source: josm/trunk/data/pl.lang@ 5047

Last change on this file since 5047 was 5047, checked in by stoecker, 12 years ago

fix #7477, i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 145.0 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 -----
6 6 lub
7 7 Liczba obiektów
8 8 % na wschód:
9 9 % na północ:
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (liczba zapytań nieznana)
18 18 (1 zapytanie)
19 19 (Kod={0})
20 20 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
21 21 -----
22 22 (Adres URL był:
23 23 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 (ponad 20m)
27 27 (brak obiektu)
28 28 (brak)
29 29 (do 20m)
30 30 (do 5m)
31 31 (użyj przesunięcia podanego przez server)
32 32 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
33 33 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
34 34 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
35 35 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
36 36 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
37 37 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
38 38 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
39 39 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
40 40 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
41 41 * Jeden węzęł z tagami lub
42 42 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
43 43 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
44 44 +++++
45 45 +++++
46 46 ...możliwe inne rodzaje transportu
47 47 ... odwołuje się do relacji
48 48 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 -----
53 53 -----
54 54 +++++
55 55 Kręgle
56 56 +++++
57 57 +++++
58 58 +++++
59 59 +++++
60 60 +++++
61 61 -----
62 62 +++++
63 63 +++++
64 64 +++++
65 65 -----
66 66 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
67 67 <Nie wczytano jeszcze ścieżek GPX>
68 68 <anonimowy>
69 69 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
70 70 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
71 71 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
72 72 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
73 73 -----
74 74 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
75 75 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
76 76 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
77 77 -----
78 78 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
79 79 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
80 80 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
81 81 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
82 82 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
83 83 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
84 84 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
85 85 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
86 86 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
87 87 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
88 88 -----
89 89 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
90 90 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
91 91 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
92 92 -----
93 93 -----
94 94 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
95 95 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
96 96 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
97 97 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
98 98 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
99 99 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
100 100 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
101 101 <dwukropek>
102 102 <różne>
103 103 <pusta>
104 104 <koniec pliku>
105 105 <równa się>
106 106 <h2>Filtr aktywny</h2>
107 107 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
108 108 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
109 109 -----
110 110 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
111 111 <html><body>Proszę wprowadzić Klucz Dostępu OAuth, który ma prawo dostępu do serwera OSM ''{0}''.</body></html>
112 112 <html><h3>Usunąć plik {0} z dysku?<p>Zdjęcie będzie trwale utracone!</h3></html>
113 113 -----
114 114 -----
115 115 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
116 116 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
117 117 -----
118 118 -----
119 119 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
120 120 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
121 121 -----
122 122 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <html>Nie można otworzyć adresu URL ''{0}'' ze względu na brak dostępności pasującego zadania.</html>
127 127 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
128 128 <html>Nie można wysłać {0} obiektów w jednym zapytaniem ponieważ<br>maksymalny rozmiar zestawu zmian {1} na serwerze ''{2}'' został przekroczony.</html>
129 129 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
130 130 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 <html>Nie można wczytać warstwy {0} ''{1}''.<br>Błąd:<br>{2}</html>
136 136 -----
137 137 <html>Nie można załadować pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
138 138 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
139 139 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
140 140 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
141 141 <html>Nie można zapisać pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
142 142 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
143 143 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
144 144 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
145 145 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
146 146 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
147 147 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
148 148 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
149 149 <html>Wprowadź ręcznie Klucz Dostępu jeśli został wygenerowany i pobrany poza JOSM.</html>
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
159 159 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
160 160 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
161 161 <html>Nie udało się załadowanie listy źródeł szablonów z<br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
162 162 <html>Nie udało się wczytać listy źródeł stylu z <br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>JOSM pomyślnie pobrał Klucz Dostępu. Możesz teraz go zaakceptować. JOSM będzie używał go w przyszłości w celu uwierzytelnienia i uzyskania praw do serwera OSM.<br><br>Klucz dostępu: </html>
173 173 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
174 174 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
175 175 <html>JOSM pomyślnie pobrał Żeton Żądania. JOSM teraz uruchomi stronę z logowanie użytkownika w zewnętrznej przeglądarce. Proszę zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła OSM, a następnie postępować według instrukcji w celu nadania praw dostępu dla Żetonu Żądania. Następnie trzeba powrócić do tego okienka i kliknąć <strong>{0}</strong><br><br>Jeśli uruchomienie zewnętrznej przeglądarki nie uda się, możesz skopiować następujący URL i wkleić go do paska adresu przeglądarki.</html>
176 176 -----
177 177 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
178 178 -----
179 179 <html>Zaznacz <strong>lokalnie usunięte obiekty</strong>, które mają być skasowane też na serwerze.</html>
180 180 <html>Zaznacz zmodyfikowane obiekty <strong>z obecnie wybranych</strong> by wysłać je do serwera.</html>
181 181 <html>Ani <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> nie są zaznaczone.<br>Proszę wybrać albo pobieranie danych OSM, albo śladów GPX, albo obie te opcje.</html>
182 182 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
183 183 <html>Proszę kliknąć na <strong>{0}</strong> aby pobrać Żeton Żądania OAuth z ''{1}''.</html>
184 184 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
185 185 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
186 186 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
187 187 -----
188 188 -----
189 189 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
190 190 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
191 191 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
192 192 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
193 193 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
194 194 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
195 195 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
196 196 <html>Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
197 197 <html>Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
198 198 <html>Uruchom w pełni automatyczną procedurę pobierania klucza dostępu z witryny OSM.<br>JOSM uzyskuje dostęp do witryny OSM w imieniu użytkownika JOSM i w pełni<br>automatycznie uwierzytelnia użytkownika i pobiera Klucz Dostępu.</html>
199 199 <html>Uruchom półautomatyczną procedurę pobierania Klucza Dostępu z witryny OSM.<br>JOSM wysyła standardowe zapytanie OAuth by dostać Żeton Żądania i <br>Klucz Dostępu. Następnie przenosi użytkownika do witryny OSM w zewnętrznej przeglądarce<br> by potwierdzić jego tożsamość i zaakceptować Żeton Żądania wcześniej wysłany przez JOSM.</html>
200 200 <html>Wybierz wszystkie ścieżki, które chcesz wyświetlić. Możesz zaznaczyć wiele ścieżek przeciągając myszkę lub użyć CTRL i kliknąć wybrane. Mapa zostanie na bieżąco uaktualniona w tle. Otwórz adresy URL poprzez podwójne kliknięcie.</html>
201 201 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
202 202 -----
203 203 -----
204 204 <html>Zaznacz by zapisać Klucz Dostępu w preferencjach JOSM.<br>Odznacz by używać Klucza Dostępu tylko w tej sesji JOSM.</html>
205 205 -----
206 206 <html>Wybierz które akcje wykonać dla tej warstwy klikając lewym przyciskiem myszy.<br/>Zaznacz "Wyślij" aby wysłać zmiany na serwer OSM.<br/>Zaznacz "Zapisz" aby zapisać warstwę do pliku określonego po lewej.</html>
207 207 <html>Krok 1/3: Pobranie Żetonu Żądania z OAuth</html>
208 208 <html>Krok 2/3: Uwierzytelnianie i pobieranie Klucza Dostępu</html>
209 209 <html>Krok 3/3: Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu</html>
210 210 -----
211 211 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
212 212 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
213 213 <html>Zrób zdjęcie swojemu odbiornikowi GPS gdy wyświetla on czas.<br>Wyświetl to zdjęcie tutaj.<br>Następnie po prostu ustaw czas według zdjęcia i wybierz strefę czasową<hr></html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>Automatyczny proces pobierania Klucza Dostępu OAuth<br>z serwera OSM nie udał się.<br><br>Proszę spróbować ponownie lub wybrać inną rodzaj procesu uwierzytelniania,<br>np. półautomatyczny lub ręczny.</html>
221 221 -----
222 222 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
223 223 -----
224 224 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
225 225 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
226 226 <html>Dane do wysłania uczestniczą w konflikcie w warstwie ''{0}''.<br>Najpierw musisz rozstrzygnąć go.</html>
227 227 -----
228 228 <html>Relacja została zmodyfikowana.<br><br>Czy chcesz zapisać zmiany?</html>
229 229 -----
230 230 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt.<br>Wiadomość o błędzie (nieprzetłumaczona):<br>{0}</html>
231 231 -----
232 232 -----
233 233 <html>Potrzeba <strong>wielu zestawów zmian</strong> by wysłać {0} obiektów. Którą strategię chcesz użyć?</html>
234 234 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
235 235 <html>Co najmniej jeden członek tej relacji wskazuje<br>na samą relację.<br>To tworzy cykliczną zależność i jest odradzane.<br>Co chcesz zrobić z tą cykliczną zależnością?</html>
236 236 <html>Nie zaznaczono obszaru do pobrania.</html>
237 237 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
238 238 <html>Ta relacja ma już jeden lub więcej członków wskazujących na<br>obiekt ''{0}''<br><br>Czy nadal chcesz dodać kolejnego członka relacji?</html>
239 239 -----
240 240 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu parsowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=400>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
241 241 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu tagowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
242 242 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako mapy jest uznawane za szkodliwe.<br>Jeśli chcesz wysłać ślady, zobacz tutaj:</html>
243 243 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer miał nowszą wersję jednego <br>z twoich węzłów, dróg lub relacji.<br><br>Kliknij <strong>{0}</strong> by synchronizować cały lokalny zbiór danych z serwerem.<br>Kliknij <strong>{1}</strong> by przerwać wysyłanie i kontynuować edycję.<br></html>
244 244 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
245 245 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ użyłeś <br>zestawu zmian {0}, który już został zamknięty o {1}.<br>Proszę wyślij zmiany ponownie używając nowego lub nadal otwartego zestawu zmian.</html>
246 246 -----
247 247 <html>Użyj zdjęcia dokładnego zegara,<br>np. pokazywanego przez odbiornik GPS</html>
248 248 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
249 249 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
250 250 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
251 251 <html>Próbujesz dodać relację do siebie samej.<br><br>To stworzy cykliczną zależność i dlatego jest odradzane.<br>Pomijam relację ''{0}''.</html>
252 252 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
253 253 -----
254 254 <html>Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu OAuth z witryny OSM. Kliknij <strong>{0}</strong> by go zaakceptować. JOSM użyje go w dalszej komunikacji by uzyskać dostęp do OSM API.</html>
255 255 -----
256 256 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
257 257 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
258 258 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 <nowy obiekt>
263 263 <nie>
264 264 <lub>
265 265 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
266 266 <znak zapytania>
267 267 -----
268 268 <strong>Uwaga:</strong> JOSM zaloguje się <strong>tylko raz</strong> używając bezpiecznego połączenia.
269 269 -----
270 270 -----
271 271 > dół
272 272 > góra
273 273 -----
274 274 -----
275 275 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
276 276 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
277 277 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
278 278 -----
279 279 Naruszenie możliwości API
280 280 Wersja API: {0}
281 281 +++++
282 282 Rozebrany tor
283 283 Przerwij
284 284 Anuluj scalanie
285 285 -----
286 286 -----
287 287 O programie
288 288 O JOSM...
289 289 Akceptuj
290 290 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
291 291 -----
292 292 Dostęp do drogi
293 293 Klucz Dostępu
294 294 Klucz dostępu:
295 295 Sekretny klucz dostępu:
296 296 URL dostępu klucza:
297 297 Zakwaterowanie
298 298 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
299 299 -----
300 300 Akcja
301 301 -----
302 302 -----
303 303 Działania do wykonania
304 304 Aktywuj
305 305 -----
306 306 Aktywuj zaznzczoną warstwę
307 307 -----
308 308 Aktywne style:
309 309 Aktywne style:
310 310 Dodaj
311 311 Dodaj URL podkładu mapy
312 312 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
313 313 Dodaj węzeł...
314 314 Dodaj właściwość
315 315 Dodaj obraz
316 316 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
317 317 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
318 318 Dodaj nową ścieżkę ikon
319 319 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
320 320 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
321 321 -----
322 322 Dodaj do listy nowe źródło.
323 323 Dodaj nowy styl poprzez podanie nazwy pliku lub URL
324 324 Dodaje nowy tag
325 325 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
326 326 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
327 327 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
328 328 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
329 329 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
330 330 Dodaj pusty tag
331 331 Dodaj informacje o autorze
332 332 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
333 333 -----
334 334 Dodaje filtr.
335 335 Dodaj warstwę zdjęć {0}
336 336 Dodaj węzeł
337 337 Dodaj węzeł do drogi
338 338 Dodaj węzeł do drogi i połącz
339 339 Dodano węzeł {0}
340 340 Dodano relację {0}
341 341 -----
342 342 Dodaj tagi
343 343 Dodaj tagi do wybranych obiektów
344 344 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
345 345 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
346 346 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
347 347 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
348 348 Dodaj do zaznaczenia
349 349 -----
350 350 Czy dodać wartość?
351 351 -----
352 352 Dodano drogę {0}
353 353 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
354 354 Interpolacja adresów
355 355 Adresy
356 356 -----
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 Sztolnia
361 361 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
362 362 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
363 363 Dopasuj położenie warstwy obrazu
364 364 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
365 365 -----
366 366 -----
367 367 Centrum administracyjne
368 368 Administracyjna
369 369 Poziom administracyjny
370 370 Zaawansowane
371 371 Zaawansowane parametry OAuth
372 372 Zaawansowane właściwości OAuth
373 373 Ustawienia zaawansowane
374 374 Szczegółowe informacje
375 375 Szczegółowe informacje (WWW)
376 376 Szczegółowe informacje o obiekcie
377 377 Koleje linowe
378 378 +++++
379 379 Rolnictwo
380 380 Lotnisko
381 381 Lotnisko
382 382 Sklep monopolowy
383 383 Wyrównaj węzły na kole
384 384 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
385 385 wszystkie
386 386 -----
387 387 Wszystkie formaty
388 388 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
389 389 Wszystkie punkty i segmenty ścieżki będą tego samego koloru. Można to zmodyfikować w Zarządcy Warstw.
390 390 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
391 391 -----
392 392 Wszystkie typy pojazdów
393 393 Ogródki działkowe
394 394 -----
395 395 Pozwól na pobieranie twoich prywatnych śladów GPS
396 396 Pozwól na odczyt twoich preferencji
397 397 Pozwól na wysyłaniu śladów GPS
398 398 Pozwól na wysyłanie map
399 399 Pozwól na zapis twoich preferencji
400 400 Dozwolony ruch:
401 401 Pozwala na otworzenie plików gpx/osm, które mają część wspólną z obecnie wyświetlanym obszarem.
402 402 Pozwala użytkownikom na anonimizowanie znaczników czasu i szybkie usunięcie części ogromnych śladów GPX.
403 403 -----
404 404 Pozwala na dodanie tagów do atrybutów wszystkich wybranych obiektów w danym obszarze na raz.
405 405 Pozwala na odfiltrowanie niepotrzebnych śladów GPS.
406 406 Pozwala na bezpośredni import do JOSM plików w różnych formatach.
407 407 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
408 408 -----
409 409 Kanał alfa
410 410 Chata alpejska
411 411 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
412 412 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
413 413 zmień także nazwę pliku
414 414 -----
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 Futbol amerykański
419 419 Liczba kabli
420 420 Pojemność
421 421 Ilość stopni
422 422 Natężenie
423 423 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
424 424 Pusta wartość usunie znacznik.
425 425 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
426 426 Wystąpił błąd przy próbie dopasowania zdjęć do ścieżki GPX. Możesz ustawiając suwaki ręcznie dopasować zdjęcia.
427 427 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
428 428 -----
429 429 Przyciąganie do kątów
430 430 -----
431 431 Adnotacja
432 432 -----
433 433 Zastosuj
434 434 Zastosuj zmiany
435 435 Zastosuj szablon
436 436 Zastosuj rozwiązanie
437 437 Zastosuj rolę
438 438 Zastosuj rolę:
439 439 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
440 440 Zastosuj rozwiązane konflikty
441 441 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
442 442 Zastosuj wybrane zmiany
443 443 -----
444 444 Przypisz tagi do zestawu zmian, do którego zmiany są wysyłane
445 445 Zastosuj zmiany
446 446 Zastosuj adres kafelka
447 447 Zastosuj zmiany i zamknij okno
448 448 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
449 449 Zastosować?
450 450 -----
451 451 +++++
452 452 Wykopalisko archeologiczne
453 453 Łucznictwo
454 454 Kontynuować?
455 455 obszar
456 456 Niezamknięty obszar
457 457 Tereny wokół miejsc
458 458 Obszary zawierają ten sam segment
459 459 Centrum kulturalne
460 460 Sztuka
461 461 Pytaj przed aktualizacją
462 462 -----
463 463 Skojarzone ulice
464 464 -----
465 465 -----
466 466 Lekkoatletyka
467 467 Uwaga: Używaj jedynie rzeczywistych klawiszy klawiatury!
468 468 Atrakcja
469 469 -----
470 470 Dźwięk
471 471 -----
472 472 Ustawienia audio
473 473 Markery audio z {0}
474 474 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
475 475 Etykietowanie punktów audio
476 476 +++++
477 477 Audioprzewodnik
478 478 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
479 479 Australijski football
480 480 Uwierzytelnij
481 481 Uwierzytelnij wprowadzoną nazwą użytkownika i hasłem.
482 482 -----
483 483 Uwierzytelnianie OSM przy pomocy API ''{0}'' nie powiodło się. Proszę wprowadź poprawną nazwę użytkownika i poprawne hasło.
484 484 -----
485 485 Uwierzytelniam sesję użytkownika ''{0}''
486 486 Uwierzytelnianie
487 487 Uwierzytelnienie nie powiodło się
488 488 Błąd uwierzytelniania
489 489 Autor
490 490 Autor: {0}
491 491 Autoryzacja nie powiodła się
492 492 Pozwól JOSM na dostęp do API OSM.
493 493 URL autoryzacji:
494 494 Autoryzuj
495 495 Uwierzytelniam Żeton Żądania OAuth ''{0}'' na witrynie OSM...
496 496 Uwierzytelniam żeton żądania ''{0}''...
497 497 Autorzy
498 498 Automatycznie
499 499 -----
500 500 Automatyczne ładowanie kafelek
501 501 Aktywne automatyczne zapisywanie
502 502 Częstość zapisywania (sekundy)
503 503 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
504 504 Domyślny zoom automatyczny:
505 505 -----
506 506 -----
507 507 Domyślne ładowanie kafelek:
508 508 Bankomat
509 509 Automatyczne pobieranie
510 510 Automatyczna korekcja tagów
511 511 -----
512 512 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
513 513 Dostępne
514 514 Wpisy dostępne domyślnie:
515 515 Dostępne szablony
516 516 Dostępne role
517 517 Dostępne style:
518 518 +++++
519 519 -----
520 520 +++++
521 521 Okno życia
522 522 Wstecz
523 523 Warunki korzystania z tła
524 524 Tło:
525 525 Oparcie
526 526 -----
527 527 Błędne żądanie
528 528 -----
529 529 Piekarnia
530 530 -----
531 531 -----
532 532 +++++
533 533 +++++
534 534 -----
535 535 Przeszkody
536 536 +++++
537 537 Podstawowe
538 538 Zbiornik wodny
539 539 Koszykówka
540 540 baterie
541 541 Pole bitwy
542 542 -----
543 543 Zatoka
544 544 Plaża
545 545 Siatkówka plażowa
546 546 Radiolatarnia
547 547 -----
548 548 -----
549 549 Ławka
550 550 Sklep z napojami
551 551 Rowery
552 552 wynajem rowerów
553 553 naprawa rowerów
554 554 sprzedaż rowerów
555 555 mycie rowerów (za opłatą)
556 556 Ogródek piwny
557 557 Sklep rowerowy
558 558 +++++
559 559 Biodiesel
560 560 Pusta warstwa
561 561 Betonowy blok
562 562 Niebieski:
563 563 Zawartość
564 564 Stocznia
565 565 Słupek drogowy
566 566 Księgarnia
567 567 Nazwa zakładki
568 568 Zakładki
569 569 Przejście graniczne
570 570 Nazwa systematyczna
571 571 Bule
572 572 Granice
573 573 Granica
574 574 Kamień graniczny
575 575 Powielone węzły granic
576 576 Rodzaj granicy
577 577 Wybrany obszar
578 578 -----
579 579 Granice
580 580 Butik
581 581 Gra w kule
582 582 Marka
583 583 Most
584 584 -----
585 585 -----
586 586 Teren poprzemysłowy
587 587 Kozioł oporowy
588 588 Raporty o błędach
589 589 Budynek
590 590 Powielone węzły budynków
591 591 Budynek wewnątrz budynku.
592 592 Budowanie menu głównego
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Autobus torowy
596 596 Peron autobusowy
597 597 Dworzec autobusowy
598 598 Przystanek autobusowy
599 599 -----
600 600 Rzeźnik
601 601 +++++
602 602 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 -----
609 609 Kolej linowa
610 610 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
611 611 Kawiarnia
612 612 Przeliczam pobierany obszar
613 613 Przejdź do edytora relacji
614 614 Edytuj wybraną relację
615 615 -----
616 616 Kemping
617 617 Pole namiotowe
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Futbol kanadyjski
622 622 Kanał
623 623 Anuluj
624 624 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
625 625 Anuluj autentykację
626 626 Anuluj zamykanie zestawów zmian
627 627 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
628 628 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
629 629 Anuluj operację
630 630 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
631 631 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
632 632 Anuluj przesyłanie
633 633 Anuluj, kontynuuj edycję
634 634 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
635 635 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
636 636 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
637 637 -----
638 638 -----
639 639 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
640 640 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 -----
645 645 Nie można użyć odwzorowania "{0}"
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
649 649 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
650 650 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
651 651 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
652 652 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
653 653 Nie mogę umieścić węzła poza obszarem świata.
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
659 659 Kajakarstwo
660 660 puszki
661 661 Pojemność
662 662 Pojemność całkowita
663 663 Samochód
664 664 Dealer samochodowy
665 665 Kemping
666 666 Ładunek
667 667 Gotówka
668 668 Zamek
669 669 -----
670 670 Przeszkoda dla bydła
671 671 Wejście do jaskini
672 672 Cmentarz
673 673 Wyśrodkuj widok
674 674 Wyciąg krzesełkowy
675 675 Chata górska
676 676 Zmień właściwości
677 677 Zmienić kierunek?
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Zmień węzeł {0}
682 682 Zmień relację
683 683 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
684 684 Zmień relację {0}
685 685 Zmień rozdzielczość
686 686 -----
687 687 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
688 688 Zmień zaznaczenie
689 689 Zmień widziany obszar
690 690 Zmień drogę {0}
691 691 Zmieniono węzły {0}
692 692 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
693 693 ID zestawu zmian:
694 694 Menedżer zestawów zmian
695 695 Menedżer zestawów zmian
696 696 Zamknięto changeset
697 697 Komentarz zmian:
698 698 Spodziewane: ID grupy zmian
699 699 Numer zestawu zmian:
700 700 Informacje o zestawie zmian
701 701 Zestaw zmian jest pełny
702 702 Zestaw zmian {0}
703 703 Zestaw zmian:
704 704 Zestawy zmian
705 705 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
706 706 Stacja ładowania
707 707 Wyszukaj FIXME
708 708 Sprawdź na serwerze
709 709 Sprawdź klucze właściwości.
710 710 Sprawdź wartości właściwości.
711 711 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
712 712 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
713 713 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
718 718 Sprawdza, że wszyscy użytkownicy tworzący lub modyfikujący dany obiekt zgodzili się na zmianę licencji.
719 719 Błędy sumy kontrolnej: {0}
720 720 Drogeria
721 721 +++++
722 722 Relacje podrzędne
723 723 Komin
724 724 chiński
725 725 Wybierz
726 726 Wybierz kolor
727 727 Wybierz kolor dla {0}
728 728 Wybierz jedną z gotowych licencji
729 729 Wybierz wartość
730 730 Wynierz typ obiektu OSM
731 731 Wybierz serwer do wyszukiwania:
732 732 Wybierz widoczne ścieżki
733 733 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
734 734 Kościół
735 735 Kino
736 736 +++++
737 737 Miasto
738 738 Granica miasta
739 739 Mury miejskie
740 740 Nazwa miejscowości
741 741 Cywilna
742 742 Typ Klasy
743 743 Wyczyść
744 744 Czyści bufor operacji do wycofania.
745 745 Wyszyść pole tekstowe
746 746 Czyści listę ostatnio otwartych plików
747 747 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
748 748 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
749 749 -----
750 750 Kliknij komórkę aby zmienić ścieżkę pliku.
751 751 Kliknij tutaj aby wybrać ścieżkę do zapisu
752 752 Kliknij drogę by zacząć poprawiać jej kształt.
753 753 -----
754 754 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
755 755 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
756 756 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
757 757 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
758 758 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
759 759 Kliknij aby przerwać wysyłanie
760 760 -----
761 761 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
762 762 Kliknij aby przerwać trwającą operację
763 763 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
764 764 Kliknij aby zamknąć
765 765 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
766 766 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
767 767 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
768 768 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
769 769 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
770 770 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
771 771 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
772 772 -----
773 773 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
774 774 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
775 775 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
776 776 Kliknij by odrzuć zmiany i zamknąć edytor relacji
777 777 -----
778 778 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
779 779 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
780 780 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
781 781 -----
782 782 Kliknij by przenieść się do formularza edycji praw dostępu na witrynie JOSM.
783 783 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
784 784 Kliknij by pobrać Żeton Żądania
785 785 -----
786 786 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
787 787 Kliknij by powrócić do edytora relacji i kontynuować edycję
788 788 -----
789 789 Kliknij by zapisać zmiany i zamknąć edytor
790 790 -----
791 791 Kliknij aby rozpocząć szukanie
792 792 -----
793 793 -----
794 794 Kliknij by przetestować Klucz Dostępu
795 795 -----
796 796 -----
797 797 Klif
798 798 Wspinaczka
799 799 Zegar
800 800 Zamknij
801 801 Zamknij mimo to
802 802 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
803 803 Zamknij zestawy zmian
804 804 Zamknij okno i porzuć pobieranie
805 805 Zamknij otwarte zestawy zmian
806 806 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
807 807 Zamknij okno
808 808 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
809 809 Zamknij okno i zaakceptuj Klucz Dostępu
810 810 Zamknij okno i anuluj uwierzytelnianie
811 811 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
812 812 Zamyka wybrane zestawy zmian
813 813 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
814 814 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
815 815 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
816 816 Zamknięte po -
817 817 Zamknięty
818 818 Zamknięty:
819 819 Opis
820 820 Opis
821 821 Zamyka otwarte zestawy zmian
822 822 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
823 823 Zamykanie zestawu zmian
824 824 Zamykam zestaw zmian {0}
825 825 Zamykanie zestawu zmian...
826 826 Odzież
827 827 Wybrzeże
828 828 -----
829 829 na monety
830 830 Szkoła wyższa
831 831 Kolor
832 832 Kolor (hex)
833 833 Nazwa Koloru:
834 834 Kolory
835 835 -----
836 836 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według dokładności pozycji (HDOP). Twoje urządzenie GPS musi zapisywać tą informację.
837 837 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według kierunku
838 838 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według ich znaczników czasu.
839 839 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według prędkości
840 840 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
841 841 Kolor
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 Połącz drogi
846 846 Łączy kilka dróg w jedną.
847 847 Połącz {0} dróg
848 848 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
849 849 Historia poleceń
850 850 Komentarz
851 851 Komentarz:
852 852 Obszar biur i usług
853 853 Miejsce publiczne
854 854 Ustawienia
855 855 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
856 856 Centrum społeczne
857 857 Porównaj
858 858 Sklep komputerowy
859 859 Cukiernia
860 860 Konfiguracja stron wtyczek
861 861 Ustawienia zaawansowane
862 862 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
863 863 Konfiguruj strony...
864 864 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
865 865 Konfiguruj pasek narzędzi
866 866 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
867 867 Konfiguruj czy używać serwera proxy
868 868 Konfiguruj tożsamość użytkownika i sposób jej potwierdzania w serwerze OSM
869 869 Potwierdź czyszczenie
870 870 -----
871 871 Potwierdzaj ręcznie wszystkie akcje zdalnego sterowania
872 872 Potwierdź pustą rolę
873 873 Konflikt
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 -----
894 894 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
895 895 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
896 896 Konflikty
897 897 Wykryto konflikty
898 898 -----
899 899 Konflikty podczas łączenia elementów
900 900 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
901 901 -----
902 902 Konflikty: {0} nierozwiązanych
903 903 Połącz istniejący drogę z węzłem
904 904 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
905 905 Ustawienia połączenia
906 906 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
907 907 -----
908 908 W budowie
909 909 Budowa
910 910 Klucz odbiorcy:
911 911 Sekretny klucz odbiorcy:
912 912 -----
913 913 -----
914 914 Kontakt:
915 915 Łączenie z serwerem OSM...
916 916 Łączenie z serwerem...
917 917 Zawartość
918 918 Kontynent
919 919 Kontynuuj
920 920 Kontynuuj jak jest
921 921 Kontynuuj rozwiązywanie
922 922 Kontynuuj
923 923 Kontynuowanie przesyłania
924 924 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
925 925 Kontynuuj mimo to
926 926 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
927 927 Autorzy
928 928 Sklep osiedlowy
929 929 Konwertuj na warstwę GPX
930 930 Przekształć w warstwę danych
931 931 Przekonwertowany z: {0}
932 932 Współrzędne
933 933 -----
934 934 -----
935 935 Współrzędne:
936 936 -----
937 937 Kopiuj
938 938 Kopiuj współrzędne
939 939 Kopiuj Klucz/Wartość
940 940 Kopiuj Wartość
941 941 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
942 942 -----
943 943 -----
944 944 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
945 945 -----
946 946 -----
947 947 -----
948 948 -----
949 949 Kopia warstwy {0}
950 950 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
951 951 Kopiuj klucze i wartości wszystkich tagów do schowka
952 952 Kopiuj klucz i wartość wybranego tagu do schowka
953 953 Kopiuj wartość wybranego tagu do schowka
954 954 -----
955 955 -----
956 956 -----
957 957 -----
958 958 Skopiuj do schowka i zamknij
959 959 Kopia nr {1} warstwy {0}
960 960 Prawa autorskie (URL)
961 961 Prawa autorskie - rok
962 962 Punkt ksero
963 963 -----
964 964 -----
965 965 -----
966 966 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
967 967 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
968 968 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
969 969 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
970 970 -----
971 971 Nie znaleziono typu elementu
972 972 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
973 973 Nie można zaimportować "{0}".
974 974 Nie można zaimportować plików.
975 975 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
976 976 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
977 977 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
978 978 -----
979 979 Nie można odczytać "{0}"
980 980 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania {0}
981 981 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
982 982 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}\nCzy chcesz go zatrzymać?
983 983 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
984 984 -----
985 985 Brak możliwości ściągnięcia listy otwartych zestawów zmian ponieważ<br>JOSM nie zna twojej tożsamości.<br>\r\nAlbo pracujesz anonimowo albo nie masz prawa poznać tożsamości<br> użytkownika, w imieniu którego pracujesz.
986 986 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
987 987 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
988 988 -----
989 989 Kraj
990 990 Kod kraju
991 991 Okręg
992 992 Sąd
993 993 -----
994 994 -----
995 995 Zakryte sztuczne jezioro
996 996 Dźwig
997 997 Utwórz okrąg
998 998 -----
999 999 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1000 1000 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1001 1001 -----
1002 1002 Tworzy nową warstwę mapy.
1003 1003 Tworzy nową relację
1004 1004 -----
1005 1005 Tworzenie obszarów.
1006 1006 -----
1007 1007 Utwórz zakładkę
1008 1008 Twórz znaczniki przy czytaniu GPX
1009 1009 Utwórz wielokąt złożony
1010 1010 Tworzy wielokąt złożony
1011 1011 Utwórz nowy węzeł.
1012 1012 Utwórz nowe obiekty
1013 1013 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
1014 1014 Utworzono
1015 1015 Utworzony
1016 1016 Data utworzenia:
1017 1017 Stworzone przed -
1018 1018 Stworzony przez:
1019 1019 Utworzony:
1020 1020 -----
1021 1021 Tworzenie zestawu zmian...
1022 1022 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1023 1023 na karty kredytowe
1024 1024 Krykiet
1025 1025 Krykiet - siatki
1026 1026 Krokiet
1027 1027 Przejazd na rowerze
1028 1028 Przejazd na koniu
1029 1029 Przejście przez tory
1030 1030 opiekun na przejściu dla pieszych
1031 1031 Przecinające się budynki
1032 1032 Rodzaj przejazdu
1033 1033 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1034 1034 -----
1035 1035 Przecinające się drogi
1036 1036 -----
1037 1037 Kuchnia
1038 1038 Kultura
1039 1039 Bieżące zaznaczenie
1040 1040 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1041 1041 -----
1042 1042 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
1043 1043 -----
1044 1044 Obecnie nie jest zaznaczony obszar do pobrania. Proszę najpierw zaznaczyć obszar
1045 1045 Sklep z zasłonami
1046 1046 -----
1047 1047 Link WMS
1048 1048 Dostosuj kolor
1049 1049 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1050 1050 Dostosuj rysowanie ścieżki
1051 1051 wykop
1052 1052 Przegroda dla rowerzystów
1053 1053 Pas dla rowerzystów
1054 1054 Ścieżka rowerowa
1055 1055 Ścieżka rowerowa (po lewej)
1056 1056 Ścieżka rowerowa (po prawej)
1057 1057 Zapętlone zależności między relacjami
1058 1058 kolarstwo
1059 1059 Zapętlone zależności.
1060 1060 Czechy CUZK:KM
1061 1061 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1062 1062 +++++
1063 1063 +++++
1064 1064 Tama
1065 1065 Błąd danych
1066 1066 Warstwa danych {0}
1067 1067 -----
1068 1068 Źródło i typ danych:
1069 1069 Źródła danych
1070 1070 Weryfikacja danych
1071 1071 -----
1072 1072 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1073 1073 Test zgodności zestawu danych
1074 1074 Data
1075 1075 Data:
1076 1076 Data:
1077 1077 na karty debetowe
1078 1078 Zdecyduj jak wysłać dane i który zestaw zmian użyć
1079 1079 Stopnie dziesiętne
1080 1080 Decyzja
1081 1081 -----
1082 1082 Zmniejsz
1083 1083 Ścieżka do jazdy konnej
1084 1084 Dedykowana ścieżka rowerowa
1085 1085 Ścieżka dla pieszych
1086 1086 Domyślny
1087 1087 Domyślny (ustalony automatycznie)
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 Wartość domyślna: {0}
1091 1091 Usuń
1092 1092 -----
1093 1093 Usuń plik z dysku
1094 1094 Tryb kasowania
1095 1095 Usuń właściwość
1096 1096 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1097 1097 Potwierdź usunięcie.
1098 1098 Usuń powielone relacje
1099 1099 Usuń powielone drogi
1100 1100 Usuwa filtr.
1101 1101 Usuń z relacji
1102 1102 Usuń plik ze zdjęciem z dysku
1103 1103 Usunąć niekompletnych członków?
1104 1104 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1105 1105 Usunięto węzeł {0}
1106 1106 Usuwanie węzłów lub dróg.
1107 1107 Usuń teraz
1108 1108 Usuwa obiekty
1109 1109 Usunięto relację {0}
1110 1110 -----
1111 1111 Kasuje relacje
1112 1112 Usuwa wybrane obiekty
1113 1113 Usuwa obecnie edytowaną relację
1114 1114 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1115 1115 Usuń zaznaczoną warstwę.
1116 1116 Usuwa zaznaczoną relację.
1117 1117 Usuń z listy wybrane źródło.
1118 1118 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1119 1119 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1120 1120 Usunięto drogę {0}
1121 1121 Usunięto
1122 1122 Usunięto "{0}"
1123 1123 Usunięte:
1124 1124 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1125 1125 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1126 1126 Usunięte lub przeniesione obiekty
1127 1127 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 Delikatesy
1131 1131 Wyznanie
1132 1132 Dentysta
1133 1133 Dom towarowy
1134 1134 Przestarzałe (aktualnie nie używane) tagi.
1135 1135 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1136 1136 Głębokość w metrach
1137 1137 Opis
1138 1138 Opis: {0}
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 Szczegółowość
1142 1142 Szczegóły
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 Średnica (w mm)
1146 1146 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1147 1147 Diesel (olej napędowy)
1148 1148 Ultimate Diesel (GTL)
1149 1149 Diesel dla ciężarówek
1150 1150 Poziom trudności
1151 1151 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1152 1152 Kierunek
1153 1153 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1154 1154 -----
1155 1155 Zablokuj
1156 1156 Zablokuj wtyczkę
1157 1157 Porzuć
1158 1158 realizacja recept
1159 1159 Wyświetlacz
1160 1160 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1161 1161 Ustawienia wyświetlania
1162 1162 -----
1163 1163 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1164 1164 Wyświetlaj przyciski w narzędziach z prawej strony okna tylko gdy myszka jest wewnątrz danego narzędzia
1165 1165 Wyświetlaj współrzędne jako
1166 1166 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1167 1167 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1168 1168 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1169 1169 -----
1170 1170 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1171 1171 Wyświetlaj menu "Audio"
1172 1172 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1173 1173 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1174 1174 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1175 1175 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1176 1176 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1177 1177 Wyświetla tagi zestawu zmian
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 Rozmieść węzły
1181 1181 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1182 1182 nieczynna
1183 1183 Nieużywany tor
1184 1184 Rów
1185 1185 Porzuć zmiany
1186 1186 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1187 1187 Nie rysuj strzałek jeśli nie są one oddalone co najmniej tyle od siebie.
1188 1188 -----
1189 1189 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1190 1190 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1191 1191 Nic nie rób
1192 1192 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1193 1193 -----
1194 1194 Sklep dla majsterkowiczów
1195 1195 Dok
1196 1196 Lekarz
1197 1197 Wybieg dla psów
1198 1198 Wyścigi psów
1199 1199 Podwójny konflikt
1200 1200 W dół
1201 1201 Pobierz
1202 1202 Pobierz relacje podrzędne
1203 1203 Pobierz dane
1204 1204 -----
1205 1205 Pobierz dane.
1206 1206 Pobierz członków
1207 1207 Pobiera obiekt wg ID
1208 1208 Pobierz wtyczkę
1209 1209 Pobierz geopozycjonowany obraz
1210 1210 Pobierz wybrane relacje
1211 1211 Adres URL
1212 1212 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1213 1213 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1214 1214 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1215 1215 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1216 1216 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1217 1217 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1218 1218 Pobierz jako nową warstwę
1219 1219 Pobierz zawartość zestawu zmian
1220 1220 Pobierz zestawy zmian
1221 1221 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1222 1222 Pobierz zawartość
1223 1223 Pobiera dane
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 Pobierz wszystko pomiędzy:
1227 1227 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1228 1228 Pobierz z OSM...
1229 1229 Pobierz niekompletnych członków
1230 1230 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1231 1231 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1232 1232 Pobierz listę
1233 1233 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1234 1234 Pobierz członków
1235 1235 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1236 1236 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1237 1237 Pobierz w pobliżu:
1238 1238 Pobierz teraz
1239 1239 Pobierz obiekt
1240 1240 Pobierz obiekt…
1241 1241 Pobrane obiekty
1242 1242 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1243 1243 -----
1244 1244 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1245 1245 Pobieranie listy wtyczek...
1246 1246 Pobierz wtyczki
1247 1247 Pobieranie przekierowanie do ''{0}''
1248 1248 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1249 1249 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1250 1250 -----
1251 1251 Pobierz obiekty należące do relacji
1252 1252 Pobieranie relacji
1253 1253 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1254 1254 Pobierz zaznaczone relacje
1255 1255 -----
1256 1256 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1257 1257 Pobierz ramkę granicy jako dane w formacie gps
1258 1258 Pobiera zawartość zestawu zmian
1259 1259 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1260 1260 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1261 1261 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1262 1262 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1263 1263 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z)
1264 1264 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z) jako dane w formacie gps
1265 1265 Pobierz widoczne kafle
1266 1266 Ściąga z openstreetmap.org twoje ślady GPX.
1267 1267 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1268 1268 Pobrane dane GPX
1269 1269 -----
1270 1270 Pobieracz:
1271 1271 Pobieranie danych GPS
1272 1272 Pobieranie danych OSM...
1273 1273 Pobieranie wtyczki {0}...
1274 1274 Pobieranie wiadomości dnia
1275 1275 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1276 1276 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1277 1277 Pobieranie zestawów zmian...
1278 1278 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1279 1279 Pobieranie danych
1280 1280 Pobieranie z serwera OSM...
1281 1281 Pobieranie historii...
1282 1282 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1283 1283 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1284 1284 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1285 1285 Pobieranie powiązanych relacji...
1286 1286 Pobieranie powiązanych dróg...
1287 1287 Pobieranie relacji {0}
1288 1288 Pobiera dane z OSM znajdujące się wzdłuż drogi.
1289 1289 Wyciąg orczykowy
1290 1290 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1291 1291 -----
1292 1292 -----
1293 1293 Odpływ
1294 1294 Rysowanie
1295 1295 Rysuj strzałki kierunkowe
1296 1296 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP
1297 1297 Rysuj okręgi na postawie wartości HDOP.
1298 1298 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1299 1299 -----
1300 1300 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1301 1301 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1302 1302 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1303 1303 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1304 1304 Rysuj duże punkty GPS
1305 1305 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1306 1306 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1307 1307 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1308 1308 Tworzenie węzłów i dróg.
1309 1309 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1310 1310 Rysuj tylko kontury obszarów
1311 1311 Pokazuj linię pomocniczą za kursorem
1312 1312 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1313 1313 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1314 1314 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1315 1315 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1316 1316 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1317 1317 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1318 1318 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1319 1319 Szerokość rysowania linii GPX
1320 1320 Woda do picia
1321 1321 -----
1322 1322 Szkoła jazdy
1323 1323 Pralnia chemiczna
1324 1324 Rozmnóż w {0} węzłów
1325 1325 Powiel
1326 1326 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1327 1327 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1328 1328 Powiela zaznaczone obiekty.
1329 1329 Skopiuj warstwę
1330 1330 Powielone węzły
1331 1331 Powielone relacje
1332 1332 Powielone węzły drogi
1333 1333 Powielone drogi
1334 1334 -----
1335 1335 Ukrywaj przyciski w bocznym panelu
1336 1336 -----
1337 1337 +++++
1338 1338 E10 (bioetanol 10%)
1339 1339 E85 (bioetanol 85%)
1340 1340 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1341 1341 BŁĄD
1342 1342 -----
1343 1343 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1344 1344 -----
1345 1345 Wschód
1346 1346 -----
1347 1347 Edycja
1348 1348 Edycja kręgli
1349 1349 -----
1350 1350 Edycja informacji o adresach
1351 1351 Edycja interpolacji adresów
1352 1352 Edycja sztolni
1353 1353 Edycja granicy administracyjnej
1354 1354 Edycja lotniska
1355 1355 Edycja sklepu monopolowego
1356 1356 Edycja ogródków działkowych
1357 1357 Edycja chaty alpejskiej
1358 1358 Edycja futbolu amertkańskiego
1359 1359 Edycja wykopaliska archeologicznego
1360 1360 Edycja łucznictwa
1361 1361 Edycja centrum kulturalnego
1362 1362 Edycja obiektu sztuki
1363 1363 Edycja lekkoatletyki
1364 1364 Edycja atrakcji turystycznej
1365 1365 Edycja futbolu australijskiego
1366 1366 Edycja bankomatu
1367 1367 Edycja okna życia
1368 1368 Edycja piekarni
1369 1369 Edycja banku
1370 1370 Edycja baru
1371 1371 Edycja baseballu
1372 1372 Edycja zbiornika wodnego
1373 1373 Edycja koszykówki
1374 1374 Edycja pola bitwy
1375 1375 Edycja zatoki
1376 1376 Edycja plaży
1377 1377 Edycja siatkówki plażowej
1378 1378 Edycja radiolatarni
1379 1379 Edycja sklepu z napojami
1380 1380 Edycja parkingu dla rowerów
1381 1381 Edycja wypożyczalni rowerów
1382 1382 Edycja warsztatu rowerowego
1383 1383 Edycja ogródka piwnego
1384 1384 Edycja stoczni
1385 1385 Edycja słupka drogowego
1386 1386 Edycja księgarni
1387 1387 Edycja przejścia granicznego
1388 1388 Edycja boiska do gry w boule
1389 1389 Edycja granicy
1390 1390 Edycja kamienia granicznego
1391 1391 Edycja butiku
1392 1392 Edycja gry w kule
1393 1393 Edycja mostu
1394 1394 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1395 1395 Edycja terenu poprzemysłowego
1396 1396 -----
1397 1397 -----
1398 1398 Edycja autobusu torowego
1399 1399 Edycja peronu autobusowego
1400 1400 Edycja dworca autobusowego
1401 1401 Edycja przystanku autobusowego
1402 1402 Edycja sklepu mięsnego
1403 1403 Edycja kolei linowej
1404 1404 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1405 1405 Edycja kawiarni
1406 1406 Edycja pola namiotowego
1407 1407 Edycja futbolu kanadyjskiego
1408 1408 Edycja kanału
1409 1409 Edycja kajakarstwa
1410 1410 Edycja wypożyczalni samochodów
1411 1411 Edycja warsztatu samochodowego
1412 1412 Edycja punktu carsharingu
1413 1413 Edycja warsztatu samochodowego
1414 1414 Edycja myjni samochodowej
1415 1415 Edycja kempingu
1416 1416 Edycja zamku
1417 1417 Edycja przeszkody dla bydła
1418 1418 Edycja wejścia do jaskini
1419 1419 Edycja cmentarza
1420 1420 Edycja wyciągu krzesełkowego
1421 1421 Edycja chaty górskiej
1422 1422 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1423 1423 Edycja drogerii
1424 1424 Edycja komina
1425 1425 Edycja kina
1426 1426 Edycja miasta
1427 1427 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1428 1428 Edycja granicy cywilnej
1429 1429 Edycja klifu
1430 1430 Edycja wspinaczki
1431 1431 Edycja zegaru
1432 1432 Edycja sklepu odzieżowego
1433 1433 Edycja zbiornika gazu
1434 1434 Edycja szkoły wyższej
1435 1435 Edycja obszaru biur i usług
1436 1436 Edycja miejsca publicznego
1437 1437 Edycja sklepu komputerowego
1438 1438 Edycja cukierni
1439 1439 Edycja terenu budowy
1440 1440 Edycja kontaktu
1441 1441 -----
1442 1442 Edycja kontynentu
1443 1443 Edycja sklepu osiedlowego
1444 1444 Edycja punktu ksero
1445 1445 Edycja kraju
1446 1446 Edycja okręgu / hrabstwa
1447 1447 Edycja siedziby sądu
1448 1448 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1449 1449 Edycja dźwigu
1450 1450 Edycja krykietu
1451 1451 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1452 1452 Edycja miejsca do gry w krokieta
1453 1453 Edycja przejścia dla pieszych
1454 1454 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1455 1455 Edycja pasa dla rowerzystów
1456 1456 Edycja ścieżki rowerowej
1457 1457 Edycja jazdy na rowerze
1458 1458 Edycja tamy
1459 1459 Edycja sklepu z delikatesami
1460 1460 Edycja dentysty
1461 1461 Edycja domu towarowego
1462 1462 -----
1463 1463 -----
1464 1464 Edycja opuszczonych torów
1465 1465 Edytuj rów
1466 1466 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1467 1467 Edycja doku
1468 1468 Edycja lekarza
1469 1469 Edycja wybiegu dla psów
1470 1470 Edycja wyścigów psów
1471 1471 Edycja wyciągu orczykowego
1472 1472 Edycja odpływu
1473 1473 Edycja punktu z wodą pitną
1474 1474 Edycja szkoły jazdy
1475 1475 Edycja palni chemicznej
1476 1476 Edycja sklepu elektronicznego
1477 1477 Edycja ambasady
1478 1478 -----
1479 1479 -----
1480 1480 Edycja wejścia
1481 1481 Edycja jeździectwa
1482 1482 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1483 1483 Edycja fabryki
1484 1484 Edycja gruntów rolnych
1485 1485 Edycja zagrody
1486 1486 Edycja restauracji fast-food
1487 1487 Edycji hali górskiej
1488 1488 Edycja trasy promu
1489 1489 Edycja terminalu promowego
1490 1490 Edycja hydrantu
1491 1491 Edycja straży pożarnej
1492 1492 Edycja miejsca do wędkowania
1493 1493 Edycja schodów
1494 1494 Edycja kwiaciarni
1495 1495 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1496 1496 Edycja ścieżki dla pieszych
1497 1497 Edycja brodu
1498 1498 Edycja lasu
1499 1499 Edycja fontanny
1500 1500 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1501 1501 Edycja stacji benzynowej
1502 1502 Edycja sklepu meblowego
1503 1503 Edycja futbolu gaelickiego
1504 1504 Edycja obszaru garaży
1505 1505 Edycja ogrodu
1506 1506 Edycja centrum ogrodniczego
1507 1507 Edycja zbiornika gazu
1508 1508 Edycja bramy
1509 1509 Edycja lodowca
1510 1510 Edycja golfu
1511 1511 Edycja pola golfowego
1512 1512 -----
1513 1513 Edycja trawnika
1514 1514 Edycja cmentarza przykościelnego
1515 1515 Edycja terenu pod zabudowę
1516 1516 Edycja sklepu warzywnego
1517 1517 Edycja szklarni ogrodniczej
1518 1518 Edycja ostrogi regulacyjnej
1519 1519 Edycja kwatery turystycznej
1520 1520 Edycja gimnastyki
1521 1521 Edycja salonu fryzjerskiego
1522 1522 Edycja przystanku kolejowego
1523 1523 Edycja przysiółka
1524 1524 -----
1525 1525 Edycja sklepu z narzędziami
1526 1526 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1527 1527 Edycja wrzosowiska
1528 1528 Edycja lądowiska dla helikopterów
1529 1529 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1530 1530 Edytuj drogę
1531 1531 Edycja drogi w budowie
1532 1532 Edycja miejsca do gry w hokeja
1533 1533 Edycja wyścigów konnych
1534 1534 Edycja szpitala
1535 1535 Edycja hostelu
1536 1536 Edycja hotelu
1537 1537 Edycja ambony strzelniczej
1538 1538 Edycja obszar przemysłowego
1539 1539 Edycja wyspy
1540 1540 Edycja wysepki
1541 1541 Edycja pojedynczych zabudowań
1542 1542 -----
1543 1543 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1544 1544 Edycja jubilera
1545 1545 Edycja skrzyżowania
1546 1546 Edycja kartingu
1547 1547 Edycja przedszkola
1548 1548 Edycja kiosku
1549 1549 -----
1550 1550 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1551 1551 Edycja lądu
1552 1552 Edycja wysypiska śmieci
1553 1553 Edycja pralni samoobsługowej
1554 1554 Edycja biblioteki
1555 1555 Edycja szlabanu
1556 1556 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1557 1557 Edycja latarni morskiej
1558 1558 Edycja strefy zamieszkania
1559 1559 Edycja okolicy
1560 1560 -----
1561 1561 Edycja centrum handlowego
1562 1562 Edycja mariny
1563 1563 Edycja placu targowego
1564 1564 Edycja łąki
1565 1565 Edycja stacji pomiaru
1566 1566 Edycja miejsca pamięci
1567 1567 Edycja obszaru wojskowego
1568 1568 Edycja szybu
1569 1569 Edycja minigolfa
1570 1570 -----
1571 1571 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1572 1572 Edycja lotniska dla modeli
1573 1573 Edycja kantoru
1574 1574 Edycja toru jednoszynowego
1575 1575 Edycja pomnika
1576 1576 Edycja motelu
1577 1577 Edycja motocrossu
1578 1578 Edycja parkingu dla motocykli
1579 1579 Edycja sportów motorowych
1580 1580 Edycja autostrady
1581 1581 Edycja skrzyżowania autostrad
1582 1582 Edycja dojazdu do autostrady
1583 1583 Edycja przełęczy
1584 1584 Edycja błot
1585 1585 Edycja różnych sportów
1586 1586 Edycja multipolygonu
1587 1587 Edycja muzeum
1588 1588 Edycja sklepu z instrumentami
1589 1589 Edycja toru kolei wąskotorowej
1590 1590 Edycja granicy narodowej
1591 1591 Edycja granicy parku narodowego
1592 1592 Edycja rezerwatu przyrody
1593 1593 -----
1594 1594 Edycja klubu nocnego
1595 1595 Edycja domu opieki
1596 1596 Edycja optyka
1597 1597 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1598 1598 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1599 1599 Edycja sklepu z farbami
1600 1600 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1601 1601 Edycja parku
1602 1602 Edycja parkingu
1603 1603 Edycja uliczki parkingowej
1604 1604 -----
1605 1605 -----
1606 1606 Edycja zatoki
1607 1607 Edycja ścieżki
1608 1608 Edycja wzgórza
1609 1609 Edycja ciągu pieszego
1610 1610 Edycja miejsca do gry w pelotę
1611 1611 Edycja apteki
1612 1612 Edycja miejsca na piknik
1613 1613 Edycja molo
1614 1614 Edycja rurociągu
1615 1615 Edycja boiska
1616 1616 Edycja miejsca kultu religijnego
1617 1617 -----
1618 1618 Edycja placu zabaw
1619 1619 Edycja posterunku policji
1620 1620 Edycja granicy politycznej
1621 1621 Edycja urzędu pocztowego
1622 1622 Edycja elektowni
1623 1623 Edycja linii elektrycznej
1624 1624 Edycja słupa
1625 1625 Edycja rozdzielni elektrycznej
1626 1626 Edycja stacji transformatorowej
1627 1627 Edycja słupa wysokiego napięcia
1628 1628 Edycja kolei retro
1629 1629 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1630 1630 Edycja drogi krajowej
1631 1631 Edycja więzienia
1632 1632 Edytuj Właściwości
1633 1633 Edycja pubu
1634 1634 Edycja budynku użyteczności publicznej
1635 1635 -----
1636 1636 Edycja komieniołomu
1637 1637 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1638 1638 Edycja toru wyścigowego
1639 1639 -----
1640 1640 Edycja toru
1641 1641 Edycja obszaru kolejowego
1642 1642 Edycja peronu kolejowego
1643 1643 Edycja terenu rekreacyjnego
1644 1644 Edycja punktu zbiórki odpadów
1645 1645 Edycja regionu
1646 1646 Edycja sztucznego jeziora
1647 1647 -----
1648 1648 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1649 1649 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1650 1650 Edycja miejsca odpoczynku
1651 1651 Edycja restauracji
1652 1652 Edycja obszaru handlowego
1653 1653 Edycja rzeki
1654 1654 Edycja koryta rzecznego
1655 1655 Edycja ograniczeń na drodze
1656 1656 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1657 1657 -----
1658 1658 Edytuj trasę
1659 1659 -----
1660 1660 Edycja rugby league
1661 1661 Edycja rugby union
1662 1662 Edycja ruin
1663 1663 Edycja pasa startowego
1664 1664 -----
1665 1665 Edycja bramy warownej
1666 1666 Edycja sauny
1667 1667 Edycja szkoły
1668 1668 Edycja rumowiska
1669 1669 Edycja buszu
1670 1670 Edycja sklepu rybnego
1671 1671 Edycja drogi wojewódzkiej
1672 1672 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1673 1673 Edycja drogi serwisowej
1674 1674 Edycja schronienia
1675 1675 Edycja sklepu obuwniczego
1676 1676 Edycja strzelectwa
1677 1677 Edycja sklepu motocyklowego
1678 1678 -----
1679 1679 Edycja jazdy na deskorolce
1680 1680 Edycja łyżwiarstwa
1681 1681 Edycja narciarstwa
1682 1682 Edycja pochylni
1683 1683 Edycja piłki nożnej
1684 1684 Edycja kolczatki
1685 1685 Edycja centrum sportowego
1686 1686 Edycja sklepu sportowego
1687 1687 Edycja żródła
1688 1688 Edycja stadionu
1689 1689 Edycja stanu
1690 1690 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1691 1691 Edycja przełazu
1692 1692 Edycja strumienia
1693 1693 -----
1694 1694 Edycja latarni ulicznej
1695 1695 Edycja studia nagrań
1696 1696 Edycja dzielnicy
1697 1697 Edycja toru metra
1698 1698 Edycja wejścia do metra
1699 1699 Edycja supermarketu
1700 1700 Edycja kamery do monitoringu
1701 1701 Edycja punktu geodezyjnego
1702 1702 Edycja pływania
1703 1703 -----
1704 1704 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1705 1705 Edycja krawca
1706 1706 Edycja postoju taksówek
1707 1707 Edycja drogi kołowania
1708 1708 Edycja telefonu
1709 1709 Edycja miejsca do gry w tenisa
1710 1710 Edycja terminalu
1711 1711 Edycja bramy terminalu
1712 1712 Edycja drogi powiatowej
1713 1713 Edycja teatru
1714 1714 Edycja parku rozrywki
1715 1715 Edycja punktu poboru opłat
1716 1716 Edycja wieży
1717 1717 Edycja miejscowości
1718 1718 Edycja ratusza
1719 1719 Edycja sklepu z zabawkami
1720 1720 Edycja drogi gruntowej
1721 1721 Edycja środka uspokojenia ruchu
1722 1722 Edycja torów tramwajowych
1723 1723 Edycja przystanku tramwajowego
1724 1724 Edycja biura podróży
1725 1725 Edycja drzewa
1726 1726 Edycja drogi ekspresowej
1727 1727 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1728 1728 Edycja tunelu
1729 1729 Edycja ograniczenia skrętu
1730 1730 Edycja kołowrotka
1731 1731 Edycja sklepu z oponami
1732 1732 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1733 1733 Edycja uniwersytetu
1734 1734 Edycja sklepu z odkurzaczami
1735 1735 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1736 1736 Edycja automatu sprzedającego
1737 1737 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1738 1738 Edycja wypożyczalni wideo
1739 1739 Edycja punktu widokowego
1740 1740 Edycja wsi
1741 1741 Edycja zieleni miejskiej
1742 1742 Edycja winnicy
1743 1743 Edycja wulkanu
1744 1744 Edycja siatkówki
1745 1745 Edycja kosza na śmieci
1746 1746 Edycja oczyszczalni ścieków
1747 1747 Edycja zbiornika wodnego
1748 1748 Edycja parku wodnego
1749 1749 Edycja wieży ciśnień
1750 1750 Edycja studni
1751 1751 Edycja filtrów
1752 1752 Edycja wodospadu
1753 1753 Edycja młynu wodnego
1754 1754 -----
1755 1755 Edycja krzyża przydrożnego
1756 1756 Edycja kapliczki
1757 1757 Edycja jazu
1758 1758 Edycja mokradła
1759 1759 Edycja wiatraka
1760 1760 Edycja lasu pierwotnego
1761 1761 Edycja zakładu produkcyjnego
1762 1762 Edycja zoo
1763 1763 Edycja skojarzonych ulic
1764 1764 Edytuje filtr.
1765 1765 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1766 1766 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1767 1767 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1768 1768 Edycja sieci trasy
1769 1769 -----
1770 1770 Edytuje tę stronę pomocy
1771 1771 Edytuj wybraną relację
1772 1772 -----
1773 1773 Edytuj nazwę pliku lub URL wybranych aktywnych styli
1774 1774 Edytuj relację wskazywaną przez wybranego członka relacji
1775 1775 -----
1776 1776 Edytuj wybraną ścieżkę ikon
1777 1777 Edytuj wybrane źródło.
1778 1778 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1779 1779 Edycja: {0}
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 Edukacja
1783 1783 Edytuj ścieżkę ręcznie w polu tekstowym lub naciśnij przycisk "..." aby otworzyć okno wyboru plików.
1784 1784 Elektryfikacja
1785 1785 Elektronika
1786 1786 na karty chipowe
1787 1787 Sklep elektroniczny
1788 1788 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1789 1789 Wysokość
1790 1790 Adres e-mail
1791 1791 nasyp
1792 1792 Ambasada
1793 1793 -----
1794 1794 Telefon alarmowy
1795 1795 Samochody uprzywilejowane
1796 1796 Pusty dokument
1797 1797 Pusta rola
1798 1798 Puste drogi
1799 1799 Pozwól na wbudowane domyślne ikony
1800 1800 Zastosuj filtr
1801 1801 Włącz zdalne sterowanie
1802 1802 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1803 1803 Włącza/wyłącza tryb eksperta
1804 1804 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1809 1809 Wprowadź URL
1810 1810 Podaj adres z którego pobrać dane:
1811 1811 Wprowadź ID zestawu zmian
1812 1812 Wprowadź nazwę miejsca do odnalezienia
1813 1813 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1814 1814 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1815 1815 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1816 1816 Wpisz szukane wyrażenie
1817 1817 Wprowadź ustawienia OAuth
1818 1818 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1819 1819 Wprowadź komentarz przesyłania
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1827 1827 Wprowadź Klucz Dostępu OAuth
1828 1828 -----
1829 1829 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1830 1830 Wejście
1831 1831 -----
1832 1832 Jeździectwo
1833 1833 Artykuły erotyczne
1834 1834 Błąd
1835 1835 -----
1836 1836 Błąd podczas wyświetlania adresu
1837 1837 Błąd podczas pobierania
1838 1838 Błąd w filtrze
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1844 1844 Błąd podczas ładowania pliku
1845 1845 Błąd wczytywania warstwy
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 Błąd w pliku {0}
1849 1849 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1850 1850 Błąd odtwarzania dźwięku
1851 1851 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1852 1852 -----
1853 1853 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1854 1854 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1855 1855 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1859 1859 -----
1860 1860 Błąd podczas przetwarzania {0}
1861 1861 -----
1862 1862 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1863 1863 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1864 1864 -----
1865 1865 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1866 1866 -----
1867 1867 Błędy
1868 1868 Błędy w czasie pobierania
1869 1869 +++++
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 Przykłady
1875 1875 -----
1876 1876 Zakończ
1877 1877 Zamknij JOSM
1878 1878 Zakończ JOSM z zapisem. Niezapisane zmiany zostaną wysłane lub/i zapisane.
1879 1879 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1880 1880 Zamknij teraz!
1881 1881 Kończy pracę z programem.
1882 1882 -----
1883 1883 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 Tryb eksperta
1887 1887 Tryb ekspercki
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 Eksportuj do pliku GPX
1891 1891 Eksportuj i zapisz
1892 1892 Opcje eksportu
1893 1893 Eksportuj dane do pliku GPX
1894 1894 Eksportuj do GPX...
1895 1895 -----
1896 1896 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1897 1897 Wytłocz
1898 1898 Wytłocz drogę
1899 1899 +++++
1900 1900 -----
1901 1901 DO POPRAWKI
1902 1902 +++++
1903 1903 Fabryka
1904 1904 Usługi
1905 1905 Kolor przyciemnienia:
1906 1906 Siła przyciemnienia:
1907 1907 Nie powiodło się uwierzytelnienie użytkownika ''{0}'' z hasłem ''***'' jako użytkownika OAuth.
1908 1908 Nie udało się uwierzytelnić żądania OAuth ''{0}''
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 Nie można otworzyć adresu URL
1916 1916 -----
1917 1917 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
1932 1932 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
1933 1933 Grunty rolne
1934 1934 Zagroda
1935 1935 Fast food
1936 1936 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1937 1937 Szybkie rysowanie dróg myszką.
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 Numer faksu
1941 1941 Opłata
1942 1942 Hala górska
1943 1943 Ogrodzenie
1944 1944 Trasa promu
1945 1945 Terminal promowy
1946 1946 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1947 1947 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1948 1948 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1949 1949 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1950 1950 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1951 1951 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1952 1952 Plik
1953 1953 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1954 1954 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1955 1955 Błędny format pliku
1956 1956 Nazwa pliku:
1957 1957 Plik kopii zapasowej
1958 1958 Plik istnieje. Nadpisać?
1959 1959 -----
1960 1960 Nazwa pliku:
1961 1961 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1962 1962 -----
1963 1963 Plik: {0}
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 Rodzaj pliku:
1967 1967 Rodzaj pliku:
1968 1968 Wypełnij jeden zestaw zmian i powróć do dialogu wysyłki.
1969 1969 Filtr
1970 1970 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1971 1971 Tryb filtru
1972 1972 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 W wygodny sposób znajduje i naprawia nieprawidłowe adresy.
1976 1976 Zakończ rysowanie.
1977 1977 Hydrant
1978 1978 Straż pożarna
1979 1979 Miejsce na ognisko
1980 1980 Miejsce do wędkowania
1981 1981 Napraw
1982 1982 Popraw właściwości
1983 1983 Popraw konflikty tagów
1984 1984 Popraw wybrany problem.
1985 1985 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
1986 1986 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1987 1987 Naprawianie błędów...
1988 1988 Maszt (dla flagi)
1989 1989 Kwiaciarnia
1990 1990 Wyczyść cache kafelek
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 Podążaj
1994 1994 Podążaj za linią
1995 1995 Znaleziono następujące problemy:
1996 1996 Żywność
1997 1997 Przestrzeń restauracyjna
1998 1998 Wyżywienie
1999 1999 Ruch pieszy
2000 2000 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2001 2001 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2002 2002 Wymuś linie jeśli nie zaimportowano segmentów
2003 2003 Bród
2004 2004 Las
2005 2005 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
2006 2006 -----
2007 2007 Znaleziono pusty plik w katalogu {0}\n
2008 2008 Znaleziono {0} pasujących.
2009 2009 Fontanna
2010 2010 Sklep z ramami do obrazów
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 Zablokuj
2017 2017 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2018 2018 Częstotliwość (Hz)
2019 2019 -----
2020 2020 Z ...
2021 2021 Z relacji
2022 2022 Z adresu URL
2023 2023 Stacja benzynowa
2024 2024 Stacja benzynwa
2025 2025 Rodzaje paliwa:
2026 2026 -----
2027 2027 Widok pełnoekranowy
2028 2028 Automatyczna
2029 2029 Funkcja
2030 2030 Sklep meblowy
2031 2031 +++++
2032 2032 Streaf GK
2033 2033 Punkty GPS
2034 2034 Opis trasy GPS
2035 2035 Pliki GPX
2036 2036 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2037 2037 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2038 2038 Scieżka GPX:
2039 2039 -----
2040 2040 +++++
2041 2041 -----
2042 2042 +++++
2043 2043 Futbol gaelicki (irlandzki)
2044 2044 Garaże
2045 2045 Ogród
2046 2046 Centrum ogrodnicze
2047 2047 Zbiornik gazu
2048 2048 Brama
2049 2049 Rozstaw toru (mm)
2050 2050 Gauß-Krügera
2051 2051 Dostęp dla wszystkich typów
2052 2052 Dostęp dla wszystkich typów
2053 2053 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
2054 2054 -----
2055 2055 Geografia
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 Geolokalizowane obrazy
2059 2059 -----
2060 2060 Pobierz Klucz Dostępu do ''{0}''
2061 2061 Lodowiec
2062 2062 szkło
2063 2063 Wróć do okna przesyłania
2064 2064 Powróć do kroku 1/3
2065 2065 Przejdź do wiki OSM by uzyskać pomoc na temat tagu (F1)
2066 2066 Idź do strony domowej pomocy JOSM
2067 2067 Przechodzi do następnej strony
2068 2068 Przechodzi do poprzedniej strony
2069 2069 +++++
2070 2070 Pole golfowe
2071 2071 -----
2072 2072 Czas GPS (odczytany ze zdjęcia):
2073 2073 Przyznane uprawnienia
2074 2074 Trawa
2075 2075 Cmentarz przykościelny
2076 2076 Zielony:
2077 2077 Teren pod zabudowę
2078 2078 Sklep warzywny
2079 2079 Szklarnia ogrodnicza
2080 2080 Kontener z piaskiem
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 Ostroga regulacyjna
2084 2084 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
2085 2085 Gwadelupa Ste-Anne 1948
2086 2086 Kwatera
2087 2087 Drogowskaz
2088 2088 +++++
2089 2089 Gujana RGFG95
2090 2090 Gimnastyka
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 Fryzjer
2096 2096 Przysiółek
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 +++++
2100 2100 Sklep z narzędziami
2101 2101 -----
2102 2102 Ma ogrzewanie?
2103 2103 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2104 2104 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2105 2105 Posiada klucz ''source''
2106 2106 Posiada klucz ''watch''
2107 2107 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2108 2108 Zdrowie
2109 2109 Aparaty słuchowe
2110 2110 Wrzosowisko
2111 2111 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2112 2112 Żywopłot
2113 2113 Wysokość
2114 2114 Wysokość (metry)
2115 2115 Lądowisko dla helikopterów
2116 2116 Pomoc
2117 2117 Pomoc: {0}
2118 2118 -----
2119 2119 Półkula
2120 2120 Ukryj
2121 2121 -----
2122 2122 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2123 2123 Ukryj ten przycisk.
2124 2124 -----
2125 2125 Sklep ze sprzętem hi-fi
2126 2126 Pojazdy z wieloma pasażerami
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 Droga
2130 2130 Powielone węzły ulic
2131 2131 Drogi
2132 2132 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2133 2133 -----
2134 2134 turystyka piesza
2135 2135 Miejsca historyczne
2136 2136 Historia
2137 2137 Historia (strona www)
2138 2138 Historia węzła {0}
2139 2139 Historia relacji {0}
2140 2140 Historia drogi {0}
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 Hokej
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 Strona domowa
2147 2147 Konie
2148 2148 Wyścigi konne
2149 2149 Szpital
2150 2150 +++++
2151 2151 +++++
2152 2152 +++++
2153 2153 Nazwa domu
2154 2154 Numer domu
2155 2155 Numer domu {0}
2156 2156 Numer domu {0} przy {1}
2157 2157 Dom {0}
2158 2158 -----
2159 2159 Ambona myśliwska
2160 2160 Jestem w strefie czasowej:
2161 2161 +++++
2162 2162 +++++
2163 2163 +++++
2164 2164 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2165 2165 ID bierzącego zestawu zmian musi być większe niż zero. Obecne ID to {0}.
2166 2166 +++++
2167 2167 -----
2168 2168 Błąd wejścia/wyjścia
2169 2169 Błąd wejścia/wyjścia
2170 2170 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2171 2171 +++++
2172 2172 -----
2173 2173 Ikona
2174 2174 Ścieżki ikon:
2175 2175 Ikona:
2176 2176 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2177 2177 Zignoruj
2178 2178 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2179 2179 Ignoruj je, pozostaw relację niezmienioną
2180 2180 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2181 2181 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2182 2182 Ignoruje przechwycony wyjątek ponieważ wysyłka została anulowana. Wyjątek to: {0}
2183 2183 Ignoruje elementy
2184 2184 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2185 2185 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2186 2186 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2187 2187 -----
2188 2188 Nieprawidłowe dane
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 Nieprawidłowa wielkość fragmentu
2192 2192 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 Błędne wyrażenie "{0}"
2198 2198 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2202 2202 -----
2203 2203 Nielegalna numeryczna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''.
2204 2204 Niedozwolony obiekt z id=0
2205 2205 -----
2206 2206 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2212 2212 -----
2213 2213 Nielegalna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
2214 2214 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 Obraz
2221 2221 -----
2222 2222 Plik ze zdjęciem nie mógł być usunięty.
2223 2223 Podkłady mapy
2224 2224 -----
2225 2225 Właściwości podkładu
2226 2226 URL warstwy obrazu
2227 2227 URL podkładu (domyślne)
2228 2228 -----
2229 2229 Przesunięcie warstwy obrazu
2230 2230 Dostawcy zdjęć
2231 2231 -----
2232 2232 zdjęć mających już tagi ({0}/{1})
2233 2233 zdjęć z pozycją geograficzną w danych exif ({0}/{1})
2234 2234 imperialny
2235 2235 -----
2236 2236 Importuj dźwięk
2237 2237 Importuje dane OSM w formacie PBF.
2238 2238 -----
2239 2239 Importuj dane z URL
2240 2240 Importuj obrazki
2241 2241 Import nie jest możliwy
2242 2242 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2243 2243 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 Nachylenie drogi
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 Niekompletny opis <member> z ref=0
2254 2254 Niekompletna wysyłka lub/i zapis
2255 2255 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2256 2256 Nieprawidłowa ilość parametrów
2257 2257 Niepoprawny wzór
2258 2258 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2259 2259 Powiększ
2260 2260 +++++
2261 2261 Obszar przemysłowy
2262 2262 Informacje
2263 2263 -----
2264 2264 Informacje
2265 2265 Tablica informacyjna
2266 2266 Informacja turystyczna
2267 2267 Terminal informacyjny
2268 2268 Informacje o warstwie
2269 2269 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2270 2270 Inicjalizacja
2271 2271 Inicjalizowanie OSM API
2272 2272 Inicjuję sesję na witrynie OSM...
2273 2273 Inicjalizowanie stylów map
2274 2274 Inicjalizuję węzły do pobranie...
2275 2275 Inicjuję węzły do uaktualnienia...
2276 2276 Inicjalizowanie ustawień
2277 2277 Inicjuję relację do uaktualnienia...
2278 2278 Inicjalizowanie validatora
2279 2279 Inicjuję drogi do uaktualnienia...
2280 2280 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2281 2281 Wewętrzne Szablony
2282 2282 Wewnętrzny błąd serwera
2283 2283 Wewnętrzne style do użycia jako baza dla przełączalnych stylów nakładek.
2284 2284 Dostęp do internetu
2285 2285 Opłata za internet
2286 2286 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2287 2287 -----
2288 2288 Podano niewłaściwy ID (identyfikator) listy
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 Nieprawidłowy plik bz2.
2292 2292 -----
2293 2293 Nieprawidłowa data
2294 2294 Niepoprawna data/czas
2295 2295 Nieprawidłowe przesunięcie
2296 2296 Nieprawidłowy klucz właściwości
2297 2297 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2298 2298 -----
2299 2299 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2300 2300 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2301 2301 Nieprawidłowa strefa czasowa
2302 2302 Niepoprawny ID użytkownika
2303 2303 Niepoprawna nazwa użytkownika
2304 2304 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2305 2305 Odwróć filtr
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 Wyspa
2311 2311 Wysepka
2312 2312 Pojedyncze zabudowania
2313 2313 Wygląda na to, że JOSM niespodziewanie zakończył pracę ostatnim razem. Czy przywrócić ostatnio edytowane dane?
2314 2314 -----
2315 2315 Element {0} nie znaleziony na liście.
2316 2316 -----
2317 2317 Przeglądarka pomocy JOSM
2318 2318 Wewnętrzny styl JOSM
2319 2319 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2320 2320 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2321 2321 JOSM w wersji {0} jest niezbedny dla wtyczki {1}.
2322 2322 JOSM będzie zawsze słuchał poleceń na porcie 8111 (localhost). Numer portu jest stały dzięki czemu inne aplikacje mogą go łatwo używać.
2323 2323 -----
2324 2324 Pliki JPEG (*.jpg)
2325 2325 Edytor OpenStreetMap w Javie
2326 2326 Wersja Javy {0}
2327 2327 Jubiler
2328 2328 Funkcja łączenia obszarów
2329 2329 Połącz węzeł i linię
2330 2330 Połącz węzeł z drogą
2331 2331 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2332 2332 Połącz nakładające się obszary
2333 2333 Połączono nakładające się na siebie obszary
2334 2334 Łączy nakładające się obszary
2335 2335 Przejdź do pozycji
2336 2336 Przejdź
2337 2337 Przejdź do pozycji
2338 2338 Przeskocz do następnego znacznika
2339 2339 Przeskocz do poprzedniego znacznika
2340 2340 Skrzyżowanie
2341 2341 +++++
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Zachowaj
2345 2345 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2346 2346 -----
2347 2347 Zachowaj mój stan usunięcia
2348 2348 Zachowaj wtyczkę
2349 2349 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2350 2350 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2351 2351 -----
2352 2352 Zachowaj ich stan usunięcia
2353 2353 -----
2354 2354 Klucz
2355 2355 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2356 2356 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2357 2357 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2358 2358 Klucz:
2359 2359 -----
2360 2360 Skróty klawiaturowe
2361 2361 Słowa kluczowe
2362 2362 Przedszkole
2363 2363 +++++
2364 2364 -----
2365 2365 Akcesoria kuchenne
2366 2366 -----
2367 2367 Gaz LPG
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 Lambert 93 (Francja)
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2376 2376 Ląd (wyspa)
2377 2377 Zagospodarowanie terenu
2378 2378 Wysypisko
2379 2379 +++++
2380 2380 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2381 2381 Liczba pasów ruchu
2382 2382 Język
2383 2383 Ostatnia zmiana o {0}
2384 2384 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2385 2385 -----
2386 2386 Szerokość
2387 2387 Szerokość geograficzna:
2388 2388 Pokaż okno wyboru plików by wskazać plik
2389 2389 -----
2390 2390 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2391 2391 Uruchom przeglądarkę ze stroną objaśnienia wybranego obiektu
2392 2392 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2393 2393 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2394 2394 Uruchamia przeglądarkę FireFox by wyświetlić obecnie pokazywany ekran jako ładny obrazek SVG.
2395 2395 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2396 2396 Pralnia samoobsługowa
2397 2397 Warstwa
2398 2398 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2399 2399 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2400 2400 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2401 2401 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2402 2402 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2403 2403 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2404 2404 -----
2405 2405 Nazwa warstwy i ścieżka
2406 2406 -----
2407 2407 warstwa nie jest na liście.
2408 2408 Warstwa: {0}
2409 2409 Warstwy
2410 2410 Czas rozbiegu (w sekundach)
2411 2411 Rozrywka
2412 2412 Długość
2413 2413 -----
2414 2414 Długość w metrach
2415 2415 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2416 2416 Długość: {0}
2417 2417 Przejazd kolejowy
2418 2418 Biblioteka
2419 2419 Licencja
2420 2420 Kategorie prawa jazdy
2421 2421 Szlaban
2422 2422 Samochody dostawcze
2423 2423 Trasa szybkiego tramwaju
2424 2424 Latarnia morska
2425 2425 Oznaczenie linii
2426 2426 Rodzaj linii
2427 2427 Wiersz {0} kolumna {1}:
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2432 2432 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 Lista ostatnio otwieranych plików
2437 2437 oświetlenie
2438 2438 Strefa zamieszkania
2439 2439 -----
2440 2440 Ładuj wszystkie kafelki
2441 2441 Ładuj CT
2442 2442 Wczytaj Sesję
2443 2443 Ładuj kafelek
2444 2444 Otwórz warstwę WMS
2445 2445 Otwórz warstwę WMS z pliku
2446 2446 Wczytaj sesję z pliku.
2447 2447 Wczytaj dane z API
2448 2448 Wczytywanie historii
2449 2449 Pobierz warstwy obrazu
2450 2450 Wczytuje relacje nadrzędne
2451 2451 Załaduj relacje
2452 2452 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2453 2453 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2454 2454 Wczytywanie historii węzła {0}
2455 2455 Wczytywanie historii relacji {0}
2456 2456 Wczytywanie historii drogi {0}
2457 2457 Wczytywanie ustawień podkładów mapy
2458 2458 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2459 2459 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2460 2460 Wczytywanie wtyczek
2461 2461 Ładowanie wtyczek...
2462 2462 Ładuję źródła szablonu z ''{0}''
2463 2463 Wczytywanie sesji ''{0}''
2464 2464 Wczytuję źródła stylu z ''{0}''
2465 2465 Wczytywanie {0}
2466 2466 -----
2467 2467 pliki lokalne
2468 2468 Okolica
2469 2469 Położenie
2470 2470 Zablokuj
2471 2471 Wrota śluzy
2472 2472 Lodi - Włochy
2473 2473 Wylogowuję sesję ''{0}''...
2474 2474 Długość
2475 2475 Długość geograficzna:
2476 2476 Katalog:
2477 2477 Wygląd i zachowanie
2478 2478 Katalog:
2479 2479 Wieża widokowa
2480 2480 -----
2481 2481 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2482 2482 +++++
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 Skala MTB
2486 2486 -----
2487 2487 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2488 2488 -----
2489 2489 Tworzenie równoległych kopii drogi
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 Dzieli pojedynczy obrys na wiele domów w zabudowie szeregowej.
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2496 2496 -----
2497 2497 Centrum handlowe
2498 2498 Obiekty sztuczne
2499 2499 Zarządzaj otartymi zestawami zmian oraz wybierz zestaw zmian, do którego wysłać dane
2500 2500 Ręczna
2501 2501 Ręczne dopasowanie
2502 2502 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2503 2503 Mapa
2504 2504 Style rysowania map
2505 2505 Odwzorowanie kartograficzne
2506 2506 Ustawienia mapy
2507 2507 Informacja o stylu mapy
2508 2508 Mapa: {0}
2509 2509 -----
2510 2510 +++++
2511 2511 -----
2512 2512 Port jachtowy (Marina)
2513 2513 -----
2514 2514 Znaczniki nazwanych punktów
2515 2515 Znaczniki z {0}
2516 2516 Plac targowy
2517 2517 Martynika Fort Desaix 1952
2518 2518 Dopasowuje pierwsze zdjęcie do pierwszego punktu GPX
2519 2519 Dopasowanie zdjęć do ścieżki nie udało się
2520 2520 Materiał
2521 2521 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2522 2522 Maks. wysokość (w metrach)
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 Maks. długość (w metrach)
2526 2526 -----
2527 2527 Maks. prędkość (km/h)
2528 2528 -----
2529 2529 Maks. ciężar (w tonach)
2530 2530 -----
2531 2531 Maks. szerokość (w metrach)
2532 2532 Maksymalny poziom przybliżenia:
2533 2533 Maksymalny obszar na zapytanie:
2534 2534 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2535 2535 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2536 2536 Maksymalna długość (w metrach)
2537 2537 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2538 2538 Łąka
2539 2539 Pomiar
2540 2540 Stacja pomiaru
2541 2541 Członek
2542 2542 Zły typ członka o roli {0}
2543 2543 Członkowie
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 Członkowie (z konfliktami)
2547 2547 Miejsce pamięci
2548 2548 Nazwa w menu
2549 2549 Nazwa w menu (domyślna)
2550 2550 +++++
2551 2551 odwzorowanie Merkatora
2552 2552 Połącz
2553 2553 Połącz węzły
2554 2554 Scal warstwy
2555 2555 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2556 2556 Scala nakładające się fragmenty drogi.
2557 2557 Połącz wybrane elementy.
2558 2558 Włącz aktualną warstwę do innej.
2559 2559 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2560 2560 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2561 2561 Scal {0} węzłów
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 Połączona wersja
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 Wiadomość dnia jest niedostępna
2571 2571 Metoda
2572 2572 metryczny
2573 2573 Mikrobrowar
2574 2574 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2575 2575 Obszar wojskowy
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Min. prędkość (km/h)
2579 2579 Minimalny poziom przybliżenia:
2580 2580 Szyb
2581 2581 Minirondo
2582 2582 Minigolf
2583 2583 Minimalna odległość (w pikselach)
2584 2584 Minuty: {0}
2585 2585 Odbicie lustrzane
2586 2586 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2596 2596 -----
2597 2597 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2598 2598 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2599 2599 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 Brak parametru dla NOT
2603 2603 Brak parametru dla OR
2604 2604 -----
2605 2605 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2606 2606 Brak tożsamości użytkownika
2607 2607 -----
2608 2608 Powielone węzły różnego rodzaju
2609 2609 Pon-Pt 08:30-20:00
2610 2610 Pon-Pt 22:00-05:00
2611 2611 +++++
2612 2612 Sklep z telefonami komórkowymi
2613 2613 -----
2614 2614 Tryb: {0}
2615 2615 Lotnisko dla modeli
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2620 2620 Kantor
2621 2621 Tor jednoszynowy
2622 2622 Pomnik
2623 2623 Wiecej informacji...
2624 2624 Więcej informacji na temat tej funkcji
2625 2625 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2626 2626 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2627 2627 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2628 2628 +++++
2629 2629 +++++
2630 2630 Pojazdy z silnikiem
2631 2631 Samochody
2632 2632 Motocykle
2633 2633 Dealer motocykli
2634 2634 -----
2635 2635 Sporty motorowe
2636 2636 Autostrada
2637 2637 Skrzyżowanie autostrad
2638 2638 Autostrada - dojazd
2639 2639 Przełęcz
2640 2640 kolarstwo górskie
2641 2641 Przesuń węzeł...
2642 2642 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2643 2643 Przenieś dialog do panelu bocznego
2644 2644 Przesuń w dół
2645 2645 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2646 2646 Więcej elementów
2647 2647 Przesuwa filtr na dół.
2648 2648 Przesuwa filtr do góry.
2649 2649 Przesuń w lewo
2650 2650 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2651 2651 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2652 2652 Przesuń obiekty {0}
2653 2653 Przesuń w prawo
2654 2654 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2655 2655 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2659 2659 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2660 2660 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2661 2661 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2662 2662 Przesuń je
2663 2663 Przesuń do góry
2664 2664 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2665 2665 Przesuń {0}
2666 2666 Przesuwa obiekty {0}
2667 2667 Błota
2668 2668 Różne sporty
2669 2669 -----
2670 2670 Wiele członków wskazuje na ten sam obiekt.
2671 2671 Wielokąt
2672 2672 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2673 2673 Multipolygon nie jest zamknięty
2674 2674 Muzeum
2675 2675 Sklep muzyczny
2676 2676 Moje zestawy zmian
2677 2677 -----
2678 2678 Moja wersja
2679 2679 Moja wersja (lokalna)
2680 2680 Moją z Połączoną
2681 2681 Moją z Ich
2682 2682 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2683 2683 Import NMEA zakończony powodzeniem
2684 2684 Pliki NMEA-0183
2685 2685 Nazwa
2686 2686 Nazwa (opcjonalna):
2687 2687 Nazwa lokalizacji
2688 2688 -----
2689 2689 Nazwa użytkownika.
2690 2690 -----
2691 2691 Nazwa: {0}
2692 2692 Nazwane punkty GPS z {0}
2693 2693 Nazwane punkty tras.
2694 2694 -----
2695 2695 Kolej wąskotorowa
2696 2696 Narodowa
2697 2697 Park narodowy
2698 2698 Powielone węzły natury
2699 2699 Natura
2700 2700 Rezerwat przyrody
2701 2701 -----
2702 2702 Sieć
2703 2703 Błąd sieci
2704 2704 Nigdy nie aktualizuj
2705 2705 Nowa
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 Nowa warstwa
2709 2709 -----
2710 2710 Nowy klucz
2711 2711 Nowe przesunięcie
2712 2712 -----
2713 2713 Nowa relacja
2714 2714 Nowa rola
2715 2715 Nowy styl:
2716 2716 Nowa wartość
2717 2717 Następny
2718 2718 -----
2719 2719 Klub nocny
2720 2720 Nie
2721 2721 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2722 2722 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2723 2723 Brak skrótu
2724 2724 Nie znaleziono drogi "from"
2725 2725 Nie znaleziono drogi "to"
2726 2726 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2727 2727 Nie zaznaczono obszaru
2728 2728 -----
2729 2729 Brak zmian do wysłania.
2730 2730 Brak istniejących zestawów zmian dla wysyłki różnic.
2731 2731 Brak konfliktów do rozwiązania
2732 2732 Brak konfliktów, które można pokazać
2733 2733 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2738 2738 Nie wczytano żadnych danych.
2739 2739 Brak daty
2740 2740 -----
2741 2741 ślepa ulica
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 Brak obrazu
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 Nie można było dopasować żadnego zdjęcia!
2749 2749 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2750 2750 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2751 2751 Brak otwartego zestawu zmian
2752 2752 Brak otwartych zestawów zmian
2753 2753 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2757 2757 Nie znaleziono żadnych problemów
2758 2758 Bez serwera proxy
2759 2759 Brak wybranego śladu GPX
2760 2760 Brak stylu dla multipolygonu
2761 2761 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2762 2762 Bez tagów
2763 2763 Brak warstw docelowych.
2764 2764 Brak kafelków na tym poziomie przybliżenia
2765 2765 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2766 2766 Niepoprawny URL WMS lub id
2767 2767 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2768 2768 Nie, kontynuuj edycję
2769 2769 Nie, odrzuć zmiany i zamknij
2770 2770 Nie
2771 2771 Węzeł
2772 2772 Węzeł {0}
2773 2773 -----
2774 2774 Węzeł: połączony
2775 2775 Węzeł: standardowy
2776 2776 Węzeł: otagowany
2777 2777 Węzły
2778 2778 Węzły w tym samym miejscu
2779 2779 Węzły z tą samą nazwą
2780 2780 -----
2781 2781 Węzły (z konfliktami)
2782 2782 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2783 2783 żadne
2784 2784 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2785 2785 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2786 2786 Północ
2787 2787 Północ
2788 2788 Nie znaleziono
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 Brak w pamięci podręcznej
2792 2792 Uwagi
2793 2793 -----
2794 2794 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2795 2795 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2796 2796 na banknoty
2797 2797 Nic
2798 2798 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2799 2799 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2800 2800 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2801 2801 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2802 2802 Nic nie wybrano!
2803 2803 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2804 2804 Nie ma nic do zaznaczenia
2805 2805 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2806 2806 Nie ma nic do powiększenia
2807 2807 -----
2808 2808 Numer
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 Liczba ludzi na godzinę
2814 2814 Ilość miejsc
2815 2815 Liczba przewodów w jednym kablu
2816 2816 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2817 2817 Za mała ilość ról {0} ({1})
2818 2818 Sposób numeracji domów
2819 2819 Dom opieki
2820 2820 Uwierzytelnianie OAuth nie udało się
2821 2821 -----
2822 2822 +++++
2823 2823 OK - próbuję ponownie.
2824 2824 +++++
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 Dane OSM
2830 2830 Hasło OSM.
2831 2831 Pliki serwera OSM
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 URL serwera OSM:
2835 2835 -----
2836 2836 Hasło OSM:
2837 2837 Nazwa użytkownika OSM:
2838 2838 Witryna OSM nie zwróciła sesyjnego ciasteczka w odpowiedzi na ''{0}''
2839 2839 Obiekt
2840 2840 Obiekt ''{0}'' jest już skasowany i będzie pominięty przy wysyłaniu zmian.
2841 2841 ID obiektu:
2842 2842 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2843 2843 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
2844 2844 -----
2845 2845 Typ obiektu:
2846 2846 Obiekt z historią
2847 2847 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2848 2848 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2849 2849 Obiekty do dodania:
2850 2850 Obiekty do usunięcia:
2851 2851 Obiekty do zmiany:
2852 2852 Benzyna bezołowiowa 100
2853 2853 -----
2854 2854 Benzyna bezołowiowa 91
2855 2855 -----
2856 2856 Benzyna bezołowiowa 95
2857 2857 Benzyna bezołowiowa 98
2858 2858 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
2859 2859 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
2860 2860 Zakładki przesunięcia
2861 2861 -----
2862 2862 Przesunięcie:
2863 2863 Przesunięcie:
2864 2864 OK
2865 2865 Stary klucz
2866 2866 Poprzednia rola
2867 2867 Stara wartość
2868 2868 Na życzenie
2869 2869 Podczas wysyłania
2870 2870 -----
2871 2871 Jednokierunkowa
2872 2872 Drogi z jednym węzłem
2873 2873 Jeden ze wskazanych plików był pusty.
2874 2874 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
2875 2875 -----
2876 2876 jednokierunkowa
2877 2877 Jednokierunkowa (dla rowerów)
2878 2878 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2879 2879 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2880 2880 Tylko własne zestawy zmian
2881 2881 -----
2882 2882 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2883 2883 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2884 2884 Tylko na początku drogi.
2885 2885 Krycie
2886 2886 Otwórz
2887 2887 Otwórz adres...
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 Ostatnio otwierane
2891 2891 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2892 2892 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
2893 2893 Otwiera plik.
2894 2894 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2895 2895 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2896 2896 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2897 2897 Otwiera listę wszystkich relacji
2898 2898 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2899 2899 -----
2900 2900 Otwórz nowy zestaw zmian i użyj go przy następnej wysyłce.
2901 2901 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2902 2902 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2903 2903 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2904 2904 Otwiera adres URL.
2905 2905 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2906 2906 Otwórz i użyj tak wielu nowych zestawów zmian jak to tylko konieczne.
2907 2907 Otwórz kolejny ślad GPX
2908 2908 Otwórz inne zdjęcie
2909 2909 Oczekiwano otwartego zestawu zmian. Otrzymano zamknięty z id {0}.
2910 2910 Otwarte zestawy zmian
2911 2911 Otwórz plik
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 Otwórz sesję
2915 2915 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2916 2916 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2917 2917 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2918 2918 Otwieraj to okno przy starcie
2919 2919 Otwórz...
2920 2920 Otwarty/Zamknięty:
2921 2921 +++++
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 +++++
2927 2927 -----
2928 2928 dane OpenSteetMap
2929 2929 Godziny otwarcia
2930 2930 Godziny otwarcia
2931 2931 Otwieram plik "{0}" ...
2932 2932 Otwieram pliki
2933 2933 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
2934 2934 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2935 2935 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2936 2936 Czas działania
2937 2937 +++++
2938 2938 Optyk
2939 2939 Dodatkowe atrybuty:
2940 2940 Rodzaj (opcjonalne)
2941 2941 -----
2942 2942 Naturalna żywność
2943 2943 Oryg. droga
2944 2944 Korekta prostopadłości
2945 2945 Ortogonalizuj / cofnij
2946 2946 Korekta prostopadłości
2947 2947 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2948 2948 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
2949 2949 -----
2950 2950 Pozostałe
2951 2951 Inny punkt informacyjny
2952 2952 Powielone węzły (inne)
2953 2953 Sklep turystyczny
2954 2954 Nośniki energii
2955 2955 Nakładaj kafelki
2956 2956 Nakładające się obszary.
2957 2957 Nakładające się jezdnie
2958 2958 Nakładające się tory kolejowe
2959 2959 Nakładające się drogi
2960 2960 -----
2961 2961 Nadpisz pozycje:
2962 2962 Zastąp
2963 2963 Nadpisać ustawienia OAuth?
2964 2964 Zastąpienie klucza
2965 2965 PCN 2006 - Włochy
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 PUWG (Polska)
2969 2969 PUWG 1992 (Polska)
2970 2970 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
2971 2971 Strefa PUWG
2972 2972 Sklep z farbami
2973 2973 Styl rysowania {0}: {1}
2974 2974 Wykopalisko paleontologiczne
2975 2975 -----
2976 2976 papier
2977 2977 Równoległe
2978 2978 -----
2979 2979 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2980 2980 Nazwa parametru
2981 2981 Wartość parametru
2982 2982 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
2983 2983 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
2984 2984 Relacje nadrzędne
2985 2985 +++++
2986 2986 Parkuj i Jedź
2987 2987 +++++
2988 2988 Uliczka parkingowa
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2992 2992 Analizowanie danych OSM...
2993 2993 -----
2994 2994 Przetwarzam zawartość zestawu zmian...
2995 2995 -----
2996 2996 Przetwarzam listę zestawów zmian...
2997 2997 -----
2998 2998 Przetwarzanie odpowiedzi z serwera...
2999 2999 -----
3000 3000 Części
3001 3001 Zatoka
3002 3002 zatoki dla wymijania
3003 3003 Hasło
3004 3004 Hasło:
3005 3005 Hasło:
3006 3006 Wklej
3007 3007 Wklej ...
3008 3008 Wklej znaczniki
3009 3009 Wklej URL ze schowka
3010 3010 Wkleja zawartość schowka.
3011 3011 Wklej pomijając niekompletne
3012 3012 Ścieżka
3013 3013 Ścieżka:
3014 3014 Wzgórze
3015 3015 Ciąg pieszy
3016 3016 Przejście dla pieszych
3017 3017 Typ przejścia dla pieszych
3018 3018 Ciąg pieszy
3019 3019 +++++
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 Wykonaj działania przed usunięciem
3024 3024 Wykonaj działania przed wyjściem
3025 3025 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3026 3026 Dozwolone czynności
3027 3027 +++++
3028 3028 Apteka
3029 3029 Numer telefonu
3030 3030 Numer telefonu
3031 3031 Czas zrobienia zdjęcia (z exif):
3032 3032 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3033 3033 Miejsce na piknik
3034 3034 Molo
3035 3035 +++++
3036 3036 Rurociąg
3037 3037 Rodzaj trasy
3038 3038 Boisko
3039 3039 Miejsce kultu religijnego
3040 3040 Miejsca
3041 3041 -----
3042 3042 Tworzenie węzłów i dróg.
3043 3043 -----
3044 3044 Plac zabaw
3045 3045 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3046 3046 Proszę kliknąć <strong>Ś</strong> to download and display a list of available plugins.
3047 3047 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3048 3048 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3049 3049 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3055 3055 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
3056 3056 Proszę wprowadzić adres kafelka
3057 3057 Proszę wprowadzić index kafelka
3058 3058 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3059 3059 -----
3060 3060 Proszę wprowadź najpierw poprawną wielkość fragmentu.
3061 3061 -----
3062 3062 Wprowadź poprawne ID użytkownika
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3067 3067 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3068 3068 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Wprowadź hasło do konta OSM
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 Proszę wprowadź nazwę użytkownika swojego konta OSM
3076 3076 -----
3077 3077 Proszę wprowadź swoje hasło OSM.
3078 3078 Proszę wprowadć swoją nazwę użytkownika OSM.
3079 3079 Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Hasło <strong>nie</strong> będzie zapisane w preferencjach JOSM i zostanie wysłane do serwera OSM <strong>tylko raz</strong>. Kolejne operacje dostępu do serwera nie będą już potrzebować już więcej tego hasła.
3080 3080 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3081 3081 Popraw opis zmian
3082 3082 Proszę najpierw zaznacz obszar.
3083 3083 Proszę wybierz klucz
3084 3084 Proszę wybierz wartość
3085 3085 Proszę wybrać procedurę uwierzytelniania:
3086 3086 Proszę wybrać pozycję
3087 3087 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3088 3088 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3089 3089 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3090 3090 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3091 3091 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3092 3092 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3093 3093 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3094 3094 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3095 3095 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
3096 3096 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3097 3097 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3098 3098 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3099 3099 -----
3100 3100 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3101 3101 Proszę wybrać wiersz do edycji
3102 3102 Wybierz warstwę docelową
3103 3103 Wybierz metodę przesyłania:
3104 3104 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3105 3105 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3106 3106 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3107 3107 -----
3108 3108 Wtyczka umożliwiająca odwracanie opublikowanych zmian.
3109 3109 -----
3110 3110 Informacje o wtyczce
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 Aktualizowanie wtyczek
3114 3114 Wtyczki
3115 3115 Wtyczki są aktualne
3116 3116 Nazwa punktu
3117 3117 Numer punktu
3118 3118 Słup
3119 3119 Numer referencyjny
3120 3120 Posterunek policji
3121 3121 Polityczna
3122 3122 Populacja
3123 3123 Pozycja
3124 3124 Pozycja
3125 3125 -----
3126 3126 Skrzynka pocztowa
3127 3127 Poczta
3128 3128 Kod pocztowy
3129 3129 +++++
3130 3130 Energetyka
3131 3131 Elektrownia
3132 3132 Linia elektryczna
3133 3133 Rozdzielnia elektryczna
3134 3134 Stacja transformatorowa
3135 3135 Słup wysokiego napięcia
3136 3136 Powielone węzły energetyki
3137 3137 Elektryczność
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 Predefiniowane
3143 3143 -----
3144 3144 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 Ustawienia
3149 3149 Preferencje zostały zapisane na {0}
3150 3150 Ustawienia...
3151 3151 Przygotowywanie danych OSM...
3152 3152 Przygotuj rozwiązanie konfliktu
3153 3153 Przygotowanie zestawu danych...
3154 3154 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3155 3155 Przygotowuję obiekty do wysyłki...
3156 3156 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3157 3157 Kolej retro
3158 3158 Grupa szablonów {0}
3159 3159 Grupa szablonów {1} / {0}
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 Szablony
3163 3163 Szablony nie zawierają danego klucza
3164 3164 Szablony nie zawierają danej wartości
3165 3165 Ciśnienie (w barach)
3166 3166 -----
3167 3167 Poprzedni
3168 3168 Droga krajowa
3169 3169 Droga krajowa - dojazd
3170 3170 Element
3171 3171 Oczekiwano id elementu
3172 3172 Więzienie
3173 3173 Prywatny basen
3174 3174 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3175 3175 Przetwarzanie plików wtyczki...
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 Odwzorowane współrzędne
3180 3180 -----
3181 3181 Odwzorowanie
3182 3182 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3183 3183 Kod odwzorowania
3184 3184 Niezgodność kodu odwzorowania w "{0}": toCode() podaje "{1}", oczekiwane "{2}".
3185 3185 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 Właściwości
3189 3189 Właściwości / członkostwo
3190 3190 Kontroler poprawności właściwości:
3191 3191 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 Właściwości
3196 3196 Właściwości (z konfliktami)
3197 3197 Właściwości/członkostwo
3198 3198 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3199 3199 Wartość zawiera kody HTML
3200 3200 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3201 3201 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 Ustawienia proxy
3208 3208 +++++
3209 3209 Budynek użyteczności publicznej
3210 3210 Publiczny gril
3211 3211 Transport publiczny
3212 3212 Transport publiczny
3213 3213 -----
3214 3214 Wyczyść
3215 3215 Czyszczenie...
3216 3216 -----
3217 3217 +++++
3218 3218 Kamieniołom
3219 3219 Zapytanie
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3223 3223 Zapytanie o zestawy zmian
3224 3224 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3225 3225 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3226 3226 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3227 3227 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3228 3228 Odpytywanie serwera nazw
3229 3229 Odpytywanie serwera nazw…
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 Zdalnie sterowane samochody
3233 3233 Tor wyścigowy
3234 3234 -----
3235 3235 Tor
3236 3236 Kolej
3237 3237 Przystanek kolejowy
3238 3238 Peron kolejowy
3239 3239 Powielone węzły torów kolejowych
3240 3240 Obszar kolejowy
3241 3241 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3242 3242 Spodziewane: zakres liczbowy
3243 3243 czyste dane GPS
3244 3244 Czytanie zdjęć...
3245 3245 Odczytaj wersję protokołu
3246 3246 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3247 3247 Wczytywanie zestawów zmian...
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 Doczytuję rodziców "{0}"
3251 3251 Wczytywanie informacji użytkownika...
3252 3252 Wczytywanie {0}...
3253 3253 Plik Readme
3254 3254 Imię i nazwisko
3255 3255 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3256 3256 Zalecane działania
3257 3257 Zapisywanie
3258 3258 Studio nagrań
3259 3259 Teren rekreacyjny
3260 3260 Obraz...
3261 3261 Zbiórka odpadów
3262 3262 Czerwony:
3263 3263 Powtórz
3264 3264 -----
3265 3265 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 Numer
3269 3269 Oznaczenie (numer toru)
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 Numer identyfikacyjny
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 Numer referencyjny
3277 3277 Odwołania do:
3278 3278 Odnosi się do
3279 3279 Odśwież
3280 3280 +++++
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 Odrzuć konflikty i zapisz
3284 3284 Relacja
3285 3285 Relacja ...
3286 3286 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 Edytor Relacji: {0}
3292 3292 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3293 3293 -----
3294 3294 Relacja jest usunięta
3295 3295 Pusta relacja
3296 3296 Nieustalony rodzaj relacji
3297 3297 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3298 3298 Relacja {0}
3299 3299 -----
3300 3300 Relacja: zaznaczona
3301 3301 Relacje
3302 3302 Relacje z tymi samymi członakmi
3303 3303 Relacje: {0}
3304 3304 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3305 3305 -----
3306 3306 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3307 3307 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3308 3308 Religia
3309 3309 Odśwież
3310 3310 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3311 3311 Wczytaj ponownie błędne kafle
3312 3312 Załaduj ponownie z pliku
3313 3313 Odświerza stronę pomocy
3314 3314 Ponownie wczytuje historię z serwera
3315 3315 -----
3316 3316 Ponownie załaduj listę dostępnych szablonów z ''{0}''
3317 3317 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3318 3318 Zdalne sterowanie
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Usuń
3328 3328 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3329 3329 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3330 3330 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3331 3331 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3332 3332 Usuń wszystkich członków wskazujących na jeden z wybranych obiektów
3333 3333 Usuń wpis
3334 3334 Usuń z pamięci podręcznej
3335 3335 Usuń z paska narzędzi
3336 3336 Usuń zdjęcie z warstwy
3337 3337 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3338 3338 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3339 3339 Usuń zaznaczone zakładki
3340 3340 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3341 3341 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 Usuń wybrane ścieżki ikon
3345 3345 -----
3346 3346 Usuń wybrane style z listy aktywnych styli
3347 3347 Usuń je, wyczyść relację
3348 3348 -----
3349 3349 Usuń Element z Relacji
3350 3350 Usunięte powielone węzły
3351 3351 -----
3352 3352 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 Zmień nazwę warstwy
3357 3357 Zmień nazwę zakładki
3358 3358 -----
3359 3359 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3360 3360 -----
3361 3361 Wypożyczalnia
3362 3362 Warsztat samochodowy
3363 3363 Zamień
3364 3364 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3365 3365 Zgłoś błąd
3366 3366 +++++
3367 3367 -----
3368 3368 Zapytanie nie udało się
3369 3369 URL prośby klucza:
3370 3370 -----
3371 3371 Wymaga opłaty
3372 3372 Sztuczne jezioro
3373 3373 Resetuj
3374 3374 Przywraca domyślne ustawienia
3375 3375 Przywróć wartości domyślne
3376 3376 Droga lokalna
3377 3377 -----
3378 3378 Zabudowa mieszkaniowa
3379 3379 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚ
3380 3380 Rozwiąż
3381 3381 Rozwiąż konflikty
3382 3382 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3383 3383 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3384 3384 -----
3385 3385 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3386 3386 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3387 3387 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3388 3388 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3389 3389 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3390 3390 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3391 3391 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3392 3392 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3393 3393 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3394 3394 Wydobycie
3395 3395 Miejsce odpoczynku
3396 3396 Uruchom ponownie
3397 3397 Restauracja
3398 3398 Przywróć
3399 3399 Odzyskiwanie plików
3400 3400 Ograniczenie
3401 3401 Obszar handlowy
3402 3402 Mur oporowy
3403 3403 -----
3404 3404 Pobierz Żeton Żądania
3405 3405 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}''
3406 3406 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth
3407 3407 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}''
3408 3408 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth...
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 Odwróć kierunek dróg
3416 3416 Odwróć i połącz
3417 3417 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3418 3418 Odwróć kolejność członków relacji
3419 3419 Odwróć kierunek drogi
3420 3420 Odwróć kierunek dróg
3421 3421 Odwrócona linia brzegowa
3422 3422 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3423 3423 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3424 3424 Cofanie zmian
3425 3425 Popraw
3426 3426 Wersja
3427 3427 jeździectwo
3428 3428 -----
3429 3429 Rzeka
3430 3430 Koryto rzeczne
3431 3431 Droga (nieokreślona)
3432 3432 Ograniczenia na drodze
3433 3433 Rola
3434 3434 Problem z weryfikacją roli
3435 3435 -----
3436 3436 Brakująca rola {0}
3437 3437 Nieznana rola {0}
3438 3438 Rola:
3439 3439 Role w relacjach odnoszących się do
3440 3440 -----
3441 3441 Rondo
3442 3442 Trasa
3443 3443 -----
3444 3444 Sieć trasy
3445 3445 Stan trasy
3446 3446 Typ trasy
3447 3447 Zaznaczone szlaki:
3448 3448 Rugby league
3449 3449 Rugby union
3450 3450 Ruiny
3451 3451 Uruchom ponownie kroki automatycznego uwierzytelnienia.
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 Wykonywanie testu {0}
3455 3455 Pas startowy
3456 3456 Skala SAC
3457 3457 -----
3458 3458 karty SIM
3459 3459 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3460 3460 -----
3461 3461 Kontrola bezpieczeństwa
3462 3462 Sprzedaż
3463 3463 Brama warowna
3464 3464 -----
3465 3465 +++++
3466 3466 Zapisz
3467 3467 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3468 3468 Zapisz jako
3469 3469 Zapisz jako...
3470 3470 Zapisz plik GPX
3471 3471 -----
3472 3472 Zapisz warstwę
3473 3473 Zapisz plik OSM
3474 3474 Zapisz sesję
3475 3475 Zapisz sesję jako...
3476 3476 Zapisz plik
3477 3477 Zapisz warstwę WMS do pliku
3478 3478 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3479 3479 -----
3480 3480 Zapisz pomimo tego
3481 3481 Zapisz jako...
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Zapisz sesję
3485 3485 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3486 3486 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3487 3487 Zapisuje bieżące dane.
3488 3488 Zapisuje obecną sesję do nowego pliku.
3489 3489 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3490 3490 -----
3491 3491 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3492 3492 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3493 3493 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 Przeglądanie katalogu {0}
3497 3497 Szkoła
3498 3498 złom
3499 3499 Rumowisko
3500 3500 Busz
3501 3501 Sklep rybny
3502 3502 Szukaj
3503 3503 Szukaj ...
3504 3504 Wyszukaj Klucz/Wartość
3505 3505 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3506 3506 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3507 3507 Wyszukuje obiekty
3508 3508 Wyszukuje obiekty.
3509 3509 Szukaj w tagach
3510 3510 Znajdź szablon
3511 3511 Szukaj w szablonach
3512 3512 Wyszukanie:
3513 3513 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu
3514 3514 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu ograniczając się do danego typu (tj. węzła/drogi/relacji)
3515 3515 Szukaj...
3516 3516 Szukaj:
3517 3517 Szukaj:
3518 3518 Druga nazwa
3519 3519 sprzedaż rowerów używanych
3520 3520 Droga wojewódzka
3521 3521 Sekundy: {0}
3522 3522 Błąd bezpieczeństwa
3523 3523 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3524 3524 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3525 3525 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3526 3526 Zaznacz
3527 3527 Zaznacz wszystko
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3532 3532 Wstecz
3533 3533 Wybież otwarty zestaw zmian
3534 3534 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3535 3535 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3536 3536 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3537 3537 Wybierz przynajmniej:
3538 3538 Wybierz nazwę pliku
3539 3539 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3540 3540 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3541 3541 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3542 3542 Wybierz warstwę obrazu
3543 3543 Zaznacz na warstwie
3544 3544 Zaznacz na liście relacji
3545 3545 Wybierz członków
3546 3546 Wybierz członków (dodaj)
3547 3547 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3548 3548 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3549 3549 -----
3550 3550 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3551 3551 Wybierz obiekty do wysyłki
3552 3552 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3553 3553 Zaznacz relację
3554 3554 Wybierz relacje (dodaj)
3555 3555 -----
3556 3556 Wybierz relację w liście relacji.
3557 3557 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3558 3558 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3559 3559 Wybierz warstwę docelową
3560 3560 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3561 3561 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3562 3562 Wybierz członków wybranej relacji
3563 3563 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3564 3564 Wybierz by zamknąć zestaw zmian po wysyłce
3565 3565 Wybierz by pobrać ślady GPS z zaznaczonego obszaru.
3566 3566 Wybierz by pobrać dane OSM zaznaczonego obszaru.
3567 3567 Zaznacz by nadac JOSM prawo do pobierania twoich prywatnych śladów GPS do warstw JOSM.
3568 3568 Zaznacz by nadać JOSM prawo odczytu twoich preferencji witryny OSM
3569 3569 Zaznacz by nadać JOSM prawo do wysyłania śladów GPS w twoim imieniu
3570 3570 Zaznacz by nadać JOSM prawo wysyłania map w twoim imieniu
3571 3571 Zaznacz by nadac JOSM prawo do wysyłania twoich preferencji witryny OSM
3572 3572 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3573 3573 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3577 3577 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3578 3578 Wybrane wpisy:
3579 3579 Zaznaczenie
3580 3580 Wybrano zbiór pusty.
3581 3581 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3582 3582 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3583 3583 -----
3584 3584 Zaznaczenie: {0}
3585 3585 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3586 3586 Drogi przecinające same siebie
3587 3587 Półautomatyczna
3588 3588 Osobna wartwa
3589 3589 +++++
3590 3590 -----
3591 3591 Serwer odpowiedział kodem 404 dla id {0}. Pomijam.
3592 3592 -----
3593 3593 Droga serwisowa
3594 3594 Godziny nabożeństw
3595 3595 Adres URL usługi
3596 3596 Miejsce obsługi podróżnych
3597 3597 Usługi:
3598 3598 Rodzaj
3599 3599 -----
3600 3600 Plik sesji (*.jos)
3601 3601 Plik sesji (*.jos, *.joz)
3602 3602 Plik sesji (archiwum) (*.joz)
3603 3603 Ustaw zakładkę WMS
3604 3604 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3605 3605 -----
3606 3606 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3607 3607 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3608 3608 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3609 3609 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3610 3610 Określa język
3611 3611 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3612 3612 Ustaw na domyślne
3613 3613 Wybierz widzialność ścieżki {0}
3614 3614 -----
3615 3615 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3616 3616 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3617 3617 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3618 3618 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3619 3619 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3620 3620 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3621 3621 Zapisywanie domyślnych ustawień
3622 3622 Ustawienia
3623 3623 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3624 3624 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3625 3625 Ustawienia funkcji zdalnego sterowania
3626 3626 Kilka narzędzi upraszczających korzystanie z JOSM
3627 3627 Punkt carsharingu
3628 3628 Wyostrzenie (wymaga ponownego dodania warstwy):
3629 3629 +++++
3630 3630 schronienie
3631 3631 Żegluga
3632 3632 Sklep obuwniczy
3633 3633 Strzelectwo
3634 3634 Zakupy
3635 3635 Sklepy
3636 3636 Krótki opis: {0}
3637 3637 Skrót
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3641 3641 Pokaż
3642 3642 Pokaż obszar
3643 3643 Pokaż Błędy
3644 3644 Pokaż raport konfiguracji
3645 3645 Pokaż Tekst/Ikony
3646 3646 Pokaż miniaturki zdjęć na mapie
3647 3647 Pokaż informację kafelka
3648 3648 Pokaż wszystkie
3649 3649 Pokaż zestaw zmian {0}
3650 3650 Pokazuje informację pomocy
3651 3651 -----
3652 3652 Pokaż historię
3653 3653 Pokaż szczegóły
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3657 3657 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3658 3658 Pokaż następne zdjęcie
3659 3659 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3663 3663 Pokaż poprzednie zdjęcie
3664 3664 Pokaż tylko wybrane
3665 3665 Wyświetlaj ekran powitalny
3666 3666 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3667 3667 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3668 3668 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 Wyświetla tę pomoc
3672 3672 Pokaż/Ukryj
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 Obszar
3676 3676 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3677 3677 Pokazuje bieżącą datę
3678 3678 Pokazuje wilgotność
3679 3679 Pokazuje temperaturę
3680 3680 Pokazuje profil wysokości i pewne dane statystyczne śladu GPX.
3681 3681 Sycylia - Włochy
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 Drogi bez nazwy
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Uprość drogę
3689 3689 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3690 3690 -----
3691 3691 Uprościć drogi?
3692 3692 Prosta konwersja obszaru na wielokąt złożony.
3693 3693 -----
3694 3694 Równoczesne połączenia
3695 3695 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3696 3696 Pojedyncze elementy
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 Jazda na deskorolce
3701 3701 Łyżwiarstwo
3702 3702 Narty
3703 3703 narciarstwo
3704 3704 Pomiń pobieranie
3705 3705 Pomiń pobieranie
3706 3706 Pomiń warstwę i kontynuuj
3707 3707 Pomiń
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 Mapa
3711 3711 Pochylnia
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 Palenie
3716 3716 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3717 3717 -----
3718 3718 Dopasuj do wielkości kafelek
3719 3719 Skuter śnieżny
3720 3720 Piłka nożna
3721 3721 słabe
3722 3722 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3723 3723 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3724 3724 Niektóre punkty, które były zbyt dale od ścieżki by rozsądnie oszacować ich czas, zostały pominięte.
3725 3725 Niektóre punkty z czasem wcześniejszym niż początek ścieżki lub późniejsze niż koniec ścieżki zostały pominięte lub przeniesione na start.
3726 3726 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3727 3727 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3728 3728 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3729 3729 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3730 3730 Sortuj
3731 3731 Sortuj menu szablonów
3732 3732 Sortuj elementy relacji
3733 3733 Źródło
3734 3734 Południe
3735 3735 -----
3736 3736 Miejsca dla niepełnosprawnych
3737 3737 Miejsca dla rodziców
3738 3738 Miejsca dla kobiet
3739 3739 -----
3740 3740 Fotoradar
3741 3741 Kolczatka
3742 3742 Rozdziel drogę
3743 3743 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3744 3744 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3745 3745 Rozdziela drogę na fragmenty
3746 3746 +++++
3747 3747 Sporty z piłką
3748 3748 Obiekty sportowe
3749 3749 Sport
3750 3750 Centrum sportowe
3751 3751 Źródło
3752 3752 Stadion
3753 3753 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
3754 3754 Gwiazdki
3755 3755 Rozpocznij szukanie
3756 3756 Rozpocznij pobieranie
3757 3757 Rozpocznij pobieranie danych
3758 3758 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3759 3759 -----
3760 3760 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3761 3761 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3762 3762 Ponowna próba {0} z {1}.
3763 3763 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3764 3764 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3765 3765 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
3766 3766 Stan
3767 3767 -----
3768 3768 Sklep z artykułami biurowymi
3769 3769 +++++
3770 3770 Raport konfiguracji
3771 3771 Schody
3772 3772 -----
3773 3773 Przełaz
3774 3774 Znak stop
3775 3775 -----
3776 3776 Strumień
3777 3777 Ulica
3778 3778 Latarnia uliczna
3779 3779 Nazwa ulicy
3780 3780 Sieć drogowa
3781 3781 Ulice NRW Geofabrik.de
3782 3782 mocne
3783 3783 -----
3784 3784 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
3785 3785 Czy styl jest obecnie aktywny?
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 Podobszary
3792 3792 Stwórz filtr
3793 3793 -----
3794 3794 Dzielnica
3795 3795 Metro
3796 3796 Wejście do metra
3797 3797 -----
3798 3798 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3799 3799 +++++
3800 3800 +++++
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 Umożliwia śledzenie pozycji GPS na bieżąco (poruszająca się kropka) dzięki połączeniu z serwerem gpsd.
3804 3804 -----
3805 3805 Dostępne odwzorowania to: {0}
3806 3806 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3807 3807 -----
3808 3808 Nawierzchnia
3809 3809 -----
3810 3810 Monitoring
3811 3811 Punkt geodezyjny
3812 3812 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
3813 3813 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3814 3814 Pływanie
3815 3815 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
3816 3816 -----
3817 3817 Podczas rysowania przyciąga do określonych kątów
3818 3818 Opis symboli
3819 3819 Synchronizacja dźwięku
3820 3820 Synchronizuj cały zestaw danych
3821 3821 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3822 3822 Synchronizuję tylko relację {0}
3823 3823 Synchronizuj czas ze zdjęcia odbiornika GPS
3824 3824 Synchronizuję tylko drogę {0}
3825 3825 System miar
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 Ustawienia TMS
3835 3835 -----
3836 3836 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3837 3837 Tenis stołowy
3838 3838 Nawierzchnia dla niewidomych
3839 3839 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
3840 3840 -----
3841 3841 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3842 3842 Klucz tagu jest za długi
3843 3843 -----
3844 3844 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3845 3845 Wartość tagu jest za długa
3846 3846 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
3847 3847 Szablony
3848 3848 Etykiety
3849 3849 Znaczniki i członkowie
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 Znaczniki zestawu zmian {0}
3854 3854 Znaczniki nowego zestawu zmian
3855 3855 Tag z pustą wartością
3856 3856 -----
3857 3857 Krawiec
3858 3858 +++++
3859 3859 Postój taksówek
3860 3860 Droga kołowania
3861 3861 Telefon
3862 3862 na karty telefoniczne
3863 3863 Tenis
3864 3864 Namioty dozwolone
3865 3865 +++++
3866 3866 Droga powiatowa
3867 3867 +++++
3868 3868 Testuj Klucz Dostępu
3869 3869 Test nie udał się
3870 3870 Sprawdza URL API
3871 3871 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 +++++
3875 3875 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
3876 3876 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 URL API działa poprawnie.
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 Wtyczka MapDust pokazuje reporty błędów z bazy MapDust na mapie. Umożliwia tworzenie, zamykanie, unieważnianie, ponowne otwieranie i komentowanie raportów o błędach.
3883 3883 -----
3884 3884 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3885 3885 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
3886 3886 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3887 3887 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3888 3888 Drogi "przez" nie są połączone.
3889 3889 -----
3890 3890 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3891 3891 Obszar, który próbowałeś pobrać był zbyt lub same żądanie pobrania były zbyt duże.<br>Albo spróbuj pobrać mniejszy obszar albo użyj wyeksportowanego pliku udostępnionego przez społeczność OSM.
3892 3892 Pogróbiony tekst to nazwa warstwy.
3893 3893 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3894 3894 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3895 3895 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3896 3896 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
3897 3897 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3898 3898 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3902 3902 -----
3903 3903 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3904 3904 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3905 3905 Domyślne szablony JOSM
3906 3906 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3907 3907 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
3908 3908 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
3909 3909 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
3910 3910 -----
3911 3911 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3912 3912 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
3916 3916 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3917 3917 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3921 3921 -----
3922 3922 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3923 3923 -----
3924 3924 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3925 3925 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
3929 3929 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
3930 3930 Funkcja zdalnego sterowania pozwala na kontrolę programu JOSM przez inne aplikacje, np. przeglądarkę internetową.
3931 3931 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
3932 3932 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
3933 3933 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
3934 3934 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3935 3935 Wybrane zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3936 3936 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
3937 3937 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3938 3938 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
3939 3939 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
3940 3940 -----
3941 3941 Napis ''{0}'' nie reprezentuje poprawnej liczby zmiennoprzecinkowej.
3942 3942 -----
3943 3943 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3944 3944 Nazwa użytkownika nie może być pusta. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika OSM
3945 3945 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3946 3946 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3947 3947 Teatr
3948 3948 -----
3949 3949 Ich wersja
3950 3950 Ich wersja (na serwerze)
3951 3951 Ich z Połączoną
3952 3952 Park rozrywki
3953 3953 -----
3954 3954 Nie ma otwartych zestawów zmian
3955 3955 Nie wybrano opiektów do pobrania
3956 3956 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3957 3957 Drogi mają cześć wspólną.
3958 3958 -----
3959 3959 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
3960 3960 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3961 3961 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3962 3962 -----
3963 3963 To znajduje się za końcem nagrania.
3964 3964 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
3965 3965 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3966 3966 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
3967 3967 -----
3968 3968 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
3969 3969 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
3970 3970 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
3971 3971 Ta wtyczka bezpośrednio wysyła ślady GPS z aktywnej warstwy JOSM do openstreetmap.org.
3972 3972 Ta wtyczka upraszcza mapowanie i edycję tras transportu publicznego.
3973 3973 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
3974 3974 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
3975 3975 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3976 3976 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
3977 3977 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
3981 3981 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3982 3982 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
3983 3983 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3984 3984 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
3985 3985 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
3986 3986 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
3987 3987 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
3988 3988 -----
3989 3989 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
3990 3990 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
3991 3991 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
3992 3992 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3993 3993 Automat biletowy
3994 3994 Numery kafelków mapy
3995 3995 Adres kafelka:
3996 3996 Katalog cache kafelek:
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 Czas:
4000 4000 Zakres czasu
4001 4001 Strefa czasowa:
4002 4002 Strefa czasowa: {0}
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 Nazwa:
4006 4006 -----
4007 4007 Do ...
4008 4008 Do usunięcia
4009 4009 Przełącz linie łączące punktu GPX
4010 4010 -----
4011 4011 Przełącza widok szkieletowy
4012 4012 -----
4013 4013 Przełącza na pełny ekran
4014 4014 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4015 4015 Przełącz widoczność warstwy: {0}
4016 4016 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4017 4017 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4018 4018 Przełącz: {0}
4019 4019 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4020 4020 Toalety
4021 4021 -----
4022 4022 bramka (opłata)
4023 4023 Punkt poboru opłat
4024 4024 Zbyt wiele przekierowań wykryto przy pobieraniu URL. Przerywam.
4025 4025 Narzędzie: {0}
4026 4026 Pasek narzędzi
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 Personalizacja paska narzędzi
4030 4030 Narzędzia
4031 4031 -----
4032 4032 Narzedzie do rysowania budynków.
4033 4033 -----
4034 4034 +++++
4035 4035 Turystyka
4036 4036 -----
4037 4037 Wieża
4038 4038 Numer referencyjny
4039 4039 Typ wieży
4040 4040 Małe miasto
4041 4041 Ratusz
4042 4042 Sklep z zabawkami
4043 4043 -----
4044 4044 Droga gruntowa
4045 4045 Kolorowanie ścieżek i punktów
4046 4046 Data ścieżki
4047 4047 Typ drogi
4048 4048 Środek uspokojenia ruchu
4049 4049 Sygnalizacja świetlna
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 Tramwaj
4053 4053 Przystanek tramwajowy
4054 4054 +++++
4055 4055 Ograniczenia w ruchu
4056 4056 -----
4057 4057 Biuro podróży
4058 4058 Drzewo
4059 4059 Droga ekspresowa
4060 4060 Droga ekspresowa - dojazd
4061 4061 Spróbuj ponownie
4062 4062 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4063 4063 -----
4064 4064 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
4065 4065 Tunel
4066 4066 Początek tunelu
4067 4067 Ograniczenia skrętu
4068 4068 Włącz/wyłącz wybrane style
4069 4069 Miejsce do zawracania
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 Kołowrotek
4073 4073 Obrotnica
4074 4074 Rodzaj
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 Rodzaj schronienia
4078 4078 Rodzaj
4079 4079 -----
4080 4080 Sklep z oponami
4081 4081 +++++
4082 4082 -----
4083 4083 NIEZNANA
4084 4084 +++++
4085 4085 URL/ Plik:
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4089 4089 +++++
4090 4090 +++++
4091 4091 +++++
4092 4092 +++++
4093 4093 +++++
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 Strefa UTM
4097 4097 Rozdziel drogi
4098 4098 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
4099 4099 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
4100 4100 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
4101 4101 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4102 4102 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
4103 4103 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 Nie można parsować współrzędnych
4108 4108 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4109 4109 Droga gminna
4110 4110 -----
4111 4111 Niezamknięta droga
4112 4112 Niepołączona linia brzegowa
4113 4113 Niepołączone węzły bez tagów
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 Nierozstrzygnięty
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 Cofnij
4122 4122 -----
4123 4123 Cofanie ortogonalizacji kształtu
4124 4124 Anuluj przesunięcie
4125 4125 Cofa ortogonalizację wybranych węzłów
4126 4126 Cofa ostatnią czynność.
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 Oderwij panel
4130 4130 Nieoczekiwany błąd
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 Nieoczekiwany format ID zwrócony przez serwer. Otrzymano ''{0}''.
4135 4135 -----
4136 4136 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
4137 4137 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
4143 4143 Niespodziewany token: {0}
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4147 4147 Odblokuj
4148 4148 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4149 4149 Potwierdzenie rozdzielenia
4150 4150 Rozdzielony węzeł
4151 4151 Uniwersytet
4152 4152 Nieznany adres
4153 4153 Nieznany rodzaj elementu
4154 4154 Nieznany tryb {0}
4155 4155 -----
4156 4156 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
4157 4157 -----
4158 4158 Nieznana rola
4159 4159 -----
4160 4160 Nieznany typ: {0}
4161 4161 Warstwa obrazu bez nazwy
4162 4162 Skrzyżowanie bez nazwy
4163 4163 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4164 4164 Drogi bez nazwy
4165 4165 Nieuporządkowana linia brzegowa
4166 4166 Niezapisane zmiany
4167 4167 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4168 4168 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4169 4169 Niezapisane dane i konflikty
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 Niezapisane dane OSM
4173 4173 Odznacz wszystko
4174 4174 Odznacza wszystkie obiekty.
4175 4175 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 Nie wspierana wersja: {0}
4179 4179 -----
4180 4180 Drogi bez tagów
4181 4181 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4182 4182 -----
4183 4183 W górę
4184 4184 -----
4185 4185 Aktualizuj
4186 4186 Aktualizuj zestaw zmian
4187 4187 Aktualizuj zawartość
4188 4188 Aktualizuj dane
4189 4189 -----
4190 4190 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4191 4191 Pobierz zmiany
4192 4192 Aktualizacja obiektów
4193 4193 Aktualizuj wtyczki
4194 4194 Pobierz wybrane
4195 4195 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4196 4196 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4197 4197 Aktualizuje wybrane wtyczki
4198 4198 Zaktualizowano
4199 4199 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4200 4200 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4201 4201 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
4202 4202 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4203 4203 Odświeżanie informacji CT
4204 4204 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4205 4205 Uaktualnianie zestawu zmian...
4206 4206 Odświeżanie danych
4207 4207 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4208 4208 Aktualizowanie mapy...
4209 4209 -----
4210 4210 Odświeżanie interfejsu użytkownika
4211 4211 Wyślij
4212 4212 Wyślij zmiany
4213 4213 Wyślij Ustawienia
4214 4214 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4215 4215 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4216 4216 Wyślij dane
4217 4217 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4218 4218 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4219 4219 Wyślij dane do już istniejącego i otwartego zestawu zmian
4220 4220 -----
4221 4221 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4222 4222 Wysłanie danych w jednym zapytaniem (zbyt wiele obiektów do wysłania)
4223 4223 -----
4224 4224 Wyślij wybrane elementy
4225 4225 Wyślij zmienione elementy
4226 4226 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4227 4227 Wysyłanie do "{0}"
4228 4228 Wyślij do nowego zestawu zmian
4229 4229 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4230 4230 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4231 4231 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4232 4232 Wysyłam i zapisuje zmodyfikowane warstwy...
4233 4233 Przesyłanie danych...
4234 4234 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4235 4235 Użycie
4236 4236 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4237 4237 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4238 4238 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4239 4239 Używaj prostego uwierzytelniania
4240 4240 Używaj OAuth
4241 4241 Używaj SOCKS proxy
4242 4242 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4243 4243 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4244 4244 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4245 4245 Użyj domyślny
4246 4246 Użyj domyślny plik danych.
4247 4247 Użyj domyślnych ustawień
4248 4248 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4249 4249 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4250 4250 Użyj warstwy błędów
4251 4251 -----
4252 4252 Użyj globalnych ustawień
4253 4253 Użyj listę ignorowanych
4254 4254 -----
4255 4255 Użyj serweru przesunięć:
4256 4256 Używa szablon "{0}"
4257 4257 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4258 4258 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4259 4259 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4260 4260 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4261 4261 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4262 4262 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4263 4263 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4264 4264 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4265 4265 -----
4266 4266 Użytkownik
4267 4267 ID użytkownika:
4268 4268 Nazwa użytkownika:
4269 4269 Użytkownik:
4270 4270 Nazwa użytkownika
4271 4271 Nazwa użytkownika:
4272 4272 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4273 4273 Sklep z odkurzaczami
4274 4274 Zweryfikuj
4275 4275 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4276 4276 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4277 4277 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4278 4278 Sprawdzanie
4279 4279 Sprawdź
4280 4280 Wyniki sprawdzania
4281 4281 Błędy
4282 4282 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4283 4283 Sprawdzanie poprawności
4284 4284 Wartość
4285 4285 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4286 4286 -----
4287 4287 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4288 4288 -----
4289 4289 Wartości szerokości geograficznej musza być z zakresu [-90,90].
4290 4290 Wartości długości geograficznej musza być z zakresu [-180,180].
4291 4291 Wartość:
4292 4292 -----
4293 4293 Sklep z różnościam
4294 4294 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4295 4295 Pojazdy według typu
4296 4296 Samochody według sposobu użytkowania
4297 4297 -----
4298 4298 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4299 4299 Automat sprzedający
4300 4300 Sprzedawane produkty
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4305 4305 Spodziewane: wersja
4306 4306 Wersja {0}
4307 4307 -----
4308 4308 Wersja: {0}
4309 4309 Weterynarz
4310 4310 Widok
4311 4311 Widok: {0}
4312 4312 Punkt widokowy
4313 4313 Automatyczne przesuwanie mapy
4314 4314 Wieś
4315 4315 Zieleń miejska
4316 4316 Miasto
4317 4317 Winnica
4318 4318 Widoczność
4319 4319 Widoczność (czytelność)
4320 4320 widoczna wieża szybowa
4321 4321 Odwiedź stronę domową
4322 4322 -----
4323 4323 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4324 4324 Wulkan
4325 4325 Siatkówka
4326 4326 Napięcie
4327 4327 -----
4328 4328 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4329 4329 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4330 4330 +++++
4331 4331 +++++
4332 4332 WGS84 Geograficzne
4333 4333 +++++
4334 4334 Błąd WMS
4335 4335 Pliki WMS (*.wms)
4336 4336 Ustawienia WMS
4337 4337 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4338 4338 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4339 4339 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4340 4340 -----
4341 4341 Oczekiwanie 10 sekund...
4342 4342 mur
4343 4343 Ostrzeżenie
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 Ostrzeżenie: Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
4348 4348 -----
4349 4349 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4350 4350 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4351 4351 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4352 4352 -----
4353 4353 Ostrzeżenie: Nie udało się pobrać danych o bieżącym użytkowniku JOSM. Otrzymany wyjątek: {0}
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 Uwaga: Ignoruję wyjątek ponieważ zadanie zostało anulowane. Wyjątek: {0}
4357 4357 -----
4358 4358 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4359 4359 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4360 4360 -----
4361 4361 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 Ostrzeżenie: nagłówek błędu "{0}" nie pasował do oczekiwanego wzoru.
4369 4369 -----
4370 4370 Ostrzeżenie: nie udało się anulować trwającej operacji OAuth
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 Ostrzeżenie: nielegalny format pozycji w liście szablonów ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4389 4389 Ostrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście stylu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 Ostrzeżenie: obiekt ''{0}'' jest już skasowany na serwerze. Pomijam ten obiekt i ponawiam wysyłkę.
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4396 4396 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4397 4397 Ostrzeżenie: w zapisie preferencji znaleziono klucz ''{0}'' z nieoczekiwaną wartością ''{1}''
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 Ostrzeżenia
4404 4404 Myjnia samochodowa
4405 4405 Kosz na śmieci
4406 4406 Oczyszczalnia ścieków
4407 4407 Woda
4408 4408 Park wodny
4409 4409 Wieża ciśnień
4410 4410 Studnia
4411 4411 Filtry
4412 4412 Wodospad
4413 4413 Młyn wodny
4414 4414 -----
4415 4415 Powielone węzły dróg wodnych
4416 4416 Pliki audio Wave (*.wav)
4417 4417 -----
4418 4418 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4419 4419 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4420 4420 Węzeł drogi blisko innej drogi
4421 4421 Droga nakłada się na obszar
4422 4422 -----
4423 4423 Droga {0}
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 Etykietowanie punktów
4427 4427 Punkty drogowe
4428 4428 Drogi
4429 4429 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4430 4430 Drogi z tą samą pozycją
4431 4431 Krzyż przydrożny
4432 4432 Kapliczka
4433 4433 Strona internetowa: {0}
4434 4434 Strona internetowa
4435 4435 Jaz
4436 4436 Mokradło
4437 4437 Dla niepełnosprawnych
4438 4438 Wózki inwalidzkie
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4442 4442 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4443 4443 Całą grupę
4444 4444 Szerokość (w metrach)
4445 4445 Szerokość linii GPX (0 dla domyślnej)
4446 4446 +++++
4447 4447 Wiatrak
4448 4448 Okna
4449 4449 Rękaw
4450 4450 -----
4451 4451 Widok szkieletowy
4452 4452 Dzięki OAuth możesz nadać JOSM prawa wysyłania danych map i ścieżek GPS w twoim imieniu (<a href="{0}">więćej informacji...</a>).
4453 4453 Ze sklepem
4454 4454 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4455 4455 Las pierwotny
4456 4456 Zakład produkcyjny
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 Zła ilość argumentów dla zakładki
4460 4460 -----
4461 4461 Brakuje znacznika XML <user>.
4462 4462 -----
4463 4463 Tak
4464 4464 Tak, przypisz
4465 4465 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4466 4466 Tak, zapisz zmiany i zamknij
4467 4467 -----
4468 4468 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4469 4469 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4470 4470 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4471 4471 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4472 4472 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4473 4473 -----
4474 4474 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4475 4475 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4476 4476 -----
4477 4477 Pobrałeś zbyt wiele danych. Proszę spróbować ponownie później.
4478 4478 Napotkałeś błąd w JOSM
4479 4479 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4480 4480 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4481 4481 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4482 4482 -----
4483 4483 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4484 4484 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4489 4489 -----
4490 4490 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4491 4491 Wybierz ślad GPX
4492 4492 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4493 4493 Twój komentarz jest <i>pusty</i> lub <i>bardzo krótki</i>.<br /><br />Jest to technicznie dopuszczalne, ale proszę rozważ, że wielu użytkowników <br />oglądających zmiany w swojej okolicy polega na rozsądnych komentarzach zestawów<br /> zmian by zrozumieć jakie zmiany zawierają!<br /><br />Jeśli spędzisz teraz minutę, by wyjaśnić swoją zmianę, możesz uczynić życie<br />wielu innych użytkowników znacznie prostszym.
4494 4494 -----
4495 4495 +++++
4496 4496 Powiększ
4497 4497 Zbliżenie (w metrach)
4498 4498 Powiększ
4499 4499 -----
4500 4500 Zmniejsz
4501 4501 -----
4502 4502 Powiększa i przesuwa mapę
4503 4503 -----
4504 4504 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4505 4505 Powiększ
4506 4506 Poziom powiększenia:
4507 4507 Zmniejsz
4508 4508 Powiększ aby pokazać: {0}
4509 4509 Powiększ do
4510 4510 -----
4511 4511 Powiększ na warstwie
4512 4512 Przybliż do natywnej rozdzielczości
4513 4513 Powiększ do węzła
4514 4514 Pokaż problem
4515 4515 Powiększ do wybranych elementów
4516 4516 Powiększ do zaznaczenia
4517 4517 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4521 4521 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4522 4522 Pokaż {0}
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 \nWysokość: {0} m
4527 4527 \nKierunek {0}°
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 +++++
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 wysokie napięcie
4544 4544 średnie napięcie
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 +++++
4550 4550 sieć
4551 4551 -----
4552 4552 ograniczenie
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 Edycja pylonu
4558 4558 Edycja stacji
4559 4559 -----
4560 4560 +++++
4561 4561 Stacja
4562 4562 Brama
4563 4563 Wstecz
4564 4564 Szybciej
4565 4565 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4566 4566 Do przodu
4567 4567 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4568 4568 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4569 4569 Następny znacznik
4570 4570 Odtwórz następny znacznik.
4571 4571 Odtwórz poprzedni znacznik.
4572 4572 Odtwórz / wstrzymaj
4573 4573 Poprzedni znacznik
4574 4574 Wolniej
4575 4575 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4576 4576 Zamknięty
4577 4577 Otwarty
4578 4578 brak
4579 4579 czarny
4580 4580 niebieski
4581 4581 brązowy
4582 4582 szary
4583 4583 zielony
4584 4584 czerwony
4585 4585 biały
4586 4586 +++++
4587 4587 +++++
4588 4588 +++++
4589 4589 +++++
4590 4590 analogowy
4591 4591 cyfrowy
4592 4592 -----
4593 4593 słoneczny
4594 4594 niekonwencjonalny
4595 4595 D
4596 4596 U
4597 4597 A
4598 4598 Z
4599 4599 U
4600 4600 O
4601 4601 T
4602 4602 Z
4603 4603 Tekst
4604 4604 Opis
4605 4605 Nazwa
4606 4606 Źródło ciepła
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 Przesunięcie
4615 4615 -----
4616 4616 markowe
4617 4617 nie
4618 4618 używane
4619 4619 tak
4620 4620 -----
4621 4621 różne
4622 4622 nad ziemią
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 pod ziemią
4626 4626 podwodą
4627 4627 -----
4628 4628 Edycja stacji kolejowej
4629 4629 Stacja kolejowa
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 +++++
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 Wypożyczalnia wideo
4640 4640 Klucz:
4641 4641 iglasty
4642 4642 liścisty
4643 4643 mieszany
4644 4644 skrótowa nazwa ulicy
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 dodaj do zaznaczenia
4648 4648 -----
4649 4649 adres
4650 4650 -----
4651 4651 dodaje odwzorowania z Proj4J
4652 4652 administracyjna
4653 4653 zaawansowana
4654 4654 zaawansowana konfiguracja
4655 4655 droga powietrzna
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 kruszywo
4660 4660 dla rolnictwa
4661 4661 wentylacyjny
4662 4662 wszystkie
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 wszystkie obiekty
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 -----
4673 4673 alejka
4674 4674 alfabetycznie
4675 4675 alternatywny
4676 4676 typ udogodnień {0}
4677 4677 udogodnienie
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 futbol amerykański
4681 4681 fermentacja beztlenowa
4682 4682 -----
4683 4683 kościół anglikański
4684 4684 jedzenie dla zwierząt
4685 4685 gość
4686 4686 dowolne
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 akwedukt
4690 4690 łucznictwo
4691 4691 obszar
4692 4692 obszar tekstowy
4693 4693 azjatycka
4694 4694 asfalt
4695 4695 lekkoatletyka
4696 4696 -----
4697 4697 +++++
4698 4698 futbol australijski
4699 4699 automatycznie
4700 4700 -----
4701 4701 tło
4702 4702 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4703 4703 odcinek powrotny
4704 4704 zła
4705 4705 bahaizm
4706 4706 baptyści
4707 4707 drut kolczasty
4708 4708 bariera
4709 4709 -----
4710 4710 +++++
4711 4711 -----
4712 4712 -----
4713 4713 Basen
4714 4714 Koszykówka
4715 4715 ładowanie akumulatora
4716 4716 boksyty
4717 4717 Plaża
4718 4718 rowery
4719 4719 dętki do roweru
4720 4720 +++++
4721 4721 biopaliwo
4722 4722 biogaz
4723 4723 biomasa
4724 4724 -----
4725 4725 torfowisko
4726 4726 bule
4727 4727 granica
4728 4728 gra w kule
4729 4729 -----
4730 4730 marka
4731 4731 most
4732 4732 etykieta "most" na węźle
4733 4733 -----
4734 4734 teren poprzemysłowy
4735 4735 buddyzm
4736 4736 budynek
4737 4737 próg zwalniający
4738 4738 hamburgery
4739 4739 autobus
4740 4740 wydzielony pas autobusowy
4741 4741 futbol kanadyjki
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 kajakarstwo
4745 4745 uwzględnij wielkość liter
4746 4746 kościół katolicki
4747 4747 Cmentarz
4748 4748 ośrodek
4749 4749 łańcuch
4750 4750 węgiel drewny
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 kurczak
4754 4754 chińska
4755 4755 -----
4756 4756 chrześcijaństwo
4757 4757 -----
4758 4758 papierosy
4759 4759 miasto
4760 4760 cywilna
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 wspinaczka
4764 4764 -----
4765 4765 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4766 4766 zamknięty
4767 4767 -----
4768 4768 zamknięta droga
4769 4769 węgiel
4770 4770 bruk
4771 4771 zimne powietrze
4772 4772 zimna woda
4773 4773 -----
4774 4774 spalanie
4775 4775 -----
4776 4776 komunikacyjna
4777 4777 szuter
4778 4778 sprężone powietrze
4779 4779 beton
4780 4780 prezerwatywy
4781 4781 konfiguruj
4782 4782 Konfiguruje styl rysowania mapy
4783 4783 konflikt
4784 4784 iglasty
4785 4785 połaczenie
4786 4786 w budowie
4787 4787 sieć trakcyjna
4788 4788 pojemnik
4789 4789 -----
4790 4790 miedź
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 liczba
4794 4794 -----
4795 4795 krykiet
4796 4796 krykiet
4797 4797 krokiet
4798 4798 -----
4799 4799 klienci
4800 4800 -----
4801 4801 kolarstwo
4802 4802 tama z turbiną wodną
4803 4803 dane
4804 4804 liściasty
4805 4805 obiekt dedykowany
4806 4806 st° min'' (Morskie)
4807 4807 st° min'' sek"
4808 4808 usunięto
4809 4809 -----
4810 4810 dla dostaw
4811 4811 przestarzały
4812 4812 dla wyznaczonych pojazdów
4813 4813 dojazd do posesji
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 objazd
4817 4817 olej napędowy
4818 4818 diamenty
4819 4819 zablokowane
4820 4820 -----
4821 4821 Dok
4822 4822 nie istnieje
4823 4823 wyścigi psów
4824 4824 podwójny
4825 4825 na dół
4826 4826 zjazd
4827 4827 pobrany obszar
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 napoje
4832 4832 podjazd
4833 4833 -----
4834 4834 łatwa
4835 4835 -----
4836 4836 energia elektryczna
4837 4837 energia elektryczna
4838 4838 -----
4839 4839 elementy
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 jazda konna
4843 4843 -----
4844 4844 ewangelikalizm
4845 4845 parzyste
4846 4846 przykłady
4847 4847 doskonała
4848 4848 torby na odchody
4849 4849 oczekiwano pliku .jos wewnątrz archiwum .joz
4850 4850 dla ekspertów
4851 4851 -----
4852 4852 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4853 4853 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4854 4854 -----
4855 4855 gospodarstwo
4856 4856 ogrodzenie
4857 4857 prom
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 znajdź w zaznaczeniu
4861 4861 -----
4862 4862 ryba z frytkami
4863 4863 rozszczepienie jądra atomowego
4864 4864 -----
4865 4865 jedzenie
4866 4866 piesza
4867 4867 -----
4868 4868 bród
4869 4869 las
4870 4870 leśna
4871 4871 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
4872 4872 odcinek docelowy
4873 4873 -----
4874 4874 francuska
4875 4875 od kafelka
4876 4876 z drogi
4877 4877 pełna
4878 4878 fuzja jądrowa
4879 4879 futbol gaelicki (irlandzki)
4880 4880 -----
4881 4881 garaże
4882 4882 gazowy
4883 4883 gazyfikacja
4884 4884 bęzyna
4885 4885 -----
4886 4886 geotermiczna
4887 4887 niemiecka
4888 4888 Lodowiec
4889 4889 złoto
4890 4890 +++++
4891 4891 pole golfowe
4892 4892 dobra
4893 4893 znacznik GPS
4894 4894 punkt GPS
4895 4895 1 stopnia
4896 4896 2 stopnia
4897 4897 3 stopnia
4898 4898 4 stopnia
4899 4899 5 stopnia
4900 4900 -----
4901 4901 trawa
4902 4902 kratka trawnikowa
4903 4903 żwir
4904 4904 grecka
4905 4905 zielony
4906 4906 Teren nie zabudowany
4907 4907 -----
4908 4908 grunt
4909 4909 -----
4910 4910 gimnastyka
4911 4911 połowiczna
4912 4912 punkt zatrzymania
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 zdrowie
4918 4918 ciepłowniczy
4919 4919 wrzosowisko
4920 4920 żywopłot
4921 4921 samochody ciężarowe
4922 4922 wyróżnienie
4923 4923 -----
4924 4924 droga
4925 4925 Droga bez numeru referencyjnego
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 -----
4929 4929 hinduizm
4930 4930 historia
4931 4931 tablica historyczna
4932 4932 hokej
4933 4933 tragiczna
4934 4934 jazda konna
4935 4935 wyścigi konne
4936 4936 -----
4937 4937 gorące powietrze
4938 4938 gorąca woda
4939 4939 +++++
4940 4940 dom
4941 4941 -----
4942 4942 +++++
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 wodna
4946 4946 lody
4947 4947 -----
4948 4948 ilmenit
4949 4949 przyciemnienia podkładu mapy
4950 4950 nieaktywne
4951 4951 -----
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 niekompletne
4955 4955 niekompletna droga
4956 4956 przybliż by zobaczyć więcej detali
4957 4957 niezależny
4958 4958 indyjska
4959 4959 wewnętrzny
4960 4960 Tteren przemysłowy
4961 4961 -----
4962 4962 Wewnętrzny segment
4963 4963 zintegrowano z głównym programem
4964 4964 średnia
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 rudy żelaza
4968 4968 wysepka
4969 4969 wydzielone pomieszczenie
4970 4970 włoska
4971 4971 dżinizm
4972 4972 japońska
4973 4973 świadkowie Jehowy
4974 4974 judaizm
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 +++++
4978 4978 +++++
4979 4979 -----
4980 4980 wysypisko smieci
4981 4981 zagospodarowanie przestrzenne
4982 4982 typ użytkowania ziemi {0}
4983 4983 droga
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 warstwa
4987 4987 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
4988 4988 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 ołów
4992 4992 w lewo
4993 4993 wypoczynek
4994 4994 typ wypoczynku {0}
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 wapień
4998 4998 limitowane
4999 4999 -----
5000 5000 strefa zamieszkania
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5004 5004 wczytywanie stylu ''{0}''...
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 zablokuj przewijanie
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 niska
5013 5013 luteranie
5014 5014 -----
5015 5015 -----
5016 5016 namorzyny
5017 5017 -----
5018 5018 ręcznie
5019 5019 -----
5020 5020 +++++
5021 5021 +++++
5022 5022 marsze
5023 5023 -----
5024 5024 max szer.
5025 5025 max dł.
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 członek
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 +++++
5036 5036 metodyści
5037 5037 meksykańska
5038 5038 Teren wojskowy
5039 5039 min szer.
5040 5040 min dł.
5041 5041 -----
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 brakujące obiekty:
5047 5047 błędnie wpisana nazwa klucza
5048 5048 mieszany
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 -----
5053 5053 mormoni
5054 5054 sporty motorowe
5055 5055 'motor_vehicle' bez klucza 'highway'
5056 5056 -----
5057 5057 'motorroad' bez klucza 'highway'
5058 5058 autostrada
5059 5059 ciąg pieszy
5060 5060 Błoto
5061 5061 różne sporty
5062 5062 wielopoziomowy
5063 5063 -----
5064 5064 +++++
5065 5065 islam
5066 5066 narodowa
5067 5067 naturalne
5068 5068 typ naturalny {0}
5069 5069 -----
5070 5070 tablica przyrodnicza
5071 5071 gazety
5072 5072 następny
5073 5073 nikiel
5074 5074 nie
5075 5075 brak opisu
5076 5076 -----
5077 5077 nie ma obsługi odczytu tego formatu
5078 5078 brak modyfikatora
5079 5079 zakaz skrętu w lewo
5080 5080 zakaz skrętu w prawo
5081 5081 zakaz jazdy prosto
5082 5082 zakaz zawracania
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 żadne
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 nie zostały usunięte
5090 5090 -----
5091 5091 -----
5092 5092 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
5093 5093 tablica informacyjna
5094 5094 dla początkujących
5095 5095 'ntd_id' bez klucza 'highway'
5096 5096 jądrowa
5097 5097 -----
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 obserwacyjna
5111 5111 nieparzyste
5112 5112 -----
5113 5113 oficjalnie
5114 5114 naftowy
5115 5115 -----
5116 5116 stare szyny kolejowe
5117 5117 stare
5118 5118 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5119 5119 'oneway' bez klucza 'highway'
5120 5120 nakaz skrętu w lewo
5121 5121 nakaz skrętu w prawo
5122 5122 nakaz jazdy prosto
5123 5123 otwarty
5124 5124 -----
5125 5125 pod prąd
5126 5126 droga pod prąd
5127 5127 ścieżka pod prąd
5128 5128 opcje
5129 5129 -----
5130 5130 kościół prawosławny
5131 5131 -----
5132 5132 -----
5133 5133 zewnętrzny
5134 5134 Zewnętrzny segment
5135 5135 poza pobranym obszarem
5136 5136 wysepka parkignowa
5137 5137 bilety parkingowe
5138 5138 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5139 5139 pyłu
5140 5140 pasażerowie
5141 5141 pasażerowie; pojazdy
5142 5142 utwardzona
5143 5143 kostka
5144 5144 Szczyt
5145 5145 kamienie
5146 5146 -----
5147 5147 -----
5148 5148 +++++
5149 5149 zielonoświątkowcy
5150 5150 -----
5151 5151 dopuszczalny
5152 5152 zdjęcia
5153 5153 fotowoltaiczna
5154 5154 nabrzeże
5155 5155 rurociąg
5156 5156 -----
5157 5157 -----
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 boisko
5163 5163 +++++
5164 5164 Miejsce
5165 5165 tablica botaniczna
5166 5166 plastik
5167 5167 -----
5168 5168 słup
5169 5169 polityczna
5170 5170 -----
5171 5171 energia
5172 5172 prezbiterianie
5173 5173 poprzedni
5174 5174 droga krajowa
5175 5175 droga krajowa - dojazd
5176 5176 droga prywatna
5177 5177 -----
5178 5178 proponowany
5179 5179 protestanci
5180 5180 -----
5181 5181 publiczny
5182 5182 transport publiczny
5183 5183 mapy komunikacji miejskiej
5184 5184 bilety komunikacji miejskiej
5185 5185 -----
5186 5186 elektrownia szczytowo-pompowa
5187 5187 pompowanie (np. woda geotermalna)
5188 5188 pyroliza
5189 5189 -----
5190 5190 poczwórny
5191 5191 kwakrzy
5192 5192 kamieniołom
5193 5193 sport rakietowy
5194 5194 -----
5195 5195 kolej
5196 5196 Teren kolejowy
5197 5197 -----
5198 5198 tory kolejowe
5199 5199 -----
5200 5200 -----
5201 5201 bystrze
5202 5202 szuwary
5203 5203 +++++
5204 5204 regionalna
5205 5205 wyrażenie regularne
5206 5206 Relacja bez typu
5207 5207 -----
5208 5208 Odśwież domyślne wpisy
5209 5209 załaduj ponownie z pliku wybrane style
5210 5210 zdalnie
5211 5211 usuń z zaznaczenia
5212 5212 zamień zaznaczenie
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 zabudowa
5216 5216 restauracja bez nazwy
5217 5217 handel
5218 5218 w prawo
5219 5219 -----
5220 5220 koryto rzeczne
5221 5221 droga
5222 5222 rola
5223 5223 -----
5224 5224 -----
5225 5225 rondo
5226 5226 droga
5227 5227 odcinek trasy
5228 5228 -----
5229 5229 +++++
5230 5230 +++++
5231 5231 turbina wodna (bez spiętrzenia wody)
5232 5232 rutyl
5233 5233 'sac_scale' bez klucza 'highway'
5234 5234 sól
5235 5235 słone bagna
5236 5236 piach
5237 5237 kanapki
5238 5238 skala
5239 5239 schemat
5240 5240 -----
5241 5241 -----
5242 5242 Zarośla
5243 5243 droga wojewódzka
5244 5244 'segregated' bez klucza 'highway'
5245 5245 sejsmiczny
5246 5246 wybierz sport:
5247 5247 zaznaczony
5248 5248 zaznaczenie
5249 5249 -----
5250 5250 wydzielona przestrzeń
5251 5251 droga serwisowa
5252 5252 serwis
5253 5253 -----
5254 5254 ściekowy
5255 5255 współdzielone z transportem miejskim
5256 5256 współdzielone
5257 5257 -----
5258 5258 -----
5259 5259 szyici
5260 5260 strzelectwo
5261 5261 sklep
5262 5262 typ sklepu {0}
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 'sidewalk' bez klucza 'highway'
5266 5266 bocznica
5267 5267 sikhizm
5268 5268 srebro
5269 5269 pojedynczy
5270 5270 -----
5271 5271 miejsce
5272 5272 jazda na deskorolce
5273 5273 łyżwiarstwo
5274 5274 narciarska
5275 5275 narciarstwo
5276 5276 -----
5277 5277 'smoothness' bez klucza 'highway'
5278 5278 -----
5279 5279 'snowplowing' bez klucza 'highway'
5280 5280 piłka nożna
5281 5281 słoneczna
5282 5282 -----
5283 5283 -----
5284 5284 spirytualizm
5285 5285 -----
5286 5286 Sport
5287 5287 typ sportu {0}
5288 5288 centrum sportowe
5289 5289 -----
5290 5290 odnoga
5291 5291 stadion
5292 5292 znaczki
5293 5293 -----
5294 5294 -----
5295 5295 para wodna
5296 5296 'step_count' bez klucza 'highway'
5297 5297 kamień
5298 5298 strumień
5299 5299 -----
5300 5300 ulice
5301 5301 nazwa ulicy zawiera ss
5302 5302 ciąg
5303 5303 ciąg;ciąg;...
5304 5304 -----
5305 5305 metro
5306 5306 -----
5307 5307 sunnici
5308 5308 terenowy
5309 5309 +++++
5310 5310 bagno
5311 5311 słodycze
5312 5312 pływanie
5313 5313 basen
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 tenis stołowy
5317 5317 tampony
5318 5318 taoizm
5319 5319 doładowanie do telefonu
5320 5320 tymczasowy
5321 5321 Tymczasowy typ drogi
5322 5322 tenis
5323 5323 +++++
5324 5324 -----
5325 5325 droga powiatowa
5326 5326 tekst
5327 5327 tajska
5328 5328 podstawowy styl Potlatch 2
5329 5329 termiczna (np. kolektory słoneczne)
5330 5330 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
5331 5331 ta warstwa jest warstwą aktywną
5332 5332 -----
5333 5333 tereny zalewowe
5334 5334 -----
5335 5335 -----
5336 5336 -----
5337 5337 cyna
5338 5338 -----
5339 5339 do drogi
5340 5340 -----
5341 5341 topograficzna
5342 5342 -----
5343 5343 turystyka
5344 5344 typ turystyki {0}
5345 5345 -----
5346 5346 zabawki
5347 5347 ścieżka
5348 5348 ścieżka i punkty
5349 5349 tylko ścieżki
5350 5350 -----
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 -----
5355 5355 sygnalizacja świetlna
5356 5356 -----
5357 5357 -----
5358 5358 tramwaj
5359 5359 -----
5360 5360 potrójny
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5364 5364 droga ekspresowa
5365 5365 droga ekspresowa - dojazd
5366 5366 -----
5367 5367 turecka
5368 5368 -----
5369 5369 rodzaj
5370 5370 droga gminna
5371 5371 niekontrolowane
5372 5372 podziemny
5373 5373 -----
5374 5374 unitarianizm
5375 5375 -----
5376 5376 nieznany
5377 5377 nieoznakowane
5378 5378 nieutwardzona
5379 5379 nieznana
5380 5380 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
5381 5381 -----
5382 5382 nieotagowany
5383 5383 nieotagowana droga
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 do góry
5387 5387 aż do kafelka
5388 5388 użycie
5389 5389 -----
5390 5390 -----
5391 5391 próżnia
5392 5392 błędy spradzania poprawności
5393 5393 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5394 5394 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5395 5395 pojazdy
5396 5396 wersja {0}
5397 5397 poprzez węzły lub drogi
5398 5398 Wiadukt
5399 5399 +++++
5400 5400 -----
5401 5401 -----
5402 5402 Wulkan
5403 5403 vouchery
5404 5404 ściana
5405 5405 -----
5406 5406 ścienny
5407 5407 -----
5408 5408 woda
5409 5409 poziom wody
5410 5410 -----
5411 5411 szlak wodny
5412 5412 typ drogi wodnej {0}
5413 5413 -----
5414 5414 -----
5415 5415 -----
5416 5416 droga jest połączona
5417 5417 droga jest połączona z kolejnym członkiem relacji
5418 5418 droga jest połączona z poprzednim członkiem relacji
5419 5419 droga nie jest połączona ani z poprzednim ani z następnym członkiem
5420 5420 tylko punkty
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 -----
5425 5425 pogoda
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 tablica o zwierzętach
5431 5431 wiatrowa
5432 5432 wydobywczy
5433 5433 przewodowy
5434 5434 bezprzewodowy
5435 5435 drewno
5436 5436 -----
5437 5437 -----
5438 5438 Błędny znacznik highway na węźle
5439 5439 +++++
5440 5440 dworzec przetokowy
5441 5441 tak
5442 5442 +++++
5443 5443 cynk
5444 5444 -----
5445 5445 -----
5446 5446 cyrkon
5447 5447 przybliż by załadować kafelki
5448 5448 przybliż by załadować więcej kafelek
5449 5449 zaratusztrianizm
5450 5450 {0} (Korsyka)
5451 5451 -----
5452 5452 {0} ({1} do {2} stopni)
5453 5453 -----
5454 5454 -----
5455 5455 {0} [niekompletny]
5456 5456 Obiekty na warstwie {0}:
5457 5457 {0} jest przestarzały
5458 5458 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5459 5459 -----
5460 5460 {0} metrów
5461 5461 -----
5462 5462 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5463 5463 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5464 5464 {0} km kw.
5465 5465 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5466 5466 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5467 5467 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5468 5468 +++++
5469 5469 -----
5470 5470 -----
5471 5471 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5472m 1 -----
5473m 2 ({0} zapytanie)
5474m 2 ({0} zapytania)
5475m 2 ({0} zapytań)
5476m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5477m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5478m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5479m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu jednej warstwy z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5480m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5481m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5482m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcie do ścieżki GPX.</html>
5483m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcia do ścieżki GPX.</html>
5484m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęć do ścieżki GPX.</html>
5485m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5486m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5487m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5488m 7 -----
5489m 8 -----
5490m 9 -----
5491m 10 -----
5492m 11 -----
5493m 12 -----
5494m 13 -----
5495m 14 -----
5496m 15 -----
5497m 16 -----
5498m 17 -----
5499m 18 -----
5500m 19 -----
5501m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5502m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5503m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5504m 21 Dodano {0} obiekt
5505m 21 Dodano {0} obiekty
5506m 21 Dodano {0} obiektów
5507m 22 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5508m 22 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5509m 22 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5510m 23 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5511m 23 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5512m 23 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5513m 24 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5514m 24 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5515m 24 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5516m 25 Czy zmienić wartość?
5517m 25 Czy zmienić wartości?
5518m 25 Czy zmienić wartości?
5519m 26 Zmień {0} obiekt
5520m 26 Zmień {0} obiekty
5521m 26 Zmień {0} obiektów
5522m 27 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5523m 27 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5524m 27 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5525m 28 Konflikt podczas pobierania
5526m 28 Konflikty podczas pobierania
5527m 28 Konflikty podczas pobierania
5528m 29 Konflikt w danych
5529m 29 Konflikty w danych
5530m 29 Konflikty w danych
5531m 30 Usunięto {0} węzeł
5532m 30 Usunięto {0} węzły
5533m 30 Usunięto {0} węzłów
5534m 31 Usunięto {0} objekt
5535m 31 Usunięto {0} objekty
5536m 31 Usunięto {0} objektów
5537m 32 Usunięto {0} relację
5538m 32 Usunięto {0} relacje
5539m 32 Usunięto {0} relacji
5540m 33 Usunięto {0} drogę
5541m 33 Usunięto {0} drogi
5542m 33 Usunięto {0} dróg
5543m 34 Usuwanie {0} obiektu
5544m 34 Usuwanie {0} obiektów
5545m 34 Usuwanie {0} obiektów
5546m 35 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5547m 35 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5548m 35 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5549m 36 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5550m 36 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5551m 36 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5552m 37 -----
5553m 38 -----
5554m 39 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5555m 39 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5556m 39 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5557m 40 Wyczuję {0} obiekt z ''{1}''
5558m 40 Wyczuję {0} obiekty z ''{1}''
5559m 40 Wyczuję {0} obiektów z ''{1}''
5560m 41 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5561m 41 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5562m 41 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5563m 42 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5564m 42 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5565m 42 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5566m 43 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5567m 43 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5568m 43 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5569m 44 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5570m 44 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5571m 44 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5572m 45 Połączona wersja ({0} pozycja)
5573m 45 Połączona wersja ({0} pozycje)
5574m 45 Połączona wersja ({0} pozycji)
5575m 46 Przesunięto {0} węzeł
5576m 46 Przesunięto {0} węzły
5577m 46 Przesunięto {0} węzłów
5578m 47 Moja wersja ({0} pozycja)
5579m 47 Moja wersja ({0} pozycje)
5580m 47 Moja wersja ({0} pozycji)
5581m 48 Pobranie obiektu nie powiodło się
5582m 48 Pobranie obiektów nie powiodło się
5583m 48 Pobranie obiektów nie powiodło się
5584m 49 Obiekt usunięty
5585m 49 Obiekty usunięte
5586m 49 Obiektów usuniętych
5587m 50 Pobrany obiekt został usunięty.
5588m 50 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5589m 50 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5590m 51 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5591m 51 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5592m 51 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5593m 52 Otwieranie {0} pliku...
5594m 52 Otwieranie {0} plików...
5595m 52 Otwieranie {0} plików...
5596m 53 Wklejam {0} tag
5597m 53 Wklejam {0} tagi
5598m 53 Wklejam {0} tagi
5599m 54 -----
5600m 55 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5601m 55 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5602m 55 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5603m 56 Usunięto {0} obiekt
5604m 56 Usunięto {0} obiekty
5605m 56 Usunięto {0} obiektów
5606m 57 -----
5607m 58 Obrócono {0} węzeł
5608m 58 Obrócono {0} węzły
5609m 58 Obrócono {0} węzłów
5610m 59 Skalowanie {0} węzła
5611m 59 Skalowanie {0} węzłów
5612m 59 Skalowanie {0} węzłów
5613m 60 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5614m 60 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5615m 60 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5616m 61 Uproszczono {0} drogę
5617m 61 Uproszczono {0} drogi
5618m 61 Uproszczono {0} dróg
5619m 62 -----
5620m 63 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5621m 63 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5622m 63 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5623m 64 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5624m 64 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5625m 64 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5626m 65 -----
5627m 66 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5628m 66 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5629m 66 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5630m 67 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5631m 67 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5632m 67 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5633m 68 Ich wersja ({0} pozycja)
5634m 68 Ich wersja ({0} pozycje)
5635m 68 Ich wersja ({0} pozycji)
5636m 69 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5637m 69 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5638m 69 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5639m 70 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5640m 70 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5641m 70 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5642m 71 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5643m 71 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5644m 71 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5645m 72 -----
5646m 73 Wykryto {0} konflikt.
5647m 73 Wykryto {0} konflikty.
5648m 73 Wykryto {0} konfliktów.
5649m 74 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
5650m 74 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
5651m 74 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
5652m 75 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5653m 75 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5654m 75 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5655m 76 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5656m 76 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5657m 76 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5658m 77 Transformuj {0} węzeł
5659m 77 Transformuj {0} węzeły
5660m 77 Transformuj {0} węzełów
5661m 78 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5662m 78 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5663m 78 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5664m 79 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5665m 79 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5666m 79 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5667m 80 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5668m 80 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5669m 80 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5670m 81 Przesyłanie {0} obieku...
5671m 81 Przesyłanie {0} obiektów...
5672m 81 Przesyłanie {0} obiektów...
5673m 82 -----
5674m 83 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
5675m 83 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5676m 83 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5677m 84 znacznik
5678m 84 znaczniki
5679m 84 znaczników
5680m 85 węzeł
5681m 85 węzły
5682m 85 węzłów
5683m 86 obiekt
5684m 86 obiekty
5685m 86 obiektów
5686m 87 relacja
5687m 87 relacje
5688m 87 relacji
5689m 88 do obiektu {0}
5690m 88 do obiektów {0}
5691m 88 do obiektów {0}
5692m 89 droga
5693m 89 drogi
5694m 89 dróg
5695m 90 {0} Autor
5696m 90 {0} Autorzy
5697m 90 {0} Autorów
5698m 91 -----
5699m 92 {0} składa się z {1} markera
5700m 92 {0} składa się z {1} markerów
5701m 92 {0} składa się z {1} markerów
5702m 93 -----
5703m 94 Wczytano {0} obraz.
5704m 94 Wczytano {0} obrazy.
5705m 94 Wczytano {0} obrazów.
5706m 95 {0} element
5707m 95 {0} elementy
5708m 95 {0} elementów
5709m 96 {0} węzeł
5710m 96 {0} węzły
5711m 96 {0} węzłów
5712m 97 {0} obiekt do dodania:
5713m 97 {0} obiekty do dodania:
5714m 97 {0} obiektów do dodania:
5715m 98 {0} obiekt do usunięcia:
5716m 98 {0} obiekty do usunięcia:
5717m 98 {0} obiektów do usunięcia:
5718m 99 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5719m 99 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5720m 99 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5721m 100 -----
5722m 101 {0} relacja
5723m 101 {0} relacje
5724m 101 {0} relacji
5725m 102 {0} trasa,
5726m 102 {0} trasy,
5727m 102 {0} tras,
5728m 103 -----
5729m 104 {0} ścieżka
5730m 104 {0} ścieżki
5731m 104 {0} ścieżki
5732m 105 {0} ślad,
5733m 105 {0} ślady,
5734m 105 {0} śladów,
5735m 106 {0} posiadał tagi GPS.
5736m 106 {0} posiadały tagi GPS.
5737m 106 {0} posiadało tagi GPS.
5738m 107 {0} droga
5739m 107 {0} drogi
5740m 107 {0} dróg
5741m 108 {0} punkt
5742m 108 {0} punkty
5743m 108 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.