source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4378

Last change on this file since 4378 was 4378, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 102.6 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 +++++
8 8 +++++
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 Liczba obiektów
14 14 -----
15 15 -----
16 16 (liczba zapytań nieznana)
17 17 (1 zapytanie)
18 18 (Kod={0})
19 19 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
20 20 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
21 21 -----
22 22 (Adres URL był:
23 23 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 (wyłączone)
26 26 (ponad 20m)
27 27 (brak obiektu)
28 28 (brak)
29 29 (do 20m)
30 30 (do 5m)
31 31 -----
32 32 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
33 33 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
34 34 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
35 35 ({0}/{1}) ładuję rodzica węzła {2}
36 36 ({0}/{1}) ładuję rodzica relacji {2}
37 37 ({0}/{1}) Ładuję rodzica drogi {2}
38 38 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
39 39 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
40 40 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
41 41 * Jeden węzęł z tagami lub
42 42 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
43 43 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
44 44 ...możliwe inne rodzaje transportu
45 45 ... odwołuje się do relacji
46 46 /SCIEŻKA/DO/KATALOGU/JOSM/
47 47 -----
48 48 -----
49 49 Kręgle
50 50 +++++
51 51 +++++
52 52 +++++
53 53 ; usunięte
54 54 ; usunięte na serwerze
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 ; zmodyfikowane
59 59 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
60 60 -----
61 61 <anonimowy>
62 62 -----
63 63 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
64 64 -----
65 65 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
66 66 -----
67 67 -----
68 68 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
69 69 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
70 70 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
71 71 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
72 72 -----
73 73 -----
74 74 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
75 75 -----
76 76 -----
77 77 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
78 78 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
79 79 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
80 80 <dwukropek>
81 81 <różne>
82 82 <pusta>
83 83 <koniec pliku>
84 84 <równa się>
85 85 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
86 86 -----
87 87 <h2>Filtr aktywny</h2>
88 88 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
89 89 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
90 90 -----
91 91 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
92 92 -----
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
102 102 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
103 103 -----
104 104 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
105 105 -----
106 106 -----
107 107 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
108 108 -----
109 109 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
110 110 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
118 118 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
119 119 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
120 120 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
121 121 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
122 122 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
123 123 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
124 124 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
125 125 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
135 135 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
136 136 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
148 148 -----
149 149 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
150 150 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
159 159 -----
160 160 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
161 161 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
162 162 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 <html>Proszę upewnij się, że wybrane drogi mają ten sam kierunek(zwrot)<br>lub ortogonalizuj je osobno.</html>
166 166 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
167 167 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
168 168 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
169 169 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
170 170 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
171 171 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 <html>Serwer OSM<br>''{0}''<br>zaraportował błąd wewnętrzny.<br>Najprawdopodobniej jest to problem tymczasowy. Spróbuj ponownie później.</html>
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
199 199 -----
200 200 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
201 201 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
210 210 -----
211 211 -----
212 212 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
225 225 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
226 226 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
227 227 -----
228 228 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
233 233 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <nowy obiekt>
238 238 <nie>
239 239 <lub>
240 240 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 <znak zapytania>
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 > dół
251 251 > góra
252 252 -----
253 253 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
254 254 -----
255 255 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
256 256 -----
257 257 Naruszenie możliwości API
258 258 Wersja API: {0}
259 259 +++++
260 260 Rozebrany tor
261 261 Przerwij
262 262 Anuluj scalanie
263 263 -----
264 264 -----
265 265 O programie
266 266 O JOSM...
267 267 Akceptuj
268 268 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
269 269 Dostęp do drogi
270 270 -----
271 271 Klucz dostępu:
272 272 Sekretny klucz dostępu:
273 273 URL dostępu klucza:
274 274 Zakwaterowanie
275 275 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
276 276 -----
277 277 Akcja
278 278 -----
279 279 -----
280 280 Aktywuj
281 281 Aktywuj zaznzczoną warstwę
282 282 -----
283 283 -----
284 284 Aktywne style:
285 285 Dodaj
286 286 Dodaj URL podkładu mapy
287 287 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
288 288 Dodaj węzeł...
289 289 Dodaj właściwości
290 290 Dodaj obraz
291 291 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
292 292 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
293 293 -----
294 294 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
295 295 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
296 296 -----
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Dodaje nowy tag
300 300 Dodaj węzeł podając długość i szerokość geograficzną.
301 301 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
302 302 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
303 303 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
304 304 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
305 305 -----
306 306 Dodaj informacje o autorze
307 307 -----
308 308 -----
309 309 Dodaje filtr.
310 310 Dodaj warstwę zdjęć {0}
311 311 Dodaj węzeł
312 312 Dodaj węzeł do drogi
313 313 Dodaj węzeł do drogi i połącz
314 314 Dodano węzeł {0}
315 315 Dodano relację {0}
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
320 320 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
321 321 -----
322 322 Dodaj do zaznaczenia
323 323 -----
324 324 Czy dodać wartość?
325 325 Dodano drogę {0}
326 326 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
327 327 Interpolacja adresów
328 328 Adresy
329 329 -----
330 330 -----
331 331 -----
332 332 Sztolnia
333 333 Dopasuj położenie warstwy
334 334 Zmienia stopień krycia (przezroczystość) warstwy.
335 335 Dopasowuje położenie warstwy
336 336 -----
337 337 -----
338 338 -----
339 339 Centrum administracyjne
340 340 Administracyjna
341 341 Poziom administracyjny
342 342 Zaawansowane
343 343 -----
344 344 Zaawansowane
345 345 Ustawienia zaawansowane
346 346 Szczegółowe informacje o obiekcie
347 347 Koleje linowe
348 348 +++++
349 349 Rolnictwo
350 350 Lotnisko
351 351 Lotnisko
352 352 Sklep monopolowy
353 353 Wyrównaj węzły na kole
354 354 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
355 355 wszystkie
356 356 -----
357 357 Wszystkie formaty
358 358 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
359 359 -----
360 360 -----
361 361 -----
362 362 Wszystkie typy pojazdów
363 363 Ogródki działkowe
364 364 -----
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 -----
369 369 -----
370 370 Dozwolony ruch:
371 371 -----
372 372 -----
373 373 -----
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
378 378 -----
379 379 Kanał alfa
380 380 Chata alpejska
381 381 -----
382 382 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
383 383 zmień także nazwę pliku
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Futbol amerykański
387 387 Liczba kabli
388 388 Pojemność
389 389 Ilość stopni
390 390 Natężenie
391 391 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
392 392 Pusta wartość usunie znacznik.
393 393 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
394 394 -----
395 395 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
396 396 -----
397 397 Adnotacja
398 398 -----
399 399 Zastosuj
400 400 Zastosuj zmiany
401 401 Zastosuj szablon
402 402 Zastosuj rozwiązanie
403 403 Zastosuj rolę
404 404 Zastosuj rolę:
405 405 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
406 406 Zastosuj rozwiązane konflikty
407 407 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
408 408 Zastosuj wybrane zmiany
409 409 -----
410 410 -----
411 411 Zastosuj zmiany
412 412 Zastosuj adres kafelka
413 413 Zastosuj zmiany i zamknij okno
414 414 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
415 415 Zastosować?
416 416 -----
417 417 +++++
418 418 Wykopalisko archeologiczne
419 419 Łucznictwo
420 420 Kontynuować?
421 421 obszar
422 422 Niezamknięty obszar
423 423 Tereny wokół miejsc
424 424 Centrum kulturalne
425 425 Sztuka
426 426 Pytaj przed aktualizacją
427 427 -----
428 428 Skojarzone ulice
429 429 -----
430 430 -----
431 431 Lekkoatletyka
432 432 -----
433 433 Atrakcja
434 434 -----
435 435 Dźwięk
436 436 -----
437 437 Ustawienia audio
438 438 Markery audio z {0}
439 439 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
440 440 -----
441 441 +++++
442 442 Audioprzewodnik
443 443 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
444 444 Australijski football
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 Uwierzytelnianie
451 451 Uwierzytelnienie nie powiodło się
452 452 Błąd uwierzytelniania
453 453 Autor
454 454 Autor: {0}
455 455 Autoryzacja nie powiodła się
456 456 -----
457 457 URL autoryzacji:
458 458 Autoryzuj
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Autorzy
462 462 Automatycznie
463 463 -----
464 464 Automatyczne ładowanie kafelek
465 465 Aktywne automatyczne zapisywanie
466 466 Częstość zapisywania (sekundy)
467 467 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
468 468 -----
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Bankomat
472 472 Automatyczne pobieranie
473 473 Automatyczna korekcja tagów
474 474 -----
475 475 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
476 476 Dostępne
477 477 Wpisy dostępne domyślnie:
478 478 Dostępne szablony
479 479 Dostępne role
480 480 Dostępne style:
481 481 +++++
482 482 +++++
483 483 Okno życia
484 484 Wstecz
485 485 Tło:
486 486 Oparcie
487 487 Błędne żądanie
488 488 -----
489 489 Piekarnia
490 490 +++++
491 491 +++++
492 492 -----
493 493 Przeszkody
494 494 +++++
495 495 Podstawowe
496 496 Zbiornik wodny
497 497 Koszykówka
498 498 baterie
499 499 Pole bitwy
500 500 Zatoka
501 501 -----
502 502 Plaża
503 503 Siatkówka plażowa
504 504 Radiolatarnia
505 505 Ławka
506 506 Sklep z napojami
507 507 Rowery
508 508 wynajem rowerów
509 509 naprawa rowerów
510 510 sprzedaż rowerów
511 511 mycie rowerów (za opłatą)
512 512 Ogródek piwny
513 513 Sklep rowerowy
514 514 +++++
515 515 Biodiesel
516 516 Pusta warstwa
517 517 Betonowy blok
518 518 -----
519 519 Zawartość
520 520 Stocznia
521 521 Słupek drogowy
522 522 Księgarnia
523 523 Nazwa zakładki
524 524 Zakładki
525 525 Przejście graniczne
526 526 Nazwa systematyczna
527 527 Bule
528 528 Granice
529 529 Granica
530 530 Kamień graniczny
531 531 Powielone węzły granic
532 532 Rodzaj granicy
533 533 Wybrany obszar
534 534 -----
535 535 Butik
536 536 Gra w kule
537 537 Marka
538 538 Most
539 539 -----
540 540 -----
541 541 Teren poprzemysłowy
542 542 Kozioł oporowy
543 543 Raporty o błędach
544 544 Budynek
545 545 Powielone węzły budynków
546 546 -----
547 547 -----
548 548 Autobus torowy
549 549 Peron autobusowy
550 550 Dworzec autobusowy
551 551 Przystanek autobusowy
552 552 -----
553 553 Rzeźnik
554 554 +++++
555 555 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
556 556 -----
557 557 Kolej linowa
558 558 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
559 559 Kawiarnia
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 Kemping
564 564 Pole namiotowe
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 -----
569 569 Futbol kanadyjski
570 570 Kanał
571 571 Anuluj
572 572 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
573 573 Anuluj autentykację
574 574 Anuluj zamykanie zestawów zmian
575 575 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
576 576 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
577 577 Anuluj operację
578 578 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
579 579 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
580 580 Anuluj przesyłanie
581 581 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
582 582 -----
583 583 -----
584 584 -----
585 585 -----
586 586 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
587 587 -----
588 588 -----
589 589 -----
590 590 -----
591 591 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
592 592 -----
593 593 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
594 594 -----
595 595 -----
596 596 -----
597 597 -----
598 598 -----
599 599 Kajakarstwo
600 600 puszki
601 601 Pojemność
602 602 Pojemność całkowita
603 603 Samochód
604 604 Dealer samochodowy
605 605 Kemping
606 606 Ładunek
607 607 Gotówka
608 608 Zamek
609 609 Przeszkoda dla bydła
610 610 Wejście do jaskini
611 611 Cmentarz
612 612 Wyśrodkuj widok
613 613 Wyciąg krzesełkowy
614 614 Chata górska
615 615 Zmień właściwości
616 616 -----
617 617 Zmienić kierunek?
618 618 Zmień węzeł {0}
619 619 Zmień relację
620 620 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
621 621 Zmień relację {0}
622 622 Zmień rozdzielczość
623 623 Zmienia katalog ustawień wszystkich użytkowników.
624 624 -----
625 625 -----
626 626 Zmień drogę {0}
627 627 Zmieniono węzły {0}
628 628 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
629 629 ID zestawu zmian:
630 630 Menedżer Zestawów Zmian
631 631 Menedżer zestawów zmian
632 632 Zamknięto changeset
633 633 Komentarz zmian:
634 634 -----
635 635 Numer zestawu zmian:
636 636 -----
637 637 Zestaw zmian jest pełny
638 638 -----
639 639 -----
640 640 Zestawy zmian
641 641 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
642 642 Stacja ładowania
643 643 -----
644 644 Sprawdź na serwerze
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
650 650 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
651 651 -----
652 652 -----
653 653 Drogeria
654 654 +++++
655 655 Relacje podrzędne
656 656 Komin
657 657 chiński
658 658 Wybierz
659 659 Wybierz kolor
660 660 Wybierz kolor dla {0}
661 661 Wybierz jedną z gotowych licencji
662 662 Wybierz wartość
663 663 Wynierz typ obiektu OSM
664 664 -----
665 665 -----
666 666 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
667 667 Kościół
668 668 Kino
669 669 +++++
670 670 Miasto
671 671 Granica miasta
672 672 Mury miejskie
673 673 Nazwa miejscowości
674 674 Cywilna
675 675 -----
676 676 Wyczyść
677 677 -----
678 678 Wyszyść pole tekstowe
679 679 Czyści listę ostatnio otwartych plików
680 680 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
681 681 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
682 682 -----
683 683 -----
684 684 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
685 685 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
686 686 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
687 687 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
688 688 Kliknij aby przerwać wysyłanie
689 689 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
690 690 Kliknij aby przerwać trwającą operację
691 691 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
692 692 Kliknij aby zamknąć
693 693 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
694 694 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
695 695 -----
696 696 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
697 697 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
698 698 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
699 699 -----
700 700 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
701 701 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
702 702 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
703 703 -----
704 704 -----
705 705 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
706 706 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
707 707 -----
708 708 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
709 709 -----
710 710 -----
711 711 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
712 712 -----
713 713 -----
714 714 Kliknij aby rozpocząć szukanie
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 Klif
721 721 Wspinaczka
722 722 zegar
723 723 Zamknij
724 724 Zamknij mimo to
725 725 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
726 726 Zamknij zestawy zmian
727 727 Zamknij okno i porzuć pobieranie
728 728 Zamknij otwarte zestawy zmian
729 729 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
730 730 Zamknij okno
731 731 Zamyka okno i przerywa odpytywanie o zestawy zmian.
732 732 -----
733 733 -----
734 734 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
735 735 Zamyka wybrane zestawy zmian
736 736 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
737 737 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
738 738 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
739 739 Zamknięte po -
740 740 Zamknięty
741 741 Zamknięty:
742 742 Opis
743 743 Opis
744 744 Zamyka otwarte zestawy zmian
745 745 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
746 746 Zamykanie zestawu zmian
747 747 Zamykam zestaw zmian {0}
748 748 Zamykanie zestawu zmian...
749 749 Odzież
750 750 Wybrzeże
751 751 Linie brzegowe
752 752 na monety
753 753 +++++
754 754 Kolor
755 755 Kolor (hex)
756 756 -----
757 757 Kolory
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 -----
762 762 -----
763 763 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
764 764 Kolor
765 765 Połącz drogi
766 766 Łączy kilka dróg w jedną.
767 767 Połącz {0} dróg
768 768 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
769 769 Historia poleceń
770 770 Komentarz
771 771 Komentarz:
772 772 Obszar biur i usług
773 773 Miejsce publiczne
774 774 -----
775 775 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
776 776 -----
777 777 Centrum społeczne
778 778 Porównaj
779 779 Sklep komputerowy
780 780 Cukiernia
781 781 Konfiguracja stron wtyczek
782 782 -----
783 783 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
784 784 Konfiguruj strony...
785 785 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
786 786 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
787 787 Konfiguruj czy używać serwera proxy
788 788 -----
789 789 Potwierdź czyszczenie
790 790 -----
791 791 -----
792 792 Potwierdź pustą rolę
793 793 Konflikt
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 -----
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
816 816 Konflikty
817 817 Wykryto konflikty
818 818 -----
819 819 -----
820 820 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
821 821 -----
822 822 Konflikty: {0} nierozwiązanych
823 823 Połącz istniejący drogę z węzłem
824 824 -----
825 825 Ustawienia połączenia
826 826 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
827 827 -----
828 828 W budowie
829 829 Budowa
830 830 Klucz odbiorcy:
831 831 Sekretny klucz odbiorcy:
832 832 Kontakt
833 833 Kontakt:
834 834 Łączenie z serwerem OSM...
835 835 Łączenie z serwerem...
836 836 Zawartość
837 837 Kontynent
838 838 Kontynuuj
839 839 Kontynuuj jak jest
840 840 Kontynuuj rozwiązywanie
841 841 Kontynuuj
842 842 Kontynuowanie przesyłania
843 843 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
844 844 Kontynuuj mimo to
845 845 Kontynuuje rysowanie linii wspóldziejącej węzły z inną linią.
846 846 Autorzy
847 847 Sklep osiedlowy
848 848 Konwertuj na warstwę GPX
849 849 Przekształć w warstwę danych
850 850 Przekonwertowany z: {0}
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Współrzędne:
854 854 Kopiuj
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 -----
859 859 -----
860 860 -----
861 861 Kopia warstwy {0}
862 862 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 Skopiuj do schowka i zamknij
868 868 Kopia nr {1} warstwy {0}
869 869 Prawa autorskie (URL)
870 870 Prawa autorskie - rok
871 871 Punkt ksero
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
877 877 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
878 878 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
879 879 -----
880 880 -----
881 881 -----
882 882 Nie można zaimportować "{0}".
883 883 Nie można zaimportować plików.
884 884 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
885 885 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
886 886 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
887 887 -----
888 888 Nie można odczytać "{0}"
889 889 -----
890 890 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
891 891 -----
892 892 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
893 893 -----
894 894 -----
895 895 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
896 896 -----
897 897 -----
898 898 Kraj
899 899 Kod kraju
900 900 Okręg
901 901 Sąd
902 902 -----
903 903 Zakryte sztuczne jezioro
904 904 Dźwig
905 905 Utwórz okrąg
906 906 -----
907 907 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
908 908 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
909 909 -----
910 910 Tworzy nową warstwę mapy.
911 911 Tworzy nową relację
912 912 -----
913 913 -----
914 914 Tworzenie obszarów.
915 915 -----
916 916 Utwórz zakładkę
917 917 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
918 918 Utwórz wielokąt złożony
919 919 Tworzy wielokąt złożony
920 920 Utwórz nowy węzeł.
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Utworzono
924 924 Utworzony
925 925 Data utworzenia:
926 926 Stworzone przed -
927 927 Stworzony przez:
928 928 Utworzony:
929 929 -----
930 930 Tworzenie zestawu zmian...
931 931 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
932 932 na karty kredytowe
933 933 Krykiet
934 934 Krykiet - siatki
935 935 Krokiet
936 936 Przejazd na rowerze
937 937 Przejazd na koniu
938 938 Przejście przez tory
939 939 opiekun na przejściu dla pieszych
940 940 Przecinające się budynki
941 941 Rodzaj przejazdu
942 942 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
943 943 Przecinające się drogi
944 944 Przecinające się drogi
945 945 Kuchnia
946 946 Kultura
947 947 Bieżące zaznaczenie
948 948 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
949 949 -----
950 950 -----
951 951 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
952 952 -----
953 953 Sklep z zasłonami
954 954 -----
955 955 Link WMS
956 956 Dostosuj kolor
957 957 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
958 958 -----
959 959 wykop
960 960 Przegroda dla rowerzystów
961 961 Zapętlone zależności między relacjami
962 962 kolarstwo
963 963 Zapętlone zależności.
964 964 Czechy CUZK:KM
965 965 Czechy UHUL:ORTOFOTO
966 966 +++++
967 967 +++++
968 968 Tama
969 969 Warstwa danych {0}
970 970 Źródło i typ danych:
971 971 Dane: {0}; Użytkownik: [{1}]; ID Zmian: {2}; Czas: {3}; Wersja: {4}
972 972 -----
973 973 Weryfikacja danych
974 974 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
975 975 Test zgodności zestawu danych
976 976 Data:
977 977 Data:
978 978 na karty debetowe
979 979 -----
980 980 Stopnie dziesiętne
981 981 Decyzja
982 982 Zmniejsz
983 983 Ścieżka do jazdy konnej
984 984 Ścieżka rowerowa
985 985 Ścieżka dla pieszych
986 986 Domyślny
987 987 Domyślny (ustalony automatycznie)
988 988 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
989 989 Domyślną wartością jest "{0}".
990 990 Wartość domyślna: {0}
991 991 Usuń
992 992 -----
993 993 -----
994 994 Tryb kasowania
995 995 Usuń właściwość
996 996 -----
997 997 Potwierdź usunięcie.
998 998 Usuń powielone relacje
999 999 Usuń powielone drogi
1000 1000 Usuwa filtr.
1001 1001 Usuń z relacji
1002 1002 -----
1003 1003 Usunąć niekompletnych członków?
1004 1004 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1005 1005 Usunięto węzeł {0}
1006 1006 Usuwanie węzłów lub dróg.
1007 1007 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1008 1008 -----
1009 1009 Usuwa obiekty
1010 1010 Usunięto relację {0}
1011 1011 Kasuje relacje
1012 1012 Usuwa wybrane obiekty
1013 1013 Usuwa obecnie edytowaną relację
1014 1014 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1015 1015 Usuń zaznaczoną warstwę.
1016 1016 Usuwa zaznaczoną relację.
1017 1017 -----
1018 1018 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1019 1019 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1020 1020 Usunięto drogę {0}
1021 1021 Usunięto
1022 1022 Usunięto "{0}"
1023 1023 Usunięte:
1024 1024 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1025 1025 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1026 1026 Usunięte lub przeniesione obiekty
1027 1027 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1028 1028 -----
1029 1029 Delikatesy
1030 1030 Wyznanie
1031 1031 Dentysta
1032 1032 Dom towarowy
1033 1033 Głębokość w metrach
1034 1034 Opis
1035 1035 Opis: {0}
1036 1036 Szczegółowość
1037 1037 Szczegóły
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 Średnica
1042 1042 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1043 1043 Diesel (olej napędowy)
1044 1044 Ultimate Diesel (GTL)
1045 1045 Diesel dla ciężarówek
1046 1046 Poziom trudności
1047 1047 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1048 1048 Kierunek
1049 1049 -----
1050 1050 Zablokuj
1051 1051 Zablokuj wtyczkę
1052 1052 Porzuć
1053 1053 Porzuć i wyjdź
1054 1054 Porzuć i wyjdź
1055 1055 realizacja recept
1056 1056 Wyświetlacz
1057 1057 -----
1058 1058 Ustawienia wyświetlania
1059 1059 -----
1060 1060 Wyświetlaj współrzędne jako
1061 1061 -----
1062 1062 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1063 1063 -----
1064 1064 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1065 1065 Wyświetlaj menu "Audio"
1066 1066 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1067 1067 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1068 1068 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1069 1069 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1070 1070 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1071 1071 Wyświetla tagi zestawu zmian
1072 1072 Rozmieść węzły
1073 1073 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1074 1074 nieczynna
1075 1075 Nieużywany tor
1076 1076 Rów
1077 1077 Porzuć zmiany
1078 1078 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1082 1082 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1083 1083 Nic nie rób
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1087 1087 Sklep dla majsterkowiczów
1088 1088 Dok
1089 1089 Lekarz
1090 1090 Wybieg dla psów
1091 1091 Wyścigi psów
1092 1092 Podwójny konflikt
1093 1093 W dół
1094 1094 Pobierz
1095 1095 Pobierz relacje podrzędne
1096 1096 Pobierz dane
1097 1097 -----
1098 1098 Pobierz dane.
1099 1099 Pobierz członków
1100 1100 Pobiera obiekt wg ID
1101 1101 Pobierz wtyczkę
1102 1102 Pobierz geopozycjonowany obraz
1103 1103 Pobierz wybrane relacje
1104 1104 Adres URL
1105 1105 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1106 1106 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1107 1107 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1108 1108 -----
1109 1109 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1110 1110 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1111 1111 Pobierz jako nową warstwę
1112 1112 Pobierz zawartość zestawu zmian
1113 1113 Pobierz zestawy zmian
1114 1114 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1115 1115 Pobierz zawartość
1116 1116 Pobiera dane
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 Pobierz wszystko pomiędzy:
1120 1120 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1121 1121 Pobierz z OSM...
1122 1122 Pobierz niekompletnych członków
1123 1123 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1124 1124 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1125 1125 Pobierz listę
1126 1126 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1127 1127 Pobierz członków
1128 1128 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1129 1129 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1130 1130 -----
1131 1131 Pobierz teraz
1132 1132 Pobierz obiekt
1133 1133 Pobierz obiekt…
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1137 1137 Pobieranie listy wtyczek...
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 Pobierz powiązane
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 Pobieranie relacji
1144 1144 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1145 1145 Pobierz zaznaczone relacje
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 Pobiera zawartość zestawu zmian
1150 1150 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1151 1151 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1152 1152 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1153 1153 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 Pobierz widoczne kafle
1157 1157 -----
1158 1158 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1159 1159 Pobrane dane GPX
1160 1160 -----
1161 1161 Pobieranie danych GPS
1162 1162 Pobieranie danych OSM...
1163 1163 Pobieranie wtyczki {0}...
1164 1164 Pobieranie wiadomości dnia
1165 1165 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1166 1166 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1167 1167 Pobieranie zestawów zmian...
1168 1168 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1169 1169 Pobieranie danych
1170 1170 Pobieranie z serwera OSM...
1171 1171 Pobieranie historii...
1172 1172 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1173 1173 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1174 1174 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1175 1175 Pobieranie powiązanych relacji...
1176 1176 Pobieranie powiązanych dróg...
1177 1177 Pobieranie relacji {0}
1178 1178 -----
1179 1179 Wyciąg orczykowy
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 -----
1183 1183 Odpływ
1184 1184 Rysowanie
1185 1185 Rysuj strzałki kierunkowe
1186 1186 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1187 1187 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1188 1188 -----
1189 1189 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1190 1190 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1191 1191 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1192 1192 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1193 1193 Rysuj duże punkty GPS.
1194 1194 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1195 1195 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1196 1196 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1197 1197 Tworzenie węzłów i dróg.
1198 1198 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1199 1199 Rysuj tylko kontury obszarów
1200 1200 -----
1201 1201 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1202 1202 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1203 1203 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1204 1204 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1205 1205 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1206 1206 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1207 1207 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1208 1208 Woda do picia
1209 1209 -----
1210 1210 Szkoła jazdy
1211 1211 Pralnia chemiczna
1212 1212 Rozmnóż w {0} węzłów
1213 1213 Powiel
1214 1214 Duplikuj warstwę
1215 1215 Powielone węzły w dwóch nie zamkniętych drogach
1216 1216 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1217 1217 Powiela zaznaczone obiekty.
1218 1218 Skopiuj warstwę
1219 1219 Powielone węzły
1220 1220 Powielone węzły
1221 1221 Powielone relacje
1222 1222 Powielone relacje
1223 1223 Powielone węzły drogi
1224 1224 Powielone węzły drogi.
1225 1225 Powielone drogi
1226 1226 Powielone drogi
1227 1227 -----
1228 1228 +++++
1229 1229 E10 (bioetanol 10%)
1230 1230 E85 (bioetanol 85%)
1231 1231 -----
1232 1232 BŁĄD
1233 1233 -----
1234 1234 -----
1235 1235 -----
1236 1236 Wschód
1237 1237 -----
1238 1238 Edycja
1239 1239 Edycja kręgli
1240 1240 Edycja informacji o adresach
1241 1241 Edycja interpolacji adresów
1242 1242 Edycja sztolni
1243 1243 Edycja granicy administracyjnej
1244 1244 Edycja lotniska
1245 1245 Edycja sklepu monopolowego
1246 1246 Edycja ogródków działkowych
1247 1247 Edycja chaty alpejskiej
1248 1248 Edycja futbolu amertkańskiego
1249 1249 Edycja wykopaliska archeologicznego
1250 1250 Edycja łucznictwa
1251 1251 Edycja centrum kulturalnego
1252 1252 Edycja obiektu sztuki
1253 1253 Edycja lekkoatletyki
1254 1254 Edycja atrakcji turystycznej
1255 1255 Edycja futbolu australijskiego
1256 1256 Edycja bankomatu
1257 1257 Edycja okna życia
1258 1258 Edycja piekarni
1259 1259 Edycja banku
1260 1260 Edycja baru
1261 1261 Edycja baseballu
1262 1262 Edycja zbiornika wodnego
1263 1263 Edycja koszykówki
1264 1264 Edycja pola bitwy
1265 1265 Edycja zatoki
1266 1266 Edycja plaży
1267 1267 Edycja siatkówki plażowej
1268 1268 Edycja radiolatarni
1269 1269 Edycja sklepu z napojami
1270 1270 Edycja parkingu dla rowerów
1271 1271 Edycja wypożyczalni rowerów
1272 1272 Edycja warsztatu rowerowego
1273 1273 Edycja ogródka piwnego
1274 1274 Edycja stoczni
1275 1275 Edycja słupka drogowego
1276 1276 Edycja księgarni
1277 1277 Edycja przejścia granicznego
1278 1278 Edycja boiska do gry w boule
1279 1279 Edycja granicy
1280 1280 Edycja kamienia granicznego
1281 1281 Edycja butiku
1282 1282 Edycja gry w kule
1283 1283 Edycja mostu
1284 1284 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1285 1285 Edycja terenu poprzemysłowego
1286 1286 -----
1287 1287 Edycja autobusu torowego
1288 1288 Edycja peronu autobusowego
1289 1289 Edycja dworca autobusowego
1290 1290 Edycja przystanku autobusowego
1291 1291 Edycja sklepu mięsnego
1292 1292 Edycja kolei linowej
1293 1293 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1294 1294 Edycja kawiarni
1295 1295 Edycja pola namiotowego
1296 1296 Edycja futbolu kanadyjskiego
1297 1297 Edycja kanału
1298 1298 Edycja kajakarstwa
1299 1299 Edycja wypożyczalni samochodów
1300 1300 Edycja warsztatu samochodowego
1301 1301 Edycja punktu carsharingu
1302 1302 Edycja warsztatu samochodowego
1303 1303 Edycja myjni samochodowej
1304 1304 Edycja kempingu
1305 1305 Edycja zamku
1306 1306 Edycja przeszkody dla bydła
1307 1307 Edycja wejścia do jaskini
1308 1308 Edycja cmentarza
1309 1309 Edycja wyciągu krzesełkowego
1310 1310 Edycja chaty górskiej
1311 1311 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1312 1312 Edycja drogerii
1313 1313 Edycja komina
1314 1314 Edycja kina
1315 1315 Edycja miasta
1316 1316 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1317 1317 Edycja granicy cywilnej
1318 1318 Edycja klifu
1319 1319 Edycja wspinaczki
1320 1320 Edycja zegaru
1321 1321 Edycja sklepu odzieżowego
1322 1322 Edycja zbiornika gazu
1323 1323 Edycja college’u
1324 1324 Edycja obszaru biur i usług
1325 1325 Edycja miejsca publicznego
1326 1326 Edycja sklepu komputerowego
1327 1327 Edycja cukierni
1328 1328 Edycja terenu budowy
1329 1329 Edycja kontaktu
1330 1330 Edycja kontynentu
1331 1331 Edycja sklepu osiedlowego
1332 1332 Edycja punktu ksero
1333 1333 Edycja kraju
1334 1334 Edycja okręgu / hrabstwa
1335 1335 Edycja siedziby sądu
1336 1336 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1337 1337 Edycja dźwigu
1338 1338 Edycja krykietu
1339 1339 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1340 1340 Edycja miejsca do gry w krokieta
1341 1341 Edycja przejścia dla pieszych
1342 1342 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1343 1343 Edycja ścieżki rowerowej
1344 1344 Edycja jazdy na rowerze
1345 1345 Edycja tamy
1346 1346 Edycja sklepu z delikatesami
1347 1347 Edycja dentysty
1348 1348 Edycja domu towarowego
1349 1349 Edycja opuszczonych torów
1350 1350 Edytuj rów
1351 1351 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1352 1352 Edycja doku
1353 1353 Edycja lekarza
1354 1354 Edycja wybiegu dla psów
1355 1355 Edycja wyścigów psów
1356 1356 Edycja wyciągu orczykowego
1357 1357 Edycja odpływu
1358 1358 Edycja punktu z wodą pitną
1359 1359 Edycja szkoły jazdy
1360 1360 Edycja palni chemicznej
1361 1361 Edycja sklepu elektronicznego
1362 1362 Edycja ambasady
1363 1363 -----
1364 1364 Edycja wejścia
1365 1365 Edycja jeździectwa
1366 1366 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1367 1367 Edycja fabryki
1368 1368 Edycja gruntów rolnych
1369 1369 Edycja zagrody
1370 1370 Edycja restauracji fast-food
1371 1371 Edycji hali górskiej
1372 1372 Edycja trasy promu
1373 1373 Edycja terminalu promowego
1374 1374 Edycja hydrantu
1375 1375 Edycja straży pożarnej
1376 1376 Edycja miejsca do wędkowania
1377 1377 Edycja schodów
1378 1378 Edycja kwiaciarni
1379 1379 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1380 1380 Edycja ścieżki dla pieszych
1381 1381 Edycja brodu
1382 1382 Edycja lasu
1383 1383 Edycja fontanny
1384 1384 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1385 1385 Edycja stacji benzynowej
1386 1386 Edycja sklepu meblowego
1387 1387 Edycja futbolu gaelickiego
1388 1388 Edycja obszaru garaży
1389 1389 Edycja ogrodu
1390 1390 Edycja centrum ogrodniczego
1391 1391 Edycja zbiornika gazu
1392 1392 Edycja bramy
1393 1393 Edycja lodowca
1394 1394 Edycja golfu
1395 1395 Edycja pola golfowego
1396 1396 -----
1397 1397 Edycja trawnika
1398 1398 Edycja cmentarza przykościelnego
1399 1399 Edycja terenu pod zabudowę
1400 1400 Edycja sklepu warzywnego
1401 1401 Edycja szklarni ogrodniczej
1402 1402 Edycja ostrogi regulacyjnej
1403 1403 Edycja kwatery turystycznej
1404 1404 Edycja gimnastyki
1405 1405 Edycja salonu fryzjerskiego
1406 1406 Edycja przystanku kolejowego
1407 1407 Edycja przysiółka
1408 1408 -----
1409 1409 Edycja sklepu z narzędziami
1410 1410 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1411 1411 Edycja wrzosowiska
1412 1412 Edycja lądowiska dla helikopterów
1413 1413 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1414 1414 Edycja drogi w budowie
1415 1415 Edycja miejsca do gry w hokeja
1416 1416 Edycja wyścigów konnych
1417 1417 Edycja szpitala
1418 1418 Edycja hostelu
1419 1419 Edycja hotelu
1420 1420 Edycja ambony strzelniczej
1421 1421 Edycja obszar przemysłowego
1422 1422 Edycja wyspy
1423 1423 Edycja wysepki
1424 1424 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1425 1425 Edycja jubilera
1426 1426 Edycja skrzyżowania
1427 1427 Edycja kartingu
1428 1428 Edycja przedszkola
1429 1429 Edycja kiosku
1430 1430 -----
1431 1431 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1432 1432 Edycja lądu
1433 1433 Edycja wysypiska śmieci
1434 1434 Edycja pralni samoobsługowej
1435 1435 Edycja biblioteki
1436 1436 Edycja szlabanu
1437 1437 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1438 1438 Edycja latarni morskiej
1439 1439 Edycja strefy zamieszkania
1440 1440 Edycja okolicy
1441 1441 Edycja centrum handlowego
1442 1442 Edycja mariny
1443 1443 Edycja placu targowego
1444 1444 Edycja łąki
1445 1445 Edycja stacji pomiaru
1446 1446 Edycja miejsca pamięci
1447 1447 Edycja obszaru wojskowego
1448 1448 Edycja szybu
1449 1449 Edycja minigolfa
1450 1450 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1451 1451 Edycja lotniska dla modeli
1452 1452 Edycja kantoru
1453 1453 Edycja toru jednoszynowego
1454 1454 Edycja pomnika
1455 1455 Edycja motelu
1456 1456 Edycja motocrossu
1457 1457 Edycja parkingu dla motocykli
1458 1458 Edycja sportów motorowych
1459 1459 Edycja autostrady
1460 1460 Edycja skrzyżowania autostrad
1461 1461 Edycja dojazdu do autostrady
1462 1462 Edycja przełęczy
1463 1463 Edycja błot
1464 1464 Edycja różnych sportów
1465 1465 Edycja multipolygonu
1466 1466 Edycja muzeum
1467 1467 Edycja sklepu z instrumentami
1468 1468 Edycja toru kolei wąskotorowej
1469 1469 Edycja granicy narodowej
1470 1470 Edycja granicy parku narodowego
1471 1471 Edycja rezerwatu przyrody
1472 1472 Edycja klubu nocnego
1473 1473 Edycja optyka
1474 1474 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1475 1475 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1476 1476 Edycja sklepu z farbami
1477 1477 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1478 1478 Edycja parku
1479 1479 Edycja parkingu
1480 1480 Edycja uliczki parkingowej
1481 1481 Edycja zatoki
1482 1482 Edycja ścieżki
1483 1483 Edycja wzgórza
1484 1484 Edycja ciągu pieszego
1485 1485 Edycja miejsca do gry w pelotę
1486 1486 Edycja apteki
1487 1487 Edycja miejsca na piknik
1488 1488 Edycja molo
1489 1489 Edycja rurociągu
1490 1490 Edycja boiska
1491 1491 Edycja miejsca kultu religijnego
1492 1492 Edycja placu zabaw
1493 1493 Edycja posterunku policji
1494 1494 Edycja granicy politycznej
1495 1495 Edycja urzędu pocztowego
1496 1496 Edycja elektowni
1497 1497 Edycja linii elektrycznej
1498 1498 Edycja słupa
1499 1499 Edycja rozdzielni elektrycznej
1500 1500 Edycja stacji transformatorowej
1501 1501 Edycja słupa wysokiego napięcia
1502 1502 Edycja kolei retro
1503 1503 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1504 1504 Edycja drogi krajowej
1505 1505 Edycja więzienia
1506 1506 Edycja pubu
1507 1507 Edycja budynku użyteczności publicznej
1508 1508 -----
1509 1509 Edycja komieniołomu
1510 1510 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1511 1511 Edycja toru wyścigowego
1512 1512 -----
1513 1513 Edycja toru
1514 1514 Edycja obszaru kolejowego
1515 1515 Edycja peronu kolejowego
1516 1516 Edycja terenu rekreacyjnego
1517 1517 Edycja punktu zbiórki odpadów
1518 1518 Edycja regionu
1519 1519 Edycja sztucznego jeziora
1520 1520 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1521 1521 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1522 1522 Edycja miejsca odpoczynku
1523 1523 Edycja restauracji
1524 1524 Edycja obszaru handlowego
1525 1525 Edycja rzeki
1526 1526 Edycja koryta rzecznego
1527 1527 Edycja ograniczeń na drodze
1528 1528 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1529 1529 Edytuj trasę
1530 1530 Edycja rugby league
1531 1531 Edycja rugby union
1532 1532 Edycja ruin
1533 1533 Edycja pasa startowego
1534 1534 -----
1535 1535 Edycja bramy warownej
1536 1536 Edycja sauny
1537 1537 Edycja szkoły
1538 1538 Edycja rumowiska
1539 1539 Edycja buszu
1540 1540 Edycja sklepu rybnego
1541 1541 Edycja drogi wojewódzkiej
1542 1542 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1543 1543 Edycja drogi serwisowej
1544 1544 Edycja schronienia
1545 1545 Edycja sklepu obuwniczego
1546 1546 Edycja strzelectwa
1547 1547 Edycja sklepu motocyklowego
1548 1548 Edycja skrótów
1549 1549 Edycja jazdy na deskorolce
1550 1550 Edycja łyżwiarstwa
1551 1551 Edycja narciarstwa
1552 1552 Edycja pochylni
1553 1553 Edycja piłki nożnej
1554 1554 Edycja kolczatki
1555 1555 Edycja centrum sportowego
1556 1556 Edycja sklepu sportowego
1557 1557 Edycja żródła
1558 1558 Edycja stadionu
1559 1559 Edycja stanu
1560 1560 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1561 1561 Edycja przełazu
1562 1562 Edycja strumienia
1563 1563 Edycja latarni ulicznej
1564 1564 Edycja studia nagrań
1565 1565 Edycja dzielnicy
1566 1566 Edycja toru metra
1567 1567 Edycja wejścia do metra
1568 1568 Edycja supermarketu
1569 1569 Edycja kamery do monitoringu
1570 1570 Edycja punktu geodezyjnego
1571 1571 Edycja pływania
1572 1572 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1573 1573 Edycja krawca
1574 1574 Edycja postoju taksówek
1575 1575 Edycja drogi kołowania
1576 1576 Edycja telefonu
1577 1577 Edycja miejsca do gry w tenisa
1578 1578 Edycja terminalu
1579 1579 Edycja bramy terminalu
1580 1580 Edycja drogi powiatowej
1581 1581 Edycja teatru
1582 1582 Edycja parku rozrywki
1583 1583 Edycja punktu poboru opłat
1584 1584 Edycja wieży
1585 1585 Edycja miejscowości
1586 1586 Edycja ratusza
1587 1587 Edycja sklepu z zabawkami
1588 1588 Edycja drogi gruntowej
1589 1589 Edycja środka uspokojenia ruchu
1590 1590 Edycja torów tramwajowych
1591 1591 Edycja przystanku tramwajowego
1592 1592 Edycja biura podróży
1593 1593 Edycja drzewa
1594 1594 Edycja drogi ekspresowej
1595 1595 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1596 1596 Edycja tunelu
1597 1597 Edycja ograniczenia skrętu
1598 1598 Edycja kołowrotka
1599 1599 Edycja sklepu z oponami
1600 1600 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1601 1601 Edycja uniwersytetu
1602 1602 Edycja sklepu z odkurzaczami
1603 1603 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1604 1604 Edycja automatu sprzedającego
1605 1605 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1606 1606 Edycja wypożyczalni wideo
1607 1607 Edycja punktu widokowego
1608 1608 Edycja wsi
1609 1609 Edycja zieleni miejskiej
1610 1610 Edycja winnicy
1611 1611 Edycja wulkanu
1612 1612 Edycja siatkówki
1613 1613 Edycja kosza na śmieci
1614 1614 Edycja oczyszczalni ścieków
1615 1615 Edycja zbiornika wodnego
1616 1616 Edycja parku wodnego
1617 1617 Edycja wieży ciśnień
1618 1618 Edycja studni
1619 1619 Edycja filtrów
1620 1620 Edycja wodospadu
1621 1621 Edycja młynu wodnego
1622 1622 Edycja krzyża przydrożnego
1623 1623 Edycja kapliczki
1624 1624 Edycja jazu
1625 1625 Edycja mokradła
1626 1626 Edycja wiatraka
1627 1627 Edycja lasu pierwotnego
1628 1628 Edycja zakładu produkcyjnego
1629 1629 Edycja zoo
1630 1630 Edycja skojarzonych ulic
1631 1631 Edytuje filtr.
1632 1632 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1633 1633 -----
1634 1634 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1635 1635 Edycja sieci trasy
1636 1636 -----
1637 1637 Edytuje tę stronę pomocy
1638 1638 -----
1639 1639 -----
1640 1640 -----
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1646 1646 Edycja: {0}
1647 1647 Edukacja
1648 1648 Elektryfikacja
1649 1649 Elektronika
1650 1650 na karty chipowe
1651 1651 Sklep elektroniczny
1652 1652 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1653 1653 Wysokość
1654 1654 Adres e-mail
1655 1655 nasyp
1656 1656 Ambasada
1657 1657 -----
1658 1658 Telefon alarmowy
1659 1659 Samochody uprzywilejowane
1660 1660 Pusty dokument
1661 1661 Pusta rola
1662 1662 Puste drogi
1663 1663 -----
1664 1664 Zastosuj filtr
1665 1665 -----
1666 1666 -----
1667 1667 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1668 1668 -----
1669 1669 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1670 1670 Wprowadź URL
1671 1671 Podaj adres z którego pobrać dane:
1672 1672 Wprowadź ID zestawu zmian
1673 1673 Podaj nowy klucz i jego wartość
1674 1674 -----
1675 1675 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1676 1676 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1677 1677 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1678 1678 Wpisz szukane wyrażenie
1679 1679 -----
1680 1680 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1681 1681 Wprowadź komentarz przesyłania
1682 1682 -----
1683 1683 -----
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1688 1688 -----
1689 1689 -----
1690 1690 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1691 1691 Wejście
1692 1692 Jeździectwo
1693 1693 Artykuły erotyczne
1694 1694 Błąd
1695 1695 -----
1696 1696 Błąd podczas wyświetlania adresu
1697 1697 Błąd podczas pobierania
1698 1698 Błąd w filtrze
1699 1699 -----
1700 1700 Błąd podczas ładowania pliku
1701 1701 -----
1702 1702 Błąd w pliku {0}
1703 1703 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1704 1704 Błąd odtwarzania dźwięku
1705 1705 -----
1706 1706 -----
1707 1707 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1708 1708 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1709 1709 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1713 1713 -----
1714 1714 Błąd podczas przetwarzania {0}
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 -----
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 Błędy
1722 1722 Błędy w czasie pobierania
1723 1723 +++++
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 Przykłady
1729 1729 Zakończ
1730 1730 Zamknij JOSM
1731 1731 -----
1732 1732 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1733 1733 Kończy pracę z programem.
1734 1734 -----
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 Eksportuj do pliku GPX
1739 1739 Eksportuj i zapisz
1740 1740 Opcje eksportu
1741 1741 Eksportuj dane do pliku GPX
1742 1742 Eksportuj do GPX...
1743 1743 -----
1744 1744 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1745 1745 Wytłocz
1746 1746 Wytłocz drogę
1747 1747 +++++
1748 1748 DO POPRAWKI
1749 1749 +++++
1750 1750 Fabryka
1751 1751 Usługi
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 Nie można otworzyć adresu URL
1762 1762 -----
1763 1763 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 Grunty rolne
1780 1780 Zagroda
1781 1781 Fast food
1782 1782 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 -----
1786 1786 Numer faksu
1787 1787 Opłata
1788 1788 Hala górska
1789 1789 Ogrodzenie
1790 1790 Trasa promu
1791 1791 Terminal promowy
1792 1792 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1793 1793 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1794 1794 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1795 1795 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1796 1796 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1797 1797 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1798 1798 Plik
1799 1799 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1800 1800 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1801 1801 Błędny format pliku
1802 1802 Nazwa pliku:
1803 1803 Plik "{0}" nie istnieje
1804 1804 Plik kopi zapasowej
1805 1805 Plik istnieje. Nadpisać?
1806 1806 Nazwa pliku:
1807 1807 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1808 1808 -----
1809 1809 Plik: {0}
1810 1810 -----
1811 1811 Nazwa pliku
1812 1812 -----
1813 1813 Rodzaj pliku:
1814 1814 Rodzaj pliku:
1815 1815 -----
1816 1816 Filtr
1817 1817 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1818 1818 Tryb filtru
1819 1819 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 Zakończ rysowanie.
1824 1824 Hydrant
1825 1825 Straż pożarna
1826 1826 Miejsce na ognisko
1827 1827 Miejsce do wędkowania
1828 1828 Napraw
1829 1829 -----
1830 1830 Popraw konflikty tagów
1831 1831 -----
1832 1832 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
1833 1833 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1834 1834 Naprawianie błędów...
1835 1835 Maszt (dla flagi)
1836 1836 Kwiaciarnia
1837 1837 Wyczyść cache kafelek
1838 1838 -----
1839 1839 Podążaj
1840 1840 Podążaj za linią
1841 1841 Znaleziono następujące problemy:
1842 1842 Żywność
1843 1843 Przestrzeń restauracyjna
1844 1844 Wyżywienie
1845 1845 Ruch pieszy
1846 1846 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1847 1847 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1848 1848 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1849 1849 Bród
1850 1850 Las
1851 1851 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 Znaleziono {0} pasujących.
1857 1857 Fontanna
1858 1858 Sklep z ramami do obrazów
1859 1859 -----
1860 1860 Zablokuj
1861 1861 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1862 1862 Częstotliwość (Hz)
1863 1863 Z ...
1864 1864 Z relacji
1865 1865 Z adresu URL
1866 1866 Stacja benzynowa
1867 1867 Stacja benzynwa
1868 1868 Rodzaje paliwa:
1869 1869 -----
1870 1870 Widok pełnoekranowy
1871 1871 Automatyczna
1872 1872 Funkcja
1873 1873 Sklep meblowy
1874 1874 +++++
1875 1875 -----
1876 1876 Punkty GPS
1877 1877 Opis trasy GPS
1878 1878 Pliki GPX
1879 1879 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1880 1880 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
1881 1881 Scieżka GPX:
1882 1882 +++++
1883 1883 -----
1884 1884 +++++
1885 1885 Futbol gaelicki (irlandzki)
1886 1886 Garaże
1887 1887 Ogród
1888 1888 Centrum ogrodnicze
1889 1889 Zbiornik gazu
1890 1890 Brama
1891 1891 Rozstaw toru (mm)
1892 1892 Gauß-Krügera
1893 1893 Dostęp dla wszystkich typów
1894 1894 Dostęp dla wszystkich typów
1895 1895 Geografia
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 Geolokalizowane obrazy
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 Lodowiec
1905 1905 szkło
1906 1906 Wróć do okna przesyłania
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 Idź do strony domowej pomocy JOSM
1910 1910 Przechodzi do następnej strony
1911 1911 Przechodzi do poprzedniej strony
1912 1912 +++++
1913 1913 Pole golfowe
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 Przyznane uprawnienia
1917 1917 Trawa
1918 1918 Cmentarz przykościelny
1919 1919 -----
1920 1920 Teren pod zabudowę
1921 1921 Sklep warzywny
1922 1922 Szklarnia ogrodnicza
1923 1923 Kontener z piaskiem
1924 1924 -----
1925 1925 Ostroga regulacyjna
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 Kwatera
1929 1929 Drogowskaz
1930 1930 +++++
1931 1931 -----
1932 1932 Gimnastyka
1933 1933 Fryzjer
1934 1934 Przysiółek
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 +++++
1938 1938 Sklep z narzędziami
1939 1939 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
1940 1940 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
1941 1941 Posiada klucz ''source''
1942 1942 Posiada klucz ''watch''
1943 1943 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
1944 1944 Zdrowie
1945 1945 Aparaty słuchowe
1946 1946 Wrzosowisko
1947 1947 Duże samochody ciężarowe (TIR)
1948 1948 Żywopłot
1949 1949 Wysokość
1950 1950 Wysokość (metry)
1951 1951 Lądowisko dla helikopterów
1952 1952 Pomoc
1953 1953 Pomoc: {0}
1954 1954 -----
1955 1955 Półkula
1956 1956 Ukryj
1957 1957 Ukryj elementy
1958 1958 -----
1959 1959 Ukryj ten przycisk.
1960 1960 Sklep ze sprzętem hi-fi
1961 1961 Pojazdy z wieloma pasażerami
1962 1962 Powielone węzły ulic
1963 1963 Drogi
1964 1964 -----
1965 1965 turystyka piesza
1966 1966 Miejsca historyczne
1967 1967 Historia
1968 1968 Historia węzła {0}
1969 1969 Historia relacji {0}
1970 1970 Historia drogi {0}
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 Hokej
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 Strona domowa
1977 1977 Konie
1978 1978 Wyścigi konne
1979 1979 Szpital
1980 1980 +++++
1981 1981 +++++
1982 1982 +++++
1983 1983 -----
1984 1984 Nazwa domu
1985 1985 Numer domu
1986 1986 Numer domu {0}
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Ambona myśliwska
1991 1991 -----
1992 1992 +++++
1993 1993 +++++
1994 1994 +++++
1995 1995 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
1996 1996 -----
1997 1997 +++++
1998 1998 Błąd wejścia/wyjścia
1999 1999 -----
2000 2000 +++++
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 Ikona:
2004 2004 -----
2005 2005 Zignoruj
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2014 2014 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2015 2015 Nieprawidłowe dane
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 Niedozwolony obiekt z id=0
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 Obraz
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 Podkłady mapy
2051 2051 Właściwości podkładu
2052 2052 Adres podkładu
2053 2053 URL podkładu (domyślne)
2054 2054 -----
2055 2055 Przesunięcie podkładu
2056 2056 Dostawcy zdjęć
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 imperialny
2060 2060 -----
2061 2061 Importuj dźwięk
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Importuj obrazki
2065 2065 Import nie jest możliwy
2066 2066 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2067 2067 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2068 2068 -----
2069 2069 Nachylenie drogi
2070 2070 Niekompletny opis <member> z ref=0
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 Powiększ
2077 2077 +++++
2078 2078 Obszar przemysłowy
2079 2079 +++++
2080 2080 Informacje o elemencie
2081 2081 Informacje
2082 2082 Tablica informacyjna
2083 2083 Informacja turystyczna
2084 2084 Terminal informacyjny
2085 2085 Informacje o warstwie
2086 2086 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2087 2087 Inicjalizacja
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 Instalacja zaktualizowanych wtyczek
2095 2095 -----
2096 2096 Wewnętrzny błąd serwera
2097 2097 -----
2098 2098 Dostęp do internetu
2099 2099 Opłata za internet
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 Podano niewłaściwy ID (identyfikator) listy
2103 2103 -----
2104 2104 Nieprawodłowy adres URL?
2105 2105 -----
2106 2106 Nieprawidłowy plik bz2.
2107 2107 Nieprawidłowa data
2108 2108 Niepoprawna data/czas
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 Nieprawidłowa strefa czasowa
2116 2116 -----
2117 2117 Niepoprawna nazwa użytkownika
2118 2118 -----
2119 2119 Odwróć filtr
2120 2120 Wyspa
2121 2121 Wysepka
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 Element {0} nie znaleziony na liście.
2125 2125 Przeglądarka pomocy JOSM
2126 2126 Wewnętrzny styl JOSM
2127 2127 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 Pliki JPEG (*.jpg)
2133 2133 Edytor OpenStreetMap w Javie
2134 2134 Wersja Javy {0}
2135 2135 Jubiler
2136 2136 Funkcja łączenia obszarów
2137 2137 Połącz węzeł i linię
2138 2138 Połącz węzeł z drogą
2139 2139 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2140 2140 Połącz nakładające się obszary
2141 2141 Połączono nakładające się na siebie obszary
2142 2142 Łączy nakładające się obszary
2143 2143 Przejdź do pozycji
2144 2144 Przejdź
2145 2145 Przejdź do pozycji
2146 2146 Skrzyżowanie
2147 2147 +++++
2148 2148 Zachowaj
2149 2149 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2150 2150 -----
2151 2151 Zachowaj mój stan usunięcia
2152 2152 Zachowaj wtyczkę
2153 2153 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2154 2154 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2155 2155 -----
2156 2156 Zachowaj ich stan usunięcia
2157 2157 -----
2158 2158 Klucz
2159 2159 Klucz ''{0}'' jest nieprawidłowy.
2160 2160 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2161 2161 -----
2162 2162 Klucz:
2163 2163 Skóry klawiaturowe
2164 2164 Słowa kluczowe
2165 2165 Przedszkole
2166 2166 +++++
2167 2167 -----
2168 2168 Akcesoria kuchenne
2169 2169 -----
2170 2170 Gaz LPG
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2177 2177 Ląd (wyspa)
2178 2178 Zagospodarowanie terenu
2179 2179 Wysypisko
2180 2180 +++++
2181 2181 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2182 2182 Liczba pasów ruchu
2183 2183 Język
2184 2184 Ostatnia zmiana o {0}
2185 2185 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2186 2186 -----
2187 2187 Szerokość
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2191 2191 -----
2192 2192 Uruchamia w trybie pełnoekranowym
2193 2193 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Pralnia samoobsługowa
2197 2197 Warstwa
2198 2198 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2199 2199 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2200 2200 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2201 2201 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2202 2202 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2203 2203 Warstwa ''{0}'' musi być na liście warstw
2204 2204 warstwa nie jest na liście.
2205 2205 Warstwa: {0}
2206 2206 Warstwy
2207 2207 Czas rozbiegu (w sekundach)
2208 2208 Rozrywka
2209 2209 Długość
2210 2210 Długość w metrach
2211 2211 -----
2212 2212 Długość: {0}
2213 2213 Przejazd kolejowy
2214 2214 Biblioteka
2215 2215 Licencja
2216 2216 Kategorie prawa jazdy
2217 2217 Szlaban
2218 2218 Samochody dostawcze
2219 2219 Trasa szybkiego tramwaju
2220 2220 Latarnia morska
2221 2221 Oznaczenie linii
2222 2222 Rodzaj linii
2223 2223 Wiersz {0} kolumna {1}:
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2227 2227 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2228 2228 -----
2229 2229 Lista ostatnio otwieranych plików
2230 2230 oświetlenie
2231 2231 Strefa zamieszkania
2232 2232 -----
2233 2233 Ładuj wszystkie kafelki
2234 2234 Ładuj CT
2235 2235 Ładuj kafelek
2236 2236 Otwórz warstwę WMS
2237 2237 Otwórz warstwę WMS z pliku
2238 2238 -----
2239 2239 Wczytywanie historii
2240 2240 -----
2241 2241 Wczytuje relacje nadrzędne
2242 2242 -----
2243 2243 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2244 2244 Wczytywanie wczesnych wtyczek
2245 2245 Wczytywanie historii węzła {0}
2246 2246 Wczytywanie historii relacji {0}
2247 2247 Wczytywanie historii drogi {0}
2248 2248 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2249 2249 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2250 2250 Wczytywanie wtyczek
2251 2251 Ładowanie wtyczek...
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 Wczytywanie {0}
2255 2255 -----
2256 2256 pliki lokalne
2257 2257 Okolica
2258 2258 Położenie
2259 2259 Zablokuj
2260 2260 Wrota śluzy
2261 2261 Lodi - Włochy
2262 2262 -----
2263 2263 Długość
2264 2264 -----
2265 2265 Katalog:
2266 2266 Wygląd i zachowanie
2267 2267 Katalog:
2268 2268 Wieża widokowa
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 MLIT Japonia (ORTHO)
2272 2272 MLIT Japonia (ORTO01)
2273 2273 MLIT Japonia (ORTO02)
2274 2274 MLIT Japonia (ORTO03)
2275 2275 +++++
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 Skala MTB
2279 2279 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2280 2280 -----
2281 2281 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2282 2282 Tworzenie równoległych kopii drogi
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2289 2289 -----
2290 2290 Centrum handlowe
2291 2291 Obiekty sztuczne
2292 2292 -----
2293 2293 Ręczna
2294 2294 -----
2295 2295 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2296 2296 Mapa
2297 2297 Style rysowania map
2298 2298 Odwzorowanie kartograficzne
2299 2299 Ustawienia mapy
2300 2300 Informacja o stylu mapy
2301 2301 Mapa: {0}
2302 2302 -----
2303 2303 +++++
2304 2304 -----
2305 2305 Port jachtowy (Marina)
2306 2306 -----
2307 2307 Znaczniki nazwanych punktów
2308 2308 Znaczniki z {0}
2309 2309 Plac targowy
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 Materiał
2314 2314 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2315 2315 Maks. wysokość (w metrach)
2316 2316 -----
2317 2317 Maks. długość (w metrach)
2318 2318 -----
2319 2319 Maks. prędkość (km/h)
2320 2320 Maks. ciężar (w tonach)
2321 2321 Maks. szerokość (w metrach)
2322 2322 -----
2323 2323 Maksymalny obszar na zapytanie:
2324 2324 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2325 2325 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2326 2326 Maksymalna długość (w metrach)
2327 2327 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2328 2328 Łąka
2329 2329 Pomiar
2330 2330 Stacja pomiaru
2331 2331 Członek
2332 2332 -----
2333 2333 Członkowie
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 Członkowie (z konfliktami)
2337 2337 Miejsce pamięci
2338 2338 Nazwa w menu
2339 2339 Nazwa w menu (domyślna)
2340 2340 Skróty w menu
2341 2341 +++++
2342 2342 odwzorowanie Merkatora
2343 2343 Połącz
2344 2344 Połącz węzły
2345 2345 Scal warstwy
2346 2346 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2347 2347 -----
2348 2348 Połącz wybrane elementy.
2349 2349 Włącz aktualną warstwę do innej.
2350 2350 Łączy aktualnie wybrane obiekty w nową warstę.
2351 2351 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2352 2352 Scal {0} węzłów
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 Połączona wersja
2358 2358 -----
2359 2359 Wiadomość dnia jest niedostępna
2360 2360 Metoda
2361 2361 metryczny
2362 2362 Mikrobrowar
2363 2363 -----
2364 2364 Obszar wojskowy
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 Min. prędkość (km/h)
2368 2368 -----
2369 2369 Szyb
2370 2370 Minirondo
2371 2371 Minigolf
2372 2372 Minimalna odległość (w pikselach)
2373 2373 Minuty: {0}
2374 2374 Odbicie lustrzane
2375 2375 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 Brak parametru dla NOT
2392 2392 Brak parametru dla OR
2393 2393 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2394 2394 -----
2395 2395 Powielone węzły różnego rodzaju
2396 2396 Pon-Pt 08:30-20:00
2397 2397 Pon-Pt 22:00-05:00
2398 2398 +++++
2399 2399 Sklep z telefonami komórkowymi
2400 2400 -----
2401 2401 Tryb: {0}
2402 2402 Lotnisko dla modeli
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2408 2408 Kantor
2409 2409 Tor jednoszynowy
2410 2410 Pomnik
2411 2411 Wiecej informacji...
2412 2412 Więcej informacji na temat tej funkcji
2413 2413 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2414 2414 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2415 2415 +++++
2416 2416 +++++
2417 2417 Pojazdy z silnikiem
2418 2418 Samochody
2419 2419 Motocykle
2420 2420 Dealer motocykli
2421 2421 -----
2422 2422 Sporty motorowe
2423 2423 Autostrada
2424 2424 Skrzyżowanie autostrad
2425 2425 Autostrada - dojazd
2426 2426 Przełęcz
2427 2427 kolarstwo górskie
2428 2428 Przesuń węzeł...
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 Przesuń w dół
2432 2432 Przesuwa wybrane elementy w dół o jedną pozcyję.
2433 2433 Więcej elementów
2434 2434 Przesuwa filtr na dół.
2435 2435 Przesuwa filtr do góry.
2436 2436 Przesuń w lewo
2437 2437 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2438 2438 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2439 2439 Przesuń obiekty {0}
2440 2440 Przesuń w prawo
2441 2441 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2442 2442 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2446 2446 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2447 2447 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2448 2448 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2449 2449 Przesuń je
2450 2450 Przesuń do góry
2451 2451 Przesuwa wybrane elementu do góry o jedną pozycję.
2452 2452 Przesuń {0}
2453 2453 Przesuwa obiekty {0}
2454 2454 Błota
2455 2455 Różne sporty
2456 2456 -----
2457 2457 +++++
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 Muzeum
2461 2461 Sklep muzyczny
2462 2462 Moje zestawy zmian
2463 2463 -----
2464 2464 Moja wersja
2465 2465 Moja wersja (lokalna)
2466 2466 Moją z Połączoną
2467 2467 Moją z Ich
2468 2468 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2469 2469 Import NMEA zakończony powodzeniem
2470 2470 Pliki NMEA-0183
2471 2471 Mapy NPE
2472 2472 +++++
2473 2473 Nazwa
2474 2474 -----
2475 2475 Nazwa lokalizacji
2476 2476 Nazwa użytkownika.
2477 2477 -----
2478 2478 Nazwa: {0}
2479 2479 Nazwane punkty GPS z {0}
2480 2480 Nazwane punkty tras.
2481 2481 Kolej wąskotorowa
2482 2482 Narodowa
2483 2483 Park narodowy
2484 2484 Powielone węzły natury
2485 2485 Natura
2486 2486 Rezerwat przyrody
2487 2487 -----
2488 2488 Sieć
2489 2489 Błąd sieci
2490 2490 Nigdy nie aktualizuj
2491 2491 Nowa
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 Nowa warstwa
2495 2495 Nowy klucz
2496 2496 Nowe wyrównanie
2497 2497 -----
2498 2498 Nowa relacja
2499 2499 Nowa rola
2500 2500 -----
2501 2501 Nowa wartość
2502 2502 -----
2503 2503 Klub nocny
2504 2504 Nie
2505 2505 -----
2506 2506 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2507 2507 Brak skrótu
2508 2508 Nie znaleziono drogi "from"
2509 2509 Nie znaleziono drogi "to"
2510 2510 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 Brak zmian do wysłania.
2514 2514 -----
2515 2515 Brak konfliktów do rozwiązania
2516 2516 Brak konfliktów, które można pokazać
2517 2517 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2518 2518 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2519 2519 Nie wczytano żadnych danych.
2520 2520 Brak daty
2521 2521 -----
2522 2522 ślepa ulica
2523 2523 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2524 2524 -----
2525 2525 Brak obrazu
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2529 2529 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2530 2530 Brak otwartego zestawu zmian
2531 2531 Brak otwartych zestawów zmian
2532 2532 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 Nie znaleziono żadnych problemów
2537 2537 Bez serwera proxy
2538 2538 Brak wybranego śladu GPX
2539 2539 Brak stylu dla multipolygonu
2540 2540 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2541 2541 Bez tagów
2542 2542 Brak warstw docelowych.
2543 2543 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
2544 2544 Nieprzydatna rola członka multipolygonu
2545 2545 Niepoprawny URL WMS lub id
2546 2546 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2547 2547 Nie, przerwij
2548 2548 Nie, kontynuuj edycję
2549 2549 -----
2550 2550 Węzeł
2551 2551 -----
2552 2552 Węzeł jest nadal w użyciu..
2553 2553 Węzeł {0}
2554 2554 Węzeł: połączony
2555 2555 Węzeł: standardowy
2556 2556 Węzeł: otagowany
2557 2557 Węzły
2558 2558 Węzły w tym samym miejscu
2559 2559 Węzły z tą samą nazwą
2560 2560 -----
2561 2561 Węzły (z konfliktami)
2562 2562 Obiekt niebędący drogą w multipolygonie
2563 2563 żadne
2564 2564 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2565 2565 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2566 2566 Północ
2567 2567 Północ
2568 2568 Nie znaleziono
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 Brak w pamięci podręcznej
2572 2572 Uwagi
2573 2573 -----
2574 2574 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2575 2575 -----
2576 2576 na banknoty
2577 2577 Nic
2578 2578 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2579 2579 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2580 2580 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2581 2581 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2582 2582 Nic nie wybrano!
2583 2583 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2584 2584 Nie ma nic do zaznaczenia
2585 2585 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2586 2586 Nie ma nic do powiększenia
2587 2587 -----
2588 2588 Numer
2589 2589 Ilość miejsc
2590 2590 Liczba przewodów w jednym kablu
2591 2591 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2592 2592 -----
2593 2593 Sposób numeracji domów
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 +++++
2597 2597 OK - próbuję ponownie.
2598 2598 +++++
2599 2599 -----
2600 2600 Dane OSM
2601 2601 Hasło OSM.
2602 2602 Pliki serwera OSM
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 URL serwera OSM:
2606 2606 Hasło OSM:
2607 2607 Nazwa użytkownika OSM:
2608 2608 -----
2609 2609 Obiekt
2610 2610 -----
2611 2611 ID obiektu:
2612 2612 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2613 2613 Historia obiektu
2614 2614 -----
2615 2615 Typ obiektu:
2616 2616 Obiekt z historią
2617 2617 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2618 2618 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2619 2619 Obiekty do dodania:
2620 2620 Obiekty do usunięcia:
2621 2621 Obiekty do zmiany:
2622 2622 Benzyna bezołowiowa 100
2623 2623 Benzyna bezołowiowa 91
2624 2624 Benzyna bezołowiowa 95
2625 2625 Benzyna bezołowiowa 98
2626 2626 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 Przesunięcie:
2631 2631 Przesunięcie:
2632 2632 OK
2633 2633 Stary klucz
2634 2634 Poprzednia rola
2635 2635 Stara wartość
2636 2636 Na życzenie
2637 2637 Podczas wysyłania
2638 2638 Jednokierunkowa
2639 2639 Drogi z jednym węzłem
2640 2640 -----
2641 2641 Jedna z wybranych dróg nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
2642 2642 -----
2643 2643 jednokierunkowa
2644 2644 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2645 2645 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2646 2646 Tylko własne zestawy zmian
2647 2647 -----
2648 2648 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2649 2649 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2650 2650 Tylko na początku drogi.
2651 2651 Krycie
2652 2652 Otwórz
2653 2653 +++++
2654 2654 Otwórz adres...
2655 2655 Ostatnio otwierane
2656 2656 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2657 2657 -----
2658 2658 Otwiera plik.
2659 2659 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2660 2660 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2661 2661 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2662 2662 Otwiera listę wszystkich relacji
2663 2663 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2667 2667 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2668 2668 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2669 2669 Otwiera adres URL.
2670 2670 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 Otwórz inne zdjęcie
2674 2674 -----
2675 2675 Otwarte zestawy zmian
2676 2676 Otwórz plik
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2680 2680 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2681 2681 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2682 2682 Otwórz...
2683 2683 Otwarty/Zamknięty:
2684 2684 +++++
2685 2685 -----
2686 2686 OpenStreetMap (Mapnik CZ/B)
2687 2687 +++++
2688 2688 dane OpenSteetMap
2689 2689 Otwieram 1 plik...
2690 2690 Godziny otwarcia
2691 2691 Otwieram plik "{0}" ...
2692 2692 Otwieram pliki
2693 2693 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2694 2694 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2695 2695 Czas działania
2696 2696 +++++
2697 2697 Optyk
2698 2698 Dodatkowe atrybuty:
2699 2699 Rodzaj (opcjonalne)
2700 2700 Naturalna żywność
2701 2701 Oryg. droga
2702 2702 Korekta prostopadłości
2703 2703 Ortogonalizuj / cofnij
2704 2704 Korekta prostopadłości
2705 2705 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2706 2706 -----
2707 2707 Pozostałe
2708 2708 Inny punkt informacyjny
2709 2709 Powielone węzły (inne)
2710 2710 Sklep turystyczny
2711 2711 -----
2712 2712 Nakładające się obszary
2713 2713 Nakładające się jezdnie
2714 2714 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
2715 2715 Nakładające się tory kolejowe
2716 2716 Nakładające się tory (z obszarem)
2717 2717 Nakładające się drogi
2718 2718 Nakładające się drogi (z obszarem)
2719 2719 Nakładające się drogi.
2720 2720 -----
2721 2721 Zastąp
2722 2722 Nadpisać ustawienia OAuth?
2723 2723 -----
2724 2724 PCN 2006 - Włochy
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 PUWG (Polska)
2728 2728 PUWG 1992 (Polska)
2729 2729 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
2730 2730 Strefa PUWG
2731 2731 Sklep z farbami
2732 2732 Styl rysowania {0}: {1}
2733 2733 Wykopalisko paleontologiczne
2734 2734 -----
2735 2735 papier
2736 2736 Równoległe
2737 2737 -----
2738 2738 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 Parametry --download, --downloadgps, oraz --selection są uwzględniane w tej kolejności.
2743 2743 Relacje nadrzędne
2744 2744 +++++
2745 2745 Parkuj i Jedź
2746 2746 +++++
2747 2747 Uliczka parkingowa
2748 2748 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2749 2749 Analizowanie danych OSM...
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 Części
2757 2757 Zatoka
2758 2758 zatoki dla wymijania
2759 2759 Hasło
2760 2760 Hasło:
2761 2761 Hasło:
2762 2762 Wklej
2763 2763 Wklej ...
2764 2764 Wklej znaczniki
2765 2765 -----
2766 2766 Wkleja zawartość schowka.
2767 2767 Wklej pomijając niekompletne
2768 2768 Ścieżka
2769 2769 Ścieżka:
2770 2770 Wzgórze
2771 2771 Ciąg pieszy
2772 2772 Przejście dla pieszych
2773 2773 Typ przejścia dla pieszych
2774 2774 Ciąg pieszy
2775 2775 +++++
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2780 2780 -----
2781 2781 +++++
2782 2782 Apteka
2783 2783 Numer telefonu
2784 2784 Numer telefonu
2785 2785 -----
2786 2786 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
2787 2787 Miejsce na piknik
2788 2788 Molo
2789 2789 +++++
2790 2790 Rurociąg
2791 2791 Rodzaj trasy
2792 2792 Boisko
2793 2793 Miejsce kultu religijnego
2794 2794 Miejsca
2795 2795 Tworzenie węzłów i dróg.
2796 2796 -----
2797 2797 Plac zabaw
2798 2798 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2799 2799 -----
2800 2800 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
2801 2801 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
2802 2802 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
2808 2808 -----
2809 2809 Proszę wprowadzić adres kafelka
2810 2810 Proszę wprowadzić index kafelka
2811 2811 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2820 2820 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 Wprowadź hasło do konta OSM
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
2832 2832 Popraw opis zmian
2833 2833 -----
2834 2834 Proszę wybrać plik
2835 2835 Proszę wybierz klucz
2836 2836 Proszę wybierz wartość
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2840 2840 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2841 2841 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
2842 2842 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2843 2843 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
2844 2844 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
2845 2845 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2846 2846 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2847 2847 -----
2848 2848 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2849 2849 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2850 2850 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2851 2851 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2852 2852 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2853 2853 Proszę wybrać wiersz do edycji
2854 2854 Wybierz warstwę docelową
2855 2855 Wybierz metodę przesyłania:
2856 2856 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
2857 2857 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2858 2858 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Informacje o wtyczce
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 Aktualizowanie wtyczek
2866 2866 Wtyczki
2867 2867 Wtyczki są aktualne
2868 2868 Nazwa punktu
2869 2869 Numer punktu
2870 2870 Słup
2871 2871 Numer referencyjny
2872 2872 Posterunek policji
2873 2873 Polityczna
2874 2874 Pozycja
2875 2875 Pozycja
2876 2876 -----
2877 2877 Skrzynka pocztowa
2878 2878 Poczta
2879 2879 Kod pocztowy
2880 2880 -----
2881 2881 Energetyka
2882 2882 Elektrownia
2883 2883 Linia elektryczna
2884 2884 Rozdzielnia elektryczna
2885 2885 Stacja transformatorowa
2886 2886 Słup wysokiego napięcia
2887 2887 Powielone węzły energetyki
2888 2888 Elektryczność
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 Predefiniowane
2892 2892 -----
2893 2893 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 Ustawienia
2898 2898 Preferencje zostały zapisane na {0}
2899 2899 Ustawienia...
2900 2900 Przygotowywanie danych OSM...
2901 2901 -----
2902 2902 Przygotowanie zestawu danych...
2903 2903 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
2904 2904 -----
2905 2905 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
2906 2906 Kolej retro
2907 2907 Grupa szablonów {0}
2908 2908 Grupa szablonów {1} / {0}
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 Szablony
2912 2912 Szablony nie zawierają danego klucza
2913 2913 Szablony nie zawierają danej wartości
2914 2914 Ciśnienie
2915 2915 -----
2916 2916 Droga krajowa
2917 2917 Droga krajowa - dojazd
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 Więzienie
2922 2922 Przetwarzanie pliku ''{0}''
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 Odwzorowane współrzędne
2928 2928 -----
2929 2929 Odwzorowanie
2930 2930 Odwzorowanie "{0}" nie zostało znalezione, zakładka "{1}" nie może zostać użyta
2931 2931 Kod odwzorowania
2932 2932 -----
2933 2933 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 Właściwości
2937 2937 Właściwości / członkostwo
2938 2938 -----
2939 2939 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 Właściwości
2944 2944 Właściwości (z konfliktami)
2945 2945 Właściwości/członkostwo
2946 2946 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 Ustawienia proxy
2956 2956 +++++
2957 2957 Budynek użyteczności publicznej
2958 2958 Publiczny gril
2959 2959 Transport publiczny
2960 2960 Transport publiczny
2961 2961 Wyczyść
2962 2962 Czyszczenie...
2963 2963 -----
2964 2964 +++++
2965 2965 Kamieniołom
2966 2966 Zapytanie
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
2970 2970 Zapytanie o zestawy zmian
2971 2971 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
2972 2972 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
2973 2973 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
2974 2974 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
2975 2975 Odpytywanie serwera nazw
2976 2976 Odpytywanie serwera nazw…
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 Zdalnie sterowane samochody
2980 2980 Tor wyścigowy
2981 2981 -----
2982 2982 Tor
2983 2983 Kolej
2984 2984 Przystanek kolejowy
2985 2985 Peron kolejowy
2986 2986 Powielone węzły torów kolejowych
2987 2987 Obszar kolejowy
2988 2988 -----
2989 2989 czyste dane GPS
2990 2990 Przeczytaj na początek
2991 2991 Czytanie zdjęć...
2992 2992 -----
2993 2993 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
2994 2994 Wczytywanie zestawów zmian...
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 Wczytywanie informacji użytkownika...
2999 2999 Wczytywanie {0}...
3000 3000 Plik Readme
3001 3001 Imię i nazwisko
3002 3002 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3003 3003 Zapisywanie
3004 3004 Studio nagrań
3005 3005 Teren rekreacyjny
3006 3006 Obraz...
3007 3007 Zbiórka odpadów
3008 3008 -----
3009 3009 Powtórz
3010 3010 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3011 3011 -----
3012 3012 Numer
3013 3013 Oznaczenie (numer toru)
3014 3014 Numer identyfikacyjny
3015 3015 Numer referencyjny
3016 3016 Odwołania do:
3017 3017 -----
3018 3018 Odśwież
3019 3019 +++++
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 Odrzuć konflikty i zapisz
3023 3023 Relacja
3024 3024 Relacja ...
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 Relacja jest usunięta
3036 3036 Pusta relacja
3037 3037 Nieustalony rodzaj relacji
3038 3038 -----
3039 3039 Relacja {0}
3040 3040 Relacja: zaznaczona
3041 3041 Relacje
3042 3042 Relacje z tymi samymi członakmi
3043 3043 Relacje: {0}
3044 3044 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3045 3045 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3046 3046 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3047 3047 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3048 3048 Religia
3049 3049 Odśwież
3050 3050 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3051 3051 Wczytaj ponownie błędne kafle
3052 3052 -----
3053 3053 Odświerza stronę pomocy
3054 3054 Ponownie wczytuje historię z serwera
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 Usuń
3066 3066 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3067 3067 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3068 3068 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3069 3069 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3070 3070 -----
3071 3071 Usuń wpis
3072 3072 Usuń z pamięci podręcznej
3073 3073 Usuń zdjęcie z warstwy
3074 3074 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3075 3075 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3076 3076 Usuń zaznaczone zakładki
3077 3077 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3078 3078 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 Usuń Element z Relacji
3086 3086 Usunięte powielone węzły
3087 3087 -----
3088 3088 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 Zmień nazwę warstwy
3093 3093 Zmień nazwę zakładki
3094 3094 -----
3095 3095 Rysuje mapę w postaci uproszczonej (szkieletowej).
3096 3096 -----
3097 3097 Wypożyczalnia
3098 3098 Warsztat samochodowy
3099 3099 Zamień
3100 3100 Zamień "{0}" na "{1}" dla
3101 3101 Zgłoś błąd
3102 3102 +++++
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 URL prośby klucza:
3106 3106 -----
3107 3107 Wymaga opłaty
3108 3108 Sztuczne jezioro
3109 3109 Resetuj
3110 3110 Przywraca domyślne ustawienia
3111 3111 -----
3112 3112 Droga lokalna
3113 3113 Zabudowa mieszkaniowa
3114 3114 -----
3115 3115 Rozwiąż
3116 3116 Rozwiąż konflikty
3117 3117 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 Wydobycie
3130 3130 Miejsce odpoczynku
3131 3131 Uruchom ponownie
3132 3132 Restauracja
3133 3133 Przywróć
3134 3134 Odzyskiwanie plików
3135 3135 Ograniczenie
3136 3136 Obszar handlowy
3137 3137 Mur oporowy
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 Odwróć kierunek dróg
3151 3151 Odwróć i połącz
3152 3152 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3153 3153 Odwróć kolejność członków relacji
3154 3154 Odwróć kierunek drogi
3155 3155 Odwróć kierunek dróg
3156 3156 Odwrócona linia brzegowa
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 Cofanie zmian
3160 3160 Popraw
3161 3161 Wersja
3162 3162 jeździectwo
3163 3163 Rzeka
3164 3164 Koryto rzeczne
3165 3165 Droga (nieokreślona)
3166 3166 Ograniczenia na drodze
3167 3167 Rola
3168 3168 Problem z weryfikacją roli
3169 3169 -----
3170 3170 Brakująca rola {0}
3171 3171 Nieznana rola {0}
3172 3172 Rola:
3173 3173 -----
3174 3174 Rondo
3175 3175 Trasa
3176 3176 Sieć trasy
3177 3177 Stan trasy
3178 3178 Typ trasy
3179 3179 Zaznaczone szlaki:
3180 3180 Rugby league
3181 3181 Rugby union
3182 3182 Ruiny
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 Wykonywanie testu {0}
3187 3187 Pas startowy
3188 3188 Skala SAC
3189 3189 karty SIM
3190 3190 SPOTMaps (Francja)
3191 3191 SWEREF99 13 30 / EPSG:3008 (Szwecja)
3192 3192 -----
3193 3193 Kontrola bezpieczeństwa
3194 3194 Sprzedaż
3195 3195 Brama warowna
3196 3196 -----
3197 3197 +++++
3198 3198 Zapisz
3199 3199 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3200 3200 -----
3201 3201 Zapisz jako...
3202 3202 Zapisz plik GPX
3203 3203 -----
3204 3204 Zapisz warstwę
3205 3205 Zapisz plik OSM
3206 3206 Zapisz plik
3207 3207 Zapisz warstwę WMS do pliku
3208 3208 -----
3209 3209 Zapisz pomimo tego
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3215 3215 Zapisuje bieżące dane.
3216 3216 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3217 3217 -----
3218 3218 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3219 3219 Zapisz/wyślij i usuń
3220 3220 Zapisz/wyślij i wyjdź
3221 3221 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3222 3222 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3223 3223 -----
3224 3224 Przeglądanie katalogu {0}
3225 3225 Szkoła
3226 3226 złom
3227 3227 Rumowisko
3228 3228 Busz
3229 3229 Sklep rybny
3230 3230 Szukaj
3231 3231 Szukaj ...
3232 3232 -----
3233 3233 Wyszukuje obiekty
3234 3234 Wyszukuje obiekty.
3235 3235 Szukaj w tagach
3236 3236 Znajdź szablon
3237 3237 Szukaj w szablonach
3238 3238 Wyszukanie:
3239 3239 Szukaj...
3240 3240 Szukaj:
3241 3241 Szukaj:
3242 3242 Druga nazwa
3243 3243 sprzedaż rowerów używanych
3244 3244 Droga wojewódzka
3245 3245 -----
3246 3246 Sekundy: {0}
3247 3247 Błąd bezpieczeństwa
3248 3248 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3249 3249 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3250 3250 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3251 3251 Zaznacz
3252 3252 Zaznacz wszystko
3253 3253 -----
3254 3254 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3255 3255 Wstecz
3256 3256 Wybież otwarty zestaw zmian
3257 3257 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3258 3258 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3259 3259 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3260 3260 Wybierz przynajmniej:
3261 3261 Wybierz nazwę pliku
3262 3262 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3263 3263 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3264 3264 Zaznacz na warstwie
3265 3265 Zaznacz na liście relacji
3266 3266 Wybierz członków
3267 3267 -----
3268 3268 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3269 3269 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3273 3273 Zaznacz relację
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3278 3278 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3279 3279 Wybierz warstwę docelową
3280 3280 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3281 3281 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3282 3282 -----
3283 3283 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3294 3294 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3298 3298 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3299 3299 Wybrane wpisy:
3300 3300 Zaznaczenie
3301 3301 Wybrano zbiór pusty.
3302 3302 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3303 3303 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3304 3304 -----
3305 3305 Zaznaczenie: {0}
3306 3306 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3307 3307 Drogi przecinające same siebie
3308 3308 Półautomatyczna
3309 3309 Osobna wartwa
3310 3310 +++++
3311 3311 Sekwencja
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 Droga serwisowa
3315 3315 Adres URL usługi
3316 3316 Miejsce obsługi podróżnych
3317 3317 Usługi:
3318 3318 Rodzaj
3319 3319 Ustaw zakładkę WMS
3320 3320 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3325 3325 Określa język
3326 3326 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3327 3327 Ustaw na domyślne
3328 3328 -----
3329 3329 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3330 3330 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3331 3331 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3332 3332 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3333 3333 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3334 3334 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3335 3335 Zapisywanie domyślnych ustawień
3336 3336 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3337 3337 Ustawienia
3338 3338 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3339 3339 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 Punkt carsharingu
3343 3343 -----
3344 3344 +++++
3345 3345 schronienie
3346 3346 Żegluga
3347 3347 Sklep obuwniczy
3348 3348 Strzelectwo
3349 3349 Zakupy
3350 3350 Sklepy
3351 3351 Krótki opis: {0}
3352 3352 Skrót
3353 3353 Skróty klawiaturowe
3354 3354 Zapisać?
3355 3355 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3356 3356 Wysłać?
3357 3357 Pokaż
3358 3358 Pokaż obszar
3359 3359 -----
3360 3360 Pokaż raport konfiguracji
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Pokaż informację kafelka
3364 3364 -----
3365 3365 Pokaż zestaw zmian {0}
3366 3366 Pokazuje informację pomocy
3367 3367 Pokaż historię
3368 3368 Pokaż szczegóły
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3372 3372 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3373 3373 -----
3374 3374 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 Wyświetlaj ekran powitalny
3381 3381 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3382 3382 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3383 3383 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 Wyświetla tę pomoc
3387 3387 Pokaż/Ukryj
3388 3388 Obszar
3389 3389 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3390 3390 Pokazuje bieżącą datę
3391 3391 Pokazuje wilgotność
3392 3392 Pokazuje temperaturę
3393 3393 -----
3394 3394 Sycylia - Włochy
3395 3395 Drogi bez nazwy
3396 3396 -----
3397 3397 Uprość drogę
3398 3398 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3399 3399 -----
3400 3400 Uprościć drogi?
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3404 3404 Pojedyncze elementy
3405 3405 -----
3406 3406 Jazda na deskorolce
3407 3407 Łyżwiarstwo
3408 3408 Narty
3409 3409 narciarstwo
3410 3410 Pomiń pobieranie
3411 3411 Pomiń pobieranie
3412 3412 Pomiń
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 Mapa
3416 3416 Pochylnia
3417 3417 Palenie
3418 3418 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3419 3419 Dopasuj do wielkości kafelek
3420 3420 Skuter śnieżny
3421 3421 Piłka nożna
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Sortuj
3433 3433 Sortuj menu szablonów
3434 3434 Sortuj elementy relacji
3435 3435 Źródło
3436 3436 Południe
3437 3437 -----
3438 3438 Miejsca dla niepełnosprawnych
3439 3439 Miejsca dla rodziców
3440 3440 Miejsca dla kobiet
3441 3441 Fotoradar
3442 3442 Kolczatka
3443 3443 Rozdziel drogę
3444 3444 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3445 3445 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3446 3446 Rozdziela drogę na fragmenty
3447 3447 +++++
3448 3448 Sporty z piłką
3449 3449 Obiekty sportowe
3450 3450 Sport
3451 3451 Centrum sportowe
3452 3452 Źródło
3453 3453 Stadion
3454 3454 -----
3455 3455 Gwiazdki
3456 3456 Rozpocznij szukanie
3457 3457 Rozpocznij pobieranie
3458 3458 Rozpocznij pobieranie danych
3459 3459 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3460 3460 -----
3461 3461 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3462 3462 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3463 3463 Ponowna próba {0} z {1}.
3464 3464 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3465 3465 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3466 3466 -----
3467 3467 Stan
3468 3468 Sklep z artykułami biurowymi
3469 3469 +++++
3470 3470 Raport konfiguracji
3471 3471 Schody
3472 3472 -----
3473 3473 Przełaz
3474 3474 Znak stop
3475 3475 -----
3476 3476 Strumień
3477 3477 Latarnia uliczna
3478 3478 Nazwa ulicy
3479 3479 Sieć drogowa
3480 3480 Ulice NRW Geofabrik.de
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Czy styl jest obecnie aktywny?
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Podobszary
3488 3488 Stwórz filtr
3489 3489 Dzielnica
3490 3490 Metro
3491 3491 Wejście do metra
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3495 3495 +++++
3496 3496 +++++
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 Dostępne odwzorowania to: {0}
3501 3501 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3502 3502 Nawierzchnia
3503 3503 Monitoring
3504 3504 Punkt geodezyjny
3505 3505 Znaleziono podejrzane dane. Czy przesłać pomimo tego?
3506 3506 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3507 3507 Pływanie
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 Opis symboli
3511 3511 Synchronizacja dźwięku
3512 3512 Synchronizuj cały zestaw danych
3513 3513 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3514 3514 Synchronizuję tylko relację {0}
3515 3515 -----
3516 3516 Synchronizuję tylko drogę {0}
3517 3517 System miar
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 Tenis stołowy
3529 3529 Nawierzchnia dla niewidomych
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Szablony
3539 3539 Etykiety
3540 3540 Znaczniki i członkowie
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 Znaczniki zestawu zminan {0}
3545 3545 Znaczniki nowego zestawu zmian
3546 3546 -----
3547 3547 Krawiec
3548 3548 +++++
3549 3549 Postój taksówek
3550 3550 Droga kołowania
3551 3551 Telefon
3552 3552 na karty telefoniczne
3553 3553 Tenis
3554 3554 Namioty dozwolone
3555 3555 +++++
3556 3556 Droga powiatowa
3557 3557 -----
3558 3558 +++++
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 Sprawdza URL API
3562 3562 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 +++++
3566 3566 -----
3567 3567 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 URL API działa poprawnie.
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3576 3576 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3577 3577 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3578 3578 -----
3579 3579 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3580 3580 -----
3581 3581 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3582 3582 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3583 3583 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3584 3584 -----
3585 3585 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3586 3586 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3590 3590 -----
3591 3591 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3592 3592 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3593 3593 -----
3594 3594 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
3598 3598 -----
3599 3599 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3600 3600 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3608 3608 -----
3609 3609 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3610 3610 -----
3611 3611 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3612 3612 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
3613 3613 Odwzorowanie {0} nie może zostać aktywowane. Używam odwzorowania Mercatora.
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
3620 3620 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
3621 3621 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3622 3622 -----
3623 3623 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
3624 3624 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3625 3625 Serwer odpowiedział kodem http 404.<br>Zazwyczaj oznacza to, że serwer nie wie nic na temat żądanego ID.
3626 3626 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3630 3630 -----
3631 3631 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3632 3632 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3633 3633 Teatr
3634 3634 -----
3635 3635 Ich wersja
3636 3636 Ich wersja (na serwerze)
3637 3637 Ich z Połączoną
3638 3638 Park rozrywki
3639 3639 Nie ma otwartych zestawów zmian
3640 3640 Nie wybrano opiektów do pobrania
3641 3641 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
3645 3645 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3646 3646 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3647 3647 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3648 3648 -----
3649 3649 To znajduje się za końcem nagrania.
3650 3650 -----
3651 3651 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3652 3652 Ta operacja spowoduje, że JOSM "zapomni" o wybranych obiektach.<br> Zostaną one usunięte z warstwy, ale <i>nie</i> zostaną skasowane na serwerze przy wrzucaniu danych.
3653 3653 -----
3654 3654 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3662 3662 -----
3663 3663 Sprawdza, czy droga ma punkt końcowy bardzo blisko innej drogi.
3664 3664 Ten test sprawdza czy multipolygony są poprawne
3665 3665 -----
3666 3666 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3667 3667 -----
3668 3668 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3669 3669 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
3670 3670 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
3671 3671 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 Sprawdza, czy drogi, które powinny być okrężne są zamknięte.
3676 3676 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
3677 3677 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3678 3678 Automat biletowy
3679 3679 Numery kafelków mapy
3680 3680 Adres kafelka:
3681 3681 -----
3682 3682 +++++
3683 3683 -----
3684 3684 Zakres czasu
3685 3685 Strefa czasowa:
3686 3686 Strefa czasowa: {0}
3687 3687 Nazwa:
3688 3688 Do ...
3689 3689 Do usunięcia
3690 3690 Przełącz linie łączące punktu GPX
3691 3691 -----
3692 3692 Przełącza widok szkieletowy
3693 3693 Przełącza na pełny ekran
3694 3694 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3695 3695 -----
3696 3696 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3697 3697 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3698 3698 Przełącz: {0}
3699 3699 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3700 3700 Toalety
3701 3701 -----
3702 3702 bramka (opłata)
3703 3703 Punkt poboru opłat
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 Narzędzie: {0}
3707 3707 Pasek narzędzi
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 Personalizacja paska narzędzi
3711 3711 Narzędzia
3712 3712 -----
3713 3713 Narzedzie do rysowania budynków.
3714 3714 -----
3715 3715 +++++
3716 3716 Turystyka
3717 3717 Wieża
3718 3718 Numer referencyjny
3719 3719 Typ wieży
3720 3720 Małe miasto
3721 3721 Ratusz
3722 3722 Sklep z zabawkami
3723 3723 -----
3724 3724 Droga gruntowa
3725 3725 Kolorowanie ścieżek i punktów
3726 3726 -----
3727 3727 Typ drogi
3728 3728 Środek uspokojenia ruchu
3729 3729 Sygnalizacja świetlna
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 Tramwaj
3733 3733 Przystanek tramwajowy
3734 3734 +++++
3735 3735 Ograniczenia w ruchu
3736 3736 -----
3737 3737 Biuro podróży
3738 3738 Drzewo
3739 3739 Droga ekspresowa
3740 3740 Droga ekspresowa - dojazd
3741 3741 -----
3742 3742 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3743 3743 -----
3744 3744 Wt-N 08:00-15:00;So 08:00-12:00
3745 3745 Tunel
3746 3746 Początek tunelu
3747 3747 Ograniczenia skrętu
3748 3748 -----
3749 3749 Miejsce do zawracania
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 Kołowrotek
3753 3753 Obrotnica
3754 3754 Rodzaj
3755 3755 -----
3756 3756 Rodzaj schronienia
3757 3757 Rodzaj
3758 3758 Sklep z oponami
3759 3759 +++++
3760 3760 -----
3761 3761 NIEZNANA
3762 3762 +++++
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3766 3766 +++++
3767 3767 -----
3768 3768 +++++
3769 3769 +++++
3770 3770 +++++
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 Strefa UTM
3774 3774 Rozdziel drogi
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3779 3779 -----
3780 3780 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3781 3781 -----
3782 3782 Nie można parsować współrzędnych
3783 3783 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3784 3784 Droga gminna
3785 3785 Niezamkniete drogi
3786 3786 Niezamknięta droga
3787 3787 Niepołączona linia brzegowa
3788 3788 Niepołączone węzły bez tagów
3789 3789 Niepołączone drogi.
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 Nierozstrzygnięty
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 Cofnij
3797 3797 Cofanie ortogonalizacji kształtu
3798 3798 Anuluj przesunięcie
3799 3799 -----
3800 3800 Cofa ostatnią czynność.
3801 3801 -----
3802 3802 Oderwij panel
3803 3803 Nieoczekiwany błąd
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
3818 3818 Odblokuj
3819 3819 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
3820 3820 Rozdzielenie węzła
3821 3821 Uniwersytet
3822 3822 Nieznany adres
3823 3823 Nieznany rodzaj elementu
3824 3824 Nieznany tryb {0}
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 Nieznana rola
3829 3829 -----
3830 3830 Nieznany typ: {0}
3831 3831 -----
3832 3832 Skrzyżowanie bez nazwy
3833 3833 Nienazwana niesklasyfikowana droga
3834 3834 Drogi bez nazwy
3835 3835 Nieuporządkowana linia brzegowa
3836 3836 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
3837 3837 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
3838 3838 Niezapisane dane i konflikty
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 Niezapisane dane OSM
3842 3842 Odznacz wszystko
3843 3843 Odznacz wszystko (anulowanie)
3844 3844 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
3845 3845 Odznacza wszystkie obiekty.
3846 3846 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
3847 3847 -----
3848 3848 Nie wspierana wersja: {0}
3849 3849 -----
3850 3850 Drogi bez tagów
3851 3851 Drogi bez tagów (z komentarzem)
3852 3852 -----
3853 3853 W górę
3854 3854 -----
3855 3855 Aktualizuj
3856 3856 Aktualizuj zestaw zmian
3857 3857 Aktualizuj zawartość
3858 3858 Aktualizuj dane
3859 3859 -----
3860 3860 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
3861 3861 Pobierz zmiany
3862 3862 Aktualizacja obiektów
3863 3863 Aktualizuj wtyczki
3864 3864 Pobierz wybrane
3865 3865 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
3866 3866 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
3867 3867 Aktualizuje wybrane wtyczki
3868 3868 Zaktualizowano
3869 3869 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3870 3870 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3871 3871 Pobiera z serwera najnowszą wersję obiektów na aktywnej warstwie.
3872 3872 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
3873 3873 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
3874 3874 Uaktualnianie zestawu zmian...
3875 3875 Odświeżanie danych
3876 3876 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
3877 3877 Aktualizowanie mapy...
3878 3878 Aktualizacja wtyczek...
3879 3879 Wyślij
3880 3880 Wyślij zmiany
3881 3881 Wyślij Ustawienia
3882 3882 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
3883 3883 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
3884 3884 Wyślij dane
3885 3885 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
3886 3886 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
3887 3887 -----
3888 3888 Przesyłanie każdego obiektu osobno
3889 3889 -----
3890 3890 Wyślij wybrane elementy
3891 3891 -----
3892 3892 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
3893 3893 Wysyłanie do "{0}"
3894 3894 Wyślij do nowego zestawu zmian
3895 3895 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
3896 3896 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
3897 3897 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
3898 3898 -----
3899 3899 Przesyłanie danych...
3900 3900 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
3901 3901 Użycie
3902 3902 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
3903 3903 -----
3904 3904 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
3905 3905 Używaj prostego uwierzytelniania
3906 3906 Używaj OAuth
3907 3907 Używaj SOCKS proxy
3908 3908 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
3909 3909 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
3910 3910 -----
3911 3911 Użyj domyślny
3912 3912 -----
3913 3913 Użyj domyślnych ustawień
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 Użyj warstwy błędów
3917 3917 -----
3918 3918 Użyj ustawień globalnych.
3919 3919 Użyj listę ignorowanych
3920 3920 -----
3921 3921 Używa szablon "{0}"
3922 3922 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
3923 3923 -----
3924 3924 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
3925 3925 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
3930 3930 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
3931 3931 -----
3932 3932 Użytkownik
3933 3933 ID użytkownika:
3934 3934 Nazwa użytkownika:
3935 3935 Użytkownik:
3936 3936 Nazwa użytkownika
3937 3937 Nazwa użytkownika:
3938 3938 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
3939 3939 Przeważnie powinny zostać poprawione.
3940 3940 Sklep z odkurzaczami
3941 3941 Zweryfikuj
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 Sprawdzanie
3946 3946 Sprawdź
3947 3947 Błędy
3948 3948 -----
3949 3949 Sprawdzanie poprawności
3950 3950 Wartość
3951 3951 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
3952 3952 -----
3953 3953 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Wartość:
3958 3958 -----
3959 3959 Sklep z różnościam
3960 3960 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
3961 3961 Pojazdy według typu
3962 3962 Samochody według sposobu użytkowania
3963 3963 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
3964 3964 Automat sprzedający
3965 3965 Sprzedawane produkty
3966 3966 Wersja
3967 3967 Oczekiwano Wersja > 0. Jest {0}.
3968 3968 -----
3969 3969 Wersja {0}
3970 3970 Wersja {0} stworzona na {1} przez {2}
3971 3971 Wersja {0} edytowana w warstwie danych "{1}"
3972 3972 Wersja {0} w edytorze
3973 3973 Wersja {0}, {1} ({2})
3974 3974 Wersja: {0}
3975 3975 Weterynarz
3976 3976 Wypożyczalnia wideo
3977 3977 Widok
3978 3978 Widok: {0}
3979 3979 Punkt widokowy
3980 3980 -----
3981 3981 Wieś
3982 3982 Zieleń miejska
3983 3983 Miasto
3984 3984 Winnica
3985 3985 Widoczność
3986 3986 Widoczność (czytelność)
3987 3987 widoczna wieża szybowa
3988 3988 Odwiedź stronę domową
3989 3989 -----
3990 3990 Kalibracja urządzenia nagrywającego
3991 3991 Wulkan
3992 3992 Siatkówka
3993 3993 Napięcie
3994 3994 -----
3995 3995 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
3996 3996 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
3997 3997 +++++
3998 3998 +++++
3999 3999 WGS84 Geograficzne
4000 4000 +++++
4001 4001 Błąd WMS
4002 4002 Pliki WMS (*.wms)
4003 4003 -----
4004 4004 URL do WMS lub identyfikator obrazu:
4005 4005 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4006 4006 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4007 4007 +++++
4008 4008 -----
4009 4009 Oczekiwanie 10 sekund...
4010 4010 mur
4011 4011 Uwaga
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4017 4017 -----
4018 4018 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4028 4028 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 Ostrzeżenia
4076 4076 Myjnia samochodowa
4077 4077 Kosz na śmieci
4078 4078 Oczyszczalnia ścieków
4079 4079 Woda
4080 4080 Park wodny
4081 4081 Wieża ciśnień
4082 4082 Studnia
4083 4083 Filtry
4084 4084 Wodospad
4085 4085 Młyn wodny
4086 4086 Powielone węzły dróg wodnych
4087 4087 Pliki audio Wave (*.wav)
4088 4088 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4089 4089 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4090 4090 -----
4091 4091 Węzeł drogi blisko innej drogi
4092 4092 -----
4093 4093 Droga {0}
4094 4094 -----
4095 4095 Etykietowanie punktów
4096 4096 Punkty drogowe
4097 4097 Drogi
4098 4098 Drogi z tą samą pozycją
4099 4099 Krzyż przydrożny
4100 4100 Kapliczka
4101 4101 Strona internetowa: {0}
4102 4102 Strona internetowa
4103 4103 Jaz
4104 4104 Mokradło
4105 4105 Dla niepełnosprawnych
4106 4106 Wózki inwalidzkie
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4110 4110 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4111 4111 Całą grupę
4112 4112 Szerokość (w metrach)
4113 4113 +++++
4114 4114 Wiatrak
4115 4115 Rękaw
4116 4116 -----
4117 4117 Widok szkieletowy
4118 4118 -----
4119 4119 Ze sklepem
4120 4120 -----
4121 4121 Las pierwotny
4122 4122 Zakład produkcyjny
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 Brakuje znacznika XML <user>.
4128 4128 +++++
4129 4129 Tak
4130 4130 -----
4131 4131 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4132 4132 Tak, usuń węzły
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4137 4137 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4138 4138 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 Napotkałeś błąd w JOSM
4142 4142 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4143 4143 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4144 4144 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4145 4145 -----
4146 4146 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4147 4147 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4152 4152 -----
4153 4153 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4154 4154 Wybierz ślad GPX
4155 4155 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 +++++
4159 4159 Powiększ
4160 4160 Zbliżenie (w metrach)
4161 4161 Powiększ
4162 4162 Zmniejsz
4163 4163 Powiększa i przesuwa mapę
4164 4164 -----
4165 4165 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4166 4166 Powiększ
4167 4167 Poziom powiększenia:
4168 4168 Zmniejsz
4169 4169 Powiększ aby pokazać: {0}
4170 4170 Powiększ do
4171 4171 Powiększ na warstwie
4172 4172 -----
4173 4173 Powiększ do węzła
4174 4174 Pokaż problem
4175 4175 Powiększ do wybranych elementów
4176 4176 Powiększ do zaznaczenia
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4181 4181 Pokaż {0}
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 [usunięte]
4185 4185 \nWysokość: {0} m
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 +++++
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 wysokie napięcie
4203 4203 średnie napięcie
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 Edycja pylonu
4217 4217 Edycja stacji
4218 4218 -----
4219 4219 +++++
4220 4220 Stacja
4221 4221 Brama
4222 4222 Wstecz
4223 4223 Szybciej
4224 4224 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4225 4225 Do przodu
4226 4226 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4227 4227 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4228 4228 Następny znacznik
4229 4229 Odtwórz następny znacznik.
4230 4230 Odtwórz poprzedni znacznik.
4231 4231 Odtwórz / wstrzymaj
4232 4232 Poprzedni znacznik
4233 4233 Wolniej
4234 4234 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4235 4235 Zamknięty
4236 4236 Otwarty
4237 4237 brak
4238 4238 czarny
4239 4239 niebieski
4240 4240 brązowy
4241 4241 szary
4242 4242 zielony
4243 4243 czerwony
4244 4244 biały
4245 4245 +++++
4246 4246 +++++
4247 4247 +++++
4248 4248 +++++
4249 4249 D
4250 4250 U
4251 4251 A
4252 4252 Z
4253 4253 U
4254 4254 O
4255 4255 T
4256 4256 Z
4257 4257 Tekst
4258 4258 Opis
4259 4259 Nazwa
4260 4260 Źródło ciepła
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 Przesunięcie
4269 4269 -----
4270 4270 markowe
4271 4271 nie
4272 4272 używane
4273 4273 tak
4274 4274 -----
4275 4275 różne
4276 4276 nad ziemią
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 pod ziemią
4280 4280 podwodą
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 Edycja stacji kolejowej
4284 4284 Stacja kolejowa
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 +++++
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 Klucz:
4295 4295 iglasty
4296 4296 liścisty
4297 4297 mieszany
4298 4298 skrótowa nazwa ulicy
4299 4299 -----
4300 4300 dodaj do zaznaczenia
4301 4301 adres
4302 4302 -----
4303 4303 administracyjna
4304 4304 zaawansowana
4305 4305 zaawansowana konfiguracja
4306 4306 droga powietrzna
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 kruszywo
4311 4311 dla rolnictwa
4312 4312 wentylacyjny
4313 4313 wszystkie
4314 4314 wszystkie obiekty
4315 4315 alejka
4316 4316 alfabetycznie
4317 4317 alternatywny
4318 4318 -----
4319 4319 udogodnienie
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 futbol amerykański
4323 4323 -----
4324 4324 kościół anglikański
4325 4325 jedzenie dla zwierząt
4326 4326 gość
4327 4327 dowolne
4328 4328 akwedukt
4329 4329 łucznictwo
4330 4330 obszar
4331 4331 obszar tekstowy
4332 4332 azjatycka
4333 4333 asfalt
4334 4334 lekkoatletyka
4335 4335 +++++
4336 4336 futbol australijski
4337 4337 automatycznie
4338 4338 tło
4339 4339 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4340 4340 odcinek powrotny
4341 4341 zła
4342 4342 bahaizm
4343 4343 baptyści
4344 4344 bariera
4345 4345 -----
4346 4346 +++++
4347 4347 Basen
4348 4348 Koszykówka
4349 4349 boksyty
4350 4350 Plaża
4351 4351 rowery
4352 4352 dętki do roweru
4353 4353 +++++
4354 4354 -----
4355 4355 biogaz
4356 4356 -----
4357 4357 torfowisko
4358 4358 bule
4359 4359 granica
4360 4360 gra w kule
4361 4361 marka
4362 4362 most
4363 4363 etykieta "most" na węźle
4364 4364 teren poprzemysłowy
4365 4365 buddyzm
4366 4366 budynek
4367 4367 próg zwalniający
4368 4368 hamburgery
4369 4369 autobus
4370 4370 wydzielony pas autobusowy
4371 4371 futbol kanadyjki
4372 4372 kajakarstwo
4373 4373 uwzględnij wielkość liter
4374 4374 kościół katolicki
4375 4375 Cmentarz
4376 4376 ośrodek
4377 4377 węgiel drewny
4378 4378 -----
4379 4379 kurczak
4380 4380 chińska
4381 4381 -----
4382 4382 chrześcijaństwo
4383 4383 papierosy
4384 4384 miasto
4385 4385 cywilna
4386 4386 wspinaczka
4387 4387 -----
4388 4388 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4389 4389 zamknięty
4390 4390 zamknięta droga
4391 4391 węgiel
4392 4392 bruk
4393 4393 spalarnia
4394 4394 komunikacyjna
4395 4395 szuter
4396 4396 beton
4397 4397 prezerwatywy
4398 4398 konfiguruj
4399 4399 Konfiguruje styl rysowania mapy
4400 4400 konflikt
4401 4401 iglasty
4402 4402 połaczenie
4403 4403 w budowie
4404 4404 sieć trakcyjna
4405 4405 pojemnik
4406 4406 -----
4407 4407 miedź
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 liczba
4411 4411 -----
4412 4412 krykiet
4413 4413 krykiet
4414 4414 krokiet
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 kolarstwo
4418 4418 dane
4419 4419 liściasty
4420 4420 obiekt dedykowany
4421 4421 st° min'' (Morskie)
4422 4422 st° min'' sek"
4423 4423 usunięto
4424 4424 dla dostaw
4425 4425 przestarzały
4426 4426 dla wyznaczonych pojazdów
4427 4427 dojazd do posesji
4428 4428 objazd
4429 4429 diamenty
4430 4430 zablokowane
4431 4431 Dok
4432 4432 wyścigi psów
4433 4433 podwójny
4434 4434 na dół
4435 4435 zjazd
4436 4436 pobrany obszar
4437 4437 napoje
4438 4438 podjazd
4439 4439 łatwa
4440 4440 energia elektryczna
4441 4441 elementy
4442 4442 -----
4443 4443 jazda konna
4444 4444 ewangelikalizm
4445 4445 parzyste
4446 4446 przykłady
4447 4447 doskonała
4448 4448 torby na odchody
4449 4449 dla ekspertów
4450 4450 -----
4451 4451 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4452 4452 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4453 4453 gospodarstwo
4454 4454 ogrodzenie
4455 4455 prom
4456 4456 znajdź w zaznaczeniu
4457 4457 ryba z frytkami
4458 4458 rozszczepienie jądra atomowego
4459 4459 -----
4460 4460 jedzenie
4461 4461 piesza
4462 4462 -----
4463 4463 bród
4464 4464 las
4465 4465 leśna
4466 4466 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
4467 4467 odcinek docelowy
4468 4468 -----
4469 4469 francuska
4470 4470 od kafelka
4471 4471 z drogi
4472 4472 pełna
4473 4473 futbol gaelicki (irlandzki)
4474 4474 garaże
4475 4475 gazowy
4476 4476 -----
4477 4477 geotermiczna
4478 4478 niemiecka
4479 4479 Lodowiec
4480 4480 złoto
4481 4481 +++++
4482 4482 pole golfowe
4483 4483 dobra
4484 4484 znacznik GPS
4485 4485 punkt GPS
4486 4486 1 stopnia
4487 4487 2 stopnia
4488 4488 3 stopnia
4489 4489 4 stopnia
4490 4490 5 stopnia
4491 4491 trawa
4492 4492 kratka trawnikowa
4493 4493 żwir
4494 4494 grecka
4495 4495 zielony
4496 4496 Teren nie zabudowany
4497 4497 grunt
4498 4498 gimnastyka
4499 4499 połowiczna
4500 4500 punkt zatrzymania
4501 4501 zdrowie
4502 4502 ciepłowniczy
4503 4503 wrzosowisko
4504 4504 samochody ciężarowe
4505 4505 wyróżnienie
4506 4506 droga
4507 4507 Droga bez numeru referencyjnego
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 hinduizm
4512 4512 historia
4513 4513 tablica historyczna
4514 4514 hokej
4515 4515 tragiczna
4516 4516 jazda konna
4517 4517 wyścigi konne
4518 4518 +++++
4519 4519 dom
4520 4520 +++++
4521 4521 -----
4522 4522 wodna
4523 4523 lody
4524 4524 -----
4525 4525 ilmenit
4526 4526 -----
4527 4527 nieaktywne
4528 4528 -----
4529 4529 niekompletne
4530 4530 niekompletna droga
4531 4531 przybliż by zobaczyć więcej detali
4532 4532 niezależny
4533 4533 indyjska
4534 4534 wewnętrzny
4535 4535 Tteren przemysłowy
4536 4536 Wewnętrzny segment
4537 4537 zintegrowano z głównym programem
4538 4538 średnia
4539 4539 -----
4540 4540 rudy żelaza
4541 4541 wysepka
4542 4542 wydzielone pomieszczenie
4543 4543 włoska
4544 4544 dżinizm
4545 4545 japońska
4546 4546 świadkowie Jehowy
4547 4547 judaizm
4548 4548 -----
4549 4549 +++++
4550 4550 +++++
4551 4551 wysypisko smieci
4552 4552 zagospodarowanie przestrzenne
4553 4553 -----
4554 4554 warstwa
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 ołów
4559 4559 w lewo
4560 4560 wypoczynek
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 wapień
4564 4564 limitowane
4565 4565 strefa zamieszkania
4566 4566 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4567 4567 wczytywanie stylu ''{0}''...
4568 4568 zablokuj przewijanie
4569 4569 niska
4570 4570 luteranie
4571 4571 namorzyny
4572 4572 -----
4573 4573 ręcznie
4574 4574 -----
4575 4575 +++++
4576 4576 +++++
4577 4577 marsze
4578 4578 max szer.
4579 4579 max dł.
4580 4580 -----
4581 4581 członek
4582 4582 +++++
4583 4583 metodyści
4584 4584 meksykańska
4585 4585 Teren wojskowy
4586 4586 min szer.
4587 4587 min dł.
4588 4588 brakujące obiekty:
4589 4589 błędnie wpisana nazwa klucza
4590 4590 mieszany
4591 4591 mormoni
4592 4592 sporty motorowe
4593 4593 -----
4594 4594 autostrada
4595 4595 ciąg pieszy
4596 4596 Błoto
4597 4597 różne sporty
4598 4598 wielopoziomowy
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 islam
4602 4602 narodowa
4603 4603 naturalne
4604 4604 -----
4605 4605 tablica przyrodnicza
4606 4606 gazety
4607 4607 następny
4608 4608 nikiel
4609 4609 nie
4610 4610 brak opisu
4611 4611 -----
4612 4612 brak modyfikatora
4613 4613 zakaz skrętu w lewo
4614 4614 zakaz skrętu w prawo
4615 4615 zakaz jazdy prosto
4616 4616 zakaz zawracania
4617 4617 żadne
4618 4618 -----
4619 4619 nie zostały usunięte
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 tablica informacyjna
4623 4623 dla początkujących
4624 4624 jądrowa
4625 4625 obserwacyjna
4626 4626 nieparzyste
4627 4627 oficjalnie
4628 4628 naftowy
4629 4629 stare szyny kolejowe
4630 4630 stare
4631 4631 -----
4632 4632 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4633 4633 nakaz skrętu w lewo
4634 4634 nakaz skrętu w prawo
4635 4635 nakaz jazdy prosto
4636 4636 otwarty
4637 4637 opcje
4638 4638 -----
4639 4639 kościół prawosławny
4640 4640 -----
4641 4641 zewnętrzny
4642 4642 Zewnętrzny segment
4643 4643 poza pobranym obszarem
4644 4644 wysepka parkignowa
4645 4645 bilety parkingowe
4646 4646 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4647 4647 pyłu
4648 4648 pasażerowie
4649 4649 pasażerowie; pojazdy
4650 4650 utwardzona
4651 4651 kostka
4652 4652 Szczyt
4653 4653 kamienie
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 +++++
4657 4657 zielonoświątkowcy
4658 4658 dopuszczalny
4659 4659 zdjęcia
4660 4660 fotowoltaiczna
4661 4661 nabrzeże
4662 4662 rurociąg
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 boisko
4670 4670 +++++
4671 4671 Miejsce
4672 4672 tablica botaniczna
4673 4673 plastik
4674 4674 słup
4675 4675 polityczna
4676 4676 energia
4677 4677 prezbiterianie
4678 4678 poprzedni
4679 4679 droga krajowa
4680 4680 droga krajowa - dojazd
4681 4681 droga prywatna
4682 4682 proponowany
4683 4683 protestanci
4684 4684 publiczny
4685 4685 transport publiczny
4686 4686 mapy komunikacji miejskiej
4687 4687 bilety komunikacji miejskiej
4688 4688 -----
4689 4689 poczwórny
4690 4690 kwakrzy
4691 4691 kamieniołom
4692 4692 sport rakietowy
4693 4693 kolej
4694 4694 Teren kolejowy
4695 4695 -----
4696 4696 tory kolejowe
4697 4697 -----
4698 4698 bystrze
4699 4699 szuwary
4700 4700 +++++
4701 4701 regionalna
4702 4702 wyrażenie regularne
4703 4703 Relacja bez typu
4704 4704 Odśwież domyślne wpisy
4705 4705 -----
4706 4706 zdalnie
4707 4707 usuń z zaznaczenia
4708 4708 zamień zaznaczenie
4709 4709 -----
4710 4710 zabudowa
4711 4711 restauracja bez nazwy
4712 4712 handel
4713 4713 w prawo
4714 4714 koryto rzeczne
4715 4715 droga
4716 4716 rola
4717 4717 rondo
4718 4718 droga
4719 4719 odcinek trasy
4720 4720 +++++
4721 4721 +++++
4722 4722 rutyl
4723 4723 sól
4724 4724 słone bagna
4725 4725 piach
4726 4726 kanapki
4727 4727 skala
4728 4728 schemat
4729 4729 Zarośla
4730 4730 droga wojewódzka
4731 4731 sejsmiczny
4732 4732 wybierz sport:
4733 4733 zaznaczony
4734 4734 zaznaczenie
4735 4735 -----
4736 4736 wydzielona przestrzeń
4737 4737 droga serwisowa
4738 4738 serwis
4739 4739 -----
4740 4740 ściekowy
4741 4741 szyici
4742 4742 strzelectwo
4743 4743 sklep
4744 4744 -----
4745 4745 bocznica
4746 4746 sikhizm
4747 4747 srebro
4748 4748 pojedynczy
4749 4749 -----
4750 4750 miejsce
4751 4751 jazda na deskorolce
4752 4752 łyżwiarstwo
4753 4753 narciarska
4754 4754 narciarstwo
4755 4755 -----
4756 4756 piłka nożna
4757 4757 słoneczna
4758 4758 -----
4759 4759 spirytualizm
4760 4760 Sport
4761 4761 -----
4762 4762 centrum sportowe
4763 4763 odnoga
4764 4764 stadion
4765 4765 znaczki
4766 4766 kamień
4767 4767 strumień
4768 4768 ulice
4769 4769 nazwa ulicy zawiera ss
4770 4770 ciąg
4771 4771 ciąg;ciąg;...
4772 4772 metro
4773 4773 -----
4774 4774 sunnici
4775 4775 terenowy
4776 4776 +++++
4777 4777 bagno
4778 4778 słodycze
4779 4779 pływanie
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 tenis stołowy
4783 4783 tampony
4784 4784 taoizm
4785 4785 doładowanie do telefonu
4786 4786 tymczasowy
4787 4787 Tymczasowy typ drogi
4788 4788 tenis
4789 4789 +++++
4790 4790 droga powiatowa
4791 4791 tekst
4792 4792 tajska
4793 4793 -----
4794 4794 termiczna
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 tereny zalewowe
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 cyna
4801 4801 do drogi
4802 4802 topograficzna
4803 4803 -----
4804 4804 turystyka
4805 4805 -----
4806 4806 -----
4807 4807 zabawki
4808 4808 ścieżka
4809 4809 ścieżka i punkty
4810 4810 -----
4811 4811 sygnalizacja świetlna
4812 4812 tramwaj
4813 4813 potrójny
4814 4814 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
4815 4815 droga ekspresowa
4816 4816 droga ekspresowa - dojazd
4817 4817 turecka
4818 4818 -----
4819 4819 rodzaj
4820 4820 droga gminna
4821 4821 niekontrolowane
4822 4822 podziemny
4823 4823 unitarianizm
4824 4824 nieznany
4825 4825 nieoznakowane
4826 4826 nieutwardzona
4827 4827 nieznana
4828 4828 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
4829 4829 -----
4830 4830 nieotagowany
4831 4831 nieotagowana droga
4832 4832 nieużywane
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 do góry
4836 4836 aż do kafelka
4837 4837 użycie
4838 4838 błędy spradzania poprawności
4839 4839 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
4840 4840 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
4841 4841 pojazdy
4842 4842 wersja {0}
4843 4843 Wiadukt
4844 4844 +++++
4845 4845 -----
4846 4846 Wulkan
4847 4847 vouchery
4848 4848 ściana
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 woda
4852 4852 poziom wody
4853 4853 szlak wodny
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 tylko punkty
4860 4860 pogoda
4861 4861 tablica o zwierzętach
4862 4862 wiatrowa
4863 4863 wydobywczy
4864 4864 przewodowy
4865 4865 bezprzewodowy
4866 4866 drewno
4867 4867 -----
4868 4868 Błędny znacznik highway na węźle
4869 4869 +++++
4870 4870 -----
4871 4871 dworzec przetokowy
4872 4872 tak
4873 4873 +++++
4874 4874 cynk
4875 4875 cyrkon
4876 4876 przybliż by załadować kafelki
4877 4877 przybliż by załadować więcej kafelek
4878 4878 zaratusztrianizm
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 {0} [niekompletny]
4882 4882 Obiekty na warstwie {0}:
4883 4883 {0} metrów
4884 4884 -----
4885 4885 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
4886 4886 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
4887 4887 {0} km kw.
4888 4888 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
4889 4889 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
4890 4890 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
4891 4891 +++++
4892 4892 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
4893m 1 -----
4894m 2 -----
4895m 3 -----
4896m 4 -----
4897m 5 ({0} zapytanie)
4898m 5 ({0} zapytania)
4899m 5 ({0} zapytań)
4900m 6 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
4901m 6 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
4902m 6 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
4903m 7 -----
4904m 8 -----
4905m 9 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
4906m 9 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
4907m 9 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
4908m 10 -----
4909m 11 -----
4910m 12 -----
4911m 13 -----
4912m 14 Dodano {0} obiekt
4913m 14 Dodano {0} obiekty
4914m 14 Dodano {0} obiektów
4915m 15 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
4916m 15 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
4917m 15 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
4918m 16 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
4919m 16 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
4920m 16 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
4921m 17 Zmiana właściwości {0} obiektu.
4922m 17 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4923m 17 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4924m 18 Czy zmienić wartość?
4925m 18 Czy zmienić wartości?
4926m 18 Czy zmienić wartości?
4927m 19 Zmień {0} obiekt
4928m 19 Zmień {0} obiekty
4929m 19 Zmień {0} obiektów
4930m 20 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
4931m 20 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
4932m 20 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
4933m 21 Konflikt podczas pobierania
4934m 21 Konflikty podczas pobierania
4935m 21 Konflikty podczas pobierania
4936m 22 -----
4937m 23 Usunięto {0} węzeł
4938m 23 Usunięto {0} węzły
4939m 23 Usunięto {0} węzłów
4940m 24 Usunięto {0} objekt
4941m 24 Usunięto {0} objekty
4942m 24 Usunięto {0} objektów
4943m 25 Usunięto {0} relację
4944m 25 Usunięto {0} relacje
4945m 25 Usunięto {0} relacji
4946m 26 Usunięto {0} drogę
4947m 26 Usunięto {0} drogi
4948m 26 Usunięto {0} dróg
4949m 27 Usuwanie {0} obiektu
4950m 27 Usuwanie {0} obiektów
4951m 27 Usuwanie {0} obiektów
4952m 28 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
4953m 28 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
4954m 28 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
4955m 29 Pobieranie {0} zestawu zmian...
4956m 29 Pobieranie {0} zestawów zmian...
4957m 29 Pobieranie {0} zestawów zmian...
4958m 30 -----
4959m 31 -----
4960m 32 -----
4961m 33 -----
4962m 34 -----
4963m 35 Wstaw w drogę nowy węzeł.
4964m 35 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4965m 35 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4966m 36 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
4967m 36 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
4968m 36 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
4969m 37 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
4970m 37 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
4971m 37 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
4972m 38 Połączona wersja ({0} pozycja)
4973m 38 Połączona wersja ({0} pozycje)
4974m 38 Połączona wersja ({0} pozycji)
4975m 39 Przesunięto {0} węzeł
4976m 39 Przesunięto {0} węzły
4977m 39 Przesunięto {0} węzłów
4978m 40 Moja wersja ({0} pozycja)
4979m 40 Moja wersja ({0} pozycje)
4980m 40 Moja wersja ({0} pozycji)
4981m 41 Pobranie obiektu nie powiodło się
4982m 41 Pobranie obiektów nie powiodło się
4983m 41 Pobranie obiektów nie powiodło się
4984m 42 Obiekt usunięty
4985m 42 Obiekty usunięte
4986m 42 Obiektów usuniętych
4987m 43 Pobrany obiekt został usunięty.
4988m 43 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
4989m 43 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
4990m 44 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
4991m 44 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
4992m 44 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
4993m 45 Otwieranie {0} pliku...
4994m 45 Otwieranie {0} plików...
4995m 45 Otwieranie {0} plików...
4996m 46 Wklejam {0} tag
4997m 46 Wklejam {0} tagi
4998m 46 Wklejam {0} tagi
4999m 47 -----
5000m 48 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5001m 48 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5002m 48 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5003m 49 -----
5004m 50 -----
5005m 51 Obrócono {0} węzeł
5006m 51 Obrócono {0} węzły
5007m 51 Obrócono {0} węzłów
5008m 52 Skalowanie {0} węzła
5009m 52 Skalowanie {0} węzłów
5010m 52 Skalowanie {0} węzłów
5011m 53 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5012m 53 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5013m 53 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5014m 54 Uproszczono {0} drogę
5015m 54 Uproszczono {0} drogi
5016m 54 Uproszczono {0} dróg
5017m 55 -----
5018m 56 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5019m 56 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5020m 56 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5021m 57 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5022m 57 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5023m 57 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5024m 58 -----
5025m 59 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5026m 59 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5027m 59 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5028m 60 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5029m 60 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5030m 60 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5031m 61 Ich wersja ({0} pozycja)
5032m 61 Ich wersja ({0} pozycje)
5033m 61 Ich wersja ({0} pozycji)
5034m 62 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5035m 62 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5036m 62 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5037m 63 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5038m 63 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5039m 63 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5040m 64 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5041m 64 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5042m 64 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5043m 65 -----
5044m 66 Wykryto {0} konflikt.
5045m 66 Wykryto {0} konflikty.
5046m 66 Wykryto {0} konfliktów.
5047m 67 Wystąpił konflikt {0} w trakcie importu.
5048m 67 Wystąpiły konflikty {0} w trakcie importu.
5049m 68 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5050m 68 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5051m 68 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5052m 69 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5053m 69 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5054m 69 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5055m 70 -----
5056m 71 -----
5057m 72 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5058m 72 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5059m 72 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5060m 73 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5061m 73 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5062m 73 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5063m 74 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5064m 74 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5065m 74 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5066m 75 Przesyłanie {0} obieku...
5067m 75 Przesyłanie {0} obiektów...
5068m 75 Przesyłanie {0} obiektów...
5069m 76 -----
5070m 77 znacznik
5071m 77 znaczniki
5072m 77 znaczników
5073m 78 węzeł
5074m 78 węzły
5075m 78 węzłów
5076m 79 obiekt
5077m 79 obiekty
5078m 79 obiektów
5079m 80 relacja
5080m 80 relacje
5081m 80 relacji
5082m 81 do obiektu {0}
5083m 81 do obiektów {0}
5084m 82 droga
5085m 82 drogi
5086m 82 dróg
5087m 83 {0} Autor
5088m 83 {0} Autorów
5089m 84 {0} składa się z {1} markera
5090m 84 {0} składa się z {1} markerów
5091m 84 {0} składa się z {1} markerów
5092m 85 -----
5093m 86 -----
5094m 87 {0} element
5095m 87 {0} elementy
5096m 87 {0} elementów
5097m 88 {0} węzeł
5098m 88 {0} węzły
5099m 88 {0} węzłów
5100m 89 {0} obiekt do dodania:
5101m 89 {0} obiekty do dodania:
5102m 89 {0} obiektów do dodania:
5103m 90 {0} obiekt do usunięcia:
5104m 90 {0} obiekty do usunięcia:
5105m 90 {0} obiektów do usunięcia:
5106m 91 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5107m 91 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5108m 91 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5109m 92 -----
5110m 93 {0} relacja
5111m 93 {0} relacje
5112m 93 {0} relacji
5113m 94 {0} trasa,
5114m 94 {0} trasy,
5115m 94 {0} tras,
5116m 95 -----
5117m 96 {0} ścieżka
5118m 96 {0} ścieżki
5119m 96 {0} ścieżki
5120m 97 {0} ślad,
5121m 97 {0} ślady,
5122m 97 {0} śladów,
5123m 98 -----
5124m 99 {0} droga
5125m 99 {0} drogi
5126m 99 {0} dróg
5127m 100 {0} punkt
5128m 100 {0} punkty
5129m 100 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.