source: josm/trunk/data/pl.lang@ 5204

Last change on this file since 5204 was 5204, checked in by simon04, 12 years ago

I18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 144.5 KB
Line 
1 1 (linia {0}, kolumna {1})
2 2 -----
3 3 -----
4 4 +++++
5 5 +++++
6 6 -----
7 7 lub
8 8 Liczba obiektów
9 9 % na wschód:
10 10 % na północ:
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (liczba zapytań nieznana)
19 19 (1 zapytanie)
20 20 (Kod={0})
21 21 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
22 22 -----
23 23 (Adres URL był:
24 24 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
25 25 -----
26 26 (brak obiektu)
27 27 (brak)
28 28 (użyj przesunięcia podanego przez server)
29 29 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
30 30 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
31 31 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
32 32 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
33 33 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
34 34 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
35 35 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
36 36 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
37 37 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
38 38 * Jeden węzęł z tagami lub
39 39 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
40 40 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
41 41 -----
42 42 +++++
43 43 +++++
44 44 ...możliwe inne rodzaje transportu
45 45 ... odwołuje się do relacji
46 46 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 -----
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 Kręgle
54 54 +++++
55 55 +++++
56 56 +++++
57 57 -----
58 58 +++++
59 59 +++++
60 60 -----
61 61 +++++
62 62 -----
63 63 +++++
64 64 +++++
65 65 -----
66 66 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
67 67 <Nie wczytano jeszcze ścieżek GPX>
68 68 <anonimowy>
69 69 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
70 70 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
71 71 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
72 72 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
73 73 -----
74 74 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
75 75 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
76 76 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
77 77 -----
78 78 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
79 79 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
80 80 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
81 81 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
82 82 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
83 83 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
84 84 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
85 85 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
86 86 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
87 87 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
88 88 -----
89 89 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
90 90 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
91 91 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
92 92 -----
93 93 -----
94 94 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
95 95 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
96 96 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
97 97 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
98 98 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
99 99 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
100 100 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
101 101 <dwukropek>
102 102 <różne>
103 103 <pusta>
104 104 <koniec pliku>
105 105 <równa się>
106 106 <h2>Filtr aktywny</h2>
107 107 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>uaktualnić swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
108 108 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
109 109 -----
110 110 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
111 111 <html><body>Proszę wprowadzić Klucz Dostępu OAuth, który ma prawo dostępu do serwera OSM ''{0}''.</body></html>
112 112 <html><h3>Usunąć plik {0} z dysku?<p>Zdjęcie będzie trwale utracone!</h3></html>
113 113 -----
114 114 -----
115 115 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
116 116 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
117 117 -----
118 118 -----
119 119 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
120 120 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
121 121 -----
122 122 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <html>Nie można otworzyć adresu URL ''{0}'' ze względu na brak dostępności pasującego zadania.</html>
127 127 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
128 128 <html>Nie można wysłać {0} obiektów w jednym zapytaniem ponieważ<br>maksymalny rozmiar zestawu zmian {1} na serwerze ''{2}'' został przekroczony.</html>
129 129 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
130 130 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 <html>Nie można wczytać warstwy {0} ''{1}''.<br>Błąd:<br>{2}</html>
136 136 -----
137 137 <html>Nie można załadować pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
138 138 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
139 139 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
140 140 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
141 141 <html>Nie można zapisać pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
142 142 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
143 143 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
144 144 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
145 145 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
146 146 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
147 147 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
148 148 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
149 149 <html>Wprowadź ręcznie Klucz Dostępu jeśli został wygenerowany i pobrany poza JOSM.</html>
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
159 159 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
160 160 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
161 161 <html>Nie udało się załadowanie listy źródeł szablonów z<br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
162 162 <html>Nie udało się wczytać listy źródeł stylu z <br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 <html>JOSM pomyślnie pobrał Klucz Dostępu. Możesz teraz go zaakceptować. JOSM będzie używał go w przyszłości w celu uwierzytelnienia i uzyskania praw do serwera OSM.<br><br>Klucz dostępu: </html>
174 174 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
175 175 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
176 176 <html>JOSM pomyślnie pobrał Żeton Żądania. JOSM teraz uruchomi stronę z logowanie użytkownika w zewnętrznej przeglądarce. Proszę zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła OSM, a następnie postępować według instrukcji w celu nadania praw dostępu dla Żetonu Żądania. Następnie trzeba powrócić do tego okienka i kliknąć <strong>{0}</strong><br><br>Jeśli uruchomienie zewnętrznej przeglądarki nie uda się, możesz skopiować następujący URL i wkleić go do paska adresu przeglądarki.</html>
177 177 -----
178 178 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
179 179 -----
180 180 <html>Zaznacz <strong>lokalnie usunięte obiekty</strong>, które mają być skasowane też na serwerze.</html>
181 181 <html>Zaznacz zmodyfikowane obiekty <strong>z obecnie wybranych</strong> by wysłać je do serwera.</html>
182 182 <html>Ani <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> nie są zaznaczone.<br>Proszę wybrać albo pobieranie danych OSM, albo śladów GPX, albo obie te opcje.</html>
183 183 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
184 184 <html>Proszę kliknąć na <strong>{0}</strong> aby pobrać Żeton Żądania OAuth z ''{1}''.</html>
185 185 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
186 186 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
187 187 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
188 188 -----
189 189 -----
190 190 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
191 191 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
192 192 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
193 193 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
194 194 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
195 195 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
196 196 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
197 197 <html>Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
198 198 <html>Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
199 199 <html>Uruchom w pełni automatyczną procedurę pobierania klucza dostępu z witryny OSM.<br>JOSM uzyskuje dostęp do witryny OSM w imieniu użytkownika JOSM i w pełni<br>automatycznie uwierzytelnia użytkownika i pobiera Klucz Dostępu.</html>
200 200 <html>Uruchom półautomatyczną procedurę pobierania Klucza Dostępu z witryny OSM.<br>JOSM wysyła standardowe zapytanie OAuth by dostać Żeton Żądania i <br>Klucz Dostępu. Następnie przenosi użytkownika do witryny OSM w zewnętrznej przeglądarce<br> by potwierdzić jego tożsamość i zaakceptować Żeton Żądania wcześniej wysłany przez JOSM.</html>
201 201 <html>Wybierz wszystkie ścieżki, które chcesz wyświetlić. Możesz zaznaczyć wiele ścieżek przeciągając myszkę lub użyć CTRL i kliknąć wybrane. Mapa zostanie na bieżąco uaktualniona w tle. Otwórz adresy URL poprzez podwójne kliknięcie.</html>
202 202 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 <html>Zaznacz by zapisać Klucz Dostępu w preferencjach JOSM.<br>Odznacz by używać Klucza Dostępu tylko w tej sesji JOSM.</html>
206 206 -----
207 207 <html>Wybierz które akcje wykonać dla tej warstwy klikając lewym przyciskiem myszy.<br/>Zaznacz "Wyślij" aby wysłać zmiany na serwer OSM.<br/>Zaznacz "Zapisz" aby zapisać warstwę do pliku określonego po lewej.</html>
208 208 -----
209 209 <html>Krok 1/3: Pobranie Żetonu Żądania z OAuth</html>
210 210 <html>Krok 2/3: Uwierzytelnianie i pobieranie Klucza Dostępu</html>
211 211 <html>Krok 3/3: Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu</html>
212 212 -----
213 213 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
214 214 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
215 215 <html>Zrób zdjęcie swojemu odbiornikowi GPS gdy wyświetla on czas.<br>Wyświetl to zdjęcie tutaj.<br>Następnie po prostu ustaw czas według zdjęcia i wybierz strefę czasową<hr></html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 <html>Automatyczny proces pobierania Klucza Dostępu OAuth<br>z serwera OSM nie udał się.<br><br>Proszę spróbować ponownie lub wybrać inną rodzaj procesu uwierzytelniania,<br>np. półautomatyczny lub ręczny.</html>
223 223 -----
224 224 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
225 225 -----
226 226 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
227 227 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
228 228 <html>Dane do wysłania uczestniczą w konflikcie w warstwie ''{0}''.<br>Najpierw musisz rozstrzygnąć go.</html>
229 229 -----
230 230 <html>Relacja została zmodyfikowana.<br><br>Czy chcesz zapisać zmiany?</html>
231 231 -----
232 232 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt.<br>Wiadomość o błędzie (nieprzetłumaczona):<br>{0}</html>
233 233 -----
234 234 -----
235 235 <html>Potrzeba <strong>wielu zestawów zmian</strong> by wysłać {0} obiektów. Którą strategię chcesz użyć?</html>
236 236 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
237 237 <html>Co najmniej jeden członek tej relacji wskazuje<br>na samą relację.<br>To tworzy cykliczną zależność i jest odradzane.<br>Co chcesz zrobić z tą cykliczną zależnością?</html>
238 238 <html>Nie zaznaczono obszaru do pobrania.</html>
239 239 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
240 240 <html>Ta relacja ma już jeden lub więcej członków wskazujących na<br>obiekt ''{0}''<br><br>Czy nadal chcesz dodać kolejnego członka relacji?</html>
241 241 -----
242 242 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu parsowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=400>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
243 243 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu tagowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
244 244 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako mapy jest uznawane za szkodliwe.<br>Jeśli chcesz wysłać ślady, zobacz tutaj:</html>
245 245 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer miał nowszą wersję jednego <br>z twoich węzłów, dróg lub relacji.<br><br>Kliknij <strong>{0}</strong> by synchronizować cały lokalny zbiór danych z serwerem.<br>Kliknij <strong>{1}</strong> by przerwać wysyłanie i kontynuować edycję.<br></html>
246 246 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
247 247 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ użyłeś <br>zestawu zmian {0}, który już został zamknięty o {1}.<br>Proszę wyślij zmiany ponownie używając nowego lub nadal otwartego zestawu zmian.</html>
248 248 -----
249 249 <html>Użyj zdjęcia dokładnego zegara,<br>np. pokazywanego przez odbiornik GPS</html>
250 250 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
251 251 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
252 252 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
253 253 <html>Próbujesz dodać relację do siebie samej.<br><br>To stworzy cykliczną zależność i dlatego jest odradzane.<br>Pomijam relację ''{0}''.</html>
254 254 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
255 255 -----
256 256 <html>Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu OAuth z witryny OSM. Kliknij <strong>{0}</strong> by go zaakceptować. JOSM użyje go w dalszej komunikacji by uzyskać dostęp do OSM API.</html>
257 257 -----
258 258 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
259 259 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
260 260 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 <nowy obiekt>
266 266 <nie>
267 267 <lub>
268 268 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
269 269 <znak zapytania>
270 270 -----
271 271 <strong>Uwaga:</strong> JOSM zaloguje się <strong>tylko raz</strong> używając bezpiecznego połączenia.
272 272 -----
273 273 -----
274 274 > dół
275 275 > góra
276 276 -----
277 277 -----
278 278 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
279 279 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
280 280 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
281 281 -----
282 282 -----
283 283 Naruszenie możliwości API
284 284 Wersja API: {0}
285 285 +++++
286 286 Rozebrany tor
287 287 Przerwij
288 288 Anuluj scalanie
289 289 -----
290 290 -----
291 291 O programie
292 292 O JOSM...
293 293 Akceptuj
294 294 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
295 295 -----
296 296 Dostęp do drogi
297 297 Klucz Dostępu
298 298 Klucz dostępu:
299 299 Sekretny klucz dostępu:
300 300 URL dostępu klucza:
301 301 Zakwaterowanie
302 302 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
303 303 -----
304 304 Akcja
305 305 -----
306 306 -----
307 307 Działania do wykonania
308 308 Aktywuj
309 309 -----
310 310 Aktywuj zaznzczoną warstwę
311 311 -----
312 312 Aktywne style:
313 313 Aktywne style:
314 314 Dodaj
315 315 Dodaj URL podkładu mapy
316 316 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
317 317 Dodaj węzeł...
318 318 Dodaj właściwość
319 319 Dodaj obraz
320 320 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
321 321 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
322 322 Dodaj nową ścieżkę ikon
323 323 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
324 324 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
325 325 -----
326 326 Dodaj do listy nowe źródło.
327 327 Dodaj nowy styl poprzez podanie nazwy pliku lub URL
328 328 Dodaje nowy tag
329 329 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
330 330 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
331 331 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
332 332 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
333 333 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
334 334 Dodaj pusty tag
335 335 Dodaj informacje o autorze
336 336 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
337 337 -----
338 338 Dodaje filtr.
339 339 Dodaj warstwę zdjęć {0}
340 340 Dodaj węzeł
341 341 Dodaj węzeł do drogi
342 342 Dodaj węzeł do drogi i połącz
343 343 Dodano węzeł {0}
344 344 Dodano relację {0}
345 345 -----
346 346 -----
347 347 Dodaj tagi
348 348 Dodaj tagi do wybranych obiektów
349 349 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
350 350 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
351 351 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
352 352 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
353 353 Dodaj do zaznaczenia
354 354 -----
355 355 Czy dodać wartość?
356 356 -----
357 357 Dodano drogę {0}
358 358 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
359 359 Interpolacja adresów
360 360 Adresy
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 Sztolnia
366 366 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
367 367 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
368 368 Dopasuj położenie warstwy obrazu
369 369 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Centrum administracyjne
373 373 Administracyjna
374 374 Poziom administracyjny
375 375 Zaawansowane
376 376 -----
377 377 -----
378 378 Zaawansowane parametry OAuth
379 379 Zaawansowane właściwości OAuth
380 380 Ustawienia zaawansowane
381 381 Szczegółowe informacje
382 382 Szczegółowe informacje (WWW)
383 383 Szczegółowe informacje o obiekcie
384 384 -----
385 385 Koleje linowe
386 386 +++++
387 387 Rolnictwo
388 388 Lotnisko
389 389 Lotnisko
390 390 Sklep monopolowy
391 391 Wyrównaj węzły na kole
392 392 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
393 393 wszystkie
394 394 -----
395 395 Wszystkie formaty
396 396 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
397 397 Wszystkie punkty i segmenty ścieżki będą tego samego koloru. Można to zmodyfikować w Zarządcy Warstw.
398 398 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
399 399 -----
400 400 Wszystkie typy pojazdów
401 401 Ogródki działkowe
402 402 -----
403 403 Pozwól na pobieranie twoich prywatnych śladów GPS
404 404 Pozwól na odczyt twoich preferencji
405 405 Pozwól na wysyłaniu śladów GPS
406 406 Pozwól na wysyłanie map
407 407 Pozwól na zapis twoich preferencji
408 408 Dozwolony ruch:
409 409 -----
410 410 Pozwala na otworzenie plików gpx/osm, które mają część wspólną z obecnie wyświetlanym obszarem.
411 411 Pozwala użytkownikom na anonimizowanie znaczników czasu i szybkie usunięcie części ogromnych śladów GPX.
412 412 -----
413 413 Pozwala na dodanie tagów do atrybutów wszystkich wybranych obiektów w danym obszarze na raz.
414 414 Pozwala na odfiltrowanie niepotrzebnych śladów GPS.
415 415 Pozwala na bezpośredni import do JOSM plików w różnych formatach.
416 416 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
417 417 -----
418 418 Kanał alfa
419 419 Chata alpejska
420 420 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
421 421 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
422 422 zmień także nazwę pliku
423 423 -----
424 424 -----
425 425 -----
426 426 -----
427 427 Futbol amerykański
428 428 Liczba kabli
429 429 Pojemność
430 430 Ilość stopni
431 431 Natężenie
432 432 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
433 433 Pusta wartość usunie znacznik.
434 434 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
435 435 Wystąpił błąd przy próbie dopasowania zdjęć do ścieżki GPX. Możesz ustawiając suwaki ręcznie dopasować zdjęcia.
436 436 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
437 437 -----
438 438 Przyciąganie do kątów
439 439 -----
440 440 Adnotacja
441 441 -----
442 442 Zastosuj
443 443 Zastosuj zmiany
444 444 Zastosuj szablon
445 445 Zastosuj rozwiązanie
446 446 Zastosuj rolę
447 447 Zastosuj rolę:
448 448 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
449 449 Zastosuj rozwiązane konflikty
450 450 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
451 451 Zastosuj wybrane zmiany
452 452 -----
453 453 Przypisz tagi do zestawu zmian, do którego zmiany są wysyłane
454 454 Zastosuj zmiany
455 455 Zastosuj adres kafelka
456 456 Zastosuj zmiany i zamknij okno
457 457 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
458 458 Zastosować?
459 459 -----
460 460 +++++
461 461 Wykopalisko archeologiczne
462 462 Łucznictwo
463 463 Kontynuować?
464 464 obszar
465 465 Niezamknięty obszar
466 466 Tereny wokół miejsc
467 467 Obszary zawierają ten sam segment
468 468 Centrum kulturalne
469 469 Sztuka
470 470 Pytaj przed aktualizacją
471 471 -----
472 472 Skojarzone ulice
473 473 -----
474 474 -----
475 475 Lekkoatletyka
476 476 Uwaga: Używaj jedynie rzeczywistych klawiszy klawiatury!
477 477 Atrakcja
478 478 -----
479 479 Dźwięk
480 480 -----
481 481 Ustawienia audio
482 482 Markery audio z {0}
483 483 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
484 484 Etykietowanie punktów audio
485 485 +++++
486 486 Audioprzewodnik
487 487 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
488 488 Australijski football
489 489 Uwierzytelnij
490 490 Uwierzytelnij wprowadzoną nazwą użytkownika i hasłem.
491 491 -----
492 492 Uwierzytelnianie OSM przy pomocy API ''{0}'' nie powiodło się. Proszę wprowadź poprawną nazwę użytkownika i poprawne hasło.
493 493 -----
494 494 Uwierzytelniam sesję użytkownika ''{0}''
495 495 Uwierzytelnianie
496 496 Uwierzytelnienie nie powiodło się
497 497 Błąd uwierzytelniania
498 498 Autor
499 499 -----
500 500 Autoryzacja nie powiodła się
501 501 Pozwól JOSM na dostęp do API OSM.
502 502 URL autoryzacji:
503 503 Autoryzuj
504 504 Uwierzytelniam Żeton Żądania OAuth ''{0}'' na witrynie OSM...
505 505 Uwierzytelniam żeton żądania ''{0}''...
506 506 Autorzy
507 507 Automatycznie
508 508 -----
509 509 Automatyczne ładowanie kafelek
510 510 Aktywne automatyczne zapisywanie
511 511 Częstość zapisywania (sekundy)
512 512 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
513 513 Domyślny zoom automatyczny:
514 514 -----
515 515 -----
516 516 Domyślne ładowanie kafelek:
517 517 Bankomat
518 518 Automatyczne pobieranie
519 519 Automatyczna korekcja tagów
520 520 -----
521 521 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
522 522 Dostępne
523 523 Wpisy dostępne domyślnie:
524 524 Dostępne szablony
525 525 Dostępne role
526 526 Dostępne style:
527 527 +++++
528 528 -----
529 529 +++++
530 530 Okno życia
531 531 Wstecz
532 532 Warunki korzystania z tła
533 533 Tło:
534 534 Oparcie
535 535 -----
536 536 Błędne żądanie
537 537 -----
538 538 Piekarnia
539 539 -----
540 540 -----
541 541 +++++
542 542 +++++
543 543 -----
544 544 Przeszkody
545 545 +++++
546 546 Podstawowe
547 547 Zbiornik wodny
548 548 Koszykówka
549 549 baterie
550 550 Pole bitwy
551 551 -----
552 552 Zatoka
553 553 Plaża
554 554 Siatkówka plażowa
555 555 Radiolatarnia
556 556 -----
557 557 -----
558 558 Ławka
559 559 Sklep z napojami
560 560 Rowery
561 561 wynajem rowerów
562 562 naprawa rowerów
563 563 sprzedaż rowerów
564 564 mycie rowerów (za opłatą)
565 565 Ogródek piwny
566 566 Sklep rowerowy
567 567 +++++
568 568 Biodiesel
569 569 Pusta warstwa
570 570 Betonowy blok
571 571 Niebieski:
572 572 Zawartość
573 573 Stocznia
574 574 Słupek drogowy
575 575 Księgarnia
576 576 Nazwa zakładki
577 577 Zakładki
578 578 Przejście graniczne
579 579 Nazwa systematyczna
580 580 Bule
581 581 Granice
582 582 Granica
583 583 Kamień graniczny
584 584 Powielone węzły granic
585 585 Rodzaj granicy
586 586 Wybrany obszar
587 587 -----
588 588 Granice
589 589 Butik
590 590 Gra w kule
591 591 Marka
592 592 Most
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Teren poprzemysłowy
596 596 Kozioł oporowy
597 597 Raporty o błędach
598 598 Budynek
599 599 Powielone węzły budynków
600 600 Budynek wewnątrz budynku.
601 601 Budowanie menu głównego
602 602 -----
603 603 -----
604 604 Autobus torowy
605 605 Peron autobusowy
606 606 Dworzec autobusowy
607 607 Przystanek autobusowy
608 608 -----
609 609 Rzeźnik
610 610 +++++
611 611 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
612 612 -----
613 613 -----
614 614 -----
615 615 -----
616 616 -----
617 617 -----
618 618 Kolej linowa
619 619 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
620 620 Kawiarnia
621 621 Przeliczam pobierany obszar
622 622 Przejdź do edytora relacji
623 623 Edytuj wybraną relację
624 624 -----
625 625 Kemping
626 626 Pole namiotowe
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 Futbol kanadyjski
631 631 Kanał
632 632 Anuluj
633 633 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
634 634 Anuluj autentykację
635 635 Anuluj zamykanie zestawów zmian
636 636 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
637 637 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
638 638 Anuluj operację
639 639 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
640 640 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
641 641 Anuluj przesyłanie
642 642 Anuluj, kontynuuj edycję
643 643 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
644 644 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
645 645 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
649 649 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
650 650 -----
651 651 -----
652 652 Nie można usunąć węzła zawierającego tagi
653 653 Nie można usunąć węzła, do którego odnosi się wiele obiektów
654 654 Nie można użyć odwzorowania "{0}"
655 655 -----
656 656 -----
657 657 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
658 658 -----
659 659 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
660 660 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
661 661 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
662 662 Nie mogę umieścić węzła poza obszarem świata.
663 663 -----
664 664 -----
665 665 -----
666 666 -----
667 667 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
668 668 Kajakarstwo
669 669 puszki
670 670 Pojemność
671 671 Pojemność całkowita
672 672 Samochód
673 673 Dealer samochodowy
674 674 Kemping
675 675 Ładunek
676 676 Gotówka
677 677 Zamek
678 678 -----
679 679 Przeszkoda dla bydła
680 680 Wejście do jaskini
681 681 Cmentarz
682 682 Wyśrodkuj widok
683 683 Wyciąg krzesełkowy
684 684 Chata górska
685 685 Zmień właściwości
686 686 Zmienić kierunek?
687 687 -----
688 688 -----
689 689 -----
690 690 Zmień węzeł {0}
691 691 Zmień relację
692 692 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
693 693 Zmień relację {0}
694 694 Zmień rozdzielczość
695 695 -----
696 696 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
697 697 Zmień zaznaczenie
698 698 Zmień widziany obszar
699 699 Zmień drogę {0}
700 700 Zmieniono węzły {0}
701 701 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
702 702 ID zestawu zmian:
703 703 Menedżer zestawów zmian
704 704 Menedżer zestawów zmian
705 705 Zamknięto changeset
706 706 Komentarz zmian:
707 707 Spodziewane: ID grupy zmian
708 708 Numer zestawu zmian:
709 709 Informacje o zestawie zmian
710 710 Zestaw zmian jest pełny
711 711 Zestaw zmian {0}
712 712 Zestaw zmian:
713 713 Zestawy zmian
714 714 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
715 715 Stacja ładowania
716 716 Wyszukaj FIXME
717 717 Sprawdź na serwerze
718 718 Sprawdź klucze właściwości.
719 719 Sprawdź wartości właściwości.
720 720 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
721 721 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
722 722 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
727 727 Sprawdza, że wszyscy użytkownicy tworzący lub modyfikujący dany obiekt zgodzili się na zmianę licencji.
728 728 Błędy sumy kontrolnej: {0}
729 729 Drogeria
730 730 +++++
731 731 Relacje podrzędne
732 732 Komin
733 733 chiński
734 734 Wybierz
735 735 Wybierz kolor
736 736 Wybierz kolor dla {0}
737 737 Wybierz jedną z gotowych licencji
738 738 Wybierz wartość
739 739 Wynierz typ obiektu OSM
740 740 Wybierz serwer do wyszukiwania:
741 741 Wybierz widoczne ścieżki
742 742 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
743 743 Kościół
744 744 Kino
745 745 +++++
746 746 Miasto
747 747 Granica miasta
748 748 Mury miejskie
749 749 Nazwa miejscowości
750 750 Cywilna
751 751 Typ Klasy
752 752 Wyczyść
753 753 Czyści bufor operacji do wycofania.
754 754 Wyszyść pole tekstowe
755 755 Czyści listę ostatnio otwartych plików
756 756 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
757 757 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
758 758 -----
759 759 Kliknij komórkę aby zmienić ścieżkę pliku.
760 760 Kliknij tutaj aby wybrać ścieżkę do zapisu
761 761 Kliknij drogę by zacząć poprawiać jej kształt.
762 762 -----
763 763 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
764 764 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
765 765 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
766 766 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
767 767 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
768 768 Kliknij aby przerwać wysyłanie
769 769 -----
770 770 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
771 771 Kliknij aby przerwać trwającą operację
772 772 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
773 773 Kliknij aby zamknąć
774 774 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
775 775 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
776 776 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
777 777 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
778 778 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
779 779 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
780 780 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
781 781 -----
782 782 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
783 783 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
784 784 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
785 785 Kliknij by odrzuć zmiany i zamknąć edytor relacji
786 786 -----
787 787 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
788 788 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
789 789 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
790 790 -----
791 791 Kliknij by przenieść się do formularza edycji praw dostępu na witrynie JOSM.
792 792 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
793 793 Kliknij by pobrać Żeton Żądania
794 794 -----
795 795 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
796 796 Kliknij by powrócić do edytora relacji i kontynuować edycję
797 797 -----
798 798 Kliknij by zapisać zmiany i zamknąć edytor
799 799 -----
800 800 Kliknij aby rozpocząć szukanie
801 801 -----
802 802 -----
803 803 Kliknij by przetestować Klucz Dostępu
804 804 -----
805 805 -----
806 806 Klif
807 807 Wspinaczka
808 808 Zegar
809 809 Zamknij
810 810 Zamknij mimo to
811 811 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
812 812 Zamknij zestawy zmian
813 813 Zamknij okno i porzuć pobieranie
814 814 Zamknij otwarte zestawy zmian
815 815 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
816 816 Zamknij okno
817 817 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
818 818 Zamknij okno i zaakceptuj Klucz Dostępu
819 819 Zamknij okno i anuluj uwierzytelnianie
820 820 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
821 821 Zamyka wybrane zestawy zmian
822 822 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
823 823 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
824 824 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
825 825 Zamknięte po -
826 826 Zamknięty
827 827 Zamknięty:
828 828 Opis
829 829 Opis
830 830 Zamyka otwarte zestawy zmian
831 831 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
832 832 Zamykanie zestawu zmian
833 833 Zamykam zestaw zmian {0}
834 834 Zamykanie zestawu zmian...
835 835 Odzież
836 836 Wybrzeże
837 837 -----
838 838 na monety
839 839 Szkoła wyższa
840 840 Kolor
841 841 Kolor (hex)
842 842 Nazwa Koloru:
843 843 Kolory
844 844 -----
845 845 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według dokładności pozycji (HDOP). Twoje urządzenie GPS musi zapisywać tą informację.
846 846 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według kierunku
847 847 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według ich znaczników czasu.
848 848 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według prędkości
849 849 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
850 850 Kolor
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 Połącz drogi
856 856 -----
857 857 Łączy kilka dróg w jedną.
858 858 Połącz {0} dróg
859 859 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
860 860 Historia poleceń
861 861 Komentarz
862 862 Komentarz:
863 863 Obszar biur i usług
864 864 Miejsce publiczne
865 865 Ustawienia
866 866 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
867 867 Centrum społeczne
868 868 Porównaj
869 869 -----
870 870 Sklep komputerowy
871 871 Cukiernia
872 872 Konfiguracja stron wtyczek
873 873 Ustawienia zaawansowane
874 874 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
875 875 Konfiguruj strony...
876 876 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
877 877 Konfiguruj pasek narzędzi
878 878 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
879 879 Konfiguruj czy używać serwera proxy
880 880 Konfiguruj tożsamość użytkownika i sposób jej potwierdzania w serwerze OSM
881 881 Potwierdź czyszczenie
882 882 -----
883 883 Potwierdzaj ręcznie wszystkie akcje zdalnego sterowania
884 884 Potwierdź pustą rolę
885 885 Konflikt
886 886 -----
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 -----
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 -----
906 906 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
907 907 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
908 908 Konflikty
909 909 Wykryto konflikty
910 910 -----
911 911 Konflikty podczas łączenia elementów
912 912 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
913 913 -----
914 914 Konflikty: {0} nierozwiązanych
915 915 Połącz istniejący drogę z węzłem
916 916 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
917 917 Ustawienia połączenia
918 918 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
919 919 -----
920 920 W budowie
921 921 Budowa
922 922 Klucz odbiorcy:
923 923 Sekretny klucz odbiorcy:
924 924 -----
925 925 -----
926 926 Kontakt:
927 927 Łączenie z serwerem OSM...
928 928 Łączenie z serwerem...
929 929 Zawartość
930 930 Kontynent
931 931 Kontynuuj
932 932 Kontynuuj jak jest
933 933 Kontynuuj rozwiązywanie
934 934 Kontynuuj
935 935 Kontynuowanie przesyłania
936 936 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
937 937 Kontynuuj mimo to
938 938 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
939 939 Autorzy
940 940 Sklep osiedlowy
941 941 -----
942 942 Konwertuj na warstwę GPX
943 943 Przekształć w warstwę danych
944 944 Przekonwertowany z: {0}
945 945 Współrzędne
946 946 -----
947 947 -----
948 948 Współrzędne:
949 949 -----
950 950 Kopiuj
951 951 Kopiuj współrzędne
952 952 Kopiuj Klucz/Wartość
953 953 Kopiuj Wartość
954 954 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
955 955 -----
956 956 -----
957 957 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 Kopia warstwy {0}
963 963 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
964 964 Kopiuj klucze i wartości wszystkich tagów do schowka
965 965 Kopiuj klucz i wartość wybranego tagu do schowka
966 966 Kopiuj wartość wybranego tagu do schowka
967 967 -----
968 968 -----
969 969 -----
970 970 -----
971 971 Skopiuj do schowka i zamknij
972 972 Kopia nr {1} warstwy {0}
973 973 Prawa autorskie (URL)
974 974 Prawa autorskie - rok
975 975 Punkt ksero
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
980 980 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
981 981 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
982 982 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
983 983 -----
984 984 Nie znaleziono typu elementu
985 985 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
986 986 Nie można zaimportować "{0}".
987 987 Nie można zaimportować plików.
988 988 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
989 989 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
990 990 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
991 991 -----
992 992 Nie można odczytać "{0}"
993 993 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania {0}
994 994 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
995 995 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}\nCzy chcesz go zatrzymać?
996 996 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
997 997 -----
998 998 Brak możliwości ściągnięcia listy otwartych zestawów zmian ponieważ<br>JOSM nie zna twojej tożsamości.<br>\r\nAlbo pracujesz anonimowo albo nie masz prawa poznać tożsamości<br> użytkownika, w imieniu którego pracujesz.
999 999 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1000 1000 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
1001 1001 -----
1002 1002 Kraj
1003 1003 Kod kraju
1004 1004 Okręg
1005 1005 Sąd
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 Zakryte sztuczne jezioro
1009 1009 Dźwig
1010 1010 Utwórz okrąg
1011 1011 -----
1012 1012 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1013 1013 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1014 1014 -----
1015 1015 Tworzy nową warstwę mapy.
1016 1016 Tworzy nową relację
1017 1017 -----
1018 1018 Tworzenie obszarów.
1019 1019 -----
1020 1020 Utwórz zakładkę
1021 1021 Twórz znaczniki przy czytaniu GPX
1022 1022 Utwórz wielokąt złożony
1023 1023 Tworzy wielokąt złożony
1024 1024 Utwórz nowy węzeł.
1025 1025 Utwórz nowe obiekty
1026 1026 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
1027 1027 Utworzono
1028 1028 Utworzony
1029 1029 Data utworzenia:
1030 1030 Stworzone przed -
1031 1031 Stworzony przez:
1032 1032 Utworzony:
1033 1033 -----
1034 1034 Tworzenie zestawu zmian...
1035 1035 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1036 1036 na karty kredytowe
1037 1037 Krykiet
1038 1038 Krykiet - siatki
1039 1039 Krokiet
1040 1040 Przejazd na rowerze
1041 1041 Przejazd na koniu
1042 1042 Przejście przez tory
1043 1043 opiekun na przejściu dla pieszych
1044 1044 Przecinające się budynki
1045 1045 Rodzaj przejazdu
1046 1046 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1047 1047 -----
1048 1048 Przecinające się drogi
1049 1049 Ctrl, aby połączyć z najbliższym węzłem
1050 1050 Kuchnia
1051 1051 Kultura
1052 1052 Bieżące zaznaczenie
1053 1053 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1054 1054 -----
1055 1055 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
1056 1056 -----
1057 1057 Obecnie nie jest zaznaczony obszar do pobrania. Proszę najpierw zaznaczyć obszar
1058 1058 Sklep z zasłonami
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 Link WMS
1062 1062 Dostosuj kolor
1063 1063 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1064 1064 Dostosuj rysowanie ścieżki
1065 1065 wykop
1066 1066 Przegroda dla rowerzystów
1067 1067 Pas dla rowerzystów
1068 1068 Ścieżka rowerowa
1069 1069 Ścieżka rowerowa (po lewej)
1070 1070 Ścieżka rowerowa (po prawej)
1071 1071 Zapętlone zależności między relacjami
1072 1072 kolarstwo
1073 1073 Zapętlone zależności.
1074 1074 Czechy CUZK:KM
1075 1075 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1076 1076 +++++
1077 1077 +++++
1078 1078 Tama
1079 1079 Błąd danych
1080 1080 Warstwa danych {0}
1081 1081 -----
1082 1082 Źródło i typ danych:
1083 1083 Źródła danych
1084 1084 Weryfikacja danych
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1088 1088 Test zgodności zestawu danych
1089 1089 Data
1090 1090 Data:
1091 1091 Data:
1092 1092 na karty debetowe
1093 1093 Zdecyduj jak wysłać dane i który zestaw zmian użyć
1094 1094 Stopnie dziesiętne
1095 1095 Decyzja
1096 1096 -----
1097 1097 Zmniejsz
1098 1098 Ścieżka do jazdy konnej
1099 1099 Dedykowana ścieżka rowerowa
1100 1100 Ścieżka dla pieszych
1101 1101 Domyślny
1102 1102 Domyślny (ustalony automatycznie)
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 Wartość domyślna: {0}
1106 1106 Usuń
1107 1107 -----
1108 1108 Usuń plik z dysku
1109 1109 Tryb kasowania
1110 1110 Usuń właściwość
1111 1111 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1112 1112 Potwierdź usunięcie.
1113 1113 Usuń powielone relacje
1114 1114 Usuń powielone drogi
1115 1115 Usuwa filtr.
1116 1116 Usuń z relacji
1117 1117 Usuń plik ze zdjęciem z dysku
1118 1118 Usunąć niekompletnych członków?
1119 1119 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1120 1120 Usunięto węzeł {0}
1121 1121 Usuwanie węzłów lub dróg.
1122 1122 Usuń teraz
1123 1123 Usuwa obiekty
1124 1124 Usunięto relację {0}
1125 1125 -----
1126 1126 Kasuje relacje
1127 1127 Usuwa wybrane obiekty
1128 1128 Usuwa obecnie edytowaną relację
1129 1129 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1130 1130 Usuń zaznaczoną warstwę.
1131 1131 Usuwa zaznaczoną relację.
1132 1132 Usuń z listy wybrane źródło.
1133 1133 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1134 1134 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1135 1135 Usunięto drogę {0}
1136 1136 Usunięto
1137 1137 Usunięto "{0}"
1138 1138 Usunięte:
1139 1139 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1140 1140 -----
1141 1141 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1142 1142 Usunięte lub przeniesione obiekty
1143 1143 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 Delikatesy
1147 1147 Wyznanie
1148 1148 Dentysta
1149 1149 Dom towarowy
1150 1150 Przestarzałe (aktualnie nie używane) tagi.
1151 1151 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1152 1152 Głębokość w metrach
1153 1153 Opis
1154 1154 -----
1155 1155 Opis: {0}
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 Szczegółowość
1159 1159 Szczegóły
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 Średnica (w mm)
1164 1164 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1165 1165 Diesel (olej napędowy)
1166 1166 Ultimate Diesel (GTL)
1167 1167 Diesel dla ciężarówek
1168 1168 Poziom trudności
1169 1169 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1170 1170 Kierunek
1171 1171 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1172 1172 -----
1173 1173 Zablokuj
1174 1174 Zablokuj wtyczkę
1175 1175 Porzuć
1176 1176 realizacja recept
1177 1177 Wyświetlacz
1178 1178 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1179 1179 Ustawienia wyświetlania
1180 1180 -----
1181 1181 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1182 1182 Wyświetlaj przyciski w narzędziach z prawej strony okna tylko gdy myszka jest wewnątrz danego narzędzia
1183 1183 Wyświetlaj współrzędne jako
1184 1184 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1185 1185 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1186 1186 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1187 1187 -----
1188 1188 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1189 1189 Wyświetlaj menu "Audio"
1190 1190 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1191 1191 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1192 1192 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1193 1193 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1194 1194 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1195 1195 Wyświetla tagi zestawu zmian
1196 1196 -----
1197 1197 -----
1198 1198 Rozmieść węzły
1199 1199 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1200 1200 nieczynna
1201 1201 Nieużywany tor
1202 1202 Rów
1203 1203 Porzuć zmiany
1204 1204 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1205 1205 Nie rysuj strzałek jeśli nie są one oddalone co najmniej tyle od siebie.
1206 1206 -----
1207 1207 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1208 1208 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1209 1209 Nic nie rób
1210 1210 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1211 1211 -----
1212 1212 Sklep dla majsterkowiczów
1213 1213 Dok
1214 1214 Lekarz
1215 1215 Wybieg dla psów
1216 1216 Wyścigi psów
1217 1217 Podwójny konflikt
1218 1218 W dół
1219 1219 Pobierz
1220 1220 Pobierz relacje podrzędne
1221 1221 Pobierz dane
1222 1222 -----
1223 1223 Pobierz dane.
1224 1224 Pobierz członków
1225 1225 Pobiera obiekt wg ID
1226 1226 Pobierz wtyczkę
1227 1227 Pobierz geopozycjonowany obraz
1228 1228 Pobierz wybrane relacje
1229 1229 Adres URL
1230 1230 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1231 1231 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1232 1232 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1233 1233 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1234 1234 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1235 1235 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1236 1236 Pobierz jako nową warstwę
1237 1237 Pobierz zawartość zestawu zmian
1238 1238 Pobierz zestawy zmian
1239 1239 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1240 1240 Pobierz zawartość
1241 1241 Pobiera dane
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 Pobierz wszystko pomiędzy:
1245 1245 -----
1246 1246 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1247 1247 Pobierz z OSM...
1248 1248 Pobierz niekompletnych członków
1249 1249 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1250 1250 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1251 1251 Pobierz listę
1252 1252 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1253 1253 Pobierz członków
1254 1254 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1255 1255 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1256 1256 Pobierz w pobliżu:
1257 1257 Pobierz teraz
1258 1258 Pobierz obiekt
1259 1259 Pobierz obiekt…
1260 1260 Pobrane obiekty
1261 1261 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1262 1262 Pobierz obiekty do nowej warstwy
1263 1263 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1264 1264 Pobieranie listy wtyczek...
1265 1265 Pobierz wtyczki
1266 1266 Pobieranie przekierowanie do ''{0}''
1267 1267 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1268 1268 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1269 1269 -----
1270 1270 Pobierz obiekty należące do relacji
1271 1271 Pobieranie relacji
1272 1272 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1273 1273 Pobierz zaznaczone relacje
1274 1274 -----
1275 1275 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1276 1276 Pobierz ramkę granicy jako dane w formacie gps
1277 1277 Pobiera zawartość zestawu zmian
1278 1278 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1279 1279 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1280 1280 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1281 1281 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1282 1282 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z)
1283 1283 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z) jako dane w formacie gps
1284 1284 Pobierz widoczne kafle
1285 1285 Ściąga z openstreetmap.org twoje ślady GPX.
1286 1286 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1287 1287 Pobrane dane GPX
1288 1288 -----
1289 1289 Pobieracz:
1290 1290 -----
1291 1291 Pobieranie danych GPS
1292 1292 Pobieranie danych OSM...
1293 1293 Pobieranie wtyczki {0}...
1294 1294 Pobieranie wiadomości dnia
1295 1295 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1296 1296 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1297 1297 Pobieranie zestawów zmian...
1298 1298 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1299 1299 Pobieranie danych
1300 1300 -----
1301 1301 Pobieranie z serwera OSM...
1302 1302 Pobieranie historii...
1303 1303 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1304 1304 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1305 1305 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1306 1306 Pobieranie powiązanych relacji...
1307 1307 Pobieranie powiązanych dróg...
1308 1308 Pobieranie relacji {0}
1309 1309 Pobiera dane z OSM znajdujące się wzdłuż drogi.
1310 1310 Wyciąg orczykowy
1311 1311 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1312 1312 -----
1313 1313 -----
1314 1314 Odpływ
1315 1315 Rysowanie
1316 1316 Rysuj strzałki kierunkowe
1317 1317 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP
1318 1318 Rysuj okręgi na postawie wartości HDOP.
1319 1319 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1320 1320 -----
1321 1321 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1322 1322 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1323 1323 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1324 1324 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1325 1325 Rysuj duże punkty GPS
1326 1326 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1327 1327 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1328 1328 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1329 1329 Tworzenie węzłów i dróg.
1330 1330 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1331 1331 Rysuj tylko kontury obszarów
1332 1332 Pokazuj linię pomocniczą za kursorem
1333 1333 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1334 1334 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1335 1335 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1336 1336 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1337 1337 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1338 1338 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1339 1339 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1340 1340 Szerokość rysowania linii GPX
1341 1341 Woda do picia
1342 1342 -----
1343 1343 Szkoła jazdy
1344 1344 Pralnia chemiczna
1345 1345 Rozmnóż w {0} węzłów
1346 1346 Powiel
1347 1347 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1348 1348 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1349 1349 Powiela zaznaczone obiekty.
1350 1350 Skopiuj warstwę
1351 1351 Powielone węzły
1352 1352 Powielone relacje
1353 1353 Powielone węzły drogi
1354 1354 Powielone drogi
1355 1355 -----
1356 1356 Ukrywaj przyciski w bocznym panelu
1357 1357 -----
1358 1358 +++++
1359 1359 E10 (bioetanol 10%)
1360 1360 E85 (bioetanol 85%)
1361 1361 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1362 1362 BŁĄD
1363 1363 -----
1364 1364 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1365 1365 -----
1366 1366 Wschód
1367 1367 -----
1368 1368 Edycja
1369 1369 Edycja kręgli
1370 1370 -----
1371 1371 Edycja informacji o adresach
1372 1372 Edycja interpolacji adresów
1373 1373 Edycja sztolni
1374 1374 Edycja granicy administracyjnej
1375 1375 Edycja lotniska
1376 1376 Edycja sklepu monopolowego
1377 1377 Edycja ogródków działkowych
1378 1378 Edycja chaty alpejskiej
1379 1379 Edycja futbolu amertkańskiego
1380 1380 Edycja wykopaliska archeologicznego
1381 1381 Edycja łucznictwa
1382 1382 Edycja centrum kulturalnego
1383 1383 Edycja obiektu sztuki
1384 1384 Edycja lekkoatletyki
1385 1385 Edycja atrakcji turystycznej
1386 1386 Edycja futbolu australijskiego
1387 1387 Edycja bankomatu
1388 1388 Edycja okna życia
1389 1389 Edycja piekarni
1390 1390 Edycja banku
1391 1391 Edycja baru
1392 1392 Edycja baseballu
1393 1393 Edycja zbiornika wodnego
1394 1394 Edycja koszykówki
1395 1395 Edycja pola bitwy
1396 1396 Edycja zatoki
1397 1397 Edycja plaży
1398 1398 Edycja siatkówki plażowej
1399 1399 Edycja radiolatarni
1400 1400 Edycja sklepu z napojami
1401 1401 Edycja parkingu dla rowerów
1402 1402 Edycja wypożyczalni rowerów
1403 1403 Edycja warsztatu rowerowego
1404 1404 Edycja ogródka piwnego
1405 1405 Edycja stoczni
1406 1406 Edycja słupka drogowego
1407 1407 Edycja księgarni
1408 1408 Edycja przejścia granicznego
1409 1409 Edycja boiska do gry w boule
1410 1410 Edycja granicy
1411 1411 Edycja kamienia granicznego
1412 1412 Edycja butiku
1413 1413 Edycja gry w kule
1414 1414 Edycja mostu
1415 1415 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1416 1416 Edycja terenu poprzemysłowego
1417 1417 -----
1418 1418 -----
1419 1419 Edycja autobusu torowego
1420 1420 Edycja peronu autobusowego
1421 1421 Edycja dworca autobusowego
1422 1422 Edycja przystanku autobusowego
1423 1423 Edycja sklepu mięsnego
1424 1424 Edycja kolei linowej
1425 1425 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1426 1426 Edycja kawiarni
1427 1427 Edycja pola namiotowego
1428 1428 Edycja futbolu kanadyjskiego
1429 1429 Edycja kanału
1430 1430 Edycja kajakarstwa
1431 1431 Edycja wypożyczalni samochodów
1432 1432 Edycja warsztatu samochodowego
1433 1433 Edycja punktu carsharingu
1434 1434 Edycja warsztatu samochodowego
1435 1435 Edycja myjni samochodowej
1436 1436 Edycja kempingu
1437 1437 Edycja zamku
1438 1438 Edycja przeszkody dla bydła
1439 1439 Edycja wejścia do jaskini
1440 1440 Edycja cmentarza
1441 1441 Edycja wyciągu krzesełkowego
1442 1442 Edycja chaty górskiej
1443 1443 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1444 1444 Edycja drogerii
1445 1445 Edycja komina
1446 1446 Edycja kina
1447 1447 Edycja miasta
1448 1448 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1449 1449 Edycja granicy cywilnej
1450 1450 Edycja klifu
1451 1451 Edycja wspinaczki
1452 1452 Edycja zegaru
1453 1453 Edycja sklepu odzieżowego
1454 1454 Edycja zbiornika gazu
1455 1455 Edycja szkoły wyższej
1456 1456 Edycja obszaru biur i usług
1457 1457 Edycja miejsca publicznego
1458 1458 Edycja sklepu komputerowego
1459 1459 Edycja cukierni
1460 1460 Edycja terenu budowy
1461 1461 Edycja kontaktu
1462 1462 -----
1463 1463 Edycja kontynentu
1464 1464 Edycja sklepu osiedlowego
1465 1465 Edycja punktu ksero
1466 1466 Edycja kraju
1467 1467 Edycja okręgu / hrabstwa
1468 1468 Edycja siedziby sądu
1469 1469 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1470 1470 Edycja dźwigu
1471 1471 Edycja krykietu
1472 1472 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1473 1473 Edycja miejsca do gry w krokieta
1474 1474 Edycja przejścia dla pieszych
1475 1475 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1476 1476 Edycja pasa dla rowerzystów
1477 1477 Edycja ścieżki rowerowej
1478 1478 Edycja jazdy na rowerze
1479 1479 Edycja tamy
1480 1480 Edycja sklepu z delikatesami
1481 1481 Edycja dentysty
1482 1482 Edycja domu towarowego
1483 1483 -----
1484 1484 -----
1485 1485 Edycja opuszczonych torów
1486 1486 Edytuj rów
1487 1487 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1488 1488 Edycja doku
1489 1489 Edycja lekarza
1490 1490 Edycja wybiegu dla psów
1491 1491 Edycja wyścigów psów
1492 1492 Edycja wyciągu orczykowego
1493 1493 Edycja odpływu
1494 1494 Edycja punktu z wodą pitną
1495 1495 Edycja szkoły jazdy
1496 1496 Edycja palni chemicznej
1497 1497 Edycja sklepu elektronicznego
1498 1498 Edycja ambasady
1499 1499 -----
1500 1500 -----
1501 1501 Edycja wejścia
1502 1502 Edycja jeździectwa
1503 1503 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1504 1504 Edycja fabryki
1505 1505 -----
1506 1506 Edycja gruntów rolnych
1507 1507 Edycja zagrody
1508 1508 Edycja restauracji fast-food
1509 1509 Edycji hali górskiej
1510 1510 Edycja trasy promu
1511 1511 Edycja terminalu promowego
1512 1512 Edycja hydrantu
1513 1513 Edycja straży pożarnej
1514 1514 Edycja miejsca do wędkowania
1515 1515 Edycja schodów
1516 1516 Edycja kwiaciarni
1517 1517 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1518 1518 Edycja ścieżki dla pieszych
1519 1519 Edycja brodu
1520 1520 Edycja lasu
1521 1521 Edycja fontanny
1522 1522 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1523 1523 Edycja stacji benzynowej
1524 1524 Edycja sklepu meblowego
1525 1525 Edycja futbolu gaelickiego
1526 1526 Edycja obszaru garaży
1527 1527 Edycja ogrodu
1528 1528 Edycja centrum ogrodniczego
1529 1529 Edycja zbiornika gazu
1530 1530 Edycja bramy
1531 1531 Edycja lodowca
1532 1532 Edycja golfu
1533 1533 Edycja pola golfowego
1534 1534 -----
1535 1535 Edycja trawnika
1536 1536 Edycja cmentarza przykościelnego
1537 1537 Edycja terenu pod zabudowę
1538 1538 Edycja sklepu warzywnego
1539 1539 Edycja szklarni ogrodniczej
1540 1540 Edycja ostrogi regulacyjnej
1541 1541 Edycja kwatery turystycznej
1542 1542 Edycja gimnastyki
1543 1543 Edycja salonu fryzjerskiego
1544 1544 Edycja przystanku kolejowego
1545 1545 Edycja przysiółka
1546 1546 -----
1547 1547 Edycja sklepu z narzędziami
1548 1548 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1549 1549 Edycja wrzosowiska
1550 1550 Edycja lądowiska dla helikopterów
1551 1551 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1552 1552 Edytuj drogę
1553 1553 Edycja drogi w budowie
1554 1554 Edycja miejsca do gry w hokeja
1555 1555 Edycja wyścigów konnych
1556 1556 Edycja szpitala
1557 1557 Edycja hostelu
1558 1558 Edycja hotelu
1559 1559 Edycja ambony strzelniczej
1560 1560 Edycja obszar przemysłowego
1561 1561 Edycja wyspy
1562 1562 Edycja wysepki
1563 1563 Edycja pojedynczych zabudowań
1564 1564 -----
1565 1565 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1566 1566 Edycja jubilera
1567 1567 Edycja skrzyżowania
1568 1568 Edycja kartingu
1569 1569 Edycja przedszkola
1570 1570 Edycja kiosku
1571 1571 -----
1572 1572 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1573 1573 Edycja lądu
1574 1574 Edycja wysypiska śmieci
1575 1575 Edycja pralni samoobsługowej
1576 1576 Edycja biblioteki
1577 1577 Edycja szlabanu
1578 1578 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1579 1579 Edycja latarni morskiej
1580 1580 Edycja strefy zamieszkania
1581 1581 Edycja okolicy
1582 1582 -----
1583 1583 Edycja centrum handlowego
1584 1584 Edycja mariny
1585 1585 Edycja placu targowego
1586 1586 Edycja łąki
1587 1587 Edycja stacji pomiaru
1588 1588 Edycja miejsca pamięci
1589 1589 Edycja obszaru wojskowego
1590 1590 Edycja szybu
1591 1591 Edycja minigolfa
1592 1592 -----
1593 1593 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1594 1594 Edycja lotniska dla modeli
1595 1595 Edycja kantoru
1596 1596 Edycja toru jednoszynowego
1597 1597 Edycja pomnika
1598 1598 Edycja motelu
1599 1599 Edycja motocrossu
1600 1600 Edycja parkingu dla motocykli
1601 1601 Edycja sportów motorowych
1602 1602 Edycja autostrady
1603 1603 Edycja skrzyżowania autostrad
1604 1604 Edycja dojazdu do autostrady
1605 1605 Edycja przełęczy
1606 1606 Edycja błot
1607 1607 Edycja różnych sportów
1608 1608 Edycja multipolygonu
1609 1609 Edycja muzeum
1610 1610 Edycja sklepu z instrumentami
1611 1611 Edycja toru kolei wąskotorowej
1612 1612 Edycja granicy narodowej
1613 1613 Edycja granicy parku narodowego
1614 1614 Edycja rezerwatu przyrody
1615 1615 -----
1616 1616 Edycja klubu nocnego
1617 1617 Edycja domu opieki
1618 1618 Edycja optyka
1619 1619 -----
1620 1620 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1621 1621 Edycja sklepu z farbami
1622 1622 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1623 1623 Edycja parku
1624 1624 Edycja parkingu
1625 1625 Edycja uliczki parkingowej
1626 1626 -----
1627 1627 -----
1628 1628 Edycja zatoki
1629 1629 Edycja ścieżki
1630 1630 Edycja wzgórza
1631 1631 Edycja ciągu pieszego
1632 1632 Edycja miejsca do gry w pelotę
1633 1633 Edycja apteki
1634 1634 Edycja miejsca na piknik
1635 1635 Edycja molo
1636 1636 Edycja rurociągu
1637 1637 Edycja boiska
1638 1638 Edycja miejsca kultu religijnego
1639 1639 -----
1640 1640 Edycja placu zabaw
1641 1641 Edycja posterunku policji
1642 1642 Edycja granicy politycznej
1643 1643 Edycja urzędu pocztowego
1644 1644 Edycja elektowni
1645 1645 Edycja linii elektrycznej
1646 1646 Edycja słupa
1647 1647 Edycja rozdzielni elektrycznej
1648 1648 Edycja stacji transformatorowej
1649 1649 Edycja słupa wysokiego napięcia
1650 1650 Edycja kolei retro
1651 1651 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1652 1652 Edycja drogi krajowej
1653 1653 Edycja więzienia
1654 1654 Edytuj Właściwości
1655 1655 Edycja pubu
1656 1656 Edycja budynku użyteczności publicznej
1657 1657 -----
1658 1658 Edycja komieniołomu
1659 1659 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1660 1660 Edycja toru wyścigowego
1661 1661 -----
1662 1662 Edycja toru
1663 1663 Edycja obszaru kolejowego
1664 1664 Edycja peronu kolejowego
1665 1665 Edycja terenu rekreacyjnego
1666 1666 Edycja punktu zbiórki odpadów
1667 1667 Edycja regionu
1668 1668 Edycja sztucznego jeziora
1669 1669 -----
1670 1670 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1671 1671 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1672 1672 Edycja miejsca odpoczynku
1673 1673 Edycja restauracji
1674 1674 Edycja obszaru handlowego
1675 1675 Edycja rzeki
1676 1676 Edycja koryta rzecznego
1677 1677 Edycja ograniczeń na drodze
1678 1678 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1679 1679 -----
1680 1680 Edytuj trasę
1681 1681 -----
1682 1682 Edycja rugby league
1683 1683 Edycja rugby union
1684 1684 Edycja ruin
1685 1685 Edycja pasa startowego
1686 1686 -----
1687 1687 Edycja bramy warownej
1688 1688 Edycja sauny
1689 1689 Edycja szkoły
1690 1690 Edycja rumowiska
1691 1691 Edycja buszu
1692 1692 Edycja sklepu rybnego
1693 1693 Edycja drogi wojewódzkiej
1694 1694 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1695 1695 Edycja drogi serwisowej
1696 1696 Edycja schronienia
1697 1697 Edycja sklepu obuwniczego
1698 1698 Edycja strzelectwa
1699 1699 Edycja sklepu motocyklowego
1700 1700 -----
1701 1701 Edycja jazdy na deskorolce
1702 1702 Edycja łyżwiarstwa
1703 1703 Edycja narciarstwa
1704 1704 Edycja pochylni
1705 1705 Edycja piłki nożnej
1706 1706 Edycja kolczatki
1707 1707 Edycja centrum sportowego
1708 1708 Edycja sklepu sportowego
1709 1709 Edycja żródła
1710 1710 Edycja stadionu
1711 1711 Edycja stanu
1712 1712 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1713 1713 Edycja przełazu
1714 1714 Edycja strumienia
1715 1715 -----
1716 1716 Edycja latarni ulicznej
1717 1717 Edycja studia nagrań
1718 1718 Edycja dzielnicy
1719 1719 Edycja toru metra
1720 1720 Edycja wejścia do metra
1721 1721 Edycja supermarketu
1722 1722 Edycja kamery do monitoringu
1723 1723 Edycja punktu geodezyjnego
1724 1724 Edycja pływania
1725 1725 -----
1726 1726 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1727 1727 Edycja krawca
1728 1728 Edycja postoju taksówek
1729 1729 Edycja drogi kołowania
1730 1730 Edycja telefonu
1731 1731 Edycja miejsca do gry w tenisa
1732 1732 Edycja terminalu
1733 1733 Edycja bramy terminalu
1734 1734 Edycja drogi powiatowej
1735 1735 Edycja teatru
1736 1736 Edycja parku rozrywki
1737 1737 Edycja punktu poboru opłat
1738 1738 Edycja wieży
1739 1739 Edycja miejscowości
1740 1740 Edycja ratusza
1741 1741 Edycja sklepu z zabawkami
1742 1742 Edycja drogi gruntowej
1743 1743 Edycja środka uspokojenia ruchu
1744 1744 Edycja torów tramwajowych
1745 1745 Edycja przystanku tramwajowego
1746 1746 Edycja biura podróży
1747 1747 Edycja drzewa
1748 1748 Edycja drogi ekspresowej
1749 1749 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1750 1750 Edycja tunelu
1751 1751 Edycja ograniczenia skrętu
1752 1752 Edycja kołowrotka
1753 1753 Edycja sklepu z oponami
1754 1754 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1755 1755 Edycja uniwersytetu
1756 1756 Edycja sklepu z odkurzaczami
1757 1757 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1758 1758 Edycja automatu sprzedającego
1759 1759 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1760 1760 Edycja wypożyczalni wideo
1761 1761 Edycja punktu widokowego
1762 1762 Edycja wsi
1763 1763 Edycja zieleni miejskiej
1764 1764 Edycja winnicy
1765 1765 Edycja wulkanu
1766 1766 Edycja siatkówki
1767 1767 Edycja kosza na śmieci
1768 1768 Edycja oczyszczalni ścieków
1769 1769 Edycja zbiornika wodnego
1770 1770 Edycja parku wodnego
1771 1771 Edycja wieży ciśnień
1772 1772 Edycja studni
1773 1773 Edycja filtrów
1774 1774 Edycja wodospadu
1775 1775 Edycja młynu wodnego
1776 1776 -----
1777 1777 Edycja krzyża przydrożnego
1778 1778 Edycja kapliczki
1779 1779 Edycja jazu
1780 1780 Edycja mokradła
1781 1781 Edycja wiatraka
1782 1782 Edycja lasu pierwotnego
1783 1783 Edycja zakładu produkcyjnego
1784 1784 Edycja zoo
1785 1785 Edycja skojarzonych ulic
1786 1786 Edytuje filtr.
1787 1787 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1788 1788 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1789 1789 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1790 1790 Edycja sieci trasy
1791 1791 -----
1792 1792 Edytuje tę stronę pomocy
1793 1793 Edytuj wybraną relację
1794 1794 -----
1795 1795 Edytuj nazwę pliku lub URL wybranych aktywnych styli
1796 1796 Edytuj relację wskazywaną przez wybranego członka relacji
1797 1797 -----
1798 1798 Edytuj wybraną ścieżkę ikon
1799 1799 Edytuj wybrane źródło.
1800 1800 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1801 1801 -----
1802 1802 Edycja: {0}
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 Edukacja
1806 1806 Edytuj ścieżkę ręcznie w polu tekstowym lub naciśnij przycisk "..." aby otworzyć okno wyboru plików.
1807 1807 Elektryfikacja
1808 1808 Elektronika
1809 1809 na karty chipowe
1810 1810 Sklep elektroniczny
1811 1811 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1812 1812 Wysokość
1813 1813 -----
1814 1814 Adres e-mail
1815 1815 nasyp
1816 1816 Ambasada
1817 1817 -----
1818 1818 Telefon alarmowy
1819 1819 Samochody uprzywilejowane
1820 1820 Pusty dokument
1821 1821 Pusta rola
1822 1822 Puste drogi
1823 1823 Pozwól na wbudowane domyślne ikony
1824 1824 Zastosuj filtr
1825 1825 Włącz zdalne sterowanie
1826 1826 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1827 1827 Włącza/wyłącza tryb eksperta
1828 1828 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1833 1833 Wprowadź URL
1834 1834 Podaj adres z którego pobrać dane:
1835 1835 Wprowadź ID zestawu zmian
1836 1836 Wprowadź nazwę miejsca do odnalezienia
1837 1837 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1838 1838 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1839 1839 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1840 1840 Wpisz szukane wyrażenie
1841 1841 Wprowadź ustawienia OAuth
1842 1842 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1843 1843 Wprowadź komentarz przesyłania
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1852 1852 Wprowadź Klucz Dostępu OAuth
1853 1853 -----
1854 1854 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1855 1855 Wejście
1856 1856 -----
1857 1857 Jeździectwo
1858 1858 Artykuły erotyczne
1859 1859 Błąd
1860 1860 -----
1861 1861 Błąd podczas wyświetlania adresu
1862 1862 Błąd podczas pobierania
1863 1863 Błąd w filtrze
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1869 1869 Błąd podczas ładowania pliku
1870 1870 Błąd wczytywania warstwy
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 Błąd w pliku {0}
1874 1874 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1875 1875 Błąd odtwarzania dźwięku
1876 1876 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1877 1877 -----
1878 1878 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1879 1879 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1880 1880 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1884 1884 -----
1885 1885 Błąd podczas przetwarzania {0}
1886 1886 -----
1887 1887 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1888 1888 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1889 1889 -----
1890 1890 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1891 1891 -----
1892 1892 Błędy
1893 1893 Błędy w czasie pobierania
1894 1894 +++++
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 Przykłady
1900 1900 -----
1901 1901 Zakończ
1902 1902 Zamknij JOSM
1903 1903 Zakończ JOSM z zapisem. Niezapisane zmiany zostaną wysłane lub/i zapisane.
1904 1904 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1905 1905 Zamknij teraz!
1906 1906 Kończy pracę z programem.
1907 1907 -----
1908 1908 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 Tryb eksperta
1913 1913 Tryb ekspercki
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 Eksportuj do pliku GPX
1917 1917 Eksportuj i zapisz
1918 1918 Opcje eksportu
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 Eksportuj dane do pliku GPX
1922 1922 Eksportuj do GPX...
1923 1923 -----
1924 1924 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1925 1925 Wytłocz
1926 1926 Wytłocz drogę
1927 1927 +++++
1928 1928 -----
1929 1929 DO POPRAWKI
1930 1930 +++++
1931 1931 Fabryka
1932 1932 Usługi
1933 1933 Kolor przyciemnienia:
1934 1934 Siła przyciemnienia:
1935 1935 Nie powiodło się uwierzytelnienie użytkownika ''{0}'' z hasłem ''***'' jako użytkownika OAuth.
1936 1936 Nie udało się uwierzytelnić żądania OAuth ''{0}''
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 Nie można otworzyć adresu URL
1944 1944 -----
1945 1945 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
1960 1960 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
1961 1961 -----
1962 1962 Grunty rolne
1963 1963 Zagroda
1964 1964 Fast food
1965 1965 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1966 1966 Szybkie rysowanie dróg myszką.
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Numer faksu
1970 1970 Opłata
1971 1971 Hala górska
1972 1972 Ogrodzenie
1973 1973 Trasa promu
1974 1974 Terminal promowy
1975 1975 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1976 1976 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1977 1977 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1978 1978 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1979 1979 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1980 1980 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1981 1981 Plik
1982 1982 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1983 1983 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1984 1984 Błędny format pliku
1985 1985 Nazwa pliku:
1986 1986 Plik kopii zapasowej
1987 1987 Plik istnieje. Nadpisać?
1988 1988 -----
1989 1989 Nazwa pliku:
1990 1990 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1991 1991 -----
1992 1992 Plik: {0}
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 Rodzaj pliku:
1996 1996 Rodzaj pliku:
1997 1997 Wypełnij jeden zestaw zmian i powróć do dialogu wysyłki.
1998 1998 Filtr
1999 1999 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2000 2000 Tryb filtru
2001 2001 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 W wygodny sposób znajduje i naprawia nieprawidłowe adresy.
2005 2005 Zakończ rysowanie.
2006 2006 Hydrant
2007 2007 Straż pożarna
2008 2008 Miejsce na ognisko
2009 2009 Miejsce do wędkowania
2010 2010 Napraw
2011 2011 Popraw właściwości
2012 2012 Popraw konflikty tagów
2013 2013 Popraw wybrany problem.
2014 2014 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
2015 2015 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2016 2016 Naprawianie błędów...
2017 2017 Maszt (dla flagi)
2018 2018 Kwiaciarnia
2019 2019 Wyczyść cache kafelek
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 Podążaj
2023 2023 Podążaj za linią
2024 2024 Znaleziono następujące problemy:
2025 2025 Żywność
2026 2026 Przestrzeń restauracyjna
2027 2027 Wyżywienie
2028 2028 Ruch pieszy
2029 2029 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2030 2030 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2031 2031 Wymuś linie jeśli nie zaimportowano segmentów
2032 2032 Bród
2033 2033 Las
2034 2034 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
2035 2035 -----
2036 2036 Znaleziono pusty plik w katalogu {0}\n
2037 2037 Znaleziono {0} pasujących.
2038 2038 Fontanna
2039 2039 Sklep z ramami do obrazów
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Zablokuj
2046 2046 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2047 2047 Częstotliwość (Hz)
2048 2048 -----
2049 2049 Z ...
2050 2050 Z relacji
2051 2051 Z adresu URL
2052 2052 Stacja benzynowa
2053 2053 Stacja benzynwa
2054 2054 Rodzaje paliwa:
2055 2055 -----
2056 2056 Widok pełnoekranowy
2057 2057 Automatyczna
2058 2058 Funkcja
2059 2059 Sklep meblowy
2060 2060 +++++
2061 2061 Streaf GK
2062 2062 Punkty GPS
2063 2063 Opis trasy GPS
2064 2064 Pliki GPX
2065 2065 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2066 2066 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2067 2067 Scieżka GPX:
2068 2068 -----
2069 2069 +++++
2070 2070 -----
2071 2071 +++++
2072 2072 Futbol gaelicki (irlandzki)
2073 2073 Garaże
2074 2074 Ogród
2075 2075 Centrum ogrodnicze
2076 2076 Zbiornik gazu
2077 2077 Brama
2078 2078 Rozstaw toru (mm)
2079 2079 Gauß-Krügera
2080 2080 Dostęp dla wszystkich typów
2081 2081 Dostęp dla wszystkich typów
2082 2082 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
2083 2083 -----
2084 2084 Geografia
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 Geolokalizowane obrazy
2088 2088 -----
2089 2089 Pobierz Klucz Dostępu do ''{0}''
2090 2090 Lodowiec
2091 2091 szkło
2092 2092 Wróć do okna przesyłania
2093 2093 Powróć do kroku 1/3
2094 2094 Przejdź do wiki OSM by uzyskać pomoc na temat tagu (F1)
2095 2095 Idź do strony domowej pomocy JOSM
2096 2096 Przechodzi do następnej strony
2097 2097 Przechodzi do poprzedniej strony
2098 2098 +++++
2099 2099 Pole golfowe
2100 2100 -----
2101 2101 Czas GPS (odczytany ze zdjęcia):
2102 2102 Przyznane uprawnienia
2103 2103 Trawa
2104 2104 Cmentarz przykościelny
2105 2105 Zielony:
2106 2106 Teren pod zabudowę
2107 2107 Sklep warzywny
2108 2108 Szklarnia ogrodnicza
2109 2109 Kontener z piaskiem
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 Ostroga regulacyjna
2113 2113 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
2114 2114 Gwadelupa Ste-Anne 1948
2115 2115 Kwatera
2116 2116 Drogowskaz
2117 2117 +++++
2118 2118 Gujana RGFG95
2119 2119 Gimnastyka
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 Fryzjer
2125 2125 Przysiółek
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 +++++
2129 2129 Sklep z narzędziami
2130 2130 -----
2131 2131 Ma ogrzewanie?
2132 2132 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2133 2133 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2134 2134 Posiada klucz ''source''
2135 2135 Posiada klucz ''watch''
2136 2136 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2137 2137 Zdrowie
2138 2138 Aparaty słuchowe
2139 2139 Wrzosowisko
2140 2140 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2141 2141 Żywopłot
2142 2142 Wysokość
2143 2143 Wysokość (metry)
2144 2144 Lądowisko dla helikopterów
2145 2145 Pomoc
2146 2146 Pomoc: {0}
2147 2147 -----
2148 2148 Półkula
2149 2149 Ukryj
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2153 2153 Ukryj ten przycisk.
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 Sklep ze sprzętem hi-fi
2157 2157 Pojazdy z wieloma pasażerami
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 Droga
2161 2161 Powielone węzły ulic
2162 2162 Drogi
2163 2163 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2164 2164 -----
2165 2165 turystyka piesza
2166 2166 Miejsca historyczne
2167 2167 Historia
2168 2168 Historia (strona www)
2169 2169 Historia węzła {0}
2170 2170 Historia relacji {0}
2171 2171 Historia drogi {0}
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 Hokej
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 Strona domowa
2178 2178 Konie
2179 2179 Wyścigi konne
2180 2180 Szpital
2181 2181 +++++
2182 2182 +++++
2183 2183 +++++
2184 2184 Nazwa domu
2185 2185 Numer domu
2186 2186 Numer domu {0}
2187 2187 Numer domu {0} przy {1}
2188 2188 Dom {0}
2189 2189 -----
2190 2190 Ambona myśliwska
2191 2191 Jestem w strefie czasowej:
2192 2192 +++++
2193 2193 +++++
2194 2194 +++++
2195 2195 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2196 2196 ID bierzącego zestawu zmian musi być większe niż zero. Obecne ID to {0}.
2197 2197 +++++
2198 2198 -----
2199 2199 Błąd wejścia/wyjścia
2200 2200 Błąd wejścia/wyjścia
2201 2201 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2202 2202 +++++
2203 2203 -----
2204 2204 Ikona
2205 2205 Ścieżki ikon:
2206 2206 Ikona:
2207 2207 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2208 2208 Zignoruj
2209 2209 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2210 2210 Ignoruj je, pozostaw relację niezmienioną
2211 2211 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2212 2212 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2213 2213 Ignoruje przechwycony wyjątek ponieważ wysyłka została anulowana. Wyjątek to: {0}
2214 2214 Ignoruje elementy
2215 2215 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2216 2216 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2217 2217 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2218 2218 -----
2219 2219 Nieprawidłowe dane
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 Nieprawidłowa wielkość fragmentu
2223 2223 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 Błędne wyrażenie "{0}"
2229 2229 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2233 2233 -----
2234 2234 Nielegalna numeryczna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''.
2235 2235 Niedozwolony obiekt z id=0
2236 2236 -----
2237 2237 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2243 2243 -----
2244 2244 Nielegalna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
2245 2245 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 Obraz
2252 2252 -----
2253 2253 Plik ze zdjęciem nie mógł być usunięty.
2254 2254 Podkłady mapy
2255 2255 -----
2256 2256 Właściwości podkładu
2257 2257 URL warstwy obrazu
2258 2258 URL podkładu (domyślne)
2259 2259 -----
2260 2260 Przesunięcie warstwy obrazu
2261 2261 Dostawcy zdjęć
2262 2262 -----
2263 2263 zdjęć mających już tagi ({0}/{1})
2264 2264 zdjęć z pozycją geograficzną w danych exif ({0}/{1})
2265 2265 imperialny
2266 2266 -----
2267 2267 Importuj dźwięk
2268 2268 Importuje dane OSM w formacie PBF.
2269 2269 -----
2270 2270 Importuj dane z URL
2271 2271 Importuj obrazki
2272 2272 -----
2273 2273 Import nie jest możliwy
2274 2274 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2275 2275 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 Nachylenie drogi
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 Niekompletny opis <member> z ref=0
2286 2286 Niekompletna wysyłka lub/i zapis
2287 2287 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2288 2288 Nieprawidłowa ilość parametrów
2289 2289 Niepoprawny wzór
2290 2290 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2291 2291 Powiększ
2292 2292 +++++
2293 2293 Obszar przemysłowy
2294 2294 Informacje
2295 2295 -----
2296 2296 Informacje
2297 2297 Tablica informacyjna
2298 2298 Informacja turystyczna
2299 2299 Terminal informacyjny
2300 2300 Informacje o warstwie
2301 2301 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2302 2302 Inicjalizacja
2303 2303 Inicjalizacja OSM API
2304 2304 Inicjuję sesję na witrynie OSM...
2305 2305 Inicjalizacja stylów map
2306 2306 Inicjalizuję węzły do pobranie...
2307 2307 Inicjuję węzły do uaktualnienia...
2308 2308 Inicjalizacja ustawień
2309 2309 Inicjuję relację do uaktualnienia...
2310 2310 Inicjalizacja walidatora
2311 2311 Inicjuję drogi do uaktualnienia...
2312 2312 -----
2313 2313 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2314 2314 Wewętrzne Szablony
2315 2315 Wewnętrzny błąd serwera
2316 2316 Wewnętrzne style do użycia jako baza dla przełączalnych stylów nakładek.
2317 2317 Dostęp do internetu
2318 2318 Opłata za internet
2319 2319 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2320 2320 -----
2321 2321 Podano niewłaściwy ID (identyfikator) listy
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 Nieprawidłowy plik bz2.
2325 2325 -----
2326 2326 Nieprawidłowa data
2327 2327 Niepoprawna data/czas
2328 2328 Nieprawidłowe przesunięcie
2329 2329 Nieprawidłowy klucz właściwości
2330 2330 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2331 2331 -----
2332 2332 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2333 2333 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2334 2334 Nieprawidłowa strefa czasowa
2335 2335 Niepoprawny ID użytkownika
2336 2336 Niepoprawna nazwa użytkownika
2337 2337 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2338 2338 Odwróć filtr
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 Wyspa
2344 2344 Wysepka
2345 2345 Pojedyncze zabudowania
2346 2346 Wygląda na to, że JOSM niespodziewanie zakończył pracę ostatnim razem. Czy przywrócić ostatnio edytowane dane?
2347 2347 -----
2348 2348 Element {0} nie znaleziony na liście.
2349 2349 -----
2350 2350 Przeglądarka pomocy JOSM
2351 2351 Wewnętrzny styl JOSM
2352 2352 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2353 2353 -----
2354 2354 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2355 2355 JOSM w wersji {0} jest niezbedny dla wtyczki {1}.
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 Pliki JPEG (*.jpg)
2359 2359 Edytor OpenStreetMap w Javie
2360 2360 Wersja Javy {0}
2361 2361 Jubiler
2362 2362 Funkcja łączenia obszarów
2363 2363 Połącz węzeł i linię
2364 2364 Połącz węzeł z drogą
2365 2365 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2366 2366 Połącz nakładające się obszary
2367 2367 Połączono nakładające się na siebie obszary
2368 2368 Łączy nakładające się obszary
2369 2369 Przejdź do pozycji
2370 2370 Przejdź
2371 2371 Przejdź do pozycji
2372 2372 Przeskocz do następnego znacznika
2373 2373 Przeskocz do poprzedniego znacznika
2374 2374 Skrzyżowanie
2375 2375 +++++
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 Zachowaj
2379 2379 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2380 2380 -----
2381 2381 Zachowaj mój stan usunięcia
2382 2382 Zachowaj wtyczkę
2383 2383 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2384 2384 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2385 2385 -----
2386 2386 Zachowaj ich stan usunięcia
2387 2387 -----
2388 2388 Klucz
2389 2389 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2390 2390 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2391 2391 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2392 2392 Klucz:
2393 2393 -----
2394 2394 Skróty klawiaturowe
2395 2395 Słowa kluczowe
2396 2396 Przedszkole
2397 2397 +++++
2398 2398 -----
2399 2399 Akcesoria kuchenne
2400 2400 -----
2401 2401 Gaz LPG
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 Lambert 93 (Francja)
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2410 2410 Ląd (wyspa)
2411 2411 Zagospodarowanie terenu
2412 2412 Wysypisko
2413 2413 +++++
2414 2414 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2415 2415 Liczba pasów ruchu
2416 2416 Język
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 Ostatnia zmiana o {0}
2420 2420 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2421 2421 -----
2422 2422 Szerokość
2423 2423 Szerokość geograficzna:
2424 2424 Pokaż okno wyboru plików by wskazać plik
2425 2425 -----
2426 2426 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2427 2427 Uruchom przeglądarkę ze stroną objaśnienia wybranego obiektu
2428 2428 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2429 2429 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2430 2430 Uruchamia przeglądarkę FireFox by wyświetlić obecnie pokazywany ekran jako ładny obrazek SVG.
2431 2431 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2432 2432 Pralnia samoobsługowa
2433 2433 Warstwa
2434 2434 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2435 2435 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2436 2436 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2437 2437 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2438 2438 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2439 2439 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2440 2440 -----
2441 2441 Nazwa warstwy i ścieżka
2442 2442 -----
2443 2443 warstwa nie jest na liście.
2444 2444 Warstwa: {0}
2445 2445 Warstwy
2446 2446 Czas rozbiegu (w sekundach)
2447 2447 Rozrywka
2448 2448 Długość
2449 2449 -----
2450 2450 Długość w metrach
2451 2451 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2452 2452 Długość: {0}
2453 2453 Przejazd kolejowy
2454 2454 Biblioteka
2455 2455 Licencja
2456 2456 Kategorie prawa jazdy
2457 2457 Szlaban
2458 2458 Samochody dostawcze
2459 2459 Trasa szybkiego tramwaju
2460 2460 Latarnia morska
2461 2461 Oznaczenie linii
2462 2462 Rodzaj linii
2463 2463 Wiersz {0} kolumna {1}:
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2468 2468 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Lista ostatnio otwieranych plików
2473 2473 oświetlenie
2474 2474 Strefa zamieszkania
2475 2475 -----
2476 2476 Ładuj wszystkie kafelki
2477 2477 Ładuj CT
2478 2478 Wczytaj Sesję
2479 2479 Ładuj kafelek
2480 2480 Otwórz warstwę WMS
2481 2481 Otwórz warstwę WMS z pliku
2482 2482 Wczytaj sesję z pliku.
2483 2483 Wczytaj dane z API
2484 2484 Wczytywanie historii
2485 2485 Pobierz warstwy obrazu
2486 2486 Wczytuje relacje nadrzędne
2487 2487 Załaduj relacje
2488 2488 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2489 2489 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2490 2490 Wczytywanie historii węzła {0}
2491 2491 Wczytywanie historii relacji {0}
2492 2492 Wczytywanie historii drogi {0}
2493 2493 Wczytywanie ustawień podkładów mapy
2494 2494 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2495 2495 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2496 2496 Wczytywanie wtyczek
2497 2497 Ładowanie wtyczek...
2498 2498 Ładuję źródła szablonu z ''{0}''
2499 2499 Wczytywanie sesji ''{0}''
2500 2500 Wczytuję źródła stylu z ''{0}''
2501 2501 Wczytywanie {0}
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 pliki lokalne
2505 2505 Okolica
2506 2506 Położenie
2507 2507 Zablokuj
2508 2508 Wrota śluzy
2509 2509 Lodi - Włochy
2510 2510 Wylogowuję sesję ''{0}''...
2511 2511 -----
2512 2512 Długość
2513 2513 Długość geograficzna:
2514 2514 Katalog:
2515 2515 Wygląd i zachowanie
2516 2516 Katalog:
2517 2517 Wieża widokowa
2518 2518 -----
2519 2519 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2520 2520 +++++
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 Skala MTB
2524 2524 -----
2525 2525 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2526 2526 -----
2527 2527 Tworzenie równoległych kopii drogi
2528 2528 -----
2529 2529 -----
2530 2530 Dzieli pojedynczy obrys na wiele domów w zabudowie szeregowej.
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2534 2534 -----
2535 2535 Centrum handlowe
2536 2536 Obiekty sztuczne
2537 2537 Zarządzaj otartymi zestawami zmian oraz wybierz zestaw zmian, do którego wysłać dane
2538 2538 Ręczna
2539 2539 Ręczne dopasowanie
2540 2540 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2541 2541 Mapa
2542 2542 Style rysowania map
2543 2543 Odwzorowanie kartograficzne
2544 2544 Ustawienia mapy
2545 2545 Informacja o stylu mapy
2546 2546 Mapa: {0}
2547 2547 -----
2548 2548 +++++
2549 2549 -----
2550 2550 Port jachtowy (Marina)
2551 2551 -----
2552 2552 Znaczniki nazwanych punktów
2553 2553 Znaczniki z {0}
2554 2554 Plac targowy
2555 2555 Martynika Fort Desaix 1952
2556 2556 Dopasowuje pierwsze zdjęcie do pierwszego punktu GPX
2557 2557 Dopasowanie zdjęć do ścieżki nie udało się
2558 2558 Materiał
2559 2559 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2560 2560 Maks. wysokość (w metrach)
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 Maks. długość (w metrach)
2564 2564 -----
2565 2565 Maks. prędkość (km/h)
2566 2566 -----
2567 2567 Maks. ciężar (w tonach)
2568 2568 -----
2569 2569 Maks. szerokość (w metrach)
2570 2570 Maksymalny poziom przybliżenia:
2571 2571 Maksymalny obszar na zapytanie:
2572 2572 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2573 2573 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2574 2574 Maksymalna długość (w metrach)
2575 2575 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2576 2576 Łąka
2577 2577 Pomiar
2578 2578 Stacja pomiaru
2579 2579 Członek
2580 2580 Zły typ członka o roli {0}
2581 2581 Członkowie
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 Członkowie (z konfliktami)
2585 2585 Miejsce pamięci
2586 2586 Nazwa w menu
2587 2587 Nazwa w menu (domyślna)
2588 2588 +++++
2589 2589 odwzorowanie Merkatora
2590 2590 Połącz
2591 2591 Połącz węzły
2592 2592 Scal warstwy
2593 2593 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2594 2594 Scala nakładające się fragmenty drogi.
2595 2595 Połącz wybrane elementy.
2596 2596 Włącz aktualną warstwę do innej.
2597 2597 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2598 2598 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2599 2599 Scal {0} węzłów
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 Połączona wersja
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Wiadomość dnia jest niedostępna
2610 2610 Metoda
2611 2611 metryczny
2612 2612 Mikrobrowar
2613 2613 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2614 2614 Obszar wojskowy
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 Min. prędkość (km/h)
2618 2618 Minimalny poziom przybliżenia:
2619 2619 Szyb
2620 2620 Minirondo
2621 2621 Minigolf
2622 2622 Minimalna odległość (w pikselach)
2623 2623 Minuty: {0}
2624 2624 Odbicie lustrzane
2625 2625 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2635 2635 -----
2636 2636 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2637 2637 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2638 2638 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 Brak parametru dla NOT
2642 2642 Brak parametru dla OR
2643 2643 -----
2644 2644 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2645 2645 Brak tożsamości użytkownika
2646 2646 -----
2647 2647 Powielone węzły różnego rodzaju
2648 2648 Pon-Pt 08:30-20:00
2649 2649 Pon-Pt 22:00-05:00
2650 2650 +++++
2651 2651 Sklep z telefonami komórkowymi
2652 2652 -----
2653 2653 Tryb: {0}
2654 2654 Lotnisko dla modeli
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2659 2659 Kantor
2660 2660 Tor jednoszynowy
2661 2661 Pomnik
2662 2662 Wiecej informacji...
2663 2663 Więcej informacji na temat tej funkcji
2664 2664 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2665 2665 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2666 2666 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2667 2667 +++++
2668 2668 +++++
2669 2669 Pojazdy z silnikiem
2670 2670 Samochody
2671 2671 Motocykle
2672 2672 Dealer motocykli
2673 2673 -----
2674 2674 Sporty motorowe
2675 2675 Autostrada
2676 2676 Skrzyżowanie autostrad
2677 2677 Autostrada - dojazd
2678 2678 Przełęcz
2679 2679 kolarstwo górskie
2680 2680 Przesuń węzeł...
2681 2681 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2682 2682 Przenieś dialog do panelu bocznego
2683 2683 Przesuń w dół
2684 2684 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2685 2685 Więcej elementów
2686 2686 Przesuwa filtr na dół.
2687 2687 Przesuwa filtr do góry.
2688 2688 Przesuń w lewo
2689 2689 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2690 2690 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2691 2691 Przesuń obiekty {0}
2692 2692 Przesuń w prawo
2693 2693 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2694 2694 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2698 2698 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2699 2699 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2700 2700 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2701 2701 Przesuń je
2702 2702 Przesuń do góry
2703 2703 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2704 2704 Przesuń {0}
2705 2705 Przesuwa obiekty {0}
2706 2706 Błota
2707 2707 Różne sporty
2708 2708 -----
2709 2709 Wiele członków wskazuje na ten sam obiekt.
2710 2710 Wielokąt
2711 2711 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2712 2712 Multipolygon nie jest zamknięty
2713 2713 Muzeum
2714 2714 Sklep muzyczny
2715 2715 Moje zestawy zmian
2716 2716 -----
2717 2717 Moja wersja
2718 2718 Moja wersja (lokalna)
2719 2719 Moją z Połączoną
2720 2720 Moją z Ich
2721 2721 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2722 2722 Import NMEA zakończony powodzeniem
2723 2723 Pliki NMEA-0183
2724 2724 Nazwa
2725 2725 Nazwa (opcjonalna):
2726 2726 Nazwa lokalizacji
2727 2727 -----
2728 2728 Nazwa użytkownika.
2729 2729 -----
2730 2730 Nazwa: {0}
2731 2731 Nazwane punkty GPS z {0}
2732 2732 Nazwane punkty tras.
2733 2733 -----
2734 2734 Kolej wąskotorowa
2735 2735 Narodowa
2736 2736 Park narodowy
2737 2737 Powielone węzły natury
2738 2738 Natura
2739 2739 Rezerwat przyrody
2740 2740 -----
2741 2741 Sieć
2742 2742 Błąd sieci
2743 2743 Nigdy nie aktualizuj
2744 2744 Nowa
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 Nowa warstwa
2748 2748 -----
2749 2749 Nowy klucz
2750 2750 Nowe przesunięcie
2751 2751 -----
2752 2752 Nowa relacja
2753 2753 Nowa rola
2754 2754 Nowy styl:
2755 2755 Nowa wartość
2756 2756 Następny
2757 2757 -----
2758 2758 Klub nocny
2759 2759 Nie
2760 2760 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2761 2761 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2762 2762 Brak skrótu
2763 2763 Nie znaleziono drogi "from"
2764 2764 Nie znaleziono drogi "to"
2765 2765 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2766 2766 Nie zaznaczono obszaru
2767 2767 -----
2768 2768 Brak zmian do wysłania.
2769 2769 Brak istniejących zestawów zmian dla wysyłki różnic.
2770 2770 Brak konfliktów do rozwiązania
2771 2771 Brak konfliktów, które można pokazać
2772 2772 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2777 2777 Nie wczytano żadnych danych.
2778 2778 Brak daty
2779 2779 -----
2780 2780 ślepa ulica
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 Brak obrazu
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 Nie można było dopasować żadnego zdjęcia!
2788 2788 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2789 2789 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2790 2790 Brak otwartego zestawu zmian
2791 2791 Brak otwartych zestawów zmian
2792 2792 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2796 2796 Nie znaleziono żadnych problemów
2797 2797 Bez serwera proxy
2798 2798 Brak wybranego śladu GPX
2799 2799 Brak stylu dla multipolygonu
2800 2800 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2801 2801 Bez tagów
2802 2802 Brak warstw docelowych.
2803 2803 Brak kafelków na tym poziomie przybliżenia
2804 2804 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2805 2805 Niepoprawny URL WMS lub id
2806 2806 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2807 2807 Nie, kontynuuj edycję
2808 2808 Nie, odrzuć zmiany i zamknij
2809 2809 Nie
2810 2810 Węzeł
2811 2811 -----
2812 2812 Węzeł {0}
2813 2813 -----
2814 2814 Węzeł: połączony
2815 2815 Węzeł: standardowy
2816 2816 Węzeł: otagowany
2817 2817 Węzły
2818 2818 Węzły w tym samym miejscu
2819 2819 -----
2820 2820 Węzły z tą samą nazwą
2821 2821 -----
2822 2822 Węzły (z konfliktami)
2823 2823 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2824 2824 żadne
2825 2825 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2826 2826 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2827 2827 Północ
2828 2828 Północ
2829 2829 Nie znaleziono
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 Brak w pamięci podręcznej
2833 2833 Uwagi
2834 2834 -----
2835 2835 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2836 2836 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2837 2837 na banknoty
2838 2838 Nic
2839 2839 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2840 2840 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2841 2841 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2842 2842 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2843 2843 Nic nie wybrano!
2844 2844 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2845 2845 Nie ma nic do zaznaczenia
2846 2846 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2847 2847 Nie ma nic do powiększenia
2848 2848 -----
2849 2849 Numer
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 Liczba ludzi na godzinę
2855 2855 Ilość miejsc
2856 2856 Liczba przewodów w jednym kablu
2857 2857 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2858 2858 Za mała ilość ról {0} ({1})
2859 2859 Sposób numeracji domów
2860 2860 Dom opieki
2861 2861 Uwierzytelnianie OAuth nie udało się
2862 2862 -----
2863 2863 +++++
2864 2864 OK - próbuję ponownie.
2865 2865 +++++
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 Dane OSM
2871 2871 Hasło OSM.
2872 2872 Pliki serwera OSM
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 URL serwera OSM:
2876 2876 -----
2877 2877 Hasło OSM:
2878 2878 Nazwa użytkownika OSM:
2879 2879 Witryna OSM nie zwróciła sesyjnego ciasteczka w odpowiedzi na ''{0}''
2880 2880 Obiekt
2881 2881 Obiekt ''{0}'' jest już skasowany i będzie pominięty przy wysyłaniu zmian.
2882 2882 ID obiektu:
2883 2883 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2884 2884 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
2885 2885 -----
2886 2886 Typ obiektu:
2887 2887 Obiekt z historią
2888 2888 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2889 2889 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2890 2890 Obiekty do dodania:
2891 2891 Obiekty do usunięcia:
2892 2892 Obiekty do zmiany:
2893 2893 Benzyna bezołowiowa 100
2894 2894 -----
2895 2895 Benzyna bezołowiowa 91
2896 2896 -----
2897 2897 Benzyna bezołowiowa 95
2898 2898 Benzyna bezołowiowa 98
2899 2899 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
2900 2900 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
2901 2901 Zakładki przesunięcia
2902 2902 -----
2903 2903 Przesunięcie:
2904 2904 Przesunięcie:
2905 2905 OK
2906 2906 Stary klucz
2907 2907 Poprzednia rola
2908 2908 Stara wartość
2909 2909 Na życzenie
2910 2910 Podczas wysyłania
2911 2911 -----
2912 2912 Jednokierunkowa
2913 2913 Drogi z jednym węzłem
2914 2914 Jeden ze wskazanych plików był pusty.
2915 2915 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
2916 2916 -----
2917 2917 jednokierunkowa
2918 2918 Jednokierunkowa (dla rowerów)
2919 2919 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2920 2920 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2921 2921 Tylko własne zestawy zmian
2922 2922 -----
2923 2923 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2924 2924 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2925 2925 Tylko na początku drogi.
2926 2926 Krycie
2927 2927 Otwórz
2928 2928 -----
2929 2929 Otwórz adres...
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 Ostatnio otwierane
2933 2933 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2934 2934 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
2935 2935 Otwiera plik.
2936 2936 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2937 2937 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2938 2938 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2939 2939 Otwiera listę wszystkich relacji
2940 2940 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2941 2941 -----
2942 2942 Otwórz nowy zestaw zmian i użyj go przy następnej wysyłce.
2943 2943 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2944 2944 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2945 2945 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2946 2946 Otwiera adres URL.
2947 2947 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2948 2948 Otwórz i użyj tak wielu nowych zestawów zmian jak to tylko konieczne.
2949 2949 Otwórz kolejny ślad GPX
2950 2950 Otwórz inne zdjęcie
2951 2951 Oczekiwano otwartego zestawu zmian. Otrzymano zamknięty z id {0}.
2952 2952 Otwarte zestawy zmian
2953 2953 Otwórz plik
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 Otwórz sesję
2958 2958 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2959 2959 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2960 2960 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2961 2961 Otwieraj to okno przy starcie
2962 2962 Otwórz...
2963 2963 Otwarty/Zamknięty:
2964 2964 +++++
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 +++++
2970 2970 -----
2971 2971 dane OpenSteetMap
2972 2972 Godziny otwarcia
2973 2973 Godziny otwarcia
2974 2974 Otwieram plik "{0}" ...
2975 2975 Otwieram pliki
2976 2976 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
2977 2977 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2978 2978 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2979 2979 Czas działania
2980 2980 +++++
2981 2981 Optyk
2982 2982 Dodatkowe atrybuty:
2983 2983 Rodzaj (opcjonalne)
2984 2984 -----
2985 2985 Naturalna żywność
2986 2986 -----
2987 2987 Oryg. droga
2988 2988 Korekta prostopadłości
2989 2989 Ortogonalizuj / cofnij
2990 2990 Korekta prostopadłości
2991 2991 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2992 2992 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
2993 2993 -----
2994 2994 Pozostałe
2995 2995 Inny punkt informacyjny
2996 2996 Powielone węzły (inne)
2997 2997 Sklep turystyczny
2998 2998 Nośniki energii
2999 2999 Nakładaj kafelki
3000 3000 Nakładające się obszary.
3001 3001 Nakładające się jezdnie
3002 3002 Nakładające się tory kolejowe
3003 3003 Nakładające się drogi
3004 3004 -----
3005 3005 Nadpisz pozycje:
3006 3006 Zastąp
3007 3007 Nadpisać ustawienia OAuth?
3008 3008 Zastąpienie klucza
3009 3009 PCN 2006 - Włochy
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 PUWG (Polska)
3013 3013 PUWG 1992 (Polska)
3014 3014 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3015 3015 Strefa PUWG
3016 3016 Sklep z farbami
3017 3017 Styl rysowania {0}: {1}
3018 3018 Wykopalisko paleontologiczne
3019 3019 -----
3020 3020 papier
3021 3021 Równoległe
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 Parametr "downloadgps" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3025 3025 -----
3026 3026 Nazwa parametru
3027 3027 Wartość parametru
3028 3028 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
3029 3029 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
3030 3030 Relacje nadrzędne
3031 3031 +++++
3032 3032 Parkuj i Jedź
3033 3033 +++++
3034 3034 Uliczka parkingowa
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3038 3038 Analizowanie danych OSM...
3039 3039 -----
3040 3040 Przetwarzam zawartość zestawu zmian...
3041 3041 -----
3042 3042 Przetwarzam listę zestawów zmian...
3043 3043 -----
3044 3044 Przetwarzanie odpowiedzi z serwera...
3045 3045 -----
3046 3046 Części
3047 3047 Zatoka
3048 3048 zatoki dla wymijania
3049 3049 Hasło
3050 3050 Hasło:
3051 3051 Hasło:
3052 3052 Wklej
3053 3053 Wklej ...
3054 3054 Wklej znaczniki
3055 3055 Wklej URL ze schowka
3056 3056 Wkleja zawartość schowka.
3057 3057 Wklej pomijając niekompletne
3058 3058 Ścieżka
3059 3059 Ścieżka:
3060 3060 Wzgórze
3061 3061 Ciąg pieszy
3062 3062 Przejście dla pieszych
3063 3063 Typ przejścia dla pieszych
3064 3064 Ciąg pieszy
3065 3065 +++++
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 Wykonaj działania przed usunięciem
3070 3070 Wykonaj działania przed wyjściem
3071 3071 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3072 3072 Dozwolone czynności
3073 3073 +++++
3074 3074 Apteka
3075 3075 Numer telefonu
3076 3076 Numer telefonu
3077 3077 Czas zrobienia zdjęcia (z exif):
3078 3078 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3079 3079 Miejsce na piknik
3080 3080 Molo
3081 3081 +++++
3082 3082 Rurociąg
3083 3083 Rodzaj trasy
3084 3084 Boisko
3085 3085 Miejsce kultu religijnego
3086 3086 Miejsca
3087 3087 -----
3088 3088 Tworzenie węzłów i dróg.
3089 3089 -----
3090 3090 Plac zabaw
3091 3091 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3092 3092 Proszę kliknąć <strong>Ś</strong> to download and display a list of available plugins.
3093 3093 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3094 3094 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3095 3095 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3101 3101 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
3102 3102 Proszę wprowadzić adres kafelka
3103 3103 Proszę wprowadzić index kafelka
3104 3104 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3105 3105 -----
3106 3106 Proszę wprowadź najpierw poprawną wielkość fragmentu.
3107 3107 -----
3108 3108 Wprowadź poprawne ID użytkownika
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3113 3113 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3114 3114 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 Wprowadź hasło do konta OSM
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 Proszę wprowadź nazwę użytkownika swojego konta OSM
3122 3122 -----
3123 3123 Proszę wprowadź swoje hasło OSM.
3124 3124 Proszę wprowadć swoją nazwę użytkownika OSM.
3125 3125 Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Hasło <strong>nie</strong> będzie zapisane w preferencjach JOSM i zostanie wysłane do serwera OSM <strong>tylko raz</strong>. Kolejne operacje dostępu do serwera nie będą już potrzebować już więcej tego hasła.
3126 3126 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3127 3127 Popraw opis zmian
3128 3128 Proszę najpierw zaznacz obszar.
3129 3129 Proszę wybierz klucz
3130 3130 Proszę wybierz wartość
3131 3131 Proszę wybrać procedurę uwierzytelniania:
3132 3132 Proszę wybrać pozycję
3133 3133 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3134 3134 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3135 3135 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3136 3136 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3137 3137 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3138 3138 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3139 3139 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3140 3140 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3141 3141 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
3142 3142 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3143 3143 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3144 3144 -----
3145 3145 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3146 3146 -----
3147 3147 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3148 3148 Proszę wybrać wiersz do edycji
3149 3149 Wybierz warstwę docelową
3150 3150 Wybierz metodę przesyłania:
3151 3151 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3152 3152 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3153 3153 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3154 3154 -----
3155 3155 Wtyczka umożliwiająca odwracanie opublikowanych zmian.
3156 3156 -----
3157 3157 Informacje o wtyczce
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 Aktualizowanie wtyczek
3161 3161 Wtyczki
3162 3162 Wtyczki są aktualne
3163 3163 Nazwa punktu
3164 3164 Numer punktu
3165 3165 Słup
3166 3166 Numer referencyjny
3167 3167 Posterunek policji
3168 3168 Polityczna
3169 3169 Populacja
3170 3170 Pozycja
3171 3171 Pozycja
3172 3172 -----
3173 3173 Skrzynka pocztowa
3174 3174 Poczta
3175 3175 Kod pocztowy
3176 3176 +++++
3177 3177 Energetyka
3178 3178 Elektrownia
3179 3179 Linia elektryczna
3180 3180 Rozdzielnia elektryczna
3181 3181 Stacja transformatorowa
3182 3182 Słup wysokiego napięcia
3183 3183 Powielone węzły energetyki
3184 3184 Elektryczność
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 Predefiniowane
3190 3190 -----
3191 3191 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 Ustawienia
3196 3196 Preferencje zostały zapisane na {0}
3197 3197 Ustawienia...
3198 3198 Przygotowywanie danych OSM...
3199 3199 Przygotuj rozwiązanie konfliktu
3200 3200 Przygotowanie zestawu danych...
3201 3201 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3202 3202 Przygotowuję obiekty do wysyłki...
3203 3203 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3204 3204 Kolej retro
3205 3205 Grupa szablonów {0}
3206 3206 Grupa szablonów {1} / {0}
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 Szablony
3210 3210 Szablony nie zawierają danego klucza
3211 3211 Szablony nie zawierają danej wartości
3212 3212 Ciśnienie (w barach)
3213 3213 -----
3214 3214 Poprzedni
3215 3215 Droga krajowa
3216 3216 Droga krajowa - dojazd
3217 3217 Element
3218 3218 Oczekiwano id elementu
3219 3219 Więzienie
3220 3220 Prywatny basen
3221 3221 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3222 3222 Przetwarzanie plików wtyczki...
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 Odwzorowane współrzędne
3227 3227 -----
3228 3228 Odwzorowanie
3229 3229 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3230 3230 Kod odwzorowania
3231 3231 Niezgodność kodu odwzorowania w "{0}": toCode() podaje "{1}", oczekiwane "{2}".
3232 3232 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Właściwości
3237 3237 Właściwości / członkostwo
3238 3238 Kontroler poprawności właściwości:
3239 3239 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 Właściwości
3244 3244 Właściwości (z konfliktami)
3245 3245 Właściwości/członkostwo
3246 3246 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3247 3247 Wartość zawiera kody HTML
3248 3248 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3249 3249 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 Ustawienia proxy
3257 3257 +++++
3258 3258 Budynek użyteczności publicznej
3259 3259 Publiczny gril
3260 3260 Transport publiczny
3261 3261 Transport publiczny
3262 3262 -----
3263 3263 Wyczyść
3264 3264 Czyszczenie...
3265 3265 -----
3266 3266 +++++
3267 3267 Kamieniołom
3268 3268 Zapytanie
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3272 3272 Zapytanie o zestawy zmian
3273 3273 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3274 3274 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3275 3275 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3276 3276 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3277 3277 Odpytywanie serwera nazw
3278 3278 Odpytywanie serwera nazw…
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 Zdalnie sterowane samochody
3283 3283 Tor wyścigowy
3284 3284 -----
3285 3285 Tor
3286 3286 Kolej
3287 3287 Przystanek kolejowy
3288 3288 Peron kolejowy
3289 3289 Powielone węzły torów kolejowych
3290 3290 Obszar kolejowy
3291 3291 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3292 3292 Spodziewane: zakres liczbowy
3293 3293 czyste dane GPS
3294 3294 -----
3295 3295 Czytanie zdjęć...
3296 3296 Odczytaj wersję protokołu
3297 3297 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3298 3298 Wczytywanie zestawów zmian...
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 Doczytuję rodziców "{0}"
3302 3302 Wczytywanie informacji użytkownika...
3303 3303 Wczytywanie {0}...
3304 3304 Plik Readme
3305 3305 Imię i nazwisko
3306 3306 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3307 3307 Zalecane działania
3308 3308 Zapisywanie
3309 3309 Studio nagrań
3310 3310 Teren rekreacyjny
3311 3311 Obraz...
3312 3312 Zbiórka odpadów
3313 3313 Czerwony:
3314 3314 Powtórz
3315 3315 Ponów ...
3316 3316 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3317 3317 -----
3318 3318 Ponów {0}
3319 3319 Numer
3320 3320 Oznaczenie (numer toru)
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 Numer identyfikacyjny
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Numer referencyjny
3328 3328 Odwołania do:
3329 3329 Odnosi się do
3330 3330 Odśwież
3331 3331 +++++
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 Odrzuć konflikty i zapisz
3335 3335 Relacja
3336 3336 -----
3337 3337 Relacja ...
3338 3338 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 Edytor Relacji: {0}
3344 3344 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3345 3345 -----
3346 3346 Relacja jest usunięta
3347 3347 Pusta relacja
3348 3348 Nieustalony rodzaj relacji
3349 3349 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3350 3350 Relacja {0}
3351 3351 -----
3352 3352 Relacja: zaznaczona
3353 3353 Relacje
3354 3354 Relacje z tymi samymi członakmi
3355 3355 Relacje: {0}
3356 3356 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3357 3357 -----
3358 3358 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3359 3359 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3360 3360 Religia
3361 3361 Odśwież
3362 3362 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3363 3363 Wczytaj ponownie błędne kafle
3364 3364 Załaduj ponownie z pliku
3365 3365 Odświerza stronę pomocy
3366 3366 Ponownie wczytuje historię z serwera
3367 3367 -----
3368 3368 Ponownie załaduj listę dostępnych szablonów z ''{0}''
3369 3369 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3370 3370 Zdalne sterowanie
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 Usuń
3381 3381 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3382 3382 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3383 3383 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3384 3384 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3385 3385 Usuń wszystkich członków wskazujących na jeden z wybranych obiektów
3386 3386 Usuń wpis
3387 3387 Usuń z pamięci podręcznej
3388 3388 Usuń z paska narzędzi
3389 3389 Usuń zdjęcie z warstwy
3390 3390 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3391 3391 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3392 3392 Usuń zaznaczone zakładki
3393 3393 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3394 3394 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 Usuń wybrane ścieżki ikon
3398 3398 -----
3399 3399 Usuń wybrane style z listy aktywnych styli
3400 3400 Usuń je, wyczyść relację
3401 3401 -----
3402 3402 Usuń Element z Relacji
3403 3403 Usunięte powielone węzły
3404 3404 -----
3405 3405 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 Zmień nazwę warstwy
3410 3410 Zmień nazwę zakładki
3411 3411 -----
3412 3412 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3413 3413 -----
3414 3414 Wypożyczalnia
3415 3415 Warsztat samochodowy
3416 3416 Zamień
3417 3417 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3418 3418 Zgłoś błąd
3419 3419 +++++
3420 3420 -----
3421 3421 Zapytanie nie udało się
3422 3422 URL prośby klucza:
3423 3423 -----
3424 3424 Wymaga opłaty
3425 3425 Sztuczne jezioro
3426 3426 Resetuj
3427 3427 Przywraca domyślne ustawienia
3428 3428 Przywróć wartości domyślne
3429 3429 Droga lokalna
3430 3430 -----
3431 3431 Zabudowa mieszkaniowa
3432 3432 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚĆ x WYSOKOŚĆ)
3433 3433 Rozwiąż
3434 3434 Rozwiąż konflikty
3435 3435 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3436 3436 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3437 3437 -----
3438 3438 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3439 3439 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3440 3440 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3441 3441 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3442 3442 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3443 3443 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3444 3444 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3445 3445 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3446 3446 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3447 3447 Wydobycie
3448 3448 Miejsce odpoczynku
3449 3449 Uruchom ponownie
3450 3450 Restauracja
3451 3451 Przywróć
3452 3452 Odzyskiwanie plików
3453 3453 Ograniczenie
3454 3454 Obszar handlowy
3455 3455 Mur oporowy
3456 3456 -----
3457 3457 Pobierz Żeton Żądania
3458 3458 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}''
3459 3459 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth
3460 3460 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}''
3461 3461 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth...
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 Odwróć kierunek dróg
3469 3469 Odwróć i połącz
3470 3470 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3471 3471 Odwróć kolejność członków relacji
3472 3472 Odwróć kierunek drogi
3473 3473 Odwróć kierunek dróg
3474 3474 Odwrócona linia brzegowa
3475 3475 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3476 3476 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3477 3477 Cofanie zmian
3478 3478 Popraw
3479 3479 Wersja
3480 3480 jeździectwo
3481 3481 -----
3482 3482 Rzeka
3483 3483 Koryto rzeczne
3484 3484 Droga (nieokreślona)
3485 3485 Ograniczenia na drodze
3486 3486 Rola
3487 3487 Problem z weryfikacją roli
3488 3488 -----
3489 3489 Brakująca rola {0}
3490 3490 Nieznana rola {0}
3491 3491 Rola:
3492 3492 Role w relacjach odnoszących się do
3493 3493 -----
3494 3494 Rondo
3495 3495 Trasa
3496 3496 -----
3497 3497 Sieć trasy
3498 3498 Stan trasy
3499 3499 Typ trasy
3500 3500 Zaznaczone szlaki:
3501 3501 Rugby league
3502 3502 Rugby union
3503 3503 Ruiny
3504 3504 Uruchom ponownie kroki automatycznego uwierzytelnienia.
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 Wykonywanie testu {0}
3508 3508 Pas startowy
3509 3509 Skala SAC
3510 3510 -----
3511 3511 karty SIM
3512 3512 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3513 3513 -----
3514 3514 Kontrola bezpieczeństwa
3515 3515 Sprzedaż
3516 3516 Brama warowna
3517 3517 -----
3518 3518 +++++
3519 3519 Zapisz
3520 3520 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3521 3521 Zapisz jako
3522 3522 Zapisz jako...
3523 3523 Zapisz plik GPX
3524 3524 -----
3525 3525 Zapisz warstwę
3526 3526 Zapisz plik OSM
3527 3527 Zapisz sesję
3528 3528 Zapisz sesję jako...
3529 3529 Zapisz plik
3530 3530 Zapisz warstwę WMS do pliku
3531 3531 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3532 3532 -----
3533 3533 Zapisz pomimo tego
3534 3534 Zapisz jako...
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 Zapisz sesję
3538 3538 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3539 3539 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3540 3540 Zapisuje bieżące dane.
3541 3541 Zapisuje obecną sesję do nowego pliku.
3542 3542 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3543 3543 -----
3544 3544 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3545 3545 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3546 3546 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 Przeglądanie katalogu {0}
3550 3550 Szkoła
3551 3551 złom
3552 3552 Rumowisko
3553 3553 Busz
3554 3554 Sklep rybny
3555 3555 Szukaj
3556 3556 Szukaj ...
3557 3557 Wyszukaj Klucz/Wartość
3558 3558 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3559 3559 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3560 3560 Wyszukuje obiekty
3561 3561 Wyszukuje obiekty.
3562 3562 Szukaj w tagach
3563 3563 Znajdź szablon
3564 3564 Szukaj w szablonach
3565 3565 Wyszukanie:
3566 3566 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu
3567 3567 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu ograniczając się do danego typu (tj. węzła/drogi/relacji)
3568 3568 Szukaj...
3569 3569 Szukaj:
3570 3570 Szukaj:
3571 3571 Druga nazwa
3572 3572 sprzedaż rowerów używanych
3573 3573 Droga wojewódzka
3574 3574 Sekundy: {0}
3575 3575 Błąd bezpieczeństwa
3576 3576 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3577 3577 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3578 3578 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3579 3579 Zaznacz
3580 3580 Zaznacz wszystko
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3585 3585 Wstecz
3586 3586 Wybież otwarty zestaw zmian
3587 3587 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3588 3588 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3589 3589 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3590 3590 Wybierz przynajmniej:
3591 3591 Wybierz nazwę pliku
3592 3592 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3593 3593 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3594 3594 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3595 3595 Wybierz warstwę obrazu
3596 3596 Zaznacz na warstwie
3597 3597 Zaznacz na liście relacji
3598 3598 Wybierz członków
3599 3599 Wybierz członków (dodaj)
3600 3600 -----
3601 3601 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3602 3602 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3603 3603 -----
3604 3604 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3605 3605 Wybierz obiekty do wysyłki
3606 3606 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3607 3607 -----
3608 3608 Zaznacz relację
3609 3609 Wybierz relacje (dodaj)
3610 3610 -----
3611 3611 Wybierz relację w liście relacji.
3612 3612 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3613 3613 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3614 3614 Wybierz warstwę docelową
3615 3615 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3616 3616 -----
3617 3617 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3618 3618 Wybierz członków wybranej relacji
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3622 3622 Wybierz by zamknąć zestaw zmian po wysyłce
3623 3623 Wybierz by pobrać ślady GPS z zaznaczonego obszaru.
3624 3624 Wybierz by pobrać dane OSM zaznaczonego obszaru.
3625 3625 Zaznacz by nadac JOSM prawo do pobierania twoich prywatnych śladów GPS do warstw JOSM.
3626 3626 Zaznacz by nadać JOSM prawo odczytu twoich preferencji witryny OSM
3627 3627 Zaznacz by nadać JOSM prawo do wysyłania śladów GPS w twoim imieniu
3628 3628 Zaznacz by nadać JOSM prawo wysyłania map w twoim imieniu
3629 3629 Zaznacz by nadac JOSM prawo do wysyłania twoich preferencji witryny OSM
3630 3630 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3631 3631 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3635 3635 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3636 3636 Wybrane wpisy:
3637 3637 Zaznaczenie
3638 3638 Wybrano zbiór pusty.
3639 3639 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3640 3640 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3641 3641 -----
3642 3642 Zaznaczenie: {0}
3643 3643 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3644 3644 Drogi przecinające same siebie
3645 3645 Półautomatyczna
3646 3646 Osobna wartwa
3647 3647 +++++
3648 3648 -----
3649 3649 Serwer odpowiedział kodem 404 dla id {0}. Pomijam.
3650 3650 -----
3651 3651 Droga serwisowa
3652 3652 Godziny nabożeństw
3653 3653 Adres URL usługi
3654 3654 Miejsce obsługi podróżnych
3655 3655 Usługi:
3656 3656 Rodzaj
3657 3657 -----
3658 3658 Plik sesji (*.jos)
3659 3659 Plik sesji (*.jos, *.joz)
3660 3660 Plik sesji (archiwum) (*.joz)
3661 3661 Ustaw zakładkę WMS
3662 3662 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3663 3663 -----
3664 3664 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3665 3665 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3666 3666 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3667 3667 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3668 3668 Określa język
3669 3669 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3670 3670 Ustaw na domyślne
3671 3671 Wybierz widzialność ścieżki {0}
3672 3672 -----
3673 3673 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3674 3674 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3675 3675 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3676 3676 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3677 3677 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3678 3678 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3679 3679 Zapisywanie domyślnych ustawień
3680 3680 Ustawienia
3681 3681 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3682 3682 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3683 3683 Ustawienia funkcji zdalnego sterowania
3684 3684 Kilka narzędzi upraszczających korzystanie z JOSM
3685 3685 Punkt carsharingu
3686 3686 Wyostrzenie (wymaga ponownego dodania warstwy):
3687 3687 +++++
3688 3688 schronienie
3689 3689 Żegluga
3690 3690 Sklep obuwniczy
3691 3691 Strzelectwo
3692 3692 Zakupy
3693 3693 Sklepy
3694 3694 -----
3695 3695 Skrót
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3699 3699 Pokaż
3700 3700 Pokaż obszar
3701 3701 Pokaż Błędy
3702 3702 Pokaż raport konfiguracji
3703 3703 Pokaż Tekst/Ikony
3704 3704 Pokaż miniaturki zdjęć na mapie
3705 3705 Pokaż informację kafelka
3706 3706 Pokaż wszystkie
3707 3707 Pokaż zestaw zmian {0}
3708 3708 Pokazuje informację pomocy
3709 3709 -----
3710 3710 Pokaż historię
3711 3711 Pokaż szczegóły
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3715 3715 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3716 3716 Pokaż następne zdjęcie
3717 3717 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3718 3718 Pokaż tylko odpowiednie do zaznaczenia
3719 3719 -----
3720 3720 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3721 3721 Pokaż poprzednie zdjęcie
3722 3722 Pokaż tylko wybrane
3723 3723 Wyświetlaj ekran powitalny
3724 3724 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3725 3725 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3726 3726 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 Wyświetla tę pomoc
3730 3730 Pokaż/Ukryj
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 Obszar
3734 3734 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3735 3735 Pokazuje bieżącą datę
3736 3736 Pokazuje wilgotność
3737 3737 Pokazuje temperaturę
3738 3738 Pokazuje profil wysokości i pewne dane statystyczne śladu GPX.
3739 3739 Sycylia - Włochy
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 Drogi bez nazwy
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 Uprość drogę
3747 3747 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3748 3748 -----
3749 3749 Uprościć drogi?
3750 3750 -----
3751 3751 Prosta konwersja obszaru na wielokąt złożony.
3752 3752 -----
3753 3753 Równoczesne połączenia
3754 3754 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3755 3755 Pojedyncze elementy
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 Jazda na deskorolce
3760 3760 Łyżwiarstwo
3761 3761 Narty
3762 3762 narciarstwo
3763 3763 Pomiń pobieranie
3764 3764 Pomiń pobieranie
3765 3765 Pomiń warstwę i kontynuuj
3766 3766 Pomiń
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 Mapa
3770 3770 Pochylnia
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 Palenie
3775 3775 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3776 3776 -----
3777 3777 Dopasuj do wielkości kafelek
3778 3778 Skuter śnieżny
3779 3779 Piłka nożna
3780 3780 słabe
3781 3781 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3782 3782 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3783 3783 Niektóre punkty, które były zbyt dale od ścieżki by rozsądnie oszacować ich czas, zostały pominięte.
3784 3784 Niektóre punkty z czasem wcześniejszym niż początek ścieżki lub późniejsze niż koniec ścieżki zostały pominięte lub przeniesione na start.
3785 3785 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3786 3786 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3787 3787 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3788 3788 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3789 3789 Sortuj
3790 3790 Sortuj menu szablonów
3791 3791 Sortuj elementy relacji
3792 3792 Źródło
3793 3793 Południe
3794 3794 -----
3795 3795 Miejsca dla niepełnosprawnych
3796 3796 Miejsca dla rodziców
3797 3797 Miejsca dla kobiet
3798 3798 -----
3799 3799 Fotoradar
3800 3800 Kolczatka
3801 3801 Rozdziel drogę
3802 3802 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3803 3803 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3804 3804 Rozdziela drogę na fragmenty
3805 3805 +++++
3806 3806 Sporty z piłką
3807 3807 Obiekty sportowe
3808 3808 Sport
3809 3809 Centrum sportowe
3810 3810 Źródło
3811 3811 Stadion
3812 3812 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
3813 3813 Gwiazdki
3814 3814 Rozpocznij szukanie
3815 3815 Rozpocznij pobieranie
3816 3816 Rozpocznij pobieranie danych
3817 3817 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3818 3818 -----
3819 3819 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3820 3820 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3821 3821 Ponowna próba {0} z {1}.
3822 3822 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3823 3823 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3824 3824 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
3825 3825 Stan
3826 3826 -----
3827 3827 Sklep z artykułami biurowymi
3828 3828 +++++
3829 3829 Raport konfiguracji
3830 3830 Schody
3831 3831 -----
3832 3832 Przełaz
3833 3833 Znak stop
3834 3834 -----
3835 3835 Strumień
3836 3836 Ulica
3837 3837 Latarnia uliczna
3838 3838 Nazwa ulicy
3839 3839 Sieć drogowa
3840 3840 Ulice NRW Geofabrik.de
3841 3841 mocne
3842 3842 -----
3843 3843 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
3844 3844 Czy styl jest obecnie aktywny?
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 Podobszary
3851 3851 Stwórz filtr
3852 3852 -----
3853 3853 Dzielnica
3854 3854 Metro
3855 3855 Wejście do metra
3856 3856 -----
3857 3857 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3858 3858 +++++
3859 3859 +++++
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 Umożliwia śledzenie pozycji GPS na bieżąco (poruszająca się kropka) dzięki połączeniu z serwerem gpsd.
3863 3863 -----
3864 3864 Dostępne odwzorowania to: {0}
3865 3865 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3866 3866 -----
3867 3867 Nawierzchnia
3868 3868 -----
3869 3869 Monitoring
3870 3870 Punkt geodezyjny
3871 3871 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
3872 3872 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3873 3873 Pływanie
3874 3874 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
3875 3875 -----
3876 3876 Podczas rysowania przyciąga do określonych kątów
3877 3877 Opis symboli
3878 3878 Synchronizacja dźwięku
3879 3879 Synchronizuj cały zestaw danych
3880 3880 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3881 3881 Synchronizuję tylko relację {0}
3882 3882 Synchronizuj czas ze zdjęcia odbiornika GPS
3883 3883 Synchronizuję tylko drogę {0}
3884 3884 System miar
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 Ustawienia TMS
3894 3894 -----
3895 3895 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3896 3896 Tenis stołowy
3897 3897 Nawierzchnia dla niewidomych
3898 3898 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
3899 3899 -----
3900 3900 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3901 3901 Klucz tagu jest za długi
3902 3902 -----
3903 3903 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3904 3904 Wartość tagu jest za długa
3905 3905 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
3906 3906 Szablony
3907 3907 Etykiety
3908 3908 Znaczniki i członkowie
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 Znaczniki zestawu zmian {0}
3913 3913 Znaczniki nowego zestawu zmian
3914 3914 Tag z pustą wartością
3915 3915 -----
3916 3916 Krawiec
3917 3917 +++++
3918 3918 Postój taksówek
3919 3919 Droga kołowania
3920 3920 Telefon
3921 3921 na karty telefoniczne
3922 3922 Tenis
3923 3923 Namioty dozwolone
3924 3924 +++++
3925 3925 Droga powiatowa
3926 3926 +++++
3927 3927 Testuj Klucz Dostępu
3928 3928 Test nie udał się
3929 3929 Sprawdza URL API
3930 3930 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 +++++
3934 3934 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
3935 3935 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 URL API działa poprawnie.
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 Wtyczka MapDust pokazuje reporty błędów z bazy MapDust na mapie. Umożliwia tworzenie, zamykanie, unieważnianie, ponowne otwieranie i komentowanie raportów o błędach.
3942 3942 -----
3943 3943 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3944 3944 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
3945 3945 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3946 3946 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3947 3947 Drogi "przez" nie są połączone.
3948 3948 -----
3949 3949 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3950 3950 Obszar, który próbowałeś pobrać był zbyt lub same żądanie pobrania były zbyt duże.<br>Albo spróbuj pobrać mniejszy obszar albo użyj wyeksportowanego pliku udostępnionego przez społeczność OSM.
3951 3951 Pogróbiony tekst to nazwa warstwy.
3952 3952 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3953 3953 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3954 3954 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3955 3955 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
3956 3956 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3957 3957 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3961 3961 -----
3962 3962 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3963 3963 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3964 3964 Domyślne szablony JOSM
3965 3965 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3966 3966 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
3967 3967 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
3968 3968 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
3969 3969 -----
3970 3970 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3971 3971 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
3975 3975 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3976 3976 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3980 3980 -----
3981 3981 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3982 3982 -----
3983 3983 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3984 3984 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
3988 3988 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
3989 3989 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
3990 3990 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
3991 3991 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
3992 3992 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3993 3993 Wybrane zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3994 3994 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
3995 3995 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3996 3996 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
3997 3997 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
3998 3998 -----
3999 3999 Napis ''{0}'' nie reprezentuje poprawnej liczby zmiennoprzecinkowej.
4000 4000 -----
4001 4001 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4002 4002 Nazwa użytkownika nie może być pusta. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika OSM
4003 4003 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4004 4004 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4005 4005 Teatr
4006 4006 -----
4007 4007 Ich wersja
4008 4008 Ich wersja (na serwerze)
4009 4009 Ich z Połączoną
4010 4010 Park rozrywki
4011 4011 -----
4012 4012 Nie ma otwartych zestawów zmian
4013 4013 Nie wybrano opiektów do pobrania
4014 4014 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4015 4015 Drogi mają cześć wspólną.
4016 4016 -----
4017 4017 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
4018 4018 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4019 4019 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4020 4020 -----
4021 4021 To znajduje się za końcem nagrania.
4022 4022 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
4023 4023 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4024 4024 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
4025 4025 -----
4026 4026 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4027 4027 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
4028 4028 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
4029 4029 Ta wtyczka bezpośrednio wysyła ślady GPS z aktywnej warstwy JOSM do openstreetmap.org.
4030 4030 Ta wtyczka upraszcza mapowanie i edycję tras transportu publicznego.
4031 4031 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
4032 4032 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
4033 4033 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4034 4034 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
4035 4035 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
4039 4039 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4040 4040 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
4041 4041 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4042 4042 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
4043 4043 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
4044 4044 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
4045 4045 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
4046 4046 -----
4047 4047 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
4048 4048 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
4049 4049 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4050 4050 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4051 4051 Automat biletowy
4052 4052 Numery kafelków mapy
4053 4053 Adres kafelka:
4054 4054 Katalog cache kafelek:
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 Czas:
4058 4058 Zakres czasu
4059 4059 Strefa czasowa:
4060 4060 Strefa czasowa: {0}
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 Nazwa:
4064 4064 -----
4065 4065 Do ...
4066 4066 Do usunięcia
4067 4067 Przełącz linie łączące punktu GPX
4068 4068 -----
4069 4069 Przełącza widok szkieletowy
4070 4070 -----
4071 4071 Przełącza na pełny ekran
4072 4072 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4073 4073 Przełącz widoczność warstwy: {0}
4074 4074 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4075 4075 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4076 4076 Przełącz: {0}
4077 4077 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4078 4078 -----
4079 4079 Toalety
4080 4080 -----
4081 4081 bramka (opłata)
4082 4082 Punkt poboru opłat
4083 4083 Zbyt wiele przekierowań wykryto przy pobieraniu URL. Przerywam.
4084 4084 Narzędzie: {0}
4085 4085 Pasek narzędzi
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 Personalizacja paska narzędzi
4089 4089 Narzędzia
4090 4090 -----
4091 4091 Narzedzie do rysowania budynków.
4092 4092 -----
4093 4093 +++++
4094 4094 Turystyka
4095 4095 -----
4096 4096 Wieża
4097 4097 Numer referencyjny
4098 4098 Typ wieży
4099 4099 Małe miasto
4100 4100 Ratusz
4101 4101 Sklep z zabawkami
4102 4102 -----
4103 4103 Droga gruntowa
4104 4104 Kolorowanie ścieżek i punktów
4105 4105 Data ścieżki
4106 4106 Typ drogi
4107 4107 Środek uspokojenia ruchu
4108 4108 Sygnalizacja świetlna
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 Tramwaj
4112 4112 Przystanek tramwajowy
4113 4113 +++++
4114 4114 Ograniczenia w ruchu
4115 4115 -----
4116 4116 Biuro podróży
4117 4117 Drzewo
4118 4118 Droga ekspresowa
4119 4119 Droga ekspresowa - dojazd
4120 4120 Spróbuj ponownie
4121 4121 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4122 4122 -----
4123 4123 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
4124 4124 Tunel
4125 4125 Początek tunelu
4126 4126 Ograniczenia skrętu
4127 4127 Włącz/wyłącz wybrane style
4128 4128 Miejsce do zawracania
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 Kołowrotek
4132 4132 Obrotnica
4133 4133 Rodzaj
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 Rodzaj schronienia
4137 4137 Rodzaj
4138 4138 -----
4139 4139 Sklep z oponami
4140 4140 +++++
4141 4141 -----
4142 4142 NIEZNANA
4143 4143 +++++
4144 4144 URL/ Plik:
4145 4145 Pliki URL
4146 4146 -----
4147 4147 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4148 4148 +++++
4149 4149 +++++
4150 4150 +++++
4151 4151 -----
4152 4152 +++++
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 Strefa UTM
4156 4156 Rozdziel drogi
4157 4157 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
4158 4158 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
4159 4159 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
4160 4160 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4161 4161 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
4162 4162 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 Nie można parsować współrzędnych
4167 4167 -----
4168 4168 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4169 4169 Droga gminna
4170 4170 -----
4171 4171 Niezamknięta droga
4172 4172 Niepołączona linia brzegowa
4173 4173 Niepołączone węzły bez tagów
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 Nierozstrzygnięty
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Cofnij
4182 4182 Cofnij ...
4183 4183 Cofanie ortogonalizacji kształtu
4184 4184 Anuluj przesunięcie
4185 4185 Cofa ortogonalizację wybranych węzłów
4186 4186 Cofa ostatnią czynność.
4187 4187 -----
4188 4188 Cofnij {0}
4189 4189 Oderwij panel
4190 4190 Nieoczekiwany błąd
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 Nieoczekiwany format ID zwrócony przez serwer. Otrzymano ''{0}''.
4195 4195 -----
4196 4196 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
4197 4197 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
4205 4205 Niespodziewany token: {0}
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4209 4209 Odblokuj
4210 4210 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4211 4211 Potwierdzenie rozdzielenia
4212 4212 Rozdzielony węzeł
4213 4213 Uniwersytet
4214 4214 Nieznany adres
4215 4215 Nieznany rodzaj elementu
4216 4216 Nieznany tryb {0}
4217 4217 -----
4218 4218 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
4219 4219 -----
4220 4220 Nieznana rola
4221 4221 -----
4222 4222 Nieznany typ: {0}
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 Warstwa obrazu bez nazwy
4226 4226 Skrzyżowanie bez nazwy
4227 4227 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4228 4228 Drogi bez nazwy
4229 4229 Nieuporządkowana linia brzegowa
4230 4230 -----
4231 4231 Niezapisane zmiany
4232 4232 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4233 4233 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4234 4234 Niezapisane dane i konflikty
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 Niezapisane dane OSM
4238 4238 Odznacz wszystko
4239 4239 Odznacza wszystkie obiekty.
4240 4240 -----
4241 4241 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 Nie wspierana wersja: {0}
4245 4245 -----
4246 4246 Drogi bez tagów
4247 4247 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4248 4248 -----
4249 4249 W górę
4250 4250 -----
4251 4251 Aktualizuj
4252 4252 Aktualizuj zestaw zmian
4253 4253 Aktualizuj zawartość
4254 4254 Aktualizuj dane
4255 4255 -----
4256 4256 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4257 4257 Pobierz zmiany
4258 4258 Aktualizacja obiektów
4259 4259 Aktualizuj wtyczki
4260 4260 Pobierz wybrane
4261 4261 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4262 4262 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4263 4263 Aktualizuje wybrane wtyczki
4264 4264 Zaktualizowano
4265 4265 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4266 4266 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4267 4267 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
4268 4268 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4269 4269 Odświeżanie informacji CT
4270 4270 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4271 4271 Uaktualnianie zestawu zmian...
4272 4272 Odświeżanie danych
4273 4273 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4274 4274 Aktualizowanie mapy...
4275 4275 -----
4276 4276 Odświeżanie interfejsu użytkownika
4277 4277 Wyślij
4278 4278 Wyślij zmiany
4279 4279 Wyślij Ustawienia
4280 4280 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4281 4281 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4282 4282 Wyślij dane
4283 4283 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4284 4284 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4285 4285 Wyślij dane do już istniejącego i otwartego zestawu zmian
4286 4286 -----
4287 4287 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4288 4288 Wysłanie danych w jednym zapytaniem (zbyt wiele obiektów do wysłania)
4289 4289 -----
4290 4290 Wyślij wybrane elementy
4291 4291 Wyślij zmienione elementy
4292 4292 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4293 4293 Wysyłanie do "{0}"
4294 4294 Wyślij do nowego zestawu zmian
4295 4295 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4296 4296 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4297 4297 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4298 4298 Wysyłam i zapisuje zmodyfikowane warstwy...
4299 4299 Przesyłanie danych...
4300 4300 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4301 4301 Użycie
4302 4302 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4303 4303 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4304 4304 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4305 4305 Używaj prostego uwierzytelniania
4306 4306 Używaj OAuth
4307 4307 Używaj SOCKS proxy
4308 4308 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4309 4309 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4310 4310 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4311 4311 Użyj domyślny
4312 4312 Użyj domyślny plik danych.
4313 4313 Użyj domyślnych ustawień
4314 4314 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4315 4315 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4316 4316 Użyj warstwy błędów
4317 4317 -----
4318 4318 Użyj globalnych ustawień
4319 4319 Użyj listę ignorowanych
4320 4320 -----
4321 4321 Użyj serweru przesunięć:
4322 4322 Używa szablon "{0}"
4323 4323 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4324 4324 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4325 4325 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4326 4326 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4327 4327 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4328 4328 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4329 4329 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4330 4330 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4331 4331 -----
4332 4332 Użytkownik
4333 4333 ID użytkownika:
4334 4334 Nazwa użytkownika:
4335 4335 Użytkownik:
4336 4336 Nazwa użytkownika
4337 4337 Nazwa użytkownika:
4338 4338 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4339 4339 Sklep z odkurzaczami
4340 4340 Zweryfikuj
4341 4341 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4342 4342 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4343 4343 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4344 4344 Sprawdzanie
4345 4345 Sprawdź
4346 4346 Wyniki sprawdzania
4347 4347 Błędy
4348 4348 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4349 4349 Sprawdzanie poprawności
4350 4350 Wartość
4351 4351 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4352 4352 -----
4353 4353 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4354 4354 -----
4355 4355 Wartości szerokości geograficznej musza być z zakresu [-90,90].
4356 4356 Wartości długości geograficznej musza być z zakresu [-180,180].
4357 4357 Wartość:
4358 4358 -----
4359 4359 Sklep z różnościam
4360 4360 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4361 4361 Pojazdy według typu
4362 4362 Samochody według sposobu użytkowania
4363 4363 -----
4364 4364 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4365 4365 Automat sprzedający
4366 4366 Sprzedawane produkty
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4371 4371 Spodziewane: wersja
4372 4372 Wersja {0}
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 Weterynarz
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 Widok
4380 4380 Widok: {0}
4381 4381 Punkt widokowy
4382 4382 Automatyczne przesuwanie mapy
4383 4383 Wieś
4384 4384 Zieleń miejska
4385 4385 Miasto
4386 4386 Winnica
4387 4387 Widoczność
4388 4388 Widoczność (czytelność)
4389 4389 widoczna wieża szybowa
4390 4390 Odwiedź stronę domową
4391 4391 -----
4392 4392 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4393 4393 Wulkan
4394 4394 Siatkówka
4395 4395 Napięcie
4396 4396 -----
4397 4397 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4398 4398 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4399 4399 +++++
4400 4400 +++++
4401 4401 WGS84 Geograficzne
4402 4402 +++++
4403 4403 Błąd WMS
4404 4404 Pliki WMS (*.wms)
4405 4405 Ustawienia WMS
4406 4406 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4407 4407 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4408 4408 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4409 4409 -----
4410 4410 Oczekiwanie 10 sekund...
4411 4411 mur
4412 4412 Ostrzeżenie
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 Ostrzeżenie: Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
4419 4419 -----
4420 4420 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4421 4421 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4422 4422 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4423 4423 -----
4424 4424 Ostrzeżenie: Nie udało się pobrać danych o bieżącym użytkowniku JOSM. Otrzymany wyjątek: {0}
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 Uwaga: Ignoruję wyjątek ponieważ zadanie zostało anulowane. Wyjątek: {0}
4428 4428 -----
4429 4429 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4430 4430 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4431 4431 -----
4432 4432 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 Ostrzeżenie: nagłówek błędu "{0}" nie pasował do oczekiwanego wzoru.
4440 4440 -----
4441 4441 Ostrzeżenie: nie udało się anulować trwającej operacji OAuth
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 Ostrzeżenie: nielegalny format pozycji w liście szablonów ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4459 4459 Ostrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście stylu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 Ostrzeżenie: obiekt ''{0}'' jest już skasowany na serwerze. Pomijam ten obiekt i ponawiam wysyłkę.
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4466 4466 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4467 4467 Ostrzeżenie: w zapisie preferencji znaleziono klucz ''{0}'' z nieoczekiwaną wartością ''{1}''
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 Ostrzeżenia
4475 4475 Myjnia samochodowa
4476 4476 Kosz na śmieci
4477 4477 Oczyszczalnia ścieków
4478 4478 Woda
4479 4479 Park wodny
4480 4480 Wieża ciśnień
4481 4481 Studnia
4482 4482 Filtry
4483 4483 Wodospad
4484 4484 Młyn wodny
4485 4485 -----
4486 4486 Powielone węzły dróg wodnych
4487 4487 Pliki audio Wave (*.wav)
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4491 4491 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4492 4492 Węzeł drogi blisko innej drogi
4493 4493 Droga nakłada się na obszar
4494 4494 -----
4495 4495 Droga {0}
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 Etykietowanie punktów
4499 4499 Punkty drogowe
4500 4500 Drogi
4501 4501 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4502 4502 Drogi z tą samą pozycją
4503 4503 Krzyż przydrożny
4504 4504 Kapliczka
4505 4505 -----
4506 4506 Strona internetowa
4507 4507 Jaz
4508 4508 Mokradło
4509 4509 -----
4510 4510 Dla niepełnosprawnych
4511 4511 Wózki inwalidzkie
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4515 4515 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4516 4516 Całą grupę
4517 4517 Szerokość (w metrach)
4518 4518 Szerokość linii GPX (0 dla domyślnej)
4519 4519 +++++
4520 4520 Wiatrak
4521 4521 Okna
4522 4522 Rękaw
4523 4523 -----
4524 4524 Widok szkieletowy
4525 4525 Dzięki OAuth możesz nadać JOSM prawa wysyłania danych map i ścieżek GPS w twoim imieniu (<a href="{0}">więćej informacji...</a>).
4526 4526 Ze sklepem
4527 4527 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4528 4528 Las pierwotny
4529 4529 Zakład produkcyjny
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 Zła ilość argumentów dla zakładki
4533 4533 -----
4534 4534 Brakuje znacznika XML <user>.
4535 4535 -----
4536 4536 Tak
4537 4537 Tak, przypisz
4538 4538 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4539 4539 Tak, zapisz zmiany i zamknij
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4543 4543 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4544 4544 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4545 4545 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4546 4546 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4547 4547 -----
4548 4548 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4549 4549 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4550 4550 -----
4551 4551 Pobrałeś zbyt wiele danych. Proszę spróbować ponownie później.
4552 4552 Napotkałeś błąd w JOSM
4553 4553 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4554 4554 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4555 4555 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4556 4556 -----
4557 4557 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4558 4558 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4563 4563 -----
4564 4564 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4565 4565 Wybierz ślad GPX
4566 4566 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4567 4567 Twój komentarz jest <i>pusty</i> lub <i>bardzo krótki</i>.<br /><br />Jest to technicznie dopuszczalne, ale proszę rozważ, że wielu użytkowników <br />oglądających zmiany w swojej okolicy polega na rozsądnych komentarzach zestawów<br /> zmian by zrozumieć jakie zmiany zawierają!<br /><br />Jeśli spędzisz teraz minutę, by wyjaśnić swoją zmianę, możesz uczynić życie<br />wielu innych użytkowników znacznie prostszym.
4568 4568 -----
4569 4569 +++++
4570 4570 Powiększ
4571 4571 Zbliżenie (w metrach)
4572 4572 Powiększ
4573 4573 -----
4574 4574 Zmniejsz
4575 4575 -----
4576 4576 Powiększa i przesuwa mapę
4577 4577 -----
4578 4578 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4579 4579 Powiększ
4580 4580 Poziom powiększenia:
4581 4581 Zmniejsz
4582 4582 Powiększ aby pokazać: {0}
4583 4583 Powiększ do
4584 4584 -----
4585 4585 Powiększ na warstwie
4586 4586 Przybliż do natywnej rozdzielczości
4587 4587 Powiększ do węzła
4588 4588 Pokaż problem
4589 4589 Powiększ do wybranych elementów
4590 4590 Powiększ do zaznaczenia
4591 4591 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4595 4595 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4596 4596 Pokaż {0}
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 \nWysokość: {0} m
4601 4601 \nKierunek {0}°
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 +++++
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 wysokie napięcie
4618 4618 średnie napięcie
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 +++++
4624 4624 sieć
4625 4625 -----
4626 4626 ograniczenie
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 -----
4631 4631 Edycja pylonu
4632 4632 Edycja stacji
4633 4633 -----
4634 4634 +++++
4635 4635 Stacja
4636 4636 Brama
4637 4637 Wstecz
4638 4638 Szybciej
4639 4639 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4640 4640 Do przodu
4641 4641 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4642 4642 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4643 4643 Następny znacznik
4644 4644 Odtwórz następny znacznik.
4645 4645 Odtwórz poprzedni znacznik.
4646 4646 Odtwórz / wstrzymaj
4647 4647 Poprzedni znacznik
4648 4648 Wolniej
4649 4649 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4650 4650 Zamknięty
4651 4651 Otwarty
4652 4652 brak
4653 4653 czarny
4654 4654 niebieski
4655 4655 brązowy
4656 4656 szary
4657 4657 zielony
4658 4658 czerwony
4659 4659 biały
4660 4660 +++++
4661 4661 +++++
4662 4662 +++++
4663 4663 +++++
4664 4664 analogowy
4665 4665 cyfrowy
4666 4666 -----
4667 4667 słoneczny
4668 4668 niekonwencjonalny
4669 4669 D
4670 4670 U
4671 4671 A
4672 4672 Z
4673 4673 U
4674 4674 O
4675 4675 T
4676 4676 Z
4677 4677 Tekst
4678 4678 Opis
4679 4679 Nazwa
4680 4680 Źródło ciepła
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 Przesunięcie
4689 4689 -----
4690 4690 markowe
4691 4691 nie
4692 4692 używane
4693 4693 tak
4694 4694 -----
4695 4695 różne
4696 4696 nad ziemią
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 pod ziemią
4700 4700 podwodą
4701 4701 -----
4702 4702 Edycja stacji kolejowej
4703 4703 Stacja kolejowa
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 -----
4707 4707 -----
4708 4708 +++++
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 -----
4713 4713 Wypożyczalnia wideo
4714 4714 Klucz:
4715 4715 iglasty
4716 4716 liścisty
4717 4717 mieszany
4718 4718 skrótowa nazwa ulicy
4719 4719 -----
4720 4720 -----
4721 4721 dodaj do zaznaczenia
4722 4722 -----
4723 4723 adres
4724 4724 -----
4725 4725 dodaje odwzorowania z Proj4J
4726 4726 administracyjna
4727 4727 zaawansowana
4728 4728 zaawansowana konfiguracja
4729 4729 droga powietrzna
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 kruszywo
4734 4734 dla rolnictwa
4735 4735 wentylacyjny
4736 4736 wszystkie
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 -----
4740 4740 -----
4741 4741 -----
4742 4742 wszystkie obiekty
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 alejka
4748 4748 alfabetycznie
4749 4749 alternatywny
4750 4750 typ udogodnień {0}
4751 4751 udogodnienie
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 futbol amerykański
4755 4755 fermentacja beztlenowa
4756 4756 -----
4757 4757 kościół anglikański
4758 4758 jedzenie dla zwierząt
4759 4759 gość
4760 4760 dowolne
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 akwedukt
4764 4764 łucznictwo
4765 4765 obszar
4766 4766 -----
4767 4767 obszar tekstowy
4768 4768 azjatycka
4769 4769 asfalt
4770 4770 lekkoatletyka
4771 4771 -----
4772 4772 +++++
4773 4773 futbol australijski
4774 4774 automatycznie
4775 4775 -----
4776 4776 tło
4777 4777 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4778 4778 odcinek powrotny
4779 4779 zła
4780 4780 bahaizm
4781 4781 baptyści
4782 4782 drut kolczasty
4783 4783 bariera
4784 4784 -----
4785 4785 +++++
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 Basen
4789 4789 Koszykówka
4790 4790 ładowanie akumulatora
4791 4791 boksyty
4792 4792 Plaża
4793 4793 rowery
4794 4794 dętki do roweru
4795 4795 +++++
4796 4796 biopaliwo
4797 4797 biogaz
4798 4798 biomasa
4799 4799 -----
4800 4800 torfowisko
4801 4801 bule
4802 4802 granica
4803 4803 gra w kule
4804 4804 -----
4805 4805 marka
4806 4806 most
4807 4807 etykieta "most" na węźle
4808 4808 -----
4809 4809 teren poprzemysłowy
4810 4810 buddyzm
4811 4811 budynek
4812 4812 próg zwalniający
4813 4813 hamburgery
4814 4814 autobus
4815 4815 wydzielony pas autobusowy
4816 4816 -----
4817 4817 futbol kanadyjki
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 kajakarstwo
4821 4821 uwzględnij wielkość liter
4822 4822 kościół katolicki
4823 4823 Cmentarz
4824 4824 ośrodek
4825 4825 łańcuch
4826 4826 węgiel drewny
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 kurczak
4830 4830 chińska
4831 4831 -----
4832 4832 chrześcijaństwo
4833 4833 -----
4834 4834 papierosy
4835 4835 miasto
4836 4836 cywilna
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 wspinaczka
4840 4840 -----
4841 4841 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4842 4842 zamknięty
4843 4843 -----
4844 4844 zamknięta droga
4845 4845 węgiel
4846 4846 bruk
4847 4847 zimne powietrze
4848 4848 zimna woda
4849 4849 -----
4850 4850 spalanie
4851 4851 -----
4852 4852 komunikacyjna
4853 4853 szuter
4854 4854 sprężone powietrze
4855 4855 beton
4856 4856 prezerwatywy
4857 4857 konfiguruj
4858 4858 Konfiguruje styl rysowania mapy
4859 4859 konflikt
4860 4860 iglasty
4861 4861 połaczenie
4862 4862 w budowie
4863 4863 sieć trakcyjna
4864 4864 pojemnik
4865 4865 -----
4866 4866 miedź
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 liczba
4870 4870 -----
4871 4871 krykiet
4872 4872 krykiet
4873 4873 krokiet
4874 4874 -----
4875 4875 klienci
4876 4876 -----
4877 4877 kolarstwo
4878 4878 tama z turbiną wodną
4879 4879 dane
4880 4880 liściasty
4881 4881 obiekt dedykowany
4882 4882 st° min'' (Morskie)
4883 4883 st° min'' sek"
4884 4884 usunięto
4885 4885 -----
4886 4886 dla dostaw
4887 4887 przestarzały
4888 4888 dla wyznaczonych pojazdów
4889 4889 dojazd do posesji
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 objazd
4893 4893 olej napędowy
4894 4894 diamenty
4895 4895 zablokowane
4896 4896 -----
4897 4897 Dok
4898 4898 nie istnieje
4899 4899 wyścigi psów
4900 4900 podwójny
4901 4901 na dół
4902 4902 zjazd
4903 4903 pobrany obszar
4904 4904 -----
4905 4905 -----
4906 4906 -----
4907 4907 napoje
4908 4908 podjazd
4909 4909 -----
4910 4910 łatwa
4911 4911 -----
4912 4912 energia elektryczna
4913 4913 energia elektryczna
4914 4914 -----
4915 4915 elementy
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 jazda konna
4919 4919 -----
4920 4920 ewangelikalizm
4921 4921 parzyste
4922 4922 przykłady
4923 4923 doskonała
4924 4924 torby na odchody
4925 4925 oczekiwano pliku .jos wewnątrz archiwum .joz
4926 4926 dla ekspertów
4927 4927 -----
4928 4928 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4929 4929 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4930 4930 -----
4931 4931 gospodarstwo
4932 4932 ogrodzenie
4933 4933 prom
4934 4934 -----
4935 4935 -----
4936 4936 znajdź w zaznaczeniu
4937 4937 -----
4938 4938 ryba z frytkami
4939 4939 rozszczepienie jądra atomowego
4940 4940 -----
4941 4941 jedzenie
4942 4942 piesza
4943 4943 -----
4944 4944 bród
4945 4945 las
4946 4946 leśna
4947 4947 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
4948 4948 odcinek docelowy
4949 4949 -----
4950 4950 francuska
4951 4951 od kafelka
4952 4952 z drogi
4953 4953 pełna
4954 4954 fuzja jądrowa
4955 4955 futbol gaelicki (irlandzki)
4956 4956 -----
4957 4957 garaże
4958 4958 gazowy
4959 4959 gazyfikacja
4960 4960 bęzyna
4961 4961 -----
4962 4962 geotermiczna
4963 4963 niemiecka
4964 4964 Lodowiec
4965 4965 złoto
4966 4966 +++++
4967 4967 pole golfowe
4968 4968 dobra
4969 4969 znacznik GPS
4970 4970 punkt GPS
4971 4971 1 stopnia
4972 4972 2 stopnia
4973 4973 3 stopnia
4974 4974 4 stopnia
4975 4975 5 stopnia
4976 4976 -----
4977 4977 trawa
4978 4978 kratka trawnikowa
4979 4979 żwir
4980 4980 grecka
4981 4981 zielony
4982 4982 Teren nie zabudowany
4983 4983 -----
4984 4984 grunt
4985 4985 -----
4986 4986 gimnastyka
4987 4987 połowiczna
4988 4988 punkt zatrzymania
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 zdrowie
4994 4994 ciepłowniczy
4995 4995 wrzosowisko
4996 4996 żywopłot
4997 4997 samochody ciężarowe
4998 4998 wyróżnienie
4999 4999 -----
5000 5000 droga
5001 5001 Droga bez numeru referencyjnego
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 hinduizm
5006 5006 historia
5007 5007 tablica historyczna
5008 5008 hokej
5009 5009 tragiczna
5010 5010 jazda konna
5011 5011 wyścigi konne
5012 5012 -----
5013 5013 gorące powietrze
5014 5014 gorąca woda
5015 5015 +++++
5016 5016 dom
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 +++++
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 wodna
5024 5024 lody
5025 5025 -----
5026 5026 ilmenit
5027 5027 przyciemnienia podkładu mapy
5028 5028 nieaktywne
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 niekompletne
5033 5033 niekompletna droga
5034 5034 przybliż by zobaczyć więcej detali
5035 5035 niezależny
5036 5036 indyjska
5037 5037 wewnętrzny
5038 5038 Tteren przemysłowy
5039 5039 -----
5040 5040 Wewnętrzny segment
5041 5041 zintegrowano z głównym programem
5042 5042 średnia
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 rudy żelaza
5046 5046 wysepka
5047 5047 wydzielone pomieszczenie
5048 5048 włoska
5049 5049 dżinizm
5050 5050 japońska
5051 5051 świadkowie Jehowy
5052 5052 judaizm
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 +++++
5056 5056 +++++
5057 5057 -----
5058 5058 wysypisko smieci
5059 5059 zagospodarowanie przestrzenne
5060 5060 typ użytkowania ziemi {0}
5061 5061 droga
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 warstwa
5065 5065 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
5066 5066 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 ołów
5070 5070 w lewo
5071 5071 wypoczynek
5072 5072 typ wypoczynku {0}
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 wapień
5076 5076 limitowane
5077 5077 -----
5078 5078 strefa zamieszkania
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5082 5082 wczytywanie stylu ''{0}''...
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 zablokuj przewijanie
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 niska
5091 5091 luteranie
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 namorzyny
5095 5095 -----
5096 5096 ręcznie
5097 5097 -----
5098 5098 +++++
5099 5099 +++++
5100 5100 marsze
5101 5101 -----
5102 5102 max szer.
5103 5103 max dł.
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 członek
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 +++++
5114 5114 metodyści
5115 5115 meksykańska
5116 5116 Teren wojskowy
5117 5117 min szer.
5118 5118 min dł.
5119 5119 -----
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 brakujące obiekty:
5125 5125 błędnie wpisana nazwa klucza
5126 5126 mieszany
5127 5127 -----
5128 5128 -----
5129 5129 -----
5130 5130 -----
5131 5131 mormoni
5132 5132 sporty motorowe
5133 5133 'motor_vehicle' bez klucza 'highway'
5134 5134 -----
5135 5135 'motorroad' bez klucza 'highway'
5136 5136 autostrada
5137 5137 ciąg pieszy
5138 5138 Błoto
5139 5139 różne sporty
5140 5140 wielopoziomowy
5141 5141 -----
5142 5142 +++++
5143 5143 islam
5144 5144 narodowa
5145 5145 naturalne
5146 5146 typ naturalny {0}
5147 5147 -----
5148 5148 tablica przyrodnicza
5149 5149 gazety
5150 5150 następny
5151 5151 nikiel
5152 5152 nie
5153 5153 brak opisu
5154 5154 -----
5155 5155 nie ma obsługi odczytu tego formatu
5156 5156 brak modyfikatora
5157 5157 zakaz skrętu w lewo
5158 5158 zakaz skrętu w prawo
5159 5159 zakaz jazdy prosto
5160 5160 zakaz zawracania
5161 5161 -----
5162 5162 -----
5163 5163 -----
5164 5164 żadne
5165 5165 -----
5166 5166 -----
5167 5167 nie zostały usunięte
5168 5168 -----
5169 5169 -----
5170 5170 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
5171 5171 tablica informacyjna
5172 5172 dla początkujących
5173 5173 'ntd_id' bez klucza 'highway'
5174 5174 jądrowa
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 -----
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 -----
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 -----
5185 5185 -----
5186 5186 -----
5187 5187 -----
5188 5188 obserwacyjna
5189 5189 nieparzyste
5190 5190 -----
5191 5191 oficjalnie
5192 5192 naftowy
5193 5193 -----
5194 5194 stare szyny kolejowe
5195 5195 stare
5196 5196 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5197 5197 'oneway' bez klucza 'highway'
5198 5198 -----
5199 5199 nakaz skrętu w lewo
5200 5200 nakaz skrętu w prawo
5201 5201 nakaz jazdy prosto
5202 5202 otwarty
5203 5203 -----
5204 5204 pod prąd
5205 5205 droga pod prąd
5206 5206 ścieżka pod prąd
5207 5207 opcje
5208 5208 -----
5209 5209 kościół prawosławny
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 zewnętrzny
5213 5213 Zewnętrzny segment
5214 5214 poza pobranym obszarem
5215 5215 wysepka parkignowa
5216 5216 bilety parkingowe
5217 5217 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5218 5218 pyłu
5219 5219 pasażerowie
5220 5220 pasażerowie; pojazdy
5221 5221 utwardzona
5222 5222 kostka
5223 5223 Szczyt
5224 5224 kamienie
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 +++++
5228 5228 zielonoświątkowcy
5229 5229 -----
5230 5230 dopuszczalny
5231 5231 zdjęcia
5232 5232 fotowoltaiczna
5233 5233 nabrzeże
5234 5234 rurociąg
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 -----
5240 5240 -----
5241 5241 boisko
5242 5242 +++++
5243 5243 Miejsce
5244 5244 tablica botaniczna
5245 5245 plastik
5246 5246 -----
5247 5247 słup
5248 5248 polityczna
5249 5249 -----
5250 5250 energia
5251 5251 prezbiterianie
5252 5252 poprzedni
5253 5253 droga krajowa
5254 5254 droga krajowa - dojazd
5255 5255 droga prywatna
5256 5256 -----
5257 5257 proponowany
5258 5258 protestanci
5259 5259 -----
5260 5260 publiczny
5261 5261 transport publiczny
5262 5262 mapy komunikacji miejskiej
5263 5263 bilety komunikacji miejskiej
5264 5264 -----
5265 5265 elektrownia szczytowo-pompowa
5266 5266 pompowanie (np. woda geotermalna)
5267 5267 pyroliza
5268 5268 -----
5269 5269 poczwórny
5270 5270 kwakrzy
5271 5271 kamieniołom
5272 5272 sport rakietowy
5273 5273 -----
5274 5274 kolej
5275 5275 Teren kolejowy
5276 5276 -----
5277 5277 tory kolejowe
5278 5278 -----
5279 5279 -----
5280 5280 bystrze
5281 5281 szuwary
5282 5282 +++++
5283 5283 regionalna
5284 5284 wyrażenie regularne
5285 5285 Relacja bez typu
5286 5286 -----
5287 5287 Odśwież domyślne wpisy
5288 5288 załaduj ponownie z pliku wybrane style
5289 5289 zdalnie
5290 5290 usuń z zaznaczenia
5291 5291 zamień zaznaczenie
5292 5292 -----
5293 5293 -----
5294 5294 zabudowa
5295 5295 restauracja bez nazwy
5296 5296 handel
5297 5297 w prawo
5298 5298 -----
5299 5299 koryto rzeczne
5300 5300 droga
5301 5301 rola
5302 5302 -----
5303 5303 -----
5304 5304 rondo
5305 5305 droga
5306 5306 odcinek trasy
5307 5307 -----
5308 5308 +++++
5309 5309 +++++
5310 5310 turbina wodna (bez spiętrzenia wody)
5311 5311 rutyl
5312 5312 'sac_scale' bez klucza 'highway'
5313 5313 sól
5314 5314 słone bagna
5315 5315 piach
5316 5316 kanapki
5317 5317 skala
5318 5318 schemat
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 Zarośla
5322 5322 droga wojewódzka
5323 5323 'segregated' bez klucza 'highway'
5324 5324 sejsmiczny
5325 5325 wybierz sport:
5326 5326 zaznaczony
5327 5327 zaznaczenie
5328 5328 -----
5329 5329 wydzielona przestrzeń
5330 5330 droga serwisowa
5331 5331 serwis
5332 5332 -----
5333 5333 ściekowy
5334 5334 współdzielone z transportem miejskim
5335 5335 współdzielone
5336 5336 -----
5337 5337 szyici
5338 5338 strzelectwo
5339 5339 sklep
5340 5340 typ sklepu {0}
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 'sidewalk' bez klucza 'highway'
5344 5344 bocznica
5345 5345 sikhizm
5346 5346 srebro
5347 5347 pojedynczy
5348 5348 -----
5349 5349 miejsce
5350 5350 jazda na deskorolce
5351 5351 łyżwiarstwo
5352 5352 narciarska
5353 5353 narciarstwo
5354 5354 -----
5355 5355 'smoothness' bez klucza 'highway'
5356 5356 -----
5357 5357 'snowplowing' bez klucza 'highway'
5358 5358 piłka nożna
5359 5359 słoneczna
5360 5360 -----
5361 5361 -----
5362 5362 spirytualizm
5363 5363 -----
5364 5364 Sport
5365 5365 typ sportu {0}
5366 5366 centrum sportowe
5367 5367 -----
5368 5368 odnoga
5369 5369 stadion
5370 5370 znaczki
5371 5371 -----
5372 5372 -----
5373 5373 para wodna
5374 5374 'step_count' bez klucza 'highway'
5375 5375 kamień
5376 5376 strumień
5377 5377 -----
5378 5378 ulice
5379 5379 -----
5380 5380 nazwa ulicy zawiera ss
5381 5381 ciąg
5382 5382 ciąg;ciąg;...
5383 5383 -----
5384 5384 metro
5385 5385 -----
5386 5386 sunnici
5387 5387 terenowy
5388 5388 +++++
5389 5389 bagno
5390 5390 słodycze
5391 5391 pływanie
5392 5392 basen
5393 5393 -----
5394 5394 -----
5395 5395 tenis stołowy
5396 5396 tampony
5397 5397 taoizm
5398 5398 doładowanie do telefonu
5399 5399 tymczasowy
5400 5400 Tymczasowy typ drogi
5401 5401 tenis
5402 5402 +++++
5403 5403 -----
5404 5404 droga powiatowa
5405 5405 tekst
5406 5406 tajska
5407 5407 podstawowy styl Potlatch 2
5408 5408 termiczna (np. kolektory słoneczne)
5409 5409 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
5410 5410 ta warstwa jest warstwą aktywną
5411 5411 -----
5412 5412 tereny zalewowe
5413 5413 -----
5414 5414 -----
5415 5415 -----
5416 5416 cyna
5417 5417 -----
5418 5418 do drogi
5419 5419 -----
5420 5420 topograficzna
5421 5421 -----
5422 5422 turystyka
5423 5423 typ turystyki {0}
5424 5424 -----
5425 5425 zabawki
5426 5426 ścieżka
5427 5427 ścieżka i punkty
5428 5428 tylko ścieżki
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 -----
5434 5434 sygnalizacja świetlna
5435 5435 -----
5436 5436 -----
5437 5437 tramwaj
5438 5438 -----
5439 5439 potrójny
5440 5440 -----
5441 5441 -----
5442 5442 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5443 5443 droga ekspresowa
5444 5444 droga ekspresowa - dojazd
5445 5445 -----
5446 5446 turecka
5447 5447 -----
5448 5448 rodzaj
5449 5449 droga gminna
5450 5450 niekontrolowane
5451 5451 podziemny
5452 5452 -----
5453 5453 unitarianizm
5454 5454 -----
5455 5455 nieznany
5456 5456 nieoznakowane
5457 5457 nieutwardzona
5458 5458 nieznana
5459 5459 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
5460 5460 -----
5461 5461 nieotagowany
5462 5462 nieotagowana droga
5463 5463 -----
5464 5464 -----
5465 5465 do góry
5466 5466 aż do kafelka
5467 5467 użycie
5468 5468 -----
5469 5469 -----
5470 5470 próżnia
5471 5471 błędy spradzania poprawności
5472 5472 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5473 5473 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5474 5474 pojazdy
5475 5475 wersja {0}
5476 5476 poprzez węzły lub drogi
5477 5477 Wiadukt
5478 5478 +++++
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 Wulkan
5482 5482 vouchery
5483 5483 ściana
5484 5484 -----
5485 5485 ścienny
5486 5486 -----
5487 5487 woda
5488 5488 poziom wody
5489 5489 -----
5490 5490 szlak wodny
5491 5491 typ drogi wodnej {0}
5492 5492 -----
5493 5493 -----
5494 5494 -----
5495 5495 droga jest połączona
5496 5496 droga jest połączona z kolejnym członkiem relacji
5497 5497 droga jest połączona z poprzednim członkiem relacji
5498 5498 droga nie jest połączona ani z poprzednim ani z następnym członkiem
5499 5499 tylko punkty
5500 5500 -----
5501 5501 -----
5502 5502 -----
5503 5503 -----
5504 5504 pogoda
5505 5505 -----
5506 5506 -----
5507 5507 -----
5508 5508 -----
5509 5509 tablica o zwierzętach
5510 5510 wiatrowa
5511 5511 wydobywczy
5512 5512 przewodowy
5513 5513 bezprzewodowy
5514 5514 drewno
5515 5515 -----
5516 5516 -----
5517 5517 Błędny znacznik highway na węźle
5518 5518 +++++
5519 5519 dworzec przetokowy
5520 5520 tak
5521 5521 +++++
5522 5522 cynk
5523 5523 -----
5524 5524 -----
5525 5525 cyrkon
5526 5526 przybliż by załadować kafelki
5527 5527 przybliż by załadować więcej kafelek
5528 5528 zaratusztrianizm
5529 5529 {0} (Korsyka)
5530 5530 -----
5531 5531 {0} ({1} do {2} stopni)
5532 5532 -----
5533 5533 -----
5534 5534 {0} [niekompletny]
5535 5535 Obiekty na warstwie {0}:
5536 5536 {0} jest przestarzały
5537 5537 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5538 5538 -----
5539 5539 {0} metrów
5540 5540 -----
5541 5541 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5542 5542 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5543 5543 {0} km kw.
5544 5544 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5545 5545 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5546 5546 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5547 5547 +++++
5548 5548 -----
5549 5549 -----
5550 5550 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5551m 1 -----
5552m 2 ({0} zapytanie)
5553m 2 ({0} zapytania)
5554m 2 ({0} zapytań)
5555m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5556m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5557m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5558m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu jednej warstwy z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5559m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5560m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5561m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcie do ścieżki GPX.</html>
5562m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcia do ścieżki GPX.</html>
5563m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęć do ścieżki GPX.</html>
5564m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5565m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5566m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5567m 7 -----
5568m 8 -----
5569m 9 -----
5570m 10 -----
5571m 11 -----
5572m 12 -----
5573m 13 -----
5574m 14 -----
5575m 15 -----
5576m 16 -----
5577m 17 -----
5578m 18 -----
5579m 19 -----
5580m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5581m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5582m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5583m 21 -----
5584m 22 Dodano {0} obiekt
5585m 22 Dodano {0} obiekty
5586m 22 Dodano {0} obiektów
5587m 23 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5588m 23 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5589m 23 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5590m 24 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5591m 24 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5592m 24 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5593m 25 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5594m 25 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5595m 25 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5596m 26 Czy zmienić wartość?
5597m 26 Czy zmienić wartości?
5598m 26 Czy zmienić wartości?
5599m 27 Zmień {0} obiekt
5600m 27 Zmień {0} obiekty
5601m 27 Zmień {0} obiektów
5602m 28 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5603m 28 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5604m 28 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5605m 29 Konflikt podczas pobierania
5606m 29 Konflikty podczas pobierania
5607m 29 Konflikty podczas pobierania
5608m 30 Konflikt w danych
5609m 30 Konflikty w danych
5610m 30 Konflikty w danych
5611m 31 Usunięto {0} węzeł
5612m 31 Usunięto {0} węzły
5613m 31 Usunięto {0} węzłów
5614m 32 Usunięto {0} objekt
5615m 32 Usunięto {0} objekty
5616m 32 Usunięto {0} objektów
5617m 33 Usunięto {0} relację
5618m 33 Usunięto {0} relacje
5619m 33 Usunięto {0} relacji
5620m 34 Usunięto {0} drogę
5621m 34 Usunięto {0} drogi
5622m 34 Usunięto {0} dróg
5623m 35 Usuwanie {0} obiektu
5624m 35 Usuwanie {0} obiektów
5625m 35 Usuwanie {0} obiektów
5626m 36 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5627m 36 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5628m 36 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5629m 37 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5630m 37 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5631m 37 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5632m 38 -----
5633m 39 -----
5634m 40 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5635m 40 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5636m 40 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5637m 41 Wyczuję {0} obiekt z ''{1}''
5638m 41 Wyczuję {0} obiekty z ''{1}''
5639m 41 Wyczuję {0} obiektów z ''{1}''
5640m 42 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5641m 42 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5642m 42 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5643m 43 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5644m 43 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5645m 43 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5646m 44 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5647m 44 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5648m 44 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5649m 45 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5650m 45 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5651m 45 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5652m 46 Połączona wersja ({0} pozycja)
5653m 46 Połączona wersja ({0} pozycje)
5654m 46 Połączona wersja ({0} pozycji)
5655m 47 Przesunięto {0} węzeł
5656m 47 Przesunięto {0} węzły
5657m 47 Przesunięto {0} węzłów
5658m 48 Moja wersja ({0} pozycja)
5659m 48 Moja wersja ({0} pozycje)
5660m 48 Moja wersja ({0} pozycji)
5661m 49 Pobranie obiektu nie powiodło się
5662m 49 Pobranie obiektów nie powiodło się
5663m 49 Pobranie obiektów nie powiodło się
5664m 50 Obiekt usunięty
5665m 50 Obiekty usunięte
5666m 50 Obiektów usuniętych
5667m 51 Pobrany obiekt został usunięty.
5668m 51 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5669m 51 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5670m 52 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5671m 52 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5672m 52 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5673m 53 Otwieranie {0} pliku...
5674m 53 Otwieranie {0} plików...
5675m 53 Otwieranie {0} plików...
5676m 54 Wklejam {0} tag
5677m 54 Wklejam {0} tagi
5678m 54 Wklejam {0} tagi
5679m 55 -----
5680m 56 -----
5681m 57 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5682m 57 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5683m 57 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5684m 58 Usunięto {0} obiekt
5685m 58 Usunięto {0} obiekty
5686m 58 Usunięto {0} obiektów
5687m 59 -----
5688m 60 Obrócono {0} węzeł
5689m 60 Obrócono {0} węzły
5690m 60 Obrócono {0} węzłów
5691m 61 Skalowanie {0} węzła
5692m 61 Skalowanie {0} węzłów
5693m 61 Skalowanie {0} węzłów
5694m 62 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5695m 62 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5696m 62 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5697m 63 Uproszczono {0} drogę
5698m 63 Uproszczono {0} drogi
5699m 63 Uproszczono {0} dróg
5700m 64 -----
5701m 65 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5702m 65 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5703m 65 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5704m 66 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5705m 66 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5706m 66 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5707m 67 -----
5708m 68 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5709m 68 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5710m 68 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5711m 69 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5712m 69 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5713m 69 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5714m 70 Ich wersja ({0} pozycja)
5715m 70 Ich wersja ({0} pozycje)
5716m 70 Ich wersja ({0} pozycji)
5717m 71 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5718m 71 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5719m 71 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5720m 72 -----
5721m 73 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5722m 73 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5723m 73 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5724m 74 -----
5725m 75 Wykryto {0} konflikt.
5726m 75 Wykryto {0} konflikty.
5727m 75 Wykryto {0} konfliktów.
5728m 76 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
5729m 76 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
5730m 76 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
5731m 77 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5732m 77 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5733m 77 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5734m 78 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5735m 78 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5736m 78 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5737m 79 Transformuj {0} węzeł
5738m 79 Transformuj {0} węzeły
5739m 79 Transformuj {0} węzełów
5740m 80 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5741m 80 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5742m 80 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5743m 81 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5744m 81 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5745m 81 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5746m 82 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5747m 82 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5748m 82 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5749m 83 Przesyłanie {0} obieku...
5750m 83 Przesyłanie {0} obiektów...
5751m 83 Przesyłanie {0} obiektów...
5752m 84 -----
5753m 85 -----
5754m 86 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
5755m 86 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5756m 86 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5757m 87 znacznik
5758m 87 znaczniki
5759m 87 znaczników
5760m 88 węzeł
5761m 88 węzły
5762m 88 węzłów
5763m 89 obiekt
5764m 89 obiekty
5765m 89 obiektów
5766m 90 relacja
5767m 90 relacje
5768m 90 relacji
5769m 91 do obiektu {0}
5770m 91 do obiektów {0}
5771m 91 do obiektów {0}
5772m 92 droga
5773m 92 drogi
5774m 92 dróg
5775m 93 {0} Autor
5776m 93 {0} Autorzy
5777m 93 {0} Autorów
5778m 94 -----
5779m 95 {0} składa się z {1} markera
5780m 95 {0} składa się z {1} markerów
5781m 95 {0} składa się z {1} markerów
5782m 96 -----
5783m 97 Wczytano {0} obraz.
5784m 97 Wczytano {0} obrazy.
5785m 97 Wczytano {0} obrazów.
5786m 98 {0} element
5787m 98 {0} elementy
5788m 98 {0} elementów
5789m 99 {0} węzeł
5790m 99 {0} węzły
5791m 99 {0} węzłów
5792m 100 {0} obiekt do dodania:
5793m 100 {0} obiekty do dodania:
5794m 100 {0} obiektów do dodania:
5795m 101 {0} obiekt do usunięcia:
5796m 101 {0} obiekty do usunięcia:
5797m 101 {0} obiektów do usunięcia:
5798m 102 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5799m 102 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5800m 102 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5801m 103 -----
5802m 104 {0} relacja
5803m 104 {0} relacje
5804m 104 {0} relacji
5805m 105 {0} trasa,
5806m 105 {0} trasy,
5807m 105 {0} tras,
5808m 106 -----
5809m 107 {0} ścieżka
5810m 107 {0} ścieżki
5811m 107 {0} ścieżki
5812m 108 {0} ślad,
5813m 108 {0} ślady,
5814m 108 {0} śladów,
5815m 109 {0} posiadał tagi GPS.
5816m 109 {0} posiadały tagi GPS.
5817m 109 {0} posiadało tagi GPS.
5818m 110 {0} droga
5819m 110 {0} drogi
5820m 110 {0} dróg
5821m 111 {0} punkt
5822m 111 {0} punkty
5823m 111 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.