source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4876

Last change on this file since 4876 was 4876, checked in by stoecker, 12 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 146.5 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 -----
6 6 lub
7 7 Liczba obiektów
8 8 % na wschód:
9 9 % na północ:
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 -----
15 15 -----
16 16 -----
17 17 (liczba zapytań nieznana)
18 18 (1 zapytanie)
19 19 (Kod={0})
20 20 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
21 21 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
22 22 -----
23 23 (Adres URL był:
24 24 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
25 25 -----
26 26 (ponad 20m)
27 27 (brak obiektu)
28 28 (brak)
29 29 (do 20m)
30 30 (do 5m)
31 31 (użyj przesunięcia podanego przez server)
32 32 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
33 33 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
34 34 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
35 35 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
36 36 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
37 37 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
38 38 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
39 39 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
40 40 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
41 41 * Jeden węzęł z tagami lub
42 42 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
43 43 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
44 44 +++++
45 45 +++++
46 46 ...możliwe inne rodzaje transportu
47 47 ... odwołuje się do relacji
48 48 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 -----
53 53 -----
54 54 +++++
55 55 Kręgle
56 56 +++++
57 57 +++++
58 58 +++++
59 59 +++++
60 60 +++++
61 61 -----
62 62 +++++
63 63 +++++
64 64 +++++
65 65 -----
66 66 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
67 67 <Nie wczytano jeszcze ścieżek GPX>
68 68 <anonimowy>
69 69 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
70 70 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
71 71 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
72 72 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
73 73 -----
74 74 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
75 75 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
76 76 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
77 77 -----
78 78 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
79 79 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
80 80 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
81 81 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
82 82 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
83 83 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
84 84 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
85 85 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
86 86 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
87 87 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
88 88 -----
89 89 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
90 90 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
91 91 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
92 92 -----
93 93 -----
94 94 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
95 95 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
96 96 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
97 97 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
98 98 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
99 99 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
100 100 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
101 101 <dwukropek>
102 102 <różne>
103 103 <pusta>
104 104 <koniec pliku>
105 105 <równa się>
106 106 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
107 107 <h1>Grupy Modyfikatorów</h1>
108 108 <h2>Filtr aktywny</h2>
109 109 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
110 110 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
111 111 -----
112 112 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
113 113 <html><body>Proszę wprowadzić Klucz Dostępu OAuth, który ma prawo dostępu do serwera OSM ''{0}''.</body></html>
114 114 <html><h3>Usunąć plik {0} z dysku?<p>Zdjęcie będzie trwale utracone!</h3></html>
115 115 -----
116 116 -----
117 117 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
118 118 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
122 122 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
123 123 -----
124 124 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 <html>Nie można otworzyć adresu URL ''{0}'' ze względu na brak dostępności pasującego zadania.</html>
128 128 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
129 129 <html>Nie można wysłać {0} obiektów w jednym zapytaniem ponieważ<br>maksymalny rozmiar zestawu zmian {1} na serwerze ''{2}'' został przekroczony.</html>
130 130 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
131 131 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 <html>Nie można załadować pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
139 139 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
140 140 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
141 141 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
142 142 <html>Nie można zapisać pliku sesji ''{0}''.<br>Błąd:<br>{1}</html>
143 143 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
144 144 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
145 145 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
146 146 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
147 147 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
148 148 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
149 149 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
150 150 <html>Wprowadź ręcznie Klucz Dostępu jeśli został wygenerowany i pobrany poza JOSM.</html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
160 160 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
161 161 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
162 162 <html>Nie udało się załadowanie listy źródeł szablonów z<br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
163 163 <html>Nie udało się wczytać listy źródeł stylu z <br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 <html>JOSM pomyślnie pobrał Klucz Dostępu. Możesz teraz go zaakceptować. JOSM będzie używał go w przyszłości w celu uwierzytelnienia i uzyskania praw do serwera OSM.<br><br>Klucz dostępu: </html>
174 174 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
175 175 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
176 176 <html>JOSM pomyślnie pobrał Żeton Żądania. JOSM teraz uruchomi stronę z logowanie użytkownika w zewnętrznej przeglądarce. Proszę zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła OSM, a następnie postępować według instrukcji w celu nadania praw dostępu dla Żetonu Żądania. Następnie trzeba powrócić do tego okienka i kliknąć <strong>{0}</strong><br><br>Jeśli uruchomienie zewnętrznej przeglądarki nie uda się, możesz skopiować następujący URL i wkleić go do paska adresu przeglądarki.</html>
177 177 -----
178 178 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
179 179 -----
180 180 <html>Zaznacz <strong>lokalnie usunięte obiekty</strong>, które mają być skasowane też na serwerze.</html>
181 181 <html>Zaznacz zmodyfikowane obiekty <strong>z obecnie wybranych</strong> by wysłać je do serwera.</html>
182 182 <html>Ani <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> nie są zaznaczone.<br>Proszę wybrać albo pobieranie danych OSM, albo śladów GPX, albo obie te opcje.</html>
183 183 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
184 184 <html>Proszę kliknąć na <strong>{0}</strong> aby pobrać Żeton Żądania OAuth z ''{1}''.</html>
185 185 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
186 186 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
187 187 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
188 188 -----
189 189 -----
190 190 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
191 191 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
192 192 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
193 193 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
194 194 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
195 195 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
196 196 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
197 197 <html>Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
198 198 <html>Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
199 199 <html>Uruchom w pełni automatyczną procedurę pobierania klucza dostępu z witryny OSM.<br>JOSM uzyskuje dostęp do witryny OSM w imieniu użytkownika JOSM i w pełni<br>automatycznie uwierzytelnia użytkownika i pobiera Klucz Dostępu.</html>
200 200 <html>Uruchom półautomatyczną procedurę pobierania Klucza Dostępu z witryny OSM.<br>JOSM wysyła standardowe zapytanie OAuth by dostać Żeton Żądania i <br>Klucz Dostępu. Następnie przenosi użytkownika do witryny OSM w zewnętrznej przeglądarce<br> by potwierdzić jego tożsamość i zaakceptować Żeton Żądania wcześniej wysłany przez JOSM.</html>
201 201 <html>Wybierz wszystkie ścieżki, które chcesz wyświetlić. Możesz zaznaczyć wiele ścieżek przeciągając myszkę lub użyć CTRL i kliknąć wybrane. Mapa zostanie na bieżąco uaktualniona w tle. Otwórz adresy URL poprzez podwójne kliknięcie.</html>
202 202 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 <html>Zaznacz by zapisać Klucz Dostępu w preferencjach JOSM.<br>Odznacz by używać Klucza Dostępu tylko w tej sesji JOSM.</html>
206 206 -----
207 207 <html>Krok 1/3: Pobranie Żetonu Żądania z OAuth</html>
208 208 <html>Krok 2/3: Uwierzytelnianie i pobieranie Klucza Dostępu</html>
209 209 <html>Krok 3/3: Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu</html>
210 210 -----
211 211 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
212 212 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
213 213 <html>Zrób zdjęcie swojemu odbiornikowi GPS gdy wyświetla on czas.<br>Wyświetl to zdjęcie tutaj.<br>Następnie po prostu ustaw czas według zdjęcia i wybierz strefę czasową<hr></html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>Automatyczny proces pobierania Klucza Dostępu OAuth<br>z serwera OSM nie udał się.<br><br>Proszę spróbować ponownie lub wybrać inną rodzaj procesu uwierzytelniania,<br>np. półautomatyczny lub ręczny.</html>
221 221 -----
222 222 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
223 223 -----
224 224 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
225 225 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
226 226 <html>Dane do wysłania uczestniczą w konflikcie w warstwie ''{0}''.<br>Najpierw musisz rozstrzygnąć go.</html>
227 227 -----
228 228 <html>Relacja została zmodyfikowana.<br><br>Czy chcesz zapisać zmiany?</html>
229 229 -----
230 230 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt.<br>Wiadomość o błędzie (nieprzetłumaczona):<br>{0}</html>
231 231 -----
232 232 -----
233 233 <html>Potrzeba <strong>wielu zestawów zmian</strong> by wysłać {0} obiektów. Którą strategię chcesz użyć?</html>
234 234 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
235 235 <html>Co najmniej jeden członek tej relacji wskazuje<br>na samą relację.<br>To tworzy cykliczną zależność i jest odradzane.<br>Co chcesz zrobić z tą cykliczną zależnością?</html>
236 236 <html>Nie zaznaczono obszaru do pobrania.</html>
237 237 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
238 238 <html>Ta relacja ma już jeden lub więcej członków wskazujących na<br>obiekt ''{0}''<br><br>Czy nadal chcesz dodać kolejnego członka relacji?</html>
239 239 -----
240 240 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu parsowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=400>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
241 241 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu tagowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
242 242 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako mapy jest uznawane za szkodliwe.<br>Jeśli chcesz wysłać ślady, zobacz tutaj:</html>
243 243 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer miał nowszą wersję jednego <br>z twoich węzłów, dróg lub relacji.<br><br>Kliknij <strong>{0}</strong> by synchronizować cały lokalny zbiór danych z serwerem.<br>Kliknij <strong>{1}</strong> by przerwać wysyłanie i kontynuować edycję.<br></html>
244 244 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
245 245 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ użyłeś <br>zestawu zmian {0}, który już został zamknięty o {1}.<br>Proszę wyślij zmiany ponownie używając nowego lub nadal otwartego zestawu zmian.</html>
246 246 -----
247 247 <html>Użyj zdjęcia dokładnego zegara,<br>np. pokazywanego przez odbiornik GPS</html>
248 248 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
249 249 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
250 250 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
251 251 <html>Próbujesz dodać relację do siebie samej.<br><br>To stworzy cykliczną zależność i dlatego jest odradzane.<br>Pomijam relację ''{0}''.</html>
252 252 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
253 253 -----
254 254 <html>Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu OAuth z witryny OSM. Kliknij <strong>{0}</strong> by go zaakceptować. JOSM użyje go w dalszej komunikacji by uzyskać dostęp do OSM API.</html>
255 255 -----
256 256 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
257 257 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
258 258 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 <nowy obiekt>
263 263 <nie>
264 264 <lub>
265 265 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
266 266 <p>Dodatkowo klawisze skrótów są aktywowane gdy akcje są przypisane po raz pierwszy do pozycji menu przycisku. Tak więc niektóre ze zmian mogą być aktywne nawet bez restartu --- ale też bez obsługi kolizji. To jeszcze jeden powód by wykonać <b>restart</b> JOSM po dokonaniu tutaj jakichkolwiek zmian.</p>
267 267 <p>Proszę zauważyć, ze klawisze skrótów są przypisywane do akcji podczas uruchamiania się JOSM. Tak więc wymagany jest <b>restart</b> programu JOSM by je zmodyfikować.</p>
268 268 <p>Ostatnia strona zawiera spis klawiszy modyfikujących, które JOSM automatycznie przypisze do skrótów. Dla każdej z czterech rodzajów skrótów są trzy alternatywy. JOSM sprawdzi te alternatywy we wskazanej kolejności przy rozwiązywaniu konfliktu. Jeśli wszystkie alternatywy dadzą w wyniku już zajęte skróty, to JOSM użyje zamiast nich jakiegoś losowo wybranego skrótu.</p>
269 269 -----
270 270 <p>Możesz zauważyć, że spis klawiszy na następnej stronie wymienia wszystkie klawisze ze wszystkich klawiatur znanych przez system Java, a nie tylko te, które istnieją na twojej klawiaturze. Proszę używaj jedynie wartości odpowiadających rzeczywistym klawiszom twojej klawiatury. Jeśli klawiatura nie ma klawisza ''Copy'' (na klawiaturach PC nie ma go, a na klawiaturach Sun są), wtedy nie używaj go. Wymienione są tez ''klawisze'' odpowiadające skrótom na twojej klawiaturze (np. '':''/dwukropek). Proszę ich także nie używać, a w zamian używać podstawowych klawiszy ('';''/średnik klawiaturze amerykańskiej, ''.''/kropka na niemieckiej itp). Nie przestrzegając tego ograniczenia można spowodować konflikty, gdyż nie ma sposobu by JOSM dowiedział się, że Ctrl+Shift+; i Ctrl+: są na amerykańskiej klawiaturze tym samym.</p>
271 271 <znak zapytania>
272 272 -----
273 273 <strong>Uwaga:</strong> JOSM zaloguje się <strong>tylko raz</strong> używając bezpiecznego połączenia.
274 274 -----
275 275 -----
276 276 > dół
277 277 > góra
278 278 -----
279 279 -----
280 280 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
281 281 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
282 282 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
283 283 -----
284 284 Naruszenie możliwości API
285 285 Wersja API: {0}
286 286 +++++
287 287 Rozebrany tor
288 288 Przerwij
289 289 Anuluj scalanie
290 290 -----
291 291 -----
292 292 O programie
293 293 O JOSM...
294 294 Akceptuj
295 295 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
296 296 -----
297 297 Dostęp do drogi
298 298 Klucz Dostępu
299 299 Klucz dostępu:
300 300 Sekretny klucz dostępu:
301 301 URL dostępu klucza:
302 302 Zakwaterowanie
303 303 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
304 304 -----
305 305 Akcja
306 306 -----
307 307 -----
308 308 Aktywuj
309 309 -----
310 310 Aktywuj zaznzczoną warstwę
311 311 -----
312 312 Aktywne style:
313 313 Aktywne style:
314 314 Dodaj
315 315 Dodaj URL podkładu mapy
316 316 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
317 317 Dodaj węzeł...
318 318 Dodaj właściwość
319 319 Dodaj obraz
320 320 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
321 321 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
322 322 Dodaj nową ścieżkę ikon
323 323 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
324 324 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
325 325 -----
326 326 Dodaj do listy nowe źródło.
327 327 Dodaj nowy styl poprzez podanie nazwy pliku lub URL
328 328 Dodaje nowy tag
329 329 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
330 330 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
331 331 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
332 332 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
333 333 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
334 334 Dodaj pusty tag
335 335 Dodaj informacje o autorze
336 336 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
337 337 -----
338 338 Dodaje filtr.
339 339 Dodaj warstwę zdjęć {0}
340 340 Dodaj węzeł
341 341 Dodaj węzeł do drogi
342 342 Dodaj węzeł do drogi i połącz
343 343 Dodano węzeł {0}
344 344 Dodano relację {0}
345 345 -----
346 346 Dodaj tagi
347 347 Dodaj tagi do wybranych obiektów
348 348 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
349 349 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
350 350 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
351 351 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
352 352 Dodaj do zaznaczenia
353 353 -----
354 354 Czy dodać wartość?
355 355 -----
356 356 Dodano drogę {0}
357 357 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
358 358 Interpolacja adresów
359 359 Adresy
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 Sztolnia
365 365 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
366 366 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
367 367 Dopasuj położenie warstwy obrazu
368 368 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
369 369 -----
370 370 -----
371 371 Centrum administracyjne
372 372 Administracyjna
373 373 Poziom administracyjny
374 374 Zaawansowane
375 375 Zaawansowane parametry OAuth
376 376 Zaawansowane właściwości OAuth
377 377 Ustawienia zaawansowane
378 378 Szczegółowe informacje
379 379 Szczegółowe informacje (WWW)
380 380 Szczegółowe informacje o obiekcie
381 381 Koleje linowe
382 382 +++++
383 383 Rolnictwo
384 384 Lotnisko
385 385 Lotnisko
386 386 Sklep monopolowy
387 387 Wyrównaj węzły na kole
388 388 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
389 389 wszystkie
390 390 -----
391 391 Wszystkie formaty
392 392 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
393 393 Wszystkie punkty i segmenty ścieżki będą tego samego koloru. Można to zmodyfikować w Zarządcy Warstw.
394 394 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
395 395 -----
396 396 Wszystkie typy pojazdów
397 397 Ogródki działkowe
398 398 -----
399 399 Pozwól na pobieranie twoich prywatnych śladów GPS
400 400 Pozwól na odczyt twoich preferencji
401 401 Pozwól na wysyłaniu śladów GPS
402 402 Pozwól na wysyłanie map
403 403 Pozwól na zapis twoich preferencji
404 404 Dozwolony ruch:
405 405 Pozwala na otworzenie plików gpx/osm, które mają część wspólną z obecnie wyświetlanym obszarem.
406 406 Pozwala użytkownikom na anonimizowanie znaczników czasu i szybkie usunięcie części ogromnych śladów GPX.
407 407 -----
408 408 Pozwala na dodanie tagów do atrybutów wszystkich wybranych obiektów w danym obszarze na raz.
409 409 Pozwala na odfiltrowanie niepotrzebnych śladów GPS.
410 410 Pozwala na bezpośredni import do JOSM plików w różnych formatach.
411 411 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
412 412 -----
413 413 Kanał alfa
414 414 Chata alpejska
415 415 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
416 416 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
417 417 zmień także nazwę pliku
418 418 -----
419 419 -----
420 420 Futbol amerykański
421 421 Liczba kabli
422 422 Pojemność
423 423 Ilość stopni
424 424 Natężenie
425 425 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
426 426 Pusta wartość usunie znacznik.
427 427 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
428 428 Wystąpił błąd przy próbie dopasowania zdjęć do ścieżki GPX. Możesz ustawiając suwaki ręcznie dopasować zdjęcia.
429 429 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
430 430 -----
431 431 Przyciąganie do kątów
432 432 -----
433 433 Adnotacja
434 434 -----
435 435 Zastosuj
436 436 Zastosuj zmiany
437 437 Zastosuj szablon
438 438 Zastosuj rozwiązanie
439 439 Zastosuj rolę
440 440 Zastosuj rolę:
441 441 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
442 442 Zastosuj rozwiązane konflikty
443 443 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
444 444 Zastosuj wybrane zmiany
445 445 -----
446 446 Przypisz tagi do zestawu zmian, do którego zmiany są wysyłane
447 447 Zastosuj zmiany
448 448 Zastosuj adres kafelka
449 449 Zastosuj zmiany i zamknij okno
450 450 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
451 451 Zastosować?
452 452 -----
453 453 +++++
454 454 Wykopalisko archeologiczne
455 455 Łucznictwo
456 456 Kontynuować?
457 457 obszar
458 458 Niezamknięty obszar
459 459 Tereny wokół miejsc
460 460 Obszary zawierają ten sam segment
461 461 Centrum kulturalne
462 462 Sztuka
463 463 Pytaj przed aktualizacją
464 464 -----
465 465 Skojarzone ulice
466 466 -----
467 467 -----
468 468 Lekkoatletyka
469 469 Uwaga: Używaj jedynie rzeczywistych klawiszy klawiatury!
470 470 Atrakcja
471 471 -----
472 472 Dźwięk
473 473 -----
474 474 Ustawienia audio
475 475 Markery audio z {0}
476 476 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
477 477 Etykietowanie punktów audio
478 478 +++++
479 479 Audioprzewodnik
480 480 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
481 481 Australijski football
482 482 Uwierzytelnij
483 483 Uwierzytelnij wprowadzoną nazwą użytkownika i hasłem.
484 484 -----
485 485 Uwierzytelnianie OSM przy pomocy API ''{0}'' nie powiodło się. Proszę wprowadź poprawną nazwę użytkownika i poprawne hasło.
486 486 -----
487 487 Uwierzytelniam sesję użytkownika ''{0}''
488 488 Uwierzytelnianie
489 489 Uwierzytelnienie nie powiodło się
490 490 Błąd uwierzytelniania
491 491 Autor
492 492 Autor: {0}
493 493 Autoryzacja nie powiodła się
494 494 Pozwól JOSM na dostęp do API OSM.
495 495 URL autoryzacji:
496 496 Autoryzuj
497 497 Uwierzytelniam Żeton Żądania OAuth ''{0}'' na witrynie OSM...
498 498 Uwierzytelniam żeton żądania ''{0}''...
499 499 Autorzy
500 500 Automatycznie
501 501 -----
502 502 Automatyczne ładowanie kafelek
503 503 Aktywne automatyczne zapisywanie
504 504 Częstość zapisywania (sekundy)
505 505 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
506 506 Domyślny zoom automatyczny:
507 507 -----
508 508 -----
509 509 Domyślne ładowanie kafelek:
510 510 Bankomat
511 511 Automatyczne pobieranie
512 512 Automatyczna korekcja tagów
513 513 -----
514 514 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
515 515 Dostępne
516 516 Wpisy dostępne domyślnie:
517 517 Dostępne szablony
518 518 Dostępne role
519 519 Dostępne style:
520 520 +++++
521 521 -----
522 522 +++++
523 523 Okno życia
524 524 Wstecz
525 525 Warunki korzystania z tła
526 526 Tło:
527 527 Oparcie
528 528 -----
529 529 Błędne żądanie
530 530 -----
531 531 Piekarnia
532 532 -----
533 533 -----
534 534 +++++
535 535 +++++
536 536 -----
537 537 Przeszkody
538 538 +++++
539 539 Podstawowe
540 540 Zbiornik wodny
541 541 Koszykówka
542 542 baterie
543 543 Pole bitwy
544 544 -----
545 545 Zatoka
546 546 Plaża
547 547 Siatkówka plażowa
548 548 Radiolatarnia
549 549 Ławka
550 550 Sklep z napojami
551 551 Rowery
552 552 wynajem rowerów
553 553 naprawa rowerów
554 554 sprzedaż rowerów
555 555 mycie rowerów (za opłatą)
556 556 Ogródek piwny
557 557 Sklep rowerowy
558 558 +++++
559 559 Biodiesel
560 560 Pusta warstwa
561 561 Betonowy blok
562 562 Niebieski:
563 563 Zawartość
564 564 Stocznia
565 565 Słupek drogowy
566 566 Księgarnia
567 567 Nazwa zakładki
568 568 Zakładki
569 569 Przejście graniczne
570 570 Nazwa systematyczna
571 571 Bule
572 572 Granice
573 573 Granica
574 574 Kamień graniczny
575 575 Powielone węzły granic
576 576 Rodzaj granicy
577 577 Wybrany obszar
578 578 -----
579 579 Granice
580 580 Butik
581 581 Gra w kule
582 582 Marka
583 583 Most
584 584 -----
585 585 -----
586 586 Teren poprzemysłowy
587 587 Kozioł oporowy
588 588 Raporty o błędach
589 589 Budynek
590 590 Powielone węzły budynków
591 591 Budynek wewnątrz budynku.
592 592 Budowanie menu głównego
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Autobus torowy
596 596 Peron autobusowy
597 597 Dworzec autobusowy
598 598 Przystanek autobusowy
599 599 -----
600 600 Rzeźnik
601 601 +++++
602 602 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
603 603 -----
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 -----
609 609 Kolej linowa
610 610 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
611 611 Kawiarnia
612 612 Przeliczam pobierany obszar
613 613 Przejdź do edytora relacji
614 614 Edytuj wybraną relację
615 615 -----
616 616 Kemping
617 617 Pole namiotowe
618 618 -----
619 619 -----
620 620 -----
621 621 Futbol kanadyjski
622 622 Kanał
623 623 Anuluj
624 624 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
625 625 Anuluj autentykację
626 626 Anuluj zamykanie zestawów zmian
627 627 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
628 628 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
629 629 Anuluj operację
630 630 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
631 631 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
632 632 Anuluj przesyłanie
633 633 Anuluj, kontynuuj edycję
634 634 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
635 635 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
636 636 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
637 637 -----
638 638 -----
639 639 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
640 640 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 Nie można użyć odwzorowania "{0}"
645 645 -----
646 646 -----
647 647 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
648 648 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
649 649 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
650 650 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
651 651 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
652 652 Nie mogę umieścić węzła poza obszarem świata.
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
658 658 Kajakarstwo
659 659 puszki
660 660 Pojemność
661 661 Pojemność całkowita
662 662 Samochód
663 663 Dealer samochodowy
664 664 Kemping
665 665 Ładunek
666 666 Gotówka
667 667 Zamek
668 668 -----
669 669 Przeszkoda dla bydła
670 670 Wejście do jaskini
671 671 Cmentarz
672 672 Wyśrodkuj widok
673 673 Wyciąg krzesełkowy
674 674 Chata górska
675 675 Zmień właściwości
676 676 Zmienić kierunek?
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 Zmień węzeł {0}
681 681 Zmień relację
682 682 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
683 683 Zmień relację {0}
684 684 Zmień rozdzielczość
685 685 -----
686 686 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
687 687 Zmień zaznaczenie
688 688 Zmień widziany obszar
689 689 Zmień drogę {0}
690 690 Zmieniono węzły {0}
691 691 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
692 692 ID zestawu zmian:
693 693 Menedżer zestawów zmian
694 694 Menedżer zestawów zmian
695 695 Zamknięto changeset
696 696 Komentarz zmian:
697 697 Spodziewane: ID grupy zmian
698 698 Numer zestawu zmian:
699 699 Informacje o zestawie zmian
700 700 Zestaw zmian jest pełny
701 701 Zestaw zmian {0}
702 702 Zestaw zmian:
703 703 Zestawy zmian
704 704 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
705 705 Stacja ładowania
706 706 Wyszukaj FIXME
707 707 Sprawdź na serwerze
708 708 Sprawdź klucze właściwości.
709 709 Sprawdź wartości właściwości.
710 710 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
711 711 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
712 712 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
717 717 Sprawdza, że wszyscy użytkownicy tworzący lub modyfikujący dany obiekt zgodzili się na zmianę licencji.
718 718 Błędy sumy kontrolnej: {0}
719 719 Drogeria
720 720 +++++
721 721 Relacje podrzędne
722 722 Komin
723 723 chiński
724 724 Wybierz
725 725 Wybierz kolor
726 726 Wybierz kolor dla {0}
727 727 Wybierz jedną z gotowych licencji
728 728 Wybierz wartość
729 729 Wynierz typ obiektu OSM
730 730 Wybierz serwer do wyszukiwania:
731 731 Wybierz widoczne ścieżki
732 732 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
733 733 Kościół
734 734 Kino
735 735 +++++
736 736 Miasto
737 737 Granica miasta
738 738 Mury miejskie
739 739 Nazwa miejscowości
740 740 Cywilna
741 741 Typ Klasy
742 742 Wyczyść
743 743 Czyści bufor operacji do wycofania.
744 744 Wyszyść pole tekstowe
745 745 Czyści listę ostatnio otwartych plików
746 746 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
747 747 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
748 748 -----
749 749 Kliknij drogę by zacząć poprawiać jej kształt.
750 750 -----
751 751 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
752 752 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
753 753 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
754 754 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
755 755 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
756 756 Kliknij aby przerwać wysyłanie
757 757 -----
758 758 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
759 759 Kliknij aby przerwać trwającą operację
760 760 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
761 761 Kliknij aby zamknąć
762 762 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
763 763 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
764 764 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
765 765 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
766 766 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
767 767 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
768 768 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
769 769 -----
770 770 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
771 771 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
772 772 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
773 773 Kliknij by odrzuć zmiany i zamknąć edytor relacji
774 774 -----
775 775 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
776 776 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
777 777 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
778 778 -----
779 779 Kliknij by przenieść się do formularza edycji praw dostępu na witrynie JOSM.
780 780 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
781 781 Kliknij by pobrać Żeton Żądania
782 782 -----
783 783 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
784 784 Kliknij by powrócić do edytora relacji i kontynuować edycję
785 785 -----
786 786 Kliknij by zapisać zmiany i zamknąć edytor
787 787 -----
788 788 Kliknij aby rozpocząć szukanie
789 789 -----
790 790 -----
791 791 Kliknij by przetestować Klucz Dostępu
792 792 -----
793 793 -----
794 794 Klif
795 795 Wspinaczka
796 796 Zegar
797 797 Zamknij
798 798 Zamknij mimo to
799 799 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
800 800 Zamknij zestawy zmian
801 801 Zamknij okno i porzuć pobieranie
802 802 Zamknij otwarte zestawy zmian
803 803 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
804 804 Zamknij okno
805 805 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
806 806 Zamknij okno i zaakceptuj Klucz Dostępu
807 807 Zamknij okno i anuluj uwierzytelnianie
808 808 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
809 809 Zamyka wybrane zestawy zmian
810 810 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
811 811 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
812 812 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
813 813 Zamknięte po -
814 814 Zamknięty
815 815 Zamknięty:
816 816 Opis
817 817 Opis
818 818 Zamyka otwarte zestawy zmian
819 819 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
820 820 Zamykanie zestawu zmian
821 821 Zamykam zestaw zmian {0}
822 822 Zamykanie zestawu zmian...
823 823 Odzież
824 824 Wybrzeże
825 825 -----
826 826 na monety
827 827 Szkoła wyższa
828 828 Kolor
829 829 Kolor (hex)
830 830 Nazwa Koloru:
831 831 Kolory
832 832 -----
833 833 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według dokładności pozycji (HDOP). Twoje urządzenie GPS musi zapisywać tą informację.
834 834 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według kierunku
835 835 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według ich znaczników czasu.
836 836 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według prędkości
837 837 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
838 838 Kolor
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 Połącz drogi
843 843 Łączy kilka dróg w jedną.
844 844 Połącz {0} dróg
845 845 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
846 846 Historia poleceń
847 847 Komentarz
848 848 Komentarz:
849 849 Obszar biur i usług
850 850 Miejsce publiczne
851 851 Ustawienia
852 852 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
853 853 Centrum społeczne
854 854 Porównaj
855 855 Sklep komputerowy
856 856 Cukiernia
857 857 Konfiguracja stron wtyczek
858 858 Ustawienia zaawansowane
859 859 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
860 860 Konfiguruj strony...
861 861 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
862 862 Konfiguruj pasek narzędzi
863 863 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
864 864 Konfiguruj czy używać serwera proxy
865 865 Konfiguruj tożsamość użytkownika i sposób jej potwierdzania w serwerze OSM
866 866 Potwierdź czyszczenie
867 867 -----
868 868 Potwierdzaj ręcznie wszystkie akcje zdalnego sterowania
869 869 Potwierdź pustą rolę
870 870 Konflikt
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
892 892 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
893 893 Konflikty
894 894 Wykryto konflikty
895 895 -----
896 896 Konflikty podczas łączenia elementów
897 897 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
898 898 -----
899 899 Konflikty: {0} nierozwiązanych
900 900 Połącz istniejący drogę z węzłem
901 901 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
902 902 Ustawienia połączenia
903 903 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
904 904 -----
905 905 W budowie
906 906 Budowa
907 907 Klucz odbiorcy:
908 908 Sekretny klucz odbiorcy:
909 909 -----
910 910 -----
911 911 Kontakt:
912 912 Łączenie z serwerem OSM...
913 913 Łączenie z serwerem...
914 914 Zawartość
915 915 Kontynent
916 916 Kontynuuj
917 917 Kontynuuj jak jest
918 918 Kontynuuj rozwiązywanie
919 919 Kontynuuj
920 920 Kontynuowanie przesyłania
921 921 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
922 922 Kontynuuj mimo to
923 923 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
924 924 Autorzy
925 925 Sklep osiedlowy
926 926 Konwertuj na warstwę GPX
927 927 Przekształć w warstwę danych
928 928 Przekonwertowany z: {0}
929 929 Współrzędne
930 930 -----
931 931 -----
932 932 Współrzędne:
933 933 -----
934 934 Kopiuj
935 935 Kopiuj współrzędne
936 936 Kopiuj Klucz/Wartość
937 937 Kopiuj Wartość
938 938 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
939 939 -----
940 940 -----
941 941 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
942 942 -----
943 943 -----
944 944 -----
945 945 -----
946 946 Kopia warstwy {0}
947 947 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
948 948 Kopiuj klucze i wartości wszystkich tagów do schowka
949 949 Kopiuj klucz i wartość wybranego tagu do schowka
950 950 Kopiuj wartość wybranego tagu do schowka
951 951 -----
952 952 -----
953 953 -----
954 954 -----
955 955 Skopiuj do schowka i zamknij
956 956 Kopia nr {1} warstwy {0}
957 957 Prawa autorskie (URL)
958 958 Prawa autorskie - rok
959 959 Punkt ksero
960 960 -----
961 961 -----
962 962 -----
963 963 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
964 964 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
965 965 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
966 966 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
967 967 -----
968 968 Nie znaleziono typu elementu
969 969 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
970 970 Nie można zaimportować "{0}".
971 971 Nie można zaimportować plików.
972 972 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
973 973 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
974 974 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
975 975 -----
976 976 Nie można odczytać "{0}"
977 977 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania {0}
978 978 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
979 979 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}\nCzy chcesz go zatrzymać?
980 980 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
981 981 -----
982 982 Brak możliwości ściągnięcia listy otwartych zestawów zmian ponieważ<br>JOSM nie zna twojej tożsamości.<br>\r\nAlbo pracujesz anonimowo albo nie masz prawa poznać tożsamości<br> użytkownika, w imieniu którego pracujesz.
983 983 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
984 984 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
985 985 -----
986 986 Kraj
987 987 Kod kraju
988 988 Okręg
989 989 Sąd
990 990 -----
991 991 -----
992 992 Zakryte sztuczne jezioro
993 993 Dźwig
994 994 Utwórz okrąg
995 995 -----
996 996 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
997 997 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
998 998 -----
999 999 Tworzy nową warstwę mapy.
1000 1000 Tworzy nową relację
1001 1001 -----
1002 1002 Tworzenie obszarów.
1003 1003 -----
1004 1004 Utwórz zakładkę
1005 1005 Twórz znaczniki przy czytaniu GPX
1006 1006 Utwórz wielokąt złożony
1007 1007 Tworzy wielokąt złożony
1008 1008 Utwórz nowy węzeł.
1009 1009 Utwórz nowe obiekty
1010 1010 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
1011 1011 Utworzono
1012 1012 Utworzony
1013 1013 Data utworzenia:
1014 1014 Stworzone przed -
1015 1015 Stworzony przez:
1016 1016 Utworzony:
1017 1017 -----
1018 1018 Tworzenie zestawu zmian...
1019 1019 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1020 1020 na karty kredytowe
1021 1021 Krykiet
1022 1022 Krykiet - siatki
1023 1023 Krokiet
1024 1024 Przejazd na rowerze
1025 1025 Przejazd na koniu
1026 1026 Przejście przez tory
1027 1027 opiekun na przejściu dla pieszych
1028 1028 Przecinające się budynki
1029 1029 Rodzaj przejazdu
1030 1030 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1031 1031 -----
1032 1032 Przecinające się drogi
1033 1033 Kuchnia
1034 1034 Kultura
1035 1035 Bieżące zaznaczenie
1036 1036 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1037 1037 -----
1038 1038 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
1039 1039 Obecnie nie jest zaznaczony obszar do pobrania. Proszę najpierw zaznaczyć obszar
1040 1040 Sklep z zasłonami
1041 1041 -----
1042 1042 Link WMS
1043 1043 Dostosuj kolor
1044 1044 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1045 1045 Dostosuj rysowanie ścieżki
1046 1046 wykop
1047 1047 Przegroda dla rowerzystów
1048 1048 Pas dla rowerzystów
1049 1049 Ścieżka rowerowa
1050 1050 Ścieżka rowerowa (po lewej)
1051 1051 Ścieżka rowerowa (po prawej)
1052 1052 Zapętlone zależności między relacjami
1053 1053 kolarstwo
1054 1054 Zapętlone zależności.
1055 1055 Czechy CUZK:KM
1056 1056 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1057 1057 +++++
1058 1058 +++++
1059 1059 Tama
1060 1060 Błąd danych
1061 1061 Warstwa danych {0}
1062 1062 -----
1063 1063 Źródło i typ danych:
1064 1064 Źródła danych
1065 1065 Weryfikacja danych
1066 1066 -----
1067 1067 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1068 1068 Test zgodności zestawu danych
1069 1069 Data
1070 1070 Data:
1071 1071 Data:
1072 1072 na karty debetowe
1073 1073 Zdecyduj jak wysłać dane i który zestaw zmian użyć
1074 1074 Stopnie dziesiętne
1075 1075 Decyzja
1076 1076 -----
1077 1077 Zmniejsz
1078 1078 Ścieżka do jazdy konnej
1079 1079 Dedykowana ścieżka rowerowa
1080 1080 Ścieżka dla pieszych
1081 1081 Domyślny
1082 1082 Domyślny (ustalony automatycznie)
1083 1083 Wartość domyślna: {0}
1084 1084 Usuń
1085 1085 -----
1086 1086 Usuń plik z dysku
1087 1087 Tryb kasowania
1088 1088 Usuń właściwość
1089 1089 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1090 1090 Potwierdź usunięcie.
1091 1091 Usuń powielone relacje
1092 1092 Usuń powielone drogi
1093 1093 Usuwa filtr.
1094 1094 Usuń z relacji
1095 1095 Usuń plik ze zdjęciem z dysku
1096 1096 Usunąć niekompletnych członków?
1097 1097 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1098 1098 Usunięto węzeł {0}
1099 1099 Usuwanie węzłów lub dróg.
1100 1100 Usuwa obiekty
1101 1101 Usunięto relację {0}
1102 1102 -----
1103 1103 Kasuje relacje
1104 1104 Usuwa wybrane obiekty
1105 1105 Usuwa obecnie edytowaną relację
1106 1106 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1107 1107 Usuń zaznaczoną warstwę.
1108 1108 Usuwa zaznaczoną relację.
1109 1109 Usuń z listy wybrane źródło.
1110 1110 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1111 1111 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1112 1112 Usunięto drogę {0}
1113 1113 Usunięto
1114 1114 Usunięto "{0}"
1115 1115 Usunięte:
1116 1116 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1117 1117 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1118 1118 Usunięte lub przeniesione obiekty
1119 1119 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 Delikatesy
1123 1123 Wyznanie
1124 1124 Dentysta
1125 1125 Dom towarowy
1126 1126 Przestarzałe (aktualnie nie używane) tagi.
1127 1127 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1128 1128 Głębokość w metrach
1129 1129 Opis
1130 1130 Opis: {0}
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 Szczegółowość
1134 1134 Szczegóły
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 Średnica (w mm)
1138 1138 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1139 1139 Diesel (olej napędowy)
1140 1140 Ultimate Diesel (GTL)
1141 1141 Diesel dla ciężarówek
1142 1142 Poziom trudności
1143 1143 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1144 1144 Kierunek
1145 1145 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1146 1146 -----
1147 1147 Zablokuj
1148 1148 Zablokuj wtyczkę
1149 1149 Porzuć
1150 1150 Porzuć i wyjdź
1151 1151 Porzuć i wyjdź
1152 1152 realizacja recept
1153 1153 Wyświetlacz
1154 1154 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1155 1155 Ustawienia wyświetlania
1156 1156 -----
1157 1157 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1158 1158 Wyświetlaj przyciski w narzędziach z prawej strony okna tylko gdy myszka jest wewnątrz danego narzędzia
1159 1159 Wyświetlaj współrzędne jako
1160 1160 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1161 1161 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1162 1162 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1163 1163 -----
1164 1164 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1165 1165 Wyświetlaj menu "Audio"
1166 1166 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1167 1167 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1168 1168 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1169 1169 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1170 1170 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1171 1171 Wyświetla tagi zestawu zmian
1172 1172 -----
1173 1173 Rozmieść węzły
1174 1174 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1175 1175 nieczynna
1176 1176 Nieużywany tor
1177 1177 Rów
1178 1178 Porzuć zmiany
1179 1179 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1180 1180 Nie rysuj strzałek jeśli nie są one oddalone co najmniej tyle od siebie.
1181 1181 -----
1182 1182 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1183 1183 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1184 1184 Nic nie rób
1185 1185 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1186 1186 -----
1187 1187 Sklep dla majsterkowiczów
1188 1188 Dok
1189 1189 Lekarz
1190 1190 Wybieg dla psów
1191 1191 Wyścigi psów
1192 1192 Podwójny konflikt
1193 1193 W dół
1194 1194 Pobierz
1195 1195 Pobierz relacje podrzędne
1196 1196 Pobierz dane
1197 1197 -----
1198 1198 Pobierz dane.
1199 1199 Pobierz członków
1200 1200 Pobiera obiekt wg ID
1201 1201 Pobierz wtyczkę
1202 1202 Pobierz geopozycjonowany obraz
1203 1203 Pobierz wybrane relacje
1204 1204 Adres URL
1205 1205 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1206 1206 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1207 1207 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1208 1208 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1209 1209 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1210 1210 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1211 1211 Pobierz jako nową warstwę
1212 1212 Pobierz zawartość zestawu zmian
1213 1213 Pobierz zestawy zmian
1214 1214 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1215 1215 Pobierz zawartość
1216 1216 Pobiera dane
1217 1217 -----
1218 1218 -----
1219 1219 Pobierz wszystko pomiędzy:
1220 1220 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1221 1221 Pobierz z OSM...
1222 1222 Pobierz niekompletnych członków
1223 1223 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1224 1224 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1225 1225 Pobierz listę
1226 1226 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1227 1227 Pobierz członków
1228 1228 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1229 1229 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1230 1230 Pobierz w pobliżu:
1231 1231 Pobierz teraz
1232 1232 Pobierz obiekt
1233 1233 Pobierz obiekt…
1234 1234 Pobrane obiekty
1235 1235 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1236 1236 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1237 1237 Pobieranie listy wtyczek...
1238 1238 Pobierz wtyczki
1239 1239 Pobieranie przekierowanie do ''{0}''
1240 1240 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1241 1241 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1242 1242 -----
1243 1243 Pobierz obiekty należące do relacji
1244 1244 Pobieranie relacji
1245 1245 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1246 1246 Pobierz zaznaczone relacje
1247 1247 -----
1248 1248 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1249 1249 Pobierz ramkę granicy jako dane w formacie gps
1250 1250 Pobiera zawartość zestawu zmian
1251 1251 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1252 1252 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1253 1253 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1254 1254 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1255 1255 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z)
1256 1256 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z) jako dane w formacie gps
1257 1257 Pobierz widoczne kafle
1258 1258 Ściąga z openstreetmap.org twoje ślady GPX.
1259 1259 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1260 1260 Pobrane dane GPX
1261 1261 -----
1262 1262 Pobieracz:
1263 1263 Pobieranie danych GPS
1264 1264 Pobieranie danych OSM...
1265 1265 Pobieranie wtyczki {0}...
1266 1266 Pobieranie wiadomości dnia
1267 1267 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1268 1268 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1269 1269 Pobieranie zestawów zmian...
1270 1270 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1271 1271 Pobieranie danych
1272 1272 Pobieranie z serwera OSM...
1273 1273 Pobieranie historii...
1274 1274 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1275 1275 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1276 1276 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1277 1277 Pobieranie powiązanych relacji...
1278 1278 Pobieranie powiązanych dróg...
1279 1279 Pobieranie relacji {0}
1280 1280 Pobiera dane z OSM znajdujące się wzdłuż drogi.
1281 1281 Wyciąg orczykowy
1282 1282 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1283 1283 -----
1284 1284 -----
1285 1285 Odpływ
1286 1286 Rysowanie
1287 1287 Rysuj strzałki kierunkowe
1288 1288 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP
1289 1289 Rysuj okręgi na postawie wartości HDOP.
1290 1290 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1291 1291 -----
1292 1292 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1293 1293 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1294 1294 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1295 1295 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1296 1296 Rysuj duże punkty GPS
1297 1297 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1298 1298 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1299 1299 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1300 1300 Tworzenie węzłów i dróg.
1301 1301 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1302 1302 Rysuj tylko kontury obszarów
1303 1303 Pokazuj linię pomocniczą za kursorem
1304 1304 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1305 1305 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1306 1306 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1307 1307 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1308 1308 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1309 1309 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1310 1310 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1311 1311 Szerokość rysowania linii GPX
1312 1312 Woda do picia
1313 1313 -----
1314 1314 Szkoła jazdy
1315 1315 Pralnia chemiczna
1316 1316 Rozmnóż w {0} węzłów
1317 1317 Powiel
1318 1318 Duplikuj warstwę
1319 1319 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1320 1320 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1321 1321 Powiela zaznaczone obiekty.
1322 1322 Skopiuj warstwę
1323 1323 Powielone węzły
1324 1324 Powielone relacje
1325 1325 Powielone węzły drogi
1326 1326 Powielone drogi
1327 1327 Ukrywaj przyciski w bocznym panelu
1328 1328 -----
1329 1329 +++++
1330 1330 E10 (bioetanol 10%)
1331 1331 E85 (bioetanol 85%)
1332 1332 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1333 1333 BŁĄD
1334 1334 -----
1335 1335 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1336 1336 -----
1337 1337 Wschód
1338 1338 -----
1339 1339 Edycja
1340 1340 Edycja kręgli
1341 1341 -----
1342 1342 Edycja informacji o adresach
1343 1343 Edycja interpolacji adresów
1344 1344 Edycja sztolni
1345 1345 Edycja granicy administracyjnej
1346 1346 Edycja lotniska
1347 1347 Edycja sklepu monopolowego
1348 1348 Edycja ogródków działkowych
1349 1349 Edycja chaty alpejskiej
1350 1350 Edycja futbolu amertkańskiego
1351 1351 Edycja wykopaliska archeologicznego
1352 1352 Edycja łucznictwa
1353 1353 Edycja centrum kulturalnego
1354 1354 Edycja obiektu sztuki
1355 1355 Edycja lekkoatletyki
1356 1356 Edycja atrakcji turystycznej
1357 1357 Edycja futbolu australijskiego
1358 1358 Edycja bankomatu
1359 1359 Edycja okna życia
1360 1360 Edycja piekarni
1361 1361 Edycja banku
1362 1362 Edycja baru
1363 1363 Edycja baseballu
1364 1364 Edycja zbiornika wodnego
1365 1365 Edycja koszykówki
1366 1366 Edycja pola bitwy
1367 1367 Edycja zatoki
1368 1368 Edycja plaży
1369 1369 Edycja siatkówki plażowej
1370 1370 Edycja radiolatarni
1371 1371 Edycja sklepu z napojami
1372 1372 Edycja parkingu dla rowerów
1373 1373 Edycja wypożyczalni rowerów
1374 1374 Edycja warsztatu rowerowego
1375 1375 Edycja ogródka piwnego
1376 1376 Edycja stoczni
1377 1377 Edycja słupka drogowego
1378 1378 Edycja księgarni
1379 1379 Edycja przejścia granicznego
1380 1380 Edycja boiska do gry w boule
1381 1381 Edycja granicy
1382 1382 Edycja kamienia granicznego
1383 1383 Edycja butiku
1384 1384 Edycja gry w kule
1385 1385 Edycja mostu
1386 1386 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1387 1387 Edycja terenu poprzemysłowego
1388 1388 -----
1389 1389 -----
1390 1390 Edycja autobusu torowego
1391 1391 Edycja peronu autobusowego
1392 1392 Edycja dworca autobusowego
1393 1393 Edycja przystanku autobusowego
1394 1394 Edycja sklepu mięsnego
1395 1395 Edycja kolei linowej
1396 1396 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1397 1397 Edycja kawiarni
1398 1398 Edycja pola namiotowego
1399 1399 Edycja futbolu kanadyjskiego
1400 1400 Edycja kanału
1401 1401 Edycja kajakarstwa
1402 1402 Edycja wypożyczalni samochodów
1403 1403 Edycja warsztatu samochodowego
1404 1404 Edycja punktu carsharingu
1405 1405 Edycja warsztatu samochodowego
1406 1406 Edycja myjni samochodowej
1407 1407 Edycja kempingu
1408 1408 Edycja zamku
1409 1409 Edycja przeszkody dla bydła
1410 1410 Edycja wejścia do jaskini
1411 1411 Edycja cmentarza
1412 1412 Edycja wyciągu krzesełkowego
1413 1413 Edycja chaty górskiej
1414 1414 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1415 1415 Edycja drogerii
1416 1416 Edycja komina
1417 1417 Edycja kina
1418 1418 Edycja miasta
1419 1419 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1420 1420 Edycja granicy cywilnej
1421 1421 Edycja klifu
1422 1422 Edycja wspinaczki
1423 1423 Edycja zegaru
1424 1424 Edycja sklepu odzieżowego
1425 1425 Edycja zbiornika gazu
1426 1426 Edycja szkoły wyższej
1427 1427 Edycja obszaru biur i usług
1428 1428 Edycja miejsca publicznego
1429 1429 Edycja sklepu komputerowego
1430 1430 Edycja cukierni
1431 1431 Edycja terenu budowy
1432 1432 Edycja kontaktu
1433 1433 -----
1434 1434 Edycja kontynentu
1435 1435 Edycja sklepu osiedlowego
1436 1436 Edycja punktu ksero
1437 1437 Edycja kraju
1438 1438 Edycja okręgu / hrabstwa
1439 1439 Edycja siedziby sądu
1440 1440 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1441 1441 Edycja dźwigu
1442 1442 Edycja krykietu
1443 1443 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1444 1444 Edycja miejsca do gry w krokieta
1445 1445 Edycja przejścia dla pieszych
1446 1446 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1447 1447 Edycja pasa dla rowerzystów
1448 1448 Edycja ścieżki rowerowej
1449 1449 Edycja jazdy na rowerze
1450 1450 Edycja tamy
1451 1451 Edycja sklepu z delikatesami
1452 1452 Edycja dentysty
1453 1453 Edycja domu towarowego
1454 1454 -----
1455 1455 -----
1456 1456 Edycja opuszczonych torów
1457 1457 Edytuj rów
1458 1458 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1459 1459 Edycja doku
1460 1460 Edycja lekarza
1461 1461 Edycja wybiegu dla psów
1462 1462 Edycja wyścigów psów
1463 1463 Edycja wyciągu orczykowego
1464 1464 Edycja odpływu
1465 1465 Edycja punktu z wodą pitną
1466 1466 Edycja szkoły jazdy
1467 1467 Edycja palni chemicznej
1468 1468 Edycja sklepu elektronicznego
1469 1469 Edycja ambasady
1470 1470 -----
1471 1471 -----
1472 1472 Edycja wejścia
1473 1473 Edycja jeździectwa
1474 1474 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1475 1475 Edycja fabryki
1476 1476 Edycja gruntów rolnych
1477 1477 Edycja zagrody
1478 1478 Edycja restauracji fast-food
1479 1479 Edycji hali górskiej
1480 1480 Edycja trasy promu
1481 1481 Edycja terminalu promowego
1482 1482 Edycja hydrantu
1483 1483 Edycja straży pożarnej
1484 1484 Edycja miejsca do wędkowania
1485 1485 Edycja schodów
1486 1486 Edycja kwiaciarni
1487 1487 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1488 1488 Edycja ścieżki dla pieszych
1489 1489 Edycja brodu
1490 1490 Edycja lasu
1491 1491 Edycja fontanny
1492 1492 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1493 1493 Edycja stacji benzynowej
1494 1494 Edycja sklepu meblowego
1495 1495 Edycja futbolu gaelickiego
1496 1496 Edycja obszaru garaży
1497 1497 Edycja ogrodu
1498 1498 Edycja centrum ogrodniczego
1499 1499 Edycja zbiornika gazu
1500 1500 Edycja bramy
1501 1501 Edycja lodowca
1502 1502 Edycja golfu
1503 1503 Edycja pola golfowego
1504 1504 -----
1505 1505 Edycja trawnika
1506 1506 Edycja cmentarza przykościelnego
1507 1507 Edycja terenu pod zabudowę
1508 1508 Edycja sklepu warzywnego
1509 1509 Edycja szklarni ogrodniczej
1510 1510 Edycja ostrogi regulacyjnej
1511 1511 Edycja kwatery turystycznej
1512 1512 Edycja gimnastyki
1513 1513 Edycja salonu fryzjerskiego
1514 1514 Edycja przystanku kolejowego
1515 1515 Edycja przysiółka
1516 1516 -----
1517 1517 Edycja sklepu z narzędziami
1518 1518 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1519 1519 Edycja wrzosowiska
1520 1520 Edycja lądowiska dla helikopterów
1521 1521 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1522 1522 Edytuj drogę
1523 1523 Edycja drogi w budowie
1524 1524 Edycja miejsca do gry w hokeja
1525 1525 Edycja wyścigów konnych
1526 1526 Edycja szpitala
1527 1527 Edycja hostelu
1528 1528 Edycja hotelu
1529 1529 Edycja ambony strzelniczej
1530 1530 Edycja obszar przemysłowego
1531 1531 Edycja wyspy
1532 1532 Edycja wysepki
1533 1533 -----
1534 1534 -----
1535 1535 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1536 1536 Edycja jubilera
1537 1537 Edycja skrzyżowania
1538 1538 Edycja kartingu
1539 1539 Edycja przedszkola
1540 1540 Edycja kiosku
1541 1541 -----
1542 1542 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1543 1543 Edycja lądu
1544 1544 Edycja wysypiska śmieci
1545 1545 Edycja pralni samoobsługowej
1546 1546 Edycja biblioteki
1547 1547 Edycja szlabanu
1548 1548 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1549 1549 Edycja latarni morskiej
1550 1550 Edycja strefy zamieszkania
1551 1551 Edycja okolicy
1552 1552 -----
1553 1553 Edycja centrum handlowego
1554 1554 Edycja mariny
1555 1555 Edycja placu targowego
1556 1556 Edycja łąki
1557 1557 Edycja stacji pomiaru
1558 1558 Edycja miejsca pamięci
1559 1559 Edycja obszaru wojskowego
1560 1560 Edycja szybu
1561 1561 Edycja minigolfa
1562 1562 -----
1563 1563 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1564 1564 Edycja lotniska dla modeli
1565 1565 Edycja kantoru
1566 1566 Edycja toru jednoszynowego
1567 1567 Edycja pomnika
1568 1568 Edycja motelu
1569 1569 Edycja motocrossu
1570 1570 Edycja parkingu dla motocykli
1571 1571 Edycja sportów motorowych
1572 1572 Edycja autostrady
1573 1573 Edycja skrzyżowania autostrad
1574 1574 Edycja dojazdu do autostrady
1575 1575 Edycja przełęczy
1576 1576 Edycja błot
1577 1577 Edycja różnych sportów
1578 1578 Edycja multipolygonu
1579 1579 Edycja muzeum
1580 1580 Edycja sklepu z instrumentami
1581 1581 Edycja toru kolei wąskotorowej
1582 1582 Edycja granicy narodowej
1583 1583 Edycja granicy parku narodowego
1584 1584 Edycja rezerwatu przyrody
1585 1585 Edycja klubu nocnego
1586 1586 Edycja domu opieki
1587 1587 Edycja optyka
1588 1588 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1589 1589 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1590 1590 Edycja sklepu z farbami
1591 1591 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1592 1592 Edycja parku
1593 1593 Edycja parkingu
1594 1594 Edycja uliczki parkingowej
1595 1595 -----
1596 1596 -----
1597 1597 Edycja zatoki
1598 1598 Edycja ścieżki
1599 1599 Edycja wzgórza
1600 1600 Edycja ciągu pieszego
1601 1601 Edycja miejsca do gry w pelotę
1602 1602 Edycja apteki
1603 1603 Edycja miejsca na piknik
1604 1604 Edycja molo
1605 1605 Edycja rurociągu
1606 1606 Edycja boiska
1607 1607 Edycja miejsca kultu religijnego
1608 1608 -----
1609 1609 Edycja placu zabaw
1610 1610 Edycja posterunku policji
1611 1611 Edycja granicy politycznej
1612 1612 Edycja urzędu pocztowego
1613 1613 Edycja elektowni
1614 1614 Edycja linii elektrycznej
1615 1615 Edycja słupa
1616 1616 Edycja rozdzielni elektrycznej
1617 1617 Edycja stacji transformatorowej
1618 1618 Edycja słupa wysokiego napięcia
1619 1619 Edycja kolei retro
1620 1620 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1621 1621 Edycja drogi krajowej
1622 1622 Edycja więzienia
1623 1623 Edytuj Właściwości
1624 1624 Edycja pubu
1625 1625 Edycja budynku użyteczności publicznej
1626 1626 -----
1627 1627 Edycja komieniołomu
1628 1628 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1629 1629 Edycja toru wyścigowego
1630 1630 -----
1631 1631 Edycja toru
1632 1632 Edycja obszaru kolejowego
1633 1633 Edycja peronu kolejowego
1634 1634 Edycja terenu rekreacyjnego
1635 1635 Edycja punktu zbiórki odpadów
1636 1636 Edycja regionu
1637 1637 Edycja sztucznego jeziora
1638 1638 -----
1639 1639 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1640 1640 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1641 1641 Edycja miejsca odpoczynku
1642 1642 Edycja restauracji
1643 1643 Edycja obszaru handlowego
1644 1644 Edycja rzeki
1645 1645 Edycja koryta rzecznego
1646 1646 Edycja ograniczeń na drodze
1647 1647 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1648 1648 -----
1649 1649 Edytuj trasę
1650 1650 -----
1651 1651 Edycja rugby league
1652 1652 Edycja rugby union
1653 1653 Edycja ruin
1654 1654 Edycja pasa startowego
1655 1655 -----
1656 1656 Edycja bramy warownej
1657 1657 Edycja sauny
1658 1658 Edycja szkoły
1659 1659 Edycja rumowiska
1660 1660 Edycja buszu
1661 1661 Edycja sklepu rybnego
1662 1662 Edycja drogi wojewódzkiej
1663 1663 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1664 1664 Edycja drogi serwisowej
1665 1665 Edycja schronienia
1666 1666 Edycja sklepu obuwniczego
1667 1667 Edycja strzelectwa
1668 1668 Edycja sklepu motocyklowego
1669 1669 Edycja skrótów
1670 1670 -----
1671 1671 Edycja jazdy na deskorolce
1672 1672 Edycja łyżwiarstwa
1673 1673 Edycja narciarstwa
1674 1674 Edycja pochylni
1675 1675 Edycja piłki nożnej
1676 1676 Edycja kolczatki
1677 1677 Edycja centrum sportowego
1678 1678 Edycja sklepu sportowego
1679 1679 Edycja żródła
1680 1680 Edycja stadionu
1681 1681 Edycja stanu
1682 1682 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1683 1683 Edycja przełazu
1684 1684 Edycja strumienia
1685 1685 -----
1686 1686 Edycja latarni ulicznej
1687 1687 Edycja studia nagrań
1688 1688 Edycja dzielnicy
1689 1689 Edycja toru metra
1690 1690 Edycja wejścia do metra
1691 1691 Edycja supermarketu
1692 1692 Edycja kamery do monitoringu
1693 1693 Edycja punktu geodezyjnego
1694 1694 Edycja pływania
1695 1695 -----
1696 1696 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1697 1697 Edycja krawca
1698 1698 Edycja postoju taksówek
1699 1699 Edycja drogi kołowania
1700 1700 Edycja telefonu
1701 1701 Edycja miejsca do gry w tenisa
1702 1702 Edycja terminalu
1703 1703 Edycja bramy terminalu
1704 1704 Edycja drogi powiatowej
1705 1705 Edycja teatru
1706 1706 Edycja parku rozrywki
1707 1707 Edycja punktu poboru opłat
1708 1708 Edycja wieży
1709 1709 Edycja miejscowości
1710 1710 Edycja ratusza
1711 1711 Edycja sklepu z zabawkami
1712 1712 Edycja drogi gruntowej
1713 1713 Edycja środka uspokojenia ruchu
1714 1714 Edycja torów tramwajowych
1715 1715 Edycja przystanku tramwajowego
1716 1716 Edycja biura podróży
1717 1717 Edycja drzewa
1718 1718 Edycja drogi ekspresowej
1719 1719 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1720 1720 Edycja tunelu
1721 1721 Edycja ograniczenia skrętu
1722 1722 Edycja kołowrotka
1723 1723 Edycja sklepu z oponami
1724 1724 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1725 1725 Edycja uniwersytetu
1726 1726 Edycja sklepu z odkurzaczami
1727 1727 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1728 1728 Edycja automatu sprzedającego
1729 1729 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1730 1730 Edycja wypożyczalni wideo
1731 1731 Edycja punktu widokowego
1732 1732 Edycja wsi
1733 1733 Edycja zieleni miejskiej
1734 1734 Edycja winnicy
1735 1735 Edycja wulkanu
1736 1736 Edycja siatkówki
1737 1737 Edycja kosza na śmieci
1738 1738 Edycja oczyszczalni ścieków
1739 1739 Edycja zbiornika wodnego
1740 1740 Edycja parku wodnego
1741 1741 Edycja wieży ciśnień
1742 1742 Edycja studni
1743 1743 Edycja filtrów
1744 1744 Edycja wodospadu
1745 1745 Edycja młynu wodnego
1746 1746 -----
1747 1747 Edycja krzyża przydrożnego
1748 1748 Edycja kapliczki
1749 1749 Edycja jazu
1750 1750 Edycja mokradła
1751 1751 Edycja wiatraka
1752 1752 Edycja lasu pierwotnego
1753 1753 Edycja zakładu produkcyjnego
1754 1754 Edycja zoo
1755 1755 Edycja skojarzonych ulic
1756 1756 Edytuje filtr.
1757 1757 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1758 1758 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1759 1759 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1760 1760 Edycja sieci trasy
1761 1761 -----
1762 1762 Edytuje tę stronę pomocy
1763 1763 Edytuj wybraną relację
1764 1764 -----
1765 1765 Edytuj nazwę pliku lub URL wybranych aktywnych styli
1766 1766 Edytuj relację wskazywaną przez wybranego członka relacji
1767 1767 -----
1768 1768 Edytuj wybraną ścieżkę ikon
1769 1769 Edytuj wybrane źródło.
1770 1770 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1771 1771 Edycja: {0}
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 Edukacja
1775 1775 Elektryfikacja
1776 1776 Elektronika
1777 1777 na karty chipowe
1778 1778 Sklep elektroniczny
1779 1779 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1780 1780 Wysokość
1781 1781 Adres e-mail
1782 1782 nasyp
1783 1783 Ambasada
1784 1784 -----
1785 1785 Telefon alarmowy
1786 1786 Samochody uprzywilejowane
1787 1787 Pusty dokument
1788 1788 Pusta rola
1789 1789 Puste drogi
1790 1790 Pozwól na wbudowane domyślne ikony
1791 1791 Zastosuj filtr
1792 1792 -----
1793 1793 Włącz zdalne sterowanie
1794 1794 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1795 1795 Włącza/wyłącza tryb eksperta
1796 1796 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1800 1800 Wprowadź URL
1801 1801 Podaj adres z którego pobrać dane:
1802 1802 Wprowadź ID zestawu zmian
1803 1803 Wprowadź nazwę miejsca do odnalezienia
1804 1804 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1805 1805 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1806 1806 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1807 1807 Wpisz szukane wyrażenie
1808 1808 Wprowadź ustawienia OAuth
1809 1809 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1810 1810 Wprowadź komentarz przesyłania
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1818 1818 Wprowadź Klucz Dostępu OAuth
1819 1819 -----
1820 1820 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1821 1821 Wejście
1822 1822 -----
1823 1823 Jeździectwo
1824 1824 Artykuły erotyczne
1825 1825 Błąd
1826 1826 -----
1827 1827 Błąd podczas wyświetlania adresu
1828 1828 Błąd podczas pobierania
1829 1829 Błąd w filtrze
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1835 1835 Błąd podczas ładowania pliku
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 Błąd w pliku {0}
1840 1840 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1841 1841 Błąd odtwarzania dźwięku
1842 1842 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1843 1843 -----
1844 1844 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1845 1845 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1846 1846 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1850 1850 -----
1851 1851 Błąd podczas przetwarzania {0}
1852 1852 -----
1853 1853 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1854 1854 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1855 1855 -----
1856 1856 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1857 1857 -----
1858 1858 Błędy
1859 1859 Błędy w czasie pobierania
1860 1860 +++++
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 Przykłady
1866 1866 -----
1867 1867 Zakończ
1868 1868 Zamknij JOSM
1869 1869 Zakończ JOSM z zapisem. Niezapisane zmiany zostaną wysłane lub/i zapisane.
1870 1870 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1871 1871 Kończy pracę z programem.
1872 1872 -----
1873 1873 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 Tryb eksperta
1877 1877 Tryb ekspercki
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 Eksportuj do pliku GPX
1881 1881 Eksportuj i zapisz
1882 1882 Opcje eksportu
1883 1883 Eksportuj dane do pliku GPX
1884 1884 Eksportuj do GPX...
1885 1885 -----
1886 1886 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1887 1887 Wytłocz
1888 1888 Wytłocz drogę
1889 1889 +++++
1890 1890 -----
1891 1891 DO POPRAWKI
1892 1892 +++++
1893 1893 Fabryka
1894 1894 Usługi
1895 1895 Kolor przyciemnienia:
1896 1896 Siła przyciemnienia:
1897 1897 Nie powiodło się uwierzytelnienie użytkownika ''{0}'' z hasłem ''***'' jako użytkownika OAuth.
1898 1898 Nie udało się uwierzytelnić żądania OAuth ''{0}''
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 Nie można otworzyć adresu URL
1906 1906 -----
1907 1907 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
1922 1922 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
1923 1923 Grunty rolne
1924 1924 Zagroda
1925 1925 Fast food
1926 1926 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1927 1927 Szybkie rysowanie dróg myszką.
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 Numer faksu
1931 1931 Opłata
1932 1932 Hala górska
1933 1933 Ogrodzenie
1934 1934 Trasa promu
1935 1935 Terminal promowy
1936 1936 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1937 1937 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1938 1938 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1939 1939 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1940 1940 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1941 1941 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1942 1942 Plik
1943 1943 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1944 1944 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1945 1945 Błędny format pliku
1946 1946 Nazwa pliku:
1947 1947 Plik kopii zapasowej
1948 1948 Plik istnieje. Nadpisać?
1949 1949 -----
1950 1950 Nazwa pliku:
1951 1951 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1952 1952 -----
1953 1953 Plik: {0}
1954 1954 -----
1955 1955 Nazwa pliku
1956 1956 -----
1957 1957 Rodzaj pliku:
1958 1958 Rodzaj pliku:
1959 1959 Wypełnij jeden zestaw zmian i powróć do dialogu wysyłki.
1960 1960 Filtr
1961 1961 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1962 1962 Tryb filtru
1963 1963 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 W wygodny sposób znajduje i naprawia nieprawidłowe adresy.
1967 1967 Zakończ rysowanie.
1968 1968 Hydrant
1969 1969 Straż pożarna
1970 1970 Miejsce na ognisko
1971 1971 Miejsce do wędkowania
1972 1972 Napraw
1973 1973 Popraw właściwości
1974 1974 Popraw konflikty tagów
1975 1975 Popraw wybrany problem.
1976 1976 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
1977 1977 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1978 1978 Naprawianie błędów...
1979 1979 Maszt (dla flagi)
1980 1980 Kwiaciarnia
1981 1981 Wyczyść cache kafelek
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 Podążaj
1985 1985 Podążaj za linią
1986 1986 Znaleziono następujące problemy:
1987 1987 Żywność
1988 1988 Przestrzeń restauracyjna
1989 1989 Wyżywienie
1990 1990 Ruch pieszy
1991 1991 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1992 1992 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1993 1993 Wymuś linie jeśli nie zaimportowano segmentów
1994 1994 Bród
1995 1995 Las
1996 1996 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
1997 1997 -----
1998 1998 Znaleziono pusty plik w katalogu {0}\n
1999 1999 Znaleziono {0} pasujących.
2000 2000 Fontanna
2001 2001 Sklep z ramami do obrazów
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Zablokuj
2008 2008 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2009 2009 Częstotliwość (Hz)
2010 2010 -----
2011 2011 Z ...
2012 2012 Z relacji
2013 2013 Z adresu URL
2014 2014 Stacja benzynowa
2015 2015 Stacja benzynwa
2016 2016 Rodzaje paliwa:
2017 2017 -----
2018 2018 Widok pełnoekranowy
2019 2019 Automatyczna
2020 2020 Funkcja
2021 2021 Sklep meblowy
2022 2022 +++++
2023 2023 Streaf GK
2024 2024 Punkty GPS
2025 2025 Opis trasy GPS
2026 2026 Pliki GPX
2027 2027 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2028 2028 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2029 2029 Scieżka GPX:
2030 2030 -----
2031 2031 +++++
2032 2032 -----
2033 2033 +++++
2034 2034 Futbol gaelicki (irlandzki)
2035 2035 Garaże
2036 2036 Ogród
2037 2037 Centrum ogrodnicze
2038 2038 Zbiornik gazu
2039 2039 Brama
2040 2040 Rozstaw toru (mm)
2041 2041 Gauß-Krügera
2042 2042 Dostęp dla wszystkich typów
2043 2043 Dostęp dla wszystkich typów
2044 2044 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
2045 2045 Geografia
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 Geolokalizowane obrazy
2049 2049 -----
2050 2050 Pobierz Klucz Dostępu do ''{0}''
2051 2051 Lodowiec
2052 2052 szkło
2053 2053 Wróć do okna przesyłania
2054 2054 Powróć do kroku 1/3
2055 2055 Przejdź do wiki OSM by uzyskać pomoc na temat tagu (F1)
2056 2056 Idź do strony domowej pomocy JOSM
2057 2057 Przechodzi do następnej strony
2058 2058 Przechodzi do poprzedniej strony
2059 2059 +++++
2060 2060 Pole golfowe
2061 2061 -----
2062 2062 Czas GPS (odczytany ze zdjęcia):
2063 2063 Przyznane uprawnienia
2064 2064 Trawa
2065 2065 Cmentarz przykościelny
2066 2066 Zielony:
2067 2067 Teren pod zabudowę
2068 2068 Sklep warzywny
2069 2069 Szklarnia ogrodnicza
2070 2070 Kontener z piaskiem
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 Ostroga regulacyjna
2074 2074 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
2075 2075 Gwadelupa Ste-Anne 1948
2076 2076 Kwatera
2077 2077 Drogowskaz
2078 2078 +++++
2079 2079 Gujana RGFG95
2080 2080 Gimnastyka
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 Fryzjer
2086 2086 Przysiółek
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 +++++
2090 2090 Sklep z narzędziami
2091 2091 -----
2092 2092 Ma ogrzewanie?
2093 2093 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2094 2094 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2095 2095 Posiada klucz ''source''
2096 2096 Posiada klucz ''watch''
2097 2097 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2098 2098 Zdrowie
2099 2099 Aparaty słuchowe
2100 2100 Wrzosowisko
2101 2101 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2102 2102 Żywopłot
2103 2103 Wysokość
2104 2104 Wysokość (metry)
2105 2105 Lądowisko dla helikopterów
2106 2106 Pomoc
2107 2107 Pomoc: {0}
2108 2108 -----
2109 2109 Półkula
2110 2110 Ukryj
2111 2111 -----
2112 2112 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2113 2113 Ukryj ten przycisk.
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 Sklep ze sprzętem hi-fi
2117 2117 Pojazdy z wieloma pasażerami
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 Droga
2121 2121 Powielone węzły ulic
2122 2122 Drogi
2123 2123 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2124 2124 -----
2125 2125 turystyka piesza
2126 2126 Miejsca historyczne
2127 2127 Historia
2128 2128 Historia (strona www)
2129 2129 Historia węzła {0}
2130 2130 Historia relacji {0}
2131 2131 Historia drogi {0}
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 Hokej
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 Strona domowa
2138 2138 Konie
2139 2139 Wyścigi konne
2140 2140 Szpital
2141 2141 +++++
2142 2142 +++++
2143 2143 +++++
2144 2144 -----
2145 2145 Nazwa domu
2146 2146 Numer domu
2147 2147 Numer domu {0}
2148 2148 Numer domu {0} przy {1}
2149 2149 Dom {0}
2150 2150 -----
2151 2151 Ambona myśliwska
2152 2152 Jestem w strefie czasowej:
2153 2153 +++++
2154 2154 +++++
2155 2155 +++++
2156 2156 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2157 2157 ID bierzącego zestawu zmian musi być większe niż zero. Obecne ID to {0}.
2158 2158 +++++
2159 2159 -----
2160 2160 Błąd wejścia/wyjścia
2161 2161 Błąd wejścia/wyjścia
2162 2162 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2163 2163 +++++
2164 2164 -----
2165 2165 Ikona
2166 2166 Ścieżki ikon:
2167 2167 Ikona:
2168 2168 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2169 2169 Zignoruj
2170 2170 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2171 2171 Ignoruj je, pozostaw relację niezmienioną
2172 2172 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2173 2173 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2174 2174 Ignoruje przechwycony wyjątek ponieważ wysyłka została anulowana. Wyjątek to: {0}
2175 2175 Ignoruje elementy
2176 2176 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2177 2177 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2178 2178 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2179 2179 Nieprawidłowe dane
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 Nieprawidłowa wielkość fragmentu
2183 2183 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 Błędne wyrażenie "{0}"
2189 2189 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2193 2193 -----
2194 2194 Nielegalna numeryczna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''.
2195 2195 Niedozwolony obiekt z id=0
2196 2196 -----
2197 2197 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2203 2203 -----
2204 2204 Nielegalna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
2205 2205 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 Obraz
2212 2212 -----
2213 2213 Plik ze zdjęciem nie mógł być usunięty.
2214 2214 Podkłady mapy
2215 2215 -----
2216 2216 Właściwości podkładu
2217 2217 URL warstwy obrazu
2218 2218 URL podkładu (domyślne)
2219 2219 -----
2220 2220 Przesunięcie warstwy obrazu
2221 2221 Dostawcy zdjęć
2222 2222 zdjęć mających już tagi ({0}/{1})
2223 2223 zdjęć z pozycją geograficzną w danych exif ({0}/{1})
2224 2224 imperialny
2225 2225 -----
2226 2226 Importuj dźwięk
2227 2227 Importuje dane OSM w formacie PBF.
2228 2228 -----
2229 2229 Importuj dane z URL
2230 2230 Importuj obrazki
2231 2231 Import nie jest możliwy
2232 2232 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2233 2233 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 Nachylenie drogi
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Niekompletny opis <member> z ref=0
2244 2244 Niekompletna wysyłka lub/i zapis
2245 2245 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2246 2246 Nieprawidłowa ilość parametrów
2247 2247 Niepoprawny wzór
2248 2248 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2249 2249 Powiększ
2250 2250 +++++
2251 2251 Obszar przemysłowy
2252 2252 Informacje
2253 2253 Informacje
2254 2254 Tablica informacyjna
2255 2255 Informacja turystyczna
2256 2256 Terminal informacyjny
2257 2257 Informacje o warstwie
2258 2258 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2259 2259 Inicjalizacja
2260 2260 Inicjalizowanie OSM API
2261 2261 Inicjuję sesję na witrynie OSM...
2262 2262 Inicjalizowanie stylów map
2263 2263 Inicjalizuję węzły do pobranie...
2264 2264 Inicjuję węzły do uaktualnienia...
2265 2265 Inicjalizowanie ustawień
2266 2266 Inicjuję relację do uaktualnienia...
2267 2267 Inicjalizowanie validatora
2268 2268 Inicjuję drogi do uaktualnienia...
2269 2269 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2270 2270 Wewętrzne Szablony
2271 2271 Wewnętrzny błąd serwera
2272 2272 Wewnętrzne style do użycia jako baza dla przełączalnych stylów nakładek.
2273 2273 Dostęp do internetu
2274 2274 Opłata za internet
2275 2275 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2276 2276 -----
2277 2277 Podano niewłaściwy ID (identyfikator) listy
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 Nieprawidłowy plik bz2.
2281 2281 -----
2282 2282 Nieprawidłowa data
2283 2283 Niepoprawna data/czas
2284 2284 Nieprawidłowe przesunięcie
2285 2285 Nieprawidłowy klucz właściwości
2286 2286 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2287 2287 -----
2288 2288 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2289 2289 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2290 2290 Nieprawidłowa strefa czasowa
2291 2291 Niepoprawny ID użytkownika
2292 2292 Niepoprawna nazwa użytkownika
2293 2293 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2294 2294 Odwróć filtr
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 Wyspa
2300 2300 Wysepka
2301 2301 -----
2302 2302 Wygląda na to, że JOSM niespodziewanie zakończył pracę ostatnim razem. Czy przywrócić ostatnio edytowane dane?
2303 2303 -----
2304 2304 Element {0} nie znaleziony na liście.
2305 2305 -----
2306 2306 Przeglądarka pomocy JOSM
2307 2307 Wewnętrzny styl JOSM
2308 2308 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2309 2309 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2310 2310 -----
2311 2311 JOSM będzie zawsze słuchał poleceń na porcie 8111 (localhost). Numer portu jest stały dzięki czemu inne aplikacje mogą go łatwo używać.
2312 2312 -----
2313 2313 Pliki JPEG (*.jpg)
2314 2314 Edytor OpenStreetMap w Javie
2315 2315 Wersja Javy {0}
2316 2316 Jubiler
2317 2317 Funkcja łączenia obszarów
2318 2318 Połącz węzeł i linię
2319 2319 Połącz węzeł z drogą
2320 2320 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2321 2321 Połącz nakładające się obszary
2322 2322 Połączono nakładające się na siebie obszary
2323 2323 Łączy nakładające się obszary
2324 2324 Przejdź do pozycji
2325 2325 Przejdź
2326 2326 Przejdź do pozycji
2327 2327 Przeskocz do następnego znacznika
2328 2328 Przeskocz do poprzedniego znacznika
2329 2329 Skrzyżowanie
2330 2330 +++++
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 Zachowaj
2334 2334 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2335 2335 -----
2336 2336 Zachowaj mój stan usunięcia
2337 2337 Zachowaj wtyczkę
2338 2338 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2339 2339 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2340 2340 -----
2341 2341 Zachowaj ich stan usunięcia
2342 2342 -----
2343 2343 Klucz
2344 2344 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2345 2345 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2346 2346 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2347 2347 Klucz:
2348 2348 -----
2349 2349 Skóry klawiaturowe
2350 2350 Słowa kluczowe
2351 2351 Przedszkole
2352 2352 +++++
2353 2353 -----
2354 2354 Akcesoria kuchenne
2355 2355 -----
2356 2356 Gaz LPG
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 Lambert 93 (Francja)
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2365 2365 Ląd (wyspa)
2366 2366 Zagospodarowanie terenu
2367 2367 Wysypisko
2368 2368 +++++
2369 2369 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2370 2370 Liczba pasów ruchu
2371 2371 Język
2372 2372 Ostatnia zmiana o {0}
2373 2373 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2374 2374 -----
2375 2375 Szerokość
2376 2376 Szerokość geograficzna:
2377 2377 Pokaż okno wyboru plików by wskazać plik
2378 2378 -----
2379 2379 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2380 2380 Uruchom przeglądarkę ze stroną objaśnienia wybranego obiektu
2381 2381 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2382 2382 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2383 2383 Uruchamia przeglądarkę FireFox by wyświetlić obecnie pokazywany ekran jako ładny obrazek SVG.
2384 2384 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2385 2385 Pralnia samoobsługowa
2386 2386 Warstwa
2387 2387 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2388 2388 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2389 2389 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2390 2390 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2391 2391 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2392 2392 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2393 2393 -----
2394 2394 warstwa nie jest na liście.
2395 2395 Warstwa: {0}
2396 2396 Warstwy
2397 2397 Czas rozbiegu (w sekundach)
2398 2398 Rozrywka
2399 2399 Długość
2400 2400 -----
2401 2401 Długość w metrach
2402 2402 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2403 2403 Długość: {0}
2404 2404 Przejazd kolejowy
2405 2405 Biblioteka
2406 2406 Licencja
2407 2407 Kategorie prawa jazdy
2408 2408 Szlaban
2409 2409 Samochody dostawcze
2410 2410 Trasa szybkiego tramwaju
2411 2411 Latarnia morska
2412 2412 Oznaczenie linii
2413 2413 Rodzaj linii
2414 2414 Wiersz {0} kolumna {1}:
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2419 2419 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 Lista ostatnio otwieranych plików
2424 2424 oświetlenie
2425 2425 Strefa zamieszkania
2426 2426 -----
2427 2427 Ładuj wszystkie kafelki
2428 2428 Ładuj CT
2429 2429 Wczytaj Sesję
2430 2430 Ładuj kafelek
2431 2431 Otwórz warstwę WMS
2432 2432 Otwórz warstwę WMS z pliku
2433 2433 Wczytaj sesję z pliku.
2434 2434 Wczytaj dane z API
2435 2435 Wczytywanie historii
2436 2436 Pobierz warstwy obrazu
2437 2437 Wczytuje relacje nadrzędne
2438 2438 Załaduj relacje
2439 2439 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2440 2440 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2441 2441 Wczytywanie historii węzła {0}
2442 2442 Wczytywanie historii relacji {0}
2443 2443 Wczytywanie historii drogi {0}
2444 2444 Wczytywanie ustawień podkładów mapy
2445 2445 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2446 2446 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2447 2447 Wczytywanie wtyczek
2448 2448 Ładowanie wtyczek...
2449 2449 Ładuję źródła szablonu z ''{0}''
2450 2450 Wczytywanie sesji ''{0}''
2451 2451 Wczytuję źródła stylu z ''{0}''
2452 2452 Wczytywanie {0}
2453 2453 -----
2454 2454 pliki lokalne
2455 2455 Okolica
2456 2456 Położenie
2457 2457 Zablokuj
2458 2458 Wrota śluzy
2459 2459 Lodi - Włochy
2460 2460 Wylogowuję sesję ''{0}''...
2461 2461 Długość
2462 2462 Długość geograficzna:
2463 2463 Katalog:
2464 2464 Wygląd i zachowanie
2465 2465 Katalog:
2466 2466 Wieża widokowa
2467 2467 -----
2468 2468 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2469 2469 +++++
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Skala MTB
2473 2473 -----
2474 2474 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2475 2475 -----
2476 2476 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2477 2477 Tworzenie równoległych kopii drogi
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 Dzieli pojedynczy obrys na wiele domów w zabudowie szeregowej.
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2484 2484 -----
2485 2485 Centrum handlowe
2486 2486 Obiekty sztuczne
2487 2487 Zarządzaj otartymi zestawami zmian oraz wybierz zestaw zmian, do którego wysłać dane
2488 2488 Ręczna
2489 2489 Ręczne dopasowanie
2490 2490 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2491 2491 Mapa
2492 2492 Style rysowania map
2493 2493 Odwzorowanie kartograficzne
2494 2494 Ustawienia mapy
2495 2495 Informacja o stylu mapy
2496 2496 Mapa: {0}
2497 2497 -----
2498 2498 +++++
2499 2499 -----
2500 2500 Port jachtowy (Marina)
2501 2501 -----
2502 2502 Znaczniki nazwanych punktów
2503 2503 Znaczniki z {0}
2504 2504 Plac targowy
2505 2505 Martynika Fort Desaix 1952
2506 2506 Dopasowuje pierwsze zdjęcie do pierwszego punktu GPX
2507 2507 Dopasowanie zdjęć do ścieżki nie udało się
2508 2508 Materiał
2509 2509 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2510 2510 Maks. wysokość (w metrach)
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 Maks. długość (w metrach)
2514 2514 -----
2515 2515 Maks. prędkość (km/h)
2516 2516 -----
2517 2517 Maks. ciężar (w tonach)
2518 2518 -----
2519 2519 Maks. szerokość (w metrach)
2520 2520 Maksymalny poziom przybliżenia:
2521 2521 Maksymalny obszar na zapytanie:
2522 2522 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2523 2523 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2524 2524 Maksymalna długość (w metrach)
2525 2525 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2526 2526 Łąka
2527 2527 Pomiar
2528 2528 Stacja pomiaru
2529 2529 Członek
2530 2530 Zły typ członka o roli {0}
2531 2531 Członkowie
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 Członkowie (z konfliktami)
2535 2535 Miejsce pamięci
2536 2536 Nazwa w menu
2537 2537 Nazwa w menu (domyślna)
2538 2538 Skróty w menu
2539 2539 +++++
2540 2540 odwzorowanie Merkatora
2541 2541 Połącz
2542 2542 Połącz węzły
2543 2543 Scal warstwy
2544 2544 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2545 2545 Scala nakładające się fragmenty drogi.
2546 2546 Połącz wybrane elementy.
2547 2547 Włącz aktualną warstwę do innej.
2548 2548 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2549 2549 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2550 2550 Scal {0} węzłów
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 Połączona wersja
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 Wiadomość dnia jest niedostępna
2560 2560 Metoda
2561 2561 metryczny
2562 2562 Mikrobrowar
2563 2563 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2564 2564 Obszar wojskowy
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 Min. prędkość (km/h)
2568 2568 Minimalny poziom przybliżenia:
2569 2569 Szyb
2570 2570 Minirondo
2571 2571 Minigolf
2572 2572 Minimalna odległość (w pikselach)
2573 2573 Minuty: {0}
2574 2574 Odbicie lustrzane
2575 2575 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2585 2585 -----
2586 2586 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2587 2587 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2588 2588 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 Brak parametru dla NOT
2592 2592 Brak parametru dla OR
2593 2593 -----
2594 2594 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2595 2595 Brak tożsamości użytkownika
2596 2596 -----
2597 2597 Powielone węzły różnego rodzaju
2598 2598 Pon-Pt 08:30-20:00
2599 2599 Pon-Pt 22:00-05:00
2600 2600 +++++
2601 2601 Sklep z telefonami komórkowymi
2602 2602 -----
2603 2603 Tryb: {0}
2604 2604 Lotnisko dla modeli
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2610 2610 Kantor
2611 2611 Tor jednoszynowy
2612 2612 Pomnik
2613 2613 Wiecej informacji...
2614 2614 Więcej informacji na temat tej funkcji
2615 2615 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2616 2616 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2617 2617 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2618 2618 +++++
2619 2619 +++++
2620 2620 Pojazdy z silnikiem
2621 2621 Samochody
2622 2622 Motocykle
2623 2623 Dealer motocykli
2624 2624 -----
2625 2625 Sporty motorowe
2626 2626 Autostrada
2627 2627 Skrzyżowanie autostrad
2628 2628 Autostrada - dojazd
2629 2629 Przełęcz
2630 2630 kolarstwo górskie
2631 2631 Przesuń węzeł...
2632 2632 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2633 2633 Przenieś dialog do panelu bocznego
2634 2634 Przesuń w dół
2635 2635 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2636 2636 Więcej elementów
2637 2637 Przesuwa filtr na dół.
2638 2638 Przesuwa filtr do góry.
2639 2639 Przesuń w lewo
2640 2640 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2641 2641 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2642 2642 Przesuń obiekty {0}
2643 2643 Przesuń w prawo
2644 2644 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2645 2645 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2649 2649 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2650 2650 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2651 2651 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2652 2652 Przesuń je
2653 2653 Przesuń do góry
2654 2654 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2655 2655 Przesuń {0}
2656 2656 Przesuwa obiekty {0}
2657 2657 Błota
2658 2658 Różne sporty
2659 2659 -----
2660 2660 Wiele członków wskazuje na ten sam obiekt.
2661 2661 Wielokąt
2662 2662 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2663 2663 Multipolygon nie jest zamknięty
2664 2664 Muzeum
2665 2665 Sklep muzyczny
2666 2666 Moje zestawy zmian
2667 2667 -----
2668 2668 Moja wersja
2669 2669 Moja wersja (lokalna)
2670 2670 Moją z Połączoną
2671 2671 Moją z Ich
2672 2672 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2673 2673 Import NMEA zakończony powodzeniem
2674 2674 Pliki NMEA-0183
2675 2675 Nazwa
2676 2676 Nazwa (opcjonalna):
2677 2677 Nazwa lokalizacji
2678 2678 -----
2679 2679 Nazwa użytkownika.
2680 2680 -----
2681 2681 Nazwa: {0}
2682 2682 Nazwane punkty GPS z {0}
2683 2683 Nazwane punkty tras.
2684 2684 Kolej wąskotorowa
2685 2685 Narodowa
2686 2686 Park narodowy
2687 2687 Powielone węzły natury
2688 2688 Natura
2689 2689 Rezerwat przyrody
2690 2690 Sieć
2691 2691 Błąd sieci
2692 2692 Nigdy nie aktualizuj
2693 2693 Nowa
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 Nowa warstwa
2697 2697 -----
2698 2698 Nowy klucz
2699 2699 Nowe przesunięcie
2700 2700 -----
2701 2701 Nowa relacja
2702 2702 Nowa rola
2703 2703 Nowy styl:
2704 2704 Nowa wartość
2705 2705 Następny
2706 2706 -----
2707 2707 Klub nocny
2708 2708 Nie
2709 2709 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2710 2710 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2711 2711 Brak skrótu
2712 2712 Nie znaleziono drogi "from"
2713 2713 Nie znaleziono drogi "to"
2714 2714 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2715 2715 Nie zaznaczono obszaru
2716 2716 -----
2717 2717 Brak zmian do wysłania.
2718 2718 Brak istniejących zestawów zmian dla wysyłki różnic.
2719 2719 Brak konfliktów do rozwiązania
2720 2720 Brak konfliktów, które można pokazać
2721 2721 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2726 2726 Nie wczytano żadnych danych.
2727 2727 Brak daty
2728 2728 -----
2729 2729 ślepa ulica
2730 2730 -----
2731 2731 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 Brak obrazu
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 Nie można było dopasować żadnego zdjęcia!
2738 2738 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2739 2739 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2740 2740 Brak otwartego zestawu zmian
2741 2741 Brak otwartych zestawów zmian
2742 2742 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2746 2746 Nie znaleziono żadnych problemów
2747 2747 Bez serwera proxy
2748 2748 Brak wybranego śladu GPX
2749 2749 Brak stylu dla multipolygonu
2750 2750 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2751 2751 Bez tagów
2752 2752 Brak warstw docelowych.
2753 2753 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
2754 2754 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2755 2755 Niepoprawny URL WMS lub id
2756 2756 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2757 2757 Nie, kontynuuj edycję
2758 2758 Nie, odrzuć zmiany i zamknij
2759 2759 Nie
2760 2760 Węzeł
2761 2761 Węzeł {0}
2762 2762 -----
2763 2763 Węzeł: połączony
2764 2764 Węzeł: standardowy
2765 2765 Węzeł: otagowany
2766 2766 Węzły
2767 2767 Węzły w tym samym miejscu
2768 2768 Węzły z tą samą nazwą
2769 2769 -----
2770 2770 Węzły (z konfliktami)
2771 2771 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2772 2772 żadne
2773 2773 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2774 2774 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2775 2775 Północ
2776 2776 Północ
2777 2777 Nie znaleziono
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 Brak w pamięci podręcznej
2781 2781 Uwagi
2782 2782 -----
2783 2783 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2784 2784 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2785 2785 na banknoty
2786 2786 Nic
2787 2787 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2788 2788 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2789 2789 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2790 2790 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2791 2791 Nic nie wybrano!
2792 2792 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2793 2793 Nie ma nic do zaznaczenia
2794 2794 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2795 2795 Nie ma nic do powiększenia
2796 2796 -----
2797 2797 Numer
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 Liczba ludzi na godzinę
2803 2803 Ilość miejsc
2804 2804 Liczba przewodów w jednym kablu
2805 2805 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2806 2806 Za mała ilość ról {0} ({1})
2807 2807 Sposób numeracji domów
2808 2808 Dom opieki
2809 2809 Uwierzytelnianie OAuth nie udało się
2810 2810 -----
2811 2811 +++++
2812 2812 OK - próbuję ponownie.
2813 2813 +++++
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 Dane OSM
2819 2819 Hasło OSM.
2820 2820 Pliki serwera OSM
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 URL serwera OSM:
2824 2824 -----
2825 2825 Hasło OSM:
2826 2826 Nazwa użytkownika OSM:
2827 2827 Witryna OSM nie zwróciła sesyjnego ciasteczka w odpowiedzi na ''{0}''
2828 2828 Obiekt
2829 2829 Obiekt ''{0}'' jest już skasowany i będzie pominięty przy wysyłaniu zmian.
2830 2830 ID obiektu:
2831 2831 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2832 2832 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
2833 2833 -----
2834 2834 Typ obiektu:
2835 2835 Obiekt z historią
2836 2836 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2837 2837 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2838 2838 Obiekty do dodania:
2839 2839 Obiekty do usunięcia:
2840 2840 Obiekty do zmiany:
2841 2841 Benzyna bezołowiowa 100
2842 2842 -----
2843 2843 Benzyna bezołowiowa 91
2844 2844 -----
2845 2845 Benzyna bezołowiowa 95
2846 2846 Benzyna bezołowiowa 98
2847 2847 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
2848 2848 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
2849 2849 Zakładki przesunięcia
2850 2850 -----
2851 2851 Przesunięcie:
2852 2852 Przesunięcie:
2853 2853 OK
2854 2854 Stary klucz
2855 2855 Poprzednia rola
2856 2856 Stara wartość
2857 2857 Na życzenie
2858 2858 Podczas wysyłania
2859 2859 Jednokierunkowa
2860 2860 Drogi z jednym węzłem
2861 2861 Jeden ze wskazanych plików był pusty.
2862 2862 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
2863 2863 -----
2864 2864 jednokierunkowa
2865 2865 Jednokierunkowa (dla rowerów)
2866 2866 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2867 2867 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2868 2868 Tylko własne zestawy zmian
2869 2869 -----
2870 2870 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2871 2871 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2872 2872 Tylko na początku drogi.
2873 2873 Krycie
2874 2874 Otwórz
2875 2875 Otwórz adres...
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 Ostatnio otwierane
2879 2879 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2880 2880 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
2881 2881 Otwiera plik.
2882 2882 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2883 2883 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2884 2884 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2885 2885 Otwiera listę wszystkich relacji
2886 2886 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2887 2887 -----
2888 2888 Otwórz nowy zestaw zmian i użyj go przy następnej wysyłce.
2889 2889 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2890 2890 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2891 2891 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2892 2892 Otwiera adres URL.
2893 2893 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2894 2894 Otwórz i użyj tak wielu nowych zestawów zmian jak to tylko konieczne.
2895 2895 Otwórz kolejny ślad GPX
2896 2896 Otwórz inne zdjęcie
2897 2897 Oczekiwano otwartego zestawu zmian. Otrzymano zamknięty z id {0}.
2898 2898 Otwarte zestawy zmian
2899 2899 Otwórz plik
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 Otwórz sesję
2903 2903 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2904 2904 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2905 2905 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2906 2906 Otwórz...
2907 2907 Otwarty/Zamknięty:
2908 2908 +++++
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 +++++
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 dane OpenSteetMap
2917 2917 Godziny otwarcia
2918 2918 Godziny otwarcia
2919 2919 Otwieram plik "{0}" ...
2920 2920 Otwieram pliki
2921 2921 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
2922 2922 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2923 2923 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2924 2924 Czas działania
2925 2925 +++++
2926 2926 Optyk
2927 2927 Dodatkowe atrybuty:
2928 2928 Rodzaj (opcjonalne)
2929 2929 -----
2930 2930 Naturalna żywność
2931 2931 Oryg. droga
2932 2932 Korekta prostopadłości
2933 2933 Ortogonalizuj / cofnij
2934 2934 Korekta prostopadłości
2935 2935 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2936 2936 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
2937 2937 -----
2938 2938 Pozostałe
2939 2939 Inny punkt informacyjny
2940 2940 Powielone węzły (inne)
2941 2941 Sklep turystyczny
2942 2942 Nośniki energii
2943 2943 Nakładaj kafelki
2944 2944 Nakładające się obszary.
2945 2945 Nakładające się jezdnie
2946 2946 Nakładające się tory kolejowe
2947 2947 Nakładające się drogi
2948 2948 Nadpisz pozycje:
2949 2949 Zastąp
2950 2950 Nadpisać ustawienia OAuth?
2951 2951 Zastąpienie klucza
2952 2952 PCN 2006 - Włochy
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 PUWG (Polska)
2956 2956 PUWG 1992 (Polska)
2957 2957 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
2958 2958 Strefa PUWG
2959 2959 Sklep z farbami
2960 2960 Styl rysowania {0}: {1}
2961 2961 Wykopalisko paleontologiczne
2962 2962 -----
2963 2963 papier
2964 2964 Równoległe
2965 2965 -----
2966 2966 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2967 2967 Nazwa parametru
2968 2968 Wartość parametru
2969 2969 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
2970 2970 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
2971 2971 Relacje nadrzędne
2972 2972 +++++
2973 2973 Parkuj i Jedź
2974 2974 +++++
2975 2975 Uliczka parkingowa
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2979 2979 Analizowanie danych OSM...
2980 2980 -----
2981 2981 Przetwarzam zawartość zestawu zmian...
2982 2982 -----
2983 2983 Przetwarzam listę zestawów zmian...
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 Części
2988 2988 Zatoka
2989 2989 zatoki dla wymijania
2990 2990 Hasło
2991 2991 Hasło:
2992 2992 Hasło:
2993 2993 Wklej
2994 2994 Wklej ...
2995 2995 Wklej znaczniki
2996 2996 Wklej URL ze schowka
2997 2997 Wkleja zawartość schowka.
2998 2998 Wklej pomijając niekompletne
2999 2999 Ścieżka
3000 3000 Ścieżka:
3001 3001 Wzgórze
3002 3002 Ciąg pieszy
3003 3003 Przejście dla pieszych
3004 3004 Typ przejścia dla pieszych
3005 3005 Ciąg pieszy
3006 3006 +++++
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3011 3011 Dozwolone czynności
3012 3012 +++++
3013 3013 Apteka
3014 3014 Numer telefonu
3015 3015 Numer telefonu
3016 3016 Czas zrobienia zdjęcia (z exif):
3017 3017 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3018 3018 Miejsce na piknik
3019 3019 Molo
3020 3020 +++++
3021 3021 Rurociąg
3022 3022 Rodzaj trasy
3023 3023 Boisko
3024 3024 Miejsce kultu religijnego
3025 3025 Miejsca
3026 3026 -----
3027 3027 Tworzenie węzłów i dróg.
3028 3028 -----
3029 3029 Plac zabaw
3030 3030 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3031 3031 Proszę kliknąć <strong>Ś</strong> to download and display a list of available plugins.
3032 3032 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3033 3033 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3034 3034 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3040 3040 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
3041 3041 Proszę wprowadzić adres kafelka
3042 3042 Proszę wprowadzić index kafelka
3043 3043 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3044 3044 -----
3045 3045 Proszę wprowadź najpierw poprawną wielkość fragmentu.
3046 3046 -----
3047 3047 Wprowadź poprawne ID użytkownika
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3052 3052 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3053 3053 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 Wprowadź hasło do konta OSM
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 Proszę wprowadź nazwę użytkownika swojego konta OSM
3061 3061 -----
3062 3062 Proszę wprowadź swoje hasło OSM.
3063 3063 Proszę wprowadć swoją nazwę użytkownika OSM.
3064 3064 Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Hasło <strong>nie</strong> będzie zapisane w preferencjach JOSM i zostanie wysłane do serwera OSM <strong>tylko raz</strong>. Kolejne operacje dostępu do serwera nie będą już potrzebować już więcej tego hasła.
3065 3065 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3066 3066 Popraw opis zmian
3067 3067 Proszę najpierw zaznacz obszar.
3068 3068 Proszę wybrać plik
3069 3069 Proszę wybierz klucz
3070 3070 Proszę wybierz wartość
3071 3071 Proszę wybrać procedurę uwierzytelniania:
3072 3072 Proszę wybrać pozycję
3073 3073 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3074 3074 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3075 3075 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3076 3076 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3077 3077 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3078 3078 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3079 3079 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3080 3080 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3081 3081 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
3082 3082 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3083 3083 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3084 3084 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3085 3085 -----
3086 3086 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3087 3087 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3088 3088 Proszę wybrać wiersz do edycji
3089 3089 Wybierz warstwę docelową
3090 3090 Wybierz metodę przesyłania:
3091 3091 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3092 3092 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3093 3093 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3094 3094 -----
3095 3095 Wtyczka umożliwiająca odwracanie opublikowanych zmian.
3096 3096 -----
3097 3097 Informacje o wtyczce
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 Aktualizowanie wtyczek
3101 3101 Wtyczki
3102 3102 Wtyczki są aktualne
3103 3103 Nazwa punktu
3104 3104 Numer punktu
3105 3105 Słup
3106 3106 Numer referencyjny
3107 3107 Posterunek policji
3108 3108 Polityczna
3109 3109 Populacja
3110 3110 Pozycja
3111 3111 Pozycja
3112 3112 -----
3113 3113 Skrzynka pocztowa
3114 3114 Poczta
3115 3115 Kod pocztowy
3116 3116 +++++
3117 3117 Energetyka
3118 3118 Elektrownia
3119 3119 Linia elektryczna
3120 3120 Rozdzielnia elektryczna
3121 3121 Stacja transformatorowa
3122 3122 Słup wysokiego napięcia
3123 3123 Powielone węzły energetyki
3124 3124 Elektryczność
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 Predefiniowane
3130 3130 -----
3131 3131 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 Ustawienia
3136 3136 Preferencje zostały zapisane na {0}
3137 3137 Ustawienia...
3138 3138 Przygotowywanie danych OSM...
3139 3139 Przygotuj rozwiązanie konfliktu
3140 3140 Przygotowanie zestawu danych...
3141 3141 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3142 3142 Przygotowuję obiekty do wysyłki...
3143 3143 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3144 3144 Kolej retro
3145 3145 Grupa szablonów {0}
3146 3146 Grupa szablonów {1} / {0}
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 Szablony
3150 3150 Szablony nie zawierają danego klucza
3151 3151 Szablony nie zawierają danej wartości
3152 3152 Ciśnienie (w barach)
3153 3153 -----
3154 3154 Poprzedni
3155 3155 Droga krajowa
3156 3156 Droga krajowa - dojazd
3157 3157 -----
3158 3158 Element
3159 3159 Oczekiwano id elementu
3160 3160 Więzienie
3161 3161 Prywatny basen
3162 3162 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 Odwzorowane współrzędne
3168 3168 -----
3169 3169 Odwzorowanie
3170 3170 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3171 3171 Kod odwzorowania
3172 3172 Niezgodność kodu odwzorowania w "{0}": toCode() podaje "{1}", oczekiwane "{2}".
3173 3173 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3174 3174 -----
3175 3175 -----
3176 3176 Właściwości
3177 3177 Właściwości / członkostwo
3178 3178 Kontroler poprawności właściwości:
3179 3179 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 Właściwości
3184 3184 Właściwości (z konfliktami)
3185 3185 Właściwości/członkostwo
3186 3186 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3187 3187 Wartość zawiera kody HTML
3188 3188 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3189 3189 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 Ustawienia proxy
3196 3196 +++++
3197 3197 Budynek użyteczności publicznej
3198 3198 Publiczny gril
3199 3199 Transport publiczny
3200 3200 Transport publiczny
3201 3201 -----
3202 3202 Wyczyść
3203 3203 Czyszczenie...
3204 3204 -----
3205 3205 +++++
3206 3206 Kamieniołom
3207 3207 Zapytanie
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3211 3211 Zapytanie o zestawy zmian
3212 3212 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3213 3213 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3214 3214 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3215 3215 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3216 3216 Odpytywanie serwera nazw
3217 3217 Odpytywanie serwera nazw…
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 Zdalnie sterowane samochody
3221 3221 Tor wyścigowy
3222 3222 -----
3223 3223 Tor
3224 3224 Kolej
3225 3225 Przystanek kolejowy
3226 3226 Peron kolejowy
3227 3227 Powielone węzły torów kolejowych
3228 3228 Obszar kolejowy
3229 3229 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3230 3230 Spodziewane: zakres liczbowy
3231 3231 czyste dane GPS
3232 3232 Przeczytaj na początek
3233 3233 Czytanie zdjęć...
3234 3234 Odczytaj wersję protokołu
3235 3235 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3236 3236 Wczytywanie zestawów zmian...
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 Doczytuję rodziców "{0}"
3240 3240 Wczytywanie informacji użytkownika...
3241 3241 Wczytywanie {0}...
3242 3242 Plik Readme
3243 3243 Imię i nazwisko
3244 3244 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3245 3245 Zapisywanie
3246 3246 Studio nagrań
3247 3247 Teren rekreacyjny
3248 3248 Obraz...
3249 3249 Zbiórka odpadów
3250 3250 Czerwony:
3251 3251 Powtórz
3252 3252 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3253 3253 -----
3254 3254 Numer
3255 3255 Oznaczenie (numer toru)
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 Numer identyfikacyjny
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 Numer referencyjny
3263 3263 Odwołania do:
3264 3264 Odnosi się do
3265 3265 Odśwież
3266 3266 +++++
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 Odrzuć konflikty i zapisz
3270 3270 Relacja
3271 3271 Relacja ...
3272 3272 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 Edytor Relacji: Usuń Wybrane
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 Edytor Relacji: {0}
3280 3280 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3281 3281 -----
3282 3282 Relacja jest usunięta
3283 3283 Pusta relacja
3284 3284 Nieustalony rodzaj relacji
3285 3285 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3286 3286 Relacja {0}
3287 3287 -----
3288 3288 Relacja: zaznaczona
3289 3289 Relacje
3290 3290 Relacje z tymi samymi członakmi
3291 3291 Relacje: {0}
3292 3292 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3293 3293 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3294 3294 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3295 3295 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3296 3296 Religia
3297 3297 Odśwież
3298 3298 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3299 3299 Wczytaj ponownie błędne kafle
3300 3300 Załaduj ponownie z pliku
3301 3301 Odświerza stronę pomocy
3302 3302 Ponownie wczytuje historię z serwera
3303 3303 -----
3304 3304 Ponownie załaduj listę dostępnych szablonów z ''{0}''
3305 3305 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3306 3306 Zdalne sterowanie
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 Usuń
3316 3316 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3317 3317 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3318 3318 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3319 3319 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3320 3320 Usuń wszystkich członków wskazujących na jeden z wybranych obiektów
3321 3321 Usuń wpis
3322 3322 Usuń z pamięci podręcznej
3323 3323 Usuń z paska narzędzi
3324 3324 Usuń zdjęcie z warstwy
3325 3325 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3326 3326 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3327 3327 Usuń zaznaczone zakładki
3328 3328 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3329 3329 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 Usuń wybrane ścieżki ikon
3333 3333 -----
3334 3334 Usuń wybrane style z listy aktywnych styli
3335 3335 Usuń je, wyczyść relację
3336 3336 -----
3337 3337 Usuń Element z Relacji
3338 3338 Usunięte powielone węzły
3339 3339 -----
3340 3340 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 Zmień nazwę warstwy
3345 3345 Zmień nazwę zakładki
3346 3346 -----
3347 3347 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3348 3348 -----
3349 3349 Wypożyczalnia
3350 3350 Warsztat samochodowy
3351 3351 Zamień
3352 3352 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3353 3353 Zgłoś błąd
3354 3354 +++++
3355 3355 -----
3356 3356 Zapytanie nie udało się
3357 3357 URL prośby klucza:
3358 3358 -----
3359 3359 Wymaga opłaty
3360 3360 Sztuczne jezioro
3361 3361 Resetuj
3362 3362 Przywraca domyślne ustawienia
3363 3363 Przywróć wartości domyślne
3364 3364 Droga lokalna
3365 3365 -----
3366 3366 Zabudowa mieszkaniowa
3367 3367 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚ
3368 3368 Rozwiąż
3369 3369 Rozwiąż konflikty
3370 3370 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3371 3371 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3372 3372 -----
3373 3373 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3374 3374 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3375 3375 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3376 3376 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3377 3377 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3378 3378 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3379 3379 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3380 3380 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3381 3381 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3382 3382 Wydobycie
3383 3383 Miejsce odpoczynku
3384 3384 Uruchom ponownie
3385 3385 Restauracja
3386 3386 Przywróć
3387 3387 Odzyskiwanie plików
3388 3388 Ograniczenie
3389 3389 Obszar handlowy
3390 3390 Mur oporowy
3391 3391 -----
3392 3392 Pobierz Żeton Żądania
3393 3393 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}''
3394 3394 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth
3395 3395 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}''
3396 3396 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth...
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 Odwróć kierunek dróg
3404 3404 Odwróć i połącz
3405 3405 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3406 3406 Odwróć kolejność członków relacji
3407 3407 Odwróć kierunek drogi
3408 3408 Odwróć kierunek dróg
3409 3409 Odwrócona linia brzegowa
3410 3410 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3411 3411 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3412 3412 Cofanie zmian
3413 3413 Popraw
3414 3414 Wersja
3415 3415 jeździectwo
3416 3416 Rzeka
3417 3417 Koryto rzeczne
3418 3418 Droga (nieokreślona)
3419 3419 Ograniczenia na drodze
3420 3420 Rola
3421 3421 Problem z weryfikacją roli
3422 3422 -----
3423 3423 Brakująca rola {0}
3424 3424 Nieznana rola {0}
3425 3425 Rola:
3426 3426 Role w relacjach odnoszących się do
3427 3427 -----
3428 3428 Rondo
3429 3429 Trasa
3430 3430 -----
3431 3431 Sieć trasy
3432 3432 Stan trasy
3433 3433 Typ trasy
3434 3434 Zaznaczone szlaki:
3435 3435 Rugby league
3436 3436 Rugby union
3437 3437 Ruiny
3438 3438 Uruchom ponownie kroki automatycznego uwierzytelnienia.
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 Wykonywanie testu {0}
3442 3442 Pas startowy
3443 3443 Skala SAC
3444 3444 -----
3445 3445 karty SIM
3446 3446 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3447 3447 -----
3448 3448 Kontrola bezpieczeństwa
3449 3449 Sprzedaż
3450 3450 Brama warowna
3451 3451 -----
3452 3452 +++++
3453 3453 Zapisz
3454 3454 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3455 3455 Zapisz jako
3456 3456 Zapisz jako...
3457 3457 Zapisz plik GPX
3458 3458 -----
3459 3459 Zapisz warstwę
3460 3460 Zapisz plik OSM
3461 3461 Zapisz sesję
3462 3462 Zapisz sesję jako...
3463 3463 Zapisz plik
3464 3464 Zapisz warstwę WMS do pliku
3465 3465 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3466 3466 -----
3467 3467 Zapisz pomimo tego
3468 3468 Zapisz jako...
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 Zapisz sesję
3472 3472 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3473 3473 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3474 3474 Zapisuje bieżące dane.
3475 3475 Zapisuje obecną sesję do nowego pliku.
3476 3476 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3477 3477 -----
3478 3478 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3479 3479 Zapisz/wyślij i usuń
3480 3480 Zapisz/wyślij i wyjdź
3481 3481 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3482 3482 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 Przeglądanie katalogu {0}
3486 3486 Szkoła
3487 3487 złom
3488 3488 Rumowisko
3489 3489 Busz
3490 3490 Sklep rybny
3491 3491 Szukaj
3492 3492 Szukaj ...
3493 3493 Wyszukaj Klucz/Wartość
3494 3494 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3495 3495 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3496 3496 Wyszukuje obiekty
3497 3497 Wyszukuje obiekty.
3498 3498 Szukaj w tagach
3499 3499 Znajdź szablon
3500 3500 Szukaj w szablonach
3501 3501 Wyszukanie:
3502 3502 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu
3503 3503 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu ograniczając się do danego typu (tj. węzła/drogi/relacji)
3504 3504 Szukaj...
3505 3505 Szukaj:
3506 3506 Szukaj:
3507 3507 Druga nazwa
3508 3508 sprzedaż rowerów używanych
3509 3509 Droga wojewódzka
3510 3510 -----
3511 3511 Sekundy: {0}
3512 3512 Błąd bezpieczeństwa
3513 3513 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3514 3514 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3515 3515 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3516 3516 Zaznacz
3517 3517 Zaznacz wszystko
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3522 3522 Wstecz
3523 3523 Wybież otwarty zestaw zmian
3524 3524 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3525 3525 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3526 3526 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3527 3527 Wybierz przynajmniej:
3528 3528 Wybierz nazwę pliku
3529 3529 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3530 3530 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3531 3531 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3532 3532 Wybierz warstwę obrazu
3533 3533 Zaznacz na warstwie
3534 3534 Zaznacz na liście relacji
3535 3535 Wybierz członków
3536 3536 Wybierz członków (dodaj)
3537 3537 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3538 3538 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3539 3539 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3540 3540 Wybierz obiekty do wysyłki
3541 3541 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3542 3542 Zaznacz relację
3543 3543 Wybierz relacje (dodaj)
3544 3544 -----
3545 3545 Wybierz relację w liście relacji.
3546 3546 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3547 3547 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3548 3548 Wybierz warstwę docelową
3549 3549 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3550 3550 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3551 3551 Wybierz członków wybranej relacji
3552 3552 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3553 3553 Wybierz by zamknąć zestaw zmian po wysyłce
3554 3554 Wybierz by pobrać ślady GPS z zaznaczonego obszaru.
3555 3555 Wybierz by pobrać dane OSM zaznaczonego obszaru.
3556 3556 Zaznacz by nadac JOSM prawo do pobierania twoich prywatnych śladów GPS do warstw JOSM.
3557 3557 Zaznacz by nadać JOSM prawo odczytu twoich preferencji witryny OSM
3558 3558 Zaznacz by nadać JOSM prawo do wysyłania śladów GPS w twoim imieniu
3559 3559 Zaznacz by nadać JOSM prawo wysyłania map w twoim imieniu
3560 3560 Zaznacz by nadac JOSM prawo do wysyłania twoich preferencji witryny OSM
3561 3561 Wybierz by wysłać warstwę ''{0}'' do serwera ''{1}''
3562 3562 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3563 3563 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3567 3567 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3568 3568 Wybrane wpisy:
3569 3569 Zaznaczenie
3570 3570 Wybrano zbiór pusty.
3571 3571 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3572 3572 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3573 3573 -----
3574 3574 Zaznaczenie: {0}
3575 3575 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3576 3576 Drogi przecinające same siebie
3577 3577 Półautomatyczna
3578 3578 Osobna wartwa
3579 3579 +++++
3580 3580 Sekwencja
3581 3581 Serwer odpowiedział kodem 404 dla id {0}. Pomijam.
3582 3582 -----
3583 3583 Droga serwisowa
3584 3584 Godziny nabożeństw
3585 3585 Adres URL usługi
3586 3586 Miejsce obsługi podróżnych
3587 3587 Usługi:
3588 3588 Rodzaj
3589 3589 -----
3590 3590 Plik sesji (*.jos)
3591 3591 Plik sesji (*.jos, *.joz)
3592 3592 Plik sesji (archiwum) (*.joz)
3593 3593 Ustaw zakładkę WMS
3594 3594 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3595 3595 -----
3596 3596 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3597 3597 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3598 3598 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3599 3599 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3600 3600 Określa język
3601 3601 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3602 3602 Ustaw na domyślne
3603 3603 Wybierz widzialność ścieżki {0}
3604 3604 -----
3605 3605 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3606 3606 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3607 3607 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3608 3608 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3609 3609 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3610 3610 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3611 3611 Zapisywanie domyślnych ustawień
3612 3612 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3613 3613 Ustawienia
3614 3614 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3615 3615 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3616 3616 Ustawienia funkcji zdalnego sterowania
3617 3617 Kilka narzędzi upraszczających korzystanie z JOSM
3618 3618 Punkt carsharingu
3619 3619 Wyostrzenie (wymaga ponownego dodania warstwy):
3620 3620 +++++
3621 3621 schronienie
3622 3622 Żegluga
3623 3623 Sklep obuwniczy
3624 3624 Strzelectwo
3625 3625 Zakupy
3626 3626 Sklepy
3627 3627 Krótki opis: {0}
3628 3628 Skrót
3629 3629 Skróty klawiaturowe
3630 3630 Zapisać?
3631 3631 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3632 3632 Wysłać?
3633 3633 Pokaż
3634 3634 Pokaż obszar
3635 3635 Pokaż Błędy
3636 3636 Pokaż raport konfiguracji
3637 3637 Pokaż Tekst/Ikony
3638 3638 Pokaż miniaturki zdjęć na mapie
3639 3639 Pokaż informację kafelka
3640 3640 Pokaż wszystkie
3641 3641 Pokaż zestaw zmian {0}
3642 3642 Pokazuje informację pomocy
3643 3643 -----
3644 3644 Pokaż historię
3645 3645 Pokaż szczegóły
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3649 3649 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3650 3650 Pokaż następne zdjęcie
3651 3651 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3655 3655 Pokaż poprzednie zdjęcie
3656 3656 Pokaż tylko wybrane
3657 3657 Wyświetlaj ekran powitalny
3658 3658 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3659 3659 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3660 3660 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 Wyświetla tę pomoc
3664 3664 Pokaż/Ukryj
3665 3665 -----
3666 3666 Obszar
3667 3667 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3668 3668 Pokazuje bieżącą datę
3669 3669 Pokazuje wilgotność
3670 3670 Pokazuje temperaturę
3671 3671 Pokazuje profil wysokości i pewne dane statystyczne śladu GPX.
3672 3672 Sycylia - Włochy
3673 3673 Drogi bez nazwy
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 Uprość drogę
3677 3677 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3678 3678 -----
3679 3679 Uprościć drogi?
3680 3680 Prosta konwersja obszaru na wielokąt złożony.
3681 3681 -----
3682 3682 Równoczesne połączenia
3683 3683 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3684 3684 Pojedyncze elementy
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Jazda na deskorolce
3689 3689 Łyżwiarstwo
3690 3690 Narty
3691 3691 narciarstwo
3692 3692 Pomiń pobieranie
3693 3693 Pomiń pobieranie
3694 3694 -----
3695 3695 Pomiń
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 Mapa
3699 3699 Pochylnia
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 Palenie
3704 3704 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3705 3705 Dopasuj do wielkości kafelek
3706 3706 Skuter śnieżny
3707 3707 Piłka nożna
3708 3708 słabe
3709 3709 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3710 3710 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3711 3711 Niektóre punkty, które były zbyt dale od ścieżki by rozsądnie oszacować ich czas, zostały pominięte.
3712 3712 Niektóre punkty z czasem wcześniejszym niż początek ścieżki lub późniejsze niż koniec ścieżki zostały pominięte lub przeniesione na start.
3713 3713 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3714 3714 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3715 3715 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3716 3716 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3717 3717 Sortuj
3718 3718 Sortuj menu szablonów
3719 3719 Sortuj elementy relacji
3720 3720 Źródło
3721 3721 Południe
3722 3722 -----
3723 3723 Miejsca dla niepełnosprawnych
3724 3724 Miejsca dla rodziców
3725 3725 Miejsca dla kobiet
3726 3726 -----
3727 3727 Fotoradar
3728 3728 Kolczatka
3729 3729 Rozdziel drogę
3730 3730 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3731 3731 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3732 3732 Rozdziela drogę na fragmenty
3733 3733 +++++
3734 3734 Sporty z piłką
3735 3735 Obiekty sportowe
3736 3736 Sport
3737 3737 Centrum sportowe
3738 3738 Źródło
3739 3739 Stadion
3740 3740 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
3741 3741 Gwiazdki
3742 3742 Rozpocznij szukanie
3743 3743 Rozpocznij pobieranie
3744 3744 Rozpocznij pobieranie danych
3745 3745 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3746 3746 -----
3747 3747 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3748 3748 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3749 3749 Ponowna próba {0} z {1}.
3750 3750 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3751 3751 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3752 3752 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
3753 3753 Stan
3754 3754 -----
3755 3755 Sklep z artykułami biurowymi
3756 3756 +++++
3757 3757 Raport konfiguracji
3758 3758 Schody
3759 3759 -----
3760 3760 Przełaz
3761 3761 Znak stop
3762 3762 -----
3763 3763 Strumień
3764 3764 Ulica
3765 3765 Latarnia uliczna
3766 3766 Nazwa ulicy
3767 3767 Sieć drogowa
3768 3768 Ulice NRW Geofabrik.de
3769 3769 mocne
3770 3770 -----
3771 3771 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
3772 3772 Czy styl jest obecnie aktywny?
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Podobszary
3779 3779 Stwórz filtr
3780 3780 -----
3781 3781 Dzielnica
3782 3782 Metro
3783 3783 Wejście do metra
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3787 3787 +++++
3788 3788 +++++
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 Umożliwia śledzenie pozycji GPS na bieżąco (poruszająca się kropka) dzięki połączeniu z serwerem gpsd.
3792 3792 -----
3793 3793 Dostępne odwzorowania to: {0}
3794 3794 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3795 3795 -----
3796 3796 Nawierzchnia
3797 3797 -----
3798 3798 Monitoring
3799 3799 Punkt geodezyjny
3800 3800 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
3801 3801 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3802 3802 Pływanie
3803 3803 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
3804 3804 -----
3805 3805 Podczas rysowania przyciąga do określonych kątów
3806 3806 Opis symboli
3807 3807 Synchronizacja dźwięku
3808 3808 Synchronizuj cały zestaw danych
3809 3809 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3810 3810 Synchronizuję tylko relację {0}
3811 3811 Synchronizuj czas ze zdjęcia odbiornika GPS
3812 3812 Synchronizuję tylko drogę {0}
3813 3813 System miar
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 Ustawienia TMS
3823 3823 -----
3824 3824 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3825 3825 Tenis stołowy
3826 3826 Nawierzchnia dla niewidomych
3827 3827 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
3828 3828 -----
3829 3829 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3830 3830 Klucz tagu jest za długi
3831 3831 -----
3832 3832 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3833 3833 Wartość tagu jest za długa
3834 3834 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
3835 3835 Szablony
3836 3836 Etykiety
3837 3837 Znaczniki i członkowie
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 Znaczniki zestawu zminan {0}
3842 3842 Znaczniki nowego zestawu zmian
3843 3843 Tag z pustą wartością
3844 3844 -----
3845 3845 Krawiec
3846 3846 +++++
3847 3847 Postój taksówek
3848 3848 Droga kołowania
3849 3849 Telefon
3850 3850 na karty telefoniczne
3851 3851 Tenis
3852 3852 Namioty dozwolone
3853 3853 +++++
3854 3854 Droga powiatowa
3855 3855 -----
3856 3856 +++++
3857 3857 Testuj Klucz Dostępu
3858 3858 Test nie udał się
3859 3859 Sprawdza URL API
3860 3860 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 +++++
3864 3864 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
3865 3865 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 URL API działa poprawnie.
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 Wtyczka MapDust pokazuje reporty błędów z bazy MapDust na mapie. Umożliwia tworzenie, zamykanie, unieważnianie, ponowne otwieranie i komentowanie raportów o błędach.
3872 3872 -----
3873 3873 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3874 3874 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
3875 3875 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3876 3876 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3877 3877 Drogi "przez" nie są połączone.
3878 3878 -----
3879 3879 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3880 3880 Obszar, który próbowałeś pobrać był zbyt lub same żądanie pobrania były zbyt duże.<br>Albo spróbuj pobrać mniejszy obszar albo użyj wyeksportowanego pliku udostępnionego przez społeczność OSM.
3881 3881 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3882 3882 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3883 3883 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3884 3884 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
3885 3885 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3886 3886 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3890 3890 -----
3891 3891 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3892 3892 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3893 3893 Domyślne szablony JOSM
3894 3894 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3895 3895 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
3896 3896 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
3897 3897 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
3898 3898 -----
3899 3899 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3900 3900 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
3904 3904 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3905 3905 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3909 3909 -----
3910 3910 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3911 3911 -----
3912 3912 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3913 3913 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
3917 3917 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
3918 3918 Funkcja zdalnego sterowania pozwala na kontrolę programu JOSM przez inne aplikacje, np. przeglądarkę internetową.
3919 3919 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
3920 3920 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
3921 3921 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
3922 3922 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3923 3923 Wybrane zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3924 3924 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
3925 3925 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3926 3926 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
3927 3927 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
3928 3928 -----
3929 3929 Napis ''{0}'' nie reprezentuje poprawnej liczby zmiennoprzecinkowej.
3930 3930 -----
3931 3931 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3932 3932 Nazwa użytkownika nie może być pusta. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika OSM
3933 3933 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3934 3934 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3935 3935 Teatr
3936 3936 -----
3937 3937 Ich wersja
3938 3938 Ich wersja (na serwerze)
3939 3939 Ich z Połączoną
3940 3940 Park rozrywki
3941 3941 -----
3942 3942 Nie ma otwartych zestawów zmian
3943 3943 Nie wybrano opiektów do pobrania
3944 3944 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3945 3945 Drogi mają cześć wspólną.
3946 3946 -----
3947 3947 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
3948 3948 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3949 3949 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3950 3950 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3951 3951 -----
3952 3952 To znajduje się za końcem nagrania.
3953 3953 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
3954 3954 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3955 3955 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
3956 3956 -----
3957 3957 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
3958 3958 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
3959 3959 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
3960 3960 Ta wtyczka bezpośrednio wysyła ślady GPS z aktywnej warstwy JOSM do openstreetmap.org.
3961 3961 Ta wtyczka upraszcza mapowanie i edycję tras transportu publicznego.
3962 3962 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
3963 3963 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
3964 3964 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3965 3965 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
3966 3966 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
3970 3970 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3971 3971 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
3972 3972 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3973 3973 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
3974 3974 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
3975 3975 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
3976 3976 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
3977 3977 -----
3978 3978 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
3979 3979 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
3980 3980 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
3981 3981 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3982 3982 Automat biletowy
3983 3983 Numery kafelków mapy
3984 3984 Adres kafelka:
3985 3985 Katalog cache kafelek:
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 Czas:
3989 3989 Zakres czasu
3990 3990 Strefa czasowa:
3991 3991 Strefa czasowa: {0}
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 Nazwa:
3995 3995 -----
3996 3996 Do ...
3997 3997 Do usunięcia
3998 3998 Przełącz linie łączące punktu GPX
3999 3999 -----
4000 4000 Przełącza widok szkieletowy
4001 4001 -----
4002 4002 Przełącza na pełny ekran
4003 4003 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4004 4004 Przełącz widoczność warstwy: {0}
4005 4005 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4006 4006 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4007 4007 Przełącz: {0}
4008 4008 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4009 4009 Toalety
4010 4010 -----
4011 4011 bramka (opłata)
4012 4012 Punkt poboru opłat
4013 4013 Zbyt wiele przekierowań wykryto przy pobieraniu URL. Przerywam.
4014 4014 -----
4015 4015 Narzędzie: {0}
4016 4016 Pasek narzędzi
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 Personalizacja paska narzędzi
4020 4020 Narzędzia
4021 4021 -----
4022 4022 Narzedzie do rysowania budynków.
4023 4023 -----
4024 4024 +++++
4025 4025 Turystyka
4026 4026 -----
4027 4027 Wieża
4028 4028 Numer referencyjny
4029 4029 Typ wieży
4030 4030 Małe miasto
4031 4031 Ratusz
4032 4032 Sklep z zabawkami
4033 4033 -----
4034 4034 Droga gruntowa
4035 4035 Kolorowanie ścieżek i punktów
4036 4036 Data ścieżki
4037 4037 Typ drogi
4038 4038 Środek uspokojenia ruchu
4039 4039 Sygnalizacja świetlna
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 Tramwaj
4043 4043 Przystanek tramwajowy
4044 4044 +++++
4045 4045 Ograniczenia w ruchu
4046 4046 -----
4047 4047 Biuro podróży
4048 4048 Drzewo
4049 4049 Droga ekspresowa
4050 4050 Droga ekspresowa - dojazd
4051 4051 Spróbuj ponownie
4052 4052 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4053 4053 -----
4054 4054 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
4055 4055 Tunel
4056 4056 Początek tunelu
4057 4057 Ograniczenia skrętu
4058 4058 Włącz/wyłącz wybrane style
4059 4059 Miejsce do zawracania
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 Kołowrotek
4063 4063 Obrotnica
4064 4064 Rodzaj
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 Rodzaj schronienia
4068 4068 Rodzaj
4069 4069 -----
4070 4070 Sklep z oponami
4071 4071 +++++
4072 4072 -----
4073 4073 NIEZNANA
4074 4074 +++++
4075 4075 URL/ Plik:
4076 4076 -----
4077 4077 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4078 4078 +++++
4079 4079 +++++
4080 4080 +++++
4081 4081 +++++
4082 4082 +++++
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 Strefa UTM
4086 4086 Rozdziel drogi
4087 4087 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
4088 4088 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
4089 4089 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
4090 4090 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4091 4091 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
4092 4092 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 Nie można parsować współrzędnych
4097 4097 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4098 4098 Droga gminna
4099 4099 -----
4100 4100 Niezamknięta droga
4101 4101 Niepołączona linia brzegowa
4102 4102 Niepołączone węzły bez tagów
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 Nierozstrzygnięty
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 Cofnij
4111 4111 Cofanie ortogonalizacji kształtu
4112 4112 Anuluj przesunięcie
4113 4113 Cofa ortogonalizację wybranych węzłów
4114 4114 Cofa ostatnią czynność.
4115 4115 -----
4116 4116 Oderwij panel
4117 4117 Nieoczekiwany błąd
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 Nieoczekiwany format ID zwrócony przez serwer. Otrzymano ''{0}''.
4122 4122 -----
4123 4123 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
4124 4124 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
4130 4130 Niespodziewany token: {0}
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4134 4134 Odblokuj
4135 4135 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4136 4136 Potwierdzenie rozdzielenia
4137 4137 Rozdzielony węzeł
4138 4138 Uniwersytet
4139 4139 Nieznany adres
4140 4140 Nieznany rodzaj elementu
4141 4141 Nieznany tryb {0}
4142 4142 -----
4143 4143 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
4144 4144 -----
4145 4145 Nieznana rola
4146 4146 -----
4147 4147 Nieznany typ: {0}
4148 4148 Warstwa obrazu bez nazwy
4149 4149 Skrzyżowanie bez nazwy
4150 4150 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4151 4151 Drogi bez nazwy
4152 4152 Nieuporządkowana linia brzegowa
4153 4153 Niezapisane zmiany
4154 4154 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4155 4155 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4156 4156 Niezapisane dane i konflikty
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 Niezapisane dane OSM
4160 4160 Odznacz wszystko
4161 4161 Odznacz wszystko (anulowanie)
4162 4162 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4163 4163 Odznacza wszystkie obiekty.
4164 4164 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 Nie wspierana wersja: {0}
4168 4168 -----
4169 4169 Drogi bez tagów
4170 4170 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4171 4171 -----
4172 4172 W górę
4173 4173 -----
4174 4174 Aktualizuj
4175 4175 Aktualizuj zestaw zmian
4176 4176 Aktualizuj zawartość
4177 4177 Aktualizuj dane
4178 4178 -----
4179 4179 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4180 4180 Pobierz zmiany
4181 4181 Aktualizacja obiektów
4182 4182 Aktualizuj wtyczki
4183 4183 Pobierz wybrane
4184 4184 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4185 4185 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4186 4186 Aktualizuje wybrane wtyczki
4187 4187 Zaktualizowano
4188 4188 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4189 4189 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4190 4190 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
4191 4191 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4192 4192 Odświeżanie informacji CT
4193 4193 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4194 4194 Uaktualnianie zestawu zmian...
4195 4195 Odświeżanie danych
4196 4196 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4197 4197 Aktualizowanie mapy...
4198 4198 -----
4199 4199 Odświeżanie interfejsu użytkownika
4200 4200 Wyślij
4201 4201 Wyślij zmiany
4202 4202 Wyślij Ustawienia
4203 4203 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4204 4204 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4205 4205 Wyślij dane
4206 4206 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4207 4207 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4208 4208 Wyślij dane do już istniejącego i otwartego zestawu zmian
4209 4209 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4210 4210 Wysłanie danych w jednym zapytaniem (zbyt wiele obiektów do wysłania)
4211 4211 Wyślij wybrane elementy
4212 4212 Wyślij zmienione elementy
4213 4213 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4214 4214 Wysyłanie do "{0}"
4215 4215 Wyślij do nowego zestawu zmian
4216 4216 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4217 4217 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4218 4218 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4219 4219 Wysyłam i zapisuje zmodyfikowane warstwy...
4220 4220 Przesyłanie danych...
4221 4221 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4222 4222 Użycie
4223 4223 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4224 4224 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4225 4225 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4226 4226 Używaj prostego uwierzytelniania
4227 4227 Używaj OAuth
4228 4228 Używaj SOCKS proxy
4229 4229 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4230 4230 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4231 4231 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4232 4232 Użyj domyślny
4233 4233 Użyj domyślny plik danych.
4234 4234 Użyj domyślnych ustawień
4235 4235 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4236 4236 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4237 4237 Użyj warstwy błędów
4238 4238 -----
4239 4239 Użyj globalnych ustawień
4240 4240 Użyj listę ignorowanych
4241 4241 Użyj serweru przesunięć:
4242 4242 Używa szablon "{0}"
4243 4243 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4244 4244 -----
4245 4245 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4246 4246 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4247 4247 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4248 4248 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4249 4249 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4250 4250 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4251 4251 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4252 4252 -----
4253 4253 Użytkownik
4254 4254 ID użytkownika:
4255 4255 Nazwa użytkownika:
4256 4256 Użytkownik:
4257 4257 Nazwa użytkownika
4258 4258 Nazwa użytkownika:
4259 4259 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4260 4260 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4261 4261 Sklep z odkurzaczami
4262 4262 Zweryfikuj
4263 4263 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4264 4264 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4265 4265 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4266 4266 Sprawdzanie
4267 4267 Sprawdź
4268 4268 Wyniki sprawdzania
4269 4269 Błędy
4270 4270 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4271 4271 Sprawdzanie poprawności
4272 4272 Wartość
4273 4273 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4274 4274 -----
4275 4275 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4276 4276 -----
4277 4277 Wartości szerokości geograficznej musza być z zakresu [-90,90].
4278 4278 Wartości długości geograficznej musza być z zakresu [-180,180].
4279 4279 Wartość:
4280 4280 -----
4281 4281 Sklep z różnościam
4282 4282 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4283 4283 Pojazdy według typu
4284 4284 Samochody według sposobu użytkowania
4285 4285 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4286 4286 Automat sprzedający
4287 4287 Sprzedawane produkty
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4292 4292 Spodziewane: wersja
4293 4293 Wersja {0}
4294 4294 -----
4295 4295 Wersja: {0}
4296 4296 Weterynarz
4297 4297 Wypożyczalnia wideo
4298 4298 Widok
4299 4299 Widok: {0}
4300 4300 Punkt widokowy
4301 4301 Automatyczne przesuwanie mapy
4302 4302 Wieś
4303 4303 Zieleń miejska
4304 4304 Miasto
4305 4305 Winnica
4306 4306 Widoczność
4307 4307 Widoczność (czytelność)
4308 4308 widoczna wieża szybowa
4309 4309 Odwiedź stronę domową
4310 4310 -----
4311 4311 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4312 4312 Wulkan
4313 4313 Siatkówka
4314 4314 Napięcie
4315 4315 -----
4316 4316 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4317 4317 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4318 4318 +++++
4319 4319 +++++
4320 4320 WGS84 Geograficzne
4321 4321 +++++
4322 4322 Błąd WMS
4323 4323 Pliki WMS (*.wms)
4324 4324 Ustawienia WMS
4325 4325 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4326 4326 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4327 4327 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4328 4328 +++++
4329 4329 -----
4330 4330 Oczekiwanie 10 sekund...
4331 4331 mur
4332 4332 Ostrzeżenie
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 Ostrzeżenie: Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
4337 4337 -----
4338 4338 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4339 4339 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4340 4340 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4341 4341 -----
4342 4342 Ostrzeżenie: Nie udało się pobrać danych o bieżącym użytkowniku JOSM. Otrzymany wyjątek: {0}
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 Uwaga: Ignoruję wyjątek ponieważ zadanie zostało anulowane. Wyjątek: {0}
4346 4346 -----
4347 4347 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4348 4348 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4349 4349 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4350 4350 -----
4351 4351 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 Ostrzeżenie: nagłówek błędu "{0}" nie pasował do oczekiwanego wzoru.
4359 4359 -----
4360 4360 Ostrzeżenie: nie udało się anulować trwającej operacji OAuth
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 Ostrzeżenie: nielegalny format pozycji w liście szablonów ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4379 4379 Ostrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście stylu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 Ostrzeżenie: obiekt ''{0}'' jest już skasowany na serwerze. Pomijam ten obiekt i ponawiam wysyłkę.
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4386 4386 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4387 4387 Ostrzeżenie: w zapisie preferencji znaleziono klucz ''{0}'' z nieoczekiwaną wartością ''{1}''
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 Ostrzeżenia
4394 4394 Myjnia samochodowa
4395 4395 Kosz na śmieci
4396 4396 Oczyszczalnia ścieków
4397 4397 Woda
4398 4398 Park wodny
4399 4399 Wieża ciśnień
4400 4400 Studnia
4401 4401 Filtry
4402 4402 Wodospad
4403 4403 Młyn wodny
4404 4404 -----
4405 4405 Powielone węzły dróg wodnych
4406 4406 Pliki audio Wave (*.wav)
4407 4407 -----
4408 4408 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4409 4409 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4410 4410 Węzeł drogi blisko innej drogi
4411 4411 Droga nakłada się na obszar
4412 4412 -----
4413 4413 Droga {0}
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 Etykietowanie punktów
4417 4417 Punkty drogowe
4418 4418 Drogi
4419 4419 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4420 4420 Drogi z tą samą pozycją
4421 4421 Krzyż przydrożny
4422 4422 Kapliczka
4423 4423 Strona internetowa: {0}
4424 4424 Strona internetowa
4425 4425 Jaz
4426 4426 Mokradło
4427 4427 Dla niepełnosprawnych
4428 4428 Wózki inwalidzkie
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4432 4432 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4433 4433 Całą grupę
4434 4434 Szerokość (w metrach)
4435 4435 Szerokość linii GPX (0 dla domyślnej)
4436 4436 +++++
4437 4437 Wiatrak
4438 4438 Okna
4439 4439 Rękaw
4440 4440 -----
4441 4441 Widok szkieletowy
4442 4442 Dzięki OAuth możesz nadać JOSM prawa wysyłania danych map i ścieżek GPS w twoim imieniu (<a href="{0}">więćej informacji...</a>).
4443 4443 Ze sklepem
4444 4444 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4445 4445 Las pierwotny
4446 4446 Zakład produkcyjny
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 Zła ilość argumentów dla zakładki
4450 4450 -----
4451 4451 Brakuje znacznika XML <user>.
4452 4452 -----
4453 4453 Tak
4454 4454 Tak, przypisz
4455 4455 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4456 4456 Tak, zapisz zmiany i zamknij
4457 4457 -----
4458 4458 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4459 4459 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4460 4460 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4461 4461 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4462 4462 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4463 4463 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4464 4464 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4465 4465 -----
4466 4466 Pobrałeś zbyt wiele danych. Proszę spróbować ponownie później.
4467 4467 Napotkałeś błąd w JOSM
4468 4468 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4469 4469 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4470 4470 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4471 4471 -----
4472 4472 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4473 4473 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4478 4478 -----
4479 4479 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4480 4480 Wybierz ślad GPX
4481 4481 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4482 4482 Twój komentarz jest <i>pusty</i> lub <i>bardzo krótki</i>.<br /><br />Jest to technicznie dopuszczalne, ale proszę rozważ, że wielu użytkowników <br />oglądających zmiany w swojej okolicy polega na rozsądnych komentarzach zestawów<br /> zmian by zrozumieć jakie zmiany zawierają!<br /><br />Jeśli spędzisz teraz minutę, by wyjaśnić swoją zmianę, możesz uczynić życie<br />wielu innych użytkowników znacznie prostszym.
4483 4483 -----
4484 4484 +++++
4485 4485 Powiększ
4486 4486 Zbliżenie (w metrach)
4487 4487 Powiększ
4488 4488 Zmniejsz
4489 4489 Powiększa i przesuwa mapę
4490 4490 -----
4491 4491 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4492 4492 Powiększ
4493 4493 Poziom powiększenia:
4494 4494 Zmniejsz
4495 4495 Powiększ aby pokazać: {0}
4496 4496 Powiększ do
4497 4497 -----
4498 4498 Powiększ na warstwie
4499 4499 Przybliż do natywnej rozdzielczości
4500 4500 Powiększ do węzła
4501 4501 Pokaż problem
4502 4502 Powiększ do wybranych elementów
4503 4503 Powiększ do zaznaczenia
4504 4504 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4508 4508 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4509 4509 Pokaż {0}
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 \nWysokość: {0} m
4514 4514 \nKierunek {0}°
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 +++++
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 wysokie napięcie
4531 4531 średnie napięcie
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 +++++
4537 4537 sieć
4538 4538 -----
4539 4539 ograniczenie
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 Edycja pylonu
4545 4545 Edycja stacji
4546 4546 -----
4547 4547 +++++
4548 4548 Stacja
4549 4549 Brama
4550 4550 Wstecz
4551 4551 Szybciej
4552 4552 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4553 4553 Do przodu
4554 4554 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4555 4555 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4556 4556 Następny znacznik
4557 4557 Odtwórz następny znacznik.
4558 4558 Odtwórz poprzedni znacznik.
4559 4559 Odtwórz / wstrzymaj
4560 4560 Poprzedni znacznik
4561 4561 Wolniej
4562 4562 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4563 4563 Zamknięty
4564 4564 Otwarty
4565 4565 brak
4566 4566 czarny
4567 4567 niebieski
4568 4568 brązowy
4569 4569 szary
4570 4570 zielony
4571 4571 czerwony
4572 4572 biały
4573 4573 +++++
4574 4574 +++++
4575 4575 +++++
4576 4576 +++++
4577 4577 analogowy
4578 4578 cyfrowy
4579 4579 -----
4580 4580 słoneczny
4581 4581 niekonwencjonalny
4582 4582 D
4583 4583 U
4584 4584 A
4585 4585 Z
4586 4586 U
4587 4587 O
4588 4588 T
4589 4589 Z
4590 4590 Tekst
4591 4591 Opis
4592 4592 Nazwa
4593 4593 Źródło ciepła
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 Przesunięcie
4602 4602 -----
4603 4603 markowe
4604 4604 nie
4605 4605 używane
4606 4606 tak
4607 4607 -----
4608 4608 różne
4609 4609 nad ziemią
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 pod ziemią
4613 4613 podwodą
4614 4614 -----
4615 4615 Edycja stacji kolejowej
4616 4616 Stacja kolejowa
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 +++++
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 Klucz:
4627 4627 iglasty
4628 4628 liścisty
4629 4629 mieszany
4630 4630 skrótowa nazwa ulicy
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 dodaj do zaznaczenia
4634 4634 -----
4635 4635 adres
4636 4636 -----
4637 4637 dodaje odwzorowania z Proj4J
4638 4638 administracyjna
4639 4639 zaawansowana
4640 4640 zaawansowana konfiguracja
4641 4641 droga powietrzna
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 kruszywo
4646 4646 dla rolnictwa
4647 4647 wentylacyjny
4648 4648 wszystkie
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 wszystkie obiekty
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 alejka
4660 4660 alfabetycznie
4661 4661 alternatywny
4662 4662 typ udogodnień {0}
4663 4663 udogodnienie
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 futbol amerykański
4667 4667 fermentacja beztlenowa
4668 4668 -----
4669 4669 kościół anglikański
4670 4670 jedzenie dla zwierząt
4671 4671 gość
4672 4672 dowolne
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 akwedukt
4676 4676 łucznictwo
4677 4677 obszar
4678 4678 obszar tekstowy
4679 4679 azjatycka
4680 4680 asfalt
4681 4681 lekkoatletyka
4682 4682 -----
4683 4683 +++++
4684 4684 futbol australijski
4685 4685 automatycznie
4686 4686 -----
4687 4687 tło
4688 4688 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4689 4689 odcinek powrotny
4690 4690 zła
4691 4691 bahaizm
4692 4692 baptyści
4693 4693 drut kolczasty
4694 4694 bariera
4695 4695 -----
4696 4696 +++++
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 Basen
4700 4700 Koszykówka
4701 4701 ładowanie akumulatora
4702 4702 boksyty
4703 4703 Plaża
4704 4704 rowery
4705 4705 dętki do roweru
4706 4706 +++++
4707 4707 biopaliwo
4708 4708 biogaz
4709 4709 biomasa
4710 4710 -----
4711 4711 torfowisko
4712 4712 bule
4713 4713 granica
4714 4714 gra w kule
4715 4715 -----
4716 4716 marka
4717 4717 most
4718 4718 etykieta "most" na węźle
4719 4719 -----
4720 4720 teren poprzemysłowy
4721 4721 buddyzm
4722 4722 budynek
4723 4723 próg zwalniający
4724 4724 hamburgery
4725 4725 autobus
4726 4726 wydzielony pas autobusowy
4727 4727 futbol kanadyjki
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 kajakarstwo
4731 4731 uwzględnij wielkość liter
4732 4732 kościół katolicki
4733 4733 Cmentarz
4734 4734 ośrodek
4735 4735 łańcuch
4736 4736 węgiel drewny
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 kurczak
4740 4740 chińska
4741 4741 -----
4742 4742 chrześcijaństwo
4743 4743 -----
4744 4744 papierosy
4745 4745 miasto
4746 4746 cywilna
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 wspinaczka
4750 4750 -----
4751 4751 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4752 4752 zamknięty
4753 4753 -----
4754 4754 zamknięta droga
4755 4755 węgiel
4756 4756 bruk
4757 4757 zimne powietrze
4758 4758 zimna woda
4759 4759 -----
4760 4760 spalanie
4761 4761 -----
4762 4762 komunikacyjna
4763 4763 szuter
4764 4764 sprężone powietrze
4765 4765 beton
4766 4766 prezerwatywy
4767 4767 konfiguruj
4768 4768 Konfiguruje styl rysowania mapy
4769 4769 konflikt
4770 4770 iglasty
4771 4771 połaczenie
4772 4772 w budowie
4773 4773 sieć trakcyjna
4774 4774 pojemnik
4775 4775 -----
4776 4776 miedź
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 liczba
4780 4780 -----
4781 4781 krykiet
4782 4782 krykiet
4783 4783 krokiet
4784 4784 -----
4785 4785 klienci
4786 4786 -----
4787 4787 kolarstwo
4788 4788 tama z turbiną wodną
4789 4789 dane
4790 4790 liściasty
4791 4791 obiekt dedykowany
4792 4792 st° min'' (Morskie)
4793 4793 st° min'' sek"
4794 4794 usunięto
4795 4795 -----
4796 4796 dla dostaw
4797 4797 przestarzały
4798 4798 dla wyznaczonych pojazdów
4799 4799 dojazd do posesji
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 objazd
4803 4803 olej napędowy
4804 4804 diamenty
4805 4805 zablokowane
4806 4806 -----
4807 4807 Dok
4808 4808 nie istnieje
4809 4809 wyścigi psów
4810 4810 podwójny
4811 4811 na dół
4812 4812 zjazd
4813 4813 pobrany obszar
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 napoje
4817 4817 podjazd
4818 4818 -----
4819 4819 łatwa
4820 4820 -----
4821 4821 energia elektryczna
4822 4822 energia elektryczna
4823 4823 -----
4824 4824 elementy
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 jazda konna
4828 4828 -----
4829 4829 ewangelikalizm
4830 4830 parzyste
4831 4831 przykłady
4832 4832 doskonała
4833 4833 torby na odchody
4834 4834 -----
4835 4835 dla ekspertów
4836 4836 -----
4837 4837 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4838 4838 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4839 4839 -----
4840 4840 gospodarstwo
4841 4841 ogrodzenie
4842 4842 prom
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 znajdź w zaznaczeniu
4846 4846 -----
4847 4847 ryba z frytkami
4848 4848 rozszczepienie jądra atomowego
4849 4849 -----
4850 4850 jedzenie
4851 4851 piesza
4852 4852 -----
4853 4853 bród
4854 4854 las
4855 4855 leśna
4856 4856 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
4857 4857 odcinek docelowy
4858 4858 -----
4859 4859 francuska
4860 4860 od kafelka
4861 4861 z drogi
4862 4862 pełna
4863 4863 fuzja jądrowa
4864 4864 futbol gaelicki (irlandzki)
4865 4865 -----
4866 4866 garaże
4867 4867 gazowy
4868 4868 gazyfikacja
4869 4869 bęzyna
4870 4870 -----
4871 4871 geotermiczna
4872 4872 niemiecka
4873 4873 Lodowiec
4874 4874 złoto
4875 4875 +++++
4876 4876 pole golfowe
4877 4877 dobra
4878 4878 znacznik GPS
4879 4879 punkt GPS
4880 4880 1 stopnia
4881 4881 2 stopnia
4882 4882 3 stopnia
4883 4883 4 stopnia
4884 4884 5 stopnia
4885 4885 -----
4886 4886 trawa
4887 4887 kratka trawnikowa
4888 4888 żwir
4889 4889 grecka
4890 4890 zielony
4891 4891 Teren nie zabudowany
4892 4892 -----
4893 4893 grunt
4894 4894 -----
4895 4895 gimnastyka
4896 4896 połowiczna
4897 4897 punkt zatrzymania
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 zdrowie
4903 4903 ciepłowniczy
4904 4904 wrzosowisko
4905 4905 żywopłot
4906 4906 samochody ciężarowe
4907 4907 wyróżnienie
4908 4908 droga
4909 4909 Droga bez numeru referencyjnego
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 hinduizm
4914 4914 historia
4915 4915 tablica historyczna
4916 4916 hokej
4917 4917 tragiczna
4918 4918 jazda konna
4919 4919 wyścigi konne
4920 4920 -----
4921 4921 gorące powietrze
4922 4922 gorąca woda
4923 4923 +++++
4924 4924 dom
4925 4925 -----
4926 4926 +++++
4927 4927 -----
4928 4928 -----
4929 4929 wodna
4930 4930 lody
4931 4931 -----
4932 4932 ilmenit
4933 4933 przyciemnienia podkładu mapy
4934 4934 nieaktywne
4935 4935 -----
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 niekompletne
4939 4939 niekompletna droga
4940 4940 przybliż by zobaczyć więcej detali
4941 4941 niezależny
4942 4942 indyjska
4943 4943 wewnętrzny
4944 4944 Tteren przemysłowy
4945 4945 -----
4946 4946 Wewnętrzny segment
4947 4947 zintegrowano z głównym programem
4948 4948 średnia
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 rudy żelaza
4952 4952 wysepka
4953 4953 wydzielone pomieszczenie
4954 4954 włoska
4955 4955 dżinizm
4956 4956 japońska
4957 4957 świadkowie Jehowy
4958 4958 judaizm
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 +++++
4962 4962 +++++
4963 4963 -----
4964 4964 wysypisko smieci
4965 4965 zagospodarowanie przestrzenne
4966 4966 typ użytkowania ziemi {0}
4967 4967 droga
4968 4968 -----
4969 4969 -----
4970 4970 warstwa
4971 4971 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
4972 4972 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 ołów
4976 4976 w lewo
4977 4977 wypoczynek
4978 4978 typ wypoczynku {0}
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 wapień
4982 4982 limitowane
4983 4983 -----
4984 4984 strefa zamieszkania
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4988 4988 wczytywanie stylu ''{0}''...
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 zablokuj przewijanie
4992 4992 -----
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 -----
4996 4996 niska
4997 4997 luteranie
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 namorzyny
5001 5001 -----
5002 5002 ręcznie
5003 5003 -----
5004 5004 +++++
5005 5005 +++++
5006 5006 marsze
5007 5007 -----
5008 5008 max szer.
5009 5009 max dł.
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 -----
5016 5016 członek
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 +++++
5020 5020 metodyści
5021 5021 meksykańska
5022 5022 Teren wojskowy
5023 5023 min szer.
5024 5024 min dł.
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 brakujące obiekty:
5031 5031 błędnie wpisana nazwa klucza
5032 5032 mieszany
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 mormoni
5038 5038 sporty motorowe
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 -----
5042 5042 autostrada
5043 5043 ciąg pieszy
5044 5044 Błoto
5045 5045 różne sporty
5046 5046 wielopoziomowy
5047 5047 -----
5048 5048 +++++
5049 5049 islam
5050 5050 narodowa
5051 5051 naturalne
5052 5052 typ naturalny {0}
5053 5053 -----
5054 5054 tablica przyrodnicza
5055 5055 gazety
5056 5056 następny
5057 5057 nikiel
5058 5058 nie
5059 5059 brak opisu
5060 5060 -----
5061 5061 nie ma obsługi odczytu tego formatu
5062 5062 brak modyfikatora
5063 5063 zakaz skrętu w lewo
5064 5064 zakaz skrętu w prawo
5065 5065 zakaz jazdy prosto
5066 5066 zakaz zawracania
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 żadne
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 nie zostały usunięte
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
5077 5077 tablica informacyjna
5078 5078 dla początkujących
5079 5079 -----
5080 5080 jądrowa
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 -----
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 obserwacyjna
5095 5095 nieparzyste
5096 5096 -----
5097 5097 oficjalnie
5098 5098 naftowy
5099 5099 -----
5100 5100 stare szyny kolejowe
5101 5101 stare
5102 5102 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5103 5103 -----
5104 5104 nakaz skrętu w lewo
5105 5105 nakaz skrętu w prawo
5106 5106 nakaz jazdy prosto
5107 5107 otwarty
5108 5108 -----
5109 5109 pod prąd
5110 5110 droga pod prąd
5111 5111 ścieżka pod prąd
5112 5112 opcje
5113 5113 -----
5114 5114 kościół prawosławny
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 zewnętrzny
5118 5118 Zewnętrzny segment
5119 5119 poza pobranym obszarem
5120 5120 wysepka parkignowa
5121 5121 bilety parkingowe
5122 5122 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5123 5123 pyłu
5124 5124 pasażerowie
5125 5125 pasażerowie; pojazdy
5126 5126 utwardzona
5127 5127 kostka
5128 5128 Szczyt
5129 5129 kamienie
5130 5130 -----
5131 5131 -----
5132 5132 +++++
5133 5133 zielonoświątkowcy
5134 5134 -----
5135 5135 dopuszczalny
5136 5136 zdjęcia
5137 5137 fotowoltaiczna
5138 5138 nabrzeże
5139 5139 rurociąg
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 -----
5143 5143 -----
5144 5144 -----
5145 5145 -----
5146 5146 boisko
5147 5147 +++++
5148 5148 Miejsce
5149 5149 tablica botaniczna
5150 5150 plastik
5151 5151 -----
5152 5152 słup
5153 5153 polityczna
5154 5154 -----
5155 5155 energia
5156 5156 prezbiterianie
5157 5157 poprzedni
5158 5158 droga krajowa
5159 5159 droga krajowa - dojazd
5160 5160 droga prywatna
5161 5161 -----
5162 5162 proponowany
5163 5163 protestanci
5164 5164 -----
5165 5165 publiczny
5166 5166 transport publiczny
5167 5167 mapy komunikacji miejskiej
5168 5168 bilety komunikacji miejskiej
5169 5169 -----
5170 5170 elektrownia szczytowo-pompowa
5171 5171 pompowanie (np. woda geotermalna)
5172 5172 pyroliza
5173 5173 -----
5174 5174 poczwórny
5175 5175 kwakrzy
5176 5176 kamieniołom
5177 5177 sport rakietowy
5178 5178 -----
5179 5179 kolej
5180 5180 Teren kolejowy
5181 5181 -----
5182 5182 tory kolejowe
5183 5183 -----
5184 5184 -----
5185 5185 bystrze
5186 5186 szuwary
5187 5187 +++++
5188 5188 regionalna
5189 5189 wyrażenie regularne
5190 5190 Relacja bez typu
5191 5191 -----
5192 5192 Odśwież domyślne wpisy
5193 5193 załaduj ponownie z pliku wybrane style
5194 5194 zdalnie
5195 5195 usuń z zaznaczenia
5196 5196 zamień zaznaczenie
5197 5197 -----
5198 5198 zabudowa
5199 5199 restauracja bez nazwy
5200 5200 handel
5201 5201 w prawo
5202 5202 -----
5203 5203 koryto rzeczne
5204 5204 droga
5205 5205 rola
5206 5206 -----
5207 5207 -----
5208 5208 rondo
5209 5209 droga
5210 5210 odcinek trasy
5211 5211 -----
5212 5212 +++++
5213 5213 +++++
5214 5214 turbina wodna (bez spiętrzenia wody)
5215 5215 rutyl
5216 5216 -----
5217 5217 sól
5218 5218 słone bagna
5219 5219 piach
5220 5220 kanapki
5221 5221 skala
5222 5222 schemat
5223 5223 -----
5224 5224 -----
5225 5225 Zarośla
5226 5226 droga wojewódzka
5227 5227 -----
5228 5228 sejsmiczny
5229 5229 wybierz sport:
5230 5230 zaznaczony
5231 5231 zaznaczenie
5232 5232 -----
5233 5233 wydzielona przestrzeń
5234 5234 droga serwisowa
5235 5235 serwis
5236 5236 -----
5237 5237 ściekowy
5238 5238 współdzielone z transportem miejskim
5239 5239 współdzielone
5240 5240 -----
5241 5241 -----
5242 5242 szyici
5243 5243 strzelectwo
5244 5244 sklep
5245 5245 typ sklepu {0}
5246 5246 -----
5247 5247 bocznica
5248 5248 sikhizm
5249 5249 srebro
5250 5250 pojedynczy
5251 5251 -----
5252 5252 miejsce
5253 5253 jazda na deskorolce
5254 5254 łyżwiarstwo
5255 5255 narciarska
5256 5256 narciarstwo
5257 5257 -----
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 piłka nożna
5262 5262 słoneczna
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 spirytualizm
5266 5266 -----
5267 5267 Sport
5268 5268 typ sportu {0}
5269 5269 centrum sportowe
5270 5270 -----
5271 5271 odnoga
5272 5272 stadion
5273 5273 znaczki
5274 5274 -----
5275 5275 -----
5276 5276 para wodna
5277 5277 -----
5278 5278 kamień
5279 5279 strumień
5280 5280 -----
5281 5281 ulice
5282 5282 nazwa ulicy zawiera ss
5283 5283 ciąg
5284 5284 ciąg;ciąg;...
5285 5285 -----
5286 5286 metro
5287 5287 -----
5288 5288 sunnici
5289 5289 terenowy
5290 5290 +++++
5291 5291 bagno
5292 5292 słodycze
5293 5293 pływanie
5294 5294 basen
5295 5295 -----
5296 5296 -----
5297 5297 tenis stołowy
5298 5298 tampony
5299 5299 taoizm
5300 5300 doładowanie do telefonu
5301 5301 tymczasowy
5302 5302 Tymczasowy typ drogi
5303 5303 tenis
5304 5304 +++++
5305 5305 -----
5306 5306 droga powiatowa
5307 5307 tekst
5308 5308 tajska
5309 5309 podstawowy styl Potlatch 2
5310 5310 termiczna (np. kolektory słoneczne)
5311 5311 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
5312 5312 ta warstwa jest warstwą aktywną
5313 5313 -----
5314 5314 tereny zalewowe
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 cyna
5319 5319 -----
5320 5320 do drogi
5321 5321 -----
5322 5322 topograficzna
5323 5323 -----
5324 5324 turystyka
5325 5325 typ turystyki {0}
5326 5326 -----
5327 5327 zabawki
5328 5328 ścieżka
5329 5329 ścieżka i punkty
5330 5330 tylko ścieżki
5331 5331 -----
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 -----
5336 5336 sygnalizacja świetlna
5337 5337 -----
5338 5338 -----
5339 5339 tramwaj
5340 5340 -----
5341 5341 potrójny
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5345 5345 droga ekspresowa
5346 5346 droga ekspresowa - dojazd
5347 5347 -----
5348 5348 turecka
5349 5349 -----
5350 5350 rodzaj
5351 5351 droga gminna
5352 5352 niekontrolowane
5353 5353 podziemny
5354 5354 -----
5355 5355 unitarianizm
5356 5356 -----
5357 5357 nieznany
5358 5358 nieoznakowane
5359 5359 nieutwardzona
5360 5360 nieznana
5361 5361 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
5362 5362 -----
5363 5363 nieotagowany
5364 5364 nieotagowana droga
5365 5365 nieużywane
5366 5366 -----
5367 5367 -----
5368 5368 do góry
5369 5369 aż do kafelka
5370 5370 użycie
5371 5371 -----
5372 5372 -----
5373 5373 próżnia
5374 5374 błędy spradzania poprawności
5375 5375 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5376 5376 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5377 5377 pojazdy
5378 5378 wersja {0}
5379 5379 poprzez węzły lub drogi
5380 5380 Wiadukt
5381 5381 +++++
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 Wulkan
5385 5385 vouchery
5386 5386 ściana
5387 5387 -----
5388 5388 ścienny
5389 5389 -----
5390 5390 woda
5391 5391 poziom wody
5392 5392 -----
5393 5393 szlak wodny
5394 5394 typ drogi wodnej {0}
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 -----
5398 5398 droga jest połączona
5399 5399 droga jest połączona z kolejnym członkiem relacji
5400 5400 droga jest połączona z poprzednim członkiem relacji
5401 5401 droga nie jest połączona ani z poprzednim ani z następnym członkiem
5402 5402 tylko punkty
5403 5403 -----
5404 5404 -----
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 pogoda
5408 5408 -----
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 tablica o zwierzętach
5413 5413 wiatrowa
5414 5414 wydobywczy
5415 5415 przewodowy
5416 5416 bezprzewodowy
5417 5417 drewno
5418 5418 -----
5419 5419 -----
5420 5420 Błędny znacznik highway na węźle
5421 5421 +++++
5422 5422 dworzec przetokowy
5423 5423 tak
5424 5424 +++++
5425 5425 cynk
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 cyrkon
5429 5429 przybliż by załadować kafelki
5430 5430 przybliż by załadować więcej kafelek
5431 5431 zaratusztrianizm
5432 5432 {0} (Korsyka)
5433 5433 -----
5434 5434 {0} ({1} do {2} stopni)
5435 5435 -----
5436 5436 -----
5437 5437 {0} [niekompletny]
5438 5438 Obiekty na warstwie {0}:
5439 5439 {0} jest przestarzały
5440 5440 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5441 5441 -----
5442 5442 {0} metrów
5443 5443 -----
5444 5444 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5445 5445 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5446 5446 {0} km kw.
5447 5447 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5448 5448 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5449 5449 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5450 5450 +++++
5451 5451 -----
5452 5452 -----
5453 5453 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5454m 1 -----
5455m 2 ({0} zapytanie)
5456m 2 ({0} zapytania)
5457m 2 ({0} zapytań)
5458m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5459m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5460m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5461m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu jednej warstwy z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5462m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5463m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5464m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcie do ścieżki GPX.</html>
5465m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcia do ścieżki GPX.</html>
5466m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęć do ścieżki GPX.</html>
5467m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5468m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5469m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5470m 7 -----
5471m 8 -----
5472m 9 -----
5473m 10 -----
5474m 11 -----
5475m 12 -----
5476m 13 -----
5477m 14 -----
5478m 15 -----
5479m 16 -----
5480m 17 -----
5481m 18 -----
5482m 19 -----
5483m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5484m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5485m 20 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5486m 21 Dodano {0} obiekt
5487m 21 Dodano {0} obiekty
5488m 21 Dodano {0} obiektów
5489m 22 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5490m 22 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5491m 22 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5492m 23 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5493m 23 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5494m 23 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5495m 24 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5496m 24 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5497m 24 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5498m 25 Czy zmienić wartość?
5499m 25 Czy zmienić wartości?
5500m 25 Czy zmienić wartości?
5501m 26 Zmień {0} obiekt
5502m 26 Zmień {0} obiekty
5503m 26 Zmień {0} obiektów
5504m 27 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5505m 27 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5506m 27 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5507m 28 Konflikt podczas pobierania
5508m 28 Konflikty podczas pobierania
5509m 28 Konflikty podczas pobierania
5510m 29 Konflikt w danych
5511m 29 Konflikty w danych
5512m 29 Konflikty w danych
5513m 30 Usunięto {0} węzeł
5514m 30 Usunięto {0} węzły
5515m 30 Usunięto {0} węzłów
5516m 31 Usunięto {0} objekt
5517m 31 Usunięto {0} objekty
5518m 31 Usunięto {0} objektów
5519m 32 Usunięto {0} relację
5520m 32 Usunięto {0} relacje
5521m 32 Usunięto {0} relacji
5522m 33 Usunięto {0} drogę
5523m 33 Usunięto {0} drogi
5524m 33 Usunięto {0} dróg
5525m 34 Usuwanie {0} obiektu
5526m 34 Usuwanie {0} obiektów
5527m 34 Usuwanie {0} obiektów
5528m 35 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5529m 35 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5530m 35 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5531m 36 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5532m 36 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5533m 36 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5534m 37 -----
5535m 38 -----
5536m 39 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5537m 39 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5538m 39 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5539m 40 Wyczuję {0} obiekt z ''{1}''
5540m 40 Wyczuję {0} obiekty z ''{1}''
5541m 40 Wyczuję {0} obiektów z ''{1}''
5542m 41 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5543m 41 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5544m 41 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5545m 42 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5546m 42 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5547m 42 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5548m 43 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5549m 43 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5550m 43 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5551m 44 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5552m 44 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5553m 44 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5554m 45 Połączona wersja ({0} pozycja)
5555m 45 Połączona wersja ({0} pozycje)
5556m 45 Połączona wersja ({0} pozycji)
5557m 46 Przesunięto {0} węzeł
5558m 46 Przesunięto {0} węzły
5559m 46 Przesunięto {0} węzłów
5560m 47 Moja wersja ({0} pozycja)
5561m 47 Moja wersja ({0} pozycje)
5562m 47 Moja wersja ({0} pozycji)
5563m 48 Pobranie obiektu nie powiodło się
5564m 48 Pobranie obiektów nie powiodło się
5565m 48 Pobranie obiektów nie powiodło się
5566m 49 Obiekt usunięty
5567m 49 Obiekty usunięte
5568m 49 Obiektów usuniętych
5569m 50 Pobrany obiekt został usunięty.
5570m 50 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5571m 50 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5572m 51 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5573m 51 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5574m 51 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5575m 52 Otwieranie {0} pliku...
5576m 52 Otwieranie {0} plików...
5577m 52 Otwieranie {0} plików...
5578m 53 Wklejam {0} tag
5579m 53 Wklejam {0} tagi
5580m 53 Wklejam {0} tagi
5581m 54 -----
5582m 55 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5583m 55 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5584m 55 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5585m 56 Usunięto {0} obiekt
5586m 56 Usunięto {0} obiekty
5587m 56 Usunięto {0} obiektów
5588m 57 -----
5589m 58 Obrócono {0} węzeł
5590m 58 Obrócono {0} węzły
5591m 58 Obrócono {0} węzłów
5592m 59 Skalowanie {0} węzła
5593m 59 Skalowanie {0} węzłów
5594m 59 Skalowanie {0} węzłów
5595m 60 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5596m 60 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5597m 60 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5598m 61 Uproszczono {0} drogę
5599m 61 Uproszczono {0} drogi
5600m 61 Uproszczono {0} dróg
5601m 62 -----
5602m 63 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5603m 63 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5604m 63 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5605m 64 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5606m 64 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5607m 64 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5608m 65 -----
5609m 66 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5610m 66 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5611m 66 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5612m 67 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5613m 67 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5614m 67 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5615m 68 Ich wersja ({0} pozycja)
5616m 68 Ich wersja ({0} pozycje)
5617m 68 Ich wersja ({0} pozycji)
5618m 69 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5619m 69 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5620m 69 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5621m 70 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5622m 70 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5623m 70 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5624m 71 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5625m 71 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5626m 71 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5627m 72 -----
5628m 73 Wykryto {0} konflikt.
5629m 73 Wykryto {0} konflikty.
5630m 73 Wykryto {0} konfliktów.
5631m 74 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
5632m 74 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
5633m 74 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
5634m 75 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5635m 75 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5636m 75 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5637m 76 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5638m 76 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5639m 76 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5640m 77 Transformuj {0} węzeł
5641m 77 Transformuj {0} węzeły
5642m 77 Transformuj {0} węzełów
5643m 78 Przywróć {0} obiekt
5644m 78 Przywróć {0} obiekty
5645m 78 Przywróć {0} obiektów
5646m 79 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5647m 79 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5648m 79 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5649m 80 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5650m 80 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5651m 80 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5652m 81 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5653m 81 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5654m 81 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5655m 82 Przesyłanie {0} obieku...
5656m 82 Przesyłanie {0} obiektów...
5657m 82 Przesyłanie {0} obiektów...
5658m 83 -----
5659m 84 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
5660m 84 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5661m 84 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5662m 85 znacznik
5663m 85 znaczniki
5664m 85 znaczników
5665m 86 węzeł
5666m 86 węzły
5667m 86 węzłów
5668m 87 obiekt
5669m 87 obiekty
5670m 87 obiektów
5671m 88 relacja
5672m 88 relacje
5673m 88 relacji
5674m 89 do obiektu {0}
5675m 89 do obiektów {0}
5676m 89 do obiektów {0}
5677m 90 droga
5678m 90 drogi
5679m 90 dróg
5680m 91 {0} Autor
5681m 91 {0} Autorzy
5682m 91 {0} Autorów
5683m 92 -----
5684m 93 {0} składa się z {1} markera
5685m 93 {0} składa się z {1} markerów
5686m 93 {0} składa się z {1} markerów
5687m 94 -----
5688m 95 Wczytano {0} obraz.
5689m 95 Wczytano {0} obrazy.
5690m 95 Wczytano {0} obrazów.
5691m 96 {0} element
5692m 96 {0} elementy
5693m 96 {0} elementów
5694m 97 {0} węzeł
5695m 97 {0} węzły
5696m 97 {0} węzłów
5697m 98 {0} obiekt do dodania:
5698m 98 {0} obiekty do dodania:
5699m 98 {0} obiektów do dodania:
5700m 99 {0} obiekt do usunięcia:
5701m 99 {0} obiekty do usunięcia:
5702m 99 {0} obiektów do usunięcia:
5703m 100 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5704m 100 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5705m 100 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5706m 101 -----
5707m 102 {0} relacja
5708m 102 {0} relacje
5709m 102 {0} relacji
5710m 103 {0} trasa,
5711m 103 {0} trasy,
5712m 103 {0} tras,
5713m 104 -----
5714m 105 {0} ścieżka
5715m 105 {0} ścieżki
5716m 105 {0} ścieżki
5717m 106 {0} ślad,
5718m 106 {0} ślady,
5719m 106 {0} śladów,
5720m 107 {0} posiadał tagi GPS.
5721m 107 {0} posiadały tagi GPS.
5722m 107 {0} posiadało tagi GPS.
5723m 108 {0} droga
5724m 108 {0} drogi
5725m 108 {0} dróg
5726m 109 {0} punkt
5727m 109 {0} punkty
5728m 109 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.