} zapytań)
5657m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5658m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5659m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5660m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu jednej warstwy z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5661m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5662m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5663m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcie do ścieżki GPX.</html>
5664m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcia do ścieżki GPX.</html>
5665m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęć do ścieżki GPX.</html>
5666m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5667m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5668m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5669m 7 -----
5670m 8 -----
5671m 9 -----
5672m 10 -----
5673m 11 -----
5674m 12 -----
5675m 13 -----
5676m 14 -----
5677m 15 -----
5678m 16 -----
5679m 17 -----
5680m 18 -----
5681m 19 -----
5682m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5683m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5684m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5685m 21 -----
5686m 22 Dodano {0} obiekt
5687m 22 Dodano {0} obiekty
5688m 22 Dodano {0} obiektów
5689m 23 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5690m 23 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5691m 23 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5692m 24 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5693m 24 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5694m 24 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5695m 25 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5696m 25 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5697m 25 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5698m 26 Czy zmienić wartość?
5699m 26 Czy zmienić wartości?
5700m 26 Czy zmienić wartości?
5701m 27 Zmień {0} obiekt
5702m 27 Zmień {0} obiekty
5703m 27 Zmień {0} obiektów
5704m 28 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5705m 28 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5706m 28 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5707m 29 Konflikt podczas pobierania
5708m 29 Konflikty podczas pobierania
5709m 29 Konflikty podczas pobierania
5710m 30 Konflikt w danych
5711m 30 Konflikty w danych
5712m 30 Konflikty w danych
5713m 31 Usunięto {0} węzeł
5714m 31 Usunięto {0} węzły
5715m 31 Usunięto {0} węzłów
5716m 32 Usunięto {0} objekt
5717m 32 Usunięto {0} objekty
5718m 32 Usunięto {0} objektów
5719m 33 Usunięto {0} relację
5720m 33 Usunięto {0} relacje
5721m 33 Usunięto {0} relacji
5722m 34 Usunięto {0} drogę
5723m 34 Usunięto {0} drogi
5724m 34 Usunięto {0} dróg
5725m 35 Usuwanie {0} obiektu
5726m 35 Usuwanie {0} obiektów
5727m 35 Usuwanie {0} obiektów
5728m 36 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5729m 36 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5730m 36 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5731m 37 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5732m 37 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5733m 37 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5734m 38 -----
5735m 39 -----
5736m 40 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5737m 40 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5738m 40 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5739m 41 Wyczuję {0} obiekt z ''{1}''
5740m 41 Wyczuję {0} obiekty z ''{1}''
5741m 41 Wyczuję {0} obiektów z ''{1}''
5742m 42 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5743m 42 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5744m 42 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5745m 43 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5746m 43 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5747m 43 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5748m 44 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5749m 44 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5750m 44 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5751m 45 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5752m 45 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5753m 45 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5754m 46 Połączona wersja ({0} pozycja)
5755m 46 Połączona wersja ({0} pozycje)
5756m 46 Połączona wersja ({0} pozycji)
5757m 47 Przesunięto {0} węzeł
5758m 47 Przesunięto {0} węzły
5759m 47 Przesunięto {0} węzłów
5760m 48 Moja wersja ({0} pozycja)
5761m 48 Moja wersja ({0} pozycje)
5762m 48 Moja wersja ({0} pozycji)
5763m 49 Pobranie obiektu nie powiodło się
5764m 49 Pobranie obiektów nie powiodło się
5765m 49 Pobranie obiektów nie powiodło się
5766m 50 Obiekt usunięty
5767m 50 Obiekty usunięte
5768m 50 Obiektów usuniętych
5769m 51 Pobrany obiekt został usunięty.
5770m 51 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5771m 51 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5772m 52 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5773m 52 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5774m 52 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5775m 53 Otwieranie {0} pliku...
5776m 53 Otwieranie {0} plików...
5777m 53 Otwieranie {0} plików...
5778m 54 Wklejam {0} tag
5779m 54 Wklejam {0} tagi
5780m 54 Wklejam {0} tagi
5781m 55 -----
5782m 56 -----
5783m 57 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5784m 57 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5785m 57 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5786m 58 Usunięto {0} obiekt
5787m 58 Usunięto {0} obiekty
5788m 58 Usunięto {0} obiektów
5789m 59 -----
5790m 60 -----
5791m 61 Obrócono {0} węzeł
5792m 61 Obrócono {0} węzły
5793m 61 Obrócono {0} węzłów
5794m 62 Skalowanie {0} węzła
5795m 62 Skalowanie {0} węzłów
5796m 62 Skalowanie {0} węzłów
5797m 63 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5798m 63 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5799m 63 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5800m 64 Uproszczono {0} drogę
5801m 64 Uproszczono {0} drogi
5802m 64 Uproszczono {0} dróg
5803m 65 -----
5804m 66 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5805m 66 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5806m 66 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5807m 67 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5808m 67 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5809m 67 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5810m 68 -----
5811m 69 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5812m 69 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5813m 69 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5814m 70 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5815m 70 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5816m 70 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5817m 71 Ich wersja ({0} pozycja)
5818m 71 Ich wersja ({0} pozycje)
5819m 71 Ich wersja ({0} pozycji)
5820m 72 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5821m 72 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5822m 72 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5823m 73 -----
5824m 74 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5825m 74 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5826m 74 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5827m 75 -----
5828m 76 Wykryto {0} konflikt.
5829m 76 Wykryto {0} konflikty.
5830m 76 Wykryto {0} konfliktów.
5831m 77 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
5832m 77 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
5833m 77 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
5834m 78 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5835m 78 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5836m 78 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5837m 79 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5838m 79 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5839m 79 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5840m 80 Transformuj {0} węzeł
5841m 80 Transformuj {0} węzeły
5842m 80 Transformuj {0} węzełów
5843m 81 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5844m 81 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5845m 81 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5846m 82 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5847m 82 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5848m 82 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5849m 83 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5850m 83 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5851m 83 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5852m 84 Przesyłanie {0} obieku...
5853m 84 Przesyłanie {0} obiektów...
5854m 84 Przesyłanie {0} obiektów...
5855m 85 -----
5856m 86 -----
5857m 87 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
5858m 87 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5859m 87 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5860m 88 znacznik
5861m 88 znaczniki
5862m 88 znaczników
5863m 89 węzeł
5864m 89 węzły
5865m 89 węzłów
5866m 90 obiekt
5867m 90 obiekty
5868m 90 obiektów
5869m 91 relacja
5870m 91 relacje
5871m 91 relacji
5872m 92 do obiektu {0}
5873m 92 do obiektów {0}
5874m 92 do obiektów {0}
5875m 93 droga
5876m 93 drogi
5877m 93 dróg
5878m 94 {0} Autor
5879m 94 {0} Autorzy
5880m 94 {0} Autorów
5881m 95 -----
5882m 96 {0} składa się z {1} markera
5883m 96 {0} składa się z {1} markerów
5884m 96 {0} składa się z {1} markerów
5885m 97 -----
5886m 98 Wczytano {0} obraz.
5887m 98 Wczytano {0} obrazy.
5888m 98 Wczytano {0} obrazów.
5889m 99 {0} element
5890m 99 {0} elementy
5891m 99 {0} elementów
5892m 100 {0} węzeł
5893m 100 {0} węzły
5894m 100 {0} węzłów
5895m 101 {0} obiekt do dodania:
5896m 101 {0} obiekty do dodania:
5897m 101 {0} obiektów do dodania:
5898m 102 {0} obiekt do usunięcia:
5899m 102 {0} obiekty do usunięcia:
5900m 102 {0} obiektów do usunięcia:
5901m 103 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5902m 103 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5903m 103 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5904m 104 -----
5905m 105 {0} relacja
5906m 105 {0} relacje
5907m 105 {0} relacji
5908m 106 {0} trasa,
5909m 106 {0} trasy,
5910m 106 {0} tras,
5911m 107 -----
5912m 108 {0} ścieżka
5913m 108 {0} ścieżki
5914m 108 {0} ścieżki
5915m 109 {0} ślad,
5916m 109 {0} ślady,
5917m 109 {0} śladów,
5918m 110 {0} posiadał tagi GPS.
5919m 110 {0} posiadały tagi GPS.
5920m 110 {0} posiadało tagi GPS.
5921m 111 {0} droga
5922m 111 {0} drogi
5923m 111 {0} dróg
5924m 112 {0} punkt
5925m 112 {0} punkty
5926m 112 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.