source: josm/trunk/data/pl.lang@ 4019

Last change on this file since 4019 was 4019, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 104.6 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 Liczba obiektów
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 (liczba zapytań nieznana)
15 15 (1 zapytanie)
16 16 (Kod={0})
17 17 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
21 21 -----
22 22 (Adres URL był:
23 23 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 (wyłączone)
28 28 (ponad 20m)
29 29 (brak obiektu)
30 30 (brak)
31 31 -----
32 32 -----
33 33 (do 20m)
34 34 (do 5m)
35 35 -----
36 36 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
37 37 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
38 38 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
43 43 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
44 44 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
45 45 * Jeden węzęł z tagami lub
46 46 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
47 47 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
48 48 -----
49 49 ...możliwe inne rodzaje transportu
50 50 ... odwołuje się do relacji
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 Kręgle
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
59 59 -----
60 60 <anonimowy>
61 61 -----
62 62 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
63 63 -----
64 64 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
65 65 -----
66 66 -----
67 67 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
68 68 <b>id:</b>... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)
69 69 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
70 70 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
71 71 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
83 83 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
84 84 -----
85 85 -----
86 86 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
87 87 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
88 88 -----
89 89 <różne>
90 90 <pusta>
91 91 -----
92 92 -----
93 93 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
94 94 -----
95 95 <h2>Filtr aktywny</h2>
96 96 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
97 97 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
98 98 -----
99 99 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
110 110 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
111 111 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
114 114 -----
115 115 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
116 116 -----
117 117 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
118 118 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
127 127 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
128 128 -----
129 129 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
130 130 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
131 131 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
132 132 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
133 133 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
134 134 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
135 135 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
146 146 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
147 147 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
159 159 -----
160 160 -----
161 161 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
172 172 -----
173 173 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
174 174 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
175 175 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
180 180 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
181 181 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
182 182 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
183 183 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
184 184 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
213 213 -----
214 214 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
215 215 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
261 261 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 <nowy obiekt>
266 266 -----
267 267 -----
268 268 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 A wg. odległości
283 283 A wg. czasu
284 284 -----
285 285 -----
286 286 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
287 287 -----
288 288 -----
289 289 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 Naruszenie możliwości API
299 299 Wersja API: {0}
300 300 -----
301 301 Nieczynny tor
302 302 Przerwij
303 303 Anuluj scalanie
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 O programie
309 309 O JOSM...
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 -----
314 314 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
315 315 -----
316 316 Dostęp do drogi
317 317 -----
318 318 -----
319 319 -----
320 320 -----
321 321 Zakwaterowanie
322 322 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 Akcja
328 328 -----
329 329 -----
330 330 Aktywuj
331 331 -----
332 332 Aktywuj zaznzczoną warstwę
333 333 -----
334 334 Aktywne style:
335 335 -----
336 336 Dodaj
337 337 -----
338 338 -----
339 339 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
340 340 Dodaj węzeł...
341 341 Dodaj właściwości
342 342 Dodaj obraz
343 343 -----
344 344 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
345 345 Dodaj komentarz
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
349 349 -----
350 350 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
351 351 -----
352 352 -----
353 353 -----
354 354 Dodaje nowy tag
355 355 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
356 356 -----
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 Dodaj informacje o autorze
365 365 -----
366 366 -----
367 367 Dodaje filtr.
368 368 Dodaj warstwę zdjęć {0}
369 369 -----
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Dodaj nową warstwę
373 373 Dodaj węzeł
374 374 Dodaj węzeł do drogi
375 375 Dodaj węzeł do drogi i połącz
376 376 Dodano węzeł {0}
377 377 -----
378 378 Dodano relację {0}
379 379 -----
380 380 -----
381 381 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
386 386 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
387 387 Dodaj do zaznaczenia
388 388 -----
389 389 Dodano drogę {0}
390 390 -----
391 391 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
392 392 -----
393 393 -----
394 394 Interpolacja adresów
395 395 -----
396 396 -----
397 397 -----
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 Adresy
402 402 -----
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 Sztolnia
407 407 -----
408 408 -----
409 409 Dopasuj położenie warstwy
410 410 -----
411 411 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
412 412 -----
413 413 Dopasowuje położenie warstwy
414 414 -----
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 Centrum administracyjne
419 419 Administracyjna
420 420 Poziom administracyjny
421 421 Zaawansowane
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Ustawienia zaawansowane
425 425 Szczegółowe informacje o obiekcie
426 426 Ustawienia zaawansowane
427 427 Zaawansowane...
428 428 -----
429 429 Koleje linowe
430 430 -----
431 431 Rolnictro
432 432 Lotnisko
433 433 Lotnisko
434 434 Sklep monopolowy
435 435 -----
436 436 Wyrównaj węzły na kole
437 437 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
438 438 -----
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 -----
443 443 -----
444 444 -----
445 445 -----
446 446 wszystkie
447 447 -----
448 448 Wszystkie formaty
449 449 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
450 450 -----
451 451 -----
452 452 Ogródki działkowe
453 453 -----
454 454 -----
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 Dozwolony ruch:
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 -----
464 464 -----
465 465 -----
466 466 -----
467 467 -----
468 468 -----
469 469 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
470 470 -----
471 471 Kanał alfa
472 472 Alfabetycznie
473 473 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
474 474 Chata alpejska
475 475 -----
476 476 -----
477 477 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
478 478 zmień także nazwę pliku
479 479 -----
480 480 -----
481 481 Zawsze aktualizuj bez pytania
482 482 Futbol amerykański
483 483 Liczba kabli
484 484 Pojemność
485 485 Ilość stopni
486 486 Natężenie
487 487 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
488 488 -----
489 489 Pusta wartość usunie znacznik.
490 490 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
491 491 -----
492 492 Wystąpił błąd: {0}
493 493 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
494 494 -----
495 495 Wystąpił nieznany błąd
496 496 Kąt
497 497 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
498 498 Adnotacja
499 499 -----
500 500 -----
501 501 -----
502 502 Zastosuj
503 503 Zastosuj zmiany
504 504 Zastosuj szablon
505 505 Zastosuj rozwiązanie
506 506 Zastosuj rolę
507 507 Zastosuj rolę:
508 508 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
509 509 -----
510 510 Zastosuj rozwiązane konflikty
511 511 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
512 512 Zastosuj wybrane zmiany
513 513 -----
514 514 -----
515 515 Zastosuj zmiany
516 516 Zastosuj adres kafelka
517 517 Zastosuj zmiany i zamknij okno
518 518 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
519 519 Zastosować?
520 520 -----
521 521 -----
522 522 Wykopalisko archeologiczne
523 523 Łucznictwo
524 524 Kontynuować?
525 525 Czy na pewno?
526 526 obszar
527 527 Niezamknięty obszar
528 528 Tereny wokół miejsc
529 529 Centrum kulturalne
530 530 Sztuka
531 531 Pytaj przed aktualizacją
532 532 -----
533 533 -----
534 534 -----
535 535 -----
536 536 -----
537 537 Skojarzone ulice
538 538 -----
539 539 -----
540 540 Lekkoatletyka
541 541 -----
542 542 Atrakcja
543 543 -----
544 544 Dźwięk
545 545 -----
546 546 Ustawienia audio
547 547 Markery audio z {0}
548 548 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
549 549 -----
550 550 Audioprzewodnik
551 551 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
552 552 Australijski football
553 553 -----
554 554 -----
555 555 -----
556 556 -----
557 557 -----
558 558 Uwierzytelnianie
559 559 Uwierzytelnienie nie powiodło się
560 560 Błąd uwierzytelniania
561 561 Autor
562 562 Autor: {0}
563 563 Autoryzacja nie powiodła się
564 564 -----
565 565 -----
566 566 -----
567 567 -----
568 568 -----
569 569 Autorzy
570 570 -----
571 571 -----
572 572 Automatyczne ładowanie kafelek
573 573 Aktywne automatyczne zapisywanie
574 574 Częstość zapisywania (sekundy)
575 575 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
576 576 -----
577 577 -----
578 578 Centruj ciągle
579 579 -----
580 580 -----
581 581 -----
582 582 -----
583 583 Bankomat
584 584 -----
585 585 Automatyczne pobieranie
586 586 Automatyczna korekcja tagów
587 587 -----
588 588 -----
589 589 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
590 590 -----
591 591 Dostępne
592 592 -----
593 593 Dostępne szablony
594 594 Dostępne role
595 595 -----
596 596 Dostępne style:
597 597 -----
598 598 -----
599 599 B wg. odległości
600 600 B wg. czasu
601 601 -----
602 602 Okno życia
603 603 Wstecz
604 604 -----
605 605 Oparcie
606 606 -----
607 607 Błędne żądanie
608 608 -----
609 609 Piekarnia
610 610 -----
611 611 -----
612 612 -----
613 613 Przeszkody
614 614 -----
615 615 Podstawowe
616 616 Zbiornik wodny
617 617 Koszykówka
618 618 baterie
619 619 Pole bitwy
620 620 Zatoka
621 621 Plaża
622 622 Siatkówka plażowa
623 623 Radiolatarnia
624 624 Ławka
625 625 Optymalne przybliżenie: {0}
626 626 Sklep z napojami
627 627 -----
628 628 Rowery
629 629 Rowery
630 630 Ogródek piwny
631 631 -----
632 632 Sklep rowerowy
633 633 -----
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Biodiesel
637 637 Pusta warstwa
638 638 Betonowy blok
639 639 -----
640 640 Zawartość
641 641 Stocznia
642 642 Słupek drogowy
643 643 Księgarnia
644 644 Nazwa zakładki
645 645 Zakładki
646 646 Przejście graniczne
647 647 Nazwa systematyczna
648 648 -----
649 649 -----
650 650 Bule
651 651 Granice
652 652 Granica
653 653 Kamień graniczny
654 654 -----
655 655 Rodzaj granicy
656 656 Wybrany obszar
657 657 -----
658 658 Butik
659 659 Gra w kule
660 660 Marka
661 661 Most
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Teren poprzemysłowy
665 665 -----
666 666 -----
667 667 Kozioł oporowy
668 668 Raporty o błędach
669 669 -----
670 670 Budynek
671 671 -----
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Budynki
676 676 -----
677 677 Szekokość:
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 Autobus torowy
682 682 Peron autobusowy
683 683 Dworzec autobusowy
684 684 Przystanek autobusowy
685 685 -----
686 686 Rzeźnik
687 687 C wg. odległości
688 688 C wg. czasu
689 689 -----
690 690 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
691 691 -----
692 692 Kolej linowa
693 693 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 Kataster
698 698 Kataster: {0}
699 699 -----
700 700 Kawiarnia
701 701 Pliki kalibracji
702 702 -----
703 703 -----
704 704 Kemping
705 705 Pole namiotowe
706 706 Nie można rysować poza światem
707 707 -----
708 708 Futbol kanadyjski
709 709 Kanał
710 710 Anuluj
711 711 -----
712 712 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
713 713 Anuluj autentykację
714 714 Anuluj zamykanie zestawów zmian
715 715 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
716 716 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
717 717 -----
718 718 Anuluj operację
719 719 -----
720 720 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
721 721 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
722 722 Anuluj przesyłanie
723 723 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
738 738 -----
739 739 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 Kajakarstwo
749 749 puszki
750 750 Pojemność
751 751 Pojemność całkowita
752 752 -----
753 753 Samochód
754 754 Dealer samochodowy
755 755 Kemping
756 756 Ładunek
757 757 Gotówka
758 758 Zamek
759 759 Przeszkoda dla bydła
760 760 Wejście do jaskini
761 761 Cmentarz
762 762 Wycentruj raz
763 763 -----
764 764 Wyśrodkuj widok
765 765 Wyciąg krzesełkowy
766 766 Chata górska
767 767 Zmień właściwości
768 768 -----
769 769 Zmienić kierunek?
770 770 -----
771 771 -----
772 772 Zmień węzeł {0}
773 773 -----
774 774 Zmień relację
775 775 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
776 776 -----
777 777 Zmień relację {0}
778 778 Zmień rozdzielczość
779 779 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 Zmienić wartości?
784 784 Zmień drogę {0}
785 785 Zmieniono węzły {0}
786 786 -----
787 787 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
788 788 ID zestawu zmian:
789 789 Menedżer Zestawów Zmian
790 790 Menedżer zestawów zmian
791 791 Zamknięto changeset
792 792 Komentarz zmian:
793 793 -----
794 794 Numer zestawu zmian:
795 795 -----
796 796 Zestaw zmian jest pełny
797 797 -----
798 798 Zestawy zmian
799 799 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
800 800 -----
801 801 -----
802 802 Stacja ładowania
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 Sprawdź na serwerze
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
813 813 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
814 814 -----
815 815 Drogeria
816 816 -----
817 817 Relacje podrzędne
818 818 -----
819 819 Komin
820 820 Chiński
821 821 Wybierz
822 822 -----
823 823 Wybierz kolor
824 824 Wybierz kolor dla {0}
825 825 Wybierz jedną z gotowych licencji
826 826 -----
827 827 Wybierz wartość
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 Wynierz typ obiektu OSM
832 832 -----
833 833 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
834 834 Kościół
835 835 Kino
836 836 -----
837 837 Miasto
838 838 Granica miasta
839 839 Mury miejskie
840 840 Nazwa miejscowości
841 841 -----
842 842 Cywilna
843 843 -----
844 844 Wyczyść
845 845 -----
846 846 -----
847 847 Wyszyść pole tekstowe
848 848 -----
849 849 Czyści listę ostatnio otwartych plików
850 850 -----
851 851 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
852 852 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
853 853 -----
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 -----
858 858 -----
859 859 -----
860 860 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
861 861 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
862 862 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
863 863 -----
864 864 Kliknij aby przerwać wysyłanie
865 865 -----
866 866 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
867 867 Kliknij aby przerwać trwającą operację
868 868 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
869 869 Kliknij aby zamknąć
870 870 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
871 871 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
872 872 -----
873 873 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
874 874 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
875 875 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
876 876 -----
877 877 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
878 878 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
879 879 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
880 880 -----
881 881 -----
882 882 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
883 883 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 -----
888 888 -----
889 889 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
890 890 -----
891 891 -----
892 892 Kliknij aby rozpocząć szukanie
893 893 -----
894 894 -----
895 895 -----
896 896 -----
897 897 -----
898 898 Klif
899 899 Wspinaczka
900 900 zegar
901 901 Zamknij
902 902 Zamknij mimo to
903 903 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
904 904 Zamknij zestawy zmian
905 905 -----
906 906 Zamknij okno i porzuć pobieranie
907 907 Zamknij otwarte zestawy zmian
908 908 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
909 909 Zamknij okno
910 910 -----
911 911 -----
912 912 Zamyka okno i zastosowuje ustawienia odwzorowania
913 913 -----
914 914 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
915 915 -----
916 916 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
917 917 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
918 918 Zamyka wybrane zestawy zmian
919 919 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
920 920 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
921 921 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
922 922 -----
923 923 Zamknięte po -
924 924 Zamknięty
925 925 Zamknięty:
926 926 Opis
927 927 Opis
928 928 Zamyka otwarte zestawy zmian
929 929 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
930 930 Zamykanie zestawu zmian
931 931 Zamykam zestaw zmian {0}
932 932 Zamykanie zestawu zmian...
933 933 Odzież
934 934 -----
935 935 Wybrzeże
936 936 Linie brzegowe
937 937 -----
938 938 na monety
939 939 -----
940 940 Kolor
941 941 Kolor (hex)
942 942 -----
943 943 Schemat kolorów
944 944 Schematy kolorów
945 945 -----
946 946 Kolory
947 947 -----
948 948 -----
949 949 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
950 950 Kolor
951 951 -----
952 952 Połącz drogi
953 953 Łączy kilka dróg w jedną.
954 954 Połącz {0} dróg
955 955 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
956 956 -----
957 957 Historia poleceń
958 958 -----
959 959 -----
960 960 Komentarz
961 961 Komentarz:
962 962 Komentarz:
963 963 Obszar biur i usług
964 964 Miejsce publiczne
965 965 -----
966 966 -----
967 967 -----
968 968 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
969 969 -----
970 970 Centrum społeczne
971 971 Porównaj
972 972 -----
973 973 Sklep komputerowy
974 974 Cukiernia
975 975 -----
976 976 -----
977 977 Konfiguracja stron wtyczek
978 978 -----
979 979 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
980 980 -----
981 981 -----
982 982 -----
983 983 Konfiguruj strony...
984 984 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
985 985 -----
986 986 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
987 987 Konfiguruj czy używać serwera proxy
988 988 -----
989 989 -----
990 990 -----
991 991 Potwierdź czyszczenie
992 992 -----
993 993 -----
994 994 -----
995 995 Konflikt
996 996 -----
997 997 -----
998 998 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
999 999 Konflikty
1000 1000 Wykryto konflikty
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
1004 1004 -----
1005 1005 Konflikty: {0} nierozwiązanych
1006 1006 Połącz istniejący drogę z węzłem
1007 1007 -----
1008 1008 Połączony
1009 1009 -----
1010 1010 Łączenie
1011 1011 Łączenie...
1012 1012 -----
1013 1013 Połączenie nie powiodło się
1014 1014 Ustawienia połączenia
1015 1015 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
1016 1016 Połączenie nie powiodło się.
1017 1017 -----
1018 1018 W budowie
1019 1019 Budowa
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 Kontakt
1023 1023 Kontakt:
1024 1024 Łączenie z serwerem OSM...
1025 1025 Łączenie z serwerem...
1026 1026 Łączenie z serwerem WMS...
1027 1027 Łączenie z katastrem WMS...
1028 1028 Zawartość
1029 1029 Kontynent
1030 1030 Kontynuuj
1031 1031 Kontynuuj jak jest
1032 1032 Kontynuuj rozwiązywanie
1033 1033 Kontynuowanie przesyłania
1034 1034 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
1035 1035 Kontynuuj mimo to
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 Autorzy
1039 1039 Sklep osiedlowy
1040 1040 -----
1041 1041 Konwertuj na warstwę GPX
1042 1042 -----
1043 1043 Przekształć w warstwę danych
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 Przekonwertowany z: {0}
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Liczba wczytanych współrzędnych:
1052 1052 -----
1053 1053 Współrzędne:
1054 1054 Kopiuj
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 Kopia warstwy {0}
1062 1062 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 Skopiuj do schowka i zamknij
1069 1069 Kopiuj do schowka
1070 1070 Kopia nr {1} warstwy {0}
1071 1071 Prawa autorskie (URL)
1072 1072 Prawa autorskie - rok
1073 1073 Punkt ksero
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 -----
1080 1080 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
1081 1081 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
1082 1082 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 Nie można zaimportować "{0}".
1089 1089 Nie można zaimportować plików.
1090 1090 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1091 1091 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1092 1092 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 Nie można odczytać "{0}"
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
1105 1105 -----
1106 1106 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1111 1111 -----
1112 1112 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 Kraj
1116 1116 Kod kraju
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 Okręg
1120 1120 Kurs
1121 1121 Sąd
1122 1122 -----
1123 1123 Zakryte sztuczne jezioro
1124 1124 Dźwig
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 Utwórz okrąg
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1135 1135 -----
1136 1136 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 Tworzy nową warstwę mapy.
1141 1141 Tworzy nową relację
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 -----
1149 1149 Tworzenie obszarów.
1150 1150 -----
1151 1151 Utwórz zakładkę
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 Utwórz nowy problem
1157 1157 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1158 1158 Utwórz wielokąt złożony
1159 1159 Tworzy wielokąt złożony
1160 1160 -----
1161 1161 Utwórz nowy węzeł.
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1169 1169 -----
1170 1170 Utworzono
1171 1171 Utworzony
1172 1172 Data utworzenia:
1173 1173 Stworzone przed -
1174 1174 Stworzony przez:
1175 1175 Utworzony:
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 Tworzenie zestawu zmian...
1179 1179 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1180 1180 -----
1181 1181 na karty kredytowe
1182 1182 Krykiet
1183 1183 Krykiet - siatki
1184 1184 -----
1185 1185 Krokiet
1186 1186 Przejazd na rowerze
1187 1187 Przejazd na koniu
1188 1188 Przejazd przez tory
1189 1189 opiekun na przejściu dla pieszych
1190 1190 Przecinające się budynki
1191 1191 Rodzaj przejazdu
1192 1192 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1193 1193 Przecinające się drogi
1194 1194 Przecinające się drogi
1195 1195 Kuchnia
1196 1196 Kultura
1197 1197 Bieżące zaznaczenie
1198 1198 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1199 1199 -----
1200 1200 -----
1201 1201 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1202 1202 Obecnie przybliżenie: {0}
1203 1203 -----
1204 1204 Sklep z zasłonami
1205 1205 Link WMS
1206 1206 Dostosuj kolor
1207 1207 Dostosuj rysowanie linii
1208 1208 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1209 1209 wykop
1210 1210 Przegroda dla rowerzystów
1211 1211 Zapętlone zależności między relacjami
1212 1212 kolarstwo
1213 1213 Zapętlone zależności.
1214 1214 Czechy CUZK:KM
1215 1215 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1216 1216 -----
1217 1217 -----
1218 1218 Tama
1219 1219 Warstwa danych {0}
1220 1220 -----
1221 1221 Źródło i typ danych:
1222 1222 -----
1223 1223 -----
1224 1224 Weryfikacja danych
1225 1225 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
1226 1226 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1227 1227 Test zgodności zestawu danych
1228 1228 Data
1229 1229 Data:
1230 1230 Data:
1231 1231 na karty debetowe
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 Stopnie dziesiętne
1235 1235 -----
1236 1236 Zmniejsz
1237 1237 -----
1238 1238 Ścieżka do jazdy konnej
1239 1239 Ścieżka rowerowa
1240 1240 Ścieżka dla pieszych
1241 1241 Domyślny
1242 1242 Domyślny (ustalony automatycznie)
1243 1243 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1244 1244 Domyślną wartością jest "{0}".
1245 1245 Wartość domyślna: {0}
1246 1246 -----
1247 1247 Definiuje widoczność twojego śladu dla innych użytkowników OSM
1248 1248 Usuń
1249 1249 -----
1250 1250 -----
1251 1251 -----
1252 1252 -----
1253 1253 Tryb kasowania
1254 1254 Usuń właściwość
1255 1255 -----
1256 1256 Potwierdź usunięcie.
1257 1257 Usuń powielone drogi
1258 1258 Usuwa filtr.
1259 1259 Usuń z relacji
1260 1260 Usuwa z ograniczenia skrętu
1261 1261 -----
1262 1262 Usunąć niekompletnych członków?
1263 1263 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1264 1264 Usunięto węzeł {0}
1265 1265 Usuwanie węzłów lub dróg.
1266 1266 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1267 1267 -----
1268 1268 Usuwa obiekty
1269 1269 -----
1270 1270 Usunięto relację {0}
1271 1271 -----
1272 1272 Usuwa wybrane obiekty
1273 1273 Usuwa obecnie edytowaną relację
1274 1274 -----
1275 1275 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1276 1276 Usuń zaznaczoną warstwę.
1277 1277 Usuwa zaznaczoną relację.
1278 1278 -----
1279 1279 -----
1280 1280 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1281 1281 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1282 1282 -----
1283 1283 -----
1284 1284 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1285 1285 -----
1286 1286 Usunięto drogę {0}
1287 1287 Usunięto
1288 1288 Usunięto "{0}"
1289 1289 Usunięte:
1290 1290 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1291 1291 -----
1292 1292 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1293 1293 Usunięte lub przeniesione obiekty
1294 1294 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1295 1295 -----
1296 1296 Delikatesy
1297 1297 Wyznanie
1298 1298 Dentysta
1299 1299 -----
1300 1300 Dom towarowy
1301 1301 Głębokość w metrach
1302 1302 Dokładnie opisz problem
1303 1303 Opis
1304 1304 Opis: {0}
1305 1305 Szczegółowość
1306 1306 Szczegóły
1307 1307 -----
1308 1308 -----
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 -----
1312 1312 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1313 1313 Diesel (olej napędowy)
1314 1314 Ultimate Diesel (GTL)
1315 1315 Diesel dla ciężarówek
1316 1316 Poziom trudności
1317 1317 -----
1318 1318 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1319 1319 Kierunek
1320 1320 -----
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 Zablokuj
1324 1324 -----
1325 1325 -----
1326 1326 -----
1327 1327 Zablokuj wtyczkę
1328 1328 Porzuć
1329 1329 Porzuć i wyjdź
1330 1330 Porzuć i wyjdź
1331 1331 realizacja recept
1332 1332 Wyświetlacz
1333 1333 -----
1334 1334 Ustawienia wyświetlania
1335 1335 -----
1336 1336 -----
1337 1337 -----
1338 1338 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1339 1339 Wyświetlaj współrzędne jako
1340 1340 -----
1341 1341 -----
1342 1342 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1343 1343 -----
1344 1344 -----
1345 1345 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1346 1346 Wyświetlaj menu "Audio"
1347 1347 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1348 1348 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1349 1349 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1350 1350 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1351 1351 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1352 1352 Wyświetla tagi zestawu zmian
1353 1353 -----
1354 1354 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1355 1355 -----
1356 1356 Rozmieść węzły
1357 1357 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1358 1358 nieczynna
1359 1359 Nieużywany tor
1360 1360 Rów
1361 1361 Porzuć zmiany
1362 1362 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1363 1363 -----
1364 1364 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1365 1365 -----
1366 1366 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1367 1367 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1368 1368 -----
1369 1369 Nic nie rób
1370 1370 -----
1371 1371 -----
1372 1372 -----
1373 1373 -----
1374 1374 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1375 1375 -----
1376 1376 Sklep dla majsterkowiczów
1377 1377 Dok
1378 1378 Lekarz
1379 1379 Wybieg dla psów
1380 1380 Wyścigi psów
1381 1381 -----
1382 1382 -----
1383 1383 -----
1384 1384 Podwójny konflikt
1385 1385 W dół
1386 1386 Pobierz
1387 1387 Pobierz relacje podrzędne
1388 1388 -----
1389 1389 Pobierz dane
1390 1390 -----
1391 1391 -----
1392 1392 -----
1393 1393 Pobierz dane.
1394 1394 Pobierz członków
1395 1395 -----
1396 1396 -----
1397 1397 Pobiera obiekt wg ID
1398 1398 Pobierz obiekt
1399 1399 Pobierz obiekt…
1400 1400 Pobierz wtyczkę
1401 1401 Pobierz geopozycjonowany obraz
1402 1402 Pobierz wybrane relacje
1403 1403 -----
1404 1404 -----
1405 1405 Adres URL
1406 1406 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1407 1407 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1408 1408 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1409 1409 -----
1410 1410 -----
1411 1411 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1412 1412 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1413 1413 Pobierz jako nową warstwę
1414 1414 Pobierz zawartość zestawu zmian
1415 1415 Pobierz zestawy zmian
1416 1416 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1417 1417 Pobierz zawartość
1418 1418 -----
1419 1419 -----
1420 1420 -----
1421 1421 Pobierz wszystko pomiędzy:
1422 1422 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1423 1423 Pobierz z OSM...
1424 1424 Pobierz niekompletnych członków
1425 1425 -----
1426 1426 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1427 1427 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1428 1428 Pobierz listę
1429 1429 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1430 1430 -----
1431 1431 Pobierz członków
1432 1432 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1433 1433 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1434 1434 -----
1435 1435 Pobierz teraz
1436 1436 Pobierz obiekt
1437 1437 Pobierz obiekt…
1438 1438 -----
1439 1439 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1440 1440 Pobieranie listy wtyczek...
1441 1441 -----
1442 1442 -----
1443 1443 Pobierz powiązane
1444 1444 -----
1445 1445 -----
1446 1446 -----
1447 1447 Pobieranie relacji
1448 1448 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1449 1449 Pobierz zaznaczone relacje
1450 1450 -----
1451 1451 -----
1452 1452 -----
1453 1453 -----
1454 1454 Pobiera zawartość zestawu zmian
1455 1455 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1456 1456 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1457 1457 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1458 1458 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1459 1459 -----
1460 1460 -----
1461 1461 Pobierz widoczne kafle
1462 1462 -----
1463 1463 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1464 1464 Pobrane dane GPX
1465 1465 -----
1466 1466 Pobieranie danych GPS
1467 1467 Pobieranie danych OSM...
1468 1468 Pobieranie wtyczki {0}...
1469 1469 Pobieranie wiadomości dnia
1470 1470 -----
1471 1471 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1472 1472 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1473 1473 Pobieranie zestawów zmian...
1474 1474 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1475 1475 Pobieranie danych
1476 1476 Pobieranie z serwera OSM...
1477 1477 Pobieranie historii...
1478 1478 -----
1479 1479 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1480 1480 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1481 1481 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1482 1482 Pobieranie powiązanych relacji...
1483 1483 Pobieranie powiązanych dróg...
1484 1484 Pobieranie relacji {0}
1485 1485 -----
1486 1486 -----
1487 1487 Wyciąg orczykowy
1488 1488 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1489 1489 -----
1490 1490 -----
1491 1491 -----
1492 1492 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1493 1493 Przeciągnij aby obrócić obraz
1494 1494 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1495 1495 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1496 1496 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1497 1497 -----
1498 1498 -----
1499 1499 Odpływ
1500 1500 Rysowanie
1501 1501 Rysuj strzałki kierunkowe
1502 1502 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1503 1503 -----
1504 1504 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1505 1505 -----
1506 1506 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1507 1507 -----
1508 1508 -----
1509 1509 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1510 1510 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1511 1511 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1512 1512 Rysuj duże punkty GPS.
1513 1513 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1514 1514 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1515 1515 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1516 1516 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1517 1517 Tworzenie węzłów i dróg.
1518 1518 -----
1519 1519 Rysuj tylko kontury obszarów
1520 1520 -----
1521 1521 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1522 1522 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1523 1523 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1524 1524 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1525 1525 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1526 1526 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1527 1527 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1528 1528 Woda do picia
1529 1529 -----
1530 1530 Szkoła jazdy
1531 1531 -----
1532 1532 -----
1533 1533 Pralnia chemiczna
1534 1534 Rozmnóż w {0} węzłów
1535 1535 Powiel
1536 1536 Duplikuj warstwę
1537 1537 -----
1538 1538 -----
1539 1539 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1540 1540 -----
1541 1541 Powiela zaznaczone obiekty.
1542 1542 Skopiuj warstwę
1543 1543 Powielone węzły
1544 1544 Powielone węzły drogi
1545 1545 Powielone węzły drogi.
1546 1546 Powielone drogi
1547 1547 -----
1548 1548 E10 (bioetanol 10%)
1549 1549 E85 (bioetanol 85%)
1550 1550 BŁĄD
1551 1551 -----
1552 1552 -----
1553 1553 -----
1554 1554 -----
1555 1555 Wschód
1556 1556 -----
1557 1557 Edycja
1558 1558 Edycja kręgli
1559 1559 Edycja informacji o adresach
1560 1560 Edycja interpolacji adresów
1561 1561 Edycja sztolni
1562 1562 Edycja granicy administracyjnej
1563 1563 Edycja lotniska
1564 1564 Edycja sklepu monopolowego
1565 1565 Edycja ogródków działkowych
1566 1566 Edycja chaty alpejskiej
1567 1567 Edycja futbolu amertkańskiego
1568 1568 Edycja wykopaliska archeologicznego
1569 1569 Edycja łucznictwa
1570 1570 Edycja centrum kulturalnego
1571 1571 Edycja obiektu sztuki
1572 1572 Edycja lekkoatletyki
1573 1573 Edycja atrakcji turystycznej
1574 1574 Edycja futbolu australijskiego
1575 1575 Edycja bankomatu
1576 1576 Edycja okna życia
1577 1577 Edycja piekarni
1578 1578 Edycja banku
1579 1579 Edycja baru
1580 1580 Edycja baseballu
1581 1581 Edycja zbiornika wodnego
1582 1582 Edycja koszykówki
1583 1583 Edycja pola bitwy
1584 1584 Edycja zatoki
1585 1585 Edycja plaży
1586 1586 Edycja siatkówki plażowej
1587 1587 Edycja radiolatarni
1588 1588 Edycja sklepu z napojami
1589 1589 Edycja parkingu dla rowerów
1590 1590 Edycja wypożyczalni rowerów
1591 1591 Edycja warsztatu rowerowego
1592 1592 Edycja ogródka piwnego
1593 1593 Edycja stoczni
1594 1594 Edycja słupka drogowego
1595 1595 Edycja księgarni
1596 1596 Edycja przejścia granicznego
1597 1597 Edycja boiska do gry w boule
1598 1598 Edycja granicy
1599 1599 Edycja kamienia granicznego
1600 1600 Edycja butiku
1601 1601 Edycja gry w kule
1602 1602 Edycja mostu
1603 1603 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1604 1604 Edycja terenu poprzemysłowego
1605 1605 -----
1606 1606 Edycja autobusu torowego
1607 1607 Edycja peronu autobusowego
1608 1608 Edycja dworca autobusowego
1609 1609 Edycja przystanku autobusowego
1610 1610 Edycja sklepu mięsnego
1611 1611 Edycja kolei linowej
1612 1612 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1613 1613 Edycja kawiarni
1614 1614 Edycja pola namiotowego
1615 1615 Edycja futbolu kanadyjskiego
1616 1616 Edycja kanału
1617 1617 Edycja kajakarstwa
1618 1618 Edycja wypożyczalni samochodów
1619 1619 Edycja warsztatu samochodowego
1620 1620 Edycja punktu carsharingu
1621 1621 Edycja warsztatu samochodowego
1622 1622 Edycja myjni samochodowej
1623 1623 Edycja kempingu
1624 1624 Edycja zamku
1625 1625 Edycja przeszkody dla bydła
1626 1626 Edycja wejścia do jaskini
1627 1627 Edycja cmentarza
1628 1628 Edycja wyciągu krzesełkowego
1629 1629 Edycja chaty górskiej
1630 1630 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1631 1631 Edycja drogerii
1632 1632 Edycja komina
1633 1633 Edycja kina
1634 1634 Edycja miasta
1635 1635 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1636 1636 Edycja granicy cywilnej
1637 1637 Edycja klifu
1638 1638 Edycja wspinaczki
1639 1639 Edycja zegaru
1640 1640 Edycja sklepu odzieżowego
1641 1641 Edycja zbiornika gazu
1642 1642 Edycja college'u
1643 1643 Edycja obszaru biur i usług
1644 1644 Edycja miejsca publicznego
1645 1645 Edycja sklepu komputerowego
1646 1646 Edycja cukierni
1647 1647 Edycja terenu budowy
1648 1648 Edycja kontaktu
1649 1649 Edycja kontynentu
1650 1650 Edycja sklepu osiedlowego
1651 1651 Edycja punktu ksero
1652 1652 Edycja kraju
1653 1653 Edycja okręgu / hrabstwa
1654 1654 Edycja siedziby sądu
1655 1655 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1656 1656 Edycja dźwigu
1657 1657 Edycja krykietu
1658 1658 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1659 1659 Edycja miejsca do gry w krokieta
1660 1660 Edycja przejścia dla pieszych
1661 1661 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1662 1662 Edycja ścieżki rowerowej
1663 1663 Edycja jazdy na rowerze
1664 1664 Edycja tamy
1665 1665 Edycja sklepu z delikatesami
1666 1666 Edycja dentysty
1667 1667 Edycja domu towarowego
1668 1668 Edycja opuszczonych torów
1669 1669 Edytuj rów
1670 1670 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1671 1671 Edycja doku
1672 1672 Edycja lekarza
1673 1673 Edycja wybiegu dla psów
1674 1674 Edycja wyścigów psów
1675 1675 Edycja wyciągu orczykowego
1676 1676 Edycja odpływu
1677 1677 Edycja punktu z wodą pitną
1678 1678 Edycja szkoły jazdy
1679 1679 Edycja palni chemicznej
1680 1680 Edycja sklepu elektronicznego
1681 1681 Edycja ambasady
1682 1682 -----
1683 1683 Edycja wejścia
1684 1684 Edycja jeździectwa
1685 1685 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1686 1686 Edycja fabryki
1687 1687 Edycja gruntów rolnych
1688 1688 Edycja zagrody
1689 1689 Edycja restauracji fast-food
1690 1690 Edycji hali górskiej
1691 1691 Edycja trasy promu
1692 1692 Edycja terminalu promowego
1693 1693 Edycja hydrantu
1694 1694 Edycja straży pożarnej
1695 1695 Edycja miejsca do wędkowania
1696 1696 Edycja schodów
1697 1697 Edycja kwiaciarni
1698 1698 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1699 1699 Edycja ścieżki dla pieszych
1700 1700 Edycja brodu
1701 1701 Edycja lasu
1702 1702 Edycja fontanny
1703 1703 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1704 1704 Edycja stacji benzynowej
1705 1705 Edycja sklepu meblowego
1706 1706 Edycja futbolu gaelickiego
1707 1707 Edycja obszaru garaży
1708 1708 Edycja ogrodu
1709 1709 Edycja centrum ogrodniczego
1710 1710 Edycja zbiornika gazu
1711 1711 Edycja bramy
1712 1712 Edycja lodowca
1713 1713 Edycja golfu
1714 1714 Edycja pola golfowego
1715 1715 -----
1716 1716 Edycja trawnika
1717 1717 Edycja cmentarza przykościelnego
1718 1718 Edycja terenu pod zabudowę
1719 1719 Edycja sklepu warzywnego
1720 1720 Edycja szklarni ogrodniczej
1721 1721 Edycja ostrogi regulacyjnej
1722 1722 Edycja kwatery turystycznej
1723 1723 Edycja gimnastyki
1724 1724 Edycja salonu fryzjerskiego
1725 1725 Edycja przystanku kolejowego
1726 1726 Edycja przysiółka
1727 1727 -----
1728 1728 Edycja sklepu z narzędziami
1729 1729 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1730 1730 Edycja wrzosowiska
1731 1731 Edycja lądowiska dla helikopterów
1732 1732 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1733 1733 Edycja drogi w budowie
1734 1734 Edycja miejsca do gry w hokeja
1735 1735 Edycja wyścigów konnych
1736 1736 Edycja szpitala
1737 1737 Edycja hostelu
1738 1738 Edycja hotelu
1739 1739 Edycja ambony strzelniczej
1740 1740 Edycja obszar przemysłowego
1741 1741 Edycja wyspy
1742 1742 Edycja wysepki
1743 1743 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1744 1744 Edycja jubilera
1745 1745 Edycja skrzyżowania
1746 1746 Edycja kartingu
1747 1747 Edycja przedszkola
1748 1748 Edycja kiosku
1749 1749 -----
1750 1750 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1751 1751 Edycja lądu
1752 1752 Edycja wysypiska śmieci
1753 1753 Edycja pralni samoobsługowej
1754 1754 Edycja biblioteki
1755 1755 Edycja szlabanu
1756 1756 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1757 1757 Edycja latarni morskiej
1758 1758 Edycja strefy zamieszkania
1759 1759 Edycja okolicy
1760 1760 Edycja centrum handlowego
1761 1761 Edycja mariny
1762 1762 Edycja placu targowego
1763 1763 Edycja łąki
1764 1764 Edycja stacji pomiaru
1765 1765 Edycja miejsca pamięci
1766 1766 Edycja obszaru wojskowego
1767 1767 Edycja szybu
1768 1768 Edycja minigolfa
1769 1769 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1770 1770 Edycja lotniska dla modeli
1771 1771 Edycja kantoru
1772 1772 Edycja toru jednoszynowego
1773 1773 Edycja pomnika
1774 1774 Edycja motelu
1775 1775 Edycja motocrossu
1776 1776 Edycja parkingu dla motocykli
1777 1777 Edycja sportów motorowych
1778 1778 Edycja autostrady
1779 1779 Edycja skrzyżowania autostrad
1780 1780 Edycja dojazdu do autostrady
1781 1781 Edycja przełęczy
1782 1782 Edycja błot
1783 1783 Edycja różnych sportów
1784 1784 Edycja multipolygonu
1785 1785 Edycja muzeum
1786 1786 Edycja sklepu z instrumentami
1787 1787 Edycja toru kolei wąskotorowej
1788 1788 Edycja granicy narodowej
1789 1789 Edycja granicy parku narodowego
1790 1790 Edycja rezerwatu przyrody
1791 1791 Edycja klubu nocnego
1792 1792 Edycja optyka
1793 1793 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1794 1794 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1795 1795 Edycja sklepu z farbami
1796 1796 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1797 1797 Edycja parku
1798 1798 Edycja parkingu
1799 1799 Edycja uliczki parkingowej
1800 1800 Edycja zatoki
1801 1801 Edycja ścieżki
1802 1802 Edycja wzgórza
1803 1803 Edycja ciągu pieszego
1804 1804 Edycja miejsca do gry w pelotę
1805 1805 Edycja apteki
1806 1806 Edycja miejsca na piknik
1807 1807 Edycja molo
1808 1808 Edycja rurociągu
1809 1809 Edycja boiska
1810 1810 Edycja miejsca kultu religijnego
1811 1811 Edycja placu zabaw
1812 1812 Edycja posterunku policji
1813 1813 Edycja granicy politycznej
1814 1814 Edycja urzędu pocztowego
1815 1815 Edycja elektowni
1816 1816 Edycja linii elektrycznej
1817 1817 Edycja słupa
1818 1818 Edycja rozdzielni elektrycznej
1819 1819 Edycja stacji transformatorowej
1820 1820 Edycja słupa wysokiego napięcia
1821 1821 Edycja kolei retro
1822 1822 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1823 1823 Edycja drogi krajowej
1824 1824 Edycja więzienia
1825 1825 Edycja pubu
1826 1826 Edycja budynku użyteczności publicznej
1827 1827 -----
1828 1828 Edycja komieniołomu
1829 1829 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1830 1830 Edycja toru wyścigowego
1831 1831 -----
1832 1832 Edycja toru
1833 1833 Edycja obszaru kolejowego
1834 1834 Edycja peronu kolejowego
1835 1835 Edycja terenu rekreacyjnego
1836 1836 Edycja punktu zbiórki odpadów
1837 1837 Edycja regionu
1838 1838 Edycja sztucznego jeziora
1839 1839 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1840 1840 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1841 1841 Edycja miejsca odpoczynku
1842 1842 Edycja restauracji
1843 1843 Edycja obszaru handlowego
1844 1844 Edycja rzeki
1845 1845 Edycja koryta rzecznego
1846 1846 Edycja ograniczeń na drodze
1847 1847 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1848 1848 Edytuj trasę
1849 1849 -----
1850 1850 Edycja rugby league
1851 1851 Edycja rugby union
1852 1852 Edycja ruin
1853 1853 Edycja pasa startowego
1854 1854 -----
1855 1855 Edycja bramy warownej
1856 1856 Edycja sauny
1857 1857 Edycja szkoły
1858 1858 Edycja rumowiska
1859 1859 Edycja buszu
1860 1860 Edycja sklepu rybnego
1861 1861 Edycja drogi wojewódzkiej
1862 1862 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1863 1863 Edycja drogi serwisowej
1864 1864 Edycja schronienia
1865 1865 Edycja sklepu obuwniczego
1866 1866 Edycja strzelectwa
1867 1867 Edycja sklepu motocyklowego
1868 1868 Edycja skrótów
1869 1869 Edycja jazdy na deskorolce
1870 1870 Edycja łyżwiarstwa
1871 1871 Edycja narciarstwa
1872 1872 Edycja pochylni
1873 1873 Edycja piłki nożnej
1874 1874 Edycja kolczatki
1875 1875 Edycja centrum sportowego
1876 1876 Edycja sklepu sportowego
1877 1877 Edycja żródła
1878 1878 Edycja stadionu
1879 1879 Edycja stanu
1880 1880 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1881 1881 Edycja przełazu
1882 1882 Edycja strumienia
1883 1883 Edycja latarni ulicznej
1884 1884 Edycja studia nagrań
1885 1885 Edycja dzielnicy
1886 1886 Edycja toru metra
1887 1887 Edycja wejścia do metra
1888 1888 Edycja supermarketu
1889 1889 Edycja kamery do monitoringu
1890 1890 Edycja punktu geodezyjnego
1891 1891 Edycja pływania
1892 1892 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1893 1893 Edycja krawca
1894 1894 Edycja postoju taksówek
1895 1895 Edycja drogi kołowania
1896 1896 Edycja telefonu
1897 1897 Edycja miejsca do gry w tenisa
1898 1898 Edycja terminalu
1899 1899 Edycja bramy terminalu
1900 1900 Edycja drogi powiatowej
1901 1901 Edycja teatru
1902 1902 Edycja parku rozrywki
1903 1903 Edycja punktu poboru opłat
1904 1904 Edycja wieży
1905 1905 Edycja miejscowości
1906 1906 Edycja ratusza
1907 1907 Edycja sklepu z zabawkami
1908 1908 Edycja drogi gruntowej
1909 1909 Edycja środka uspokojenia ruchu
1910 1910 Edycja torów tramwajowych
1911 1911 Edycja przystanku tramwajowego
1912 1912 Edycja biura podróży
1913 1913 Edycja drzewa
1914 1914 Edycja drogi ekspresowej
1915 1915 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1916 1916 Edycja tunelu
1917 1917 Edycja ograniczenia skrętu
1918 1918 Edycja kołowrotka
1919 1919 Edycja sklepu z oponami
1920 1920 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1921 1921 Edycja uniwersytetu
1922 1922 Edycja sklepu z odkurzaczami
1923 1923 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1924 1924 Edycja automatu sprzedającego
1925 1925 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1926 1926 Edycja wypożyczalni wideo
1927 1927 Edycja punktu widokowego
1928 1928 Edycja wsi
1929 1929 Edycja zieleni miejskiej
1930 1930 Edycja winnicy
1931 1931 Edycja wulkanu
1932 1932 Edycja siatkówki
1933 1933 Edycja kosza na śmieci
1934 1934 Edycja oczyszczalni ścieków
1935 1935 Edycja zbiornika wodnego
1936 1936 Edycja parku wodnego
1937 1937 Edycja wieży ciśnień
1938 1938 Edycja studni
1939 1939 Edycja filtrów
1940 1940 Edycja wodospadu
1941 1941 Edycja młynu wodnego
1942 1942 Edycja krzyża przydrożnego
1943 1943 Edycja kapliczki
1944 1944 Edycja jazu
1945 1945 Edycja mokradła
1946 1946 Edycja wiatraka
1947 1947 Edycja lasu pierwotnego
1948 1948 Edycja zakładu produkcyjnego
1949 1949 Edycja zoo
1950 1950 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1951 1951 Edycja skojarzonych ulic
1952 1952 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1953 1953 Edytuje filtr.
1954 1954 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1955 1955 -----
1956 1956 Edytuj godziny otwarcia
1957 1957 Edytuj relację
1958 1958 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1959 1959 Edytuj relacje
1960 1960 Edycja sieci trasy
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 Edytuje tę stronę pomocy
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1978 1978 Edycja: {0}
1979 1979 -----
1980 1980 Edukacja
1981 1981 Elektryfikacja
1982 1982 Elektronika
1983 1983 na karty chipowe
1984 1984 Sklep elektroniczny
1985 1985 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1986 1986 Wysokość
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Adres e-mail
1991 1991 nasyp
1992 1992 Ambasada
1993 1993 -----
1994 1994 Telefon alarmowy
1995 1995 Pusty dokument
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 Puste drogi
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 Zastosuj filtr
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
2006 2006 -----
2007 2007 Zakodowane dokumenty nie są wspierane.
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
2011 2011 Wprowadź URL
2012 2012 Podaj adres z którego pobrać dane:
2013 2013 Wprowadź ID zestawu zmian
2014 2014 Podaj nowy klucz i jego wartość
2015 2015 -----
2016 2016 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
2017 2017 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
2018 2018 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
2019 2019 Wpisz szukane wyrażenie
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
2026 2026 Wprowadź komentarz przesyłania
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 Wpisz wyrażenie do wyszukania
2041 2041 -----
2042 2042 Wpisz swój komentarz
2043 2043 Wejście
2044 2044 Jeździectwo
2045 2045 Artykuły erotyczne
2046 2046 Błąd
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 Błąd podczas usuwania danych.
2050 2050 Błąd podczas wyświetlania adresu
2051 2051 Błąd podczas pobierania
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 Błąd w filtrze
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 Błąd podczas ładowania pliku
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 Błąd w pliku {0}
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 Błąd podczas przetwarzania {0}:
2066 2066 -----
2067 2067 Błąd odtwarzania dźwięku
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
2074 2074 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
2075 2075 -----
2076 2076 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
2077 2077 -----
2078 2078 Błąd podczas przetwarzania {0}
2079 2079 -----
2080 2080 Błąd podczas wysyłania
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 Błędy
2085 2085 Błędy w czasie pobierania
2086 2086 Błędy/Uwagi
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 Przykłady
2095 2095 Zakończ
2096 2096 Zamknij JOSM
2097 2097 -----
2098 2098 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
2099 2099 Kończy pracę z programem.
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 Eksportuj do pliku GPX
2109 2109 -----
2110 2110 Eksportuj i zapisz
2111 2111 -----
2112 2112 Opcje eksportu
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 Eksportuj dane do pliku GPX
2116 2116 Eksportuj do GPX...
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
2124 2124 Wytłocz
2125 2125 Wytłocz drogę
2126 2126 -----
2127 2127 DO POPRAWKI
2128 2128 -----
2129 2129 Fabryka
2130 2130 Usługi
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Nie można otworzyć adresu URL
2140 2140 -----
2141 2141 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 Grunty rolne
2160 2160 Zagroda
2161 2161 Fast food
2162 2162 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
2163 2163 -----
2164 2164 Szybciej
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 Numer faksu
2168 2168 Opłata
2169 2169 Hala górska
2170 2170 Ogrodzenie
2171 2171 Trasa promu
2172 2172 Terminal promowy
2173 2173 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
2174 2174 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
2175 2175 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
2176 2176 -----
2177 2177 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
2178 2178 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
2179 2179 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
2180 2180 Plik
2181 2181 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2182 2182 Plik ''{0}'' nie jest zapisywalny. Proszę podać inną nazwę pliku.
2183 2183 Błędny format pliku
2184 2184 Nazwa pliku:
2185 2185 Plik "{0}" nie istnieje
2186 2186 Plik kopi zapasowej
2187 2187 -----
2188 2188 Plik istnieje. Nadpisać?
2189 2189 Nazwa pliku:
2190 2190 Plik nie został odnaleziony
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 Plik: {0}
2197 2197 -----
2198 2198 Nazwa pliku
2199 2199 -----
2200 2200 Rodzaj pliku:
2201 2201 Rodzaj pliku:
2202 2202 -----
2203 2203 Filtr
2204 2204 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2205 2205 Tryb filtru
2206 2206 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Zakończ rysowanie.
2214 2214 -----
2215 2215 Hydrant
2216 2216 Straż pożarna
2217 2217 Ścieżka do programu Firefox
2218 2218 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
2219 2219 Miejsce na ognisko
2220 2220 Miejsce do wędkowania
2221 2221 Napraw
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 Popraw konflikty tagów
2228 2228 Napraw zaznaczone błędy.
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2234 2234 Naprawianie błędów...
2235 2235 Maszt (dla flagi)
2236 2236 Kwiaciarnia
2237 2237 Wyczyść cache kafelek
2238 2238 -----
2239 2239 Znaleziono następujące problemy:
2240 2240 Żywność
2241 2241 Przestrzeń restauracyjna
2242 2242 Wyżywienie
2243 2243 Ruch pieszy
2244 2244 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2245 2245 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2246 2246 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
2247 2247 Bród
2248 2248 Las
2249 2249 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 Do przodu
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 Znaleziono {0} pasujących.
2259 2259 Fontanna
2260 2260 Sklep z ramami do obrazów
2261 2261 Zablokuj
2262 2262 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2263 2263 WMS katastru francuskiego
2264 2264 Częstotliwość (Hz)
2265 2265 -----
2266 2266 Z relacji
2267 2267 Z adresu URL
2268 2268 Z:
2269 2269 Stacja benzynowa
2270 2270 Stacja benzynwa
2271 2271 Rodzaje paliwa:
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 Pełny ekran
2275 2275 -----
2276 2276 Funkcja
2277 2277 Sklep meblowy
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 Punkty GPS
2281 2281 Opis trasy GPS
2282 2282 -----
2283 2283 Pliki GPX
2284 2284 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2285 2285 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2286 2286 Scieżka GPX:
2287 2287 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 Futbol gaelicki (irlandzki)
2292 2292 -----
2293 2293 Garaże
2294 2294 Ogród
2295 2295 Centrum ogrodnicze
2296 2296 Zbiornik gazu
2297 2297 Brama
2298 2298 Rozstaw toru (mm)
2299 2299 -----
2300 2300 Geografia
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 Geolokalizowane obrazy
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 Lodowiec
2312 2312 szkło
2313 2313 -----
2314 2314 Wróć do okna przesyłania
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 Przechodzi do następnej strony
2325 2325 Przechodzi do poprzedniej strony
2326 2326 -----
2327 2327 Pole golfowe
2328 2328 -----
2329 2329 Zaopatrzenie
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 Trawa
2336 2336 Cmentarz przykościelny
2337 2337 -----
2338 2338 Teren pod zabudowę
2339 2339 Sklep warzywny
2340 2340 Szklarnia ogrodnicza
2341 2341 Kontener z piaskiem
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 Ostroga regulacyjna
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 Kwatera
2353 2353 Drogowskaz
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 Gimnastyka
2357 2357 Fryzjer
2358 2358 Przysiółek
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 Sklep z narzędziami
2363 2363 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2364 2364 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2365 2365 Posiada klucz ''source''
2366 2366 Posiada klucz ''watch''
2367 2367 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2368 2368 -----
2369 2369 Zdrowie
2370 2370 Aparaty słuchowe
2371 2371 Wrzosowisko
2372 2372 Samochody ciężarowe
2373 2373 Samochody dostawcze
2374 2374 Żywopłot
2375 2375 Wysokość
2376 2376 Wysokość (metry)
2377 2377 Lądowisko dla helikopterów
2378 2378 Pomoc
2379 2379 Pomoc: {0}
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 Półkula
2383 2383 Ukryj
2384 2384 Ukryj elementy
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 Sklep ze sprzętem hi-fi
2388 2388 -----
2389 2389 Największy numer
2390 2390 Największy numer
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 Drogi
2395 2395 -----
2396 2396 turystyka piesza
2397 2397 Miejsca historyczne
2398 2398 Historia
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 Hokej
2406 2406 -----
2407 2407 Strona domowa
2408 2408 Konie
2409 2409 Wyścigi konne
2410 2410 Szpital
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 Nazwa domu
2416 2416 Numer domu
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 Ambona myśliwska
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 Zignoruj
2444 2444 -----
2445 2445 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
2446 2446 -----
2447 2447 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2452 2452 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2453 2453 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2454 2454 Nieprawidłowe dane
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 Niedozwolony obiekt z id=0
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Niewłaściwa kombinacja tag/wartość
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 Obraz
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 Pliki obrazów
2493 2493 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 Przesunięcia
2502 2502 Dostawcy zdjęć
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 imperialne
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 Importuj dźwięk
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 Importuj plik PDF
2515 2515 -----
2516 2516 Importuje plik PDF.
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 Importuj obrazki
2523 2523 Import nie jest możliwy
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 Importuje grafikę wektorową
2527 2527 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2528 2528 Importuj grafikę wektorową
2529 2529 -----
2530 2530 Wczytane obrazy
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2536 2536 -----
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 Nachylenie drogi
2540 2540 Duże nachylenie drogi
2541 2541 Niekompletny opis <member> z ref=0
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 Powiększ
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 Obszar przemysłowy
2550 2550 -----
2551 2551 Informacje o elemencie
2552 2552 -----
2553 2553 Informacje
2554 2554 Tablica informacyjna
2555 2555 Informacja turystyczna
2556 2556 Terminal informacyjny
2557 2557 Informacje o warstwie
2558 2558 Inicjalizacja
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 Wewnętrzny błąd serwera
2571 2571 -----
2572 2572 Dostęp do internetu
2573 2573 Opłata za internet
2574 2574 Interpolacja
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 Nieprawodłowy adres URL?
2582 2582 -----
2583 2583 Nieprawidłowy plik bz2.
2584 2584 Nieprawidłowa data
2585 2585 Niepoprawna data/czas
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 Nieprawidłowa strefa czasowa
2594 2594 -----
2595 2595 Niepoprawna nazwa użytkownika
2596 2596 -----
2597 2597 Odwróć filtr
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 Wyspa
2602 2602 Wysepka
2603 2603 Wygląda na to że JOSM zawiesił się ostatnim razem. Czy chcesz przywrócić dane?
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 Przeglądarka pomocy JOSM
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2615 2615 -----
2616 2616 -----
2617 2617 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 Pliki JPEG (*.jpg)
2623 2623 OpenStreetMap - Edytor Java
2624 2624 Wersja Javy {0}
2625 2625 Jubiler
2626 2626 Funkcja łączenia obszarów
2627 2627 Połącz węzeł i linię
2628 2628 Połącz węzeł z drogą
2629 2629 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2630 2630 Połącz nakładające się obszary
2631 2631 Połączono nakładające się na siebie obszary
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 Łączy nakładające się obszary
2635 2635 -----
2636 2636 Przejdź do pozycji
2637 2637 -----
2638 2638 Przejdź
2639 2639 Przejdź do pozycji
2640 2640 Skrzyżowanie
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 Zachowaj
2645 2645 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 Zachowaj moje współrzędne
2650 2650 Zachowaj mój stan usunięcia
2651 2651 -----
2652 2652 Zachowaj wtyczkę
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 Zachowaj ich współrzędne
2656 2656 Zachowaj ich stan usunięcia
2657 2657 -----
2658 2658 Klucz
2659 2659 -----
2660 2660 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 Klucz:
2664 2664 -----
2665 2665 Skóry klawiaturowe
2666 2666 Słowa kluczowe
2667 2667 Przedszkole
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 Akcesoria kuchenne
2671 2671 -----
2672 2672 Gaz LPG
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 Ląd (wyspa)
2686 2686 Zagospodarowanie terenu
2687 2687 Wysypisko
2688 2688 -----
2689 2689 Landsat (lustro)
2690 2690 -----
2691 2691 Liczba pasów ruchu
2692 2692 Język
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 Ostatnia zmiana o {0}
2696 2696 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2697 2697 Szerokość
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 Pralnia samoobsługowa
2711 2711 Warstwa
2712 2712 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2713 2713 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2714 2714 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2715 2715 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2716 2716 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 warstwa nie jest na liście.
2721 2721 -----
2722 2722 Warstwa: {0}
2723 2723 Warstwy
2724 2724 -----
2725 2725 Czas rozbiegu (w sekundach)
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 Rozrywka
2730 2730 Długość
2731 2731 Długość w metrach
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 Długość: {0}
2735 2735 Przejazd kolejowy
2736 2736 Biblioteka
2737 2737 Licencja
2738 2738 -----
2739 2739 Szlaban
2740 2740 Trasa szybkiego tramwaju
2741 2741 Latarnia morska
2742 2742 Oznaczenie linii
2743 2743 -----
2744 2744 Rodzaj linii
2745 2745 Wiersz {0} kolumna {1}:
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2750 2750 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2751 2751 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2752 2752 Lista ostatnio otwieranych plików
2753 2753 oświetlenie
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 Strefa zamieszkania
2758 2758 -----
2759 2759 Ładuj wszystkie kafelki
2760 2760 -----
2761 2761 Wczytaj kalibrację
2762 2762 Ładuj kafelek
2763 2763 Otwórz warstwę WMS
2764 2764 Otwórz warstwę WMS z pliku
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 Wczytuje relacje nadrzędne
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2776 2776 -----
2777 2777 Ładowanie wczesnych wtyczek
2778 2778 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2783 2783 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2784 2784 Ładowanie wtyczek
2785 2785 Ładowanie wtyczek...
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 Wczytywanie {0}
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 pliki lokalne
2793 2793 Okolica
2794 2794 Okolica, osada, miejsce.
2795 2795 Położenie
2796 2796 -----
2797 2797 Zablokuj
2798 2798 Wrota śluzy
2799 2799 Lodi - Włochy
2800 2800 -----
2801 2801 Długość
2802 2802 -----
2803 2803 Katalog:
2804 2804 Wygląd i zachowanie
2805 2805 Katalog:
2806 2806 Wieża widokowa
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 Najmniejszy numer
2815 2815 -----
2816 2816 Najmniejszy numer dzielonego budyknu
2817 2817 Najmniejszy numer
2818 2818 -----
2819 2819 MLIT Japonia (ORTHO)
2820 2820 MLIT Japonia (ORTO01)
2821 2821 MLIT Japonia (ORTO02)
2822 2822 MLIT Japonia (ORTO03)
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 Skala MTB
2827 2827 -----
2828 2828 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2829 2829 -----
2830 2830 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2837 2837 -----
2838 2838 Centrum handlowe
2839 2839 Obiekty sztuczne
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2844 2844 Mapa
2845 2845 Style rysowania map
2846 2846 Odwzorowanie kartograficzne
2847 2847 Ustawienia mapy
2848 2848 -----
2849 2849 Mapa: {0}
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 Port jachtowy (Marina)
2853 2853 Oznacz jako wykonane
2854 2854 -----
2855 2855 Znaczniki nazwanych punktów
2856 2856 Znaczniki z {0}
2857 2857 Plac targowy
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 Materiał
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 -----
2867 2867 Maks. wysokość (w metrach)
2868 2868 Maks. długość (w metrach)
2869 2869 Maks. szerokość (w metrach)
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 Maks. prędkość (km/h)
2875 2875 Maks. ciężar (w tonach)
2876 2876 -----
2877 2877 Maksymalny obszar na zapytanie:
2878 2878 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2879 2879 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2883 2883 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2884 2884 Maksymalna długość (w metrach)
2885 2885 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 Łąka
2892 2892 Zmierzone wartości
2893 2893 Pomiar
2894 2894 Stacja pomiaru
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 Członek
2898 2898 -----
2899 2899 Członkowie
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 Członkowie (z konfliktami)
2903 2903 Miejsce pamięci
2904 2904 Nazwa w menu
2905 2905 Nazwa w menu (domyślna)
2906 2906 Skróty w menu
2907 2907 -----
2908 2908 odwzorowanie Merkatora
2909 2909 Połącz
2910 2910 Połącz węzły
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 Scal warstwy
2914 2914 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2915 2915 -----
2916 2916 Połącz wybrane elementy.
2917 2917 -----
2918 2918 Włącz aktualną warstwę do innej.
2919 2919 -----
2920 2920 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2921 2921 Scal {0} węzłów
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 -----
2925 2925 -----
2926 2926 Połączona wersja
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 Wiadomość dnia jest niedostępna
2931 2931 -----
2932 2932 metryczne
2933 2933 -----
2934 2934 Mikrobrowar
2935 2935 -----
2936 2936 Obszar wojskowy
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 Min. prędkość (km/h)
2942 2942 Szyb
2943 2943 Minirondo
2944 2944 Minigolf
2945 2945 Minimalna odległość (w pikselach)
2946 2946 Minuty: {0}
2947 2947 Odbicie lustrzane
2948 2948 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 -----
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 Brak parametru dla NOT
2970 2970 Brak parametru dla OR
2971 2971 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 Pon-Pt 22:00-05:00
2976 2976 -----
2977 2977 Sklep z telefonami komórkowymi
2978 2978 -----
2979 2979 Tryb: {0}
2980 2980 Lotnisko dla modeli
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 Kantor
2987 2987 Tor jednoszynowy
2988 2988 Pomnik
2989 2989 Wiecej informacji...
2990 2990 Więcej informacji na temat tej funkcji
2991 2991 -----
2992 2992 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2993 2993 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2994 2994 Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 Samochody
2998 2998 Samochody osobowe
2999 2999 Motocykle
3000 3000 Dealer motocykli
3001 3001 -----
3002 3002 Sporty motorowe
3003 3003 Autostrada
3004 3004 Skrzyżowanie autostrad
3005 3005 Autostrada - dojazd
3006 3006 Przełęcz
3007 3007 kolarstwo górskie
3008 3008 Przesuń węzeł...
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 Przesuń w dół
3012 3012 -----
3013 3013 Więcej elementów
3014 3014 Przesuwa filtr na dół.
3015 3015 Przesuwa filtr do góry.
3016 3016 Przesuń w lewo
3017 3017 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
3018 3018 -----
3019 3019 Przesuń obiekty {0}
3020 3020 Przesuń w prawo
3021 3021 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
3022 3022 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
3026 3026 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
3027 3027 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
3028 3028 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 -----
3033 3033 Przesuń je
3034 3034 Przesuń do góry
3035 3035 -----
3036 3036 Przesuń {0}
3037 3037 Przesuwa obiekty {0}
3038 3038 Błota
3039 3039 Różne sporty
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 Muzeum
3047 3047 Sklep muzyczny
3048 3048 Moje zestawy zmian
3049 3049 -----
3050 3050 Moja wersja
3051 3051 Moja wersja (lokalna)
3052 3052 Moją z Połączoną
3053 3053 Moją z Ich
3054 3054 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
3055 3055 Import NMEA zakończony powodzeniem
3056 3056 Pliki NMEA-0183
3057 3057 Mapy NPE
3058 3058 -----
3059 3059 Nazwa
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 Nazwa użytkownika.
3063 3063 -----
3064 3064 Nazwa: {0}
3065 3065 Nazwane punkty GPS z {0}
3066 3066 Nazwane punkty tras.
3067 3067 Kolej wąskotorowa
3068 3068 Narodowa
3069 3069 Park narodowy
3070 3070 -----
3071 3071 Natura
3072 3072 Rezerwat przyrody
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 Sieć
3076 3076 -----
3077 3077 Nigdy nie aktualizuj
3078 3078 Nowa
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 Nowa warstwa
3082 3082 Nowy problem
3083 3083 Nowy klucz
3084 3084 Nowe wyrównanie
3085 3085 -----
3086 3086 Nowa warstwa ze schowka
3087 3087 Nowa warstwa z pliku
3088 3088 -----
3089 3089 Nowa relacja
3090 3090 Nowa rola
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 Nowa wartość
3094 3094 Nowa wartość dla {0}
3095 3095 -----
3096 3096 Następny obrazek
3097 3097 -----
3098 3098 Klub nocny
3099 3099 Nie
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
3103 3103 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
3104 3104 Zakaz skrętu w lewo
3105 3105 Zakaz skrętu w prawo
3106 3106 Brak skrótu
3107 3107 -----
3108 3108 Zakaz jazdy prosto
3109 3109 Zakaz zawracania
3110 3110 Nie znaleziono drogi "from"
3111 3111 Nie znaleziono drogi "to"
3112 3112 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 Brak zmian do wysłania.
3116 3116 -----
3117 3117 Brak konfliktów do rozwiązania
3118 3118 Brak konfliktów, które można pokazać
3119 3119 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
3120 3120 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
3121 3121 -----
3122 3122 Nie wczytano żadnych danych.
3123 3123 Brak daty
3124 3124 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
3125 3125 -----
3126 3126 ślepa ulica
3127 3127 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
3128 3128 -----
3129 3129 Brak obrazu
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
3133 3133 Brak warstw do dostosowania
3134 3134 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
3135 3135 -----
3136 3136 Brak otwartego zestawu zmian
3137 3137 Brak otwartych zestawów zmian
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 Nie znaleziono żadnych problemów
3143 3143 Bez serwera proxy
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 Brak wybranego śladu GPX
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 Bez tagów
3150 3150 Brak warstw docelowych.
3151 3151 Brak kafalek na tym poziomie przybliżenia
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
3155 3155 -----
3156 3156 Nie, przerwij
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 Węzeł
3161 3161 -----
3162 3162 Węzeł jest nadal w użyciu..
3163 3163 -----
3164 3164 Węzeł: połączony
3165 3165 Węzeł: standardowy
3166 3166 Węzeł: otagowany
3167 3167 Węzły
3168 3168 Węzły w tym samym miejscu
3169 3169 Węzły z tą samą nazwą
3170 3170 -----
3171 3171 Węzły (z konfliktami)
3172 3172 Obiekt niebędący drogą w multipolygonie
3173 3173 żadne
3174 3174 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
3175 3175 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
3176 3176 -----
3177 3177 Północ
3178 3178 Północ
3179 3179 Nie znaleziono
3180 3180 Nie połączony
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 Uwagi
3185 3185 -----
3186 3186 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
3187 3187 -----
3188 3188 na banknoty
3189 3189 Nic
3190 3190 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
3191 3191 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
3192 3192 Schowek jest pusty
3193 3193 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
3194 3194 Brak zaznaczenia, które można pokazać
3195 3195 Nic nie wybrano!
3196 3196 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
3197 3197 Nie ma nic do zaznaczenia
3198 3198 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
3199 3199 Nie ma nic do powiększenia
3200 3200 -----
3201 3201 Numer
3202 3202 Ilość miejsc
3203 3203 Liczba przewodów w jednym kablu
3204 3204 -----
3205 3205 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Sposób numeracji domów
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 OK - próbuję ponownie.
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 Dane OSM
3217 3217 Hasło OSM.
3218 3218 Pliki serwera OSM
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 URL serwera OSM:
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 Hasło OSM:
3226 3226 Nazwa użytkownika OSM:
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 Obiekt
3230 3230 -----
3231 3231 ID obiektu:
3232 3232 Obiekt usunięty
3233 3233 Historia obiektu
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Typ obiektu:
3237 3237 Obiekt z historią
3238 3238 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
3239 3239 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
3240 3240 -----
3241 3241 Obiekty do dodania:
3242 3242 Obiekty do usunięcia:
3243 3243 Obiekty do zmiany:
3244 3244 Benzyna bezołowiowa 100
3245 3245 Benzyna bezołowiowa 91
3246 3246 Benzyna bezołowiowa 95
3247 3247 Benzyna bezołowiowa 98
3248 3248 -----
3249 3249 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 Przesunięcie:
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 Stary klucz
3259 3259 Poprzednia rola
3260 3260 Stara wartość
3261 3261 -----
3262 3262 Na życzenie
3263 3263 Podczas wysyłania
3264 3264 Jednokierunkowa
3265 3265 Drogi z jednym węzłem
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 jednokierunkowa
3271 3271 -----
3272 3272 Nakaz skrętu w lewo
3273 3273 Nakaz skrętu w prawo
3274 3274 Nakaz jazdy prosto
3275 3275 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
3276 3276 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3277 3277 Tylko własne zestawy zmian
3278 3278 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
3279 3279 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
3280 3280 -----
3281 3281 Tylko na początku drogi.
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 Otwórz
3287 3287 -----
3288 3288 Otwórz adres...
3289 3289 -----
3290 3290 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
3291 3291 Ostatnio otwierane
3292 3292 -----
3293 3293 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
3294 3294 -----
3295 3295 Otwiera plik.
3296 3296 -----
3297 3297 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3298 3298 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3299 3299 Otwiera listę wszystkich relacji
3300 3300 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3305 3305 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3306 3306 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3307 3307 Otwiera adres URL.
3308 3308 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
3309 3309 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 Otwórz inne zdjęcie
3313 3313 -----
3314 3314 Otwarte zestawy zmian
3315 3315 Otwórz plik
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3329 3329 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
3330 3330 -----
3331 3331 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3332 3332 Otwórz...
3333 3333 Otwarty/Zamknięty:
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 dane OpenSteetMap
3339 3339 Otwieram 1 plik...
3340 3340 Godziny otwarcia
3341 3341 Otwieram plik "{0}" ...
3342 3342 Otwieram pliki
3343 3343 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3344 3344 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3345 3345 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
3346 3346 Czas działania
3347 3347 -----
3348 3348 Optyk
3349 3349 Dodatkowe atrybuty:
3350 3350 -----
3351 3351 Rodzaj (opcjonalne)
3352 3352 Naturalna żywność
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 Korekta prostopadłości
3356 3356 Ortogonalizuj / cofnij
3357 3357 Korekta prostopadłości
3358 3358 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Pozostałe
3362 3362 Inny punkt informacyjny
3363 3363 -----
3364 3364 Sklep turystyczny
3365 3365 -----
3366 3366 Nakładające się obszary
3367 3367 Nakładające się jezdnie
3368 3368 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
3369 3369 Nakładające się tory kolejowe
3370 3370 Nakładające się tory (z obszarem)
3371 3371 Nakładające się drogi
3372 3372 Nakładające się drogi (z obszarem)
3373 3373 Nakładające się drogi.
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 Zastąp
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 PCN 2006 - Włochy
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 PUWG (Polska)
3392 3392 PUWG 1992 (Polska)
3393 3393 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3394 3394 Strefa PUWG
3395 3395 Sklep z farbami
3396 3396 Styl rysowania {0}: {1}
3397 3397 Wykopalisko paleontologiczne
3398 3398 papier
3399 3399 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
3400 3400 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 Relacje nadrzędne
3408 3408 -----
3409 3409 Parkuj i Jedź
3410 3410 -----
3411 3411 Uliczka parkingowa
3412 3412 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3413 3413 Analizowanie danych OSM...
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 Części
3424 3424 Zatoka
3425 3425 zatoki dla wymijania
3426 3426 Hasło
3427 3427 Hasło:
3428 3428 Hasło:
3429 3429 Wklej
3430 3430 -----
3431 3431 Wklej znaczniki
3432 3432 -----
3433 3433 Wkleja zawartość schowka.
3434 3434 Wstaw ze schowka
3435 3435 Wklej pomijając niekompletne
3436 3436 Ścieżka
3437 3437 Długość ścieżki
3438 3438 -----
3439 3439 Wzgórze
3440 3440 Ciąg pieszy
3441 3441 Przejście dla pieszych
3442 3442 Typ przejścia dla pieszych
3443 3443 Ciąg pieszy
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 Apteka
3453 3453 Numer telefonu
3454 3454 Numer telefonu
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 Przesuń PicLayer
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 Miejsce na piknik
3467 3467 Molo
3468 3468 -----
3469 3469 Rurociąg
3470 3470 Rodzaj trasy
3471 3471 Boisko
3472 3472 Rozmiar piksela: {0}
3473 3473 -----
3474 3474 Miejsce kultu religijnego
3475 3475 Miejsca
3476 3476 Odtwórz / wstrzymaj
3477 3477 Tworzenie węzłów i dróg.
3478 3478 -----
3479 3479 Plac zabaw
3480 3480 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3484 3484 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3485 3485 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3492 3492 -----
3493 3493 Proszę wprowadzić adres kafelka
3494 3494 Proszę wprowadzić index kafelka
3495 3495 Podaj nazwę użytkownika
3496 3496 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3505 3505 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 Wprowadź hasło do konta OSM
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3523 3523 Popraw opis zmian
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 Proszę wybrać plik
3529 3529 Proszę wybierz klucz
3530 3530 Wybierz schemat do użycia.
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 Proszę wybierz wartość
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3538 3538 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3539 3539 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3540 3540 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3541 3541 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3542 3542 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3543 3543 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3544 3544 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3545 3545 -----
3546 3546 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3547 3547 -----
3548 3548 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3549 3549 -----
3550 3550 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3551 3551 -----
3552 3552 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3553 3553 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3554 3554 Proszę wybrać wiersz do edycji
3555 3555 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3556 3556 -----
3557 3557 Wybierz warstwę docelową
3558 3558 Wybierz metodę przesyłania:
3559 3559 -----
3560 3560 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3561 3561 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 Informacje o wtyczce
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 Aktualizowanie wtyczek
3573 3573 Wtyczki
3574 3574 Wtyczki są aktualne
3575 3575 -----
3576 3576 Numer punktu
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 Słup
3582 3582 Numer referencyjny
3583 3583 Posterunek policji
3584 3584 Polityczna
3585 3585 -----
3586 3586 Pozycja
3587 3587 Pozycja
3588 3588 Tylko pozycja
3589 3589 -----
3590 3590 Pozycja, czas, data i prędkość
3591 3591 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3592 3592 Skrzynka pocztowa
3593 3593 -----
3594 3594 Poczta
3595 3595 Kod pocztowy
3596 3596 Kod
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 Energetyka
3601 3601 Elektrownia
3602 3602 Linia elektryczna
3603 3603 Rozdzielnia elektryczna
3604 3604 Stacja transformatorowa
3605 3605 Słup wysokiego napięcia
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 Predefiniowane
3611 3611 -----
3612 3612 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 Ustawienia
3617 3617 Preferencje zostały zapisane na {0}
3618 3618 Ustawienia...
3619 3619 -----
3620 3620 Przygotowywanie danych OSM...
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 Przygotowanie zestawu danych...
3625 3625 -----
3626 3626 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3627 3627 -----
3628 3628 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3629 3629 Kolej retro
3630 3630 Grupa szablonów {0}
3631 3631 Grupa szablonów {1} / {0}
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 Szablony
3635 3635 Szablony nie zawierają danego klucza
3636 3636 Szablony nie zawierają danej wartości
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 Poprzedni obrazek
3640 3640 Droga krajowa
3641 3641 Droga krajowa - dojazd
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 Więzienie
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 Odwzorowanie
3658 3658 -----
3659 3659 Ustawienia odwzorowania
3660 3660 Kod odwzorowania
3661 3661 -----
3662 3662 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3663 3663 Odwzorowanie:
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 Właściwości
3667 3667 Właściwości / członkostwo
3668 3668 -----
3669 3669 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 Właściwości
3674 3674 Właściwości (z konfliktami)
3675 3675 Właściwości/członkostwo
3676 3676 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 Ustawienia proxy
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Budynek użyteczności publicznej
3689 3689 Publiczny gril
3690 3690 Pojazdy transportu publicznego
3691 3691 Transport publiczny
3692 3692 Transport publiczny
3693 3693 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3694 3694 Wyczyść
3695 3695 Czyszczenie...
3696 3696 -----
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 Kamieniołom
3701 3701 Zapytanie
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3705 3705 Zapytanie o zestawy zmian
3706 3706 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3707 3707 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3708 3708 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3709 3709 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3710 3710 Odpytywanie serwera nazw
3711 3711 Odpytywanie serwera nazw…
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 Zdalnie sterowane samochody
3717 3717 -----
3718 3718 Tor wyścigowy
3719 3719 -----
3720 3720 Tor
3721 3721 Kolej
3722 3722 Przystanek kolejowy
3723 3723 Peron kolejowy
3724 3724 -----
3725 3725 Obszar kolejowy
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 czyste dane GPS
3730 3730 Przeczytaj na początek
3731 3731 Błąd odczytu!
3732 3732 Czytanie zdjęć...
3733 3733 -----
3734 3734 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3735 3735 Wczytywanie zestawów zmian...
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 Wczytywanie informacji użytkownika...
3740 3740 Wczytywanie {0}...
3741 3741 Plik Readme
3742 3742 Imię i nazwisko
3743 3743 Na pewno zamknąć?
3744 3744 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3745 3745 Zapisywanie
3746 3746 Studio nagrań
3747 3747 Teren rekreacyjny
3748 3748 Obraz...
3749 3749 Zbiórka odpadów
3750 3750 -----
3751 3751 Powtórz
3752 3752 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3753 3753 -----
3754 3754 Numer
3755 3755 Oznaczenie (numer toru)
3756 3756 -----
3757 3757 Numer referencyjny
3758 3758 -----
3759 3759 Odwołania do:
3760 3760 -----
3761 3761 Odśwież
3762 3762 -----
3763 3763 Odrzuć konflikty i zapisz
3764 3764 Relacja
3765 3765 Relacja ...
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 Relacja jest usunięta
3778 3778 Pusta relacja
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 Nieustalony rodzaj relacji
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 Relacja: zaznaczona
3785 3785 -----
3786 3786 Relacje
3787 3787 Relacje: {0}
3788 3788 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3789 3789 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3790 3790 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3791 3791 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3792 3792 Religia
3793 3793 Odśwież
3794 3794 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3795 3795 Wczytaj ponownie błędne kafle
3796 3796 -----
3797 3797 Odświerza stronę pomocy
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 Usuń
3810 3810 -----
3811 3811 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3812 3812 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3813 3813 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3814 3814 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3815 3815 Usuń tagi adresu
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Usuń z pamięci podręcznej
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 Usuń zdjęcie z warstwy
3825 3825 -----
3826 3826 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3827 3827 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3828 3828 Usuń zaznaczone zakładki
3829 3829 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3830 3830 -----
3831 3831 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 Usuń Element z Relacji
3841 3841 Usunięte powielone węzły
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 Zmień nazwę warstwy
3856 3856 Zmień nazwę zakładki
3857 3857 -----
3858 3858 Wypożyczalnia
3859 3859 Warsztat samochodowy
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3863 3863 -----
3864 3864 Zgłoś błąd
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 Sztuczne jezioro
3872 3872 Resetuj
3873 3873 -----
3874 3874 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3875 3875 Resetuj pozycję
3876 3876 Przywróć domyślne ustawienia
3877 3877 -----
3878 3878 Resetuje kalibrację obrazu
3879 3879 Resetuje pozycję obrazu
3880 3880 Resetuje kąt obrotu
3881 3881 Resetuje skalę obrazu
3882 3882 -----
3883 3883 Droga lokalna
3884 3884 Zabudowa mieszkaniowa
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 Rozwiąż
3889 3889 Rozwiąż konflikty
3890 3890 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 Wydobycie
3903 3903 Miejsce odpoczynku
3904 3904 Uruchom ponownie
3905 3905 -----
3906 3906 Restauracja
3907 3907 Przywróć
3908 3908 -----
3909 3909 Odzyskiwanie plików
3910 3910 Ograniczenie
3911 3911 Obszar handlowy
3912 3912 Mur oporowy
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 Odwróć kierunek dróg
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 Odwróć i połącz
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3936 3936 Odwróć kolejność członków relacji
3937 3937 Odwróć kierunek drogi
3938 3938 Odwróć kierunek dróg
3939 3939 Odwrócona linia brzegowa
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3943 3943 -----
3944 3944 Wycofaj
3945 3945 Wycofaj zestaw zmian
3946 3946 Wycofywanie zestawu zmian #{0}
3947 3947 Wycofaj zestaw zmian w całości
3948 3948 Wycofaj zaznaczenie i przywróć usunięte obiekty
3949 3949 Wycofaj tylko zaznaczenie
3950 3950 Cofanie zmian
3951 3951 Wycofywanie...
3952 3952 Popraw
3953 3953 Wersja
3954 3954 jeździectwo
3955 3955 Rzeka
3956 3956 Koryto rzeczne
3957 3957 Droga (nieokreślona)
3958 3958 Ograniczenia na drodze
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 Rola
3965 3965 Problem z weryfikacją roli
3966 3966 -----
3967 3967 Brakująca rola {0}
3968 3968 -----
3969 3969 Rola:
3970 3970 -----
3971 3971 Obrót o 180 stopni
3972 3972 Obrót o 270 stopni
3973 3973 Obrót o 90 stopni
3974 3974 -----
3975 3975 Obraca obrazek w lewo
3976 3976 Obraca obrazek w prawo
3977 3977 Obróć w lewo
3978 3978 Obróć w prawo
3979 3979 Rondo
3980 3980 Trasa
3981 3981 Sieć trasy
3982 3982 -----
3983 3983 Stan trasy
3984 3984 Typ trasy
3985 3985 Zaznaczone szlaki:
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 Rugby league
3989 3989 Rugby union
3990 3990 Ruiny
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 Przeprowadzanie testu {0}
4000 4000 -----
4001 4001 Pas startowy
4002 4002 Skala SAC
4003 4003 karty SIM
4004 4004 SPOTMaps (Francja)
4005 4005 Rysunek SVG (*.svg)
4006 4006 -----
4007 4007 -----
4008 4008 Kontrola bezpieczeństwa
4009 4009 Sprzedaż
4010 4010 Brama warowna
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 Zapisz
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Zapisz jako...
4017 4017 Zapisz plik GPX
4018 4018 -----
4019 4019 Zapisz warstwę
4020 4020 Zapisz plik OSM
4021 4021 Zapisz kalibrację...
4022 4022 -----
4023 4023 Zapisz plik
4024 4024 Zapisz warstwę WMS do pliku
4025 4025 -----
4026 4026 Zapisz pomimo tego
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
4033 4033 Zapisuje bieżące dane.
4034 4034 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
4038 4038 Zapisz/wyślij i usuń
4039 4039 Zapisz/wyślij i wyjdź
4040 4040 Zapisuje/wysyła warstwy przed usunięciem. Niezapisane zmiany przepadają.
4041 4041 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
4042 4042 -----
4043 4043 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
4044 4044 -----
4045 4045 Skalę
4046 4046 -----
4047 4047 Zeskanowana mapa...
4048 4048 Przeglądanie katalogu {0}
4049 4049 Szkoła
4050 4050 złom
4051 4051 Rumowisko
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 Busz
4057 4057 -----
4058 4058 Sklep rybny
4059 4059 Szukaj
4060 4060 -----
4061 4061 Szukaj ...
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 Wyszukuje obiekty
4065 4065 Wyszukuje obiekty.
4066 4066 Szukaj w tagach
4067 4067 Szukaj szablon
4068 4068 Szukaj szablony
4069 4069 Szukaj...
4070 4070 Szukaj:
4071 4071 Szukaj:
4072 4072 Szukanie
4073 4073 Druga nazwa
4074 4074 Droga wojewódzka
4075 4075 -----
4076 4076 Sekundy: {0}
4077 4077 -----
4078 4078 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
4079 4079 -----
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 Segmenty
4083 4083 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
4084 4084 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
4085 4085 Zaznacz
4086 4086 Zaznacz wszystko
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
4099 4099 Wstecz
4100 4100 Wybież otwarty zestaw zmian
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
4104 4104 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
4105 4105 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
4106 4106 -----
4107 4107 Wybierz przynajmniej:
4108 4108 Wybierz nazwę pliku
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
4112 4112 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 Zaznacz na warstwie
4116 4116 Zaznacz na liście relacji
4117 4117 Zaznacz niekompletne adresy
4118 4118 Wybierz opcje rysowania linii
4119 4119 Wybierz członków
4120 4120 Zaznacz węzeł pod kursorem.
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
4126 4126 Wybierz odwzorowanie...
4127 4127 Zaznacz relację
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 Wybierz warstwę docelową
4133 4133 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
4134 4134 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
4135 4135 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4136 4136 -----
4137 4137 Zaznacz to ograniczenie skrętu
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
4148 4148 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
4154 4154 -----
4155 4155 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 Zaznaczenie
4165 4165 Powierzchnia zaznaczenia
4166 4166 Długość zaznaczenia
4167 4167 Wybrano zbiór pusty.
4168 4168 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
4169 4169 Nieodpowiednie zaznaczenie.
4170 4170 -----
4171 4171 Zaznaczenie: {0}
4172 4172 Zaznacza wszystkie adresy z niekompletnymi danymi.
4173 4173 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
4174 4174 -----
4175 4175 Drogi przecinające same siebie
4176 4176 -----
4177 4177 Osobna wartwa
4178 4178 -----
4179 4179 Sekwencja
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 Droga serwisowa
4183 4183 Adres URL usługi
4184 4184 Miejsce obsługi podróżnych
4185 4185 Usługi:
4186 4186 Rodzaj
4187 4187 -----
4188 4188 Ustaw zakładkę WMS
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 Domyślne ustawienie dla wszystkich
4192 4192 -----
4193 4193 Ustaw wielkość budynków
4194 4194 -----
4195 4195 Ustaw nazwę ulicy
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
4200 4200 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
4201 4201 Ustaw język
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
4205 4205 Ustaw na domyślne
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
4210 4210 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
4211 4211 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
4212 4212 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
4213 4213 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
4214 4214 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
4215 4215 Zapisywanie domyślnych ustawień
4216 4216 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
4217 4217 Ustawienia
4218 4218 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
4219 4219 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 Punkt carsharingu
4224 4224 -----
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 schronienie
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 Żegluga
4231 4231 Sklep obuwniczy
4232 4232 Strzelectwo
4233 4233 Zakupy
4234 4234 Sklepy
4235 4235 Krótki opis: {0}
4236 4236 Skrót
4237 4237 Skróty klawiaturowe
4238 4238 -----
4239 4239 Zapisać?
4240 4240 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
4241 4241 Wysłać?
4242 4242 Pokaż
4243 4243 Pokaż obszar
4244 4244 Pokaż dane GPS.
4245 4245 Pokaż raport konfiguracji
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 Pokaż informację kafelka
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
4253 4253 Pokazuje informację pomocy
4254 4254 Pokaż historię
4255 4255 -----
4256 4256 Pokaż szczegóły
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
4266 4266 -----
4267 4267 Wyświetlaj ekran powitalny
4268 4268 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 Pokaż tylko tagi z konfliktami
4272 4272 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 Wyświetl tę pomoc
4277 4277 Pokaż/Ukryj
4278 4278 Obszar
4279 4279 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
4280 4280 Pokazuje bieżącą datę
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 Pokazuje wilgotność
4284 4284 Pokazuje temperaturę
4285 4285 -----
4286 4286 Sycylia - Włochy
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 Drogi bez nazwy
4295 4295 -----
4296 4296 Uprość drogę
4297 4297 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
4298 4298 -----
4299 4299 Uprościć drogi?
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
4304 4304 Pojedyncze elementy
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
4308 4308 -----
4309 4309 Jazda na deskorolce
4310 4310 Łyżwiarstwo
4311 4311 Narty
4312 4312 narciarstwo
4313 4313 Pomiń pobieranie
4314 4314 Pomiń pobieranie
4315 4315 Pomiń
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 Mapa
4319 4319 -----
4320 4320 Pochylnia
4321 4321 Wolniej
4322 4322 Palenie
4323 4323 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
4324 4324 Dopasuj do wielkości kafelek
4325 4325 Skuter śnieżny
4326 4326 Piłka nożna
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 Sortuj
4341 4341 Sortuj menu szablonów
4342 4342 Sortuj elementy relacji
4343 4343 -----
4344 4344 Tekst źródłowy
4345 4345 Południe
4346 4346 Miejsca dla niepełnosprawnych
4347 4347 Miejsca dla rodziców
4348 4348 Miejsca dla kobiet
4349 4349 -----
4350 4350 Prędkość
4351 4351 Prędkość (km/h)
4352 4352 Fotoradar
4353 4353 Kolczatka
4354 4354 -----
4355 4355 Rozdziel drogę
4356 4356 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 Rozdziel drogę {0} na {1} części
4362 4362 Rozdziela drogę na fragmenty
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 Sporty z piłką
4367 4367 Obiekty sportowe
4368 4368 Sport
4369 4369 Centrum sportowe
4370 4370 Źródło
4371 4371 Stadion
4372 4372 -----
4373 4373 Gwiazdki
4374 4374 Rozpocznij szukanie
4375 4375 Rozpocznij dostosowanie
4376 4376 Rozpocznij pobieranie
4377 4377 Rozpocznij pobieranie danych
4378 4378 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 Rozpoczynanie skanowania katalogu
4386 4386 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
4387 4387 Ponowna próba {0} z {1}.
4388 4388 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
4389 4389 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
4390 4390 -----
4391 4391 Stan
4392 4392 -----
4393 4393 Sklep z artykułami biurowymi
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 Raport konfiguracji
4397 4397 Schody
4398 4398 -----
4399 4399 Przełaz
4400 4400 Znak stop
4401 4401 -----
4402 4402 Strumień
4403 4403 Ulica
4404 4404 Latarnia uliczna
4405 4405 -----
4406 4406 Nazwa ulicy
4407 4407 -----
4408 4408 Sieć drogowa
4409 4409 Ulice NRW Geofabrik.de
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 Podobszary
4416 4416 Stwórz filtr
4417 4417 -----
4418 4418 Dzielnica
4419 4419 Metro
4420 4420 Wejście do metra
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4431 4431 Nawierzchnia
4432 4432 Monitoring
4433 4433 -----
4434 4434 Punkt geodezyjny
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 Pływanie
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 Przełącz w tryb offline
4443 4443 Przełącz w tryb online
4444 4444 Opis symboli
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 Synchronizacja dźwięku
4448 4448 Synchronizuj cały zestaw danych
4449 4449 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4450 4450 Synchronizuję tylko relację {0}
4451 4451 -----
4452 4452 Synchronizuję tylko drogę {0}
4453 4453 System miar
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 Tenis stołowy
4463 4463 Nawierzchnia dla niewidomych
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 Oznacz drogi jako
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 Szablony
4476 4476 Etykiety
4477 4477 Znaczniki (rozdzielone przecinkami)
4478 4478 Znaczniki i członkowie
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 Znaczniki zestawu zminan {0}
4483 4483 Znaczniki nowego zestawu zmian
4484 4484 -----
4485 4485 Krawiec
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 Postój taksówek
4493 4493 Droga kołowania
4494 4494 Telefon
4495 4495 na karty telefoniczne
4496 4496 Tenis
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 Droga powiatowa
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 Sprawdza URL API
4510 4510 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 Ta warstwa nie wspiera żadnego z odwzorowań JOSM,\nwięc nie może zostać użyta. Ta wiadomość nie wyświetli się ponownie.
4515 4515 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4516 4516 -----
4517 4517 URL API działa poprawnie.
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4523 4523 Plik PDF musi posiadać dokładnie jedną stronę.
4524 4524 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4525 4525 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4526 4526 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4527 4527 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4528 4528 -----
4529 4529 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4530 4530 -----
4531 4531 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4532 4532 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4533 4533 Dane w schowku nie są obrazem
4534 4534 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4535 4535 -----
4536 4536 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4537 4537 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4538 4538 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4542 4542 -----
4543 4543 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4544 4544 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4545 4545 -----
4546 4546 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4551 4551 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4566 4566 -----
4567 4567 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4568 4568 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
4569 4569 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 Obszar jest za duży. Przybliż lub zmień rozdzielczość
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4583 4583 -----
4584 4584 -----
4585 4585 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4586 4586 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4587 4587 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4599 4599 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4600 4600 Teatr
4601 4601 -----
4602 4602 Ich wersja
4603 4603 Ich wersja (na serwerze)
4604 4604 Ich z Połączoną
4605 4605 Park rozrywki
4606 4606 -----
4607 4607 Nie ma otwartych zestawów zmian
4608 4608 Nie wybrano opiektów do pobrania
4609 4609 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4617 4617 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4618 4618 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 To znajduje się za końcem nagrania.
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4643 4643 -----
4644 4644 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4656 4656 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4657 4657 Automat biletowy
4658 4658 Numery kafelków mapy
4659 4659 Adres kafelka:
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 Czas
4663 4663 Zakres czasu
4664 4664 Strefa czasowa:
4665 4665 Strefa czasowa: {0}
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 Do usunięcia
4670 4670 -----
4671 4671 Do:
4672 4672 Przełącza na pełny ekran
4673 4673 Przełącz linie łączące punktu GPX
4674 4674 -----
4675 4675 Przełącza widok szkieletowy
4676 4676 Przełącza na pełny ekran
4677 4677 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4678 4678 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4679 4679 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4680 4680 Przełącz: {0}
4681 4681 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4682 4682 Toalety
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 bramka (opłata)
4686 4686 Punkt poboru opłat
4687 4687 Narzędzie: {0}
4688 4688 Pasek narzędzi
4689 4689 Personalizacja paska narzędzi
4690 4690 Narzędzia
4691 4691 Narzedzie do rysowania budynków.
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 Turystyka
4695 4695 Wieża
4696 4696 Numer referencyjny
4697 4697 Typ wieży
4698 4698 Małe miasto
4699 4699 Ratusz
4700 4700 -----
4701 4701 Sklep z zabawkami
4702 4702 -----
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 -----
4707 4707 Droga gruntowa
4708 4708 Kolorowanie ścieżek i punktów
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 Typ drogi
4712 4712 Środek uspokojenia ruchu
4713 4713 Sygnalizacja świetlna
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 Tramwaj
4717 4717 Przystanek tramwajowy
4718 4718 -----
4719 4719 -----
4720 4720 -----
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 Biuro podróży
4725 4725 Drzewo
4726 4726 -----
4727 4727 Droga ekspresowa
4728 4728 Droga ekspresowa - dojazd
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 Tunel
4735 4735 Początek tunelu
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 Ograniczenia skrętu
4739 4739 -----
4740 4740 Miejsce do zawracania
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 Kołowrotek
4745 4745 Obrotnica
4746 4746 Rodzaj
4747 4747 -----
4748 4748 Typ:
4749 4749 Rodzaj
4750 4750 Sklep z oponami
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 NIEZNANA
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 -----
4758 4758 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 Strefa UTM
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 Rozdziel drogi
4770 4770 -----
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4774 4774 -----
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 Nie można parsować współrzędnych
4782 4782 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4783 4783 Droga gminna
4784 4784 Niezamkniete drogi
4785 4785 Nie zamknięta droga
4786 4786 Niepołączona linia brzegowa
4787 4787 Niepołączone węzły bez tagów
4788 4788 Niepołączone drogi.
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 -----
4792 4792 Nierozstrzygnięty
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 Cofnij
4800 4800 -----
4801 4801 Cofnij przesunięcie
4802 4802 -----
4803 4803 Cofa ostatnią czynność.
4804 4804 -----
4805 4805 Oderwij panel
4806 4806 Nieoczekiwany błąd
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4818 4818 Odblokuj
4819 4819 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4820 4820 Rozdzielenie węzła
4821 4821 -----
4822 4822 Uniwersytet
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4826 4826 Nieznany adres
4827 4827 Nieznany stan problemu
4828 4828 -----
4829 4829 Nieznany rodzaj elementu
4830 4830 Nieznany tryb {0}
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 Nieznana rola
4835 4835 -----
4836 4836 Nieznany typ: {0}
4837 4837 Skrzyżowanie bez nazwy
4838 4838 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4839 4839 Drogi bez nazwy
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4843 4843 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4844 4844 Niezapisane dane i konflikty
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 Niezapisane dane OSM
4848 4848 Odznacz wszystko
4849 4849 Odznacz wszystko (anulowanie)
4850 4850 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4851 4851 Odznacza wszystkie obiekty.
4852 4852 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 Nie wspierana wersja: {0}
4856 4856 -----
4857 4857 Drogi bez tagów
4858 4858 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4859 4859 -----
4860 4860 W górę
4861 4861 -----
4862 4862 Aktualizuj
4863 4863 Aktualizuj zestaw zmian
4864 4864 Aktualizuj zawartość
4865 4865 Aktualizuj dane
4866 4866 -----
4867 4867 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4868 4868 Pobierz zmiany
4869 4869 Aktualizacja obiektów
4870 4870 Aktualizuj wtyczki
4871 4871 Pobierz wybrane
4872 4872 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4873 4873 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4874 4874 Aktualizuje wybrane wtyczki
4875 4875 Zaktualizowano
4876 4876 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4877 4877 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4878 4878 -----
4879 4879 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4880 4880 -----
4881 4881 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4882 4882 Uaktualnianie zestawu zmian...
4883 4883 Odświeżanie danych
4884 4884 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4885 4885 Aktualizowanie mapy...
4886 4886 -----
4887 4887 Wyślij
4888 4888 Wyślij zmiany
4889 4889 Wyślij Ustawienia
4890 4890 -----
4891 4891 Wyślij ślady
4892 4892 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4893 4893 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4894 4894 -----
4895 4895 Wyślij dane
4896 4896 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4897 4897 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4898 4898 -----
4899 4899 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 Wyślij wybrane elementy
4903 4903 -----
4904 4904 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4905 4905 Wysyłanie do "{0}"
4906 4906 Wyślij do nowego zestawu zmian
4907 4907 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4908 4908 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4909 4909 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4910 4910 Wysyłanie śladu GPX
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 Przesyłanie danych...
4914 4914 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4915 4915 -----
4916 4916 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4917 4917 Użycie
4918 4918 Użyj
4919 4919 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4920 4920 -----
4921 4921 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4922 4922 -----
4923 4923 Używaj prostego uwierzytelniania
4924 4924 Używaj OAuth
4925 4925 -----
4926 4926 Używaj SOCKS proxy
4927 4927 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4928 4928 -----
4929 4929 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4930 4930 -----
4931 4931 Użyj domyślny
4932 4932 -----
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 -----
4936 4936 Użyj warstwy błędów
4937 4937 -----
4938 4938 Użyj ustawień globalnych.
4939 4939 Użyj listę ignorowanych
4940 4940 Użyj niestandardowych wyjątków
4941 4941 -----
4942 4942 Używa szablon "{0}"
4943 4943 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4944 4944 -----
4945 4945 Użyj standardowych wyjątków
4946 4946 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4947 4947 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 -----
4952 4952 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4953 4953 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4954 4954 -----
4955 4955 Użytkownik
4956 4956 ID użytkownika:
4957 4957 Nazwa użytkownika:
4958 4958 -----
4959 4959 Użytkownik:
4960 4960 Nazwa użytkownika
4961 4961 -----
4962 4962 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4963 4963 Sklep z odkurzaczami
4964 4964 Zweryfikuj
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 -----
4969 4969 Sprawdzanie
4970 4970 Sprawdzanie poprawności
4971 4971 Błędy
4972 4972 -----
4973 4973 Wartość
4974 4974 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4975 4975 -----
4976 4976 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4977 4977 -----
4978 4978 -----
4979 4979 -----
4980 4980 Wartość:
4981 4981 -----
4982 4982 Sklep z różnościam
4983 4983 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4984 4984 -----
4985 4985 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4986 4986 Automat sprzedający
4987 4987 Sprzedawane produkty
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 Wersja {0}
4992 4992 -----
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 Wersja: {0}
4998 4998 Weterynarz
4999 4999 Przez:
5000 5000 Wypożyczalnia wideo
5001 5001 Widok
5002 5002 Widok: {0}
5003 5003 Punkt widokowy
5004 5004 -----
5005 5005 Wieś
5006 5006 Zieleń miejska
5007 5007 Miasto
5008 5008 Winnica
5009 5009 Widoczność
5010 5010 Widoczność (czytelność)
5011 5011 widoczna wieża szybowa
5012 5012 Odwiedź stronę domową
5013 5013 -----
5014 5014 Kalibracja urządzenia nagrywającego
5015 5015 Wulkan
5016 5016 Siatkówka
5017 5017 Napięcie
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 Błąd WMS
5025 5025 Pliki WMS (*.wms)
5026 5026 Warstwa WMS
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
5030 5030 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
5031 5031 -----
5032 5032 -----
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 Oczekiwanie 10 sekund...
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 mur
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 Uwaga
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
5049 5049 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
5050 5050 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
5051 5051 -----
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
5060 5060 -----
5061 5061 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 -----
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 -----
5090 5090 -----
5091 5091 -----
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 -----
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 -----
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 -----
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 -----
5118 5118 Ostrzeżenia
5119 5119 Myjnia samochodowa
5120 5120 Kosz na śmieci
5121 5121 Oczyszczalnia ścieków
5122 5122 Woda
5123 5123 Park wodny
5124 5124 Wieża ciśnień
5125 5125 Studnia
5126 5126 Filtry
5127 5127 Wodospad
5128 5128 Młyn wodny
5129 5129 -----
5130 5130 Pliki audio Wave (*.wav)
5131 5131 -----
5132 5132 -----
5133 5133 -----
5134 5134 -----
5135 5135 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
5136 5136 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
5137 5137 Węzeł drogi blisko innej drogi
5138 5138 -----
5139 5139 -----
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 -----
5143 5143 -----
5144 5144 Etykietowanie punktów
5145 5145 -----
5146 5146 Punkty drogowe
5147 5147 Drogi
5148 5148 Krzyż przydrożny
5149 5149 Kapliczka
5150 5150 -----
5151 5151 Strona internetowa: {0}
5152 5152 Strona internetowa
5153 5153 -----
5154 5154 Jaz
5155 5155 Mokradło
5156 5156 Dla niepełnosprawnych
5157 5157 Wózki inwalidzkie
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
5161 5161 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
5162 5162 -----
5163 5163 -----
5164 5164 Całą grupę
5165 5165 Szerokość (w metrach)
5166 5166 -----
5167 5167 -----
5168 5168 -----
5169 5169 Wiatrak
5170 5170 Rękaw
5171 5171 Widok szkieletowy
5172 5172 -----
5173 5173 Ze sklepem
5174 5174 -----
5175 5175 Las pierwotny
5176 5176 Zakład produkcyjny
5177 5177 -----
5178 5178 Błąd zapisu!
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 -----
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 -----
5185 5185 Brakuje znacznika XML <user>.
5186 5186 -----
5187 5187 Tak
5188 5188 -----
5189 5189 -----
5190 5190 Tak, usuń węzły
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 -----
5194 5194 -----
5195 5195 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
5196 5196 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
5197 5197 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
5198 5198 -----
5199 5199 Napotkałeś błąd w JOSM
5200 5200 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
5201 5201 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
5202 5202 -----
5203 5203 -----
5204 5204 -----
5205 5205 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
5206 5206 -----
5207 5207 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
5208 5208 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
5209 5209 -----
5210 5210 -----
5211 5211 -----
5212 5212 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
5213 5213 -----
5214 5214 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
5215 5215 Wybierz ślad GPX
5216 5216 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 Powiększ
5221 5221 Zbliżenie (w metrach)
5222 5222 Powiększ
5223 5223 Zmniejsz
5224 5224 Powiększa i przesuwa mapę
5225 5225 -----
5226 5226 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
5227 5227 Powiększ
5228 5228 Poziom powiększenia:
5229 5229 Zmniejsz
5230 5230 Powiększ aby pokazać: {0}
5231 5231 Powiększ do
5232 5232 Powiększ na warstwie
5233 5233 -----
5234 5234 Pokaż problem
5235 5235 Powiększ do wybranych elementów
5236 5236 Powiększ do zaznaczenia
5237 5237 -----
5238 5238 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
5239 5239 -----
5240 5240 -----
5241 5241 -----
5242 5242 Pokaż {0}
5243 5243 -----
5244 5244 -----
5245 5245 [usunięte]
5246 5246 \nWysokość: {0} m
5247 5247 -----
5248 5248 -----
5249 5249 -----
5250 5250 -----
5251 5251 -----
5252 5252 -----
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 -----
5258 5258 -----
5259 5259 wysokie napięcie
5260 5260 średnie napięcie
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 Edycja pylonu
5274 5274 Edycja stacji
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 Stacja
5278 5278 Brama
5279 5279 Wstecz
5280 5280 Szybciej
5281 5281 Zwiększa prędkość odtwarzania.
5282 5282 Do przodu
5283 5283 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
5284 5284 Przeskakuje do następnego fragmentu.
5285 5285 Następny znacznik
5286 5286 Odtwórz następny znacznik.
5287 5287 Odtwórz poprzedni znacznik.
5288 5288 Odtwórz / wstrzymaj
5289 5289 Poprzedni znacznik
5290 5290 Wolniej
5291 5291 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
5292 5292 Zamknięty
5293 5293 Otwarty
5294 5294 brak
5295 5295 -----
5296 5296 -----
5297 5297 -----
5298 5298 -----
5299 5299 D
5300 5300 U
5301 5301 A
5302 5302 Z
5303 5303 U
5304 5304 O
5305 5305 T
5306 5306 Z
5307 5307 Tekst
5308 5308 -----
5309 5309 -----
5310 5310 Źródło ciepła
5311 5311 -----
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 Przesunięcie
5318 5318 -----
5319 5319 markowe
5320 5320 nie
5321 5321 używane
5322 5322 tak
5323 5323 nad ziemią
5324 5324 -----
5325 5325 -----
5326 5326 pod ziemią
5327 5327 podwodą
5328 5328 -----
5329 5329 -----
5330 5330 Edycja stacji kolejowej
5331 5331 Stacja kolejowa
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 -----
5336 5336 -----
5337 5337 Klucz:
5338 5338 -----
5339 5339 -----
5340 5340 skrótowa nazwa ulicy
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 dodaj do zaznaczenia
5345 5345 adres
5346 5346 -----
5347 5347 administracyjna
5348 5348 zaawansowana
5349 5349 zaawansowana konfiguracja
5350 5350 droga powietrzna
5351 5351 -----
5352 5352 -----
5353 5353 -----
5354 5354 kruszywo
5355 5355 dla rolnictwa
5356 5356 wentylacyjny
5357 5357 wszystkie
5358 5358 wszystkie obiekty
5359 5359 alejka
5360 5360 alfabetycznie
5361 5361 alternatywny
5362 5362 -----
5363 5363 udogodnienie
5364 5364 -----
5365 5365 -----
5366 5366 futbol amerykański
5367 5367 analogowy
5368 5368 kościół anglikański
5369 5369 jedzenie dla zwierząt
5370 5370 gość
5371 5371 -----
5372 5372 dowolne
5373 5373 -----
5374 5374 akwedukt
5375 5375 łucznictwo
5376 5376 obszar
5377 5377 -----
5378 5378 azjatycka
5379 5379 asfalt
5380 5380 lekkoatletyka
5381 5381 -----
5382 5382 futbol australijski
5383 5383 automatycznie
5384 5384 tło
5385 5385 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
5386 5386 odcinek powrotny
5387 5387 zła
5388 5388 bahaizm
5389 5389 baptyści
5390 5390 bariera
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 Basen
5394 5394 Koszykówka
5395 5395 boksyty
5396 5396 Plaża
5397 5397 -----
5398 5398 rowery
5399 5399 dętki do roweru
5400 5400 -----
5401 5401 czarny
5402 5402 niebieski
5403 5403 torfowisko
5404 5404 bule
5405 5405 granica
5406 5406 gra w kule
5407 5407 marka
5408 5408 most
5409 5409 etykieta "most" na węźle
5410 5410 brązowy
5411 5411 teren poprzemysłowy
5412 5412 buddyzm
5413 5413 budynek
5414 5414 -----
5415 5415 hamburgery
5416 5416 autobus
5417 5417 wydzielony pas autobusowy
5418 5418 -----
5419 5419 -----
5420 5420 futbol kanadyjki
5421 5421 -----
5422 5422 kajakarstwo
5423 5423 uwzględnij wielkość liter
5424 5424 kościół katolicki
5425 5425 Cmentarz
5426 5426 -----
5427 5427 węgiel drewny
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 kurczak
5433 5433 chińska
5434 5434 -----
5435 5435 chrześcijaństwo
5436 5436 papierosy
5437 5437 miasto
5438 5438 cywilna
5439 5439 wspinaczka
5440 5440 -----
5441 5441 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5442 5442 zamknięty
5443 5443 zamknięta droga
5444 5444 węgiel
5445 5445 linia brzegowa
5446 5446 bruk
5447 5447 -----
5448 5448 komunikacyjna
5449 5449 szuter
5450 5450 beton
5451 5451 prezerwatywy
5452 5452 konfiguruj
5453 5453 -----
5454 5454 -----
5455 5455 konflikt
5456 5456 iglasty
5457 5457 połaczenie
5458 5458 -----
5459 5459 w budowie
5460 5460 sieć trakcyjna
5461 5461 -----
5462 5462 miedź
5463 5463 -----
5464 5464 -----
5465 5465 liczba
5466 5466 -----
5467 5467 -----
5468 5468 -----
5469 5469 -----
5470 5470 -----
5471 5471 krykiet
5472 5472 krykiet
5473 5473 krokiet
5474 5474 -----
5475 5475 -----
5476 5476 kolarstwo
5477 5477 dane
5478 5478 liściasty
5479 5479 obiekt dedykowany
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 -----
5485 5485 -----
5486 5486 usunięto
5487 5487 dla dostaw
5488 5488 przestarzały
5489 5489 dla wyznaczonych pojazdów
5490 5490 dojazd do posesji
5491 5491 objazd
5492 5492 cyfrowy
5493 5493 diamenty
5494 5494 zablokowane
5495 5495 Dok
5496 5496 wyścigi psów
5497 5497 podwójny
5498 5498 na dół
5499 5499 zjazd
5500 5500 pobrany obszar
5501 5501 napoje
5502 5502 podjazd
5503 5503 -----
5504 5504 -----
5505 5505 wschód
5506 5506 łatwa
5507 5507 -----
5508 5508 energia elektryczna
5509 5509 elementy
5510 5510 -----
5511 5511 jazda konna
5512 5512 ewangelikalizm
5513 5513 parzyste
5514 5514 przykłady
5515 5515 doskonała
5516 5516 torby na odchody
5517 5517 dla ekspertów
5518 5518 -----
5519 5519 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5520 5520 -----
5521 5521 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5522 5522 -----
5523 5523 gospodarstwo
5524 5524 -----
5525 5525 -----
5526 5526 prom
5527 5527 -----
5528 5528 znajdź w zaznaczeniu
5529 5529 ryba z frytkami
5530 5530 -----
5531 5531 -----
5532 5532 jedzenie
5533 5533 piesza
5534 5534 -----
5535 5535 bród
5536 5536 las
5537 5537 leśna
5538 5538 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5539 5539 odcinek docelowy
5540 5540 cieplna
5541 5541 -----
5542 5542 francuska
5543 5543 od kafelka
5544 5544 z drogi
5545 5545 pełna
5546 5546 futbol gaelicki (irlandzki)
5547 5547 garaże
5548 5548 gazowy
5549 5549 -----
5550 5550 niemiecka
5551 5551 Lodowiec
5552 5552 złoto
5553 5553 -----
5554 5554 pole golfowe
5555 5555 dobra
5556 5556 znacznik GPS
5557 5557 punkt GPS
5558 5558 1 stopnia
5559 5559 2 stopnia
5560 5560 3 stopnia
5561 5561 4 stopnia
5562 5562 5 stopnia
5563 5563 trawa
5564 5564 kratka trawnikowa
5565 5565 żwir
5566 5566 szary
5567 5567 grecka
5568 5568 zielony
5569 5569 -----
5570 5570 grunt
5571 5571 gimnastyka
5572 5572 połowiczna
5573 5573 punkt zatrzymania
5574 5574 zdrowie
5575 5575 ciepłowniczy
5576 5576 Zdrowie
5577 5577 samochody ciężarowe
5578 5578 wyróżnienie
5579 5579 droga
5580 5580 Droga bez numeru referencyjnego
5581 5581 -----
5582 5582 -----
5583 5583 -----
5584 5584 hinduizm
5585 5585 historia
5586 5586 tablica historyczna
5587 5587 hokej
5588 5588 tragiczna
5589 5589 -----
5590 5590 wyścigi konne
5591 5591 -----
5592 5592 dom
5593 5593 -----
5594 5594 -----
5595 5595 -----
5596 5596 wodna
5597 5597 lody
5598 5598 -----
5599 5599 ilmenit
5600 5600 obraz
5601 5601 -----
5602 5602 -----
5603 5603 nieaktywne
5604 5604 -----
5605 5605 niekompletne
5606 5606 niekompletna droga
5607 5607 przybliż by zobaczyć więcej detali
5608 5608 niezależny
5609 5609 indyjska
5610 5610 wewnętrzny
5611 5611 Teren przemysłowy
5612 5612 Wewnętrzny segment
5613 5613 zintegrowano z głównym programem
5614 5614 średnia
5615 5615 -----
5616 5616 -----
5617 5617 rudy żelaza
5618 5618 wysepka
5619 5619 wydzielone pomieszczenie
5620 5620 włoska
5621 5621 -----
5622 5622 dżinizm
5623 5623 japońska
5624 5624 świadkowie Jehowy
5625 5625 judaizm
5626 5626 -----
5627 5627 -----
5628 5628 -----
5629 5629 -----
5630 5630 -----
5631 5631 -----
5632 5632 -----
5633 5633 ląd
5634 5634 wysypisko smieci
5635 5635 zagospodarowanie przestrzenne
5636 5636 -----
5637 5637 -----
5638 5638 warstwa
5639 5639 -----
5640 5640 -----
5641 5641 -----
5642 5642 ołów
5643 5643 w lewo
5644 5644 wypoczynek
5645 5645 -----
5646 5646 -----
5647 5647 wapień
5648 5648 limitowane
5649 5649 strefa zamieszkania
5650 5650 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5651 5651 -----
5652 5652 okolica
5653 5653 zablokuj przewijanie
5654 5654 -----
5655 5655 -----
5656 5656 niska
5657 5657 luteranie
5658 5658 -----
5659 5659 namorzyny
5660 5660 -----
5661 5661 ręcznie
5662 5662 -----
5663 5663 -----
5664 5664 marsze
5665 5665 max szer.
5666 5666 max dł.
5667 5667 -----
5668 5668 tryb wymiarowania
5669 5669 członek
5670 5670 -----
5671 5671 -----
5672 5672 metodyści
5673 5673 meksykańska
5674 5674 Teren wojskowy
5675 5675 min szer.
5676 5676 min dł.
5677 5677 błędnie wpisana nazwa klucza
5678 5678 mieszany
5679 5679 mormoni
5680 5680 sporty motorowe
5681 5681 -----
5682 5682 autostrada
5683 5683 ciąg pieszy
5684 5684 Błoto
5685 5685 różne sporty
5686 5686 wielopoziomowy
5687 5687 -----
5688 5688 -----
5689 5689 -----
5690 5690 islam
5691 5691 -----
5692 5692 narodowa
5693 5693 naturalne
5694 5694 -----
5695 5695 tablica przyrodnicza
5696 5696 -----
5697 5697 gazety
5698 5698 następny
5699 5699 nikiel
5700 5700 nie
5701 5701 -----
5702 5702 brak opisu
5703 5703 -----
5704 5704 -----
5705 5705 -----
5706 5706 brak modyfikatora
5707 5707 -----
5708 5708 -----
5709 5709 -----
5710 5710 zakaz skrętu w lewo
5711 5711 zakaz skrętu w prawo
5712 5712 zakaz jazdy prosto
5713 5713 zakaz zawracania
5714 5714 -----
5715 5715 żadne
5716 5716 -----
5717 5717 północ
5718 5718 północny-wschód
5719 5719 północny-zachód
5720 5720 nie zostały usunięte
5721 5721 -----
5722 5722 -----
5723 5723 tablica informacyjna
5724 5724 dla początkujących
5725 5725 jądrowa
5726 5726 obserwacyjna
5727 5727 nieparzyste
5728 5728 oficjalnie
5729 5729 -----
5730 5730 naftowy
5731 5731 stare szyny kolejowe
5732 5732 stare
5733 5733 -----
5734 5734 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5735 5735 -----
5736 5736 nakaz skrętu w lewo
5737 5737 nakaz skrętu w prawo
5738 5738 nakaz jazdy prosto
5739 5739 otwarty
5740 5740 -----
5741 5741 opcje
5742 5742 -----
5743 5743 -----
5744 5744 kościół prawosławny
5745 5745 -----
5746 5746 zewnętrzny
5747 5747 Zewnętrzny segment
5748 5748 poza pobranym obszarem
5749 5749 -----
5750 5750 -----
5751 5751 wysepka parkignowa
5752 5752 -----
5753 5753 bilety parkingowe
5754 5754 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5755 5755 pyłu
5756 5756 pasażerowie
5757 5757 pasażerowie; pojazdy
5758 5758 utwardzona
5759 5759 kostka
5760 5760 Szczyt
5761 5761 kamienie
5762 5762 -----
5763 5763 -----
5764 5764 -----
5765 5765 zielonoświątkowcy
5766 5766 dopuszczalny
5767 5767 zdjęcia
5768 5768 fotowoltaiczna
5769 5769 nabrzeże
5770 5770 -----
5771 5771 -----
5772 5772 -----
5773 5773 -----
5774 5774 -----
5775 5775 -----
5776 5776 -----
5777 5777 boisko
5778 5778 -----
5779 5779 Miejsce
5780 5780 tablica botaniczna
5781 5781 plastik
5782 5782 -----
5783 5783 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5784 5784 proszę wybrać drogę
5785 5785 słup
5786 5786 polityczna
5787 5787 energia
5788 5788 prezbiterianie
5789 5789 poprzedni
5790 5790 droga krajowa
5791 5791 droga krajowa - dojazd
5792 5792 droga prywatna
5793 5793 -----
5794 5794 proponowany
5795 5795 protestanci
5796 5796 publiczny
5797 5797 -----
5798 5798 mapy komunikacji miejskiej
5799 5799 bilety komunikacji miejskiej
5800 5800 -----
5801 5801 poczwórny
5802 5802 kwakrzy
5803 5803 kamieniołom
5804 5804 sport rakietowy
5805 5805 kolej
5806 5806 Teren kolejowy
5807 5807 -----
5808 5808 tory kolejowe
5809 5809 -----
5810 5810 -----
5811 5811 czerwony
5812 5812 szuwary
5813 5813 odśwież listę portów
5814 5814 -----
5815 5815 regionalna
5816 5816 wyrażenie regularne
5817 5817 Relacja bez typu
5818 5818 -----
5819 5819 -----
5820 5820 -----
5821 5821 zdalnie
5822 5822 -----
5823 5823 usuń z zaznaczenia
5824 5824 -----
5825 5825 zamień zaznaczenie
5826 5826 -----
5827 5827 zabudowa
5828 5828 restauracja bez nazwy
5829 5829 handel
5830 5830 w prawo
5831 5831 koryto rzeczne
5832 5832 droga
5833 5833 rola
5834 5834 rondo
5835 5835 droga
5836 5836 odcinek trasy
5837 5837 -----
5838 5838 -----
5839 5839 rutyl
5840 5840 sól
5841 5841 słone bagna
5842 5842 piach
5843 5843 kanapki
5844 5844 skala
5845 5845 schemat
5846 5846 Zarośla
5847 5847 -----
5848 5848 -----
5849 5849 -----
5850 5850 -----
5851 5851 droga wojewódzka
5852 5852 -----
5853 5853 sejsmiczny
5854 5854 wybierz sport:
5855 5855 zaznaczony
5856 5856 zaznaczenie
5857 5857 -----
5858 5858 wydzielona przestrzeń
5859 5859 droga serwisowa
5860 5860 serwis
5861 5861 -----
5862 5862 -----
5863 5863 ściekowy
5864 5864 szyici
5865 5865 strzelectwo
5866 5866 sklep
5867 5867 -----
5868 5868 -----
5869 5869 bocznica
5870 5870 sikhizm
5871 5871 srebro
5872 5872 pojedynczy
5873 5873 -----
5874 5874 miejsce
5875 5875 jazda na deskorolce
5876 5876 łyżwiarstwo
5877 5877 narciarska
5878 5878 narciarstwo
5879 5879 -----
5880 5880 -----
5881 5881 piłka nożna
5882 5882 -----
5883 5883 południe
5884 5884 południowy-wschód
5885 5885 południowy-zachód
5886 5886 spirytualizm
5887 5887 Sport
5888 5888 -----
5889 5889 centrum sportowe
5890 5890 odnoga
5891 5891 stadion
5892 5892 znaczki
5893 5893 -----
5894 5894 -----
5895 5895 kamień
5896 5896 strumień
5897 5897 ulice
5898 5898 nazwa ulicy zawiera ss
5899 5899 ciąg
5900 5900 ciąg;ciąg;...
5901 5901 metro
5902 5902 -----
5903 5903 słoneczny
5904 5904 sunnici
5905 5905 terenowy
5906 5906 -----
5907 5907 bagno
5908 5908 słodycze
5909 5909 pływanie
5910 5910 -----
5911 5911 -----
5912 5912 -----
5913 5913 tenis stołowy
5914 5914 tampony
5915 5915 taoizm
5916 5916 doładowanie do telefonu
5917 5917 tymczasowy
5918 5918 tymczasowy typ drogi
5919 5919 tenis
5920 5920 -----
5921 5921 droga powiatowa
5922 5922 tekst
5923 5923 tajska
5924 5924 -----
5925 5925 -----
5926 5926 -----
5927 5927 -----
5928 5928 tereny zalewowe
5929 5929 -----
5930 5930 -----
5931 5931 cyna
5932 5932 -----
5933 5933 -----
5934 5934 do drogi
5935 5935 topograficzna
5936 5936 -----
5937 5937 turystyka
5938 5938 -----
5939 5939 -----
5940 5940 zabawki
5941 5941 ścieżka
5942 5942 ścieżka i punkty
5943 5943 -----
5944 5944 sygnalizacja świetlna
5945 5945 tramwaj
5946 5946 potrójny
5947 5947 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5948 5948 droga ekspresowa
5949 5949 droga ekspresowa - dojazd
5950 5950 turecka
5951 5951 -----
5952 5952 rodzaj
5953 5953 droga gminna
5954 5954 niekontrolowane
5955 5955 podziemny
5956 5956 -----
5957 5957 -----
5958 5958 unitarianizm
5959 5959 nieznany
5960 5960 nieoznakowane
5961 5961 -----
5962 5962 nieutwardzona
5963 5963 nieznana
5964 5964 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5965 5965 -----
5966 5966 nieotagowany
5967 5967 nieotagowana droga
5968 5968 nieużywane
5969 5969 -----
5970 5970 do góry
5971 5971 aż do kafelka
5972 5972 użycie
5973 5973 błędy spradzania poprawności
5974 5974 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5975 5975 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5976 5976 pojazdy
5977 5977 wersja {0}
5978 5978 przez węzeł lub drogę
5979 5979 Wiadukt
5980 5980 -----
5981 5981 -----
5982 5982 Wulkan
5983 5983 vouchery
5984 5984 -----
5985 5985 -----
5986 5986 woda
5987 5987 poziom wody
5988 5988 szlak wodny
5989 5989 -----
5990 5990 -----
5991 5991 -----
5992 5992 -----
5993 5993 -----
5994 5994 tylko punkty
5995 5995 -----
5996 5996 pogoda
5997 5997 zachód
5998 5998 biały
5999 5999 tablica o zwierzętach
6000 6000 wiatrowa
6001 6001 wydobywczy
6002 6002 -----
6003 6003 przewodowy
6004 6004 bezprzewodowy
6005 6005 drewno
6006 6006 -----
6007 6007 -----
6008 6008 Błędny znacznik highway na węźle
6009 6009 -----
6010 6010 dworzec przetokowy
6011 6011 tak
6012 6012 -----
6013 6013 cynk
6014 6014 cyrkon
6015 6015 przybliż by załadować kafelki
6016 6016 przybliż by załadować więcej kafelek
6017 6017 zaratusztrianizm
6018 6018 -----
6019 6019 -----
6020 6020 -----
6021 6021 -----
6022 6022 {0} [niekompletny]
6023 6023 Obiekty na warstwie {0}:
6024 6024 -----
6025 6025 -----
6026 6026 {0} nie jest liczbą
6027 6027 -----
6028 6028 {0} metrów
6029 6029 -----
6030 6030 {0} musi być większe nić 0
6031 6031 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
6032 6032 -----
6033 6033 -----
6034 6034 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
6035 6035 -----
6036 6036 {0} km kw.
6037 6037 -----
6038 6038 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
6039 6039 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
6040 6040 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
6041 6041 -----
6042 6042 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
6043 6043 -----
6044m 1 -----
6045m 2 ({0} zapytanie)
6046m 2 ({0} zapytania)
6047m 2 ({0} zapytań)
6048m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
6049m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
6050m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
6051m 4 -----
6052m 5 -----
6053m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
6054m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
6055m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
6056m 7 -----
6057m 8 -----
6058m 9 -----
6059m 10 -----
6060m 11 Dodano {0} obiekt
6061m 11 Dodano {0} obiekty
6062m 11 Dodano {0} obiektów
6063m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
6064m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
6065m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
6066m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
6067m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
6068m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
6069m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
6070m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
6071m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
6072m 15 Zmień {0} obiekt
6073m 15 Zmień {0} obiekty
6074m 15 Zmień {0} obiektów
6075m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
6076m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
6077m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
6078m 17 Konflikt podczas pobierania
6079m 17 Konflikty podczas pobierania
6080m 17 Konflikty podczas pobierania
6081m 18 -----
6082m 19 Usunięto {0} węzeł
6083m 19 Usunięto {0} węzły
6084m 19 Usunięto {0} węzłów
6085m 20 Usunięto {0} objekt
6086m 20 Usunięto {0} objekty
6087m 20 Usunięto {0} objektów
6088m 21 Usunięto {0} relację
6089m 21 Usunięto {0} relacje
6090m 21 Usunięto {0} relacji
6091m 22 Usunięto {0} drogę
6092m 22 Usunięto {0} drogi
6093m 22 Usunięto {0} dróg
6094m 23 Usuwanie {0} obiektu
6095m 23 Usuwanie {0} obiektów
6096m 23 Usuwanie {0} obiektów
6097m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
6098m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
6099m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
6100m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
6101m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
6102m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
6103m 26 -----
6104m 27 -----
6105m 28 -----
6106m 29 -----
6107m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
6108m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
6109m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
6110m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
6111m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
6112m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
6113m 32 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
6114m 32 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
6115m 32 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
6116m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
6117m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
6118m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
6119m 34 Przesunięto {0} węzeł
6120m 34 Przesunięto {0} węzły
6121m 34 Przesunięto {0} węzłów
6122m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
6123m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
6124m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
6125m 36 Otwieranie {0} pliku...
6126m 36 Otwieranie {0} plików...
6127m 36 Otwieranie {0} plików...
6128m 37 Wklejam {0} tag
6129m 37 Wklejam {0} tagi
6130m 37 Wklejam {0} tagi
6131m 38 -----
6132m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
6133m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
6134m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
6135m 40 -----
6136m 41 -----
6137m 42 Obrócono {0} węzeł
6138m 42 Obrócono {0} węzły
6139m 42 Obrócono {0} węzłów
6140m 43 Skalowanie {0} węzła
6141m 43 Skalowanie {0} węzłów
6142m 43 Skalowanie {0} węzłów
6143m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
6144m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
6145m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
6146m 45 Uproszczono {0} drogę
6147m 45 Uproszczono {0} drogi
6148m 45 Uproszczono {0} dróg
6149m 46 -----
6150m 47 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
6151m 47 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
6152m 47 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
6153m 48 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
6154m 48 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
6155m 48 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
6156m 49 -----
6157m 50 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
6158m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
6159m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
6160m 51 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
6161m 51 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
6162m 51 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
6163m 52 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
6164m 52 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
6165m 52 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
6166m 53 Ich wersja ({0} pozycja)
6167m 53 Ich wersja ({0} pozycje)
6168m 53 Ich wersja ({0} pozycji)
6169m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
6170m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
6171m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
6172m 55 -----
6173m 56 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
6174m 56 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
6175m 56 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
6176m 57 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
6177m 57 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
6178m 57 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
6179m 58 -----
6180m 59 Wykryto {0} konflikt.
6181m 59 Wykryto {0} konflikty.
6182m 59 Wykryto {0} konfliktów.
6183m 60 -----
6184m 61 -----
6185m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
6186m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6187m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6188m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
6189m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6190m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6191m 64 -----
6192m 65 -----
6193m 66 -----
6194m 67 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
6195m 67 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
6196m 67 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
6197m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6198m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6199m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6200m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6201m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6202m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6203m 70 Przesyłanie {0} obieku...
6204m 70 Przesyłanie {0} obiektów...
6205m 70 Przesyłanie {0} obiektów...
6206m 71 -----
6207m 72 ślad
6208m 72 ślady
6209m 72 śladów
6210m 73 trasa z {0} punktem
6211m 73 trasa z {0} punktami
6212m 73 trasa z {0} punktami
6213m 74 znacznik
6214m 74 znaczniki
6215m 74 znaczników
6216m 75 węzeł
6217m 75 węzły
6218m 75 węzłów
6219m 76 obiekt
6220m 76 obiekty
6221m 76 obiektów
6222m 77 punkt
6223m 77 punkty
6224m 77 punktów
6225m 78 relacja
6226m 78 relacje
6227m 78 relacji
6228m 79 -----
6229m 80 droga
6230m 80 drogi
6231m 80 dróg
6232m 81 {0} Autor
6233m 81 {0} Autorów
6234m 82 {0} składa się z {1} markera
6235m 82 {0} składa się z {1} markerów
6236m 82 {0} składa się z {1} markerów
6237m 83 {0} składa się z {1} ścieżki
6238m 83 {0} składa się z {1} ścieżek
6239m 83 {0} składa się z {1} ścieżek
6240m 84 -----
6241m 85 -----
6242m 86 -----
6243m 87 {0} element
6244m 87 {0} elementy
6245m 87 {0} elementów
6246m 88 {0} węzeł
6247m 88 {0} węzły
6248m 88 {0} węzłów
6249m 89 {0} obiekt do dodania:
6250m 89 {0} obiekty do dodania:
6251m 89 {0} obiektów do dodania:
6252m 90 {0} obiekt do usunięcia:
6253m 90 {0} obiekty do usunięcia:
6254m 90 {0} obiektów do usunięcia:
6255m 91 {0} obiekt do zmodyfikowania:
6256m 91 {0} obiekty do zmodyfikowania:
6257m 91 {0} obiektów do zmodyfikowania:
6258m 92 -----
6259m 93 {0} punkt
6260m 93 {0} punkty
6261m 93 {0} punktów
6262m 94 {0} relacja
6263m 94 {0} relacje
6264m 94 {0} relacji
6265m 95 {0} trasa,
6266m 95 {0} trasy,
6267m 95 {0} tras,
6268m 96 -----
6269m 97 {0} ścieżka
6270m 97 {0} ścieżki
6271m 97 {0} ścieżki
6272m 98 {0} ślad,
6273m 98 {0} ślady,
6274m 98 {0} śladów,
6275m 99 -----
6276m 100 -----
6277m 101 {0} droga
6278m 101 {0} drogi
6279m 101 {0} dróg
6280m 102 {0} punkt
6281m 102 {0} punkty
6282m 102 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.