source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4166

Last change on this file since 4166 was 4166, checked in by stoecker, 13 years ago

i18n update, split plugin and core translation

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 97.9 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 Liczba obiektów
14 14 -----
15 15 -----
16 16 (liczba zapytań nieznana)
17 17 (1 zapytanie)
18 18 (Kod={0})
19 19 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
20 20 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
21 21 -----
22 22 (Adres URL był:
23 23 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 (wyłączone)
26 26 (ponad 20m)
27 27 (brak obiektu)
28 28 (brak)
29 29 (do 20m)
30 30 (do 5m)
31 31 -----
32 32 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
33 33 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
34 34 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
35 35 -----
36 36 -----
37 37 -----
38 38 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
39 39 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
40 40 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
41 41 * Jeden węzęł z tagami lub
42 42 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
43 43 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
44 44 ...możliwe inne rodzaje transportu
45 45 ... odwołuje się do relacji
46 46 -----
47 47 -----
48 48 -----
49 49 Kręgle
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 -----
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 -----
59 59 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
60 60 -----
61 61 <anonimowy>
62 62 -----
63 63 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
64 64 -----
65 65 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
71 71 <b>id:</b>... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)
72 72 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
73 73 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
74 74 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
75 75 -----
76 76 -----
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
86 86 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
87 87 -----
88 88 -----
89 89 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
90 90 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
91 91 -----
92 92 <różne>
93 93 <pusta>
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
97 97 -----
98 98 <h2>Filtr aktywny</h2>
99 99 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
100 100 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
101 101 -----
102 102 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 -----
107 107 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
112 112 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
113 113 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
114 114 -----
115 115 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
116 116 -----
117 117 -----
118 118 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
119 119 -----
120 120 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
121 121 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
129 129 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
130 130 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
131 131 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
132 132 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
133 133 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
134 134 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
135 135 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
136 136 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
146 146 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
147 147 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
159 159 -----
160 160 <html>JOSM zresetuje ustawienia OAuth.<br>Obecne ustawienia nie są zapisane.</html>
161 161 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
170 170 -----
171 171 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
172 172 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
173 173 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
178 178 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
179 179 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
180 180 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
181 181 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
182 182 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 <html>Serwer OSM<br>''{0}''<br>zaraportował błąd wewnętrzny.<br>Najprawdopodobniej jest to problem tymczasowy. Spróbuj ponownie później.</html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
209 209 -----
210 210 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
211 211 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
221 221 -----
222 222 -----
223 223 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
244 244 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 <nowy obiekt>
249 249 -----
250 250 -----
251 251 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
266 266 -----
267 267 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
268 268 -----
269 269 Naruszenie możliwości API
270 270 Wersja API: {0}
271 271 -----
272 272 Rozebrany tor
273 273 Przerwij
274 274 Anuluj scalanie
275 275 -----
276 276 -----
277 277 O programie
278 278 O JOSM...
279 279 Akceptuj
280 280 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
281 281 Dostęp do drogi
282 282 -----
283 283 Klucz dostępu:
284 284 Sekretny klucz dostępu:
285 285 URL dostępu klucza:
286 286 Zakwaterowanie
287 287 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
288 288 -----
289 289 Akcja
290 290 -----
291 291 -----
292 292 Aktywuj
293 293 Aktywuj zaznzczoną warstwę
294 294 -----
295 295 -----
296 296 Aktywne style:
297 297 Dodaj
298 298 -----
299 299 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
300 300 Dodaj węzeł...
301 301 Dodaj właściwości
302 302 Dodaj obraz
303 303 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
304 304 -----
305 305 -----
306 306 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
307 307 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 Dodaje nowy tag
312 312 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Dodaj informacje o autorze
319 319 -----
320 320 -----
321 321 Dodaje filtr.
322 322 Dodaj warstwę zdjęć {0}
323 323 Dodaj węzeł
324 324 Dodaj węzeł do drogi
325 325 Dodaj węzeł do drogi i połącz
326 326 Dodano węzeł {0}
327 327 Dodano relację {0}
328 328 -----
329 329 -----
330 330 -----
331 331 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
332 332 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
333 333 -----
334 334 Dodaj do zaznaczenia
335 335 -----
336 336 Dodano drogę {0}
337 337 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
338 338 Interpolacja adresów
339 339 Adresy
340 340 -----
341 341 -----
342 342 -----
343 343 Sztolnia
344 344 Dopasuj położenie warstwy
345 345 -----
346 346 Dopasowuje położenie warstwy
347 347 -----
348 348 -----
349 349 -----
350 350 Centrum administracyjne
351 351 Administracyjna
352 352 Poziom administracyjny
353 353 Zaawansowane
354 354 -----
355 355 Zaawansowane
356 356 Ustawienia zaawansowane
357 357 Szczegółowe informacje o obiekcie
358 358 Koleje linowe
359 359 -----
360 360 Rolnictwo
361 361 Lotnisko
362 362 Lotnisko
363 363 Sklep monopolowy
364 364 Wyrównaj węzły na kole
365 365 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
366 366 wszystkie
367 367 -----
368 368 Wszystkie formaty
369 369 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Wszystkie typy pojazdów
373 373 Ogródki działkowe
374 374 -----
375 375 -----
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Dozwolony ruch:
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 -----
387 387 -----
388 388 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
389 389 -----
390 390 Kanał alfa
391 391 Chata alpejska
392 392 -----
393 393 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
394 394 zmień także nazwę pliku
395 395 -----
396 396 Zawsze aktualizuj bez pytania
397 397 Futbol amerykański
398 398 Liczba kabli
399 399 Pojemność
400 400 Ilość stopni
401 401 Natężenie
402 402 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
403 403 Pusta wartość usunie znacznik.
404 404 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
405 405 -----
406 406 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
407 407 -----
408 408 Adnotacja
409 409 -----
410 410 Zastosuj
411 411 Zastosuj zmiany
412 412 Zastosuj szablon
413 413 Zastosuj rozwiązanie
414 414 Zastosuj rolę
415 415 Zastosuj rolę:
416 416 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
417 417 Zastosuj rozwiązane konflikty
418 418 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
419 419 Zastosuj wybrane zmiany
420 420 -----
421 421 -----
422 422 Zastosuj zmiany
423 423 Zastosuj adres kafelka
424 424 Zastosuj zmiany i zamknij okno
425 425 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
426 426 Zastosować?
427 427 -----
428 428 -----
429 429 Wykopalisko archeologiczne
430 430 Łucznictwo
431 431 Kontynuować?
432 432 obszar
433 433 Niezamknięty obszar
434 434 Tereny wokół miejsc
435 435 Centrum kulturalne
436 436 Sztuka
437 437 Pytaj przed aktualizacją
438 438 -----
439 439 Skojarzone ulice
440 440 -----
441 441 -----
442 442 Lekkoatletyka
443 443 -----
444 444 Atrakcja
445 445 -----
446 446 Dźwięk
447 447 -----
448 448 Ustawienia audio
449 449 Markery audio z {0}
450 450 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
451 451 -----
452 452 Audioprzewodnik
453 453 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
454 454 Australijski football
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 Uwierzytelnianie
461 461 Uwierzytelnienie nie powiodło się
462 462 Błąd uwierzytelniania
463 463 Autor
464 464 Autor: {0}
465 465 Autoryzacja nie powiodła się
466 466 -----
467 467 URL autoryzacji:
468 468 Autoryzuj
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Autorzy
472 472 Automatycznie
473 473 -----
474 474 Automatyczne ładowanie kafelek
475 475 Aktywne automatyczne zapisywanie
476 476 Częstość zapisywania (sekundy)
477 477 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
478 478 -----
479 479 -----
480 480 -----
481 481 Bankomat
482 482 Automatyczne pobieranie
483 483 Automatyczna korekcja tagów
484 484 -----
485 485 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
486 486 Dostępne
487 487 -----
488 488 Dostępne szablony
489 489 Dostępne role
490 490 Dostępne style:
491 491 -----
492 492 -----
493 493 Okno życia
494 494 Wstecz
495 495 -----
496 496 Oparcie
497 497 Błędne żądanie
498 498 -----
499 499 Piekarnia
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 Przeszkody
504 504 -----
505 505 Podstawowe
506 506 Zbiornik wodny
507 507 Koszykówka
508 508 baterie
509 509 Pole bitwy
510 510 Zatoka
511 511 Plaża
512 512 Siatkówka plażowa
513 513 Radiolatarnia
514 514 Ławka
515 515 Optymalne przybliżenie: {0}
516 516 Sklep z napojami
517 517 Rowery
518 518 Ogródek piwny
519 519 Sklep rowerowy
520 520 -----
521 521 Biodiesel
522 522 Pusta warstwa
523 523 Betonowy blok
524 524 -----
525 525 Zawartość
526 526 Stocznia
527 527 Słupek drogowy
528 528 Księgarnia
529 529 Nazwa zakładki
530 530 Zakładki
531 531 Przejście graniczne
532 532 Nazwa systematyczna
533 533 Obie
534 534 Bule
535 535 Granice
536 536 Granica
537 537 Kamień graniczny
538 538 -----
539 539 Rodzaj granicy
540 540 Wybrany obszar
541 541 -----
542 542 Butik
543 543 Gra w kule
544 544 Marka
545 545 Most
546 546 -----
547 547 -----
548 548 Teren poprzemysłowy
549 549 Kozioł oporowy
550 550 Raporty o błędach
551 551 Budynek
552 552 -----
553 553 -----
554 554 -----
555 555 Autobus torowy
556 556 Peron autobusowy
557 557 Dworzec autobusowy
558 558 Przystanek autobusowy
559 559 -----
560 560 Rzeźnik
561 561 -----
562 562 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
563 563 -----
564 564 Kolej linowa
565 565 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
566 566 Kawiarnia
567 567 -----
568 568 -----
569 569 Kemping
570 570 Pole namiotowe
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 Futbol kanadyjski
576 576 Kanał
577 577 Anuluj
578 578 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
579 579 Anuluj autentykację
580 580 Anuluj zamykanie zestawów zmian
581 581 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
582 582 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
583 583 Anuluj operację
584 584 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
585 585 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
586 586 Anuluj przesyłanie
587 587 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
588 588 -----
589 589 -----
590 590 -----
591 591 -----
592 592 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
593 593 -----
594 594 -----
595 595 -----
596 596 -----
597 597 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
598 598 -----
599 599 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
600 600 -----
601 601 -----
602 602 -----
603 603 -----
604 604 -----
605 605 Kajakarstwo
606 606 puszki
607 607 Pojemność
608 608 Pojemność całkowita
609 609 Samochód
610 610 Dealer samochodowy
611 611 Kemping
612 612 Ładunek
613 613 Gotówka
614 614 Zamek
615 615 Przeszkoda dla bydła
616 616 Wejście do jaskini
617 617 Cmentarz
618 618 Wyśrodkuj widok
619 619 Wyciąg krzesełkowy
620 620 Chata górska
621 621 Zmień właściwości
622 622 -----
623 623 Zmienić kierunek?
624 624 Zmień węzeł {0}
625 625 Zmień relację
626 626 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
627 627 Zmień relację {0}
628 628 Zmień rozdzielczość
629 629 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
630 630 -----
631 631 -----
632 632 Zmienić wartości?
633 633 Zmień drogę {0}
634 634 Zmieniono węzły {0}
635 635 -----
636 636 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
637 637 ID zestawu zmian:
638 638 Menedżer Zestawów Zmian
639 639 Menedżer zestawów zmian
640 640 Zamknięto changeset
641 641 Komentarz zmian:
642 642 -----
643 643 Numer zestawu zmian:
644 644 -----
645 645 Zestaw zmian jest pełny
646 646 -----
647 647 Zestawy zmian
648 648 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
649 649 Stacja ładowania
650 650 -----
651 651 Sprawdź na serwerze
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
657 657 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
658 658 -----
659 659 -----
660 660 Drogeria
661 661 -----
662 662 Relacje podrzędne
663 663 Komin
664 664 Chiński
665 665 Wybierz
666 666 Wybierz kolor
667 667 Wybierz kolor dla {0}
668 668 Wybierz jedną z gotowych licencji
669 669 Wybierz wartość
670 670 Wynierz typ obiektu OSM
671 671 -----
672 672 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
673 673 Kościół
674 674 Kino
675 675 -----
676 676 Miasto
677 677 Granica miasta
678 678 Mury miejskie
679 679 Nazwa miejscowości
680 680 Cywilna
681 681 -----
682 682 Wyczyść
683 683 -----
684 684 Wyszyść pole tekstowe
685 685 Czyści listę ostatnio otwartych plików
686 686 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
687 687 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
688 688 -----
689 689 -----
690 690 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
691 691 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
692 692 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
693 693 Kliknij, aby anulować resetowanie ustawień OAuth
694 694 Kliknij aby przerwać wysyłanie
695 695 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
696 696 Kliknij aby przerwać trwającą operację
697 697 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
698 698 Kliknij aby zamknąć
699 699 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
700 700 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
701 701 -----
702 702 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
703 703 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
704 704 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
705 705 -----
706 706 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
707 707 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
708 708 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
709 709 -----
710 710 -----
711 711 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
712 712 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
713 713 -----
714 714 Kliknij, aby zresetować ustawienia OAuth
715 715 -----
716 716 -----
717 717 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
718 718 -----
719 719 -----
720 720 Kliknij aby rozpocząć szukanie
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 Klif
727 727 Wspinaczka
728 728 zegar
729 729 Zamknij
730 730 Zamknij mimo to
731 731 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
732 732 Zamknij zestawy zmian
733 733 Zamknij okno i porzuć pobieranie
734 734 Zamknij otwarte zestawy zmian
735 735 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
736 736 Zamknij okno
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
741 741 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
742 742 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
743 743 Zamyka wybrane zestawy zmian
744 744 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
745 745 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
746 746 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
747 747 Zamknięte po -
748 748 Zamknięty
749 749 Zamknięty:
750 750 Opis
751 751 Opis
752 752 Zamyka otwarte zestawy zmian
753 753 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
754 754 Zamykanie zestawu zmian
755 755 Zamykam zestaw zmian {0}
756 756 Zamykanie zestawu zmian...
757 757 Odzież
758 758 Wybrzeże
759 759 Linie brzegowe
760 760 na monety
761 761 -----
762 762 Kolor
763 763 Kolor (hex)
764 764 -----
765 765 Kolory
766 766 -----
767 767 -----
768 768 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
769 769 Kolor
770 770 Połącz drogi
771 771 Łączy kilka dróg w jedną.
772 772 Połącz {0} dróg
773 773 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
774 774 Historia poleceń
775 775 Komentarz
776 776 Komentarz:
777 777 Obszar biur i usług
778 778 Miejsce publiczne
779 779 -----
780 780 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
781 781 -----
782 782 Centrum społeczne
783 783 Porównaj
784 784 Sklep komputerowy
785 785 Cukiernia
786 786 Konfiguracja stron wtyczek
787 787 -----
788 788 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
789 789 Konfiguruj strony...
790 790 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
791 791 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
792 792 Konfiguruj czy używać serwera proxy
793 793 -----
794 794 Potwierdź czyszczenie
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 Konflikt
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
821 821 Konflikty
822 822 Wykryto konflikty
823 823 -----
824 824 -----
825 825 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
826 826 -----
827 827 Konflikty: {0} nierozwiązanych
828 828 Połącz istniejący drogę z węzłem
829 829 -----
830 830 Ustawienia połączenia
831 831 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
832 832 -----
833 833 W budowie
834 834 Budowa
835 835 Klucz odbiorcy:
836 836 Sekretny klucz odbiorcy:
837 837 Kontakt
838 838 Kontakt:
839 839 Łączenie z serwerem OSM...
840 840 Łączenie z serwerem...
841 841 Zawartość
842 842 Kontynent
843 843 Kontynuuj
844 844 Kontynuuj jak jest
845 845 Kontynuuj rozwiązywanie
846 846 Kontynuuj
847 847 Kontynuowanie przesyłania
848 848 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
849 849 Kontynuuj mimo to
850 850 -----
851 851 Autorzy
852 852 Sklep osiedlowy
853 853 Konwertuj na warstwę GPX
854 854 Przekształć w warstwę danych
855 855 Przekonwertowany z: {0}
856 856 -----
857 857 -----
858 858 Współrzędne:
859 859 Kopiuj
860 860 -----
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 Kopia warstwy {0}
867 867 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
868 868 -----
869 869 -----
870 870 -----
871 871 -----
872 872 Skopiuj do schowka i zamknij
873 873 Kopia nr {1} warstwy {0}
874 874 Prawa autorskie (URL)
875 875 Prawa autorskie - rok
876 876 Punkt ksero
877 877 -----
878 878 -----
879 879 -----
880 880 -----
881 881 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
882 882 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
883 883 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 Nie można zaimportować "{0}".
888 888 Nie można zaimportować plików.
889 889 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
890 890 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
891 891 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
892 892 -----
893 893 Nie można odczytać "{0}"
894 894 -----
895 895 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
896 896 -----
897 897 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
898 898 -----
899 899 -----
900 900 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
901 901 -----
902 902 -----
903 903 Kraj
904 904 Kod kraju
905 905 Okręg
906 906 Sąd
907 907 -----
908 908 Zakryte sztuczne jezioro
909 909 Dźwig
910 910 Utwórz okrąg
911 911 -----
912 912 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
913 913 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
914 914 -----
915 915 Tworzy nową warstwę mapy.
916 916 Tworzy nową relację
917 917 -----
918 918 -----
919 919 Tworzenie obszarów.
920 920 -----
921 921 Utwórz zakładkę
922 922 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
923 923 Utwórz wielokąt złożony
924 924 Tworzy wielokąt złożony
925 925 Utwórz nowy węzeł.
926 926 -----
927 927 -----
928 928 Utworzono
929 929 Utworzony
930 930 Data utworzenia:
931 931 Stworzone przed -
932 932 Stworzony przez:
933 933 Utworzony:
934 934 -----
935 935 Tworzenie zestawu zmian...
936 936 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
937 937 na karty kredytowe
938 938 Krykiet
939 939 Krykiet - siatki
940 940 Krokiet
941 941 Przejazd na rowerze
942 942 Przejazd na koniu
943 943 Przejście przez tory
944 944 opiekun na przejściu dla pieszych
945 945 Przecinające się budynki
946 946 Rodzaj przejazdu
947 947 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
948 948 Przecinające się drogi
949 949 Przecinające się drogi
950 950 Kuchnia
951 951 Kultura
952 952 Bieżące zaznaczenie
953 953 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
954 954 -----
955 955 -----
956 956 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
957 957 Obecnie przybliżenie: {0}
958 958 -----
959 959 Sklep z zasłonami
960 960 Link WMS
961 961 Dostosuj kolor
962 962 Dostosuj rysowanie linii
963 963 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
964 964 wykop
965 965 Przegroda dla rowerzystów
966 966 Zapętlone zależności między relacjami
967 967 kolarstwo
968 968 Zapętlone zależności.
969 969 Czechy CUZK:KM
970 970 Czechy UHUL:ORTOFOTO
971 971 -----
972 972 -----
973 973 Tama
974 974 Warstwa danych {0}
975 975 Źródło i typ danych:
976 976 -----
977 977 -----
978 978 Weryfikacja danych
979 979 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
980 980 Test zgodności zestawu danych
981 981 Data:
982 982 Data:
983 983 na karty debetowe
984 984 -----
985 985 Stopnie dziesiętne
986 986 Decyzja
987 987 Zmniejsz
988 988 Ścieżka do jazdy konnej
989 989 Ścieżka rowerowa
990 990 Ścieżka dla pieszych
991 991 Domyślny
992 992 Domyślny (ustalony automatycznie)
993 993 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
994 994 Domyślną wartością jest "{0}".
995 995 Wartość domyślna: {0}
996 996 Usuń
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Tryb kasowania
1000 1000 Usuń właściwość
1001 1001 -----
1002 1002 Potwierdź usunięcie.
1003 1003 -----
1004 1004 Usuń powielone drogi
1005 1005 Usuwa filtr.
1006 1006 Usuń z relacji
1007 1007 -----
1008 1008 Usunąć niekompletnych członków?
1009 1009 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1010 1010 Usunięto węzeł {0}
1011 1011 Usuwanie węzłów lub dróg.
1012 1012 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1013 1013 -----
1014 1014 Usuwa obiekty
1015 1015 Usunięto relację {0}
1016 1016 -----
1017 1017 Usuwa wybrane obiekty
1018 1018 Usuwa obecnie edytowaną relację
1019 1019 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1020 1020 Usuń zaznaczoną warstwę.
1021 1021 Usuwa zaznaczoną relację.
1022 1022 -----
1023 1023 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1024 1024 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1025 1025 Usunięto drogę {0}
1026 1026 Usunięto
1027 1027 Usunięto "{0}"
1028 1028 Usunięte:
1029 1029 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1030 1030 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1031 1031 Usunięte lub przeniesione obiekty
1032 1032 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1033 1033 -----
1034 1034 Delikatesy
1035 1035 Wyznanie
1036 1036 Dentysta
1037 1037 Dom towarowy
1038 1038 Głębokość w metrach
1039 1039 Opis
1040 1040 Opis: {0}
1041 1041 Szczegółowość
1042 1042 Szczegóły
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1048 1048 Diesel (olej napędowy)
1049 1049 Ultimate Diesel (GTL)
1050 1050 Diesel dla ciężarówek
1051 1051 Poziom trudności
1052 1052 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1053 1053 Kierunek
1054 1054 Zablokuj
1055 1055 Zablokuj wtyczkę
1056 1056 Porzuć
1057 1057 Porzuć i wyjdź
1058 1058 Porzuć i wyjdź
1059 1059 realizacja recept
1060 1060 Wyświetlacz
1061 1061 -----
1062 1062 Ustawienia wyświetlania
1063 1063 -----
1064 1064 Wyświetlaj współrzędne jako
1065 1065 -----
1066 1066 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1067 1067 -----
1068 1068 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1069 1069 Wyświetlaj menu "Audio"
1070 1070 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1071 1071 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1072 1072 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1073 1073 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1074 1074 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1075 1075 Wyświetla tagi zestawu zmian
1076 1076 -----
1077 1077 Rozmieść węzły
1078 1078 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1079 1079 nieczynna
1080 1080 Nieużywany tor
1081 1081 Rów
1082 1082 Porzuć zmiany
1083 1083 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1084 1084 -----
1085 1085 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1086 1086 -----
1087 1087 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1088 1088 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1089 1089 Nic nie rób
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1093 1093 Sklep dla majsterkowiczów
1094 1094 Dok
1095 1095 Lekarz
1096 1096 Wybieg dla psów
1097 1097 Wyścigi psów
1098 1098 Podwójny konflikt
1099 1099 W dół
1100 1100 Pobierz
1101 1101 Pobierz relacje podrzędne
1102 1102 Pobierz dane
1103 1103 -----
1104 1104 Pobierz dane.
1105 1105 Pobierz członków
1106 1106 Pobiera obiekt wg ID
1107 1107 Pobierz wtyczkę
1108 1108 Pobierz geopozycjonowany obraz
1109 1109 Pobierz wybrane relacje
1110 1110 Adres URL
1111 1111 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1112 1112 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1113 1113 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1114 1114 -----
1115 1115 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1116 1116 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1117 1117 Pobierz jako nową warstwę
1118 1118 Pobierz zawartość zestawu zmian
1119 1119 Pobierz zestawy zmian
1120 1120 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1121 1121 Pobierz zawartość
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 Pobierz wszystko pomiędzy:
1126 1126 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1127 1127 Pobierz z OSM...
1128 1128 Pobierz niekompletnych członków
1129 1129 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1130 1130 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1131 1131 Pobierz listę
1132 1132 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1133 1133 Pobierz członków
1134 1134 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1135 1135 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1136 1136 -----
1137 1137 Pobierz teraz
1138 1138 Pobierz obiekt
1139 1139 Pobierz obiekt…
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1143 1143 Pobieranie listy wtyczek...
1144 1144 -----
1145 1145 Pobierz powiązane
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 Pobieranie relacji
1149 1149 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1150 1150 Pobierz zaznaczone relacje
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 Pobiera zawartość zestawu zmian
1155 1155 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1156 1156 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1157 1157 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1158 1158 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 Pobierz widoczne kafle
1162 1162 -----
1163 1163 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1164 1164 Pobrane dane GPX
1165 1165 -----
1166 1166 Pobieranie danych GPS
1167 1167 Pobieranie danych OSM...
1168 1168 Pobieranie wtyczki {0}...
1169 1169 Pobieranie wiadomości dnia
1170 1170 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1171 1171 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1172 1172 Pobieranie zestawów zmian...
1173 1173 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1174 1174 Pobieranie danych
1175 1175 Pobieranie z serwera OSM...
1176 1176 Pobieranie historii...
1177 1177 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1178 1178 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1179 1179 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1180 1180 Pobieranie powiązanych relacji...
1181 1181 Pobieranie powiązanych dróg...
1182 1182 Pobieranie relacji {0}
1183 1183 -----
1184 1184 Wyciąg orczykowy
1185 1185 -----
1186 1186 -----
1187 1187 -----
1188 1188 Odpływ
1189 1189 Rysowanie
1190 1190 Rysuj strzałki kierunkowe
1191 1191 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1192 1192 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1193 1193 -----
1194 1194 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1195 1195 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1196 1196 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1197 1197 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1198 1198 Rysuj duże punkty GPS.
1199 1199 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1200 1200 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1201 1201 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1202 1202 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1203 1203 Tworzenie węzłów i dróg.
1204 1204 Rysuj strzałki dla ulic jednokierunkowych
1205 1205 Rysuj tylko kontury obszarów
1206 1206 -----
1207 1207 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1208 1208 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1209 1209 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1210 1210 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1211 1211 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1212 1212 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1213 1213 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1214 1214 Woda do picia
1215 1215 -----
1216 1216 Szkoła jazdy
1217 1217 Pralnia chemiczna
1218 1218 Rozmnóż w {0} węzłów
1219 1219 Powiel
1220 1220 Duplikuj warstwę
1221 1221 -----
1222 1222 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1223 1223 Powiela zaznaczone obiekty.
1224 1224 Skopiuj warstwę
1225 1225 Powielone węzły
1226 1226 -----
1227 1227 -----
1228 1228 Powielone węzły drogi
1229 1229 Powielone węzły drogi.
1230 1230 Powielone drogi
1231 1231 -----
1232 1232 -----
1233 1233 E10 (bioetanol 10%)
1234 1234 E85 (bioetanol 85%)
1235 1235 BŁĄD
1236 1236 -----
1237 1237 -----
1238 1238 Wschód
1239 1239 -----
1240 1240 Edycja
1241 1241 Edycja kręgli
1242 1242 Edycja informacji o adresach
1243 1243 Edycja interpolacji adresów
1244 1244 Edycja sztolni
1245 1245 Edycja granicy administracyjnej
1246 1246 Edycja lotniska
1247 1247 Edycja sklepu monopolowego
1248 1248 Edycja ogródków działkowych
1249 1249 Edycja chaty alpejskiej
1250 1250 Edycja futbolu amertkańskiego
1251 1251 Edycja wykopaliska archeologicznego
1252 1252 Edycja łucznictwa
1253 1253 Edycja centrum kulturalnego
1254 1254 Edycja obiektu sztuki
1255 1255 Edycja lekkoatletyki
1256 1256 Edycja atrakcji turystycznej
1257 1257 Edycja futbolu australijskiego
1258 1258 Edycja bankomatu
1259 1259 Edycja okna życia
1260 1260 Edycja piekarni
1261 1261 Edycja banku
1262 1262 Edycja baru
1263 1263 Edycja baseballu
1264 1264 Edycja zbiornika wodnego
1265 1265 Edycja koszykówki
1266 1266 Edycja pola bitwy
1267 1267 Edycja zatoki
1268 1268 Edycja plaży
1269 1269 Edycja siatkówki plażowej
1270 1270 Edycja radiolatarni
1271 1271 Edycja sklepu z napojami
1272 1272 Edycja parkingu dla rowerów
1273 1273 Edycja wypożyczalni rowerów
1274 1274 Edycja warsztatu rowerowego
1275 1275 Edycja ogródka piwnego
1276 1276 Edycja stoczni
1277 1277 Edycja słupka drogowego
1278 1278 Edycja księgarni
1279 1279 Edycja przejścia granicznego
1280 1280 Edycja boiska do gry w boule
1281 1281 Edycja granicy
1282 1282 Edycja kamienia granicznego
1283 1283 Edycja butiku
1284 1284 Edycja gry w kule
1285 1285 Edycja mostu
1286 1286 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1287 1287 Edycja terenu poprzemysłowego
1288 1288 -----
1289 1289 Edycja autobusu torowego
1290 1290 Edycja peronu autobusowego
1291 1291 Edycja dworca autobusowego
1292 1292 Edycja przystanku autobusowego
1293 1293 Edycja sklepu mięsnego
1294 1294 Edycja kolei linowej
1295 1295 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1296 1296 Edycja kawiarni
1297 1297 Edycja pola namiotowego
1298 1298 Edycja futbolu kanadyjskiego
1299 1299 Edycja kanału
1300 1300 Edycja kajakarstwa
1301 1301 Edycja wypożyczalni samochodów
1302 1302 Edycja warsztatu samochodowego
1303 1303 Edycja punktu carsharingu
1304 1304 Edycja warsztatu samochodowego
1305 1305 Edycja myjni samochodowej
1306 1306 Edycja kempingu
1307 1307 Edycja zamku
1308 1308 Edycja przeszkody dla bydła
1309 1309 Edycja wejścia do jaskini
1310 1310 Edycja cmentarza
1311 1311 Edycja wyciągu krzesełkowego
1312 1312 Edycja chaty górskiej
1313 1313 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1314 1314 Edycja drogerii
1315 1315 Edycja komina
1316 1316 Edycja kina
1317 1317 Edycja miasta
1318 1318 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1319 1319 Edycja granicy cywilnej
1320 1320 Edycja klifu
1321 1321 Edycja wspinaczki
1322 1322 Edycja zegaru
1323 1323 Edycja sklepu odzieżowego
1324 1324 Edycja zbiornika gazu
1325 1325 Edycja college'u
1326 1326 Edycja obszaru biur i usług
1327 1327 Edycja miejsca publicznego
1328 1328 Edycja sklepu komputerowego
1329 1329 Edycja cukierni
1330 1330 Edycja terenu budowy
1331 1331 Edycja kontaktu
1332 1332 Edycja kontynentu
1333 1333 Edycja sklepu osiedlowego
1334 1334 Edycja punktu ksero
1335 1335 Edycja kraju
1336 1336 Edycja okręgu / hrabstwa
1337 1337 Edycja siedziby sądu
1338 1338 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1339 1339 Edycja dźwigu
1340 1340 Edycja krykietu
1341 1341 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1342 1342 Edycja miejsca do gry w krokieta
1343 1343 Edycja przejścia dla pieszych
1344 1344 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1345 1345 Edycja ścieżki rowerowej
1346 1346 Edycja jazdy na rowerze
1347 1347 Edycja tamy
1348 1348 Edycja sklepu z delikatesami
1349 1349 Edycja dentysty
1350 1350 Edycja domu towarowego
1351 1351 Edycja opuszczonych torów
1352 1352 Edytuj rów
1353 1353 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1354 1354 Edycja doku
1355 1355 Edycja lekarza
1356 1356 Edycja wybiegu dla psów
1357 1357 Edycja wyścigów psów
1358 1358 Edycja wyciągu orczykowego
1359 1359 Edycja odpływu
1360 1360 Edycja punktu z wodą pitną
1361 1361 Edycja szkoły jazdy
1362 1362 Edycja palni chemicznej
1363 1363 Edycja sklepu elektronicznego
1364 1364 Edycja ambasady
1365 1365 -----
1366 1366 Edycja wejścia
1367 1367 Edycja jeździectwa
1368 1368 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1369 1369 Edycja fabryki
1370 1370 Edycja gruntów rolnych
1371 1371 Edycja zagrody
1372 1372 Edycja restauracji fast-food
1373 1373 Edycji hali górskiej
1374 1374 Edycja trasy promu
1375 1375 Edycja terminalu promowego
1376 1376 Edycja hydrantu
1377 1377 Edycja straży pożarnej
1378 1378 Edycja miejsca do wędkowania
1379 1379 Edycja schodów
1380 1380 Edycja kwiaciarni
1381 1381 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1382 1382 Edycja ścieżki dla pieszych
1383 1383 Edycja brodu
1384 1384 Edycja lasu
1385 1385 Edycja fontanny
1386 1386 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1387 1387 Edycja stacji benzynowej
1388 1388 Edycja sklepu meblowego
1389 1389 Edycja futbolu gaelickiego
1390 1390 Edycja obszaru garaży
1391 1391 Edycja ogrodu
1392 1392 Edycja centrum ogrodniczego
1393 1393 Edycja zbiornika gazu
1394 1394 Edycja bramy
1395 1395 Edycja lodowca
1396 1396 Edycja golfu
1397 1397 Edycja pola golfowego
1398 1398 -----
1399 1399 Edycja trawnika
1400 1400 Edycja cmentarza przykościelnego
1401 1401 Edycja terenu pod zabudowę
1402 1402 Edycja sklepu warzywnego
1403 1403 Edycja szklarni ogrodniczej
1404 1404 Edycja ostrogi regulacyjnej
1405 1405 Edycja kwatery turystycznej
1406 1406 Edycja gimnastyki
1407 1407 Edycja salonu fryzjerskiego
1408 1408 Edycja przystanku kolejowego
1409 1409 Edycja przysiółka
1410 1410 -----
1411 1411 Edycja sklepu z narzędziami
1412 1412 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1413 1413 Edycja wrzosowiska
1414 1414 Edycja lądowiska dla helikopterów
1415 1415 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1416 1416 Edycja drogi w budowie
1417 1417 Edycja miejsca do gry w hokeja
1418 1418 Edycja wyścigów konnych
1419 1419 Edycja szpitala
1420 1420 Edycja hostelu
1421 1421 Edycja hotelu
1422 1422 Edycja ambony strzelniczej
1423 1423 Edycja obszar przemysłowego
1424 1424 Edycja wyspy
1425 1425 Edycja wysepki
1426 1426 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1427 1427 Edycja jubilera
1428 1428 Edycja skrzyżowania
1429 1429 Edycja kartingu
1430 1430 Edycja przedszkola
1431 1431 Edycja kiosku
1432 1432 -----
1433 1433 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1434 1434 Edycja lądu
1435 1435 Edycja wysypiska śmieci
1436 1436 Edycja pralni samoobsługowej
1437 1437 Edycja biblioteki
1438 1438 Edycja szlabanu
1439 1439 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1440 1440 Edycja latarni morskiej
1441 1441 Edycja strefy zamieszkania
1442 1442 Edycja okolicy
1443 1443 Edycja centrum handlowego
1444 1444 Edycja mariny
1445 1445 Edycja placu targowego
1446 1446 Edycja łąki
1447 1447 Edycja stacji pomiaru
1448 1448 Edycja miejsca pamięci
1449 1449 Edycja obszaru wojskowego
1450 1450 Edycja szybu
1451 1451 Edycja minigolfa
1452 1452 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1453 1453 Edycja lotniska dla modeli
1454 1454 Edycja kantoru
1455 1455 Edycja toru jednoszynowego
1456 1456 Edycja pomnika
1457 1457 Edycja motelu
1458 1458 Edycja motocrossu
1459 1459 Edycja parkingu dla motocykli
1460 1460 Edycja sportów motorowych
1461 1461 Edycja autostrady
1462 1462 Edycja skrzyżowania autostrad
1463 1463 Edycja dojazdu do autostrady
1464 1464 Edycja przełęczy
1465 1465 Edycja błot
1466 1466 Edycja różnych sportów
1467 1467 Edycja multipolygonu
1468 1468 Edycja muzeum
1469 1469 Edycja sklepu z instrumentami
1470 1470 Edycja toru kolei wąskotorowej
1471 1471 Edycja granicy narodowej
1472 1472 Edycja granicy parku narodowego
1473 1473 Edycja rezerwatu przyrody
1474 1474 Edycja klubu nocnego
1475 1475 Edycja optyka
1476 1476 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1477 1477 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1478 1478 Edycja sklepu z farbami
1479 1479 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1480 1480 Edycja parku
1481 1481 Edycja parkingu
1482 1482 Edycja uliczki parkingowej
1483 1483 Edycja zatoki
1484 1484 Edycja ścieżki
1485 1485 Edycja wzgórza
1486 1486 Edycja ciągu pieszego
1487 1487 Edycja miejsca do gry w pelotę
1488 1488 Edycja apteki
1489 1489 Edycja miejsca na piknik
1490 1490 Edycja molo
1491 1491 Edycja rurociągu
1492 1492 Edycja boiska
1493 1493 Edycja miejsca kultu religijnego
1494 1494 Edycja placu zabaw
1495 1495 Edycja posterunku policji
1496 1496 Edycja granicy politycznej
1497 1497 Edycja urzędu pocztowego
1498 1498 Edycja elektowni
1499 1499 Edycja linii elektrycznej
1500 1500 Edycja słupa
1501 1501 Edycja rozdzielni elektrycznej
1502 1502 Edycja stacji transformatorowej
1503 1503 Edycja słupa wysokiego napięcia
1504 1504 Edycja kolei retro
1505 1505 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1506 1506 Edycja drogi krajowej
1507 1507 Edycja więzienia
1508 1508 Edycja pubu
1509 1509 Edycja budynku użyteczności publicznej
1510 1510 -----
1511 1511 Edycja komieniołomu
1512 1512 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1513 1513 Edycja toru wyścigowego
1514 1514 -----
1515 1515 Edycja toru
1516 1516 Edycja obszaru kolejowego
1517 1517 Edycja peronu kolejowego
1518 1518 Edycja terenu rekreacyjnego
1519 1519 Edycja punktu zbiórki odpadów
1520 1520 Edycja regionu
1521 1521 Edycja sztucznego jeziora
1522 1522 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1523 1523 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1524 1524 Edycja miejsca odpoczynku
1525 1525 Edycja restauracji
1526 1526 Edycja obszaru handlowego
1527 1527 Edycja rzeki
1528 1528 Edycja koryta rzecznego
1529 1529 Edycja ograniczeń na drodze
1530 1530 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1531 1531 Edytuj trasę
1532 1532 Edycja rugby league
1533 1533 Edycja rugby union
1534 1534 Edycja ruin
1535 1535 Edycja pasa startowego
1536 1536 -----
1537 1537 Edycja bramy warownej
1538 1538 Edycja sauny
1539 1539 Edycja szkoły
1540 1540 Edycja rumowiska
1541 1541 Edycja buszu
1542 1542 Edycja sklepu rybnego
1543 1543 Edycja drogi wojewódzkiej
1544 1544 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1545 1545 Edycja drogi serwisowej
1546 1546 Edycja schronienia
1547 1547 Edycja sklepu obuwniczego
1548 1548 Edycja strzelectwa
1549 1549 Edycja sklepu motocyklowego
1550 1550 Edycja skrótów
1551 1551 Edycja jazdy na deskorolce
1552 1552 Edycja łyżwiarstwa
1553 1553 Edycja narciarstwa
1554 1554 Edycja pochylni
1555 1555 Edycja piłki nożnej
1556 1556 Edycja kolczatki
1557 1557 Edycja centrum sportowego
1558 1558 Edycja sklepu sportowego
1559 1559 Edycja żródła
1560 1560 Edycja stadionu
1561 1561 Edycja stanu
1562 1562 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1563 1563 Edycja przełazu
1564 1564 Edycja strumienia
1565 1565 Edycja latarni ulicznej
1566 1566 Edycja studia nagrań
1567 1567 Edycja dzielnicy
1568 1568 Edycja toru metra
1569 1569 Edycja wejścia do metra
1570 1570 Edycja supermarketu
1571 1571 Edycja kamery do monitoringu
1572 1572 Edycja punktu geodezyjnego
1573 1573 Edycja pływania
1574 1574 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1575 1575 Edycja krawca
1576 1576 Edycja postoju taksówek
1577 1577 Edycja drogi kołowania
1578 1578 Edycja telefonu
1579 1579 Edycja miejsca do gry w tenisa
1580 1580 Edycja terminalu
1581 1581 Edycja bramy terminalu
1582 1582 Edycja drogi powiatowej
1583 1583 Edycja teatru
1584 1584 Edycja parku rozrywki
1585 1585 Edycja punktu poboru opłat
1586 1586 Edycja wieży
1587 1587 Edycja miejscowości
1588 1588 Edycja ratusza
1589 1589 Edycja sklepu z zabawkami
1590 1590 Edycja drogi gruntowej
1591 1591 Edycja środka uspokojenia ruchu
1592 1592 Edycja torów tramwajowych
1593 1593 Edycja przystanku tramwajowego
1594 1594 Edycja biura podróży
1595 1595 Edycja drzewa
1596 1596 Edycja drogi ekspresowej
1597 1597 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1598 1598 Edycja tunelu
1599 1599 Edycja ograniczenia skrętu
1600 1600 Edycja kołowrotka
1601 1601 Edycja sklepu z oponami
1602 1602 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1603 1603 Edycja uniwersytetu
1604 1604 Edycja sklepu z odkurzaczami
1605 1605 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1606 1606 Edycja automatu sprzedającego
1607 1607 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1608 1608 Edycja wypożyczalni wideo
1609 1609 Edycja punktu widokowego
1610 1610 Edycja wsi
1611 1611 Edycja zieleni miejskiej
1612 1612 Edycja winnicy
1613 1613 Edycja wulkanu
1614 1614 Edycja siatkówki
1615 1615 Edycja kosza na śmieci
1616 1616 Edycja oczyszczalni ścieków
1617 1617 Edycja zbiornika wodnego
1618 1618 Edycja parku wodnego
1619 1619 Edycja wieży ciśnień
1620 1620 Edycja studni
1621 1621 Edycja filtrów
1622 1622 Edycja wodospadu
1623 1623 Edycja młynu wodnego
1624 1624 Edycja krzyża przydrożnego
1625 1625 Edycja kapliczki
1626 1626 Edycja jazu
1627 1627 Edycja mokradła
1628 1628 Edycja wiatraka
1629 1629 Edycja lasu pierwotnego
1630 1630 Edycja zakładu produkcyjnego
1631 1631 Edycja zoo
1632 1632 Edycja skojarzonych ulic
1633 1633 Edytuje filtr.
1634 1634 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1635 1635 -----
1636 1636 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1637 1637 Edycja sieci trasy
1638 1638 -----
1639 1639 Edytuje tę stronę pomocy
1640 1640 -----
1641 1641 -----
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1648 1648 Edycja: {0}
1649 1649 Edukacja
1650 1650 Elektryfikacja
1651 1651 Elektronika
1652 1652 na karty chipowe
1653 1653 Sklep elektroniczny
1654 1654 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1655 1655 Wysokość
1656 1656 Adres e-mail
1657 1657 nasyp
1658 1658 Ambasada
1659 1659 -----
1660 1660 Telefon alarmowy
1661 1661 Samochody uprzywilejowane
1662 1662 Pusty dokument
1663 1663 -----
1664 1664 Puste drogi
1665 1665 -----
1666 1666 Zastosuj filtr
1667 1667 -----
1668 1668 -----
1669 1669 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1670 1670 -----
1671 1671 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1672 1672 Wprowadź URL
1673 1673 Podaj adres z którego pobrać dane:
1674 1674 Wprowadź ID zestawu zmian
1675 1675 Podaj nowy klucz i jego wartość
1676 1676 -----
1677 1677 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1678 1678 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1679 1679 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1680 1680 Wpisz szukane wyrażenie
1681 1681 -----
1682 1682 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1683 1683 Wprowadź komentarz przesyłania
1684 1684 -----
1685 1685 -----
1686 1686 -----
1687 1687 -----
1688 1688 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1689 1689 -----
1690 1690 -----
1691 1691 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1692 1692 Wejście
1693 1693 Jeździectwo
1694 1694 Artykuły erotyczne
1695 1695 Błąd
1696 1696 -----
1697 1697 Błąd podczas wyświetlania adresu
1698 1698 Błąd podczas pobierania
1699 1699 Błąd w filtrze
1700 1700 -----
1701 1701 Błąd podczas ładowania pliku
1702 1702 -----
1703 1703 Błąd w pliku {0}
1704 1704 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1705 1705 Błąd odtwarzania dźwięku
1706 1706 -----
1707 1707 -----
1708 1708 -----
1709 1709 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1710 1710 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1711 1711 -----
1712 1712 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1713 1713 -----
1714 1714 Błąd podczas przetwarzania {0}
1715 1715 -----
1716 1716 -----
1717 1717 -----
1718 1718 -----
1719 1719 Błędy
1720 1720 Błędy w czasie pobierania
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 -----
1724 1724 -----
1725 1725 Przykłady
1726 1726 Zakończ
1727 1727 Zamknij JOSM
1728 1728 -----
1729 1729 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1730 1730 Kończy pracę z programem.
1731 1731 -----
1732 1732 -----
1733 1733 -----
1734 1734 -----
1735 1735 Eksportuj do pliku GPX
1736 1736 Eksportuj i zapisz
1737 1737 Opcje eksportu
1738 1738 Eksportuj dane do pliku GPX
1739 1739 Eksportuj do GPX...
1740 1740 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1741 1741 Wytłocz
1742 1742 Wytłocz drogę
1743 1743 -----
1744 1744 DO POPRAWKI
1745 1745 -----
1746 1746 Fabryka
1747 1747 Usługi
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 Nie można otworzyć adresu URL
1758 1758 -----
1759 1759 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1760 1760 -----
1761 1761 -----
1762 1762 -----
1763 1763 -----
1764 1764 -----
1765 1765 -----
1766 1766 -----
1767 1767 -----
1768 1768 -----
1769 1769 -----
1770 1770 -----
1771 1771 -----
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 Grunty rolne
1775 1775 Zagroda
1776 1776 Fast food
1777 1777 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 -----
1781 1781 Numer faksu
1782 1782 Opłata
1783 1783 Hala górska
1784 1784 Ogrodzenie
1785 1785 Trasa promu
1786 1786 Terminal promowy
1787 1787 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
1788 1788 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
1789 1789 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
1790 1790 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
1791 1791 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
1792 1792 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
1793 1793 Plik
1794 1794 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1795 1795 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
1796 1796 Błędny format pliku
1797 1797 Nazwa pliku:
1798 1798 Plik "{0}" nie istnieje
1799 1799 Plik kopi zapasowej
1800 1800 Plik istnieje. Nadpisać?
1801 1801 Nazwa pliku:
1802 1802 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1803 1803 -----
1804 1804 Plik: {0}
1805 1805 -----
1806 1806 Nazwa pliku
1807 1807 -----
1808 1808 Rodzaj pliku:
1809 1809 Rodzaj pliku:
1810 1810 -----
1811 1811 Filtr
1812 1812 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1813 1813 Tryb filtru
1814 1814 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1815 1815 -----
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 Zakończ rysowanie.
1819 1819 Hydrant
1820 1820 Straż pożarna
1821 1821 Miejsce na ognisko
1822 1822 Miejsce do wędkowania
1823 1823 Napraw
1824 1824 -----
1825 1825 Popraw konflikty tagów
1826 1826 -----
1827 1827 Do poprawienia, jeśli jest to możliwe.
1828 1828 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1829 1829 Naprawianie błędów...
1830 1830 Maszt (dla flagi)
1831 1831 Kwiaciarnia
1832 1832 Wyczyść cache kafelek
1833 1833 -----
1834 1834 Podążaj
1835 1835 Podążaj za linią
1836 1836 Znaleziono następujące problemy:
1837 1837 Żywność
1838 1838 Przestrzeń restauracyjna
1839 1839 Wyżywienie
1840 1840 Ruch pieszy
1841 1841 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1842 1842 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1843 1843 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1844 1844 Bród
1845 1845 Las
1846 1846 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 Znaleziono {0} pasujących.
1852 1852 Fontanna
1853 1853 Sklep z ramami do obrazów
1854 1854 Zablokuj
1855 1855 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1856 1856 Częstotliwość (Hz)
1857 1857 -----
1858 1858 Z relacji
1859 1859 Z adresu URL
1860 1860 Stacja benzynowa
1861 1861 Stacja benzynwa
1862 1862 Rodzaje paliwa:
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 Automatyczna
1866 1866 Funkcja
1867 1867 Sklep meblowy
1868 1868 -----
1869 1869 Punkty GPS
1870 1870 Opis trasy GPS
1871 1871 Pliki GPX
1872 1872 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
1873 1873 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
1874 1874 Scieżka GPX:
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 Futbol gaelicki (irlandzki)
1878 1878 Garaże
1879 1879 Ogród
1880 1880 Centrum ogrodnicze
1881 1881 Zbiornik gazu
1882 1882 Brama
1883 1883 Rozstaw toru (mm)
1884 1884 Dostęp fla wszystkich typów
1885 1885 Dostęp fla wszystkich typów
1886 1886 Geografia
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 Geolokalizowane obrazy
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 Lodowiec
1894 1894 szkło
1895 1895 Wróć do okna przesyłania
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 Przechodzi do następnej strony
1900 1900 Przechodzi do poprzedniej strony
1901 1901 -----
1902 1902 Pole golfowe
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 Przyznane uprawnienia
1906 1906 Trawa
1907 1907 Cmentarz przykościelny
1908 1908 -----
1909 1909 Teren pod zabudowę
1910 1910 Sklep warzywny
1911 1911 Szklarnia ogrodnicza
1912 1912 Kontener z piaskiem
1913 1913 -----
1914 1914 Ostroga regulacyjna
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Kwatera
1918 1918 Drogowskaz
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 Gimnastyka
1922 1922 Fryzjer
1923 1923 Przysiółek
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 Sklep z narzędziami
1927 1927 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
1928 1928 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
1929 1929 Posiada klucz ''source''
1930 1930 Posiada klucz ''watch''
1931 1931 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
1932 1932 Zdrowie
1933 1933 Aparaty słuchowe
1934 1934 Wrzosowisko
1935 1935 Duże samochody ciężarowe (TIR)
1936 1936 Żywopłot
1937 1937 Wysokość
1938 1938 Wysokość (metry)
1939 1939 Lądowisko dla helikopterów
1940 1940 Pomoc
1941 1941 Pomoc: {0}
1942 1942 -----
1943 1943 Półkula
1944 1944 Ukryj
1945 1945 Ukryj elementy
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 Sklep ze sprzętem hi-fi
1949 1949 Pojazdy z wieloma pasażerami
1950 1950 -----
1951 1951 Drogi
1952 1952 -----
1953 1953 turystyka piesza
1954 1954 Miejsca historyczne
1955 1955 Historia
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 Hokej
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 Strona domowa
1965 1965 Konie
1966 1966 Wyścigi konne
1967 1967 Szpital
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Nazwa domu
1973 1973 Numer domu
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Ambona myśliwska
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 Zignoruj
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2001 2001 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2002 2002 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2003 2003 Nieprawidłowe dane
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 Niedozwolony obiekt z id=0
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 Obraz
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 Podkłady mapy
2039 2039 Właściwości podkładu
2040 2040 Adres podkładu
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 Przesunięcie podkładu
2044 2044 Dostawcy zdjęć
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 imperialne
2048 2048 -----
2049 2049 Importuj dźwięk
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 Importuj obrazki
2053 2053 Import nie jest możliwy
2054 2054 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2055 2055 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2056 2056 -----
2057 2057 Nachylenie drogi
2058 2058 Duże nachylenie drogi
2059 2059 Niekompletny opis <member> z ref=0
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 Powiększ
2063 2063 -----
2064 2064 Obszar przemysłowy
2065 2065 -----
2066 2066 Informacje o elemencie
2067 2067 Informacje
2068 2068 Tablica informacyjna
2069 2069 Informacja turystyczna
2070 2070 Terminal informacyjny
2071 2071 Informacje o warstwie
2072 2072 Informacje uzupełniające, możliwe wiele fałszywych błędów.
2073 2073 Inicjalizacja
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 Wewnętrzny błąd serwera
2083 2083 -----
2084 2084 Dostęp do internetu
2085 2085 Opłata za internet
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 Nieprawodłowy adres URL?
2091 2091 -----
2092 2092 Nieprawidłowy plik bz2.
2093 2093 Nieprawidłowa data
2094 2094 Niepoprawna data/czas
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 Nieprawidłowa strefa czasowa
2102 2102 -----
2103 2103 Niepoprawna nazwa użytkownika
2104 2104 -----
2105 2105 Odwróć filtr
2106 2106 Wyspa
2107 2107 Wysepka
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 Przeglądarka pomocy JOSM
2112 2112 Wewnętrzny styl JOSM
2113 2113 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2114 2114 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 Pliki JPEG (*.jpg)
2119 2119 Edytor OpenStreetMap w Javie
2120 2120 Wersja Javy {0}
2121 2121 Jubiler
2122 2122 Funkcja łączenia obszarów
2123 2123 Połącz węzeł i linię
2124 2124 Połącz węzeł z drogą
2125 2125 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2126 2126 Połącz nakładające się obszary
2127 2127 Połączono nakładające się na siebie obszary
2128 2128 Łączy nakładające się obszary
2129 2129 Przejdź do pozycji
2130 2130 Przejdź
2131 2131 Przejdź do pozycji
2132 2132 Skrzyżowanie
2133 2133 -----
2134 2134 Zachowaj
2135 2135 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2136 2136 Zachowaj moje współrzędne
2137 2137 Zachowaj mój stan usunięcia
2138 2138 Zachowaj wtyczkę
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 Zachowaj ich współrzędne
2142 2142 Zachowaj ich stan usunięcia
2143 2143 -----
2144 2144 Klucz
2145 2145 -----
2146 2146 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2147 2147 -----
2148 2148 Klucz:
2149 2149 Skóry klawiaturowe
2150 2150 Słowa kluczowe
2151 2151 Przedszkole
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 Akcesoria kuchenne
2155 2155 -----
2156 2156 Gaz LPG
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2162 2162 Ląd (wyspa)
2163 2163 Zagospodarowanie terenu
2164 2164 Wysypisko
2165 2165 -----
2166 2166 Landsat (lustro)
2167 2167 -----
2168 2168 Liczba pasów ruchu
2169 2169 Język
2170 2170 Ostatnia zmiana o {0}
2171 2171 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2172 2172 Szerokość
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 Pralnia samoobsługowa
2182 2182 Warstwa
2183 2183 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2184 2184 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2185 2185 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2186 2186 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2187 2187 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2188 2188 -----
2189 2189 warstwa nie jest na liście.
2190 2190 Warstwa: {0}
2191 2191 Warstwy
2192 2192 Czas rozbiegu (w sekundach)
2193 2193 Rozrywka
2194 2194 Długość
2195 2195 Długość w metrach
2196 2196 -----
2197 2197 Długość: {0}
2198 2198 Przejazd kolejowy
2199 2199 Biblioteka
2200 2200 Licencja
2201 2201 -----
2202 2202 Szlaban
2203 2203 Samochody dostawcze
2204 2204 Trasa szybkiego tramwaju
2205 2205 Latarnia morska
2206 2206 Oznaczenie linii
2207 2207 Rodzaj linii
2208 2208 Wiersz {0} kolumna {1}:
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2212 2212 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2213 2213 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2214 2214 Lista ostatnio otwieranych plików
2215 2215 oświetlenie
2216 2216 Strefa zamieszkania
2217 2217 Ładuj wszystkie kafelki
2218 2218 Ładuj CT
2219 2219 Ładuj kafelek
2220 2220 Otwórz warstwę WMS
2221 2221 Otwórz warstwę WMS z pliku
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 Wczytuje relacje nadrzędne
2226 2226 -----
2227 2227 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2228 2228 Ładowanie wczesnych wtyczek
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2233 2233 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2234 2234 Ładowanie wtyczek
2235 2235 Ładowanie wtyczek...
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 Wczytywanie {0}
2239 2239 -----
2240 2240 pliki lokalne
2241 2241 Okolica
2242 2242 Położenie
2243 2243 Zablokuj
2244 2244 Wrota śluzy
2245 2245 Lodi - Włochy
2246 2246 -----
2247 2247 Długość
2248 2248 -----
2249 2249 Katalog:
2250 2250 Wygląd i zachowanie
2251 2251 Katalog:
2252 2252 Wieża widokowa
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 MLIT Japonia (ORTHO)
2256 2256 MLIT Japonia (ORTO01)
2257 2257 MLIT Japonia (ORTO02)
2258 2258 MLIT Japonia (ORTO03)
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 Skala MTB
2263 2263 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2264 2264 -----
2265 2265 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2273 2273 -----
2274 2274 Centrum handlowe
2275 2275 Obiekty sztuczne
2276 2276 -----
2277 2277 Ręczna
2278 2278 -----
2279 2279 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2280 2280 Mapa
2281 2281 Style rysowania map
2282 2282 Odwzorowanie kartograficzne
2283 2283 Ustawienia mapy
2284 2284 -----
2285 2285 Mapa: {0}
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 Port jachtowy (Marina)
2289 2289 -----
2290 2290 Znaczniki nazwanych punktów
2291 2291 Znaczniki z {0}
2292 2292 Plac targowy
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 Materiał
2297 2297 -----
2298 2298 Maks. nacisk na oś (w tonach)
2299 2299 Maks. wysokość (w metrach)
2300 2300 -----
2301 2301 Maks. długość (w metrach)
2302 2302 -----
2303 2303 Maks. prędkość (km/h)
2304 2304 Maks. ciężar (w tonach)
2305 2305 Maks. szerokość (w metrach)
2306 2306 Maksymalny obszar na zapytanie:
2307 2307 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2308 2308 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2309 2309 Maksymalna długość (w metrach)
2310 2310 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2311 2311 Łąka
2312 2312 Pomiar
2313 2313 Stacja pomiaru
2314 2314 Członek
2315 2315 -----
2316 2316 Członkowie
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 Członkowie (z konfliktami)
2320 2320 Miejsce pamięci
2321 2321 Nazwa w menu
2322 2322 Nazwa w menu (domyślna)
2323 2323 Skróty w menu
2324 2324 -----
2325 2325 odwzorowanie Merkatora
2326 2326 Połącz
2327 2327 Połącz węzły
2328 2328 Scal warstwy
2329 2329 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2330 2330 Połącz wybrane elementy.
2331 2331 Włącz aktualną warstwę do innej.
2332 2332 -----
2333 2333 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2334 2334 Scal {0} węzłów
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 Połączona wersja
2340 2340 -----
2341 2341 Wiadomość dnia jest niedostępna
2342 2342 metryczne
2343 2343 Mikrobrowar
2344 2344 -----
2345 2345 Obszar wojskowy
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 Min. prędkość (km/h)
2350 2350 Szyb
2351 2351 Minirondo
2352 2352 Minigolf
2353 2353 Minimalna odległość (w pikselach)
2354 2354 Minuty: {0}
2355 2355 Odbicie lustrzane
2356 2356 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 Brak parametru dla NOT
2373 2373 Brak parametru dla OR
2374 2374 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 Pon-Pt 22:00-05:00
2379 2379 -----
2380 2380 Sklep z telefonami komórkowymi
2381 2381 -----
2382 2382 Tryb: {0}
2383 2383 Lotnisko dla modeli
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 Kantor
2390 2390 Tor jednoszynowy
2391 2391 Pomnik
2392 2392 Wiecej informacji...
2393 2393 Więcej informacji na temat tej funkcji
2394 2394 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2395 2395 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2396 2396 Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 Pojazdy z silnikiem
2400 2400 Samochody
2401 2401 Motocykle
2402 2402 Dealer motocykli
2403 2403 -----
2404 2404 Sporty motorowe
2405 2405 Autostrada
2406 2406 Skrzyżowanie autostrad
2407 2407 Autostrada - dojazd
2408 2408 Przełęcz
2409 2409 kolarstwo górskie
2410 2410 Przesuń węzeł...
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 Przesuń w dół
2414 2414 -----
2415 2415 Więcej elementów
2416 2416 Przesuwa filtr na dół.
2417 2417 Przesuwa filtr do góry.
2418 2418 Przesuń w lewo
2419 2419 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2420 2420 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift, aby dodać do zaznaczenia (Ctrl, aby przełączać); Shift-Ctrl aby obracać zaznaczenie; Alt-Ctrl aby skalować zaznaczenie
2421 2421 Przesuń obiekty {0}
2422 2422 Przesuń w prawo
2423 2423 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2424 2424 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2428 2428 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2429 2429 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2430 2430 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2431 2431 Przesuń je
2432 2432 Przesuń do góry
2433 2433 -----
2434 2434 Przesuń {0}
2435 2435 Przesuwa obiekty {0}
2436 2436 Błota
2437 2437 Różne sporty
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 Muzeum
2443 2443 Sklep muzyczny
2444 2444 Moje zestawy zmian
2445 2445 -----
2446 2446 Moja wersja
2447 2447 Moja wersja (lokalna)
2448 2448 Moją z Połączoną
2449 2449 Moją z Ich
2450 2450 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2451 2451 Import NMEA zakończony powodzeniem
2452 2452 Pliki NMEA-0183
2453 2453 Mapy NPE
2454 2454 -----
2455 2455 Nazwa
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 Nazwa użytkownika.
2459 2459 Nazwa: {0}
2460 2460 Nazwane punkty GPS z {0}
2461 2461 Nazwane punkty tras.
2462 2462 Kolej wąskotorowa
2463 2463 Narodowa
2464 2464 Park narodowy
2465 2465 -----
2466 2466 Natura
2467 2467 Rezerwat przyrody
2468 2468 -----
2469 2469 Sieć
2470 2470 -----
2471 2471 Nigdy nie aktualizuj
2472 2472 Nowa
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 Nowa warstwa
2476 2476 Nowy klucz
2477 2477 Nowe wyrównanie
2478 2478 -----
2479 2479 Nowa relacja
2480 2480 Nowa rola
2481 2481 -----
2482 2482 Nowa wartość
2483 2483 -----
2484 2484 Klub nocny
2485 2485 Nie
2486 2486 -----
2487 2487 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2488 2488 Brak skrótu
2489 2489 Nie znaleziono drogi "from"
2490 2490 Nie znaleziono drogi "to"
2491 2491 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 Brak zmian do wysłania.
2495 2495 -----
2496 2496 Brak konfliktów do rozwiązania
2497 2497 Brak konfliktów, które można pokazać
2498 2498 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2499 2499 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2500 2500 Nie wczytano żadnych danych.
2501 2501 Brak daty
2502 2502 -----
2503 2503 ślepa ulica
2504 2504 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2505 2505 -----
2506 2506 Brak obrazu
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2510 2510 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2511 2511 Brak otwartego zestawu zmian
2512 2512 Brak otwartych zestawów zmian
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 Nie znaleziono żadnych problemów
2518 2518 Bez serwera proxy
2519 2519 Brak wybranego śladu GPX
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 Bez tagów
2523 2523 Brak warstw docelowych.
2524 2524 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2528 2528 Nie, przerwij
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 Węzeł
2532 2532 -----
2533 2533 Węzeł jest nadal w użyciu..
2534 2534 -----
2535 2535 Węzeł: połączony
2536 2536 Węzeł: standardowy
2537 2537 Węzeł: otagowany
2538 2538 Węzły
2539 2539 Węzły w tym samym miejscu
2540 2540 Węzły z tą samą nazwą
2541 2541 -----
2542 2542 Węzły (z konfliktami)
2543 2543 Obiekt niebędący drogą w multipolygonie
2544 2544 żadne
2545 2545 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2546 2546 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2547 2547 Północ
2548 2548 Północ
2549 2549 Nie znaleziono
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 Uwagi
2554 2554 -----
2555 2555 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2556 2556 -----
2557 2557 na banknoty
2558 2558 Nic
2559 2559 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
2560 2560 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
2561 2561 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
2562 2562 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2563 2563 Nic nie wybrano!
2564 2564 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2565 2565 Nie ma nic do zaznaczenia
2566 2566 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2567 2567 Nie ma nic do powiększenia
2568 2568 -----
2569 2569 Numer
2570 2570 Ilość miejsc
2571 2571 Liczba przewodów w jednym kablu
2572 2572 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
2573 2573 -----
2574 2574 Sposób numeracji domów
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 OK - próbuję ponownie.
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 Dane OSM
2581 2581 Hasło OSM.
2582 2582 Pliki serwera OSM
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 URL serwera OSM:
2586 2586 Hasło OSM:
2587 2587 Nazwa użytkownika OSM:
2588 2588 -----
2589 2589 Obiekt
2590 2590 -----
2591 2591 ID obiektu:
2592 2592 -----
2593 2593 Historia obiektu
2594 2594 -----
2595 2595 Typ obiektu:
2596 2596 Obiekt z historią
2597 2597 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
2598 2598 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
2599 2599 Obiekty do dodania:
2600 2600 Obiekty do usunięcia:
2601 2601 Obiekty do zmiany:
2602 2602 Benzyna bezołowiowa 100
2603 2603 Benzyna bezołowiowa 91
2604 2604 Benzyna bezołowiowa 95
2605 2605 Benzyna bezołowiowa 98
2606 2606 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 Przesunięcie:
2611 2611 Przesunięcie:
2612 2612 OK
2613 2613 Stary klucz
2614 2614 Poprzednia rola
2615 2615 Stara wartość
2616 2616 Na życzenie
2617 2617 Podczas wysyłania
2618 2618 Jednokierunkowa
2619 2619 Drogi z jednym węzłem
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 jednokierunkowa
2624 2624 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2625 2625 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2626 2626 Tylko własne zestawy zmian
2627 2627 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
2628 2628 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
2629 2629 Tylko na początku drogi.
2630 2630 -----
2631 2631 Otwórz
2632 2632 -----
2633 2633 Otwórz adres...
2634 2634 Ostatnio otwierane
2635 2635 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2636 2636 -----
2637 2637 Otwiera plik.
2638 2638 -----
2639 2639 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2640 2640 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2641 2641 Otwiera listę wszystkich relacji
2642 2642 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2646 2646 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2647 2647 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2648 2648 Otwiera adres URL.
2649 2649 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 Otwórz inne zdjęcie
2653 2653 -----
2654 2654 Otwarte zestawy zmian
2655 2655 Otwórz plik
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2659 2659 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2660 2660 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2661 2661 Otwórz...
2662 2662 Otwarty/Zamknięty:
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 dane OpenSteetMap
2666 2666 Otwieram 1 plik...
2667 2667 Godziny otwarcia
2668 2668 Otwieram plik "{0}" ...
2669 2669 Otwieram pliki
2670 2670 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2671 2671 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2672 2672 Czas działania
2673 2673 -----
2674 2674 Optyk
2675 2675 Dodatkowe atrybuty:
2676 2676 Rodzaj (opcjonalne)
2677 2677 Naturalna żywność
2678 2678 Oryg. droga
2679 2679 Korekta prostopadłości
2680 2680 Ortogonalizuj / cofnij
2681 2681 Korekta prostopadłości
2682 2682 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2683 2683 -----
2684 2684 Pozostałe
2685 2685 Inny punkt informacyjny
2686 2686 -----
2687 2687 Sklep turystyczny
2688 2688 -----
2689 2689 Nakładające się obszary
2690 2690 Nakładające się jezdnie
2691 2691 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
2692 2692 Nakładające się tory kolejowe
2693 2693 Nakładające się tory (z obszarem)
2694 2694 Nakładające się drogi
2695 2695 Nakładające się drogi (z obszarem)
2696 2696 Nakładające się drogi.
2697 2697 -----
2698 2698 Zastąp
2699 2699 Nadpisać ustawienia OAuth?
2700 2700 -----
2701 2701 PCN 2006 - Włochy
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 PUWG (Polska)
2705 2705 PUWG 1992 (Polska)
2706 2706 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
2707 2707 Strefa PUWG
2708 2708 Sklep z farbami
2709 2709 Styl rysowania {0}: {1}
2710 2710 Wykopalisko paleontologiczne
2711 2711 -----
2712 2712 papier
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 Relacje nadrzędne
2721 2721 -----
2722 2722 Parkuj i Jedź
2723 2723 -----
2724 2724 Uliczka parkingowa
2725 2725 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2726 2726 Analizowanie danych OSM...
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 Części
2734 2734 Zatoka
2735 2735 zatoki dla wymijania
2736 2736 Hasło
2737 2737 Hasło:
2738 2738 Hasło:
2739 2739 Wklej
2740 2740 -----
2741 2741 Wklej znaczniki
2742 2742 -----
2743 2743 Wkleja zawartość schowka.
2744 2744 Wklej pomijając niekompletne
2745 2745 Ścieżka
2746 2746 -----
2747 2747 Wzgórze
2748 2748 Ciąg pieszy
2749 2749 Przejście dla pieszych
2750 2750 Typ przejścia dla pieszych
2751 2751 Ciąg pieszy
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 Apteka
2760 2760 Numer telefonu
2761 2761 Numer telefonu
2762 2762 -----
2763 2763 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
2764 2764 Miejsce na piknik
2765 2765 Molo
2766 2766 -----
2767 2767 Rurociąg
2768 2768 Rodzaj trasy
2769 2769 Boisko
2770 2770 Rozmiar piksela: {0}
2771 2771 Miejsce kultu religijnego
2772 2772 Miejsca
2773 2773 Tworzenie węzłów i dróg.
2774 2774 -----
2775 2775 Plac zabaw
2776 2776 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
2777 2777 -----
2778 2778 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
2779 2779 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
2780 2780 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
2785 2785 -----
2786 2786 Proszę wprowadzić adres kafelka
2787 2787 Proszę wprowadzić index kafelka
2788 2788 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2797 2797 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 Wprowadź hasło do konta OSM
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 Podaj swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Hasło <strong>nie będzie</strong> zapisane jako zwykły tekst w ustawieniach JOSM i zostanie wysłane na serwer OSM <strong>tylko raz</strong>. Przy następnych przesyłaniach danych twoje hasło nie będzie już używane.
2808 2808 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
2809 2809 Popraw opis zmian
2810 2810 -----
2811 2811 Proszę wybrać plik
2812 2812 Proszę wybierz klucz
2813 2813 Proszę wybierz wartość
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 Wybierz co najmniej cztery węzły.
2817 2817 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
2818 2818 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
2819 2819 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
2820 2820 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
2821 2821 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
2822 2822 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
2823 2823 Wybierz co najmniej trzy węzły.
2824 2824 -----
2825 2825 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
2826 2826 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
2827 2827 Proszę wybrać coś do skopiowania.
2828 2828 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
2829 2829 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
2830 2830 Proszę wybrać wiersz do edycji
2831 2831 Wybierz warstwę docelową
2832 2832 Wybierz metodę przesyłania:
2833 2833 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
2834 2834 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
2835 2835 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 Informacje o wtyczce
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 Aktualizowanie wtyczek
2843 2843 Wtyczki
2844 2844 Wtyczki są aktualne
2845 2845 -----
2846 2846 Numer punktu
2847 2847 Słup
2848 2848 Numer referencyjny
2849 2849 Posterunek policji
2850 2850 Polityczna
2851 2851 Pozycja
2852 2852 Pozycja
2853 2853 -----
2854 2854 Skrzynka pocztowa
2855 2855 Poczta
2856 2856 Kod pocztowy
2857 2857 -----
2858 2858 Energetyka
2859 2859 Elektrownia
2860 2860 Linia elektryczna
2861 2861 Rozdzielnia elektryczna
2862 2862 Stacja transformatorowa
2863 2863 Słup wysokiego napięcia
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 Predefiniowane
2869 2869 -----
2870 2870 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 Ustawienia
2875 2875 Preferencje zostały zapisane na {0}
2876 2876 Ustawienia...
2877 2877 Przygotowywanie danych OSM...
2878 2878 -----
2879 2879 Przygotowanie zestawu danych...
2880 2880 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
2881 2881 -----
2882 2882 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
2883 2883 Kolej retro
2884 2884 Grupa szablonów {0}
2885 2885 Grupa szablonów {1} / {0}
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 Szablony
2889 2889 Szablony nie zawierają danego klucza
2890 2890 Szablony nie zawierają danej wartości
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 Droga krajowa
2894 2894 Droga krajowa - dojazd
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 Więzienie
2899 2899 Przetwarzanie pliku ''{0}''
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 Odwzorowanie
2906 2906 -----
2907 2907 Kod odwzorowania
2908 2908 -----
2909 2909 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 Właściwości
2913 2913 Właściwości / członkostwo
2914 2914 -----
2915 2915 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 Właściwości
2920 2920 Właściwości (z konfliktami)
2921 2921 Właściwości/członkostwo
2922 2922 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 Ustawienia proxy
2932 2932 -----
2933 2933 Budynek użyteczności publicznej
2934 2934 Publiczny gril
2935 2935 Transport publiczny
2936 2936 Transport publiczny
2937 2937 Wyczyść
2938 2938 Czyszczenie...
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 Kamieniołom
2943 2943 Zapytanie
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
2947 2947 Zapytanie o zestawy zmian
2948 2948 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
2949 2949 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
2950 2950 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
2951 2951 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
2952 2952 Odpytywanie serwera nazw
2953 2953 Odpytywanie serwera nazw…
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 Zdalnie sterowane samochody
2957 2957 Tor wyścigowy
2958 2958 -----
2959 2959 Tor
2960 2960 Kolej
2961 2961 Przystanek kolejowy
2962 2962 Peron kolejowy
2963 2963 -----
2964 2964 Obszar kolejowy
2965 2965 -----
2966 2966 czyste dane GPS
2967 2967 Przeczytaj na początek
2968 2968 Czytanie zdjęć...
2969 2969 -----
2970 2970 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
2971 2971 Wczytywanie zestawów zmian...
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 Wczytywanie informacji użytkownika...
2976 2976 Wczytywanie {0}...
2977 2977 Plik Readme
2978 2978 Imię i nazwisko
2979 2979 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
2980 2980 Zapisywanie
2981 2981 Studio nagrań
2982 2982 Teren rekreacyjny
2983 2983 Obraz...
2984 2984 Zbiórka odpadów
2985 2985 -----
2986 2986 Powtórz
2987 2987 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
2988 2988 -----
2989 2989 Numer
2990 2990 Oznaczenie (numer toru)
2991 2991 -----
2992 2992 Numer referencyjny
2993 2993 Odwołania do:
2994 2994 -----
2995 2995 Odśwież
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Odrzuć konflikty i zapisz
3000 3000 Relacja
3001 3001 Relacja ...
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 Relacja jest usunięta
3013 3013 Pusta relacja
3014 3014 Nieustalony rodzaj relacji
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 Relacja: zaznaczona
3018 3018 Relacje
3019 3019 -----
3020 3020 Relacje: {0}
3021 3021 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3022 3022 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3023 3023 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3024 3024 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3025 3025 Religia
3026 3026 Odśwież
3027 3027 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3028 3028 Wczytaj ponownie błędne kafle
3029 3029 -----
3030 3030 Odświerza stronę pomocy
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3035 3035 -----
3036 3036 -----
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 Usuń
3043 3043 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3044 3044 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3045 3045 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3046 3046 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 Usuń z pamięci podręcznej
3050 3050 Usuń zdjęcie z warstwy
3051 3051 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3052 3052 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3053 3053 Usuń zaznaczone zakładki
3054 3054 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3055 3055 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 Usuń Element z Relacji
3063 3063 Usunięte powielone węzły
3064 3064 -----
3065 3065 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 Zmień nazwę warstwy
3071 3071 Zmień nazwę zakładki
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 Wypożyczalnia
3076 3076 Warsztat samochodowy
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 Zgłoś błąd
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 URL prośby klucza:
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 Sztuczne jezioro
3087 3087 Resetuj
3088 3088 Przywróć domyślne ustawienia
3089 3089 -----
3090 3090 Droga lokalna
3091 3091 Zabudowa mieszkaniowa
3092 3092 -----
3093 3093 Rozwiąż
3094 3094 Rozwiąż konflikty
3095 3095 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 Wydobycie
3108 3108 Miejsce odpoczynku
3109 3109 Uruchom ponownie
3110 3110 Restauracja
3111 3111 Przywróć
3112 3112 Odzyskiwanie plików
3113 3113 Ograniczenie
3114 3114 Obszar handlowy
3115 3115 Mur oporowy
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 Odwróć kierunek dróg
3129 3129 Odwróć i połącz
3130 3130 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3131 3131 Odwróć kolejność członków relacji
3132 3132 Odwróć kierunek drogi
3133 3133 Odwróć kierunek dróg
3134 3134 Odwrócona linia brzegowa
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3138 3138 Cofanie zmian
3139 3139 Popraw
3140 3140 Wersja
3141 3141 jeździectwo
3142 3142 Rzeka
3143 3143 Koryto rzeczne
3144 3144 Droga (nieokreślona)
3145 3145 Ograniczenia na drodze
3146 3146 Rola
3147 3147 Problem z weryfikacją roli
3148 3148 -----
3149 3149 Brakująca rola {0}
3150 3150 -----
3151 3151 Rola:
3152 3152 -----
3153 3153 Rondo
3154 3154 Trasa
3155 3155 Sieć trasy
3156 3156 Stan trasy
3157 3157 Typ trasy
3158 3158 Zaznaczone szlaki:
3159 3159 Rugby league
3160 3160 Rugby union
3161 3161 Ruiny
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 Przeprowadzanie testu {0}
3166 3166 Pas startowy
3167 3167 Skala SAC
3168 3168 karty SIM
3169 3169 SPOTMaps (Francja)
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 Kontrola bezpieczeństwa
3173 3173 Sprzedaż
3174 3174 Brama warowna
3175 3175 -----
3176 3176 -----
3177 3177 Zapisz
3178 3178 Zapisz klucz dostępu w ustawieniach
3179 3179 -----
3180 3180 Zapisz jako...
3181 3181 Zapisz plik GPX
3182 3182 -----
3183 3183 Zapisz warstwę
3184 3184 Zapisz plik OSM
3185 3185 Zapisz plik
3186 3186 Zapisz warstwę WMS do pliku
3187 3187 -----
3188 3188 Zapisz pomimo tego
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3194 3194 Zapisuje bieżące dane.
3195 3195 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3196 3196 -----
3197 3197 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3198 3198 Zapisz/wyślij i usuń
3199 3199 Zapisz/wyślij i wyjdź
3200 3200 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
3201 3201 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3202 3202 Przeglądanie katalogu {0}
3203 3203 Szkoła
3204 3204 złom
3205 3205 Rumowisko
3206 3206 Busz
3207 3207 Sklep rybny
3208 3208 Szukaj
3209 3209 Szukaj ...
3210 3210 -----
3211 3211 Wyszukuje obiekty
3212 3212 Wyszukuje obiekty.
3213 3213 Szukaj w tagach
3214 3214 Znajdź szablon
3215 3215 Szukaj w szablonach
3216 3216 Wyszukanie:
3217 3217 Szukaj...
3218 3218 Szukaj:
3219 3219 Szukaj:
3220 3220 Druga nazwa
3221 3221 Droga wojewódzka
3222 3222 -----
3223 3223 Sekundy: {0}
3224 3224 -----
3225 3225 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3226 3226 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3227 3227 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3228 3228 Zaznacz
3229 3229 Zaznacz wszystko
3230 3230 -----
3231 3231 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3232 3232 Wstecz
3233 3233 Wybież otwarty zestaw zmian
3234 3234 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3235 3235 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3236 3236 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3237 3237 Wybierz przynajmniej:
3238 3238 Wybierz nazwę pliku
3239 3239 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3240 3240 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3241 3241 Zaznacz na warstwie
3242 3242 Zaznacz na liście relacji
3243 3243 Wybierz opcje rysowania linii
3244 3244 Wybierz członków
3245 3245 -----
3246 3246 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3251 3251 Zaznacz relację
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 Wybierz warstwę docelową
3258 3258 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3259 3259 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3260 3260 -----
3261 3261 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3272 3272 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
3276 3276 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3277 3277 -----
3278 3278 Zaznaczenie
3279 3279 Wybrano zbiór pusty.
3280 3280 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3281 3281 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3282 3282 -----
3283 3283 Zaznaczenie: {0}
3284 3284 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3285 3285 Drogi przecinające same siebie
3286 3286 Półautomatyczna
3287 3287 Osobna wartwa
3288 3288 -----
3289 3289 Sekwencja
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 Droga serwisowa
3293 3293 Adres URL usługi
3294 3294 Miejsce obsługi podróżnych
3295 3295 Usługi:
3296 3296 Rodzaj
3297 3297 Ustaw zakładkę WMS
3298 3298 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3303 3303 Ustaw język
3304 3304 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3305 3305 Ustaw na domyślne
3306 3306 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3307 3307 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3308 3308 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3309 3309 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3310 3310 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3311 3311 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3312 3312 Zapisywanie domyślnych ustawień
3313 3313 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3314 3314 Ustawienia
3315 3315 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3316 3316 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 Punkt carsharingu
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 schronienie
3323 3323 Żegluga
3324 3324 Sklep obuwniczy
3325 3325 Strzelectwo
3326 3326 Zakupy
3327 3327 Sklepy
3328 3328 Krótki opis: {0}
3329 3329 Skrót
3330 3330 Skróty klawiaturowe
3331 3331 Zapisać?
3332 3332 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3333 3333 Wysłać?
3334 3334 Pokaż
3335 3335 Pokaż obszar
3336 3336 Pokaż raport konfiguracji
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 Pokaż informację kafelka
3340 3340 -----
3341 3341 Pokazuje informację pomocy
3342 3342 Pokaż historię
3343 3343 Pokaż szczegóły
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 Wyświetlaj zlokalizowane nazwy na listach
3347 3347 Wyświetla zlokalizowane nazwy na listach, jeśli są dostępne
3348 3348 -----
3349 3349 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3353 3353 -----
3354 3354 Wyświetlaj ekran powitalny
3355 3355 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3356 3356 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3357 3357 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 Wyświetl tę pomoc
3361 3361 Pokaż/Ukryj
3362 3362 Obszar
3363 3363 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3364 3364 Pokazuje bieżącą datę
3365 3365 Pokazuje wilgotność
3366 3366 Pokazuje temperaturę
3367 3367 -----
3368 3368 Sycylia - Włochy
3369 3369 Drogi bez nazwy
3370 3370 -----
3371 3371 Uprość drogę
3372 3372 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3373 3373 -----
3374 3374 Uprościć drogi?
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3379 3379 Pojedyncze elementy
3380 3380 -----
3381 3381 Jazda na deskorolce
3382 3382 Łyżwiarstwo
3383 3383 Narty
3384 3384 narciarstwo
3385 3385 Pomiń pobieranie
3386 3386 Pomiń pobieranie
3387 3387 Pomiń
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 Mapa
3391 3391 Pochylnia
3392 3392 Palenie
3393 3393 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3394 3394 Dopasuj do wielkości kafelek
3395 3395 Skuter śnieżny
3396 3396 Piłka nożna
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 Sortuj
3408 3408 Sortuj menu szablonów
3409 3409 Sortuj elementy relacji
3410 3410 -----
3411 3411 Południe
3412 3412 Miejsca dla niepełnosprawnych
3413 3413 Miejsca dla rodziców
3414 3414 Miejsca dla kobiet
3415 3415 Fotoradar
3416 3416 Kolczatka
3417 3417 Rozdziel drogę
3418 3418 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3419 3419 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3420 3420 Rozdziela drogę na fragmenty
3421 3421 -----
3422 3422 Sporty z piłką
3423 3423 Obiekty sportowe
3424 3424 Sport
3425 3425 Centrum sportowe
3426 3426 Źródło
3427 3427 Stadion
3428 3428 -----
3429 3429 Gwiazdki
3430 3430 Rozpocznij szukanie
3431 3431 Rozpocznij pobieranie
3432 3432 Rozpocznij pobieranie danych
3433 3433 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3434 3434 -----
3435 3435 Rozpoczynanie skanowania katalogu
3436 3436 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3437 3437 Ponowna próba {0} z {1}.
3438 3438 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3439 3439 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3440 3440 -----
3441 3441 Stan
3442 3442 Sklep z artykułami biurowymi
3443 3443 -----
3444 3444 Raport konfiguracji
3445 3445 Schody
3446 3446 -----
3447 3447 Przełaz
3448 3448 Znak stop
3449 3449 -----
3450 3450 Strumień
3451 3451 Latarnia uliczna
3452 3452 Nazwa ulicy
3453 3453 Sieć drogowa
3454 3454 Ulice NRW Geofabrik.de
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 Podobszary
3462 3462 Stwórz filtr
3463 3463 Dzielnica
3464 3464 Metro
3465 3465 Wejście do metra
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 Znaleziono podejrzane dane. Przesłać mimo to?
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3476 3476 Nawierzchnia
3477 3477 Monitoring
3478 3478 Punkt geodezyjny
3479 3479 -----
3480 3480 Pływanie
3481 3481 -----
3482 3482 Opis symboli
3483 3483 Synchronizacja dźwięku
3484 3484 Synchronizuj cały zestaw danych
3485 3485 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3486 3486 Synchronizuję tylko relację {0}
3487 3487 -----
3488 3488 Synchronizuję tylko drogę {0}
3489 3489 System miar
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 Tenis stołowy
3500 3500 Nawierzchnia dla niewidomych
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 Szablony
3510 3510 Etykiety
3511 3511 Znaczniki i członkowie
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 Znaczniki zestawu zminan {0}
3516 3516 Znaczniki nowego zestawu zmian
3517 3517 -----
3518 3518 Krawiec
3519 3519 -----
3520 3520 Postój taksówek
3521 3521 Droga kołowania
3522 3522 Telefon
3523 3523 na karty telefoniczne
3524 3524 Tenis
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 Droga powiatowa
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 -----
3532 3532 Sprawdza URL API
3533 3533 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 Ta warstwa nie wspiera żadnego z odwzorowań JOSM,\nwięc nie może zostać użyta. Ta wiadomość nie wyświetli się ponownie.
3538 3538 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 URL API działa poprawnie.
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3546 3546 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3547 3547 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
3548 3548 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
3549 3549 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
3550 3550 -----
3551 3551 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3552 3552 -----
3553 3553 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
3554 3554 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
3555 3555 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3556 3556 -----
3557 3557 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3558 3558 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3562 3562 -----
3563 3563 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3564 3564 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3565 3565 -----
3566 3566 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 Podczas masowego pobierania wystąpiły następujące błędy: {0}
3570 3570 -----
3571 3571 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3572 3572 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3579 3579 -----
3580 3580 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3581 3581 -----
3582 3582 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3583 3583 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
3584 3584 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
3591 3591 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
3592 3592 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3593 3593 -----
3594 3594 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
3595 3595 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3596 3596 -----
3597 3597 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3601 3601 -----
3602 3602 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3603 3603 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3604 3604 Teatr
3605 3605 -----
3606 3606 Ich wersja
3607 3607 Ich wersja (na serwerze)
3608 3608 Ich z Połączoną
3609 3609 Park rozrywki
3610 3610 Nie ma otwartych zestawów zmian
3611 3611 Nie wybrano opiektów do pobrania
3612 3612 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 Wystąpił błąd podczas próby wyświetlenia adresu URL dla tego znacznika
3616 3616 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
3617 3617 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
3618 3618 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
3619 3619 -----
3620 3620 To znajduje się za końcem nagrania.
3621 3621 -----
3622 3622 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
3638 3638 -----
3639 3639 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
3648 3648 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
3649 3649 Automat biletowy
3650 3650 Numery kafelków mapy
3651 3651 Adres kafelka:
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 Zakres czasu
3656 3656 Strefa czasowa:
3657 3657 Strefa czasowa: {0}
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 Do usunięcia
3661 3661 Przełącz linie łączące punktu GPX
3662 3662 -----
3663 3663 Przełącza widok szkieletowy
3664 3664 Przełącza na pełny ekran
3665 3665 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
3666 3666 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
3667 3667 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
3668 3668 Przełącz: {0}
3669 3669 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
3670 3670 Toalety
3671 3671 -----
3672 3672 bramka (opłata)
3673 3673 Punkt poboru opłat
3674 3674 -----
3675 3675 Narzędzie: {0}
3676 3676 Pasek narzędzi
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Personalizacja paska narzędzi
3680 3680 Narzędzia
3681 3681 Narzedzie do rysowania budynków.
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 Turystyka
3685 3685 Wieża
3686 3686 Numer referencyjny
3687 3687 Typ wieży
3688 3688 Małe miasto
3689 3689 Ratusz
3690 3690 Sklep z zabawkami
3691 3691 -----
3692 3692 Droga gruntowa
3693 3693 Kolorowanie ścieżek i punktów
3694 3694 Typ drogi
3695 3695 Środek uspokojenia ruchu
3696 3696 Sygnalizacja świetlna
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 Tramwaj
3700 3700 Przystanek tramwajowy
3701 3701 -----
3702 3702 Ograniczenia w ruchu
3703 3703 Biuro podróży
3704 3704 Drzewo
3705 3705 Droga ekspresowa
3706 3706 Droga ekspresowa - dojazd
3707 3707 -----
3708 3708 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 Tunel
3712 3712 Początek tunelu
3713 3713 Ograniczenia skrętu
3714 3714 -----
3715 3715 Miejsce do zawracania
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 Kołowrotek
3719 3719 Obrotnica
3720 3720 Rodzaj
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 Rodzaj
3724 3724 Sklep z oponami
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 NIEZNANA
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 Strefa UTM
3740 3740 Rozdziel drogi
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
3745 3745 -----
3746 3746 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
3747 3747 -----
3748 3748 Nie można parsować współrzędnych
3749 3749 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
3750 3750 Droga gminna
3751 3751 Niezamkniete drogi
3752 3752 Nie zamknięta droga
3753 3753 Niepołączona linia brzegowa
3754 3754 Niepołączone węzły bez tagów
3755 3755 Niepołączone drogi.
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 Nierozstrzygnięty
3760 3760 -----
3761 3761 -----
3762 3762 Cofnij
3763 3763 -----
3764 3764 Cofnij przesunięcie
3765 3765 -----
3766 3766 Cofa ostatnią czynność.
3767 3767 -----
3768 3768 Oderwij panel
3769 3769 Nieoczekiwany błąd
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
3781 3781 Odblokuj
3782 3782 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
3783 3783 Rozdzielenie węzła
3784 3784 Uniwersytet
3785 3785 Nieznany adres
3786 3786 Nieznany rodzaj elementu
3787 3787 Nieznany tryb {0}
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 Nieznana rola
3792 3792 -----
3793 3793 Nieznany typ: {0}
3794 3794 -----
3795 3795 Skrzyżowanie bez nazwy
3796 3796 Nienazwana niesklasyfikowana droga
3797 3797 Drogi bez nazwy
3798 3798 -----
3799 3799 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
3800 3800 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
3801 3801 Niezapisane dane i konflikty
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 Niezapisane dane OSM
3805 3805 Odznacz wszystko
3806 3806 Odznacz wszystko (anulowanie)
3807 3807 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
3808 3808 Odznacza wszystkie obiekty.
3809 3809 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
3810 3810 -----
3811 3811 Nie wspierana wersja: {0}
3812 3812 -----
3813 3813 Drogi bez tagów
3814 3814 Drogi bez tagów (z komentarzem)
3815 3815 -----
3816 3816 W górę
3817 3817 -----
3818 3818 Aktualizuj
3819 3819 Aktualizuj zestaw zmian
3820 3820 Aktualizuj zawartość
3821 3821 Aktualizuj dane
3822 3822 -----
3823 3823 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
3824 3824 Pobierz zmiany
3825 3825 Aktualizacja obiektów
3826 3826 Aktualizuj wtyczki
3827 3827 Pobierz wybrane
3828 3828 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
3829 3829 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
3830 3830 Aktualizuje wybrane wtyczki
3831 3831 Zaktualizowano
3832 3832 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3833 3833 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
3834 3834 -----
3835 3835 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
3836 3836 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
3837 3837 Uaktualnianie zestawu zmian...
3838 3838 Odświeżanie danych
3839 3839 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
3840 3840 Aktualizowanie mapy...
3841 3841 -----
3842 3842 Wyślij
3843 3843 Wyślij zmiany
3844 3844 Wyślij Ustawienia
3845 3845 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
3846 3846 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
3847 3847 Wyślij dane
3848 3848 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
3849 3849 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
3850 3850 -----
3851 3851 Przesyłanie każdego obiektu osobno
3852 3852 -----
3853 3853 Wyślij wybrane elementy
3854 3854 -----
3855 3855 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
3856 3856 Wysyłanie do "{0}"
3857 3857 Wyślij do nowego zestawu zmian
3858 3858 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
3859 3859 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
3860 3860 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
3861 3861 -----
3862 3862 Przesyłanie danych...
3863 3863 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
3864 3864 Użycie
3865 3865 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
3866 3866 -----
3867 3867 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
3868 3868 Używaj prostego uwierzytelniania
3869 3869 Używaj OAuth
3870 3870 Używaj SOCKS proxy
3871 3871 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
3872 3872 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
3873 3873 -----
3874 3874 Użyj domyślny
3875 3875 -----
3876 3876 Użyj domyślnych ustawień
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 Użyj warstwy błędów
3880 3880 -----
3881 3881 Użyj ustawień globalnych.
3882 3882 Użyj listę ignorowanych
3883 3883 -----
3884 3884 Używa szablon "{0}"
3885 3885 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
3886 3886 -----
3887 3887 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
3888 3888 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
3893 3893 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
3894 3894 Użytkownik
3895 3895 ID użytkownika:
3896 3896 Nazwa użytkownika:
3897 3897 Użytkownik:
3898 3898 Nazwa użytkownika
3899 3899 Nazwa użytkownika:
3900 3900 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
3901 3901 Przeważnie powinny zostać poprawione.
3902 3902 Sklep z odkurzaczami
3903 3903 Zweryfikuj
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 Sprawdzanie
3908 3908 Sprawdź
3909 3909 Błędy
3910 3910 -----
3911 3911 Sprawdzanie poprawności
3912 3912 Wartość
3913 3913 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
3914 3914 -----
3915 3915 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 Wartość:
3920 3920 -----
3921 3921 Sklep z różnościam
3922 3922 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
3923 3923 Pojazdy według typu
3924 3924 Samochody według sposobu użytkowania
3925 3925 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
3926 3926 Automat sprzedający
3927 3927 Sprzedawane produkty
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 Wersja {0}
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 Wersja: {0}
3937 3937 Weterynarz
3938 3938 Wypożyczalnia wideo
3939 3939 Widok
3940 3940 Widok: {0}
3941 3941 Punkt widokowy
3942 3942 -----
3943 3943 Wieś
3944 3944 Zieleń miejska
3945 3945 Miasto
3946 3946 Winnica
3947 3947 Widoczność
3948 3948 Widoczność (czytelność)
3949 3949 widoczna wieża szybowa
3950 3950 Odwiedź stronę domową
3951 3951 -----
3952 3952 Kalibracja urządzenia nagrywającego
3953 3953 Wulkan
3954 3954 Siatkówka
3955 3955 Napięcie
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 Błąd WMS
3963 3963 Pliki WMS (*.wms)
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
3967 3967 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Oczekiwanie 10 sekund...
3971 3971 mur
3972 3972 Uwaga
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
3977 3977 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
3978 3978 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
3988 3988 -----
3989 3989 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 Ostrzeżenie: załadowanie stylu Mappaint z ''{0}'' nie powiodło się. Wyjątek: {1}
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 Ostrzeżenia
4041 4041 Myjnia samochodowa
4042 4042 Kosz na śmieci
4043 4043 Oczyszczalnia ścieków
4044 4044 Woda
4045 4045 Park wodny
4046 4046 Wieża ciśnień
4047 4047 Studnia
4048 4048 Filtry
4049 4049 Wodospad
4050 4050 Młyn wodny
4051 4051 -----
4052 4052 Pliki audio Wave (*.wav)
4053 4053 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4054 4054 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4055 4055 -----
4056 4056 Węzeł drogi blisko innej drogi
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 Etykietowanie punktów
4061 4061 Punkty drogowe
4062 4062 Drogi
4063 4063 -----
4064 4064 Krzyż przydrożny
4065 4065 Kapliczka
4066 4066 Strona internetowa: {0}
4067 4067 Strona internetowa
4068 4068 Jaz
4069 4069 Mokradło
4070 4070 Dla niepełnosprawnych
4071 4071 Wózki inwalidzkie
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4075 4075 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4076 4076 Całą grupę
4077 4077 Szerokość (w metrach)
4078 4078 -----
4079 4079 Wiatrak
4080 4080 Rękaw
4081 4081 -----
4082 4082 Widok szkieletowy
4083 4083 -----
4084 4084 Ze sklepem
4085 4085 -----
4086 4086 Las pierwotny
4087 4087 Zakład produkcyjny
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 Brakuje znacznika XML <user>.
4093 4093 -----
4094 4094 Tak
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 Tak, usuń węzły
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4102 4102 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4103 4103 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 Napotkałeś błąd w JOSM
4107 4107 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4108 4108 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4109 4109 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4110 4110 -----
4111 4111 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4112 4112 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4117 4117 -----
4118 4118 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4119 4119 Wybierz ślad GPX
4120 4120 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 Powiększ
4125 4125 Zbliżenie (w metrach)
4126 4126 Powiększ
4127 4127 Zmniejsz
4128 4128 Powiększa i przesuwa mapę
4129 4129 -----
4130 4130 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4131 4131 Powiększ
4132 4132 Poziom powiększenia:
4133 4133 Zmniejsz
4134 4134 Powiększ aby pokazać: {0}
4135 4135 Powiększ do
4136 4136 Powiększ na warstwie
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 Pokaż problem
4140 4140 Powiększ do wybranych elementów
4141 4141 Powiększ do zaznaczenia
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 Pokaż {0}
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 [usunięte]
4150 4150 \nWysokość: {0} m
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 wysokie napięcie
4168 4168 średnie napięcie
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 Edycja pylonu
4182 4182 Edycja stacji
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 Stacja
4186 4186 Brama
4187 4187 Wstecz
4188 4188 Szybciej
4189 4189 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4190 4190 Do przodu
4191 4191 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4192 4192 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4193 4193 Następny znacznik
4194 4194 Odtwórz następny znacznik.
4195 4195 Odtwórz poprzedni znacznik.
4196 4196 Odtwórz / wstrzymaj
4197 4197 Poprzedni znacznik
4198 4198 Wolniej
4199 4199 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4200 4200 Zamknięty
4201 4201 Otwarty
4202 4202 brak
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 D
4208 4208 U
4209 4209 A
4210 4210 Z
4211 4211 U
4212 4212 O
4213 4213 T
4214 4214 Z
4215 4215 Tekst
4216 4216 Opis
4217 4217 Nazwa
4218 4218 Źródło ciepła
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 Przesunięcie
4223 4223 -----
4224 4224 markowe
4225 4225 nie
4226 4226 używane
4227 4227 tak
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 nad ziemią
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 pod ziemią
4234 4234 podwodą
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 Edycja stacji kolejowej
4238 4238 Stacja kolejowa
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 Klucz:
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 skrótowa nazwa ulicy
4253 4253 -----
4254 4254 dodaj do zaznaczenia
4255 4255 adres
4256 4256 -----
4257 4257 administracyjna
4258 4258 zaawansowana
4259 4259 zaawansowana konfiguracja
4260 4260 droga powietrzna
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 kruszywo
4265 4265 dla rolnictwa
4266 4266 wentylacyjny
4267 4267 wszystkie
4268 4268 wszystkie obiekty
4269 4269 alejka
4270 4270 alfabetycznie
4271 4271 alternatywny
4272 4272 -----
4273 4273 udogodnienie
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 futbol amerykański
4277 4277 analogowy
4278 4278 kościół anglikański
4279 4279 jedzenie dla zwierząt
4280 4280 gość
4281 4281 dowolne
4282 4282 akwedukt
4283 4283 łucznictwo
4284 4284 obszar
4285 4285 -----
4286 4286 azjatycka
4287 4287 asfalt
4288 4288 lekkoatletyka
4289 4289 -----
4290 4290 futbol australijski
4291 4291 automatycznie
4292 4292 tło
4293 4293 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
4294 4294 odcinek powrotny
4295 4295 zła
4296 4296 bahaizm
4297 4297 baptyści
4298 4298 bariera
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 Basen
4302 4302 Koszykówka
4303 4303 boksyty
4304 4304 Plaża
4305 4305 rowery
4306 4306 dętki do roweru
4307 4307 -----
4308 4308 czarny
4309 4309 niebieski
4310 4310 torfowisko
4311 4311 bule
4312 4312 granica
4313 4313 gra w kule
4314 4314 marka
4315 4315 most
4316 4316 etykieta "most" na węźle
4317 4317 brązowy
4318 4318 teren poprzemysłowy
4319 4319 buddyzm
4320 4320 budynek
4321 4321 -----
4322 4322 hamburgery
4323 4323 autobus
4324 4324 wydzielony pas autobusowy
4325 4325 futbol kanadyjki
4326 4326 kajakarstwo
4327 4327 uwzględnij wielkość liter
4328 4328 kościół katolicki
4329 4329 Cmentarz
4330 4330 -----
4331 4331 węgiel drewny
4332 4332 -----
4333 4333 kurczak
4334 4334 chińska
4335 4335 -----
4336 4336 chrześcijaństwo
4337 4337 papierosy
4338 4338 miasto
4339 4339 cywilna
4340 4340 wspinaczka
4341 4341 -----
4342 4342 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4343 4343 zamknięty
4344 4344 zamknięta droga
4345 4345 węgiel
4346 4346 bruk
4347 4347 komunikacyjna
4348 4348 szuter
4349 4349 beton
4350 4350 prezerwatywy
4351 4351 konfiguruj
4352 4352 Konfiguruje styl rysowania mapy
4353 4353 konflikt
4354 4354 iglasty
4355 4355 połaczenie
4356 4356 w budowie
4357 4357 sieć trakcyjna
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 miedź
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 liczba
4364 4364 -----
4365 4365 krykiet
4366 4366 krykiet
4367 4367 krokiet
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 kolarstwo
4371 4371 dane
4372 4372 liściasty
4373 4373 obiekt dedykowany
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 usunięto
4377 4377 dla dostaw
4378 4378 przestarzały
4379 4379 dla wyznaczonych pojazdów
4380 4380 dojazd do posesji
4381 4381 objazd
4382 4382 cyfrowy
4383 4383 diamenty
4384 4384 zablokowane
4385 4385 Dok
4386 4386 wyścigi psów
4387 4387 podwójny
4388 4388 na dół
4389 4389 zjazd
4390 4390 pobrany obszar
4391 4391 napoje
4392 4392 podjazd
4393 4393 łatwa
4394 4394 energia elektryczna
4395 4395 elementy
4396 4396 -----
4397 4397 jazda konna
4398 4398 ewangelikalizm
4399 4399 parzyste
4400 4400 przykłady
4401 4401 doskonała
4402 4402 torby na odchody
4403 4403 dla ekspertów
4404 4404 -----
4405 4405 Rozszerza opcje edycji opening_hours
4406 4406 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4407 4407 gospodarstwo
4408 4408 -----
4409 4409 prom
4410 4410 znajdź w zaznaczeniu
4411 4411 ryba z frytkami
4412 4412 -----
4413 4413 jedzenie
4414 4414 piesza
4415 4415 -----
4416 4416 bród
4417 4417 las
4418 4418 leśna
4419 4419 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
4420 4420 odcinek docelowy
4421 4421 cieplna
4422 4422 -----
4423 4423 francuska
4424 4424 od kafelka
4425 4425 z drogi
4426 4426 pełna
4427 4427 futbol gaelicki (irlandzki)
4428 4428 garaże
4429 4429 gazowy
4430 4430 niemiecka
4431 4431 Lodowiec
4432 4432 złoto
4433 4433 -----
4434 4434 pole golfowe
4435 4435 dobra
4436 4436 znacznik GPS
4437 4437 punkt GPS
4438 4438 1 stopnia
4439 4439 2 stopnia
4440 4440 3 stopnia
4441 4441 4 stopnia
4442 4442 5 stopnia
4443 4443 trawa
4444 4444 kratka trawnikowa
4445 4445 żwir
4446 4446 szary
4447 4447 grecka
4448 4448 zielony
4449 4449 -----
4450 4450 grunt
4451 4451 gimnastyka
4452 4452 połowiczna
4453 4453 punkt zatrzymania
4454 4454 zdrowie
4455 4455 ciepłowniczy
4456 4456 Zdrowie
4457 4457 samochody ciężarowe
4458 4458 wyróżnienie
4459 4459 droga
4460 4460 Droga bez numeru referencyjnego
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 hinduizm
4465 4465 historia
4466 4466 tablica historyczna
4467 4467 hokej
4468 4468 tragiczna
4469 4469 -----
4470 4470 wyścigi konne
4471 4471 -----
4472 4472 dom
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 wodna
4476 4476 lody
4477 4477 -----
4478 4478 ilmenit
4479 4479 obraz
4480 4480 -----
4481 4481 nieaktywne
4482 4482 -----
4483 4483 niekompletne
4484 4484 niekompletna droga
4485 4485 przybliż by zobaczyć więcej detali
4486 4486 niezależny
4487 4487 indyjska
4488 4488 wewnętrzny
4489 4489 Teren przemysłowy
4490 4490 Wewnętrzny segment
4491 4491 zintegrowano z głównym programem
4492 4492 średnia
4493 4493 -----
4494 4494 rudy żelaza
4495 4495 wysepka
4496 4496 wydzielone pomieszczenie
4497 4497 włoska
4498 4498 dżinizm
4499 4499 japońska
4500 4500 świadkowie Jehowy
4501 4501 judaizm
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 wysypisko smieci
4506 4506 zagospodarowanie przestrzenne
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 warstwa
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 ołów
4514 4514 w lewo
4515 4515 wypoczynek
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 wapień
4519 4519 limitowane
4520 4520 strefa zamieszkania
4521 4521 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4522 4522 wczytywanie stylu ''{0}''...
4523 4523 zablokuj przewijanie
4524 4524 niska
4525 4525 luteranie
4526 4526 namorzyny
4527 4527 -----
4528 4528 ręcznie
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 marsze
4533 4533 max szer.
4534 4534 max dł.
4535 4535 -----
4536 4536 członek
4537 4537 -----
4538 4538 metodyści
4539 4539 meksykańska
4540 4540 Teren wojskowy
4541 4541 min szer.
4542 4542 min dł.
4543 4543 -----
4544 4544 błędnie wpisana nazwa klucza
4545 4545 mieszany
4546 4546 mormoni
4547 4547 sporty motorowe
4548 4548 -----
4549 4549 autostrada
4550 4550 ciąg pieszy
4551 4551 Błoto
4552 4552 różne sporty
4553 4553 wielopoziomowy
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 islam
4557 4557 narodowa
4558 4558 naturalne
4559 4559 -----
4560 4560 tablica przyrodnicza
4561 4561 gazety
4562 4562 następny
4563 4563 nikiel
4564 4564 nie
4565 4565 brak opisu
4566 4566 -----
4567 4567 brak modyfikatora
4568 4568 zakaz skrętu w lewo
4569 4569 zakaz skrętu w prawo
4570 4570 zakaz jazdy prosto
4571 4571 zakaz zawracania
4572 4572 żadne
4573 4573 -----
4574 4574 nie zostały usunięte
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 tablica informacyjna
4578 4578 dla początkujących
4579 4579 jądrowa
4580 4580 obserwacyjna
4581 4581 nieparzyste
4582 4582 oficjalnie
4583 4583 naftowy
4584 4584 stare szyny kolejowe
4585 4585 stare
4586 4586 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
4587 4587 nakaz skrętu w lewo
4588 4588 nakaz skrętu w prawo
4589 4589 nakaz jazdy prosto
4590 4590 otwarty
4591 4591 opcje
4592 4592 -----
4593 4593 kościół prawosławny
4594 4594 -----
4595 4595 zewnętrzny
4596 4596 Zewnętrzny segment
4597 4597 poza pobranym obszarem
4598 4598 wysepka parkignowa
4599 4599 -----
4600 4600 bilety parkingowe
4601 4601 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
4602 4602 pyłu
4603 4603 pasażerowie
4604 4604 pasażerowie; pojazdy
4605 4605 utwardzona
4606 4606 kostka
4607 4607 Szczyt
4608 4608 kamienie
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 zielonoświątkowcy
4613 4613 dopuszczalny
4614 4614 zdjęcia
4615 4615 fotowoltaiczna
4616 4616 nabrzeże
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 boisko
4625 4625 -----
4626 4626 Miejsce
4627 4627 tablica botaniczna
4628 4628 plastik
4629 4629 słup
4630 4630 polityczna
4631 4631 energia
4632 4632 prezbiterianie
4633 4633 poprzedni
4634 4634 droga krajowa
4635 4635 droga krajowa - dojazd
4636 4636 droga prywatna
4637 4637 proponowany
4638 4638 protestanci
4639 4639 publiczny
4640 4640 -----
4641 4641 mapy komunikacji miejskiej
4642 4642 bilety komunikacji miejskiej
4643 4643 -----
4644 4644 poczwórny
4645 4645 kwakrzy
4646 4646 kamieniołom
4647 4647 sport rakietowy
4648 4648 kolej
4649 4649 Teren kolejowy
4650 4650 -----
4651 4651 tory kolejowe
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 czerwony
4655 4655 szuwary
4656 4656 -----
4657 4657 regionalna
4658 4658 wyrażenie regularne
4659 4659 Relacja bez typu
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 zdalnie
4663 4663 usuń z zaznaczenia
4664 4664 zamień zaznaczenie
4665 4665 -----
4666 4666 zabudowa
4667 4667 restauracja bez nazwy
4668 4668 handel
4669 4669 w prawo
4670 4670 koryto rzeczne
4671 4671 droga
4672 4672 rola
4673 4673 rondo
4674 4674 droga
4675 4675 odcinek trasy
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 rutyl
4679 4679 sól
4680 4680 słone bagna
4681 4681 piach
4682 4682 kanapki
4683 4683 skala
4684 4684 schemat
4685 4685 Zarośla
4686 4686 droga wojewódzka
4687 4687 sejsmiczny
4688 4688 wybierz sport:
4689 4689 zaznaczony
4690 4690 zaznaczenie
4691 4691 -----
4692 4692 wydzielona przestrzeń
4693 4693 droga serwisowa
4694 4694 serwis
4695 4695 -----
4696 4696 ściekowy
4697 4697 szyici
4698 4698 strzelectwo
4699 4699 sklep
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 bocznica
4703 4703 sikhizm
4704 4704 srebro
4705 4705 pojedynczy
4706 4706 -----
4707 4707 miejsce
4708 4708 jazda na deskorolce
4709 4709 łyżwiarstwo
4710 4710 narciarska
4711 4711 narciarstwo
4712 4712 -----
4713 4713 piłka nożna
4714 4714 -----
4715 4715 spirytualizm
4716 4716 Sport
4717 4717 -----
4718 4718 centrum sportowe
4719 4719 odnoga
4720 4720 stadion
4721 4721 znaczki
4722 4722 kamień
4723 4723 strumień
4724 4724 ulice
4725 4725 nazwa ulicy zawiera ss
4726 4726 ciąg
4727 4727 ciąg;ciąg;...
4728 4728 metro
4729 4729 -----
4730 4730 słoneczny
4731 4731 sunnici
4732 4732 terenowy
4733 4733 -----
4734 4734 bagno
4735 4735 słodycze
4736 4736 pływanie
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 tenis stołowy
4740 4740 tampony
4741 4741 taoizm
4742 4742 doładowanie do telefonu
4743 4743 tymczasowy
4744 4744 tymczasowy typ drogi
4745 4745 tenis
4746 4746 -----
4747 4747 droga powiatowa
4748 4748 tekst
4749 4749 tajska
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 tereny zalewowe
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 cyna
4757 4757 do drogi
4758 4758 topograficzna
4759 4759 -----
4760 4760 turystyka
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 zabawki
4764 4764 ścieżka
4765 4765 ścieżka i punkty
4766 4766 -----
4767 4767 sygnalizacja świetlna
4768 4768 tramwaj
4769 4769 potrójny
4770 4770 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
4771 4771 droga ekspresowa
4772 4772 droga ekspresowa - dojazd
4773 4773 turecka
4774 4774 -----
4775 4775 rodzaj
4776 4776 droga gminna
4777 4777 niekontrolowane
4778 4778 podziemny
4779 4779 unitarianizm
4780 4780 nieznany
4781 4781 -----
4782 4782 nieoznakowane
4783 4783 -----
4784 4784 nieutwardzona
4785 4785 nieznana
4786 4786 nieustawione: nie zmieniaj tego atrybutu dla zaznaczonych obiektów
4787 4787 -----
4788 4788 nieotagowany
4789 4789 nieotagowana droga
4790 4790 nieużywane
4791 4791 -----
4792 4792 do góry
4793 4793 aż do kafelka
4794 4794 użycie
4795 4795 błędy spradzania poprawności
4796 4796 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
4797 4797 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
4798 4798 pojazdy
4799 4799 wersja {0}
4800 4800 przez węzeł lub drogę
4801 4801 Wiadukt
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 Wulkan
4805 4805 vouchery
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 woda
4809 4809 poziom wody
4810 4810 szlak wodny
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 tylko punkty
4817 4817 pogoda
4818 4818 biały
4819 4819 tablica o zwierzętach
4820 4820 wiatrowa
4821 4821 wydobywczy
4822 4822 -----
4823 4823 przewodowy
4824 4824 bezprzewodowy
4825 4825 drewno
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 Błędny znacznik highway na węźle
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 dworzec przetokowy
4832 4832 Tak
4833 4833 -----
4834 4834 cynk
4835 4835 cyrkon
4836 4836 przybliż by załadować kafelki
4837 4837 przybliż by załadować więcej kafelek
4838 4838 zaratusztrianizm
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 {0} [niekompletny]
4842 4842 Obiekty na warstwie {0}:
4843 4843 {0} metrów
4844 4844 -----
4845 4845 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
4846 4846 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
4847 4847 {0} km kw.
4848 4848 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
4849 4849 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
4850 4850 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
4851 4851 -----
4852 4852 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
4853m 1 -----
4854m 2 -----
4855m 3 -----
4856m 4 -----
4857m 5 ({0} zapytanie)
4858m 5 ({0} zapytania)
4859m 5 ({0} zapytań)
4860m 6 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
4861m 6 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
4862m 6 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
4863m 7 -----
4864m 8 -----
4865m 9 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
4866m 9 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
4867m 9 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
4868m 10 -----
4869m 11 -----
4870m 12 -----
4871m 13 -----
4872m 14 Dodano {0} obiekt
4873m 14 Dodano {0} obiekty
4874m 14 Dodano {0} obiektów
4875m 15 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
4876m 15 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
4877m 15 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
4878m 16 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
4879m 16 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
4880m 16 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
4881m 17 Zmiana właściwości {0} obiektu.
4882m 17 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4883m 17 Zmiana właściwości {0} obiektów.
4884m 18 Zmień {0} obiekt
4885m 18 Zmień {0} obiekty
4886m 18 Zmień {0} obiektów
4887m 19 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
4888m 19 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
4889m 19 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
4890m 20 Konflikt podczas pobierania
4891m 20 Konflikty podczas pobierania
4892m 20 Konflikty podczas pobierania
4893m 21 -----
4894m 22 Usunięto {0} węzeł
4895m 22 Usunięto {0} węzły
4896m 22 Usunięto {0} węzłów
4897m 23 Usunięto {0} objekt
4898m 23 Usunięto {0} objekty
4899m 23 Usunięto {0} objektów
4900m 24 Usunięto {0} relację
4901m 24 Usunięto {0} relacje
4902m 24 Usunięto {0} relacji
4903m 25 Usunięto {0} drogę
4904m 25 Usunięto {0} drogi
4905m 25 Usunięto {0} dróg
4906m 26 Usuwanie {0} obiektu
4907m 26 Usuwanie {0} obiektów
4908m 26 Usuwanie {0} obiektów
4909m 27 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
4910m 27 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
4911m 27 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
4912m 28 Pobieranie {0} zestawu zmian...
4913m 28 Pobieranie {0} zestawów zmian...
4914m 28 Pobieranie {0} zestawów zmian...
4915m 29 -----
4916m 30 -----
4917m 31 -----
4918m 32 -----
4919m 33 -----
4920m 34 Wstaw w drogę nowy węzeł.
4921m 34 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4922m 34 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
4923m 35 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
4924m 35 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
4925m 35 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
4926m 36 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
4927m 36 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
4928m 36 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
4929m 37 Połączona wersja ({0} pozycja)
4930m 37 Połączona wersja ({0} pozycje)
4931m 37 Połączona wersja ({0} pozycji)
4932m 38 Przesunięto {0} węzeł
4933m 38 Przesunięto {0} węzły
4934m 38 Przesunięto {0} węzłów
4935m 39 Moja wersja ({0} pozycja)
4936m 39 Moja wersja ({0} pozycje)
4937m 39 Moja wersja ({0} pozycji)
4938m 40 -----
4939m 41 -----
4940m 42 -----
4941m 43 -----
4942m 44 Otwieranie {0} pliku...
4943m 44 Otwieranie {0} plików...
4944m 44 Otwieranie {0} plików...
4945m 45 Wklejam {0} tag
4946m 45 Wklejam {0} tagi
4947m 45 Wklejam {0} tagi
4948m 46 -----
4949m 47 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
4950m 47 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
4951m 47 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
4952m 48 -----
4953m 49 -----
4954m 50 Obrócono {0} węzeł
4955m 50 Obrócono {0} węzły
4956m 50 Obrócono {0} węzłów
4957m 51 Skalowanie {0} węzła
4958m 51 Skalowanie {0} węzłów
4959m 51 Skalowanie {0} węzłów
4960m 52 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
4961m 52 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
4962m 52 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
4963m 53 Uproszczono {0} drogę
4964m 53 Uproszczono {0} drogi
4965m 53 Uproszczono {0} dróg
4966m 54 -----
4967m 55 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
4968m 55 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
4969m 55 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
4970m 56 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
4971m 56 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
4972m 56 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
4973m 57 -----
4974m 58 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
4975m 58 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4976m 58 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
4977m 59 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
4978m 59 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
4979m 59 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
4980m 60 Ich wersja ({0} pozycja)
4981m 60 Ich wersja ({0} pozycje)
4982m 60 Ich wersja ({0} pozycji)
4983m 61 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
4984m 61 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4985m 61 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
4986m 62 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
4987m 62 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
4988m 62 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
4989m 63 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
4990m 63 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
4991m 63 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
4992m 64 -----
4993m 65 Wykryto {0} konflikt.
4994m 65 Wykryto {0} konflikty.
4995m 65 Wykryto {0} konfliktów.
4996m 66 -----
4997m 67 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
4998m 67 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
4999m 67 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5000m 68 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5001m 68 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5002m 68 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5003m 69 -----
5004m 70 -----
5005m 71 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5006m 71 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5007m 71 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5008m 72 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5009m 72 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5010m 72 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5011m 73 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5012m 73 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5013m 73 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5014m 74 Przesyłanie {0} obieku...
5015m 74 Przesyłanie {0} obiektów...
5016m 74 Przesyłanie {0} obiektów...
5017m 75 -----
5018m 76 ślad
5019m 76 ślady
5020m 76 śladów
5021m 77 trasa z {0} punktem
5022m 77 trasa z {0} punktami
5023m 77 trasa z {0} punktami
5024m 78 znacznik
5025m 78 znaczniki
5026m 78 znaczników
5027m 79 węzeł
5028m 79 węzły
5029m 79 węzłów
5030m 80 obiekt
5031m 80 obiekty
5032m 80 obiektów
5033m 81 punkt
5034m 81 punkty
5035m 81 punktów
5036m 82 relacja
5037m 82 relacje
5038m 82 relacji
5039m 83 -----
5040m 84 droga
5041m 84 drogi
5042m 84 dróg
5043m 85 {0} Autor
5044m 85 {0} Autorów
5045m 86 {0} składa się z {1} markera
5046m 86 {0} składa się z {1} markerów
5047m 86 {0} składa się z {1} markerów
5048m 87 {0} składa się z {1} ścieżki
5049m 87 {0} składa się z {1} ścieżek
5050m 87 {0} składa się z {1} ścieżek
5051m 88 -----
5052m 89 -----
5053m 90 {0} element
5054m 90 {0} elementy
5055m 90 {0} elementów
5056m 91 {0} węzeł
5057m 91 {0} węzły
5058m 91 {0} węzłów
5059m 92 {0} obiekt do dodania:
5060m 92 {0} obiekty do dodania:
5061m 92 {0} obiektów do dodania:
5062m 93 {0} obiekt do usunięcia:
5063m 93 {0} obiekty do usunięcia:
5064m 93 {0} obiektów do usunięcia:
5065m 94 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5066m 94 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5067m 94 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5068m 95 -----
5069m 96 {0} punkt
5070m 96 {0} punkty
5071m 96 {0} punktów
5072m 97 {0} relacja
5073m 97 {0} relacje
5074m 97 {0} relacji
5075m 98 {0} trasa,
5076m 98 {0} trasy,
5077m 98 {0} tras,
5078m 99 -----
5079m 100 {0} ścieżka
5080m 100 {0} ścieżki
5081m 100 {0} ścieżki
5082m 101 {0} ślad,
5083m 101 {0} ślady,
5084m 101 {0} śladów,
5085m 102 -----
5086m 103 {0} droga
5087m 103 {0} drogi
5088m 103 {0} dróg
5089m 104 {0} punkt
5090m 104 {0} punkty
5091m 104 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.