source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3997

Last change on this file since 3997 was 3997, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 103.9 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 Liczba obiektów
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 (liczba zapytań nieznana)
15 15 (1 zapytanie)
16 16 (Kod={0})
17 17 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
21 21 -----
22 22 (Adres URL był:
23 23 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 -----
28 28 (ponad 20m)
29 29 (brak obiektu)
30 30 (brak)
31 31 -----
32 32 -----
33 33 (do 20m)
34 34 (do 5m)
35 35 -----
36 36 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
37 37 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
38 38 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
43 43 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
44 44 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
45 45 * Jeden węzęł z tagami lub
46 46 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
47 47 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
48 48 -----
49 49 ...możliwe inne rodzaje transportu
50 50 ... odwołuje się do relacji
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 Kręgle
55 55 -----
56 56 -----
57 57 -----
58 58 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
59 59 -----
60 60 <anonimowy>
61 61 -----
62 62 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
63 63 -----
64 64 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
65 65 -----
66 66 -----
67 67 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
68 68 <b>id:</b>... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)
69 69 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
70 70 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
71 71 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
83 83 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
84 84 -----
85 85 -----
86 86 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
87 87 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
88 88 -----
89 89 <różne>
90 90 <pusta>
91 91 -----
92 92 -----
93 93 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
94 94 -----
95 95 <h2>Filtr aktywny</h2>
96 96 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
97 97 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
98 98 -----
99 99 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 -----
105 105 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
110 110 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
111 111 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
112 112 -----
113 113 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
114 114 -----
115 115 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
116 116 -----
117 117 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
118 118 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
127 127 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
128 128 -----
129 129 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
130 130 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
131 131 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
132 132 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
133 133 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
134 134 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
135 135 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
146 146 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
147 147 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
159 159 -----
160 160 -----
161 161 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
171 171 -----
172 172 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
173 173 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
174 174 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
179 179 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
180 180 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
181 181 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
182 182 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
183 183 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
212 212 -----
213 213 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
214 214 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
259 259 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 <nowy obiekt>
264 264 -----
265 265 -----
266 266 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 A wg. odległości
281 281 A wg. czasu
282 282 -----
283 283 -----
284 284 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
285 285 -----
286 286 -----
287 287 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 Naruszenie możliwości API
297 297 Wersja API: {0}
298 298 -----
299 299 Nieczynny tor
300 300 Przerwij
301 301 Anuluj scalanie
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 O programie
307 307 O JOSM...
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
313 313 -----
314 314 Dostęp do drogi
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Zakwaterowanie
320 320 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
321 321 -----
322 322 -----
323 323 -----
324 324 -----
325 325 Akcja
326 326 -----
327 327 -----
328 328 Aktywuj
329 329 -----
330 330 Aktywuj zaznzczoną warstwę
331 331 -----
332 332 Aktywne style:
333 333 -----
334 334 Dodaj
335 335 -----
336 336 -----
337 337 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
338 338 Dodaj węzeł...
339 339 Dodaj właściwości
340 340 Dodaj obraz
341 341 -----
342 342 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
343 343 Dodaj komentarz
344 344 -----
345 345 -----
346 346 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
347 347 -----
348 348 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
349 349 -----
350 350 -----
351 351 -----
352 352 Dodaje nowy tag
353 353 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
354 354 -----
355 355 -----
356 356 -----
357 357 -----
358 358 Dodaj informacje o autorze
359 359 -----
360 360 -----
361 361 Dodaje filtr.
362 362 Dodaj warstwę zdjęć {0}
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 Dodaj nową warstwę
367 367 Dodaj węzeł
368 368 Dodaj węzeł do drogi
369 369 Dodaj węzeł do drogi i połącz
370 370 Dodano węzeł {0}
371 371 -----
372 372 Dodano relację {0}
373 373 -----
374 374 -----
375 375 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
380 380 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
381 381 Dodaj do zaznaczenia
382 382 -----
383 383 Dodano drogę {0}
384 384 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Interpolacja adresów
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 Adresy
395 395 -----
396 396 -----
397 397 -----
398 398 -----
399 399 Sztolnia
400 400 -----
401 401 -----
402 402 Dopasuj położenie warstwy
403 403 -----
404 404 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
405 405 -----
406 406 Dopasowuje położenie warstwy
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 Centrum administracyjne
411 411 Administracyjna
412 412 Poziom administracyjny
413 413 Zaawansowane
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Ustawienia zaawansowane
417 417 Szczegółowe informacje o obiekcie
418 418 Ustawienia zaawansowane
419 419 Zaawansowane...
420 420 -----
421 421 Koleje linowe
422 422 -----
423 423 Rolnictro
424 424 Lotnisko
425 425 Lotnisko
426 426 Sklep monopolowy
427 427 -----
428 428 Wyrównaj węzły na kole
429 429 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
430 430 -----
431 431 -----
432 432 -----
433 433 -----
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 -----
438 438 wszystkie
439 439 -----
440 440 Wszystkie formaty
441 441 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
442 442 -----
443 443 -----
444 444 Ogródki działkowe
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 -----
451 451 Dozwolony ruch:
452 452 -----
453 453 -----
454 454 -----
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
462 462 -----
463 463 Kanał alfa
464 464 Alfabetycznie
465 465 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
466 466 Chata alpejska
467 467 -----
468 468 -----
469 469 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
470 470 zmień także nazwę pliku
471 471 -----
472 472 -----
473 473 Zawsze aktualizuj bez pytania
474 474 Futbol amerykański
475 475 Liczba kabli
476 476 Pojemność
477 477 Ilość stopni
478 478 Natężenie
479 479 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
480 480 -----
481 481 Pusta wartość usunie znacznik.
482 482 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
483 483 -----
484 484 Wystąpił błąd: {0}
485 485 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
486 486 -----
487 487 Wystąpił nieznany błąd
488 488 Kąt
489 489 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
490 490 Adnotacja
491 491 -----
492 492 -----
493 493 -----
494 494 Zastosuj
495 495 Zastosuj zmiany
496 496 Zastosuj szablon
497 497 Zastosuj rozwiązanie
498 498 Zastosuj rolę
499 499 Zastosuj rolę:
500 500 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
501 501 -----
502 502 Zastosuj rozwiązane konflikty
503 503 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
504 504 Zastosuj wybrane zmiany
505 505 -----
506 506 -----
507 507 Zastosuj zmiany
508 508 Zastosuj adres kafelka
509 509 Zastosuj zmiany i zamknij okno
510 510 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
511 511 Zastosować?
512 512 -----
513 513 -----
514 514 Wykopalisko archeologiczne
515 515 Łucznictwo
516 516 Kontynuować?
517 517 Czy na pewno?
518 518 obszar
519 519 Niezamknięty obszar
520 520 Tereny wokół miejsc
521 521 Centrum kulturalne
522 522 Sztuka
523 523 Pytaj przed aktualizacją
524 524 -----
525 525 -----
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 Skojarzone ulice
530 530 -----
531 531 -----
532 532 Lekkoatletyka
533 533 -----
534 534 Atrakcja
535 535 -----
536 536 Dźwięk
537 537 -----
538 538 Ustawienia audio
539 539 Markery audio z {0}
540 540 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
541 541 -----
542 542 Audioprzewodnik
543 543 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
544 544 Australijski football
545 545 -----
546 546 -----
547 547 -----
548 548 -----
549 549 -----
550 550 Uwierzytelnianie
551 551 Uwierzytelnienie nie powiodło się
552 552 Błąd uwierzytelniania
553 553 Autor
554 554 Autor: {0}
555 555 Autoryzacja nie powiodła się
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 -----
560 560 -----
561 561 Autorzy
562 562 -----
563 563 -----
564 564 -----
565 565 Aktywne automatyczne zapisywanie
566 566 Częstość zapisywania (sekundy)
567 567 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
568 568 -----
569 569 -----
570 570 Centruj ciągle
571 571 -----
572 572 -----
573 573 -----
574 574 -----
575 575 Bankomat
576 576 -----
577 577 Automatyczne pobieranie
578 578 Automatyczna korekcja tagów
579 579 -----
580 580 -----
581 581 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
582 582 -----
583 583 Dostępne
584 584 -----
585 585 Dostępne szablony
586 586 Dostępne role
587 587 -----
588 588 Dostępne style:
589 589 -----
590 590 -----
591 591 B wg. odległości
592 592 B wg. czasu
593 593 -----
594 594 Okno życia
595 595 Wstecz
596 596 -----
597 597 Oparcie
598 598 -----
599 599 Błędne żądanie
600 600 -----
601 601 Piekarnia
602 602 -----
603 603 -----
604 604 -----
605 605 Przeszkody
606 606 -----
607 607 Podstawowe
608 608 Zbiornik wodny
609 609 Koszykówka
610 610 baterie
611 611 Pole bitwy
612 612 Zatoka
613 613 Plaża
614 614 Siatkówka plażowa
615 615 Radiolatarnia
616 616 Ławka
617 617 -----
618 618 Sklep z napojami
619 619 -----
620 620 Rowery
621 621 Rowery
622 622 Ogródek piwny
623 623 -----
624 624 Sklep rowerowy
625 625 -----
626 626 -----
627 627 -----
628 628 Biodiesel
629 629 Pusta warstwa
630 630 Betonowy blok
631 631 -----
632 632 Zawartość
633 633 Stocznia
634 634 Słupek drogowy
635 635 Księgarnia
636 636 Nazwa zakładki
637 637 Zakładki
638 638 Przejście graniczne
639 639 Nazwa systematyczna
640 640 -----
641 641 -----
642 642 Bule
643 643 Granice
644 644 Granica
645 645 Kamień graniczny
646 646 -----
647 647 Rodzaj granicy
648 648 Wybrany obszar
649 649 -----
650 650 Butik
651 651 Gra w kule
652 652 Marka
653 653 Most
654 654 -----
655 655 -----
656 656 Teren poprzemysłowy
657 657 -----
658 658 -----
659 659 Kozioł oporowy
660 660 Raporty o błędach
661 661 -----
662 662 Budynek
663 663 -----
664 664 -----
665 665 -----
666 666 -----
667 667 Budynki
668 668 -----
669 669 Szekokość:
670 670 -----
671 671 -----
672 672 -----
673 673 Autobus torowy
674 674 Peron autobusowy
675 675 Dworzec autobusowy
676 676 Przystanek autobusowy
677 677 -----
678 678 Rzeźnik
679 679 C wg. odległości
680 680 C wg. czasu
681 681 -----
682 682 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
683 683 -----
684 684 Kolej linowa
685 685 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 Kataster
690 690 Kataster: {0}
691 691 -----
692 692 Kawiarnia
693 693 Pliki kalibracji
694 694 -----
695 695 -----
696 696 Kemping
697 697 Pole namiotowe
698 698 Nie można rysować poza światem
699 699 -----
700 700 Futbol kanadyjski
701 701 Kanał
702 702 Anuluj
703 703 -----
704 704 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
705 705 Anuluj autentykację
706 706 Anuluj zamykanie zestawów zmian
707 707 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
708 708 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
709 709 -----
710 710 Anuluj operację
711 711 -----
712 712 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
713 713 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
714 714 Anuluj przesyłanie
715 715 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
730 730 -----
731 731 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 Kajakarstwo
741 741 puszki
742 742 Pojemność
743 743 Pojemność całkowita
744 744 -----
745 745 Samochód
746 746 Dealer samochodowy
747 747 Kemping
748 748 Ładunek
749 749 Gotówka
750 750 Zamek
751 751 Przeszkoda dla bydła
752 752 Wejście do jaskini
753 753 Cmentarz
754 754 Wycentruj raz
755 755 -----
756 756 Wyśrodkuj widok
757 757 Wyciąg krzesełkowy
758 758 Chata górska
759 759 -----
760 760 Zmień właściwości
761 761 -----
762 762 Zmienić kierunek?
763 763 -----
764 764 Zmień węzeł {0}
765 765 -----
766 766 Zmień relację
767 767 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
768 768 Zmień relację {0}
769 769 Zmień rozdzielczość
770 770 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
771 771 -----
772 772 -----
773 773 -----
774 774 Zmienić wartości?
775 775 Zmień drogę {0}
776 776 Zmieniono węzły {0}
777 777 -----
778 778 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
779 779 ID zestawu zmian:
780 780 Menedżer Zestawów Zmian
781 781 Menedżer zestawów zmian
782 782 Zamknięto changeset
783 783 Komentarz zmian:
784 784 -----
785 785 Numer zestawu zmian:
786 786 -----
787 787 Zestaw zmian jest pełny
788 788 -----
789 789 Zestawy zmian
790 790 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
791 791 -----
792 792 -----
793 793 Stacja ładowania
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 -----
798 798 Sprawdź na serwerze
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
804 804 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
805 805 -----
806 806 Drogeria
807 807 -----
808 808 Relacje podrzędne
809 809 -----
810 810 Komin
811 811 Chiński
812 812 Wybierz
813 813 -----
814 814 Wybierz kolor
815 815 Wybierz kolor dla {0}
816 816 Wybierz jedną z gotowych licencji
817 817 Wybierz wartość
818 818 -----
819 819 -----
820 820 -----
821 821 Wynierz typ obiektu OSM
822 822 -----
823 823 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
824 824 Kościół
825 825 Kino
826 826 -----
827 827 Miasto
828 828 Granica miasta
829 829 Mury miejskie
830 830 Nazwa miejscowości
831 831 -----
832 832 Cywilna
833 833 -----
834 834 Wyczyść
835 835 -----
836 836 -----
837 837 Wyszyść pole tekstowe
838 838 Czyści listę ostatnio otwartych plików
839 839 -----
840 840 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
841 841 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
850 850 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
851 851 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
852 852 -----
853 853 Kliknij aby przerwać wysyłanie
854 854 -----
855 855 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
856 856 Kliknij aby przerwać trwającą operację
857 857 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
858 858 Kliknij aby zamknąć
859 859 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
860 860 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
861 861 -----
862 862 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
863 863 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
864 864 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
865 865 -----
866 866 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
867 867 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
868 868 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
869 869 -----
870 870 -----
871 871 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
872 872 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 -----
878 878 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
879 879 -----
880 880 -----
881 881 Kliknij aby rozpocząć szukanie
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 -----
887 887 Klif
888 888 Wspinaczka
889 889 zegar
890 890 Zamknij
891 891 Zamknij mimo to
892 892 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
893 893 Zamknij zestawy zmian
894 894 -----
895 895 Zamknij okno i porzuć pobieranie
896 896 Zamknij otwarte zestawy zmian
897 897 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
898 898 Zamknij okno
899 899 -----
900 900 -----
901 901 Zamyka okno i zastosowuje ustawienia odwzorowania
902 902 -----
903 903 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
904 904 -----
905 905 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
906 906 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
907 907 Zamyka wybrane zestawy zmian
908 908 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
909 909 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
910 910 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
911 911 -----
912 912 Zamknięte po -
913 913 Zamknięty
914 914 Zamknięty:
915 915 Opis
916 916 Opis
917 917 Zamyka otwarte zestawy zmian
918 918 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
919 919 Zamykanie zestawu zmian
920 920 Zamykam zestaw zmian {0}
921 921 Zamykanie zestawu zmian...
922 922 Odzież
923 923 -----
924 924 Wybrzeże
925 925 Linie brzegowe
926 926 -----
927 927 na monety
928 928 -----
929 929 Kolor
930 930 Kolor (hex)
931 931 -----
932 932 Schemat kolorów
933 933 Schematy kolorów
934 934 -----
935 935 Kolory
936 936 -----
937 937 -----
938 938 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
939 939 Kolor
940 940 -----
941 941 Połącz drogi
942 942 Łączy kilka dróg w jedną.
943 943 Połącz {0} dróg
944 944 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
945 945 -----
946 946 Historia poleceń
947 947 -----
948 948 -----
949 949 Komentarz
950 950 Komentarz:
951 951 Komentarz:
952 952 Obszar biur i usług
953 953 Miejsce publiczne
954 954 -----
955 955 -----
956 956 -----
957 957 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
958 958 -----
959 959 centrum społeczne
960 960 Porównaj
961 961 -----
962 962 Sklep komputerowy
963 963 Cukiernia
964 964 -----
965 965 -----
966 966 Konfiguracja stron wtyczek
967 967 -----
968 968 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
969 969 -----
970 970 -----
971 971 -----
972 972 Konfiguruj strony...
973 973 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
974 974 -----
975 975 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
976 976 Konfiguruj czy używać serwera proxy
977 977 -----
978 978 -----
979 979 -----
980 980 Potwierdź czyszczenie
981 981 -----
982 982 -----
983 983 -----
984 984 Konflikt
985 985 -----
986 986 -----
987 987 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
988 988 Konflikty
989 989 Wykryto konflikty
990 990 -----
991 991 -----
992 992 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
993 993 -----
994 994 Konflikty: {0} nierozwiązanych
995 995 Połącz istniejący drogę z węzłem
996 996 -----
997 997 Połączony
998 998 -----
999 999 Łączenie
1000 1000 Łączenie...
1001 1001 -----
1002 1002 Połączenie nie powiodło się
1003 1003 Ustawienia połączenia
1004 1004 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
1005 1005 Połączenie nie powiodło się.
1006 1006 -----
1007 1007 W budowie
1008 1008 Budowa
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 Kontakt
1012 1012 Kontakt:
1013 1013 Łączenie z serwerem OSM...
1014 1014 Łączenie z serwerem...
1015 1015 Łączenie z serwerem WMS...
1016 1016 Łączenie z katastrem WMS...
1017 1017 Zawartość
1018 1018 Kontynent
1019 1019 Kontynuuj
1020 1020 Kontynuuj jak jest
1021 1021 Kontynuuj rozwiązywanie
1022 1022 Kontynuowanie przesyłania
1023 1023 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
1024 1024 Kontynuuj mimo to
1025 1025 -----
1026 1026 -----
1027 1027 Autorzy
1028 1028 Sklep osiedlowy
1029 1029 -----
1030 1030 Konwertuj na warstwę GPX
1031 1031 -----
1032 1032 Przekształć w warstwę danych
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 Przekonwertowany z: {0}
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 Liczba wczytanych współrzędnych:
1041 1041 -----
1042 1042 Współrzędne:
1043 1043 Kopiuj
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 Kopia warstwy {0}
1051 1051 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 Skopiuj do schowka i zamknij
1058 1058 Kopiuj do schowka
1059 1059 Kopia nr {1} warstwy {0}
1060 1060 Prawa autorskie (URL)
1061 1061 Prawa autorskie - rok
1062 1062 Punkt ksero
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
1070 1070 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
1071 1071 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 Nie można zaimportować "{0}".
1078 1078 Nie można zaimportować plików.
1079 1079 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1080 1080 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1081 1081 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 Nie można odczytać "{0}"
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
1094 1094 -----
1095 1095 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 -----
1099 1099 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1100 1100 -----
1101 1101 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Kraj
1105 1105 Kod kraju
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 Okręg
1109 1109 Kurs
1110 1110 Sąd
1111 1111 -----
1112 1112 Zakryte sztuczne jezioro
1113 1113 Dźwig
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 Utwórz okrąg
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 -----
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 -----
1123 1123 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1124 1124 -----
1125 1125 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 Tworzy nową warstwę mapy.
1129 1129 Tworzy nową relację
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1133 1133 -----
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 Tworzenie obszarów.
1137 1137 -----
1138 1138 Utwórz zakładkę
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 Utwórz nowy problem
1144 1144 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1145 1145 Utwórz wielokąt złożony
1146 1146 Tworzy wielokąt złożony
1147 1147 -----
1148 1148 Utwórz nowy węzeł.
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1156 1156 -----
1157 1157 Utworzono
1158 1158 Utworzony
1159 1159 Data utworzenia:
1160 1160 Stworzone przed -
1161 1161 Stworzony przez:
1162 1162 Utworzony:
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 Tworzenie zestawu zmian...
1166 1166 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1167 1167 -----
1168 1168 na karty kredytowe
1169 1169 Krykiet
1170 1170 Krykiet - siatki
1171 1171 -----
1172 1172 Krokiet
1173 1173 Przejazd na rowerze
1174 1174 Przejazd na koniu
1175 1175 Przejazd przez tory
1176 1176 opiekun na przejściu dla pieszych
1177 1177 Przecinające się budynki
1178 1178 Rodzaj przejazdu
1179 1179 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1180 1180 Przecinające się drogi
1181 1181 Przecinające się drogi
1182 1182 Kuchnia
1183 1183 Kultura
1184 1184 Bieżące zaznaczenie
1185 1185 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1186 1186 -----
1187 1187 -----
1188 1188 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1189 1189 -----
1190 1190 -----
1191 1191 Sklep z zasłonami
1192 1192 Link WMS
1193 1193 Dostosuj kolor
1194 1194 Dostosuj rysowanie linii
1195 1195 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1196 1196 wykop
1197 1197 Przegroda dla rowerzystów
1198 1198 Zapętlone zależności między relacjami
1199 1199 kolarstwo
1200 1200 Zapętlone zależności.
1201 1201 Czechy CUZK:KM
1202 1202 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 Tama
1206 1206 Warstwa danych {0}
1207 1207 -----
1208 1208 Źródło i typ danych:
1209 1209 -----
1210 1210 -----
1211 1211 Weryfikacja danych
1212 1212 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
1213 1213 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1214 1214 Test zgodności zestawu danych
1215 1215 Data
1216 1216 Data:
1217 1217 Data:
1218 1218 na karty debetowe
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 Stopnie dziesiętne
1222 1222 -----
1223 1223 -----
1224 1224 -----
1225 1225 Ścieżka do jazdy konnej
1226 1226 Ścieżka rowerowa
1227 1227 Ścieżka dla pieszych
1228 1228 Domyślny
1229 1229 Domyślny (ustalony automatycznie)
1230 1230 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1231 1231 Domyślną wartością jest "{0}".
1232 1232 Wartość domyślna: {0}
1233 1233 -----
1234 1234 Definiuje widoczność twojego śladu dla innych użytkowników OSM
1235 1235 Usuń
1236 1236 -----
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 Tryb kasowania
1241 1241 Usuń właściwość
1242 1242 -----
1243 1243 Potwierdź usunięcie.
1244 1244 Usuń powielone drogi
1245 1245 Usuwa filtr.
1246 1246 Usuń z relacji
1247 1247 Usuwa z ograniczenia skrętu
1248 1248 -----
1249 1249 Usunąć niekompletnych członków?
1250 1250 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1251 1251 Usunięto węzeł {0}
1252 1252 Usuwanie węzłów lub dróg.
1253 1253 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1254 1254 -----
1255 1255 Usuwa obiekty
1256 1256 Usunięto relację {0}
1257 1257 -----
1258 1258 Usuwa wybrane obiekty
1259 1259 Usuwa obecnie edytowaną relację
1260 1260 -----
1261 1261 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1262 1262 Usuń zaznaczoną warstwę.
1263 1263 Usuwa zaznaczoną relację.
1264 1264 -----
1265 1265 -----
1266 1266 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1267 1267 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1268 1268 -----
1269 1269 -----
1270 1270 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1271 1271 -----
1272 1272 Usunięto drogę {0}
1273 1273 Usunięto
1274 1274 Usunięto "{0}"
1275 1275 Usunięte:
1276 1276 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1277 1277 -----
1278 1278 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1279 1279 Usunięte lub przeniesione obiekty
1280 1280 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1281 1281 -----
1282 1282 Delikatesy
1283 1283 Wyznanie
1284 1284 Dentysta
1285 1285 -----
1286 1286 Dom towarowy
1287 1287 Głębokość w metrach
1288 1288 Dokładnie opisz problem
1289 1289 Opis
1290 1290 Opis: {0}
1291 1291 Szczegółowość
1292 1292 Szczegóły
1293 1293 -----
1294 1294 -----
1295 1295 -----
1296 1296 -----
1297 1297 -----
1298 1298 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1299 1299 Diesel (olej napędowy)
1300 1300 Ultimate Diesel (GTL)
1301 1301 Diesel dla ciężarówek
1302 1302 Poziom trudności
1303 1303 -----
1304 1304 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1305 1305 Kierunek
1306 1306 -----
1307 1307 -----
1308 1308 -----
1309 1309 Zablokuj
1310 1310 -----
1311 1311 -----
1312 1312 -----
1313 1313 Zablokuj wtyczkę
1314 1314 Porzuć
1315 1315 Porzuć i wyjdź
1316 1316 Porzuć i wyjdź
1317 1317 realizacja recept
1318 1318 Wyświetlacz
1319 1319 -----
1320 1320 Ustawienia wyświetlania
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 -----
1324 1324 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1325 1325 Wyświetlaj współrzędne jako
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1329 1329 -----
1330 1330 -----
1331 1331 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1332 1332 Wyświetlaj menu "Audio"
1333 1333 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1334 1334 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1335 1335 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1336 1336 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1337 1337 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1338 1338 Wyświetla tagi zestawu zmian
1339 1339 -----
1340 1340 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1341 1341 -----
1342 1342 Rozmieść węzły
1343 1343 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1344 1344 nieczynna
1345 1345 Nieużywany tor
1346 1346 Rów
1347 1347 Porzuć zmiany
1348 1348 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1349 1349 -----
1350 1350 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1351 1351 -----
1352 1352 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1353 1353 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1354 1354 -----
1355 1355 Nic nie rób
1356 1356 -----
1357 1357 -----
1358 1358 -----
1359 1359 -----
1360 1360 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1361 1361 -----
1362 1362 Sklep dla majsterkowiczów
1363 1363 Dok
1364 1364 Lekarz
1365 1365 -----
1366 1366 Wyścigi psów
1367 1367 -----
1368 1368 -----
1369 1369 -----
1370 1370 Podwójny konflikt
1371 1371 W dół
1372 1372 Pobierz
1373 1373 Pobierz relacje podrzędne
1374 1374 -----
1375 1375 Pobierz dane
1376 1376 -----
1377 1377 -----
1378 1378 -----
1379 1379 Pobierz dane.
1380 1380 Pobierz członków
1381 1381 -----
1382 1382 -----
1383 1383 Pobiera obiekt wg ID
1384 1384 Pobierz obiekt
1385 1385 Pobierz obiekt…
1386 1386 Pobierz wtyczkę
1387 1387 Pobierz geopozycjonowany obraz
1388 1388 Pobierz wybrane relacje
1389 1389 -----
1390 1390 -----
1391 1391 Adres URL
1392 1392 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1393 1393 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1394 1394 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1395 1395 -----
1396 1396 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1397 1397 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1398 1398 Pobierz jako nową warstwę
1399 1399 Pobierz zawartość zestawu zmian
1400 1400 Pobierz zestawy zmian
1401 1401 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1402 1402 Pobierz zawartość
1403 1403 -----
1404 1404 -----
1405 1405 -----
1406 1406 Pobierz wszystko pomiędzy:
1407 1407 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1408 1408 Pobierz z OSM...
1409 1409 Pobierz niekompletnych członków
1410 1410 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1411 1411 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1412 1412 Pobierz listę
1413 1413 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1414 1414 -----
1415 1415 Pobierz członków
1416 1416 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1417 1417 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1418 1418 -----
1419 1419 Pobierz teraz
1420 1420 Pobierz obiekt
1421 1421 Pobierz obiekt…
1422 1422 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1423 1423 Pobieranie listy wtyczek...
1424 1424 -----
1425 1425 -----
1426 1426 Pobierz powiązane
1427 1427 -----
1428 1428 -----
1429 1429 Pobieranie relacji
1430 1430 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1431 1431 Pobierz zaznaczone relacje
1432 1432 -----
1433 1433 -----
1434 1434 -----
1435 1435 -----
1436 1436 Pobiera zawartość zestawu zmian
1437 1437 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1438 1438 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1439 1439 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1440 1440 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1441 1441 -----
1442 1442 -----
1443 1443 Pobierz widoczne kafle
1444 1444 -----
1445 1445 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1446 1446 Pobrane dane GPX
1447 1447 -----
1448 1448 Pobieranie danych GPS
1449 1449 Pobieranie danych OSM...
1450 1450 Pobieranie wtyczki {0}...
1451 1451 Pobieranie wiadomości dnia
1452 1452 -----
1453 1453 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1454 1454 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1455 1455 Pobieranie zestawów zmian...
1456 1456 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1457 1457 Pobieranie danych
1458 1458 Pobieranie z serwera OSM...
1459 1459 Pobieranie historii...
1460 1460 -----
1461 1461 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1462 1462 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1463 1463 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1464 1464 Pobieranie powiązanych relacji...
1465 1465 Pobieranie powiązanych dróg...
1466 1466 Pobieranie relacji {0}
1467 1467 -----
1468 1468 -----
1469 1469 Wyciąg orczykowy
1470 1470 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1471 1471 -----
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1475 1475 Przeciągnij aby obrócić obraz
1476 1476 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1477 1477 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1478 1478 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1479 1479 -----
1480 1480 -----
1481 1481 Odpływ
1482 1482 Rysowanie
1483 1483 Rysuj strzałki kierunkowe
1484 1484 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1485 1485 -----
1486 1486 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1487 1487 -----
1488 1488 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1489 1489 -----
1490 1490 -----
1491 1491 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1492 1492 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1493 1493 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1494 1494 Rysuj duże punkty GPS.
1495 1495 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1496 1496 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1497 1497 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1498 1498 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1499 1499 Tworzenie węzłów i dróg.
1500 1500 -----
1501 1501 Rysuj tylko kontury obszarów
1502 1502 -----
1503 1503 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1504 1504 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1505 1505 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1506 1506 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1507 1507 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1508 1508 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1509 1509 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1510 1510 Woda do picia
1511 1511 -----
1512 1512 szkoła jazdy
1513 1513 -----
1514 1514 -----
1515 1515 Pralnia chemiczna
1516 1516 Rozmnóż w {0} węzłów
1517 1517 Powiel
1518 1518 Duplikuj warstwę
1519 1519 -----
1520 1520 -----
1521 1521 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1522 1522 -----
1523 1523 Powiela zaznaczone obiekty.
1524 1524 Skopiuj warstwę
1525 1525 Powielone węzły
1526 1526 Powielone węzły drogi
1527 1527 Powielone węzły drogi.
1528 1528 Powielone drogi
1529 1529 -----
1530 1530 E10 (bioetanol 10%)
1531 1531 E85 (bioetanol 85%)
1532 1532 BŁĄD
1533 1533 -----
1534 1534 -----
1535 1535 -----
1536 1536 -----
1537 1537 Wschód
1538 1538 -----
1539 1539 Edycja
1540 1540 Edycja kręgli
1541 1541 Edycja informacji o adresach
1542 1542 Edycja interpolacji adresów
1543 1543 Edycja sztolni
1544 1544 Edycja granicy administracyjnej
1545 1545 Edycja lotniska
1546 1546 Edycja sklepu monopolowego
1547 1547 Edycja ogródków działkowych
1548 1548 Edycja chaty alpejskiej
1549 1549 Edycja futbolu amertkańskiego
1550 1550 Edycja wykopaliska archeologicznego
1551 1551 Edycja łucznictwa
1552 1552 Edycja centrum kulturalnego
1553 1553 Edycja obiektu sztuki
1554 1554 Edycja lekkoatletyki
1555 1555 Edycja atrakcji turystycznej
1556 1556 Edycja futbolu australijskiego
1557 1557 Edycja bankomatu
1558 1558 Edycja okna życia
1559 1559 Edycja piekarni
1560 1560 Edycja banku
1561 1561 Edycja baru
1562 1562 Edycja baseballu
1563 1563 Edycja zbiornika wodnego
1564 1564 Edycja koszykówki
1565 1565 Edycja pola bitwy
1566 1566 Edycja zatoki
1567 1567 Edycja plaży
1568 1568 Edycja siatkówki plażowej
1569 1569 Edycja radiolatarni
1570 1570 Edycja sklepu z napojami
1571 1571 Edycja parkingu dla rowerów
1572 1572 Edycja wypożyczalni rowerów
1573 1573 Edycja warsztatu rowerowego
1574 1574 Edycja ogródka piwnego
1575 1575 Edycja stoczni
1576 1576 Edycja słupka drogowego
1577 1577 Edycja księgarni
1578 1578 Edycja przejścia granicznego
1579 1579 Edycja boiska do gry w boule
1580 1580 Edycja granicy
1581 1581 Edycja kamienia granicznego
1582 1582 Edycja butiku
1583 1583 Edycja gry w kule
1584 1584 Edycja mostu
1585 1585 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1586 1586 Edycja terenu poprzemysłowego
1587 1587 -----
1588 1588 Edycja autobusu torowego
1589 1589 Edycja peronu autobusowego
1590 1590 Edycja dworca autobusowego
1591 1591 Edycja przystanku autobusowego
1592 1592 Edycja sklepu mięsnego
1593 1593 Edycja kolei linowej
1594 1594 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1595 1595 Edycja kawiarni
1596 1596 Edycja pola namiotowego
1597 1597 Edycja futbolu kanadyjskiego
1598 1598 Edycja kanału
1599 1599 Edycja kajakarstwa
1600 1600 Edycja wypożyczalni samochodów
1601 1601 Edycja warsztatu samochodowego
1602 1602 Edycja punktu carsharingu
1603 1603 Edycja warsztatu samochodowego
1604 1604 Edycja myjni samochodowej
1605 1605 Edycja kempingu
1606 1606 Edycja zamku
1607 1607 Edycja przeszkody dla bydła
1608 1608 Edycja wejścia do jaskini
1609 1609 Edycja cmentarza
1610 1610 Edycja wyciągu krzesełkowego
1611 1611 Edycja chaty górskiej
1612 1612 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1613 1613 Edycja drogerii
1614 1614 Edycja komina
1615 1615 Edycja kina
1616 1616 Edycja miasta
1617 1617 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1618 1618 Edycja granicy cywilnej
1619 1619 Edycja klifu
1620 1620 Edycja wspinaczki
1621 1621 Edycja zegaru
1622 1622 Edycja sklepu odzieżowego
1623 1623 Edycja zbiornika gazu
1624 1624 Edycja college'u
1625 1625 Edycja obszaru biur i usług
1626 1626 Edycja miejsca publicznego
1627 1627 Edycja sklepu komputerowego
1628 1628 Edycja cukierni
1629 1629 Edycja terenu budowy
1630 1630 Edycja kontaktu
1631 1631 Edycja kontynentu
1632 1632 Edycja sklepu osiedlowego
1633 1633 Edycja punktu ksero
1634 1634 Edycja kraju
1635 1635 Edycja okręgu / hrabstwa
1636 1636 Edycja siedziby sądu
1637 1637 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1638 1638 Edycja dźwigu
1639 1639 Edycja krykietu
1640 1640 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1641 1641 Edycja miejsca do gry w krokieta
1642 1642 Edycja przejścia dla pieszych
1643 1643 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1644 1644 Edycja ścieżki rowerowej
1645 1645 Edycja jazdy na rowerze
1646 1646 Edycja tamy
1647 1647 Edycja sklepu z delikatesami
1648 1648 Edycja dentysty
1649 1649 Edycja domu towarowego
1650 1650 Edycja opuszczonych torów
1651 1651 Edytuj rów
1652 1652 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1653 1653 Edycja doku
1654 1654 Edycja lekarza
1655 1655 -----
1656 1656 Edycja wyścigów psów
1657 1657 Edycja wyciągu orczykowego
1658 1658 Edycja odpływu
1659 1659 Edycja punktu z wodą pitną
1660 1660 Edycja szkoły jazdy
1661 1661 Edycja palni chemicznej
1662 1662 Edycja sklepu elektronicznego
1663 1663 Edycja ambasady
1664 1664 -----
1665 1665 Edycja wejścia
1666 1666 Edycja jeździectwa
1667 1667 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1668 1668 Edycja fabryki
1669 1669 Edycja gruntów rolnych
1670 1670 Edycja zagrody
1671 1671 Edycja restauracji fast-food
1672 1672 Edycji hali górskiej
1673 1673 Edycja trasy promu
1674 1674 Edycja terminalu promowego
1675 1675 Edycja hydrantu
1676 1676 Edycja straży pożarnej
1677 1677 Edycja miejsca do wędkowania
1678 1678 Edycja schodów
1679 1679 Edycja kwiaciarni
1680 1680 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1681 1681 Edycja ścieżki dla pieszych
1682 1682 Edycja brodu
1683 1683 Edycja lasu
1684 1684 Edycja fontanny
1685 1685 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1686 1686 Edycja stacji benzynowej
1687 1687 Edycja sklepu meblowego
1688 1688 Edycja futbolu gaelickiego
1689 1689 Edycja obszaru garaży
1690 1690 Edycja ogrodu
1691 1691 Edycja centrum ogrodniczego
1692 1692 Edycja zbiornika gazu
1693 1693 Edycja bramy
1694 1694 Edycja lodowca
1695 1695 Edycja golfu
1696 1696 Edycja pola golfowego
1697 1697 -----
1698 1698 Edycja trawnika
1699 1699 Edycja cmentarza przykościelnego
1700 1700 Edycja terenu pod zabudowę
1701 1701 Edycja sklepu warzywnego
1702 1702 Edycja szklarni ogrodniczej
1703 1703 Edycja ostrogi regulacyjnej
1704 1704 Edycja kwatery turystycznej
1705 1705 Edycja gimnastyki
1706 1706 Edycja salonu fryzjerskiego
1707 1707 Edycja przystanku kolejowego
1708 1708 Edycja przysiółka
1709 1709 -----
1710 1710 Edycja sklepu z narzędziami
1711 1711 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1712 1712 Edycja wrzosowiska
1713 1713 Edycja lądowiska dla helikopterów
1714 1714 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1715 1715 Edycja drogi w budowie
1716 1716 Edycja miejsca do gry w hokeja
1717 1717 Edycja wyścigów konnych
1718 1718 Edycja szpitala
1719 1719 Edycja hostelu
1720 1720 Edycja hotelu
1721 1721 Edycja ambony strzelniczej
1722 1722 Edycja obszar przemysłowego
1723 1723 Edycja wyspy
1724 1724 Edycja wysepki
1725 1725 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1726 1726 Edycja jubilera
1727 1727 Edycja skrzyżowania
1728 1728 Edycja kartingu
1729 1729 Edycja przedszkola
1730 1730 Edycja kiosku
1731 1731 -----
1732 1732 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1733 1733 Edycja lądu
1734 1734 Edycja wysypiska śmieci
1735 1735 Edycja pralni samoobsługowej
1736 1736 Edycja biblioteki
1737 1737 Edycja szlabanu
1738 1738 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1739 1739 Edycja latarni morskiej
1740 1740 Edycja strefy zamieszkania
1741 1741 Edycja okolicy
1742 1742 Edycja centrum handlowego
1743 1743 Edycja mariny
1744 1744 Edycja placu targowego
1745 1745 Edycja łąki
1746 1746 Edycja stacji pomiaru
1747 1747 Edycja miejsca pamięci
1748 1748 Edycja obszaru wojskowego
1749 1749 Edycja szybu
1750 1750 Edycja minigolfa
1751 1751 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1752 1752 Edycja lotniska dla modeli
1753 1753 Edycja kantoru
1754 1754 Edycja toru jednoszynowego
1755 1755 Edycja pomnika
1756 1756 Edycja motelu
1757 1757 Edycja motocrossu
1758 1758 Edycja parkingu dla motocykli
1759 1759 Edycja sportów motorowych
1760 1760 Edycja autostrady
1761 1761 Edycja skrzyżowania autostrad
1762 1762 Edycja dojazdu do autostrady
1763 1763 Edycja przełęczy
1764 1764 Edycja błot
1765 1765 Edycja różnych sportów
1766 1766 Edycja multipolygonu
1767 1767 Edycja muzeum
1768 1768 Edycja sklepu z instrumentami
1769 1769 Edycja toru kolei wąskotorowej
1770 1770 Edycja granicy narodowej
1771 1771 Edycja granicy parku narodowego
1772 1772 Edycja rezerwatu przyrody
1773 1773 Edycja klubu nocnego
1774 1774 Edycja optyka
1775 1775 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1776 1776 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1777 1777 Edycja sklepu z farbami
1778 1778 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1779 1779 Edycja parku
1780 1780 Edycja parkingu
1781 1781 Edycja uliczki parkingowej
1782 1782 Edycja zatoki
1783 1783 Edycja ścieżki
1784 1784 Edycja wzgórza
1785 1785 Edycja ciągu pieszego
1786 1786 Edycja miejsca do gry w pelotę
1787 1787 Edycja apteki
1788 1788 Edycja miejsca na piknik
1789 1789 Edycja molo
1790 1790 Edycja rurociągu
1791 1791 Edycja boiska
1792 1792 Edycja miejsca kultu religijnego
1793 1793 Edycja placu zabaw
1794 1794 Edycja posterunku policji
1795 1795 Edycja granicy politycznej
1796 1796 Edycja urzędu pocztowego
1797 1797 Edycja elektowni
1798 1798 Edycja linii elektrycznej
1799 1799 Edycja słupa
1800 1800 Edycja rozdzielni elektrycznej
1801 1801 Edycja stacji transformatorowej
1802 1802 Edycja słupa wysokiego napięcia
1803 1803 Edycja kolei retro
1804 1804 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1805 1805 Edycja drogi krajowej
1806 1806 Edycja więzienia
1807 1807 Edycja pubu
1808 1808 Edycja budynku użyteczności publicznej
1809 1809 -----
1810 1810 Edycja komieniołomu
1811 1811 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1812 1812 Edycja toru wyścigowego
1813 1813 -----
1814 1814 Edycja toru
1815 1815 Edycja obszaru kolejowego
1816 1816 Edycja peronu kolejowego
1817 1817 Edycja terenu rekreacyjnego
1818 1818 Edycja punktu zbiórki odpadów
1819 1819 Edycja regionu
1820 1820 Edycja sztucznego jeziora
1821 1821 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1822 1822 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1823 1823 Edycja miejsca odpoczynku
1824 1824 Edycja restauracji
1825 1825 Edycja obszaru handlowego
1826 1826 Edycja rzeki
1827 1827 Edycja koryta rzecznego
1828 1828 Edycja ograniczeń na drodze
1829 1829 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1830 1830 Edytuj trasę
1831 1831 -----
1832 1832 Edycja rugby league
1833 1833 Edycja rugby union
1834 1834 Edycja ruin
1835 1835 Edycja pasa startowego
1836 1836 -----
1837 1837 Edycja bramy warownej
1838 1838 Edycja sauny
1839 1839 Edycja szkoły
1840 1840 Edycja rumowiska
1841 1841 Edycja buszu
1842 1842 Edycja sklepu rybnego
1843 1843 Edycja drogi wojewódzkiej
1844 1844 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1845 1845 Edycja drogi serwisowej
1846 1846 Edycja schronienia
1847 1847 Edycja sklepu obuwniczego
1848 1848 Edycja strzelectwa
1849 1849 Edycja sklepu motocyklowego
1850 1850 Edycja skrótów
1851 1851 Edycja jazdy na deskorolce
1852 1852 Edycja łyżwiarstwa
1853 1853 Edycja narciarstwa
1854 1854 Edycja pochylni
1855 1855 Edycja piłki nożnej
1856 1856 Edycja kolczatki
1857 1857 Edycja centrum sportowego
1858 1858 Edycja sklepu sportowego
1859 1859 Edycja żródła
1860 1860 Edycja stadionu
1861 1861 Edycja stanu
1862 1862 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1863 1863 Edycja przełazu
1864 1864 Edycja strumienia
1865 1865 Edycja latarni ulicznej
1866 1866 Edycja studia nagrań
1867 1867 Edycja dzielnicy
1868 1868 Edycja toru metra
1869 1869 Edycja wejścia do metra
1870 1870 Edycja supermarketu
1871 1871 Edycja kamery do monitoringu
1872 1872 Edycja punktu geodezyjnego
1873 1873 Edycja pływania
1874 1874 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1875 1875 Edycja krawca
1876 1876 Edycja postoju taksówek
1877 1877 Edycja drogi kołowania
1878 1878 Edycja telefonu
1879 1879 Edycja miejsca do gry w tenisa
1880 1880 Edycja terminalu
1881 1881 Edycja bramy terminalu
1882 1882 Edycja drogi powiatowej
1883 1883 Edycja teatru
1884 1884 Edycja parku rozrywki
1885 1885 Edycja punktu poboru opłat
1886 1886 Edycja wieży
1887 1887 Edycja miejscowości
1888 1888 Edycja ratusza
1889 1889 Edycja sklepu z zabawkami
1890 1890 Edycja drogi gruntowej
1891 1891 Edycja środka uspokojenia ruchu
1892 1892 Edycja torów tramwajowych
1893 1893 Edycja przystanku tramwajowego
1894 1894 Edycja biura podróży
1895 1895 Edycja drzewa
1896 1896 Edycja drogi ekspresowej
1897 1897 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1898 1898 Edycja tunelu
1899 1899 Edycja ograniczenia skrętu
1900 1900 Edycja kołowrotka
1901 1901 Edycja sklepu z oponami
1902 1902 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1903 1903 Edycja uniwersytetu
1904 1904 Edycja sklepu z odkurzaczami
1905 1905 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1906 1906 Edycja automatu sprzedającego
1907 1907 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1908 1908 Edycja wypożyczalni wideo
1909 1909 Edycja punktu widokowego
1910 1910 Edycja wsi
1911 1911 Edycja zieleni miejskiej
1912 1912 Edycja winnicy
1913 1913 Edycja wulkanu
1914 1914 Edycja siatkówki
1915 1915 Edycja kosza na śmieci
1916 1916 Edycja oczyszczalni ścieków
1917 1917 Edycja zbiornika wodnego
1918 1918 Edycja parku wodnego
1919 1919 Edycja wieży ciśnień
1920 1920 Edycja studni
1921 1921 Edycja filtrów
1922 1922 Edycja wodospadu
1923 1923 Edycja młynu wodnego
1924 1924 Edycja krzyża przydrożnego
1925 1925 Edycja kapliczki
1926 1926 Edycja jazu
1927 1927 Edycja mokradła
1928 1928 Edycja wiatraka
1929 1929 Edycja lasu pierwotnego
1930 1930 Edycja zakładu produkcyjnego
1931 1931 Edycja zoo
1932 1932 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1933 1933 Edycja skojarzonych ulic
1934 1934 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1935 1935 Edytuje filtr.
1936 1936 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1937 1937 -----
1938 1938 Edytuj godziny otwarcia
1939 1939 Edytuj relację
1940 1940 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1941 1941 Edytuj relacje
1942 1942 Edycja sieci trasy
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 Edytuje tę stronę pomocy
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1960 1960 Edycja: {0}
1961 1961 -----
1962 1962 Edukacja
1963 1963 Elektryfikacja
1964 1964 Elektronika
1965 1965 na karty chipowe
1966 1966 Sklep elektroniczny
1967 1967 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1968 1968 Wysokość
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Adres e-mail
1973 1973 nasyp
1974 1974 Ambasada
1975 1975 -----
1976 1976 Telefon alarmowy
1977 1977 Pusty dokument
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 Puste drogi
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 Zastosuj filtr
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1988 1988 -----
1989 1989 Zakodowane dokumenty nie są wspierane.
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1993 1993 Wprowadź URL
1994 1994 Podaj adres z którego pobrać dane:
1995 1995 Wprowadź ID zestawu zmian
1996 1996 Podaj nowy klucz i jego wartość
1997 1997 -----
1998 1998 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1999 1999 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
2000 2000 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
2001 2001 Wpisz szukane wyrażenie
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
2007 2007 Wprowadź komentarz przesyłania
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 Wpisz wyrażenie do wyszukania
2021 2021 -----
2022 2022 Wpisz swój komentarz
2023 2023 Wejście
2024 2024 Jeździectwo
2025 2025 Artykuły erotyczne
2026 2026 Błąd
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 Błąd podczas usuwania danych.
2030 2030 Błąd podczas wyświetlania adresu
2031 2031 Błąd podczas pobierania
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 Błąd w filtrze
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 Błąd podczas ładowania pliku
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 Błąd w pliku {0}
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Błąd podczas przetwarzania {0}:
2046 2046 -----
2047 2047 Błąd odtwarzania dźwięku
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
2054 2054 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
2055 2055 -----
2056 2056 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
2057 2057 -----
2058 2058 Błąd podczas przetwarzania {0}
2059 2059 -----
2060 2060 Błąd podczas wysyłania
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Błędy
2065 2065 Błędy w czasie pobierania
2066 2066 Błędy/Uwagi
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 Przykłady
2075 2075 Zakończ
2076 2076 Zamknij JOSM
2077 2077 -----
2078 2078 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
2079 2079 Kończy pracę z programem.
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 Eksportuj do pliku GPX
2089 2089 -----
2090 2090 Eksportuj i zapisz
2091 2091 -----
2092 2092 Opcje eksportu
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 Eksportuj dane do pliku GPX
2096 2096 Eksportuj do GPX...
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
2104 2104 Wytłocz
2105 2105 Wytłocz drogę
2106 2106 -----
2107 2107 DO POPRAWKI
2108 2108 -----
2109 2109 Fabryka
2110 2110 Usługi
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 Nie można otworzyć adresu URL
2120 2120 -----
2121 2121 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Grunty rolne
2140 2140 Zagroda
2141 2141 Fast food
2142 2142 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
2143 2143 -----
2144 2144 Szybciej
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 Numer faksu
2148 2148 Opłata
2149 2149 Hala górska
2150 2150 Ogrodzenie
2151 2151 Trasa promu
2152 2152 Terminal promowy
2153 2153 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
2154 2154 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
2155 2155 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
2156 2156 -----
2157 2157 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
2158 2158 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
2159 2159 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
2160 2160 Plik
2161 2161 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2162 2162 -----
2163 2163 Błędny format pliku
2164 2164 Nazwa pliku:
2165 2165 Plik "{0}" nie istnieje
2166 2166 Plik kopi zapasowej
2167 2167 -----
2168 2168 Plik istnieje. Nadpisać?
2169 2169 Nazwa pliku:
2170 2170 Plik nie został odnaleziony
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 Plik: {0}
2177 2177 -----
2178 2178 Nazwa pliku
2179 2179 -----
2180 2180 Rodzaj pliku:
2181 2181 Rodzaj pliku:
2182 2182 -----
2183 2183 Filtr
2184 2184 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2185 2185 Tryb filtru
2186 2186 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 Zakończ rysowanie.
2193 2193 -----
2194 2194 Hydrant
2195 2195 Straż pożarna
2196 2196 Ścieżka do programu Firefox
2197 2197 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
2198 2198 Miejsce na ognisko
2199 2199 Miejsce do wędkowania
2200 2200 Napraw
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 Popraw konflikty tagów
2206 2206 Napraw zaznaczone błędy.
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2212 2212 Naprawianie błędów...
2213 2213 Maszt (dla flagi)
2214 2214 Kwiaciarnia
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 Znaleziono następujące problemy:
2218 2218 Żywność
2219 2219 Przestrzeń restauracyjna
2220 2220 Wyżywienie
2221 2221 Ruch pieszy
2222 2222 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2223 2223 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2224 2224 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
2225 2225 Bród
2226 2226 Las
2227 2227 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 Do przodu
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 Znaleziono {0} pasujących.
2237 2237 Fontanna
2238 2238 Sklep z ramami do obrazów
2239 2239 Zablokuj
2240 2240 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2241 2241 WMS katastru francuskiego
2242 2242 Częstotliwość (Hz)
2243 2243 -----
2244 2244 Z relacji
2245 2245 Z adresu URL
2246 2246 Z:
2247 2247 Stacja benzynowa
2248 2248 Stacja benzynwa
2249 2249 Rodzaje paliwa:
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 Pełny ekran
2253 2253 -----
2254 2254 Funkcja
2255 2255 Sklep meblowy
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 Punkty GPS
2259 2259 Opis trasy GPS
2260 2260 -----
2261 2261 Pliki GPX
2262 2262 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2263 2263 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2264 2264 Scieżka GPX:
2265 2265 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 Futbol gaelicki (irlandzki)
2270 2270 -----
2271 2271 Garaże
2272 2272 Ogród
2273 2273 Centrum ogrodnicze
2274 2274 Zbiornik gazu
2275 2275 Brama
2276 2276 Rozstaw toru (mm)
2277 2277 -----
2278 2278 Geografia
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 Geolokalizowane obrazy
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 Lodowiec
2290 2290 szkło
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 Wróć do okna przesyłania
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 Przechodzi do następnej strony
2305 2305 Przechodzi do poprzedniej strony
2306 2306 -----
2307 2307 Pole golfowe
2308 2308 -----
2309 2309 Zaopatrzenie
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 Trawa
2316 2316 Cmentarz przykościelny
2317 2317 -----
2318 2318 Teren pod zabudowę
2319 2319 Sklep warzywny
2320 2320 Szklarnia ogrodnicza
2321 2321 Kontener z piaskiem
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 Ostroga regulacyjna
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 Kwatera
2333 2333 Drogowskaz
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 Gimnastyka
2337 2337 Fryzjer
2338 2338 Przysiółek
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 Sklep z narzędziami
2343 2343 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2344 2344 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2345 2345 Posiada klucz ''source''
2346 2346 Posiada klucz ''watch''
2347 2347 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2348 2348 -----
2349 2349 Zdrowie
2350 2350 Aparaty słuchowe
2351 2351 Wrzosowisko
2352 2352 Samochody ciężarowe
2353 2353 Samochody dostawcze
2354 2354 Żywopłot
2355 2355 Wysokość
2356 2356 Wysokość (metry)
2357 2357 Lądowisko dla helikopterów
2358 2358 Pomoc
2359 2359 Pomoc: {0}
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 Półkula
2363 2363 Ukryj
2364 2364 Ukryj elementy
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 Sklep ze sprzętem hi-fi
2368 2368 -----
2369 2369 Największy numer
2370 2370 Największy numer
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 Drogi
2375 2375 -----
2376 2376 turystyka piesza
2377 2377 Miejsca historyczne
2378 2378 Historia
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 Hokej
2386 2386 -----
2387 2387 Strona domowa
2388 2388 Konie
2389 2389 Wyścigi konne
2390 2390 Szpital
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 Nazwa domu
2396 2396 Numer domu
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 Ambona myśliwska
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 Zignoruj
2424 2424 -----
2425 2425 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
2426 2426 -----
2427 2427 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2432 2432 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2433 2433 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2434 2434 Nieprawidłowe dane
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 Niedozwolony obiekt z id=0
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 Niewłaściwa kombinacja tag/wartość
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 Obraz
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 Pliki obrazów
2473 2473 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 Przesunięcia
2482 2482 Dostawcy zdjęć
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 imperialne
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 Importuj dźwięk
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 Importuj plik PDF
2495 2495 -----
2496 2496 Importuje plik PDF.
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 -----
2502 2502 Importuj obrazki
2503 2503 Import nie jest możliwy
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 Importuje grafikę wektorową
2507 2507 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2508 2508 Importuj grafikę wektorową
2509 2509 -----
2510 2510 Wczytane obrazy
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2516 2516 -----
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 Nachylenie drogi
2520 2520 Duże nachylenie drogi
2521 2521 Niekompletny opis <member> z ref=0
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 Obszar przemysłowy
2530 2530 -----
2531 2531 Informacje o elemencie
2532 2532 -----
2533 2533 Informacje
2534 2534 Tablica informacyjna
2535 2535 Informacja turystyczna
2536 2536 Terminal informacyjny
2537 2537 Informacje o warstwie
2538 2538 Inicjalizacja
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 Wewnętrzny błąd serwera
2551 2551 -----
2552 2552 Dostęp do internetu
2553 2553 Opłata za internet
2554 2554 Interpolacja
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2559 2559 -----
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 Nieprawidłowy plik bz2.
2564 2564 Nieprawidłowa data
2565 2565 Niepoprawna data/czas
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 Nieprawidłowa strefa czasowa
2574 2574 -----
2575 2575 Niepoprawna nazwa użytkownika
2576 2576 -----
2577 2577 Odwróć filtr
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 Wyspa
2582 2582 Wysepka
2583 2583 Wygląda na to że JOSM zawiesił się ostatnim razem. Czy chcesz przywrócić dane?
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 Przeglądarka pomocy JOSM
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 Pliki JPEG (*.jpg)
2603 2603 OpenStreetMap - Edytor Java
2604 2604 Wersja Javy {0}
2605 2605 Jubiler
2606 2606 Funkcja łączenia obszarów
2607 2607 Połącz węzeł i linię
2608 2608 Połącz węzeł z drogą
2609 2609 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2610 2610 Połącz nakładające się obszary
2611 2611 Połączono nakładające się na siebie obszary
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 Łączy nakładające się obszary
2615 2615 -----
2616 2616 Przejdź do pozycji
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Przejdź
2620 2620 -----
2621 2621 Przejdź do pozycji
2622 2622 Skrzyżowanie
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 Zachowaj
2627 2627 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 -----
2631 2631 Zachowaj moje współrzędne
2632 2632 Zachowaj mój stan usunięcia
2633 2633 -----
2634 2634 Zachowaj wtyczkę
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 Zachowaj ich współrzędne
2638 2638 Zachowaj ich stan usunięcia
2639 2639 -----
2640 2640 Klucz
2641 2641 -----
2642 2642 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 Klucz:
2646 2646 -----
2647 2647 Skóry klawiaturowe
2648 2648 Słowa kluczowe
2649 2649 Przedszkole
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 Akcesoria kuchenne
2653 2653 -----
2654 2654 Gaz LPG
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 Ląd (wyspa)
2668 2668 Zagospodarowanie terenu
2669 2669 Wysypisko
2670 2670 -----
2671 2671 Landsat (lustro)
2672 2672 -----
2673 2673 Liczba pasów ruchu
2674 2674 Język
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 Ostatnia zmiana o {0}
2678 2678 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2679 2679 Szerokość
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 Pralnia samoobsługowa
2693 2693 Warstwa
2694 2694 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2695 2695 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2696 2696 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2697 2697 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2698 2698 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 warstwa nie jest na liście.
2703 2703 -----
2704 2704 Warstwa: {0}
2705 2705 Warstwy
2706 2706 -----
2707 2707 Czas rozbiegu (w sekundach)
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 Rozrywka
2712 2712 Długość
2713 2713 Długość w metrach
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 Długość: {0}
2717 2717 Przejazd kolejowy
2718 2718 Biblioteka
2719 2719 Licencja
2720 2720 -----
2721 2721 Szlaban
2722 2722 Trasa szybkiego tramwaju
2723 2723 Latarnia morska
2724 2724 Oznaczenie linii
2725 2725 -----
2726 2726 Rodzaj linii
2727 2727 Wiersz {0} kolumna {1}:
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2732 2732 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2733 2733 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2734 2734 Lista ostatnio otwieranych plików
2735 2735 oświetlenie
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 Strefa zamieszkania
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 Wczytaj kalibrację
2744 2744 -----
2745 2745 Otwórz warstwę WMS
2746 2746 Otwórz warstwę WMS z pliku
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 Wczytuje relacje nadrzędne
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2758 2758 -----
2759 2759 Ładowanie wczesnych wtyczek
2760 2760 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2765 2765 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2766 2766 Ładowanie wtyczek
2767 2767 Ładowanie wtyczek...
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 Wczytywanie {0}
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 pliki lokalne
2775 2775 Okolica
2776 2776 Okolica, osada, miejsce.
2777 2777 Położenie
2778 2778 -----
2779 2779 Zablokuj
2780 2780 Wrota śluzy
2781 2781 Lodi - Włochy
2782 2782 -----
2783 2783 Długość
2784 2784 -----
2785 2785 Katalog:
2786 2786 Wygląd i zachowanie
2787 2787 Katalog:
2788 2788 Wieża widokowa
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 Najmniejszy numer
2797 2797 -----
2798 2798 Najmniejszy numer dzielonego budyknu
2799 2799 Najmniejszy numer
2800 2800 -----
2801 2801 MLIT Japonia (ORTHO)
2802 2802 MLIT Japonia (ORTO01)
2803 2803 MLIT Japonia (ORTO02)
2804 2804 MLIT Japonia (ORTO03)
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 Skala MTB
2809 2809 -----
2810 2810 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2811 2811 -----
2812 2812 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2819 2819 -----
2820 2820 Centrum handlowe
2821 2821 Obiekty sztuczne
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2826 2826 Mapa
2827 2827 Style rysowania map
2828 2828 Odwzorowanie kartograficzne
2829 2829 Ustawienia mapy
2830 2830 -----
2831 2831 Mapa: {0}
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 Port jachtowy (Marina)
2835 2835 Oznacz jako wykonane
2836 2836 -----
2837 2837 Znaczniki nazwanych punktów
2838 2838 Znaczniki z {0}
2839 2839 Plac targowy
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 Materiał
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 Maks. wysokość (w metrach)
2850 2850 Maks. długość (w metrach)
2851 2851 Maks. szerokość (w metrach)
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 Maks. prędkość (km/h)
2857 2857 Maks. ciężar (w tonach)
2858 2858 -----
2859 2859 Maksymalny obszar na zapytanie:
2860 2860 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2861 2861 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2865 2865 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2866 2866 Maksymalna długość (w metrach)
2867 2867 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 Łąka
2874 2874 Zmierzone wartości
2875 2875 Pomiar
2876 2876 Stacja pomiaru
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 Członek
2880 2880 -----
2881 2881 Członkowie
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 Członkowie (z konfliktami)
2885 2885 Miejsce pamięci
2886 2886 Nazwa w menu
2887 2887 Nazwa w menu (domyślna)
2888 2888 Skróty w menu
2889 2889 -----
2890 2890 odwzorowanie Merkatora
2891 2891 Połącz
2892 2892 Połącz węzły
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 Scal warstwy
2896 2896 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2897 2897 -----
2898 2898 Połącz wybrane elementy.
2899 2899 -----
2900 2900 Włącz aktualną warstwę do innej.
2901 2901 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2902 2902 Scal {0} węzłów
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 Połączona wersja
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 Wiadomość dnia jest niedostępna
2911 2911 -----
2912 2912 metryczne
2913 2913 -----
2914 2914 Mikrobrowar
2915 2915 -----
2916 2916 Obszar wojskowy
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 Min. prędkość (km/h)
2922 2922 Szyb
2923 2923 Minirondo
2924 2924 Minigolf
2925 2925 Minimalna odległość (w pikselach)
2926 2926 Minuty: {0}
2927 2927 Odbicie lustrzane
2928 2928 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2929 2929 -----
2930 2930 -----
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 Brak parametru dla NOT
2950 2950 Brak parametru dla OR
2951 2951 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 Pon-Pt 22:00-05:00
2956 2956 -----
2957 2957 Sklep z telefonami komórkowymi
2958 2958 -----
2959 2959 Tryb: {0}
2960 2960 Lotnisko dla modeli
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 Kantor
2967 2967 Tor jednoszynowy
2968 2968 Pomnik
2969 2969 Wiecej informacji...
2970 2970 Więcej informacji na temat tej funkcji
2971 2971 -----
2972 2972 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2973 2973 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2974 2974 Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 Samochody
2978 2978 Samochody osobowe
2979 2979 Motocykle
2980 2980 Dealer motocykli
2981 2981 -----
2982 2982 Sporty motorowe
2983 2983 Autostrada
2984 2984 Skrzyżowanie autostrad
2985 2985 Autostrada - dojazd
2986 2986 Przełęcz
2987 2987 kolarstwo górskie
2988 2988 Przesuń węzeł...
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 Przesuń w dół
2992 2992 -----
2993 2993 Więcej elementów
2994 2994 Przesuwa filtr na dół.
2995 2995 Przesuwa filtr do góry.
2996 2996 Przesuń w lewo
2997 2997 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2998 2998 -----
2999 2999 Przesuń obiekty {0}
3000 3000 Przesuń w prawo
3001 3001 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
3002 3002 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
3006 3006 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
3007 3007 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
3008 3008 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 Przesuń je
3014 3014 Przesuń do góry
3015 3015 -----
3016 3016 Przesuń {0}
3017 3017 Przesuwa obiekty {0}
3018 3018 Błota
3019 3019 Różne sporty
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 Muzeum
3026 3026 Sklep muzyczny
3027 3027 Moje zestawy zmian
3028 3028 -----
3029 3029 Moja wersja
3030 3030 Moja wersja (lokalna)
3031 3031 Moją z Połączoną
3032 3032 Moją z Ich
3033 3033 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
3034 3034 Import NMEA zakończony powodzeniem
3035 3035 Pliki NMEA-0183
3036 3036 Mapy NPE
3037 3037 -----
3038 3038 Nazwa
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 Nazwa użytkownika.
3042 3042 -----
3043 3043 Nazwa: {0}
3044 3044 Nazwane punkty GPS z {0}
3045 3045 Nazwane punkty tras.
3046 3046 Kolej wąskotorowa
3047 3047 Narodowa
3048 3048 Park narodowy
3049 3049 -----
3050 3050 Natura
3051 3051 Rezerwat przyrody
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 Sieć
3055 3055 -----
3056 3056 Nigdy nie aktualizuj
3057 3057 Nowa
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 Nowa warstwa
3061 3061 Nowy problem
3062 3062 Nowy klucz
3063 3063 Nowe wyrównanie
3064 3064 -----
3065 3065 Nowa warstwa ze schowka
3066 3066 Nowa warstwa z pliku
3067 3067 -----
3068 3068 Nowa relacja
3069 3069 Nowa rola
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Nowa wartość
3073 3073 Nowa wartość dla {0}
3074 3074 -----
3075 3075 Następny obrazek
3076 3076 -----
3077 3077 Klub nocny
3078 3078 Nie
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
3082 3082 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
3083 3083 Zakaz skrętu w lewo
3084 3084 Zakaz skrętu w prawo
3085 3085 Brak skrótu
3086 3086 -----
3087 3087 Zakaz jazdy prosto
3088 3088 Zakaz zawracania
3089 3089 Nie znaleziono drogi "from"
3090 3090 Nie znaleziono drogi "to"
3091 3091 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 Brak zmian do wysłania.
3095 3095 -----
3096 3096 Brak konfliktów do rozwiązania
3097 3097 Brak konfliktów, które można pokazać
3098 3098 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
3099 3099 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
3100 3100 -----
3101 3101 Nie wczytano żadnych danych.
3102 3102 Brak daty
3103 3103 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
3104 3104 -----
3105 3105 ślepa ulica
3106 3106 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
3107 3107 -----
3108 3108 Brak obrazu
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
3112 3112 Brak warstw do dostosowania
3113 3113 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
3114 3114 -----
3115 3115 Brak otwartego zestawu zmian
3116 3116 Brak otwartych zestawów zmian
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 Nie znaleziono żadnych problemów
3122 3122 Bez serwera proxy
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 Brak wybranego śladu GPX
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 Bez tagów
3129 3129 Brak warstw docelowych.
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
3134 3134 -----
3135 3135 Nie, przerwij
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 Węzeł
3140 3140 -----
3141 3141 Węzeł jest nadal w użyciu..
3142 3142 -----
3143 3143 Węzeł: połączony
3144 3144 Węzeł: standardowy
3145 3145 Węzeł: otagowany
3146 3146 Węzły
3147 3147 Węzły w tym samym miejscu
3148 3148 Węzły z tą samą nazwą
3149 3149 -----
3150 3150 Węzły (z konfliktami)
3151 3151 Obiekt niebędący drogą w multipolygonie
3152 3152 żadne
3153 3153 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
3154 3154 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
3155 3155 -----
3156 3156 Północ
3157 3157 Północ
3158 3158 Nie znaleziono
3159 3159 Nie połączony
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 Uwagi
3164 3164 -----
3165 3165 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
3166 3166 -----
3167 3167 na banknoty
3168 3168 Nic
3169 3169 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
3170 3170 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
3171 3171 Schowek jest pusty
3172 3172 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
3173 3173 Brak zaznaczenia, które można pokazać
3174 3174 Nic nie wybrano!
3175 3175 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
3176 3176 Nie ma nic do zaznaczenia
3177 3177 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
3178 3178 Nie ma nic do powiększenia
3179 3179 -----
3180 3180 Numer
3181 3181 Ilość miejsc
3182 3182 Liczba przewodów w jednym kablu
3183 3183 -----
3184 3184 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 Sposób numeracji domów
3188 3188 -----
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 OK - próbuję ponownie.
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 Dane OSM
3196 3196 Hasło OSM.
3197 3197 Pliki serwera OSM
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 URL serwera OSM:
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 Hasło OSM:
3205 3205 Nazwa użytkownika OSM:
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Obiekt
3209 3209 -----
3210 3210 ID obiektu:
3211 3211 Obiekt usunięty
3212 3212 Historia obiektu
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 Typ obiektu:
3216 3216 Obiekt z historią
3217 3217 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
3218 3218 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
3219 3219 -----
3220 3220 Obiekty do dodania:
3221 3221 Obiekty do usunięcia:
3222 3222 Obiekty do zmiany:
3223 3223 Benzyna bezołowiowa 100
3224 3224 Benzyna bezołowiowa 91
3225 3225 Benzyna bezołowiowa 95
3226 3226 Benzyna bezołowiowa 98
3227 3227 -----
3228 3228 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 Przesunięcie:
3235 3235 -----
3236 3236 Stary klucz
3237 3237 Poprzednia rola
3238 3238 Stara wartość
3239 3239 -----
3240 3240 Na życzenie
3241 3241 Podczas wysyłania
3242 3242 Jednokierunkowa
3243 3243 Drogi z jednym węzłem
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 jednokierunkowa
3249 3249 -----
3250 3250 Nakaz skrętu w lewo
3251 3251 Nakaz skrętu w prawo
3252 3252 Nakaz jazdy prosto
3253 3253 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
3254 3254 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3255 3255 Tylko własne zestawy zmian
3256 3256 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
3257 3257 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
3258 3258 -----
3259 3259 Tylko na początku drogi.
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 Otwórz
3265 3265 -----
3266 3266 Otwórz adres...
3267 3267 -----
3268 3268 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
3269 3269 Ostatnio otwierane
3270 3270 -----
3271 3271 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
3272 3272 -----
3273 3273 Otwiera plik.
3274 3274 -----
3275 3275 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3276 3276 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3277 3277 Otwiera listę wszystkich relacji
3278 3278 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3283 3283 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3284 3284 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3285 3285 Otwiera adres URL.
3286 3286 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
3287 3287 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 Otwórz inne zdjęcie
3291 3291 -----
3292 3292 Otwarte zestawy zmian
3293 3293 Otwórz plik
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3304 3304 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
3305 3305 -----
3306 3306 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3307 3307 Otwórz...
3308 3308 Otwarty/Zamknięty:
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 -----
3314 3314 dane OpenSteetMap
3315 3315 Otwieram 1 plik...
3316 3316 Godziny otwarcia
3317 3317 Otwieram plik "{0}" ...
3318 3318 Otwieram pliki
3319 3319 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3320 3320 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3321 3321 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
3322 3322 Czas działania
3323 3323 -----
3324 3324 Optyk
3325 3325 Dodatkowe atrybuty:
3326 3326 -----
3327 3327 Rodzaj (opcjonalne)
3328 3328 Naturalna żywność
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 Korekta prostopadłości
3332 3332 Ortogonalizuj / cofnij
3333 3333 Korekta prostopadłości
3334 3334 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Pozostałe
3338 3338 Inny punkt informacyjny
3339 3339 -----
3340 3340 Sklep turystyczny
3341 3341 -----
3342 3342 Nakładające się obszary
3343 3343 Nakładające się jezdnie
3344 3344 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
3345 3345 Nakładające się tory kolejowe
3346 3346 Nakładające się tory (z obszarem)
3347 3347 Nakładające się drogi
3348 3348 Nakładające się drogi (z obszarem)
3349 3349 Nakładające się drogi.
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 Zastąp
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 PCN 2006 - Włochy
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 PUWG (Polska)
3368 3368 PUWG 1992 (Polska)
3369 3369 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3370 3370 Strefa PUWG
3371 3371 Sklep z farbami
3372 3372 Styl rysowania {0}: {1}
3373 3373 Wykopalisko paleontologiczne
3374 3374 papier
3375 3375 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
3376 3376 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 Relacje nadrzędne
3384 3384 -----
3385 3385 Parkuj i Jedź
3386 3386 -----
3387 3387 Uliczka parkingowa
3388 3388 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3389 3389 Analizowanie danych OSM...
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 Części
3400 3400 Zatoka
3401 3401 zatoki dla wymijania
3402 3402 Hasło
3403 3403 Hasło:
3404 3404 Hasło:
3405 3405 Wklej
3406 3406 -----
3407 3407 Wklej znaczniki
3408 3408 -----
3409 3409 Wkleja zawartość schowka.
3410 3410 Wstaw ze schowka
3411 3411 Wklej pomijając niekompletne
3412 3412 Ścieżka
3413 3413 Długość ścieżki
3414 3414 -----
3415 3415 Wzgórze
3416 3416 Ciąg pieszy
3417 3417 Przejście dla pieszych
3418 3418 Typ przejścia dla pieszych
3419 3419 Ciąg pieszy
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 Apteka
3429 3429 Numer telefonu
3430 3430 Numer telefonu
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 Przesuń PicLayer
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 Miejsce na piknik
3443 3443 Molo
3444 3444 -----
3445 3445 Rurociąg
3446 3446 Rodzaj trasy
3447 3447 Boisko
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 Miejsce kultu religijnego
3451 3451 Miejsca
3452 3452 Odtwórz / wstrzymaj
3453 3453 Tworzenie węzłów i dróg.
3454 3454 -----
3455 3455 Plac zabaw
3456 3456 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3460 3460 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3461 3461 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 Podaj ciąg do przefiltrowania.
3468 3468 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3469 3469 -----
3470 3470 Podaj ciąg do wyszukania.
3471 3471 Proszę wprowadzić adres kafelka
3472 3472 Proszę wprowadzić index kafelka
3473 3473 Podaj nazwę użytkownika
3474 3474 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3483 3483 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 Wprowadź hasło do konta OSM
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3501 3501 Popraw opis zmian
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 Proszę wybrać plik
3507 3507 Proszę wybierz klucz
3508 3508 Wybierz schemat do użycia.
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 Proszę wybierz wartość
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3516 3516 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3517 3517 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3518 3518 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3519 3519 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3520 3520 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3521 3521 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3522 3522 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3523 3523 -----
3524 3524 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3525 3525 -----
3526 3526 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3527 3527 -----
3528 3528 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3529 3529 -----
3530 3530 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3531 3531 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3532 3532 Proszę wybrać wiersz do edycji
3533 3533 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3534 3534 -----
3535 3535 Wybierz warstwę docelową
3536 3536 Wybierz metodę przesyłania:
3537 3537 -----
3538 3538 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3539 3539 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 Informacje o wtyczce
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 Aktualizowanie wtyczek
3551 3551 Wtyczki
3552 3552 Wtyczki są aktualne
3553 3553 -----
3554 3554 Numer punktu
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 Słup
3560 3560 Numer referencyjny
3561 3561 Posterunek policji
3562 3562 Polityczna
3563 3563 -----
3564 3564 Pozycja
3565 3565 Pozycja
3566 3566 Tylko pozycja
3567 3567 -----
3568 3568 Pozycja, czas, data i prędkość
3569 3569 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3570 3570 Skrzynka pocztowa
3571 3571 -----
3572 3572 Poczta
3573 3573 Kod pocztowy
3574 3574 Kod
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 Energetyka
3579 3579 Elektrownia
3580 3580 Linia elektryczna
3581 3581 Rozdzielnia elektryczna
3582 3582 Stacja transformatorowa
3583 3583 Słup wysokiego napięcia
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 Predefiniowane
3589 3589 -----
3590 3590 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 Ustawienia
3595 3595 Preferencje zostały zapisane na {0}
3596 3596 Ustawienia...
3597 3597 -----
3598 3598 Przygotowywanie danych OSM...
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 Przygotowanie zestawu danych...
3603 3603 -----
3604 3604 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3605 3605 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3606 3606 Kolej retro
3607 3607 Grupa szablonów {0}
3608 3608 Grupa szablonów {1} / {0}
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 Szablony
3612 3612 Szablony nie zawierają danego klucza
3613 3613 Szablony nie zawierają danej wartości
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 Poprzedni obrazek
3617 3617 Droga krajowa
3618 3618 Droga krajowa - dojazd
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 Więzienie
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 Odwzorowanie
3636 3636 -----
3637 3637 Ustawienia odwzorowania
3638 3638 Kod odwzorowania
3639 3639 -----
3640 3640 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3641 3641 Odwzorowanie:
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Właściwości
3645 3645 Właściwości / członkostwo
3646 3646 -----
3647 3647 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 Właściwości
3652 3652 Właściwości (z konfliktami)
3653 3653 Właściwości/członkostwo
3654 3654 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 Ustawienia proxy
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 Budynek użyteczności publicznej
3667 3667 Publiczny gril
3668 3668 Pojazdy transportu publicznego
3669 3669 Transport publiczny
3670 3670 Transport publiczny
3671 3671 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3672 3672 Wyczyść
3673 3673 Czyszczenie...
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 Kamieniołom
3679 3679 Zapytanie
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3683 3683 Zapytanie o zestawy zmian
3684 3684 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3685 3685 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3686 3686 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3687 3687 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3688 3688 Odpytywanie serwera nazw
3689 3689 Odpytywanie serwera nazw…
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 Zdalnie sterowane samochody
3695 3695 -----
3696 3696 Tor wyścigowy
3697 3697 -----
3698 3698 Tor
3699 3699 Kolej
3700 3700 Przystanek kolejowy
3701 3701 Peron kolejowy
3702 3702 -----
3703 3703 Obszar kolejowy
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 czyste dane GPS
3708 3708 Przeczytaj na początek
3709 3709 Błąd odczytu!
3710 3710 Czytanie zdjęć...
3711 3711 -----
3712 3712 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3713 3713 Wczytywanie zestawów zmian...
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Wczytywanie informacji użytkownika...
3718 3718 Wczytywanie {0}...
3719 3719 Plik Readme
3720 3720 Imię i nazwisko
3721 3721 Na pewno zamknąć?
3722 3722 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3723 3723 Zapisywanie
3724 3724 studio nagrań
3725 3725 Teren rekreacyjny
3726 3726 Obraz...
3727 3727 Zbiórka odpadów
3728 3728 -----
3729 3729 Powtórz
3730 3730 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3731 3731 -----
3732 3732 Numer
3733 3733 Oznaczenie (numer toru)
3734 3734 -----
3735 3735 Numer referencyjny
3736 3736 -----
3737 3737 Odwołania do:
3738 3738 -----
3739 3739 Odśwież
3740 3740 -----
3741 3741 Odrzuć konflikty i zapisz
3742 3742 Relacja
3743 3743 Relacja ...
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 Relacja jest usunięta
3753 3753 Pusta relacja
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 Nieustalony rodzaj relacji
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 Relacja: zaznaczona
3760 3760 -----
3761 3761 Relacje
3762 3762 Relacje: {0}
3763 3763 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3764 3764 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3765 3765 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3766 3766 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3767 3767 Religia
3768 3768 Odśwież
3769 3769 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3770 3770 Wczytaj ponownie błędne kafle
3771 3771 -----
3772 3772 Odświerza stronę pomocy
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 Usuń
3785 3785 -----
3786 3786 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3787 3787 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3788 3788 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3789 3789 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3790 3790 Usuń tagi adresu
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 Usuń z pamięci podręcznej
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 Usuń zdjęcie z warstwy
3799 3799 -----
3800 3800 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3801 3801 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3802 3802 Usuń zaznaczone zakładki
3803 3803 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3804 3804 -----
3805 3805 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 Usuń Element z Relacji
3815 3815 Usunięte powielone węzły
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 Zmień nazwę warstwy
3830 3830 Zmień nazwę zakładki
3831 3831 -----
3832 3832 Wypożyczalnia
3833 3833 Warsztat samochodowy
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3837 3837 -----
3838 3838 Zgłoś błąd
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 Sztuczne jezioro
3846 3846 Resetuj
3847 3847 -----
3848 3848 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3849 3849 Resetuj pozycję
3850 3850 Przywróć domyślne ustawienia
3851 3851 -----
3852 3852 Resetuje kalibrację obrazu
3853 3853 Resetuje pozycję obrazu
3854 3854 Resetuje kąt obrotu
3855 3855 Resetuje skalę obrazu
3856 3856 -----
3857 3857 Droga lokalna
3858 3858 Zabudowa mieszkaniowa
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 Rozwiąż
3863 3863 Rozwiąż konflikty
3864 3864 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 Wydobycie
3877 3877 Miejsce odpoczynku
3878 3878 Uruchom ponownie
3879 3879 -----
3880 3880 Restauracja
3881 3881 Przywróć
3882 3882 -----
3883 3883 Odzyskiwanie plików
3884 3884 Ograniczenie
3885 3885 Obszar handlowy
3886 3886 Mur oporowy
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 -----
3903 3903 Odwróć kierunek dróg
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 Odwróć i połącz
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3910 3910 Odwróć kolejność członków relacji
3911 3911 Odwróć kierunek drogi
3912 3912 Odwróć kierunek dróg
3913 3913 Odwrócona linia brzegowa
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3917 3917 -----
3918 3918 Wycofaj
3919 3919 Wycofaj zestaw zmian
3920 3920 Wycofywanie zestawu zmian #{0}
3921 3921 Wycofaj zestaw zmian w całości
3922 3922 Wycofaj zaznaczenie i przywróć usunięte obiekty
3923 3923 Wycofaj tylko zaznaczenie
3924 3924 Cofanie zmian
3925 3925 Wycofywanie...
3926 3926 Popraw
3927 3927 Wersja
3928 3928 jeździectwo
3929 3929 Rzeka
3930 3930 Koryto rzeczne
3931 3931 Droga (nieokreślona)
3932 3932 Ograniczenia na drodze
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 Rola
3939 3939 Problem z weryfikacją roli
3940 3940 -----
3941 3941 Brakująca rola {0}
3942 3942 -----
3943 3943 Rola:
3944 3944 -----
3945 3945 Obrót o 180 stopni
3946 3946 Obrót o 270 stopni
3947 3947 Obrót o 90 stopni
3948 3948 -----
3949 3949 Obraca obrazek w lewo
3950 3950 Obraca obrazek w prawo
3951 3951 Obróć w lewo
3952 3952 Obróć w prawo
3953 3953 Rondo
3954 3954 Trasa
3955 3955 Sieć trasy
3956 3956 -----
3957 3957 Stan trasy
3958 3958 Typ trasy
3959 3959 Zaznaczone szlaki:
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 Rugby league
3963 3963 Rugby union
3964 3964 Ruiny
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 Przeprowadzanie testu {0}
3974 3974 -----
3975 3975 Pas startowy
3976 3976 Skala SAC
3977 3977 karty SIM
3978 3978 SPOTMaps (Francja)
3979 3979 Rysunek SVG (*.svg)
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 Kontrola bezpieczeństwa
3983 3983 Sprzedaż
3984 3984 Brama warowna
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 Zapisz
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 Zapisz jako...
3991 3991 Zapisz plik GPX
3992 3992 -----
3993 3993 Zapisz warstwę
3994 3994 Zapisz plik OSM
3995 3995 Zapisz kalibrację...
3996 3996 -----
3997 3997 Zapisz plik
3998 3998 Zapisz warstwę WMS do pliku
3999 3999 -----
4000 4000 Zapisz pomimo tego
4001 4001 -----
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
4007 4007 Zapisuje bieżące dane.
4008 4008 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
4012 4012 -----
4013 4013 Zapisz/wyślij i wyślij
4014 4014 -----
4015 4015 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
4016 4016 -----
4017 4017 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
4018 4018 -----
4019 4019 Skalę
4020 4020 -----
4021 4021 Zeskanowana mapa...
4022 4022 Przeglądanie katalogu {0}
4023 4023 Szkoła
4024 4024 złom
4025 4025 Rumowisko
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 Busz
4031 4031 -----
4032 4032 Sklep rybny
4033 4033 Szukaj
4034 4034 -----
4035 4035 Szukaj ...
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 Wyszukuje obiekty
4039 4039 Wyszukuje obiekty.
4040 4040 Szukaj w tagach
4041 4041 Szukaj szablon
4042 4042 Szukaj szablony
4043 4043 Szukaj...
4044 4044 Szukaj:
4045 4045 Szukaj:
4046 4046 Szukanie
4047 4047 Druga nazwa
4048 4048 Droga wojewódzka
4049 4049 -----
4050 4050 Sekundy: {0}
4051 4051 -----
4052 4052 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 Segmenty
4057 4057 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
4058 4058 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
4059 4059 Zaznacz
4060 4060 Zaznacz wszystko
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
4073 4073 Wstecz
4074 4074 Wybież otwarty zestaw zmian
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
4078 4078 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
4079 4079 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
4080 4080 -----
4081 4081 Wybierz przynajmniej:
4082 4082 Wybierz nazwę pliku
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
4086 4086 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 Zaznacz na warstwie
4090 4090 Zaznacz na liście relacji
4091 4091 Zaznacz niekompletne adresy
4092 4092 Wybierz opcje rysowania linii
4093 4093 Wybierz członków
4094 4094 Zaznacz węzeł pod kursorem.
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
4098 4098 Wybierz odwzorowanie...
4099 4099 Zaznacz relację
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 Wybierz warstwę docelową
4103 4103 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
4104 4104 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
4105 4105 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4106 4106 -----
4107 4107 Zaznacz to ograniczenie skrętu
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
4118 4118 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
4124 4124 -----
4125 4125 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
4126 4126 -----
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 Zaznaczenie
4135 4135 Powierzchnia zaznaczenia
4136 4136 Długość zaznaczenia
4137 4137 Wybrano zbiór pusty.
4138 4138 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
4139 4139 Nieodpowiednie zaznaczenie.
4140 4140 -----
4141 4141 Zaznaczenie: {0}
4142 4142 Zaznacza wszystkie adresy z niekompletnymi danymi.
4143 4143 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
4144 4144 -----
4145 4145 Drogi przecinające same siebie
4146 4146 -----
4147 4147 Osobna wartwa
4148 4148 -----
4149 4149 Sekwencja
4150 4150 -----
4151 4151 Droga serwisowa
4152 4152 Adres URL usługi
4153 4153 Miejsce obsługi podróżnych
4154 4154 Usługi:
4155 4155 Rodzaj
4156 4156 -----
4157 4157 Ustaw zakładkę WMS
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 Domyślne ustawienie dla wszystkich
4161 4161 -----
4162 4162 Ustaw wielkość budynków
4163 4163 -----
4164 4164 Ustaw nazwę ulicy
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
4169 4169 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
4170 4170 Ustaw język
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
4174 4174 Ustaw na domyślne
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
4179 4179 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
4180 4180 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
4181 4181 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
4182 4182 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
4183 4183 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
4184 4184 Zapisywanie domyślnych ustawień
4185 4185 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
4186 4186 Ustawienia
4187 4187 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
4188 4188 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 Punkt carsharingu
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 schronienie
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 Żegluga
4200 4200 Sklep obuwniczy
4201 4201 Strzelectwo
4202 4202 Zakupy
4203 4203 Sklepy
4204 4204 Krótki opis: {0}
4205 4205 Skrót
4206 4206 Skróty klawiaturowe
4207 4207 -----
4208 4208 Zapisać?
4209 4209 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
4210 4210 Wysłać?
4211 4211 Pokaż
4212 4212 Pokaż obszar
4213 4213 Pokaż dane GPS.
4214 4214 Pokaż raport konfiguracji
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
4222 4222 Pokazuje informację pomocy
4223 4223 Pokaż historię
4224 4224 -----
4225 4225 Pokaż szczegóły
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
4235 4235 -----
4236 4236 Wyświetlaj ekran powitalny
4237 4237 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 Pokaż tylko tagi z konfliktami
4241 4241 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 Wyświetl tę pomoc
4246 4246 Pokaż/Ukryj
4247 4247 Obszar
4248 4248 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
4249 4249 Pokazuje bieżącą datę
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 Pokazuje wilgotność
4253 4253 Pokazuje temperaturę
4254 4254 -----
4255 4255 Sycylia - Włochy
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 Drogi bez nazwy
4264 4264 -----
4265 4265 Uprość drogę
4266 4266 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
4267 4267 -----
4268 4268 Uprościć drogi?
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
4273 4273 Pojedyncze elementy
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
4277 4277 -----
4278 4278 Jazda na deskorolce
4279 4279 Łyżwiarstwo
4280 4280 Narty
4281 4281 narciarstwo
4282 4282 Pomiń pobieranie
4283 4283 Pomiń pobieranie
4284 4284 Pomiń
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 Mapa
4288 4288 -----
4289 4289 Pochylnia
4290 4290 Wolniej
4291 4291 Palenie
4292 4292 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
4293 4293 -----
4294 4294 Skuter śnieżny
4295 4295 Piłka nożna
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 Sortuj
4310 4310 Sortuj menu szablonów
4311 4311 Sortuj elementy relacji
4312 4312 -----
4313 4313 Tekst źródłowy
4314 4314 Południe
4315 4315 Miejsca dla niepełnosprawnych
4316 4316 Miejsca dla rodziców
4317 4317 Miejsca dla kobiet
4318 4318 Prędkość
4319 4319 Prędkość (km/h)
4320 4320 Fotoradar
4321 4321 Kolczatka
4322 4322 -----
4323 4323 Rozdziel drogę
4324 4324 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 Rozdziel drogę {0} na {1} części
4330 4330 Rozdziela drogę na fragmenty
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 Sporty z piłką
4335 4335 Obiekty sportowe
4336 4336 Sport
4337 4337 Centrum sportowe
4338 4338 Źródło
4339 4339 Stadion
4340 4340 -----
4341 4341 Gwiazdki
4342 4342 Rozpocznij szukanie
4343 4343 Rozpocznij dostosowanie
4344 4344 Rozpocznij pobieranie
4345 4345 Rozpocznij pobieranie danych
4346 4346 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 Rozpoczynanie skanowania katalogu
4354 4354 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
4355 4355 Ponowna próba {0} z {1}.
4356 4356 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
4357 4357 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
4358 4358 -----
4359 4359 Stan
4360 4360 -----
4361 4361 Sklep z artykułami biurowymi
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 Raport konfiguracji
4365 4365 Schody
4366 4366 Przełaz
4367 4367 Znak stop
4368 4368 -----
4369 4369 Strumień
4370 4370 Ulica
4371 4371 Latarnia uliczna
4372 4372 -----
4373 4373 Nazwa ulicy
4374 4374 -----
4375 4375 Sieć drogowa
4376 4376 Ulice NRW Geofabrik.de
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 Podobszary
4383 4383 Stwórz filtr
4384 4384 -----
4385 4385 Dzielnica
4386 4386 Metro
4387 4387 Wejście do metra
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4398 4398 Nawierzchnia
4399 4399 Monitoring
4400 4400 -----
4401 4401 Punkt geodezyjny
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 Pływanie
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 Przełącz w tryb offline
4410 4410 Przełącz w tryb online
4411 4411 Opis symboli
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 Synchronizacja dźwięku
4415 4415 Synchronizuj cały zestaw danych
4416 4416 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4417 4417 Synchronizuję tylko relację {0}
4418 4418 -----
4419 4419 Synchronizuję tylko drogę {0}
4420 4420 System miar
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 Tenis stołowy
4430 4430 Nawierzchnia dla niewidomych
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 Oznacz drogi jako
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 Szablony
4443 4443 Etykiety
4444 4444 Znaczniki (rozdzielone przecinkami)
4445 4445 Znaczniki i członkowie
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 Znaczniki zestawu zminan {0}
4450 4450 Znaczniki nowego zestawu zmian
4451 4451 -----
4452 4452 Krawiec
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 Postój taksówek
4460 4460 Droga kołowania
4461 4461 Telefon
4462 4462 na karty telefoniczne
4463 4463 Tenis
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 Droga powiatowa
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 Sprawdza URL API
4477 4477 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 Ta warstwa nie wspiera żadnego z odwzorowań JOSM,\nwięc nie może zostać użyta. Ta wiadomość nie wyświetli się ponownie.
4482 4482 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4483 4483 -----
4484 4484 URL API działa poprawnie.
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4490 4490 Plik PDF musi posiadać dokładnie jedną stronę.
4491 4491 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4492 4492 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4493 4493 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4494 4494 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4495 4495 -----
4496 4496 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4497 4497 -----
4498 4498 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4499 4499 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4500 4500 Dane w schowku nie są obrazem
4501 4501 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4502 4502 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4503 4503 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4504 4504 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4508 4508 -----
4509 4509 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4510 4510 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4511 4511 -----
4512 4512 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4516 4516 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4531 4531 -----
4532 4532 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4533 4533 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
4534 4534 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4551 4551 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4552 4552 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4564 4564 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4565 4565 Teatr
4566 4566 -----
4567 4567 Ich wersja
4568 4568 Ich wersja (na serwerze)
4569 4569 Ich z Połączoną
4570 4570 Park rozrywki
4571 4571 -----
4572 4572 Nie ma otwartych zestawów zmian
4573 4573 Nie wybrano opiektów do pobrania
4574 4574 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 -----
4580 4580 -----
4581 4581 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4582 4582 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4583 4583 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 To znajduje się za końcem nagrania.
4589 4589 -----
4590 4590 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4607 4607 -----
4608 4608 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4620 4620 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4621 4621 automat biletowy
4622 4622 Numery kafelków mapy
4623 4623 Adres kafelka:
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 Czas
4627 4627 Zakres czasu
4628 4628 Strefa czasowa:
4629 4629 Strefa czasowa: {0}
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 Do usunięcia
4634 4634 -----
4635 4635 Do:
4636 4636 Przełącza na pełny ekran
4637 4637 Przełącz linie łączące punktu GPX
4638 4638 -----
4639 4639 Przełącza widok szkieletowy
4640 4640 Przełącza na pełny ekran
4641 4641 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4642 4642 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4643 4643 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4644 4644 Przełącz: {0}
4645 4645 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4646 4646 Toalety
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 bramka (opłata)
4650 4650 Punkt poboru opłat
4651 4651 Narzędzie: {0}
4652 4652 Pasek narzędzi
4653 4653 Personalizacja paska narzędzi
4654 4654 Narzędzia
4655 4655 Narzedzie do rysowania budynków.
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 Turystyka
4659 4659 Wieża
4660 4660 Numer referencyjny
4661 4661 Typ wieży
4662 4662 Małe miasto
4663 4663 Ratusz
4664 4664 -----
4665 4665 Sklep z zabawkami
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 Droga gruntowa
4672 4672 Kolorowanie ścieżek i punktów
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 Typ drogi
4676 4676 Środek uspokojenia ruchu
4677 4677 Sygnalizacja świetlna
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 Tramwaj
4681 4681 Przystanek tramwajowy
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 Biuro podróży
4689 4689 Drzewo
4690 4690 -----
4691 4691 Droga ekspresowa
4692 4692 Droga ekspresowa - dojazd
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 Tunel
4700 4700 Początek tunelu
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 Ograniczenia skrętu
4704 4704 -----
4705 4705 Miejsce do zawracania
4706 4706 -----
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 Kołowrotek
4710 4710 Obrotnica
4711 4711 Rodzaj
4712 4712 -----
4713 4713 Typ:
4714 4714 Rodzaj
4715 4715 sklep z oponami
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 NIEZNANA
4720 4720 -----
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 -----
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 Strefa UTM
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 Rozdziel drogi
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4739 4739 -----
4740 4740 -----
4741 4741 -----
4742 4742 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 Nie można parsować współrzędnych
4747 4747 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4748 4748 Droga gminna
4749 4749 Niezamkniete drogi
4750 4750 Nie zamknięta droga
4751 4751 Niepołączona linia brzegowa
4752 4752 Niepołączone węzły bez tagów
4753 4753 Niepołączone drogi.
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 Nierozstrzygnięty
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 Cofnij
4765 4765 -----
4766 4766 Cofnij przesunięcie
4767 4767 -----
4768 4768 Cofa ostatnią czynność.
4769 4769 -----
4770 4770 Oderwij panel
4771 4771 Nieoczekiwany błąd
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4783 4783 Odblokuj
4784 4784 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4785 4785 Rozdzielenie węzła
4786 4786 -----
4787 4787 Uniwersytet
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4791 4791 Nieznany adres
4792 4792 Nieznany stan problemu
4793 4793 -----
4794 4794 Nieznany rodzaj elementu
4795 4795 Nieznany tryb {0}
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 Nieznana rola
4800 4800 -----
4801 4801 Nieznany typ: {0}
4802 4802 Warstwa WMS bez nazwy
4803 4803 Skrzyżowanie bez nazwy
4804 4804 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4805 4805 Drogi bez nazwy
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4809 4809 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4810 4810 Niezapisane dane i konflikty
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 Niezapisane dane OSM
4814 4814 Odznacz wszystko
4815 4815 Odznacz wszystko (anulowanie)
4816 4816 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4817 4817 Odznacza wszystkie obiekty.
4818 4818 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 Nie wspierana wersja: {0}
4822 4822 -----
4823 4823 Drogi bez tagów
4824 4824 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4825 4825 -----
4826 4826 W górę
4827 4827 -----
4828 4828 Aktualizuj
4829 4829 Aktualizuj zestaw zmian
4830 4830 Aktualizuj zawartość
4831 4831 Aktualizuj dane
4832 4832 -----
4833 4833 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4834 4834 Pobierz zmiany
4835 4835 Aktualizacja obiektów
4836 4836 Aktualizuj wtyczki
4837 4837 Pobierz wybrane
4838 4838 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4839 4839 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4840 4840 Aktualizuje wybrane wtyczki
4841 4841 Zaktualizowano
4842 4842 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4843 4843 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4844 4844 -----
4845 4845 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4846 4846 -----
4847 4847 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4848 4848 Uaktualnianie zestawu zmian...
4849 4849 Odświeżanie danych
4850 4850 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4851 4851 Aktualizowanie mapy...
4852 4852 -----
4853 4853 Wyślij
4854 4854 Wyślij zmiany
4855 4855 Wyślij Ustawienia
4856 4856 -----
4857 4857 Wyślij ślady
4858 4858 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4859 4859 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4860 4860 -----
4861 4861 Wyślij dane
4862 4862 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4863 4863 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4864 4864 -----
4865 4865 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 Wyślij wybrane elementy
4869 4869 -----
4870 4870 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4871 4871 Wysyłanie do "{0}"
4872 4872 Wyślij do nowego zestawu zmian
4873 4873 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4874 4874 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4875 4875 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4876 4876 Wysyłanie śladu GPX
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 Przesyłanie danych...
4880 4880 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4881 4881 -----
4882 4882 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4883 4883 Użycie
4884 4884 Użyj
4885 4885 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4886 4886 -----
4887 4887 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4888 4888 -----
4889 4889 Używaj prostego uwierzytelniania
4890 4890 Używaj OAuth
4891 4891 -----
4892 4892 Używaj SOCKS proxy
4893 4893 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4894 4894 -----
4895 4895 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4896 4896 -----
4897 4897 Użyj domyślny
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 Użyj warstwy błędów
4904 4904 -----
4905 4905 Użyj ustawień globalnych.
4906 4906 Użyj listę ignorowanych
4907 4907 Użyj niestandardowych wyjątków
4908 4908 -----
4909 4909 Używa szablon "{0}"
4910 4910 Używa szablon "{0}" z grupy "{1}"
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 Użyj standardowych wyjątków
4915 4915 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4916 4916 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 -----
4921 4921 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4922 4922 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4923 4923 -----
4924 4924 Użytkownik
4925 4925 ID użytkownika:
4926 4926 Nazwa użytkownika:
4927 4927 -----
4928 4928 Użytkownik:
4929 4929 Nazwa użytkownika
4930 4930 -----
4931 4931 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4932 4932 Sklep z odkurzaczami
4933 4933 Zweryfikuj
4934 4934 -----
4935 4935 -----
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 Sprawdzanie
4939 4939 Sprawdzanie poprawności
4940 4940 Błędy
4941 4941 -----
4942 4942 Wartość
4943 4943 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4944 4944 -----
4945 4945 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 Wartość:
4950 4950 -----
4951 4951 Sklep z różnościam
4952 4952 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4953 4953 -----
4954 4954 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4955 4955 Automat sprzedający
4956 4956 Sprzedawane produkty
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 Wersja {0}
4961 4961 -----
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 Wersja: {0}
4967 4967 Weterynarz
4968 4968 Przez:
4969 4969 Wypożyczalnia wideo
4970 4970 Widok
4971 4971 Widok: {0}
4972 4972 Punkt widokowy
4973 4973 -----
4974 4974 Wieś
4975 4975 Zieleń miejska
4976 4976 Miasto
4977 4977 Winnica
4978 4978 Widoczność
4979 4979 Widoczność (czytelność)
4980 4980 widoczna wieża szybowa
4981 4981 Odwiedź stronę domową
4982 4982 -----
4983 4983 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4984 4984 Wulkan
4985 4985 Siatkówka
4986 4986 Napięcie
4987 4987 -----
4988 4988 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 Błąd WMS
4992 4992 Pliki WMS (*.wms)
4993 4993 Warstwa WMS
4994 4994 -----
4995 4995 Adres serwera WMS
4996 4996 -----
4997 4997 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4998 4998 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 Oczekiwanie 10 sekund...
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 mur
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 Uwaga
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 -----
5016 5016 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
5017 5017 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
5018 5018 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
5027 5027 -----
5028 5028 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
5032 5032 -----
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 -----
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 -----
5068 5068 -----
5069 5069 -----
5070 5070 -----
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 -----
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 Ostrzeżenia
5086 5086 Myjnia samochodowa
5087 5087 Kosz na śmieci
5088 5088 Oczyszczalnia ścieków
5089 5089 Woda
5090 5090 Park wodny
5091 5091 Wieża ciśnień
5092 5092 Studnia
5093 5093 Filtry
5094 5094 Wodospad
5095 5095 Młyn wodny
5096 5096 -----
5097 5097 Pliki audio Wave (*.wav)
5098 5098 -----
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 -----
5102 5102 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
5103 5103 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
5104 5104 Węzeł drogi blisko innej drogi
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 Etykietowanie punktów
5112 5112 -----
5113 5113 Punkty drogowe
5114 5114 Drogi
5115 5115 Krzyż przydrożny
5116 5116 Kapliczka
5117 5117 -----
5118 5118 Strona internetowa: {0}
5119 5119 Strona internetowa
5120 5120 -----
5121 5121 Jaz
5122 5122 Mokradło
5123 5123 Dla niepełnosprawnych
5124 5124 Wózki inwalidzkie
5125 5125 -----
5126 5126 -----
5127 5127 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
5128 5128 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
5129 5129 -----
5130 5130 -----
5131 5131 Całą grupę
5132 5132 Szerokość (w metrach)
5133 5133 -----
5134 5134 -----
5135 5135 -----
5136 5136 Wiatrak
5137 5137 Rękaw
5138 5138 Widok szkieletowy
5139 5139 -----
5140 5140 Ze sklepem
5141 5141 -----
5142 5142 Las pierwotny
5143 5143 Zakład produkcyjny
5144 5144 -----
5145 5145 Błąd zapisu!
5146 5146 -----
5147 5147 -----
5148 5148 -----
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 -----
5152 5152 Brakuje znacznika XML <user>.
5153 5153 -----
5154 5154 Tak
5155 5155 -----
5156 5156 -----
5157 5157 Tak, usuń węzły
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
5163 5163 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
5164 5164 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
5165 5165 -----
5166 5166 Napotkałeś błąd w JOSM
5167 5167 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
5168 5168 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
5169 5169 -----
5170 5170 -----
5171 5171 -----
5172 5172 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
5173 5173 -----
5174 5174 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
5175 5175 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
5176 5176 -----
5177 5177 -----
5178 5178 -----
5179 5179 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
5180 5180 -----
5181 5181 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
5182 5182 Wybierz ślad GPX
5183 5183 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
5184 5184 -----
5185 5185 -----
5186 5186 -----
5187 5187 Powiększ
5188 5188 Zbliżenie (w metrach)
5189 5189 Powiększ
5190 5190 Zmniejsz
5191 5191 Powiększa i przesuwa mapę
5192 5192 -----
5193 5193 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
5194 5194 Powiększ
5195 5195 Poziom powiększenia:
5196 5196 Zmniejsz
5197 5197 Powiększ aby pokazać: {0}
5198 5198 Powiększ do
5199 5199 Powiększ na warstwie
5200 5200 -----
5201 5201 Pokaż problem
5202 5202 Powiększ do wybranych elementów
5203 5203 Powiększ do zaznaczenia
5204 5204 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
5205 5205 -----
5206 5206 -----
5207 5207 Pokaż {0}
5208 5208 -----
5209 5209 -----
5210 5210 [usunięte]
5211 5211 \nWysokość: {0} m
5212 5212 -----
5213 5213 -----
5214 5214 -----
5215 5215 -----
5216 5216 -----
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 -----
5222 5222 -----
5223 5223 -----
5224 5224 wysokie napięcie
5225 5225 średnie napięcie
5226 5226 -----
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 -----
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 Edycja pylonu
5239 5239 Edycja stacji
5240 5240 -----
5241 5241 -----
5242 5242 Stacja
5243 5243 Brama
5244 5244 Wstecz
5245 5245 Szybciej
5246 5246 Zwiększa prędkość odtwarzania.
5247 5247 Do przodu
5248 5248 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
5249 5249 Przeskakuje do następnego fragmentu.
5250 5250 Następny znacznik
5251 5251 Odtwórz następny znacznik.
5252 5252 Odtwórz poprzedni znacznik.
5253 5253 Odtwórz / wstrzymaj
5254 5254 Poprzedni znacznik
5255 5255 Wolniej
5256 5256 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
5257 5257 Zamknięty
5258 5258 Otwarty
5259 5259 brak
5260 5260 -----
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 D
5265 5265 U
5266 5266 A
5267 5267 Z
5268 5268 U
5269 5269 O
5270 5270 T
5271 5271 Z
5272 5272 Tekst
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 Źródło ciepła
5276 5276 -----
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 -----
5280 5280 -----
5281 5281 -----
5282 5282 Przesunięcie
5283 5283 -----
5284 5284 markowe
5285 5285 nie
5286 5286 używane
5287 5287 tak
5288 5288 nad ziemią
5289 5289 -----
5290 5290 -----
5291 5291 pod ziemią
5292 5292 podwodą
5293 5293 -----
5294 5294 -----
5295 5295 Edycja stacji kolejowej
5296 5296 Stacja kolejowa
5297 5297 -----
5298 5298 -----
5299 5299 -----
5300 5300 -----
5301 5301 -----
5302 5302 Klucz:
5303 5303 -----
5304 5304 -----
5305 5305 skrótowa nazwa ulicy
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 dodaj do zaznaczenia
5310 5310 adres
5311 5311 -----
5312 5312 administracyjna
5313 5313 zaawansowana
5314 5314 zaawansowana konfiguracja
5315 5315 droga powietrzna
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 -----
5319 5319 kruszywo
5320 5320 dla rolnictwa
5321 5321 wentylacyjny
5322 5322 wszystkie
5323 5323 wszystkie obiekty
5324 5324 alejka
5325 5325 alfabetycznie
5326 5326 alternatywny
5327 5327 -----
5328 5328 udogodnienie
5329 5329 -----
5330 5330 -----
5331 5331 futbol amerykański
5332 5332 analogowy
5333 5333 kościół anglikański
5334 5334 jedzenie dla zwierząt
5335 5335 gość
5336 5336 dowolne
5337 5337 -----
5338 5338 akwedukt
5339 5339 łucznictwo
5340 5340 obszar
5341 5341 -----
5342 5342 azjatycka
5343 5343 asfalt
5344 5344 lekkoatletyka
5345 5345 -----
5346 5346 futbol australijski
5347 5347 automatycznie
5348 5348 tło
5349 5349 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
5350 5350 odcinek powrotny
5351 5351 zła
5352 5352 bahaizm
5353 5353 baptyści
5354 5354 bariera
5355 5355 -----
5356 5356 -----
5357 5357 Basen
5358 5358 Koszykówka
5359 5359 boksyty
5360 5360 Plaża
5361 5361 -----
5362 5362 rowery
5363 5363 dętki do roweru
5364 5364 -----
5365 5365 czarny
5366 5366 niebieski
5367 5367 torfowisko
5368 5368 bule
5369 5369 granica
5370 5370 gra w kule
5371 5371 marka
5372 5372 most
5373 5373 etykieta "most" na węźle
5374 5374 brązowy
5375 5375 teren poprzemysłowy
5376 5376 buddyzm
5377 5377 budynek
5378 5378 -----
5379 5379 hamburgery
5380 5380 autobus
5381 5381 wydzielony pas autobusowy
5382 5382 -----
5383 5383 -----
5384 5384 futbol kanadyjki
5385 5385 -----
5386 5386 kajakarstwo
5387 5387 uwzględnij wielkość liter
5388 5388 kościół katolicki
5389 5389 Cmentarz
5390 5390 -----
5391 5391 węgiel drewny
5392 5392 -----
5393 5393 -----
5394 5394 -----
5395 5395 -----
5396 5396 kurczak
5397 5397 chińska
5398 5398 -----
5399 5399 chrześcijaństwo
5400 5400 papierosy
5401 5401 miasto
5402 5402 cywilna
5403 5403 wspinaczka
5404 5404 -----
5405 5405 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5406 5406 zamknięty
5407 5407 zamknięta droga
5408 5408 węgiel
5409 5409 linia brzegowa
5410 5410 bruk
5411 5411 -----
5412 5412 komunikacyjna
5413 5413 szuter
5414 5414 beton
5415 5415 prezerwatywy
5416 5416 konfiguruj
5417 5417 -----
5418 5418 -----
5419 5419 konflikt
5420 5420 iglasty
5421 5421 połaczenie
5422 5422 -----
5423 5423 w budowie
5424 5424 sieć trakcyjna
5425 5425 -----
5426 5426 miedź
5427 5427 -----
5428 5428 -----
5429 5429 liczba
5430 5430 -----
5431 5431 -----
5432 5432 -----
5433 5433 -----
5434 5434 -----
5435 5435 krykiet
5436 5436 krykiet
5437 5437 krokiet
5438 5438 -----
5439 5439 -----
5440 5440 kolarstwo
5441 5441 dane
5442 5442 liściasty
5443 5443 obiekt dedykowany
5444 5444 -----
5445 5445 -----
5446 5446 -----
5447 5447 -----
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 usunięto
5451 5451 dla dostaw
5452 5452 przestarzały
5453 5453 dla wyznaczonych pojazdów
5454 5454 dojazd do posesji
5455 5455 objazd
5456 5456 cyfrowy
5457 5457 diamenty
5458 5458 zablokowane
5459 5459 Dok
5460 5460 wyścigi psów
5461 5461 podwójny
5462 5462 na dół
5463 5463 zjazd
5464 5464 pobrany obszar
5465 5465 napoje
5466 5466 podjazd
5467 5467 -----
5468 5468 -----
5469 5469 wschód
5470 5470 łatwa
5471 5471 -----
5472 5472 energia elektryczna
5473 5473 elementy
5474 5474 -----
5475 5475 jazda konna
5476 5476 ewangelikalizm
5477 5477 parzyste
5478 5478 przykłady
5479 5479 doskonała
5480 5480 torby na odchody
5481 5481 dla ekspertów
5482 5482 -----
5483 5483 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5484 5484 -----
5485 5485 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5486 5486 -----
5487 5487 gospodarstwo
5488 5488 -----
5489 5489 -----
5490 5490 prom
5491 5491 -----
5492 5492 znajdź w zaznaczeniu
5493 5493 ryba z frytkami
5494 5494 -----
5495 5495 -----
5496 5496 jedzenie
5497 5497 piesza
5498 5498 -----
5499 5499 bród
5500 5500 las
5501 5501 leśna
5502 5502 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5503 5503 odcinek docelowy
5504 5504 cieplna
5505 5505 -----
5506 5506 francuska
5507 5507 od kafelka
5508 5508 z drogi
5509 5509 pełna
5510 5510 futbol gaelicki (irlandzki)
5511 5511 garaże
5512 5512 gazowy
5513 5513 -----
5514 5514 niemiecka
5515 5515 Lodowiec
5516 5516 złoto
5517 5517 -----
5518 5518 pole golfowe
5519 5519 dobra
5520 5520 znacznik GPS
5521 5521 punkt GPS
5522 5522 1 stopnia
5523 5523 2 stopnia
5524 5524 3 stopnia
5525 5525 4 stopnia
5526 5526 5 stopnia
5527 5527 trawa
5528 5528 kratka trawnikowa
5529 5529 żwir
5530 5530 szary
5531 5531 grecka
5532 5532 zielony
5533 5533 -----
5534 5534 grunt
5535 5535 gimnastyka
5536 5536 połowiczna
5537 5537 punkt zatrzymania
5538 5538 zdrowie
5539 5539 ciepłowniczy
5540 5540 Zdrowie
5541 5541 samochody ciężarowe
5542 5542 wyróżnienie
5543 5543 droga
5544 5544 Droga bez numeru referencyjnego
5545 5545 -----
5546 5546 -----
5547 5547 -----
5548 5548 hinduizm
5549 5549 historia
5550 5550 tablica historyczna
5551 5551 hokej
5552 5552 tragiczna
5553 5553 -----
5554 5554 wyścigi konne
5555 5555 -----
5556 5556 dom
5557 5557 -----
5558 5558 -----
5559 5559 -----
5560 5560 wodna
5561 5561 lody
5562 5562 -----
5563 5563 ilmenit
5564 5564 -----
5565 5565 -----
5566 5566 -----
5567 5567 nieaktywne
5568 5568 -----
5569 5569 niekompletne
5570 5570 niekompletna droga
5571 5571 -----
5572 5572 niezależny
5573 5573 indyjska
5574 5574 wewnętrzny
5575 5575 Teren przemysłowy
5576 5576 Wewnętrzny segment
5577 5577 zintegrowano z głównym programem
5578 5578 średnia
5579 5579 -----
5580 5580 -----
5581 5581 rudy żelaza
5582 5582 wysepka
5583 5583 wydzielone pomieszczenie
5584 5584 włoska
5585 5585 -----
5586 5586 dżinizm
5587 5587 japońska
5588 5588 świadkowie Jehowy
5589 5589 judaizm
5590 5590 -----
5591 5591 -----
5592 5592 -----
5593 5593 -----
5594 5594 -----
5595 5595 -----
5596 5596 -----
5597 5597 ląd
5598 5598 wysypisko smieci
5599 5599 zagospodarowanie przestrzenne
5600 5600 -----
5601 5601 -----
5602 5602 warstwa
5603 5603 -----
5604 5604 -----
5605 5605 -----
5606 5606 ołów
5607 5607 w lewo
5608 5608 wypoczynek
5609 5609 -----
5610 5610 -----
5611 5611 wapień
5612 5612 limitowane
5613 5613 strefa zamieszkania
5614 5614 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5615 5615 -----
5616 5616 okolica
5617 5617 zablokuj przewijanie
5618 5618 -----
5619 5619 -----
5620 5620 niska
5621 5621 luteranie
5622 5622 -----
5623 5623 namorzyny
5624 5624 -----
5625 5625 ręcznie
5626 5626 -----
5627 5627 -----
5628 5628 marsze
5629 5629 max szer.
5630 5630 max dł.
5631 5631 -----
5632 5632 tryb wymiarowania
5633 5633 członek
5634 5634 -----
5635 5635 -----
5636 5636 metodyści
5637 5637 meksykańska
5638 5638 Teren wojskowy
5639 5639 min szer.
5640 5640 min dł.
5641 5641 błędnie wpisana nazwa klucza
5642 5642 mieszany
5643 5643 mormoni
5644 5644 sporty motorowe
5645 5645 -----
5646 5646 autostrada
5647 5647 ciąg pieszy
5648 5648 Błoto
5649 5649 różne sporty
5650 5650 wielopoziomowy
5651 5651 -----
5652 5652 -----
5653 5653 -----
5654 5654 islam
5655 5655 -----
5656 5656 narodowa
5657 5657 naturalne
5658 5658 -----
5659 5659 tablica przyrodnicza
5660 5660 -----
5661 5661 gazety
5662 5662 następny
5663 5663 nikiel
5664 5664 nie
5665 5665 -----
5666 5666 brak opisu
5667 5667 -----
5668 5668 -----
5669 5669 -----
5670 5670 brak modyfikatora
5671 5671 -----
5672 5672 -----
5673 5673 -----
5674 5674 zakaz skrętu w lewo
5675 5675 zakaz skrętu w prawo
5676 5676 zakaz jazdy prosto
5677 5677 zakaz zawracania
5678 5678 -----
5679 5679 żadne
5680 5680 -----
5681 5681 północ
5682 5682 północny-wschód
5683 5683 północny-zachód
5684 5684 nie zostały usunięte
5685 5685 -----
5686 5686 -----
5687 5687 tablica informacyjna
5688 5688 dla początkujących
5689 5689 jądrowa
5690 5690 obserwacyjna
5691 5691 nieparzyste
5692 5692 oficjalnie
5693 5693 -----
5694 5694 naftowy
5695 5695 stare szyny kolejowe
5696 5696 stare
5697 5697 -----
5698 5698 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5699 5699 -----
5700 5700 nakaz skrętu w lewo
5701 5701 nakaz skrętu w prawo
5702 5702 nakaz jazdy prosto
5703 5703 otwarty
5704 5704 -----
5705 5705 opcje
5706 5706 -----
5707 5707 -----
5708 5708 kościół prawosławny
5709 5709 -----
5710 5710 zewnętrzny
5711 5711 Zewnętrzny segment
5712 5712 poza pobranym obszarem
5713 5713 -----
5714 5714 -----
5715 5715 wysepka parkignowa
5716 5716 -----
5717 5717 bilety parkingowe
5718 5718 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5719 5719 pyłu
5720 5720 pasażerowie
5721 5721 pasażerowie; pojazdy
5722 5722 utwardzona
5723 5723 kostka
5724 5724 Szczyt
5725 5725 kamienie
5726 5726 -----
5727 5727 -----
5728 5728 -----
5729 5729 zielonoświątkowcy
5730 5730 dopuszczalny
5731 5731 zdjęcia
5732 5732 fotowoltaiczna
5733 5733 nabrzeże
5734 5734 -----
5735 5735 -----
5736 5736 -----
5737 5737 -----
5738 5738 -----
5739 5739 -----
5740 5740 -----
5741 5741 boisko
5742 5742 -----
5743 5743 Miejsce
5744 5744 tablica botaniczna
5745 5745 plastik
5746 5746 -----
5747 5747 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5748 5748 proszę wybrać drogę
5749 5749 słup
5750 5750 polityczna
5751 5751 energia
5752 5752 prezbiterianie
5753 5753 poprzedni
5754 5754 droga krajowa
5755 5755 droga krajowa - dojazd
5756 5756 droga prywatna
5757 5757 -----
5758 5758 proponowany
5759 5759 protestanci
5760 5760 publiczny
5761 5761 -----
5762 5762 mapy komunikacji miejskiej
5763 5763 bilety komunikacji miejskiej
5764 5764 -----
5765 5765 poczwórny
5766 5766 kwakrzy
5767 5767 kamieniołom
5768 5768 sport rakietowy
5769 5769 kolej
5770 5770 Teren kolejowy
5771 5771 -----
5772 5772 tory kolejowe
5773 5773 -----
5774 5774 -----
5775 5775 czerwony
5776 5776 szuwary
5777 5777 odśwież listę portów
5778 5778 -----
5779 5779 regionalna
5780 5780 wyrażenie regularne
5781 5781 Relacja bez typu
5782 5782 -----
5783 5783 -----
5784 5784 -----
5785 5785 zdalnie
5786 5786 -----
5787 5787 usuń z zaznaczenia
5788 5788 -----
5789 5789 zamień zaznaczenie
5790 5790 -----
5791 5791 zabudowa
5792 5792 restauracja bez nazwy
5793 5793 handel
5794 5794 w prawo
5795 5795 koryto rzeczne
5796 5796 droga
5797 5797 rola
5798 5798 rondo
5799 5799 droga
5800 5800 odcinek trasy
5801 5801 -----
5802 5802 -----
5803 5803 rutyl
5804 5804 sól
5805 5805 słone bagna
5806 5806 piach
5807 5807 kanapki
5808 5808 skala
5809 5809 schemat
5810 5810 Zarośla
5811 5811 -----
5812 5812 -----
5813 5813 -----
5814 5814 -----
5815 5815 droga wojewódzka
5816 5816 -----
5817 5817 sejsmiczny
5818 5818 wybierz sport:
5819 5819 zaznaczony
5820 5820 zaznaczenie
5821 5821 -----
5822 5822 wydzielona przestrzeń
5823 5823 droga serwisowa
5824 5824 serwis
5825 5825 -----
5826 5826 -----
5827 5827 ściekowy
5828 5828 szyici
5829 5829 strzelectwo
5830 5830 sklep
5831 5831 -----
5832 5832 -----
5833 5833 bocznica
5834 5834 sikhizm
5835 5835 srebro
5836 5836 pojedynczy
5837 5837 -----
5838 5838 miejsce
5839 5839 jazda na deskorolce
5840 5840 łyżwiarstwo
5841 5841 narciarska
5842 5842 narciarstwo
5843 5843 -----
5844 5844 -----
5845 5845 piłka nożna
5846 5846 -----
5847 5847 południe
5848 5848 południowy-wschód
5849 5849 południowy-zachód
5850 5850 spirytualizm
5851 5851 Sport
5852 5852 -----
5853 5853 centrum sportowe
5854 5854 odnoga
5855 5855 stadion
5856 5856 znaczki
5857 5857 -----
5858 5858 -----
5859 5859 kamień
5860 5860 strumień
5861 5861 ulice
5862 5862 nazwa ulicy zawiera ss
5863 5863 ciąg
5864 5864 ciąg;ciąg;...
5865 5865 metro
5866 5866 -----
5867 5867 słoneczny
5868 5868 sunnici
5869 5869 terenowy
5870 5870 -----
5871 5871 bagno
5872 5872 słodycze
5873 5873 pływanie
5874 5874 -----
5875 5875 -----
5876 5876 -----
5877 5877 tenis stołowy
5878 5878 tampony
5879 5879 taoizm
5880 5880 doładowanie do telefonu
5881 5881 tymczasowy
5882 5882 tymczasowy typ drogi
5883 5883 tenis
5884 5884 -----
5885 5885 droga powiatowa
5886 5886 tekst
5887 5887 tajska
5888 5888 -----
5889 5889 -----
5890 5890 -----
5891 5891 -----
5892 5892 tereny zalewowe
5893 5893 -----
5894 5894 -----
5895 5895 cyna
5896 5896 -----
5897 5897 -----
5898 5898 do drogi
5899 5899 topograficzna
5900 5900 -----
5901 5901 turystyka
5902 5902 -----
5903 5903 -----
5904 5904 zabawki
5905 5905 ścieżka
5906 5906 ścieżka i punkty
5907 5907 -----
5908 5908 sygnalizacja świetlna
5909 5909 tramwaj
5910 5910 potrójny
5911 5911 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5912 5912 droga ekspresowa
5913 5913 droga ekspresowa - dojazd
5914 5914 turecka
5915 5915 -----
5916 5916 rodzaj
5917 5917 droga gminna
5918 5918 niekontrolowane
5919 5919 podziemny
5920 5920 -----
5921 5921 -----
5922 5922 unitarianizm
5923 5923 nieznany
5924 5924 nieoznakowane
5925 5925 -----
5926 5926 nieutwardzona
5927 5927 nieznana
5928 5928 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5929 5929 -----
5930 5930 nieotagowany
5931 5931 nieotagowana droga
5932 5932 nieużywane
5933 5933 -----
5934 5934 do góry
5935 5935 aż do kafelka
5936 5936 użycie
5937 5937 błędy spradzania poprawności
5938 5938 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5939 5939 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5940 5940 pojazdy
5941 5941 wersja {0}
5942 5942 przez węzeł lub drogę
5943 5943 Wiadukt
5944 5944 -----
5945 5945 -----
5946 5946 Wulkan
5947 5947 vouchery
5948 5948 -----
5949 5949 -----
5950 5950 woda
5951 5951 poziom wody
5952 5952 szlak wodny
5953 5953 -----
5954 5954 -----
5955 5955 -----
5956 5956 -----
5957 5957 -----
5958 5958 tylko punkty
5959 5959 -----
5960 5960 pogoda
5961 5961 zachód
5962 5962 biały
5963 5963 tablica o zwierzętach
5964 5964 wiatrowa
5965 5965 wydobywczy
5966 5966 -----
5967 5967 przewodowy
5968 5968 bezprzewodowy
5969 5969 drewno
5970 5970 -----
5971 5971 -----
5972 5972 Błędny znacznik highway na węźle
5973 5973 -----
5974 5974 dworzec przetokowy
5975 5975 tak
5976 5976 -----
5977 5977 cynk
5978 5978 cyrkon
5979 5979 -----
5980 5980 -----
5981 5981 zaratusztrianizm
5982 5982 -----
5983 5983 -----
5984 5984 -----
5985 5985 -----
5986 5986 {0} [niekompletny]
5987 5987 Obiekty na warstwie {0}:
5988 5988 -----
5989 5989 -----
5990 5990 {0} nie jest liczbą
5991 5991 -----
5992 5992 {0} metrów
5993 5993 -----
5994 5994 {0} musi być większe nić 0
5995 5995 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5996 5996 -----
5997 5997 -----
5998 5998 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5999 5999 -----
6000 6000 {0} km kw.
6001 6001 -----
6002 6002 -----
6003 6003 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
6004 6004 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
6005 6005 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
6006 6006 -----
6007 6007 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
6008 6008 -----
6009m 1 -----
6010m 2 ({0} zapytanie)
6011m 2 ({0} zapytania)
6012m 2 ({0} zapytań)
6013m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
6014m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
6015m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
6016m 4 -----
6017m 5 -----
6018m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
6019m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
6020m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
6021m 7 -----
6022m 8 -----
6023m 9 -----
6024m 10 -----
6025m 11 Dodano {0} obiekt
6026m 11 Dodano {0} obiekty
6027m 11 Dodano {0} obiektów
6028m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
6029m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
6030m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
6031m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
6032m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
6033m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
6034m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
6035m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
6036m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
6037m 15 Zmień {0} obiekt
6038m 15 Zmień {0} obiekty
6039m 15 Zmień {0} obiektów
6040m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
6041m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
6042m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
6043m 17 Konflikt podczas pobierania
6044m 17 Konflikty podczas pobierania
6045m 17 Konflikty podczas pobierania
6046m 18 -----
6047m 19 Usunięto {0} węzeł
6048m 19 Usunięto {0} węzły
6049m 19 Usunięto {0} węzłów
6050m 20 Usunięto {0} objekt
6051m 20 Usunięto {0} objekty
6052m 20 Usunięto {0} objektów
6053m 21 Usunięto {0} relację
6054m 21 Usunięto {0} relacje
6055m 21 Usunięto {0} relacji
6056m 22 Usunięto {0} drogę
6057m 22 Usunięto {0} drogi
6058m 22 Usunięto {0} dróg
6059m 23 Usuwanie {0} obiektu
6060m 23 Usuwanie {0} obiektów
6061m 23 Usuwanie {0} obiektów
6062m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
6063m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
6064m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
6065m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
6066m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
6067m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
6068m 26 -----
6069m 27 -----
6070m 28 -----
6071m 29 -----
6072m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
6073m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
6074m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
6075m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
6076m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
6077m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
6078m 32 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
6079m 32 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
6080m 32 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
6081m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
6082m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
6083m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
6084m 34 Przesunięto {0} węzeł
6085m 34 Przesunięto {0} węzły
6086m 34 Przesunięto {0} węzłów
6087m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
6088m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
6089m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
6090m 36 Otwieranie {0} pliku...
6091m 36 Otwieranie {0} plików...
6092m 36 Otwieranie {0} plików...
6093m 37 Wklejam {0} tag
6094m 37 Wklejam {0} tagi
6095m 37 Wklejam {0} tagi
6096m 38 -----
6097m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
6098m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
6099m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
6100m 40 -----
6101m 41 -----
6102m 42 Obrócono {0} węzeł
6103m 42 Obrócono {0} węzły
6104m 42 Obrócono {0} węzłów
6105m 43 Skalowanie {0} węzła
6106m 43 Skalowanie {0} węzłów
6107m 43 Skalowanie {0} węzłów
6108m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
6109m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
6110m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
6111m 45 Uproszczono {0} drogę
6112m 45 Uproszczono {0} drogi
6113m 45 Uproszczono {0} dróg
6114m 46 -----
6115m 47 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
6116m 47 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
6117m 47 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
6118m 48 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
6119m 48 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
6120m 48 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
6121m 49 -----
6122m 50 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
6123m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
6124m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
6125m 51 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
6126m 51 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
6127m 51 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
6128m 52 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
6129m 52 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
6130m 52 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
6131m 53 Ich wersja ({0} pozycja)
6132m 53 Ich wersja ({0} pozycje)
6133m 53 Ich wersja ({0} pozycji)
6134m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
6135m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
6136m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
6137m 55 -----
6138m 56 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
6139m 56 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
6140m 56 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
6141m 57 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
6142m 57 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
6143m 57 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
6144m 58 -----
6145m 59 Wykryto {0} konflikt.
6146m 59 Wykryto {0} konflikty.
6147m 59 Wykryto {0} konfliktów.
6148m 60 -----
6149m 61 -----
6150m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
6151m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6152m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6153m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
6154m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6155m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6156m 64 -----
6157m 65 -----
6158m 66 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
6159m 66 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
6160m 66 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
6161m 67 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6162m 67 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6163m 67 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6164m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6165m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6166m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6167m 69 Przesyłanie {0} obieku...
6168m 69 Przesyłanie {0} obiektów...
6169m 69 Przesyłanie {0} obiektów...
6170m 70 -----
6171m 71 trasa z {0} punktem
6172m 71 trasa z {0} punktami
6173m 71 trasa z {0} punktami
6174m 72 znacznik
6175m 72 znaczniki
6176m 72 znaczników
6177m 73 węzeł
6178m 73 węzły
6179m 73 węzłów
6180m 74 obiekt
6181m 74 obiekty
6182m 74 obiektów
6183m 75 punkt
6184m 75 punkty
6185m 75 punktów
6186m 76 relacja
6187m 76 relacje
6188m 76 relacji
6189m 77 droga
6190m 77 drogi
6191m 77 dróg
6192m 78 {0} Autor
6193m 78 {0} Autorów
6194m 79 {0} składa się z {1} markera
6195m 79 {0} składa się z {1} markerów
6196m 79 {0} składa się z {1} markerów
6197m 80 {0} składa się z {1} ścieżki
6198m 80 {0} składa się z {1} ścieżek
6199m 80 {0} składa się z {1} ścieżek
6200m 81 -----
6201m 82 -----
6202m 83 -----
6203m 84 {0} element
6204m 84 {0} elementy
6205m 84 {0} elementów
6206m 85 {0} węzeł
6207m 85 {0} węzły
6208m 85 {0} węzłów
6209m 86 {0} obiekt do dodania:
6210m 86 {0} obiekty do dodania:
6211m 86 {0} obiektów do dodania:
6212m 87 {0} obiekt do usunięcia:
6213m 87 {0} obiekty do usunięcia:
6214m 87 {0} obiektów do usunięcia:
6215m 88 {0} obiekt do zmodyfikowania:
6216m 88 {0} obiekty do zmodyfikowania:
6217m 88 {0} obiektów do zmodyfikowania:
6218m 89 -----
6219m 90 {0} punkt
6220m 90 {0} punkty
6221m 90 {0} punktów
6222m 91 {0} relacja
6223m 91 {0} relacje
6224m 91 {0} relacji
6225m 92 {0} trasa,
6226m 92 {0} trasy,
6227m 92 {0} tras,
6228m 93 -----
6229m 94 {0} ścieżka
6230m 94 {0} ścieżki
6231m 94 {0} ścieżki
6232m 95 {0} ślad,
6233m 95 {0} ślady,
6234m 95 {0} śladów,
6235m 96 -----
6236m 97 -----
6237m 98 {0} droga
6238m 98 {0} drogi
6239m 98 {0} dróg
6240m 99 {0} punkt
6241m 99 {0} punkty
6242m 99 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.