source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4757

Last change on this file since 4757 was 4757, checked in by stoecker, 12 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 147.4 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 -----
6 6 lub
7 7 Liczba obiektów
8 8 % na wschód:
9 9 % na północ:
10 10 (liczba zapytań nieznana)
11 11 (1 zapytanie)
12 12 (Kod={0})
13 13 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
14 14 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
15 15 -----
16 16 (Adres URL był:
17 17 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
18 18 -----
19 19 (ponad 20m)
20 20 (brak obiektu)
21 21 (brak)
22 22 (do 20m)
23 23 (do 5m)
24 24 (użyj przesunięcia podanego przez server)
25 25 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
26 26 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
27 27 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
28 28 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
29 29 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
30 30 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
31 31 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
32 32 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
33 33 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
34 34 * Jeden węzęł z tagami lub
35 35 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
36 36 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
37 37 +++++
38 38 +++++
39 39 ...możliwe inne rodzaje transportu
40 40 ... odwołuje się do relacji
41 41 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
42 42 -----
43 43 -----
44 44 +++++
45 45 Kręgle
46 46 +++++
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 +++++
54 54 +++++
55 55 -----
56 56 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
57 57 <Nie wczytano jeszcze ścieżek GPX>
58 58 <anonimowy>
59 59 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
60 60 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
61 61 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
62 62 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
63 63 -----
64 64 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
65 65 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
66 66 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
67 67 -----
68 68 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
69 69 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
70 70 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
71 71 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
72 72 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
73 73 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
74 74 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
75 75 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
76 76 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
77 77 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
78 78 -----
79 79 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
80 80 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
81 81 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
82 82 -----
83 83 -----
84 84 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
85 85 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
86 86 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
87 87 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
88 88 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
89 89 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
90 90 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
91 91 <dwukropek>
92 92 <różne>
93 93 <pusta>
94 94 <koniec pliku>
95 95 <równa się>
96 96 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
97 97 <h1>Grupy Modyfikatorów</h1>
98 98 <h2>Filtr aktywny</h2>
99 99 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
100 100 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
101 101 -----
102 102 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
103 103 <html><body>Proszę wprowadzić Klucz Dostępu OAuth, który ma prawo dostępu do serwera OSM ''{0}''.</body></html>
104 104 <html><h3>Usunąć plik {0} z dysku?<p>Zdjęcie będzie trwale utracone!</h3></html>
105 105 -----
106 106 -----
107 107 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
108 108 -----
109 109 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
110 110 -----
111 111 -----
112 112 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
113 113 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
114 114 -----
115 115 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
116 116 -----
117 117 -----
118 118 <html>Nie można otworzyć adresu URL ''{0}'' ze względu na brak dostępności pasującego zadania.</html>
119 119 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
120 120 <html>Nie można wysłać {0} obiektów w jednym zapytaniem ponieważ<br>maksymalny rozmiar zestawu zmian {1} na serwerze ''{2}'' został przekroczony.</html>
121 121 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
122 122 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
123 123 <html>Zamknięcie zestawu zmian <strong>{0}</strong> nie udało się <br>ponieważ zestaw ten już wcześniej został zamknięty.</html>
124 124 <html>Zamknięcie zestawu zmian <strong>{0}</strong> nie udało się<br> ponieważ został już zamknięty {1}.</html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
131 131 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
132 132 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
133 133 -----
134 134 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
135 135 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
136 136 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
137 137 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
138 138 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
139 139 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
140 140 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
141 141 <html>Wprowadź ręcznie Klucz Dostępu jeśli został wygenerowany i pobrany poza JOSM.</html>
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
150 150 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
151 151 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
152 152 <html>Nie udało się załadowanie listy źródeł szablonów z<br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
153 153 <html>Nie udało się wczytać listy źródeł stylu z <br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
163 163 <html>JOSM pomyślnie pobrał Klucz Dostępu. Możesz teraz go zaakceptować. JOSM będzie używał go w przyszłości w celu uwierzytelnienia i uzyskania praw do serwera OSM.<br><br>Klucz dostępu: </html>
164 164 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
165 165 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
166 166 <html>JOSM pomyślnie pobrał Żeton Żądania. JOSM teraz uruchomi stronę z logowanie użytkownika w zewnętrznej przeglądarce. Proszę zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła OSM, a następnie postępować według instrukcji w celu nadania praw dostępu dla Żetonu Żądania. Następnie trzeba powrócić do tego okienka i kliknąć <strong>{0}</strong><br><br>Jeśli uruchomienie zewnętrznej przeglądarki nie uda się, możesz skopiować następujący URL i wkleić go do paska adresu przeglądarki.</html>
167 167 -----
168 168 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
169 169 -----
170 170 <html>Zaznacz <strong>lokalnie usunięte obiekty</strong>, które mają być skasowane też na serwerze.</html>
171 171 <html>Zaznacz zmodyfikowane obiekty <strong>z obecnie wybranych</strong> by wysłać je do serwera.</html>
172 172 <html>Ani <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> nie są zaznaczone.<br>Proszę wybrać albo pobieranie danych OSM, albo śladów GPX, albo obie te opcje.</html>
173 173 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
174 174 <html>Proszę kliknąć na <strong>{0}</strong> aby pobrać Żeton Żądania OAuth z ''{1}''.</html>
175 175 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
176 176 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
177 177 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
178 178 -----
179 179 -----
180 180 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
181 181 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
182 182 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
183 183 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
184 184 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
185 185 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
186 186 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
187 187 <html>Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
188 188 <html>Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
189 189 <html>Uruchom w pełni automatyczną procedurę pobierania klucza dostępu z witryny OSM.<br>JOSM uzyskuje dostęp do witryny OSM w imieniu użytkownika JOSM i w pełni<br>automatycznie uwierzytelnia użytkownika i pobiera Klucz Dostępu.</html>
190 190 <html>Uruchom półautomatyczną procedurę pobierania Klucza Dostępu z witryny OSM.<br>JOSM wysyła standardowe zapytanie OAuth by dostać Żeton Żądania i <br>Klucz Dostępu. Następnie przenosi użytkownika do witryny OSM w zewnętrznej przeglądarce<br> by potwierdzić jego tożsamość i zaakceptować Żeton Żądania wcześniej wysłany przez JOSM.</html>
191 191 <html>Wybierz wszystkie ścieżki, które chcesz wyświetlić. Możesz zaznaczyć wiele ścieżek przeciągając myszkę lub użyć CTRL i kliknąć wybrane. Mapa zostanie na bieżąco uaktualniona w tle. Otwórz adresy URL poprzez podwójne kliknięcie.</html>
192 192 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
193 193 -----
194 194 -----
195 195 <html>Zaznacz by zapisać Klucz Dostępu w preferencjach JOSM.<br>Odznacz by używać Klucza Dostępu tylko w tej sesji JOSM.</html>
196 196 -----
197 197 <html>Krok 1/3: Pobranie Żetonu Żądania z OAuth</html>
198 198 <html>Krok 2/3: Uwierzytelnianie i pobieranie Klucza Dostępu</html>
199 199 <html>Krok 3/3: Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu</html>
200 200 -----
201 201 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
202 202 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
203 203 <html>Zrób zdjęcie swojemu odbiornikowi GPS gdy wyświetla on czas.<br>Wyświetl to zdjęcie tutaj.<br>Następnie po prostu ustaw czas według zdjęcia i wybierz strefę czasową<hr></html>
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Serwer OSM<br>''{0}''<br>zaraportował błąd wewnętrzny.<br>Najprawdopodobniej jest to problem tymczasowy. Spróbuj ponownie później.</html>
208 208 -----
209 209 -----
210 210 <html>Automatyczny proces pobierania Klucza Dostępu OAuth<br>z serwera OSM nie udał się.<br><br>Proszę spróbować ponownie lub wybrać inną rodzaj procesu uwierzytelniania,<br>np. półautomatyczny lub ręczny.</html>
211 211 -----
212 212 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
213 213 -----
214 214 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
215 215 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
216 216 <html>Dane do wysłania uczestniczą w konflikcie w warstwie ''{0}''.<br>Najpierw musisz rozstrzygnąć go.</html>
217 217 -----
218 218 <html>Relacja została zmodyfikowana.<br><br>Czy chcesz zapisać zmiany?</html>
219 219 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt..</html>
220 220 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt.<br>Wiadomość o błędzie (nieprzetłumaczona):<br>{0}</html>
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <html>Potrzeba <strong>wielu zestawów zmian</strong> by wysłać {0} obiektów. Którą strategię chcesz użyć?</html>
224 224 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
225 225 <html>Co najmniej jeden członek tej relacji wskazuje<br>na samą relację.<br>To tworzy cykliczną zależność i jest odradzane.<br>Co chcesz zrobić z tą cykliczną zależnością?</html>
226 226 <html>Nie zaznaczono obszaru do pobrania.</html>
227 227 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
228 228 <html>Ta relacja ma już jeden lub więcej członków wskazujących na<br>obiekt ''{0}''<br><br>Czy nadal chcesz dodać kolejnego członka relacji?</html>
229 229 -----
230 230 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu parsowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=400>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
231 231 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu tagowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
232 232 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako mapy jest uznawane za szkodliwe.<br>Jeśli chcesz wysłać ślady, zobacz tutaj:</html>
233 233 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer miał nowszą wersję jednego <br>z twoich węzłów, dróg lub relacji.<br><br>Kliknij <strong>{0}</strong> by synchronizować cały lokalny zbiór danych z serwerem.<br>Kliknij <strong>{1}</strong> by przerwać wysyłanie i kontynuować edycję.<br></html>
234 234 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
235 235 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ użyłeś <br>zestawu zmian {0}, który już został zamknięty o {1}.<br>Proszę wyślij zmiany ponownie używając nowego lub nadal otwartego zestawu zmian.</html>
236 236 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ próbowałeś usunąć węzeł {0} mimo, że nadal jest używany przez drogę {1}.<br><br>Kliknij <strong>{2}</strong> by pobrać wszystkie nadrzędne drogi węzła {0}.<br>Jeśli to konieczne, JOSM zaznaczy konflikty, które można będzie rozwiązać przy pomocy dialogu Rozwiązywania Konfliktów.</html>
237 237 -----
238 238 <html>Użyj zdjęcia dokładnego zegara,<br>np. pokazywanego przez odbiornik GPS</html>
239 239 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
240 240 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
241 241 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
242 242 <html>Próbujesz dodać relację do siebie samej.<br><br>To stworzy cykliczną zależność i dlatego jest odradzane.<br>Pomijam relację ''{0}''.</html>
243 243 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
244 244 -----
245 245 <html>Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu OAuth z witryny OSM. Kliknij <strong>{0}</strong> by go zaakceptować. JOSM użyje go w dalszej komunikacji by uzyskać dostęp do OSM API.</html>
246 246 -----
247 247 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
248 248 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
249 249 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 <nowy obiekt>
254 254 <nie>
255 255 <lub>
256 256 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
257 257 <p>Dodatkowo klawisze skrótów są aktywowane gdy akcje są przypisane po raz pierwszy do pozycji menu przycisku. Tak więc niektóre ze zmian mogą być aktywne nawet bez restartu --- ale też bez obsługi kolizji. To jeszcze jeden powód by wykonać <b>restart</b> JOSM po dokonaniu tutaj jakichkolwiek zmian.</p>
258 258 <p>Proszę zauważyć, ze klawisze skrótów są przypisywane do akcji podczas uruchamiania się JOSM. Tak więc wymagany jest <b>restart</b> programu JOSM by je zmodyfikować.</p>
259 259 <p>Ostatnia strona zawiera spis klawiszy modyfikujących, które JOSM automatycznie przypisze do skrótów. Dla każdej z czterech rodzajów skrótów są trzy alternatywy. JOSM sprawdzi te alternatywy we wskazanej kolejności przy rozwiązywaniu konfliktu. Jeśli wszystkie alternatywy dadzą w wyniku już zajęte skróty, to JOSM użyje zamiast nich jakiegoś losowo wybranego skrótu.</p>
260 260 -----
261 261 <p>Możesz zauważyć, że spis klawiszy na następnej stronie wymienia wszystkie klawisze ze wszystkich klawiatur znanych przez system Java, a nie tylko te, które istnieją na twojej klawiaturze. Proszę używaj jedynie wartości odpowiadających rzeczywistym klawiszom twojej klawiatury. Jeśli klawiatura nie ma klawisza ''Copy'' (na klawiaturach PC nie ma go, a na klawiaturach Sun są), wtedy nie używaj go. Wymienione są tez ''klawisze'' odpowiadające skrótom na twojej klawiaturze (np. '':''/dwukropek). Proszę ich także nie używać, a w zamian używać podstawowych klawiszy ('';''/średnik klawiaturze amerykańskiej, ''.''/kropka na niemieckiej itp). Nie przestrzegając tego ograniczenia można spowodować konflikty, gdyż nie ma sposobu by JOSM dowiedział się, że Ctrl+Shift+; i Ctrl+: są na amerykańskiej klawiaturze tym samym.</p>
262 262 <znak zapytania>
263 263 -----
264 264 <strong>Uwaga:</strong> JOSM zaloguje się <strong>tylko raz</strong> używając bezpiecznego połączenia.
265 265 -----
266 266 > dół
267 267 > góra
268 268 -----
269 269 -----
270 270 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
271 271 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
272 272 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
273 273 -----
274 274 Naruszenie możliwości API
275 275 Wersja API: {0}
276 276 +++++
277 277 Rozebrany tor
278 278 Przerwij
279 279 Anuluj scalanie
280 280 -----
281 281 -----
282 282 O programie
283 283 O JOSM...
284 284 Akceptuj
285 285 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
286 286 -----
287 287 Dostęp do drogi
288 288 Klucz Dostępu
289 289 Klucz dostępu:
290 290 Sekretny klucz dostępu:
291 291 URL dostępu klucza:
292 292 Zakwaterowanie
293 293 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
294 294 -----
295 295 Akcja
296 296 -----
297 297 -----
298 298 Aktywuj
299 299 Aktywuj zaznzczoną warstwę
300 300 -----
301 301 Aktywne style:
302 302 Aktywne style:
303 303 Dodaj
304 304 Dodaj URL podkładu mapy
305 305 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
306 306 Dodaj węzeł...
307 307 Dodaj właściwość
308 308 Dodaj obraz
309 309 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
310 310 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
311 311 Dodaj nową ścieżkę ikon
312 312 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
313 313 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
314 314 -----
315 315 Dodaj do listy nowe źródło.
316 316 Dodaj nowy styl poprzez podanie nazwy pliku lub URL
317 317 Dodaje nowy tag
318 318 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
319 319 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
320 320 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
321 321 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
322 322 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
323 323 Dodaj pusty tag
324 324 Dodaj informacje o autorze
325 325 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
326 326 -----
327 327 Dodaje filtr.
328 328 Dodaj warstwę zdjęć {0}
329 329 Dodaj węzeł
330 330 Dodaj węzeł do drogi
331 331 Dodaj węzeł do drogi i połącz
332 332 Dodano węzeł {0}
333 333 Dodano relację {0}
334 334 -----
335 335 Dodaj tagi
336 336 Dodaj tagi do wybranych obiektów
337 337 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
338 338 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
339 339 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
340 340 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
341 341 Dodaj do zaznaczenia
342 342 -----
343 343 -----
344 344 Czy dodać wartość?
345 345 Dodano drogę {0}
346 346 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
347 347 Interpolacja adresów
348 348 Adresy
349 349 -----
350 350 -----
351 351 -----
352 352 -----
353 353 Sztolnia
354 354 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
355 355 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
356 356 Dopasuj położenie warstwy obrazu
357 357 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
358 358 -----
359 359 -----
360 360 Centrum administracyjne
361 361 Administracyjna
362 362 Poziom administracyjny
363 363 Zaawansowane
364 364 Zaawansowane parametry OAuth
365 365 Zaawansowane właściwości OAuth
366 366 Ustawienia zaawansowane
367 367 Szczegółowe informacje
368 368 Szczegółowe informacje (WWW)
369 369 Szczegółowe informacje o obiekcie
370 370 Koleje linowe
371 371 +++++
372 372 Rolnictwo
373 373 Lotnisko
374 374 Lotnisko
375 375 Sklep monopolowy
376 376 Wyrównaj węzły na kole
377 377 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
378 378 wszystkie
379 379 -----
380 380 Wszystkie formaty
381 381 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
382 382 Wszystkie punkty i segmenty ścieżki będą tego samego koloru. Można to zmodyfikować w Zarządcy Warstw.
383 383 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
384 384 -----
385 385 Wszystkie typy pojazdów
386 386 Ogródki działkowe
387 387 -----
388 388 Pozwól na pobieranie twoich prywatnych śladów GPS
389 389 Pozwól na odczyt twoich preferencji
390 390 Pozwól na wysyłaniu śladów GPS
391 391 Pozwól na wysyłanie map
392 392 Pozwól na zapis twoich preferencji
393 393 Dozwolony ruch:
394 394 Pozwala na otworzenie plików gpx/osm, które mają część wspólną z obecnie wyświetlanym obszarem.
395 395 Pozwala użytkownikom na anonimizowanie znaczników czasu i szybkie usunięcie części ogromnych śladów GPX.
396 396 -----
397 397 Pozwala na dodanie tagów do atrybutów wszystkich wybranych obiektów w danym obszarze na raz.
398 398 Pozwala na odfiltrowanie niepotrzebnych śladów GPS.
399 399 Pozwala na bezpośredni import do JOSM plików w różnych formatach.
400 400 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
401 401 -----
402 402 Kanał alfa
403 403 Chata alpejska
404 404 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
405 405 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
406 406 zmień także nazwę pliku
407 407 -----
408 408 -----
409 409 Futbol amerykański
410 410 Liczba kabli
411 411 Pojemność
412 412 Ilość stopni
413 413 Natężenie
414 414 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
415 415 Pusta wartość usunie znacznik.
416 416 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
417 417 Wystąpił błąd przy próbie dopasowania zdjęć do ścieżki GPX. Możesz ustawiając suwaki ręcznie dopasować zdjęcia.
418 418 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
419 419 -----
420 420 Adnotacja
421 421 -----
422 422 Zastosuj
423 423 Zastosuj zmiany
424 424 Zastosuj szablon
425 425 Zastosuj rozwiązanie
426 426 Zastosuj rolę
427 427 Zastosuj rolę:
428 428 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
429 429 Zastosuj rozwiązane konflikty
430 430 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
431 431 Zastosuj wybrane zmiany
432 432 -----
433 433 Przypisz tagi do zestawu zmian, do którego zmiany są wysyłane
434 434 Zastosuj zmiany
435 435 Zastosuj adres kafelka
436 436 Zastosuj zmiany i zamknij okno
437 437 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
438 438 Zastosować?
439 439 -----
440 440 +++++
441 441 Wykopalisko archeologiczne
442 442 Łucznictwo
443 443 Kontynuować?
444 444 obszar
445 445 Niezamknięty obszar
446 446 Tereny wokół miejsc
447 447 Obszary zawierają ten sam segment
448 448 Centrum kulturalne
449 449 Sztuka
450 450 Pytaj przed aktualizacją
451 451 -----
452 452 Skojarzone ulice
453 453 -----
454 454 -----
455 455 Lekkoatletyka
456 456 Uwaga: Używaj jedynie rzeczywistych klawiszy klawiatury!
457 457 Atrakcja
458 458 -----
459 459 Dźwięk
460 460 -----
461 461 Ustawienia audio
462 462 Markery audio z {0}
463 463 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
464 464 Etykietowanie punktów audio
465 465 +++++
466 466 Audioprzewodnik
467 467 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
468 468 Australijski football
469 469 Uwierzytelnij
470 470 Uwierzytelnij wprowadzoną nazwą użytkownika i hasłem.
471 471 -----
472 472 Uwierzytelnianie OSM przy pomocy API ''{0}'' nie powiodło się. Proszę wprowadź poprawną nazwę użytkownika i poprawne hasło.
473 473 -----
474 474 Uwierzytelniam sesję użytkownika ''{0}''
475 475 Uwierzytelnianie
476 476 Uwierzytelnienie nie powiodło się
477 477 Błąd uwierzytelniania
478 478 Autor
479 479 Autor: {0}
480 480 Autoryzacja nie powiodła się
481 481 Pozwól JOSM na dostęp do API OSM.
482 482 URL autoryzacji:
483 483 Autoryzuj
484 484 Uwierzytelniam Żeton Żądania OAuth ''{0}'' na witrynie OSM...
485 485 Uwierzytelniam żeton żądania ''{0}''...
486 486 Autorzy
487 487 Automatycznie
488 488 -----
489 489 Automatyczne ładowanie kafelek
490 490 Aktywne automatyczne zapisywanie
491 491 Częstość zapisywania (sekundy)
492 492 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
493 493 Domyślny zoom automatyczny:
494 494 -----
495 495 -----
496 496 Domyślne ładowanie kafelek:
497 497 Bankomat
498 498 Automatyczne pobieranie
499 499 Automatyczna korekcja tagów
500 500 -----
501 501 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
502 502 Dostępne
503 503 Wpisy dostępne domyślnie:
504 504 Dostępne szablony
505 505 Dostępne role
506 506 Dostępne style:
507 507 +++++
508 508 -----
509 509 +++++
510 510 Okno życia
511 511 Wstecz
512 512 Warunki korzystania z tła
513 513 Tło:
514 514 Oparcie
515 515 -----
516 516 Błędne żądanie
517 517 -----
518 518 Piekarnia
519 519 -----
520 520 +++++
521 521 +++++
522 522 -----
523 523 Przeszkody
524 524 +++++
525 525 Podstawowe
526 526 Zbiornik wodny
527 527 Koszykówka
528 528 baterie
529 529 Pole bitwy
530 530 -----
531 531 Zatoka
532 532 Plaża
533 533 Siatkówka plażowa
534 534 Radiolatarnia
535 535 Ławka
536 536 Sklep z napojami
537 537 Rowery
538 538 wynajem rowerów
539 539 naprawa rowerów
540 540 sprzedaż rowerów
541 541 mycie rowerów (za opłatą)
542 542 Ogródek piwny
543 543 Sklep rowerowy
544 544 +++++
545 545 Biodiesel
546 546 Pusta warstwa
547 547 Betonowy blok
548 548 Niebieski:
549 549 Zawartość
550 550 Stocznia
551 551 Słupek drogowy
552 552 Księgarnia
553 553 Nazwa zakładki
554 554 Zakładki
555 555 Przejście graniczne
556 556 Nazwa systematyczna
557 557 Bule
558 558 Granice
559 559 Granica
560 560 Kamień graniczny
561 561 Powielone węzły granic
562 562 Rodzaj granicy
563 563 Wybrany obszar
564 564 -----
565 565 Granice
566 566 Butik
567 567 Gra w kule
568 568 Marka
569 569 Most
570 570 -----
571 571 -----
572 572 Teren poprzemysłowy
573 573 Kozioł oporowy
574 574 Raporty o błędach
575 575 Budynek
576 576 Powielone węzły budynków
577 577 Budynek wewnątrz budynku.
578 578 Budowanie menu głównego
579 579 -----
580 580 -----
581 581 Autobus torowy
582 582 Peron autobusowy
583 583 Dworzec autobusowy
584 584 Przystanek autobusowy
585 585 -----
586 586 Rzeźnik
587 587 +++++
588 588 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
589 589 -----
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Kolej linowa
596 596 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
597 597 Kawiarnia
598 598 Przeliczam pobierany obszar
599 599 Przejdź do edytora relacji
600 600 Edytuj wybraną relację
601 601 -----
602 602 Kemping
603 603 Pole namiotowe
604 604 Wtyczka może być użyteczna przy poprawianiu dokładności istniejących dróg. Opiera się na pomyśle przyspieszenie edycji poprzez zastąpienie klikaniem zwykłego przeciągania i upuszczania węzłów.
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 Futbol kanadyjski
609 609 Kanał
610 610 Anuluj
611 611 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
612 612 Anuluj autentykację
613 613 Anuluj zamykanie zestawów zmian
614 614 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
615 615 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
616 616 Anuluj operację
617 617 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
618 618 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
619 619 Anuluj przesyłanie
620 620 Anuluj, kontynuuj edycję
621 621 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
622 622 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
623 623 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
624 624 -----
625 625 -----
626 626 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
627 627 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
628 628 -----
629 629 Nie można użyć odwzorowania "{0}"
630 630 -----
631 631 -----
632 632 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
633 633 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
634 634 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
635 635 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
636 636 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
637 637 -----
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
642 642 Kajakarstwo
643 643 puszki
644 644 Pojemność
645 645 Pojemność całkowita
646 646 Samochód
647 647 Dealer samochodowy
648 648 Kemping
649 649 Ładunek
650 650 Gotówka
651 651 Zamek
652 652 Przeszkoda dla bydła
653 653 Wejście do jaskini
654 654 Cmentarz
655 655 Wyśrodkuj widok
656 656 Wyciąg krzesełkowy
657 657 Chata górska
658 658 Zmień właściwości
659 659 Zmienić kierunek?
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 Zmień węzeł {0}
664 664 Zmień relację
665 665 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
666 666 Zmień relację {0}
667 667 Zmień rozdzielczość
668 668 -----
669 669 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
670 670 Zmień zaznaczenie
671 671 Zmień widziany obszar
672 672 Zmień drogę {0}
673 673 Zmieniono węzły {0}
674 674 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
675 675 ID zestawu zmian:
676 676 Menedżer zestawów zmian
677 677 Menedżer zestawów zmian
678 678 Zamknięto changeset
679 679 Komentarz zmian:
680 680 Spodziewane: ID grupy zmian
681 681 Numer zestawu zmian:
682 682 Informacje o zestawie zmian
683 683 Zestaw zmian jest pełny
684 684 Zestaw zmian {0}
685 685 Zestaw zmian:
686 686 Zestawy zmian
687 687 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
688 688 Stacja ładowania
689 689 Wyszukaj FIXME
690 690 Sprawdź na serwerze
691 691 Sprawdź klucze właściwości.
692 692 Sprawdź wartości właściwości.
693 693 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
694 694 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
695 695 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
696 696 Sprawdź i popraw przestarzałe tagi.
697 697 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
698 698 Sprawdza, że wszyscy użytkownicy tworzący lub modyfikujący dany obiekt zgodzili się na zmianę licencji.
699 699 Błędy sumy kontrolnej: {0}
700 700 Drogeria
701 701 +++++
702 702 Relacje podrzędne
703 703 Komin
704 704 chiński
705 705 Wybierz
706 706 Wybierz kolor
707 707 Wybierz kolor dla {0}
708 708 Wybierz jedną z gotowych licencji
709 709 Wybierz wartość
710 710 Wynierz typ obiektu OSM
711 711 Wybierz serwer do wyszukiwania:
712 712 Wybierz widoczne ścieżki
713 713 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
714 714 Kościół
715 715 Kino
716 716 +++++
717 717 Miasto
718 718 Granica miasta
719 719 Mury miejskie
720 720 Nazwa miejscowości
721 721 Cywilna
722 722 Typ Klasy
723 723 Wyczyść
724 724 Czyści bufor operacji do wycofania.
725 725 Wyszyść pole tekstowe
726 726 Czyści listę ostatnio otwartych plików
727 727 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
728 728 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
729 729 -----
730 730 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
731 731 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
732 732 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
733 733 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
734 734 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
735 735 Kliknij aby przerwać wysyłanie
736 736 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
737 737 Kliknij aby przerwać trwającą operację
738 738 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
739 739 Kliknij aby zamknąć
740 740 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
741 741 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
742 742 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
743 743 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
744 744 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
745 745 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
746 746 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
747 747 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
748 748 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
749 749 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
750 750 Kliknij by odrzuć zmiany i zamknąć edytor relacji
751 751 Kliknij by pobrać wszystkie nadrzędne drogi węzła {0}
752 752 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
753 753 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
754 754 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
755 755 Kliknij by przenieść się do formularza edycji praw dostępu na witrynie JOSM.
756 756 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
757 757 Kliknij by pobrać Żeton Żądania
758 758 -----
759 759 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
760 760 Kliknij by powrócić do edytora relacji i kontynuować edycję
761 761 -----
762 762 Kliknij by zapisać zmiany i zamknąć edytor
763 763 -----
764 764 Kliknij aby rozpocząć szukanie
765 765 -----
766 766 -----
767 767 Kliknij by przetestować Klucz Dostępu
768 768 -----
769 769 -----
770 770 Klif
771 771 Wspinaczka
772 772 Zegar
773 773 Zamknij
774 774 Zamknij mimo to
775 775 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
776 776 Zamknij zestawy zmian
777 777 Zamknij okno i porzuć pobieranie
778 778 Zamknij otwarte zestawy zmian
779 779 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
780 780 Zamknij okno
781 781 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
782 782 Zamknij okno i zaakceptuj Klucz Dostępu
783 783 Zamknij okno i anuluj uwierzytelnianie
784 784 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
785 785 Zamyka wybrane zestawy zmian
786 786 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
787 787 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
788 788 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
789 789 Zamknięte po -
790 790 Zamknięty
791 791 Zamknięty:
792 792 Opis
793 793 Opis
794 794 Zamyka otwarte zestawy zmian
795 795 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
796 796 Zamykanie zestawu zmian
797 797 Zamykam zestaw zmian {0}
798 798 Zamykanie zestawu zmian...
799 799 Odzież
800 800 Wybrzeże
801 801 Linie brzegowe
802 802 na monety
803 803 +++++
804 804 Kolor
805 805 Kolor (hex)
806 806 Nazwa Koloru:
807 807 Kolory
808 808 -----
809 809 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według dokładności pozycji (HDOP). Twoje urządzenie GPS musi zapisywać tą informację.
810 810 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według kierunku
811 811 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według ich znaczników czasu.
812 812 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według prędkości
813 813 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
814 814 Kolor
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 Połącz drogi
819 819 Łączy kilka dróg w jedną.
820 820 Połącz {0} dróg
821 821 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
822 822 Historia poleceń
823 823 Komentarz
824 824 Komentarz:
825 825 Obszar biur i usług
826 826 Miejsce publiczne
827 827 Ustawienia
828 828 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
829 829 -----
830 830 Centrum społeczne
831 831 Porównaj
832 832 Sklep komputerowy
833 833 Cukiernia
834 834 Konfiguracja stron wtyczek
835 835 Ustawienia zaawansowane
836 836 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
837 837 Konfiguruj strony...
838 838 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
839 839 Konfiguruj pasek narzędzi
840 840 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
841 841 Konfiguruj czy używać serwera proxy
842 842 Konfiguruj tożsamość użytkownika i sposób jej potwierdzania w serwerze OSM
843 843 Potwierdź czyszczenie
844 844 -----
845 845 Potwierdzaj ręcznie wszystkie akcje zdalnego sterowania
846 846 Potwierdź pustą rolę
847 847 Konflikt
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 -----
859 859 -----
860 860 -----
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
869 869 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
870 870 Konflikty
871 871 Wykryto konflikty
872 872 -----
873 873 Konflikty podczas łączenia elementów
874 874 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
875 875 -----
876 876 Konflikty: {0} nierozwiązanych
877 877 Połącz istniejący drogę z węzłem
878 878 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
879 879 Ustawienia połączenia
880 880 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
881 881 -----
882 882 W budowie
883 883 Budowa
884 884 Klucz odbiorcy:
885 885 Sekretny klucz odbiorcy:
886 886 Kontakt
887 887 Kontakt (nowy schemat)
888 888 Kontakt:
889 889 Łączenie z serwerem OSM...
890 890 Łączenie z serwerem...
891 891 Zawartość
892 892 Kontynent
893 893 Kontynuuj
894 894 Kontynuuj jak jest
895 895 Kontynuuj rozwiązywanie
896 896 Kontynuuj
897 897 Kontynuowanie przesyłania
898 898 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
899 899 Kontynuuj mimo to
900 900 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
901 901 Autorzy
902 902 Sklep osiedlowy
903 903 Konwertuj na warstwę GPX
904 904 Przekształć w warstwę danych
905 905 Przekonwertowany z: {0}
906 906 Współrzędne
907 907 -----
908 908 -----
909 909 Współrzędne:
910 910 -----
911 911 Kopiuj
912 912 Kopiuj współrzędne
913 913 Kopiuj Klucz/Wartość
914 914 Kopiuj Wartość
915 915 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
919 919 -----
920 920 -----
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Kopia warstwy {0}
924 924 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
925 925 Kopiuj klucze i wartości wszystkich tagów do schowka
926 926 Kopiuj klucz i wartość wybranego tagu do schowka
927 927 Kopiuj wartość wybranego tagu do schowka
928 928 -----
929 929 -----
930 930 -----
931 931 -----
932 932 Skopiuj do schowka i zamknij
933 933 Kopia nr {1} warstwy {0}
934 934 Prawa autorskie (URL)
935 935 Prawa autorskie - rok
936 936 Punkt ksero
937 937 -----
938 938 -----
939 939 -----
940 940 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
941 941 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
942 942 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
943 943 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
944 944 -----
945 945 Nie znaleziono typu elementu
946 946 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
947 947 Nie można zaimportować "{0}".
948 948 Nie można zaimportować plików.
949 949 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
950 950 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
951 951 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
952 952 -----
953 953 Nie można odczytać "{0}"
954 954 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania {0}
955 955 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
956 956 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}\nCzy chcesz go zatrzymać?
957 957 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
958 958 -----
959 959 Brak możliwości ściągnięcia listy otwartych zestawów zmian ponieważ<br>JOSM nie zna twojej tożsamości.<br>\r\nAlbo pracujesz anonimowo albo nie masz prawa poznać tożsamości<br> użytkownika, w imieniu którego pracujesz.
960 960 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
961 961 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
962 962 -----
963 963 Kraj
964 964 Kod kraju
965 965 Okręg
966 966 Sąd
967 967 -----
968 968 -----
969 969 Zakryte sztuczne jezioro
970 970 Dźwig
971 971 Utwórz okrąg
972 972 -----
973 973 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
974 974 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
975 975 -----
976 976 Tworzy nową warstwę mapy.
977 977 Tworzy nową relację
978 978 -----
979 979 -----
980 980 Tworzenie obszarów.
981 981 -----
982 982 Utwórz zakładkę
983 983 Twórz znaczniki przy czytaniu GPX
984 984 Utwórz wielokąt złożony
985 985 Tworzy wielokąt złożony
986 986 Utwórz nowy węzeł.
987 987 Utwórz nowe obiekty
988 988 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
989 989 Utworzono
990 990 Utworzony
991 991 Data utworzenia:
992 992 Stworzone przed -
993 993 Stworzony przez:
994 994 Utworzony:
995 995 -----
996 996 Tworzenie zestawu zmian...
997 997 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
998 998 na karty kredytowe
999 999 Krykiet
1000 1000 Krykiet - siatki
1001 1001 Krokiet
1002 1002 Przejazd na rowerze
1003 1003 Przejazd na koniu
1004 1004 Przejście przez tory
1005 1005 opiekun na przejściu dla pieszych
1006 1006 Przecinające się budynki
1007 1007 Rodzaj przejazdu
1008 1008 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1009 1009 -----
1010 1010 Przecinające się drogi
1011 1011 Przecinające się drogi
1012 1012 Kuchnia
1013 1013 Kultura
1014 1014 Bieżące zaznaczenie
1015 1015 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1016 1016 -----
1017 1017 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
1018 1018 Obecnie nie jest zaznaczony obszar do pobrania. Proszę najpierw zaznaczyć obszar
1019 1019 Sklep z zasłonami
1020 1020 -----
1021 1021 Link WMS
1022 1022 Dostosuj kolor
1023 1023 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1024 1024 Dostosuj rysowanie ścieżki
1025 1025 wykop
1026 1026 Przegroda dla rowerzystów
1027 1027 Pas dla rowerzystów
1028 1028 Ścieżka rowerowa
1029 1029 Ścieżka rowerowa (po lewej)
1030 1030 Ścieżka rowerowa (po prawej)
1031 1031 Zapętlone zależności między relacjami
1032 1032 kolarstwo
1033 1033 Zapętlone zależności.
1034 1034 Czechy CUZK:KM
1035 1035 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1036 1036 +++++
1037 1037 +++++
1038 1038 Tama
1039 1039 Błąd danych
1040 1040 Warstwa danych {0}
1041 1041 -----
1042 1042 Źródło i typ danych:
1043 1043 Źródła danych
1044 1044 Weryfikacja danych
1045 1045 -----
1046 1046 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1047 1047 Test zgodności zestawu danych
1048 1048 Data
1049 1049 Data:
1050 1050 Data:
1051 1051 na karty debetowe
1052 1052 Zdecyduj jak wysłać dane i który zestaw zmian użyć
1053 1053 Stopnie dziesiętne
1054 1054 Decyzja
1055 1055 -----
1056 1056 Zmniejsz
1057 1057 Ścieżka do jazdy konnej
1058 1058 Dedykowana ścieżka rowerowa
1059 1059 Ścieżka dla pieszych
1060 1060 Domyślny
1061 1061 Domyślny (ustalony automatycznie)
1062 1062 Wartość domyślna: {0}
1063 1063 Usuń
1064 1064 -----
1065 1065 Usuń plik z dysku
1066 1066 Tryb kasowania
1067 1067 Usuń właściwość
1068 1068 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1069 1069 Potwierdź usunięcie.
1070 1070 Usuń powielone relacje
1071 1071 Usuń powielone drogi
1072 1072 Usuwa filtr.
1073 1073 Usuń z relacji
1074 1074 Usuń plik ze zdjęciem z dysku
1075 1075 Usunąć niekompletnych członków?
1076 1076 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1077 1077 Usunięto węzeł {0}
1078 1078 Usuwanie węzłów lub dróg.
1079 1079 Usuwa obiekty
1080 1080 Usunięto relację {0}
1081 1081 -----
1082 1082 Kasuje relacje
1083 1083 Usuwa wybrane obiekty
1084 1084 Usuwa obecnie edytowaną relację
1085 1085 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1086 1086 Usuń zaznaczoną warstwę.
1087 1087 Usuwa zaznaczoną relację.
1088 1088 Usuń z listy wybrane źródło.
1089 1089 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1090 1090 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1091 1091 Usunięto drogę {0}
1092 1092 Usunięto
1093 1093 Usunięto "{0}"
1094 1094 Usunięte:
1095 1095 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1096 1096 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1097 1097 Usunięte lub przeniesione obiekty
1098 1098 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1099 1099 -----
1100 1100 Delikatesy
1101 1101 Wyznanie
1102 1102 Dentysta
1103 1103 Dom towarowy
1104 1104 Przestarzałe (aktualnie nie używane) tagi.
1105 1105 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1106 1106 Głębokość w metrach
1107 1107 Opis
1108 1108 Opis: {0}
1109 1109 -----
1110 1110 -----
1111 1111 Szczegółowość
1112 1112 Szczegóły
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 Średnica (w mm)
1116 1116 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1117 1117 Diesel (olej napędowy)
1118 1118 Ultimate Diesel (GTL)
1119 1119 Diesel dla ciężarówek
1120 1120 Poziom trudności
1121 1121 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1122 1122 Kierunek
1123 1123 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1124 1124 -----
1125 1125 Zablokuj
1126 1126 Zablokuj wtyczkę
1127 1127 Porzuć
1128 1128 Porzuć i wyjdź
1129 1129 Porzuć i wyjdź
1130 1130 realizacja recept
1131 1131 Wyświetlacz
1132 1132 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1133 1133 Ustawienia wyświetlania
1134 1134 -----
1135 1135 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1136 1136 Wyświetlaj przyciski w narzędziach z prawej strony okna tylko gdy myszka jest wewnątrz danego narzędzia
1137 1137 Wyświetlaj współrzędne jako
1138 1138 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1139 1139 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1140 1140 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1141 1141 -----
1142 1142 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1143 1143 Wyświetlaj menu "Audio"
1144 1144 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1145 1145 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1146 1146 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1147 1147 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1148 1148 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1149 1149 Wyświetla tagi zestawu zmian
1150 1150 -----
1151 1151 Rozmieść węzły
1152 1152 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1153 1153 nieczynna
1154 1154 Nieużywany tor
1155 1155 Rów
1156 1156 Porzuć zmiany
1157 1157 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1158 1158 Nie rysuj strzałek jeśli nie są one oddalone co najmniej tyle od siebie.
1159 1159 -----
1160 1160 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1161 1161 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1162 1162 Nic nie rób
1163 1163 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1164 1164 -----
1165 1165 Sklep dla majsterkowiczów
1166 1166 Dok
1167 1167 Lekarz
1168 1168 Wybieg dla psów
1169 1169 Wyścigi psów
1170 1170 Podwójny konflikt
1171 1171 W dół
1172 1172 Pobierz
1173 1173 Pobierz relacje podrzędne
1174 1174 Pobierz dane
1175 1175 -----
1176 1176 Pobierz dane.
1177 1177 Pobierz członków
1178 1178 Pobiera obiekt wg ID
1179 1179 Pobierz wtyczkę
1180 1180 Pobierz geopozycjonowany obraz
1181 1181 Pobierz wybrane relacje
1182 1182 Adres URL
1183 1183 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1184 1184 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1185 1185 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1186 1186 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1187 1187 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1188 1188 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1189 1189 Pobierz jako nową warstwę
1190 1190 Pobierz zawartość zestawu zmian
1191 1191 Pobierz zestawy zmian
1192 1192 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1193 1193 Pobierz zawartość
1194 1194 Pobiera dane
1195 1195 -----
1196 1196 -----
1197 1197 Pobierz wszystko pomiędzy:
1198 1198 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1199 1199 Pobierz z OSM...
1200 1200 Pobierz niekompletnych członków
1201 1201 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1202 1202 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1203 1203 Pobierz listę
1204 1204 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1205 1205 Pobierz członków
1206 1206 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1207 1207 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1208 1208 Pobierz w pobliżu:
1209 1209 Pobierz teraz
1210 1210 Pobierz obiekt
1211 1211 Pobierz obiekt…
1212 1212 Pobrane obiekty
1213 1213 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1214 1214 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1215 1215 Pobieranie listy wtyczek...
1216 1216 Pobierz wtyczki
1217 1217 Pobieranie przekierowanie do ''{0}''
1218 1218 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1219 1219 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1220 1220 -----
1221 1221 Pobierz obiekty należące do relacji
1222 1222 Pobieranie relacji
1223 1223 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1224 1224 Pobierz zaznaczone relacje
1225 1225 -----
1226 1226 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1227 1227 Pobierz ramkę granicy jako dane w formacie gps
1228 1228 Pobiera zawartość zestawu zmian
1229 1229 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1230 1230 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1231 1231 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1232 1232 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1233 1233 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z)
1234 1234 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z) jako dane w formacie gps
1235 1235 Pobierz widoczne kafle
1236 1236 Ściąga z openstreetmap.org twoje ślady GPX.
1237 1237 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1238 1238 Pobrane dane GPX
1239 1239 -----
1240 1240 Pobieracz:
1241 1241 Pobieranie danych GPS
1242 1242 Pobieranie danych OSM...
1243 1243 Pobieranie wtyczki {0}...
1244 1244 Pobieranie wiadomości dnia
1245 1245 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1246 1246 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1247 1247 Pobieranie zestawów zmian...
1248 1248 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1249 1249 Pobieranie danych
1250 1250 Pobieranie z serwera OSM...
1251 1251 Pobieranie historii...
1252 1252 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1253 1253 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1254 1254 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1255 1255 Pobieranie powiązanych relacji...
1256 1256 Pobieranie powiązanych dróg...
1257 1257 Pobieranie relacji {0}
1258 1258 Pobiera dane z OSM znajdujące się wzdłuż drogi.
1259 1259 Wyciąg orczykowy
1260 1260 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 Odpływ
1264 1264 Rysowanie
1265 1265 Rysuj strzałki kierunkowe
1266 1266 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP
1267 1267 Rysuj okręgi na postawie wartości HDOP.
1268 1268 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1269 1269 -----
1270 1270 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1271 1271 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1272 1272 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1273 1273 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1274 1274 Rysuj duże punkty GPS
1275 1275 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1276 1276 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1277 1277 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1278 1278 Tworzenie węzłów i dróg.
1279 1279 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1280 1280 Rysuj tylko kontury obszarów
1281 1281 Pokazuj linię pomocniczą za kursorem
1282 1282 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1283 1283 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1284 1284 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1285 1285 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1286 1286 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1287 1287 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1288 1288 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1289 1289 Szerokość rysowania linii GPX
1290 1290 Woda do picia
1291 1291 -----
1292 1292 Szkoła jazdy
1293 1293 Pralnia chemiczna
1294 1294 Rozmnóż w {0} węzłów
1295 1295 Powiel
1296 1296 Duplikuj warstwę
1297 1297 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1298 1298 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1299 1299 Powiela zaznaczone obiekty.
1300 1300 Skopiuj warstwę
1301 1301 Powielone węzły
1302 1302 Powielone węzły
1303 1303 Powielone relacje
1304 1304 Powielone relacje
1305 1305 Powielone węzły drogi
1306 1306 Powielone węzły drogi.
1307 1307 Powielone drogi
1308 1308 Powielone drogi
1309 1309 Ukrywaj przyciski w bocznym panelu
1310 1310 -----
1311 1311 +++++
1312 1312 E10 (bioetanol 10%)
1313 1313 E85 (bioetanol 85%)
1314 1314 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1315 1315 BŁĄD
1316 1316 -----
1317 1317 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1318 1318 -----
1319 1319 Wschód
1320 1320 -----
1321 1321 Edycja
1322 1322 Edycja kręgli
1323 1323 -----
1324 1324 Edycja informacji o adresach
1325 1325 Edycja interpolacji adresów
1326 1326 Edycja sztolni
1327 1327 Edycja granicy administracyjnej
1328 1328 Edycja lotniska
1329 1329 Edycja sklepu monopolowego
1330 1330 Edycja ogródków działkowych
1331 1331 Edycja chaty alpejskiej
1332 1332 Edycja futbolu amertkańskiego
1333 1333 Edycja wykopaliska archeologicznego
1334 1334 Edycja łucznictwa
1335 1335 Edycja centrum kulturalnego
1336 1336 Edycja obiektu sztuki
1337 1337 Edycja lekkoatletyki
1338 1338 Edycja atrakcji turystycznej
1339 1339 Edycja futbolu australijskiego
1340 1340 Edycja bankomatu
1341 1341 Edycja okna życia
1342 1342 Edycja piekarni
1343 1343 Edycja banku
1344 1344 Edycja baru
1345 1345 Edycja baseballu
1346 1346 Edycja zbiornika wodnego
1347 1347 Edycja koszykówki
1348 1348 Edycja pola bitwy
1349 1349 Edycja zatoki
1350 1350 Edycja plaży
1351 1351 Edycja siatkówki plażowej
1352 1352 Edycja radiolatarni
1353 1353 Edycja sklepu z napojami
1354 1354 Edycja parkingu dla rowerów
1355 1355 Edycja wypożyczalni rowerów
1356 1356 Edycja warsztatu rowerowego
1357 1357 Edycja ogródka piwnego
1358 1358 Edycja stoczni
1359 1359 Edycja słupka drogowego
1360 1360 Edycja księgarni
1361 1361 Edycja przejścia granicznego
1362 1362 Edycja boiska do gry w boule
1363 1363 Edycja granicy
1364 1364 Edycja kamienia granicznego
1365 1365 Edycja butiku
1366 1366 Edycja gry w kule
1367 1367 Edycja mostu
1368 1368 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1369 1369 Edycja terenu poprzemysłowego
1370 1370 -----
1371 1371 -----
1372 1372 Edycja autobusu torowego
1373 1373 Edycja peronu autobusowego
1374 1374 Edycja dworca autobusowego
1375 1375 Edycja przystanku autobusowego
1376 1376 Edycja sklepu mięsnego
1377 1377 Edycja kolei linowej
1378 1378 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1379 1379 Edycja kawiarni
1380 1380 Edycja pola namiotowego
1381 1381 Edycja futbolu kanadyjskiego
1382 1382 Edycja kanału
1383 1383 Edycja kajakarstwa
1384 1384 Edycja wypożyczalni samochodów
1385 1385 Edycja warsztatu samochodowego
1386 1386 Edycja punktu carsharingu
1387 1387 Edycja warsztatu samochodowego
1388 1388 Edycja myjni samochodowej
1389 1389 Edycja kempingu
1390 1390 Edycja zamku
1391 1391 Edycja przeszkody dla bydła
1392 1392 Edycja wejścia do jaskini
1393 1393 Edycja cmentarza
1394 1394 Edycja wyciągu krzesełkowego
1395 1395 Edycja chaty górskiej
1396 1396 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1397 1397 Edycja drogerii
1398 1398 Edycja komina
1399 1399 Edycja kina
1400 1400 Edycja miasta
1401 1401 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1402 1402 Edycja granicy cywilnej
1403 1403 Edycja klifu
1404 1404 Edycja wspinaczki
1405 1405 Edycja zegaru
1406 1406 Edycja sklepu odzieżowego
1407 1407 Edycja zbiornika gazu
1408 1408 Edycja college’u
1409 1409 Edycja obszaru biur i usług
1410 1410 Edycja miejsca publicznego
1411 1411 Edycja sklepu komputerowego
1412 1412 Edycja cukierni
1413 1413 Edycja terenu budowy
1414 1414 Edycja kontaktu
1415 1415 -----
1416 1416 Edycja kontynentu
1417 1417 Edycja sklepu osiedlowego
1418 1418 Edycja punktu ksero
1419 1419 Edycja kraju
1420 1420 Edycja okręgu / hrabstwa
1421 1421 Edycja siedziby sądu
1422 1422 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1423 1423 Edycja dźwigu
1424 1424 Edycja krykietu
1425 1425 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1426 1426 Edycja miejsca do gry w krokieta
1427 1427 Edycja przejścia dla pieszych
1428 1428 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1429 1429 Edycja pasa dla rowerzystów
1430 1430 Edycja ścieżki rowerowej
1431 1431 Edycja jazdy na rowerze
1432 1432 Edycja tamy
1433 1433 Edycja sklepu z delikatesami
1434 1434 Edycja dentysty
1435 1435 Edycja domu towarowego
1436 1436 -----
1437 1437 -----
1438 1438 Edycja opuszczonych torów
1439 1439 Edytuj rów
1440 1440 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1441 1441 Edycja doku
1442 1442 Edycja lekarza
1443 1443 Edycja wybiegu dla psów
1444 1444 Edycja wyścigów psów
1445 1445 Edycja wyciągu orczykowego
1446 1446 Edycja odpływu
1447 1447 Edycja punktu z wodą pitną
1448 1448 Edycja szkoły jazdy
1449 1449 Edycja palni chemicznej
1450 1450 Edycja sklepu elektronicznego
1451 1451 Edycja ambasady
1452 1452 -----
1453 1453 -----
1454 1454 Edycja wejścia
1455 1455 Edycja jeździectwa
1456 1456 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1457 1457 Edycja fabryki
1458 1458 Edycja gruntów rolnych
1459 1459 Edycja zagrody
1460 1460 Edycja restauracji fast-food
1461 1461 Edycji hali górskiej
1462 1462 Edycja trasy promu
1463 1463 Edycja terminalu promowego
1464 1464 Edycja hydrantu
1465 1465 Edycja straży pożarnej
1466 1466 Edycja miejsca do wędkowania
1467 1467 Edycja schodów
1468 1468 Edycja kwiaciarni
1469 1469 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1470 1470 Edycja ścieżki dla pieszych
1471 1471 Edycja brodu
1472 1472 Edycja lasu
1473 1473 Edycja fontanny
1474 1474 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1475 1475 Edycja stacji benzynowej
1476 1476 Edycja sklepu meblowego
1477 1477 Edycja futbolu gaelickiego
1478 1478 Edycja obszaru garaży
1479 1479 Edycja ogrodu
1480 1480 Edycja centrum ogrodniczego
1481 1481 Edycja zbiornika gazu
1482 1482 Edycja bramy
1483 1483 Edycja lodowca
1484 1484 Edycja golfu
1485 1485 Edycja pola golfowego
1486 1486 -----
1487 1487 Edycja trawnika
1488 1488 Edycja cmentarza przykościelnego
1489 1489 Edycja terenu pod zabudowę
1490 1490 Edycja sklepu warzywnego
1491 1491 Edycja szklarni ogrodniczej
1492 1492 Edycja ostrogi regulacyjnej
1493 1493 Edycja kwatery turystycznej
1494 1494 Edycja gimnastyki
1495 1495 Edycja salonu fryzjerskiego
1496 1496 Edycja przystanku kolejowego
1497 1497 Edycja przysiółka
1498 1498 -----
1499 1499 Edycja sklepu z narzędziami
1500 1500 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1501 1501 Edycja wrzosowiska
1502 1502 Edycja lądowiska dla helikopterów
1503 1503 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1504 1504 Edytuj drogę
1505 1505 Edycja drogi w budowie
1506 1506 Edycja miejsca do gry w hokeja
1507 1507 Edycja wyścigów konnych
1508 1508 Edycja szpitala
1509 1509 Edycja hostelu
1510 1510 Edycja hotelu
1511 1511 Edycja ambony strzelniczej
1512 1512 Edycja obszar przemysłowego
1513 1513 Edycja wyspy
1514 1514 Edycja wysepki
1515 1515 -----
1516 1516 -----
1517 1517 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1518 1518 Edycja jubilera
1519 1519 Edycja skrzyżowania
1520 1520 Edycja kartingu
1521 1521 Edycja przedszkola
1522 1522 Edycja kiosku
1523 1523 -----
1524 1524 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1525 1525 Edycja lądu
1526 1526 Edycja wysypiska śmieci
1527 1527 Edycja pralni samoobsługowej
1528 1528 Edycja biblioteki
1529 1529 Edycja szlabanu
1530 1530 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1531 1531 Edycja latarni morskiej
1532 1532 Edycja strefy zamieszkania
1533 1533 Edycja okolicy
1534 1534 -----
1535 1535 Edycja centrum handlowego
1536 1536 Edycja mariny
1537 1537 Edycja placu targowego
1538 1538 Edycja łąki
1539 1539 Edycja stacji pomiaru
1540 1540 Edycja miejsca pamięci
1541 1541 Edycja obszaru wojskowego
1542 1542 Edycja szybu
1543 1543 Edycja minigolfa
1544 1544 -----
1545 1545 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1546 1546 Edycja lotniska dla modeli
1547 1547 Edycja kantoru
1548 1548 Edycja toru jednoszynowego
1549 1549 Edycja pomnika
1550 1550 Edycja motelu
1551 1551 Edycja motocrossu
1552 1552 Edycja parkingu dla motocykli
1553 1553 Edycja sportów motorowych
1554 1554 Edycja autostrady
1555 1555 Edycja skrzyżowania autostrad
1556 1556 Edycja dojazdu do autostrady
1557 1557 Edycja przełęczy
1558 1558 Edycja błot
1559 1559 Edycja różnych sportów
1560 1560 Edycja multipolygonu
1561 1561 Edycja muzeum
1562 1562 Edycja sklepu z instrumentami
1563 1563 Edycja toru kolei wąskotorowej
1564 1564 Edycja granicy narodowej
1565 1565 Edycja granicy parku narodowego
1566 1566 Edycja rezerwatu przyrody
1567 1567 Edycja klubu nocnego
1568 1568 Edycja domu opieki
1569 1569 Edycja optyka
1570 1570 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1571 1571 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1572 1572 Edycja sklepu z farbami
1573 1573 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1574 1574 Edycja parku
1575 1575 Edycja parkingu
1576 1576 Edycja uliczki parkingowej
1577 1577 -----
1578 1578 -----
1579 1579 Edycja zatoki
1580 1580 Edycja ścieżki
1581 1581 Edycja wzgórza
1582 1582 Edycja ciągu pieszego
1583 1583 Edycja miejsca do gry w pelotę
1584 1584 Edycja apteki
1585 1585 Edycja miejsca na piknik
1586 1586 Edycja molo
1587 1587 Edycja rurociągu
1588 1588 Edycja boiska
1589 1589 Edycja miejsca kultu religijnego
1590 1590 -----
1591 1591 Edycja placu zabaw
1592 1592 Edycja posterunku policji
1593 1593 Edycja granicy politycznej
1594 1594 Edycja urzędu pocztowego
1595 1595 Edycja elektowni
1596 1596 Edycja linii elektrycznej
1597 1597 Edycja słupa
1598 1598 Edycja rozdzielni elektrycznej
1599 1599 Edycja stacji transformatorowej
1600 1600 Edycja słupa wysokiego napięcia
1601 1601 Edycja kolei retro
1602 1602 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1603 1603 Edycja drogi krajowej
1604 1604 Edycja więzienia
1605 1605 Edytuj Właściwości
1606 1606 Edycja pubu
1607 1607 Edycja budynku użyteczności publicznej
1608 1608 -----
1609 1609 Edycja komieniołomu
1610 1610 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1611 1611 Edycja toru wyścigowego
1612 1612 -----
1613 1613 Edycja toru
1614 1614 Edycja obszaru kolejowego
1615 1615 Edycja peronu kolejowego
1616 1616 Edycja terenu rekreacyjnego
1617 1617 Edycja punktu zbiórki odpadów
1618 1618 Edycja regionu
1619 1619 Edycja sztucznego jeziora
1620 1620 -----
1621 1621 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1622 1622 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1623 1623 Edycja miejsca odpoczynku
1624 1624 Edycja restauracji
1625 1625 Edycja obszaru handlowego
1626 1626 Edycja rzeki
1627 1627 Edycja koryta rzecznego
1628 1628 Edycja ograniczeń na drodze
1629 1629 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1630 1630 -----
1631 1631 Edytuj trasę
1632 1632 -----
1633 1633 Edycja rugby league
1634 1634 Edycja rugby union
1635 1635 Edycja ruin
1636 1636 Edycja pasa startowego
1637 1637 -----
1638 1638 Edycja bramy warownej
1639 1639 Edycja sauny
1640 1640 Edycja szkoły
1641 1641 Edycja rumowiska
1642 1642 Edycja buszu
1643 1643 Edycja sklepu rybnego
1644 1644 Edycja drogi wojewódzkiej
1645 1645 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1646 1646 Edycja drogi serwisowej
1647 1647 Edycja schronienia
1648 1648 Edycja sklepu obuwniczego
1649 1649 Edycja strzelectwa
1650 1650 Edycja sklepu motocyklowego
1651 1651 Edycja skrótów
1652 1652 -----
1653 1653 Edycja jazdy na deskorolce
1654 1654 Edycja łyżwiarstwa
1655 1655 Edycja narciarstwa
1656 1656 Edycja pochylni
1657 1657 Edycja piłki nożnej
1658 1658 Edycja kolczatki
1659 1659 Edycja centrum sportowego
1660 1660 Edycja sklepu sportowego
1661 1661 Edycja żródła
1662 1662 Edycja stadionu
1663 1663 Edycja stanu
1664 1664 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1665 1665 Edycja przełazu
1666 1666 Edycja strumienia
1667 1667 -----
1668 1668 Edycja latarni ulicznej
1669 1669 Edycja studia nagrań
1670 1670 Edycja dzielnicy
1671 1671 Edycja toru metra
1672 1672 Edycja wejścia do metra
1673 1673 Edycja supermarketu
1674 1674 Edycja kamery do monitoringu
1675 1675 Edycja punktu geodezyjnego
1676 1676 Edycja pływania
1677 1677 -----
1678 1678 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1679 1679 Edycja krawca
1680 1680 Edycja postoju taksówek
1681 1681 Edycja drogi kołowania
1682 1682 Edycja telefonu
1683 1683 Edycja miejsca do gry w tenisa
1684 1684 Edycja terminalu
1685 1685 Edycja bramy terminalu
1686 1686 Edycja drogi powiatowej
1687 1687 Edycja teatru
1688 1688 Edycja parku rozrywki
1689 1689 Edycja punktu poboru opłat
1690 1690 Edycja wieży
1691 1691 Edycja miejscowości
1692 1692 Edycja ratusza
1693 1693 Edycja sklepu z zabawkami
1694 1694 Edycja drogi gruntowej
1695 1695 Edycja środka uspokojenia ruchu
1696 1696 Edycja torów tramwajowych
1697 1697 Edycja przystanku tramwajowego
1698 1698 Edycja biura podróży
1699 1699 Edycja drzewa
1700 1700 Edycja drogi ekspresowej
1701 1701 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1702 1702 Edycja tunelu
1703 1703 Edycja ograniczenia skrętu
1704 1704 Edycja kołowrotka
1705 1705 Edycja sklepu z oponami
1706 1706 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1707 1707 Edycja uniwersytetu
1708 1708 Edycja sklepu z odkurzaczami
1709 1709 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1710 1710 Edycja automatu sprzedającego
1711 1711 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1712 1712 Edycja wypożyczalni wideo
1713 1713 Edycja punktu widokowego
1714 1714 Edycja wsi
1715 1715 Edycja zieleni miejskiej
1716 1716 Edycja winnicy
1717 1717 Edycja wulkanu
1718 1718 Edycja siatkówki
1719 1719 Edycja kosza na śmieci
1720 1720 Edycja oczyszczalni ścieków
1721 1721 Edycja zbiornika wodnego
1722 1722 Edycja parku wodnego
1723 1723 Edycja wieży ciśnień
1724 1724 Edycja studni
1725 1725 Edycja filtrów
1726 1726 Edycja wodospadu
1727 1727 Edycja młynu wodnego
1728 1728 -----
1729 1729 Edycja krzyża przydrożnego
1730 1730 Edycja kapliczki
1731 1731 Edycja jazu
1732 1732 Edycja mokradła
1733 1733 Edycja wiatraka
1734 1734 Edycja lasu pierwotnego
1735 1735 Edycja zakładu produkcyjnego
1736 1736 Edycja zoo
1737 1737 Edycja skojarzonych ulic
1738 1738 Edytuje filtr.
1739 1739 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1740 1740 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1741 1741 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1742 1742 Edycja sieci trasy
1743 1743 -----
1744 1744 Edytuje tę stronę pomocy
1745 1745 Edytuj wybraną relację
1746 1746 -----
1747 1747 Edytuj nazwę pliku lub URL wybranych aktywnych styli
1748 1748 Edytuj relację wskazywaną przez wybranego członka relacji
1749 1749 -----
1750 1750 Edytuj wybraną ścieżkę ikon
1751 1751 Edytuj wybrane źródło.
1752 1752 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1753 1753 Edycja: {0}
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 Edukacja
1757 1757 Elektryfikacja
1758 1758 Elektronika
1759 1759 na karty chipowe
1760 1760 Sklep elektroniczny
1761 1761 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1762 1762 Wysokość
1763 1763 Adres e-mail
1764 1764 nasyp
1765 1765 Ambasada
1766 1766 -----
1767 1767 Telefon alarmowy
1768 1768 Samochody uprzywilejowane
1769 1769 Pusty dokument
1770 1770 Pusta rola
1771 1771 Puste drogi
1772 1772 Pozwól na wbudowane domyślne ikony
1773 1773 Zastosuj filtr
1774 1774 -----
1775 1775 Włącz zdalne sterowanie
1776 1776 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1777 1777 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1781 1781 Wprowadź URL
1782 1782 Podaj adres z którego pobrać dane:
1783 1783 Wprowadź ID zestawu zmian
1784 1784 Wprowadź nazwę miejsca do odnalezienia
1785 1785 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1786 1786 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1787 1787 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1788 1788 Wpisz szukane wyrażenie
1789 1789 Wprowadź ustawienia OAuth
1790 1790 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1791 1791 Wprowadź komentarz przesyłania
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1799 1799 Wprowadź Klucz Dostępu OAuth
1800 1800 -----
1801 1801 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1802 1802 Wejście
1803 1803 -----
1804 1804 Jeździectwo
1805 1805 Artykuły erotyczne
1806 1806 Błąd
1807 1807 -----
1808 1808 Błąd podczas wyświetlania adresu
1809 1809 Błąd podczas pobierania
1810 1810 Błąd w filtrze
1811 1811 -----
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1816 1816 Błąd podczas ładowania pliku
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 Błąd w pliku {0}
1821 1821 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1822 1822 Błąd odtwarzania dźwięku
1823 1823 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1824 1824 -----
1825 1825 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1826 1826 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1827 1827 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1831 1831 -----
1832 1832 Błąd podczas przetwarzania {0}
1833 1833 -----
1834 1834 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1835 1835 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1836 1836 -----
1837 1837 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1838 1838 -----
1839 1839 Błędy
1840 1840 Błędy w czasie pobierania
1841 1841 +++++
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 Przykłady
1847 1847 -----
1848 1848 Zakończ
1849 1849 Zamknij JOSM
1850 1850 Zakończ JOSM z zapisem. Niezapisane zmiany zostaną wysłane lub/i zapisane.
1851 1851 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1852 1852 Kończy pracę z programem.
1853 1853 -----
1854 1854 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 Tryb ekspercki
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 Eksportuj do pliku GPX
1861 1861 Eksportuj i zapisz
1862 1862 Opcje eksportu
1863 1863 Eksportuj dane do pliku GPX
1864 1864 Eksportuj do GPX...
1865 1865 -----
1866 1866 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1867 1867 Wytłocz
1868 1868 Wytłocz drogę
1869 1869 +++++
1870 1870 DO POPRAWKI
1871 1871 +++++
1872 1872 Fabryka
1873 1873 Usługi
1874 1874 Kolor przyciemnienia:
1875 1875 Siła przyciemnienia:
1876 1876 Nie powiodło się uwierzytelnienie użytkownika ''{0}'' z hasłem ''***'' jako użytkownika OAuth.
1877 1877 Nie udało się uwierzytelnić żądania OAuth ''{0}''
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 Nie można otworzyć adresu URL
1885 1885 -----
1886 1886 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
1901 1901 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
1902 1902 Grunty rolne
1903 1903 Zagroda
1904 1904 Fast food
1905 1905 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1906 1906 Szybkie rysowanie dróg myszką.
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 Numer faksu
1910 1910 Opłata
1911 1911 Hala górska
1912 1912 Ogrodzenie
1913 1913 Trasa promu
1914 1914 Terminal promowy
1915 1915 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1916 1916 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1917 1917 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1918 1918 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1919 1919 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1920 1920 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1921 1921 Plik
1922 1922 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1923 1923 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1924 1924 Błędny format pliku
1925 1925 Nazwa pliku:
1926 1926 Plik kopii zapasowej
1927 1927 Plik istnieje. Nadpisać?
1928 1928 -----
1929 1929 Nazwa pliku:
1930 1930 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1931 1931 -----
1932 1932 Plik: {0}
1933 1933 -----
1934 1934 Nazwa pliku
1935 1935 -----
1936 1936 Rodzaj pliku:
1937 1937 Rodzaj pliku:
1938 1938 Wypełnij jeden zestaw zmian i powróć do dialogu wysyłki.
1939 1939 Filtr
1940 1940 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1941 1941 Tryb filtru
1942 1942 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 W wygodny sposób znajduje i naprawia nieprawidłowe adresy.
1946 1946 Zakończ rysowanie.
1947 1947 Hydrant
1948 1948 Straż pożarna
1949 1949 Miejsce na ognisko
1950 1950 Miejsce do wędkowania
1951 1951 Napraw
1952 1952 Popraw właściwości
1953 1953 Popraw konflikty tagów
1954 1954 Popraw wybrany problem.
1955 1955 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
1956 1956 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1957 1957 Naprawianie błędów...
1958 1958 Maszt (dla flagi)
1959 1959 Kwiaciarnia
1960 1960 Wyczyść cache kafelek
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 Podążaj
1964 1964 Podążaj za linią
1965 1965 Znaleziono następujące problemy:
1966 1966 Żywność
1967 1967 Przestrzeń restauracyjna
1968 1968 Wyżywienie
1969 1969 Ruch pieszy
1970 1970 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1971 1971 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1972 1972 Wymuś linie jeśli nie zaimportowano segmentów
1973 1973 Bród
1974 1974 Las
1975 1975 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
1976 1976 -----
1977 1977 Znaleziono pusty plik w katalogu {0}\n
1978 1978 Znaleziono {0} pasujących.
1979 1979 Fontanna
1980 1980 Sklep z ramami do obrazów
1981 1981 -----
1982 1982 Zablokuj
1983 1983 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1984 1984 Częstotliwość (Hz)
1985 1985 -----
1986 1986 Z ...
1987 1987 Z relacji
1988 1988 Z adresu URL
1989 1989 Stacja benzynowa
1990 1990 Stacja benzynwa
1991 1991 Rodzaje paliwa:
1992 1992 -----
1993 1993 Widok pełnoekranowy
1994 1994 Automatyczna
1995 1995 Funkcja
1996 1996 Sklep meblowy
1997 1997 +++++
1998 1998 Streaf GK
1999 1999 Punkty GPS
2000 2000 Opis trasy GPS
2001 2001 Pliki GPX
2002 2002 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2003 2003 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2004 2004 Scieżka GPX:
2005 2005 -----
2006 2006 +++++
2007 2007 -----
2008 2008 +++++
2009 2009 Futbol gaelicki (irlandzki)
2010 2010 Garaże
2011 2011 Ogród
2012 2012 Centrum ogrodnicze
2013 2013 Zbiornik gazu
2014 2014 Brama
2015 2015 Rozstaw toru (mm)
2016 2016 Gauß-Krügera
2017 2017 Dostęp dla wszystkich typów
2018 2018 Dostęp dla wszystkich typów
2019 2019 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
2020 2020 Geografia
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 Geolokalizowane obrazy
2024 2024 -----
2025 2025 Pobierz Klucz Dostępu do ''{0}''
2026 2026 Lodowiec
2027 2027 szkło
2028 2028 Wróć do okna przesyłania
2029 2029 Powróć do kroku 1/3
2030 2030 Przejdź do wiki OSM by uzyskać pomoc na temat tagu (F1)
2031 2031 Idź do strony domowej pomocy JOSM
2032 2032 Przechodzi do następnej strony
2033 2033 Przechodzi do poprzedniej strony
2034 2034 +++++
2035 2035 Pole golfowe
2036 2036 -----
2037 2037 Czas GPS (odczytany ze zdjęcia):
2038 2038 Przyznane uprawnienia
2039 2039 Trawa
2040 2040 Cmentarz przykościelny
2041 2041 Zielony:
2042 2042 Teren pod zabudowę
2043 2043 Sklep warzywny
2044 2044 Szklarnia ogrodnicza
2045 2045 Kontener z piaskiem
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 Ostroga regulacyjna
2049 2049 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
2050 2050 Gwadelupa Ste-Anne 1948
2051 2051 Kwatera
2052 2052 Drogowskaz
2053 2053 +++++
2054 2054 Gujana RGFG95
2055 2055 Gimnastyka
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 Fryzjer
2061 2061 Przysiółek
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 +++++
2065 2065 Sklep z narzędziami
2066 2066 -----
2067 2067 Ma ogrzewanie?
2068 2068 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2069 2069 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2070 2070 Posiada klucz ''source''
2071 2071 Posiada klucz ''watch''
2072 2072 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2073 2073 Zdrowie
2074 2074 Aparaty słuchowe
2075 2075 Wrzosowisko
2076 2076 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2077 2077 Żywopłot
2078 2078 Wysokość
2079 2079 Wysokość (metry)
2080 2080 Lądowisko dla helikopterów
2081 2081 Pomoc
2082 2082 Pomoc: {0}
2083 2083 -----
2084 2084 Półkula
2085 2085 Ukryj
2086 2086 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2087 2087 Ukryj ten przycisk.
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 Sklep ze sprzętem hi-fi
2091 2091 Pojazdy z wieloma pasażerami
2092 2092 Droga
2093 2093 Powielone węzły ulic
2094 2094 Drogi
2095 2095 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2096 2096 -----
2097 2097 turystyka piesza
2098 2098 Miejsca historyczne
2099 2099 Historia
2100 2100 Historia (strona www)
2101 2101 Historia węzła {0}
2102 2102 Historia relacji {0}
2103 2103 Historia drogi {0}
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 Hokej
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Strona domowa
2110 2110 Konie
2111 2111 Wyścigi konne
2112 2112 Szpital
2113 2113 +++++
2114 2114 +++++
2115 2115 +++++
2116 2116 -----
2117 2117 Nazwa domu
2118 2118 Numer domu
2119 2119 Numer domu {0}
2120 2120 Numer domu {0} przy {1}
2121 2121 Dom {0}
2122 2122 -----
2123 2123 Ambona myśliwska
2124 2124 Jestem w strefie czasowej:
2125 2125 +++++
2126 2126 +++++
2127 2127 +++++
2128 2128 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2129 2129 ID bierzącego zestawu zmian musi być większe niż zero. Obecne ID to {0}.
2130 2130 +++++
2131 2131 -----
2132 2132 Błąd wejścia/wyjścia
2133 2133 Błąd wejścia/wyjścia
2134 2134 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2135 2135 +++++
2136 2136 -----
2137 2137 Ikona
2138 2138 Ścieżki ikon:
2139 2139 Ikona:
2140 2140 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2141 2141 Zignoruj
2142 2142 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2143 2143 Ignoruj je, pozostaw relację niezmienioną
2144 2144 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2145 2145 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2146 2146 Ignoruje przechwycony wyjątek ponieważ wysyłka została anulowana. Wyjątek to: {0}
2147 2147 Ignoruje elementy
2148 2148 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2149 2149 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2150 2150 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2151 2151 Nieprawidłowe dane
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 Nieprawidłowa wielkość fragmentu
2155 2155 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 Błędne wyrażenie "{0}"
2161 2161 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2165 2165 -----
2166 2166 Nielegalna numeryczna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''.
2167 2167 Niedozwolony obiekt z id=0
2168 2168 -----
2169 2169 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2175 2175 -----
2176 2176 Nielegalna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
2177 2177 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 Obraz
2184 2184 -----
2185 2185 Plik ze zdjęciem nie mógł być usunięty.
2186 2186 Podkłady mapy
2187 2187 -----
2188 2188 Właściwości podkładu
2189 2189 URL warstwy obrazu
2190 2190 URL podkładu (domyślne)
2191 2191 -----
2192 2192 Przesunięcie warstwy obrazu
2193 2193 Dostawcy zdjęć
2194 2194 zdjęć mających już tagi ({0}/{1})
2195 2195 zdjęć z pozycją geograficzną w danych exif ({0}/{1})
2196 2196 imperialny
2197 2197 -----
2198 2198 Importuj dźwięk
2199 2199 Importuje dane OSM w formacie PBF.
2200 2200 -----
2201 2201 Importuj dane z URL
2202 2202 Importuj obrazki
2203 2203 Import nie jest możliwy
2204 2204 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2205 2205 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 Nachylenie drogi
2211 2211 -----
2212 2212 Niekompletny opis <member> z ref=0
2213 2213 Niekompletna wysyłka lub/i zapis
2214 2214 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2215 2215 Nieprawidłowa ilość parametrów
2216 2216 Niepoprawny wzór
2217 2217 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2218 2218 Powiększ
2219 2219 +++++
2220 2220 Obszar przemysłowy
2221 2221 Informacje
2222 2222 Informacje
2223 2223 Tablica informacyjna
2224 2224 Informacja turystyczna
2225 2225 Terminal informacyjny
2226 2226 Informacje o warstwie
2227 2227 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2228 2228 Inicjalizacja
2229 2229 Inicjalizowanie OSM API
2230 2230 Inicjuję sesję na witrynie OSM...
2231 2231 Inicjalizowanie stylów map
2232 2232 Inicjalizuję węzły do pobranie...
2233 2233 Inicjuję węzły do uaktualnienia...
2234 2234 Inicjalizowanie ustawień
2235 2235 Inicjuję relację do uaktualnienia...
2236 2236 Inicjalizowanie validatora
2237 2237 Inicjuję drogi do uaktualnienia...
2238 2238 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2239 2239 Wewętrzne Szablony
2240 2240 Wewnętrzny błąd serwera
2241 2241 Wewnętrzne style do użycia jako baza dla przełączalnych stylów nakładek.
2242 2242 Dostęp do internetu
2243 2243 Opłata za internet
2244 2244 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2245 2245 -----
2246 2246 Podano niewłaściwy ID (identyfikator) listy
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 Nieprawidłowy plik bz2.
2250 2250 Nieprawidłowa data
2251 2251 Niepoprawna data/czas
2252 2252 Nieprawidłowe przesunięcie
2253 2253 Nieprawidłowy klucz właściwości
2254 2254 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2255 2255 -----
2256 2256 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2257 2257 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2258 2258 Nieprawidłowa strefa czasowa
2259 2259 Niepoprawny ID użytkownika
2260 2260 Niepoprawna nazwa użytkownika
2261 2261 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2262 2262 Odwróć filtr
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 Wyspa
2268 2268 Wysepka
2269 2269 -----
2270 2270 Wygląda na to, że JOSM niespodziewanie zakończył pracę ostatnim razem. Czy przywrócić ostatnio edytowane dane?
2271 2271 -----
2272 2272 Element {0} nie znaleziony na liście.
2273 2273 -----
2274 2274 Przeglądarka pomocy JOSM
2275 2275 Wewnętrzny styl JOSM
2276 2276 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2277 2277 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2278 2278 -----
2279 2279 JOSM będzie zawsze słuchał poleceń na porcie 8111 (localhost). Numer portu jest stały dzięki czemu inne aplikacje mogą go łatwo używać.
2280 2280 -----
2281 2281 Pliki JPEG (*.jpg)
2282 2282 Edytor OpenStreetMap w Javie
2283 2283 Wersja Javy {0}
2284 2284 Jubiler
2285 2285 Funkcja łączenia obszarów
2286 2286 Połącz węzeł i linię
2287 2287 Połącz węzeł z drogą
2288 2288 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2289 2289 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2290 2290 Połącz nakładające się obszary
2291 2291 Połączono nakładające się na siebie obszary
2292 2292 Łączy nakładające się obszary
2293 2293 Przejdź do pozycji
2294 2294 Przejdź
2295 2295 Przejdź do pozycji
2296 2296 Przeskocz do następnego znacznika
2297 2297 Przeskocz do poprzedniego znacznika
2298 2298 Skrzyżowanie
2299 2299 +++++
2300 2300 Zachowaj
2301 2301 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2302 2302 -----
2303 2303 Zachowaj mój stan usunięcia
2304 2304 Zachowaj wtyczkę
2305 2305 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2306 2306 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2307 2307 -----
2308 2308 Zachowaj ich stan usunięcia
2309 2309 -----
2310 2310 Klucz
2311 2311 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2312 2312 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2313 2313 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2314 2314 Klucz:
2315 2315 -----
2316 2316 Skóry klawiaturowe
2317 2317 Słowa kluczowe
2318 2318 Przedszkole
2319 2319 +++++
2320 2320 -----
2321 2321 Akcesoria kuchenne
2322 2322 -----
2323 2323 Gaz LPG
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 Lambert 93 (Francja)
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2332 2332 Ląd (wyspa)
2333 2333 Zagospodarowanie terenu
2334 2334 Wysypisko
2335 2335 +++++
2336 2336 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2337 2337 Liczba pasów ruchu
2338 2338 Język
2339 2339 Ostatnia zmiana o {0}
2340 2340 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2341 2341 -----
2342 2342 Szerokość
2343 2343 Szerokość geograficzna:
2344 2344 Pokaż okno wyboru plików by wskazać plik
2345 2345 -----
2346 2346 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2347 2347 Uruchom przeglądarkę ze stroną objaśnienia wybranego obiektu
2348 2348 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2349 2349 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2350 2350 Uruchamia przeglądarkę FireFox by wyświetlić obecnie pokazywany ekran jako ładny obrazek SVG.
2351 2351 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2352 2352 Pralnia samoobsługowa
2353 2353 Warstwa
2354 2354 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2355 2355 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2356 2356 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2357 2357 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2358 2358 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2359 2359 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2360 2360 -----
2361 2361 warstwa nie jest na liście.
2362 2362 Warstwa: {0}
2363 2363 Warstwy
2364 2364 Czas rozbiegu (w sekundach)
2365 2365 Rozrywka
2366 2366 Długość
2367 2367 -----
2368 2368 Długość w metrach
2369 2369 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2370 2370 Długość: {0}
2371 2371 Przejazd kolejowy
2372 2372 Biblioteka
2373 2373 Licencja
2374 2374 Kategorie prawa jazdy
2375 2375 Szlaban
2376 2376 Samochody dostawcze
2377 2377 Trasa szybkiego tramwaju
2378 2378 Latarnia morska
2379 2379 Oznaczenie linii
2380 2380 Rodzaj linii
2381 2381 Wiersz {0} kolumna {1}:
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2386 2386 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 Lista ostatnio otwieranych plików
2391 2391 oświetlenie
2392 2392 Strefa zamieszkania
2393 2393 -----
2394 2394 Ładuj wszystkie kafelki
2395 2395 Ładuj CT
2396 2396 Wczytaj Sesję
2397 2397 Ładuj kafelek
2398 2398 Otwórz warstwę WMS
2399 2399 Otwórz warstwę WMS z pliku
2400 2400 Wczytaj sesję z pliku.
2401 2401 Wczytaj dane z API
2402 2402 Wczytywanie historii
2403 2403 Pobierz warstwy obrazu
2404 2404 Wczytuje relacje nadrzędne
2405 2405 Załaduj relacje
2406 2406 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2407 2407 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2408 2408 Wczytywanie historii węzła {0}
2409 2409 Wczytywanie historii relacji {0}
2410 2410 Wczytywanie historii drogi {0}
2411 2411 Wczytywanie ustawień podkładów mapy
2412 2412 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2413 2413 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2414 2414 Wczytywanie wtyczek
2415 2415 Ładowanie wtyczek...
2416 2416 Ładuję źródła szablonu z ''{0}''
2417 2417 Wczytywanie sesji ''{0}''
2418 2418 Wczytuję źródła stylu z ''{0}''
2419 2419 Wczytywanie {0}
2420 2420 -----
2421 2421 pliki lokalne
2422 2422 Okolica
2423 2423 Położenie
2424 2424 Zablokuj
2425 2425 Wrota śluzy
2426 2426 Lodi - Włochy
2427 2427 Wylogowuję sesję ''{0}''...
2428 2428 Długość
2429 2429 Długość geograficzna:
2430 2430 Katalog:
2431 2431 Wygląd i zachowanie
2432 2432 Katalog:
2433 2433 Wieża widokowa
2434 2434 -----
2435 2435 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2436 2436 +++++
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 Skala MTB
2440 2440 -----
2441 2441 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2442 2442 -----
2443 2443 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2444 2444 Tworzenie równoległych kopii drogi
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 Dzieli pojedynczy obrys na wiele domów w zabudowie szeregowej.
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2451 2451 -----
2452 2452 Centrum handlowe
2453 2453 Obiekty sztuczne
2454 2454 Zarządzaj otartymi zestawami zmian oraz wybierz zestaw zmian, do którego wysłać dane
2455 2455 Ręczna
2456 2456 Ręczne dopasowanie
2457 2457 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2458 2458 Mapa
2459 2459 Style rysowania map
2460 2460 Odwzorowanie kartograficzne
2461 2461 Ustawienia mapy
2462 2462 Informacja o stylu mapy
2463 2463 Mapa: {0}
2464 2464 -----
2465 2465 +++++
2466 2466 -----
2467 2467 Port jachtowy (Marina)
2468 2468 -----
2469 2469 Znaczniki nazwanych punktów
2470 2470 Znaczniki z {0}
2471 2471 Plac targowy
2472 2472 Martynika Fort Desaix 1952
2473 2473 Dopasowuje pierwsze zdjęcie do pierwszego punktu GPX
2474 2474 Dopasowanie zdjęć do ścieżki nie udało się
2475 2475 Materiał
2476 2476 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2477 2477 Maks. wysokość (w metrach)
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 Maks. długość (w metrach)
2481 2481 -----
2482 2482 Maks. prędkość (km/h)
2483 2483 -----
2484 2484 Maks. ciężar (w tonach)
2485 2485 -----
2486 2486 Maks. szerokość (w metrach)
2487 2487 Maksymalny poziom przybliżenia:
2488 2488 Maksymalny obszar na zapytanie:
2489 2489 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2490 2490 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2491 2491 Maksymalna długość (w metrach)
2492 2492 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2493 2493 Łąka
2494 2494 Pomiar
2495 2495 Stacja pomiaru
2496 2496 Członek
2497 2497 Zły typ członka o roli {0}
2498 2498 Członkowie
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 Członkowie (z konfliktami)
2502 2502 Miejsce pamięci
2503 2503 Nazwa w menu
2504 2504 Nazwa w menu (domyślna)
2505 2505 Skróty w menu
2506 2506 +++++
2507 2507 odwzorowanie Merkatora
2508 2508 Połącz
2509 2509 Połącz węzły
2510 2510 Scal warstwy
2511 2511 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2512 2512 Scala nakładające się fragmenty drogi.
2513 2513 Połącz wybrane elementy.
2514 2514 Włącz aktualną warstwę do innej.
2515 2515 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2516 2516 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2517 2517 Scal {0} węzłów
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 Połączona wersja
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 Wiadomość dnia jest niedostępna
2527 2527 Metoda
2528 2528 metryczny
2529 2529 Mikrobrowar
2530 2530 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2531 2531 Obszar wojskowy
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 Min. prędkość (km/h)
2535 2535 Minimalny poziom przybliżenia:
2536 2536 Szyb
2537 2537 Minirondo
2538 2538 Minigolf
2539 2539 Minimalna odległość (w pikselach)
2540 2540 Minuty: {0}
2541 2541 Odbicie lustrzane
2542 2542 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2552 2552 -----
2553 2553 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2554 2554 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2555 2555 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2556 2556 -----
2557 2557 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
2558 2558 Brak parametru dla NOT
2559 2559 Brak parametru dla OR
2560 2560 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2561 2561 Brak tożsamości użytkownika
2562 2562 -----
2563 2563 Powielone węzły różnego rodzaju
2564 2564 Pon-Pt 08:30-20:00
2565 2565 Pon-Pt 22:00-05:00
2566 2566 +++++
2567 2567 Sklep z telefonami komórkowymi
2568 2568 -----
2569 2569 Tryb: {0}
2570 2570 Lotnisko dla modeli
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2576 2576 Kantor
2577 2577 Tor jednoszynowy
2578 2578 Pomnik
2579 2579 Wiecej informacji...
2580 2580 Więcej informacji na temat tej funkcji
2581 2581 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2582 2582 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2583 2583 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2584 2584 +++++
2585 2585 +++++
2586 2586 Pojazdy z silnikiem
2587 2587 Samochody
2588 2588 Motocykle
2589 2589 Dealer motocykli
2590 2590 -----
2591 2591 Sporty motorowe
2592 2592 Autostrada
2593 2593 Skrzyżowanie autostrad
2594 2594 Autostrada - dojazd
2595 2595 Przełęcz
2596 2596 kolarstwo górskie
2597 2597 Przesuń węzeł...
2598 2598 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2599 2599 Przenieś dialog do panelu bocznego
2600 2600 Przesuń w dół
2601 2601 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2602 2602 Więcej elementów
2603 2603 Przesuwa filtr na dół.
2604 2604 Przesuwa filtr do góry.
2605 2605 Przesuń w lewo
2606 2606 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2607 2607 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2608 2608 Przesuń obiekty {0}
2609 2609 Przesuń w prawo
2610 2610 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2611 2611 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2615 2615 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2616 2616 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2617 2617 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2618 2618 Przesuń je
2619 2619 Przesuń do góry
2620 2620 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2621 2621 Przesuń {0}
2622 2622 Przesuwa obiekty {0}
2623 2623 Błota
2624 2624 Różne sporty
2625 2625 Wiele członków wskazuje na ten sam obiekt.
2626 2626 Wielokąt
2627 2627 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2628 2628 Multipolygon nie jest zamknięty
2629 2629 Muzeum
2630 2630 Sklep muzyczny
2631 2631 Moje zestawy zmian
2632 2632 -----
2633 2633 Moja wersja
2634 2634 Moja wersja (lokalna)
2635 2635 Moją z Połączoną
2636 2636 Moją z Ich
2637 2637 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2638 2638 Import NMEA zakończony powodzeniem
2639 2639 Pliki NMEA-0183
2640 2640 Nazwa
2641 2641 Nazwa (opcjonalna):
2642 2642 Nazwa lokalizacji
2643 2643 -----
2644 2644 Nazwa użytkownika.
2645 2645 -----
2646 2646 Nazwa: {0}
2647 2647 Nazwane punkty GPS z {0}
2648 2648 Nazwane punkty tras.
2649 2649 Kolej wąskotorowa
2650 2650 Narodowa
2651 2651 Park narodowy
2652 2652 Powielone węzły natury
2653 2653 Natura
2654 2654 Rezerwat przyrody
2655 2655 Sieć
2656 2656 Błąd sieci
2657 2657 Nigdy nie aktualizuj
2658 2658 Nowa
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 Nowa warstwa
2662 2662 -----
2663 2663 Nowy klucz
2664 2664 Nowe przesunięcie
2665 2665 -----
2666 2666 Nowa relacja
2667 2667 Nowa rola
2668 2668 Nowy styl:
2669 2669 Nowa wartość
2670 2670 Następny
2671 2671 Klub nocny
2672 2672 Nie
2673 2673 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2674 2674 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2675 2675 Brak skrótu
2676 2676 Nie znaleziono drogi "from"
2677 2677 Nie znaleziono drogi "to"
2678 2678 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2679 2679 Nie zaznaczono obszaru
2680 2680 -----
2681 2681 Brak zmian do wysłania.
2682 2682 Brak istniejących zestawów zmian dla wysyłki różnic.
2683 2683 Brak konfliktów do rozwiązania
2684 2684 Brak konfliktów, które można pokazać
2685 2685 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2690 2690 Nie wczytano żadnych danych.
2691 2691 Brak daty
2692 2692 -----
2693 2693 ślepa ulica
2694 2694 -----
2695 2695 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 Brak obrazu
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 Nie można było dopasować żadnego zdjęcia!
2702 2702 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2703 2703 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2704 2704 Brak otwartego zestawu zmian
2705 2705 Brak otwartych zestawów zmian
2706 2706 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2710 2710 Nie znaleziono żadnych problemów
2711 2711 Bez serwera proxy
2712 2712 Brak wybranego śladu GPX
2713 2713 Brak stylu dla multipolygonu
2714 2714 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2715 2715 Bez tagów
2716 2716 Brak warstw docelowych.
2717 2717 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
2718 2718 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2719 2719 Niepoprawny URL WMS lub id
2720 2720 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2721 2721 Nie, kontynuuj edycję
2722 2722 Nie, odrzuć zmiany i zamknij
2723 2723 Nie
2724 2724 Węzeł
2725 2725 Węzeł jest nadal w użyciu..
2726 2726 Węzeł {0}
2727 2727 -----
2728 2728 Węzeł: połączony
2729 2729 Węzeł: standardowy
2730 2730 Węzeł: otagowany
2731 2731 Węzły
2732 2732 Węzły w tym samym miejscu
2733 2733 Węzły z tą samą nazwą
2734 2734 -----
2735 2735 Węzły (z konfliktami)
2736 2736 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2737 2737 żadne
2738 2738 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2739 2739 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2740 2740 Północ
2741 2741 Północ
2742 2742 Nie znaleziono
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 Brak w pamięci podręcznej
2746 2746 Uwagi
2747 2747 -----
2748 2748 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2749 2749 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2750 2750 na banknoty
2751 2751 Nic
2752 2752 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2753 2753 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2754 2754 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2755 2755 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2756 2756 Nic nie wybrano!
2757 2757 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2758 2758 Nie ma nic do zaznaczenia
2759 2759 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2760 2760 Nie ma nic do powiększenia
2761 2761 -----
2762 2762 Numer
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 Liczba ludzi na godzinę
2768 2768 Ilość miejsc
2769 2769 Liczba przewodów w jednym kablu
2770 2770 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2771 2771 Za mała ilość ról {0} ({1})
2772 2772 Sposób numeracji domów
2773 2773 Dom opieki
2774 2774 Uwierzytelnianie OAuth nie udało się
2775 2775 -----
2776 2776 +++++
2777 2777 OK - próbuję ponownie.
2778 2778 +++++
2779 2779 -----
2780 2780 Dane OSM
2781 2781 Hasło OSM.
2782 2782 Pliki serwera OSM
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 URL serwera OSM:
2786 2786 -----
2787 2787 Hasło OSM:
2788 2788 Nazwa użytkownika OSM:
2789 2789 Witryna OSM nie zwróciła sesyjnego ciasteczka w odpowiedzi na ''{0}''
2790 2790 Obiekt
2791 2791 Obiekt ''{0}'' jest już skasowany i będzie pominięty przy wysyłaniu zmian.
2792 2792 ID obiektu:
2793 2793 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2794 2794 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
2795 2795 Typ obiektu:
2796 2796 Obiekt z historią
2797 2797 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2798 2798 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2799 2799 Obiekty do dodania:
2800 2800 Obiekty do usunięcia:
2801 2801 Obiekty do zmiany:
2802 2802 Benzyna bezołowiowa 100
2803 2803 -----
2804 2804 Benzyna bezołowiowa 91
2805 2805 -----
2806 2806 Benzyna bezołowiowa 95
2807 2807 Benzyna bezołowiowa 98
2808 2808 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
2809 2809 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
2810 2810 Zakładki przesunięcia
2811 2811 -----
2812 2812 Przesunięcie:
2813 2813 Przesunięcie:
2814 2814 OK
2815 2815 Stary klucz
2816 2816 Poprzednia rola
2817 2817 Stara wartość
2818 2818 Na życzenie
2819 2819 Podczas wysyłania
2820 2820 Jednokierunkowa
2821 2821 Drogi z jednym węzłem
2822 2822 Jeden ze wskazanych plików był pusty.
2823 2823 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
2824 2824 -----
2825 2825 jednokierunkowa
2826 2826 Jednokierunkowa (dla rowerów)
2827 2827 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2828 2828 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2829 2829 Tylko własne zestawy zmian
2830 2830 -----
2831 2831 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2832 2832 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2833 2833 Tylko na początku drogi.
2834 2834 Krycie
2835 2835 Otwórz
2836 2836 Otwórz adres...
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Ostatnio otwierane
2840 2840 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2841 2841 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
2842 2842 Otwiera plik.
2843 2843 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2844 2844 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2845 2845 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2846 2846 Otwiera listę wszystkich relacji
2847 2847 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2848 2848 -----
2849 2849 Otwórz nowy zestaw zmian i użyj go przy następnej wysyłce.
2850 2850 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2851 2851 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2852 2852 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2853 2853 Otwiera adres URL.
2854 2854 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2855 2855 Otwórz i użyj tak wielu nowych zestawów zmian jak to tylko konieczne.
2856 2856 Otwórz kolejny ślad GPX
2857 2857 Otwórz inne zdjęcie
2858 2858 Oczekiwano otwartego zestawu zmian. Otrzymano zamknięty z id {0}.
2859 2859 Otwarte zestawy zmian
2860 2860 Otwórz plik
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 Otwórz sesję
2864 2864 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2865 2865 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2866 2866 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2867 2867 Otwórz...
2868 2868 Otwarty/Zamknięty:
2869 2869 +++++
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 +++++
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 dane OpenSteetMap
2878 2878 Godziny otwarcia
2879 2879 Godziny otwarcia
2880 2880 Otwieram plik "{0}" ...
2881 2881 Otwieram pliki
2882 2882 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
2883 2883 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2884 2884 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2885 2885 Czas działania
2886 2886 +++++
2887 2887 Optyk
2888 2888 Dodatkowe atrybuty:
2889 2889 Rodzaj (opcjonalne)
2890 2890 Naturalna żywność
2891 2891 Oryg. droga
2892 2892 Korekta prostopadłości
2893 2893 Ortogonalizuj / cofnij
2894 2894 Korekta prostopadłości
2895 2895 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2896 2896 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
2897 2897 -----
2898 2898 Pozostałe
2899 2899 Inny punkt informacyjny
2900 2900 Powielone węzły (inne)
2901 2901 Sklep turystyczny
2902 2902 -----
2903 2903 Nakładaj kafelki
2904 2904 Nakładające się obszary.
2905 2905 Nakładające się jezdnie
2906 2906 Nakładające się tory kolejowe
2907 2907 Nakładające się drogi
2908 2908 Nakładające się drogi.
2909 2909 Nadpisz pozycje:
2910 2910 Zastąp
2911 2911 Nadpisać ustawienia OAuth?
2912 2912 Zastąpienie klucza
2913 2913 PCN 2006 - Włochy
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 PUWG (Polska)
2917 2917 PUWG 1992 (Polska)
2918 2918 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
2919 2919 Strefa PUWG
2920 2920 Sklep z farbami
2921 2921 Styl rysowania {0}: {1}
2922 2922 Wykopalisko paleontologiczne
2923 2923 -----
2924 2924 papier
2925 2925 Równoległe
2926 2926 -----
2927 2927 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2928 2928 Nazwa parametru
2929 2929 Wartość parametru
2930 2930 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
2931 2931 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
2932 2932 Relacje nadrzędne
2933 2933 +++++
2934 2934 Parkuj i Jedź
2935 2935 +++++
2936 2936 Uliczka parkingowa
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2940 2940 Analizowanie danych OSM...
2941 2941 -----
2942 2942 Przetwarzam zawartość zestawu zmian...
2943 2943 -----
2944 2944 Przetwarzam listę zestawów zmian...
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 Części
2949 2949 Zatoka
2950 2950 zatoki dla wymijania
2951 2951 Hasło
2952 2952 Hasło:
2953 2953 Hasło:
2954 2954 Wklej
2955 2955 Wklej ...
2956 2956 Wklej znaczniki
2957 2957 Wklej URL ze schowka
2958 2958 Wkleja zawartość schowka.
2959 2959 Wklej pomijając niekompletne
2960 2960 Ścieżka
2961 2961 Ścieżka:
2962 2962 Wzgórze
2963 2963 Ciąg pieszy
2964 2964 Przejście dla pieszych
2965 2965 Typ przejścia dla pieszych
2966 2966 Ciąg pieszy
2967 2967 +++++
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2972 2972 Dozwolone czynności
2973 2973 +++++
2974 2974 Apteka
2975 2975 Numer telefonu
2976 2976 Numer telefonu
2977 2977 Czas zrobienia zdjęcia (z exif):
2978 2978 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
2979 2979 Miejsce na piknik
2980 2980 Molo
2981 2981 +++++
2982 2982 Rurociąg
2983 2983 Rodzaj trasy
2984 2984 Boisko
2985 2985 Miejsce kultu religijnego
2986 2986 Miejsca
2987 2987 -----
2988 2988 Tworzenie węzłów i dróg.
2989 2989 -----
2990 2990 Plac zabaw
2991 2991 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2992 2992 Proszę kliknąć <strong>Ś</strong> to download and display a list of available plugins.
2993 2993 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
2994 2994 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
2995 2995 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3001 3001 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
3002 3002 Proszę wprowadzić adres kafelka
3003 3003 Proszę wprowadzić index kafelka
3004 3004 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3005 3005 -----
3006 3006 Proszę wprowadź najpierw poprawną wielkość fragmentu.
3007 3007 -----
3008 3008 Wprowadź poprawne ID użytkownika
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3013 3013 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3014 3014 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 Wprowadź hasło do konta OSM
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 Proszę wprowadź nazwę użytkownika swojego konta OSM
3022 3022 -----
3023 3023 Proszę wprowadź swoje hasło OSM.
3024 3024 Proszę wprowadć swoją nazwę użytkownika OSM.
3025 3025 Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Hasło <strong>nie</strong> będzie zapisane w preferencjach JOSM i zostanie wysłane do serwera OSM <strong>tylko raz</strong>. Kolejne operacje dostępu do serwera nie będą już potrzebować już więcej tego hasła.
3026 3026 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3027 3027 Popraw opis zmian
3028 3028 Proszę najpierw zaznacz obszar.
3029 3029 Proszę wybrać plik
3030 3030 Proszę wybierz klucz
3031 3031 Proszę wybierz wartość
3032 3032 Proszę wybrać procedurę uwierzytelniania:
3033 3033 Proszę wybrać pozycję
3034 3034 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3035 3035 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3036 3036 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3037 3037 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3038 3038 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3039 3039 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3040 3040 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3041 3041 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3042 3042 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
3043 3043 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3044 3044 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3045 3045 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3046 3046 -----
3047 3047 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3048 3048 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3049 3049 Proszę wybrać wiersz do edycji
3050 3050 Wybierz warstwę docelową
3051 3051 Wybierz metodę przesyłania:
3052 3052 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3053 3053 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3054 3054 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3055 3055 -----
3056 3056 Wtyczka umożliwiająca odwracanie opublikowanych zmian.
3057 3057 -----
3058 3058 Informacje o wtyczce
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 Aktualizowanie wtyczek
3062 3062 Wtyczki
3063 3063 Wtyczki są aktualne
3064 3064 Nazwa punktu
3065 3065 Numer punktu
3066 3066 Słup
3067 3067 Numer referencyjny
3068 3068 Posterunek policji
3069 3069 Polityczna
3070 3070 Populacja
3071 3071 Pozycja
3072 3072 Pozycja
3073 3073 -----
3074 3074 Skrzynka pocztowa
3075 3075 Poczta
3076 3076 Kod pocztowy
3077 3077 +++++
3078 3078 Energetyka
3079 3079 Elektrownia
3080 3080 Linia elektryczna
3081 3081 Rozdzielnia elektryczna
3082 3082 Stacja transformatorowa
3083 3083 Słup wysokiego napięcia
3084 3084 Powielone węzły energetyki
3085 3085 Elektryczność
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 Predefiniowane
3091 3091 -----
3092 3092 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 Ustawienia
3097 3097 Preferencje zostały zapisane na {0}
3098 3098 Ustawienia...
3099 3099 Przygotowywanie danych OSM...
3100 3100 Przygotuj rozwiązanie konfliktu
3101 3101 Przygotowanie zestawu danych...
3102 3102 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3103 3103 Przygotowuję obiekty do wysyłki...
3104 3104 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3105 3105 Kolej retro
3106 3106 Grupa szablonów {0}
3107 3107 Grupa szablonów {1} / {0}
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 Szablony
3111 3111 Szablony nie zawierają danego klucza
3112 3112 Szablony nie zawierają danej wartości
3113 3113 Ciśnienie (w barach)
3114 3114 Poprzedni
3115 3115 Droga krajowa
3116 3116 Droga krajowa - dojazd
3117 3117 -----
3118 3118 Element
3119 3119 Oczekiwano id elementu
3120 3120 Więzienie
3121 3121 Prywatny basen
3122 3122 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 Odwzorowane współrzędne
3128 3128 -----
3129 3129 Odwzorowanie
3130 3130 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3131 3131 Kod odwzorowania
3132 3132 Niezgodność kodu odwzorowania w "{0}": toCode() podaje "{1}", oczekiwane "{2}".
3133 3133 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 Właściwości
3137 3137 Właściwości / członkostwo
3138 3138 Kontroler poprawności właściwości:
3139 3139 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 Właściwości
3144 3144 Właściwości (z konfliktami)
3145 3145 Właściwości/członkostwo
3146 3146 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3147 3147 Wartość zawiera kody HTML
3148 3148 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3149 3149 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 Ustawienia proxy
3156 3156 +++++
3157 3157 Budynek użyteczności publicznej
3158 3158 Publiczny gril
3159 3159 Transport publiczny
3160 3160 Transport publiczny
3161 3161 -----
3162 3162 Wyczyść
3163 3163 Czyszczenie...
3164 3164 -----
3165 3165 +++++
3166 3166 Kamieniołom
3167 3167 Zapytanie
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3171 3171 Zapytanie o zestawy zmian
3172 3172 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3173 3173 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3174 3174 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3175 3175 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3176 3176 Odpytywanie serwera nazw
3177 3177 Odpytywanie serwera nazw…
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 Zdalnie sterowane samochody
3181 3181 Tor wyścigowy
3182 3182 -----
3183 3183 Tor
3184 3184 Kolej
3185 3185 Przystanek kolejowy
3186 3186 Peron kolejowy
3187 3187 Powielone węzły torów kolejowych
3188 3188 Obszar kolejowy
3189 3189 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3190 3190 Spodziewane: zakres liczbowy
3191 3191 czyste dane GPS
3192 3192 Przeczytaj na początek
3193 3193 Czytanie zdjęć...
3194 3194 Odczytaj wersję protokołu
3195 3195 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3196 3196 Wczytywanie zestawów zmian...
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 Doczytuję rodziców "{0}"
3200 3200 Wczytywanie informacji użytkownika...
3201 3201 Wczytywanie {0}...
3202 3202 Plik Readme
3203 3203 Imię i nazwisko
3204 3204 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3205 3205 Zapisywanie
3206 3206 Studio nagrań
3207 3207 Teren rekreacyjny
3208 3208 Obraz...
3209 3209 Zbiórka odpadów
3210 3210 Czerwony:
3211 3211 Powtórz
3212 3212 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3213 3213 -----
3214 3214 Numer
3215 3215 Oznaczenie (numer toru)
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 Numer identyfikacyjny
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 Numer referencyjny
3223 3223 Odwołania do:
3224 3224 Odnosi się do
3225 3225 Odśwież
3226 3226 +++++
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 Odrzuć konflikty i zapisz
3230 3230 Relacja
3231 3231 Relacja ...
3232 3232 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Edytor Relacji: Usuń Wybrane
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 Edytor Relacji: {0}
3240 3240 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3241 3241 Kontroler poprawności relacji:
3242 3242 Relacja jest usunięta
3243 3243 Pusta relacja
3244 3244 Nieustalony rodzaj relacji
3245 3245 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3246 3246 Relacja {0}
3247 3247 -----
3248 3248 Relacja: zaznaczona
3249 3249 Relacje
3250 3250 Relacje z tymi samymi członakmi
3251 3251 Relacje: {0}
3252 3252 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3253 3253 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3254 3254 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3255 3255 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3256 3256 Religia
3257 3257 Odśwież
3258 3258 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3259 3259 Wczytaj ponownie błędne kafle
3260 3260 Załaduj ponownie z pliku
3261 3261 Odświerza stronę pomocy
3262 3262 Ponownie wczytuje historię z serwera
3263 3263 -----
3264 3264 Ponownie załaduj listę dostępnych szablonów z ''{0}''
3265 3265 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3266 3266 Zdalne sterowanie
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 Usuń
3274 3274 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3275 3275 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3276 3276 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3277 3277 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3278 3278 Usuń wszystkich członków wskazujących na jeden z wybranych obiektów
3279 3279 Usuń wpis
3280 3280 Usuń z pamięci podręcznej
3281 3281 Usuń z paska narzędzi
3282 3282 Usuń zdjęcie z warstwy
3283 3283 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3284 3284 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3285 3285 Usuń zaznaczone zakładki
3286 3286 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3287 3287 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 Usuń wybrane ścieżki ikon
3291 3291 -----
3292 3292 Usuń wybrane style z listy aktywnych styli
3293 3293 Usuń je, wyczyść relację
3294 3294 -----
3295 3295 Usuń Element z Relacji
3296 3296 Usunięte powielone węzły
3297 3297 -----
3298 3298 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 Zmień nazwę warstwy
3303 3303 Zmień nazwę zakładki
3304 3304 -----
3305 3305 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3306 3306 -----
3307 3307 Wypożyczalnia
3308 3308 Warsztat samochodowy
3309 3309 Zamień
3310 3310 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3311 3311 Zgłoś błąd
3312 3312 +++++
3313 3313 -----
3314 3314 Zapytanie nie udało się
3315 3315 URL prośby klucza:
3316 3316 -----
3317 3317 Wymaga opłaty
3318 3318 Sztuczne jezioro
3319 3319 Resetuj
3320 3320 Przywraca domyślne ustawienia
3321 3321 Przywróć wartości domyślne
3322 3322 Droga lokalna
3323 3323 -----
3324 3324 Zabudowa mieszkaniowa
3325 3325 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚ
3326 3326 Rozwiąż
3327 3327 Rozwiąż konflikty
3328 3328 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3329 3329 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3330 3330 -----
3331 3331 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3332 3332 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3333 3333 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3334 3334 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3335 3335 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3336 3336 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3337 3337 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3338 3338 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3339 3339 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3340 3340 Wydobycie
3341 3341 Miejsce odpoczynku
3342 3342 Uruchom ponownie
3343 3343 Restauracja
3344 3344 Przywróć
3345 3345 Odzyskiwanie plików
3346 3346 Ograniczenie
3347 3347 Obszar handlowy
3348 3348 Mur oporowy
3349 3349 -----
3350 3350 Pobierz Żeton Żądania
3351 3351 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}''
3352 3352 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth
3353 3353 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}''
3354 3354 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth...
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Odwróć kierunek dróg
3362 3362 Odwróć i połącz
3363 3363 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3364 3364 Odwróć kolejność członków relacji
3365 3365 Odwróć kierunek drogi
3366 3366 Odwróć kierunek dróg
3367 3367 Odwrócona linia brzegowa
3368 3368 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3369 3369 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3370 3370 Cofanie zmian
3371 3371 Popraw
3372 3372 Wersja
3373 3373 jeździectwo
3374 3374 Rzeka
3375 3375 Koryto rzeczne
3376 3376 Droga (nieokreślona)
3377 3377 Ograniczenia na drodze
3378 3378 Rola
3379 3379 Problem z weryfikacją roli
3380 3380 -----
3381 3381 Brakująca rola {0}
3382 3382 Nieznana rola {0}
3383 3383 Rola:
3384 3384 Role w relacjach odnoszących się do
3385 3385 -----
3386 3386 Rondo
3387 3387 Trasa
3388 3388 -----
3389 3389 Sieć trasy
3390 3390 Stan trasy
3391 3391 Typ trasy
3392 3392 Zaznaczone szlaki:
3393 3393 Rugby league
3394 3394 Rugby union
3395 3395 Ruiny
3396 3396 Uruchom ponownie kroki automatycznego uwierzytelnienia.
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 Wykonywanie testu {0}
3400 3400 Pas startowy
3401 3401 Skala SAC
3402 3402 -----
3403 3403 karty SIM
3404 3404 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3405 3405 -----
3406 3406 Kontrola bezpieczeństwa
3407 3407 Sprzedaż
3408 3408 Brama warowna
3409 3409 -----
3410 3410 +++++
3411 3411 Zapisz
3412 3412 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3413 3413 Zapisz jako
3414 3414 Zapisz jako...
3415 3415 Zapisz plik GPX
3416 3416 -----
3417 3417 Zapisz warstwę
3418 3418 Zapisz plik OSM
3419 3419 Zapisz sesję
3420 3420 Zapisz sesję jako...
3421 3421 Zapisz plik
3422 3422 Zapisz warstwę WMS do pliku
3423 3423 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3424 3424 -----
3425 3425 Zapisz pomimo tego
3426 3426 Zapisz jako...
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 Zapisz sesję
3430 3430 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3431 3431 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3432 3432 Zapisuje bieżące dane.
3433 3433 Zapisuje obecną sesję do nowego pliku.
3434 3434 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3435 3435 -----
3436 3436 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3437 3437 Zapisz/wyślij i usuń
3438 3438 Zapisz/wyślij i wyjdź
3439 3439 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3440 3440 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 Przeglądanie katalogu {0}
3444 3444 Szkoła
3445 3445 złom
3446 3446 Rumowisko
3447 3447 Busz
3448 3448 Sklep rybny
3449 3449 Szukaj
3450 3450 Szukaj ...
3451 3451 Wyszukaj Klucz/Wartość
3452 3452 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3453 3453 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3454 3454 Wyszukuje obiekty
3455 3455 Wyszukuje obiekty.
3456 3456 Szukaj w tagach
3457 3457 Znajdź szablon
3458 3458 Szukaj w szablonach
3459 3459 Wyszukanie:
3460 3460 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu
3461 3461 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu ograniczając się do danego typu (tj. węzła/drogi/relacji)
3462 3462 Szukaj...
3463 3463 Szukaj:
3464 3464 Szukaj:
3465 3465 Druga nazwa
3466 3466 sprzedaż rowerów używanych
3467 3467 Droga wojewódzka
3468 3468 -----
3469 3469 Sekundy: {0}
3470 3470 Błąd bezpieczeństwa
3471 3471 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3472 3472 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3473 3473 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3474 3474 Zaznacz
3475 3475 Zaznacz wszystko
3476 3476 -----
3477 3477 -----
3478 3478 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3479 3479 Wstecz
3480 3480 Wybież otwarty zestaw zmian
3481 3481 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3482 3482 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3483 3483 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3484 3484 Wybierz przynajmniej:
3485 3485 Wybierz nazwę pliku
3486 3486 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3487 3487 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3488 3488 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3489 3489 Wybierz warstwę obrazu
3490 3490 Zaznacz na warstwie
3491 3491 Zaznacz na liście relacji
3492 3492 Wybierz członków
3493 3493 Wybierz członków (dodaj)
3494 3494 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3495 3495 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3496 3496 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3497 3497 Wybierz obiekty do wysyłki
3498 3498 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3499 3499 Zaznacz relację
3500 3500 Wybierz relacje (dodaj)
3501 3501 -----
3502 3502 Wybierz relację w liście relacji.
3503 3503 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3504 3504 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3505 3505 Wybierz warstwę docelową
3506 3506 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3507 3507 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3508 3508 Wybierz członków wybranej relacji
3509 3509 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3510 3510 Wybierz by zamknąć zestaw zmian po wysyłce
3511 3511 Wybierz by pobrać ślady GPS z zaznaczonego obszaru.
3512 3512 Wybierz by pobrać dane OSM zaznaczonego obszaru.
3513 3513 Zaznacz by nadac JOSM prawo do pobierania twoich prywatnych śladów GPS do warstw JOSM.
3514 3514 Zaznacz by nadać JOSM prawo odczytu twoich preferencji witryny OSM
3515 3515 Zaznacz by nadać JOSM prawo do wysyłania śladów GPS w twoim imieniu
3516 3516 Zaznacz by nadać JOSM prawo wysyłania map w twoim imieniu
3517 3517 Zaznacz by nadac JOSM prawo do wysyłania twoich preferencji witryny OSM
3518 3518 Wybierz by wysłać warstwę ''{0}'' do serwera ''{1}''
3519 3519 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3520 3520 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3524 3524 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3525 3525 Wybrane wpisy:
3526 3526 Zaznaczenie
3527 3527 Wybrano zbiór pusty.
3528 3528 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3529 3529 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3530 3530 -----
3531 3531 Zaznaczenie: {0}
3532 3532 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3533 3533 Drogi przecinające same siebie
3534 3534 Półautomatyczna
3535 3535 Osobna wartwa
3536 3536 +++++
3537 3537 Sekwencja
3538 3538 Serwer odpowiedział kodem 404 dla id {0}. Pomijam.
3539 3539 -----
3540 3540 Droga serwisowa
3541 3541 Godziny nabożeństw
3542 3542 Adres URL usługi
3543 3543 Miejsce obsługi podróżnych
3544 3544 Usługi:
3545 3545 Rodzaj
3546 3546 -----
3547 3547 Plik sesji (*.jos)
3548 3548 Plik sesji (*.jos, *.joz)
3549 3549 Plik sesji (archiwum) (*.joz)
3550 3550 Ustaw zakładkę WMS
3551 3551 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3552 3552 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3553 3553 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3554 3554 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3555 3555 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3556 3556 Określa język
3557 3557 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3558 3558 Ustaw na domyślne
3559 3559 Wybierz widzialność ścieżki {0}
3560 3560 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3561 3561 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3562 3562 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3563 3563 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3564 3564 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3565 3565 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3566 3566 Zapisywanie domyślnych ustawień
3567 3567 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3568 3568 Ustawienia
3569 3569 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3570 3570 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3571 3571 Ustawienia funkcji zdalnego sterowania
3572 3572 Kilka narzędzi upraszczających korzystanie z JOSM
3573 3573 Punkt carsharingu
3574 3574 Wyostrzenie (wymaga ponownego dodania warstwy):
3575 3575 +++++
3576 3576 schronienie
3577 3577 Żegluga
3578 3578 Sklep obuwniczy
3579 3579 Strzelectwo
3580 3580 Zakupy
3581 3581 Sklepy
3582 3582 Krótki opis: {0}
3583 3583 Skrót
3584 3584 Skróty klawiaturowe
3585 3585 Zapisać?
3586 3586 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3587 3587 Wysłać?
3588 3588 Pokaż
3589 3589 Pokaż obszar
3590 3590 Pokaż Błędy
3591 3591 Pokaż raport konfiguracji
3592 3592 Pokaż Tekst/Ikony
3593 3593 Pokaż miniaturki zdjęć na mapie
3594 3594 Pokaż informację kafelka
3595 3595 Pokaż wszystkie
3596 3596 Pokaż zestaw zmian {0}
3597 3597 Pokazuje informację pomocy
3598 3598 Pokaż historię
3599 3599 Pokaż szczegóły
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3603 3603 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3604 3604 Pokaż następne zdjęcie
3605 3605 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3609 3609 Pokaż poprzednie zdjęcie
3610 3610 Pokaż tylko wybrane
3611 3611 Wyświetlaj ekran powitalny
3612 3612 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3613 3613 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3614 3614 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 Wyświetla tę pomoc
3618 3618 Pokaż/Ukryj
3619 3619 Obszar
3620 3620 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3621 3621 Pokazuje bieżącą datę
3622 3622 Pokazuje wilgotność
3623 3623 Pokazuje temperaturę
3624 3624 Pokazuje profil wysokości i pewne dane statystyczne śladu GPX.
3625 3625 Sycylia - Włochy
3626 3626 Drogi bez nazwy
3627 3627 Drogi o podobnej nazwie.
3628 3628 -----
3629 3629 Uprość drogę
3630 3630 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3631 3631 -----
3632 3632 Uprościć drogi?
3633 3633 Prosta konwersja obszaru na wielokąt złożony.
3634 3634 -----
3635 3635 Równoczesne połączenia
3636 3636 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3637 3637 Pojedyncze elementy
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 Jazda na deskorolce
3642 3642 Łyżwiarstwo
3643 3643 Narty
3644 3644 narciarstwo
3645 3645 Pomiń pobieranie
3646 3646 Pomiń pobieranie
3647 3647 -----
3648 3648 Pomiń
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 Mapa
3652 3652 Pochylnia
3653 3653 Palenie
3654 3654 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3655 3655 Dopasuj do wielkości kafelek
3656 3656 Skuter śnieżny
3657 3657 Piłka nożna
3658 3658 słabe
3659 3659 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3660 3660 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3661 3661 Niektóre punkty, które były zbyt dale od ścieżki by rozsądnie oszacować ich czas, zostały pominięte.
3662 3662 Niektóre punkty z czasem wcześniejszym niż początek ścieżki lub późniejsze niż koniec ścieżki zostały pominięte lub przeniesione na start.
3663 3663 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3664 3664 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3665 3665 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3666 3666 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3667 3667 Sortuj
3668 3668 Sortuj menu szablonów
3669 3669 Sortuj elementy relacji
3670 3670 Źródło
3671 3671 Południe
3672 3672 -----
3673 3673 Miejsca dla niepełnosprawnych
3674 3674 Miejsca dla rodziców
3675 3675 Miejsca dla kobiet
3676 3676 -----
3677 3677 Fotoradar
3678 3678 Kolczatka
3679 3679 Rozdziel drogę
3680 3680 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3681 3681 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3682 3682 Rozdziela drogę na fragmenty
3683 3683 +++++
3684 3684 Sporty z piłką
3685 3685 Obiekty sportowe
3686 3686 Sport
3687 3687 Centrum sportowe
3688 3688 Źródło
3689 3689 Stadion
3690 3690 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
3691 3691 Gwiazdki
3692 3692 Rozpocznij szukanie
3693 3693 Rozpocznij pobieranie
3694 3694 Rozpocznij pobieranie danych
3695 3695 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3696 3696 -----
3697 3697 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3698 3698 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3699 3699 Ponowna próba {0} z {1}.
3700 3700 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3701 3701 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3702 3702 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
3703 3703 Stan
3704 3704 -----
3705 3705 Sklep z artykułami biurowymi
3706 3706 +++++
3707 3707 Raport konfiguracji
3708 3708 Schody
3709 3709 -----
3710 3710 Przełaz
3711 3711 Znak stop
3712 3712 -----
3713 3713 Strumień
3714 3714 Ulica
3715 3715 Latarnia uliczna
3716 3716 Nazwa ulicy
3717 3717 Sieć drogowa
3718 3718 Ulice NRW Geofabrik.de
3719 3719 mocne
3720 3720 -----
3721 3721 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
3722 3722 Czy styl jest obecnie aktywny?
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 Podobszary
3729 3729 Stwórz filtr
3730 3730 -----
3731 3731 Dzielnica
3732 3732 Metro
3733 3733 Wejście do metra
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3737 3737 +++++
3738 3738 +++++
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 Umożliwia śledzenie pozycji GPS na bieżąco (poruszająca się kropka) dzięki połączeniu z serwerem gpsd.
3742 3742 -----
3743 3743 Dostępne odwzorowania to: {0}
3744 3744 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3745 3745 -----
3746 3746 Nawierzchnia
3747 3747 Monitoring
3748 3748 Punkt geodezyjny
3749 3749 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
3750 3750 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3751 3751 Pływanie
3752 3752 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
3753 3753 -----
3754 3754 Opis symboli
3755 3755 Synchronizacja dźwięku
3756 3756 Synchronizuj cały zestaw danych
3757 3757 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3758 3758 Synchronizuję tylko relację {0}
3759 3759 Synchronizuj czas ze zdjęcia odbiornika GPS
3760 3760 Synchronizuję tylko drogę {0}
3761 3761 System miar
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 Ustawienia TMS
3771 3771 -----
3772 3772 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3773 3773 Tenis stołowy
3774 3774 Nawierzchnia dla niewidomych
3775 3775 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
3776 3776 -----
3777 3777 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3778 3778 Klucz tagu jest za długi
3779 3779 -----
3780 3780 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3781 3781 Wartość tagu jest za długa
3782 3782 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
3783 3783 Szablony
3784 3784 Etykiety
3785 3785 Znaczniki i członkowie
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 Znaczniki zestawu zminan {0}
3790 3790 Znaczniki nowego zestawu zmian
3791 3791 Tag z pustą wartością
3792 3792 -----
3793 3793 Krawiec
3794 3794 +++++
3795 3795 Postój taksówek
3796 3796 Droga kołowania
3797 3797 Telefon
3798 3798 na karty telefoniczne
3799 3799 Tenis
3800 3800 Namioty dozwolone
3801 3801 +++++
3802 3802 Droga powiatowa
3803 3803 -----
3804 3804 +++++
3805 3805 Testuj Klucz Dostępu
3806 3806 Test nie udał się
3807 3807 Sprawdza URL API
3808 3808 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 +++++
3812 3812 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
3813 3813 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 URL API działa poprawnie.
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Wtyczka MapDust pokazuje reporty błędów z bazy MapDust na mapie. Umożliwia tworzenie, zamykanie, unieważnianie, ponowne otwieranie i komentowanie raportów o błędach.
3820 3820 -----
3821 3821 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3822 3822 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
3823 3823 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3824 3824 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3825 3825 Drogi "przez" nie są połączone.
3826 3826 -----
3827 3827 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3828 3828 Obszar, który próbowałeś pobrać był zbyt lub same żądanie pobrania były zbyt duże.<br>Albo spróbuj pobrać mniejszy obszar albo użyj wyeksportowanego pliku udostępnionego przez społeczność OSM.
3829 3829 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3830 3830 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3831 3831 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3832 3832 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
3833 3833 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3834 3834 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3838 3838 -----
3839 3839 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3840 3840 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3841 3841 Domyślne szablony JOSM
3842 3842 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3843 3843 Tryb ekspercki udostępnia dodatkowe ustawienia ukryte dla normalnego użytkownika
3844 3844 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
3845 3845 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
3846 3846 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
3847 3847 -----
3848 3848 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3849 3849 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
3853 3853 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3854 3854 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3858 3858 -----
3859 3859 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3860 3860 -----
3861 3861 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3862 3862 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
3866 3866 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
3867 3867 Funkcja zdalnego sterowania pozwala na kontrolę programu JOSM przez inne aplikacje, np. przeglądarkę internetową.
3868 3868 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
3869 3869 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
3870 3870 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
3871 3871 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3872 3872 Wybrane zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3873 3873 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
3874 3874 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3875 3875 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
3876 3876 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
3877 3877 -----
3878 3878 Napis ''{0}'' nie reprezentuje poprawnej liczby zmiennoprzecinkowej.
3879 3879 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3880 3880 Nazwa użytkownika nie może być pusta. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika OSM
3881 3881 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3882 3882 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3883 3883 Teatr
3884 3884 -----
3885 3885 Ich wersja
3886 3886 Ich wersja (na serwerze)
3887 3887 Ich z Połączoną
3888 3888 Park rozrywki
3889 3889 -----
3890 3890 Nie ma otwartych zestawów zmian
3891 3891 Nie wybrano opiektów do pobrania
3892 3892 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3893 3893 Drogi mają cześć wspólną.
3894 3894 -----
3895 3895 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
3896 3896 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3897 3897 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3898 3898 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3899 3899 -----
3900 3900 To znajduje się za końcem nagrania.
3901 3901 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
3902 3902 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3903 3903 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
3904 3904 -----
3905 3905 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
3906 3906 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
3907 3907 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
3908 3908 Ta wtyczka bezpośrednio wysyła ślady GPS z aktywnej warstwy JOSM do openstreetmap.org.
3909 3909 Ta wtyczka upraszcza mapowanie i edycję tras transportu publicznego.
3910 3910 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
3911 3911 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
3912 3912 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3913 3913 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
3914 3914 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
3915 3915 Ten test sprawdza czy multipolygony są poprawne
3916 3916 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
3917 3917 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3918 3918 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
3919 3919 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3920 3920 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
3921 3921 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
3922 3922 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
3923 3923 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
3924 3924 -----
3925 3925 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
3926 3926 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
3927 3927 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
3928 3928 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3929 3929 Automat biletowy
3930 3930 Numery kafelków mapy
3931 3931 Adres kafelka:
3932 3932 Katalog cache kafelek:
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 Czas:
3936 3936 Zakres czasu
3937 3937 Strefa czasowa:
3938 3938 Strefa czasowa: {0}
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 Nazwa:
3942 3942 -----
3943 3943 Do ...
3944 3944 Do usunięcia
3945 3945 Przełącz linie łączące punktu GPX
3946 3946 -----
3947 3947 Przełącza widok szkieletowy
3948 3948 Przełącza na pełny ekran
3949 3949 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3950 3950 Przełącz widoczność warstwy: {0}
3951 3951 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3952 3952 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3953 3953 Przełącz: {0}
3954 3954 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3955 3955 Toalety
3956 3956 -----
3957 3957 bramka (opłata)
3958 3958 Punkt poboru opłat
3959 3959 Zbyt wiele przekierowań wykryto przy pobieraniu URL. Przerywam.
3960 3960 -----
3961 3961 Narzędzie: {0}
3962 3962 Pasek narzędzi
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 Personalizacja paska narzędzi
3966 3966 Narzędzia
3967 3967 -----
3968 3968 Narzedzie do rysowania budynków.
3969 3969 -----
3970 3970 +++++
3971 3971 Turystyka
3972 3972 -----
3973 3973 Wieża
3974 3974 Numer referencyjny
3975 3975 Typ wieży
3976 3976 Małe miasto
3977 3977 Ratusz
3978 3978 Sklep z zabawkami
3979 3979 -----
3980 3980 Droga gruntowa
3981 3981 Kolorowanie ścieżek i punktów
3982 3982 Data ścieżki
3983 3983 Typ drogi
3984 3984 Środek uspokojenia ruchu
3985 3985 Sygnalizacja świetlna
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 Tramwaj
3989 3989 Przystanek tramwajowy
3990 3990 +++++
3991 3991 Ograniczenia w ruchu
3992 3992 -----
3993 3993 Biuro podróży
3994 3994 Drzewo
3995 3995 Droga ekspresowa
3996 3996 Droga ekspresowa - dojazd
3997 3997 Spróbuj ponownie
3998 3998 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3999 3999 -----
4000 4000 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
4001 4001 Tunel
4002 4002 Początek tunelu
4003 4003 Ograniczenia skrętu
4004 4004 Włącz/wyłącz wybrane style
4005 4005 Miejsce do zawracania
4006 4006 -----
4007 4007 Zakazy zakrętu (turnrestrictions)
4008 4008 Kołowrotek
4009 4009 Obrotnica
4010 4010 Rodzaj
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 Rodzaj schronienia
4014 4014 Rodzaj
4015 4015 -----
4016 4016 Sklep z oponami
4017 4017 +++++
4018 4018 -----
4019 4019 NIEZNANA
4020 4020 +++++
4021 4021 URL/ Plik:
4022 4022 -----
4023 4023 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4024 4024 +++++
4025 4025 +++++
4026 4026 +++++
4027 4027 +++++
4028 4028 +++++
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 Strefa UTM
4032 4032 Rozdziel drogi
4033 4033 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
4034 4034 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
4035 4035 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
4036 4036 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4037 4037 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
4038 4038 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 Nie można parsować współrzędnych
4043 4043 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4044 4044 Droga gminna
4045 4045 Niezamkniete drogi
4046 4046 Niezamknięta droga
4047 4047 Niepołączona linia brzegowa
4048 4048 Niepołączone węzły bez tagów
4049 4049 Niepołączone drogi.
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 Nierozstrzygnięty
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 Cofnij
4057 4057 Cofanie ortogonalizacji kształtu
4058 4058 Anuluj przesunięcie
4059 4059 Cofa ortogonalizację wybranych węzłów
4060 4060 Cofa ostatnią czynność.
4061 4061 -----
4062 4062 Oderwij panel
4063 4063 Nieoczekiwany błąd
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 Nieoczekiwany format ID zwrócony przez serwer. Otrzymano ''{0}''.
4068 4068 -----
4069 4069 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
4070 4070 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
4076 4076 Niespodziewany token: {0}
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4080 4080 Odblokuj
4081 4081 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4082 4082 Potwierdzenie rozdzielenia
4083 4083 Rozdzielony węzeł
4084 4084 Uniwersytet
4085 4085 Nieznany adres
4086 4086 Nieznany rodzaj elementu
4087 4087 Nieznany tryb {0}
4088 4088 -----
4089 4089 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
4090 4090 -----
4091 4091 Nieznana rola
4092 4092 -----
4093 4093 Nieznany typ: {0}
4094 4094 Warstwa obrazu bez nazwy
4095 4095 Skrzyżowanie bez nazwy
4096 4096 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4097 4097 Drogi bez nazwy
4098 4098 Nieuporządkowana linia brzegowa
4099 4099 Niezapisane zmiany
4100 4100 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4101 4101 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4102 4102 Niezapisane dane i konflikty
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 Niezapisane dane OSM
4106 4106 Odznacz wszystko
4107 4107 Odznacz wszystko (anulowanie)
4108 4108 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4109 4109 Odznacza wszystkie obiekty.
4110 4110 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 Nie wspierana wersja: {0}
4114 4114 Węzły bez tagu i nie podłączone.
4115 4115 Drogi bez tagów
4116 4116 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4117 4117 Drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
4118 4118 W górę
4119 4119 -----
4120 4120 Aktualizuj
4121 4121 Aktualizuj zestaw zmian
4122 4122 Aktualizuj zawartość
4123 4123 Aktualizuj dane
4124 4124 -----
4125 4125 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4126 4126 Pobierz zmiany
4127 4127 Aktualizacja obiektów
4128 4128 Aktualizuj wtyczki
4129 4129 Pobierz wybrane
4130 4130 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4131 4131 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4132 4132 Aktualizuje wybrane wtyczki
4133 4133 Zaktualizowano
4134 4134 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4135 4135 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4136 4136 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
4137 4137 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4138 4138 -----
4139 4139 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4140 4140 Uaktualnianie zestawu zmian...
4141 4141 Odświeżanie danych
4142 4142 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4143 4143 Aktualizowanie mapy...
4144 4144 -----
4145 4145 Odświeżanie interfejsu użytkownika
4146 4146 Wyślij
4147 4147 Wyślij zmiany
4148 4148 Wyślij Ustawienia
4149 4149 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4150 4150 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4151 4151 Wyślij dane
4152 4152 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4153 4153 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4154 4154 Wyślij dane do już istniejącego i otwartego zestawu zmian
4155 4155 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4156 4156 Wysłanie danych w jednym zapytaniem (zbyt wiele obiektów do wysłania)
4157 4157 Wyślij wybrane elementy
4158 4158 Wyślij zmienione elementy
4159 4159 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4160 4160 Wysyłanie do "{0}"
4161 4161 Wyślij do nowego zestawu zmian
4162 4162 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4163 4163 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4164 4164 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4165 4165 Wysyłam i zapisuje zmodyfikowane warstwy...
4166 4166 Przesyłanie danych...
4167 4167 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4168 4168 Użycie
4169 4169 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4170 4170 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4171 4171 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4172 4172 Używaj prostego uwierzytelniania
4173 4173 Używaj OAuth
4174 4174 Używaj SOCKS proxy
4175 4175 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4176 4176 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4177 4177 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4178 4178 Użyj domyślny
4179 4179 Użyj domyślny plik danych.
4180 4180 Użyj domyślnych ustawień
4181 4181 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4182 4182 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4183 4183 Użyj warstwy błędów
4184 4184 -----
4185 4185 Użyj globalnych ustawień
4186 4186 Użyj listę ignorowanych
4187 4187 Użyj serweru przesunięć:
4188 4188 Używa szablon "{0}"
4189 4189 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4190 4190 -----
4191 4191 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4192 4192 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4193 4193 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4194 4194 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4195 4195 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4196 4196 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4197 4197 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4198 4198 -----
4199 4199 Użytkownik
4200 4200 ID użytkownika:
4201 4201 Nazwa użytkownika:
4202 4202 Użytkownik:
4203 4203 Nazwa użytkownika
4204 4204 Nazwa użytkownika:
4205 4205 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4206 4206 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4207 4207 Sklep z odkurzaczami
4208 4208 Zweryfikuj
4209 4209 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4210 4210 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4211 4211 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4212 4212 Sprawdzanie
4213 4213 Sprawdź
4214 4214 Wyniki sprawdzania
4215 4215 Błędy
4216 4216 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4217 4217 Sprawdzanie poprawności
4218 4218 Wartość
4219 4219 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4220 4220 -----
4221 4221 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4222 4222 -----
4223 4223 Wartości szerokości geograficznej musza być z zakresu [-90,90].
4224 4224 Wartości długości geograficznej musza być z zakresu [-180,180].
4225 4225 Wartość:
4226 4226 -----
4227 4227 Sklep z różnościam
4228 4228 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4229 4229 Pojazdy według typu
4230 4230 Samochody według sposobu użytkowania
4231 4231 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4232 4232 Automat sprzedający
4233 4233 Sprzedawane produkty
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4238 4238 Spodziewane: wersja
4239 4239 Wersja {0}
4240 4240 -----
4241 4241 Wersja: {0}
4242 4242 Weterynarz
4243 4243 Wypożyczalnia wideo
4244 4244 Widok
4245 4245 Widok: {0}
4246 4246 Punkt widokowy
4247 4247 Automatyczne przesuwanie mapy
4248 4248 Wieś
4249 4249 Zieleń miejska
4250 4250 Miasto
4251 4251 Winnica
4252 4252 Widoczność
4253 4253 Widoczność (czytelność)
4254 4254 widoczna wieża szybowa
4255 4255 Odwiedź stronę domową
4256 4256 -----
4257 4257 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4258 4258 Wulkan
4259 4259 Siatkówka
4260 4260 Napięcie
4261 4261 -----
4262 4262 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4263 4263 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4264 4264 +++++
4265 4265 +++++
4266 4266 WGS84 Geograficzne
4267 4267 +++++
4268 4268 Błąd WMS
4269 4269 Pliki WMS (*.wms)
4270 4270 Ustawienia WMS
4271 4271 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4272 4272 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4273 4273 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4274 4274 +++++
4275 4275 -----
4276 4276 Oczekiwanie 10 sekund...
4277 4277 mur
4278 4278 Ostrzeżenie
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 Ostrzeżenie: Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
4282 4282 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4283 4283 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4284 4284 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4285 4285 -----
4286 4286 Ostrzeżenie: Nie udało się pobrać danych o bieżącym użytkowniku JOSM. Otrzymany wyjątek: {0}
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 Uwaga: Ignoruję wyjątek ponieważ zadanie zostało anulowane. Wyjątek: {0}
4290 4290 -----
4291 4291 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4292 4292 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4293 4293 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4294 4294 -----
4295 4295 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 Ostrzeżenie: nagłówek błędu "{0}" nie pasował do oczekiwanego wzoru.
4303 4303 -----
4304 4304 Ostrzeżenie: nie udało się anulować trwającej operacji OAuth
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 Ostrzeżenie: nielegalny format pozycji w liście szablonów ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4323 4323 Ostrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście stylu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 Ostrzeżenie: obiekt ''{0}'' jest już skasowany na serwerze. Pomijam ten obiekt i ponawiam wysyłkę.
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4330 4330 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4331 4331 Ostrzeżenie: w zapisie preferencji znaleziono klucz ''{0}'' z nieoczekiwaną wartością ''{1}''
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 Ostrzeżenia
4338 4338 Myjnia samochodowa
4339 4339 Kosz na śmieci
4340 4340 Oczyszczalnia ścieków
4341 4341 Woda
4342 4342 Park wodny
4343 4343 Wieża ciśnień
4344 4344 Studnia
4345 4345 Filtry
4346 4346 Wodospad
4347 4347 Młyn wodny
4348 4348 -----
4349 4349 Powielone węzły dróg wodnych
4350 4350 Pliki audio Wave (*.wav)
4351 4351 -----
4352 4352 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4353 4353 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4354 4354 Węzeł drogi blisko innej drogi
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 Droga {0}
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 Etykietowanie punktów
4361 4361 Punkty drogowe
4362 4362 Drogi
4363 4363 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4364 4364 Drogi z tą samą pozycją
4365 4365 Krzyż przydrożny
4366 4366 Kapliczka
4367 4367 Strona internetowa: {0}
4368 4368 Strona internetowa
4369 4369 Jaz
4370 4370 Mokradło
4371 4371 Dla niepełnosprawnych
4372 4372 Wózki inwalidzkie
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4376 4376 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4377 4377 Całą grupę
4378 4378 Szerokość (w metrach)
4379 4379 Szerokość linii GPX (0 dla domyślnej)
4380 4380 +++++
4381 4381 Wiatrak
4382 4382 Okna
4383 4383 Rękaw
4384 4384 -----
4385 4385 Widok szkieletowy
4386 4386 Dzięki OAuth możesz nadać JOSM prawa wysyłania danych map i ścieżek GPS w twoim imieniu (<a href="{0}">więćej informacji...</a>).
4387 4387 Ze sklepem
4388 4388 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4389 4389 Las pierwotny
4390 4390 Zakład produkcyjny
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 Zła ilość argumentów dla zakładki
4394 4394 Drogi o złym kierunku.
4395 4395 Brakuje znacznika XML <user>.
4396 4396 -----
4397 4397 Tak
4398 4398 Tak, przypisz
4399 4399 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4400 4400 Tak, zapisz zmiany i zamknij
4401 4401 -----
4402 4402 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4403 4403 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4404 4404 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4405 4405 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4406 4406 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4407 4407 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4408 4408 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4409 4409 -----
4410 4410 Pobrałeś zbyt wiele danych. Proszę spróbować ponownie później.
4411 4411 Napotkałeś błąd w JOSM
4412 4412 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4413 4413 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4414 4414 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4415 4415 -----
4416 4416 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4417 4417 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4422 4422 -----
4423 4423 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4424 4424 Wybierz ślad GPX
4425 4425 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4426 4426 Twój komentarz jest <i>pusty</i> lub <i>bardzo krótki</i>.<br /><br />Jest to technicznie dopuszczalne, ale proszę rozważ, że wielu użytkowników <br />oglądających zmiany w swojej okolicy polega na rozsądnych komentarzach zestawów<br /> zmian by zrozumieć jakie zmiany zawierają!<br /><br />Jeśli spędzisz teraz minutę, by wyjaśnić swoją zmianę, możesz uczynić życie<br />wielu innych użytkowników znacznie prostszym.
4427 4427 -----
4428 4428 +++++
4429 4429 Powiększ
4430 4430 Zbliżenie (w metrach)
4431 4431 Powiększ
4432 4432 Zmniejsz
4433 4433 Powiększa i przesuwa mapę
4434 4434 -----
4435 4435 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4436 4436 Powiększ
4437 4437 Poziom powiększenia:
4438 4438 Zmniejsz
4439 4439 Powiększ aby pokazać: {0}
4440 4440 Powiększ do
4441 4441 Powiększ na warstwie
4442 4442 Przybliż do natywnej rozdzielczości
4443 4443 Powiększ do węzła
4444 4444 Pokaż problem
4445 4445 Powiększ do wybranych elementów
4446 4446 Powiększ do zaznaczenia
4447 4447 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4448 4448 -----
4449 4449 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4450 4450 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4451 4451 Pokaż {0}
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 \nWysokość: {0} m
4455 4455 \nKierunek {0}°
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 +++++
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 wysokie napięcie
4472 4472 średnie napięcie
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 +++++
4478 4478 sieć
4479 4479 -----
4480 4480 ograniczenie
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 Edycja pylonu
4486 4486 Edycja stacji
4487 4487 -----
4488 4488 +++++
4489 4489 Stacja
4490 4490 Brama
4491 4491 Wstecz
4492 4492 Szybciej
4493 4493 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4494 4494 Do przodu
4495 4495 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4496 4496 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4497 4497 Następny znacznik
4498 4498 Odtwórz następny znacznik.
4499 4499 Odtwórz poprzedni znacznik.
4500 4500 Odtwórz / wstrzymaj
4501 4501 Poprzedni znacznik
4502 4502 Wolniej
4503 4503 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4504 4504 Zamknięty
4505 4505 Otwarty
4506 4506 brak
4507 4507 czarny
4508 4508 niebieski
4509 4509 brązowy
4510 4510 szary
4511 4511 zielony
4512 4512 czerwony
4513 4513 biały
4514 4514 +++++
4515 4515 +++++
4516 4516 +++++
4517 4517 +++++
4518 4518 analogowy
4519 4519 cyfrowy
4520 4520 -----
4521 4521 słoneczny
4522 4522 niekonwencjonalny
4523 4523 D
4524 4524 U
4525 4525 A
4526 4526 Z
4527 4527 U
4528 4528 O
4529 4529 T
4530 4530 Z
4531 4531 Tekst
4532 4532 Opis
4533 4533 Nazwa
4534 4534 Źródło ciepła
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 Przesunięcie
4543 4543 -----
4544 4544 markowe
4545 4545 nie
4546 4546 używane
4547 4547 tak
4548 4548 -----
4549 4549 różne
4550 4550 nad ziemią
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 pod ziemią
4554 4554 podwodą
4555 4555 -----
4556 4556 Edycja stacji kolejowej
4557 4557 Stacja kolejowa
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 +++++
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 Klucz:
4568 4568 iglasty
4569 4569 liścisty
4570 4570 mieszany
4571 4571 skrótowa nazwa ulicy
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 dodaj do zaznaczenia
4575 4575 adres
4576 4576 -----
4577 4577 dodaje odwzorowania z Proj4J
4578 4578 administracyjna
4579 4579 zaawansowana
4580 4580 zaawansowana konfiguracja
4581 4581 droga powietrzna
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 kruszywo
4586 4586 dla rolnictwa
4587 4587 wentylacyjny
4588 4588 wszystkie
4589 4589 wszystkie obiekty
4590 4590 alejka
4591 4591 alfabetycznie
4592 4592 alternatywny
4593 4593 typ udogodnień {0}
4594 4594 udogodnienie
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 futbol amerykański
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 kościół anglikański
4601 4601 jedzenie dla zwierząt
4602 4602 gość
4603 4603 dowolne
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 akwedukt
4607 4607 łucznictwo
4608 4608 obszar
4609 4609 obszar tekstowy
4610 4610 azjatycka
4611 4611 asfalt
4612 4612 lekkoatletyka
4613 4613 -----
4614 4614 +++++
4615 4615 futbol australijski
4616 4616 automatycznie
4617 4617 -----
4618 4618 tło
4619 4619 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4620 4620 odcinek powrotny
4621 4621 zła
4622 4622 bahaizm
4623 4623 baptyści
4624 4624 drut kolczasty
4625 4625 bariera
4626 4626 -----
4627 4627 +++++
4628 4628 Basen
4629 4629 Koszykówka
4630 4630 -----
4631 4631 boksyty
4632 4632 Plaża
4633 4633 rowery
4634 4634 dętki do roweru
4635 4635 +++++
4636 4636 biopaliwo
4637 4637 biogaz
4638 4638 biomasa
4639 4639 torfowisko
4640 4640 bule
4641 4641 granica
4642 4642 gra w kule
4643 4643 -----
4644 4644 marka
4645 4645 most
4646 4646 etykieta "most" na węźle
4647 4647 teren poprzemysłowy
4648 4648 buddyzm
4649 4649 budynek
4650 4650 próg zwalniający
4651 4651 hamburgery
4652 4652 autobus
4653 4653 wydzielony pas autobusowy
4654 4654 futbol kanadyjki
4655 4655 -----
4656 4656 kajakarstwo
4657 4657 uwzględnij wielkość liter
4658 4658 kościół katolicki
4659 4659 Cmentarz
4660 4660 ośrodek
4661 4661 łańcuch
4662 4662 węgiel drewny
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 kurczak
4666 4666 chińska
4667 4667 -----
4668 4668 chrześcijaństwo
4669 4669 -----
4670 4670 papierosy
4671 4671 miasto
4672 4672 cywilna
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 wspinaczka
4676 4676 -----
4677 4677 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4678 4678 zamknięty
4679 4679 zamknięta droga
4680 4680 węgiel
4681 4681 bruk
4682 4682 zimne powietrze
4683 4683 zimna woda
4684 4684 spalarnia
4685 4685 -----
4686 4686 komunikacyjna
4687 4687 szuter
4688 4688 sprężone powietrze
4689 4689 beton
4690 4690 prezerwatywy
4691 4691 konfiguruj
4692 4692 Konfiguruje styl rysowania mapy
4693 4693 konflikt
4694 4694 iglasty
4695 4695 połaczenie
4696 4696 w budowie
4697 4697 sieć trakcyjna
4698 4698 pojemnik
4699 4699 -----
4700 4700 miedź
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 liczba
4704 4704 -----
4705 4705 krykiet
4706 4706 krykiet
4707 4707 krokiet
4708 4708 -----
4709 4709 klienci
4710 4710 -----
4711 4711 kolarstwo
4712 4712 -----
4713 4713 dane
4714 4714 liściasty
4715 4715 obiekt dedykowany
4716 4716 st° min'' (Morskie)
4717 4717 st° min'' sek"
4718 4718 usunięto
4719 4719 -----
4720 4720 dla dostaw
4721 4721 przestarzały
4722 4722 dla wyznaczonych pojazdów
4723 4723 dojazd do posesji
4724 4724 -----
4725 4725 objazd
4726 4726 olej napędowy
4727 4727 diamenty
4728 4728 zablokowane
4729 4729 -----
4730 4730 Dok
4731 4731 nie istnieje
4732 4732 wyścigi psów
4733 4733 podwójny
4734 4734 na dół
4735 4735 zjazd
4736 4736 pobrany obszar
4737 4737 -----
4738 4738 napoje
4739 4739 podjazd
4740 4740 -----
4741 4741 łatwa
4742 4742 energia elektryczna
4743 4743 -----
4744 4744 elementy
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 jazda konna
4748 4748 ewangelikalizm
4749 4749 parzyste
4750 4750 przykłady
4751 4751 doskonała
4752 4752 torby na odchody
4753 4753 -----
4754 4754 dla ekspertów
4755 4755 -----
4756 4756 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4757 4757 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4758 4758 -----
4759 4759 gospodarstwo
4760 4760 ogrodzenie
4761 4761 prom
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 znajdź w zaznaczeniu
4765 4765 -----
4766 4766 ryba z frytkami
4767 4767 rozszczepienie jądra atomowego
4768 4768 -----
4769 4769 jedzenie
4770 4770 piesza
4771 4771 -----
4772 4772 bród
4773 4773 las
4774 4774 leśna
4775 4775 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
4776 4776 odcinek docelowy
4777 4777 -----
4778 4778 francuska
4779 4779 od kafelka
4780 4780 z drogi
4781 4781 pełna
4782 4782 -----
4783 4783 futbol gaelicki (irlandzki)
4784 4784 -----
4785 4785 garaże
4786 4786 gazowy
4787 4787 -----
4788 4788 bęzyna
4789 4789 geotermiczna
4790 4790 niemiecka
4791 4791 Lodowiec
4792 4792 złoto
4793 4793 +++++
4794 4794 pole golfowe
4795 4795 dobra
4796 4796 znacznik GPS
4797 4797 punkt GPS
4798 4798 1 stopnia
4799 4799 2 stopnia
4800 4800 3 stopnia
4801 4801 4 stopnia
4802 4802 5 stopnia
4803 4803 trawa
4804 4804 kratka trawnikowa
4805 4805 żwir
4806 4806 grecka
4807 4807 zielony
4808 4808 Teren nie zabudowany
4809 4809 -----
4810 4810 grunt
4811 4811 -----
4812 4812 gimnastyka
4813 4813 połowiczna
4814 4814 punkt zatrzymania
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 zdrowie
4819 4819 ciepłowniczy
4820 4820 wrzosowisko
4821 4821 żywopłot
4822 4822 samochody ciężarowe
4823 4823 wyróżnienie
4824 4824 droga
4825 4825 Droga bez numeru referencyjnego
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 hinduizm
4830 4830 historia
4831 4831 tablica historyczna
4832 4832 hokej
4833 4833 tragiczna
4834 4834 jazda konna
4835 4835 wyścigi konne
4836 4836 -----
4837 4837 gorące powietrze
4838 4838 gorąca woda
4839 4839 +++++
4840 4840 dom
4841 4841 -----
4842 4842 +++++
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 wodna
4846 4846 lody
4847 4847 -----
4848 4848 ilmenit
4849 4849 przyciemnienia podkładu mapy
4850 4850 nieaktywne
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 niekompletne
4854 4854 niekompletna droga
4855 4855 przybliż by zobaczyć więcej detali
4856 4856 niezależny
4857 4857 indyjska
4858 4858 wewnętrzny
4859 4859 Tteren przemysłowy
4860 4860 -----
4861 4861 Wewnętrzny segment
4862 4862 zintegrowano z głównym programem
4863 4863 średnia
4864 4864 -----
4865 4865 rudy żelaza
4866 4866 wysepka
4867 4867 wydzielone pomieszczenie
4868 4868 włoska
4869 4869 dżinizm
4870 4870 japońska
4871 4871 świadkowie Jehowy
4872 4872 judaizm
4873 4873 -----
4874 4874 +++++
4875 4875 +++++
4876 4876 wysypisko smieci
4877 4877 zagospodarowanie przestrzenne
4878 4878 typ użytkowania ziemi {0}
4879 4879 droga
4880 4880 -----
4881 4881 warstwa
4882 4882 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
4883 4883 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
4884 4884 -----
4885 4885 ołów
4886 4886 w lewo
4887 4887 wypoczynek
4888 4888 typ wypoczynku {0}
4889 4889 -----
4890 4890 wapień
4891 4891 limitowane
4892 4892 strefa zamieszkania
4893 4893 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4894 4894 wczytywanie stylu ''{0}''...
4895 4895 -----
4896 4896 -----
4897 4897 zablokuj przewijanie
4898 4898 -----
4899 4899 niska
4900 4900 luteranie
4901 4901 namorzyny
4902 4902 -----
4903 4903 ręcznie
4904 4904 -----
4905 4905 +++++
4906 4906 +++++
4907 4907 marsze
4908 4908 max szer.
4909 4909 max dł.
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 członek
4915 4915 -----
4916 4916 +++++
4917 4917 metodyści
4918 4918 meksykańska
4919 4919 Teren wojskowy
4920 4920 min szer.
4921 4921 min dł.
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 -----
4926 4926 -----
4927 4927 brakujące obiekty:
4928 4928 błędnie wpisana nazwa klucza
4929 4929 mieszany
4930 4930 -----
4931 4931 -----
4932 4932 -----
4933 4933 mormoni
4934 4934 sporty motorowe
4935 4935 -----
4936 4936 autostrada
4937 4937 ciąg pieszy
4938 4938 Błoto
4939 4939 różne sporty
4940 4940 wielopoziomowy
4941 4941 -----
4942 4942 +++++
4943 4943 islam
4944 4944 narodowa
4945 4945 naturalne
4946 4946 typ naturalny {0}
4947 4947 -----
4948 4948 tablica przyrodnicza
4949 4949 gazety
4950 4950 następny
4951 4951 nikiel
4952 4952 nie
4953 4953 brak opisu
4954 4954 -----
4955 4955 nie ma obsługi odczytu tego formatu
4956 4956 brak modyfikatora
4957 4957 zakaz skrętu w lewo
4958 4958 zakaz skrętu w prawo
4959 4959 zakaz jazdy prosto
4960 4960 zakaz zawracania
4961 4961 -----
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 żadne
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 nie zostały usunięte
4968 4968 -----
4969 4969 -----
4970 4970 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
4971 4971 tablica informacyjna
4972 4972 dla początkujących
4973 4973 jądrowa
4974 4974 obserwacyjna
4975 4975 nieparzyste
4976 4976 -----
4977 4977 oficjalnie
4978 4978 naftowy
4979 4979 stare szyny kolejowe
4980 4980 stare
4981 4981 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4982 4982 nakaz skrętu w lewo
4983 4983 nakaz skrętu w prawo
4984 4984 nakaz jazdy prosto
4985 4985 otwarty
4986 4986 pod prąd
4987 4987 droga pod prąd
4988 4988 ścieżka pod prąd
4989 4989 opcje
4990 4990 -----
4991 4991 kościół prawosławny
4992 4992 -----
4993 4993 -----
4994 4994 zewnętrzny
4995 4995 Zewnętrzny segment
4996 4996 poza pobranym obszarem
4997 4997 wysepka parkignowa
4998 4998 bilety parkingowe
4999 4999 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5000 5000 pyłu
5001 5001 pasażerowie
5002 5002 pasażerowie; pojazdy
5003 5003 utwardzona
5004 5004 kostka
5005 5005 Szczyt
5006 5006 kamienie
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 +++++
5010 5010 zielonoświątkowcy
5011 5011 -----
5012 5012 dopuszczalny
5013 5013 zdjęcia
5014 5014 fotowoltaiczna
5015 5015 nabrzeże
5016 5016 rurociąg
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 boisko
5024 5024 +++++
5025 5025 Miejsce
5026 5026 tablica botaniczna
5027 5027 plastik
5028 5028 -----
5029 5029 słup
5030 5030 polityczna
5031 5031 -----
5032 5032 energia
5033 5033 prezbiterianie
5034 5034 poprzedni
5035 5035 droga krajowa
5036 5036 droga krajowa - dojazd
5037 5037 droga prywatna
5038 5038 proponowany
5039 5039 protestanci
5040 5040 publiczny
5041 5041 transport publiczny
5042 5042 mapy komunikacji miejskiej
5043 5043 bilety komunikacji miejskiej
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 poczwórny
5049 5049 kwakrzy
5050 5050 kamieniołom
5051 5051 sport rakietowy
5052 5052 kolej
5053 5053 Teren kolejowy
5054 5054 -----
5055 5055 tory kolejowe
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 bystrze
5059 5059 szuwary
5060 5060 +++++
5061 5061 regionalna
5062 5062 wyrażenie regularne
5063 5063 Relacja bez typu
5064 5064 Odśwież domyślne wpisy
5065 5065 załaduj ponownie z pliku wybrane style
5066 5066 zdalnie
5067 5067 usuń z zaznaczenia
5068 5068 zamień zaznaczenie
5069 5069 -----
5070 5070 zabudowa
5071 5071 restauracja bez nazwy
5072 5072 handel
5073 5073 w prawo
5074 5074 -----
5075 5075 koryto rzeczne
5076 5076 droga
5077 5077 rola
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 rondo
5081 5081 droga
5082 5082 odcinek trasy
5083 5083 -----
5084 5084 +++++
5085 5085 +++++
5086 5086 -----
5087 5087 rutyl
5088 5088 sól
5089 5089 słone bagna
5090 5090 piach
5091 5091 kanapki
5092 5092 skala
5093 5093 schemat
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 Zarośla
5097 5097 droga wojewódzka
5098 5098 sejsmiczny
5099 5099 wybierz sport:
5100 5100 zaznaczony
5101 5101 zaznaczenie
5102 5102 -----
5103 5103 wydzielona przestrzeń
5104 5104 droga serwisowa
5105 5105 serwis
5106 5106 -----
5107 5107 ściekowy
5108 5108 współdzielone z transportem miejskim
5109 5109 współdzielone
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 szyici
5113 5113 strzelectwo
5114 5114 sklep
5115 5115 typ sklepu {0}
5116 5116 bocznica
5117 5117 sikhizm
5118 5118 srebro
5119 5119 pojedynczy
5120 5120 -----
5121 5121 miejsce
5122 5122 jazda na deskorolce
5123 5123 łyżwiarstwo
5124 5124 narciarska
5125 5125 narciarstwo
5126 5126 -----
5127 5127 -----
5128 5128 piłka nożna
5129 5129 słoneczna
5130 5130 -----
5131 5131 -----
5132 5132 spirytualizm
5133 5133 -----
5134 5134 Sport
5135 5135 typ sportu {0}
5136 5136 centrum sportowe
5137 5137 -----
5138 5138 odnoga
5139 5139 stadion
5140 5140 znaczki
5141 5141 -----
5142 5142 -----
5143 5143 kamień
5144 5144 strumień
5145 5145 ulice
5146 5146 nazwa ulicy zawiera ss
5147 5147 ciąg
5148 5148 ciąg;ciąg;...
5149 5149 metro
5150 5150 -----
5151 5151 sunnici
5152 5152 terenowy
5153 5153 +++++
5154 5154 bagno
5155 5155 słodycze
5156 5156 pływanie
5157 5157 basen
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 tenis stołowy
5161 5161 tampony
5162 5162 taoizm
5163 5163 doładowanie do telefonu
5164 5164 tymczasowy
5165 5165 Tymczasowy typ drogi
5166 5166 tenis
5167 5167 +++++
5168 5168 -----
5169 5169 droga powiatowa
5170 5170 tekst
5171 5171 tajska
5172 5172 podstawowy styl Potlatch 2
5173 5173 termiczna
5174 5174 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
5175 5175 ta warstwa jest warstwą aktywną
5176 5176 -----
5177 5177 tereny zalewowe
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 cyna
5181 5181 do drogi
5182 5182 topograficzna
5183 5183 -----
5184 5184 turystyka
5185 5185 typ turystyki {0}
5186 5186 -----
5187 5187 zabawki
5188 5188 ścieżka
5189 5189 ścieżka i punkty
5190 5190 tylko ścieżki
5191 5191 -----
5192 5192 sygnalizacja świetlna
5193 5193 -----
5194 5194 tramwaj
5195 5195 -----
5196 5196 potrójny
5197 5197 -----
5198 5198 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5199 5199 droga ekspresowa
5200 5200 droga ekspresowa - dojazd
5201 5201 turecka
5202 5202 -----
5203 5203 rodzaj
5204 5204 droga gminna
5205 5205 niekontrolowane
5206 5206 podziemny
5207 5207 -----
5208 5208 unitarianizm
5209 5209 -----
5210 5210 nieznany
5211 5211 nieoznakowane
5212 5212 nieutwardzona
5213 5213 nieznana
5214 5214 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
5215 5215 -----
5216 5216 nieotagowany
5217 5217 nieotagowana droga
5218 5218 nieużywane
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 do góry
5222 5222 aż do kafelka
5223 5223 użycie
5224 5224 -----
5225 5225 błędy spradzania poprawności
5226 5226 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5227 5227 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5228 5228 pojazdy
5229 5229 wersja {0}
5230 5230 poprzez węzły lub drogi
5231 5231 Wiadukt
5232 5232 +++++
5233 5233 -----
5234 5234 Wulkan
5235 5235 vouchery
5236 5236 ściana
5237 5237 -----
5238 5238 ścienny
5239 5239 -----
5240 5240 woda
5241 5241 poziom wody
5242 5242 -----
5243 5243 szlak wodny
5244 5244 typ drogi wodnej {0}
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 -----
5248 5248 droga jest połączona
5249 5249 droga jest połączona z kolejnym członkiem relacji
5250 5250 droga jest połączona z poprzednim członkiem relacji
5251 5251 droga nie jest połączona ani z poprzednim ani z następnym członkiem
5252 5252 tylko punkty
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 pogoda
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 tablica o zwierzętach
5262 5262 wiatrowa
5263 5263 wydobywczy
5264 5264 przewodowy
5265 5265 bezprzewodowy
5266 5266 drewno
5267 5267 -----
5268 5268 Błędny znacznik highway na węźle
5269 5269 +++++
5270 5270 dworzec przetokowy
5271 5271 tak
5272 5272 +++++
5273 5273 cynk
5274 5274 cyrkon
5275 5275 przybliż by załadować kafelki
5276 5276 przybliż by załadować więcej kafelek
5277 5277 zaratusztrianizm
5278 5278 {0} (Korsyka)
5279 5279 -----
5280 5280 {0} ({1} do {2} stopni)
5281 5281 -----
5282 5282 -----
5283 5283 {0} [niekompletny]
5284 5284 Obiekty na warstwie {0}:
5285 5285 {0} jest przestarzały
5286 5286 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5287 5287 -----
5288 5288 {0} metrów
5289 5289 -----
5290 5290 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5291 5291 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5292 5292 {0} km kw.
5293 5293 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5294 5294 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5295 5295 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5296 5296 +++++
5297 5297 -----
5298 5298 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5299m 1 -----
5300m 2 ({0} zapytanie)
5301m 2 ({0} zapytania)
5302m 2 ({0} zapytań)
5303m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5304m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5305m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5306m 4 -----
5307m 5 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu jednej warstwy z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5308m 5 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5309m 5 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5310m 6 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcie do ścieżki GPX.</html>
5311m 6 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcia do ścieżki GPX.</html>
5312m 6 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęć do ścieżki GPX.</html>
5313m 7 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5314m 7 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5315m 7 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5316m 8 -----
5317m 9 -----
5318m 10 -----
5319m 11 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5320m 11 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5321m 11 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5322m 12 Dodano {0} obiekt
5323m 12 Dodano {0} obiekty
5324m 12 Dodano {0} obiektów
5325m 13 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5326m 13 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5327m 13 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5328m 14 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5329m 14 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5330m 14 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5331m 15 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5332m 15 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5333m 15 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5334m 16 Czy zmienić wartość?
5335m 16 Czy zmienić wartości?
5336m 16 Czy zmienić wartości?
5337m 17 Zmień {0} obiekt
5338m 17 Zmień {0} obiekty
5339m 17 Zmień {0} obiektów
5340m 18 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5341m 18 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5342m 18 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5343m 19 Konflikt podczas pobierania
5344m 19 Konflikty podczas pobierania
5345m 19 Konflikty podczas pobierania
5346m 20 Konflikt w danych
5347m 20 Konflikty w danych
5348m 20 Konflikty w danych
5349m 21 Usunięto {0} węzeł
5350m 21 Usunięto {0} węzły
5351m 21 Usunięto {0} węzłów
5352m 22 Usunięto {0} objekt
5353m 22 Usunięto {0} objekty
5354m 22 Usunięto {0} objektów
5355m 23 Usunięto {0} relację
5356m 23 Usunięto {0} relacje
5357m 23 Usunięto {0} relacji
5358m 24 Usunięto {0} drogę
5359m 24 Usunięto {0} drogi
5360m 24 Usunięto {0} dróg
5361m 25 Usuwanie {0} obiektu
5362m 25 Usuwanie {0} obiektów
5363m 25 Usuwanie {0} obiektów
5364m 26 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5365m 26 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5366m 26 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5367m 27 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5368m 27 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5369m 27 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5370m 28 -----
5371m 29 -----
5372m 30 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5373m 30 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5374m 30 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5375m 31 Wyczuję {0} obiekt z ''{1}''
5376m 31 Wyczuję {0} obiekty z ''{1}''
5377m 31 Wyczuję {0} obiektów z ''{1}''
5378m 32 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5379m 32 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5380m 32 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5381m 33 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5382m 33 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5383m 33 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5384m 34 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5385m 34 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5386m 34 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5387m 35 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5388m 35 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5389m 35 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5390m 36 Połączona wersja ({0} pozycja)
5391m 36 Połączona wersja ({0} pozycje)
5392m 36 Połączona wersja ({0} pozycji)
5393m 37 Przesunięto {0} węzeł
5394m 37 Przesunięto {0} węzły
5395m 37 Przesunięto {0} węzłów
5396m 38 Moja wersja ({0} pozycja)
5397m 38 Moja wersja ({0} pozycje)
5398m 38 Moja wersja ({0} pozycji)
5399m 39 Pobranie obiektu nie powiodło się
5400m 39 Pobranie obiektów nie powiodło się
5401m 39 Pobranie obiektów nie powiodło się
5402m 40 Obiekt usunięty
5403m 40 Obiekty usunięte
5404m 40 Obiektów usuniętych
5405m 41 Pobrany obiekt został usunięty.
5406m 41 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5407m 41 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5408m 42 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5409m 42 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5410m 42 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5411m 43 Otwieranie {0} pliku...
5412m 43 Otwieranie {0} plików...
5413m 43 Otwieranie {0} plików...
5414m 44 Wklejam {0} tag
5415m 44 Wklejam {0} tagi
5416m 44 Wklejam {0} tagi
5417m 45 -----
5418m 46 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5419m 46 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5420m 46 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5421m 47 Usunięto {0} obiekt
5422m 47 Usunięto {0} obiekty
5423m 47 Usunięto {0} obiektów
5424m 48 -----
5425m 49 Obrócono {0} węzeł
5426m 49 Obrócono {0} węzły
5427m 49 Obrócono {0} węzłów
5428m 50 Skalowanie {0} węzła
5429m 50 Skalowanie {0} węzłów
5430m 50 Skalowanie {0} węzłów
5431m 51 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5432m 51 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5433m 51 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5434m 52 Uproszczono {0} drogę
5435m 52 Uproszczono {0} drogi
5436m 52 Uproszczono {0} dróg
5437m 53 -----
5438m 54 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5439m 54 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5440m 54 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5441m 55 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5442m 55 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5443m 55 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5444m 56 -----
5445m 57 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5446m 57 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5447m 57 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5448m 58 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5449m 58 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5450m 58 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5451m 59 Ich wersja ({0} pozycja)
5452m 59 Ich wersja ({0} pozycje)
5453m 59 Ich wersja ({0} pozycji)
5454m 60 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5455m 60 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5456m 60 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5457m 61 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5458m 61 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5459m 61 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5460m 62 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5461m 62 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5462m 62 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5463m 63 -----
5464m 64 Wykryto {0} konflikt.
5465m 64 Wykryto {0} konflikty.
5466m 64 Wykryto {0} konfliktów.
5467m 65 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
5468m 65 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
5469m 65 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
5470m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5471m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5472m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5473m 67 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5474m 67 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5475m 67 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5476m 68 Transformuj {0} węzeł
5477m 68 Transformuj {0} węzeły
5478m 68 Transformuj {0} węzełów
5479m 69 Przywróć {0} obiekt
5480m 69 Przywróć {0} obiekty
5481m 69 Przywróć {0} obiektów
5482m 70 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5483m 70 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5484m 70 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5485m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5486m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5487m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5488m 72 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5489m 72 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5490m 72 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5491m 73 Przesyłanie {0} obieku...
5492m 73 Przesyłanie {0} obiektów...
5493m 73 Przesyłanie {0} obiektów...
5494m 74 -----
5495m 75 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
5496m 75 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5497m 75 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5498m 76 znacznik
5499m 76 znaczniki
5500m 76 znaczników
5501m 77 węzeł
5502m 77 węzły
5503m 77 węzłów
5504m 78 obiekt
5505m 78 obiekty
5506m 78 obiektów
5507m 79 relacja
5508m 79 relacje
5509m 79 relacji
5510m 80 do obiektu {0}
5511m 80 do obiektów {0}
5512m 80 do obiektów {0}
5513m 81 droga
5514m 81 drogi
5515m 81 dróg
5516m 82 {0} Autor
5517m 82 {0} Autorzy
5518m 82 {0} Autorów
5519m 83 -----
5520m 84 {0} składa się z {1} markera
5521m 84 {0} składa się z {1} markerów
5522m 84 {0} składa się z {1} markerów
5523m 85 -----
5524m 86 Wczytano {0} obraz.
5525m 86 Wczytano {0} obrazy.
5526m 86 Wczytano {0} obrazów.
5527m 87 {0} element
5528m 87 {0} elementy
5529m 87 {0} elementów
5530m 88 {0} węzeł
5531m 88 {0} węzły
5532m 88 {0} węzłów
5533m 89 {0} obiekt do dodania:
5534m 89 {0} obiekty do dodania:
5535m 89 {0} obiektów do dodania:
5536m 90 {0} obiekt do usunięcia:
5537m 90 {0} obiekty do usunięcia:
5538m 90 {0} obiektów do usunięcia:
5539m 91 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5540m 91 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5541m 91 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5542m 92 -----
5543m 93 {0} relacja
5544m 93 {0} relacje
5545m 93 {0} relacji
5546m 94 {0} trasa,
5547m 94 {0} trasy,
5548m 94 {0} tras,
5549m 95 -----
5550m 96 {0} ścieżka
5551m 96 {0} ścieżki
5552m 96 {0} ścieżki
5553m 97 {0} ślad,
5554m 97 {0} ślady,
5555m 97 {0} śladów,
5556m 98 {0} posiadał tagi GPS.
5557m 98 {0} posiadały tagi GPS.
5558m 98 {0} posiadało tagi GPS.
5559m 99 {0} droga
5560m 99 {0} drogi
5561m 99 {0} dróg
5562m 100 {0} punkt
5563m 100 {0} punkty
5564m 100 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.