source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4279

Last change on this file since 4279 was 4279, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 100.9 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 Liczba obiektów
14 14 -----
15 15 -----
16 16 (liczba zapytań nieznana)
17 17 (1 zapytanie)
18 18 (Kod={0})
19 19 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
20 20 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
21 21 -----
22 22 (Adres URL był:
23 23 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 (wyłączone)
26 26 (ponad 20m)
27 27 (brak obiektu)
28 28 (brak)
29 29 (do 20m)
30 30 (do 5m)
31 31 -----
32 32 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
33 33 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
34 34 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
39 39 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
40 40 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
41 41 * Jeden węzęł z tagami lub
42 42 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
43 43 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
44 44 ...możliwe inne rodzaje transportu
45 45 ... odwołuje się do relacji
46 46 -----
47 47 -----
48 48 -----
49 49 Kręgle
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
60 60 -----
61 61 <anonimowy>
62 62 -----
63 63 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
64 64 -----
65 65 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
71 71 <b>id:</b>... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)
72 72 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
73 73 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
74 74 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
86 86 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
87 87 -----
88 88 -----
89 89 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
90 90 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
91 91 -----
92 92 <różne>
93 93 <pusta>
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
97 97 -----
98 98 <h2>Filtr aktywny</h2>
99 99 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
100 100 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
101 101 -----
102 102 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
112 112 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
113 113 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
114 114 -----
115 115 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
116 116 -----
117 117 -----
118 118 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
119 119 -----
120 120 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
121 121 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
129 129 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
130 130 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
131 131 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
132 132 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
133 133 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
134 134 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
135 135 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
136 136 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
146 146 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
147 147 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
159 159 -----
160 160 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
161 161 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
170 170 -----
171 171 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
172 172 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
173 173 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
178 178 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
179 179 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
180 180 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
181 181 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
182 182 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Serwer OSM<br>''{0}''<br>zaraportował błąd wewnętrzny.<br>Najprawdopodobniej jest to problem tymczasowy. Spróbuj ponownie później.</html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
209 209 -----
210 210 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
211 211 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
236 236 <html>Wersja <strong>{0}</strong> stworzone na <strong>{1}</strong></html>
237 237 <html>Wersja <strong>{0}</strong> edytowana na warstwie ''{1}''</html>
238 238 -----
239 239 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
244 244 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 <nowy obiekt>
249 249 -----
250 250 -----
251 251 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
266 266 -----
267 267 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
268 268 -----
269 269 Naruszenie możliwości API
270 270 Wersja API: {0}
271 271 -----
272 272 Rozebrany tor
273 273 Przerwij
274 274 Anuluj scalanie
275 275 -----
276 276 -----
277 277 O programie
278 278 O JOSM...
279 279 Akceptuj
280 280 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
281 281 Dostęp do drogi
282 282 -----
283 283 Klucz dostępu:
284 284 Sekretny klucz dostępu:
285 285 URL dostępu klucza:
286 286 Zakwaterowanie
287 287 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
288 288 -----
289 289 Akcja
290 290 -----
291 291 -----
292 292 Aktywuj
293 293 Aktywuj zaznzczoną warstwę
294 294 -----
295 295 -----
296 296 Aktywne style:
297 297 Dodaj
298 298 Dodaj URL podkładu mapy
299 299 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
300 300 Dodaj węzeł...
301 301 Dodaj właściwości
302 302 Dodaj obraz
303 303 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
304 304 Dodaj nowy wpis WMS/TMS przez wprowadzenie adresu URL
305 305 -----
306 306 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
307 307 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 Dodaje nowy tag
312 312 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
313 313 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim członku
314 314 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych po ostatnim zaznaczonym członku
315 315 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego członka
316 316 Dodaj wszystkie zaznaczone obiekty w bieżącym zestawie danych przed pierwszego zaznaczonego członka
317 317 -----
318 318 Dodaj informacje o autorze
319 319 -----
320 320 -----
321 321 Dodaje filtr.
322 322 Dodaj warstwę zdjęć {0}
323 323 Dodaj węzeł
324 324 Dodaj węzeł do drogi
325 325 Dodaj węzeł do drogi i połącz
326 326 Dodano węzeł {0}
327 327 Dodano relację {0}
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
332 332 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
333 333 -----
334 334 Dodaj do zaznaczenia
335 335 -----
336 336 Dodano drogę {0}
337 337 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
338 338 Interpolacja adresów
339 339 Adresy
340 340 -----
341 341 -----
342 342 -----
343 343 Sztolnia
344 344 Dopasuj położenie warstwy
345 345 -----
346 346 Dopasowuje położenie warstwy
347 347 -----
348 348 -----
349 349 -----
350 350 Centrum administracyjne
351 351 Administracyjna
352 352 Poziom administracyjny
353 353 Zaawansowane
354 354 -----
355 355 Zaawansowane
356 356 Ustawienia zaawansowane
357 357 Szczegółowe informacje o obiekcie
358 358 Koleje linowe
359 359 -----
360 360 Rolnictwo
361 361 Lotnisko
362 362 Lotnisko
363 363 Sklep monopolowy
364 364 Wyrównaj węzły na kole
365 365 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
366 366 wszystkie
367 367 -----
368 368 Wszystkie formaty
369 369 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 Wszystkie typy pojazdów
374 374 Ogródki działkowe
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 Dozwolony ruch:
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
389 389 -----
390 390 Kanał alfa
391 391 Chata alpejska
392 392 -----
393 393 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
394 394 zmień także nazwę pliku
395 395 -----
396 396 Zawsze aktualizuj bez pytania
397 397 Futbol amerykański
398 398 Liczba kabli
399 399 Pojemność
400 400 Ilość stopni
401 401 Natężenie
402 402 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
403 403 Pusta wartość usunie znacznik.
404 404 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
405 405 -----
406 406 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
407 407 -----
408 408 Adnotacja
409 409 -----
410 410 Zastosuj
411 411 Zastosuj zmiany
412 412 Zastosuj szablon
413 413 Zastosuj rozwiązanie
414 414 Zastosuj rolę
415 415 Zastosuj rolę:
416 416 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
417 417 Zastosuj rozwiązane konflikty
418 418 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
419 419 Zastosuj wybrane zmiany
420 420 -----
421 421 -----
422 422 Zastosuj zmiany
423 423 Zastosuj adres kafelka
424 424 Zastosuj zmiany i zamknij okno
425 425 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
426 426 Zastosować?
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Wykopalisko archeologiczne
430 430 Łucznictwo
431 431 Kontynuować?
432 432 obszar
433 433 Niezamknięty obszar
434 434 Tereny wokół miejsc
435 435 Centrum kulturalne
436 436 Sztuka
437 437 Pytaj przed aktualizacją
438 438 -----
439 439 Skojarzone ulice
440 440 -----
441 441 -----
442 442 Lekkoatletyka
443 443 -----
444 444 Atrakcja
445 445 -----
446 446 Dźwięk
447 447 -----
448 448 Ustawienia audio
449 449 Markery audio z {0}
450 450 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
451 451 -----
452 452 Audioprzewodnik
453 453 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
454 454 Australijski football
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 Uwierzytelnianie
461 461 Uwierzytelnienie nie powiodło się
462 462 Błąd uwierzytelniania
463 463 Autor
464 464 Autor: {0}
465 465 Autoryzacja nie powiodła się
466 466 -----
467 467 URL autoryzacji:
468 468 Autoryzuj
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Autorzy
472 472 Automatycznie
473 473 -----
474 474 Automatyczne ładowanie kafelek
475 475 Aktywne automatyczne zapisywanie
476 476 Częstość zapisywania (sekundy)
477 477 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
478 478 -----
479 479 -----
480 480 -----
481 481 Bankomat
482 482 Automatyczne pobieranie
483 483 Automatyczna korekcja tagów
484 484 -----
485 485 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
486 486 Dostępne
487 487 Wpisy dostępne domyślnie:
488 488 Dostępne szablony
489 489 Dostępne role
490 490 Dostępne style:
491 491 -----
492 492 -----
493 493 Okno życia
494 494 Wstecz
495 495 -----
496 496 Oparcie
497 497 Błędne żądanie
498 498 -----
499 499 Piekarnia
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 Przeszkody
504 504 -----
505 505 Podstawowe
506 506 Zbiornik wodny
507 507 Koszykówka
508 508 baterie
509 509 Pole bitwy
510 510 Zatoka
511 511 -----
512 512 Plaża
513 513 Siatkówka plażowa
514 514 Radiolatarnia
515 515 Ławka
516 516 Sklep z napojami
517 517 Rowery
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 Ogródek piwny
523 523 Sklep rowerowy
524 524 -----
525 525 Biodiesel
526 526 Pusta warstwa
527 527 Betonowy blok
528 528 -----
529 529 Zawartość
530 530 Stocznia
531 531 Słupek drogowy
532 532 Księgarnia
533 533 Nazwa zakładki
534 534 Zakładki
535 535 Przejście graniczne
536 536 Nazwa systematyczna
537 537 Obie
538 538 Bule
539 539 Granice
540 540 Granica
541 541 Kamień graniczny
542 542 Powielone węzły granic
543 543 Rodzaj granicy
544 544 Wybrany obszar
545 545 -----
546 546 Butik
547 547 Gra w kule
548 548 Marka
549 549 Most
550 550 -----
551 551 -----
552 552 Teren poprzemysłowy
553 553 Kozioł oporowy
554 554 Raporty o błędach
555 555 Budynek
556 556 Powielone węzły budynków
557 557 -----
558 558 -----
559 559 Autobus torowy
560 560 Peron autobusowy
561 561 Dworzec autobusowy
562 562 Przystanek autobusowy
563 563 -----
564 564 Rzeźnik
565 565 -----
566 566 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
567 567 -----
568 568 Kolej linowa
569 569 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
570 570 Kawiarnia
571 571 -----
572 572 -----
573 573 Kemping
574 574 Pole namiotowe
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 Futbol kanadyjski
580 580 Kanał
581 581 Anuluj
582 582 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
583 583 Anuluj autentykację
584 584 Anuluj zamykanie zestawów zmian
585 585 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
586 586 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
587 587 Anuluj operację
588 588 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
589 589 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
590 590 Anuluj przesyłanie
591 591 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
592 592 -----
593 593 -----
594 594 -----
595 595 -----
596 596 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 -----
601 601 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
602 602 -----
603 603 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 -----
609 609 Kajakarstwo
610 610 puszki
611 611 Pojemność
612 612 Pojemność całkowita
613 613 Samochód
614 614 Dealer samochodowy
615 615 Kemping
616 616 Ładunek
617 617 Gotówka
618 618 Zamek
619 619 Przeszkoda dla bydła
620 620 Wejście do jaskini
621 621 Cmentarz
622 622 Wyśrodkuj widok
623 623 Wyciąg krzesełkowy
624 624 Chata górska
625 625 Zmień właściwości
626 626 -----
627 627 Zmienić kierunek?
628 628 Zmień węzeł {0}
629 629 Zmień relację
630 630 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
631 631 Zmień relację {0}
632 632 Zmień rozdzielczość
633 633 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Zmienić wartości?
637 637 Zmień drogę {0}
638 638 Zmieniono węzły {0}
639 639 Zestaw zmian
640 640 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
641 641 ID zestawu zmian:
642 642 Menedżer Zestawów Zmian
643 643 Menedżer zestawów zmian
644 644 Zamknięto changeset
645 645 Komentarz zmian:
646 646 -----
647 647 Numer zestawu zmian:
648 648 -----
649 649 Zestaw zmian jest pełny
650 650 -----
651 651 Zestawy zmian
652 652 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
653 653 Stacja ładowania
654 654 -----
655 655 Sprawdź na serwerze
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
661 661 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Drogeria
665 665 -----
666 666 Relacje podrzędne
667 667 Komin
668 668 Chiński
669 669 Wybierz
670 670 Wybierz kolor
671 671 Wybierz kolor dla {0}
672 672 Wybierz jedną z gotowych licencji
673 673 Wybierz wartość
674 674 Wynierz typ obiektu OSM
675 675 -----
676 676 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
677 677 Kościół
678 678 Kino
679 679 -----
680 680 Miasto
681 681 Granica miasta
682 682 Mury miejskie
683 683 Nazwa miejscowości
684 684 Cywilna
685 685 -----
686 686 Wyczyść
687 687 -----
688 688 Wyszyść pole tekstowe
689 689 Czyści listę ostatnio otwartych plików
690 690 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
691 691 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
692 692 -----
693 693 -----
694 694 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
695 695 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
696 696 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
697 697 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
698 698 Kliknij aby przerwać wysyłanie
699 699 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
700 700 Kliknij aby przerwać trwającą operację
701 701 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
702 702 Kliknij aby zamknąć
703 703 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
704 704 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
705 705 -----
706 706 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
707 707 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
708 708 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
709 709 -----
710 710 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
711 711 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
712 712 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
713 713 -----
714 714 -----
715 715 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
716 716 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
717 717 -----
718 718 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
719 719 -----
720 720 -----
721 721 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
722 722 -----
723 723 -----
724 724 Kliknij aby rozpocząć szukanie
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 Klif
731 731 Wspinaczka
732 732 zegar
733 733 Zamknij
734 734 Zamknij mimo to
735 735 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
736 736 Zamknij zestawy zmian
737 737 Zamknij okno i porzuć pobieranie
738 738 Zamknij otwarte zestawy zmian
739 739 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
740 740 Zamknij okno
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
745 745 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
746 746 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
747 747 Zamyka wybrane zestawy zmian
748 748 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
749 749 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
750 750 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
751 751 Zamknięte po -
752 752 Zamknięty
753 753 Zamknięty:
754 754 Opis
755 755 Opis
756 756 Zamyka otwarte zestawy zmian
757 757 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
758 758 Zamykanie zestawu zmian
759 759 Zamykam zestaw zmian {0}
760 760 Zamykanie zestawu zmian...
761 761 Odzież
762 762 Wybrzeże
763 763 Linie brzegowe
764 764 na monety
765 765 -----
766 766 Kolor
767 767 Kolor (hex)
768 768 -----
769 769 Kolory
770 770 -----
771 771 -----
772 772 -----
773 773 -----
774 774 -----
775 775 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
776 776 Kolor
777 777 Połącz drogi
778 778 Łączy kilka dróg w jedną.
779 779 Połącz {0} dróg
780 780 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
781 781 Historia poleceń
782 782 Komentarz
783 783 Komentarz:
784 784 Obszar biur i usług
785 785 Miejsce publiczne
786 786 -----
787 787 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
788 788 -----
789 789 Centrum społeczne
790 790 Porównaj
791 791 Sklep komputerowy
792 792 Cukiernia
793 793 Konfiguracja stron wtyczek
794 794 -----
795 795 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
796 796 Konfiguruj strony...
797 797 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
798 798 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
799 799 Konfiguruj czy używać serwera proxy
800 800 -----
801 801 Potwierdź czyszczenie
802 802 -----
803 803 -----
804 804 Potwierdź pustą rolę
805 805 Konflikt
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 -----
826 826 -----
827 827 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
828 828 Konflikty
829 829 Wykryto konflikty
830 830 -----
831 831 -----
832 832 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
833 833 -----
834 834 Konflikty: {0} nierozwiązanych
835 835 Połącz istniejący drogę z węzłem
836 836 -----
837 837 Ustawienia połączenia
838 838 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
839 839 -----
840 840 W budowie
841 841 Budowa
842 842 Klucz odbiorcy:
843 843 Sekretny klucz odbiorcy:
844 844 Kontakt
845 845 Kontakt:
846 846 Łączenie z serwerem OSM...
847 847 Łączenie z serwerem...
848 848 Zawartość
849 849 Kontynent
850 850 Kontynuuj
851 851 Kontynuuj jak jest
852 852 Kontynuuj rozwiązywanie
853 853 Kontynuuj
854 854 Kontynuowanie przesyłania
855 855 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
856 856 Kontynuuj mimo to
857 857 -----
858 858 Autorzy
859 859 Sklep osiedlowy
860 860 Konwertuj na warstwę GPX
861 861 Przekształć w warstwę danych
862 862 Przekonwertowany z: {0}
863 863 -----
864 864 -----
865 865 Współrzędne:
866 866 Kopiuj
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 Kopia warstwy {0}
874 874 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 -----
879 879 Skopiuj do schowka i zamknij
880 880 Kopia nr {1} warstwy {0}
881 881 Prawa autorskie (URL)
882 882 Prawa autorskie - rok
883 883 Punkt ksero
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
889 889 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
890 890 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
891 891 -----
892 892 -----
893 893 -----
894 894 Nie można zaimportować "{0}".
895 895 Nie można zaimportować plików.
896 896 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
897 897 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
898 898 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
899 899 -----
900 900 Nie można odczytać "{0}"
901 901 -----
902 902 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
903 903 -----
904 904 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
905 905 -----
906 906 -----
907 907 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
908 908 -----
909 909 -----
910 910 Kraj
911 911 Kod kraju
912 912 Okręg
913 913 Sąd
914 914 -----
915 915 Zakryte sztuczne jezioro
916 916 Dźwig
917 917 Utwórz okrąg
918 918 -----
919 919 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
920 920 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
921 921 -----
922 922 Tworzy nową warstwę mapy.
923 923 Tworzy nową relację
924 924 -----
925 925 -----
926 926 Tworzenie obszarów.
927 927 -----
928 928 Utwórz zakładkę
929 929 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
930 930 Utwórz wielokąt złożony
931 931 Tworzy wielokąt złożony
932 932 Utwórz nowy węzeł.
933 933 -----
934 934 -----
935 935 Utworzono
936 936 Utworzony
937 937 Data utworzenia:
938 938 Stworzone przed -
939 939 Stworzony przez:
940 940 Utworzony:
941 941 -----
942 942 Tworzenie zestawu zmian...
943 943 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
944 944 na karty kredytowe
945 945 Krykiet
946 946 Krykiet - siatki
947 947 Krokiet
948 948 Przejazd na rowerze
949 949 Przejazd na koniu
950 950 Przejście przez tory
951 951 opiekun na przejściu dla pieszych
952 952 Przecinające się budynki
953 953 Rodzaj przejazdu
954 954 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
955 955 Przecinające się drogi
956 956 Przecinające się drogi
957 957 Kuchnia
958 958 Kultura
959 959 Bieżące zaznaczenie
960 960 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
961 961 -----
962 962 -----
963 963 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
964 964 -----
965 965 Sklep z zasłonami
966 966 Link WMS
967 967 Dostosuj kolor
968 968 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
969 969 -----
970 970 wykop
971 971 Przegroda dla rowerzystów
972 972 Zapętlone zależności między relacjami
973 973 kolarstwo
974 974 Zapętlone zależności.
975 975 Czechy CUZK:KM
976 976 Czechy UHUL:ORTOFOTO
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Tama
980 980 Warstwa danych {0}
981 981 Źródło i typ danych:
982 982 -----
983 983 -----
984 984 Weryfikacja danych
985 985 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
986 986 Test zgodności zestawu danych
987 987 Data:
988 988 Data:
989 989 na karty debetowe
990 990 -----
991 991 Stopnie dziesiętne
992 992 Decyzja
993 993 Zmniejsz
994 994 Ścieżka do jazdy konnej
995 995 Ścieżka rowerowa
996 996 Ścieżka dla pieszych
997 997 Domyślny
998 998 Domyślny (ustalony automatycznie)
999 999 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1000 1000 Domyślną wartością jest "{0}".
1001 1001 Wartość domyślna: {0}
1002 1002 Usuń
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 Tryb kasowania
1006 1006 Usuń właściwość
1007 1007 -----
1008 1008 Potwierdź usunięcie.
1009 1009 Usuń powielone relacje
1010 1010 Usuń powielone drogi
1011 1011 Usuwa filtr.
1012 1012 Usuń z relacji
1013 1013 -----
1014 1014 Usunąć niekompletnych członków?
1015 1015 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1016 1016 Usunięto węzeł {0}
1017 1017 Usuwanie węzłów lub dróg.
1018 1018 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1019 1019 -----
1020 1020 Usuwa obiekty
1021 1021 Usunięto relację {0}
1022 1022 -----
1023 1023 Usuwa wybrane obiekty
1024 1024 Usuwa obecnie edytowaną relację
1025 1025 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1026 1026 Usuń zaznaczoną warstwę.
1027 1027 Usuwa zaznaczoną relację.
1028 1028 -----
1029 1029 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1030 1030 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1031 1031 Usunięto drogę {0}
1032 1032 Usunięto
1033 1033 Usunięto "{0}"
1034 1034 Usunięte:
1035 1035 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1036 1036 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1037 1037 Usunięte lub przeniesione obiekty
1038 1038 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1039 1039 -----
1040 1040 Delikatesy
1041 1041 Wyznanie
1042 1042 Dentysta
1043 1043 Dom towarowy
1044 1044 Głębokość w metrach
1045 1045 Opis
1046 1046 Opis: {0}
1047 1047 Szczegółowość
1048 1048 Szczegóły
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1054 1054 Diesel (olej napędowy)
1055 1055 Ultimate Diesel (GTL)
1056 1056 Diesel dla ciężarówek
1057 1057 Poziom trudności
1058 1058 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1059 1059 Kierunek
1060 1060 -----
1061 1061 Zablokuj
1062 1062 Zablokuj wtyczkę
1063 1063 Porzuć
1064 1064 Porzuć i wyjdź
1065 1065 Porzuć i wyjdź
1066 1066 realizacja recept
1067 1067 Wyświetlacz
1068 1068 -----
1069 1069 Ustawienia wyświetlania
1070 1070 -----
1071 1071 Wyświetlaj współrzędne jako
1072 1072 -----
1073 1073 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1074 1074 -----
1075 1075 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1076 1076 Wyświetlaj menu "Audio"
1077 1077 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1078 1078 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1079 1079 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1080 1080 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1081 1081 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1082 1082 Wyświetla tagi zestawu zmian
1083 1083 Rozmieść węzły
1084 1084 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1085 1085 nieczynna
1086 1086 Nieużywany tor
1087 1087 Rów
1088 1088 Porzuć zmiany
1089 1089 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1093 1093 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1094 1094 Nic nie rób
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1098 1098 Sklep dla majsterkowiczów
1099 1099 Dok
1100 1100 Lekarz
1101 1101 Wybieg dla psów
1102 1102 Wyścigi psów
1103 1103 Podwójny konflikt
1104 1104 W dół
1105 1105 Pobierz
1106 1106 Pobierz relacje podrzędne
1107 1107 Pobierz dane
1108 1108 -----
1109 1109 Pobierz dane.
1110 1110 Pobierz członków
1111 1111 Pobiera obiekt wg ID
1112 1112 Pobierz wtyczkę
1113 1113 Pobierz geopozycjonowany obraz
1114 1114 Pobierz wybrane relacje
1115 1115 Adres URL
1116 1116 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1117 1117 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1118 1118 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1119 1119 -----
1120 1120 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1121 1121 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1122 1122 Pobierz jako nową warstwę
1123 1123 Pobierz zawartość zestawu zmian
1124 1124 Pobierz zestawy zmian
1125 1125 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1126 1126 Pobierz zawartość
1127 1127 -----
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 Pobierz wszystko pomiędzy:
1131 1131 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1132 1132 Pobierz z OSM...
1133 1133 Pobierz niekompletnych członków
1134 1134 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1135 1135 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1136 1136 Pobierz listę
1137 1137 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1138 1138 Pobierz członków
1139 1139 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1140 1140 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1141 1141 -----
1142 1142 Pobierz teraz
1143 1143 Pobierz obiekt
1144 1144 Pobierz obiekt…
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1148 1148 Pobieranie listy wtyczek...
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 Pobierz powiązane
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 Pobieranie relacji
1155 1155 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1156 1156 Pobierz zaznaczone relacje
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 Pobiera zawartość zestawu zmian
1161 1161 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1162 1162 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1163 1163 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1164 1164 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 Pobierz widoczne kafle
1168 1168 -----
1169 1169 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1170 1170 Pobrane dane GPX
1171 1171 -----
1172 1172 Pobieranie danych GPS
1173 1173 Pobieranie danych OSM...
1174 1174 Pobieranie wtyczki {0}...
1175 1175 Pobieranie wiadomości dnia
1176 1176 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1177 1177 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1178 1178 Pobieranie zestawów zmian...
1179 1179 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1180 1180 Pobieranie danych
1181 1181 Pobieranie z serwera OSM...
1182 1182 Pobieranie historii...
1183 1183 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1184 1184 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1185 1185 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1186 1186 Pobieranie powiązanych relacji...
1187 1187 Pobieranie powiązanych dróg...
1188 1188 Pobieranie relacji {0}
1189 1189 -----
1190 1190 Wyciąg orczykowy
1191 1191 -----
1192 1192 -----
1193 1193 -----
1194 1194 Odpływ
1195 1195 Rysowanie
1196 1196 Rysuj strzałki kierunkowe
1197 1197 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1198 1198 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1199 1199 -----
1200 1200 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1201 1201 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1202 1202 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1203 1203 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1204 1204 Rysuj duże punkty GPS.
1205 1205 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1206 1206 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1207 1207 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1208 1208 Tworzenie węzłów i dróg.
1209 1209 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1210 1210 Rysuj tylko kontury obszarów
1211 1211 -----
1212 1212 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1213 1213 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1214 1214 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1215 1215 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1216 1216 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1217 1217 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1218 1218 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1219 1219 Woda do picia
1220 1220 -----
1221 1221 Szkoła jazdy
1222 1222 Pralnia chemiczna
1223 1223 Rozmnóż w {0} węzłów
1224 1224 Powiel
1225 1225 Duplikuj warstwę
1226 1226 -----
1227 1227 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1228 1228 Powiela zaznaczone obiekty.
1229 1229 Skopiuj warstwę
1230 1230 Powielone węzły
1231 1231 Powielone węzły
1232 1232 Powielone relacje
1233 1233 Powielone relacje
1234 1234 Powielone węzły drogi
1235 1235 Powielone węzły drogi.
1236 1236 Powielone drogi
1237 1237 Powielone drogi
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 E10 (bioetanol 10%)
1241 1241 E85 (bioetanol 85%)
1242 1242 -----
1243 1243 BŁĄD
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 Wschód
1247 1247 -----
1248 1248 Edycja
1249 1249 Edycja kręgli
1250 1250 Edycja informacji o adresach
1251 1251 Edycja interpolacji adresów
1252 1252 Edycja sztolni
1253 1253 Edycja granicy administracyjnej
1254 1254 Edycja lotniska
1255 1255 Edycja sklepu monopolowego
1256 1256 Edycja ogródków działkowych
1257 1257 Edycja chaty alpejskiej
1258 1258 Edycja futbolu amertkańskiego
1259 1259 Edycja wykopaliska archeologicznego
1260 1260 Edycja łucznictwa
1261 1261 Edycja centrum kulturalnego
1262 1262 Edycja obiektu sztuki
1263 1263 Edycja lekkoatletyki
1264 1264 Edycja atrakcji turystycznej
1265 1265 Edycja futbolu australijskiego
1266 1266 Edycja bankomatu
1267 1267 Edycja okna życia
1268 1268 Edycja piekarni
1269 1269 Edycja banku
1270 1270 Edycja baru
1271 1271 Edycja baseballu
1272 1272 Edycja zbiornika wodnego
1273 1273 Edycja koszykówki
1274 1274 Edycja pola bitwy
1275 1275 Edycja zatoki
1276 1276 Edycja plaży
1277 1277 Edycja siatkówki plażowej
1278 1278 Edycja radiolatarni
1279 1279 Edycja sklepu z napojami
1280 1280 Edycja parkingu dla rowerów
1281 1281 Edycja wypożyczalni rowerów
1282 1282 Edycja warsztatu rowerowego
1283 1283 Edycja ogródka piwnego
1284 1284 Edycja stoczni
1285 1285 Edycja słupka drogowego
1286 1286 Edycja księgarni
1287 1287 Edycja przejścia granicznego
1288 1288 Edycja boiska do gry w boule
1289 1289 Edycja granicy
1290 1290 Edycja kamienia granicznego
1291 1291 Edycja butiku
1292 1292 Edycja gry w kule
1293 1293 Edycja mostu
1294 1294 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1295 1295 Edycja terenu poprzemysłowego
1296 1296 -----
1297 1297 Edycja autobusu torowego
1298 1298 Edycja peronu autobusowego
1299 1299 Edycja dworca autobusowego
1300 1300 Edycja przystanku autobusowego
1301 1301 Edycja sklepu mięsnego
1302 1302 Edycja kolei linowej
1303 1303 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1304 1304 Edycja kawiarni
1305 1305 Edycja pola namiotowego
1306 1306 Edycja futbolu kanadyjskiego
1307 1307 Edycja kanału
1308 1308 Edycja kajakarstwa
1309 1309 Edycja wypożyczalni samochodów
1310 1310 Edycja warsztatu samochodowego
1311 1311 Edycja punktu carsharingu
1312 1312 Edycja warsztatu samochodowego
1313 1313 Edycja myjni samochodowej
1314 1314 Edycja kempingu
1315 1315 Edycja zamku
1316 1316 Edycja przeszkody dla bydła
1317 1317 Edycja wejścia do jaskini
1318 1318 Edycja cmentarza
1319 1319 Edycja wyciągu krzesełkowego
1320 1320 Edycja chaty górskiej
1321 1321 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1322 1322 Edycja drogerii
1323 1323 Edycja komina
1324 1324 Edycja kina
1325 1325 Edycja miasta
1326 1326 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1327 1327 Edycja granicy cywilnej
1328 1328 Edycja klifu
1329 1329 Edycja wspinaczki
1330 1330 Edycja zegaru
1331 1331 Edycja sklepu odzieżowego
1332 1332 Edycja zbiornika gazu
1333 1333 Edycja college’u
1334 1334 Edycja obszaru biur i usług
1335 1335 Edycja miejsca publicznego
1336 1336 Edycja sklepu komputerowego
1337 1337 Edycja cukierni
1338 1338 Edycja terenu budowy
1339 1339 Edycja kontaktu
1340 1340 Edycja kontynentu
1341 1341 Edycja sklepu osiedlowego
1342 1342 Edycja punktu ksero
1343 1343 Edycja kraju
1344 1344 Edycja okręgu / hrabstwa
1345 1345 Edycja siedziby sądu
1346 1346 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1347 1347 Edycja dźwigu
1348 1348 Edycja krykietu
1349 1349 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1350 1350 Edycja miejsca do gry w krokieta
1351 1351 Edycja przejścia dla pieszych
1352 1352 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1353 1353 Edycja ścieżki rowerowej
1354 1354 Edycja jazdy na rowerze
1355 1355 Edycja tamy
1356 1356 Edycja sklepu z delikatesami
1357 1357 Edycja dentysty
1358 1358 Edycja domu towarowego
1359 1359 Edycja opuszczonych torów
1360 1360 Edytuj rów
1361 1361 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1362 1362 Edycja doku
1363 1363 Edycja lekarza
1364 1364 Edycja wybiegu dla psów
1365 1365 Edycja wyścigów psów
1366 1366 Edycja wyciągu orczykowego
1367 1367 Edycja odpływu
1368 1368 Edycja punktu z wodą pitną
1369 1369 Edycja szkoły jazdy
1370 1370 Edycja palni chemicznej
1371 1371 Edycja sklepu elektronicznego
1372 1372 Edycja ambasady
1373 1373 -----
1374 1374 Edycja wejścia
1375 1375 Edycja jeździectwa
1376 1376 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1377 1377 Edycja fabryki
1378 1378 Edycja gruntów rolnych
1379 1379 Edycja zagrody
1380 1380 Edycja restauracji fast-food
1381 1381 Edycji hali górskiej
1382 1382 Edycja trasy promu
1383 1383 Edycja terminalu promowego
1384 1384 Edycja hydrantu
1385 1385 Edycja straży pożarnej
1386 1386 Edycja miejsca do wędkowania
1387 1387 Edycja schodów
1388 1388 Edycja kwiaciarni
1389 1389 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1390 1390 Edycja ścieżki dla pieszych
1391 1391 Edycja brodu
1392 1392 Edycja lasu
1393 1393 Edycja fontanny
1394 1394 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1395 1395 Edycja stacji benzynowej
1396 1396 Edycja sklepu meblowego
1397 1397 Edycja futbolu gaelickiego
1398 1398 Edycja obszaru garaży
1399 1399 Edycja ogrodu
1400 1400 Edycja centrum ogrodniczego
1401 1401 Edycja zbiornika gazu
1402 1402 Edycja bramy
1403 1403 Edycja lodowca
1404 1404 Edycja golfu
1405 1405 Edycja pola golfowego
1406 1406 -----
1407 1407 Edycja trawnika
1408 1408 Edycja cmentarza przykościelnego
1409 1409 Edycja terenu pod zabudowę
1410 1410 Edycja sklepu warzywnego
1411 1411 Edycja szklarni ogrodniczej
1412 1412 Edycja ostrogi regulacyjnej
1413 1413 Edycja kwatery turystycznej
1414 1414 Edycja gimnastyki
1415 1415 Edycja salonu fryzjerskiego
1416 1416 Edycja przystanku kolejowego
1417 1417 Edycja przysiółka
1418 1418 -----
1419 1419 Edycja sklepu z narzędziami
1420 1420 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1421 1421 Edycja wrzosowiska
1422 1422 Edycja lądowiska dla helikopterów
1423 1423 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1424 1424 Edycja drogi w budowie
1425 1425 Edycja miejsca do gry w hokeja
1426 1426 Edycja wyścigów konnych
1427 1427 Edycja szpitala
1428 1428 Edycja hostelu
1429 1429 Edycja hotelu
1430 1430 Edycja ambony strzelniczej
1431 1431 Edycja obszar przemysłowego
1432 1432 Edycja wyspy
1433 1433 Edycja wysepki
1434 1434 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1435 1435 Edycja jubilera
1436 1436 Edycja skrzyżowania
1437 1437 Edycja kartingu
1438 1438 Edycja przedszkola
1439 1439 Edycja kiosku
1440 1440 -----
1441 1441 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1442 1442 Edycja lądu
1443 1443 Edycja wysypiska śmieci
1444 1444 Edycja pralni samoobsługowej
1445 1445 Edycja biblioteki
1446 1446 Edycja szlabanu
1447 1447 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1448 1448 Edycja latarni morskiej
1449 1449 Edycja strefy zamieszkania
1450 1450 Edycja okolicy
1451 1451 Edycja centrum handlowego
1452 1452 Edycja mariny
1453 1453 Edycja placu targowego
1454 1454 Edycja łąki
1455 1455 Edycja stacji pomiaru
1456 1456 Edycja miejsca pamięci
1457 1457 Edycja obszaru wojskowego
1458 1458 Edycja szybu
1459 1459 Edycja minigolfa
1460 1460 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1461 1461 Edycja lotniska dla modeli
1462 1462 Edycja kantoru
1463 1463 Edycja toru jednoszynowego
1464 1464 Edycja pomnika
1465 1465 Edycja motelu
1466 1466 Edycja motocrossu
1467 1467 Edycja parkingu dla motocykli
1468 1468 Edycja sportów motorowych
1469 1469 Edycja autostrady
1470 1470 Edycja skrzyżowania autostrad
1471 1471 Edycja dojazdu do autostrady
1472 1472 Edycja przełęczy
1473 1473 Edycja błot
1474 1474 Edycja różnych sportów
1475 1475 Edycja multipolygonu
1476 1476 Edycja muzeum
1477 1477 Edycja sklepu z instrumentami
1478 1478 Edycja toru kolei wąskotorowej
1479 1479 Edycja granicy narodowej
1480 1480 Edycja granicy parku narodowego
1481 1481 Edycja rezerwatu przyrody
1482 1482 Edycja klubu nocnego
1483 1483 Edycja optyka
1484 1484 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1485 1485 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1486 1486 Edycja sklepu z farbami
1487 1487 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1488 1488 Edycja parku
1489 1489 Edycja parkingu
1490 1490 Edycja uliczki parkingowej
1491 1491 Edycja zatoki
1492 1492 Edycja ścieżki
1493 1493 Edycja wzgórza
1494 1494 Edycja ciągu pieszego
1495 1495 Edycja miejsca do gry w pelotę
1496 1496 Edycja apteki
1497 1497 Edycja miejsca na piknik
1498 1498 Edycja molo
1499 1499 Edycja rurociągu
1500 1500 Edycja boiska
1501 1501 Edycja miejsca kultu religijnego
1502 1502 Edycja placu zabaw
1503 1503 Edycja posterunku policji
1504 1504 Edycja granicy politycznej
1505 1505 Edycja urzędu pocztowego
1506 1506 Edycja elektowni
1507 1507 Edycja linii elektrycznej
1508 1508 Edycja słupa
1509 1509 Edycja rozdzielni elektrycznej
1510 1510 Edycja stacji transformatorowej
1511 1511 Edycja słupa wysokiego napięcia
1512 1512 Edycja kolei retro
1513 1513 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1514 1514 Edycja drogi krajowej
1515 1515 Edycja więzienia
1516 1516 Edycja pubu
1517 1517 Edycja budynku użyteczności publicznej
1518 1518 -----
1519 1519 Edycja komieniołomu
1520 1520 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1521 1521 Edycja toru wyścigowego
1522 1522 -----
1523 1523 Edycja toru
1524 1524 Edycja obszaru kolejowego
1525 1525 Edycja peronu kolejowego
1526 1526 Edycja terenu rekreacyjnego
1527 1527 Edycja punktu zbiórki odpadów
1528 1528 Edycja regionu
1529 1529 Edycja sztucznego jeziora
1530 1530 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1531 1531 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1532 1532 Edycja miejsca odpoczynku
1533 1533 Edycja restauracji
1534 1534 Edycja obszaru handlowego
1535 1535 Edycja rzeki
1536 1536 Edycja koryta rzecznego
1537 1537 Edycja ograniczeń na drodze
1538 1538 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1539 1539 Edytuj trasę
1540 1540 Edycja rugby league
1541 1541 Edycja rugby union
1542 1542 Edycja ruin
1543 1543 Edycja pasa startowego
1544 1544 -----
1545 1545 Edycja bramy warownej
1546 1546 Edycja sauny
1547 1547 Edycja szkoły
1548 1548 Edycja rumowiska
1549 1549 Edycja buszu
1550 1550 Edycja sklepu rybnego
1551 1551 Edycja drogi wojewódzkiej
1552 1552 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1553 1553 Edycja drogi serwisowej
1554 1554 Edycja schronienia
1555 1555 Edycja sklepu obuwniczego
1556 1556 Edycja strzelectwa
1557 1557 Edycja sklepu motocyklowego
1558 1558 Edycja skrótów
1559 1559 Edycja jazdy na deskorolce
1560 1560 Edycja łyżwiarstwa
1561 1561 Edycja narciarstwa
1562 1562 Edycja pochylni
1563 1563 Edycja piłki nożnej
1564 1564 Edycja kolczatki
1565 1565 Edycja centrum sportowego
1566 1566 Edycja sklepu sportowego
1567 1567 Edycja żródła
1568 1568 Edycja stadionu
1569 1569 Edycja stanu
1570 1570 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1571 1571 Edycja przełazu
1572 1572 Edycja strumienia
1573 1573 Edycja latarni ulicznej
1574 1574 Edycja studia nagrań
1575 1575 Edycja dzielnicy
1576 1576 Edycja toru metra
1577 1577 Edycja wejścia do metra
1578 1578 Edycja supermarketu
1579 1579 Edycja kamery do monitoringu
1580 1580 Edycja punktu geodezyjnego
1581 1581 Edycja pływania
1582 1582 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1583 1583 Edycja krawca
1584 1584 Edycja postoju taksówek
1585 1585 Edycja drogi kołowania
1586 1586 Edycja telefonu
1587 1587 Edycja miejsca do gry w tenisa
1588 1588 Edycja terminalu
1589 1589 Edycja bramy terminalu
1590 1590 Edycja drogi powiatowej
1591 1591 Edycja teatru
1592 1592 Edycja parku rozrywki
1593 1593 Edycja punktu poboru opłat
1594 1594 Edycja wieży
1595 1595 Edycja miejscowości
1596 1596 Edycja ratusza
1597 1597 Edycja sklepu z zabawkami
1598 1598 Edycja drogi gruntowej
1599 1599 Edycja środka uspokojenia ruchu
1600 1600 Edycja torów tramwajowych
1601 1601 Edycja przystanku tramwajowego
1602 1602 Edycja biura podróży
1603 1603 Edycja drzewa
1604 1604 Edycja drogi ekspresowej
1605 1605 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1606 1606 Edycja tunelu
1607 1607 Edycja ograniczenia skrętu
1608 1608 Edycja kołowrotka
1609 1609 Edycja sklepu z oponami
1610 1610 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1611 1611 Edycja uniwersytetu
1612 1612 Edycja sklepu z odkurzaczami
1613 1613 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1614 1614 Edycja automatu sprzedającego
1615 1615 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1616 1616 Edycja wypożyczalni wideo
1617 1617 Edycja punktu widokowego
1618 1618 Edycja wsi
1619 1619 Edycja zieleni miejskiej
1620 1620 Edycja winnicy
1621 1621 Edycja wulkanu
1622 1622 Edycja siatkówki
1623 1623 Edycja kosza na śmieci
1624 1624 Edycja oczyszczalni ścieków
1625 1625 Edycja zbiornika wodnego
1626 1626 Edycja parku wodnego
1627 1627 Edycja wieży ciśnień
1628 1628 Edycja studni
1629 1629 Edycja filtrów
1630 1630 Edycja wodospadu
1631 1631 Edycja młynu wodnego
1632 1632 Edycja krzyża przydrożnego
1633 1633 Edycja kapliczki
1634 1634 Edycja jazu
1635 1635 Edycja mokradła
1636 1636 Edycja wiatraka
1637 1637 Edycja lasu pierwotnego
1638 1638 Edycja zakładu produkcyjnego
1639 1639 Edycja zoo
1640 1640 Edycja skojarzonych ulic
1641 1641 Edytuje filtr.
1642 1642 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1643 1643 -----
1644 1644 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1645 1645 Edycja sieci trasy
1646 1646 -----
1647 1647 Edytuje tę stronę pomocy
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 -----
1651 1651 -----
1652 1652 -----
1653 1653 -----
1654 1654 -----
1655 1655 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1656 1656 Edycja: {0}
1657 1657 Edukacja
1658 1658 Elektryfikacja
1659 1659 Elektronika
1660 1660 na karty chipowe
1661 1661 Sklep elektroniczny
1662 1662 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1663 1663 Wysokość
1664 1664 Adres e-mail
1665 1665 nasyp
1666 1666 Ambasada
1667 1667 -----
1668 1668 Telefon alarmowy
1669 1669 Samochody uprzywilejowane
1670 1670 Pusty dokument
1671 1671 Pusta rola
1672 1672 Puste drogi
1673 1673 -----
1674 1674 Zastosuj filtr
1675 1675 -----
1676 1676 -----
1677 1677 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1678 1678 -----
1679 1679 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1680 1680 Wprowadź URL
1681 1681 Podaj adres z którego pobrać dane:
1682 1682 Wprowadź ID zestawu zmian
1683 1683 Podaj nowy klucz i jego wartość
1684 1684 -----
1685 1685 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1686 1686 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1687 1687 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1688 1688 Wpisz szukane wyrażenie
1689 1689 -----
1690 1690 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1691 1691 Wprowadź komentarz przesyłania
1692 1692 -----
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 -----
1696 1696 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1697 1697 -----
1698 1698 -----
1699 1699 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1700 1700 Wejście
1701 1701 Jeździectwo
1702 1702 Artykuły erotyczne
1703 1703 Błąd
1704 1704 -----
1705 1705 Błąd podczas wyświetlania adresu
1706 1706 Błąd podczas pobierania
1707 1707 Błąd w filtrze
1708 1708 -----
1709 1709 Błąd podczas ładowania pliku
1710 1710 -----
1711 1711 Błąd w pliku {0}
1712 1712 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1713 1713 Błąd odtwarzania dźwięku
1714 1714 -----
1715 1715 -----
1716 1716 Błąd podczas tworzenia kopii zapasowej usuwanej warstwy: {0}
1717 1717 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1718 1718 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1719 1719 -----
1720 1720 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1721 1721 -----
1722 1722 Błąd podczas przetwarzania {0}
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 Błędy
1728 1728 Błędy w czasie pobierania
1729 1729 -----
1730 1730 -----
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 Przykłady
1734 1734 Zakończ
1735 1735 Zamknij JOSM
1736 1736 -----
1737 1737 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1738 1738 Kończy pracę z programem.
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 Eksportuj do pliku GPX
1744 1744 Eksportuj i zapisz
1745 1745 Opcje eksportu
1746 1746 Eksportuj dane do pliku GPX
1747 1747 Eksportuj do GPX...
1748 1748 -----
1749 1749 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1750 1750 Wytłocz
1751 1751 Wytłocz drogę
1752 1752 -----
1753 1753 DO POPRAWKI
1754 1754 -----
1755 1755 Fabryka
1756 1756 Usługi
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 Nie można otworzyć adresu URL
1767 1767 -----
1768 1768 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 Grunty rolne
1785 1785 Zagroda
1786 1786 Fast food
1787 1787 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1788 1788 -----
1789 1789 -----
1790 1790 -----
1791 1791 Numer faksu
1792 1792 Opłata
1793 1793 Hala górska
1794 1794 Ogrodzenie
1795 1795 Trasa promu
1796 1796 Terminal promowy
1797 1797 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1798 1798 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1799 1799 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1800 1800 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1801 1801 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1802 1802 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1803 1803 Plik
1804 1804 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1805 1805 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1806 1806 Błędny format pliku
1807 1807 Nazwa pliku:
1808 1808 Plik "{0}" nie istnieje
1809 1809 Plik kopi zapasowej
1810 1810 Plik istnieje. Nadpisać?
1811 1811 Nazwa pliku:
1812 1812 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1813 1813 -----
1814 1814 Plik: {0}
1815 1815 -----
1816 1816 Nazwa pliku
1817 1817 -----
1818 1818 Rodzaj pliku:
1819 1819 Rodzaj pliku:
1820 1820 -----
1821 1821 Filtr
1822 1822 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1823 1823 Tryb filtru
1824 1824 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1825 1825 -----
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 Zakończ rysowanie.
1829 1829 Hydrant
1830 1830 Straż pożarna
1831 1831 Miejsce na ognisko
1832 1832 Miejsce do wędkowania
1833 1833 Napraw
1834 1834 -----
1835 1835 Popraw konflikty tagów
1836 1836 -----
1837 1837 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
1838 1838 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1839 1839 Naprawianie błędów...
1840 1840 Maszt (dla flagi)
1841 1841 Kwiaciarnia
1842 1842 Wyczyść cache kafelek
1843 1843 -----
1844 1844 Podążaj
1845 1845 Podążaj za linią
1846 1846 Znaleziono następujące problemy:
1847 1847 Żywność
1848 1848 Przestrzeń restauracyjna
1849 1849 Wyżywienie
1850 1850 Ruch pieszy
1851 1851 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1852 1852 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1853 1853 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1854 1854 Bród
1855 1855 Las
1856 1856 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
1857 1857 -----
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 Znaleziono {0} pasujących.
1862 1862 Fontanna
1863 1863 Sklep z ramami do obrazów
1864 1864 -----
1865 1865 Zablokuj
1866 1866 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1867 1867 Częstotliwość (Hz)
1868 1868 -----
1869 1869 Z relacji
1870 1870 Z adresu URL
1871 1871 Stacja benzynowa
1872 1872 Stacja benzynwa
1873 1873 Rodzaje paliwa:
1874 1874 -----
1875 1875 Widok pełnoekranowy
1876 1876 Automatyczna
1877 1877 Funkcja
1878 1878 Sklep meblowy
1879 1879 -----
1880 1880 Punkty GPS
1881 1881 Opis trasy GPS
1882 1882 Pliki GPX
1883 1883 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1884 1884 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
1885 1885 Scieżka GPX:
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 Futbol gaelicki (irlandzki)
1889 1889 Garaże
1890 1890 Ogród
1891 1891 Centrum ogrodnicze
1892 1892 Zbiornik gazu
1893 1893 Brama
1894 1894 Rozstaw toru (mm)
1895 1895 Dostęp dla wszystkich typów
1896 1896 Dostęp dla wszystkich typów
1897 1897 Geografia
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 Geolokalizowane obrazy
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 Lodowiec
1906 1906 szkło
1907 1907 -----
1908 1908 Wróć do okna przesyłania
1909 1909 -----
1910 1910 -----
1911 1911 Idź do strony domowej pomocy JOSM
1912 1912 Przechodzi do następnej strony
1913 1913 Przechodzi do poprzedniej strony
1914 1914 -----
1915 1915 Pole golfowe
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 Przyznane uprawnienia
1919 1919 Trawa
1920 1920 Cmentarz przykościelny
1921 1921 -----
1922 1922 Teren pod zabudowę
1923 1923 Sklep warzywny
1924 1924 Szklarnia ogrodnicza
1925 1925 Kontener z piaskiem
1926 1926 -----
1927 1927 Ostroga regulacyjna
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 Kwatera
1931 1931 Drogowskaz
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 Gimnastyka
1935 1935 Fryzjer
1936 1936 Przysiółek
1937 1937 -----
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 Sklep z narzędziami
1941 1941 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
1942 1942 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
1943 1943 Posiada klucz ''source''
1944 1944 Posiada klucz ''watch''
1945 1945 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
1946 1946 Zdrowie
1947 1947 Aparaty słuchowe
1948 1948 Wrzosowisko
1949 1949 Duże samochody ciężarowe (TIR)
1950 1950 Żywopłot
1951 1951 Wysokość
1952 1952 Wysokość (metry)
1953 1953 Lądowisko dla helikopterów
1954 1954 Pomoc
1955 1955 Pomoc: {0}
1956 1956 -----
1957 1957 Półkula
1958 1958 Ukryj
1959 1959 Ukryj elementy
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 Sklep ze sprzętem hi-fi
1963 1963 Pojazdy z wieloma pasażerami
1964 1964 Powielone węzły ulic
1965 1965 Drogi
1966 1966 -----
1967 1967 turystyka piesza
1968 1968 Miejsca historyczne
1969 1969 Historia
1970 1970 Historia węzła {0}
1971 1971 Historia relacji {0}
1972 1972 Historia drogi {0}
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 Hokej
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Strona domowa
1979 1979 Konie
1980 1980 Wyścigi konne
1981 1981 Szpital
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 Nazwa domu
1987 1987 Numer domu
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 Ambona myśliwska
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Zignoruj
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2015 2015 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2016 2016 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2017 2017 Nieprawidłowe dane
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 Niedozwolony obiekt z id=0
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 Obraz
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 Podkłady mapy
2053 2053 Właściwości podkładu
2054 2054 Adres podkładu
2055 2055 URL podkładu (domyślne)
2056 2056 -----
2057 2057 Przesunięcie podkładu
2058 2058 Dostawcy zdjęć
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 imperialne
2062 2062 -----
2063 2063 Importuj dźwięk
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 Importuj obrazki
2067 2067 Import nie jest możliwy
2068 2068 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2069 2069 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2070 2070 -----
2071 2071 Nachylenie drogi
2072 2072 Duże nachylenie drogi
2073 2073 Niekompletny opis <member> z ref=0
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 Powiększ
2077 2077 -----
2078 2078 Obszar przemysłowy
2079 2079 -----
2080 2080 Informacje o elemencie
2081 2081 Informacje
2082 2082 Tablica informacyjna
2083 2083 Informacja turystyczna
2084 2084 Terminal informacyjny
2085 2085 Informacje o warstwie
2086 2086 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2087 2087 Inicjalizacja
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 Wewnętrzny błąd serwera
2097 2097 -----
2098 2098 Dostęp do internetu
2099 2099 Opłata za internet
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 Nieprawodłowy adres URL?
2105 2105 -----
2106 2106 Nieprawidłowy plik bz2.
2107 2107 Nieprawidłowa data
2108 2108 Niepoprawna data/czas
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 Nieprawidłowa strefa czasowa
2116 2116 -----
2117 2117 Niepoprawna nazwa użytkownika
2118 2118 -----
2119 2119 Odwróć filtr
2120 2120 Wyspa
2121 2121 Wysepka
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 Przeglądarka pomocy JOSM
2126 2126 Wewnętrzny styl JOSM
2127 2127 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2128 2128 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 Pliki JPEG (*.jpg)
2133 2133 Edytor OpenStreetMap w Javie
2134 2134 Wersja Javy {0}
2135 2135 Jubiler
2136 2136 Funkcja łączenia obszarów
2137 2137 Połącz węzeł i linię
2138 2138 Połącz węzeł z drogą
2139 2139 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2140 2140 Połącz nakładające się obszary
2141 2141 Połączono nakładające się na siebie obszary
2142 2142 Łączy nakładające się obszary
2143 2143 Przejdź do pozycji
2144 2144 Przejdź
2145 2145 Przejdź do pozycji
2146 2146 Skrzyżowanie
2147 2147 -----
2148 2148 Zachowaj
2149 2149 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2150 2150 Zachowaj moje współrzędne
2151 2151 Zachowaj mój stan usunięcia
2152 2152 Zachowaj wtyczkę
2153 2153 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z lokalnej wersji
2154 2154 Zachowaj wybrane pary klucz/wartość z wersji na serwerze
2155 2155 Zachowaj ich współrzędne
2156 2156 Zachowaj ich stan usunięcia
2157 2157 -----
2158 2158 Klucz
2159 2159 -----
2160 2160 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2161 2161 -----
2162 2162 Klucz:
2163 2163 Skóry klawiaturowe
2164 2164 Słowa kluczowe
2165 2165 Przedszkole
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 Akcesoria kuchenne
2169 2169 -----
2170 2170 Gaz LPG
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2176 2176 Ląd (wyspa)
2177 2177 Zagospodarowanie terenu
2178 2178 Wysypisko
2179 2179 -----
2180 2180 Powielone węzły zagospodarowania przestrzennego
2181 2181 Liczba pasów ruchu
2182 2182 Język
2183 2183 Ostatnia zmiana o {0}
2184 2184 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2185 2185 Szerokość
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 Uruchom przeglądarkę z informacją o zestawie zmian
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 Pralnia samoobsługowa
2195 2195 Warstwa
2196 2196 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2197 2197 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2198 2198 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2199 2199 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2200 2200 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2201 2201 -----
2202 2202 warstwa nie jest na liście.
2203 2203 Warstwa: {0}
2204 2204 Warstwy
2205 2205 Czas rozbiegu (w sekundach)
2206 2206 Rozrywka
2207 2207 Długość
2208 2208 Długość w metrach
2209 2209 -----
2210 2210 Długość: {0}
2211 2211 Przejazd kolejowy
2212 2212 Biblioteka
2213 2213 Licencja
2214 2214 -----
2215 2215 Szlaban
2216 2216 Samochody dostawcze
2217 2217 Trasa szybkiego tramwaju
2218 2218 Latarnia morska
2219 2219 Oznaczenie linii
2220 2220 Rodzaj linii
2221 2221 Wiersz {0} kolumna {1}:
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2225 2225 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2226 2226 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2227 2227 Lista ostatnio otwieranych plików
2228 2228 oświetlenie
2229 2229 Strefa zamieszkania
2230 2230 Ładuj wszystkie kafelki
2231 2231 Ładuj CT
2232 2232 Ładuj kafelek
2233 2233 Otwórz warstwę WMS
2234 2234 Otwórz warstwę WMS z pliku
2235 2235 -----
2236 2236 Wczytywanie historii
2237 2237 -----
2238 2238 Wczytuje relacje nadrzędne
2239 2239 -----
2240 2240 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2241 2241 Ładowanie wczesnych wtyczek
2242 2242 Wczytywanie historii węzła {0}
2243 2243 Wczytywanie historii relacji {0}
2244 2244 Wczytywanie historii drogi {0}
2245 2245 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2246 2246 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2247 2247 Ładowanie wtyczek
2248 2248 Ładowanie wtyczek...
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 Wczytywanie {0}
2252 2252 -----
2253 2253 pliki lokalne
2254 2254 Okolica
2255 2255 Położenie
2256 2256 Zablokuj
2257 2257 Wrota śluzy
2258 2258 Lodi - Włochy
2259 2259 -----
2260 2260 Długość
2261 2261 -----
2262 2262 Katalog:
2263 2263 Wygląd i zachowanie
2264 2264 Katalog:
2265 2265 Wieża widokowa
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 MLIT Japonia (ORTHO)
2269 2269 MLIT Japonia (ORTO01)
2270 2270 MLIT Japonia (ORTO02)
2271 2271 MLIT Japonia (ORTO03)
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 Skala MTB
2276 2276 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2277 2277 -----
2278 2278 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2279 2279 Tworzenie równoległych kopii drogi
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2286 2286 -----
2287 2287 Centrum handlowe
2288 2288 Obiekty sztuczne
2289 2289 -----
2290 2290 Ręczna
2291 2291 -----
2292 2292 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2293 2293 Mapa
2294 2294 Style rysowania map
2295 2295 Odwzorowanie kartograficzne
2296 2296 Ustawienia mapy
2297 2297 -----
2298 2298 Mapa: {0}
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 Port jachtowy (Marina)
2303 2303 -----
2304 2304 Znaczniki nazwanych punktów
2305 2305 Znaczniki z {0}
2306 2306 Plac targowy
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 Materiał
2311 2311 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2312 2312 Maks. wysokość (w metrach)
2313 2313 -----
2314 2314 Maks. długość (w metrach)
2315 2315 -----
2316 2316 Maks. prędkość (km/h)
2317 2317 Maks. ciężar (w tonach)
2318 2318 Maks. szerokość (w metrach)
2319 2319 -----
2320 2320 Maksymalny obszar na zapytanie:
2321 2321 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2322 2322 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2323 2323 Maksymalna długość (w metrach)
2324 2324 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2325 2325 Łąka
2326 2326 Pomiar
2327 2327 Stacja pomiaru
2328 2328 Członek
2329 2329 -----
2330 2330 Członkowie
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 Członkowie (z konfliktami)
2334 2334 Miejsce pamięci
2335 2335 Nazwa w menu
2336 2336 Nazwa w menu (domyślna)
2337 2337 Skróty w menu
2338 2338 -----
2339 2339 odwzorowanie Merkatora
2340 2340 Połącz
2341 2341 Połącz węzły
2342 2342 Scal warstwy
2343 2343 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2344 2344 Połącz wybrane elementy.
2345 2345 Włącz aktualną warstwę do innej.
2346 2346 -----
2347 2347 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2348 2348 Scal {0} węzłów
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Połączona wersja
2354 2354 -----
2355 2355 Wiadomość dnia jest niedostępna
2356 2356 -----
2357 2357 metryczne
2358 2358 Mikrobrowar
2359 2359 -----
2360 2360 Obszar wojskowy
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 Min. prędkość (km/h)
2364 2364 -----
2365 2365 Szyb
2366 2366 Minirondo
2367 2367 Minigolf
2368 2368 Minimalna odległość (w pikselach)
2369 2369 Minuty: {0}
2370 2370 Odbicie lustrzane
2371 2371 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 Brak parametru dla NOT
2388 2388 Brak parametru dla OR
2389 2389 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2390 2390 -----
2391 2391 Powielone węzły różnego rodzaju
2392 2392 -----
2393 2393 Pon-Pt 22:00-05:00
2394 2394 -----
2395 2395 Sklep z telefonami komórkowymi
2396 2396 -----
2397 2397 Tryb: {0}
2398 2398 Lotnisko dla modeli
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 Zmodyfikuj listę warstw podkładów wyświetlaną w menu Podkłady mapy
2404 2404 Kantor
2405 2405 Tor jednoszynowy
2406 2406 Pomnik
2407 2407 Wiecej informacji...
2408 2408 Więcej informacji na temat tej funkcji
2409 2409 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2410 2410 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2411 2411 Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 Pojazdy z silnikiem
2415 2415 Samochody
2416 2416 Motocykle
2417 2417 Dealer motocykli
2418 2418 -----
2419 2419 Sporty motorowe
2420 2420 Autostrada
2421 2421 Skrzyżowanie autostrad
2422 2422 Autostrada - dojazd
2423 2423 Przełęcz
2424 2424 kolarstwo górskie
2425 2425 Przesuń węzeł...
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 Przesuń w dół
2429 2429 -----
2430 2430 Więcej elementów
2431 2431 Przesuwa filtr na dół.
2432 2432 Przesuwa filtr do góry.
2433 2433 Przesuń w lewo
2434 2434 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2435 2435 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2436 2436 Przesuń obiekty {0}
2437 2437 Przesuń w prawo
2438 2438 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2439 2439 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2443 2443 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2444 2444 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2445 2445 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2446 2446 Przesuń je
2447 2447 Przesuń do góry
2448 2448 -----
2449 2449 Przesuń {0}
2450 2450 Przesuwa obiekty {0}
2451 2451 Błota
2452 2452 Różne sporty
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 Muzeum
2458 2458 Sklep muzyczny
2459 2459 Moje zestawy zmian
2460 2460 -----
2461 2461 Moja wersja
2462 2462 Moja wersja (lokalna)
2463 2463 Moją z Połączoną
2464 2464 Moją z Ich
2465 2465 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2466 2466 Import NMEA zakończony powodzeniem
2467 2467 Pliki NMEA-0183
2468 2468 Mapy NPE
2469 2469 -----
2470 2470 Nazwa
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 Nazwa użytkownika.
2474 2474 Nazwa: {0}
2475 2475 Nazwane punkty GPS z {0}
2476 2476 Nazwane punkty tras.
2477 2477 Kolej wąskotorowa
2478 2478 Narodowa
2479 2479 Park narodowy
2480 2480 Powielone węzły natury
2481 2481 Natura
2482 2482 Rezerwat przyrody
2483 2483 -----
2484 2484 Sieć
2485 2485 -----
2486 2486 Nigdy nie aktualizuj
2487 2487 Nowa
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 Nowa warstwa
2491 2491 Nowy klucz
2492 2492 Nowe wyrównanie
2493 2493 -----
2494 2494 Nowa relacja
2495 2495 Nowa rola
2496 2496 -----
2497 2497 Nowa wartość
2498 2498 -----
2499 2499 Klub nocny
2500 2500 Nie
2501 2501 -----
2502 2502 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2503 2503 Brak skrótu
2504 2504 Nie znaleziono drogi "from"
2505 2505 Nie znaleziono drogi "to"
2506 2506 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 Brak zmian do wysłania.
2510 2510 -----
2511 2511 Brak konfliktów do rozwiązania
2512 2512 Brak konfliktów, które można pokazać
2513 2513 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2514 2514 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2515 2515 Nie wczytano żadnych danych.
2516 2516 Brak daty
2517 2517 -----
2518 2518 ślepa ulica
2519 2519 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2520 2520 -----
2521 2521 Brak obrazu
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2525 2525 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2526 2526 Brak otwartego zestawu zmian
2527 2527 Brak otwartych zestawów zmian
2528 2528 Brak zewnętrznej drogi multipolygonu
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 Nie znaleziono żadnych problemów
2533 2533 Bez serwera proxy
2534 2534 Brak wybranego śladu GPX
2535 2535 Brak stylu dla multipolygonu
2536 2536 Brak stylu dla relacji multipolygonu
2537 2537 Bez tagów
2538 2538 Brak warstw docelowych.
2539 2539 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
2540 2540 Nieprzydatna rola członka multipolygonu
2541 2541 Niepoprawny URL WMS lub id
2542 2542 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2543 2543 Nie, przerwij
2544 2544 Nie, kontynuuj edycję
2545 2545 -----
2546 2546 Węzeł
2547 2547 -----
2548 2548 Węzeł jest nadal w użyciu..
2549 2549 Węzeł {0}
2550 2550 Węzeł: połączony
2551 2551 Węzeł: standardowy
2552 2552 Węzeł: otagowany
2553 2553 Węzły
2554 2554 Węzły w tym samym miejscu
2555 2555 Węzły z tą samą nazwą
2556 2556 -----
2557 2557 Węzły (z konfliktami)
2558 2558 Obiekt niebędący drogą w multipolygonie
2559 2559 żadne
2560 2560 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2561 2561 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2562 2562 Północ
2563 2563 Północ
2564 2564 Nie znaleziono
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 Uwagi
2569 2569 -----
2570 2570 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2571 2571 -----
2572 2572 na banknoty
2573 2573 Nic
2574 2574 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2575 2575 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2576 2576 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2577 2577 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2578 2578 Nic nie wybrano!
2579 2579 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2580 2580 Nie ma nic do zaznaczenia
2581 2581 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2582 2582 Nie ma nic do powiększenia
2583 2583 -----
2584 2584 Numer
2585 2585 Ilość miejsc
2586 2586 Liczba przewodów w jednym kablu
2587 2587 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2588 2588 -----
2589 2589 Sposób numeracji domów
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 OK - próbuję ponownie.
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 Dane OSM
2597 2597 Hasło OSM.
2598 2598 Pliki serwera OSM
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 URL serwera OSM:
2602 2602 Hasło OSM:
2603 2603 Nazwa użytkownika OSM:
2604 2604 -----
2605 2605 Obiekt
2606 2606 -----
2607 2607 ID obiektu:
2608 2608 ID obiektów może być rozdzielone przecinkiem lub spacją<br/>Na przykład: <b><ul><li>1 2 5</li><li>1,2,5</li></ul><br/></b> W przypadku różnych typów obiektów określ typ w ten sposób: <b>w123, n110, w12, r15</b><br/>
2609 2609 Historia obiektu
2610 2610 -----
2611 2611 Typ obiektu:
2612 2612 Obiekt z historią
2613 2613 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2614 2614 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2615 2615 Obiekty do dodania:
2616 2616 Obiekty do usunięcia:
2617 2617 Obiekty do zmiany:
2618 2618 Benzyna bezołowiowa 100
2619 2619 Benzyna bezołowiowa 91
2620 2620 Benzyna bezołowiowa 95
2621 2621 Benzyna bezołowiowa 98
2622 2622 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 Przesunięcie:
2627 2627 Przesunięcie:
2628 2628 OK
2629 2629 Stary klucz
2630 2630 Poprzednia rola
2631 2631 Stara wartość
2632 2632 Na życzenie
2633 2633 Podczas wysyłania
2634 2634 Jednokierunkowa
2635 2635 Drogi z jednym węzłem
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 jednokierunkowa
2640 2640 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2641 2641 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2642 2642 Tylko własne zestawy zmian
2643 2643 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2644 2644 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2645 2645 Tylko na początku drogi.
2646 2646 -----
2647 2647 Otwórz
2648 2648 -----
2649 2649 Otwórz adres...
2650 2650 Ostatnio otwierane
2651 2651 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2652 2652 -----
2653 2653 Otwiera plik.
2654 2654 Otwórz przeglądarkę historii z historią tego węzła
2655 2655 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2656 2656 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2657 2657 Otwiera listę wszystkich relacji
2658 2658 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2662 2662 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2663 2663 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2664 2664 Otwiera adres URL.
2665 2665 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 Otwórz inne zdjęcie
2669 2669 -----
2670 2670 Otwarte zestawy zmian
2671 2671 Otwórz plik
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2675 2675 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2676 2676 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2677 2677 Otwórz...
2678 2678 Otwarty/Zamknięty:
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 dane OpenSteetMap
2684 2684 Otwieram 1 plik...
2685 2685 Godziny otwarcia
2686 2686 Otwieram plik "{0}" ...
2687 2687 Otwieram pliki
2688 2688 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2689 2689 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2690 2690 Czas działania
2691 2691 -----
2692 2692 Optyk
2693 2693 Dodatkowe atrybuty:
2694 2694 Rodzaj (opcjonalne)
2695 2695 Naturalna żywność
2696 2696 Oryg. droga
2697 2697 Korekta prostopadłości
2698 2698 Ortogonalizuj / cofnij
2699 2699 Korekta prostopadłości
2700 2700 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2701 2701 -----
2702 2702 Pozostałe
2703 2703 Inny punkt informacyjny
2704 2704 Powielone węzły (inne)
2705 2705 Sklep turystyczny
2706 2706 -----
2707 2707 Nakładające się obszary
2708 2708 Nakładające się jezdnie
2709 2709 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
2710 2710 Nakładające się tory kolejowe
2711 2711 Nakładające się tory (z obszarem)
2712 2712 Nakładające się drogi
2713 2713 Nakładające się drogi (z obszarem)
2714 2714 Nakładające się drogi.
2715 2715 -----
2716 2716 Zastąp
2717 2717 Nadpisać ustawienia OAuth?
2718 2718 -----
2719 2719 PCN 2006 - Włochy
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 PUWG (Polska)
2723 2723 PUWG 1992 (Polska)
2724 2724 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
2725 2725 Strefa PUWG
2726 2726 Sklep z farbami
2727 2727 Styl rysowania {0}: {1}
2728 2728 Wykopalisko paleontologiczne
2729 2729 -----
2730 2730 papier
2731 2731 Równoległe
2732 2732 -----
2733 2733 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 Relacje nadrzędne
2739 2739 -----
2740 2740 Parkuj i Jedź
2741 2741 -----
2742 2742 Uliczka parkingowa
2743 2743 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2744 2744 Analizowanie danych OSM...
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 Części
2752 2752 Zatoka
2753 2753 zatoki dla wymijania
2754 2754 Hasło
2755 2755 Hasło:
2756 2756 Hasło:
2757 2757 Wklej
2758 2758 -----
2759 2759 Wklej znaczniki
2760 2760 -----
2761 2761 Wkleja zawartość schowka.
2762 2762 Wklej pomijając niekompletne
2763 2763 Ścieżka
2764 2764 -----
2765 2765 Wzgórze
2766 2766 Ciąg pieszy
2767 2767 Przejście dla pieszych
2768 2768 Typ przejścia dla pieszych
2769 2769 Ciąg pieszy
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 Apteka
2778 2778 Numer telefonu
2779 2779 Numer telefonu
2780 2780 -----
2781 2781 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
2782 2782 Miejsce na piknik
2783 2783 Molo
2784 2784 -----
2785 2785 Rurociąg
2786 2786 Rodzaj trasy
2787 2787 Boisko
2788 2788 Miejsce kultu religijnego
2789 2789 Miejsca
2790 2790 Tworzenie węzłów i dróg.
2791 2791 -----
2792 2792 Plac zabaw
2793 2793 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2794 2794 -----
2795 2795 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
2796 2796 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
2797 2797 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
2802 2802 -----
2803 2803 Proszę wprowadzić adres kafelka
2804 2804 Proszę wprowadzić index kafelka
2805 2805 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2814 2814 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 Wprowadź hasło do konta OSM
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
2826 2826 Popraw opis zmian
2827 2827 -----
2828 2828 Proszę wybrać plik
2829 2829 Proszę wybierz klucz
2830 2830 Proszę wybierz wartość
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2834 2834 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2835 2835 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
2836 2836 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2837 2837 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
2838 2838 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
2839 2839 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2840 2840 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2841 2841 -----
2842 2842 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2843 2843 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2844 2844 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2845 2845 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2846 2846 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2847 2847 Proszę wybrać wiersz do edycji
2848 2848 Wybierz warstwę docelową
2849 2849 Wybierz metodę przesyłania:
2850 2850 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
2851 2851 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2852 2852 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 Informacje o wtyczce
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 Aktualizowanie wtyczek
2860 2860 Wtyczki
2861 2861 Wtyczki są aktualne
2862 2862 -----
2863 2863 Numer punktu
2864 2864 Słup
2865 2865 Numer referencyjny
2866 2866 Posterunek policji
2867 2867 Polityczna
2868 2868 Pozycja
2869 2869 Pozycja
2870 2870 -----
2871 2871 Skrzynka pocztowa
2872 2872 Poczta
2873 2873 Kod pocztowy
2874 2874 -----
2875 2875 Energetyka
2876 2876 Elektrownia
2877 2877 Linia elektryczna
2878 2878 Rozdzielnia elektryczna
2879 2879 Stacja transformatorowa
2880 2880 Słup wysokiego napięcia
2881 2881 Powielone węzły energetyki
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 Predefiniowane
2886 2886 -----
2887 2887 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 Ustawienia
2892 2892 Preferencje zostały zapisane na {0}
2893 2893 Ustawienia...
2894 2894 Przygotowywanie danych OSM...
2895 2895 -----
2896 2896 Przygotowanie zestawu danych...
2897 2897 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
2898 2898 -----
2899 2899 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
2900 2900 Kolej retro
2901 2901 Grupa szablonów {0}
2902 2902 Grupa szablonów {1} / {0}
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 Szablony
2906 2906 Szablony nie zawierają danego klucza
2907 2907 Szablony nie zawierają danej wartości
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 Droga krajowa
2911 2911 Droga krajowa - dojazd
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 Więzienie
2916 2916 Przetwarzanie pliku ''{0}''
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 Odwzorowanie
2923 2923 -----
2924 2924 Kod odwzorowania
2925 2925 -----
2926 2926 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 Właściwości
2930 2930 Właściwości / członkostwo
2931 2931 -----
2932 2932 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 Właściwości
2937 2937 Właściwości (z konfliktami)
2938 2938 Właściwości/członkostwo
2939 2939 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 Ustawienia proxy
2949 2949 -----
2950 2950 Budynek użyteczności publicznej
2951 2951 Publiczny gril
2952 2952 Transport publiczny
2953 2953 Transport publiczny
2954 2954 Wyczyść
2955 2955 Czyszczenie...
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 Kamieniołom
2959 2959 Zapytanie
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
2963 2963 Zapytanie o zestawy zmian
2964 2964 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
2965 2965 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
2966 2966 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
2967 2967 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
2968 2968 Odpytywanie serwera nazw
2969 2969 Odpytywanie serwera nazw…
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 Zdalnie sterowane samochody
2973 2973 Tor wyścigowy
2974 2974 -----
2975 2975 Tor
2976 2976 Kolej
2977 2977 Przystanek kolejowy
2978 2978 Peron kolejowy
2979 2979 Powielone węzły torów kolejowych
2980 2980 Obszar kolejowy
2981 2981 -----
2982 2982 czyste dane GPS
2983 2983 Przeczytaj na początek
2984 2984 Czytanie zdjęć...
2985 2985 -----
2986 2986 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
2987 2987 Wczytywanie zestawów zmian...
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 Wczytywanie informacji użytkownika...
2992 2992 Wczytywanie {0}...
2993 2993 Plik Readme
2994 2994 Imię i nazwisko
2995 2995 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
2996 2996 Zapisywanie
2997 2997 Studio nagrań
2998 2998 Teren rekreacyjny
2999 2999 Obraz...
3000 3000 Zbiórka odpadów
3001 3001 -----
3002 3002 Powtórz
3003 3003 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3004 3004 -----
3005 3005 Numer
3006 3006 Oznaczenie (numer toru)
3007 3007 -----
3008 3008 Numer referencyjny
3009 3009 Odwołania do:
3010 3010 -----
3011 3011 Odśwież
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 Odrzuć konflikty i zapisz
3016 3016 Relacja
3017 3017 Relacja ...
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 Panel edycji i tworzenia relacjii i multipolygonów
3026 3026 -----
3027 3027 -----
3028 3028 Relacja jest usunięta
3029 3029 Pusta relacja
3030 3030 Nieustalony rodzaj relacji
3031 3031 -----
3032 3032 Relacja {0}
3033 3033 Relacja: zaznaczona
3034 3034 Relacje
3035 3035 Relacje z tymi samymi członakmi
3036 3036 Relacje: {0}
3037 3037 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3038 3038 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3039 3039 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3040 3040 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3041 3041 Religia
3042 3042 Odśwież
3043 3043 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3044 3044 Wczytaj ponownie błędne kafle
3045 3045 -----
3046 3046 Odświerza stronę pomocy
3047 3047 Ponownie wczytuje historię z serwera
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 Usuń
3059 3059 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3060 3060 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3061 3061 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3062 3062 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3063 3063 -----
3064 3064 Usuń wpis
3065 3065 Usuń z pamięci podręcznej
3066 3066 Usuń zdjęcie z warstwy
3067 3067 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3068 3068 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3069 3069 Usuń zaznaczone zakładki
3070 3070 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3071 3071 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 Usuń Element z Relacji
3079 3079 Usunięte powielone węzły
3080 3080 -----
3081 3081 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 Zmień nazwę warstwy
3086 3086 Zmień nazwę zakładki
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 Wypożyczalnia
3091 3091 Warsztat samochodowy
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 Zgłoś błąd
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 URL prośby klucza:
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 Sztuczne jezioro
3102 3102 Resetuj
3103 3103 Przywróć domyślne ustawienia
3104 3104 -----
3105 3105 Droga lokalna
3106 3106 Zabudowa mieszkaniowa
3107 3107 -----
3108 3108 Rozwiąż
3109 3109 Rozwiąż konflikty
3110 3110 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3111 3111 -----
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 Wydobycie
3123 3123 Miejsce odpoczynku
3124 3124 Uruchom ponownie
3125 3125 Restauracja
3126 3126 Przywróć
3127 3127 Odzyskiwanie plików
3128 3128 Ograniczenie
3129 3129 Obszar handlowy
3130 3130 Mur oporowy
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 Odwróć kierunek dróg
3144 3144 Odwróć i połącz
3145 3145 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3146 3146 Odwróć kolejność członków relacji
3147 3147 Odwróć kierunek drogi
3148 3148 Odwróć kierunek dróg
3149 3149 Odwrócona linia brzegowa
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3153 3153 Cofanie zmian
3154 3154 Popraw
3155 3155 Wersja
3156 3156 jeździectwo
3157 3157 Rzeka
3158 3158 Koryto rzeczne
3159 3159 Droga (nieokreślona)
3160 3160 Ograniczenia na drodze
3161 3161 Rola
3162 3162 Problem z weryfikacją roli
3163 3163 -----
3164 3164 Brakująca rola {0}
3165 3165 Nieznana rola {0}
3166 3166 Rola:
3167 3167 -----
3168 3168 Rondo
3169 3169 Trasa
3170 3170 Sieć trasy
3171 3171 Stan trasy
3172 3172 Typ trasy
3173 3173 Zaznaczone szlaki:
3174 3174 Rugby league
3175 3175 Rugby union
3176 3176 Ruiny
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 Przeprowadzanie testu {0}
3181 3181 Pas startowy
3182 3182 Skala SAC
3183 3183 karty SIM
3184 3184 SPOTMaps (Francja)
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 Kontrola bezpieczeństwa
3188 3188 Sprzedaż
3189 3189 Brama warowna
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 Zapisz
3193 3193 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3194 3194 -----
3195 3195 Zapisz jako...
3196 3196 Zapisz plik GPX
3197 3197 -----
3198 3198 Zapisz warstwę
3199 3199 Zapisz plik OSM
3200 3200 Zapisz plik
3201 3201 Zapisz warstwę WMS do pliku
3202 3202 -----
3203 3203 Zapisz pomimo tego
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3209 3209 Zapisuje bieżące dane.
3210 3210 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3211 3211 -----
3212 3212 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3213 3213 Zapisz/wyślij i usuń
3214 3214 Zapisz/wyślij i wyjdź
3215 3215 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3216 3216 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3217 3217 -----
3218 3218 Przeglądanie katalogu {0}
3219 3219 Szkoła
3220 3220 złom
3221 3221 Rumowisko
3222 3222 Busz
3223 3223 Sklep rybny
3224 3224 Szukaj
3225 3225 Szukaj ...
3226 3226 -----
3227 3227 Wyszukuje obiekty
3228 3228 Wyszukuje obiekty.
3229 3229 Szukaj w tagach
3230 3230 Znajdź szablon
3231 3231 Szukaj w szablonach
3232 3232 Wyszukanie:
3233 3233 Szukaj...
3234 3234 Szukaj:
3235 3235 Szukaj:
3236 3236 Druga nazwa
3237 3237 -----
3238 3238 Droga wojewódzka
3239 3239 -----
3240 3240 Sekundy: {0}
3241 3241 -----
3242 3242 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3243 3243 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3244 3244 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3245 3245 Zaznacz
3246 3246 Zaznacz wszystko
3247 3247 -----
3248 3248 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3249 3249 Wstecz
3250 3250 Wybież otwarty zestaw zmian
3251 3251 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3252 3252 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3253 3253 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3254 3254 Wybierz przynajmniej:
3255 3255 Wybierz nazwę pliku
3256 3256 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3257 3257 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3258 3258 Zaznacz na warstwie
3259 3259 Zaznacz na liście relacji
3260 3260 Wybierz członków
3261 3261 -----
3262 3262 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3263 3263 Zaznacz obiekty dla zaznaczonych członków relacji
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3267 3267 Zaznacz relację
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają obiektom obecnie zaznaczonym
3272 3272 Zaznacz członków relacji którzy odpowiadają {0} obiektom obecnie zaznaczonym
3273 3273 Wybierz warstwę docelową
3274 3274 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3275 3275 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3276 3276 -----
3277 3277 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3288 3288 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3292 3292 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3293 3293 Wybrane wpisy:
3294 3294 Zaznaczenie
3295 3295 Wybrano zbiór pusty.
3296 3296 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3297 3297 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3298 3298 -----
3299 3299 Zaznaczenie: {0}
3300 3300 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3301 3301 Drogi przecinające same siebie
3302 3302 Półautomatyczna
3303 3303 Osobna wartwa
3304 3304 -----
3305 3305 Sekwencja
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 Droga serwisowa
3309 3309 Adres URL usługi
3310 3310 Miejsce obsługi podróżnych
3311 3311 Usługi:
3312 3312 Rodzaj
3313 3313 Ustaw zakładkę WMS
3314 3314 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3315 3315 -----
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3319 3319 Ustaw język
3320 3320 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3321 3321 Ustaw na domyślne
3322 3322 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3323 3323 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3324 3324 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3325 3325 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3326 3326 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3327 3327 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3328 3328 Zapisywanie domyślnych ustawień
3329 3329 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3330 3330 Ustawienia
3331 3331 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3332 3332 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 Punkt carsharingu
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 schronienie
3339 3339 Żegluga
3340 3340 Sklep obuwniczy
3341 3341 Strzelectwo
3342 3342 Zakupy
3343 3343 Sklepy
3344 3344 Krótki opis: {0}
3345 3345 Skrót
3346 3346 Skróty klawiaturowe
3347 3347 Zapisać?
3348 3348 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3349 3349 Wysłać?
3350 3350 Pokaż
3351 3351 Pokaż obszar
3352 3352 Pokaż raport konfiguracji
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 Pokaż informację kafelka
3356 3356 Pokaż zestaw zmian {0}
3357 3357 Pokazuje informację pomocy
3358 3358 Pokaż historię
3359 3359 Pokaż szczegóły
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3363 3363 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3364 3364 -----
3365 3365 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3369 3369 -----
3370 3370 Wyświetlaj ekran powitalny
3371 3371 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3372 3372 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3373 3373 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 Wyświetl tę pomoc
3377 3377 Pokaż/Ukryj
3378 3378 Obszar
3379 3379 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3380 3380 Pokazuje bieżącą datę
3381 3381 Pokazuje wilgotność
3382 3382 Pokazuje temperaturę
3383 3383 -----
3384 3384 Sycylia - Włochy
3385 3385 Drogi bez nazwy
3386 3386 -----
3387 3387 Uprość drogę
3388 3388 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3389 3389 -----
3390 3390 Uprościć drogi?
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3395 3395 Pojedyncze elementy
3396 3396 -----
3397 3397 Jazda na deskorolce
3398 3398 Łyżwiarstwo
3399 3399 Narty
3400 3400 narciarstwo
3401 3401 Pomiń pobieranie
3402 3402 Pomiń pobieranie
3403 3403 Pomiń
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 Mapa
3407 3407 Pochylnia
3408 3408 Palenie
3409 3409 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3410 3410 Dopasuj do wielkości kafelek
3411 3411 Skuter śnieżny
3412 3412 Piłka nożna
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 Sortuj
3424 3424 Sortuj menu szablonów
3425 3425 Sortuj elementy relacji
3426 3426 -----
3427 3427 Południe
3428 3428 Miejsca dla niepełnosprawnych
3429 3429 Miejsca dla rodziców
3430 3430 Miejsca dla kobiet
3431 3431 Fotoradar
3432 3432 Kolczatka
3433 3433 Rozdziel drogę
3434 3434 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3435 3435 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3436 3436 Rozdziela drogę na fragmenty
3437 3437 -----
3438 3438 Sporty z piłką
3439 3439 Obiekty sportowe
3440 3440 Sport
3441 3441 Centrum sportowe
3442 3442 Źródło
3443 3443 Stadion
3444 3444 -----
3445 3445 Gwiazdki
3446 3446 Rozpocznij szukanie
3447 3447 Rozpocznij pobieranie
3448 3448 Rozpocznij pobieranie danych
3449 3449 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3450 3450 -----
3451 3451 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3452 3452 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3453 3453 Ponowna próba {0} z {1}.
3454 3454 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3455 3455 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3456 3456 -----
3457 3457 Stan
3458 3458 Sklep z artykułami biurowymi
3459 3459 -----
3460 3460 Raport konfiguracji
3461 3461 Schody
3462 3462 -----
3463 3463 Przełaz
3464 3464 Znak stop
3465 3465 -----
3466 3466 Strumień
3467 3467 Latarnia uliczna
3468 3468 Nazwa ulicy
3469 3469 Sieć drogowa
3470 3470 Ulice NRW Geofabrik.de
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 Podobszary
3478 3478 Stwórz filtr
3479 3479 Dzielnica
3480 3480 Metro
3481 3481 Wejście do metra
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Znaleziono podejrzane dane. Przesłać mimo to?
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3493 3493 Nawierzchnia
3494 3494 Monitoring
3495 3495 Punkt geodezyjny
3496 3496 Podejrzana kombinacja tag/wartość
3497 3497 Pływanie
3498 3498 -----
3499 3499 Opis symboli
3500 3500 Synchronizacja dźwięku
3501 3501 Synchronizuj cały zestaw danych
3502 3502 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3503 3503 Synchronizuję tylko relację {0}
3504 3504 -----
3505 3505 Synchronizuję tylko drogę {0}
3506 3506 System miar
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 Tenis stołowy
3518 3518 Nawierzchnia dla niewidomych
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 Szablony
3528 3528 Etykiety
3529 3529 Znaczniki i członkowie
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 Znaczniki zestawu zminan {0}
3534 3534 Znaczniki nowego zestawu zmian
3535 3535 -----
3536 3536 Krawiec
3537 3537 -----
3538 3538 Postój taksówek
3539 3539 Droga kołowania
3540 3540 Telefon
3541 3541 na karty telefoniczne
3542 3542 Tenis
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 Droga powiatowa
3546 3546 -----
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 Sprawdza URL API
3551 3551 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 URL API działa poprawnie.
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3565 3565 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3566 3566 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
3567 3567 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3568 3568 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
3569 3569 -----
3570 3570 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3571 3571 -----
3572 3572 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3573 3573 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3574 3574 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3575 3575 -----
3576 3576 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3577 3577 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3581 3581 -----
3582 3582 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3583 3583 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3584 3584 -----
3585 3585 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
3589 3589 -----
3590 3590 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3591 3591 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3599 3599 -----
3600 3600 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3601 3601 -----
3602 3602 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3603 3603 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
3604 3604 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
3611 3611 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
3612 3612 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3613 3613 -----
3614 3614 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
3615 3615 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3616 3616 -----
3617 3617 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3621 3621 -----
3622 3622 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3623 3623 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3624 3624 Teatr
3625 3625 -----
3626 3626 Ich wersja
3627 3627 Ich wersja (na serwerze)
3628 3628 Ich z Połączoną
3629 3629 Park rozrywki
3630 3630 Nie ma otwartych zestawów zmian
3631 3631 Nie wybrano opiektów do pobrania
3632 3632 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
3636 3636 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3637 3637 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3638 3638 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3639 3639 -----
3640 3640 To znajduje się za końcem nagrania.
3641 3641 -----
3642 3642 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 Ten test sprawdza czy multipolygony są poprawne
3656 3656 -----
3657 3657 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3658 3658 -----
3659 3659 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3660 3660 Ten test sprawdza czy nie ma węzłów które mają tą samą pozycję.
3661 3661 Ten test sprawdza czy nie istnieją relacje z takimi samymi tagami i posiadające tych samych członków z identycznymi rolami.
3662 3662 Ten test sprawdza czy nie istnieją drogi z tymi samymi węzłami i opcjonalnie z tymi samymi tagami.
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
3668 3668 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3669 3669 Automat biletowy
3670 3670 Numery kafelków mapy
3671 3671 Adres kafelka:
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 Zakres czasu
3676 3676 Strefa czasowa:
3677 3677 Strefa czasowa: {0}
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Do usunięcia
3681 3681 Przełącz linie łączące punktu GPX
3682 3682 -----
3683 3683 Przełącza widok szkieletowy
3684 3684 Przełącza na pełny ekran
3685 3685 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3686 3686 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3687 3687 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3688 3688 Przełącz: {0}
3689 3689 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3690 3690 Toalety
3691 3691 -----
3692 3692 bramka (opłata)
3693 3693 Punkt poboru opłat
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 Narzędzie: {0}
3697 3697 Pasek narzędzi
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 Personalizacja paska narzędzi
3701 3701 Narzędzia
3702 3702 -----
3703 3703 Narzedzie do rysowania budynków.
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 Turystyka
3707 3707 Wieża
3708 3708 Numer referencyjny
3709 3709 Typ wieży
3710 3710 Małe miasto
3711 3711 Ratusz
3712 3712 Sklep z zabawkami
3713 3713 -----
3714 3714 Droga gruntowa
3715 3715 Kolorowanie ścieżek i punktów
3716 3716 -----
3717 3717 Typ drogi
3718 3718 Środek uspokojenia ruchu
3719 3719 Sygnalizacja świetlna
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 Tramwaj
3723 3723 Przystanek tramwajowy
3724 3724 -----
3725 3725 Ograniczenia w ruchu
3726 3726 Biuro podróży
3727 3727 Drzewo
3728 3728 Droga ekspresowa
3729 3729 Droga ekspresowa - dojazd
3730 3730 -----
3731 3731 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 Tunel
3735 3735 Początek tunelu
3736 3736 Ograniczenia skrętu
3737 3737 -----
3738 3738 Miejsce do zawracania
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 Kołowrotek
3742 3742 Obrotnica
3743 3743 Rodzaj
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 Rodzaj
3747 3747 Sklep z oponami
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 NIEZNANA
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 Strefa UTM
3763 3763 Rozdziel drogi
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3768 3768 -----
3769 3769 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3770 3770 -----
3771 3771 Nie można parsować współrzędnych
3772 3772 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3773 3773 Droga gminna
3774 3774 Niezamkniete drogi
3775 3775 Niezamknięta droga
3776 3776 Niepołączona linia brzegowa
3777 3777 Niepołączone węzły bez tagów
3778 3778 Niepołączone drogi.
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 Nierozstrzygnięty
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 Cofnij
3786 3786 -----
3787 3787 Cofnij przesunięcie
3788 3788 -----
3789 3789 Cofa ostatnią czynność.
3790 3790 -----
3791 3791 Oderwij panel
3792 3792 Nieoczekiwany błąd
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
3805 3805 Odblokuj
3806 3806 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
3807 3807 Rozdzielenie węzła
3808 3808 Uniwersytet
3809 3809 Nieznany adres
3810 3810 Nieznany rodzaj elementu
3811 3811 Nieznany tryb {0}
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 Nieznana rola
3816 3816 -----
3817 3817 Nieznany typ: {0}
3818 3818 -----
3819 3819 Skrzyżowanie bez nazwy
3820 3820 Nienazwana niesklasyfikowana droga
3821 3821 Drogi bez nazwy
3822 3822 Nieuporządkowana linia brzegowa
3823 3823 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
3824 3824 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
3825 3825 Niezapisane dane i konflikty
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 Niezapisane dane OSM
3829 3829 Odznacz wszystko
3830 3830 Odznacz wszystko (anulowanie)
3831 3831 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
3832 3832 Odznacza wszystkie obiekty.
3833 3833 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
3834 3834 -----
3835 3835 Nie wspierana wersja: {0}
3836 3836 -----
3837 3837 Drogi bez tagów
3838 3838 Drogi bez tagów (z komentarzem)
3839 3839 -----
3840 3840 W górę
3841 3841 -----
3842 3842 Aktualizuj
3843 3843 Aktualizuj zestaw zmian
3844 3844 Aktualizuj zawartość
3845 3845 Aktualizuj dane
3846 3846 -----
3847 3847 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
3848 3848 Pobierz zmiany
3849 3849 Aktualizacja obiektów
3850 3850 Aktualizuj wtyczki
3851 3851 Pobierz wybrane
3852 3852 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
3853 3853 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
3854 3854 Aktualizuje wybrane wtyczki
3855 3855 Zaktualizowano
3856 3856 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3857 3857 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3858 3858 -----
3859 3859 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
3860 3860 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
3861 3861 Uaktualnianie zestawu zmian...
3862 3862 Odświeżanie danych
3863 3863 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
3864 3864 Aktualizowanie mapy...
3865 3865 -----
3866 3866 Wyślij
3867 3867 Wyślij zmiany
3868 3868 Wyślij Ustawienia
3869 3869 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
3870 3870 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
3871 3871 Wyślij dane
3872 3872 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
3873 3873 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
3874 3874 -----
3875 3875 Przesyłanie każdego obiektu osobno
3876 3876 -----
3877 3877 Wyślij wybrane elementy
3878 3878 -----
3879 3879 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
3880 3880 Wysyłanie do "{0}"
3881 3881 Wyślij do nowego zestawu zmian
3882 3882 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
3883 3883 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
3884 3884 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
3885 3885 -----
3886 3886 Przesyłanie danych...
3887 3887 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
3888 3888 Użycie
3889 3889 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
3890 3890 -----
3891 3891 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
3892 3892 Używaj prostego uwierzytelniania
3893 3893 Używaj OAuth
3894 3894 Używaj SOCKS proxy
3895 3895 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
3896 3896 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
3897 3897 -----
3898 3898 Użyj domyślny
3899 3899 -----
3900 3900 Użyj domyślnych ustawień
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 Użyj warstwy błędów
3904 3904 -----
3905 3905 Użyj ustawień globalnych.
3906 3906 Użyj listę ignorowanych
3907 3907 -----
3908 3908 Używa szablon "{0}"
3909 3909 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
3910 3910 -----
3911 3911 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
3912 3912 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
3917 3917 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
3918 3918 -----
3919 3919 Użytkownik
3920 3920 ID użytkownika:
3921 3921 Nazwa użytkownika:
3922 3922 Użytkownik:
3923 3923 Nazwa użytkownika
3924 3924 Nazwa użytkownika:
3925 3925 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
3926 3926 Przeważnie powinny zostać poprawione.
3927 3927 Sklep z odkurzaczami
3928 3928 Zweryfikuj
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 Sprawdzanie
3933 3933 Sprawdź
3934 3934 Błędy
3935 3935 -----
3936 3936 Sprawdzanie poprawności
3937 3937 Wartość
3938 3938 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
3939 3939 -----
3940 3940 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 Wartość:
3945 3945 -----
3946 3946 Sklep z różnościam
3947 3947 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
3948 3948 Pojazdy według typu
3949 3949 Samochody według sposobu użytkowania
3950 3950 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
3951 3951 Automat sprzedający
3952 3952 Sprzedawane produkty
3953 3953 Wersja
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 Wersja {0}
3957 3957 Wersja {0} stworzona na {1} przez {2}
3958 3958 Wersja {0} edytowana w warstwie danych "{1}"
3959 3959 Wersja {0} w edytorze
3960 3960 Wersja {0}, {1} ({2})
3961 3961 Wersja: {0}
3962 3962 Weterynarz
3963 3963 Wypożyczalnia wideo
3964 3964 Widok
3965 3965 Widok: {0}
3966 3966 Punkt widokowy
3967 3967 -----
3968 3968 Wieś
3969 3969 Zieleń miejska
3970 3970 Miasto
3971 3971 Winnica
3972 3972 Widoczność
3973 3973 Widoczność (czytelność)
3974 3974 widoczna wieża szybowa
3975 3975 Odwiedź stronę domową
3976 3976 -----
3977 3977 Kalibracja urządzenia nagrywającego
3978 3978 Wulkan
3979 3979 Siatkówka
3980 3980 Napięcie
3981 3981 -----
3982 3982 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony z informacją lub historią OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
3983 3983 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 Błąd WMS
3988 3988 Pliki WMS (*.wms)
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
3992 3992 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 Oczekiwanie 10 sekund...
3996 3996 mur
3997 3997 Uwaga
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4002 4002 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4003 4003 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4013 4013 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 Ostrzeżenia
4064 4064 Myjnia samochodowa
4065 4065 Kosz na śmieci
4066 4066 Oczyszczalnia ścieków
4067 4067 Woda
4068 4068 Park wodny
4069 4069 Wieża ciśnień
4070 4070 Studnia
4071 4071 Filtry
4072 4072 Wodospad
4073 4073 Młyn wodny
4074 4074 Powielone węzły dróg wodnych
4075 4075 Pliki audio Wave (*.wav)
4076 4076 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4077 4077 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4078 4078 -----
4079 4079 Węzeł drogi blisko innej drogi
4080 4080 -----
4081 4081 Droga {0}
4082 4082 -----
4083 4083 Etykietowanie punktów
4084 4084 Punkty drogowe
4085 4085 Drogi
4086 4086 Drogi z tą samą pozycją
4087 4087 Krzyż przydrożny
4088 4088 Kapliczka
4089 4089 Strona internetowa: {0}
4090 4090 Strona internetowa
4091 4091 Jaz
4092 4092 Mokradło
4093 4093 Dla niepełnosprawnych
4094 4094 Wózki inwalidzkie
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4098 4098 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4099 4099 Całą grupę
4100 4100 Szerokość (w metrach)
4101 4101 -----
4102 4102 Wiatrak
4103 4103 Rękaw
4104 4104 -----
4105 4105 Widok szkieletowy
4106 4106 -----
4107 4107 Ze sklepem
4108 4108 -----
4109 4109 Las pierwotny
4110 4110 Zakład produkcyjny
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 Brakuje znacznika XML <user>.
4116 4116 -----
4117 4117 Tak
4118 4118 -----
4119 4119 Tak, utwórz konflikt i zamknij
4120 4120 Tak, usuń węzły
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4125 4125 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4126 4126 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 Napotkałeś błąd w JOSM
4130 4130 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4131 4131 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4132 4132 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4133 4133 -----
4134 4134 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4135 4135 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4140 4140 -----
4141 4141 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4142 4142 Wybierz ślad GPX
4143 4143 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 Powiększ
4148 4148 Zbliżenie (w metrach)
4149 4149 Powiększ
4150 4150 Zmniejsz
4151 4151 Powiększa i przesuwa mapę
4152 4152 -----
4153 4153 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4154 4154 Powiększ
4155 4155 Poziom powiększenia:
4156 4156 Zmniejsz
4157 4157 Powiększ aby pokazać: {0}
4158 4158 Powiększ do
4159 4159 Powiększ na warstwie
4160 4160 -----
4161 4161 Powiększ do węzła
4162 4162 Pokaż problem
4163 4163 Powiększ do wybranych elementów
4164 4164 Powiększ do zaznaczenia
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 Powiększ do tego węzła w bieżącym zestawie danych
4169 4169 Pokaż {0}
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 [usunięte]
4173 4173 \nWysokość: {0} m
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 wysokie napięcie
4191 4191 średnie napięcie
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 Edycja pylonu
4205 4205 Edycja stacji
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 Stacja
4209 4209 Brama
4210 4210 Wstecz
4211 4211 Szybciej
4212 4212 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4213 4213 Do przodu
4214 4214 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4215 4215 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4216 4216 Następny znacznik
4217 4217 Odtwórz następny znacznik.
4218 4218 Odtwórz poprzedni znacznik.
4219 4219 Odtwórz / wstrzymaj
4220 4220 Poprzedni znacznik
4221 4221 Wolniej
4222 4222 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4223 4223 Zamknięty
4224 4224 Otwarty
4225 4225 brak
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 D
4238 4238 U
4239 4239 A
4240 4240 Z
4241 4241 U
4242 4242 O
4243 4243 T
4244 4244 Z
4245 4245 Tekst
4246 4246 Opis
4247 4247 Nazwa
4248 4248 Źródło ciepła
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 Przesunięcie
4257 4257 -----
4258 4258 markowe
4259 4259 nie
4260 4260 używane
4261 4261 tak
4262 4262 -----
4263 4263 różne
4264 4264 nad ziemią
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 pod ziemią
4268 4268 podwodą
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 Edycja stacji kolejowej
4272 4272 Stacja kolejowa
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 Klucz:
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 skrótowa nazwa ulicy
4287 4287 -----
4288 4288 dodaj do zaznaczenia
4289 4289 adres
4290 4290 -----
4291 4291 administracyjna
4292 4292 zaawansowana
4293 4293 zaawansowana konfiguracja
4294 4294 droga powietrzna
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 kruszywo
4299 4299 dla rolnictwa
4300 4300 wentylacyjny
4301 4301 wszystkie
4302 4302 wszystkie obiekty
4303 4303 alejka
4304 4304 alfabetycznie
4305 4305 alternatywny
4306 4306 -----
4307 4307 udogodnienie
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 futbol amerykański
4311 4311 -----
4312 4312 analogowy
4313 4313 kościół anglikański
4314 4314 jedzenie dla zwierząt
4315 4315 gość
4316 4316 dowolne
4317 4317 akwedukt
4318 4318 łucznictwo
4319 4319 obszar
4320 4320 -----
4321 4321 azjatycka
4322 4322 asfalt
4323 4323 lekkoatletyka
4324 4324 -----
4325 4325 futbol australijski
4326 4326 automatycznie
4327 4327 tło
4328 4328 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4329 4329 odcinek powrotny
4330 4330 zła
4331 4331 bahaizm
4332 4332 baptyści
4333 4333 bariera
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 Basen
4337 4337 Koszykówka
4338 4338 boksyty
4339 4339 Plaża
4340 4340 rowery
4341 4341 dętki do roweru
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 torfowisko
4347 4347 bule
4348 4348 granica
4349 4349 gra w kule
4350 4350 marka
4351 4351 most
4352 4352 etykieta "most" na węźle
4353 4353 teren poprzemysłowy
4354 4354 buddyzm
4355 4355 budynek
4356 4356 próg zwalniający
4357 4357 hamburgery
4358 4358 autobus
4359 4359 wydzielony pas autobusowy
4360 4360 futbol kanadyjki
4361 4361 kajakarstwo
4362 4362 uwzględnij wielkość liter
4363 4363 kościół katolicki
4364 4364 Cmentarz
4365 4365 -----
4366 4366 węgiel drewny
4367 4367 -----
4368 4368 kurczak
4369 4369 chińska
4370 4370 -----
4371 4371 chrześcijaństwo
4372 4372 papierosy
4373 4373 miasto
4374 4374 cywilna
4375 4375 wspinaczka
4376 4376 -----
4377 4377 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4378 4378 zamknięty
4379 4379 zamknięta droga
4380 4380 węgiel
4381 4381 bruk
4382 4382 -----
4383 4383 komunikacyjna
4384 4384 szuter
4385 4385 beton
4386 4386 prezerwatywy
4387 4387 konfiguruj
4388 4388 Konfiguruje styl rysowania mapy
4389 4389 konflikt
4390 4390 iglasty
4391 4391 połaczenie
4392 4392 w budowie
4393 4393 sieć trakcyjna
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 miedź
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 liczba
4400 4400 -----
4401 4401 krykiet
4402 4402 krykiet
4403 4403 krokiet
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 kolarstwo
4407 4407 dane
4408 4408 liściasty
4409 4409 obiekt dedykowany
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 usunięto
4413 4413 dla dostaw
4414 4414 przestarzały
4415 4415 dla wyznaczonych pojazdów
4416 4416 dojazd do posesji
4417 4417 objazd
4418 4418 cyfrowy
4419 4419 diamenty
4420 4420 zablokowane
4421 4421 Dok
4422 4422 wyścigi psów
4423 4423 podwójny
4424 4424 na dół
4425 4425 zjazd
4426 4426 pobrany obszar
4427 4427 napoje
4428 4428 podjazd
4429 4429 łatwa
4430 4430 energia elektryczna
4431 4431 elementy
4432 4432 -----
4433 4433 jazda konna
4434 4434 ewangelikalizm
4435 4435 parzyste
4436 4436 przykłady
4437 4437 doskonała
4438 4438 torby na odchody
4439 4439 dla ekspertów
4440 4440 -----
4441 4441 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4442 4442 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4443 4443 gospodarstwo
4444 4444 -----
4445 4445 prom
4446 4446 znajdź w zaznaczeniu
4447 4447 ryba z frytkami
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 jedzenie
4451 4451 piesza
4452 4452 -----
4453 4453 bród
4454 4454 las
4455 4455 leśna
4456 4456 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
4457 4457 odcinek docelowy
4458 4458 cieplna
4459 4459 -----
4460 4460 francuska
4461 4461 od kafelka
4462 4462 z drogi
4463 4463 pełna
4464 4464 futbol gaelicki (irlandzki)
4465 4465 garaże
4466 4466 gazowy
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 niemiecka
4470 4470 Lodowiec
4471 4471 złoto
4472 4472 -----
4473 4473 pole golfowe
4474 4474 dobra
4475 4475 znacznik GPS
4476 4476 punkt GPS
4477 4477 1 stopnia
4478 4478 2 stopnia
4479 4479 3 stopnia
4480 4480 4 stopnia
4481 4481 5 stopnia
4482 4482 trawa
4483 4483 kratka trawnikowa
4484 4484 żwir
4485 4485 grecka
4486 4486 zielony
4487 4487 -----
4488 4488 grunt
4489 4489 gimnastyka
4490 4490 połowiczna
4491 4491 punkt zatrzymania
4492 4492 zdrowie
4493 4493 ciepłowniczy
4494 4494 Zdrowie
4495 4495 samochody ciężarowe
4496 4496 wyróżnienie
4497 4497 droga
4498 4498 Droga bez numeru referencyjnego
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 hinduizm
4503 4503 historia
4504 4504 tablica historyczna
4505 4505 hokej
4506 4506 tragiczna
4507 4507 -----
4508 4508 wyścigi konne
4509 4509 -----
4510 4510 dom
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 wodna
4514 4514 lody
4515 4515 -----
4516 4516 ilmenit
4517 4517 -----
4518 4518 nieaktywne
4519 4519 -----
4520 4520 niekompletne
4521 4521 niekompletna droga
4522 4522 przybliż by zobaczyć więcej detali
4523 4523 niezależny
4524 4524 indyjska
4525 4525 wewnętrzny
4526 4526 Teren przemysłowy
4527 4527 Wewnętrzny segment
4528 4528 zintegrowano z głównym programem
4529 4529 średnia
4530 4530 -----
4531 4531 rudy żelaza
4532 4532 wysepka
4533 4533 wydzielone pomieszczenie
4534 4534 włoska
4535 4535 dżinizm
4536 4536 japońska
4537 4537 świadkowie Jehowy
4538 4538 judaizm
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 wysypisko smieci
4543 4543 zagospodarowanie przestrzenne
4544 4544 -----
4545 4545 warstwa
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 ołów
4550 4550 w lewo
4551 4551 wypoczynek
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 wapień
4555 4555 limitowane
4556 4556 strefa zamieszkania
4557 4557 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4558 4558 wczytywanie stylu ''{0}''...
4559 4559 zablokuj przewijanie
4560 4560 niska
4561 4561 luteranie
4562 4562 namorzyny
4563 4563 -----
4564 4564 ręcznie
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 marsze
4569 4569 max szer.
4570 4570 max dł.
4571 4571 -----
4572 4572 członek
4573 4573 -----
4574 4574 metodyści
4575 4575 meksykańska
4576 4576 Teren wojskowy
4577 4577 min szer.
4578 4578 min dł.
4579 4579 brakujące obiekty:
4580 4580 błędnie wpisana nazwa klucza
4581 4581 mieszany
4582 4582 mormoni
4583 4583 sporty motorowe
4584 4584 -----
4585 4585 autostrada
4586 4586 ciąg pieszy
4587 4587 Błoto
4588 4588 różne sporty
4589 4589 wielopoziomowy
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 islam
4593 4593 narodowa
4594 4594 naturalne
4595 4595 -----
4596 4596 tablica przyrodnicza
4597 4597 gazety
4598 4598 następny
4599 4599 nikiel
4600 4600 nie
4601 4601 brak opisu
4602 4602 -----
4603 4603 brak modyfikatora
4604 4604 zakaz skrętu w lewo
4605 4605 zakaz skrętu w prawo
4606 4606 zakaz jazdy prosto
4607 4607 zakaz zawracania
4608 4608 żadne
4609 4609 -----
4610 4610 nie zostały usunięte
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 tablica informacyjna
4614 4614 dla początkujących
4615 4615 jądrowa
4616 4616 obserwacyjna
4617 4617 nieparzyste
4618 4618 oficjalnie
4619 4619 naftowy
4620 4620 stare szyny kolejowe
4621 4621 stare
4622 4622 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4623 4623 nakaz skrętu w lewo
4624 4624 nakaz skrętu w prawo
4625 4625 nakaz jazdy prosto
4626 4626 otwarty
4627 4627 opcje
4628 4628 -----
4629 4629 kościół prawosławny
4630 4630 -----
4631 4631 zewnętrzny
4632 4632 Zewnętrzny segment
4633 4633 poza pobranym obszarem
4634 4634 wysepka parkignowa
4635 4635 bilety parkingowe
4636 4636 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4637 4637 pyłu
4638 4638 pasażerowie
4639 4639 pasażerowie; pojazdy
4640 4640 utwardzona
4641 4641 kostka
4642 4642 Szczyt
4643 4643 kamienie
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 zielonoświątkowcy
4648 4648 dopuszczalny
4649 4649 zdjęcia
4650 4650 fotowoltaiczna
4651 4651 nabrzeże
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 boisko
4660 4660 -----
4661 4661 Miejsce
4662 4662 tablica botaniczna
4663 4663 plastik
4664 4664 słup
4665 4665 polityczna
4666 4666 energia
4667 4667 prezbiterianie
4668 4668 poprzedni
4669 4669 droga krajowa
4670 4670 droga krajowa - dojazd
4671 4671 droga prywatna
4672 4672 proponowany
4673 4673 protestanci
4674 4674 publiczny
4675 4675 -----
4676 4676 mapy komunikacji miejskiej
4677 4677 bilety komunikacji miejskiej
4678 4678 -----
4679 4679 poczwórny
4680 4680 kwakrzy
4681 4681 kamieniołom
4682 4682 sport rakietowy
4683 4683 kolej
4684 4684 Teren kolejowy
4685 4685 -----
4686 4686 tory kolejowe
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 szuwary
4690 4690 -----
4691 4691 regionalna
4692 4692 wyrażenie regularne
4693 4693 Relacja bez typu
4694 4694 Odśwież domyślne wpisy
4695 4695 -----
4696 4696 zdalnie
4697 4697 usuń z zaznaczenia
4698 4698 zamień zaznaczenie
4699 4699 -----
4700 4700 zabudowa
4701 4701 restauracja bez nazwy
4702 4702 handel
4703 4703 w prawo
4704 4704 koryto rzeczne
4705 4705 droga
4706 4706 rola
4707 4707 rondo
4708 4708 droga
4709 4709 odcinek trasy
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 rutyl
4713 4713 sól
4714 4714 słone bagna
4715 4715 piach
4716 4716 kanapki
4717 4717 skala
4718 4718 schemat
4719 4719 Zarośla
4720 4720 droga wojewódzka
4721 4721 sejsmiczny
4722 4722 wybierz sport:
4723 4723 zaznaczony
4724 4724 zaznaczenie
4725 4725 -----
4726 4726 wydzielona przestrzeń
4727 4727 droga serwisowa
4728 4728 serwis
4729 4729 -----
4730 4730 ściekowy
4731 4731 szyici
4732 4732 strzelectwo
4733 4733 sklep
4734 4734 -----
4735 4735 bocznica
4736 4736 sikhizm
4737 4737 srebro
4738 4738 pojedynczy
4739 4739 -----
4740 4740 miejsce
4741 4741 jazda na deskorolce
4742 4742 łyżwiarstwo
4743 4743 narciarska
4744 4744 narciarstwo
4745 4745 -----
4746 4746 piłka nożna
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 spirytualizm
4750 4750 Sport
4751 4751 -----
4752 4752 centrum sportowe
4753 4753 odnoga
4754 4754 stadion
4755 4755 znaczki
4756 4756 kamień
4757 4757 strumień
4758 4758 ulice
4759 4759 nazwa ulicy zawiera ss
4760 4760 ciąg
4761 4761 ciąg;ciąg;...
4762 4762 metro
4763 4763 -----
4764 4764 słoneczny
4765 4765 sunnici
4766 4766 terenowy
4767 4767 -----
4768 4768 bagno
4769 4769 słodycze
4770 4770 pływanie
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 tenis stołowy
4774 4774 tampony
4775 4775 taoizm
4776 4776 doładowanie do telefonu
4777 4777 tymczasowy
4778 4778 Tymczasowy typ drogi
4779 4779 tenis
4780 4780 -----
4781 4781 droga powiatowa
4782 4782 tekst
4783 4783 tajska
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 tereny zalewowe
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 cyna
4792 4792 do drogi
4793 4793 topograficzna
4794 4794 -----
4795 4795 turystyka
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 zabawki
4799 4799 ścieżka
4800 4800 ścieżka i punkty
4801 4801 -----
4802 4802 sygnalizacja świetlna
4803 4803 tramwaj
4804 4804 potrójny
4805 4805 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
4806 4806 droga ekspresowa
4807 4807 droga ekspresowa - dojazd
4808 4808 turecka
4809 4809 -----
4810 4810 rodzaj
4811 4811 droga gminna
4812 4812 niekontrolowane
4813 4813 podziemny
4814 4814 unitarianizm
4815 4815 nieznany
4816 4816 -----
4817 4817 nieoznakowane
4818 4818 -----
4819 4819 nieutwardzona
4820 4820 nieznana
4821 4821 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
4822 4822 -----
4823 4823 nieotagowany
4824 4824 nieotagowana droga
4825 4825 nieużywane
4826 4826 -----
4827 4827 do góry
4828 4828 aż do kafelka
4829 4829 użycie
4830 4830 błędy spradzania poprawności
4831 4831 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
4832 4832 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
4833 4833 pojazdy
4834 4834 wersja {0}
4835 4835 przez węzeł lub drogę
4836 4836 Wiadukt
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 Wulkan
4840 4840 vouchery
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 woda
4845 4845 poziom wody
4846 4846 szlak wodny
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 tylko punkty
4853 4853 pogoda
4854 4854 tablica o zwierzętach
4855 4855 wiatrowa
4856 4856 -----
4857 4857 wydobywczy
4858 4858 -----
4859 4859 przewodowy
4860 4860 bezprzewodowy
4861 4861 drewno
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 Błędny znacznik highway na węźle
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 dworzec przetokowy
4868 4868 tak
4869 4869 -----
4870 4870 cynk
4871 4871 cyrkon
4872 4872 przybliż by załadować kafelki
4873 4873 przybliż by załadować więcej kafelek
4874 4874 zaratusztrianizm
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 {0} [niekompletny]
4878 4878 Obiekty na warstwie {0}:
4879 4879 {0} metrów
4880 4880 -----
4881 4881 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
4882 4882 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
4883 4883 {0} km kw.
4884 4884 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
4885 4885 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
4886 4886 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
4887 4887 -----
4888 4888 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
4889m 1 -----
4890m 2 -----
4891m 3 -----
4892m 4 -----
4893m 5 ({0} zapytanie)
4894m 5 ({0} zapytania)
4895m 5 ({0} zapytań)
4896m 6 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
4897m 6 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
4898m 6 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
4899m 7 -----
4900m 8 -----
4901m 9 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
4902m 9 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
4903m 9 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
4904m 10 -----
4905m 11 -----
4906m 12 -----
4907m 13 -----
4908m 14 Dodano {0} obiekt
4909m 14 Dodano {0} obiekty
4910m 14 Dodano {0} obiektów
4911m 15 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
4912m 15 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
4913m 15 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
4914m 16 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
4915m 16 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
4916m 16 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
4917m 17 Zmiana właściwości {0} obiektu.
4918m 17 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4919m 17 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4920m 18 Zmień {0} obiekt
4921m 18 Zmień {0} obiekty
4922m 18 Zmień {0} obiektów
4923m 19 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
4924m 19 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
4925m 19 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
4926m 20 Konflikt podczas pobierania
4927m 20 Konflikty podczas pobierania
4928m 20 Konflikty podczas pobierania
4929m 21 -----
4930m 22 Usunięto {0} węzeł
4931m 22 Usunięto {0} węzły
4932m 22 Usunięto {0} węzłów
4933m 23 Usunięto {0} objekt
4934m 23 Usunięto {0} objekty
4935m 23 Usunięto {0} objektów
4936m 24 Usunięto {0} relację
4937m 24 Usunięto {0} relacje
4938m 24 Usunięto {0} relacji
4939m 25 Usunięto {0} drogę
4940m 25 Usunięto {0} drogi
4941m 25 Usunięto {0} dróg
4942m 26 Usuwanie {0} obiektu
4943m 26 Usuwanie {0} obiektów
4944m 26 Usuwanie {0} obiektów
4945m 27 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
4946m 27 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
4947m 27 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
4948m 28 Pobieranie {0} zestawu zmian...
4949m 28 Pobieranie {0} zestawów zmian...
4950m 28 Pobieranie {0} zestawów zmian...
4951m 29 -----
4952m 30 -----
4953m 31 -----
4954m 32 -----
4955m 33 -----
4956m 34 Wstaw w drogę nowy węzeł.
4957m 34 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4958m 34 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4959m 35 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
4960m 35 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
4961m 35 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
4962m 36 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
4963m 36 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
4964m 36 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
4965m 37 Połączona wersja ({0} pozycja)
4966m 37 Połączona wersja ({0} pozycje)
4967m 37 Połączona wersja ({0} pozycji)
4968m 38 Przesunięto {0} węzeł
4969m 38 Przesunięto {0} węzły
4970m 38 Przesunięto {0} węzłów
4971m 39 Moja wersja ({0} pozycja)
4972m 39 Moja wersja ({0} pozycje)
4973m 39 Moja wersja ({0} pozycji)
4974m 40 Pobranie obiektu nie powiodło się
4975m 40 Pobranie obiektów nie powiodło się
4976m 40 Pobranie obiektów nie powiodło się
4977m 41 Obiekt usunięty
4978m 41 Obiekty usunięte
4979m 41 Obiektów usuniętych
4980m 42 Pobrany obiekt został usunięty.
4981m 42 {0} pobrane obiekty zostały usunięte.
4982m 42 {0} pobranych obiektów zostało usuniętych.
4983m 43 Pobranie jednego obiektu nie powiodło się.<br>
4984m 43 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
4985m 43 Pobranie {0} obiektów nie powiodło się.<br>
4986m 44 Otwieranie {0} pliku...
4987m 44 Otwieranie {0} plików...
4988m 44 Otwieranie {0} plików...
4989m 45 Wklejam {0} tag
4990m 45 Wklejam {0} tagi
4991m 45 Wklejam {0} tagi
4992m 46 -----
4993m 47 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
4994m 47 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
4995m 47 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
4996m 48 -----
4997m 49 -----
4998m 50 Obrócono {0} węzeł
4999m 50 Obrócono {0} węzły
5000m 50 Obrócono {0} węzłów
5001m 51 Skalowanie {0} węzła
5002m 51 Skalowanie {0} węzłów
5003m 51 Skalowanie {0} węzłów
5004m 52 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5005m 52 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5006m 52 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5007m 53 Uproszczono {0} drogę
5008m 53 Uproszczono {0} drogi
5009m 53 Uproszczono {0} dróg
5010m 54 -----
5011m 55 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5012m 55 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5013m 55 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5014m 56 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5015m 56 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5016m 56 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5017m 57 -----
5018m 58 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5019m 58 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5020m 58 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5021m 59 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5022m 59 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5023m 59 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5024m 60 Ich wersja ({0} pozycja)
5025m 60 Ich wersja ({0} pozycje)
5026m 60 Ich wersja ({0} pozycji)
5027m 61 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5028m 61 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5029m 61 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5030m 62 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5031m 62 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5032m 62 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5033m 63 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5034m 63 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5035m 63 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5036m 64 -----
5037m 65 Wykryto {0} konflikt.
5038m 65 Wykryto {0} konflikty.
5039m 65 Wykryto {0} konfliktów.
5040m 66 -----
5041m 67 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5042m 67 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5043m 67 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5044m 68 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5045m 68 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5046m 68 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5047m 69 -----
5048m 70 -----
5049m 71 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5050m 71 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5051m 71 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5052m 72 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5053m 72 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5054m 72 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5055m 73 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5056m 73 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5057m 73 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5058m 74 Przesyłanie {0} obieku...
5059m 74 Przesyłanie {0} obiektów...
5060m 74 Przesyłanie {0} obiektów...
5061m 75 -----
5062m 76 znacznik
5063m 76 znaczniki
5064m 76 znaczników
5065m 77 węzeł
5066m 77 węzły
5067m 77 węzłów
5068m 78 obiekt
5069m 78 obiekty
5070m 78 obiektów
5071m 79 relacja
5072m 79 relacje
5073m 79 relacji
5074m 80 -----
5075m 81 droga
5076m 81 drogi
5077m 81 dróg
5078m 82 {0} Autor
5079m 82 {0} Autorów
5080m 83 {0} składa się z {1} markera
5081m 83 {0} składa się z {1} markerów
5082m 83 {0} składa się z {1} markerów
5083m 84 -----
5084m 85 -----
5085m 86 {0} element
5086m 86 {0} elementy
5087m 86 {0} elementów
5088m 87 {0} węzeł
5089m 87 {0} węzły
5090m 87 {0} węzłów
5091m 88 {0} obiekt do dodania:
5092m 88 {0} obiekty do dodania:
5093m 88 {0} obiektów do dodania:
5094m 89 {0} obiekt do usunięcia:
5095m 89 {0} obiekty do usunięcia:
5096m 89 {0} obiektów do usunięcia:
5097m 90 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5098m 90 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5099m 90 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5100m 91 -----
5101m 92 {0} relacja
5102m 92 {0} relacje
5103m 92 {0} relacji
5104m 93 {0} trasa,
5105m 93 {0} trasy,
5106m 93 {0} tras,
5107m 94 -----
5108m 95 {0} ścieżka
5109m 95 {0} ścieżki
5110m 95 {0} ścieżki
5111m 96 {0} ślad,
5112m 96 {0} ślady,
5113m 96 {0} śladów,
5114m 97 -----
5115m 98 {0} droga
5116m 98 {0} drogi
5117m 98 {0} dróg
5118m 99 {0} punkt
5119m 99 {0} punkty
5120m 99 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.