source: josm/trunk/data/pl.lang@ 5267

Last change on this file since 5267 was 5267, checked in by simon04, 12 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 144.7 KB
Line 
1 1 (linia {0}, kolumna {1})
2 2 -----
3 3 -----
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 -----
7 7 lub
8 8 Liczba obiektów
9 9 % na wschód:
10 10 % na północ:
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (liczba zapytań nieznana)
19 19 (1 zapytanie)
20 20 (Kod={0})
21 21 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
22 22 -----
23 23 (Adres URL był:
24 24 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
25 25 -----
26 26 (brak obiektu)
27 27 (brak)
28 28 (użyj przesunięcia podanego przez server)
29 29 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
30 30 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
31 31 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
32 32 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
33 33 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
34 34 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
35 35 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
36 36 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
37 37 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
38 38 * Jeden węzęł z tagami lub
39 39 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
40 40 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
41 41 -----
42 42 +++++
43 43 +++++
44 44 ...możliwe inne rodzaje transportu
45 45 ... odwołuje się do relacji
46 46 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 -----
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 Kręgle
54 54 +++++
55 55 +++++
56 56 +++++
57 57 -----
58 58 +++++
59 59 +++++
60 60 -----
61 61 -----
62 62 +++++
63 63 -----
64 64 +++++
65 65 +++++
66 66 -----
67 67 -----
68 68 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
69 69 <Nie wczytano jeszcze ścieżek GPX>
70 70 <anonimowy>
71 71 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
72 72 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
73 73 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
74 74 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
75 75 -----
76 76 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
77 77 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
78 78 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
79 79 -----
80 80 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
81 81 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
82 82 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
83 83 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
84 84 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
85 85 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
86 86 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
87 87 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
88 88 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
89 89 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
90 90 -----
91 91 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
92 92 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
93 93 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
97 97 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
98 98 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
99 99 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
100 100 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
101 101 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
102 102 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
103 103 <dwukropek>
104 104 <różne>
105 105 <pusta>
106 106 <koniec pliku>
107 107 <równa się>
108 108 <h2>Filtr aktywny</h2>
109 109 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>uaktualnić swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
110 110 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
111 111 -----
112 112 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
113 113 <html><body>Proszę wprowadzić Klucz Dostępu OAuth, który ma prawo dostępu do serwera OSM ''{0}''.</body></html>
114 114 <html><h3>Usunąć plik {0} z dysku?<p>Zdjęcie będzie trwale utracone!</h3></html>
115 115 -----
116 116 -----
117 117 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
118 118 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
122 122 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
123 123 -----
124 124 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html>Nie można otworzyć adresu URL ''{0}'' ze względu na brak dostępności pasującego zadania.</html>
129 129 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
130 130 <html>Nie można wysłać {0} obiektów w jednym zapytaniem ponieważ<br>maksymalny rozmiar zestawu zmian {1} na serwerze ''{2}'' został przekroczony.</html>
131 131 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
132 132 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 <html>Nie można wczytać warstwy {0} ''{1}''.<br>Błąd:<br>{2}</html>
138 138 -----
139 139 <html>Nie można załadować pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
140 140 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
141 141 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
142 142 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
143 143 <html>Nie można zapisać pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
144 144 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
145 145 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
146 146 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
147 147 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
148 148 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
149 149 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
150 150 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
151 151 <html>Wprowadź ręcznie Klucz Dostępu jeśli został wygenerowany i pobrany poza JOSM.</html>
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
161 161 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
162 162 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
163 163 <html>Nie udało się załadowanie listy źródeł szablonów z<br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
164 164 <html>Nie udało się wczytać listy źródeł stylu z <br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 <html>JOSM pomyślnie pobrał Klucz Dostępu. Możesz teraz go zaakceptować. JOSM będzie używał go w przyszłości w celu uwierzytelnienia i uzyskania praw do serwera OSM.<br><br>Klucz dostępu: </html>
176 176 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
177 177 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
178 178 <html>JOSM pomyślnie pobrał Żeton Żądania. JOSM teraz uruchomi stronę z logowanie użytkownika w zewnętrznej przeglądarce. Proszę zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła OSM, a następnie postępować według instrukcji w celu nadania praw dostępu dla Żetonu Żądania. Następnie trzeba powrócić do tego okienka i kliknąć <strong>{0}</strong><br><br>Jeśli uruchomienie zewnętrznej przeglądarki nie uda się, możesz skopiować następujący URL i wkleić go do paska adresu przeglądarki.</html>
179 179 -----
180 180 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
181 181 -----
182 182 <html>Zaznacz <strong>lokalnie usunięte obiekty</strong>, które mają być skasowane też na serwerze.</html>
183 183 <html>Zaznacz zmodyfikowane obiekty <strong>z obecnie wybranych</strong> by wysłać je do serwera.</html>
184 184 <html>Ani <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> nie są zaznaczone.<br>Proszę wybrać albo pobieranie danych OSM, albo śladów GPX, albo obie te opcje.</html>
185 185 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
186 186 <html>Proszę kliknąć na <strong>{0}</strong> aby pobrać Żeton Żądania OAuth z ''{1}''.</html>
187 187 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
188 188 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
189 189 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
190 190 -----
191 191 -----
192 192 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
193 193 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
194 194 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
195 195 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
196 196 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
197 197 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
198 198 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
199 199 <html>Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
200 200 <html>Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
201 201 <html>Uruchom w pełni automatyczną procedurę pobierania klucza dostępu z witryny OSM.<br>JOSM uzyskuje dostęp do witryny OSM w imieniu użytkownika JOSM i w pełni<br>automatycznie uwierzytelnia użytkownika i pobiera Klucz Dostępu.</html>
202 202 <html>Uruchom półautomatyczną procedurę pobierania Klucza Dostępu z witryny OSM.<br>JOSM wysyła standardowe zapytanie OAuth by dostać Żeton Żądania i <br>Klucz Dostępu. Następnie przenosi użytkownika do witryny OSM w zewnętrznej przeglądarce<br> by potwierdzić jego tożsamość i zaakceptować Żeton Żądania wcześniej wysłany przez JOSM.</html>
203 203 <html>Wybierz wszystkie ścieżki, które chcesz wyświetlić. Możesz zaznaczyć wiele ścieżek przeciągając myszkę lub użyć CTRL i kliknąć wybrane. Mapa zostanie na bieżąco uaktualniona w tle. Otwórz adresy URL poprzez podwójne kliknięcie.</html>
204 204 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Zaznacz by zapisać Klucz Dostępu w preferencjach JOSM.<br>Odznacz by używać Klucza Dostępu tylko w tej sesji JOSM.</html>
208 208 -----
209 209 <html>Wybierz które akcje wykonać dla tej warstwy klikając lewym przyciskiem myszy.<br/>Zaznacz "Wyślij" aby wysłać zmiany na serwer OSM.<br/>Zaznacz "Zapisz" aby zapisać warstwę do pliku określonego po lewej.</html>
210 210 -----
211 211 <html>Krok 1/3: Pobranie Żetonu Żądania z OAuth</html>
212 212 <html>Krok 2/3: Uwierzytelnianie i pobieranie Klucza Dostępu</html>
213 213 <html>Krok 3/3: Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu</html>
214 214 -----
215 215 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
216 216 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
217 217 <html>Zrób zdjęcie swojemu odbiornikowi GPS gdy wyświetla on czas.<br>Wyświetl to zdjęcie tutaj.<br>Następnie po prostu ustaw czas według zdjęcia i wybierz strefę czasową<hr></html>
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <html>Automatyczny proces pobierania Klucza Dostępu OAuth<br>z serwera OSM nie udał się.<br><br>Proszę spróbować ponownie lub wybrać inną rodzaj procesu uwierzytelniania,<br>np. półautomatyczny lub ręczny.</html>
225 225 -----
226 226 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
227 227 -----
228 228 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
229 229 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
230 230 <html>Dane do wysłania uczestniczą w konflikcie w warstwie ''{0}''.<br>Najpierw musisz rozstrzygnąć go.</html>
231 231 -----
232 232 <html>Relacja została zmodyfikowana.<br><br>Czy chcesz zapisać zmiany?</html>
233 233 -----
234 234 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt.<br>Wiadomość o błędzie (nieprzetłumaczona):<br>{0}</html>
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Potrzeba <strong>wielu zestawów zmian</strong> by wysłać {0} obiektów. Którą strategię chcesz użyć?</html>
238 238 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
239 239 <html>Co najmniej jeden członek tej relacji wskazuje<br>na samą relację.<br>To tworzy cykliczną zależność i jest odradzane.<br>Co chcesz zrobić z tą cykliczną zależnością?</html>
240 240 <html>Nie zaznaczono obszaru do pobrania.</html>
241 241 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
242 242 <html>Ta relacja ma już jeden lub więcej członków wskazujących na<br>obiekt ''{0}''<br><br>Czy nadal chcesz dodać kolejnego członka relacji?</html>
243 243 -----
244 244 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu parsowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=400>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
245 245 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu tagowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
246 246 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako mapy jest uznawane za szkodliwe.<br>Jeśli chcesz wysłać ślady, zobacz tutaj:</html>
247 247 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer miał nowszą wersję jednego <br>z twoich węzłów, dróg lub relacji.<br><br>Kliknij <strong>{0}</strong> by synchronizować cały lokalny zbiór danych z serwerem.<br>Kliknij <strong>{1}</strong> by przerwać wysyłanie i kontynuować edycję.<br></html>
248 248 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
249 249 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ użyłeś <br>zestawu zmian {0}, który już został zamknięty o {1}.<br>Proszę wyślij zmiany ponownie używając nowego lub nadal otwartego zestawu zmian.</html>
250 250 -----
251 251 <html>Użyj zdjęcia dokładnego zegara,<br>np. pokazywanego przez odbiornik GPS</html>
252 252 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
253 253 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
254 254 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
255 255 <html>Próbujesz dodać relację do siebie samej.<br><br>To stworzy cykliczną zależność i dlatego jest odradzane.<br>Pomijam relację ''{0}''.</html>
256 256 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
257 257 -----
258 258 <html>Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu OAuth z witryny OSM. Kliknij <strong>{0}</strong> by go zaakceptować. JOSM użyje go w dalszej komunikacji by uzyskać dostęp do OSM API.</html>
259 259 -----
260 260 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
261 261 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
262 262 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 <nowy obiekt>
268 268 <nie>
269 269 <lub>
270 270 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
271 271 <znak zapytania>
272 272 -----
273 273 <strong>Uwaga:</strong> JOSM zaloguje się <strong>tylko raz</strong> używając bezpiecznego połączenia.
274 274 -----
275 275 -----
276 276 > dół
277 277 > góra
278 278 -----
279 279 -----
280 280 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
281 281 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
282 282 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
283 283 -----
284 284 -----
285 285 Naruszenie możliwości API
286 286 Wersja API: {0}
287 287 +++++
288 288 Rozebrany tor
289 289 Przerwij
290 290 Anuluj scalanie
291 291 -----
292 292 -----
293 293 O programie
294 294 O JOSM...
295 295 Akceptuj
296 296 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
297 297 -----
298 298 Dostęp do drogi
299 299 Klucz Dostępu
300 300 Klucz dostępu:
301 301 Sekretny klucz dostępu:
302 302 URL dostępu klucza:
303 303 Zakwaterowanie
304 304 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
305 305 -----
306 306 Akcja
307 307 -----
308 308 -----
309 309 Działania do wykonania
310 310 Aktywuj
311 311 -----
312 312 Aktywuj zaznzczoną warstwę
313 313 -----
314 314 Aktywne style:
315 315 Aktywne style:
316 316 Dodaj
317 317 Dodaj URL podkładu mapy
318 318 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
319 319 Dodaj węzeł...
320 320 Dodaj właściwość
321 321 Dodaj obraz
322 322 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
323 323 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
324 324 Dodaj nową ścieżkę ikon
325 325 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
326 326 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
327 327 -----
328 328 Dodaj do listy nowe źródło.
329 329 Dodaj nowy styl poprzez podanie nazwy pliku lub URL
330 330 Dodaje nowy tag
331 331 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
332 332 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
333 333 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
334 334 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
335 335 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
336 336 Dodaj pusty tag
337 337 Dodaj informacje o autorze
338 338 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
339 339 -----
340 340 Dodaje filtr.
341 341 Dodaj warstwę zdjęć {0}
342 342 Dodaj węzeł
343 343 Dodaj węzeł do drogi
344 344 Dodaj węzeł do drogi i połącz
345 345 Dodano węzeł {0}
346 346 Dodano relację {0}
347 347 -----
348 348 -----
349 349 Dodaj tagi
350 350 Dodaj tagi do wybranych obiektów
351 351 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
352 352 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
353 353 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
354 354 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
355 355 Dodaj do zaznaczenia
356 356 -----
357 357 Czy dodać wartość?
358 358 -----
359 359 Dodano drogę {0}
360 360 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
361 361 Interpolacja adresów
362 362 Adresy
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 Sztolnia
368 368 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
369 369 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
370 370 Dopasuj położenie warstwy obrazu
371 371 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
372 372 -----
373 373 -----
374 374 Centrum administracyjne
375 375 Administracyjna
376 376 Poziom administracyjny
377 377 Zaawansowane
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Zaawansowane parametry OAuth
381 381 Zaawansowane właściwości OAuth
382 382 Ustawienia zaawansowane
383 383 Szczegółowe informacje
384 384 Szczegółowe informacje (WWW)
385 385 Szczegółowe informacje o obiekcie
386 386 -----
387 387 Koleje linowe
388 388 +++++
389 389 Rolnictwo
390 390 Lotnisko
391 391 Lotnisko
392 392 Sklep monopolowy
393 393 Wyrównaj węzły na kole
394 394 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
395 395 wszystkie
396 396 -----
397 397 Wszystkie formaty
398 398 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
399 399 Wszystkie punkty i segmenty ścieżki będą tego samego koloru. Można to zmodyfikować w Zarządcy Warstw.
400 400 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
401 401 -----
402 402 Wszystkie typy pojazdów
403 403 Ogródki działkowe
404 404 -----
405 405 Pozwól na pobieranie twoich prywatnych śladów GPS
406 406 Pozwól na odczyt twoich preferencji
407 407 Pozwól na wysyłaniu śladów GPS
408 408 Pozwól na wysyłanie map
409 409 Pozwól na zapis twoich preferencji
410 410 Dozwolony ruch:
411 411 -----
412 412 Pozwala na otworzenie plików gpx/osm, które mają część wspólną z obecnie wyświetlanym obszarem.
413 413 Pozwala użytkownikom na anonimizowanie znaczników czasu i szybkie usunięcie części ogromnych śladów GPX.
414 414 -----
415 415 Pozwala na dodanie tagów do atrybutów wszystkich wybranych obiektów w danym obszarze na raz.
416 416 Pozwala na odfiltrowanie niepotrzebnych śladów GPS.
417 417 Pozwala na bezpośredni import do JOSM plików w różnych formatach.
418 418 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
419 419 -----
420 420 Kanał alfa
421 421 Chata alpejska
422 422 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
423 423 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
424 424 zmień także nazwę pliku
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Futbol amerykański
430 430 Liczba kabli
431 431 Pojemność
432 432 Ilość stopni
433 433 Natężenie
434 434 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
435 435 Pusta wartość usunie znacznik.
436 436 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
437 437 Wystąpił błąd przy próbie dopasowania zdjęć do ścieżki GPX. Możesz ustawiając suwaki ręcznie dopasować zdjęcia.
438 438 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
439 439 -----
440 440 Przyciąganie do kątów
441 441 -----
442 442 Adnotacja
443 443 -----
444 444 -----
445 445 Zastosuj
446 446 Zastosuj zmiany
447 447 Zastosuj szablon
448 448 Zastosuj rozwiązanie
449 449 Zastosuj rolę
450 450 Zastosuj rolę:
451 451 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
452 452 Zastosuj rozwiązane konflikty
453 453 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
454 454 Zastosuj wybrane zmiany
455 455 -----
456 456 Przypisz tagi do zestawu zmian, do którego zmiany są wysyłane
457 457 Zastosuj zmiany
458 458 Zastosuj adres kafelka
459 459 Zastosuj zmiany i zamknij okno
460 460 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
461 461 Zastosować?
462 462 -----
463 463 +++++
464 464 Wykopalisko archeologiczne
465 465 Łucznictwo
466 466 Kontynuować?
467 467 obszar
468 468 Niezamknięty obszar
469 469 Tereny wokół miejsc
470 470 Obszary zawierają ten sam segment
471 471 Centrum kulturalne
472 472 Sztuka
473 473 Pytaj przed aktualizacją
474 474 -----
475 475 Skojarzone ulice
476 476 -----
477 477 -----
478 478 Lekkoatletyka
479 479 Uwaga: Używaj jedynie rzeczywistych klawiszy klawiatury!
480 480 Atrakcja
481 481 -----
482 482 Dźwięk
483 483 -----
484 484 Ustawienia audio
485 485 Markery audio z {0}
486 486 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
487 487 Etykietowanie punktów audio
488 488 +++++
489 489 Audioprzewodnik
490 490 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
491 491 Australijski football
492 492 Uwierzytelnij
493 493 Uwierzytelnij wprowadzoną nazwą użytkownika i hasłem.
494 494 -----
495 495 Uwierzytelnianie OSM przy pomocy API ''{0}'' nie powiodło się. Proszę wprowadź poprawną nazwę użytkownika i poprawne hasło.
496 496 -----
497 497 Uwierzytelniam sesję użytkownika ''{0}''
498 498 Uwierzytelnianie
499 499 Uwierzytelnienie nie powiodło się
500 500 Błąd uwierzytelniania
501 501 Autor
502 502 -----
503 503 Autoryzacja nie powiodła się
504 504 Pozwól JOSM na dostęp do API OSM.
505 505 URL autoryzacji:
506 506 Autoryzuj
507 507 Uwierzytelniam Żeton Żądania OAuth ''{0}'' na witrynie OSM...
508 508 Uwierzytelniam żeton żądania ''{0}''...
509 509 Autorzy
510 510 Automatycznie
511 511 -----
512 512 Automatyczne ładowanie kafelek
513 513 Aktywne automatyczne zapisywanie
514 514 Częstość zapisywania (sekundy)
515 515 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
516 516 Domyślny zoom automatyczny:
517 517 -----
518 518 -----
519 519 Domyślne ładowanie kafelek:
520 520 Bankomat
521 521 Automatyczne pobieranie
522 522 Automatyczna korekcja tagów
523 523 -----
524 524 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
525 525 Dostępne
526 526 Wpisy dostępne domyślnie:
527 527 Dostępne szablony
528 528 Dostępne role
529 529 Dostępne style:
530 530 +++++
531 531 -----
532 532 +++++
533 533 Okno życia
534 534 Wstecz
535 535 Warunki korzystania z tła
536 536 Tło:
537 537 Oparcie
538 538 -----
539 539 Błędne żądanie
540 540 Piekarnia
541 541 -----
542 542 -----
543 543 +++++
544 544 +++++
545 545 -----
546 546 Przeszkody
547 547 +++++
548 548 Podstawowe
549 549 Zbiornik wodny
550 550 Koszykówka
551 551 baterie
552 552 Pole bitwy
553 553 -----
554 554 Zatoka
555 555 Plaża
556 556 Siatkówka plażowa
557 557 Radiolatarnia
558 558 -----
559 559 -----
560 560 Ławka
561 561 Sklep z napojami
562 562 Rowery
563 563 wynajem rowerów
564 564 naprawa rowerów
565 565 sprzedaż rowerów
566 566 mycie rowerów (za opłatą)
567 567 Ogródek piwny
568 568 Sklep rowerowy
569 569 +++++
570 570 Biodiesel
571 571 Pusta warstwa
572 572 Betonowy blok
573 573 Niebieski:
574 574 Zawartość
575 575 Stocznia
576 576 Słupek drogowy
577 577 Księgarnia
578 578 Nazwa zakładki
579 579 Zakładki
580 580 Przejście graniczne
581 581 Nazwa systematyczna
582 582 Bule
583 583 Granice
584 584 Granica
585 585 Kamień graniczny
586 586 Powielone węzły granic
587 587 Rodzaj granicy
588 588 Wybrany obszar
589 589 -----
590 590 Granice
591 591 Butik
592 592 Gra w kule
593 593 Marka
594 594 Most
595 595 -----
596 596 -----
597 597 Teren poprzemysłowy
598 598 Kozioł oporowy
599 599 Raporty o błędach
600 600 Budynek
601 601 Powielone węzły budynków
602 602 Budynek wewnątrz budynku.
603 603 Budowanie menu głównego
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Autobus torowy
608 608 Peron autobusowy
609 609 Dworzec autobusowy
610 610 Przystanek autobusowy
611 611 -----
612 612 Rzeźnik
613 613 +++++
614 614 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Kolej linowa
622 622 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
623 623 Kawiarnia
624 624 Przeliczam pobierany obszar
625 625 Przejdź do edytora relacji
626 626 Edytuj wybraną relację
627 627 -----
628 628 Kemping
629 629 Pole namiotowe
630 630 -----
631 631 -----
632 632 -----
633 633 Futbol kanadyjski
634 634 Kanał
635 635 Anuluj
636 636 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
637 637 Anuluj autentykację
638 638 Anuluj zamykanie zestawów zmian
639 639 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
640 640 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
641 641 Anuluj operację
642 642 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
643 643 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
644 644 Anuluj przesyłanie
645 645 Anuluj, kontynuuj edycję
646 646 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
647 647 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
648 648 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
649 649 -----
650 650 -----
651 651 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
652 652 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
653 653 -----
654 654 -----
655 655 Nie można usunąć węzła zawierającego tagi
656 656 Nie można usunąć węzła, do którego odnosi się wiele obiektów
657 657 -----
658 658 -----
659 659 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
660 660 Błąd łączenia węzłów: należałoby usunąć drogę {0} nadal używaną przez {1}
661 661 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
662 662 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
663 663 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
664 664 Nie mogę umieścić węzła poza obszarem świata.
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 -----
669 669 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
670 670 Kajakarstwo
671 671 puszki
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 Pojemność
677 677 Pojemność całkowita
678 678 Samochód
679 679 Dealer samochodowy
680 680 Kemping
681 681 Ładunek
682 682 Gotówka
683 683 Zamek
684 684 -----
685 685 Przeszkoda dla bydła
686 686 Wejście do jaskini
687 687 Cmentarz
688 688 Wyśrodkuj widok
689 689 -----
690 690 Wyciąg krzesełkowy
691 691 Chata górska
692 692 Zmień właściwości
693 693 Zmienić kierunek?
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 Zmień węzeł {0}
698 698 Zmień relację
699 699 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
700 700 Zmień relację {0}
701 701 Zmień rozdzielczość
702 702 -----
703 703 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
704 704 Zmień zaznaczenie
705 705 Zmień widziany obszar
706 706 Zmień drogę {0}
707 707 Zmieniono węzły {0}
708 708 -----
709 709 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
710 710 ID zestawu zmian:
711 711 Menedżer zestawów zmian
712 712 Menedżer zestawów zmian
713 713 Zamknięto changeset
714 714 Komentarz zmian:
715 715 Spodziewane: ID grupy zmian
716 716 Numer zestawu zmian:
717 717 Informacje o zestawie zmian
718 718 Zestaw zmian jest pełny
719 719 Zestaw zmian {0}
720 720 Zestaw zmian:
721 721 Zestawy zmian
722 722 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
723 723 Stacja ładowania
724 724 Wyszukaj FIXME
725 725 Sprawdź na serwerze
726 726 Sprawdź klucze właściwości.
727 727 Sprawdź wartości właściwości.
728 728 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
729 729 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
730 730 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
735 735 Sprawdza, że wszyscy użytkownicy tworzący lub modyfikujący dany obiekt zgodzili się na zmianę licencji.
736 736 Błędy sumy kontrolnej: {0}
737 737 Drogeria
738 738 +++++
739 739 Relacje podrzędne
740 740 Komin
741 741 chiński
742 742 Wybierz
743 743 Wybierz kolor
744 744 Wybierz kolor dla {0}
745 745 Wybierz jedną z gotowych licencji
746 746 Wybierz wartość
747 747 Wynierz typ obiektu OSM
748 748 Wybierz serwer do wyszukiwania:
749 749 Wybierz widoczne ścieżki
750 750 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
751 751 Kościół
752 752 Kino
753 753 +++++
754 754 Miasto
755 755 Granica miasta
756 756 Mury miejskie
757 757 Nazwa miejscowości
758 758 Cywilna
759 759 Typ Klasy
760 760 Wyczyść
761 761 Czyści bufor operacji do wycofania.
762 762 Wyszyść pole tekstowe
763 763 Czyści listę ostatnio otwartych plików
764 764 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
765 765 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
766 766 -----
767 767 Kliknij komórkę aby zmienić ścieżkę pliku.
768 768 Kliknij tutaj aby wybrać ścieżkę do zapisu
769 769 Kliknij drogę by zacząć poprawiać jej kształt.
770 770 -----
771 771 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
772 772 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
773 773 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
774 774 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
775 775 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
776 776 Kliknij aby przerwać wysyłanie
777 777 -----
778 778 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
779 779 Kliknij aby przerwać trwającą operację
780 780 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
781 781 Kliknij aby zamknąć
782 782 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
783 783 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
784 784 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
785 785 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
786 786 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
787 787 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
788 788 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
789 789 -----
790 790 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
791 791 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
792 792 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
793 793 Kliknij by odrzuć zmiany i zamknąć edytor relacji
794 794 -----
795 795 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
796 796 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
797 797 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
798 798 -----
799 799 Kliknij by przenieść się do formularza edycji praw dostępu na witrynie JOSM.
800 800 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
801 801 Kliknij by pobrać Żeton Żądania
802 802 -----
803 803 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
804 804 Kliknij by powrócić do edytora relacji i kontynuować edycję
805 805 -----
806 806 Kliknij by zapisać zmiany i zamknąć edytor
807 807 -----
808 808 Kliknij aby rozpocząć szukanie
809 809 -----
810 810 -----
811 811 Kliknij by przetestować Klucz Dostępu
812 812 -----
813 813 -----
814 814 Klif
815 815 Wspinaczka
816 816 Zegar
817 817 Zamknij
818 818 Zamknij mimo to
819 819 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
820 820 Zamknij zestawy zmian
821 821 Zamknij okno i porzuć pobieranie
822 822 Zamknij otwarte zestawy zmian
823 823 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
824 824 Zamknij okno
825 825 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
826 826 Zamknij okno i zaakceptuj Klucz Dostępu
827 827 Zamknij okno i anuluj uwierzytelnianie
828 828 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
829 829 Zamyka wybrane zestawy zmian
830 830 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
831 831 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
832 832 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
833 833 Zamknięte po -
834 834 Zamknięty
835 835 Zamknięty:
836 836 Opis
837 837 Opis
838 838 Zamyka otwarte zestawy zmian
839 839 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
840 840 Zamykanie zestawu zmian
841 841 Zamykam zestaw zmian {0}
842 842 Zamykanie zestawu zmian...
843 843 Odzież
844 844 Wybrzeże
845 845 -----
846 846 na monety
847 847 Szkoła wyższa
848 848 Kolor
849 849 Kolor (hex)
850 850 Nazwa Koloru:
851 851 Kolory
852 852 -----
853 853 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według dokładności pozycji (HDOP). Twoje urządzenie GPS musi zapisywać tą informację.
854 854 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według kierunku
855 855 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według ich znaczników czasu.
856 856 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według prędkości
857 857 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
858 858 Kolor
859 859 -----
860 860 -----
861 861 -----
862 862 -----
863 863 Połącz drogi
864 864 -----
865 865 Łączy kilka dróg w jedną.
866 866 Połącz {0} dróg
867 867 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
868 868 Historia poleceń
869 869 Komentarz
870 870 Komentarz:
871 871 Obszar biur i usług
872 872 Miejsce publiczne
873 873 Ustawienia
874 874 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
875 875 Centrum społeczne
876 876 Porównaj
877 877 -----
878 878 Sklep komputerowy
879 879 Cukiernia
880 880 Konfiguracja stron wtyczek
881 881 Ustawienia zaawansowane
882 882 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
883 883 Konfiguruj strony...
884 884 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
885 885 Konfiguruj pasek narzędzi
886 886 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
887 887 Konfiguruj czy używać serwera proxy
888 888 Konfiguruj tożsamość użytkownika i sposób jej potwierdzania w serwerze OSM
889 889 Potwierdź czyszczenie
890 890 -----
891 891 Potwierdzaj ręcznie wszystkie akcje zdalnego sterowania
892 892 Potwierdź pustą rolę
893 893 Konflikt
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
915 915 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
916 916 Konflikty
917 917 Wykryto konflikty
918 918 -----
919 919 Konflikty podczas łączenia elementów
920 920 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
921 921 -----
922 922 Konflikty: {0} nierozwiązanych
923 923 Połącz istniejący drogę z węzłem
924 924 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
925 925 Ustawienia połączenia
926 926 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
927 927 -----
928 928 W budowie
929 929 Budowa
930 930 Klucz odbiorcy:
931 931 Sekretny klucz odbiorcy:
932 932 -----
933 933 -----
934 934 Kontakt:
935 935 Łączenie z serwerem OSM...
936 936 Łączenie z serwerem...
937 937 Zawartość
938 938 Kontynent
939 939 Kontynuuj
940 940 Kontynuuj jak jest
941 941 Kontynuuj rozwiązywanie
942 942 Kontynuuj
943 943 Kontynuowanie przesyłania
944 944 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
945 945 Kontynuuj mimo to
946 946 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
947 947 Autorzy
948 948 Sklep osiedlowy
949 949 -----
950 950 Konwertuj na warstwę GPX
951 951 Przekształć w warstwę danych
952 952 Przekonwertowany z: {0}
953 953 Współrzędne
954 954 -----
955 955 -----
956 956 Współrzędne:
957 957 -----
958 958 Kopiuj
959 959 Kopiuj współrzędne
960 960 Kopiuj Klucz/Wartość
961 961 Kopiuj Wartość
962 962 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
963 963 -----
964 964 -----
965 965 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
966 966 -----
967 967 -----
968 968 -----
969 969 -----
970 970 Kopia warstwy {0}
971 971 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
972 972 Kopiuj klucze i wartości wszystkich tagów do schowka
973 973 Kopiuj klucz i wartość wybranego tagu do schowka
974 974 Kopiuj wartość wybranego tagu do schowka
975 975 -----
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Skopiuj do schowka i zamknij
980 980 Kopia nr {1} warstwy {0}
981 981 Prawa autorskie (URL)
982 982 Prawa autorskie - rok
983 983 Punkt ksero
984 984 -----
985 985 -----
986 986 -----
987 987 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
988 988 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
989 989 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
990 990 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
991 991 -----
992 992 Nie znaleziono typu elementu
993 993 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
994 994 Nie można zaimportować "{0}".
995 995 Nie można zaimportować plików.
996 996 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
997 997 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
998 998 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
999 999 -----
1000 1000 Nie można odczytać "{0}"
1001 1001 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania {0}
1002 1002 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
1003 1003 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}\nCzy chcesz go zatrzymać?
1004 1004 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1005 1005 -----
1006 1006 Brak możliwości ściągnięcia listy otwartych zestawów zmian ponieważ<br>JOSM nie zna twojej tożsamości.<br>\r\nAlbo pracujesz anonimowo albo nie masz prawa poznać tożsamości<br> użytkownika, w imieniu którego pracujesz.
1007 1007 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1008 1008 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
1009 1009 -----
1010 1010 Kraj
1011 1011 Kod kraju
1012 1012 Okręg
1013 1013 Sąd
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 Zakryte sztuczne jezioro
1017 1017 Dźwig
1018 1018 Utwórz okrąg
1019 1019 -----
1020 1020 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1021 1021 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1022 1022 -----
1023 1023 Tworzy nową warstwę mapy.
1024 1024 Tworzy nową relację
1025 1025 -----
1026 1026 Tworzenie obszarów.
1027 1027 -----
1028 1028 Utwórz zakładkę
1029 1029 Twórz znaczniki przy czytaniu GPX
1030 1030 Utwórz wielokąt złożony
1031 1031 Tworzy wielokąt złożony
1032 1032 Utwórz nowy węzeł.
1033 1033 Utwórz nowe obiekty
1034 1034 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
1035 1035 Utworzono
1036 1036 Utworzony
1037 1037 Data utworzenia:
1038 1038 Stworzone przed -
1039 1039 Stworzony przez:
1040 1040 Utworzony:
1041 1041 -----
1042 1042 Tworzenie zestawu zmian...
1043 1043 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1044 1044 na karty kredytowe
1045 1045 Krykiet
1046 1046 Krykiet - siatki
1047 1047 Krokiet
1048 1048 Przejazd na rowerze
1049 1049 Przejazd na koniu
1050 1050 Przejście przez tory
1051 1051 opiekun na przejściu dla pieszych
1052 1052 Przecinające się budynki
1053 1053 Rodzaj przejazdu
1054 1054 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1055 1055 -----
1056 1056 Przecinające się drogi
1057 1057 Ctrl, aby połączyć z najbliższym węzłem
1058 1058 Kuchnia
1059 1059 Kultura
1060 1060 Bieżące zaznaczenie
1061 1061 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1062 1062 -----
1063 1063 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
1064 1064 -----
1065 1065 Obecnie nie jest zaznaczony obszar do pobrania. Proszę najpierw zaznaczyć obszar
1066 1066 Sklep z zasłonami
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 Link WMS
1070 1070 Dostosuj kolor
1071 1071 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1072 1072 Dostosuj rysowanie ścieżki
1073 1073 wykop
1074 1074 Przegroda dla rowerzystów
1075 1075 Pas dla rowerzystów
1076 1076 Ścieżka rowerowa
1077 1077 Ścieżka rowerowa (po lewej)
1078 1078 Ścieżka rowerowa (po prawej)
1079 1079 Zapętlone zależności między relacjami
1080 1080 kolarstwo
1081 1081 Zapętlone zależności.
1082 1082 Czechy CUZK:KM
1083 1083 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1084 1084 +++++
1085 1085 +++++
1086 1086 Tama
1087 1087 Błąd danych
1088 1088 Warstwa danych {0}
1089 1089 -----
1090 1090 Źródło i typ danych:
1091 1091 Źródła danych
1092 1092 Weryfikacja danych
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1096 1096 Test zgodności zestawu danych
1097 1097 Data
1098 1098 Data:
1099 1099 Data:
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 na karty debetowe
1103 1103 Zdecyduj jak wysłać dane i który zestaw zmian użyć
1104 1104 Stopnie dziesiętne
1105 1105 Decyzja
1106 1106 -----
1107 1107 Zmniejsz
1108 1108 Ścieżka do jazdy konnej
1109 1109 Dedykowana ścieżka rowerowa
1110 1110 Ścieżka dla pieszych
1111 1111 Domyślny
1112 1112 Domyślny (ustalony automatycznie)
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 Wartość domyślna: {0}
1116 1116 Usuń
1117 1117 -----
1118 1118 Usuń plik z dysku
1119 1119 Tryb kasowania
1120 1120 Usuń właściwość
1121 1121 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1122 1122 Potwierdź usunięcie.
1123 1123 Usuń powielone relacje
1124 1124 Usuń powielone drogi
1125 1125 Usuwa filtr.
1126 1126 Usuń z relacji
1127 1127 Usuń plik ze zdjęciem z dysku
1128 1128 Usunąć niekompletnych członków?
1129 1129 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1130 1130 Usunięto węzeł {0}
1131 1131 Usuwanie węzłów lub dróg.
1132 1132 Usuń teraz
1133 1133 Usuwa obiekty
1134 1134 Usunięto relację {0}
1135 1135 -----
1136 1136 Kasuje relacje
1137 1137 Usuwa wybrane obiekty
1138 1138 Usuwa obecnie edytowaną relację
1139 1139 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1140 1140 Usuń zaznaczoną warstwę.
1141 1141 Usuwa zaznaczoną relację.
1142 1142 Usuń z listy wybrane źródło.
1143 1143 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1144 1144 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1145 1145 Usunięto drogę {0}
1146 1146 Usunięto
1147 1147 Usunięto "{0}"
1148 1148 Usunięte:
1149 1149 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1150 1150 -----
1151 1151 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1152 1152 Usunięte lub przeniesione obiekty
1153 1153 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 Delikatesy
1157 1157 Wyznanie
1158 1158 Dentysta
1159 1159 Dom towarowy
1160 1160 Przestarzałe (aktualnie nie używane) tagi.
1161 1161 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1162 1162 Głębokość w metrach
1163 1163 Opis
1164 1164 -----
1165 1165 Opis: {0}
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 Szczegółowość
1169 1169 Szczegóły
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 Średnica (w mm)
1174 1174 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1175 1175 Diesel (olej napędowy)
1176 1176 Ultimate Diesel (GTL)
1177 1177 Diesel dla ciężarówek
1178 1178 Poziom trudności
1179 1179 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1180 1180 Kierunek
1181 1181 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1182 1182 -----
1183 1183 Zablokuj
1184 1184 Zablokuj wtyczkę
1185 1185 Porzuć
1186 1186 realizacja recept
1187 1187 Wyświetlacz
1188 1188 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1189 1189 Ustawienia wyświetlania
1190 1190 -----
1191 1191 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1192 1192 Wyświetlaj przyciski w narzędziach z prawej strony okna tylko gdy myszka jest wewnątrz danego narzędzia
1193 1193 Wyświetlaj współrzędne jako
1194 1194 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1195 1195 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1196 1196 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1197 1197 -----
1198 1198 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1199 1199 Wyświetlaj menu "Audio"
1200 1200 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1201 1201 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1202 1202 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1203 1203 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1204 1204 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1205 1205 Wyświetla tagi zestawu zmian
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 Rozmieść węzły
1209 1209 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1210 1210 nieczynna
1211 1211 Nieużywany tor
1212 1212 Rów
1213 1213 Porzuć zmiany
1214 1214 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1215 1215 Nie rysuj strzałek jeśli nie są one oddalone co najmniej tyle od siebie.
1216 1216 -----
1217 1217 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1218 1218 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1219 1219 Nic nie rób
1220 1220 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1221 1221 -----
1222 1222 Sklep dla majsterkowiczów
1223 1223 Dok
1224 1224 Lekarz
1225 1225 Wybieg dla psów
1226 1226 Wyścigi psów
1227 1227 Podwójny konflikt
1228 1228 W dół
1229 1229 Pobierz
1230 1230 Pobierz relacje podrzędne
1231 1231 Pobierz dane
1232 1232 -----
1233 1233 Pobierz dane.
1234 1234 Pobierz członków
1235 1235 Pobiera obiekt wg ID
1236 1236 Pobierz wtyczkę
1237 1237 Pobierz geopozycjonowany obraz
1238 1238 Pobierz wybrane relacje
1239 1239 Adres URL
1240 1240 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1241 1241 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1242 1242 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1243 1243 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1244 1244 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1245 1245 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1246 1246 Pobierz jako nową warstwę
1247 1247 Pobierz zawartość zestawu zmian
1248 1248 Pobierz zestawy zmian
1249 1249 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1250 1250 Pobierz zawartość
1251 1251 Pobiera dane
1252 1252 -----
1253 1253 -----
1254 1254 Pobierz wszystko pomiędzy:
1255 1255 -----
1256 1256 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1257 1257 Pobierz z OSM...
1258 1258 Pobierz niekompletnych członków
1259 1259 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1260 1260 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1261 1261 Pobierz listę
1262 1262 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1263 1263 Pobierz członków
1264 1264 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1265 1265 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1266 1266 Pobierz w pobliżu:
1267 1267 Pobierz teraz
1268 1268 Pobierz obiekt
1269 1269 Pobierz obiekt…
1270 1270 Pobrane obiekty
1271 1271 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1272 1272 Pobierz obiekty do nowej warstwy
1273 1273 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1274 1274 Pobieranie listy wtyczek...
1275 1275 Pobierz wtyczki
1276 1276 Pobieranie przekierowanie do ''{0}''
1277 1277 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1278 1278 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1279 1279 -----
1280 1280 Pobierz obiekty należące do relacji
1281 1281 Pobieranie relacji
1282 1282 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1283 1283 Pobierz zaznaczone relacje
1284 1284 -----
1285 1285 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1286 1286 Pobierz ramkę granicy jako dane w formacie gps
1287 1287 Pobiera zawartość zestawu zmian
1288 1288 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1289 1289 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1290 1290 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1291 1291 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1292 1292 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z)
1293 1293 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z) jako dane w formacie gps
1294 1294 Pobierz widoczne kafle
1295 1295 Ściąga z openstreetmap.org twoje ślady GPX.
1296 1296 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1297 1297 Pobrane dane GPX
1298 1298 -----
1299 1299 Pobieracz:
1300 1300 -----
1301 1301 Pobieranie danych GPS
1302 1302 Pobieranie danych OSM...
1303 1303 Pobieranie wtyczki {0}...
1304 1304 Pobieranie wiadomości dnia
1305 1305 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1306 1306 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1307 1307 Pobieranie zestawów zmian...
1308 1308 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1309 1309 Pobieranie danych
1310 1310 -----
1311 1311 Pobieranie z serwera OSM...
1312 1312 Pobieranie historii...
1313 1313 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1314 1314 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1315 1315 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1316 1316 Pobieranie powiązanych relacji...
1317 1317 Pobieranie powiązanych dróg...
1318 1318 Pobieranie relacji {0}
1319 1319 Pobiera dane z OSM znajdujące się wzdłuż drogi.
1320 1320 Wyciąg orczykowy
1321 1321 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1322 1322 -----
1323 1323 -----
1324 1324 Odpływ
1325 1325 Rysuj
1326 1326 Rysuj strzałki kierunkowe
1327 1327 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP
1328 1328 Rysuj okręgi na postawie wartości HDOP.
1329 1329 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1330 1330 -----
1331 1331 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1332 1332 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1333 1333 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1334 1334 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1335 1335 Rysuj duże punkty GPS
1336 1336 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1337 1337 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1338 1338 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1339 1339 Tworzenie węzłów i dróg.
1340 1340 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1341 1341 Rysuj tylko kontury obszarów
1342 1342 Pokazuj linię pomocniczą za kursorem
1343 1343 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1344 1344 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1345 1345 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1346 1346 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1347 1347 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1348 1348 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1349 1349 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1350 1350 Szerokość rysowania linii GPX
1351 1351 Woda do picia
1352 1352 -----
1353 1353 Szkoła jazdy
1354 1354 Pralnia chemiczna
1355 1355 Rozmnóż w {0} węzłów
1356 1356 Powiel
1357 1357 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1358 1358 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1359 1359 Powiela zaznaczone obiekty.
1360 1360 Skopiuj warstwę
1361 1361 Powielone węzły
1362 1362 Powielone relacje
1363 1363 Powielone węzły drogi
1364 1364 Powielone drogi
1365 1365 -----
1366 1366 Ukrywaj przyciski w bocznym panelu
1367 1367 -----
1368 1368 +++++
1369 1369 E10 (bioetanol 10%)
1370 1370 E85 (bioetanol 85%)
1371 1371 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1372 1372 BŁĄD
1373 1373 -----
1374 1374 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1375 1375 -----
1376 1376 Wschód
1377 1377 -----
1378 1378 Edycja
1379 1379 Edycja kręgli
1380 1380 -----
1381 1381 Edycja informacji o adresach
1382 1382 Edycja interpolacji adresów
1383 1383 Edycja sztolni
1384 1384 Edycja granicy administracyjnej
1385 1385 Edycja lotniska
1386 1386 Edycja sklepu monopolowego
1387 1387 Edycja ogródków działkowych
1388 1388 Edycja chaty alpejskiej
1389 1389 Edycja futbolu amertkańskiego
1390 1390 Edycja wykopaliska archeologicznego
1391 1391 Edycja łucznictwa
1392 1392 Edycja centrum kulturalnego
1393 1393 Edycja obiektu sztuki
1394 1394 Edycja lekkoatletyki
1395 1395 Edycja atrakcji turystycznej
1396 1396 Edycja futbolu australijskiego
1397 1397 Edycja bankomatu
1398 1398 Edycja okna życia
1399 1399 Edycja piekarni
1400 1400 Edycja banku
1401 1401 Edycja baru
1402 1402 Edycja baseballu
1403 1403 Edycja zbiornika wodnego
1404 1404 Edycja koszykówki
1405 1405 Edycja pola bitwy
1406 1406 Edycja zatoki
1407 1407 Edycja plaży
1408 1408 Edycja siatkówki plażowej
1409 1409 Edycja radiolatarni
1410 1410 Edycja sklepu z napojami
1411 1411 Edycja parkingu dla rowerów
1412 1412 Edycja wypożyczalni rowerów
1413 1413 Edycja warsztatu rowerowego
1414 1414 Edycja ogródka piwnego
1415 1415 Edycja stoczni
1416 1416 Edycja słupka drogowego
1417 1417 Edycja księgarni
1418 1418 Edycja przejścia granicznego
1419 1419 Edycja boiska do gry w boule
1420 1420 Edycja granicy
1421 1421 Edycja kamienia granicznego
1422 1422 Edycja butiku
1423 1423 Edycja gry w kule
1424 1424 Edycja mostu
1425 1425 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1426 1426 Edycja terenu poprzemysłowego
1427 1427 -----
1428 1428 -----
1429 1429 Edycja autobusu torowego
1430 1430 Edycja peronu autobusowego
1431 1431 Edycja dworca autobusowego
1432 1432 Edycja przystanku autobusowego
1433 1433 Edycja sklepu mięsnego
1434 1434 Edycja kolei linowej
1435 1435 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1436 1436 Edycja kawiarni
1437 1437 Edycja pola namiotowego
1438 1438 Edycja futbolu kanadyjskiego
1439 1439 Edycja kanału
1440 1440 Edycja kajakarstwa
1441 1441 Edycja wypożyczalni samochodów
1442 1442 Edycja warsztatu samochodowego
1443 1443 Edycja punktu carsharingu
1444 1444 Edycja warsztatu samochodowego
1445 1445 Edycja myjni samochodowej
1446 1446 Edycja kempingu
1447 1447 Edycja zamku
1448 1448 Edycja przeszkody dla bydła
1449 1449 Edycja wejścia do jaskini
1450 1450 Edycja cmentarza
1451 1451 Edycja wyciągu krzesełkowego
1452 1452 Edycja chaty górskiej
1453 1453 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1454 1454 Edycja drogerii
1455 1455 Edycja komina
1456 1456 Edycja kina
1457 1457 Edycja miasta
1458 1458 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1459 1459 Edycja granicy cywilnej
1460 1460 Edycja klifu
1461 1461 Edycja wspinaczki
1462 1462 Edycja zegaru
1463 1463 Edycja sklepu odzieżowego
1464 1464 Edycja zbiornika gazu
1465 1465 Edycja szkoły wyższej
1466 1466 Edycja obszaru biur i usług
1467 1467 Edycja miejsca publicznego
1468 1468 Edycja sklepu komputerowego
1469 1469 Edycja cukierni
1470 1470 Edycja terenu budowy
1471 1471 Edycja kontaktu
1472 1472 -----
1473 1473 Edycja kontynentu
1474 1474 Edycja sklepu osiedlowego
1475 1475 Edycja punktu ksero
1476 1476 Edycja kraju
1477 1477 Edycja okręgu / hrabstwa
1478 1478 Edycja siedziby sądu
1479 1479 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1480 1480 Edycja dźwigu
1481 1481 Edycja krykietu
1482 1482 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1483 1483 Edycja miejsca do gry w krokieta
1484 1484 Edycja przejścia dla pieszych
1485 1485 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1486 1486 Edycja pasa dla rowerzystów
1487 1487 Edycja ścieżki rowerowej
1488 1488 Edycja jazdy na rowerze
1489 1489 Edycja tamy
1490 1490 Edycja sklepu z delikatesami
1491 1491 Edycja dentysty
1492 1492 Edycja domu towarowego
1493 1493 -----
1494 1494 -----
1495 1495 Edycja opuszczonych torów
1496 1496 Edytuj rów
1497 1497 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1498 1498 Edycja doku
1499 1499 Edycja lekarza
1500 1500 Edycja wybiegu dla psów
1501 1501 Edycja wyścigów psów
1502 1502 Edycja wyciągu orczykowego
1503 1503 Edycja odpływu
1504 1504 Edycja punktu z wodą pitną
1505 1505 Edycja szkoły jazdy
1506 1506 Edycja palni chemicznej
1507 1507 Edycja sklepu elektronicznego
1508 1508 Edycja ambasady
1509 1509 -----
1510 1510 -----
1511 1511 Edycja wejścia
1512 1512 Edycja jeździectwa
1513 1513 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1514 1514 Edycja fabryki
1515 1515 -----
1516 1516 Edycja gruntów rolnych
1517 1517 Edycja zagrody
1518 1518 Edycja restauracji fast-food
1519 1519 Edycji hali górskiej
1520 1520 Edycja trasy promu
1521 1521 Edycja terminalu promowego
1522 1522 Edycja hydrantu
1523 1523 Edycja straży pożarnej
1524 1524 Edycja miejsca do wędkowania
1525 1525 Edycja schodów
1526 1526 Edycja kwiaciarni
1527 1527 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1528 1528 Edycja ścieżki dla pieszych
1529 1529 Edycja brodu
1530 1530 Edycja lasu
1531 1531 Edycja fontanny
1532 1532 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1533 1533 Edycja stacji benzynowej
1534 1534 Edycja sklepu meblowego
1535 1535 Edycja futbolu gaelickiego
1536 1536 Edycja obszaru garaży
1537 1537 Edycja ogrodu
1538 1538 Edycja centrum ogrodniczego
1539 1539 Edycja zbiornika gazu
1540 1540 Edycja bramy
1541 1541 Edycja lodowca
1542 1542 Edycja golfu
1543 1543 Edycja pola golfowego
1544 1544 -----
1545 1545 Edycja trawnika
1546 1546 Edycja cmentarza przykościelnego
1547 1547 Edycja terenu pod zabudowę
1548 1548 Edycja sklepu warzywnego
1549 1549 Edycja szklarni ogrodniczej
1550 1550 Edycja ostrogi regulacyjnej
1551 1551 Edycja kwatery turystycznej
1552 1552 Edycja gimnastyki
1553 1553 Edycja salonu fryzjerskiego
1554 1554 Edycja przystanku kolejowego
1555 1555 Edycja przysiółka
1556 1556 -----
1557 1557 Edycja sklepu z narzędziami
1558 1558 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1559 1559 Edycja wrzosowiska
1560 1560 Edycja lądowiska dla helikopterów
1561 1561 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1562 1562 Edytuj drogę
1563 1563 Edycja drogi w budowie
1564 1564 Edycja miejsca do gry w hokeja
1565 1565 Edycja wyścigów konnych
1566 1566 Edycja szpitala
1567 1567 Edycja hostelu
1568 1568 Edycja hotelu
1569 1569 Edycja ambony strzelniczej
1570 1570 Edycja obszar przemysłowego
1571 1571 Edycja wyspy
1572 1572 Edycja wysepki
1573 1573 Edycja pojedynczych zabudowań
1574 1574 -----
1575 1575 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1576 1576 Edycja jubilera
1577 1577 Edycja skrzyżowania
1578 1578 Edycja kartingu
1579 1579 Edycja przedszkola
1580 1580 Edycja kiosku
1581 1581 -----
1582 1582 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1583 1583 Edycja lądu
1584 1584 Edycja wysypiska śmieci
1585 1585 Edycja pralni samoobsługowej
1586 1586 Edycja biblioteki
1587 1587 Edycja szlabanu
1588 1588 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1589 1589 Edycja latarni morskiej
1590 1590 Edycja strefy zamieszkania
1591 1591 Edycja okolicy
1592 1592 -----
1593 1593 Edycja centrum handlowego
1594 1594 Edycja mariny
1595 1595 Edycja placu targowego
1596 1596 Edycja łąki
1597 1597 Edycja stacji pomiaru
1598 1598 Edycja miejsca pamięci
1599 1599 Edycja obszaru wojskowego
1600 1600 Edycja szybu
1601 1601 Edycja minigolfa
1602 1602 -----
1603 1603 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1604 1604 Edycja lotniska dla modeli
1605 1605 Edycja kantoru
1606 1606 Edycja toru jednoszynowego
1607 1607 Edycja pomnika
1608 1608 Edycja motelu
1609 1609 Edycja motocrossu
1610 1610 Edycja parkingu dla motocykli
1611 1611 Edycja sportów motorowych
1612 1612 Edycja autostrady
1613 1613 Edycja skrzyżowania autostrad
1614 1614 Edycja dojazdu do autostrady
1615 1615 Edycja przełęczy
1616 1616 Edycja błot
1617 1617 Edycja różnych sportów
1618 1618 Edycja multipolygonu
1619 1619 Edycja muzeum
1620 1620 Edycja sklepu z instrumentami
1621 1621 Edycja toru kolei wąskotorowej
1622 1622 Edycja granicy narodowej
1623 1623 Edycja granicy parku narodowego
1624 1624 Edycja rezerwatu przyrody
1625 1625 -----
1626 1626 Edycja klubu nocnego
1627 1627 Edycja domu opieki
1628 1628 Edycja optyka
1629 1629 -----
1630 1630 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1631 1631 Edycja sklepu z farbami
1632 1632 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1633 1633 Edycja parku
1634 1634 Edycja parkingu
1635 1635 Edycja uliczki parkingowej
1636 1636 -----
1637 1637 -----
1638 1638 Edycja zatoki
1639 1639 Edycja ścieżki
1640 1640 Edycja wzgórza
1641 1641 Edycja ciągu pieszego
1642 1642 Edycja miejsca do gry w pelotę
1643 1643 Edycja apteki
1644 1644 Edycja miejsca na piknik
1645 1645 Edycja molo
1646 1646 Edycja rurociągu
1647 1647 Edycja boiska
1648 1648 Edycja miejsca kultu religijnego
1649 1649 -----
1650 1650 Edycja placu zabaw
1651 1651 Edycja posterunku policji
1652 1652 Edycja granicy politycznej
1653 1653 Edycja urzędu pocztowego
1654 1654 Edycja elektowni
1655 1655 Edycja linii elektrycznej
1656 1656 Edycja słupa
1657 1657 Edycja rozdzielni elektrycznej
1658 1658 Edycja stacji transformatorowej
1659 1659 Edycja słupa wysokiego napięcia
1660 1660 Edycja kolei retro
1661 1661 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1662 1662 Edycja drogi krajowej
1663 1663 Edycja więzienia
1664 1664 Edytuj Właściwości
1665 1665 Edycja pubu
1666 1666 Edycja budynku użyteczności publicznej
1667 1667 -----
1668 1668 Edycja komieniołomu
1669 1669 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1670 1670 Edycja toru wyścigowego
1671 1671 -----
1672 1672 Edycja toru
1673 1673 Edycja obszaru kolejowego
1674 1674 Edycja peronu kolejowego
1675 1675 Edycja terenu rekreacyjnego
1676 1676 Edycja punktu zbiórki odpadów
1677 1677 Edycja regionu
1678 1678 Edycja sztucznego jeziora
1679 1679 -----
1680 1680 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1681 1681 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1682 1682 Edycja miejsca odpoczynku
1683 1683 Edycja restauracji
1684 1684 Edycja obszaru handlowego
1685 1685 Edycja rzeki
1686 1686 Edycja koryta rzecznego
1687 1687 Edycja ograniczeń na drodze
1688 1688 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1689 1689 -----
1690 1690 Edytuj trasę
1691 1691 -----
1692 1692 Edycja rugby league
1693 1693 Edycja rugby union
1694 1694 Edycja ruin
1695 1695 Edycja pasa startowego
1696 1696 -----
1697 1697 Edycja bramy warownej
1698 1698 Edycja sauny
1699 1699 Edycja szkoły
1700 1700 Edycja rumowiska
1701 1701 Edycja buszu
1702 1702 Edycja sklepu rybnego
1703 1703 Edycja drogi wojewódzkiej
1704 1704 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1705 1705 Edycja drogi serwisowej
1706 1706 Edycja schronienia
1707 1707 Edycja sklepu obuwniczego
1708 1708 Edycja strzelectwa
1709 1709 Edycja sklepu motocyklowego
1710 1710 -----
1711 1711 Edycja jazdy na deskorolce
1712 1712 Edycja łyżwiarstwa
1713 1713 Edycja narciarstwa
1714 1714 Edycja pochylni
1715 1715 Edycja piłki nożnej
1716 1716 Edycja kolczatki
1717 1717 Edycja centrum sportowego
1718 1718 Edycja sklepu sportowego
1719 1719 Edycja żródła
1720 1720 Edycja stadionu
1721 1721 Edycja stanu
1722 1722 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1723 1723 Edycja przełazu
1724 1724 Edycja strumienia
1725 1725 -----
1726 1726 Edycja latarni ulicznej
1727 1727 Edycja studia nagrań
1728 1728 Edycja dzielnicy
1729 1729 Edycja toru metra
1730 1730 Edycja wejścia do metra
1731 1731 Edycja supermarketu
1732 1732 Edycja kamery do monitoringu
1733 1733 Edycja punktu geodezyjnego
1734 1734 Edycja pływania
1735 1735 -----
1736 1736 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1737 1737 Edycja krawca
1738 1738 Edycja postoju taksówek
1739 1739 Edycja drogi kołowania
1740 1740 Edycja telefonu
1741 1741 Edycja miejsca do gry w tenisa
1742 1742 Edycja terminalu
1743 1743 Edycja bramy terminalu
1744 1744 Edycja drogi powiatowej
1745 1745 Edycja teatru
1746 1746 Edycja parku rozrywki
1747 1747 Edycja punktu poboru opłat
1748 1748 Edycja wieży
1749 1749 Edycja miejscowości
1750 1750 Edycja ratusza
1751 1751 Edycja sklepu z zabawkami
1752 1752 Edycja drogi gruntowej
1753 1753 Edycja środka uspokojenia ruchu
1754 1754 Edycja torów tramwajowych
1755 1755 Edycja przystanku tramwajowego
1756 1756 Edycja biura podróży
1757 1757 Edycja drzewa
1758 1758 Edycja drogi ekspresowej
1759 1759 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1760 1760 Edycja tunelu
1761 1761 Edycja ograniczenia skrętu
1762 1762 Edycja kołowrotka
1763 1763 Edycja sklepu z oponami
1764 1764 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1765 1765 Edycja uniwersytetu
1766 1766 Edycja sklepu z odkurzaczami
1767 1767 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1768 1768 Edycja automatu sprzedającego
1769 1769 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1770 1770 Edycja wypożyczalni wideo
1771 1771 Edycja punktu widokowego
1772 1772 Edycja wsi
1773 1773 Edycja zieleni miejskiej
1774 1774 Edycja winnicy
1775 1775 Edycja wulkanu
1776 1776 Edycja siatkówki
1777 1777 Edycja kosza na śmieci
1778 1778 Edycja oczyszczalni ścieków
1779 1779 Edycja zbiornika wodnego
1780 1780 Edycja parku wodnego
1781 1781 Edycja wieży ciśnień
1782 1782 Edycja studni
1783 1783 Edycja filtrów
1784 1784 Edycja wodospadu
1785 1785 Edycja młynu wodnego
1786 1786 -----
1787 1787 Edycja krzyża przydrożnego
1788 1788 Edycja kapliczki
1789 1789 Edycja jazu
1790 1790 Edycja mokradła
1791 1791 Edycja wiatraka
1792 1792 Edycja lasu pierwotnego
1793 1793 Edycja zakładu produkcyjnego
1794 1794 Edycja zoo
1795 1795 Edycja skojarzonych ulic
1796 1796 Edytuje filtr.
1797 1797 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1798 1798 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1799 1799 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1800 1800 Edycja sieci trasy
1801 1801 -----
1802 1802 Edytuje tę stronę pomocy
1803 1803 Edytuj wybraną relację
1804 1804 -----
1805 1805 Edytuj nazwę pliku lub URL wybranych aktywnych styli
1806 1806 Edytuj relację wskazywaną przez wybranego członka relacji
1807 1807 -----
1808 1808 Edytuj wybraną ścieżkę ikon
1809 1809 Edytuj wybrane źródło.
1810 1810 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1811 1811 -----
1812 1812 Edycja: {0}
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 Edukacja
1816 1816 Edytuj ścieżkę ręcznie w polu tekstowym lub naciśnij przycisk "..." aby otworzyć okno wyboru plików.
1817 1817 Elektryfikacja
1818 1818 Elektronika
1819 1819 na karty chipowe
1820 1820 Sklep elektroniczny
1821 1821 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1822 1822 Wysokość
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 Adres e-mail
1828 1828 nasyp
1829 1829 Ambasada
1830 1830 -----
1831 1831 Telefon alarmowy
1832 1832 Samochody uprzywilejowane
1833 1833 Pusty dokument
1834 1834 Pusta rola
1835 1835 Puste drogi
1836 1836 Pozwól na wbudowane domyślne ikony
1837 1837 Zastosuj filtr
1838 1838 Włącz zdalne sterowanie
1839 1839 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1840 1840 Włącza/wyłącza tryb eksperta
1841 1841 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1846 1846 Wprowadź URL
1847 1847 Podaj adres z którego pobrać dane:
1848 1848 Wprowadź ID zestawu zmian
1849 1849 Wprowadź nazwę miejsca do odnalezienia
1850 1850 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1851 1851 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1852 1852 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1853 1853 Wpisz szukane wyrażenie
1854 1854 Wprowadź ustawienia OAuth
1855 1855 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1856 1856 Wprowadź komentarz przesyłania
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1865 1865 Wprowadź Klucz Dostępu OAuth
1866 1866 -----
1867 1867 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1868 1868 Wejście
1869 1869 -----
1870 1870 Jeździectwo
1871 1871 Artykuły erotyczne
1872 1872 Błąd
1873 1873 -----
1874 1874 Błąd podczas wyświetlania adresu
1875 1875 Błąd podczas pobierania
1876 1876 Błąd w filtrze
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1882 1882 Błąd podczas ładowania pliku
1883 1883 Błąd wczytywania warstwy
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 Błąd w pliku {0}
1887 1887 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1888 1888 Błąd odtwarzania dźwięku
1889 1889 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1890 1890 -----
1891 1891 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1892 1892 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1893 1893 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1897 1897 -----
1898 1898 Błąd podczas przetwarzania {0}
1899 1899 -----
1900 1900 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1901 1901 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1902 1902 -----
1903 1903 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1904 1904 Błędy
1905 1905 Błędy w czasie pobierania
1906 1906 +++++
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 Przykłady
1912 1912 -----
1913 1913 Zakończ
1914 1914 Zamknij JOSM
1915 1915 Zakończ JOSM z zapisem. Niezapisane zmiany zostaną wysłane lub/i zapisane.
1916 1916 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1917 1917 Zamknij teraz!
1918 1918 Kończy pracę z programem.
1919 1919 -----
1920 1920 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 Tryb eksperta
1925 1925 Tryb ekspercki
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 Eksportuj do pliku GPX
1929 1929 Eksportuj i zapisz
1930 1930 Opcje eksportu
1931 1931 -----
1932 1932 -----
1933 1933 Eksportuj dane do pliku GPX
1934 1934 Eksportuj do GPX...
1935 1935 -----
1936 1936 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1937 1937 Wytłocz
1938 1938 Wytłocz drogę
1939 1939 +++++
1940 1940 -----
1941 1941 DO POPRAWKI
1942 1942 +++++
1943 1943 Fabryka
1944 1944 Usługi
1945 1945 Kolor przyciemnienia:
1946 1946 Siła przyciemnienia:
1947 1947 Nie powiodło się uwierzytelnienie użytkownika ''{0}'' z hasłem ''***'' jako użytkownika OAuth.
1948 1948 Nie udało się uwierzytelnić żądania OAuth ''{0}''
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 Nie można otworzyć adresu URL
1956 1956 -----
1957 1957 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
1972 1972 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 Grunty rolne
1976 1976 Zagroda
1977 1977 Fast food
1978 1978 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1979 1979 Szybkie rysowanie dróg myszką.
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 Numer faksu
1983 1983 Opłata
1984 1984 Hala górska
1985 1985 Ogrodzenie
1986 1986 Trasa promu
1987 1987 Terminal promowy
1988 1988 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1989 1989 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1990 1990 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1991 1991 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1992 1992 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1993 1993 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1994 1994 Plik
1995 1995 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1996 1996 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1997 1997 Błędny format pliku
1998 1998 Nazwa pliku:
1999 1999 Plik kopii zapasowej
2000 2000 Plik istnieje. Nadpisać?
2001 2001 -----
2002 2002 Nazwa pliku:
2003 2003 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2004 2004 -----
2005 2005 Plik: {0}
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 Rodzaj pliku:
2009 2009 Rodzaj pliku:
2010 2010 Wypełnij jeden zestaw zmian i powróć do dialogu wysyłki.
2011 2011 Filtr
2012 2012 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2013 2013 Tryb filtru
2014 2014 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 W wygodny sposób znajduje i naprawia nieprawidłowe adresy.
2018 2018 Zakończ rysowanie.
2019 2019 Hydrant
2020 2020 Straż pożarna
2021 2021 Miejsce na ognisko
2022 2022 Miejsce do wędkowania
2023 2023 Napraw
2024 2024 Popraw właściwości
2025 2025 Popraw konflikty tagów
2026 2026 Popraw wybrany problem.
2027 2027 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
2028 2028 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2029 2029 Naprawianie błędów...
2030 2030 Maszt (dla flagi)
2031 2031 Kwiaciarnia
2032 2032 Wyczyść cache kafelek
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 Podążaj
2036 2036 Podążaj za linią
2037 2037 Znaleziono następujące problemy:
2038 2038 Żywność
2039 2039 Przestrzeń restauracyjna
2040 2040 Wyżywienie
2041 2041 Ruch pieszy
2042 2042 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2043 2043 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2044 2044 Wymuś linie jeśli nie zaimportowano segmentów
2045 2045 Bród
2046 2046 Las
2047 2047 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
2048 2048 -----
2049 2049 Znaleziono pusty plik w katalogu {0}\n
2050 2050 Znaleziono {0} pasujących.
2051 2051 Fontanna
2052 2052 Sklep z ramami do obrazów
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 Zablokuj
2059 2059 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2060 2060 Częstotliwość (Hz)
2061 2061 -----
2062 2062 Z ...
2063 2063 Z relacji
2064 2064 Z adresu URL
2065 2065 Stacja benzynowa
2066 2066 Stacja benzynwa
2067 2067 Rodzaje paliwa:
2068 2068 -----
2069 2069 Widok pełnoekranowy
2070 2070 Automatyczna
2071 2071 Funkcja
2072 2072 Sklep meblowy
2073 2073 +++++
2074 2074 Streaf GK
2075 2075 Punkty GPS
2076 2076 Opis trasy GPS
2077 2077 Pliki GPX
2078 2078 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2079 2079 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2080 2080 Scieżka GPX:
2081 2081 -----
2082 2082 +++++
2083 2083 -----
2084 2084 +++++
2085 2085 Futbol gaelicki (irlandzki)
2086 2086 Garaże
2087 2087 Ogród
2088 2088 Centrum ogrodnicze
2089 2089 Zbiornik gazu
2090 2090 Brama
2091 2091 Rozstaw toru (mm)
2092 2092 Gauß-Krügera
2093 2093 -----
2094 2094 Dostęp dla wszystkich typów
2095 2095 Dostęp dla wszystkich typów
2096 2096 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
2097 2097 -----
2098 2098 Geografia
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 Geolokalizowane obrazy
2102 2102 -----
2103 2103 Pobierz Klucz Dostępu do ''{0}''
2104 2104 Lodowiec
2105 2105 szkło
2106 2106 Wróć do okna przesyłania
2107 2107 Powróć do kroku 1/3
2108 2108 Przejdź do wiki OSM by uzyskać pomoc na temat tagu (F1)
2109 2109 Idź do strony domowej pomocy JOSM
2110 2110 Przechodzi do następnej strony
2111 2111 Przechodzi do poprzedniej strony
2112 2112 +++++
2113 2113 Pole golfowe
2114 2114 -----
2115 2115 Czas GPS (odczytany ze zdjęcia):
2116 2116 Przyznane uprawnienia
2117 2117 Trawa
2118 2118 Cmentarz przykościelny
2119 2119 Zielony:
2120 2120 Teren pod zabudowę
2121 2121 Sklep warzywny
2122 2122 Szklarnia ogrodnicza
2123 2123 -----
2124 2124 Kontener z piaskiem
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 Ostroga regulacyjna
2128 2128 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
2129 2129 Gwadelupa Ste-Anne 1948
2130 2130 Kwatera
2131 2131 Drogowskaz
2132 2132 +++++
2133 2133 Gujana RGFG95
2134 2134 Gimnastyka
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 Fryzjer
2141 2141 Przysiółek
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 +++++
2145 2145 Sklep z narzędziami
2146 2146 -----
2147 2147 Ma ogrzewanie?
2148 2148 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2149 2149 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2150 2150 Posiada klucz ''source''
2151 2151 Posiada klucz ''watch''
2152 2152 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2153 2153 Zdrowie
2154 2154 Aparaty słuchowe
2155 2155 Wrzosowisko
2156 2156 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2157 2157 Żywopłot
2158 2158 Wysokość
2159 2159 Wysokość (metry)
2160 2160 Lądowisko dla helikopterów
2161 2161 Pomoc
2162 2162 Pomoc: {0}
2163 2163 -----
2164 2164 Półkula
2165 2165 Ukryj
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2169 2169 Ukryj ten przycisk.
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 Sklep ze sprzętem hi-fi
2173 2173 Pojazdy z wieloma pasażerami
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 Droga
2177 2177 Powielone węzły ulic
2178 2178 Drogi
2179 2179 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2180 2180 -----
2181 2181 turystyka piesza
2182 2182 Miejsca historyczne
2183 2183 Historia
2184 2184 Historia (strona www)
2185 2185 Historia węzła {0}
2186 2186 Historia relacji {0}
2187 2187 Historia drogi {0}
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 Hokej
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 Strona domowa
2194 2194 Konie
2195 2195 Wyścigi konne
2196 2196 Szpital
2197 2197 +++++
2198 2198 +++++
2199 2199 +++++
2200 2200 Nazwa domu
2201 2201 Numer domu
2202 2202 Numer domu {0}
2203 2203 Numer domu {0} przy {1}
2204 2204 Dom {0}
2205 2205 -----
2206 2206 Ambona myśliwska
2207 2207 Jestem w strefie czasowej:
2208 2208 +++++
2209 2209 +++++
2210 2210 +++++
2211 2211 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2212 2212 ID bierzącego zestawu zmian musi być większe niż zero. Obecne ID to {0}.
2213 2213 +++++
2214 2214 -----
2215 2215 Błąd wejścia/wyjścia
2216 2216 Błąd wejścia/wyjścia
2217 2217 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2218 2218 +++++
2219 2219 -----
2220 2220 Ikona
2221 2221 Ścieżki ikon:
2222 2222 Ikona:
2223 2223 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2224 2224 Zignoruj
2225 2225 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2226 2226 Ignoruj je, pozostaw relację niezmienioną
2227 2227 -----
2228 2228 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2229 2229 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2230 2230 Ignoruje przechwycony wyjątek ponieważ wysyłka została anulowana. Wyjątek to: {0}
2231 2231 Ignoruje elementy
2232 2232 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2233 2233 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2234 2234 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2235 2235 -----
2236 2236 Nieprawidłowe dane
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 Nieprawidłowa wielkość fragmentu
2240 2240 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 Błędne wyrażenie "{0}"
2246 2246 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2250 2250 -----
2251 2251 Nielegalna numeryczna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''.
2252 2252 Niedozwolony obiekt z id=0
2253 2253 -----
2254 2254 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2260 2260 -----
2261 2261 Nielegalna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
2262 2262 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 Obraz
2269 2269 -----
2270 2270 Plik ze zdjęciem nie mógł być usunięty.
2271 2271 Podkłady mapy
2272 2272 -----
2273 2273 Właściwości podkładu
2274 2274 URL warstwy obrazu
2275 2275 URL podkładu (domyślne)
2276 2276 -----
2277 2277 Przesunięcie warstwy obrazu
2278 2278 Dostawcy zdjęć
2279 2279 Podkład: {0}
2280 2280 zdjęć mających już tagi ({0}/{1})
2281 2281 zdjęć z pozycją geograficzną w danych exif ({0}/{1})
2282 2282 imperialny
2283 2283 -----
2284 2284 Importuj dźwięk
2285 2285 Importuje dane OSM w formacie PBF.
2286 2286 -----
2287 2287 Importuj dane z URL
2288 2288 Importuj obrazki
2289 2289 -----
2290 2290 Import nie jest możliwy
2291 2291 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2292 2292 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2293 2293 -----
2294 2294 Popraw dokładność drogi
2295 2295 Tryb poprawiania dokładności drogi
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 Nachylenie drogi
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 Niekompletny opis <member> z ref=0
2303 2303 Niekompletna wysyłka lub/i zapis
2304 2304 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2305 2305 Nieprawidłowa ilość parametrów
2306 2306 Niepoprawny wzór
2307 2307 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2308 2308 Powiększ
2309 2309 +++++
2310 2310 Obszar przemysłowy
2311 2311 Informacje
2312 2312 -----
2313 2313 Informacje
2314 2314 Tablica informacyjna
2315 2315 Informacja turystyczna
2316 2316 Terminal informacyjny
2317 2317 Informacje o warstwie
2318 2318 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2319 2319 Inicjalizacja
2320 2320 Inicjalizacja OSM API
2321 2321 Inicjuję sesję na witrynie OSM...
2322 2322 Inicjalizacja stylów map
2323 2323 Inicjalizuję węzły do pobranie...
2324 2324 Inicjuję węzły do uaktualnienia...
2325 2325 Inicjalizacja ustawień
2326 2326 Inicjuję relację do uaktualnienia...
2327 2327 Inicjalizacja walidatora
2328 2328 Inicjuję drogi do uaktualnienia...
2329 2329 -----
2330 2330 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2331 2331 Wewętrzne Szablony
2332 2332 Wewnętrzny błąd serwera
2333 2333 Wewnętrzne style do użycia jako baza dla przełączalnych stylów nakładek.
2334 2334 Dostęp do internetu
2335 2335 Opłata za internet
2336 2336 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 Nieprawidłowy plik bz2.
2342 2342 -----
2343 2343 Nieprawidłowa data
2344 2344 Niepoprawna data/czas
2345 2345 Nieprawidłowe przesunięcie
2346 2346 -----
2347 2347 Nieprawidłowy klucz właściwości
2348 2348 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2349 2349 -----
2350 2350 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2351 2351 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2352 2352 Nieprawidłowa strefa czasowa
2353 2353 Niepoprawny ID użytkownika
2354 2354 Niepoprawna nazwa użytkownika
2355 2355 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2356 2356 Odwróć filtr
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 Wyspa
2362 2362 Wysepka
2363 2363 Pojedyncze zabudowania
2364 2364 Wygląda na to, że JOSM niespodziewanie zakończył pracę ostatnim razem. Czy przywrócić ostatnio edytowane dane?
2365 2365 -----
2366 2366 Element {0} nie znaleziony na liście.
2367 2367 -----
2368 2368 Przeglądarka pomocy JOSM
2369 2369 Wewnętrzny styl JOSM
2370 2370 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2371 2371 -----
2372 2372 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2373 2373 JOSM w wersji {0} jest niezbedny dla wtyczki {1}.
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 Pliki JPEG (*.jpg)
2377 2377 Edytor OpenStreetMap w Javie
2378 2378 Wersja Javy {0}
2379 2379 Jubiler
2380 2380 Funkcja łączenia obszarów
2381 2381 Połącz węzeł i linię
2382 2382 Połącz węzeł z drogą
2383 2383 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2384 2384 Połącz nakładające się obszary
2385 2385 Połączono nakładające się na siebie obszary
2386 2386 Łączy nakładające się obszary
2387 2387 Przejdź do pozycji
2388 2388 Przejdź
2389 2389 Przejdź do pozycji
2390 2390 Przeskocz do następnego znacznika
2391 2391 Przeskocz do poprzedniego znacznika
2392 2392 Skrzyżowanie
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 +++++
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 Zachowaj
2401 2401 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2402 2402 -----
2403 2403 Zachowaj mój stan usunięcia
2404 2404 Zachowaj wtyczkę
2405 2405 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2406 2406 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2407 2407 -----
2408 2408 Zachowaj ich stan usunięcia
2409 2409 -----
2410 2410 Klucz
2411 2411 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2412 2412 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2413 2413 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2414 2414 Klucz:
2415 2415 -----
2416 2416 Skróty klawiaturowe
2417 2417 Słowa kluczowe
2418 2418 Przedszkole
2419 2419 +++++
2420 2420 -----
2421 2421 Akcesoria kuchenne
2422 2422 -----
2423 2423 Gaz LPG
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 Lambert 93 (Francja)
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2432 2432 Ląd (wyspa)
2433 2433 Zagospodarowanie terenu
2434 2434 Wysypisko
2435 2435 +++++
2436 2436 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2437 2437 Liczba pasów ruchu
2438 2438 Język
2439 2439 Tryb lasso
2440 2440 Zaznaczanie w trybie lasso: zaznacza obiekty zakreślone myszką
2441 2441 Ostatnia zmiana o {0}
2442 2442 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 Szerokość
2446 2446 Szerokość geograficzna:
2447 2447 Pokaż okno wyboru plików by wskazać plik
2448 2448 -----
2449 2449 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2450 2450 Uruchom przeglądarkę ze stroną objaśnienia wybranego obiektu
2451 2451 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2452 2452 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2453 2453 Uruchamia przeglądarkę FireFox by wyświetlić obecnie pokazywany ekran jako ładny obrazek SVG.
2454 2454 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2455 2455 Pralnia samoobsługowa
2456 2456 Warstwa
2457 2457 -----
2458 2458 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2459 2459 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2460 2460 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2461 2461 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2462 2462 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2463 2463 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2464 2464 -----
2465 2465 Nazwa warstwy i ścieżka
2466 2466 -----
2467 2467 warstwa nie jest na liście.
2468 2468 Warstwa: {0}
2469 2469 Warstwy
2470 2470 Czas rozbiegu (w sekundach)
2471 2471 Rozrywka
2472 2472 Długość
2473 2473 -----
2474 2474 Długość w metrach
2475 2475 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2476 2476 Długość: {0}
2477 2477 Przejazd kolejowy
2478 2478 Biblioteka
2479 2479 Licencja
2480 2480 Kategorie prawa jazdy
2481 2481 Szlaban
2482 2482 Samochody dostawcze
2483 2483 Trasa szybkiego tramwaju
2484 2484 Latarnia morska
2485 2485 Oznaczenie linii
2486 2486 Rodzaj linii
2487 2487 Wiersz {0} kolumna {1}:
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2492 2492 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 Lista ostatnio otwieranych plików
2497 2497 oświetlenie
2498 2498 Strefa zamieszkania
2499 2499 -----
2500 2500 Ładuj wszystkie kafelki
2501 2501 Ładuj CT
2502 2502 Wczytaj Sesję
2503 2503 Ładuj kafelek
2504 2504 Otwórz warstwę WMS
2505 2505 Otwórz warstwę WMS z pliku
2506 2506 Wczytaj sesję z pliku.
2507 2507 Wczytaj dane z API
2508 2508 Wczytywanie historii
2509 2509 Pobierz warstwy obrazu
2510 2510 Wczytuje relacje nadrzędne
2511 2511 Załaduj relacje
2512 2512 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2513 2513 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2514 2514 Wczytywanie historii węzła {0}
2515 2515 Wczytywanie historii relacji {0}
2516 2516 Wczytywanie historii drogi {0}
2517 2517 Wczytywanie ustawień podkładów mapy
2518 2518 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2519 2519 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2520 2520 Wczytywanie wtyczek
2521 2521 Ładowanie wtyczek...
2522 2522 Ładuję źródła szablonu z ''{0}''
2523 2523 Wczytywanie sesji ''{0}''
2524 2524 Wczytuję źródła stylu z ''{0}''
2525 2525 Wczytywanie {0}
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 pliki lokalne
2529 2529 Okolica
2530 2530 Położenie
2531 2531 Zablokuj
2532 2532 Wrota śluzy
2533 2533 Lodi - Włochy
2534 2534 Wylogowuję sesję ''{0}''...
2535 2535 -----
2536 2536 Długość
2537 2537 Długość geograficzna:
2538 2538 Katalog:
2539 2539 Wygląd i zachowanie
2540 2540 Katalog:
2541 2541 Wieża widokowa
2542 2542 -----
2543 2543 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2544 2544 +++++
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 Skala MTB
2548 2548 -----
2549 2549 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2550 2550 -----
2551 2551 Tworzenie równoległych kopii drogi
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 Dzieli pojedynczy obrys na wiele domów w zabudowie szeregowej.
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2558 2558 -----
2559 2559 Centrum handlowe
2560 2560 Obiekty sztuczne
2561 2561 Zarządzaj otartymi zestawami zmian oraz wybierz zestaw zmian, do którego wysłać dane
2562 2562 Ręczna
2563 2563 Ręczne dopasowanie
2564 2564 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2565 2565 Mapa
2566 2566 Style rysowania map
2567 2567 Odwzorowanie kartograficzne
2568 2568 Ustawienia mapy
2569 2569 Informacja o stylu mapy
2570 2570 Mapa: {0}
2571 2571 -----
2572 2572 +++++
2573 2573 -----
2574 2574 Port jachtowy (Marina)
2575 2575 -----
2576 2576 Znaczniki nazwanych punktów
2577 2577 Znaczniki z {0}
2578 2578 Plac targowy
2579 2579 Martynika Fort Desaix 1952
2580 2580 Dopasowuje pierwsze zdjęcie do pierwszego punktu GPX
2581 2581 Dopasowanie zdjęć do ścieżki nie udało się
2582 2582 Materiał
2583 2583 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2584 2584 Maks. wysokość (w metrach)
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 Maks. długość (w metrach)
2588 2588 -----
2589 2589 Maks. prędkość (km/h)
2590 2590 -----
2591 2591 Maks. ciężar (w tonach)
2592 2592 -----
2593 2593 Maks. szerokość (w metrach)
2594 2594 Maksymalny poziom przybliżenia:
2595 2595 Maksymalny obszar na zapytanie:
2596 2596 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2597 2597 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2598 2598 Maksymalna długość (w metrach)
2599 2599 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2600 2600 Łąka
2601 2601 Pomiar
2602 2602 Stacja pomiaru
2603 2603 Członek
2604 2604 Zły typ członka o roli {0}
2605 2605 Członkowie
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 Członkowie (z konfliktami)
2609 2609 Miejsce pamięci
2610 2610 Nazwa w menu
2611 2611 Nazwa w menu (domyślna)
2612 2612 +++++
2613 2613 odwzorowanie Merkatora
2614 2614 Połącz
2615 2615 Połącz węzły
2616 2616 Scal warstwy
2617 2617 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2618 2618 Scala nakładające się fragmenty drogi.
2619 2619 Połącz wybrane elementy.
2620 2620 Włącz aktualną warstwę do innej.
2621 2621 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2622 2622 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2623 2623 Scal {0} węzłów
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 Połączona wersja
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 Wiadomość dnia jest niedostępna
2636 2636 Metoda
2637 2637 metryczny
2638 2638 Mikrobrowar
2639 2639 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2640 2640 Obszar wojskowy
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 Min. prędkość (km/h)
2644 2644 Minimalny poziom przybliżenia:
2645 2645 Szyb
2646 2646 Minirondo
2647 2647 Minigolf
2648 2648 Minimalna odległość (w pikselach)
2649 2649 Minuty: {0}
2650 2650 Odbicie lustrzane
2651 2651 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2661 2661 -----
2662 2662 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2663 2663 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2664 2664 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 Brak parametru dla NOT
2668 2668 Brak parametru dla OR
2669 2669 -----
2670 2670 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2671 2671 Brak tożsamości użytkownika
2672 2672 -----
2673 2673 Powielone węzły różnego rodzaju
2674 2674 Pon-Pt 08:30-20:00
2675 2675 Pon-Pt 22:00-05:00
2676 2676 +++++
2677 2677 Sklep z telefonami komórkowymi
2678 2678 -----
2679 2679 Tryb: {0}
2680 2680 Lotnisko dla modeli
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2685 2685 Kantor
2686 2686 Tor jednoszynowy
2687 2687 Pomnik
2688 2688 Wiecej informacji...
2689 2689 Więcej informacji na temat tej funkcji
2690 2690 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2691 2691 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2692 2692 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2693 2693 +++++
2694 2694 +++++
2695 2695 Pojazdy z silnikiem
2696 2696 Samochody
2697 2697 Motocykle
2698 2698 Dealer motocykli
2699 2699 -----
2700 2700 Sporty motorowe
2701 2701 Autostrada
2702 2702 Skrzyżowanie autostrad
2703 2703 Autostrada - dojazd
2704 2704 Przełęcz
2705 2705 kolarstwo górskie
2706 2706 Przesuń węzeł...
2707 2707 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2708 2708 Przenieś dialog do panelu bocznego
2709 2709 Przesuń w dół
2710 2710 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2711 2711 Więcej elementów
2712 2712 Przesuwa filtr na dół.
2713 2713 Przesuwa filtr do góry.
2714 2714 Przesuń w lewo
2715 2715 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2716 2716 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2717 2717 Przesuń obiekty {0}
2718 2718 Przesuń w prawo
2719 2719 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2720 2720 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2724 2724 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2725 2725 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2726 2726 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2727 2727 Przesuń je
2728 2728 Przesuń do góry
2729 2729 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2730 2730 Przesuń {0}
2731 2731 Przesuwa obiekty {0}
2732 2732 Błota
2733 2733 Różne sporty
2734 2734 -----
2735 2735 Wiele członków wskazuje na ten sam obiekt.
2736 2736 Wielokąt
2737 2737 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2738 2738 Multipolygon nie jest zamknięty
2739 2739 Muzeum
2740 2740 Sklep muzyczny
2741 2741 Moje zestawy zmian
2742 2742 -----
2743 2743 Moja wersja
2744 2744 Moja wersja (lokalna)
2745 2745 Moją z Połączoną
2746 2746 Moją z Ich
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2751 2751 Import NMEA zakończony powodzeniem
2752 2752 Pliki NMEA-0183
2753 2753 -----
2754 2754 Nazwa
2755 2755 Nazwa (opcjonalna):
2756 2756 Nazwa lokalizacji
2757 2757 -----
2758 2758 Nazwa użytkownika.
2759 2759 -----
2760 2760 Nazwa: {0}
2761 2761 Nazwane punkty GPS z {0}
2762 2762 Nazwane punkty tras.
2763 2763 -----
2764 2764 Kolej wąskotorowa
2765 2765 Narodowa
2766 2766 Park narodowy
2767 2767 Powielone węzły natury
2768 2768 Natura
2769 2769 Rezerwat przyrody
2770 2770 -----
2771 2771 Sieć
2772 2772 Błąd sieci
2773 2773 Nigdy nie aktualizuj
2774 2774 Nowa
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 Nowa warstwa
2778 2778 -----
2779 2779 Nowy klucz
2780 2780 Nowe przesunięcie
2781 2781 -----
2782 2782 Nowa relacja
2783 2783 Nowa rola
2784 2784 Nowy styl:
2785 2785 Nowa wartość
2786 2786 Następny
2787 2787 -----
2788 2788 Klub nocny
2789 2789 Nie
2790 2790 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2791 2791 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2792 2792 Brak skrótu
2793 2793 Nie znaleziono drogi "from"
2794 2794 Nie znaleziono drogi "to"
2795 2795 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2796 2796 Nie zaznaczono obszaru
2797 2797 -----
2798 2798 Brak zmian do wysłania.
2799 2799 Brak istniejących zestawów zmian dla wysyłki różnic.
2800 2800 Brak konfliktów do rozwiązania
2801 2801 Brak konfliktów, które można pokazać
2802 2802 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2807 2807 Nie wczytano żadnych danych.
2808 2808 Brak daty
2809 2809 -----
2810 2810 ślepa ulica
2811 2811 Brak eksportera dla tej warstwy
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 Brak obrazu
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 Nie można było dopasować żadnego zdjęcia!
2818 2818 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2819 2819 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2820 2820 Brak otwartego zestawu zmian
2821 2821 Brak otwartych zestawów zmian
2822 2822 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2826 2826 Nie znaleziono żadnych problemów
2827 2827 Bez serwera proxy
2828 2828 Brak wybranego śladu GPX
2829 2829 Brak stylu dla multipolygonu
2830 2830 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2831 2831 Bez tagów
2832 2832 Brak warstw docelowych.
2833 2833 Brak kafelków na tym poziomie przybliżenia
2834 2834 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2835 2835 Niepoprawny URL WMS lub id
2836 2836 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2837 2837 -----
2838 2838 Nie, kontynuuj edycję
2839 2839 Nie, odrzuć zmiany i zamknij
2840 2840 Nie
2841 2841 Węzeł
2842 2842 -----
2843 2843 Węzeł {0}
2844 2844 -----
2845 2845 Węzeł: połączony
2846 2846 Węzeł: standardowy
2847 2847 Węzeł: otagowany
2848 2848 Węzły
2849 2849 Węzły w tym samym miejscu
2850 2850 -----
2851 2851 Węzły z tą samą nazwą
2852 2852 -----
2853 2853 Węzły (z konfliktami)
2854 2854 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2855 2855 żadne
2856 2856 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2857 2857 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2858 2858 Północ
2859 2859 Północ
2860 2860 Nie znaleziono
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 Brak w pamięci podręcznej
2864 2864 Uwagi
2865 2865 -----
2866 2866 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2867 2867 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2868 2868 na banknoty
2869 2869 Nic
2870 2870 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2871 2871 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2872 2872 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2873 2873 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2874 2874 Nic nie wybrano!
2875 2875 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2876 2876 Nie ma nic do zaznaczenia
2877 2877 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2878 2878 Nie ma nic do powiększenia
2879 2879 -----
2880 2880 Numer
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 Liczba ludzi na godzinę
2886 2886 Ilość miejsc
2887 2887 Liczba przewodów w jednym kablu
2888 2888 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2889 2889 Za mała ilość ról {0} ({1})
2890 2890 Sposób numeracji domów
2891 2891 Dom opieki
2892 2892 Uwierzytelnianie OAuth nie udało się
2893 2893 -----
2894 2894 +++++
2895 2895 OK - próbuję ponownie.
2896 2896 +++++
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 Dane OSM
2902 2902 Hasło OSM.
2903 2903 Pliki serwera OSM
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 URL serwera OSM:
2907 2907 -----
2908 2908 Hasło OSM:
2909 2909 Nazwa użytkownika OSM:
2910 2910 Witryna OSM nie zwróciła sesyjnego ciasteczka w odpowiedzi na ''{0}''
2911 2911 Obiekt
2912 2912 Obiekt ''{0}'' jest już skasowany i będzie pominięty przy wysyłaniu zmian.
2913 2913 ID obiektu:
2914 2914 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2915 2915 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
2916 2916 -----
2917 2917 Typ obiektu:
2918 2918 Obiekt z historią
2919 2919 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2920 2920 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2921 2921 Obiekty do dodania:
2922 2922 Obiekty do usunięcia:
2923 2923 Obiekty do zmiany:
2924 2924 Benzyna bezołowiowa 100
2925 2925 -----
2926 2926 Benzyna bezołowiowa 91
2927 2927 -----
2928 2928 Benzyna bezołowiowa 95
2929 2929 Benzyna bezołowiowa 98
2930 2930 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
2931 2931 Zakładki przesunięcia
2932 2932 -----
2933 2933 Przesunięcie:
2934 2934 Przesunięcie:
2935 2935 OK
2936 2936 Stary klucz
2937 2937 Poprzednia rola
2938 2938 Stara wartość
2939 2939 Na życzenie
2940 2940 Podczas wysyłania
2941 2941 -----
2942 2942 Jednokierunkowa
2943 2943 Drogi z jednym węzłem
2944 2944 Jeden ze wskazanych plików był pusty.
2945 2945 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
2946 2946 -----
2947 2947 jednokierunkowa
2948 2948 Jednokierunkowa (dla rowerów)
2949 2949 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2950 2950 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2951 2951 Tylko własne zestawy zmian
2952 2952 -----
2953 2953 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2954 2954 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2955 2955 Tylko na początku drogi.
2956 2956 Krycie
2957 2957 Otwórz
2958 2958 -----
2959 2959 Otwórz adres...
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 Ostatnio otwierane
2963 2963 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2964 2964 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
2965 2965 Otwiera plik.
2966 2966 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2967 2967 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2968 2968 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2969 2969 Otwiera listę wszystkich relacji
2970 2970 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2971 2971 -----
2972 2972 Otwórz nowy zestaw zmian i użyj go przy następnej wysyłce.
2973 2973 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2974 2974 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2975 2975 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2976 2976 Otwiera adres URL.
2977 2977 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2978 2978 Otwórz i użyj tak wielu nowych zestawów zmian jak to tylko konieczne.
2979 2979 Otwórz kolejny ślad GPX
2980 2980 Otwórz inne zdjęcie
2981 2981 Oczekiwano otwartego zestawu zmian. Otrzymano zamknięty z id {0}.
2982 2982 Otwarte zestawy zmian
2983 2983 Otwórz plik
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 Otwórz sesję
2988 2988 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2989 2989 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2990 2990 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2991 2991 Otwieraj to okno przy starcie
2992 2992 Otwórz...
2993 2993 Otwarty/Zamknięty:
2994 2994 +++++
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 +++++
3000 3000 -----
3001 3001 dane OpenSteetMap
3002 3002 Godziny otwarcia
3003 3003 Godziny otwarcia
3004 3004 Otwieram plik "{0}" ...
3005 3005 Otwieram pliki
3006 3006 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
3007 3007 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3008 3008 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3009 3009 Czas działania
3010 3010 +++++
3011 3011 Optyk
3012 3012 Dodatkowe atrybuty:
3013 3013 Rodzaj (opcjonalne)
3014 3014 -----
3015 3015 Naturalna żywność
3016 3016 -----
3017 3017 Oryg. droga
3018 3018 Korekta prostopadłości
3019 3019 Ortogonalizuj / cofnij
3020 3020 Korekta prostopadłości
3021 3021 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3022 3022 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
3023 3023 -----
3024 3024 Pozostałe
3025 3025 Inny punkt informacyjny
3026 3026 Powielone węzły (inne)
3027 3027 Sklep turystyczny
3028 3028 Nośniki energii
3029 3029 Nakładaj kafelki
3030 3030 Nakładające się obszary.
3031 3031 Nakładające się jezdnie
3032 3032 Nakładające się tory kolejowe
3033 3033 Nakładające się drogi
3034 3034 -----
3035 3035 Nadpisz pozycje:
3036 3036 -----
3037 3037 Zastąp
3038 3038 Nadpisać ustawienia OAuth?
3039 3039 Zastąpienie klucza
3040 3040 PCN 2006 - Włochy
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 PUWG (Polska)
3044 3044 PUWG 1992 (Polska)
3045 3045 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3046 3046 Strefa PUWG
3047 3047 Sklep z farbami
3048 3048 Styl rysowania {0}: {1}
3049 3049 Wykopalisko paleontologiczne
3050 3050 -----
3051 3051 papier
3052 3052 Rysuj równolegle
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 Parametr "downloadgps" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 Nazwa parametru
3060 3060 Wartość parametru
3061 3061 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
3062 3062 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
3063 3063 Relacje nadrzędne
3064 3064 +++++
3065 3065 Parkuj i Jedź
3066 3066 +++++
3067 3067 Uliczka parkingowa
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3071 3071 Analizowanie danych OSM...
3072 3072 -----
3073 3073 Przetwarzam zawartość zestawu zmian...
3074 3074 -----
3075 3075 Przetwarzam listę zestawów zmian...
3076 3076 -----
3077 3077 Przetwarzanie odpowiedzi z serwera...
3078 3078 -----
3079 3079 Części
3080 3080 Zatoka
3081 3081 zatoki dla wymijania
3082 3082 Hasło
3083 3083 Hasło:
3084 3084 Hasło:
3085 3085 Wklej
3086 3086 Wklej ...
3087 3087 Wklej znaczniki
3088 3088 Wklej URL ze schowka
3089 3089 Wkleja zawartość schowka.
3090 3090 Wklej pomijając niekompletne
3091 3091 Ścieżka
3092 3092 Ścieżka:
3093 3093 Wzgórze
3094 3094 Ciąg pieszy
3095 3095 Przejście dla pieszych
3096 3096 Typ przejścia dla pieszych
3097 3097 Ciąg pieszy
3098 3098 +++++
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 Wykonaj działania przed usunięciem
3103 3103 Wykonaj działania przed wyjściem
3104 3104 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3105 3105 Dozwolone czynności
3106 3106 +++++
3107 3107 Apteka
3108 3108 Numer telefonu
3109 3109 Numer telefonu
3110 3110 Czas zrobienia zdjęcia (z exif):
3111 3111 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3112 3112 Miejsce na piknik
3113 3113 Molo
3114 3114 +++++
3115 3115 Rurociąg
3116 3116 Rodzaj trasy
3117 3117 Boisko
3118 3118 Miejsce kultu religijnego
3119 3119 Miejsca
3120 3120 -----
3121 3121 Tworzenie węzłów i dróg.
3122 3122 -----
3123 3123 Plac zabaw
3124 3124 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3125 3125 Proszę kliknąć <strong>Ś</strong> to download and display a list of available plugins.
3126 3126 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3127 3127 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3128 3128 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3134 3134 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
3135 3135 Proszę wprowadzić adres kafelka
3136 3136 Proszę wprowadzić index kafelka
3137 3137 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3138 3138 -----
3139 3139 Proszę wprowadź najpierw poprawną wielkość fragmentu.
3140 3140 -----
3141 3141 Wprowadź poprawne ID użytkownika
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3146 3146 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3147 3147 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 Wprowadź hasło do konta OSM
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 Proszę wprowadź nazwę użytkownika swojego konta OSM
3155 3155 -----
3156 3156 Proszę wprowadź swoje hasło OSM.
3157 3157 Proszę wprowadć swoją nazwę użytkownika OSM.
3158 3158 Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Hasło <strong>nie</strong> będzie zapisane w preferencjach JOSM i zostanie wysłane do serwera OSM <strong>tylko raz</strong>. Kolejne operacje dostępu do serwera nie będą już potrzebować już więcej tego hasła.
3159 3159 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3160 3160 Popraw opis zmian
3161 3161 Proszę najpierw zaznacz obszar.
3162 3162 Proszę wybierz klucz
3163 3163 Proszę wybierz wartość
3164 3164 Proszę wybrać procedurę uwierzytelniania:
3165 3165 Proszę wybrać pozycję
3166 3166 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3167 3167 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3168 3168 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3169 3169 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3170 3170 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3171 3171 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3172 3172 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3173 3173 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3174 3174 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
3175 3175 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3176 3176 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3177 3177 -----
3178 3178 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3179 3179 -----
3180 3180 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3181 3181 Proszę wybrać wiersz do edycji
3182 3182 Wybierz warstwę docelową
3183 3183 Wybierz metodę przesyłania:
3184 3184 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3185 3185 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3186 3186 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3187 3187 -----
3188 3188 Wtyczka umożliwiająca odwracanie opublikowanych zmian.
3189 3189 -----
3190 3190 Informacje o wtyczce
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 Aktualizowanie wtyczek
3194 3194 Wtyczki
3195 3195 Wtyczki są aktualne
3196 3196 Nazwa punktu
3197 3197 Numer punktu
3198 3198 Słup
3199 3199 Numer referencyjny
3200 3200 Posterunek policji
3201 3201 Polityczna
3202 3202 Populacja
3203 3203 Pozycja
3204 3204 Pozycja
3205 3205 -----
3206 3206 Skrzynka pocztowa
3207 3207 Poczta
3208 3208 Kod pocztowy
3209 3209 +++++
3210 3210 Energetyka
3211 3211 Elektrownia
3212 3212 Linia elektryczna
3213 3213 Rozdzielnia elektryczna
3214 3214 Stacja transformatorowa
3215 3215 Słup wysokiego napięcia
3216 3216 Powielone węzły energetyki
3217 3217 Elektryczność
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Predefiniowane
3223 3223 -----
3224 3224 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 Ustawienia
3229 3229 Preferencje zostały zapisane na {0}
3230 3230 Ustawienia...
3231 3231 Przygotowywanie danych OSM...
3232 3232 Przygotuj rozwiązanie konfliktu
3233 3233 Przygotowanie zestawu danych...
3234 3234 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3235 3235 Przygotowuję obiekty do wysyłki...
3236 3236 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3237 3237 Kolej retro
3238 3238 Grupa szablonów {0}
3239 3239 Grupa szablonów {1} / {0}
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 Szablony
3243 3243 Szablony nie zawierają danego klucza
3244 3244 Szablony nie zawierają danej wartości
3245 3245 Ciśnienie (w barach)
3246 3246 -----
3247 3247 Poprzedni
3248 3248 Droga krajowa
3249 3249 Droga krajowa - dojazd
3250 3250 Element
3251 3251 Oczekiwano id elementu
3252 3252 Więzienie
3253 3253 Prywatny basen
3254 3254 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3255 3255 Przetwarzanie plików wtyczki...
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 Odwzorowane współrzędne
3260 3260 -----
3261 3261 Odwzorowanie
3262 3262 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3263 3263 -----
3264 3264 Kod odwzorowania
3265 3265 -----
3266 3266 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 Właściwości
3273 3273 Właściwości / członkostwo
3274 3274 Kontroler poprawności właściwości:
3275 3275 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 Właściwości
3280 3280 Właściwości (z konfliktami)
3281 3281 Właściwości/członkostwo
3282 3282 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3283 3283 Wartość zawiera kody HTML
3284 3284 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3285 3285 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 Ustawienia proxy
3293 3293 +++++
3294 3294 Budynek użyteczności publicznej
3295 3295 Publiczny gril
3296 3296 Transport publiczny
3297 3297 Transport publiczny
3298 3298 -----
3299 3299 Wyczyść
3300 3300 Czyszczenie...
3301 3301 -----
3302 3302 +++++
3303 3303 Kamieniołom
3304 3304 Zapytanie
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3308 3308 Zapytanie o zestawy zmian
3309 3309 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3310 3310 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3311 3311 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3312 3312 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3313 3313 Odpytywanie serwera nazw
3314 3314 Odpytywanie serwera nazw…
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 Zdalnie sterowane samochody
3319 3319 Tor wyścigowy
3320 3320 -----
3321 3321 Tor
3322 3322 Kolej
3323 3323 Przystanek kolejowy
3324 3324 Peron kolejowy
3325 3325 Powielone węzły torów kolejowych
3326 3326 Obszar kolejowy
3327 3327 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3328 3328 Spodziewane: zakres liczbowy
3329 3329 czyste dane GPS
3330 3330 -----
3331 3331 Czytanie zdjęć...
3332 3332 Odczytaj wersję protokołu
3333 3333 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3334 3334 Wczytywanie zestawów zmian...
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Doczytuję rodziców "{0}"
3338 3338 Wczytywanie informacji użytkownika...
3339 3339 Wczytywanie {0}...
3340 3340 Plik Readme
3341 3341 Imię i nazwisko
3342 3342 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3343 3343 Zalecane działania
3344 3344 Zapisywanie
3345 3345 Studio nagrań
3346 3346 Teren rekreacyjny
3347 3347 Obraz...
3348 3348 Zbiórka odpadów
3349 3349 Czerwony:
3350 3350 Powtórz
3351 3351 Ponów ...
3352 3352 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3353 3353 -----
3354 3354 Ponów {0}
3355 3355 Numer
3356 3356 Oznaczenie (numer toru)
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 Numer identyfikacyjny
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Numer referencyjny
3364 3364 Odwołania do:
3365 3365 Odnosi się do
3366 3366 Odśwież
3367 3367 +++++
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 Odrzuć konflikty i zapisz
3371 3371 Relacja
3372 3372 -----
3373 3373 Relacja ...
3374 3374 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 Edytor Relacji: {0}
3380 3380 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3381 3381 -----
3382 3382 Relacja jest usunięta
3383 3383 Pusta relacja
3384 3384 Nieustalony rodzaj relacji
3385 3385 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3386 3386 Relacja {0}
3387 3387 -----
3388 3388 Relacja: zaznaczona
3389 3389 Relacje
3390 3390 Relacje z tymi samymi członakmi
3391 3391 Relacje: {0}
3392 3392 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3393 3393 -----
3394 3394 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3395 3395 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3396 3396 Religia
3397 3397 Odśwież
3398 3398 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3399 3399 Wczytaj ponownie błędne kafle
3400 3400 Załaduj ponownie z pliku
3401 3401 Odświerza stronę pomocy
3402 3402 Ponownie wczytuje historię z serwera
3403 3403 -----
3404 3404 Ponownie załaduj listę dostępnych szablonów z ''{0}''
3405 3405 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3406 3406 Zdalne sterowanie
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 Usuń
3417 3417 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3418 3418 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3419 3419 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3420 3420 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3421 3421 Usuń wszystkich członków wskazujących na jeden z wybranych obiektów
3422 3422 Usuń wpis
3423 3423 Usuń z pamięci podręcznej
3424 3424 Usuń z paska narzędzi
3425 3425 Usuń zdjęcie z warstwy
3426 3426 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3427 3427 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3428 3428 Usuń zaznaczone zakładki
3429 3429 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3430 3430 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 Usuń wybrane ścieżki ikon
3434 3434 -----
3435 3435 Usuń wybrane style z listy aktywnych styli
3436 3436 Usuń je, wyczyść relację
3437 3437 -----
3438 3438 Usuń Element z Relacji
3439 3439 Usunięte powielone węzły
3440 3440 -----
3441 3441 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 Zmień nazwę warstwy
3446 3446 Zmień nazwę zakładki
3447 3447 -----
3448 3448 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3449 3449 -----
3450 3450 Wypożyczalnia
3451 3451 Warsztat samochodowy
3452 3452 Zamień
3453 3453 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3454 3454 -----
3455 3455 Zgłoś błąd
3456 3456 +++++
3457 3457 -----
3458 3458 Zapytanie nie udało się
3459 3459 URL prośby klucza:
3460 3460 -----
3461 3461 Wymaga opłaty
3462 3462 Sztuczne jezioro
3463 3463 Resetuj
3464 3464 Przywraca domyślne ustawienia
3465 3465 Przywróć wartości domyślne
3466 3466 Droga lokalna
3467 3467 -----
3468 3468 Zabudowa mieszkaniowa
3469 3469 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ)
3470 3470 Rozwiąż
3471 3471 Rozwiąż konflikty
3472 3472 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3473 3473 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3474 3474 -----
3475 3475 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3476 3476 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3477 3477 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3478 3478 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3479 3479 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3480 3480 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3481 3481 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3482 3482 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3483 3483 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3484 3484 Wydobycie
3485 3485 Miejsce odpoczynku
3486 3486 Uruchom ponownie
3487 3487 Restauracja
3488 3488 Przywróć
3489 3489 Odzyskiwanie plików
3490 3490 Ograniczenie
3491 3491 Obszar handlowy
3492 3492 Mur oporowy
3493 3493 -----
3494 3494 Pobierz Żeton Żądania
3495 3495 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}''
3496 3496 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth
3497 3497 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}''
3498 3498 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth...
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 Odwróć kierunek dróg
3506 3506 Odwróć i połącz
3507 3507 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3508 3508 Odwróć kolejność członków relacji
3509 3509 Odwróć kierunek drogi
3510 3510 Odwróć kierunek dróg
3511 3511 Odwrócona linia brzegowa
3512 3512 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3513 3513 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3514 3514 Cofanie zmian
3515 3515 Popraw
3516 3516 Wersja
3517 3517 jeździectwo
3518 3518 -----
3519 3519 Rzeka
3520 3520 Koryto rzeczne
3521 3521 Droga (nieokreślona)
3522 3522 Ograniczenia na drodze
3523 3523 Rola
3524 3524 Problem z weryfikacją roli
3525 3525 -----
3526 3526 Brakująca rola {0}
3527 3527 Nieznana rola {0}
3528 3528 Rola:
3529 3529 Role w relacjach odnoszących się do
3530 3530 -----
3531 3531 Rondo
3532 3532 Trasa
3533 3533 -----
3534 3534 Sieć trasy
3535 3535 Stan trasy
3536 3536 Typ trasy
3537 3537 Zaznaczone szlaki:
3538 3538 Rugby league
3539 3539 Rugby union
3540 3540 Ruiny
3541 3541 Uruchom ponownie kroki automatycznego uwierzytelnienia.
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 Wykonywanie testu {0}
3545 3545 Pas startowy
3546 3546 Skala SAC
3547 3547 -----
3548 3548 karty SIM
3549 3549 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3550 3550 -----
3551 3551 Kontrola bezpieczeństwa
3552 3552 Sprzedaż
3553 3553 Brama warowna
3554 3554 -----
3555 3555 +++++
3556 3556 Zapisz
3557 3557 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3558 3558 Zapisz jako
3559 3559 Zapisz jako...
3560 3560 Zapisz plik GPX
3561 3561 -----
3562 3562 Zapisz warstwę
3563 3563 Zapisz plik OSM
3564 3564 Zapisz sesję
3565 3565 Zapisz sesję jako...
3566 3566 Zapisz plik
3567 3567 Zapisz warstwę WMS do pliku
3568 3568 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3569 3569 -----
3570 3570 Zapisz pomimo tego
3571 3571 Zapisz jako...
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 Zapisz sesję
3575 3575 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3576 3576 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3577 3577 Zapisuje bieżące dane.
3578 3578 Zapisuje obecną sesję do nowego pliku.
3579 3579 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3580 3580 -----
3581 3581 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3582 3582 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3583 3583 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 Przeglądanie katalogu {0}
3588 3588 Szkoła
3589 3589 złom
3590 3590 Rumowisko
3591 3591 Busz
3592 3592 Sklep rybny
3593 3593 Szukaj
3594 3594 Szukaj ...
3595 3595 Wyszukaj Klucz/Wartość
3596 3596 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3597 3597 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3598 3598 Wyszukuje obiekty
3599 3599 Wyszukuje obiekty.
3600 3600 Szukaj w tagach
3601 3601 Znajdź szablon
3602 3602 Szukaj w szablonach
3603 3603 Wyszukanie:
3604 3604 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu
3605 3605 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu ograniczając się do danego typu (tj. węzła/drogi/relacji)
3606 3606 Szukaj...
3607 3607 Szukaj:
3608 3608 Szukaj:
3609 3609 Druga nazwa
3610 3610 sprzedaż rowerów używanych
3611 3611 Droga wojewódzka
3612 3612 Sekundy: {0}
3613 3613 Błąd bezpieczeństwa
3614 3614 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3615 3615 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3616 3616 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3617 3617 Zaznacz
3618 3618 Zaznacz wszystko
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3623 3623 Wstecz
3624 3624 Wybież otwarty zestaw zmian
3625 3625 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3626 3626 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3627 3627 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3628 3628 Wybierz przynajmniej:
3629 3629 Wybierz nazwę pliku
3630 3630 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3631 3631 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3632 3632 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3633 3633 Wybierz warstwę obrazu
3634 3634 Zaznacz na warstwie
3635 3635 Zaznacz na liście relacji
3636 3636 Wybierz członków
3637 3637 Wybierz członków (dodaj)
3638 3638 -----
3639 3639 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3640 3640 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3641 3641 Zaznacz obiekty aby zobaczyć właściwości
3642 3642 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3643 3643 Wybierz obiekty do wysyłki
3644 3644 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3645 3645 -----
3646 3646 Zaznacz relację
3647 3647 Wybierz relacje (dodaj)
3648 3648 -----
3649 3649 Wybierz relację w liście relacji.
3650 3650 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3651 3651 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3652 3652 Wybierz warstwę docelową
3653 3653 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3654 3654 -----
3655 3655 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3656 3656 Wybierz członków wybranej relacji
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3660 3660 Wybierz by zamknąć zestaw zmian po wysyłce
3661 3661 Wybierz by pobrać ślady GPS z zaznaczonego obszaru.
3662 3662 Wybierz by pobrać dane OSM zaznaczonego obszaru.
3663 3663 Zaznacz by nadac JOSM prawo do pobierania twoich prywatnych śladów GPS do warstw JOSM.
3664 3664 Zaznacz by nadać JOSM prawo odczytu twoich preferencji witryny OSM
3665 3665 Zaznacz by nadać JOSM prawo do wysyłania śladów GPS w twoim imieniu
3666 3666 Zaznacz by nadać JOSM prawo wysyłania map w twoim imieniu
3667 3667 Zaznacz by nadac JOSM prawo do wysyłania twoich preferencji witryny OSM
3668 3668 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3669 3669 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3673 3673 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3674 3674 Wybrane wpisy:
3675 3675 Zaznaczenie
3676 3676 Wybrano zbiór pusty.
3677 3677 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3678 3678 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3679 3679 -----
3680 3680 Zaznaczenie: {0}
3681 3681 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3682 3682 Drogi przecinające same siebie
3683 3683 Półautomatyczna
3684 3684 Osobna wartwa
3685 3685 +++++
3686 3686 -----
3687 3687 Serwer odpowiedział kodem 404 dla id {0}. Pomijam.
3688 3688 -----
3689 3689 Droga serwisowa
3690 3690 Godziny nabożeństw
3691 3691 Adres URL usługi
3692 3692 Miejsce obsługi podróżnych
3693 3693 Usługi:
3694 3694 Rodzaj
3695 3695 -----
3696 3696 Plik sesji (*.jos)
3697 3697 Plik sesji (*.jos, *.joz)
3698 3698 Plik sesji (archiwum) (*.joz)
3699 3699 Ustaw zakładkę WMS
3700 3700 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3701 3701 -----
3702 3702 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3703 3703 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3704 3704 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3705 3705 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3706 3706 Określa język
3707 3707 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3708 3708 Ustaw na domyślne
3709 3709 Wybierz widzialność ścieżki {0}
3710 3710 -----
3711 3711 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3712 3712 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3713 3713 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3714 3714 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3715 3715 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3716 3716 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3717 3717 Zapisywanie domyślnych ustawień
3718 3718 Ustawienia
3719 3719 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3720 3720 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3721 3721 Ustawienia funkcji zdalnego sterowania
3722 3722 Kilka narzędzi upraszczających korzystanie z JOSM
3723 3723 Punkt carsharingu
3724 3724 Wyostrzenie (wymaga ponownego dodania warstwy):
3725 3725 +++++
3726 3726 schronienie
3727 3727 Żegluga
3728 3728 Sklep obuwniczy
3729 3729 Strzelectwo
3730 3730 Zakupy
3731 3731 Sklepy
3732 3732 -----
3733 3733 Skrót
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3737 3737 Pokaż
3738 3738 Pokaż obszar
3739 3739 Pokaż Błędy
3740 3740 Pokaż raport konfiguracji
3741 3741 Pokaż Tekst/Ikony
3742 3742 Pokaż miniaturki zdjęć na mapie
3743 3743 Pokaż informację kafelka
3744 3744 Pokaż wszystkie
3745 3745 Pokaż zestaw zmian {0}
3746 3746 Pokazuje informację pomocy
3747 3747 -----
3748 3748 Pokaż historię
3749 3749 Pokaż szczegóły
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3753 3753 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3754 3754 Pokaż następne zdjęcie
3755 3755 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3756 3756 Pokaż tylko odpowiednie do zaznaczenia
3757 3757 -----
3758 3758 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3759 3759 Pokaż poprzednie zdjęcie
3760 3760 Pokaż tylko wybrane
3761 3761 Wyświetlaj ekran powitalny
3762 3762 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3763 3763 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3764 3764 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 Wyświetla tę pomoc
3768 3768 Pokaż/Ukryj
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 Obszar
3772 3772 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3773 3773 Pokazuje bieżącą datę
3774 3774 Pokazuje wilgotność
3775 3775 Pokazuje temperaturę
3776 3776 Pokazuje profil wysokości i pewne dane statystyczne śladu GPX.
3777 3777 Sycylia - Włochy
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Drogi bez nazwy
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 Uprość drogę
3785 3785 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3786 3786 -----
3787 3787 Uprościć drogi?
3788 3788 -----
3789 3789 Prosta konwersja obszaru na wielokąt złożony.
3790 3790 -----
3791 3791 Równoczesne połączenia
3792 3792 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3793 3793 Pojedyncze elementy
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 Jazda na deskorolce
3798 3798 Łyżwiarstwo
3799 3799 Narty
3800 3800 narciarstwo
3801 3801 Pomiń pobieranie
3802 3802 Pomiń pobieranie
3803 3803 Pomiń warstwę i kontynuuj
3804 3804 Pomiń
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 Mapa
3808 3808 Pochylnia
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 Palenie
3813 3813 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3814 3814 -----
3815 3815 Dopasuj do wielkości kafelek
3816 3816 Skuter śnieżny
3817 3817 Piłka nożna
3818 3818 słabe
3819 3819 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3820 3820 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3821 3821 Niektóre punkty, które były zbyt dale od ścieżki by rozsądnie oszacować ich czas, zostały pominięte.
3822 3822 Niektóre punkty z czasem wcześniejszym niż początek ścieżki lub późniejsze niż koniec ścieżki zostały pominięte lub przeniesione na start.
3823 3823 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3824 3824 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3825 3825 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3826 3826 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3827 3827 Sortuj
3828 3828 Sortuj menu szablonów
3829 3829 Sortuj elementy relacji
3830 3830 Źródło
3831 3831 Południe
3832 3832 -----
3833 3833 Miejsca dla niepełnosprawnych
3834 3834 Miejsca dla rodziców
3835 3835 Miejsca dla kobiet
3836 3836 -----
3837 3837 Fotoradar
3838 3838 Kolczatka
3839 3839 Rozdziel drogę
3840 3840 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3841 3841 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3842 3842 Rozdziela drogę na fragmenty
3843 3843 +++++
3844 3844 Sporty z piłką
3845 3845 Obiekty sportowe
3846 3846 Sport
3847 3847 Centrum sportowe
3848 3848 Źródło
3849 3849 Stadion
3850 3850 -----
3851 3851 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
3852 3852 Gwiazdki
3853 3853 Rozpocznij szukanie
3854 3854 Rozpocznij pobieranie
3855 3855 Rozpocznij pobieranie danych
3856 3856 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3857 3857 -----
3858 3858 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3859 3859 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3860 3860 Ponowna próba {0} z {1}.
3861 3861 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3862 3862 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3863 3863 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
3864 3864 Stan
3865 3865 -----
3866 3866 Sklep z artykułami biurowymi
3867 3867 +++++
3868 3868 Raport konfiguracji
3869 3869 Schody
3870 3870 -----
3871 3871 Przełaz
3872 3872 Znak stop
3873 3873 -----
3874 3874 Strumień
3875 3875 Ulica
3876 3876 Latarnia uliczna
3877 3877 Nazwa ulicy
3878 3878 Sieć drogowa
3879 3879 Ulice NRW Geofabrik.de
3880 3880 mocne
3881 3881 -----
3882 3882 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
3883 3883 Czy styl jest obecnie aktywny?
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 Podobszary
3890 3890 Stwórz filtr
3891 3891 -----
3892 3892 Dzielnica
3893 3893 Metro
3894 3894 Wejście do metra
3895 3895 -----
3896 3896 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3897 3897 +++++
3898 3898 -----
3899 3899 +++++
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 Umożliwia śledzenie pozycji GPS na bieżąco (poruszająca się kropka) dzięki połączeniu z serwerem gpsd.
3903 3903 -----
3904 3904 Dostępne odwzorowania to: {0}
3905 3905 -----
3906 3906 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3907 3907 -----
3908 3908 Nawierzchnia
3909 3909 -----
3910 3910 Monitoring
3911 3911 Punkt geodezyjny
3912 3912 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
3913 3913 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3914 3914 Pływanie
3915 3915 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
3916 3916 -----
3917 3917 Podczas rysowania przyciąga do określonych kątów
3918 3918 Opis symboli
3919 3919 Synchronizacja dźwięku
3920 3920 Synchronizuj cały zestaw danych
3921 3921 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3922 3922 Synchronizuję tylko relację {0}
3923 3923 Synchronizuj czas ze zdjęcia odbiornika GPS
3924 3924 Synchronizuję tylko drogę {0}
3925 3925 System miar
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 Ustawienia TMS
3935 3935 -----
3936 3936 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3937 3937 Tenis stołowy
3938 3938 Nawierzchnia dla niewidomych
3939 3939 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
3940 3940 -----
3941 3941 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3942 3942 Klucz tagu jest za długi
3943 3943 -----
3944 3944 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3945 3945 Wartość tagu jest za długa
3946 3946 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
3947 3947 Szablony
3948 3948 Etykiety
3949 3949 Znaczniki i członkowie
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 Znaczniki zestawu zmian {0}
3954 3954 Znaczniki nowego zestawu zmian
3955 3955 Tag z pustą wartością
3956 3956 -----
3957 3957 Krawiec
3958 3958 +++++
3959 3959 Postój taksówek
3960 3960 Droga kołowania
3961 3961 Telefon
3962 3962 na karty telefoniczne
3963 3963 Tenis
3964 3964 Namioty dozwolone
3965 3965 +++++
3966 3966 Droga powiatowa
3967 3967 +++++
3968 3968 Testuj Klucz Dostępu
3969 3969 Test nie udał się
3970 3970 Sprawdza URL API
3971 3971 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 +++++
3975 3975 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
3976 3976 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 URL API działa poprawnie.
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 Wtyczka MapDust pokazuje reporty błędów z bazy MapDust na mapie. Umożliwia tworzenie, zamykanie, unieważnianie, ponowne otwieranie i komentowanie raportów o błędach.
3983 3983 -----
3984 3984 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3985 3985 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
3986 3986 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3987 3987 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3988 3988 Drogi "przez" nie są połączone.
3989 3989 -----
3990 3990 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3991 3991 Obszar, który próbowałeś pobrać był zbyt lub same żądanie pobrania były zbyt duże.<br>Albo spróbuj pobrać mniejszy obszar albo użyj wyeksportowanego pliku udostępnionego przez społeczność OSM.
3992 3992 Pogróbiony tekst to nazwa warstwy.
3993 3993 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3994 3994 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3995 3995 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3996 3996 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
3997 3997 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3998 3998 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4002 4002 -----
4003 4003 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4004 4004 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4005 4005 Domyślne szablony JOSM
4006 4006 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4007 4007 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
4008 4008 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
4009 4009 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
4010 4010 -----
4011 4011 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4012 4012 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
4016 4016 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
4017 4017 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4021 4021 -----
4022 4022 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4023 4023 -----
4024 4024 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4025 4025 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
4029 4029 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
4030 4030 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
4031 4031 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4032 4032 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
4033 4033 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4034 4034 Wybrane zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
4035 4035 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4036 4036 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4037 4037 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
4038 4038 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4039 4039 -----
4040 4040 Napis ''{0}'' nie reprezentuje poprawnej liczby zmiennoprzecinkowej.
4041 4041 -----
4042 4042 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4043 4043 Nazwa użytkownika nie może być pusta. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika OSM
4044 4044 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4045 4045 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4046 4046 Teatr
4047 4047 -----
4048 4048 Ich wersja
4049 4049 Ich wersja (na serwerze)
4050 4050 Ich z Połączoną
4051 4051 Park rozrywki
4052 4052 -----
4053 4053 Nie ma otwartych zestawów zmian
4054 4054 Nie wybrano opiektów do pobrania
4055 4055 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4056 4056 Drogi mają cześć wspólną.
4057 4057 -----
4058 4058 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
4059 4059 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4060 4060 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4061 4061 -----
4062 4062 To znajduje się za końcem nagrania.
4063 4063 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
4064 4064 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4065 4065 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
4066 4066 -----
4067 4067 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4068 4068 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
4069 4069 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
4070 4070 Ta wtyczka bezpośrednio wysyła ślady GPS z aktywnej warstwy JOSM do openstreetmap.org.
4071 4071 Ta wtyczka upraszcza mapowanie i edycję tras transportu publicznego.
4072 4072 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
4073 4073 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
4074 4074 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4075 4075 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
4076 4076 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
4080 4080 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4081 4081 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
4082 4082 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4083 4083 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
4084 4084 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
4085 4085 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
4086 4086 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
4087 4087 -----
4088 4088 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
4089 4089 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
4090 4090 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4091 4091 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4092 4092 Automat biletowy
4093 4093 Numery kafelków mapy
4094 4094 Adres kafelka:
4095 4095 Katalog cache kafelek:
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 Czas:
4099 4099 Zakres czasu
4100 4100 Strefa czasowa:
4101 4101 Strefa czasowa: {0}
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 Nazwa:
4105 4105 -----
4106 4106 Do ...
4107 4107 Do usunięcia
4108 4108 Przełącz linie łączące punktu GPX
4109 4109 -----
4110 4110 Przełącza widok szkieletowy
4111 4111 -----
4112 4112 Przełącza na pełny ekran
4113 4113 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4114 4114 Przełącz widoczność warstwy: {0}
4115 4115 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4116 4116 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4117 4117 Przełącz: {0}
4118 4118 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4119 4119 -----
4120 4120 Toalety
4121 4121 -----
4122 4122 bramka (opłata)
4123 4123 Punkt poboru opłat
4124 4124 Zbyt wiele przekierowań wykryto przy pobieraniu URL. Przerywam.
4125 4125 Narzędzie: {0}
4126 4126 Pasek narzędzi
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 Personalizacja paska narzędzi
4130 4130 Narzędzia
4131 4131 -----
4132 4132 Narzedzie do rysowania budynków.
4133 4133 -----
4134 4134 +++++
4135 4135 Turystyka
4136 4136 -----
4137 4137 Wieża
4138 4138 Numer referencyjny
4139 4139 Typ wieży
4140 4140 Małe miasto
4141 4141 Ratusz
4142 4142 Sklep z zabawkami
4143 4143 -----
4144 4144 Droga gruntowa
4145 4145 Kolorowanie ścieżek i punktów
4146 4146 Data ścieżki
4147 4147 Typ drogi
4148 4148 Środek uspokojenia ruchu
4149 4149 Sygnalizacja świetlna
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 Tramwaj
4153 4153 Przystanek tramwajowy
4154 4154 +++++
4155 4155 Ograniczenia w ruchu
4156 4156 -----
4157 4157 Biuro podróży
4158 4158 Drzewo
4159 4159 Droga ekspresowa
4160 4160 Droga ekspresowa - dojazd
4161 4161 Spróbuj ponownie
4162 4162 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4163 4163 -----
4164 4164 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
4165 4165 Tunel
4166 4166 Początek tunelu
4167 4167 Ograniczenia skrętu
4168 4168 Włącz/wyłącz wybrane style
4169 4169 Miejsce do zawracania
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 Kołowrotek
4173 4173 Obrotnica
4174 4174 Rodzaj
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 Rodzaj schronienia
4178 4178 Rodzaj
4179 4179 -----
4180 4180 Sklep z oponami
4181 4181 +++++
4182 4182 -----
4183 4183 NIEZNANA
4184 4184 +++++
4185 4185 URL/ Plik:
4186 4186 Pliki URL
4187 4187 -----
4188 4188 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4189 4189 +++++
4190 4190 +++++
4191 4191 +++++
4192 4192 -----
4193 4193 +++++
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 Strefa UTM
4197 4197 Rozdziel drogi
4198 4198 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
4199 4199 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
4200 4200 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
4201 4201 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4202 4202 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
4203 4203 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 Nie można parsować współrzędnych
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4212 4212 Droga gminna
4213 4213 -----
4214 4214 Niezamknięta droga
4215 4215 Niepołączona linia brzegowa
4216 4216 Niepołączone węzły bez tagów
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 Nierozstrzygnięty
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 Cofnij
4225 4225 Cofnij ...
4226 4226 Cofanie ortogonalizacji kształtu
4227 4227 Anuluj przesunięcie
4228 4228 Cofa ortogonalizację wybranych węzłów
4229 4229 Cofa ostatnią czynność.
4230 4230 -----
4231 4231 Cofnij {0}
4232 4232 Oderwij panel
4233 4233 Nieoczekiwany błąd
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 Nieoczekiwany format ID zwrócony przez serwer. Otrzymano ''{0}''.
4238 4238 -----
4239 4239 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
4240 4240 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
4249 4249 Niespodziewany token: {0}
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4253 4253 Odblokuj
4254 4254 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4255 4255 Potwierdzenie rozdzielenia
4256 4256 Rozdzielony węzeł
4257 4257 Uniwersytet
4258 4258 Nieznany adres
4259 4259 Nieznany rodzaj elementu
4260 4260 Nieznany tryb {0}
4261 4261 -----
4262 4262 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
4263 4263 -----
4264 4264 Nieznana rola
4265 4265 -----
4266 4266 Nieznany typ: {0}
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 Warstwa obrazu bez nazwy
4271 4271 Skrzyżowanie bez nazwy
4272 4272 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4273 4273 Drogi bez nazwy
4274 4274 Nieuporządkowana linia brzegowa
4275 4275 -----
4276 4276 Niezapisane zmiany
4277 4277 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4278 4278 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4279 4279 Niezapisane dane i konflikty
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 Niezapisane dane OSM
4283 4283 Odznacz wszystko
4284 4284 Odznacza wszystkie obiekty.
4285 4285 -----
4286 4286 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 Nie wspierana wersja: {0}
4290 4290 -----
4291 4291 Drogi bez tagów
4292 4292 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4293 4293 -----
4294 4294 W górę
4295 4295 -----
4296 4296 Aktualizuj
4297 4297 Aktualizuj zestaw zmian
4298 4298 Aktualizuj zawartość
4299 4299 Aktualizuj dane
4300 4300 -----
4301 4301 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4302 4302 Pobierz zmiany
4303 4303 Aktualizacja obiektów
4304 4304 Aktualizuj wtyczki
4305 4305 Pobierz wybrane
4306 4306 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4307 4307 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4308 4308 Aktualizuje wybrane wtyczki
4309 4309 Zaktualizowano
4310 4310 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4311 4311 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4312 4312 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
4313 4313 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4314 4314 Odświeżanie informacji CT
4315 4315 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4316 4316 Uaktualnianie zestawu zmian...
4317 4317 Odświeżanie danych
4318 4318 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4319 4319 Aktualizowanie mapy...
4320 4320 -----
4321 4321 Odświeżanie interfejsu użytkownika
4322 4322 Wyślij
4323 4323 Wyślij zmiany
4324 4324 Wyślij Ustawienia
4325 4325 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4326 4326 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4327 4327 Wyślij dane
4328 4328 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4329 4329 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4330 4330 Wyślij dane do już istniejącego i otwartego zestawu zmian
4331 4331 -----
4332 4332 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4333 4333 Wysłanie danych w jednym zapytaniem (zbyt wiele obiektów do wysłania)
4334 4334 -----
4335 4335 Wyślij wybrane elementy
4336 4336 Wyślij zmienione elementy
4337 4337 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4338 4338 Wysyłanie do "{0}"
4339 4339 Wyślij do nowego zestawu zmian
4340 4340 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4341 4341 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4342 4342 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4343 4343 Wysyłam i zapisuje zmodyfikowane warstwy...
4344 4344 Przesyłanie danych...
4345 4345 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4346 4346 Użycie
4347 4347 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4348 4348 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4349 4349 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4350 4350 Używaj prostego uwierzytelniania
4351 4351 Używaj OAuth
4352 4352 Używaj SOCKS proxy
4353 4353 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4354 4354 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4355 4355 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4356 4356 Użyj domyślny
4357 4357 Użyj domyślny plik danych.
4358 4358 Użyj domyślnych ustawień
4359 4359 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4360 4360 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4361 4361 Użyj warstwy błędów
4362 4362 -----
4363 4363 Użyj globalnych ustawień
4364 4364 Użyj listę ignorowanych
4365 4365 -----
4366 4366 Użyj serweru przesunięć:
4367 4367 Używa szablon "{0}"
4368 4368 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4369 4369 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4370 4370 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4371 4371 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4372 4372 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4373 4373 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4374 4374 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4375 4375 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4376 4376 -----
4377 4377 Użytkownik
4378 4378 ID użytkownika:
4379 4379 Nazwa użytkownika:
4380 4380 Użytkownik:
4381 4381 Nazwa użytkownika
4382 4382 Nazwa użytkownika:
4383 4383 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4384 4384 Sklep z odkurzaczami
4385 4385 Zweryfikuj
4386 4386 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4387 4387 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4388 4388 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4389 4389 Sprawdzanie
4390 4390 Sprawdź
4391 4391 Wyniki sprawdzania
4392 4392 Błędy
4393 4393 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4394 4394 Sprawdzanie poprawności
4395 4395 Wartość
4396 4396 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 Wartości szerokości geograficznej musza być z zakresu [-90,90].
4403 4403 Wartości długości geograficznej musza być z zakresu [-180,180].
4404 4404 Wartość:
4405 4405 -----
4406 4406 Sklep z różnościam
4407 4407 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4408 4408 Pojazdy według typu
4409 4409 Samochody według sposobu użytkowania
4410 4410 -----
4411 4411 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4412 4412 Automat sprzedający
4413 4413 Sprzedawane produkty
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4418 4418 Spodziewane: wersja
4419 4419 Wersja {0}
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 Weterynarz
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 Widok
4427 4427 Widok: {0}
4428 4428 Punkt widokowy
4429 4429 Automatyczne przesuwanie mapy
4430 4430 Wieś
4431 4431 Zieleń miejska
4432 4432 Miasto
4433 4433 Winnica
4434 4434 Widoczność
4435 4435 Widoczność (czytelność)
4436 4436 widoczna wieża szybowa
4437 4437 Odwiedź stronę domową
4438 4438 -----
4439 4439 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4440 4440 Wulkan
4441 4441 Siatkówka
4442 4442 Napięcie
4443 4443 -----
4444 4444 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4445 4445 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4446 4446 +++++
4447 4447 +++++
4448 4448 WGS84 Geograficzne
4449 4449 +++++
4450 4450 Błąd WMS
4451 4451 Pliki WMS (*.wms)
4452 4452 Ustawienia WMS
4453 4453 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4454 4454 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4455 4455 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4456 4456 -----
4457 4457 Oczekiwanie 10 sekund...
4458 4458 mur
4459 4459 Ostrzeżenie
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 Ostrzeżenie: Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
4466 4466 -----
4467 4467 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4468 4468 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4469 4469 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4470 4470 -----
4471 4471 Ostrzeżenie: Nie udało się pobrać danych o bieżącym użytkowniku JOSM. Otrzymany wyjątek: {0}
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 Uwaga: Ignoruję wyjątek ponieważ zadanie zostało anulowane. Wyjątek: {0}
4475 4475 -----
4476 4476 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4477 4477 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4478 4478 -----
4479 4479 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 Ostrzeżenie: nagłówek błędu "{0}" nie pasował do oczekiwanego wzoru.
4487 4487 -----
4488 4488 Ostrzeżenie: nie udało się anulować trwającej operacji OAuth
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 Ostrzeżenie: nielegalny format pozycji w liście szablonów ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4506 4506 Ostrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście stylu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 Ostrzeżenie: obiekt ''{0}'' jest już skasowany na serwerze. Pomijam ten obiekt i ponawiam wysyłkę.
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4513 4513 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4514 4514 Ostrzeżenie: w zapisie preferencji znaleziono klucz ''{0}'' z nieoczekiwaną wartością ''{1}''
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 Ostrzeżenia
4522 4522 Myjnia samochodowa
4523 4523 Kosz na śmieci
4524 4524 Oczyszczalnia ścieków
4525 4525 Woda
4526 4526 Park wodny
4527 4527 Wieża ciśnień
4528 4528 Studnia
4529 4529 Filtry
4530 4530 Wodospad
4531 4531 Młyn wodny
4532 4532 -----
4533 4533 Powielone węzły dróg wodnych
4534 4534 Pliki audio Wave (*.wav)
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4538 4538 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4539 4539 Węzeł drogi blisko innej drogi
4540 4540 Droga nakłada się na obszar
4541 4541 -----
4542 4542 Droga {0}
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 Etykietowanie punktów
4546 4546 Punkty drogowe
4547 4547 Drogi
4548 4548 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4549 4549 Drogi z tą samą pozycją
4550 4550 Krzyż przydrożny
4551 4551 Kapliczka
4552 4552 -----
4553 4553 Strona internetowa
4554 4554 Jaz
4555 4555 Mokradło
4556 4556 -----
4557 4557 Dla niepełnosprawnych
4558 4558 Wózki inwalidzkie
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4562 4562 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4563 4563 Całą grupę
4564 4564 Szerokość (w metrach)
4565 4565 Szerokość linii GPX (0 dla domyślnej)
4566 4566 +++++
4567 4567 Wiatrak
4568 4568 Okna
4569 4569 Rękaw
4570 4570 -----
4571 4571 Widok szkieletowy
4572 4572 Dzięki OAuth możesz nadać JOSM prawa wysyłania danych map i ścieżek GPS w twoim imieniu (<a href="{0}">więćej informacji...</a>).
4573 4573 Ze sklepem
4574 4574 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4575 4575 Las pierwotny
4576 4576 Zakład produkcyjny
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 Zła ilość argumentów dla zakładki
4580 4580 -----
4581 4581 Brakuje znacznika XML <user>.
4582 4582 -----
4583 4583 Tak
4584 4584 Tak, przypisz
4585 4585 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4586 4586 Tak, zapisz zmiany i zamknij
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4590 4590 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4591 4591 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4595 4595 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4596 4596 -----
4597 4597 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4598 4598 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4599 4599 -----
4600 4600 Pobrałeś zbyt wiele danych. Proszę spróbować ponownie później.
4601 4601 Napotkałeś błąd w JOSM
4602 4602 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4603 4603 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4604 4604 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4605 4605 -----
4606 4606 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4607 4607 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4612 4612 -----
4613 4613 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4614 4614 Wybierz ślad GPX
4615 4615 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4616 4616 Twój komentarz jest <i>pusty</i> lub <i>bardzo krótki</i>.<br /><br />Jest to technicznie dopuszczalne, ale proszę rozważ, że wielu użytkowników <br />oglądających zmiany w swojej okolicy polega na rozsądnych komentarzach zestawów<br /> zmian by zrozumieć jakie zmiany zawierają!<br /><br />Jeśli spędzisz teraz minutę, by wyjaśnić swoją zmianę, możesz uczynić życie<br />wielu innych użytkowników znacznie prostszym.
4617 4617 -----
4618 4618 +++++
4619 4619 Powiększ
4620 4620 Zbliżenie (w metrach)
4621 4621 Powiększ
4622 4622 -----
4623 4623 Zmniejsz
4624 4624 -----
4625 4625 Powiększa i przesuwa mapę
4626 4626 -----
4627 4627 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4628 4628 Powiększ
4629 4629 Poziom powiększenia:
4630 4630 Zmniejsz
4631 4631 Powiększ aby pokazać: {0}
4632 4632 Powiększ do
4633 4633 -----
4634 4634 Powiększ na warstwie
4635 4635 Przybliż do natywnej rozdzielczości
4636 4636 Powiększ do węzła
4637 4637 Pokaż problem
4638 4638 Powiększ do wybranych elementów
4639 4639 Powiększ do zaznaczenia
4640 4640 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4644 4644 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4645 4645 Pokaż {0}
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 \nWysokość: {0} m
4650 4650 \nKierunek {0}°
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 +++++
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 wysokie napięcie
4667 4667 średnie napięcie
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 +++++
4673 4673 sieć
4674 4674 -----
4675 4675 ograniczenie
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 Edycja pylonu
4681 4681 Edycja stacji
4682 4682 -----
4683 4683 +++++
4684 4684 Stacja
4685 4685 Brama
4686 4686 Wstecz
4687 4687 Szybciej
4688 4688 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4689 4689 Do przodu
4690 4690 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4691 4691 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4692 4692 Następny znacznik
4693 4693 Odtwórz następny znacznik.
4694 4694 Odtwórz poprzedni znacznik.
4695 4695 Odtwórz / wstrzymaj
4696 4696 Poprzedni znacznik
4697 4697 Wolniej
4698 4698 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4699 4699 Zamknięty
4700 4700 Otwarty
4701 4701 brak
4702 4702 czarny
4703 4703 niebieski
4704 4704 brązowy
4705 4705 szary
4706 4706 zielony
4707 4707 czerwony
4708 4708 biały
4709 4709 +++++
4710 4710 +++++
4711 4711 +++++
4712 4712 +++++
4713 4713 analogowy
4714 4714 cyfrowy
4715 4715 -----
4716 4716 słoneczny
4717 4717 niekonwencjonalny
4718 4718 D
4719 4719 U
4720 4720 A
4721 4721 Z
4722 4722 U
4723 4723 O
4724 4724 T
4725 4725 Z
4726 4726 Tekst
4727 4727 Opis
4728 4728 Nazwa
4729 4729 Źródło ciepła
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 Przesunięcie
4738 4738 -----
4739 4739 markowe
4740 4740 nie
4741 4741 używane
4742 4742 tak
4743 4743 -----
4744 4744 różne
4745 4745 nad ziemią
4746 4746 -----
4747 4747 -----
4748 4748 pod ziemią
4749 4749 podwodą
4750 4750 -----
4751 4751 Edycja stacji kolejowej
4752 4752 Stacja kolejowa
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 +++++
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 Wypożyczalnia wideo
4763 4763 Klucz:
4764 4764 iglasty
4765 4765 liścisty
4766 4766 mieszany
4767 4767 skrótowa nazwa ulicy
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 dodaj do zaznaczenia
4771 4771 dodaj przycisk na pasku narzędzi
4772 4772 adres
4773 4773 -----
4774 4774 dodaje odwzorowania z Proj4J
4775 4775 administracyjna
4776 4776 zaawansowana
4777 4777 zaawansowana konfiguracja
4778 4778 droga powietrzna
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 kruszywo
4783 4783 dla rolnictwa
4784 4784 wentylacyjny
4785 4785 wszystkie
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 wszystkie obiekty
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 alejka
4797 4797 alfabetycznie
4798 4798 alternatywny
4799 4799 typ udogodnień {0}
4800 4800 udogodnienie
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 futbol amerykański
4804 4804 fermentacja beztlenowa
4805 4805 -----
4806 4806 kościół anglikański
4807 4807 jedzenie dla zwierząt
4808 4808 gość
4809 4809 dowolne
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 akwedukt
4813 4813 łucznictwo
4814 4814 obszar
4815 4815 -----
4816 4816 obszar tekstowy
4817 4817 azjatycka
4818 4818 asfalt
4819 4819 lekkoatletyka
4820 4820 -----
4821 4821 +++++
4822 4822 futbol australijski
4823 4823 automatycznie
4824 4824 -----
4825 4825 tło
4826 4826 -----
4827 4827 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4828 4828 odcinek powrotny
4829 4829 zła
4830 4830 bahaizm
4831 4831 baptyści
4832 4832 drut kolczasty
4833 4833 bariera
4834 4834 -----
4835 4835 +++++
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 Basen
4839 4839 Koszykówka
4840 4840 ładowanie akumulatora
4841 4841 boksyty
4842 4842 Plaża
4843 4843 rowery
4844 4844 dętki do roweru
4845 4845 +++++
4846 4846 biopaliwo
4847 4847 biogaz
4848 4848 biomasa
4849 4849 -----
4850 4850 torfowisko
4851 4851 -----
4852 4852 bule
4853 4853 granica
4854 4854 gra w kule
4855 4855 -----
4856 4856 marka
4857 4857 most
4858 4858 etykieta "most" na węźle
4859 4859 -----
4860 4860 teren poprzemysłowy
4861 4861 buddyzm
4862 4862 budynek
4863 4863 próg zwalniający
4864 4864 hamburgery
4865 4865 autobus
4866 4866 wydzielony pas autobusowy
4867 4867 -----
4868 4868 futbol kanadyjki
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 kajakarstwo
4872 4872 uwzględnij wielkość liter
4873 4873 kościół katolicki
4874 4874 Cmentarz
4875 4875 ośrodek
4876 4876 łańcuch
4877 4877 węgiel drewny
4878 4878 -----
4879 4879 -----
4880 4880 kurczak
4881 4881 chińska
4882 4882 -----
4883 4883 chrześcijaństwo
4884 4884 -----
4885 4885 papierosy
4886 4886 miasto
4887 4887 cywilna
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 wspinaczka
4891 4891 -----
4892 4892 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4893 4893 zamknięty
4894 4894 -----
4895 4895 zamknięta droga
4896 4896 węgiel
4897 4897 bruk
4898 4898 zimne powietrze
4899 4899 zimna woda
4900 4900 -----
4901 4901 spalanie
4902 4902 -----
4903 4903 komunikacyjna
4904 4904 szuter
4905 4905 sprężone powietrze
4906 4906 beton
4907 4907 prezerwatywy
4908 4908 konfiguruj
4909 4909 Konfiguruje styl rysowania mapy
4910 4910 konflikt
4911 4911 iglasty
4912 4912 połaczenie
4913 4913 w budowie
4914 4914 sieć trakcyjna
4915 4915 pojemnik
4916 4916 -----
4917 4917 miedź
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 liczba
4921 4921 -----
4922 4922 krykiet
4923 4923 krykiet
4924 4924 krokiet
4925 4925 -----
4926 4926 klienci
4927 4927 -----
4928 4928 kolarstwo
4929 4929 tama z turbiną wodną
4930 4930 dane
4931 4931 liściasty
4932 4932 obiekt dedykowany
4933 4933 st° min'' (Morskie)
4934 4934 st° min'' sek"
4935 4935 usunięto
4936 4936 -----
4937 4937 dla dostaw
4938 4938 przestarzały
4939 4939 dla wyznaczonych pojazdów
4940 4940 dojazd do posesji
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 objazd
4944 4944 olej napędowy
4945 4945 diamenty
4946 4946 zablokowane
4947 4947 -----
4948 4948 Dok
4949 4949 nie istnieje
4950 4950 wyścigi psów
4951 4951 podwójny
4952 4952 na dół
4953 4953 zjazd
4954 4954 pobrany obszar
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 napoje
4959 4959 podjazd
4960 4960 -----
4961 4961 łatwa
4962 4962 -----
4963 4963 energia elektryczna
4964 4964 energia elektryczna
4965 4965 -----
4966 4966 elementy
4967 4967 -----
4968 4968 -----
4969 4969 jazda konna
4970 4970 -----
4971 4971 ewangelikalizm
4972 4972 parzyste
4973 4973 przykłady
4974 4974 doskonała
4975 4975 torby na odchody
4976 4976 oczekiwano pliku .jos wewnątrz archiwum .joz
4977 4977 dla ekspertów
4978 4978 -----
4979 4979 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4980 4980 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4981 4981 -----
4982 4982 gospodarstwo
4983 4983 ogrodzenie
4984 4984 prom
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 znajdź w zaznaczeniu
4988 4988 -----
4989 4989 ryba z frytkami
4990 4990 rozszczepienie jądra atomowego
4991 4991 -----
4992 4992 jedzenie
4993 4993 piesza
4994 4994 -----
4995 4995 bród
4996 4996 las
4997 4997 leśna
4998 4998 -----
4999 4999 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5000 5000 odcinek docelowy
5001 5001 -----
5002 5002 francuska
5003 5003 od kafelka
5004 5004 z drogi
5005 5005 pełna
5006 5006 fuzja jądrowa
5007 5007 futbol gaelicki (irlandzki)
5008 5008 -----
5009 5009 garaże
5010 5010 gazowy
5011 5011 gazyfikacja
5012 5012 bęzyna
5013 5013 -----
5014 5014 geotermiczna
5015 5015 niemiecka
5016 5016 Lodowiec
5017 5017 złoto
5018 5018 +++++
5019 5019 pole golfowe
5020 5020 dobra
5021 5021 znacznik GPS
5022 5022 punkt GPS
5023 5023 1 stopnia
5024 5024 2 stopnia
5025 5025 3 stopnia
5026 5026 4 stopnia
5027 5027 5 stopnia
5028 5028 -----
5029 5029 trawa
5030 5030 kratka trawnikowa
5031 5031 żwir
5032 5032 grecka
5033 5033 zielony
5034 5034 Teren nie zabudowany
5035 5035 -----
5036 5036 grunt
5037 5037 -----
5038 5038 gimnastyka
5039 5039 połowiczna
5040 5040 punkt zatrzymania
5041 5041 -----
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 zdrowie
5046 5046 ciepłowniczy
5047 5047 wrzosowisko
5048 5048 żywopłot
5049 5049 samochody ciężarowe
5050 5050 wyróżnienie
5051 5051 -----
5052 5052 droga
5053 5053 Droga bez numeru referencyjnego
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 hinduizm
5058 5058 historia
5059 5059 tablica historyczna
5060 5060 hokej
5061 5061 tragiczna
5062 5062 jazda konna
5063 5063 wyścigi konne
5064 5064 -----
5065 5065 gorące powietrze
5066 5066 gorąca woda
5067 5067 +++++
5068 5068 dom
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 +++++
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 wodna
5076 5076 lody
5077 5077 -----
5078 5078 ilmenit
5079 5079 przyciemnienia podkładu mapy
5080 5080 nieaktywne
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 niekompletne
5085 5085 niekompletna droga
5086 5086 przybliż by zobaczyć więcej detali
5087 5087 niezależny
5088 5088 indyjska
5089 5089 wewnętrzny
5090 5090 Tteren przemysłowy
5091 5091 -----
5092 5092 Wewnętrzny segment
5093 5093 zintegrowano z głównym programem
5094 5094 średnia
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 rudy żelaza
5098 5098 wysepka
5099 5099 wydzielone pomieszczenie
5100 5100 włoska
5101 5101 dżinizm
5102 5102 japońska
5103 5103 świadkowie Jehowy
5104 5104 judaizm
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 +++++
5108 5108 +++++
5109 5109 -----
5110 5110 wysypisko smieci
5111 5111 zagospodarowanie przestrzenne
5112 5112 typ użytkowania ziemi {0}
5113 5113 droga
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 warstwa
5117 5117 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
5118 5118 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
5119 5119 -----
5120 5120 -----
5121 5121 ołów
5122 5122 w lewo
5123 5123 wypoczynek
5124 5124 typ wypoczynku {0}
5125 5125 -----
5126 5126 -----
5127 5127 wapień
5128 5128 limitowane
5129 5129 -----
5130 5130 strefa zamieszkania
5131 5131 -----
5132 5132 -----
5133 5133 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5134 5134 wczytywanie stylu ''{0}''...
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 zablokuj przewijanie
5138 5138 -----
5139 5139 -----
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 niska
5143 5143 luteranie
5144 5144 -----
5145 5145 -----
5146 5146 namorzyny
5147 5147 -----
5148 5148 ręcznie
5149 5149 -----
5150 5150 +++++
5151 5151 +++++
5152 5152 marsze
5153 5153 -----
5154 5154 max szer.
5155 5155 max dł.
5156 5156 -----
5157 5157 -----
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 członek
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 +++++
5166 5166 metodyści
5167 5167 meksykańska
5168 5168 Teren wojskowy
5169 5169 min szer.
5170 5170 min dł.
5171 5171 -----
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 -----
5175 5175 -----
5176 5176 brakujące obiekty:
5177 5177 błędnie wpisana nazwa klucza
5178 5178 mieszany
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 -----
5182 5182 mormoni
5183 5183 sporty motorowe
5184 5184 -----
5185 5185 ''motorroad'' bez klucza ''highway''
5186 5186 autostrada
5187 5187 ciąg pieszy
5188 5188 Błoto
5189 5189 różne sporty
5190 5190 wielopoziomowy
5191 5191 -----
5192 5192 +++++
5193 5193 islam
5194 5194 narodowa
5195 5195 naturalne
5196 5196 typ naturalny {0}
5197 5197 -----
5198 5198 tablica przyrodnicza
5199 5199 gazety
5200 5200 następny
5201 5201 nikiel
5202 5202 nie
5203 5203 brak opisu
5204 5204 -----
5205 5205 nie ma obsługi odczytu tego formatu
5206 5206 brak modyfikatora
5207 5207 zakaz skrętu w lewo
5208 5208 zakaz skrętu w prawo
5209 5209 zakaz jazdy prosto
5210 5210 zakaz zawracania
5211 5211 -----
5212 5212 -----
5213 5213 -----
5214 5214 żadne
5215 5215 -----
5216 5216 -----
5217 5217 nie zostały usunięte
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
5221 5221 tablica informacyjna
5222 5222 dla początkujących
5223 5223 ''ntd_id'' bez klucza ''highway''
5224 5224 jądrowa
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 -----
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 obserwacyjna
5239 5239 nieparzyste
5240 5240 -----
5241 5241 oficjalnie
5242 5242 naftowy
5243 5243 -----
5244 5244 stare szyny kolejowe
5245 5245 stare
5246 5246 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5247 5247 ''oneway'' bez klucza ''highway''
5248 5248 -----
5249 5249 nakaz skrętu w lewo
5250 5250 nakaz skrętu w prawo
5251 5251 nakaz jazdy prosto
5252 5252 otwarty
5253 5253 -----
5254 5254 pod prąd
5255 5255 droga pod prąd
5256 5256 ścieżka pod prąd
5257 5257 opcje
5258 5258 -----
5259 5259 kościół prawosławny
5260 5260 -----
5261 5261 -----
5262 5262 zewnętrzny
5263 5263 Zewnętrzny segment
5264 5264 poza pobranym obszarem
5265 5265 wysepka parkignowa
5266 5266 bilety parkingowe
5267 5267 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5268 5268 pyłu
5269 5269 pasażerowie
5270 5270 pasażerowie; pojazdy
5271 5271 utwardzona
5272 5272 kostka
5273 5273 Szczyt
5274 5274 kamienie
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 +++++
5278 5278 zielonoświątkowcy
5279 5279 -----
5280 5280 dopuszczalny
5281 5281 zdjęcia
5282 5282 fotowoltaiczna
5283 5283 nabrzeże
5284 5284 rurociąg
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 -----
5288 5288 -----
5289 5289 -----
5290 5290 -----
5291 5291 boisko
5292 5292 +++++
5293 5293 Miejsce
5294 5294 tablica botaniczna
5295 5295 plastik
5296 5296 -----
5297 5297 słup
5298 5298 polityczna
5299 5299 -----
5300 5300 energia
5301 5301 prezbiterianie
5302 5302 poprzedni
5303 5303 droga krajowa
5304 5304 droga krajowa - dojazd
5305 5305 droga prywatna
5306 5306 -----
5307 5307 proponowany
5308 5308 protestanci
5309 5309 -----
5310 5310 publiczny
5311 5311 transport publiczny
5312 5312 mapy komunikacji miejskiej
5313 5313 bilety komunikacji miejskiej
5314 5314 -----
5315 5315 elektrownia szczytowo-pompowa
5316 5316 pompowanie (np. woda geotermalna)
5317 5317 pyroliza
5318 5318 -----
5319 5319 poczwórny
5320 5320 kwakrzy
5321 5321 kamieniołom
5322 5322 sport rakietowy
5323 5323 -----
5324 5324 kolej
5325 5325 Teren kolejowy
5326 5326 -----
5327 5327 tory kolejowe
5328 5328 -----
5329 5329 -----
5330 5330 bystrze
5331 5331 szuwary
5332 5332 +++++
5333 5333 regionalna
5334 5334 wyrażenie regularne
5335 5335 Relacja bez typu
5336 5336 -----
5337 5337 Odśwież domyślne wpisy
5338 5338 załaduj ponownie z pliku wybrane style
5339 5339 zdalnie
5340 5340 usuń z zaznaczenia
5341 5341 zamień zaznaczenie
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 zabudowa
5345 5345 restauracja bez nazwy
5346 5346 handel
5347 5347 w prawo
5348 5348 -----
5349 5349 koryto rzeczne
5350 5350 droga
5351 5351 rola
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 rondo
5355 5355 droga
5356 5356 odcinek trasy
5357 5357 -----
5358 5358 +++++
5359 5359 +++++
5360 5360 turbina wodna (bez spiętrzenia wody)
5361 5361 rutyl
5362 5362 ''sac_scale'' bez klucza ''highway''
5363 5363 sól
5364 5364 słone bagna
5365 5365 piach
5366 5366 kanapki
5367 5367 skala
5368 5368 schemat
5369 5369 -----
5370 5370 -----
5371 5371 Zarośla
5372 5372 droga wojewódzka
5373 5373 ''segregated'' bez klucza ''highway''
5374 5374 sejsmiczny
5375 5375 wybierz sport:
5376 5376 zaznaczony
5377 5377 zaznaczenie
5378 5378 -----
5379 5379 wydzielona przestrzeń
5380 5380 droga serwisowa
5381 5381 serwis
5382 5382 -----
5383 5383 ściekowy
5384 5384 współdzielone z transportem miejskim
5385 5385 współdzielone
5386 5386 -----
5387 5387 szyici
5388 5388 strzelectwo
5389 5389 sklep
5390 5390 typ sklepu {0}
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 ''sidewalk'' bez klucza ''highway''
5394 5394 bocznica
5395 5395 sikhizm
5396 5396 srebro
5397 5397 pojedynczy
5398 5398 -----
5399 5399 miejsce
5400 5400 jazda na deskorolce
5401 5401 łyżwiarstwo
5402 5402 narciarska
5403 5403 narciarstwo
5404 5404 -----
5405 5405 ''smoothness'' bez klucza ''highway''
5406 5406 -----
5407 5407 ''snowplowing'' bez klucza ''highway''
5408 5408 piłka nożna
5409 5409 słoneczna
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 spirytualizm
5413 5413 -----
5414 5414 Sport
5415 5415 typ sportu {0}
5416 5416 centrum sportowe
5417 5417 -----
5418 5418 odnoga
5419 5419 stadion
5420 5420 znaczki
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 para wodna
5424 5424 ''step_count'' bez klucza ''highway''
5425 5425 kamień
5426 5426 strumień
5427 5427 -----
5428 5428 ulice
5429 5429 -----
5430 5430 nazwa ulicy zawiera ss
5431 5431 ciąg
5432 5432 ciąg;ciąg;...
5433 5433 -----
5434 5434 metro
5435 5435 -----
5436 5436 sunnici
5437 5437 terenowy
5438 5438 +++++
5439 5439 bagno
5440 5440 słodycze
5441 5441 pływanie
5442 5442 basen
5443 5443 -----
5444 5444 -----
5445 5445 tenis stołowy
5446 5446 tampony
5447 5447 taoizm
5448 5448 doładowanie do telefonu
5449 5449 tymczasowy
5450 5450 Tymczasowy typ drogi
5451 5451 tenis
5452 5452 +++++
5453 5453 -----
5454 5454 droga powiatowa
5455 5455 tekst
5456 5456 tajska
5457 5457 podstawowy styl Potlatch 2
5458 5458 termiczna (np. kolektory słoneczne)
5459 5459 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
5460 5460 ta warstwa jest warstwą aktywną
5461 5461 -----
5462 5462 tereny zalewowe
5463 5463 -----
5464 5464 -----
5465 5465 -----
5466 5466 cyna
5467 5467 -----
5468 5468 do drogi
5469 5469 -----
5470 5470 topograficzna
5471 5471 -----
5472 5472 turystyka
5473 5473 typ turystyki {0}
5474 5474 -----
5475 5475 zabawki
5476 5476 ścieżka
5477 5477 ścieżka i punkty
5478 5478 tylko ścieżki
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 sygnalizacja świetlna
5485 5485 -----
5486 5486 -----
5487 5487 tramwaj
5488 5488 -----
5489 5489 potrójny
5490 5490 -----
5491 5491 -----
5492 5492 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5493 5493 droga ekspresowa
5494 5494 droga ekspresowa - dojazd
5495 5495 -----
5496 5496 turecka
5497 5497 rodzaj
5498 5498 droga gminna
5499 5499 niekontrolowane
5500 5500 podziemny
5501 5501 -----
5502 5502 unitarianizm
5503 5503 -----
5504 5504 nieznany
5505 5505 nieoznakowane
5506 5506 nieutwardzona
5507 5507 nieznana
5508 5508 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
5509 5509 -----
5510 5510 nieotagowany
5511 5511 nieotagowana droga
5512 5512 -----
5513 5513 -----
5514 5514 do góry
5515 5515 aż do kafelka
5516 5516 użycie
5517 5517 -----
5518 5518 -----
5519 5519 próżnia
5520 5520 błędy spradzania poprawności
5521 5521 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5522 5522 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5523 5523 pojazdy
5524 5524 wersja {0}
5525 5525 poprzez węzły lub drogi
5526 5526 Wiadukt
5527 5527 +++++
5528 5528 -----
5529 5529 -----
5530 5530 Wulkan
5531 5531 vouchery
5532 5532 ściana
5533 5533 -----
5534 5534 ścienny
5535 5535 -----
5536 5536 woda
5537 5537 poziom wody
5538 5538 -----
5539 5539 szlak wodny
5540 5540 typ drogi wodnej {0}
5541 5541 -----
5542 5542 -----
5543 5543 -----
5544 5544 droga jest połączona
5545 5545 droga jest połączona z kolejnym członkiem relacji
5546 5546 droga jest połączona z poprzednim członkiem relacji
5547 5547 droga nie jest połączona ani z poprzednim ani z następnym członkiem
5548 5548 tylko punkty
5549 5549 -----
5550 5550 -----
5551 5551 -----
5552 5552 -----
5553 5553 pogoda
5554 5554 -----
5555 5555 -----
5556 5556 -----
5557 5557 -----
5558 5558 tablica o zwierzętach
5559 5559 wiatrowa
5560 5560 wydobywczy
5561 5561 przewodowy
5562 5562 bezprzewodowy
5563 5563 drewno
5564 5564 -----
5565 5565 -----
5566 5566 Błędny znacznik highway na węźle
5567 5567 +++++
5568 5568 dworzec przetokowy
5569 5569 tak
5570 5570 +++++
5571 5571 cynk
5572 5572 -----
5573 5573 -----
5574 5574 cyrkon
5575 5575 przybliż by załadować kafelki
5576 5576 przybliż by załadować więcej kafelek
5577 5577 zaratusztrianizm
5578 5578 {0} (Korsyka)
5579 5579 -----
5580 5580 {0} ({1} do {2} stopni)
5581 5581 -----
5582 5582 -----
5583 5583 {0} [niekompletny]
5584 5584 Obiekty na warstwie {0}:
5585 5585 {0} jest przestarzały
5586 5586 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5587 5587 -----
5588 5588 {0} metrów
5589 5589 -----
5590 5590 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5591 5591 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5592 5592 {0} km kw.
5593 5593 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5594 5594 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5595 5595 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5596 5596 +++++
5597 5597 -----
5598 5598 -----
5599 5599 -----
5600 5600 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5601m 1 -----
5602m 2 ({0} zapytanie)
5603m 2 ({0} zapytania)
5604m 2 ({0} zapytań)
5605m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5606m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5607m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5608m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu jednej warstwy z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5609m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5610m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5611m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcie do ścieżki GPX.</html>
5612m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcia do ścieżki GPX.</html>
5613m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęć do ścieżki GPX.</html>
5614m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5615m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5616m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5617m 7 -----
5618m 8 -----
5619m 9 -----
5620m 10 -----
5621m 11 -----
5622m 12 -----
5623m 13 -----
5624m 14 -----
5625m 15 -----
5626m 16 -----
5627m 17 -----
5628m 18 -----
5629m 19 -----
5630m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5631m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5632m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5633m 21 -----
5634m 22 Dodano {0} obiekt
5635m 22 Dodano {0} obiekty
5636m 22 Dodano {0} obiektów
5637m 23 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5638m 23 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5639m 23 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5640m 24 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5641m 24 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5642m 24 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5643m 25 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5644m 25 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5645m 25 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5646m 26 Czy zmienić wartość?
5647m 26 Czy zmienić wartości?
5648m 26 Czy zmienić wartości?
5649m 27 Zmień {0} obiekt
5650m 27 Zmień {0} obiekty
5651m 27 Zmień {0} obiektów
5652m 28 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5653m 28 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5654m 28 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5655m 29 Konflikt podczas pobierania
5656m 29 Konflikty podczas pobierania
5657m 29 Konflikty podczas pobierania
5658m 30 Konflikt w danych
5659m 30 Konflikty w danych
5660m 30 Konflikty w danych
5661m 31 Usunięto {0} węzeł
5662m 31 Usunięto {0} węzły
5663m 31 Usunięto {0} węzłów
5664m 32 Usunięto {0} objekt
5665m 32 Usunięto {0} objekty
5666m 32 Usunięto {0} objektów
5667m 33 Usunięto {0} relację
5668m 33 Usunięto {0} relacje
5669m 33 Usunięto {0} relacji
5670m 34 Usunięto {0} drogę
5671m 34 Usunięto {0} drogi
5672m 34 Usunięto {0} dróg
5673m 35 Usuwanie {0} obiektu
5674m 35 Usuwanie {0} obiektów
5675m 35 Usuwanie {0} obiektów
5676m 36 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5677m 36 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5678m 36 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5679m 37 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5680m 37 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5681m 37 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5682m 38 -----
5683m 39 -----
5684m 40 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5685m 40 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5686m 40 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5687m 41 Wyczuję {0} obiekt z ''{1}''
5688m 41 Wyczuję {0} obiekty z ''{1}''
5689m 41 Wyczuję {0} obiektów z ''{1}''
5690m 42 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5691m 42 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5692m 42 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5693m 43 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5694m 43 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5695m 43 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5696m 44 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5697m 44 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5698m 44 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5699m 45 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5700m 45 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5701m 45 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5702m 46 Połączona wersja ({0} pozycja)
5703m 46 Połączona wersja ({0} pozycje)
5704m 46 Połączona wersja ({0} pozycji)
5705m 47 Przesunięto {0} węzeł
5706m 47 Przesunięto {0} węzły
5707m 47 Przesunięto {0} węzłów
5708m 48 Moja wersja ({0} pozycja)
5709m 48 Moja wersja ({0} pozycje)
5710m 48 Moja wersja ({0} pozycji)
5711m 49 Pobranie obiektu nie powiodło się
5712m 49 Pobranie obiektów nie powiodło się
5713m 49 Pobranie obiektów nie powiodło się
5714m 50 Obiekt usunięty
5715m 50 Obiekty usunięte
5716m 50 Obiektów usuniętych
5717m 51 Pobrany obiekt został usunięty.
5718m 51 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5719m 51 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5720m 52 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5721m 52 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5722m 52 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5723m 53 Otwieranie {0} pliku...
5724m 53 Otwieranie {0} plików...
5725m 53 Otwieranie {0} plików...
5726m 54 Wklejam {0} tag
5727m 54 Wklejam {0} tagi
5728m 54 Wklejam {0} tagi
5729m 55 -----
5730m 56 -----
5731m 57 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5732m 57 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5733m 57 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5734m 58 Usunięto {0} obiekt
5735m 58 Usunięto {0} obiekty
5736m 58 Usunięto {0} obiektów
5737m 59 -----
5738m 60 -----
5739m 61 Obrócono {0} węzeł
5740m 61 Obrócono {0} węzły
5741m 61 Obrócono {0} węzłów
5742m 62 Skalowanie {0} węzła
5743m 62 Skalowanie {0} węzłów
5744m 62 Skalowanie {0} węzłów
5745m 63 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5746m 63 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5747m 63 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5748m 64 Uproszczono {0} drogę
5749m 64 Uproszczono {0} drogi
5750m 64 Uproszczono {0} dróg
5751m 65 -----
5752m 66 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5753m 66 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5754m 66 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5755m 67 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5756m 67 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5757m 67 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5758m 68 -----
5759m 69 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5760m 69 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5761m 69 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5762m 70 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5763m 70 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5764m 70 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5765m 71 Ich wersja ({0} pozycja)
5766m 71 Ich wersja ({0} pozycje)
5767m 71 Ich wersja ({0} pozycji)
5768m 72 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5769m 72 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5770m 72 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5771m 73 -----
5772m 74 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5773m 74 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5774m 74 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5775m 75 -----
5776m 76 Wykryto {0} konflikt.
5777m 76 Wykryto {0} konflikty.
5778m 76 Wykryto {0} konfliktów.
5779m 77 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
5780m 77 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
5781m 77 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
5782m 78 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5783m 78 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5784m 78 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5785m 79 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5786m 79 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5787m 79 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5788m 80 Transformuj {0} węzeł
5789m 80 Transformuj {0} węzeły
5790m 80 Transformuj {0} węzełów
5791m 81 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5792m 81 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5793m 81 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5794m 82 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5795m 82 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5796m 82 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5797m 83 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5798m 83 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5799m 83 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5800m 84 Przesyłanie {0} obieku...
5801m 84 Przesyłanie {0} obiektów...
5802m 84 Przesyłanie {0} obiektów...
5803m 85 -----
5804m 86 -----
5805m 87 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
5806m 87 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5807m 87 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5808m 88 znacznik
5809m 88 znaczniki
5810m 88 znaczników
5811m 89 węzeł
5812m 89 węzły
5813m 89 węzłów
5814m 90 obiekt
5815m 90 obiekty
5816m 90 obiektów
5817m 91 relacja
5818m 91 relacje
5819m 91 relacji
5820m 92 do obiektu {0}
5821m 92 do obiektów {0}
5822m 92 do obiektów {0}
5823m 93 droga
5824m 93 drogi
5825m 93 dróg
5826m 94 {0} Autor
5827m 94 {0} Autorzy
5828m 94 {0} Autorów
5829m 95 -----
5830m 96 {0} składa się z {1} markera
5831m 96 {0} składa się z {1} markerów
5832m 96 {0} składa się z {1} markerów
5833m 97 -----
5834m 98 Wczytano {0} obraz.
5835m 98 Wczytano {0} obrazy.
5836m 98 Wczytano {0} obrazów.
5837m 99 {0} element
5838m 99 {0} elementy
5839m 99 {0} elementów
5840m 100 {0} węzeł
5841m 100 {0} węzły
5842m 100 {0} węzłów
5843m 101 {0} obiekt do dodania:
5844m 101 {0} obiekty do dodania:
5845m 101 {0} obiektów do dodania:
5846m 102 {0} obiekt do usunięcia:
5847m 102 {0} obiekty do usunięcia:
5848m 102 {0} obiektów do usunięcia:
5849m 103 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5850m 103 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5851m 103 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5852m 104 -----
5853m 105 {0} relacja
5854m 105 {0} relacje
5855m 105 {0} relacji
5856m 106 {0} trasa,
5857m 106 {0} trasy,
5858m 106 {0} tras,
5859m 107 -----
5860m 108 {0} ścieżka
5861m 108 {0} ścieżki
5862m 108 {0} ścieżki
5863m 109 {0} ślad,
5864m 109 {0} ślady,
5865m 109 {0} śladów,
5866m 110 {0} posiadał tagi GPS.
5867m 110 {0} posiadały tagi GPS.
5868m 110 {0} posiadało tagi GPS.
5869m 111 {0} droga
5870m 111 {0} drogi
5871m 111 {0} dróg
5872m 112 {0} punkt
5873m 112 {0} punkty
5874m 112 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.