source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4057

Last change on this file since 4057 was 4057, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 104.4 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 Liczba obiektów
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 (liczba zapytań nieznana)
15 15 (1 zapytanie)
16 16 (Kod={0})
17 17 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
21 21 -----
22 22 (Adres URL był:
23 23 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 (wyłączone)
28 28 (ponad 20m)
29 29 (brak obiektu)
30 30 (brak)
31 31 -----
32 32 -----
33 33 (do 20m)
34 34 (do 5m)
35 35 -----
36 36 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
37 37 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
38 38 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
43 43 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
44 44 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
45 45 * Jeden węzęł z tagami lub
46 46 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
47 47 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
48 48 -----
49 49 ...możliwe inne rodzaje transportu
50 50 ... odwołuje się do relacji
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 Kręgle
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
59 59 -----
60 60 <anonimowy>
61 61 -----
62 62 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
63 63 -----
64 64 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
65 65 -----
66 66 -----
67 67 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
68 68 <b>id:</b>... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)
69 69 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
70 70 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
71 71 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
83 83 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
84 84 -----
85 85 -----
86 86 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
87 87 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
88 88 -----
89 89 <różne>
90 90 <pusta>
91 91 -----
92 92 -----
93 93 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
94 94 -----
95 95 <h2>Filtr aktywny</h2>
96 96 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
97 97 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
98 98 -----
99 99 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
110 110 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
111 111 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
114 114 -----
115 115 -----
116 116 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
117 117 -----
118 118 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
119 119 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
128 128 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
129 129 -----
130 130 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
131 131 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
132 132 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
133 133 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
134 134 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
135 135 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
136 136 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
147 147 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
148 148 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
160 160 -----
161 161 -----
162 162 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 -----
172 172 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
173 173 -----
174 174 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
175 175 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
176 176 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
181 181 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
182 182 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
183 183 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
184 184 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
185 185 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
214 214 -----
215 215 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
216 216 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 -----
227 227 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
263 263 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 <nowy obiekt>
268 268 -----
269 269 -----
270 270 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 A wg. odległości
285 285 A wg. czasu
286 286 -----
287 287 -----
288 288 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
289 289 -----
290 290 -----
291 291 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 -----
299 299 -----
300 300 Naruszenie możliwości API
301 301 Wersja API: {0}
302 302 -----
303 303 Nieczynny tor
304 304 Przerwij
305 305 Anuluj scalanie
306 306 -----
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 O programie
311 311 O JOSM...
312 312 -----
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
317 317 -----
318 318 Dostęp do drogi
319 319 -----
320 320 -----
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Zakwaterowanie
324 324 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
325 325 -----
326 326 -----
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Akcja
330 330 -----
331 331 -----
332 332 Aktywuj
333 333 -----
334 334 Aktywuj zaznzczoną warstwę
335 335 -----
336 336 Aktywne style:
337 337 -----
338 338 Dodaj
339 339 -----
340 340 -----
341 341 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
342 342 Dodaj węzeł...
343 343 Dodaj właściwości
344 344 Dodaj obraz
345 345 -----
346 346 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
347 347 Dodaj komentarz
348 348 -----
349 349 -----
350 350 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
351 351 -----
352 352 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
353 353 -----
354 354 -----
355 355 -----
356 356 Dodaje nowy tag
357 357 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 Dodaj informacje o autorze
367 367 -----
368 368 -----
369 369 Dodaje filtr.
370 370 Dodaj warstwę zdjęć {0}
371 371 -----
372 372 -----
373 373 -----
374 374 Dodaj nową warstwę
375 375 Dodaj węzeł
376 376 Dodaj węzeł do drogi
377 377 Dodaj węzeł do drogi i połącz
378 378 Dodano węzeł {0}
379 379 -----
380 380 Dodano relację {0}
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
386 386 -----
387 387 -----
388 388 -----
389 389 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
390 390 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
391 391 Dodaj do zaznaczenia
392 392 -----
393 393 Dodano drogę {0}
394 394 -----
395 395 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
396 396 -----
397 397 -----
398 398 Interpolacja adresów
399 399 -----
400 400 -----
401 401 -----
402 402 -----
403 403 -----
404 404 -----
405 405 Adresy
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 Sztolnia
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Dopasuj położenie warstwy
417 417 -----
418 418 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
419 419 -----
420 420 Dopasowuje położenie warstwy
421 421 -----
422 422 -----
423 423 -----
424 424 -----
425 425 Centrum administracyjne
426 426 Administracyjna
427 427 Poziom administracyjny
428 428 Zaawansowane
429 429 -----
430 430 -----
431 431 Ustawienia zaawansowane
432 432 Szczegółowe informacje o obiekcie
433 433 Ustawienia zaawansowane
434 434 Zaawansowane...
435 435 -----
436 436 Koleje linowe
437 437 -----
438 438 Rolnictro
439 439 Lotnisko
440 440 Lotnisko
441 441 Sklep monopolowy
442 442 -----
443 443 Wyrównaj węzły na kole
444 444 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 -----
454 454 wszystkie
455 455 -----
456 456 Wszystkie formaty
457 457 -----
458 458 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 Ogródki działkowe
464 464 -----
465 465 -----
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 Dozwolony ruch:
471 471 -----
472 472 -----
473 473 -----
474 474 -----
475 475 -----
476 476 -----
477 477 -----
478 478 -----
479 479 -----
480 480 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
481 481 -----
482 482 Kanał alfa
483 483 Alfabetycznie
484 484 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
485 485 Chata alpejska
486 486 -----
487 487 -----
488 488 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
489 489 zmień także nazwę pliku
490 490 -----
491 491 -----
492 492 Zawsze aktualizuj bez pytania
493 493 Futbol amerykański
494 494 Liczba kabli
495 495 Pojemność
496 496 Ilość stopni
497 497 Natężenie
498 498 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
499 499 -----
500 500 Pusta wartość usunie znacznik.
501 501 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
502 502 -----
503 503 Wystąpił błąd: {0}
504 504 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
505 505 -----
506 506 Wystąpił nieznany błąd
507 507 Kąt
508 508 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
509 509 Adnotacja
510 510 -----
511 511 -----
512 512 -----
513 513 Zastosuj
514 514 Zastosuj zmiany
515 515 Zastosuj szablon
516 516 Zastosuj rozwiązanie
517 517 Zastosuj rolę
518 518 Zastosuj rolę:
519 519 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
520 520 -----
521 521 Zastosuj rozwiązane konflikty
522 522 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
523 523 Zastosuj wybrane zmiany
524 524 -----
525 525 -----
526 526 Zastosuj zmiany
527 527 Zastosuj adres kafelka
528 528 Zastosuj zmiany i zamknij okno
529 529 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
530 530 Zastosować?
531 531 -----
532 532 -----
533 533 Wykopalisko archeologiczne
534 534 Łucznictwo
535 535 Kontynuować?
536 536 Czy na pewno?
537 537 obszar
538 538 Niezamknięty obszar
539 539 Tereny wokół miejsc
540 540 Centrum kulturalne
541 541 Sztuka
542 542 Pytaj przed aktualizacją
543 543 -----
544 544 -----
545 545 -----
546 546 -----
547 547 -----
548 548 Skojarzone ulice
549 549 -----
550 550 -----
551 551 Lekkoatletyka
552 552 -----
553 553 Atrakcja
554 554 -----
555 555 Dźwięk
556 556 -----
557 557 Ustawienia audio
558 558 Markery audio z {0}
559 559 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
560 560 -----
561 561 Audioprzewodnik
562 562 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
563 563 Australijski football
564 564 -----
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 -----
569 569 Uwierzytelnianie
570 570 Uwierzytelnienie nie powiodło się
571 571 Błąd uwierzytelniania
572 572 Autor
573 573 Autor: {0}
574 574 Autoryzacja nie powiodła się
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 -----
580 580 Autorzy
581 581 -----
582 582 -----
583 583 Automatyczne ładowanie kafelek
584 584 Aktywne automatyczne zapisywanie
585 585 Częstość zapisywania (sekundy)
586 586 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
587 587 -----
588 588 -----
589 589 Centruj ciągle
590 590 -----
591 591 -----
592 592 -----
593 593 -----
594 594 Bankomat
595 595 -----
596 596 Automatyczne pobieranie
597 597 Automatyczna korekcja tagów
598 598 -----
599 599 -----
600 600 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
601 601 -----
602 602 Dostępne
603 603 -----
604 604 Dostępne szablony
605 605 Dostępne role
606 606 -----
607 607 Dostępne style:
608 608 -----
609 609 -----
610 610 B wg. odległości
611 611 B wg. czasu
612 612 -----
613 613 Okno życia
614 614 Wstecz
615 615 -----
616 616 Oparcie
617 617 -----
618 618 Błędne żądanie
619 619 -----
620 620 Piekarnia
621 621 -----
622 622 -----
623 623 -----
624 624 Przeszkody
625 625 -----
626 626 Podstawowe
627 627 Zbiornik wodny
628 628 Koszykówka
629 629 baterie
630 630 Pole bitwy
631 631 Zatoka
632 632 Plaża
633 633 Siatkówka plażowa
634 634 Radiolatarnia
635 635 Ławka
636 636 Optymalne przybliżenie: {0}
637 637 Sklep z napojami
638 638 -----
639 639 Rowery
640 640 Rowery
641 641 Ogródek piwny
642 642 -----
643 643 Sklep rowerowy
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 Biodiesel
648 648 Pusta warstwa
649 649 Betonowy blok
650 650 -----
651 651 Zawartość
652 652 Stocznia
653 653 Słupek drogowy
654 654 Księgarnia
655 655 Nazwa zakładki
656 656 Zakładki
657 657 Przejście graniczne
658 658 Nazwa systematyczna
659 659 -----
660 660 -----
661 661 Bule
662 662 Granice
663 663 Granica
664 664 Kamień graniczny
665 665 -----
666 666 Rodzaj granicy
667 667 Wybrany obszar
668 668 -----
669 669 Butik
670 670 Gra w kule
671 671 Marka
672 672 Most
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Teren poprzemysłowy
676 676 -----
677 677 -----
678 678 Kozioł oporowy
679 679 Raporty o błędach
680 680 -----
681 681 Budynek
682 682 -----
683 683 -----
684 684 -----
685 685 -----
686 686 Budynki
687 687 -----
688 688 Szekokość:
689 689 -----
690 690 -----
691 691 -----
692 692 Autobus torowy
693 693 Peron autobusowy
694 694 Dworzec autobusowy
695 695 Przystanek autobusowy
696 696 -----
697 697 Rzeźnik
698 698 C wg. odległości
699 699 C wg. czasu
700 700 -----
701 701 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
702 702 -----
703 703 Kolej linowa
704 704 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 Kataster
709 709 Kataster: {0}
710 710 -----
711 711 Kawiarnia
712 712 Pliki kalibracji
713 713 -----
714 714 -----
715 715 Kemping
716 716 Pole namiotowe
717 717 Nie można rysować poza światem
718 718 -----
719 719 Futbol kanadyjski
720 720 Kanał
721 721 Anuluj
722 722 -----
723 723 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
724 724 Anuluj autentykację
725 725 Anuluj zamykanie zestawów zmian
726 726 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
727 727 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
728 728 -----
729 729 Anuluj operację
730 730 -----
731 731 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
732 732 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
733 733 Anuluj przesyłanie
734 734 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
749 749 -----
750 750 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 Kajakarstwo
760 760 puszki
761 761 Pojemność
762 762 Pojemność całkowita
763 763 -----
764 764 Samochód
765 765 Dealer samochodowy
766 766 Kemping
767 767 Ładunek
768 768 Gotówka
769 769 Zamek
770 770 Przeszkoda dla bydła
771 771 Wejście do jaskini
772 772 Cmentarz
773 773 Wycentruj raz
774 774 -----
775 775 Wyśrodkuj widok
776 776 Wyciąg krzesełkowy
777 777 Chata górska
778 778 Zmień właściwości
779 779 -----
780 780 Zmienić kierunek?
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Zmień węzeł {0}
784 784 -----
785 785 Zmień relację
786 786 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
787 787 -----
788 788 Zmień relację {0}
789 789 Zmień rozdzielczość
790 790 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 Zmienić wartości?
795 795 Zmień drogę {0}
796 796 Zmieniono węzły {0}
797 797 -----
798 798 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
799 799 ID zestawu zmian:
800 800 Menedżer Zestawów Zmian
801 801 Menedżer zestawów zmian
802 802 Zamknięto changeset
803 803 Komentarz zmian:
804 804 -----
805 805 Numer zestawu zmian:
806 806 -----
807 807 Zestaw zmian jest pełny
808 808 -----
809 809 Zestawy zmian
810 810 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
811 811 -----
812 812 -----
813 813 Stacja ładowania
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 Sprawdź na serwerze
819 819 -----
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
824 824 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
825 825 -----
826 826 Drogeria
827 827 -----
828 828 Relacje podrzędne
829 829 -----
830 830 Komin
831 831 Chiński
832 832 Wybierz
833 833 -----
834 834 Wybierz kolor
835 835 Wybierz kolor dla {0}
836 836 Wybierz jedną z gotowych licencji
837 837 -----
838 838 Wybierz wartość
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 Wynierz typ obiektu OSM
843 843 -----
844 844 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
845 845 Kościół
846 846 Kino
847 847 -----
848 848 Miasto
849 849 Granica miasta
850 850 Mury miejskie
851 851 Nazwa miejscowości
852 852 -----
853 853 Cywilna
854 854 -----
855 855 Wyczyść
856 856 -----
857 857 -----
858 858 Wyszyść pole tekstowe
859 859 -----
860 860 Czyści listę ostatnio otwartych plików
861 861 -----
862 862 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
863 863 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
864 864 -----
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 -----
871 871 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
872 872 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
873 873 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
874 874 -----
875 875 Kliknij aby przerwać wysyłanie
876 876 -----
877 877 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
878 878 Kliknij aby przerwać trwającą operację
879 879 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
880 880 Kliknij aby zamknąć
881 881 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
882 882 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
883 883 -----
884 884 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
885 885 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
886 886 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
887 887 -----
888 888 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
889 889 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
890 890 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
891 891 -----
892 892 -----
893 893 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
894 894 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 -----
899 899 -----
900 900 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
901 901 -----
902 902 -----
903 903 Kliknij aby rozpocząć szukanie
904 904 -----
905 905 -----
906 906 -----
907 907 -----
908 908 -----
909 909 Klif
910 910 Wspinaczka
911 911 zegar
912 912 Zamknij
913 913 Zamknij mimo to
914 914 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
915 915 Zamknij zestawy zmian
916 916 -----
917 917 Zamknij okno i porzuć pobieranie
918 918 Zamknij otwarte zestawy zmian
919 919 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
920 920 Zamknij okno
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Zamyka okno i zastosowuje ustawienia odwzorowania
924 924 -----
925 925 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
926 926 -----
927 927 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
928 928 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
929 929 Zamyka wybrane zestawy zmian
930 930 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
931 931 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
932 932 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
933 933 -----
934 934 Zamknięte po -
935 935 Zamknięty
936 936 Zamknięty:
937 937 Opis
938 938 Opis
939 939 Zamyka otwarte zestawy zmian
940 940 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
941 941 Zamykanie zestawu zmian
942 942 Zamykam zestaw zmian {0}
943 943 Zamykanie zestawu zmian...
944 944 Odzież
945 945 -----
946 946 Wybrzeże
947 947 Linie brzegowe
948 948 -----
949 949 na monety
950 950 -----
951 951 Kolor
952 952 Kolor (hex)
953 953 -----
954 954 Schemat kolorów
955 955 Schematy kolorów
956 956 -----
957 957 Kolory
958 958 -----
959 959 -----
960 960 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
961 961 Kolor
962 962 -----
963 963 Połącz drogi
964 964 Łączy kilka dróg w jedną.
965 965 Połącz {0} dróg
966 966 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
967 967 -----
968 968 Historia poleceń
969 969 -----
970 970 -----
971 971 Komentarz
972 972 Komentarz:
973 973 Komentarz:
974 974 Obszar biur i usług
975 975 Miejsce publiczne
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
980 980 -----
981 981 Centrum społeczne
982 982 Porównaj
983 983 -----
984 984 Sklep komputerowy
985 985 Cukiernia
986 986 -----
987 987 -----
988 988 Konfiguracja stron wtyczek
989 989 -----
990 990 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
991 991 -----
992 992 -----
993 993 -----
994 994 Konfiguruj strony...
995 995 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
996 996 -----
997 997 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
998 998 Konfiguruj czy używać serwera proxy
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 Potwierdź czyszczenie
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 Konflikt
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
1010 1010 Konflikty
1011 1011 Wykryto konflikty
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
1015 1015 -----
1016 1016 Konflikty: {0} nierozwiązanych
1017 1017 Połącz istniejący drogę z węzłem
1018 1018 -----
1019 1019 Połączony
1020 1020 -----
1021 1021 Łączenie
1022 1022 Łączenie...
1023 1023 -----
1024 1024 Połączenie nie powiodło się
1025 1025 Ustawienia połączenia
1026 1026 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
1027 1027 Połączenie nie powiodło się.
1028 1028 -----
1029 1029 W budowie
1030 1030 Budowa
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 Kontakt
1034 1034 Kontakt:
1035 1035 Łączenie z serwerem OSM...
1036 1036 Łączenie z serwerem...
1037 1037 Łączenie z serwerem WMS...
1038 1038 Łączenie z katastrem WMS...
1039 1039 Zawartość
1040 1040 Kontynent
1041 1041 Kontynuuj
1042 1042 Kontynuuj jak jest
1043 1043 Kontynuuj rozwiązywanie
1044 1044 -----
1045 1045 Kontynuowanie przesyłania
1046 1046 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
1047 1047 Kontynuuj mimo to
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 Autorzy
1051 1051 Sklep osiedlowy
1052 1052 -----
1053 1053 Konwertuj na warstwę GPX
1054 1054 -----
1055 1055 Przekształć w warstwę danych
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 Przekonwertowany z: {0}
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 Liczba wczytanych współrzędnych:
1064 1064 -----
1065 1065 Współrzędne:
1066 1066 Kopiuj
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 Kopia warstwy {0}
1074 1074 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 Skopiuj do schowka i zamknij
1081 1081 Kopiuj do schowka
1082 1082 Kopia nr {1} warstwy {0}
1083 1083 Prawa autorskie (URL)
1084 1084 Prawa autorskie - rok
1085 1085 Punkt ksero
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
1093 1093 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
1094 1094 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 -----
1099 1099 -----
1100 1100 Nie można zaimportować "{0}".
1101 1101 Nie można zaimportować plików.
1102 1102 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1103 1103 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1104 1104 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 Nie można odczytać "{0}"
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
1117 1117 -----
1118 1118 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1119 1119 -----
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1123 1123 -----
1124 1124 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 Kraj
1128 1128 Kod kraju
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 Okręg
1132 1132 Kurs
1133 1133 Sąd
1134 1134 -----
1135 1135 Zakryte sztuczne jezioro
1136 1136 Dźwig
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 Utwórz okrąg
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1147 1147 -----
1148 1148 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 Tworzy nową warstwę mapy.
1153 1153 Tworzy nową relację
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 Tworzenie obszarów.
1163 1163 -----
1164 1164 Utwórz zakładkę
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 Utwórz nowy problem
1170 1170 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1171 1171 Utwórz wielokąt złożony
1172 1172 Tworzy wielokąt złożony
1173 1173 -----
1174 1174 Utwórz nowy węzeł.
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1182 1182 -----
1183 1183 Utworzono
1184 1184 Utworzony
1185 1185 Data utworzenia:
1186 1186 Stworzone przed -
1187 1187 Stworzony przez:
1188 1188 Utworzony:
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 Tworzenie zestawu zmian...
1192 1192 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1193 1193 -----
1194 1194 na karty kredytowe
1195 1195 Krykiet
1196 1196 Krykiet - siatki
1197 1197 -----
1198 1198 Krokiet
1199 1199 Przejazd na rowerze
1200 1200 Przejazd na koniu
1201 1201 Przejazd przez tory
1202 1202 opiekun na przejściu dla pieszych
1203 1203 Przecinające się budynki
1204 1204 Rodzaj przejazdu
1205 1205 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1206 1206 Przecinające się drogi
1207 1207 Przecinające się drogi
1208 1208 Kuchnia
1209 1209 Kultura
1210 1210 Bieżące zaznaczenie
1211 1211 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1212 1212 -----
1213 1213 -----
1214 1214 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1215 1215 Obecnie przybliżenie: {0}
1216 1216 -----
1217 1217 Sklep z zasłonami
1218 1218 Link WMS
1219 1219 Dostosuj kolor
1220 1220 Dostosuj rysowanie linii
1221 1221 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1222 1222 wykop
1223 1223 Przegroda dla rowerzystów
1224 1224 Zapętlone zależności między relacjami
1225 1225 kolarstwo
1226 1226 Zapętlone zależności.
1227 1227 Czechy CUZK:KM
1228 1228 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1229 1229 -----
1230 1230 -----
1231 1231 Tama
1232 1232 Warstwa danych {0}
1233 1233 -----
1234 1234 Źródło i typ danych:
1235 1235 -----
1236 1236 -----
1237 1237 Weryfikacja danych
1238 1238 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1239 1239 Test zgodności zestawu danych
1240 1240 Data
1241 1241 Data:
1242 1242 Data:
1243 1243 na karty debetowe
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 Stopnie dziesiętne
1247 1247 -----
1248 1248 Zmniejsz
1249 1249 -----
1250 1250 Ścieżka do jazdy konnej
1251 1251 Ścieżka rowerowa
1252 1252 Ścieżka dla pieszych
1253 1253 Domyślny
1254 1254 Domyślny (ustalony automatycznie)
1255 1255 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1256 1256 Domyślną wartością jest "{0}".
1257 1257 Wartość domyślna: {0}
1258 1258 -----
1259 1259 Definiuje widoczność twojego śladu dla innych użytkowników OSM
1260 1260 Usuń
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 -----
1264 1264 -----
1265 1265 Tryb kasowania
1266 1266 Usuń właściwość
1267 1267 -----
1268 1268 Potwierdź usunięcie.
1269 1269 -----
1270 1270 Usuń powielone drogi
1271 1271 Usuwa filtr.
1272 1272 Usuń z relacji
1273 1273 Usuwa z ograniczenia skrętu
1274 1274 -----
1275 1275 Usunąć niekompletnych członków?
1276 1276 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1277 1277 Usunięto węzeł {0}
1278 1278 Usuwanie węzłów lub dróg.
1279 1279 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1280 1280 -----
1281 1281 Usuwa obiekty
1282 1282 -----
1283 1283 Usunięto relację {0}
1284 1284 -----
1285 1285 Usuwa wybrane obiekty
1286 1286 Usuwa obecnie edytowaną relację
1287 1287 -----
1288 1288 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1289 1289 Usuń zaznaczoną warstwę.
1290 1290 Usuwa zaznaczoną relację.
1291 1291 -----
1292 1292 -----
1293 1293 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1294 1294 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1295 1295 -----
1296 1296 -----
1297 1297 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1298 1298 -----
1299 1299 Usunięto drogę {0}
1300 1300 Usunięto
1301 1301 Usunięto "{0}"
1302 1302 Usunięte:
1303 1303 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1304 1304 -----
1305 1305 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1306 1306 Usunięte lub przeniesione obiekty
1307 1307 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1308 1308 -----
1309 1309 Delikatesy
1310 1310 Wyznanie
1311 1311 Dentysta
1312 1312 -----
1313 1313 Dom towarowy
1314 1314 Głębokość w metrach
1315 1315 Dokładnie opisz problem
1316 1316 Opis
1317 1317 Opis: {0}
1318 1318 Szczegółowość
1319 1319 Szczegóły
1320 1320 -----
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 -----
1324 1324 -----
1325 1325 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1326 1326 Diesel (olej napędowy)
1327 1327 Ultimate Diesel (GTL)
1328 1328 Diesel dla ciężarówek
1329 1329 Poziom trudności
1330 1330 -----
1331 1331 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1332 1332 Kierunek
1333 1333 -----
1334 1334 -----
1335 1335 -----
1336 1336 Zablokuj
1337 1337 -----
1338 1338 -----
1339 1339 -----
1340 1340 Zablokuj wtyczkę
1341 1341 Porzuć
1342 1342 Porzuć i wyjdź
1343 1343 Porzuć i wyjdź
1344 1344 realizacja recept
1345 1345 Wyświetlacz
1346 1346 -----
1347 1347 Ustawienia wyświetlania
1348 1348 -----
1349 1349 -----
1350 1350 -----
1351 1351 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1352 1352 Wyświetlaj współrzędne jako
1353 1353 -----
1354 1354 -----
1355 1355 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1356 1356 -----
1357 1357 -----
1358 1358 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1359 1359 Wyświetlaj menu "Audio"
1360 1360 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1361 1361 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1362 1362 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1363 1363 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1364 1364 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1365 1365 Wyświetla tagi zestawu zmian
1366 1366 -----
1367 1367 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1368 1368 -----
1369 1369 Rozmieść węzły
1370 1370 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1371 1371 nieczynna
1372 1372 Nieużywany tor
1373 1373 Rów
1374 1374 Porzuć zmiany
1375 1375 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1376 1376 -----
1377 1377 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1378 1378 -----
1379 1379 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1380 1380 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1381 1381 -----
1382 1382 Nic nie rób
1383 1383 -----
1384 1384 -----
1385 1385 -----
1386 1386 -----
1387 1387 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1388 1388 -----
1389 1389 Sklep dla majsterkowiczów
1390 1390 Dok
1391 1391 Lekarz
1392 1392 Wybieg dla psów
1393 1393 Wyścigi psów
1394 1394 -----
1395 1395 -----
1396 1396 -----
1397 1397 Podwójny konflikt
1398 1398 W dół
1399 1399 Pobierz
1400 1400 Pobierz relacje podrzędne
1401 1401 -----
1402 1402 Pobierz dane
1403 1403 -----
1404 1404 -----
1405 1405 -----
1406 1406 Pobierz dane.
1407 1407 Pobierz członków
1408 1408 -----
1409 1409 -----
1410 1410 Pobiera obiekt wg ID
1411 1411 Pobierz wtyczkę
1412 1412 Pobierz geopozycjonowany obraz
1413 1413 Pobierz wybrane relacje
1414 1414 -----
1415 1415 -----
1416 1416 Adres URL
1417 1417 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1418 1418 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1419 1419 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1420 1420 -----
1421 1421 -----
1422 1422 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1423 1423 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1424 1424 Pobierz jako nową warstwę
1425 1425 Pobierz zawartość zestawu zmian
1426 1426 Pobierz zestawy zmian
1427 1427 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1428 1428 Pobierz zawartość
1429 1429 -----
1430 1430 -----
1431 1431 -----
1432 1432 Pobierz wszystko pomiędzy:
1433 1433 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1434 1434 Pobierz z OSM...
1435 1435 Pobierz niekompletnych członków
1436 1436 -----
1437 1437 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1438 1438 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1439 1439 Pobierz listę
1440 1440 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1441 1441 -----
1442 1442 Pobierz członków
1443 1443 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1444 1444 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1445 1445 -----
1446 1446 Pobierz teraz
1447 1447 Pobierz obiekt
1448 1448 Pobierz obiekt…
1449 1449 -----
1450 1450 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1451 1451 Pobieranie listy wtyczek...
1452 1452 -----
1453 1453 -----
1454 1454 Pobierz powiązane
1455 1455 -----
1456 1456 -----
1457 1457 -----
1458 1458 Pobieranie relacji
1459 1459 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1460 1460 Pobierz zaznaczone relacje
1461 1461 -----
1462 1462 -----
1463 1463 -----
1464 1464 -----
1465 1465 Pobiera zawartość zestawu zmian
1466 1466 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1467 1467 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1468 1468 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1469 1469 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1470 1470 -----
1471 1471 -----
1472 1472 Pobierz widoczne kafle
1473 1473 -----
1474 1474 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1475 1475 Pobrane dane GPX
1476 1476 -----
1477 1477 Pobieranie danych GPS
1478 1478 Pobieranie danych OSM...
1479 1479 Pobieranie wtyczki {0}...
1480 1480 Pobieranie wiadomości dnia
1481 1481 -----
1482 1482 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1483 1483 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1484 1484 Pobieranie zestawów zmian...
1485 1485 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1486 1486 Pobieranie danych
1487 1487 Pobieranie z serwera OSM...
1488 1488 Pobieranie historii...
1489 1489 -----
1490 1490 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1491 1491 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1492 1492 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1493 1493 Pobieranie powiązanych relacji...
1494 1494 Pobieranie powiązanych dróg...
1495 1495 Pobieranie relacji {0}
1496 1496 -----
1497 1497 -----
1498 1498 Wyciąg orczykowy
1499 1499 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1500 1500 -----
1501 1501 -----
1502 1502 -----
1503 1503 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1504 1504 Przeciągnij aby obrócić obraz
1505 1505 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1506 1506 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1507 1507 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1508 1508 -----
1509 1509 -----
1510 1510 Odpływ
1511 1511 Rysowanie
1512 1512 Rysuj strzałki kierunkowe
1513 1513 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1514 1514 -----
1515 1515 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1516 1516 -----
1517 1517 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1518 1518 -----
1519 1519 -----
1520 1520 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1521 1521 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1522 1522 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1523 1523 Rysuj duże punkty GPS.
1524 1524 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1525 1525 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1526 1526 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1527 1527 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1528 1528 Tworzenie węzłów i dróg.
1529 1529 -----
1530 1530 Rysuj tylko kontury obszarów
1531 1531 -----
1532 1532 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1533 1533 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1534 1534 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1535 1535 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1536 1536 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1537 1537 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1538 1538 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1539 1539 Woda do picia
1540 1540 -----
1541 1541 Szkoła jazdy
1542 1542 -----
1543 1543 -----
1544 1544 Pralnia chemiczna
1545 1545 Rozmnóż w {0} węzłów
1546 1546 Powiel
1547 1547 Duplikuj warstwę
1548 1548 -----
1549 1549 -----
1550 1550 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1551 1551 -----
1552 1552 Powiela zaznaczone obiekty.
1553 1553 Skopiuj warstwę
1554 1554 Powielone węzły
1555 1555 -----
1556 1556 -----
1557 1557 Powielone węzły drogi
1558 1558 Powielone węzły drogi.
1559 1559 Powielone drogi
1560 1560 -----
1561 1561 -----
1562 1562 E10 (bioetanol 10%)
1563 1563 E85 (bioetanol 85%)
1564 1564 BŁĄD
1565 1565 -----
1566 1566 -----
1567 1567 -----
1568 1568 -----
1569 1569 Wschód
1570 1570 -----
1571 1571 Edycja
1572 1572 Edycja kręgli
1573 1573 Edycja informacji o adresach
1574 1574 Edycja interpolacji adresów
1575 1575 Edycja sztolni
1576 1576 Edycja granicy administracyjnej
1577 1577 Edycja lotniska
1578 1578 Edycja sklepu monopolowego
1579 1579 Edycja ogródków działkowych
1580 1580 Edycja chaty alpejskiej
1581 1581 Edycja futbolu amertkańskiego
1582 1582 Edycja wykopaliska archeologicznego
1583 1583 Edycja łucznictwa
1584 1584 Edycja centrum kulturalnego
1585 1585 Edycja obiektu sztuki
1586 1586 Edycja lekkoatletyki
1587 1587 Edycja atrakcji turystycznej
1588 1588 Edycja futbolu australijskiego
1589 1589 Edycja bankomatu
1590 1590 Edycja okna życia
1591 1591 Edycja piekarni
1592 1592 Edycja banku
1593 1593 Edycja baru
1594 1594 Edycja baseballu
1595 1595 Edycja zbiornika wodnego
1596 1596 Edycja koszykówki
1597 1597 Edycja pola bitwy
1598 1598 Edycja zatoki
1599 1599 Edycja plaży
1600 1600 Edycja siatkówki plażowej
1601 1601 Edycja radiolatarni
1602 1602 Edycja sklepu z napojami
1603 1603 Edycja parkingu dla rowerów
1604 1604 Edycja wypożyczalni rowerów
1605 1605 Edycja warsztatu rowerowego
1606 1606 Edycja ogródka piwnego
1607 1607 Edycja stoczni
1608 1608 Edycja słupka drogowego
1609 1609 Edycja księgarni
1610 1610 Edycja przejścia granicznego
1611 1611 Edycja boiska do gry w boule
1612 1612 Edycja granicy
1613 1613 Edycja kamienia granicznego
1614 1614 Edycja butiku
1615 1615 Edycja gry w kule
1616 1616 Edycja mostu
1617 1617 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1618 1618 Edycja terenu poprzemysłowego
1619 1619 -----
1620 1620 Edycja autobusu torowego
1621 1621 Edycja peronu autobusowego
1622 1622 Edycja dworca autobusowego
1623 1623 Edycja przystanku autobusowego
1624 1624 Edycja sklepu mięsnego
1625 1625 Edycja kolei linowej
1626 1626 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1627 1627 Edycja kawiarni
1628 1628 Edycja pola namiotowego
1629 1629 Edycja futbolu kanadyjskiego
1630 1630 Edycja kanału
1631 1631 Edycja kajakarstwa
1632 1632 Edycja wypożyczalni samochodów
1633 1633 Edycja warsztatu samochodowego
1634 1634 Edycja punktu carsharingu
1635 1635 Edycja warsztatu samochodowego
1636 1636 Edycja myjni samochodowej
1637 1637 Edycja kempingu
1638 1638 Edycja zamku
1639 1639 Edycja przeszkody dla bydła
1640 1640 Edycja wejścia do jaskini
1641 1641 Edycja cmentarza
1642 1642 Edycja wyciągu krzesełkowego
1643 1643 Edycja chaty górskiej
1644 1644 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1645 1645 Edycja drogerii
1646 1646 Edycja komina
1647 1647 Edycja kina
1648 1648 Edycja miasta
1649 1649 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1650 1650 Edycja granicy cywilnej
1651 1651 Edycja klifu
1652 1652 Edycja wspinaczki
1653 1653 Edycja zegaru
1654 1654 Edycja sklepu odzieżowego
1655 1655 Edycja zbiornika gazu
1656 1656 Edycja college'u
1657 1657 Edycja obszaru biur i usług
1658 1658 Edycja miejsca publicznego
1659 1659 Edycja sklepu komputerowego
1660 1660 Edycja cukierni
1661 1661 Edycja terenu budowy
1662 1662 Edycja kontaktu
1663 1663 Edycja kontynentu
1664 1664 Edycja sklepu osiedlowego
1665 1665 Edycja punktu ksero
1666 1666 Edycja kraju
1667 1667 Edycja okręgu / hrabstwa
1668 1668 Edycja siedziby sądu
1669 1669 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1670 1670 Edycja dźwigu
1671 1671 Edycja krykietu
1672 1672 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1673 1673 Edycja miejsca do gry w krokieta
1674 1674 Edycja przejścia dla pieszych
1675 1675 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1676 1676 Edycja ścieżki rowerowej
1677 1677 Edycja jazdy na rowerze
1678 1678 Edycja tamy
1679 1679 Edycja sklepu z delikatesami
1680 1680 Edycja dentysty
1681 1681 Edycja domu towarowego
1682 1682 Edycja opuszczonych torów
1683 1683 Edytuj rów
1684 1684 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1685 1685 Edycja doku
1686 1686 Edycja lekarza
1687 1687 Edycja wybiegu dla psów
1688 1688 Edycja wyścigów psów
1689 1689 Edycja wyciągu orczykowego
1690 1690 Edycja odpływu
1691 1691 Edycja punktu z wodą pitną
1692 1692 Edycja szkoły jazdy
1693 1693 Edycja palni chemicznej
1694 1694 Edycja sklepu elektronicznego
1695 1695 Edycja ambasady
1696 1696 -----
1697 1697 Edycja wejścia
1698 1698 Edycja jeździectwa
1699 1699 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1700 1700 Edycja fabryki
1701 1701 Edycja gruntów rolnych
1702 1702 Edycja zagrody
1703 1703 Edycja restauracji fast-food
1704 1704 Edycji hali górskiej
1705 1705 Edycja trasy promu
1706 1706 Edycja terminalu promowego
1707 1707 Edycja hydrantu
1708 1708 Edycja straży pożarnej
1709 1709 Edycja miejsca do wędkowania
1710 1710 Edycja schodów
1711 1711 Edycja kwiaciarni
1712 1712 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1713 1713 Edycja ścieżki dla pieszych
1714 1714 Edycja brodu
1715 1715 Edycja lasu
1716 1716 Edycja fontanny
1717 1717 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1718 1718 Edycja stacji benzynowej
1719 1719 Edycja sklepu meblowego
1720 1720 Edycja futbolu gaelickiego
1721 1721 Edycja obszaru garaży
1722 1722 Edycja ogrodu
1723 1723 Edycja centrum ogrodniczego
1724 1724 Edycja zbiornika gazu
1725 1725 Edycja bramy
1726 1726 Edycja lodowca
1727 1727 Edycja golfu
1728 1728 Edycja pola golfowego
1729 1729 -----
1730 1730 Edycja trawnika
1731 1731 Edycja cmentarza przykościelnego
1732 1732 Edycja terenu pod zabudowę
1733 1733 Edycja sklepu warzywnego
1734 1734 Edycja szklarni ogrodniczej
1735 1735 Edycja ostrogi regulacyjnej
1736 1736 Edycja kwatery turystycznej
1737 1737 Edycja gimnastyki
1738 1738 Edycja salonu fryzjerskiego
1739 1739 Edycja przystanku kolejowego
1740 1740 Edycja przysiółka
1741 1741 -----
1742 1742 Edycja sklepu z narzędziami
1743 1743 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1744 1744 Edycja wrzosowiska
1745 1745 Edycja lądowiska dla helikopterów
1746 1746 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1747 1747 Edycja drogi w budowie
1748 1748 Edycja miejsca do gry w hokeja
1749 1749 Edycja wyścigów konnych
1750 1750 Edycja szpitala
1751 1751 Edycja hostelu
1752 1752 Edycja hotelu
1753 1753 Edycja ambony strzelniczej
1754 1754 Edycja obszar przemysłowego
1755 1755 Edycja wyspy
1756 1756 Edycja wysepki
1757 1757 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1758 1758 Edycja jubilera
1759 1759 Edycja skrzyżowania
1760 1760 Edycja kartingu
1761 1761 Edycja przedszkola
1762 1762 Edycja kiosku
1763 1763 -----
1764 1764 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1765 1765 Edycja lądu
1766 1766 Edycja wysypiska śmieci
1767 1767 Edycja pralni samoobsługowej
1768 1768 Edycja biblioteki
1769 1769 Edycja szlabanu
1770 1770 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1771 1771 Edycja latarni morskiej
1772 1772 Edycja strefy zamieszkania
1773 1773 Edycja okolicy
1774 1774 Edycja centrum handlowego
1775 1775 Edycja mariny
1776 1776 Edycja placu targowego
1777 1777 Edycja łąki
1778 1778 Edycja stacji pomiaru
1779 1779 Edycja miejsca pamięci
1780 1780 Edycja obszaru wojskowego
1781 1781 Edycja szybu
1782 1782 Edycja minigolfa
1783 1783 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1784 1784 Edycja lotniska dla modeli
1785 1785 Edycja kantoru
1786 1786 Edycja toru jednoszynowego
1787 1787 Edycja pomnika
1788 1788 Edycja motelu
1789 1789 Edycja motocrossu
1790 1790 Edycja parkingu dla motocykli
1791 1791 Edycja sportów motorowych
1792 1792 Edycja autostrady
1793 1793 Edycja skrzyżowania autostrad
1794 1794 Edycja dojazdu do autostrady
1795 1795 Edycja przełęczy
1796 1796 Edycja błot
1797 1797 Edycja różnych sportów
1798 1798 Edycja multipolygonu
1799 1799 Edycja muzeum
1800 1800 Edycja sklepu z instrumentami
1801 1801 Edycja toru kolei wąskotorowej
1802 1802 Edycja granicy narodowej
1803 1803 Edycja granicy parku narodowego
1804 1804 Edycja rezerwatu przyrody
1805 1805 Edycja klubu nocnego
1806 1806 Edycja optyka
1807 1807 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1808 1808 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1809 1809 Edycja sklepu z farbami
1810 1810 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1811 1811 Edycja parku
1812 1812 Edycja parkingu
1813 1813 Edycja uliczki parkingowej
1814 1814 Edycja zatoki
1815 1815 Edycja ścieżki
1816 1816 Edycja wzgórza
1817 1817 Edycja ciągu pieszego
1818 1818 Edycja miejsca do gry w pelotę
1819 1819 Edycja apteki
1820 1820 Edycja miejsca na piknik
1821 1821 Edycja molo
1822 1822 Edycja rurociągu
1823 1823 Edycja boiska
1824 1824 Edycja miejsca kultu religijnego
1825 1825 Edycja placu zabaw
1826 1826 Edycja posterunku policji
1827 1827 Edycja granicy politycznej
1828 1828 Edycja urzędu pocztowego
1829 1829 Edycja elektowni
1830 1830 Edycja linii elektrycznej
1831 1831 Edycja słupa
1832 1832 Edycja rozdzielni elektrycznej
1833 1833 Edycja stacji transformatorowej
1834 1834 Edycja słupa wysokiego napięcia
1835 1835 Edycja kolei retro
1836 1836 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1837 1837 Edycja drogi krajowej
1838 1838 Edycja więzienia
1839 1839 Edycja pubu
1840 1840 Edycja budynku użyteczności publicznej
1841 1841 -----
1842 1842 Edycja komieniołomu
1843 1843 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1844 1844 Edycja toru wyścigowego
1845 1845 -----
1846 1846 Edycja toru
1847 1847 Edycja obszaru kolejowego
1848 1848 Edycja peronu kolejowego
1849 1849 Edycja terenu rekreacyjnego
1850 1850 Edycja punktu zbiórki odpadów
1851 1851 Edycja regionu
1852 1852 Edycja sztucznego jeziora
1853 1853 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1854 1854 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1855 1855 Edycja miejsca odpoczynku
1856 1856 Edycja restauracji
1857 1857 Edycja obszaru handlowego
1858 1858 Edycja rzeki
1859 1859 Edycja koryta rzecznego
1860 1860 Edycja ograniczeń na drodze
1861 1861 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1862 1862 Edytuj trasę
1863 1863 -----
1864 1864 Edycja rugby league
1865 1865 Edycja rugby union
1866 1866 Edycja ruin
1867 1867 Edycja pasa startowego
1868 1868 -----
1869 1869 Edycja bramy warownej
1870 1870 Edycja sauny
1871 1871 Edycja szkoły
1872 1872 Edycja rumowiska
1873 1873 Edycja buszu
1874 1874 Edycja sklepu rybnego
1875 1875 Edycja drogi wojewódzkiej
1876 1876 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1877 1877 Edycja drogi serwisowej
1878 1878 Edycja schronienia
1879 1879 Edycja sklepu obuwniczego
1880 1880 Edycja strzelectwa
1881 1881 Edycja sklepu motocyklowego
1882 1882 Edycja skrótów
1883 1883 Edycja jazdy na deskorolce
1884 1884 Edycja łyżwiarstwa
1885 1885 Edycja narciarstwa
1886 1886 Edycja pochylni
1887 1887 Edycja piłki nożnej
1888 1888 Edycja kolczatki
1889 1889 Edycja centrum sportowego
1890 1890 Edycja sklepu sportowego
1891 1891 Edycja żródła
1892 1892 Edycja stadionu
1893 1893 Edycja stanu
1894 1894 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1895 1895 Edycja przełazu
1896 1896 Edycja strumienia
1897 1897 Edycja latarni ulicznej
1898 1898 Edycja studia nagrań
1899 1899 Edycja dzielnicy
1900 1900 Edycja toru metra
1901 1901 Edycja wejścia do metra
1902 1902 Edycja supermarketu
1903 1903 Edycja kamery do monitoringu
1904 1904 Edycja punktu geodezyjnego
1905 1905 Edycja pływania
1906 1906 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1907 1907 Edycja krawca
1908 1908 Edycja postoju taksówek
1909 1909 Edycja drogi kołowania
1910 1910 Edycja telefonu
1911 1911 Edycja miejsca do gry w tenisa
1912 1912 Edycja terminalu
1913 1913 Edycja bramy terminalu
1914 1914 Edycja drogi powiatowej
1915 1915 Edycja teatru
1916 1916 Edycja parku rozrywki
1917 1917 Edycja punktu poboru opłat
1918 1918 Edycja wieży
1919 1919 Edycja miejscowości
1920 1920 Edycja ratusza
1921 1921 Edycja sklepu z zabawkami
1922 1922 Edycja drogi gruntowej
1923 1923 Edycja środka uspokojenia ruchu
1924 1924 Edycja torów tramwajowych
1925 1925 Edycja przystanku tramwajowego
1926 1926 Edycja biura podróży
1927 1927 Edycja drzewa
1928 1928 Edycja drogi ekspresowej
1929 1929 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1930 1930 Edycja tunelu
1931 1931 Edycja ograniczenia skrętu
1932 1932 Edycja kołowrotka
1933 1933 Edycja sklepu z oponami
1934 1934 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1935 1935 Edycja uniwersytetu
1936 1936 Edycja sklepu z odkurzaczami
1937 1937 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1938 1938 Edycja automatu sprzedającego
1939 1939 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1940 1940 Edycja wypożyczalni wideo
1941 1941 Edycja punktu widokowego
1942 1942 Edycja wsi
1943 1943 Edycja zieleni miejskiej
1944 1944 Edycja winnicy
1945 1945 Edycja wulkanu
1946 1946 Edycja siatkówki
1947 1947 Edycja kosza na śmieci
1948 1948 Edycja oczyszczalni ścieków
1949 1949 Edycja zbiornika wodnego
1950 1950 Edycja parku wodnego
1951 1951 Edycja wieży ciśnień
1952 1952 Edycja studni
1953 1953 Edycja filtrów
1954 1954 Edycja wodospadu
1955 1955 Edycja młynu wodnego
1956 1956 Edycja krzyża przydrożnego
1957 1957 Edycja kapliczki
1958 1958 Edycja jazu
1959 1959 Edycja mokradła
1960 1960 Edycja wiatraka
1961 1961 Edycja lasu pierwotnego
1962 1962 Edycja zakładu produkcyjnego
1963 1963 Edycja zoo
1964 1964 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1965 1965 Edycja skojarzonych ulic
1966 1966 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1967 1967 Edytuje filtr.
1968 1968 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1969 1969 -----
1970 1970 Edytuj godziny otwarcia
1971 1971 Edytuj relację
1972 1972 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1973 1973 Edytuj relacje
1974 1974 Edycja sieci trasy
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 Edytuje tę stronę pomocy
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1992 1992 Edycja: {0}
1993 1993 -----
1994 1994 Edukacja
1995 1995 Elektryfikacja
1996 1996 Elektronika
1997 1997 na karty chipowe
1998 1998 Sklep elektroniczny
1999 1999 Elementy typu {0} nie są wspierane.
2000 2000 Wysokość
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 Adres e-mail
2005 2005 nasyp
2006 2006 Ambasada
2007 2007 -----
2008 2008 Telefon alarmowy
2009 2009 -----
2010 2010 Pusty dokument
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 Puste drogi
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 Zastosuj filtr
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
2021 2021 -----
2022 2022 Zakodowane dokumenty nie są wspierane.
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
2026 2026 Wprowadź URL
2027 2027 Podaj adres z którego pobrać dane:
2028 2028 Wprowadź ID zestawu zmian
2029 2029 Podaj nowy klucz i jego wartość
2030 2030 -----
2031 2031 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
2032 2032 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
2033 2033 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
2034 2034 Wpisz szukane wyrażenie
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
2041 2041 Wprowadź komentarz przesyłania
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 Wpisz wyrażenie do wyszukania
2056 2056 -----
2057 2057 Wpisz swój komentarz
2058 2058 Wejście
2059 2059 Jeździectwo
2060 2060 Artykuły erotyczne
2061 2061 Błąd
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Błąd podczas usuwania danych.
2065 2065 Błąd podczas wyświetlania adresu
2066 2066 Błąd podczas pobierania
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 Błąd w filtrze
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 Błąd podczas ładowania pliku
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 Błąd w pliku {0}
2078 2078 -----
2079 2079 -----
2080 2080 Błąd podczas przetwarzania {0}:
2081 2081 -----
2082 2082 Błąd odtwarzania dźwięku
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
2089 2089 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
2090 2090 -----
2091 2091 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
2092 2092 -----
2093 2093 Błąd podczas przetwarzania {0}
2094 2094 -----
2095 2095 Błąd podczas wysyłania
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 Błędy
2100 2100 Błędy w czasie pobierania
2101 2101 Błędy/Uwagi
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Przykłady
2110 2110 Zakończ
2111 2111 Zamknij JOSM
2112 2112 -----
2113 2113 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
2114 2114 Kończy pracę z programem.
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 Eksportuj do pliku GPX
2124 2124 -----
2125 2125 Eksportuj i zapisz
2126 2126 -----
2127 2127 Opcje eksportu
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 Eksportuj dane do pliku GPX
2131 2131 Eksportuj do GPX...
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
2139 2139 Wytłocz
2140 2140 Wytłocz drogę
2141 2141 -----
2142 2142 DO POPRAWKI
2143 2143 -----
2144 2144 Fabryka
2145 2145 Usługi
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 Nie można otworzyć adresu URL
2155 2155 -----
2156 2156 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 Grunty rolne
2175 2175 Zagroda
2176 2176 Fast food
2177 2177 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
2178 2178 -----
2179 2179 Szybciej
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 Numer faksu
2183 2183 Opłata
2184 2184 Hala górska
2185 2185 Ogrodzenie
2186 2186 Trasa promu
2187 2187 Terminal promowy
2188 2188 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
2189 2189 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
2190 2190 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
2191 2191 -----
2192 2192 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
2193 2193 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
2194 2194 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
2195 2195 Plik
2196 2196 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2197 2197 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
2198 2198 Błędny format pliku
2199 2199 Nazwa pliku:
2200 2200 Plik "{0}" nie istnieje
2201 2201 Plik kopi zapasowej
2202 2202 -----
2203 2203 Plik istnieje. Nadpisać?
2204 2204 Nazwa pliku:
2205 2205 Plik nie został odnaleziony
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 Plik: {0}
2212 2212 -----
2213 2213 Nazwa pliku
2214 2214 -----
2215 2215 Rodzaj pliku:
2216 2216 Rodzaj pliku:
2217 2217 -----
2218 2218 Filtr
2219 2219 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2220 2220 Tryb filtru
2221 2221 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 Zakończ rysowanie.
2230 2230 -----
2231 2231 Hydrant
2232 2232 Straż pożarna
2233 2233 Ścieżka do programu Firefox
2234 2234 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
2235 2235 Miejsce na ognisko
2236 2236 Miejsce do wędkowania
2237 2237 Napraw
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 Popraw konflikty tagów
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2251 2251 Naprawianie błędów...
2252 2252 Maszt (dla flagi)
2253 2253 Kwiaciarnia
2254 2254 Wyczyść cache kafelek
2255 2255 -----
2256 2256 Znaleziono następujące problemy:
2257 2257 Żywność
2258 2258 Przestrzeń restauracyjna
2259 2259 Wyżywienie
2260 2260 Ruch pieszy
2261 2261 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2262 2262 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2263 2263 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
2264 2264 Bród
2265 2265 Las
2266 2266 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 Do przodu
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 Znaleziono {0} pasujących.
2276 2276 Fontanna
2277 2277 Sklep z ramami do obrazów
2278 2278 Zablokuj
2279 2279 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2280 2280 WMS katastru francuskiego
2281 2281 Częstotliwość (Hz)
2282 2282 -----
2283 2283 Z relacji
2284 2284 Z adresu URL
2285 2285 Z:
2286 2286 Stacja benzynowa
2287 2287 Stacja benzynwa
2288 2288 Rodzaje paliwa:
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 Funkcja
2294 2294 Sklep meblowy
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 Punkty GPS
2298 2298 Opis trasy GPS
2299 2299 -----
2300 2300 Pliki GPX
2301 2301 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2302 2302 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2303 2303 Scieżka GPX:
2304 2304 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 Futbol gaelicki (irlandzki)
2309 2309 -----
2310 2310 Garaże
2311 2311 Ogród
2312 2312 Centrum ogrodnicze
2313 2313 Zbiornik gazu
2314 2314 Brama
2315 2315 Rozstaw toru (mm)
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 Geografia
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 Geolokalizowane obrazy
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 Lodowiec
2331 2331 szkło
2332 2332 -----
2333 2333 Wróć do okna przesyłania
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 Przechodzi do następnej strony
2344 2344 Przechodzi do poprzedniej strony
2345 2345 -----
2346 2346 Pole golfowe
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Trawa
2354 2354 Cmentarz przykościelny
2355 2355 -----
2356 2356 Teren pod zabudowę
2357 2357 Sklep warzywny
2358 2358 Szklarnia ogrodnicza
2359 2359 Kontener z piaskiem
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 Ostroga regulacyjna
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 Kwatera
2371 2371 Drogowskaz
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 Gimnastyka
2375 2375 Fryzjer
2376 2376 Przysiółek
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 Sklep z narzędziami
2381 2381 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2382 2382 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2383 2383 Posiada klucz ''source''
2384 2384 Posiada klucz ''watch''
2385 2385 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2386 2386 -----
2387 2387 Zdrowie
2388 2388 Aparaty słuchowe
2389 2389 Wrzosowisko
2390 2390 Samochody ciężarowe
2391 2391 Samochody dostawcze
2392 2392 Żywopłot
2393 2393 Wysokość
2394 2394 Wysokość (metry)
2395 2395 Lądowisko dla helikopterów
2396 2396 Pomoc
2397 2397 Pomoc: {0}
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 Półkula
2401 2401 Ukryj
2402 2402 Ukryj elementy
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 Sklep ze sprzętem hi-fi
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 Największy numer
2409 2409 Największy numer
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 Drogi
2414 2414 -----
2415 2415 turystyka piesza
2416 2416 Miejsca historyczne
2417 2417 Historia
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 Hokej
2425 2425 -----
2426 2426 Strona domowa
2427 2427 Konie
2428 2428 Wyścigi konne
2429 2429 Szpital
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 Nazwa domu
2435 2435 Numer domu
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 Ambona myśliwska
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 Zignoruj
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2473 2473 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2474 2474 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2475 2475 Nieprawidłowe dane
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 Niedozwolony obiekt z id=0
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 Obraz
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 Pliki obrazów
2514 2514 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 Przesunięcia
2523 2523 Dostawcy zdjęć
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 imperialne
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 Importuj dźwięk
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 Importuj plik PDF
2533 2533 -----
2534 2534 Importuje plik PDF.
2535 2535 -----
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 Importuj obrazki
2541 2541 Import nie jest możliwy
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 Importuje grafikę wektorową
2545 2545 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2546 2546 Importuj grafikę wektorową
2547 2547 -----
2548 2548 Wczytane obrazy
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 Nachylenie drogi
2558 2558 Duże nachylenie drogi
2559 2559 Niekompletny opis <member> z ref=0
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 Powiększ
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 Obszar przemysłowy
2568 2568 -----
2569 2569 Informacje o elemencie
2570 2570 -----
2571 2571 Informacje
2572 2572 Tablica informacyjna
2573 2573 Informacja turystyczna
2574 2574 Terminal informacyjny
2575 2575 Informacje o warstwie
2576 2576 -----
2577 2577 Inicjalizacja
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 Wewnętrzny błąd serwera
2590 2590 -----
2591 2591 Dostęp do internetu
2592 2592 Opłata za internet
2593 2593 Interpolacja
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 Nieprawodłowy adres URL?
2602 2602 -----
2603 2603 Nieprawidłowy plik bz2.
2604 2604 Nieprawidłowa data
2605 2605 Niepoprawna data/czas
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 Nieprawidłowa strefa czasowa
2614 2614 -----
2615 2615 Niepoprawna nazwa użytkownika
2616 2616 -----
2617 2617 Odwróć filtr
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 Wyspa
2622 2622 Wysepka
2623 2623 Wygląda na to że JOSM zawiesił się ostatnim razem. Czy chcesz przywrócić dane?
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 Przeglądarka pomocy JOSM
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 Pliki JPEG (*.jpg)
2643 2643 OpenStreetMap - Edytor Java
2644 2644 Wersja Javy {0}
2645 2645 Jubiler
2646 2646 Funkcja łączenia obszarów
2647 2647 Połącz węzeł i linię
2648 2648 Połącz węzeł z drogą
2649 2649 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2650 2650 Połącz nakładające się obszary
2651 2651 Połączono nakładające się na siebie obszary
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 Łączy nakładające się obszary
2655 2655 -----
2656 2656 Przejdź do pozycji
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 Przejdź
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 Przejdź do pozycji
2663 2663 Skrzyżowanie
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 Zachowaj
2668 2668 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2669 2669 -----
2670 2670 Zachowaj moje współrzędne
2671 2671 Zachowaj mój stan usunięcia
2672 2672 -----
2673 2673 Zachowaj wtyczkę
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 Zachowaj ich współrzędne
2677 2677 Zachowaj ich stan usunięcia
2678 2678 -----
2679 2679 Klucz
2680 2680 -----
2681 2681 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 Klucz:
2685 2685 -----
2686 2686 Skóry klawiaturowe
2687 2687 Słowa kluczowe
2688 2688 Przedszkole
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 Akcesoria kuchenne
2692 2692 -----
2693 2693 Gaz LPG
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 Ląd (wyspa)
2707 2707 Zagospodarowanie terenu
2708 2708 Wysypisko
2709 2709 -----
2710 2710 Landsat (lustro)
2711 2711 -----
2712 2712 Liczba pasów ruchu
2713 2713 Język
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 Ostatnia zmiana o {0}
2717 2717 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2718 2718 Szerokość
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 Pralnia samoobsługowa
2732 2732 Warstwa
2733 2733 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2734 2734 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2735 2735 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2736 2736 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2737 2737 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2738 2738 -----
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 warstwa nie jest na liście.
2742 2742 -----
2743 2743 Warstwa: {0}
2744 2744 Warstwy
2745 2745 -----
2746 2746 Czas rozbiegu (w sekundach)
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Rozrywka
2751 2751 Długość
2752 2752 Długość w metrach
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 Długość: {0}
2756 2756 Przejazd kolejowy
2757 2757 Biblioteka
2758 2758 Licencja
2759 2759 -----
2760 2760 Szlaban
2761 2761 -----
2762 2762 Trasa szybkiego tramwaju
2763 2763 Latarnia morska
2764 2764 Oznaczenie linii
2765 2765 -----
2766 2766 Rodzaj linii
2767 2767 Wiersz {0} kolumna {1}:
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2772 2772 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2773 2773 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2774 2774 Lista ostatnio otwieranych plików
2775 2775 oświetlenie
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 Strefa zamieszkania
2780 2780 -----
2781 2781 Ładuj wszystkie kafelki
2782 2782 -----
2783 2783 Wczytaj kalibrację
2784 2784 Ładuj kafelek
2785 2785 Otwórz warstwę WMS
2786 2786 Otwórz warstwę WMS z pliku
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 Wczytuje relacje nadrzędne
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2798 2798 -----
2799 2799 Ładowanie wczesnych wtyczek
2800 2800 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2805 2805 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2806 2806 Ładowanie wtyczek
2807 2807 Ładowanie wtyczek...
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 Wczytywanie {0}
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 pliki lokalne
2815 2815 Okolica
2816 2816 Okolica, osada, miejsce.
2817 2817 Położenie
2818 2818 -----
2819 2819 Zablokuj
2820 2820 Wrota śluzy
2821 2821 Lodi - Włochy
2822 2822 -----
2823 2823 Długość
2824 2824 -----
2825 2825 Katalog:
2826 2826 Wygląd i zachowanie
2827 2827 Katalog:
2828 2828 Wieża widokowa
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 Najmniejszy numer
2837 2837 -----
2838 2838 Najmniejszy numer dzielonego budyknu
2839 2839 Najmniejszy numer
2840 2840 -----
2841 2841 MLIT Japonia (ORTHO)
2842 2842 MLIT Japonia (ORTO01)
2843 2843 MLIT Japonia (ORTO02)
2844 2844 MLIT Japonia (ORTO03)
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 Skala MTB
2849 2849 -----
2850 2850 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2851 2851 -----
2852 2852 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2859 2859 -----
2860 2860 Centrum handlowe
2861 2861 Obiekty sztuczne
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2866 2866 Mapa
2867 2867 Style rysowania map
2868 2868 Odwzorowanie kartograficzne
2869 2869 Ustawienia mapy
2870 2870 -----
2871 2871 Mapa: {0}
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 Port jachtowy (Marina)
2875 2875 Oznacz jako wykonane
2876 2876 -----
2877 2877 Znaczniki nazwanych punktów
2878 2878 Znaczniki z {0}
2879 2879 Plac targowy
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 Materiał
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 Maks. prędkość (km/h)
2896 2896 Maks. ciężar (w tonach)
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 Maksymalny obszar na zapytanie:
2900 2900 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2901 2901 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2905 2905 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2906 2906 Maksymalna długość (w metrach)
2907 2907 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 Łąka
2914 2914 Zmierzone wartości
2915 2915 Pomiar
2916 2916 Stacja pomiaru
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 Członek
2920 2920 -----
2921 2921 Członkowie
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 Członkowie (z konfliktami)
2925 2925 Miejsce pamięci
2926 2926 Nazwa w menu
2927 2927 Nazwa w menu (domyślna)
2928 2928 Skróty w menu
2929 2929 -----
2930 2930 odwzorowanie Merkatora
2931 2931 Połącz
2932 2932 Połącz węzły
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 Scal warstwy
2936 2936 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2937 2937 -----
2938 2938 Połącz wybrane elementy.
2939 2939 -----
2940 2940 Włącz aktualną warstwę do innej.
2941 2941 -----
2942 2942 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2943 2943 Scal {0} węzłów
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 Połączona wersja
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 Wiadomość dnia jest niedostępna
2953 2953 -----
2954 2954 metryczne
2955 2955 -----
2956 2956 Mikrobrowar
2957 2957 -----
2958 2958 Obszar wojskowy
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 Min. prędkość (km/h)
2964 2964 Szyb
2965 2965 Minirondo
2966 2966 Minigolf
2967 2967 Minimalna odległość (w pikselach)
2968 2968 Minuty: {0}
2969 2969 Odbicie lustrzane
2970 2970 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 Brak parametru dla NOT
2992 2992 Brak parametru dla OR
2993 2993 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 Pon-Pt 22:00-05:00
2998 2998 -----
2999 2999 Sklep z telefonami komórkowymi
3000 3000 -----
3001 3001 Tryb: {0}
3002 3002 Lotnisko dla modeli
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 -----
3008 3008 Kantor
3009 3009 Tor jednoszynowy
3010 3010 Pomnik
3011 3011 Wiecej informacji...
3012 3012 Więcej informacji na temat tej funkcji
3013 3013 -----
3014 3014 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
3015 3015 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
3016 3016 Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"
3017 3017 -----
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 Samochody
3022 3022 Samochody osobowe
3023 3023 Motocykle
3024 3024 Dealer motocykli
3025 3025 -----
3026 3026 Sporty motorowe
3027 3027 Autostrada
3028 3028 Skrzyżowanie autostrad
3029 3029 Autostrada - dojazd
3030 3030 Przełęcz
3031 3031 kolarstwo górskie
3032 3032 Przesuń węzeł...
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 Przesuń w dół
3037 3037 -----
3038 3038 Więcej elementów
3039 3039 Przesuwa filtr na dół.
3040 3040 Przesuwa filtr do góry.
3041 3041 Przesuń w lewo
3042 3042 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
3043 3043 -----
3044 3044 Przesuń obiekty {0}
3045 3045 Przesuń w prawo
3046 3046 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
3047 3047 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
3051 3051 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
3052 3052 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
3053 3053 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 Przesuń je
3059 3059 Przesuń do góry
3060 3060 -----
3061 3061 Przesuń {0}
3062 3062 Przesuwa obiekty {0}
3063 3063 Błota
3064 3064 Różne sporty
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 Muzeum
3072 3072 Sklep muzyczny
3073 3073 Moje zestawy zmian
3074 3074 -----
3075 3075 Moja wersja
3076 3076 Moja wersja (lokalna)
3077 3077 Moją z Połączoną
3078 3078 Moją z Ich
3079 3079 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
3080 3080 Import NMEA zakończony powodzeniem
3081 3081 Pliki NMEA-0183
3082 3082 Mapy NPE
3083 3083 -----
3084 3084 Nazwa
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 Nazwa użytkownika.
3088 3088 -----
3089 3089 Nazwa: {0}
3090 3090 Nazwane punkty GPS z {0}
3091 3091 Nazwane punkty tras.
3092 3092 Kolej wąskotorowa
3093 3093 Narodowa
3094 3094 Park narodowy
3095 3095 -----
3096 3096 Natura
3097 3097 Rezerwat przyrody
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 Sieć
3101 3101 -----
3102 3102 Nigdy nie aktualizuj
3103 3103 Nowa
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 Nowa warstwa
3107 3107 Nowy problem
3108 3108 Nowy klucz
3109 3109 Nowe wyrównanie
3110 3110 -----
3111 3111 Nowa warstwa ze schowka
3112 3112 Nowa warstwa z pliku
3113 3113 -----
3114 3114 Nowa relacja
3115 3115 Nowa rola
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 Nowa wartość
3119 3119 Nowa wartość dla {0}
3120 3120 -----
3121 3121 Następny obrazek
3122 3122 -----
3123 3123 Klub nocny
3124 3124 Nie
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
3128 3128 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
3129 3129 Zakaz skrętu w lewo
3130 3130 Zakaz skrętu w prawo
3131 3131 Brak skrótu
3132 3132 -----
3133 3133 Zakaz jazdy prosto
3134 3134 Zakaz zawracania
3135 3135 Nie znaleziono drogi "from"
3136 3136 Nie znaleziono drogi "to"
3137 3137 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 Brak zmian do wysłania.
3141 3141 -----
3142 3142 Brak konfliktów do rozwiązania
3143 3143 Brak konfliktów, które można pokazać
3144 3144 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
3145 3145 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
3146 3146 -----
3147 3147 Nie wczytano żadnych danych.
3148 3148 Brak daty
3149 3149 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
3150 3150 -----
3151 3151 ślepa ulica
3152 3152 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
3153 3153 -----
3154 3154 Brak obrazu
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
3158 3158 Brak warstw do dostosowania
3159 3159 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
3160 3160 -----
3161 3161 Brak otwartego zestawu zmian
3162 3162 Brak otwartych zestawów zmian
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 Nie znaleziono żadnych problemów
3168 3168 Bez serwera proxy
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 Brak wybranego śladu GPX
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 Bez tagów
3175 3175 Brak warstw docelowych.
3176 3176 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
3180 3180 -----
3181 3181 Nie, przerwij
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 Węzeł
3186 3186 -----
3187 3187 Węzeł jest nadal w użyciu..
3188 3188 -----
3189 3189 Węzeł: połączony
3190 3190 Węzeł: standardowy
3191 3191 Węzeł: otagowany
3192 3192 Węzły
3193 3193 Węzły w tym samym miejscu
3194 3194 Węzły z tą samą nazwą
3195 3195 -----
3196 3196 Węzły (z konfliktami)
3197 3197 Obiekt niebędący drogą w multipolygonie
3198 3198 żadne
3199 3199 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
3200 3200 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
3201 3201 -----
3202 3202 Północ
3203 3203 Północ
3204 3204 Nie znaleziono
3205 3205 Nie połączony
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 Uwagi
3210 3210 -----
3211 3211 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
3212 3212 -----
3213 3213 na banknoty
3214 3214 Nic
3215 3215 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
3216 3216 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
3217 3217 Schowek jest pusty
3218 3218 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
3219 3219 Brak zaznaczenia, które można pokazać
3220 3220 Nic nie wybrano!
3221 3221 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
3222 3222 Nie ma nic do zaznaczenia
3223 3223 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
3224 3224 Nie ma nic do powiększenia
3225 3225 -----
3226 3226 Numer
3227 3227 Ilość miejsc
3228 3228 Liczba przewodów w jednym kablu
3229 3229 -----
3230 3230 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 Sposób numeracji domów
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 OK - próbuję ponownie.
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 Dane OSM
3242 3242 Hasło OSM.
3243 3243 Pliki serwera OSM
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 URL serwera OSM:
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 Hasło OSM:
3251 3251 Nazwa użytkownika OSM:
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 Obiekt
3255 3255 -----
3256 3256 ID obiektu:
3257 3257 Obiekt usunięty
3258 3258 Historia obiektu
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 Typ obiektu:
3262 3262 Obiekt z historią
3263 3263 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
3264 3264 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
3265 3265 -----
3266 3266 Obiekty do dodania:
3267 3267 Obiekty do usunięcia:
3268 3268 Obiekty do zmiany:
3269 3269 Benzyna bezołowiowa 100
3270 3270 Benzyna bezołowiowa 91
3271 3271 Benzyna bezołowiowa 95
3272 3272 Benzyna bezołowiowa 98
3273 3273 -----
3274 3274 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Przesunięcie:
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 Stary klucz
3284 3284 Poprzednia rola
3285 3285 Stara wartość
3286 3286 -----
3287 3287 Na życzenie
3288 3288 Podczas wysyłania
3289 3289 Jednokierunkowa
3290 3290 Drogi z jednym węzłem
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 jednokierunkowa
3296 3296 -----
3297 3297 Nakaz skrętu w lewo
3298 3298 Nakaz skrętu w prawo
3299 3299 Nakaz jazdy prosto
3300 3300 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
3301 3301 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3302 3302 Tylko własne zestawy zmian
3303 3303 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
3304 3304 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
3305 3305 -----
3306 3306 Tylko na początku drogi.
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 Otwórz
3312 3312 -----
3313 3313 Otwórz adres...
3314 3314 -----
3315 3315 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
3316 3316 Ostatnio otwierane
3317 3317 -----
3318 3318 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
3319 3319 -----
3320 3320 Otwiera plik.
3321 3321 -----
3322 3322 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3323 3323 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3324 3324 Otwiera listę wszystkich relacji
3325 3325 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3330 3330 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3331 3331 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3332 3332 Otwiera adres URL.
3333 3333 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
3334 3334 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Otwórz inne zdjęcie
3338 3338 -----
3339 3339 Otwarte zestawy zmian
3340 3340 Otwórz plik
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3354 3354 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
3355 3355 -----
3356 3356 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3357 3357 Otwórz...
3358 3358 Otwarty/Zamknięty:
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 dane OpenSteetMap
3365 3365 Otwieram 1 plik...
3366 3366 Godziny otwarcia
3367 3367 Otwieram plik "{0}" ...
3368 3368 Otwieram pliki
3369 3369 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3370 3370 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3371 3371 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
3372 3372 Czas działania
3373 3373 -----
3374 3374 Optyk
3375 3375 Dodatkowe atrybuty:
3376 3376 -----
3377 3377 Rodzaj (opcjonalne)
3378 3378 Naturalna żywność
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 Korekta prostopadłości
3382 3382 Ortogonalizuj / cofnij
3383 3383 Korekta prostopadłości
3384 3384 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 Pozostałe
3388 3388 Inny punkt informacyjny
3389 3389 -----
3390 3390 Sklep turystyczny
3391 3391 -----
3392 3392 Nakładające się obszary
3393 3393 Nakładające się jezdnie
3394 3394 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
3395 3395 Nakładające się tory kolejowe
3396 3396 Nakładające się tory (z obszarem)
3397 3397 Nakładające się drogi
3398 3398 Nakładające się drogi (z obszarem)
3399 3399 Nakładające się drogi.
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 Zastąp
3405 3405 -----
3406 3406 PCN 2006 - Włochy
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 PUWG (Polska)
3415 3415 PUWG 1992 (Polska)
3416 3416 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3417 3417 Strefa PUWG
3418 3418 Sklep z farbami
3419 3419 Styl rysowania {0}: {1}
3420 3420 Wykopalisko paleontologiczne
3421 3421 papier
3422 3422 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
3423 3423 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 Relacje nadrzędne
3431 3431 -----
3432 3432 Parkuj i Jedź
3433 3433 -----
3434 3434 Uliczka parkingowa
3435 3435 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3436 3436 Analizowanie danych OSM...
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 Części
3447 3447 Zatoka
3448 3448 zatoki dla wymijania
3449 3449 Hasło
3450 3450 Hasło:
3451 3451 Hasło:
3452 3452 Wklej
3453 3453 -----
3454 3454 Wklej znaczniki
3455 3455 -----
3456 3456 Wkleja zawartość schowka.
3457 3457 Wstaw ze schowka
3458 3458 -----
3459 3459 Wklej pomijając niekompletne
3460 3460 -----
3461 3461 Ścieżka
3462 3462 Długość ścieżki
3463 3463 -----
3464 3464 Wzgórze
3465 3465 Ciąg pieszy
3466 3466 Przejście dla pieszych
3467 3467 Typ przejścia dla pieszych
3468 3468 Ciąg pieszy
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 Apteka
3478 3478 Numer telefonu
3479 3479 Numer telefonu
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 Przesuń PicLayer
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 Miejsce na piknik
3492 3492 Molo
3493 3493 -----
3494 3494 Rurociąg
3495 3495 Rodzaj trasy
3496 3496 Boisko
3497 3497 Rozmiar piksela: {0}
3498 3498 -----
3499 3499 Miejsce kultu religijnego
3500 3500 Miejsca
3501 3501 Odtwórz / wstrzymaj
3502 3502 Tworzenie węzłów i dróg.
3503 3503 -----
3504 3504 Plac zabaw
3505 3505 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3509 3509 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3510 3510 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3517 3517 -----
3518 3518 Proszę wprowadzić adres kafelka
3519 3519 Proszę wprowadzić index kafelka
3520 3520 Podaj nazwę użytkownika
3521 3521 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3530 3530 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 Wprowadź hasło do konta OSM
3537 3537 -----
3538 3538 -----
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3548 3548 Popraw opis zmian
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 Proszę wybrać plik
3554 3554 Proszę wybierz klucz
3555 3555 Wybierz schemat do użycia.
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 Proszę wybierz wartość
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3563 3563 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3564 3564 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3565 3565 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3566 3566 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3567 3567 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3568 3568 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3569 3569 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3570 3570 -----
3571 3571 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3572 3572 -----
3573 3573 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3579 3579 -----
3580 3580 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3581 3581 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3582 3582 Proszę wybrać wiersz do edycji
3583 3583 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3584 3584 -----
3585 3585 Wybierz warstwę docelową
3586 3586 Wybierz metodę przesyłania:
3587 3587 -----
3588 3588 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3589 3589 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 Informacje o wtyczce
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 Aktualizowanie wtyczek
3601 3601 Wtyczki
3602 3602 Wtyczki są aktualne
3603 3603 -----
3604 3604 Numer punktu
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 Słup
3610 3610 Numer referencyjny
3611 3611 Posterunek policji
3612 3612 Polityczna
3613 3613 -----
3614 3614 Pozycja
3615 3615 Pozycja
3616 3616 Tylko pozycja
3617 3617 -----
3618 3618 Pozycja, czas, data i prędkość
3619 3619 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3620 3620 Skrzynka pocztowa
3621 3621 -----
3622 3622 Poczta
3623 3623 Kod pocztowy
3624 3624 Kod
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 Energetyka
3629 3629 Elektrownia
3630 3630 Linia elektryczna
3631 3631 Rozdzielnia elektryczna
3632 3632 Stacja transformatorowa
3633 3633 Słup wysokiego napięcia
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 Predefiniowane
3639 3639 -----
3640 3640 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Ustawienia
3645 3645 Preferencje zostały zapisane na {0}
3646 3646 Ustawienia...
3647 3647 -----
3648 3648 Przygotowywanie danych OSM...
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 Przygotowanie zestawu danych...
3653 3653 -----
3654 3654 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3655 3655 -----
3656 3656 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3657 3657 Kolej retro
3658 3658 Grupa szablonów {0}
3659 3659 Grupa szablonów {1} / {0}
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 Szablony
3663 3663 Szablony nie zawierają danego klucza
3664 3664 Szablony nie zawierają danej wartości
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 Poprzedni obrazek
3668 3668 Droga krajowa
3669 3669 Droga krajowa - dojazd
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 Więzienie
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 Odwzorowanie
3686 3686 -----
3687 3687 Ustawienia odwzorowania
3688 3688 Kod odwzorowania
3689 3689 -----
3690 3690 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3691 3691 Odwzorowanie:
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 Właściwości
3695 3695 Właściwości / członkostwo
3696 3696 -----
3697 3697 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 Właściwości
3702 3702 Właściwości (z konfliktami)
3703 3703 Właściwości/członkostwo
3704 3704 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 Ustawienia proxy
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 Budynek użyteczności publicznej
3717 3717 Publiczny gril
3718 3718 Pojazdy transportu publicznego
3719 3719 Transport publiczny
3720 3720 Transport publiczny
3721 3721 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3722 3722 Wyczyść
3723 3723 Czyszczenie...
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 Kamieniołom
3729 3729 Zapytanie
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3733 3733 Zapytanie o zestawy zmian
3734 3734 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3735 3735 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3736 3736 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3737 3737 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3738 3738 Odpytywanie serwera nazw
3739 3739 Odpytywanie serwera nazw…
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 Zdalnie sterowane samochody
3745 3745 -----
3746 3746 Tor wyścigowy
3747 3747 -----
3748 3748 Tor
3749 3749 Kolej
3750 3750 Przystanek kolejowy
3751 3751 Peron kolejowy
3752 3752 -----
3753 3753 Obszar kolejowy
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 czyste dane GPS
3758 3758 Przeczytaj na początek
3759 3759 Błąd odczytu!
3760 3760 Czytanie zdjęć...
3761 3761 -----
3762 3762 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3763 3763 Wczytywanie zestawów zmian...
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 Wczytywanie informacji użytkownika...
3768 3768 Wczytywanie {0}...
3769 3769 Plik Readme
3770 3770 Imię i nazwisko
3771 3771 Na pewno zamknąć?
3772 3772 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3773 3773 Zapisywanie
3774 3774 Studio nagrań
3775 3775 Teren rekreacyjny
3776 3776 Obraz...
3777 3777 Zbiórka odpadów
3778 3778 -----
3779 3779 Powtórz
3780 3780 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3781 3781 -----
3782 3782 Numer
3783 3783 Oznaczenie (numer toru)
3784 3784 -----
3785 3785 Numer referencyjny
3786 3786 -----
3787 3787 Odwołania do:
3788 3788 -----
3789 3789 Odśwież
3790 3790 -----
3791 3791 Odrzuć konflikty i zapisz
3792 3792 Relacja
3793 3793 Relacja ...
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 Relacja jest usunięta
3806 3806 Pusta relacja
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 Nieustalony rodzaj relacji
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 Relacja: zaznaczona
3813 3813 -----
3814 3814 Relacje
3815 3815 -----
3816 3816 Relacje: {0}
3817 3817 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3818 3818 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3819 3819 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3820 3820 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3821 3821 Religia
3822 3822 Odśwież
3823 3823 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3824 3824 Wczytaj ponownie błędne kafle
3825 3825 -----
3826 3826 Odświerza stronę pomocy
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Usuń
3839 3839 -----
3840 3840 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3841 3841 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3842 3842 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3843 3843 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3844 3844 Usuń tagi adresu
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 Usuń z pamięci podręcznej
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 Usuń zdjęcie z warstwy
3854 3854 -----
3855 3855 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3856 3856 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3857 3857 Usuń zaznaczone zakładki
3858 3858 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3859 3859 -----
3860 3860 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 Usuń Element z Relacji
3870 3870 Usunięte powielone węzły
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 Zmień nazwę warstwy
3886 3886 Zmień nazwę zakładki
3887 3887 -----
3888 3888 Wypożyczalnia
3889 3889 Warsztat samochodowy
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3895 3895 -----
3896 3896 Zgłoś błąd
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 Sztuczne jezioro
3904 3904 Resetuj
3905 3905 -----
3906 3906 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3907 3907 Resetuj pozycję
3908 3908 Przywróć domyślne ustawienia
3909 3909 -----
3910 3910 Resetuje kalibrację obrazu
3911 3911 Resetuje pozycję obrazu
3912 3912 Resetuje kąt obrotu
3913 3913 Resetuje skalę obrazu
3914 3914 -----
3915 3915 Droga lokalna
3916 3916 Zabudowa mieszkaniowa
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 Rozwiąż
3921 3921 Rozwiąż konflikty
3922 3922 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 Wydobycie
3935 3935 Miejsce odpoczynku
3936 3936 Uruchom ponownie
3937 3937 -----
3938 3938 Restauracja
3939 3939 Przywróć
3940 3940 -----
3941 3941 Odzyskiwanie plików
3942 3942 Ograniczenie
3943 3943 Obszar handlowy
3944 3944 Mur oporowy
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 Odwróć kierunek dróg
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 Odwróć i połącz
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3968 3968 Odwróć kolejność członków relacji
3969 3969 Odwróć kierunek drogi
3970 3970 Odwróć kierunek dróg
3971 3971 Odwrócona linia brzegowa
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3975 3975 -----
3976 3976 Wycofaj
3977 3977 Wycofaj zestaw zmian
3978 3978 Wycofywanie zestawu zmian #{0}
3979 3979 Wycofaj zestaw zmian w całości
3980 3980 Wycofaj zaznaczenie i przywróć usunięte obiekty
3981 3981 Wycofaj tylko zaznaczenie
3982 3982 Cofanie zmian
3983 3983 Wycofywanie...
3984 3984 Popraw
3985 3985 Wersja
3986 3986 jeździectwo
3987 3987 Rzeka
3988 3988 Koryto rzeczne
3989 3989 Droga (nieokreślona)
3990 3990 Ograniczenia na drodze
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 Rola
3997 3997 Problem z weryfikacją roli
3998 3998 -----
3999 3999 Brakująca rola {0}
4000 4000 -----
4001 4001 Rola:
4002 4002 -----
4003 4003 Obrót o 180 stopni
4004 4004 Obrót o 270 stopni
4005 4005 Obrót o 90 stopni
4006 4006 -----
4007 4007 Obraca obrazek w lewo
4008 4008 Obraca obrazek w prawo
4009 4009 Obróć w lewo
4010 4010 Obróć w prawo
4011 4011 Rondo
4012 4012 Trasa
4013 4013 Sieć trasy
4014 4014 -----
4015 4015 Stan trasy
4016 4016 Typ trasy
4017 4017 Zaznaczone szlaki:
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 Rugby league
4021 4021 Rugby union
4022 4022 Ruiny
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 Przeprowadzanie testu {0}
4032 4032 -----
4033 4033 Pas startowy
4034 4034 Skala SAC
4035 4035 karty SIM
4036 4036 SPOTMaps (Francja)
4037 4037 Rysunek SVG (*.svg)
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 Kontrola bezpieczeństwa
4041 4041 Sprzedaż
4042 4042 Brama warowna
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 Zapisz
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 Zapisz jako...
4049 4049 Zapisz plik GPX
4050 4050 -----
4051 4051 Zapisz warstwę
4052 4052 Zapisz plik OSM
4053 4053 Zapisz kalibrację...
4054 4054 -----
4055 4055 Zapisz plik
4056 4056 Zapisz warstwę WMS do pliku
4057 4057 -----
4058 4058 Zapisz pomimo tego
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
4065 4065 Zapisuje bieżące dane.
4066 4066 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
4070 4070 Zapisz/wyślij i usuń
4071 4071 Zapisz/wyślij i wyjdź
4072 4072 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
4073 4073 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
4074 4074 -----
4075 4075 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
4076 4076 -----
4077 4077 Skalę
4078 4078 -----
4079 4079 Zeskanowana mapa...
4080 4080 Przeglądanie katalogu {0}
4081 4081 Szkoła
4082 4082 złom
4083 4083 Rumowisko
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 Busz
4089 4089 -----
4090 4090 Sklep rybny
4091 4091 Szukaj
4092 4092 -----
4093 4093 Szukaj ...
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 Wyszukuje obiekty
4097 4097 Wyszukuje obiekty.
4098 4098 Szukaj w tagach
4099 4099 Szukaj szablon
4100 4100 Szukaj szablony
4101 4101 -----
4102 4102 Szukaj...
4103 4103 Szukaj:
4104 4104 Szukaj:
4105 4105 Szukanie
4106 4106 Druga nazwa
4107 4107 Droga wojewódzka
4108 4108 -----
4109 4109 Sekundy: {0}
4110 4110 -----
4111 4111 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 Segmenty
4116 4116 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
4117 4117 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
4118 4118 Zaznacz
4119 4119 Zaznacz wszystko
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
4135 4135 Wstecz
4136 4136 Wybież otwarty zestaw zmian
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
4140 4140 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
4141 4141 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
4142 4142 -----
4143 4143 Wybierz przynajmniej:
4144 4144 Wybierz nazwę pliku
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
4148 4148 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 Zaznacz na warstwie
4152 4152 Zaznacz na liście relacji
4153 4153 Zaznacz niekompletne adresy
4154 4154 -----
4155 4155 Wybierz opcje rysowania linii
4156 4156 Wybierz członków
4157 4157 Zaznacz węzeł pod kursorem.
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
4163 4163 Wybierz odwzorowanie...
4164 4164 Zaznacz relację
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 Wybierz warstwę docelową
4170 4170 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
4171 4171 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
4172 4172 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4173 4173 -----
4174 4174 Zaznacz to ograniczenie skrętu
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
4185 4185 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
4191 4191 -----
4192 4192 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 Zaznaczenie
4202 4202 Powierzchnia zaznaczenia
4203 4203 Długość zaznaczenia
4204 4204 Wybrano zbiór pusty.
4205 4205 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
4206 4206 Nieodpowiednie zaznaczenie.
4207 4207 -----
4208 4208 Zaznaczenie: {0}
4209 4209 Zaznacza wszystkie adresy z niekompletnymi danymi.
4210 4210 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
4211 4211 -----
4212 4212 Drogi przecinające same siebie
4213 4213 -----
4214 4214 Osobna wartwa
4215 4215 -----
4216 4216 Sekwencja
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 Droga serwisowa
4220 4220 Adres URL usługi
4221 4221 Miejsce obsługi podróżnych
4222 4222 Usługi:
4223 4223 Rodzaj
4224 4224 -----
4225 4225 Ustaw zakładkę WMS
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 Domyślne ustawienie dla wszystkich
4229 4229 -----
4230 4230 Ustaw wielkość budynków
4231 4231 -----
4232 4232 Ustaw nazwę ulicy
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
4237 4237 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
4238 4238 Ustaw język
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
4242 4242 Ustaw na domyślne
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
4247 4247 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
4248 4248 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
4249 4249 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
4250 4250 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
4251 4251 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
4252 4252 Zapisywanie domyślnych ustawień
4253 4253 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
4254 4254 Ustawienia
4255 4255 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
4256 4256 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 Punkt carsharingu
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 schronienie
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 Żegluga
4268 4268 Sklep obuwniczy
4269 4269 Strzelectwo
4270 4270 Zakupy
4271 4271 Sklepy
4272 4272 Krótki opis: {0}
4273 4273 Skrót
4274 4274 Skróty klawiaturowe
4275 4275 -----
4276 4276 Zapisać?
4277 4277 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
4278 4278 Wysłać?
4279 4279 Pokaż
4280 4280 Pokaż obszar
4281 4281 Pokaż dane GPS.
4282 4282 Pokaż raport konfiguracji
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 Pokaż informację kafelka
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
4290 4290 Pokazuje informację pomocy
4291 4291 Pokaż historię
4292 4292 -----
4293 4293 Pokaż szczegóły
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
4303 4303 -----
4304 4304 Wyświetlaj ekran powitalny
4305 4305 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 Pokaż tylko tagi z konfliktami
4309 4309 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 Wyświetl tę pomoc
4314 4314 Pokaż/Ukryj
4315 4315 Obszar
4316 4316 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
4317 4317 Pokazuje bieżącą datę
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 Pokazuje wilgotność
4321 4321 Pokazuje temperaturę
4322 4322 -----
4323 4323 Sycylia - Włochy
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 Drogi bez nazwy
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 Uprość drogę
4335 4335 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
4336 4336 -----
4337 4337 Uprościć drogi?
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
4342 4342 Pojedyncze elementy
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
4346 4346 -----
4347 4347 Jazda na deskorolce
4348 4348 Łyżwiarstwo
4349 4349 Narty
4350 4350 narciarstwo
4351 4351 Pomiń pobieranie
4352 4352 Pomiń pobieranie
4353 4353 Pomiń
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 Mapa
4357 4357 Pochylnia
4358 4358 Wolniej
4359 4359 Palenie
4360 4360 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
4361 4361 Dopasuj do wielkości kafelek
4362 4362 Skuter śnieżny
4363 4363 Piłka nożna
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 Sortuj
4378 4378 Sortuj menu szablonów
4379 4379 Sortuj elementy relacji
4380 4380 -----
4381 4381 Tekst źródłowy
4382 4382 Południe
4383 4383 Miejsca dla niepełnosprawnych
4384 4384 Miejsca dla rodziców
4385 4385 Miejsca dla kobiet
4386 4386 -----
4387 4387 Prędkość
4388 4388 Prędkość (km/h)
4389 4389 Fotoradar
4390 4390 Kolczatka
4391 4391 -----
4392 4392 Rozdziel drogę
4393 4393 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 Rozdziel drogę {0} na {1} części
4399 4399 Rozdziela drogę na fragmenty
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 Sporty z piłką
4404 4404 Obiekty sportowe
4405 4405 Sport
4406 4406 Centrum sportowe
4407 4407 Źródło
4408 4408 Stadion
4409 4409 -----
4410 4410 Gwiazdki
4411 4411 Rozpocznij szukanie
4412 4412 Rozpocznij dostosowanie
4413 4413 Rozpocznij pobieranie
4414 4414 Rozpocznij pobieranie danych
4415 4415 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 Rozpoczynanie skanowania katalogu
4423 4423 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
4424 4424 Ponowna próba {0} z {1}.
4425 4425 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
4426 4426 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
4427 4427 -----
4428 4428 Stan
4429 4429 -----
4430 4430 Sklep z artykułami biurowymi
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 Raport konfiguracji
4434 4434 Schody
4435 4435 -----
4436 4436 Przełaz
4437 4437 Znak stop
4438 4438 -----
4439 4439 Strumień
4440 4440 Ulica
4441 4441 Latarnia uliczna
4442 4442 -----
4443 4443 Nazwa ulicy
4444 4444 -----
4445 4445 Sieć drogowa
4446 4446 Ulice NRW Geofabrik.de
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 Podobszary
4453 4453 Stwórz filtr
4454 4454 -----
4455 4455 Dzielnica
4456 4456 Metro
4457 4457 Wejście do metra
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4469 4469 Nawierzchnia
4470 4470 Monitoring
4471 4471 -----
4472 4472 Punkt geodezyjny
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 Pływanie
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 Przełącz w tryb offline
4482 4482 Przełącz w tryb online
4483 4483 Opis symboli
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 Synchronizacja dźwięku
4488 4488 Synchronizuj cały zestaw danych
4489 4489 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4490 4490 Synchronizuję tylko relację {0}
4491 4491 -----
4492 4492 Synchronizuję tylko drogę {0}
4493 4493 System miar
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 Tenis stołowy
4505 4505 Nawierzchnia dla niewidomych
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 Oznacz drogi jako
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 Szablony
4518 4518 Etykiety
4519 4519 Znaczniki (rozdzielone przecinkami)
4520 4520 Znaczniki i członkowie
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 Znaczniki zestawu zminan {0}
4525 4525 Znaczniki nowego zestawu zmian
4526 4526 -----
4527 4527 Krawiec
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 Postój taksówek
4535 4535 Droga kołowania
4536 4536 Telefon
4537 4537 na karty telefoniczne
4538 4538 Tenis
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 Droga powiatowa
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 Sprawdza URL API
4552 4552 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 Ta warstwa nie wspiera żadnego z odwzorowań JOSM,\nwięc nie może zostać użyta. Ta wiadomość nie wyświetli się ponownie.
4557 4557 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4558 4558 -----
4559 4559 URL API działa poprawnie.
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4565 4565 Plik PDF musi posiadać dokładnie jedną stronę.
4566 4566 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4567 4567 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4568 4568 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4569 4569 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4570 4570 -----
4571 4571 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4572 4572 -----
4573 4573 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4574 4574 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4575 4575 Dane w schowku nie są obrazem
4576 4576 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4577 4577 -----
4578 4578 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4579 4579 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4580 4580 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4584 4584 -----
4585 4585 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4586 4586 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4587 4587 -----
4588 4588 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4594 4594 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4609 4609 -----
4610 4610 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4611 4611 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
4612 4612 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4629 4629 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4630 4630 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4642 4642 -----
4643 4643 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4644 4644 Teatr
4645 4645 -----
4646 4646 Ich wersja
4647 4647 Ich wersja (na serwerze)
4648 4648 Ich z Połączoną
4649 4649 Park rozrywki
4650 4650 -----
4651 4651 Nie ma otwartych zestawów zmian
4652 4652 Nie wybrano opiektów do pobrania
4653 4653 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4659 4659 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4660 4660 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 To znajduje się za końcem nagrania.
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4680 4680 -----
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4685 4685 -----
4686 4686 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4700 4700 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4701 4701 Automat biletowy
4702 4702 Numery kafelków mapy
4703 4703 Adres kafelka:
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 Czas
4707 4707 -----
4708 4708 Zakres czasu
4709 4709 Strefa czasowa:
4710 4710 Strefa czasowa: {0}
4711 4711 -----
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 Do usunięcia
4715 4715 -----
4716 4716 Do:
4717 4717 Przełącz linie łączące punktu GPX
4718 4718 -----
4719 4719 Przełącza widok szkieletowy
4720 4720 Przełącza na pełny ekran
4721 4721 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4722 4722 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4723 4723 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4724 4724 Przełącz: {0}
4725 4725 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4726 4726 Toalety
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 bramka (opłata)
4730 4730 Punkt poboru opłat
4731 4731 -----
4732 4732 Narzędzie: {0}
4733 4733 Pasek narzędzi
4734 4734 Personalizacja paska narzędzi
4735 4735 Narzędzia
4736 4736 Narzedzie do rysowania budynków.
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 -----
4740 4740 Turystyka
4741 4741 Wieża
4742 4742 Numer referencyjny
4743 4743 Typ wieży
4744 4744 Małe miasto
4745 4745 Ratusz
4746 4746 -----
4747 4747 Sklep z zabawkami
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 Droga gruntowa
4754 4754 Kolorowanie ścieżek i punktów
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 Typ drogi
4758 4758 Środek uspokojenia ruchu
4759 4759 Sygnalizacja świetlna
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 Tramwaj
4763 4763 Przystanek tramwajowy
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 Biuro podróży
4772 4772 Drzewo
4773 4773 -----
4774 4774 Droga ekspresowa
4775 4775 Droga ekspresowa - dojazd
4776 4776 -----
4777 4777 -----
4778 4778 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 Tunel
4782 4782 Początek tunelu
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 Ograniczenia skrętu
4786 4786 -----
4787 4787 Miejsce do zawracania
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 Kołowrotek
4792 4792 Obrotnica
4793 4793 Rodzaj
4794 4794 -----
4795 4795 Typ:
4796 4796 Rodzaj
4797 4797 Sklep z oponami
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 NIEZNANA
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 Strefa UTM
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 Rozdziel drogi
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 Nie można parsować współrzędnych
4829 4829 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4830 4830 Droga gminna
4831 4831 Niezamkniete drogi
4832 4832 Nie zamknięta droga
4833 4833 Niepołączona linia brzegowa
4834 4834 Niepołączone węzły bez tagów
4835 4835 Niepołączone drogi.
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 Nierozstrzygnięty
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 Cofnij
4847 4847 -----
4848 4848 Cofnij przesunięcie
4849 4849 -----
4850 4850 Cofa ostatnią czynność.
4851 4851 -----
4852 4852 Oderwij panel
4853 4853 Nieoczekiwany błąd
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4865 4865 Odblokuj
4866 4866 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4867 4867 Rozdzielenie węzła
4868 4868 -----
4869 4869 Uniwersytet
4870 4870 -----
4871 4871 -----
4872 4872 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4873 4873 Nieznany adres
4874 4874 Nieznany stan problemu
4875 4875 -----
4876 4876 Nieznany rodzaj elementu
4877 4877 Nieznany tryb {0}
4878 4878 -----
4879 4879 -----
4880 4880 -----
4881 4881 Nieznana rola
4882 4882 -----
4883 4883 Nieznany typ: {0}
4884 4884 -----
4885 4885 Skrzyżowanie bez nazwy
4886 4886 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4887 4887 Drogi bez nazwy
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4891 4891 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4892 4892 Niezapisane dane i konflikty
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 Niezapisane dane OSM
4896 4896 Odznacz wszystko
4897 4897 Odznacz wszystko (anulowanie)
4898 4898 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4899 4899 Odznacza wszystkie obiekty.
4900 4900 -----
4901 4901 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 Nie wspierana wersja: {0}
4905 4905 -----
4906 4906 Drogi bez tagów
4907 4907 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4908 4908 -----
4909 4909 W górę
4910 4910 -----
4911 4911 Aktualizuj
4912 4912 Aktualizuj zestaw zmian
4913 4913 Aktualizuj zawartość
4914 4914 Aktualizuj dane
4915 4915 -----
4916 4916 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4917 4917 Pobierz zmiany
4918 4918 Aktualizacja obiektów
4919 4919 Aktualizuj wtyczki
4920 4920 Pobierz wybrane
4921 4921 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4922 4922 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4923 4923 Aktualizuje wybrane wtyczki
4924 4924 Zaktualizowano
4925 4925 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4926 4926 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4927 4927 -----
4928 4928 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4929 4929 -----
4930 4930 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4931 4931 Uaktualnianie zestawu zmian...
4932 4932 Odświeżanie danych
4933 4933 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4934 4934 Aktualizowanie mapy...
4935 4935 -----
4936 4936 Wyślij
4937 4937 Wyślij zmiany
4938 4938 Wyślij Ustawienia
4939 4939 -----
4940 4940 Wyślij ślady
4941 4941 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4942 4942 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4943 4943 -----
4944 4944 Wyślij dane
4945 4945 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4946 4946 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4947 4947 -----
4948 4948 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 Wyślij wybrane elementy
4952 4952 -----
4953 4953 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4954 4954 Wysyłanie do "{0}"
4955 4955 Wyślij do nowego zestawu zmian
4956 4956 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4957 4957 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4958 4958 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4959 4959 Wysyłanie śladu GPX
4960 4960 -----
4961 4961 -----
4962 4962 Przesyłanie danych...
4963 4963 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4964 4964 -----
4965 4965 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4966 4966 Użycie
4967 4967 Użyj
4968 4968 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4969 4969 -----
4970 4970 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4971 4971 -----
4972 4972 Używaj prostego uwierzytelniania
4973 4973 Używaj OAuth
4974 4974 -----
4975 4975 Używaj SOCKS proxy
4976 4976 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4977 4977 -----
4978 4978 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4979 4979 -----
4980 4980 Użyj domyślny
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 -----
4984 4984 -----
4985 4985 Użyj warstwy błędów
4986 4986 -----
4987 4987 Użyj ustawień globalnych.
4988 4988 Użyj listę ignorowanych
4989 4989 Użyj niestandardowych wyjątków
4990 4990 -----
4991 4991 Używa szablon "{0}"
4992 4992 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4993 4993 -----
4994 4994 Użyj standardowych wyjątków
4995 4995 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4996 4996 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4997 4997 -----
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
5002 5002 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
5003 5003 -----
5004 5004 Użytkownik
5005 5005 ID użytkownika:
5006 5006 Nazwa użytkownika:
5007 5007 -----
5008 5008 Użytkownik:
5009 5009 Nazwa użytkownika
5010 5010 -----
5011 5011 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
5012 5012 -----
5013 5013 Sklep z odkurzaczami
5014 5014 Zweryfikuj
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 Sprawdzanie
5020 5020 Sprawdzanie poprawności
5021 5021 Błędy
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 Wartość
5025 5025 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
5026 5026 -----
5027 5027 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 Wartość:
5032 5032 -----
5033 5033 Sklep z różnościam
5034 5034 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
5039 5039 Automat sprzedający
5040 5040 Sprzedawane produkty
5041 5041 -----
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 Wersja {0}
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 Wersja: {0}
5051 5051 Weterynarz
5052 5052 Przez:
5053 5053 Wypożyczalnia wideo
5054 5054 Widok
5055 5055 Widok: {0}
5056 5056 Punkt widokowy
5057 5057 -----
5058 5058 Wieś
5059 5059 Zieleń miejska
5060 5060 Miasto
5061 5061 Winnica
5062 5062 Widoczność
5063 5063 Widoczność (czytelność)
5064 5064 widoczna wieża szybowa
5065 5065 Odwiedź stronę domową
5066 5066 -----
5067 5067 Kalibracja urządzenia nagrywającego
5068 5068 Wulkan
5069 5069 Siatkówka
5070 5070 Napięcie
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 -----
5077 5077 Błąd WMS
5078 5078 Pliki WMS (*.wms)
5079 5079 Warstwa WMS
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
5083 5083 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 Oczekiwanie 10 sekund...
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 -----
5091 5091 mur
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 Uwaga
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 -----
5098 5098 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
5099 5099 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
5100 5100 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
5110 5110 -----
5111 5111 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
5112 5112 -----
5113 5113 -----
5114 5114 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 -----
5118 5118 -----
5119 5119 -----
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 -----
5127 5127 -----
5128 5128 -----
5129 5129 -----
5130 5130 -----
5131 5131 -----
5132 5132 -----
5133 5133 -----
5134 5134 -----
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 -----
5138 5138 -----
5139 5139 -----
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 -----
5143 5143 -----
5144 5144 -----
5145 5145 -----
5146 5146 -----
5147 5147 -----
5148 5148 -----
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 -----
5152 5152 -----
5153 5153 -----
5154 5154 -----
5155 5155 -----
5156 5156 -----
5157 5157 -----
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 -----
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 -----
5166 5166 -----
5167 5167 Ostrzeżenia
5168 5168 Myjnia samochodowa
5169 5169 Kosz na śmieci
5170 5170 Oczyszczalnia ścieków
5171 5171 Woda
5172 5172 Park wodny
5173 5173 Wieża ciśnień
5174 5174 Studnia
5175 5175 Filtry
5176 5176 Wodospad
5177 5177 Młyn wodny
5178 5178 -----
5179 5179 Pliki audio Wave (*.wav)
5180 5180 -----
5181 5181 -----
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
5185 5185 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
5186 5186 Węzeł drogi blisko innej drogi
5187 5187 -----
5188 5188 -----
5189 5189 -----
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 Etykietowanie punktów
5194 5194 -----
5195 5195 Punkty drogowe
5196 5196 Drogi
5197 5197 -----
5198 5198 Krzyż przydrożny
5199 5199 Kapliczka
5200 5200 -----
5201 5201 Strona internetowa: {0}
5202 5202 Strona internetowa
5203 5203 -----
5204 5204 Jaz
5205 5205 Mokradło
5206 5206 Dla niepełnosprawnych
5207 5207 Wózki inwalidzkie
5208 5208 -----
5209 5209 -----
5210 5210 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
5211 5211 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
5212 5212 -----
5213 5213 -----
5214 5214 Całą grupę
5215 5215 Szerokość (w metrach)
5216 5216 -----
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 Wiatrak
5220 5220 Rękaw
5221 5221 Widok szkieletowy
5222 5222 -----
5223 5223 Ze sklepem
5224 5224 -----
5225 5225 Las pierwotny
5226 5226 Zakład produkcyjny
5227 5227 -----
5228 5228 Błąd zapisu!
5229 5229 -----
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 Brakuje znacznika XML <user>.
5236 5236 -----
5237 5237 Tak
5238 5238 -----
5239 5239 -----
5240 5240 Tak, usuń węzły
5241 5241 -----
5242 5242 -----
5243 5243 -----
5244 5244 -----
5245 5245 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
5246 5246 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
5247 5247 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
5248 5248 -----
5249 5249 Napotkałeś błąd w JOSM
5250 5250 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
5251 5251 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
5252 5252 -----
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
5256 5256 -----
5257 5257 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
5258 5258 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 -----
5262 5262 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
5263 5263 -----
5264 5264 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
5265 5265 Wybierz ślad GPX
5266 5266 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 Powiększ
5271 5271 Zbliżenie (w metrach)
5272 5272 Powiększ
5273 5273 Zmniejsz
5274 5274 Powiększa i przesuwa mapę
5275 5275 -----
5276 5276 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
5277 5277 Powiększ
5278 5278 Poziom powiększenia:
5279 5279 Zmniejsz
5280 5280 Powiększ aby pokazać: {0}
5281 5281 Powiększ do
5282 5282 Powiększ na warstwie
5283 5283 -----
5284 5284 Pokaż problem
5285 5285 Powiększ do wybranych elementów
5286 5286 Powiększ do zaznaczenia
5287 5287 -----
5288 5288 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
5289 5289 -----
5290 5290 -----
5291 5291 -----
5292 5292 Pokaż {0}
5293 5293 -----
5294 5294 -----
5295 5295 [usunięte]
5296 5296 \nWysokość: {0} m
5297 5297 -----
5298 5298 -----
5299 5299 -----
5300 5300 -----
5301 5301 -----
5302 5302 -----
5303 5303 -----
5304 5304 -----
5305 5305 -----
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 wysokie napięcie
5310 5310 średnie napięcie
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 -----
5322 5322 -----
5323 5323 Edycja pylonu
5324 5324 Edycja stacji
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 Stacja
5328 5328 Brama
5329 5329 Wstecz
5330 5330 Szybciej
5331 5331 Zwiększa prędkość odtwarzania.
5332 5332 Do przodu
5333 5333 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
5334 5334 Przeskakuje do następnego fragmentu.
5335 5335 Następny znacznik
5336 5336 Odtwórz następny znacznik.
5337 5337 Odtwórz poprzedni znacznik.
5338 5338 Odtwórz / wstrzymaj
5339 5339 Poprzedni znacznik
5340 5340 Wolniej
5341 5341 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
5342 5342 Zamknięty
5343 5343 Otwarty
5344 5344 brak
5345 5345 -----
5346 5346 -----
5347 5347 -----
5348 5348 -----
5349 5349 D
5350 5350 U
5351 5351 A
5352 5352 Z
5353 5353 U
5354 5354 O
5355 5355 T
5356 5356 Z
5357 5357 Tekst
5358 5358 -----
5359 5359 -----
5360 5360 Źródło ciepła
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 -----
5364 5364 -----
5365 5365 -----
5366 5366 -----
5367 5367 Przesunięcie
5368 5368 -----
5369 5369 markowe
5370 5370 nie
5371 5371 używane
5372 5372 tak
5373 5373 nad ziemią
5374 5374 -----
5375 5375 -----
5376 5376 pod ziemią
5377 5377 podwodą
5378 5378 -----
5379 5379 -----
5380 5380 Edycja stacji kolejowej
5381 5381 Stacja kolejowa
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 -----
5387 5387 Klucz:
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 skrótowa nazwa ulicy
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 -----
5394 5394 dodaj do zaznaczenia
5395 5395 adres
5396 5396 -----
5397 5397 administracyjna
5398 5398 zaawansowana
5399 5399 zaawansowana konfiguracja
5400 5400 droga powietrzna
5401 5401 -----
5402 5402 -----
5403 5403 -----
5404 5404 kruszywo
5405 5405 dla rolnictwa
5406 5406 wentylacyjny
5407 5407 wszystkie
5408 5408 wszystkie obiekty
5409 5409 alejka
5410 5410 alfabetycznie
5411 5411 alternatywny
5412 5412 -----
5413 5413 udogodnienie
5414 5414 -----
5415 5415 -----
5416 5416 futbol amerykański
5417 5417 analogowy
5418 5418 kościół anglikański
5419 5419 jedzenie dla zwierząt
5420 5420 gość
5421 5421 -----
5422 5422 dowolne
5423 5423 -----
5424 5424 akwedukt
5425 5425 łucznictwo
5426 5426 obszar
5427 5427 -----
5428 5428 azjatycka
5429 5429 asfalt
5430 5430 lekkoatletyka
5431 5431 -----
5432 5432 futbol australijski
5433 5433 automatycznie
5434 5434 tło
5435 5435 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
5436 5436 odcinek powrotny
5437 5437 zła
5438 5438 bahaizm
5439 5439 baptyści
5440 5440 bariera
5441 5441 -----
5442 5442 -----
5443 5443 Basen
5444 5444 Koszykówka
5445 5445 boksyty
5446 5446 Plaża
5447 5447 -----
5448 5448 rowery
5449 5449 dętki do roweru
5450 5450 -----
5451 5451 czarny
5452 5452 niebieski
5453 5453 torfowisko
5454 5454 bule
5455 5455 granica
5456 5456 gra w kule
5457 5457 marka
5458 5458 most
5459 5459 etykieta "most" na węźle
5460 5460 brązowy
5461 5461 teren poprzemysłowy
5462 5462 buddyzm
5463 5463 budynek
5464 5464 -----
5465 5465 hamburgery
5466 5466 autobus
5467 5467 wydzielony pas autobusowy
5468 5468 -----
5469 5469 -----
5470 5470 futbol kanadyjki
5471 5471 -----
5472 5472 kajakarstwo
5473 5473 uwzględnij wielkość liter
5474 5474 kościół katolicki
5475 5475 Cmentarz
5476 5476 -----
5477 5477 węgiel drewny
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 kurczak
5483 5483 chińska
5484 5484 -----
5485 5485 chrześcijaństwo
5486 5486 papierosy
5487 5487 miasto
5488 5488 cywilna
5489 5489 wspinaczka
5490 5490 -----
5491 5491 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5492 5492 zamknięty
5493 5493 zamknięta droga
5494 5494 węgiel
5495 5495 linia brzegowa
5496 5496 bruk
5497 5497 -----
5498 5498 komunikacyjna
5499 5499 szuter
5500 5500 beton
5501 5501 prezerwatywy
5502 5502 konfiguruj
5503 5503 -----
5504 5504 -----
5505 5505 konflikt
5506 5506 iglasty
5507 5507 połaczenie
5508 5508 -----
5509 5509 w budowie
5510 5510 sieć trakcyjna
5511 5511 -----
5512 5512 miedź
5513 5513 -----
5514 5514 -----
5515 5515 liczba
5516 5516 -----
5517 5517 -----
5518 5518 -----
5519 5519 -----
5520 5520 -----
5521 5521 krykiet
5522 5522 krykiet
5523 5523 krokiet
5524 5524 -----
5525 5525 -----
5526 5526 kolarstwo
5527 5527 dane
5528 5528 liściasty
5529 5529 obiekt dedykowany
5530 5530 -----
5531 5531 -----
5532 5532 -----
5533 5533 -----
5534 5534 -----
5535 5535 -----
5536 5536 usunięto
5537 5537 dla dostaw
5538 5538 przestarzały
5539 5539 dla wyznaczonych pojazdów
5540 5540 dojazd do posesji
5541 5541 objazd
5542 5542 cyfrowy
5543 5543 diamenty
5544 5544 zablokowane
5545 5545 Dok
5546 5546 wyścigi psów
5547 5547 podwójny
5548 5548 na dół
5549 5549 zjazd
5550 5550 pobrany obszar
5551 5551 napoje
5552 5552 podjazd
5553 5553 -----
5554 5554 -----
5555 5555 wschód
5556 5556 łatwa
5557 5557 -----
5558 5558 energia elektryczna
5559 5559 elementy
5560 5560 -----
5561 5561 jazda konna
5562 5562 ewangelikalizm
5563 5563 parzyste
5564 5564 przykłady
5565 5565 doskonała
5566 5566 torby na odchody
5567 5567 dla ekspertów
5568 5568 -----
5569 5569 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5570 5570 -----
5571 5571 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5572 5572 -----
5573 5573 gospodarstwo
5574 5574 -----
5575 5575 -----
5576 5576 prom
5577 5577 -----
5578 5578 znajdź w zaznaczeniu
5579 5579 ryba z frytkami
5580 5580 -----
5581 5581 -----
5582 5582 jedzenie
5583 5583 piesza
5584 5584 -----
5585 5585 bród
5586 5586 las
5587 5587 leśna
5588 5588 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5589 5589 odcinek docelowy
5590 5590 cieplna
5591 5591 -----
5592 5592 francuska
5593 5593 od kafelka
5594 5594 z drogi
5595 5595 pełna
5596 5596 futbol gaelicki (irlandzki)
5597 5597 garaże
5598 5598 gazowy
5599 5599 -----
5600 5600 niemiecka
5601 5601 Lodowiec
5602 5602 złoto
5603 5603 -----
5604 5604 pole golfowe
5605 5605 dobra
5606 5606 znacznik GPS
5607 5607 punkt GPS
5608 5608 1 stopnia
5609 5609 2 stopnia
5610 5610 3 stopnia
5611 5611 4 stopnia
5612 5612 5 stopnia
5613 5613 trawa
5614 5614 kratka trawnikowa
5615 5615 żwir
5616 5616 szary
5617 5617 grecka
5618 5618 zielony
5619 5619 -----
5620 5620 grunt
5621 5621 gimnastyka
5622 5622 połowiczna
5623 5623 punkt zatrzymania
5624 5624 zdrowie
5625 5625 ciepłowniczy
5626 5626 Zdrowie
5627 5627 samochody ciężarowe
5628 5628 wyróżnienie
5629 5629 droga
5630 5630 Droga bez numeru referencyjnego
5631 5631 -----
5632 5632 -----
5633 5633 -----
5634 5634 hinduizm
5635 5635 historia
5636 5636 tablica historyczna
5637 5637 hokej
5638 5638 tragiczna
5639 5639 -----
5640 5640 wyścigi konne
5641 5641 -----
5642 5642 dom
5643 5643 -----
5644 5644 -----
5645 5645 -----
5646 5646 wodna
5647 5647 lody
5648 5648 -----
5649 5649 ilmenit
5650 5650 obraz
5651 5651 -----
5652 5652 -----
5653 5653 nieaktywne
5654 5654 -----
5655 5655 niekompletne
5656 5656 niekompletna droga
5657 5657 przybliż by zobaczyć więcej detali
5658 5658 niezależny
5659 5659 indyjska
5660 5660 wewnętrzny
5661 5661 Teren przemysłowy
5662 5662 Wewnętrzny segment
5663 5663 zintegrowano z głównym programem
5664 5664 średnia
5665 5665 -----
5666 5666 -----
5667 5667 rudy żelaza
5668 5668 wysepka
5669 5669 wydzielone pomieszczenie
5670 5670 włoska
5671 5671 -----
5672 5672 dżinizm
5673 5673 japońska
5674 5674 świadkowie Jehowy
5675 5675 judaizm
5676 5676 -----
5677 5677 -----
5678 5678 -----
5679 5679 -----
5680 5680 -----
5681 5681 -----
5682 5682 -----
5683 5683 ląd
5684 5684 wysypisko smieci
5685 5685 zagospodarowanie przestrzenne
5686 5686 -----
5687 5687 -----
5688 5688 warstwa
5689 5689 -----
5690 5690 -----
5691 5691 -----
5692 5692 ołów
5693 5693 w lewo
5694 5694 wypoczynek
5695 5695 -----
5696 5696 -----
5697 5697 wapień
5698 5698 limitowane
5699 5699 strefa zamieszkania
5700 5700 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5701 5701 -----
5702 5702 okolica
5703 5703 zablokuj przewijanie
5704 5704 -----
5705 5705 -----
5706 5706 niska
5707 5707 luteranie
5708 5708 -----
5709 5709 namorzyny
5710 5710 -----
5711 5711 ręcznie
5712 5712 -----
5713 5713 -----
5714 5714 marsze
5715 5715 max szer.
5716 5716 max dł.
5717 5717 -----
5718 5718 tryb wymiarowania
5719 5719 członek
5720 5720 -----
5721 5721 -----
5722 5722 metodyści
5723 5723 meksykańska
5724 5724 Teren wojskowy
5725 5725 min szer.
5726 5726 min dł.
5727 5727 błędnie wpisana nazwa klucza
5728 5728 mieszany
5729 5729 mormoni
5730 5730 sporty motorowe
5731 5731 -----
5732 5732 autostrada
5733 5733 ciąg pieszy
5734 5734 Błoto
5735 5735 różne sporty
5736 5736 wielopoziomowy
5737 5737 -----
5738 5738 -----
5739 5739 -----
5740 5740 islam
5741 5741 -----
5742 5742 narodowa
5743 5743 naturalne
5744 5744 -----
5745 5745 tablica przyrodnicza
5746 5746 -----
5747 5747 gazety
5748 5748 następny
5749 5749 nikiel
5750 5750 nie
5751 5751 -----
5752 5752 brak opisu
5753 5753 -----
5754 5754 -----
5755 5755 -----
5756 5756 brak modyfikatora
5757 5757 -----
5758 5758 -----
5759 5759 -----
5760 5760 zakaz skrętu w lewo
5761 5761 zakaz skrętu w prawo
5762 5762 zakaz jazdy prosto
5763 5763 zakaz zawracania
5764 5764 -----
5765 5765 żadne
5766 5766 -----
5767 5767 północ
5768 5768 północny-wschód
5769 5769 północny-zachód
5770 5770 nie zostały usunięte
5771 5771 -----
5772 5772 -----
5773 5773 tablica informacyjna
5774 5774 dla początkujących
5775 5775 jądrowa
5776 5776 obserwacyjna
5777 5777 nieparzyste
5778 5778 oficjalnie
5779 5779 -----
5780 5780 naftowy
5781 5781 stare szyny kolejowe
5782 5782 stare
5783 5783 -----
5784 5784 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5785 5785 -----
5786 5786 nakaz skrętu w lewo
5787 5787 nakaz skrętu w prawo
5788 5788 nakaz jazdy prosto
5789 5789 otwarty
5790 5790 -----
5791 5791 opcje
5792 5792 -----
5793 5793 -----
5794 5794 kościół prawosławny
5795 5795 -----
5796 5796 zewnętrzny
5797 5797 Zewnętrzny segment
5798 5798 poza pobranym obszarem
5799 5799 -----
5800 5800 -----
5801 5801 wysepka parkignowa
5802 5802 -----
5803 5803 bilety parkingowe
5804 5804 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5805 5805 pyłu
5806 5806 pasażerowie
5807 5807 pasażerowie; pojazdy
5808 5808 utwardzona
5809 5809 kostka
5810 5810 Szczyt
5811 5811 kamienie
5812 5812 -----
5813 5813 -----
5814 5814 -----
5815 5815 zielonoświątkowcy
5816 5816 dopuszczalny
5817 5817 zdjęcia
5818 5818 fotowoltaiczna
5819 5819 nabrzeże
5820 5820 -----
5821 5821 -----
5822 5822 -----
5823 5823 -----
5824 5824 -----
5825 5825 -----
5826 5826 -----
5827 5827 boisko
5828 5828 -----
5829 5829 Miejsce
5830 5830 tablica botaniczna
5831 5831 plastik
5832 5832 -----
5833 5833 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5834 5834 proszę wybrać drogę
5835 5835 słup
5836 5836 polityczna
5837 5837 energia
5838 5838 prezbiterianie
5839 5839 poprzedni
5840 5840 droga krajowa
5841 5841 droga krajowa - dojazd
5842 5842 droga prywatna
5843 5843 -----
5844 5844 proponowany
5845 5845 protestanci
5846 5846 publiczny
5847 5847 -----
5848 5848 mapy komunikacji miejskiej
5849 5849 bilety komunikacji miejskiej
5850 5850 -----
5851 5851 poczwórny
5852 5852 kwakrzy
5853 5853 kamieniołom
5854 5854 sport rakietowy
5855 5855 kolej
5856 5856 Teren kolejowy
5857 5857 -----
5858 5858 tory kolejowe
5859 5859 -----
5860 5860 -----
5861 5861 czerwony
5862 5862 szuwary
5863 5863 odśwież listę portów
5864 5864 -----
5865 5865 regionalna
5866 5866 wyrażenie regularne
5867 5867 Relacja bez typu
5868 5868 -----
5869 5869 -----
5870 5870 -----
5871 5871 zdalnie
5872 5872 -----
5873 5873 usuń z zaznaczenia
5874 5874 -----
5875 5875 zamień zaznaczenie
5876 5876 -----
5877 5877 zabudowa
5878 5878 restauracja bez nazwy
5879 5879 handel
5880 5880 w prawo
5881 5881 koryto rzeczne
5882 5882 droga
5883 5883 rola
5884 5884 rondo
5885 5885 droga
5886 5886 odcinek trasy
5887 5887 -----
5888 5888 -----
5889 5889 rutyl
5890 5890 sól
5891 5891 słone bagna
5892 5892 piach
5893 5893 kanapki
5894 5894 skala
5895 5895 schemat
5896 5896 Zarośla
5897 5897 -----
5898 5898 -----
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 droga wojewódzka
5902 5902 -----
5903 5903 sejsmiczny
5904 5904 wybierz sport:
5905 5905 zaznaczony
5906 5906 zaznaczenie
5907 5907 -----
5908 5908 wydzielona przestrzeń
5909 5909 droga serwisowa
5910 5910 serwis
5911 5911 -----
5912 5912 -----
5913 5913 ściekowy
5914 5914 szyici
5915 5915 strzelectwo
5916 5916 sklep
5917 5917 -----
5918 5918 -----
5919 5919 bocznica
5920 5920 sikhizm
5921 5921 srebro
5922 5922 pojedynczy
5923 5923 -----
5924 5924 miejsce
5925 5925 jazda na deskorolce
5926 5926 łyżwiarstwo
5927 5927 narciarska
5928 5928 narciarstwo
5929 5929 -----
5930 5930 -----
5931 5931 piłka nożna
5932 5932 -----
5933 5933 południe
5934 5934 południowy-wschód
5935 5935 południowy-zachód
5936 5936 spirytualizm
5937 5937 Sport
5938 5938 -----
5939 5939 centrum sportowe
5940 5940 odnoga
5941 5941 stadion
5942 5942 znaczki
5943 5943 -----
5944 5944 -----
5945 5945 kamień
5946 5946 strumień
5947 5947 ulice
5948 5948 nazwa ulicy zawiera ss
5949 5949 ciąg
5950 5950 ciąg;ciąg;...
5951 5951 metro
5952 5952 -----
5953 5953 słoneczny
5954 5954 sunnici
5955 5955 terenowy
5956 5956 -----
5957 5957 bagno
5958 5958 słodycze
5959 5959 pływanie
5960 5960 -----
5961 5961 -----
5962 5962 -----
5963 5963 tenis stołowy
5964 5964 tampony
5965 5965 taoizm
5966 5966 doładowanie do telefonu
5967 5967 tymczasowy
5968 5968 tymczasowy typ drogi
5969 5969 tenis
5970 5970 -----
5971 5971 droga powiatowa
5972 5972 tekst
5973 5973 tajska
5974 5974 -----
5975 5975 -----
5976 5976 -----
5977 5977 -----
5978 5978 tereny zalewowe
5979 5979 -----
5980 5980 -----
5981 5981 cyna
5982 5982 -----
5983 5983 -----
5984 5984 do drogi
5985 5985 topograficzna
5986 5986 -----
5987 5987 turystyka
5988 5988 -----
5989 5989 -----
5990 5990 zabawki
5991 5991 ścieżka
5992 5992 ścieżka i punkty
5993 5993 -----
5994 5994 sygnalizacja świetlna
5995 5995 tramwaj
5996 5996 potrójny
5997 5997 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5998 5998 droga ekspresowa
5999 5999 droga ekspresowa - dojazd
6000 6000 turecka
6001 6001 -----
6002 6002 rodzaj
6003 6003 droga gminna
6004 6004 niekontrolowane
6005 6005 podziemny
6006 6006 -----
6007 6007 -----
6008 6008 unitarianizm
6009 6009 nieznany
6010 6010 nieoznakowane
6011 6011 -----
6012 6012 nieutwardzona
6013 6013 nieznana
6014 6014 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
6015 6015 -----
6016 6016 nieotagowany
6017 6017 nieotagowana droga
6018 6018 nieużywane
6019 6019 -----
6020 6020 do góry
6021 6021 aż do kafelka
6022 6022 użycie
6023 6023 błędy spradzania poprawności
6024 6024 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
6025 6025 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
6026 6026 pojazdy
6027 6027 wersja {0}
6028 6028 przez węzeł lub drogę
6029 6029 Wiadukt
6030 6030 -----
6031 6031 -----
6032 6032 Wulkan
6033 6033 vouchery
6034 6034 -----
6035 6035 -----
6036 6036 woda
6037 6037 poziom wody
6038 6038 szlak wodny
6039 6039 -----
6040 6040 -----
6041 6041 -----
6042 6042 -----
6043 6043 -----
6044 6044 tylko punkty
6045 6045 -----
6046 6046 pogoda
6047 6047 zachód
6048 6048 biały
6049 6049 tablica o zwierzętach
6050 6050 wiatrowa
6051 6051 wydobywczy
6052 6052 -----
6053 6053 przewodowy
6054 6054 bezprzewodowy
6055 6055 drewno
6056 6056 -----
6057 6057 -----
6058 6058 Błędny znacznik highway na węźle
6059 6059 -----
6060 6060 dworzec przetokowy
6061 6061 tak
6062 6062 -----
6063 6063 cynk
6064 6064 cyrkon
6065 6065 przybliż by załadować kafelki
6066 6066 przybliż by załadować więcej kafelek
6067 6067 zaratusztrianizm
6068 6068 -----
6069 6069 -----
6070 6070 -----
6071 6071 -----
6072 6072 {0} [niekompletny]
6073 6073 Obiekty na warstwie {0}:
6074 6074 -----
6075 6075 -----
6076 6076 {0} nie jest liczbą
6077 6077 -----
6078 6078 {0} metrów
6079 6079 -----
6080 6080 {0} musi być większe nić 0
6081 6081 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
6082 6082 -----
6083 6083 -----
6084 6084 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
6085 6085 -----
6086 6086 {0} km kw.
6087 6087 -----
6088 6088 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
6089 6089 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
6090 6090 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
6091 6091 -----
6092 6092 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
6093 6093 -----
6094m 1 -----
6095m 2 ({0} zapytanie)
6096m 2 ({0} zapytania)
6097m 2 ({0} zapytań)
6098m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
6099m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
6100m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
6101m 4 -----
6102m 5 -----
6103m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
6104m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
6105m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
6106m 7 -----
6107m 8 -----
6108m 9 -----
6109m 10 -----
6110m 11 Dodano {0} obiekt
6111m 11 Dodano {0} obiekty
6112m 11 Dodano {0} obiektów
6113m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
6114m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
6115m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
6116m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
6117m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
6118m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
6119m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
6120m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
6121m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
6122m 15 Zmień {0} obiekt
6123m 15 Zmień {0} obiekty
6124m 15 Zmień {0} obiektów
6125m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
6126m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
6127m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
6128m 17 Konflikt podczas pobierania
6129m 17 Konflikty podczas pobierania
6130m 17 Konflikty podczas pobierania
6131m 18 -----
6132m 19 Usunięto {0} węzeł
6133m 19 Usunięto {0} węzły
6134m 19 Usunięto {0} węzłów
6135m 20 Usunięto {0} objekt
6136m 20 Usunięto {0} objekty
6137m 20 Usunięto {0} objektów
6138m 21 Usunięto {0} relację
6139m 21 Usunięto {0} relacje
6140m 21 Usunięto {0} relacji
6141m 22 Usunięto {0} drogę
6142m 22 Usunięto {0} drogi
6143m 22 Usunięto {0} dróg
6144m 23 Usuwanie {0} obiektu
6145m 23 Usuwanie {0} obiektów
6146m 23 Usuwanie {0} obiektów
6147m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
6148m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
6149m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
6150m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
6151m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
6152m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
6153m 26 -----
6154m 27 -----
6155m 28 -----
6156m 29 -----
6157m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
6158m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
6159m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
6160m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
6161m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
6162m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
6163m 32 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
6164m 32 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
6165m 32 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
6166m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
6167m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
6168m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
6169m 34 Przesunięto {0} węzeł
6170m 34 Przesunięto {0} węzły
6171m 34 Przesunięto {0} węzłów
6172m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
6173m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
6174m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
6175m 36 Otwieranie {0} pliku...
6176m 36 Otwieranie {0} plików...
6177m 36 Otwieranie {0} plików...
6178m 37 Wklejam {0} tag
6179m 37 Wklejam {0} tagi
6180m 37 Wklejam {0} tagi
6181m 38 -----
6182m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
6183m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
6184m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
6185m 40 -----
6186m 41 -----
6187m 42 Obrócono {0} węzeł
6188m 42 Obrócono {0} węzły
6189m 42 Obrócono {0} węzłów
6190m 43 Skalowanie {0} węzła
6191m 43 Skalowanie {0} węzłów
6192m 43 Skalowanie {0} węzłów
6193m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
6194m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
6195m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
6196m 45 Uproszczono {0} drogę
6197m 45 Uproszczono {0} drogi
6198m 45 Uproszczono {0} dróg
6199m 46 -----
6200m 47 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
6201m 47 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
6202m 47 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
6203m 48 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
6204m 48 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
6205m 48 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
6206m 49 -----
6207m 50 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
6208m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
6209m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
6210m 51 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
6211m 51 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
6212m 51 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
6213m 52 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
6214m 52 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
6215m 52 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
6216m 53 Ich wersja ({0} pozycja)
6217m 53 Ich wersja ({0} pozycje)
6218m 53 Ich wersja ({0} pozycji)
6219m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
6220m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
6221m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
6222m 55 -----
6223m 56 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
6224m 56 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
6225m 56 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
6226m 57 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
6227m 57 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
6228m 57 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
6229m 58 -----
6230m 59 Wykryto {0} konflikt.
6231m 59 Wykryto {0} konflikty.
6232m 59 Wykryto {0} konfliktów.
6233m 60 -----
6234m 61 -----
6235m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
6236m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6237m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6238m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
6239m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6240m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6241m 64 -----
6242m 65 -----
6243m 66 -----
6244m 67 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
6245m 67 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
6246m 67 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
6247m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6248m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6249m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6250m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6251m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6252m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6253m 70 Przesyłanie {0} obieku...
6254m 70 Przesyłanie {0} obiektów...
6255m 70 Przesyłanie {0} obiektów...
6256m 71 -----
6257m 72 ślad
6258m 72 ślady
6259m 72 śladów
6260m 73 trasa z {0} punktem
6261m 73 trasa z {0} punktami
6262m 73 trasa z {0} punktami
6263m 74 znacznik
6264m 74 znaczniki
6265m 74 znaczników
6266m 75 węzeł
6267m 75 węzły
6268m 75 węzłów
6269m 76 obiekt
6270m 76 obiekty
6271m 76 obiektów
6272m 77 punkt
6273m 77 punkty
6274m 77 punktów
6275m 78 relacja
6276m 78 relacje
6277m 78 relacji
6278m 79 -----
6279m 80 droga
6280m 80 drogi
6281m 80 dróg
6282m 81 {0} Autor
6283m 81 {0} Autorów
6284m 82 {0} składa się z {1} markera
6285m 82 {0} składa się z {1} markerów
6286m 82 {0} składa się z {1} markerów
6287m 83 {0} składa się z {1} ścieżki
6288m 83 {0} składa się z {1} ścieżek
6289m 83 {0} składa się z {1} ścieżek
6290m 84 -----
6291m 85 -----
6292m 86 -----
6293m 87 {0} element
6294m 87 {0} elementy
6295m 87 {0} elementów
6296m 88 {0} węzeł
6297m 88 {0} węzły
6298m 88 {0} węzłów
6299m 89 {0} obiekt do dodania:
6300m 89 {0} obiekty do dodania:
6301m 89 {0} obiektów do dodania:
6302m 90 {0} obiekt do usunięcia:
6303m 90 {0} obiekty do usunięcia:
6304m 90 {0} obiektów do usunięcia:
6305m 91 {0} obiekt do zmodyfikowania:
6306m 91 {0} obiekty do zmodyfikowania:
6307m 91 {0} obiektów do zmodyfikowania:
6308m 92 -----
6309m 93 {0} punkt
6310m 93 {0} punkty
6311m 93 {0} punktów
6312m 94 {0} relacja
6313m 94 {0} relacje
6314m 94 {0} relacji
6315m 95 {0} trasa,
6316m 95 {0} trasy,
6317m 95 {0} tras,
6318m 96 -----
6319m 97 {0} ścieżka
6320m 97 {0} ścieżki
6321m 97 {0} ścieżki
6322m 98 {0} ślad,
6323m 98 {0} ślady,
6324m 98 {0} śladów,
6325m 99 -----
6326m 100 -----
6327m 101 {0} droga
6328m 101 {0} drogi
6329m 101 {0} dróg
6330m 102 {0} punkt
6331m 102 {0} punkty
6332m 102 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.