source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4542

Last change on this file since 4542 was 4542, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 122.6 KB
Line 
1 1 -----
2 2 +++++
3 3 +++++
4 4 -----
5 5 lub
6 6 Liczba obiektów
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (liczba zapytań nieznana)
10 10 (1 zapytanie)
11 11 (Kod={0})
12 12 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
13 13 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
14 14 -----
15 15 (Adres URL był:
16 16 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
17 17 -----
18 18 (ponad 20m)
19 19 (brak obiektu)
20 20 (brak)
21 21 (do 20m)
22 22 (do 5m)
23 23 (użyj przesunięcia podanego przez server)
24 24 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
25 25 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
26 26 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
27 27 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
28 28 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
29 29 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
30 30 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
31 31 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
32 32 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
33 33 * Jeden węzęł z tagami lub
34 34 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
35 35 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
36 36 -----
37 37 -----
38 38 ...możliwe inne rodzaje transportu
39 39 ... odwołuje się do relacji
40 40 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
41 41 -----
42 42 -----
43 43 -----
44 44 Kręgle
45 45 -----
46 46 +++++
47 47 -----
48 48 +++++
49 49 -----
50 50 -----
51 51 -----
52 52 +++++
53 53 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
54 54 -----
55 55 <anonimowy>
56 56 <b>(all)indownloadedarea</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w pobranym obszarze
57 57 <b>(all)inview</b> - obiekty (i wszystkie węzły należace do dróg, i obiekty w relacjach) w aktualnym widoku
58 58 <b>-key:Bak</b> - "Bak" nie występuje w kluczu "key"
59 59 <b>Aleja Wolności</b> - "Aleja" i "Wolności" w dowolnym kluczu
60 60 -----
61 61 <b>"Aleja Wolności"</b> - "Aleja Wolności" w dowolnym kluczu
62 62 <b>areasize:</b>... - zamknięte drogi ograniczające obszar o podanej wielkości w m² (<b>areasize:</b>min-max lub <b>areasize:</b>max)
63 63 <b>changeset:</b>... - obiekty w grupie zmian ID (0 obiekty nie będące w grupie zmian)
64 64 -----
65 65 <b>closed</b> - wszystkie zamknięte drogi (pojedynczy węzeł nie tworzy zamkniętej drogi)
66 66 <b>id:</b>... - obiekty z podanym ID (ID jest 0 w nowych obiektach)
67 67 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
68 68 <b>key:</b> - klucz ''key'' ustawiony na dowolną wartość
69 69 <b>key:Bak</b> - "Bak" w dowolnym miejscu w kluczu "key"
70 70 <b>klucz=*</b> - klucz "klucz" z dowolną zawartością. Inne możliwości: <b>*=nazwa</b>, <b>klucz=</b>, <b>*=*</b>, <b>*=</b>
71 71 <b>klucz=nazwa</b> - klucz "klucz" z zawartością "nazwa" (dokładnie)
72 72 <b>klucz?</b> - klucz ''klucz'' z wartością ''yes'', ''true'', ''1'' lub ''on''
73 73 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
74 74 <b>nodes:</b>... - obiekty z podaną ilością węzłów (<b>nodes:</b>ilość, <b>nodes:</b>min-max, <b>nodes:</b>min- lub <b>nodes:</b>-max)
75 75 -----
76 76 <b>role:</b>... - obiekty o określonej roli w relacji
77 77 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
78 78 <b>tags:</b>... - obiekty z podaną ilością tagów (<b>tags:</b>ilość, <b>tags:</b>min-max, <b>tags:</b>min- or <b>tags:</b>-max)
79 79 <b>timestamp:</b>... - obiekty z podanym czasem zmiany (2009-11-12T14:51:09Z, 2009-11-12 lub T14:51 ...)
80 80 <b>typ:</b>... - obiekty o określonym typie (<b>node</b> - węzeł, <b>way</b> - droga, <b>relation</b> - relacja)
81 81 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
82 82 <b>user:</b>... - obiekty zmienione przez "user"
83 83 <b>user:anonymous</b> - obiekty zmienione przez użytkownika anonimowego
84 84 <b>version:</b>... - obiekty z podaną wersją (0 - obiekty bez wersji)
85 85 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
86 86 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
87 87 <dwukropek>
88 88 <różne>
89 89 <pusta>
90 90 <koniec pliku>
91 91 <równa się>
92 92 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
93 93 -----
94 94 <h2>Filtr aktywny</h2>
95 95 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
96 96 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
97 97 -----
98 98 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
104 104 -----
105 105 <html>Przynależność do relacji została skopiowana do wszystkich nowych dróg.<br>Sprawdź i popraw jeśli potrzeba.</html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
109 109 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
110 110 -----
111 111 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
116 116 -----
117 117 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
118 118 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 <html>Nie można odczytać zakładek z<br>''{0}''<br>Wystąpił błąd: {1}</html>
125 125 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
126 126 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
127 127 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
128 128 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
129 129 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
130 130 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
131 131 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
132 132 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
133 133 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
143 143 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
144 144 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
156 156 -----
157 157 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
158 158 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
159 159 -----
160 160 -----
161 161 <html>Na warstwie ''{0}'' już jest konflikt na obiekcie<br>''{1}''.<br>Konflikt nie może być dodany.</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
167 167 -----
168 168 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
169 169 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
170 170 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
171 171 -----
172 172 -----
173 173 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
174 174 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
175 175 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
176 176 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
177 177 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
178 178 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
179 179 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 <html>Serwer OSM<br>''{0}''<br>zaraportował błąd wewnętrzny.<br>Najprawdopodobniej jest to problem tymczasowy. Spróbuj ponownie później.</html>
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
206 206 -----
207 207 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
208 208 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
217 217 -----
218 218 -----
219 219 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Wysyłanie do serwera <strong>nie udało się</strong> ponieważ serwer zawiera już nowszą wersje któregoś z elementów.<br>Konflikt na elemencie <strong>{0}</strong> z ID <strong>{1}</strong>,<br>serwer zawiera wersje {2}, twoja wersja to {3}.<br><br>Naciśnij <strong>{4}</strong> aby zsynchronizować z serwerem tylko element z konfliktem.<br>Naciśnij <strong>{5}</strong> aby zsynchronizować z serwerem cały lokalny zbiór danych.<br>Naciśnij <strong>{6}</strong> aby przerwać i kontynuować edycje.<br></html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
232 232 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
233 233 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
234 234 -----
235 235 <html>Używasz odwzorowania EPSG:4326 co może prowadzić<br>do niezamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień odwzorowanie aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
240 240 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
241 241 <i>(JOSM może zatrzymać kopie zapasowe przy zapisywaniu warstw danych. Do nazwy piku dodaje ''~'' i zapisuje w tym samym folderze.)</i>
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 <nowy obiekt>
246 246 <nie>
247 247 <lub>
248 248 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 <znak zapytania>
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 > dół
259 259 > góra
260 260 -----
261 261 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
262 262 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
263 263 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny.
264 264 -----
265 265 Naruszenie możliwości API
266 266 Wersja API: {0}
267 267 +++++
268 268 Rozebrany tor
269 269 Przerwij
270 270 Anuluj scalanie
271 271 -----
272 272 -----
273 273 O programie
274 274 O JOSM...
275 275 Akceptuj
276 276 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
277 277 Dostęp do drogi
278 278 -----
279 279 Klucz dostępu:
280 280 Sekretny klucz dostępu:
281 281 URL dostępu klucza:
282 282 Zakwaterowanie
283 283 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
284 284 -----
285 285 Akcja
286 286 -----
287 287 -----
288 288 Aktywuj
289 289 Aktywuj zaznzczoną warstwę
290 290 -----
291 291 Aktywne style:
292 292 Aktywne style:
293 293 Dodaj
294 294 Dodaj URL podkładu mapy
295 295 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
296 296 Dodaj węzeł...
297 297 Dodaj właściwość
298 298 Dodaj obraz
299 299 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
300 300 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
301 301 -----
302 302 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
303 303 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
304 304 -----
305 305 Dodaj do listy nowe źródło.
306 306 -----
307 307 Dodaje nowy tag
308 308 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
309 309 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
310 310 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
311 311 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
312 312 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
313 313 Dodaj pusty tag
314 314 Dodaj informacje o autorze
315 315 Dodaj konflikt do obiektu "{0}"
316 316 -----
317 317 Dodaje filtr.
318 318 Dodaj warstwę zdjęć {0}
319 319 Dodaj węzeł
320 320 Dodaj węzeł do drogi
321 321 Dodaj węzeł do drogi i połącz
322 322 Dodano węzeł {0}
323 323 Dodano relację {0}
324 324 -----
325 325 -----
326 326 Dodaj członków z wszystkich wybranych relacji do bieżącego wyboru
327 327 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
328 328 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
329 329 Dodaj wybrane relacje do bieżącego wyboru
330 330 Dodaj do zaznaczenia
331 331 -----
332 332 Czy dodać wartość?
333 333 Dodano drogę {0}
334 334 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
335 335 Interpolacja adresów
336 336 Adresy
337 337 -----
338 338 -----
339 339 -----
340 340 Sztolnia
341 341 Dopasuj przesunięcie warstwy obrazu
342 342 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
343 343 Dopasuj położenie warstwy obrazu
344 344 Dopasuj strefę czasową i przesunięcie
345 345 -----
346 346 -----
347 347 Centrum administracyjne
348 348 Administracyjna
349 349 Poziom administracyjny
350 350 Zaawansowane
351 351 Zaawansowane parametry OAuth
352 352 Zaawansowane właściwości OAuth
353 353 Ustawienia zaawansowane
354 354 Szczegółowe informacje
355 355 Szczegółowe informacje (WWW)
356 356 Szczegółowe informacje o obiekcie
357 357 Koleje linowe
358 358 +++++
359 359 Rolnictwo
360 360 Lotnisko
361 361 Lotnisko
362 362 Sklep monopolowy
363 363 Wyrównaj węzły na kole
364 364 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
365 365 wszystkie
366 366 -----
367 367 Wszystkie formaty
368 368 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
369 369 -----
370 370 Wszystkie odwzorowania są obsługiwane
371 371 -----
372 372 Wszystkie typy pojazdów
373 373 Ogródki działkowe
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Dozwolony ruch:
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
388 388 -----
389 389 Kanał alfa
390 390 Chata alpejska
391 391 Konflikt dla elementu ''{0}'' jest juz zarejestrowany.
392 392 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
393 393 zmień także nazwę pliku
394 394 -----
395 395 -----
396 396 Futbol amerykański
397 397 Liczba kabli
398 398 Pojemność
399 399 Ilość stopni
400 400 Natężenie
401 401 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
402 402 Pusta wartość usunie znacznik.
403 403 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
404 404 -----
405 405 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
406 406 -----
407 407 Adnotacja
408 408 -----
409 409 Zastosuj
410 410 Zastosuj zmiany
411 411 Zastosuj szablon
412 412 Zastosuj rozwiązanie
413 413 Zastosuj rolę
414 414 Zastosuj rolę:
415 415 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
416 416 Zastosuj rozwiązane konflikty
417 417 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
418 418 Zastosuj wybrane zmiany
419 419 -----
420 420 -----
421 421 Zastosuj zmiany
422 422 Zastosuj adres kafelka
423 423 Zastosuj zmiany i zamknij okno
424 424 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
425 425 Zastosować?
426 426 -----
427 427 +++++
428 428 Wykopalisko archeologiczne
429 429 Łucznictwo
430 430 Kontynuować?
431 431 obszar
432 432 Niezamknięty obszar
433 433 Tereny wokół miejsc
434 434 Obszary zawierają ten sam segment
435 435 Centrum kulturalne
436 436 Sztuka
437 437 Pytaj przed aktualizacją
438 438 -----
439 439 Skojarzone ulice
440 440 -----
441 441 -----
442 442 Lekkoatletyka
443 443 -----
444 444 Atrakcja
445 445 -----
446 446 Dźwięk
447 447 -----
448 448 Ustawienia audio
449 449 Markery audio z {0}
450 450 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
451 451 Etykietowanie punktów audio
452 452 +++++
453 453 Audioprzewodnik
454 454 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
455 455 Australijski football
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Uwierzytelnianie
462 462 Uwierzytelnienie nie powiodło się
463 463 Błąd uwierzytelniania
464 464 Autor
465 465 Autor: {0}
466 466 Autoryzacja nie powiodła się
467 467 -----
468 468 URL autoryzacji:
469 469 Autoryzuj
470 470 -----
471 471 -----
472 472 Autorzy
473 473 Automatycznie
474 474 -----
475 475 Automatyczne ładowanie kafelek
476 476 Aktywne automatyczne zapisywanie
477 477 Częstość zapisywania (sekundy)
478 478 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
479 479 -----
480 480 -----
481 481 -----
482 482 Bankomat
483 483 Automatyczne pobieranie
484 484 Automatyczna korekcja tagów
485 485 -----
486 486 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
487 487 Dostępne
488 488 Wpisy dostępne domyślnie:
489 489 Dostępne szablony
490 490 Dostępne role
491 491 Dostępne style:
492 492 +++++
493 493 +++++
494 494 Okno życia
495 495 Wstecz
496 496 Warunki korzystania z tła
497 497 Tło:
498 498 Oparcie
499 499 Błędne żądanie
500 500 -----
501 501 Piekarnia
502 502 -----
503 503 +++++
504 504 +++++
505 505 -----
506 506 Przeszkody
507 507 +++++
508 508 Podstawowe
509 509 Zbiornik wodny
510 510 Koszykówka
511 511 baterie
512 512 Pole bitwy
513 513 -----
514 514 Zatoka
515 515 Plaża
516 516 Siatkówka plażowa
517 517 Radiolatarnia
518 518 Ławka
519 519 Sklep z napojami
520 520 Rowery
521 521 wynajem rowerów
522 522 naprawa rowerów
523 523 sprzedaż rowerów
524 524 mycie rowerów (za opłatą)
525 525 Ogródek piwny
526 526 Sklep rowerowy
527 527 +++++
528 528 Biodiesel
529 529 Pusta warstwa
530 530 Betonowy blok
531 531 -----
532 532 Zawartość
533 533 Stocznia
534 534 Słupek drogowy
535 535 Księgarnia
536 536 Nazwa zakładki
537 537 Zakładki
538 538 Przejście graniczne
539 539 Nazwa systematyczna
540 540 Bule
541 541 Granice
542 542 Granica
543 543 Kamień graniczny
544 544 Powielone węzły granic
545 545 Rodzaj granicy
546 546 Wybrany obszar
547 547 -----
548 548 Granice
549 549 Butik
550 550 Gra w kule
551 551 Marka
552 552 Most
553 553 -----
554 554 -----
555 555 Teren poprzemysłowy
556 556 Kozioł oporowy
557 557 Raporty o błędach
558 558 Budynek
559 559 Powielone węzły budynków
560 560 Budynek wewnątrz budynku.
561 561 -----
562 562 -----
563 563 Autobus torowy
564 564 Peron autobusowy
565 565 Dworzec autobusowy
566 566 Przystanek autobusowy
567 567 -----
568 568 Rzeźnik
569 569 +++++
570 570 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 -----
576 576 -----
577 577 Kolej linowa
578 578 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
579 579 Kawiarnia
580 580 -----
581 581 Przejdź do edytora relacji
582 582 Edytuj wybraną relację
583 583 -----
584 584 Kemping
585 585 Pole namiotowe
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 -----
590 590 Futbol kanadyjski
591 591 Kanał
592 592 Anuluj
593 593 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
594 594 Anuluj autentykację
595 595 Anuluj zamykanie zestawów zmian
596 596 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
597 597 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
598 598 Anuluj operację
599 599 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
600 600 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
601 601 Anuluj przesyłanie
602 602 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
603 603 Nie można dodać drogi zawierającej tylko {0} węzłów.
604 604 Nie mogę dodać węzła {0} do niekompletnej drogi {1}
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
608 608 Nie można porównać elementu z ID ''{0}'' do elementu z ID ''{1}''.
609 609 -----
610 610 Nie można użyć odwzorowania "{0}"
611 611 Nie można połączyć: jeden z elementów jest nowy, drugi nie jest.
612 612 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
613 613 Nie można połączyć elementów z innymi id ({0} i {1})
614 614 Węzeł i droga nie mogą być razem w roli "przez".
615 615 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 -----
620 620 Nie można wycofać operacji ''{0}'' ponieważ warstwy ''{1}'' już nie ma
621 621 Kajakarstwo
622 622 puszki
623 623 Pojemność
624 624 Pojemność całkowita
625 625 Samochód
626 626 Dealer samochodowy
627 627 Kemping
628 628 Ładunek
629 629 Gotówka
630 630 Zamek
631 631 Przeszkoda dla bydła
632 632 Wejście do jaskini
633 633 Cmentarz
634 634 Wyśrodkuj widok
635 635 Wyciąg krzesełkowy
636 636 Chata górska
637 637 Zmień właściwości
638 638 -----
639 639 Zmienić kierunek?
640 640 Zmień węzeł {0}
641 641 Zmień relację
642 642 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
643 643 Zmień relację {0}
644 644 Zmień rozdzielczość
645 645 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Zmień drogę {0}
649 649 Zmieniono węzły {0}
650 650 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
651 651 ID zestawu zmian:
652 652 Menedżer Zestawów Zmian
653 653 Menedżer zestawów zmian
654 654 Zamknięto changeset
655 655 Komentarz zmian:
656 656 Spodziewane: ID grupy zmian
657 657 Numer zestawu zmian:
658 658 -----
659 659 Zestaw zmian jest pełny
660 660 Zestaw zmian {0}
661 661 -----
662 662 Zestawy zmian
663 663 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
664 664 Stacja ładowania
665 665 Wyszukaj FIXME
666 666 Sprawdź na serwerze
667 667 Sprawdź klucze właściwości.
668 668 Sprawdź wartości właściwości.
669 669 Poszukuję usuniętych rodziców w lokalnych danych.
670 670 Sprawdzanie rodziców usuwanych obiektów
671 671 Sprawdzanie wymagań wtyczki...
672 672 Sprawdź i popraw przestarzałe tagi.
673 673 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
674 674 -----
675 675 -----
676 676 Drogeria
677 677 +++++
678 678 Relacje podrzędne
679 679 Komin
680 680 chiński
681 681 Wybierz
682 682 Wybierz kolor
683 683 Wybierz kolor dla {0}
684 684 Wybierz jedną z gotowych licencji
685 685 Wybierz wartość
686 686 Wynierz typ obiektu OSM
687 687 Wybierz serwer do wyszukiwania:
688 688 -----
689 689 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
690 690 Kościół
691 691 Kino
692 692 +++++
693 693 Miasto
694 694 Granica miasta
695 695 Mury miejskie
696 696 Nazwa miejscowości
697 697 Cywilna
698 698 -----
699 699 Wyczyść
700 700 Czyści bufor operacji do wycofania.
701 701 Wyszyść pole tekstowe
702 702 Czyści listę ostatnio otwartych plików
703 703 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
704 704 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
705 705 -----
706 706 Kliknij na dole aby pokazać to ponownie.
707 707 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
708 708 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
709 709 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
710 710 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
711 711 Kliknij aby przerwać wysyłanie
712 712 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji mapy
713 713 Kliknij aby przerwać trwającą operację
714 714 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
715 715 Kliknij aby zamknąć
716 716 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
717 717 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
718 718 Kliknij aby zamknąć okno i anulować pobieranie
719 719 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
720 720 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
721 721 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
722 722 Kliknij aby utworzyć konflikt i zamknąć edytor relacji
723 723 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
724 724 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
725 725 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
726 726 -----
727 727 Kliknij aby pobrać wybrany obszar
728 728 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
729 729 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
730 730 -----
731 731 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
732 732 -----
733 733 -----
734 734 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
735 735 -----
736 736 -----
737 737 Kliknij aby rozpocząć szukanie
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 Klif
744 744 Wspinaczka
745 745 Zegar
746 746 Zamknij
747 747 Zamknij mimo to
748 748 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
749 749 Zamknij zestawy zmian
750 750 Zamknij okno i porzuć pobieranie
751 751 Zamknij otwarte zestawy zmian
752 752 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
753 753 Zamknij okno
754 754 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
755 755 -----
756 756 -----
757 757 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
758 758 Zamyka wybrane zestawy zmian
759 759 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
760 760 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
761 761 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
762 762 Zamknięte po -
763 763 Zamknięty
764 764 Zamknięty:
765 765 Opis
766 766 Opis
767 767 Zamyka otwarte zestawy zmian
768 768 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
769 769 Zamykanie zestawu zmian
770 770 Zamykam zestaw zmian {0}
771 771 Zamykanie zestawu zmian...
772 772 Odzież
773 773 Wybrzeże
774 774 Linie brzegowe
775 775 na monety
776 776 +++++
777 777 Kolor
778 778 Kolor (hex)
779 779 -----
780 780 Kolory
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
787 787 Kolor
788 788 Połącz drogi
789 789 Łączy kilka dróg w jedną.
790 790 Połącz {0} dróg
791 791 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
792 792 Historia poleceń
793 793 Komentarz
794 794 Komentarz:
795 795 Obszar biur i usług
796 796 Miejsce publiczne
797 797 -----
798 798 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
799 799 -----
800 800 Centrum społeczne
801 801 Porównaj
802 802 Sklep komputerowy
803 803 Cukiernia
804 804 Konfiguracja stron wtyczek
805 805 Ustawienia zaawansowane
806 806 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
807 807 Konfiguruj strony...
808 808 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
809 809 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
810 810 Konfiguruj czy używać serwera proxy
811 811 -----
812 812 Potwierdź czyszczenie
813 813 -----
814 814 -----
815 815 Potwierdź pustą rolę
816 816 Konflikt
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 Konflikt w "widocznych" atrybutach na obiekcie typu {0} o id {1}.
838 838 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
839 839 Konflikty
840 840 Wykryto konflikty
841 841 -----
842 842 Konflikty podczas łączenia elementów
843 843 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
844 844 -----
845 845 Konflikty: {0} nierozwiązanych
846 846 Połącz istniejący drogę z węzłem
847 847 Węzeł kończący jedną drogę blisko drugiej. Podejrzewamy brak złączenia dróg posiadających w rzeczywistości połączenie.
848 848 Ustawienia połączenia
849 849 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
850 850 -----
851 851 W budowie
852 852 Budowa
853 853 Klucz odbiorcy:
854 854 Sekretny klucz odbiorcy:
855 855 Kontakt
856 856 -----
857 857 Kontakt:
858 858 Łączenie z serwerem OSM...
859 859 Łączenie z serwerem...
860 860 Zawartość
861 861 Kontynent
862 862 Kontynuuj
863 863 Kontynuuj jak jest
864 864 Kontynuuj rozwiązywanie
865 865 Kontynuuj
866 866 Kontynuowanie przesyłania
867 867 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
868 868 Kontynuuj mimo to
869 869 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
870 870 Autorzy
871 871 Sklep osiedlowy
872 872 Konwertuj na warstwę GPX
873 873 Przekształć w warstwę danych
874 874 Przekonwertowany z: {0}
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 Współrzędne:
879 879 -----
880 880 Kopiuj
881 881 Kopiuj współrzędne
882 882 Kopiuj Klucz/Wartość
883 883 Kopiuj Wartość
884 884 Kopiuj wszystkie Klucze/Wartości
885 885 -----
886 886 -----
887 887 Kopiuje współrzędne zaznaczonego węzła do schowka.
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 -----
892 892 Kopia warstwy {0}
893 893 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 Skopiuj do schowka i zamknij
902 902 Kopia nr {1} warstwy {0}
903 903 Prawa autorskie (URL)
904 904 Prawa autorskie - rok
905 905 Punkt ksero
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 Niedostępny plik(i) danych:\n{0}
910 910 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
911 911 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
912 912 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
913 913 -----
914 914 Nie znaleziono typu elementu
915 915 Nie znaleziono etykiety ostrzeżenia
916 916 Nie można zaimportować "{0}".
917 917 Nie można zaimportować plików.
918 918 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
919 919 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
920 920 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
921 921 -----
922 922 Nie można odczytać "{0}"
923 923 -----
924 924 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
925 925 -----
926 926 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
927 927 -----
928 928 -----
929 929 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
930 930 Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi.
931 931 -----
932 932 Kraj
933 933 Kod kraju
934 934 Okręg
935 935 Sąd
936 936 -----
937 937 Zakryte sztuczne jezioro
938 938 Dźwig
939 939 Utwórz okrąg
940 940 -----
941 941 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
942 942 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
943 943 -----
944 944 Tworzy nową warstwę mapy.
945 945 Tworzy nową relację
946 946 -----
947 947 -----
948 948 Tworzenie obszarów.
949 949 -----
950 950 Utwórz zakładkę
951 951 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
952 952 Utwórz wielokąt złożony
953 953 Tworzy wielokąt złożony
954 954 Utwórz nowy węzeł.
955 955 -----
956 956 Utwórz nową relację na warstwie "{0}"
957 957 Utworzono
958 958 Utworzony
959 959 Data utworzenia:
960 960 Stworzone przed -
961 961 Stworzony przez:
962 962 Utworzony:
963 963 -----
964 964 Tworzenie zestawu zmian...
965 965 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
966 966 na karty kredytowe
967 967 Krykiet
968 968 Krykiet - siatki
969 969 Krokiet
970 970 Przejazd na rowerze
971 971 Przejazd na koniu
972 972 Przejście przez tory
973 973 opiekun na przejściu dla pieszych
974 974 Przecinające się budynki
975 975 Rodzaj przejazdu
976 976 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
977 977 Przecinające się drogi
978 978 Przecinające się drogi
979 979 Kuchnia
980 980 Kultura
981 981 Bieżące zaznaczenie
982 982 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
983 983 -----
984 984 Bieżaca wartość ID użytkownika ''{0}'' nie jest poprawna
985 985 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
986 986 -----
987 987 Sklep z zasłonami
988 988 -----
989 989 Link WMS
990 990 Dostosuj kolor
991 991 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
992 992 -----
993 993 wykop
994 994 Przegroda dla rowerzystów
995 995 Pas dla rowerzystów
996 996 Ścieżka rowerowa
997 997 Ścieżka rowerowa (po lewej)
998 998 Ścieżka rowerowa (po prawej)
999 999 Zapętlone zależności między relacjami
1000 1000 kolarstwo
1001 1001 Zapętlone zależności.
1002 1002 Czechy CUZK:KM
1003 1003 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1004 1004 +++++
1005 1005 +++++
1006 1006 Tama
1007 1007 Warstwa danych {0}
1008 1008 -----
1009 1009 Źródło i typ danych:
1010 1010 Źródła danych
1011 1011 Weryfikacja danych
1012 1012 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1013 1013 Test zgodności zestawu danych
1014 1014 Data:
1015 1015 Data:
1016 1016 na karty debetowe
1017 1017 -----
1018 1018 Stopnie dziesiętne
1019 1019 Decyzja
1020 1020 Zmniejsz
1021 1021 Ścieżka do jazdy konnej
1022 1022 Dedykowana ścieżka rowerowa
1023 1023 Ścieżka dla pieszych
1024 1024 Domyślny
1025 1025 Domyślny (ustalony automatycznie)
1026 1026 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1027 1027 Domyślną wartością jest "{0}".
1028 1028 Wartość domyślna: {0}
1029 1029 Usuń
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 Tryb kasowania
1033 1033 Usuń właściwość
1034 1034 Usuń Drogi ktore nie należą do wewnetrznego wielokąta
1035 1035 Potwierdź usunięcie.
1036 1036 Usuń powielone relacje
1037 1037 Usuń powielone drogi
1038 1038 Usuwa filtr.
1039 1039 Usuń z relacji
1040 1040 -----
1041 1041 Usunąć niekompletnych członków?
1042 1042 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1043 1043 Usunięto węzeł {0}
1044 1044 Usuwanie węzłów lub dróg.
1045 1045 Usuwa obiekty
1046 1046 Usunięto relację {0}
1047 1047 Kasuje relacje
1048 1048 Usuwa wybrane obiekty
1049 1049 Usuwa obecnie edytowaną relację
1050 1050 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1051 1051 Usuń zaznaczoną warstwę.
1052 1052 Usuwa zaznaczoną relację.
1053 1053 Usuń z listy wybrane źródło.
1054 1054 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1055 1055 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1056 1056 Usunięto drogę {0}
1057 1057 Usunięto
1058 1058 Usunięto "{0}"
1059 1059 Usunięte:
1060 1060 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1061 1061 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1062 1062 Usunięte lub przeniesione obiekty
1063 1063 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1064 1064 -----
1065 1065 Delikatesy
1066 1066 Wyznanie
1067 1067 Dentysta
1068 1068 Dom towarowy
1069 1069 Przestarzałe (aktualnie nie używane) tagi.
1070 1070 Poprawiam nieaktualność (użycie przestarzałych oznaczeń) {0}
1071 1071 Głębokość w metrach
1072 1072 Opis
1073 1073 Opis: {0}
1074 1074 Szczegółowość
1075 1075 Szczegóły
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1080 1080 Diesel (olej napędowy)
1081 1081 Ultimate Diesel (GTL)
1082 1082 Diesel dla ciężarówek
1083 1083 Poziom trudności
1084 1084 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1085 1085 Kierunek
1086 1086 Kierunek (czerwony = zachód , żółty = północ, zielony = wschód, niebieski = południe)
1087 1087 -----
1088 1088 Zablokuj
1089 1089 Zablokuj wtyczkę
1090 1090 Porzuć
1091 1091 Porzuć i wyjdź
1092 1092 Porzuć i wyjdź
1093 1093 realizacja recept
1094 1094 Wyświetlacz
1095 1095 Wyświetl zaawansowane parametry OAuth
1096 1096 Ustawienia wyświetlania
1097 1097 -----
1098 1098 Wyświetl szczegółowe informacje o węzłach, drogach lub relacjach.
1099 1099 -----
1100 1100 Wyświetlaj współrzędne jako
1101 1101 Wyświetl geolokalizowane obrazy
1102 1102 Wyświetl historie zmian węzłów, dróg, relacji (na stronie WWW).
1103 1103 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1104 1104 -----
1105 1105 Wyświetl informacje o węzłach, drogach lub relacjach na stronie WWW.
1106 1106 Wyświetlaj menu "Audio"
1107 1107 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1108 1108 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1109 1109 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1110 1110 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1111 1111 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1112 1112 Wyświetla tagi zestawu zmian
1113 1113 Rozmieść węzły
1114 1114 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1115 1115 nieczynna
1116 1116 Nieużywany tor
1117 1117 Rów
1118 1118 Porzuć zmiany
1119 1119 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1123 1123 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1124 1124 Nic nie rób
1125 1125 Czy napewno chcesz przypisać nową rolę?
1126 1126 -----
1127 1127 Sklep dla majsterkowiczów
1128 1128 Dok
1129 1129 Lekarz
1130 1130 Wybieg dla psów
1131 1131 Wyścigi psów
1132 1132 Podwójny konflikt
1133 1133 W dół
1134 1134 Pobierz
1135 1135 Pobierz relacje podrzędne
1136 1136 Pobierz dane
1137 1137 -----
1138 1138 Pobierz dane.
1139 1139 Pobierz członków
1140 1140 Pobiera obiekt wg ID
1141 1141 Pobierz wtyczkę
1142 1142 Pobierz geopozycjonowany obraz
1143 1143 Pobierz wybrane relacje
1144 1144 Adres URL
1145 1145 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1146 1146 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1147 1147 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1148 1148 Pobiera i pokazuje historię wybranych obiektów
1149 1149 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1150 1150 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1151 1151 Pobierz jako nową warstwę
1152 1152 Pobierz zawartość zestawu zmian
1153 1153 Pobierz zestawy zmian
1154 1154 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1155 1155 Pobierz zawartość
1156 1156 Pobiera dane
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 Pobierz wszystko pomiędzy:
1160 1160 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1161 1161 Pobierz z OSM...
1162 1162 Pobierz niekompletnych członków
1163 1163 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1164 1164 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1165 1165 Pobierz listę
1166 1166 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1167 1167 Pobierz członków
1168 1168 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1169 1169 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1170 1170 -----
1171 1171 Pobierz teraz
1172 1172 Pobierz obiekt
1173 1173 Pobierz obiekt…
1174 1174 -----
1175 1175 Pobierz obiekty powiązane z jednym z wybranych obiektów.
1176 1176 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1177 1177 Pobieranie listy wtyczek...
1178 1178 -----
1179 1179 -----
1180 1180 Załaduj obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
1181 1181 Załaduj obiekty z odnośnikami do tego obiektu
1182 1182 -----
1183 1183 Pobierz obiekty należące do relacji
1184 1184 Pobieranie relacji
1185 1185 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1186 1186 Pobierz zaznaczone relacje
1187 1187 -----
1188 1188 Pobierze dane wskazane prostokątem.
1189 1189 Pobierz ramkę granicy jako dane w formacie gps
1190 1190 Pobiera zawartość zestawu zmian
1191 1191 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1192 1192 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1193 1193 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1194 1194 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1195 1195 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z)
1196 1196 Pobierz miejsce określone przez URL (lat=x&lon=y&zoom=z) jako dane w formacie gps
1197 1197 Pobierz widoczne kafle
1198 1198 -----
1199 1199 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1200 1200 Pobrane dane GPX
1201 1201 -----
1202 1202 Pobieranie danych GPS
1203 1203 Pobieranie danych OSM...
1204 1204 Pobieranie wtyczki {0}...
1205 1205 Pobieranie wiadomości dnia
1206 1206 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1207 1207 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1208 1208 Pobieranie zestawów zmian...
1209 1209 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1210 1210 Pobieranie danych
1211 1211 Pobieranie z serwera OSM...
1212 1212 Pobieranie historii...
1213 1213 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1214 1214 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1215 1215 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1216 1216 Pobieranie powiązanych relacji...
1217 1217 Pobieranie powiązanych dróg...
1218 1218 Pobieranie relacji {0}
1219 1219 -----
1220 1220 Wyciąg orczykowy
1221 1221 Pociągnij segment żeby utworzyć prostokąt. Pociągnij segment z Ctrl żeby przesunąć wzdłuż prostopadłej. Pociągnij segment z Alt żeby utworzyć nowy prostokąt. Podwójny klik dodaje nowy węzeł.
1222 1222 -----
1223 1223 -----
1224 1224 Odpływ
1225 1225 Rysowanie
1226 1226 Rysuj strzałki kierunkowe
1227 1227 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1228 1228 -----
1229 1229 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1230 1230 -----
1231 1231 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1232 1232 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1233 1233 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1234 1234 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1235 1235 Rysuj duże punkty GPS.
1236 1236 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1237 1237 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1238 1238 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1239 1239 Tworzenie węzłów i dróg.
1240 1240 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1241 1241 Rysuj tylko kontury obszarów
1242 1242 -----
1243 1243 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1244 1244 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1245 1245 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1246 1246 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1247 1247 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1248 1248 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1249 1249 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1250 1250 Szerokość rysowania linii GPX
1251 1251 Woda do picia
1252 1252 -----
1253 1253 Szkoła jazdy
1254 1254 Pralnia chemiczna
1255 1255 Rozmnóż w {0} węzłów
1256 1256 Powiel
1257 1257 Duplikuj warstwę
1258 1258 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1259 1259 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1260 1260 Powiela zaznaczone obiekty.
1261 1261 Skopiuj warstwę
1262 1262 Powielone węzły
1263 1263 Powielone węzły
1264 1264 Powielone relacje
1265 1265 Powielone relacje
1266 1266 Powielone węzły drogi
1267 1267 Powielone węzły drogi.
1268 1268 Powielone drogi
1269 1269 Powielone drogi
1270 1270 -----
1271 1271 -----
1272 1272 +++++
1273 1273 E10 (bioetanol 10%)
1274 1274 E85 (bioetanol 85%)
1275 1275 Odwzorowania EPSG:4326 i Mercator są obsługiwane
1276 1276 BŁĄD
1277 1277 -----
1278 1278 Każdy węzeł musi łączyć dokładnie 2 drogi.
1279 1279 -----
1280 1280 Wschód
1281 1281 -----
1282 1282 Edycja
1283 1283 Edycja kręgli
1284 1284 Edycja informacji o adresach
1285 1285 Edycja interpolacji adresów
1286 1286 Edycja sztolni
1287 1287 Edycja granicy administracyjnej
1288 1288 Edycja lotniska
1289 1289 Edycja sklepu monopolowego
1290 1290 Edycja ogródków działkowych
1291 1291 Edycja chaty alpejskiej
1292 1292 Edycja futbolu amertkańskiego
1293 1293 Edycja wykopaliska archeologicznego
1294 1294 Edycja łucznictwa
1295 1295 Edycja centrum kulturalnego
1296 1296 Edycja obiektu sztuki
1297 1297 Edycja lekkoatletyki
1298 1298 Edycja atrakcji turystycznej
1299 1299 Edycja futbolu australijskiego
1300 1300 Edycja bankomatu
1301 1301 Edycja okna życia
1302 1302 Edycja piekarni
1303 1303 Edycja banku
1304 1304 Edycja baru
1305 1305 Edycja baseballu
1306 1306 Edycja zbiornika wodnego
1307 1307 Edycja koszykówki
1308 1308 Edycja pola bitwy
1309 1309 Edycja zatoki
1310 1310 Edycja plaży
1311 1311 Edycja siatkówki plażowej
1312 1312 Edycja radiolatarni
1313 1313 Edycja sklepu z napojami
1314 1314 Edycja parkingu dla rowerów
1315 1315 Edycja wypożyczalni rowerów
1316 1316 Edycja warsztatu rowerowego
1317 1317 Edycja ogródka piwnego
1318 1318 Edycja stoczni
1319 1319 Edycja słupka drogowego
1320 1320 Edycja księgarni
1321 1321 Edycja przejścia granicznego
1322 1322 Edycja boiska do gry w boule
1323 1323 Edycja granicy
1324 1324 Edycja kamienia granicznego
1325 1325 Edycja butiku
1326 1326 Edycja gry w kule
1327 1327 Edycja mostu
1328 1328 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1329 1329 Edycja terenu poprzemysłowego
1330 1330 -----
1331 1331 Edycja autobusu torowego
1332 1332 Edycja peronu autobusowego
1333 1333 Edycja dworca autobusowego
1334 1334 Edycja przystanku autobusowego
1335 1335 Edycja sklepu mięsnego
1336 1336 Edycja kolei linowej
1337 1337 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1338 1338 Edycja kawiarni
1339 1339 Edycja pola namiotowego
1340 1340 Edycja futbolu kanadyjskiego
1341 1341 Edycja kanału
1342 1342 Edycja kajakarstwa
1343 1343 Edycja wypożyczalni samochodów
1344 1344 Edycja warsztatu samochodowego
1345 1345 Edycja punktu carsharingu
1346 1346 Edycja warsztatu samochodowego
1347 1347 Edycja myjni samochodowej
1348 1348 Edycja kempingu
1349 1349 Edycja zamku
1350 1350 Edycja przeszkody dla bydła
1351 1351 Edycja wejścia do jaskini
1352 1352 Edycja cmentarza
1353 1353 Edycja wyciągu krzesełkowego
1354 1354 Edycja chaty górskiej
1355 1355 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1356 1356 Edycja drogerii
1357 1357 Edycja komina
1358 1358 Edycja kina
1359 1359 Edycja miasta
1360 1360 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1361 1361 Edycja granicy cywilnej
1362 1362 Edycja klifu
1363 1363 Edycja wspinaczki
1364 1364 Edycja zegaru
1365 1365 Edycja sklepu odzieżowego
1366 1366 Edycja zbiornika gazu
1367 1367 Edycja college’u
1368 1368 Edycja obszaru biur i usług
1369 1369 Edycja miejsca publicznego
1370 1370 Edycja sklepu komputerowego
1371 1371 Edycja cukierni
1372 1372 Edycja terenu budowy
1373 1373 Edycja kontaktu
1374 1374 -----
1375 1375 Edycja kontynentu
1376 1376 Edycja sklepu osiedlowego
1377 1377 Edycja punktu ksero
1378 1378 Edycja kraju
1379 1379 Edycja okręgu / hrabstwa
1380 1380 Edycja siedziby sądu
1381 1381 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1382 1382 Edycja dźwigu
1383 1383 Edycja krykietu
1384 1384 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1385 1385 Edycja miejsca do gry w krokieta
1386 1386 Edycja przejścia dla pieszych
1387 1387 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1388 1388 Edycja pasa dla rowerzystów
1389 1389 Edycja ścieżki rowerowej
1390 1390 Edycja jazdy na rowerze
1391 1391 Edycja tamy
1392 1392 Edycja sklepu z delikatesami
1393 1393 Edycja dentysty
1394 1394 Edycja domu towarowego
1395 1395 -----
1396 1396 Edycja opuszczonych torów
1397 1397 Edytuj rów
1398 1398 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1399 1399 Edycja doku
1400 1400 Edycja lekarza
1401 1401 Edycja wybiegu dla psów
1402 1402 Edycja wyścigów psów
1403 1403 Edycja wyciągu orczykowego
1404 1404 Edycja odpływu
1405 1405 Edycja punktu z wodą pitną
1406 1406 Edycja szkoły jazdy
1407 1407 Edycja palni chemicznej
1408 1408 Edycja sklepu elektronicznego
1409 1409 Edycja ambasady
1410 1410 -----
1411 1411 Edycja wejścia
1412 1412 Edycja jeździectwa
1413 1413 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1414 1414 Edycja fabryki
1415 1415 Edycja gruntów rolnych
1416 1416 Edycja zagrody
1417 1417 Edycja restauracji fast-food
1418 1418 Edycji hali górskiej
1419 1419 Edycja trasy promu
1420 1420 Edycja terminalu promowego
1421 1421 Edycja hydrantu
1422 1422 Edycja straży pożarnej
1423 1423 Edycja miejsca do wędkowania
1424 1424 Edycja schodów
1425 1425 Edycja kwiaciarni
1426 1426 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1427 1427 Edycja ścieżki dla pieszych
1428 1428 Edycja brodu
1429 1429 Edycja lasu
1430 1430 Edycja fontanny
1431 1431 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1432 1432 Edycja stacji benzynowej
1433 1433 Edycja sklepu meblowego
1434 1434 Edycja futbolu gaelickiego
1435 1435 Edycja obszaru garaży
1436 1436 Edycja ogrodu
1437 1437 Edycja centrum ogrodniczego
1438 1438 Edycja zbiornika gazu
1439 1439 Edycja bramy
1440 1440 Edycja lodowca
1441 1441 Edycja golfu
1442 1442 Edycja pola golfowego
1443 1443 -----
1444 1444 Edycja trawnika
1445 1445 Edycja cmentarza przykościelnego
1446 1446 Edycja terenu pod zabudowę
1447 1447 Edycja sklepu warzywnego
1448 1448 Edycja szklarni ogrodniczej
1449 1449 Edycja ostrogi regulacyjnej
1450 1450 Edycja kwatery turystycznej
1451 1451 Edycja gimnastyki
1452 1452 Edycja salonu fryzjerskiego
1453 1453 Edycja przystanku kolejowego
1454 1454 Edycja przysiółka
1455 1455 -----
1456 1456 Edycja sklepu z narzędziami
1457 1457 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1458 1458 Edycja wrzosowiska
1459 1459 Edycja lądowiska dla helikopterów
1460 1460 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1461 1461 Edytuj drogę
1462 1462 Edycja drogi w budowie
1463 1463 Edycja miejsca do gry w hokeja
1464 1464 Edycja wyścigów konnych
1465 1465 Edycja szpitala
1466 1466 Edycja hostelu
1467 1467 Edycja hotelu
1468 1468 Edycja ambony strzelniczej
1469 1469 Edycja obszar przemysłowego
1470 1470 Edycja wyspy
1471 1471 Edycja wysepki
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1475 1475 Edycja jubilera
1476 1476 Edycja skrzyżowania
1477 1477 Edycja kartingu
1478 1478 Edycja przedszkola
1479 1479 Edycja kiosku
1480 1480 -----
1481 1481 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1482 1482 Edycja lądu
1483 1483 Edycja wysypiska śmieci
1484 1484 Edycja pralni samoobsługowej
1485 1485 Edycja biblioteki
1486 1486 Edycja szlabanu
1487 1487 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1488 1488 Edycja latarni morskiej
1489 1489 Edycja strefy zamieszkania
1490 1490 Edycja okolicy
1491 1491 -----
1492 1492 Edycja centrum handlowego
1493 1493 Edycja mariny
1494 1494 Edycja placu targowego
1495 1495 Edycja łąki
1496 1496 Edycja stacji pomiaru
1497 1497 Edycja miejsca pamięci
1498 1498 Edycja obszaru wojskowego
1499 1499 Edycja szybu
1500 1500 Edycja minigolfa
1501 1501 -----
1502 1502 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1503 1503 Edycja lotniska dla modeli
1504 1504 Edycja kantoru
1505 1505 Edycja toru jednoszynowego
1506 1506 Edycja pomnika
1507 1507 Edycja motelu
1508 1508 Edycja motocrossu
1509 1509 Edycja parkingu dla motocykli
1510 1510 Edycja sportów motorowych
1511 1511 Edycja autostrady
1512 1512 Edycja skrzyżowania autostrad
1513 1513 Edycja dojazdu do autostrady
1514 1514 Edycja przełęczy
1515 1515 Edycja błot
1516 1516 Edycja różnych sportów
1517 1517 Edycja multipolygonu
1518 1518 Edycja muzeum
1519 1519 Edycja sklepu z instrumentami
1520 1520 Edycja toru kolei wąskotorowej
1521 1521 Edycja granicy narodowej
1522 1522 Edycja granicy parku narodowego
1523 1523 Edycja rezerwatu przyrody
1524 1524 Edycja klubu nocnego
1525 1525 Edycja domu opieki
1526 1526 Edycja optyka
1527 1527 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1528 1528 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1529 1529 Edycja sklepu z farbami
1530 1530 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1531 1531 Edycja parku
1532 1532 Edycja parkingu
1533 1533 Edycja uliczki parkingowej
1534 1534 Edycja zatoki
1535 1535 Edycja ścieżki
1536 1536 Edycja wzgórza
1537 1537 Edycja ciągu pieszego
1538 1538 Edycja miejsca do gry w pelotę
1539 1539 Edycja apteki
1540 1540 Edycja miejsca na piknik
1541 1541 Edycja molo
1542 1542 Edycja rurociągu
1543 1543 Edycja boiska
1544 1544 Edycja miejsca kultu religijnego
1545 1545 -----
1546 1546 Edycja placu zabaw
1547 1547 Edycja posterunku policji
1548 1548 Edycja granicy politycznej
1549 1549 Edycja urzędu pocztowego
1550 1550 Edycja elektowni
1551 1551 Edycja linii elektrycznej
1552 1552 Edycja słupa
1553 1553 Edycja rozdzielni elektrycznej
1554 1554 Edycja stacji transformatorowej
1555 1555 Edycja słupa wysokiego napięcia
1556 1556 Edycja kolei retro
1557 1557 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1558 1558 Edycja drogi krajowej
1559 1559 Edycja więzienia
1560 1560 Edytuj Właściwości
1561 1561 Edycja pubu
1562 1562 Edycja budynku użyteczności publicznej
1563 1563 -----
1564 1564 Edycja komieniołomu
1565 1565 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1566 1566 Edycja toru wyścigowego
1567 1567 -----
1568 1568 Edycja toru
1569 1569 Edycja obszaru kolejowego
1570 1570 Edycja peronu kolejowego
1571 1571 Edycja terenu rekreacyjnego
1572 1572 Edycja punktu zbiórki odpadów
1573 1573 Edycja regionu
1574 1574 Edycja sztucznego jeziora
1575 1575 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1576 1576 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1577 1577 Edycja miejsca odpoczynku
1578 1578 Edycja restauracji
1579 1579 Edycja obszaru handlowego
1580 1580 Edycja rzeki
1581 1581 Edycja koryta rzecznego
1582 1582 Edycja ograniczeń na drodze
1583 1583 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1584 1584 -----
1585 1585 Edytuj trasę
1586 1586 Edycja rugby league
1587 1587 Edycja rugby union
1588 1588 Edycja ruin
1589 1589 Edycja pasa startowego
1590 1590 -----
1591 1591 Edycja bramy warownej
1592 1592 Edycja sauny
1593 1593 Edycja szkoły
1594 1594 Edycja rumowiska
1595 1595 Edycja buszu
1596 1596 Edycja sklepu rybnego
1597 1597 Edycja drogi wojewódzkiej
1598 1598 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1599 1599 Edycja drogi serwisowej
1600 1600 Edycja schronienia
1601 1601 Edycja sklepu obuwniczego
1602 1602 Edycja strzelectwa
1603 1603 Edycja sklepu motocyklowego
1604 1604 Edycja skrótów
1605 1605 Edycja jazdy na deskorolce
1606 1606 Edycja łyżwiarstwa
1607 1607 Edycja narciarstwa
1608 1608 Edycja pochylni
1609 1609 Edycja piłki nożnej
1610 1610 Edycja kolczatki
1611 1611 Edycja centrum sportowego
1612 1612 Edycja sklepu sportowego
1613 1613 Edycja żródła
1614 1614 Edycja stadionu
1615 1615 Edycja stanu
1616 1616 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1617 1617 Edycja przełazu
1618 1618 Edycja strumienia
1619 1619 Edycja latarni ulicznej
1620 1620 Edycja studia nagrań
1621 1621 Edycja dzielnicy
1622 1622 Edycja toru metra
1623 1623 Edycja wejścia do metra
1624 1624 Edycja supermarketu
1625 1625 Edycja kamery do monitoringu
1626 1626 Edycja punktu geodezyjnego
1627 1627 Edycja pływania
1628 1628 -----
1629 1629 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1630 1630 Edycja krawca
1631 1631 Edycja postoju taksówek
1632 1632 Edycja drogi kołowania
1633 1633 Edycja telefonu
1634 1634 Edycja miejsca do gry w tenisa
1635 1635 Edycja terminalu
1636 1636 Edycja bramy terminalu
1637 1637 Edycja drogi powiatowej
1638 1638 Edycja teatru
1639 1639 Edycja parku rozrywki
1640 1640 Edycja punktu poboru opłat
1641 1641 Edycja wieży
1642 1642 Edycja miejscowości
1643 1643 Edycja ratusza
1644 1644 Edycja sklepu z zabawkami
1645 1645 Edycja drogi gruntowej
1646 1646 Edycja środka uspokojenia ruchu
1647 1647 Edycja torów tramwajowych
1648 1648 Edycja przystanku tramwajowego
1649 1649 Edycja biura podróży
1650 1650 Edycja drzewa
1651 1651 Edycja drogi ekspresowej
1652 1652 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1653 1653 Edycja tunelu
1654 1654 Edycja ograniczenia skrętu
1655 1655 Edycja kołowrotka
1656 1656 Edycja sklepu z oponami
1657 1657 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1658 1658 Edycja uniwersytetu
1659 1659 Edycja sklepu z odkurzaczami
1660 1660 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1661 1661 Edycja automatu sprzedającego
1662 1662 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1663 1663 Edycja wypożyczalni wideo
1664 1664 Edycja punktu widokowego
1665 1665 Edycja wsi
1666 1666 Edycja zieleni miejskiej
1667 1667 Edycja winnicy
1668 1668 Edycja wulkanu
1669 1669 Edycja siatkówki
1670 1670 Edycja kosza na śmieci
1671 1671 Edycja oczyszczalni ścieków
1672 1672 Edycja zbiornika wodnego
1673 1673 Edycja parku wodnego
1674 1674 Edycja wieży ciśnień
1675 1675 Edycja studni
1676 1676 Edycja filtrów
1677 1677 Edycja wodospadu
1678 1678 Edycja młynu wodnego
1679 1679 Edycja krzyża przydrożnego
1680 1680 Edycja kapliczki
1681 1681 Edycja jazu
1682 1682 Edycja mokradła
1683 1683 Edycja wiatraka
1684 1684 Edycja lasu pierwotnego
1685 1685 Edycja zakładu produkcyjnego
1686 1686 Edycja zoo
1687 1687 Edycja skojarzonych ulic
1688 1688 Edytuje filtr.
1689 1689 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1690 1690 Edytuj nową relację na warstwie "{0}"
1691 1691 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1692 1692 Edycja sieci trasy
1693 1693 -----
1694 1694 Edytuje tę stronę pomocy
1695 1695 Edytuj wybraną relację
1696 1696 -----
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 -----
1700 1700 -----
1701 1701 Edytuj wybrane źródło.
1702 1702 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1703 1703 Edycja: {0}
1704 1704 -----
1705 1705 -----
1706 1706 Edukacja
1707 1707 Elektryfikacja
1708 1708 Elektronika
1709 1709 na karty chipowe
1710 1710 Sklep elektroniczny
1711 1711 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1712 1712 Wysokość
1713 1713 Adres e-mail
1714 1714 nasyp
1715 1715 Ambasada
1716 1716 -----
1717 1717 Telefon alarmowy
1718 1718 Samochody uprzywilejowane
1719 1719 Pusty dokument
1720 1720 Pusta rola
1721 1721 Puste drogi
1722 1722 -----
1723 1723 Zastosuj filtr
1724 1724 -----
1725 1725 Włącz/wyłącz automatyczne przesuwanie mapy do ostatnio położonego węzła.
1726 1726 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1727 1727 -----
1728 1728 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1729 1729 Wprowadź URL
1730 1730 Podaj adres z którego pobrać dane:
1731 1731 Wprowadź ID zestawu zmian
1732 1732 Podaj nowy klucz i jego wartość
1733 1733 -----
1734 1734 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1735 1735 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1736 1736 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1737 1737 Wpisz szukane wyrażenie
1738 1738 Wprowadź ustawienia OAuth
1739 1739 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1740 1740 Wprowadź komentarz przesyłania
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1750 1750 Wejście
1751 1751 Jeździectwo
1752 1752 Artykuły erotyczne
1753 1753 Błąd
1754 1754 -----
1755 1755 Błąd podczas wyświetlania adresu
1756 1756 Błąd podczas pobierania
1757 1757 Błąd w filtrze
1758 1758 Błąd wykonania testu {0}:\n{1}
1759 1759 Błąd podczas ładowania pliku
1760 1760 -----
1761 1761 Błąd w pliku {0}
1762 1762 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1763 1763 Błąd odtwarzania dźwięku
1764 1764 Błąd podczas czytania zakładki: %s
1765 1765 -----
1766 1766 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1767 1767 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1768 1768 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1772 1772 -----
1773 1773 Błąd podczas przetwarzania {0}
1774 1774 -----
1775 1775 Błąd: Niewłaściwa wartość liczbowa (typ double) "{0}" w linii "{1}" w pliku zakładki "{2}"
1776 1776 Błąd: Nieoczekiwana linia "{0}" w pliku zakładki "{1}"
1777 1777 -----
1778 1778 Błąd: nie udało się otworzyć strumienia wejściowego dla zasobu "/data/{0}".
1779 1779 -----
1780 1780 Błędy
1781 1781 Błędy w czasie pobierania
1782 1782 +++++
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 -----
1787 1787 Przykłady
1788 1788 Zakończ
1789 1789 Zamknij JOSM
1790 1790 -----
1791 1791 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1792 1792 Kończy pracę z programem.
1793 1793 -----
1794 1794 Wartość parametru ''{0}'' nie może być pusta, jest ''{1}''
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 Eksportuj do pliku GPX
1799 1799 Eksportuj i zapisz
1800 1800 Opcje eksportu
1801 1801 Eksportuj dane do pliku GPX
1802 1802 Eksportuj do GPX...
1803 1803 -----
1804 1804 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1805 1805 Wytłocz
1806 1806 Wytłocz drogę
1807 1807 +++++
1808 1808 DO POPRAWKI
1809 1809 +++++
1810 1810 Fabryka
1811 1811 Usługi
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 Nie udało się załadować zasobu ''{0}'', błąd: {1}.
1820 1820 -----
1821 1821 Nie można otworzyć adresu URL
1822 1822 -----
1823 1823 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 Nie udało się ustawić bieżącego elementu. Aktualna wersja {0} nie jest dostępna w historii.
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ warstwa wybrana do edycji nie zawiera takiego elementu
1838 1838 Nie udało się zmienić elementu z ID {0} ponieważ nie wybrano warstwy do edycji
1839 1839 Grunty rolne
1840 1840 Zagroda
1841 1841 Fast food
1842 1842 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 Numer faksu
1847 1847 Opłata
1848 1848 Hala górska
1849 1849 Ogrodzenie
1850 1850 Trasa promu
1851 1851 Terminal promowy
1852 1852 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1853 1853 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1854 1854 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1855 1855 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1856 1856 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1857 1857 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1858 1858 Plik
1859 1859 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1860 1860 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1861 1861 Błędny format pliku
1862 1862 Nazwa pliku:
1863 1863 Plik "{0}" nie istnieje
1864 1864 Plik kopi zapasowej
1865 1865 Plik istnieje. Nadpisać?
1866 1866 Nazwa pliku:
1867 1867 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1868 1868 -----
1869 1869 Plik: {0}
1870 1870 -----
1871 1871 Nazwa pliku
1872 1872 -----
1873 1873 Rodzaj pliku:
1874 1874 Rodzaj pliku:
1875 1875 -----
1876 1876 Filtr
1877 1877 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1878 1878 Tryb filtru
1879 1879 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 Zakończ rysowanie.
1884 1884 Hydrant
1885 1885 Straż pożarna
1886 1886 Miejsce na ognisko
1887 1887 Miejsce do wędkowania
1888 1888 Napraw
1889 1889 Popraw właściwości
1890 1890 Popraw konflikty tagów
1891 1891 Popraw wybrany problem.
1892 1892 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
1893 1893 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1894 1894 Naprawianie błędów...
1895 1895 Maszt (dla flagi)
1896 1896 Kwiaciarnia
1897 1897 Wyczyść cache kafelek
1898 1898 -----
1899 1899 Podążaj
1900 1900 Podążaj za linią
1901 1901 Znaleziono następujące problemy:
1902 1902 Żywność
1903 1903 Przestrzeń restauracyjna
1904 1904 Wyżywienie
1905 1905 Ruch pieszy
1906 1906 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1907 1907 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1908 1908 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1909 1909 Bród
1910 1910 Las
1911 1911 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 Znaleziono {0} pasujących.
1915 1915 Fontanna
1916 1916 Sklep z ramami do obrazów
1917 1917 -----
1918 1918 Zablokuj
1919 1919 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1920 1920 Częstotliwość (Hz)
1921 1921 Z ...
1922 1922 Z relacji
1923 1923 Z adresu URL
1924 1924 Stacja benzynowa
1925 1925 Stacja benzynwa
1926 1926 Rodzaje paliwa:
1927 1927 -----
1928 1928 Widok pełnoekranowy
1929 1929 Automatyczna
1930 1930 Funkcja
1931 1931 Sklep meblowy
1932 1932 +++++
1933 1933 Streaf GK
1934 1934 Punkty GPS
1935 1935 Opis trasy GPS
1936 1936 Pliki GPX
1937 1937 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1938 1938 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
1939 1939 Scieżka GPX:
1940 1940 -----
1941 1941 +++++
1942 1942 -----
1943 1943 +++++
1944 1944 Futbol gaelicki (irlandzki)
1945 1945 Garaże
1946 1946 Ogród
1947 1947 Centrum ogrodnicze
1948 1948 Zbiornik gazu
1949 1949 Brama
1950 1950 Rozstaw toru (mm)
1951 1951 Gauß-Krügera
1952 1952 Dostęp dla wszystkich typów
1953 1953 Dostęp dla wszystkich typów
1954 1954 Wygeneruj granice XML dla warstwy obrazu na podstawie multipolygon.
1955 1955 Geografia
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 Geolokalizowane obrazy
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 Lodowiec
1962 1962 szkło
1963 1963 Wróć do okna przesyłania
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 Idź do strony domowej pomocy JOSM
1967 1967 Przechodzi do następnej strony
1968 1968 Przechodzi do poprzedniej strony
1969 1969 +++++
1970 1970 Pole golfowe
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 Przyznane uprawnienia
1974 1974 Trawa
1975 1975 Cmentarz przykościelny
1976 1976 -----
1977 1977 Teren pod zabudowę
1978 1978 Sklep warzywny
1979 1979 Szklarnia ogrodnicza
1980 1980 Kontener z piaskiem
1981 1981 -----
1982 1982 Ostroga regulacyjna
1983 1983 Gwadelupa Fort-Marigot 1949
1984 1984 Gwadelupa Ste-Anne 1948
1985 1985 Kwatera
1986 1986 Drogowskaz
1987 1987 +++++
1988 1988 Gujana RGFG95
1989 1989 Gimnastyka
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 Fryzjer
1993 1993 Przysiółek
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 +++++
1997 1997 Sklep z narzędziami
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2001 2001 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2002 2002 Posiada klucz ''source''
2003 2003 Posiada klucz ''watch''
2004 2004 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2005 2005 Zdrowie
2006 2006 Aparaty słuchowe
2007 2007 Wrzosowisko
2008 2008 Duże samochody ciężarowe (TIR)
2009 2009 Żywopłot
2010 2010 Wysokość
2011 2011 Wysokość (metry)
2012 2012 Lądowisko dla helikopterów
2013 2013 Pomoc
2014 2014 Pomoc: {0}
2015 2015 -----
2016 2016 Półkula
2017 2017 Ukryj
2018 2018 Ukryj elementy
2019 2019 Ukryj albo pokaż ten przycisk wyboru
2020 2020 Ukryj ten przycisk.
2021 2021 Sklep ze sprzętem hi-fi
2022 2022 Pojazdy z wieloma pasażerami
2023 2023 Droga
2024 2024 Powielone węzły ulic
2025 2025 Drogi
2026 2026 Droga highway zawiera ten sam segment co obszar
2027 2027 -----
2028 2028 turystyka piesza
2029 2029 Miejsca historyczne
2030 2030 Historia
2031 2031 Historia (sieć)
2032 2032 Historia węzła {0}
2033 2033 Historia relacji {0}
2034 2034 Historia drogi {0}
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 Hokej
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 Strona domowa
2041 2041 Konie
2042 2042 Wyścigi konne
2043 2043 Szpital
2044 2044 +++++
2045 2045 +++++
2046 2046 +++++
2047 2047 -----
2048 2048 Nazwa domu
2049 2049 Numer domu
2050 2050 Numer domu {0}
2051 2051 Numer domu {0} przy {1}
2052 2052 Dom {0}
2053 2053 -----
2054 2054 Ambona myśliwska
2055 2055 -----
2056 2056 +++++
2057 2057 +++++
2058 2058 +++++
2059 2059 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2060 2060 -----
2061 2061 +++++
2062 2062 -----
2063 2063 Błąd wejścia/wyjścia
2064 2064 Błąd IO podczas tworzenia pliku, automatyczny zapis bedzie pominięty: {0}
2065 2065 +++++
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 Ikona:
2070 2070 Jeśli podano, zresetuj konfiguracje zamiast jej odczytu.
2071 2071 Zignoruj
2072 2072 Zignoruj wybrany problem następnym razem.
2073 2073 -----
2074 2074 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2075 2075 Zignorować całą grupę czy indywidualne elementy?
2076 2076 -----
2077 2077 Ignoruje elementy
2078 2078 Ignoruję wyjątek ponieważ pobieranie zostało porzucone. Nazwa wyjątku: {0}
2079 2079 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2080 2080 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2081 2081 Nieprawidłowe dane
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 Błędne wyrażenie "{0}"
2091 2091 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 Niedozwolony obiekt z id=0
2098 2098 -----
2099 2099 Błędne wyrażenie regularne "{0}"
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 Niewłaściwa wartość atrybutu ''version'' na elemencie z ID {0}. Jest {1}.
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Niewłaściwa wartość wymaganego atrybutu ''{0}'' typu OsmPrimitiveType. Jest ''{1}''.
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 Obraz
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 Podkłady mapy
2117 2117 -----
2118 2118 Właściwości podkładu
2119 2119 URL warstwy obrazu
2120 2120 URL podkładu (domyślne)
2121 2121 -----
2122 2122 Przesunięcie warstwy obrazu
2123 2123 Dostawcy zdjęć
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 imperialny
2127 2127 -----
2128 2128 Importuj dźwięk
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 Importuj obrazki
2133 2133 Import nie jest możliwy
2134 2134 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2135 2135 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Nachylenie drogi
2140 2140 Niekompletny opis <member> z ref=0
2141 2141 -----
2142 2142 Niepoprawny wzór etykietowania punktów audio: {0}
2143 2143 Nieprawidłowa ilość parametrów
2144 2144 Niepoprawny wzór
2145 2145 Niepoprawny wzór etykietowania punktów: {0}
2146 2146 Powiększ
2147 2147 +++++
2148 2148 Obszar przemysłowy
2149 2149 +++++
2150 2150 Informacje
2151 2151 Tablica informacyjna
2152 2152 Informacja turystyczna
2153 2153 Terminal informacyjny
2154 2154 Informacje o warstwie
2155 2155 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2156 2156 Inicjalizacja
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2163 2163 -----
2164 2164 Wewnętrzny błąd serwera
2165 2165 -----
2166 2166 Dostęp do internetu
2167 2167 Opłata za internet
2168 2168 Drogi w relacji multipolygon przecinają się
2169 2169 -----
2170 2170 Podano niewłaściwy ID (identyfikator) listy
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 Nieprawidłowy plik bz2.
2174 2174 Nieprawidłowa data
2175 2175 Niepoprawna data/czas
2176 2176 Nieprawidłowe przesunięcie
2177 2177 Nieprawidłowy klucz właściwości
2178 2178 Niepoprawne wyrażenie regularne.
2179 2179 -----
2180 2180 Nieprawidłowa linia w słowniku: {0}
2181 2181 Nieprawidłowa linia w tagchecker - {0}: {1}
2182 2182 Nieprawidłowa strefa czasowa
2183 2183 Niepoprawny ID użytkownika
2184 2184 Niepoprawna nazwa użytkownika
2185 2185 Nieprawidłowy odstęp (space) w kluczu właściwości
2186 2186 Odwróć filtr
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 Wyspa
2192 2192 Wysepka
2193 2193 -----
2194 2194 Wygląda na to, że JOSM wygruził się fatalnie ostatnim razem. Nie zechciałbyś może odtworzyć ostatnio edytowanych danych?
2195 2195 -----
2196 2196 Element {0} nie znaleziony na liście.
2197 2197 -----
2198 2198 Przeglądarka pomocy JOSM
2199 2199 Wewnętrzny styl JOSM
2200 2200 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2201 2201 JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zbiorze danych. Proszę zgłosić do http://josm.openstreetmap.de/. To nie jest błąd krytyczny, prawdopodobnie można kontynuować pracę.
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 Pliki JPEG (*.jpg)
2206 2206 Edytor OpenStreetMap w Javie
2207 2207 Wersja Javy {0}
2208 2208 Jubiler
2209 2209 Funkcja łączenia obszarów
2210 2210 Połącz węzeł i linię
2211 2211 Połącz węzeł z drogą
2212 2212 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2213 2213 Potwierdzenie przy łaczeniu obszarów
2214 2214 Połącz nakładające się obszary
2215 2215 Połączono nakładające się na siebie obszary
2216 2216 Łączy nakładające się obszary
2217 2217 Przejdź do pozycji
2218 2218 Przejdź
2219 2219 Przejdź do pozycji
2220 2220 Skrzyżowanie
2221 2221 +++++
2222 2222 Zachowaj
2223 2223 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2224 2224 -----
2225 2225 Zachowaj mój stan usunięcia
2226 2226 Zachowaj wtyczkę
2227 2227 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2228 2228 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2229 2229 -----
2230 2230 Zachowaj ich stan usunięcia
2231 2231 -----
2232 2232 Klucz
2233 2233 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2234 2234 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2235 2235 Klucz nie może być pusty jeśli użyty jest operator tag. Przykład użycia: klucz=wartość
2236 2236 Klucz:
2237 2237 Skóry klawiaturowe
2238 2238 Słowa kluczowe
2239 2239 Przedszkole
2240 2240 +++++
2241 2241 -----
2242 2242 Akcesoria kuchenne
2243 2243 -----
2244 2244 Gaz LPG
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2252 2252 Ląd (wyspa)
2253 2253 Zagospodarowanie terenu
2254 2254 Wysypisko
2255 2255 +++++
2256 2256 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2257 2257 Liczba pasów ruchu
2258 2258 Język
2259 2259 Ostatnia zmiana o {0}
2260 2260 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2261 2261 -----
2262 2262 Szerokość
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2267 2267 -----
2268 2268 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2269 2269 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2270 2270 -----
2271 2271 Przechodzi do strony www z informacjami o tym użytkowniku.
2272 2272 Pralnia samoobsługowa
2273 2273 Warstwa
2274 2274 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2275 2275 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2276 2276 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2277 2277 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2278 2278 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2279 2279 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2280 2280 warstwa nie jest na liście.
2281 2281 Warstwa: {0}
2282 2282 Warstwy
2283 2283 Czas rozbiegu (w sekundach)
2284 2284 Rozrywka
2285 2285 Długość
2286 2286 Długość w metrach
2287 2287 Długość wartości tagu ''{0}'' na obiekcie {1} przekracza max dozwolona długość {2}. Długość wartości to {3}.
2288 2288 Długość: {0}
2289 2289 Przejazd kolejowy
2290 2290 Biblioteka
2291 2291 Licencja
2292 2292 Kategorie prawa jazdy
2293 2293 Szlaban
2294 2294 Samochody dostawcze
2295 2295 Trasa szybkiego tramwaju
2296 2296 Latarnia morska
2297 2297 Oznaczenie linii
2298 2298 Rodzaj linii
2299 2299 Wiersz {0} kolumna {1}:
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2303 2303 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2304 2304 -----
2305 2305 Lista ostatnio otwieranych plików
2306 2306 oświetlenie
2307 2307 Strefa zamieszkania
2308 2308 -----
2309 2309 Ładuj wszystkie kafelki
2310 2310 Ładuj CT
2311 2311 Ładuj kafelek
2312 2312 Otwórz warstwę WMS
2313 2313 Otwórz warstwę WMS z pliku
2314 2314 -----
2315 2315 Wczytywanie historii
2316 2316 Pobierz warstwy obrazu
2317 2317 Wczytuje relacje nadrzędne
2318 2318 Załaduj relacje
2319 2319 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2320 2320 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2321 2321 Wczytywanie historii węzła {0}
2322 2322 Wczytywanie historii relacji {0}
2323 2323 Wczytywanie historii drogi {0}
2324 2324 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2325 2325 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2326 2326 Wczytywanie wtyczek
2327 2327 Ładowanie wtyczek...
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 Wczytywanie {0}
2331 2331 -----
2332 2332 pliki lokalne
2333 2333 Okolica
2334 2334 Położenie
2335 2335 Zablokuj
2336 2336 Wrota śluzy
2337 2337 Lodi - Włochy
2338 2338 -----
2339 2339 Długość
2340 2340 -----
2341 2341 Katalog:
2342 2342 Wygląd i zachowanie
2343 2343 Katalog:
2344 2344 Wieża widokowa
2345 2345 -----
2346 2346 Wyszukaj węzły i drogi z "FIXME" w dowolnej właściwości.
2347 2347 +++++
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 Skala MTB
2351 2351 -----
2352 2352 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2353 2353 -----
2354 2354 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2355 2355 Tworzenie równoległych kopii drogi
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2362 2362 -----
2363 2363 Centrum handlowe
2364 2364 Obiekty sztuczne
2365 2365 -----
2366 2366 Ręczna
2367 2367 -----
2368 2368 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2369 2369 Mapa
2370 2370 Style rysowania map
2371 2371 Odwzorowanie kartograficzne
2372 2372 Ustawienia mapy
2373 2373 Informacja o stylu mapy
2374 2374 Mapa: {0}
2375 2375 -----
2376 2376 +++++
2377 2377 -----
2378 2378 Port jachtowy (Marina)
2379 2379 -----
2380 2380 Znaczniki nazwanych punktów
2381 2381 Znaczniki z {0}
2382 2382 Plac targowy
2383 2383 Martynika Fort Desaix 1952
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 Materiał
2387 2387 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2388 2388 Maks. wysokość (w metrach)
2389 2389 -----
2390 2390 Maks. długość (w metrach)
2391 2391 -----
2392 2392 Maks. prędkość (km/h)
2393 2393 Maks. ciężar (w tonach)
2394 2394 Maks. szerokość (w metrach)
2395 2395 -----
2396 2396 Maksymalny obszar na zapytanie:
2397 2397 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2398 2398 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2399 2399 Maksymalna długość (w metrach)
2400 2400 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2401 2401 Łąka
2402 2402 Pomiar
2403 2403 Stacja pomiaru
2404 2404 Członek
2405 2405 Zły typ członka o roli {0}
2406 2406 Członkowie
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 Członkowie (z konfliktami)
2410 2410 Miejsce pamięci
2411 2411 Nazwa w menu
2412 2412 Nazwa w menu (domyślna)
2413 2413 Skróty w menu
2414 2414 +++++
2415 2415 odwzorowanie Merkatora
2416 2416 Połącz
2417 2417 Połącz węzły
2418 2418 Scal warstwy
2419 2419 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2420 2420 -----
2421 2421 Połącz wybrane elementy.
2422 2422 Włącz aktualną warstwę do innej.
2423 2423 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2424 2424 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2425 2425 Scal {0} węzłów
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 Połączona wersja
2431 2431 -----
2432 2432 Wiadomość dnia jest niedostępna
2433 2433 Metoda
2434 2434 metryczny
2435 2435 Mikrobrowar
2436 2436 Środkowy guzik myszy przełącza w kólko.<br>Przytrzymaj CTRL aby wybrać bezpośrednio z listy.<hr>
2437 2437 Obszar wojskowy
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 Min. prędkość (km/h)
2441 2441 -----
2442 2442 Szyb
2443 2443 Minirondo
2444 2444 Minigolf
2445 2445 Minimalna odległość (w pikselach)
2446 2446 Minuty: {0}
2447 2447 Odbicie lustrzane
2448 2448 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 Brakujący atrybut ''version'' na elemencie z ID {0}.
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 Brakuje celu do złączenia z węzłem {0}
2460 2460 Brakuje celu do złączenia z relacją {0}
2461 2461 Brakuje celu do złączenia z drogą {0}.
2462 2462 -----
2463 2463 Brakuje tłumaczenia dla name:*.
2464 2464 Brak parametru dla NOT
2465 2465 Brak parametru dla OR
2466 2466 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 Powielone węzły różnego rodzaju
2470 2470 Pon-Pt 08:30-20:00
2471 2471 Pon-Pt 22:00-05:00
2472 2472 +++++
2473 2473 Sklep z telefonami komórkowymi
2474 2474 -----
2475 2475 Tryb: {0}
2476 2476 Lotnisko dla modeli
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2482 2482 Kantor
2483 2483 Tor jednoszynowy
2484 2484 Pomnik
2485 2485 Wiecej informacji...
2486 2486 Więcej informacji na temat tej funkcji
2487 2487 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2488 2488 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2489 2489 Wiecej niż jeden węzeł w roli "przez"
2490 2490 +++++
2491 2491 +++++
2492 2492 Pojazdy z silnikiem
2493 2493 Samochody
2494 2494 Motocykle
2495 2495 Dealer motocykli
2496 2496 -----
2497 2497 Sporty motorowe
2498 2498 Autostrada
2499 2499 Skrzyżowanie autostrad
2500 2500 Autostrada - dojazd
2501 2501 Przełęcz
2502 2502 kolarstwo górskie
2503 2503 Przesuń węzeł...
2504 2504 Przesuń segment wzdłuż jego prostopadłej i zwolnij przycisk myszy.
2505 2505 -----
2506 2506 Przesuń w dół
2507 2507 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2508 2508 Więcej elementów
2509 2509 Przesuwa filtr na dół.
2510 2510 Przesuwa filtr do góry.
2511 2511 Przesuń w lewo
2512 2512 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2513 2513 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2514 2514 Przesuń obiekty {0}
2515 2515 Przesuń w prawo
2516 2516 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2517 2517 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2521 2521 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2522 2522 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2523 2523 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2524 2524 Przesuń je
2525 2525 Przesuń do góry
2526 2526 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2527 2527 Przesuń {0}
2528 2528 Przesuwa obiekty {0}
2529 2529 Błota
2530 2530 Różne sporty
2531 2531 -----
2532 2532 Wielokąt
2533 2533 Wewnętrzna droga w relacji multipolygon znajduje sie na zewnątrz
2534 2534 Multipolygon nie jest zamknięty
2535 2535 Muzeum
2536 2536 Sklep muzyczny
2537 2537 Moje zestawy zmian
2538 2538 -----
2539 2539 Moja wersja
2540 2540 Moja wersja (lokalna)
2541 2541 Moją z Połączoną
2542 2542 Moją z Ich
2543 2543 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2544 2544 Import NMEA zakończony powodzeniem
2545 2545 Pliki NMEA-0183
2546 2546 Nazwa
2547 2547 -----
2548 2548 Nazwa lokalizacji
2549 2549 Nazwa użytkownika.
2550 2550 -----
2551 2551 Nazwa: {0}
2552 2552 Nazwane punkty GPS z {0}
2553 2553 Nazwane punkty tras.
2554 2554 Kolej wąskotorowa
2555 2555 Narodowa
2556 2556 Park narodowy
2557 2557 Powielone węzły natury
2558 2558 Natura
2559 2559 Rezerwat przyrody
2560 2560 Sieć
2561 2561 Błąd sieci
2562 2562 Nigdy nie aktualizuj
2563 2563 Nowa
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 Nowa warstwa
2567 2567 Nowy klucz
2568 2568 Nowe przesunięcie
2569 2569 -----
2570 2570 Nowa relacja
2571 2571 Nowa rola
2572 2572 -----
2573 2573 Nowa wartość
2574 2574 -----
2575 2575 Klub nocny
2576 2576 Nie
2577 2577 Nie zapisano! Nie ma obsługi zapisu tego formatu.
2578 2578 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2579 2579 Brak skrótu
2580 2580 Nie znaleziono drogi "from"
2581 2581 Nie znaleziono drogi "to"
2582 2582 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 Brak zmian do wysłania.
2586 2586 -----
2587 2587 Brak konfliktów do rozwiązania
2588 2588 Brak konfliktów, które można pokazać
2589 2589 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2590 2590 -----
2591 2591 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2592 2592 Nie wczytano żadnych danych.
2593 2593 Brak daty
2594 2594 -----
2595 2595 ślepa ulica
2596 2596 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2597 2597 -----
2598 2598 Brak obrazu
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2602 2602 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2603 2603 Brak otwartego zestawu zmian
2604 2604 Brak otwartych zestawów zmian
2605 2605 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 Nie ma elementu z ID {0} w lokalnym zbiorze danych. Nie można ustalić typu elementu.
2609 2609 Nie znaleziono żadnych problemów
2610 2610 Bez serwera proxy
2611 2611 Brak wybranego śladu GPX
2612 2612 Brak stylu dla multipolygonu
2613 2613 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2614 2614 Bez tagów
2615 2615 Brak warstw docelowych.
2616 2616 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
2617 2617 Składnik relacji multipolygon nie ma przypisanej roli.
2618 2618 Niepoprawny URL WMS lub id
2619 2619 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2620 2620 Nie, kontynuuj edycję
2621 2621 Nie
2622 2622 Węzeł
2623 2623 Węzeł jest nadal w użyciu..
2624 2624 Węzeł {0}
2625 2625 -----
2626 2626 Węzeł: połączony
2627 2627 Węzeł: standardowy
2628 2628 Węzeł: otagowany
2629 2629 Węzły
2630 2630 Węzły w tym samym miejscu
2631 2631 Węzły z tą samą nazwą
2632 2632 -----
2633 2633 Węzły (z konfliktami)
2634 2634 Obiekt niebędący drogą w relacji multipolygon
2635 2635 żadne
2636 2636 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2637 2637 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2638 2638 Północ
2639 2639 Północ
2640 2640 Nie znaleziono
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 Brak w pamięci podręcznej
2644 2644 Uwagi
2645 2645 -----
2646 2646 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2647 2647 Uwaga: Jeśli wybrano pojedynczą drogę, wszystkie węzły w tej drodze zostaną\nrozdzielone (skopiowane), i nowo utworzone węzły zostaną wybrane.\nW przeciwnym wypadku, wszystkie drogi zostaną skopiowane i wszystkie\nwęzły zostaną wybrane.
2648 2648 na banknoty
2649 2649 Nic
2650 2650 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2651 2651 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2652 2652 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2653 2653 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2654 2654 Nic nie wybrano!
2655 2655 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2656 2656 Nie ma nic do zaznaczenia
2657 2657 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2658 2658 Nie ma nic do powiększenia
2659 2659 -----
2660 2660 Numer
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 Ilość miejsc
2667 2667 Liczba przewodów w jednym kablu
2668 2668 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2669 2669 Za mała ilość ról {0} ({1})
2670 2670 Sposób numeracji domów
2671 2671 Dom opieki
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 +++++
2675 2675 OK - próbuję ponownie.
2676 2676 +++++
2677 2677 -----
2678 2678 Dane OSM
2679 2679 Hasło OSM.
2680 2680 Pliki serwera OSM
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 URL serwera OSM:
2684 2684 Hasło OSM:
2685 2685 Nazwa użytkownika OSM:
2686 2686 -----
2687 2687 Obiekt
2688 2688 -----
2689 2689 ID obiektu:
2690 2690 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2691 2691 Obiekt typu {0} o id {1} był zaznaczony do usunięcia, ale w źródłowym zestawie danych nie ma tego obiektu
2692 2692 Typ obiektu:
2693 2693 Obiekt z historią
2694 2694 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2695 2695 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2696 2696 Obiekty do dodania:
2697 2697 Obiekty do usunięcia:
2698 2698 Obiekty do zmiany:
2699 2699 Benzyna bezołowiowa 100
2700 2700 -----
2701 2701 Benzyna bezołowiowa 91
2702 2702 -----
2703 2703 Benzyna bezołowiowa 95
2704 2704 Benzyna bezołowiowa 98
2705 2705 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
2706 2706 Zakładka przesunięcia już istnieje. Czy ją zastąpić?
2707 2707 Zakładki przesunięcia
2708 2708 -----
2709 2709 Przesunięcie:
2710 2710 Przesunięcie:
2711 2711 OK
2712 2712 Stary klucz
2713 2713 Poprzednia rola
2714 2714 Stara wartość
2715 2715 Na życzenie
2716 2716 Podczas wysyłania
2717 2717 Jednokierunkowa
2718 2718 Drogi z jednym węzłem
2719 2719 -----
2720 2720 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
2721 2721 -----
2722 2722 jednokierunkowa
2723 2723 Jednokierunkowa (dla rowerów)
2724 2724 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2725 2725 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2726 2726 Tylko własne zestawy zmian
2727 2727 -----
2728 2728 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2729 2729 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2730 2730 Tylko na początku drogi.
2731 2731 Krycie
2732 2732 Otwórz
2733 2733 Otwórz adres...
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 Ostatnio otwierane
2737 2737 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2738 2738 Otwórz plik (każdy typ jaki może być otwarty poprzez Plik/Otwórz)
2739 2739 Otwiera plik.
2740 2740 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2741 2741 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2742 2742 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2743 2743 Otwiera listę wszystkich relacji
2744 2744 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2748 2748 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2749 2749 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2750 2750 Otwiera adres URL.
2751 2751 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 Otwórz inne zdjęcie
2755 2755 -----
2756 2756 Otwarte zestawy zmian
2757 2757 Otwórz plik
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2761 2761 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2762 2762 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2763 2763 Otwórz...
2764 2764 Otwarty/Zamknięty:
2765 2765 +++++
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 +++++
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 dane OpenSteetMap
2774 2774 Godziny otwarcia
2775 2775 Godziny otwarcia
2776 2776 Otwieram plik "{0}" ...
2777 2777 Otwieram pliki
2778 2778 -----
2779 2779 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2780 2780 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2781 2781 Czas działania
2782 2782 +++++
2783 2783 Optyk
2784 2784 Dodatkowe atrybuty:
2785 2785 Rodzaj (opcjonalne)
2786 2786 Naturalna żywność
2787 2787 Oryg. droga
2788 2788 Korekta prostopadłości
2789 2789 Ortogonalizuj / cofnij
2790 2790 Korekta prostopadłości
2791 2791 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2792 2792 Cofnięcie ortogonaliizacji kształtu\nWybierz węzły, które zostały przesunięte w wyniku uprzedniej ortogonalizacji kształtu.
2793 2793 -----
2794 2794 Pozostałe
2795 2795 Inny punkt informacyjny
2796 2796 Powielone węzły (inne)
2797 2797 Sklep turystyczny
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 Nakładające się obszary.
2801 2801 Nakładające się jezdnie
2802 2802 Nakładające się tory kolejowe
2803 2803 Nakładające się drogi
2804 2804 Nakładające się drogi.
2805 2805 -----
2806 2806 Zastąp
2807 2807 Nadpisać ustawienia OAuth?
2808 2808 Zastąpienie klucza
2809 2809 PCN 2006 - Włochy
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 PUWG (Polska)
2813 2813 PUWG 1992 (Polska)
2814 2814 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
2815 2815 Strefa PUWG
2816 2816 Sklep z farbami
2817 2817 Styl rysowania {0}: {1}
2818 2818 Wykopalisko paleontologiczne
2819 2819 -----
2820 2820 papier
2821 2821 Równoległe
2822 2822 -----
2823 2823 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 Parametr {0} nie jest w zakresie 0..{1}. Obecnie "{2}".
2827 2827 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
2828 2828 Relacje nadrzędne
2829 2829 +++++
2830 2830 Parkuj i Jedź
2831 2831 +++++
2832 2832 Uliczka parkingowa
2833 2833 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2834 2834 Analizowanie danych OSM...
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 Części
2843 2843 Zatoka
2844 2844 zatoki dla wymijania
2845 2845 Hasło
2846 2846 Hasło:
2847 2847 Hasło:
2848 2848 Wklej
2849 2849 Wklej ...
2850 2850 Wklej znaczniki
2851 2851 -----
2852 2852 Wkleja zawartość schowka.
2853 2853 Wklej pomijając niekompletne
2854 2854 Ścieżka
2855 2855 Ścieżka:
2856 2856 Wzgórze
2857 2857 Ciąg pieszy
2858 2858 Przejście dla pieszych
2859 2859 Typ przejścia dla pieszych
2860 2860 Ciąg pieszy
2861 2861 +++++
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2866 2866 -----
2867 2867 +++++
2868 2868 Apteka
2869 2869 Numer telefonu
2870 2870 Numer telefonu
2871 2871 -----
2872 2872 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
2873 2873 Miejsce na piknik
2874 2874 Molo
2875 2875 +++++
2876 2876 Rurociąg
2877 2877 Rodzaj trasy
2878 2878 Boisko
2879 2879 Miejsce kultu religijnego
2880 2880 Miejsca
2881 2881 -----
2882 2882 Tworzenie węzłów i dróg.
2883 2883 -----
2884 2884 Plac zabaw
2885 2885 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2886 2886 -----
2887 2887 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
2888 2888 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
2889 2889 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
2895 2895 Wprowadź nazwę użytkownika (nie może być pusta)
2896 2896 Proszę wprowadzić adres kafelka
2897 2897 Proszę wprowadzić index kafelka
2898 2898 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 Wprowadź poprawne ID użytkownika
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2907 2907 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
2908 2908 Wprowadź poprawną nazwę użytkownika
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 Wprowadź hasło do konta OSM
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
2919 2919 Popraw opis zmian
2920 2920 -----
2921 2921 Proszę wybrać plik
2922 2922 Proszę wybierz klucz
2923 2923 Proszę wybierz wartość
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2927 2927 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2928 2928 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
2929 2929 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2930 2930 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
2931 2931 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
2932 2932 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2933 2933 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2934 2934 Do połączenia wybierz albo co najmniej dwa węzły, albo węzeł położony blisko innego węzła.
2935 2935 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2936 2936 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2937 2937 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2938 2938 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2939 2939 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2940 2940 Proszę wybrać wiersz do edycji
2941 2941 Wybierz warstwę docelową
2942 2942 Wybierz metodę przesyłania:
2943 2943 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
2944 2944 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2945 2945 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 Informacje o wtyczce
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 Aktualizowanie wtyczek
2954 2954 Wtyczki
2955 2955 Wtyczki są aktualne
2956 2956 Nazwa punktu
2957 2957 Numer punktu
2958 2958 Słup
2959 2959 Numer referencyjny
2960 2960 Posterunek policji
2961 2961 Polityczna
2962 2962 Pozycja
2963 2963 Pozycja
2964 2964 -----
2965 2965 Skrzynka pocztowa
2966 2966 Poczta
2967 2967 Kod pocztowy
2968 2968 -----
2969 2969 Energetyka
2970 2970 Elektrownia
2971 2971 Linia elektryczna
2972 2972 Rozdzielnia elektryczna
2973 2973 Stacja transformatorowa
2974 2974 Słup wysokiego napięcia
2975 2975 Powielone węzły energetyki
2976 2976 Elektryczność
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 Predefiniowane
2980 2980 -----
2981 2981 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 Ustawienia
2986 2986 Preferencje zostały zapisane na {0}
2987 2987 Ustawienia...
2988 2988 Przygotowywanie danych OSM...
2989 2989 -----
2990 2990 Przygotowanie zestawu danych...
2991 2991 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
2992 2992 -----
2993 2993 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
2994 2994 Kolej retro
2995 2995 Grupa szablonów {0}
2996 2996 Grupa szablonów {1} / {0}
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Szablony
3000 3000 Szablony nie zawierają danego klucza
3001 3001 Szablony nie zawierają danej wartości
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 Droga krajowa
3005 3005 Droga krajowa - dojazd
3006 3006 -----
3007 3007 Element
3008 3008 Oczekiwano id elementu
3009 3009 Więzienie
3010 3010 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 Odwzorowane współrzędne
3016 3016 -----
3017 3017 Odwzorowanie
3018 3018 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
3019 3019 Kod odwzorowania
3020 3020 Niezgodność kodu odwzorowania w "{0}": toCode() podaje "{1}", oczekiwane "{2}".
3021 3021 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 Właściwości
3025 3025 Właściwości / członkostwo
3026 3026 Kontroler poprawności właściwości:
3027 3027 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 Właściwości
3032 3032 Właściwości (z konfliktami)
3033 3033 Właściwości/członkostwo
3034 3034 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3035 3035 Wartość zawiera kody HTML
3036 3036 Wartość zaczyna się lub kończy odstępem (space)
3037 3037 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 Ustawienia proxy
3044 3044 +++++
3045 3045 Budynek użyteczności publicznej
3046 3046 Publiczny gril
3047 3047 Transport publiczny
3048 3048 Transport publiczny
3049 3049 -----
3050 3050 Wyczyść
3051 3051 Czyszczenie...
3052 3052 -----
3053 3053 +++++
3054 3054 Kamieniołom
3055 3055 Zapytanie
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3059 3059 Zapytanie o zestawy zmian
3060 3060 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3061 3061 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3062 3062 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3063 3063 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3064 3064 Odpytywanie serwera nazw
3065 3065 Odpytywanie serwera nazw…
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 Zdalnie sterowane samochody
3069 3069 Tor wyścigowy
3070 3070 -----
3071 3071 Tor
3072 3072 Kolej
3073 3073 Przystanek kolejowy
3074 3074 Peron kolejowy
3075 3075 Powielone węzły torów kolejowych
3076 3076 Obszar kolejowy
3077 3077 Droga railway zawiera ten sam segment co obszar
3078 3078 Spodziewane: zakres liczbowy
3079 3079 czyste dane GPS
3080 3080 Przeczytaj na początek
3081 3081 Czytanie zdjęć...
3082 3082 -----
3083 3083 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3084 3084 Wczytywanie zestawów zmian...
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 Doczytuję rodziców "{0}"
3088 3088 Wczytywanie informacji użytkownika...
3089 3089 Wczytywanie {0}...
3090 3090 Plik Readme
3091 3091 Imię i nazwisko
3092 3092 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3093 3093 Zapisywanie
3094 3094 Studio nagrań
3095 3095 Teren rekreacyjny
3096 3096 Obraz...
3097 3097 Zbiórka odpadów
3098 3098 -----
3099 3099 Powtórz
3100 3100 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3101 3101 -----
3102 3102 Numer
3103 3103 Oznaczenie (numer toru)
3104 3104 Numer identyfikacyjny
3105 3105 Numer referencyjny
3106 3106 Odwołania do:
3107 3107 Odnosi się do
3108 3108 Odśwież
3109 3109 +++++
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 Odrzuć konflikty i zapisz
3113 3113 Relacja
3114 3114 Relacja ...
3115 3115 Edytor Rejacji: Pobierz członków relacji
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3123 3123 Kontroler poprawności relacji:
3124 3124 Relacja jest usunięta
3125 3125 Pusta relacja
3126 3126 Nieustalony rodzaj relacji
3127 3127 Relacja z zewnętrznym ID ''{0}'' odnosi się do brakującego elementu z zewnętrznym ID ''{1}''.
3128 3128 Relacja {0}
3129 3129 -----
3130 3130 Relacja: zaznaczona
3131 3131 Relacje
3132 3132 Relacje z tymi samymi członakmi
3133 3133 Relacje: {0}
3134 3134 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3135 3135 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3136 3136 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3137 3137 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3138 3138 Religia
3139 3139 Odśwież
3140 3140 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3141 3141 Wczytaj ponownie błędne kafle
3142 3142 Załaduj ponownie z pliku
3143 3143 Odświerza stronę pomocy
3144 3144 Ponownie wczytuje historię z serwera
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 Usuń
3156 3156 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3157 3157 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3158 3158 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3159 3159 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3160 3160 -----
3161 3161 Usuń wpis
3162 3162 Usuń z pamięci podręcznej
3163 3163 Usuń zdjęcie z warstwy
3164 3164 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3165 3165 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3166 3166 Usuń zaznaczone zakładki
3167 3167 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3168 3168 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 Usuń Element z Relacji
3176 3176 Usunięte powielone węzły
3177 3177 -----
3178 3178 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 Zmień nazwę warstwy
3183 3183 Zmień nazwę zakładki
3184 3184 -----
3185 3185 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3186 3186 -----
3187 3187 Wypożyczalnia
3188 3188 Warsztat samochodowy
3189 3189 Zamień
3190 3190 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3191 3191 Zgłoś błąd
3192 3192 +++++
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 URL prośby klucza:
3196 3196 -----
3197 3197 Wymaga opłaty
3198 3198 Sztuczne jezioro
3199 3199 Resetuj
3200 3200 Przywraca domyślne ustawienia
3201 3201 -----
3202 3202 Droga lokalna
3203 3203 Zabudowa mieszkaniowa
3204 3204 Zmień wielkość okna (format: SZEROKOŚ
3205 3205 Rozwiąż
3206 3206 Rozwiąż konflikty
3207 3207 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3208 3208 Rozwiaż konflikt we współżednych w {0}
3209 3209 -----
3210 3210 Rozwiąż konflikt w liscie członków relacji {0}
3211 3211 Rozwiaż konflikty w liscie węzłow drogi {0}
3212 3212 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3213 3213 Rozwiaż konflikt wersji w węźle {0}
3214 3214 Rozwiaż konflikt wersji w relacji {0}
3215 3215 Rozwiaż konflikt wersji w drodze {0}
3216 3216 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na węźle {1}
3217 3217 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na relacji {1}
3218 3218 Rozwiaż {0} konfliktów tagów na drodze {1}
3219 3219 Wydobycie
3220 3220 Miejsce odpoczynku
3221 3221 Uruchom ponownie
3222 3222 Restauracja
3223 3223 Przywróć
3224 3224 Odzyskiwanie plików
3225 3225 Ograniczenie
3226 3226 Obszar handlowy
3227 3227 Mur oporowy
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 Odwróć kierunek dróg
3241 3241 Odwróć i połącz
3242 3242 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3243 3243 Odwróć kolejność członków relacji
3244 3244 Odwróć kierunek drogi
3245 3245 Odwróć kierunek dróg
3246 3246 Odwrócona linia brzegowa
3247 3247 Odwrócona linia wybrzeża: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3248 3248 Odwrócona linia lądu: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3249 3249 Cofanie zmian
3250 3250 Popraw
3251 3251 Wersja
3252 3252 jeździectwo
3253 3253 Rzeka
3254 3254 Koryto rzeczne
3255 3255 Droga (nieokreślona)
3256 3256 Ograniczenia na drodze
3257 3257 Rola
3258 3258 Problem z weryfikacją roli
3259 3259 -----
3260 3260 Brakująca rola {0}
3261 3261 Nieznana rola {0}
3262 3262 Rola:
3263 3263 Role w relacjach odnoszących się do
3264 3264 -----
3265 3265 Rondo
3266 3266 Trasa
3267 3267 Sieć trasy
3268 3268 Stan trasy
3269 3269 Typ trasy
3270 3270 Zaznaczone szlaki:
3271 3271 Rugby league
3272 3272 Rugby union
3273 3273 Ruiny
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 Wykonywanie testu {0}
3278 3278 Pas startowy
3279 3279 Skala SAC
3280 3280 -----
3281 3281 karty SIM
3282 3282 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3283 3283 -----
3284 3284 Kontrola bezpieczeństwa
3285 3285 Sprzedaż
3286 3286 Brama warowna
3287 3287 -----
3288 3288 +++++
3289 3289 Zapisz
3290 3290 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3291 3291 Zapisz jako...
3292 3292 Zapisz plik GPX
3293 3293 -----
3294 3294 Zapisz warstwę
3295 3295 Zapisz plik OSM
3296 3296 Zapisz plik
3297 3297 Zapisz warstwę WMS do pliku
3298 3298 Zapisz kopię tego stylu do pliku i dodaj do listy
3299 3299 Zapisz pomimo tego
3300 3300 Zapisz jako...
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 Zapisz styl ''{0}'' jako ''{1}''
3304 3304 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3305 3305 Zapisuje bieżące dane.
3306 3306 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3307 3307 -----
3308 3308 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3309 3309 Zapisz/wyślij i usuń
3310 3310 Zapisz/wyślij i wyjdź
3311 3311 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3312 3312 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3313 3313 -----
3314 3314 Przeglądanie katalogu {0}
3315 3315 Szkoła
3316 3316 złom
3317 3317 Rumowisko
3318 3318 Busz
3319 3319 Sklep rybny
3320 3320 Szukaj
3321 3321 Szukaj ...
3322 3322 Wyszukaj Klucz/Wartość
3323 3323 Wyszukaj Klucz/Wartość/Typ
3324 3324 Zadane wyrażenie regularne jest niepoprawne:\n {0}
3325 3325 Wyszukuje obiekty
3326 3326 Wyszukuje obiekty.
3327 3327 Szukaj w tagach
3328 3328 Znajdź szablon
3329 3329 Szukaj w szablonach
3330 3330 Wyszukanie:
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 Szukaj...
3334 3334 Szukaj:
3335 3335 Szukaj:
3336 3336 Druga nazwa
3337 3337 sprzedaż rowerów używanych
3338 3338 Droga wojewódzka
3339 3339 -----
3340 3340 Sekundy: {0}
3341 3341 Błąd bezpieczeństwa
3342 3342 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3343 3343 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3344 3344 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3345 3345 Zaznacz
3346 3346 Zaznacz wszystko
3347 3347 -----
3348 3348 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3349 3349 Wstecz
3350 3350 Wybież otwarty zestaw zmian
3351 3351 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3352 3352 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3353 3353 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3354 3354 Wybierz przynajmniej:
3355 3355 Wybierz nazwę pliku
3356 3356 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3357 3357 Wybierz czy pobrać również obiekty należące do relacji
3358 3358 Wybierz czy załadować obiekty z odniesieniami do tego obiektu (np. relacje i drogi)
3359 3359 Zaznacz na warstwie
3360 3360 Zaznacz na liście relacji
3361 3361 Wybierz członków
3362 3362 Wybierz członków (dodaj)
3363 3363 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3364 3364 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3365 3365 Wybierz obiekty podane przez tego użytkownika
3366 3366 -----
3367 3367 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3368 3368 Zaznacz relację
3369 3369 Wybierz relacje (dodaj)
3370 3370 -----
3371 3371 Wybierz relację w liście relacji.
3372 3372 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3373 3373 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3374 3374 Wybierz warstwę docelową
3375 3375 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3376 3376 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3377 3377 Wybierz członków wybranej relacji
3378 3378 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3389 3389 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3393 3393 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3394 3394 Wybrane wpisy:
3395 3395 Zaznaczenie
3396 3396 Wybrano zbiór pusty.
3397 3397 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3398 3398 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3399 3399 -----
3400 3400 Zaznaczenie: {0}
3401 3401 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3402 3402 Drogi przecinające same siebie
3403 3403 Półautomatyczna
3404 3404 Osobna wartwa
3405 3405 +++++
3406 3406 Sekwencja
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 Droga serwisowa
3410 3410 Godziny nabożeństw
3411 3411 Adres URL usługi
3412 3412 Miejsce obsługi podróżnych
3413 3413 Usługi:
3414 3414 Rodzaj
3415 3415 Ustaw zakładkę WMS
3416 3416 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3417 3417 Ustaw flagę "zmodifikowano" w węźle {0}
3418 3418 Ustaw flagę "zmodifikowano" w relacji {0}
3419 3419 Ustaw flagę "zmodifikowano" w drodze {0}
3420 3420 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3421 3421 Określa język
3422 3422 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3423 3423 Ustaw na domyślne
3424 3424 -----
3425 3425 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3426 3426 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3427 3427 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3428 3428 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3429 3429 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3430 3430 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3431 3431 Zapisywanie domyślnych ustawień
3432 3432 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3433 3433 Ustawienia
3434 3434 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3435 3435 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 Punkt carsharingu
3439 3439 -----
3440 3440 +++++
3441 3441 schronienie
3442 3442 Żegluga
3443 3443 Sklep obuwniczy
3444 3444 Strzelectwo
3445 3445 Zakupy
3446 3446 Sklepy
3447 3447 Krótki opis: {0}
3448 3448 Skrót
3449 3449 Skróty klawiaturowe
3450 3450 Zapisać?
3451 3451 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3452 3452 Wysłać?
3453 3453 Pokaż
3454 3454 Pokaż obszar
3455 3455 -----
3456 3456 Pokaż raport konfiguracji
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 Pokaż informację kafelka
3460 3460 -----
3461 3461 Pokaż zestaw zmian {0}
3462 3462 Pokazuje informację pomocy
3463 3463 Pokaż historię
3464 3464 Pokaż szczegóły
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3468 3468 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3469 3469 -----
3470 3470 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 Wyświetlaj ekran powitalny
3477 3477 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3478 3478 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3479 3479 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 Wyświetla tę pomoc
3483 3483 Pokaż/Ukryj
3484 3484 Obszar
3485 3485 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3486 3486 Pokazuje bieżącą datę
3487 3487 Pokazuje wilgotność
3488 3488 Pokazuje temperaturę
3489 3489 -----
3490 3490 Sycylia - Włochy
3491 3491 Drogi bez nazwy
3492 3492 Drogi o podobnej nazwie.
3493 3493 Uprość drogę
3494 3494 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3495 3495 -----
3496 3496 Uprościć drogi?
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3501 3501 Pojedyncze elementy
3502 3502 -----
3503 3503 Jazda na deskorolce
3504 3504 Łyżwiarstwo
3505 3505 Narty
3506 3506 narciarstwo
3507 3507 Pomiń pobieranie
3508 3508 Pomiń pobieranie
3509 3509 Pomiń
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 Mapa
3513 3513 Pochylnia
3514 3514 Palenie
3515 3515 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3516 3516 Dopasuj do wielkości kafelek
3517 3517 Skuter śnieżny
3518 3518 Piłka nożna
3519 3519 -----
3520 3520 Obiekty zostały zmienione.<br> Kontynuuj, jest te zmiany maja zostac odrzucone.</html>
3521 3521 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 Relacja multipolygon może mieć tylko jeden zewnętrzny wielokąt.
3525 3525 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny i jako wewnetrzny wielokąt w relacjach multipolygon.
3526 3526 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako wewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3527 3527 Nie można tego zrobić jeśli droga jest użyta jako zewnętrzny wielokąt w wielu relacjach multipolygon.
3528 3528 Sortuj
3529 3529 Sortuj menu szablonów
3530 3530 Sortuj elementy relacji
3531 3531 Źródło
3532 3532 Południe
3533 3533 -----
3534 3534 Miejsca dla niepełnosprawnych
3535 3535 Miejsca dla rodziców
3536 3536 Miejsca dla kobiet
3537 3537 -----
3538 3538 Fotoradar
3539 3539 Kolczatka
3540 3540 Rozdziel drogę
3541 3541 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3542 3542 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3543 3543 Rozdziela drogę na fragmenty
3544 3544 +++++
3545 3545 Sporty z piłką
3546 3546 Obiekty sportowe
3547 3547 Sport
3548 3548 Centrum sportowe
3549 3549 Źródło
3550 3550 Stadion
3551 3551 Standardowy argument X-Windows określający wymiary okna
3552 3552 Gwiazdki
3553 3553 Rozpocznij szukanie
3554 3554 Rozpocznij pobieranie
3555 3555 Rozpocznij pobieranie danych
3556 3556 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3557 3557 -----
3558 3558 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3559 3559 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3560 3560 Ponowna próba {0} z {1}.
3561 3561 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3562 3562 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3563 3563 Rozpoczęcie wysyłania, jedno żadanie na element ...
3564 3564 Stan
3565 3565 -----
3566 3566 Sklep z artykułami biurowymi
3567 3567 +++++
3568 3568 Raport konfiguracji
3569 3569 Schody
3570 3570 -----
3571 3571 Przełaz
3572 3572 Znak stop
3573 3573 -----
3574 3574 Strumień
3575 3575 Latarnia uliczna
3576 3576 Nazwa ulicy
3577 3577 Sieć drogowa
3578 3578 Ulice NRW Geofabrik.de
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 Niezgodność stylu zewnętrznych dróg
3582 3582 Czy styl jest obecnie aktywny?
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 Podobszary
3589 3589 Stwórz filtr
3590 3590 Dzielnica
3591 3591 Metro
3592 3592 Wejście do metra
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3596 3596 +++++
3597 3597 +++++
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 Dostępne odwzorowania to: {0}
3602 3602 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3603 3603 Nawierzchnia
3604 3604 Monitoring
3605 3605 Punkt geodezyjny
3606 3606 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
3607 3607 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3608 3608 Pływanie
3609 3609 Siatka szwajcarska (stosowana w Szwajcarii)
3610 3610 -----
3611 3611 Opis symboli
3612 3612 Synchronizacja dźwięku
3613 3613 Synchronizuj cały zestaw danych
3614 3614 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3615 3615 Synchronizuję tylko relację {0}
3616 3616 -----
3617 3617 Synchronizuję tylko drogę {0}
3618 3618 System miar
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 Warstwa TMS nie obsługuje odwzorowania {0}.\n{1}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3630 3630 Tenis stołowy
3631 3631 Nawierzchnia dla niewidomych
3632 3632 Zestaw tagów nie może być przypisany do elementu ponieważ są klucze z wieloma wartościami.
3633 3633 -----
3634 3634 Klucz tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3635 3635 Klucz tagu jest za długi
3636 3636 -----
3637 3637 Wartość tagu zawiera znaki o kodzie mniejszym niż 0x20
3638 3638 Wartość tagu jest za długa
3639 3639 źródło danych dla kontrolera tagów (TagChecker)
3640 3640 Szablony
3641 3641 Etykiety
3642 3642 Znaczniki i członkowie
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 Znaczniki zestawu zminan {0}
3647 3647 Znaczniki nowego zestawu zmian
3648 3648 Tag z pustą wartością
3649 3649 -----
3650 3650 Krawiec
3651 3651 +++++
3652 3652 Postój taksówek
3653 3653 Droga kołowania
3654 3654 Telefon
3655 3655 na karty telefoniczne
3656 3656 Tenis
3657 3657 Namioty dozwolone
3658 3658 +++++
3659 3659 Droga powiatowa
3660 3660 -----
3661 3661 +++++
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 Sprawdza URL API
3665 3665 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 +++++
3669 3669 Ta warstwa nie obsługuje żadnych odwzorowań z JOSM,\nwięc nie możesz jej użyć. Ta wiadomość nie będzie pokazana ponownie.
3670 3670 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 URL API działa poprawnie.
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3679 3679 Droga "z" nie jest połączona z pierwsza drogą "przez".
3680 3680 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3681 3681 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3682 3682 Drogi "przez" nie są połączone.
3683 3683 -----
3684 3684 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3685 3685 -----
3686 3686 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3687 3687 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3688 3688 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3689 3689 Skopiowane dane zawierają niekompletne obiekty. Podczas wstawiania niekompletne obiekty są usuwane. Czy chcesz wstawić dane bez niekompletnych obiektów?
3690 3690 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3691 3691 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3695 3695 -----
3696 3696 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3697 3697 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3698 3698 -----
3699 3699 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3700 3700 -----
3701 3701 Rezultaty automatycznej kontroli poprawności podano poniżej. Spróbuj poprawić błędy, ale bądź ostrożny (nie zniszcz prawidłowych danych). Jeśli nie jesteś pewien, nie zmieniaj.<br>Jeśli zamkniesz to okno dialogowe, informacje o poprawności możesz obejrzeć w panelu kontroli poprawności.
3702 3702 Następujące obiekty są zależne od wybranych obiektów i bedą również usunięte:
3703 3703 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
3704 3704 -----
3705 3705 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3706 3706 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 Ostatnia droga "przez" nie jest połączona z drogą "do".
3710 3710 Warstwa {0} nie obsługuje nowego odwzorowania {1}.\n{2}\nZmień odwzorowanie albo usuń tą warstwę.
3711 3711 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3715 3715 -----
3716 3716 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3717 3717 -----
3718 3718 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3719 3719 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 Wyrażenie regularne "{0}" zawiera błąd składni w pozycji {1}, pełny opis błędu:\n\n{2}
3723 3723 Wyrażenie "{0}" zawiera błąd skłani. Pełny opis błędu:\n\n{1}
3724 3724 -----
3725 3725 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
3726 3726 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
3727 3727 Wybrany obszar nie jest kompletny. Czy chcesz kontynuować?
3728 3728 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3729 3729 -----
3730 3730 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
3731 3731 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3732 3732 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
3733 3733 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3737 3737 -----
3738 3738 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3739 3739 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3740 3740 Teatr
3741 3741 -----
3742 3742 Ich wersja
3743 3743 Ich wersja (na serwerze)
3744 3744 Ich z Połączoną
3745 3745 Park rozrywki
3746 3746 Nie ma otwartych zestawów zmian
3747 3747 Nie wybrano opiektów do pobrania
3748 3748 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3749 3749 Drogi mają cześć wspólną.
3750 3750 -----
3751 3751 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
3752 3752 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3753 3753 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3754 3754 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3755 3755 -----
3756 3756 To znajduje się za końcem nagrania.
3757 3757 To jest rownoznaczne z usunięciem ról dla tych obiektów.
3758 3758 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3759 3759 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
3760 3760 -----
3761 3761 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
3762 3762 Ta wtyczka sprawdza poprawność kluczy i wartości.
3763 3763 Ta wtyczka sprawdza poprawność relacji.
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 Ten test znajduje węzły bez tagu i poza drogą.
3767 3767 Ten test znajduje drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
3768 3768 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3769 3769 Ten test wyszukuje drogi o podobnych nazwach - podejrzenie błędu w nazwie.
3770 3770 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
3771 3771 Ten test sprawdza czy multipolygony są poprawne
3772 3772 Ten test sprawdza czy zakazy zakrętu (turnrestrictions) są poprawne.
3773 3773 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3774 3774 Ten test sprawdza czy połączenie miedzy węzłami nie jest używane przez więcej niż jedną drogę.
3775 3775 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3776 3776 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
3777 3777 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
3778 3778 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
3779 3779 Ten test sprawdza kierunek dróg wodnych (waterway), lądu (land) i wybrzeża (coastline).
3780 3780 -----
3781 3781 Ten test znajduje węzły o takiej samej nazwie (name) (mogą być to duplikaty).
3782 3782 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
3783 3783 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
3784 3784 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3785 3785 Automat biletowy
3786 3786 Numery kafelków mapy
3787 3787 Adres kafelka:
3788 3788 -----
3789 3789 Czas:
3790 3790 Zakres czasu
3791 3791 Strefa czasowa:
3792 3792 Strefa czasowa: {0}
3793 3793 Nazwa:
3794 3794 Do ...
3795 3795 Do usunięcia
3796 3796 Przełącz linie łączące punktu GPX
3797 3797 -----
3798 3798 Przełącza widok szkieletowy
3799 3799 Przełącza na pełny ekran
3800 3800 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3801 3801 Przełącz widoczność warstwy: {0}
3802 3802 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3803 3803 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3804 3804 Przełącz: {0}
3805 3805 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3806 3806 Toalety
3807 3807 -----
3808 3808 bramka (opłata)
3809 3809 Punkt poboru opłat
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 Narzędzie: {0}
3813 3813 Pasek narzędzi
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 Personalizacja paska narzędzi
3817 3817 Narzędzia
3818 3818 -----
3819 3819 Narzedzie do rysowania budynków.
3820 3820 -----
3821 3821 +++++
3822 3822 Turystyka
3823 3823 -----
3824 3824 Wieża
3825 3825 Numer referencyjny
3826 3826 Typ wieży
3827 3827 Małe miasto
3828 3828 Ratusz
3829 3829 Sklep z zabawkami
3830 3830 -----
3831 3831 Droga gruntowa
3832 3832 Kolorowanie ścieżek i punktów
3833 3833 -----
3834 3834 Typ drogi
3835 3835 Środek uspokojenia ruchu
3836 3836 Sygnalizacja świetlna
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 Tramwaj
3840 3840 Przystanek tramwajowy
3841 3841 +++++
3842 3842 Ograniczenia w ruchu
3843 3843 -----
3844 3844 Biuro podróży
3845 3845 Drzewo
3846 3846 Droga ekspresowa
3847 3847 Droga ekspresowa - dojazd
3848 3848 -----
3849 3849 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3850 3850 -----
3851 3851 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
3852 3852 Tunel
3853 3853 Początek tunelu
3854 3854 Ograniczenia skrętu
3855 3855 Włącz/wyłącz wybrane style
3856 3856 Miejsce do zawracania
3857 3857 -----
3858 3858 Zakazy zakrętu (turnrestrictions)
3859 3859 Kołowrotek
3860 3860 Obrotnica
3861 3861 Rodzaj
3862 3862 -----
3863 3863 Rodzaj schronienia
3864 3864 Rodzaj
3865 3865 -----
3866 3866 Sklep z oponami
3867 3867 +++++
3868 3868 -----
3869 3869 NIEZNANA
3870 3870 +++++
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3874 3874 +++++
3875 3875 +++++
3876 3876 +++++
3877 3877 +++++
3878 3878 +++++
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 Strefa UTM
3882 3882 Rozdziel drogi
3883 3883 Nie można dodać elementu {0} do zbioru danych, bo jest już w tym zbiorze.
3884 3884 Nie można utworzyć katalogu {0}, automatyczny zapis bedzie wyłaczony
3885 3885 Nie można utworzyć pliku {0}, inna nazwa pliku zostanie użyta
3886 3886 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3887 3887 Nie można usunąć poprzedniego pliku backup {0}
3888 3888 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3889 3889 -----
3890 3890 Nie można parsować współrzędnych
3891 3891 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3892 3892 Droga gminna
3893 3893 Niezamkniete drogi
3894 3894 Niezamknięta droga
3895 3895 Niepołączona linia brzegowa
3896 3896 Niepołączone węzły bez tagów
3897 3897 Niepołączone drogi.
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 Nierozstrzygnięty
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 Cofnij
3905 3905 Cofanie ortogonalizacji kształtu
3906 3906 Anuluj przesunięcie
3907 3907 -----
3908 3908 Cofa ostatnią czynność.
3909 3909 -----
3910 3910 Oderwij panel
3911 3911 Nieoczekiwany błąd
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 Nieoczekiwany format nowej wersji zmodyfikowanego elementu ''{0}''. Jest ''{1}''.
3917 3917 Znaleziono nieoczekiwane ID 0 na elemencie
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 Niespodziewany token. Spodziewano się {0}, znaleziono {1}.
3922 3922 Niespodziewany token: {0}
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
3926 3926 Odblokuj
3927 3927 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
3928 3928 Potwierdzenie rozdzielenia
3929 3929 Rozdzielony węzeł
3930 3930 Uniwersytet
3931 3931 Nieznany adres
3932 3932 Nieznany rodzaj elementu
3933 3933 Nieznany tryb {0}
3934 3934 -----
3935 3935 Nieznany typ elementu: {0}. Dozwolone wartości to węzeł, droga lub relacja
3936 3936 -----
3937 3937 Nieznana rola
3938 3938 -----
3939 3939 Nieznany typ: {0}
3940 3940 Warstwa obrazu bez nazwy
3941 3941 Skrzyżowanie bez nazwy
3942 3942 Nienazwana niesklasyfikowana droga
3943 3943 Drogi bez nazwy
3944 3944 Nieuporządkowana linia brzegowa
3945 3945 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
3946 3946 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
3947 3947 Niezapisane dane i konflikty
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 Niezapisane dane OSM
3951 3951 Odznacz wszystko
3952 3952 Odznacz wszystko (anulowanie)
3953 3953 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
3954 3954 Odznacza wszystkie obiekty.
3955 3955 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
3956 3956 -----
3957 3957 Nie wspierana wersja: {0}
3958 3958 Węzły bez tagu i nie podłączone.
3959 3959 Drogi bez tagów
3960 3960 Drogi bez tagów (z komentarzem)
3961 3961 Drogi bez tagu, puste i z jednym węzłem.
3962 3962 W górę
3963 3963 -----
3964 3964 Aktualizuj
3965 3965 Aktualizuj zestaw zmian
3966 3966 Aktualizuj zawartość
3967 3967 Aktualizuj dane
3968 3968 -----
3969 3969 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
3970 3970 Pobierz zmiany
3971 3971 Aktualizacja obiektów
3972 3972 Aktualizuj wtyczki
3973 3973 Pobierz wybrane
3974 3974 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
3975 3975 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
3976 3976 Aktualizuje wybrane wtyczki
3977 3977 Zaktualizowano
3978 3978 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3979 3979 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3980 3980 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
3981 3981 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
3982 3982 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
3983 3983 Uaktualnianie zestawu zmian...
3984 3984 Odświeżanie danych
3985 3985 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
3986 3986 Aktualizowanie mapy...
3987 3987 Aktualizacja wtyczek...
3988 3988 Wyślij
3989 3989 Wyślij zmiany
3990 3990 Wyślij Ustawienia
3991 3991 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
3992 3992 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
3993 3993 Wyślij dane
3994 3994 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
3995 3995 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
3996 3996 -----
3997 3997 Przesyłanie każdego obiektu osobno
3998 3998 -----
3999 3999 Wyślij wybrane elementy
4000 4000 Wyślij zmienione elementy
4001 4001 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4002 4002 Wysyłanie do "{0}"
4003 4003 Wyślij do nowego zestawu zmian
4004 4004 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4005 4005 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4006 4006 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4007 4007 -----
4008 4008 Przesyłanie danych...
4009 4009 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4010 4010 Użycie
4011 4011 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4012 4012 Użyj <b>"</b> aby „zacytować” operatory (n.p. jeśli klucz <b>:</b>)
4013 4013 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4014 4014 Używaj prostego uwierzytelniania
4015 4015 Używaj OAuth
4016 4016 Używaj SOCKS proxy
4017 4017 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4018 4018 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4019 4019 Użyj kontrolera poprawności dla złożonych własności.
4020 4020 Użyj domyślny
4021 4021 Użyj domyślny plik danych.
4022 4022 Użyj domyślnych ustawień
4023 4023 Użyj domyślny plik słownika poprawności.
4024 4024 Użyj domyślny plik pomijanych tagów.
4025 4025 Użyj warstwy błędów
4026 4026 -----
4027 4027 Użyj ustawień globalnych.
4028 4028 Użyj listę ignorowanych
4029 4029 -----
4030 4030 Używa szablon "{0}"
4031 4031 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4032 4032 -----
4033 4033 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4034 4034 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4035 4035 Użyj domyślny plik danych (zalecane).
4036 4036 Użyj domyślny plik słownika poprawności (zalecane).
4037 4037 Użyj domyślny plik pomijanych tagów (zalecane).
4038 4038 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4039 4039 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4040 4040 -----
4041 4041 Użytkownik
4042 4042 ID użytkownika:
4043 4043 Nazwa użytkownika:
4044 4044 Użytkownik:
4045 4045 Nazwa użytkownika
4046 4046 Nazwa użytkownika:
4047 4047 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4048 4048 Przeważnie powinny zostać poprawione.
4049 4049 Sklep z odkurzaczami
4050 4050 Zweryfikuj
4051 4051 Zastosuj złożone reguły do sprawdzenia wartości i tagów.
4052 4052 Sprawdź czy klucze właściwości są w zaakceptowanej liście słów.
4053 4053 Sprawdzenie czy wartości właściwości odpowiadają zaleceniom (presets).
4054 4054 Sprawdzanie
4055 4055 Sprawdź
4056 4056 Wyniki sprawdzania
4057 4057 Błędy
4058 4058 Sprawdzanie nie udało się. Wydaje się, że URL do API jest błędny.
4059 4059 Sprawdzanie poprawności
4060 4060 Wartość
4061 4061 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4062 4062 -----
4063 4063 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 Wartość:
4068 4068 -----
4069 4069 Sklep z różnościam
4070 4070 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4071 4071 Pojazdy według typu
4072 4072 Samochody według sposobu użytkowania
4073 4073 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4074 4074 Automat sprzedający
4075 4075 Sprzedawane produkty
4076 4076 Wersja
4077 4077 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
4078 4078 Spodziewane: wersja
4079 4079 Wersja {0}
4080 4080 Wersja {0} stworzona na {1} przez {2}
4081 4081 Wersja {0} edytowana w warstwie danych "{1}"
4082 4082 Wersja {0} w edytorze
4083 4083 Wersja {0}, {1} ({2})
4084 4084 -----
4085 4085 Wersja: {0}
4086 4086 Weterynarz
4087 4087 Wypożyczalnia wideo
4088 4088 Widok
4089 4089 Widok: {0}
4090 4090 Punkt widokowy
4091 4091 -----
4092 4092 Wieś
4093 4093 Zieleń miejska
4094 4094 Miasto
4095 4095 Winnica
4096 4096 Widoczność
4097 4097 Widoczność (czytelność)
4098 4098 widoczna wieża szybowa
4099 4099 Odwiedź stronę domową
4100 4100 -----
4101 4101 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4102 4102 Wulkan
4103 4103 Siatkówka
4104 4104 Napięcie
4105 4105 -----
4106 4106 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4107 4107 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4108 4108 +++++
4109 4109 +++++
4110 4110 WGS84 Geograficzne
4111 4111 +++++
4112 4112 Błąd WMS
4113 4113 Pliki WMS (*.wms)
4114 4114 -----
4115 4115 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4116 4116 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4117 4117 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4118 4118 +++++
4119 4119 -----
4120 4120 Oczekiwanie 10 sekund...
4121 4121 mur
4122 4122 Uwaga
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4127 4127 Ostrzeżenie: Nie udała się inicjalizacja preferencji. Nie udał się reset pliku preferencji do ustawień domyślnych: {0}
4128 4128 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 Ostrzeżenie: Warstwa ''{0}'' już nie istnieje. Nie można usunąć konfliktu z obiektu ''{1}''.
4136 4136 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4137 4137 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4138 4138 -----
4139 4139 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 Ostrzeżenie: automatyczne obcięcie wartości tagu "{0}" na usuniętym obiekcie {1}
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 Ostrzeżenie: nie udało się zachować preferencji na "{0}"
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 Ostrzeżenie: brakuje pliku wersji ''/REVISION''.
4174 4174 Ostrzeżenie: nieoczekiwany numer wersji JOSM w pliku wersji, wartość: "{0}"
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Ostrzeżenia
4182 4182 Myjnia samochodowa
4183 4183 Kosz na śmieci
4184 4184 Oczyszczalnia ścieków
4185 4185 Woda
4186 4186 Park wodny
4187 4187 Wieża ciśnień
4188 4188 Studnia
4189 4189 Filtry
4190 4190 Wodospad
4191 4191 Młyn wodny
4192 4192 Powielone węzły dróg wodnych
4193 4193 Pliki audio Wave (*.wav)
4194 4194 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4195 4195 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4196 4196 Węzeł drogi blisko innej drogi
4197 4197 -----
4198 4198 Droga {0}
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 Etykietowanie punktów
4202 4202 Punkty drogowe
4203 4203 Drogi
4204 4204 Drogi zawierają ten sam segment co obszar
4205 4205 Drogi z tą samą pozycją
4206 4206 Krzyż przydrożny
4207 4207 Kapliczka
4208 4208 Strona internetowa: {0}
4209 4209 Strona internetowa
4210 4210 Jaz
4211 4211 Mokradło
4212 4212 Dla niepełnosprawnych
4213 4213 Wózki inwalidzkie
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4217 4217 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4218 4218 Całą grupę
4219 4219 Szerokość (w metrach)
4220 4220 -----
4221 4221 +++++
4222 4222 Wiatrak
4223 4223 Rękaw
4224 4224 -----
4225 4225 Widok szkieletowy
4226 4226 -----
4227 4227 Ze sklepem
4228 4228 Wewnątrz cytowanego tekstu znaki <b>"</b> and <b>\</b> muszą być poprzedzone znakiem <b>\</b> (n.p. <b>\"</b> and <b>\\</b>).
4229 4229 Las pierwotny
4230 4230 Zakład produkcyjny
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 Zła ilość argumentów dla zakładki
4234 4234 Drogi o złym kierunku.
4235 4235 Brakuje znacznika XML <user>.
4236 4236 -----
4237 4237 Tak
4238 4238 Tak, przypisz
4239 4239 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4240 4240 -----
4241 4241 Próbujesz usunąć niekompletne obiekty.<br>Spowoduje to problem, bo obiekty nie są widoczne w całości.<br>Czy na pewno usunąć?
4242 4242 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4243 4243 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4244 4244 Próbujesz rozdzielić obiekty które nie są kompletne.<br>Może to spowodować problem, bo obiekty te nie są teraz widoczne w ich prawidłowej formie.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4245 4245 Próbujesz rozdzielić wezły poza pobranym obszarem.<br>Może to spowodować problem, bo węzły te moga być uzywane przez inne obiekty, które nie są teraz widoczne.<br>Czy napewno chcesz rozdzielić?
4246 4246 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4247 4247 Zmieniłeś klucz z ''{0}'' na ''{1}''.\nTaki klucz już występuje, czy zastąpić wartość dla tego klucza?
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 Napotkałeś błąd w JOSM
4251 4251 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4252 4252 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4253 4253 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4254 4254 -----
4255 4255 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4256 4256 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4261 4261 -----
4262 4262 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4263 4263 Wybierz ślad GPX
4264 4264 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 +++++
4268 4268 Powiększ
4269 4269 Zbliżenie (w metrach)
4270 4270 Powiększ
4271 4271 Zmniejsz
4272 4272 Powiększa i przesuwa mapę
4273 4273 -----
4274 4274 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4275 4275 Powiększ
4276 4276 Poziom powiększenia:
4277 4277 Zmniejsz
4278 4278 Powiększ aby pokazać: {0}
4279 4279 Powiększ do
4280 4280 Powiększ na warstwie
4281 4281 -----
4282 4282 Powiększ do węzła
4283 4283 Pokaż problem
4284 4284 Powiększ do wybranych elementów
4285 4285 Powiększ do zaznaczenia
4286 4286 Powiększa odpowiadające obiekty w edytowanej warstwie danych
4287 4287 -----
4288 4288 Powiększa obiekty zawarte w zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4289 4289 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4290 4290 Pokaż {0}
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 [usunięte]
4294 4294 \nWysokość: {0} m
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 +++++
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 wysokie napięcie
4312 4312 średnie napięcie
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 +++++
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 Edycja pylonu
4326 4326 Edycja stacji
4327 4327 -----
4328 4328 +++++
4329 4329 Stacja
4330 4330 Brama
4331 4331 Wstecz
4332 4332 Szybciej
4333 4333 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4334 4334 Do przodu
4335 4335 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4336 4336 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4337 4337 Następny znacznik
4338 4338 Odtwórz następny znacznik.
4339 4339 Odtwórz poprzedni znacznik.
4340 4340 Odtwórz / wstrzymaj
4341 4341 Poprzedni znacznik
4342 4342 Wolniej
4343 4343 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4344 4344 Zamknięty
4345 4345 Otwarty
4346 4346 brak
4347 4347 czarny
4348 4348 niebieski
4349 4349 brązowy
4350 4350 szary
4351 4351 zielony
4352 4352 czerwony
4353 4353 biały
4354 4354 +++++
4355 4355 +++++
4356 4356 +++++
4357 4357 +++++
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 D
4364 4364 U
4365 4365 A
4366 4366 Z
4367 4367 U
4368 4368 O
4369 4369 T
4370 4370 Z
4371 4371 Tekst
4372 4372 Opis
4373 4373 Nazwa
4374 4374 Źródło ciepła
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 Przesunięcie
4383 4383 -----
4384 4384 markowe
4385 4385 nie
4386 4386 używane
4387 4387 tak
4388 4388 -----
4389 4389 różne
4390 4390 nad ziemią
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 pod ziemią
4394 4394 podwodą
4395 4395 -----
4396 4396 Edycja stacji kolejowej
4397 4397 Stacja kolejowa
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 +++++
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 Klucz:
4408 4408 iglasty
4409 4409 liścisty
4410 4410 mieszany
4411 4411 skrótowa nazwa ulicy
4412 4412 -----
4413 4413 dodaj do zaznaczenia
4414 4414 adres
4415 4415 dodaje odwzorowania z Proj4J
4416 4416 administracyjna
4417 4417 zaawansowana
4418 4418 zaawansowana konfiguracja
4419 4419 droga powietrzna
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 kruszywo
4424 4424 dla rolnictwa
4425 4425 wentylacyjny
4426 4426 wszystkie
4427 4427 wszystkie obiekty
4428 4428 alejka
4429 4429 alfabetycznie
4430 4430 alternatywny
4431 4431 typ udogodnień {0}
4432 4432 udogodnienie
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 futbol amerykański
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 kościół anglikański
4439 4439 jedzenie dla zwierząt
4440 4440 gość
4441 4441 dowolne
4442 4442 akwedukt
4443 4443 łucznictwo
4444 4444 obszar
4445 4445 obszar tekstowy
4446 4446 azjatycka
4447 4447 asfalt
4448 4448 lekkoatletyka
4449 4449 +++++
4450 4450 futbol australijski
4451 4451 automatycznie
4452 4452 tło
4453 4453 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4454 4454 odcinek powrotny
4455 4455 zła
4456 4456 bahaizm
4457 4457 baptyści
4458 4458 -----
4459 4459 bariera
4460 4460 -----
4461 4461 +++++
4462 4462 Basen
4463 4463 Koszykówka
4464 4464 -----
4465 4465 boksyty
4466 4466 Plaża
4467 4467 rowery
4468 4468 dętki do roweru
4469 4469 +++++
4470 4470 -----
4471 4471 biogaz
4472 4472 -----
4473 4473 torfowisko
4474 4474 bule
4475 4475 granica
4476 4476 gra w kule
4477 4477 marka
4478 4478 most
4479 4479 etykieta "most" na węźle
4480 4480 teren poprzemysłowy
4481 4481 buddyzm
4482 4482 budynek
4483 4483 próg zwalniający
4484 4484 hamburgery
4485 4485 autobus
4486 4486 wydzielony pas autobusowy
4487 4487 futbol kanadyjki
4488 4488 kajakarstwo
4489 4489 uwzględnij wielkość liter
4490 4490 kościół katolicki
4491 4491 Cmentarz
4492 4492 ośrodek
4493 4493 -----
4494 4494 węgiel drewny
4495 4495 -----
4496 4496 kurczak
4497 4497 chińska
4498 4498 -----
4499 4499 chrześcijaństwo
4500 4500 papierosy
4501 4501 miasto
4502 4502 cywilna
4503 4503 wspinaczka
4504 4504 -----
4505 4505 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4506 4506 zamknięty
4507 4507 zamknięta droga
4508 4508 węgiel
4509 4509 bruk
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 spalarnia
4513 4513 komunikacyjna
4514 4514 szuter
4515 4515 -----
4516 4516 beton
4517 4517 prezerwatywy
4518 4518 konfiguruj
4519 4519 Konfiguruje styl rysowania mapy
4520 4520 konflikt
4521 4521 iglasty
4522 4522 połaczenie
4523 4523 w budowie
4524 4524 sieć trakcyjna
4525 4525 pojemnik
4526 4526 -----
4527 4527 miedź
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 liczba
4531 4531 -----
4532 4532 krykiet
4533 4533 krykiet
4534 4534 krokiet
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 kolarstwo
4539 4539 -----
4540 4540 dane
4541 4541 liściasty
4542 4542 obiekt dedykowany
4543 4543 st° min'' (Morskie)
4544 4544 st° min'' sek"
4545 4545 usunięto
4546 4546 -----
4547 4547 dla dostaw
4548 4548 przestarzały
4549 4549 dla wyznaczonych pojazdów
4550 4550 dojazd do posesji
4551 4551 objazd
4552 4552 -----
4553 4553 diamenty
4554 4554 zablokowane
4555 4555 Dok
4556 4556 nie istnieje
4557 4557 wyścigi psów
4558 4558 podwójny
4559 4559 na dół
4560 4560 zjazd
4561 4561 pobrany obszar
4562 4562 napoje
4563 4563 podjazd
4564 4564 -----
4565 4565 łatwa
4566 4566 energia elektryczna
4567 4567 -----
4568 4568 elementy
4569 4569 -----
4570 4570 jazda konna
4571 4571 ewangelikalizm
4572 4572 parzyste
4573 4573 przykłady
4574 4574 doskonała
4575 4575 torby na odchody
4576 4576 dla ekspertów
4577 4577 -----
4578 4578 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4579 4579 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4580 4580 gospodarstwo
4581 4581 ogrodzenie
4582 4582 prom
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 znajdź w zaznaczeniu
4586 4586 ryba z frytkami
4587 4587 rozszczepienie jądra atomowego
4588 4588 -----
4589 4589 jedzenie
4590 4590 piesza
4591 4591 -----
4592 4592 bród
4593 4593 las
4594 4594 leśna
4595 4595 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
4596 4596 odcinek docelowy
4597 4597 -----
4598 4598 francuska
4599 4599 od kafelka
4600 4600 z drogi
4601 4601 pełna
4602 4602 -----
4603 4603 futbol gaelicki (irlandzki)
4604 4604 garaże
4605 4605 gazowy
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 geotermiczna
4609 4609 niemiecka
4610 4610 Lodowiec
4611 4611 złoto
4612 4612 +++++
4613 4613 pole golfowe
4614 4614 dobra
4615 4615 znacznik GPS
4616 4616 punkt GPS
4617 4617 1 stopnia
4618 4618 2 stopnia
4619 4619 3 stopnia
4620 4620 4 stopnia
4621 4621 5 stopnia
4622 4622 trawa
4623 4623 kratka trawnikowa
4624 4624 żwir
4625 4625 grecka
4626 4626 zielony
4627 4627 Teren nie zabudowany
4628 4628 grunt
4629 4629 -----
4630 4630 gimnastyka
4631 4631 połowiczna
4632 4632 punkt zatrzymania
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 zdrowie
4636 4636 ciepłowniczy
4637 4637 wrzosowisko
4638 4638 -----
4639 4639 samochody ciężarowe
4640 4640 wyróżnienie
4641 4641 droga
4642 4642 Droga bez numeru referencyjnego
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 hinduizm
4647 4647 historia
4648 4648 tablica historyczna
4649 4649 hokej
4650 4650 tragiczna
4651 4651 jazda konna
4652 4652 wyścigi konne
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 +++++
4656 4656 dom
4657 4657 +++++
4658 4658 -----
4659 4659 wodna
4660 4660 lody
4661 4661 ilmenit
4662 4662 -----
4663 4663 nieaktywne
4664 4664 -----
4665 4665 niekompletne
4666 4666 niekompletna droga
4667 4667 przybliż by zobaczyć więcej detali
4668 4668 niezależny
4669 4669 indyjska
4670 4670 wewnętrzny
4671 4671 Tteren przemysłowy
4672 4672 -----
4673 4673 Wewnętrzny segment
4674 4674 zintegrowano z głównym programem
4675 4675 średnia
4676 4676 -----
4677 4677 rudy żelaza
4678 4678 wysepka
4679 4679 wydzielone pomieszczenie
4680 4680 włoska
4681 4681 dżinizm
4682 4682 japońska
4683 4683 świadkowie Jehowy
4684 4684 judaizm
4685 4685 -----
4686 4686 +++++
4687 4687 +++++
4688 4688 wysypisko smieci
4689 4689 zagospodarowanie przestrzenne
4690 4690 typ użytkowania ziemi {0}
4691 4691 droga
4692 4692 warstwa
4693 4693 warstwa jest teraz ukryta (kliknij aby ją pokazać)
4694 4694 warstwa jest teraz widoczna (kliknij aby ją ukryć)
4695 4695 -----
4696 4696 ołów
4697 4697 w lewo
4698 4698 wypoczynek
4699 4699 typ wypoczynku {0}
4700 4700 -----
4701 4701 wapień
4702 4702 limitowane
4703 4703 strefa zamieszkania
4704 4704 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4705 4705 wczytywanie stylu ''{0}''...
4706 4706 zablokuj przewijanie
4707 4707 -----
4708 4708 niska
4709 4709 luteranie
4710 4710 namorzyny
4711 4711 -----
4712 4712 ręcznie
4713 4713 -----
4714 4714 +++++
4715 4715 +++++
4716 4716 marsze
4717 4717 max szer.
4718 4718 max dł.
4719 4719 -----
4720 4720 członek
4721 4721 +++++
4722 4722 metodyści
4723 4723 meksykańska
4724 4724 Teren wojskowy
4725 4725 min szer.
4726 4726 min dł.
4727 4727 brakujące obiekty:
4728 4728 błędnie wpisana nazwa klucza
4729 4729 mieszany
4730 4730 -----
4731 4731 mormoni
4732 4732 sporty motorowe
4733 4733 -----
4734 4734 autostrada
4735 4735 ciąg pieszy
4736 4736 Błoto
4737 4737 różne sporty
4738 4738 wielopoziomowy
4739 4739 -----
4740 4740 +++++
4741 4741 islam
4742 4742 narodowa
4743 4743 naturalne
4744 4744 typ naturalny {0}
4745 4745 tablica przyrodnicza
4746 4746 gazety
4747 4747 następny
4748 4748 nikiel
4749 4749 nie
4750 4750 brak opisu
4751 4751 -----
4752 4752 nie ma obsługi odczytu tego formatu
4753 4753 brak modyfikatora
4754 4754 zakaz skrętu w lewo
4755 4755 zakaz skrętu w prawo
4756 4756 zakaz jazdy prosto
4757 4757 zakaz zawracania
4758 4758 żadne
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 nie zostały usunięte
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 Uwaga: Do niektórych zadań JOSM potrzebuhe dużo pamięci. Może być potrzebne dodać poniższą\n opcję Java aby zadać maksymalny rozmiar zarezerwowanej pamięci.
4765 4765 tablica informacyjna
4766 4766 dla początkujących
4767 4767 jądrowa
4768 4768 obserwacyjna
4769 4769 nieparzyste
4770 4770 oficjalnie
4771 4771 naftowy
4772 4772 stare szyny kolejowe
4773 4773 stare
4774 4774 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4775 4775 nakaz skrętu w lewo
4776 4776 nakaz skrętu w prawo
4777 4777 nakaz jazdy prosto
4778 4778 otwarty
4779 4779 pod prąd
4780 4780 droga pod prąd
4781 4781 ścieżka pod prąd
4782 4782 opcje
4783 4783 -----
4784 4784 kościół prawosławny
4785 4785 -----
4786 4786 -----
4787 4787 zewnętrzny
4788 4788 Zewnętrzny segment
4789 4789 poza pobranym obszarem
4790 4790 wysepka parkignowa
4791 4791 bilety parkingowe
4792 4792 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4793 4793 pyłu
4794 4794 pasażerowie
4795 4795 pasażerowie; pojazdy
4796 4796 utwardzona
4797 4797 kostka
4798 4798 Szczyt
4799 4799 kamienie
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 +++++
4803 4803 zielonoświątkowcy
4804 4804 dopuszczalny
4805 4805 zdjęcia
4806 4806 fotowoltaiczna
4807 4807 nabrzeże
4808 4808 rurociąg
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 boisko
4816 4816 +++++
4817 4817 Miejsce
4818 4818 tablica botaniczna
4819 4819 plastik
4820 4820 słup
4821 4821 polityczna
4822 4822 energia
4823 4823 prezbiterianie
4824 4824 poprzedni
4825 4825 droga krajowa
4826 4826 droga krajowa - dojazd
4827 4827 droga prywatna
4828 4828 proponowany
4829 4829 protestanci
4830 4830 publiczny
4831 4831 transport publiczny
4832 4832 mapy komunikacji miejskiej
4833 4833 bilety komunikacji miejskiej
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 poczwórny
4839 4839 kwakrzy
4840 4840 kamieniołom
4841 4841 sport rakietowy
4842 4842 kolej
4843 4843 Teren kolejowy
4844 4844 -----
4845 4845 tory kolejowe
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 bystrze
4849 4849 szuwary
4850 4850 +++++
4851 4851 regionalna
4852 4852 wyrażenie regularne
4853 4853 Relacja bez typu
4854 4854 Odśwież domyślne wpisy
4855 4855 załaduj ponownie z pliku wybrane style
4856 4856 zdalnie
4857 4857 usuń z zaznaczenia
4858 4858 zamień zaznaczenie
4859 4859 -----
4860 4860 zabudowa
4861 4861 restauracja bez nazwy
4862 4862 handel
4863 4863 w prawo
4864 4864 koryto rzeczne
4865 4865 droga
4866 4866 rola
4867 4867 rondo
4868 4868 droga
4869 4869 odcinek trasy
4870 4870 +++++
4871 4871 +++++
4872 4872 -----
4873 4873 rutyl
4874 4874 sól
4875 4875 słone bagna
4876 4876 piach
4877 4877 kanapki
4878 4878 skala
4879 4879 schemat
4880 4880 Zarośla
4881 4881 droga wojewódzka
4882 4882 sejsmiczny
4883 4883 wybierz sport:
4884 4884 zaznaczony
4885 4885 zaznaczenie
4886 4886 -----
4887 4887 wydzielona przestrzeń
4888 4888 droga serwisowa
4889 4889 serwis
4890 4890 -----
4891 4891 ściekowy
4892 4892 współdzielone z transportem miejskim
4893 4893 współdzielone
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 szyici
4897 4897 strzelectwo
4898 4898 sklep
4899 4899 typ sklepu {0}
4900 4900 bocznica
4901 4901 sikhizm
4902 4902 srebro
4903 4903 pojedynczy
4904 4904 -----
4905 4905 miejsce
4906 4906 jazda na deskorolce
4907 4907 łyżwiarstwo
4908 4908 narciarska
4909 4909 narciarstwo
4910 4910 -----
4911 4911 piłka nożna
4912 4912 słoneczna
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 spirytualizm
4916 4916 -----
4917 4917 Sport
4918 4918 typ sportu {0}
4919 4919 centrum sportowe
4920 4920 odnoga
4921 4921 stadion
4922 4922 znaczki
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 kamień
4926 4926 strumień
4927 4927 ulice
4928 4928 nazwa ulicy zawiera ss
4929 4929 ciąg
4930 4930 ciąg;ciąg;...
4931 4931 metro
4932 4932 -----
4933 4933 sunnici
4934 4934 terenowy
4935 4935 +++++
4936 4936 bagno
4937 4937 słodycze
4938 4938 pływanie
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 tenis stołowy
4942 4942 tampony
4943 4943 taoizm
4944 4944 doładowanie do telefonu
4945 4945 tymczasowy
4946 4946 Tymczasowy typ drogi
4947 4947 tenis
4948 4948 +++++
4949 4949 droga powiatowa
4950 4950 tekst
4951 4951 tajska
4952 4952 -----
4953 4953 termiczna
4954 4954 ta warstwa nie jest aktywna (kliknij aby była)
4955 4955 ta warstwa jest warstwą aktywną
4956 4956 -----
4957 4957 tereny zalewowe
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 cyna
4961 4961 do drogi
4962 4962 topograficzna
4963 4963 -----
4964 4964 turystyka
4965 4965 typ turystyki {0}
4966 4966 -----
4967 4967 zabawki
4968 4968 ścieżka
4969 4969 ścieżka i punkty
4970 4970 -----
4971 4971 sygnalizacja świetlna
4972 4972 tramwaj
4973 4973 potrójny
4974 4974 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
4975 4975 droga ekspresowa
4976 4976 droga ekspresowa - dojazd
4977 4977 turecka
4978 4978 -----
4979 4979 rodzaj
4980 4980 droga gminna
4981 4981 niekontrolowane
4982 4982 podziemny
4983 4983 unitarianizm
4984 4984 nieznany
4985 4985 nieoznakowane
4986 4986 nieutwardzona
4987 4987 nieznana
4988 4988 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
4989 4989 -----
4990 4990 nieotagowany
4991 4991 nieotagowana droga
4992 4992 nieużywane
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 do góry
4996 4996 aż do kafelka
4997 4997 użycie
4998 4998 -----
4999 4999 błędy spradzania poprawności
5000 5000 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5001 5001 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5002 5002 pojazdy
5003 5003 wersja {0}
5004 5004 -----
5005 5005 Wiadukt
5006 5006 +++++
5007 5007 -----
5008 5008 Wulkan
5009 5009 vouchery
5010 5010 ściana
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 woda
5015 5015 poziom wody
5016 5016 szlak wodny
5017 5017 typ drogi wodnej {0}
5018 5018 -----
5019 5019 droga jest połączona
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 tylko punkty
5024 5024 pogoda
5025 5025 -----
5026 5026 tablica o zwierzętach
5027 5027 wiatrowa
5028 5028 wydobywczy
5029 5029 przewodowy
5030 5030 bezprzewodowy
5031 5031 drewno
5032 5032 -----
5033 5033 Błędny znacznik highway na węźle
5034 5034 +++++
5035 5035 dworzec przetokowy
5036 5036 tak
5037 5037 +++++
5038 5038 cynk
5039 5039 cyrkon
5040 5040 przybliż by załadować kafelki
5041 5041 przybliż by załadować więcej kafelek
5042 5042 zaratusztrianizm
5043 5043 {0} (Korsyka)
5044 5044 {0} ({1} do {2} stopni)
5045 5045 -----
5046 5046 {0} [niekompletny]
5047 5047 Obiekty na warstwie {0}:
5048 5048 {0} jest przestarzały
5049 5049 użycie {0} nie jest zalecane, użyj {1}
5050 5050 -----
5051 5051 {0} metrów
5052 5052 -----
5053 5053 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5054 5054 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5055 5055 {0} km kw.
5056 5056 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5057 5057 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5058 5058 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5059 5059 +++++
5060 5060 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5061m 1 -----
5062m 2 ({0} zapytanie)
5063m 2 ({0} zapytania)
5064m 2 ({0} zapytań)
5065m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5066m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5067m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5068m 4 -----
5069m 5 -----
5070m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5071m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5072m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5073m 7 -----
5074m 8 -----
5075m 9 -----
5076m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do drogi
5077m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5078m 10 Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} dróg
5079m 11 Dodano {0} obiekt
5080m 11 Dodano {0} obiekty
5081m 11 Dodano {0} obiektów
5082m 12 Niemożna otworzyć pliku {0} ponieważ plik nie istnieje albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5083m 12 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5084m 12 Niemożna otworzyć plików {0} ponieważ pliki nie istnieją albo obsługa odczytu tego formatu nie jest dostepna.
5085m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5086m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5087m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5088m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5089m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5090m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5091m 15 Czy zmienić wartość?
5092m 15 Czy zmienić wartości?
5093m 15 Czy zmienić wartości?
5094m 16 Zmień {0} obiekt
5095m 16 Zmień {0} obiekty
5096m 16 Zmień {0} obiektów
5097m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5098m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5099m 17 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5100m 18 Konflikt podczas pobierania
5101m 18 Konflikty podczas pobierania
5102m 18 Konflikty podczas pobierania
5103m 19 Konflikt w danych
5104m 19 Konflikty w danych
5105m 19 Konflikty w danych
5106m 20 Usunięto {0} węzeł
5107m 20 Usunięto {0} węzły
5108m 20 Usunięto {0} węzłów
5109m 21 Usunięto {0} objekt
5110m 21 Usunięto {0} objekty
5111m 21 Usunięto {0} objektów
5112m 22 Usunięto {0} relację
5113m 22 Usunięto {0} relacje
5114m 22 Usunięto {0} relacji
5115m 23 Usunięto {0} drogę
5116m 23 Usunięto {0} drogi
5117m 23 Usunięto {0} dróg
5118m 24 Usuwanie {0} obiektu
5119m 24 Usuwanie {0} obiektów
5120m 24 Usuwanie {0} obiektów
5121m 25 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5122m 25 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5123m 25 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5124m 26 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5125m 26 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5126m 26 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5127m 27 -----
5128m 28 -----
5129m 29 Pobieranie {0} niekompletnego obiektu
5130m 29 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5131m 29 Pobieranie {0} niekompletnych obiektów
5132m 30 -----
5133m 31 Duplikuj węzeł {0} w {1} wezłów.
5134m 31 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5135m 31 Duplikuj węzły {0} w {1} wezłów.
5136m 32 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5137m 32 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5138m 32 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5139m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5140m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5141m 33 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5142m 34 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5143m 34 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5144m 34 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5145m 35 Połączona wersja ({0} pozycja)
5146m 35 Połączona wersja ({0} pozycje)
5147m 35 Połączona wersja ({0} pozycji)
5148m 36 Przesunięto {0} węzeł
5149m 36 Przesunięto {0} węzły
5150m 36 Przesunięto {0} węzłów
5151m 37 Moja wersja ({0} pozycja)
5152m 37 Moja wersja ({0} pozycje)
5153m 37 Moja wersja ({0} pozycji)
5154m 38 Pobranie obiektu nie powiodło się
5155m 38 Pobranie obiektów nie powiodło się
5156m 38 Pobranie obiektów nie powiodło się
5157m 39 Obiekt usunięty
5158m 39 Obiekty usunięte
5159m 39 Obiektów usuniętych
5160m 40 Pobrany obiekt został usunięty.
5161m 40 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
5162m 40 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
5163m 41 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
5164m 41 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5165m 41 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
5166m 42 Otwieranie {0} pliku...
5167m 42 Otwieranie {0} plików...
5168m 42 Otwieranie {0} plików...
5169m 43 Wklejam {0} tag
5170m 43 Wklejam {0} tagi
5171m 43 Wklejam {0} tagi
5172m 44 -----
5173m 45 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5174m 45 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5175m 45 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5176m 46 Usunięto {0} obiekt
5177m 46 Usunięto {0} obiekty
5178m 46 Usunięto {0} obiektów
5179m 47 -----
5180m 48 Obrócono {0} węzeł
5181m 48 Obrócono {0} węzły
5182m 48 Obrócono {0} węzłów
5183m 49 Skalowanie {0} węzła
5184m 49 Skalowanie {0} węzłów
5185m 49 Skalowanie {0} węzłów
5186m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5187m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5188m 50 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5189m 51 Uproszczono {0} drogę
5190m 51 Uproszczono {0} drogi
5191m 51 Uproszczono {0} dróg
5192m 52 -----
5193m 53 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5194m 53 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5195m 53 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5196m 54 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5197m 54 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5198m 54 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5199m 55 -----
5200m 56 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5201m 56 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5202m 56 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5203m 57 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5204m 57 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5205m 57 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5206m 58 Ich wersja ({0} pozycja)
5207m 58 Ich wersja ({0} pozycje)
5208m 58 Ich wersja ({0} pozycji)
5209m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5210m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5211m 59 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5212m 60 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5213m 60 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5214m 60 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5215m 61 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5216m 61 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5217m 61 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5218m 62 -----
5219m 63 Wykryto {0} konflikt.
5220m 63 Wykryto {0} konflikty.
5221m 63 Wykryto {0} konfliktów.
5222m 64 Wystąpił {0} konflikt w trakcie importu.
5223m 64 Wystąpiły {0} konflikty w trakcie importu.
5224m 64 Wystąpiło {0} konfliktów w trakcie importu.
5225m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5226m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5227m 65 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5228m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5229m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5230m 66 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5231m 67 Transformuj {0} węzeł
5232m 67 Transformuj {0} węzeły
5233m 67 Transformuj {0} węzełów
5234m 68 Przywróć {0} obiekt
5235m 68 Przywróć {0} obiekty
5236m 68 Przywróć {0} obiektów
5237m 69 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5238m 69 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5239m 69 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5240m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5241m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5242m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5243m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5244m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5245m 71 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5246m 72 Przesyłanie {0} obieku...
5247m 72 Przesyłanie {0} obiektów...
5248m 72 Przesyłanie {0} obiektów...
5249m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektu.
5250m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5251m 73 Ustawiasz pustą rolę dla {0} obiektów.
5252m 74 znacznik
5253m 74 znaczniki
5254m 74 znaczników
5255m 75 węzeł
5256m 75 węzły
5257m 75 węzłów
5258m 76 obiekt
5259m 76 obiekty
5260m 76 obiektów
5261m 77 relacja
5262m 77 relacje
5263m 77 relacji
5264m 78 do obiektu {0}
5265m 78 do obiektów {0}
5266m 78 do obiektów {0}
5267m 79 droga
5268m 79 drogi
5269m 79 dróg
5270m 80 {0} Autor
5271m 80 {0} Autorzy
5272m 80 {0} Autorów
5273m 81 -----
5274m 82 {0} składa się z {1} markera
5275m 82 {0} składa się z {1} markerów
5276m 82 {0} składa się z {1} markerów
5277m 83 -----
5278m 84 -----
5279m 85 {0} element
5280m 85 {0} elementy
5281m 85 {0} elementów
5282m 86 {0} węzeł
5283m 86 {0} węzły
5284m 86 {0} węzłów
5285m 87 {0} obiekt do dodania:
5286m 87 {0} obiekty do dodania:
5287m 87 {0} obiektów do dodania:
5288m 88 {0} obiekt do usunięcia:
5289m 88 {0} obiekty do usunięcia:
5290m 88 {0} obiektów do usunięcia:
5291m 89 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5292m 89 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5293m 89 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5294m 90 -----
5295m 91 {0} relacja
5296m 91 {0} relacje
5297m 91 {0} relacji
5298m 92 {0} trasa,
5299m 92 {0} trasy,
5300m 92 {0} tras,
5301m 93 -----
5302m 94 {0} ścieżka
5303m 94 {0} ścieżki
5304m 94 {0} ścieżki
5305m 95 {0} ślad,
5306m 95 {0} ślady,
5307m 95 {0} śladów,
5308m 96 -----
5309m 97 {0} droga
5310m 97 {0} drogi
5311m 97 {0} dróg
5312m 98 {0} punkt
5313m 98 {0} punkty
5314m 98 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.