source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4647

Last change on this file since 4647 was 4647, checked in by stoecker, 12 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 146.4 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 -----
6 6 lub
7 7 Liczba obiektów
8 8 % na wschód:
9 9 % na północ:
10 10 (liczba zapytań nieznana)
11 11 (1 zapytanie)
12 12 (Kod={0})
13 13 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
14 14 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
15 15 -----
16 16 (Adres URL był:
17 17 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
18 18 -----
19 19 (ponad 20m)
20 20 (brak obiektu)
21 21 (brak)
22 22 (do 20m)
23 23 (do 5m)
24 24 (użyj przesunięcia podanego przez server)
25 25 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
26 26 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
27 27 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
28 28 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
29 29 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
30 30 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
31 31 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
32 32 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
33 33 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
34 34 * Jeden węzęł z tagami lub
35 35 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
36 36 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
37 37 +++++
38 38 +++++
39 39 ...możliwe inne rodzaje transportu
40 40 ... odwołuje się do relacji
41 41 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
42 42 -----
43 43 -----
44 44 +++++
45 45 Kręgle
46 46 +++++
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 +++++
53 53 +++++
54 54 -----
55 55 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
56 56 <Nie wczytano jeszcze ścieżek GPX>
57 57 <anonimowy>
58 58 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
59 59 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
60 60 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
61 61 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
62 62 -----
63 63 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
64 64 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
65 65 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
66 66 -----
67 67 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
68 68 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
69 69 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
70 70 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
71 71 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
72 72 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
73 73 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
74 74 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
75 75 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
76 76 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
77 77 -----
78 78 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
79 79 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
80 80 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
81 81 <b>timestamp:</b>... - obiekty z podanym czasem zmiany (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 lub T14:51 ...)
82 82 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
83 83 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
84 84 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
85 85 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
86 86 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
87 87 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
88 88 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
89 89 <dwukropek>
90 90 <różne>
91 91 <pusta>
92 92 <koniec pliku>
93 93 <równa się>
94 94 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
95 95 <h1>Grupy Modyfikatorów</h1>
96 96 <h2>Filtr aktywny</h2>
97 97 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
98 98 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
99 99 -----
100 100 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
101 101 <html><body>Proszę wprowadzić Klucz Dostępu OAuth, który ma prawo dostępu do serwera OSM ''{0}''.</body></html>
102 102 <html><h3>Usunąć plik {0} z dysku?<p>Zdjęcie będzie trwale utracone!</h3></html>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
106 106 -----
107 107 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
108 108 -----
109 109 -----
110 110 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
111 111 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
118 118 <html>Nie można wysłać {0} obiektów w jednym zapytaniem ponieważ<br>maksymalny rozmiar zestawu zmian {1} na serwerze ''{2}'' został przekroczony.</html>
119 119 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
120 120 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
121 121 <html>Zamknięcie zestawu zmian <strong>{0}</strong> nie udało się <br>ponieważ zestaw ten już wcześniej został zamknięty.</html>
122 122 <html>Zamknięcie zestawu zmian <strong>{0}</strong> nie udało się<br> ponieważ został już zamknięty {1}.</html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
127 127 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
128 128 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
129 129 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
130 130 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
131 131 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
132 132 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
133 133 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
134 134 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
135 135 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
136 136 <html>Wprowadź ręcznie Klucz Dostępu jeśli został wygenerowany i pobrany poza JOSM.</html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
145 145 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
146 146 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
147 147 <html>Nie udało się załadowanie listy źródeł szablonów z<br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
148 148 <html>Nie udało się wczytać listy źródeł stylu z <br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
158 158 <html>JOSM pomyślnie pobrał Klucz Dostępu. Możesz teraz go zaakceptować. JOSM będzie używał go w przyszłości w celu uwierzytelnienia i uzyskania praw do serwera OSM.<br><br>Klucz dostępu: </html>
159 159 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
160 160 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
161 161 <html>JOSM pomyślnie pobrał Żeton Żądania. JOSM teraz uruchomi stronę z logowanie użytkownika w zewnętrznej przeglądarce. Proszę zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła OSM, a następnie postępować według instrukcji w celu nadania praw dostępu dla Żetonu Żądania. Następnie trzeba powrócić do tego okienka i kliknąć <strong>{0}</strong><br><br>Jeśli uruchomienie zewnętrznej przeglądarki nie uda się, możesz skopiować następujący URL i wkleić go do paska adresu przeglądarki.</html>
162 162 -----
163 163 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
164 164 -----
165 165 <html>Zaznacz <strong>lokalnie usunięte obiekty</strong>, które mają być skasowane też na serwerze.</html>
166 166 <html>Zaznacz zmodyfikowane obiekty <strong>z obecnie wybranych</strong> by wysłać je do serwera.</html>
167 167 <html>Ani <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> nie są zaznaczone.<br>Proszę wybrać albo pobieranie danych OSM, albo śladów GPX, albo obie te opcje.</html>
168 168 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
169 169 <html>Proszę kliknąć na <strong>{0}</strong> aby pobrać Żeton Żądania OAuth z ''{1}''.</html>
170 170 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
171 171 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
172 172 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
173 173 -----
174 174 -----
175 175 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
176 176 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
177 177 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
178 178 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
179 179 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
180 180 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
181 181 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
182 182 <html>Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
183 183 <html>Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
184 184 <html>Uruchom w pełni automatyczną procedurę pobierania klucza dostępu z witryny OSM.<br>JOSM uzyskuje dostęp do witryny OSM w imieniu użytkownika JOSM i w pełni<br>automatycznie uwierzytelnia użytkownika i pobiera Klucz Dostępu.</html>
185 185 <html>Uruchom półautomatyczną procedurę pobierania Klucza Dostępu z witryny OSM.<br>JOSM wysyła standardowe zapytanie OAuth by dostać Żeton Żądania i <br>Klucz Dostępu. Następnie przenosi użytkownika do witryny OSM w zewnętrznej przeglądarce<br> by potwierdzić jego tożsamość i zaakceptować Żeton Żądania wcześniej wysłany przez JOSM.</html>
186 186 <html>Wybierz wszystkie ścieżki, które chcesz wyświetlić. Możesz zaznaczyć wiele ścieżek przeciągając myszkę lub użyć CTRL i kliknąć wybrane. Mapa zostanie na bieżąco uaktualniona w tle. Otwórz adresy URL poprzez podwójne kliknięcie.</html>
187 187 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
188 188 -----
189 189 -----
190 190 <html>Zaznacz by zapisać Klucz Dostępu w preferencjach JOSM.<br>Odznacz by używać Klucza Dostępu tylko w tej sesji JOSM.</html>
191 191 -----
192 192 <html>Krok 1/3: Pobranie Żetonu Żądania z OAuth</html>
193 193 <html>Krok 2/3: Uwierzytelnianie i pobieranie Klucza Dostępu</html>
194 194 <html>Krok 3/3: Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu</html>
195 195 -----
196 196 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
197 197 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
198 198 <html>Zrób zdjęcie swojemu odbiornikowi GPS gdy wyświetla on czas.<br>Wyświetl to zdjęcie tutaj.<br>Następnie po prostu ustaw czas według zdjęcia i wybierz strefę czasową<hr></html>
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Serwer OSM<br>''{0}''<br>zaraportował błąd wewnętrzny.<br>Najprawdopodobniej jest to problem tymczasowy. Spróbuj ponownie później.</html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 <html>Automatyczny proces pobierania Klucza Dostępu OAuth<br>z serwera OSM nie udał się.<br><br>Proszę spróbować ponownie lub wybrać inną rodzaj procesu uwierzytelniania,<br>np. półautomatyczny lub ręczny.</html>
206 206 -----
207 207 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
208 208 -----
209 209 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
210 210 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
211 211 <html>Dane do wysłania uczestniczą w konflikcie w warstwie ''{0}''.<br>Najpierw musisz rozstrzygnąć go.</html>
212 212 -----
213 213 <html>Relacja została zmodyfikowana.<br><br>Czy chcesz zapisać zmiany?</html>
214 214 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt..</html>
215 215 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt.<br>Wiadomość o błędzie (nieprzetłumaczona):<br>{0}</html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Potrzeba <strong>wielu zestawów zmian</strong> by wysłać {0} obiektów. Którą strategię chcesz użyć?</html>
219 219 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
220 220 <html>Co najmniej jeden członek tej relacji wskazuje<br>na samą relację.<br>To tworzy cykliczną zależność i jest odradzane.<br>Co chcesz zrobić z tą cykliczną zależnością?</html>
221 221 <html>Nie zaznaczono obszaru do pobrania.</html>
222 222 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
223 223 <html>Ta relacja ma już jeden lub więcej członków wskazujących na<br>obiekt ''{0}''<br><br>Czy nadal chcesz dodać kolejnego członka relacji?</html>
224 224 -----
225 225 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu parsowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=400>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
226 226 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu tagowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
227 227 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako mapy jest uznawane za szkodliwe.<br>Jeśli chcesz wysłać ślady, zobacz tutaj:</html>
228 228 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer miał nowszą wersję jednego <br>z twoich węzłów, dróg lub relacji.<br><br>Kliknij <strong>{0}</strong> by synchronizować cały lokalny zbiór danych z serwerem.<br>Kliknij <strong>{1}</strong> by przerwać wysyłanie i kontynuować edycję.<br></html>
229 229 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
230 230 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ użyłeś <br>zestawu zmian {0}, który już został zamknięty o {1}.<br>Proszę wyślij zmiany ponownie używając nowego lub nadal otwartego zestawu zmian.</html>
231 231 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ próbowałeś usunąć węzeł {0} mimo, że nadal jest używany przez drogę {1}.<br><br>Kliknij <strong>{2}</strong> by pobrać wszystkie nadrzędne drogi węzła {0}.<br>Jeśli to konieczne, JOSM zaznaczy konflikty, które można będzie rozwiązać przy pomocy dialogu Rozwiązywania Konfliktów.</html>
232 232 -----
233 233 <html>Użyj zdjęcia dokładnego zegara,<br>np. pokazywanego przez odbiornik GPS</html>
234 234 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
235 235 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
236 236 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
237 237 <html>Próbujesz dodać relację do siebie samej.<br><br>To stworzy cykliczną zależność i dlatego jest odradzane.<br>Pomijam relację ''{0}''.</html>
238 238 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
239 239 -----
240 240 <html>Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu OAuth z witryny OSM. Kliknij <strong>{0}</strong> by go zaakceptować. JOSM użyje go w dalszej komunikacji by uzyskać dostęp do OSM API.</html>
241 241 -----
242 242 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
243 243 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
244 244 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 <nowy obiekt>
249 249 <nie>
250 250 <lub>
251 251 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
252 252 <p>Dodatkowo klawisze skrótów są aktywowane gdy akcje są przypisane po raz pierwszy do pozycji menu przycisku. Tak więc niektóre ze zmian mogą być aktywne nawet bez restartu --- ale też bez obsługi kolizji. To jeszcze jeden powód by wykonać <b>restart</b> JOSM po dokonaniu tutaj jakichkolwiek zmian.</p>
253 253 <p>Proszę zauważyć, ze klawisze skrótów są przypisywane do akcji podczas uruchamiania się JOSM. Tak więc wymagany jest <b>restart</b> programu JOSM by je zmodyfikować.</p>
254 254 <p>Ostatnia strona zawiera spis klawiszy modyfikujących, które JOSM automatycznie przypisze do skrótów. Dla każdej z czterech rodzajów skrótów są trzy alternatywy. JOSM sprawdzi te alternatywy we wskazanej kolejności przy rozwiązywaniu konfliktu. Jeśli wszystkie alternatywy dadzą w wyniku już zajęte skróty, to JOSM użyje zamiast nich jakiegoś losowo wybranego skrótu.</p>
255 255 -----
256 256 <p>Możesz zauważyć, że spis klawiszy na następnej stronie wymienia wszystkie klawisze ze wszystkich klawiatur znanych przez system Java, a nie tylko te, które istnieją na twojej klawiaturze. Proszę używaj jedynie wartości odpowiadających rzeczywistym klawiszom twojej klawiatury. Jeśli klawiatura nie ma klawisza ''Copy'' (na klawiaturach PC nie ma go, a na klawiaturach Sun są), wtedy nie używaj go. Wymienione są tez ''klawisze'' odpowiadające skrótom na twojej klawiaturze (np. '':''/dwukropek). Proszę ich także nie używać, a w zamian używać podstawowych klawiszy ('';''/średnik klawiaturze amerykańskiej, ''.''/kropka na niemieckiej itp). Nie przestrzegając tego ograniczenia można spowodować konflikty, gdyż nie ma sposobu by JOSM dowiedział się, że Ctrl+Shift+; i Ctrl+: są na amerykańskiej klawiaturze tym samym.</p>
257 257 <znak zapytania>
258 258 -----
259 259 <strong>Uwaga:</strong> JOSM zaloguje się <strong>tylko raz</strong> używając bezpiecznego połączenia.
260 260 -----
261 261 > dół
262 262 > góra
263 263 -----
264 264 -----
265 265 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
266 266 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
267 267 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
268 268 -----
269 269 Naruszenie możliwości API
270 270 Wersja API: {0}
271 271 +++++
272 272 Rozebrany tor
273 273 Przerwij
274 274 Anuluj scalanie
275 275 -----
276 276 -----
277 277 O programie
278 278 O JOSM...
279 279 Akceptuj
280 280 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
281 281 -----
282 282 Dostęp do drogi
283 283 Klucz Dostępu
284 284 Klucz dostępu:
285 285 Sekretny klucz dostępu:
286 286 URL dostępu klucza:
287 287 Zakwaterowanie
288 288 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
289 289 -----
290 290 Akcja
291 291 -----
292 292 -----
293 293 Aktywuj
294 294 Aktywuj zaznzczoną warstwę
295 295 -----
296 296 Aktywne style:
297 297 Aktywne style:
298 298 Dodaj
299 299 Dodaj URL podkładu mapy
300 300 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
301 301 Dodaj węzeł...
302 302 Dodaj właściwość
303 303 Dodaj obraz
304 304 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
305 305 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
306 306 Dodaj nową ścieżkę ikon
307 307 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
308 308 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
309 309 -----
310 310 Dodaj do listy nowe źródło.
311 311 Dodaj nowy styl poprzez podanie nazwy pliku lub URL
312 312 Dodaje nowy tag
313 313 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
314 314 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
315 315 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
316 316 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
317 317 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
318 318 Dodaj pusty tag
319 319 Dodaj informacje o autorze
320 320 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
321 321 -----
322 322 Dodaje filtr.
323 323 Dodaj warstwę zdjęć {0}
324 324 Dodaj węzeł
325 325 Dodaj węzeł do drogi
326 326 Dodaj węzeł do drogi i połącz
327 327 Dodano węzeł {0}
328 328 Dodano relację {0}
329 329 -----
330 330 Dodaj tagi
331 331 Dodaj tagi do wybranych obiektów
332 332 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
333 333 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
334 334 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
335 335 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
336 336 Dodaj do zaznaczenia
337 337 -----
338 338 -----
339 339 Czy dodać wartość?
340 340 Dodano drogę {0}
341 341 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
342 342 Interpolacja adresów
343 343 Adresy
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Sztolnia
349 349 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
350 350 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
351 351 Dopasuj położenie warstwy obrazu
352 352 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Centrum administracyjne
356 356 Administracyjna
357 357 Poziom administracyjny
358 358 Zaawansowane
359 359 Zaawansowane parametry OAuth
360 360 Zaawansowane właściwości OAuth
361 361 Ustawienia zaawansowane
362 362 Szczegółowe informacje
363 363 Szczegółowe informacje (WWW)
364 364 Szczegółowe informacje o obiekcie
365 365 Koleje linowe
366 366 +++++
367 367 Rolnictwo
368 368 Lotnisko
369 369 Lotnisko
370 370 Sklep monopolowy
371 371 Wyrównaj węzły na kole
372 372 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
373 373 wszystkie
374 374 -----
375 375 Wszystkie formaty
376 376 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
377 377 Wszystkie punkty i segmenty ścieżki będą tego samego koloru. Można to zmodyfikować w Zarządcy Warstw.
378 378 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
379 379 -----
380 380 Wszystkie typy pojazdów
381 381 Ogródki działkowe
382 382 -----
383 383 Pozwól na pobieranie twoich prywatnych śladów GPS
384 384 Pozwól na odczyt twoich preferencji
385 385 Pozwól na wysyłaniu śladów GPS
386 386 Pozwól na wysyłanie map
387 387 Pozwól na zapis twoich preferencji
388 388 Dozwolony ruch:
389 389 Pozwala na otworzenie plików gpx/osm, które mają część wspólną z obecnie wyświetlanym obszarem.
390 390 Pozwala użytkownikom na anonimizowanie znaczników czasu i szybkie usunięcie części ogromnych śladów GPX.
391 391 -----
392 392 Pozwala na dodanie tagów do atrybutów wszystkich wybranych obiektów w danym obszarze na raz.
393 393 Pozwala na odfiltrowanie niepotrzebnych śladów GPS.
394 394 Pozwala na bezpośredni import do JOSM plików w różnych formatach.
395 395 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
396 396 -----
397 397 Kanał alfa
398 398 Chata alpejska
399 399 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
400 400 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
401 401 zmień także nazwę pliku
402 402 -----
403 403 -----
404 404 Futbol amerykański
405 405 Liczba kabli
406 406 Pojemność
407 407 Ilość stopni
408 408 Natężenie
409 409 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
410 410 Pusta wartość usunie znacznik.
411 411 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
412 412 Wystąpił błąd przy próbie dopasowania zdjęć do ścieżki GPX. Możesz ustawiając suwaki ręcznie dopasować zdjęcia.
413 413 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
414 414 -----
415 415 Adnotacja
416 416 -----
417 417 Zastosuj
418 418 Zastosuj zmiany
419 419 Zastosuj szablon
420 420 Zastosuj rozwiązanie
421 421 Zastosuj rolę
422 422 Zastosuj rolę:
423 423 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
424 424 Zastosuj rozwiązane konflikty
425 425 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
426 426 Zastosuj wybrane zmiany
427 427 -----
428 428 Przypisz tagi do zestawu zmian, do którego zmiany są wysyłane
429 429 Zastosuj zmiany
430 430 Zastosuj adres kafelka
431 431 Zastosuj zmiany i zamknij okno
432 432 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
433 433 Zastosować?
434 434 -----
435 435 +++++
436 436 Wykopalisko archeologiczne
437 437 Łucznictwo
438 438 Kontynuować?
439 439 obszar
440 440 Niezamknięty obszar
441 441 Tereny wokół miejsc
442 442 Obszary zawierają ten sam segment
443 443 Centrum kulturalne
444 444 Sztuka
445 445 Pytaj przed aktualizacją
446 446 -----
447 447 Skojarzone ulice
448 448 -----
449 449 -----
450 450 Lekkoatletyka
451 451 Uwaga: Używaj jedynie rzeczywistych klawiszy klawiatury!
452 452 Atrakcja
453 453 -----
454 454 Dźwięk
455 455 -----
456 456 Ustawienia audio
457 457 Markery audio z {0}
458 458 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
459 459 Etykietowanie punktów audio
460 460 +++++
461 461 Audioprzewodnik
462 462 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
463 463 Australijski football
464 464 Uwierzytelnij
465 465 Uwierzytelnij wprowadzoną nazwą użytkownika i hasłem.
466 466 -----
467 467 Uwierzytelnianie OSM przy pomocy API ''{0}'' nie powiodło się. Proszę wprowadź poprawną nazwę użytkownika i poprawne hasło.
468 468 Uwierzytelniam sesję użytkownika ''{0}''
469 469 Uwierzytelnianie
470 470 Uwierzytelnienie nie powiodło się
471 471 Błąd uwierzytelniania
472 472 Autor
473 473 Autor: {0}
474 474 Autoryzacja nie powiodła się
475 475 Pozwól JOSM na dostęp do API OSM.
476 476 URL autoryzacji:
477 477 Autoryzuj
478 478 Uwierzytelniam Żeton Żądania OAuth ''{0}'' na witrynie OSM...
479 479 Uwierzytelniam żeton żądania ''{0}''...
480 480 Autorzy
481 481 Automatycznie
482 482 -----
483 483 Automatyczne ładowanie kafelek
484 484 Aktywne automatyczne zapisywanie
485 485 Częstość zapisywania (sekundy)
486 486 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
487 487 Domyślny zoom automatyczny:
488 488 -----
489 489 Domyślne ładowanie kafelek:
490 490 Bankomat
491 491 Automatyczne pobieranie
492 492 Automatyczna korekcja tagów
493 493 -----
494 494 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
495 495 Dostępne
496 496 Wpisy dostępne domyślnie:
497 497 Dostępne szablony
498 498 Dostępne role
499 499 Dostępne style:
500 500 +++++
501 501 -----
502 502 +++++
503 503 Okno życia
504 504 Wstecz
505 505 Warunki korzystania z tła
506 506 Tło:
507 507 Oparcie
508 508 -----
509 509 Błędne żądanie
510 510 -----
511 511 Piekarnia
512 512 -----
513 513 +++++
514 514 +++++
515 515 -----
516 516 Przeszkody
517 517 +++++
518 518 Podstawowe
519 519 Zbiornik wodny
520 520 Koszykówka
521 521 baterie
522 522 Pole bitwy
523 523 -----
524 524 Zatoka
525 525 Plaża
526 526 Siatkówka plażowa
527 527 Radiolatarnia
528 528 Ławka
529 529 Sklep z napojami
530 530 Rowery
531 531 wynajem rowerów
532 532 naprawa rowerów
533 533 sprzedaż rowerów
534 534 mycie rowerów (za opłatą)
535 535 Ogródek piwny
536 536 Sklep rowerowy
537 537 +++++
538 538 Biodiesel
539 539 Pusta warstwa
540 540 Betonowy blok
541 541 Niebieski:
542 542 Zawartość
543 543 Stocznia
544 544 Słupek drogowy
545 545 Księgarnia
546 546 Nazwa zakładki
547 547 Zakładki
548 548 Przejście graniczne
549 549 Nazwa systematyczna
550 550 Bule
551 551 Granice
552 552 Granica
553 553 Kamień graniczny
554 554 Powielone węzły granic
555 555 Rodzaj granicy
556 556 Wybrany obszar
557 557 -----
558 558 Granice
559 559 Butik
560 560 Gra w kule
561 561 Marka
562 562 Most
563 563 -----
564 564 -----
565 565 Teren poprzemysłowy
566 566 Kozioł oporowy
567 567 Raporty o błędach
568 568 Budynek
569 569 Powielone węzły budynków
570 570 Budynek wewnątrz budynku.
571 571 -----
572 572 -----
573 573 Autobus torowy
574 574 Peron autobusowy
575 575 Dworzec autobusowy
576 576 Przystanek autobusowy
577 577 -----
578 578 Rzeźnik
579 579 +++++
580 580 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 Kolej linowa
588 588 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
589 589 Kawiarnia
590 590 Przeliczam pobierany obszar
591 591 Przejdź do edytora relacji
592 592 Edytuj wybraną relację
593 593 -----
594 594 Kemping
595 595 Pole namiotowe
596 596 Wtyczka może być użyteczna przy poprawianiu dokładności istniejących dróg. Opiera się na pomyśle przyspieszenie edycji poprzez zastąpienie klikaniem zwykłego przeciągania i upuszczania węzłów.
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 Futbol kanadyjski
601 601 Kanał
602 602 Anuluj
603 603 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
604 604 Anuluj autentykację
605 605 Anuluj zamykanie zestawów zmian
606 606 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
607 607 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
608 608 Anuluj operację
609 609 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
610 610 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
611 611 Anuluj przesyłanie
612 612 Anuluj, kontynuuj edycję
613 613 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
614 614 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
615 615 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
616 616 -----
617 617 -----
618 618 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
619 619 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
620 620 -----
621 621 Nie można użyć odwzorowania "{0}"
622 622 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
623 623 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
624 624 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
625 625 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
626 626 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
632 632 Kajakarstwo
633 633 puszki
634 634 Pojemność
635 635 Pojemność całkowita
636 636 Samochód
637 637 Dealer samochodowy
638 638 Kemping
639 639 Ładunek
640 640 Gotówka
641 641 Zamek
642 642 Przeszkoda dla bydła
643 643 Wejście do jaskini
644 644 Cmentarz
645 645 Wyśrodkuj widok
646 646 Wyciąg krzesełkowy
647 647 Chata górska
648 648 Zmień właściwości
649 649 Zmienić kierunek?
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 Zmień węzeł {0}
654 654 Zmień relację
655 655 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
656 656 Zmień relację {0}
657 657 Zmień rozdzielczość
658 658 -----
659 659 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
660 660 Zmień zaznaczenie
661 661 Zmień widziany obszar
662 662 Zmień drogę {0}
663 663 Zmieniono węzły {0}
664 664 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
665 665 ID zestawu zmian:
666 666 Menedżer zestawów zmian
667 667 Menedżer zestawów zmian
668 668 Zamknięto changeset
669 669 Komentarz zmian:
670 670 Spodziewane: ID grupy zmian
671 671 Numer zestawu zmian:
672 672 Informacje o zestawie zmian
673 673 Zestaw zmian jest pełny
674 674 Zestaw zmian {0}
675 675 Zestaw zmian:
676 676 Zestawy zmian
677 677 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
678 678 Stacja ładowania
679 679 Wyszukaj FIXME
680 680 Sprawdź na serwerze
681 681 Sprawdź klucze właściwości.
682 682 Sprawdź wartości właściwości.
683 683 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
684 684 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
685 685 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
686 686 Sprawdź i popraw przestarzałe tagi.
687 687 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
688 688 Sprawdza, że wszyscy użytkownicy tworzący lub modyfikujący dany obiekt zgodzili się na zmianę licencji.
689 689 Błędy sumy kontrolnej: {0}
690 690 Drogeria
691 691 +++++
692 692 Relacje podrzędne
693 693 Komin
694 694 chiński
695 695 Wybierz
696 696 Wybierz kolor
697 697 Wybierz kolor dla {0}
698 698 Wybierz jedną z gotowych licencji
699 699 Wybierz wartość
700 700 Wynierz typ obiektu OSM
701 701 Wybierz serwer do wyszukiwania:
702 702 Wybierz widoczne ścieżki
703 703 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
704 704 Kościół
705 705 Kino
706 706 +++++
707 707 Miasto
708 708 Granica miasta
709 709 Mury miejskie
710 710 Nazwa miejscowości
711 711 Cywilna
712 712 Typ Klasy
713 713 Wyczyść
714 714 Czyści bufor operacji do wycofania.
715 715 Wyszyść pole tekstowe
716 716 Czyści listę ostatnio otwartych plików
717 717 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
718 718 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
719 719 -----
720 720 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
721 721 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
722 722 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
723 723 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
724 724 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
725 725 Kliknij aby przerwać wysyłanie
726 726 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
727 727 Kliknij aby przerwać trwającą operację
728 728 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
729 729 Kliknij aby zamknąć
730 730 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
731 731 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
732 732 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
733 733 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
734 734 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
735 735 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
736 736 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
737 737 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
738 738 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
739 739 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
740 740 Kliknij by odrzuć zmiany i zamknąć edytor relacji
741 741 Kliknij by pobrać wszystkie nadrzędne drogi węzła {0}
742 742 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
743 743 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
744 744 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
745 745 Kliknij by przenieść się do formularza edycji praw dostępu na witrynie JOSM.
746 746 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
747 747 Kliknij by pobrać Żeton Żądania
748 748 -----
749 749 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
750 750 Kliknij by powrócić do edytora relacji i kontynuować edycję
751 751 Kliknij by zapisać zmiany i zamknąć edytor
752 752 -----
753 753 Kliknij aby rozpocząć szukanie
754 754 -----
755 755 -----
756 756 Kliknij by przetestować Klucz Dostępu
757 757 -----
758 758 -----
759 759 Klif
760 760 Wspinaczka
761 761 Zegar
762 762 Zamknij
763 763 Zamknij mimo to
764 764 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
765 765 Zamknij zestawy zmian
766 766 Zamknij okno i porzuć pobieranie
767 767 Zamknij otwarte zestawy zmian
768 768 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
769 769 Zamknij okno
770 770 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
771 771 Zamknij okno i zaakceptuj Klucz Dostępu
772 772 Zamknij okno i anuluj uwierzytelnianie
773 773 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
774 774 Zamyka wybrane zestawy zmian
775 775 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
776 776 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
777 777 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
778 778 Zamknięte po -
779 779 Zamknięty
780 780 Zamknięty:
781 781 Opis
782 782 Opis
783 783 Zamyka otwarte zestawy zmian
784 784 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
785 785 Zamykanie zestawu zmian
786 786 Zamykam zestaw zmian {0}
787 787 Zamykanie zestawu zmian...
788 788 Odzież
789 789 Wybrzeże
790 790 Linie brzegowe
791 791 na monety
792 792 +++++
793 793 Kolor
794 794 Kolor (hex)
795 795 Nazwa Koloru:
796 796 Kolory
797 797 -----
798 798 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według dokładności pozycji (HDOP). Twoje urządzenie GPS musi zapisywać tą informację.
799 799 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według kierunku
800 800 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według ich znaczników czasu.
801 801 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według prędkości
802 802 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
803 803 Kolor
804 804 Połącz drogi
805 805 Łączy kilka dróg w jedną.
806 806 Połącz {0} dróg
807 807 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
808 808 Historia poleceń
809 809 Komentarz
810 810 Komentarz:
811 811 Obszar biur i usług
812 812 Miejsce publiczne
813 813 Ustawienia
814 814 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
815 815 -----
816 816 Centrum społeczne
817 817 Porównaj
818 818 Sklep komputerowy
819 819 Cukiernia
820 820 Konfiguracja stron wtyczek
821 821 Ustawienia zaawansowane
822 822 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
823 823 Konfiguruj strony...
824 824 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
825 825 Konfiguruj pasek narzędzi
826 826 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
827 827 Konfiguruj czy używać serwera proxy
828 828 Konfiguruj tożsamość użytkownika i sposób jej potwierdzania w serwerze OSM
829 829 Potwierdź czyszczenie
830 830 -----
831 831 Potwierdzaj ręcznie wszystkie akcje zdalnego sterowania
832 832 Potwierdź pustą rolę
833 833 Konflikt
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
855 855 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
856 856 Konflikty
857 857 Wykryto konflikty
858 858 -----
859 859 Konflikty podczas łączenia elementów
860 860 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
861 861 -----
862 862 Konflikty: {0} nierozwiązanych
863 863 Połącz istniejący drogę z węzłem
864 864 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
865 865 Ustawienia połączenia
866 866 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
867 867 -----
868 868 W budowie
869 869 Budowa
870 870 Klucz odbiorcy:
871 871 Sekretny klucz odbiorcy:
872 872 Kontakt
873 873 Kontakt (nowy schemat)
874 874 Kontakt:
875 875 Łączenie z serwerem OSM...
876 876 Łączenie z serwerem...
877 877 Zawartość
878 878 Kontynent
879 879 Kontynuuj
880 880 Kontynuuj jak jest
881 881 Kontynuuj rozwiązywanie
882 882 Kontynuuj
883 883 Kontynuowanie przesyłania
884 884 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
885 885 Kontynuuj mimo to
886 886 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
887 887 Autorzy
888 888 Sklep osiedlowy
889 889 Konwertuj na warstwę GPX
890 890 Przekształć w warstwę danych
891 891 Przekonwertowany z: {0}
892 892 Współrzędne
893 893 -----
894 894 -----
895 895 Współrzędne:
896 896 -----
897 897 Kopiuj
898 898 Kopiuj współrzędne
899 899 Kopiuj Klucz/Wartość
900 900 Kopiuj Wartość
901 901 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
902 902 -----
903 903 -----
904 904 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
905 905 -----
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 Kopia warstwy {0}
910 910 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
911 911 Kopiuj klucze i wartości wszystkich tagów do schowka
912 912 Kopiuj klucz i wartość wybranego tagu do schowka
913 913 Kopiuj wartość wybranego tagu do schowka
914 914 -----
915 915 -----
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Skopiuj do schowka i zamknij
919 919 Kopia nr {1} warstwy {0}
920 920 Prawa autorskie (URL)
921 921 Prawa autorskie - rok
922 922 Punkt ksero
923 923 -----
924 924 -----
925 925 -----
926 926 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
927 927 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
928 928 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
929 929 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
930 930 -----
931 931 Nie znaleziono typu elementu
932 932 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
933 933 Nie można zaimportować "{0}".
934 934 Nie można zaimportować plików.
935 935 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
936 936 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
937 937 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
938 938 -----
939 939 Nie można odczytać "{0}"
940 940 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania {0}
941 941 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
942 942 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}\nCzy chcesz go zatrzymać?
943 943 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
944 944 -----
945 945 Brak możliwości ściągnięcia listy otwartych zestawów zmian ponieważ<br>JOSM nie zna twojej tożsamości.<br>\r\nAlbo pracujesz anonimowo albo nie masz prawa poznać tożsamości<br> użytkownika, w imieniu którego pracujesz.
946 946 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
947 947 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
948 948 -----
949 949 Kraj
950 950 Kod kraju
951 951 Okręg
952 952 Sąd
953 953 -----
954 954 Zakryte sztuczne jezioro
955 955 Dźwig
956 956 Utwórz okrąg
957 957 -----
958 958 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
959 959 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
960 960 -----
961 961 Tworzy nową warstwę mapy.
962 962 Tworzy nową relację
963 963 -----
964 964 -----
965 965 Tworzenie obszarów.
966 966 -----
967 967 Utwórz zakładkę
968 968 Twórz znaczniki przy czytaniu GPX
969 969 Utwórz wielokąt złożony
970 970 Tworzy wielokąt złożony
971 971 Utwórz nowy węzeł.
972 972 Utwórz nowe obiekty
973 973 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
974 974 Utworzono
975 975 Utworzony
976 976 Data utworzenia:
977 977 Stworzone przed -
978 978 Stworzony przez:
979 979 Utworzony:
980 980 -----
981 981 Tworzenie zestawu zmian...
982 982 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
983 983 na karty kredytowe
984 984 Krykiet
985 985 Krykiet - siatki
986 986 Krokiet
987 987 Przejazd na rowerze
988 988 Przejazd na koniu
989 989 Przejście przez tory
990 990 opiekun na przejściu dla pieszych
991 991 Przecinające się budynki
992 992 Rodzaj przejazdu
993 993 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
994 994 Przecinające się drogi
995 995 Przecinające się drogi
996 996 Kuchnia
997 997 Kultura
998 998 Bieżące zaznaczenie
999 999 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1000 1000 -----
1001 1001 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
1002 1002 Obecnie nie jest zaznaczony obszar do pobrania. Proszę najpierw zaznaczyć obszar
1003 1003 Sklep z zasłonami
1004 1004 -----
1005 1005 Link WMS
1006 1006 Dostosuj kolor
1007 1007 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1008 1008 Dostosuj rysowanie ścieżki
1009 1009 wykop
1010 1010 Przegroda dla rowerzystów
1011 1011 Pas dla rowerzystów
1012 1012 Ścieżka rowerowa
1013 1013 Ścieżka rowerowa (po lewej)
1014 1014 Ścieżka rowerowa (po prawej)
1015 1015 Zapętlone zależności między relacjami
1016 1016 kolarstwo
1017 1017 Zapętlone zależności.
1018 1018 Czechy CUZK:KM
1019 1019 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1020 1020 +++++
1021 1021 +++++
1022 1022 Tama
1023 1023 Warstwa danych {0}
1024 1024 -----
1025 1025 Źródło i typ danych:
1026 1026 Źródła danych
1027 1027 Weryfikacja danych
1028 1028 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1029 1029 Test zgodności zestawu danych
1030 1030 Data
1031 1031 Data:
1032 1032 Data:
1033 1033 na karty debetowe
1034 1034 Zdecyduj jak wysłać dane i który zestaw zmian użyć
1035 1035 Stopnie dziesiętne
1036 1036 Decyzja
1037 1037 Zmniejsz
1038 1038 Ścieżka do jazdy konnej
1039 1039 Dedykowana ścieżka rowerowa
1040 1040 Ścieżka dla pieszych
1041 1041 Domyślny
1042 1042 Domyślny (ustalony automatycznie)
1043 1043 Wartość domyślna: {0}
1044 1044 Usuń
1045 1045 -----
1046 1046 Usuń plik z dysku
1047 1047 Tryb kasowania
1048 1048 Usuń właściwość
1049 1049 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1050 1050 Potwierdź usunięcie.
1051 1051 Usuń powielone relacje
1052 1052 Usuń powielone drogi
1053 1053 Usuwa filtr.
1054 1054 Usuń z relacji
1055 1055 Usuń plik ze zdjęciem z dysku
1056 1056 Usunąć niekompletnych członków?
1057 1057 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1058 1058 Usunięto węzeł {0}
1059 1059 Usuwanie węzłów lub dróg.
1060 1060 Usuwa obiekty
1061 1061 Usunięto relację {0}
1062 1062 Kasuje relacje
1063 1063 Usuwa wybrane obiekty
1064 1064 Usuwa obecnie edytowaną relację
1065 1065 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1066 1066 Usuń zaznaczoną warstwę.
1067 1067 Usuwa zaznaczoną relację.
1068 1068 Usuń z listy wybrane źródło.
1069 1069 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1070 1070 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1071 1071 Usunięto drogę {0}
1072 1072 Usunięto
1073 1073 Usunięto "{0}"
1074 1074 Usunięte:
1075 1075 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1076 1076 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1077 1077 Usunięte lub przeniesione obiekty
1078 1078 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1079 1079 -----
1080 1080 Delikatesy
1081 1081 Wyznanie
1082 1082 Dentysta
1083 1083 Dom towarowy
1084 1084 Przestarzałe (aktualnie nie używane) tagi.
1085 1085 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1086 1086 Głębokość w metrach
1087 1087 Opis
1088 1088 Opis: {0}
1089 1089 Szczegółowość
1090 1090 Szczegóły
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 Średnica (w mm)
1094 1094 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1095 1095 Diesel (olej napędowy)
1096 1096 Ultimate Diesel (GTL)
1097 1097 Diesel dla ciężarówek
1098 1098 Poziom trudności
1099 1099 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1100 1100 Kierunek
1101 1101 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1102 1102 -----
1103 1103 Zablokuj
1104 1104 Zablokuj wtyczkę
1105 1105 Porzuć
1106 1106 Porzuć i wyjdź
1107 1107 Porzuć i wyjdź
1108 1108 realizacja recept
1109 1109 Wyświetlacz
1110 1110 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1111 1111 Ustawienia wyświetlania
1112 1112 -----
1113 1113 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1114 1114 Wyświetlaj przyciski w narzędziach z prawej strony okna tylko gdy myszka jest wewnątrz danego narzędzia
1115 1115 Wyświetlaj współrzędne jako
1116 1116 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1117 1117 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1118 1118 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1119 1119 -----
1120 1120 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1121 1121 Wyświetlaj menu "Audio"
1122 1122 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1123 1123 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1124 1124 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1125 1125 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1126 1126 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1127 1127 Wyświetla tagi zestawu zmian
1128 1128 Rozmieść węzły
1129 1129 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1130 1130 nieczynna
1131 1131 Nieużywany tor
1132 1132 Rów
1133 1133 Porzuć zmiany
1134 1134 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1135 1135 Nie rysuj strzałek jeśli nie są one oddalone co najmniej tyle od siebie.
1136 1136 -----
1137 1137 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1138 1138 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1139 1139 Nic nie rób
1140 1140 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1141 1141 -----
1142 1142 Sklep dla majsterkowiczów
1143 1143 Dok
1144 1144 Lekarz
1145 1145 Wybieg dla psów
1146 1146 Wyścigi psów
1147 1147 Podwójny konflikt
1148 1148 W dół
1149 1149 Pobierz
1150 1150 Pobierz relacje podrzędne
1151 1151 Pobierz dane
1152 1152 -----
1153 1153 Pobierz dane.
1154 1154 Pobierz członków
1155 1155 Pobiera obiekt wg ID
1156 1156 Pobierz wtyczkę
1157 1157 Pobierz geopozycjonowany obraz
1158 1158 Pobierz wybrane relacje
1159 1159 Adres URL
1160 1160 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1161 1161 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1162 1162 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1163 1163 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1164 1164 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1165 1165 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1166 1166 Pobierz jako nową warstwę
1167 1167 Pobierz zawartość zestawu zmian
1168 1168 Pobierz zestawy zmian
1169 1169 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1170 1170 Pobierz zawartość
1171 1171 Pobiera dane
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 Pobierz wszystko pomiędzy:
1175 1175 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1176 1176 Pobierz z OSM...
1177 1177 Pobierz niekompletnych członków
1178 1178 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1179 1179 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1180 1180 Pobierz listę
1181 1181 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1182 1182 Pobierz członków
1183 1183 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1184 1184 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1185 1185 Pobierz w pobliżu:
1186 1186 Pobierz teraz
1187 1187 Pobierz obiekt
1188 1188 Pobierz obiekt…
1189 1189 Pobrane obiekty
1190 1190 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1191 1191 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1192 1192 Pobieranie listy wtyczek...
1193 1193 Pobierz wtyczki
1194 1194 Pobieranie przekierowanie do ''{0}''
1195 1195 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1196 1196 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1197 1197 -----
1198 1198 Pobierz obiekty należące do relacji
1199 1199 Pobieranie relacji
1200 1200 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1201 1201 Pobierz zaznaczone relacje
1202 1202 -----
1203 1203 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1204 1204 Pobierz ramkę granicy jako dane w formacie gps
1205 1205 Pobiera zawartość zestawu zmian
1206 1206 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1207 1207 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1208 1208 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1209 1209 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1210 1210 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z)
1211 1211 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z) jako dane w formacie gps
1212 1212 Pobierz widoczne kafle
1213 1213 Ściąga z openstreetmap.org twoje ślady GPX.
1214 1214 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1215 1215 Pobrane dane GPX
1216 1216 Pobieracz:
1217 1217 Pobieranie danych GPS
1218 1218 Pobieranie danych OSM...
1219 1219 Pobieranie wtyczki {0}...
1220 1220 Pobieranie wiadomości dnia
1221 1221 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1222 1222 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1223 1223 Pobieranie zestawów zmian...
1224 1224 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1225 1225 Pobieranie danych
1226 1226 Pobieranie z serwera OSM...
1227 1227 Pobieranie historii...
1228 1228 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1229 1229 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1230 1230 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1231 1231 Pobieranie powiązanych relacji...
1232 1232 Pobieranie powiązanych dróg...
1233 1233 Pobieranie relacji {0}
1234 1234 Pobiera dane z OSM znajdujące się wzdłuż drogi.
1235 1235 Wyciąg orczykowy
1236 1236 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 Odpływ
1240 1240 Rysowanie
1241 1241 Rysuj strzałki kierunkowe
1242 1242 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP
1243 1243 Rysuj okręgi na postawie wartości HDOP.
1244 1244 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1245 1245 -----
1246 1246 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1247 1247 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1248 1248 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1249 1249 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1250 1250 Rysuj duże punkty GPS
1251 1251 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1252 1252 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1253 1253 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1254 1254 Tworzenie węzłów i dróg.
1255 1255 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1256 1256 Rysuj tylko kontury obszarów
1257 1257 Pokazuj linię pomocniczą za kursorem
1258 1258 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1259 1259 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1260 1260 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1261 1261 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1262 1262 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1263 1263 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1264 1264 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1265 1265 Szerokość rysowania linii GPX
1266 1266 Woda do picia
1267 1267 -----
1268 1268 Szkoła jazdy
1269 1269 Pralnia chemiczna
1270 1270 Rozmnóż w {0} węzłów
1271 1271 Powiel
1272 1272 Duplikuj warstwę
1273 1273 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1274 1274 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1275 1275 Powiela zaznaczone obiekty.
1276 1276 Skopiuj warstwę
1277 1277 Powielone węzły
1278 1278 Powielone węzły
1279 1279 Powielone relacje
1280 1280 Powielone relacje
1281 1281 Powielone węzły drogi
1282 1282 Powielone węzły drogi.
1283 1283 Powielone drogi
1284 1284 Powielone drogi
1285 1285 Ukrywaj przyciski w bocznym panelu
1286 1286 -----
1287 1287 +++++
1288 1288 E10 (bioetanol 10%)
1289 1289 E85 (bioetanol 85%)
1290 1290 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1291 1291 BŁĄD
1292 1292 -----
1293 1293 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1294 1294 -----
1295 1295 Wschód
1296 1296 -----
1297 1297 Edycja
1298 1298 Edycja kręgli
1299 1299 -----
1300 1300 Edycja informacji o adresach
1301 1301 Edycja interpolacji adresów
1302 1302 Edycja sztolni
1303 1303 Edycja granicy administracyjnej
1304 1304 Edycja lotniska
1305 1305 Edycja sklepu monopolowego
1306 1306 Edycja ogródków działkowych
1307 1307 Edycja chaty alpejskiej
1308 1308 Edycja futbolu amertkańskiego
1309 1309 Edycja wykopaliska archeologicznego
1310 1310 Edycja łucznictwa
1311 1311 Edycja centrum kulturalnego
1312 1312 Edycja obiektu sztuki
1313 1313 Edycja lekkoatletyki
1314 1314 Edycja atrakcji turystycznej
1315 1315 Edycja futbolu australijskiego
1316 1316 Edycja bankomatu
1317 1317 Edycja okna życia
1318 1318 Edycja piekarni
1319 1319 Edycja banku
1320 1320 Edycja baru
1321 1321 Edycja baseballu
1322 1322 Edycja zbiornika wodnego
1323 1323 Edycja koszykówki
1324 1324 Edycja pola bitwy
1325 1325 Edycja zatoki
1326 1326 Edycja plaży
1327 1327 Edycja siatkówki plażowej
1328 1328 Edycja radiolatarni
1329 1329 Edycja sklepu z napojami
1330 1330 Edycja parkingu dla rowerów
1331 1331 Edycja wypożyczalni rowerów
1332 1332 Edycja warsztatu rowerowego
1333 1333 Edycja ogródka piwnego
1334 1334 Edycja stoczni
1335 1335 Edycja słupka drogowego
1336 1336 Edycja księgarni
1337 1337 Edycja przejścia granicznego
1338 1338 Edycja boiska do gry w boule
1339 1339 Edycja granicy
1340 1340 Edycja kamienia granicznego
1341 1341 Edycja butiku
1342 1342 Edycja gry w kule
1343 1343 Edycja mostu
1344 1344 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1345 1345 Edycja terenu poprzemysłowego
1346 1346 -----
1347 1347 Edycja autobusu torowego
1348 1348 Edycja peronu autobusowego
1349 1349 Edycja dworca autobusowego
1350 1350 Edycja przystanku autobusowego
1351 1351 Edycja sklepu mięsnego
1352 1352 Edycja kolei linowej
1353 1353 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1354 1354 Edycja kawiarni
1355 1355 Edycja pola namiotowego
1356 1356 Edycja futbolu kanadyjskiego
1357 1357 Edycja kanału
1358 1358 Edycja kajakarstwa
1359 1359 Edycja wypożyczalni samochodów
1360 1360 Edycja warsztatu samochodowego
1361 1361 Edycja punktu carsharingu
1362 1362 Edycja warsztatu samochodowego
1363 1363 Edycja myjni samochodowej
1364 1364 Edycja kempingu
1365 1365 Edycja zamku
1366 1366 Edycja przeszkody dla bydła
1367 1367 Edycja wejścia do jaskini
1368 1368 Edycja cmentarza
1369 1369 Edycja wyciągu krzesełkowego
1370 1370 Edycja chaty górskiej
1371 1371 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1372 1372 Edycja drogerii
1373 1373 Edycja komina
1374 1374 Edycja kina
1375 1375 Edycja miasta
1376 1376 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1377 1377 Edycja granicy cywilnej
1378 1378 Edycja klifu
1379 1379 Edycja wspinaczki
1380 1380 Edycja zegaru
1381 1381 Edycja sklepu odzieżowego
1382 1382 Edycja zbiornika gazu
1383 1383 Edycja college’u
1384 1384 Edycja obszaru biur i usług
1385 1385 Edycja miejsca publicznego
1386 1386 Edycja sklepu komputerowego
1387 1387 Edycja cukierni
1388 1388 Edycja terenu budowy
1389 1389 Edycja kontaktu
1390 1390 -----
1391 1391 Edycja kontynentu
1392 1392 Edycja sklepu osiedlowego
1393 1393 Edycja punktu ksero
1394 1394 Edycja kraju
1395 1395 Edycja okręgu / hrabstwa
1396 1396 Edycja siedziby sądu
1397 1397 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1398 1398 Edycja dźwigu
1399 1399 Edycja krykietu
1400 1400 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1401 1401 Edycja miejsca do gry w krokieta
1402 1402 Edycja przejścia dla pieszych
1403 1403 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1404 1404 Edycja pasa dla rowerzystów
1405 1405 Edycja ścieżki rowerowej
1406 1406 Edycja jazdy na rowerze
1407 1407 Edycja tamy
1408 1408 Edycja sklepu z delikatesami
1409 1409 Edycja dentysty
1410 1410 Edycja domu towarowego
1411 1411 -----
1412 1412 Edycja opuszczonych torów
1413 1413 Edytuj rów
1414 1414 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1415 1415 Edycja doku
1416 1416 Edycja lekarza
1417 1417 Edycja wybiegu dla psów
1418 1418 Edycja wyścigów psów
1419 1419 Edycja wyciągu orczykowego
1420 1420 Edycja odpływu
1421 1421 Edycja punktu z wodą pitną
1422 1422 Edycja szkoły jazdy
1423 1423 Edycja palni chemicznej
1424 1424 Edycja sklepu elektronicznego
1425 1425 Edycja ambasady
1426 1426 -----
1427 1427 Edycja wejścia
1428 1428 Edycja jeździectwa
1429 1429 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1430 1430 Edycja fabryki
1431 1431 Edycja gruntów rolnych
1432 1432 Edycja zagrody
1433 1433 Edycja restauracji fast-food
1434 1434 Edycji hali górskiej
1435 1435 Edycja trasy promu
1436 1436 Edycja terminalu promowego
1437 1437 Edycja hydrantu
1438 1438 Edycja straży pożarnej
1439 1439 Edycja miejsca do wędkowania
1440 1440 Edycja schodów
1441 1441 Edycja kwiaciarni
1442 1442 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1443 1443 Edycja ścieżki dla pieszych
1444 1444 Edycja brodu
1445 1445 Edycja lasu
1446 1446 Edycja fontanny
1447 1447 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1448 1448 Edycja stacji benzynowej
1449 1449 Edycja sklepu meblowego
1450 1450 Edycja futbolu gaelickiego
1451 1451 Edycja obszaru garaży
1452 1452 Edycja ogrodu
1453 1453 Edycja centrum ogrodniczego
1454 1454 Edycja zbiornika gazu
1455 1455 Edycja bramy
1456 1456 Edycja lodowca
1457 1457 Edycja golfu
1458 1458 Edycja pola golfowego
1459 1459 -----
1460 1460 Edycja trawnika
1461 1461 Edycja cmentarza przykościelnego
1462 1462 Edycja terenu pod zabudowę
1463 1463 Edycja sklepu warzywnego
1464 1464 Edycja szklarni ogrodniczej
1465 1465 Edycja ostrogi regulacyjnej
1466 1466 Edycja kwatery turystycznej
1467 1467 Edycja gimnastyki
1468 1468 Edycja salonu fryzjerskiego
1469 1469 Edycja przystanku kolejowego
1470 1470 Edycja przysiółka
1471 1471 -----
1472 1472 Edycja sklepu z narzędziami
1473 1473 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1474 1474 Edycja wrzosowiska
1475 1475 Edycja lądowiska dla helikopterów
1476 1476 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1477 1477 Edytuj drogę
1478 1478 Edycja drogi w budowie
1479 1479 Edycja miejsca do gry w hokeja
1480 1480 Edycja wyścigów konnych
1481 1481 Edycja szpitala
1482 1482 Edycja hostelu
1483 1483 Edycja hotelu
1484 1484 Edycja ambony strzelniczej
1485 1485 Edycja obszar przemysłowego
1486 1486 Edycja wyspy
1487 1487 Edycja wysepki
1488 1488 -----
1489 1489 -----
1490 1490 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1491 1491 Edycja jubilera
1492 1492 Edycja skrzyżowania
1493 1493 Edycja kartingu
1494 1494 Edycja przedszkola
1495 1495 Edycja kiosku
1496 1496 -----
1497 1497 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1498 1498 Edycja lądu
1499 1499 Edycja wysypiska śmieci
1500 1500 Edycja pralni samoobsługowej
1501 1501 Edycja biblioteki
1502 1502 Edycja szlabanu
1503 1503 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1504 1504 Edycja latarni morskiej
1505 1505 Edycja strefy zamieszkania
1506 1506 Edycja okolicy
1507 1507 -----
1508 1508 Edycja centrum handlowego
1509 1509 Edycja mariny
1510 1510 Edycja placu targowego
1511 1511 Edycja łąki
1512 1512 Edycja stacji pomiaru
1513 1513 Edycja miejsca pamięci
1514 1514 Edycja obszaru wojskowego
1515 1515 Edycja szybu
1516 1516 Edycja minigolfa
1517 1517 -----
1518 1518 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1519 1519 Edycja lotniska dla modeli
1520 1520 Edycja kantoru
1521 1521 Edycja toru jednoszynowego
1522 1522 Edycja pomnika
1523 1523 Edycja motelu
1524 1524 Edycja motocrossu
1525 1525 Edycja parkingu dla motocykli
1526 1526 Edycja sportów motorowych
1527 1527 Edycja autostrady
1528 1528 Edycja skrzyżowania autostrad
1529 1529 Edycja dojazdu do autostrady
1530 1530 Edycja przełęczy
1531 1531 Edycja błot
1532 1532 Edycja różnych sportów
1533 1533 Edycja multipolygonu
1534 1534 Edycja muzeum
1535 1535 Edycja sklepu z instrumentami
1536 1536 Edycja toru kolei wąskotorowej
1537 1537 Edycja granicy narodowej
1538 1538 Edycja granicy parku narodowego
1539 1539 Edycja rezerwatu przyrody
1540 1540 Edycja klubu nocnego
1541 1541 Edycja domu opieki
1542 1542 Edycja optyka
1543 1543 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1544 1544 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1545 1545 Edycja sklepu z farbami
1546 1546 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1547 1547 Edycja parku
1548 1548 Edycja parkingu
1549 1549 Edycja uliczki parkingowej
1550 1550 Edycja zatoki
1551 1551 Edycja ścieżki
1552 1552 Edycja wzgórza
1553 1553 Edycja ciągu pieszego
1554 1554 Edycja miejsca do gry w pelotę
1555 1555 Edycja apteki
1556 1556 Edycja miejsca na piknik
1557 1557 Edycja molo
1558 1558 Edycja rurociągu
1559 1559 Edycja boiska
1560 1560 Edycja miejsca kultu religijnego
1561 1561 -----
1562 1562 Edycja placu zabaw
1563 1563 Edycja posterunku policji
1564 1564 Edycja granicy politycznej
1565 1565 Edycja urzędu pocztowego
1566 1566 Edycja elektowni
1567 1567 Edycja linii elektrycznej
1568 1568 Edycja słupa
1569 1569 Edycja rozdzielni elektrycznej
1570 1570 Edycja stacji transformatorowej
1571 1571 Edycja słupa wysokiego napięcia
1572 1572 Edycja kolei retro
1573 1573 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1574 1574 Edycja drogi krajowej
1575 1575 Edycja więzienia
1576 1576 Edytuj Właściwości
1577 1577 Edycja pubu
1578 1578 Edycja budynku użyteczności publicznej
1579 1579 -----
1580 1580 Edycja komieniołomu
1581 1581 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1582 1582 Edycja toru wyścigowego
1583 1583 -----
1584 1584 Edycja toru
1585 1585 Edycja obszaru kolejowego
1586 1586 Edycja peronu kolejowego
1587 1587 Edycja terenu rekreacyjnego
1588 1588 Edycja punktu zbiórki odpadów
1589 1589 Edycja regionu
1590 1590 Edycja sztucznego jeziora
1591 1591 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1592 1592 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1593 1593 Edycja miejsca odpoczynku
1594 1594 Edycja restauracji
1595 1595 Edycja obszaru handlowego
1596 1596 Edycja rzeki
1597 1597 Edycja koryta rzecznego
1598 1598 Edycja ograniczeń na drodze
1599 1599 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1600 1600 -----
1601 1601 Edytuj trasę
1602 1602 Edycja rugby league
1603 1603 Edycja rugby union
1604 1604 Edycja ruin
1605 1605 Edycja pasa startowego
1606 1606 -----
1607 1607 Edycja bramy warownej
1608 1608 Edycja sauny
1609 1609 Edycja szkoły
1610 1610 Edycja rumowiska
1611 1611 Edycja buszu
1612 1612 Edycja sklepu rybnego
1613 1613 Edycja drogi wojewódzkiej
1614 1614 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1615 1615 Edycja drogi serwisowej
1616 1616 Edycja schronienia
1617 1617 Edycja sklepu obuwniczego
1618 1618 Edycja strzelectwa
1619 1619 Edycja sklepu motocyklowego
1620 1620 Edycja skrótów
1621 1621 Edycja jazdy na deskorolce
1622 1622 Edycja łyżwiarstwa
1623 1623 Edycja narciarstwa
1624 1624 Edycja pochylni
1625 1625 Edycja piłki nożnej
1626 1626 Edycja kolczatki
1627 1627 Edycja centrum sportowego
1628 1628 Edycja sklepu sportowego
1629 1629 Edycja żródła
1630 1630 Edycja stadionu
1631 1631 Edycja stanu
1632 1632 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1633 1633 Edycja przełazu
1634 1634 Edycja strumienia
1635 1635 Edycja latarni ulicznej
1636 1636 Edycja studia nagrań
1637 1637 Edycja dzielnicy
1638 1638 Edycja toru metra
1639 1639 Edycja wejścia do metra
1640 1640 Edycja supermarketu
1641 1641 Edycja kamery do monitoringu
1642 1642 Edycja punktu geodezyjnego
1643 1643 Edycja pływania
1644 1644 -----
1645 1645 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1646 1646 Edycja krawca
1647 1647 Edycja postoju taksówek
1648 1648 Edycja drogi kołowania
1649 1649 Edycja telefonu
1650 1650 Edycja miejsca do gry w tenisa
1651 1651 Edycja terminalu
1652 1652 Edycja bramy terminalu
1653 1653 Edycja drogi powiatowej
1654 1654 Edycja teatru
1655 1655 Edycja parku rozrywki
1656 1656 Edycja punktu poboru opłat
1657 1657 Edycja wieży
1658 1658 Edycja miejscowości
1659 1659 Edycja ratusza
1660 1660 Edycja sklepu z zabawkami
1661 1661 Edycja drogi gruntowej
1662 1662 Edycja środka uspokojenia ruchu
1663 1663 Edycja torów tramwajowych
1664 1664 Edycja przystanku tramwajowego
1665 1665 Edycja biura podróży
1666 1666 Edycja drzewa
1667 1667 Edycja drogi ekspresowej
1668 1668 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1669 1669 Edycja tunelu
1670 1670 Edycja ograniczenia skrętu
1671 1671 Edycja kołowrotka
1672 1672 Edycja sklepu z oponami
1673 1673 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1674 1674 Edycja uniwersytetu
1675 1675 Edycja sklepu z odkurzaczami
1676 1676 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1677 1677 Edycja automatu sprzedającego
1678 1678 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1679 1679 Edycja wypożyczalni wideo
1680 1680 Edycja punktu widokowego
1681 1681 Edycja wsi
1682 1682 Edycja zieleni miejskiej
1683 1683 Edycja winnicy
1684 1684 Edycja wulkanu
1685 1685 Edycja siatkówki
1686 1686 Edycja kosza na śmieci
1687 1687 Edycja oczyszczalni ścieków
1688 1688 Edycja zbiornika wodnego
1689 1689 Edycja parku wodnego
1690 1690 Edycja wieży ciśnień
1691 1691 Edycja studni
1692 1692 Edycja filtrów
1693 1693 Edycja wodospadu
1694 1694 Edycja młynu wodnego
1695 1695 Edycja krzyża przydrożnego
1696 1696 Edycja kapliczki
1697 1697 Edycja jazu
1698 1698 Edycja mokradła
1699 1699 Edycja wiatraka
1700 1700 Edycja lasu pierwotnego
1701 1701 Edycja zakładu produkcyjnego
1702 1702 Edycja zoo
1703 1703 Edycja skojarzonych ulic
1704 1704 Edytuje filtr.
1705 1705 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1706 1706 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1707 1707 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1708 1708 Edycja sieci trasy
1709 1709 -----
1710 1710 Edytuje tę stronę pomocy
1711 1711 Edytuj wybraną relację
1712 1712 -----
1713 1713 Edytuj nazwę pliku lub URL wybranych aktywnych styli
1714 1714 Edytuj relację wskazywaną przez wybranego członka relacji
1715 1715 -----
1716 1716 Edytuj wybraną ścieżkę ikon
1717 1717 Edytuj wybrane źródło.
1718 1718 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1719 1719 Edycja: {0}
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 Edukacja
1723 1723 Elektryfikacja
1724 1724 Elektronika
1725 1725 na karty chipowe
1726 1726 Sklep elektroniczny
1727 1727 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1728 1728 Wysokość
1729 1729 Adres e-mail
1730 1730 nasyp
1731 1731 Ambasada
1732 1732 -----
1733 1733 Telefon alarmowy
1734 1734 Samochody uprzywilejowane
1735 1735 Pusty dokument
1736 1736 Pusta rola
1737 1737 Puste drogi
1738 1738 Pozwól na wbudowane domyślne ikony
1739 1739 Zastosuj filtr
1740 1740 -----
1741 1741 Włącz zdalne sterowanie
1742 1742 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1743 1743 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1744 1744 -----
1745 1745 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1746 1746 Wprowadź URL
1747 1747 Podaj adres z którego pobrać dane:
1748 1748 Wprowadź ID zestawu zmian
1749 1749 Wprowadź nazwę miejsca do odnalezienia
1750 1750 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1751 1751 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1752 1752 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1753 1753 Wpisz szukane wyrażenie
1754 1754 Wprowadź ustawienia OAuth
1755 1755 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1756 1756 Wprowadź komentarz przesyłania
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1763 1763 Wprowadź Klucz Dostępu OAuth
1764 1764 -----
1765 1765 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1766 1766 Wejście
1767 1767 -----
1768 1768 Jeździectwo
1769 1769 Artykuły erotyczne
1770 1770 Błąd
1771 1771 -----
1772 1772 Błąd podczas wyświetlania adresu
1773 1773 Błąd podczas pobierania
1774 1774 Błąd w filtrze
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1780 1780 Błąd podczas ładowania pliku
1781 1781 -----
1782 1782 Błąd w pliku {0}
1783 1783 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1784 1784 Błąd odtwarzania dźwięku
1785 1785 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1786 1786 -----
1787 1787 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1788 1788 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1789 1789 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1793 1793 -----
1794 1794 Błąd podczas przetwarzania {0}
1795 1795 -----
1796 1796 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1797 1797 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1798 1798 -----
1799 1799 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1800 1800 -----
1801 1801 Błędy
1802 1802 Błędy w czasie pobierania
1803 1803 +++++
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 -----
1808 1808 Przykłady
1809 1809 Zakończ
1810 1810 Zamknij JOSM
1811 1811 Zakończ JOSM z zapisem. Niezapisane zmiany zostaną wysłane lub/i zapisane.
1812 1812 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1813 1813 Kończy pracę z programem.
1814 1814 -----
1815 1815 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1816 1816 -----
1817 1817 Tryb ekspercki
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 Eksportuj do pliku GPX
1821 1821 Eksportuj i zapisz
1822 1822 Opcje eksportu
1823 1823 Eksportuj dane do pliku GPX
1824 1824 Eksportuj do GPX...
1825 1825 -----
1826 1826 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1827 1827 Wytłocz
1828 1828 Wytłocz drogę
1829 1829 +++++
1830 1830 DO POPRAWKI
1831 1831 +++++
1832 1832 Fabryka
1833 1833 Usługi
1834 1834 Kolor przyciemnienia:
1835 1835 Siła przyciemnienia:
1836 1836 Nie powiodło się uwierzytelnienie użytkownika ''{0}'' z hasłem ''***'' jako użytkownika OAuth.
1837 1837 Nie udało się uwierzytelnić żądania OAuth ''{0}''
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1842 1842 -----
1843 1843 Nie można otworzyć adresu URL
1844 1844 -----
1845 1845 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
1860 1860 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
1861 1861 Grunty rolne
1862 1862 Zagroda
1863 1863 Fast food
1864 1864 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1865 1865 Szybkie rysowanie dróg myszką.
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 Numer faksu
1869 1869 Opłata
1870 1870 Hala górska
1871 1871 Ogrodzenie
1872 1872 Trasa promu
1873 1873 Terminal promowy
1874 1874 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1875 1875 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1876 1876 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1877 1877 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1878 1878 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1879 1879 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1880 1880 Plik
1881 1881 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1882 1882 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1883 1883 Błędny format pliku
1884 1884 Nazwa pliku:
1885 1885 Plik "{0}" nie istnieje
1886 1886 Plik kopii zapasowej
1887 1887 Plik istnieje. Nadpisać?
1888 1888 Nazwa pliku:
1889 1889 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1890 1890 -----
1891 1891 Plik: {0}
1892 1892 -----
1893 1893 Nazwa pliku
1894 1894 -----
1895 1895 Rodzaj pliku:
1896 1896 Rodzaj pliku:
1897 1897 Wypełnij jeden zestaw zmian i powróć do dialogu wysyłki.
1898 1898 Filtr
1899 1899 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1900 1900 Tryb filtru
1901 1901 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 W wygodny sposób znajduje i naprawia nieprawidłowe adresy.
1905 1905 Zakończ rysowanie.
1906 1906 Hydrant
1907 1907 Straż pożarna
1908 1908 Miejsce na ognisko
1909 1909 Miejsce do wędkowania
1910 1910 Napraw
1911 1911 Popraw właściwości
1912 1912 Popraw konflikty tagów
1913 1913 Popraw wybrany problem.
1914 1914 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
1915 1915 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1916 1916 Naprawianie błędów...
1917 1917 Maszt (dla flagi)
1918 1918 Kwiaciarnia
1919 1919 Wyczyść cache kafelek
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 Podążaj
1923 1923 Podążaj za linią
1924 1924 Znaleziono następujące problemy:
1925 1925 Żywność
1926 1926 Przestrzeń restauracyjna
1927 1927 Wyżywienie
1928 1928 Ruch pieszy
1929 1929 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1930 1930 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1931 1931 Wymuś linie jeśli nie zaimportowano segmentów
1932 1932 Bród
1933 1933 Las
1934 1934 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
1935 1935 -----
1936 1936 Znaleziono pusty plik w katalogu {0}\n
1937 1937 Znaleziono {0} pasujących.
1938 1938 Fontanna
1939 1939 Sklep z ramami do obrazów
1940 1940 -----
1941 1941 Zablokuj
1942 1942 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1943 1943 Częstotliwość (Hz)
1944 1944 Z ...
1945 1945 Z relacji
1946 1946 Z adresu URL
1947 1947 Stacja benzynowa
1948 1948 Stacja benzynwa
1949 1949 Rodzaje paliwa:
1950 1950 -----
1951 1951 Widok pełnoekranowy
1952 1952 Automatyczna
1953 1953 Funkcja
1954 1954 Sklep meblowy
1955 1955 +++++
1956 1956 Streaf GK
1957 1957 Punkty GPS
1958 1958 Opis trasy GPS
1959 1959 Pliki GPX
1960 1960 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1961 1961 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
1962 1962 Scieżka GPX:
1963 1963 -----
1964 1964 +++++
1965 1965 -----
1966 1966 +++++
1967 1967 Futbol gaelicki (irlandzki)
1968 1968 Garaże
1969 1969 Ogród
1970 1970 Centrum ogrodnicze
1971 1971 Zbiornik gazu
1972 1972 Brama
1973 1973 Rozstaw toru (mm)
1974 1974 Gauß-Krügera
1975 1975 Dostęp dla wszystkich typów
1976 1976 Dostęp dla wszystkich typów
1977 1977 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
1978 1978 Geografia
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 Geolokalizowane obrazy
1982 1982 -----
1983 1983 Pobierz Klucz Dostępu do ''{0}''
1984 1984 Lodowiec
1985 1985 szkło
1986 1986 Wróć do okna przesyłania
1987 1987 Powróć do kroku 1/3
1988 1988 Przejdź do wiki OSM by uzyskać pomoc na temat tagu (F1)
1989 1989 Idź do strony domowej pomocy JOSM
1990 1990 Przechodzi do następnej strony
1991 1991 Przechodzi do poprzedniej strony
1992 1992 +++++
1993 1993 Pole golfowe
1994 1994 -----
1995 1995 Czas GPS (odczytany ze zdjęcia):
1996 1996 Przyznane uprawnienia
1997 1997 Trawa
1998 1998 Cmentarz przykościelny
1999 1999 Zielony:
2000 2000 Teren pod zabudowę
2001 2001 Sklep warzywny
2002 2002 Szklarnia ogrodnicza
2003 2003 Kontener z piaskiem
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 Ostroga regulacyjna
2007 2007 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
2008 2008 Gwadelupa Ste-Anne 1948
2009 2009 Kwatera
2010 2010 Drogowskaz
2011 2011 +++++
2012 2012 Gujana RGFG95
2013 2013 Gimnastyka
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 Fryzjer
2017 2017 Przysiółek
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 +++++
2021 2021 Sklep z narzędziami
2022 2022 -----
2023 2023 Ma ogrzewanie?
2024 2024 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2025 2025 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2026 2026 Posiada klucz ''source''
2027 2027 Posiada klucz ''watch''
2028 2028 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2029 2029 Zdrowie
2030 2030 Aparaty słuchowe
2031 2031 Wrzosowisko
2032 2032 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2033 2033 Żywopłot
2034 2034 Wysokość
2035 2035 Wysokość (metry)
2036 2036 Lądowisko dla helikopterów
2037 2037 Pomoc
2038 2038 Pomoc: {0}
2039 2039 -----
2040 2040 Półkula
2041 2041 Ukryj
2042 2042 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2043 2043 Ukryj ten przycisk.
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 Sklep ze sprzętem hi-fi
2047 2047 Pojazdy z wieloma pasażerami
2048 2048 Droga
2049 2049 Powielone węzły ulic
2050 2050 Drogi
2051 2051 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2052 2052 -----
2053 2053 turystyka piesza
2054 2054 Miejsca historyczne
2055 2055 Historia
2056 2056 Historia (strona www)
2057 2057 Historia węzła {0}
2058 2058 Historia relacji {0}
2059 2059 Historia drogi {0}
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 Hokej
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 Strona domowa
2066 2066 Konie
2067 2067 Wyścigi konne
2068 2068 Szpital
2069 2069 +++++
2070 2070 +++++
2071 2071 +++++
2072 2072 -----
2073 2073 Nazwa domu
2074 2074 Numer domu
2075 2075 Numer domu {0}
2076 2076 Numer domu {0} przy {1}
2077 2077 Dom {0}
2078 2078 -----
2079 2079 Ambona myśliwska
2080 2080 Jestem w strefie czasowej:
2081 2081 +++++
2082 2082 +++++
2083 2083 +++++
2084 2084 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2085 2085 ID bierzącego zestawu zmian musi być większe niż zero. Obecne ID to {0}.
2086 2086 +++++
2087 2087 -----
2088 2088 Błąd wejścia/wyjścia
2089 2089 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2090 2090 +++++
2091 2091 -----
2092 2092 Ikona
2093 2093 Ścieżki ikon:
2094 2094 Ikona:
2095 2095 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2096 2096 Zignoruj
2097 2097 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2098 2098 Ignoruj je, pozostaw relację niezmienioną
2099 2099 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2100 2100 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2101 2101 Ignoruje przechwycony wyjątek ponieważ wysyłka została anulowana. Wyjątek to: {0}
2102 2102 Ignoruje elementy
2103 2103 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2104 2104 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2105 2105 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2106 2106 Nieprawidłowe dane
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Nieprawidłowa wielkość fragmentu
2110 2110 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 Błędne wyrażenie "{0}"
2116 2116 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2120 2120 -----
2121 2121 Nielegalna numeryczna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''.
2122 2122 Niedozwolony obiekt z id=0
2123 2123 -----
2124 2124 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2130 2130 -----
2131 2131 Nielegalna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
2132 2132 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 Obraz
2139 2139 -----
2140 2140 Plik ze zdjęciem nie mógł być usunięty.
2141 2141 Podkłady mapy
2142 2142 -----
2143 2143 Właściwości podkładu
2144 2144 URL warstwy obrazu
2145 2145 URL podkładu (domyślne)
2146 2146 -----
2147 2147 Przesunięcie warstwy obrazu
2148 2148 Dostawcy zdjęć
2149 2149 zdjęć mających już tagi ({0}/{1})
2150 2150 zdjęć z pozycją geograficzną w danych exif ({0}/{1})
2151 2151 imperialny
2152 2152 -----
2153 2153 Importuj dźwięk
2154 2154 Importuje dane OSM w formacie PBF.
2155 2155 -----
2156 2156 Importuj dane z URL
2157 2157 Importuj obrazki
2158 2158 Import nie jest możliwy
2159 2159 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2160 2160 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 Nachylenie drogi
2165 2165 Niekompletny opis <member> z ref=0
2166 2166 Niekompletna wysyłka lub/i zapis
2167 2167 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2168 2168 Nieprawidłowa ilość parametrów
2169 2169 Niepoprawny wzór
2170 2170 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2171 2171 Powiększ
2172 2172 +++++
2173 2173 Obszar przemysłowy
2174 2174 +++++
2175 2175 Informacje
2176 2176 Tablica informacyjna
2177 2177 Informacja turystyczna
2178 2178 Terminal informacyjny
2179 2179 Informacje o warstwie
2180 2180 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2181 2181 Inicjalizacja
2182 2182 Inicjuję sesję na witrynie OSM...
2183 2183 Inicjalizuję węzły do pobranie...
2184 2184 Inicjuję węzły do uaktualnienia...
2185 2185 Inicjuję relację do uaktualnienia...
2186 2186 Inicjuję drogi do uaktualnienia...
2187 2187 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2188 2188 Wewętrzne Szablony
2189 2189 Wewnętrzny błąd serwera
2190 2190 Wewnętrzne style do użycia jako baza dla przełączalnych stylów nakładek.
2191 2191 Dostęp do internetu
2192 2192 Opłata za internet
2193 2193 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2194 2194 -----
2195 2195 Podano niewłaściwy ID (identyfikator) listy
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 Nieprawidłowy plik bz2.
2199 2199 Nieprawidłowa data
2200 2200 Niepoprawna data/czas
2201 2201 Nieprawidłowe przesunięcie
2202 2202 Nieprawidłowy klucz właściwości
2203 2203 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2204 2204 -----
2205 2205 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2206 2206 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2207 2207 Nieprawidłowa strefa czasowa
2208 2208 Niepoprawny ID użytkownika
2209 2209 Niepoprawna nazwa użytkownika
2210 2210 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2211 2211 Odwróć filtr
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 Wyspa
2217 2217 Wysepka
2218 2218 -----
2219 2219 Wygląda na to, że JOSM niespodziewanie zakończył pracę ostatnim razem. Czy przywrócić ostatnio edytowane dane?
2220 2220 -----
2221 2221 Element {0} nie znaleziony na liście.
2222 2222 -----
2223 2223 Przeglądarka pomocy JOSM
2224 2224 Wewnętrzny styl JOSM
2225 2225 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2226 2226 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2227 2227 -----
2228 2228 JOSM będzie zawsze słuchał poleceń na porcie 8111 (localhost). Numer portu jest stały dzięki czemu inne aplikacje mogą go łatwo używać.
2229 2229 -----
2230 2230 Pliki JPEG (*.jpg)
2231 2231 Edytor OpenStreetMap w Javie
2232 2232 Wersja Javy {0}
2233 2233 Jubiler
2234 2234 Funkcja łączenia obszarów
2235 2235 Połącz węzeł i linię
2236 2236 Połącz węzeł z drogą
2237 2237 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2238 2238 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2239 2239 Połącz nakładające się obszary
2240 2240 Połączono nakładające się na siebie obszary
2241 2241 Łączy nakładające się obszary
2242 2242 Przejdź do pozycji
2243 2243 Przejdź
2244 2244 Przejdź do pozycji
2245 2245 Przeskocz do następnego znacznika
2246 2246 Przeskocz do poprzedniego znacznika
2247 2247 Skrzyżowanie
2248 2248 +++++
2249 2249 Zachowaj
2250 2250 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2251 2251 -----
2252 2252 Zachowaj mój stan usunięcia
2253 2253 Zachowaj wtyczkę
2254 2254 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2255 2255 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2256 2256 -----
2257 2257 Zachowaj ich stan usunięcia
2258 2258 -----
2259 2259 Klucz
2260 2260 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2261 2261 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2262 2262 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2263 2263 Klucz:
2264 2264 -----
2265 2265 Skóry klawiaturowe
2266 2266 Słowa kluczowe
2267 2267 Przedszkole
2268 2268 +++++
2269 2269 -----
2270 2270 Akcesoria kuchenne
2271 2271 -----
2272 2272 Gaz LPG
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2280 2280 Ląd (wyspa)
2281 2281 Zagospodarowanie terenu
2282 2282 Wysypisko
2283 2283 +++++
2284 2284 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2285 2285 Liczba pasów ruchu
2286 2286 Język
2287 2287 Ostatnia zmiana o {0}
2288 2288 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2289 2289 -----
2290 2290 Szerokość
2291 2291 Szerokość geograficzna:
2292 2292 Pokaż okno wyboru plików by wskazać plik
2293 2293 -----
2294 2294 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2295 2295 Uruchom przeglądarkę ze stroną objaśnienia wybranego obiektu
2296 2296 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2297 2297 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2298 2298 Uruchamia przeglądarkę FireFox by wyświetlić obecnie pokazywany ekran jako ładny obrazek SVG.
2299 2299 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2300 2300 Pralnia samoobsługowa
2301 2301 Warstwa
2302 2302 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2303 2303 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2304 2304 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2305 2305 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2306 2306 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2307 2307 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2308 2308 warstwa nie jest na liście.
2309 2309 Warstwa: {0}
2310 2310 Warstwy
2311 2311 Czas rozbiegu (w sekundach)
2312 2312 Rozrywka
2313 2313 Długość
2314 2314 Długość w metrach
2315 2315 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2316 2316 Długość: {0}
2317 2317 Przejazd kolejowy
2318 2318 Biblioteka
2319 2319 Licencja
2320 2320 Kategorie prawa jazdy
2321 2321 Szlaban
2322 2322 Samochody dostawcze
2323 2323 Trasa szybkiego tramwaju
2324 2324 Latarnia morska
2325 2325 Oznaczenie linii
2326 2326 Rodzaj linii
2327 2327 Wiersz {0} kolumna {1}:
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2331 2331 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 Lista ostatnio otwieranych plików
2336 2336 oświetlenie
2337 2337 Strefa zamieszkania
2338 2338 -----
2339 2339 Ładuj wszystkie kafelki
2340 2340 Ładuj CT
2341 2341 Ładuj kafelek
2342 2342 Otwórz warstwę WMS
2343 2343 Otwórz warstwę WMS z pliku
2344 2344 Wczytaj dane z API
2345 2345 Wczytywanie historii
2346 2346 Pobierz warstwy obrazu
2347 2347 Wczytuje relacje nadrzędne
2348 2348 Załaduj relacje
2349 2349 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2350 2350 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2351 2351 Wczytywanie historii węzła {0}
2352 2352 Wczytywanie historii relacji {0}
2353 2353 Wczytywanie historii drogi {0}
2354 2354 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2355 2355 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2356 2356 Wczytywanie wtyczek
2357 2357 Ładowanie wtyczek...
2358 2358 Ładuję źródła szablonu z ''{0}''
2359 2359 Wczytuję źródła stylu z ''{0}''
2360 2360 Wczytywanie {0}
2361 2361 -----
2362 2362 pliki lokalne
2363 2363 Okolica
2364 2364 Położenie
2365 2365 Zablokuj
2366 2366 Wrota śluzy
2367 2367 Lodi - Włochy
2368 2368 Wylogowuję sesję ''{0}''...
2369 2369 Długość
2370 2370 Długość geograficzna:
2371 2371 Katalog:
2372 2372 Wygląd i zachowanie
2373 2373 Katalog:
2374 2374 Wieża widokowa
2375 2375 -----
2376 2376 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2377 2377 +++++
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 Skala MTB
2381 2381 -----
2382 2382 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2383 2383 -----
2384 2384 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2385 2385 Tworzenie równoległych kopii drogi
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 Dzieli pojedynczy obrys na wiele domów w zabudowie szeregowej.
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2392 2392 -----
2393 2393 Centrum handlowe
2394 2394 Obiekty sztuczne
2395 2395 Zarządzaj otartymi zestawami zmian oraz wybierz zestaw zmian, do którego wysłać dane
2396 2396 Ręczna
2397 2397 Ręczne dopasowanie
2398 2398 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2399 2399 Mapa
2400 2400 Style rysowania map
2401 2401 Odwzorowanie kartograficzne
2402 2402 Ustawienia mapy
2403 2403 Informacja o stylu mapy
2404 2404 Mapa: {0}
2405 2405 -----
2406 2406 +++++
2407 2407 -----
2408 2408 Port jachtowy (Marina)
2409 2409 -----
2410 2410 Znaczniki nazwanych punktów
2411 2411 Znaczniki z {0}
2412 2412 Plac targowy
2413 2413 Martynika Fort Desaix 1952
2414 2414 Dopasowuje pierwsze zdjęcie do pierwszego punktu GPX
2415 2415 Dopasowanie zdjęć do ścieżki nie udało się
2416 2416 Materiał
2417 2417 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2418 2418 Maks. wysokość (w metrach)
2419 2419 -----
2420 2420 Maks. długość (w metrach)
2421 2421 -----
2422 2422 Maks. prędkość (km/h)
2423 2423 Maks. ciężar (w tonach)
2424 2424 Maks. szerokość (w metrach)
2425 2425 Maksymalny poziom przybliżenia:
2426 2426 Maksymalny obszar na zapytanie:
2427 2427 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2428 2428 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2429 2429 Maksymalna długość (w metrach)
2430 2430 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2431 2431 Łąka
2432 2432 Pomiar
2433 2433 Stacja pomiaru
2434 2434 Członek
2435 2435 Zły typ członka o roli {0}
2436 2436 Członkowie
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 Członkowie (z konfliktami)
2440 2440 Miejsce pamięci
2441 2441 Nazwa w menu
2442 2442 Nazwa w menu (domyślna)
2443 2443 Skróty w menu
2444 2444 +++++
2445 2445 odwzorowanie Merkatora
2446 2446 Połącz
2447 2447 Połącz węzły
2448 2448 Scal warstwy
2449 2449 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2450 2450 Scala nakładające się fragmenty drogi.
2451 2451 Połącz wybrane elementy.
2452 2452 Włącz aktualną warstwę do innej.
2453 2453 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2454 2454 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2455 2455 Scal {0} węzłów
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 Połączona wersja
2461 2461 -----
2462 2462 Wiadomość dnia jest niedostępna
2463 2463 Metoda
2464 2464 metryczny
2465 2465 Mikrobrowar
2466 2466 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2467 2467 Obszar wojskowy
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 Min. prędkość (km/h)
2471 2471 Minimalny poziom przybliżenia:
2472 2472 Szyb
2473 2473 Minirondo
2474 2474 Minigolf
2475 2475 Minimalna odległość (w pikselach)
2476 2476 Minuty: {0}
2477 2477 Odbicie lustrzane
2478 2478 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2488 2488 -----
2489 2489 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2490 2490 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2491 2491 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2492 2492 -----
2493 2493 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
2494 2494 Brak parametru dla NOT
2495 2495 Brak parametru dla OR
2496 2496 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2497 2497 Brak tożsamości użytkownika
2498 2498 -----
2499 2499 Powielone węzły różnego rodzaju
2500 2500 Pon-Pt 08:30-20:00
2501 2501 Pon-Pt 22:00-05:00
2502 2502 +++++
2503 2503 Sklep z telefonami komórkowymi
2504 2504 -----
2505 2505 Tryb: {0}
2506 2506 Lotnisko dla modeli
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2512 2512 Kantor
2513 2513 Tor jednoszynowy
2514 2514 Pomnik
2515 2515 Wiecej informacji...
2516 2516 Więcej informacji na temat tej funkcji
2517 2517 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2518 2518 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2519 2519 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2520 2520 +++++
2521 2521 +++++
2522 2522 Pojazdy z silnikiem
2523 2523 Samochody
2524 2524 Motocykle
2525 2525 Dealer motocykli
2526 2526 -----
2527 2527 Sporty motorowe
2528 2528 Autostrada
2529 2529 Skrzyżowanie autostrad
2530 2530 Autostrada - dojazd
2531 2531 Przełęcz
2532 2532 kolarstwo górskie
2533 2533 Przesuń węzeł...
2534 2534 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2535 2535 Przenieś dialog do panelu bocznego
2536 2536 Przesuń w dół
2537 2537 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2538 2538 Więcej elementów
2539 2539 Przesuwa filtr na dół.
2540 2540 Przesuwa filtr do góry.
2541 2541 Przesuń w lewo
2542 2542 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2543 2543 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2544 2544 Przesuń obiekty {0}
2545 2545 Przesuń w prawo
2546 2546 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2547 2547 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2551 2551 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2552 2552 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2553 2553 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2554 2554 Przesuń je
2555 2555 Przesuń do góry
2556 2556 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2557 2557 Przesuń {0}
2558 2558 Przesuwa obiekty {0}
2559 2559 Błota
2560 2560 Różne sporty
2561 2561 Wiele członków wskazuje na ten sam obiekt.
2562 2562 Wielokąt
2563 2563 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2564 2564 Multipolygon nie jest zamknięty
2565 2565 Muzeum
2566 2566 Sklep muzyczny
2567 2567 Moje zestawy zmian
2568 2568 -----
2569 2569 Moja wersja
2570 2570 Moja wersja (lokalna)
2571 2571 Moją z Połączoną
2572 2572 Moją z Ich
2573 2573 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2574 2574 Import NMEA zakończony powodzeniem
2575 2575 Pliki NMEA-0183
2576 2576 Nazwa
2577 2577 Nazwa (opcjonalna):
2578 2578 Nazwa lokalizacji
2579 2579 Nazwa użytkownika.
2580 2580 -----
2581 2581 Nazwa: {0}
2582 2582 Nazwane punkty GPS z {0}
2583 2583 Nazwane punkty tras.
2584 2584 Kolej wąskotorowa
2585 2585 Narodowa
2586 2586 Park narodowy
2587 2587 Powielone węzły natury
2588 2588 Natura
2589 2589 Rezerwat przyrody
2590 2590 Sieć
2591 2591 Błąd sieci
2592 2592 Nigdy nie aktualizuj
2593 2593 Nowa
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 Nowa warstwa
2597 2597 -----
2598 2598 Nowy klucz
2599 2599 Nowe przesunięcie
2600 2600 -----
2601 2601 Nowa relacja
2602 2602 Nowa rola
2603 2603 Nowy styl:
2604 2604 Nowa wartość
2605 2605 Następny
2606 2606 Klub nocny
2607 2607 Nie
2608 2608 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2609 2609 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2610 2610 Brak skrótu
2611 2611 Nie znaleziono drogi "from"
2612 2612 Nie znaleziono drogi "to"
2613 2613 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2614 2614 Nie zaznaczono obszaru
2615 2615 -----
2616 2616 Brak zmian do wysłania.
2617 2617 Brak istniejących zestawów zmian dla wysyłki różnic.
2618 2618 Brak konfliktów do rozwiązania
2619 2619 Brak konfliktów, które można pokazać
2620 2620 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2621 2621 -----
2622 2622 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2623 2623 Nie wczytano żadnych danych.
2624 2624 Brak daty
2625 2625 -----
2626 2626 ślepa ulica
2627 2627 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2628 2628 -----
2629 2629 Brak obrazu
2630 2630 -----
2631 2631 Nie można było dopasować żadnego zdjęcia!
2632 2632 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2633 2633 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2634 2634 Brak otwartego zestawu zmian
2635 2635 Brak otwartych zestawów zmian
2636 2636 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2640 2640 Nie znaleziono żadnych problemów
2641 2641 Bez serwera proxy
2642 2642 Brak wybranego śladu GPX
2643 2643 Brak stylu dla multipolygonu
2644 2644 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2645 2645 Bez tagów
2646 2646 Brak warstw docelowych.
2647 2647 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
2648 2648 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2649 2649 Niepoprawny URL WMS lub id
2650 2650 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2651 2651 Nie, kontynuuj edycję
2652 2652 Nie, odrzuć zmiany i zamknij
2653 2653 Nie
2654 2654 Węzeł
2655 2655 Węzeł jest nadal w użyciu..
2656 2656 Węzeł {0}
2657 2657 -----
2658 2658 Węzeł: połączony
2659 2659 Węzeł: standardowy
2660 2660 Węzeł: otagowany
2661 2661 Węzły
2662 2662 Węzły w tym samym miejscu
2663 2663 Węzły z tą samą nazwą
2664 2664 -----
2665 2665 Węzły (z konfliktami)
2666 2666 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2667 2667 żadne
2668 2668 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2669 2669 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2670 2670 Północ
2671 2671 Północ
2672 2672 Nie znaleziono
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 Brak w pamięci podręcznej
2676 2676 Uwagi
2677 2677 -----
2678 2678 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2679 2679 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2680 2680 na banknoty
2681 2681 Nic
2682 2682 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2683 2683 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2684 2684 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2685 2685 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2686 2686 Nic nie wybrano!
2687 2687 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2688 2688 Nie ma nic do zaznaczenia
2689 2689 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2690 2690 Nie ma nic do powiększenia
2691 2691 -----
2692 2692 Numer
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Liczba ludzi na godzinę
2698 2698 Ilość miejsc
2699 2699 Liczba przewodów w jednym kablu
2700 2700 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2701 2701 Za mała ilość ról {0} ({1})
2702 2702 Sposób numeracji domów
2703 2703 Dom opieki
2704 2704 Uwierzytelnianie OAuth nie udało się
2705 2705 -----
2706 2706 +++++
2707 2707 OK - próbuję ponownie.
2708 2708 +++++
2709 2709 -----
2710 2710 Dane OSM
2711 2711 Hasło OSM.
2712 2712 Pliki serwera OSM
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 URL serwera OSM:
2716 2716 Hasło OSM:
2717 2717 Nazwa użytkownika OSM:
2718 2718 Witryna OSM nie zwróciła sesyjnego ciasteczka w odpowiedzi na ''{0}''
2719 2719 Obiekt
2720 2720 Obiekt ''{0}'' jest już skasowany i będzie pominięty przy wysyłaniu zmian.
2721 2721 ID obiektu:
2722 2722 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2723 2723 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
2724 2724 Typ obiektu:
2725 2725 Obiekt z historią
2726 2726 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2727 2727 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2728 2728 Obiekty do dodania:
2729 2729 Obiekty do usunięcia:
2730 2730 Obiekty do zmiany:
2731 2731 Benzyna bezołowiowa 100
2732 2732 -----
2733 2733 Benzyna bezołowiowa 91
2734 2734 -----
2735 2735 Benzyna bezołowiowa 95
2736 2736 Benzyna bezołowiowa 98
2737 2737 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
2738 2738 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
2739 2739 Zakładki przesunięcia
2740 2740 -----
2741 2741 Przesunięcie:
2742 2742 Przesunięcie:
2743 2743 OK
2744 2744 Stary klucz
2745 2745 Poprzednia rola
2746 2746 Stara wartość
2747 2747 Na życzenie
2748 2748 Podczas wysyłania
2749 2749 Jednokierunkowa
2750 2750 Drogi z jednym węzłem
2751 2751 Jeden ze wskazanych plików był pusty.
2752 2752 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
2753 2753 -----
2754 2754 jednokierunkowa
2755 2755 Jednokierunkowa (dla rowerów)
2756 2756 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2757 2757 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2758 2758 Tylko własne zestawy zmian
2759 2759 -----
2760 2760 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2761 2761 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2762 2762 Tylko na początku drogi.
2763 2763 Krycie
2764 2764 Otwórz
2765 2765 Otwórz adres...
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 Ostatnio otwierane
2769 2769 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2770 2770 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
2771 2771 Otwiera plik.
2772 2772 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2773 2773 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2774 2774 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2775 2775 Otwiera listę wszystkich relacji
2776 2776 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2777 2777 -----
2778 2778 Otwórz nowy zestaw zmian i użyj go przy następnej wysyłce.
2779 2779 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2780 2780 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2781 2781 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2782 2782 Otwiera adres URL.
2783 2783 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2784 2784 Otwórz i użyj tak wielu nowych zestawów zmian jak to tylko konieczne.
2785 2785 Otwórz kolejny ślad GPX
2786 2786 Otwórz inne zdjęcie
2787 2787 Oczekiwano otwartego zestawu zmian. Otrzymano zamknięty z id {0}.
2788 2788 Otwarte zestawy zmian
2789 2789 Otwórz plik
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2793 2793 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2794 2794 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2795 2795 Otwórz...
2796 2796 Otwarty/Zamknięty:
2797 2797 +++++
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 +++++
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 dane OpenSteetMap
2806 2806 Godziny otwarcia
2807 2807 Godziny otwarcia
2808 2808 Otwieram plik "{0}" ...
2809 2809 Otwieram pliki
2810 2810 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
2811 2811 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2812 2812 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2813 2813 Czas działania
2814 2814 +++++
2815 2815 Optyk
2816 2816 Dodatkowe atrybuty:
2817 2817 Rodzaj (opcjonalne)
2818 2818 Naturalna żywność
2819 2819 Oryg. droga
2820 2820 Korekta prostopadłości
2821 2821 Ortogonalizuj / cofnij
2822 2822 Korekta prostopadłości
2823 2823 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2824 2824 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
2825 2825 -----
2826 2826 Pozostałe
2827 2827 Inny punkt informacyjny
2828 2828 Powielone węzły (inne)
2829 2829 Sklep turystyczny
2830 2830 -----
2831 2831 Nakładaj kafelki
2832 2832 Nakładające się obszary.
2833 2833 Nakładające się jezdnie
2834 2834 Nakładające się tory kolejowe
2835 2835 Nakładające się drogi
2836 2836 Nakładające się drogi.
2837 2837 Nadpisz pozycje:
2838 2838 Zastąp
2839 2839 Nadpisać ustawienia OAuth?
2840 2840 Zastąpienie klucza
2841 2841 PCN 2006 - Włochy
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 PUWG (Polska)
2845 2845 PUWG 1992 (Polska)
2846 2846 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
2847 2847 Strefa PUWG
2848 2848 Sklep z farbami
2849 2849 Styl rysowania {0}: {1}
2850 2850 Wykopalisko paleontologiczne
2851 2851 -----
2852 2852 papier
2853 2853 Równoległe
2854 2854 -----
2855 2855 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2856 2856 Nazwa parametru
2857 2857 Wartość parametru
2858 2858 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
2859 2859 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
2860 2860 Relacje nadrzędne
2861 2861 +++++
2862 2862 Parkuj i Jedź
2863 2863 +++++
2864 2864 Uliczka parkingowa
2865 2865 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2866 2866 Analizowanie danych OSM...
2867 2867 -----
2868 2868 Przetwarzam zawartość zestawu zmian...
2869 2869 -----
2870 2870 Przetwarzam listę zestawów zmian...
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 Części
2875 2875 Zatoka
2876 2876 zatoki dla wymijania
2877 2877 Hasło
2878 2878 Hasło:
2879 2879 Hasło:
2880 2880 Wklej
2881 2881 Wklej ...
2882 2882 Wklej znaczniki
2883 2883 Wklej URL ze schowka
2884 2884 Wkleja zawartość schowka.
2885 2885 Wklej pomijając niekompletne
2886 2886 Ścieżka
2887 2887 Ścieżka:
2888 2888 Wzgórze
2889 2889 Ciąg pieszy
2890 2890 Przejście dla pieszych
2891 2891 Typ przejścia dla pieszych
2892 2892 Ciąg pieszy
2893 2893 +++++
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2898 2898 Dozwolone czynności
2899 2899 +++++
2900 2900 Apteka
2901 2901 Numer telefonu
2902 2902 Numer telefonu
2903 2903 Czas zrobienia zdjęcia (z exif):
2904 2904 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
2905 2905 Miejsce na piknik
2906 2906 Molo
2907 2907 +++++
2908 2908 Rurociąg
2909 2909 Rodzaj trasy
2910 2910 Boisko
2911 2911 Miejsce kultu religijnego
2912 2912 Miejsca
2913 2913 -----
2914 2914 Tworzenie węzłów i dróg.
2915 2915 -----
2916 2916 Plac zabaw
2917 2917 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2918 2918 Proszę kliknąć <strong>Ś</strong> to download and display a list of available plugins.
2919 2919 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
2920 2920 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
2921 2921 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
2927 2927 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
2928 2928 Proszę wprowadzić adres kafelka
2929 2929 Proszę wprowadzić index kafelka
2930 2930 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
2931 2931 -----
2932 2932 Proszę wprowadź najpierw poprawną wielkość fragmentu.
2933 2933 -----
2934 2934 Wprowadź poprawne ID użytkownika
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2939 2939 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
2940 2940 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 Wprowadź hasło do konta OSM
2945 2945 -----
2946 2946 Proszę wprowadź nazwę użytkownika swojego konta OSM
2947 2947 Proszę wprowadź swoje hasło OSM.
2948 2948 Proszę wprowadć swoją nazwę użytkownika OSM.
2949 2949 Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Hasło <strong>nie</strong> będzie zapisane w preferencjach JOSM i zostanie wysłane do serwera OSM <strong>tylko raz</strong>. Kolejne operacje dostępu do serwera nie będą już potrzebować już więcej tego hasła.
2950 2950 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
2951 2951 Popraw opis zmian
2952 2952 Proszę najpierw zaznacz obszar.
2953 2953 Proszę wybrać plik
2954 2954 Proszę wybierz klucz
2955 2955 Proszę wybierz wartość
2956 2956 Proszę wybrać procedurę uwierzytelniania:
2957 2957 Proszę wybrać pozycję
2958 2958 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2959 2959 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2960 2960 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
2961 2961 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2962 2962 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
2963 2963 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
2964 2964 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2965 2965 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2966 2966 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
2967 2967 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2968 2968 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2969 2969 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2970 2970 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2971 2971 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2972 2972 Proszę wybrać wiersz do edycji
2973 2973 Wybierz warstwę docelową
2974 2974 Wybierz metodę przesyłania:
2975 2975 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
2976 2976 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2977 2977 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2978 2978 -----
2979 2979 Wtyczka umożliwiająca odwracanie opublikowanych zmian.
2980 2980 -----
2981 2981 Informacje o wtyczce
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 Aktualizowanie wtyczek
2985 2985 Wtyczki
2986 2986 Wtyczki są aktualne
2987 2987 Nazwa punktu
2988 2988 Numer punktu
2989 2989 Słup
2990 2990 Numer referencyjny
2991 2991 Posterunek policji
2992 2992 Polityczna
2993 2993 Populacja
2994 2994 Pozycja
2995 2995 Pozycja
2996 2996 -----
2997 2997 Skrzynka pocztowa
2998 2998 Poczta
2999 2999 Kod pocztowy
3000 3000 +++++
3001 3001 Energetyka
3002 3002 Elektrownia
3003 3003 Linia elektryczna
3004 3004 Rozdzielnia elektryczna
3005 3005 Stacja transformatorowa
3006 3006 Słup wysokiego napięcia
3007 3007 Powielone węzły energetyki
3008 3008 Elektryczność
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 Predefiniowane
3012 3012 -----
3013 3013 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 Ustawienia
3018 3018 Preferencje zostały zapisane na {0}
3019 3019 Ustawienia...
3020 3020 Przygotowywanie danych OSM...
3021 3021 Przygotuj rozwiązanie konfliktu
3022 3022 Przygotowanie zestawu danych...
3023 3023 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3024 3024 Przygotowuję obiekty do wysyłki...
3025 3025 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3026 3026 Kolej retro
3027 3027 Grupa szablonów {0}
3028 3028 Grupa szablonów {1} / {0}
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 Szablony
3032 3032 Szablony nie zawierają danego klucza
3033 3033 Szablony nie zawierają danej wartości
3034 3034 Ciśnienie (w barach)
3035 3035 Poprzedni
3036 3036 Droga krajowa
3037 3037 Droga krajowa - dojazd
3038 3038 -----
3039 3039 Element
3040 3040 Oczekiwano id elementu
3041 3041 Więzienie
3042 3042 Prywatny basen
3043 3043 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 Odwzorowane współrzędne
3049 3049 -----
3050 3050 Odwzorowanie
3051 3051 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3052 3052 Kod odwzorowania
3053 3053 Niezgodność kodu odwzorowania w "{0}": toCode() podaje "{1}", oczekiwane "{2}".
3054 3054 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 Właściwości
3058 3058 Właściwości / członkostwo
3059 3059 Kontroler poprawności właściwości:
3060 3060 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 Właściwości
3065 3065 Właściwości (z konfliktami)
3066 3066 Właściwości/członkostwo
3067 3067 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3068 3068 Wartość zawiera kody HTML
3069 3069 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3070 3070 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 Ustawienia proxy
3077 3077 +++++
3078 3078 Budynek użyteczności publicznej
3079 3079 Publiczny gril
3080 3080 Transport publiczny
3081 3081 Transport publiczny
3082 3082 -----
3083 3083 Wyczyść
3084 3084 Czyszczenie...
3085 3085 -----
3086 3086 +++++
3087 3087 Kamieniołom
3088 3088 Zapytanie
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3092 3092 Zapytanie o zestawy zmian
3093 3093 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3094 3094 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3095 3095 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3096 3096 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3097 3097 Odpytywanie serwera nazw
3098 3098 Odpytywanie serwera nazw…
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 Zdalnie sterowane samochody
3102 3102 Tor wyścigowy
3103 3103 -----
3104 3104 Tor
3105 3105 Kolej
3106 3106 Przystanek kolejowy
3107 3107 Peron kolejowy
3108 3108 Powielone węzły torów kolejowych
3109 3109 Obszar kolejowy
3110 3110 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3111 3111 Spodziewane: zakres liczbowy
3112 3112 czyste dane GPS
3113 3113 Przeczytaj na początek
3114 3114 Czytanie zdjęć...
3115 3115 Odczytaj wersję protokołu
3116 3116 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3117 3117 Wczytywanie zestawów zmian...
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 Doczytuję rodziców "{0}"
3121 3121 Wczytywanie informacji użytkownika...
3122 3122 Wczytywanie {0}...
3123 3123 Plik Readme
3124 3124 Imię i nazwisko
3125 3125 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3126 3126 Zapisywanie
3127 3127 Studio nagrań
3128 3128 Teren rekreacyjny
3129 3129 Obraz...
3130 3130 Zbiórka odpadów
3131 3131 Czerwony:
3132 3132 Powtórz
3133 3133 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3134 3134 -----
3135 3135 Numer
3136 3136 Oznaczenie (numer toru)
3137 3137 Numer identyfikacyjny
3138 3138 Numer referencyjny
3139 3139 Odwołania do:
3140 3140 Odnosi się do
3141 3141 Odśwież
3142 3142 +++++
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 Odrzuć konflikty i zapisz
3146 3146 Relacja
3147 3147 Relacja ...
3148 3148 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 Edytor Relacji: Usuń Wybrane
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 Edytor Relacji: {0}
3156 3156 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3157 3157 Kontroler poprawności relacji:
3158 3158 Relacja jest usunięta
3159 3159 Pusta relacja
3160 3160 Nieustalony rodzaj relacji
3161 3161 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3162 3162 Relacja {0}
3163 3163 -----
3164 3164 Relacja: zaznaczona
3165 3165 Relacje
3166 3166 Relacje z tymi samymi członakmi
3167 3167 Relacje: {0}
3168 3168 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3169 3169 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3170 3170 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3171 3171 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3172 3172 Religia
3173 3173 Odśwież
3174 3174 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3175 3175 Wczytaj ponownie błędne kafle
3176 3176 Załaduj ponownie z pliku
3177 3177 Odświerza stronę pomocy
3178 3178 Ponownie wczytuje historię z serwera
3179 3179 -----
3180 3180 Ponownie załaduj listę dostępnych szablonów z ''{0}''
3181 3181 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3182 3182 Zdalne sterowanie
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 Usuń
3190 3190 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3191 3191 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3192 3192 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3193 3193 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3194 3194 Usuń wszystkich członków wskazujących na jeden z wybranych obiektów
3195 3195 Usuń wpis
3196 3196 Usuń z pamięci podręcznej
3197 3197 Usuń z paska narzędzi
3198 3198 Usuń zdjęcie z warstwy
3199 3199 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3200 3200 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3201 3201 Usuń zaznaczone zakładki
3202 3202 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3203 3203 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 Usuń wybrane ścieżki ikon
3207 3207 -----
3208 3208 Usuń wybrane style z listy aktywnych styli
3209 3209 Usuń je, wyczyść relację
3210 3210 -----
3211 3211 Usuń Element z Relacji
3212 3212 Usunięte powielone węzły
3213 3213 -----
3214 3214 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 Zmień nazwę warstwy
3219 3219 Zmień nazwę zakładki
3220 3220 -----
3221 3221 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3222 3222 -----
3223 3223 Wypożyczalnia
3224 3224 Warsztat samochodowy
3225 3225 Zamień
3226 3226 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3227 3227 Zgłoś błąd
3228 3228 +++++
3229 3229 -----
3230 3230 Zapytanie nie udało się
3231 3231 URL prośby klucza:
3232 3232 -----
3233 3233 Wymaga opłaty
3234 3234 Sztuczne jezioro
3235 3235 Resetuj
3236 3236 Przywraca domyślne ustawienia
3237 3237 Przywróć wartości domyślne
3238 3238 Droga lokalna
3239 3239 Zabudowa mieszkaniowa
3240 3240 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚ
3241 3241 Rozwiąż
3242 3242 Rozwiąż konflikty
3243 3243 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3244 3244 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3245 3245 -----
3246 3246 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3247 3247 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3248 3248 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3249 3249 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3250 3250 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3251 3251 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3252 3252 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3253 3253 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3254 3254 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3255 3255 Wydobycie
3256 3256 Miejsce odpoczynku
3257 3257 Uruchom ponownie
3258 3258 Restauracja
3259 3259 Przywróć
3260 3260 Odzyskiwanie plików
3261 3261 Ograniczenie
3262 3262 Obszar handlowy
3263 3263 Mur oporowy
3264 3264 -----
3265 3265 Pobierz Żeton Żądania
3266 3266 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}''
3267 3267 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth
3268 3268 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}''
3269 3269 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth...
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 Odwróć kierunek dróg
3277 3277 Odwróć i połącz
3278 3278 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3279 3279 Odwróć kolejność członków relacji
3280 3280 Odwróć kierunek drogi
3281 3281 Odwróć kierunek dróg
3282 3282 Odwrócona linia brzegowa
3283 3283 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3284 3284 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3285 3285 Cofanie zmian
3286 3286 Popraw
3287 3287 Wersja
3288 3288 jeździectwo
3289 3289 Rzeka
3290 3290 Koryto rzeczne
3291 3291 Droga (nieokreślona)
3292 3292 Ograniczenia na drodze
3293 3293 Rola
3294 3294 Problem z weryfikacją roli
3295 3295 -----
3296 3296 Brakująca rola {0}
3297 3297 Nieznana rola {0}
3298 3298 Rola:
3299 3299 Role w relacjach odnoszących się do
3300 3300 -----
3301 3301 Rondo
3302 3302 Trasa
3303 3303 Sieć trasy
3304 3304 Stan trasy
3305 3305 Typ trasy
3306 3306 Zaznaczone szlaki:
3307 3307 Rugby league
3308 3308 Rugby union
3309 3309 Ruiny
3310 3310 Uruchom ponownie kroki automatycznego uwierzytelnienia.
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 Wykonywanie testu {0}
3314 3314 Pas startowy
3315 3315 Skala SAC
3316 3316 -----
3317 3317 karty SIM
3318 3318 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3319 3319 -----
3320 3320 Kontrola bezpieczeństwa
3321 3321 Sprzedaż
3322 3322 Brama warowna
3323 3323 -----
3324 3324 +++++
3325 3325 Zapisz
3326 3326 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3327 3327 Zapisz jako...
3328 3328 Zapisz plik GPX
3329 3329 -----
3330 3330 Zapisz warstwę
3331 3331 Zapisz plik OSM
3332 3332 Zapisz plik
3333 3333 Zapisz warstwę WMS do pliku
3334 3334 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3335 3335 Zapisz pomimo tego
3336 3336 Zapisz jako...
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3340 3340 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3341 3341 Zapisuje bieżące dane.
3342 3342 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3343 3343 -----
3344 3344 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3345 3345 Zapisz/wyślij i usuń
3346 3346 Zapisz/wyślij i wyjdź
3347 3347 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3348 3348 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 Przeglądanie katalogu {0}
3352 3352 Szkoła
3353 3353 złom
3354 3354 Rumowisko
3355 3355 Busz
3356 3356 Sklep rybny
3357 3357 Szukaj
3358 3358 Szukaj ...
3359 3359 Wyszukaj Klucz/Wartość
3360 3360 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3361 3361 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3362 3362 Wyszukuje obiekty
3363 3363 Wyszukuje obiekty.
3364 3364 Szukaj w tagach
3365 3365 Znajdź szablon
3366 3366 Szukaj w szablonach
3367 3367 Wyszukanie:
3368 3368 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu
3369 3369 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu ograniczając się do danego typu (tj. węzła/drogi/relacji)
3370 3370 Szukaj...
3371 3371 Szukaj:
3372 3372 Szukaj:
3373 3373 Druga nazwa
3374 3374 sprzedaż rowerów używanych
3375 3375 Droga wojewódzka
3376 3376 -----
3377 3377 Sekundy: {0}
3378 3378 Błąd bezpieczeństwa
3379 3379 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3380 3380 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3381 3381 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3382 3382 Zaznacz
3383 3383 Zaznacz wszystko
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3387 3387 Wstecz
3388 3388 Wybież otwarty zestaw zmian
3389 3389 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3390 3390 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3391 3391 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3392 3392 Wybierz przynajmniej:
3393 3393 Wybierz nazwę pliku
3394 3394 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3395 3395 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3396 3396 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3397 3397 Zaznacz na warstwie
3398 3398 Zaznacz na liście relacji
3399 3399 Wybierz członków
3400 3400 Wybierz członków (dodaj)
3401 3401 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3402 3402 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3403 3403 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3404 3404 Wybierz obiekty do wysyłki
3405 3405 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3406 3406 Zaznacz relację
3407 3407 Wybierz relacje (dodaj)
3408 3408 -----
3409 3409 Wybierz relację w liście relacji.
3410 3410 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3411 3411 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3412 3412 Wybierz warstwę docelową
3413 3413 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3414 3414 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3415 3415 Wybierz członków wybranej relacji
3416 3416 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3417 3417 Wybierz by zamknąć zestaw zmian po wysyłce
3418 3418 Wybierz by pobrać ślady GPS z zaznaczonego obszaru.
3419 3419 Wybierz by pobrać dane OSM zaznaczonego obszaru.
3420 3420 Zaznacz by nadac JOSM prawo do pobierania twoich prywatnych śladów GPS do warstw JOSM.
3421 3421 Zaznacz by nadać JOSM prawo odczytu twoich preferencji witryny OSM
3422 3422 Zaznacz by nadać JOSM prawo do wysyłania śladów GPS w twoim imieniu
3423 3423 Zaznacz by nadać JOSM prawo wysyłania map w twoim imieniu
3424 3424 Zaznacz by nadac JOSM prawo do wysyłania twoich preferencji witryny OSM
3425 3425 Wybierz by wysłać warstwę ''{0}'' do serwera ''{1}''
3426 3426 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3427 3427 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3431 3431 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3432 3432 Wybrane wpisy:
3433 3433 Zaznaczenie
3434 3434 Wybrano zbiór pusty.
3435 3435 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3436 3436 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3437 3437 -----
3438 3438 Zaznaczenie: {0}
3439 3439 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3440 3440 Drogi przecinające same siebie
3441 3441 Półautomatyczna
3442 3442 Osobna wartwa
3443 3443 +++++
3444 3444 Sekwencja
3445 3445 Serwer odpowiedział kodem 404 dla id {0}. Pomijam.
3446 3446 -----
3447 3447 Droga serwisowa
3448 3448 Godziny nabożeństw
3449 3449 Adres URL usługi
3450 3450 Miejsce obsługi podróżnych
3451 3451 Usługi:
3452 3452 Rodzaj
3453 3453 Ustaw zakładkę WMS
3454 3454 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3455 3455 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3456 3456 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3457 3457 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3458 3458 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3459 3459 Określa język
3460 3460 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3461 3461 Ustaw na domyślne
3462 3462 Wybierz widzialność ścieżki {0}
3463 3463 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3464 3464 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3465 3465 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3466 3466 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3467 3467 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3468 3468 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3469 3469 Zapisywanie domyślnych ustawień
3470 3470 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3471 3471 Ustawienia
3472 3472 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3473 3473 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3474 3474 Ustawienia funkcji zdalnego sterowania
3475 3475 Kilka narzędzi upraszczających korzystanie z JOSM
3476 3476 Punkt carsharingu
3477 3477 Wyostrzenie (wymaga ponownego dodania warstwy):
3478 3478 +++++
3479 3479 schronienie
3480 3480 Żegluga
3481 3481 Sklep obuwniczy
3482 3482 Strzelectwo
3483 3483 Zakupy
3484 3484 Sklepy
3485 3485 Krótki opis: {0}
3486 3486 Skrót
3487 3487 Skróty klawiaturowe
3488 3488 Zapisać?
3489 3489 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3490 3490 Wysłać?
3491 3491 Pokaż
3492 3492 Pokaż obszar
3493 3493 Pokaż Błędy
3494 3494 Pokaż raport konfiguracji
3495 3495 Pokaż Tekst/Ikony
3496 3496 Pokaż miniaturki zdjęć na mapie
3497 3497 Pokaż informację kafelka
3498 3498 Pokaż wszystkie
3499 3499 Pokaż zestaw zmian {0}
3500 3500 Pokazuje informację pomocy
3501 3501 Pokaż historię
3502 3502 Pokaż szczegóły
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3506 3506 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3507 3507 Pokaż następne zdjęcie
3508 3508 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3512 3512 Pokaż poprzednie zdjęcie
3513 3513 Pokaż tylko wybrane
3514 3514 Wyświetlaj ekran powitalny
3515 3515 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3516 3516 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3517 3517 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 Wyświetla tę pomoc
3521 3521 Pokaż/Ukryj
3522 3522 Obszar
3523 3523 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3524 3524 Pokazuje bieżącą datę
3525 3525 Pokazuje wilgotność
3526 3526 Pokazuje temperaturę
3527 3527 Pokazuje profil wysokości i pewne dane statystyczne śladu GPX.
3528 3528 Sycylia - Włochy
3529 3529 Drogi bez nazwy
3530 3530 Drogi o podobnej nazwie.
3531 3531 -----
3532 3532 Uprość drogę
3533 3533 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3534 3534 -----
3535 3535 Uprościć drogi?
3536 3536 Prosta konwersja obszaru na wielokąt złożony.
3537 3537 -----
3538 3538 Równoczesne połączenia
3539 3539 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3540 3540 Pojedyncze elementy
3541 3541 -----
3542 3542 Jazda na deskorolce
3543 3543 Łyżwiarstwo
3544 3544 Narty
3545 3545 narciarstwo
3546 3546 Pomiń pobieranie
3547 3547 Pomiń pobieranie
3548 3548 Pomiń
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 Mapa
3552 3552 Pochylnia
3553 3553 Palenie
3554 3554 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3555 3555 Dopasuj do wielkości kafelek
3556 3556 Skuter śnieżny
3557 3557 Piłka nożna
3558 3558 słabe
3559 3559 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3560 3560 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3561 3561 Niektóre punkty, które były zbyt dale od ścieżki by rozsądnie oszacować ich czas, zostały pominięte.
3562 3562 Niektóre punkty z czasem wcześniejszym niż początek ścieżki lub późniejsze niż koniec ścieżki zostały pominięte lub przeniesione na start.
3563 3563 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3564 3564 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3565 3565 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3566 3566 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3567 3567 Sortuj
3568 3568 Sortuj menu szablonów
3569 3569 Sortuj elementy relacji
3570 3570 Źródło
3571 3571 Południe
3572 3572 -----
3573 3573 Miejsca dla niepełnosprawnych
3574 3574 Miejsca dla rodziców
3575 3575 Miejsca dla kobiet
3576 3576 -----
3577 3577 Fotoradar
3578 3578 Kolczatka
3579 3579 Rozdziel drogę
3580 3580 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3581 3581 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3582 3582 Rozdziela drogę na fragmenty
3583 3583 +++++
3584 3584 Sporty z piłką
3585 3585 Obiekty sportowe
3586 3586 Sport
3587 3587 Centrum sportowe
3588 3588 Źródło
3589 3589 Stadion
3590 3590 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
3591 3591 Gwiazdki
3592 3592 Rozpocznij szukanie
3593 3593 Rozpocznij pobieranie
3594 3594 Rozpocznij pobieranie danych
3595 3595 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3596 3596 -----
3597 3597 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3598 3598 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3599 3599 Ponowna próba {0} z {1}.
3600 3600 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3601 3601 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3602 3602 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
3603 3603 Stan
3604 3604 -----
3605 3605 Sklep z artykułami biurowymi
3606 3606 +++++
3607 3607 Raport konfiguracji
3608 3608 Schody
3609 3609 -----
3610 3610 Przełaz
3611 3611 Znak stop
3612 3612 -----
3613 3613 Strumień
3614 3614 Latarnia uliczna
3615 3615 Nazwa ulicy
3616 3616 Sieć drogowa
3617 3617 Ulice NRW Geofabrik.de
3618 3618 mocne
3619 3619 -----
3620 3620 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
3621 3621 Czy styl jest obecnie aktywny?
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 Podobszary
3628 3628 Stwórz filtr
3629 3629 Dzielnica
3630 3630 Metro
3631 3631 Wejście do metra
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3635 3635 +++++
3636 3636 +++++
3637 3637 -----
3638 3638 Umożliwia śledzenie pozycji GPS na bieżąco (poruszająca się kropka) dzięki połączeniu z serwerem gpsd.
3639 3639 -----
3640 3640 Dostępne odwzorowania to: {0}
3641 3641 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3642 3642 -----
3643 3643 Nawierzchnia
3644 3644 Monitoring
3645 3645 Punkt geodezyjny
3646 3646 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
3647 3647 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3648 3648 Pływanie
3649 3649 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
3650 3650 -----
3651 3651 Opis symboli
3652 3652 Synchronizacja dźwięku
3653 3653 Synchronizuj cały zestaw danych
3654 3654 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3655 3655 Synchronizuję tylko relację {0}
3656 3656 Synchronizuj czas ze zdjęcia odbiornika GPS
3657 3657 Synchronizuję tylko drogę {0}
3658 3658 System miar
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 Ustawienia TMS
3668 3668 -----
3669 3669 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3670 3670 Tenis stołowy
3671 3671 Nawierzchnia dla niewidomych
3672 3672 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
3673 3673 -----
3674 3674 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3675 3675 Klucz tagu jest za długi
3676 3676 -----
3677 3677 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3678 3678 Wartość tagu jest za długa
3679 3679 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
3680 3680 Szablony
3681 3681 Etykiety
3682 3682 Znaczniki i członkowie
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 Znaczniki zestawu zminan {0}
3687 3687 Znaczniki nowego zestawu zmian
3688 3688 Tag z pustą wartością
3689 3689 -----
3690 3690 Krawiec
3691 3691 +++++
3692 3692 Postój taksówek
3693 3693 Droga kołowania
3694 3694 Telefon
3695 3695 na karty telefoniczne
3696 3696 Tenis
3697 3697 Namioty dozwolone
3698 3698 +++++
3699 3699 Droga powiatowa
3700 3700 -----
3701 3701 +++++
3702 3702 Testuj Klucz Dostępu
3703 3703 Test nie udał się
3704 3704 Sprawdza URL API
3705 3705 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 +++++
3709 3709 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
3710 3710 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 URL API działa poprawnie.
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 Wtyczka MapDust pokazuje reporty błędów z bazy MapDust na mapie. Umożliwia tworzenie, zamykanie, unieważnianie, ponowne otwieranie i komentowanie raportów o błędach.
3717 3717 -----
3718 3718 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3719 3719 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
3720 3720 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3721 3721 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3722 3722 Drogi "przez" nie są połączone.
3723 3723 -----
3724 3724 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3725 3725 Obszar, który próbowałeś pobrać był zbyt lub same żądanie pobrania były zbyt duże.<br>Albo spróbuj pobrać mniejszy obszar albo użyj wyeksportowanego pliku udostępnionego przez społeczność OSM.
3726 3726 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3727 3727 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3728 3728 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3729 3729 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
3730 3730 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3731 3731 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3735 3735 -----
3736 3736 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3737 3737 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3738 3738 Domyślne szablony JOSM
3739 3739 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3740 3740 Tryb ekspercki udostępnia dodatkowe ustawienia ukryte dla normalnego użytkownika
3741 3741 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
3742 3742 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
3743 3743 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
3744 3744 -----
3745 3745 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3746 3746 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
3750 3750 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3751 3751 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3755 3755 -----
3756 3756 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3757 3757 -----
3758 3758 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3759 3759 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
3763 3763 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
3764 3764 Funkcja zdalnego sterowania pozwala na kontrolę programu JOSM przez inne aplikacje, np. przeglądarkę internetową.
3765 3765 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
3766 3766 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
3767 3767 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
3768 3768 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3769 3769 Wybrane zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3770 3770 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
3771 3771 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3772 3772 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
3773 3773 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
3774 3774 -----
3775 3775 Napis ''{0}'' nie reprezentuje poprawnej liczby zmiennoprzecinkowej.
3776 3776 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3777 3777 Nazwa użytkownika nie może być pusta. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika OSM
3778 3778 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3779 3779 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3780 3780 Teatr
3781 3781 -----
3782 3782 Ich wersja
3783 3783 Ich wersja (na serwerze)
3784 3784 Ich z Połączoną
3785 3785 Park rozrywki
3786 3786 Nie ma otwartych zestawów zmian
3787 3787 Nie wybrano opiektów do pobrania
3788 3788 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3789 3789 Drogi mają cześć wspólną.
3790 3790 -----
3791 3791 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
3792 3792 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3793 3793 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3794 3794 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3795 3795 -----
3796 3796 To znajduje się za końcem nagrania.
3797 3797 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
3798 3798 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3799 3799 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
3800 3800 -----
3801 3801 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
3802 3802 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
3803 3803 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
3804 3804 Ta wtyczka bezpośrednio wysyła ślady GPS z aktywnej warstwy JOSM do openstreetmap.org.
3805 3805 Ta wtyczka upraszcza mapowanie i edycję tras transportu publicznego.
3806 3806 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
3807 3807 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
3808 3808 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3809 3809 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
3810 3810 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
3811 3811 Ten test sprawdza czy multipolygony są poprawne
3812 3812 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
3813 3813 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3814 3814 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
3815 3815 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3816 3816 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
3817 3817 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
3818 3818 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
3819 3819 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
3820 3820 -----
3821 3821 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
3822 3822 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
3823 3823 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
3824 3824 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3825 3825 Automat biletowy
3826 3826 Numery kafelków mapy
3827 3827 Adres kafelka:
3828 3828 Katalog cache kafelek:
3829 3829 Czas:
3830 3830 Zakres czasu
3831 3831 Strefa czasowa:
3832 3832 Strefa czasowa: {0}
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 Nazwa:
3836 3836 Do ...
3837 3837 Do usunięcia
3838 3838 Przełącz linie łączące punktu GPX
3839 3839 -----
3840 3840 Przełącza widok szkieletowy
3841 3841 Przełącza na pełny ekran
3842 3842 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3843 3843 Przełącz widoczność warstwy: {0}
3844 3844 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3845 3845 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3846 3846 Przełącz: {0}
3847 3847 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3848 3848 Toalety
3849 3849 -----
3850 3850 bramka (opłata)
3851 3851 Punkt poboru opłat
3852 3852 Zbyt wiele przekierowań wykryto przy pobieraniu URL. Przerywam.
3853 3853 -----
3854 3854 Narzędzie: {0}
3855 3855 Pasek narzędzi
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 Personalizacja paska narzędzi
3859 3859 Narzędzia
3860 3860 -----
3861 3861 Narzedzie do rysowania budynków.
3862 3862 -----
3863 3863 +++++
3864 3864 Turystyka
3865 3865 -----
3866 3866 Wieża
3867 3867 Numer referencyjny
3868 3868 Typ wieży
3869 3869 Małe miasto
3870 3870 Ratusz
3871 3871 Sklep z zabawkami
3872 3872 -----
3873 3873 Droga gruntowa
3874 3874 Kolorowanie ścieżek i punktów
3875 3875 Data ścieżki
3876 3876 Typ drogi
3877 3877 Środek uspokojenia ruchu
3878 3878 Sygnalizacja świetlna
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 Tramwaj
3882 3882 Przystanek tramwajowy
3883 3883 +++++
3884 3884 Ograniczenia w ruchu
3885 3885 -----
3886 3886 Biuro podróży
3887 3887 Drzewo
3888 3888 Droga ekspresowa
3889 3889 Droga ekspresowa - dojazd
3890 3890 Spróbuj ponownie
3891 3891 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3892 3892 -----
3893 3893 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
3894 3894 Tunel
3895 3895 Początek tunelu
3896 3896 Ograniczenia skrętu
3897 3897 Włącz/wyłącz wybrane style
3898 3898 Miejsce do zawracania
3899 3899 -----
3900 3900 Zakazy zakrętu (turnrestrictions)
3901 3901 Kołowrotek
3902 3902 Obrotnica
3903 3903 Rodzaj
3904 3904 -----
3905 3905 Rodzaj schronienia
3906 3906 Rodzaj
3907 3907 -----
3908 3908 Sklep z oponami
3909 3909 +++++
3910 3910 -----
3911 3911 NIEZNANA
3912 3912 +++++
3913 3913 URL/ Plik:
3914 3914 -----
3915 3915 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3916 3916 +++++
3917 3917 +++++
3918 3918 +++++
3919 3919 +++++
3920 3920 +++++
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 Strefa UTM
3924 3924 Rozdziel drogi
3925 3925 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
3926 3926 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
3927 3927 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
3928 3928 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3929 3929 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
3930 3930 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3931 3931 -----
3932 3932 Nie można parsować współrzędnych
3933 3933 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3934 3934 Droga gminna
3935 3935 Niezamkniete drogi
3936 3936 Niezamknięta droga
3937 3937 Niepołączona linia brzegowa
3938 3938 Niepołączone węzły bez tagów
3939 3939 Niepołączone drogi.
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 Nierozstrzygnięty
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 Cofnij
3947 3947 Cofanie ortogonalizacji kształtu
3948 3948 Anuluj przesunięcie
3949 3949 -----
3950 3950 Cofa ostatnią czynność.
3951 3951 -----
3952 3952 Oderwij panel
3953 3953 Nieoczekiwany błąd
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Nieoczekiwany format ID zwrócony przez serwer. Otrzymano ''{0}''.
3958 3958 -----
3959 3959 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
3960 3960 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
3965 3965 Niespodziewany token: {0}
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
3969 3969 Odblokuj
3970 3970 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
3971 3971 Potwierdzenie rozdzielenia
3972 3972 Rozdzielony węzeł
3973 3973 Uniwersytet
3974 3974 Nieznany adres
3975 3975 Nieznany rodzaj elementu
3976 3976 Nieznany tryb {0}
3977 3977 -----
3978 3978 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
3979 3979 -----
3980 3980 Nieznana rola
3981 3981 -----
3982 3982 Nieznany typ: {0}
3983 3983 Warstwa obrazu bez nazwy
3984 3984 Skrzyżowanie bez nazwy
3985 3985 Nienazwana niesklasyfikowana droga
3986 3986 Drogi bez nazwy
3987 3987 Nieuporządkowana linia brzegowa
3988 3988 Niezapisane zmiany
3989 3989 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
3990 3990 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
3991 3991 Niezapisane dane i konflikty
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 Niezapisane dane OSM
3995 3995 Odznacz wszystko
3996 3996 Odznacz wszystko (anulowanie)
3997 3997 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
3998 3998 Odznacza wszystkie obiekty.
3999 3999 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4000 4000 -----
4001 4001 Nie wspierana wersja: {0}
4002 4002 Węzły bez tagu i nie podłączone.
4003 4003 Drogi bez tagów
4004 4004 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4005 4005 Drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
4006 4006 W górę
4007 4007 -----
4008 4008 Aktualizuj
4009 4009 Aktualizuj zestaw zmian
4010 4010 Aktualizuj zawartość
4011 4011 Aktualizuj dane
4012 4012 -----
4013 4013 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4014 4014 Pobierz zmiany
4015 4015 Aktualizacja obiektów
4016 4016 Aktualizuj wtyczki
4017 4017 Pobierz wybrane
4018 4018 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4019 4019 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4020 4020 Aktualizuje wybrane wtyczki
4021 4021 Zaktualizowano
4022 4022 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4023 4023 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4024 4024 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
4025 4025 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4026 4026 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4027 4027 Uaktualnianie zestawu zmian...
4028 4028 Odświeżanie danych
4029 4029 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4030 4030 Aktualizowanie mapy...
4031 4031 Aktualizacja wtyczek...
4032 4032 Wyślij
4033 4033 Wyślij zmiany
4034 4034 Wyślij Ustawienia
4035 4035 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4036 4036 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4037 4037 Wyślij dane
4038 4038 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4039 4039 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4040 4040 Wyślij dane do już istniejącego i otwartego zestawu zmian
4041 4041 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4042 4042 Wysłanie danych w jednym zapytaniem (zbyt wiele obiektów do wysłania)
4043 4043 Wyślij wybrane elementy
4044 4044 Wyślij zmienione elementy
4045 4045 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4046 4046 Wysyłanie do "{0}"
4047 4047 Wyślij do nowego zestawu zmian
4048 4048 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4049 4049 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4050 4050 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4051 4051 Wysyłam i zapisuje zmodyfikowane warstwy...
4052 4052 Przesyłanie danych...
4053 4053 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4054 4054 Użycie
4055 4055 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4056 4056 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4057 4057 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4058 4058 Używaj prostego uwierzytelniania
4059 4059 Używaj OAuth
4060 4060 Używaj SOCKS proxy
4061 4061 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4062 4062 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4063 4063 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4064 4064 Użyj domyślny
4065 4065 Użyj domyślny plik danych.
4066 4066 Użyj domyślnych ustawień
4067 4067 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4068 4068 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4069 4069 Użyj warstwy błędów
4070 4070 -----
4071 4071 Użyj globalnych ustawień
4072 4072 Użyj listę ignorowanych
4073 4073 Użyj serweru przesunięć:
4074 4074 Używa szablon "{0}"
4075 4075 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4076 4076 -----
4077 4077 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4078 4078 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4079 4079 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4080 4080 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4081 4081 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4082 4082 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4083 4083 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4084 4084 -----
4085 4085 Użytkownik
4086 4086 ID użytkownika:
4087 4087 Nazwa użytkownika:
4088 4088 Użytkownik:
4089 4089 Nazwa użytkownika
4090 4090 Nazwa użytkownika:
4091 4091 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4092 4092 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4093 4093 Sklep z odkurzaczami
4094 4094 Zweryfikuj
4095 4095 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4096 4096 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4097 4097 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4098 4098 Sprawdzanie
4099 4099 Sprawdź
4100 4100 Wyniki sprawdzania
4101 4101 Błędy
4102 4102 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4103 4103 Sprawdzanie poprawności
4104 4104 Wartość
4105 4105 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4106 4106 -----
4107 4107 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4108 4108 -----
4109 4109 Wartości szerokości geograficznej musza być z zakresu [-90,90].
4110 4110 Wartości długości geograficznej musza być z zakresu [-180,180].
4111 4111 Wartość:
4112 4112 -----
4113 4113 Sklep z różnościam
4114 4114 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4115 4115 Pojazdy według typu
4116 4116 Samochody według sposobu użytkowania
4117 4117 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4118 4118 Automat sprzedający
4119 4119 Sprzedawane produkty
4120 4120 -----
4121 4121 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4122 4122 Spodziewane: wersja
4123 4123 Wersja {0}
4124 4124 -----
4125 4125 Wersja: {0}
4126 4126 Weterynarz
4127 4127 Wypożyczalnia wideo
4128 4128 Widok
4129 4129 Widok: {0}
4130 4130 Punkt widokowy
4131 4131 -----
4132 4132 Wieś
4133 4133 Zieleń miejska
4134 4134 Miasto
4135 4135 Winnica
4136 4136 Widoczność
4137 4137 Widoczność (czytelność)
4138 4138 widoczna wieża szybowa
4139 4139 Odwiedź stronę domową
4140 4140 -----
4141 4141 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4142 4142 Wulkan
4143 4143 Siatkówka
4144 4144 Napięcie
4145 4145 -----
4146 4146 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4147 4147 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4148 4148 +++++
4149 4149 +++++
4150 4150 WGS84 Geograficzne
4151 4151 +++++
4152 4152 Błąd WMS
4153 4153 Pliki WMS (*.wms)
4154 4154 Ustawienia WMS
4155 4155 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4156 4156 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4157 4157 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4158 4158 +++++
4159 4159 -----
4160 4160 Oczekiwanie 10 sekund...
4161 4161 mur
4162 4162 Ostrzeżenie
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 Ostrzeżenie: Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
4166 4166 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4167 4167 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4168 4168 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4169 4169 -----
4170 4170 Ostrzeżenie: Nie udało się pobrać danych o bieżącym użytkowniku JOSM. Otrzymany wyjątek: {0}
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 Uwaga: Ignoruję wyjątek ponieważ zadanie zostało anulowane. Wyjątek: {0}
4174 4174 -----
4175 4175 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4176 4176 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4177 4177 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4178 4178 -----
4179 4179 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 Ostrzeżenie: nagłówek błędu "{0}" nie pasował do oczekiwanego wzoru.
4187 4187 -----
4188 4188 Ostrzeżenie: nie udało się anulować trwającej operacji OAuth
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 Ostrzeżenie: nielegalny format pozycji w liście szablonów ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4207 4207 Ostrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście stylu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 Ostrzeżenie: obiekt ''{0}'' jest już skasowany na serwerze. Pomijam ten obiekt i ponawiam wysyłkę.
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4214 4214 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4215 4215 Ostrzeżenie: w zapisie preferencji znaleziono klucz ''{0}'' z nieoczekiwaną wartością ''{1}''
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 Ostrzeżenia
4222 4222 Myjnia samochodowa
4223 4223 Kosz na śmieci
4224 4224 Oczyszczalnia ścieków
4225 4225 Woda
4226 4226 Park wodny
4227 4227 Wieża ciśnień
4228 4228 Studnia
4229 4229 Filtry
4230 4230 Wodospad
4231 4231 Młyn wodny
4232 4232 Powielone węzły dróg wodnych
4233 4233 Pliki audio Wave (*.wav)
4234 4234 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4235 4235 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4236 4236 Węzeł drogi blisko innej drogi
4237 4237 -----
4238 4238 Droga {0}
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 Etykietowanie punktów
4242 4242 Punkty drogowe
4243 4243 Drogi
4244 4244 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4245 4245 Drogi z tą samą pozycją
4246 4246 Krzyż przydrożny
4247 4247 Kapliczka
4248 4248 Strona internetowa: {0}
4249 4249 Strona internetowa
4250 4250 Jaz
4251 4251 Mokradło
4252 4252 Dla niepełnosprawnych
4253 4253 Wózki inwalidzkie
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4257 4257 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4258 4258 Całą grupę
4259 4259 Szerokość (w metrach)
4260 4260 Szerokość linii GPX (0 dla domyślnej)
4261 4261 +++++
4262 4262 Wiatrak
4263 4263 Okna
4264 4264 Rękaw
4265 4265 -----
4266 4266 Widok szkieletowy
4267 4267 Dzięki OAuth możesz nadać JOSM prawa wysyłania danych map i ścieżek GPS w twoim imieniu (<a href="{0}">więćej informacji...</a>).
4268 4268 Ze sklepem
4269 4269 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4270 4270 Las pierwotny
4271 4271 Zakład produkcyjny
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 Zła ilość argumentów dla zakładki
4275 4275 Drogi o złym kierunku.
4276 4276 Brakuje znacznika XML <user>.
4277 4277 -----
4278 4278 Tak
4279 4279 Tak, przypisz
4280 4280 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4281 4281 Tak, zapisz zmiany i zamknij
4282 4282 -----
4283 4283 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4284 4284 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4285 4285 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4286 4286 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4287 4287 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4288 4288 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4289 4289 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4290 4290 -----
4291 4291 Pobrałeś zbyt wiele danych. Proszę spróbować ponownie później.
4292 4292 Napotkałeś błąd w JOSM
4293 4293 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4294 4294 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4295 4295 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4296 4296 -----
4297 4297 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4298 4298 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4303 4303 -----
4304 4304 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4305 4305 Wybierz ślad GPX
4306 4306 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4307 4307 Twój komentarz jest <i>pusty</i> lub <i>bardzo krótki</i>.<br /><br />Jest to technicznie dopuszczalne, ale proszę rozważ, że wielu użytkowników <br />oglądających zmiany w swojej okolicy polega na rozsądnych komentarzach zestawów<br /> zmian by zrozumieć jakie zmiany zawierają!<br /><br />Jeśli spędzisz teraz minutę, by wyjaśnić swoją zmianę, możesz uczynić życie<br />wielu innych użytkowników znacznie prostszym.
4308 4308 -----
4309 4309 +++++
4310 4310 Powiększ
4311 4311 Zbliżenie (w metrach)
4312 4312 Powiększ
4313 4313 Zmniejsz
4314 4314 Powiększa i przesuwa mapę
4315 4315 -----
4316 4316 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4317 4317 Powiększ
4318 4318 Poziom powiększenia:
4319 4319 Zmniejsz
4320 4320 Powiększ aby pokazać: {0}
4321 4321 Powiększ do
4322 4322 Powiększ na warstwie
4323 4323 -----
4324 4324 Powiększ do węzła
4325 4325 Pokaż problem
4326 4326 Powiększ do wybranych elementów
4327 4327 Powiększ do zaznaczenia
4328 4328 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4329 4329 -----
4330 4330 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4331 4331 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4332 4332 Pokaż {0}
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 \nWysokość: {0} m
4336 4336 \nKierunek {0}°
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 +++++
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 wysokie napięcie
4353 4353 średnie napięcie
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 +++++
4359 4359 sieć
4360 4360 -----
4361 4361 ograniczenie
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 Edycja pylonu
4367 4367 Edycja stacji
4368 4368 -----
4369 4369 +++++
4370 4370 Stacja
4371 4371 Brama
4372 4372 Wstecz
4373 4373 Szybciej
4374 4374 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4375 4375 Do przodu
4376 4376 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4377 4377 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4378 4378 Następny znacznik
4379 4379 Odtwórz następny znacznik.
4380 4380 Odtwórz poprzedni znacznik.
4381 4381 Odtwórz / wstrzymaj
4382 4382 Poprzedni znacznik
4383 4383 Wolniej
4384 4384 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4385 4385 Zamknięty
4386 4386 Otwarty
4387 4387 brak
4388 4388 czarny
4389 4389 niebieski
4390 4390 brązowy
4391 4391 szary
4392 4392 zielony
4393 4393 czerwony
4394 4394 biały
4395 4395 +++++
4396 4396 +++++
4397 4397 +++++
4398 4398 +++++
4399 4399 analogowy
4400 4400 cyfrowy
4401 4401 -----
4402 4402 słoneczny
4403 4403 niekonwencjonalny
4404 4404 D
4405 4405 U
4406 4406 A
4407 4407 Z
4408 4408 U
4409 4409 O
4410 4410 T
4411 4411 Z
4412 4412 Tekst
4413 4413 Opis
4414 4414 Nazwa
4415 4415 Źródło ciepła
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 Przesunięcie
4424 4424 -----
4425 4425 markowe
4426 4426 nie
4427 4427 używane
4428 4428 tak
4429 4429 -----
4430 4430 różne
4431 4431 nad ziemią
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 pod ziemią
4435 4435 podwodą
4436 4436 -----
4437 4437 Edycja stacji kolejowej
4438 4438 Stacja kolejowa
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 +++++
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 Klucz:
4449 4449 iglasty
4450 4450 liścisty
4451 4451 mieszany
4452 4452 skrótowa nazwa ulicy
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 dodaj do zaznaczenia
4456 4456 adres
4457 4457 dodaje odwzorowania z Proj4J
4458 4458 administracyjna
4459 4459 zaawansowana
4460 4460 zaawansowana konfiguracja
4461 4461 droga powietrzna
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 kruszywo
4466 4466 dla rolnictwa
4467 4467 wentylacyjny
4468 4468 wszystkie
4469 4469 wszystkie obiekty
4470 4470 alejka
4471 4471 alfabetycznie
4472 4472 alternatywny
4473 4473 typ udogodnień {0}
4474 4474 udogodnienie
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 futbol amerykański
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 kościół anglikański
4481 4481 jedzenie dla zwierząt
4482 4482 gość
4483 4483 dowolne
4484 4484 akwedukt
4485 4485 łucznictwo
4486 4486 obszar
4487 4487 obszar tekstowy
4488 4488 azjatycka
4489 4489 asfalt
4490 4490 lekkoatletyka
4491 4491 +++++
4492 4492 futbol australijski
4493 4493 automatycznie
4494 4494 -----
4495 4495 tło
4496 4496 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4497 4497 odcinek powrotny
4498 4498 zła
4499 4499 bahaizm
4500 4500 baptyści
4501 4501 drut kolczasty
4502 4502 bariera
4503 4503 -----
4504 4504 +++++
4505 4505 Basen
4506 4506 Koszykówka
4507 4507 -----
4508 4508 boksyty
4509 4509 Plaża
4510 4510 rowery
4511 4511 dętki do roweru
4512 4512 +++++
4513 4513 biopaliwo
4514 4514 biogaz
4515 4515 biomasa
4516 4516 torfowisko
4517 4517 bule
4518 4518 granica
4519 4519 gra w kule
4520 4520 marka
4521 4521 most
4522 4522 etykieta "most" na węźle
4523 4523 teren poprzemysłowy
4524 4524 buddyzm
4525 4525 budynek
4526 4526 próg zwalniający
4527 4527 hamburgery
4528 4528 autobus
4529 4529 wydzielony pas autobusowy
4530 4530 futbol kanadyjki
4531 4531 kajakarstwo
4532 4532 uwzględnij wielkość liter
4533 4533 kościół katolicki
4534 4534 Cmentarz
4535 4535 ośrodek
4536 4536 łańcuch
4537 4537 węgiel drewny
4538 4538 -----
4539 4539 kurczak
4540 4540 chińska
4541 4541 -----
4542 4542 chrześcijaństwo
4543 4543 papierosy
4544 4544 miasto
4545 4545 cywilna
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 wspinaczka
4549 4549 -----
4550 4550 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4551 4551 zamknięty
4552 4552 zamknięta droga
4553 4553 węgiel
4554 4554 bruk
4555 4555 zimne powietrze
4556 4556 zimna woda
4557 4557 spalarnia
4558 4558 komunikacyjna
4559 4559 szuter
4560 4560 sprężone powietrze
4561 4561 beton
4562 4562 prezerwatywy
4563 4563 konfiguruj
4564 4564 Konfiguruje styl rysowania mapy
4565 4565 konflikt
4566 4566 iglasty
4567 4567 połaczenie
4568 4568 w budowie
4569 4569 sieć trakcyjna
4570 4570 pojemnik
4571 4571 -----
4572 4572 miedź
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 liczba
4576 4576 -----
4577 4577 krykiet
4578 4578 krykiet
4579 4579 krokiet
4580 4580 -----
4581 4581 klienci
4582 4582 -----
4583 4583 kolarstwo
4584 4584 -----
4585 4585 dane
4586 4586 liściasty
4587 4587 obiekt dedykowany
4588 4588 st° min'' (Morskie)
4589 4589 st° min'' sek"
4590 4590 usunięto
4591 4591 -----
4592 4592 dla dostaw
4593 4593 przestarzały
4594 4594 dla wyznaczonych pojazdów
4595 4595 dojazd do posesji
4596 4596 objazd
4597 4597 olej napędowy
4598 4598 diamenty
4599 4599 zablokowane
4600 4600 Dok
4601 4601 nie istnieje
4602 4602 wyścigi psów
4603 4603 podwójny
4604 4604 na dół
4605 4605 zjazd
4606 4606 pobrany obszar
4607 4607 napoje
4608 4608 podjazd
4609 4609 -----
4610 4610 łatwa
4611 4611 energia elektryczna
4612 4612 -----
4613 4613 elementy
4614 4614 -----
4615 4615 jazda konna
4616 4616 ewangelikalizm
4617 4617 parzyste
4618 4618 przykłady
4619 4619 doskonała
4620 4620 torby na odchody
4621 4621 dla ekspertów
4622 4622 -----
4623 4623 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4624 4624 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4625 4625 gospodarstwo
4626 4626 ogrodzenie
4627 4627 prom
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 znajdź w zaznaczeniu
4631 4631 ryba z frytkami
4632 4632 rozszczepienie jądra atomowego
4633 4633 -----
4634 4634 jedzenie
4635 4635 piesza
4636 4636 -----
4637 4637 bród
4638 4638 las
4639 4639 leśna
4640 4640 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
4641 4641 odcinek docelowy
4642 4642 -----
4643 4643 francuska
4644 4644 od kafelka
4645 4645 z drogi
4646 4646 pełna
4647 4647 -----
4648 4648 futbol gaelicki (irlandzki)
4649 4649 garaże
4650 4650 gazowy
4651 4651 -----
4652 4652 bęzyna
4653 4653 geotermiczna
4654 4654 niemiecka
4655 4655 Lodowiec
4656 4656 złoto
4657 4657 +++++
4658 4658 pole golfowe
4659 4659 dobra
4660 4660 znacznik GPS
4661 4661 punkt GPS
4662 4662 1 stopnia
4663 4663 2 stopnia
4664 4664 3 stopnia
4665 4665 4 stopnia
4666 4666 5 stopnia
4667 4667 trawa
4668 4668 kratka trawnikowa
4669 4669 żwir
4670 4670 grecka
4671 4671 zielony
4672 4672 Teren nie zabudowany
4673 4673 grunt
4674 4674 -----
4675 4675 gimnastyka
4676 4676 połowiczna
4677 4677 punkt zatrzymania
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 zdrowie
4681 4681 ciepłowniczy
4682 4682 wrzosowisko
4683 4683 żywopłot
4684 4684 samochody ciężarowe
4685 4685 wyróżnienie
4686 4686 droga
4687 4687 Droga bez numeru referencyjnego
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 hinduizm
4692 4692 historia
4693 4693 tablica historyczna
4694 4694 hokej
4695 4695 tragiczna
4696 4696 jazda konna
4697 4697 wyścigi konne
4698 4698 -----
4699 4699 gorące powietrze
4700 4700 gorąca woda
4701 4701 +++++
4702 4702 dom
4703 4703 +++++
4704 4704 -----
4705 4705 wodna
4706 4706 lody
4707 4707 -----
4708 4708 ilmenit
4709 4709 przyciemnienia podkładu mapy
4710 4710 nieaktywne
4711 4711 -----
4712 4712 niekompletne
4713 4713 niekompletna droga
4714 4714 przybliż by zobaczyć więcej detali
4715 4715 niezależny
4716 4716 indyjska
4717 4717 wewnętrzny
4718 4718 Tteren przemysłowy
4719 4719 -----
4720 4720 Wewnętrzny segment
4721 4721 zintegrowano z głównym programem
4722 4722 średnia
4723 4723 -----
4724 4724 rudy żelaza
4725 4725 wysepka
4726 4726 wydzielone pomieszczenie
4727 4727 włoska
4728 4728 dżinizm
4729 4729 japońska
4730 4730 świadkowie Jehowy
4731 4731 judaizm
4732 4732 -----
4733 4733 +++++
4734 4734 +++++
4735 4735 wysypisko smieci
4736 4736 zagospodarowanie przestrzenne
4737 4737 typ użytkowania ziemi {0}
4738 4738 droga
4739 4739 warstwa
4740 4740 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
4741 4741 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
4742 4742 -----
4743 4743 ołów
4744 4744 w lewo
4745 4745 wypoczynek
4746 4746 typ wypoczynku {0}
4747 4747 -----
4748 4748 wapień
4749 4749 limitowane
4750 4750 strefa zamieszkania
4751 4751 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4752 4752 wczytywanie stylu ''{0}''...
4753 4753 zablokuj przewijanie
4754 4754 -----
4755 4755 niska
4756 4756 luteranie
4757 4757 namorzyny
4758 4758 -----
4759 4759 ręcznie
4760 4760 -----
4761 4761 +++++
4762 4762 +++++
4763 4763 marsze
4764 4764 max szer.
4765 4765 max dł.
4766 4766 -----
4767 4767 członek
4768 4768 +++++
4769 4769 metodyści
4770 4770 meksykańska
4771 4771 Teren wojskowy
4772 4772 min szer.
4773 4773 min dł.
4774 4774 brakujące obiekty:
4775 4775 błędnie wpisana nazwa klucza
4776 4776 mieszany
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 mormoni
4780 4780 sporty motorowe
4781 4781 -----
4782 4782 autostrada
4783 4783 ciąg pieszy
4784 4784 Błoto
4785 4785 różne sporty
4786 4786 wielopoziomowy
4787 4787 -----
4788 4788 +++++
4789 4789 islam
4790 4790 narodowa
4791 4791 naturalne
4792 4792 typ naturalny {0}
4793 4793 -----
4794 4794 tablica przyrodnicza
4795 4795 gazety
4796 4796 następny
4797 4797 nikiel
4798 4798 nie
4799 4799 brak opisu
4800 4800 -----
4801 4801 nie ma obsługi odczytu tego formatu
4802 4802 brak modyfikatora
4803 4803 zakaz skrętu w lewo
4804 4804 zakaz skrętu w prawo
4805 4805 zakaz jazdy prosto
4806 4806 zakaz zawracania
4807 4807 żadne
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 nie zostały usunięte
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
4814 4814 tablica informacyjna
4815 4815 dla początkujących
4816 4816 jądrowa
4817 4817 obserwacyjna
4818 4818 nieparzyste
4819 4819 oficjalnie
4820 4820 naftowy
4821 4821 stare szyny kolejowe
4822 4822 stare
4823 4823 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4824 4824 nakaz skrętu w lewo
4825 4825 nakaz skrętu w prawo
4826 4826 nakaz jazdy prosto
4827 4827 otwarty
4828 4828 pod prąd
4829 4829 droga pod prąd
4830 4830 ścieżka pod prąd
4831 4831 opcje
4832 4832 -----
4833 4833 kościół prawosławny
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 zewnętrzny
4837 4837 Zewnętrzny segment
4838 4838 poza pobranym obszarem
4839 4839 wysepka parkignowa
4840 4840 bilety parkingowe
4841 4841 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4842 4842 pyłu
4843 4843 pasażerowie
4844 4844 pasażerowie; pojazdy
4845 4845 utwardzona
4846 4846 kostka
4847 4847 Szczyt
4848 4848 kamienie
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 +++++
4852 4852 zielonoświątkowcy
4853 4853 dopuszczalny
4854 4854 zdjęcia
4855 4855 fotowoltaiczna
4856 4856 nabrzeże
4857 4857 rurociąg
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 boisko
4865 4865 +++++
4866 4866 Miejsce
4867 4867 tablica botaniczna
4868 4868 plastik
4869 4869 słup
4870 4870 polityczna
4871 4871 energia
4872 4872 prezbiterianie
4873 4873 poprzedni
4874 4874 droga krajowa
4875 4875 droga krajowa - dojazd
4876 4876 droga prywatna
4877 4877 proponowany
4878 4878 protestanci
4879 4879 publiczny
4880 4880 transport publiczny
4881 4881 mapy komunikacji miejskiej
4882 4882 bilety komunikacji miejskiej
4883 4883 -----
4884 4884 -----
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 poczwórny
4888 4888 kwakrzy
4889 4889 kamieniołom
4890 4890 sport rakietowy
4891 4891 kolej
4892 4892 Teren kolejowy
4893 4893 -----
4894 4894 tory kolejowe
4895 4895 -----
4896 4896 -----
4897 4897 bystrze
4898 4898 szuwary
4899 4899 +++++
4900 4900 regionalna
4901 4901 wyrażenie regularne
4902 4902 Relacja bez typu
4903 4903 Odśwież domyślne wpisy
4904 4904 załaduj ponownie z pliku wybrane style
4905 4905 zdalnie
4906 4906 usuń z zaznaczenia
4907 4907 zamień zaznaczenie
4908 4908 -----
4909 4909 zabudowa
4910 4910 restauracja bez nazwy
4911 4911 handel
4912 4912 w prawo
4913 4913 koryto rzeczne
4914 4914 droga
4915 4915 rola
4916 4916 rondo
4917 4917 droga
4918 4918 odcinek trasy
4919 4919 +++++
4920 4920 +++++
4921 4921 -----
4922 4922 rutyl
4923 4923 sól
4924 4924 słone bagna
4925 4925 piach
4926 4926 kanapki
4927 4927 skala
4928 4928 schemat
4929 4929 -----
4930 4930 Zarośla
4931 4931 droga wojewódzka
4932 4932 sejsmiczny
4933 4933 wybierz sport:
4934 4934 zaznaczony
4935 4935 zaznaczenie
4936 4936 -----
4937 4937 wydzielona przestrzeń
4938 4938 droga serwisowa
4939 4939 serwis
4940 4940 -----
4941 4941 ściekowy
4942 4942 współdzielone z transportem miejskim
4943 4943 współdzielone
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 szyici
4947 4947 strzelectwo
4948 4948 sklep
4949 4949 typ sklepu {0}
4950 4950 bocznica
4951 4951 sikhizm
4952 4952 srebro
4953 4953 pojedynczy
4954 4954 -----
4955 4955 miejsce
4956 4956 jazda na deskorolce
4957 4957 łyżwiarstwo
4958 4958 narciarska
4959 4959 narciarstwo
4960 4960 -----
4961 4961 -----
4962 4962 piłka nożna
4963 4963 słoneczna
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 spirytualizm
4967 4967 -----
4968 4968 Sport
4969 4969 typ sportu {0}
4970 4970 centrum sportowe
4971 4971 odnoga
4972 4972 stadion
4973 4973 znaczki
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 kamień
4977 4977 strumień
4978 4978 ulice
4979 4979 nazwa ulicy zawiera ss
4980 4980 ciąg
4981 4981 ciąg;ciąg;...
4982 4982 metro
4983 4983 -----
4984 4984 sunnici
4985 4985 terenowy
4986 4986 +++++
4987 4987 bagno
4988 4988 słodycze
4989 4989 pływanie
4990 4990 basen
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 tenis stołowy
4994 4994 tampony
4995 4995 taoizm
4996 4996 doładowanie do telefonu
4997 4997 tymczasowy
4998 4998 Tymczasowy typ drogi
4999 4999 tenis
5000 5000 +++++
5001 5001 droga powiatowa
5002 5002 tekst
5003 5003 tajska
5004 5004 podstawowy styl Potlatch 2
5005 5005 termiczna
5006 5006 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
5007 5007 ta warstwa jest warstwą aktywną
5008 5008 -----
5009 5009 tereny zalewowe
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 cyna
5013 5013 do drogi
5014 5014 topograficzna
5015 5015 -----
5016 5016 turystyka
5017 5017 typ turystyki {0}
5018 5018 -----
5019 5019 zabawki
5020 5020 ścieżka
5021 5021 ścieżka i punkty
5022 5022 tylko ścieżki
5023 5023 sygnalizacja świetlna
5024 5024 tramwaj
5025 5025 potrójny
5026 5026 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5027 5027 droga ekspresowa
5028 5028 droga ekspresowa - dojazd
5029 5029 turecka
5030 5030 -----
5031 5031 rodzaj
5032 5032 droga gminna
5033 5033 niekontrolowane
5034 5034 podziemny
5035 5035 unitarianizm
5036 5036 nieznany
5037 5037 nieoznakowane
5038 5038 nieutwardzona
5039 5039 nieznana
5040 5040 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
5041 5041 -----
5042 5042 nieotagowany
5043 5043 nieotagowana droga
5044 5044 nieużywane
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 do góry
5048 5048 aż do kafelka
5049 5049 użycie
5050 5050 -----
5051 5051 błędy spradzania poprawności
5052 5052 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5053 5053 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5054 5054 pojazdy
5055 5055 wersja {0}
5056 5056 poprzez węzły lub drogi
5057 5057 Wiadukt
5058 5058 +++++
5059 5059 -----
5060 5060 Wulkan
5061 5061 vouchery
5062 5062 ściana
5063 5063 -----
5064 5064 ścienny
5065 5065 -----
5066 5066 woda
5067 5067 poziom wody
5068 5068 -----
5069 5069 szlak wodny
5070 5070 typ drogi wodnej {0}
5071 5071 -----
5072 5072 droga jest połączona
5073 5073 droga jest połączona z kolejnym członkiem relacji
5074 5074 droga jest połączona z poprzednim członkiem relacji
5075 5075 droga nie jest połączona ani z poprzednim ani z następnym członkiem
5076 5076 tylko punkty
5077 5077 pogoda
5078 5078 -----
5079 5079 tablica o zwierzętach
5080 5080 wiatrowa
5081 5081 wydobywczy
5082 5082 przewodowy
5083 5083 bezprzewodowy
5084 5084 drewno
5085 5085 -----
5086 5086 Błędny znacznik highway na węźle
5087 5087 +++++
5088 5088 dworzec przetokowy
5089 5089 tak
5090 5090 +++++
5091 5091 cynk
5092 5092 cyrkon
5093 5093 przybliż by załadować kafelki
5094 5094 przybliż by załadować więcej kafelek
5095 5095 zaratusztrianizm
5096 5096 {0} (Korsyka)
5097 5097 {0} ({1} do {2} stopni)
5098 5098 -----
5099 5099 {0} [niekompletny]
5100 5100 Obiekty na warstwie {0}:
5101 5101 {0} jest przestarzały
5102 5102 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5103 5103 -----
5104 5104 {0} metrów
5105 5105 -----
5106 5106 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5107 5107 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5108 5108 {0} km kw.
5109 5109 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5110 5110 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5111 5111 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5112 5112 +++++
5113 5113 -----
5114 5114 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5115m 1 -----
5116m 2 ({0} zapytanie)
5117m 2 ({0} zapytania)
5118m 2 ({0} zapytań)
5119m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5120m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5121m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5122m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu jednej warstwy z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5123m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5124m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5125m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcie do ścieżki GPX.</html>
5126m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcia do ścieżki GPX.</html>
5127m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęć do ścieżki GPX.</html>
5128m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5129m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5130m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5131m 7 -----
5132m 8 -----
5133m 9 -----
5134m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5135m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5136m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5137m 11 Dodano {0} obiekt
5138m 11 Dodano {0} obiekty
5139m 11 Dodano {0} obiektów
5140m 12 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5141m 12 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5142m 12 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5143m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5144m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5145m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5146m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5147m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5148m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5149m 15 Czy zmienić wartość?
5150m 15 Czy zmienić wartości?
5151m 15 Czy zmienić wartości?
5152m 16 Zmień {0} obiekt
5153m 16 Zmień {0} obiekty
5154m 16 Zmień {0} obiektów
5155m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5156m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5157m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5158m 18 Konflikt podczas pobierania
5159m 18 Konflikty podczas pobierania
5160m 18 Konflikty podczas pobierania
5161m 19 Konflikt w danych
5162m 19 Konflikty w danych
5163m 19 Konflikty w danych
5164m 20 Usunięto {0} węzeł
5165m 20 Usunięto {0} węzły
5166m 20 Usunięto {0} węzłów
5167m 21 Usunięto {0} objekt
5168m 21 Usunięto {0} objekty
5169m 21 Usunięto {0} objektów
5170m 22 Usunięto {0} relację
5171m 22 Usunięto {0} relacje
5172m 22 Usunięto {0} relacji
5173m 23 Usunięto {0} drogę
5174m 23 Usunięto {0} drogi
5175m 23 Usunięto {0} dróg
5176m 24 Usuwanie {0} obiektu
5177m 24 Usuwanie {0} obiektów
5178m 24 Usuwanie {0} obiektów
5179m 25 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5180m 25 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5181m 25 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5182m 26 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5183m 26 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5184m 26 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5185m 27 -----
5186m 28 -----
5187m 29 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5188m 29 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5189m 29 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5190m 30 Wyczuję {0} obiekt z ''{1}''
5191m 30 Wyczuję {0} obiekty z ''{1}''
5192m 30 Wyczuję {0} obiektów z ''{1}''
5193m 31 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5194m 31 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5195m 31 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5196m 32 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5197m 32 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5198m 32 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5199m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5200m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5201m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5202m 34 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5203m 34 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5204m 34 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5205m 35 Połączona wersja ({0} pozycja)
5206m 35 Połączona wersja ({0} pozycje)
5207m 35 Połączona wersja ({0} pozycji)
5208m 36 Przesunięto {0} węzeł
5209m 36 Przesunięto {0} węzły
5210m 36 Przesunięto {0} węzłów
5211m 37 Moja wersja ({0} pozycja)
5212m 37 Moja wersja ({0} pozycje)
5213m 37 Moja wersja ({0} pozycji)
5214m 38 Pobranie obiektu nie powiodło się
5215m 38 Pobranie obiektów nie powiodło się
5216m 38 Pobranie obiektów nie powiodło się
5217m 39 Obiekt usunięty
5218m 39 Obiekty usunięte
5219m 39 Obiektów usuniętych
5220m 40 Pobrany obiekt został usunięty.
5221m 40 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5222m 40 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5223m 41 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5224m 41 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5225m 41 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5226m 42 Otwieranie {0} pliku...
5227m 42 Otwieranie {0} plików...
5228m 42 Otwieranie {0} plików...
5229m 43 Wklejam {0} tag
5230m 43 Wklejam {0} tagi
5231m 43 Wklejam {0} tagi
5232m 44 -----
5233m 45 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5234m 45 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5235m 45 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5236m 46 Usunięto {0} obiekt
5237m 46 Usunięto {0} obiekty
5238m 46 Usunięto {0} obiektów
5239m 47 -----
5240m 48 Obrócono {0} węzeł
5241m 48 Obrócono {0} węzły
5242m 48 Obrócono {0} węzłów
5243m 49 Skalowanie {0} węzła
5244m 49 Skalowanie {0} węzłów
5245m 49 Skalowanie {0} węzłów
5246m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5247m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5248m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5249m 51 Uproszczono {0} drogę
5250m 51 Uproszczono {0} drogi
5251m 51 Uproszczono {0} dróg
5252m 52 -----
5253m 53 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5254m 53 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5255m 53 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5256m 54 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5257m 54 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5258m 54 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5259m 55 -----
5260m 56 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5261m 56 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5262m 56 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5263m 57 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5264m 57 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5265m 57 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5266m 58 Ich wersja ({0} pozycja)
5267m 58 Ich wersja ({0} pozycje)
5268m 58 Ich wersja ({0} pozycji)
5269m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5270m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5271m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5272m 60 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5273m 60 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5274m 60 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5275m 61 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5276m 61 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5277m 61 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5278m 62 -----
5279m 63 Wykryto {0} konflikt.
5280m 63 Wykryto {0} konflikty.
5281m 63 Wykryto {0} konfliktów.
5282m 64 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
5283m 64 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
5284m 64 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
5285m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5286m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5287m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5288m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5289m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5290m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5291m 67 Transformuj {0} węzeł
5292m 67 Transformuj {0} węzeły
5293m 67 Transformuj {0} węzełów
5294m 68 Przywróć {0} obiekt
5295m 68 Przywróć {0} obiekty
5296m 68 Przywróć {0} obiektów
5297m 69 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5298m 69 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5299m 69 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5300m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5301m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5302m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5303m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5304m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5305m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5306m 72 Przesyłanie {0} obieku...
5307m 72 Przesyłanie {0} obiektów...
5308m 72 Przesyłanie {0} obiektów...
5309m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
5310m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5311m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5312m 74 znacznik
5313m 74 znaczniki
5314m 74 znaczników
5315m 75 węzeł
5316m 75 węzły
5317m 75 węzłów
5318m 76 obiekt
5319m 76 obiekty
5320m 76 obiektów
5321m 77 relacja
5322m 77 relacje
5323m 77 relacji
5324m 78 do obiektu {0}
5325m 78 do obiektów {0}
5326m 78 do obiektów {0}
5327m 79 droga
5328m 79 drogi
5329m 79 dróg
5330m 80 {0} Autor
5331m 80 {0} Autorzy
5332m 80 {0} Autorów
5333m 81 -----
5334m 82 {0} składa się z {1} markera
5335m 82 {0} składa się z {1} markerów
5336m 82 {0} składa się z {1} markerów
5337m 83 -----
5338m 84 Wczytano {0} obraz.
5339m 84 Wczytano {0} obrazy.
5340m 84 Wczytano {0} obrazów.
5341m 85 {0} element
5342m 85 {0} elementy
5343m 85 {0} elementów
5344m 86 {0} węzeł
5345m 86 {0} węzły
5346m 86 {0} węzłów
5347m 87 {0} obiekt do dodania:
5348m 87 {0} obiekty do dodania:
5349m 87 {0} obiektów do dodania:
5350m 88 {0} obiekt do usunięcia:
5351m 88 {0} obiekty do usunięcia:
5352m 88 {0} obiektów do usunięcia:
5353m 89 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5354m 89 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5355m 89 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5356m 90 -----
5357m 91 {0} relacja
5358m 91 {0} relacje
5359m 91 {0} relacji
5360m 92 {0} trasa,
5361m 92 {0} trasy,
5362m 92 {0} tras,
5363m 93 -----
5364m 94 {0} ścieżka
5365m 94 {0} ścieżki
5366m 94 {0} ścieżki
5367m 95 {0} ślad,
5368m 95 {0} ślady,
5369m 95 {0} śladów,
5370m 96 {0} posiadał tagi GPS.
5371m 96 {0} posiadały tagi GPS.
5372m 96 {0} posiadało tagi GPS.
5373m 97 {0} droga
5374m 97 {0} drogi
5375m 97 {0} dróg
5376m 98 {0} punkt
5377m 98 {0} punkty
5378m 98 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.