source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4038

Last change on this file since 4038 was 4038, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 104.4 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 Liczba obiektów
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 (liczba zapytań nieznana)
15 15 (1 zapytanie)
16 16 (Kod={0})
17 17 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
21 21 -----
22 22 (Adres URL był:
23 23 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 (wyłączone)
28 28 (ponad 20m)
29 29 (brak obiektu)
30 30 (brak)
31 31 -----
32 32 -----
33 33 (do 20m)
34 34 (do 5m)
35 35 -----
36 36 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
37 37 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
38 38 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
43 43 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
44 44 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
45 45 * Jeden węzęł z tagami lub
46 46 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
47 47 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
48 48 -----
49 49 ...możliwe inne rodzaje transportu
50 50 ... odwołuje się do relacji
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 Kręgle
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
59 59 -----
60 60 <anonimowy>
61 61 -----
62 62 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
63 63 -----
64 64 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
65 65 -----
66 66 -----
67 67 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
68 68 <b>id:</b>... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)
69 69 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
70 70 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
71 71 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
83 83 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
84 84 -----
85 85 -----
86 86 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
87 87 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
88 88 -----
89 89 <różne>
90 90 <pusta>
91 91 -----
92 92 -----
93 93 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
94 94 -----
95 95 <h2>Filtr aktywny</h2>
96 96 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
97 97 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
98 98 -----
99 99 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
110 110 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
111 111 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
114 114 -----
115 115 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
116 116 -----
117 117 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
118 118 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
127 127 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
128 128 -----
129 129 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
130 130 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
131 131 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
132 132 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
133 133 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
134 134 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
135 135 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
146 146 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
147 147 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
159 159 -----
160 160 -----
161 161 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
172 172 -----
173 173 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
174 174 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
175 175 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
180 180 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
181 181 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
182 182 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
183 183 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
184 184 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
213 213 -----
214 214 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
215 215 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
261 261 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 <nowy obiekt>
266 266 -----
267 267 -----
268 268 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 A wg. odległości
283 283 A wg. czasu
284 284 -----
285 285 -----
286 286 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
287 287 -----
288 288 -----
289 289 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 Naruszenie możliwości API
299 299 Wersja API: {0}
300 300 -----
301 301 Nieczynny tor
302 302 Przerwij
303 303 Anuluj scalanie
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 O programie
309 309 O JOSM...
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
315 315 -----
316 316 Dostęp do drogi
317 317 -----
318 318 -----
319 319 -----
320 320 -----
321 321 Zakwaterowanie
322 322 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 Akcja
328 328 -----
329 329 -----
330 330 Aktywuj
331 331 -----
332 332 Aktywuj zaznzczoną warstwę
333 333 -----
334 334 Aktywne style:
335 335 -----
336 336 Dodaj
337 337 -----
338 338 -----
339 339 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
340 340 Dodaj węzeł...
341 341 Dodaj właściwości
342 342 Dodaj obraz
343 343 -----
344 344 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
345 345 Dodaj komentarz
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
349 349 -----
350 350 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
351 351 -----
352 352 -----
353 353 -----
354 354 Dodaje nowy tag
355 355 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
356 356 -----
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 Dodaj informacje o autorze
365 365 -----
366 366 -----
367 367 Dodaje filtr.
368 368 Dodaj warstwę zdjęć {0}
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Dodaj nową warstwę
373 373 Dodaj węzeł
374 374 Dodaj węzeł do drogi
375 375 Dodaj węzeł do drogi i połącz
376 376 Dodano węzeł {0}
377 377 -----
378 378 Dodano relację {0}
379 379 -----
380 380 -----
381 381 -----
382 382 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
387 387 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
388 388 Dodaj do zaznaczenia
389 389 -----
390 390 Dodano drogę {0}
391 391 -----
392 392 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
393 393 -----
394 394 -----
395 395 Interpolacja adresów
396 396 -----
397 397 -----
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 -----
402 402 Adresy
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 Sztolnia
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 Dopasuj położenie warstwy
414 414 -----
415 415 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
416 416 -----
417 417 Dopasowuje położenie warstwy
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 Centrum administracyjne
423 423 Administracyjna
424 424 Poziom administracyjny
425 425 Zaawansowane
426 426 -----
427 427 -----
428 428 Ustawienia zaawansowane
429 429 Szczegółowe informacje o obiekcie
430 430 Ustawienia zaawansowane
431 431 Zaawansowane...
432 432 -----
433 433 Koleje linowe
434 434 -----
435 435 Rolnictro
436 436 Lotnisko
437 437 Lotnisko
438 438 Sklep monopolowy
439 439 -----
440 440 Wyrównaj węzły na kole
441 441 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
442 442 -----
443 443 -----
444 444 -----
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 wszystkie
451 451 -----
452 452 Wszystkie formaty
453 453 -----
454 454 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 Ogródki działkowe
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 -----
464 464 -----
465 465 Dozwolony ruch:
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 -----
470 470 -----
471 471 -----
472 472 -----
473 473 -----
474 474 -----
475 475 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
476 476 -----
477 477 Kanał alfa
478 478 Alfabetycznie
479 479 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
480 480 Chata alpejska
481 481 -----
482 482 -----
483 483 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
484 484 zmień także nazwę pliku
485 485 -----
486 486 -----
487 487 Zawsze aktualizuj bez pytania
488 488 Futbol amerykański
489 489 Liczba kabli
490 490 Pojemność
491 491 Ilość stopni
492 492 Natężenie
493 493 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
494 494 -----
495 495 Pusta wartość usunie znacznik.
496 496 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
497 497 -----
498 498 Wystąpił błąd: {0}
499 499 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
500 500 -----
501 501 Wystąpił nieznany błąd
502 502 Kąt
503 503 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
504 504 Adnotacja
505 505 -----
506 506 -----
507 507 -----
508 508 Zastosuj
509 509 Zastosuj zmiany
510 510 Zastosuj szablon
511 511 Zastosuj rozwiązanie
512 512 Zastosuj rolę
513 513 Zastosuj rolę:
514 514 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
515 515 -----
516 516 Zastosuj rozwiązane konflikty
517 517 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
518 518 Zastosuj wybrane zmiany
519 519 -----
520 520 -----
521 521 Zastosuj zmiany
522 522 Zastosuj adres kafelka
523 523 Zastosuj zmiany i zamknij okno
524 524 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
525 525 Zastosować?
526 526 -----
527 527 -----
528 528 Wykopalisko archeologiczne
529 529 Łucznictwo
530 530 Kontynuować?
531 531 Czy na pewno?
532 532 obszar
533 533 Niezamknięty obszar
534 534 Tereny wokół miejsc
535 535 Centrum kulturalne
536 536 Sztuka
537 537 Pytaj przed aktualizacją
538 538 -----
539 539 -----
540 540 -----
541 541 -----
542 542 -----
543 543 Skojarzone ulice
544 544 -----
545 545 -----
546 546 Lekkoatletyka
547 547 -----
548 548 Atrakcja
549 549 -----
550 550 Dźwięk
551 551 -----
552 552 Ustawienia audio
553 553 Markery audio z {0}
554 554 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
555 555 -----
556 556 Audioprzewodnik
557 557 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
558 558 Australijski football
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 Uwierzytelnianie
565 565 Uwierzytelnienie nie powiodło się
566 566 Błąd uwierzytelniania
567 567 Autor
568 568 Autor: {0}
569 569 Autoryzacja nie powiodła się
570 570 -----
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 Autorzy
576 576 -----
577 577 -----
578 578 Automatyczne ładowanie kafelek
579 579 Aktywne automatyczne zapisywanie
580 580 Częstość zapisywania (sekundy)
581 581 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
582 582 -----
583 583 -----
584 584 Centruj ciągle
585 585 -----
586 586 -----
587 587 -----
588 588 -----
589 589 Bankomat
590 590 -----
591 591 Automatyczne pobieranie
592 592 Automatyczna korekcja tagów
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
596 596 -----
597 597 Dostępne
598 598 -----
599 599 Dostępne szablony
600 600 Dostępne role
601 601 -----
602 602 Dostępne style:
603 603 -----
604 604 -----
605 605 B wg. odległości
606 606 B wg. czasu
607 607 -----
608 608 Okno życia
609 609 Wstecz
610 610 -----
611 611 Oparcie
612 612 -----
613 613 Błędne żądanie
614 614 -----
615 615 Piekarnia
616 616 -----
617 617 -----
618 618 -----
619 619 Przeszkody
620 620 -----
621 621 Podstawowe
622 622 Zbiornik wodny
623 623 Koszykówka
624 624 baterie
625 625 Pole bitwy
626 626 Zatoka
627 627 Plaża
628 628 Siatkówka plażowa
629 629 Radiolatarnia
630 630 Ławka
631 631 Optymalne przybliżenie: {0}
632 632 Sklep z napojami
633 633 -----
634 634 Rowery
635 635 Rowery
636 636 Ogródek piwny
637 637 -----
638 638 Sklep rowerowy
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 Biodiesel
643 643 Pusta warstwa
644 644 Betonowy blok
645 645 -----
646 646 Zawartość
647 647 Stocznia
648 648 Słupek drogowy
649 649 Księgarnia
650 650 Nazwa zakładki
651 651 Zakładki
652 652 Przejście graniczne
653 653 Nazwa systematyczna
654 654 -----
655 655 -----
656 656 Bule
657 657 Granice
658 658 Granica
659 659 Kamień graniczny
660 660 -----
661 661 Rodzaj granicy
662 662 Wybrany obszar
663 663 -----
664 664 Butik
665 665 Gra w kule
666 666 Marka
667 667 Most
668 668 -----
669 669 -----
670 670 Teren poprzemysłowy
671 671 -----
672 672 -----
673 673 Kozioł oporowy
674 674 Raporty o błędach
675 675 -----
676 676 Budynek
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Budynki
682 682 -----
683 683 Szekokość:
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 Autobus torowy
688 688 Peron autobusowy
689 689 Dworzec autobusowy
690 690 Przystanek autobusowy
691 691 -----
692 692 Rzeźnik
693 693 C wg. odległości
694 694 C wg. czasu
695 695 -----
696 696 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
697 697 -----
698 698 Kolej linowa
699 699 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 Kataster
704 704 Kataster: {0}
705 705 -----
706 706 Kawiarnia
707 707 Pliki kalibracji
708 708 -----
709 709 -----
710 710 Kemping
711 711 Pole namiotowe
712 712 Nie można rysować poza światem
713 713 -----
714 714 Futbol kanadyjski
715 715 Kanał
716 716 Anuluj
717 717 -----
718 718 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
719 719 Anuluj autentykację
720 720 Anuluj zamykanie zestawów zmian
721 721 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
722 722 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
723 723 -----
724 724 Anuluj operację
725 725 -----
726 726 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
727 727 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
728 728 Anuluj przesyłanie
729 729 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
744 744 -----
745 745 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 Kajakarstwo
755 755 puszki
756 756 Pojemność
757 757 Pojemność całkowita
758 758 -----
759 759 Samochód
760 760 Dealer samochodowy
761 761 Kemping
762 762 Ładunek
763 763 Gotówka
764 764 Zamek
765 765 Przeszkoda dla bydła
766 766 Wejście do jaskini
767 767 Cmentarz
768 768 Wycentruj raz
769 769 -----
770 770 Wyśrodkuj widok
771 771 Wyciąg krzesełkowy
772 772 Chata górska
773 773 Zmień właściwości
774 774 -----
775 775 Zmienić kierunek?
776 776 -----
777 777 -----
778 778 Zmień węzeł {0}
779 779 -----
780 780 Zmień relację
781 781 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
782 782 -----
783 783 Zmień relację {0}
784 784 Zmień rozdzielczość
785 785 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 Zmienić wartości?
790 790 Zmień drogę {0}
791 791 Zmieniono węzły {0}
792 792 -----
793 793 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
794 794 ID zestawu zmian:
795 795 Menedżer Zestawów Zmian
796 796 Menedżer zestawów zmian
797 797 Zamknięto changeset
798 798 Komentarz zmian:
799 799 -----
800 800 Numer zestawu zmian:
801 801 -----
802 802 Zestaw zmian jest pełny
803 803 -----
804 804 Zestawy zmian
805 805 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
806 806 -----
807 807 -----
808 808 Stacja ładowania
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 Sprawdź na serwerze
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 -----
818 818 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
819 819 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
820 820 -----
821 821 Drogeria
822 822 -----
823 823 Relacje podrzędne
824 824 -----
825 825 Komin
826 826 Chiński
827 827 Wybierz
828 828 -----
829 829 Wybierz kolor
830 830 Wybierz kolor dla {0}
831 831 Wybierz jedną z gotowych licencji
832 832 -----
833 833 Wybierz wartość
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 Wynierz typ obiektu OSM
838 838 -----
839 839 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
840 840 Kościół
841 841 Kino
842 842 -----
843 843 Miasto
844 844 Granica miasta
845 845 Mury miejskie
846 846 Nazwa miejscowości
847 847 -----
848 848 Cywilna
849 849 -----
850 850 Wyczyść
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Wyszyść pole tekstowe
854 854 -----
855 855 Czyści listę ostatnio otwartych plików
856 856 -----
857 857 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
858 858 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
859 859 -----
860 860 -----
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
867 867 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
868 868 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
869 869 -----
870 870 Kliknij aby przerwać wysyłanie
871 871 -----
872 872 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
873 873 Kliknij aby przerwać trwającą operację
874 874 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
875 875 Kliknij aby zamknąć
876 876 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
877 877 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
878 878 -----
879 879 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
880 880 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
881 881 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
882 882 -----
883 883 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
884 884 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
885 885 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
886 886 -----
887 887 -----
888 888 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
889 889 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
890 890 -----
891 891 -----
892 892 -----
893 893 -----
894 894 -----
895 895 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
896 896 -----
897 897 -----
898 898 Kliknij aby rozpocząć szukanie
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 -----
903 903 -----
904 904 Klif
905 905 Wspinaczka
906 906 zegar
907 907 Zamknij
908 908 Zamknij mimo to
909 909 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
910 910 Zamknij zestawy zmian
911 911 -----
912 912 Zamknij okno i porzuć pobieranie
913 913 Zamknij otwarte zestawy zmian
914 914 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
915 915 Zamknij okno
916 916 -----
917 917 -----
918 918 Zamyka okno i zastosowuje ustawienia odwzorowania
919 919 -----
920 920 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
921 921 -----
922 922 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
923 923 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
924 924 Zamyka wybrane zestawy zmian
925 925 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
926 926 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
927 927 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
928 928 -----
929 929 Zamknięte po -
930 930 Zamknięty
931 931 Zamknięty:
932 932 Opis
933 933 Opis
934 934 Zamyka otwarte zestawy zmian
935 935 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
936 936 Zamykanie zestawu zmian
937 937 Zamykam zestaw zmian {0}
938 938 Zamykanie zestawu zmian...
939 939 Odzież
940 940 -----
941 941 Wybrzeże
942 942 Linie brzegowe
943 943 -----
944 944 na monety
945 945 -----
946 946 Kolor
947 947 Kolor (hex)
948 948 -----
949 949 Schemat kolorów
950 950 Schematy kolorów
951 951 -----
952 952 Kolory
953 953 -----
954 954 -----
955 955 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
956 956 Kolor
957 957 -----
958 958 Połącz drogi
959 959 Łączy kilka dróg w jedną.
960 960 Połącz {0} dróg
961 961 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
962 962 -----
963 963 Historia poleceń
964 964 -----
965 965 -----
966 966 Komentarz
967 967 Komentarz:
968 968 Komentarz:
969 969 Obszar biur i usług
970 970 Miejsce publiczne
971 971 -----
972 972 -----
973 973 -----
974 974 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
975 975 -----
976 976 Centrum społeczne
977 977 Porównaj
978 978 -----
979 979 Sklep komputerowy
980 980 Cukiernia
981 981 -----
982 982 -----
983 983 Konfiguracja stron wtyczek
984 984 -----
985 985 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 Konfiguruj strony...
990 990 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
991 991 -----
992 992 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
993 993 Konfiguruj czy używać serwera proxy
994 994 -----
995 995 -----
996 996 -----
997 997 Potwierdź czyszczenie
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 Konflikt
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
1005 1005 Konflikty
1006 1006 Wykryto konflikty
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
1010 1010 -----
1011 1011 Konflikty: {0} nierozwiązanych
1012 1012 Połącz istniejący drogę z węzłem
1013 1013 -----
1014 1014 Połączony
1015 1015 -----
1016 1016 Łączenie
1017 1017 Łączenie...
1018 1018 -----
1019 1019 Połączenie nie powiodło się
1020 1020 Ustawienia połączenia
1021 1021 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
1022 1022 Połączenie nie powiodło się.
1023 1023 -----
1024 1024 W budowie
1025 1025 Budowa
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 Kontakt
1029 1029 Kontakt:
1030 1030 Łączenie z serwerem OSM...
1031 1031 Łączenie z serwerem...
1032 1032 Łączenie z serwerem WMS...
1033 1033 Łączenie z katastrem WMS...
1034 1034 Zawartość
1035 1035 Kontynent
1036 1036 Kontynuuj
1037 1037 Kontynuuj jak jest
1038 1038 Kontynuuj rozwiązywanie
1039 1039 Kontynuowanie przesyłania
1040 1040 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
1041 1041 Kontynuuj mimo to
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 Autorzy
1045 1045 Sklep osiedlowy
1046 1046 -----
1047 1047 Konwertuj na warstwę GPX
1048 1048 -----
1049 1049 Przekształć w warstwę danych
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 Przekonwertowany z: {0}
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 Liczba wczytanych współrzędnych:
1058 1058 -----
1059 1059 Współrzędne:
1060 1060 Kopiuj
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 -----
1067 1067 Kopia warstwy {0}
1068 1068 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 Skopiuj do schowka i zamknij
1075 1075 Kopiuj do schowka
1076 1076 Kopia nr {1} warstwy {0}
1077 1077 Prawa autorskie (URL)
1078 1078 Prawa autorskie - rok
1079 1079 Punkt ksero
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
1087 1087 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
1088 1088 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 Nie można zaimportować "{0}".
1095 1095 Nie można zaimportować plików.
1096 1096 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1097 1097 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1098 1098 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Nie można odczytać "{0}"
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
1111 1111 -----
1112 1112 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1117 1117 -----
1118 1118 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
1119 1119 -----
1120 1120 -----
1121 1121 Kraj
1122 1122 Kod kraju
1123 1123 -----
1124 1124 -----
1125 1125 Okręg
1126 1126 Kurs
1127 1127 Sąd
1128 1128 -----
1129 1129 Zakryte sztuczne jezioro
1130 1130 Dźwig
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 Utwórz okrąg
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1141 1141 -----
1142 1142 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1143 1143 -----
1144 1144 -----
1145 1145 -----
1146 1146 Tworzy nową warstwę mapy.
1147 1147 Tworzy nową relację
1148 1148 -----
1149 1149 -----
1150 1150 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1151 1151 -----
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 Tworzenie obszarów.
1157 1157 -----
1158 1158 Utwórz zakładkę
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 -----
1163 1163 Utwórz nowy problem
1164 1164 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1165 1165 Utwórz wielokąt złożony
1166 1166 Tworzy wielokąt złożony
1167 1167 -----
1168 1168 Utwórz nowy węzeł.
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1176 1176 -----
1177 1177 Utworzono
1178 1178 Utworzony
1179 1179 Data utworzenia:
1180 1180 Stworzone przed -
1181 1181 Stworzony przez:
1182 1182 Utworzony:
1183 1183 -----
1184 1184 -----
1185 1185 Tworzenie zestawu zmian...
1186 1186 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1187 1187 -----
1188 1188 na karty kredytowe
1189 1189 Krykiet
1190 1190 Krykiet - siatki
1191 1191 -----
1192 1192 Krokiet
1193 1193 Przejazd na rowerze
1194 1194 Przejazd na koniu
1195 1195 Przejazd przez tory
1196 1196 opiekun na przejściu dla pieszych
1197 1197 Przecinające się budynki
1198 1198 Rodzaj przejazdu
1199 1199 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1200 1200 Przecinające się drogi
1201 1201 Przecinające się drogi
1202 1202 Kuchnia
1203 1203 Kultura
1204 1204 Bieżące zaznaczenie
1205 1205 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1206 1206 -----
1207 1207 -----
1208 1208 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1209 1209 Obecnie przybliżenie: {0}
1210 1210 -----
1211 1211 Sklep z zasłonami
1212 1212 Link WMS
1213 1213 Dostosuj kolor
1214 1214 Dostosuj rysowanie linii
1215 1215 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1216 1216 wykop
1217 1217 Przegroda dla rowerzystów
1218 1218 Zapętlone zależności między relacjami
1219 1219 kolarstwo
1220 1220 Zapętlone zależności.
1221 1221 Czechy CUZK:KM
1222 1222 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1223 1223 -----
1224 1224 -----
1225 1225 Tama
1226 1226 Warstwa danych {0}
1227 1227 -----
1228 1228 Źródło i typ danych:
1229 1229 -----
1230 1230 -----
1231 1231 Weryfikacja danych
1232 1232 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1233 1233 Test zgodności zestawu danych
1234 1234 Data
1235 1235 Data:
1236 1236 Data:
1237 1237 na karty debetowe
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 Stopnie dziesiętne
1241 1241 -----
1242 1242 Zmniejsz
1243 1243 -----
1244 1244 Ścieżka do jazdy konnej
1245 1245 Ścieżka rowerowa
1246 1246 Ścieżka dla pieszych
1247 1247 Domyślny
1248 1248 Domyślny (ustalony automatycznie)
1249 1249 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1250 1250 Domyślną wartością jest "{0}".
1251 1251 Wartość domyślna: {0}
1252 1252 -----
1253 1253 Definiuje widoczność twojego śladu dla innych użytkowników OSM
1254 1254 Usuń
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 -----
1258 1258 -----
1259 1259 Tryb kasowania
1260 1260 Usuń właściwość
1261 1261 -----
1262 1262 Potwierdź usunięcie.
1263 1263 Usuń powielone drogi
1264 1264 Usuwa filtr.
1265 1265 Usuń z relacji
1266 1266 Usuwa z ograniczenia skrętu
1267 1267 -----
1268 1268 Usunąć niekompletnych członków?
1269 1269 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1270 1270 Usunięto węzeł {0}
1271 1271 Usuwanie węzłów lub dróg.
1272 1272 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1273 1273 -----
1274 1274 Usuwa obiekty
1275 1275 -----
1276 1276 Usunięto relację {0}
1277 1277 -----
1278 1278 Usuwa wybrane obiekty
1279 1279 Usuwa obecnie edytowaną relację
1280 1280 -----
1281 1281 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1282 1282 Usuń zaznaczoną warstwę.
1283 1283 Usuwa zaznaczoną relację.
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1287 1287 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1288 1288 -----
1289 1289 -----
1290 1290 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1291 1291 -----
1292 1292 Usunięto drogę {0}
1293 1293 Usunięto
1294 1294 Usunięto "{0}"
1295 1295 Usunięte:
1296 1296 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1297 1297 -----
1298 1298 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1299 1299 Usunięte lub przeniesione obiekty
1300 1300 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1301 1301 -----
1302 1302 Delikatesy
1303 1303 Wyznanie
1304 1304 Dentysta
1305 1305 -----
1306 1306 Dom towarowy
1307 1307 Głębokość w metrach
1308 1308 Dokładnie opisz problem
1309 1309 Opis
1310 1310 Opis: {0}
1311 1311 Szczegółowość
1312 1312 Szczegóły
1313 1313 -----
1314 1314 -----
1315 1315 -----
1316 1316 -----
1317 1317 -----
1318 1318 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1319 1319 Diesel (olej napędowy)
1320 1320 Ultimate Diesel (GTL)
1321 1321 Diesel dla ciężarówek
1322 1322 Poziom trudności
1323 1323 -----
1324 1324 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1325 1325 Kierunek
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 Zablokuj
1330 1330 -----
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 Zablokuj wtyczkę
1334 1334 Porzuć
1335 1335 Porzuć i wyjdź
1336 1336 Porzuć i wyjdź
1337 1337 realizacja recept
1338 1338 Wyświetlacz
1339 1339 -----
1340 1340 Ustawienia wyświetlania
1341 1341 -----
1342 1342 -----
1343 1343 -----
1344 1344 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1345 1345 Wyświetlaj współrzędne jako
1346 1346 -----
1347 1347 -----
1348 1348 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1349 1349 -----
1350 1350 -----
1351 1351 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1352 1352 Wyświetlaj menu "Audio"
1353 1353 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1354 1354 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1355 1355 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1356 1356 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1357 1357 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1358 1358 Wyświetla tagi zestawu zmian
1359 1359 -----
1360 1360 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1361 1361 -----
1362 1362 Rozmieść węzły
1363 1363 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1364 1364 nieczynna
1365 1365 Nieużywany tor
1366 1366 Rów
1367 1367 Porzuć zmiany
1368 1368 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1369 1369 -----
1370 1370 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1371 1371 -----
1372 1372 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1373 1373 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1374 1374 -----
1375 1375 Nic nie rób
1376 1376 -----
1377 1377 -----
1378 1378 -----
1379 1379 -----
1380 1380 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1381 1381 -----
1382 1382 Sklep dla majsterkowiczów
1383 1383 Dok
1384 1384 Lekarz
1385 1385 Wybieg dla psów
1386 1386 Wyścigi psów
1387 1387 -----
1388 1388 -----
1389 1389 -----
1390 1390 Podwójny konflikt
1391 1391 W dół
1392 1392 Pobierz
1393 1393 Pobierz relacje podrzędne
1394 1394 -----
1395 1395 Pobierz dane
1396 1396 -----
1397 1397 -----
1398 1398 -----
1399 1399 Pobierz dane.
1400 1400 Pobierz członków
1401 1401 -----
1402 1402 -----
1403 1403 Pobiera obiekt wg ID
1404 1404 Pobierz obiekt
1405 1405 Pobierz obiekt…
1406 1406 Pobierz wtyczkę
1407 1407 Pobierz geopozycjonowany obraz
1408 1408 Pobierz wybrane relacje
1409 1409 -----
1410 1410 -----
1411 1411 Adres URL
1412 1412 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1413 1413 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1414 1414 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1415 1415 -----
1416 1416 -----
1417 1417 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1418 1418 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1419 1419 Pobierz jako nową warstwę
1420 1420 Pobierz zawartość zestawu zmian
1421 1421 Pobierz zestawy zmian
1422 1422 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1423 1423 Pobierz zawartość
1424 1424 -----
1425 1425 -----
1426 1426 -----
1427 1427 Pobierz wszystko pomiędzy:
1428 1428 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1429 1429 Pobierz z OSM...
1430 1430 Pobierz niekompletnych członków
1431 1431 -----
1432 1432 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1433 1433 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1434 1434 Pobierz listę
1435 1435 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1436 1436 -----
1437 1437 Pobierz członków
1438 1438 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1439 1439 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1440 1440 -----
1441 1441 Pobierz teraz
1442 1442 Pobierz obiekt
1443 1443 Pobierz obiekt…
1444 1444 -----
1445 1445 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1446 1446 Pobieranie listy wtyczek...
1447 1447 -----
1448 1448 -----
1449 1449 Pobierz powiązane
1450 1450 -----
1451 1451 -----
1452 1452 -----
1453 1453 Pobieranie relacji
1454 1454 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1455 1455 Pobierz zaznaczone relacje
1456 1456 -----
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 -----
1460 1460 Pobiera zawartość zestawu zmian
1461 1461 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1462 1462 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1463 1463 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1464 1464 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1465 1465 -----
1466 1466 -----
1467 1467 Pobierz widoczne kafle
1468 1468 -----
1469 1469 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1470 1470 Pobrane dane GPX
1471 1471 -----
1472 1472 Pobieranie danych GPS
1473 1473 Pobieranie danych OSM...
1474 1474 Pobieranie wtyczki {0}...
1475 1475 Pobieranie wiadomości dnia
1476 1476 -----
1477 1477 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1478 1478 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1479 1479 Pobieranie zestawów zmian...
1480 1480 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1481 1481 Pobieranie danych
1482 1482 Pobieranie z serwera OSM...
1483 1483 Pobieranie historii...
1484 1484 -----
1485 1485 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1486 1486 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1487 1487 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1488 1488 Pobieranie powiązanych relacji...
1489 1489 Pobieranie powiązanych dróg...
1490 1490 Pobieranie relacji {0}
1491 1491 -----
1492 1492 -----
1493 1493 Wyciąg orczykowy
1494 1494 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1495 1495 -----
1496 1496 -----
1497 1497 -----
1498 1498 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1499 1499 Przeciągnij aby obrócić obraz
1500 1500 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1501 1501 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1502 1502 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1503 1503 -----
1504 1504 -----
1505 1505 Odpływ
1506 1506 Rysowanie
1507 1507 Rysuj strzałki kierunkowe
1508 1508 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1509 1509 -----
1510 1510 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1511 1511 -----
1512 1512 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1513 1513 -----
1514 1514 -----
1515 1515 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1516 1516 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1517 1517 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1518 1518 Rysuj duże punkty GPS.
1519 1519 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1520 1520 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1521 1521 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1522 1522 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1523 1523 Tworzenie węzłów i dróg.
1524 1524 -----
1525 1525 Rysuj tylko kontury obszarów
1526 1526 -----
1527 1527 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1528 1528 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1529 1529 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1530 1530 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1531 1531 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1532 1532 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1533 1533 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1534 1534 Woda do picia
1535 1535 -----
1536 1536 Szkoła jazdy
1537 1537 -----
1538 1538 -----
1539 1539 Pralnia chemiczna
1540 1540 Rozmnóż w {0} węzłów
1541 1541 Powiel
1542 1542 Duplikuj warstwę
1543 1543 -----
1544 1544 -----
1545 1545 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1546 1546 -----
1547 1547 Powiela zaznaczone obiekty.
1548 1548 Skopiuj warstwę
1549 1549 Powielone węzły
1550 1550 Powielone węzły drogi
1551 1551 Powielone węzły drogi.
1552 1552 Powielone drogi
1553 1553 -----
1554 1554 E10 (bioetanol 10%)
1555 1555 E85 (bioetanol 85%)
1556 1556 BŁĄD
1557 1557 -----
1558 1558 -----
1559 1559 -----
1560 1560 -----
1561 1561 Wschód
1562 1562 -----
1563 1563 Edycja
1564 1564 Edycja kręgli
1565 1565 Edycja informacji o adresach
1566 1566 Edycja interpolacji adresów
1567 1567 Edycja sztolni
1568 1568 Edycja granicy administracyjnej
1569 1569 Edycja lotniska
1570 1570 Edycja sklepu monopolowego
1571 1571 Edycja ogródków działkowych
1572 1572 Edycja chaty alpejskiej
1573 1573 Edycja futbolu amertkańskiego
1574 1574 Edycja wykopaliska archeologicznego
1575 1575 Edycja łucznictwa
1576 1576 Edycja centrum kulturalnego
1577 1577 Edycja obiektu sztuki
1578 1578 Edycja lekkoatletyki
1579 1579 Edycja atrakcji turystycznej
1580 1580 Edycja futbolu australijskiego
1581 1581 Edycja bankomatu
1582 1582 Edycja okna życia
1583 1583 Edycja piekarni
1584 1584 Edycja banku
1585 1585 Edycja baru
1586 1586 Edycja baseballu
1587 1587 Edycja zbiornika wodnego
1588 1588 Edycja koszykówki
1589 1589 Edycja pola bitwy
1590 1590 Edycja zatoki
1591 1591 Edycja plaży
1592 1592 Edycja siatkówki plażowej
1593 1593 Edycja radiolatarni
1594 1594 Edycja sklepu z napojami
1595 1595 Edycja parkingu dla rowerów
1596 1596 Edycja wypożyczalni rowerów
1597 1597 Edycja warsztatu rowerowego
1598 1598 Edycja ogródka piwnego
1599 1599 Edycja stoczni
1600 1600 Edycja słupka drogowego
1601 1601 Edycja księgarni
1602 1602 Edycja przejścia granicznego
1603 1603 Edycja boiska do gry w boule
1604 1604 Edycja granicy
1605 1605 Edycja kamienia granicznego
1606 1606 Edycja butiku
1607 1607 Edycja gry w kule
1608 1608 Edycja mostu
1609 1609 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1610 1610 Edycja terenu poprzemysłowego
1611 1611 -----
1612 1612 Edycja autobusu torowego
1613 1613 Edycja peronu autobusowego
1614 1614 Edycja dworca autobusowego
1615 1615 Edycja przystanku autobusowego
1616 1616 Edycja sklepu mięsnego
1617 1617 Edycja kolei linowej
1618 1618 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1619 1619 Edycja kawiarni
1620 1620 Edycja pola namiotowego
1621 1621 Edycja futbolu kanadyjskiego
1622 1622 Edycja kanału
1623 1623 Edycja kajakarstwa
1624 1624 Edycja wypożyczalni samochodów
1625 1625 Edycja warsztatu samochodowego
1626 1626 Edycja punktu carsharingu
1627 1627 Edycja warsztatu samochodowego
1628 1628 Edycja myjni samochodowej
1629 1629 Edycja kempingu
1630 1630 Edycja zamku
1631 1631 Edycja przeszkody dla bydła
1632 1632 Edycja wejścia do jaskini
1633 1633 Edycja cmentarza
1634 1634 Edycja wyciągu krzesełkowego
1635 1635 Edycja chaty górskiej
1636 1636 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1637 1637 Edycja drogerii
1638 1638 Edycja komina
1639 1639 Edycja kina
1640 1640 Edycja miasta
1641 1641 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1642 1642 Edycja granicy cywilnej
1643 1643 Edycja klifu
1644 1644 Edycja wspinaczki
1645 1645 Edycja zegaru
1646 1646 Edycja sklepu odzieżowego
1647 1647 Edycja zbiornika gazu
1648 1648 Edycja college'u
1649 1649 Edycja obszaru biur i usług
1650 1650 Edycja miejsca publicznego
1651 1651 Edycja sklepu komputerowego
1652 1652 Edycja cukierni
1653 1653 Edycja terenu budowy
1654 1654 Edycja kontaktu
1655 1655 Edycja kontynentu
1656 1656 Edycja sklepu osiedlowego
1657 1657 Edycja punktu ksero
1658 1658 Edycja kraju
1659 1659 Edycja okręgu / hrabstwa
1660 1660 Edycja siedziby sądu
1661 1661 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1662 1662 Edycja dźwigu
1663 1663 Edycja krykietu
1664 1664 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1665 1665 Edycja miejsca do gry w krokieta
1666 1666 Edycja przejścia dla pieszych
1667 1667 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1668 1668 Edycja ścieżki rowerowej
1669 1669 Edycja jazdy na rowerze
1670 1670 Edycja tamy
1671 1671 Edycja sklepu z delikatesami
1672 1672 Edycja dentysty
1673 1673 Edycja domu towarowego
1674 1674 Edycja opuszczonych torów
1675 1675 Edytuj rów
1676 1676 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1677 1677 Edycja doku
1678 1678 Edycja lekarza
1679 1679 Edycja wybiegu dla psów
1680 1680 Edycja wyścigów psów
1681 1681 Edycja wyciągu orczykowego
1682 1682 Edycja odpływu
1683 1683 Edycja punktu z wodą pitną
1684 1684 Edycja szkoły jazdy
1685 1685 Edycja palni chemicznej
1686 1686 Edycja sklepu elektronicznego
1687 1687 Edycja ambasady
1688 1688 -----
1689 1689 Edycja wejścia
1690 1690 Edycja jeździectwa
1691 1691 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1692 1692 Edycja fabryki
1693 1693 Edycja gruntów rolnych
1694 1694 Edycja zagrody
1695 1695 Edycja restauracji fast-food
1696 1696 Edycji hali górskiej
1697 1697 Edycja trasy promu
1698 1698 Edycja terminalu promowego
1699 1699 Edycja hydrantu
1700 1700 Edycja straży pożarnej
1701 1701 Edycja miejsca do wędkowania
1702 1702 Edycja schodów
1703 1703 Edycja kwiaciarni
1704 1704 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1705 1705 Edycja ścieżki dla pieszych
1706 1706 Edycja brodu
1707 1707 Edycja lasu
1708 1708 Edycja fontanny
1709 1709 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1710 1710 Edycja stacji benzynowej
1711 1711 Edycja sklepu meblowego
1712 1712 Edycja futbolu gaelickiego
1713 1713 Edycja obszaru garaży
1714 1714 Edycja ogrodu
1715 1715 Edycja centrum ogrodniczego
1716 1716 Edycja zbiornika gazu
1717 1717 Edycja bramy
1718 1718 Edycja lodowca
1719 1719 Edycja golfu
1720 1720 Edycja pola golfowego
1721 1721 -----
1722 1722 Edycja trawnika
1723 1723 Edycja cmentarza przykościelnego
1724 1724 Edycja terenu pod zabudowę
1725 1725 Edycja sklepu warzywnego
1726 1726 Edycja szklarni ogrodniczej
1727 1727 Edycja ostrogi regulacyjnej
1728 1728 Edycja kwatery turystycznej
1729 1729 Edycja gimnastyki
1730 1730 Edycja salonu fryzjerskiego
1731 1731 Edycja przystanku kolejowego
1732 1732 Edycja przysiółka
1733 1733 -----
1734 1734 Edycja sklepu z narzędziami
1735 1735 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1736 1736 Edycja wrzosowiska
1737 1737 Edycja lądowiska dla helikopterów
1738 1738 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1739 1739 Edycja drogi w budowie
1740 1740 Edycja miejsca do gry w hokeja
1741 1741 Edycja wyścigów konnych
1742 1742 Edycja szpitala
1743 1743 Edycja hostelu
1744 1744 Edycja hotelu
1745 1745 Edycja ambony strzelniczej
1746 1746 Edycja obszar przemysłowego
1747 1747 Edycja wyspy
1748 1748 Edycja wysepki
1749 1749 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1750 1750 Edycja jubilera
1751 1751 Edycja skrzyżowania
1752 1752 Edycja kartingu
1753 1753 Edycja przedszkola
1754 1754 Edycja kiosku
1755 1755 -----
1756 1756 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1757 1757 Edycja lądu
1758 1758 Edycja wysypiska śmieci
1759 1759 Edycja pralni samoobsługowej
1760 1760 Edycja biblioteki
1761 1761 Edycja szlabanu
1762 1762 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1763 1763 Edycja latarni morskiej
1764 1764 Edycja strefy zamieszkania
1765 1765 Edycja okolicy
1766 1766 Edycja centrum handlowego
1767 1767 Edycja mariny
1768 1768 Edycja placu targowego
1769 1769 Edycja łąki
1770 1770 Edycja stacji pomiaru
1771 1771 Edycja miejsca pamięci
1772 1772 Edycja obszaru wojskowego
1773 1773 Edycja szybu
1774 1774 Edycja minigolfa
1775 1775 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1776 1776 Edycja lotniska dla modeli
1777 1777 Edycja kantoru
1778 1778 Edycja toru jednoszynowego
1779 1779 Edycja pomnika
1780 1780 Edycja motelu
1781 1781 Edycja motocrossu
1782 1782 Edycja parkingu dla motocykli
1783 1783 Edycja sportów motorowych
1784 1784 Edycja autostrady
1785 1785 Edycja skrzyżowania autostrad
1786 1786 Edycja dojazdu do autostrady
1787 1787 Edycja przełęczy
1788 1788 Edycja błot
1789 1789 Edycja różnych sportów
1790 1790 Edycja multipolygonu
1791 1791 Edycja muzeum
1792 1792 Edycja sklepu z instrumentami
1793 1793 Edycja toru kolei wąskotorowej
1794 1794 Edycja granicy narodowej
1795 1795 Edycja granicy parku narodowego
1796 1796 Edycja rezerwatu przyrody
1797 1797 Edycja klubu nocnego
1798 1798 Edycja optyka
1799 1799 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1800 1800 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1801 1801 Edycja sklepu z farbami
1802 1802 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1803 1803 Edycja parku
1804 1804 Edycja parkingu
1805 1805 Edycja uliczki parkingowej
1806 1806 Edycja zatoki
1807 1807 Edycja ścieżki
1808 1808 Edycja wzgórza
1809 1809 Edycja ciągu pieszego
1810 1810 Edycja miejsca do gry w pelotę
1811 1811 Edycja apteki
1812 1812 Edycja miejsca na piknik
1813 1813 Edycja molo
1814 1814 Edycja rurociągu
1815 1815 Edycja boiska
1816 1816 Edycja miejsca kultu religijnego
1817 1817 Edycja placu zabaw
1818 1818 Edycja posterunku policji
1819 1819 Edycja granicy politycznej
1820 1820 Edycja urzędu pocztowego
1821 1821 Edycja elektowni
1822 1822 Edycja linii elektrycznej
1823 1823 Edycja słupa
1824 1824 Edycja rozdzielni elektrycznej
1825 1825 Edycja stacji transformatorowej
1826 1826 Edycja słupa wysokiego napięcia
1827 1827 Edycja kolei retro
1828 1828 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1829 1829 Edycja drogi krajowej
1830 1830 Edycja więzienia
1831 1831 Edycja pubu
1832 1832 Edycja budynku użyteczności publicznej
1833 1833 -----
1834 1834 Edycja komieniołomu
1835 1835 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1836 1836 Edycja toru wyścigowego
1837 1837 -----
1838 1838 Edycja toru
1839 1839 Edycja obszaru kolejowego
1840 1840 Edycja peronu kolejowego
1841 1841 Edycja terenu rekreacyjnego
1842 1842 Edycja punktu zbiórki odpadów
1843 1843 Edycja regionu
1844 1844 Edycja sztucznego jeziora
1845 1845 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1846 1846 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1847 1847 Edycja miejsca odpoczynku
1848 1848 Edycja restauracji
1849 1849 Edycja obszaru handlowego
1850 1850 Edycja rzeki
1851 1851 Edycja koryta rzecznego
1852 1852 Edycja ograniczeń na drodze
1853 1853 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1854 1854 Edytuj trasę
1855 1855 -----
1856 1856 Edycja rugby league
1857 1857 Edycja rugby union
1858 1858 Edycja ruin
1859 1859 Edycja pasa startowego
1860 1860 -----
1861 1861 Edycja bramy warownej
1862 1862 Edycja sauny
1863 1863 Edycja szkoły
1864 1864 Edycja rumowiska
1865 1865 Edycja buszu
1866 1866 Edycja sklepu rybnego
1867 1867 Edycja drogi wojewódzkiej
1868 1868 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1869 1869 Edycja drogi serwisowej
1870 1870 Edycja schronienia
1871 1871 Edycja sklepu obuwniczego
1872 1872 Edycja strzelectwa
1873 1873 Edycja sklepu motocyklowego
1874 1874 Edycja skrótów
1875 1875 Edycja jazdy na deskorolce
1876 1876 Edycja łyżwiarstwa
1877 1877 Edycja narciarstwa
1878 1878 Edycja pochylni
1879 1879 Edycja piłki nożnej
1880 1880 Edycja kolczatki
1881 1881 Edycja centrum sportowego
1882 1882 Edycja sklepu sportowego
1883 1883 Edycja żródła
1884 1884 Edycja stadionu
1885 1885 Edycja stanu
1886 1886 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1887 1887 Edycja przełazu
1888 1888 Edycja strumienia
1889 1889 Edycja latarni ulicznej
1890 1890 Edycja studia nagrań
1891 1891 Edycja dzielnicy
1892 1892 Edycja toru metra
1893 1893 Edycja wejścia do metra
1894 1894 Edycja supermarketu
1895 1895 Edycja kamery do monitoringu
1896 1896 Edycja punktu geodezyjnego
1897 1897 Edycja pływania
1898 1898 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1899 1899 Edycja krawca
1900 1900 Edycja postoju taksówek
1901 1901 Edycja drogi kołowania
1902 1902 Edycja telefonu
1903 1903 Edycja miejsca do gry w tenisa
1904 1904 Edycja terminalu
1905 1905 Edycja bramy terminalu
1906 1906 Edycja drogi powiatowej
1907 1907 Edycja teatru
1908 1908 Edycja parku rozrywki
1909 1909 Edycja punktu poboru opłat
1910 1910 Edycja wieży
1911 1911 Edycja miejscowości
1912 1912 Edycja ratusza
1913 1913 Edycja sklepu z zabawkami
1914 1914 Edycja drogi gruntowej
1915 1915 Edycja środka uspokojenia ruchu
1916 1916 Edycja torów tramwajowych
1917 1917 Edycja przystanku tramwajowego
1918 1918 Edycja biura podróży
1919 1919 Edycja drzewa
1920 1920 Edycja drogi ekspresowej
1921 1921 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1922 1922 Edycja tunelu
1923 1923 Edycja ograniczenia skrętu
1924 1924 Edycja kołowrotka
1925 1925 Edycja sklepu z oponami
1926 1926 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1927 1927 Edycja uniwersytetu
1928 1928 Edycja sklepu z odkurzaczami
1929 1929 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1930 1930 Edycja automatu sprzedającego
1931 1931 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1932 1932 Edycja wypożyczalni wideo
1933 1933 Edycja punktu widokowego
1934 1934 Edycja wsi
1935 1935 Edycja zieleni miejskiej
1936 1936 Edycja winnicy
1937 1937 Edycja wulkanu
1938 1938 Edycja siatkówki
1939 1939 Edycja kosza na śmieci
1940 1940 Edycja oczyszczalni ścieków
1941 1941 Edycja zbiornika wodnego
1942 1942 Edycja parku wodnego
1943 1943 Edycja wieży ciśnień
1944 1944 Edycja studni
1945 1945 Edycja filtrów
1946 1946 Edycja wodospadu
1947 1947 Edycja młynu wodnego
1948 1948 Edycja krzyża przydrożnego
1949 1949 Edycja kapliczki
1950 1950 Edycja jazu
1951 1951 Edycja mokradła
1952 1952 Edycja wiatraka
1953 1953 Edycja lasu pierwotnego
1954 1954 Edycja zakładu produkcyjnego
1955 1955 Edycja zoo
1956 1956 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1957 1957 Edycja skojarzonych ulic
1958 1958 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1959 1959 Edytuje filtr.
1960 1960 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1961 1961 -----
1962 1962 Edytuj godziny otwarcia
1963 1963 Edytuj relację
1964 1964 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1965 1965 Edytuj relacje
1966 1966 Edycja sieci trasy
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Edytuje tę stronę pomocy
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1984 1984 Edycja: {0}
1985 1985 -----
1986 1986 Edukacja
1987 1987 Elektryfikacja
1988 1988 Elektronika
1989 1989 na karty chipowe
1990 1990 Sklep elektroniczny
1991 1991 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1992 1992 Wysokość
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 Adres e-mail
1997 1997 nasyp
1998 1998 Ambasada
1999 1999 -----
2000 2000 Telefon alarmowy
2001 2001 Pusty dokument
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 Puste drogi
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Zastosuj filtr
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
2012 2012 -----
2013 2013 Zakodowane dokumenty nie są wspierane.
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
2017 2017 Wprowadź URL
2018 2018 Podaj adres z którego pobrać dane:
2019 2019 Wprowadź ID zestawu zmian
2020 2020 Podaj nowy klucz i jego wartość
2021 2021 -----
2022 2022 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
2023 2023 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
2024 2024 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
2025 2025 Wpisz szukane wyrażenie
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
2032 2032 Wprowadź komentarz przesyłania
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 Wpisz wyrażenie do wyszukania
2047 2047 -----
2048 2048 Wpisz swój komentarz
2049 2049 Wejście
2050 2050 Jeździectwo
2051 2051 Artykuły erotyczne
2052 2052 Błąd
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 Błąd podczas usuwania danych.
2056 2056 Błąd podczas wyświetlania adresu
2057 2057 Błąd podczas pobierania
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 Błąd w filtrze
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 Błąd podczas ładowania pliku
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 Błąd w pliku {0}
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 Błąd podczas przetwarzania {0}:
2072 2072 -----
2073 2073 Błąd odtwarzania dźwięku
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
2080 2080 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
2081 2081 -----
2082 2082 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
2083 2083 -----
2084 2084 Błąd podczas przetwarzania {0}
2085 2085 -----
2086 2086 Błąd podczas wysyłania
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 Błędy
2091 2091 Błędy w czasie pobierania
2092 2092 Błędy/Uwagi
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 Przykłady
2101 2101 Zakończ
2102 2102 Zamknij JOSM
2103 2103 -----
2104 2104 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
2105 2105 Kończy pracę z programem.
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 Eksportuj do pliku GPX
2115 2115 -----
2116 2116 Eksportuj i zapisz
2117 2117 -----
2118 2118 Opcje eksportu
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 Eksportuj dane do pliku GPX
2122 2122 Eksportuj do GPX...
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
2130 2130 Wytłocz
2131 2131 Wytłocz drogę
2132 2132 -----
2133 2133 DO POPRAWKI
2134 2134 -----
2135 2135 Fabryka
2136 2136 Usługi
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 Nie można otworzyć adresu URL
2146 2146 -----
2147 2147 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 Grunty rolne
2166 2166 Zagroda
2167 2167 Fast food
2168 2168 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
2169 2169 -----
2170 2170 Szybciej
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 Numer faksu
2174 2174 Opłata
2175 2175 Hala górska
2176 2176 Ogrodzenie
2177 2177 Trasa promu
2178 2178 Terminal promowy
2179 2179 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
2180 2180 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
2181 2181 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
2182 2182 -----
2183 2183 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
2184 2184 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
2185 2185 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
2186 2186 Plik
2187 2187 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2188 2188 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
2189 2189 Błędny format pliku
2190 2190 Nazwa pliku:
2191 2191 Plik "{0}" nie istnieje
2192 2192 Plik kopi zapasowej
2193 2193 -----
2194 2194 Plik istnieje. Nadpisać?
2195 2195 Nazwa pliku:
2196 2196 Plik nie został odnaleziony
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 Plik: {0}
2203 2203 -----
2204 2204 Nazwa pliku
2205 2205 -----
2206 2206 Rodzaj pliku:
2207 2207 Rodzaj pliku:
2208 2208 -----
2209 2209 Filtr
2210 2210 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2211 2211 Tryb filtru
2212 2212 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 Zakończ rysowanie.
2221 2221 -----
2222 2222 Hydrant
2223 2223 Straż pożarna
2224 2224 Ścieżka do programu Firefox
2225 2225 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
2226 2226 Miejsce na ognisko
2227 2227 Miejsce do wędkowania
2228 2228 Napraw
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 Popraw konflikty tagów
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2240 2240 Naprawianie błędów...
2241 2241 Maszt (dla flagi)
2242 2242 Kwiaciarnia
2243 2243 Wyczyść cache kafelek
2244 2244 -----
2245 2245 Znaleziono następujące problemy:
2246 2246 Żywność
2247 2247 Przestrzeń restauracyjna
2248 2248 Wyżywienie
2249 2249 Ruch pieszy
2250 2250 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2251 2251 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2252 2252 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
2253 2253 Bród
2254 2254 Las
2255 2255 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 Do przodu
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 Znaleziono {0} pasujących.
2265 2265 Fontanna
2266 2266 Sklep z ramami do obrazów
2267 2267 Zablokuj
2268 2268 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2269 2269 WMS katastru francuskiego
2270 2270 Częstotliwość (Hz)
2271 2271 -----
2272 2272 Z relacji
2273 2273 Z adresu URL
2274 2274 Z:
2275 2275 Stacja benzynowa
2276 2276 Stacja benzynwa
2277 2277 Rodzaje paliwa:
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 Pełny ekran
2281 2281 -----
2282 2282 Funkcja
2283 2283 Sklep meblowy
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 Punkty GPS
2287 2287 Opis trasy GPS
2288 2288 -----
2289 2289 Pliki GPX
2290 2290 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2291 2291 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2292 2292 Scieżka GPX:
2293 2293 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 Futbol gaelicki (irlandzki)
2298 2298 -----
2299 2299 Garaże
2300 2300 Ogród
2301 2301 Centrum ogrodnicze
2302 2302 Zbiornik gazu
2303 2303 Brama
2304 2304 Rozstaw toru (mm)
2305 2305 -----
2306 2306 Geografia
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 Geolokalizowane obrazy
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 Lodowiec
2318 2318 szkło
2319 2319 -----
2320 2320 Wróć do okna przesyłania
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 Przechodzi do następnej strony
2331 2331 Przechodzi do poprzedniej strony
2332 2332 -----
2333 2333 Pole golfowe
2334 2334 -----
2335 2335 Zaopatrzenie
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 Trawa
2342 2342 Cmentarz przykościelny
2343 2343 -----
2344 2344 Teren pod zabudowę
2345 2345 Sklep warzywny
2346 2346 Szklarnia ogrodnicza
2347 2347 Kontener z piaskiem
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 Ostroga regulacyjna
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 Kwatera
2359 2359 Drogowskaz
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 Gimnastyka
2363 2363 Fryzjer
2364 2364 Przysiółek
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 Sklep z narzędziami
2369 2369 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2370 2370 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2371 2371 Posiada klucz ''source''
2372 2372 Posiada klucz ''watch''
2373 2373 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2374 2374 -----
2375 2375 Zdrowie
2376 2376 Aparaty słuchowe
2377 2377 Wrzosowisko
2378 2378 Samochody ciężarowe
2379 2379 Samochody dostawcze
2380 2380 Żywopłot
2381 2381 Wysokość
2382 2382 Wysokość (metry)
2383 2383 Lądowisko dla helikopterów
2384 2384 Pomoc
2385 2385 Pomoc: {0}
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 Półkula
2389 2389 Ukryj
2390 2390 Ukryj elementy
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 Sklep ze sprzętem hi-fi
2394 2394 -----
2395 2395 Największy numer
2396 2396 Największy numer
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 Drogi
2401 2401 -----
2402 2402 turystyka piesza
2403 2403 Miejsca historyczne
2404 2404 Historia
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 Hokej
2412 2412 -----
2413 2413 Strona domowa
2414 2414 Konie
2415 2415 Wyścigi konne
2416 2416 Szpital
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 Nazwa domu
2422 2422 Numer domu
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 Ambona myśliwska
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 Zignoruj
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2457 2457 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2458 2458 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2459 2459 Nieprawidłowe dane
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 Niedozwolony obiekt z id=0
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 Obraz
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 Pliki obrazów
2497 2497 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 Przesunięcia
2506 2506 Dostawcy zdjęć
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 imperialne
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 Importuj dźwięk
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 Importuj plik PDF
2516 2516 -----
2517 2517 Importuje plik PDF.
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 Importuj obrazki
2524 2524 Import nie jest możliwy
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 Importuje grafikę wektorową
2528 2528 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2529 2529 Importuj grafikę wektorową
2530 2530 -----
2531 2531 Wczytane obrazy
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 Nachylenie drogi
2541 2541 Duże nachylenie drogi
2542 2542 Niekompletny opis <member> z ref=0
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 Powiększ
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 Obszar przemysłowy
2551 2551 -----
2552 2552 Informacje o elemencie
2553 2553 -----
2554 2554 Informacje
2555 2555 Tablica informacyjna
2556 2556 Informacja turystyczna
2557 2557 Terminal informacyjny
2558 2558 Informacje o warstwie
2559 2559 Inicjalizacja
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 Wewnętrzny błąd serwera
2572 2572 -----
2573 2573 Dostęp do internetu
2574 2574 Opłata za internet
2575 2575 Interpolacja
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 Nieprawodłowy adres URL?
2584 2584 -----
2585 2585 Nieprawidłowy plik bz2.
2586 2586 Nieprawidłowa data
2587 2587 Niepoprawna data/czas
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 Nieprawidłowa strefa czasowa
2596 2596 -----
2597 2597 Niepoprawna nazwa użytkownika
2598 2598 -----
2599 2599 Odwróć filtr
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 Wyspa
2604 2604 Wysepka
2605 2605 Wygląda na to że JOSM zawiesił się ostatnim razem. Czy chcesz przywrócić dane?
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 Przeglądarka pomocy JOSM
2614 2614 -----
2615 2615 -----
2616 2616 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 Pliki JPEG (*.jpg)
2625 2625 OpenStreetMap - Edytor Java
2626 2626 Wersja Javy {0}
2627 2627 Jubiler
2628 2628 Funkcja łączenia obszarów
2629 2629 Połącz węzeł i linię
2630 2630 Połącz węzeł z drogą
2631 2631 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2632 2632 Połącz nakładające się obszary
2633 2633 Połączono nakładające się na siebie obszary
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 Łączy nakładające się obszary
2637 2637 -----
2638 2638 Przejdź do pozycji
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 Przejdź
2642 2642 -----
2643 2643 Przejdź do pozycji
2644 2644 Skrzyżowanie
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 Zachowaj
2649 2649 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2650 2650 -----
2651 2651 Zachowaj moje współrzędne
2652 2652 Zachowaj mój stan usunięcia
2653 2653 -----
2654 2654 Zachowaj wtyczkę
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 Zachowaj ich współrzędne
2658 2658 Zachowaj ich stan usunięcia
2659 2659 -----
2660 2660 Klucz
2661 2661 -----
2662 2662 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 Klucz:
2666 2666 -----
2667 2667 Skóry klawiaturowe
2668 2668 Słowa kluczowe
2669 2669 Przedszkole
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 Akcesoria kuchenne
2673 2673 -----
2674 2674 Gaz LPG
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 Ląd (wyspa)
2688 2688 Zagospodarowanie terenu
2689 2689 Wysypisko
2690 2690 -----
2691 2691 Landsat (lustro)
2692 2692 -----
2693 2693 Liczba pasów ruchu
2694 2694 Język
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Ostatnia zmiana o {0}
2698 2698 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2699 2699 Szerokość
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 -----
2707 2707 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 Pralnia samoobsługowa
2713 2713 Warstwa
2714 2714 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2715 2715 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2716 2716 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2717 2717 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2718 2718 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 warstwa nie jest na liście.
2723 2723 -----
2724 2724 Warstwa: {0}
2725 2725 Warstwy
2726 2726 -----
2727 2727 Czas rozbiegu (w sekundach)
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 Rozrywka
2732 2732 Długość
2733 2733 Długość w metrach
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 Długość: {0}
2737 2737 Przejazd kolejowy
2738 2738 Biblioteka
2739 2739 Licencja
2740 2740 -----
2741 2741 Szlaban
2742 2742 Trasa szybkiego tramwaju
2743 2743 Latarnia morska
2744 2744 Oznaczenie linii
2745 2745 -----
2746 2746 Rodzaj linii
2747 2747 Wiersz {0} kolumna {1}:
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2752 2752 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2753 2753 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2754 2754 Lista ostatnio otwieranych plików
2755 2755 oświetlenie
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 Strefa zamieszkania
2760 2760 -----
2761 2761 Ładuj wszystkie kafelki
2762 2762 -----
2763 2763 Wczytaj kalibrację
2764 2764 Ładuj kafelek
2765 2765 Otwórz warstwę WMS
2766 2766 Otwórz warstwę WMS z pliku
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 Wczytuje relacje nadrzędne
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2778 2778 -----
2779 2779 Ładowanie wczesnych wtyczek
2780 2780 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2785 2785 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2786 2786 Ładowanie wtyczek
2787 2787 Ładowanie wtyczek...
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 Wczytywanie {0}
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 pliki lokalne
2795 2795 Okolica
2796 2796 Okolica, osada, miejsce.
2797 2797 Położenie
2798 2798 -----
2799 2799 Zablokuj
2800 2800 Wrota śluzy
2801 2801 Lodi - Włochy
2802 2802 -----
2803 2803 Długość
2804 2804 -----
2805 2805 Katalog:
2806 2806 Wygląd i zachowanie
2807 2807 Katalog:
2808 2808 Wieża widokowa
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 Najmniejszy numer
2817 2817 -----
2818 2818 Najmniejszy numer dzielonego budyknu
2819 2819 Najmniejszy numer
2820 2820 -----
2821 2821 MLIT Japonia (ORTHO)
2822 2822 MLIT Japonia (ORTO01)
2823 2823 MLIT Japonia (ORTO02)
2824 2824 MLIT Japonia (ORTO03)
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 Skala MTB
2829 2829 -----
2830 2830 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2831 2831 -----
2832 2832 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 -----
2838 2838 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2839 2839 -----
2840 2840 Centrum handlowe
2841 2841 Obiekty sztuczne
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2846 2846 Mapa
2847 2847 Style rysowania map
2848 2848 Odwzorowanie kartograficzne
2849 2849 Ustawienia mapy
2850 2850 -----
2851 2851 Mapa: {0}
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 Port jachtowy (Marina)
2855 2855 Oznacz jako wykonane
2856 2856 -----
2857 2857 Znaczniki nazwanych punktów
2858 2858 Znaczniki z {0}
2859 2859 Plac targowy
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 Materiał
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 Maks. wysokość (w metrach)
2870 2870 Maks. długość (w metrach)
2871 2871 Maks. szerokość (w metrach)
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 Maks. prędkość (km/h)
2877 2877 Maks. ciężar (w tonach)
2878 2878 -----
2879 2879 Maksymalny obszar na zapytanie:
2880 2880 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2881 2881 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2885 2885 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2886 2886 Maksymalna długość (w metrach)
2887 2887 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 Łąka
2894 2894 Zmierzone wartości
2895 2895 Pomiar
2896 2896 Stacja pomiaru
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 Członek
2900 2900 -----
2901 2901 Członkowie
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 Członkowie (z konfliktami)
2905 2905 Miejsce pamięci
2906 2906 Nazwa w menu
2907 2907 Nazwa w menu (domyślna)
2908 2908 Skróty w menu
2909 2909 -----
2910 2910 odwzorowanie Merkatora
2911 2911 Połącz
2912 2912 Połącz węzły
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 Scal warstwy
2916 2916 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2917 2917 -----
2918 2918 Połącz wybrane elementy.
2919 2919 -----
2920 2920 Włącz aktualną warstwę do innej.
2921 2921 -----
2922 2922 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2923 2923 Scal {0} węzłów
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 Połączona wersja
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 Wiadomość dnia jest niedostępna
2933 2933 -----
2934 2934 metryczne
2935 2935 -----
2936 2936 Mikrobrowar
2937 2937 -----
2938 2938 Obszar wojskowy
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 Min. prędkość (km/h)
2944 2944 Szyb
2945 2945 Minirondo
2946 2946 Minigolf
2947 2947 Minimalna odległość (w pikselach)
2948 2948 Minuty: {0}
2949 2949 Odbicie lustrzane
2950 2950 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 Brak parametru dla NOT
2972 2972 Brak parametru dla OR
2973 2973 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 Pon-Pt 22:00-05:00
2978 2978 -----
2979 2979 Sklep z telefonami komórkowymi
2980 2980 -----
2981 2981 Tryb: {0}
2982 2982 Lotnisko dla modeli
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 Kantor
2989 2989 Tor jednoszynowy
2990 2990 Pomnik
2991 2991 Wiecej informacji...
2992 2992 Więcej informacji na temat tej funkcji
2993 2993 -----
2994 2994 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2995 2995 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2996 2996 Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Samochody
3000 3000 Samochody osobowe
3001 3001 Motocykle
3002 3002 Dealer motocykli
3003 3003 -----
3004 3004 Sporty motorowe
3005 3005 Autostrada
3006 3006 Skrzyżowanie autostrad
3007 3007 Autostrada - dojazd
3008 3008 Przełęcz
3009 3009 kolarstwo górskie
3010 3010 Przesuń węzeł...
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 Przesuń w dół
3015 3015 -----
3016 3016 Więcej elementów
3017 3017 Przesuwa filtr na dół.
3018 3018 Przesuwa filtr do góry.
3019 3019 Przesuń w lewo
3020 3020 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
3021 3021 -----
3022 3022 Przesuń obiekty {0}
3023 3023 Przesuń w prawo
3024 3024 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
3025 3025 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
3026 3026 -----
3027 3027 -----
3028 3028 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
3029 3029 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
3030 3030 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
3031 3031 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 -----
3036 3036 Przesuń je
3037 3037 Przesuń do góry
3038 3038 -----
3039 3039 Przesuń {0}
3040 3040 Przesuwa obiekty {0}
3041 3041 Błota
3042 3042 Różne sporty
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 Muzeum
3050 3050 Sklep muzyczny
3051 3051 Moje zestawy zmian
3052 3052 -----
3053 3053 Moja wersja
3054 3054 Moja wersja (lokalna)
3055 3055 Moją z Połączoną
3056 3056 Moją z Ich
3057 3057 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
3058 3058 Import NMEA zakończony powodzeniem
3059 3059 Pliki NMEA-0183
3060 3060 Mapy NPE
3061 3061 -----
3062 3062 Nazwa
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 Nazwa użytkownika.
3066 3066 -----
3067 3067 Nazwa: {0}
3068 3068 Nazwane punkty GPS z {0}
3069 3069 Nazwane punkty tras.
3070 3070 Kolej wąskotorowa
3071 3071 Narodowa
3072 3072 Park narodowy
3073 3073 -----
3074 3074 Natura
3075 3075 Rezerwat przyrody
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 Sieć
3079 3079 -----
3080 3080 Nigdy nie aktualizuj
3081 3081 Nowa
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 Nowa warstwa
3085 3085 Nowy problem
3086 3086 Nowy klucz
3087 3087 Nowe wyrównanie
3088 3088 -----
3089 3089 Nowa warstwa ze schowka
3090 3090 Nowa warstwa z pliku
3091 3091 -----
3092 3092 Nowa relacja
3093 3093 Nowa rola
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 Nowa wartość
3097 3097 Nowa wartość dla {0}
3098 3098 -----
3099 3099 Następny obrazek
3100 3100 -----
3101 3101 Klub nocny
3102 3102 Nie
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
3106 3106 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
3107 3107 Zakaz skrętu w lewo
3108 3108 Zakaz skrętu w prawo
3109 3109 Brak skrótu
3110 3110 -----
3111 3111 Zakaz jazdy prosto
3112 3112 Zakaz zawracania
3113 3113 Nie znaleziono drogi "from"
3114 3114 Nie znaleziono drogi "to"
3115 3115 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 Brak zmian do wysłania.
3119 3119 -----
3120 3120 Brak konfliktów do rozwiązania
3121 3121 Brak konfliktów, które można pokazać
3122 3122 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
3123 3123 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
3124 3124 -----
3125 3125 Nie wczytano żadnych danych.
3126 3126 Brak daty
3127 3127 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
3128 3128 -----
3129 3129 ślepa ulica
3130 3130 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
3131 3131 -----
3132 3132 Brak obrazu
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
3136 3136 Brak warstw do dostosowania
3137 3137 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
3138 3138 -----
3139 3139 Brak otwartego zestawu zmian
3140 3140 Brak otwartych zestawów zmian
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 Nie znaleziono żadnych problemów
3146 3146 Bez serwera proxy
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 Brak wybranego śladu GPX
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 Bez tagów
3153 3153 Brak warstw docelowych.
3154 3154 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
3158 3158 -----
3159 3159 Nie, przerwij
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 Węzeł
3164 3164 -----
3165 3165 Węzeł jest nadal w użyciu..
3166 3166 -----
3167 3167 Węzeł: połączony
3168 3168 Węzeł: standardowy
3169 3169 Węzeł: otagowany
3170 3170 Węzły
3171 3171 Węzły w tym samym miejscu
3172 3172 Węzły z tą samą nazwą
3173 3173 -----
3174 3174 Węzły (z konfliktami)
3175 3175 Obiekt niebędący drogą w multipolygonie
3176 3176 żadne
3177 3177 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
3178 3178 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
3179 3179 -----
3180 3180 Północ
3181 3181 Północ
3182 3182 Nie znaleziono
3183 3183 Nie połączony
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 Uwagi
3188 3188 -----
3189 3189 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
3190 3190 -----
3191 3191 na banknoty
3192 3192 Nic
3193 3193 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
3194 3194 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
3195 3195 Schowek jest pusty
3196 3196 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
3197 3197 Brak zaznaczenia, które można pokazać
3198 3198 Nic nie wybrano!
3199 3199 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
3200 3200 Nie ma nic do zaznaczenia
3201 3201 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
3202 3202 Nie ma nic do powiększenia
3203 3203 -----
3204 3204 Numer
3205 3205 Ilość miejsc
3206 3206 Liczba przewodów w jednym kablu
3207 3207 -----
3208 3208 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 Sposób numeracji domów
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 OK - próbuję ponownie.
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 Dane OSM
3220 3220 Hasło OSM.
3221 3221 Pliki serwera OSM
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 URL serwera OSM:
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 Hasło OSM:
3229 3229 Nazwa użytkownika OSM:
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 Obiekt
3233 3233 -----
3234 3234 ID obiektu:
3235 3235 Obiekt usunięty
3236 3236 Historia obiektu
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 Typ obiektu:
3240 3240 Obiekt z historią
3241 3241 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
3242 3242 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
3243 3243 -----
3244 3244 Obiekty do dodania:
3245 3245 Obiekty do usunięcia:
3246 3246 Obiekty do zmiany:
3247 3247 Benzyna bezołowiowa 100
3248 3248 Benzyna bezołowiowa 91
3249 3249 Benzyna bezołowiowa 95
3250 3250 Benzyna bezołowiowa 98
3251 3251 -----
3252 3252 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 Przesunięcie:
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 Stary klucz
3262 3262 Poprzednia rola
3263 3263 Stara wartość
3264 3264 -----
3265 3265 Na życzenie
3266 3266 Podczas wysyłania
3267 3267 Jednokierunkowa
3268 3268 Drogi z jednym węzłem
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 jednokierunkowa
3274 3274 -----
3275 3275 Nakaz skrętu w lewo
3276 3276 Nakaz skrętu w prawo
3277 3277 Nakaz jazdy prosto
3278 3278 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
3279 3279 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3280 3280 Tylko własne zestawy zmian
3281 3281 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
3282 3282 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
3283 3283 -----
3284 3284 Tylko na początku drogi.
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 Otwórz
3290 3290 -----
3291 3291 Otwórz adres...
3292 3292 -----
3293 3293 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
3294 3294 Ostatnio otwierane
3295 3295 -----
3296 3296 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
3297 3297 -----
3298 3298 Otwiera plik.
3299 3299 -----
3300 3300 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3301 3301 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3302 3302 Otwiera listę wszystkich relacji
3303 3303 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3308 3308 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3309 3309 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3310 3310 Otwiera adres URL.
3311 3311 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
3312 3312 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
3313 3313 -----
3314 3314 -----
3315 3315 Otwórz inne zdjęcie
3316 3316 -----
3317 3317 Otwarte zestawy zmian
3318 3318 Otwórz plik
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3332 3332 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
3333 3333 -----
3334 3334 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3335 3335 Otwórz...
3336 3336 Otwarty/Zamknięty:
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 dane OpenSteetMap
3343 3343 Otwieram 1 plik...
3344 3344 Godziny otwarcia
3345 3345 Otwieram plik "{0}" ...
3346 3346 Otwieram pliki
3347 3347 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3348 3348 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3349 3349 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
3350 3350 Czas działania
3351 3351 -----
3352 3352 Optyk
3353 3353 Dodatkowe atrybuty:
3354 3354 -----
3355 3355 Rodzaj (opcjonalne)
3356 3356 Naturalna żywność
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 Korekta prostopadłości
3360 3360 Ortogonalizuj / cofnij
3361 3361 Korekta prostopadłości
3362 3362 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 Pozostałe
3366 3366 Inny punkt informacyjny
3367 3367 -----
3368 3368 Sklep turystyczny
3369 3369 -----
3370 3370 Nakładające się obszary
3371 3371 Nakładające się jezdnie
3372 3372 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
3373 3373 Nakładające się tory kolejowe
3374 3374 Nakładające się tory (z obszarem)
3375 3375 Nakładające się drogi
3376 3376 Nakładające się drogi (z obszarem)
3377 3377 Nakładające się drogi.
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 Zastąp
3383 3383 -----
3384 3384 PCN 2006 - Włochy
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 PUWG (Polska)
3393 3393 PUWG 1992 (Polska)
3394 3394 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3395 3395 Strefa PUWG
3396 3396 Sklep z farbami
3397 3397 Styl rysowania {0}: {1}
3398 3398 Wykopalisko paleontologiczne
3399 3399 papier
3400 3400 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
3401 3401 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 Relacje nadrzędne
3409 3409 -----
3410 3410 Parkuj i Jedź
3411 3411 -----
3412 3412 Uliczka parkingowa
3413 3413 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3414 3414 Analizowanie danych OSM...
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 Części
3425 3425 Zatoka
3426 3426 zatoki dla wymijania
3427 3427 Hasło
3428 3428 Hasło:
3429 3429 Hasło:
3430 3430 Wklej
3431 3431 -----
3432 3432 Wklej znaczniki
3433 3433 -----
3434 3434 Wkleja zawartość schowka.
3435 3435 Wstaw ze schowka
3436 3436 Wklej pomijając niekompletne
3437 3437 Ścieżka
3438 3438 Długość ścieżki
3439 3439 -----
3440 3440 Wzgórze
3441 3441 Ciąg pieszy
3442 3442 Przejście dla pieszych
3443 3443 Typ przejścia dla pieszych
3444 3444 Ciąg pieszy
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Apteka
3454 3454 Numer telefonu
3455 3455 Numer telefonu
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 Przesuń PicLayer
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Miejsce na piknik
3468 3468 Molo
3469 3469 -----
3470 3470 Rurociąg
3471 3471 Rodzaj trasy
3472 3472 Boisko
3473 3473 Rozmiar piksela: {0}
3474 3474 -----
3475 3475 Miejsce kultu religijnego
3476 3476 Miejsca
3477 3477 Odtwórz / wstrzymaj
3478 3478 Tworzenie węzłów i dróg.
3479 3479 -----
3480 3480 Plac zabaw
3481 3481 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3485 3485 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3486 3486 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3493 3493 -----
3494 3494 Proszę wprowadzić adres kafelka
3495 3495 Proszę wprowadzić index kafelka
3496 3496 Podaj nazwę użytkownika
3497 3497 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3506 3506 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 Wprowadź hasło do konta OSM
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3524 3524 Popraw opis zmian
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 Proszę wybrać plik
3530 3530 Proszę wybierz klucz
3531 3531 Wybierz schemat do użycia.
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 Proszę wybierz wartość
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3539 3539 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3540 3540 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3541 3541 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3542 3542 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3543 3543 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3544 3544 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3545 3545 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3546 3546 -----
3547 3547 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3548 3548 -----
3549 3549 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3554 3554 -----
3555 3555 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3556 3556 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3557 3557 Proszę wybrać wiersz do edycji
3558 3558 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3559 3559 -----
3560 3560 Wybierz warstwę docelową
3561 3561 Wybierz metodę przesyłania:
3562 3562 -----
3563 3563 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3564 3564 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 Informacje o wtyczce
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Aktualizowanie wtyczek
3576 3576 Wtyczki
3577 3577 Wtyczki są aktualne
3578 3578 -----
3579 3579 Numer punktu
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 Słup
3585 3585 Numer referencyjny
3586 3586 Posterunek policji
3587 3587 Polityczna
3588 3588 -----
3589 3589 Pozycja
3590 3590 Pozycja
3591 3591 Tylko pozycja
3592 3592 -----
3593 3593 Pozycja, czas, data i prędkość
3594 3594 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3595 3595 Skrzynka pocztowa
3596 3596 -----
3597 3597 Poczta
3598 3598 Kod pocztowy
3599 3599 Kod
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Energetyka
3604 3604 Elektrownia
3605 3605 Linia elektryczna
3606 3606 Rozdzielnia elektryczna
3607 3607 Stacja transformatorowa
3608 3608 Słup wysokiego napięcia
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 Predefiniowane
3614 3614 -----
3615 3615 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 Ustawienia
3620 3620 Preferencje zostały zapisane na {0}
3621 3621 Ustawienia...
3622 3622 -----
3623 3623 Przygotowywanie danych OSM...
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 Przygotowanie zestawu danych...
3628 3628 -----
3629 3629 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3630 3630 -----
3631 3631 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3632 3632 Kolej retro
3633 3633 Grupa szablonów {0}
3634 3634 Grupa szablonów {1} / {0}
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 Szablony
3638 3638 Szablony nie zawierają danego klucza
3639 3639 Szablony nie zawierają danej wartości
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 Poprzedni obrazek
3643 3643 Droga krajowa
3644 3644 Droga krajowa - dojazd
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 Więzienie
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 Odwzorowanie
3661 3661 -----
3662 3662 Ustawienia odwzorowania
3663 3663 Kod odwzorowania
3664 3664 -----
3665 3665 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3666 3666 Odwzorowanie:
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Właściwości
3670 3670 Właściwości / członkostwo
3671 3671 -----
3672 3672 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 Właściwości
3677 3677 Właściwości (z konfliktami)
3678 3678 Właściwości/członkostwo
3679 3679 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Ustawienia proxy
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 Budynek użyteczności publicznej
3692 3692 Publiczny gril
3693 3693 Pojazdy transportu publicznego
3694 3694 Transport publiczny
3695 3695 Transport publiczny
3696 3696 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3697 3697 Wyczyść
3698 3698 Czyszczenie...
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 Kamieniołom
3704 3704 Zapytanie
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3708 3708 Zapytanie o zestawy zmian
3709 3709 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3710 3710 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3711 3711 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3712 3712 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3713 3713 Odpytywanie serwera nazw
3714 3714 Odpytywanie serwera nazw…
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 Zdalnie sterowane samochody
3720 3720 -----
3721 3721 Tor wyścigowy
3722 3722 -----
3723 3723 Tor
3724 3724 Kolej
3725 3725 Przystanek kolejowy
3726 3726 Peron kolejowy
3727 3727 -----
3728 3728 Obszar kolejowy
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 czyste dane GPS
3733 3733 Przeczytaj na początek
3734 3734 Błąd odczytu!
3735 3735 Czytanie zdjęć...
3736 3736 -----
3737 3737 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3738 3738 Wczytywanie zestawów zmian...
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 Wczytywanie informacji użytkownika...
3743 3743 Wczytywanie {0}...
3744 3744 Plik Readme
3745 3745 Imię i nazwisko
3746 3746 Na pewno zamknąć?
3747 3747 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3748 3748 Zapisywanie
3749 3749 Studio nagrań
3750 3750 Teren rekreacyjny
3751 3751 Obraz...
3752 3752 Zbiórka odpadów
3753 3753 -----
3754 3754 Powtórz
3755 3755 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3756 3756 -----
3757 3757 Numer
3758 3758 Oznaczenie (numer toru)
3759 3759 -----
3760 3760 Numer referencyjny
3761 3761 -----
3762 3762 Odwołania do:
3763 3763 -----
3764 3764 Odśwież
3765 3765 -----
3766 3766 Odrzuć konflikty i zapisz
3767 3767 Relacja
3768 3768 Relacja ...
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 Relacja jest usunięta
3781 3781 Pusta relacja
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 Nieustalony rodzaj relacji
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 Relacja: zaznaczona
3788 3788 -----
3789 3789 Relacje
3790 3790 Relacje: {0}
3791 3791 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3792 3792 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3793 3793 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3794 3794 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3795 3795 Religia
3796 3796 Odśwież
3797 3797 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3798 3798 Wczytaj ponownie błędne kafle
3799 3799 -----
3800 3800 Odświerza stronę pomocy
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 Usuń
3813 3813 -----
3814 3814 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3815 3815 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3816 3816 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3817 3817 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3818 3818 Usuń tagi adresu
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 Usuń z pamięci podręcznej
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 Usuń zdjęcie z warstwy
3828 3828 -----
3829 3829 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3830 3830 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3831 3831 Usuń zaznaczone zakładki
3832 3832 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3833 3833 -----
3834 3834 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 Usuń Element z Relacji
3844 3844 Usunięte powielone węzły
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 Zmień nazwę warstwy
3860 3860 Zmień nazwę zakładki
3861 3861 -----
3862 3862 Wypożyczalnia
3863 3863 Warsztat samochodowy
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3867 3867 -----
3868 3868 Zgłoś błąd
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 Sztuczne jezioro
3876 3876 Resetuj
3877 3877 -----
3878 3878 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3879 3879 Resetuj pozycję
3880 3880 Przywróć domyślne ustawienia
3881 3881 -----
3882 3882 Resetuje kalibrację obrazu
3883 3883 Resetuje pozycję obrazu
3884 3884 Resetuje kąt obrotu
3885 3885 Resetuje skalę obrazu
3886 3886 -----
3887 3887 Droga lokalna
3888 3888 Zabudowa mieszkaniowa
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 Rozwiąż
3893 3893 Rozwiąż konflikty
3894 3894 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 Wydobycie
3907 3907 Miejsce odpoczynku
3908 3908 Uruchom ponownie
3909 3909 -----
3910 3910 Restauracja
3911 3911 Przywróć
3912 3912 -----
3913 3913 Odzyskiwanie plików
3914 3914 Ograniczenie
3915 3915 Obszar handlowy
3916 3916 Mur oporowy
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 Odwróć kierunek dróg
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 Odwróć i połącz
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3940 3940 Odwróć kolejność członków relacji
3941 3941 Odwróć kierunek drogi
3942 3942 Odwróć kierunek dróg
3943 3943 Odwrócona linia brzegowa
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3947 3947 -----
3948 3948 Wycofaj
3949 3949 Wycofaj zestaw zmian
3950 3950 Wycofywanie zestawu zmian #{0}
3951 3951 Wycofaj zestaw zmian w całości
3952 3952 Wycofaj zaznaczenie i przywróć usunięte obiekty
3953 3953 Wycofaj tylko zaznaczenie
3954 3954 Cofanie zmian
3955 3955 Wycofywanie...
3956 3956 Popraw
3957 3957 Wersja
3958 3958 jeździectwo
3959 3959 Rzeka
3960 3960 Koryto rzeczne
3961 3961 Droga (nieokreślona)
3962 3962 Ograniczenia na drodze
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 Rola
3969 3969 Problem z weryfikacją roli
3970 3970 -----
3971 3971 Brakująca rola {0}
3972 3972 -----
3973 3973 Rola:
3974 3974 -----
3975 3975 Obrót o 180 stopni
3976 3976 Obrót o 270 stopni
3977 3977 Obrót o 90 stopni
3978 3978 -----
3979 3979 Obraca obrazek w lewo
3980 3980 Obraca obrazek w prawo
3981 3981 Obróć w lewo
3982 3982 Obróć w prawo
3983 3983 Rondo
3984 3984 Trasa
3985 3985 Sieć trasy
3986 3986 -----
3987 3987 Stan trasy
3988 3988 Typ trasy
3989 3989 Zaznaczone szlaki:
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 Rugby league
3993 3993 Rugby union
3994 3994 Ruiny
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 Przeprowadzanie testu {0}
4004 4004 -----
4005 4005 Pas startowy
4006 4006 Skala SAC
4007 4007 karty SIM
4008 4008 SPOTMaps (Francja)
4009 4009 Rysunek SVG (*.svg)
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 Kontrola bezpieczeństwa
4013 4013 Sprzedaż
4014 4014 Brama warowna
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 Zapisz
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 Zapisz jako...
4021 4021 Zapisz plik GPX
4022 4022 -----
4023 4023 Zapisz warstwę
4024 4024 Zapisz plik OSM
4025 4025 Zapisz kalibrację...
4026 4026 -----
4027 4027 Zapisz plik
4028 4028 Zapisz warstwę WMS do pliku
4029 4029 -----
4030 4030 Zapisz pomimo tego
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
4037 4037 Zapisuje bieżące dane.
4038 4038 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
4042 4042 Zapisz/wyślij i usuń
4043 4043 Zapisz/wyślij i wyjdź
4044 4044 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
4045 4045 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
4046 4046 -----
4047 4047 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
4048 4048 -----
4049 4049 Skalę
4050 4050 -----
4051 4051 Zeskanowana mapa...
4052 4052 Przeglądanie katalogu {0}
4053 4053 Szkoła
4054 4054 złom
4055 4055 Rumowisko
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 -----
4060 4060 Busz
4061 4061 -----
4062 4062 Sklep rybny
4063 4063 Szukaj
4064 4064 -----
4065 4065 Szukaj ...
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 Wyszukuje obiekty
4069 4069 Wyszukuje obiekty.
4070 4070 Szukaj w tagach
4071 4071 Szukaj szablon
4072 4072 Szukaj szablony
4073 4073 -----
4074 4074 Szukaj...
4075 4075 Szukaj:
4076 4076 Szukaj:
4077 4077 Szukanie
4078 4078 Druga nazwa
4079 4079 Droga wojewódzka
4080 4080 -----
4081 4081 Sekundy: {0}
4082 4082 -----
4083 4083 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 Segmenty
4088 4088 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
4089 4089 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
4090 4090 Zaznacz
4091 4091 Zaznacz wszystko
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
4107 4107 Wstecz
4108 4108 Wybież otwarty zestaw zmian
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
4112 4112 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
4113 4113 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
4114 4114 -----
4115 4115 Wybierz przynajmniej:
4116 4116 Wybierz nazwę pliku
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
4120 4120 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 Zaznacz na warstwie
4124 4124 Zaznacz na liście relacji
4125 4125 Zaznacz niekompletne adresy
4126 4126 -----
4127 4127 Wybierz opcje rysowania linii
4128 4128 Wybierz członków
4129 4129 Zaznacz węzeł pod kursorem.
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
4135 4135 Wybierz odwzorowanie...
4136 4136 Zaznacz relację
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 Wybierz warstwę docelową
4142 4142 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
4143 4143 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
4144 4144 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4145 4145 -----
4146 4146 Zaznacz to ograniczenie skrętu
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 -----
4156 4156 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
4157 4157 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
4163 4163 -----
4164 4164 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 Zaznaczenie
4174 4174 Powierzchnia zaznaczenia
4175 4175 Długość zaznaczenia
4176 4176 Wybrano zbiór pusty.
4177 4177 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
4178 4178 Nieodpowiednie zaznaczenie.
4179 4179 -----
4180 4180 Zaznaczenie: {0}
4181 4181 Zaznacza wszystkie adresy z niekompletnymi danymi.
4182 4182 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
4183 4183 -----
4184 4184 Drogi przecinające same siebie
4185 4185 -----
4186 4186 Osobna wartwa
4187 4187 -----
4188 4188 Sekwencja
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 Droga serwisowa
4192 4192 Adres URL usługi
4193 4193 Miejsce obsługi podróżnych
4194 4194 Usługi:
4195 4195 Rodzaj
4196 4196 -----
4197 4197 Ustaw zakładkę WMS
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 Domyślne ustawienie dla wszystkich
4201 4201 -----
4202 4202 Ustaw wielkość budynków
4203 4203 -----
4204 4204 Ustaw nazwę ulicy
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
4209 4209 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
4210 4210 Ustaw język
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
4214 4214 Ustaw na domyślne
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
4219 4219 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
4220 4220 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
4221 4221 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
4222 4222 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
4223 4223 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
4224 4224 Zapisywanie domyślnych ustawień
4225 4225 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
4226 4226 Ustawienia
4227 4227 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
4228 4228 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 Punkt carsharingu
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 schronienie
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 Żegluga
4240 4240 Sklep obuwniczy
4241 4241 Strzelectwo
4242 4242 Zakupy
4243 4243 Sklepy
4244 4244 Krótki opis: {0}
4245 4245 Skrót
4246 4246 Skróty klawiaturowe
4247 4247 -----
4248 4248 Zapisać?
4249 4249 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
4250 4250 Wysłać?
4251 4251 Pokaż
4252 4252 Pokaż obszar
4253 4253 Pokaż dane GPS.
4254 4254 Pokaż raport konfiguracji
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 Pokaż informację kafelka
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
4262 4262 Pokazuje informację pomocy
4263 4263 Pokaż historię
4264 4264 -----
4265 4265 Pokaż szczegóły
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
4275 4275 -----
4276 4276 Wyświetlaj ekran powitalny
4277 4277 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 Pokaż tylko tagi z konfliktami
4281 4281 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 Wyświetl tę pomoc
4286 4286 Pokaż/Ukryj
4287 4287 Obszar
4288 4288 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
4289 4289 Pokazuje bieżącą datę
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 Pokazuje wilgotność
4293 4293 Pokazuje temperaturę
4294 4294 -----
4295 4295 Sycylia - Włochy
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 -----
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 Drogi bez nazwy
4304 4304 -----
4305 4305 Uprość drogę
4306 4306 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
4307 4307 -----
4308 4308 Uprościć drogi?
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
4313 4313 Pojedyncze elementy
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
4317 4317 -----
4318 4318 Jazda na deskorolce
4319 4319 Łyżwiarstwo
4320 4320 Narty
4321 4321 narciarstwo
4322 4322 Pomiń pobieranie
4323 4323 Pomiń pobieranie
4324 4324 Pomiń
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 Mapa
4328 4328 Pochylnia
4329 4329 Wolniej
4330 4330 Palenie
4331 4331 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
4332 4332 Dopasuj do wielkości kafelek
4333 4333 Skuter śnieżny
4334 4334 Piłka nożna
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 Sortuj
4349 4349 Sortuj menu szablonów
4350 4350 Sortuj elementy relacji
4351 4351 -----
4352 4352 Tekst źródłowy
4353 4353 Południe
4354 4354 Miejsca dla niepełnosprawnych
4355 4355 Miejsca dla rodziców
4356 4356 Miejsca dla kobiet
4357 4357 -----
4358 4358 Prędkość
4359 4359 Prędkość (km/h)
4360 4360 Fotoradar
4361 4361 Kolczatka
4362 4362 -----
4363 4363 Rozdziel drogę
4364 4364 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 -----
4369 4369 Rozdziel drogę {0} na {1} części
4370 4370 Rozdziela drogę na fragmenty
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 Sporty z piłką
4375 4375 Obiekty sportowe
4376 4376 Sport
4377 4377 Centrum sportowe
4378 4378 Źródło
4379 4379 Stadion
4380 4380 -----
4381 4381 Gwiazdki
4382 4382 Rozpocznij szukanie
4383 4383 Rozpocznij dostosowanie
4384 4384 Rozpocznij pobieranie
4385 4385 Rozpocznij pobieranie danych
4386 4386 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 Rozpoczynanie skanowania katalogu
4394 4394 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
4395 4395 Ponowna próba {0} z {1}.
4396 4396 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
4397 4397 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
4398 4398 -----
4399 4399 Stan
4400 4400 -----
4401 4401 Sklep z artykułami biurowymi
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 Raport konfiguracji
4405 4405 Schody
4406 4406 -----
4407 4407 Przełaz
4408 4408 Znak stop
4409 4409 -----
4410 4410 Strumień
4411 4411 Ulica
4412 4412 Latarnia uliczna
4413 4413 -----
4414 4414 Nazwa ulicy
4415 4415 -----
4416 4416 Sieć drogowa
4417 4417 Ulice NRW Geofabrik.de
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 Podobszary
4424 4424 Stwórz filtr
4425 4425 -----
4426 4426 Dzielnica
4427 4427 Metro
4428 4428 Wejście do metra
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4439 4439 Nawierzchnia
4440 4440 Monitoring
4441 4441 -----
4442 4442 Punkt geodezyjny
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 Pływanie
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 Przełącz w tryb offline
4451 4451 Przełącz w tryb online
4452 4452 Opis symboli
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 Synchronizacja dźwięku
4456 4456 Synchronizuj cały zestaw danych
4457 4457 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4458 4458 Synchronizuję tylko relację {0}
4459 4459 -----
4460 4460 Synchronizuję tylko drogę {0}
4461 4461 System miar
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 Tenis stołowy
4473 4473 Nawierzchnia dla niewidomych
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 Oznacz drogi jako
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 Szablony
4486 4486 Etykiety
4487 4487 Znaczniki (rozdzielone przecinkami)
4488 4488 Znaczniki i członkowie
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 Znaczniki zestawu zminan {0}
4493 4493 Znaczniki nowego zestawu zmian
4494 4494 -----
4495 4495 Krawiec
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 Postój taksówek
4503 4503 Droga kołowania
4504 4504 Telefon
4505 4505 na karty telefoniczne
4506 4506 Tenis
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 Droga powiatowa
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 Sprawdza URL API
4520 4520 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 Ta warstwa nie wspiera żadnego z odwzorowań JOSM,\nwięc nie może zostać użyta. Ta wiadomość nie wyświetli się ponownie.
4525 4525 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4526 4526 URL API działa poprawnie.
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4532 4532 Plik PDF musi posiadać dokładnie jedną stronę.
4533 4533 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4534 4534 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4535 4535 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4536 4536 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4537 4537 -----
4538 4538 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4539 4539 -----
4540 4540 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4541 4541 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4542 4542 Dane w schowku nie są obrazem
4543 4543 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4544 4544 -----
4545 4545 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4546 4546 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4547 4547 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4551 4551 -----
4552 4552 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4553 4553 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4554 4554 -----
4555 4555 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4560 4560 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4575 4575 -----
4576 4576 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4577 4577 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
4578 4578 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
4579 4579 -----
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4595 4595 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4596 4596 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4608 4608 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4609 4609 Teatr
4610 4610 -----
4611 4611 Ich wersja
4612 4612 Ich wersja (na serwerze)
4613 4613 Ich z Połączoną
4614 4614 Park rozrywki
4615 4615 -----
4616 4616 Nie ma otwartych zestawów zmian
4617 4617 Nie wybrano opiektów do pobrania
4618 4618 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4624 4624 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4625 4625 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 To znajduje się za końcem nagrania.
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4650 4650 -----
4651 4651 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4663 4663 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4664 4664 Automat biletowy
4665 4665 Numery kafelków mapy
4666 4666 Adres kafelka:
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 Czas
4670 4670 Zakres czasu
4671 4671 Strefa czasowa:
4672 4672 Strefa czasowa: {0}
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 Do usunięcia
4677 4677 -----
4678 4678 Do:
4679 4679 Przełącza na pełny ekran
4680 4680 Przełącz linie łączące punktu GPX
4681 4681 -----
4682 4682 Przełącza widok szkieletowy
4683 4683 Przełącza na pełny ekran
4684 4684 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4685 4685 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4686 4686 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4687 4687 Przełącz: {0}
4688 4688 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4689 4689 Toalety
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 bramka (opłata)
4693 4693 Punkt poboru opłat
4694 4694 -----
4695 4695 Narzędzie: {0}
4696 4696 Pasek narzędzi
4697 4697 Personalizacja paska narzędzi
4698 4698 Narzędzia
4699 4699 Narzedzie do rysowania budynków.
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 Turystyka
4703 4703 Wieża
4704 4704 Numer referencyjny
4705 4705 Typ wieży
4706 4706 Małe miasto
4707 4707 Ratusz
4708 4708 -----
4709 4709 Sklep z zabawkami
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 -----
4715 4715 Droga gruntowa
4716 4716 Kolorowanie ścieżek i punktów
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 Typ drogi
4720 4720 Środek uspokojenia ruchu
4721 4721 Sygnalizacja świetlna
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 Tramwaj
4725 4725 Przystanek tramwajowy
4726 4726 -----
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 Biuro podróży
4733 4733 Drzewo
4734 4734 -----
4735 4735 Droga ekspresowa
4736 4736 Droga ekspresowa - dojazd
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4740 4740 -----
4741 4741 -----
4742 4742 Tunel
4743 4743 Początek tunelu
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 Ograniczenia skrętu
4747 4747 -----
4748 4748 Miejsce do zawracania
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 Kołowrotek
4753 4753 Obrotnica
4754 4754 Rodzaj
4755 4755 -----
4756 4756 Typ:
4757 4757 Rodzaj
4758 4758 Sklep z oponami
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 NIEZNANA
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 Strefa UTM
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 Rozdziel drogi
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 Nie można parsować współrzędnych
4790 4790 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4791 4791 Droga gminna
4792 4792 Niezamkniete drogi
4793 4793 Nie zamknięta droga
4794 4794 Niepołączona linia brzegowa
4795 4795 Niepołączone węzły bez tagów
4796 4796 Niepołączone drogi.
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 Nierozstrzygnięty
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 -----
4806 4806 -----
4807 4807 Cofnij
4808 4808 -----
4809 4809 Cofnij przesunięcie
4810 4810 -----
4811 4811 Cofa ostatnią czynność.
4812 4812 -----
4813 4813 Oderwij panel
4814 4814 Nieoczekiwany błąd
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4826 4826 Odblokuj
4827 4827 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4828 4828 Rozdzielenie węzła
4829 4829 -----
4830 4830 Uniwersytet
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4834 4834 Nieznany adres
4835 4835 Nieznany stan problemu
4836 4836 -----
4837 4837 Nieznany rodzaj elementu
4838 4838 Nieznany tryb {0}
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 Nieznana rola
4843 4843 -----
4844 4844 Nieznany typ: {0}
4845 4845 -----
4846 4846 Skrzyżowanie bez nazwy
4847 4847 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4848 4848 Drogi bez nazwy
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4852 4852 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4853 4853 Niezapisane dane i konflikty
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 Niezapisane dane OSM
4857 4857 Odznacz wszystko
4858 4858 Odznacz wszystko (anulowanie)
4859 4859 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4860 4860 Odznacza wszystkie obiekty.
4861 4861 -----
4862 4862 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 Nie wspierana wersja: {0}
4866 4866 -----
4867 4867 Drogi bez tagów
4868 4868 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4869 4869 -----
4870 4870 W górę
4871 4871 -----
4872 4872 Aktualizuj
4873 4873 Aktualizuj zestaw zmian
4874 4874 Aktualizuj zawartość
4875 4875 Aktualizuj dane
4876 4876 -----
4877 4877 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4878 4878 Pobierz zmiany
4879 4879 Aktualizacja obiektów
4880 4880 Aktualizuj wtyczki
4881 4881 Pobierz wybrane
4882 4882 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4883 4883 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4884 4884 Aktualizuje wybrane wtyczki
4885 4885 Zaktualizowano
4886 4886 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4887 4887 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4888 4888 -----
4889 4889 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4890 4890 -----
4891 4891 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4892 4892 Uaktualnianie zestawu zmian...
4893 4893 Odświeżanie danych
4894 4894 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4895 4895 Aktualizowanie mapy...
4896 4896 -----
4897 4897 Wyślij
4898 4898 Wyślij zmiany
4899 4899 Wyślij Ustawienia
4900 4900 -----
4901 4901 Wyślij ślady
4902 4902 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4903 4903 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4904 4904 -----
4905 4905 Wyślij dane
4906 4906 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4907 4907 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4908 4908 -----
4909 4909 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 Wyślij wybrane elementy
4913 4913 -----
4914 4914 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4915 4915 Wysyłanie do "{0}"
4916 4916 Wyślij do nowego zestawu zmian
4917 4917 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4918 4918 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4919 4919 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4920 4920 Wysyłanie śladu GPX
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 Przesyłanie danych...
4924 4924 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4925 4925 -----
4926 4926 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4927 4927 Użycie
4928 4928 Użyj
4929 4929 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4930 4930 -----
4931 4931 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4932 4932 -----
4933 4933 Używaj prostego uwierzytelniania
4934 4934 Używaj OAuth
4935 4935 -----
4936 4936 Używaj SOCKS proxy
4937 4937 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4938 4938 -----
4939 4939 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4940 4940 -----
4941 4941 Użyj domyślny
4942 4942 -----
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 Użyj warstwy błędów
4947 4947 -----
4948 4948 Użyj ustawień globalnych.
4949 4949 Użyj listę ignorowanych
4950 4950 Użyj niestandardowych wyjątków
4951 4951 -----
4952 4952 Używa szablon "{0}"
4953 4953 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4954 4954 -----
4955 4955 Użyj standardowych wyjątków
4956 4956 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4957 4957 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 -----
4962 4962 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4963 4963 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4964 4964 -----
4965 4965 Użytkownik
4966 4966 ID użytkownika:
4967 4967 Nazwa użytkownika:
4968 4968 -----
4969 4969 Użytkownik:
4970 4970 Nazwa użytkownika
4971 4971 -----
4972 4972 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4973 4973 Sklep z odkurzaczami
4974 4974 Zweryfikuj
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 -----
4978 4978 -----
4979 4979 Sprawdzanie
4980 4980 Sprawdzanie poprawności
4981 4981 Błędy
4982 4982 -----
4983 4983 Wartość
4984 4984 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4985 4985 -----
4986 4986 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4987 4987 -----
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 Wartość:
4991 4991 -----
4992 4992 Sklep z różnościam
4993 4993 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4994 4994 -----
4995 4995 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4996 4996 Automat sprzedający
4997 4997 Sprzedawane produkty
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 Wersja {0}
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 Wersja: {0}
5008 5008 Weterynarz
5009 5009 Przez:
5010 5010 Wypożyczalnia wideo
5011 5011 Widok
5012 5012 Widok: {0}
5013 5013 Punkt widokowy
5014 5014 -----
5015 5015 Wieś
5016 5016 Zieleń miejska
5017 5017 Miasto
5018 5018 Winnica
5019 5019 Widoczność
5020 5020 Widoczność (czytelność)
5021 5021 widoczna wieża szybowa
5022 5022 Odwiedź stronę domową
5023 5023 -----
5024 5024 Kalibracja urządzenia nagrywającego
5025 5025 Wulkan
5026 5026 Siatkówka
5027 5027 Napięcie
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
5031 5031 -----
5032 5032 -----
5033 5033 -----
5034 5034 Błąd WMS
5035 5035 Pliki WMS (*.wms)
5036 5036 Warstwa WMS
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
5040 5040 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
5041 5041 -----
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 Oczekiwanie 10 sekund...
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 mur
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 Uwaga
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
5056 5056 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
5057 5057 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
5067 5067 -----
5068 5068 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 -----
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 -----
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 -----
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 -----
5118 5118 -----
5119 5119 -----
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 Ostrzeżenia
5125 5125 Myjnia samochodowa
5126 5126 Kosz na śmieci
5127 5127 Oczyszczalnia ścieków
5128 5128 Woda
5129 5129 Park wodny
5130 5130 Wieża ciśnień
5131 5131 Studnia
5132 5132 Filtry
5133 5133 Wodospad
5134 5134 Młyn wodny
5135 5135 -----
5136 5136 Pliki audio Wave (*.wav)
5137 5137 -----
5138 5138 -----
5139 5139 -----
5140 5140 -----
5141 5141 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
5142 5142 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
5143 5143 Węzeł drogi blisko innej drogi
5144 5144 -----
5145 5145 -----
5146 5146 -----
5147 5147 -----
5148 5148 -----
5149 5149 -----
5150 5150 Etykietowanie punktów
5151 5151 -----
5152 5152 Punkty drogowe
5153 5153 Drogi
5154 5154 Krzyż przydrożny
5155 5155 Kapliczka
5156 5156 -----
5157 5157 Strona internetowa: {0}
5158 5158 Strona internetowa
5159 5159 -----
5160 5160 Jaz
5161 5161 Mokradło
5162 5162 Dla niepełnosprawnych
5163 5163 Wózki inwalidzkie
5164 5164 -----
5165 5165 -----
5166 5166 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
5167 5167 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
5168 5168 -----
5169 5169 -----
5170 5170 Całą grupę
5171 5171 Szerokość (w metrach)
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 -----
5175 5175 Wiatrak
5176 5176 Rękaw
5177 5177 Widok szkieletowy
5178 5178 -----
5179 5179 Ze sklepem
5180 5180 -----
5181 5181 Las pierwotny
5182 5182 Zakład produkcyjny
5183 5183 -----
5184 5184 Błąd zapisu!
5185 5185 -----
5186 5186 -----
5187 5187 -----
5188 5188 -----
5189 5189 -----
5190 5190 -----
5191 5191 Brakuje znacznika XML <user>.
5192 5192 -----
5193 5193 Tak
5194 5194 -----
5195 5195 -----
5196 5196 Tak, usuń węzły
5197 5197 -----
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 -----
5201 5201 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
5202 5202 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
5203 5203 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
5204 5204 -----
5205 5205 Napotkałeś błąd w JOSM
5206 5206 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
5207 5207 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
5208 5208 -----
5209 5209 -----
5210 5210 -----
5211 5211 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
5212 5212 -----
5213 5213 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
5214 5214 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
5215 5215 -----
5216 5216 -----
5217 5217 -----
5218 5218 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
5219 5219 -----
5220 5220 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
5221 5221 Wybierz ślad GPX
5222 5222 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
5223 5223 -----
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 Powiększ
5227 5227 Zbliżenie (w metrach)
5228 5228 Powiększ
5229 5229 Zmniejsz
5230 5230 Powiększa i przesuwa mapę
5231 5231 -----
5232 5232 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
5233 5233 Powiększ
5234 5234 Poziom powiększenia:
5235 5235 Zmniejsz
5236 5236 Powiększ aby pokazać: {0}
5237 5237 Powiększ do
5238 5238 Powiększ na warstwie
5239 5239 -----
5240 5240 Pokaż problem
5241 5241 Powiększ do wybranych elementów
5242 5242 Powiększ do zaznaczenia
5243 5243 -----
5244 5244 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 -----
5248 5248 Pokaż {0}
5249 5249 -----
5250 5250 -----
5251 5251 [usunięte]
5252 5252 \nWysokość: {0} m
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 -----
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 wysokie napięcie
5266 5266 średnie napięcie
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 Edycja pylonu
5280 5280 Edycja stacji
5281 5281 -----
5282 5282 -----
5283 5283 Stacja
5284 5284 Brama
5285 5285 Wstecz
5286 5286 Szybciej
5287 5287 Zwiększa prędkość odtwarzania.
5288 5288 Do przodu
5289 5289 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
5290 5290 Przeskakuje do następnego fragmentu.
5291 5291 Następny znacznik
5292 5292 Odtwórz następny znacznik.
5293 5293 Odtwórz poprzedni znacznik.
5294 5294 Odtwórz / wstrzymaj
5295 5295 Poprzedni znacznik
5296 5296 Wolniej
5297 5297 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
5298 5298 Zamknięty
5299 5299 Otwarty
5300 5300 brak
5301 5301 -----
5302 5302 -----
5303 5303 -----
5304 5304 -----
5305 5305 D
5306 5306 U
5307 5307 A
5308 5308 Z
5309 5309 U
5310 5310 O
5311 5311 T
5312 5312 Z
5313 5313 Tekst
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 Źródło ciepła
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 -----
5322 5322 -----
5323 5323 Przesunięcie
5324 5324 -----
5325 5325 markowe
5326 5326 nie
5327 5327 używane
5328 5328 tak
5329 5329 nad ziemią
5330 5330 -----
5331 5331 -----
5332 5332 pod ziemią
5333 5333 podwodą
5334 5334 -----
5335 5335 -----
5336 5336 Edycja stacji kolejowej
5337 5337 Stacja kolejowa
5338 5338 -----
5339 5339 -----
5340 5340 -----
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 Klucz:
5344 5344 -----
5345 5345 -----
5346 5346 skrótowa nazwa ulicy
5347 5347 -----
5348 5348 -----
5349 5349 -----
5350 5350 dodaj do zaznaczenia
5351 5351 adres
5352 5352 -----
5353 5353 administracyjna
5354 5354 zaawansowana
5355 5355 zaawansowana konfiguracja
5356 5356 droga powietrzna
5357 5357 -----
5358 5358 -----
5359 5359 -----
5360 5360 kruszywo
5361 5361 dla rolnictwa
5362 5362 wentylacyjny
5363 5363 wszystkie
5364 5364 wszystkie obiekty
5365 5365 alejka
5366 5366 alfabetycznie
5367 5367 alternatywny
5368 5368 -----
5369 5369 udogodnienie
5370 5370 -----
5371 5371 -----
5372 5372 futbol amerykański
5373 5373 analogowy
5374 5374 kościół anglikański
5375 5375 jedzenie dla zwierząt
5376 5376 gość
5377 5377 -----
5378 5378 dowolne
5379 5379 -----
5380 5380 akwedukt
5381 5381 łucznictwo
5382 5382 obszar
5383 5383 -----
5384 5384 azjatycka
5385 5385 asfalt
5386 5386 lekkoatletyka
5387 5387 -----
5388 5388 futbol australijski
5389 5389 automatycznie
5390 5390 tło
5391 5391 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
5392 5392 odcinek powrotny
5393 5393 zła
5394 5394 bahaizm
5395 5395 baptyści
5396 5396 bariera
5397 5397 -----
5398 5398 -----
5399 5399 Basen
5400 5400 Koszykówka
5401 5401 boksyty
5402 5402 Plaża
5403 5403 -----
5404 5404 rowery
5405 5405 dętki do roweru
5406 5406 -----
5407 5407 czarny
5408 5408 niebieski
5409 5409 torfowisko
5410 5410 bule
5411 5411 granica
5412 5412 gra w kule
5413 5413 marka
5414 5414 most
5415 5415 etykieta "most" na węźle
5416 5416 brązowy
5417 5417 teren poprzemysłowy
5418 5418 buddyzm
5419 5419 budynek
5420 5420 -----
5421 5421 hamburgery
5422 5422 autobus
5423 5423 wydzielony pas autobusowy
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 futbol kanadyjki
5427 5427 -----
5428 5428 kajakarstwo
5429 5429 uwzględnij wielkość liter
5430 5430 kościół katolicki
5431 5431 Cmentarz
5432 5432 -----
5433 5433 węgiel drewny
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 -----
5437 5437 -----
5438 5438 kurczak
5439 5439 chińska
5440 5440 -----
5441 5441 chrześcijaństwo
5442 5442 papierosy
5443 5443 miasto
5444 5444 cywilna
5445 5445 wspinaczka
5446 5446 -----
5447 5447 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5448 5448 zamknięty
5449 5449 zamknięta droga
5450 5450 węgiel
5451 5451 linia brzegowa
5452 5452 bruk
5453 5453 -----
5454 5454 komunikacyjna
5455 5455 szuter
5456 5456 beton
5457 5457 prezerwatywy
5458 5458 konfiguruj
5459 5459 -----
5460 5460 -----
5461 5461 konflikt
5462 5462 iglasty
5463 5463 połaczenie
5464 5464 -----
5465 5465 w budowie
5466 5466 sieć trakcyjna
5467 5467 -----
5468 5468 miedź
5469 5469 -----
5470 5470 -----
5471 5471 liczba
5472 5472 -----
5473 5473 -----
5474 5474 -----
5475 5475 -----
5476 5476 -----
5477 5477 krykiet
5478 5478 krykiet
5479 5479 krokiet
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 kolarstwo
5483 5483 dane
5484 5484 liściasty
5485 5485 obiekt dedykowany
5486 5486 -----
5487 5487 -----
5488 5488 -----
5489 5489 -----
5490 5490 -----
5491 5491 -----
5492 5492 usunięto
5493 5493 dla dostaw
5494 5494 przestarzały
5495 5495 dla wyznaczonych pojazdów
5496 5496 dojazd do posesji
5497 5497 objazd
5498 5498 cyfrowy
5499 5499 diamenty
5500 5500 zablokowane
5501 5501 Dok
5502 5502 wyścigi psów
5503 5503 podwójny
5504 5504 na dół
5505 5505 zjazd
5506 5506 pobrany obszar
5507 5507 napoje
5508 5508 podjazd
5509 5509 -----
5510 5510 -----
5511 5511 wschód
5512 5512 łatwa
5513 5513 -----
5514 5514 energia elektryczna
5515 5515 elementy
5516 5516 -----
5517 5517 jazda konna
5518 5518 ewangelikalizm
5519 5519 parzyste
5520 5520 przykłady
5521 5521 doskonała
5522 5522 torby na odchody
5523 5523 dla ekspertów
5524 5524 -----
5525 5525 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5526 5526 -----
5527 5527 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5528 5528 -----
5529 5529 gospodarstwo
5530 5530 -----
5531 5531 -----
5532 5532 prom
5533 5533 -----
5534 5534 znajdź w zaznaczeniu
5535 5535 ryba z frytkami
5536 5536 -----
5537 5537 -----
5538 5538 jedzenie
5539 5539 piesza
5540 5540 -----
5541 5541 bród
5542 5542 las
5543 5543 leśna
5544 5544 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5545 5545 odcinek docelowy
5546 5546 cieplna
5547 5547 -----
5548 5548 francuska
5549 5549 od kafelka
5550 5550 z drogi
5551 5551 pełna
5552 5552 futbol gaelicki (irlandzki)
5553 5553 garaże
5554 5554 gazowy
5555 5555 -----
5556 5556 niemiecka
5557 5557 Lodowiec
5558 5558 złoto
5559 5559 -----
5560 5560 pole golfowe
5561 5561 dobra
5562 5562 znacznik GPS
5563 5563 punkt GPS
5564 5564 1 stopnia
5565 5565 2 stopnia
5566 5566 3 stopnia
5567 5567 4 stopnia
5568 5568 5 stopnia
5569 5569 trawa
5570 5570 kratka trawnikowa
5571 5571 żwir
5572 5572 szary
5573 5573 grecka
5574 5574 zielony
5575 5575 -----
5576 5576 grunt
5577 5577 gimnastyka
5578 5578 połowiczna
5579 5579 punkt zatrzymania
5580 5580 zdrowie
5581 5581 ciepłowniczy
5582 5582 Zdrowie
5583 5583 samochody ciężarowe
5584 5584 wyróżnienie
5585 5585 droga
5586 5586 Droga bez numeru referencyjnego
5587 5587 -----
5588 5588 -----
5589 5589 -----
5590 5590 hinduizm
5591 5591 historia
5592 5592 tablica historyczna
5593 5593 hokej
5594 5594 tragiczna
5595 5595 -----
5596 5596 wyścigi konne
5597 5597 -----
5598 5598 dom
5599 5599 -----
5600 5600 -----
5601 5601 -----
5602 5602 wodna
5603 5603 lody
5604 5604 -----
5605 5605 ilmenit
5606 5606 obraz
5607 5607 -----
5608 5608 -----
5609 5609 nieaktywne
5610 5610 -----
5611 5611 niekompletne
5612 5612 niekompletna droga
5613 5613 przybliż by zobaczyć więcej detali
5614 5614 niezależny
5615 5615 indyjska
5616 5616 wewnętrzny
5617 5617 Teren przemysłowy
5618 5618 Wewnętrzny segment
5619 5619 zintegrowano z głównym programem
5620 5620 średnia
5621 5621 -----
5622 5622 -----
5623 5623 rudy żelaza
5624 5624 wysepka
5625 5625 wydzielone pomieszczenie
5626 5626 włoska
5627 5627 -----
5628 5628 dżinizm
5629 5629 japońska
5630 5630 świadkowie Jehowy
5631 5631 judaizm
5632 5632 -----
5633 5633 -----
5634 5634 -----
5635 5635 -----
5636 5636 -----
5637 5637 -----
5638 5638 -----
5639 5639 ląd
5640 5640 wysypisko smieci
5641 5641 zagospodarowanie przestrzenne
5642 5642 -----
5643 5643 -----
5644 5644 warstwa
5645 5645 -----
5646 5646 -----
5647 5647 -----
5648 5648 ołów
5649 5649 w lewo
5650 5650 wypoczynek
5651 5651 -----
5652 5652 -----
5653 5653 wapień
5654 5654 limitowane
5655 5655 strefa zamieszkania
5656 5656 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5657 5657 -----
5658 5658 okolica
5659 5659 zablokuj przewijanie
5660 5660 -----
5661 5661 -----
5662 5662 niska
5663 5663 luteranie
5664 5664 -----
5665 5665 namorzyny
5666 5666 -----
5667 5667 ręcznie
5668 5668 -----
5669 5669 -----
5670 5670 marsze
5671 5671 max szer.
5672 5672 max dł.
5673 5673 -----
5674 5674 tryb wymiarowania
5675 5675 członek
5676 5676 -----
5677 5677 -----
5678 5678 metodyści
5679 5679 meksykańska
5680 5680 Teren wojskowy
5681 5681 min szer.
5682 5682 min dł.
5683 5683 błędnie wpisana nazwa klucza
5684 5684 mieszany
5685 5685 mormoni
5686 5686 sporty motorowe
5687 5687 -----
5688 5688 autostrada
5689 5689 ciąg pieszy
5690 5690 Błoto
5691 5691 różne sporty
5692 5692 wielopoziomowy
5693 5693 -----
5694 5694 -----
5695 5695 -----
5696 5696 islam
5697 5697 -----
5698 5698 narodowa
5699 5699 naturalne
5700 5700 -----
5701 5701 tablica przyrodnicza
5702 5702 -----
5703 5703 gazety
5704 5704 następny
5705 5705 nikiel
5706 5706 nie
5707 5707 -----
5708 5708 brak opisu
5709 5709 -----
5710 5710 -----
5711 5711 -----
5712 5712 brak modyfikatora
5713 5713 -----
5714 5714 -----
5715 5715 -----
5716 5716 zakaz skrętu w lewo
5717 5717 zakaz skrętu w prawo
5718 5718 zakaz jazdy prosto
5719 5719 zakaz zawracania
5720 5720 -----
5721 5721 żadne
5722 5722 -----
5723 5723 północ
5724 5724 północny-wschód
5725 5725 północny-zachód
5726 5726 nie zostały usunięte
5727 5727 -----
5728 5728 -----
5729 5729 tablica informacyjna
5730 5730 dla początkujących
5731 5731 jądrowa
5732 5732 obserwacyjna
5733 5733 nieparzyste
5734 5734 oficjalnie
5735 5735 -----
5736 5736 naftowy
5737 5737 stare szyny kolejowe
5738 5738 stare
5739 5739 -----
5740 5740 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5741 5741 -----
5742 5742 nakaz skrętu w lewo
5743 5743 nakaz skrętu w prawo
5744 5744 nakaz jazdy prosto
5745 5745 otwarty
5746 5746 -----
5747 5747 opcje
5748 5748 -----
5749 5749 -----
5750 5750 kościół prawosławny
5751 5751 -----
5752 5752 zewnętrzny
5753 5753 Zewnętrzny segment
5754 5754 poza pobranym obszarem
5755 5755 -----
5756 5756 -----
5757 5757 wysepka parkignowa
5758 5758 -----
5759 5759 bilety parkingowe
5760 5760 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5761 5761 pyłu
5762 5762 pasażerowie
5763 5763 pasażerowie; pojazdy
5764 5764 utwardzona
5765 5765 kostka
5766 5766 Szczyt
5767 5767 kamienie
5768 5768 -----
5769 5769 -----
5770 5770 -----
5771 5771 zielonoświątkowcy
5772 5772 dopuszczalny
5773 5773 zdjęcia
5774 5774 fotowoltaiczna
5775 5775 nabrzeże
5776 5776 -----
5777 5777 -----
5778 5778 -----
5779 5779 -----
5780 5780 -----
5781 5781 -----
5782 5782 -----
5783 5783 boisko
5784 5784 -----
5785 5785 Miejsce
5786 5786 tablica botaniczna
5787 5787 plastik
5788 5788 -----
5789 5789 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5790 5790 proszę wybrać drogę
5791 5791 słup
5792 5792 polityczna
5793 5793 energia
5794 5794 prezbiterianie
5795 5795 poprzedni
5796 5796 droga krajowa
5797 5797 droga krajowa - dojazd
5798 5798 droga prywatna
5799 5799 -----
5800 5800 proponowany
5801 5801 protestanci
5802 5802 publiczny
5803 5803 -----
5804 5804 mapy komunikacji miejskiej
5805 5805 bilety komunikacji miejskiej
5806 5806 -----
5807 5807 poczwórny
5808 5808 kwakrzy
5809 5809 kamieniołom
5810 5810 sport rakietowy
5811 5811 kolej
5812 5812 Teren kolejowy
5813 5813 -----
5814 5814 tory kolejowe
5815 5815 -----
5816 5816 -----
5817 5817 czerwony
5818 5818 szuwary
5819 5819 odśwież listę portów
5820 5820 -----
5821 5821 regionalna
5822 5822 wyrażenie regularne
5823 5823 Relacja bez typu
5824 5824 -----
5825 5825 -----
5826 5826 -----
5827 5827 zdalnie
5828 5828 -----
5829 5829 usuń z zaznaczenia
5830 5830 -----
5831 5831 zamień zaznaczenie
5832 5832 -----
5833 5833 zabudowa
5834 5834 restauracja bez nazwy
5835 5835 handel
5836 5836 w prawo
5837 5837 koryto rzeczne
5838 5838 droga
5839 5839 rola
5840 5840 rondo
5841 5841 droga
5842 5842 odcinek trasy
5843 5843 -----
5844 5844 -----
5845 5845 rutyl
5846 5846 sól
5847 5847 słone bagna
5848 5848 piach
5849 5849 kanapki
5850 5850 skala
5851 5851 schemat
5852 5852 Zarośla
5853 5853 -----
5854 5854 -----
5855 5855 -----
5856 5856 -----
5857 5857 droga wojewódzka
5858 5858 -----
5859 5859 sejsmiczny
5860 5860 wybierz sport:
5861 5861 zaznaczony
5862 5862 zaznaczenie
5863 5863 -----
5864 5864 wydzielona przestrzeń
5865 5865 droga serwisowa
5866 5866 serwis
5867 5867 -----
5868 5868 -----
5869 5869 ściekowy
5870 5870 szyici
5871 5871 strzelectwo
5872 5872 sklep
5873 5873 -----
5874 5874 -----
5875 5875 bocznica
5876 5876 sikhizm
5877 5877 srebro
5878 5878 pojedynczy
5879 5879 -----
5880 5880 miejsce
5881 5881 jazda na deskorolce
5882 5882 łyżwiarstwo
5883 5883 narciarska
5884 5884 narciarstwo
5885 5885 -----
5886 5886 -----
5887 5887 piłka nożna
5888 5888 -----
5889 5889 południe
5890 5890 południowy-wschód
5891 5891 południowy-zachód
5892 5892 spirytualizm
5893 5893 Sport
5894 5894 -----
5895 5895 centrum sportowe
5896 5896 odnoga
5897 5897 stadion
5898 5898 znaczki
5899 5899 -----
5900 5900 -----
5901 5901 kamień
5902 5902 strumień
5903 5903 ulice
5904 5904 nazwa ulicy zawiera ss
5905 5905 ciąg
5906 5906 ciąg;ciąg;...
5907 5907 metro
5908 5908 -----
5909 5909 słoneczny
5910 5910 sunnici
5911 5911 terenowy
5912 5912 -----
5913 5913 bagno
5914 5914 słodycze
5915 5915 pływanie
5916 5916 -----
5917 5917 -----
5918 5918 -----
5919 5919 tenis stołowy
5920 5920 tampony
5921 5921 taoizm
5922 5922 doładowanie do telefonu
5923 5923 tymczasowy
5924 5924 tymczasowy typ drogi
5925 5925 tenis
5926 5926 -----
5927 5927 droga powiatowa
5928 5928 tekst
5929 5929 tajska
5930 5930 -----
5931 5931 -----
5932 5932 -----
5933 5933 -----
5934 5934 tereny zalewowe
5935 5935 -----
5936 5936 -----
5937 5937 cyna
5938 5938 -----
5939 5939 -----
5940 5940 do drogi
5941 5941 topograficzna
5942 5942 -----
5943 5943 turystyka
5944 5944 -----
5945 5945 -----
5946 5946 zabawki
5947 5947 ścieżka
5948 5948 ścieżka i punkty
5949 5949 -----
5950 5950 sygnalizacja świetlna
5951 5951 tramwaj
5952 5952 potrójny
5953 5953 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5954 5954 droga ekspresowa
5955 5955 droga ekspresowa - dojazd
5956 5956 turecka
5957 5957 -----
5958 5958 rodzaj
5959 5959 droga gminna
5960 5960 niekontrolowane
5961 5961 podziemny
5962 5962 -----
5963 5963 -----
5964 5964 unitarianizm
5965 5965 nieznany
5966 5966 nieoznakowane
5967 5967 -----
5968 5968 nieutwardzona
5969 5969 nieznana
5970 5970 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5971 5971 -----
5972 5972 nieotagowany
5973 5973 nieotagowana droga
5974 5974 nieużywane
5975 5975 -----
5976 5976 do góry
5977 5977 aż do kafelka
5978 5978 użycie
5979 5979 błędy spradzania poprawności
5980 5980 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5981 5981 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5982 5982 pojazdy
5983 5983 wersja {0}
5984 5984 przez węzeł lub drogę
5985 5985 Wiadukt
5986 5986 -----
5987 5987 -----
5988 5988 Wulkan
5989 5989 vouchery
5990 5990 -----
5991 5991 -----
5992 5992 woda
5993 5993 poziom wody
5994 5994 szlak wodny
5995 5995 -----
5996 5996 -----
5997 5997 -----
5998 5998 -----
5999 5999 -----
6000 6000 tylko punkty
6001 6001 -----
6002 6002 pogoda
6003 6003 zachód
6004 6004 biały
6005 6005 tablica o zwierzętach
6006 6006 wiatrowa
6007 6007 wydobywczy
6008 6008 -----
6009 6009 przewodowy
6010 6010 bezprzewodowy
6011 6011 drewno
6012 6012 -----
6013 6013 -----
6014 6014 Błędny znacznik highway na węźle
6015 6015 -----
6016 6016 dworzec przetokowy
6017 6017 tak
6018 6018 -----
6019 6019 cynk
6020 6020 cyrkon
6021 6021 przybliż by załadować kafelki
6022 6022 przybliż by załadować więcej kafelek
6023 6023 zaratusztrianizm
6024 6024 -----
6025 6025 -----
6026 6026 -----
6027 6027 -----
6028 6028 {0} [niekompletny]
6029 6029 Obiekty na warstwie {0}:
6030 6030 -----
6031 6031 -----
6032 6032 {0} nie jest liczbą
6033 6033 -----
6034 6034 {0} metrów
6035 6035 -----
6036 6036 {0} musi być większe nić 0
6037 6037 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
6038 6038 -----
6039 6039 -----
6040 6040 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
6041 6041 -----
6042 6042 {0} km kw.
6043 6043 -----
6044 6044 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
6045 6045 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
6046 6046 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
6047 6047 -----
6048 6048 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
6049 6049 -----
6050m 1 -----
6051m 2 ({0} zapytanie)
6052m 2 ({0} zapytania)
6053m 2 ({0} zapytań)
6054m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
6055m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
6056m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
6057m 4 -----
6058m 5 -----
6059m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
6060m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
6061m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
6062m 7 -----
6063m 8 -----
6064m 9 -----
6065m 10 -----
6066m 11 Dodano {0} obiekt
6067m 11 Dodano {0} obiekty
6068m 11 Dodano {0} obiektów
6069m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
6070m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
6071m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
6072m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
6073m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
6074m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
6075m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
6076m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
6077m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
6078m 15 Zmień {0} obiekt
6079m 15 Zmień {0} obiekty
6080m 15 Zmień {0} obiektów
6081m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
6082m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
6083m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
6084m 17 Konflikt podczas pobierania
6085m 17 Konflikty podczas pobierania
6086m 17 Konflikty podczas pobierania
6087m 18 -----
6088m 19 Usunięto {0} węzeł
6089m 19 Usunięto {0} węzły
6090m 19 Usunięto {0} węzłów
6091m 20 Usunięto {0} objekt
6092m 20 Usunięto {0} objekty
6093m 20 Usunięto {0} objektów
6094m 21 Usunięto {0} relację
6095m 21 Usunięto {0} relacje
6096m 21 Usunięto {0} relacji
6097m 22 Usunięto {0} drogę
6098m 22 Usunięto {0} drogi
6099m 22 Usunięto {0} dróg
6100m 23 Usuwanie {0} obiektu
6101m 23 Usuwanie {0} obiektów
6102m 23 Usuwanie {0} obiektów
6103m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
6104m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
6105m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
6106m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
6107m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
6108m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
6109m 26 -----
6110m 27 -----
6111m 28 -----
6112m 29 -----
6113m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
6114m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
6115m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
6116m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
6117m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
6118m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
6119m 32 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
6120m 32 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
6121m 32 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
6122m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
6123m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
6124m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
6125m 34 Przesunięto {0} węzeł
6126m 34 Przesunięto {0} węzły
6127m 34 Przesunięto {0} węzłów
6128m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
6129m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
6130m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
6131m 36 Otwieranie {0} pliku...
6132m 36 Otwieranie {0} plików...
6133m 36 Otwieranie {0} plików...
6134m 37 Wklejam {0} tag
6135m 37 Wklejam {0} tagi
6136m 37 Wklejam {0} tagi
6137m 38 -----
6138m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
6139m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
6140m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
6141m 40 -----
6142m 41 -----
6143m 42 Obrócono {0} węzeł
6144m 42 Obrócono {0} węzły
6145m 42 Obrócono {0} węzłów
6146m 43 Skalowanie {0} węzła
6147m 43 Skalowanie {0} węzłów
6148m 43 Skalowanie {0} węzłów
6149m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
6150m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
6151m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
6152m 45 Uproszczono {0} drogę
6153m 45 Uproszczono {0} drogi
6154m 45 Uproszczono {0} dróg
6155m 46 -----
6156m 47 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
6157m 47 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
6158m 47 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
6159m 48 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
6160m 48 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
6161m 48 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
6162m 49 -----
6163m 50 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
6164m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
6165m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
6166m 51 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
6167m 51 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
6168m 51 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
6169m 52 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
6170m 52 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
6171m 52 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
6172m 53 Ich wersja ({0} pozycja)
6173m 53 Ich wersja ({0} pozycje)
6174m 53 Ich wersja ({0} pozycji)
6175m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
6176m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
6177m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
6178m 55 -----
6179m 56 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
6180m 56 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
6181m 56 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
6182m 57 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
6183m 57 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
6184m 57 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
6185m 58 -----
6186m 59 Wykryto {0} konflikt.
6187m 59 Wykryto {0} konflikty.
6188m 59 Wykryto {0} konfliktów.
6189m 60 -----
6190m 61 -----
6191m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
6192m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6193m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6194m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
6195m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6196m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6197m 64 -----
6198m 65 -----
6199m 66 -----
6200m 67 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
6201m 67 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
6202m 67 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
6203m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6204m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6205m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6206m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6207m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6208m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6209m 70 Przesyłanie {0} obieku...
6210m 70 Przesyłanie {0} obiektów...
6211m 70 Przesyłanie {0} obiektów...
6212m 71 -----
6213m 72 ślad
6214m 72 ślady
6215m 72 śladów
6216m 73 trasa z {0} punktem
6217m 73 trasa z {0} punktami
6218m 73 trasa z {0} punktami
6219m 74 znacznik
6220m 74 znaczniki
6221m 74 znaczników
6222m 75 węzeł
6223m 75 węzły
6224m 75 węzłów
6225m 76 obiekt
6226m 76 obiekty
6227m 76 obiektów
6228m 77 punkt
6229m 77 punkty
6230m 77 punktów
6231m 78 relacja
6232m 78 relacje
6233m 78 relacji
6234m 79 -----
6235m 80 droga
6236m 80 drogi
6237m 80 dróg
6238m 81 {0} Autor
6239m 81 {0} Autorów
6240m 82 {0} składa się z {1} markera
6241m 82 {0} składa się z {1} markerów
6242m 82 {0} składa się z {1} markerów
6243m 83 {0} składa się z {1} ścieżki
6244m 83 {0} składa się z {1} ścieżek
6245m 83 {0} składa się z {1} ścieżek
6246m 84 -----
6247m 85 -----
6248m 86 -----
6249m 87 {0} element
6250m 87 {0} elementy
6251m 87 {0} elementów
6252m 88 {0} węzeł
6253m 88 {0} węzły
6254m 88 {0} węzłów
6255m 89 {0} obiekt do dodania:
6256m 89 {0} obiekty do dodania:
6257m 89 {0} obiektów do dodania:
6258m 90 {0} obiekt do usunięcia:
6259m 90 {0} obiekty do usunięcia:
6260m 90 {0} obiektów do usunięcia:
6261m 91 {0} obiekt do zmodyfikowania:
6262m 91 {0} obiekty do zmodyfikowania:
6263m 91 {0} obiektów do zmodyfikowania:
6264m 92 -----
6265m 93 {0} punkt
6266m 93 {0} punkty
6267m 93 {0} punktów
6268m 94 {0} relacja
6269m 94 {0} relacje
6270m 94 {0} relacji
6271m 95 {0} trasa,
6272m 95 {0} trasy,
6273m 95 {0} tras,
6274m 96 -----
6275m 97 {0} ścieżka
6276m 97 {0} ścieżki
6277m 97 {0} ścieżki
6278m 98 {0} ślad,
6279m 98 {0} ślady,
6280m 98 {0} śladów,
6281m 99 -----
6282m 100 -----
6283m 101 {0} droga
6284m 101 {0} drogi
6285m 101 {0} dróg
6286m 102 {0} punkt
6287m 102 {0} punkty
6288m 102 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.