source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4187

Last change on this file since 4187 was 4187, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 97.9 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 Liczba obiektów
14 14 -----
15 15 -----
16 16 (liczba zapytań nieznana)
17 17 (1 zapytanie)
18 18 (Kod={0})
19 19 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
20 20 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
21 21 -----
22 22 (Adres URL był:
23 23 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 (wyłączone)
26 26 (ponad 20m)
27 27 (brak obiektu)
28 28 (brak)
29 29 (do 20m)
30 30 (do 5m)
31 31 -----
32 32 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
33 33 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
34 34 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
39 39 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
40 40 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
41 41 * Jeden węzęł z tagami lub
42 42 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
43 43 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
44 44 ...możliwe inne rodzaje transportu
45 45 ... odwołuje się do relacji
46 46 -----
47 47 -----
48 48 -----
49 49 Kręgle
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
60 60 -----
61 61 <anonimowy>
62 62 -----
63 63 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
64 64 -----
65 65 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
71 71 <b>id:</b>... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)
72 72 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
73 73 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
74 74 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
86 86 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
87 87 -----
88 88 -----
89 89 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
90 90 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
91 91 -----
92 92 <różne>
93 93 <pusta>
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
97 97 -----
98 98 <h2>Filtr aktywny</h2>
99 99 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
100 100 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
101 101 -----
102 102 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
112 112 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
113 113 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
114 114 -----
115 115 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
116 116 -----
117 117 -----
118 118 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
119 119 -----
120 120 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
121 121 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
129 129 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
130 130 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
131 131 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
132 132 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
133 133 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
134 134 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
135 135 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
136 136 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
146 146 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
147 147 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
159 159 -----
160 160 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
161 161 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
170 170 -----
171 171 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
172 172 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
173 173 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
178 178 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
179 179 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
180 180 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
181 181 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
182 182 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Serwer OSM<br>''{0}''<br>zaraportował błąd wewnętrzny.<br>Najprawdopodobniej jest to problem tymczasowy. Spróbuj ponownie później.</html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
209 209 -----
210 210 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
211 211 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
244 244 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 <nowy obiekt>
249 249 -----
250 250 -----
251 251 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
266 266 -----
267 267 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
268 268 -----
269 269 Naruszenie możliwości API
270 270 Wersja API: {0}
271 271 -----
272 272 Rozebrany tor
273 273 Przerwij
274 274 Anuluj scalanie
275 275 -----
276 276 -----
277 277 O programie
278 278 O JOSM...
279 279 Akceptuj
280 280 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
281 281 Dostęp do drogi
282 282 -----
283 283 Klucz dostępu:
284 284 Sekretny klucz dostępu:
285 285 URL dostępu klucza:
286 286 Zakwaterowanie
287 287 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
288 288 -----
289 289 Akcja
290 290 -----
291 291 -----
292 292 Aktywuj
293 293 Aktywuj zaznzczoną warstwę
294 294 -----
295 295 -----
296 296 Aktywne style:
297 297 Dodaj
298 298 -----
299 299 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
300 300 Dodaj węzeł...
301 301 Dodaj właściwości
302 302 Dodaj obraz
303 303 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
304 304 -----
305 305 -----
306 306 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
307 307 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 Dodaje nowy tag
312 312 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Dodaj informacje o autorze
319 319 -----
320 320 -----
321 321 Dodaje filtr.
322 322 Dodaj warstwę zdjęć {0}
323 323 Dodaj węzeł
324 324 Dodaj węzeł do drogi
325 325 Dodaj węzeł do drogi i połącz
326 326 Dodano węzeł {0}
327 327 Dodano relację {0}
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
332 332 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
333 333 -----
334 334 Dodaj do zaznaczenia
335 335 -----
336 336 Dodano drogę {0}
337 337 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
338 338 Interpolacja adresów
339 339 Adresy
340 340 -----
341 341 -----
342 342 -----
343 343 Sztolnia
344 344 Dopasuj położenie warstwy
345 345 -----
346 346 Dopasowuje położenie warstwy
347 347 -----
348 348 -----
349 349 -----
350 350 Centrum administracyjne
351 351 Administracyjna
352 352 Poziom administracyjny
353 353 Zaawansowane
354 354 -----
355 355 Zaawansowane
356 356 Ustawienia zaawansowane
357 357 Szczegółowe informacje o obiekcie
358 358 Koleje linowe
359 359 -----
360 360 Rolnictwo
361 361 Lotnisko
362 362 Lotnisko
363 363 Sklep monopolowy
364 364 Wyrównaj węzły na kole
365 365 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
366 366 wszystkie
367 367 -----
368 368 Wszystkie formaty
369 369 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Wszystkie typy pojazdów
373 373 Ogródki działkowe
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Dozwolony ruch:
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
389 389 -----
390 390 Kanał alfa
391 391 Chata alpejska
392 392 -----
393 393 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
394 394 zmień także nazwę pliku
395 395 -----
396 396 Zawsze aktualizuj bez pytania
397 397 Futbol amerykański
398 398 Liczba kabli
399 399 Pojemność
400 400 Ilość stopni
401 401 Natężenie
402 402 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
403 403 Pusta wartość usunie znacznik.
404 404 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
405 405 -----
406 406 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
407 407 -----
408 408 Adnotacja
409 409 -----
410 410 Zastosuj
411 411 Zastosuj zmiany
412 412 Zastosuj szablon
413 413 Zastosuj rozwiązanie
414 414 Zastosuj rolę
415 415 Zastosuj rolę:
416 416 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
417 417 Zastosuj rozwiązane konflikty
418 418 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
419 419 Zastosuj wybrane zmiany
420 420 -----
421 421 -----
422 422 Zastosuj zmiany
423 423 Zastosuj adres kafelka
424 424 Zastosuj zmiany i zamknij okno
425 425 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
426 426 Zastosować?
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Wykopalisko archeologiczne
430 430 Łucznictwo
431 431 Kontynuować?
432 432 obszar
433 433 Niezamknięty obszar
434 434 Tereny wokół miejsc
435 435 Centrum kulturalne
436 436 Sztuka
437 437 Pytaj przed aktualizacją
438 438 -----
439 439 Skojarzone ulice
440 440 -----
441 441 -----
442 442 Lekkoatletyka
443 443 -----
444 444 Atrakcja
445 445 -----
446 446 Dźwięk
447 447 -----
448 448 Ustawienia audio
449 449 Markery audio z {0}
450 450 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
451 451 -----
452 452 Audioprzewodnik
453 453 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
454 454 Australijski football
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 Uwierzytelnianie
461 461 Uwierzytelnienie nie powiodło się
462 462 Błąd uwierzytelniania
463 463 Autor
464 464 Autor: {0}
465 465 Autoryzacja nie powiodła się
466 466 -----
467 467 URL autoryzacji:
468 468 Autoryzuj
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Autorzy
472 472 Automatycznie
473 473 -----
474 474 Automatyczne ładowanie kafelek
475 475 Aktywne automatyczne zapisywanie
476 476 Częstość zapisywania (sekundy)
477 477 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
478 478 -----
479 479 -----
480 480 -----
481 481 Bankomat
482 482 Automatyczne pobieranie
483 483 Automatyczna korekcja tagów
484 484 -----
485 485 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
486 486 Dostępne
487 487 -----
488 488 Dostępne szablony
489 489 Dostępne role
490 490 Dostępne style:
491 491 -----
492 492 -----
493 493 Okno życia
494 494 Wstecz
495 495 -----
496 496 Oparcie
497 497 Błędne żądanie
498 498 -----
499 499 Piekarnia
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 Przeszkody
504 504 -----
505 505 Podstawowe
506 506 Zbiornik wodny
507 507 Koszykówka
508 508 baterie
509 509 Pole bitwy
510 510 Zatoka
511 511 Plaża
512 512 Siatkówka plażowa
513 513 Radiolatarnia
514 514 Ławka
515 515 Optymalne przybliżenie: {0}
516 516 Sklep z napojami
517 517 Rowery
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 Ogródek piwny
523 523 Sklep rowerowy
524 524 -----
525 525 Biodiesel
526 526 Pusta warstwa
527 527 Betonowy blok
528 528 -----
529 529 Zawartość
530 530 Stocznia
531 531 Słupek drogowy
532 532 Księgarnia
533 533 Nazwa zakładki
534 534 Zakładki
535 535 Przejście graniczne
536 536 Nazwa systematyczna
537 537 Obie
538 538 Bule
539 539 Granice
540 540 Granica
541 541 Kamień graniczny
542 542 -----
543 543 Rodzaj granicy
544 544 Wybrany obszar
545 545 -----
546 546 Butik
547 547 Gra w kule
548 548 Marka
549 549 Most
550 550 -----
551 551 -----
552 552 Teren poprzemysłowy
553 553 Kozioł oporowy
554 554 Raporty o błędach
555 555 Budynek
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 Autobus torowy
560 560 Peron autobusowy
561 561 Dworzec autobusowy
562 562 Przystanek autobusowy
563 563 -----
564 564 Rzeźnik
565 565 -----
566 566 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
567 567 -----
568 568 Kolej linowa
569 569 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
570 570 Kawiarnia
571 571 -----
572 572 -----
573 573 Kemping
574 574 Pole namiotowe
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 Futbol kanadyjski
580 580 Kanał
581 581 Anuluj
582 582 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
583 583 Anuluj autentykację
584 584 Anuluj zamykanie zestawów zmian
585 585 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
586 586 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
587 587 Anuluj operację
588 588 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
589 589 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
590 590 Anuluj przesyłanie
591 591 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
592 592 -----
593 593 -----
594 594 -----
595 595 -----
596 596 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
597 597 -----
598 598 -----
599 599 -----
600 600 -----
601 601 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
602 602 -----
603 603 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
604 604 -----
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 -----
609 609 Kajakarstwo
610 610 puszki
611 611 Pojemność
612 612 Pojemność całkowita
613 613 Samochód
614 614 Dealer samochodowy
615 615 Kemping
616 616 Ładunek
617 617 Gotówka
618 618 Zamek
619 619 Przeszkoda dla bydła
620 620 Wejście do jaskini
621 621 Cmentarz
622 622 Wyśrodkuj widok
623 623 Wyciąg krzesełkowy
624 624 Chata górska
625 625 Zmień właściwości
626 626 -----
627 627 Zmienić kierunek?
628 628 Zmień węzeł {0}
629 629 Zmień relację
630 630 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
631 631 Zmień relację {0}
632 632 Zmień rozdzielczość
633 633 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Zmienić wartości?
637 637 Zmień drogę {0}
638 638 Zmieniono węzły {0}
639 639 -----
640 640 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
641 641 ID zestawu zmian:
642 642 Menedżer Zestawów Zmian
643 643 Menedżer zestawów zmian
644 644 Zamknięto changeset
645 645 Komentarz zmian:
646 646 -----
647 647 Numer zestawu zmian:
648 648 -----
649 649 Zestaw zmian jest pełny
650 650 -----
651 651 Zestawy zmian
652 652 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
653 653 Stacja ładowania
654 654 -----
655 655 Sprawdź na serwerze
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
661 661 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Drogeria
665 665 -----
666 666 Relacje podrzędne
667 667 Komin
668 668 Chiński
669 669 Wybierz
670 670 Wybierz kolor
671 671 Wybierz kolor dla {0}
672 672 Wybierz jedną z gotowych licencji
673 673 Wybierz wartość
674 674 Wynierz typ obiektu OSM
675 675 -----
676 676 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
677 677 Kościół
678 678 Kino
679 679 -----
680 680 Miasto
681 681 Granica miasta
682 682 Mury miejskie
683 683 Nazwa miejscowości
684 684 Cywilna
685 685 -----
686 686 Wyczyść
687 687 -----
688 688 Wyszyść pole tekstowe
689 689 Czyści listę ostatnio otwartych plików
690 690 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
691 691 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
692 692 -----
693 693 -----
694 694 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
695 695 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
696 696 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
697 697 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
698 698 Kliknij aby przerwać wysyłanie
699 699 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
700 700 Kliknij aby przerwać trwającą operację
701 701 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
702 702 Kliknij aby zamknąć
703 703 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
704 704 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
705 705 -----
706 706 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
707 707 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
708 708 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
709 709 -----
710 710 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
711 711 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
712 712 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
713 713 -----
714 714 -----
715 715 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
716 716 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
717 717 -----
718 718 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
719 719 -----
720 720 -----
721 721 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
722 722 -----
723 723 -----
724 724 Kliknij aby rozpocząć szukanie
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 Klif
731 731 Wspinaczka
732 732 zegar
733 733 Zamknij
734 734 Zamknij mimo to
735 735 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
736 736 Zamknij zestawy zmian
737 737 Zamknij okno i porzuć pobieranie
738 738 Zamknij otwarte zestawy zmian
739 739 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
740 740 Zamknij okno
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
745 745 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
746 746 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
747 747 Zamyka wybrane zestawy zmian
748 748 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
749 749 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
750 750 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
751 751 Zamknięte po -
752 752 Zamknięty
753 753 Zamknięty:
754 754 Opis
755 755 Opis
756 756 Zamyka otwarte zestawy zmian
757 757 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
758 758 Zamykanie zestawu zmian
759 759 Zamykam zestaw zmian {0}
760 760 Zamykanie zestawu zmian...
761 761 Odzież
762 762 Wybrzeże
763 763 Linie brzegowe
764 764 na monety
765 765 -----
766 766 Kolor
767 767 Kolor (hex)
768 768 -----
769 769 Kolory
770 770 -----
771 771 -----
772 772 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
773 773 Kolor
774 774 Połącz drogi
775 775 Łączy kilka dróg w jedną.
776 776 Połącz {0} dróg
777 777 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
778 778 Historia poleceń
779 779 Komentarz
780 780 Komentarz:
781 781 Obszar biur i usług
782 782 Miejsce publiczne
783 783 -----
784 784 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
785 785 -----
786 786 Centrum społeczne
787 787 Porównaj
788 788 Sklep komputerowy
789 789 Cukiernia
790 790 Konfiguracja stron wtyczek
791 791 -----
792 792 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
793 793 Konfiguruj strony...
794 794 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
795 795 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
796 796 Konfiguruj czy używać serwera proxy
797 797 -----
798 798 Potwierdź czyszczenie
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 Konflikt
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
825 825 Konflikty
826 826 Wykryto konflikty
827 827 -----
828 828 -----
829 829 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
830 830 -----
831 831 Konflikty: {0} nierozwiązanych
832 832 Połącz istniejący drogę z węzłem
833 833 -----
834 834 Ustawienia połączenia
835 835 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
836 836 -----
837 837 W budowie
838 838 Budowa
839 839 Klucz odbiorcy:
840 840 Sekretny klucz odbiorcy:
841 841 Kontakt
842 842 Kontakt:
843 843 Łączenie z serwerem OSM...
844 844 Łączenie z serwerem...
845 845 Zawartość
846 846 Kontynent
847 847 Kontynuuj
848 848 Kontynuuj jak jest
849 849 Kontynuuj rozwiązywanie
850 850 Kontynuuj
851 851 Kontynuowanie przesyłania
852 852 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
853 853 Kontynuuj mimo to
854 854 -----
855 855 Autorzy
856 856 Sklep osiedlowy
857 857 Konwertuj na warstwę GPX
858 858 Przekształć w warstwę danych
859 859 Przekonwertowany z: {0}
860 860 -----
861 861 -----
862 862 Współrzędne:
863 863 Kopiuj
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 Kopia warstwy {0}
871 871 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 Skopiuj do schowka i zamknij
877 877 Kopia nr {1} warstwy {0}
878 878 Prawa autorskie (URL)
879 879 Prawa autorskie - rok
880 880 Punkt ksero
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
886 886 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
887 887 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
888 888 -----
889 889 -----
890 890 -----
891 891 Nie można zaimportować "{0}".
892 892 Nie można zaimportować plików.
893 893 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
894 894 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
895 895 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
896 896 -----
897 897 Nie można odczytać "{0}"
898 898 -----
899 899 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
900 900 -----
901 901 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
902 902 -----
903 903 -----
904 904 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
905 905 -----
906 906 -----
907 907 Kraj
908 908 Kod kraju
909 909 Okręg
910 910 Sąd
911 911 -----
912 912 Zakryte sztuczne jezioro
913 913 Dźwig
914 914 Utwórz okrąg
915 915 -----
916 916 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
917 917 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
918 918 -----
919 919 Tworzy nową warstwę mapy.
920 920 Tworzy nową relację
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Tworzenie obszarów.
924 924 -----
925 925 Utwórz zakładkę
926 926 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
927 927 Utwórz wielokąt złożony
928 928 Tworzy wielokąt złożony
929 929 Utwórz nowy węzeł.
930 930 -----
931 931 -----
932 932 Utworzono
933 933 Utworzony
934 934 Data utworzenia:
935 935 Stworzone przed -
936 936 Stworzony przez:
937 937 Utworzony:
938 938 -----
939 939 Tworzenie zestawu zmian...
940 940 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
941 941 na karty kredytowe
942 942 Krykiet
943 943 Krykiet - siatki
944 944 Krokiet
945 945 Przejazd na rowerze
946 946 Przejazd na koniu
947 947 Przejście przez tory
948 948 opiekun na przejściu dla pieszych
949 949 Przecinające się budynki
950 950 Rodzaj przejazdu
951 951 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
952 952 Przecinające się drogi
953 953 Przecinające się drogi
954 954 Kuchnia
955 955 Kultura
956 956 Bieżące zaznaczenie
957 957 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
958 958 -----
959 959 -----
960 960 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
961 961 Obecnie przybliżenie: {0}
962 962 -----
963 963 Sklep z zasłonami
964 964 Link WMS
965 965 Dostosuj kolor
966 966 Dostosuj rysowanie linii
967 967 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
968 968 wykop
969 969 Przegroda dla rowerzystów
970 970 Zapętlone zależności między relacjami
971 971 kolarstwo
972 972 Zapętlone zależności.
973 973 Czechy CUZK:KM
974 974 Czechy UHUL:ORTOFOTO
975 975 -----
976 976 -----
977 977 Tama
978 978 Warstwa danych {0}
979 979 Źródło i typ danych:
980 980 -----
981 981 -----
982 982 Weryfikacja danych
983 983 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
984 984 Test zgodności zestawu danych
985 985 Data:
986 986 Data:
987 987 na karty debetowe
988 988 -----
989 989 Stopnie dziesiętne
990 990 Decyzja
991 991 Zmniejsz
992 992 Ścieżka do jazdy konnej
993 993 Ścieżka rowerowa
994 994 Ścieżka dla pieszych
995 995 Domyślny
996 996 Domyślny (ustalony automatycznie)
997 997 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
998 998 Domyślną wartością jest "{0}".
999 999 Wartość domyślna: {0}
1000 1000 Usuń
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 Tryb kasowania
1004 1004 Usuń właściwość
1005 1005 -----
1006 1006 Potwierdź usunięcie.
1007 1007 -----
1008 1008 Usuń powielone drogi
1009 1009 Usuwa filtr.
1010 1010 Usuń z relacji
1011 1011 -----
1012 1012 Usunąć niekompletnych członków?
1013 1013 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1014 1014 Usunięto węzeł {0}
1015 1015 Usuwanie węzłów lub dróg.
1016 1016 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1017 1017 -----
1018 1018 Usuwa obiekty
1019 1019 Usunięto relację {0}
1020 1020 -----
1021 1021 Usuwa wybrane obiekty
1022 1022 Usuwa obecnie edytowaną relację
1023 1023 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1024 1024 Usuń zaznaczoną warstwę.
1025 1025 Usuwa zaznaczoną relację.
1026 1026 -----
1027 1027 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1028 1028 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1029 1029 Usunięto drogę {0}
1030 1030 Usunięto
1031 1031 Usunięto "{0}"
1032 1032 Usunięte:
1033 1033 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1034 1034 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1035 1035 Usunięte lub przeniesione obiekty
1036 1036 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1037 1037 -----
1038 1038 Delikatesy
1039 1039 Wyznanie
1040 1040 Dentysta
1041 1041 Dom towarowy
1042 1042 Głębokość w metrach
1043 1043 Opis
1044 1044 Opis: {0}
1045 1045 Szczegółowość
1046 1046 Szczegóły
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1052 1052 Diesel (olej napędowy)
1053 1053 Ultimate Diesel (GTL)
1054 1054 Diesel dla ciężarówek
1055 1055 Poziom trudności
1056 1056 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1057 1057 Kierunek
1058 1058 Zablokuj
1059 1059 Zablokuj wtyczkę
1060 1060 Porzuć
1061 1061 Porzuć i wyjdź
1062 1062 Porzuć i wyjdź
1063 1063 realizacja recept
1064 1064 Wyświetlacz
1065 1065 -----
1066 1066 Ustawienia wyświetlania
1067 1067 -----
1068 1068 Wyświetlaj współrzędne jako
1069 1069 -----
1070 1070 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1071 1071 -----
1072 1072 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1073 1073 Wyświetlaj menu "Audio"
1074 1074 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1075 1075 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1076 1076 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1077 1077 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1078 1078 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1079 1079 Wyświetla tagi zestawu zmian
1080 1080 -----
1081 1081 Rozmieść węzły
1082 1082 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1083 1083 nieczynna
1084 1084 Nieużywany tor
1085 1085 Rów
1086 1086 Porzuć zmiany
1087 1087 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1088 1088 -----
1089 1089 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1090 1090 -----
1091 1091 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1092 1092 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1093 1093 Nic nie rób
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1097 1097 Sklep dla majsterkowiczów
1098 1098 Dok
1099 1099 Lekarz
1100 1100 Wybieg dla psów
1101 1101 Wyścigi psów
1102 1102 Podwójny konflikt
1103 1103 W dół
1104 1104 Pobierz
1105 1105 Pobierz relacje podrzędne
1106 1106 Pobierz dane
1107 1107 -----
1108 1108 Pobierz dane.
1109 1109 Pobierz członków
1110 1110 Pobiera obiekt wg ID
1111 1111 Pobierz wtyczkę
1112 1112 Pobierz geopozycjonowany obraz
1113 1113 Pobierz wybrane relacje
1114 1114 Adres URL
1115 1115 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1116 1116 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1117 1117 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1118 1118 -----
1119 1119 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1120 1120 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1121 1121 Pobierz jako nową warstwę
1122 1122 Pobierz zawartość zestawu zmian
1123 1123 Pobierz zestawy zmian
1124 1124 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1125 1125 Pobierz zawartość
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 -----
1129 1129 Pobierz wszystko pomiędzy:
1130 1130 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1131 1131 Pobierz z OSM...
1132 1132 Pobierz niekompletnych członków
1133 1133 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1134 1134 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1135 1135 Pobierz listę
1136 1136 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1137 1137 Pobierz członków
1138 1138 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1139 1139 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1140 1140 -----
1141 1141 Pobierz teraz
1142 1142 Pobierz obiekt
1143 1143 Pobierz obiekt…
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1147 1147 Pobieranie listy wtyczek...
1148 1148 -----
1149 1149 Pobierz powiązane
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 Pobieranie relacji
1153 1153 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1154 1154 Pobierz zaznaczone relacje
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 -----
1158 1158 Pobiera zawartość zestawu zmian
1159 1159 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1160 1160 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1161 1161 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1162 1162 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 Pobierz widoczne kafle
1166 1166 -----
1167 1167 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1168 1168 Pobrane dane GPX
1169 1169 -----
1170 1170 Pobieranie danych GPS
1171 1171 Pobieranie danych OSM...
1172 1172 Pobieranie wtyczki {0}...
1173 1173 Pobieranie wiadomości dnia
1174 1174 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1175 1175 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1176 1176 Pobieranie zestawów zmian...
1177 1177 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1178 1178 Pobieranie danych
1179 1179 Pobieranie z serwera OSM...
1180 1180 Pobieranie historii...
1181 1181 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1182 1182 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1183 1183 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1184 1184 Pobieranie powiązanych relacji...
1185 1185 Pobieranie powiązanych dróg...
1186 1186 Pobieranie relacji {0}
1187 1187 -----
1188 1188 Wyciąg orczykowy
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 -----
1192 1192 Odpływ
1193 1193 Rysowanie
1194 1194 Rysuj strzałki kierunkowe
1195 1195 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1196 1196 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1197 1197 -----
1198 1198 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1199 1199 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1200 1200 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1201 1201 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1202 1202 Rysuj duże punkty GPS.
1203 1203 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1204 1204 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1205 1205 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1206 1206 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1207 1207 Tworzenie węzłów i dróg.
1208 1208 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1209 1209 Rysuj tylko kontury obszarów
1210 1210 -----
1211 1211 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1212 1212 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1213 1213 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1214 1214 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1215 1215 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1216 1216 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1217 1217 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1218 1218 Woda do picia
1219 1219 -----
1220 1220 Szkoła jazdy
1221 1221 Pralnia chemiczna
1222 1222 Rozmnóż w {0} węzłów
1223 1223 Powiel
1224 1224 Duplikuj warstwę
1225 1225 -----
1226 1226 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1227 1227 Powiela zaznaczone obiekty.
1228 1228 Skopiuj warstwę
1229 1229 Powielone węzły
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 Powielone węzły drogi
1233 1233 Powielone węzły drogi.
1234 1234 Powielone drogi
1235 1235 -----
1236 1236 -----
1237 1237 E10 (bioetanol 10%)
1238 1238 E85 (bioetanol 85%)
1239 1239 BŁĄD
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 Wschód
1243 1243 -----
1244 1244 Edycja
1245 1245 Edycja kręgli
1246 1246 Edycja informacji o adresach
1247 1247 Edycja interpolacji adresów
1248 1248 Edycja sztolni
1249 1249 Edycja granicy administracyjnej
1250 1250 Edycja lotniska
1251 1251 Edycja sklepu monopolowego
1252 1252 Edycja ogródków działkowych
1253 1253 Edycja chaty alpejskiej
1254 1254 Edycja futbolu amertkańskiego
1255 1255 Edycja wykopaliska archeologicznego
1256 1256 Edycja łucznictwa
1257 1257 Edycja centrum kulturalnego
1258 1258 Edycja obiektu sztuki
1259 1259 Edycja lekkoatletyki
1260 1260 Edycja atrakcji turystycznej
1261 1261 Edycja futbolu australijskiego
1262 1262 Edycja bankomatu
1263 1263 Edycja okna życia
1264 1264 Edycja piekarni
1265 1265 Edycja banku
1266 1266 Edycja baru
1267 1267 Edycja baseballu
1268 1268 Edycja zbiornika wodnego
1269 1269 Edycja koszykówki
1270 1270 Edycja pola bitwy
1271 1271 Edycja zatoki
1272 1272 Edycja plaży
1273 1273 Edycja siatkówki plażowej
1274 1274 Edycja radiolatarni
1275 1275 Edycja sklepu z napojami
1276 1276 Edycja parkingu dla rowerów
1277 1277 Edycja wypożyczalni rowerów
1278 1278 Edycja warsztatu rowerowego
1279 1279 Edycja ogródka piwnego
1280 1280 Edycja stoczni
1281 1281 Edycja słupka drogowego
1282 1282 Edycja księgarni
1283 1283 Edycja przejścia granicznego
1284 1284 Edycja boiska do gry w boule
1285 1285 Edycja granicy
1286 1286 Edycja kamienia granicznego
1287 1287 Edycja butiku
1288 1288 Edycja gry w kule
1289 1289 Edycja mostu
1290 1290 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1291 1291 Edycja terenu poprzemysłowego
1292 1292 -----
1293 1293 Edycja autobusu torowego
1294 1294 Edycja peronu autobusowego
1295 1295 Edycja dworca autobusowego
1296 1296 Edycja przystanku autobusowego
1297 1297 Edycja sklepu mięsnego
1298 1298 Edycja kolei linowej
1299 1299 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1300 1300 Edycja kawiarni
1301 1301 Edycja pola namiotowego
1302 1302 Edycja futbolu kanadyjskiego
1303 1303 Edycja kanału
1304 1304 Edycja kajakarstwa
1305 1305 Edycja wypożyczalni samochodów
1306 1306 Edycja warsztatu samochodowego
1307 1307 Edycja punktu carsharingu
1308 1308 Edycja warsztatu samochodowego
1309 1309 Edycja myjni samochodowej
1310 1310 Edycja kempingu
1311 1311 Edycja zamku
1312 1312 Edycja przeszkody dla bydła
1313 1313 Edycja wejścia do jaskini
1314 1314 Edycja cmentarza
1315 1315 Edycja wyciągu krzesełkowego
1316 1316 Edycja chaty górskiej
1317 1317 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1318 1318 Edycja drogerii
1319 1319 Edycja komina
1320 1320 Edycja kina
1321 1321 Edycja miasta
1322 1322 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1323 1323 Edycja granicy cywilnej
1324 1324 Edycja klifu
1325 1325 Edycja wspinaczki
1326 1326 Edycja zegaru
1327 1327 Edycja sklepu odzieżowego
1328 1328 Edycja zbiornika gazu
1329 1329 Edycja college'u
1330 1330 Edycja obszaru biur i usług
1331 1331 Edycja miejsca publicznego
1332 1332 Edycja sklepu komputerowego
1333 1333 Edycja cukierni
1334 1334 Edycja terenu budowy
1335 1335 Edycja kontaktu
1336 1336 Edycja kontynentu
1337 1337 Edycja sklepu osiedlowego
1338 1338 Edycja punktu ksero
1339 1339 Edycja kraju
1340 1340 Edycja okręgu / hrabstwa
1341 1341 Edycja siedziby sądu
1342 1342 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1343 1343 Edycja dźwigu
1344 1344 Edycja krykietu
1345 1345 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1346 1346 Edycja miejsca do gry w krokieta
1347 1347 Edycja przejścia dla pieszych
1348 1348 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1349 1349 Edycja ścieżki rowerowej
1350 1350 Edycja jazdy na rowerze
1351 1351 Edycja tamy
1352 1352 Edycja sklepu z delikatesami
1353 1353 Edycja dentysty
1354 1354 Edycja domu towarowego
1355 1355 Edycja opuszczonych torów
1356 1356 Edytuj rów
1357 1357 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1358 1358 Edycja doku
1359 1359 Edycja lekarza
1360 1360 Edycja wybiegu dla psów
1361 1361 Edycja wyścigów psów
1362 1362 Edycja wyciągu orczykowego
1363 1363 Edycja odpływu
1364 1364 Edycja punktu z wodą pitną
1365 1365 Edycja szkoły jazdy
1366 1366 Edycja palni chemicznej
1367 1367 Edycja sklepu elektronicznego
1368 1368 Edycja ambasady
1369 1369 -----
1370 1370 Edycja wejścia
1371 1371 Edycja jeździectwa
1372 1372 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1373 1373 Edycja fabryki
1374 1374 Edycja gruntów rolnych
1375 1375 Edycja zagrody
1376 1376 Edycja restauracji fast-food
1377 1377 Edycji hali górskiej
1378 1378 Edycja trasy promu
1379 1379 Edycja terminalu promowego
1380 1380 Edycja hydrantu
1381 1381 Edycja straży pożarnej
1382 1382 Edycja miejsca do wędkowania
1383 1383 Edycja schodów
1384 1384 Edycja kwiaciarni
1385 1385 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1386 1386 Edycja ścieżki dla pieszych
1387 1387 Edycja brodu
1388 1388 Edycja lasu
1389 1389 Edycja fontanny
1390 1390 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1391 1391 Edycja stacji benzynowej
1392 1392 Edycja sklepu meblowego
1393 1393 Edycja futbolu gaelickiego
1394 1394 Edycja obszaru garaży
1395 1395 Edycja ogrodu
1396 1396 Edycja centrum ogrodniczego
1397 1397 Edycja zbiornika gazu
1398 1398 Edycja bramy
1399 1399 Edycja lodowca
1400 1400 Edycja golfu
1401 1401 Edycja pola golfowego
1402 1402 -----
1403 1403 Edycja trawnika
1404 1404 Edycja cmentarza przykościelnego
1405 1405 Edycja terenu pod zabudowę
1406 1406 Edycja sklepu warzywnego
1407 1407 Edycja szklarni ogrodniczej
1408 1408 Edycja ostrogi regulacyjnej
1409 1409 Edycja kwatery turystycznej
1410 1410 Edycja gimnastyki
1411 1411 Edycja salonu fryzjerskiego
1412 1412 Edycja przystanku kolejowego
1413 1413 Edycja przysiółka
1414 1414 -----
1415 1415 Edycja sklepu z narzędziami
1416 1416 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1417 1417 Edycja wrzosowiska
1418 1418 Edycja lądowiska dla helikopterów
1419 1419 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1420 1420 Edycja drogi w budowie
1421 1421 Edycja miejsca do gry w hokeja
1422 1422 Edycja wyścigów konnych
1423 1423 Edycja szpitala
1424 1424 Edycja hostelu
1425 1425 Edycja hotelu
1426 1426 Edycja ambony strzelniczej
1427 1427 Edycja obszar przemysłowego
1428 1428 Edycja wyspy
1429 1429 Edycja wysepki
1430 1430 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1431 1431 Edycja jubilera
1432 1432 Edycja skrzyżowania
1433 1433 Edycja kartingu
1434 1434 Edycja przedszkola
1435 1435 Edycja kiosku
1436 1436 -----
1437 1437 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1438 1438 Edycja lądu
1439 1439 Edycja wysypiska śmieci
1440 1440 Edycja pralni samoobsługowej
1441 1441 Edycja biblioteki
1442 1442 Edycja szlabanu
1443 1443 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1444 1444 Edycja latarni morskiej
1445 1445 Edycja strefy zamieszkania
1446 1446 Edycja okolicy
1447 1447 Edycja centrum handlowego
1448 1448 Edycja mariny
1449 1449 Edycja placu targowego
1450 1450 Edycja łąki
1451 1451 Edycja stacji pomiaru
1452 1452 Edycja miejsca pamięci
1453 1453 Edycja obszaru wojskowego
1454 1454 Edycja szybu
1455 1455 Edycja minigolfa
1456 1456 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1457 1457 Edycja lotniska dla modeli
1458 1458 Edycja kantoru
1459 1459 Edycja toru jednoszynowego
1460 1460 Edycja pomnika
1461 1461 Edycja motelu
1462 1462 Edycja motocrossu
1463 1463 Edycja parkingu dla motocykli
1464 1464 Edycja sportów motorowych
1465 1465 Edycja autostrady
1466 1466 Edycja skrzyżowania autostrad
1467 1467 Edycja dojazdu do autostrady
1468 1468 Edycja przełęczy
1469 1469 Edycja błot
1470 1470 Edycja różnych sportów
1471 1471 Edycja multipolygonu
1472 1472 Edycja muzeum
1473 1473 Edycja sklepu z instrumentami
1474 1474 Edycja toru kolei wąskotorowej
1475 1475 Edycja granicy narodowej
1476 1476 Edycja granicy parku narodowego
1477 1477 Edycja rezerwatu przyrody
1478 1478 Edycja klubu nocnego
1479 1479 Edycja optyka
1480 1480 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1481 1481 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1482 1482 Edycja sklepu z farbami
1483 1483 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1484 1484 Edycja parku
1485 1485 Edycja parkingu
1486 1486 Edycja uliczki parkingowej
1487 1487 Edycja zatoki
1488 1488 Edycja ścieżki
1489 1489 Edycja wzgórza
1490 1490 Edycja ciągu pieszego
1491 1491 Edycja miejsca do gry w pelotę
1492 1492 Edycja apteki
1493 1493 Edycja miejsca na piknik
1494 1494 Edycja molo
1495 1495 Edycja rurociągu
1496 1496 Edycja boiska
1497 1497 Edycja miejsca kultu religijnego
1498 1498 Edycja placu zabaw
1499 1499 Edycja posterunku policji
1500 1500 Edycja granicy politycznej
1501 1501 Edycja urzędu pocztowego
1502 1502 Edycja elektowni
1503 1503 Edycja linii elektrycznej
1504 1504 Edycja słupa
1505 1505 Edycja rozdzielni elektrycznej
1506 1506 Edycja stacji transformatorowej
1507 1507 Edycja słupa wysokiego napięcia
1508 1508 Edycja kolei retro
1509 1509 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1510 1510 Edycja drogi krajowej
1511 1511 Edycja więzienia
1512 1512 Edycja pubu
1513 1513 Edycja budynku użyteczności publicznej
1514 1514 -----
1515 1515 Edycja komieniołomu
1516 1516 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1517 1517 Edycja toru wyścigowego
1518 1518 -----
1519 1519 Edycja toru
1520 1520 Edycja obszaru kolejowego
1521 1521 Edycja peronu kolejowego
1522 1522 Edycja terenu rekreacyjnego
1523 1523 Edycja punktu zbiórki odpadów
1524 1524 Edycja regionu
1525 1525 Edycja sztucznego jeziora
1526 1526 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1527 1527 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1528 1528 Edycja miejsca odpoczynku
1529 1529 Edycja restauracji
1530 1530 Edycja obszaru handlowego
1531 1531 Edycja rzeki
1532 1532 Edycja koryta rzecznego
1533 1533 Edycja ograniczeń na drodze
1534 1534 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1535 1535 Edytuj trasę
1536 1536 Edycja rugby league
1537 1537 Edycja rugby union
1538 1538 Edycja ruin
1539 1539 Edycja pasa startowego
1540 1540 -----
1541 1541 Edycja bramy warownej
1542 1542 Edycja sauny
1543 1543 Edycja szkoły
1544 1544 Edycja rumowiska
1545 1545 Edycja buszu
1546 1546 Edycja sklepu rybnego
1547 1547 Edycja drogi wojewódzkiej
1548 1548 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1549 1549 Edycja drogi serwisowej
1550 1550 Edycja schronienia
1551 1551 Edycja sklepu obuwniczego
1552 1552 Edycja strzelectwa
1553 1553 Edycja sklepu motocyklowego
1554 1554 Edycja skrótów
1555 1555 Edycja jazdy na deskorolce
1556 1556 Edycja łyżwiarstwa
1557 1557 Edycja narciarstwa
1558 1558 Edycja pochylni
1559 1559 Edycja piłki nożnej
1560 1560 Edycja kolczatki
1561 1561 Edycja centrum sportowego
1562 1562 Edycja sklepu sportowego
1563 1563 Edycja żródła
1564 1564 Edycja stadionu
1565 1565 Edycja stanu
1566 1566 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1567 1567 Edycja przełazu
1568 1568 Edycja strumienia
1569 1569 Edycja latarni ulicznej
1570 1570 Edycja studia nagrań
1571 1571 Edycja dzielnicy
1572 1572 Edycja toru metra
1573 1573 Edycja wejścia do metra
1574 1574 Edycja supermarketu
1575 1575 Edycja kamery do monitoringu
1576 1576 Edycja punktu geodezyjnego
1577 1577 Edycja pływania
1578 1578 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1579 1579 Edycja krawca
1580 1580 Edycja postoju taksówek
1581 1581 Edycja drogi kołowania
1582 1582 Edycja telefonu
1583 1583 Edycja miejsca do gry w tenisa
1584 1584 Edycja terminalu
1585 1585 Edycja bramy terminalu
1586 1586 Edycja drogi powiatowej
1587 1587 Edycja teatru
1588 1588 Edycja parku rozrywki
1589 1589 Edycja punktu poboru opłat
1590 1590 Edycja wieży
1591 1591 Edycja miejscowości
1592 1592 Edycja ratusza
1593 1593 Edycja sklepu z zabawkami
1594 1594 Edycja drogi gruntowej
1595 1595 Edycja środka uspokojenia ruchu
1596 1596 Edycja torów tramwajowych
1597 1597 Edycja przystanku tramwajowego
1598 1598 Edycja biura podróży
1599 1599 Edycja drzewa
1600 1600 Edycja drogi ekspresowej
1601 1601 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1602 1602 Edycja tunelu
1603 1603 Edycja ograniczenia skrętu
1604 1604 Edycja kołowrotka
1605 1605 Edycja sklepu z oponami
1606 1606 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1607 1607 Edycja uniwersytetu
1608 1608 Edycja sklepu z odkurzaczami
1609 1609 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1610 1610 Edycja automatu sprzedającego
1611 1611 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1612 1612 Edycja wypożyczalni wideo
1613 1613 Edycja punktu widokowego
1614 1614 Edycja wsi
1615 1615 Edycja zieleni miejskiej
1616 1616 Edycja winnicy
1617 1617 Edycja wulkanu
1618 1618 Edycja siatkówki
1619 1619 Edycja kosza na śmieci
1620 1620 Edycja oczyszczalni ścieków
1621 1621 Edycja zbiornika wodnego
1622 1622 Edycja parku wodnego
1623 1623 Edycja wieży ciśnień
1624 1624 Edycja studni
1625 1625 Edycja filtrów
1626 1626 Edycja wodospadu
1627 1627 Edycja młynu wodnego
1628 1628 Edycja krzyża przydrożnego
1629 1629 Edycja kapliczki
1630 1630 Edycja jazu
1631 1631 Edycja mokradła
1632 1632 Edycja wiatraka
1633 1633 Edycja lasu pierwotnego
1634 1634 Edycja zakładu produkcyjnego
1635 1635 Edycja zoo
1636 1636 Edycja skojarzonych ulic
1637 1637 Edytuje filtr.
1638 1638 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1639 1639 -----
1640 1640 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1641 1641 Edycja sieci trasy
1642 1642 -----
1643 1643 Edytuje tę stronę pomocy
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 -----
1651 1651 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1652 1652 Edycja: {0}
1653 1653 Edukacja
1654 1654 Elektryfikacja
1655 1655 Elektronika
1656 1656 na karty chipowe
1657 1657 Sklep elektroniczny
1658 1658 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1659 1659 Wysokość
1660 1660 Adres e-mail
1661 1661 nasyp
1662 1662 Ambasada
1663 1663 -----
1664 1664 Telefon alarmowy
1665 1665 Samochody uprzywilejowane
1666 1666 Pusty dokument
1667 1667 -----
1668 1668 Puste drogi
1669 1669 -----
1670 1670 Zastosuj filtr
1671 1671 -----
1672 1672 -----
1673 1673 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1674 1674 -----
1675 1675 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1676 1676 Wprowadź URL
1677 1677 Podaj adres z którego pobrać dane:
1678 1678 Wprowadź ID zestawu zmian
1679 1679 Podaj nowy klucz i jego wartość
1680 1680 -----
1681 1681 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1682 1682 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1683 1683 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1684 1684 Wpisz szukane wyrażenie
1685 1685 -----
1686 1686 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1687 1687 Wprowadź komentarz przesyłania
1688 1688 -----
1689 1689 -----
1690 1690 -----
1691 1691 -----
1692 1692 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1693 1693 -----
1694 1694 -----
1695 1695 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1696 1696 Wejście
1697 1697 Jeździectwo
1698 1698 Artykuły erotyczne
1699 1699 Błąd
1700 1700 -----
1701 1701 Błąd podczas wyświetlania adresu
1702 1702 Błąd podczas pobierania
1703 1703 Błąd w filtrze
1704 1704 -----
1705 1705 Błąd podczas ładowania pliku
1706 1706 -----
1707 1707 Błąd w pliku {0}
1708 1708 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1709 1709 Błąd odtwarzania dźwięku
1710 1710 -----
1711 1711 -----
1712 1712 -----
1713 1713 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1714 1714 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1715 1715 -----
1716 1716 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1717 1717 -----
1718 1718 Błąd podczas przetwarzania {0}
1719 1719 -----
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 Błędy
1724 1724 Błędy w czasie pobierania
1725 1725 -----
1726 1726 -----
1727 1727 -----
1728 1728 -----
1729 1729 Przykłady
1730 1730 Zakończ
1731 1731 Zamknij JOSM
1732 1732 -----
1733 1733 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1734 1734 Kończy pracę z programem.
1735 1735 -----
1736 1736 -----
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 Eksportuj do pliku GPX
1740 1740 Eksportuj i zapisz
1741 1741 Opcje eksportu
1742 1742 Eksportuj dane do pliku GPX
1743 1743 Eksportuj do GPX...
1744 1744 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1745 1745 Wytłocz
1746 1746 Wytłocz drogę
1747 1747 -----
1748 1748 DO POPRAWKI
1749 1749 -----
1750 1750 Fabryka
1751 1751 Usługi
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 -----
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 Nie można otworzyć adresu URL
1762 1762 -----
1763 1763 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 -----
1778 1778 Grunty rolne
1779 1779 Zagroda
1780 1780 Fast food
1781 1781 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1782 1782 -----
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 Numer faksu
1786 1786 Opłata
1787 1787 Hala górska
1788 1788 Ogrodzenie
1789 1789 Trasa promu
1790 1790 Terminal promowy
1791 1791 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1792 1792 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1793 1793 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1794 1794 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1795 1795 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1796 1796 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1797 1797 Plik
1798 1798 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1799 1799 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1800 1800 Błędny format pliku
1801 1801 Nazwa pliku:
1802 1802 Plik "{0}" nie istnieje
1803 1803 Plik kopi zapasowej
1804 1804 Plik istnieje. Nadpisać?
1805 1805 Nazwa pliku:
1806 1806 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1807 1807 -----
1808 1808 Plik: {0}
1809 1809 -----
1810 1810 Nazwa pliku
1811 1811 -----
1812 1812 Rodzaj pliku:
1813 1813 Rodzaj pliku:
1814 1814 -----
1815 1815 Filtr
1816 1816 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1817 1817 Tryb filtru
1818 1818 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 Zakończ rysowanie.
1823 1823 Hydrant
1824 1824 Straż pożarna
1825 1825 Miejsce na ognisko
1826 1826 Miejsce do wędkowania
1827 1827 Napraw
1828 1828 -----
1829 1829 Popraw konflikty tagów
1830 1830 -----
1831 1831 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
1832 1832 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1833 1833 Naprawianie błędów...
1834 1834 Maszt (dla flagi)
1835 1835 Kwiaciarnia
1836 1836 Wyczyść cache kafelek
1837 1837 -----
1838 1838 Podążaj
1839 1839 Podążaj za linią
1840 1840 Znaleziono następujące problemy:
1841 1841 Żywność
1842 1842 Przestrzeń restauracyjna
1843 1843 Wyżywienie
1844 1844 Ruch pieszy
1845 1845 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1846 1846 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1847 1847 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1848 1848 Bród
1849 1849 Las
1850 1850 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 Znaleziono {0} pasujących.
1856 1856 Fontanna
1857 1857 Sklep z ramami do obrazów
1858 1858 -----
1859 1859 Zablokuj
1860 1860 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1861 1861 Częstotliwość (Hz)
1862 1862 -----
1863 1863 Z relacji
1864 1864 Z adresu URL
1865 1865 Stacja benzynowa
1866 1866 Stacja benzynwa
1867 1867 Rodzaje paliwa:
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 Automatyczna
1871 1871 Funkcja
1872 1872 Sklep meblowy
1873 1873 -----
1874 1874 Punkty GPS
1875 1875 Opis trasy GPS
1876 1876 Pliki GPX
1877 1877 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1878 1878 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
1879 1879 Scieżka GPX:
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 Futbol gaelicki (irlandzki)
1883 1883 Garaże
1884 1884 Ogród
1885 1885 Centrum ogrodnicze
1886 1886 Zbiornik gazu
1887 1887 Brama
1888 1888 Rozstaw toru (mm)
1889 1889 Dostęp fla wszystkich typów
1890 1890 Dostęp fla wszystkich typów
1891 1891 Geografia
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 Geolokalizowane obrazy
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 Lodowiec
1899 1899 szkło
1900 1900 Wróć do okna przesyłania
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 Przechodzi do następnej strony
1905 1905 Przechodzi do poprzedniej strony
1906 1906 -----
1907 1907 Pole golfowe
1908 1908 -----
1909 1909 -----
1910 1910 Przyznane uprawnienia
1911 1911 Trawa
1912 1912 Cmentarz przykościelny
1913 1913 -----
1914 1914 Teren pod zabudowę
1915 1915 Sklep warzywny
1916 1916 Szklarnia ogrodnicza
1917 1917 Kontener z piaskiem
1918 1918 -----
1919 1919 Ostroga regulacyjna
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 Kwatera
1923 1923 Drogowskaz
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 Gimnastyka
1927 1927 Fryzjer
1928 1928 Przysiółek
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 Sklep z narzędziami
1932 1932 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
1933 1933 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
1934 1934 Posiada klucz ''source''
1935 1935 Posiada klucz ''watch''
1936 1936 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
1937 1937 Zdrowie
1938 1938 Aparaty słuchowe
1939 1939 Wrzosowisko
1940 1940 Duże samochody ciężarowe (TIR)
1941 1941 Żywopłot
1942 1942 Wysokość
1943 1943 Wysokość (metry)
1944 1944 Lądowisko dla helikopterów
1945 1945 Pomoc
1946 1946 Pomoc: {0}
1947 1947 -----
1948 1948 Półkula
1949 1949 Ukryj
1950 1950 Ukryj elementy
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 Sklep ze sprzętem hi-fi
1954 1954 Pojazdy z wieloma pasażerami
1955 1955 -----
1956 1956 Drogi
1957 1957 -----
1958 1958 turystyka piesza
1959 1959 Miejsca historyczne
1960 1960 Historia
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 Hokej
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Strona domowa
1970 1970 Konie
1971 1971 Wyścigi konne
1972 1972 Szpital
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 Nazwa domu
1978 1978 Numer domu
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 Ambona myśliwska
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Zignoruj
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2006 2006 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2007 2007 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2008 2008 Nieprawidłowe dane
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 Niedozwolony obiekt z id=0
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 Obraz
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 Podkłady mapy
2044 2044 Właściwości podkładu
2045 2045 Adres podkładu
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 Przesunięcie podkładu
2049 2049 Dostawcy zdjęć
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 imperialne
2053 2053 -----
2054 2054 Importuj dźwięk
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 Importuj obrazki
2058 2058 Import nie jest możliwy
2059 2059 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2060 2060 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2061 2061 -----
2062 2062 Nachylenie drogi
2063 2063 Duże nachylenie drogi
2064 2064 Niekompletny opis <member> z ref=0
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 Powiększ
2068 2068 -----
2069 2069 Obszar przemysłowy
2070 2070 -----
2071 2071 Informacje o elemencie
2072 2072 Informacje
2073 2073 Tablica informacyjna
2074 2074 Informacja turystyczna
2075 2075 Terminal informacyjny
2076 2076 Informacje o warstwie
2077 2077 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2078 2078 Inicjalizacja
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 Wewnętrzny błąd serwera
2088 2088 -----
2089 2089 Dostęp do internetu
2090 2090 Opłata za internet
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 Nieprawodłowy adres URL?
2096 2096 -----
2097 2097 Nieprawidłowy plik bz2.
2098 2098 Nieprawidłowa data
2099 2099 Niepoprawna data/czas
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 Nieprawidłowa strefa czasowa
2107 2107 -----
2108 2108 Niepoprawna nazwa użytkownika
2109 2109 -----
2110 2110 Odwróć filtr
2111 2111 Wyspa
2112 2112 Wysepka
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 Przeglądarka pomocy JOSM
2117 2117 Wewnętrzny styl JOSM
2118 2118 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2119 2119 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 Pliki JPEG (*.jpg)
2124 2124 Edytor OpenStreetMap w Javie
2125 2125 Wersja Javy {0}
2126 2126 Jubiler
2127 2127 Funkcja łączenia obszarów
2128 2128 Połącz węzeł i linię
2129 2129 Połącz węzeł z drogą
2130 2130 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2131 2131 Połącz nakładające się obszary
2132 2132 Połączono nakładające się na siebie obszary
2133 2133 Łączy nakładające się obszary
2134 2134 Przejdź do pozycji
2135 2135 Przejdź
2136 2136 Przejdź do pozycji
2137 2137 Skrzyżowanie
2138 2138 -----
2139 2139 Zachowaj
2140 2140 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2141 2141 Zachowaj moje współrzędne
2142 2142 Zachowaj mój stan usunięcia
2143 2143 Zachowaj wtyczkę
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 Zachowaj ich współrzędne
2147 2147 Zachowaj ich stan usunięcia
2148 2148 -----
2149 2149 Klucz
2150 2150 -----
2151 2151 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2152 2152 -----
2153 2153 Klucz:
2154 2154 Skóry klawiaturowe
2155 2155 Słowa kluczowe
2156 2156 Przedszkole
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 Akcesoria kuchenne
2160 2160 -----
2161 2161 Gaz LPG
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2167 2167 Ląd (wyspa)
2168 2168 Zagospodarowanie terenu
2169 2169 Wysypisko
2170 2170 -----
2171 2171 Landsat (lustro)
2172 2172 -----
2173 2173 Liczba pasów ruchu
2174 2174 Język
2175 2175 Ostatnia zmiana o {0}
2176 2176 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2177 2177 Szerokość
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 Pralnia samoobsługowa
2187 2187 Warstwa
2188 2188 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2189 2189 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2190 2190 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2191 2191 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2192 2192 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2193 2193 -----
2194 2194 warstwa nie jest na liście.
2195 2195 Warstwa: {0}
2196 2196 Warstwy
2197 2197 Czas rozbiegu (w sekundach)
2198 2198 Rozrywka
2199 2199 Długość
2200 2200 Długość w metrach
2201 2201 -----
2202 2202 Długość: {0}
2203 2203 Przejazd kolejowy
2204 2204 Biblioteka
2205 2205 Licencja
2206 2206 -----
2207 2207 Szlaban
2208 2208 Samochody dostawcze
2209 2209 Trasa szybkiego tramwaju
2210 2210 Latarnia morska
2211 2211 Oznaczenie linii
2212 2212 Rodzaj linii
2213 2213 Wiersz {0} kolumna {1}:
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2217 2217 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2218 2218 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2219 2219 Lista ostatnio otwieranych plików
2220 2220 oświetlenie
2221 2221 Strefa zamieszkania
2222 2222 Ładuj wszystkie kafelki
2223 2223 Ładuj CT
2224 2224 Ładuj kafelek
2225 2225 Otwórz warstwę WMS
2226 2226 Otwórz warstwę WMS z pliku
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 Wczytuje relacje nadrzędne
2231 2231 -----
2232 2232 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2233 2233 Ładowanie wczesnych wtyczek
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2238 2238 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2239 2239 Ładowanie wtyczek
2240 2240 Ładowanie wtyczek...
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Wczytywanie {0}
2244 2244 -----
2245 2245 pliki lokalne
2246 2246 Okolica
2247 2247 Położenie
2248 2248 Zablokuj
2249 2249 Wrota śluzy
2250 2250 Lodi - Włochy
2251 2251 -----
2252 2252 Długość
2253 2253 -----
2254 2254 Katalog:
2255 2255 Wygląd i zachowanie
2256 2256 Katalog:
2257 2257 Wieża widokowa
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 MLIT Japonia (ORTHO)
2261 2261 MLIT Japonia (ORTO01)
2262 2262 MLIT Japonia (ORTO02)
2263 2263 MLIT Japonia (ORTO03)
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 Skala MTB
2268 2268 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2269 2269 -----
2270 2270 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2278 2278 -----
2279 2279 Centrum handlowe
2280 2280 Obiekty sztuczne
2281 2281 -----
2282 2282 Ręczna
2283 2283 -----
2284 2284 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2285 2285 Mapa
2286 2286 Style rysowania map
2287 2287 Odwzorowanie kartograficzne
2288 2288 Ustawienia mapy
2289 2289 -----
2290 2290 Mapa: {0}
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 Port jachtowy (Marina)
2294 2294 -----
2295 2295 Znaczniki nazwanych punktów
2296 2296 Znaczniki z {0}
2297 2297 Plac targowy
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 Materiał
2302 2302 -----
2303 2303 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2304 2304 Maks. wysokość (w metrach)
2305 2305 -----
2306 2306 Maks. długość (w metrach)
2307 2307 -----
2308 2308 Maks. prędkość (km/h)
2309 2309 Maks. ciężar (w tonach)
2310 2310 Maks. szerokość (w metrach)
2311 2311 Maksymalny obszar na zapytanie:
2312 2312 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2313 2313 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2314 2314 Maksymalna długość (w metrach)
2315 2315 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2316 2316 Łąka
2317 2317 Pomiar
2318 2318 Stacja pomiaru
2319 2319 Członek
2320 2320 -----
2321 2321 Członkowie
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 Członkowie (z konfliktami)
2325 2325 Miejsce pamięci
2326 2326 Nazwa w menu
2327 2327 Nazwa w menu (domyślna)
2328 2328 Skróty w menu
2329 2329 -----
2330 2330 odwzorowanie Merkatora
2331 2331 Połącz
2332 2332 Połącz węzły
2333 2333 Scal warstwy
2334 2334 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2335 2335 Połącz wybrane elementy.
2336 2336 Włącz aktualną warstwę do innej.
2337 2337 -----
2338 2338 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2339 2339 Scal {0} węzłów
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Połączona wersja
2345 2345 -----
2346 2346 Wiadomość dnia jest niedostępna
2347 2347 metryczne
2348 2348 Mikrobrowar
2349 2349 -----
2350 2350 Obszar wojskowy
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 Min. prędkość (km/h)
2355 2355 Szyb
2356 2356 Minirondo
2357 2357 Minigolf
2358 2358 Minimalna odległość (w pikselach)
2359 2359 Minuty: {0}
2360 2360 Odbicie lustrzane
2361 2361 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 Brak parametru dla NOT
2378 2378 Brak parametru dla OR
2379 2379 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 Pon-Pt 22:00-05:00
2384 2384 -----
2385 2385 Sklep z telefonami komórkowymi
2386 2386 -----
2387 2387 Tryb: {0}
2388 2388 Lotnisko dla modeli
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 Kantor
2395 2395 Tor jednoszynowy
2396 2396 Pomnik
2397 2397 Wiecej informacji...
2398 2398 Więcej informacji na temat tej funkcji
2399 2399 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2400 2400 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2401 2401 Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 Pojazdy z silnikiem
2405 2405 Samochody
2406 2406 Motocykle
2407 2407 Dealer motocykli
2408 2408 -----
2409 2409 Sporty motorowe
2410 2410 Autostrada
2411 2411 Skrzyżowanie autostrad
2412 2412 Autostrada - dojazd
2413 2413 Przełęcz
2414 2414 kolarstwo górskie
2415 2415 Przesuń węzeł...
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 Przesuń w dół
2419 2419 -----
2420 2420 Więcej elementów
2421 2421 Przesuwa filtr na dół.
2422 2422 Przesuwa filtr do góry.
2423 2423 Przesuń w lewo
2424 2424 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2425 2425 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2426 2426 Przesuń obiekty {0}
2427 2427 Przesuń w prawo
2428 2428 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2429 2429 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2433 2433 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2434 2434 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2435 2435 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2436 2436 Przesuń je
2437 2437 Przesuń do góry
2438 2438 -----
2439 2439 Przesuń {0}
2440 2440 Przesuwa obiekty {0}
2441 2441 Błota
2442 2442 Różne sporty
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 Muzeum
2448 2448 Sklep muzyczny
2449 2449 Moje zestawy zmian
2450 2450 -----
2451 2451 Moja wersja
2452 2452 Moja wersja (lokalna)
2453 2453 Moją z Połączoną
2454 2454 Moją z Ich
2455 2455 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2456 2456 Import NMEA zakończony powodzeniem
2457 2457 Pliki NMEA-0183
2458 2458 Mapy NPE
2459 2459 -----
2460 2460 Nazwa
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 Nazwa użytkownika.
2464 2464 Nazwa: {0}
2465 2465 Nazwane punkty GPS z {0}
2466 2466 Nazwane punkty tras.
2467 2467 Kolej wąskotorowa
2468 2468 Narodowa
2469 2469 Park narodowy
2470 2470 -----
2471 2471 Natura
2472 2472 Rezerwat przyrody
2473 2473 -----
2474 2474 Sieć
2475 2475 -----
2476 2476 Nigdy nie aktualizuj
2477 2477 Nowa
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 Nowa warstwa
2481 2481 Nowy klucz
2482 2482 Nowe wyrównanie
2483 2483 -----
2484 2484 Nowa relacja
2485 2485 Nowa rola
2486 2486 -----
2487 2487 Nowa wartość
2488 2488 -----
2489 2489 Klub nocny
2490 2490 Nie
2491 2491 -----
2492 2492 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2493 2493 Brak skrótu
2494 2494 Nie znaleziono drogi "from"
2495 2495 Nie znaleziono drogi "to"
2496 2496 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 Brak zmian do wysłania.
2500 2500 -----
2501 2501 Brak konfliktów do rozwiązania
2502 2502 Brak konfliktów, które można pokazać
2503 2503 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2504 2504 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2505 2505 Nie wczytano żadnych danych.
2506 2506 Brak daty
2507 2507 -----
2508 2508 ślepa ulica
2509 2509 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2510 2510 -----
2511 2511 Brak obrazu
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2515 2515 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2516 2516 Brak otwartego zestawu zmian
2517 2517 Brak otwartych zestawów zmian
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 Nie znaleziono żadnych problemów
2523 2523 Bez serwera proxy
2524 2524 Brak wybranego śladu GPX
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 Bez tagów
2528 2528 Brak warstw docelowych.
2529 2529 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2533 2533 Nie, przerwij
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 Węzeł
2537 2537 -----
2538 2538 Węzeł jest nadal w użyciu..
2539 2539 -----
2540 2540 Węzeł: połączony
2541 2541 Węzeł: standardowy
2542 2542 Węzeł: otagowany
2543 2543 Węzły
2544 2544 Węzły w tym samym miejscu
2545 2545 Węzły z tą samą nazwą
2546 2546 -----
2547 2547 Węzły (z konfliktami)
2548 2548 Obiekt niebędący drogą w multipolygonie
2549 2549 żadne
2550 2550 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2551 2551 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2552 2552 Północ
2553 2553 Północ
2554 2554 Nie znaleziono
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 Uwagi
2559 2559 -----
2560 2560 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2561 2561 -----
2562 2562 na banknoty
2563 2563 Nic
2564 2564 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2565 2565 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2566 2566 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2567 2567 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2568 2568 Nic nie wybrano!
2569 2569 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2570 2570 Nie ma nic do zaznaczenia
2571 2571 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2572 2572 Nie ma nic do powiększenia
2573 2573 -----
2574 2574 Numer
2575 2575 Ilość miejsc
2576 2576 Liczba przewodów w jednym kablu
2577 2577 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2578 2578 -----
2579 2579 Sposób numeracji domów
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 OK - próbuję ponownie.
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 Dane OSM
2586 2586 Hasło OSM.
2587 2587 Pliki serwera OSM
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 URL serwera OSM:
2591 2591 Hasło OSM:
2592 2592 Nazwa użytkownika OSM:
2593 2593 -----
2594 2594 Obiekt
2595 2595 -----
2596 2596 ID obiektu:
2597 2597 -----
2598 2598 Historia obiektu
2599 2599 -----
2600 2600 Typ obiektu:
2601 2601 Obiekt z historią
2602 2602 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2603 2603 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2604 2604 Obiekty do dodania:
2605 2605 Obiekty do usunięcia:
2606 2606 Obiekty do zmiany:
2607 2607 Benzyna bezołowiowa 100
2608 2608 Benzyna bezołowiowa 91
2609 2609 Benzyna bezołowiowa 95
2610 2610 Benzyna bezołowiowa 98
2611 2611 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 Przesunięcie:
2616 2616 Przesunięcie:
2617 2617 OK
2618 2618 Stary klucz
2619 2619 Poprzednia rola
2620 2620 Stara wartość
2621 2621 Na życzenie
2622 2622 Podczas wysyłania
2623 2623 Jednokierunkowa
2624 2624 Drogi z jednym węzłem
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 jednokierunkowa
2629 2629 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2630 2630 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2631 2631 Tylko własne zestawy zmian
2632 2632 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2633 2633 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2634 2634 Tylko na początku drogi.
2635 2635 -----
2636 2636 Otwórz
2637 2637 -----
2638 2638 Otwórz adres...
2639 2639 Ostatnio otwierane
2640 2640 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2641 2641 -----
2642 2642 Otwiera plik.
2643 2643 -----
2644 2644 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2645 2645 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2646 2646 Otwiera listę wszystkich relacji
2647 2647 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2651 2651 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2652 2652 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2653 2653 Otwiera adres URL.
2654 2654 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 Otwórz inne zdjęcie
2658 2658 -----
2659 2659 Otwarte zestawy zmian
2660 2660 Otwórz plik
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2664 2664 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2665 2665 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2666 2666 Otwórz...
2667 2667 Otwarty/Zamknięty:
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 dane OpenSteetMap
2671 2671 Otwieram 1 plik...
2672 2672 Godziny otwarcia
2673 2673 Otwieram plik "{0}" ...
2674 2674 Otwieram pliki
2675 2675 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2676 2676 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2677 2677 Czas działania
2678 2678 -----
2679 2679 Optyk
2680 2680 Dodatkowe atrybuty:
2681 2681 Rodzaj (opcjonalne)
2682 2682 Naturalna żywność
2683 2683 Oryg. droga
2684 2684 Korekta prostopadłości
2685 2685 Ortogonalizuj / cofnij
2686 2686 Korekta prostopadłości
2687 2687 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2688 2688 -----
2689 2689 Pozostałe
2690 2690 Inny punkt informacyjny
2691 2691 -----
2692 2692 Sklep turystyczny
2693 2693 -----
2694 2694 Nakładające się obszary
2695 2695 Nakładające się jezdnie
2696 2696 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
2697 2697 Nakładające się tory kolejowe
2698 2698 Nakładające się tory (z obszarem)
2699 2699 Nakładające się drogi
2700 2700 Nakładające się drogi (z obszarem)
2701 2701 Nakładające się drogi.
2702 2702 -----
2703 2703 Zastąp
2704 2704 Nadpisać ustawienia OAuth?
2705 2705 -----
2706 2706 PCN 2006 - Włochy
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 PUWG (Polska)
2710 2710 PUWG 1992 (Polska)
2711 2711 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
2712 2712 Strefa PUWG
2713 2713 Sklep z farbami
2714 2714 Styl rysowania {0}: {1}
2715 2715 Wykopalisko paleontologiczne
2716 2716 -----
2717 2717 papier
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 Relacje nadrzędne
2726 2726 -----
2727 2727 Parkuj i Jedź
2728 2728 -----
2729 2729 Uliczka parkingowa
2730 2730 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2731 2731 Analizowanie danych OSM...
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 Części
2739 2739 Zatoka
2740 2740 zatoki dla wymijania
2741 2741 Hasło
2742 2742 Hasło:
2743 2743 Hasło:
2744 2744 Wklej
2745 2745 -----
2746 2746 Wklej znaczniki
2747 2747 -----
2748 2748 Wkleja zawartość schowka.
2749 2749 Wklej pomijając niekompletne
2750 2750 Ścieżka
2751 2751 -----
2752 2752 Wzgórze
2753 2753 Ciąg pieszy
2754 2754 Przejście dla pieszych
2755 2755 Typ przejścia dla pieszych
2756 2756 Ciąg pieszy
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 Apteka
2765 2765 Numer telefonu
2766 2766 Numer telefonu
2767 2767 -----
2768 2768 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
2769 2769 Miejsce na piknik
2770 2770 Molo
2771 2771 -----
2772 2772 Rurociąg
2773 2773 Rodzaj trasy
2774 2774 Boisko
2775 2775 Rozmiar piksela: {0}
2776 2776 Miejsce kultu religijnego
2777 2777 Miejsca
2778 2778 Tworzenie węzłów i dróg.
2779 2779 -----
2780 2780 Plac zabaw
2781 2781 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2782 2782 -----
2783 2783 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
2784 2784 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
2785 2785 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
2790 2790 -----
2791 2791 Proszę wprowadzić adres kafelka
2792 2792 Proszę wprowadzić index kafelka
2793 2793 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2802 2802 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 Wprowadź hasło do konta OSM
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 Podaj swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Hasło <strong>nie będzie</strong> zapisane jako zwykły tekst w ustawieniach JOSM i zostanie wysłane na serwer OSM <strong>tylko raz</strong>. Przy następnych przesyłaniach danych twoje hasło nie będzie już używane.
2813 2813 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
2814 2814 Popraw opis zmian
2815 2815 -----
2816 2816 Proszę wybrać plik
2817 2817 Proszę wybierz klucz
2818 2818 Proszę wybierz wartość
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2822 2822 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2823 2823 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
2824 2824 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2825 2825 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
2826 2826 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
2827 2827 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2828 2828 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2829 2829 -----
2830 2830 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2831 2831 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2832 2832 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2833 2833 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2834 2834 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2835 2835 Proszę wybrać wiersz do edycji
2836 2836 Wybierz warstwę docelową
2837 2837 Wybierz metodę przesyłania:
2838 2838 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
2839 2839 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2840 2840 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 Informacje o wtyczce
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 Aktualizowanie wtyczek
2848 2848 Wtyczki
2849 2849 Wtyczki są aktualne
2850 2850 -----
2851 2851 Numer punktu
2852 2852 Słup
2853 2853 Numer referencyjny
2854 2854 Posterunek policji
2855 2855 Polityczna
2856 2856 Pozycja
2857 2857 Pozycja
2858 2858 -----
2859 2859 Skrzynka pocztowa
2860 2860 Poczta
2861 2861 Kod pocztowy
2862 2862 -----
2863 2863 Energetyka
2864 2864 Elektrownia
2865 2865 Linia elektryczna
2866 2866 Rozdzielnia elektryczna
2867 2867 Stacja transformatorowa
2868 2868 Słup wysokiego napięcia
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 Predefiniowane
2874 2874 -----
2875 2875 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 Ustawienia
2880 2880 Preferencje zostały zapisane na {0}
2881 2881 Ustawienia...
2882 2882 Przygotowywanie danych OSM...
2883 2883 -----
2884 2884 Przygotowanie zestawu danych...
2885 2885 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
2886 2886 -----
2887 2887 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
2888 2888 Kolej retro
2889 2889 Grupa szablonów {0}
2890 2890 Grupa szablonów {1} / {0}
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 Szablony
2894 2894 Szablony nie zawierają danego klucza
2895 2895 Szablony nie zawierają danej wartości
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 Droga krajowa
2899 2899 Droga krajowa - dojazd
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 Więzienie
2904 2904 Przetwarzanie pliku ''{0}''
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 Odwzorowanie
2911 2911 -----
2912 2912 Kod odwzorowania
2913 2913 -----
2914 2914 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 Właściwości
2918 2918 Właściwości / członkostwo
2919 2919 -----
2920 2920 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 Właściwości
2925 2925 Właściwości (z konfliktami)
2926 2926 Właściwości/członkostwo
2927 2927 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 Ustawienia proxy
2937 2937 -----
2938 2938 Budynek użyteczności publicznej
2939 2939 Publiczny gril
2940 2940 Transport publiczny
2941 2941 Transport publiczny
2942 2942 Wyczyść
2943 2943 Czyszczenie...
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 Kamieniołom
2948 2948 Zapytanie
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
2952 2952 Zapytanie o zestawy zmian
2953 2953 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
2954 2954 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
2955 2955 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
2956 2956 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
2957 2957 Odpytywanie serwera nazw
2958 2958 Odpytywanie serwera nazw…
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 Zdalnie sterowane samochody
2962 2962 Tor wyścigowy
2963 2963 -----
2964 2964 Tor
2965 2965 Kolej
2966 2966 Przystanek kolejowy
2967 2967 Peron kolejowy
2968 2968 -----
2969 2969 Obszar kolejowy
2970 2970 -----
2971 2971 czyste dane GPS
2972 2972 Przeczytaj na początek
2973 2973 Czytanie zdjęć...
2974 2974 -----
2975 2975 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
2976 2976 Wczytywanie zestawów zmian...
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 Wczytywanie informacji użytkownika...
2981 2981 Wczytywanie {0}...
2982 2982 Plik Readme
2983 2983 Imię i nazwisko
2984 2984 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
2985 2985 Zapisywanie
2986 2986 Studio nagrań
2987 2987 Teren rekreacyjny
2988 2988 Obraz...
2989 2989 Zbiórka odpadów
2990 2990 -----
2991 2991 Powtórz
2992 2992 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
2993 2993 -----
2994 2994 Numer
2995 2995 Oznaczenie (numer toru)
2996 2996 -----
2997 2997 Numer referencyjny
2998 2998 Odwołania do:
2999 2999 -----
3000 3000 Odśwież
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 Odrzuć konflikty i zapisz
3005 3005 Relacja
3006 3006 Relacja ...
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 Relacja jest usunięta
3018 3018 Pusta relacja
3019 3019 Nieustalony rodzaj relacji
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 Relacja: zaznaczona
3023 3023 Relacje
3024 3024 -----
3025 3025 Relacje: {0}
3026 3026 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3027 3027 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3028 3028 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3029 3029 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3030 3030 Religia
3031 3031 Odśwież
3032 3032 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3033 3033 Wczytaj ponownie błędne kafle
3034 3034 -----
3035 3035 Odświerza stronę pomocy
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 Usuń
3048 3048 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3049 3049 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3050 3050 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3051 3051 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 Usuń z pamięci podręcznej
3055 3055 Usuń zdjęcie z warstwy
3056 3056 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3057 3057 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3058 3058 Usuń zaznaczone zakładki
3059 3059 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3060 3060 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 Usuń Element z Relacji
3068 3068 Usunięte powielone węzły
3069 3069 -----
3070 3070 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 Zmień nazwę warstwy
3076 3076 Zmień nazwę zakładki
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 Wypożyczalnia
3081 3081 Warsztat samochodowy
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 Zgłoś błąd
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 URL prośby klucza:
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 Sztuczne jezioro
3092 3092 Resetuj
3093 3093 Przywróć domyślne ustawienia
3094 3094 -----
3095 3095 Droga lokalna
3096 3096 Zabudowa mieszkaniowa
3097 3097 -----
3098 3098 Rozwiąż
3099 3099 Rozwiąż konflikty
3100 3100 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 Wydobycie
3113 3113 Miejsce odpoczynku
3114 3114 Uruchom ponownie
3115 3115 Restauracja
3116 3116 Przywróć
3117 3117 Odzyskiwanie plików
3118 3118 Ograniczenie
3119 3119 Obszar handlowy
3120 3120 Mur oporowy
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 Odwróć kierunek dróg
3134 3134 Odwróć i połącz
3135 3135 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3136 3136 Odwróć kolejność członków relacji
3137 3137 Odwróć kierunek drogi
3138 3138 Odwróć kierunek dróg
3139 3139 Odwrócona linia brzegowa
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3143 3143 Cofanie zmian
3144 3144 Popraw
3145 3145 Wersja
3146 3146 jeździectwo
3147 3147 Rzeka
3148 3148 Koryto rzeczne
3149 3149 Droga (nieokreślona)
3150 3150 Ograniczenia na drodze
3151 3151 Rola
3152 3152 Problem z weryfikacją roli
3153 3153 -----
3154 3154 Brakująca rola {0}
3155 3155 -----
3156 3156 Rola:
3157 3157 -----
3158 3158 Rondo
3159 3159 Trasa
3160 3160 Sieć trasy
3161 3161 Stan trasy
3162 3162 Typ trasy
3163 3163 Zaznaczone szlaki:
3164 3164 Rugby league
3165 3165 Rugby union
3166 3166 Ruiny
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 Przeprowadzanie testu {0}
3171 3171 Pas startowy
3172 3172 Skala SAC
3173 3173 karty SIM
3174 3174 SPOTMaps (Francja)
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 Kontrola bezpieczeństwa
3178 3178 Sprzedaż
3179 3179 Brama warowna
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 Zapisz
3183 3183 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3184 3184 -----
3185 3185 Zapisz jako...
3186 3186 Zapisz plik GPX
3187 3187 -----
3188 3188 Zapisz warstwę
3189 3189 Zapisz plik OSM
3190 3190 Zapisz plik
3191 3191 Zapisz warstwę WMS do pliku
3192 3192 -----
3193 3193 Zapisz pomimo tego
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3199 3199 Zapisuje bieżące dane.
3200 3200 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3201 3201 -----
3202 3202 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3203 3203 Zapisz/wyślij i usuń
3204 3204 Zapisz/wyślij i wyjdź
3205 3205 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3206 3206 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3207 3207 Przeglądanie katalogu {0}
3208 3208 Szkoła
3209 3209 złom
3210 3210 Rumowisko
3211 3211 Busz
3212 3212 Sklep rybny
3213 3213 Szukaj
3214 3214 Szukaj ...
3215 3215 -----
3216 3216 Wyszukuje obiekty
3217 3217 Wyszukuje obiekty.
3218 3218 Szukaj w tagach
3219 3219 Znajdź szablon
3220 3220 Szukaj w szablonach
3221 3221 Wyszukanie:
3222 3222 Szukaj...
3223 3223 Szukaj:
3224 3224 Szukaj:
3225 3225 Druga nazwa
3226 3226 -----
3227 3227 Droga wojewódzka
3228 3228 -----
3229 3229 Sekundy: {0}
3230 3230 -----
3231 3231 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3232 3232 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3233 3233 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3234 3234 Zaznacz
3235 3235 Zaznacz wszystko
3236 3236 -----
3237 3237 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3238 3238 Wstecz
3239 3239 Wybież otwarty zestaw zmian
3240 3240 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3241 3241 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3242 3242 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3243 3243 Wybierz przynajmniej:
3244 3244 Wybierz nazwę pliku
3245 3245 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3246 3246 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3247 3247 Zaznacz na warstwie
3248 3248 Zaznacz na liście relacji
3249 3249 Wybierz opcje rysowania linii
3250 3250 Wybierz członków
3251 3251 -----
3252 3252 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3257 3257 Zaznacz relację
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 Wybierz warstwę docelową
3264 3264 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3265 3265 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3266 3266 -----
3267 3267 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3278 3278 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3282 3282 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3283 3283 -----
3284 3284 Zaznaczenie
3285 3285 Wybrano zbiór pusty.
3286 3286 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3287 3287 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3288 3288 -----
3289 3289 Zaznaczenie: {0}
3290 3290 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3291 3291 Drogi przecinające same siebie
3292 3292 Półautomatyczna
3293 3293 Osobna wartwa
3294 3294 -----
3295 3295 Sekwencja
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 Droga serwisowa
3299 3299 Adres URL usługi
3300 3300 Miejsce obsługi podróżnych
3301 3301 Usługi:
3302 3302 Rodzaj
3303 3303 Ustaw zakładkę WMS
3304 3304 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3309 3309 Ustaw język
3310 3310 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3311 3311 Ustaw na domyślne
3312 3312 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3313 3313 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3314 3314 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3315 3315 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3316 3316 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3317 3317 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3318 3318 Zapisywanie domyślnych ustawień
3319 3319 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3320 3320 Ustawienia
3321 3321 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3322 3322 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 Punkt carsharingu
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 schronienie
3329 3329 Żegluga
3330 3330 Sklep obuwniczy
3331 3331 Strzelectwo
3332 3332 Zakupy
3333 3333 Sklepy
3334 3334 Krótki opis: {0}
3335 3335 Skrót
3336 3336 Skróty klawiaturowe
3337 3337 Zapisać?
3338 3338 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3339 3339 Wysłać?
3340 3340 Pokaż
3341 3341 Pokaż obszar
3342 3342 Pokaż raport konfiguracji
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 Pokaż informację kafelka
3346 3346 -----
3347 3347 Pokazuje informację pomocy
3348 3348 Pokaż historię
3349 3349 Pokaż szczegóły
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3353 3353 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3354 3354 -----
3355 3355 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3359 3359 -----
3360 3360 Wyświetlaj ekran powitalny
3361 3361 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3362 3362 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3363 3363 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 Wyświetl tę pomoc
3367 3367 Pokaż/Ukryj
3368 3368 Obszar
3369 3369 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3370 3370 Pokazuje bieżącą datę
3371 3371 Pokazuje wilgotność
3372 3372 Pokazuje temperaturę
3373 3373 -----
3374 3374 Sycylia - Włochy
3375 3375 Drogi bez nazwy
3376 3376 -----
3377 3377 Uprość drogę
3378 3378 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3379 3379 -----
3380 3380 Uprościć drogi?
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3385 3385 Pojedyncze elementy
3386 3386 -----
3387 3387 Jazda na deskorolce
3388 3388 Łyżwiarstwo
3389 3389 Narty
3390 3390 narciarstwo
3391 3391 Pomiń pobieranie
3392 3392 Pomiń pobieranie
3393 3393 Pomiń
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 Mapa
3397 3397 Pochylnia
3398 3398 Palenie
3399 3399 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3400 3400 Dopasuj do wielkości kafelek
3401 3401 Skuter śnieżny
3402 3402 Piłka nożna
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 Sortuj
3414 3414 Sortuj menu szablonów
3415 3415 Sortuj elementy relacji
3416 3416 -----
3417 3417 Południe
3418 3418 Miejsca dla niepełnosprawnych
3419 3419 Miejsca dla rodziców
3420 3420 Miejsca dla kobiet
3421 3421 Fotoradar
3422 3422 Kolczatka
3423 3423 Rozdziel drogę
3424 3424 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3425 3425 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3426 3426 Rozdziela drogę na fragmenty
3427 3427 -----
3428 3428 Sporty z piłką
3429 3429 Obiekty sportowe
3430 3430 Sport
3431 3431 Centrum sportowe
3432 3432 Źródło
3433 3433 Stadion
3434 3434 -----
3435 3435 Gwiazdki
3436 3436 Rozpocznij szukanie
3437 3437 Rozpocznij pobieranie
3438 3438 Rozpocznij pobieranie danych
3439 3439 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3440 3440 -----
3441 3441 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3442 3442 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3443 3443 Ponowna próba {0} z {1}.
3444 3444 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3445 3445 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3446 3446 -----
3447 3447 Stan
3448 3448 Sklep z artykułami biurowymi
3449 3449 -----
3450 3450 Raport konfiguracji
3451 3451 Schody
3452 3452 -----
3453 3453 Przełaz
3454 3454 Znak stop
3455 3455 -----
3456 3456 Strumień
3457 3457 Latarnia uliczna
3458 3458 Nazwa ulicy
3459 3459 Sieć drogowa
3460 3460 Ulice NRW Geofabrik.de
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Podobszary
3468 3468 Stwórz filtr
3469 3469 Dzielnica
3470 3470 Metro
3471 3471 Wejście do metra
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 Znaleziono podejrzane dane. Przesłać mimo to?
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3482 3482 Nawierzchnia
3483 3483 Monitoring
3484 3484 Punkt geodezyjny
3485 3485 -----
3486 3486 Pływanie
3487 3487 -----
3488 3488 Opis symboli
3489 3489 Synchronizacja dźwięku
3490 3490 Synchronizuj cały zestaw danych
3491 3491 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3492 3492 Synchronizuję tylko relację {0}
3493 3493 -----
3494 3494 Synchronizuję tylko drogę {0}
3495 3495 System miar
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 Tenis stołowy
3506 3506 Nawierzchnia dla niewidomych
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 Szablony
3516 3516 Etykiety
3517 3517 Znaczniki i członkowie
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 Znaczniki zestawu zminan {0}
3522 3522 Znaczniki nowego zestawu zmian
3523 3523 -----
3524 3524 Krawiec
3525 3525 -----
3526 3526 Postój taksówek
3527 3527 Droga kołowania
3528 3528 Telefon
3529 3529 na karty telefoniczne
3530 3530 Tenis
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 Droga powiatowa
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Sprawdza URL API
3539 3539 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 Ta warstwa nie wspiera żadnego z odwzorowań JOSM,\nwięc nie może zostać użyta. Ta wiadomość nie wyświetli się ponownie.
3544 3544 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 URL API działa poprawnie.
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3553 3553 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3554 3554 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
3555 3555 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3556 3556 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
3557 3557 -----
3558 3558 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3559 3559 -----
3560 3560 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3561 3561 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3562 3562 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3563 3563 -----
3564 3564 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3565 3565 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3569 3569 -----
3570 3570 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3571 3571 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3572 3572 -----
3573 3573 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
3577 3577 -----
3578 3578 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3579 3579 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3586 3586 -----
3587 3587 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3588 3588 -----
3589 3589 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3590 3590 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
3591 3591 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
3598 3598 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
3599 3599 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3600 3600 -----
3601 3601 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
3602 3602 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3603 3603 -----
3604 3604 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3608 3608 -----
3609 3609 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3610 3610 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3611 3611 Teatr
3612 3612 -----
3613 3613 Ich wersja
3614 3614 Ich wersja (na serwerze)
3615 3615 Ich z Połączoną
3616 3616 Park rozrywki
3617 3617 Nie ma otwartych zestawów zmian
3618 3618 Nie wybrano opiektów do pobrania
3619 3619 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
3623 3623 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3624 3624 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3625 3625 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3626 3626 -----
3627 3627 To znajduje się za końcem nagrania.
3628 3628 -----
3629 3629 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3645 3645 -----
3646 3646 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
3655 3655 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3656 3656 Automat biletowy
3657 3657 Numery kafelków mapy
3658 3658 Adres kafelka:
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Zakres czasu
3663 3663 Strefa czasowa:
3664 3664 Strefa czasowa: {0}
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 Do usunięcia
3668 3668 Przełącz linie łączące punktu GPX
3669 3669 -----
3670 3670 Przełącza widok szkieletowy
3671 3671 Przełącza na pełny ekran
3672 3672 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3673 3673 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3674 3674 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3675 3675 Przełącz: {0}
3676 3676 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3677 3677 Toalety
3678 3678 -----
3679 3679 bramka (opłata)
3680 3680 Punkt poboru opłat
3681 3681 -----
3682 3682 Narzędzie: {0}
3683 3683 Pasek narzędzi
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 Personalizacja paska narzędzi
3687 3687 Narzędzia
3688 3688 -----
3689 3689 Narzedzie do rysowania budynków.
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 Turystyka
3693 3693 Wieża
3694 3694 Numer referencyjny
3695 3695 Typ wieży
3696 3696 Małe miasto
3697 3697 Ratusz
3698 3698 Sklep z zabawkami
3699 3699 -----
3700 3700 Droga gruntowa
3701 3701 Kolorowanie ścieżek i punktów
3702 3702 Typ drogi
3703 3703 Środek uspokojenia ruchu
3704 3704 Sygnalizacja świetlna
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 Tramwaj
3708 3708 Przystanek tramwajowy
3709 3709 -----
3710 3710 Ograniczenia w ruchu
3711 3711 Biuro podróży
3712 3712 Drzewo
3713 3713 Droga ekspresowa
3714 3714 Droga ekspresowa - dojazd
3715 3715 -----
3716 3716 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 Tunel
3720 3720 Początek tunelu
3721 3721 Ograniczenia skrętu
3722 3722 -----
3723 3723 Miejsce do zawracania
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 Kołowrotek
3727 3727 Obrotnica
3728 3728 Rodzaj
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 Rodzaj
3732 3732 Sklep z oponami
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 NIEZNANA
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 Strefa UTM
3748 3748 Rozdziel drogi
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3753 3753 -----
3754 3754 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3755 3755 -----
3756 3756 Nie można parsować współrzędnych
3757 3757 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3758 3758 Droga gminna
3759 3759 Niezamkniete drogi
3760 3760 Nie zamknięta droga
3761 3761 Niepołączona linia brzegowa
3762 3762 Niepołączone węzły bez tagów
3763 3763 Niepołączone drogi.
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 Nierozstrzygnięty
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 Cofnij
3771 3771 -----
3772 3772 Cofnij przesunięcie
3773 3773 -----
3774 3774 Cofa ostatnią czynność.
3775 3775 -----
3776 3776 Oderwij panel
3777 3777 Nieoczekiwany błąd
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
3789 3789 Odblokuj
3790 3790 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
3791 3791 Rozdzielenie węzła
3792 3792 Uniwersytet
3793 3793 Nieznany adres
3794 3794 Nieznany rodzaj elementu
3795 3795 Nieznany tryb {0}
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 Nieznana rola
3800 3800 -----
3801 3801 Nieznany typ: {0}
3802 3802 -----
3803 3803 Skrzyżowanie bez nazwy
3804 3804 Nienazwana niesklasyfikowana droga
3805 3805 Drogi bez nazwy
3806 3806 -----
3807 3807 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
3808 3808 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
3809 3809 Niezapisane dane i konflikty
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 Niezapisane dane OSM
3813 3813 Odznacz wszystko
3814 3814 Odznacz wszystko (anulowanie)
3815 3815 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
3816 3816 Odznacza wszystkie obiekty.
3817 3817 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
3818 3818 -----
3819 3819 Nie wspierana wersja: {0}
3820 3820 -----
3821 3821 Drogi bez tagów
3822 3822 Drogi bez tagów (z komentarzem)
3823 3823 -----
3824 3824 W górę
3825 3825 -----
3826 3826 Aktualizuj
3827 3827 Aktualizuj zestaw zmian
3828 3828 Aktualizuj zawartość
3829 3829 Aktualizuj dane
3830 3830 -----
3831 3831 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
3832 3832 Pobierz zmiany
3833 3833 Aktualizacja obiektów
3834 3834 Aktualizuj wtyczki
3835 3835 Pobierz wybrane
3836 3836 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
3837 3837 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
3838 3838 Aktualizuje wybrane wtyczki
3839 3839 Zaktualizowano
3840 3840 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3841 3841 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3842 3842 -----
3843 3843 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
3844 3844 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
3845 3845 Uaktualnianie zestawu zmian...
3846 3846 Odświeżanie danych
3847 3847 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
3848 3848 Aktualizowanie mapy...
3849 3849 -----
3850 3850 Wyślij
3851 3851 Wyślij zmiany
3852 3852 Wyślij Ustawienia
3853 3853 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
3854 3854 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
3855 3855 Wyślij dane
3856 3856 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
3857 3857 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
3858 3858 -----
3859 3859 Przesyłanie każdego obiektu osobno
3860 3860 -----
3861 3861 Wyślij wybrane elementy
3862 3862 -----
3863 3863 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
3864 3864 Wysyłanie do "{0}"
3865 3865 Wyślij do nowego zestawu zmian
3866 3866 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
3867 3867 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
3868 3868 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
3869 3869 -----
3870 3870 Przesyłanie danych...
3871 3871 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
3872 3872 Użycie
3873 3873 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
3874 3874 -----
3875 3875 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
3876 3876 Używaj prostego uwierzytelniania
3877 3877 Używaj OAuth
3878 3878 Używaj SOCKS proxy
3879 3879 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
3880 3880 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
3881 3881 -----
3882 3882 Użyj domyślny
3883 3883 -----
3884 3884 Użyj domyślnych ustawień
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 Użyj warstwy błędów
3888 3888 -----
3889 3889 Użyj ustawień globalnych.
3890 3890 Użyj listę ignorowanych
3891 3891 -----
3892 3892 Używa szablon "{0}"
3893 3893 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
3894 3894 -----
3895 3895 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
3896 3896 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
3901 3901 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
3902 3902 Użytkownik
3903 3903 ID użytkownika:
3904 3904 Nazwa użytkownika:
3905 3905 Użytkownik:
3906 3906 Nazwa użytkownika
3907 3907 Nazwa użytkownika:
3908 3908 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
3909 3909 Przeważnie powinny zostać poprawione.
3910 3910 Sklep z odkurzaczami
3911 3911 Zweryfikuj
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 Sprawdzanie
3916 3916 Sprawdź
3917 3917 Błędy
3918 3918 -----
3919 3919 Sprawdzanie poprawności
3920 3920 Wartość
3921 3921 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
3922 3922 -----
3923 3923 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 Wartość:
3928 3928 -----
3929 3929 Sklep z różnościam
3930 3930 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
3931 3931 Pojazdy według typu
3932 3932 Samochody według sposobu użytkowania
3933 3933 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
3934 3934 Automat sprzedający
3935 3935 Sprzedawane produkty
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 Wersja {0}
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 Wersja: {0}
3945 3945 Weterynarz
3946 3946 Wypożyczalnia wideo
3947 3947 Widok
3948 3948 Widok: {0}
3949 3949 Punkt widokowy
3950 3950 -----
3951 3951 Wieś
3952 3952 Zieleń miejska
3953 3953 Miasto
3954 3954 Winnica
3955 3955 Widoczność
3956 3956 Widoczność (czytelność)
3957 3957 widoczna wieża szybowa
3958 3958 Odwiedź stronę domową
3959 3959 -----
3960 3960 Kalibracja urządzenia nagrywającego
3961 3961 Wulkan
3962 3962 Siatkówka
3963 3963 Napięcie
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Błąd WMS
3971 3971 Pliki WMS (*.wms)
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
3975 3975 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 Oczekiwanie 10 sekund...
3979 3979 mur
3980 3980 Uwaga
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
3985 3985 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
3986 3986 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
3996 3996 -----
3997 3997 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 Ostrzeżenia
4049 4049 Myjnia samochodowa
4050 4050 Kosz na śmieci
4051 4051 Oczyszczalnia ścieków
4052 4052 Woda
4053 4053 Park wodny
4054 4054 Wieża ciśnień
4055 4055 Studnia
4056 4056 Filtry
4057 4057 Wodospad
4058 4058 Młyn wodny
4059 4059 -----
4060 4060 Pliki audio Wave (*.wav)
4061 4061 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4062 4062 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4063 4063 -----
4064 4064 Węzeł drogi blisko innej drogi
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 Etykietowanie punktów
4069 4069 Punkty drogowe
4070 4070 Drogi
4071 4071 -----
4072 4072 Krzyż przydrożny
4073 4073 Kapliczka
4074 4074 Strona internetowa: {0}
4075 4075 Strona internetowa
4076 4076 Jaz
4077 4077 Mokradło
4078 4078 Dla niepełnosprawnych
4079 4079 Wózki inwalidzkie
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4083 4083 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4084 4084 Całą grupę
4085 4085 Szerokość (w metrach)
4086 4086 -----
4087 4087 Wiatrak
4088 4088 Rękaw
4089 4089 -----
4090 4090 Widok szkieletowy
4091 4091 -----
4092 4092 Ze sklepem
4093 4093 -----
4094 4094 Las pierwotny
4095 4095 Zakład produkcyjny
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 Brakuje znacznika XML <user>.
4101 4101 -----
4102 4102 Tak
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 Tak, usuń węzły
4106 4106 -----
4107 4107 -----
4108 4108 -----
4109 4109 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4110 4110 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4111 4111 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 Napotkałeś błąd w JOSM
4115 4115 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4116 4116 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4117 4117 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4118 4118 -----
4119 4119 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4120 4120 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4125 4125 -----
4126 4126 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4127 4127 Wybierz ślad GPX
4128 4128 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 Powiększ
4133 4133 Zbliżenie (w metrach)
4134 4134 Powiększ
4135 4135 Zmniejsz
4136 4136 Powiększa i przesuwa mapę
4137 4137 -----
4138 4138 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4139 4139 Powiększ
4140 4140 Poziom powiększenia:
4141 4141 Zmniejsz
4142 4142 Powiększ aby pokazać: {0}
4143 4143 Powiększ do
4144 4144 Powiększ na warstwie
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 Pokaż problem
4148 4148 Powiększ do wybranych elementów
4149 4149 Powiększ do zaznaczenia
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 Pokaż {0}
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 [usunięte]
4158 4158 \nWysokość: {0} m
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 wysokie napięcie
4176 4176 średnie napięcie
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Edycja pylonu
4190 4190 Edycja stacji
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 Stacja
4194 4194 Brama
4195 4195 Wstecz
4196 4196 Szybciej
4197 4197 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4198 4198 Do przodu
4199 4199 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4200 4200 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4201 4201 Następny znacznik
4202 4202 Odtwórz następny znacznik.
4203 4203 Odtwórz poprzedni znacznik.
4204 4204 Odtwórz / wstrzymaj
4205 4205 Poprzedni znacznik
4206 4206 Wolniej
4207 4207 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4208 4208 Zamknięty
4209 4209 Otwarty
4210 4210 brak
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 D
4216 4216 U
4217 4217 A
4218 4218 Z
4219 4219 U
4220 4220 O
4221 4221 T
4222 4222 Z
4223 4223 Tekst
4224 4224 Opis
4225 4225 Nazwa
4226 4226 Źródło ciepła
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 Przesunięcie
4231 4231 -----
4232 4232 markowe
4233 4233 nie
4234 4234 używane
4235 4235 tak
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 nad ziemią
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 pod ziemią
4242 4242 podwodą
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 Edycja stacji kolejowej
4246 4246 Stacja kolejowa
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 Klucz:
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 skrótowa nazwa ulicy
4261 4261 -----
4262 4262 dodaj do zaznaczenia
4263 4263 adres
4264 4264 -----
4265 4265 administracyjna
4266 4266 zaawansowana
4267 4267 zaawansowana konfiguracja
4268 4268 droga powietrzna
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 kruszywo
4273 4273 dla rolnictwa
4274 4274 wentylacyjny
4275 4275 wszystkie
4276 4276 wszystkie obiekty
4277 4277 alejka
4278 4278 alfabetycznie
4279 4279 alternatywny
4280 4280 -----
4281 4281 udogodnienie
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 futbol amerykański
4285 4285 analogowy
4286 4286 kościół anglikański
4287 4287 jedzenie dla zwierząt
4288 4288 gość
4289 4289 dowolne
4290 4290 akwedukt
4291 4291 łucznictwo
4292 4292 obszar
4293 4293 -----
4294 4294 azjatycka
4295 4295 asfalt
4296 4296 lekkoatletyka
4297 4297 -----
4298 4298 futbol australijski
4299 4299 automatycznie
4300 4300 tło
4301 4301 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4302 4302 odcinek powrotny
4303 4303 zła
4304 4304 bahaizm
4305 4305 baptyści
4306 4306 bariera
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 Basen
4310 4310 Koszykówka
4311 4311 boksyty
4312 4312 Plaża
4313 4313 rowery
4314 4314 dętki do roweru
4315 4315 -----
4316 4316 czarny
4317 4317 niebieski
4318 4318 torfowisko
4319 4319 bule
4320 4320 granica
4321 4321 gra w kule
4322 4322 marka
4323 4323 most
4324 4324 etykieta "most" na węźle
4325 4325 brązowy
4326 4326 teren poprzemysłowy
4327 4327 buddyzm
4328 4328 budynek
4329 4329 próg zwalniający
4330 4330 hamburgery
4331 4331 autobus
4332 4332 wydzielony pas autobusowy
4333 4333 futbol kanadyjki
4334 4334 kajakarstwo
4335 4335 uwzględnij wielkość liter
4336 4336 kościół katolicki
4337 4337 Cmentarz
4338 4338 -----
4339 4339 węgiel drewny
4340 4340 -----
4341 4341 kurczak
4342 4342 chińska
4343 4343 -----
4344 4344 chrześcijaństwo
4345 4345 papierosy
4346 4346 miasto
4347 4347 cywilna
4348 4348 wspinaczka
4349 4349 -----
4350 4350 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4351 4351 zamknięty
4352 4352 zamknięta droga
4353 4353 węgiel
4354 4354 bruk
4355 4355 komunikacyjna
4356 4356 szuter
4357 4357 beton
4358 4358 prezerwatywy
4359 4359 konfiguruj
4360 4360 Konfiguruje styl rysowania mapy
4361 4361 konflikt
4362 4362 iglasty
4363 4363 połaczenie
4364 4364 w budowie
4365 4365 sieć trakcyjna
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 miedź
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 liczba
4372 4372 -----
4373 4373 krykiet
4374 4374 krykiet
4375 4375 krokiet
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 kolarstwo
4379 4379 dane
4380 4380 liściasty
4381 4381 obiekt dedykowany
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 usunięto
4385 4385 dla dostaw
4386 4386 przestarzały
4387 4387 dla wyznaczonych pojazdów
4388 4388 dojazd do posesji
4389 4389 objazd
4390 4390 cyfrowy
4391 4391 diamenty
4392 4392 zablokowane
4393 4393 Dok
4394 4394 wyścigi psów
4395 4395 podwójny
4396 4396 na dół
4397 4397 zjazd
4398 4398 pobrany obszar
4399 4399 napoje
4400 4400 podjazd
4401 4401 łatwa
4402 4402 energia elektryczna
4403 4403 elementy
4404 4404 -----
4405 4405 jazda konna
4406 4406 ewangelikalizm
4407 4407 parzyste
4408 4408 przykłady
4409 4409 doskonała
4410 4410 torby na odchody
4411 4411 dla ekspertów
4412 4412 -----
4413 4413 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4414 4414 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4415 4415 gospodarstwo
4416 4416 -----
4417 4417 prom
4418 4418 znajdź w zaznaczeniu
4419 4419 ryba z frytkami
4420 4420 -----
4421 4421 jedzenie
4422 4422 piesza
4423 4423 -----
4424 4424 bród
4425 4425 las
4426 4426 leśna
4427 4427 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
4428 4428 odcinek docelowy
4429 4429 cieplna
4430 4430 -----
4431 4431 francuska
4432 4432 od kafelka
4433 4433 z drogi
4434 4434 pełna
4435 4435 futbol gaelicki (irlandzki)
4436 4436 garaże
4437 4437 gazowy
4438 4438 niemiecka
4439 4439 Lodowiec
4440 4440 złoto
4441 4441 -----
4442 4442 pole golfowe
4443 4443 dobra
4444 4444 znacznik GPS
4445 4445 punkt GPS
4446 4446 1 stopnia
4447 4447 2 stopnia
4448 4448 3 stopnia
4449 4449 4 stopnia
4450 4450 5 stopnia
4451 4451 trawa
4452 4452 kratka trawnikowa
4453 4453 żwir
4454 4454 szary
4455 4455 grecka
4456 4456 zielony
4457 4457 -----
4458 4458 grunt
4459 4459 gimnastyka
4460 4460 połowiczna
4461 4461 punkt zatrzymania
4462 4462 zdrowie
4463 4463 ciepłowniczy
4464 4464 Zdrowie
4465 4465 samochody ciężarowe
4466 4466 wyróżnienie
4467 4467 droga
4468 4468 Droga bez numeru referencyjnego
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 hinduizm
4473 4473 historia
4474 4474 tablica historyczna
4475 4475 hokej
4476 4476 tragiczna
4477 4477 -----
4478 4478 wyścigi konne
4479 4479 -----
4480 4480 dom
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 wodna
4484 4484 lody
4485 4485 -----
4486 4486 ilmenit
4487 4487 obraz
4488 4488 -----
4489 4489 nieaktywne
4490 4490 -----
4491 4491 niekompletne
4492 4492 niekompletna droga
4493 4493 przybliż by zobaczyć więcej detali
4494 4494 niezależny
4495 4495 indyjska
4496 4496 wewnętrzny
4497 4497 Teren przemysłowy
4498 4498 Wewnętrzny segment
4499 4499 zintegrowano z głównym programem
4500 4500 średnia
4501 4501 -----
4502 4502 rudy żelaza
4503 4503 wysepka
4504 4504 wydzielone pomieszczenie
4505 4505 włoska
4506 4506 dżinizm
4507 4507 japońska
4508 4508 świadkowie Jehowy
4509 4509 judaizm
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 wysypisko smieci
4514 4514 zagospodarowanie przestrzenne
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 warstwa
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 ołów
4522 4522 w lewo
4523 4523 wypoczynek
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 wapień
4527 4527 limitowane
4528 4528 strefa zamieszkania
4529 4529 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4530 4530 wczytywanie stylu ''{0}''...
4531 4531 zablokuj przewijanie
4532 4532 niska
4533 4533 luteranie
4534 4534 namorzyny
4535 4535 -----
4536 4536 ręcznie
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 marsze
4541 4541 max szer.
4542 4542 max dł.
4543 4543 -----
4544 4544 członek
4545 4545 -----
4546 4546 metodyści
4547 4547 meksykańska
4548 4548 Teren wojskowy
4549 4549 min szer.
4550 4550 min dł.
4551 4551 -----
4552 4552 błędnie wpisana nazwa klucza
4553 4553 mieszany
4554 4554 mormoni
4555 4555 sporty motorowe
4556 4556 -----
4557 4557 autostrada
4558 4558 ciąg pieszy
4559 4559 Błoto
4560 4560 różne sporty
4561 4561 wielopoziomowy
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 islam
4565 4565 narodowa
4566 4566 naturalne
4567 4567 -----
4568 4568 tablica przyrodnicza
4569 4569 gazety
4570 4570 następny
4571 4571 nikiel
4572 4572 nie
4573 4573 brak opisu
4574 4574 -----
4575 4575 brak modyfikatora
4576 4576 zakaz skrętu w lewo
4577 4577 zakaz skrętu w prawo
4578 4578 zakaz jazdy prosto
4579 4579 zakaz zawracania
4580 4580 żadne
4581 4581 -----
4582 4582 nie zostały usunięte
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 tablica informacyjna
4586 4586 dla początkujących
4587 4587 jądrowa
4588 4588 obserwacyjna
4589 4589 nieparzyste
4590 4590 oficjalnie
4591 4591 naftowy
4592 4592 stare szyny kolejowe
4593 4593 stare
4594 4594 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4595 4595 nakaz skrętu w lewo
4596 4596 nakaz skrętu w prawo
4597 4597 nakaz jazdy prosto
4598 4598 otwarty
4599 4599 opcje
4600 4600 -----
4601 4601 kościół prawosławny
4602 4602 -----
4603 4603 zewnętrzny
4604 4604 Zewnętrzny segment
4605 4605 poza pobranym obszarem
4606 4606 wysepka parkignowa
4607 4607 -----
4608 4608 bilety parkingowe
4609 4609 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4610 4610 pyłu
4611 4611 pasażerowie
4612 4612 pasażerowie; pojazdy
4613 4613 utwardzona
4614 4614 kostka
4615 4615 Szczyt
4616 4616 kamienie
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 zielonoświątkowcy
4621 4621 dopuszczalny
4622 4622 zdjęcia
4623 4623 fotowoltaiczna
4624 4624 nabrzeże
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 boisko
4633 4633 -----
4634 4634 Miejsce
4635 4635 tablica botaniczna
4636 4636 plastik
4637 4637 słup
4638 4638 polityczna
4639 4639 energia
4640 4640 prezbiterianie
4641 4641 poprzedni
4642 4642 droga krajowa
4643 4643 droga krajowa - dojazd
4644 4644 droga prywatna
4645 4645 proponowany
4646 4646 protestanci
4647 4647 publiczny
4648 4648 -----
4649 4649 mapy komunikacji miejskiej
4650 4650 bilety komunikacji miejskiej
4651 4651 -----
4652 4652 poczwórny
4653 4653 kwakrzy
4654 4654 kamieniołom
4655 4655 sport rakietowy
4656 4656 kolej
4657 4657 Teren kolejowy
4658 4658 -----
4659 4659 tory kolejowe
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 czerwony
4663 4663 szuwary
4664 4664 -----
4665 4665 regionalna
4666 4666 wyrażenie regularne
4667 4667 Relacja bez typu
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 zdalnie
4671 4671 usuń z zaznaczenia
4672 4672 zamień zaznaczenie
4673 4673 -----
4674 4674 zabudowa
4675 4675 restauracja bez nazwy
4676 4676 handel
4677 4677 w prawo
4678 4678 koryto rzeczne
4679 4679 droga
4680 4680 rola
4681 4681 rondo
4682 4682 droga
4683 4683 odcinek trasy
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 rutyl
4687 4687 sól
4688 4688 słone bagna
4689 4689 piach
4690 4690 kanapki
4691 4691 skala
4692 4692 schemat
4693 4693 Zarośla
4694 4694 droga wojewódzka
4695 4695 sejsmiczny
4696 4696 wybierz sport:
4697 4697 zaznaczony
4698 4698 zaznaczenie
4699 4699 -----
4700 4700 wydzielona przestrzeń
4701 4701 droga serwisowa
4702 4702 serwis
4703 4703 -----
4704 4704 ściekowy
4705 4705 szyici
4706 4706 strzelectwo
4707 4707 sklep
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 bocznica
4711 4711 sikhizm
4712 4712 srebro
4713 4713 pojedynczy
4714 4714 -----
4715 4715 miejsce
4716 4716 jazda na deskorolce
4717 4717 łyżwiarstwo
4718 4718 narciarska
4719 4719 narciarstwo
4720 4720 -----
4721 4721 piłka nożna
4722 4722 -----
4723 4723 spirytualizm
4724 4724 Sport
4725 4725 -----
4726 4726 centrum sportowe
4727 4727 odnoga
4728 4728 stadion
4729 4729 znaczki
4730 4730 kamień
4731 4731 strumień
4732 4732 ulice
4733 4733 nazwa ulicy zawiera ss
4734 4734 ciąg
4735 4735 ciąg;ciąg;...
4736 4736 metro
4737 4737 -----
4738 4738 słoneczny
4739 4739 sunnici
4740 4740 terenowy
4741 4741 -----
4742 4742 bagno
4743 4743 słodycze
4744 4744 pływanie
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 tenis stołowy
4748 4748 tampony
4749 4749 taoizm
4750 4750 doładowanie do telefonu
4751 4751 tymczasowy
4752 4752 tymczasowy typ drogi
4753 4753 tenis
4754 4754 -----
4755 4755 droga powiatowa
4756 4756 tekst
4757 4757 tajska
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 tereny zalewowe
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 cyna
4765 4765 do drogi
4766 4766 topograficzna
4767 4767 -----
4768 4768 turystyka
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 zabawki
4772 4772 ścieżka
4773 4773 ścieżka i punkty
4774 4774 -----
4775 4775 sygnalizacja świetlna
4776 4776 tramwaj
4777 4777 potrójny
4778 4778 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
4779 4779 droga ekspresowa
4780 4780 droga ekspresowa - dojazd
4781 4781 turecka
4782 4782 -----
4783 4783 rodzaj
4784 4784 droga gminna
4785 4785 niekontrolowane
4786 4786 podziemny
4787 4787 unitarianizm
4788 4788 nieznany
4789 4789 -----
4790 4790 nieoznakowane
4791 4791 -----
4792 4792 nieutwardzona
4793 4793 nieznana
4794 4794 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
4795 4795 -----
4796 4796 nieotagowany
4797 4797 nieotagowana droga
4798 4798 nieużywane
4799 4799 -----
4800 4800 do góry
4801 4801 aż do kafelka
4802 4802 użycie
4803 4803 błędy spradzania poprawności
4804 4804 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
4805 4805 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
4806 4806 pojazdy
4807 4807 wersja {0}
4808 4808 przez węzeł lub drogę
4809 4809 Wiadukt
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 Wulkan
4813 4813 vouchery
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 woda
4817 4817 poziom wody
4818 4818 szlak wodny
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 tylko punkty
4825 4825 pogoda
4826 4826 biały
4827 4827 tablica o zwierzętach
4828 4828 wiatrowa
4829 4829 wydobywczy
4830 4830 -----
4831 4831 przewodowy
4832 4832 bezprzewodowy
4833 4833 drewno
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 Błędny znacznik highway na węźle
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 dworzec przetokowy
4840 4840 Tak
4841 4841 -----
4842 4842 cynk
4843 4843 cyrkon
4844 4844 przybliż by załadować kafelki
4845 4845 przybliż by załadować więcej kafelek
4846 4846 zaratusztrianizm
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 {0} [niekompletny]
4850 4850 Obiekty na warstwie {0}:
4851 4851 {0} metrów
4852 4852 -----
4853 4853 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
4854 4854 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
4855 4855 {0} km kw.
4856 4856 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
4857 4857 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
4858 4858 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
4859 4859 -----
4860 4860 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
4861m 1 -----
4862m 2 -----
4863m 3 -----
4864m 4 -----
4865m 5 ({0} zapytanie)
4866m 5 ({0} zapytania)
4867m 5 ({0} zapytań)
4868m 6 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
4869m 6 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
4870m 6 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
4871m 7 -----
4872m 8 -----
4873m 9 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
4874m 9 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
4875m 9 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
4876m 10 -----
4877m 11 -----
4878m 12 -----
4879m 13 -----
4880m 14 Dodano {0} obiekt
4881m 14 Dodano {0} obiekty
4882m 14 Dodano {0} obiektów
4883m 15 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
4884m 15 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
4885m 15 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
4886m 16 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
4887m 16 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
4888m 16 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
4889m 17 Zmiana właściwości {0} obiektu.
4890m 17 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4891m 17 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4892m 18 Zmień {0} obiekt
4893m 18 Zmień {0} obiekty
4894m 18 Zmień {0} obiektów
4895m 19 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
4896m 19 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
4897m 19 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
4898m 20 Konflikt podczas pobierania
4899m 20 Konflikty podczas pobierania
4900m 20 Konflikty podczas pobierania
4901m 21 -----
4902m 22 Usunięto {0} węzeł
4903m 22 Usunięto {0} węzły
4904m 22 Usunięto {0} węzłów
4905m 23 Usunięto {0} objekt
4906m 23 Usunięto {0} objekty
4907m 23 Usunięto {0} objektów
4908m 24 Usunięto {0} relację
4909m 24 Usunięto {0} relacje
4910m 24 Usunięto {0} relacji
4911m 25 Usunięto {0} drogę
4912m 25 Usunięto {0} drogi
4913m 25 Usunięto {0} dróg
4914m 26 Usuwanie {0} obiektu
4915m 26 Usuwanie {0} obiektów
4916m 26 Usuwanie {0} obiektów
4917m 27 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
4918m 27 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
4919m 27 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
4920m 28 Pobieranie {0} zestawu zmian...
4921m 28 Pobieranie {0} zestawów zmian...
4922m 28 Pobieranie {0} zestawów zmian...
4923m 29 -----
4924m 30 -----
4925m 31 -----
4926m 32 -----
4927m 33 -----
4928m 34 Wstaw w drogę nowy węzeł.
4929m 34 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4930m 34 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4931m 35 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
4932m 35 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
4933m 35 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
4934m 36 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
4935m 36 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
4936m 36 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
4937m 37 Połączona wersja ({0} pozycja)
4938m 37 Połączona wersja ({0} pozycje)
4939m 37 Połączona wersja ({0} pozycji)
4940m 38 Przesunięto {0} węzeł
4941m 38 Przesunięto {0} węzły
4942m 38 Przesunięto {0} węzłów
4943m 39 Moja wersja ({0} pozycja)
4944m 39 Moja wersja ({0} pozycje)
4945m 39 Moja wersja ({0} pozycji)
4946m 40 -----
4947m 41 -----
4948m 42 -----
4949m 43 -----
4950m 44 Otwieranie {0} pliku...
4951m 44 Otwieranie {0} plików...
4952m 44 Otwieranie {0} plików...
4953m 45 Wklejam {0} tag
4954m 45 Wklejam {0} tagi
4955m 45 Wklejam {0} tagi
4956m 46 -----
4957m 47 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
4958m 47 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
4959m 47 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
4960m 48 -----
4961m 49 -----
4962m 50 Obrócono {0} węzeł
4963m 50 Obrócono {0} węzły
4964m 50 Obrócono {0} węzłów
4965m 51 Skalowanie {0} węzła
4966m 51 Skalowanie {0} węzłów
4967m 51 Skalowanie {0} węzłów
4968m 52 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
4969m 52 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
4970m 52 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
4971m 53 Uproszczono {0} drogę
4972m 53 Uproszczono {0} drogi
4973m 53 Uproszczono {0} dróg
4974m 54 -----
4975m 55 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
4976m 55 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
4977m 55 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
4978m 56 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
4979m 56 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
4980m 56 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
4981m 57 -----
4982m 58 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
4983m 58 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4984m 58 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4985m 59 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
4986m 59 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
4987m 59 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
4988m 60 Ich wersja ({0} pozycja)
4989m 60 Ich wersja ({0} pozycje)
4990m 60 Ich wersja ({0} pozycji)
4991m 61 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
4992m 61 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4993m 61 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4994m 62 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
4995m 62 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
4996m 62 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
4997m 63 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
4998m 63 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
4999m 63 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5000m 64 -----
5001m 65 Wykryto {0} konflikt.
5002m 65 Wykryto {0} konflikty.
5003m 65 Wykryto {0} konfliktów.
5004m 66 -----
5005m 67 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5006m 67 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5007m 67 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5008m 68 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5009m 68 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5010m 68 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5011m 69 -----
5012m 70 -----
5013m 71 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5014m 71 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5015m 71 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5016m 72 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5017m 72 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5018m 72 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5019m 73 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5020m 73 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5021m 73 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5022m 74 Przesyłanie {0} obieku...
5023m 74 Przesyłanie {0} obiektów...
5024m 74 Przesyłanie {0} obiektów...
5025m 75 -----
5026m 76 ślad
5027m 76 ślady
5028m 76 śladów
5029m 77 trasa z {0} punktem
5030m 77 trasa z {0} punktami
5031m 77 trasa z {0} punktami
5032m 78 znacznik
5033m 78 znaczniki
5034m 78 znaczników
5035m 79 węzeł
5036m 79 węzły
5037m 79 węzłów
5038m 80 obiekt
5039m 80 obiekty
5040m 80 obiektów
5041m 81 punkt
5042m 81 punkty
5043m 81 punktów
5044m 82 relacja
5045m 82 relacje
5046m 82 relacji
5047m 83 -----
5048m 84 droga
5049m 84 drogi
5050m 84 dróg
5051m 85 {0} Autor
5052m 85 {0} Autorów
5053m 86 {0} składa się z {1} markera
5054m 86 {0} składa się z {1} markerów
5055m 86 {0} składa się z {1} markerów
5056m 87 {0} składa się z {1} ścieżki
5057m 87 {0} składa się z {1} ścieżek
5058m 87 {0} składa się z {1} ścieżek
5059m 88 -----
5060m 89 -----
5061m 90 {0} element
5062m 90 {0} elementy
5063m 90 {0} elementów
5064m 91 {0} węzeł
5065m 91 {0} węzły
5066m 91 {0} węzłów
5067m 92 {0} obiekt do dodania:
5068m 92 {0} obiekty do dodania:
5069m 92 {0} obiektów do dodania:
5070m 93 {0} obiekt do usunięcia:
5071m 93 {0} obiekty do usunięcia:
5072m 93 {0} obiektów do usunięcia:
5073m 94 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5074m 94 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5075m 94 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5076m 95 -----
5077m 96 {0} punkt
5078m 96 {0} punkty
5079m 96 {0} punktów
5080m 97 {0} relacja
5081m 97 {0} relacje
5082m 97 {0} relacji
5083m 98 {0} trasa,
5084m 98 {0} trasy,
5085m 98 {0} tras,
5086m 99 -----
5087m 100 {0} ścieżka
5088m 100 {0} ścieżki
5089m 100 {0} ścieżki
5090m 101 {0} ślad,
5091m 101 {0} ślady,
5092m 101 {0} śladów,
5093m 102 -----
5094m 103 {0} droga
5095m 103 {0} drogi
5096m 103 {0} dróg
5097m 104 {0} punkt
5098m 104 {0} punkty
5099m 104 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.