source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4625

Last change on this file since 4625 was 4625, checked in by stoecker, 12 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 146.7 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 +++++
4 4 +++++
5 5 -----
6 6 lub
7 7 Liczba obiektów
8 8 % na wschód:
9 9 % na północ:
10 10 (liczba zapytań nieznana)
11 11 (1 zapytanie)
12 12 (Kod={0})
13 13 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
14 14 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
15 15 -----
16 16 (Adres URL był:
17 17 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
18 18 -----
19 19 (ponad 20m)
20 20 (brak obiektu)
21 21 (brak)
22 22 (do 20m)
23 23 (do 5m)
24 24 (użyj przesunięcia podanego przez server)
25 25 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
26 26 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
27 27 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
28 28 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
29 29 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
30 30 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
31 31 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
32 32 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
33 33 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
34 34 * Jeden węzęł z tagami lub
35 35 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
36 36 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
37 37 +++++
38 38 +++++
39 39 ...możliwe inne rodzaje transportu
40 40 ... odwołuje się do relacji
41 41 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
42 42 -----
43 43 -----
44 44 +++++
45 45 Kręgle
46 46 +++++
47 47 +++++
48 48 +++++
49 49 +++++
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 +++++
53 53 +++++
54 54 -----
55 55 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
56 56 <Nie wczytano jeszcze ścieżek GPX>
57 57 <anonimowy>
58 58 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
59 59 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
60 60 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
61 61 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
62 62 -----
63 63 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
64 64 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
65 65 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
66 66 -----
67 67 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
68 68 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
69 69 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
70 70 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
71 71 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
72 72 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
73 73 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
74 74 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
75 75 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
76 76 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
77 77 -----
78 78 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
79 79 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
80 80 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
81 81 <b>timestamp:</b>... - obiekty z podanym czasem zmiany (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 lub T14:51 ...)
82 82 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
83 83 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
84 84 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
85 85 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
86 86 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
87 87 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
88 88 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
89 89 <dwukropek>
90 90 <różne>
91 91 <pusta>
92 92 <koniec pliku>
93 93 <równa się>
94 94 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
95 95 <h1>Grupy Modyfikatorów</h1>
96 96 <h2>Filtr aktywny</h2>
97 97 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
98 98 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
99 99 -----
100 100 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
101 101 <html><body>Proszę wprowadzić Klucz Dostępu OAuth, który ma prawo dostępu do serwera OSM ''{0}''.</body></html>
102 102 <html><h3>Usunąć plik {0} z dysku?<p>Zdjęcie będzie trwale utracone!</h3></html>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
106 106 -----
107 107 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
108 108 -----
109 109 -----
110 110 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
111 111 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
118 118 <html>Nie można wysłać {0} obiektów w jednym zapytaniem ponieważ<br>maksymalny rozmiar zestawu zmian {1} na serwerze ''{2}'' został przekroczony.</html>
119 119 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
120 120 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
121 121 <html>Zamknięcie zestawu zmian <strong>{0}</strong> nie udało się <br>ponieważ zestaw ten już wcześniej został zamknięty.</html>
122 122 <html>Zamknięcie zestawu zmian <strong>{0}</strong> nie udało się<br> ponieważ został już zamknięty {1}.</html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
127 127 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
128 128 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
129 129 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
130 130 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
131 131 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
132 132 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
133 133 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
134 134 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
135 135 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
136 136 <html>Wprowadź ręcznie Klucz Dostępu jeśli został wygenerowany i pobrany poza JOSM.</html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
145 145 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
146 146 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
147 147 <html>Nie udało się załadowanie listy źródeł szablonów z<br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
148 148 <html>Nie udało się wczytać listy źródeł stylu z <br>''{0}''.<br><br>Szczegóły (nieprzetłumaczone):<br>{1}</html>
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
158 158 <html>JOSM pomyślnie pobrał Klucz Dostępu. Możesz teraz go zaakceptować. JOSM będzie używał go w przyszłości w celu uwierzytelnienia i uzyskania praw do serwera OSM.<br><br>Klucz dostępu: </html>
159 159 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
160 160 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
161 161 <html>JOSM pomyślnie pobrał Żeton Żądania. JOSM teraz uruchomi stronę z logowanie użytkownika w zewnętrznej przeglądarce. Proszę zalogować się używając nazwy użytkownika i hasła OSM, a następnie postępować według instrukcji w celu nadania praw dostępu dla Żetonu Żądania. Następnie trzeba powrócić do tego okienka i kliknąć <strong>{0}</strong><br><br>Jeśli uruchomienie zewnętrznej przeglądarki nie uda się, możesz skopiować następujący URL i wkleić go do paska adresu przeglądarki.</html>
162 162 -----
163 163 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
164 164 -----
165 165 <html>Zaznacz <strong>lokalnie usunięte obiekty</strong>, które mają być skasowane też na serwerze.</html>
166 166 <html>Zaznacz zmodyfikowane obiekty <strong>z obecnie wybranych</strong> by wysłać je do serwera.</html>
167 167 <html>Ani <strong>{0}</strong> ani <strong>{1}</strong> nie są zaznaczone.<br>Proszę wybrać albo pobieranie danych OSM, albo śladów GPX, albo obie te opcje.</html>
168 168 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
169 169 <html>Proszę kliknąć na <strong>{0}</strong> aby pobrać Żeton Żądania OAuth z ''{1}''.</html>
170 170 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
171 171 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
172 172 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
173 173 -----
174 174 -----
175 175 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
176 176 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
177 177 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
178 178 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
179 179 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
180 180 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
181 181 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
182 182 <html>Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
183 183 <html>Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}'' nie udało się.</html>
184 184 <html>Uruchom w pełni automatyczną procedurę pobierania klucza dostępu z witryny OSM.<br>JOSM uzyskuje dostęp do witryny OSM w imieniu użytkownika JOSM i w pełni<br>automatycznie uwierzytelnia użytkownika i pobiera Klucz Dostępu.</html>
185 185 <html>Uruchom półautomatyczną procedurę pobierania Klucza Dostępu z witryny OSM.<br>JOSM wysyła standardowe zapytanie OAuth by dostać Żeton Żądania i <br>Klucz Dostępu. Następnie przenosi użytkownika do witryny OSM w zewnętrznej przeglądarce<br> by potwierdzić jego tożsamość i zaakceptować Żeton Żądania wcześniej wysłany przez JOSM.</html>
186 186 <html>Wybierz wszystkie ścieżki, które chcesz wyświetlić. Możesz zaznaczyć wiele ścieżek przeciągając myszkę lub użyć CTRL i kliknąć wybrane. Mapa zostanie na bieżąco uaktualniona w tle. Otwórz adresy URL poprzez podwójne kliknięcie.</html>
187 187 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
188 188 -----
189 189 -----
190 190 <html>Zaznacz by zapisać Klucz Dostępu w preferencjach JOSM.<br>Odznacz by używać Klucza Dostępu tylko w tej sesji JOSM.</html>
191 191 -----
192 192 <html>Krok 1/3: Pobranie Żetonu Żądania z OAuth</html>
193 193 <html>Krok 2/3: Uwierzytelnianie i pobieranie Klucza Dostępu</html>
194 194 <html>Krok 3/3: Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu</html>
195 195 -----
196 196 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
197 197 <html>Źródło szablonu tagowania {0} może być wczytane, ale zawiera błędy. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
198 198 <html>Zrób zdjęcie swojemu odbiornikowi GPS gdy wyświetla on czas.<br>Wyświetl to zdjęcie tutaj.<br>Następnie po prostu ustaw czas według zdjęcia i wybierz strefę czasową<hr></html>
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Serwer OSM<br>''{0}''<br>zaraportował błąd wewnętrzny.<br>Najprawdopodobniej jest to problem tymczasowy. Spróbuj ponownie później.</html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 <html>Automatyczny proces pobierania Klucza Dostępu OAuth<br>z serwera OSM nie udał się.<br><br>Proszę spróbować ponownie lub wybrać inną rodzaj procesu uwierzytelniania,<br>np. półautomatyczny lub ręczny.</html>
206 206 -----
207 207 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
208 208 -----
209 209 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
210 210 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
211 211 <html>Dane do wysłania uczestniczą w konflikcie w warstwie ''{0}''.<br>Najpierw musisz rozstrzygnąć go.</html>
212 212 -----
213 213 <html>Relacja została zmodyfikowana.<br><br>Czy chcesz zapisać zmiany?</html>
214 214 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt..</html>
215 215 <html>Serwer poinformował, że wykrył konflikt.<br>Wiadomość o błędzie (nieprzetłumaczona):<br>{0}</html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Potrzeba <strong>wielu zestawów zmian</strong> by wysłać {0} obiektów. Którą strategię chcesz użyć?</html>
219 219 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
220 220 <html>Co najmniej jeden członek tej relacji wskazuje<br>na samą relację.<br>To tworzy cykliczną zależność i jest odradzane.<br>Co chcesz zrobić z tą cykliczną zależnością?</html>
221 221 <html>Nie zaznaczono obszaru do pobrania.</html>
222 222 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
223 223 <html>Ta relacja ma już jeden lub więcej członków wskazujących na<br>obiekt ''{0}''<br><br>Czy nadal chcesz dodać kolejnego członka relacji?</html>
224 224 -----
225 225 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu parsowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=400>Szczegóły błędu: [{1}:{2}] {3}</table></html>
226 226 <html>Niemożna przetworzyć źródła szablonu tagowania: {0}. Czy naprawdę chcesz go użyć?<br><br><table width=600>Błąd: {1}</table></html>
227 227 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako mapy jest uznawane za szkodliwe.<br>Jeśli chcesz wysłać ślady, zobacz tutaj:</html>
228 228 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer miał nowszą wersję jednego <br>z twoich węzłów, dróg lub relacji.<br><br>Kliknij <strong>{0}</strong> by synchronizować cały lokalny zbiór danych z serwerem.<br>Kliknij <strong>{1}</strong> by przerwać wysyłanie i kontynuować edycję.<br></html>
229 229 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
230 230 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ użyłeś <br>zestawu zmian {0}, który już został zamknięty o {1}.<br>Proszę wyślij zmiany ponownie używając nowego lub nadal otwartego zestawu zmian.</html>
231 231 <html>Wysyłanie <strong>nie udało się</strong> ponieważ próbowałeś usunąć węzeł {0} mimo, że nadal jest używany przez drogę {1}.<br><br>Kliknij <strong>{2}</strong> by pobrać wszystkie nadrzędne drogi węzła {0}.<br>Jeśli to konieczne, JOSM zaznaczy konflikty, które można będzie rozwiązać przy pomocy dialogu Rozwiązywania Konfliktów.</html>
232 232 -----
233 233 <html>Użyj zdjęcia dokładnego zegara,<br>np. pokazywanego przez odbiornik GPS</html>
234 234 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
235 235 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
236 236 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
237 237 <html>Próbujesz dodać relację do siebie samej.<br><br>To stworzy cykliczną zależność i dlatego jest odradzane.<br>Pomijam relację ''{0}''.</html>
238 238 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
239 239 -----
240 240 <html>Pomyślnie pobrano Klucz Dostępu OAuth z witryny OSM. Kliknij <strong>{0}</strong> by go zaakceptować. JOSM użyje go w dalszej komunikacji by uzyskać dostęp do OSM API.</html>
241 241 -----
242 242 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
243 243 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
244 244 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 <nowy obiekt>
249 249 <nie>
250 250 <lub>
251 251 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
252 252 <p>Dodatkowo klawisze skrótów są aktywowane gdy akcje są przypisane po raz pierwszy do pozycji menu przycisku. Tak więc niektóre ze zmian mogą być aktywne nawet bez restartu --- ale też bez obsługi kolizji. To jeszcze jeden powód by wykonać <b>restart</b> JOSM po dokonaniu tutaj jakichkolwiek zmian.</p>
253 253 <p>Proszę zauważyć, ze klawisze skrótów są przypisywane do akcji podczas uruchamiania się JOSM. Tak więc wymagany jest <b>restart</b> programu JOSM by je zmodyfikować.</p>
254 254 <p>Ostatnia strona zawiera spis klawiszy modyfikujących, które JOSM automatycznie przypisze do skrótów. Dla każdej z czterech rodzajów skrótów są trzy alternatywy. JOSM sprawdzi te alternatywy we wskazanej kolejności przy rozwiązywaniu konfliktu. Jeśli wszystkie alternatywy dadzą w wyniku już zajęte skróty, to JOSM użyje zamiast nich jakiegoś losowo wybranego skrótu.</p>
255 255 -----
256 256 <p>Możesz zauważyć, że spis klawiszy na następnej stronie wymienia wszystkie klawisze ze wszystkich klawiatur znanych przez system Java, a nie tylko te, które istnieją na twojej klawiaturze. Proszę używaj jedynie wartości odpowiadających rzeczywistym klawiszom twojej klawiatury. Jeśli klawiatura nie ma klawisza ''Copy'' (na klawiaturach PC nie ma go, a na klawiaturach Sun są), wtedy nie używaj go. Wymienione są tez ''klawisze'' odpowiadające skrótom na twojej klawiaturze (np. '':''/dwukropek). Proszę ich także nie używać, a w zamian używać podstawowych klawiszy ('';''/średnik klawiaturze amerykańskiej, ''.''/kropka na niemieckiej itp). Nie przestrzegając tego ograniczenia można spowodować konflikty, gdyż nie ma sposobu by JOSM dowiedział się, że Ctrl+Shift+; i Ctrl+: są na amerykańskiej klawiaturze tym samym.</p>
257 257 <znak zapytania>
258 258 -----
259 259 <strong>Uwaga:</strong> JOSM zaloguje się <strong>tylko raz</strong> używając bezpiecznego połączenia.
260 260 -----
261 261 > dół
262 262 > góra
263 263 -----
264 264 -----
265 265 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
266 266 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
267 267 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
268 268 -----
269 269 Naruszenie możliwości API
270 270 Wersja API: {0}
271 271 +++++
272 272 Rozebrany tor
273 273 Przerwij
274 274 Anuluj scalanie
275 275 -----
276 276 -----
277 277 O programie
278 278 O JOSM...
279 279 Akceptuj
280 280 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
281 281 -----
282 282 Dostęp do drogi
283 283 Klucz Dostępu
284 284 Klucz dostępu:
285 285 Sekretny klucz dostępu:
286 286 URL dostępu klucza:
287 287 Zakwaterowanie
288 288 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
289 289 -----
290 290 Akcja
291 291 -----
292 292 -----
293 293 Aktywuj
294 294 Aktywuj zaznzczoną warstwę
295 295 -----
296 296 Aktywne style:
297 297 Aktywne style:
298 298 Dodaj
299 299 Dodaj URL podkładu mapy
300 300 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
301 301 Dodaj węzeł...
302 302 Dodaj właściwość
303 303 Dodaj obraz
304 304 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
305 305 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
306 306 Dodaj nową ścieżkę ikon
307 307 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
308 308 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
309 309 -----
310 310 Dodaj do listy nowe źródło.
311 311 Dodaj nowy styl poprzez podanie nazwy pliku lub URL
312 312 Dodaje nowy tag
313 313 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
314 314 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
315 315 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
316 316 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
317 317 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
318 318 Dodaj pusty tag
319 319 Dodaj informacje o autorze
320 320 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
321 321 -----
322 322 Dodaje filtr.
323 323 Dodaj warstwę zdjęć {0}
324 324 Dodaj węzeł
325 325 Dodaj węzeł do drogi
326 326 Dodaj węzeł do drogi i połącz
327 327 Dodano węzeł {0}
328 328 Dodano relację {0}
329 329 Dodaj tagi
330 330 Dodaj tagi do wybranych obiektów
331 331 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
332 332 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
333 333 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
334 334 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
335 335 Dodaj do zaznaczenia
336 336 -----
337 337 -----
338 338 Czy dodać wartość?
339 339 Dodano drogę {0}
340 340 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
341 341 Interpolacja adresów
342 342 Adresy
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 Sztolnia
348 348 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
349 349 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
350 350 Dopasuj położenie warstwy obrazu
351 351 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
352 352 -----
353 353 -----
354 354 Centrum administracyjne
355 355 Administracyjna
356 356 Poziom administracyjny
357 357 Zaawansowane
358 358 Zaawansowane parametry OAuth
359 359 Zaawansowane właściwości OAuth
360 360 Ustawienia zaawansowane
361 361 Szczegółowe informacje
362 362 Szczegółowe informacje (WWW)
363 363 Szczegółowe informacje o obiekcie
364 364 Koleje linowe
365 365 +++++
366 366 Rolnictwo
367 367 Lotnisko
368 368 Lotnisko
369 369 Sklep monopolowy
370 370 Wyrównaj węzły na kole
371 371 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
372 372 wszystkie
373 373 -----
374 374 Wszystkie formaty
375 375 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
376 376 Wszystkie punkty i segmenty ścieżki będą tego samego koloru. Można to zmodyfikować w Zarządcy Warstw.
377 377 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
378 378 -----
379 379 Wszystkie typy pojazdów
380 380 Ogródki działkowe
381 381 -----
382 382 Pozwól na pobieranie twoich prywatnych śladów GPS
383 383 Pozwól na odczyt twoich preferencji
384 384 Pozwól na wysyłaniu śladów GPS
385 385 Pozwól na wysyłanie map
386 386 Pozwól na zapis twoich preferencji
387 387 Dozwolony ruch:
388 388 Pozwala na otworzenie plików gpx/osm, które mają część wspólną z obecnie wyświetlanym obszarem.
389 389 Pozwala użytkownikom na anonimizowanie znaczników czasu i szybkie usunięcie części ogromnych śladów GPX.
390 390 -----
391 391 Pozwala na dodanie tagów do atrybutów wszystkich wybranych obiektów w danym obszarze na raz.
392 392 Pozwala na odfiltrowanie niepotrzebnych śladów GPS.
393 393 Pozwala na bezpośredni import do JOSM plików w różnych formatach.
394 394 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
395 395 -----
396 396 Kanał alfa
397 397 Chata alpejska
398 398 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
399 399 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
400 400 zmień także nazwę pliku
401 401 -----
402 402 -----
403 403 Futbol amerykański
404 404 Liczba kabli
405 405 Pojemność
406 406 Ilość stopni
407 407 Natężenie
408 408 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
409 409 Pusta wartość usunie znacznik.
410 410 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
411 411 Wystąpił błąd przy próbie dopasowania zdjęć do ścieżki GPX. Możesz ustawiając suwaki ręcznie dopasować zdjęcia.
412 412 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
413 413 -----
414 414 Adnotacja
415 415 -----
416 416 Zastosuj
417 417 Zastosuj zmiany
418 418 Zastosuj szablon
419 419 Zastosuj rozwiązanie
420 420 Zastosuj rolę
421 421 Zastosuj rolę:
422 422 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
423 423 Zastosuj rozwiązane konflikty
424 424 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
425 425 Zastosuj wybrane zmiany
426 426 -----
427 427 Przypisz tagi do zestawu zmian, do którego zmiany są wysyłane
428 428 Zastosuj zmiany
429 429 Zastosuj adres kafelka
430 430 Zastosuj zmiany i zamknij okno
431 431 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
432 432 Zastosować?
433 433 -----
434 434 +++++
435 435 Wykopalisko archeologiczne
436 436 Łucznictwo
437 437 Kontynuować?
438 438 obszar
439 439 Niezamknięty obszar
440 440 Tereny wokół miejsc
441 441 Obszary zawierają ten sam segment
442 442 Centrum kulturalne
443 443 Sztuka
444 444 Pytaj przed aktualizacją
445 445 -----
446 446 Skojarzone ulice
447 447 -----
448 448 -----
449 449 Lekkoatletyka
450 450 Uwaga: Używaj jedynie rzeczywistych klawiszy klawiatury!
451 451 Atrakcja
452 452 -----
453 453 Dźwięk
454 454 -----
455 455 Ustawienia audio
456 456 Markery audio z {0}
457 457 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
458 458 Etykietowanie punktów audio
459 459 +++++
460 460 Audioprzewodnik
461 461 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
462 462 Australijski football
463 463 Uwierzytelnij
464 464 Uwierzytelnij wprowadzoną nazwą użytkownika i hasłem.
465 465 -----
466 466 Uwierzytelnianie OSM przy pomocy API ''{0}'' nie powiodło się. Proszę wprowadź poprawną nazwę użytkownika i poprawne hasło.
467 467 Uwierzytelniam sesję użytkownika ''{0}''
468 468 Uwierzytelnianie
469 469 Uwierzytelnienie nie powiodło się
470 470 Błąd uwierzytelniania
471 471 Autor
472 472 Autor: {0}
473 473 Autoryzacja nie powiodła się
474 474 Pozwól JOSM na dostęp do API OSM.
475 475 URL autoryzacji:
476 476 Autoryzuj
477 477 Uwierzytelniam Żeton Żądania OAuth ''{0}'' na witrynie OSM...
478 478 Uwierzytelniam żeton żądania ''{0}''...
479 479 Autorzy
480 480 Automatycznie
481 481 -----
482 482 Automatyczne ładowanie kafelek
483 483 Aktywne automatyczne zapisywanie
484 484 Częstość zapisywania (sekundy)
485 485 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
486 486 Domyślny zoom automatyczny:
487 487 -----
488 488 Domyślne ładowanie kafelek:
489 489 Bankomat
490 490 Automatyczne pobieranie
491 491 Automatyczna korekcja tagów
492 492 -----
493 493 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
494 494 Dostępne
495 495 Wpisy dostępne domyślnie:
496 496 Dostępne szablony
497 497 Dostępne role
498 498 Dostępne style:
499 499 +++++
500 500 -----
501 501 +++++
502 502 Okno życia
503 503 Wstecz
504 504 Warunki korzystania z tła
505 505 Tło:
506 506 Oparcie
507 507 -----
508 508 Błędne żądanie
509 509 -----
510 510 Piekarnia
511 511 -----
512 512 +++++
513 513 +++++
514 514 -----
515 515 Przeszkody
516 516 +++++
517 517 Podstawowe
518 518 Zbiornik wodny
519 519 Koszykówka
520 520 baterie
521 521 Pole bitwy
522 522 -----
523 523 Zatoka
524 524 Plaża
525 525 Siatkówka plażowa
526 526 Radiolatarnia
527 527 Ławka
528 528 Sklep z napojami
529 529 Rowery
530 530 wynajem rowerów
531 531 naprawa rowerów
532 532 sprzedaż rowerów
533 533 mycie rowerów (za opłatą)
534 534 Ogródek piwny
535 535 Sklep rowerowy
536 536 +++++
537 537 Biodiesel
538 538 Pusta warstwa
539 539 Betonowy blok
540 540 Niebieski:
541 541 Zawartość
542 542 Stocznia
543 543 Słupek drogowy
544 544 Księgarnia
545 545 Nazwa zakładki
546 546 Zakładki
547 547 Przejście graniczne
548 548 Nazwa systematyczna
549 549 Bule
550 550 Granice
551 551 Granica
552 552 Kamień graniczny
553 553 Powielone węzły granic
554 554 Rodzaj granicy
555 555 Wybrany obszar
556 556 -----
557 557 Granice
558 558 Butik
559 559 Gra w kule
560 560 Marka
561 561 Most
562 562 -----
563 563 -----
564 564 Teren poprzemysłowy
565 565 Kozioł oporowy
566 566 Raporty o błędach
567 567 Budynek
568 568 Powielone węzły budynków
569 569 Budynek wewnątrz budynku.
570 570 -----
571 571 -----
572 572 Autobus torowy
573 573 Peron autobusowy
574 574 Dworzec autobusowy
575 575 Przystanek autobusowy
576 576 -----
577 577 Rzeźnik
578 578 +++++
579 579 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 -----
586 586 Kolej linowa
587 587 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
588 588 Kawiarnia
589 589 Przeliczam pobierany obszar
590 590 Przejdź do edytora relacji
591 591 Edytuj wybraną relację
592 592 -----
593 593 Kemping
594 594 Pole namiotowe
595 595 Wtyczka może być użyteczna przy poprawianiu dokładności istniejących dróg. Opiera się na pomyśle przyspieszenie edycji poprzez zastąpienie klikaniem zwykłego przeciągania i upuszczania węzłów.
596 596 -----
597 597 -----
598 598 -----
599 599 Futbol kanadyjski
600 600 Kanał
601 601 Anuluj
602 602 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
603 603 Anuluj autentykację
604 604 Anuluj zamykanie zestawów zmian
605 605 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
606 606 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
607 607 Anuluj operację
608 608 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
609 609 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
610 610 Anuluj przesyłanie
611 611 Anuluj, kontynuuj edycję
612 612 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
613 613 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
614 614 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
615 615 -----
616 616 -----
617 617 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
618 618 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
619 619 -----
620 620 Nie można użyć odwzorowania "{0}"
621 621 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
622 622 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
623 623 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
624 624 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
625 625 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
626 626 -----
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
631 631 Kajakarstwo
632 632 puszki
633 633 Pojemność
634 634 Pojemność całkowita
635 635 Samochód
636 636 Dealer samochodowy
637 637 Kemping
638 638 Ładunek
639 639 Gotówka
640 640 Zamek
641 641 Przeszkoda dla bydła
642 642 Wejście do jaskini
643 643 Cmentarz
644 644 Wyśrodkuj widok
645 645 Wyciąg krzesełkowy
646 646 Chata górska
647 647 Zmień właściwości
648 648 -----
649 649 Zmienić kierunek?
650 650 Zmień węzeł {0}
651 651 Zmień relację
652 652 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
653 653 Zmień relację {0}
654 654 Zmień rozdzielczość
655 655 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
656 656 Zmień zaznaczenie
657 657 Zmień widziany obszar
658 658 Zmień drogę {0}
659 659 Zmieniono węzły {0}
660 660 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
661 661 ID zestawu zmian:
662 662 Menedżer zestawów zmian
663 663 Menedżer zestawów zmian
664 664 Zamknięto changeset
665 665 Komentarz zmian:
666 666 Spodziewane: ID grupy zmian
667 667 Numer zestawu zmian:
668 668 Informacje o zestawie zmian
669 669 Zestaw zmian jest pełny
670 670 Zestaw zmian {0}
671 671 Zestaw zmian:
672 672 Zestawy zmian
673 673 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
674 674 Stacja ładowania
675 675 Wyszukaj FIXME
676 676 Sprawdź na serwerze
677 677 Sprawdź klucze właściwości.
678 678 Sprawdź wartości właściwości.
679 679 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
680 680 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
681 681 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
682 682 Sprawdź i popraw przestarzałe tagi.
683 683 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
684 684 Sprawdza, że wszyscy użytkownicy tworzący lub modyfikujący dany obiekt zgodzili się na zmianę licencji.
685 685 Błędy sumy kontrolnej: {0}
686 686 Drogeria
687 687 +++++
688 688 Relacje podrzędne
689 689 Komin
690 690 chiński
691 691 Wybierz
692 692 Wybierz kolor
693 693 Wybierz kolor dla {0}
694 694 Wybierz jedną z gotowych licencji
695 695 Wybierz wartość
696 696 Wynierz typ obiektu OSM
697 697 Wybierz serwer do wyszukiwania:
698 698 Wybierz widoczne ścieżki
699 699 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
700 700 Kościół
701 701 Kino
702 702 +++++
703 703 Miasto
704 704 Granica miasta
705 705 Mury miejskie
706 706 Nazwa miejscowości
707 707 Cywilna
708 708 Typ Klasy
709 709 Wyczyść
710 710 Czyści bufor operacji do wycofania.
711 711 Wyszyść pole tekstowe
712 712 Czyści listę ostatnio otwartych plików
713 713 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
714 714 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
715 715 -----
716 716 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
717 717 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
718 718 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
719 719 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
720 720 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
721 721 Kliknij aby przerwać wysyłanie
722 722 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
723 723 Kliknij aby przerwać trwającą operację
724 724 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
725 725 Kliknij aby zamknąć
726 726 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
727 727 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
728 728 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
729 729 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
730 730 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
731 731 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
732 732 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
733 733 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
734 734 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
735 735 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
736 736 Kliknij by odrzuć zmiany i zamknąć edytor relacji
737 737 Kliknij by pobrać wszystkie nadrzędne drogi węzła {0}
738 738 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
739 739 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
740 740 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
741 741 Kliknij by przenieść się do formularza edycji praw dostępu na witrynie JOSM.
742 742 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
743 743 Kliknij by pobrać Żeton Żądania
744 744 -----
745 745 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
746 746 Kliknij by powrócić do edytora relacji i kontynuować edycję
747 747 Kliknij by zapisać zmiany i zamknąć edytor
748 748 -----
749 749 Kliknij aby rozpocząć szukanie
750 750 -----
751 751 -----
752 752 Kliknij by przetestować Klucz Dostępu
753 753 -----
754 754 -----
755 755 Klif
756 756 Wspinaczka
757 757 Zegar
758 758 Zamknij
759 759 Zamknij mimo to
760 760 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
761 761 Zamknij zestawy zmian
762 762 Zamknij okno i porzuć pobieranie
763 763 Zamknij otwarte zestawy zmian
764 764 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
765 765 Zamknij okno
766 766 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
767 767 Zamknij okno i zaakceptuj Klucz Dostępu
768 768 Zamknij okno i anuluj uwierzytelnianie
769 769 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
770 770 Zamyka wybrane zestawy zmian
771 771 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
772 772 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
773 773 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
774 774 Zamknięte po -
775 775 Zamknięty
776 776 Zamknięty:
777 777 Opis
778 778 Opis
779 779 Zamyka otwarte zestawy zmian
780 780 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
781 781 Zamykanie zestawu zmian
782 782 Zamykam zestaw zmian {0}
783 783 Zamykanie zestawu zmian...
784 784 Odzież
785 785 Wybrzeże
786 786 Linie brzegowe
787 787 na monety
788 788 +++++
789 789 Kolor
790 790 Kolor (hex)
791 791 Nazwa Koloru:
792 792 Kolory
793 793 -----
794 794 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według dokładności pozycji (HDOP). Twoje urządzenie GPS musi zapisywać tą informację.
795 795 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według kierunku
796 796 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według ich znaczników czasu.
797 797 Koloruj punkty i segmenty ścieżek według prędkości
798 798 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
799 799 Kolor
800 800 Połącz drogi
801 801 Łączy kilka dróg w jedną.
802 802 Połącz {0} dróg
803 803 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
804 804 Historia poleceń
805 805 Komentarz
806 806 Komentarz:
807 807 Obszar biur i usług
808 808 Miejsce publiczne
809 809 Ustawienia
810 810 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
811 811 -----
812 812 Centrum społeczne
813 813 Porównaj
814 814 Sklep komputerowy
815 815 Cukiernia
816 816 Konfiguracja stron wtyczek
817 817 Ustawienia zaawansowane
818 818 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
819 819 Konfiguruj strony...
820 820 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
821 821 Konfiguruj pasek narzędzi
822 822 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
823 823 Konfiguruj czy używać serwera proxy
824 824 Konfiguruj tożsamość użytkownika i sposób jej potwierdzania w serwerze OSM
825 825 Potwierdź czyszczenie
826 826 -----
827 827 Potwierdzaj ręcznie wszystkie akcje zdalnego sterowania
828 828 Potwierdź pustą rolę
829 829 Konflikt
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
851 851 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
852 852 Konflikty
853 853 Wykryto konflikty
854 854 -----
855 855 Konflikty podczas łączenia elementów
856 856 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
857 857 -----
858 858 Konflikty: {0} nierozwiązanych
859 859 Połącz istniejący drogę z węzłem
860 860 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
861 861 Ustawienia połączenia
862 862 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
863 863 -----
864 864 W budowie
865 865 Budowa
866 866 Klucz odbiorcy:
867 867 Sekretny klucz odbiorcy:
868 868 Kontakt
869 869 Kontakt (nowy schemat)
870 870 Kontakt:
871 871 Łączenie z serwerem OSM...
872 872 Łączenie z serwerem...
873 873 Zawartość
874 874 Kontynent
875 875 Kontynuuj
876 876 Kontynuuj jak jest
877 877 Kontynuuj rozwiązywanie
878 878 Kontynuuj
879 879 Kontynuowanie przesyłania
880 880 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
881 881 Kontynuuj mimo to
882 882 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
883 883 Autorzy
884 884 Sklep osiedlowy
885 885 Konwertuj na warstwę GPX
886 886 Przekształć w warstwę danych
887 887 Przekonwertowany z: {0}
888 888 Współrzędne
889 889 -----
890 890 -----
891 891 Współrzędne:
892 892 -----
893 893 Kopiuj
894 894 Kopiuj współrzędne
895 895 Kopiuj Klucz/Wartość
896 896 Kopiuj Wartość
897 897 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
898 898 -----
899 899 -----
900 900 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 -----
905 905 Kopia warstwy {0}
906 906 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
907 907 Kopiuj klucze i wartości wszystkich tagów do schowka
908 908 Kopiuj klucz i wartość wybranego tagu do schowka
909 909 Kopiuj wartość wybranego tagu do schowka
910 910 -----
911 911 -----
912 912 -----
913 913 -----
914 914 Skopiuj do schowka i zamknij
915 915 Kopia nr {1} warstwy {0}
916 916 Prawa autorskie (URL)
917 917 Prawa autorskie - rok
918 918 Punkt ksero
919 919 -----
920 920 -----
921 921 -----
922 922 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
923 923 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
924 924 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
925 925 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
926 926 -----
927 927 Nie znaleziono typu elementu
928 928 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
929 929 Nie można zaimportować "{0}".
930 930 Nie można zaimportować plików.
931 931 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
932 932 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
933 933 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
934 934 -----
935 935 Nie można odczytać "{0}"
936 936 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania {0}
937 937 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
938 938 Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}\nCzy chcesz go zatrzymać?
939 939 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
940 940 -----
941 941 Brak możliwości ściągnięcia listy otwartych zestawów zmian ponieważ<br>JOSM nie zna twojej tożsamości.<br>\r\nAlbo pracujesz anonimowo albo nie masz prawa poznać tożsamości<br> użytkownika, w imieniu którego pracujesz.
942 942 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
943 943 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
944 944 -----
945 945 Kraj
946 946 Kod kraju
947 947 Okręg
948 948 Sąd
949 949 -----
950 950 Zakryte sztuczne jezioro
951 951 Dźwig
952 952 Utwórz okrąg
953 953 -----
954 954 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
955 955 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
956 956 -----
957 957 Tworzy nową warstwę mapy.
958 958 Tworzy nową relację
959 959 -----
960 960 -----
961 961 Tworzenie obszarów.
962 962 -----
963 963 Utwórz zakładkę
964 964 Twórz znaczniki przy czytaniu GPX
965 965 Utwórz wielokąt złożony
966 966 Tworzy wielokąt złożony
967 967 Utwórz nowy węzeł.
968 968 Utwórz nowe obiekty
969 969 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
970 970 Utworzono
971 971 Utworzony
972 972 Data utworzenia:
973 973 Stworzone przed -
974 974 Stworzony przez:
975 975 Utworzony:
976 976 -----
977 977 Tworzenie zestawu zmian...
978 978 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
979 979 na karty kredytowe
980 980 Krykiet
981 981 Krykiet - siatki
982 982 Krokiet
983 983 Przejazd na rowerze
984 984 Przejazd na koniu
985 985 Przejście przez tory
986 986 opiekun na przejściu dla pieszych
987 987 Przecinające się budynki
988 988 Rodzaj przejazdu
989 989 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
990 990 Przecinające się drogi
991 991 Przecinające się drogi
992 992 Kuchnia
993 993 Kultura
994 994 Bieżące zaznaczenie
995 995 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
996 996 -----
997 997 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
998 998 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
999 999 Obecnie nie jest zaznaczony obszar do pobrania. Proszę najpierw zaznaczyć obszar
1000 1000 Sklep z zasłonami
1001 1001 -----
1002 1002 Link WMS
1003 1003 Dostosuj kolor
1004 1004 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1005 1005 Dostosuj rysowanie ścieżki
1006 1006 wykop
1007 1007 Przegroda dla rowerzystów
1008 1008 Pas dla rowerzystów
1009 1009 Ścieżka rowerowa
1010 1010 Ścieżka rowerowa (po lewej)
1011 1011 Ścieżka rowerowa (po prawej)
1012 1012 Zapętlone zależności między relacjami
1013 1013 kolarstwo
1014 1014 Zapętlone zależności.
1015 1015 Czechy CUZK:KM
1016 1016 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1017 1017 +++++
1018 1018 +++++
1019 1019 Tama
1020 1020 Warstwa danych {0}
1021 1021 -----
1022 1022 Źródło i typ danych:
1023 1023 Źródła danych
1024 1024 Weryfikacja danych
1025 1025 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1026 1026 Test zgodności zestawu danych
1027 1027 Data
1028 1028 Data:
1029 1029 Data:
1030 1030 na karty debetowe
1031 1031 Zdecyduj jak wysłać dane i który zestaw zmian użyć
1032 1032 Stopnie dziesiętne
1033 1033 Decyzja
1034 1034 Zmniejsz
1035 1035 Ścieżka do jazdy konnej
1036 1036 Dedykowana ścieżka rowerowa
1037 1037 Ścieżka dla pieszych
1038 1038 Domyślny
1039 1039 Domyślny (ustalony automatycznie)
1040 1040 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1041 1041 Domyślną wartością jest "{0}".
1042 1042 Wartość domyślna: {0}
1043 1043 Usuń
1044 1044 -----
1045 1045 Usuń plik z dysku
1046 1046 Tryb kasowania
1047 1047 Usuń właściwość
1048 1048 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1049 1049 Potwierdź usunięcie.
1050 1050 Usuń powielone relacje
1051 1051 Usuń powielone drogi
1052 1052 Usuwa filtr.
1053 1053 Usuń z relacji
1054 1054 Usuń plik ze zdjęciem z dysku
1055 1055 Usunąć niekompletnych członków?
1056 1056 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1057 1057 Usunięto węzeł {0}
1058 1058 Usuwanie węzłów lub dróg.
1059 1059 Usuwa obiekty
1060 1060 Usunięto relację {0}
1061 1061 Kasuje relacje
1062 1062 Usuwa wybrane obiekty
1063 1063 Usuwa obecnie edytowaną relację
1064 1064 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1065 1065 Usuń zaznaczoną warstwę.
1066 1066 Usuwa zaznaczoną relację.
1067 1067 Usuń z listy wybrane źródło.
1068 1068 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1069 1069 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1070 1070 Usunięto drogę {0}
1071 1071 Usunięto
1072 1072 Usunięto "{0}"
1073 1073 Usunięte:
1074 1074 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1075 1075 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1076 1076 Usunięte lub przeniesione obiekty
1077 1077 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1078 1078 -----
1079 1079 Delikatesy
1080 1080 Wyznanie
1081 1081 Dentysta
1082 1082 Dom towarowy
1083 1083 Przestarzałe (aktualnie nie używane) tagi.
1084 1084 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1085 1085 Głębokość w metrach
1086 1086 Opis
1087 1087 Opis: {0}
1088 1088 Szczegółowość
1089 1089 Szczegóły
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 Średnica (w mm)
1093 1093 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1094 1094 Diesel (olej napędowy)
1095 1095 Ultimate Diesel (GTL)
1096 1096 Diesel dla ciężarówek
1097 1097 Poziom trudności
1098 1098 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1099 1099 Kierunek
1100 1100 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1101 1101 -----
1102 1102 Zablokuj
1103 1103 Zablokuj wtyczkę
1104 1104 Porzuć
1105 1105 Porzuć i wyjdź
1106 1106 Porzuć i wyjdź
1107 1107 realizacja recept
1108 1108 Wyświetlacz
1109 1109 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1110 1110 Ustawienia wyświetlania
1111 1111 -----
1112 1112 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1113 1113 Wyświetlaj przyciski w narzędziach z prawej strony okna tylko gdy myszka jest wewnątrz danego narzędzia
1114 1114 Wyświetlaj współrzędne jako
1115 1115 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1116 1116 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1117 1117 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1118 1118 -----
1119 1119 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1120 1120 Wyświetlaj menu "Audio"
1121 1121 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1122 1122 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1123 1123 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1124 1124 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1125 1125 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1126 1126 Wyświetla tagi zestawu zmian
1127 1127 Rozmieść węzły
1128 1128 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1129 1129 nieczynna
1130 1130 Nieużywany tor
1131 1131 Rów
1132 1132 Porzuć zmiany
1133 1133 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1134 1134 Nie rysuj strzałek jeśli nie są one oddalone co najmniej tyle od siebie.
1135 1135 -----
1136 1136 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1137 1137 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1138 1138 Nic nie rób
1139 1139 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1140 1140 -----
1141 1141 Sklep dla majsterkowiczów
1142 1142 Dok
1143 1143 Lekarz
1144 1144 Wybieg dla psów
1145 1145 Wyścigi psów
1146 1146 Podwójny konflikt
1147 1147 W dół
1148 1148 Pobierz
1149 1149 Pobierz relacje podrzędne
1150 1150 Pobierz dane
1151 1151 -----
1152 1152 Pobierz dane.
1153 1153 Pobierz członków
1154 1154 Pobiera obiekt wg ID
1155 1155 Pobierz wtyczkę
1156 1156 Pobierz geopozycjonowany obraz
1157 1157 Pobierz wybrane relacje
1158 1158 Adres URL
1159 1159 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1160 1160 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1161 1161 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1162 1162 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1163 1163 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1164 1164 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1165 1165 Pobierz jako nową warstwę
1166 1166 Pobierz zawartość zestawu zmian
1167 1167 Pobierz zestawy zmian
1168 1168 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1169 1169 Pobierz zawartość
1170 1170 Pobiera dane
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 Pobierz wszystko pomiędzy:
1174 1174 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1175 1175 Pobierz z OSM...
1176 1176 Pobierz niekompletnych członków
1177 1177 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1178 1178 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1179 1179 Pobierz listę
1180 1180 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1181 1181 Pobierz członków
1182 1182 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1183 1183 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1184 1184 Pobierz w pobliżu:
1185 1185 Pobierz teraz
1186 1186 Pobierz obiekt
1187 1187 Pobierz obiekt…
1188 1188 Pobrane obiekty
1189 1189 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1190 1190 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1191 1191 Pobieranie listy wtyczek...
1192 1192 Pobierz wtyczki
1193 1193 Pobieranie przekierowanie do ''{0}''
1194 1194 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1195 1195 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1196 1196 -----
1197 1197 Pobierz obiekty należące do relacji
1198 1198 Pobieranie relacji
1199 1199 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1200 1200 Pobierz zaznaczone relacje
1201 1201 -----
1202 1202 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1203 1203 Pobierz ramkę granicy jako dane w formacie gps
1204 1204 Pobiera zawartość zestawu zmian
1205 1205 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1206 1206 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1207 1207 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1208 1208 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1209 1209 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z)
1210 1210 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z) jako dane w formacie gps
1211 1211 Pobierz widoczne kafle
1212 1212 Ściąga z openstreetmap.org twoje ślady GPX.
1213 1213 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1214 1214 Pobrane dane GPX
1215 1215 Pobieracz:
1216 1216 Pobieranie danych GPS
1217 1217 Pobieranie danych OSM...
1218 1218 Pobieranie wtyczki {0}...
1219 1219 Pobieranie wiadomości dnia
1220 1220 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1221 1221 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1222 1222 Pobieranie zestawów zmian...
1223 1223 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1224 1224 Pobieranie danych
1225 1225 Pobieranie z serwera OSM...
1226 1226 Pobieranie historii...
1227 1227 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1228 1228 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1229 1229 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1230 1230 Pobieranie powiązanych relacji...
1231 1231 Pobieranie powiązanych dróg...
1232 1232 Pobieranie relacji {0}
1233 1233 Pobiera dane z OSM znajdujące się wzdłuż drogi.
1234 1234 Wyciąg orczykowy
1235 1235 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1236 1236 -----
1237 1237 -----
1238 1238 Odpływ
1239 1239 Rysowanie
1240 1240 Rysuj strzałki kierunkowe
1241 1241 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP
1242 1242 Rysuj okręgi na postawie wartości HDOP.
1243 1243 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1244 1244 -----
1245 1245 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1246 1246 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1247 1247 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1248 1248 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1249 1249 Rysuj duże punkty GPS
1250 1250 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1251 1251 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1252 1252 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1253 1253 Tworzenie węzłów i dróg.
1254 1254 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1255 1255 Rysuj tylko kontury obszarów
1256 1256 Pokazuj linię pomocniczą za kursorem
1257 1257 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1258 1258 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1259 1259 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1260 1260 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1261 1261 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1262 1262 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1263 1263 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1264 1264 Szerokość rysowania linii GPX
1265 1265 Woda do picia
1266 1266 -----
1267 1267 Szkoła jazdy
1268 1268 Pralnia chemiczna
1269 1269 Rozmnóż w {0} węzłów
1270 1270 Powiel
1271 1271 Duplikuj warstwę
1272 1272 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1273 1273 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1274 1274 Powiela zaznaczone obiekty.
1275 1275 Skopiuj warstwę
1276 1276 Powielone węzły
1277 1277 Powielone węzły
1278 1278 Powielone relacje
1279 1279 Powielone relacje
1280 1280 Powielone węzły drogi
1281 1281 Powielone węzły drogi.
1282 1282 Powielone drogi
1283 1283 Powielone drogi
1284 1284 Ukrywaj przyciski w bocznym panelu
1285 1285 -----
1286 1286 +++++
1287 1287 E10 (bioetanol 10%)
1288 1288 E85 (bioetanol 85%)
1289 1289 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1290 1290 BŁĄD
1291 1291 -----
1292 1292 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1293 1293 -----
1294 1294 Wschód
1295 1295 -----
1296 1296 Edycja
1297 1297 Edycja kręgli
1298 1298 -----
1299 1299 Edycja informacji o adresach
1300 1300 Edycja interpolacji adresów
1301 1301 Edycja sztolni
1302 1302 Edycja granicy administracyjnej
1303 1303 Edycja lotniska
1304 1304 Edycja sklepu monopolowego
1305 1305 Edycja ogródków działkowych
1306 1306 Edycja chaty alpejskiej
1307 1307 Edycja futbolu amertkańskiego
1308 1308 Edycja wykopaliska archeologicznego
1309 1309 Edycja łucznictwa
1310 1310 Edycja centrum kulturalnego
1311 1311 Edycja obiektu sztuki
1312 1312 Edycja lekkoatletyki
1313 1313 Edycja atrakcji turystycznej
1314 1314 Edycja futbolu australijskiego
1315 1315 Edycja bankomatu
1316 1316 Edycja okna życia
1317 1317 Edycja piekarni
1318 1318 Edycja banku
1319 1319 Edycja baru
1320 1320 Edycja baseballu
1321 1321 Edycja zbiornika wodnego
1322 1322 Edycja koszykówki
1323 1323 Edycja pola bitwy
1324 1324 Edycja zatoki
1325 1325 Edycja plaży
1326 1326 Edycja siatkówki plażowej
1327 1327 Edycja radiolatarni
1328 1328 Edycja sklepu z napojami
1329 1329 Edycja parkingu dla rowerów
1330 1330 Edycja wypożyczalni rowerów
1331 1331 Edycja warsztatu rowerowego
1332 1332 Edycja ogródka piwnego
1333 1333 Edycja stoczni
1334 1334 Edycja słupka drogowego
1335 1335 Edycja księgarni
1336 1336 Edycja przejścia granicznego
1337 1337 Edycja boiska do gry w boule
1338 1338 Edycja granicy
1339 1339 Edycja kamienia granicznego
1340 1340 Edycja butiku
1341 1341 Edycja gry w kule
1342 1342 Edycja mostu
1343 1343 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1344 1344 Edycja terenu poprzemysłowego
1345 1345 -----
1346 1346 Edycja autobusu torowego
1347 1347 Edycja peronu autobusowego
1348 1348 Edycja dworca autobusowego
1349 1349 Edycja przystanku autobusowego
1350 1350 Edycja sklepu mięsnego
1351 1351 Edycja kolei linowej
1352 1352 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1353 1353 Edycja kawiarni
1354 1354 Edycja pola namiotowego
1355 1355 Edycja futbolu kanadyjskiego
1356 1356 Edycja kanału
1357 1357 Edycja kajakarstwa
1358 1358 Edycja wypożyczalni samochodów
1359 1359 Edycja warsztatu samochodowego
1360 1360 Edycja punktu carsharingu
1361 1361 Edycja warsztatu samochodowego
1362 1362 Edycja myjni samochodowej
1363 1363 Edycja kempingu
1364 1364 Edycja zamku
1365 1365 Edycja przeszkody dla bydła
1366 1366 Edycja wejścia do jaskini
1367 1367 Edycja cmentarza
1368 1368 Edycja wyciągu krzesełkowego
1369 1369 Edycja chaty górskiej
1370 1370 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1371 1371 Edycja drogerii
1372 1372 Edycja komina
1373 1373 Edycja kina
1374 1374 Edycja miasta
1375 1375 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1376 1376 Edycja granicy cywilnej
1377 1377 Edycja klifu
1378 1378 Edycja wspinaczki
1379 1379 Edycja zegaru
1380 1380 Edycja sklepu odzieżowego
1381 1381 Edycja zbiornika gazu
1382 1382 Edycja college’u
1383 1383 Edycja obszaru biur i usług
1384 1384 Edycja miejsca publicznego
1385 1385 Edycja sklepu komputerowego
1386 1386 Edycja cukierni
1387 1387 Edycja terenu budowy
1388 1388 Edycja kontaktu
1389 1389 -----
1390 1390 Edycja kontynentu
1391 1391 Edycja sklepu osiedlowego
1392 1392 Edycja punktu ksero
1393 1393 Edycja kraju
1394 1394 Edycja okręgu / hrabstwa
1395 1395 Edycja siedziby sądu
1396 1396 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1397 1397 Edycja dźwigu
1398 1398 Edycja krykietu
1399 1399 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1400 1400 Edycja miejsca do gry w krokieta
1401 1401 Edycja przejścia dla pieszych
1402 1402 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1403 1403 Edycja pasa dla rowerzystów
1404 1404 Edycja ścieżki rowerowej
1405 1405 Edycja jazdy na rowerze
1406 1406 Edycja tamy
1407 1407 Edycja sklepu z delikatesami
1408 1408 Edycja dentysty
1409 1409 Edycja domu towarowego
1410 1410 -----
1411 1411 Edycja opuszczonych torów
1412 1412 Edytuj rów
1413 1413 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1414 1414 Edycja doku
1415 1415 Edycja lekarza
1416 1416 Edycja wybiegu dla psów
1417 1417 Edycja wyścigów psów
1418 1418 Edycja wyciągu orczykowego
1419 1419 Edycja odpływu
1420 1420 Edycja punktu z wodą pitną
1421 1421 Edycja szkoły jazdy
1422 1422 Edycja palni chemicznej
1423 1423 Edycja sklepu elektronicznego
1424 1424 Edycja ambasady
1425 1425 -----
1426 1426 Edycja wejścia
1427 1427 Edycja jeździectwa
1428 1428 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1429 1429 Edycja fabryki
1430 1430 Edycja gruntów rolnych
1431 1431 Edycja zagrody
1432 1432 Edycja restauracji fast-food
1433 1433 Edycji hali górskiej
1434 1434 Edycja trasy promu
1435 1435 Edycja terminalu promowego
1436 1436 Edycja hydrantu
1437 1437 Edycja straży pożarnej
1438 1438 Edycja miejsca do wędkowania
1439 1439 Edycja schodów
1440 1440 Edycja kwiaciarni
1441 1441 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1442 1442 Edycja ścieżki dla pieszych
1443 1443 Edycja brodu
1444 1444 Edycja lasu
1445 1445 Edycja fontanny
1446 1446 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1447 1447 Edycja stacji benzynowej
1448 1448 Edycja sklepu meblowego
1449 1449 Edycja futbolu gaelickiego
1450 1450 Edycja obszaru garaży
1451 1451 Edycja ogrodu
1452 1452 Edycja centrum ogrodniczego
1453 1453 Edycja zbiornika gazu
1454 1454 Edycja bramy
1455 1455 Edycja lodowca
1456 1456 Edycja golfu
1457 1457 Edycja pola golfowego
1458 1458 -----
1459 1459 Edycja trawnika
1460 1460 Edycja cmentarza przykościelnego
1461 1461 Edycja terenu pod zabudowę
1462 1462 Edycja sklepu warzywnego
1463 1463 Edycja szklarni ogrodniczej
1464 1464 Edycja ostrogi regulacyjnej
1465 1465 Edycja kwatery turystycznej
1466 1466 Edycja gimnastyki
1467 1467 Edycja salonu fryzjerskiego
1468 1468 Edycja przystanku kolejowego
1469 1469 Edycja przysiółka
1470 1470 -----
1471 1471 Edycja sklepu z narzędziami
1472 1472 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1473 1473 Edycja wrzosowiska
1474 1474 Edycja lądowiska dla helikopterów
1475 1475 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1476 1476 Edytuj drogę
1477 1477 Edycja drogi w budowie
1478 1478 Edycja miejsca do gry w hokeja
1479 1479 Edycja wyścigów konnych
1480 1480 Edycja szpitala
1481 1481 Edycja hostelu
1482 1482 Edycja hotelu
1483 1483 Edycja ambony strzelniczej
1484 1484 Edycja obszar przemysłowego
1485 1485 Edycja wyspy
1486 1486 Edycja wysepki
1487 1487 -----
1488 1488 -----
1489 1489 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1490 1490 Edycja jubilera
1491 1491 Edycja skrzyżowania
1492 1492 Edycja kartingu
1493 1493 Edycja przedszkola
1494 1494 Edycja kiosku
1495 1495 -----
1496 1496 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1497 1497 Edycja lądu
1498 1498 Edycja wysypiska śmieci
1499 1499 Edycja pralni samoobsługowej
1500 1500 Edycja biblioteki
1501 1501 Edycja szlabanu
1502 1502 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1503 1503 Edycja latarni morskiej
1504 1504 Edycja strefy zamieszkania
1505 1505 Edycja okolicy
1506 1506 -----
1507 1507 Edycja centrum handlowego
1508 1508 Edycja mariny
1509 1509 Edycja placu targowego
1510 1510 Edycja łąki
1511 1511 Edycja stacji pomiaru
1512 1512 Edycja miejsca pamięci
1513 1513 Edycja obszaru wojskowego
1514 1514 Edycja szybu
1515 1515 Edycja minigolfa
1516 1516 -----
1517 1517 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1518 1518 Edycja lotniska dla modeli
1519 1519 Edycja kantoru
1520 1520 Edycja toru jednoszynowego
1521 1521 Edycja pomnika
1522 1522 Edycja motelu
1523 1523 Edycja motocrossu
1524 1524 Edycja parkingu dla motocykli
1525 1525 Edycja sportów motorowych
1526 1526 Edycja autostrady
1527 1527 Edycja skrzyżowania autostrad
1528 1528 Edycja dojazdu do autostrady
1529 1529 Edycja przełęczy
1530 1530 Edycja błot
1531 1531 Edycja różnych sportów
1532 1532 Edycja multipolygonu
1533 1533 Edycja muzeum
1534 1534 Edycja sklepu z instrumentami
1535 1535 Edycja toru kolei wąskotorowej
1536 1536 Edycja granicy narodowej
1537 1537 Edycja granicy parku narodowego
1538 1538 Edycja rezerwatu przyrody
1539 1539 Edycja klubu nocnego
1540 1540 Edycja domu opieki
1541 1541 Edycja optyka
1542 1542 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1543 1543 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1544 1544 Edycja sklepu z farbami
1545 1545 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1546 1546 Edycja parku
1547 1547 Edycja parkingu
1548 1548 Edycja uliczki parkingowej
1549 1549 Edycja zatoki
1550 1550 Edycja ścieżki
1551 1551 Edycja wzgórza
1552 1552 Edycja ciągu pieszego
1553 1553 Edycja miejsca do gry w pelotę
1554 1554 Edycja apteki
1555 1555 Edycja miejsca na piknik
1556 1556 Edycja molo
1557 1557 Edycja rurociągu
1558 1558 Edycja boiska
1559 1559 Edycja miejsca kultu religijnego
1560 1560 -----
1561 1561 Edycja placu zabaw
1562 1562 Edycja posterunku policji
1563 1563 Edycja granicy politycznej
1564 1564 Edycja urzędu pocztowego
1565 1565 Edycja elektowni
1566 1566 Edycja linii elektrycznej
1567 1567 Edycja słupa
1568 1568 Edycja rozdzielni elektrycznej
1569 1569 Edycja stacji transformatorowej
1570 1570 Edycja słupa wysokiego napięcia
1571 1571 Edycja kolei retro
1572 1572 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1573 1573 Edycja drogi krajowej
1574 1574 Edycja więzienia
1575 1575 Edytuj Właściwości
1576 1576 Edycja pubu
1577 1577 Edycja budynku użyteczności publicznej
1578 1578 -----
1579 1579 Edycja komieniołomu
1580 1580 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1581 1581 Edycja toru wyścigowego
1582 1582 -----
1583 1583 Edycja toru
1584 1584 Edycja obszaru kolejowego
1585 1585 Edycja peronu kolejowego
1586 1586 Edycja terenu rekreacyjnego
1587 1587 Edycja punktu zbiórki odpadów
1588 1588 Edycja regionu
1589 1589 Edycja sztucznego jeziora
1590 1590 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1591 1591 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1592 1592 Edycja miejsca odpoczynku
1593 1593 Edycja restauracji
1594 1594 Edycja obszaru handlowego
1595 1595 Edycja rzeki
1596 1596 Edycja koryta rzecznego
1597 1597 Edycja ograniczeń na drodze
1598 1598 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1599 1599 -----
1600 1600 Edytuj trasę
1601 1601 Edycja rugby league
1602 1602 Edycja rugby union
1603 1603 Edycja ruin
1604 1604 Edycja pasa startowego
1605 1605 -----
1606 1606 Edycja bramy warownej
1607 1607 Edycja sauny
1608 1608 Edycja szkoły
1609 1609 Edycja rumowiska
1610 1610 Edycja buszu
1611 1611 Edycja sklepu rybnego
1612 1612 Edycja drogi wojewódzkiej
1613 1613 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1614 1614 Edycja drogi serwisowej
1615 1615 Edycja schronienia
1616 1616 Edycja sklepu obuwniczego
1617 1617 Edycja strzelectwa
1618 1618 Edycja sklepu motocyklowego
1619 1619 Edycja skrótów
1620 1620 Edycja jazdy na deskorolce
1621 1621 Edycja łyżwiarstwa
1622 1622 Edycja narciarstwa
1623 1623 Edycja pochylni
1624 1624 Edycja piłki nożnej
1625 1625 Edycja kolczatki
1626 1626 Edycja centrum sportowego
1627 1627 Edycja sklepu sportowego
1628 1628 Edycja żródła
1629 1629 Edycja stadionu
1630 1630 Edycja stanu
1631 1631 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1632 1632 Edycja przełazu
1633 1633 Edycja strumienia
1634 1634 Edycja latarni ulicznej
1635 1635 Edycja studia nagrań
1636 1636 Edycja dzielnicy
1637 1637 Edycja toru metra
1638 1638 Edycja wejścia do metra
1639 1639 Edycja supermarketu
1640 1640 Edycja kamery do monitoringu
1641 1641 Edycja punktu geodezyjnego
1642 1642 Edycja pływania
1643 1643 -----
1644 1644 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1645 1645 Edycja krawca
1646 1646 Edycja postoju taksówek
1647 1647 Edycja drogi kołowania
1648 1648 Edycja telefonu
1649 1649 Edycja miejsca do gry w tenisa
1650 1650 Edycja terminalu
1651 1651 Edycja bramy terminalu
1652 1652 Edycja drogi powiatowej
1653 1653 Edycja teatru
1654 1654 Edycja parku rozrywki
1655 1655 Edycja punktu poboru opłat
1656 1656 Edycja wieży
1657 1657 Edycja miejscowości
1658 1658 Edycja ratusza
1659 1659 Edycja sklepu z zabawkami
1660 1660 Edycja drogi gruntowej
1661 1661 Edycja środka uspokojenia ruchu
1662 1662 Edycja torów tramwajowych
1663 1663 Edycja przystanku tramwajowego
1664 1664 Edycja biura podróży
1665 1665 Edycja drzewa
1666 1666 Edycja drogi ekspresowej
1667 1667 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1668 1668 Edycja tunelu
1669 1669 Edycja ograniczenia skrętu
1670 1670 Edycja kołowrotka
1671 1671 Edycja sklepu z oponami
1672 1672 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1673 1673 Edycja uniwersytetu
1674 1674 Edycja sklepu z odkurzaczami
1675 1675 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1676 1676 Edycja automatu sprzedającego
1677 1677 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1678 1678 Edycja wypożyczalni wideo
1679 1679 Edycja punktu widokowego
1680 1680 Edycja wsi
1681 1681 Edycja zieleni miejskiej
1682 1682 Edycja winnicy
1683 1683 Edycja wulkanu
1684 1684 Edycja siatkówki
1685 1685 Edycja kosza na śmieci
1686 1686 Edycja oczyszczalni ścieków
1687 1687 Edycja zbiornika wodnego
1688 1688 Edycja parku wodnego
1689 1689 Edycja wieży ciśnień
1690 1690 Edycja studni
1691 1691 Edycja filtrów
1692 1692 Edycja wodospadu
1693 1693 Edycja młynu wodnego
1694 1694 Edycja krzyża przydrożnego
1695 1695 Edycja kapliczki
1696 1696 Edycja jazu
1697 1697 Edycja mokradła
1698 1698 Edycja wiatraka
1699 1699 Edycja lasu pierwotnego
1700 1700 Edycja zakładu produkcyjnego
1701 1701 Edycja zoo
1702 1702 Edycja skojarzonych ulic
1703 1703 Edytuje filtr.
1704 1704 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1705 1705 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1706 1706 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1707 1707 Edycja sieci trasy
1708 1708 -----
1709 1709 Edytuje tę stronę pomocy
1710 1710 Edytuj wybraną relację
1711 1711 -----
1712 1712 Edytuj nazwę pliku lub URL wybranych aktywnych styli
1713 1713 Edytuj relację wskazywaną przez wybranego członka relacji
1714 1714 -----
1715 1715 Edytuj wybraną ścieżkę ikon
1716 1716 Edytuj wybrane źródło.
1717 1717 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1718 1718 Edycja: {0}
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 Edukacja
1722 1722 Elektryfikacja
1723 1723 Elektronika
1724 1724 na karty chipowe
1725 1725 Sklep elektroniczny
1726 1726 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1727 1727 Wysokość
1728 1728 Adres e-mail
1729 1729 nasyp
1730 1730 Ambasada
1731 1731 -----
1732 1732 Telefon alarmowy
1733 1733 Samochody uprzywilejowane
1734 1734 Pusty dokument
1735 1735 Pusta rola
1736 1736 Puste drogi
1737 1737 Pozwól na wbudowane domyślne ikony
1738 1738 Zastosuj filtr
1739 1739 -----
1740 1740 Włącz zdalne sterowanie
1741 1741 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1742 1742 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1743 1743 -----
1744 1744 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1745 1745 Wprowadź URL
1746 1746 Podaj adres z którego pobrać dane:
1747 1747 Wprowadź ID zestawu zmian
1748 1748 Podaj nowy klucz i jego wartość
1749 1749 Wprowadź nazwę miejsca do odnalezienia
1750 1750 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1751 1751 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1752 1752 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1753 1753 Wpisz szukane wyrażenie
1754 1754 Wprowadź ustawienia OAuth
1755 1755 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1756 1756 Wprowadź komentarz przesyłania
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1763 1763 Wprowadź Klucz Dostępu OAuth
1764 1764 -----
1765 1765 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1766 1766 Wejście
1767 1767 Jeździectwo
1768 1768 Artykuły erotyczne
1769 1769 Błąd
1770 1770 -----
1771 1771 Błąd podczas wyświetlania adresu
1772 1772 Błąd podczas pobierania
1773 1773 Błąd w filtrze
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1779 1779 Błąd podczas ładowania pliku
1780 1780 -----
1781 1781 Błąd w pliku {0}
1782 1782 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1783 1783 Błąd odtwarzania dźwięku
1784 1784 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1785 1785 -----
1786 1786 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1787 1787 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1788 1788 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1792 1792 -----
1793 1793 Błąd podczas przetwarzania {0}
1794 1794 -----
1795 1795 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1796 1796 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1797 1797 -----
1798 1798 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1799 1799 -----
1800 1800 Błędy
1801 1801 Błędy w czasie pobierania
1802 1802 +++++
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 Przykłady
1808 1808 Zakończ
1809 1809 Zamknij JOSM
1810 1810 Zakończ JOSM z zapisem. Niezapisane zmiany zostaną wysłane lub/i zapisane.
1811 1811 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1812 1812 Kończy pracę z programem.
1813 1813 -----
1814 1814 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1815 1815 -----
1816 1816 Tryb ekspercki
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 Eksportuj do pliku GPX
1820 1820 Eksportuj i zapisz
1821 1821 Opcje eksportu
1822 1822 Eksportuj dane do pliku GPX
1823 1823 Eksportuj do GPX...
1824 1824 -----
1825 1825 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1826 1826 Wytłocz
1827 1827 Wytłocz drogę
1828 1828 +++++
1829 1829 DO POPRAWKI
1830 1830 +++++
1831 1831 Fabryka
1832 1832 Usługi
1833 1833 Kolor przyciemnienia:
1834 1834 Siła przyciemnienia:
1835 1835 Nie powiodło się uwierzytelnienie użytkownika ''{0}'' z hasłem ''***'' jako użytkownika OAuth.
1836 1836 Nie udało się uwierzytelnić żądania OAuth ''{0}''
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1841 1841 -----
1842 1842 Nie można otworzyć adresu URL
1843 1843 -----
1844 1844 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1845 1845 -----
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 -----
1858 1858 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
1859 1859 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
1860 1860 Grunty rolne
1861 1861 Zagroda
1862 1862 Fast food
1863 1863 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1864 1864 Szybkie rysowanie dróg myszką.
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 Numer faksu
1868 1868 Opłata
1869 1869 Hala górska
1870 1870 Ogrodzenie
1871 1871 Trasa promu
1872 1872 Terminal promowy
1873 1873 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1874 1874 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1875 1875 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1876 1876 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1877 1877 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1878 1878 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1879 1879 Plik
1880 1880 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1881 1881 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1882 1882 Błędny format pliku
1883 1883 Nazwa pliku:
1884 1884 Plik "{0}" nie istnieje
1885 1885 Plik kopii zapasowej
1886 1886 Plik istnieje. Nadpisać?
1887 1887 Nazwa pliku:
1888 1888 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1889 1889 -----
1890 1890 Plik: {0}
1891 1891 -----
1892 1892 Nazwa pliku
1893 1893 -----
1894 1894 Rodzaj pliku:
1895 1895 Rodzaj pliku:
1896 1896 Wypełnij jeden zestaw zmian i powróć do dialogu wysyłki.
1897 1897 Filtr
1898 1898 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1899 1899 Tryb filtru
1900 1900 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 W wygodny sposób znajduje i naprawia nieprawidłowe adresy.
1904 1904 Zakończ rysowanie.
1905 1905 Hydrant
1906 1906 Straż pożarna
1907 1907 Miejsce na ognisko
1908 1908 Miejsce do wędkowania
1909 1909 Napraw
1910 1910 Popraw właściwości
1911 1911 Popraw konflikty tagów
1912 1912 Popraw wybrany problem.
1913 1913 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
1914 1914 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1915 1915 Naprawianie błędów...
1916 1916 Maszt (dla flagi)
1917 1917 Kwiaciarnia
1918 1918 Wyczyść cache kafelek
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 Podążaj
1922 1922 Podążaj za linią
1923 1923 Znaleziono następujące problemy:
1924 1924 Żywność
1925 1925 Przestrzeń restauracyjna
1926 1926 Wyżywienie
1927 1927 Ruch pieszy
1928 1928 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1929 1929 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1930 1930 Wymuś linie jeśli nie zaimportowano segmentów
1931 1931 Bród
1932 1932 Las
1933 1933 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
1934 1934 -----
1935 1935 Znaleziono pusty plik w katalogu {0}\n
1936 1936 Znaleziono {0} pasujących.
1937 1937 Fontanna
1938 1938 Sklep z ramami do obrazów
1939 1939 -----
1940 1940 Zablokuj
1941 1941 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1942 1942 Częstotliwość (Hz)
1943 1943 Z ...
1944 1944 Z relacji
1945 1945 Z adresu URL
1946 1946 Stacja benzynowa
1947 1947 Stacja benzynwa
1948 1948 Rodzaje paliwa:
1949 1949 -----
1950 1950 Widok pełnoekranowy
1951 1951 Automatyczna
1952 1952 Funkcja
1953 1953 Sklep meblowy
1954 1954 +++++
1955 1955 Streaf GK
1956 1956 Punkty GPS
1957 1957 Opis trasy GPS
1958 1958 Pliki GPX
1959 1959 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1960 1960 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
1961 1961 Scieżka GPX:
1962 1962 -----
1963 1963 +++++
1964 1964 -----
1965 1965 +++++
1966 1966 Futbol gaelicki (irlandzki)
1967 1967 Garaże
1968 1968 Ogród
1969 1969 Centrum ogrodnicze
1970 1970 Zbiornik gazu
1971 1971 Brama
1972 1972 Rozstaw toru (mm)
1973 1973 Gauß-Krügera
1974 1974 Dostęp dla wszystkich typów
1975 1975 Dostęp dla wszystkich typów
1976 1976 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
1977 1977 Geografia
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 Geolokalizowane obrazy
1981 1981 -----
1982 1982 Pobierz Klucz Dostępu do ''{0}''
1983 1983 Lodowiec
1984 1984 szkło
1985 1985 Wróć do okna przesyłania
1986 1986 Powróć do kroku 1/3
1987 1987 Przejdź do wiki OSM by uzyskać pomoc na temat tagu (F1)
1988 1988 Idź do strony domowej pomocy JOSM
1989 1989 Przechodzi do następnej strony
1990 1990 Przechodzi do poprzedniej strony
1991 1991 +++++
1992 1992 Pole golfowe
1993 1993 -----
1994 1994 Czas GPS (odczytany ze zdjęcia):
1995 1995 Przyznane uprawnienia
1996 1996 Trawa
1997 1997 Cmentarz przykościelny
1998 1998 Zielony:
1999 1999 Teren pod zabudowę
2000 2000 Sklep warzywny
2001 2001 Szklarnia ogrodnicza
2002 2002 Kontener z piaskiem
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 Ostroga regulacyjna
2006 2006 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
2007 2007 Gwadelupa Ste-Anne 1948
2008 2008 Kwatera
2009 2009 Drogowskaz
2010 2010 +++++
2011 2011 Gujana RGFG95
2012 2012 Gimnastyka
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 Fryzjer
2016 2016 Przysiółek
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 +++++
2020 2020 Sklep z narzędziami
2021 2021 -----
2022 2022 Ma ogrzewanie?
2023 2023 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2024 2024 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2025 2025 Posiada klucz ''source''
2026 2026 Posiada klucz ''watch''
2027 2027 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2028 2028 Zdrowie
2029 2029 Aparaty słuchowe
2030 2030 Wrzosowisko
2031 2031 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2032 2032 Żywopłot
2033 2033 Wysokość
2034 2034 Wysokość (metry)
2035 2035 Lądowisko dla helikopterów
2036 2036 Pomoc
2037 2037 Pomoc: {0}
2038 2038 -----
2039 2039 Półkula
2040 2040 Ukryj
2041 2041 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2042 2042 Ukryj ten przycisk.
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Sklep ze sprzętem hi-fi
2046 2046 Pojazdy z wieloma pasażerami
2047 2047 Droga
2048 2048 Powielone węzły ulic
2049 2049 Drogi
2050 2050 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2051 2051 -----
2052 2052 turystyka piesza
2053 2053 Miejsca historyczne
2054 2054 Historia
2055 2055 Historia (strona www)
2056 2056 Historia węzła {0}
2057 2057 Historia relacji {0}
2058 2058 Historia drogi {0}
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 Hokej
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Strona domowa
2065 2065 Konie
2066 2066 Wyścigi konne
2067 2067 Szpital
2068 2068 +++++
2069 2069 +++++
2070 2070 +++++
2071 2071 -----
2072 2072 Nazwa domu
2073 2073 Numer domu
2074 2074 Numer domu {0}
2075 2075 Numer domu {0} przy {1}
2076 2076 Dom {0}
2077 2077 -----
2078 2078 Ambona myśliwska
2079 2079 Jestem w strefie czasowej:
2080 2080 +++++
2081 2081 +++++
2082 2082 +++++
2083 2083 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2084 2084 ID bierzącego zestawu zmian musi być większe niż zero. Obecne ID to {0}.
2085 2085 +++++
2086 2086 -----
2087 2087 Błąd wejścia/wyjścia
2088 2088 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2089 2089 +++++
2090 2090 -----
2091 2091 Ikona
2092 2092 Ścieżki ikon:
2093 2093 Ikona:
2094 2094 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2095 2095 Zignoruj
2096 2096 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2097 2097 Ignoruj je, pozostaw relację niezmienioną
2098 2098 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2099 2099 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2100 2100 Ignoruje przechwycony wyjątek ponieważ wysyłka została anulowana. Wyjątek to: {0}
2101 2101 Ignoruje elementy
2102 2102 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2103 2103 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2104 2104 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2105 2105 Nieprawidłowe dane
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 Nieprawidłowa wielkość fragmentu
2109 2109 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 Błędne wyrażenie "{0}"
2115 2115 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2119 2119 -----
2120 2120 Nielegalna numeryczna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''.
2121 2121 Niedozwolony obiekt z id=0
2122 2122 -----
2123 2123 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2129 2129 -----
2130 2130 Nielegalna wartość atrybutu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
2131 2131 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 Obraz
2138 2138 -----
2139 2139 Plik ze zdjęciem nie mógł być usunięty.
2140 2140 Podkłady mapy
2141 2141 -----
2142 2142 Właściwości podkładu
2143 2143 URL warstwy obrazu
2144 2144 URL podkładu (domyślne)
2145 2145 -----
2146 2146 Przesunięcie warstwy obrazu
2147 2147 Dostawcy zdjęć
2148 2148 zdjęć mających już tagi ({0}/{1})
2149 2149 zdjęć z pozycją geograficzną w danych exif ({0}/{1})
2150 2150 imperialny
2151 2151 -----
2152 2152 Importuj dźwięk
2153 2153 Importuje dane OSM w formacie PBF.
2154 2154 -----
2155 2155 Importuj dane z URL
2156 2156 Importuj obrazki
2157 2157 Import nie jest możliwy
2158 2158 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2159 2159 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 Nachylenie drogi
2164 2164 Niekompletny opis <member> z ref=0
2165 2165 Niekompletna wysyłka lub/i zapis
2166 2166 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2167 2167 Nieprawidłowa ilość parametrów
2168 2168 Niepoprawny wzór
2169 2169 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2170 2170 Powiększ
2171 2171 +++++
2172 2172 Obszar przemysłowy
2173 2173 +++++
2174 2174 Informacje
2175 2175 Tablica informacyjna
2176 2176 Informacja turystyczna
2177 2177 Terminal informacyjny
2178 2178 Informacje o warstwie
2179 2179 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2180 2180 Inicjalizacja
2181 2181 Inicjuję sesję na witrynie OSM...
2182 2182 Inicjalizuję węzły do pobranie...
2183 2183 Inicjuję węzły do uaktualnienia...
2184 2184 Inicjuję relację do uaktualnienia...
2185 2185 Inicjuję drogi do uaktualnienia...
2186 2186 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2187 2187 Wewętrzne Szablony
2188 2188 Wewnętrzny błąd serwera
2189 2189 Wewnętrzne style do użycia jako baza dla przełączalnych stylów nakładek.
2190 2190 Dostęp do internetu
2191 2191 Opłata za internet
2192 2192 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2193 2193 -----
2194 2194 Podano niewłaściwy ID (identyfikator) listy
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 Nieprawidłowy plik bz2.
2198 2198 Nieprawidłowa data
2199 2199 Niepoprawna data/czas
2200 2200 Nieprawidłowe przesunięcie
2201 2201 Nieprawidłowy klucz właściwości
2202 2202 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2203 2203 -----
2204 2204 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2205 2205 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2206 2206 Nieprawidłowa strefa czasowa
2207 2207 Niepoprawny ID użytkownika
2208 2208 Niepoprawna nazwa użytkownika
2209 2209 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2210 2210 Odwróć filtr
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 Wyspa
2216 2216 Wysepka
2217 2217 -----
2218 2218 Wygląda na to, że JOSM wygruził się fatalnie ostatnim razem. Nie zechciałbyś może odtworzyć ostatnio edytowanych danych?
2219 2219 -----
2220 2220 Element {0} nie znaleziony na liście.
2221 2221 -----
2222 2222 Przeglądarka pomocy JOSM
2223 2223 Wewnętrzny styl JOSM
2224 2224 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2225 2225 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2226 2226 -----
2227 2227 JOSM będzie zawsze słuchał poleceń na porcie 8111 (localhost). Numer portu jest stały dzięki czemu inne aplikacje mogą go łatwo używać.
2228 2228 -----
2229 2229 Pliki JPEG (*.jpg)
2230 2230 Edytor OpenStreetMap w Javie
2231 2231 Wersja Javy {0}
2232 2232 Jubiler
2233 2233 Funkcja łączenia obszarów
2234 2234 Połącz węzeł i linię
2235 2235 Połącz węzeł z drogą
2236 2236 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2237 2237 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2238 2238 Połącz nakładające się obszary
2239 2239 Połączono nakładające się na siebie obszary
2240 2240 Łączy nakładające się obszary
2241 2241 Przejdź do pozycji
2242 2242 Przejdź
2243 2243 Przejdź do pozycji
2244 2244 Przeskocz do następnego znacznika
2245 2245 Przeskocz do poprzedniego znacznika
2246 2246 Skrzyżowanie
2247 2247 +++++
2248 2248 Zachowaj
2249 2249 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2250 2250 -----
2251 2251 Zachowaj mój stan usunięcia
2252 2252 Zachowaj wtyczkę
2253 2253 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2254 2254 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2255 2255 -----
2256 2256 Zachowaj ich stan usunięcia
2257 2257 -----
2258 2258 Klucz
2259 2259 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2260 2260 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2261 2261 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2262 2262 Klucz:
2263 2263 Skóry klawiaturowe
2264 2264 Słowa kluczowe
2265 2265 Przedszkole
2266 2266 +++++
2267 2267 -----
2268 2268 Akcesoria kuchenne
2269 2269 -----
2270 2270 Gaz LPG
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2278 2278 Ląd (wyspa)
2279 2279 Zagospodarowanie terenu
2280 2280 Wysypisko
2281 2281 +++++
2282 2282 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2283 2283 Liczba pasów ruchu
2284 2284 Język
2285 2285 Ostatnia zmiana o {0}
2286 2286 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2287 2287 -----
2288 2288 Szerokość
2289 2289 Szerokość geograficzna:
2290 2290 Pokaż okno wyboru plików by wskazać plik
2291 2291 -----
2292 2292 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2293 2293 Uruchom przeglądarkę ze stroną objaśnienia wybranego obiektu
2294 2294 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2295 2295 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2296 2296 Uruchamia przeglądarkę FireFox by wyświetlić obecnie pokazywany ekran jako ładny obrazek SVG.
2297 2297 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2298 2298 Pralnia samoobsługowa
2299 2299 Warstwa
2300 2300 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2301 2301 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2302 2302 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2303 2303 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2304 2304 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2305 2305 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2306 2306 warstwa nie jest na liście.
2307 2307 Warstwa: {0}
2308 2308 Warstwy
2309 2309 Czas rozbiegu (w sekundach)
2310 2310 Rozrywka
2311 2311 Długość
2312 2312 Długość w metrach
2313 2313 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2314 2314 Długość: {0}
2315 2315 Przejazd kolejowy
2316 2316 Biblioteka
2317 2317 Licencja
2318 2318 Kategorie prawa jazdy
2319 2319 Szlaban
2320 2320 Samochody dostawcze
2321 2321 Trasa szybkiego tramwaju
2322 2322 Latarnia morska
2323 2323 Oznaczenie linii
2324 2324 Rodzaj linii
2325 2325 Wiersz {0} kolumna {1}:
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2329 2329 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2330 2330 -----
2331 2331 Lista ostatnio otwieranych plików
2332 2332 oświetlenie
2333 2333 Strefa zamieszkania
2334 2334 -----
2335 2335 Ładuj wszystkie kafelki
2336 2336 Ładuj CT
2337 2337 Ładuj kafelek
2338 2338 Otwórz warstwę WMS
2339 2339 Otwórz warstwę WMS z pliku
2340 2340 Wczytaj dane z API
2341 2341 Wczytywanie historii
2342 2342 Pobierz warstwy obrazu
2343 2343 Wczytuje relacje nadrzędne
2344 2344 Załaduj relacje
2345 2345 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2346 2346 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2347 2347 Wczytywanie historii węzła {0}
2348 2348 Wczytywanie historii relacji {0}
2349 2349 Wczytywanie historii drogi {0}
2350 2350 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2351 2351 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2352 2352 Wczytywanie wtyczek
2353 2353 Ładowanie wtyczek...
2354 2354 Ładuję źródła szablonu z ''{0}''
2355 2355 Wczytuję źródła stylu z ''{0}''
2356 2356 Wczytywanie {0}
2357 2357 -----
2358 2358 pliki lokalne
2359 2359 Okolica
2360 2360 Położenie
2361 2361 Zablokuj
2362 2362 Wrota śluzy
2363 2363 Lodi - Włochy
2364 2364 Wylogowuję sesję ''{0}''...
2365 2365 Długość
2366 2366 Długość geograficzna:
2367 2367 Katalog:
2368 2368 Wygląd i zachowanie
2369 2369 Katalog:
2370 2370 Wieża widokowa
2371 2371 -----
2372 2372 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2373 2373 +++++
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 Skala MTB
2377 2377 -----
2378 2378 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2379 2379 -----
2380 2380 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2381 2381 Tworzenie równoległych kopii drogi
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 Dzieli pojedynczy obrys na wiele domów w zabudowie szeregowej.
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2388 2388 -----
2389 2389 Centrum handlowe
2390 2390 Obiekty sztuczne
2391 2391 Zarządzaj otartymi zestawami zmian oraz wybierz zestaw zmian, do którego wysłać dane
2392 2392 Ręczna
2393 2393 Ręczne dopasowanie
2394 2394 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2395 2395 Mapa
2396 2396 Style rysowania map
2397 2397 Odwzorowanie kartograficzne
2398 2398 Ustawienia mapy
2399 2399 Informacja o stylu mapy
2400 2400 Mapa: {0}
2401 2401 -----
2402 2402 +++++
2403 2403 -----
2404 2404 Port jachtowy (Marina)
2405 2405 -----
2406 2406 Znaczniki nazwanych punktów
2407 2407 Znaczniki z {0}
2408 2408 Plac targowy
2409 2409 Martynika Fort Desaix 1952
2410 2410 Dopasowuje pierwsze zdjęcie do pierwszego punktu GPX
2411 2411 Dopasowanie zdjęć do ścieżki nie udało się
2412 2412 Materiał
2413 2413 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2414 2414 Maks. wysokość (w metrach)
2415 2415 -----
2416 2416 Maks. długość (w metrach)
2417 2417 -----
2418 2418 Maks. prędkość (km/h)
2419 2419 Maks. ciężar (w tonach)
2420 2420 Maks. szerokość (w metrach)
2421 2421 Maksymalny poziom przybliżenia:
2422 2422 Maksymalny obszar na zapytanie:
2423 2423 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2424 2424 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2425 2425 Maksymalna długość (w metrach)
2426 2426 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2427 2427 Łąka
2428 2428 Pomiar
2429 2429 Stacja pomiaru
2430 2430 Członek
2431 2431 Zły typ członka o roli {0}
2432 2432 Członkowie
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 Członkowie (z konfliktami)
2436 2436 Miejsce pamięci
2437 2437 Nazwa w menu
2438 2438 Nazwa w menu (domyślna)
2439 2439 Skróty w menu
2440 2440 +++++
2441 2441 odwzorowanie Merkatora
2442 2442 Połącz
2443 2443 Połącz węzły
2444 2444 Scal warstwy
2445 2445 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2446 2446 Scala nakładające się fragmenty drogi.
2447 2447 Połącz wybrane elementy.
2448 2448 Włącz aktualną warstwę do innej.
2449 2449 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2450 2450 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2451 2451 Scal {0} węzłów
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Połączona wersja
2457 2457 -----
2458 2458 Wiadomość dnia jest niedostępna
2459 2459 Metoda
2460 2460 metryczny
2461 2461 Mikrobrowar
2462 2462 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2463 2463 Obszar wojskowy
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 Min. prędkość (km/h)
2467 2467 Minimalny poziom przybliżenia:
2468 2468 Szyb
2469 2469 Minirondo
2470 2470 Minigolf
2471 2471 Minimalna odległość (w pikselach)
2472 2472 Minuty: {0}
2473 2473 Odbicie lustrzane
2474 2474 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2484 2484 -----
2485 2485 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2486 2486 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2487 2487 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2488 2488 -----
2489 2489 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
2490 2490 Brak parametru dla NOT
2491 2491 Brak parametru dla OR
2492 2492 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2493 2493 Brak tożsamości użytkownika
2494 2494 -----
2495 2495 Powielone węzły różnego rodzaju
2496 2496 Pon-Pt 08:30-20:00
2497 2497 Pon-Pt 22:00-05:00
2498 2498 +++++
2499 2499 Sklep z telefonami komórkowymi
2500 2500 -----
2501 2501 Tryb: {0}
2502 2502 Lotnisko dla modeli
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2508 2508 Kantor
2509 2509 Tor jednoszynowy
2510 2510 Pomnik
2511 2511 Wiecej informacji...
2512 2512 Więcej informacji na temat tej funkcji
2513 2513 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2514 2514 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2515 2515 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2516 2516 +++++
2517 2517 +++++
2518 2518 Pojazdy z silnikiem
2519 2519 Samochody
2520 2520 Motocykle
2521 2521 Dealer motocykli
2522 2522 -----
2523 2523 Sporty motorowe
2524 2524 Autostrada
2525 2525 Skrzyżowanie autostrad
2526 2526 Autostrada - dojazd
2527 2527 Przełęcz
2528 2528 kolarstwo górskie
2529 2529 Przesuń węzeł...
2530 2530 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2531 2531 Przenieś dialog do panelu bocznego
2532 2532 Przesuń w dół
2533 2533 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2534 2534 Więcej elementów
2535 2535 Przesuwa filtr na dół.
2536 2536 Przesuwa filtr do góry.
2537 2537 Przesuń w lewo
2538 2538 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2539 2539 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2540 2540 Przesuń obiekty {0}
2541 2541 Przesuń w prawo
2542 2542 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2543 2543 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2547 2547 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2548 2548 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2549 2549 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2550 2550 Przesuń je
2551 2551 Przesuń do góry
2552 2552 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2553 2553 Przesuń {0}
2554 2554 Przesuwa obiekty {0}
2555 2555 Błota
2556 2556 Różne sporty
2557 2557 Wiele członków wskazuje na ten sam obiekt.
2558 2558 Wielokąt
2559 2559 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2560 2560 Multipolygon nie jest zamknięty
2561 2561 Muzeum
2562 2562 Sklep muzyczny
2563 2563 Moje zestawy zmian
2564 2564 -----
2565 2565 Moja wersja
2566 2566 Moja wersja (lokalna)
2567 2567 Moją z Połączoną
2568 2568 Moją z Ich
2569 2569 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2570 2570 Import NMEA zakończony powodzeniem
2571 2571 Pliki NMEA-0183
2572 2572 Nazwa
2573 2573 Nazwa (opcjonalna):
2574 2574 Nazwa lokalizacji
2575 2575 Nazwa użytkownika.
2576 2576 -----
2577 2577 Nazwa: {0}
2578 2578 Nazwane punkty GPS z {0}
2579 2579 Nazwane punkty tras.
2580 2580 Kolej wąskotorowa
2581 2581 Narodowa
2582 2582 Park narodowy
2583 2583 Powielone węzły natury
2584 2584 Natura
2585 2585 Rezerwat przyrody
2586 2586 Sieć
2587 2587 Błąd sieci
2588 2588 Nigdy nie aktualizuj
2589 2589 Nowa
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 Nowa warstwa
2593 2593 -----
2594 2594 Nowy klucz
2595 2595 Nowe przesunięcie
2596 2596 -----
2597 2597 Nowa relacja
2598 2598 Nowa rola
2599 2599 Nowy styl:
2600 2600 Nowa wartość
2601 2601 Następny
2602 2602 Klub nocny
2603 2603 Nie
2604 2604 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2605 2605 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2606 2606 Brak skrótu
2607 2607 Nie znaleziono drogi "from"
2608 2608 Nie znaleziono drogi "to"
2609 2609 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2610 2610 Nie zaznaczono obszaru
2611 2611 -----
2612 2612 Brak zmian do wysłania.
2613 2613 Brak istniejących zestawów zmian dla wysyłki różnic.
2614 2614 Brak konfliktów do rozwiązania
2615 2615 Brak konfliktów, które można pokazać
2616 2616 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2617 2617 -----
2618 2618 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2619 2619 Nie wczytano żadnych danych.
2620 2620 Brak daty
2621 2621 -----
2622 2622 ślepa ulica
2623 2623 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2624 2624 -----
2625 2625 Brak obrazu
2626 2626 -----
2627 2627 Nie można było dopasować żadnego zdjęcia!
2628 2628 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2629 2629 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2630 2630 Brak otwartego zestawu zmian
2631 2631 Brak otwartych zestawów zmian
2632 2632 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2636 2636 Nie znaleziono żadnych problemów
2637 2637 Bez serwera proxy
2638 2638 Brak wybranego śladu GPX
2639 2639 Brak stylu dla multipolygonu
2640 2640 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2641 2641 Bez tagów
2642 2642 Brak warstw docelowych.
2643 2643 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
2644 2644 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2645 2645 Niepoprawny URL WMS lub id
2646 2646 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2647 2647 Nie, kontynuuj edycję
2648 2648 Nie, odrzuć zmiany i zamknij
2649 2649 Nie
2650 2650 Węzeł
2651 2651 Węzeł jest nadal w użyciu..
2652 2652 Węzeł {0}
2653 2653 -----
2654 2654 Węzeł: połączony
2655 2655 Węzeł: standardowy
2656 2656 Węzeł: otagowany
2657 2657 Węzły
2658 2658 Węzły w tym samym miejscu
2659 2659 Węzły z tą samą nazwą
2660 2660 -----
2661 2661 Węzły (z konfliktami)
2662 2662 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2663 2663 żadne
2664 2664 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2665 2665 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2666 2666 Północ
2667 2667 Północ
2668 2668 Nie znaleziono
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 Brak w pamięci podręcznej
2672 2672 Uwagi
2673 2673 -----
2674 2674 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2675 2675 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2676 2676 na banknoty
2677 2677 Nic
2678 2678 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2679 2679 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2680 2680 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2681 2681 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2682 2682 Nic nie wybrano!
2683 2683 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2684 2684 Nie ma nic do zaznaczenia
2685 2685 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2686 2686 Nie ma nic do powiększenia
2687 2687 -----
2688 2688 Numer
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 Liczba ludzi na godzinę
2694 2694 Ilość miejsc
2695 2695 Liczba przewodów w jednym kablu
2696 2696 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2697 2697 Za mała ilość ról {0} ({1})
2698 2698 Sposób numeracji domów
2699 2699 Dom opieki
2700 2700 Uwierzytelnianie OAuth nie udało się
2701 2701 -----
2702 2702 +++++
2703 2703 OK - próbuję ponownie.
2704 2704 +++++
2705 2705 -----
2706 2706 Dane OSM
2707 2707 Hasło OSM.
2708 2708 Pliki serwera OSM
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 URL serwera OSM:
2712 2712 Hasło OSM:
2713 2713 Nazwa użytkownika OSM:
2714 2714 Witryna OSM nie zwróciła sesyjnego ciasteczka w odpowiedzi na ''{0}''
2715 2715 Obiekt
2716 2716 Obiekt ''{0}'' jest już skasowany i będzie pominięty przy wysyłaniu zmian.
2717 2717 ID obiektu:
2718 2718 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2719 2719 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
2720 2720 Typ obiektu:
2721 2721 Obiekt z historią
2722 2722 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2723 2723 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2724 2724 Obiekty do dodania:
2725 2725 Obiekty do usunięcia:
2726 2726 Obiekty do zmiany:
2727 2727 Benzyna bezołowiowa 100
2728 2728 -----
2729 2729 Benzyna bezołowiowa 91
2730 2730 -----
2731 2731 Benzyna bezołowiowa 95
2732 2732 Benzyna bezołowiowa 98
2733 2733 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
2734 2734 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
2735 2735 Zakładki przesunięcia
2736 2736 -----
2737 2737 Przesunięcie:
2738 2738 Przesunięcie:
2739 2739 OK
2740 2740 Stary klucz
2741 2741 Poprzednia rola
2742 2742 Stara wartość
2743 2743 Na życzenie
2744 2744 Podczas wysyłania
2745 2745 Jednokierunkowa
2746 2746 Drogi z jednym węzłem
2747 2747 Jeden ze wskazanych plików był pusty.
2748 2748 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
2749 2749 -----
2750 2750 jednokierunkowa
2751 2751 Jednokierunkowa (dla rowerów)
2752 2752 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2753 2753 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2754 2754 Tylko własne zestawy zmian
2755 2755 -----
2756 2756 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2757 2757 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2758 2758 Tylko na początku drogi.
2759 2759 Krycie
2760 2760 Otwórz
2761 2761 Otwórz adres...
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 Ostatnio otwierane
2765 2765 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2766 2766 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
2767 2767 Otwiera plik.
2768 2768 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2769 2769 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2770 2770 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2771 2771 Otwiera listę wszystkich relacji
2772 2772 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2773 2773 -----
2774 2774 Otwórz nowy zestaw zmian i użyj go przy następnej wysyłce.
2775 2775 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2776 2776 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2777 2777 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2778 2778 Otwiera adres URL.
2779 2779 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2780 2780 Otwórz i użyj tak wielu nowych zestawów zmian jak to tylko konieczne.
2781 2781 Otwórz kolejny ślad GPX
2782 2782 Otwórz inne zdjęcie
2783 2783 Oczekiwano otwartego zestawu zmian. Otrzymano zamknięty z id {0}.
2784 2784 Otwarte zestawy zmian
2785 2785 Otwórz plik
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2789 2789 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2790 2790 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2791 2791 Otwórz...
2792 2792 Otwarty/Zamknięty:
2793 2793 +++++
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 +++++
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 dane OpenSteetMap
2802 2802 Godziny otwarcia
2803 2803 Godziny otwarcia
2804 2804 Otwieram plik "{0}" ...
2805 2805 Otwieram pliki
2806 2806 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
2807 2807 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2808 2808 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2809 2809 Czas działania
2810 2810 +++++
2811 2811 Optyk
2812 2812 Dodatkowe atrybuty:
2813 2813 Rodzaj (opcjonalne)
2814 2814 Naturalna żywność
2815 2815 Oryg. droga
2816 2816 Korekta prostopadłości
2817 2817 Ortogonalizuj / cofnij
2818 2818 Korekta prostopadłości
2819 2819 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2820 2820 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
2821 2821 -----
2822 2822 Pozostałe
2823 2823 Inny punkt informacyjny
2824 2824 Powielone węzły (inne)
2825 2825 Sklep turystyczny
2826 2826 -----
2827 2827 Nakładaj kafelki
2828 2828 Nakładające się obszary.
2829 2829 Nakładające się jezdnie
2830 2830 Nakładające się tory kolejowe
2831 2831 Nakładające się drogi
2832 2832 Nakładające się drogi.
2833 2833 Nadpisz pozycje:
2834 2834 Zastąp
2835 2835 Nadpisać ustawienia OAuth?
2836 2836 Zastąpienie klucza
2837 2837 PCN 2006 - Włochy
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 PUWG (Polska)
2841 2841 PUWG 1992 (Polska)
2842 2842 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
2843 2843 Strefa PUWG
2844 2844 Sklep z farbami
2845 2845 Styl rysowania {0}: {1}
2846 2846 Wykopalisko paleontologiczne
2847 2847 -----
2848 2848 papier
2849 2849 Równoległe
2850 2850 -----
2851 2851 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2852 2852 Nazwa parametru
2853 2853 Wartość parametru
2854 2854 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
2855 2855 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
2856 2856 Relacje nadrzędne
2857 2857 +++++
2858 2858 Parkuj i Jedź
2859 2859 +++++
2860 2860 Uliczka parkingowa
2861 2861 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2862 2862 Analizowanie danych OSM...
2863 2863 -----
2864 2864 Przetwarzam zawartość zestawu zmian...
2865 2865 -----
2866 2866 Przetwarzam listę zestawów zmian...
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 Części
2871 2871 Zatoka
2872 2872 zatoki dla wymijania
2873 2873 Hasło
2874 2874 Hasło:
2875 2875 Hasło:
2876 2876 Wklej
2877 2877 Wklej ...
2878 2878 Wklej znaczniki
2879 2879 Wklej URL ze schowka
2880 2880 Wkleja zawartość schowka.
2881 2881 Wklej pomijając niekompletne
2882 2882 Ścieżka
2883 2883 Ścieżka:
2884 2884 Wzgórze
2885 2885 Ciąg pieszy
2886 2886 Przejście dla pieszych
2887 2887 Typ przejścia dla pieszych
2888 2888 Ciąg pieszy
2889 2889 +++++
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2894 2894 Dozwolone czynności
2895 2895 +++++
2896 2896 Apteka
2897 2897 Numer telefonu
2898 2898 Numer telefonu
2899 2899 Czas zrobienia zdjęcia (z exif):
2900 2900 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
2901 2901 Miejsce na piknik
2902 2902 Molo
2903 2903 +++++
2904 2904 Rurociąg
2905 2905 Rodzaj trasy
2906 2906 Boisko
2907 2907 Miejsce kultu religijnego
2908 2908 Miejsca
2909 2909 -----
2910 2910 Tworzenie węzłów i dróg.
2911 2911 -----
2912 2912 Plac zabaw
2913 2913 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2914 2914 Proszę kliknąć <strong>Ś</strong> to download and display a list of available plugins.
2915 2915 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
2916 2916 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
2917 2917 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
2923 2923 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
2924 2924 Proszę wprowadzić adres kafelka
2925 2925 Proszę wprowadzić index kafelka
2926 2926 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
2927 2927 -----
2928 2928 Proszę wprowadź najpierw poprawną wielkość fragmentu.
2929 2929 -----
2930 2930 Wprowadź poprawne ID użytkownika
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2935 2935 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
2936 2936 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 Wprowadź hasło do konta OSM
2941 2941 -----
2942 2942 Proszę wprowadź nazwę użytkownika swojego konta OSM
2943 2943 Proszę wprowadź swoje hasło OSM.
2944 2944 Proszę wprowadć swoją nazwę użytkownika OSM.
2945 2945 Proszę wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Hasło <strong>nie</strong> będzie zapisane w preferencjach JOSM i zostanie wysłane do serwera OSM <strong>tylko raz</strong>. Kolejne operacje dostępu do serwera nie będą już potrzebować już więcej tego hasła.
2946 2946 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
2947 2947 Popraw opis zmian
2948 2948 Proszę najpierw zaznacz obszar.
2949 2949 Proszę wybrać plik
2950 2950 Proszę wybierz klucz
2951 2951 Proszę wybierz wartość
2952 2952 Proszę wybrać procedurę uwierzytelniania:
2953 2953 Proszę wybrać pozycję
2954 2954 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2955 2955 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2956 2956 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
2957 2957 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2958 2958 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
2959 2959 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
2960 2960 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2961 2961 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2962 2962 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
2963 2963 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2964 2964 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2965 2965 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2966 2966 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2967 2967 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2968 2968 Proszę wybrać wiersz do edycji
2969 2969 Wybierz warstwę docelową
2970 2970 Wybierz metodę przesyłania:
2971 2971 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
2972 2972 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2973 2973 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2974 2974 -----
2975 2975 Wtyczka umożliwiająca odwracanie opublikowanych zmian.
2976 2976 -----
2977 2977 Wtyczka służąca do przechodzenia poprzez punkty śladu w otwartym pliku GPX.
2978 2978 Informacje o wtyczce
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 Aktualizowanie wtyczek
2982 2982 Wtyczki
2983 2983 Wtyczki są aktualne
2984 2984 Nazwa punktu
2985 2985 Numer punktu
2986 2986 Słup
2987 2987 Numer referencyjny
2988 2988 Posterunek policji
2989 2989 Polityczna
2990 2990 Populacja
2991 2991 Pozycja
2992 2992 Pozycja
2993 2993 -----
2994 2994 Skrzynka pocztowa
2995 2995 Poczta
2996 2996 Kod pocztowy
2997 2997 +++++
2998 2998 Energetyka
2999 2999 Elektrownia
3000 3000 Linia elektryczna
3001 3001 Rozdzielnia elektryczna
3002 3002 Stacja transformatorowa
3003 3003 Słup wysokiego napięcia
3004 3004 Powielone węzły energetyki
3005 3005 Elektryczność
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 Predefiniowane
3009 3009 -----
3010 3010 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 Ustawienia
3015 3015 Preferencje zostały zapisane na {0}
3016 3016 Ustawienia...
3017 3017 Przygotowywanie danych OSM...
3018 3018 Przygotuj rozwiązanie konfliktu
3019 3019 Przygotowanie zestawu danych...
3020 3020 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3021 3021 Przygotowuję obiekty do wysyłki...
3022 3022 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3023 3023 Kolej retro
3024 3024 Grupa szablonów {0}
3025 3025 Grupa szablonów {1} / {0}
3026 3026 -----
3027 3027 -----
3028 3028 Szablony
3029 3029 Szablony nie zawierają danego klucza
3030 3030 Szablony nie zawierają danej wartości
3031 3031 Ciśnienie (w barach)
3032 3032 Poprzedni
3033 3033 Droga krajowa
3034 3034 Droga krajowa - dojazd
3035 3035 -----
3036 3036 Element
3037 3037 Oczekiwano id elementu
3038 3038 Więzienie
3039 3039 Prywatny basen
3040 3040 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 Odwzorowane współrzędne
3046 3046 -----
3047 3047 Odwzorowanie
3048 3048 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3049 3049 Kod odwzorowania
3050 3050 Niezgodność kodu odwzorowania w "{0}": toCode() podaje "{1}", oczekiwane "{2}".
3051 3051 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 Właściwości
3055 3055 Właściwości / członkostwo
3056 3056 Kontroler poprawności właściwości:
3057 3057 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 Właściwości
3062 3062 Właściwości (z konfliktami)
3063 3063 Właściwości/członkostwo
3064 3064 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3065 3065 Wartość zawiera kody HTML
3066 3066 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3067 3067 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 Ustawienia proxy
3074 3074 +++++
3075 3075 Budynek użyteczności publicznej
3076 3076 Publiczny gril
3077 3077 Transport publiczny
3078 3078 Transport publiczny
3079 3079 -----
3080 3080 Wyczyść
3081 3081 Czyszczenie...
3082 3082 -----
3083 3083 +++++
3084 3084 Kamieniołom
3085 3085 Zapytanie
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3089 3089 Zapytanie o zestawy zmian
3090 3090 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3091 3091 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3092 3092 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3093 3093 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3094 3094 Odpytywanie serwera nazw
3095 3095 Odpytywanie serwera nazw…
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 Zdalnie sterowane samochody
3099 3099 Tor wyścigowy
3100 3100 -----
3101 3101 Tor
3102 3102 Kolej
3103 3103 Przystanek kolejowy
3104 3104 Peron kolejowy
3105 3105 Powielone węzły torów kolejowych
3106 3106 Obszar kolejowy
3107 3107 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3108 3108 Spodziewane: zakres liczbowy
3109 3109 czyste dane GPS
3110 3110 Przeczytaj na początek
3111 3111 Czytanie zdjęć...
3112 3112 Odczytaj wersję protokołu
3113 3113 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3114 3114 Wczytywanie zestawów zmian...
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 Doczytuję rodziców "{0}"
3118 3118 Wczytywanie informacji użytkownika...
3119 3119 Wczytywanie {0}...
3120 3120 Plik Readme
3121 3121 Imię i nazwisko
3122 3122 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3123 3123 Zapisywanie
3124 3124 Studio nagrań
3125 3125 Teren rekreacyjny
3126 3126 Obraz...
3127 3127 Zbiórka odpadów
3128 3128 Czerwony:
3129 3129 Powtórz
3130 3130 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3131 3131 -----
3132 3132 Numer
3133 3133 Oznaczenie (numer toru)
3134 3134 Numer identyfikacyjny
3135 3135 Numer referencyjny
3136 3136 Odwołania do:
3137 3137 Odnosi się do
3138 3138 Odśwież
3139 3139 +++++
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 Odrzuć konflikty i zapisz
3143 3143 Relacja
3144 3144 Relacja ...
3145 3145 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 Edytor Relacji: Usuń Wybrane
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 Edytor Relacji: {0}
3153 3153 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3154 3154 Kontroler poprawności relacji:
3155 3155 Relacja jest usunięta
3156 3156 Pusta relacja
3157 3157 Nieustalony rodzaj relacji
3158 3158 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3159 3159 Relacja {0}
3160 3160 -----
3161 3161 Relacja: zaznaczona
3162 3162 Relacje
3163 3163 Relacje z tymi samymi członakmi
3164 3164 Relacje: {0}
3165 3165 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3166 3166 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3167 3167 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3168 3168 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3169 3169 Religia
3170 3170 Odśwież
3171 3171 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3172 3172 Wczytaj ponownie błędne kafle
3173 3173 Załaduj ponownie z pliku
3174 3174 Odświerza stronę pomocy
3175 3175 Ponownie wczytuje historię z serwera
3176 3176 -----
3177 3177 Ponownie załaduj listę dostępnych szablonów z ''{0}''
3178 3178 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3179 3179 Zdalne sterowanie
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 Usuń
3187 3187 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3188 3188 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3189 3189 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3190 3190 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3191 3191 Usuń wszystkich członków wskazujących na jeden z wybranych obiektów
3192 3192 Usuń wpis
3193 3193 Usuń z pamięci podręcznej
3194 3194 Usuń z paska narzędzi
3195 3195 Usuń zdjęcie z warstwy
3196 3196 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3197 3197 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3198 3198 Usuń zaznaczone zakładki
3199 3199 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3200 3200 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3201 3201 -----
3202 3202 Usuń wybrane ścieżki ikon
3203 3203 -----
3204 3204 Usuń wybrane style z listy aktywnych styli
3205 3205 Usuń je, wyczyść relację
3206 3206 -----
3207 3207 Usuń Element z Relacji
3208 3208 Usunięte powielone węzły
3209 3209 -----
3210 3210 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 Zmień nazwę warstwy
3215 3215 Zmień nazwę zakładki
3216 3216 -----
3217 3217 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3218 3218 -----
3219 3219 Wypożyczalnia
3220 3220 Warsztat samochodowy
3221 3221 Zamień
3222 3222 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3223 3223 Zgłoś błąd
3224 3224 +++++
3225 3225 -----
3226 3226 Zapytanie nie udało się
3227 3227 URL prośby klucza:
3228 3228 -----
3229 3229 Wymaga opłaty
3230 3230 Sztuczne jezioro
3231 3231 Resetuj
3232 3232 Przywraca domyślne ustawienia
3233 3233 Przywróć wartości domyślne
3234 3234 Droga lokalna
3235 3235 Zabudowa mieszkaniowa
3236 3236 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚ
3237 3237 Rozwiąż
3238 3238 Rozwiąż konflikty
3239 3239 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3240 3240 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3241 3241 -----
3242 3242 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3243 3243 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3244 3244 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3245 3245 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3246 3246 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3247 3247 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3248 3248 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3249 3249 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3250 3250 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3251 3251 Wydobycie
3252 3252 Miejsce odpoczynku
3253 3253 Uruchom ponownie
3254 3254 Restauracja
3255 3255 Przywróć
3256 3256 Odzyskiwanie plików
3257 3257 Ograniczenie
3258 3258 Obszar handlowy
3259 3259 Mur oporowy
3260 3260 -----
3261 3261 Pobierz Żeton Żądania
3262 3262 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth z ''{0}''
3263 3263 Pobieranie Klucza Dostępu OAuth
3264 3264 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth z ''{0}''
3265 3265 Pobieranie Żetonu Żądania OAuth...
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 Odwróć kierunek dróg
3273 3273 Odwróć i połącz
3274 3274 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3275 3275 Odwróć kolejność członków relacji
3276 3276 Odwróć kierunek drogi
3277 3277 Odwróć kierunek dróg
3278 3278 Odwrócona linia brzegowa
3279 3279 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3280 3280 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3281 3281 Cofanie zmian
3282 3282 Popraw
3283 3283 Wersja
3284 3284 jeździectwo
3285 3285 Rzeka
3286 3286 Koryto rzeczne
3287 3287 Droga (nieokreślona)
3288 3288 Ograniczenia na drodze
3289 3289 Rola
3290 3290 Problem z weryfikacją roli
3291 3291 -----
3292 3292 Brakująca rola {0}
3293 3293 Nieznana rola {0}
3294 3294 Rola:
3295 3295 Role w relacjach odnoszących się do
3296 3296 -----
3297 3297 Rondo
3298 3298 Trasa
3299 3299 Sieć trasy
3300 3300 Stan trasy
3301 3301 Typ trasy
3302 3302 Zaznaczone szlaki:
3303 3303 Rugby league
3304 3304 Rugby union
3305 3305 Ruiny
3306 3306 Uruchom ponownie kroki automatycznego uwierzytelnienia.
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 Wykonywanie testu {0}
3310 3310 Pas startowy
3311 3311 Skala SAC
3312 3312 -----
3313 3313 karty SIM
3314 3314 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3315 3315 -----
3316 3316 Kontrola bezpieczeństwa
3317 3317 Sprzedaż
3318 3318 Brama warowna
3319 3319 -----
3320 3320 +++++
3321 3321 Zapisz
3322 3322 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3323 3323 Zapisz jako...
3324 3324 Zapisz plik GPX
3325 3325 -----
3326 3326 Zapisz warstwę
3327 3327 Zapisz plik OSM
3328 3328 Zapisz plik
3329 3329 Zapisz warstwę WMS do pliku
3330 3330 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3331 3331 Zapisz pomimo tego
3332 3332 Zapisz jako...
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3336 3336 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3337 3337 Zapisuje bieżące dane.
3338 3338 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3339 3339 -----
3340 3340 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3341 3341 Zapisz/wyślij i usuń
3342 3342 Zapisz/wyślij i wyjdź
3343 3343 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3344 3344 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 Przeglądanie katalogu {0}
3348 3348 Szkoła
3349 3349 złom
3350 3350 Rumowisko
3351 3351 Busz
3352 3352 Sklep rybny
3353 3353 Szukaj
3354 3354 Szukaj ...
3355 3355 Wyszukaj Klucz/Wartość
3356 3356 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3357 3357 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3358 3358 Wyszukuje obiekty
3359 3359 Wyszukuje obiekty.
3360 3360 Szukaj w tagach
3361 3361 Znajdź szablon
3362 3362 Szukaj w szablonach
3363 3363 Wyszukanie:
3364 3364 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu
3365 3365 Wyszukaj używając klucza i wartości wybranego tagu ograniczając się do danego typu (tj. węzła/drogi/relacji)
3366 3366 Szukaj...
3367 3367 Szukaj:
3368 3368 Szukaj:
3369 3369 Druga nazwa
3370 3370 sprzedaż rowerów używanych
3371 3371 Droga wojewódzka
3372 3372 -----
3373 3373 Sekundy: {0}
3374 3374 Błąd bezpieczeństwa
3375 3375 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3376 3376 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3377 3377 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3378 3378 Zaznacz
3379 3379 Zaznacz wszystko
3380 3380 -----
3381 3381 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3382 3382 Wstecz
3383 3383 Wybież otwarty zestaw zmian
3384 3384 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3385 3385 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3386 3386 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3387 3387 Wybierz przynajmniej:
3388 3388 Wybierz nazwę pliku
3389 3389 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3390 3390 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3391 3391 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3392 3392 Zaznacz na warstwie
3393 3393 Zaznacz na liście relacji
3394 3394 Wybierz członków
3395 3395 Wybierz członków (dodaj)
3396 3396 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3397 3397 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3398 3398 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3399 3399 Wybierz obiekty do wysyłki
3400 3400 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3401 3401 Zaznacz relację
3402 3402 Wybierz relacje (dodaj)
3403 3403 -----
3404 3404 Wybierz relację w liście relacji.
3405 3405 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3406 3406 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3407 3407 Wybierz warstwę docelową
3408 3408 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3409 3409 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3410 3410 Wybierz członków wybranej relacji
3411 3411 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3412 3412 Wybierz by zamknąć zestaw zmian po wysyłce
3413 3413 Wybierz by pobrać ślady GPS z zaznaczonego obszaru.
3414 3414 Wybierz by pobrać dane OSM zaznaczonego obszaru.
3415 3415 Zaznacz by nadac JOSM prawo do pobierania twoich prywatnych śladów GPS do warstw JOSM.
3416 3416 Zaznacz by nadać JOSM prawo odczytu twoich preferencji witryny OSM
3417 3417 Zaznacz by nadać JOSM prawo do wysyłania śladów GPS w twoim imieniu
3418 3418 Zaznacz by nadać JOSM prawo wysyłania map w twoim imieniu
3419 3419 Zaznacz by nadac JOSM prawo do wysyłania twoich preferencji witryny OSM
3420 3420 Wybierz by wysłać warstwę ''{0}'' do serwera ''{1}''
3421 3421 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3422 3422 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3426 3426 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3427 3427 Wybrane wpisy:
3428 3428 Zaznaczenie
3429 3429 Wybrano zbiór pusty.
3430 3430 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3431 3431 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3432 3432 -----
3433 3433 Zaznaczenie: {0}
3434 3434 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3435 3435 Drogi przecinające same siebie
3436 3436 Półautomatyczna
3437 3437 Osobna wartwa
3438 3438 +++++
3439 3439 Sekwencja
3440 3440 Serwer odpowiedział kodem 404 dla id {0}. Pomijam.
3441 3441 -----
3442 3442 Droga serwisowa
3443 3443 Godziny nabożeństw
3444 3444 Adres URL usługi
3445 3445 Miejsce obsługi podróżnych
3446 3446 Usługi:
3447 3447 Rodzaj
3448 3448 Ustaw zakładkę WMS
3449 3449 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3450 3450 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3451 3451 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3452 3452 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3453 3453 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3454 3454 Określa język
3455 3455 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3456 3456 Ustaw na domyślne
3457 3457 Wybierz widzialność ścieżki {0}
3458 3458 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3459 3459 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3460 3460 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3461 3461 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3462 3462 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3463 3463 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3464 3464 Zapisywanie domyślnych ustawień
3465 3465 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3466 3466 Ustawienia
3467 3467 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3468 3468 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3469 3469 Ustawienia funkcji zdalnego sterowania
3470 3470 Kilka narzędzi upraszczających korzystanie z JOSM
3471 3471 Punkt carsharingu
3472 3472 Wyostrzenie (wymaga ponownego dodania warstwy):
3473 3473 +++++
3474 3474 schronienie
3475 3475 Żegluga
3476 3476 Sklep obuwniczy
3477 3477 Strzelectwo
3478 3478 Zakupy
3479 3479 Sklepy
3480 3480 Krótki opis: {0}
3481 3481 Skrót
3482 3482 Skróty klawiaturowe
3483 3483 Zapisać?
3484 3484 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3485 3485 Wysłać?
3486 3486 Pokaż
3487 3487 Pokaż obszar
3488 3488 Pokaż Błędy
3489 3489 Pokaż raport konfiguracji
3490 3490 Pokaż Tekst/Ikony
3491 3491 Pokaż miniaturki zdjęć na mapie
3492 3492 Pokaż informację kafelka
3493 3493 Pokaż wszystkie
3494 3494 Pokaż zestaw zmian {0}
3495 3495 Pokazuje informację pomocy
3496 3496 Pokaż historię
3497 3497 Pokaż szczegóły
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3501 3501 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3502 3502 Pokaż następne zdjęcie
3503 3503 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3507 3507 Pokaż poprzednie zdjęcie
3508 3508 Pokaż tylko wybrane
3509 3509 Wyświetlaj ekran powitalny
3510 3510 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3511 3511 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3512 3512 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 Wyświetla tę pomoc
3516 3516 Pokaż/Ukryj
3517 3517 Obszar
3518 3518 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3519 3519 Pokazuje bieżącą datę
3520 3520 Pokazuje wilgotność
3521 3521 Pokazuje temperaturę
3522 3522 Pokazuje profil wysokości i pewne dane statystyczne śladu GPX.
3523 3523 Sycylia - Włochy
3524 3524 Drogi bez nazwy
3525 3525 Drogi o podobnej nazwie.
3526 3526 Uprość drogę
3527 3527 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3528 3528 -----
3529 3529 Uprościć drogi?
3530 3530 Prosta konwersja obszaru na wielokąt złożony.
3531 3531 -----
3532 3532 Równoczesne połączenia
3533 3533 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3534 3534 Pojedyncze elementy
3535 3535 -----
3536 3536 Jazda na deskorolce
3537 3537 Łyżwiarstwo
3538 3538 Narty
3539 3539 narciarstwo
3540 3540 Pomiń pobieranie
3541 3541 Pomiń pobieranie
3542 3542 Pomiń
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 Mapa
3546 3546 Pochylnia
3547 3547 Palenie
3548 3548 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3549 3549 Dopasuj do wielkości kafelek
3550 3550 Skuter śnieżny
3551 3551 Piłka nożna
3552 3552 słabe
3553 3553 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3554 3554 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3555 3555 Niektóre punkty, które były zbyt dale od ścieżki by rozsądnie oszacować ich czas, zostały pominięte.
3556 3556 Niektóre punkty z czasem wcześniejszym niż początek ścieżki lub późniejsze niż koniec ścieżki zostały pominięte lub przeniesione na start.
3557 3557 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3558 3558 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3559 3559 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3560 3560 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3561 3561 Sortuj
3562 3562 Sortuj menu szablonów
3563 3563 Sortuj elementy relacji
3564 3564 Źródło
3565 3565 Południe
3566 3566 -----
3567 3567 Miejsca dla niepełnosprawnych
3568 3568 Miejsca dla rodziców
3569 3569 Miejsca dla kobiet
3570 3570 -----
3571 3571 Fotoradar
3572 3572 Kolczatka
3573 3573 Rozdziel drogę
3574 3574 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3575 3575 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3576 3576 Rozdziela drogę na fragmenty
3577 3577 +++++
3578 3578 Sporty z piłką
3579 3579 Obiekty sportowe
3580 3580 Sport
3581 3581 Centrum sportowe
3582 3582 Źródło
3583 3583 Stadion
3584 3584 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
3585 3585 Gwiazdki
3586 3586 Rozpocznij szukanie
3587 3587 Rozpocznij pobieranie
3588 3588 Rozpocznij pobieranie danych
3589 3589 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3590 3590 -----
3591 3591 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3592 3592 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3593 3593 Ponowna próba {0} z {1}.
3594 3594 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3595 3595 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3596 3596 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
3597 3597 Stan
3598 3598 -----
3599 3599 Sklep z artykułami biurowymi
3600 3600 +++++
3601 3601 Raport konfiguracji
3602 3602 Schody
3603 3603 -----
3604 3604 Przełaz
3605 3605 Znak stop
3606 3606 -----
3607 3607 Strumień
3608 3608 Latarnia uliczna
3609 3609 Nazwa ulicy
3610 3610 Sieć drogowa
3611 3611 Ulice NRW Geofabrik.de
3612 3612 mocne
3613 3613 -----
3614 3614 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
3615 3615 Czy styl jest obecnie aktywny?
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 Podobszary
3622 3622 Stwórz filtr
3623 3623 Dzielnica
3624 3624 Metro
3625 3625 Wejście do metra
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3629 3629 +++++
3630 3630 +++++
3631 3631 -----
3632 3632 Umożliwia śledzenie pozycji GPS na bieżąco (poruszająca się kropka) dzięki połączeniu z serwerem gpsd.
3633 3633 -----
3634 3634 Dostępne odwzorowania to: {0}
3635 3635 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3636 3636 -----
3637 3637 Nawierzchnia
3638 3638 Monitoring
3639 3639 Punkt geodezyjny
3640 3640 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
3641 3641 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3642 3642 Pływanie
3643 3643 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
3644 3644 -----
3645 3645 Opis symboli
3646 3646 Synchronizacja dźwięku
3647 3647 Synchronizuj cały zestaw danych
3648 3648 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3649 3649 Synchronizuję tylko relację {0}
3650 3650 Synchronizuj czas ze zdjęcia odbiornika GPS
3651 3651 Synchronizuję tylko drogę {0}
3652 3652 System miar
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 Ustawienia TMS
3662 3662 -----
3663 3663 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3664 3664 Tenis stołowy
3665 3665 Nawierzchnia dla niewidomych
3666 3666 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
3667 3667 -----
3668 3668 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3669 3669 Klucz tagu jest za długi
3670 3670 -----
3671 3671 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3672 3672 Wartość tagu jest za długa
3673 3673 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
3674 3674 Szablony
3675 3675 Etykiety
3676 3676 Znaczniki i członkowie
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Znaczniki zestawu zminan {0}
3681 3681 Znaczniki nowego zestawu zmian
3682 3682 Tag z pustą wartością
3683 3683 -----
3684 3684 Krawiec
3685 3685 +++++
3686 3686 Postój taksówek
3687 3687 Droga kołowania
3688 3688 Telefon
3689 3689 na karty telefoniczne
3690 3690 Tenis
3691 3691 Namioty dozwolone
3692 3692 +++++
3693 3693 Droga powiatowa
3694 3694 -----
3695 3695 +++++
3696 3696 Testuj Klucz Dostępu
3697 3697 Test nie udał się
3698 3698 Sprawdza URL API
3699 3699 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 +++++
3703 3703 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
3704 3704 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 URL API działa poprawnie.
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 Wtyczka MapDust pokazuje reporty błędów z bazy MapDust na mapie. Umożliwia tworzenie, zamykanie, unieważnianie, ponowne otwieranie i komentowanie raportów o błędach.
3711 3711 -----
3712 3712 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3713 3713 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
3714 3714 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3715 3715 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3716 3716 Drogi "przez" nie są połączone.
3717 3717 -----
3718 3718 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3719 3719 Obszar, który próbowałeś pobrać był zbyt lub same żądanie pobrania były zbyt duże.<br>Albo spróbuj pobrać mniejszy obszar albo użyj wyeksportowanego pliku udostępnionego przez społeczność OSM.
3720 3720 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3721 3721 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3722 3722 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3723 3723 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
3724 3724 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3725 3725 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3729 3729 -----
3730 3730 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3731 3731 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3732 3732 Domyślne szablony JOSM
3733 3733 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3734 3734 Tryb ekspercki udostępnia dodatkowe ustawienia ukryte dla normalnego użytkownika
3735 3735 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
3736 3736 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
3737 3737 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
3738 3738 -----
3739 3739 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3740 3740 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
3744 3744 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3745 3745 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3749 3749 -----
3750 3750 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3751 3751 -----
3752 3752 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3753 3753 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
3757 3757 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
3758 3758 Funkcja zdalnego sterowania pozwala na kontrolę programu JOSM przez inne aplikacje, np. przeglądarkę internetową.
3759 3759 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
3760 3760 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
3761 3761 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
3762 3762 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3763 3763 Wybrane zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3764 3764 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
3765 3765 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3766 3766 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
3767 3767 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
3768 3768 -----
3769 3769 Napis ''{0}'' nie reprezentuje poprawnej liczby zmiennoprzecinkowej.
3770 3770 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3771 3771 Nazwa użytkownika nie może być pusta. Proszę wprowadzić nazwę użytkownika OSM
3772 3772 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3773 3773 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3774 3774 Teatr
3775 3775 -----
3776 3776 Ich wersja
3777 3777 Ich wersja (na serwerze)
3778 3778 Ich z Połączoną
3779 3779 Park rozrywki
3780 3780 Nie ma otwartych zestawów zmian
3781 3781 Nie wybrano opiektów do pobrania
3782 3782 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3783 3783 Drogi mają cześć wspólną.
3784 3784 -----
3785 3785 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
3786 3786 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3787 3787 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3788 3788 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3789 3789 -----
3790 3790 To znajduje się za końcem nagrania.
3791 3791 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
3792 3792 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3793 3793 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
3794 3794 -----
3795 3795 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
3796 3796 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
3797 3797 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
3798 3798 Ta wtyczka bezpośrednio wysyła ślady GPS z aktywnej warstwy JOSM do openstreetmap.org.
3799 3799 Ta wtyczka upraszcza mapowanie i edycję tras transportu publicznego.
3800 3800 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
3801 3801 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
3802 3802 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3803 3803 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
3804 3804 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
3805 3805 Ten test sprawdza czy multipolygony są poprawne
3806 3806 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
3807 3807 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3808 3808 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
3809 3809 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3810 3810 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
3811 3811 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
3812 3812 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
3813 3813 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
3814 3814 -----
3815 3815 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
3816 3816 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
3817 3817 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
3818 3818 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3819 3819 Automat biletowy
3820 3820 Numery kafelków mapy
3821 3821 Adres kafelka:
3822 3822 Katalog cache kafelek:
3823 3823 Czas:
3824 3824 Zakres czasu
3825 3825 Strefa czasowa:
3826 3826 Strefa czasowa: {0}
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 Nazwa:
3830 3830 Do ...
3831 3831 Do usunięcia
3832 3832 Przełącz linie łączące punktu GPX
3833 3833 -----
3834 3834 Przełącza widok szkieletowy
3835 3835 Przełącza na pełny ekran
3836 3836 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3837 3837 Przełącz widoczność warstwy: {0}
3838 3838 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3839 3839 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3840 3840 Przełącz: {0}
3841 3841 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3842 3842 Toalety
3843 3843 -----
3844 3844 bramka (opłata)
3845 3845 Punkt poboru opłat
3846 3846 Zbyt wiele przekierowań wykryto przy pobieraniu URL. Przerywam.
3847 3847 -----
3848 3848 Narzędzie: {0}
3849 3849 Pasek narzędzi
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 Personalizacja paska narzędzi
3853 3853 Narzędzia
3854 3854 -----
3855 3855 Narzedzie do rysowania budynków.
3856 3856 -----
3857 3857 +++++
3858 3858 Turystyka
3859 3859 -----
3860 3860 Wieża
3861 3861 Numer referencyjny
3862 3862 Typ wieży
3863 3863 Małe miasto
3864 3864 Ratusz
3865 3865 Sklep z zabawkami
3866 3866 -----
3867 3867 Droga gruntowa
3868 3868 Kolorowanie ścieżek i punktów
3869 3869 Data ścieżki
3870 3870 Typ drogi
3871 3871 Środek uspokojenia ruchu
3872 3872 Sygnalizacja świetlna
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 Tramwaj
3876 3876 Przystanek tramwajowy
3877 3877 +++++
3878 3878 Ograniczenia w ruchu
3879 3879 -----
3880 3880 Biuro podróży
3881 3881 Drzewo
3882 3882 Droga ekspresowa
3883 3883 Droga ekspresowa - dojazd
3884 3884 Spróbuj ponownie
3885 3885 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3886 3886 -----
3887 3887 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
3888 3888 Tunel
3889 3889 Początek tunelu
3890 3890 Ograniczenia skrętu
3891 3891 Włącz/wyłącz wybrane style
3892 3892 Miejsce do zawracania
3893 3893 -----
3894 3894 Zakazy zakrętu (turnrestrictions)
3895 3895 Kołowrotek
3896 3896 Obrotnica
3897 3897 Rodzaj
3898 3898 -----
3899 3899 Rodzaj schronienia
3900 3900 Rodzaj
3901 3901 -----
3902 3902 Sklep z oponami
3903 3903 +++++
3904 3904 -----
3905 3905 NIEZNANA
3906 3906 +++++
3907 3907 URL/ Plik:
3908 3908 -----
3909 3909 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3910 3910 +++++
3911 3911 +++++
3912 3912 +++++
3913 3913 +++++
3914 3914 +++++
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 Strefa UTM
3918 3918 Rozdziel drogi
3919 3919 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
3920 3920 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
3921 3921 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
3922 3922 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3923 3923 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
3924 3924 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3925 3925 -----
3926 3926 Nie można parsować współrzędnych
3927 3927 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3928 3928 Droga gminna
3929 3929 Niezamkniete drogi
3930 3930 Niezamknięta droga
3931 3931 Niepołączona linia brzegowa
3932 3932 Niepołączone węzły bez tagów
3933 3933 Niepołączone drogi.
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 Nierozstrzygnięty
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 Cofnij
3941 3941 Cofanie ortogonalizacji kształtu
3942 3942 Anuluj przesunięcie
3943 3943 -----
3944 3944 Cofa ostatnią czynność.
3945 3945 -----
3946 3946 Oderwij panel
3947 3947 Nieoczekiwany błąd
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 Nieoczekiwany format ID zwrócony przez serwer. Otrzymano ''{0}''.
3952 3952 -----
3953 3953 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
3954 3954 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
3959 3959 Niespodziewany token: {0}
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
3963 3963 Odblokuj
3964 3964 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
3965 3965 Potwierdzenie rozdzielenia
3966 3966 Rozdzielony węzeł
3967 3967 Uniwersytet
3968 3968 Nieznany adres
3969 3969 Nieznany rodzaj elementu
3970 3970 Nieznany tryb {0}
3971 3971 -----
3972 3972 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
3973 3973 -----
3974 3974 Nieznana rola
3975 3975 -----
3976 3976 Nieznany typ: {0}
3977 3977 Warstwa obrazu bez nazwy
3978 3978 Skrzyżowanie bez nazwy
3979 3979 Nienazwana niesklasyfikowana droga
3980 3980 Drogi bez nazwy
3981 3981 Nieuporządkowana linia brzegowa
3982 3982 Niezapisane zmiany
3983 3983 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
3984 3984 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
3985 3985 Niezapisane dane i konflikty
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 Niezapisane dane OSM
3989 3989 Odznacz wszystko
3990 3990 Odznacz wszystko (anulowanie)
3991 3991 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
3992 3992 Odznacza wszystkie obiekty.
3993 3993 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
3994 3994 -----
3995 3995 Nie wspierana wersja: {0}
3996 3996 Węzły bez tagu i nie podłączone.
3997 3997 Drogi bez tagów
3998 3998 Drogi bez tagów (z komentarzem)
3999 3999 Drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
4000 4000 W górę
4001 4001 -----
4002 4002 Aktualizuj
4003 4003 Aktualizuj zestaw zmian
4004 4004 Aktualizuj zawartość
4005 4005 Aktualizuj dane
4006 4006 -----
4007 4007 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4008 4008 Pobierz zmiany
4009 4009 Aktualizacja obiektów
4010 4010 Aktualizuj wtyczki
4011 4011 Pobierz wybrane
4012 4012 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4013 4013 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4014 4014 Aktualizuje wybrane wtyczki
4015 4015 Zaktualizowano
4016 4016 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4017 4017 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4018 4018 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
4019 4019 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4020 4020 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4021 4021 Uaktualnianie zestawu zmian...
4022 4022 Odświeżanie danych
4023 4023 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4024 4024 Aktualizowanie mapy...
4025 4025 Aktualizacja wtyczek...
4026 4026 Wyślij
4027 4027 Wyślij zmiany
4028 4028 Wyślij Ustawienia
4029 4029 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4030 4030 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4031 4031 Wyślij dane
4032 4032 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4033 4033 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4034 4034 Wyślij dane do już istniejącego i otwartego zestawu zmian
4035 4035 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4036 4036 Wysłanie danych w jednym zapytaniem (zbyt wiele obiektów do wysłania)
4037 4037 Wyślij wybrane elementy
4038 4038 Wyślij zmienione elementy
4039 4039 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4040 4040 Wysyłanie do "{0}"
4041 4041 Wyślij do nowego zestawu zmian
4042 4042 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4043 4043 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4044 4044 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4045 4045 Wysyłam i zapisuje zmodyfikowane warstwy...
4046 4046 Przesyłanie danych...
4047 4047 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4048 4048 Użycie
4049 4049 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4050 4050 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4051 4051 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4052 4052 Używaj prostego uwierzytelniania
4053 4053 Używaj OAuth
4054 4054 Używaj SOCKS proxy
4055 4055 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4056 4056 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4057 4057 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4058 4058 Użyj domyślny
4059 4059 Użyj domyślny plik danych.
4060 4060 Użyj domyślnych ustawień
4061 4061 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4062 4062 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4063 4063 Użyj warstwy błędów
4064 4064 -----
4065 4065 Użyj globalnych ustawień
4066 4066 Użyj listę ignorowanych
4067 4067 Użyj serweru przesunięć:
4068 4068 Używa szablon "{0}"
4069 4069 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4070 4070 -----
4071 4071 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4072 4072 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4073 4073 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4074 4074 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4075 4075 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4076 4076 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4077 4077 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4078 4078 -----
4079 4079 Użytkownik
4080 4080 ID użytkownika:
4081 4081 Nazwa użytkownika:
4082 4082 Użytkownik:
4083 4083 Nazwa użytkownika
4084 4084 Nazwa użytkownika:
4085 4085 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4086 4086 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4087 4087 Sklep z odkurzaczami
4088 4088 Zweryfikuj
4089 4089 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4090 4090 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4091 4091 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4092 4092 Sprawdzanie
4093 4093 Sprawdź
4094 4094 Wyniki sprawdzania
4095 4095 Błędy
4096 4096 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4097 4097 Sprawdzanie poprawności
4098 4098 Wartość
4099 4099 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4100 4100 -----
4101 4101 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4102 4102 -----
4103 4103 Wartości szerokości geograficznej musza być z zakresu [-90,90].
4104 4104 Wartości długości geograficznej musza być z zakresu [-180,180].
4105 4105 Wartość:
4106 4106 -----
4107 4107 Sklep z różnościam
4108 4108 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4109 4109 Pojazdy według typu
4110 4110 Samochody według sposobu użytkowania
4111 4111 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4112 4112 Automat sprzedający
4113 4113 Sprzedawane produkty
4114 4114 -----
4115 4115 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4116 4116 Spodziewane: wersja
4117 4117 Wersja {0}
4118 4118 -----
4119 4119 Wersja: {0}
4120 4120 Weterynarz
4121 4121 Wypożyczalnia wideo
4122 4122 Widok
4123 4123 Widok: {0}
4124 4124 Punkt widokowy
4125 4125 -----
4126 4126 Wieś
4127 4127 Zieleń miejska
4128 4128 Miasto
4129 4129 Winnica
4130 4130 Widoczność
4131 4131 Widoczność (czytelność)
4132 4132 widoczna wieża szybowa
4133 4133 Odwiedź stronę domową
4134 4134 -----
4135 4135 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4136 4136 Wulkan
4137 4137 Siatkówka
4138 4138 Napięcie
4139 4139 -----
4140 4140 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4141 4141 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4142 4142 +++++
4143 4143 +++++
4144 4144 WGS84 Geograficzne
4145 4145 +++++
4146 4146 Błąd WMS
4147 4147 Pliki WMS (*.wms)
4148 4148 Ustawienia WMS
4149 4149 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4150 4150 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4151 4151 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4152 4152 +++++
4153 4153 -----
4154 4154 Oczekiwanie 10 sekund...
4155 4155 mur
4156 4156 Ostrzeżenie
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 Ostrzeżenie: Nie mogłem odczytać źródła szablonu tagowania: {0}
4160 4160 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4161 4161 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4162 4162 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4163 4163 -----
4164 4164 Ostrzeżenie: Nie udało się pobrać danych o bieżącym użytkowniku JOSM. Otrzymany wyjątek: {0}
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 Uwaga: Ignoruję wyjątek ponieważ zadanie zostało anulowane. Wyjątek: {0}
4168 4168 -----
4169 4169 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4170 4170 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4171 4171 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4172 4172 -----
4173 4173 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 Ostrzeżenie: nagłówek błędu "{0}" nie pasował do oczekiwanego wzoru.
4181 4181 -----
4182 4182 Ostrzeżenie: nie udało się anulować trwającej operacji OAuth
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 Ostrzeżenie: nielegalny format pozycji w liście szablonów ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4201 4201 Ostrzeżenie: nieprawidłowy format pozycji w liście stylu ''{0}''. Otrzymano ''{1}''
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 Ostrzeżenie: obiekt ''{0}'' jest już skasowany na serwerze. Pomijam ten obiekt i ponawiam wysyłkę.
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4208 4208 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4209 4209 Ostrzeżenie: w zapisie preferencji znaleziono klucz ''{0}'' z nieoczekiwaną wartością ''{1}''
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 Ostrzeżenia
4216 4216 Myjnia samochodowa
4217 4217 Kosz na śmieci
4218 4218 Oczyszczalnia ścieków
4219 4219 Woda
4220 4220 Park wodny
4221 4221 Wieża ciśnień
4222 4222 Studnia
4223 4223 Filtry
4224 4224 Wodospad
4225 4225 Młyn wodny
4226 4226 Powielone węzły dróg wodnych
4227 4227 Pliki audio Wave (*.wav)
4228 4228 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4229 4229 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4230 4230 Węzeł drogi blisko innej drogi
4231 4231 -----
4232 4232 Droga {0}
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 Etykietowanie punktów
4236 4236 Punkty drogowe
4237 4237 Drogi
4238 4238 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4239 4239 Drogi z tą samą pozycją
4240 4240 Krzyż przydrożny
4241 4241 Kapliczka
4242 4242 Strona internetowa: {0}
4243 4243 Strona internetowa
4244 4244 Jaz
4245 4245 Mokradło
4246 4246 Dla niepełnosprawnych
4247 4247 Wózki inwalidzkie
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4251 4251 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4252 4252 Całą grupę
4253 4253 Szerokość (w metrach)
4254 4254 Szerokość linii GPX (0 dla domyślnej)
4255 4255 +++++
4256 4256 Wiatrak
4257 4257 Okna
4258 4258 Rękaw
4259 4259 -----
4260 4260 Widok szkieletowy
4261 4261 Dzięki OAuth możesz nadać JOSM prawa wysyłania danych map i ścieżek GPS w twoim imieniu (<a href="{0}">więćej informacji...</a>).
4262 4262 Ze sklepem
4263 4263 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4264 4264 Las pierwotny
4265 4265 Zakład produkcyjny
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 Zła ilość argumentów dla zakładki
4269 4269 Drogi o złym kierunku.
4270 4270 Brakuje znacznika XML <user>.
4271 4271 -----
4272 4272 Tak
4273 4273 Tak, przypisz
4274 4274 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4275 4275 Tak, zapisz zmiany i zamknij
4276 4276 -----
4277 4277 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4278 4278 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4279 4279 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4280 4280 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4281 4281 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4282 4282 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4283 4283 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4284 4284 -----
4285 4285 Pobrałeś zbyt wiele danych. Proszę spróbować ponownie później.
4286 4286 Napotkałeś błąd w JOSM
4287 4287 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4288 4288 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4289 4289 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4290 4290 -----
4291 4291 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4292 4292 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4297 4297 -----
4298 4298 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4299 4299 Wybierz ślad GPX
4300 4300 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4301 4301 Twój komentarz jest <i>pusty</i> lub <i>bardzo krótki</i>.<br /><br />Jest to technicznie dopuszczalne, ale proszę rozważ, że wielu użytkowników <br />oglądających zmiany w swojej okolicy polega na rozsądnych komentarzach zestawów<br /> zmian by zrozumieć jakie zmiany zawierają!<br /><br />Jeśli spędzisz teraz minutę, by wyjaśnić swoją zmianę, możesz uczynić życie<br />wielu innych użytkowników znacznie prostszym.
4302 4302 -----
4303 4303 +++++
4304 4304 Powiększ
4305 4305 Zbliżenie (w metrach)
4306 4306 Powiększ
4307 4307 Zmniejsz
4308 4308 Powiększa i przesuwa mapę
4309 4309 -----
4310 4310 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4311 4311 Powiększ
4312 4312 Poziom powiększenia:
4313 4313 Zmniejsz
4314 4314 Powiększ aby pokazać: {0}
4315 4315 Powiększ do
4316 4316 Powiększ na warstwie
4317 4317 -----
4318 4318 Powiększ do węzła
4319 4319 Pokaż problem
4320 4320 Powiększ do wybranych elementów
4321 4321 Powiększ do zaznaczenia
4322 4322 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4323 4323 -----
4324 4324 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4325 4325 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4326 4326 Pokaż {0}
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 \nWysokość: {0} m
4330 4330 \nKierunek {0}°
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 +++++
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 wysokie napięcie
4347 4347 średnie napięcie
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 +++++
4353 4353 sieć
4354 4354 -----
4355 4355 ograniczenie
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 Edycja pylonu
4361 4361 Edycja stacji
4362 4362 -----
4363 4363 +++++
4364 4364 Stacja
4365 4365 Brama
4366 4366 Wstecz
4367 4367 Szybciej
4368 4368 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4369 4369 Do przodu
4370 4370 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4371 4371 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4372 4372 Następny znacznik
4373 4373 Odtwórz następny znacznik.
4374 4374 Odtwórz poprzedni znacznik.
4375 4375 Odtwórz / wstrzymaj
4376 4376 Poprzedni znacznik
4377 4377 Wolniej
4378 4378 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4379 4379 Zamknięty
4380 4380 Otwarty
4381 4381 brak
4382 4382 czarny
4383 4383 niebieski
4384 4384 brązowy
4385 4385 szary
4386 4386 zielony
4387 4387 czerwony
4388 4388 biały
4389 4389 +++++
4390 4390 +++++
4391 4391 +++++
4392 4392 +++++
4393 4393 analogowy
4394 4394 cyfrowy
4395 4395 -----
4396 4396 słoneczny
4397 4397 niekonwencjonalny
4398 4398 D
4399 4399 U
4400 4400 A
4401 4401 Z
4402 4402 U
4403 4403 O
4404 4404 T
4405 4405 Z
4406 4406 Tekst
4407 4407 Opis
4408 4408 Nazwa
4409 4409 Źródło ciepła
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 Przesunięcie
4418 4418 -----
4419 4419 markowe
4420 4420 nie
4421 4421 używane
4422 4422 tak
4423 4423 -----
4424 4424 różne
4425 4425 nad ziemią
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 pod ziemią
4429 4429 podwodą
4430 4430 -----
4431 4431 Edycja stacji kolejowej
4432 4432 Stacja kolejowa
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 +++++
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 Klucz:
4443 4443 iglasty
4444 4444 liścisty
4445 4445 mieszany
4446 4446 skrótowa nazwa ulicy
4447 4447 -----
4448 4448 dodaj do zaznaczenia
4449 4449 adres
4450 4450 dodaje odwzorowania z Proj4J
4451 4451 administracyjna
4452 4452 zaawansowana
4453 4453 zaawansowana konfiguracja
4454 4454 droga powietrzna
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 kruszywo
4459 4459 dla rolnictwa
4460 4460 wentylacyjny
4461 4461 wszystkie
4462 4462 wszystkie obiekty
4463 4463 alejka
4464 4464 alfabetycznie
4465 4465 alternatywny
4466 4466 typ udogodnień {0}
4467 4467 udogodnienie
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 futbol amerykański
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 kościół anglikański
4474 4474 jedzenie dla zwierząt
4475 4475 gość
4476 4476 dowolne
4477 4477 akwedukt
4478 4478 łucznictwo
4479 4479 obszar
4480 4480 obszar tekstowy
4481 4481 azjatycka
4482 4482 asfalt
4483 4483 lekkoatletyka
4484 4484 +++++
4485 4485 futbol australijski
4486 4486 automatycznie
4487 4487 -----
4488 4488 tło
4489 4489 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4490 4490 odcinek powrotny
4491 4491 zła
4492 4492 bahaizm
4493 4493 baptyści
4494 4494 drut kolczasty
4495 4495 bariera
4496 4496 -----
4497 4497 +++++
4498 4498 Basen
4499 4499 Koszykówka
4500 4500 -----
4501 4501 boksyty
4502 4502 Plaża
4503 4503 rowery
4504 4504 dętki do roweru
4505 4505 +++++
4506 4506 biopaliwo
4507 4507 biogaz
4508 4508 biomasa
4509 4509 torfowisko
4510 4510 bule
4511 4511 granica
4512 4512 gra w kule
4513 4513 marka
4514 4514 most
4515 4515 etykieta "most" na węźle
4516 4516 teren poprzemysłowy
4517 4517 buddyzm
4518 4518 budynek
4519 4519 próg zwalniający
4520 4520 hamburgery
4521 4521 autobus
4522 4522 wydzielony pas autobusowy
4523 4523 futbol kanadyjki
4524 4524 kajakarstwo
4525 4525 uwzględnij wielkość liter
4526 4526 kościół katolicki
4527 4527 Cmentarz
4528 4528 ośrodek
4529 4529 łańcuch
4530 4530 węgiel drewny
4531 4531 -----
4532 4532 kurczak
4533 4533 chińska
4534 4534 -----
4535 4535 chrześcijaństwo
4536 4536 papierosy
4537 4537 miasto
4538 4538 cywilna
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 wspinaczka
4542 4542 -----
4543 4543 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4544 4544 zamknięty
4545 4545 zamknięta droga
4546 4546 węgiel
4547 4547 bruk
4548 4548 zimne powietrze
4549 4549 zimna woda
4550 4550 spalarnia
4551 4551 komunikacyjna
4552 4552 szuter
4553 4553 sprężone powietrze
4554 4554 beton
4555 4555 prezerwatywy
4556 4556 konfiguruj
4557 4557 Konfiguruje styl rysowania mapy
4558 4558 konflikt
4559 4559 iglasty
4560 4560 połaczenie
4561 4561 w budowie
4562 4562 sieć trakcyjna
4563 4563 pojemnik
4564 4564 -----
4565 4565 miedź
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 liczba
4569 4569 -----
4570 4570 krykiet
4571 4571 krykiet
4572 4572 krokiet
4573 4573 -----
4574 4574 klienci
4575 4575 -----
4576 4576 kolarstwo
4577 4577 -----
4578 4578 dane
4579 4579 liściasty
4580 4580 obiekt dedykowany
4581 4581 st° min'' (Morskie)
4582 4582 st° min'' sek"
4583 4583 usunięto
4584 4584 -----
4585 4585 dla dostaw
4586 4586 przestarzały
4587 4587 dla wyznaczonych pojazdów
4588 4588 dojazd do posesji
4589 4589 objazd
4590 4590 olej napędowy
4591 4591 diamenty
4592 4592 zablokowane
4593 4593 Dok
4594 4594 nie istnieje
4595 4595 wyścigi psów
4596 4596 podwójny
4597 4597 na dół
4598 4598 zjazd
4599 4599 pobrany obszar
4600 4600 napoje
4601 4601 podjazd
4602 4602 -----
4603 4603 łatwa
4604 4604 energia elektryczna
4605 4605 -----
4606 4606 elementy
4607 4607 -----
4608 4608 jazda konna
4609 4609 ewangelikalizm
4610 4610 parzyste
4611 4611 przykłady
4612 4612 doskonała
4613 4613 torby na odchody
4614 4614 dla ekspertów
4615 4615 -----
4616 4616 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4617 4617 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4618 4618 gospodarstwo
4619 4619 ogrodzenie
4620 4620 prom
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 znajdź w zaznaczeniu
4624 4624 ryba z frytkami
4625 4625 rozszczepienie jądra atomowego
4626 4626 -----
4627 4627 jedzenie
4628 4628 piesza
4629 4629 -----
4630 4630 bród
4631 4631 las
4632 4632 leśna
4633 4633 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
4634 4634 odcinek docelowy
4635 4635 -----
4636 4636 francuska
4637 4637 od kafelka
4638 4638 z drogi
4639 4639 pełna
4640 4640 -----
4641 4641 futbol gaelicki (irlandzki)
4642 4642 garaże
4643 4643 gazowy
4644 4644 -----
4645 4645 bęzyna
4646 4646 geotermiczna
4647 4647 niemiecka
4648 4648 Lodowiec
4649 4649 złoto
4650 4650 +++++
4651 4651 pole golfowe
4652 4652 dobra
4653 4653 znacznik GPS
4654 4654 punkt GPS
4655 4655 1 stopnia
4656 4656 2 stopnia
4657 4657 3 stopnia
4658 4658 4 stopnia
4659 4659 5 stopnia
4660 4660 trawa
4661 4661 kratka trawnikowa
4662 4662 żwir
4663 4663 grecka
4664 4664 zielony
4665 4665 Teren nie zabudowany
4666 4666 grunt
4667 4667 -----
4668 4668 gimnastyka
4669 4669 połowiczna
4670 4670 punkt zatrzymania
4671 4671 -----
4672 4672 -----
4673 4673 zdrowie
4674 4674 ciepłowniczy
4675 4675 wrzosowisko
4676 4676 żywopłot
4677 4677 samochody ciężarowe
4678 4678 wyróżnienie
4679 4679 droga
4680 4680 Droga bez numeru referencyjnego
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 hinduizm
4685 4685 historia
4686 4686 tablica historyczna
4687 4687 hokej
4688 4688 tragiczna
4689 4689 jazda konna
4690 4690 wyścigi konne
4691 4691 -----
4692 4692 gorące powietrze
4693 4693 gorąca woda
4694 4694 +++++
4695 4695 dom
4696 4696 +++++
4697 4697 -----
4698 4698 wodna
4699 4699 lody
4700 4700 -----
4701 4701 ilmenit
4702 4702 przyciemnienia podkładu mapy
4703 4703 nieaktywne
4704 4704 -----
4705 4705 niekompletne
4706 4706 niekompletna droga
4707 4707 przybliż by zobaczyć więcej detali
4708 4708 niezależny
4709 4709 indyjska
4710 4710 wewnętrzny
4711 4711 Tteren przemysłowy
4712 4712 -----
4713 4713 Wewnętrzny segment
4714 4714 zintegrowano z głównym programem
4715 4715 średnia
4716 4716 -----
4717 4717 rudy żelaza
4718 4718 wysepka
4719 4719 wydzielone pomieszczenie
4720 4720 włoska
4721 4721 dżinizm
4722 4722 japońska
4723 4723 świadkowie Jehowy
4724 4724 judaizm
4725 4725 -----
4726 4726 +++++
4727 4727 +++++
4728 4728 wysypisko smieci
4729 4729 zagospodarowanie przestrzenne
4730 4730 typ użytkowania ziemi {0}
4731 4731 droga
4732 4732 warstwa
4733 4733 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
4734 4734 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
4735 4735 -----
4736 4736 ołów
4737 4737 w lewo
4738 4738 wypoczynek
4739 4739 typ wypoczynku {0}
4740 4740 -----
4741 4741 wapień
4742 4742 limitowane
4743 4743 strefa zamieszkania
4744 4744 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4745 4745 wczytywanie stylu ''{0}''...
4746 4746 zablokuj przewijanie
4747 4747 -----
4748 4748 niska
4749 4749 luteranie
4750 4750 namorzyny
4751 4751 -----
4752 4752 ręcznie
4753 4753 -----
4754 4754 +++++
4755 4755 +++++
4756 4756 marsze
4757 4757 max szer.
4758 4758 max dł.
4759 4759 -----
4760 4760 członek
4761 4761 +++++
4762 4762 metodyści
4763 4763 meksykańska
4764 4764 Teren wojskowy
4765 4765 min szer.
4766 4766 min dł.
4767 4767 brakujące obiekty:
4768 4768 błędnie wpisana nazwa klucza
4769 4769 mieszany
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 mormoni
4773 4773 sporty motorowe
4774 4774 -----
4775 4775 autostrada
4776 4776 ciąg pieszy
4777 4777 Błoto
4778 4778 różne sporty
4779 4779 wielopoziomowy
4780 4780 -----
4781 4781 +++++
4782 4782 islam
4783 4783 narodowa
4784 4784 naturalne
4785 4785 typ naturalny {0}
4786 4786 -----
4787 4787 tablica przyrodnicza
4788 4788 gazety
4789 4789 następny
4790 4790 nikiel
4791 4791 nie
4792 4792 brak opisu
4793 4793 -----
4794 4794 nie ma obsługi odczytu tego formatu
4795 4795 brak modyfikatora
4796 4796 zakaz skrętu w lewo
4797 4797 zakaz skrętu w prawo
4798 4798 zakaz jazdy prosto
4799 4799 zakaz zawracania
4800 4800 żadne
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 nie zostały usunięte
4804 4804 -----
4805 4805 -----
4806 4806 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
4807 4807 tablica informacyjna
4808 4808 dla początkujących
4809 4809 jądrowa
4810 4810 obserwacyjna
4811 4811 nieparzyste
4812 4812 oficjalnie
4813 4813 naftowy
4814 4814 stare szyny kolejowe
4815 4815 stare
4816 4816 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4817 4817 nakaz skrętu w lewo
4818 4818 nakaz skrętu w prawo
4819 4819 nakaz jazdy prosto
4820 4820 otwarty
4821 4821 pod prąd
4822 4822 droga pod prąd
4823 4823 ścieżka pod prąd
4824 4824 opcje
4825 4825 -----
4826 4826 kościół prawosławny
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 zewnętrzny
4830 4830 Zewnętrzny segment
4831 4831 poza pobranym obszarem
4832 4832 wysepka parkignowa
4833 4833 bilety parkingowe
4834 4834 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4835 4835 pyłu
4836 4836 pasażerowie
4837 4837 pasażerowie; pojazdy
4838 4838 utwardzona
4839 4839 kostka
4840 4840 Szczyt
4841 4841 kamienie
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 +++++
4845 4845 zielonoświątkowcy
4846 4846 dopuszczalny
4847 4847 zdjęcia
4848 4848 fotowoltaiczna
4849 4849 nabrzeże
4850 4850 rurociąg
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 boisko
4858 4858 +++++
4859 4859 Miejsce
4860 4860 tablica botaniczna
4861 4861 plastik
4862 4862 słup
4863 4863 polityczna
4864 4864 energia
4865 4865 prezbiterianie
4866 4866 poprzedni
4867 4867 droga krajowa
4868 4868 droga krajowa - dojazd
4869 4869 droga prywatna
4870 4870 proponowany
4871 4871 protestanci
4872 4872 publiczny
4873 4873 transport publiczny
4874 4874 mapy komunikacji miejskiej
4875 4875 bilety komunikacji miejskiej
4876 4876 -----
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 -----
4880 4880 poczwórny
4881 4881 kwakrzy
4882 4882 kamieniołom
4883 4883 sport rakietowy
4884 4884 kolej
4885 4885 Teren kolejowy
4886 4886 -----
4887 4887 tory kolejowe
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 bystrze
4891 4891 szuwary
4892 4892 +++++
4893 4893 regionalna
4894 4894 wyrażenie regularne
4895 4895 Relacja bez typu
4896 4896 Odśwież domyślne wpisy
4897 4897 załaduj ponownie z pliku wybrane style
4898 4898 zdalnie
4899 4899 usuń z zaznaczenia
4900 4900 zamień zaznaczenie
4901 4901 -----
4902 4902 zabudowa
4903 4903 restauracja bez nazwy
4904 4904 handel
4905 4905 w prawo
4906 4906 koryto rzeczne
4907 4907 droga
4908 4908 rola
4909 4909 rondo
4910 4910 droga
4911 4911 odcinek trasy
4912 4912 +++++
4913 4913 +++++
4914 4914 -----
4915 4915 rutyl
4916 4916 sól
4917 4917 słone bagna
4918 4918 piach
4919 4919 kanapki
4920 4920 skala
4921 4921 schemat
4922 4922 -----
4923 4923 Zarośla
4924 4924 droga wojewódzka
4925 4925 sejsmiczny
4926 4926 wybierz sport:
4927 4927 zaznaczony
4928 4928 zaznaczenie
4929 4929 -----
4930 4930 wydzielona przestrzeń
4931 4931 droga serwisowa
4932 4932 serwis
4933 4933 -----
4934 4934 ściekowy
4935 4935 współdzielone z transportem miejskim
4936 4936 współdzielone
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 szyici
4940 4940 strzelectwo
4941 4941 sklep
4942 4942 typ sklepu {0}
4943 4943 bocznica
4944 4944 sikhizm
4945 4945 srebro
4946 4946 pojedynczy
4947 4947 -----
4948 4948 miejsce
4949 4949 jazda na deskorolce
4950 4950 łyżwiarstwo
4951 4951 narciarska
4952 4952 narciarstwo
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 piłka nożna
4956 4956 słoneczna
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 spirytualizm
4960 4960 -----
4961 4961 Sport
4962 4962 typ sportu {0}
4963 4963 centrum sportowe
4964 4964 odnoga
4965 4965 stadion
4966 4966 znaczki
4967 4967 -----
4968 4968 -----
4969 4969 kamień
4970 4970 strumień
4971 4971 ulice
4972 4972 nazwa ulicy zawiera ss
4973 4973 ciąg
4974 4974 ciąg;ciąg;...
4975 4975 metro
4976 4976 -----
4977 4977 sunnici
4978 4978 terenowy
4979 4979 +++++
4980 4980 bagno
4981 4981 słodycze
4982 4982 pływanie
4983 4983 basen
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 tenis stołowy
4987 4987 tampony
4988 4988 taoizm
4989 4989 doładowanie do telefonu
4990 4990 tymczasowy
4991 4991 Tymczasowy typ drogi
4992 4992 tenis
4993 4993 +++++
4994 4994 droga powiatowa
4995 4995 tekst
4996 4996 tajska
4997 4997 podstawowy styl Potlatch 2
4998 4998 termiczna
4999 4999 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
5000 5000 ta warstwa jest warstwą aktywną
5001 5001 -----
5002 5002 tereny zalewowe
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 cyna
5006 5006 do drogi
5007 5007 topograficzna
5008 5008 -----
5009 5009 turystyka
5010 5010 typ turystyki {0}
5011 5011 -----
5012 5012 zabawki
5013 5013 ścieżka
5014 5014 ścieżka i punkty
5015 5015 tylko ścieżki
5016 5016 sygnalizacja świetlna
5017 5017 tramwaj
5018 5018 potrójny
5019 5019 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5020 5020 droga ekspresowa
5021 5021 droga ekspresowa - dojazd
5022 5022 turecka
5023 5023 -----
5024 5024 rodzaj
5025 5025 droga gminna
5026 5026 niekontrolowane
5027 5027 podziemny
5028 5028 unitarianizm
5029 5029 nieznany
5030 5030 nieoznakowane
5031 5031 nieutwardzona
5032 5032 nieznana
5033 5033 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
5034 5034 -----
5035 5035 nieotagowany
5036 5036 nieotagowana droga
5037 5037 nieużywane
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 do góry
5041 5041 aż do kafelka
5042 5042 użycie
5043 5043 -----
5044 5044 błędy spradzania poprawności
5045 5045 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5046 5046 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5047 5047 pojazdy
5048 5048 wersja {0}
5049 5049 poprzez węzły lub drogi
5050 5050 Wiadukt
5051 5051 +++++
5052 5052 -----
5053 5053 Wulkan
5054 5054 vouchery
5055 5055 ściana
5056 5056 -----
5057 5057 ścienny
5058 5058 -----
5059 5059 woda
5060 5060 poziom wody
5061 5061 -----
5062 5062 szlak wodny
5063 5063 typ drogi wodnej {0}
5064 5064 -----
5065 5065 droga jest połączona
5066 5066 droga jest połączona z kolejnym członkiem relacji
5067 5067 droga jest połączona z poprzednim członkiem relacji
5068 5068 droga nie jest połączona ani z poprzednim ani z następnym członkiem
5069 5069 tylko punkty
5070 5070 pogoda
5071 5071 -----
5072 5072 tablica o zwierzętach
5073 5073 wiatrowa
5074 5074 wydobywczy
5075 5075 przewodowy
5076 5076 bezprzewodowy
5077 5077 drewno
5078 5078 -----
5079 5079 Błędny znacznik highway na węźle
5080 5080 +++++
5081 5081 dworzec przetokowy
5082 5082 tak
5083 5083 +++++
5084 5084 cynk
5085 5085 cyrkon
5086 5086 przybliż by załadować kafelki
5087 5087 przybliż by załadować więcej kafelek
5088 5088 zaratusztrianizm
5089 5089 {0} (Korsyka)
5090 5090 {0} ({1} do {2} stopni)
5091 5091 -----
5092 5092 {0} [niekompletny]
5093 5093 Obiekty na warstwie {0}:
5094 5094 {0} jest przestarzały
5095 5095 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5096 5096 -----
5097 5097 {0} metrów
5098 5098 -----
5099 5099 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5100 5100 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5101 5101 {0} km kw.
5102 5102 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5103 5103 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5104 5104 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5105 5105 +++++
5106 5106 -----
5107 5107 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5108m 1 -----
5109m 2 ({0} zapytanie)
5110m 2 ({0} zapytania)
5111m 2 ({0} zapytań)
5112m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5113m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5114m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5115m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu jednej warstwy z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5116m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5117m 4 <html>Operacja wysłania lub/i zapisu {0} warstw z modyfikacjami<br>została anulowana lub nie udała się.</html>
5118m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcie do ścieżki GPX.</html>
5119m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęcia do ścieżki GPX.</html>
5120m 5 <html>Dopasowano <b>{0}</b> z <b>{1}</b> zdjęć do ścieżki GPX.</html>
5121m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5122m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5123m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5124m 7 -----
5125m 8 -----
5126m 9 -----
5127m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5128m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5129m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5130m 11 Dodano {0} obiekt
5131m 11 Dodano {0} obiekty
5132m 11 Dodano {0} obiektów
5133m 12 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5134m 12 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5135m 12 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5136m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5137m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5138m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5139m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5140m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5141m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5142m 15 Czy zmienić wartość?
5143m 15 Czy zmienić wartości?
5144m 15 Czy zmienić wartości?
5145m 16 Zmień {0} obiekt
5146m 16 Zmień {0} obiekty
5147m 16 Zmień {0} obiektów
5148m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5149m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5150m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5151m 18 Konflikt podczas pobierania
5152m 18 Konflikty podczas pobierania
5153m 18 Konflikty podczas pobierania
5154m 19 Konflikt w danych
5155m 19 Konflikty w danych
5156m 19 Konflikty w danych
5157m 20 Usunięto {0} węzeł
5158m 20 Usunięto {0} węzły
5159m 20 Usunięto {0} węzłów
5160m 21 Usunięto {0} objekt
5161m 21 Usunięto {0} objekty
5162m 21 Usunięto {0} objektów
5163m 22 Usunięto {0} relację
5164m 22 Usunięto {0} relacje
5165m 22 Usunięto {0} relacji
5166m 23 Usunięto {0} drogę
5167m 23 Usunięto {0} drogi
5168m 23 Usunięto {0} dróg
5169m 24 Usuwanie {0} obiektu
5170m 24 Usuwanie {0} obiektów
5171m 24 Usuwanie {0} obiektów
5172m 25 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5173m 25 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5174m 25 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5175m 26 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5176m 26 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5177m 26 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5178m 27 -----
5179m 28 -----
5180m 29 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5181m 29 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5182m 29 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5183m 30 Wyczuję {0} obiekt z ''{1}''
5184m 30 Wyczuję {0} obiekty z ''{1}''
5185m 30 Wyczuję {0} obiektów z ''{1}''
5186m 31 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5187m 31 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5188m 31 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5189m 32 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5190m 32 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5191m 32 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5192m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5193m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5194m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5195m 34 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5196m 34 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5197m 34 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5198m 35 Połączona wersja ({0} pozycja)
5199m 35 Połączona wersja ({0} pozycje)
5200m 35 Połączona wersja ({0} pozycji)
5201m 36 Przesunięto {0} węzeł
5202m 36 Przesunięto {0} węzły
5203m 36 Przesunięto {0} węzłów
5204m 37 Moja wersja ({0} pozycja)
5205m 37 Moja wersja ({0} pozycje)
5206m 37 Moja wersja ({0} pozycji)
5207m 38 Pobranie obiektu nie powiodło się
5208m 38 Pobranie obiektów nie powiodło się
5209m 38 Pobranie obiektów nie powiodło się
5210m 39 Obiekt usunięty
5211m 39 Obiekty usunięte
5212m 39 Obiektów usuniętych
5213m 40 Pobrany obiekt został usunięty.
5214m 40 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5215m 40 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5216m 41 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5217m 41 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5218m 41 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5219m 42 Otwieranie {0} pliku...
5220m 42 Otwieranie {0} plików...
5221m 42 Otwieranie {0} plików...
5222m 43 Wklejam {0} tag
5223m 43 Wklejam {0} tagi
5224m 43 Wklejam {0} tagi
5225m 44 -----
5226m 45 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5227m 45 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5228m 45 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5229m 46 Usunięto {0} obiekt
5230m 46 Usunięto {0} obiekty
5231m 46 Usunięto {0} obiektów
5232m 47 -----
5233m 48 Obrócono {0} węzeł
5234m 48 Obrócono {0} węzły
5235m 48 Obrócono {0} węzłów
5236m 49 Skalowanie {0} węzła
5237m 49 Skalowanie {0} węzłów
5238m 49 Skalowanie {0} węzłów
5239m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5240m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5241m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5242m 51 Uproszczono {0} drogę
5243m 51 Uproszczono {0} drogi
5244m 51 Uproszczono {0} dróg
5245m 52 -----
5246m 53 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5247m 53 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5248m 53 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5249m 54 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5250m 54 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5251m 54 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5252m 55 -----
5253m 56 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5254m 56 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5255m 56 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5256m 57 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5257m 57 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5258m 57 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5259m 58 Ich wersja ({0} pozycja)
5260m 58 Ich wersja ({0} pozycje)
5261m 58 Ich wersja ({0} pozycji)
5262m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5263m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5264m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5265m 60 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5266m 60 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5267m 60 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5268m 61 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5269m 61 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5270m 61 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5271m 62 -----
5272m 63 Wykryto {0} konflikt.
5273m 63 Wykryto {0} konflikty.
5274m 63 Wykryto {0} konfliktów.
5275m 64 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
5276m 64 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
5277m 64 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
5278m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5279m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5280m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5281m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5282m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5283m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5284m 67 Transformuj {0} węzeł
5285m 67 Transformuj {0} węzeły
5286m 67 Transformuj {0} węzełów
5287m 68 Przywróć {0} obiekt
5288m 68 Przywróć {0} obiekty
5289m 68 Przywróć {0} obiektów
5290m 69 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5291m 69 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5292m 69 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5293m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5294m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5295m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5296m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5297m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5298m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5299m 72 Przesyłanie {0} obieku...
5300m 72 Przesyłanie {0} obiektów...
5301m 72 Przesyłanie {0} obiektów...
5302m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
5303m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5304m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5305m 74 znacznik
5306m 74 znaczniki
5307m 74 znaczników
5308m 75 węzeł
5309m 75 węzły
5310m 75 węzłów
5311m 76 obiekt
5312m 76 obiekty
5313m 76 obiektów
5314m 77 relacja
5315m 77 relacje
5316m 77 relacji
5317m 78 do obiektu {0}
5318m 78 do obiektów {0}
5319m 78 do obiektów {0}
5320m 79 droga
5321m 79 drogi
5322m 79 dróg
5323m 80 {0} Autor
5324m 80 {0} Autorzy
5325m 80 {0} Autorów
5326m 81 -----
5327m 82 {0} składa się z {1} markera
5328m 82 {0} składa się z {1} markerów
5329m 82 {0} składa się z {1} markerów
5330m 83 -----
5331m 84 Wczytano {0} obraz.
5332m 84 Wczytano {0} obrazy.
5333m 84 Wczytano {0} obrazów.
5334m 85 {0} element
5335m 85 {0} elementy
5336m 85 {0} elementów
5337m 86 {0} węzeł
5338m 86 {0} węzły
5339m 86 {0} węzłów
5340m 87 {0} obiekt do dodania:
5341m 87 {0} obiekty do dodania:
5342m 87 {0} obiektów do dodania:
5343m 88 {0} obiekt do usunięcia:
5344m 88 {0} obiekty do usunięcia:
5345m 88 {0} obiektów do usunięcia:
5346m 89 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5347m 89 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5348m 89 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5349m 90 -----
5350m 91 {0} relacja
5351m 91 {0} relacje
5352m 91 {0} relacji
5353m 92 {0} trasa,
5354m 92 {0} trasy,
5355m 92 {0} tras,
5356m 93 -----
5357m 94 {0} ścieżka
5358m 94 {0} ścieżki
5359m 94 {0} ścieżki
5360m 95 {0} ślad,
5361m 95 {0} ślady,
5362m 95 {0} śladów,
5363m 96 {0} posiadał tagi GPS.
5364m 96 {0} posiadały tagi GPS.
5365m 96 {0} posiadało tagi GPS.
5366m 97 {0} droga
5367m 97 {0} drogi
5368m 97 {0} dróg
5369m 98 {0} punkt
5370m 98 {0} punkty
5371m 98 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.