source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3942

Last change on this file since 3942 was 3942, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 103.8 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 Liczba obiektów
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 (liczba zapytań nieznana)
15 15 (1 zapytanie)
16 16 (Kod={0})
17 17 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
21 21 -----
22 22 (Adres URL był:
23 23 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 -----
28 28 (ponad 20m)
29 29 (brak obiektu)
30 30 (brak)
31 31 -----
32 32 -----
33 33 (do 20m)
34 34 (do 5m)
35 35 -----
36 36 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
37 37 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
38 38 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
43 43 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
44 44 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
45 45 * Jeden węzęł z tagami lub
46 46 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
47 47 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
48 48 -----
49 49 ...możliwe inne rodzaje transportu
50 50 ... odwołuje się do relacji
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 Kręgle
55 55 -----
56 56 -----
57 57 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
58 58 -----
59 59 <anonimowy>
60 60 -----
61 61 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
62 62 -----
63 63 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
64 64 -----
65 65 -----
66 66 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
67 67 <b>id:</b>... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)
68 68 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
69 69 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
70 70 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
71 71 -----
72 72 -----
73 73 -----
74 74 -----
75 75 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
76 76 -----
77 77 -----
78 78 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
79 79 -----
80 80 -----
81 81 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
82 82 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
83 83 -----
84 84 -----
85 85 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
86 86 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
87 87 -----
88 88 <różne>
89 89 <pusta>
90 90 -----
91 91 -----
92 92 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
93 93 -----
94 94 <h2>Filtr aktywny</h2>
95 95 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
96 96 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
97 97 -----
98 98 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
105 105 -----
106 106 -----
107 107 -----
108 108 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
109 109 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
110 110 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
111 111 -----
112 112 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
113 113 -----
114 114 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
115 115 -----
116 116 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
117 117 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 -----
124 124 -----
125 125 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
126 126 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
127 127 -----
128 128 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
129 129 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
130 130 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
131 131 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
132 132 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
133 133 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
134 134 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
145 145 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
146 146 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
158 158 -----
159 159 -----
160 160 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 -----
170 170 -----
171 171 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
172 172 -----
173 173 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
174 174 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
175 175 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
180 180 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
181 181 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
182 182 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
183 183 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
184 184 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
213 213 -----
214 214 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
215 215 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
261 261 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 <nowy obiekt>
266 266 -----
267 267 -----
268 268 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 A wg. odległości
283 283 A wg. czasu
284 284 -----
285 285 -----
286 286 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
287 287 -----
288 288 -----
289 289 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 Naruszenie możliwości API
299 299 Wersja API: {0}
300 300 -----
301 301 Nieczynny tor
302 302 Przerwij
303 303 Anuluj scalanie
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 -----
308 308 O programie
309 309 O JOSM...
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
314 314 -----
315 315 Dostęp do drogi
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 -----
320 320 Zakwaterowanie
321 321 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
322 322 -----
323 323 -----
324 324 -----
325 325 -----
326 326 Akcja
327 327 -----
328 328 -----
329 329 Aktywuj
330 330 -----
331 331 Aktywuj zaznzczoną warstwę
332 332 -----
333 333 Aktywne style:
334 334 -----
335 335 Dodaj
336 336 -----
337 337 -----
338 338 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
339 339 Dodaj węzeł...
340 340 Dodaj właściwości
341 341 Dodaj obraz
342 342 -----
343 343 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
344 344 Dodaj komentarz
345 345 -----
346 346 -----
347 347 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
348 348 -----
349 349 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
350 350 -----
351 351 -----
352 352 -----
353 353 Dodaje nowy tag
354 354 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
355 355 -----
356 356 -----
357 357 -----
358 358 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy po ostatnim członku
359 359 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy za ostatnim zaznaczonym członkiem
360 360 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym członkiem
361 361 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym zaznaczonym członkiem
362 362 -----
363 363 Dodaj informacje o autorze
364 364 -----
365 365 -----
366 366 Dodaje filtr.
367 367 Dodaj warstwę zdjęć {0}
368 368 -----
369 369 -----
370 370 -----
371 371 Dodaj nową warstwę
372 372 Dodaj węzeł
373 373 Dodaj węzeł do drogi
374 374 Dodaj węzeł do drogi i połącz
375 375 Dodano węzeł {0}
376 376 -----
377 377 Dodano relację {0}
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 Dodaje zaznaczone dostępne szablony do listy aktywnych szablonów
385 385 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
386 386 Dodaj do zaznaczenia
387 387 -----
388 388 Dodano drogę {0}
389 389 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
390 390 -----
391 391 -----
392 392 Interpolacja adresów
393 393 -----
394 394 -----
395 395 -----
396 396 -----
397 397 -----
398 398 -----
399 399 Adresy
400 400 -----
401 401 -----
402 402 -----
403 403 -----
404 404 Sztolnia
405 405 -----
406 406 -----
407 407 Dopasuj położenie warstwy
408 408 -----
409 409 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
410 410 -----
411 411 Dopasowuje położenie warstwy
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 Centrum administracyjne
416 416 Administracyjna
417 417 Poziom administracyjny
418 418 Zaawansowane
419 419 -----
420 420 -----
421 421 Ustawienia zaawansowane
422 422 Szczegółowe informacje o obiekcie
423 423 Ustawienia zaawansowane
424 424 Zaawansowane...
425 425 -----
426 426 Koleje linowe
427 427 -----
428 428 Rolnictro
429 429 Lotnisko
430 430 Lotnisko
431 431 Sklep monopolowy
432 432 -----
433 433 Wyrównaj węzły na kole
434 434 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
435 435 -----
436 436 -----
437 437 -----
438 438 -----
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 -----
443 443 wszystkie
444 444 -----
445 445 Wszystkie formaty
446 446 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
447 447 -----
448 448 -----
449 449 Ogródki działkowe
450 450 -----
451 451 -----
452 452 -----
453 453 -----
454 454 -----
455 455 -----
456 456 Dozwolony ruch:
457 457 -----
458 458 -----
459 459 -----
460 460 -----
461 461 -----
462 462 -----
463 463 -----
464 464 -----
465 465 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
466 466 -----
467 467 Kanał alfa
468 468 Alfabetycznie
469 469 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
470 470 Chata alpejska
471 471 -----
472 472 -----
473 473 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
474 474 zmień także nazwę pliku
475 475 -----
476 476 -----
477 477 Zawsze aktualizuj bez pytania
478 478 Futbol amerykański
479 479 Liczba kabli
480 480 Pojemność
481 481 Ilość stopni
482 482 Natężenie
483 483 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
484 484 -----
485 485 Pusta wartość usunie znacznik.
486 486 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
487 487 -----
488 488 Wystąpił błąd: {0}
489 489 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
490 490 -----
491 491 Wystąpił nieznany błąd
492 492 Kąt
493 493 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
494 494 Adnotacja
495 495 -----
496 496 -----
497 497 -----
498 498 Zastosuj
499 499 Zastosuj zmiany
500 500 Zastosuj szablon
501 501 Zastosuj rozwiązanie
502 502 Zastosuj rolę
503 503 Zastosuj rolę:
504 504 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
505 505 -----
506 506 Zastosuj rozwiązane konflikty
507 507 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
508 508 Zastosuj wybrane zmiany
509 509 -----
510 510 -----
511 511 Zastosuj zmiany
512 512 Zastosuj adres kafelka
513 513 Zastosuj zmiany i zamknij okno
514 514 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
515 515 Zastosować?
516 516 -----
517 517 -----
518 518 Wykopalisko archeologiczne
519 519 Łucznictwo
520 520 Kontynuować?
521 521 Czy na pewno?
522 522 obszar
523 523 Niezamknięty obszar
524 524 Tereny wokół miejsc
525 525 Centrum kulturalne
526 526 Sztuka
527 527 Pytaj przed aktualizacją
528 528 -----
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 Skojarzone ulice
534 534 -----
535 535 -----
536 536 Lekkoatletyka
537 537 -----
538 538 Atrakcja
539 539 -----
540 540 Dźwięk
541 541 -----
542 542 Ustawienia audio
543 543 Markery audio z {0}
544 544 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
545 545 -----
546 546 Audioprzewodnik
547 547 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
548 548 Australijski football
549 549 -----
550 550 -----
551 551 -----
552 552 -----
553 553 -----
554 554 Uwierzytelnianie
555 555 Uwierzytelnienie nie powiodło się
556 556 Błąd uwierzytelniania
557 557 Autor
558 558 Autor: {0}
559 559 Autoryzacja nie powiodła się
560 560 -----
561 561 -----
562 562 -----
563 563 -----
564 564 -----
565 565 Autorzy
566 566 -----
567 567 -----
568 568 -----
569 569 Aktywne automatyczne zapisywanie
570 570 Częstość zapisywania (sekundy)
571 571 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
572 572 -----
573 573 -----
574 574 Centruj ciągle
575 575 -----
576 576 -----
577 577 -----
578 578 -----
579 579 Bankomat
580 580 -----
581 581 Automatyczne pobieranie
582 582 Automatyczna korekcja tagów
583 583 -----
584 584 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
585 585 -----
586 586 Dostępne
587 587 -----
588 588 Dostępne szablony
589 589 Dostępne role
590 590 -----
591 591 Dostępne style:
592 592 -----
593 593 -----
594 594 B wg. odległości
595 595 B wg. czasu
596 596 -----
597 597 Okno życia
598 598 Wstecz
599 599 -----
600 600 Oparcie
601 601 -----
602 602 Błędne żądanie
603 603 -----
604 604 Piekarnia
605 605 -----
606 606 -----
607 607 -----
608 608 Przeszkody
609 609 -----
610 610 Podstawowe
611 611 Zbiornik wodny
612 612 Koszykówka
613 613 baterie
614 614 Pole bitwy
615 615 Zatoka
616 616 Plaża
617 617 Siatkówka plażowa
618 618 Radiolatarnia
619 619 Ławka
620 620 -----
621 621 Sklep z napojami
622 622 -----
623 623 Rowery
624 624 Rowery
625 625 Ogródek piwny
626 626 -----
627 627 Sklep rowerowy
628 628 -----
629 629 -----
630 630 Biodiesel
631 631 Pusta warstwa
632 632 Betonowy blok
633 633 -----
634 634 Zawartość
635 635 Stocznia
636 636 Słupek drogowy
637 637 Księgarnia
638 638 Nazwa zakładki
639 639 Zakładki
640 640 Przejście graniczne
641 641 Nazwa systematyczna
642 642 -----
643 643 -----
644 644 Bule
645 645 Granice
646 646 Granica
647 647 Kamień graniczny
648 648 -----
649 649 Rodzaj granicy
650 650 Wybrany obszar
651 651 -----
652 652 Butik
653 653 Gra w kule
654 654 Marka
655 655 Most
656 656 -----
657 657 -----
658 658 Teren poprzemysłowy
659 659 -----
660 660 -----
661 661 Kozioł oporowy
662 662 Raporty o błędach
663 663 -----
664 664 Budynek
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 -----
669 669 Budynki
670 670 -----
671 671 Szekokość:
672 672 -----
673 673 -----
674 674 -----
675 675 Autobus torowy
676 676 Peron autobusowy
677 677 Dworzec autobusowy
678 678 Przystanek autobusowy
679 679 -----
680 680 Rzeźnik
681 681 C wg. odległości
682 682 C wg. czasu
683 683 -----
684 684 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
685 685 -----
686 686 Kolej linowa
687 687 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
688 688 -----
689 689 -----
690 690 -----
691 691 Kataster
692 692 Kataster: {0}
693 693 -----
694 694 Kawiarnia
695 695 Pliki kalibracji
696 696 -----
697 697 -----
698 698 Kemping
699 699 Pole namiotowe
700 700 Nie można rysować poza światem
701 701 -----
702 702 Futbol kanadyjski
703 703 Kanał
704 704 Anuluj
705 705 -----
706 706 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
707 707 Anuluj autentykację
708 708 Anuluj zamykanie zestawów zmian
709 709 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
710 710 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
711 711 -----
712 712 Anuluj operację
713 713 -----
714 714 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
715 715 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
716 716 Anuluj przesyłanie
717 717 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
718 718 -----
719 719 -----
720 720 -----
721 721 -----
722 722 -----
723 723 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
732 732 -----
733 733 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
734 734 -----
735 735 -----
736 736 -----
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 Kajakarstwo
743 743 puszki
744 744 Pojemność
745 745 Pojemność całkowita
746 746 -----
747 747 Samochód
748 748 Dealer samochodowy
749 749 Kemping
750 750 Ładunek
751 751 Gotówka
752 752 Zamek
753 753 Przeszkoda dla bydła
754 754 Wejście do jaskini
755 755 Cmentarz
756 756 Wycentruj raz
757 757 -----
758 758 Wyśrodkuj widok
759 759 Wyciąg krzesełkowy
760 760 Chata górska
761 761 -----
762 762 Zmień właściwości
763 763 -----
764 764 Zmienić kierunek?
765 765 -----
766 766 Zmień węzeł {0}
767 767 -----
768 768 Zmień relację
769 769 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
770 770 Zmień relację {0}
771 771 Zmień rozdzielczość
772 772 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
773 773 -----
774 774 -----
775 775 -----
776 776 Zmienić wartości?
777 777 Zmień drogę {0}
778 778 Zmieniono węzły {0}
779 779 -----
780 780 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
781 781 ID zestawu zmian:
782 782 Menedżer Zestawów Zmian
783 783 Menedżer zestawów zmian
784 784 Zamknięto changeset
785 785 Komentarz zmian:
786 786 -----
787 787 Numer zestawu zmian:
788 788 -----
789 789 Zestaw zmian jest pełny
790 790 -----
791 791 Zestawy zmian
792 792 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
793 793 Stacja ładowania
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 Sprawdź na serwerze
798 798 -----
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
803 803 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
804 804 -----
805 805 Drogeria
806 806 -----
807 807 Relacje podrzędne
808 808 -----
809 809 Komin
810 810 Chiński
811 811 Wybierz
812 812 -----
813 813 Wybierz kolor
814 814 Wybierz kolor dla {0}
815 815 Wybierz jedną z gotowych licencji
816 816 Wybierz wartość
817 817 -----
818 818 -----
819 819 -----
820 820 Wynierz typ obiektu OSM
821 821 -----
822 822 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
823 823 Kościół
824 824 Kino
825 825 -----
826 826 Miasto
827 827 Granica miasta
828 828 Mury miejskie
829 829 Nazwa miejscowości
830 830 -----
831 831 Cywilna
832 832 -----
833 833 Wyczyść
834 834 -----
835 835 -----
836 836 Wyszyść pole tekstowe
837 837 Czyści listę ostatnio otwartych plików
838 838 -----
839 839 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
840 840 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
841 841 -----
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
850 850 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
851 851 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
852 852 -----
853 853 Kliknij aby przerwać wysyłanie
854 854 -----
855 855 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
856 856 Kliknij aby przerwać trwającą operację
857 857 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
858 858 Kliknij aby zamknąć
859 859 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
860 860 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
861 861 -----
862 862 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
863 863 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
864 864 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
865 865 -----
866 866 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
867 867 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
868 868 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
869 869 -----
870 870 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
871 871 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 -----
876 876 -----
877 877 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
878 878 -----
879 879 -----
880 880 Kliknij aby rozpocząć szukanie
881 881 -----
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 -----
886 886 Klif
887 887 Wspinaczka
888 888 zegar
889 889 Zamknij
890 890 Zamknij mimo to
891 891 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
892 892 Zamknij zestawy zmian
893 893 -----
894 894 Zamknij okno i porzuć pobieranie
895 895 Zamknij otwarte zestawy zmian
896 896 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
897 897 Zamknij okno
898 898 -----
899 899 -----
900 900 -----
901 901 -----
902 902 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
903 903 -----
904 904 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
905 905 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
906 906 Zamyka wybrane zestawy zmian
907 907 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
908 908 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
909 909 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
910 910 -----
911 911 Zamknięte po -
912 912 Zamknięty
913 913 Zamknięty:
914 914 Opis
915 915 Opis
916 916 Zamyka otwarte zestawy zmian
917 917 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
918 918 Zamykanie zestawu zmian
919 919 Zamykam zestaw zmian {0}
920 920 Zamykanie zestawu zmian...
921 921 Odzież
922 922 -----
923 923 Wybrzeże
924 924 Linie brzegowe
925 925 -----
926 926 na monety
927 927 -----
928 928 Kolor
929 929 Kolor (hex)
930 930 -----
931 931 Schemat kolorów
932 932 Schematy kolorów
933 933 -----
934 934 Kolory
935 935 -----
936 936 -----
937 937 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
938 938 Kolor
939 939 -----
940 940 Połącz drogi
941 941 Łączy kilka dróg w jedną.
942 942 Połącz {0} dróg
943 943 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
944 944 -----
945 945 Historia poleceń
946 946 -----
947 947 -----
948 948 Komentarz
949 949 Komentarz:
950 950 Komentarz:
951 951 Obszar biur i usług
952 952 Miejsce publiczne
953 953 -----
954 954 -----
955 955 -----
956 956 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
957 957 -----
958 958 centrum społeczne
959 959 Porównaj
960 960 -----
961 961 Sklep komputerowy
962 962 Cukiernia
963 963 -----
964 964 -----
965 965 Konfiguracja stron wtyczek
966 966 -----
967 967 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
968 968 -----
969 969 -----
970 970 -----
971 971 Konfiguruj strony...
972 972 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
973 973 -----
974 974 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
975 975 Konfiguruj czy używać serwera proxy
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Potwierdź czyszczenie
980 980 -----
981 981 -----
982 982 -----
983 983 Konflikt
984 984 -----
985 985 -----
986 986 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
987 987 Konflikty
988 988 Wykryto konflikty
989 989 -----
990 990 -----
991 991 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
992 992 -----
993 993 Konflikty: {0} nierozwiązanych
994 994 Połącz istniejący drogę z węzłem
995 995 -----
996 996 Połączony
997 997 -----
998 998 Łączenie
999 999 Łączenie...
1000 1000 -----
1001 1001 Połączenie nie powiodło się
1002 1002 Ustawienia połączenia
1003 1003 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
1004 1004 Połączenie nie powiodło się.
1005 1005 -----
1006 1006 W budowie
1007 1007 Budowa
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 Kontakt
1011 1011 Kontakt:
1012 1012 Łączenie z serwerem OSM...
1013 1013 Łączenie z serwerem...
1014 1014 Łączenie z serwerem WMS...
1015 1015 Łączenie z katastrem WMS...
1016 1016 Zawartość
1017 1017 Kontynent
1018 1018 Kontynuuj
1019 1019 Kontynuuj jak jest
1020 1020 Kontynuuj rozwiązywanie
1021 1021 Kontynuowanie przesyłania
1022 1022 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
1023 1023 Kontynuuj mimo to
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 Autorzy
1027 1027 Sklep osiedlowy
1028 1028 -----
1029 1029 Konwertuj na warstwę GPX
1030 1030 -----
1031 1031 Przekształć w warstwę danych
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 -----
1036 1036 Przekonwertowany z: {0}
1037 1037 -----
1038 1038 Liczba wczytanych współrzędnych:
1039 1039 -----
1040 1040 Współrzędne:
1041 1041 Kopiuj
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 Kopia warstwy {0}
1049 1049 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 Skopiuj do schowka i zamknij
1056 1056 Kopiuj do schowka
1057 1057 Kopia nr {1} warstwy {0}
1058 1058 Prawa autorskie (URL)
1059 1059 Prawa autorskie - rok
1060 1060 Punkt ksero
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 -----
1067 1067 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
1068 1068 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
1069 1069 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 Nie można zaimportować "{0}".
1076 1076 Nie można zaimportować plików.
1077 1077 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1078 1078 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1079 1079 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 Nie można odczytać "{0}"
1086 1086 -----
1087 1087 -----
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
1092 1092 -----
1093 1093 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1098 1098 -----
1099 1099 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 Kraj
1103 1103 Kod kraju
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 Okręg
1107 1107 Kurs
1108 1108 Sąd
1109 1109 -----
1110 1110 Zakryte sztuczne jezioro
1111 1111 Dźwig
1112 1112 Utwórz okrąg
1113 1113 -----
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1120 1120 -----
1121 1121 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 Tworzy nową warstwę mapy.
1125 1125 Tworzy nową relację
1126 1126 -----
1127 1127 -----
1128 1128 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 Tworzenie obszarów.
1133 1133 -----
1134 1134 Utwórz zakładkę
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 -----
1139 1139 Utwórz nowy problem
1140 1140 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1141 1141 Utwórz wielokąt złożony
1142 1142 Tworzy wielokąt złożony
1143 1143 -----
1144 1144 Utwórz nowy węzeł.
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1149 1149 -----
1150 1150 -----
1151 1151 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1152 1152 -----
1153 1153 Utworzono
1154 1154 Utworzony
1155 1155 Data utworzenia:
1156 1156 Stworzone przed -
1157 1157 Stworzony przez:
1158 1158 Utworzony:
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 Tworzenie zestawu zmian...
1162 1162 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1163 1163 -----
1164 1164 na karty kredytowe
1165 1165 Krykiet
1166 1166 Krykiet - siatki
1167 1167 -----
1168 1168 Krokiet
1169 1169 Przejazd na rowerze
1170 1170 Przejazd na koniu
1171 1171 Przejazd przez tory
1172 1172 opiekun na przejściu dla pieszych
1173 1173 Przecinające się budynki
1174 1174 Rodzaj przejazdu
1175 1175 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1176 1176 Przecinające się drogi
1177 1177 Przecinające się drogi
1178 1178 Kuchnia
1179 1179 Kultura
1180 1180 Bieżące zaznaczenie
1181 1181 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1182 1182 -----
1183 1183 -----
1184 1184 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1185 1185 -----
1186 1186 -----
1187 1187 Sklep z zasłonami
1188 1188 Link WMS
1189 1189 Dostosuj kolor
1190 1190 Dostosuj rysowanie linii
1191 1191 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1192 1192 wykop
1193 1193 Przegroda dla rowerzystów
1194 1194 Zapętlone zależności między relacjami
1195 1195 kolarstwo
1196 1196 Zapętlone zależności.
1197 1197 -----
1198 1198 -----
1199 1199 Tama
1200 1200 Warstwa danych {0}
1201 1201 -----
1202 1202 Źródło i typ danych:
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 Weryfikacja danych
1206 1206 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
1207 1207 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1208 1208 Test zgodności zestawu danych
1209 1209 Data
1210 1210 Data:
1211 1211 Data:
1212 1212 na karty debetowe
1213 1213 -----
1214 1214 -----
1215 1215 Stopnie dziesiętne
1216 1216 -----
1217 1217 -----
1218 1218 -----
1219 1219 Ścieżka do jazdy konnej
1220 1220 Ścieżka rowerowa
1221 1221 Ścieżka dla pieszych
1222 1222 Domyślny
1223 1223 Domyślny (ustalony automatycznie)
1224 1224 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1225 1225 Domyślną wartością jest "{0}".
1226 1226 Wartość domyślna: {0}
1227 1227 -----
1228 1228 Definiuje widoczność twojego śladu dla innych użytkowników OSM
1229 1229 Usuń
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 Tryb kasowania
1235 1235 Usuń właściwość
1236 1236 -----
1237 1237 Potwierdź usunięcie.
1238 1238 Usuń powielone drogi
1239 1239 Usuwa filtr.
1240 1240 Usuń z relacji
1241 1241 Usuwa z ograniczenia skrętu
1242 1242 -----
1243 1243 Usunąć niekompletnych członków?
1244 1244 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1245 1245 Usunięto węzeł {0}
1246 1246 Usuwanie węzłów lub dróg.
1247 1247 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1248 1248 -----
1249 1249 Usuwa obiekty
1250 1250 Usunięto relację {0}
1251 1251 -----
1252 1252 Usuwa wybrane obiekty
1253 1253 Usuwa obecnie edytowaną relację
1254 1254 -----
1255 1255 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1256 1256 Usuń zaznaczoną warstwę.
1257 1257 Usuwa zaznaczoną relację.
1258 1258 -----
1259 1259 -----
1260 1260 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1261 1261 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1262 1262 -----
1263 1263 -----
1264 1264 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1265 1265 -----
1266 1266 Usunięto drogę {0}
1267 1267 Usunięto
1268 1268 Usunięto "{0}"
1269 1269 Usunięte:
1270 1270 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1271 1271 -----
1272 1272 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1273 1273 Usunięte lub przeniesione obiekty
1274 1274 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1275 1275 -----
1276 1276 Delikatesy
1277 1277 Wyznanie
1278 1278 Dentysta
1279 1279 -----
1280 1280 Dom towarowy
1281 1281 Głębokość w metrach
1282 1282 Dokładnie opisz problem
1283 1283 Opis
1284 1284 Opis: {0}
1285 1285 Szczegółowość
1286 1286 Szczegóły
1287 1287 -----
1288 1288 -----
1289 1289 -----
1290 1290 -----
1291 1291 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1292 1292 Diesel (olej napędowy)
1293 1293 Ultimate Diesel (GTL)
1294 1294 Diesel dla ciężarówek
1295 1295 Poziom trudności
1296 1296 -----
1297 1297 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1298 1298 Kierunek
1299 1299 -----
1300 1300 -----
1301 1301 -----
1302 1302 Zablokuj
1303 1303 -----
1304 1304 -----
1305 1305 -----
1306 1306 Zablokuj wtyczkę
1307 1307 Porzuć
1308 1308 Porzuć i wyjdź
1309 1309 Porzuć i wyjdź
1310 1310 realizacja recept
1311 1311 Wyświetlacz
1312 1312 -----
1313 1313 Ustawienia wyświetlania
1314 1314 -----
1315 1315 -----
1316 1316 -----
1317 1317 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1318 1318 Wyświetlaj współrzędne jako
1319 1319 -----
1320 1320 -----
1321 1321 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1322 1322 -----
1323 1323 -----
1324 1324 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1325 1325 Wyświetlaj menu "Audio"
1326 1326 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1327 1327 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1328 1328 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1329 1329 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1330 1330 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1331 1331 Wyświetla tagi zestawu zmian
1332 1332 -----
1333 1333 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1334 1334 -----
1335 1335 Rozmieść węzły
1336 1336 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1337 1337 nieczynna
1338 1338 Nieużywany tor
1339 1339 Rów
1340 1340 Porzuć zmiany
1341 1341 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1342 1342 -----
1343 1343 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1344 1344 -----
1345 1345 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1346 1346 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1347 1347 -----
1348 1348 Nic nie rób
1349 1349 -----
1350 1350 -----
1351 1351 -----
1352 1352 -----
1353 1353 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1354 1354 -----
1355 1355 Sklep dla majsterkowiczów
1356 1356 Dok
1357 1357 Lekarz
1358 1358 -----
1359 1359 Wyścigi psów
1360 1360 -----
1361 1361 -----
1362 1362 -----
1363 1363 Podwójny konflikt
1364 1364 W dół
1365 1365 Pobierz
1366 1366 Pobierz relacje podrzędne
1367 1367 -----
1368 1368 Pobierz dane
1369 1369 -----
1370 1370 -----
1371 1371 -----
1372 1372 Pobierz dane.
1373 1373 Pobierz członków
1374 1374 -----
1375 1375 -----
1376 1376 Pobiera obiekt wg ID
1377 1377 Pobierz obiekt
1378 1378 Pobierz obiekt…
1379 1379 Pobierz wtyczkę
1380 1380 Pobierz geopozycjonowany obraz
1381 1381 Pobierz wybrane relacje
1382 1382 -----
1383 1383 -----
1384 1384 Adres URL
1385 1385 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1386 1386 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1387 1387 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1388 1388 -----
1389 1389 Pobiera i pokazuje historię zaznaczonych elementów
1390 1390 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1391 1391 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1392 1392 Pobierz jako nową warstwę
1393 1393 Pobierz zawartość zestawu zmian
1394 1394 Pobierz zestawy zmian
1395 1395 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1396 1396 Pobierz zawartość
1397 1397 -----
1398 1398 -----
1399 1399 -----
1400 1400 Pobierz wszystko pomiędzy:
1401 1401 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1402 1402 Pobierz z OSM...
1403 1403 Pobierz niekompletnych członków
1404 1404 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1405 1405 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1406 1406 Pobierz listę
1407 1407 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1408 1408 -----
1409 1409 Pobierz członków
1410 1410 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1411 1411 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1412 1412 -----
1413 1413 Pobierz teraz
1414 1414 Pobierz obiekt
1415 1415 Pobierz obiekt…
1416 1416 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1417 1417 Pobieranie listy wtyczek...
1418 1418 -----
1419 1419 -----
1420 1420 -----
1421 1421 Pobierz powiązane
1422 1422 -----
1423 1423 -----
1424 1424 Pobieranie relacji
1425 1425 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1426 1426 Pobierz zaznaczone relacje
1427 1427 -----
1428 1428 -----
1429 1429 -----
1430 1430 -----
1431 1431 Pobiera zawartość zestawu zmian
1432 1432 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1433 1433 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1434 1434 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1435 1435 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1436 1436 -----
1437 1437 -----
1438 1438 Pobierz widoczne kafle
1439 1439 -----
1440 1440 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1441 1441 Pobrane dane GPX
1442 1442 -----
1443 1443 Pobieranie danych GPS
1444 1444 Pobieranie danych OSM...
1445 1445 Pobieranie wtyczki {0}...
1446 1446 Pobieranie wiadomości dnia
1447 1447 -----
1448 1448 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1449 1449 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1450 1450 Pobieranie zestawów zmian...
1451 1451 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1452 1452 Pobieranie danych
1453 1453 Pobieranie z serwera OSM...
1454 1454 Pobieranie historii...
1455 1455 -----
1456 1456 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1457 1457 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1458 1458 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1459 1459 Pobieranie powiązanych relacji...
1460 1460 Pobieranie powiązanych dróg...
1461 1461 Pobieranie relacji {0}
1462 1462 -----
1463 1463 -----
1464 1464 Wyciąg orczykowy
1465 1465 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1466 1466 -----
1467 1467 -----
1468 1468 -----
1469 1469 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1470 1470 Przeciągnij aby obrócić obraz
1471 1471 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1472 1472 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1473 1473 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1474 1474 -----
1475 1475 -----
1476 1476 Odpływ
1477 1477 Rysowanie
1478 1478 Rysuj strzałki kierunkowe
1479 1479 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1480 1480 -----
1481 1481 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1482 1482 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1483 1483 -----
1484 1484 -----
1485 1485 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1486 1486 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1487 1487 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1488 1488 Rysuj duże punkty GPS.
1489 1489 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1490 1490 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1491 1491 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1492 1492 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1493 1493 Tworzenie węzłów i dróg.
1494 1494 Rysuj tylko kontury obszarów
1495 1495 -----
1496 1496 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1497 1497 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1498 1498 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1499 1499 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1500 1500 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1501 1501 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1502 1502 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1503 1503 Woda do picia
1504 1504 -----
1505 1505 szkoła jazdy
1506 1506 -----
1507 1507 -----
1508 1508 Pralnia chemiczna
1509 1509 Rozmnóż w {0} węzłów
1510 1510 Powiel
1511 1511 Duplikuj warstwę
1512 1512 -----
1513 1513 -----
1514 1514 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1515 1515 -----
1516 1516 Powiela zaznaczone obiekty.
1517 1517 Skopiuj warstwę
1518 1518 Powielone węzły
1519 1519 Powielone węzły drogi
1520 1520 Powielone węzły drogi.
1521 1521 Powielone drogi
1522 1522 -----
1523 1523 E10 (bioetanol 10%)
1524 1524 E85 (bioetanol 85%)
1525 1525 BŁĄD
1526 1526 -----
1527 1527 -----
1528 1528 -----
1529 1529 -----
1530 1530 Wschód
1531 1531 -----
1532 1532 Edycja
1533 1533 Edycja kręgli
1534 1534 Edycja informacji o adresach
1535 1535 Edycja interpolacji adresów
1536 1536 Edycja sztolni
1537 1537 Edycja granicy administracyjnej
1538 1538 Edycja lotniska
1539 1539 Edycja sklepu monopolowego
1540 1540 Edycja ogródków działkowych
1541 1541 Edycja chaty alpejskiej
1542 1542 Edycja futbolu amertkańskiego
1543 1543 Edycja wykopaliska archeologicznego
1544 1544 Edycja łucznictwa
1545 1545 Edycja centrum kulturalnego
1546 1546 Edycja obiektu sztuki
1547 1547 Edycja lekkoatletyki
1548 1548 Edycja atrakcji turystycznej
1549 1549 Edycja futbolu australijskiego
1550 1550 Edycja bankomatu
1551 1551 Edycja okna życia
1552 1552 Edycja piekarni
1553 1553 Edycja banku
1554 1554 Edycja baru
1555 1555 Edycja baseballu
1556 1556 Edycja zbiornika wodnego
1557 1557 Edycja koszykówki
1558 1558 Edycja pola bitwy
1559 1559 Edycja zatoki
1560 1560 Edycja plaży
1561 1561 Edycja siatkówki plażowej
1562 1562 Edycja radiolatarni
1563 1563 Edycja sklepu z napojami
1564 1564 Edycja parkingu dla rowerów
1565 1565 Edycja wypożyczalni rowerów
1566 1566 Edycja warsztatu rowerowego
1567 1567 Edycja ogródka piwnego
1568 1568 Edycja stoczni
1569 1569 Edycja słupka drogowego
1570 1570 Edycja księgarni
1571 1571 Edycja przejścia granicznego
1572 1572 Edycja boiska do gry w boule
1573 1573 Edycja granicy
1574 1574 Edycja kamienia granicznego
1575 1575 Edycja butiku
1576 1576 Edycja gry w kule
1577 1577 Edycja mostu
1578 1578 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1579 1579 Edycja terenu poprzemysłowego
1580 1580 -----
1581 1581 Edycja autobusu torowego
1582 1582 Edycja peronu autobusowego
1583 1583 Edycja dworca autobusowego
1584 1584 Edycja przystanku autobusowego
1585 1585 Edycja sklepu mięsnego
1586 1586 Edycja kolei linowej
1587 1587 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1588 1588 Edycja kawiarni
1589 1589 Edycja pola namiotowego
1590 1590 Edycja futbolu kanadyjskiego
1591 1591 Edycja kanału
1592 1592 Edycja kajakarstwa
1593 1593 Edycja wypożyczalni samochodów
1594 1594 Edycja warsztatu samochodowego
1595 1595 Edycja punktu carsharingu
1596 1596 Edycja warsztatu samochodowego
1597 1597 Edycja myjni samochodowej
1598 1598 Edycja kempingu
1599 1599 Edycja zamku
1600 1600 Edycja przeszkody dla bydła
1601 1601 Edycja wejścia do jaskini
1602 1602 Edycja cmentarza
1603 1603 Edycja wyciągu krzesełkowego
1604 1604 Edycja chaty górskiej
1605 1605 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1606 1606 Edycja drogerii
1607 1607 Edycja komina
1608 1608 Edycja kina
1609 1609 Edycja miasta
1610 1610 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1611 1611 Edycja granicy cywilnej
1612 1612 Edycja klifu
1613 1613 Edycja wspinaczki
1614 1614 Edycja zegaru
1615 1615 Edycja sklepu odzieżowego
1616 1616 Edycja zbiornika gazu
1617 1617 Edycja college'u
1618 1618 Edycja obszaru biur i usług
1619 1619 Edycja miejsca publicznego
1620 1620 Edycja sklepu komputerowego
1621 1621 Edycja cukierni
1622 1622 Edycja terenu budowy
1623 1623 Edycja kontaktu
1624 1624 Edycja kontynentu
1625 1625 Edycja sklepu osiedlowego
1626 1626 Edycja punktu ksero
1627 1627 Edycja kraju
1628 1628 Edycja okręgu / hrabstwa
1629 1629 Edycja siedziby sądu
1630 1630 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1631 1631 Edycja dźwigu
1632 1632 Edycja krykietu
1633 1633 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1634 1634 Edycja miejsca do gry w krokieta
1635 1635 Edycja przejścia dla pieszych
1636 1636 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1637 1637 Edycja ścieżki rowerowej
1638 1638 Edycja jazdy na rowerze
1639 1639 Edycja tamy
1640 1640 Edycja sklepu z delikatesami
1641 1641 Edycja dentysty
1642 1642 Edycja domu towarowego
1643 1643 Edycja opuszczonych torów
1644 1644 Edytuj rów
1645 1645 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1646 1646 Edycja doku
1647 1647 Edycja lekarza
1648 1648 -----
1649 1649 Edycja wyścigów psów
1650 1650 Edycja wyciągu orczykowego
1651 1651 Edycja odpływu
1652 1652 Edycja punktu z wodą pitną
1653 1653 Edycja szkoły jazdy
1654 1654 Edycja palni chemicznej
1655 1655 Edycja sklepu elektronicznego
1656 1656 Edycja ambasady
1657 1657 -----
1658 1658 Edycja wejścia
1659 1659 Edycja jeździectwa
1660 1660 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1661 1661 Edycja fabryki
1662 1662 Edycja gruntów rolnych
1663 1663 Edycja zagrody
1664 1664 Edycja restauracji fast-food
1665 1665 Edycji hali górskiej
1666 1666 Edycja trasy promu
1667 1667 Edycja terminalu promowego
1668 1668 Edycja hydrantu
1669 1669 Edycja straży pożarnej
1670 1670 Edycja miejsca do wędkowania
1671 1671 Edycja schodów
1672 1672 Edycja kwiaciarni
1673 1673 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1674 1674 Edycja ścieżki dla pieszych
1675 1675 Edycja brodu
1676 1676 Edycja lasu
1677 1677 Edycja fontanny
1678 1678 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1679 1679 Edycja stacji benzynowej
1680 1680 Edycja sklepu meblowego
1681 1681 Edycja futbolu gaelickiego
1682 1682 Edycja obszaru garaży
1683 1683 Edycja ogrodu
1684 1684 Edycja centrum ogrodniczego
1685 1685 Edycja zbiornika gazu
1686 1686 Edycja bramy
1687 1687 Edycja lodowca
1688 1688 Edycja golfu
1689 1689 Edycja pola golfowego
1690 1690 -----
1691 1691 Edycja trawnika
1692 1692 Edycja cmentarza przykościelnego
1693 1693 Edycja terenu pod zabudowę
1694 1694 Edycja sklepu warzywnego
1695 1695 Edycja szklarni ogrodniczej
1696 1696 Edycja ostrogi regulacyjnej
1697 1697 Edycja kwatery turystycznej
1698 1698 Edycja gimnastyki
1699 1699 Edycja salonu fryzjerskiego
1700 1700 Edycja przystanku kolejowego
1701 1701 Edycja przysiółka
1702 1702 -----
1703 1703 Edycja sklepu z narzędziami
1704 1704 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1705 1705 Edycja wrzosowiska
1706 1706 Edycja lądowiska dla helikopterów
1707 1707 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1708 1708 Edycja drogi w budowie
1709 1709 Edycja miejsca do gry w hokeja
1710 1710 Edycja wyścigów konnych
1711 1711 Edycja szpitala
1712 1712 Edycja hostelu
1713 1713 Edycja hotelu
1714 1714 Edycja ambony strzelniczej
1715 1715 Edycja obszar przemysłowego
1716 1716 Edycja wyspy
1717 1717 Edycja wysepki
1718 1718 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1719 1719 Edycja jubilera
1720 1720 Edycja skrzyżowania
1721 1721 Edycja kartingu
1722 1722 Edycja przedszkola
1723 1723 Edycja kiosku
1724 1724 -----
1725 1725 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1726 1726 Edycja lądu
1727 1727 Edycja wysypiska śmieci
1728 1728 Edycja pralni samoobsługowej
1729 1729 Edycja biblioteki
1730 1730 Edycja szlabanu
1731 1731 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1732 1732 Edycja latarni morskiej
1733 1733 Edycja strefy zamieszkania
1734 1734 Edycja okolicy
1735 1735 Edycja centrum handlowego
1736 1736 Edycja mariny
1737 1737 Edycja placu targowego
1738 1738 Edycja łąki
1739 1739 Edycja stacji pomiaru
1740 1740 Edycja miejsca pamięci
1741 1741 Edycja obszaru wojskowego
1742 1742 Edycja szybu
1743 1743 Edycja minigolfa
1744 1744 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1745 1745 Edycja lotniska dla modeli
1746 1746 Edycja kantoru
1747 1747 Edycja toru jednoszynowego
1748 1748 Edycja pomnika
1749 1749 Edycja motelu
1750 1750 Edycja motocrossu
1751 1751 Edycja parkingu dla motocykli
1752 1752 Edycja sportów motorowych
1753 1753 Edycja autostrady
1754 1754 Edycja skrzyżowania autostrad
1755 1755 Edycja dojazdu do autostrady
1756 1756 Edycja przełęczy
1757 1757 Edycja błot
1758 1758 Edycja różnych sportów
1759 1759 Edycja multipolygonu
1760 1760 Edycja muzeum
1761 1761 Edycja sklepu z instrumentami
1762 1762 Edycja toru kolei wąskotorowej
1763 1763 Edycja granicy narodowej
1764 1764 Edycja granicy parku narodowego
1765 1765 Edycja rezerwatu przyrody
1766 1766 Edycja klubu nocnego
1767 1767 Edycja optyka
1768 1768 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1769 1769 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1770 1770 Edycja sklepu z farbami
1771 1771 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1772 1772 Edycja parku
1773 1773 Edycja parkingu
1774 1774 Edycja uliczki parkingowej
1775 1775 Edycja zatoki
1776 1776 Edycja ścieżki
1777 1777 Edycja wzgórza
1778 1778 Edycja ciągu pieszego
1779 1779 Edycja miejsca do gry w pelotę
1780 1780 Edycja apteki
1781 1781 Edycja miejsca na piknik
1782 1782 Edycja molo
1783 1783 Edycja rurociągu
1784 1784 Edycja boiska
1785 1785 Edycja miejsca kultu religijnego
1786 1786 Edycja placu zabaw
1787 1787 Edycja posterunku policji
1788 1788 Edycja granicy politycznej
1789 1789 Edycja urzędu pocztowego
1790 1790 Edycja elektowni
1791 1791 Edycja linii elektrycznej
1792 1792 Edycja słupa
1793 1793 Edycja rozdzielni elektrycznej
1794 1794 Edycja stacji transformatorowej
1795 1795 Edycja słupa wysokiego napięcia
1796 1796 Edycja kolei retro
1797 1797 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1798 1798 Edycja drogi krajowej
1799 1799 Edycja więzienia
1800 1800 Edycja pubu
1801 1801 Edycja budynku użyteczności publicznej
1802 1802 -----
1803 1803 Edycja komieniołomu
1804 1804 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1805 1805 Edycja toru wyścigowego
1806 1806 -----
1807 1807 Edycja toru
1808 1808 Edycja obszaru kolejowego
1809 1809 Edycja peronu kolejowego
1810 1810 Edycja terenu rekreacyjnego
1811 1811 Edycja punktu zbiórki odpadów
1812 1812 Edycja regionu
1813 1813 Edycja sztucznego jeziora
1814 1814 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1815 1815 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1816 1816 Edycja miejsca odpoczynku
1817 1817 Edycja restauracji
1818 1818 Edycja obszaru handlowego
1819 1819 Edycja rzeki
1820 1820 Edycja koryta rzecznego
1821 1821 Edycja ograniczeń na drodze
1822 1822 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1823 1823 Edytuj trasę
1824 1824 -----
1825 1825 Edycja rugby league
1826 1826 Edycja rugby union
1827 1827 Edycja ruin
1828 1828 Edycja pasa startowego
1829 1829 -----
1830 1830 Edycja bramy warownej
1831 1831 Edycja sauny
1832 1832 Edycja szkoły
1833 1833 Edycja rumowiska
1834 1834 Edycja buszu
1835 1835 Edycja sklepu rybnego
1836 1836 Edycja drogi wojewódzkiej
1837 1837 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1838 1838 Edycja drogi serwisowej
1839 1839 Edycja schronienia
1840 1840 Edycja sklepu obuwniczego
1841 1841 Edycja strzelectwa
1842 1842 Edycja sklepu motocyklowego
1843 1843 Edycja skrótów
1844 1844 Edycja jazdy na deskorolce
1845 1845 Edycja łyżwiarstwa
1846 1846 Edycja narciarstwa
1847 1847 Edycja pochylni
1848 1848 Edycja piłki nożnej
1849 1849 Edycja kolczatki
1850 1850 Edycja centrum sportowego
1851 1851 Edycja sklepu sportowego
1852 1852 Edycja żródła
1853 1853 Edycja stadionu
1854 1854 Edycja stanu
1855 1855 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1856 1856 Edycja przełazu
1857 1857 Edycja strumienia
1858 1858 Edycja latarni ulicznej
1859 1859 Edycja studia nagrań
1860 1860 Edycja dzielnicy
1861 1861 Edycja toru metra
1862 1862 Edycja wejścia do metra
1863 1863 Edycja supermarketu
1864 1864 Edycja kamery do monitoringu
1865 1865 Edycja punktu geodezyjnego
1866 1866 Edycja pływania
1867 1867 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1868 1868 Edycja krawca
1869 1869 Edycja postoju taksówek
1870 1870 Edycja drogi kołowania
1871 1871 Edycja telefonu
1872 1872 Edycja miejsca do gry w tenisa
1873 1873 Edycja terminalu
1874 1874 Edycja bramy terminalu
1875 1875 Edycja drogi powiatowej
1876 1876 Edycja teatru
1877 1877 Edycja parku rozrywki
1878 1878 Edycja punktu poboru opłat
1879 1879 Edycja wieży
1880 1880 Edycja miejscowości
1881 1881 Edycja ratusza
1882 1882 Edycja sklepu z zabawkami
1883 1883 Edycja drogi gruntowej
1884 1884 Edycja środka uspokojenia ruchu
1885 1885 Edycja torów tramwajowych
1886 1886 Edycja przystanku tramwajowego
1887 1887 Edycja biura podróży
1888 1888 Edycja drzewa
1889 1889 Edycja drogi ekspresowej
1890 1890 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1891 1891 Edycja tunelu
1892 1892 Edycja ograniczenia skrętu
1893 1893 Edycja kołowrotka
1894 1894 Edycja sklepu z oponami
1895 1895 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1896 1896 Edycja uniwersytetu
1897 1897 Edycja sklepu z odkurzaczami
1898 1898 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1899 1899 Edycja automatu sprzedającego
1900 1900 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1901 1901 Edycja wypożyczalni wideo
1902 1902 Edycja punktu widokowego
1903 1903 Edycja wsi
1904 1904 Edycja zieleni miejskiej
1905 1905 Edycja winnicy
1906 1906 Edycja wulkanu
1907 1907 Edycja siatkówki
1908 1908 Edycja kosza na śmieci
1909 1909 Edycja oczyszczalni ścieków
1910 1910 Edycja zbiornika wodnego
1911 1911 Edycja parku wodnego
1912 1912 Edycja wieży ciśnień
1913 1913 Edycja studni
1914 1914 Edycja filtrów
1915 1915 Edycja wodospadu
1916 1916 Edycja młynu wodnego
1917 1917 Edycja krzyża przydrożnego
1918 1918 Edycja kapliczki
1919 1919 Edycja jazu
1920 1920 Edycja mokradła
1921 1921 Edycja wiatraka
1922 1922 Edycja lasu pierwotnego
1923 1923 Edycja zakładu produkcyjnego
1924 1924 Edycja zoo
1925 1925 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1926 1926 Edycja skojarzonych ulic
1927 1927 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1928 1928 Edytuje filtr.
1929 1929 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1930 1930 -----
1931 1931 Edytuj godziny otwarcia
1932 1932 Edytuj relację
1933 1933 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1934 1934 Edytuj relacje
1935 1935 Edycja sieci trasy
1936 1936 -----
1937 1937 -----
1938 1938 Edytuje tę stronę pomocy
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1951 1951 Edycja: {0}
1952 1952 -----
1953 1953 Edukacja
1954 1954 Elektryfikacja
1955 1955 Elektronika
1956 1956 na karty chipowe
1957 1957 Sklep elektroniczny
1958 1958 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1959 1959 Wysokość
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 Adres e-mail
1964 1964 nasyp
1965 1965 Ambasada
1966 1966 -----
1967 1967 Telefon alarmowy
1968 1968 Pusty dokument
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 Puste drogi
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 Zastosuj filtr
1975 1975 -----
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1979 1979 -----
1980 1980 Zakodowane dokumenty nie są wspierane.
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1984 1984 Wprowadź URL
1985 1985 Podaj adres z którego pobrać dane:
1986 1986 Wprowadź ID zestawu zmian
1987 1987 Podaj nowy klucz i jego wartość
1988 1988 -----
1989 1989 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1990 1990 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1991 1991 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1992 1992 Wpisz szukane wyrażenie
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1998 1998 Wprowadź komentarz przesyłania
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 Wpisz wyrażenie do wyszukania
2012 2012 -----
2013 2013 Wpisz swój komentarz
2014 2014 Wejście
2015 2015 Jeździectwo
2016 2016 Artykuły erotyczne
2017 2017 Błąd
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 Błąd podczas usuwania danych.
2021 2021 Błąd podczas wyświetlania adresu
2022 2022 Błąd podczas pobierania
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 Błąd w filtrze
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 Błąd podczas ładowania pliku
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 Błąd w pliku {0}
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 Błąd podczas przetwarzania {0}:
2037 2037 -----
2038 2038 Błąd odtwarzania dźwięku
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
2045 2045 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
2046 2046 -----
2047 2047 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
2048 2048 -----
2049 2049 Błąd podczas przetwarzania {0}
2050 2050 -----
2051 2051 Błąd podczas wysyłania
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 Błędy
2056 2056 Błędy w czasie pobierania
2057 2057 Błędy/Uwagi
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 Przykłady
2063 2063 Zakończ
2064 2064 Zamknij JOSM
2065 2065 -----
2066 2066 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
2067 2067 Kończy pracę z programem.
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 -----
2076 2076 Eksportuj do pliku GPX
2077 2077 -----
2078 2078 Eksportuj i zapisz
2079 2079 -----
2080 2080 Opcje eksportu
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 Eksportuj dane do pliku GPX
2084 2084 Eksportuj do GPX...
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
2092 2092 Wytłocz
2093 2093 Wytłocz drogę
2094 2094 -----
2095 2095 DO POPRAWKI
2096 2096 -----
2097 2097 Fabryka
2098 2098 Usługi
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 Nie można otworzyć adresu URL
2108 2108 -----
2109 2109 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 Grunty rolne
2128 2128 Zagroda
2129 2129 Fast food
2130 2130 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
2131 2131 -----
2132 2132 Szybciej
2133 2133 -----
2134 2134 -----
2135 2135 Numer faksu
2136 2136 Opłata
2137 2137 Hala górska
2138 2138 Ogrodzenie
2139 2139 Trasa promu
2140 2140 Terminal promowy
2141 2141 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
2142 2142 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
2143 2143 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
2144 2144 -----
2145 2145 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
2146 2146 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
2147 2147 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
2148 2148 Plik
2149 2149 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2150 2150 -----
2151 2151 Błędny format pliku
2152 2152 Nazwa pliku:
2153 2153 Plik "{0}" nie istnieje
2154 2154 Plik kopi zapasowej
2155 2155 -----
2156 2156 Plik istnieje. Nadpisać?
2157 2157 Nazwa pliku:
2158 2158 Plik nie został odnaleziony
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 Plik: {0}
2165 2165 -----
2166 2166 Nazwa pliku
2167 2167 -----
2168 2168 Rodzaj pliku:
2169 2169 Rodzaj pliku:
2170 2170 -----
2171 2171 Filtr
2172 2172 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2173 2173 Tryb filtru
2174 2174 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 Zakończ rysowanie.
2181 2181 -----
2182 2182 Hydrant
2183 2183 Straż pożarna
2184 2184 Ścieżka do programu Firefox
2185 2185 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
2186 2186 Miejsce na ognisko
2187 2187 Miejsce do wędkowania
2188 2188 Napraw
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 Popraw konflikty tagów
2194 2194 Napraw zaznaczone błędy.
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2200 2200 Naprawianie błędów...
2201 2201 Maszt (dla flagi)
2202 2202 Kwiaciarnia
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 Znaleziono następujące problemy:
2206 2206 Żywność
2207 2207 Przestrzeń restauracyjna
2208 2208 Wyżywienie
2209 2209 Ruch pieszy
2210 2210 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2211 2211 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2212 2212 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
2213 2213 Bród
2214 2214 Las
2215 2215 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 Do przodu
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Znaleziono {0} pasujących.
2225 2225 Fontanna
2226 2226 Sklep z ramami do obrazów
2227 2227 Zablokuj
2228 2228 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2229 2229 WMS katastru francuskiego
2230 2230 Częstotliwość (Hz)
2231 2231 -----
2232 2232 Z relacji
2233 2233 Z adresu URL
2234 2234 Z:
2235 2235 Stacja benzynowa
2236 2236 Stacja benzynwa
2237 2237 Rodzaje paliwa:
2238 2238 -----
2239 2239 Pełny ekran
2240 2240 -----
2241 2241 Funkcja
2242 2242 Sklep meblowy
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 Punkty GPS
2246 2246 Opis trasy GPS
2247 2247 -----
2248 2248 Pliki GPX
2249 2249 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2250 2250 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2251 2251 Scieżka GPX:
2252 2252 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 Futbol gaelicki (irlandzki)
2257 2257 -----
2258 2258 Garaże
2259 2259 Ogród
2260 2260 Centrum ogrodnicze
2261 2261 Zbiornik gazu
2262 2262 Brama
2263 2263 Rozstaw toru (mm)
2264 2264 -----
2265 2265 Geografia
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 Geolokalizowane obrazy
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 Lodowiec
2276 2276 szkło
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 Wróć do okna przesyłania
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 Przechodzi do następnej strony
2291 2291 Przechodzi do poprzedniej strony
2292 2292 -----
2293 2293 Pole golfowe
2294 2294 -----
2295 2295 Zaopatrzenie
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 Trawa
2302 2302 Cmentarz przykościelny
2303 2303 -----
2304 2304 Teren pod zabudowę
2305 2305 Sklep warzywny
2306 2306 Szklarnia ogrodnicza
2307 2307 Kontener z piaskiem
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 Ostroga regulacyjna
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 Kwatera
2319 2319 Drogowskaz
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 Gimnastyka
2323 2323 Fryzjer
2324 2324 Przysiółek
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 Sklep z narzędziami
2329 2329 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2330 2330 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2331 2331 Posiada klucz ''source''
2332 2332 Posiada klucz ''watch''
2333 2333 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2334 2334 -----
2335 2335 Zdrowie
2336 2336 Aparaty słuchowe
2337 2337 Wrzosowisko
2338 2338 Samochody ciężarowe
2339 2339 Samochody dostawcze
2340 2340 Żywopłot
2341 2341 Wysokość
2342 2342 Wysokość (metry)
2343 2343 Lądowisko dla helikopterów
2344 2344 Pomoc
2345 2345 Pomoc: {0}
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 Półkula
2349 2349 Ukryj
2350 2350 Ukryj elementy
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 Sklep ze sprzętem hi-fi
2354 2354 -----
2355 2355 Największy numer
2356 2356 Największy numer
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 Drogi
2361 2361 turystyka piesza
2362 2362 Miejsca historyczne
2363 2363 Historia
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 Hokej
2371 2371 -----
2372 2372 Strona domowa
2373 2373 Konie
2374 2374 Wyścigi konne
2375 2375 Szpital
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 Nazwa domu
2381 2381 Numer domu
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 Ambona myśliwska
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 Zignoruj
2409 2409 -----
2410 2410 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
2411 2411 -----
2412 2412 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2417 2417 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2418 2418 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2419 2419 Nieprawidłowe dane
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 Niedozwolony obiekt z id=0
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 Niewłaściwa kombinacja tag/wartość
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 Obraz
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 Pliki obrazów
2458 2458 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 Przesunięcia
2467 2467 Dostawcy zdjęć
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 imperialne
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 Importuj dźwięk
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 Importuj plik PDF
2480 2480 -----
2481 2481 Importuje plik PDF.
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 Importuj obrazki
2488 2488 Import nie jest możliwy
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 Importuje grafikę wektorową
2492 2492 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2493 2493 Importuj grafikę wektorową
2494 2494 -----
2495 2495 Wczytane obrazy
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 Nachylenie drogi
2505 2505 Duże nachylenie drogi
2506 2506 Niekompletny opis <member> z ref=0
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 Obszar przemysłowy
2515 2515 -----
2516 2516 Informacje o elemencie
2517 2517 -----
2518 2518 Informacje
2519 2519 Tablica informacyjna
2520 2520 Informacja turystyczna
2521 2521 Terminal informacyjny
2522 2522 Informacje o warstwie
2523 2523 Inicjalizacja
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 Wewnętrzny błąd serwera
2535 2535 -----
2536 2536 Dostęp do internetu
2537 2537 Opłata za internet
2538 2538 Interpolacja
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 Nieprawidłowy plik bz2.
2548 2548 Nieprawidłowa data
2549 2549 Niepoprawna data/czas
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 Nieprawidłowa strefa czasowa
2558 2558 -----
2559 2559 Niepoprawna nazwa użytkownika
2560 2560 -----
2561 2561 Odwróć filtr
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 Wyspa
2566 2566 Wysepka
2567 2567 Wygląda na to że JOSM zawiesił się ostatnim razem. Czy chcesz przywrócić dane?
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 Przeglądarka pomocy JOSM
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 Pliki JPEG (*.jpg)
2587 2587 OpenStreetMap - Edytor Java
2588 2588 Wersja Javy {0}
2589 2589 Jubiler
2590 2590 Funkcja łączenia obszarów
2591 2591 Połącz węzeł i linię
2592 2592 Połącz węzeł z drogą
2593 2593 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2594 2594 Połącz nakładające się obszary
2595 2595 Połączono nakładające się na siebie obszary
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 Łączy nakładające się obszary
2599 2599 -----
2600 2600 Przejdź do pozycji
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 Przejdź
2604 2604 -----
2605 2605 Przejdź do pozycji
2606 2606 Skrzyżowanie
2607 2607 -----
2608 2608 Zachowaj
2609 2609 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 Zachowaj moje współrzędne
2614 2614 Zachowaj mój stan usunięcia
2615 2615 -----
2616 2616 Zachowaj wtyczkę
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Zachowaj ich współrzędne
2620 2620 Zachowaj ich stan usunięcia
2621 2621 -----
2622 2622 Klucz
2623 2623 -----
2624 2624 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 Klucz:
2628 2628 -----
2629 2629 Skóry klawiaturowe
2630 2630 Słowa kluczowe
2631 2631 Przedszkole
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 Akcesoria kuchenne
2635 2635 -----
2636 2636 Gaz LPG
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 Ląd (wyspa)
2650 2650 Zagospodarowanie terenu
2651 2651 Wysypisko
2652 2652 -----
2653 2653 Liczba pasów ruchu
2654 2654 Język
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 Ostatnia zmiana o {0}
2658 2658 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2659 2659 Szerokość
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 -----
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 -----
2672 2672 Pralnia samoobsługowa
2673 2673 Warstwa
2674 2674 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2675 2675 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2676 2676 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2677 2677 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2678 2678 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 warstwa nie jest na liście.
2683 2683 -----
2684 2684 Warstwa: {0}
2685 2685 Warstwy
2686 2686 -----
2687 2687 Czas rozbiegu (w sekundach)
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 Rozrywka
2692 2692 Długość
2693 2693 Długość w metrach
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 Długość: {0}
2697 2697 Przejazd kolejowy
2698 2698 Biblioteka
2699 2699 Licencja
2700 2700 -----
2701 2701 Szlaban
2702 2702 Trasa szybkiego tramwaju
2703 2703 Latarnia morska
2704 2704 Oznaczenie linii
2705 2705 -----
2706 2706 Rodzaj linii
2707 2707 Wiersz {0} kolumna {1}:
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2712 2712 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2713 2713 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2714 2714 Lista ostatnio otwieranych plików
2715 2715 oświetlenie
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 Strefa zamieszkania
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 Wczytaj kalibrację
2724 2724 -----
2725 2725 Otwórz warstwę WMS
2726 2726 Otwórz warstwę WMS z pliku
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 Wczytuje relacje nadrzędne
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2738 2738 -----
2739 2739 Ładowanie wczesnych wtyczek
2740 2740 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2745 2745 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2746 2746 Ładowanie wtyczek
2747 2747 Ładowanie wtyczek...
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 Wczytywanie {0}
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 pliki lokalne
2755 2755 Okolica
2756 2756 Okolica, osada, miejsce.
2757 2757 Położenie
2758 2758 -----
2759 2759 Zablokuj
2760 2760 Wrota śluzy
2761 2761 -----
2762 2762 Długość
2763 2763 -----
2764 2764 Katalog:
2765 2765 Wygląd i zachowanie
2766 2766 Katalog:
2767 2767 Wieża widokowa
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 Najmniejszy numer
2776 2776 -----
2777 2777 Najmniejszy numer dzielonego budyknu
2778 2778 Najmniejszy numer
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 Skala MTB
2782 2782 -----
2783 2783 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2784 2784 -----
2785 2785 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2792 2792 -----
2793 2793 Centrum handlowe
2794 2794 Obiekty sztuczne
2795 2795 -----
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2799 2799 Mapa
2800 2800 Style rysowania map
2801 2801 Odwzorowanie kartograficzne
2802 2802 Ustawienia mapy
2803 2803 -----
2804 2804 Mapa: {0}
2805 2805 Port jachtowy (Marina)
2806 2806 Oznacz jako wykonane
2807 2807 -----
2808 2808 Znaczniki nazwanych punktów
2809 2809 Znaczniki z {0}
2810 2810 Plac targowy
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 Materiał
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 Maks. wysokość (w metrach)
2821 2821 Maks. długość (w metrach)
2822 2822 Maks. szerokość (w metrach)
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 Maks. prędkość (km/h)
2828 2828 Maks. ciężar (w tonach)
2829 2829 -----
2830 2830 Maksymalny obszar na zapytanie:
2831 2831 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2832 2832 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2836 2836 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2837 2837 Maksymalna długość (w metrach)
2838 2838 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 Łąka
2845 2845 Zmierzone wartości
2846 2846 Pomiar
2847 2847 Stacja pomiaru
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 Członek
2851 2851 -----
2852 2852 Członkowie
2853 2853 -----
2854 2854 -----
2855 2855 Członkowie (z konfliktami)
2856 2856 Miejsce pamięci
2857 2857 Nazwa w menu
2858 2858 Nazwa w menu (domyślna)
2859 2859 Skróty w menu
2860 2860 -----
2861 2861 odwzorowanie Merkatora
2862 2862 Połącz
2863 2863 Połącz węzły
2864 2864 -----
2865 2865 -----
2866 2866 Scal warstwy
2867 2867 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2868 2868 -----
2869 2869 Połącz wybrane elementy.
2870 2870 -----
2871 2871 Włącz aktualną warstwę do innej.
2872 2872 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2873 2873 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2874 2874 Scal {0} węzłów
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 -----
2879 2879 Połączona wersja
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 Wiadomość dnia jest niedostępna
2884 2884 -----
2885 2885 metryczne
2886 2886 -----
2887 2887 Mikrobrowar
2888 2888 -----
2889 2889 Obszar wojskowy
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 Min. prędkość (km/h)
2895 2895 Szyb
2896 2896 Minirondo
2897 2897 Minigolf
2898 2898 Minimalna odległość (w pikselach)
2899 2899 Minuty: {0}
2900 2900 Odbicie lustrzane
2901 2901 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 Brak parametru dla NOT
2923 2923 Brak parametru dla OR
2924 2924 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2925 2925 -----
2926 2926 -----
2927 2927 -----
2928 2928 Pon-Pt 22:00-05:00
2929 2929 -----
2930 2930 Sklep z telefonami komórkowymi
2931 2931 -----
2932 2932 Tryb: {0}
2933 2933 Lotnisko dla modeli
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 -----
2939 2939 Kantor
2940 2940 Tor jednoszynowy
2941 2941 Pomnik
2942 2942 Wiecej informacji...
2943 2943 Więcej informacji na temat tej funkcji
2944 2944 -----
2945 2945 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2946 2946 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2947 2947 Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 Samochody
2951 2951 Samochody osobowe
2952 2952 Motocykle
2953 2953 Dealer motocykli
2954 2954 -----
2955 2955 Sporty motorowe
2956 2956 Autostrada
2957 2957 Skrzyżowanie autostrad
2958 2958 Autostrada - dojazd
2959 2959 Przełęcz
2960 2960 kolarstwo górskie
2961 2961 Przesuń węzeł...
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 Przesuń w dół
2965 2965 -----
2966 2966 Więcej elementów
2967 2967 Przesuwa filtr na dół.
2968 2968 Przesuwa filtr do góry.
2969 2969 Przesuń w lewo
2970 2970 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2971 2971 -----
2972 2972 Przesuń obiekty {0}
2973 2973 Przesuń w prawo
2974 2974 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2975 2975 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2979 2979 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2980 2980 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2981 2981 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 Przesuń je
2987 2987 Przesuń do góry
2988 2988 -----
2989 2989 Przesuń {0}
2990 2990 Przesuwa obiekty {0}
2991 2991 Błota
2992 2992 Różne sporty
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 -----
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 Muzeum
3000 3000 Sklep muzyczny
3001 3001 Moje zestawy zmian
3002 3002 -----
3003 3003 Moja wersja
3004 3004 Moja wersja (lokalna)
3005 3005 Moją z Połączoną
3006 3006 Moją z Ich
3007 3007 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
3008 3008 Import NMEA zakończony powodzeniem
3009 3009 Pliki NMEA-0183
3010 3010 Nazwa
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 Nazwa użytkownika.
3014 3014 -----
3015 3015 Nazwa: {0}
3016 3016 Nazwane punkty GPS z {0}
3017 3017 Nazwane punkty tras.
3018 3018 Kolej wąskotorowa
3019 3019 Narodowa
3020 3020 Park narodowy
3021 3021 -----
3022 3022 Natura
3023 3023 Rezerwat przyrody
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 Sieć
3027 3027 -----
3028 3028 Nigdy nie aktualizuj
3029 3029 Nowa
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 Nowa warstwa
3033 3033 Nowy problem
3034 3034 Nowy klucz
3035 3035 Nowe wyrównanie
3036 3036 -----
3037 3037 Nowa warstwa ze schowka
3038 3038 Nowa warstwa z pliku
3039 3039 -----
3040 3040 Nowa relacja
3041 3041 Nowa rola
3042 3042 -----
3043 3043 -----
3044 3044 Nowa wartość
3045 3045 Nowa wartość dla {0}
3046 3046 -----
3047 3047 Następny obrazek
3048 3048 -----
3049 3049 Klub nocny
3050 3050 Nie
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
3054 3054 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
3055 3055 Zakaz skrętu w lewo
3056 3056 Zakaz skrętu w prawo
3057 3057 Brak skrótu
3058 3058 -----
3059 3059 Zakaz jazdy prosto
3060 3060 Zakaz zawracania
3061 3061 Nie znaleziono drogi "from"
3062 3062 Nie znaleziono drogi "to"
3063 3063 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 Brak zmian do wysłania.
3067 3067 -----
3068 3068 Brak konfliktów do rozwiązania
3069 3069 Brak konfliktów, które można pokazać
3070 3070 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
3071 3071 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
3072 3072 -----
3073 3073 Nie wczytano żadnych danych.
3074 3074 Brak daty
3075 3075 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
3076 3076 -----
3077 3077 ślepa ulica
3078 3078 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
3079 3079 -----
3080 3080 Brak obrazu
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
3084 3084 Brak warstw do dostosowania
3085 3085 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
3086 3086 -----
3087 3087 Brak otwartego zestawu zmian
3088 3088 Brak otwartych zestawów zmian
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 Nie znaleziono żadnych problemów
3094 3094 Bez serwera proxy
3095 3095 -----
3096 3096 -----
3097 3097 Brak wybranego śladu GPX
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 Bez tagów
3101 3101 Brak warstw docelowych.
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
3106 3106 -----
3107 3107 Nie, przerwij
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 Węzeł
3112 3112 -----
3113 3113 Węzeł jest nadal w użyciu..
3114 3114 -----
3115 3115 Węzeł: połączony
3116 3116 Węzeł: standardowy
3117 3117 Węzeł: otagowany
3118 3118 Węzły
3119 3119 Węzły w tym samym miejscu
3120 3120 Węzły z tą samą nazwą
3121 3121 -----
3122 3122 Węzły (z konfliktami)
3123 3123 Obiekt niebędący drogą w multipolygonie
3124 3124 żadne
3125 3125 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
3126 3126 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
3127 3127 -----
3128 3128 Północ
3129 3129 Północ
3130 3130 Nie znaleziono
3131 3131 Nie połączony
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 Uwagi
3136 3136 -----
3137 3137 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
3138 3138 -----
3139 3139 na banknoty
3140 3140 Nic
3141 3141 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
3142 3142 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
3143 3143 Schowek jest pusty
3144 3144 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
3145 3145 Brak zaznaczenia, które można pokazać
3146 3146 Nic nie wybrano!
3147 3147 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
3148 3148 Nie ma nic do zaznaczenia
3149 3149 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
3150 3150 Nie ma nic do powiększenia
3151 3151 -----
3152 3152 Numer
3153 3153 Ilość miejsc
3154 3154 Liczba przewodów w jednym kablu
3155 3155 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 Sposób numeracji domów
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 OK - próbuję ponownie.
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 Dane OSM
3167 3167 Hasło OSM.
3168 3168 Pliki serwera OSM
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 URL serwera OSM:
3172 3172 -----
3173 3173 -----
3174 3174 -----
3175 3175 Hasło OSM:
3176 3176 Nazwa użytkownika OSM:
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 ID obiektu:
3181 3181 Obiekt usunięty
3182 3182 Historia obiektu
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 Typ obiektu:
3186 3186 Obiekt z historią
3187 3187 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
3188 3188 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
3189 3189 -----
3190 3190 Obiekty do dodania:
3191 3191 Obiekty do usunięcia:
3192 3192 Obiekty do zmiany:
3193 3193 Benzyna bezołowiowa 100
3194 3194 Benzyna bezołowiowa 91
3195 3195 Benzyna bezołowiowa 95
3196 3196 Benzyna bezołowiowa 98
3197 3197 -----
3198 3198 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 Przesunięcie:
3205 3205 -----
3206 3206 Stary klucz
3207 3207 Poprzednia rola
3208 3208 Stara wartość
3209 3209 -----
3210 3210 Na życzenie
3211 3211 Podczas wysyłania
3212 3212 Jednokierunkowa
3213 3213 Drogi z jednym węzłem
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 jednokierunkowa
3219 3219 -----
3220 3220 Nakaz skrętu w lewo
3221 3221 Nakaz skrętu w prawo
3222 3222 Nakaz jazdy prosto
3223 3223 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
3224 3224 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3225 3225 Tylko własne zestawy zmian
3226 3226 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującym ID
3227 3227 Tylko zestawy zmian użytkownika o następującej nazwie użytkownika
3228 3228 -----
3229 3229 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
3230 3230 Tylko na początku drogi.
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 Otwórz
3236 3236 Otwórz adres...
3237 3237 -----
3238 3238 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
3239 3239 Ostatnio otwierane
3240 3240 -----
3241 3241 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
3242 3242 -----
3243 3243 Otwiera plik.
3244 3244 -----
3245 3245 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3246 3246 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3247 3247 Otwiera listę wszystkich relacji
3248 3248 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3253 3253 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3254 3254 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3255 3255 Otwiera adres URL.
3256 3256 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
3257 3257 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 Otwórz inne zdjęcie
3261 3261 -----
3262 3262 Otwarte zestawy zmian
3263 3263 Otwórz plik
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3271 3271 -----
3272 3272 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3273 3273 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
3274 3274 -----
3275 3275 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3276 3276 Otwórz...
3277 3277 Otwarty/Zamknięty:
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 dane OpenSteetMap
3282 3282 Otwieram 1 plik...
3283 3283 Godziny otwarcia
3284 3284 Otwieram plik "{0}" ...
3285 3285 Otwieram pliki
3286 3286 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3287 3287 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3288 3288 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
3289 3289 Czas działania
3290 3290 -----
3291 3291 Optyk
3292 3292 Dodatkowe atrybuty:
3293 3293 -----
3294 3294 Rodzaj (opcjonalne)
3295 3295 Naturalna żywność
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 Korekta prostopadłości
3299 3299 Ortogonalizuj / cofnij
3300 3300 Korekta prostopadłości
3301 3301 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 Pozostałe
3305 3305 Inny punkt informacyjny
3306 3306 -----
3307 3307 Sklep turystyczny
3308 3308 -----
3309 3309 Nakładające się obszary
3310 3310 Nakładające się jezdnie
3311 3311 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
3312 3312 Nakładające się tory kolejowe
3313 3313 Nakładające się tory (z obszarem)
3314 3314 Nakładające się drogi
3315 3315 Nakładające się drogi (z obszarem)
3316 3316 Nakładające się drogi.
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 Zastąp
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 PUWG (Polska)
3332 3332 PUWG 1992 (Polska)
3333 3333 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3334 3334 Strefa PUWG
3335 3335 Sklep z farbami
3336 3336 Styl rysowania {0}: {1}
3337 3337 Wykopalisko paleontologiczne
3338 3338 papier
3339 3339 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
3340 3340 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 Relacje nadrzędne
3348 3348 -----
3349 3349 Parkuj i Jedź
3350 3350 -----
3351 3351 Uliczka parkingowa
3352 3352 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3353 3353 Analizowanie danych OSM...
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Części
3364 3364 Zatoka
3365 3365 zatoki dla wymijania
3366 3366 Hasło
3367 3367 Hasło:
3368 3368 Hasło:
3369 3369 Wklej
3370 3370 -----
3371 3371 Wklej znaczniki
3372 3372 -----
3373 3373 Wkleja zawartość schowka.
3374 3374 Wstaw ze schowka
3375 3375 Wklej pomijając niekompletne
3376 3376 Ścieżka
3377 3377 Długość ścieżki
3378 3378 -----
3379 3379 Wzgórze
3380 3380 Ciąg pieszy
3381 3381 Przejście dla pieszych
3382 3382 Typ przejścia dla pieszych
3383 3383 Ciąg pieszy
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 Apteka
3393 3393 Numer telefonu
3394 3394 Numer telefonu
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 Przesuń PicLayer
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 Miejsce na piknik
3407 3407 Molo
3408 3408 -----
3409 3409 Rurociąg
3410 3410 Rodzaj trasy
3411 3411 Boisko
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 Miejsce kultu religijnego
3415 3415 Miejsca
3416 3416 Odtwórz / wstrzymaj
3417 3417 Tworzenie węzłów i dróg.
3418 3418 -----
3419 3419 Plac zabaw
3420 3420 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3424 3424 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3425 3425 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 Podaj ciąg do przefiltrowania.
3432 3432 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3433 3433 -----
3434 3434 Podaj ciąg do wyszukania.
3435 3435 Proszę wprowadzić adres kafelka
3436 3436 Proszę wprowadzić index kafelka
3437 3437 Podaj nazwę użytkownika
3438 3438 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3447 3447 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Wprowadź hasło do konta OSM
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3465 3465 Popraw opis zmian
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 Proszę wybrać plik
3471 3471 Proszę wybierz klucz
3472 3472 Wybierz schemat do użycia.
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 Proszę wybierz wartość
3476 3476 -----
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3480 3480 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3481 3481 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3482 3482 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3483 3483 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3484 3484 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3485 3485 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3486 3486 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3487 3487 -----
3488 3488 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3489 3489 -----
3490 3490 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3491 3491 -----
3492 3492 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3493 3493 -----
3494 3494 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3495 3495 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3496 3496 Proszę wybrać wiersz do edycji
3497 3497 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3498 3498 -----
3499 3499 Wybierz warstwę docelową
3500 3500 Wybierz metodę przesyłania:
3501 3501 -----
3502 3502 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3503 3503 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3504 3504 -----
3505 3505 -----
3506 3506 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 Informacje o wtyczce
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 Aktualizowanie wtyczek
3515 3515 Wtyczki
3516 3516 Wtyczki są aktualne
3517 3517 -----
3518 3518 Numer punktu
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 Słup
3524 3524 Numer referencyjny
3525 3525 Posterunek policji
3526 3526 Polityczna
3527 3527 -----
3528 3528 Pozycja
3529 3529 Pozycja
3530 3530 Tylko pozycja
3531 3531 -----
3532 3532 Pozycja, czas, data i prędkość
3533 3533 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3534 3534 Skrzynka pocztowa
3535 3535 -----
3536 3536 Poczta
3537 3537 Kod pocztowy
3538 3538 Kod
3539 3539 -----
3540 3540 -----
3541 3541 -----
3542 3542 Energetyka
3543 3543 Elektrownia
3544 3544 Linia elektryczna
3545 3545 Rozdzielnia elektryczna
3546 3546 Stacja transformatorowa
3547 3547 Słup wysokiego napięcia
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 Predefiniowane
3553 3553 -----
3554 3554 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 Ustawienia
3559 3559 Preferencje zostały zapisane na {0}
3560 3560 Ustawienia...
3561 3561 -----
3562 3562 Przygotowywanie danych OSM...
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 Przygotowanie zestawu danych...
3567 3567 -----
3568 3568 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3569 3569 -----
3570 3570 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3571 3571 Kolej retro
3572 3572 Grupa szablonów {0}
3573 3573 Grupa szablonów {1} / {0}
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 Szablony
3577 3577 Szablony nie zawierają danego klucza
3578 3578 Szablony nie zawierają danej wartości
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 Poprzedni obrazek
3582 3582 Droga krajowa
3583 3583 Droga krajowa - dojazd
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 Więzienie
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Kod odwzorowania
3604 3604 -----
3605 3605 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 Właściwości
3610 3610 Właściwości / członkostwo
3611 3611 -----
3612 3612 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 Właściwości
3617 3617 Właściwości (z konfliktami)
3618 3618 Właściwości/członkostwo
3619 3619 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 Ustawienia proxy
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 Budynek użyteczności publicznej
3631 3631 Publiczny gril
3632 3632 Pojazdy transportu publicznego
3633 3633 Transport publiczny
3634 3634 Transport publiczny
3635 3635 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3636 3636 Wyczyść
3637 3637 Czyszczenie...
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 Kamieniołom
3642 3642 Zapytanie
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3646 3646 Zapytanie o zestawy zmian
3647 3647 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3648 3648 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3649 3649 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3650 3650 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3651 3651 Odpytywanie serwera nazw
3652 3652 Odpytywanie serwera nazw…
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 Zdalnie sterowane samochody
3657 3657 -----
3658 3658 Tor wyścigowy
3659 3659 -----
3660 3660 Tor
3661 3661 Kolej
3662 3662 Przystanek kolejowy
3663 3663 Peron kolejowy
3664 3664 -----
3665 3665 Obszar kolejowy
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 czyste dane GPS
3670 3670 Przeczytaj na początek
3671 3671 Błąd odczytu!
3672 3672 Czytanie zdjęć...
3673 3673 -----
3674 3674 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3675 3675 Wczytywanie zestawów zmian...
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Wczytywanie informacji użytkownika...
3680 3680 Wczytywanie {0}...
3681 3681 Plik Readme
3682 3682 Imię i nazwisko
3683 3683 Na pewno zamknąć?
3684 3684 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3685 3685 Zapisywanie
3686 3686 studio nagrań
3687 3687 Teren rekreacyjny
3688 3688 Obraz...
3689 3689 Zbiórka odpadów
3690 3690 -----
3691 3691 Powtórz
3692 3692 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3693 3693 -----
3694 3694 Numer
3695 3695 Oznaczenie (numer toru)
3696 3696 -----
3697 3697 Numer referencyjny
3698 3698 -----
3699 3699 Odwołania do:
3700 3700 -----
3701 3701 Odśwież
3702 3702 -----
3703 3703 Odrzuć konflikty i zapisz
3704 3704 Relacja
3705 3705 Relacja ...
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 Relacja jest usunięta
3715 3715 Pusta relacja
3716 3716 Nieustalony rodzaj relacji
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 Relacja: zaznaczona
3720 3720 -----
3721 3721 Relacje
3722 3722 Relacje: {0}
3723 3723 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3724 3724 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3725 3725 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3726 3726 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3727 3727 Religia
3728 3728 Odśwież
3729 3729 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3730 3730 Wczytaj ponownie błędne kafle
3731 3731 -----
3732 3732 Odświerza stronę pomocy
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 Usuń
3745 3745 -----
3746 3746 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3747 3747 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3748 3748 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3749 3749 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3750 3750 Usuń tagi adresu
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 Usuń z pamięci podręcznej
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 Usuń zdjęcie z warstwy
3760 3760 -----
3761 3761 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3762 3762 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3763 3763 Usuń zaznaczone zakładki
3764 3764 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3765 3765 -----
3766 3766 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 Usuń Element z Relacji
3776 3776 Usunięte powielone węzły
3777 3777 -----
3778 3778 -----
3779 3779 -----
3780 3780 -----
3781 3781 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 Zmień nazwę warstwy
3791 3791 Zmień nazwę zakładki
3792 3792 -----
3793 3793 Wypożyczalnia
3794 3794 Warsztat samochodowy
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3798 3798 -----
3799 3799 Zgłoś błąd
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 -----
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 Sztuczne jezioro
3807 3807 Resetuj
3808 3808 -----
3809 3809 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3810 3810 Resetuj pozycję
3811 3811 Przywróć domyślne ustawienia
3812 3812 -----
3813 3813 Resetuje kalibrację obrazu
3814 3814 Resetuje pozycję obrazu
3815 3815 Resetuje kąt obrotu
3816 3816 Resetuje skalę obrazu
3817 3817 -----
3818 3818 Droga lokalna
3819 3819 Zabudowa mieszkaniowa
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 Rozwiąż
3824 3824 Rozwiąż konflikty
3825 3825 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3831 3831 -----
3832 3832 -----
3833 3833 -----
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 Wydobycie
3838 3838 Miejsce odpoczynku
3839 3839 Uruchom ponownie
3840 3840 -----
3841 3841 Restauracja
3842 3842 Przywróć
3843 3843 -----
3844 3844 Odzyskiwanie plików
3845 3845 Ograniczenie
3846 3846 Obszar handlowy
3847 3847 Mur oporowy
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 -----
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 Odwróć kierunek dróg
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 Odwróć i połącz
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3870 3870 Odwróć kolejność członków relacji
3871 3871 Odwróć kierunek drogi
3872 3872 Odwróć kierunek dróg
3873 3873 Odwrócona linia brzegowa
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3877 3877 -----
3878 3878 Wycofaj
3879 3879 Wycofaj zestaw zmian
3880 3880 Wycofywanie zestawu zmian #{0}
3881 3881 Wycofaj zestaw zmian w całości
3882 3882 Wycofaj zaznaczenie i przywróć usunięte obiekty
3883 3883 Wycofaj tylko zaznaczenie
3884 3884 Cofanie zmian
3885 3885 Wycofywanie...
3886 3886 Popraw
3887 3887 Wersja
3888 3888 jeździectwo
3889 3889 Rzeka
3890 3890 Koryto rzeczne
3891 3891 Droga (nieokreślona)
3892 3892 Ograniczenia na drodze
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 -----
3897 3897 -----
3898 3898 Rola
3899 3899 Problem z weryfikacją roli
3900 3900 -----
3901 3901 Brakująca rola {0}
3902 3902 -----
3903 3903 Rola:
3904 3904 -----
3905 3905 Obrót o 180 stopni
3906 3906 Obrót o 270 stopni
3907 3907 Obrót o 90 stopni
3908 3908 -----
3909 3909 Obraca obrazek w lewo
3910 3910 Obraca obrazek w prawo
3911 3911 Obróć w lewo
3912 3912 Obróć w prawo
3913 3913 Rondo
3914 3914 Trasa
3915 3915 Sieć trasy
3916 3916 -----
3917 3917 Stan trasy
3918 3918 Typ trasy
3919 3919 Zaznaczone szlaki:
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 Rugby league
3923 3923 Rugby union
3924 3924 Ruiny
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 Przeprowadzanie testu {0}
3934 3934 -----
3935 3935 Pas startowy
3936 3936 Skala SAC
3937 3937 karty SIM
3938 3938 Rysunek SVG (*.svg)
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 Kontrola bezpieczeństwa
3942 3942 Sprzedaż
3943 3943 Brama warowna
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 Zapisz
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 Zapisz jako...
3950 3950 Zapisz plik GPX
3951 3951 -----
3952 3952 Zapisz warstwę
3953 3953 Zapisz plik OSM
3954 3954 Zapisz kalibrację...
3955 3955 -----
3956 3956 Zapisz plik
3957 3957 Zapisz warstwę WMS do pliku
3958 3958 -----
3959 3959 Zapisz pomimo tego
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3966 3966 Zapisuje bieżące dane.
3967 3967 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3971 3971 -----
3972 3972 Zapisz/wyślij i wyślij
3973 3973 -----
3974 3974 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
3975 3975 -----
3976 3976 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3977 3977 -----
3978 3978 Skalę
3979 3979 -----
3980 3980 Zeskanowana mapa...
3981 3981 Przeglądanie katalogu {0}
3982 3982 Szkoła
3983 3983 złom
3984 3984 Rumowisko
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 Busz
3990 3990 -----
3991 3991 Sklep rybny
3992 3992 Szukaj
3993 3993 Szukaj ...
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 Wyszukuje obiekty
3997 3997 Wyszukuje obiekty.
3998 3998 Szukaj w tagach
3999 3999 Szukaj szablon
4000 4000 Szukaj szablony
4001 4001 Szukaj...
4002 4002 Szukaj:
4003 4003 Szukaj:
4004 4004 Szukanie
4005 4005 Druga nazwa
4006 4006 Droga wojewódzka
4007 4007 -----
4008 4008 Sekundy: {0}
4009 4009 -----
4010 4010 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 Segmenty
4015 4015 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
4016 4016 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
4017 4017 Zaznacz
4018 4018 Zaznacz wszystko
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
4031 4031 Wstecz
4032 4032 Wybież otwarty zestaw zmian
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
4036 4036 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
4037 4037 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
4038 4038 -----
4039 4039 Wybierz przynajmniej:
4040 4040 Wybierz nazwę pliku
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
4044 4044 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 Zaznacz na warstwie
4048 4048 Zaznacz na liście relacji
4049 4049 Zaznacz niekompletne adresy
4050 4050 Wybierz opcje rysowania linii
4051 4051 Wybierz członków
4052 4052 Zaznacz węzeł pod kursorem.
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
4056 4056 Zaznacza elementy dla wybranych członków relacji
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 Zaznacz relację
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 Wybierz warstwę docelową
4065 4065 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
4066 4066 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
4067 4067 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4068 4068 -----
4069 4069 Zaznacz to ograniczenie skrętu
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
4080 4080 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
4086 4086 -----
4087 4087 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 Zaznaczenie
4097 4097 Powierzchnia zaznaczenia
4098 4098 Długość zaznaczenia
4099 4099 Wybrano zbiór pusty.
4100 4100 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
4101 4101 Nieodpowiednie zaznaczenie.
4102 4102 -----
4103 4103 Zaznaczenie: {0}
4104 4104 Zaznacza wszystkie adresy z niekompletnymi danymi.
4105 4105 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
4106 4106 Drogi przecinające same siebie
4107 4107 -----
4108 4108 Osobna wartwa
4109 4109 -----
4110 4110 Sekwencja
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 Droga serwisowa
4114 4114 Adres URL usługi
4115 4115 Miejsce obsługi podróżnych
4116 4116 Usługi:
4117 4117 Rodzaj
4118 4118 -----
4119 4119 Ustaw zakładkę WMS
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 Domyślne ustawienie dla wszystkich
4123 4123 -----
4124 4124 Ustaw wielkość budynków
4125 4125 -----
4126 4126 Ustaw nazwę ulicy
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
4131 4131 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
4132 4132 Ustaw język
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
4136 4136 Ustaw na domyślne
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
4141 4141 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
4142 4142 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
4143 4143 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
4144 4144 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
4145 4145 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
4146 4146 Zapisywanie domyślnych ustawień
4147 4147 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
4148 4148 Ustawienia
4149 4149 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
4150 4150 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 Punkt carsharingu
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 schronienie
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 Żegluga
4162 4162 Sklep obuwniczy
4163 4163 Strzelectwo
4164 4164 Zakupy
4165 4165 Sklepy
4166 4166 Krótki opis: {0}
4167 4167 Skrót
4168 4168 Skróty klawiaturowe
4169 4169 -----
4170 4170 Zapisać?
4171 4171 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
4172 4172 Wysłać?
4173 4173 Pokaż
4174 4174 Pokaż obszar
4175 4175 Pokaż dane GPS.
4176 4176 Pokaż raport konfiguracji
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
4184 4184 Pokazuje informację pomocy
4185 4185 Pokaż historię
4186 4186 -----
4187 4187 Pokaż szczegóły
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
4197 4197 -----
4198 4198 Wyświetlaj ekran powitalny
4199 4199 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 Pokaż tylko tagi z konfliktami
4203 4203 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 Wyświetl tę pomoc
4208 4208 Pokaż/Ukryj
4209 4209 Obszar
4210 4210 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
4211 4211 Pokazuje bieżącą datę
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 Pokazuje wilgotność
4215 4215 Pokazuje temperaturę
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 Drogi bez nazwy
4225 4225 -----
4226 4226 Uprość drogę
4227 4227 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
4228 4228 -----
4229 4229 Uprościć drogi?
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
4234 4234 Pojedyncze elementy
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
4238 4238 -----
4239 4239 Jazda na deskorolce
4240 4240 Łyżwiarstwo
4241 4241 Narty
4242 4242 narciarstwo
4243 4243 Pomiń pobieranie
4244 4244 Pomiń pobieranie
4245 4245 Pomiń
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 Mapa
4249 4249 -----
4250 4250 Pochylnia
4251 4251 Wolniej
4252 4252 Palenie
4253 4253 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
4254 4254 -----
4255 4255 Skuter śnieżny
4256 4256 Piłka nożna
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 Sortuj
4270 4270 Sortuj menu szablonów
4271 4271 Sortuj elementy relacji
4272 4272 -----
4273 4273 Tekst źródłowy
4274 4274 Południe
4275 4275 Miejsca dla niepełnosprawnych
4276 4276 Miejsca dla rodziców
4277 4277 Miejsca dla kobiet
4278 4278 Prędkość
4279 4279 Prędkość (km/h)
4280 4280 Fotoradar
4281 4281 Kolczatka
4282 4282 -----
4283 4283 Rozdziel drogę
4284 4284 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 Rozdziel drogę {0} na {1} części
4290 4290 Rozdziela drogę na fragmenty
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 Sporty z piłką
4295 4295 Obiekty sportowe
4296 4296 Sport
4297 4297 Centrum sportowe
4298 4298 Źródło
4299 4299 Stadion
4300 4300 -----
4301 4301 Gwiazdki
4302 4302 Rozpocznij szukanie
4303 4303 Rozpocznij dostosowanie
4304 4304 Rozpocznij pobieranie
4305 4305 Rozpocznij pobieranie danych
4306 4306 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 Rozpoczynanie skanowania katalogu
4314 4314 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
4315 4315 Ponowna próba {0} z {1}.
4316 4316 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
4317 4317 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
4318 4318 -----
4319 4319 Stan
4320 4320 -----
4321 4321 Sklep z artykułami biurowymi
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 Raport konfiguracji
4325 4325 Schody
4326 4326 Przełaz
4327 4327 Znak stop
4328 4328 -----
4329 4329 Strumień
4330 4330 Ulica
4331 4331 Latarnia uliczna
4332 4332 -----
4333 4333 Nazwa ulicy
4334 4334 -----
4335 4335 Sieć drogowa
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 Podobszary
4342 4342 Stwórz filtr
4343 4343 -----
4344 4344 Dzielnica
4345 4345 Metro
4346 4346 Wejście do metra
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4357 4357 Nawierzchnia
4358 4358 Monitoring
4359 4359 -----
4360 4360 Punkt geodezyjny
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 Pływanie
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 Przełącz w tryb offline
4369 4369 Przełącz w tryb online
4370 4370 Opis symboli
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 Synchronizacja dźwięku
4374 4374 Synchronizuj cały zestaw danych
4375 4375 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4376 4376 Synchronizuję tylko relację {0}
4377 4377 -----
4378 4378 Synchronizuję tylko drogę {0}
4379 4379 System miar
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 Tenis stołowy
4389 4389 Nawierzchnia dla niewidomych
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 Oznacz drogi jako
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 Szablony
4402 4402 Etykiety
4403 4403 Znaczniki (rozdzielone przecinkami)
4404 4404 Znaczniki i członkowie
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 Znaczniki zestawu zminan {0}
4409 4409 Znaczniki nowego zestawu zmian
4410 4410 -----
4411 4411 Krawiec
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 Postój taksówek
4419 4419 Droga kołowania
4420 4420 Telefon
4421 4421 na karty telefoniczne
4422 4422 Tenis
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 Droga powiatowa
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 Sprawdza URL API
4436 4436 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4442 4442 -----
4443 4443 URL API działa poprawnie.
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4449 4449 Plik PDF musi posiadać dokładnie jedną stronę.
4450 4450 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4451 4451 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4452 4452 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4453 4453 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4454 4454 -----
4455 4455 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4456 4456 -----
4457 4457 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4458 4458 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4459 4459 Dane w schowku nie są obrazem
4460 4460 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4461 4461 -----
4462 4462 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4463 4463 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4464 4464 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4468 4468 -----
4469 4469 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4470 4470 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4471 4471 -----
4472 4472 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4477 4477 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4489 4489 -----
4490 4490 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4491 4491 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
4492 4492 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4509 4509 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4510 4510 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 -----
4515 4515 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4522 4522 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4523 4523 Teatr
4524 4524 -----
4525 4525 Ich wersja
4526 4526 Ich wersja (na serwerze)
4527 4527 Ich z Połączoną
4528 4528 Park rozrywki
4529 4529 -----
4530 4530 Nie ma otwartych zestawów zmian
4531 4531 Nie wybrano opiektów do pobrania
4532 4532 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4540 4540 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4541 4541 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 To znajduje się za końcem nagrania.
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4566 4566 -----
4567 4567 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4579 4579 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4580 4580 automat biletowy
4581 4581 Numery kafelków mapy
4582 4582 Adres kafelka:
4583 4583 -----
4584 4584 Czas
4585 4585 Zakres czasu
4586 4586 Strefa czasowa:
4587 4587 Strefa czasowa: {0}
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 Do usunięcia
4592 4592 -----
4593 4593 Do:
4594 4594 Przełącza na pełny ekran
4595 4595 Przełącz linie łączące punktu GPX
4596 4596 -----
4597 4597 Przełącza widok szkieletowy
4598 4598 Przełącza na pełny ekran
4599 4599 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4600 4600 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4601 4601 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4602 4602 Przełącz: {0}
4603 4603 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4604 4604 Toalety
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 bramka (opłata)
4608 4608 Punkt poboru opłat
4609 4609 Narzędzie: {0}
4610 4610 Pasek narzędzi
4611 4611 Personalizacja paska narzędzi
4612 4612 Narzędzia
4613 4613 Narzedzie do rysowania budynków.
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 Turystyka
4617 4617 Wieża
4618 4618 Numer referencyjny
4619 4619 Typ wieży
4620 4620 Małe miasto
4621 4621 Ratusz
4622 4622 -----
4623 4623 Sklep z zabawkami
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 Droga gruntowa
4630 4630 Kolorowanie ścieżek i punktów
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 Typ drogi
4634 4634 Środek uspokojenia ruchu
4635 4635 Sygnalizacja świetlna
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 Tramwaj
4639 4639 Przystanek tramwajowy
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 Biuro podróży
4647 4647 Drzewo
4648 4648 -----
4649 4649 Droga ekspresowa
4650 4650 Droga ekspresowa - dojazd
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 Tunel
4658 4658 Początek tunelu
4659 4659 -----
4660 4660 Ograniczenia skrętu
4661 4661 -----
4662 4662 Miejsce do zawracania
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 Kołowrotek
4667 4667 Obrotnica
4668 4668 Rodzaj
4669 4669 -----
4670 4670 Typ:
4671 4671 Rodzaj
4672 4672 sklep z oponami
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 NIEZNANA
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 Strefa UTM
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 Rozdziel drogi
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 Nie można parsować współrzędnych
4704 4704 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4705 4705 Droga gminna
4706 4706 Niezamkniete drogi
4707 4707 Nie zamknięta droga
4708 4708 Niepołączona linia brzegowa
4709 4709 Niepołączone węzły bez tagów
4710 4710 Niepołączone drogi.
4711 4711 -----
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 Nierozstrzygnięty
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 -----
4720 4720 -----
4721 4721 Cofnij
4722 4722 -----
4723 4723 Cofnij przesunięcie
4724 4724 -----
4725 4725 Cofa ostatnią czynność.
4726 4726 -----
4727 4727 Oderwij panel
4728 4728 Nieoczekiwany błąd
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4740 4740 Odblokuj
4741 4741 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4742 4742 Rozdzielenie węzła
4743 4743 -----
4744 4744 Uniwersytet
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4748 4748 Nieznany adres
4749 4749 Nieznany stan problemu
4750 4750 -----
4751 4751 Nieznany rodzaj elementu
4752 4752 Nieznany tryb {0}
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 Nieznana rola
4757 4757 -----
4758 4758 Nieznany typ: {0}
4759 4759 Warstwa WMS bez nazwy
4760 4760 Skrzyżowanie bez nazwy
4761 4761 Drogi bez nazwy
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4765 4765 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4766 4766 Niezapisane dane i konflikty
4767 4767 -----
4768 4768 -----
4769 4769 Niezapisane dane OSM
4770 4770 Odznacz wszystko
4771 4771 Odznacz wszystko (anulowanie)
4772 4772 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4773 4773 Odznacza wszystkie obiekty.
4774 4774 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 Nie wspierana wersja: {0}
4778 4778 -----
4779 4779 Drogi bez tagów
4780 4780 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4781 4781 -----
4782 4782 W górę
4783 4783 -----
4784 4784 Aktualizuj
4785 4785 Aktualizuj zestaw zmian
4786 4786 Aktualizuj zawartość
4787 4787 Aktualizuj dane
4788 4788 -----
4789 4789 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4790 4790 Pobierz zmiany
4791 4791 Aktualizacja obiektów
4792 4792 Aktualizuj wtyczki
4793 4793 Pobierz wybrane
4794 4794 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4795 4795 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4796 4796 Aktualizuje wybrane wtyczki
4797 4797 Zaktualizowano
4798 4798 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4799 4799 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4800 4800 -----
4801 4801 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4802 4802 -----
4803 4803 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4804 4804 Uaktualnianie zestawu zmian...
4805 4805 Odświeżanie danych
4806 4806 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4807 4807 Aktualizowanie mapy...
4808 4808 -----
4809 4809 Wyślij
4810 4810 Wyślij zmiany
4811 4811 Wyślij Ustawienia
4812 4812 -----
4813 4813 Wyślij ślady
4814 4814 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4815 4815 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4816 4816 -----
4817 4817 Wyślij dane
4818 4818 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4819 4819 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4820 4820 -----
4821 4821 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 Wyślij wybrane elementy
4825 4825 -----
4826 4826 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4827 4827 Wysyłanie do "{0}"
4828 4828 Wyślij do nowego zestawu zmian
4829 4829 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4830 4830 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4831 4831 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4832 4832 Wysyłanie śladu GPX
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 Przesyłanie danych...
4836 4836 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4837 4837 -----
4838 4838 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4839 4839 Użycie
4840 4840 Użyj
4841 4841 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4842 4842 -----
4843 4843 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4844 4844 -----
4845 4845 Używaj prostego uwierzytelniania
4846 4846 Używaj OAuth
4847 4847 -----
4848 4848 Używaj SOCKS proxy
4849 4849 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4850 4850 -----
4851 4851 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4852 4852 -----
4853 4853 Użyj domyślny
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 Użyj warstwy błędów
4860 4860 -----
4861 4861 Użyj ustawień globalnych.
4862 4862 Użyj listę ignorowanych
4863 4863 Użyj niestandardowych wyjątków
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 Użyj standardowych wyjątków
4869 4869 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4870 4870 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4871 4871 -----
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4876 4876 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4877 4877 -----
4878 4878 Użytkownik
4879 4879 ID użytkownika:
4880 4880 Nazwa użytkownika:
4881 4881 -----
4882 4882 Użytkownik:
4883 4883 Nazwa użytkownika
4884 4884 -----
4885 4885 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4886 4886 Sklep z odkurzaczami
4887 4887 Zweryfikuj
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 Sprawdzanie
4892 4892 Sprawdzanie poprawności
4893 4893 Błędy
4894 4894 -----
4895 4895 Wartość
4896 4896 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4897 4897 -----
4898 4898 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 Wartość:
4903 4903 -----
4904 4904 Sklep z różnościam
4905 4905 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4906 4906 -----
4907 4907 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4908 4908 Automat sprzedający
4909 4909 Sprzedawane produkty
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 Wersja {0}
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 Wersja: {0}
4920 4920 Weterynarz
4921 4921 Przez:
4922 4922 Wypożyczalnia wideo
4923 4923 Widok
4924 4924 Widok: {0}
4925 4925 Punkt widokowy
4926 4926 -----
4927 4927 Wieś
4928 4928 Zieleń miejska
4929 4929 Miasto
4930 4930 Winnica
4931 4931 Widoczność
4932 4932 Widoczność (czytelność)
4933 4933 widoczna wieża szybowa
4934 4934 Odwiedź stronę domową
4935 4935 -----
4936 4936 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4937 4937 Wulkan
4938 4938 Siatkówka
4939 4939 Napięcie
4940 4940 -----
4941 4941 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4942 4942 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 Błąd WMS
4946 4946 Pliki WMS (*.wms)
4947 4947 Warstwa WMS
4948 4948 -----
4949 4949 Adres serwera WMS
4950 4950 -----
4951 4951 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4952 4952 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 Oczekiwanie 10 sekund...
4960 4960 -----
4961 4961 -----
4962 4962 -----
4963 4963 mur
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 Uwaga
4967 4967 -----
4968 4968 -----
4969 4969 -----
4970 4970 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4971 4971 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4972 4972 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 -----
4978 4978 -----
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4982 4982 -----
4983 4983 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4987 4987 -----
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 -----
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 -----
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 Ostrzeżenia
5042 5042 Myjnia samochodowa
5043 5043 Kosz na śmieci
5044 5044 Oczyszczalnia ścieków
5045 5045 Woda
5046 5046 Park wodny
5047 5047 Wieża ciśnień
5048 5048 Studnia
5049 5049 Filtry
5050 5050 Wodospad
5051 5051 Młyn wodny
5052 5052 -----
5053 5053 Pliki audio Wave (*.wav)
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
5059 5059 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
5060 5060 Węzeł drogi blisko innej drogi
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 Etykietowanie punktów
5068 5068 -----
5069 5069 Punkty drogowe
5070 5070 Drogi
5071 5071 Krzyż przydrożny
5072 5072 Kapliczka
5073 5073 -----
5074 5074 Strona internetowa: {0}
5075 5075 Strona internetowa
5076 5076 -----
5077 5077 Jaz
5078 5078 Mokradło
5079 5079 Dla niepełnosprawnych
5080 5080 Wózki inwalidzkie
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
5084 5084 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 Całą grupę
5088 5088 Szerokość (w metrach)
5089 5089 -----
5090 5090 -----
5091 5091 -----
5092 5092 Wiatrak
5093 5093 Rękaw
5094 5094 Widok szkieletowy
5095 5095 -----
5096 5096 Ze sklepem
5097 5097 -----
5098 5098 Las pierwotny
5099 5099 Zakład produkcyjny
5100 5100 -----
5101 5101 Błąd zapisu!
5102 5102 -----
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 Brakuje znacznika XML <user>.
5109 5109 Tak
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 Tak, usuń węzły
5113 5113 -----
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
5118 5118 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
5119 5119 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
5120 5120 -----
5121 5121 Napotkałeś błąd w JOSM
5122 5122 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
5123 5123 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 -----
5127 5127 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
5128 5128 -----
5129 5129 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
5130 5130 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
5131 5131 -----
5132 5132 -----
5133 5133 -----
5134 5134 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
5135 5135 -----
5136 5136 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
5137 5137 Wybierz ślad GPX
5138 5138 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
5139 5139 -----
5140 5140 -----
5141 5141 -----
5142 5142 Powiększ
5143 5143 Zbliżenie (w metrach)
5144 5144 Powiększ
5145 5145 Zmniejsz
5146 5146 Powiększa i przesuwa mapę
5147 5147 -----
5148 5148 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
5149 5149 Powiększ
5150 5150 Poziom powiększenia:
5151 5151 Zmniejsz
5152 5152 Powiększ aby pokazać: {0}
5153 5153 Powiększ do
5154 5154 Powiększ na warstwie
5155 5155 -----
5156 5156 Pokaż problem
5157 5157 Powiększ do wybranych elementów
5158 5158 Powiększ do zaznaczenia
5159 5159 Powiększa odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
5160 5160 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
5161 5161 -----
5162 5162 Powiększ elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
5163 5163 -----
5164 5164 Pokaż {0}
5165 5165 -----
5166 5166 -----
5167 5167 [usunięte]
5168 5168 \nWysokość: {0} m
5169 5169 -----
5170 5170 -----
5171 5171 -----
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 -----
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 -----
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 wysokie napięcie
5182 5182 średnie napięcie
5183 5183 -----
5184 5184 -----
5185 5185 -----
5186 5186 -----
5187 5187 -----
5188 5188 -----
5189 5189 -----
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 -----
5194 5194 -----
5195 5195 Edycja pylonu
5196 5196 Edycja stacji
5197 5197 -----
5198 5198 -----
5199 5199 Stacja
5200 5200 Brama
5201 5201 Wstecz
5202 5202 Szybciej
5203 5203 Zwiększa prędkość odtwarzania.
5204 5204 Do przodu
5205 5205 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
5206 5206 Przeskakuje do następnego fragmentu.
5207 5207 Następny znacznik
5208 5208 Odtwórz następny znacznik.
5209 5209 Odtwórz poprzedni znacznik.
5210 5210 Odtwórz / wstrzymaj
5211 5211 Poprzedni znacznik
5212 5212 Wolniej
5213 5213 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
5214 5214 Zamknięty
5215 5215 Otwarty
5216 5216 brak
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 D
5222 5222 U
5223 5223 A
5224 5224 Z
5225 5225 U
5226 5226 O
5227 5227 T
5228 5228 Z
5229 5229 Tekst
5230 5230 -----
5231 5231 -----
5232 5232 Źródło ciepła
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 Przesunięcie
5240 5240 -----
5241 5241 markowe
5242 5242 nie
5243 5243 używane
5244 5244 tak
5245 5245 nad ziemią
5246 5246 -----
5247 5247 -----
5248 5248 pod ziemią
5249 5249 podwodą
5250 5250 -----
5251 5251 -----
5252 5252 Edycja stacji kolejowej
5253 5253 Stacja kolejowa
5254 5254 -----
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 -----
5258 5258 -----
5259 5259 Klucz:
5260 5260 -----
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 -----
5264 5264 -----
5265 5265 dodaj do zaznaczenia
5266 5266 adres
5267 5267 -----
5268 5268 administracyjna
5269 5269 zaawansowana
5270 5270 zaawansowana konfiguracja
5271 5271 droga powietrzna
5272 5272 -----
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 kruszywo
5276 5276 dla rolnictwa
5277 5277 wentylacyjny
5278 5278 wszystkie
5279 5279 wszystkie obiekty
5280 5280 alejka
5281 5281 alfabetycznie
5282 5282 alternatywny
5283 5283 -----
5284 5284 udogodnienie
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 futbol amerykański
5288 5288 analogowy
5289 5289 kościół anglikański
5290 5290 jedzenie dla zwierząt
5291 5291 gość
5292 5292 dowolne
5293 5293 -----
5294 5294 akwedukt
5295 5295 łucznictwo
5296 5296 obszar
5297 5297 -----
5298 5298 azjatycka
5299 5299 asfalt
5300 5300 lekkoatletyka
5301 5301 -----
5302 5302 futbol australijski
5303 5303 automatycznie
5304 5304 tło
5305 5305 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
5306 5306 odcinek powrotny
5307 5307 zła
5308 5308 bahaizm
5309 5309 baptyści
5310 5310 bariera
5311 5311 -----
5312 5312 Basen
5313 5313 Koszykówka
5314 5314 boksyty
5315 5315 Plaża
5316 5316 -----
5317 5317 rowery
5318 5318 dętki do roweru
5319 5319 -----
5320 5320 czarny
5321 5321 niebieski
5322 5322 torfowisko
5323 5323 bule
5324 5324 granica
5325 5325 gra w kule
5326 5326 marka
5327 5327 most
5328 5328 brązowy
5329 5329 teren poprzemysłowy
5330 5330 buddyzm
5331 5331 budynek
5332 5332 -----
5333 5333 hamburgery
5334 5334 autobus
5335 5335 wydzielony pas autobusowy
5336 5336 futbol kanadyjki
5337 5337 -----
5338 5338 kajakarstwo
5339 5339 uwzględnij wielkość liter
5340 5340 kościół katolicki
5341 5341 Cmentarz
5342 5342 -----
5343 5343 węgiel drewny
5344 5344 -----
5345 5345 -----
5346 5346 kurczak
5347 5347 chińska
5348 5348 -----
5349 5349 chrześcijaństwo
5350 5350 papierosy
5351 5351 miasto
5352 5352 cywilna
5353 5353 wspinaczka
5354 5354 -----
5355 5355 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5356 5356 zamknięty
5357 5357 zamknięta droga
5358 5358 węgiel
5359 5359 linia brzegowa
5360 5360 bruk
5361 5361 -----
5362 5362 komunikacyjna
5363 5363 szuter
5364 5364 beton
5365 5365 prezerwatywy
5366 5366 konfiguruj
5367 5367 -----
5368 5368 -----
5369 5369 konflikt
5370 5370 iglasty
5371 5371 połaczenie
5372 5372 w budowie
5373 5373 sieć trakcyjna
5374 5374 -----
5375 5375 miedź
5376 5376 -----
5377 5377 -----
5378 5378 liczba
5379 5379 -----
5380 5380 krykiet
5381 5381 krykiet
5382 5382 krokiet
5383 5383 -----
5384 5384 kolarstwo
5385 5385 dane
5386 5386 liściasty
5387 5387 obiekt dedykowany
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 -----
5394 5394 usunięto
5395 5395 dla dostaw
5396 5396 przestarzały
5397 5397 dla wyznaczonych pojazdów
5398 5398 dojazd do posesji
5399 5399 objazd
5400 5400 cyfrowy
5401 5401 diamenty
5402 5402 zablokowane
5403 5403 Dok
5404 5404 wyścigi psów
5405 5405 podwójny
5406 5406 na dół
5407 5407 zjazd
5408 5408 pobrany obszar
5409 5409 napoje
5410 5410 podjazd
5411 5411 -----
5412 5412 -----
5413 5413 wschód
5414 5414 łatwa
5415 5415 -----
5416 5416 energia elektryczna
5417 5417 elementy
5418 5418 -----
5419 5419 jazda konna
5420 5420 ewangelikalizm
5421 5421 parzyste
5422 5422 przykłady
5423 5423 doskonała
5424 5424 torby na odchody
5425 5425 dla ekspertów
5426 5426 -----
5427 5427 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5428 5428 -----
5429 5429 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5430 5430 -----
5431 5431 gospodarstwo
5432 5432 -----
5433 5433 -----
5434 5434 prom
5435 5435 znajdź w zaznaczeniu
5436 5436 ryba z frytkami
5437 5437 -----
5438 5438 -----
5439 5439 jedzenie
5440 5440 piesza
5441 5441 bród
5442 5442 las
5443 5443 leśna
5444 5444 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5445 5445 odcinek docelowy
5446 5446 cieplna
5447 5447 -----
5448 5448 francuska
5449 5449 od kafelka
5450 5450 z drogi
5451 5451 pełna
5452 5452 futbol gaelicki (irlandzki)
5453 5453 garaże
5454 5454 gazowy
5455 5455 niemiecka
5456 5456 Lodowiec
5457 5457 złoto
5458 5458 -----
5459 5459 pole golfowe
5460 5460 dobra
5461 5461 znacznik GPS
5462 5462 punkt GPS
5463 5463 1 stopnia
5464 5464 2 stopnia
5465 5465 3 stopnia
5466 5466 4 stopnia
5467 5467 5 stopnia
5468 5468 trawa
5469 5469 kratka trawnikowa
5470 5470 żwir
5471 5471 szary
5472 5472 grecka
5473 5473 zielony
5474 5474 -----
5475 5475 grunt
5476 5476 gimnastyka
5477 5477 połowiczna
5478 5478 punkt zatrzymania
5479 5479 zdrowie
5480 5480 ciepłowniczy
5481 5481 Zdrowie
5482 5482 samochody ciężarowe
5483 5483 wyróżnienie
5484 5484 droga
5485 5485 -----
5486 5486 -----
5487 5487 -----
5488 5488 hinduizm
5489 5489 historia
5490 5490 tablica historyczna
5491 5491 hokej
5492 5492 tragiczna
5493 5493 -----
5494 5494 wyścigi konne
5495 5495 -----
5496 5496 dom
5497 5497 -----
5498 5498 -----
5499 5499 -----
5500 5500 wodna
5501 5501 lody
5502 5502 ilmenit
5503 5503 -----
5504 5504 -----
5505 5505 -----
5506 5506 nieaktywne
5507 5507 -----
5508 5508 niekompletne
5509 5509 niekompletna droga
5510 5510 -----
5511 5511 niezależny
5512 5512 indyjska
5513 5513 wewnętrzny
5514 5514 Teren przemysłowy
5515 5515 Wewnętrzny segment
5516 5516 zintegrowano z głównym programem
5517 5517 średnia
5518 5518 -----
5519 5519 -----
5520 5520 rudy żelaza
5521 5521 wysepka
5522 5522 wydzielone pomieszczenie
5523 5523 włoska
5524 5524 -----
5525 5525 dżinizm
5526 5526 japońska
5527 5527 świadkowie Jehowy
5528 5528 judaizm
5529 5529 -----
5530 5530 -----
5531 5531 -----
5532 5532 -----
5533 5533 -----
5534 5534 -----
5535 5535 ląd
5536 5536 wysypisko smieci
5537 5537 zagospodarowanie przestrzenne
5538 5538 -----
5539 5539 -----
5540 5540 warstwa
5541 5541 -----
5542 5542 -----
5543 5543 ołów
5544 5544 w lewo
5545 5545 wypoczynek
5546 5546 -----
5547 5547 -----
5548 5548 wapień
5549 5549 limitowane
5550 5550 strefa zamieszkania
5551 5551 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5552 5552 -----
5553 5553 okolica
5554 5554 zablokuj przewijanie
5555 5555 -----
5556 5556 -----
5557 5557 niska
5558 5558 luteranie
5559 5559 -----
5560 5560 namorzyny
5561 5561 -----
5562 5562 ręcznie
5563 5563 -----
5564 5564 -----
5565 5565 marsze
5566 5566 max szer.
5567 5567 max dł.
5568 5568 tryb wymiarowania
5569 5569 członek
5570 5570 -----
5571 5571 -----
5572 5572 metodyści
5573 5573 meksykańska
5574 5574 Teren wojskowy
5575 5575 min szer.
5576 5576 min dł.
5577 5577 mieszany
5578 5578 mormoni
5579 5579 sporty motorowe
5580 5580 -----
5581 5581 autostrada
5582 5582 ciąg pieszy
5583 5583 Błoto
5584 5584 różne sporty
5585 5585 wielopoziomowy
5586 5586 -----
5587 5587 -----
5588 5588 -----
5589 5589 islam
5590 5590 -----
5591 5591 narodowa
5592 5592 naturalne
5593 5593 -----
5594 5594 tablica przyrodnicza
5595 5595 -----
5596 5596 gazety
5597 5597 następny
5598 5598 nikiel
5599 5599 nie
5600 5600 -----
5601 5601 brak opisu
5602 5602 -----
5603 5603 -----
5604 5604 -----
5605 5605 brak modyfikatora
5606 5606 -----
5607 5607 -----
5608 5608 -----
5609 5609 zakaz skrętu w lewo
5610 5610 zakaz skrętu w prawo
5611 5611 zakaz jazdy prosto
5612 5612 zakaz zawracania
5613 5613 -----
5614 5614 żadne
5615 5615 -----
5616 5616 północ
5617 5617 północny-wschód
5618 5618 północny-zachód
5619 5619 nie zostały usunięte
5620 5620 -----
5621 5621 -----
5622 5622 tablica informacyjna
5623 5623 dla początkujących
5624 5624 jądrowa
5625 5625 obserwacyjna
5626 5626 nieparzyste
5627 5627 oficjalnie
5628 5628 -----
5629 5629 naftowy
5630 5630 stare szyny kolejowe
5631 5631 stare
5632 5632 -----
5633 5633 -----
5634 5634 nakaz skrętu w lewo
5635 5635 nakaz skrętu w prawo
5636 5636 nakaz jazdy prosto
5637 5637 otwarty
5638 5638 -----
5639 5639 opcje
5640 5640 -----
5641 5641 kościół prawosławny
5642 5642 -----
5643 5643 zewnętrzny
5644 5644 Zewnętrzny segment
5645 5645 poza pobranym obszarem
5646 5646 -----
5647 5647 -----
5648 5648 wysepka parkignowa
5649 5649 -----
5650 5650 bilety parkingowe
5651 5651 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5652 5652 pyłu
5653 5653 pasażerowie
5654 5654 pasażerowie; pojazdy
5655 5655 utwardzona
5656 5656 kostka
5657 5657 Szczyt
5658 5658 kamienie
5659 5659 -----
5660 5660 -----
5661 5661 -----
5662 5662 zielonoświątkowcy
5663 5663 dopuszczalny
5664 5664 zdjęcia
5665 5665 fotowoltaiczna
5666 5666 nabrzeże
5667 5667 -----
5668 5668 -----
5669 5669 -----
5670 5670 -----
5671 5671 -----
5672 5672 -----
5673 5673 -----
5674 5674 boisko
5675 5675 -----
5676 5676 Miejsce
5677 5677 tablica botaniczna
5678 5678 plastik
5679 5679 -----
5680 5680 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5681 5681 proszę wybrać drogę
5682 5682 słup
5683 5683 polityczna
5684 5684 energia
5685 5685 prezbiterianie
5686 5686 poprzedni
5687 5687 droga krajowa
5688 5688 droga krajowa - dojazd
5689 5689 droga prywatna
5690 5690 proponowany
5691 5691 protestanci
5692 5692 publiczny
5693 5693 -----
5694 5694 mapy komunikacji miejskiej
5695 5695 bilety komunikacji miejskiej
5696 5696 -----
5697 5697 poczwórny
5698 5698 kwakrzy
5699 5699 kamieniołom
5700 5700 sport rakietowy
5701 5701 kolej
5702 5702 Teren kolejowy
5703 5703 -----
5704 5704 tory kolejowe
5705 5705 -----
5706 5706 -----
5707 5707 czerwony
5708 5708 szuwary
5709 5709 odśwież listę portów
5710 5710 -----
5711 5711 regionalna
5712 5712 wyrażenie regularne
5713 5713 -----
5714 5714 -----
5715 5715 -----
5716 5716 zdalnie
5717 5717 -----
5718 5718 usuń z zaznaczenia
5719 5719 -----
5720 5720 zamień zaznaczenie
5721 5721 -----
5722 5722 zabudowa
5723 5723 handel
5724 5724 w prawo
5725 5725 koryto rzeczne
5726 5726 droga
5727 5727 rola
5728 5728 rondo
5729 5729 droga
5730 5730 odcinek trasy
5731 5731 -----
5732 5732 -----
5733 5733 rutyl
5734 5734 sól
5735 5735 słone bagna
5736 5736 piach
5737 5737 kanapki
5738 5738 skala
5739 5739 schemat
5740 5740 Zarośla
5741 5741 droga wojewódzka
5742 5742 -----
5743 5743 sejsmiczny
5744 5744 wybierz sport:
5745 5745 zaznaczony
5746 5746 zaznaczenie
5747 5747 wydzielona przestrzeń
5748 5748 droga serwisowa
5749 5749 serwis
5750 5750 -----
5751 5751 -----
5752 5752 ściekowy
5753 5753 szyici
5754 5754 strzelectwo
5755 5755 sklep
5756 5756 -----
5757 5757 -----
5758 5758 bocznica
5759 5759 sikhizm
5760 5760 srebro
5761 5761 pojedynczy
5762 5762 -----
5763 5763 miejsce
5764 5764 jazda na deskorolce
5765 5765 łyżwiarstwo
5766 5766 narciarska
5767 5767 narciarstwo
5768 5768 -----
5769 5769 -----
5770 5770 piłka nożna
5771 5771 -----
5772 5772 południe
5773 5773 południowy-wschód
5774 5774 południowy-zachód
5775 5775 spirytualizm
5776 5776 Sport
5777 5777 -----
5778 5778 centrum sportowe
5779 5779 odnoga
5780 5780 stadion
5781 5781 znaczki
5782 5782 -----
5783 5783 kamień
5784 5784 strumień
5785 5785 ulice
5786 5786 ciąg
5787 5787 ciąg;ciąg;...
5788 5788 metro
5789 5789 -----
5790 5790 słoneczny
5791 5791 sunnici
5792 5792 terenowy
5793 5793 -----
5794 5794 bagno
5795 5795 słodycze
5796 5796 pływanie
5797 5797 -----
5798 5798 -----
5799 5799 -----
5800 5800 tenis stołowy
5801 5801 tampony
5802 5802 taoizm
5803 5803 doładowanie do telefonu
5804 5804 tymczasowy
5805 5805 tenis
5806 5806 -----
5807 5807 droga powiatowa
5808 5808 tekst
5809 5809 tajska
5810 5810 -----
5811 5811 -----
5812 5812 -----
5813 5813 tereny zalewowe
5814 5814 -----
5815 5815 -----
5816 5816 cyna
5817 5817 -----
5818 5818 -----
5819 5819 do drogi
5820 5820 topograficzna
5821 5821 -----
5822 5822 turystyka
5823 5823 -----
5824 5824 -----
5825 5825 zabawki
5826 5826 ścieżka
5827 5827 ścieżka i punkty
5828 5828 -----
5829 5829 sygnalizacja świetlna
5830 5830 tramwaj
5831 5831 potrójny
5832 5832 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5833 5833 droga ekspresowa
5834 5834 droga ekspresowa - dojazd
5835 5835 turecka
5836 5836 -----
5837 5837 rodzaj
5838 5838 droga gminna
5839 5839 niekontrolowane
5840 5840 podziemny
5841 5841 -----
5842 5842 -----
5843 5843 unitarianizm
5844 5844 nieznany
5845 5845 nieoznakowane
5846 5846 -----
5847 5847 nieutwardzona
5848 5848 nieznana
5849 5849 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5850 5850 -----
5851 5851 nieotagowany
5852 5852 nieotagowana droga
5853 5853 nieużywane
5854 5854 do góry
5855 5855 aż do kafelka
5856 5856 użycie
5857 5857 błędy spradzania poprawności
5858 5858 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5859 5859 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5860 5860 pojazdy
5861 5861 wersja {0}
5862 5862 przez węzeł lub drogę
5863 5863 Wiadukt
5864 5864 -----
5865 5865 -----
5866 5866 Wulkan
5867 5867 vouchery
5868 5868 -----
5869 5869 -----
5870 5870 woda
5871 5871 poziom wody
5872 5872 szlak wodny
5873 5873 -----
5874 5874 -----
5875 5875 -----
5876 5876 -----
5877 5877 -----
5878 5878 tylko punkty
5879 5879 -----
5880 5880 pogoda
5881 5881 zachód
5882 5882 biały
5883 5883 tablica o zwierzętach
5884 5884 wiatrowa
5885 5885 wydobywczy
5886 5886 -----
5887 5887 przewodowy
5888 5888 bezprzewodowy
5889 5889 drewno
5890 5890 -----
5891 5891 -----
5892 5892 -----
5893 5893 dworzec przetokowy
5894 5894 tak
5895 5895 -----
5896 5896 cynk
5897 5897 cyrkon
5898 5898 -----
5899 5899 -----
5900 5900 zaratusztrianizm
5901 5901 -----
5902 5902 -----
5903 5903 -----
5904 5904 -----
5905 5905 {0} [niekompletny]
5906 5906 Obiekty na warstwie {0}:
5907 5907 -----
5908 5908 -----
5909 5909 {0} nie jest liczbą
5910 5910 {0} metrów
5911 5911 -----
5912 5912 {0} musi być większe nić 0
5913 5913 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5914 5914 -----
5915 5915 -----
5916 5916 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5917 5917 -----
5918 5918 {0} km kw.
5919 5919 -----
5920 5920 -----
5921 5921 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5922 5922 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5923 5923 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5924 5924 -----
5925 5925 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5926 5926 -----
5927m 1 -----
5928m 2 ({0} zapytanie)
5929m 2 ({0} zapytania)
5930m 2 ({0} zapytań)
5931m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5932m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5933m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5934m 4 -----
5935m 5 -----
5936m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5937m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5938m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5939m 7 -----
5940m 8 -----
5941m 9 -----
5942m 10 -----
5943m 11 Dodano {0} obiekt
5944m 11 Dodano {0} obiekty
5945m 11 Dodano {0} obiektów
5946m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5947m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5948m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5949m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5950m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5951m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5952m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5953m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5954m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5955m 15 Zmień {0} obiekt
5956m 15 Zmień {0} obiekty
5957m 15 Zmień {0} obiektów
5958m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5959m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5960m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5961m 17 Konflikt podczas pobierania
5962m 17 Konflikty podczas pobierania
5963m 17 Konflikty podczas pobierania
5964m 18 -----
5965m 19 Usunięto {0} węzeł
5966m 19 Usunięto {0} węzły
5967m 19 Usunięto {0} węzłów
5968m 20 Usunięto {0} objekt
5969m 20 Usunięto {0} objekty
5970m 20 Usunięto {0} objektów
5971m 21 Usunięto {0} relację
5972m 21 Usunięto {0} relacje
5973m 21 Usunięto {0} relacji
5974m 22 Usunięto {0} drogę
5975m 22 Usunięto {0} drogi
5976m 22 Usunięto {0} dróg
5977m 23 Usuwanie {0} obiektu
5978m 23 Usuwanie {0} obiektów
5979m 23 Usuwanie {0} obiektów
5980m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5981m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5982m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5983m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5984m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5985m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5986m 26 -----
5987m 27 -----
5988m 28 -----
5989m 29 -----
5990m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5991m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5992m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5993m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5994m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5995m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5996m 32 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5997m 32 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5998m 32 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5999m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
6000m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
6001m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
6002m 34 Przesunięto {0} węzeł
6003m 34 Przesunięto {0} węzły
6004m 34 Przesunięto {0} węzłów
6005m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
6006m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
6007m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
6008m 36 Otwieranie {0} pliku...
6009m 36 Otwieranie {0} plików...
6010m 36 Otwieranie {0} plików...
6011m 37 Wklejam {0} tag
6012m 37 Wklejam {0} tagi
6013m 37 Wklejam {0} tagi
6014m 38 -----
6015m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
6016m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
6017m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
6018m 40 -----
6019m 41 -----
6020m 42 Obrócono {0} węzeł
6021m 42 Obrócono {0} węzły
6022m 42 Obrócono {0} węzłów
6023m 43 Skalowanie {0} węzła
6024m 43 Skalowanie {0} węzłów
6025m 43 Skalowanie {0} węzłów
6026m 44 -----
6027m 45 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
6028m 45 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
6029m 45 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
6030m 46 Uproszczono {0} drogę
6031m 46 Uproszczono {0} drogi
6032m 46 Uproszczono {0} dróg
6033m 47 -----
6034m 48 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
6035m 48 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
6036m 48 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
6037m 49 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
6038m 49 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
6039m 49 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
6040m 50 -----
6041m 51 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
6042m 51 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
6043m 51 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
6044m 52 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
6045m 52 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
6046m 52 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
6047m 53 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
6048m 53 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
6049m 53 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
6050m 54 Ich wersja ({0} pozycja)
6051m 54 Ich wersja ({0} pozycje)
6052m 54 Ich wersja ({0} pozycji)
6053m 55 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
6054m 55 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
6055m 55 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
6056m 56 -----
6057m 57 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
6058m 57 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
6059m 57 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
6060m 58 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
6061m 58 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
6062m 58 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
6063m 59 -----
6064m 60 Wykryto {0} konflikt.
6065m 60 Wykryto {0} konflikty.
6066m 60 Wykryto {0} konfliktów.
6067m 61 -----
6068m 62 -----
6069m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
6070m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6071m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6072m 64 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
6073m 64 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6074m 64 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
6075m 65 -----
6076m 66 -----
6077m 67 -----
6078m 68 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
6079m 68 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
6080m 68 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
6081m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6082m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6083m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
6084m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6085m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6086m 70 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
6087m 71 Przesyłanie {0} obieku...
6088m 71 Przesyłanie {0} obiektów...
6089m 71 Przesyłanie {0} obiektów...
6090m 72 -----
6091m 73 -----
6092m 74 trasa z {0} punktem
6093m 74 trasa z {0} punktami
6094m 74 trasa z {0} punktami
6095m 75 znacznik
6096m 75 znaczniki
6097m 75 znaczników
6098m 76 węzeł
6099m 76 węzły
6100m 76 węzłów
6101m 77 obiekt
6102m 77 obiekty
6103m 77 obiektów
6104m 78 punkt
6105m 78 punkty
6106m 78 punktów
6107m 79 relacja
6108m 79 relacje
6109m 79 relacji
6110m 80 do {0} elementu
6111m 80 do {0} elementów
6112m 80 do {0} elementów
6113m 81 droga
6114m 81 drogi
6115m 81 dróg
6116m 82 {0} Autor
6117m 82 {0} Autorów
6118m 83 {0} składa się z {1} markera
6119m 83 {0} składa się z {1} markerów
6120m 83 {0} składa się z {1} markerów
6121m 84 {0} składa się z {1} ścieżki
6122m 84 {0} składa się z {1} ścieżek
6123m 84 {0} składa się z {1} ścieżek
6124m 85 -----
6125m 86 -----
6126m 87 -----
6127m 88 {0} element
6128m 88 {0} elementy
6129m 88 {0} elementów
6130m 89 {0} węzeł
6131m 89 {0} węzły
6132m 89 {0} węzłów
6133m 90 {0} obiekt do dodania:
6134m 90 {0} obiekty do dodania:
6135m 90 {0} obiektów do dodania:
6136m 91 {0} obiekt do usunięcia:
6137m 91 {0} obiekty do usunięcia:
6138m 91 {0} obiektów do usunięcia:
6139m 92 {0} obiekt do zmodyfikowania:
6140m 92 {0} obiekty do zmodyfikowania:
6141m 92 {0} obiektów do zmodyfikowania:
6142m 93 -----
6143m 94 {0} punkt
6144m 94 {0} punkty
6145m 94 {0} punktów
6146m 95 {0} relacja
6147m 95 {0} relacje
6148m 95 {0} relacji
6149m 96 {0} trasa,
6150m 96 {0} trasy,
6151m 96 {0} tras,
6152m 97 -----
6153m 98 {0} ścieżka
6154m 98 {0} ścieżki
6155m 98 {0} ścieżki
6156m 99 {0} ślad,
6157m 99 {0} ślady,
6158m 99 {0} śladów,
6159m 100 -----
6160m 101 -----
6161m 102 {0} droga
6162m 102 {0} drogi
6163m 102 {0} dróg
6164m 103 {0} punkt
6165m 103 {0} punkty
6166m 103 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.