source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4655

Last change on this file since 4655 was 4655, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 146.6 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 -----
6 6 lub
7 7 Liczba obiektów
8 8 % na wschód:
9 9 % na północ:
10 10 (liczba zapytań nieznana)
11 11 (1 zapytanie)
12 12 (Kod={0})
13 13 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
14 14 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
15 15 -----
16 16 (Adres URL był:
17 17 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
18 18 -----
19 19 (ponad 20m)
20 20 (brak obiektu)
21 21 (brak)
22 22 (do 20m)
23 23 (do 5m)
24 24 (użyj przesunięcia podanego przez server)
25 25 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
26 26 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
27 27 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
28 28 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
29 29 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
30 30 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
31 31 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
32 32 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
33 33 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
34 34 * Jeden węzęł z tagami lub
35 35 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
36 36 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
37 37 +++++
38 38 +++++
39 39 ...możliwe inne rodzaje transportu
40 40 ... odwołuje się do relacji
41 41 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
42 42 -----
43 43 -----
44 44 +++++
45 45 Kręgle
46 46 +++++
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 +++++
53 53 +++++
54 54 -----
55 55 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
56 56 <Nie wczytano jeszcze ścieżek GPX>
57 57 <anonimowy>
58 58 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
59 59 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
60 60 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
61 61 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
62 62 -----
63 63 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
64 64 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
65 65 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
66 66 -----
67 67 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
68 68 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
69 69 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
70 70 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
71 71 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
72 72 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
73 73 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
74 74 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
75 75 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
76 76 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
77 77 -----
78 78 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
79 79 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
80 80 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
81 81 <b>timestamp:</b>... - obiekty z podanym czasem zmiany (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 lub T14:51 ...)
82 82 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
83 83 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
84 84 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
85 85 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
86 86 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
87 87 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
88 88 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
89 89 <dwukropek>
90 90 <różne>
91 91 <pusta>
92 92 <koniec pliku>
93 93 <równa się>
94 94 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
95 95 <h1>Grupy Modyfikatorów</h1>
96 96 <h2>Filtr aktywny</h2>
97 97 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
98 98 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
99 99 -----
100 100 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
101 101 <html><body>Proszę wprowadzić Klucz Dostępu OAuth, który ma prawo dostępu do serwera OSM ''{0}''.</body></html>
102 102 <html><h3>Usunąć plik {0} z dysku?<p>Zdjęcie będzie trwale utracone!</h3></html>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
106 106 -----
107 107 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
108 108 -----
109 109 -----
110 110 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
111 111 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
118 118 <html>Nie można wysłać {0} obiektów w jednym zapytaniem ponieważ<br>maksymalny rozmiar zestawu zmian {1} na serwerze ''{2}'' został przekroczony.</html>
119 119 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
120 120 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
121 121 <html>Zamknięcie zestawu zmian <strong>{0}</strong> nie udało się <br>ponieważ zestaw ten już wcześniej został zamknięty.</html>
122 122 <html>Zamknięcie zestawu zmian <strong>{0}</strong> nie udało się<br> ponieważ został już zamknięty {1}.</html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
127 127 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
128 128 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
129 129 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
130 130 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
131 131 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
132 132 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
133 133 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
134 134 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
135 135 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
136 136 <html>Wprowadź ręcznie Klucz Dostępu jeśli został wygenerowany i pobrany poza JOSM.</html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
145 145 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
146 146 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
147 147 <html>Nie udało się załadowanie listy źródeł szablonów z<br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
148 148 <html>Nie udało się wczytać listy źródeł stylu z <br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
158 158 <html>JOSM pomyślnie pobrał Klucz Dostępu. Możesz teraz go zaakceptować. JOSM będzie używał go w przyszłości w celu uwierzytelnienia i uzyskania praw do serwera OSM.<br><br>Klucz dostępu: </html>
159 159 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
160 160 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
161 161 <html>JOSM pomyślnie pobrał Żeton Żądania. JOSM teraz uruchomi stronę z logowanie użytkownika w zewnętrznej przeglądarce. Proszę zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła OSM, a następnie postępować według instrukcji w celu nadania praw dostępu dla Żetonu Żądania. Następnie trzeba powrócić do tego okienka i kliknąć <strong>{0}</strong><br><br>Jeśli uruchomienie zewnętrznej przeglądarki nie uda się, możesz skopiować następujący URL i wkleić go do paska adresu przeglądarki.</html>
162 162 -----
163 163 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
164 164 -----
165 165 <html>Zaznacz <strong>lokalnie usunięte obiekty</strong>, które mają być skasowane też na serwerze.</html>
166 166 <html>Zaznacz zmodyfikowane obiekty <strong>z obecnie wybranych</strong> by wysłać je do serwera.</html>
167 167 <html>Ani <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> nie są zaznaczone.<br>Proszę wybrać albo pobieranie danych OSM, albo śladów GPX, albo obie te opcje.</html>
168 168 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
169 169 <html>Proszę kliknąć na <strong>{0}</strong> aby pobrać Żeton Żądania OAuth z ''{1}''.</html>
170 170 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
171 171 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
172 172 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
173 173 -----
174 174 -----
175 175 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
176 176 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
177 177 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
178 178 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
179 179 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
180 180 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
181 181 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
182 182 <html>Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
183 183 <html>Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
184 184 <html>Uruchom w pełni automatyczną procedurę pobierania klucza dostępu z witryny OSM.<br>JOSM uzyskuje dostęp do witryny OSM w imieniu użytkownika JOSM i w pełni<br>automatycznie uwierzytelnia użytkownika i pobiera Klucz Dostępu.</html>
185 185 <html>Uruchom półautomatyczną procedurę pobierania Klucza Dostępu z witryny OSM.<br>JOSM wysyła standardowe zapytanie OAuth by dostać Żeton Żądania i <br>Klucz Dostępu. Następnie przenosi użytkownika do witryny OSM w zewnętrznej przeglądarce<br> by potwierdzić jego tożsamość i zaakceptować Żeton Żądania wcześniej wysłany przez JOSM.</html>
186 186 <html>Wybierz wszystkie ścieżki, które chcesz wyświetlić. Możesz zaznaczyć wiele ścieżek przeciągając myszkę lub użyć CTRL i kliknąć wybrane. Mapa zostanie na bieżąco uaktualniona w tle. Otwórz adresy URL poprzez podwójne kliknięcie.</html>
187 187 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
188 188 -----
189 189 -----
190 190 <html>Zaznacz by zapisać Klucz Dostępu w preferencjach JOSM.<br>Odznacz by używać Klucza Dostępu tylko w tej sesji JOSM.</html>
191 191 -----
192 192 <html>Krok 1/3: Pobranie Żetonu Żądania z OAuth</html>
193 193 <html>Krok 2/3: Uwierzytelnianie i pobieranie Klucza Dostępu</html>
194 194 <html>Krok 3/3: Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu</html>
195 195 -----
196 196 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
197 197 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
198 198 <html>Zrób zdjęcie swojemu odbiornikowi GPS gdy wyświetla on czas.<br>Wyświetl to zdjęcie tutaj.<br>Następnie po prostu ustaw czas według zdjęcia i wybierz strefę czasową<hr></html>
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Serwer OSM<br>''{0}''<br>zaraportował błąd wewnętrzny.<br>Najprawdopodobniej jest to problem tymczasowy. Spróbuj ponownie później.</html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 <html>Automatyczny proces pobierania Klucza Dostępu OAuth<br>z serwera OSM nie udał się.<br><br>Proszę spróbować ponownie lub wybrać inną rodzaj procesu uwierzytelniania,<br>np. półautomatyczny lub ręczny.</html>
206 206 -----
207 207 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
208 208 -----
209 209 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
210 210 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
211 211 <html>Dane do wysłania uczestniczą w konflikcie w warstwie ''{0}''.<br>Najpierw musisz rozstrzygnąć go.</html>
212 212 -----
213 213 <html>Relacja została zmodyfikowana.<br><br>Czy chcesz zapisać zmiany?</html>
214 214 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt..</html>
215 215 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt.<br>Wiadomość o błędzie (nieprzetłumaczona):<br>{0}</html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Potrzeba <strong>wielu zestawów zmian</strong> by wysłać {0} obiektów. Którą strategię chcesz użyć?</html>
219 219 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
220 220 <html>Co najmniej jeden członek tej relacji wskazuje<br>na samą relację.<br>To tworzy cykliczną zależność i jest odradzane.<br>Co chcesz zrobić z tą cykliczną zależnością?</html>
221 221 <html>Nie zaznaczono obszaru do pobrania.</html>
222 222 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
223 223 <html>Ta relacja ma już jeden lub więcej członków wskazujących na<br>obiekt ''{0}''<br><br>Czy nadal chcesz dodać kolejnego członka relacji?</html>
224 224 -----
225 225 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu parsowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=400>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
226 226 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu tagowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
227 227 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako mapy jest uznawane za szkodliwe.<br>Jeśli chcesz wysłać ślady, zobacz tutaj:</html>
228 228 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer miał nowszą wersję jednego <br>z twoich węzłów, dróg lub relacji.<br><br>Kliknij <strong>{0}</strong> by synchronizować cały lokalny zbiór danych z serwerem.<br>Kliknij <strong>{1}</strong> by przerwać wysyłanie i kontynuować edycję.<br></html>
229 229 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
230 230 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ użyłeś <br>zestawu zmian {0}, który już został zamknięty o {1}.<br>Proszę wyślij zmiany ponownie używając nowego lub nadal otwartego zestawu zmian.</html>
231 231 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ próbowałeś usunąć węzeł {0} mimo, że nadal jest używany przez drogę {1}.<br><br>Kliknij <strong>{2}</strong> by pobrać wszystkie nadrzędne drogi węzła {0}.<br>Jeśli to konieczne, JOSM zaznaczy konflikty, które można będzie rozwiązać przy pomocy dialogu Rozwiązywania Konfliktów.</html>
232 232 -----
233 233 <html>Użyj zdjęcia dokładnego zegara,<br>np. pokazywanego przez odbiornik GPS</html>
234 234 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
235 235 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
236 236 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
237 237 <html>Próbujesz dodać relację do siebie samej.<br><br>To stworzy cykliczną zależność i dlatego jest odradzane.<br>Pomijam relację ''{0}''.</html>
238 238 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
239 239 -----
240 240 <html>Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu OAuth z witryny OSM. Kliknij <strong>{0}</strong> by go zaakceptować. JOSM użyje go w dalszej komunikacji by uzyskać dostęp do OSM API.</html>
241 241 -----
242 242 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
243 243 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
244 244 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 <nowy obiekt>
249 249 <nie>
250 250 <lub>
251 251 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
252 252 <p>Dodatkowo klawisze skrótów są aktywowane gdy akcje są przypisane po raz pierwszy do pozycji menu przycisku. Tak więc niektóre ze zmian mogą być aktywne nawet bez restartu --- ale też bez obsługi kolizji. To jeszcze jeden powód by wykonać <b>restart</b> JOSM po dokonaniu tutaj jakichkolwiek zmian.</p>
253 253 <p>Proszę zauważyć, ze klawisze skrótów są przypisywane do akcji podczas uruchamiania się JOSM. Tak więc wymagany jest <b>restart</b> programu JOSM by je zmodyfikować.</p>
254 254 <p>Ostatnia strona zawiera spis klawiszy modyfikujących, które JOSM automatycznie przypisze do skrótów. Dla każdej z czterech rodzajów skrótów są trzy alternatywy. JOSM sprawdzi te alternatywy we wskazanej kolejności przy rozwiązywaniu konfliktu. Jeśli wszystkie alternatywy dadzą w wyniku już zajęte skróty, to JOSM użyje zamiast nich jakiegoś losowo wybranego skrótu.</p>
255 255 -----
256 256 <p>Możesz zauważyć, że spis klawiszy na następnej stronie wymienia wszystkie klawisze ze wszystkich klawiatur znanych przez system Java, a nie tylko te, które istnieją na twojej klawiaturze. Proszę używaj jedynie wartości odpowiadających rzeczywistym klawiszom twojej klawiatury. Jeśli klawiatura nie ma klawisza ''Copy'' (na klawiaturach PC nie ma go, a na klawiaturach Sun są), wtedy nie używaj go. Wymienione są tez ''klawisze'' odpowiadające skrótom na twojej klawiaturze (np. '':''/dwukropek). Proszę ich także nie używać, a w zamian używać podstawowych klawiszy ('';''/średnik klawiaturze amerykańskiej, ''.''/kropka na niemieckiej itp). Nie przestrzegając tego ograniczenia można spowodować konflikty, gdyż nie ma sposobu by JOSM dowiedział się, że Ctrl+Shift+; i Ctrl+: są na amerykańskiej klawiaturze tym samym.</p>
257 257 <znak zapytania>
258 258 -----
259 259 <strong>Uwaga:</strong> JOSM zaloguje się <strong>tylko raz</strong> używając bezpiecznego połączenia.
260 260 -----
261 261 > dół
262 262 > góra
263 263 -----
264 264 -----
265 265 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
266 266 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
267 267 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
268 268 -----
269 269 Naruszenie możliwości API
270 270 Wersja API: {0}
271 271 +++++
272 272 Rozebrany tor
273 273 Przerwij
274 274 Anuluj scalanie
275 275 -----
276 276 -----
277 277 O programie
278 278 O JOSM...
279 279 Akceptuj
280 280 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
281 281 -----
282 282 Dostęp do drogi
283 283 Klucz Dostępu
284 284 Klucz dostępu:
285 285 Sekretny klucz dostępu:
286 286 URL dostępu klucza:
287 287 Zakwaterowanie
288 288 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
289 289 -----
290 290 Akcja
291 291 -----
292 292 -----
293 293 Aktywuj
294 294 Aktywuj zaznzczoną warstwę
295 295 -----
296 296 Aktywne style:
297 297 Aktywne style:
298 298 Dodaj
299 299 Dodaj URL podkładu mapy
300 300 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
301 301 Dodaj węzeł...
302 302 Dodaj właściwość
303 303 Dodaj obraz
304 304 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
305 305 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
306 306 Dodaj nową ścieżkę ikon
307 307 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
308 308 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
309 309 -----
310 310 Dodaj do listy nowe źródło.
311 311 Dodaj nowy styl poprzez podanie nazwy pliku lub URL
312 312 Dodaje nowy tag
313 313 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
314 314 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
315 315 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
316 316 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
317 317 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
318 318 Dodaj pusty tag
319 319 Dodaj informacje o autorze
320 320 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
321 321 -----
322 322 Dodaje filtr.
323 323 Dodaj warstwę zdjęć {0}
324 324 Dodaj węzeł
325 325 Dodaj węzeł do drogi
326 326 Dodaj węzeł do drogi i połącz
327 327 Dodano węzeł {0}
328 328 Dodano relację {0}
329 329 -----
330 330 Dodaj tagi
331 331 Dodaj tagi do wybranych obiektów
332 332 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
333 333 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
334 334 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
335 335 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
336 336 Dodaj do zaznaczenia
337 337 -----
338 338 -----
339 339 Czy dodać wartość?
340 340 Dodano drogę {0}
341 341 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
342 342 Interpolacja adresów
343 343 Adresy
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Sztolnia
349 349 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
350 350 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
351 351 Dopasuj położenie warstwy obrazu
352 352 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Centrum administracyjne
356 356 Administracyjna
357 357 Poziom administracyjny
358 358 Zaawansowane
359 359 Zaawansowane parametry OAuth
360 360 Zaawansowane właściwości OAuth
361 361 Ustawienia zaawansowane
362 362 Szczegółowe informacje
363 363 Szczegółowe informacje (WWW)
364 364 Szczegółowe informacje o obiekcie
365 365 Koleje linowe
366 366 +++++
367 367 Rolnictwo
368 368 Lotnisko
369 369 Lotnisko
370 370 Sklep monopolowy
371 371 Wyrównaj węzły na kole
372 372 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
373 373 wszystkie
374 374 -----
375 375 Wszystkie formaty
376 376 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
377 377 Wszystkie punkty i segmenty ścieżki będą tego samego koloru. Można to zmodyfikować w Zarządcy Warstw.
378 378 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
379 379 -----
380 380 Wszystkie typy pojazdów
381 381 Ogródki działkowe
382 382 -----
383 383 Pozwól na pobieranie twoich prywatnych śladów GPS
384 384 Pozwól na odczyt twoich preferencji
385 385 Pozwól na wysyłaniu śladów GPS
386 386 Pozwól na wysyłanie map
387 387 Pozwól na zapis twoich preferencji
388 388 Dozwolony ruch:
389 389 Pozwala na otworzenie plików gpx/osm, które mają część wspólną z obecnie wyświetlanym obszarem.
390 390 Pozwala użytkownikom na anonimizowanie znaczników czasu i szybkie usunięcie części ogromnych śladów GPX.
391 391 -----
392 392 Pozwala na dodanie tagów do atrybutów wszystkich wybranych obiektów w danym obszarze na raz.
393 393 Pozwala na odfiltrowanie niepotrzebnych śladów GPS.
394 394 Pozwala na bezpośredni import do JOSM plików w różnych formatach.
395 395 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
396 396 -----
397 397 Kanał alfa
398 398 Chata alpejska
399 399 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
400 400 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
401 401 zmień także nazwę pliku
402 402 -----
403 403 -----
404 404 Futbol amerykański
405 405 Liczba kabli
406 406 Pojemność
407 407 Ilość stopni
408 408 Natężenie
409 409 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
410 410 Pusta wartość usunie znacznik.
411 411 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
412 412 Wystąpił błąd przy próbie dopasowania zdjęć do ścieżki GPX. Możesz ustawiając suwaki ręcznie dopasować zdjęcia.
413 413 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
414 414 -----
415 415 Adnotacja
416 416 -----
417 417 Zastosuj
418 418 Zastosuj zmiany
419 419 Zastosuj szablon
420 420 Zastosuj rozwiązanie
421 421 Zastosuj rolę
422 422 Zastosuj rolę:
423 423 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
424 424 Zastosuj rozwiązane konflikty
425 425 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
426 426 Zastosuj wybrane zmiany
427 427 -----
428 428 Przypisz tagi do zestawu zmian, do którego zmiany są wysyłane
429 429 Zastosuj zmiany
430 430 Zastosuj adres kafelka
431 431 Zastosuj zmiany i zamknij okno
432 432 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
433 433 Zastosować?
434 434 -----
435 435 +++++
436 436 Wykopalisko archeologiczne
437 437 Łucznictwo
438 438 Kontynuować?
439 439 obszar
440 440 Niezamknięty obszar
441 441 Tereny wokół miejsc
442 442 Obszary zawierają ten sam segment
443 443 Centrum kulturalne
444 444 Sztuka
445 445 Pytaj przed aktualizacją
446 446 -----
447 447 Skojarzone ulice
448 448 -----
449 449 -----
450 450 Lekkoatletyka
451 451 Uwaga: Używaj jedynie rzeczywistych klawiszy klawiatury!
452 452 Atrakcja
453 453 -----
454 454 Dźwięk
455 455 -----
456 456 Ustawienia audio
457 457 Markery audio z {0}
458 458 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
459 459 Etykietowanie punktów audio
460 460 +++++
461 461 Audioprzewodnik
462 462 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
463 463 Australijski football
464 464 Uwierzytelnij
465 465 Uwierzytelnij wprowadzoną nazwą użytkownika i hasłem.
466 466 -----
467 467 Uwierzytelnianie OSM przy pomocy API ''{0}'' nie powiodło się. Proszę wprowadź poprawną nazwę użytkownika i poprawne hasło.
468 468 Uwierzytelniam sesję użytkownika ''{0}''
469 469 Uwierzytelnianie
470 470 Uwierzytelnienie nie powiodło się
471 471 Błąd uwierzytelniania
472 472 Autor
473 473 Autor: {0}
474 474 Autoryzacja nie powiodła się
475 475 Pozwól JOSM na dostęp do API OSM.
476 476 URL autoryzacji:
477 477 Autoryzuj
478 478 Uwierzytelniam Żeton Żądania OAuth ''{0}'' na witrynie OSM...
479 479 Uwierzytelniam żeton żądania ''{0}''...
480 480 Autorzy
481 481 Automatycznie
482 482 -----
483 483 Automatyczne ładowanie kafelek
484 484 Aktywne automatyczne zapisywanie
485 485 Częstość zapisywania (sekundy)
486 486 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
487 487 Domyślny zoom automatyczny:
488 488 -----
489 489 Domyślne ładowanie kafelek:
490 490 Bankomat
491 491 Automatyczne pobieranie
492 492 Automatyczna korekcja tagów
493 493 -----
494 494 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
495 495 Dostępne
496 496 Wpisy dostępne domyślnie:
497 497 Dostępne szablony
498 498 Dostępne role
499 499 Dostępne style:
500 500 +++++
501 501 -----
502 502 +++++
503 503 Okno życia
504 504 Wstecz
505 505 Warunki korzystania z tła
506 506 Tło:
507 507 Oparcie
508 508 -----
509 509 Błędne żądanie
510 510 -----
511 511 Piekarnia
512 512 -----
513 513 +++++
514 514 +++++
515 515 -----
516 516 Przeszkody
517 517 +++++
518 518 Podstawowe
519 519 Zbiornik wodny
520 520 Koszykówka
521 521 baterie
522 522 Pole bitwy
523 523 -----
524 524 Zatoka
525 525 Plaża
526 526 Siatkówka plażowa
527 527 Radiolatarnia
528 528 Ławka
529 529 Sklep z napojami
530 530 Rowery
531 531 wynajem rowerów
532 532 naprawa rowerów
533 533 sprzedaż rowerów
534 534 mycie rowerów (za opłatą)
535 535 Ogródek piwny
536 536 Sklep rowerowy
537 537 +++++
538 538 Biodiesel
539 539 Pusta warstwa
540 540 Betonowy blok
541 541 Niebieski:
542 542 Zawartość
543 543 Stocznia
544 544 Słupek drogowy
545 545 Księgarnia
546 546 Nazwa zakładki
547 547 Zakładki
548 548 Przejście graniczne
549 549 Nazwa systematyczna
550 550 Bule
551 551 Granice
552 552 Granica
553 553 Kamień graniczny
554 554 Powielone węzły granic
555 555 Rodzaj granicy
556 556 Wybrany obszar
557 557 -----
558 558 Granice
559 559 Butik
560 560 Gra w kule
561 561 Marka
562 562 Most
563 563 -----
564 564 -----
565 565 Teren poprzemysłowy
566 566 Kozioł oporowy
567 567 Raporty o błędach
568 568 Budynek
569 569 Powielone węzły budynków
570 570 Budynek wewnątrz budynku.
571 571 -----
572 572 -----
573 573 Autobus torowy
574 574 Peron autobusowy
575 575 Dworzec autobusowy
576 576 Przystanek autobusowy
577 577 -----
578 578 Rzeźnik
579 579 +++++
580 580 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 Kolej linowa
588 588 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
589 589 Kawiarnia
590 590 Przeliczam pobierany obszar
591 591 Przejdź do edytora relacji
592 592 Edytuj wybraną relację
593 593 -----
594 594 Kemping
595 595 Pole namiotowe
596 596 Wtyczka może być użyteczna przy poprawianiu dokładności istniejących dróg. Opiera się na pomyśle przyspieszenie edycji poprzez zastąpienie klikaniem zwykłego przeciągania i upuszczania węzłów.
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 Futbol kanadyjski
601 601 Kanał
602 602 Anuluj
603 603 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
604 604 Anuluj autentykację
605 605 Anuluj zamykanie zestawów zmian
606 606 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
607 607 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
608 608 Anuluj operację
609 609 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
610 610 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
611 611 Anuluj przesyłanie
612 612 Anuluj, kontynuuj edycję
613 613 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
614 614 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
615 615 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
616 616 -----
617 617 -----
618 618 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
619 619 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
620 620 -----
621 621 Nie można użyć odwzorowania "{0}"
622 622 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
623 623 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
624 624 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
625 625 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
626 626 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
632 632 Kajakarstwo
633 633 puszki
634 634 Pojemność
635 635 Pojemność całkowita
636 636 Samochód
637 637 Dealer samochodowy
638 638 Kemping
639 639 Ładunek
640 640 Gotówka
641 641 Zamek
642 642 Przeszkoda dla bydła
643 643 Wejście do jaskini
644 644 Cmentarz
645 645 Wyśrodkuj widok
646 646 Wyciąg krzesełkowy
647 647 Chata górska
648 648 Zmień właściwości
649 649 Zmienić kierunek?
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 Zmień węzeł {0}
654 654 Zmień relację
655 655 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
656 656 Zmień relację {0}
657 657 Zmień rozdzielczość
658 658 -----
659 659 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
660 660 Zmień zaznaczenie
661 661 Zmień widziany obszar
662 662 Zmień drogę {0}
663 663 Zmieniono węzły {0}
664 664 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
665 665 ID zestawu zmian:
666 666 Menedżer zestawów zmian
667 667 Menedżer zestawów zmian
668 668 Zamknięto changeset
669 669 Komentarz zmian:
670 670 Spodziewane: ID grupy zmian
671 671 Numer zestawu zmian:
672 672 Informacje o zestawie zmian
673 673 Zestaw zmian jest pełny
674 674 Zestaw zmian {0}
675 675 Zestaw zmian:
676 676 Zestawy zmian
677 677 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
678 678 Stacja ładowania
679 679 Wyszukaj FIXME
680 680 Sprawdź na serwerze
681 681 Sprawdź klucze właściwości.
682 682 Sprawdź wartości właściwości.
683 683 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
684 684 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
685 685 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
686 686 Sprawdź i popraw przestarzałe tagi.
687 687 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
688 688 Sprawdza, że wszyscy użytkownicy tworzący lub modyfikujący dany obiekt zgodzili się na zmianę licencji.
689 689 Błędy sumy kontrolnej: {0}
690 690 Drogeria
691 691 +++++
692 692 Relacje podrzędne
693 693 Komin
694 694 chiński
695 695 Wybierz
696 696 Wybierz kolor
697 697 Wybierz kolor dla {0}
698 698 Wybierz jedną z gotowych licencji
699 699 Wybierz wartość
700 700 Wynierz typ obiektu OSM
701 701 Wybierz serwer do wyszukiwania:
702 702 Wybierz widoczne ścieżki
703 703 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
704 704 Kościół
705 705 Kino
706 706 +++++
707 707 Miasto
708 708 Granica miasta
709 709 Mury miejskie
710 710 Nazwa miejscowości
711 711 Cywilna
712 712 Typ Klasy
713 713 Wyczyść
714 714 Czyści bufor operacji do wycofania.
715 715 Wyszyść pole tekstowe
716 716 Czyści listę ostatnio otwartych plików
717 717 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
718 718 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
719 719 -----
720 720 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
721 721 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
722 722 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
723 723 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
724 724 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
725 725 Kliknij aby przerwać wysyłanie
726 726 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
727 727 Kliknij aby przerwać trwającą operację
728 728 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
729 729 Kliknij aby zamknąć
730 730 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
731 731 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
732 732 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
733 733 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
734 734 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
735 735 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
736 736 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
737 737 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
738 738 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
739 739 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
740 740 Kliknij by odrzuć zmiany i zamknąć edytor relacji
741 741 Kliknij by pobrać wszystkie nadrzędne drogi węzła {0}
742 742 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
743 743 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
744 744 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
745 745 Kliknij by przenieść się do formularza edycji praw dostępu na witrynie JOSM.
746 746 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
747 747 Kliknij by pobrać Żeton Żądania
748 748 -----
749 749 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
750 750 Kliknij by powrócić do edytora relacji i kontynuować edycję
751 751 Kliknij by zapisać zmiany i zamknąć edytor
752 752 -----
753 753 Kliknij aby rozpocząć szukanie
754 754 -----
755 755 -----
756 756 Kliknij by przetestować Klucz Dostępu
757 757 -----
758 758 -----
759 759 Klif
760 760 Wspinaczka
761 761 Zegar
762 762 Zamknij
763 763 Zamknij mimo to
764 764 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
765 765 Zamknij zestawy zmian
766 766 Zamknij okno i porzuć pobieranie
767 767 Zamknij otwarte zestawy zmian
768 768 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
769 769 Zamknij okno
770 770 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
771 771 Zamknij okno i zaakceptuj Klucz Dostępu
772 772 Zamknij okno i anuluj uwierzytelnianie
773 773 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
774 774 Zamyka wybrane zestawy zmian
775 775 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
776 776 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
777 777 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
778 778 Zamknięte po -
779 779 Zamknięty
780 780 Zamknięty:
781 781 Opis
782 782 Opis
783 783 Zamyka otwarte zestawy zmian
784 784 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
785 785 Zamykanie zestawu zmian
786 786 Zamykam zestaw zmian {0}
787 787 Zamykanie zestawu zmian...
788 788 Odzież
789 789 Wybrzeże
790 790 Linie brzegowe
791 791 na monety
792 792 +++++
793 793 Kolor
794 794 Kolor (hex)
795 795 Nazwa Koloru:
796 796 Kolory
797 797 -----
798 798 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według dokładności pozycji (HDOP). Twoje urządzenie GPS musi zapisywać tą informację.
799 799 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według kierunku
800 800 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według ich znaczników czasu.
801 801 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według prędkości
802 802 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
803 803 Kolor
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 Połącz drogi
808 808 Łączy kilka dróg w jedną.
809 809 Połącz {0} dróg
810 810 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
811 811 Historia poleceń
812 812 Komentarz
813 813 Komentarz:
814 814 Obszar biur i usług
815 815 Miejsce publiczne
816 816 Ustawienia
817 817 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
818 818 -----
819 819 Centrum społeczne
820 820 Porównaj
821 821 Sklep komputerowy
822 822 Cukiernia
823 823 Konfiguracja stron wtyczek
824 824 Ustawienia zaawansowane
825 825 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
826 826 Konfiguruj strony...
827 827 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
828 828 Konfiguruj pasek narzędzi
829 829 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
830 830 Konfiguruj czy używać serwera proxy
831 831 Konfiguruj tożsamość użytkownika i sposób jej potwierdzania w serwerze OSM
832 832 Potwierdź czyszczenie
833 833 -----
834 834 Potwierdzaj ręcznie wszystkie akcje zdalnego sterowania
835 835 Potwierdź pustą rolę
836 836 Konflikt
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
858 858 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
859 859 Konflikty
860 860 Wykryto konflikty
861 861 -----
862 862 Konflikty podczas łączenia elementów
863 863 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
864 864 -----
865 865 Konflikty: {0} nierozwiązanych
866 866 Połącz istniejący drogę z węzłem
867 867 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
868 868 Ustawienia połączenia
869 869 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
870 870 -----
871 871 W budowie
872 872 Budowa
873 873 Klucz odbiorcy:
874 874 Sekretny klucz odbiorcy:
875 875 Kontakt
876 876 Kontakt (nowy schemat)
877 877 Kontakt:
878 878 Łączenie z serwerem OSM...
879 879 Łączenie z serwerem...
880 880 Zawartość
881 881 Kontynent
882 882 Kontynuuj
883 883 Kontynuuj jak jest
884 884 Kontynuuj rozwiązywanie
885 885 Kontynuuj
886 886 Kontynuowanie przesyłania
887 887 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
888 888 Kontynuuj mimo to
889 889 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
890 890 Autorzy
891 891 Sklep osiedlowy
892 892 Konwertuj na warstwę GPX
893 893 Przekształć w warstwę danych
894 894 Przekonwertowany z: {0}
895 895 Współrzędne
896 896 -----
897 897 -----
898 898 Współrzędne:
899 899 -----
900 900 Kopiuj
901 901 Kopiuj współrzędne
902 902 Kopiuj Klucz/Wartość
903 903 Kopiuj Wartość
904 904 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
905 905 -----
906 906 -----
907 907 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
908 908 -----
909 909 -----
910 910 -----
911 911 -----
912 912 Kopia warstwy {0}
913 913 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
914 914 Kopiuj klucze i wartości wszystkich tagów do schowka
915 915 Kopiuj klucz i wartość wybranego tagu do schowka
916 916 Kopiuj wartość wybranego tagu do schowka
917 917 -----
918 918 -----
919 919 -----
920 920 -----
921 921 Skopiuj do schowka i zamknij
922 922 Kopia nr {1} warstwy {0}
923 923 Prawa autorskie (URL)
924 924 Prawa autorskie - rok
925 925 Punkt ksero
926 926 -----
927 927 -----
928 928 -----
929 929 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
930 930 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
931 931 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
932 932 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
933 933 -----
934 934 Nie znaleziono typu elementu
935 935 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
936 936 Nie można zaimportować "{0}".
937 937 Nie można zaimportować plików.
938 938 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
939 939 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
940 940 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
941 941 -----
942 942 Nie można odczytać "{0}"
943 943 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania {0}
944 944 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
945 945 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}\nCzy chcesz go zatrzymać?
946 946 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
947 947 -----
948 948 Brak możliwości ściągnięcia listy otwartych zestawów zmian ponieważ<br>JOSM nie zna twojej tożsamości.<br>\r\nAlbo pracujesz anonimowo albo nie masz prawa poznać tożsamości<br> użytkownika, w imieniu którego pracujesz.
949 949 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
950 950 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
951 951 -----
952 952 Kraj
953 953 Kod kraju
954 954 Okręg
955 955 Sąd
956 956 -----
957 957 Zakryte sztuczne jezioro
958 958 Dźwig
959 959 Utwórz okrąg
960 960 -----
961 961 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
962 962 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
963 963 -----
964 964 Tworzy nową warstwę mapy.
965 965 Tworzy nową relację
966 966 -----
967 967 -----
968 968 Tworzenie obszarów.
969 969 -----
970 970 Utwórz zakładkę
971 971 Twórz znaczniki przy czytaniu GPX
972 972 Utwórz wielokąt złożony
973 973 Tworzy wielokąt złożony
974 974 Utwórz nowy węzeł.
975 975 Utwórz nowe obiekty
976 976 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
977 977 Utworzono
978 978 Utworzony
979 979 Data utworzenia:
980 980 Stworzone przed -
981 981 Stworzony przez:
982 982 Utworzony:
983 983 -----
984 984 Tworzenie zestawu zmian...
985 985 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
986 986 na karty kredytowe
987 987 Krykiet
988 988 Krykiet - siatki
989 989 Krokiet
990 990 Przejazd na rowerze
991 991 Przejazd na koniu
992 992 Przejście przez tory
993 993 opiekun na przejściu dla pieszych
994 994 Przecinające się budynki
995 995 Rodzaj przejazdu
996 996 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
997 997 Przecinające się drogi
998 998 Przecinające się drogi
999 999 Kuchnia
1000 1000 Kultura
1001 1001 Bieżące zaznaczenie
1002 1002 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1003 1003 -----
1004 1004 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
1005 1005 Obecnie nie jest zaznaczony obszar do pobrania. Proszę najpierw zaznaczyć obszar
1006 1006 Sklep z zasłonami
1007 1007 -----
1008 1008 Link WMS
1009 1009 Dostosuj kolor
1010 1010 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1011 1011 Dostosuj rysowanie ścieżki
1012 1012 wykop
1013 1013 Przegroda dla rowerzystów
1014 1014 Pas dla rowerzystów
1015 1015 Ścieżka rowerowa
1016 1016 Ścieżka rowerowa (po lewej)
1017 1017 Ścieżka rowerowa (po prawej)
1018 1018 Zapętlone zależności między relacjami
1019 1019 kolarstwo
1020 1020 Zapętlone zależności.
1021 1021 Czechy CUZK:KM
1022 1022 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1023 1023 +++++
1024 1024 +++++
1025 1025 Tama
1026 1026 Warstwa danych {0}
1027 1027 -----
1028 1028 Źródło i typ danych:
1029 1029 Źródła danych
1030 1030 Weryfikacja danych
1031 1031 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1032 1032 Test zgodności zestawu danych
1033 1033 Data
1034 1034 Data:
1035 1035 Data:
1036 1036 na karty debetowe
1037 1037 Zdecyduj jak wysłać dane i który zestaw zmian użyć
1038 1038 Stopnie dziesiętne
1039 1039 Decyzja
1040 1040 Zmniejsz
1041 1041 Ścieżka do jazdy konnej
1042 1042 Dedykowana ścieżka rowerowa
1043 1043 Ścieżka dla pieszych
1044 1044 Domyślny
1045 1045 Domyślny (ustalony automatycznie)
1046 1046 Wartość domyślna: {0}
1047 1047 Usuń
1048 1048 -----
1049 1049 Usuń plik z dysku
1050 1050 Tryb kasowania
1051 1051 Usuń właściwość
1052 1052 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1053 1053 Potwierdź usunięcie.
1054 1054 Usuń powielone relacje
1055 1055 Usuń powielone drogi
1056 1056 Usuwa filtr.
1057 1057 Usuń z relacji
1058 1058 Usuń plik ze zdjęciem z dysku
1059 1059 Usunąć niekompletnych członków?
1060 1060 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1061 1061 Usunięto węzeł {0}
1062 1062 Usuwanie węzłów lub dróg.
1063 1063 Usuwa obiekty
1064 1064 Usunięto relację {0}
1065 1065 Kasuje relacje
1066 1066 Usuwa wybrane obiekty
1067 1067 Usuwa obecnie edytowaną relację
1068 1068 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1069 1069 Usuń zaznaczoną warstwę.
1070 1070 Usuwa zaznaczoną relację.
1071 1071 Usuń z listy wybrane źródło.
1072 1072 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1073 1073 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1074 1074 Usunięto drogę {0}
1075 1075 Usunięto
1076 1076 Usunięto "{0}"
1077 1077 Usunięte:
1078 1078 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1079 1079 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1080 1080 Usunięte lub przeniesione obiekty
1081 1081 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1082 1082 -----
1083 1083 Delikatesy
1084 1084 Wyznanie
1085 1085 Dentysta
1086 1086 Dom towarowy
1087 1087 Przestarzałe (aktualnie nie używane) tagi.
1088 1088 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1089 1089 Głębokość w metrach
1090 1090 Opis
1091 1091 Opis: {0}
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 Szczegółowość
1095 1095 Szczegóły
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 Średnica (w mm)
1099 1099 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1100 1100 Diesel (olej napędowy)
1101 1101 Ultimate Diesel (GTL)
1102 1102 Diesel dla ciężarówek
1103 1103 Poziom trudności
1104 1104 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1105 1105 Kierunek
1106 1106 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1107 1107 -----
1108 1108 Zablokuj
1109 1109 Zablokuj wtyczkę
1110 1110 Porzuć
1111 1111 Porzuć i wyjdź
1112 1112 Porzuć i wyjdź
1113 1113 realizacja recept
1114 1114 Wyświetlacz
1115 1115 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1116 1116 Ustawienia wyświetlania
1117 1117 -----
1118 1118 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1119 1119 Wyświetlaj przyciski w narzędziach z prawej strony okna tylko gdy myszka jest wewnątrz danego narzędzia
1120 1120 Wyświetlaj współrzędne jako
1121 1121 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1122 1122 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1123 1123 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1124 1124 -----
1125 1125 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1126 1126 Wyświetlaj menu "Audio"
1127 1127 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1128 1128 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1129 1129 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1130 1130 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1131 1131 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1132 1132 Wyświetla tagi zestawu zmian
1133 1133 -----
1134 1134 Rozmieść węzły
1135 1135 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1136 1136 nieczynna
1137 1137 Nieużywany tor
1138 1138 Rów
1139 1139 Porzuć zmiany
1140 1140 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1141 1141 Nie rysuj strzałek jeśli nie są one oddalone co najmniej tyle od siebie.
1142 1142 -----
1143 1143 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1144 1144 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1145 1145 Nic nie rób
1146 1146 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1147 1147 -----
1148 1148 Sklep dla majsterkowiczów
1149 1149 Dok
1150 1150 Lekarz
1151 1151 Wybieg dla psów
1152 1152 Wyścigi psów
1153 1153 Podwójny konflikt
1154 1154 W dół
1155 1155 Pobierz
1156 1156 Pobierz relacje podrzędne
1157 1157 Pobierz dane
1158 1158 -----
1159 1159 Pobierz dane.
1160 1160 Pobierz członków
1161 1161 Pobiera obiekt wg ID
1162 1162 Pobierz wtyczkę
1163 1163 Pobierz geopozycjonowany obraz
1164 1164 Pobierz wybrane relacje
1165 1165 Adres URL
1166 1166 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1167 1167 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1168 1168 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1169 1169 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1170 1170 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1171 1171 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1172 1172 Pobierz jako nową warstwę
1173 1173 Pobierz zawartość zestawu zmian
1174 1174 Pobierz zestawy zmian
1175 1175 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1176 1176 Pobierz zawartość
1177 1177 Pobiera dane
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 Pobierz wszystko pomiędzy:
1181 1181 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1182 1182 Pobierz z OSM...
1183 1183 Pobierz niekompletnych członków
1184 1184 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1185 1185 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1186 1186 Pobierz listę
1187 1187 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1188 1188 Pobierz członków
1189 1189 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1190 1190 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1191 1191 Pobierz w pobliżu:
1192 1192 Pobierz teraz
1193 1193 Pobierz obiekt
1194 1194 Pobierz obiekt…
1195 1195 Pobrane obiekty
1196 1196 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1197 1197 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1198 1198 Pobieranie listy wtyczek...
1199 1199 Pobierz wtyczki
1200 1200 Pobieranie przekierowanie do ''{0}''
1201 1201 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1202 1202 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1203 1203 -----
1204 1204 Pobierz obiekty należące do relacji
1205 1205 Pobieranie relacji
1206 1206 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1207 1207 Pobierz zaznaczone relacje
1208 1208 -----
1209 1209 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1210 1210 Pobierz ramkę granicy jako dane w formacie gps
1211 1211 Pobiera zawartość zestawu zmian
1212 1212 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1213 1213 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1214 1214 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1215 1215 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1216 1216 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z)
1217 1217 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z) jako dane w formacie gps
1218 1218 Pobierz widoczne kafle
1219 1219 Ściąga z openstreetmap.org twoje ślady GPX.
1220 1220 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1221 1221 Pobrane dane GPX
1222 1222 Pobieracz:
1223 1223 Pobieranie danych GPS
1224 1224 Pobieranie danych OSM...
1225 1225 Pobieranie wtyczki {0}...
1226 1226 Pobieranie wiadomości dnia
1227 1227 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1228 1228 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1229 1229 Pobieranie zestawów zmian...
1230 1230 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1231 1231 Pobieranie danych
1232 1232 Pobieranie z serwera OSM...
1233 1233 Pobieranie historii...
1234 1234 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1235 1235 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1236 1236 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1237 1237 Pobieranie powiązanych relacji...
1238 1238 Pobieranie powiązanych dróg...
1239 1239 Pobieranie relacji {0}
1240 1240 Pobiera dane z OSM znajdujące się wzdłuż drogi.
1241 1241 Wyciąg orczykowy
1242 1242 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1243 1243 -----
1244 1244 -----
1245 1245 Odpływ
1246 1246 Rysowanie
1247 1247 Rysuj strzałki kierunkowe
1248 1248 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP
1249 1249 Rysuj okręgi na postawie wartości HDOP.
1250 1250 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1251 1251 -----
1252 1252 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1253 1253 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1254 1254 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1255 1255 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1256 1256 Rysuj duże punkty GPS
1257 1257 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1258 1258 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1259 1259 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1260 1260 Tworzenie węzłów i dróg.
1261 1261 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1262 1262 Rysuj tylko kontury obszarów
1263 1263 Pokazuj linię pomocniczą za kursorem
1264 1264 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1265 1265 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1266 1266 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1267 1267 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1268 1268 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1269 1269 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1270 1270 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1271 1271 Szerokość rysowania linii GPX
1272 1272 Woda do picia
1273 1273 -----
1274 1274 Szkoła jazdy
1275 1275 Pralnia chemiczna
1276 1276 Rozmnóż w {0} węzłów
1277 1277 Powiel
1278 1278 Duplikuj warstwę
1279 1279 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1280 1280 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1281 1281 Powiela zaznaczone obiekty.
1282 1282 Skopiuj warstwę
1283 1283 Powielone węzły
1284 1284 Powielone węzły
1285 1285 Powielone relacje
1286 1286 Powielone relacje
1287 1287 Powielone węzły drogi
1288 1288 Powielone węzły drogi.
1289 1289 Powielone drogi
1290 1290 Powielone drogi
1291 1291 Ukrywaj przyciski w bocznym panelu
1292 1292 -----
1293 1293 +++++
1294 1294 E10 (bioetanol 10%)
1295 1295 E85 (bioetanol 85%)
1296 1296 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1297 1297 BŁĄD
1298 1298 -----
1299 1299 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1300 1300 -----
1301 1301 Wschód
1302 1302 -----
1303 1303 Edycja
1304 1304 Edycja kręgli
1305 1305 -----
1306 1306 Edycja informacji o adresach
1307 1307 Edycja interpolacji adresów
1308 1308 Edycja sztolni
1309 1309 Edycja granicy administracyjnej
1310 1310 Edycja lotniska
1311 1311 Edycja sklepu monopolowego
1312 1312 Edycja ogródków działkowych
1313 1313 Edycja chaty alpejskiej
1314 1314 Edycja futbolu amertkańskiego
1315 1315 Edycja wykopaliska archeologicznego
1316 1316 Edycja łucznictwa
1317 1317 Edycja centrum kulturalnego
1318 1318 Edycja obiektu sztuki
1319 1319 Edycja lekkoatletyki
1320 1320 Edycja atrakcji turystycznej
1321 1321 Edycja futbolu australijskiego
1322 1322 Edycja bankomatu
1323 1323 Edycja okna życia
1324 1324 Edycja piekarni
1325 1325 Edycja banku
1326 1326 Edycja baru
1327 1327 Edycja baseballu
1328 1328 Edycja zbiornika wodnego
1329 1329 Edycja koszykówki
1330 1330 Edycja pola bitwy
1331 1331 Edycja zatoki
1332 1332 Edycja plaży
1333 1333 Edycja siatkówki plażowej
1334 1334 Edycja radiolatarni
1335 1335 Edycja sklepu z napojami
1336 1336 Edycja parkingu dla rowerów
1337 1337 Edycja wypożyczalni rowerów
1338 1338 Edycja warsztatu rowerowego
1339 1339 Edycja ogródka piwnego
1340 1340 Edycja stoczni
1341 1341 Edycja słupka drogowego
1342 1342 Edycja księgarni
1343 1343 Edycja przejścia granicznego
1344 1344 Edycja boiska do gry w boule
1345 1345 Edycja granicy
1346 1346 Edycja kamienia granicznego
1347 1347 Edycja butiku
1348 1348 Edycja gry w kule
1349 1349 Edycja mostu
1350 1350 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1351 1351 Edycja terenu poprzemysłowego
1352 1352 -----
1353 1353 Edycja autobusu torowego
1354 1354 Edycja peronu autobusowego
1355 1355 Edycja dworca autobusowego
1356 1356 Edycja przystanku autobusowego
1357 1357 Edycja sklepu mięsnego
1358 1358 Edycja kolei linowej
1359 1359 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1360 1360 Edycja kawiarni
1361 1361 Edycja pola namiotowego
1362 1362 Edycja futbolu kanadyjskiego
1363 1363 Edycja kanału
1364 1364 Edycja kajakarstwa
1365 1365 Edycja wypożyczalni samochodów
1366 1366 Edycja warsztatu samochodowego
1367 1367 Edycja punktu carsharingu
1368 1368 Edycja warsztatu samochodowego
1369 1369 Edycja myjni samochodowej
1370 1370 Edycja kempingu
1371 1371 Edycja zamku
1372 1372 Edycja przeszkody dla bydła
1373 1373 Edycja wejścia do jaskini
1374 1374 Edycja cmentarza
1375 1375 Edycja wyciągu krzesełkowego
1376 1376 Edycja chaty górskiej
1377 1377 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1378 1378 Edycja drogerii
1379 1379 Edycja komina
1380 1380 Edycja kina
1381 1381 Edycja miasta
1382 1382 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1383 1383 Edycja granicy cywilnej
1384 1384 Edycja klifu
1385 1385 Edycja wspinaczki
1386 1386 Edycja zegaru
1387 1387 Edycja sklepu odzieżowego
1388 1388 Edycja zbiornika gazu
1389 1389 Edycja college’u
1390 1390 Edycja obszaru biur i usług
1391 1391 Edycja miejsca publicznego
1392 1392 Edycja sklepu komputerowego
1393 1393 Edycja cukierni
1394 1394 Edycja terenu budowy
1395 1395 Edycja kontaktu
1396 1396 -----
1397 1397 Edycja kontynentu
1398 1398 Edycja sklepu osiedlowego
1399 1399 Edycja punktu ksero
1400 1400 Edycja kraju
1401 1401 Edycja okręgu / hrabstwa
1402 1402 Edycja siedziby sądu
1403 1403 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1404 1404 Edycja dźwigu
1405 1405 Edycja krykietu
1406 1406 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1407 1407 Edycja miejsca do gry w krokieta
1408 1408 Edycja przejścia dla pieszych
1409 1409 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1410 1410 Edycja pasa dla rowerzystów
1411 1411 Edycja ścieżki rowerowej
1412 1412 Edycja jazdy na rowerze
1413 1413 Edycja tamy
1414 1414 Edycja sklepu z delikatesami
1415 1415 Edycja dentysty
1416 1416 Edycja domu towarowego
1417 1417 -----
1418 1418 -----
1419 1419 Edycja opuszczonych torów
1420 1420 Edytuj rów
1421 1421 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1422 1422 Edycja doku
1423 1423 Edycja lekarza
1424 1424 Edycja wybiegu dla psów
1425 1425 Edycja wyścigów psów
1426 1426 Edycja wyciągu orczykowego
1427 1427 Edycja odpływu
1428 1428 Edycja punktu z wodą pitną
1429 1429 Edycja szkoły jazdy
1430 1430 Edycja palni chemicznej
1431 1431 Edycja sklepu elektronicznego
1432 1432 Edycja ambasady
1433 1433 -----
1434 1434 -----
1435 1435 Edycja wejścia
1436 1436 Edycja jeździectwa
1437 1437 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1438 1438 Edycja fabryki
1439 1439 Edycja gruntów rolnych
1440 1440 Edycja zagrody
1441 1441 Edycja restauracji fast-food
1442 1442 Edycji hali górskiej
1443 1443 Edycja trasy promu
1444 1444 Edycja terminalu promowego
1445 1445 Edycja hydrantu
1446 1446 Edycja straży pożarnej
1447 1447 Edycja miejsca do wędkowania
1448 1448 Edycja schodów
1449 1449 Edycja kwiaciarni
1450 1450 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1451 1451 Edycja ścieżki dla pieszych
1452 1452 Edycja brodu
1453 1453 Edycja lasu
1454 1454 Edycja fontanny
1455 1455 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1456 1456 Edycja stacji benzynowej
1457 1457 Edycja sklepu meblowego
1458 1458 Edycja futbolu gaelickiego
1459 1459 Edycja obszaru garaży
1460 1460 Edycja ogrodu
1461 1461 Edycja centrum ogrodniczego
1462 1462 Edycja zbiornika gazu
1463 1463 Edycja bramy
1464 1464 Edycja lodowca
1465 1465 Edycja golfu
1466 1466 Edycja pola golfowego
1467 1467 -----
1468 1468 Edycja trawnika
1469 1469 Edycja cmentarza przykościelnego
1470 1470 Edycja terenu pod zabudowę
1471 1471 Edycja sklepu warzywnego
1472 1472 Edycja szklarni ogrodniczej
1473 1473 Edycja ostrogi regulacyjnej
1474 1474 Edycja kwatery turystycznej
1475 1475 Edycja gimnastyki
1476 1476 Edycja salonu fryzjerskiego
1477 1477 Edycja przystanku kolejowego
1478 1478 Edycja przysiółka
1479 1479 -----
1480 1480 Edycja sklepu z narzędziami
1481 1481 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1482 1482 Edycja wrzosowiska
1483 1483 Edycja lądowiska dla helikopterów
1484 1484 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1485 1485 Edytuj drogę
1486 1486 Edycja drogi w budowie
1487 1487 Edycja miejsca do gry w hokeja
1488 1488 Edycja wyścigów konnych
1489 1489 Edycja szpitala
1490 1490 Edycja hostelu
1491 1491 Edycja hotelu
1492 1492 Edycja ambony strzelniczej
1493 1493 Edycja obszar przemysłowego
1494 1494 Edycja wyspy
1495 1495 Edycja wysepki
1496 1496 -----
1497 1497 -----
1498 1498 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1499 1499 Edycja jubilera
1500 1500 Edycja skrzyżowania
1501 1501 Edycja kartingu
1502 1502 Edycja przedszkola
1503 1503 Edycja kiosku
1504 1504 -----
1505 1505 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1506 1506 Edycja lądu
1507 1507 Edycja wysypiska śmieci
1508 1508 Edycja pralni samoobsługowej
1509 1509 Edycja biblioteki
1510 1510 Edycja szlabanu
1511 1511 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1512 1512 Edycja latarni morskiej
1513 1513 Edycja strefy zamieszkania
1514 1514 Edycja okolicy
1515 1515 -----
1516 1516 Edycja centrum handlowego
1517 1517 Edycja mariny
1518 1518 Edycja placu targowego
1519 1519 Edycja łąki
1520 1520 Edycja stacji pomiaru
1521 1521 Edycja miejsca pamięci
1522 1522 Edycja obszaru wojskowego
1523 1523 Edycja szybu
1524 1524 Edycja minigolfa
1525 1525 -----
1526 1526 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1527 1527 Edycja lotniska dla modeli
1528 1528 Edycja kantoru
1529 1529 Edycja toru jednoszynowego
1530 1530 Edycja pomnika
1531 1531 Edycja motelu
1532 1532 Edycja motocrossu
1533 1533 Edycja parkingu dla motocykli
1534 1534 Edycja sportów motorowych
1535 1535 Edycja autostrady
1536 1536 Edycja skrzyżowania autostrad
1537 1537 Edycja dojazdu do autostrady
1538 1538 Edycja przełęczy
1539 1539 Edycja błot
1540 1540 Edycja różnych sportów
1541 1541 Edycja multipolygonu
1542 1542 Edycja muzeum
1543 1543 Edycja sklepu z instrumentami
1544 1544 Edycja toru kolei wąskotorowej
1545 1545 Edycja granicy narodowej
1546 1546 Edycja granicy parku narodowego
1547 1547 Edycja rezerwatu przyrody
1548 1548 Edycja klubu nocnego
1549 1549 Edycja domu opieki
1550 1550 Edycja optyka
1551 1551 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1552 1552 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1553 1553 Edycja sklepu z farbami
1554 1554 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1555 1555 Edycja parku
1556 1556 Edycja parkingu
1557 1557 Edycja uliczki parkingowej
1558 1558 Edycja zatoki
1559 1559 Edycja ścieżki
1560 1560 Edycja wzgórza
1561 1561 Edycja ciągu pieszego
1562 1562 Edycja miejsca do gry w pelotę
1563 1563 Edycja apteki
1564 1564 Edycja miejsca na piknik
1565 1565 Edycja molo
1566 1566 Edycja rurociągu
1567 1567 Edycja boiska
1568 1568 Edycja miejsca kultu religijnego
1569 1569 -----
1570 1570 Edycja placu zabaw
1571 1571 Edycja posterunku policji
1572 1572 Edycja granicy politycznej
1573 1573 Edycja urzędu pocztowego
1574 1574 Edycja elektowni
1575 1575 Edycja linii elektrycznej
1576 1576 Edycja słupa
1577 1577 Edycja rozdzielni elektrycznej
1578 1578 Edycja stacji transformatorowej
1579 1579 Edycja słupa wysokiego napięcia
1580 1580 Edycja kolei retro
1581 1581 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1582 1582 Edycja drogi krajowej
1583 1583 Edycja więzienia
1584 1584 Edytuj Właściwości
1585 1585 Edycja pubu
1586 1586 Edycja budynku użyteczności publicznej
1587 1587 -----
1588 1588 Edycja komieniołomu
1589 1589 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1590 1590 Edycja toru wyścigowego
1591 1591 -----
1592 1592 Edycja toru
1593 1593 Edycja obszaru kolejowego
1594 1594 Edycja peronu kolejowego
1595 1595 Edycja terenu rekreacyjnego
1596 1596 Edycja punktu zbiórki odpadów
1597 1597 Edycja regionu
1598 1598 Edycja sztucznego jeziora
1599 1599 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1600 1600 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1601 1601 Edycja miejsca odpoczynku
1602 1602 Edycja restauracji
1603 1603 Edycja obszaru handlowego
1604 1604 Edycja rzeki
1605 1605 Edycja koryta rzecznego
1606 1606 Edycja ograniczeń na drodze
1607 1607 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1608 1608 -----
1609 1609 Edytuj trasę
1610 1610 -----
1611 1611 Edycja rugby league
1612 1612 Edycja rugby union
1613 1613 Edycja ruin
1614 1614 Edycja pasa startowego
1615 1615 -----
1616 1616 Edycja bramy warownej
1617 1617 Edycja sauny
1618 1618 Edycja szkoły
1619 1619 Edycja rumowiska
1620 1620 Edycja buszu
1621 1621 Edycja sklepu rybnego
1622 1622 Edycja drogi wojewódzkiej
1623 1623 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1624 1624 Edycja drogi serwisowej
1625 1625 Edycja schronienia
1626 1626 Edycja sklepu obuwniczego
1627 1627 Edycja strzelectwa
1628 1628 Edycja sklepu motocyklowego
1629 1629 Edycja skrótów
1630 1630 -----
1631 1631 Edycja jazdy na deskorolce
1632 1632 Edycja łyżwiarstwa
1633 1633 Edycja narciarstwa
1634 1634 Edycja pochylni
1635 1635 Edycja piłki nożnej
1636 1636 Edycja kolczatki
1637 1637 Edycja centrum sportowego
1638 1638 Edycja sklepu sportowego
1639 1639 Edycja żródła
1640 1640 Edycja stadionu
1641 1641 Edycja stanu
1642 1642 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1643 1643 Edycja przełazu
1644 1644 Edycja strumienia
1645 1645 -----
1646 1646 Edycja latarni ulicznej
1647 1647 Edycja studia nagrań
1648 1648 Edycja dzielnicy
1649 1649 Edycja toru metra
1650 1650 Edycja wejścia do metra
1651 1651 Edycja supermarketu
1652 1652 Edycja kamery do monitoringu
1653 1653 Edycja punktu geodezyjnego
1654 1654 Edycja pływania
1655 1655 -----
1656 1656 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1657 1657 Edycja krawca
1658 1658 Edycja postoju taksówek
1659 1659 Edycja drogi kołowania
1660 1660 Edycja telefonu
1661 1661 Edycja miejsca do gry w tenisa
1662 1662 Edycja terminalu
1663 1663 Edycja bramy terminalu
1664 1664 Edycja drogi powiatowej
1665 1665 Edycja teatru
1666 1666 Edycja parku rozrywki
1667 1667 Edycja punktu poboru opłat
1668 1668 Edycja wieży
1669 1669 Edycja miejscowości
1670 1670 Edycja ratusza
1671 1671 Edycja sklepu z zabawkami
1672 1672 Edycja drogi gruntowej
1673 1673 Edycja środka uspokojenia ruchu
1674 1674 Edycja torów tramwajowych
1675 1675 Edycja przystanku tramwajowego
1676 1676 Edycja biura podróży
1677 1677 Edycja drzewa
1678 1678 Edycja drogi ekspresowej
1679 1679 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1680 1680 Edycja tunelu
1681 1681 Edycja ograniczenia skrętu
1682 1682 Edycja kołowrotka
1683 1683 Edycja sklepu z oponami
1684 1684 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1685 1685 Edycja uniwersytetu
1686 1686 Edycja sklepu z odkurzaczami
1687 1687 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1688 1688 Edycja automatu sprzedającego
1689 1689 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1690 1690 Edycja wypożyczalni wideo
1691 1691 Edycja punktu widokowego
1692 1692 Edycja wsi
1693 1693 Edycja zieleni miejskiej
1694 1694 Edycja winnicy
1695 1695 Edycja wulkanu
1696 1696 Edycja siatkówki
1697 1697 Edycja kosza na śmieci
1698 1698 Edycja oczyszczalni ścieków
1699 1699 Edycja zbiornika wodnego
1700 1700 Edycja parku wodnego
1701 1701 Edycja wieży ciśnień
1702 1702 Edycja studni
1703 1703 Edycja filtrów
1704 1704 Edycja wodospadu
1705 1705 Edycja młynu wodnego
1706 1706 -----
1707 1707 Edycja krzyża przydrożnego
1708 1708 Edycja kapliczki
1709 1709 Edycja jazu
1710 1710 Edycja mokradła
1711 1711 Edycja wiatraka
1712 1712 Edycja lasu pierwotnego
1713 1713 Edycja zakładu produkcyjnego
1714 1714 Edycja zoo
1715 1715 Edycja skojarzonych ulic
1716 1716 Edytuje filtr.
1717 1717 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1718 1718 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1719 1719 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1720 1720 Edycja sieci trasy
1721 1721 -----
1722 1722 Edytuje tę stronę pomocy
1723 1723 Edytuj wybraną relację
1724 1724 -----
1725 1725 Edytuj nazwę pliku lub URL wybranych aktywnych styli
1726 1726 Edytuj relację wskazywaną przez wybranego członka relacji
1727 1727 -----
1728 1728 Edytuj wybraną ścieżkę ikon
1729 1729 Edytuj wybrane źródło.
1730 1730 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1731 1731 Edycja: {0}
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 Edukacja
1735 1735 Elektryfikacja
1736 1736 Elektronika
1737 1737 na karty chipowe
1738 1738 Sklep elektroniczny
1739 1739 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1740 1740 Wysokość
1741 1741 Adres e-mail
1742 1742 nasyp
1743 1743 Ambasada
1744 1744 -----
1745 1745 Telefon alarmowy
1746 1746 Samochody uprzywilejowane
1747 1747 Pusty dokument
1748 1748 Pusta rola
1749 1749 Puste drogi
1750 1750 Pozwól na wbudowane domyślne ikony
1751 1751 Zastosuj filtr
1752 1752 -----
1753 1753 Włącz zdalne sterowanie
1754 1754 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1755 1755 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1759 1759 Wprowadź URL
1760 1760 Podaj adres z którego pobrać dane:
1761 1761 Wprowadź ID zestawu zmian
1762 1762 Wprowadź nazwę miejsca do odnalezienia
1763 1763 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1764 1764 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1765 1765 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1766 1766 Wpisz szukane wyrażenie
1767 1767 Wprowadź ustawienia OAuth
1768 1768 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1769 1769 Wprowadź komentarz przesyłania
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1776 1776 Wprowadź Klucz Dostępu OAuth
1777 1777 -----
1778 1778 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1779 1779 Wejście
1780 1780 -----
1781 1781 Jeździectwo
1782 1782 Artykuły erotyczne
1783 1783 Błąd
1784 1784 -----
1785 1785 Błąd podczas wyświetlania adresu
1786 1786 Błąd podczas pobierania
1787 1787 Błąd w filtrze
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1793 1793 Błąd podczas ładowania pliku
1794 1794 -----
1795 1795 Błąd w pliku {0}
1796 1796 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1797 1797 Błąd odtwarzania dźwięku
1798 1798 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1799 1799 -----
1800 1800 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1801 1801 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1802 1802 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1806 1806 -----
1807 1807 Błąd podczas przetwarzania {0}
1808 1808 -----
1809 1809 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1810 1810 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1811 1811 -----
1812 1812 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1813 1813 -----
1814 1814 Błędy
1815 1815 Błędy w czasie pobierania
1816 1816 +++++
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 Przykłady
1822 1822 Zakończ
1823 1823 Zamknij JOSM
1824 1824 Zakończ JOSM z zapisem. Niezapisane zmiany zostaną wysłane lub/i zapisane.
1825 1825 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1826 1826 Kończy pracę z programem.
1827 1827 -----
1828 1828 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1829 1829 -----
1830 1830 Tryb ekspercki
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 Eksportuj do pliku GPX
1834 1834 Eksportuj i zapisz
1835 1835 Opcje eksportu
1836 1836 Eksportuj dane do pliku GPX
1837 1837 Eksportuj do GPX...
1838 1838 -----
1839 1839 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1840 1840 Wytłocz
1841 1841 Wytłocz drogę
1842 1842 +++++
1843 1843 DO POPRAWKI
1844 1844 +++++
1845 1845 Fabryka
1846 1846 Usługi
1847 1847 Kolor przyciemnienia:
1848 1848 Siła przyciemnienia:
1849 1849 Nie powiodło się uwierzytelnienie użytkownika ''{0}'' z hasłem ''***'' jako użytkownika OAuth.
1850 1850 Nie udało się uwierzytelnić żądania OAuth ''{0}''
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1855 1855 -----
1856 1856 Nie można otworzyć adresu URL
1857 1857 -----
1858 1858 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
1873 1873 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
1874 1874 Grunty rolne
1875 1875 Zagroda
1876 1876 Fast food
1877 1877 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1878 1878 Szybkie rysowanie dróg myszką.
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Numer faksu
1882 1882 Opłata
1883 1883 Hala górska
1884 1884 Ogrodzenie
1885 1885 Trasa promu
1886 1886 Terminal promowy
1887 1887 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1888 1888 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1889 1889 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1890 1890 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1891 1891 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1892 1892 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1893 1893 Plik
1894 1894 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1895 1895 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1896 1896 Błędny format pliku
1897 1897 Nazwa pliku:
1898 1898 Plik "{0}" nie istnieje
1899 1899 Plik kopii zapasowej
1900 1900 Plik istnieje. Nadpisać?
1901 1901 Nazwa pliku:
1902 1902 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1903 1903 -----
1904 1904 Plik: {0}
1905 1905 -----
1906 1906 Nazwa pliku
1907 1907 -----
1908 1908 Rodzaj pliku:
1909 1909 Rodzaj pliku:
1910 1910 Wypełnij jeden zestaw zmian i powróć do dialogu wysyłki.
1911 1911 Filtr
1912 1912 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1913 1913 Tryb filtru
1914 1914 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 W wygodny sposób znajduje i naprawia nieprawidłowe adresy.
1918 1918 Zakończ rysowanie.
1919 1919 Hydrant
1920 1920 Straż pożarna
1921 1921 Miejsce na ognisko
1922 1922 Miejsce do wędkowania
1923 1923 Napraw
1924 1924 Popraw właściwości
1925 1925 Popraw konflikty tagów
1926 1926 Popraw wybrany problem.
1927 1927 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
1928 1928 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1929 1929 Naprawianie błędów...
1930 1930 Maszt (dla flagi)
1931 1931 Kwiaciarnia
1932 1932 Wyczyść cache kafelek
1933 1933 -----
1934 1934 -----
1935 1935 Podążaj
1936 1936 Podążaj za linią
1937 1937 Znaleziono następujące problemy:
1938 1938 Żywność
1939 1939 Przestrzeń restauracyjna
1940 1940 Wyżywienie
1941 1941 Ruch pieszy
1942 1942 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1943 1943 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1944 1944 Wymuś linie jeśli nie zaimportowano segmentów
1945 1945 Bród
1946 1946 Las
1947 1947 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
1948 1948 -----
1949 1949 Znaleziono pusty plik w katalogu {0}\n
1950 1950 Znaleziono {0} pasujących.
1951 1951 Fontanna
1952 1952 Sklep z ramami do obrazów
1953 1953 -----
1954 1954 Zablokuj
1955 1955 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1956 1956 Częstotliwość (Hz)
1957 1957 -----
1958 1958 Z ...
1959 1959 Z relacji
1960 1960 Z adresu URL
1961 1961 Stacja benzynowa
1962 1962 Stacja benzynwa
1963 1963 Rodzaje paliwa:
1964 1964 -----
1965 1965 Widok pełnoekranowy
1966 1966 Automatyczna
1967 1967 Funkcja
1968 1968 Sklep meblowy
1969 1969 +++++
1970 1970 Streaf GK
1971 1971 Punkty GPS
1972 1972 Opis trasy GPS
1973 1973 Pliki GPX
1974 1974 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1975 1975 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
1976 1976 Scieżka GPX:
1977 1977 -----
1978 1978 +++++
1979 1979 -----
1980 1980 +++++
1981 1981 Futbol gaelicki (irlandzki)
1982 1982 Garaże
1983 1983 Ogród
1984 1984 Centrum ogrodnicze
1985 1985 Zbiornik gazu
1986 1986 Brama
1987 1987 Rozstaw toru (mm)
1988 1988 Gauß-Krügera
1989 1989 Dostęp dla wszystkich typów
1990 1990 Dostęp dla wszystkich typów
1991 1991 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
1992 1992 Geografia
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 Geolokalizowane obrazy
1996 1996 -----
1997 1997 Pobierz Klucz Dostępu do ''{0}''
1998 1998 Lodowiec
1999 1999 szkło
2000 2000 Wróć do okna przesyłania
2001 2001 Powróć do kroku 1/3
2002 2002 Przejdź do wiki OSM by uzyskać pomoc na temat tagu (F1)
2003 2003 Idź do strony domowej pomocy JOSM
2004 2004 Przechodzi do następnej strony
2005 2005 Przechodzi do poprzedniej strony
2006 2006 +++++
2007 2007 Pole golfowe
2008 2008 -----
2009 2009 Czas GPS (odczytany ze zdjęcia):
2010 2010 Przyznane uprawnienia
2011 2011 Trawa
2012 2012 Cmentarz przykościelny
2013 2013 Zielony:
2014 2014 Teren pod zabudowę
2015 2015 Sklep warzywny
2016 2016 Szklarnia ogrodnicza
2017 2017 Kontener z piaskiem
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 Ostroga regulacyjna
2021 2021 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
2022 2022 Gwadelupa Ste-Anne 1948
2023 2023 Kwatera
2024 2024 Drogowskaz
2025 2025 +++++
2026 2026 Gujana RGFG95
2027 2027 Gimnastyka
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 Fryzjer
2033 2033 Przysiółek
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 +++++
2037 2037 Sklep z narzędziami
2038 2038 -----
2039 2039 Ma ogrzewanie?
2040 2040 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2041 2041 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2042 2042 Posiada klucz ''source''
2043 2043 Posiada klucz ''watch''
2044 2044 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2045 2045 Zdrowie
2046 2046 Aparaty słuchowe
2047 2047 Wrzosowisko
2048 2048 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2049 2049 Żywopłot
2050 2050 Wysokość
2051 2051 Wysokość (metry)
2052 2052 Lądowisko dla helikopterów
2053 2053 Pomoc
2054 2054 Pomoc: {0}
2055 2055 -----
2056 2056 Półkula
2057 2057 Ukryj
2058 2058 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2059 2059 Ukryj ten przycisk.
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 Sklep ze sprzętem hi-fi
2063 2063 Pojazdy z wieloma pasażerami
2064 2064 Droga
2065 2065 Powielone węzły ulic
2066 2066 Drogi
2067 2067 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2068 2068 -----
2069 2069 turystyka piesza
2070 2070 Miejsca historyczne
2071 2071 Historia
2072 2072 Historia (strona www)
2073 2073 Historia węzła {0}
2074 2074 Historia relacji {0}
2075 2075 Historia drogi {0}
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 Hokej
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 Strona domowa
2082 2082 Konie
2083 2083 Wyścigi konne
2084 2084 Szpital
2085 2085 +++++
2086 2086 +++++
2087 2087 +++++
2088 2088 -----
2089 2089 Nazwa domu
2090 2090 Numer domu
2091 2091 Numer domu {0}
2092 2092 Numer domu {0} przy {1}
2093 2093 Dom {0}
2094 2094 -----
2095 2095 Ambona myśliwska
2096 2096 Jestem w strefie czasowej:
2097 2097 +++++
2098 2098 +++++
2099 2099 +++++
2100 2100 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2101 2101 ID bierzącego zestawu zmian musi być większe niż zero. Obecne ID to {0}.
2102 2102 +++++
2103 2103 -----
2104 2104 Błąd wejścia/wyjścia
2105 2105 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2106 2106 +++++
2107 2107 -----
2108 2108 Ikona
2109 2109 Ścieżki ikon:
2110 2110 Ikona:
2111 2111 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2112 2112 Zignoruj
2113 2113 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2114 2114 Ignoruj je, pozostaw relację niezmienioną
2115 2115 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2116 2116 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2117 2117 Ignoruje przechwycony wyjątek ponieważ wysyłka została anulowana. Wyjątek to: {0}
2118 2118 Ignoruje elementy
2119 2119 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2120 2120 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2121 2121 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2122 2122 Nieprawidłowe dane
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 Nieprawidłowa wielkość fragmentu
2126 2126 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 Błędne wyrażenie "{0}"
2132 2132 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2136 2136 -----
2137 2137 Nielegalna numeryczna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''.
2138 2138 Niedozwolony obiekt z id=0
2139 2139 -----
2140 2140 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2146 2146 -----
2147 2147 Nielegalna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
2148 2148 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 Obraz
2155 2155 -----
2156 2156 Plik ze zdjęciem nie mógł być usunięty.
2157 2157 Podkłady mapy
2158 2158 -----
2159 2159 Właściwości podkładu
2160 2160 URL warstwy obrazu
2161 2161 URL podkładu (domyślne)
2162 2162 -----
2163 2163 Przesunięcie warstwy obrazu
2164 2164 Dostawcy zdjęć
2165 2165 zdjęć mających już tagi ({0}/{1})
2166 2166 zdjęć z pozycją geograficzną w danych exif ({0}/{1})
2167 2167 imperialny
2168 2168 -----
2169 2169 Importuj dźwięk
2170 2170 Importuje dane OSM w formacie PBF.
2171 2171 -----
2172 2172 Importuj dane z URL
2173 2173 Importuj obrazki
2174 2174 Import nie jest możliwy
2175 2175 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2176 2176 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 Nachylenie drogi
2181 2181 Niekompletny opis <member> z ref=0
2182 2182 Niekompletna wysyłka lub/i zapis
2183 2183 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2184 2184 Nieprawidłowa ilość parametrów
2185 2185 Niepoprawny wzór
2186 2186 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2187 2187 Powiększ
2188 2188 +++++
2189 2189 Obszar przemysłowy
2190 2190 +++++
2191 2191 Informacje
2192 2192 Tablica informacyjna
2193 2193 Informacja turystyczna
2194 2194 Terminal informacyjny
2195 2195 Informacje o warstwie
2196 2196 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2197 2197 Inicjalizacja
2198 2198 Inicjuję sesję na witrynie OSM...
2199 2199 Inicjalizuję węzły do pobranie...
2200 2200 Inicjuję węzły do uaktualnienia...
2201 2201 Inicjuję relację do uaktualnienia...
2202 2202 Inicjuję drogi do uaktualnienia...
2203 2203 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2204 2204 Wewętrzne Szablony
2205 2205 Wewnętrzny błąd serwera
2206 2206 Wewnętrzne style do użycia jako baza dla przełączalnych stylów nakładek.
2207 2207 Dostęp do internetu
2208 2208 Opłata za internet
2209 2209 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2210 2210 -----
2211 2211 Podano niewłaściwy ID (identyfikator) listy
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 Nieprawidłowy plik bz2.
2215 2215 Nieprawidłowa data
2216 2216 Niepoprawna data/czas
2217 2217 Nieprawidłowe przesunięcie
2218 2218 Nieprawidłowy klucz właściwości
2219 2219 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2220 2220 -----
2221 2221 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2222 2222 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2223 2223 Nieprawidłowa strefa czasowa
2224 2224 Niepoprawny ID użytkownika
2225 2225 Niepoprawna nazwa użytkownika
2226 2226 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2227 2227 Odwróć filtr
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 Wyspa
2233 2233 Wysepka
2234 2234 -----
2235 2235 Wygląda na to, że JOSM niespodziewanie zakończył pracę ostatnim razem. Czy przywrócić ostatnio edytowane dane?
2236 2236 -----
2237 2237 Element {0} nie znaleziony na liście.
2238 2238 -----
2239 2239 Przeglądarka pomocy JOSM
2240 2240 Wewnętrzny styl JOSM
2241 2241 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2242 2242 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2243 2243 -----
2244 2244 JOSM będzie zawsze słuchał poleceń na porcie 8111 (localhost). Numer portu jest stały dzięki czemu inne aplikacje mogą go łatwo używać.
2245 2245 -----
2246 2246 Pliki JPEG (*.jpg)
2247 2247 Edytor OpenStreetMap w Javie
2248 2248 Wersja Javy {0}
2249 2249 Jubiler
2250 2250 Funkcja łączenia obszarów
2251 2251 Połącz węzeł i linię
2252 2252 Połącz węzeł z drogą
2253 2253 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2254 2254 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2255 2255 Połącz nakładające się obszary
2256 2256 Połączono nakładające się na siebie obszary
2257 2257 Łączy nakładające się obszary
2258 2258 Przejdź do pozycji
2259 2259 Przejdź
2260 2260 Przejdź do pozycji
2261 2261 Przeskocz do następnego znacznika
2262 2262 Przeskocz do poprzedniego znacznika
2263 2263 Skrzyżowanie
2264 2264 +++++
2265 2265 Zachowaj
2266 2266 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2267 2267 -----
2268 2268 Zachowaj mój stan usunięcia
2269 2269 Zachowaj wtyczkę
2270 2270 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2271 2271 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2272 2272 -----
2273 2273 Zachowaj ich stan usunięcia
2274 2274 -----
2275 2275 Klucz
2276 2276 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2277 2277 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2278 2278 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2279 2279 Klucz:
2280 2280 -----
2281 2281 Skóry klawiaturowe
2282 2282 Słowa kluczowe
2283 2283 Przedszkole
2284 2284 +++++
2285 2285 -----
2286 2286 Akcesoria kuchenne
2287 2287 -----
2288 2288 Gaz LPG
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2296 2296 Ląd (wyspa)
2297 2297 Zagospodarowanie terenu
2298 2298 Wysypisko
2299 2299 +++++
2300 2300 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2301 2301 Liczba pasów ruchu
2302 2302 Język
2303 2303 Ostatnia zmiana o {0}
2304 2304 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2305 2305 -----
2306 2306 Szerokość
2307 2307 Szerokość geograficzna:
2308 2308 Pokaż okno wyboru plików by wskazać plik
2309 2309 -----
2310 2310 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2311 2311 Uruchom przeglądarkę ze stroną objaśnienia wybranego obiektu
2312 2312 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2313 2313 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2314 2314 Uruchamia przeglądarkę FireFox by wyświetlić obecnie pokazywany ekran jako ładny obrazek SVG.
2315 2315 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2316 2316 Pralnia samoobsługowa
2317 2317 Warstwa
2318 2318 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2319 2319 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2320 2320 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2321 2321 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2322 2322 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2323 2323 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2324 2324 warstwa nie jest na liście.
2325 2325 Warstwa: {0}
2326 2326 Warstwy
2327 2327 Czas rozbiegu (w sekundach)
2328 2328 Rozrywka
2329 2329 Długość
2330 2330 -----
2331 2331 Długość w metrach
2332 2332 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2333 2333 Długość: {0}
2334 2334 Przejazd kolejowy
2335 2335 Biblioteka
2336 2336 Licencja
2337 2337 Kategorie prawa jazdy
2338 2338 Szlaban
2339 2339 Samochody dostawcze
2340 2340 Trasa szybkiego tramwaju
2341 2341 Latarnia morska
2342 2342 Oznaczenie linii
2343 2343 Rodzaj linii
2344 2344 Wiersz {0} kolumna {1}:
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2348 2348 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 Lista ostatnio otwieranych plików
2353 2353 oświetlenie
2354 2354 Strefa zamieszkania
2355 2355 -----
2356 2356 Ładuj wszystkie kafelki
2357 2357 Ładuj CT
2358 2358 Ładuj kafelek
2359 2359 Otwórz warstwę WMS
2360 2360 Otwórz warstwę WMS z pliku
2361 2361 Wczytaj dane z API
2362 2362 Wczytywanie historii
2363 2363 Pobierz warstwy obrazu
2364 2364 Wczytuje relacje nadrzędne
2365 2365 Załaduj relacje
2366 2366 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2367 2367 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2368 2368 Wczytywanie historii węzła {0}
2369 2369 Wczytywanie historii relacji {0}
2370 2370 Wczytywanie historii drogi {0}
2371 2371 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2372 2372 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2373 2373 Wczytywanie wtyczek
2374 2374 Ładowanie wtyczek...
2375 2375 Ładuję źródła szablonu z ''{0}''
2376 2376 Wczytuję źródła stylu z ''{0}''
2377 2377 Wczytywanie {0}
2378 2378 -----
2379 2379 pliki lokalne
2380 2380 Okolica
2381 2381 Położenie
2382 2382 Zablokuj
2383 2383 Wrota śluzy
2384 2384 Lodi - Włochy
2385 2385 Wylogowuję sesję ''{0}''...
2386 2386 Długość
2387 2387 Długość geograficzna:
2388 2388 Katalog:
2389 2389 Wygląd i zachowanie
2390 2390 Katalog:
2391 2391 Wieża widokowa
2392 2392 -----
2393 2393 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2394 2394 +++++
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 Skala MTB
2398 2398 -----
2399 2399 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2400 2400 -----
2401 2401 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2402 2402 Tworzenie równoległych kopii drogi
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 Dzieli pojedynczy obrys na wiele domów w zabudowie szeregowej.
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2409 2409 -----
2410 2410 Centrum handlowe
2411 2411 Obiekty sztuczne
2412 2412 Zarządzaj otartymi zestawami zmian oraz wybierz zestaw zmian, do którego wysłać dane
2413 2413 Ręczna
2414 2414 Ręczne dopasowanie
2415 2415 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2416 2416 Mapa
2417 2417 Style rysowania map
2418 2418 Odwzorowanie kartograficzne
2419 2419 Ustawienia mapy
2420 2420 Informacja o stylu mapy
2421 2421 Mapa: {0}
2422 2422 -----
2423 2423 +++++
2424 2424 -----
2425 2425 Port jachtowy (Marina)
2426 2426 -----
2427 2427 Znaczniki nazwanych punktów
2428 2428 Znaczniki z {0}
2429 2429 Plac targowy
2430 2430 Martynika Fort Desaix 1952
2431 2431 Dopasowuje pierwsze zdjęcie do pierwszego punktu GPX
2432 2432 Dopasowanie zdjęć do ścieżki nie udało się
2433 2433 Materiał
2434 2434 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2435 2435 Maks. wysokość (w metrach)
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Maks. długość (w metrach)
2439 2439 -----
2440 2440 Maks. prędkość (km/h)
2441 2441 -----
2442 2442 Maks. ciężar (w tonach)
2443 2443 -----
2444 2444 Maks. szerokość (w metrach)
2445 2445 Maksymalny poziom przybliżenia:
2446 2446 Maksymalny obszar na zapytanie:
2447 2447 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2448 2448 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2449 2449 Maksymalna długość (w metrach)
2450 2450 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2451 2451 Łąka
2452 2452 Pomiar
2453 2453 Stacja pomiaru
2454 2454 Członek
2455 2455 Zły typ członka o roli {0}
2456 2456 Członkowie
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 Członkowie (z konfliktami)
2460 2460 Miejsce pamięci
2461 2461 Nazwa w menu
2462 2462 Nazwa w menu (domyślna)
2463 2463 Skróty w menu
2464 2464 +++++
2465 2465 odwzorowanie Merkatora
2466 2466 Połącz
2467 2467 Połącz węzły
2468 2468 Scal warstwy
2469 2469 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2470 2470 Scala nakładające się fragmenty drogi.
2471 2471 Połącz wybrane elementy.
2472 2472 Włącz aktualną warstwę do innej.
2473 2473 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2474 2474 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2475 2475 Scal {0} węzłów
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 Połączona wersja
2481 2481 -----
2482 2482 Wiadomość dnia jest niedostępna
2483 2483 Metoda
2484 2484 metryczny
2485 2485 Mikrobrowar
2486 2486 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2487 2487 Obszar wojskowy
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 Min. prędkość (km/h)
2491 2491 Minimalny poziom przybliżenia:
2492 2492 Szyb
2493 2493 Minirondo
2494 2494 Minigolf
2495 2495 Minimalna odległość (w pikselach)
2496 2496 Minuty: {0}
2497 2497 Odbicie lustrzane
2498 2498 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2508 2508 -----
2509 2509 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2510 2510 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2511 2511 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2512 2512 -----
2513 2513 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
2514 2514 Brak parametru dla NOT
2515 2515 Brak parametru dla OR
2516 2516 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2517 2517 Brak tożsamości użytkownika
2518 2518 -----
2519 2519 Powielone węzły różnego rodzaju
2520 2520 Pon-Pt 08:30-20:00
2521 2521 Pon-Pt 22:00-05:00
2522 2522 +++++
2523 2523 Sklep z telefonami komórkowymi
2524 2524 -----
2525 2525 Tryb: {0}
2526 2526 Lotnisko dla modeli
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2532 2532 Kantor
2533 2533 Tor jednoszynowy
2534 2534 Pomnik
2535 2535 Wiecej informacji...
2536 2536 Więcej informacji na temat tej funkcji
2537 2537 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2538 2538 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2539 2539 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2540 2540 +++++
2541 2541 +++++
2542 2542 Pojazdy z silnikiem
2543 2543 Samochody
2544 2544 Motocykle
2545 2545 Dealer motocykli
2546 2546 -----
2547 2547 Sporty motorowe
2548 2548 Autostrada
2549 2549 Skrzyżowanie autostrad
2550 2550 Autostrada - dojazd
2551 2551 Przełęcz
2552 2552 kolarstwo górskie
2553 2553 Przesuń węzeł...
2554 2554 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2555 2555 Przenieś dialog do panelu bocznego
2556 2556 Przesuń w dół
2557 2557 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2558 2558 Więcej elementów
2559 2559 Przesuwa filtr na dół.
2560 2560 Przesuwa filtr do góry.
2561 2561 Przesuń w lewo
2562 2562 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2563 2563 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2564 2564 Przesuń obiekty {0}
2565 2565 Przesuń w prawo
2566 2566 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2567 2567 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2571 2571 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2572 2572 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2573 2573 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2574 2574 Przesuń je
2575 2575 Przesuń do góry
2576 2576 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2577 2577 Przesuń {0}
2578 2578 Przesuwa obiekty {0}
2579 2579 Błota
2580 2580 Różne sporty
2581 2581 Wiele członków wskazuje na ten sam obiekt.
2582 2582 Wielokąt
2583 2583 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2584 2584 Multipolygon nie jest zamknięty
2585 2585 Muzeum
2586 2586 Sklep muzyczny
2587 2587 Moje zestawy zmian
2588 2588 -----
2589 2589 Moja wersja
2590 2590 Moja wersja (lokalna)
2591 2591 Moją z Połączoną
2592 2592 Moją z Ich
2593 2593 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2594 2594 Import NMEA zakończony powodzeniem
2595 2595 Pliki NMEA-0183
2596 2596 Nazwa
2597 2597 Nazwa (opcjonalna):
2598 2598 Nazwa lokalizacji
2599 2599 -----
2600 2600 Nazwa użytkownika.
2601 2601 -----
2602 2602 Nazwa: {0}
2603 2603 Nazwane punkty GPS z {0}
2604 2604 Nazwane punkty tras.
2605 2605 Kolej wąskotorowa
2606 2606 Narodowa
2607 2607 Park narodowy
2608 2608 Powielone węzły natury
2609 2609 Natura
2610 2610 Rezerwat przyrody
2611 2611 Sieć
2612 2612 Błąd sieci
2613 2613 Nigdy nie aktualizuj
2614 2614 Nowa
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 Nowa warstwa
2618 2618 -----
2619 2619 Nowy klucz
2620 2620 Nowe przesunięcie
2621 2621 -----
2622 2622 Nowa relacja
2623 2623 Nowa rola
2624 2624 Nowy styl:
2625 2625 Nowa wartość
2626 2626 Następny
2627 2627 Klub nocny
2628 2628 Nie
2629 2629 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2630 2630 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2631 2631 Brak skrótu
2632 2632 Nie znaleziono drogi "from"
2633 2633 Nie znaleziono drogi "to"
2634 2634 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2635 2635 Nie zaznaczono obszaru
2636 2636 -----
2637 2637 Brak zmian do wysłania.
2638 2638 Brak istniejących zestawów zmian dla wysyłki różnic.
2639 2639 Brak konfliktów do rozwiązania
2640 2640 Brak konfliktów, które można pokazać
2641 2641 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2642 2642 -----
2643 2643 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2644 2644 Nie wczytano żadnych danych.
2645 2645 Brak daty
2646 2646 -----
2647 2647 ślepa ulica
2648 2648 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2649 2649 -----
2650 2650 Brak obrazu
2651 2651 -----
2652 2652 Nie można było dopasować żadnego zdjęcia!
2653 2653 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2654 2654 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2655 2655 Brak otwartego zestawu zmian
2656 2656 Brak otwartych zestawów zmian
2657 2657 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2661 2661 Nie znaleziono żadnych problemów
2662 2662 Bez serwera proxy
2663 2663 Brak wybranego śladu GPX
2664 2664 Brak stylu dla multipolygonu
2665 2665 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2666 2666 Bez tagów
2667 2667 Brak warstw docelowych.
2668 2668 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
2669 2669 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2670 2670 Niepoprawny URL WMS lub id
2671 2671 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2672 2672 Nie, kontynuuj edycję
2673 2673 Nie, odrzuć zmiany i zamknij
2674 2674 Nie
2675 2675 Węzeł
2676 2676 Węzeł jest nadal w użyciu..
2677 2677 Węzeł {0}
2678 2678 -----
2679 2679 Węzeł: połączony
2680 2680 Węzeł: standardowy
2681 2681 Węzeł: otagowany
2682 2682 Węzły
2683 2683 Węzły w tym samym miejscu
2684 2684 Węzły z tą samą nazwą
2685 2685 -----
2686 2686 Węzły (z konfliktami)
2687 2687 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2688 2688 żadne
2689 2689 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2690 2690 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2691 2691 Północ
2692 2692 Północ
2693 2693 Nie znaleziono
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 Brak w pamięci podręcznej
2697 2697 Uwagi
2698 2698 -----
2699 2699 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2700 2700 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2701 2701 na banknoty
2702 2702 Nic
2703 2703 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2704 2704 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2705 2705 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2706 2706 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2707 2707 Nic nie wybrano!
2708 2708 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2709 2709 Nie ma nic do zaznaczenia
2710 2710 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2711 2711 Nie ma nic do powiększenia
2712 2712 -----
2713 2713 Numer
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 Liczba ludzi na godzinę
2719 2719 Ilość miejsc
2720 2720 Liczba przewodów w jednym kablu
2721 2721 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2722 2722 Za mała ilość ról {0} ({1})
2723 2723 Sposób numeracji domów
2724 2724 Dom opieki
2725 2725 Uwierzytelnianie OAuth nie udało się
2726 2726 -----
2727 2727 +++++
2728 2728 OK - próbuję ponownie.
2729 2729 +++++
2730 2730 -----
2731 2731 Dane OSM
2732 2732 Hasło OSM.
2733 2733 Pliki serwera OSM
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 URL serwera OSM:
2737 2737 Hasło OSM:
2738 2738 Nazwa użytkownika OSM:
2739 2739 Witryna OSM nie zwróciła sesyjnego ciasteczka w odpowiedzi na ''{0}''
2740 2740 Obiekt
2741 2741 Obiekt ''{0}'' jest już skasowany i będzie pominięty przy wysyłaniu zmian.
2742 2742 ID obiektu:
2743 2743 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2744 2744 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
2745 2745 Typ obiektu:
2746 2746 Obiekt z historią
2747 2747 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2748 2748 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2749 2749 Obiekty do dodania:
2750 2750 Obiekty do usunięcia:
2751 2751 Obiekty do zmiany:
2752 2752 Benzyna bezołowiowa 100
2753 2753 -----
2754 2754 Benzyna bezołowiowa 91
2755 2755 -----
2756 2756 Benzyna bezołowiowa 95
2757 2757 Benzyna bezołowiowa 98
2758 2758 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
2759 2759 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
2760 2760 Zakładki przesunięcia
2761 2761 -----
2762 2762 Przesunięcie:
2763 2763 Przesunięcie:
2764 2764 OK
2765 2765 Stary klucz
2766 2766 Poprzednia rola
2767 2767 Stara wartość
2768 2768 Na życzenie
2769 2769 Podczas wysyłania
2770 2770 Jednokierunkowa
2771 2771 Drogi z jednym węzłem
2772 2772 Jeden ze wskazanych plików był pusty.
2773 2773 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
2774 2774 -----
2775 2775 jednokierunkowa
2776 2776 Jednokierunkowa (dla rowerów)
2777 2777 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2778 2778 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2779 2779 Tylko własne zestawy zmian
2780 2780 -----
2781 2781 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2782 2782 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2783 2783 Tylko na początku drogi.
2784 2784 Krycie
2785 2785 Otwórz
2786 2786 Otwórz adres...
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 Ostatnio otwierane
2790 2790 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2791 2791 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
2792 2792 Otwiera plik.
2793 2793 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2794 2794 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2795 2795 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2796 2796 Otwiera listę wszystkich relacji
2797 2797 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2798 2798 -----
2799 2799 Otwórz nowy zestaw zmian i użyj go przy następnej wysyłce.
2800 2800 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2801 2801 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2802 2802 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2803 2803 Otwiera adres URL.
2804 2804 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2805 2805 Otwórz i użyj tak wielu nowych zestawów zmian jak to tylko konieczne.
2806 2806 Otwórz kolejny ślad GPX
2807 2807 Otwórz inne zdjęcie
2808 2808 Oczekiwano otwartego zestawu zmian. Otrzymano zamknięty z id {0}.
2809 2809 Otwarte zestawy zmian
2810 2810 Otwórz plik
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2814 2814 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2815 2815 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2816 2816 Otwórz...
2817 2817 Otwarty/Zamknięty:
2818 2818 +++++
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 +++++
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 dane OpenSteetMap
2827 2827 Godziny otwarcia
2828 2828 Godziny otwarcia
2829 2829 Otwieram plik "{0}" ...
2830 2830 Otwieram pliki
2831 2831 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
2832 2832 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2833 2833 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2834 2834 Czas działania
2835 2835 +++++
2836 2836 Optyk
2837 2837 Dodatkowe atrybuty:
2838 2838 Rodzaj (opcjonalne)
2839 2839 Naturalna żywność
2840 2840 Oryg. droga
2841 2841 Korekta prostopadłości
2842 2842 Ortogonalizuj / cofnij
2843 2843 Korekta prostopadłości
2844 2844 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2845 2845 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
2846 2846 -----
2847 2847 Pozostałe
2848 2848 Inny punkt informacyjny
2849 2849 Powielone węzły (inne)
2850 2850 Sklep turystyczny
2851 2851 -----
2852 2852 Nakładaj kafelki
2853 2853 Nakładające się obszary.
2854 2854 Nakładające się jezdnie
2855 2855 Nakładające się tory kolejowe
2856 2856 Nakładające się drogi
2857 2857 Nakładające się drogi.
2858 2858 Nadpisz pozycje:
2859 2859 Zastąp
2860 2860 Nadpisać ustawienia OAuth?
2861 2861 Zastąpienie klucza
2862 2862 PCN 2006 - Włochy
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 PUWG (Polska)
2866 2866 PUWG 1992 (Polska)
2867 2867 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
2868 2868 Strefa PUWG
2869 2869 Sklep z farbami
2870 2870 Styl rysowania {0}: {1}
2871 2871 Wykopalisko paleontologiczne
2872 2872 -----
2873 2873 papier
2874 2874 Równoległe
2875 2875 -----
2876 2876 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2877 2877 Nazwa parametru
2878 2878 Wartość parametru
2879 2879 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
2880 2880 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
2881 2881 Relacje nadrzędne
2882 2882 +++++
2883 2883 Parkuj i Jedź
2884 2884 +++++
2885 2885 Uliczka parkingowa
2886 2886 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2887 2887 Analizowanie danych OSM...
2888 2888 -----
2889 2889 Przetwarzam zawartość zestawu zmian...
2890 2890 -----
2891 2891 Przetwarzam listę zestawów zmian...
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 Części
2896 2896 Zatoka
2897 2897 zatoki dla wymijania
2898 2898 Hasło
2899 2899 Hasło:
2900 2900 Hasło:
2901 2901 Wklej
2902 2902 Wklej ...
2903 2903 Wklej znaczniki
2904 2904 Wklej URL ze schowka
2905 2905 Wkleja zawartość schowka.
2906 2906 Wklej pomijając niekompletne
2907 2907 Ścieżka
2908 2908 Ścieżka:
2909 2909 Wzgórze
2910 2910 Ciąg pieszy
2911 2911 Przejście dla pieszych
2912 2912 Typ przejścia dla pieszych
2913 2913 Ciąg pieszy
2914 2914 +++++
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2919 2919 Dozwolone czynności
2920 2920 +++++
2921 2921 Apteka
2922 2922 Numer telefonu
2923 2923 Numer telefonu
2924 2924 Czas zrobienia zdjęcia (z exif):
2925 2925 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
2926 2926 Miejsce na piknik
2927 2927 Molo
2928 2928 +++++
2929 2929 Rurociąg
2930 2930 Rodzaj trasy
2931 2931 Boisko
2932 2932 Miejsce kultu religijnego
2933 2933 Miejsca
2934 2934 -----
2935 2935 Tworzenie węzłów i dróg.
2936 2936 -----
2937 2937 Plac zabaw
2938 2938 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2939 2939 Proszę kliknąć <strong>Ś</strong> to download and display a list of available plugins.
2940 2940 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
2941 2941 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
2942 2942 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
2948 2948 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
2949 2949 Proszę wprowadzić adres kafelka
2950 2950 Proszę wprowadzić index kafelka
2951 2951 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
2952 2952 -----
2953 2953 Proszę wprowadź najpierw poprawną wielkość fragmentu.
2954 2954 -----
2955 2955 Wprowadź poprawne ID użytkownika
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2960 2960 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
2961 2961 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 Wprowadź hasło do konta OSM
2966 2966 -----
2967 2967 Proszę wprowadź nazwę użytkownika swojego konta OSM
2968 2968 Proszę wprowadź swoje hasło OSM.
2969 2969 Proszę wprowadć swoją nazwę użytkownika OSM.
2970 2970 Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Hasło <strong>nie</strong> będzie zapisane w preferencjach JOSM i zostanie wysłane do serwera OSM <strong>tylko raz</strong>. Kolejne operacje dostępu do serwera nie będą już potrzebować już więcej tego hasła.
2971 2971 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
2972 2972 Popraw opis zmian
2973 2973 Proszę najpierw zaznacz obszar.
2974 2974 Proszę wybrać plik
2975 2975 Proszę wybierz klucz
2976 2976 Proszę wybierz wartość
2977 2977 Proszę wybrać procedurę uwierzytelniania:
2978 2978 Proszę wybrać pozycję
2979 2979 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2980 2980 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2981 2981 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
2982 2982 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2983 2983 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
2984 2984 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
2985 2985 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2986 2986 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2987 2987 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
2988 2988 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2989 2989 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2990 2990 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2991 2991 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2992 2992 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2993 2993 Proszę wybrać wiersz do edycji
2994 2994 Wybierz warstwę docelową
2995 2995 Wybierz metodę przesyłania:
2996 2996 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
2997 2997 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2998 2998 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2999 2999 -----
3000 3000 Wtyczka umożliwiająca odwracanie opublikowanych zmian.
3001 3001 -----
3002 3002 Informacje o wtyczce
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 Aktualizowanie wtyczek
3006 3006 Wtyczki
3007 3007 Wtyczki są aktualne
3008 3008 Nazwa punktu
3009 3009 Numer punktu
3010 3010 Słup
3011 3011 Numer referencyjny
3012 3012 Posterunek policji
3013 3013 Polityczna
3014 3014 Populacja
3015 3015 Pozycja
3016 3016 Pozycja
3017 3017 -----
3018 3018 Skrzynka pocztowa
3019 3019 Poczta
3020 3020 Kod pocztowy
3021 3021 +++++
3022 3022 Energetyka
3023 3023 Elektrownia
3024 3024 Linia elektryczna
3025 3025 Rozdzielnia elektryczna
3026 3026 Stacja transformatorowa
3027 3027 Słup wysokiego napięcia
3028 3028 Powielone węzły energetyki
3029 3029 Elektryczność
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 Predefiniowane
3033 3033 -----
3034 3034 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 Ustawienia
3039 3039 Preferencje zostały zapisane na {0}
3040 3040 Ustawienia...
3041 3041 Przygotowywanie danych OSM...
3042 3042 Przygotuj rozwiązanie konfliktu
3043 3043 Przygotowanie zestawu danych...
3044 3044 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3045 3045 Przygotowuję obiekty do wysyłki...
3046 3046 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3047 3047 Kolej retro
3048 3048 Grupa szablonów {0}
3049 3049 Grupa szablonów {1} / {0}
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 Szablony
3053 3053 Szablony nie zawierają danego klucza
3054 3054 Szablony nie zawierają danej wartości
3055 3055 Ciśnienie (w barach)
3056 3056 Poprzedni
3057 3057 Droga krajowa
3058 3058 Droga krajowa - dojazd
3059 3059 -----
3060 3060 Element
3061 3061 Oczekiwano id elementu
3062 3062 Więzienie
3063 3063 Prywatny basen
3064 3064 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 Odwzorowane współrzędne
3070 3070 -----
3071 3071 Odwzorowanie
3072 3072 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3073 3073 Kod odwzorowania
3074 3074 Niezgodność kodu odwzorowania w "{0}": toCode() podaje "{1}", oczekiwane "{2}".
3075 3075 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 Właściwości
3079 3079 Właściwości / członkostwo
3080 3080 Kontroler poprawności właściwości:
3081 3081 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 Właściwości
3086 3086 Właściwości (z konfliktami)
3087 3087 Właściwości/członkostwo
3088 3088 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3089 3089 Wartość zawiera kody HTML
3090 3090 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3091 3091 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 Ustawienia proxy
3098 3098 +++++
3099 3099 Budynek użyteczności publicznej
3100 3100 Publiczny gril
3101 3101 Transport publiczny
3102 3102 Transport publiczny
3103 3103 -----
3104 3104 Wyczyść
3105 3105 Czyszczenie...
3106 3106 -----
3107 3107 +++++
3108 3108 Kamieniołom
3109 3109 Zapytanie
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3113 3113 Zapytanie o zestawy zmian
3114 3114 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3115 3115 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3116 3116 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3117 3117 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3118 3118 Odpytywanie serwera nazw
3119 3119 Odpytywanie serwera nazw…
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 Zdalnie sterowane samochody
3123 3123 Tor wyścigowy
3124 3124 -----
3125 3125 Tor
3126 3126 Kolej
3127 3127 Przystanek kolejowy
3128 3128 Peron kolejowy
3129 3129 Powielone węzły torów kolejowych
3130 3130 Obszar kolejowy
3131 3131 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3132 3132 Spodziewane: zakres liczbowy
3133 3133 czyste dane GPS
3134 3134 Przeczytaj na początek
3135 3135 Czytanie zdjęć...
3136 3136 Odczytaj wersję protokołu
3137 3137 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3138 3138 Wczytywanie zestawów zmian...
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 Doczytuję rodziców "{0}"
3142 3142 Wczytywanie informacji użytkownika...
3143 3143 Wczytywanie {0}...
3144 3144 Plik Readme
3145 3145 Imię i nazwisko
3146 3146 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3147 3147 Zapisywanie
3148 3148 Studio nagrań
3149 3149 Teren rekreacyjny
3150 3150 Obraz...
3151 3151 Zbiórka odpadów
3152 3152 Czerwony:
3153 3153 Powtórz
3154 3154 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3155 3155 -----
3156 3156 Numer
3157 3157 Oznaczenie (numer toru)
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Numer identyfikacyjny
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 Numer referencyjny
3165 3165 Odwołania do:
3166 3166 Odnosi się do
3167 3167 Odśwież
3168 3168 +++++
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 Odrzuć konflikty i zapisz
3172 3172 Relacja
3173 3173 Relacja ...
3174 3174 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 Edytor Relacji: Usuń Wybrane
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 Edytor Relacji: {0}
3182 3182 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3183 3183 Kontroler poprawności relacji:
3184 3184 Relacja jest usunięta
3185 3185 Pusta relacja
3186 3186 Nieustalony rodzaj relacji
3187 3187 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3188 3188 Relacja {0}
3189 3189 -----
3190 3190 Relacja: zaznaczona
3191 3191 Relacje
3192 3192 Relacje z tymi samymi członakmi
3193 3193 Relacje: {0}
3194 3194 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3195 3195 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3196 3196 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3197 3197 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3198 3198 Religia
3199 3199 Odśwież
3200 3200 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3201 3201 Wczytaj ponownie błędne kafle
3202 3202 Załaduj ponownie z pliku
3203 3203 Odświerza stronę pomocy
3204 3204 Ponownie wczytuje historię z serwera
3205 3205 -----
3206 3206 Ponownie załaduj listę dostępnych szablonów z ''{0}''
3207 3207 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3208 3208 Zdalne sterowanie
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 Usuń
3216 3216 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3217 3217 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3218 3218 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3219 3219 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3220 3220 Usuń wszystkich członków wskazujących na jeden z wybranych obiektów
3221 3221 Usuń wpis
3222 3222 Usuń z pamięci podręcznej
3223 3223 Usuń z paska narzędzi
3224 3224 Usuń zdjęcie z warstwy
3225 3225 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3226 3226 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3227 3227 Usuń zaznaczone zakładki
3228 3228 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3229 3229 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 Usuń wybrane ścieżki ikon
3233 3233 -----
3234 3234 Usuń wybrane style z listy aktywnych styli
3235 3235 Usuń je, wyczyść relację
3236 3236 -----
3237 3237 Usuń Element z Relacji
3238 3238 Usunięte powielone węzły
3239 3239 -----
3240 3240 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 Zmień nazwę warstwy
3245 3245 Zmień nazwę zakładki
3246 3246 -----
3247 3247 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3248 3248 -----
3249 3249 Wypożyczalnia
3250 3250 Warsztat samochodowy
3251 3251 Zamień
3252 3252 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3253 3253 Zgłoś błąd
3254 3254 +++++
3255 3255 -----
3256 3256 Zapytanie nie udało się
3257 3257 URL prośby klucza:
3258 3258 -----
3259 3259 Wymaga opłaty
3260 3260 Sztuczne jezioro
3261 3261 Resetuj
3262 3262 Przywraca domyślne ustawienia
3263 3263 Przywróć wartości domyślne
3264 3264 Droga lokalna
3265 3265 Zabudowa mieszkaniowa
3266 3266 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚ
3267 3267 Rozwiąż
3268 3268 Rozwiąż konflikty
3269 3269 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3270 3270 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3271 3271 -----
3272 3272 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3273 3273 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3274 3274 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3275 3275 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3276 3276 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3277 3277 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3278 3278 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3279 3279 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3280 3280 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3281 3281 Wydobycie
3282 3282 Miejsce odpoczynku
3283 3283 Uruchom ponownie
3284 3284 Restauracja
3285 3285 Przywróć
3286 3286 Odzyskiwanie plików
3287 3287 Ograniczenie
3288 3288 Obszar handlowy
3289 3289 Mur oporowy
3290 3290 -----
3291 3291 Pobierz Żeton Żądania
3292 3292 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}''
3293 3293 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth
3294 3294 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}''
3295 3295 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth...
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 Odwróć kierunek dróg
3303 3303 Odwróć i połącz
3304 3304 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3305 3305 Odwróć kolejność członków relacji
3306 3306 Odwróć kierunek drogi
3307 3307 Odwróć kierunek dróg
3308 3308 Odwrócona linia brzegowa
3309 3309 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3310 3310 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3311 3311 Cofanie zmian
3312 3312 Popraw
3313 3313 Wersja
3314 3314 jeździectwo
3315 3315 Rzeka
3316 3316 Koryto rzeczne
3317 3317 Droga (nieokreślona)
3318 3318 Ograniczenia na drodze
3319 3319 Rola
3320 3320 Problem z weryfikacją roli
3321 3321 -----
3322 3322 Brakująca rola {0}
3323 3323 Nieznana rola {0}
3324 3324 Rola:
3325 3325 Role w relacjach odnoszących się do
3326 3326 -----
3327 3327 Rondo
3328 3328 Trasa
3329 3329 -----
3330 3330 Sieć trasy
3331 3331 Stan trasy
3332 3332 Typ trasy
3333 3333 Zaznaczone szlaki:
3334 3334 Rugby league
3335 3335 Rugby union
3336 3336 Ruiny
3337 3337 Uruchom ponownie kroki automatycznego uwierzytelnienia.
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 Wykonywanie testu {0}
3341 3341 Pas startowy
3342 3342 Skala SAC
3343 3343 -----
3344 3344 karty SIM
3345 3345 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3346 3346 -----
3347 3347 Kontrola bezpieczeństwa
3348 3348 Sprzedaż
3349 3349 Brama warowna
3350 3350 -----
3351 3351 +++++
3352 3352 Zapisz
3353 3353 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3354 3354 Zapisz jako...
3355 3355 Zapisz plik GPX
3356 3356 -----
3357 3357 Zapisz warstwę
3358 3358 Zapisz plik OSM
3359 3359 Zapisz plik
3360 3360 Zapisz warstwę WMS do pliku
3361 3361 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3362 3362 Zapisz pomimo tego
3363 3363 Zapisz jako...
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3367 3367 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3368 3368 Zapisuje bieżące dane.
3369 3369 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3370 3370 -----
3371 3371 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3372 3372 Zapisz/wyślij i usuń
3373 3373 Zapisz/wyślij i wyjdź
3374 3374 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3375 3375 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 Przeglądanie katalogu {0}
3379 3379 Szkoła
3380 3380 złom
3381 3381 Rumowisko
3382 3382 Busz
3383 3383 Sklep rybny
3384 3384 Szukaj
3385 3385 Szukaj ...
3386 3386 Wyszukaj Klucz/Wartość
3387 3387 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3388 3388 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3389 3389 Wyszukuje obiekty
3390 3390 Wyszukuje obiekty.
3391 3391 Szukaj w tagach
3392 3392 Znajdź szablon
3393 3393 Szukaj w szablonach
3394 3394 Wyszukanie:
3395 3395 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu
3396 3396 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu ograniczając się do danego typu (tj. węzła/drogi/relacji)
3397 3397 Szukaj...
3398 3398 Szukaj:
3399 3399 Szukaj:
3400 3400 Druga nazwa
3401 3401 sprzedaż rowerów używanych
3402 3402 Droga wojewódzka
3403 3403 -----
3404 3404 Sekundy: {0}
3405 3405 Błąd bezpieczeństwa
3406 3406 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3407 3407 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3408 3408 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3409 3409 Zaznacz
3410 3410 Zaznacz wszystko
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3414 3414 Wstecz
3415 3415 Wybież otwarty zestaw zmian
3416 3416 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3417 3417 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3418 3418 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3419 3419 Wybierz przynajmniej:
3420 3420 Wybierz nazwę pliku
3421 3421 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3422 3422 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3423 3423 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3424 3424 Zaznacz na warstwie
3425 3425 Zaznacz na liście relacji
3426 3426 Wybierz członków
3427 3427 Wybierz członków (dodaj)
3428 3428 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3429 3429 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3430 3430 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3431 3431 Wybierz obiekty do wysyłki
3432 3432 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3433 3433 Zaznacz relację
3434 3434 Wybierz relacje (dodaj)
3435 3435 -----
3436 3436 Wybierz relację w liście relacji.
3437 3437 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3438 3438 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3439 3439 Wybierz warstwę docelową
3440 3440 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3441 3441 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3442 3442 Wybierz członków wybranej relacji
3443 3443 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3444 3444 Wybierz by zamknąć zestaw zmian po wysyłce
3445 3445 Wybierz by pobrać ślady GPS z zaznaczonego obszaru.
3446 3446 Wybierz by pobrać dane OSM zaznaczonego obszaru.
3447 3447 Zaznacz by nadac JOSM prawo do pobierania twoich prywatnych śladów GPS do warstw JOSM.
3448 3448 Zaznacz by nadać JOSM prawo odczytu twoich preferencji witryny OSM
3449 3449 Zaznacz by nadać JOSM prawo do wysyłania śladów GPS w twoim imieniu
3450 3450 Zaznacz by nadać JOSM prawo wysyłania map w twoim imieniu
3451 3451 Zaznacz by nadac JOSM prawo do wysyłania twoich preferencji witryny OSM
3452 3452 Wybierz by wysłać warstwę ''{0}'' do serwera ''{1}''
3453 3453 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3454 3454 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3458 3458 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3459 3459 Wybrane wpisy:
3460 3460 Zaznaczenie
3461 3461 Wybrano zbiór pusty.
3462 3462 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3463 3463 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3464 3464 -----
3465 3465 Zaznaczenie: {0}
3466 3466 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3467 3467 Drogi przecinające same siebie
3468 3468 Półautomatyczna
3469 3469 Osobna wartwa
3470 3470 +++++
3471 3471 Sekwencja
3472 3472 Serwer odpowiedział kodem 404 dla id {0}. Pomijam.
3473 3473 -----
3474 3474 Droga serwisowa
3475 3475 Godziny nabożeństw
3476 3476 Adres URL usługi
3477 3477 Miejsce obsługi podróżnych
3478 3478 Usługi:
3479 3479 Rodzaj
3480 3480 Ustaw zakładkę WMS
3481 3481 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3482 3482 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3483 3483 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3484 3484 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3485 3485 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3486 3486 Określa język
3487 3487 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3488 3488 Ustaw na domyślne
3489 3489 Wybierz widzialność ścieżki {0}
3490 3490 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3491 3491 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3492 3492 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3493 3493 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3494 3494 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3495 3495 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3496 3496 Zapisywanie domyślnych ustawień
3497 3497 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3498 3498 Ustawienia
3499 3499 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3500 3500 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3501 3501 Ustawienia funkcji zdalnego sterowania
3502 3502 Kilka narzędzi upraszczających korzystanie z JOSM
3503 3503 Punkt carsharingu
3504 3504 Wyostrzenie (wymaga ponownego dodania warstwy):
3505 3505 +++++
3506 3506 schronienie
3507 3507 Żegluga
3508 3508 Sklep obuwniczy
3509 3509 Strzelectwo
3510 3510 Zakupy
3511 3511 Sklepy
3512 3512 Krótki opis: {0}
3513 3513 Skrót
3514 3514 Skróty klawiaturowe
3515 3515 Zapisać?
3516 3516 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3517 3517 Wysłać?
3518 3518 Pokaż
3519 3519 Pokaż obszar
3520 3520 Pokaż Błędy
3521 3521 Pokaż raport konfiguracji
3522 3522 Pokaż Tekst/Ikony
3523 3523 Pokaż miniaturki zdjęć na mapie
3524 3524 Pokaż informację kafelka
3525 3525 Pokaż wszystkie
3526 3526 Pokaż zestaw zmian {0}
3527 3527 Pokazuje informację pomocy
3528 3528 Pokaż historię
3529 3529 Pokaż szczegóły
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3533 3533 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3534 3534 Pokaż następne zdjęcie
3535 3535 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3539 3539 Pokaż poprzednie zdjęcie
3540 3540 Pokaż tylko wybrane
3541 3541 Wyświetlaj ekran powitalny
3542 3542 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3543 3543 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3544 3544 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 Wyświetla tę pomoc
3548 3548 Pokaż/Ukryj
3549 3549 Obszar
3550 3550 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3551 3551 Pokazuje bieżącą datę
3552 3552 Pokazuje wilgotność
3553 3553 Pokazuje temperaturę
3554 3554 Pokazuje profil wysokości i pewne dane statystyczne śladu GPX.
3555 3555 Sycylia - Włochy
3556 3556 Drogi bez nazwy
3557 3557 Drogi o podobnej nazwie.
3558 3558 -----
3559 3559 Uprość drogę
3560 3560 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3561 3561 -----
3562 3562 Uprościć drogi?
3563 3563 Prosta konwersja obszaru na wielokąt złożony.
3564 3564 -----
3565 3565 Równoczesne połączenia
3566 3566 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3567 3567 Pojedyncze elementy
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 Jazda na deskorolce
3572 3572 Łyżwiarstwo
3573 3573 Narty
3574 3574 narciarstwo
3575 3575 Pomiń pobieranie
3576 3576 Pomiń pobieranie
3577 3577 Pomiń
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 Mapa
3581 3581 Pochylnia
3582 3582 Palenie
3583 3583 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3584 3584 Dopasuj do wielkości kafelek
3585 3585 Skuter śnieżny
3586 3586 Piłka nożna
3587 3587 słabe
3588 3588 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3589 3589 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3590 3590 Niektóre punkty, które były zbyt dale od ścieżki by rozsądnie oszacować ich czas, zostały pominięte.
3591 3591 Niektóre punkty z czasem wcześniejszym niż początek ścieżki lub późniejsze niż koniec ścieżki zostały pominięte lub przeniesione na start.
3592 3592 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3593 3593 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3594 3594 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3595 3595 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3596 3596 Sortuj
3597 3597 Sortuj menu szablonów
3598 3598 Sortuj elementy relacji
3599 3599 Źródło
3600 3600 Południe
3601 3601 -----
3602 3602 Miejsca dla niepełnosprawnych
3603 3603 Miejsca dla rodziców
3604 3604 Miejsca dla kobiet
3605 3605 -----
3606 3606 Fotoradar
3607 3607 Kolczatka
3608 3608 Rozdziel drogę
3609 3609 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3610 3610 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3611 3611 Rozdziela drogę na fragmenty
3612 3612 +++++
3613 3613 Sporty z piłką
3614 3614 Obiekty sportowe
3615 3615 Sport
3616 3616 Centrum sportowe
3617 3617 Źródło
3618 3618 Stadion
3619 3619 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
3620 3620 Gwiazdki
3621 3621 Rozpocznij szukanie
3622 3622 Rozpocznij pobieranie
3623 3623 Rozpocznij pobieranie danych
3624 3624 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3625 3625 -----
3626 3626 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3627 3627 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3628 3628 Ponowna próba {0} z {1}.
3629 3629 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3630 3630 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3631 3631 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
3632 3632 Stan
3633 3633 -----
3634 3634 Sklep z artykułami biurowymi
3635 3635 +++++
3636 3636 Raport konfiguracji
3637 3637 Schody
3638 3638 -----
3639 3639 Przełaz
3640 3640 Znak stop
3641 3641 -----
3642 3642 Strumień
3643 3643 Ulica
3644 3644 Latarnia uliczna
3645 3645 Nazwa ulicy
3646 3646 Sieć drogowa
3647 3647 Ulice NRW Geofabrik.de
3648 3648 mocne
3649 3649 -----
3650 3650 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
3651 3651 Czy styl jest obecnie aktywny?
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 Podobszary
3658 3658 Stwórz filtr
3659 3659 -----
3660 3660 Dzielnica
3661 3661 Metro
3662 3662 Wejście do metra
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3666 3666 +++++
3667 3667 +++++
3668 3668 -----
3669 3669 Umożliwia śledzenie pozycji GPS na bieżąco (poruszająca się kropka) dzięki połączeniu z serwerem gpsd.
3670 3670 -----
3671 3671 Dostępne odwzorowania to: {0}
3672 3672 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3673 3673 -----
3674 3674 Nawierzchnia
3675 3675 Monitoring
3676 3676 Punkt geodezyjny
3677 3677 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
3678 3678 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3679 3679 Pływanie
3680 3680 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
3681 3681 -----
3682 3682 Opis symboli
3683 3683 Synchronizacja dźwięku
3684 3684 Synchronizuj cały zestaw danych
3685 3685 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3686 3686 Synchronizuję tylko relację {0}
3687 3687 Synchronizuj czas ze zdjęcia odbiornika GPS
3688 3688 Synchronizuję tylko drogę {0}
3689 3689 System miar
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 Ustawienia TMS
3699 3699 -----
3700 3700 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3701 3701 Tenis stołowy
3702 3702 Nawierzchnia dla niewidomych
3703 3703 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
3704 3704 -----
3705 3705 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3706 3706 Klucz tagu jest za długi
3707 3707 -----
3708 3708 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3709 3709 Wartość tagu jest za długa
3710 3710 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
3711 3711 Szablony
3712 3712 Etykiety
3713 3713 Znaczniki i członkowie
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Znaczniki zestawu zminan {0}
3718 3718 Znaczniki nowego zestawu zmian
3719 3719 Tag z pustą wartością
3720 3720 -----
3721 3721 Krawiec
3722 3722 +++++
3723 3723 Postój taksówek
3724 3724 Droga kołowania
3725 3725 Telefon
3726 3726 na karty telefoniczne
3727 3727 Tenis
3728 3728 Namioty dozwolone
3729 3729 +++++
3730 3730 Droga powiatowa
3731 3731 -----
3732 3732 +++++
3733 3733 Testuj Klucz Dostępu
3734 3734 Test nie udał się
3735 3735 Sprawdza URL API
3736 3736 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 +++++
3740 3740 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
3741 3741 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 URL API działa poprawnie.
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 Wtyczka MapDust pokazuje reporty błędów z bazy MapDust na mapie. Umożliwia tworzenie, zamykanie, unieważnianie, ponowne otwieranie i komentowanie raportów o błędach.
3748 3748 -----
3749 3749 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3750 3750 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
3751 3751 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3752 3752 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3753 3753 Drogi "przez" nie są połączone.
3754 3754 -----
3755 3755 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3756 3756 Obszar, który próbowałeś pobrać był zbyt lub same żądanie pobrania były zbyt duże.<br>Albo spróbuj pobrać mniejszy obszar albo użyj wyeksportowanego pliku udostępnionego przez społeczność OSM.
3757 3757 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3758 3758 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3759 3759 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3760 3760 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
3761 3761 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3762 3762 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3766 3766 -----
3767 3767 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3768 3768 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3769 3769 Domyślne szablony JOSM
3770 3770 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3771 3771 Tryb ekspercki udostępnia dodatkowe ustawienia ukryte dla normalnego użytkownika
3772 3772 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
3773 3773 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
3774 3774 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
3775 3775 -----
3776 3776 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3777 3777 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
3781 3781 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3782 3782 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3786 3786 -----
3787 3787 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3788 3788 -----
3789 3789 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3790 3790 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
3794 3794 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
3795 3795 Funkcja zdalnego sterowania pozwala na kontrolę programu JOSM przez inne aplikacje, np. przeglądarkę internetową.
3796 3796 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
3797 3797 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
3798 3798 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
3799 3799 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3800 3800 Wybrane zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3801 3801 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
3802 3802 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3803 3803 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
3804 3804 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
3805 3805 -----
3806 3806 Napis ''{0}'' nie reprezentuje poprawnej liczby zmiennoprzecinkowej.
3807 3807 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3808 3808 Nazwa użytkownika nie może być pusta. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika OSM
3809 3809 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3810 3810 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3811 3811 Teatr
3812 3812 -----
3813 3813 Ich wersja
3814 3814 Ich wersja (na serwerze)
3815 3815 Ich z Połączoną
3816 3816 Park rozrywki
3817 3817 Nie ma otwartych zestawów zmian
3818 3818 Nie wybrano opiektów do pobrania
3819 3819 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3820 3820 Drogi mają cześć wspólną.
3821 3821 -----
3822 3822 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
3823 3823 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3824 3824 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3825 3825 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3826 3826 -----
3827 3827 To znajduje się za końcem nagrania.
3828 3828 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
3829 3829 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3830 3830 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
3831 3831 -----
3832 3832 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
3833 3833 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
3834 3834 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
3835 3835 Ta wtyczka bezpośrednio wysyła ślady GPS z aktywnej warstwy JOSM do openstreetmap.org.
3836 3836 Ta wtyczka upraszcza mapowanie i edycję tras transportu publicznego.
3837 3837 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
3838 3838 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
3839 3839 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3840 3840 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
3841 3841 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
3842 3842 Ten test sprawdza czy multipolygony są poprawne
3843 3843 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
3844 3844 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3845 3845 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
3846 3846 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3847 3847 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
3848 3848 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
3849 3849 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
3850 3850 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
3851 3851 -----
3852 3852 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
3853 3853 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
3854 3854 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
3855 3855 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3856 3856 Automat biletowy
3857 3857 Numery kafelków mapy
3858 3858 Adres kafelka:
3859 3859 Katalog cache kafelek:
3860 3860 -----
3861 3861 Czas:
3862 3862 Zakres czasu
3863 3863 Strefa czasowa:
3864 3864 Strefa czasowa: {0}
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 Nazwa:
3868 3868 -----
3869 3869 Do ...
3870 3870 Do usunięcia
3871 3871 Przełącz linie łączące punktu GPX
3872 3872 -----
3873 3873 Przełącza widok szkieletowy
3874 3874 Przełącza na pełny ekran
3875 3875 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3876 3876 Przełącz widoczność warstwy: {0}
3877 3877 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3878 3878 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3879 3879 Przełącz: {0}
3880 3880 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3881 3881 Toalety
3882 3882 -----
3883 3883 bramka (opłata)
3884 3884 Punkt poboru opłat
3885 3885 Zbyt wiele przekierowań wykryto przy pobieraniu URL. Przerywam.
3886 3886 -----
3887 3887 Narzędzie: {0}
3888 3888 Pasek narzędzi
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 Personalizacja paska narzędzi
3892 3892 Narzędzia
3893 3893 -----
3894 3894 Narzedzie do rysowania budynków.
3895 3895 -----
3896 3896 +++++
3897 3897 Turystyka
3898 3898 -----
3899 3899 Wieża
3900 3900 Numer referencyjny
3901 3901 Typ wieży
3902 3902 Małe miasto
3903 3903 Ratusz
3904 3904 Sklep z zabawkami
3905 3905 -----
3906 3906 Droga gruntowa
3907 3907 Kolorowanie ścieżek i punktów
3908 3908 Data ścieżki
3909 3909 Typ drogi
3910 3910 Środek uspokojenia ruchu
3911 3911 Sygnalizacja świetlna
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 Tramwaj
3915 3915 Przystanek tramwajowy
3916 3916 +++++
3917 3917 Ograniczenia w ruchu
3918 3918 -----
3919 3919 Biuro podróży
3920 3920 Drzewo
3921 3921 Droga ekspresowa
3922 3922 Droga ekspresowa - dojazd
3923 3923 Spróbuj ponownie
3924 3924 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3925 3925 -----
3926 3926 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
3927 3927 Tunel
3928 3928 Początek tunelu
3929 3929 Ograniczenia skrętu
3930 3930 Włącz/wyłącz wybrane style
3931 3931 Miejsce do zawracania
3932 3932 -----
3933 3933 Zakazy zakrętu (turnrestrictions)
3934 3934 Kołowrotek
3935 3935 Obrotnica
3936 3936 Rodzaj
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 Rodzaj schronienia
3940 3940 Rodzaj
3941 3941 -----
3942 3942 Sklep z oponami
3943 3943 +++++
3944 3944 -----
3945 3945 NIEZNANA
3946 3946 +++++
3947 3947 URL/ Plik:
3948 3948 -----
3949 3949 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3950 3950 +++++
3951 3951 +++++
3952 3952 +++++
3953 3953 +++++
3954 3954 +++++
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Strefa UTM
3958 3958 Rozdziel drogi
3959 3959 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
3960 3960 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
3961 3961 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
3962 3962 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3963 3963 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
3964 3964 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3965 3965 -----
3966 3966 Nie można parsować współrzędnych
3967 3967 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3968 3968 Droga gminna
3969 3969 Niezamkniete drogi
3970 3970 Niezamknięta droga
3971 3971 Niepołączona linia brzegowa
3972 3972 Niepołączone węzły bez tagów
3973 3973 Niepołączone drogi.
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 Nierozstrzygnięty
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 Cofnij
3981 3981 Cofanie ortogonalizacji kształtu
3982 3982 Anuluj przesunięcie
3983 3983 -----
3984 3984 Cofa ostatnią czynność.
3985 3985 -----
3986 3986 Oderwij panel
3987 3987 Nieoczekiwany błąd
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 Nieoczekiwany format ID zwrócony przez serwer. Otrzymano ''{0}''.
3992 3992 -----
3993 3993 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
3994 3994 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
3999 3999 Niespodziewany token: {0}
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4003 4003 Odblokuj
4004 4004 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4005 4005 Potwierdzenie rozdzielenia
4006 4006 Rozdzielony węzeł
4007 4007 Uniwersytet
4008 4008 Nieznany adres
4009 4009 Nieznany rodzaj elementu
4010 4010 Nieznany tryb {0}
4011 4011 -----
4012 4012 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
4013 4013 -----
4014 4014 Nieznana rola
4015 4015 -----
4016 4016 Nieznany typ: {0}
4017 4017 Warstwa obrazu bez nazwy
4018 4018 Skrzyżowanie bez nazwy
4019 4019 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4020 4020 Drogi bez nazwy
4021 4021 Nieuporządkowana linia brzegowa
4022 4022 Niezapisane zmiany
4023 4023 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4024 4024 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4025 4025 Niezapisane dane i konflikty
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 Niezapisane dane OSM
4029 4029 Odznacz wszystko
4030 4030 Odznacz wszystko (anulowanie)
4031 4031 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4032 4032 Odznacza wszystkie obiekty.
4033 4033 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4034 4034 -----
4035 4035 Nie wspierana wersja: {0}
4036 4036 Węzły bez tagu i nie podłączone.
4037 4037 Drogi bez tagów
4038 4038 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4039 4039 Drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
4040 4040 W górę
4041 4041 -----
4042 4042 Aktualizuj
4043 4043 Aktualizuj zestaw zmian
4044 4044 Aktualizuj zawartość
4045 4045 Aktualizuj dane
4046 4046 -----
4047 4047 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4048 4048 Pobierz zmiany
4049 4049 Aktualizacja obiektów
4050 4050 Aktualizuj wtyczki
4051 4051 Pobierz wybrane
4052 4052 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4053 4053 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4054 4054 Aktualizuje wybrane wtyczki
4055 4055 Zaktualizowano
4056 4056 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4057 4057 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4058 4058 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
4059 4059 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4060 4060 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4061 4061 Uaktualnianie zestawu zmian...
4062 4062 Odświeżanie danych
4063 4063 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4064 4064 Aktualizowanie mapy...
4065 4065 Aktualizacja wtyczek...
4066 4066 Wyślij
4067 4067 Wyślij zmiany
4068 4068 Wyślij Ustawienia
4069 4069 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4070 4070 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4071 4071 Wyślij dane
4072 4072 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4073 4073 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4074 4074 Wyślij dane do już istniejącego i otwartego zestawu zmian
4075 4075 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4076 4076 Wysłanie danych w jednym zapytaniem (zbyt wiele obiektów do wysłania)
4077 4077 Wyślij wybrane elementy
4078 4078 Wyślij zmienione elementy
4079 4079 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4080 4080 Wysyłanie do "{0}"
4081 4081 Wyślij do nowego zestawu zmian
4082 4082 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4083 4083 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4084 4084 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4085 4085 Wysyłam i zapisuje zmodyfikowane warstwy...
4086 4086 Przesyłanie danych...
4087 4087 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4088 4088 Użycie
4089 4089 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4090 4090 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4091 4091 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4092 4092 Używaj prostego uwierzytelniania
4093 4093 Używaj OAuth
4094 4094 Używaj SOCKS proxy
4095 4095 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4096 4096 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4097 4097 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4098 4098 Użyj domyślny
4099 4099 Użyj domyślny plik danych.
4100 4100 Użyj domyślnych ustawień
4101 4101 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4102 4102 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4103 4103 Użyj warstwy błędów
4104 4104 -----
4105 4105 Użyj globalnych ustawień
4106 4106 Użyj listę ignorowanych
4107 4107 Użyj serweru przesunięć:
4108 4108 Używa szablon "{0}"
4109 4109 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4110 4110 -----
4111 4111 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4112 4112 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4113 4113 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4114 4114 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4115 4115 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4116 4116 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4117 4117 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4118 4118 -----
4119 4119 Użytkownik
4120 4120 ID użytkownika:
4121 4121 Nazwa użytkownika:
4122 4122 Użytkownik:
4123 4123 Nazwa użytkownika
4124 4124 Nazwa użytkownika:
4125 4125 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4126 4126 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4127 4127 Sklep z odkurzaczami
4128 4128 Zweryfikuj
4129 4129 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4130 4130 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4131 4131 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4132 4132 Sprawdzanie
4133 4133 Sprawdź
4134 4134 Wyniki sprawdzania
4135 4135 Błędy
4136 4136 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4137 4137 Sprawdzanie poprawności
4138 4138 Wartość
4139 4139 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4140 4140 -----
4141 4141 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4142 4142 -----
4143 4143 Wartości szerokości geograficznej musza być z zakresu [-90,90].
4144 4144 Wartości długości geograficznej musza być z zakresu [-180,180].
4145 4145 Wartość:
4146 4146 -----
4147 4147 Sklep z różnościam
4148 4148 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4149 4149 Pojazdy według typu
4150 4150 Samochody według sposobu użytkowania
4151 4151 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4152 4152 Automat sprzedający
4153 4153 Sprzedawane produkty
4154 4154 -----
4155 4155 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4156 4156 Spodziewane: wersja
4157 4157 Wersja {0}
4158 4158 -----
4159 4159 Wersja: {0}
4160 4160 Weterynarz
4161 4161 Wypożyczalnia wideo
4162 4162 Widok
4163 4163 Widok: {0}
4164 4164 Punkt widokowy
4165 4165 -----
4166 4166 Wieś
4167 4167 Zieleń miejska
4168 4168 Miasto
4169 4169 Winnica
4170 4170 Widoczność
4171 4171 Widoczność (czytelność)
4172 4172 widoczna wieża szybowa
4173 4173 Odwiedź stronę domową
4174 4174 -----
4175 4175 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4176 4176 Wulkan
4177 4177 Siatkówka
4178 4178 Napięcie
4179 4179 -----
4180 4180 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4181 4181 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4182 4182 +++++
4183 4183 +++++
4184 4184 WGS84 Geograficzne
4185 4185 +++++
4186 4186 Błąd WMS
4187 4187 Pliki WMS (*.wms)
4188 4188 Ustawienia WMS
4189 4189 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4190 4190 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4191 4191 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4192 4192 +++++
4193 4193 -----
4194 4194 Oczekiwanie 10 sekund...
4195 4195 mur
4196 4196 Ostrzeżenie
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 Ostrzeżenie: Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
4200 4200 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4201 4201 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4202 4202 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4203 4203 -----
4204 4204 Ostrzeżenie: Nie udało się pobrać danych o bieżącym użytkowniku JOSM. Otrzymany wyjątek: {0}
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 Uwaga: Ignoruję wyjątek ponieważ zadanie zostało anulowane. Wyjątek: {0}
4208 4208 -----
4209 4209 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4210 4210 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4211 4211 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4212 4212 -----
4213 4213 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 Ostrzeżenie: nagłówek błędu "{0}" nie pasował do oczekiwanego wzoru.
4221 4221 -----
4222 4222 Ostrzeżenie: nie udało się anulować trwającej operacji OAuth
4223 4223 -----
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 Ostrzeżenie: nielegalny format pozycji w liście szablonów ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4241 4241 Ostrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście stylu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 Ostrzeżenie: obiekt ''{0}'' jest już skasowany na serwerze. Pomijam ten obiekt i ponawiam wysyłkę.
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4248 4248 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4249 4249 Ostrzeżenie: w zapisie preferencji znaleziono klucz ''{0}'' z nieoczekiwaną wartością ''{1}''
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 Ostrzeżenia
4256 4256 Myjnia samochodowa
4257 4257 Kosz na śmieci
4258 4258 Oczyszczalnia ścieków
4259 4259 Woda
4260 4260 Park wodny
4261 4261 Wieża ciśnień
4262 4262 Studnia
4263 4263 Filtry
4264 4264 Wodospad
4265 4265 Młyn wodny
4266 4266 -----
4267 4267 Powielone węzły dróg wodnych
4268 4268 Pliki audio Wave (*.wav)
4269 4269 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4270 4270 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4271 4271 Węzeł drogi blisko innej drogi
4272 4272 -----
4273 4273 Droga {0}
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 Etykietowanie punktów
4277 4277 Punkty drogowe
4278 4278 Drogi
4279 4279 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4280 4280 Drogi z tą samą pozycją
4281 4281 Krzyż przydrożny
4282 4282 Kapliczka
4283 4283 Strona internetowa: {0}
4284 4284 Strona internetowa
4285 4285 Jaz
4286 4286 Mokradło
4287 4287 Dla niepełnosprawnych
4288 4288 Wózki inwalidzkie
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4292 4292 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4293 4293 Całą grupę
4294 4294 Szerokość (w metrach)
4295 4295 Szerokość linii GPX (0 dla domyślnej)
4296 4296 +++++
4297 4297 Wiatrak
4298 4298 Okna
4299 4299 Rękaw
4300 4300 -----
4301 4301 Widok szkieletowy
4302 4302 Dzięki OAuth możesz nadać JOSM prawa wysyłania danych map i ścieżek GPS w twoim imieniu (<a href="{0}">więćej informacji...</a>).
4303 4303 Ze sklepem
4304 4304 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4305 4305 Las pierwotny
4306 4306 Zakład produkcyjny
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 Zła ilość argumentów dla zakładki
4310 4310 Drogi o złym kierunku.
4311 4311 Brakuje znacznika XML <user>.
4312 4312 -----
4313 4313 Tak
4314 4314 Tak, przypisz
4315 4315 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4316 4316 Tak, zapisz zmiany i zamknij
4317 4317 -----
4318 4318 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4319 4319 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4320 4320 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4321 4321 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4322 4322 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4323 4323 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4324 4324 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4325 4325 -----
4326 4326 Pobrałeś zbyt wiele danych. Proszę spróbować ponownie później.
4327 4327 Napotkałeś błąd w JOSM
4328 4328 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4329 4329 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4330 4330 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4331 4331 -----
4332 4332 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4333 4333 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4338 4338 -----
4339 4339 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4340 4340 Wybierz ślad GPX
4341 4341 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4342 4342 Twój komentarz jest <i>pusty</i> lub <i>bardzo krótki</i>.<br /><br />Jest to technicznie dopuszczalne, ale proszę rozważ, że wielu użytkowników <br />oglądających zmiany w swojej okolicy polega na rozsądnych komentarzach zestawów<br /> zmian by zrozumieć jakie zmiany zawierają!<br /><br />Jeśli spędzisz teraz minutę, by wyjaśnić swoją zmianę, możesz uczynić życie<br />wielu innych użytkowników znacznie prostszym.
4343 4343 -----
4344 4344 +++++
4345 4345 Powiększ
4346 4346 Zbliżenie (w metrach)
4347 4347 Powiększ
4348 4348 Zmniejsz
4349 4349 Powiększa i przesuwa mapę
4350 4350 -----
4351 4351 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4352 4352 Powiększ
4353 4353 Poziom powiększenia:
4354 4354 Zmniejsz
4355 4355 Powiększ aby pokazać: {0}
4356 4356 Powiększ do
4357 4357 Powiększ na warstwie
4358 4358 -----
4359 4359 Powiększ do węzła
4360 4360 Pokaż problem
4361 4361 Powiększ do wybranych elementów
4362 4362 Powiększ do zaznaczenia
4363 4363 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4364 4364 -----
4365 4365 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4366 4366 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4367 4367 Pokaż {0}
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 \nWysokość: {0} m
4371 4371 \nKierunek {0}°
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 +++++
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 wysokie napięcie
4388 4388 średnie napięcie
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 +++++
4394 4394 sieć
4395 4395 -----
4396 4396 ograniczenie
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 Edycja pylonu
4402 4402 Edycja stacji
4403 4403 -----
4404 4404 +++++
4405 4405 Stacja
4406 4406 Brama
4407 4407 Wstecz
4408 4408 Szybciej
4409 4409 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4410 4410 Do przodu
4411 4411 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4412 4412 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4413 4413 Następny znacznik
4414 4414 Odtwórz następny znacznik.
4415 4415 Odtwórz poprzedni znacznik.
4416 4416 Odtwórz / wstrzymaj
4417 4417 Poprzedni znacznik
4418 4418 Wolniej
4419 4419 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4420 4420 Zamknięty
4421 4421 Otwarty
4422 4422 brak
4423 4423 czarny
4424 4424 niebieski
4425 4425 brązowy
4426 4426 szary
4427 4427 zielony
4428 4428 czerwony
4429 4429 biały
4430 4430 +++++
4431 4431 +++++
4432 4432 +++++
4433 4433 +++++
4434 4434 analogowy
4435 4435 cyfrowy
4436 4436 -----
4437 4437 słoneczny
4438 4438 niekonwencjonalny
4439 4439 D
4440 4440 U
4441 4441 A
4442 4442 Z
4443 4443 U
4444 4444 O
4445 4445 T
4446 4446 Z
4447 4447 Tekst
4448 4448 Opis
4449 4449 Nazwa
4450 4450 Źródło ciepła
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 Przesunięcie
4459 4459 -----
4460 4460 markowe
4461 4461 nie
4462 4462 używane
4463 4463 tak
4464 4464 -----
4465 4465 różne
4466 4466 nad ziemią
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 pod ziemią
4470 4470 podwodą
4471 4471 -----
4472 4472 Edycja stacji kolejowej
4473 4473 Stacja kolejowa
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 +++++
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 Klucz:
4484 4484 iglasty
4485 4485 liścisty
4486 4486 mieszany
4487 4487 skrótowa nazwa ulicy
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 dodaj do zaznaczenia
4491 4491 adres
4492 4492 -----
4493 4493 dodaje odwzorowania z Proj4J
4494 4494 administracyjna
4495 4495 zaawansowana
4496 4496 zaawansowana konfiguracja
4497 4497 droga powietrzna
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 kruszywo
4502 4502 dla rolnictwa
4503 4503 wentylacyjny
4504 4504 wszystkie
4505 4505 wszystkie obiekty
4506 4506 alejka
4507 4507 alfabetycznie
4508 4508 alternatywny
4509 4509 typ udogodnień {0}
4510 4510 udogodnienie
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 futbol amerykański
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 kościół anglikański
4517 4517 jedzenie dla zwierząt
4518 4518 gość
4519 4519 dowolne
4520 4520 -----
4521 4521 akwedukt
4522 4522 łucznictwo
4523 4523 obszar
4524 4524 obszar tekstowy
4525 4525 azjatycka
4526 4526 asfalt
4527 4527 lekkoatletyka
4528 4528 +++++
4529 4529 futbol australijski
4530 4530 automatycznie
4531 4531 -----
4532 4532 tło
4533 4533 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4534 4534 odcinek powrotny
4535 4535 zła
4536 4536 bahaizm
4537 4537 baptyści
4538 4538 drut kolczasty
4539 4539 bariera
4540 4540 -----
4541 4541 +++++
4542 4542 Basen
4543 4543 Koszykówka
4544 4544 -----
4545 4545 boksyty
4546 4546 Plaża
4547 4547 rowery
4548 4548 dętki do roweru
4549 4549 +++++
4550 4550 biopaliwo
4551 4551 biogaz
4552 4552 biomasa
4553 4553 torfowisko
4554 4554 bule
4555 4555 granica
4556 4556 gra w kule
4557 4557 -----
4558 4558 marka
4559 4559 most
4560 4560 etykieta "most" na węźle
4561 4561 teren poprzemysłowy
4562 4562 buddyzm
4563 4563 budynek
4564 4564 próg zwalniający
4565 4565 hamburgery
4566 4566 autobus
4567 4567 wydzielony pas autobusowy
4568 4568 futbol kanadyjki
4569 4569 -----
4570 4570 kajakarstwo
4571 4571 uwzględnij wielkość liter
4572 4572 kościół katolicki
4573 4573 Cmentarz
4574 4574 ośrodek
4575 4575 łańcuch
4576 4576 węgiel drewny
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 kurczak
4580 4580 chińska
4581 4581 -----
4582 4582 chrześcijaństwo
4583 4583 papierosy
4584 4584 miasto
4585 4585 cywilna
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 wspinaczka
4589 4589 -----
4590 4590 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4591 4591 zamknięty
4592 4592 zamknięta droga
4593 4593 węgiel
4594 4594 bruk
4595 4595 zimne powietrze
4596 4596 zimna woda
4597 4597 spalarnia
4598 4598 komunikacyjna
4599 4599 szuter
4600 4600 sprężone powietrze
4601 4601 beton
4602 4602 prezerwatywy
4603 4603 konfiguruj
4604 4604 Konfiguruje styl rysowania mapy
4605 4605 konflikt
4606 4606 iglasty
4607 4607 połaczenie
4608 4608 w budowie
4609 4609 sieć trakcyjna
4610 4610 pojemnik
4611 4611 -----
4612 4612 miedź
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 liczba
4616 4616 -----
4617 4617 krykiet
4618 4618 krykiet
4619 4619 krokiet
4620 4620 -----
4621 4621 klienci
4622 4622 -----
4623 4623 kolarstwo
4624 4624 -----
4625 4625 dane
4626 4626 liściasty
4627 4627 obiekt dedykowany
4628 4628 st° min'' (Morskie)
4629 4629 st° min'' sek"
4630 4630 usunięto
4631 4631 -----
4632 4632 dla dostaw
4633 4633 przestarzały
4634 4634 dla wyznaczonych pojazdów
4635 4635 dojazd do posesji
4636 4636 objazd
4637 4637 olej napędowy
4638 4638 diamenty
4639 4639 zablokowane
4640 4640 -----
4641 4641 Dok
4642 4642 nie istnieje
4643 4643 wyścigi psów
4644 4644 podwójny
4645 4645 na dół
4646 4646 zjazd
4647 4647 pobrany obszar
4648 4648 -----
4649 4649 napoje
4650 4650 podjazd
4651 4651 -----
4652 4652 łatwa
4653 4653 energia elektryczna
4654 4654 -----
4655 4655 elementy
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 jazda konna
4659 4659 ewangelikalizm
4660 4660 parzyste
4661 4661 przykłady
4662 4662 doskonała
4663 4663 torby na odchody
4664 4664 dla ekspertów
4665 4665 -----
4666 4666 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4667 4667 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4668 4668 gospodarstwo
4669 4669 ogrodzenie
4670 4670 prom
4671 4671 -----
4672 4672 -----
4673 4673 znajdź w zaznaczeniu
4674 4674 -----
4675 4675 ryba z frytkami
4676 4676 rozszczepienie jądra atomowego
4677 4677 -----
4678 4678 jedzenie
4679 4679 piesza
4680 4680 -----
4681 4681 bród
4682 4682 las
4683 4683 leśna
4684 4684 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
4685 4685 odcinek docelowy
4686 4686 -----
4687 4687 francuska
4688 4688 od kafelka
4689 4689 z drogi
4690 4690 pełna
4691 4691 -----
4692 4692 futbol gaelicki (irlandzki)
4693 4693 garaże
4694 4694 gazowy
4695 4695 -----
4696 4696 bęzyna
4697 4697 geotermiczna
4698 4698 niemiecka
4699 4699 Lodowiec
4700 4700 złoto
4701 4701 +++++
4702 4702 pole golfowe
4703 4703 dobra
4704 4704 znacznik GPS
4705 4705 punkt GPS
4706 4706 1 stopnia
4707 4707 2 stopnia
4708 4708 3 stopnia
4709 4709 4 stopnia
4710 4710 5 stopnia
4711 4711 trawa
4712 4712 kratka trawnikowa
4713 4713 żwir
4714 4714 grecka
4715 4715 zielony
4716 4716 Teren nie zabudowany
4717 4717 grunt
4718 4718 -----
4719 4719 gimnastyka
4720 4720 połowiczna
4721 4721 punkt zatrzymania
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 zdrowie
4725 4725 ciepłowniczy
4726 4726 wrzosowisko
4727 4727 żywopłot
4728 4728 samochody ciężarowe
4729 4729 wyróżnienie
4730 4730 droga
4731 4731 Droga bez numeru referencyjnego
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 hinduizm
4736 4736 historia
4737 4737 tablica historyczna
4738 4738 hokej
4739 4739 tragiczna
4740 4740 jazda konna
4741 4741 wyścigi konne
4742 4742 -----
4743 4743 gorące powietrze
4744 4744 gorąca woda
4745 4745 +++++
4746 4746 dom
4747 4747 -----
4748 4748 +++++
4749 4749 -----
4750 4750 wodna
4751 4751 lody
4752 4752 -----
4753 4753 ilmenit
4754 4754 przyciemnienia podkładu mapy
4755 4755 nieaktywne
4756 4756 -----
4757 4757 niekompletne
4758 4758 niekompletna droga
4759 4759 przybliż by zobaczyć więcej detali
4760 4760 niezależny
4761 4761 indyjska
4762 4762 wewnętrzny
4763 4763 Tteren przemysłowy
4764 4764 -----
4765 4765 Wewnętrzny segment
4766 4766 zintegrowano z głównym programem
4767 4767 średnia
4768 4768 -----
4769 4769 rudy żelaza
4770 4770 wysepka
4771 4771 wydzielone pomieszczenie
4772 4772 włoska
4773 4773 dżinizm
4774 4774 japońska
4775 4775 świadkowie Jehowy
4776 4776 judaizm
4777 4777 -----
4778 4778 +++++
4779 4779 +++++
4780 4780 wysypisko smieci
4781 4781 zagospodarowanie przestrzenne
4782 4782 typ użytkowania ziemi {0}
4783 4783 droga
4784 4784 -----
4785 4785 warstwa
4786 4786 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
4787 4787 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
4788 4788 -----
4789 4789 ołów
4790 4790 w lewo
4791 4791 wypoczynek
4792 4792 typ wypoczynku {0}
4793 4793 -----
4794 4794 wapień
4795 4795 limitowane
4796 4796 strefa zamieszkania
4797 4797 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4798 4798 wczytywanie stylu ''{0}''...
4799 4799 -----
4800 4800 zablokuj przewijanie
4801 4801 -----
4802 4802 niska
4803 4803 luteranie
4804 4804 namorzyny
4805 4805 -----
4806 4806 ręcznie
4807 4807 -----
4808 4808 +++++
4809 4809 +++++
4810 4810 marsze
4811 4811 max szer.
4812 4812 max dł.
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 członek
4818 4818 -----
4819 4819 +++++
4820 4820 metodyści
4821 4821 meksykańska
4822 4822 Teren wojskowy
4823 4823 min szer.
4824 4824 min dł.
4825 4825 -----
4826 4826 brakujące obiekty:
4827 4827 błędnie wpisana nazwa klucza
4828 4828 mieszany
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 mormoni
4833 4833 sporty motorowe
4834 4834 -----
4835 4835 autostrada
4836 4836 ciąg pieszy
4837 4837 Błoto
4838 4838 różne sporty
4839 4839 wielopoziomowy
4840 4840 -----
4841 4841 +++++
4842 4842 islam
4843 4843 narodowa
4844 4844 naturalne
4845 4845 typ naturalny {0}
4846 4846 -----
4847 4847 tablica przyrodnicza
4848 4848 gazety
4849 4849 następny
4850 4850 nikiel
4851 4851 nie
4852 4852 brak opisu
4853 4853 -----
4854 4854 nie ma obsługi odczytu tego formatu
4855 4855 brak modyfikatora
4856 4856 zakaz skrętu w lewo
4857 4857 zakaz skrętu w prawo
4858 4858 zakaz jazdy prosto
4859 4859 zakaz zawracania
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 żadne
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 nie zostały usunięte
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
4870 4870 tablica informacyjna
4871 4871 dla początkujących
4872 4872 jądrowa
4873 4873 obserwacyjna
4874 4874 nieparzyste
4875 4875 oficjalnie
4876 4876 naftowy
4877 4877 stare szyny kolejowe
4878 4878 stare
4879 4879 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4880 4880 nakaz skrętu w lewo
4881 4881 nakaz skrętu w prawo
4882 4882 nakaz jazdy prosto
4883 4883 otwarty
4884 4884 pod prąd
4885 4885 droga pod prąd
4886 4886 ścieżka pod prąd
4887 4887 opcje
4888 4888 -----
4889 4889 kościół prawosławny
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 zewnętrzny
4893 4893 Zewnętrzny segment
4894 4894 poza pobranym obszarem
4895 4895 wysepka parkignowa
4896 4896 bilety parkingowe
4897 4897 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4898 4898 pyłu
4899 4899 pasażerowie
4900 4900 pasażerowie; pojazdy
4901 4901 utwardzona
4902 4902 kostka
4903 4903 Szczyt
4904 4904 kamienie
4905 4905 -----
4906 4906 -----
4907 4907 +++++
4908 4908 zielonoświątkowcy
4909 4909 -----
4910 4910 dopuszczalny
4911 4911 zdjęcia
4912 4912 fotowoltaiczna
4913 4913 nabrzeże
4914 4914 rurociąg
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 -----
4921 4921 boisko
4922 4922 +++++
4923 4923 Miejsce
4924 4924 tablica botaniczna
4925 4925 plastik
4926 4926 -----
4927 4927 słup
4928 4928 polityczna
4929 4929 -----
4930 4930 energia
4931 4931 prezbiterianie
4932 4932 poprzedni
4933 4933 droga krajowa
4934 4934 droga krajowa - dojazd
4935 4935 droga prywatna
4936 4936 proponowany
4937 4937 protestanci
4938 4938 publiczny
4939 4939 transport publiczny
4940 4940 mapy komunikacji miejskiej
4941 4941 bilety komunikacji miejskiej
4942 4942 -----
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 poczwórny
4947 4947 kwakrzy
4948 4948 kamieniołom
4949 4949 sport rakietowy
4950 4950 kolej
4951 4951 Teren kolejowy
4952 4952 -----
4953 4953 tory kolejowe
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 bystrze
4957 4957 szuwary
4958 4958 +++++
4959 4959 regionalna
4960 4960 wyrażenie regularne
4961 4961 Relacja bez typu
4962 4962 Odśwież domyślne wpisy
4963 4963 załaduj ponownie z pliku wybrane style
4964 4964 zdalnie
4965 4965 usuń z zaznaczenia
4966 4966 zamień zaznaczenie
4967 4967 -----
4968 4968 zabudowa
4969 4969 restauracja bez nazwy
4970 4970 handel
4971 4971 w prawo
4972 4972 -----
4973 4973 koryto rzeczne
4974 4974 droga
4975 4975 rola
4976 4976 rondo
4977 4977 droga
4978 4978 odcinek trasy
4979 4979 -----
4980 4980 +++++
4981 4981 +++++
4982 4982 -----
4983 4983 rutyl
4984 4984 sól
4985 4985 słone bagna
4986 4986 piach
4987 4987 kanapki
4988 4988 skala
4989 4989 schemat
4990 4990 -----
4991 4991 Zarośla
4992 4992 droga wojewódzka
4993 4993 sejsmiczny
4994 4994 wybierz sport:
4995 4995 zaznaczony
4996 4996 zaznaczenie
4997 4997 -----
4998 4998 wydzielona przestrzeń
4999 4999 droga serwisowa
5000 5000 serwis
5001 5001 -----
5002 5002 ściekowy
5003 5003 współdzielone z transportem miejskim
5004 5004 współdzielone
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 szyici
5008 5008 strzelectwo
5009 5009 sklep
5010 5010 typ sklepu {0}
5011 5011 bocznica
5012 5012 sikhizm
5013 5013 srebro
5014 5014 pojedynczy
5015 5015 -----
5016 5016 miejsce
5017 5017 jazda na deskorolce
5018 5018 łyżwiarstwo
5019 5019 narciarska
5020 5020 narciarstwo
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 piłka nożna
5024 5024 słoneczna
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 spirytualizm
5028 5028 -----
5029 5029 Sport
5030 5030 typ sportu {0}
5031 5031 centrum sportowe
5032 5032 -----
5033 5033 odnoga
5034 5034 stadion
5035 5035 znaczki
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 kamień
5039 5039 strumień
5040 5040 ulice
5041 5041 nazwa ulicy zawiera ss
5042 5042 ciąg
5043 5043 ciąg;ciąg;...
5044 5044 metro
5045 5045 -----
5046 5046 sunnici
5047 5047 terenowy
5048 5048 +++++
5049 5049 bagno
5050 5050 słodycze
5051 5051 pływanie
5052 5052 basen
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 tenis stołowy
5056 5056 tampony
5057 5057 taoizm
5058 5058 doładowanie do telefonu
5059 5059 tymczasowy
5060 5060 Tymczasowy typ drogi
5061 5061 tenis
5062 5062 +++++
5063 5063 droga powiatowa
5064 5064 tekst
5065 5065 tajska
5066 5066 podstawowy styl Potlatch 2
5067 5067 termiczna
5068 5068 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
5069 5069 ta warstwa jest warstwą aktywną
5070 5070 -----
5071 5071 tereny zalewowe
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 cyna
5075 5075 do drogi
5076 5076 topograficzna
5077 5077 -----
5078 5078 turystyka
5079 5079 typ turystyki {0}
5080 5080 -----
5081 5081 zabawki
5082 5082 ścieżka
5083 5083 ścieżka i punkty
5084 5084 tylko ścieżki
5085 5085 -----
5086 5086 sygnalizacja świetlna
5087 5087 -----
5088 5088 tramwaj
5089 5089 potrójny
5090 5090 -----
5091 5091 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5092 5092 droga ekspresowa
5093 5093 droga ekspresowa - dojazd
5094 5094 turecka
5095 5095 -----
5096 5096 rodzaj
5097 5097 droga gminna
5098 5098 niekontrolowane
5099 5099 podziemny
5100 5100 unitarianizm
5101 5101 nieznany
5102 5102 nieoznakowane
5103 5103 nieutwardzona
5104 5104 nieznana
5105 5105 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
5106 5106 -----
5107 5107 nieotagowany
5108 5108 nieotagowana droga
5109 5109 nieużywane
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 do góry
5113 5113 aż do kafelka
5114 5114 użycie
5115 5115 -----
5116 5116 błędy spradzania poprawności
5117 5117 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5118 5118 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5119 5119 pojazdy
5120 5120 wersja {0}
5121 5121 poprzez węzły lub drogi
5122 5122 Wiadukt
5123 5123 +++++
5124 5124 -----
5125 5125 Wulkan
5126 5126 vouchery
5127 5127 ściana
5128 5128 -----
5129 5129 ścienny
5130 5130 -----
5131 5131 woda
5132 5132 poziom wody
5133 5133 -----
5134 5134 szlak wodny
5135 5135 typ drogi wodnej {0}
5136 5136 -----
5137 5137 -----
5138 5138 -----
5139 5139 droga jest połączona
5140 5140 droga jest połączona z kolejnym członkiem relacji
5141 5141 droga jest połączona z poprzednim członkiem relacji
5142 5142 droga nie jest połączona ani z poprzednim ani z następnym członkiem
5143 5143 tylko punkty
5144 5144 -----
5145 5145 -----
5146 5146 -----
5147 5147 -----
5148 5148 pogoda
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 -----
5152 5152 tablica o zwierzętach
5153 5153 wiatrowa
5154 5154 wydobywczy
5155 5155 przewodowy
5156 5156 bezprzewodowy
5157 5157 drewno
5158 5158 -----
5159 5159 Błędny znacznik highway na węźle
5160 5160 +++++
5161 5161 dworzec przetokowy
5162 5162 tak
5163 5163 +++++
5164 5164 cynk
5165 5165 cyrkon
5166 5166 przybliż by załadować kafelki
5167 5167 przybliż by załadować więcej kafelek
5168 5168 zaratusztrianizm
5169 5169 {0} (Korsyka)
5170 5170 {0} ({1} do {2} stopni)
5171 5171 -----
5172 5172 {0} [niekompletny]
5173 5173 Obiekty na warstwie {0}:
5174 5174 {0} jest przestarzały
5175 5175 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5176 5176 -----
5177 5177 {0} metrów
5178 5178 -----
5179 5179 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5180 5180 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5181 5181 {0} km kw.
5182 5182 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5183 5183 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5184 5184 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5185 5185 +++++
5186 5186 -----
5187 5187 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5188m 1 -----
5189m 2 ({0} zapytanie)
5190m 2 ({0} zapytania)
5191m 2 ({0} zapytań)
5192m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5193m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5194m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5195m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu jednej warstwy z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5196m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5197m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5198m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcie do ścieżki GPX.</html>
5199m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcia do ścieżki GPX.</html>
5200m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęć do ścieżki GPX.</html>
5201m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5202m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5203m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5204m 7 -----
5205m 8 -----
5206m 9 -----
5207m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5208m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5209m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5210m 11 Dodano {0} obiekt
5211m 11 Dodano {0} obiekty
5212m 11 Dodano {0} obiektów
5213m 12 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5214m 12 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5215m 12 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5216m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5217m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5218m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5219m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5220m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5221m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5222m 15 Czy zmienić wartość?
5223m 15 Czy zmienić wartości?
5224m 15 Czy zmienić wartości?
5225m 16 Zmień {0} obiekt
5226m 16 Zmień {0} obiekty
5227m 16 Zmień {0} obiektów
5228m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5229m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5230m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5231m 18 Konflikt podczas pobierania
5232m 18 Konflikty podczas pobierania
5233m 18 Konflikty podczas pobierania
5234m 19 Konflikt w danych
5235m 19 Konflikty w danych
5236m 19 Konflikty w danych
5237m 20 Usunięto {0} węzeł
5238m 20 Usunięto {0} węzły
5239m 20 Usunięto {0} węzłów
5240m 21 Usunięto {0} objekt
5241m 21 Usunięto {0} objekty
5242m 21 Usunięto {0} objektów
5243m 22 Usunięto {0} relację
5244m 22 Usunięto {0} relacje
5245m 22 Usunięto {0} relacji
5246m 23 Usunięto {0} drogę
5247m 23 Usunięto {0} drogi
5248m 23 Usunięto {0} dróg
5249m 24 Usuwanie {0} obiektu
5250m 24 Usuwanie {0} obiektów
5251m 24 Usuwanie {0} obiektów
5252m 25 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5253m 25 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5254m 25 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5255m 26 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5256m 26 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5257m 26 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5258m 27 -----
5259m 28 -----
5260m 29 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5261m 29 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5262m 29 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5263m 30 Wyczuję {0} obiekt z ''{1}''
5264m 30 Wyczuję {0} obiekty z ''{1}''
5265m 30 Wyczuję {0} obiektów z ''{1}''
5266m 31 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5267m 31 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5268m 31 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5269m 32 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5270m 32 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5271m 32 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5272m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5273m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5274m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5275m 34 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5276m 34 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5277m 34 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5278m 35 Połączona wersja ({0} pozycja)
5279m 35 Połączona wersja ({0} pozycje)
5280m 35 Połączona wersja ({0} pozycji)
5281m 36 Przesunięto {0} węzeł
5282m 36 Przesunięto {0} węzły
5283m 36 Przesunięto {0} węzłów
5284m 37 Moja wersja ({0} pozycja)
5285m 37 Moja wersja ({0} pozycje)
5286m 37 Moja wersja ({0} pozycji)
5287m 38 Pobranie obiektu nie powiodło się
5288m 38 Pobranie obiektów nie powiodło się
5289m 38 Pobranie obiektów nie powiodło się
5290m 39 Obiekt usunięty
5291m 39 Obiekty usunięte
5292m 39 Obiektów usuniętych
5293m 40 Pobrany obiekt został usunięty.
5294m 40 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5295m 40 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5296m 41 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5297m 41 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5298m 41 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5299m 42 Otwieranie {0} pliku...
5300m 42 Otwieranie {0} plików...
5301m 42 Otwieranie {0} plików...
5302m 43 Wklejam {0} tag
5303m 43 Wklejam {0} tagi
5304m 43 Wklejam {0} tagi
5305m 44 -----
5306m 45 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5307m 45 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5308m 45 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5309m 46 Usunięto {0} obiekt
5310m 46 Usunięto {0} obiekty
5311m 46 Usunięto {0} obiektów
5312m 47 -----
5313m 48 Obrócono {0} węzeł
5314m 48 Obrócono {0} węzły
5315m 48 Obrócono {0} węzłów
5316m 49 Skalowanie {0} węzła
5317m 49 Skalowanie {0} węzłów
5318m 49 Skalowanie {0} węzłów
5319m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5320m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5321m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5322m 51 Uproszczono {0} drogę
5323m 51 Uproszczono {0} drogi
5324m 51 Uproszczono {0} dróg
5325m 52 -----
5326m 53 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5327m 53 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5328m 53 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5329m 54 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5330m 54 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5331m 54 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5332m 55 -----
5333m 56 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5334m 56 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5335m 56 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5336m 57 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5337m 57 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5338m 57 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5339m 58 Ich wersja ({0} pozycja)
5340m 58 Ich wersja ({0} pozycje)
5341m 58 Ich wersja ({0} pozycji)
5342m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5343m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5344m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5345m 60 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5346m 60 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5347m 60 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5348m 61 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5349m 61 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5350m 61 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5351m 62 -----
5352m 63 Wykryto {0} konflikt.
5353m 63 Wykryto {0} konflikty.
5354m 63 Wykryto {0} konfliktów.
5355m 64 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
5356m 64 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
5357m 64 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
5358m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5359m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5360m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5361m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5362m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5363m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5364m 67 Transformuj {0} węzeł
5365m 67 Transformuj {0} węzeły
5366m 67 Transformuj {0} węzełów
5367m 68 Przywróć {0} obiekt
5368m 68 Przywróć {0} obiekty
5369m 68 Przywróć {0} obiektów
5370m 69 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5371m 69 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5372m 69 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5373m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5374m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5375m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5376m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5377m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5378m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5379m 72 Przesyłanie {0} obieku...
5380m 72 Przesyłanie {0} obiektów...
5381m 72 Przesyłanie {0} obiektów...
5382m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
5383m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5384m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5385m 74 znacznik
5386m 74 znaczniki
5387m 74 znaczników
5388m 75 węzeł
5389m 75 węzły
5390m 75 węzłów
5391m 76 obiekt
5392m 76 obiekty
5393m 76 obiektów
5394m 77 relacja
5395m 77 relacje
5396m 77 relacji
5397m 78 do obiektu {0}
5398m 78 do obiektów {0}
5399m 78 do obiektów {0}
5400m 79 droga
5401m 79 drogi
5402m 79 dróg
5403m 80 {0} Autor
5404m 80 {0} Autorzy
5405m 80 {0} Autorów
5406m 81 -----
5407m 82 {0} składa się z {1} markera
5408m 82 {0} składa się z {1} markerów
5409m 82 {0} składa się z {1} markerów
5410m 83 -----
5411m 84 Wczytano {0} obraz.
5412m 84 Wczytano {0} obrazy.
5413m 84 Wczytano {0} obrazów.
5414m 85 {0} element
5415m 85 {0} elementy
5416m 85 {0} elementów
5417m 86 {0} węzeł
5418m 86 {0} węzły
5419m 86 {0} węzłów
5420m 87 {0} obiekt do dodania:
5421m 87 {0} obiekty do dodania:
5422m 87 {0} obiektów do dodania:
5423m 88 {0} obiekt do usunięcia:
5424m 88 {0} obiekty do usunięcia:
5425m 88 {0} obiektów do usunięcia:
5426m 89 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5427m 89 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5428m 89 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5429m 90 -----
5430m 91 {0} relacja
5431m 91 {0} relacje
5432m 91 {0} relacji
5433m 92 {0} trasa,
5434m 92 {0} trasy,
5435m 92 {0} tras,
5436m 93 -----
5437m 94 {0} ścieżka
5438m 94 {0} ścieżki
5439m 94 {0} ścieżki
5440m 95 {0} ślad,
5441m 95 {0} ślady,
5442m 95 {0} śladów,
5443m 96 {0} posiadał tagi GPS.
5444m 96 {0} posiadały tagi GPS.
5445m 96 {0} posiadało tagi GPS.
5446m 97 {0} droga
5447m 97 {0} drogi
5448m 97 {0} dróg
5449m 98 {0} punkt
5450m 98 {0} punkty
5451m 98 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.