source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4550

Last change on this file since 4550 was 4550, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 122.7 KB
Line 
1 1 -----
2 2 +++++
3 3 +++++
4 4 -----
5 5 lub
6 6 Liczba obiektów
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (liczba zapytań nieznana)
10 10 (1 zapytanie)
11 11 (Kod={0})
12 12 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
13 13 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
14 14 -----
15 15 (Adres URL był:
16 16 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
17 17 -----
18 18 (ponad 20m)
19 19 (brak obiektu)
20 20 (brak)
21 21 (do 20m)
22 22 (do 5m)
23 23 (użyj przesunięcia podanego przez server)
24 24 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
25 25 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
26 26 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
27 27 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
28 28 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
29 29 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
30 30 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
31 31 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
32 32 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
33 33 * Jeden węzęł z tagami lub
34 34 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
35 35 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
36 36 -----
37 37 -----
38 38 ...możliwe inne rodzaje transportu
39 39 ... odwołuje się do relacji
40 40 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
41 41 -----
42 42 -----
43 43 -----
44 44 Kręgle
45 45 -----
46 46 +++++
47 47 -----
48 48 +++++
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
54 54 -----
55 55 <anonimowy>
56 56 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
57 57 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
58 58 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
59 59 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
60 60 -----
61 61 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
62 62 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
63 63 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
64 64 -----
65 65 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
66 66 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
67 67 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
68 68 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
69 69 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
70 70 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
71 71 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
72 72 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
73 73 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
74 74 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
75 75 -----
76 76 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
77 77 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
78 78 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
79 79 <b>timestamp:</b>... - obiekty z podanym czasem zmiany (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 lub T14:51 ...)
80 80 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
81 81 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
82 82 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
83 83 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
84 84 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
85 85 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
86 86 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
87 87 <dwukropek>
88 88 <różne>
89 89 <pusta>
90 90 <koniec pliku>
91 91 <równa się>
92 92 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
93 93 -----
94 94 <h2>Filtr aktywny</h2>
95 95 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
96 96 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
97 97 -----
98 98 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
104 104 -----
105 105 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
109 109 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
110 110 -----
111 111 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
116 116 -----
117 117 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
118 118 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
125 125 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
126 126 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
127 127 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
128 128 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
129 129 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
130 130 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
131 131 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
132 132 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
133 133 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
143 143 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
144 144 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
156 156 -----
157 157 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
158 158 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
159 159 -----
160 160 -----
161 161 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
167 167 -----
168 168 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
169 169 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
170 170 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
171 171 -----
172 172 -----
173 173 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
174 174 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
175 175 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
176 176 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
177 177 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
178 178 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
179 179 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 <html>Serwer OSM<br>''{0}''<br>zaraportował błąd wewnętrzny.<br>Najprawdopodobniej jest to problem tymczasowy. Spróbuj ponownie później.</html>
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
206 206 -----
207 207 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
208 208 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
217 217 -----
218 218 -----
219 219 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
232 232 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
233 233 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
234 234 -----
235 235 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
240 240 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
241 241 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 <nowy obiekt>
246 246 <nie>
247 247 <lub>
248 248 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 <znak zapytania>
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 > dół
259 259 > góra
260 260 -----
261 261 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
262 262 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
263 263 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
264 264 -----
265 265 Naruszenie możliwości API
266 266 Wersja API: {0}
267 267 +++++
268 268 Rozebrany tor
269 269 Przerwij
270 270 Anuluj scalanie
271 271 -----
272 272 -----
273 273 O programie
274 274 O JOSM...
275 275 Akceptuj
276 276 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
277 277 Dostęp do drogi
278 278 -----
279 279 Klucz dostępu:
280 280 Sekretny klucz dostępu:
281 281 URL dostępu klucza:
282 282 Zakwaterowanie
283 283 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
284 284 -----
285 285 Akcja
286 286 -----
287 287 -----
288 288 Aktywuj
289 289 Aktywuj zaznzczoną warstwę
290 290 -----
291 291 Aktywne style:
292 292 Aktywne style:
293 293 Dodaj
294 294 Dodaj URL podkładu mapy
295 295 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
296 296 Dodaj węzeł...
297 297 Dodaj właściwość
298 298 Dodaj obraz
299 299 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
300 300 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
301 301 -----
302 302 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
303 303 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
304 304 -----
305 305 Dodaj do listy nowe źródło.
306 306 -----
307 307 Dodaje nowy tag
308 308 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
309 309 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
310 310 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
311 311 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
312 312 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
313 313 Dodaj pusty tag
314 314 Dodaj informacje o autorze
315 315 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
316 316 -----
317 317 Dodaje filtr.
318 318 Dodaj warstwę zdjęć {0}
319 319 Dodaj węzeł
320 320 Dodaj węzeł do drogi
321 321 Dodaj węzeł do drogi i połącz
322 322 Dodano węzeł {0}
323 323 Dodano relację {0}
324 324 -----
325 325 -----
326 326 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
327 327 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
328 328 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
329 329 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
330 330 Dodaj do zaznaczenia
331 331 -----
332 332 Czy dodać wartość?
333 333 Dodano drogę {0}
334 334 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
335 335 Interpolacja adresów
336 336 Adresy
337 337 -----
338 338 -----
339 339 -----
340 340 Sztolnia
341 341 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
342 342 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
343 343 Dopasuj położenie warstwy obrazu
344 344 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
345 345 -----
346 346 -----
347 347 Centrum administracyjne
348 348 Administracyjna
349 349 Poziom administracyjny
350 350 Zaawansowane
351 351 Zaawansowane parametry OAuth
352 352 Zaawansowane właściwości OAuth
353 353 Ustawienia zaawansowane
354 354 Szczegółowe informacje
355 355 Szczegółowe informacje (WWW)
356 356 Szczegółowe informacje o obiekcie
357 357 Koleje linowe
358 358 +++++
359 359 Rolnictwo
360 360 Lotnisko
361 361 Lotnisko
362 362 Sklep monopolowy
363 363 Wyrównaj węzły na kole
364 364 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
365 365 wszystkie
366 366 -----
367 367 Wszystkie formaty
368 368 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
369 369 -----
370 370 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
371 371 -----
372 372 Wszystkie typy pojazdów
373 373 Ogródki działkowe
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Dozwolony ruch:
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
388 388 -----
389 389 Kanał alfa
390 390 Chata alpejska
391 391 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
392 392 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
393 393 zmień także nazwę pliku
394 394 -----
395 395 -----
396 396 Futbol amerykański
397 397 Liczba kabli
398 398 Pojemność
399 399 Ilość stopni
400 400 Natężenie
401 401 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
402 402 Pusta wartość usunie znacznik.
403 403 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
404 404 -----
405 405 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
406 406 -----
407 407 Adnotacja
408 408 -----
409 409 Zastosuj
410 410 Zastosuj zmiany
411 411 Zastosuj szablon
412 412 Zastosuj rozwiązanie
413 413 Zastosuj rolę
414 414 Zastosuj rolę:
415 415 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
416 416 Zastosuj rozwiązane konflikty
417 417 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
418 418 Zastosuj wybrane zmiany
419 419 -----
420 420 -----
421 421 Zastosuj zmiany
422 422 Zastosuj adres kafelka
423 423 Zastosuj zmiany i zamknij okno
424 424 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
425 425 Zastosować?
426 426 -----
427 427 +++++
428 428 Wykopalisko archeologiczne
429 429 Łucznictwo
430 430 Kontynuować?
431 431 obszar
432 432 Niezamknięty obszar
433 433 Tereny wokół miejsc
434 434 Obszary zawierają ten sam segment
435 435 Centrum kulturalne
436 436 Sztuka
437 437 Pytaj przed aktualizacją
438 438 -----
439 439 Skojarzone ulice
440 440 -----
441 441 -----
442 442 Lekkoatletyka
443 443 -----
444 444 Atrakcja
445 445 -----
446 446 Dźwięk
447 447 -----
448 448 Ustawienia audio
449 449 Markery audio z {0}
450 450 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
451 451 Etykietowanie punktów audio
452 452 +++++
453 453 Audioprzewodnik
454 454 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
455 455 Australijski football
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Uwierzytelnianie
462 462 Uwierzytelnienie nie powiodło się
463 463 Błąd uwierzytelniania
464 464 Autor
465 465 Autor: {0}
466 466 Autoryzacja nie powiodła się
467 467 -----
468 468 URL autoryzacji:
469 469 Autoryzuj
470 470 -----
471 471 -----
472 472 Autorzy
473 473 Automatycznie
474 474 -----
475 475 Automatyczne ładowanie kafelek
476 476 Aktywne automatyczne zapisywanie
477 477 Częstość zapisywania (sekundy)
478 478 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
479 479 -----
480 480 -----
481 481 -----
482 482 Bankomat
483 483 Automatyczne pobieranie
484 484 Automatyczna korekcja tagów
485 485 -----
486 486 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
487 487 Dostępne
488 488 Wpisy dostępne domyślnie:
489 489 Dostępne szablony
490 490 Dostępne role
491 491 Dostępne style:
492 492 +++++
493 493 +++++
494 494 Okno życia
495 495 Wstecz
496 496 Warunki korzystania z tła
497 497 Tło:
498 498 Oparcie
499 499 Błędne żądanie
500 500 -----
501 501 Piekarnia
502 502 -----
503 503 +++++
504 504 +++++
505 505 -----
506 506 Przeszkody
507 507 +++++
508 508 Podstawowe
509 509 Zbiornik wodny
510 510 Koszykówka
511 511 baterie
512 512 Pole bitwy
513 513 -----
514 514 Zatoka
515 515 Plaża
516 516 Siatkówka plażowa
517 517 Radiolatarnia
518 518 Ławka
519 519 Sklep z napojami
520 520 Rowery
521 521 wynajem rowerów
522 522 naprawa rowerów
523 523 sprzedaż rowerów
524 524 mycie rowerów (za opłatą)
525 525 Ogródek piwny
526 526 Sklep rowerowy
527 527 +++++
528 528 Biodiesel
529 529 Pusta warstwa
530 530 Betonowy blok
531 531 -----
532 532 Zawartość
533 533 Stocznia
534 534 Słupek drogowy
535 535 Księgarnia
536 536 Nazwa zakładki
537 537 Zakładki
538 538 Przejście graniczne
539 539 Nazwa systematyczna
540 540 Bule
541 541 Granice
542 542 Granica
543 543 Kamień graniczny
544 544 Powielone węzły granic
545 545 Rodzaj granicy
546 546 Wybrany obszar
547 547 -----
548 548 Granice
549 549 Butik
550 550 Gra w kule
551 551 Marka
552 552 Most
553 553 -----
554 554 -----
555 555 Teren poprzemysłowy
556 556 Kozioł oporowy
557 557 Raporty o błędach
558 558 Budynek
559 559 Powielone węzły budynków
560 560 Budynek wewnątrz budynku.
561 561 -----
562 562 -----
563 563 Autobus torowy
564 564 Peron autobusowy
565 565 Dworzec autobusowy
566 566 Przystanek autobusowy
567 567 -----
568 568 Rzeźnik
569 569 +++++
570 570 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 Kolej linowa
578 578 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
579 579 Kawiarnia
580 580 -----
581 581 Przejdź do edytora relacji
582 582 Edytuj wybraną relację
583 583 -----
584 584 Kemping
585 585 Pole namiotowe
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 -----
590 590 Futbol kanadyjski
591 591 Kanał
592 592 Anuluj
593 593 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
594 594 Anuluj autentykację
595 595 Anuluj zamykanie zestawów zmian
596 596 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
597 597 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
598 598 Anuluj operację
599 599 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
600 600 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
601 601 Anuluj przesyłanie
602 602 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
603 603 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
604 604 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
608 608 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
609 609 -----
610 610 Nie można użyć odwzorowania "{0}"
611 611 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
612 612 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
613 613 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
614 614 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
615 615 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
621 621 Kajakarstwo
622 622 puszki
623 623 Pojemność
624 624 Pojemność całkowita
625 625 Samochód
626 626 Dealer samochodowy
627 627 Kemping
628 628 Ładunek
629 629 Gotówka
630 630 Zamek
631 631 Przeszkoda dla bydła
632 632 Wejście do jaskini
633 633 Cmentarz
634 634 Wyśrodkuj widok
635 635 Wyciąg krzesełkowy
636 636 Chata górska
637 637 Zmień właściwości
638 638 -----
639 639 Zmienić kierunek?
640 640 Zmień węzeł {0}
641 641 Zmień relację
642 642 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
643 643 Zmień relację {0}
644 644 Zmień rozdzielczość
645 645 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Zmień drogę {0}
649 649 Zmieniono węzły {0}
650 650 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
651 651 ID zestawu zmian:
652 652 Menedżer Zestawów Zmian
653 653 Menedżer zestawów zmian
654 654 Zamknięto changeset
655 655 Komentarz zmian:
656 656 Spodziewane: ID grupy zmian
657 657 Numer zestawu zmian:
658 658 -----
659 659 Zestaw zmian jest pełny
660 660 Zestaw zmian {0}
661 661 -----
662 662 Zestawy zmian
663 663 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
664 664 Stacja ładowania
665 665 Wyszukaj FIXME
666 666 Sprawdź na serwerze
667 667 Sprawdź klucze właściwości.
668 668 Sprawdź wartości właściwości.
669 669 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
670 670 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
671 671 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
672 672 Sprawdź i popraw przestarzałe tagi.
673 673 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
674 674 -----
675 675 -----
676 676 Drogeria
677 677 +++++
678 678 Relacje podrzędne
679 679 Komin
680 680 chiński
681 681 Wybierz
682 682 Wybierz kolor
683 683 Wybierz kolor dla {0}
684 684 Wybierz jedną z gotowych licencji
685 685 Wybierz wartość
686 686 Wynierz typ obiektu OSM
687 687 Wybierz serwer do wyszukiwania:
688 688 -----
689 689 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
690 690 Kościół
691 691 Kino
692 692 +++++
693 693 Miasto
694 694 Granica miasta
695 695 Mury miejskie
696 696 Nazwa miejscowości
697 697 Cywilna
698 698 -----
699 699 Wyczyść
700 700 Czyści bufor operacji do wycofania.
701 701 Wyszyść pole tekstowe
702 702 Czyści listę ostatnio otwartych plików
703 703 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
704 704 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
705 705 -----
706 706 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
707 707 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
708 708 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
709 709 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
710 710 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
711 711 Kliknij aby przerwać wysyłanie
712 712 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
713 713 Kliknij aby przerwać trwającą operację
714 714 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
715 715 Kliknij aby zamknąć
716 716 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
717 717 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
718 718 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
719 719 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
720 720 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
721 721 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
722 722 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
723 723 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
724 724 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
725 725 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
726 726 -----
727 727 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
728 728 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
729 729 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
730 730 -----
731 731 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
732 732 -----
733 733 -----
734 734 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
735 735 -----
736 736 -----
737 737 Kliknij aby rozpocząć szukanie
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 Klif
744 744 Wspinaczka
745 745 Zegar
746 746 Zamknij
747 747 Zamknij mimo to
748 748 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
749 749 Zamknij zestawy zmian
750 750 Zamknij okno i porzuć pobieranie
751 751 Zamknij otwarte zestawy zmian
752 752 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
753 753 Zamknij okno
754 754 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
755 755 -----
756 756 -----
757 757 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
758 758 Zamyka wybrane zestawy zmian
759 759 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
760 760 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
761 761 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
762 762 Zamknięte po -
763 763 Zamknięty
764 764 Zamknięty:
765 765 Opis
766 766 Opis
767 767 Zamyka otwarte zestawy zmian
768 768 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
769 769 Zamykanie zestawu zmian
770 770 Zamykam zestaw zmian {0}
771 771 Zamykanie zestawu zmian...
772 772 Odzież
773 773 Wybrzeże
774 774 Linie brzegowe
775 775 na monety
776 776 +++++
777 777 Kolor
778 778 Kolor (hex)
779 779 -----
780 780 Kolory
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
787 787 Kolor
788 788 Połącz drogi
789 789 Łączy kilka dróg w jedną.
790 790 Połącz {0} dróg
791 791 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
792 792 Historia poleceń
793 793 Komentarz
794 794 Komentarz:
795 795 Obszar biur i usług
796 796 Miejsce publiczne
797 797 -----
798 798 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
799 799 -----
800 800 Centrum społeczne
801 801 Porównaj
802 802 Sklep komputerowy
803 803 Cukiernia
804 804 Konfiguracja stron wtyczek
805 805 Ustawienia zaawansowane
806 806 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
807 807 Konfiguruj strony...
808 808 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
809 809 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
810 810 Konfiguruj czy używać serwera proxy
811 811 -----
812 812 Potwierdź czyszczenie
813 813 -----
814 814 -----
815 815 Potwierdź pustą rolę
816 816 Konflikt
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
838 838 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
839 839 Konflikty
840 840 Wykryto konflikty
841 841 -----
842 842 Konflikty podczas łączenia elementów
843 843 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
844 844 -----
845 845 Konflikty: {0} nierozwiązanych
846 846 Połącz istniejący drogę z węzłem
847 847 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
848 848 Ustawienia połączenia
849 849 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
850 850 -----
851 851 W budowie
852 852 Budowa
853 853 Klucz odbiorcy:
854 854 Sekretny klucz odbiorcy:
855 855 Kontakt
856 856 -----
857 857 Kontakt:
858 858 Łączenie z serwerem OSM...
859 859 Łączenie z serwerem...
860 860 Zawartość
861 861 Kontynent
862 862 Kontynuuj
863 863 Kontynuuj jak jest
864 864 Kontynuuj rozwiązywanie
865 865 Kontynuuj
866 866 Kontynuowanie przesyłania
867 867 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
868 868 Kontynuuj mimo to
869 869 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
870 870 Autorzy
871 871 Sklep osiedlowy
872 872 Konwertuj na warstwę GPX
873 873 Przekształć w warstwę danych
874 874 Przekonwertowany z: {0}
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 Współrzędne:
879 879 -----
880 880 Kopiuj
881 881 Kopiuj współrzędne
882 882 Kopiuj Klucz/Wartość
883 883 Kopiuj Wartość
884 884 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
885 885 -----
886 886 -----
887 887 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 Kopia warstwy {0}
893 893 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 Skopiuj do schowka i zamknij
902 902 Kopia nr {1} warstwy {0}
903 903 Prawa autorskie (URL)
904 904 Prawa autorskie - rok
905 905 Punkt ksero
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
910 910 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
911 911 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
912 912 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
913 913 -----
914 914 Nie znaleziono typu elementu
915 915 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
916 916 Nie można zaimportować "{0}".
917 917 Nie można zaimportować plików.
918 918 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
919 919 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
920 920 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
921 921 -----
922 922 Nie można odczytać "{0}"
923 923 -----
924 924 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
925 925 -----
926 926 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
927 927 -----
928 928 -----
929 929 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
930 930 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
931 931 -----
932 932 Kraj
933 933 Kod kraju
934 934 Okręg
935 935 Sąd
936 936 -----
937 937 Zakryte sztuczne jezioro
938 938 Dźwig
939 939 Utwórz okrąg
940 940 -----
941 941 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
942 942 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
943 943 -----
944 944 Tworzy nową warstwę mapy.
945 945 Tworzy nową relację
946 946 -----
947 947 -----
948 948 Tworzenie obszarów.
949 949 -----
950 950 Utwórz zakładkę
951 951 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
952 952 Utwórz wielokąt złożony
953 953 Tworzy wielokąt złożony
954 954 Utwórz nowy węzeł.
955 955 -----
956 956 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
957 957 Utworzono
958 958 Utworzony
959 959 Data utworzenia:
960 960 Stworzone przed -
961 961 Stworzony przez:
962 962 Utworzony:
963 963 -----
964 964 Tworzenie zestawu zmian...
965 965 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
966 966 na karty kredytowe
967 967 Krykiet
968 968 Krykiet - siatki
969 969 Krokiet
970 970 Przejazd na rowerze
971 971 Przejazd na koniu
972 972 Przejście przez tory
973 973 opiekun na przejściu dla pieszych
974 974 Przecinające się budynki
975 975 Rodzaj przejazdu
976 976 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
977 977 Przecinające się drogi
978 978 Przecinające się drogi
979 979 Kuchnia
980 980 Kultura
981 981 Bieżące zaznaczenie
982 982 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
983 983 -----
984 984 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
985 985 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
986 986 -----
987 987 Sklep z zasłonami
988 988 -----
989 989 Link WMS
990 990 Dostosuj kolor
991 991 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
992 992 -----
993 993 wykop
994 994 Przegroda dla rowerzystów
995 995 Pas dla rowerzystów
996 996 Ścieżka rowerowa
997 997 Ścieżka rowerowa (po lewej)
998 998 Ścieżka rowerowa (po prawej)
999 999 Zapętlone zależności między relacjami
1000 1000 kolarstwo
1001 1001 Zapętlone zależności.
1002 1002 Czechy CUZK:KM
1003 1003 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1004 1004 +++++
1005 1005 +++++
1006 1006 Tama
1007 1007 Warstwa danych {0}
1008 1008 -----
1009 1009 Źródło i typ danych:
1010 1010 Źródła danych
1011 1011 Weryfikacja danych
1012 1012 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1013 1013 Test zgodności zestawu danych
1014 1014 Data:
1015 1015 Data:
1016 1016 na karty debetowe
1017 1017 -----
1018 1018 Stopnie dziesiętne
1019 1019 Decyzja
1020 1020 Zmniejsz
1021 1021 Ścieżka do jazdy konnej
1022 1022 Dedykowana ścieżka rowerowa
1023 1023 Ścieżka dla pieszych
1024 1024 Domyślny
1025 1025 Domyślny (ustalony automatycznie)
1026 1026 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1027 1027 Domyślną wartością jest "{0}".
1028 1028 Wartość domyślna: {0}
1029 1029 Usuń
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 Tryb kasowania
1033 1033 Usuń właściwość
1034 1034 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1035 1035 Potwierdź usunięcie.
1036 1036 Usuń powielone relacje
1037 1037 Usuń powielone drogi
1038 1038 Usuwa filtr.
1039 1039 Usuń z relacji
1040 1040 -----
1041 1041 Usunąć niekompletnych członków?
1042 1042 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1043 1043 Usunięto węzeł {0}
1044 1044 Usuwanie węzłów lub dróg.
1045 1045 Usuwa obiekty
1046 1046 Usunięto relację {0}
1047 1047 Kasuje relacje
1048 1048 Usuwa wybrane obiekty
1049 1049 Usuwa obecnie edytowaną relację
1050 1050 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1051 1051 Usuń zaznaczoną warstwę.
1052 1052 Usuwa zaznaczoną relację.
1053 1053 Usuń z listy wybrane źródło.
1054 1054 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1055 1055 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1056 1056 Usunięto drogę {0}
1057 1057 Usunięto
1058 1058 Usunięto "{0}"
1059 1059 Usunięte:
1060 1060 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1061 1061 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1062 1062 Usunięte lub przeniesione obiekty
1063 1063 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1064 1064 -----
1065 1065 Delikatesy
1066 1066 Wyznanie
1067 1067 Dentysta
1068 1068 Dom towarowy
1069 1069 Przestarzałe (aktualnie nie używane) tagi.
1070 1070 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1071 1071 Głębokość w metrach
1072 1072 Opis
1073 1073 Opis: {0}
1074 1074 Szczegółowość
1075 1075 Szczegóły
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1080 1080 Diesel (olej napędowy)
1081 1081 Ultimate Diesel (GTL)
1082 1082 Diesel dla ciężarówek
1083 1083 Poziom trudności
1084 1084 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1085 1085 Kierunek
1086 1086 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1087 1087 -----
1088 1088 Zablokuj
1089 1089 Zablokuj wtyczkę
1090 1090 Porzuć
1091 1091 Porzuć i wyjdź
1092 1092 Porzuć i wyjdź
1093 1093 realizacja recept
1094 1094 Wyświetlacz
1095 1095 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1096 1096 Ustawienia wyświetlania
1097 1097 -----
1098 1098 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1099 1099 -----
1100 1100 Wyświetlaj współrzędne jako
1101 1101 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1102 1102 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1103 1103 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1104 1104 -----
1105 1105 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1106 1106 Wyświetlaj menu "Audio"
1107 1107 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1108 1108 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1109 1109 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1110 1110 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1111 1111 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1112 1112 Wyświetla tagi zestawu zmian
1113 1113 Rozmieść węzły
1114 1114 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1115 1115 nieczynna
1116 1116 Nieużywany tor
1117 1117 Rów
1118 1118 Porzuć zmiany
1119 1119 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1123 1123 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1124 1124 Nic nie rób
1125 1125 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1126 1126 -----
1127 1127 Sklep dla majsterkowiczów
1128 1128 Dok
1129 1129 Lekarz
1130 1130 Wybieg dla psów
1131 1131 Wyścigi psów
1132 1132 Podwójny konflikt
1133 1133 W dół
1134 1134 Pobierz
1135 1135 Pobierz relacje podrzędne
1136 1136 Pobierz dane
1137 1137 -----
1138 1138 Pobierz dane.
1139 1139 Pobierz członków
1140 1140 Pobiera obiekt wg ID
1141 1141 Pobierz wtyczkę
1142 1142 Pobierz geopozycjonowany obraz
1143 1143 Pobierz wybrane relacje
1144 1144 Adres URL
1145 1145 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1146 1146 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1147 1147 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1148 1148 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1149 1149 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1150 1150 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1151 1151 Pobierz jako nową warstwę
1152 1152 Pobierz zawartość zestawu zmian
1153 1153 Pobierz zestawy zmian
1154 1154 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1155 1155 Pobierz zawartość
1156 1156 Pobiera dane
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 Pobierz wszystko pomiędzy:
1160 1160 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1161 1161 Pobierz z OSM...
1162 1162 Pobierz niekompletnych członków
1163 1163 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1164 1164 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1165 1165 Pobierz listę
1166 1166 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1167 1167 Pobierz członków
1168 1168 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1169 1169 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1170 1170 -----
1171 1171 Pobierz teraz
1172 1172 Pobierz obiekt
1173 1173 Pobierz obiekt…
1174 1174 -----
1175 1175 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1176 1176 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1177 1177 Pobieranie listy wtyczek...
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1181 1181 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1182 1182 -----
1183 1183 Pobierz obiekty należące do relacji
1184 1184 Pobieranie relacji
1185 1185 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1186 1186 Pobierz zaznaczone relacje
1187 1187 -----
1188 1188 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1189 1189 Pobierz ramkę granicy jako dane w formacie gps
1190 1190 Pobiera zawartość zestawu zmian
1191 1191 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1192 1192 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1193 1193 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1194 1194 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1195 1195 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z)
1196 1196 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z) jako dane w formacie gps
1197 1197 Pobierz widoczne kafle
1198 1198 -----
1199 1199 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1200 1200 Pobrane dane GPX
1201 1201 -----
1202 1202 Pobieranie danych GPS
1203 1203 Pobieranie danych OSM...
1204 1204 Pobieranie wtyczki {0}...
1205 1205 Pobieranie wiadomości dnia
1206 1206 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1207 1207 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1208 1208 Pobieranie zestawów zmian...
1209 1209 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1210 1210 Pobieranie danych
1211 1211 Pobieranie z serwera OSM...
1212 1212 Pobieranie historii...
1213 1213 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1214 1214 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1215 1215 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1216 1216 Pobieranie powiązanych relacji...
1217 1217 Pobieranie powiązanych dróg...
1218 1218 Pobieranie relacji {0}
1219 1219 -----
1220 1220 Wyciąg orczykowy
1221 1221 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1222 1222 -----
1223 1223 -----
1224 1224 Odpływ
1225 1225 Rysowanie
1226 1226 Rysuj strzałki kierunkowe
1227 1227 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1228 1228 -----
1229 1229 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1230 1230 -----
1231 1231 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1232 1232 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1233 1233 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1234 1234 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1235 1235 Rysuj duże punkty GPS.
1236 1236 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1237 1237 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1238 1238 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1239 1239 Tworzenie węzłów i dróg.
1240 1240 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1241 1241 Rysuj tylko kontury obszarów
1242 1242 -----
1243 1243 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1244 1244 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1245 1245 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1246 1246 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1247 1247 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1248 1248 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1249 1249 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1250 1250 Szerokość rysowania linii GPX
1251 1251 Woda do picia
1252 1252 -----
1253 1253 Szkoła jazdy
1254 1254 Pralnia chemiczna
1255 1255 Rozmnóż w {0} węzłów
1256 1256 Powiel
1257 1257 Duplikuj warstwę
1258 1258 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1259 1259 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1260 1260 Powiela zaznaczone obiekty.
1261 1261 Skopiuj warstwę
1262 1262 Powielone węzły
1263 1263 Powielone węzły
1264 1264 Powielone relacje
1265 1265 Powielone relacje
1266 1266 Powielone węzły drogi
1267 1267 Powielone węzły drogi.
1268 1268 Powielone drogi
1269 1269 Powielone drogi
1270 1270 -----
1271 1271 -----
1272 1272 +++++
1273 1273 E10 (bioetanol 10%)
1274 1274 E85 (bioetanol 85%)
1275 1275 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1276 1276 BŁĄD
1277 1277 -----
1278 1278 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1279 1279 -----
1280 1280 Wschód
1281 1281 -----
1282 1282 Edycja
1283 1283 Edycja kręgli
1284 1284 Edycja informacji o adresach
1285 1285 Edycja interpolacji adresów
1286 1286 Edycja sztolni
1287 1287 Edycja granicy administracyjnej
1288 1288 Edycja lotniska
1289 1289 Edycja sklepu monopolowego
1290 1290 Edycja ogródków działkowych
1291 1291 Edycja chaty alpejskiej
1292 1292 Edycja futbolu amertkańskiego
1293 1293 Edycja wykopaliska archeologicznego
1294 1294 Edycja łucznictwa
1295 1295 Edycja centrum kulturalnego
1296 1296 Edycja obiektu sztuki
1297 1297 Edycja lekkoatletyki
1298 1298 Edycja atrakcji turystycznej
1299 1299 Edycja futbolu australijskiego
1300 1300 Edycja bankomatu
1301 1301 Edycja okna życia
1302 1302 Edycja piekarni
1303 1303 Edycja banku
1304 1304 Edycja baru
1305 1305 Edycja baseballu
1306 1306 Edycja zbiornika wodnego
1307 1307 Edycja koszykówki
1308 1308 Edycja pola bitwy
1309 1309 Edycja zatoki
1310 1310 Edycja plaży
1311 1311 Edycja siatkówki plażowej
1312 1312 Edycja radiolatarni
1313 1313 Edycja sklepu z napojami
1314 1314 Edycja parkingu dla rowerów
1315 1315 Edycja wypożyczalni rowerów
1316 1316 Edycja warsztatu rowerowego
1317 1317 Edycja ogródka piwnego
1318 1318 Edycja stoczni
1319 1319 Edycja słupka drogowego
1320 1320 Edycja księgarni
1321 1321 Edycja przejścia granicznego
1322 1322 Edycja boiska do gry w boule
1323 1323 Edycja granicy
1324 1324 Edycja kamienia granicznego
1325 1325 Edycja butiku
1326 1326 Edycja gry w kule
1327 1327 Edycja mostu
1328 1328 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1329 1329 Edycja terenu poprzemysłowego
1330 1330 -----
1331 1331 Edycja autobusu torowego
1332 1332 Edycja peronu autobusowego
1333 1333 Edycja dworca autobusowego
1334 1334 Edycja przystanku autobusowego
1335 1335 Edycja sklepu mięsnego
1336 1336 Edycja kolei linowej
1337 1337 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1338 1338 Edycja kawiarni
1339 1339 Edycja pola namiotowego
1340 1340 Edycja futbolu kanadyjskiego
1341 1341 Edycja kanału
1342 1342 Edycja kajakarstwa
1343 1343 Edycja wypożyczalni samochodów
1344 1344 Edycja warsztatu samochodowego
1345 1345 Edycja punktu carsharingu
1346 1346 Edycja warsztatu samochodowego
1347 1347 Edycja myjni samochodowej
1348 1348 Edycja kempingu
1349 1349 Edycja zamku
1350 1350 Edycja przeszkody dla bydła
1351 1351 Edycja wejścia do jaskini
1352 1352 Edycja cmentarza
1353 1353 Edycja wyciągu krzesełkowego
1354 1354 Edycja chaty górskiej
1355 1355 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1356 1356 Edycja drogerii
1357 1357 Edycja komina
1358 1358 Edycja kina
1359 1359 Edycja miasta
1360 1360 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1361 1361 Edycja granicy cywilnej
1362 1362 Edycja klifu
1363 1363 Edycja wspinaczki
1364 1364 Edycja zegaru
1365 1365 Edycja sklepu odzieżowego
1366 1366 Edycja zbiornika gazu
1367 1367 Edycja college’u
1368 1368 Edycja obszaru biur i usług
1369 1369 Edycja miejsca publicznego
1370 1370 Edycja sklepu komputerowego
1371 1371 Edycja cukierni
1372 1372 Edycja terenu budowy
1373 1373 Edycja kontaktu
1374 1374 -----
1375 1375 Edycja kontynentu
1376 1376 Edycja sklepu osiedlowego
1377 1377 Edycja punktu ksero
1378 1378 Edycja kraju
1379 1379 Edycja okręgu / hrabstwa
1380 1380 Edycja siedziby sądu
1381 1381 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1382 1382 Edycja dźwigu
1383 1383 Edycja krykietu
1384 1384 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1385 1385 Edycja miejsca do gry w krokieta
1386 1386 Edycja przejścia dla pieszych
1387 1387 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1388 1388 Edycja pasa dla rowerzystów
1389 1389 Edycja ścieżki rowerowej
1390 1390 Edycja jazdy na rowerze
1391 1391 Edycja tamy
1392 1392 Edycja sklepu z delikatesami
1393 1393 Edycja dentysty
1394 1394 Edycja domu towarowego
1395 1395 -----
1396 1396 Edycja opuszczonych torów
1397 1397 Edytuj rów
1398 1398 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1399 1399 Edycja doku
1400 1400 Edycja lekarza
1401 1401 Edycja wybiegu dla psów
1402 1402 Edycja wyścigów psów
1403 1403 Edycja wyciągu orczykowego
1404 1404 Edycja odpływu
1405 1405 Edycja punktu z wodą pitną
1406 1406 Edycja szkoły jazdy
1407 1407 Edycja palni chemicznej
1408 1408 Edycja sklepu elektronicznego
1409 1409 Edycja ambasady
1410 1410 -----
1411 1411 Edycja wejścia
1412 1412 Edycja jeździectwa
1413 1413 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1414 1414 Edycja fabryki
1415 1415 Edycja gruntów rolnych
1416 1416 Edycja zagrody
1417 1417 Edycja restauracji fast-food
1418 1418 Edycji hali górskiej
1419 1419 Edycja trasy promu
1420 1420 Edycja terminalu promowego
1421 1421 Edycja hydrantu
1422 1422 Edycja straży pożarnej
1423 1423 Edycja miejsca do wędkowania
1424 1424 Edycja schodów
1425 1425 Edycja kwiaciarni
1426 1426 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1427 1427 Edycja ścieżki dla pieszych
1428 1428 Edycja brodu
1429 1429 Edycja lasu
1430 1430 Edycja fontanny
1431 1431 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1432 1432 Edycja stacji benzynowej
1433 1433 Edycja sklepu meblowego
1434 1434 Edycja futbolu gaelickiego
1435 1435 Edycja obszaru garaży
1436 1436 Edycja ogrodu
1437 1437 Edycja centrum ogrodniczego
1438 1438 Edycja zbiornika gazu
1439 1439 Edycja bramy
1440 1440 Edycja lodowca
1441 1441 Edycja golfu
1442 1442 Edycja pola golfowego
1443 1443 -----
1444 1444 Edycja trawnika
1445 1445 Edycja cmentarza przykościelnego
1446 1446 Edycja terenu pod zabudowę
1447 1447 Edycja sklepu warzywnego
1448 1448 Edycja szklarni ogrodniczej
1449 1449 Edycja ostrogi regulacyjnej
1450 1450 Edycja kwatery turystycznej
1451 1451 Edycja gimnastyki
1452 1452 Edycja salonu fryzjerskiego
1453 1453 Edycja przystanku kolejowego
1454 1454 Edycja przysiółka
1455 1455 -----
1456 1456 Edycja sklepu z narzędziami
1457 1457 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1458 1458 Edycja wrzosowiska
1459 1459 Edycja lądowiska dla helikopterów
1460 1460 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1461 1461 Edytuj drogę
1462 1462 Edycja drogi w budowie
1463 1463 Edycja miejsca do gry w hokeja
1464 1464 Edycja wyścigów konnych
1465 1465 Edycja szpitala
1466 1466 Edycja hostelu
1467 1467 Edycja hotelu
1468 1468 Edycja ambony strzelniczej
1469 1469 Edycja obszar przemysłowego
1470 1470 Edycja wyspy
1471 1471 Edycja wysepki
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1475 1475 Edycja jubilera
1476 1476 Edycja skrzyżowania
1477 1477 Edycja kartingu
1478 1478 Edycja przedszkola
1479 1479 Edycja kiosku
1480 1480 -----
1481 1481 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1482 1482 Edycja lądu
1483 1483 Edycja wysypiska śmieci
1484 1484 Edycja pralni samoobsługowej
1485 1485 Edycja biblioteki
1486 1486 Edycja szlabanu
1487 1487 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1488 1488 Edycja latarni morskiej
1489 1489 Edycja strefy zamieszkania
1490 1490 Edycja okolicy
1491 1491 -----
1492 1492 Edycja centrum handlowego
1493 1493 Edycja mariny
1494 1494 Edycja placu targowego
1495 1495 Edycja łąki
1496 1496 Edycja stacji pomiaru
1497 1497 Edycja miejsca pamięci
1498 1498 Edycja obszaru wojskowego
1499 1499 Edycja szybu
1500 1500 Edycja minigolfa
1501 1501 -----
1502 1502 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1503 1503 Edycja lotniska dla modeli
1504 1504 Edycja kantoru
1505 1505 Edycja toru jednoszynowego
1506 1506 Edycja pomnika
1507 1507 Edycja motelu
1508 1508 Edycja motocrossu
1509 1509 Edycja parkingu dla motocykli
1510 1510 Edycja sportów motorowych
1511 1511 Edycja autostrady
1512 1512 Edycja skrzyżowania autostrad
1513 1513 Edycja dojazdu do autostrady
1514 1514 Edycja przełęczy
1515 1515 Edycja błot
1516 1516 Edycja różnych sportów
1517 1517 Edycja multipolygonu
1518 1518 Edycja muzeum
1519 1519 Edycja sklepu z instrumentami
1520 1520 Edycja toru kolei wąskotorowej
1521 1521 Edycja granicy narodowej
1522 1522 Edycja granicy parku narodowego
1523 1523 Edycja rezerwatu przyrody
1524 1524 Edycja klubu nocnego
1525 1525 Edycja domu opieki
1526 1526 Edycja optyka
1527 1527 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1528 1528 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1529 1529 Edycja sklepu z farbami
1530 1530 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1531 1531 Edycja parku
1532 1532 Edycja parkingu
1533 1533 Edycja uliczki parkingowej
1534 1534 Edycja zatoki
1535 1535 Edycja ścieżki
1536 1536 Edycja wzgórza
1537 1537 Edycja ciągu pieszego
1538 1538 Edycja miejsca do gry w pelotę
1539 1539 Edycja apteki
1540 1540 Edycja miejsca na piknik
1541 1541 Edycja molo
1542 1542 Edycja rurociągu
1543 1543 Edycja boiska
1544 1544 Edycja miejsca kultu religijnego
1545 1545 -----
1546 1546 Edycja placu zabaw
1547 1547 Edycja posterunku policji
1548 1548 Edycja granicy politycznej
1549 1549 Edycja urzędu pocztowego
1550 1550 Edycja elektowni
1551 1551 Edycja linii elektrycznej
1552 1552 Edycja słupa
1553 1553 Edycja rozdzielni elektrycznej
1554 1554 Edycja stacji transformatorowej
1555 1555 Edycja słupa wysokiego napięcia
1556 1556 Edycja kolei retro
1557 1557 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1558 1558 Edycja drogi krajowej
1559 1559 Edycja więzienia
1560 1560 Edytuj Właściwości
1561 1561 Edycja pubu
1562 1562 Edycja budynku użyteczności publicznej
1563 1563 -----
1564 1564 Edycja komieniołomu
1565 1565 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1566 1566 Edycja toru wyścigowego
1567 1567 -----
1568 1568 Edycja toru
1569 1569 Edycja obszaru kolejowego
1570 1570 Edycja peronu kolejowego
1571 1571 Edycja terenu rekreacyjnego
1572 1572 Edycja punktu zbiórki odpadów
1573 1573 Edycja regionu
1574 1574 Edycja sztucznego jeziora
1575 1575 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1576 1576 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1577 1577 Edycja miejsca odpoczynku
1578 1578 Edycja restauracji
1579 1579 Edycja obszaru handlowego
1580 1580 Edycja rzeki
1581 1581 Edycja koryta rzecznego
1582 1582 Edycja ograniczeń na drodze
1583 1583 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1584 1584 -----
1585 1585 Edytuj trasę
1586 1586 Edycja rugby league
1587 1587 Edycja rugby union
1588 1588 Edycja ruin
1589 1589 Edycja pasa startowego
1590 1590 -----
1591 1591 Edycja bramy warownej
1592 1592 Edycja sauny
1593 1593 Edycja szkoły
1594 1594 Edycja rumowiska
1595 1595 Edycja buszu
1596 1596 Edycja sklepu rybnego
1597 1597 Edycja drogi wojewódzkiej
1598 1598 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1599 1599 Edycja drogi serwisowej
1600 1600 Edycja schronienia
1601 1601 Edycja sklepu obuwniczego
1602 1602 Edycja strzelectwa
1603 1603 Edycja sklepu motocyklowego
1604 1604 Edycja skrótów
1605 1605 Edycja jazdy na deskorolce
1606 1606 Edycja łyżwiarstwa
1607 1607 Edycja narciarstwa
1608 1608 Edycja pochylni
1609 1609 Edycja piłki nożnej
1610 1610 Edycja kolczatki
1611 1611 Edycja centrum sportowego
1612 1612 Edycja sklepu sportowego
1613 1613 Edycja żródła
1614 1614 Edycja stadionu
1615 1615 Edycja stanu
1616 1616 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1617 1617 Edycja przełazu
1618 1618 Edycja strumienia
1619 1619 Edycja latarni ulicznej
1620 1620 Edycja studia nagrań
1621 1621 Edycja dzielnicy
1622 1622 Edycja toru metra
1623 1623 Edycja wejścia do metra
1624 1624 Edycja supermarketu
1625 1625 Edycja kamery do monitoringu
1626 1626 Edycja punktu geodezyjnego
1627 1627 Edycja pływania
1628 1628 -----
1629 1629 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1630 1630 Edycja krawca
1631 1631 Edycja postoju taksówek
1632 1632 Edycja drogi kołowania
1633 1633 Edycja telefonu
1634 1634 Edycja miejsca do gry w tenisa
1635 1635 Edycja terminalu
1636 1636 Edycja bramy terminalu
1637 1637 Edycja drogi powiatowej
1638 1638 Edycja teatru
1639 1639 Edycja parku rozrywki
1640 1640 Edycja punktu poboru opłat
1641 1641 Edycja wieży
1642 1642 Edycja miejscowości
1643 1643 Edycja ratusza
1644 1644 Edycja sklepu z zabawkami
1645 1645 Edycja drogi gruntowej
1646 1646 Edycja środka uspokojenia ruchu
1647 1647 Edycja torów tramwajowych
1648 1648 Edycja przystanku tramwajowego
1649 1649 Edycja biura podróży
1650 1650 Edycja drzewa
1651 1651 Edycja drogi ekspresowej
1652 1652 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1653 1653 Edycja tunelu
1654 1654 Edycja ograniczenia skrętu
1655 1655 Edycja kołowrotka
1656 1656 Edycja sklepu z oponami
1657 1657 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1658 1658 Edycja uniwersytetu
1659 1659 Edycja sklepu z odkurzaczami
1660 1660 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1661 1661 Edycja automatu sprzedającego
1662 1662 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1663 1663 Edycja wypożyczalni wideo
1664 1664 Edycja punktu widokowego
1665 1665 Edycja wsi
1666 1666 Edycja zieleni miejskiej
1667 1667 Edycja winnicy
1668 1668 Edycja wulkanu
1669 1669 Edycja siatkówki
1670 1670 Edycja kosza na śmieci
1671 1671 Edycja oczyszczalni ścieków
1672 1672 Edycja zbiornika wodnego
1673 1673 Edycja parku wodnego
1674 1674 Edycja wieży ciśnień
1675 1675 Edycja studni
1676 1676 Edycja filtrów
1677 1677 Edycja wodospadu
1678 1678 Edycja młynu wodnego
1679 1679 Edycja krzyża przydrożnego
1680 1680 Edycja kapliczki
1681 1681 Edycja jazu
1682 1682 Edycja mokradła
1683 1683 Edycja wiatraka
1684 1684 Edycja lasu pierwotnego
1685 1685 Edycja zakładu produkcyjnego
1686 1686 Edycja zoo
1687 1687 Edycja skojarzonych ulic
1688 1688 Edytuje filtr.
1689 1689 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1690 1690 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1691 1691 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1692 1692 Edycja sieci trasy
1693 1693 -----
1694 1694 Edytuje tę stronę pomocy
1695 1695 Edytuj wybraną relację
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 -----
1701 1701 Edytuj wybrane źródło.
1702 1702 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1703 1703 Edycja: {0}
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 Edukacja
1707 1707 Elektryfikacja
1708 1708 Elektronika
1709 1709 na karty chipowe
1710 1710 Sklep elektroniczny
1711 1711 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1712 1712 Wysokość
1713 1713 Adres e-mail
1714 1714 nasyp
1715 1715 Ambasada
1716 1716 -----
1717 1717 Telefon alarmowy
1718 1718 Samochody uprzywilejowane
1719 1719 Pusty dokument
1720 1720 Pusta rola
1721 1721 Puste drogi
1722 1722 -----
1723 1723 Zastosuj filtr
1724 1724 -----
1725 1725 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1726 1726 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1727 1727 -----
1728 1728 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1729 1729 Wprowadź URL
1730 1730 Podaj adres z którego pobrać dane:
1731 1731 Wprowadź ID zestawu zmian
1732 1732 Podaj nowy klucz i jego wartość
1733 1733 -----
1734 1734 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1735 1735 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1736 1736 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1737 1737 Wpisz szukane wyrażenie
1738 1738 Wprowadź ustawienia OAuth
1739 1739 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1740 1740 Wprowadź komentarz przesyłania
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1750 1750 Wejście
1751 1751 Jeździectwo
1752 1752 Artykuły erotyczne
1753 1753 Błąd
1754 1754 -----
1755 1755 Błąd podczas wyświetlania adresu
1756 1756 Błąd podczas pobierania
1757 1757 Błąd w filtrze
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1763 1763 Błąd podczas ładowania pliku
1764 1764 -----
1765 1765 Błąd w pliku {0}
1766 1766 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1767 1767 Błąd odtwarzania dźwięku
1768 1768 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1769 1769 -----
1770 1770 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1771 1771 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1772 1772 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1776 1776 -----
1777 1777 Błąd podczas przetwarzania {0}
1778 1778 -----
1779 1779 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1780 1780 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1781 1781 -----
1782 1782 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1783 1783 -----
1784 1784 Błędy
1785 1785 Błędy w czasie pobierania
1786 1786 +++++
1787 1787 -----
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 Przykłady
1792 1792 Zakończ
1793 1793 Zamknij JOSM
1794 1794 -----
1795 1795 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1796 1796 Kończy pracę z programem.
1797 1797 -----
1798 1798 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 Eksportuj do pliku GPX
1804 1804 Eksportuj i zapisz
1805 1805 Opcje eksportu
1806 1806 Eksportuj dane do pliku GPX
1807 1807 Eksportuj do GPX...
1808 1808 -----
1809 1809 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1810 1810 Wytłocz
1811 1811 Wytłocz drogę
1812 1812 +++++
1813 1813 DO POPRAWKI
1814 1814 +++++
1815 1815 Fabryka
1816 1816 Usługi
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1825 1825 -----
1826 1826 Nie można otworzyć adresu URL
1827 1827 -----
1828 1828 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 -----
1842 1842 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
1843 1843 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
1844 1844 Grunty rolne
1845 1845 Zagroda
1846 1846 Fast food
1847 1847 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 Numer faksu
1852 1852 Opłata
1853 1853 Hala górska
1854 1854 Ogrodzenie
1855 1855 Trasa promu
1856 1856 Terminal promowy
1857 1857 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1858 1858 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1859 1859 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1860 1860 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1861 1861 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1862 1862 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1863 1863 Plik
1864 1864 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1865 1865 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1866 1866 Błędny format pliku
1867 1867 Nazwa pliku:
1868 1868 Plik "{0}" nie istnieje
1869 1869 Plik kopi zapasowej
1870 1870 Plik istnieje. Nadpisać?
1871 1871 Nazwa pliku:
1872 1872 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1873 1873 -----
1874 1874 Plik: {0}
1875 1875 -----
1876 1876 Nazwa pliku
1877 1877 -----
1878 1878 Rodzaj pliku:
1879 1879 Rodzaj pliku:
1880 1880 -----
1881 1881 Filtr
1882 1882 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1883 1883 Tryb filtru
1884 1884 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 Zakończ rysowanie.
1889 1889 Hydrant
1890 1890 Straż pożarna
1891 1891 Miejsce na ognisko
1892 1892 Miejsce do wędkowania
1893 1893 Napraw
1894 1894 Popraw właściwości
1895 1895 Popraw konflikty tagów
1896 1896 Popraw wybrany problem.
1897 1897 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
1898 1898 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1899 1899 Naprawianie błędów...
1900 1900 Maszt (dla flagi)
1901 1901 Kwiaciarnia
1902 1902 Wyczyść cache kafelek
1903 1903 -----
1904 1904 Podążaj
1905 1905 Podążaj za linią
1906 1906 Znaleziono następujące problemy:
1907 1907 Żywność
1908 1908 Przestrzeń restauracyjna
1909 1909 Wyżywienie
1910 1910 Ruch pieszy
1911 1911 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1912 1912 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1913 1913 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1914 1914 Bród
1915 1915 Las
1916 1916 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 Znaleziono {0} pasujących.
1920 1920 Fontanna
1921 1921 Sklep z ramami do obrazów
1922 1922 -----
1923 1923 Zablokuj
1924 1924 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1925 1925 Częstotliwość (Hz)
1926 1926 Z ...
1927 1927 Z relacji
1928 1928 Z adresu URL
1929 1929 Stacja benzynowa
1930 1930 Stacja benzynwa
1931 1931 Rodzaje paliwa:
1932 1932 -----
1933 1933 Widok pełnoekranowy
1934 1934 Automatyczna
1935 1935 Funkcja
1936 1936 Sklep meblowy
1937 1937 +++++
1938 1938 Streaf GK
1939 1939 Punkty GPS
1940 1940 Opis trasy GPS
1941 1941 Pliki GPX
1942 1942 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1943 1943 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
1944 1944 Scieżka GPX:
1945 1945 -----
1946 1946 +++++
1947 1947 -----
1948 1948 +++++
1949 1949 Futbol gaelicki (irlandzki)
1950 1950 Garaże
1951 1951 Ogród
1952 1952 Centrum ogrodnicze
1953 1953 Zbiornik gazu
1954 1954 Brama
1955 1955 Rozstaw toru (mm)
1956 1956 Gauß-Krügera
1957 1957 Dostęp dla wszystkich typów
1958 1958 Dostęp dla wszystkich typów
1959 1959 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
1960 1960 Geografia
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 Geolokalizowane obrazy
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 Lodowiec
1967 1967 szkło
1968 1968 Wróć do okna przesyłania
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 Idź do strony domowej pomocy JOSM
1972 1972 Przechodzi do następnej strony
1973 1973 Przechodzi do poprzedniej strony
1974 1974 +++++
1975 1975 Pole golfowe
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Przyznane uprawnienia
1979 1979 Trawa
1980 1980 Cmentarz przykościelny
1981 1981 -----
1982 1982 Teren pod zabudowę
1983 1983 Sklep warzywny
1984 1984 Szklarnia ogrodnicza
1985 1985 Kontener z piaskiem
1986 1986 -----
1987 1987 Ostroga regulacyjna
1988 1988 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
1989 1989 Gwadelupa Ste-Anne 1948
1990 1990 Kwatera
1991 1991 Drogowskaz
1992 1992 +++++
1993 1993 Gujana RGFG95
1994 1994 Gimnastyka
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 Fryzjer
1998 1998 Przysiółek
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 +++++
2002 2002 Sklep z narzędziami
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2006 2006 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2007 2007 Posiada klucz ''source''
2008 2008 Posiada klucz ''watch''
2009 2009 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2010 2010 Zdrowie
2011 2011 Aparaty słuchowe
2012 2012 Wrzosowisko
2013 2013 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2014 2014 Żywopłot
2015 2015 Wysokość
2016 2016 Wysokość (metry)
2017 2017 Lądowisko dla helikopterów
2018 2018 Pomoc
2019 2019 Pomoc: {0}
2020 2020 -----
2021 2021 Półkula
2022 2022 Ukryj
2023 2023 Ukryj elementy
2024 2024 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2025 2025 Ukryj ten przycisk.
2026 2026 Sklep ze sprzętem hi-fi
2027 2027 Pojazdy z wieloma pasażerami
2028 2028 Droga
2029 2029 Powielone węzły ulic
2030 2030 Drogi
2031 2031 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2032 2032 -----
2033 2033 turystyka piesza
2034 2034 Miejsca historyczne
2035 2035 Historia
2036 2036 Historia (strona www)
2037 2037 Historia węzła {0}
2038 2038 Historia relacji {0}
2039 2039 Historia drogi {0}
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 Hokej
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Strona domowa
2046 2046 Konie
2047 2047 Wyścigi konne
2048 2048 Szpital
2049 2049 +++++
2050 2050 +++++
2051 2051 +++++
2052 2052 -----
2053 2053 Nazwa domu
2054 2054 Numer domu
2055 2055 Numer domu {0}
2056 2056 Numer domu {0} przy {1}
2057 2057 Dom {0}
2058 2058 -----
2059 2059 Ambona myśliwska
2060 2060 -----
2061 2061 +++++
2062 2062 +++++
2063 2063 +++++
2064 2064 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2065 2065 -----
2066 2066 +++++
2067 2067 -----
2068 2068 Błąd wejścia/wyjścia
2069 2069 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2070 2070 +++++
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 Ikona:
2075 2075 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2076 2076 Zignoruj
2077 2077 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2078 2078 -----
2079 2079 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2080 2080 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2081 2081 -----
2082 2082 Ignoruje elementy
2083 2083 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2084 2084 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2085 2085 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2086 2086 Nieprawidłowe dane
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 Błędne wyrażenie "{0}"
2096 2096 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 Niedozwolony obiekt z id=0
2103 2103 -----
2104 2104 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 Obraz
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 Podkłady mapy
2122 2122 -----
2123 2123 Właściwości podkładu
2124 2124 URL warstwy obrazu
2125 2125 URL podkładu (domyślne)
2126 2126 -----
2127 2127 Przesunięcie warstwy obrazu
2128 2128 Dostawcy zdjęć
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 imperialny
2132 2132 -----
2133 2133 Importuj dźwięk
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 Importuj obrazki
2138 2138 Import nie jest możliwy
2139 2139 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2140 2140 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 Nachylenie drogi
2145 2145 Niekompletny opis <member> z ref=0
2146 2146 -----
2147 2147 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2148 2148 Nieprawidłowa ilość parametrów
2149 2149 Niepoprawny wzór
2150 2150 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2151 2151 Powiększ
2152 2152 +++++
2153 2153 Obszar przemysłowy
2154 2154 +++++
2155 2155 Informacje
2156 2156 Tablica informacyjna
2157 2157 Informacja turystyczna
2158 2158 Terminal informacyjny
2159 2159 Informacje o warstwie
2160 2160 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2161 2161 Inicjalizacja
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2168 2168 -----
2169 2169 Wewnętrzny błąd serwera
2170 2170 -----
2171 2171 Dostęp do internetu
2172 2172 Opłata za internet
2173 2173 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2174 2174 -----
2175 2175 Podano niewłaściwy ID (identyfikator) listy
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 Nieprawidłowy plik bz2.
2179 2179 Nieprawidłowa data
2180 2180 Niepoprawna data/czas
2181 2181 Nieprawidłowe przesunięcie
2182 2182 Nieprawidłowy klucz właściwości
2183 2183 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2184 2184 -----
2185 2185 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2186 2186 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2187 2187 Nieprawidłowa strefa czasowa
2188 2188 Niepoprawny ID użytkownika
2189 2189 Niepoprawna nazwa użytkownika
2190 2190 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2191 2191 Odwróć filtr
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Wyspa
2197 2197 Wysepka
2198 2198 -----
2199 2199 Wygląda na to, że JOSM wygruził się fatalnie ostatnim razem. Nie zechciałbyś może odtworzyć ostatnio edytowanych danych?
2200 2200 -----
2201 2201 Element {0} nie znaleziony na liście.
2202 2202 -----
2203 2203 Przeglądarka pomocy JOSM
2204 2204 Wewnętrzny styl JOSM
2205 2205 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2206 2206 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 Pliki JPEG (*.jpg)
2211 2211 Edytor OpenStreetMap w Javie
2212 2212 Wersja Javy {0}
2213 2213 Jubiler
2214 2214 Funkcja łączenia obszarów
2215 2215 Połącz węzeł i linię
2216 2216 Połącz węzeł z drogą
2217 2217 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2218 2218 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2219 2219 Połącz nakładające się obszary
2220 2220 Połączono nakładające się na siebie obszary
2221 2221 Łączy nakładające się obszary
2222 2222 Przejdź do pozycji
2223 2223 Przejdź
2224 2224 Przejdź do pozycji
2225 2225 Skrzyżowanie
2226 2226 +++++
2227 2227 Zachowaj
2228 2228 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2229 2229 -----
2230 2230 Zachowaj mój stan usunięcia
2231 2231 Zachowaj wtyczkę
2232 2232 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2233 2233 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2234 2234 -----
2235 2235 Zachowaj ich stan usunięcia
2236 2236 -----
2237 2237 Klucz
2238 2238 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2239 2239 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2240 2240 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2241 2241 Klucz:
2242 2242 Skóry klawiaturowe
2243 2243 Słowa kluczowe
2244 2244 Przedszkole
2245 2245 +++++
2246 2246 -----
2247 2247 Akcesoria kuchenne
2248 2248 -----
2249 2249 Gaz LPG
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2257 2257 Ląd (wyspa)
2258 2258 Zagospodarowanie terenu
2259 2259 Wysypisko
2260 2260 +++++
2261 2261 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2262 2262 Liczba pasów ruchu
2263 2263 Język
2264 2264 Ostatnia zmiana o {0}
2265 2265 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2266 2266 -----
2267 2267 Szerokość
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2272 2272 -----
2273 2273 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2274 2274 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2275 2275 -----
2276 2276 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2277 2277 Pralnia samoobsługowa
2278 2278 Warstwa
2279 2279 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2280 2280 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2281 2281 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2282 2282 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2283 2283 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2284 2284 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2285 2285 warstwa nie jest na liście.
2286 2286 Warstwa: {0}
2287 2287 Warstwy
2288 2288 Czas rozbiegu (w sekundach)
2289 2289 Rozrywka
2290 2290 Długość
2291 2291 Długość w metrach
2292 2292 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2293 2293 Długość: {0}
2294 2294 Przejazd kolejowy
2295 2295 Biblioteka
2296 2296 Licencja
2297 2297 Kategorie prawa jazdy
2298 2298 Szlaban
2299 2299 Samochody dostawcze
2300 2300 Trasa szybkiego tramwaju
2301 2301 Latarnia morska
2302 2302 Oznaczenie linii
2303 2303 Rodzaj linii
2304 2304 Wiersz {0} kolumna {1}:
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2308 2308 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2309 2309 -----
2310 2310 Lista ostatnio otwieranych plików
2311 2311 oświetlenie
2312 2312 Strefa zamieszkania
2313 2313 -----
2314 2314 Ładuj wszystkie kafelki
2315 2315 Ładuj CT
2316 2316 Ładuj kafelek
2317 2317 Otwórz warstwę WMS
2318 2318 Otwórz warstwę WMS z pliku
2319 2319 -----
2320 2320 Wczytywanie historii
2321 2321 Pobierz warstwy obrazu
2322 2322 Wczytuje relacje nadrzędne
2323 2323 Załaduj relacje
2324 2324 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2325 2325 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2326 2326 Wczytywanie historii węzła {0}
2327 2327 Wczytywanie historii relacji {0}
2328 2328 Wczytywanie historii drogi {0}
2329 2329 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2330 2330 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2331 2331 Wczytywanie wtyczek
2332 2332 Ładowanie wtyczek...
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 Wczytywanie {0}
2336 2336 -----
2337 2337 pliki lokalne
2338 2338 Okolica
2339 2339 Położenie
2340 2340 Zablokuj
2341 2341 Wrota śluzy
2342 2342 Lodi - Włochy
2343 2343 -----
2344 2344 Długość
2345 2345 -----
2346 2346 Katalog:
2347 2347 Wygląd i zachowanie
2348 2348 Katalog:
2349 2349 Wieża widokowa
2350 2350 -----
2351 2351 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2352 2352 +++++
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 Skala MTB
2356 2356 -----
2357 2357 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2358 2358 -----
2359 2359 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2360 2360 Tworzenie równoległych kopii drogi
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2367 2367 -----
2368 2368 Centrum handlowe
2369 2369 Obiekty sztuczne
2370 2370 -----
2371 2371 Ręczna
2372 2372 -----
2373 2373 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2374 2374 Mapa
2375 2375 Style rysowania map
2376 2376 Odwzorowanie kartograficzne
2377 2377 Ustawienia mapy
2378 2378 Informacja o stylu mapy
2379 2379 Mapa: {0}
2380 2380 -----
2381 2381 +++++
2382 2382 -----
2383 2383 Port jachtowy (Marina)
2384 2384 -----
2385 2385 Znaczniki nazwanych punktów
2386 2386 Znaczniki z {0}
2387 2387 Plac targowy
2388 2388 Martynika Fort Desaix 1952
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 Materiał
2392 2392 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2393 2393 Maks. wysokość (w metrach)
2394 2394 -----
2395 2395 Maks. długość (w metrach)
2396 2396 -----
2397 2397 Maks. prędkość (km/h)
2398 2398 Maks. ciężar (w tonach)
2399 2399 Maks. szerokość (w metrach)
2400 2400 -----
2401 2401 Maksymalny obszar na zapytanie:
2402 2402 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2403 2403 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2404 2404 Maksymalna długość (w metrach)
2405 2405 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2406 2406 Łąka
2407 2407 Pomiar
2408 2408 Stacja pomiaru
2409 2409 Członek
2410 2410 Zły typ członka o roli {0}
2411 2411 Członkowie
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 Członkowie (z konfliktami)
2415 2415 Miejsce pamięci
2416 2416 Nazwa w menu
2417 2417 Nazwa w menu (domyślna)
2418 2418 Skróty w menu
2419 2419 +++++
2420 2420 odwzorowanie Merkatora
2421 2421 Połącz
2422 2422 Połącz węzły
2423 2423 Scal warstwy
2424 2424 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2425 2425 -----
2426 2426 Połącz wybrane elementy.
2427 2427 Włącz aktualną warstwę do innej.
2428 2428 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2429 2429 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2430 2430 Scal {0} węzłów
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 Połączona wersja
2436 2436 -----
2437 2437 Wiadomość dnia jest niedostępna
2438 2438 Metoda
2439 2439 metryczny
2440 2440 Mikrobrowar
2441 2441 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2442 2442 Obszar wojskowy
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 Min. prędkość (km/h)
2446 2446 -----
2447 2447 Szyb
2448 2448 Minirondo
2449 2449 Minigolf
2450 2450 Minimalna odległość (w pikselach)
2451 2451 Minuty: {0}
2452 2452 Odbicie lustrzane
2453 2453 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2465 2465 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2466 2466 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2467 2467 -----
2468 2468 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
2469 2469 Brak parametru dla NOT
2470 2470 Brak parametru dla OR
2471 2471 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 Powielone węzły różnego rodzaju
2475 2475 Pon-Pt 08:30-20:00
2476 2476 Pon-Pt 22:00-05:00
2477 2477 +++++
2478 2478 Sklep z telefonami komórkowymi
2479 2479 -----
2480 2480 Tryb: {0}
2481 2481 Lotnisko dla modeli
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2487 2487 Kantor
2488 2488 Tor jednoszynowy
2489 2489 Pomnik
2490 2490 Wiecej informacji...
2491 2491 Więcej informacji na temat tej funkcji
2492 2492 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2493 2493 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2494 2494 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2495 2495 +++++
2496 2496 +++++
2497 2497 Pojazdy z silnikiem
2498 2498 Samochody
2499 2499 Motocykle
2500 2500 Dealer motocykli
2501 2501 -----
2502 2502 Sporty motorowe
2503 2503 Autostrada
2504 2504 Skrzyżowanie autostrad
2505 2505 Autostrada - dojazd
2506 2506 Przełęcz
2507 2507 kolarstwo górskie
2508 2508 Przesuń węzeł...
2509 2509 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2510 2510 -----
2511 2511 Przesuń w dół
2512 2512 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2513 2513 Więcej elementów
2514 2514 Przesuwa filtr na dół.
2515 2515 Przesuwa filtr do góry.
2516 2516 Przesuń w lewo
2517 2517 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2518 2518 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2519 2519 Przesuń obiekty {0}
2520 2520 Przesuń w prawo
2521 2521 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2522 2522 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2526 2526 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2527 2527 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2528 2528 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2529 2529 Przesuń je
2530 2530 Przesuń do góry
2531 2531 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2532 2532 Przesuń {0}
2533 2533 Przesuwa obiekty {0}
2534 2534 Błota
2535 2535 Różne sporty
2536 2536 -----
2537 2537 Wielokąt
2538 2538 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2539 2539 Multipolygon nie jest zamknięty
2540 2540 Muzeum
2541 2541 Sklep muzyczny
2542 2542 Moje zestawy zmian
2543 2543 -----
2544 2544 Moja wersja
2545 2545 Moja wersja (lokalna)
2546 2546 Moją z Połączoną
2547 2547 Moją z Ich
2548 2548 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2549 2549 Import NMEA zakończony powodzeniem
2550 2550 Pliki NMEA-0183
2551 2551 Nazwa
2552 2552 -----
2553 2553 Nazwa lokalizacji
2554 2554 Nazwa użytkownika.
2555 2555 -----
2556 2556 Nazwa: {0}
2557 2557 Nazwane punkty GPS z {0}
2558 2558 Nazwane punkty tras.
2559 2559 Kolej wąskotorowa
2560 2560 Narodowa
2561 2561 Park narodowy
2562 2562 Powielone węzły natury
2563 2563 Natura
2564 2564 Rezerwat przyrody
2565 2565 Sieć
2566 2566 Błąd sieci
2567 2567 Nigdy nie aktualizuj
2568 2568 Nowa
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 Nowa warstwa
2572 2572 Nowy klucz
2573 2573 Nowe przesunięcie
2574 2574 -----
2575 2575 Nowa relacja
2576 2576 Nowa rola
2577 2577 -----
2578 2578 Nowa wartość
2579 2579 -----
2580 2580 Klub nocny
2581 2581 Nie
2582 2582 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2583 2583 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2584 2584 Brak skrótu
2585 2585 Nie znaleziono drogi "from"
2586 2586 Nie znaleziono drogi "to"
2587 2587 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 Brak zmian do wysłania.
2591 2591 -----
2592 2592 Brak konfliktów do rozwiązania
2593 2593 Brak konfliktów, które można pokazać
2594 2594 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2595 2595 -----
2596 2596 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2597 2597 Nie wczytano żadnych danych.
2598 2598 Brak daty
2599 2599 -----
2600 2600 ślepa ulica
2601 2601 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2602 2602 -----
2603 2603 Brak obrazu
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2607 2607 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2608 2608 Brak otwartego zestawu zmian
2609 2609 Brak otwartych zestawów zmian
2610 2610 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2614 2614 Nie znaleziono żadnych problemów
2615 2615 Bez serwera proxy
2616 2616 Brak wybranego śladu GPX
2617 2617 Brak stylu dla multipolygonu
2618 2618 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2619 2619 Bez tagów
2620 2620 Brak warstw docelowych.
2621 2621 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
2622 2622 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2623 2623 Niepoprawny URL WMS lub id
2624 2624 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2625 2625 Nie, kontynuuj edycję
2626 2626 Nie
2627 2627 Węzeł
2628 2628 Węzeł jest nadal w użyciu..
2629 2629 Węzeł {0}
2630 2630 -----
2631 2631 Węzeł: połączony
2632 2632 Węzeł: standardowy
2633 2633 Węzeł: otagowany
2634 2634 Węzły
2635 2635 Węzły w tym samym miejscu
2636 2636 Węzły z tą samą nazwą
2637 2637 -----
2638 2638 Węzły (z konfliktami)
2639 2639 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2640 2640 żadne
2641 2641 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2642 2642 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2643 2643 Północ
2644 2644 Północ
2645 2645 Nie znaleziono
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 Brak w pamięci podręcznej
2649 2649 Uwagi
2650 2650 -----
2651 2651 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2652 2652 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2653 2653 na banknoty
2654 2654 Nic
2655 2655 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2656 2656 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2657 2657 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2658 2658 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2659 2659 Nic nie wybrano!
2660 2660 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2661 2661 Nie ma nic do zaznaczenia
2662 2662 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2663 2663 Nie ma nic do powiększenia
2664 2664 -----
2665 2665 Numer
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 Ilość miejsc
2672 2672 Liczba przewodów w jednym kablu
2673 2673 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2674 2674 Za mała ilość ról {0} ({1})
2675 2675 Sposób numeracji domów
2676 2676 Dom opieki
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 +++++
2680 2680 OK - próbuję ponownie.
2681 2681 +++++
2682 2682 -----
2683 2683 Dane OSM
2684 2684 Hasło OSM.
2685 2685 Pliki serwera OSM
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 URL serwera OSM:
2689 2689 Hasło OSM:
2690 2690 Nazwa użytkownika OSM:
2691 2691 -----
2692 2692 Obiekt
2693 2693 -----
2694 2694 ID obiektu:
2695 2695 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2696 2696 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
2697 2697 Typ obiektu:
2698 2698 Obiekt z historią
2699 2699 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2700 2700 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2701 2701 Obiekty do dodania:
2702 2702 Obiekty do usunięcia:
2703 2703 Obiekty do zmiany:
2704 2704 Benzyna bezołowiowa 100
2705 2705 -----
2706 2706 Benzyna bezołowiowa 91
2707 2707 -----
2708 2708 Benzyna bezołowiowa 95
2709 2709 Benzyna bezołowiowa 98
2710 2710 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
2711 2711 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
2712 2712 Zakładki przesunięcia
2713 2713 -----
2714 2714 Przesunięcie:
2715 2715 Przesunięcie:
2716 2716 OK
2717 2717 Stary klucz
2718 2718 Poprzednia rola
2719 2719 Stara wartość
2720 2720 Na życzenie
2721 2721 Podczas wysyłania
2722 2722 Jednokierunkowa
2723 2723 Drogi z jednym węzłem
2724 2724 -----
2725 2725 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
2726 2726 -----
2727 2727 jednokierunkowa
2728 2728 Jednokierunkowa (dla rowerów)
2729 2729 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2730 2730 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2731 2731 Tylko własne zestawy zmian
2732 2732 -----
2733 2733 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2734 2734 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2735 2735 Tylko na początku drogi.
2736 2736 Krycie
2737 2737 Otwórz
2738 2738 Otwórz adres...
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 Ostatnio otwierane
2742 2742 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2743 2743 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
2744 2744 Otwiera plik.
2745 2745 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2746 2746 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2747 2747 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2748 2748 Otwiera listę wszystkich relacji
2749 2749 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2753 2753 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2754 2754 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2755 2755 Otwiera adres URL.
2756 2756 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 Otwórz inne zdjęcie
2760 2760 -----
2761 2761 Otwarte zestawy zmian
2762 2762 Otwórz plik
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2766 2766 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2767 2767 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2768 2768 Otwórz...
2769 2769 Otwarty/Zamknięty:
2770 2770 +++++
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 +++++
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 dane OpenSteetMap
2779 2779 Godziny otwarcia
2780 2780 Godziny otwarcia
2781 2781 Otwieram plik "{0}" ...
2782 2782 Otwieram pliki
2783 2783 Połączenie do otworzenia nie jest obsługiwane na tej platformie ("{0}")
2784 2784 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2785 2785 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2786 2786 Czas działania
2787 2787 +++++
2788 2788 Optyk
2789 2789 Dodatkowe atrybuty:
2790 2790 Rodzaj (opcjonalne)
2791 2791 Naturalna żywność
2792 2792 Oryg. droga
2793 2793 Korekta prostopadłości
2794 2794 Ortogonalizuj / cofnij
2795 2795 Korekta prostopadłości
2796 2796 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2797 2797 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
2798 2798 -----
2799 2799 Pozostałe
2800 2800 Inny punkt informacyjny
2801 2801 Powielone węzły (inne)
2802 2802 Sklep turystyczny
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 Nakładające się obszary.
2806 2806 Nakładające się jezdnie
2807 2807 Nakładające się tory kolejowe
2808 2808 Nakładające się drogi
2809 2809 Nakładające się drogi.
2810 2810 -----
2811 2811 Zastąp
2812 2812 Nadpisać ustawienia OAuth?
2813 2813 Zastąpienie klucza
2814 2814 PCN 2006 - Włochy
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 PUWG (Polska)
2818 2818 PUWG 1992 (Polska)
2819 2819 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
2820 2820 Strefa PUWG
2821 2821 Sklep z farbami
2822 2822 Styl rysowania {0}: {1}
2823 2823 Wykopalisko paleontologiczne
2824 2824 -----
2825 2825 papier
2826 2826 Równoległe
2827 2827 -----
2828 2828 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
2832 2832 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
2833 2833 Relacje nadrzędne
2834 2834 +++++
2835 2835 Parkuj i Jedź
2836 2836 +++++
2837 2837 Uliczka parkingowa
2838 2838 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2839 2839 Analizowanie danych OSM...
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 Części
2848 2848 Zatoka
2849 2849 zatoki dla wymijania
2850 2850 Hasło
2851 2851 Hasło:
2852 2852 Hasło:
2853 2853 Wklej
2854 2854 Wklej ...
2855 2855 Wklej znaczniki
2856 2856 -----
2857 2857 Wkleja zawartość schowka.
2858 2858 Wklej pomijając niekompletne
2859 2859 Ścieżka
2860 2860 Ścieżka:
2861 2861 Wzgórze
2862 2862 Ciąg pieszy
2863 2863 Przejście dla pieszych
2864 2864 Typ przejścia dla pieszych
2865 2865 Ciąg pieszy
2866 2866 +++++
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2871 2871 -----
2872 2872 +++++
2873 2873 Apteka
2874 2874 Numer telefonu
2875 2875 Numer telefonu
2876 2876 -----
2877 2877 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
2878 2878 Miejsce na piknik
2879 2879 Molo
2880 2880 +++++
2881 2881 Rurociąg
2882 2882 Rodzaj trasy
2883 2883 Boisko
2884 2884 Miejsce kultu religijnego
2885 2885 Miejsca
2886 2886 -----
2887 2887 Tworzenie węzłów i dróg.
2888 2888 -----
2889 2889 Plac zabaw
2890 2890 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2891 2891 -----
2892 2892 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
2893 2893 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
2894 2894 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
2900 2900 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
2901 2901 Proszę wprowadzić adres kafelka
2902 2902 Proszę wprowadzić index kafelka
2903 2903 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 Wprowadź poprawne ID użytkownika
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2912 2912 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
2913 2913 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 Wprowadź hasło do konta OSM
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
2924 2924 Popraw opis zmian
2925 2925 -----
2926 2926 Proszę wybrać plik
2927 2927 Proszę wybierz klucz
2928 2928 Proszę wybierz wartość
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2932 2932 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2933 2933 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
2934 2934 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2935 2935 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
2936 2936 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
2937 2937 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2938 2938 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2939 2939 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
2940 2940 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2941 2941 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2942 2942 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2943 2943 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2944 2944 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2945 2945 Proszę wybrać wiersz do edycji
2946 2946 Wybierz warstwę docelową
2947 2947 Wybierz metodę przesyłania:
2948 2948 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
2949 2949 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2950 2950 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 Informacje o wtyczce
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 Aktualizowanie wtyczek
2959 2959 Wtyczki
2960 2960 Wtyczki są aktualne
2961 2961 Nazwa punktu
2962 2962 Numer punktu
2963 2963 Słup
2964 2964 Numer referencyjny
2965 2965 Posterunek policji
2966 2966 Polityczna
2967 2967 Pozycja
2968 2968 Pozycja
2969 2969 -----
2970 2970 Skrzynka pocztowa
2971 2971 Poczta
2972 2972 Kod pocztowy
2973 2973 -----
2974 2974 Energetyka
2975 2975 Elektrownia
2976 2976 Linia elektryczna
2977 2977 Rozdzielnia elektryczna
2978 2978 Stacja transformatorowa
2979 2979 Słup wysokiego napięcia
2980 2980 Powielone węzły energetyki
2981 2981 Elektryczność
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 Predefiniowane
2985 2985 -----
2986 2986 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 Ustawienia
2991 2991 Preferencje zostały zapisane na {0}
2992 2992 Ustawienia...
2993 2993 Przygotowywanie danych OSM...
2994 2994 -----
2995 2995 Przygotowanie zestawu danych...
2996 2996 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
2997 2997 -----
2998 2998 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
2999 2999 Kolej retro
3000 3000 Grupa szablonów {0}
3001 3001 Grupa szablonów {1} / {0}
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 Szablony
3005 3005 Szablony nie zawierają danego klucza
3006 3006 Szablony nie zawierają danej wartości
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 Droga krajowa
3010 3010 Droga krajowa - dojazd
3011 3011 -----
3012 3012 Element
3013 3013 Oczekiwano id elementu
3014 3014 Więzienie
3015 3015 -----
3016 3016 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 Odwzorowane współrzędne
3022 3022 -----
3023 3023 Odwzorowanie
3024 3024 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3025 3025 Kod odwzorowania
3026 3026 Niezgodność kodu odwzorowania w "{0}": toCode() podaje "{1}", oczekiwane "{2}".
3027 3027 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 Właściwości
3031 3031 Właściwości / członkostwo
3032 3032 Kontroler poprawności właściwości:
3033 3033 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 Właściwości
3038 3038 Właściwości (z konfliktami)
3039 3039 Właściwości/członkostwo
3040 3040 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3041 3041 Wartość zawiera kody HTML
3042 3042 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3043 3043 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 Ustawienia proxy
3050 3050 +++++
3051 3051 Budynek użyteczności publicznej
3052 3052 Publiczny gril
3053 3053 Transport publiczny
3054 3054 Transport publiczny
3055 3055 -----
3056 3056 Wyczyść
3057 3057 Czyszczenie...
3058 3058 -----
3059 3059 +++++
3060 3060 Kamieniołom
3061 3061 Zapytanie
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3065 3065 Zapytanie o zestawy zmian
3066 3066 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3067 3067 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3068 3068 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3069 3069 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3070 3070 Odpytywanie serwera nazw
3071 3071 Odpytywanie serwera nazw…
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 Zdalnie sterowane samochody
3075 3075 Tor wyścigowy
3076 3076 -----
3077 3077 Tor
3078 3078 Kolej
3079 3079 Przystanek kolejowy
3080 3080 Peron kolejowy
3081 3081 Powielone węzły torów kolejowych
3082 3082 Obszar kolejowy
3083 3083 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3084 3084 Spodziewane: zakres liczbowy
3085 3085 czyste dane GPS
3086 3086 Przeczytaj na początek
3087 3087 Czytanie zdjęć...
3088 3088 -----
3089 3089 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3090 3090 Wczytywanie zestawów zmian...
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 Doczytuję rodziców "{0}"
3094 3094 Wczytywanie informacji użytkownika...
3095 3095 Wczytywanie {0}...
3096 3096 Plik Readme
3097 3097 Imię i nazwisko
3098 3098 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3099 3099 Zapisywanie
3100 3100 Studio nagrań
3101 3101 Teren rekreacyjny
3102 3102 Obraz...
3103 3103 Zbiórka odpadów
3104 3104 -----
3105 3105 Powtórz
3106 3106 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3107 3107 -----
3108 3108 Numer
3109 3109 Oznaczenie (numer toru)
3110 3110 Numer identyfikacyjny
3111 3111 Numer referencyjny
3112 3112 Odwołania do:
3113 3113 Odnosi się do
3114 3114 Odśwież
3115 3115 +++++
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 Odrzuć konflikty i zapisz
3119 3119 Relacja
3120 3120 Relacja ...
3121 3121 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3129 3129 Kontroler poprawności relacji:
3130 3130 Relacja jest usunięta
3131 3131 Pusta relacja
3132 3132 Nieustalony rodzaj relacji
3133 3133 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3134 3134 Relacja {0}
3135 3135 -----
3136 3136 Relacja: zaznaczona
3137 3137 Relacje
3138 3138 Relacje z tymi samymi członakmi
3139 3139 Relacje: {0}
3140 3140 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3141 3141 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3142 3142 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3143 3143 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3144 3144 Religia
3145 3145 Odśwież
3146 3146 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3147 3147 Wczytaj ponownie błędne kafle
3148 3148 Załaduj ponownie z pliku
3149 3149 Odświerza stronę pomocy
3150 3150 Ponownie wczytuje historię z serwera
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Usuń
3162 3162 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3163 3163 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3164 3164 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3165 3165 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3166 3166 -----
3167 3167 Usuń wpis
3168 3168 Usuń z pamięci podręcznej
3169 3169 Usuń zdjęcie z warstwy
3170 3170 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3171 3171 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3172 3172 Usuń zaznaczone zakładki
3173 3173 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3174 3174 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 Usuń Element z Relacji
3182 3182 Usunięte powielone węzły
3183 3183 -----
3184 3184 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 Zmień nazwę warstwy
3189 3189 Zmień nazwę zakładki
3190 3190 -----
3191 3191 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3192 3192 -----
3193 3193 Wypożyczalnia
3194 3194 Warsztat samochodowy
3195 3195 Zamień
3196 3196 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3197 3197 Zgłoś błąd
3198 3198 +++++
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 URL prośby klucza:
3202 3202 -----
3203 3203 Wymaga opłaty
3204 3204 Sztuczne jezioro
3205 3205 Resetuj
3206 3206 Przywraca domyślne ustawienia
3207 3207 -----
3208 3208 Droga lokalna
3209 3209 Zabudowa mieszkaniowa
3210 3210 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚ
3211 3211 Rozwiąż
3212 3212 Rozwiąż konflikty
3213 3213 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3214 3214 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3215 3215 -----
3216 3216 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3217 3217 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3218 3218 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3219 3219 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3220 3220 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3221 3221 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3222 3222 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3223 3223 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3224 3224 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3225 3225 Wydobycie
3226 3226 Miejsce odpoczynku
3227 3227 Uruchom ponownie
3228 3228 Restauracja
3229 3229 Przywróć
3230 3230 Odzyskiwanie plików
3231 3231 Ograniczenie
3232 3232 Obszar handlowy
3233 3233 Mur oporowy
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 Odwróć kierunek dróg
3247 3247 Odwróć i połącz
3248 3248 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3249 3249 Odwróć kolejność członków relacji
3250 3250 Odwróć kierunek drogi
3251 3251 Odwróć kierunek dróg
3252 3252 Odwrócona linia brzegowa
3253 3253 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3254 3254 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3255 3255 Cofanie zmian
3256 3256 Popraw
3257 3257 Wersja
3258 3258 jeździectwo
3259 3259 Rzeka
3260 3260 Koryto rzeczne
3261 3261 Droga (nieokreślona)
3262 3262 Ograniczenia na drodze
3263 3263 Rola
3264 3264 Problem z weryfikacją roli
3265 3265 -----
3266 3266 Brakująca rola {0}
3267 3267 Nieznana rola {0}
3268 3268 Rola:
3269 3269 Role w relacjach odnoszących się do
3270 3270 -----
3271 3271 Rondo
3272 3272 Trasa
3273 3273 Sieć trasy
3274 3274 Stan trasy
3275 3275 Typ trasy
3276 3276 Zaznaczone szlaki:
3277 3277 Rugby league
3278 3278 Rugby union
3279 3279 Ruiny
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 Wykonywanie testu {0}
3284 3284 Pas startowy
3285 3285 Skala SAC
3286 3286 -----
3287 3287 karty SIM
3288 3288 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3289 3289 -----
3290 3290 Kontrola bezpieczeństwa
3291 3291 Sprzedaż
3292 3292 Brama warowna
3293 3293 -----
3294 3294 +++++
3295 3295 Zapisz
3296 3296 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3297 3297 Zapisz jako...
3298 3298 Zapisz plik GPX
3299 3299 -----
3300 3300 Zapisz warstwę
3301 3301 Zapisz plik OSM
3302 3302 Zapisz plik
3303 3303 Zapisz warstwę WMS do pliku
3304 3304 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3305 3305 Zapisz pomimo tego
3306 3306 Zapisz jako...
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3310 3310 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3311 3311 Zapisuje bieżące dane.
3312 3312 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3313 3313 -----
3314 3314 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3315 3315 Zapisz/wyślij i usuń
3316 3316 Zapisz/wyślij i wyjdź
3317 3317 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3318 3318 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 Przeglądanie katalogu {0}
3322 3322 Szkoła
3323 3323 złom
3324 3324 Rumowisko
3325 3325 Busz
3326 3326 Sklep rybny
3327 3327 Szukaj
3328 3328 Szukaj ...
3329 3329 Wyszukaj Klucz/Wartość
3330 3330 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3331 3331 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3332 3332 Wyszukuje obiekty
3333 3333 Wyszukuje obiekty.
3334 3334 Szukaj w tagach
3335 3335 Znajdź szablon
3336 3336 Szukaj w szablonach
3337 3337 Wyszukanie:
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 Szukaj...
3341 3341 Szukaj:
3342 3342 Szukaj:
3343 3343 Druga nazwa
3344 3344 sprzedaż rowerów używanych
3345 3345 Droga wojewódzka
3346 3346 -----
3347 3347 Sekundy: {0}
3348 3348 Błąd bezpieczeństwa
3349 3349 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3350 3350 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3351 3351 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3352 3352 Zaznacz
3353 3353 Zaznacz wszystko
3354 3354 -----
3355 3355 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3356 3356 Wstecz
3357 3357 Wybież otwarty zestaw zmian
3358 3358 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3359 3359 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3360 3360 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3361 3361 Wybierz przynajmniej:
3362 3362 Wybierz nazwę pliku
3363 3363 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3364 3364 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3365 3365 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3366 3366 Zaznacz na warstwie
3367 3367 Zaznacz na liście relacji
3368 3368 Wybierz członków
3369 3369 Wybierz członków (dodaj)
3370 3370 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3371 3371 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3372 3372 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3373 3373 -----
3374 3374 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3375 3375 Zaznacz relację
3376 3376 Wybierz relacje (dodaj)
3377 3377 -----
3378 3378 Wybierz relację w liście relacji.
3379 3379 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3380 3380 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3381 3381 Wybierz warstwę docelową
3382 3382 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3383 3383 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3384 3384 Wybierz członków wybranej relacji
3385 3385 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3396 3396 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3400 3400 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3401 3401 Wybrane wpisy:
3402 3402 Zaznaczenie
3403 3403 Wybrano zbiór pusty.
3404 3404 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3405 3405 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3406 3406 -----
3407 3407 Zaznaczenie: {0}
3408 3408 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3409 3409 Drogi przecinające same siebie
3410 3410 Półautomatyczna
3411 3411 Osobna wartwa
3412 3412 +++++
3413 3413 Sekwencja
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 Droga serwisowa
3417 3417 Godziny nabożeństw
3418 3418 Adres URL usługi
3419 3419 Miejsce obsługi podróżnych
3420 3420 Usługi:
3421 3421 Rodzaj
3422 3422 Ustaw zakładkę WMS
3423 3423 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3424 3424 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3425 3425 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3426 3426 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3427 3427 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3428 3428 Określa język
3429 3429 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3430 3430 Ustaw na domyślne
3431 3431 -----
3432 3432 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3433 3433 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3434 3434 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3435 3435 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3436 3436 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3437 3437 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3438 3438 Zapisywanie domyślnych ustawień
3439 3439 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3440 3440 Ustawienia
3441 3441 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3442 3442 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 Punkt carsharingu
3446 3446 -----
3447 3447 +++++
3448 3448 schronienie
3449 3449 Żegluga
3450 3450 Sklep obuwniczy
3451 3451 Strzelectwo
3452 3452 Zakupy
3453 3453 Sklepy
3454 3454 Krótki opis: {0}
3455 3455 Skrót
3456 3456 Skróty klawiaturowe
3457 3457 Zapisać?
3458 3458 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3459 3459 Wysłać?
3460 3460 Pokaż
3461 3461 Pokaż obszar
3462 3462 -----
3463 3463 Pokaż raport konfiguracji
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 Pokaż informację kafelka
3467 3467 -----
3468 3468 Pokaż zestaw zmian {0}
3469 3469 Pokazuje informację pomocy
3470 3470 Pokaż historię
3471 3471 Pokaż szczegóły
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3475 3475 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3476 3476 -----
3477 3477 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 Wyświetlaj ekran powitalny
3484 3484 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3485 3485 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3486 3486 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 Wyświetla tę pomoc
3490 3490 Pokaż/Ukryj
3491 3491 Obszar
3492 3492 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3493 3493 Pokazuje bieżącą datę
3494 3494 Pokazuje wilgotność
3495 3495 Pokazuje temperaturę
3496 3496 -----
3497 3497 Sycylia - Włochy
3498 3498 Drogi bez nazwy
3499 3499 Drogi o podobnej nazwie.
3500 3500 Uprość drogę
3501 3501 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3502 3502 -----
3503 3503 Uprościć drogi?
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3508 3508 Pojedyncze elementy
3509 3509 -----
3510 3510 Jazda na deskorolce
3511 3511 Łyżwiarstwo
3512 3512 Narty
3513 3513 narciarstwo
3514 3514 Pomiń pobieranie
3515 3515 Pomiń pobieranie
3516 3516 Pomiń
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 Mapa
3520 3520 Pochylnia
3521 3521 Palenie
3522 3522 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3523 3523 Dopasuj do wielkości kafelek
3524 3524 Skuter śnieżny
3525 3525 Piłka nożna
3526 3526 -----
3527 3527 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3528 3528 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3532 3532 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3533 3533 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3534 3534 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3535 3535 Sortuj
3536 3536 Sortuj menu szablonów
3537 3537 Sortuj elementy relacji
3538 3538 Źródło
3539 3539 Południe
3540 3540 -----
3541 3541 Miejsca dla niepełnosprawnych
3542 3542 Miejsca dla rodziców
3543 3543 Miejsca dla kobiet
3544 3544 -----
3545 3545 Fotoradar
3546 3546 Kolczatka
3547 3547 Rozdziel drogę
3548 3548 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3549 3549 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3550 3550 Rozdziela drogę na fragmenty
3551 3551 +++++
3552 3552 Sporty z piłką
3553 3553 Obiekty sportowe
3554 3554 Sport
3555 3555 Centrum sportowe
3556 3556 Źródło
3557 3557 Stadion
3558 3558 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
3559 3559 Gwiazdki
3560 3560 Rozpocznij szukanie
3561 3561 Rozpocznij pobieranie
3562 3562 Rozpocznij pobieranie danych
3563 3563 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3564 3564 -----
3565 3565 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3566 3566 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3567 3567 Ponowna próba {0} z {1}.
3568 3568 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3569 3569 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3570 3570 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
3571 3571 Stan
3572 3572 -----
3573 3573 Sklep z artykułami biurowymi
3574 3574 +++++
3575 3575 Raport konfiguracji
3576 3576 Schody
3577 3577 -----
3578 3578 Przełaz
3579 3579 Znak stop
3580 3580 -----
3581 3581 Strumień
3582 3582 Latarnia uliczna
3583 3583 Nazwa ulicy
3584 3584 Sieć drogowa
3585 3585 Ulice NRW Geofabrik.de
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
3589 3589 Czy styl jest obecnie aktywny?
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 Podobszary
3596 3596 Stwórz filtr
3597 3597 Dzielnica
3598 3598 Metro
3599 3599 Wejście do metra
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3603 3603 +++++
3604 3604 +++++
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 Dostępne odwzorowania to: {0}
3609 3609 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3610 3610 Nawierzchnia
3611 3611 Monitoring
3612 3612 Punkt geodezyjny
3613 3613 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
3614 3614 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3615 3615 Pływanie
3616 3616 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
3617 3617 -----
3618 3618 Opis symboli
3619 3619 Synchronizacja dźwięku
3620 3620 Synchronizuj cały zestaw danych
3621 3621 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3622 3622 Synchronizuję tylko relację {0}
3623 3623 -----
3624 3624 Synchronizuję tylko drogę {0}
3625 3625 System miar
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3637 3637 Tenis stołowy
3638 3638 Nawierzchnia dla niewidomych
3639 3639 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
3640 3640 -----
3641 3641 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3642 3642 Klucz tagu jest za długi
3643 3643 -----
3644 3644 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3645 3645 Wartość tagu jest za długa
3646 3646 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
3647 3647 Szablony
3648 3648 Etykiety
3649 3649 Znaczniki i członkowie
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 Znaczniki zestawu zminan {0}
3654 3654 Znaczniki nowego zestawu zmian
3655 3655 Tag z pustą wartością
3656 3656 -----
3657 3657 Krawiec
3658 3658 +++++
3659 3659 Postój taksówek
3660 3660 Droga kołowania
3661 3661 Telefon
3662 3662 na karty telefoniczne
3663 3663 Tenis
3664 3664 Namioty dozwolone
3665 3665 +++++
3666 3666 Droga powiatowa
3667 3667 -----
3668 3668 +++++
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 Sprawdza URL API
3672 3672 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 +++++
3676 3676 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
3677 3677 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 URL API działa poprawnie.
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3686 3686 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
3687 3687 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3688 3688 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3689 3689 Drogi "przez" nie są połączone.
3690 3690 -----
3691 3691 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3692 3692 -----
3693 3693 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3694 3694 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3695 3695 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3696 3696 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
3697 3697 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3698 3698 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3702 3702 -----
3703 3703 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3704 3704 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3705 3705 -----
3706 3706 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3707 3707 -----
3708 3708 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
3709 3709 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
3710 3710 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
3711 3711 -----
3712 3712 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3713 3713 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
3717 3717 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3718 3718 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3722 3722 -----
3723 3723 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3724 3724 -----
3725 3725 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3726 3726 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
3730 3730 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
3731 3731 -----
3732 3732 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
3733 3733 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
3734 3734 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
3735 3735 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3736 3736 -----
3737 3737 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
3738 3738 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3739 3739 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
3740 3740 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3744 3744 -----
3745 3745 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3746 3746 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3747 3747 Teatr
3748 3748 -----
3749 3749 Ich wersja
3750 3750 Ich wersja (na serwerze)
3751 3751 Ich z Połączoną
3752 3752 Park rozrywki
3753 3753 Nie ma otwartych zestawów zmian
3754 3754 Nie wybrano opiektów do pobrania
3755 3755 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3756 3756 Drogi mają cześć wspólną.
3757 3757 -----
3758 3758 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
3759 3759 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3760 3760 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3761 3761 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3762 3762 -----
3763 3763 To znajduje się za końcem nagrania.
3764 3764 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
3765 3765 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3766 3766 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
3767 3767 -----
3768 3768 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
3769 3769 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
3770 3770 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
3774 3774 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
3775 3775 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3776 3776 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
3777 3777 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
3778 3778 Ten test sprawdza czy multipolygony są poprawne
3779 3779 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
3780 3780 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3781 3781 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
3782 3782 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3783 3783 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
3784 3784 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
3785 3785 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
3786 3786 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
3787 3787 -----
3788 3788 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
3789 3789 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
3790 3790 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
3791 3791 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3792 3792 Automat biletowy
3793 3793 Numery kafelków mapy
3794 3794 Adres kafelka:
3795 3795 -----
3796 3796 Czas:
3797 3797 Zakres czasu
3798 3798 Strefa czasowa:
3799 3799 Strefa czasowa: {0}
3800 3800 Nazwa:
3801 3801 Do ...
3802 3802 Do usunięcia
3803 3803 Przełącz linie łączące punktu GPX
3804 3804 -----
3805 3805 Przełącza widok szkieletowy
3806 3806 Przełącza na pełny ekran
3807 3807 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3808 3808 Przełącz widoczność warstwy: {0}
3809 3809 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3810 3810 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3811 3811 Przełącz: {0}
3812 3812 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3813 3813 Toalety
3814 3814 -----
3815 3815 bramka (opłata)
3816 3816 Punkt poboru opłat
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Narzędzie: {0}
3820 3820 Pasek narzędzi
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 Personalizacja paska narzędzi
3824 3824 Narzędzia
3825 3825 -----
3826 3826 Narzedzie do rysowania budynków.
3827 3827 -----
3828 3828 +++++
3829 3829 Turystyka
3830 3830 -----
3831 3831 Wieża
3832 3832 Numer referencyjny
3833 3833 Typ wieży
3834 3834 Małe miasto
3835 3835 Ratusz
3836 3836 Sklep z zabawkami
3837 3837 -----
3838 3838 Droga gruntowa
3839 3839 Kolorowanie ścieżek i punktów
3840 3840 -----
3841 3841 Typ drogi
3842 3842 Środek uspokojenia ruchu
3843 3843 Sygnalizacja świetlna
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 Tramwaj
3847 3847 Przystanek tramwajowy
3848 3848 +++++
3849 3849 Ograniczenia w ruchu
3850 3850 -----
3851 3851 Biuro podróży
3852 3852 Drzewo
3853 3853 Droga ekspresowa
3854 3854 Droga ekspresowa - dojazd
3855 3855 -----
3856 3856 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3857 3857 -----
3858 3858 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
3859 3859 Tunel
3860 3860 Początek tunelu
3861 3861 Ograniczenia skrętu
3862 3862 Włącz/wyłącz wybrane style
3863 3863 Miejsce do zawracania
3864 3864 -----
3865 3865 Zakazy zakrętu (turnrestrictions)
3866 3866 Kołowrotek
3867 3867 Obrotnica
3868 3868 Rodzaj
3869 3869 -----
3870 3870 Rodzaj schronienia
3871 3871 Rodzaj
3872 3872 -----
3873 3873 Sklep z oponami
3874 3874 +++++
3875 3875 -----
3876 3876 NIEZNANA
3877 3877 +++++
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3881 3881 +++++
3882 3882 +++++
3883 3883 +++++
3884 3884 +++++
3885 3885 +++++
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 Strefa UTM
3889 3889 Rozdziel drogi
3890 3890 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
3891 3891 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
3892 3892 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
3893 3893 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3894 3894 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
3895 3895 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3896 3896 -----
3897 3897 Nie można parsować współrzędnych
3898 3898 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3899 3899 Droga gminna
3900 3900 Niezamkniete drogi
3901 3901 Niezamknięta droga
3902 3902 Niepołączona linia brzegowa
3903 3903 Niepołączone węzły bez tagów
3904 3904 Niepołączone drogi.
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 Nierozstrzygnięty
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 Cofnij
3912 3912 Cofanie ortogonalizacji kształtu
3913 3913 Anuluj przesunięcie
3914 3914 -----
3915 3915 Cofa ostatnią czynność.
3916 3916 -----
3917 3917 Oderwij panel
3918 3918 Nieoczekiwany błąd
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
3925 3925 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
3930 3930 Niespodziewany token: {0}
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
3934 3934 Odblokuj
3935 3935 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
3936 3936 Potwierdzenie rozdzielenia
3937 3937 Rozdzielony węzeł
3938 3938 Uniwersytet
3939 3939 Nieznany adres
3940 3940 Nieznany rodzaj elementu
3941 3941 Nieznany tryb {0}
3942 3942 -----
3943 3943 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
3944 3944 -----
3945 3945 Nieznana rola
3946 3946 -----
3947 3947 Nieznany typ: {0}
3948 3948 Warstwa obrazu bez nazwy
3949 3949 Skrzyżowanie bez nazwy
3950 3950 Nienazwana niesklasyfikowana droga
3951 3951 Drogi bez nazwy
3952 3952 Nieuporządkowana linia brzegowa
3953 3953 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
3954 3954 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
3955 3955 Niezapisane dane i konflikty
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 Niezapisane dane OSM
3959 3959 Odznacz wszystko
3960 3960 Odznacz wszystko (anulowanie)
3961 3961 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
3962 3962 Odznacza wszystkie obiekty.
3963 3963 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
3964 3964 -----
3965 3965 Nie wspierana wersja: {0}
3966 3966 Węzły bez tagu i nie podłączone.
3967 3967 Drogi bez tagów
3968 3968 Drogi bez tagów (z komentarzem)
3969 3969 Drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
3970 3970 W górę
3971 3971 -----
3972 3972 Aktualizuj
3973 3973 Aktualizuj zestaw zmian
3974 3974 Aktualizuj zawartość
3975 3975 Aktualizuj dane
3976 3976 -----
3977 3977 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
3978 3978 Pobierz zmiany
3979 3979 Aktualizacja obiektów
3980 3980 Aktualizuj wtyczki
3981 3981 Pobierz wybrane
3982 3982 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
3983 3983 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
3984 3984 Aktualizuje wybrane wtyczki
3985 3985 Zaktualizowano
3986 3986 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3987 3987 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3988 3988 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
3989 3989 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
3990 3990 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
3991 3991 Uaktualnianie zestawu zmian...
3992 3992 Odświeżanie danych
3993 3993 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
3994 3994 Aktualizowanie mapy...
3995 3995 Aktualizacja wtyczek...
3996 3996 Wyślij
3997 3997 Wyślij zmiany
3998 3998 Wyślij Ustawienia
3999 3999 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4000 4000 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4001 4001 Wyślij dane
4002 4002 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4003 4003 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4004 4004 -----
4005 4005 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4006 4006 -----
4007 4007 Wyślij wybrane elementy
4008 4008 Wyślij zmienione elementy
4009 4009 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4010 4010 Wysyłanie do "{0}"
4011 4011 Wyślij do nowego zestawu zmian
4012 4012 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4013 4013 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4014 4014 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4015 4015 -----
4016 4016 Przesyłanie danych...
4017 4017 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4018 4018 Użycie
4019 4019 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4020 4020 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4021 4021 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4022 4022 Używaj prostego uwierzytelniania
4023 4023 Używaj OAuth
4024 4024 Używaj SOCKS proxy
4025 4025 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4026 4026 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4027 4027 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4028 4028 Użyj domyślny
4029 4029 Użyj domyślny plik danych.
4030 4030 Użyj domyślnych ustawień
4031 4031 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4032 4032 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4033 4033 Użyj warstwy błędów
4034 4034 -----
4035 4035 Użyj ustawień globalnych.
4036 4036 Użyj listę ignorowanych
4037 4037 -----
4038 4038 Używa szablon "{0}"
4039 4039 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4040 4040 -----
4041 4041 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4042 4042 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4043 4043 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4044 4044 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4045 4045 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4046 4046 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4047 4047 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4048 4048 -----
4049 4049 Użytkownik
4050 4050 ID użytkownika:
4051 4051 Nazwa użytkownika:
4052 4052 Użytkownik:
4053 4053 Nazwa użytkownika
4054 4054 Nazwa użytkownika:
4055 4055 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4056 4056 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4057 4057 Sklep z odkurzaczami
4058 4058 Zweryfikuj
4059 4059 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4060 4060 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4061 4061 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4062 4062 Sprawdzanie
4063 4063 Sprawdź
4064 4064 Wyniki sprawdzania
4065 4065 Błędy
4066 4066 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4067 4067 Sprawdzanie poprawności
4068 4068 Wartość
4069 4069 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4070 4070 -----
4071 4071 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 Wartość:
4076 4076 -----
4077 4077 Sklep z różnościam
4078 4078 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4079 4079 Pojazdy według typu
4080 4080 Samochody według sposobu użytkowania
4081 4081 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4082 4082 Automat sprzedający
4083 4083 Sprzedawane produkty
4084 4084 Wersja
4085 4085 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4086 4086 Spodziewane: wersja
4087 4087 Wersja {0}
4088 4088 Wersja {0} stworzona na {1} przez {2}
4089 4089 Wersja {0} edytowana w warstwie danych "{1}"
4090 4090 Wersja {0} w edytorze
4091 4091 Wersja {0}, {1} ({2})
4092 4092 -----
4093 4093 Wersja: {0}
4094 4094 Weterynarz
4095 4095 Wypożyczalnia wideo
4096 4096 Widok
4097 4097 Widok: {0}
4098 4098 Punkt widokowy
4099 4099 -----
4100 4100 Wieś
4101 4101 Zieleń miejska
4102 4102 Miasto
4103 4103 Winnica
4104 4104 Widoczność
4105 4105 Widoczność (czytelność)
4106 4106 widoczna wieża szybowa
4107 4107 Odwiedź stronę domową
4108 4108 -----
4109 4109 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4110 4110 Wulkan
4111 4111 Siatkówka
4112 4112 Napięcie
4113 4113 -----
4114 4114 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4115 4115 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4116 4116 +++++
4117 4117 +++++
4118 4118 WGS84 Geograficzne
4119 4119 +++++
4120 4120 Błąd WMS
4121 4121 Pliki WMS (*.wms)
4122 4122 -----
4123 4123 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4124 4124 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4125 4125 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4126 4126 +++++
4127 4127 -----
4128 4128 Oczekiwanie 10 sekund...
4129 4129 mur
4130 4130 Ostrzeżenie
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4135 4135 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4136 4136 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4144 4144 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4145 4145 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4146 4146 -----
4147 4147 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4182 4182 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Ostrzeżenia
4190 4190 Myjnia samochodowa
4191 4191 Kosz na śmieci
4192 4192 Oczyszczalnia ścieków
4193 4193 Woda
4194 4194 Park wodny
4195 4195 Wieża ciśnień
4196 4196 Studnia
4197 4197 Filtry
4198 4198 Wodospad
4199 4199 Młyn wodny
4200 4200 Powielone węzły dróg wodnych
4201 4201 Pliki audio Wave (*.wav)
4202 4202 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4203 4203 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4204 4204 Węzeł drogi blisko innej drogi
4205 4205 -----
4206 4206 Droga {0}
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 Etykietowanie punktów
4210 4210 Punkty drogowe
4211 4211 Drogi
4212 4212 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4213 4213 Drogi z tą samą pozycją
4214 4214 Krzyż przydrożny
4215 4215 Kapliczka
4216 4216 Strona internetowa: {0}
4217 4217 Strona internetowa
4218 4218 Jaz
4219 4219 Mokradło
4220 4220 Dla niepełnosprawnych
4221 4221 Wózki inwalidzkie
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4225 4225 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4226 4226 Całą grupę
4227 4227 Szerokość (w metrach)
4228 4228 -----
4229 4229 +++++
4230 4230 Wiatrak
4231 4231 Rękaw
4232 4232 -----
4233 4233 Widok szkieletowy
4234 4234 -----
4235 4235 Ze sklepem
4236 4236 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4237 4237 Las pierwotny
4238 4238 Zakład produkcyjny
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 Zła ilość argumentów dla zakładki
4242 4242 Drogi o złym kierunku.
4243 4243 Brakuje znacznika XML <user>.
4244 4244 -----
4245 4245 Tak
4246 4246 Tak, przypisz
4247 4247 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4248 4248 -----
4249 4249 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4250 4250 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4251 4251 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4252 4252 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4253 4253 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4254 4254 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4255 4255 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 Napotkałeś błąd w JOSM
4259 4259 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4260 4260 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4261 4261 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4262 4262 -----
4263 4263 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4264 4264 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4269 4269 -----
4270 4270 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4271 4271 Wybierz ślad GPX
4272 4272 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 +++++
4276 4276 Powiększ
4277 4277 Zbliżenie (w metrach)
4278 4278 Powiększ
4279 4279 Zmniejsz
4280 4280 Powiększa i przesuwa mapę
4281 4281 -----
4282 4282 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4283 4283 Powiększ
4284 4284 Poziom powiększenia:
4285 4285 Zmniejsz
4286 4286 Powiększ aby pokazać: {0}
4287 4287 Powiększ do
4288 4288 Powiększ na warstwie
4289 4289 -----
4290 4290 Powiększ do węzła
4291 4291 Pokaż problem
4292 4292 Powiększ do wybranych elementów
4293 4293 Powiększ do zaznaczenia
4294 4294 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4295 4295 -----
4296 4296 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4297 4297 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4298 4298 Pokaż {0}
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 [usunięte]
4302 4302 \nWysokość: {0} m
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 +++++
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 wysokie napięcie
4320 4320 średnie napięcie
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 +++++
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 Edycja pylonu
4334 4334 Edycja stacji
4335 4335 -----
4336 4336 +++++
4337 4337 Stacja
4338 4338 Brama
4339 4339 Wstecz
4340 4340 Szybciej
4341 4341 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4342 4342 Do przodu
4343 4343 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4344 4344 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4345 4345 Następny znacznik
4346 4346 Odtwórz następny znacznik.
4347 4347 Odtwórz poprzedni znacznik.
4348 4348 Odtwórz / wstrzymaj
4349 4349 Poprzedni znacznik
4350 4350 Wolniej
4351 4351 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4352 4352 Zamknięty
4353 4353 Otwarty
4354 4354 brak
4355 4355 czarny
4356 4356 niebieski
4357 4357 brązowy
4358 4358 szary
4359 4359 zielony
4360 4360 czerwony
4361 4361 biały
4362 4362 +++++
4363 4363 +++++
4364 4364 +++++
4365 4365 +++++
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 D
4372 4372 U
4373 4373 A
4374 4374 Z
4375 4375 U
4376 4376 O
4377 4377 T
4378 4378 Z
4379 4379 Tekst
4380 4380 Opis
4381 4381 Nazwa
4382 4382 Źródło ciepła
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 Przesunięcie
4391 4391 -----
4392 4392 markowe
4393 4393 nie
4394 4394 używane
4395 4395 tak
4396 4396 -----
4397 4397 różne
4398 4398 nad ziemią
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 pod ziemią
4402 4402 podwodą
4403 4403 -----
4404 4404 Edycja stacji kolejowej
4405 4405 Stacja kolejowa
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 +++++
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 Klucz:
4416 4416 iglasty
4417 4417 liścisty
4418 4418 mieszany
4419 4419 skrótowa nazwa ulicy
4420 4420 -----
4421 4421 dodaj do zaznaczenia
4422 4422 adres
4423 4423 dodaje odwzorowania z Proj4J
4424 4424 administracyjna
4425 4425 zaawansowana
4426 4426 zaawansowana konfiguracja
4427 4427 droga powietrzna
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 kruszywo
4432 4432 dla rolnictwa
4433 4433 wentylacyjny
4434 4434 wszystkie
4435 4435 wszystkie obiekty
4436 4436 alejka
4437 4437 alfabetycznie
4438 4438 alternatywny
4439 4439 typ udogodnień {0}
4440 4440 udogodnienie
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 futbol amerykański
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 kościół anglikański
4447 4447 jedzenie dla zwierząt
4448 4448 gość
4449 4449 dowolne
4450 4450 akwedukt
4451 4451 łucznictwo
4452 4452 obszar
4453 4453 obszar tekstowy
4454 4454 azjatycka
4455 4455 asfalt
4456 4456 lekkoatletyka
4457 4457 +++++
4458 4458 futbol australijski
4459 4459 automatycznie
4460 4460 tło
4461 4461 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4462 4462 odcinek powrotny
4463 4463 zła
4464 4464 bahaizm
4465 4465 baptyści
4466 4466 -----
4467 4467 bariera
4468 4468 -----
4469 4469 +++++
4470 4470 Basen
4471 4471 Koszykówka
4472 4472 -----
4473 4473 boksyty
4474 4474 Plaża
4475 4475 rowery
4476 4476 dętki do roweru
4477 4477 +++++
4478 4478 -----
4479 4479 biogaz
4480 4480 -----
4481 4481 torfowisko
4482 4482 bule
4483 4483 granica
4484 4484 gra w kule
4485 4485 marka
4486 4486 most
4487 4487 etykieta "most" na węźle
4488 4488 teren poprzemysłowy
4489 4489 buddyzm
4490 4490 budynek
4491 4491 próg zwalniający
4492 4492 hamburgery
4493 4493 autobus
4494 4494 wydzielony pas autobusowy
4495 4495 futbol kanadyjki
4496 4496 kajakarstwo
4497 4497 uwzględnij wielkość liter
4498 4498 kościół katolicki
4499 4499 Cmentarz
4500 4500 ośrodek
4501 4501 -----
4502 4502 węgiel drewny
4503 4503 -----
4504 4504 kurczak
4505 4505 chińska
4506 4506 -----
4507 4507 chrześcijaństwo
4508 4508 papierosy
4509 4509 miasto
4510 4510 cywilna
4511 4511 wspinaczka
4512 4512 -----
4513 4513 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4514 4514 zamknięty
4515 4515 zamknięta droga
4516 4516 węgiel
4517 4517 bruk
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 spalarnia
4521 4521 komunikacyjna
4522 4522 szuter
4523 4523 -----
4524 4524 beton
4525 4525 prezerwatywy
4526 4526 konfiguruj
4527 4527 Konfiguruje styl rysowania mapy
4528 4528 konflikt
4529 4529 iglasty
4530 4530 połaczenie
4531 4531 w budowie
4532 4532 sieć trakcyjna
4533 4533 pojemnik
4534 4534 -----
4535 4535 miedź
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 liczba
4539 4539 -----
4540 4540 krykiet
4541 4541 krykiet
4542 4542 krokiet
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 kolarstwo
4547 4547 -----
4548 4548 dane
4549 4549 liściasty
4550 4550 obiekt dedykowany
4551 4551 st° min'' (Morskie)
4552 4552 st° min'' sek"
4553 4553 usunięto
4554 4554 -----
4555 4555 dla dostaw
4556 4556 przestarzały
4557 4557 dla wyznaczonych pojazdów
4558 4558 dojazd do posesji
4559 4559 objazd
4560 4560 -----
4561 4561 diamenty
4562 4562 zablokowane
4563 4563 Dok
4564 4564 nie istnieje
4565 4565 wyścigi psów
4566 4566 podwójny
4567 4567 na dół
4568 4568 zjazd
4569 4569 pobrany obszar
4570 4570 napoje
4571 4571 podjazd
4572 4572 -----
4573 4573 łatwa
4574 4574 energia elektryczna
4575 4575 -----
4576 4576 elementy
4577 4577 -----
4578 4578 jazda konna
4579 4579 ewangelikalizm
4580 4580 parzyste
4581 4581 przykłady
4582 4582 doskonała
4583 4583 torby na odchody
4584 4584 dla ekspertów
4585 4585 -----
4586 4586 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4587 4587 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4588 4588 gospodarstwo
4589 4589 ogrodzenie
4590 4590 prom
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 znajdź w zaznaczeniu
4594 4594 ryba z frytkami
4595 4595 rozszczepienie jądra atomowego
4596 4596 -----
4597 4597 jedzenie
4598 4598 piesza
4599 4599 -----
4600 4600 bród
4601 4601 las
4602 4602 leśna
4603 4603 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
4604 4604 odcinek docelowy
4605 4605 -----
4606 4606 francuska
4607 4607 od kafelka
4608 4608 z drogi
4609 4609 pełna
4610 4610 -----
4611 4611 futbol gaelicki (irlandzki)
4612 4612 garaże
4613 4613 gazowy
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 geotermiczna
4617 4617 niemiecka
4618 4618 Lodowiec
4619 4619 złoto
4620 4620 +++++
4621 4621 pole golfowe
4622 4622 dobra
4623 4623 znacznik GPS
4624 4624 punkt GPS
4625 4625 1 stopnia
4626 4626 2 stopnia
4627 4627 3 stopnia
4628 4628 4 stopnia
4629 4629 5 stopnia
4630 4630 trawa
4631 4631 kratka trawnikowa
4632 4632 żwir
4633 4633 grecka
4634 4634 zielony
4635 4635 Teren nie zabudowany
4636 4636 grunt
4637 4637 -----
4638 4638 gimnastyka
4639 4639 połowiczna
4640 4640 punkt zatrzymania
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 zdrowie
4644 4644 ciepłowniczy
4645 4645 wrzosowisko
4646 4646 -----
4647 4647 samochody ciężarowe
4648 4648 wyróżnienie
4649 4649 droga
4650 4650 Droga bez numeru referencyjnego
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 hinduizm
4655 4655 historia
4656 4656 tablica historyczna
4657 4657 hokej
4658 4658 tragiczna
4659 4659 jazda konna
4660 4660 wyścigi konne
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 +++++
4664 4664 dom
4665 4665 +++++
4666 4666 -----
4667 4667 wodna
4668 4668 lody
4669 4669 ilmenit
4670 4670 -----
4671 4671 nieaktywne
4672 4672 -----
4673 4673 niekompletne
4674 4674 niekompletna droga
4675 4675 przybliż by zobaczyć więcej detali
4676 4676 niezależny
4677 4677 indyjska
4678 4678 wewnętrzny
4679 4679 Tteren przemysłowy
4680 4680 -----
4681 4681 Wewnętrzny segment
4682 4682 zintegrowano z głównym programem
4683 4683 średnia
4684 4684 -----
4685 4685 rudy żelaza
4686 4686 wysepka
4687 4687 wydzielone pomieszczenie
4688 4688 włoska
4689 4689 dżinizm
4690 4690 japońska
4691 4691 świadkowie Jehowy
4692 4692 judaizm
4693 4693 -----
4694 4694 +++++
4695 4695 +++++
4696 4696 wysypisko smieci
4697 4697 zagospodarowanie przestrzenne
4698 4698 typ użytkowania ziemi {0}
4699 4699 droga
4700 4700 warstwa
4701 4701 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
4702 4702 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
4703 4703 -----
4704 4704 ołów
4705 4705 w lewo
4706 4706 wypoczynek
4707 4707 typ wypoczynku {0}
4708 4708 -----
4709 4709 wapień
4710 4710 limitowane
4711 4711 strefa zamieszkania
4712 4712 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4713 4713 wczytywanie stylu ''{0}''...
4714 4714 zablokuj przewijanie
4715 4715 -----
4716 4716 niska
4717 4717 luteranie
4718 4718 namorzyny
4719 4719 -----
4720 4720 ręcznie
4721 4721 -----
4722 4722 +++++
4723 4723 +++++
4724 4724 marsze
4725 4725 max szer.
4726 4726 max dł.
4727 4727 -----
4728 4728 członek
4729 4729 +++++
4730 4730 metodyści
4731 4731 meksykańska
4732 4732 Teren wojskowy
4733 4733 min szer.
4734 4734 min dł.
4735 4735 brakujące obiekty:
4736 4736 błędnie wpisana nazwa klucza
4737 4737 mieszany
4738 4738 -----
4739 4739 mormoni
4740 4740 sporty motorowe
4741 4741 -----
4742 4742 autostrada
4743 4743 ciąg pieszy
4744 4744 Błoto
4745 4745 różne sporty
4746 4746 wielopoziomowy
4747 4747 -----
4748 4748 +++++
4749 4749 islam
4750 4750 narodowa
4751 4751 naturalne
4752 4752 typ naturalny {0}
4753 4753 -----
4754 4754 tablica przyrodnicza
4755 4755 gazety
4756 4756 następny
4757 4757 nikiel
4758 4758 nie
4759 4759 brak opisu
4760 4760 -----
4761 4761 nie ma obsługi odczytu tego formatu
4762 4762 brak modyfikatora
4763 4763 zakaz skrętu w lewo
4764 4764 zakaz skrętu w prawo
4765 4765 zakaz jazdy prosto
4766 4766 zakaz zawracania
4767 4767 żadne
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 nie zostały usunięte
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
4774 4774 tablica informacyjna
4775 4775 dla początkujących
4776 4776 jądrowa
4777 4777 obserwacyjna
4778 4778 nieparzyste
4779 4779 oficjalnie
4780 4780 naftowy
4781 4781 stare szyny kolejowe
4782 4782 stare
4783 4783 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4784 4784 nakaz skrętu w lewo
4785 4785 nakaz skrętu w prawo
4786 4786 nakaz jazdy prosto
4787 4787 otwarty
4788 4788 pod prąd
4789 4789 droga pod prąd
4790 4790 ścieżka pod prąd
4791 4791 opcje
4792 4792 -----
4793 4793 kościół prawosławny
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 zewnętrzny
4797 4797 Zewnętrzny segment
4798 4798 poza pobranym obszarem
4799 4799 wysepka parkignowa
4800 4800 bilety parkingowe
4801 4801 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4802 4802 pyłu
4803 4803 pasażerowie
4804 4804 pasażerowie; pojazdy
4805 4805 utwardzona
4806 4806 kostka
4807 4807 Szczyt
4808 4808 kamienie
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 +++++
4812 4812 zielonoświątkowcy
4813 4813 dopuszczalny
4814 4814 zdjęcia
4815 4815 fotowoltaiczna
4816 4816 nabrzeże
4817 4817 rurociąg
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 boisko
4825 4825 +++++
4826 4826 Miejsce
4827 4827 tablica botaniczna
4828 4828 plastik
4829 4829 słup
4830 4830 polityczna
4831 4831 energia
4832 4832 prezbiterianie
4833 4833 poprzedni
4834 4834 droga krajowa
4835 4835 droga krajowa - dojazd
4836 4836 droga prywatna
4837 4837 proponowany
4838 4838 protestanci
4839 4839 publiczny
4840 4840 transport publiczny
4841 4841 mapy komunikacji miejskiej
4842 4842 bilety komunikacji miejskiej
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 poczwórny
4848 4848 kwakrzy
4849 4849 kamieniołom
4850 4850 sport rakietowy
4851 4851 kolej
4852 4852 Teren kolejowy
4853 4853 -----
4854 4854 tory kolejowe
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 bystrze
4858 4858 szuwary
4859 4859 +++++
4860 4860 regionalna
4861 4861 wyrażenie regularne
4862 4862 Relacja bez typu
4863 4863 Odśwież domyślne wpisy
4864 4864 załaduj ponownie z pliku wybrane style
4865 4865 zdalnie
4866 4866 usuń z zaznaczenia
4867 4867 zamień zaznaczenie
4868 4868 -----
4869 4869 zabudowa
4870 4870 restauracja bez nazwy
4871 4871 handel
4872 4872 w prawo
4873 4873 koryto rzeczne
4874 4874 droga
4875 4875 rola
4876 4876 rondo
4877 4877 droga
4878 4878 odcinek trasy
4879 4879 +++++
4880 4880 +++++
4881 4881 -----
4882 4882 rutyl
4883 4883 sól
4884 4884 słone bagna
4885 4885 piach
4886 4886 kanapki
4887 4887 skala
4888 4888 schemat
4889 4889 Zarośla
4890 4890 droga wojewódzka
4891 4891 sejsmiczny
4892 4892 wybierz sport:
4893 4893 zaznaczony
4894 4894 zaznaczenie
4895 4895 -----
4896 4896 wydzielona przestrzeń
4897 4897 droga serwisowa
4898 4898 serwis
4899 4899 -----
4900 4900 ściekowy
4901 4901 współdzielone z transportem miejskim
4902 4902 współdzielone
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 szyici
4906 4906 strzelectwo
4907 4907 sklep
4908 4908 typ sklepu {0}
4909 4909 bocznica
4910 4910 sikhizm
4911 4911 srebro
4912 4912 pojedynczy
4913 4913 -----
4914 4914 miejsce
4915 4915 jazda na deskorolce
4916 4916 łyżwiarstwo
4917 4917 narciarska
4918 4918 narciarstwo
4919 4919 -----
4920 4920 piłka nożna
4921 4921 słoneczna
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 spirytualizm
4925 4925 -----
4926 4926 Sport
4927 4927 typ sportu {0}
4928 4928 centrum sportowe
4929 4929 odnoga
4930 4930 stadion
4931 4931 znaczki
4932 4932 -----
4933 4933 -----
4934 4934 kamień
4935 4935 strumień
4936 4936 ulice
4937 4937 nazwa ulicy zawiera ss
4938 4938 ciąg
4939 4939 ciąg;ciąg;...
4940 4940 metro
4941 4941 -----
4942 4942 sunnici
4943 4943 terenowy
4944 4944 +++++
4945 4945 bagno
4946 4946 słodycze
4947 4947 pływanie
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 tenis stołowy
4952 4952 tampony
4953 4953 taoizm
4954 4954 doładowanie do telefonu
4955 4955 tymczasowy
4956 4956 Tymczasowy typ drogi
4957 4957 tenis
4958 4958 +++++
4959 4959 droga powiatowa
4960 4960 tekst
4961 4961 tajska
4962 4962 -----
4963 4963 termiczna
4964 4964 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
4965 4965 ta warstwa jest warstwą aktywną
4966 4966 -----
4967 4967 tereny zalewowe
4968 4968 -----
4969 4969 -----
4970 4970 cyna
4971 4971 do drogi
4972 4972 topograficzna
4973 4973 -----
4974 4974 turystyka
4975 4975 typ turystyki {0}
4976 4976 -----
4977 4977 zabawki
4978 4978 ścieżka
4979 4979 ścieżka i punkty
4980 4980 -----
4981 4981 sygnalizacja świetlna
4982 4982 tramwaj
4983 4983 potrójny
4984 4984 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
4985 4985 droga ekspresowa
4986 4986 droga ekspresowa - dojazd
4987 4987 turecka
4988 4988 -----
4989 4989 rodzaj
4990 4990 droga gminna
4991 4991 niekontrolowane
4992 4992 podziemny
4993 4993 unitarianizm
4994 4994 nieznany
4995 4995 nieoznakowane
4996 4996 nieutwardzona
4997 4997 nieznana
4998 4998 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
4999 4999 -----
5000 5000 nieotagowany
5001 5001 nieotagowana droga
5002 5002 nieużywane
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 do góry
5006 5006 aż do kafelka
5007 5007 użycie
5008 5008 -----
5009 5009 błędy spradzania poprawności
5010 5010 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5011 5011 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5012 5012 pojazdy
5013 5013 wersja {0}
5014 5014 -----
5015 5015 Wiadukt
5016 5016 +++++
5017 5017 -----
5018 5018 Wulkan
5019 5019 vouchery
5020 5020 ściana
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 woda
5025 5025 poziom wody
5026 5026 szlak wodny
5027 5027 typ drogi wodnej {0}
5028 5028 -----
5029 5029 droga jest połączona
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 -----
5033 5033 tylko punkty
5034 5034 pogoda
5035 5035 -----
5036 5036 tablica o zwierzętach
5037 5037 wiatrowa
5038 5038 wydobywczy
5039 5039 przewodowy
5040 5040 bezprzewodowy
5041 5041 drewno
5042 5042 -----
5043 5043 Błędny znacznik highway na węźle
5044 5044 +++++
5045 5045 dworzec przetokowy
5046 5046 tak
5047 5047 +++++
5048 5048 cynk
5049 5049 cyrkon
5050 5050 przybliż by załadować kafelki
5051 5051 przybliż by załadować więcej kafelek
5052 5052 zaratusztrianizm
5053 5053 {0} (Korsyka)
5054 5054 {0} ({1} do {2} stopni)
5055 5055 -----
5056 5056 {0} [niekompletny]
5057 5057 Obiekty na warstwie {0}:
5058 5058 {0} jest przestarzały
5059 5059 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5060 5060 -----
5061 5061 {0} metrów
5062 5062 -----
5063 5063 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5064 5064 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5065 5065 {0} km kw.
5066 5066 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5067 5067 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5068 5068 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5069 5069 +++++
5070 5070 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5071m 1 -----
5072m 2 ({0} zapytanie)
5073m 2 ({0} zapytania)
5074m 2 ({0} zapytań)
5075m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5076m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5077m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5078m 4 -----
5079m 5 -----
5080m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5081m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5082m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5083m 7 -----
5084m 8 -----
5085m 9 -----
5086m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5087m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5088m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5089m 11 Dodano {0} obiekt
5090m 11 Dodano {0} obiekty
5091m 11 Dodano {0} obiektów
5092m 12 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5093m 12 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5094m 12 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5095m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5096m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5097m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5098m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5099m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5100m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5101m 15 Czy zmienić wartość?
5102m 15 Czy zmienić wartości?
5103m 15 Czy zmienić wartości?
5104m 16 Zmień {0} obiekt
5105m 16 Zmień {0} obiekty
5106m 16 Zmień {0} obiektów
5107m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5108m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5109m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5110m 18 Konflikt podczas pobierania
5111m 18 Konflikty podczas pobierania
5112m 18 Konflikty podczas pobierania
5113m 19 Konflikt w danych
5114m 19 Konflikty w danych
5115m 19 Konflikty w danych
5116m 20 Usunięto {0} węzeł
5117m 20 Usunięto {0} węzły
5118m 20 Usunięto {0} węzłów
5119m 21 Usunięto {0} objekt
5120m 21 Usunięto {0} objekty
5121m 21 Usunięto {0} objektów
5122m 22 Usunięto {0} relację
5123m 22 Usunięto {0} relacje
5124m 22 Usunięto {0} relacji
5125m 23 Usunięto {0} drogę
5126m 23 Usunięto {0} drogi
5127m 23 Usunięto {0} dróg
5128m 24 Usuwanie {0} obiektu
5129m 24 Usuwanie {0} obiektów
5130m 24 Usuwanie {0} obiektów
5131m 25 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5132m 25 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5133m 25 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5134m 26 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5135m 26 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5136m 26 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5137m 27 -----
5138m 28 -----
5139m 29 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5140m 29 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5141m 29 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5142m 30 -----
5143m 31 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5144m 31 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5145m 31 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5146m 32 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5147m 32 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5148m 32 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5149m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5150m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5151m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5152m 34 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5153m 34 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5154m 34 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5155m 35 Połączona wersja ({0} pozycja)
5156m 35 Połączona wersja ({0} pozycje)
5157m 35 Połączona wersja ({0} pozycji)
5158m 36 Przesunięto {0} węzeł
5159m 36 Przesunięto {0} węzły
5160m 36 Przesunięto {0} węzłów
5161m 37 Moja wersja ({0} pozycja)
5162m 37 Moja wersja ({0} pozycje)
5163m 37 Moja wersja ({0} pozycji)
5164m 38 Pobranie obiektu nie powiodło się
5165m 38 Pobranie obiektów nie powiodło się
5166m 38 Pobranie obiektów nie powiodło się
5167m 39 Obiekt usunięty
5168m 39 Obiekty usunięte
5169m 39 Obiektów usuniętych
5170m 40 Pobrany obiekt został usunięty.
5171m 40 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5172m 40 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5173m 41 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5174m 41 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5175m 41 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5176m 42 Otwieranie {0} pliku...
5177m 42 Otwieranie {0} plików...
5178m 42 Otwieranie {0} plików...
5179m 43 Wklejam {0} tag
5180m 43 Wklejam {0} tagi
5181m 43 Wklejam {0} tagi
5182m 44 -----
5183m 45 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5184m 45 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5185m 45 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5186m 46 Usunięto {0} obiekt
5187m 46 Usunięto {0} obiekty
5188m 46 Usunięto {0} obiektów
5189m 47 -----
5190m 48 Obrócono {0} węzeł
5191m 48 Obrócono {0} węzły
5192m 48 Obrócono {0} węzłów
5193m 49 Skalowanie {0} węzła
5194m 49 Skalowanie {0} węzłów
5195m 49 Skalowanie {0} węzłów
5196m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5197m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5198m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5199m 51 Uproszczono {0} drogę
5200m 51 Uproszczono {0} drogi
5201m 51 Uproszczono {0} dróg
5202m 52 -----
5203m 53 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5204m 53 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5205m 53 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5206m 54 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5207m 54 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5208m 54 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5209m 55 -----
5210m 56 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5211m 56 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5212m 56 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5213m 57 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5214m 57 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5215m 57 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5216m 58 Ich wersja ({0} pozycja)
5217m 58 Ich wersja ({0} pozycje)
5218m 58 Ich wersja ({0} pozycji)
5219m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5220m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5221m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5222m 60 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5223m 60 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5224m 60 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5225m 61 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5226m 61 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5227m 61 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5228m 62 -----
5229m 63 Wykryto {0} konflikt.
5230m 63 Wykryto {0} konflikty.
5231m 63 Wykryto {0} konfliktów.
5232m 64 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
5233m 64 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
5234m 64 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
5235m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5236m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5237m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5238m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5239m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5240m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5241m 67 Transformuj {0} węzeł
5242m 67 Transformuj {0} węzeły
5243m 67 Transformuj {0} węzełów
5244m 68 Przywróć {0} obiekt
5245m 68 Przywróć {0} obiekty
5246m 68 Przywróć {0} obiektów
5247m 69 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5248m 69 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5249m 69 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5250m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5251m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5252m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5253m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5254m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5255m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5256m 72 Przesyłanie {0} obieku...
5257m 72 Przesyłanie {0} obiektów...
5258m 72 Przesyłanie {0} obiektów...
5259m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
5260m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5261m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5262m 74 znacznik
5263m 74 znaczniki
5264m 74 znaczników
5265m 75 węzeł
5266m 75 węzły
5267m 75 węzłów
5268m 76 obiekt
5269m 76 obiekty
5270m 76 obiektów
5271m 77 relacja
5272m 77 relacje
5273m 77 relacji
5274m 78 do obiektu {0}
5275m 78 do obiektów {0}
5276m 78 do obiektów {0}
5277m 79 droga
5278m 79 drogi
5279m 79 dróg
5280m 80 {0} Autor
5281m 80 {0} Autorzy
5282m 80 {0} Autorów
5283m 81 -----
5284m 82 {0} składa się z {1} markera
5285m 82 {0} składa się z {1} markerów
5286m 82 {0} składa się z {1} markerów
5287m 83 -----
5288m 84 -----
5289m 85 {0} element
5290m 85 {0} elementy
5291m 85 {0} elementów
5292m 86 {0} węzeł
5293m 86 {0} węzły
5294m 86 {0} węzłów
5295m 87 {0} obiekt do dodania:
5296m 87 {0} obiekty do dodania:
5297m 87 {0} obiektów do dodania:
5298m 88 {0} obiekt do usunięcia:
5299m 88 {0} obiekty do usunięcia:
5300m 88 {0} obiektów do usunięcia:
5301m 89 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5302m 89 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5303m 89 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5304m 90 -----
5305m 91 {0} relacja
5306m 91 {0} relacje
5307m 91 {0} relacji
5308m 92 {0} trasa,
5309m 92 {0} trasy,
5310m 92 {0} tras,
5311m 93 -----
5312m 94 {0} ścieżka
5313m 94 {0} ścieżki
5314m 94 {0} ścieżki
5315m 95 {0} ślad,
5316m 95 {0} ślady,
5317m 95 {0} śladów,
5318m 96 -----
5319m 97 {0} droga
5320m 97 {0} drogi
5321m 97 {0} dróg
5322m 98 {0} punkt
5323m 98 {0} punkty
5324m 98 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.