source: josm/trunk/data/pl.lang@ 5338

Last change on this file since 5338 was 5338, checked in by stoecker, 12 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 144.8 KB
Line 
1 1 (linia {0}, kolumna {1})
2 2 -----
3 3 -----
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 -----
7 7 lub
8 8 Liczba obiektów
9 9 % na wschód:
10 10 % na północ:
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (liczba zapytań nieznana)
19 19 (1 zapytanie)
20 20 (Kod={0})
21 21 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
22 22 -----
23 23 (Adres URL był:
24 24 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
25 25 -----
26 26 (brak obiektu)
27 27 (brak)
28 28 (użyj przesunięcia podanego przez server)
29 29 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
30 30 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
31 31 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
32 32 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
33 33 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
34 34 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
35 35 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
36 36 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
37 37 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
38 38 * Jeden węzęł z tagami lub
39 39 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
40 40 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
41 41 -----
42 42 +++++
43 43 +++++
44 44 ...możliwe inne rodzaje transportu
45 45 ... odwołuje się do relacji
46 46 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 -----
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 Kręgle
54 54 +++++
55 55 +++++
56 56 +++++
57 57 -----
58 58 +++++
59 59 +++++
60 60 -----
61 61 -----
62 62 +++++
63 63 -----
64 64 +++++
65 65 +++++
66 66 -----
67 67 -----
68 68 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
69 69 <Nie wczytano jeszcze ścieżek GPX>
70 70 <anonimowy>
71 71 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
72 72 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
73 73 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
74 74 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
75 75 -----
76 76 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
77 77 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
78 78 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
79 79 -----
80 80 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
81 81 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
82 82 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
83 83 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
84 84 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
85 85 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
86 86 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
87 87 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
88 88 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
89 89 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
90 90 -----
91 91 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
92 92 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
93 93 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
97 97 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
98 98 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
99 99 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
100 100 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
101 101 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
102 102 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
103 103 <dwukropek>
104 104 <różne>
105 105 <pusta>
106 106 <koniec pliku>
107 107 <równa się>
108 108 <h2>Filtr aktywny</h2>
109 109 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>uaktualnić swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
110 110 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
111 111 -----
112 112 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
113 113 <html><body>Proszę wprowadzić Klucz Dostępu OAuth, który ma prawo dostępu do serwera OSM ''{0}''.</body></html>
114 114 <html><h3>Usunąć plik {0} z dysku?<p>Zdjęcie będzie trwale utracone!</h3></html>
115 115 -----
116 116 -----
117 117 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
118 118 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
122 122 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
123 123 -----
124 124 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html>Nie można otworzyć adresu URL ''{0}'' ze względu na brak dostępności pasującego zadania.</html>
129 129 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
130 130 <html>Nie można wysłać {0} obiektów w jednym zapytaniem ponieważ<br>maksymalny rozmiar zestawu zmian {1} na serwerze ''{2}'' został przekroczony.</html>
131 131 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
132 132 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 <html>Nie można wczytać warstwy {0} ''{1}''.<br>Błąd:<br>{2}</html>
138 138 -----
139 139 <html>Nie można załadować pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
140 140 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
141 141 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
142 142 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
143 143 <html>Nie można zapisać pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
144 144 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
145 145 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
146 146 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
147 147 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
148 148 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
149 149 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
150 150 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
151 151 <html>Wprowadź ręcznie Klucz Dostępu jeśli został wygenerowany i pobrany poza JOSM.</html>
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
161 161 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
162 162 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
163 163 <html>Nie udało się załadowanie listy źródeł szablonów z<br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
164 164 <html>Nie udało się wczytać listy źródeł stylu z <br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 <html>JOSM pomyślnie pobrał Klucz Dostępu. Możesz teraz go zaakceptować. JOSM będzie używał go w przyszłości w celu uwierzytelnienia i uzyskania praw do serwera OSM.<br><br>Klucz dostępu: </html>
176 176 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
177 177 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
178 178 <html>JOSM pomyślnie pobrał Żeton Żądania. JOSM teraz uruchomi stronę z logowanie użytkownika w zewnętrznej przeglądarce. Proszę zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła OSM, a następnie postępować według instrukcji w celu nadania praw dostępu dla Żetonu Żądania. Następnie trzeba powrócić do tego okienka i kliknąć <strong>{0}</strong><br><br>Jeśli uruchomienie zewnętrznej przeglądarki nie uda się, możesz skopiować następujący URL i wkleić go do paska adresu przeglądarki.</html>
179 179 -----
180 180 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
181 181 -----
182 182 <html>Zaznacz <strong>lokalnie usunięte obiekty</strong>, które mają być skasowane też na serwerze.</html>
183 183 <html>Zaznacz zmodyfikowane obiekty <strong>z obecnie wybranych</strong> by wysłać je do serwera.</html>
184 184 <html>Ani <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> nie są zaznaczone.<br>Proszę wybrać albo pobieranie danych OSM, albo śladów GPX, albo obie te opcje.</html>
185 185 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
186 186 <html>Proszę kliknąć na <strong>{0}</strong> aby pobrać Żeton Żądania OAuth z ''{1}''.</html>
187 187 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
188 188 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
189 189 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
190 190 -----
191 191 -----
192 192 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
193 193 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
194 194 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
195 195 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
196 196 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
197 197 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
198 198 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
199 199 <html>Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
200 200 <html>Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
201 201 <html>Uruchom w pełni automatyczną procedurę pobierania klucza dostępu z witryny OSM.<br>JOSM uzyskuje dostęp do witryny OSM w imieniu użytkownika JOSM i w pełni<br>automatycznie uwierzytelnia użytkownika i pobiera Klucz Dostępu.</html>
202 202 <html>Uruchom półautomatyczną procedurę pobierania Klucza Dostępu z witryny OSM.<br>JOSM wysyła standardowe zapytanie OAuth by dostać Żeton Żądania i <br>Klucz Dostępu. Następnie przenosi użytkownika do witryny OSM w zewnętrznej przeglądarce<br> by potwierdzić jego tożsamość i zaakceptować Żeton Żądania wcześniej wysłany przez JOSM.</html>
203 203 <html>Wybierz wszystkie ścieżki, które chcesz wyświetlić. Możesz zaznaczyć wiele ścieżek przeciągając myszkę lub użyć CTRL i kliknąć wybrane. Mapa zostanie na bieżąco uaktualniona w tle. Otwórz adresy URL poprzez podwójne kliknięcie.</html>
204 204 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Zaznacz by zapisać Klucz Dostępu w preferencjach JOSM.<br>Odznacz by używać Klucza Dostępu tylko w tej sesji JOSM.</html>
208 208 -----
209 209 <html>Wybierz które akcje wykonać dla tej warstwy klikając lewym przyciskiem myszy.<br/>Zaznacz "Wyślij" aby wysłać zmiany na serwer OSM.<br/>Zaznacz "Zapisz" aby zapisać warstwę do pliku określonego po lewej.</html>
210 210 -----
211 211 <html>Krok 1/3: Pobranie Żetonu Żądania z OAuth</html>
212 212 <html>Krok 2/3: Uwierzytelnianie i pobieranie Klucza Dostępu</html>
213 213 <html>Krok 3/3: Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu</html>
214 214 -----
215 215 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
216 216 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
217 217 <html>Zrób zdjęcie swojemu odbiornikowi GPS gdy wyświetla on czas.<br>Wyświetl to zdjęcie tutaj.<br>Następnie po prostu ustaw czas według zdjęcia i wybierz strefę czasową<hr></html>
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <html>Automatyczny proces pobierania Klucza Dostępu OAuth<br>z serwera OSM nie udał się.<br><br>Proszę spróbować ponownie lub wybrać inną rodzaj procesu uwierzytelniania,<br>np. półautomatyczny lub ręczny.</html>
225 225 -----
226 226 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
227 227 -----
228 228 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
229 229 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
230 230 <html>Dane do wysłania uczestniczą w konflikcie w warstwie ''{0}''.<br>Najpierw musisz rozstrzygnąć go.</html>
231 231 -----
232 232 <html>Relacja została zmodyfikowana.<br><br>Czy chcesz zapisać zmiany?</html>
233 233 -----
234 234 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt.<br>Wiadomość o błędzie (nieprzetłumaczona):<br>{0}</html>
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Potrzeba <strong>wielu zestawów zmian</strong> by wysłać {0} obiektów. Którą strategię chcesz użyć?</html>
238 238 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
239 239 <html>Co najmniej jeden członek tej relacji wskazuje<br>na samą relację.<br>To tworzy cykliczną zależność i jest odradzane.<br>Co chcesz zrobić z tą cykliczną zależnością?</html>
240 240 <html>Nie zaznaczono obszaru do pobrania.</html>
241 241 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
242 242 <html>Ta relacja ma już jeden lub więcej członków wskazujących na<br>obiekt ''{0}''<br><br>Czy nadal chcesz dodać kolejnego członka relacji?</html>
243 243 -----
244 244 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu parsowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=400>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
245 245 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu tagowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
246 246 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako mapy jest uznawane za szkodliwe.<br>Jeśli chcesz wysłać ślady, zobacz tutaj:</html>
247 247 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer miał nowszą wersję jednego <br>z twoich węzłów, dróg lub relacji.<br><br>Kliknij <strong>{0}</strong> by synchronizować cały lokalny zbiór danych z serwerem.<br>Kliknij <strong>{1}</strong> by przerwać wysyłanie i kontynuować edycję.<br></html>
248 248 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
249 249 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ użyłeś <br>zestawu zmian {0}, który już został zamknięty o {1}.<br>Proszę wyślij zmiany ponownie używając nowego lub nadal otwartego zestawu zmian.</html>
250 250 -----
251 251 <html>Użyj zdjęcia dokładnego zegara,<br>np. pokazywanego przez odbiornik GPS</html>
252 252 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
253 253 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
254 254 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
255 255 <html>Próbujesz dodać relację do siebie samej.<br><br>To stworzy cykliczną zależność i dlatego jest odradzane.<br>Pomijam relację ''{0}''.</html>
256 256 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
257 257 -----
258 258 <html>Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu OAuth z witryny OSM. Kliknij <strong>{0}</strong> by go zaakceptować. JOSM użyje go w dalszej komunikacji by uzyskać dostęp do OSM API.</html>
259 259 -----
260 260 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
261 261 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
262 262 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 <nowy obiekt>
268 268 <nie>
269 269 <lub>
270 270 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
271 271 <znak zapytania>
272 272 -----
273 273 <strong>Uwaga:</strong> JOSM zaloguje się <strong>tylko raz</strong> używając bezpiecznego połączenia.
274 274 -----
275 275 -----
276 276 > dół
277 277 > góra
278 278 -----
279 279 -----
280 280 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
281 281 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
282 282 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
283 283 -----
284 284 -----
285 285 Naruszenie możliwości API
286 286 Wersja API: {0}
287 287 +++++
288 288 Rozebrany tor
289 289 Przerwij
290 290 Anuluj scalanie
291 291 -----
292 292 -----
293 293 O programie
294 294 O JOSM...
295 295 Akceptuj
296 296 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
297 297 -----
298 298 Dostęp do drogi
299 299 Klucz Dostępu
300 300 Klucz dostępu:
301 301 Sekretny klucz dostępu:
302 302 URL dostępu klucza:
303 303 Zakwaterowanie
304 304 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
305 305 -----
306 306 Akcja
307 307 -----
308 308 -----
309 309 Działania do wykonania
310 310 Aktywuj
311 311 -----
312 312 Aktywuj zaznzczoną warstwę
313 313 -----
314 314 Aktywne style:
315 315 Aktywne style:
316 316 Dodaj
317 317 Dodaj URL podkładu mapy
318 318 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
319 319 Dodaj węzeł...
320 320 Dodaj właściwość
321 321 Dodaj obraz
322 322 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
323 323 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
324 324 Dodaj nową ścieżkę ikon
325 325 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
326 326 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
327 327 -----
328 328 Dodaj do listy nowe źródło.
329 329 Dodaj nowy styl poprzez podanie nazwy pliku lub URL
330 330 Dodaje nowy tag
331 331 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
332 332 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
333 333 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
334 334 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
335 335 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
336 336 Dodaj pusty tag
337 337 Dodaj informacje o autorze
338 338 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
339 339 -----
340 340 Dodaje filtr.
341 341 Dodaj warstwę zdjęć {0}
342 342 Dodaj węzeł
343 343 Dodaj węzeł do drogi
344 344 Dodaj węzeł do drogi i połącz
345 345 Dodano węzeł {0}
346 346 Dodano relację {0}
347 347 -----
348 348 -----
349 349 Dodaj tagi
350 350 Dodaj tagi do wybranych obiektów
351 351 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
352 352 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
353 353 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
354 354 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
355 355 Dodaj do zaznaczenia
356 356 -----
357 357 Czy dodać wartość?
358 358 -----
359 359 Dodano drogę {0}
360 360 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
361 361 Interpolacja adresów
362 362 Adresy
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 Sztolnia
368 368 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
369 369 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
370 370 Dopasuj położenie warstwy obrazu
371 371 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
372 372 -----
373 373 -----
374 374 Centrum administracyjne
375 375 Administracyjna
376 376 Poziom administracyjny
377 377 Zaawansowane
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Zaawansowane parametry OAuth
381 381 Zaawansowane właściwości OAuth
382 382 Ustawienia zaawansowane
383 383 Szczegółowe informacje
384 384 Szczegółowe informacje (WWW)
385 385 Szczegółowe informacje o obiekcie
386 386 -----
387 387 Koleje linowe
388 388 +++++
389 389 Rolnictwo
390 390 Lotnisko
391 391 Lotnisko
392 392 Sklep monopolowy
393 393 Wyrównaj węzły na kole
394 394 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
395 395 wszystkie
396 396 -----
397 397 Wszystkie formaty
398 398 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
399 399 Wszystkie punkty i segmenty ścieżki będą tego samego koloru. Można to zmodyfikować w Zarządcy Warstw.
400 400 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
401 401 -----
402 402 Wszystkie typy pojazdów
403 403 Ogródki działkowe
404 404 -----
405 405 Pozwól na pobieranie twoich prywatnych śladów GPS
406 406 Pozwól na odczyt twoich preferencji
407 407 Pozwól na wysyłaniu śladów GPS
408 408 Pozwól na wysyłanie map
409 409 Pozwól na zapis twoich preferencji
410 410 Dozwolony ruch:
411 411 -----
412 412 Pozwala na otworzenie plików gpx/osm, które mają część wspólną z obecnie wyświetlanym obszarem.
413 413 Pozwala użytkownikom na anonimizowanie znaczników czasu i szybkie usunięcie części ogromnych śladów GPX.
414 414 -----
415 415 Pozwala na dodanie tagów do atrybutów wszystkich wybranych obiektów w danym obszarze na raz.
416 416 Pozwala na odfiltrowanie niepotrzebnych śladów GPS.
417 417 Pozwala na bezpośredni import do JOSM plików w różnych formatach.
418 418 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
419 419 -----
420 420 Kanał alfa
421 421 Chata alpejska
422 422 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
423 423 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
424 424 zmień także nazwę pliku
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Futbol amerykański
430 430 Liczba kabli
431 431 Pojemność
432 432 Ilość stopni
433 433 Natężenie
434 434 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
435 435 Pusta wartość usunie znacznik.
436 436 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
437 437 Wystąpił błąd przy próbie dopasowania zdjęć do ścieżki GPX. Możesz ustawiając suwaki ręcznie dopasować zdjęcia.
438 438 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
439 439 -----
440 440 Przyciąganie do kątów
441 441 -----
442 442 Adnotacja
443 443 -----
444 444 -----
445 445 Zastosuj
446 446 Zastosuj zmiany
447 447 Zastosuj szablon
448 448 Zastosuj rozwiązanie
449 449 Zastosuj rolę
450 450 Zastosuj rolę:
451 451 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
452 452 Zastosuj rozwiązane konflikty
453 453 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
454 454 Zastosuj wybrane zmiany
455 455 -----
456 456 Przypisz tagi do zestawu zmian, do którego zmiany są wysyłane
457 457 Zastosuj zmiany
458 458 Zastosuj adres kafelka
459 459 Zastosuj zmiany i zamknij okno
460 460 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
461 461 Zastosować?
462 462 -----
463 463 +++++
464 464 Wykopalisko archeologiczne
465 465 Łucznictwo
466 466 Kontynuować?
467 467 obszar
468 468 Niezamknięty obszar
469 469 Tereny wokół miejsc
470 470 Obszary zawierają ten sam segment
471 471 Centrum kulturalne
472 472 Sztuka
473 473 Pytaj przed aktualizacją
474 474 -----
475 475 Skojarzone ulice
476 476 -----
477 477 -----
478 478 Lekkoatletyka
479 479 Uwaga: Używaj jedynie rzeczywistych klawiszy klawiatury!
480 480 Atrakcja
481 481 -----
482 482 Dźwięk
483 483 -----
484 484 Ustawienia audio
485 485 Markery audio z {0}
486 486 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
487 487 Etykietowanie punktów audio
488 488 +++++
489 489 Audioprzewodnik
490 490 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
491 491 Australijski football
492 492 Uwierzytelnij
493 493 Uwierzytelnij wprowadzoną nazwą użytkownika i hasłem.
494 494 -----
495 495 Uwierzytelnianie OSM przy pomocy API ''{0}'' nie powiodło się. Proszę wprowadź poprawną nazwę użytkownika i poprawne hasło.
496 496 -----
497 497 Uwierzytelniam sesję użytkownika ''{0}''
498 498 Uwierzytelnianie
499 499 Uwierzytelnienie nie powiodło się
500 500 Błąd uwierzytelniania
501 501 Autor
502 502 -----
503 503 Autoryzacja nie powiodła się
504 504 Pozwól JOSM na dostęp do API OSM.
505 505 URL autoryzacji:
506 506 Autoryzuj
507 507 Uwierzytelniam Żeton Żądania OAuth ''{0}'' na witrynie OSM...
508 508 Uwierzytelniam żeton żądania ''{0}''...
509 509 Autorzy
510 510 Automatycznie
511 511 -----
512 512 Automatyczne ładowanie kafelek
513 513 Aktywne automatyczne zapisywanie
514 514 Częstość zapisywania (sekundy)
515 515 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
516 516 Domyślny zoom automatyczny:
517 517 -----
518 518 -----
519 519 Domyślne ładowanie kafelek:
520 520 Bankomat
521 521 Automatyczne pobieranie
522 522 Automatyczna korekcja tagów
523 523 -----
524 524 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
525 525 Dostępne
526 526 Wpisy dostępne domyślnie:
527 527 Dostępne szablony
528 528 Dostępne role
529 529 Dostępne style:
530 530 +++++
531 531 -----
532 532 +++++
533 533 Okno życia
534 534 Wstecz
535 535 Warunki korzystania z tła
536 536 Tło:
537 537 Oparcie
538 538 -----
539 539 Błędne żądanie
540 540 Piekarnia
541 541 -----
542 542 -----
543 543 +++++
544 544 +++++
545 545 -----
546 546 Przeszkody
547 547 +++++
548 548 Podstawowe
549 549 Zbiornik wodny
550 550 Koszykówka
551 551 baterie
552 552 Pole bitwy
553 553 -----
554 554 Zatoka
555 555 Plaża
556 556 Siatkówka plażowa
557 557 Radiolatarnia
558 558 -----
559 559 -----
560 560 Ławka
561 561 Sklep z napojami
562 562 Rowery
563 563 wynajem rowerów
564 564 naprawa rowerów
565 565 sprzedaż rowerów
566 566 mycie rowerów (za opłatą)
567 567 Ogródek piwny
568 568 Sklep rowerowy
569 569 +++++
570 570 Biodiesel
571 571 Pusta warstwa
572 572 Betonowy blok
573 573 Niebieski:
574 574 Zawartość
575 575 Stocznia
576 576 Słupek drogowy
577 577 Księgarnia
578 578 Nazwa zakładki
579 579 Zakładki
580 580 Przejście graniczne
581 581 Nazwa systematyczna
582 582 Bule
583 583 Granice
584 584 Granica
585 585 Kamień graniczny
586 586 Powielone węzły granic
587 587 Rodzaj granicy
588 588 Wybrany obszar
589 589 -----
590 590 Granice
591 591 Butik
592 592 Gra w kule
593 593 Marka
594 594 Most
595 595 -----
596 596 -----
597 597 Teren poprzemysłowy
598 598 Kozioł oporowy
599 599 Raporty o błędach
600 600 Budynek
601 601 Powielone węzły budynków
602 602 Budynek wewnątrz budynku.
603 603 Budowanie menu głównego
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Autobus torowy
608 608 Peron autobusowy
609 609 Dworzec autobusowy
610 610 Przystanek autobusowy
611 611 -----
612 612 Rzeźnik
613 613 +++++
614 614 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Kolej linowa
622 622 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
623 623 Kawiarnia
624 624 Przeliczam pobierany obszar
625 625 Przejdź do edytora relacji
626 626 Edytuj wybraną relację
627 627 -----
628 628 Kemping
629 629 Pole namiotowe
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 Futbol kanadyjski
634 634 Kanał
635 635 Anuluj
636 636 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
637 637 Anuluj autentykację
638 638 Anuluj zamykanie zestawów zmian
639 639 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
640 640 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
641 641 Anuluj operację
642 642 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
643 643 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
644 644 Anuluj przesyłanie
645 645 Anuluj, kontynuuj edycję
646 646 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
647 647 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
648 648 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
649 649 -----
650 650 -----
651 651 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
652 652 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
653 653 -----
654 654 -----
655 655 Nie można usunąć węzła zawierającego tagi
656 656 Nie można usunąć węzła, do którego odnosi się wiele obiektów
657 657 -----
658 658 -----
659 659 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
660 660 Błąd łączenia węzłów: należałoby usunąć drogę {0} nadal używaną przez {1}
661 661 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
662 662 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
663 663 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
664 664 Nie mogę umieścić węzła poza obszarem świata.
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 -----
669 669 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
670 670 Kajakarstwo
671 671 puszki
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 Pojemność
677 677 Pojemność całkowita
678 678 Samochód
679 679 Dealer samochodowy
680 680 Kemping
681 681 Ładunek
682 682 Gotówka
683 683 Zamek
684 684 -----
685 685 Przeszkoda dla bydła
686 686 Wejście do jaskini
687 687 Cmentarz
688 688 Wyśrodkuj widok
689 689 -----
690 690 Wyciąg krzesełkowy
691 691 Chata górska
692 692 Zmień właściwości
693 693 Zmienić kierunek?
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 Zmień węzeł {0}
698 698 Zmień relację
699 699 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
700 700 Zmień relację {0}
701 701 Zmień rozdzielczość
702 702 -----
703 703 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
704 704 Zmień zaznaczenie
705 705 Zmień widziany obszar
706 706 Zmień drogę {0}
707 707 Zmieniono węzły {0}
708 708 -----
709 709 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
710 710 ID zestawu zmian:
711 711 Menedżer zestawów zmian
712 712 Menedżer zestawów zmian
713 713 Zamknięto changeset
714 714 Komentarz zmian:
715 715 Spodziewane: ID grupy zmian
716 716 Numer zestawu zmian:
717 717 Informacje o zestawie zmian
718 718 Zestaw zmian jest pełny
719 719 Zestaw zmian {0}
720 720 Zestaw zmian:
721 721 Zestawy zmian
722 722 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
723 723 Stacja ładowania
724 724 Wyszukaj FIXME
725 725 Sprawdź na serwerze
726 726 Sprawdź klucze właściwości.
727 727 Sprawdź wartości właściwości.
728 728 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
729 729 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
730 730 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
737 737 Sprawdza, że wszyscy użytkownicy tworzący lub modyfikujący dany obiekt zgodzili się na zmianę licencji.
738 738 Błędy sumy kontrolnej: {0}
739 739 Drogeria
740 740 +++++
741 741 Relacje podrzędne
742 742 Komin
743 743 chiński
744 744 Wybierz
745 745 Wybierz kolor
746 746 Wybierz kolor dla {0}
747 747 Wybierz jedną z gotowych licencji
748 748 Wybierz wartość
749 749 Wynierz typ obiektu OSM
750 750 Wybierz serwer do wyszukiwania:
751 751 Wybierz widoczne ścieżki
752 752 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
753 753 Kościół
754 754 Kino
755 755 +++++
756 756 Miasto
757 757 Granica miasta
758 758 Mury miejskie
759 759 Nazwa miejscowości
760 760 Cywilna
761 761 Typ Klasy
762 762 Wyczyść
763 763 Czyści bufor operacji do wycofania.
764 764 Wyszyść pole tekstowe
765 765 Czyści listę ostatnio otwartych plików
766 766 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
767 767 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
768 768 -----
769 769 Kliknij komórkę aby zmienić ścieżkę pliku.
770 770 Kliknij tutaj aby wybrać ścieżkę do zapisu
771 771 Kliknij drogę by zacząć poprawiać jej kształt.
772 772 -----
773 773 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
774 774 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
775 775 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
776 776 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
777 777 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
778 778 Kliknij aby przerwać wysyłanie
779 779 -----
780 780 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
781 781 Kliknij aby przerwać trwającą operację
782 782 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
783 783 Kliknij aby zamknąć
784 784 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
785 785 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
786 786 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
787 787 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
788 788 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
789 789 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
790 790 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
791 791 -----
792 792 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
793 793 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
794 794 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
795 795 Kliknij by odrzuć zmiany i zamknąć edytor relacji
796 796 -----
797 797 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
798 798 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
799 799 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
800 800 -----
801 801 Kliknij by przenieść się do formularza edycji praw dostępu na witrynie JOSM.
802 802 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
803 803 Kliknij by pobrać Żeton Żądania
804 804 -----
805 805 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
806 806 Kliknij by powrócić do edytora relacji i kontynuować edycję
807 807 -----
808 808 Kliknij by zapisać zmiany i zamknąć edytor
809 809 -----
810 810 Kliknij aby rozpocząć szukanie
811 811 -----
812 812 -----
813 813 Kliknij by przetestować Klucz Dostępu
814 814 -----
815 815 -----
816 816 Klif
817 817 Wspinaczka
818 818 Zegar
819 819 Zamknij
820 820 Zamknij mimo to
821 821 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
822 822 Zamknij zestawy zmian
823 823 Zamknij okno i porzuć pobieranie
824 824 Zamknij otwarte zestawy zmian
825 825 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
826 826 Zamknij okno
827 827 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
828 828 Zamknij okno i zaakceptuj Klucz Dostępu
829 829 Zamknij okno i anuluj uwierzytelnianie
830 830 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
831 831 Zamyka wybrane zestawy zmian
832 832 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
833 833 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
834 834 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
835 835 Zamknięte po -
836 836 Zamknięty
837 837 Zamknięty:
838 838 Opis
839 839 Opis
840 840 Zamyka otwarte zestawy zmian
841 841 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
842 842 Zamykanie zestawu zmian
843 843 Zamykam zestaw zmian {0}
844 844 Zamykanie zestawu zmian...
845 845 Odzież
846 846 Wybrzeże
847 847 -----
848 848 na monety
849 849 Szkoła wyższa
850 850 Kolor
851 851 Kolor (hex)
852 852 Nazwa Koloru:
853 853 Kolory
854 854 -----
855 855 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według dokładności pozycji (HDOP). Twoje urządzenie GPS musi zapisywać tą informację.
856 856 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według kierunku
857 857 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według ich znaczników czasu.
858 858 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według prędkości
859 859 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
860 860 Kolor
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 Połącz drogi
866 866 -----
867 867 Łączy kilka dróg w jedną.
868 868 Połącz {0} dróg
869 869 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
870 870 Historia poleceń
871 871 Komentarz
872 872 Komentarz:
873 873 Obszar biur i usług
874 874 Miejsce publiczne
875 875 Ustawienia
876 876 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
877 877 Centrum społeczne
878 878 Porównaj
879 879 -----
880 880 Sklep komputerowy
881 881 Cukiernia
882 882 Konfiguracja stron wtyczek
883 883 Ustawienia zaawansowane
884 884 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
885 885 Konfiguruj strony...
886 886 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
887 887 Konfiguruj pasek narzędzi
888 888 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
889 889 Konfiguruj czy używać serwera proxy
890 890 Konfiguruj tożsamość użytkownika i sposób jej potwierdzania w serwerze OSM
891 891 Potwierdź czyszczenie
892 892 -----
893 893 Potwierdzaj ręcznie wszystkie akcje zdalnego sterowania
894 894 Potwierdź pustą rolę
895 895 Konflikt
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 -----
916 916 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
917 917 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
918 918 Konflikty
919 919 Wykryto konflikty
920 920 -----
921 921 Konflikty podczas łączenia elementów
922 922 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
923 923 -----
924 924 Konflikty: {0} nierozwiązanych
925 925 Połącz istniejący drogę z węzłem
926 926 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
927 927 Ustawienia połączenia
928 928 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
929 929 -----
930 930 W budowie
931 931 Budowa
932 932 Klucz odbiorcy:
933 933 Sekretny klucz odbiorcy:
934 934 -----
935 935 -----
936 936 Kontakt:
937 937 Łączenie z serwerem OSM...
938 938 Łączenie z serwerem...
939 939 Zawartość
940 940 Kontynent
941 941 Kontynuuj
942 942 Kontynuuj jak jest
943 943 Kontynuuj rozwiązywanie
944 944 Kontynuuj
945 945 Kontynuowanie przesyłania
946 946 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
947 947 Kontynuuj mimo to
948 948 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
949 949 Autorzy
950 950 Sklep osiedlowy
951 951 -----
952 952 Konwertuj na warstwę GPX
953 953 Przekształć w warstwę danych
954 954 Przekonwertowany z: {0}
955 955 Współrzędne
956 956 -----
957 957 -----
958 958 Współrzędne:
959 959 -----
960 960 Kopiuj
961 961 Kopiuj współrzędne
962 962 Kopiuj Klucz/Wartość
963 963 Kopiuj Wartość
964 964 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
965 965 -----
966 966 -----
967 967 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
968 968 -----
969 969 -----
970 970 -----
971 971 -----
972 972 Kopia warstwy {0}
973 973 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
974 974 Kopiuj klucze i wartości wszystkich tagów do schowka
975 975 Kopiuj klucz i wartość wybranego tagu do schowka
976 976 Kopiuj wartość wybranego tagu do schowka
977 977 -----
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 Skopiuj do schowka i zamknij
982 982 Kopia nr {1} warstwy {0}
983 983 Prawa autorskie (URL)
984 984 Prawa autorskie - rok
985 985 Punkt ksero
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
990 990 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
991 991 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
992 992 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
993 993 -----
994 994 Nie znaleziono typu elementu
995 995 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
996 996 Nie można zaimportować "{0}".
997 997 Nie można zaimportować plików.
998 998 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
999 999 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1000 1000 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1001 1001 -----
1002 1002 Nie można odczytać "{0}"
1003 1003 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania {0}
1004 1004 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
1005 1005 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}\nCzy chcesz go zatrzymać?
1006 1006 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1007 1007 -----
1008 1008 Brak możliwości ściągnięcia listy otwartych zestawów zmian ponieważ<br>JOSM nie zna twojej tożsamości.<br>\r\nAlbo pracujesz anonimowo albo nie masz prawa poznać tożsamości<br> użytkownika, w imieniu którego pracujesz.
1009 1009 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1010 1010 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
1011 1011 -----
1012 1012 Kraj
1013 1013 Kod kraju
1014 1014 Okręg
1015 1015 Sąd
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 Zakryte sztuczne jezioro
1019 1019 Dźwig
1020 1020 Utwórz okrąg
1021 1021 -----
1022 1022 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1023 1023 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1024 1024 -----
1025 1025 Tworzy nową warstwę mapy.
1026 1026 Tworzy nową relację
1027 1027 -----
1028 1028 Tworzenie obszarów.
1029 1029 -----
1030 1030 Utwórz zakładkę
1031 1031 Twórz znaczniki przy czytaniu GPX
1032 1032 Utwórz wielokąt złożony
1033 1033 Tworzy wielokąt złożony
1034 1034 Utwórz nowy węzeł.
1035 1035 Utwórz nowe obiekty
1036 1036 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
1037 1037 Utworzono
1038 1038 Utworzony
1039 1039 Data utworzenia:
1040 1040 Stworzone przed -
1041 1041 Stworzony przez:
1042 1042 Utworzony:
1043 1043 -----
1044 1044 Tworzenie zestawu zmian...
1045 1045 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1046 1046 na karty kredytowe
1047 1047 Krykiet
1048 1048 Krykiet - siatki
1049 1049 Krokiet
1050 1050 Przejazd na rowerze
1051 1051 Przejazd na koniu
1052 1052 Przejście przez tory
1053 1053 opiekun na przejściu dla pieszych
1054 1054 Przecinające się budynki
1055 1055 Rodzaj przejazdu
1056 1056 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1057 1057 -----
1058 1058 Przecinające się drogi
1059 1059 Ctrl, aby połączyć z najbliższym węzłem
1060 1060 Kuchnia
1061 1061 Kultura
1062 1062 Bieżące zaznaczenie
1063 1063 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1064 1064 -----
1065 1065 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
1066 1066 -----
1067 1067 Obecnie nie jest zaznaczony obszar do pobrania. Proszę najpierw zaznaczyć obszar
1068 1068 Sklep z zasłonami
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 Link WMS
1072 1072 Dostosuj kolor
1073 1073 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1074 1074 Dostosuj rysowanie ścieżki
1075 1075 wykop
1076 1076 Przegroda dla rowerzystów
1077 1077 Pas dla rowerzystów
1078 1078 Ścieżka rowerowa
1079 1079 Ścieżka rowerowa (po lewej)
1080 1080 Ścieżka rowerowa (po prawej)
1081 1081 Zapętlone zależności między relacjami
1082 1082 kolarstwo
1083 1083 Zapętlone zależności.
1084 1084 Czechy CUZK:KM
1085 1085 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1086 1086 +++++
1087 1087 +++++
1088 1088 Tama
1089 1089 Błąd danych
1090 1090 Warstwa danych {0}
1091 1091 -----
1092 1092 Źródło i typ danych:
1093 1093 Źródła danych
1094 1094 Weryfikacja danych
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1098 1098 Test zgodności zestawu danych
1099 1099 Data
1100 1100 Data:
1101 1101 Data:
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 na karty debetowe
1105 1105 Zdecyduj jak wysłać dane i który zestaw zmian użyć
1106 1106 Stopnie dziesiętne
1107 1107 Decyzja
1108 1108 -----
1109 1109 Zmniejsz
1110 1110 Ścieżka do jazdy konnej
1111 1111 Dedykowana ścieżka rowerowa
1112 1112 Ścieżka dla pieszych
1113 1113 Domyślny
1114 1114 Domyślny (ustalony automatycznie)
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 Wartość domyślna: {0}
1118 1118 Usuń
1119 1119 -----
1120 1120 Usuń plik z dysku
1121 1121 Tryb kasowania
1122 1122 Usuń właściwość
1123 1123 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1124 1124 Potwierdź usunięcie.
1125 1125 Usuń powielone relacje
1126 1126 Usuń powielone drogi
1127 1127 Usuwa filtr.
1128 1128 Usuń z relacji
1129 1129 Usuń plik ze zdjęciem z dysku
1130 1130 Usunąć niekompletnych członków?
1131 1131 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1132 1132 Usunięto węzeł {0}
1133 1133 Usuwanie węzłów lub dróg.
1134 1134 Usuń teraz
1135 1135 Usuwa obiekty
1136 1136 Usunięto relację {0}
1137 1137 -----
1138 1138 Kasuje relacje
1139 1139 Usuwa wybrane obiekty
1140 1140 Usuwa obecnie edytowaną relację
1141 1141 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1142 1142 Usuń zaznaczoną warstwę.
1143 1143 Usuwa zaznaczoną relację.
1144 1144 Usuń z listy wybrane źródło.
1145 1145 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1146 1146 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1147 1147 Usunięto drogę {0}
1148 1148 Usunięto
1149 1149 Usunięto "{0}"
1150 1150 Usunięte:
1151 1151 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1152 1152 -----
1153 1153 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1154 1154 Usunięte lub przeniesione obiekty
1155 1155 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 Delikatesy
1159 1159 Wyznanie
1160 1160 Dentysta
1161 1161 Dom towarowy
1162 1162 Przestarzałe (aktualnie nie używane) tagi.
1163 1163 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1164 1164 Głębokość w metrach
1165 1165 Opis
1166 1166 -----
1167 1167 Opis: {0}
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 Szczegółowość
1171 1171 Szczegóły
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 Średnica (w mm)
1176 1176 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1177 1177 Diesel (olej napędowy)
1178 1178 Ultimate Diesel (GTL)
1179 1179 Diesel dla ciężarówek
1180 1180 Poziom trudności
1181 1181 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1182 1182 Kierunek
1183 1183 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1184 1184 -----
1185 1185 Zablokuj
1186 1186 Zablokuj wtyczkę
1187 1187 Porzuć
1188 1188 realizacja recept
1189 1189 Wyświetlacz
1190 1190 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1191 1191 Ustawienia wyświetlania
1192 1192 -----
1193 1193 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1194 1194 Wyświetlaj przyciski w narzędziach z prawej strony okna tylko gdy myszka jest wewnątrz danego narzędzia
1195 1195 Wyświetlaj współrzędne jako
1196 1196 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1197 1197 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1198 1198 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1199 1199 -----
1200 1200 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1201 1201 Wyświetlaj menu "Audio"
1202 1202 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1203 1203 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1204 1204 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1205 1205 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1206 1206 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1207 1207 Wyświetla tagi zestawu zmian
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 Rozmieść węzły
1211 1211 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1212 1212 nieczynna
1213 1213 Nieużywany tor
1214 1214 Rów
1215 1215 Porzuć zmiany
1216 1216 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1217 1217 Nie rysuj strzałek jeśli nie są one oddalone co najmniej tyle od siebie.
1218 1218 -----
1219 1219 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1220 1220 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1221 1221 Nic nie rób
1222 1222 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1223 1223 -----
1224 1224 Sklep dla majsterkowiczów
1225 1225 Dok
1226 1226 Lekarz
1227 1227 Wybieg dla psów
1228 1228 Wyścigi psów
1229 1229 Podwójny konflikt
1230 1230 W dół
1231 1231 Pobierz
1232 1232 Pobierz relacje podrzędne
1233 1233 Pobierz dane
1234 1234 -----
1235 1235 Pobierz dane.
1236 1236 Pobierz członków
1237 1237 Pobiera obiekt wg ID
1238 1238 Pobierz wtyczkę
1239 1239 Pobierz geopozycjonowany obraz
1240 1240 Pobierz wybrane relacje
1241 1241 Adres URL
1242 1242 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1243 1243 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1244 1244 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1245 1245 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1246 1246 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1247 1247 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1248 1248 Pobierz jako nową warstwę
1249 1249 Pobierz zawartość zestawu zmian
1250 1250 Pobierz zestawy zmian
1251 1251 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1252 1252 Pobierz zawartość
1253 1253 Pobiera dane
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 Pobierz wszystko pomiędzy:
1257 1257 -----
1258 1258 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1259 1259 Pobierz z OSM...
1260 1260 Pobierz niekompletnych członków
1261 1261 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1262 1262 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1263 1263 Pobierz listę
1264 1264 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1265 1265 Pobierz członków
1266 1266 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1267 1267 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1268 1268 Pobierz w pobliżu:
1269 1269 Pobierz teraz
1270 1270 Pobierz obiekt
1271 1271 Pobierz obiekt…
1272 1272 Pobrane obiekty
1273 1273 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1274 1274 Pobierz obiekty do nowej warstwy
1275 1275 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1276 1276 Pobieranie listy wtyczek...
1277 1277 Pobierz wtyczki
1278 1278 Pobieranie przekierowanie do ''{0}''
1279 1279 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1280 1280 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1281 1281 -----
1282 1282 Pobierz obiekty należące do relacji
1283 1283 Pobieranie relacji
1284 1284 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1285 1285 Pobierz zaznaczone relacje
1286 1286 -----
1287 1287 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1288 1288 Pobierz ramkę granicy jako dane w formacie gps
1289 1289 Pobiera zawartość zestawu zmian
1290 1290 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1291 1291 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1292 1292 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1293 1293 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1294 1294 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z)
1295 1295 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z) jako dane w formacie gps
1296 1296 Pobierz widoczne kafle
1297 1297 Ściąga z openstreetmap.org twoje ślady GPX.
1298 1298 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1299 1299 Pobrane dane GPX
1300 1300 -----
1301 1301 Pobieracz:
1302 1302 -----
1303 1303 Pobieranie danych GPS
1304 1304 Pobieranie danych OSM...
1305 1305 Pobieranie wtyczki {0}...
1306 1306 Pobieranie wiadomości dnia
1307 1307 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1308 1308 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1309 1309 Pobieranie zestawów zmian...
1310 1310 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1311 1311 Pobieranie danych
1312 1312 -----
1313 1313 Pobieranie z serwera OSM...
1314 1314 Pobieranie historii...
1315 1315 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1316 1316 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1317 1317 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1318 1318 Pobieranie powiązanych relacji...
1319 1319 Pobieranie powiązanych dróg...
1320 1320 Pobieranie relacji {0}
1321 1321 Pobiera dane z OSM znajdujące się wzdłuż drogi.
1322 1322 Wyciąg orczykowy
1323 1323 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1324 1324 -----
1325 1325 -----
1326 1326 Odpływ
1327 1327 Rysuj
1328 1328 Rysuj strzałki kierunkowe
1329 1329 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP
1330 1330 Rysuj okręgi na postawie wartości HDOP.
1331 1331 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1332 1332 -----
1333 1333 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1334 1334 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1335 1335 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1336 1336 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1337 1337 Rysuj duże punkty GPS
1338 1338 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1339 1339 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1340 1340 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1341 1341 Tworzenie węzłów i dróg.
1342 1342 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1343 1343 Rysuj tylko kontury obszarów
1344 1344 Pokazuj linię pomocniczą za kursorem
1345 1345 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1346 1346 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1347 1347 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1348 1348 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1349 1349 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1350 1350 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1351 1351 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1352 1352 Szerokość rysowania linii GPX
1353 1353 Woda do picia
1354 1354 -----
1355 1355 Szkoła jazdy
1356 1356 Pralnia chemiczna
1357 1357 Rozmnóż w {0} węzłów
1358 1358 Powiel
1359 1359 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1360 1360 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1361 1361 Powiela zaznaczone obiekty.
1362 1362 Skopiuj warstwę
1363 1363 Powielone węzły
1364 1364 Powielone relacje
1365 1365 Powielone węzły drogi
1366 1366 Powielone drogi
1367 1367 -----
1368 1368 Ukrywaj przyciski w bocznym panelu
1369 1369 -----
1370 1370 +++++
1371 1371 E10 (bioetanol 10%)
1372 1372 E85 (bioetanol 85%)
1373 1373 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1374 1374 BŁĄD
1375 1375 -----
1376 1376 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1377 1377 -----
1378 1378 Wschód
1379 1379 -----
1380 1380 Edycja
1381 1381 Edycja kręgli
1382 1382 -----
1383 1383 Edycja informacji o adresach
1384 1384 Edycja interpolacji adresów
1385 1385 Edycja sztolni
1386 1386 Edycja granicy administracyjnej
1387 1387 Edycja lotniska
1388 1388 Edycja sklepu monopolowego
1389 1389 Edycja ogródków działkowych
1390 1390 Edycja chaty alpejskiej
1391 1391 Edycja futbolu amertkańskiego
1392 1392 Edycja wykopaliska archeologicznego
1393 1393 Edycja łucznictwa
1394 1394 Edycja centrum kulturalnego
1395 1395 Edycja obiektu sztuki
1396 1396 Edycja lekkoatletyki
1397 1397 Edycja atrakcji turystycznej
1398 1398 Edycja futbolu australijskiego
1399 1399 Edycja bankomatu
1400 1400 Edycja okna życia
1401 1401 Edycja piekarni
1402 1402 Edycja banku
1403 1403 Edycja baru
1404 1404 Edycja baseballu
1405 1405 Edycja zbiornika wodnego
1406 1406 Edycja koszykówki
1407 1407 Edycja pola bitwy
1408 1408 Edycja zatoki
1409 1409 Edycja plaży
1410 1410 Edycja siatkówki plażowej
1411 1411 Edycja radiolatarni
1412 1412 Edycja sklepu z napojami
1413 1413 Edycja parkingu dla rowerów
1414 1414 Edycja wypożyczalni rowerów
1415 1415 Edycja warsztatu rowerowego
1416 1416 Edycja ogródka piwnego
1417 1417 Edycja stoczni
1418 1418 Edycja słupka drogowego
1419 1419 Edycja księgarni
1420 1420 Edycja przejścia granicznego
1421 1421 Edycja boiska do gry w boule
1422 1422 Edycja granicy
1423 1423 Edycja kamienia granicznego
1424 1424 Edycja butiku
1425 1425 Edycja gry w kule
1426 1426 Edycja mostu
1427 1427 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1428 1428 Edycja terenu poprzemysłowego
1429 1429 -----
1430 1430 -----
1431 1431 Edycja autobusu torowego
1432 1432 Edycja peronu autobusowego
1433 1433 Edycja dworca autobusowego
1434 1434 Edycja przystanku autobusowego
1435 1435 Edycja sklepu mięsnego
1436 1436 Edycja kolei linowej
1437 1437 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1438 1438 Edycja kawiarni
1439 1439 Edycja pola namiotowego
1440 1440 Edycja futbolu kanadyjskiego
1441 1441 Edycja kanału
1442 1442 Edycja kajakarstwa
1443 1443 Edycja wypożyczalni samochodów
1444 1444 Edycja warsztatu samochodowego
1445 1445 Edycja punktu carsharingu
1446 1446 Edycja warsztatu samochodowego
1447 1447 Edycja myjni samochodowej
1448 1448 Edycja kempingu
1449 1449 Edycja zamku
1450 1450 Edycja przeszkody dla bydła
1451 1451 Edycja wejścia do jaskini
1452 1452 Edycja cmentarza
1453 1453 Edycja wyciągu krzesełkowego
1454 1454 Edycja chaty górskiej
1455 1455 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1456 1456 Edycja drogerii
1457 1457 Edycja komina
1458 1458 Edycja kina
1459 1459 Edycja miasta
1460 1460 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1461 1461 Edycja granicy cywilnej
1462 1462 Edycja klifu
1463 1463 Edycja wspinaczki
1464 1464 Edycja zegaru
1465 1465 Edycja sklepu odzieżowego
1466 1466 Edycja zbiornika gazu
1467 1467 Edycja szkoły wyższej
1468 1468 Edycja obszaru biur i usług
1469 1469 Edycja miejsca publicznego
1470 1470 Edycja sklepu komputerowego
1471 1471 Edycja cukierni
1472 1472 Edycja terenu budowy
1473 1473 Edycja kontaktu
1474 1474 -----
1475 1475 Edycja kontynentu
1476 1476 Edycja sklepu osiedlowego
1477 1477 Edycja punktu ksero
1478 1478 Edycja kraju
1479 1479 Edycja okręgu / hrabstwa
1480 1480 Edycja siedziby sądu
1481 1481 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1482 1482 Edycja dźwigu
1483 1483 Edycja krykietu
1484 1484 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1485 1485 Edycja miejsca do gry w krokieta
1486 1486 Edycja przejścia dla pieszych
1487 1487 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1488 1488 Edycja pasa dla rowerzystów
1489 1489 Edycja ścieżki rowerowej
1490 1490 Edycja jazdy na rowerze
1491 1491 Edycja tamy
1492 1492 Edycja sklepu z delikatesami
1493 1493 Edycja dentysty
1494 1494 Edycja domu towarowego
1495 1495 -----
1496 1496 -----
1497 1497 Edycja opuszczonych torów
1498 1498 Edytuj rów
1499 1499 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1500 1500 Edycja doku
1501 1501 Edycja lekarza
1502 1502 Edycja wybiegu dla psów
1503 1503 Edycja wyścigów psów
1504 1504 Edycja wyciągu orczykowego
1505 1505 Edycja odpływu
1506 1506 Edycja punktu z wodą pitną
1507 1507 Edycja szkoły jazdy
1508 1508 Edycja palni chemicznej
1509 1509 Edycja sklepu elektronicznego
1510 1510 Edycja ambasady
1511 1511 -----
1512 1512 -----
1513 1513 Edycja wejścia
1514 1514 Edycja jeździectwa
1515 1515 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1516 1516 Edycja fabryki
1517 1517 -----
1518 1518 Edycja gruntów rolnych
1519 1519 Edycja zagrody
1520 1520 Edycja restauracji fast-food
1521 1521 Edycji hali górskiej
1522 1522 Edycja trasy promu
1523 1523 Edycja terminalu promowego
1524 1524 Edycja hydrantu
1525 1525 Edycja straży pożarnej
1526 1526 Edycja miejsca do wędkowania
1527 1527 Edycja schodów
1528 1528 Edycja kwiaciarni
1529 1529 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1530 1530 Edycja ścieżki dla pieszych
1531 1531 Edycja brodu
1532 1532 Edycja lasu
1533 1533 Edycja fontanny
1534 1534 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1535 1535 Edycja stacji benzynowej
1536 1536 Edycja sklepu meblowego
1537 1537 Edycja futbolu gaelickiego
1538 1538 Edycja obszaru garaży
1539 1539 Edycja ogrodu
1540 1540 Edycja centrum ogrodniczego
1541 1541 Edycja zbiornika gazu
1542 1542 Edycja bramy
1543 1543 Edycja lodowca
1544 1544 Edycja golfu
1545 1545 Edycja pola golfowego
1546 1546 -----
1547 1547 Edycja trawnika
1548 1548 Edycja cmentarza przykościelnego
1549 1549 Edycja terenu pod zabudowę
1550 1550 Edycja sklepu warzywnego
1551 1551 Edycja szklarni ogrodniczej
1552 1552 Edycja ostrogi regulacyjnej
1553 1553 Edycja kwatery turystycznej
1554 1554 Edycja gimnastyki
1555 1555 Edycja salonu fryzjerskiego
1556 1556 Edycja przystanku kolejowego
1557 1557 Edycja przysiółka
1558 1558 -----
1559 1559 Edycja sklepu z narzędziami
1560 1560 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1561 1561 Edycja wrzosowiska
1562 1562 Edycja lądowiska dla helikopterów
1563 1563 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1564 1564 Edytuj drogę
1565 1565 Edycja drogi w budowie
1566 1566 Edycja miejsca do gry w hokeja
1567 1567 Edycja wyścigów konnych
1568 1568 Edycja szpitala
1569 1569 Edycja hostelu
1570 1570 Edycja hotelu
1571 1571 Edycja ambony strzelniczej
1572 1572 Edycja obszar przemysłowego
1573 1573 Edycja wyspy
1574 1574 Edycja wysepki
1575 1575 Edycja pojedynczych zabudowań
1576 1576 -----
1577 1577 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1578 1578 Edycja jubilera
1579 1579 Edycja skrzyżowania
1580 1580 Edycja kartingu
1581 1581 Edycja przedszkola
1582 1582 Edycja kiosku
1583 1583 -----
1584 1584 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1585 1585 Edycja lądu
1586 1586 Edycja wysypiska śmieci
1587 1587 Edycja pralni samoobsługowej
1588 1588 Edycja biblioteki
1589 1589 Edycja szlabanu
1590 1590 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1591 1591 Edycja latarni morskiej
1592 1592 Edycja strefy zamieszkania
1593 1593 Edycja okolicy
1594 1594 -----
1595 1595 Edycja centrum handlowego
1596 1596 Edycja mariny
1597 1597 Edycja placu targowego
1598 1598 Edycja łąki
1599 1599 Edycja stacji pomiaru
1600 1600 Edycja miejsca pamięci
1601 1601 Edycja obszaru wojskowego
1602 1602 Edycja szybu
1603 1603 Edycja minigolfa
1604 1604 -----
1605 1605 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1606 1606 Edycja lotniska dla modeli
1607 1607 Edycja kantoru
1608 1608 Edycja toru jednoszynowego
1609 1609 Edycja pomnika
1610 1610 Edycja motelu
1611 1611 Edycja motocrossu
1612 1612 Edycja parkingu dla motocykli
1613 1613 Edycja sportów motorowych
1614 1614 Edycja autostrady
1615 1615 Edycja skrzyżowania autostrad
1616 1616 Edycja dojazdu do autostrady
1617 1617 Edycja przełęczy
1618 1618 Edycja błot
1619 1619 Edycja różnych sportów
1620 1620 Edycja multipolygonu
1621 1621 Edycja muzeum
1622 1622 Edycja sklepu z instrumentami
1623 1623 Edycja toru kolei wąskotorowej
1624 1624 Edycja granicy narodowej
1625 1625 Edycja granicy parku narodowego
1626 1626 Edycja rezerwatu przyrody
1627 1627 -----
1628 1628 Edycja klubu nocnego
1629 1629 Edycja domu opieki
1630 1630 Edycja optyka
1631 1631 -----
1632 1632 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1633 1633 Edycja sklepu z farbami
1634 1634 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1635 1635 Edycja parku
1636 1636 Edycja parkingu
1637 1637 Edycja uliczki parkingowej
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 Edycja zatoki
1641 1641 Edycja ścieżki
1642 1642 Edycja wzgórza
1643 1643 Edycja ciągu pieszego
1644 1644 Edycja miejsca do gry w pelotę
1645 1645 Edycja apteki
1646 1646 Edycja miejsca na piknik
1647 1647 Edycja molo
1648 1648 Edycja rurociągu
1649 1649 Edycja boiska
1650 1650 Edycja miejsca kultu religijnego
1651 1651 -----
1652 1652 Edycja placu zabaw
1653 1653 Edycja posterunku policji
1654 1654 Edycja granicy politycznej
1655 1655 Edycja urzędu pocztowego
1656 1656 Edycja elektowni
1657 1657 Edycja linii elektrycznej
1658 1658 Edycja słupa
1659 1659 Edycja rozdzielni elektrycznej
1660 1660 Edycja stacji transformatorowej
1661 1661 Edycja słupa wysokiego napięcia
1662 1662 Edycja kolei retro
1663 1663 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1664 1664 Edycja drogi krajowej
1665 1665 Edycja więzienia
1666 1666 Edytuj Właściwości
1667 1667 Edycja pubu
1668 1668 Edycja budynku użyteczności publicznej
1669 1669 -----
1670 1670 Edycja komieniołomu
1671 1671 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1672 1672 Edycja toru wyścigowego
1673 1673 -----
1674 1674 Edycja toru
1675 1675 Edycja obszaru kolejowego
1676 1676 Edycja peronu kolejowego
1677 1677 Edycja terenu rekreacyjnego
1678 1678 Edycja punktu zbiórki odpadów
1679 1679 Edycja regionu
1680 1680 Edycja sztucznego jeziora
1681 1681 -----
1682 1682 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1683 1683 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1684 1684 Edycja miejsca odpoczynku
1685 1685 Edycja restauracji
1686 1686 Edycja obszaru handlowego
1687 1687 Edycja rzeki
1688 1688 Edycja koryta rzecznego
1689 1689 Edycja ograniczeń na drodze
1690 1690 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1691 1691 -----
1692 1692 Edytuj trasę
1693 1693 -----
1694 1694 Edycja rugby league
1695 1695 Edycja rugby union
1696 1696 Edycja ruin
1697 1697 Edycja pasa startowego
1698 1698 -----
1699 1699 Edycja bramy warownej
1700 1700 Edycja sauny
1701 1701 Edycja szkoły
1702 1702 Edycja rumowiska
1703 1703 Edycja buszu
1704 1704 Edycja sklepu rybnego
1705 1705 Edycja drogi wojewódzkiej
1706 1706 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1707 1707 Edycja drogi serwisowej
1708 1708 Edycja schronienia
1709 1709 Edycja sklepu obuwniczego
1710 1710 Edycja strzelectwa
1711 1711 Edycja sklepu motocyklowego
1712 1712 -----
1713 1713 Edycja jazdy na deskorolce
1714 1714 Edycja łyżwiarstwa
1715 1715 Edycja narciarstwa
1716 1716 Edycja pochylni
1717 1717 Edycja piłki nożnej
1718 1718 Edycja kolczatki
1719 1719 Edycja centrum sportowego
1720 1720 Edycja sklepu sportowego
1721 1721 Edycja żródła
1722 1722 Edycja stadionu
1723 1723 Edycja stanu
1724 1724 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1725 1725 Edycja przełazu
1726 1726 Edycja strumienia
1727 1727 -----
1728 1728 Edycja latarni ulicznej
1729 1729 Edycja studia nagrań
1730 1730 Edycja dzielnicy
1731 1731 Edycja toru metra
1732 1732 Edycja wejścia do metra
1733 1733 Edycja supermarketu
1734 1734 Edycja kamery do monitoringu
1735 1735 Edycja punktu geodezyjnego
1736 1736 Edycja pływania
1737 1737 -----
1738 1738 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1739 1739 Edycja krawca
1740 1740 Edycja postoju taksówek
1741 1741 Edycja drogi kołowania
1742 1742 Edycja telefonu
1743 1743 Edycja miejsca do gry w tenisa
1744 1744 Edycja terminalu
1745 1745 Edycja bramy terminalu
1746 1746 Edycja drogi powiatowej
1747 1747 Edycja teatru
1748 1748 Edycja parku rozrywki
1749 1749 Edycja punktu poboru opłat
1750 1750 Edycja wieży
1751 1751 Edycja miejscowości
1752 1752 Edycja ratusza
1753 1753 Edycja sklepu z zabawkami
1754 1754 Edycja drogi gruntowej
1755 1755 Edycja środka uspokojenia ruchu
1756 1756 Edycja torów tramwajowych
1757 1757 Edycja przystanku tramwajowego
1758 1758 Edycja biura podróży
1759 1759 Edycja drzewa
1760 1760 Edycja drogi ekspresowej
1761 1761 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1762 1762 Edycja tunelu
1763 1763 Edycja ograniczenia skrętu
1764 1764 Edycja kołowrotka
1765 1765 Edycja sklepu z oponami
1766 1766 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1767 1767 Edycja uniwersytetu
1768 1768 Edycja sklepu z odkurzaczami
1769 1769 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1770 1770 Edycja automatu sprzedającego
1771 1771 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1772 1772 Edycja wypożyczalni wideo
1773 1773 Edycja punktu widokowego
1774 1774 Edycja wsi
1775 1775 Edycja zieleni miejskiej
1776 1776 Edycja winnicy
1777 1777 Edycja wulkanu
1778 1778 Edycja siatkówki
1779 1779 Edycja kosza na śmieci
1780 1780 Edycja kontenera na śmieci
1781 1781 Edycja oczyszczalni ścieków
1782 1782 Edycja zbiornika wodnego
1783 1783 Edycja parku wodnego
1784 1784 Edycja wieży ciśnień
1785 1785 Edycja studni
1786 1786 Edycja filtrów
1787 1787 Edycja wodospadu
1788 1788 Edycja młynu wodnego
1789 1789 -----
1790 1790 Edycja krzyża przydrożnego
1791 1791 Edycja kapliczki
1792 1792 Edycja jazu
1793 1793 Edycja mokradła
1794 1794 Edycja wiatraka
1795 1795 Edycja lasu pierwotnego
1796 1796 Edycja zakładu produkcyjnego
1797 1797 Edycja zoo
1798 1798 Edycja skojarzonych ulic
1799 1799 Edytuje filtr.
1800 1800 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1801 1801 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1802 1802 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1803 1803 Edycja sieci trasy
1804 1804 -----
1805 1805 Edytuje tę stronę pomocy
1806 1806 Edytuj wybraną relację
1807 1807 -----
1808 1808 Edytuj nazwę pliku lub URL wybranych aktywnych styli
1809 1809 Edytuj relację wskazywaną przez wybranego członka relacji
1810 1810 -----
1811 1811 Edytuj wybraną ścieżkę ikon
1812 1812 Edytuj wybrane źródło.
1813 1813 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1814 1814 -----
1815 1815 Edycja: {0}
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 Edukacja
1819 1819 Edytuj ścieżkę ręcznie w polu tekstowym lub naciśnij przycisk "..." aby otworzyć okno wyboru plików.
1820 1820 Elektryfikacja
1821 1821 Elektronika
1822 1822 na karty chipowe
1823 1823 Sklep elektroniczny
1824 1824 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1825 1825 Wysokość
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 Adres e-mail
1831 1831 nasyp
1832 1832 Ambasada
1833 1833 -----
1834 1834 Telefon alarmowy
1835 1835 Samochody uprzywilejowane
1836 1836 Pusty dokument
1837 1837 Pusta rola
1838 1838 Puste drogi
1839 1839 Pozwól na wbudowane domyślne ikony
1840 1840 Zastosuj filtr
1841 1841 Włącz zdalne sterowanie
1842 1842 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1843 1843 Włącza/wyłącza tryb eksperta
1844 1844 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1849 1849 Wprowadź URL
1850 1850 Podaj adres z którego pobrać dane:
1851 1851 Wprowadź ID zestawu zmian
1852 1852 Wprowadź nazwę miejsca do odnalezienia
1853 1853 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1854 1854 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1855 1855 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1856 1856 Wpisz szukane wyrażenie
1857 1857 Wprowadź ustawienia OAuth
1858 1858 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1859 1859 Wprowadź komentarz przesyłania
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1868 1868 Wprowadź Klucz Dostępu OAuth
1869 1869 -----
1870 1870 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1871 1871 Wejście
1872 1872 -----
1873 1873 Jeździectwo
1874 1874 Artykuły erotyczne
1875 1875 Błąd
1876 1876 -----
1877 1877 Błąd podczas wyświetlania adresu
1878 1878 Błąd podczas pobierania
1879 1879 Błąd w filtrze
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1885 1885 Błąd podczas ładowania pliku
1886 1886 Błąd wczytywania warstwy
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 Błąd w pliku {0}
1890 1890 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1891 1891 Błąd odtwarzania dźwięku
1892 1892 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1893 1893 -----
1894 1894 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1895 1895 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1896 1896 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1900 1900 -----
1901 1901 Błąd podczas przetwarzania {0}
1902 1902 -----
1903 1903 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1904 1904 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1905 1905 -----
1906 1906 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1907 1907 Błędy
1908 1908 Błędy w czasie pobierania
1909 1909 +++++
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 Przykłady
1915 1915 -----
1916 1916 Zakończ
1917 1917 Zamknij JOSM
1918 1918 Zakończ JOSM z zapisem. Niezapisane zmiany zostaną wysłane lub/i zapisane.
1919 1919 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1920 1920 Zamknij teraz!
1921 1921 Kończy pracę z programem.
1922 1922 -----
1923 1923 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 Tryb eksperta
1928 1928 Tryb ekspercki
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 Eksportuj do pliku GPX
1932 1932 Eksportuj i zapisz
1933 1933 Opcje eksportu
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 Eksportuj dane do pliku GPX
1937 1937 Eksportuj do GPX...
1938 1938 -----
1939 1939 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1940 1940 Wytłocz
1941 1941 Wytłocz drogę
1942 1942 +++++
1943 1943 -----
1944 1944 DO POPRAWKI
1945 1945 +++++
1946 1946 Fabryka
1947 1947 Usługi
1948 1948 Kolor przyciemnienia:
1949 1949 Siła przyciemnienia:
1950 1950 Nie powiodło się uwierzytelnienie użytkownika ''{0}'' z hasłem ''***'' jako użytkownika OAuth.
1951 1951 Nie udało się uwierzytelnić żądania OAuth ''{0}''
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 Nie można otworzyć adresu URL
1959 1959 -----
1960 1960 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
1975 1975 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Grunty rolne
1979 1979 Zagroda
1980 1980 Fast food
1981 1981 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1982 1982 Szybkie rysowanie dróg myszką.
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 Numer faksu
1986 1986 Opłata
1987 1987 Hala górska
1988 1988 Ogrodzenie
1989 1989 Trasa promu
1990 1990 Terminal promowy
1991 1991 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1992 1992 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1993 1993 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1994 1994 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1995 1995 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1996 1996 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1997 1997 Plik
1998 1998 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1999 1999 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
2000 2000 Błędny format pliku
2001 2001 Nazwa pliku:
2002 2002 Plik kopii zapasowej
2003 2003 Plik istnieje. Nadpisać?
2004 2004 -----
2005 2005 Nazwa pliku:
2006 2006 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2007 2007 -----
2008 2008 Plik: {0}
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 Rodzaj pliku:
2012 2012 Rodzaj pliku:
2013 2013 Wypełnij jeden zestaw zmian i powróć do dialogu wysyłki.
2014 2014 Filtr
2015 2015 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2016 2016 Tryb filtru
2017 2017 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 W wygodny sposób znajduje i naprawia nieprawidłowe adresy.
2021 2021 Zakończ rysowanie.
2022 2022 Hydrant
2023 2023 Straż pożarna
2024 2024 Miejsce na ognisko
2025 2025 Miejsce do wędkowania
2026 2026 Napraw
2027 2027 Popraw właściwości
2028 2028 Popraw konflikty tagów
2029 2029 Popraw wybrany problem.
2030 2030 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
2031 2031 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2032 2032 Naprawianie błędów...
2033 2033 Maszt (dla flagi)
2034 2034 Kwiaciarnia
2035 2035 Wyczyść cache kafelek
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 Podążaj
2039 2039 Podążaj za linią
2040 2040 Znaleziono następujące problemy:
2041 2041 Żywność
2042 2042 Przestrzeń restauracyjna
2043 2043 Wyżywienie
2044 2044 Ruch pieszy
2045 2045 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2046 2046 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2047 2047 Wymuś linie jeśli nie zaimportowano segmentów
2048 2048 Bród
2049 2049 Las
2050 2050 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
2051 2051 -----
2052 2052 Znaleziono pusty plik w katalogu {0}\n
2053 2053 Znaleziono {0} pasujących.
2054 2054 Fontanna
2055 2055 Sklep z ramami do obrazów
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 Zablokuj
2062 2062 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2063 2063 Częstotliwość (Hz)
2064 2064 -----
2065 2065 Z ...
2066 2066 Z relacji
2067 2067 Z adresu URL
2068 2068 Stacja benzynowa
2069 2069 Stacja benzynwa
2070 2070 Rodzaje paliwa:
2071 2071 -----
2072 2072 Widok pełnoekranowy
2073 2073 Automatyczna
2074 2074 Funkcja
2075 2075 Sklep meblowy
2076 2076 +++++
2077 2077 Streaf GK
2078 2078 Punkty GPS
2079 2079 Opis trasy GPS
2080 2080 Pliki GPX
2081 2081 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2082 2082 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2083 2083 Scieżka GPX:
2084 2084 -----
2085 2085 +++++
2086 2086 -----
2087 2087 +++++
2088 2088 Futbol gaelicki (irlandzki)
2089 2089 Garaże
2090 2090 Ogród
2091 2091 Centrum ogrodnicze
2092 2092 Zbiornik gazu
2093 2093 Brama
2094 2094 Rozstaw toru (mm)
2095 2095 Gauß-Krügera
2096 2096 -----
2097 2097 Dostęp dla wszystkich typów
2098 2098 Dostęp dla wszystkich typów
2099 2099 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
2100 2100 -----
2101 2101 Geografia
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 Geolokalizowane obrazy
2105 2105 -----
2106 2106 Pobierz Klucz Dostępu do ''{0}''
2107 2107 Lodowiec
2108 2108 szkło
2109 2109 Wróć do okna przesyłania
2110 2110 Powróć do kroku 1/3
2111 2111 Przejdź do wiki OSM by uzyskać pomoc na temat tagu (F1)
2112 2112 Idź do strony domowej pomocy JOSM
2113 2113 Przechodzi do następnej strony
2114 2114 Przechodzi do poprzedniej strony
2115 2115 +++++
2116 2116 Pole golfowe
2117 2117 -----
2118 2118 Czas GPS (odczytany ze zdjęcia):
2119 2119 Przyznane uprawnienia
2120 2120 Trawa
2121 2121 Cmentarz przykościelny
2122 2122 Zielony:
2123 2123 Teren pod zabudowę
2124 2124 Sklep warzywny
2125 2125 Szklarnia ogrodnicza
2126 2126 -----
2127 2127 Kontener z piaskiem
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 Ostroga regulacyjna
2131 2131 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
2132 2132 Gwadelupa Ste-Anne 1948
2133 2133 Kwatera
2134 2134 Drogowskaz
2135 2135 +++++
2136 2136 Gujana RGFG95
2137 2137 Gimnastyka
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 Fryzjer
2144 2144 Przysiółek
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 +++++
2148 2148 Sklep z narzędziami
2149 2149 -----
2150 2150 Ma ogrzewanie?
2151 2151 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2152 2152 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2153 2153 Posiada klucz ''source''
2154 2154 Posiada klucz ''watch''
2155 2155 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2156 2156 Zdrowie
2157 2157 Aparaty słuchowe
2158 2158 Wrzosowisko
2159 2159 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2160 2160 Żywopłot
2161 2161 Wysokość
2162 2162 Wysokość (metry)
2163 2163 Lądowisko dla helikopterów
2164 2164 Pomoc
2165 2165 Pomoc: {0}
2166 2166 -----
2167 2167 Półkula
2168 2168 Ukryj
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2172 2172 Ukryj ten przycisk.
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 Sklep ze sprzętem hi-fi
2176 2176 Pojazdy z wieloma pasażerami
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 Droga
2180 2180 Powielone węzły ulic
2181 2181 Drogi
2182 2182 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2183 2183 -----
2184 2184 turystyka piesza
2185 2185 Miejsca historyczne
2186 2186 Historia
2187 2187 Historia (strona www)
2188 2188 Historia węzła {0}
2189 2189 Historia relacji {0}
2190 2190 Historia drogi {0}
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 Hokej
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Strona domowa
2197 2197 Konie
2198 2198 Wyścigi konne
2199 2199 Szpital
2200 2200 +++++
2201 2201 +++++
2202 2202 +++++
2203 2203 Nazwa domu
2204 2204 Numer domu
2205 2205 Numer domu {0}
2206 2206 Numer domu {0} przy {1}
2207 2207 Dom {0}
2208 2208 -----
2209 2209 Ambona myśliwska
2210 2210 Jestem w strefie czasowej:
2211 2211 +++++
2212 2212 +++++
2213 2213 +++++
2214 2214 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2215 2215 ID bierzącego zestawu zmian musi być większe niż zero. Obecne ID to {0}.
2216 2216 +++++
2217 2217 -----
2218 2218 Błąd wejścia/wyjścia
2219 2219 Błąd wejścia/wyjścia
2220 2220 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2221 2221 +++++
2222 2222 -----
2223 2223 Ikona
2224 2224 Ścieżki ikon:
2225 2225 Ikona:
2226 2226 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2227 2227 Zignoruj
2228 2228 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2229 2229 Ignoruj je, pozostaw relację niezmienioną
2230 2230 -----
2231 2231 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2232 2232 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2233 2233 Ignoruje przechwycony wyjątek ponieważ wysyłka została anulowana. Wyjątek to: {0}
2234 2234 Ignoruje elementy
2235 2235 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2236 2236 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2237 2237 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2238 2238 -----
2239 2239 Nieprawidłowe dane
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 Nieprawidłowa wielkość fragmentu
2243 2243 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 Błędne wyrażenie "{0}"
2249 2249 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2253 2253 -----
2254 2254 Nielegalna numeryczna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''.
2255 2255 Niedozwolony obiekt z id=0
2256 2256 -----
2257 2257 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2263 2263 -----
2264 2264 Nielegalna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
2265 2265 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 Obraz
2272 2272 -----
2273 2273 Plik ze zdjęciem nie mógł być usunięty.
2274 2274 Podkłady mapy
2275 2275 -----
2276 2276 Właściwości podkładu
2277 2277 URL warstwy obrazu
2278 2278 URL podkładu (domyślne)
2279 2279 -----
2280 2280 Przesunięcie warstwy obrazu
2281 2281 Dostawcy zdjęć
2282 2282 Podkład: {0}
2283 2283 zdjęć mających już tagi ({0}/{1})
2284 2284 zdjęć z pozycją geograficzną w danych exif ({0}/{1})
2285 2285 imperialny
2286 2286 -----
2287 2287 Importuj dźwięk
2288 2288 Importuje dane OSM w formacie PBF.
2289 2289 -----
2290 2290 Importuj dane z URL
2291 2291 Importuj obrazki
2292 2292 -----
2293 2293 Import nie jest możliwy
2294 2294 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2295 2295 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2296 2296 -----
2297 2297 Popraw dokładność drogi
2298 2298 Tryb poprawiania dokładności drogi
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 Nachylenie drogi
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 Niekompletny opis <member> z ref=0
2306 2306 Niekompletna wysyłka lub/i zapis
2307 2307 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2308 2308 Nieprawidłowa ilość parametrów
2309 2309 Niepoprawny wzór
2310 2310 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2311 2311 Powiększ
2312 2312 +++++
2313 2313 Obszar przemysłowy
2314 2314 Informacje
2315 2315 -----
2316 2316 Informacje
2317 2317 Tablica informacyjna
2318 2318 Informacja turystyczna
2319 2319 Terminal informacyjny
2320 2320 Informacje o warstwie
2321 2321 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2322 2322 Inicjalizacja
2323 2323 Inicjalizacja OSM API
2324 2324 Inicjuję sesję na witrynie OSM...
2325 2325 Inicjalizacja stylów map
2326 2326 Inicjalizuję węzły do pobranie...
2327 2327 Inicjuję węzły do uaktualnienia...
2328 2328 Inicjalizacja ustawień
2329 2329 Inicjuję relację do uaktualnienia...
2330 2330 Inicjalizacja walidatora
2331 2331 Inicjuję drogi do uaktualnienia...
2332 2332 -----
2333 2333 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2334 2334 Wewętrzne Szablony
2335 2335 Wewnętrzny błąd serwera
2336 2336 Wewnętrzne style do użycia jako baza dla przełączalnych stylów nakładek.
2337 2337 Dostęp do internetu
2338 2338 Opłata za internet
2339 2339 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Nieprawidłowy plik bz2.
2345 2345 -----
2346 2346 Nieprawidłowa data
2347 2347 Niepoprawna data/czas
2348 2348 Nieprawidłowe przesunięcie
2349 2349 -----
2350 2350 Nieprawidłowy klucz właściwości
2351 2351 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2352 2352 -----
2353 2353 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2354 2354 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2355 2355 Nieprawidłowa strefa czasowa
2356 2356 Niepoprawny ID użytkownika
2357 2357 Niepoprawna nazwa użytkownika
2358 2358 -----
2359 2359 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2360 2360 Odwróć filtr
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 Wyspa
2366 2366 Wysepka
2367 2367 Pojedyncze zabudowania
2368 2368 Wygląda na to, że JOSM niespodziewanie zakończył pracę ostatnim razem. Czy przywrócić ostatnio edytowane dane?
2369 2369 -----
2370 2370 Element {0} nie znaleziony na liście.
2371 2371 -----
2372 2372 Przeglądarka pomocy JOSM
2373 2373 Wewnętrzny styl JOSM
2374 2374 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2375 2375 -----
2376 2376 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2377 2377 JOSM w wersji {0} jest niezbedny dla wtyczki {1}.
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 Pliki JPEG (*.jpg)
2381 2381 Edytor OpenStreetMap w Javie
2382 2382 Wersja Javy {0}
2383 2383 Jubiler
2384 2384 Funkcja łączenia obszarów
2385 2385 Połącz węzeł i linię
2386 2386 Połącz węzeł z drogą
2387 2387 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2388 2388 Połącz nakładające się obszary
2389 2389 Połączono nakładające się na siebie obszary
2390 2390 Łączy nakładające się obszary
2391 2391 Przejdź do pozycji
2392 2392 Przejdź
2393 2393 Przejdź do pozycji
2394 2394 Przeskocz do następnego znacznika
2395 2395 Przeskocz do poprzedniego znacznika
2396 2396 Skrzyżowanie
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 +++++
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 Zachowaj
2405 2405 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2406 2406 -----
2407 2407 Zachowaj mój stan usunięcia
2408 2408 Zachowaj wtyczkę
2409 2409 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2410 2410 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2411 2411 -----
2412 2412 Zachowaj ich stan usunięcia
2413 2413 -----
2414 2414 Klucz
2415 2415 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2416 2416 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2417 2417 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2418 2418 Klucz:
2419 2419 -----
2420 2420 Skróty klawiaturowe
2421 2421 Słowa kluczowe
2422 2422 Przedszkole
2423 2423 +++++
2424 2424 -----
2425 2425 Akcesoria kuchenne
2426 2426 -----
2427 2427 Gaz LPG
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 Lambert 93 (Francja)
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2436 2436 Ląd (wyspa)
2437 2437 Zagospodarowanie terenu
2438 2438 Wysypisko
2439 2439 +++++
2440 2440 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2441 2441 Liczba pasów ruchu
2442 2442 Język
2443 2443 Tryb lasso
2444 2444 Zaznaczanie w trybie lasso: zaznacza obiekty zakreślone myszką
2445 2445 Ostatnia zmiana o {0}
2446 2446 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 Szerokość
2450 2450 Szerokość geograficzna:
2451 2451 Pokaż okno wyboru plików by wskazać plik
2452 2452 -----
2453 2453 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2454 2454 Uruchom przeglądarkę ze stroną objaśnienia wybranego obiektu
2455 2455 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2456 2456 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2457 2457 Uruchamia przeglądarkę FireFox by wyświetlić obecnie pokazywany ekran jako ładny obrazek SVG.
2458 2458 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2459 2459 Pralnia samoobsługowa
2460 2460 Warstwa
2461 2461 -----
2462 2462 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2463 2463 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2464 2464 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2465 2465 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2466 2466 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2467 2467 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2468 2468 -----
2469 2469 Nazwa warstwy i ścieżka
2470 2470 -----
2471 2471 warstwa nie jest na liście.
2472 2472 Warstwa: {0}
2473 2473 Warstwy
2474 2474 Czas rozbiegu (w sekundach)
2475 2475 Rozrywka
2476 2476 Długość
2477 2477 -----
2478 2478 Długość w metrach
2479 2479 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2480 2480 Długość: {0}
2481 2481 Przejazd kolejowy
2482 2482 Biblioteka
2483 2483 Licencja
2484 2484 Kategorie prawa jazdy
2485 2485 Szlaban
2486 2486 Samochody dostawcze
2487 2487 Trasa szybkiego tramwaju
2488 2488 Latarnia morska
2489 2489 Oznaczenie linii
2490 2490 Rodzaj linii
2491 2491 Wiersz {0} kolumna {1}:
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2496 2496 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 Lista ostatnio otwieranych plików
2501 2501 oświetlenie
2502 2502 Strefa zamieszkania
2503 2503 -----
2504 2504 Ładuj wszystkie kafelki
2505 2505 Ładuj CT
2506 2506 Wczytaj Sesję
2507 2507 Ładuj kafelek
2508 2508 Otwórz warstwę WMS
2509 2509 Otwórz warstwę WMS z pliku
2510 2510 Wczytaj sesję z pliku.
2511 2511 Wczytaj dane z API
2512 2512 Wczytywanie historii
2513 2513 Pobierz warstwy obrazu
2514 2514 Wczytuje relacje nadrzędne
2515 2515 Załaduj relacje
2516 2516 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2517 2517 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2518 2518 Wczytywanie historii węzła {0}
2519 2519 Wczytywanie historii relacji {0}
2520 2520 Wczytywanie historii drogi {0}
2521 2521 Wczytywanie ustawień podkładów mapy
2522 2522 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2523 2523 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2524 2524 Wczytywanie wtyczek
2525 2525 Ładowanie wtyczek...
2526 2526 Ładuję źródła szablonu z ''{0}''
2527 2527 Wczytywanie sesji ''{0}''
2528 2528 Wczytuję źródła stylu z ''{0}''
2529 2529 Wczytywanie {0}
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 pliki lokalne
2533 2533 Okolica
2534 2534 Położenie
2535 2535 Zablokuj
2536 2536 Wrota śluzy
2537 2537 Lodi - Włochy
2538 2538 Wylogowuję sesję ''{0}''...
2539 2539 -----
2540 2540 Długość
2541 2541 Długość geograficzna:
2542 2542 Katalog:
2543 2543 Wygląd i zachowanie
2544 2544 Katalog:
2545 2545 Wieża widokowa
2546 2546 -----
2547 2547 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2548 2548 +++++
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 Skala MTB
2552 2552 -----
2553 2553 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2554 2554 -----
2555 2555 Tworzenie równoległych kopii drogi
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 Dzieli pojedynczy obrys na wiele domów w zabudowie szeregowej.
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2562 2562 -----
2563 2563 Centrum handlowe
2564 2564 Obiekty sztuczne
2565 2565 Zarządzaj otartymi zestawami zmian oraz wybierz zestaw zmian, do którego wysłać dane
2566 2566 Ręczna
2567 2567 Ręczne dopasowanie
2568 2568 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2569 2569 Mapa
2570 2570 Style rysowania map
2571 2571 Odwzorowanie kartograficzne
2572 2572 Ustawienia mapy
2573 2573 Informacja o stylu mapy
2574 2574 Mapa: {0}
2575 2575 -----
2576 2576 +++++
2577 2577 -----
2578 2578 Port jachtowy (Marina)
2579 2579 -----
2580 2580 Znaczniki nazwanych punktów
2581 2581 Znaczniki z {0}
2582 2582 Plac targowy
2583 2583 Martynika Fort Desaix 1952
2584 2584 Dopasowuje pierwsze zdjęcie do pierwszego punktu GPX
2585 2585 Dopasowanie zdjęć do ścieżki nie udało się
2586 2586 Materiał
2587 2587 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2588 2588 Maks. wysokość (w metrach)
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 Maks. długość (w metrach)
2592 2592 -----
2593 2593 Maks. prędkość (km/h)
2594 2594 -----
2595 2595 Maks. ciężar (w tonach)
2596 2596 -----
2597 2597 Maks. szerokość (w metrach)
2598 2598 Maksymalny poziom przybliżenia:
2599 2599 Maksymalny obszar na zapytanie:
2600 2600 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2601 2601 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2602 2602 Maksymalna długość (w metrach)
2603 2603 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2604 2604 Łąka
2605 2605 Pomiar
2606 2606 Stacja pomiaru
2607 2607 Członek
2608 2608 Zły typ członka o roli {0}
2609 2609 Członkowie
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 Członkowie (z konfliktami)
2613 2613 Miejsce pamięci
2614 2614 Nazwa w menu
2615 2615 Nazwa w menu (domyślna)
2616 2616 +++++
2617 2617 odwzorowanie Merkatora
2618 2618 Połącz
2619 2619 Połącz węzły
2620 2620 Scal warstwy
2621 2621 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2622 2622 Scala nakładające się fragmenty drogi.
2623 2623 Połącz wybrane elementy.
2624 2624 Włącz aktualną warstwę do innej.
2625 2625 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2626 2626 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2627 2627 Scal {0} węzłów
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 Połączona wersja
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 Wiadomość dnia jest niedostępna
2640 2640 Metoda
2641 2641 metryczny
2642 2642 Mikrobrowar
2643 2643 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2644 2644 Obszar wojskowy
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 Min. prędkość (km/h)
2648 2648 Minimalny poziom przybliżenia:
2649 2649 Szyb
2650 2650 Minirondo
2651 2651 Minigolf
2652 2652 Minimalna odległość (w pikselach)
2653 2653 Minuty: {0}
2654 2654 Odbicie lustrzane
2655 2655 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2665 2665 -----
2666 2666 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2667 2667 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2668 2668 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 Brak parametru dla NOT
2672 2672 Brak parametru dla OR
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2676 2676 Brak tożsamości użytkownika
2677 2677 -----
2678 2678 Powielone węzły różnego rodzaju
2679 2679 Pon-Pt 08:30-20:00
2680 2680 Pon-Pt 22:00-05:00
2681 2681 +++++
2682 2682 Sklep z telefonami komórkowymi
2683 2683 -----
2684 2684 Tryb: {0}
2685 2685 Lotnisko dla modeli
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2690 2690 Kantor
2691 2691 Tor jednoszynowy
2692 2692 Pomnik
2693 2693 Wiecej informacji...
2694 2694 Więcej informacji na temat tej funkcji
2695 2695 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2696 2696 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2697 2697 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2698 2698 +++++
2699 2699 +++++
2700 2700 Pojazdy z silnikiem
2701 2701 Samochody
2702 2702 Motocykle
2703 2703 Dealer motocykli
2704 2704 -----
2705 2705 Sporty motorowe
2706 2706 Autostrada
2707 2707 Skrzyżowanie autostrad
2708 2708 Autostrada - dojazd
2709 2709 Przełęcz
2710 2710 kolarstwo górskie
2711 2711 Przesuń węzeł...
2712 2712 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2713 2713 Przenieś dialog do panelu bocznego
2714 2714 Przesuń w dół
2715 2715 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2716 2716 Więcej elementów
2717 2717 Przesuwa filtr na dół.
2718 2718 Przesuwa filtr do góry.
2719 2719 Przesuń w lewo
2720 2720 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2721 2721 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2722 2722 Przesuń obiekty {0}
2723 2723 Przesuń w prawo
2724 2724 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2725 2725 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2729 2729 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2730 2730 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2731 2731 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2732 2732 Przesuń je
2733 2733 Przesuń do góry
2734 2734 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2735 2735 Przesuń {0}
2736 2736 Przesuwa obiekty {0}
2737 2737 Błota
2738 2738 Różne sporty
2739 2739 -----
2740 2740 Wiele członków wskazuje na ten sam obiekt.
2741 2741 Wielokąt
2742 2742 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2743 2743 Multipolygon nie jest zamknięty
2744 2744 Muzeum
2745 2745 Sklep muzyczny
2746 2746 Moje zestawy zmian
2747 2747 -----
2748 2748 Moja wersja
2749 2749 Moja wersja (lokalna)
2750 2750 Moją z Połączoną
2751 2751 Moją z Ich
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2756 2756 Import NMEA zakończony powodzeniem
2757 2757 Pliki NMEA-0183
2758 2758 -----
2759 2759 Nazwa
2760 2760 Nazwa (opcjonalna):
2761 2761 Nazwa lokalizacji
2762 2762 -----
2763 2763 Nazwa użytkownika.
2764 2764 -----
2765 2765 Nazwa: {0}
2766 2766 Nazwane punkty GPS z {0}
2767 2767 Nazwane punkty tras.
2768 2768 -----
2769 2769 Kolej wąskotorowa
2770 2770 Narodowa
2771 2771 Park narodowy
2772 2772 Powielone węzły natury
2773 2773 Natura
2774 2774 Rezerwat przyrody
2775 2775 -----
2776 2776 Sieć
2777 2777 Błąd sieci
2778 2778 Nigdy nie aktualizuj
2779 2779 Nowa
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 Nowa warstwa
2783 2783 -----
2784 2784 Nowy klucz
2785 2785 Nowe przesunięcie
2786 2786 -----
2787 2787 Nowa relacja
2788 2788 Nowa rola
2789 2789 Nowy styl:
2790 2790 Nowa wartość
2791 2791 Następny
2792 2792 -----
2793 2793 Klub nocny
2794 2794 Nie
2795 2795 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2796 2796 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2797 2797 Brak skrótu
2798 2798 Nie znaleziono drogi "from"
2799 2799 Nie znaleziono drogi "to"
2800 2800 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2801 2801 Nie zaznaczono obszaru
2802 2802 -----
2803 2803 Brak zmian do wysłania.
2804 2804 Brak istniejących zestawów zmian dla wysyłki różnic.
2805 2805 Brak konfliktów do rozwiązania
2806 2806 Brak konfliktów, które można pokazać
2807 2807 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2812 2812 Nie wczytano żadnych danych.
2813 2813 Brak daty
2814 2814 -----
2815 2815 ślepa ulica
2816 2816 Brak eksportera dla tej warstwy
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 Brak obrazu
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 Nie można było dopasować żadnego zdjęcia!
2823 2823 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2824 2824 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2825 2825 Brak otwartego zestawu zmian
2826 2826 Brak otwartych zestawów zmian
2827 2827 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2831 2831 Nie znaleziono żadnych problemów
2832 2832 Bez serwera proxy
2833 2833 Brak wybranego śladu GPX
2834 2834 Brak stylu dla multipolygonu
2835 2835 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2836 2836 Bez tagów
2837 2837 Brak warstw docelowych.
2838 2838 Brak kafelków na tym poziomie przybliżenia
2839 2839 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2840 2840 Niepoprawny URL WMS lub id
2841 2841 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2842 2842 -----
2843 2843 Nie, kontynuuj edycję
2844 2844 Nie, odrzuć zmiany i zamknij
2845 2845 Nie
2846 2846 Węzeł
2847 2847 -----
2848 2848 Węzeł {0}
2849 2849 -----
2850 2850 Węzeł: połączony
2851 2851 Węzeł: standardowy
2852 2852 Węzeł: otagowany
2853 2853 Węzły
2854 2854 Węzły w tym samym miejscu
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Węzły z tą samą nazwą
2859 2859 -----
2860 2860 Węzły (z konfliktami)
2861 2861 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2862 2862 żadne
2863 2863 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2864 2864 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2865 2865 Północ
2866 2866 Północ
2867 2867 Nie znaleziono
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 Brak w pamięci podręcznej
2871 2871 Uwagi
2872 2872 -----
2873 2873 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2874 2874 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2875 2875 na banknoty
2876 2876 Nic
2877 2877 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2878 2878 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2879 2879 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2880 2880 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2881 2881 Nic nie wybrano!
2882 2882 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2883 2883 Nie ma nic do zaznaczenia
2884 2884 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2885 2885 Nie ma nic do powiększenia
2886 2886 -----
2887 2887 Numer
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 Liczba ludzi na godzinę
2893 2893 Ilość miejsc
2894 2894 Liczba przewodów w jednym kablu
2895 2895 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2896 2896 Za mała ilość ról {0} ({1})
2897 2897 Sposób numeracji domów
2898 2898 Dom opieki
2899 2899 Uwierzytelnianie OAuth nie udało się
2900 2900 -----
2901 2901 +++++
2902 2902 OK - próbuję ponownie.
2903 2903 +++++
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 Dane OSM
2909 2909 Hasło OSM.
2910 2910 Pliki serwera OSM
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 URL serwera OSM:
2914 2914 -----
2915 2915 Hasło OSM:
2916 2916 Nazwa użytkownika OSM:
2917 2917 Witryna OSM nie zwróciła sesyjnego ciasteczka w odpowiedzi na ''{0}''
2918 2918 Obiekt
2919 2919 Obiekt ''{0}'' jest już skasowany i będzie pominięty przy wysyłaniu zmian.
2920 2920 ID obiektu:
2921 2921 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2922 2922 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
2923 2923 -----
2924 2924 Typ obiektu:
2925 2925 Obiekt z historią
2926 2926 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2927 2927 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2928 2928 Obiekty do dodania:
2929 2929 Obiekty do usunięcia:
2930 2930 Obiekty do zmiany:
2931 2931 Benzyna bezołowiowa 100
2932 2932 -----
2933 2933 Benzyna bezołowiowa 91
2934 2934 -----
2935 2935 Benzyna bezołowiowa 95
2936 2936 Benzyna bezołowiowa 98
2937 2937 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
2938 2938 Zakładki przesunięcia
2939 2939 -----
2940 2940 Przesunięcie:
2941 2941 Przesunięcie:
2942 2942 OK
2943 2943 Stary klucz
2944 2944 Poprzednia rola
2945 2945 Stara wartość
2946 2946 Na życzenie
2947 2947 Podczas wysyłania
2948 2948 -----
2949 2949 Jednokierunkowa
2950 2950 Drogi z jednym węzłem
2951 2951 Jeden ze wskazanych plików był pusty.
2952 2952 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
2953 2953 -----
2954 2954 jednokierunkowa
2955 2955 Jednokierunkowa (dla rowerów)
2956 2956 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2957 2957 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2958 2958 Tylko własne zestawy zmian
2959 2959 -----
2960 2960 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2961 2961 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2962 2962 Tylko na początku drogi.
2963 2963 Krycie
2964 2964 Otwórz
2965 2965 -----
2966 2966 Otwórz adres...
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 Ostatnio otwierane
2970 2970 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2971 2971 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
2972 2972 Otwiera plik.
2973 2973 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2974 2974 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2975 2975 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2976 2976 Otwiera listę wszystkich relacji
2977 2977 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2978 2978 -----
2979 2979 Otwórz nowy zestaw zmian i użyj go przy następnej wysyłce.
2980 2980 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2981 2981 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2982 2982 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2983 2983 Otwiera adres URL.
2984 2984 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2985 2985 Otwórz i użyj tak wielu nowych zestawów zmian jak to tylko konieczne.
2986 2986 Otwórz kolejny ślad GPX
2987 2987 Otwórz inne zdjęcie
2988 2988 Oczekiwano otwartego zestawu zmian. Otrzymano zamknięty z id {0}.
2989 2989 Otwarte zestawy zmian
2990 2990 Otwórz plik
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 Otwórz sesję
2995 2995 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2996 2996 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2997 2997 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2998 2998 Otwieraj to okno przy starcie
2999 2999 Otwórz...
3000 3000 Otwarty/Zamknięty:
3001 3001 +++++
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 +++++
3007 3007 -----
3008 3008 dane OpenSteetMap
3009 3009 Godziny otwarcia
3010 3010 Godziny otwarcia
3011 3011 Otwieram plik "{0}" ...
3012 3012 Otwieram pliki
3013 3013 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
3014 3014 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3015 3015 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3016 3016 Czas działania
3017 3017 +++++
3018 3018 Optyk
3019 3019 Dodatkowe atrybuty:
3020 3020 Rodzaj (opcjonalne)
3021 3021 -----
3022 3022 Naturalna żywność
3023 3023 -----
3024 3024 Oryg. droga
3025 3025 Korekta prostopadłości
3026 3026 Ortogonalizuj / cofnij
3027 3027 Korekta prostopadłości
3028 3028 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3029 3029 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
3030 3030 -----
3031 3031 Pozostałe
3032 3032 Inny punkt informacyjny
3033 3033 Powielone węzły (inne)
3034 3034 Sklep turystyczny
3035 3035 Nośniki energii
3036 3036 Nakładaj kafelki
3037 3037 Nakładające się obszary.
3038 3038 Nakładające się jezdnie
3039 3039 Nakładające się tory kolejowe
3040 3040 Nakładające się drogi
3041 3041 -----
3042 3042 Nadpisz pozycje:
3043 3043 -----
3044 3044 Zastąp
3045 3045 Nadpisać ustawienia OAuth?
3046 3046 Zastąpienie klucza
3047 3047 PCN 2006 - Włochy
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 PUWG (Polska)
3051 3051 PUWG 1992 (Polska)
3052 3052 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3053 3053 Strefa PUWG
3054 3054 Sklep z farbami
3055 3055 Styl rysowania {0}: {1}
3056 3056 Wykopalisko paleontologiczne
3057 3057 -----
3058 3058 papier
3059 3059 Rysuj równolegle
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 Parametr "downloadgps" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 Nazwa parametru
3067 3067 Wartość parametru
3068 3068 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
3069 3069 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
3070 3070 Relacje nadrzędne
3071 3071 +++++
3072 3072 Parkuj i Jedź
3073 3073 +++++
3074 3074 Uliczka parkingowa
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3078 3078 Analizowanie danych OSM...
3079 3079 -----
3080 3080 Przetwarzam zawartość zestawu zmian...
3081 3081 -----
3082 3082 Przetwarzam listę zestawów zmian...
3083 3083 -----
3084 3084 Przetwarzanie odpowiedzi z serwera...
3085 3085 -----
3086 3086 Części
3087 3087 Zatoka
3088 3088 zatoki dla wymijania
3089 3089 Hasło
3090 3090 Hasło:
3091 3091 Hasło:
3092 3092 Wklej
3093 3093 Wklej ...
3094 3094 Wklej znaczniki
3095 3095 Wklej URL ze schowka
3096 3096 Wkleja zawartość schowka.
3097 3097 Wklej pomijając niekompletne
3098 3098 Ścieżka
3099 3099 Ścieżka:
3100 3100 Wzgórze
3101 3101 Ciąg pieszy
3102 3102 Przejście dla pieszych
3103 3103 Typ przejścia dla pieszych
3104 3104 Ciąg pieszy
3105 3105 +++++
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 Wykonaj działania przed usunięciem
3110 3110 Wykonaj działania przed wyjściem
3111 3111 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3112 3112 Dozwolone czynności
3113 3113 +++++
3114 3114 Apteka
3115 3115 Numer telefonu
3116 3116 Numer telefonu
3117 3117 Czas zrobienia zdjęcia (z exif):
3118 3118 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3119 3119 Miejsce na piknik
3120 3120 Molo
3121 3121 +++++
3122 3122 Rurociąg
3123 3123 Rodzaj trasy
3124 3124 Boisko
3125 3125 Miejsce kultu religijnego
3126 3126 Miejsca
3127 3127 -----
3128 3128 Tworzenie węzłów i dróg.
3129 3129 -----
3130 3130 Plac zabaw
3131 3131 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3132 3132 Proszę kliknąć <strong>Ś</strong> to download and display a list of available plugins.
3133 3133 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3134 3134 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3135 3135 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3141 3141 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
3142 3142 Proszę wprowadzić adres kafelka
3143 3143 Proszę wprowadzić index kafelka
3144 3144 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3145 3145 -----
3146 3146 Proszę wprowadź najpierw poprawną wielkość fragmentu.
3147 3147 -----
3148 3148 Wprowadź poprawne ID użytkownika
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3153 3153 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3154 3154 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 Wprowadź hasło do konta OSM
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Proszę wprowadź nazwę użytkownika swojego konta OSM
3162 3162 -----
3163 3163 Proszę wprowadź swoje hasło OSM.
3164 3164 Proszę wprowadć swoją nazwę użytkownika OSM.
3165 3165 Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Hasło <strong>nie</strong> będzie zapisane w preferencjach JOSM i zostanie wysłane do serwera OSM <strong>tylko raz</strong>. Kolejne operacje dostępu do serwera nie będą już potrzebować już więcej tego hasła.
3166 3166 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3167 3167 Popraw opis zmian
3168 3168 Proszę najpierw zaznacz obszar.
3169 3169 Proszę wybierz klucz
3170 3170 Proszę wybierz wartość
3171 3171 Proszę wybrać procedurę uwierzytelniania:
3172 3172 Proszę wybrać pozycję
3173 3173 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3174 3174 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3175 3175 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3176 3176 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3177 3177 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3178 3178 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3179 3179 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3180 3180 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3181 3181 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
3182 3182 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3183 3183 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3184 3184 -----
3185 3185 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3186 3186 -----
3187 3187 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3188 3188 Proszę wybrać wiersz do edycji
3189 3189 Wybierz warstwę docelową
3190 3190 Wybierz metodę przesyłania:
3191 3191 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3192 3192 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3193 3193 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3194 3194 -----
3195 3195 Wtyczka umożliwiająca odwracanie opublikowanych zmian.
3196 3196 -----
3197 3197 Informacje o wtyczce
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 Aktualizowanie wtyczek
3201 3201 Wtyczki
3202 3202 Wtyczki są aktualne
3203 3203 Nazwa punktu
3204 3204 Numer punktu
3205 3205 Słup
3206 3206 Numer referencyjny
3207 3207 Posterunek policji
3208 3208 Polityczna
3209 3209 Populacja
3210 3210 Pozycja
3211 3211 Pozycja
3212 3212 -----
3213 3213 Skrzynka pocztowa
3214 3214 Poczta
3215 3215 Kod pocztowy
3216 3216 +++++
3217 3217 Energetyka
3218 3218 Elektrownia
3219 3219 Linia elektryczna
3220 3220 Rozdzielnia elektryczna
3221 3221 Stacja transformatorowa
3222 3222 Słup wysokiego napięcia
3223 3223 Powielone węzły energetyki
3224 3224 -----
3225 3225 Elektryczność
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 Predefiniowane
3231 3231 -----
3232 3232 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Ustawienia
3237 3237 Preferencje zostały zapisane na {0}
3238 3238 Ustawienia...
3239 3239 Przygotowywanie danych OSM...
3240 3240 Przygotuj rozwiązanie konfliktu
3241 3241 Przygotowanie zestawu danych...
3242 3242 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3243 3243 Przygotowuję obiekty do wysyłki...
3244 3244 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3245 3245 Kolej retro
3246 3246 Grupa szablonów {0}
3247 3247 Grupa szablonów {1} / {0}
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 Szablony
3251 3251 Szablony nie zawierają danego klucza
3252 3252 Szablony nie zawierają danej wartości
3253 3253 Ciśnienie (w barach)
3254 3254 -----
3255 3255 Poprzedni
3256 3256 Droga krajowa
3257 3257 Droga krajowa - dojazd
3258 3258 Element
3259 3259 Oczekiwano id elementu
3260 3260 Więzienie
3261 3261 Prywatny basen
3262 3262 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3263 3263 Przetwarzanie plików wtyczki...
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 Odwzorowane współrzędne
3268 3268 -----
3269 3269 Odwzorowanie
3270 3270 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3271 3271 -----
3272 3272 Kod odwzorowania
3273 3273 -----
3274 3274 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Właściwości
3281 3281 Właściwości / członkostwo
3282 3282 Kontroler poprawności właściwości:
3283 3283 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Właściwości
3288 3288 Właściwości (z konfliktami)
3289 3289 Właściwości/członkostwo
3290 3290 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3291 3291 Wartość zawiera kody HTML
3292 3292 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3293 3293 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 Ustawienia proxy
3301 3301 +++++
3302 3302 Budynek użyteczności publicznej
3303 3303 Publiczny gril
3304 3304 Transport publiczny
3305 3305 Transport publiczny
3306 3306 -----
3307 3307 Wyczyść
3308 3308 Czyszczenie...
3309 3309 -----
3310 3310 +++++
3311 3311 Kamieniołom
3312 3312 Zapytanie
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3316 3316 Zapytanie o zestawy zmian
3317 3317 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3318 3318 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3319 3319 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3320 3320 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3321 3321 Odpytywanie serwera nazw
3322 3322 Odpytywanie serwera nazw…
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 Zdalnie sterowane samochody
3327 3327 Tor wyścigowy
3328 3328 -----
3329 3329 Tor
3330 3330 Kolej
3331 3331 Przystanek kolejowy
3332 3332 Peron kolejowy
3333 3333 Powielone węzły torów kolejowych
3334 3334 Obszar kolejowy
3335 3335 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3336 3336 Spodziewane: zakres liczbowy
3337 3337 czyste dane GPS
3338 3338 -----
3339 3339 Czytanie zdjęć...
3340 3340 Odczytaj wersję protokołu
3341 3341 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3342 3342 Wczytywanie zestawów zmian...
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 Doczytuję rodziców "{0}"
3346 3346 Wczytywanie informacji użytkownika...
3347 3347 Wczytywanie {0}...
3348 3348 Plik Readme
3349 3349 Imię i nazwisko
3350 3350 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3351 3351 Zalecane działania
3352 3352 Zapisywanie
3353 3353 Studio nagrań
3354 3354 Teren rekreacyjny
3355 3355 Obraz...
3356 3356 Zbiórka odpadów
3357 3357 Czerwony:
3358 3358 Powtórz
3359 3359 Ponów ...
3360 3360 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3361 3361 -----
3362 3362 Ponów {0}
3363 3363 Numer
3364 3364 Oznaczenie (numer toru)
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 Numer identyfikacyjny
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 Numer referencyjny
3372 3372 Odwołania do:
3373 3373 Odnosi się do
3374 3374 Odśwież
3375 3375 +++++
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 Odrzuć konflikty i zapisz
3379 3379 Relacja
3380 3380 -----
3381 3381 Relacja ...
3382 3382 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 Edytor Relacji: {0}
3388 3388 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3389 3389 -----
3390 3390 Relacja jest usunięta
3391 3391 Pusta relacja
3392 3392 Nieustalony rodzaj relacji
3393 3393 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3394 3394 Relacja {0}
3395 3395 -----
3396 3396 Relacja: zaznaczona
3397 3397 Relacje
3398 3398 Relacje z tymi samymi członakmi
3399 3399 Relacje: {0}
3400 3400 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3401 3401 -----
3402 3402 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3403 3403 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3404 3404 Religia
3405 3405 Odśwież
3406 3406 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3407 3407 Wczytaj ponownie błędne kafle
3408 3408 Załaduj ponownie z pliku
3409 3409 Odświerza stronę pomocy
3410 3410 Ponownie wczytuje historię z serwera
3411 3411 -----
3412 3412 Ponownie załaduj listę dostępnych szablonów z ''{0}''
3413 3413 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3414 3414 Zdalne sterowanie
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 Usuń
3425 3425 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3426 3426 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3427 3427 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3428 3428 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3429 3429 Usuń wszystkich członków wskazujących na jeden z wybranych obiektów
3430 3430 Usuń wpis
3431 3431 Usuń z pamięci podręcznej
3432 3432 Usuń z paska narzędzi
3433 3433 Usuń zdjęcie z warstwy
3434 3434 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3435 3435 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3436 3436 Usuń zaznaczone zakładki
3437 3437 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3438 3438 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 Usuń wybrane ścieżki ikon
3442 3442 -----
3443 3443 Usuń wybrane style z listy aktywnych styli
3444 3444 Usuń je, wyczyść relację
3445 3445 -----
3446 3446 Usuń Element z Relacji
3447 3447 Usunięte powielone węzły
3448 3448 -----
3449 3449 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Zmień nazwę warstwy
3454 3454 Zmień nazwę zakładki
3455 3455 -----
3456 3456 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3457 3457 -----
3458 3458 Wypożyczalnia
3459 3459 Warsztat samochodowy
3460 3460 Zamień
3461 3461 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3462 3462 -----
3463 3463 Zgłoś błąd
3464 3464 +++++
3465 3465 -----
3466 3466 Zapytanie nie udało się
3467 3467 URL prośby klucza:
3468 3468 -----
3469 3469 Wymaga opłaty
3470 3470 Sztuczne jezioro
3471 3471 Resetuj
3472 3472 Przywraca domyślne ustawienia
3473 3473 Przywróć wartości domyślne
3474 3474 Droga lokalna
3475 3475 -----
3476 3476 Zabudowa mieszkaniowa
3477 3477 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ)
3478 3478 Rozwiąż
3479 3479 Rozwiąż konflikty
3480 3480 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3481 3481 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3482 3482 -----
3483 3483 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3484 3484 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3485 3485 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3486 3486 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3487 3487 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3488 3488 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3489 3489 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3490 3490 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3491 3491 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3492 3492 Wydobycie
3493 3493 Miejsce odpoczynku
3494 3494 Uruchom ponownie
3495 3495 Restauracja
3496 3496 Przywróć
3497 3497 Odzyskiwanie plików
3498 3498 Ograniczenie
3499 3499 Obszar handlowy
3500 3500 Mur oporowy
3501 3501 -----
3502 3502 Pobierz Żeton Żądania
3503 3503 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}''
3504 3504 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth
3505 3505 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}''
3506 3506 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth...
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 Odwróć kierunek dróg
3514 3514 Odwróć i połącz
3515 3515 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3516 3516 Odwróć kolejność członków relacji
3517 3517 Odwróć kierunek drogi
3518 3518 Odwróć kierunek dróg
3519 3519 Odwrócona linia brzegowa
3520 3520 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3521 3521 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3522 3522 Cofanie zmian
3523 3523 Popraw
3524 3524 Wersja
3525 3525 jeździectwo
3526 3526 -----
3527 3527 Rzeka
3528 3528 Koryto rzeczne
3529 3529 Droga (nieokreślona)
3530 3530 Ograniczenia na drodze
3531 3531 Rola
3532 3532 Problem z weryfikacją roli
3533 3533 -----
3534 3534 Brakująca rola {0}
3535 3535 Nieznana rola {0}
3536 3536 Rola:
3537 3537 Role w relacjach odnoszących się do
3538 3538 -----
3539 3539 Rondo
3540 3540 Trasa
3541 3541 -----
3542 3542 Sieć trasy
3543 3543 Stan trasy
3544 3544 Typ trasy
3545 3545 Zaznaczone szlaki:
3546 3546 Rugby league
3547 3547 Rugby union
3548 3548 Ruiny
3549 3549 Uruchom ponownie kroki automatycznego uwierzytelnienia.
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 Wykonywanie testu {0}
3553 3553 Pas startowy
3554 3554 Skala SAC
3555 3555 -----
3556 3556 karty SIM
3557 3557 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3558 3558 -----
3559 3559 Kontrola bezpieczeństwa
3560 3560 Sprzedaż
3561 3561 Brama warowna
3562 3562 -----
3563 3563 +++++
3564 3564 Zapisz
3565 3565 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3566 3566 Zapisz jako
3567 3567 Zapisz jako...
3568 3568 Zapisz plik GPX
3569 3569 -----
3570 3570 Zapisz warstwę
3571 3571 Zapisz plik OSM
3572 3572 Zapisz sesję
3573 3573 Zapisz sesję jako...
3574 3574 Zapisz plik
3575 3575 Zapisz warstwę WMS do pliku
3576 3576 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3577 3577 -----
3578 3578 Zapisz pomimo tego
3579 3579 Zapisz jako...
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 Zapisz sesję
3583 3583 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3584 3584 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3585 3585 Zapisuje bieżące dane.
3586 3586 Zapisuje obecną sesję do nowego pliku.
3587 3587 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3588 3588 -----
3589 3589 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3590 3590 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3591 3591 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 Przeglądanie katalogu {0}
3596 3596 Szkoła
3597 3597 złom
3598 3598 Rumowisko
3599 3599 Busz
3600 3600 Sklep rybny
3601 3601 Szukaj
3602 3602 Szukaj ...
3603 3603 Wyszukaj Klucz/Wartość
3604 3604 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3605 3605 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3606 3606 Wyszukuje obiekty
3607 3607 Wyszukuje obiekty.
3608 3608 Szukaj w tagach
3609 3609 Znajdź szablon
3610 3610 Szukaj w szablonach
3611 3611 Wyszukanie:
3612 3612 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu
3613 3613 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu ograniczając się do danego typu (tj. węzła/drogi/relacji)
3614 3614 Szukaj...
3615 3615 Szukaj:
3616 3616 Szukaj:
3617 3617 Druga nazwa
3618 3618 sprzedaż rowerów używanych
3619 3619 Droga wojewódzka
3620 3620 Sekundy: {0}
3621 3621 Błąd bezpieczeństwa
3622 3622 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3623 3623 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3624 3624 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3625 3625 Zaznacz
3626 3626 Zaznacz wszystko
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3631 3631 Wstecz
3632 3632 Wybież otwarty zestaw zmian
3633 3633 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3634 3634 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3635 3635 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3636 3636 Wybierz przynajmniej:
3637 3637 Wybierz nazwę pliku
3638 3638 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3639 3639 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3640 3640 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3641 3641 Wybierz warstwę obrazu
3642 3642 Zaznacz na warstwie
3643 3643 Zaznacz na liście relacji
3644 3644 Wybierz członków
3645 3645 Wybierz członków (dodaj)
3646 3646 -----
3647 3647 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3648 3648 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3649 3649 Zaznacz obiekty aby zobaczyć właściwości
3650 3650 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3651 3651 Wybierz obiekty do wysyłki
3652 3652 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3653 3653 -----
3654 3654 Zaznacz relację
3655 3655 Wybierz relacje (dodaj)
3656 3656 -----
3657 3657 Wybierz relację w liście relacji.
3658 3658 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3659 3659 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3660 3660 Wybierz warstwę docelową
3661 3661 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3662 3662 -----
3663 3663 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3664 3664 Wybierz członków wybranej relacji
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3668 3668 Wybierz by zamknąć zestaw zmian po wysyłce
3669 3669 Wybierz by pobrać ślady GPS z zaznaczonego obszaru.
3670 3670 Wybierz by pobrać dane OSM zaznaczonego obszaru.
3671 3671 Zaznacz by nadac JOSM prawo do pobierania twoich prywatnych śladów GPS do warstw JOSM.
3672 3672 Zaznacz by nadać JOSM prawo odczytu twoich preferencji witryny OSM
3673 3673 Zaznacz by nadać JOSM prawo do wysyłania śladów GPS w twoim imieniu
3674 3674 Zaznacz by nadać JOSM prawo wysyłania map w twoim imieniu
3675 3675 Zaznacz by nadac JOSM prawo do wysyłania twoich preferencji witryny OSM
3676 3676 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3677 3677 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3681 3681 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3682 3682 Wybrane wpisy:
3683 3683 Zaznaczenie
3684 3684 Wybrano zbiór pusty.
3685 3685 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3686 3686 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3687 3687 -----
3688 3688 Zaznaczenie: {0}
3689 3689 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3690 3690 Drogi przecinające same siebie
3691 3691 Półautomatyczna
3692 3692 Osobna wartwa
3693 3693 +++++
3694 3694 -----
3695 3695 Serwer odpowiedział kodem 404 dla id {0}. Pomijam.
3696 3696 -----
3697 3697 Droga serwisowa
3698 3698 Godziny nabożeństw
3699 3699 Adres URL usługi
3700 3700 -----
3701 3701 Miejsce obsługi podróżnych
3702 3702 Usługi:
3703 3703 Rodzaj
3704 3704 -----
3705 3705 Plik sesji (*.jos)
3706 3706 Plik sesji (*.jos, *.joz)
3707 3707 Plik sesji (archiwum) (*.joz)
3708 3708 Ustaw zakładkę WMS
3709 3709 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3710 3710 -----
3711 3711 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3712 3712 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3713 3713 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3714 3714 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3715 3715 Określa język
3716 3716 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3717 3717 Ustaw na domyślne
3718 3718 Wybierz widzialność ścieżki {0}
3719 3719 -----
3720 3720 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3721 3721 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3722 3722 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3723 3723 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3724 3724 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3725 3725 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3726 3726 Zapisywanie domyślnych ustawień
3727 3727 Ustawienia
3728 3728 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3729 3729 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3730 3730 Ustawienia funkcji zdalnego sterowania
3731 3731 Kilka narzędzi upraszczających korzystanie z JOSM
3732 3732 Punkt carsharingu
3733 3733 Wyostrzenie (wymaga ponownego dodania warstwy):
3734 3734 +++++
3735 3735 schronienie
3736 3736 Żegluga
3737 3737 Sklep obuwniczy
3738 3738 Strzelectwo
3739 3739 Zakupy
3740 3740 Sklepy
3741 3741 -----
3742 3742 Skrót
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3746 3746 Pokaż
3747 3747 Pokaż obszar
3748 3748 Pokaż Błędy
3749 3749 Pokaż raport konfiguracji
3750 3750 Pokaż Tekst/Ikony
3751 3751 Pokaż miniaturki zdjęć na mapie
3752 3752 Pokaż informację kafelka
3753 3753 Pokaż wszystkie
3754 3754 Pokaż zestaw zmian {0}
3755 3755 Pokazuje informację pomocy
3756 3756 -----
3757 3757 Pokaż historię
3758 3758 Pokaż szczegóły
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3762 3762 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3763 3763 Pokaż następne zdjęcie
3764 3764 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3765 3765 Pokaż tylko odpowiednie do zaznaczenia
3766 3766 -----
3767 3767 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3768 3768 Pokaż poprzednie zdjęcie
3769 3769 Pokaż tylko wybrane
3770 3770 Wyświetlaj ekran powitalny
3771 3771 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3772 3772 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3773 3773 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 Wyświetla tę pomoc
3777 3777 Pokaż/Ukryj
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Obszar
3781 3781 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3782 3782 Pokazuje bieżącą datę
3783 3783 Pokazuje wilgotność
3784 3784 Pokazuje temperaturę
3785 3785 Pokazuje profil wysokości i pewne dane statystyczne śladu GPX.
3786 3786 Sycylia - Włochy
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 Drogi bez nazwy
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 Uprość drogę
3794 3794 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3795 3795 -----
3796 3796 Uprościć drogi?
3797 3797 -----
3798 3798 Prosta konwersja obszaru na wielokąt złożony.
3799 3799 -----
3800 3800 Równoczesne połączenia
3801 3801 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3802 3802 Pojedyncze elementy
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 Jazda na deskorolce
3807 3807 Łyżwiarstwo
3808 3808 Narty
3809 3809 narciarstwo
3810 3810 Pomiń pobieranie
3811 3811 Pomiń pobieranie
3812 3812 Pomiń warstwę i kontynuuj
3813 3813 Pomiń
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 Mapa
3817 3817 Pochylnia
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 Palenie
3822 3822 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3823 3823 -----
3824 3824 Dopasuj do wielkości kafelek
3825 3825 Skuter śnieżny
3826 3826 Piłka nożna
3827 3827 słabe
3828 3828 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3829 3829 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3830 3830 Niektóre punkty, które były zbyt dale od ścieżki by rozsądnie oszacować ich czas, zostały pominięte.
3831 3831 Niektóre punkty z czasem wcześniejszym niż początek ścieżki lub późniejsze niż koniec ścieżki zostały pominięte lub przeniesione na start.
3832 3832 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3833 3833 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3834 3834 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3835 3835 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3836 3836 Sortuj
3837 3837 Sortuj menu szablonów
3838 3838 Sortuj elementy relacji
3839 3839 Źródło
3840 3840 Południe
3841 3841 -----
3842 3842 Miejsca dla niepełnosprawnych
3843 3843 Miejsca dla rodziców
3844 3844 Miejsca dla kobiet
3845 3845 -----
3846 3846 Fotoradar
3847 3847 Kolczatka
3848 3848 Rozdziel drogę
3849 3849 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3850 3850 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3851 3851 Rozdziela drogę na fragmenty
3852 3852 +++++
3853 3853 Sporty z piłką
3854 3854 Obiekty sportowe
3855 3855 Sport
3856 3856 Centrum sportowe
3857 3857 Źródło
3858 3858 Stadion
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
3863 3863 Gwiazdki
3864 3864 Rozpocznij szukanie
3865 3865 Rozpocznij pobieranie
3866 3866 Rozpocznij pobieranie danych
3867 3867 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3868 3868 -----
3869 3869 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3870 3870 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3871 3871 Ponowna próba {0} z {1}.
3872 3872 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3873 3873 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3874 3874 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
3875 3875 Stan
3876 3876 -----
3877 3877 Sklep z artykułami biurowymi
3878 3878 +++++
3879 3879 Raport konfiguracji
3880 3880 Schody
3881 3881 -----
3882 3882 Przełaz
3883 3883 Znak stop
3884 3884 -----
3885 3885 Strumień
3886 3886 Ulica
3887 3887 Latarnia uliczna
3888 3888 Nazwa ulicy
3889 3889 Sieć drogowa
3890 3890 Ulice NRW Geofabrik.de
3891 3891 mocne
3892 3892 -----
3893 3893 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
3894 3894 Czy styl jest obecnie aktywny?
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 Podobszary
3901 3901 Stwórz filtr
3902 3902 -----
3903 3903 Dzielnica
3904 3904 Metro
3905 3905 Wejście do metra
3906 3906 -----
3907 3907 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3908 3908 +++++
3909 3909 -----
3910 3910 +++++
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 Umożliwia śledzenie pozycji GPS na bieżąco (poruszająca się kropka) dzięki połączeniu z serwerem gpsd.
3914 3914 -----
3915 3915 Dostępne odwzorowania to: {0}
3916 3916 -----
3917 3917 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3918 3918 -----
3919 3919 Nawierzchnia
3920 3920 -----
3921 3921 Monitoring
3922 3922 Punkt geodezyjny
3923 3923 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
3924 3924 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3925 3925 Pływanie
3926 3926 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
3927 3927 -----
3928 3928 Podczas rysowania przyciąga do określonych kątów
3929 3929 Opis symboli
3930 3930 Synchronizacja dźwięku
3931 3931 Synchronizuj cały zestaw danych
3932 3932 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3933 3933 Synchronizuję tylko relację {0}
3934 3934 Synchronizuj czas ze zdjęcia odbiornika GPS
3935 3935 Synchronizuję tylko drogę {0}
3936 3936 System miar
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 Ustawienia TMS
3946 3946 -----
3947 3947 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3948 3948 Tenis stołowy
3949 3949 Nawierzchnia dla niewidomych
3950 3950 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
3951 3951 -----
3952 3952 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3953 3953 Klucz tagu jest za długi
3954 3954 -----
3955 3955 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3956 3956 Wartość tagu jest za długa
3957 3957 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
3958 3958 Szablony
3959 3959 Etykiety
3960 3960 Znaczniki i członkowie
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 Znaczniki zestawu zmian {0}
3965 3965 Znaczniki nowego zestawu zmian
3966 3966 Tag z pustą wartością
3967 3967 -----
3968 3968 Krawiec
3969 3969 +++++
3970 3970 Postój taksówek
3971 3971 Droga kołowania
3972 3972 Telefon
3973 3973 na karty telefoniczne
3974 3974 Tenis
3975 3975 Namioty dozwolone
3976 3976 +++++
3977 3977 Droga powiatowa
3978 3978 +++++
3979 3979 Testuj Klucz Dostępu
3980 3980 Test nie udał się
3981 3981 Sprawdza URL API
3982 3982 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 +++++
3986 3986 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
3987 3987 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 URL API działa poprawnie.
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 Wtyczka MapDust pokazuje reporty błędów z bazy MapDust na mapie. Umożliwia tworzenie, zamykanie, unieważnianie, ponowne otwieranie i komentowanie raportów o błędach.
3994 3994 -----
3995 3995 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3996 3996 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
3997 3997 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3998 3998 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3999 3999 Drogi "przez" nie są połączone.
4000 4000 -----
4001 4001 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4002 4002 Obszar, który próbowałeś pobrać był zbyt lub same żądanie pobrania były zbyt duże.<br>Albo spróbuj pobrać mniejszy obszar albo użyj wyeksportowanego pliku udostępnionego przez społeczność OSM.
4003 4003 Pogróbiony tekst to nazwa warstwy.
4004 4004 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4005 4005 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4006 4006 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4007 4007 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
4008 4008 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4009 4009 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4013 4013 -----
4014 4014 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4015 4015 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4016 4016 Domyślne szablony JOSM
4017 4017 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4018 4018 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
4019 4019 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
4020 4020 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
4021 4021 -----
4022 4022 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4023 4023 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
4027 4027 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
4028 4028 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4032 4032 -----
4033 4033 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4034 4034 -----
4035 4035 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4036 4036 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
4040 4040 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
4041 4041 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
4042 4042 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4043 4043 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
4044 4044 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4045 4045 Wybrane zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
4046 4046 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4047 4047 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4048 4048 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
4049 4049 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4050 4050 -----
4051 4051 Napis ''{0}'' nie reprezentuje poprawnej liczby zmiennoprzecinkowej.
4052 4052 -----
4053 4053 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4054 4054 Nazwa użytkownika nie może być pusta. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika OSM
4055 4055 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4056 4056 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4057 4057 Teatr
4058 4058 -----
4059 4059 Ich wersja
4060 4060 Ich wersja (na serwerze)
4061 4061 Ich z Połączoną
4062 4062 Park rozrywki
4063 4063 -----
4064 4064 Nie ma otwartych zestawów zmian
4065 4065 Nie wybrano opiektów do pobrania
4066 4066 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4067 4067 Drogi mają cześć wspólną.
4068 4068 -----
4069 4069 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
4070 4070 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4071 4071 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4072 4072 -----
4073 4073 To znajduje się za końcem nagrania.
4074 4074 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
4075 4075 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4076 4076 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
4077 4077 -----
4078 4078 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4079 4079 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
4080 4080 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
4081 4081 Ta wtyczka bezpośrednio wysyła ślady GPS z aktywnej warstwy JOSM do openstreetmap.org.
4082 4082 Ta wtyczka upraszcza mapowanie i edycję tras transportu publicznego.
4083 4083 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
4084 4084 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
4085 4085 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4086 4086 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
4087 4087 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
4091 4091 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4092 4092 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
4093 4093 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4094 4094 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
4095 4095 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
4096 4096 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
4097 4097 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
4098 4098 -----
4099 4099 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
4100 4100 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
4101 4101 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4102 4102 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4103 4103 Automat biletowy
4104 4104 Numery kafelków mapy
4105 4105 Adres kafelka:
4106 4106 Katalog cache kafelek:
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 Czas:
4110 4110 Zakres czasu
4111 4111 Strefa czasowa:
4112 4112 Strefa czasowa: {0}
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 Nazwa:
4116 4116 -----
4117 4117 Do ...
4118 4118 Do usunięcia
4119 4119 Przełącz linie łączące punktu GPX
4120 4120 -----
4121 4121 Przełącza widok szkieletowy
4122 4122 -----
4123 4123 Przełącza na pełny ekran
4124 4124 -----
4125 4125 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4126 4126 Przełącz widoczność warstwy: {0}
4127 4127 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4128 4128 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4129 4129 Przełącz: {0}
4130 4130 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4131 4131 -----
4132 4132 Toalety
4133 4133 -----
4134 4134 bramka (opłata)
4135 4135 Punkt poboru opłat
4136 4136 Zbyt wiele przekierowań wykryto przy pobieraniu URL. Przerywam.
4137 4137 Narzędzie: {0}
4138 4138 Pasek narzędzi
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 Personalizacja paska narzędzi
4142 4142 Narzędzia
4143 4143 -----
4144 4144 Narzedzie do rysowania budynków.
4145 4145 -----
4146 4146 +++++
4147 4147 Turystyka
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 Wieża
4151 4151 Numer referencyjny
4152 4152 Typ wieży
4153 4153 Małe miasto
4154 4154 Ratusz
4155 4155 Sklep z zabawkami
4156 4156 -----
4157 4157 Droga gruntowa
4158 4158 Kolorowanie ścieżek i punktów
4159 4159 Data ścieżki
4160 4160 Typ drogi
4161 4161 Środek uspokojenia ruchu
4162 4162 Sygnalizacja świetlna
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 Tramwaj
4166 4166 Przystanek tramwajowy
4167 4167 +++++
4168 4168 Ograniczenia w ruchu
4169 4169 -----
4170 4170 Biuro podróży
4171 4171 Drzewo
4172 4172 Droga ekspresowa
4173 4173 Droga ekspresowa - dojazd
4174 4174 Spróbuj ponownie
4175 4175 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4176 4176 -----
4177 4177 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
4178 4178 Tunel
4179 4179 Początek tunelu
4180 4180 Ograniczenia skrętu
4181 4181 Włącz/wyłącz wybrane style
4182 4182 Miejsce do zawracania
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 Kołowrotek
4186 4186 Obrotnica
4187 4187 Rodzaj
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 Rodzaj schronienia
4191 4191 Rodzaj
4192 4192 -----
4193 4193 Sklep z oponami
4194 4194 +++++
4195 4195 -----
4196 4196 NIEZNANA
4197 4197 +++++
4198 4198 URL/ Plik:
4199 4199 Pliki URL
4200 4200 -----
4201 4201 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4202 4202 +++++
4203 4203 +++++
4204 4204 +++++
4205 4205 -----
4206 4206 +++++
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 Strefa UTM
4210 4210 Rozdziel drogi
4211 4211 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
4212 4212 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
4213 4213 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
4214 4214 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4215 4215 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
4216 4216 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 Nie można parsować współrzędnych
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4225 4225 Droga gminna
4226 4226 -----
4227 4227 Niezamknięta droga
4228 4228 Niepołączona linia brzegowa
4229 4229 Niepołączone węzły bez tagów
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 Nierozstrzygnięty
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 Cofnij
4238 4238 Cofnij ...
4239 4239 Cofanie ortogonalizacji kształtu
4240 4240 Anuluj przesunięcie
4241 4241 Cofa ortogonalizację wybranych węzłów
4242 4242 Cofa ostatnią czynność.
4243 4243 -----
4244 4244 Cofnij {0}
4245 4245 Oderwij panel
4246 4246 Nieoczekiwany błąd
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 Nieoczekiwany format ID zwrócony przez serwer. Otrzymano ''{0}''.
4251 4251 -----
4252 4252 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
4253 4253 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
4262 4262 Niespodziewany token: {0}
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4266 4266 Odblokuj
4267 4267 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4268 4268 Potwierdzenie rozdzielenia
4269 4269 Rozdzielony węzeł
4270 4270 Uniwersytet
4271 4271 Nieznany adres
4272 4272 Nieznany rodzaj elementu
4273 4273 Nieznany tryb {0}
4274 4274 -----
4275 4275 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
4276 4276 -----
4277 4277 Nieznana rola
4278 4278 -----
4279 4279 Nieznany typ: {0}
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 Warstwa obrazu bez nazwy
4284 4284 Skrzyżowanie bez nazwy
4285 4285 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4286 4286 Drogi bez nazwy
4287 4287 Nieuporządkowana linia brzegowa
4288 4288 -----
4289 4289 Niezapisane zmiany
4290 4290 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4291 4291 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4292 4292 Niezapisane dane i konflikty
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 Niezapisane dane OSM
4296 4296 Odznacz wszystko
4297 4297 Odznacza wszystkie obiekty.
4298 4298 -----
4299 4299 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 Nie wspierana wersja: {0}
4303 4303 -----
4304 4304 Drogi bez tagów
4305 4305 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4306 4306 -----
4307 4307 W górę
4308 4308 -----
4309 4309 Aktualizuj
4310 4310 Aktualizuj zestaw zmian
4311 4311 Aktualizuj zawartość
4312 4312 Aktualizuj dane
4313 4313 -----
4314 4314 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4315 4315 Pobierz zmiany
4316 4316 Aktualizacja obiektów
4317 4317 Aktualizuj wtyczki
4318 4318 Pobierz wybrane
4319 4319 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4320 4320 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4321 4321 Aktualizuje wybrane wtyczki
4322 4322 Zaktualizowano
4323 4323 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4324 4324 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4325 4325 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
4326 4326 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4327 4327 Odświeżanie informacji CT
4328 4328 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4329 4329 Uaktualnianie zestawu zmian...
4330 4330 Odświeżanie danych
4331 4331 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4332 4332 Aktualizowanie mapy...
4333 4333 -----
4334 4334 Odświeżanie interfejsu użytkownika
4335 4335 Wyślij
4336 4336 Wyślij zmiany
4337 4337 Wyślij Ustawienia
4338 4338 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4339 4339 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4340 4340 Wyślij dane
4341 4341 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4342 4342 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4343 4343 Wyślij dane do już istniejącego i otwartego zestawu zmian
4344 4344 -----
4345 4345 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4346 4346 Wysłanie danych w jednym zapytaniem (zbyt wiele obiektów do wysłania)
4347 4347 -----
4348 4348 Wyślij wybrane elementy
4349 4349 Wyślij zmienione elementy
4350 4350 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4351 4351 Wysyłanie do "{0}"
4352 4352 Wyślij do nowego zestawu zmian
4353 4353 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4354 4354 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4355 4355 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4356 4356 Wysyłam i zapisuje zmodyfikowane warstwy...
4357 4357 Przesyłanie danych...
4358 4358 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4359 4359 Użycie
4360 4360 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4361 4361 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4362 4362 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4363 4363 Używaj prostego uwierzytelniania
4364 4364 Używaj OAuth
4365 4365 Używaj SOCKS proxy
4366 4366 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4367 4367 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4368 4368 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4369 4369 Użyj domyślny
4370 4370 Użyj domyślny plik danych.
4371 4371 Użyj domyślnych ustawień
4372 4372 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4373 4373 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4374 4374 Użyj warstwy błędów
4375 4375 -----
4376 4376 Użyj globalnych ustawień
4377 4377 Użyj listę ignorowanych
4378 4378 -----
4379 4379 Użyj serweru przesunięć:
4380 4380 Używa szablon "{0}"
4381 4381 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4382 4382 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4383 4383 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4384 4384 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4385 4385 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4386 4386 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4387 4387 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4388 4388 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4389 4389 -----
4390 4390 Użytkownik
4391 4391 ID użytkownika:
4392 4392 Nazwa użytkownika:
4393 4393 Użytkownik:
4394 4394 Nazwa użytkownika
4395 4395 Nazwa użytkownika:
4396 4396 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4397 4397 Sklep z odkurzaczami
4398 4398 Zweryfikuj
4399 4399 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4400 4400 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4401 4401 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4402 4402 Sprawdzanie
4403 4403 Sprawdź
4404 4404 Wyniki sprawdzania
4405 4405 Błędy
4406 4406 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4407 4407 Sprawdzanie poprawności
4408 4408 Wartość
4409 4409 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 Wartości szerokości geograficznej musza być z zakresu [-90,90].
4416 4416 Wartości długości geograficznej musza być z zakresu [-180,180].
4417 4417 Wartość:
4418 4418 -----
4419 4419 Sklep z różnościam
4420 4420 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4421 4421 Pojazdy według typu
4422 4422 Samochody według sposobu użytkowania
4423 4423 -----
4424 4424 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4425 4425 Automat sprzedający
4426 4426 Sprzedawane produkty
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4431 4431 Spodziewane: wersja
4432 4432 Wersja {0}
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 Weterynarz
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 Widok
4440 4440 Widok: {0}
4441 4441 Punkt widokowy
4442 4442 Automatyczne przesuwanie mapy
4443 4443 Wieś
4444 4444 Zieleń miejska
4445 4445 Miasto
4446 4446 Winnica
4447 4447 Widoczność
4448 4448 Widoczność (czytelność)
4449 4449 widoczna wieża szybowa
4450 4450 Odwiedź stronę domową
4451 4451 -----
4452 4452 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4453 4453 Wulkan
4454 4454 Siatkówka
4455 4455 Napięcie
4456 4456 -----
4457 4457 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4458 4458 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4459 4459 +++++
4460 4460 +++++
4461 4461 WGS84 Geograficzne
4462 4462 +++++
4463 4463 Błąd WMS
4464 4464 Pliki WMS (*.wms)
4465 4465 Ustawienia WMS
4466 4466 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4467 4467 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4468 4468 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4469 4469 -----
4470 4470 Oczekiwanie 10 sekund...
4471 4471 mur
4472 4472 Ostrzeżenie
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 Ostrzeżenie: Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
4479 4479 -----
4480 4480 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4481 4481 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4482 4482 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4483 4483 -----
4484 4484 Ostrzeżenie: Nie udało się pobrać danych o bieżącym użytkowniku JOSM. Otrzymany wyjątek: {0}
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 Uwaga: Ignoruję wyjątek ponieważ zadanie zostało anulowane. Wyjątek: {0}
4488 4488 -----
4489 4489 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4490 4490 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4491 4491 -----
4492 4492 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 Ostrzeżenie: nagłówek błędu "{0}" nie pasował do oczekiwanego wzoru.
4500 4500 -----
4501 4501 Ostrzeżenie: nie udało się anulować trwającej operacji OAuth
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 Ostrzeżenie: nielegalny format pozycji w liście szablonów ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4519 4519 Ostrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście stylu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 Ostrzeżenie: obiekt ''{0}'' jest już skasowany na serwerze. Pomijam ten obiekt i ponawiam wysyłkę.
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4526 4526 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4527 4527 Ostrzeżenie: w zapisie preferencji znaleziono klucz ''{0}'' z nieoczekiwaną wartością ''{1}''
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 Ostrzeżenia
4535 4535 Myjnia samochodowa
4536 4536 Kosz na śmieci
4537 4537 Kontener na śmieci
4538 4538 Oczyszczalnia ścieków
4539 4539 Woda
4540 4540 Park wodny
4541 4541 Wieża ciśnień
4542 4542 Studnia
4543 4543 Filtry
4544 4544 Wodospad
4545 4545 Młyn wodny
4546 4546 -----
4547 4547 Powielone węzły dróg wodnych
4548 4548 Pliki audio Wave (*.wav)
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4552 4552 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4553 4553 Węzeł drogi blisko innej drogi
4554 4554 Droga nakłada się na obszar
4555 4555 -----
4556 4556 Droga {0}
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 Etykietowanie punktów
4560 4560 Punkty drogowe
4561 4561 Drogi
4562 4562 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4563 4563 Drogi z tą samą pozycją
4564 4564 Krzyż przydrożny
4565 4565 Kapliczka
4566 4566 -----
4567 4567 Strona internetowa
4568 4568 Jaz
4569 4569 Mokradło
4570 4570 -----
4571 4571 Dla niepełnosprawnych
4572 4572 Wózki inwalidzkie
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4576 4576 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4577 4577 Całą grupę
4578 4578 Szerokość (w metrach)
4579 4579 Szerokość linii GPX (0 dla domyślnej)
4580 4580 +++++
4581 4581 Wiatrak
4582 4582 Okna
4583 4583 Rękaw
4584 4584 -----
4585 4585 Widok szkieletowy
4586 4586 Dzięki OAuth możesz nadać JOSM prawa wysyłania danych map i ścieżek GPS w twoim imieniu (<a href="{0}">więćej informacji...</a>).
4587 4587 Ze sklepem
4588 4588 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4589 4589 Las pierwotny
4590 4590 Zakład produkcyjny
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 Zła ilość argumentów dla zakładki
4594 4594 -----
4595 4595 Brakuje znacznika XML <user>.
4596 4596 -----
4597 4597 Tak
4598 4598 Tak, przypisz
4599 4599 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4600 4600 Tak, zapisz zmiany i zamknij
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4604 4604 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4605 4605 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4609 4609 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4610 4610 -----
4611 4611 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4612 4612 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4613 4613 -----
4614 4614 Pobrałeś zbyt wiele danych. Proszę spróbować ponownie później.
4615 4615 Napotkałeś błąd w JOSM
4616 4616 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4617 4617 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4618 4618 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4619 4619 -----
4620 4620 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4621 4621 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4626 4626 -----
4627 4627 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4628 4628 Wybierz ślad GPX
4629 4629 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4630 4630 Twój komentarz jest <i>pusty</i> lub <i>bardzo krótki</i>.<br /><br />Jest to technicznie dopuszczalne, ale proszę rozważ, że wielu użytkowników <br />oglądających zmiany w swojej okolicy polega na rozsądnych komentarzach zestawów<br /> zmian by zrozumieć jakie zmiany zawierają!<br /><br />Jeśli spędzisz teraz minutę, by wyjaśnić swoją zmianę, możesz uczynić życie<br />wielu innych użytkowników znacznie prostszym.
4631 4631 -----
4632 4632 +++++
4633 4633 Powiększ
4634 4634 Zbliżenie (w metrach)
4635 4635 Powiększ
4636 4636 -----
4637 4637 Zmniejsz
4638 4638 -----
4639 4639 Powiększa i przesuwa mapę
4640 4640 -----
4641 4641 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4642 4642 Powiększ
4643 4643 Poziom powiększenia:
4644 4644 Zmniejsz
4645 4645 Powiększ aby pokazać: {0}
4646 4646 Powiększ do
4647 4647 -----
4648 4648 Powiększ na warstwie
4649 4649 Przybliż do natywnej rozdzielczości
4650 4650 Powiększ do węzła
4651 4651 Pokaż problem
4652 4652 Powiększ do wybranych elementów
4653 4653 Powiększ do zaznaczenia
4654 4654 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4659 4659 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4660 4660 Pokaż {0}
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 \nWysokość: {0} m
4667 4667 \nKierunek {0}°
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 +++++
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 -----
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 wysokie napięcie
4684 4684 średnie napięcie
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 +++++
4690 4690 sieć
4691 4691 -----
4692 4692 ograniczenie
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 Edycja pylonu
4698 4698 Edycja stacji
4699 4699 -----
4700 4700 +++++
4701 4701 Stacja
4702 4702 Brama
4703 4703 Wstecz
4704 4704 Szybciej
4705 4705 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4706 4706 Do przodu
4707 4707 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4708 4708 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4709 4709 Następny znacznik
4710 4710 Odtwórz następny znacznik.
4711 4711 Odtwórz poprzedni znacznik.
4712 4712 Odtwórz / wstrzymaj
4713 4713 Poprzedni znacznik
4714 4714 Wolniej
4715 4715 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4716 4716 Zamknięty
4717 4717 Otwarty
4718 4718 brak
4719 4719 czarny
4720 4720 niebieski
4721 4721 brązowy
4722 4722 szary
4723 4723 zielony
4724 4724 czerwony
4725 4725 biały
4726 4726 +++++
4727 4727 +++++
4728 4728 +++++
4729 4729 +++++
4730 4730 analogowy
4731 4731 cyfrowy
4732 4732 -----
4733 4733 słoneczny
4734 4734 niekonwencjonalny
4735 4735 D
4736 4736 U
4737 4737 A
4738 4738 Z
4739 4739 U
4740 4740 O
4741 4741 T
4742 4742 Z
4743 4743 Tekst
4744 4744 Opis
4745 4745 Nazwa
4746 4746 Źródło ciepła
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 Przesunięcie
4755 4755 -----
4756 4756 markowe
4757 4757 nie
4758 4758 używane
4759 4759 tak
4760 4760 -----
4761 4761 różne
4762 4762 nad ziemią
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 pod ziemią
4766 4766 podwodą
4767 4767 -----
4768 4768 Edycja stacji kolejowej
4769 4769 Stacja kolejowa
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 +++++
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 Wypożyczalnia wideo
4780 4780 Klucz:
4781 4781 iglasty
4782 4782 liścisty
4783 4783 mieszany
4784 4784 skrótowa nazwa ulicy
4785 4785 -----
4786 4786 -----
4787 4787 dodaj do zaznaczenia
4788 4788 dodaj przycisk na pasku narzędzi
4789 4789 adres
4790 4790 -----
4791 4791 dodaje odwzorowania z Proj4J
4792 4792 administracyjna
4793 4793 zaawansowana
4794 4794 zaawansowana konfiguracja
4795 4795 droga powietrzna
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 kruszywo
4800 4800 dla rolnictwa
4801 4801 wentylacyjny
4802 4802 wszystkie
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 -----
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 wszystkie obiekty
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 alejka
4814 4814 alfabetycznie
4815 4815 alternatywny
4816 4816 typ udogodnień {0}
4817 4817 udogodnienie
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 futbol amerykański
4821 4821 fermentacja beztlenowa
4822 4822 -----
4823 4823 kościół anglikański
4824 4824 jedzenie dla zwierząt
4825 4825 gość
4826 4826 dowolne
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 akwedukt
4830 4830 łucznictwo
4831 4831 obszar
4832 4832 -----
4833 4833 obszar tekstowy
4834 4834 azjatycka
4835 4835 asfalt
4836 4836 lekkoatletyka
4837 4837 -----
4838 4838 +++++
4839 4839 futbol australijski
4840 4840 automatycznie
4841 4841 -----
4842 4842 tło
4843 4843 -----
4844 4844 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4845 4845 odcinek powrotny
4846 4846 zła
4847 4847 bahaizm
4848 4848 baptyści
4849 4849 drut kolczasty
4850 4850 bariera
4851 4851 -----
4852 4852 +++++
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 Basen
4856 4856 Koszykówka
4857 4857 ładowanie akumulatora
4858 4858 boksyty
4859 4859 Plaża
4860 4860 rowery
4861 4861 dętki do roweru
4862 4862 +++++
4863 4863 biopaliwo
4864 4864 biogaz
4865 4865 biomasa
4866 4866 -----
4867 4867 torfowisko
4868 4868 -----
4869 4869 bule
4870 4870 granica
4871 4871 gra w kule
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 marka
4875 4875 most
4876 4876 etykieta "most" na węźle
4877 4877 -----
4878 4878 teren poprzemysłowy
4879 4879 buddyzm
4880 4880 budynek
4881 4881 próg zwalniający
4882 4882 hamburgery
4883 4883 autobus
4884 4884 wydzielony pas autobusowy
4885 4885 -----
4886 4886 futbol kanadyjki
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 kajakarstwo
4890 4890 uwzględnij wielkość liter
4891 4891 kościół katolicki
4892 4892 Cmentarz
4893 4893 ośrodek
4894 4894 łańcuch
4895 4895 węgiel drewny
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 kurczak
4899 4899 chińska
4900 4900 -----
4901 4901 chrześcijaństwo
4902 4902 -----
4903 4903 papierosy
4904 4904 miasto
4905 4905 cywilna
4906 4906 -----
4907 4907 -----
4908 4908 wspinaczka
4909 4909 -----
4910 4910 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4911 4911 zamknięty
4912 4912 -----
4913 4913 zamknięta droga
4914 4914 węgiel
4915 4915 bruk
4916 4916 zimne powietrze
4917 4917 zimna woda
4918 4918 -----
4919 4919 spalanie
4920 4920 -----
4921 4921 komunikacyjna
4922 4922 szuter
4923 4923 sprężone powietrze
4924 4924 beton
4925 4925 prezerwatywy
4926 4926 konfiguruj
4927 4927 Konfiguruje styl rysowania mapy
4928 4928 konflikt
4929 4929 iglasty
4930 4930 połaczenie
4931 4931 w budowie
4932 4932 sieć trakcyjna
4933 4933 pojemnik
4934 4934 -----
4935 4935 miedź
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 liczba
4939 4939 -----
4940 4940 krykiet
4941 4941 krykiet
4942 4942 krokiet
4943 4943 -----
4944 4944 klienci
4945 4945 -----
4946 4946 kolarstwo
4947 4947 tama z turbiną wodną
4948 4948 dane
4949 4949 liściasty
4950 4950 obiekt dedykowany
4951 4951 st° min'' (Morskie)
4952 4952 st° min'' sek"
4953 4953 usunięto
4954 4954 -----
4955 4955 dla dostaw
4956 4956 przestarzały
4957 4957 dla wyznaczonych pojazdów
4958 4958 dojazd do posesji
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 objazd
4962 4962 olej napędowy
4963 4963 diamenty
4964 4964 zablokowane
4965 4965 -----
4966 4966 Dok
4967 4967 nie istnieje
4968 4968 wyścigi psów
4969 4969 podwójny
4970 4970 na dół
4971 4971 zjazd
4972 4972 pobrany obszar
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 napoje
4977 4977 podjazd
4978 4978 -----
4979 4979 łatwa
4980 4980 -----
4981 4981 energia elektryczna
4982 4982 energia elektryczna
4983 4983 -----
4984 4984 elementy
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 jazda konna
4988 4988 -----
4989 4989 ewangelikalizm
4990 4990 parzyste
4991 4991 przykłady
4992 4992 doskonała
4993 4993 torby na odchody
4994 4994 oczekiwano pliku .jos wewnątrz archiwum .joz
4995 4995 dla ekspertów
4996 4996 -----
4997 4997 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4998 4998 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4999 4999 -----
5000 5000 gospodarstwo
5001 5001 ogrodzenie
5002 5002 prom
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 znajdź w zaznaczeniu
5006 5006 -----
5007 5007 ryba z frytkami
5008 5008 rozszczepienie jądra atomowego
5009 5009 -----
5010 5010 jedzenie
5011 5011 piesza
5012 5012 -----
5013 5013 bród
5014 5014 las
5015 5015 leśna
5016 5016 -----
5017 5017 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5018 5018 odcinek docelowy
5019 5019 -----
5020 5020 francuska
5021 5021 od kafelka
5022 5022 z drogi
5023 5023 pełna
5024 5024 fuzja jądrowa
5025 5025 futbol gaelicki (irlandzki)
5026 5026 -----
5027 5027 garaże
5028 5028 gazowy
5029 5029 gazyfikacja
5030 5030 bęzyna
5031 5031 -----
5032 5032 geotermiczna
5033 5033 niemiecka
5034 5034 Lodowiec
5035 5035 złoto
5036 5036 +++++
5037 5037 pole golfowe
5038 5038 dobra
5039 5039 znacznik GPS
5040 5040 punkt GPS
5041 5041 1 stopnia
5042 5042 2 stopnia
5043 5043 3 stopnia
5044 5044 4 stopnia
5045 5045 5 stopnia
5046 5046 -----
5047 5047 trawa
5048 5048 kratka trawnikowa
5049 5049 żwir
5050 5050 grecka
5051 5051 zielony
5052 5052 Teren nie zabudowany
5053 5053 -----
5054 5054 grunt
5055 5055 -----
5056 5056 gimnastyka
5057 5057 połowiczna
5058 5058 punkt zatrzymania
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 zdrowie
5064 5064 ciepłowniczy
5065 5065 wrzosowisko
5066 5066 żywopłot
5067 5067 samochody ciężarowe
5068 5068 wyróżnienie
5069 5069 -----
5070 5070 droga
5071 5071 Droga bez numeru referencyjnego
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 hinduizm
5076 5076 historia
5077 5077 tablica historyczna
5078 5078 hokej
5079 5079 tragiczna
5080 5080 jazda konna
5081 5081 wyścigi konne
5082 5082 -----
5083 5083 gorące powietrze
5084 5084 gorąca woda
5085 5085 +++++
5086 5086 dom
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 +++++
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 wodna
5094 5094 lody
5095 5095 -----
5096 5096 ilmenit
5097 5097 przyciemnienia podkładu mapy
5098 5098 nieaktywne
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 -----
5102 5102 niekompletne
5103 5103 niekompletna droga
5104 5104 przybliż by zobaczyć więcej detali
5105 5105 niezależny
5106 5106 indyjska
5107 5107 wewnętrzny
5108 5108 Tteren przemysłowy
5109 5109 -----
5110 5110 Wewnętrzny segment
5111 5111 zintegrowano z głównym programem
5112 5112 średnia
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 rudy żelaza
5116 5116 wysepka
5117 5117 wydzielone pomieszczenie
5118 5118 włoska
5119 5119 dżinizm
5120 5120 japońska
5121 5121 świadkowie Jehowy
5122 5122 judaizm
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 +++++
5126 5126 +++++
5127 5127 -----
5128 5128 wysypisko smieci
5129 5129 zagospodarowanie przestrzenne
5130 5130 typ użytkowania ziemi {0}
5131 5131 droga
5132 5132 -----
5133 5133 -----
5134 5134 warstwa
5135 5135 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
5136 5136 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
5137 5137 -----
5138 5138 -----
5139 5139 ołów
5140 5140 w lewo
5141 5141 wypoczynek
5142 5142 typ wypoczynku {0}
5143 5143 -----
5144 5144 -----
5145 5145 wapień
5146 5146 limitowane
5147 5147 -----
5148 5148 strefa zamieszkania
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5152 5152 wczytywanie stylu ''{0}''...
5153 5153 -----
5154 5154 -----
5155 5155 zablokuj przewijanie
5156 5156 -----
5157 5157 -----
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 niska
5161 5161 luteranie
5162 5162 -----
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 namorzyny
5166 5166 -----
5167 5167 ręcznie
5168 5168 -----
5169 5169 +++++
5170 5170 +++++
5171 5171 marsze
5172 5172 -----
5173 5173 max szer.
5174 5174 max dł.
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 -----
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 członek
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 +++++
5185 5185 metodyści
5186 5186 meksykańska
5187 5187 Teren wojskowy
5188 5188 min szer.
5189 5189 min dł.
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 -----
5194 5194 -----
5195 5195 brakujące obiekty:
5196 5196 błędnie wpisana nazwa klucza
5197 5197 mieszany
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 -----
5201 5201 mormoni
5202 5202 sporty motorowe
5203 5203 -----
5204 5204 ''motorroad'' bez klucza ''highway''
5205 5205 autostrada
5206 5206 ciąg pieszy
5207 5207 Błoto
5208 5208 różne sporty
5209 5209 wielopoziomowy
5210 5210 -----
5211 5211 +++++
5212 5212 islam
5213 5213 narodowa
5214 5214 naturalne
5215 5215 typ naturalny {0}
5216 5216 -----
5217 5217 tablica przyrodnicza
5218 5218 gazety
5219 5219 następny
5220 5220 nikiel
5221 5221 nie
5222 5222 brak opisu
5223 5223 -----
5224 5224 nie ma obsługi odczytu tego formatu
5225 5225 brak modyfikatora
5226 5226 zakaz skrętu w lewo
5227 5227 zakaz skrętu w prawo
5228 5228 zakaz jazdy prosto
5229 5229 zakaz zawracania
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 żadne
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 nie zostały usunięte
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
5240 5240 tablica informacyjna
5241 5241 dla początkujących
5242 5242 ''ntd_id'' bez klucza ''highway''
5243 5243 jądrowa
5244 5244 -----
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 -----
5248 5248 -----
5249 5249 -----
5250 5250 -----
5251 5251 -----
5252 5252 -----
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 obserwacyjna
5258 5258 nieparzyste
5259 5259 -----
5260 5260 oficjalnie
5261 5261 naftowy
5262 5262 -----
5263 5263 stare szyny kolejowe
5264 5264 stare
5265 5265 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5266 5266 ''oneway'' bez klucza ''highway''
5267 5267 -----
5268 5268 nakaz skrętu w lewo
5269 5269 nakaz skrętu w prawo
5270 5270 nakaz jazdy prosto
5271 5271 otwarty
5272 5272 -----
5273 5273 pod prąd
5274 5274 droga pod prąd
5275 5275 ścieżka pod prąd
5276 5276 opcje
5277 5277 -----
5278 5278 kościół prawosławny
5279 5279 -----
5280 5280 -----
5281 5281 zewnętrzny
5282 5282 Zewnętrzny segment
5283 5283 poza pobranym obszarem
5284 5284 uliczka parkingowa
5285 5285 bilety parkingowe
5286 5286 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5287 5287 pyłu
5288 5288 pasażerowie
5289 5289 pasażerowie; pojazdy
5290 5290 utwardzona
5291 5291 kostka
5292 5292 Szczyt
5293 5293 kamienie
5294 5294 -----
5295 5295 -----
5296 5296 +++++
5297 5297 zielonoświątkowcy
5298 5298 -----
5299 5299 dopuszczalny
5300 5300 zdjęcia
5301 5301 fotowoltaiczna
5302 5302 nabrzeże
5303 5303 rurociąg
5304 5304 -----
5305 5305 -----
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 -----
5310 5310 boisko
5311 5311 +++++
5312 5312 Miejsce
5313 5313 tablica botaniczna
5314 5314 plastik
5315 5315 -----
5316 5316 słup
5317 5317 polityczna
5318 5318 -----
5319 5319 energia
5320 5320 prezbiterianie
5321 5321 poprzedni
5322 5322 droga krajowa
5323 5323 droga krajowa - dojazd
5324 5324 droga prywatna
5325 5325 -----
5326 5326 proponowany
5327 5327 protestanci
5328 5328 -----
5329 5329 publiczny
5330 5330 transport publiczny
5331 5331 mapy komunikacji miejskiej
5332 5332 bilety komunikacji miejskiej
5333 5333 -----
5334 5334 elektrownia szczytowo-pompowa
5335 5335 pompowanie (np. woda geotermalna)
5336 5336 pyroliza
5337 5337 -----
5338 5338 poczwórny
5339 5339 kwakrzy
5340 5340 kamieniołom
5341 5341 sport rakietowy
5342 5342 -----
5343 5343 kolej
5344 5344 Teren kolejowy
5345 5345 -----
5346 5346 tory kolejowe
5347 5347 -----
5348 5348 -----
5349 5349 bystrze
5350 5350 szuwary
5351 5351 +++++
5352 5352 regionalna
5353 5353 wyrażenie regularne
5354 5354 Relacja bez typu
5355 5355 -----
5356 5356 Odśwież domyślne wpisy
5357 5357 załaduj ponownie z pliku wybrane style
5358 5358 zdalnie
5359 5359 usuń z zaznaczenia
5360 5360 zamień zaznaczenie
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 zabudowa
5364 5364 restauracja bez nazwy
5365 5365 handel
5366 5366 w prawo
5367 5367 -----
5368 5368 koryto rzeczne
5369 5369 droga
5370 5370 rola
5371 5371 -----
5372 5372 -----
5373 5373 rondo
5374 5374 droga
5375 5375 odcinek trasy
5376 5376 -----
5377 5377 +++++
5378 5378 +++++
5379 5379 turbina wodna (bez spiętrzenia wody)
5380 5380 rutyl
5381 5381 ''sac_scale'' bez klucza ''highway''
5382 5382 sól
5383 5383 słone bagna
5384 5384 piach
5385 5385 kanapki
5386 5386 skala
5387 5387 schemat
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 Zarośla
5391 5391 droga wojewódzka
5392 5392 ''segregated'' bez klucza ''highway''
5393 5393 sejsmiczny
5394 5394 wybierz sport:
5395 5395 zaznaczony
5396 5396 zaznaczenie
5397 5397 -----
5398 5398 wydzielona przestrzeń
5399 5399 droga serwisowa
5400 5400 serwis
5401 5401 ściekowy
5402 5402 współdzielone z transportem miejskim
5403 5403 współdzielone
5404 5404 -----
5405 5405 szyici
5406 5406 strzelectwo
5407 5407 sklep
5408 5408 typ sklepu {0}
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 ''sidewalk'' bez klucza ''highway''
5412 5412 bocznica
5413 5413 sikhizm
5414 5414 srebro
5415 5415 pojedynczy
5416 5416 -----
5417 5417 miejsce
5418 5418 jazda na deskorolce
5419 5419 łyżwiarstwo
5420 5420 narciarska
5421 5421 narciarstwo
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 ''smoothness'' bez klucza ''highway''
5425 5425 -----
5426 5426 ''snowplowing'' bez klucza ''highway''
5427 5427 piłka nożna
5428 5428 słoneczna
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 spirytualizm
5432 5432 -----
5433 5433 Sport
5434 5434 typ sportu {0}
5435 5435 centrum sportowe
5436 5436 -----
5437 5437 odnoga
5438 5438 stadion
5439 5439 znaczki
5440 5440 -----
5441 5441 -----
5442 5442 para wodna
5443 5443 ''step_count'' bez klucza ''highway''
5444 5444 kamień
5445 5445 strumień
5446 5446 -----
5447 5447 ulice
5448 5448 -----
5449 5449 nazwa ulicy zawiera ss
5450 5450 ciąg
5451 5451 ciąg;ciąg;...
5452 5452 -----
5453 5453 metro
5454 5454 -----
5455 5455 sunnici
5456 5456 terenowy
5457 5457 +++++
5458 5458 bagno
5459 5459 słodycze
5460 5460 pływanie
5461 5461 basen
5462 5462 -----
5463 5463 -----
5464 5464 tenis stołowy
5465 5465 tampony
5466 5466 taoizm
5467 5467 doładowanie do telefonu
5468 5468 tymczasowy
5469 5469 Tymczasowy typ drogi
5470 5470 tenis
5471 5471 +++++
5472 5472 -----
5473 5473 droga powiatowa
5474 5474 tekst
5475 5475 tajska
5476 5476 podstawowy styl Potlatch 2
5477 5477 termiczna (np. kolektory słoneczne)
5478 5478 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
5479 5479 ta warstwa jest warstwą aktywną
5480 5480 -----
5481 5481 tereny zalewowe
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 -----
5485 5485 cyna
5486 5486 -----
5487 5487 do drogi
5488 5488 -----
5489 5489 topograficzna
5490 5490 -----
5491 5491 turystyka
5492 5492 typ turystyki {0}
5493 5493 -----
5494 5494 zabawki
5495 5495 ścieżka
5496 5496 ścieżka i punkty
5497 5497 tylko ścieżki
5498 5498 -----
5499 5499 -----
5500 5500 -----
5501 5501 -----
5502 5502 -----
5503 5503 sygnalizacja świetlna
5504 5504 -----
5505 5505 -----
5506 5506 tramwaj
5507 5507 -----
5508 5508 potrójny
5509 5509 -----
5510 5510 -----
5511 5511 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5512 5512 droga ekspresowa
5513 5513 droga ekspresowa - dojazd
5514 5514 -----
5515 5515 turecka
5516 5516 rodzaj
5517 5517 droga gminna
5518 5518 niekontrolowane
5519 5519 podziemny
5520 5520 -----
5521 5521 unitarianizm
5522 5522 -----
5523 5523 nieznany
5524 5524 nieoznakowane
5525 5525 nieutwardzona
5526 5526 nieznana
5527 5527 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
5528 5528 -----
5529 5529 nieotagowany
5530 5530 nieotagowana droga
5531 5531 -----
5532 5532 -----
5533 5533 do góry
5534 5534 aż do kafelka
5535 5535 użycie
5536 5536 -----
5537 5537 -----
5538 5538 próżnia
5539 5539 błędy spradzania poprawności
5540 5540 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5541 5541 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5542 5542 pojazdy
5543 5543 wersja {0}
5544 5544 poprzez węzły lub drogi
5545 5545 Wiadukt
5546 5546 +++++
5547 5547 -----
5548 5548 -----
5549 5549 Wulkan
5550 5550 vouchery
5551 5551 ściana
5552 5552 -----
5553 5553 ścienny
5554 5554 -----
5555 5555 woda
5556 5556 poziom wody
5557 5557 -----
5558 5558 szlak wodny
5559 5559 typ drogi wodnej {0}
5560 5560 -----
5561 5561 -----
5562 5562 -----
5563 5563 droga jest połączona
5564 5564 droga jest połączona z kolejnym członkiem relacji
5565 5565 droga jest połączona z poprzednim członkiem relacji
5566 5566 droga nie jest połączona ani z poprzednim ani z następnym członkiem
5567 5567 tylko punkty
5568 5568 -----
5569 5569 -----
5570 5570 -----
5571 5571 -----
5572 5572 pogoda
5573 5573 -----
5574 5574 -----
5575 5575 -----
5576 5576 -----
5577 5577 tablica o zwierzętach
5578 5578 wiatrowa
5579 5579 wydobywczy
5580 5580 przewodowy
5581 5581 bezprzewodowy
5582 5582 drewno
5583 5583 -----
5584 5584 -----
5585 5585 Błędny znacznik highway na węźle
5586 5586 +++++
5587 5587 dworzec przetokowy
5588 5588 tak
5589 5589 +++++
5590 5590 cynk
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 cyrkon
5594 5594 przybliż by załadować kafelki
5595 5595 przybliż by załadować więcej kafelek
5596 5596 zaratusztrianizm
5597 5597 {0} (Korsyka)
5598 5598 -----
5599 5599 {0} ({1} do {2} stopni)
5600 5600 -----
5601 5601 -----
5602 5602 {0} [niekompletny]
5603 5603 Obiekty na warstwie {0}:
5604 5604 {0} jest przestarzały
5605 5605 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5606 5606 -----
5607 5607 {0} metrów
5608 5608 -----
5609 5609 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5610 5610 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5611 5611 {0} km kw.
5612 5612 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5613 5613 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5614 5614 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5615 5615 +++++
5616 5616 -----
5617 5617 -----
5618 5618 -----
5619 5619 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5620 5620 -----
5621 5621 -----
5622 5622 -----
5623 5623 -----
5624 5624 -----
5625 5625 -----
5626 5626 -----
5627 5627 -----
5628 5628 -----
5629m 1 -----
5630m 2 ({0} zapytanie)
5631m 2 ({0} zapytania)
5632m 2 ({0} zapytań)
5633m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5634m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5635m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5636m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu jednej warstwy z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5637m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5638m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5639m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcie do ścieżki GPX.</html>
5640m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcia do ścieżki GPX.</html>
5641m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęć do ścieżki GPX.</html>
5642m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5643m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5644m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5645m 7 -----
5646m 8 -----
5647m 9 -----
5648m 10 -----
5649m 11 -----
5650m 12 -----
5651m 13 -----
5652m 14 -----
5653m 15 -----
5654m 16 -----
5655m 17 -----
5656m 18 -----
5657m 19 -----
5658m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5659m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5660m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5661m 21 -----
5662m 22 Dodano {0} obiekt
5663m 22 Dodano {0} obiekty
5664m 22 Dodano {0} obiektów
5665m 23 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5666m 23 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5667m 23 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5668m 24 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5669m 24 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5670m 24 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5671m 25 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5672m 25 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5673m 25 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5674m 26 Czy zmienić wartość?
5675m 26 Czy zmienić wartości?
5676m 26 Czy zmienić wartości?
5677m 27 Zmień {0} obiekt
5678m 27 Zmień {0} obiekty
5679m 27 Zmień {0} obiektów
5680m 28 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5681m 28 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5682m 28 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5683m 29 Konflikt podczas pobierania
5684m 29 Konflikty podczas pobierania
5685m 29 Konflikty podczas pobierania
5686m 30 Konflikt w danych
5687m 30 Konflikty w danych
5688m 30 Konflikty w danych
5689m 31 Usunięto {0} węzeł
5690m 31 Usunięto {0} węzły
5691m 31 Usunięto {0} węzłów
5692m 32 Usunięto {0} objekt
5693m 32 Usunięto {0} objekty
5694m 32 Usunięto {0} objektów
5695m 33 Usunięto {0} relację
5696m 33 Usunięto {0} relacje
5697m 33 Usunięto {0} relacji
5698m 34 Usunięto {0} drogę
5699m 34 Usunięto {0} drogi
5700m 34 Usunięto {0} dróg
5701m 35 Usuwanie {0} obiektu
5702m 35 Usuwanie {0} obiektów
5703m 35 Usuwanie {0} obiektów
5704m 36 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5705m 36 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5706m 36 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5707m 37 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5708m 37 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5709m 37 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5710m 38 -----
5711m 39 -----
5712m 40 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5713m 40 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5714m 40 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5715m 41 Wyczuję {0} obiekt z ''{1}''
5716m 41 Wyczuję {0} obiekty z ''{1}''
5717m 41 Wyczuję {0} obiektów z ''{1}''
5718m 42 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5719m 42 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5720m 42 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5721m 43 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5722m 43 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5723m 43 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5724m 44 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5725m 44 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5726m 44 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5727m 45 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5728m 45 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5729m 45 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5730m 46 Połączona wersja ({0} pozycja)
5731m 46 Połączona wersja ({0} pozycje)
5732m 46 Połączona wersja ({0} pozycji)
5733m 47 Przesunięto {0} węzeł
5734m 47 Przesunięto {0} węzły
5735m 47 Przesunięto {0} węzłów
5736m 48 Moja wersja ({0} pozycja)
5737m 48 Moja wersja ({0} pozycje)
5738m 48 Moja wersja ({0} pozycji)
5739m 49 Pobranie obiektu nie powiodło się
5740m 49 Pobranie obiektów nie powiodło się
5741m 49 Pobranie obiektów nie powiodło się
5742m 50 Obiekt usunięty
5743m 50 Obiekty usunięte
5744m 50 Obiektów usuniętych
5745m 51 Pobrany obiekt został usunięty.
5746m 51 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5747m 51 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5748m 52 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5749m 52 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5750m 52 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5751m 53 Otwieranie {0} pliku...
5752m 53 Otwieranie {0} plików...
5753m 53 Otwieranie {0} plików...
5754m 54 Wklejam {0} tag
5755m 54 Wklejam {0} tagi
5756m 54 Wklejam {0} tagi
5757m 55 -----
5758m 56 -----
5759m 57 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5760m 57 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5761m 57 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5762m 58 Usunięto {0} obiekt
5763m 58 Usunięto {0} obiekty
5764m 58 Usunięto {0} obiektów
5765m 59 -----
5766m 60 -----
5767m 61 Obrócono {0} węzeł
5768m 61 Obrócono {0} węzły
5769m 61 Obrócono {0} węzłów
5770m 62 Skalowanie {0} węzła
5771m 62 Skalowanie {0} węzłów
5772m 62 Skalowanie {0} węzłów
5773m 63 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5774m 63 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5775m 63 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5776m 64 Uproszczono {0} drogę
5777m 64 Uproszczono {0} drogi
5778m 64 Uproszczono {0} dróg
5779m 65 -----
5780m 66 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5781m 66 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5782m 66 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5783m 67 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5784m 67 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5785m 67 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5786m 68 -----
5787m 69 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5788m 69 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5789m 69 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5790m 70 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5791m 70 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5792m 70 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5793m 71 Ich wersja ({0} pozycja)
5794m 71 Ich wersja ({0} pozycje)
5795m 71 Ich wersja ({0} pozycji)
5796m 72 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5797m 72 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5798m 72 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5799m 73 -----
5800m 74 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5801m 74 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5802m 74 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5803m 75 -----
5804m 76 Wykryto {0} konflikt.
5805m 76 Wykryto {0} konflikty.
5806m 76 Wykryto {0} konfliktów.
5807m 77 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
5808m 77 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
5809m 77 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
5810m 78 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5811m 78 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5812m 78 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5813m 79 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5814m 79 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5815m 79 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5816m 80 Transformuj {0} węzeł
5817m 80 Transformuj {0} węzeły
5818m 80 Transformuj {0} węzełów
5819m 81 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5820m 81 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5821m 81 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5822m 82 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5823m 82 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5824m 82 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5825m 83 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5826m 83 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5827m 83 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5828m 84 Przesyłanie {0} obieku...
5829m 84 Przesyłanie {0} obiektów...
5830m 84 Przesyłanie {0} obiektów...
5831m 85 -----
5832m 86 -----
5833m 87 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
5834m 87 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5835m 87 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5836m 88 znacznik
5837m 88 znaczniki
5838m 88 znaczników
5839m 89 węzeł
5840m 89 węzły
5841m 89 węzłów
5842m 90 obiekt
5843m 90 obiekty
5844m 90 obiektów
5845m 91 relacja
5846m 91 relacje
5847m 91 relacji
5848m 92 do obiektu {0}
5849m 92 do obiektów {0}
5850m 92 do obiektów {0}
5851m 93 droga
5852m 93 drogi
5853m 93 dróg
5854m 94 {0} Autor
5855m 94 {0} Autorzy
5856m 94 {0} Autorów
5857m 95 -----
5858m 96 {0} składa się z {1} markera
5859m 96 {0} składa się z {1} markerów
5860m 96 {0} składa się z {1} markerów
5861m 97 -----
5862m 98 Wczytano {0} obraz.
5863m 98 Wczytano {0} obrazy.
5864m 98 Wczytano {0} obrazów.
5865m 99 {0} element
5866m 99 {0} elementy
5867m 99 {0} elementów
5868m 100 {0} węzeł
5869m 100 {0} węzły
5870m 100 {0} węzłów
5871m 101 {0} obiekt do dodania:
5872m 101 {0} obiekty do dodania:
5873m 101 {0} obiektów do dodania:
5874m 102 {0} obiekt do usunięcia:
5875m 102 {0} obiekty do usunięcia:
5876m 102 {0} obiektów do usunięcia:
5877m 103 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5878m 103 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5879m 103 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5880m 104 -----
5881m 105 {0} relacja
5882m 105 {0} relacje
5883m 105 {0} relacji
5884m 106 {0} trasa,
5885m 106 {0} trasy,
5886m 106 {0} tras,
5887m 107 -----
5888m 108 {0} ścieżka
5889m 108 {0} ścieżki
5890m 108 {0} ścieżki
5891m 109 {0} ślad,
5892m 109 {0} ślady,
5893m 109 {0} śladów,
5894m 110 {0} posiadał tagi GPS.
5895m 110 {0} posiadały tagi GPS.
5896m 110 {0} posiadało tagi GPS.
5897m 111 {0} droga
5898m 111 {0} drogi
5899m 111 {0} dróg
5900m 112 {0} punkt
5901m 112 {0} punkty
5902m 112 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.