source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3834

Last change on this file since 3834 was 3834, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 103.3 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 Liczba obiektów
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 (liczba zapytań nieznana)
15 15 (1 zapytanie)
16 16 (Kod={0})
17 17 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
21 21 -----
22 22 (Adres URL był:
23 23 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 -----
28 28 (ponad 20m)
29 29 (brak obiektu)
30 30 (brak)
31 31 -----
32 32 -----
33 33 (do 20m)
34 34 (do 5m)
35 35 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
36 36 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
37 37 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 ({0}/{1}): Pobieranie relacji ''{2}''...
42 42 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
43 43 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
44 44 * Jeden węzęł z tagami lub
45 45 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
46 46 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
47 47 -----
48 48 ...możliwe inne rodzaje transportu
49 49 ... odwołuje się do relacji
50 50 -----
51 51 -----
52 52 -----
53 53 Kręgle
54 54 -----
55 55 -----
56 56 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
57 57 -----
58 58 <anonimowy>
59 59 -----
60 60 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
61 61 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
62 62 -----
63 63 -----
64 64 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
65 65 <b>id:</b>... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)
66 66 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
67 67 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
68 68 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
69 69 -----
70 70 -----
71 71 -----
72 72 -----
73 73 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
77 77 -----
78 78 -----
79 79 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
80 80 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
81 81 -----
82 82 -----
83 83 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
84 84 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
85 85 -----
86 86 <różne>
87 87 <pusta>
88 88 -----
89 89 -----
90 90 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
91 91 -----
92 92 <h2>Filtr aktywny</h2>
93 93 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
94 94 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
95 95 -----
96 96 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 -----
101 101 -----
102 102 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
103 103 -----
104 104 -----
105 105 -----
106 106 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
107 107 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
108 108 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
109 109 -----
110 110 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
111 111 -----
112 112 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
113 113 -----
114 114 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
115 115 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 -----
122 122 -----
123 123 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
124 124 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
125 125 -----
126 126 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
127 127 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
128 128 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
129 129 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
130 130 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
131 131 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
132 132 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 -----
142 142 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
143 143 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
144 144 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 -----
169 169 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
170 170 -----
171 171 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
172 172 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
173 173 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
178 178 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
179 179 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
180 180 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
181 181 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
182 182 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
211 211 -----
212 212 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
213 213 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
259 259 <i>(Automatyczne zapisywanie przechowuje wprowadzone zmiany w regularnym odstępie czasu . Kopie zapasowe są zapisywane w folderze ustawień JOSM. W przypadku zawieszenia, JOSM próbuje odzyskać niezapisane zmiany przy kolejnym uruchomienu.)</i>
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 <nowy obiekt>
264 264 -----
265 265 -----
266 266 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 A wg. odległości
281 281 A wg. czasu
282 282 -----
283 283 -----
284 284 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
285 285 -----
286 286 -----
287 287 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 -----
296 296 Naruszenie możliwości API
297 297 Wersja API: {0}
298 298 -----
299 299 Nieczynny tor
300 300 Przerwij
301 301 Anuluj scalanie
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 O programie
307 307 O JOSM...
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
312 312 -----
313 313 Dostęp do drogi
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Zakwaterowanie
319 319 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
320 320 -----
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Akcja
324 324 -----
325 325 -----
326 326 Aktywuj
327 327 -----
328 328 Aktywuj zaznzczoną warstwę
329 329 -----
330 330 Aktywne style:
331 331 -----
332 332 Dodaj
333 333 -----
334 334 -----
335 335 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
336 336 Dodaj węzeł...
337 337 Dodaj właściwości
338 338 -----
339 339 -----
340 340 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
341 341 Dodaj komentarz
342 342 -----
343 343 -----
344 344 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
345 345 -----
346 346 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
347 347 -----
348 348 -----
349 349 -----
350 350 Dodaje nowy tag
351 351 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
352 352 -----
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy po ostatnim członku
356 356 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy za ostatnim zaznaczonym członkiem
357 357 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym członkiem
358 358 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym zaznaczonym członkiem
359 359 -----
360 360 Dodaj informacje o autorze
361 361 -----
362 362 -----
363 363 Dodaje filtr.
364 364 Dodaj warstwę zdjęć {0}
365 365 -----
366 366 -----
367 367 -----
368 368 Dodaj nową warstwę
369 369 Dodaj węzeł
370 370 Dodaj węzeł do drogi
371 371 Dodaj węzeł do drogi i połącz
372 372 Dodano węzeł {0}
373 373 -----
374 374 Dodano relację {0}
375 375 -----
376 376 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
381 381 Dodaj do zaznaczenia
382 382 -----
383 383 Dodano drogę {0}
384 384 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Interpolacja adresów
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 Adresy
395 395 -----
396 396 -----
397 397 -----
398 398 -----
399 399 Sztolnia
400 400 -----
401 401 -----
402 402 Dopasuj położenie warstwy
403 403 -----
404 404 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
405 405 -----
406 406 Dopasowuje położenie warstwy
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 Centrum administracyjne
411 411 Administracyjna
412 412 Poziom administracyjny
413 413 Zaawansowane
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Ustawienia zaawansowane
417 417 Szczegółowe informacje o obiekcie
418 418 Ustawienia zaawansowane
419 419 Zaawansowane...
420 420 Koleje linowe
421 421 -----
422 422 Rolnictro
423 423 Lotnisko
424 424 Lotnisko
425 425 Sklep monopolowy
426 426 -----
427 427 Wyrównaj węzły na kole
428 428 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
429 429 -----
430 430 -----
431 431 -----
432 432 -----
433 433 -----
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 wszystkie
438 438 -----
439 439 Wszystkie formaty
440 440 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
441 441 -----
442 442 -----
443 443 Ogródki działkowe
444 444 -----
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 -----
450 450 Dozwolony ruch:
451 451 -----
452 452 -----
453 453 -----
454 454 -----
455 455 -----
456 456 -----
457 457 -----
458 458 -----
459 459 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
460 460 -----
461 461 Kanał alfa
462 462 Alfabetycznie
463 463 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
464 464 Chata alpejska
465 465 -----
466 466 -----
467 467 Uwzględnij także niekompletne i skasowane obiekty w wynikach wyszukiwania.
468 468 zmień także nazwę pliku
469 469 -----
470 470 -----
471 471 Zawsze aktualizuj bez pytania
472 472 Futbol amerykański
473 473 Liczba kabli
474 474 Pojemność
475 475 Ilość stopni
476 476 Natężenie
477 477 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
478 478 -----
479 479 Pusta wartość usunie znacznik.
480 480 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
481 481 -----
482 482 Wystąpił błąd: {0}
483 483 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
484 484 -----
485 485 Wystąpił nieznany błąd
486 486 Kąt
487 487 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
488 488 Adnotacja
489 489 -----
490 490 -----
491 491 -----
492 492 Zastosuj
493 493 Zastosuj zmiany
494 494 Zastosuj szablon
495 495 Zastosuj rozwiązanie
496 496 Zastosuj rolę
497 497 Zastosuj rolę:
498 498 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
499 499 -----
500 500 Zastosuj rozwiązane konflikty
501 501 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
502 502 Zastosuj wybrane zmiany
503 503 -----
504 504 -----
505 505 Zastosuj zmiany
506 506 Zastosuj adres kafelka
507 507 Zastosuj zmiany i zamknij okno
508 508 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
509 509 Zastosować?
510 510 -----
511 511 -----
512 512 Wykopalisko archeologiczne
513 513 Łucznictwo
514 514 Kontynuować?
515 515 Czy na pewno?
516 516 obszar
517 517 Niezamknięty obszar
518 518 Tereny wokół miejsc
519 519 Centrum kulturalne
520 520 Sztuka
521 521 Pytaj przed aktualizacją
522 522 -----
523 523 -----
524 524 -----
525 525 -----
526 526 -----
527 527 Skojarzone ulice
528 528 -----
529 529 Lekkoatletyka
530 530 -----
531 531 Atrakcja
532 532 -----
533 533 Dźwięk
534 534 -----
535 535 Ustawienia audio
536 536 Markery audio z {0}
537 537 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
538 538 -----
539 539 Audioprzewodnik
540 540 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
541 541 Australijski football
542 542 -----
543 543 -----
544 544 -----
545 545 -----
546 546 -----
547 547 Uwierzytelnianie
548 548 Uwierzytelnienie nie powiodło się
549 549 Błąd uwierzytelniania
550 550 Autor
551 551 Autor: {0}
552 552 Autoryzacja nie powiodła się
553 553 -----
554 554 -----
555 555 -----
556 556 -----
557 557 -----
558 558 Autorzy
559 559 -----
560 560 -----
561 561 -----
562 562 Aktywne automatyczne zapisywanie
563 563 Częstość zapisywania (sekundy)
564 564 Ilość automatycznych zapisów dla warstwy
565 565 -----
566 566 -----
567 567 Centruj ciągle
568 568 -----
569 569 -----
570 570 -----
571 571 -----
572 572 Bankomat
573 573 -----
574 574 Automatyczne pobieranie
575 575 Automatyczna korekcja tagów
576 576 -----
577 577 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
578 578 -----
579 579 Dostępne
580 580 -----
581 581 -----
582 582 Dostępne role
583 583 -----
584 584 -----
585 585 -----
586 586 -----
587 587 B wg. odległości
588 588 B wg. czasu
589 589 -----
590 590 Okno życia
591 591 Wstecz
592 592 Oparcie
593 593 -----
594 594 Błędne żądanie
595 595 Piekarnia
596 596 -----
597 597 -----
598 598 Przeszkody
599 599 -----
600 600 Podstawowe
601 601 Zbiornik wodny
602 602 Koszykówka
603 603 baterie
604 604 Pole bitwy
605 605 Zatoka
606 606 Plaża
607 607 Siatkówka plażowa
608 608 Radiolatarnia
609 609 Ławka
610 610 -----
611 611 Sklep z napojami
612 612 -----
613 613 Rowery
614 614 Rowery
615 615 Ogródek piwny
616 616 -----
617 617 Sklep rowerowy
618 618 -----
619 619 -----
620 620 Biodiesel
621 621 Pusta warstwa
622 622 Betonowy blok
623 623 -----
624 624 Zawartość
625 625 Stocznia
626 626 Słupek drogowy
627 627 Księgarnia
628 628 Nazwa zakładki
629 629 Zakładki
630 630 Przejście graniczne
631 631 Nazwa systematyczna
632 632 -----
633 633 -----
634 634 Bule
635 635 Granice
636 636 Granica
637 637 Kamień graniczny
638 638 -----
639 639 Rodzaj granicy
640 640 Wybrany obszar
641 641 -----
642 642 Butik
643 643 Gra w kule
644 644 Marka
645 645 Most
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Teren poprzemysłowy
649 649 -----
650 650 -----
651 651 Kozioł oporowy
652 652 Raporty o błędach
653 653 -----
654 654 Budynek
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 Budynki
660 660 -----
661 661 Szekokość:
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Autobus torowy
665 665 Peron autobusowy
666 666 Dworzec autobusowy
667 667 Przystanek autobusowy
668 668 -----
669 669 Rzeźnik
670 670 C wg. odległości
671 671 C wg. czasu
672 672 -----
673 673 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
674 674 -----
675 675 Kolej linowa
676 676 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 Kataster
681 681 Kataster: {0}
682 682 -----
683 683 Kawiarnia
684 684 Pliki kalibracji
685 685 -----
686 686 -----
687 687 Kemping
688 688 Pole namiotowe
689 689 Nie można rysować poza światem
690 690 -----
691 691 Futbol kanadyjski
692 692 Kanał
693 693 Anuluj
694 694 -----
695 695 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
696 696 Anuluj autentykację
697 697 Anuluj zamykanie zestawów zmian
698 698 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
699 699 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
700 700 -----
701 701 Anuluj operację
702 702 -----
703 703 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
704 704 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
705 705 Anuluj przesyłanie
706 706 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 -----
720 720 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
721 721 -----
722 722 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 -----
729 729 -----
730 730 -----
731 731 Kajakarstwo
732 732 puszki
733 733 Pojemność
734 734 Pojemność całkowita
735 735 -----
736 736 Samochód
737 737 Dealer samochodowy
738 738 Kemping
739 739 Ładunek
740 740 Gotówka
741 741 Zamek
742 742 Przeszkoda dla bydła
743 743 Wejście do jaskini
744 744 Cmentarz
745 745 Wycentruj raz
746 746 -----
747 747 Wyśrodkuj widok
748 748 Wyciąg krzesełkowy
749 749 Chata górska
750 750 -----
751 751 Zmień właściwości
752 752 -----
753 753 Zmienić kierunek?
754 754 -----
755 755 Zmień węzeł {0}
756 756 -----
757 757 Zmień relację
758 758 Zmień rolę elementu relacji {0} {1}
759 759 Zmień relację {0}
760 760 Zmień rozdzielczość
761 761 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 Zmienić wartości?
766 766 Zmień drogę {0}
767 767 Zmieniono węzły {0}
768 768 -----
769 769 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
770 770 ID zestawu zmian:
771 771 Menedżer Zestawów Zmian
772 772 Menedżer zestawów zmian
773 773 Zamknięto changeset
774 774 Komentarz zmian:
775 775 -----
776 776 Numer zestawu zmian:
777 777 -----
778 778 Zestaw zmian jest pełny
779 779 -----
780 780 Zestawy zmian
781 781 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
782 782 Stacja ładowania
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 Sprawdź na serwerze
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
792 792 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
793 793 -----
794 794 Drogeria
795 795 -----
796 796 Relacje podrzędne
797 797 -----
798 798 Komin
799 799 Chiński
800 800 Wybierz
801 801 -----
802 802 Wybierz kolor
803 803 Wybierz kolor dla {0}
804 804 Wybierz jedną z gotowych licencji
805 805 Wybierz wartość
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 Wynierz typ obiektu OSM
810 810 -----
811 811 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
812 812 Kościół
813 813 Kino
814 814 -----
815 815 Miasto
816 816 Granica miasta
817 817 Mury miejskie
818 818 Nazwa miejscowości
819 819 -----
820 820 Cywilna
821 821 -----
822 822 Wyczyść
823 823 -----
824 824 -----
825 825 Wyszyść pole tekstowe
826 826 Czyści listę ostatnio otwartych plików
827 827 -----
828 828 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
829 829 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 -----
835 835 -----
836 836 -----
837 837 -----
838 838 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
839 839 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
840 840 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
841 841 -----
842 842 Kliknij aby przerwać wysyłanie
843 843 -----
844 844 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
845 845 Kliknij aby przerwać trwającą operację
846 846 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
847 847 Kliknij aby zamknąć
848 848 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
849 849 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
850 850 -----
851 851 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
852 852 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
853 853 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
854 854 -----
855 855 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
856 856 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
857 857 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
858 858 -----
859 859 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
860 860 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
861 861 -----
862 862 -----
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
867 867 -----
868 868 -----
869 869 Kliknij aby rozpocząć szukanie
870 870 -----
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 -----
875 875 Klif
876 876 Wspinaczka
877 877 zegar
878 878 Zamknij
879 879 Zamknij mimo to
880 880 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
881 881 Zamknij zestawy zmian
882 882 -----
883 883 Zamknij okno i porzuć pobieranie
884 884 Zamknij otwarte zestawy zmian
885 885 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
886 886 Zamknij okno
887 887 -----
888 888 -----
889 889 -----
890 890 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
891 891 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
892 892 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
893 893 Zamyka wybrane zestawy zmian
894 894 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
895 895 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
896 896 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
897 897 -----
898 898 Zamknięte po -
899 899 Zamknięty
900 900 Zamknięty:
901 901 Opis
902 902 Opis
903 903 Zamyka otwarte zestawy zmian
904 904 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
905 905 Zamykanie zestawu zmian
906 906 Zamykam zestaw zmian {0}
907 907 Zamykanie zestawu zmian...
908 908 Odzież
909 909 -----
910 910 Wybrzeże
911 911 Linie brzegowe
912 912 na monety
913 913 -----
914 914 Kolor
915 915 Kolor (hex)
916 916 -----
917 917 Schemat kolorów
918 918 Schematy kolorów
919 919 -----
920 920 Kolory
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
924 924 Kolor
925 925 -----
926 926 Połącz drogi
927 927 Łączy kilka dróg w jedną.
928 928 Połącz {0} dróg
929 929 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
930 930 -----
931 931 Historia poleceń
932 932 -----
933 933 -----
934 934 Komentarz
935 935 Komentarz:
936 936 Komentarz:
937 937 Obszar biur i usług
938 938 Miejsce publiczne
939 939 -----
940 940 -----
941 941 -----
942 942 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
943 943 -----
944 944 centrum społeczne
945 945 Porównaj
946 946 -----
947 947 Sklep komputerowy
948 948 Cukiernia
949 949 -----
950 950 -----
951 951 Konfiguracja stron wtyczek
952 952 -----
953 953 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
954 954 -----
955 955 -----
956 956 -----
957 957 Konfiguruj strony...
958 958 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
959 959 -----
960 960 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
961 961 Konfiguruj czy używać serwera proxy
962 962 -----
963 963 -----
964 964 -----
965 965 Potwierdź czyszczenie
966 966 -----
967 967 -----
968 968 -----
969 969 Konflikt
970 970 -----
971 971 -----
972 972 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
973 973 Konflikty
974 974 Wykryto konflikty
975 975 -----
976 976 -----
977 977 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
978 978 -----
979 979 Konflikty: {0} nierozwiązanych
980 980 Połącz istniejący drogę z węzłem
981 981 -----
982 982 Połączony
983 983 -----
984 984 Łączenie
985 985 Łączenie...
986 986 -----
987 987 Połączenie nie powiodło się
988 988 Ustawienia połączenia
989 989 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
990 990 Połączenie nie powiodło się.
991 991 -----
992 992 W budowie
993 993 Budowa
994 994 -----
995 995 -----
996 996 Kontakt
997 997 Kontakt:
998 998 Łączenie z serwerem OSM...
999 999 Łączenie z serwerem...
1000 1000 Łączenie z serwerem WMS...
1001 1001 Łączenie z katastrem WMS...
1002 1002 Zawartość
1003 1003 Kontynent
1004 1004 Kontynuuj
1005 1005 Kontynuuj jak jest
1006 1006 Kontynuuj rozwiązywanie
1007 1007 Kontynuowanie przesyłania
1008 1008 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
1009 1009 Kontynuuj mimo to
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 Autorzy
1013 1013 Sklep osiedlowy
1014 1014 -----
1015 1015 Konwertuj na warstwę GPX
1016 1016 -----
1017 1017 Przekształć w warstwę danych
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 Przekonwertowany z: {0}
1023 1023 -----
1024 1024 Liczba wczytanych współrzędnych:
1025 1025 -----
1026 1026 Współrzędne:
1027 1027 Kopiuj
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 Kopia warstwy {0}
1035 1035 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 Skopiuj do schowka i zamknij
1042 1042 Kopiuj do schowka
1043 1043 Kopia nr {1} warstwy {0}
1044 1044 Prawa autorskie (URL)
1045 1045 Prawa autorskie - rok
1046 1046 Punkt ksero
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
1054 1054 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
1055 1055 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 Nie można zaimportować "{0}".
1062 1062 Nie można zaimportować plików.
1063 1063 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1064 1064 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1065 1065 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 Nie można odczytać "{0}"
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
1078 1078 -----
1079 1079 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1084 1084 -----
1085 1085 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
1086 1086 -----
1087 1087 Kraj
1088 1088 Kod kraju
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 Okręg
1092 1092 Kurs
1093 1093 Sąd
1094 1094 -----
1095 1095 Zakryte sztuczne jezioro
1096 1096 Dźwig
1097 1097 Utwórz okrąg
1098 1098 -----
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1105 1105 -----
1106 1106 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 Tworzy nową warstwę mapy.
1110 1110 Tworzy nową relację
1111 1111 -----
1112 1112 -----
1113 1113 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1114 1114 -----
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 Tworzenie obszarów.
1118 1118 -----
1119 1119 Utwórz zakładkę
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 -----
1123 1123 -----
1124 1124 Utwórz nowy problem
1125 1125 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1126 1126 Utwórz wielokąt złożony
1127 1127 Tworzy wielokąt złożony
1128 1128 Tworzy wielokąty złożone jednym kliknięciem, łatwiej niż w standardowy sposób z użyciem edytora relacji.
1129 1129 -----
1130 1130 Utwórz nowy węzeł.
1131 1131 -----
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1138 1138 -----
1139 1139 Utworzono
1140 1140 Utworzony
1141 1141 Data utworzenia:
1142 1142 Stworzone przed -
1143 1143 Stworzony przez:
1144 1144 Utworzony:
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 Tworzenie zestawu zmian...
1148 1148 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1149 1149 -----
1150 1150 na karty kredytowe
1151 1151 Krykiet
1152 1152 Krykiet - siatki
1153 1153 -----
1154 1154 Krokiet
1155 1155 -----
1156 1156 -----
1157 1157 Przejazd przez tory
1158 1158 opiekun na przejściu dla pieszych
1159 1159 Przecinające się budynki
1160 1160 Rodzaj przejazdu
1161 1161 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1162 1162 Przecinające się drogi
1163 1163 Przecinające się drogi
1164 1164 Kuchnia
1165 1165 Kultura
1166 1166 Bieżące zaznaczenie
1167 1167 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 Sklep z zasłonami
1175 1175 -----
1176 1176 Dostosuj kolor
1177 1177 Dostosuj rysowanie linii
1178 1178 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1179 1179 wykop
1180 1180 Przegroda dla rowerzystów
1181 1181 Zapętlone zależności między relacjami
1182 1182 kolarstwo
1183 1183 Zapętlone zależności.
1184 1184 -----
1185 1185 -----
1186 1186 Tama
1187 1187 Warstwa danych {0}
1188 1188 -----
1189 1189 Źródło i typ danych:
1190 1190 -----
1191 1191 -----
1192 1192 Weryfikacja danych
1193 1193 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
1194 1194 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1195 1195 Test zgodności zestawu danych
1196 1196 Data
1197 1197 Data:
1198 1198 Data:
1199 1199 na karty debetowe
1200 1200 -----
1201 1201 -----
1202 1202 Stopnie dziesiętne
1203 1203 -----
1204 1204 -----
1205 1205 -----
1206 1206 Ścieżka do jazdy konnej
1207 1207 Ścieżka rowerowa
1208 1208 Ścieżka dla pieszych
1209 1209 Domyślny
1210 1210 Domyślny (ustalony automatycznie)
1211 1211 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1212 1212 Domyślną wartością jest "{0}".
1213 1213 Wartość domyślna: {0}
1214 1214 -----
1215 1215 Definiuje widoczność twojego śladu dla innych użytkowników OSM
1216 1216 Usuń
1217 1217 -----
1218 1218 -----
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 Tryb kasowania
1222 1222 Usuń właściwość
1223 1223 -----
1224 1224 Potwierdź usunięcie.
1225 1225 Usuń powielone drogi
1226 1226 Usuwa filtr.
1227 1227 Usuń z relacji
1228 1228 Usuwa z ograniczenia skrętu
1229 1229 -----
1230 1230 Usunąć niekompletnych członków?
1231 1231 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1232 1232 Usunięto węzeł {0}
1233 1233 Usuwanie węzłów lub dróg.
1234 1234 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1235 1235 -----
1236 1236 Usuwa obiekty
1237 1237 Usunięto relację {0}
1238 1238 -----
1239 1239 Usuwa wybrane obiekty
1240 1240 Usuwa obecnie edytowaną relację
1241 1241 -----
1242 1242 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1243 1243 Usuń zaznaczoną warstwę.
1244 1244 Usuwa zaznaczoną relację.
1245 1245 -----
1246 1246 -----
1247 1247 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1248 1248 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1249 1249 -----
1250 1250 -----
1251 1251 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1252 1252 -----
1253 1253 Usunięto drogę {0}
1254 1254 Usunięto
1255 1255 Usunięto "{0}"
1256 1256 Usunięte:
1257 1257 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1258 1258 -----
1259 1259 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1260 1260 Usunięte lub przeniesione obiekty
1261 1261 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1262 1262 -----
1263 1263 Delikatesy
1264 1264 Wyznanie
1265 1265 Dentysta
1266 1266 -----
1267 1267 Dom towarowy
1268 1268 Głębokość w metrach
1269 1269 Dokładnie opisz problem
1270 1270 Opis
1271 1271 Opis: {0}
1272 1272 Szczegółowość
1273 1273 Szczegóły
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 -----
1277 1277 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1278 1278 Diesel (olej napędowy)
1279 1279 Ultimate Diesel (GTL)
1280 1280 Diesel dla ciężarówek
1281 1281 Poziom trudności
1282 1282 -----
1283 1283 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1284 1284 Kierunek
1285 1285 -----
1286 1286 -----
1287 1287 -----
1288 1288 Zablokuj
1289 1289 -----
1290 1290 -----
1291 1291 -----
1292 1292 Zablokuj wtyczkę
1293 1293 Porzuć
1294 1294 Porzuć i wyjdź
1295 1295 Porzuć i wyjdź
1296 1296 realizacja recept
1297 1297 Wyświetlacz
1298 1298 -----
1299 1299 Ustawienia wyświetlania
1300 1300 -----
1301 1301 -----
1302 1302 -----
1303 1303 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1304 1304 Wyświetlaj współrzędne jako
1305 1305 -----
1306 1306 -----
1307 1307 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1308 1308 -----
1309 1309 -----
1310 1310 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1311 1311 Wyświetlaj menu "Audio"
1312 1312 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1313 1313 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1314 1314 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1315 1315 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1316 1316 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1317 1317 Wyświetla tagi zestawu zmian
1318 1318 -----
1319 1319 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1320 1320 -----
1321 1321 Rozmieść węzły
1322 1322 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1323 1323 nieczynna
1324 1324 Nieużywany tor
1325 1325 Rów
1326 1326 Porzuć zmiany
1327 1327 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1328 1328 -----
1329 1329 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1330 1330 -----
1331 1331 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1332 1332 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1333 1333 -----
1334 1334 Nic nie rób
1335 1335 -----
1336 1336 -----
1337 1337 -----
1338 1338 -----
1339 1339 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1340 1340 -----
1341 1341 Sklep dla majsterkowiczów
1342 1342 Dok
1343 1343 Lekarz
1344 1344 Wyścigi psów
1345 1345 -----
1346 1346 -----
1347 1347 -----
1348 1348 Podwójny konflikt
1349 1349 W dół
1350 1350 Pobierz
1351 1351 Pobierz relacje podrzędne
1352 1352 -----
1353 1353 Pobierz dane
1354 1354 -----
1355 1355 -----
1356 1356 -----
1357 1357 Pobierz dane.
1358 1358 Pobierz członków
1359 1359 -----
1360 1360 -----
1361 1361 Pobiera obiekt wg ID
1362 1362 Pobierz obiekt
1363 1363 Pobierz obiekt…
1364 1364 Pobierz wtyczkę
1365 1365 -----
1366 1366 Pobierz wybrane relacje
1367 1367 -----
1368 1368 -----
1369 1369 Adres URL
1370 1370 Pobierz wszystkie relacje podrzędne (rekursywnie)
1371 1371 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1372 1372 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1373 1373 -----
1374 1374 Pobiera i pokazuje historię zaznaczonych elementów
1375 1375 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1376 1376 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1377 1377 Pobierz jako nową warstwę
1378 1378 Pobierz zawartość zestawu zmian
1379 1379 Pobierz zestawy zmian
1380 1380 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1381 1381 Pobierz zawartość
1382 1382 -----
1383 1383 -----
1384 1384 -----
1385 1385 Pobierz wszystko pomiędzy:
1386 1386 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1387 1387 Pobierz z OSM...
1388 1388 Pobierz niekompletnych członków
1389 1389 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1390 1390 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1391 1391 Pobierz listę
1392 1392 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1393 1393 -----
1394 1394 Pobierz członków
1395 1395 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1396 1396 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1397 1397 -----
1398 1398 Pobierz teraz
1399 1399 Pobierz obiekt
1400 1400 Pobierz obiekt…
1401 1401 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1402 1402 Pobieranie listy wtyczek...
1403 1403 -----
1404 1404 -----
1405 1405 -----
1406 1406 Pobierz powiązane
1407 1407 -----
1408 1408 -----
1409 1409 Pobieranie relacji
1410 1410 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1411 1411 Pobierz zaznaczone relacje
1412 1412 -----
1413 1413 -----
1414 1414 -----
1415 1415 -----
1416 1416 Pobiera zawartość zestawu zmian
1417 1417 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1418 1418 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1419 1419 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1420 1420 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1421 1421 -----
1422 1422 -----
1423 1423 Pobierz widoczne kafle
1424 1424 -----
1425 1425 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1426 1426 Pobrane dane GPX
1427 1427 -----
1428 1428 Pobieranie danych GPS
1429 1429 Pobieranie danych OSM...
1430 1430 Pobieranie wtyczki {0}...
1431 1431 Pobieranie wiadomości dnia
1432 1432 -----
1433 1433 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1434 1434 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1435 1435 Pobieranie zestawów zmian...
1436 1436 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1437 1437 Pobieranie danych
1438 1438 Pobieranie z serwera OSM...
1439 1439 Pobieranie historii...
1440 1440 -----
1441 1441 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1442 1442 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1443 1443 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1444 1444 Pobieranie powiązanych relacji...
1445 1445 Pobieranie powiązanych dróg...
1446 1446 Pobieranie relacji {0}
1447 1447 -----
1448 1448 -----
1449 1449 Wyciąg orczykowy
1450 1450 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1451 1451 -----
1452 1452 -----
1453 1453 -----
1454 1454 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1455 1455 Przeciągnij aby obrócić obraz
1456 1456 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1457 1457 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1458 1458 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1459 1459 -----
1460 1460 Odpływ
1461 1461 Rysowanie
1462 1462 Rysuj strzałki kierunkowe
1463 1463 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1464 1464 -----
1465 1465 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1466 1466 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1467 1467 -----
1468 1468 -----
1469 1469 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1470 1470 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1471 1471 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1472 1472 Rysuj duże punkty GPS.
1473 1473 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1474 1474 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1475 1475 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1476 1476 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1477 1477 Tworzenie węzłów i dróg.
1478 1478 Rysuj tylko kontury obszarów
1479 1479 -----
1480 1480 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1481 1481 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1482 1482 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1483 1483 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1484 1484 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1485 1485 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1486 1486 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1487 1487 Woda do picia
1488 1488 -----
1489 1489 szkoła jazdy
1490 1490 -----
1491 1491 -----
1492 1492 Pralnia chemiczna
1493 1493 Rozmnóż w {0} węzłów
1494 1494 Powiel
1495 1495 Duplikuj warstwę
1496 1496 -----
1497 1497 -----
1498 1498 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1499 1499 -----
1500 1500 Powiela zaznaczone obiekty.
1501 1501 Skopiuj warstwę
1502 1502 Powielone węzły
1503 1503 Powielone węzły drogi
1504 1504 Powielone węzły drogi.
1505 1505 Powielone drogi
1506 1506 -----
1507 1507 E10 (bioetanol 10%)
1508 1508 E85 (bioetanol 85%)
1509 1509 -----
1510 1510 BŁĄD
1511 1511 -----
1512 1512 -----
1513 1513 -----
1514 1514 -----
1515 1515 Wschód
1516 1516 -----
1517 1517 Edycja
1518 1518 Edycja kręgli
1519 1519 Edycja informacji o adresach
1520 1520 Edycja interpolacji adresów
1521 1521 Edycja sztolni
1522 1522 Edycja granicy administracyjnej
1523 1523 Edycja lotniska
1524 1524 Edycja sklepu monopolowego
1525 1525 Edycja ogródków działkowych
1526 1526 Edycja chaty alpejskiej
1527 1527 Edycja futbolu amertkańskiego
1528 1528 Edycja wykopaliska archeologicznego
1529 1529 Edycja łucznictwa
1530 1530 Edycja centrum kulturalnego
1531 1531 Edycja obiektu sztuki
1532 1532 Edycja lekkoatletyki
1533 1533 Edycja atrakcji turystycznej
1534 1534 Edycja futbolu australijskiego
1535 1535 Edycja bankomatu
1536 1536 Edycja okna życia
1537 1537 Edycja piekarni
1538 1538 Edycja banku
1539 1539 Edycja baru
1540 1540 Edycja baseballu
1541 1541 Edycja zbiornika wodnego
1542 1542 Edycja koszykówki
1543 1543 Edycja pola bitwy
1544 1544 Edycja zatoki
1545 1545 Edycja plaży
1546 1546 Edycja siatkówki plażowej
1547 1547 Edycja radiolatarni
1548 1548 Edycja sklepu z napojami
1549 1549 Edycja parkingu dla rowerów
1550 1550 Edycja wypożyczalni rowerów
1551 1551 Edycja warsztatu rowerowego
1552 1552 Edycja ogródka piwnego
1553 1553 Edycja stoczni
1554 1554 Edycja słupka drogowego
1555 1555 Edycja księgarni
1556 1556 Edycja przejścia granicznego
1557 1557 Edycja boiska do gry w boule
1558 1558 Edycja granicy
1559 1559 Edycja kamienia granicznego
1560 1560 Edycja butiku
1561 1561 Edycja gry w kule
1562 1562 Edycja mostu
1563 1563 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1564 1564 Edycja terenu poprzemysłowego
1565 1565 -----
1566 1566 Edycja autobusu torowego
1567 1567 Edycja peronu autobusowego
1568 1568 Edycja dworca autobusowego
1569 1569 Edycja przystanku autobusowego
1570 1570 Edycja sklepu mięsnego
1571 1571 Edycja kolei linowej
1572 1572 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1573 1573 Edycja kawiarni
1574 1574 Edycja pola namiotowego
1575 1575 Edycja futbolu kanadyjskiego
1576 1576 Edycja kanału
1577 1577 Edycja kajakarstwa
1578 1578 Edycja wypożyczalni samochodów
1579 1579 Edycja warsztatu samochodowego
1580 1580 Edycja punktu carsharingu
1581 1581 Edycja warsztatu samochodowego
1582 1582 Edycja myjni samochodowej
1583 1583 Edycja kempingu
1584 1584 Edycja zamku
1585 1585 Edycja przeszkody dla bydła
1586 1586 Edycja wejścia do jaskini
1587 1587 Edycja cmentarza
1588 1588 Edycja wyciągu krzesełkowego
1589 1589 Edycja chaty górskiej
1590 1590 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1591 1591 Edycja drogerii
1592 1592 Edycja komina
1593 1593 Edycja kina
1594 1594 Edycja miasta
1595 1595 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1596 1596 Edycja granicy cywilnej
1597 1597 Edycja klifu
1598 1598 Edycja wspinaczki
1599 1599 Edycja zegaru
1600 1600 Edycja sklepu odzieżowego
1601 1601 Edycja zbiornika gazu
1602 1602 Edycja college'u
1603 1603 Edycja obszaru biur i usług
1604 1604 Edycja miejsca publicznego
1605 1605 Edycja sklepu komputerowego
1606 1606 Edycja cukierni
1607 1607 Edycja terenu budowy
1608 1608 Edycja kontaktu
1609 1609 Edycja kontynentu
1610 1610 Edycja sklepu osiedlowego
1611 1611 Edycja punktu ksero
1612 1612 Edycja kraju
1613 1613 Edycja okręgu / hrabstwa
1614 1614 Edycja siedziby sądu
1615 1615 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1616 1616 Edycja dźwigu
1617 1617 Edycja krykietu
1618 1618 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1619 1619 Edycja miejsca do gry w krokieta
1620 1620 Edycja przejścia dla pieszych
1621 1621 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1622 1622 Edycja ścieżki rowerowej
1623 1623 Edycja jazdy na rowerze
1624 1624 Edycja tamy
1625 1625 Edycja sklepu z delikatesami
1626 1626 Edycja dentysty
1627 1627 Edycja domu towarowego
1628 1628 Edycja opuszczonych torów
1629 1629 Edytuj rów
1630 1630 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1631 1631 Edycja doku
1632 1632 Edycja lekarza
1633 1633 Edycja wyścigów psów
1634 1634 Edycja wyciągu orczykowego
1635 1635 Edycja odpływu
1636 1636 Edycja punktu z wodą pitną
1637 1637 Edycja szkoły jazdy
1638 1638 Edycja palni chemicznej
1639 1639 Edycja sklepu elektronicznego
1640 1640 Edycja ambasady
1641 1641 -----
1642 1642 Edycja wejścia
1643 1643 Edycja jeździectwa
1644 1644 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1645 1645 Edycja fabryki
1646 1646 Edycja gruntów rolnych
1647 1647 Edycja zagrody
1648 1648 Edycja restauracji fast-food
1649 1649 Edycji hali górskiej
1650 1650 Edycja trasy promu
1651 1651 Edycja terminalu promowego
1652 1652 Edycja hydrantu
1653 1653 Edycja straży pożarnej
1654 1654 Edycja miejsca do wędkowania
1655 1655 Edycja schodów
1656 1656 Edycja kwiaciarni
1657 1657 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1658 1658 Edycja ścieżki dla pieszych
1659 1659 Edycja brodu
1660 1660 Edycja lasu
1661 1661 Edycja fontanny
1662 1662 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1663 1663 Edycja stacji benzynowej
1664 1664 Edycja sklepu meblowego
1665 1665 Edycja futbolu gaelickiego
1666 1666 Edycja obszaru garaży
1667 1667 Edycja ogrodu
1668 1668 Edycja centrum ogrodniczego
1669 1669 Edycja zbiornika gazu
1670 1670 Edycja bramy
1671 1671 Edycja lodowca
1672 1672 Edycja golfu
1673 1673 Edycja pola golfowego
1674 1674 -----
1675 1675 Edycja trawnika
1676 1676 Edycja cmentarza przykościelnego
1677 1677 Edycja terenu pod zabudowę
1678 1678 Edycja sklepu warzywnego
1679 1679 Edycja szklarni ogrodniczej
1680 1680 Edycja ostrogi regulacyjnej
1681 1681 Edycja kwatery turystycznej
1682 1682 Edycja gimnastyki
1683 1683 Edycja salonu fryzjerskiego
1684 1684 Edycja przystanku kolejowego
1685 1685 Edycja przysiółka
1686 1686 -----
1687 1687 Edycja sklepu z narzędziami
1688 1688 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1689 1689 Edycja wrzosowiska
1690 1690 Edycja lądowiska dla helikopterów
1691 1691 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1692 1692 Edycja drogi w budowie
1693 1693 Edycja miejsca do gry w hokeja
1694 1694 Edycja wyścigów konnych
1695 1695 Edycja szpitala
1696 1696 Edycja hostelu
1697 1697 Edycja hotelu
1698 1698 Edycja ambony strzelniczej
1699 1699 Edycja obszar przemysłowego
1700 1700 Edycja wyspy
1701 1701 Edycja wysepki
1702 1702 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1703 1703 Edycja jubilera
1704 1704 Edycja skrzyżowania
1705 1705 Edycja kartingu
1706 1706 Edycja przedszkola
1707 1707 Edycja kiosku
1708 1708 -----
1709 1709 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1710 1710 Edycja lądu
1711 1711 Edycja wysypiska śmieci
1712 1712 Edycja pralni samoobsługowej
1713 1713 Edycja biblioteki
1714 1714 Edycja szlabanu
1715 1715 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1716 1716 Edycja latarni morskiej
1717 1717 Edycja strefy zamieszkania
1718 1718 Edycja okolicy
1719 1719 Edycja centrum handlowego
1720 1720 Edycja mariny
1721 1721 Edycja placu targowego
1722 1722 Edycja łąki
1723 1723 Edycja stacji pomiaru
1724 1724 Edycja miejsca pamięci
1725 1725 Edycja obszaru wojskowego
1726 1726 Edycja szybu
1727 1727 Edycja minigolfa
1728 1728 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1729 1729 Edycja lotniska dla modeli
1730 1730 Edycja kantoru
1731 1731 Edycja toru jednoszynowego
1732 1732 Edycja pomnika
1733 1733 Edycja motelu
1734 1734 Edycja motocrossu
1735 1735 Edycja parkingu dla motocykli
1736 1736 Edycja sportów motorowych
1737 1737 Edycja autostrady
1738 1738 Edycja skrzyżowania autostrad
1739 1739 Edycja dojazdu do autostrady
1740 1740 Edycja przełęczy
1741 1741 Edycja błot
1742 1742 Edycja różnych sportów
1743 1743 Edycja multipolygonu
1744 1744 Edycja muzeum
1745 1745 Edycja sklepu z instrumentami
1746 1746 Edycja toru kolei wąskotorowej
1747 1747 Edycja granicy narodowej
1748 1748 Edycja granicy parku narodowego
1749 1749 Edycja rezerwatu przyrody
1750 1750 Edycja klubu nocnego
1751 1751 Edycja optyka
1752 1752 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1753 1753 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1754 1754 Edycja sklepu z farbami
1755 1755 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1756 1756 Edycja parku
1757 1757 Edycja parkingu
1758 1758 Edycja uliczki parkingowej
1759 1759 Edycja zatoki
1760 1760 Edycja ścieżki
1761 1761 Edycja wzgórza
1762 1762 Edycja ciągu pieszego
1763 1763 Edycja miejsca do gry w pelotę
1764 1764 Edycja apteki
1765 1765 Edycja miejsca na piknik
1766 1766 Edycja molo
1767 1767 Edycja rurociągu
1768 1768 Edycja boiska
1769 1769 Edycja miejsca kultu religijnego
1770 1770 Edycja placu zabaw
1771 1771 Edycja posterunku policji
1772 1772 Edycja granicy politycznej
1773 1773 Edycja urzędu pocztowego
1774 1774 Edycja elektowni
1775 1775 Edycja linii elektrycznej
1776 1776 Edycja słupa
1777 1777 Edycja rozdzielni elektrycznej
1778 1778 Edycja stacji transformatorowej
1779 1779 Edycja słupa wysokiego napięcia
1780 1780 Edycja kolei retro
1781 1781 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1782 1782 Edycja drogi krajowej
1783 1783 Edycja więzienia
1784 1784 Edycja pubu
1785 1785 Edycja budynku użyteczności publicznej
1786 1786 -----
1787 1787 Edycja komieniołomu
1788 1788 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1789 1789 Edycja toru wyścigowego
1790 1790 -----
1791 1791 Edycja toru
1792 1792 Edycja obszaru kolejowego
1793 1793 Edycja peronu kolejowego
1794 1794 Edycja terenu rekreacyjnego
1795 1795 Edycja punktu zbiórki odpadów
1796 1796 Edycja regionu
1797 1797 Edycja sztucznego jeziora
1798 1798 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1799 1799 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1800 1800 -----
1801 1801 Edycja restauracji
1802 1802 Edycja obszaru handlowego
1803 1803 Edycja rzeki
1804 1804 Edycja koryta rzecznego
1805 1805 Edycja ograniczeń na drodze
1806 1806 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1807 1807 Edytuj trasę
1808 1808 -----
1809 1809 Edycja rugby league
1810 1810 Edycja rugby union
1811 1811 Edycja ruin
1812 1812 Edycja pasa startowego
1813 1813 -----
1814 1814 Edycja bramy warownej
1815 1815 Edycja sauny
1816 1816 Edycja szkoły
1817 1817 Edycja rumowiska
1818 1818 Edycja buszu
1819 1819 Edycja sklepu rybnego
1820 1820 Edycja drogi wojewódzkiej
1821 1821 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1822 1822 Edycja drogi serwisowej
1823 1823 Edycja schronienia
1824 1824 Edycja sklepu obuwniczego
1825 1825 Edycja strzelectwa
1826 1826 Edycja sklepu motocyklowego
1827 1827 Edycja skrótów
1828 1828 Edycja jazdy na deskorolce
1829 1829 Edycja łyżwiarstwa
1830 1830 Edycja narciarstwa
1831 1831 Edycja pochylni
1832 1832 Edycja piłki nożnej
1833 1833 Edycja kolczatki
1834 1834 Edycja centrum sportowego
1835 1835 Edycja sklepu sportowego
1836 1836 Edycja żródła
1837 1837 Edycja stadionu
1838 1838 Edycja stanu
1839 1839 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1840 1840 Edycja przełazu
1841 1841 Edycja strumienia
1842 1842 Edycja latarni ulicznej
1843 1843 Edycja studia nagrań
1844 1844 Edycja dzielnicy
1845 1845 Edycja toru metra
1846 1846 Edycja wejścia do metra
1847 1847 Edycja supermarketu
1848 1848 Edycja kamery do monitoringu
1849 1849 Edycja punktu geodezyjnego
1850 1850 Edycja pływania
1851 1851 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1852 1852 Edycja krawca
1853 1853 Edycja postoju taksówek
1854 1854 Edycja drogi kołowania
1855 1855 Edycja telefonu
1856 1856 Edycja miejsca do gry w tenisa
1857 1857 Edycja terminalu
1858 1858 Edycja bramy terminalu
1859 1859 Edycja drogi powiatowej
1860 1860 Edycja teatru
1861 1861 Edycja parku rozrywki
1862 1862 Edycja punktu poboru opłat
1863 1863 Edycja wieży
1864 1864 Edycja miejscowości
1865 1865 Edycja ratusza
1866 1866 Edycja sklepu z zabawkami
1867 1867 Edycja drogi gruntowej
1868 1868 Edycja środka uspokojenia ruchu
1869 1869 Edycja torów tramwajowych
1870 1870 Edycja przystanku tramwajowego
1871 1871 Edycja biura podróży
1872 1872 Edycja drzewa
1873 1873 Edycja drogi ekspresowej
1874 1874 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1875 1875 Edycja tunelu
1876 1876 Edycja ograniczenia skrętu
1877 1877 Edycja kołowrotka
1878 1878 Edycja sklepu z oponami
1879 1879 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1880 1880 Edycja uniwersytetu
1881 1881 Edycja sklepu z odkurzaczami
1882 1882 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1883 1883 Edycja automatu sprzedającego
1884 1884 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1885 1885 Edycja wypożyczalni wideo
1886 1886 Edycja punktu widokowego
1887 1887 Edycja wsi
1888 1888 Edycja zieleni miejskiej
1889 1889 Edycja winnicy
1890 1890 Edycja wulkanu
1891 1891 Edycja siatkówki
1892 1892 Edycja kosza na śmieci
1893 1893 Edycja oczyszczalni ścieków
1894 1894 Edycja zbiornika wodnego
1895 1895 Edycja parku wodnego
1896 1896 Edycja wieży ciśnień
1897 1897 Edycja studni
1898 1898 Edycja filtrów
1899 1899 Edycja wodospadu
1900 1900 Edycja młynu wodnego
1901 1901 Edycja krzyża przydrożnego
1902 1902 Edycja kapliczki
1903 1903 Edycja jazu
1904 1904 Edycja mokradła
1905 1905 Edycja wiatraka
1906 1906 Edycja lasu pierwotnego
1907 1907 Edycja zakładu produkcyjnego
1908 1908 Edycja zoo
1909 1909 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1910 1910 Edycja skojarzonych ulic
1911 1911 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1912 1912 Edytuje filtr.
1913 1913 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1914 1914 -----
1915 1915 Edytuj godziny otwarcia
1916 1916 Edytuj relację
1917 1917 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1918 1918 Edytuj relacje
1919 1919 Edycja sieci trasy
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 Edytuje tę stronę pomocy
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1932 1932 -----
1933 1933 -----
1934 1934 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1935 1935 Edycja: {0}
1936 1936 -----
1937 1937 Edukacja
1938 1938 Elektryfikacja
1939 1939 Elektronika
1940 1940 na karty chipowe
1941 1941 Sklep elektroniczny
1942 1942 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1943 1943 Wysokość
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 Adres e-mail
1948 1948 nasyp
1949 1949 Ambasada
1950 1950 -----
1951 1951 Telefon alarmowy
1952 1952 Pusty dokument
1953 1953 -----
1954 1954 -----
1955 1955 Puste drogi
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 Zastosuj filtr
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1963 1963 -----
1964 1964 Zakodowane dokumenty nie są wspierane.
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1968 1968 Wprowadź URL
1969 1969 Podaj adres z którego pobrać dane:
1970 1970 Wprowadź ID zestawu zmian
1971 1971 Podaj nowy klucz i jego wartość
1972 1972 -----
1973 1973 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1974 1974 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1975 1975 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1976 1976 Wpisz szukane wyrażenie
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1982 1982 Wprowadź komentarz przesyłania
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1996 1996 -----
1997 1997 Wpisz swój komentarz
1998 1998 Wejście
1999 1999 Jeździectwo
2000 2000 Artykuły erotyczne
2001 2001 Błąd
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 Błąd podczas usuwania danych.
2005 2005 Błąd podczas wyświetlania adresu
2006 2006 Błąd podczas pobierania
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 Błąd w filtrze
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 Błąd podczas ładowania pliku
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 Błąd w pliku {0}
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 Błąd podczas przetwarzania {0}:
2021 2021 -----
2022 2022 Błąd odtwarzania dźwięku
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
2029 2029 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
2030 2030 -----
2031 2031 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
2032 2032 -----
2033 2033 Błąd podczas przetwarzania {0}
2034 2034 -----
2035 2035 Błąd podczas wysyłania
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 Błędy
2040 2040 Błędy w czasie pobierania
2041 2041 Błędy/Uwagi
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 Przykłady
2047 2047 Zakończ
2048 2048 Zamknij JOSM
2049 2049 -----
2050 2050 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
2051 2051 Kończy pracę z programem.
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 Eksportuj do pliku GPX
2060 2060 -----
2061 2061 Eksportuj i zapisz
2062 2062 -----
2063 2063 Opcje eksportu
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 Eksportuj dane do pliku GPX
2067 2067 Eksportuj do GPX...
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
2074 2074 Wytłocz
2075 2075 Wytłocz drogę
2076 2076 -----
2077 2077 DO POPRAWKI
2078 2078 -----
2079 2079 Fabryka
2080 2080 Usługi
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 Nie można otworzyć adresu URL
2090 2090 -----
2091 2091 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
2092 2092 -----
2093 2093 -----
2094 2094 -----
2095 2095 -----
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Grunty rolne
2110 2110 Zagroda
2111 2111 Fast food
2112 2112 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
2113 2113 -----
2114 2114 Szybciej
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 Numer faksu
2118 2118 Opłata
2119 2119 Hala górska
2120 2120 Ogrodzenie
2121 2121 Trasa promu
2122 2122 Terminal promowy
2123 2123 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
2124 2124 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
2125 2125 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
2126 2126 -----
2127 2127 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
2128 2128 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
2129 2129 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
2130 2130 Plik
2131 2131 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2132 2132 -----
2133 2133 Błędny format pliku
2134 2134 Nazwa pliku:
2135 2135 Plik "{0}" nie istnieje
2136 2136 Plik kopi zapasowej
2137 2137 -----
2138 2138 Plik istnieje. Nadpisać?
2139 2139 Nazwa pliku:
2140 2140 Plik nie został odnaleziony
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 Plik: {0}
2147 2147 -----
2148 2148 Nazwa pliku
2149 2149 -----
2150 2150 Rodzaj pliku:
2151 2151 Rodzaj pliku:
2152 2152 -----
2153 2153 Filtr
2154 2154 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2155 2155 Tryb filtru
2156 2156 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 Zakończ rysowanie.
2163 2163 -----
2164 2164 Hydrant
2165 2165 Straż pożarna
2166 2166 Ścieżka do programu Firefox
2167 2167 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
2168 2168 Miejsce na ognisko
2169 2169 Miejsce do wędkowania
2170 2170 Napraw
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 Popraw konflikty tagów
2176 2176 Napraw zaznaczone błędy.
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2182 2182 Naprawianie błędów...
2183 2183 Maszt (dla flagi)
2184 2184 Kwiaciarnia
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 Znaleziono następujące problemy:
2188 2188 Żywność
2189 2189 Przestrzeń restauracyjna
2190 2190 Wyżywienie
2191 2191 Ruch pieszy
2192 2192 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2193 2193 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2194 2194 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
2195 2195 Bród
2196 2196 Las
2197 2197 Zapomina obiekty ale nie usuwa ich podczas wysyłania na serwer.
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 Do przodu
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 Znaleziono {0} pasujących.
2207 2207 Fontanna
2208 2208 Sklep z ramami do obrazów
2209 2209 Zablokuj
2210 2210 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2211 2211 WMS katastru francuskiego
2212 2212 Częstotliwość (Hz)
2213 2213 -----
2214 2214 Z relacji
2215 2215 Z adresu URL
2216 2216 Z:
2217 2217 Stacja benzynowa
2218 2218 Stacja benzynwa
2219 2219 Rodzaje paliwa:
2220 2220 -----
2221 2221 Pełny ekran
2222 2222 -----
2223 2223 Funkcja
2224 2224 Sklep meblowy
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 Punkty GPS
2228 2228 Opis trasy GPS
2229 2229 -----
2230 2230 Pliki GPX
2231 2231 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2232 2232 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2233 2233 Scieżka GPX:
2234 2234 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2235 2235 -----
2236 2236 -----
2237 2237 -----
2238 2238 Futbol gaelicki (irlandzki)
2239 2239 -----
2240 2240 Garaże
2241 2241 Ogród
2242 2242 Centrum ogrodnicze
2243 2243 Zbiornik gazu
2244 2244 Brama
2245 2245 Rozstaw toru (mm)
2246 2246 -----
2247 2247 Geografia
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 Geolokalizowane obrazy
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 Lodowiec
2258 2258 szkło
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 Wróć do okna przesyłania
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 Przechodzi do następnej strony
2273 2273 Przechodzi do poprzedniej strony
2274 2274 -----
2275 2275 Pole golfowe
2276 2276 -----
2277 2277 Zaopatrzenie
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 Trawa
2284 2284 Cmentarz przykościelny
2285 2285 -----
2286 2286 Teren pod zabudowę
2287 2287 Sklep warzywny
2288 2288 Szklarnia ogrodnicza
2289 2289 Kontener z piaskiem
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 Ostroga regulacyjna
2293 2293 -----
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 Kwatera
2301 2301 Drogowskaz
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 Gimnastyka
2305 2305 Fryzjer
2306 2306 Przysiółek
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 Sklep z narzędziami
2311 2311 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2312 2312 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2313 2313 Posiada klucz ''source''
2314 2314 Posiada klucz ''watch''
2315 2315 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2316 2316 -----
2317 2317 Zdrowie
2318 2318 Aparaty słuchowe
2319 2319 Wrzosowisko
2320 2320 Samochody ciężarowe
2321 2321 Samochody dostawcze
2322 2322 Żywopłot
2323 2323 Wysokość
2324 2324 Wysokość (metry)
2325 2325 Lądowisko dla helikopterów
2326 2326 Pomoc
2327 2327 Pomoc: {0}
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 Półkula
2331 2331 Ukryj
2332 2332 Ukryj elementy
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 Sklep ze sprzętem hi-fi
2336 2336 -----
2337 2337 Największy numer
2338 2338 Największy numer
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 Drogi
2343 2343 turystyka piesza
2344 2344 Miejsca historyczne
2345 2345 Historia
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 Hokej
2353 2353 -----
2354 2354 Strona domowa
2355 2355 Konie
2356 2356 Wyścigi konne
2357 2357 Szpital
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 Nazwa domu
2363 2363 Numer domu
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 Ambona myśliwska
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 Zignoruj
2387 2387 -----
2388 2388 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
2389 2389 -----
2390 2390 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2395 2395 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2396 2396 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2397 2397 Nieprawidłowe dane
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 Niedozwolony obiekt z id=0
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 Niewłaściwa kombinacja tag/wartość
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 Obraz
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 Pliki obrazów
2436 2436 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 Dostawcy zdjęć
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 Importuj dźwięk
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 Importuj plik PDF
2458 2458 -----
2459 2459 Importuje plik PDF.
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 Importuj obrazki
2466 2466 Import nie jest możliwy
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 Importuje grafikę wektorową
2470 2470 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2471 2471 Importuj grafikę wektorową
2472 2472 -----
2473 2473 Wczytane obrazy
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 -----
2478 2478 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 Nachylenie drogi
2483 2483 Duże nachylenie drogi
2484 2484 Niekompletny opis <member> z ref=0
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 Obszar przemysłowy
2493 2493 -----
2494 2494 Informacje o elemencie
2495 2495 -----
2496 2496 Informacje
2497 2497 Tablica informacyjna
2498 2498 Informacja turystyczna
2499 2499 Terminal informacyjny
2500 2500 Informacje o warstwie
2501 2501 Inicjalizacja
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 Wewnętrzny błąd serwera
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 Dostęp do internetu
2516 2516 Opłata za internet
2517 2517 Interpolacja
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 Nieprawidłowy plik bz2.
2527 2527 Nieprawidłowa data
2528 2528 Niepoprawna data/czas
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 Nieprawidłowa strefa czasowa
2537 2537 -----
2538 2538 Niepoprawna nazwa użytkownika
2539 2539 -----
2540 2540 Odwróć filtr
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 Wyspa
2545 2545 Wysepka
2546 2546 Wygląda na to że JOSM zawiesił się ostatnim razem. Czy chcesz przywrócić dane?
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 Przeglądarka pomocy JOSM
2555 2555 -----
2556 2556 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2560 2560 -----
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 Pliki JPEG (*.jpg)
2565 2565 OpenStreetMap - Edytor Java
2566 2566 Wersja Javy {0}
2567 2567 Jubiler
2568 2568 Funkcja łączenia obszarów
2569 2569 Połącz węzeł i linię
2570 2570 Połącz węzeł z drogą
2571 2571 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2572 2572 Połącz nakładające się obszary
2573 2573 Połączono nakładające się na siebie obszary
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 Łączy nakładające się obszary
2577 2577 -----
2578 2578 Przejdź do pozycji
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 Przejdź
2582 2582 -----
2583 2583 Przejdź do pozycji
2584 2584 Skrzyżowanie
2585 2585 -----
2586 2586 Zachowaj
2587 2587 Zachowaj kopie zapasowe nawet gdy warstwy są zapisywane
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 Zachowaj moje współrzędne
2592 2592 Zachowaj mój stan usunięcia
2593 2593 -----
2594 2594 Zachowaj wtyczkę
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 Zachowaj ich współrzędne
2598 2598 Zachowaj ich stan usunięcia
2599 2599 -----
2600 2600 Klucz
2601 2601 -----
2602 2602 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 Klucz:
2608 2608 -----
2609 2609 Skóry klawiaturowe
2610 2610 Słowa kluczowe
2611 2611 Przedszkole
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 Akcesoria kuchenne
2615 2615 -----
2616 2616 Gaz LPG
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 -----
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 Ląd (wyspa)
2630 2630 Zagospodarowanie terenu
2631 2631 Wysypisko
2632 2632 -----
2633 2633 Liczba pasów ruchu
2634 2634 Język
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 Ostatnia zmiana o {0}
2638 2638 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2639 2639 Szerokość
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 Pralnia samoobsługowa
2653 2653 Warstwa
2654 2654 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2655 2655 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2656 2656 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2657 2657 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2658 2658 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 warstwa nie jest na liście.
2663 2663 -----
2664 2664 Warstwa: {0}
2665 2665 Warstwy
2666 2666 -----
2667 2667 Czas rozbiegu (w sekundach)
2668 2668 -----
2669 2669 -----
2670 2670 -----
2671 2671 Rozrywka
2672 2672 Długość
2673 2673 Długość w metrach
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 Długość: {0}
2677 2677 Przejazd kolejowy
2678 2678 Biblioteka
2679 2679 Licencja
2680 2680 -----
2681 2681 Szlaban
2682 2682 Trasa szybkiego tramwaju
2683 2683 Latarnia morska
2684 2684 Oznaczenie linii
2685 2685 -----
2686 2686 Rodzaj linii
2687 2687 Wiersz {0} kolumna {1}:
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2692 2692 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2693 2693 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2694 2694 Lista ostatnio otwieranych plików
2695 2695 oświetlenie
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 -----
2699 2699 Strefa zamieszkania
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 Wczytaj kalibrację
2704 2704 -----
2705 2705 Otwórz warstwę WMS
2706 2706 Otwórz warstwę WMS z pliku
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 Wczytuje relacje nadrzędne
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2718 2718 -----
2719 2719 Ładowanie wczesnych wtyczek
2720 2720 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2725 2725 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2726 2726 Ładowanie wtyczek
2727 2727 Ładowanie wtyczek...
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 Wczytywanie {0}
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 -----
2734 2734 pliki lokalne
2735 2735 Okolica
2736 2736 Okolica, osada, miejsce.
2737 2737 Położenie
2738 2738 -----
2739 2739 Zablokuj
2740 2740 Wrota śluzy
2741 2741 -----
2742 2742 Długość
2743 2743 -----
2744 2744 Katalog:
2745 2745 Wygląd i zachowanie
2746 2746 Katalog:
2747 2747 Wieża widokowa
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 Najmniejszy numer
2756 2756 -----
2757 2757 Najmniejszy numer dzielonego budyknu
2758 2758 Najmniejszy numer
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 Skala MTB
2762 2762 -----
2763 2763 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2764 2764 -----
2765 2765 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2772 2772 -----
2773 2773 Centrum handlowe
2774 2774 Obiekty sztuczne
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2779 2779 Mapa
2780 2780 Style rysowania map
2781 2781 Odwzorowanie kartograficzne
2782 2782 Ustawienia mapy
2783 2783 Mapa: {0}
2784 2784 Port jachtowy (Marina)
2785 2785 Oznacz jako wykonane
2786 2786 -----
2787 2787 Znaczniki nazwanych punktów
2788 2788 Znaczniki z {0}
2789 2789 Plac targowy
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 Materiał
2796 2796 -----
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 Maks. wysokość (w metrach)
2800 2800 Maks. długość (w metrach)
2801 2801 Maks. szerokość (w metrach)
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 Maks. prędkość (km/h)
2807 2807 Maks. ciężar (w tonach)
2808 2808 -----
2809 2809 Maksymalny obszar na zapytanie:
2810 2810 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2811 2811 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2815 2815 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2816 2816 Maksymalna długość (w metrach)
2817 2817 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 Łąka
2824 2824 Zmierzone wartości
2825 2825 Pomiar
2826 2826 Stacja pomiaru
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 Członek
2830 2830 -----
2831 2831 Członkowie
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 Członkowie (z konfliktami)
2835 2835 Miejsce pamięci
2836 2836 Nazwa w menu
2837 2837 Nazwa w menu (domyślna)
2838 2838 Skróty w menu
2839 2839 -----
2840 2840 odwzorowanie Merkatora
2841 2841 Połącz
2842 2842 Połącz węzły
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 Scal warstwy
2846 2846 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2847 2847 -----
2848 2848 Połącz wybrane elementy.
2849 2849 -----
2850 2850 Włącz aktualną warstwę do innej.
2851 2851 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2852 2852 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2853 2853 Scal {0} węzłów
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 Połączona wersja
2859 2859 -----
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Wiadomość dnia jest niedostępna
2863 2863 -----
2864 2864 metryczne
2865 2865 -----
2866 2866 Mikrobrowar
2867 2867 -----
2868 2868 Obszar wojskowy
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 Min. prędkość (km/h)
2874 2874 Szyb
2875 2875 Minirondo
2876 2876 Minigolf
2877 2877 Minimalna odległość (w pikselach)
2878 2878 Minuty: {0}
2879 2879 Odbicie lustrzane
2880 2880 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 -----
2884 2884 -----
2885 2885 -----
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 Brak parametru dla NOT
2902 2902 Brak parametru dla OR
2903 2903 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 Pon-Pt 22:00-05:00
2908 2908 -----
2909 2909 Sklep z telefonami komórkowymi
2910 2910 -----
2911 2911 Tryb: {0}
2912 2912 Lotnisko dla modeli
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 Kantor
2919 2919 Tor jednoszynowy
2920 2920 Pomnik
2921 2921 Wiecej informacji...
2922 2922 Więcej informacji na temat tej funkcji
2923 2923 -----
2924 2924 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2925 2925 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2926 2926 Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"
2927 2927 -----
2928 2928 -----
2929 2929 Samochody
2930 2930 Samochody osobowe
2931 2931 Motocykle
2932 2932 Dealer motocykli
2933 2933 -----
2934 2934 Sporty motorowe
2935 2935 Autostrada
2936 2936 Skrzyżowanie autostrad
2937 2937 Autostrada - dojazd
2938 2938 Przełęcz
2939 2939 kolarstwo górskie
2940 2940 Przesuń węzeł...
2941 2941 -----
2942 2942 -----
2943 2943 Przesuń w dół
2944 2944 -----
2945 2945 Więcej elementów
2946 2946 Przesuwa filtr na dół.
2947 2947 Przesuwa filtr do góry.
2948 2948 Przesuń w lewo
2949 2949 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2950 2950 -----
2951 2951 Przesuń obiekty {0}
2952 2952 Przesuń w prawo
2953 2953 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2954 2954 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2955 2955 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2956 2956 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2957 2957 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2958 2958 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 Przesuń je
2964 2964 Przesuń do góry
2965 2965 -----
2966 2966 Przesuń {0}
2967 2967 Przesuwa obiekty {0}
2968 2968 Błota
2969 2969 Różne sporty
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 Muzeum
2977 2977 Sklep muzyczny
2978 2978 Moje zestawy zmian
2979 2979 -----
2980 2980 Moja wersja
2981 2981 Moja wersja (lokalna)
2982 2982 Moją z Połączoną
2983 2983 Moją z Ich
2984 2984 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2985 2985 Import NMEA zakończony powodzeniem
2986 2986 Pliki NMEA-0183
2987 2987 Nazwa
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 Nazwa użytkownika.
2991 2991 -----
2992 2992 Nazwa: {0}
2993 2993 Nazwane punkty GPS z {0}
2994 2994 Nazwane punkty tras.
2995 2995 Kolej wąskotorowa
2996 2996 Narodowa
2997 2997 Park narodowy
2998 2998 -----
2999 2999 Natura
3000 3000 Rezerwat przyrody
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 Sieć
3004 3004 -----
3005 3005 Nigdy nie aktualizuj
3006 3006 Nowa
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 Nowa warstwa
3010 3010 Nowy problem
3011 3011 Nowy klucz
3012 3012 Nowe wyrównanie
3013 3013 -----
3014 3014 Nowa warstwa ze schowka
3015 3015 Nowa warstwa z pliku
3016 3016 -----
3017 3017 Nowa relacja
3018 3018 Nowa rola
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 Nowa wartość
3022 3022 Nowa wartość dla {0}
3023 3023 -----
3024 3024 Następny obrazek
3025 3025 -----
3026 3026 Klub nocny
3027 3027 Nie
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
3031 3031 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
3032 3032 Zakaz skrętu w lewo
3033 3033 Zakaz skrętu w prawo
3034 3034 Brak skrótu
3035 3035 -----
3036 3036 Zakaz jazdy prosto
3037 3037 Zakaz zawracania
3038 3038 Nie znaleziono drogi "from"
3039 3039 Nie znaleziono drogi "to"
3040 3040 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
3041 3041 -----
3042 3042 -----
3043 3043 Brak zmian do wysłania.
3044 3044 -----
3045 3045 Brak konfliktów do rozwiązania
3046 3046 Brak konfliktów, które można pokazać
3047 3047 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
3048 3048 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
3049 3049 -----
3050 3050 Nie wczytano żadnych danych.
3051 3051 Brak daty
3052 3052 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
3053 3053 -----
3054 3054 ślepa ulica
3055 3055 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
3056 3056 -----
3057 3057 Brak obrazu
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
3061 3061 Brak warstw do dostosowania
3062 3062 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
3063 3063 -----
3064 3064 Brak otwartego zestawu zmian
3065 3065 Brak otwartych zestawów zmian
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 Nie znaleziono żadnych problemów
3071 3071 Bez serwera proxy
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 Brak wybranego śladu GPX
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 Bez tagów
3078 3078 Brak warstw docelowych.
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
3083 3083 -----
3084 3084 Nie, przerwij
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 Węzeł
3089 3089 -----
3090 3090 Węzeł jest nadal w użyciu..
3091 3091 -----
3092 3092 Węzeł: połączony
3093 3093 Węzeł: standardowy
3094 3094 Węzeł: otagowany
3095 3095 Węzły
3096 3096 Węzły w tym samym miejscu
3097 3097 Węzły z tą samą nazwą
3098 3098 -----
3099 3099 Węzły (z konfliktami)
3100 3100 Obiekt niebędący drogą w multipolygonie
3101 3101 żadne
3102 3102 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
3103 3103 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
3104 3104 -----
3105 3105 Północ
3106 3106 Północ
3107 3107 Nie znaleziono
3108 3108 Nie połączony
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 -----
3112 3112 Uwagi
3113 3113 -----
3114 3114 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
3115 3115 -----
3116 3116 na banknoty
3117 3117 Nic
3118 3118 Nic nie zostało dodane do zaznaczenia szukając "{0}"
3119 3119 Nic nie zostało znalezione w zaznaczeniu szukając "{0}"
3120 3120 Schowek jest pusty
3121 3121 Nic nie zostało usunięte z zaznaczenia szukając "{0}"
3122 3122 Brak zaznaczenia, które można pokazać
3123 3123 Nic nie wybrano!
3124 3124 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
3125 3125 Nie ma nic do zaznaczenia
3126 3126 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
3127 3127 Nie ma nic do powiększenia
3128 3128 -----
3129 3129 Numer
3130 3130 Ilość miejsc
3131 3131 Liczba przewodów w jednym kablu
3132 3132 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
3133 3133 -----
3134 3134 -----
3135 3135 Sposób numeracji domów
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 OK - próbuję ponownie.
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 Dane OSM
3144 3144 Hasło OSM.
3145 3145 Pliki serwera OSM
3146 3146 -----
3147 3147 -----
3148 3148 URL serwera OSM:
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 Hasło OSM:
3153 3153 Nazwa użytkownika OSM:
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 ID obiektu:
3158 3158 Obiekt usunięty
3159 3159 Historia obiektu
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 Typ obiektu:
3163 3163 Obiekt z historią
3164 3164 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
3165 3165 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
3166 3166 -----
3167 3167 Obiekty do dodania:
3168 3168 Obiekty do usunięcia:
3169 3169 Obiekty do zmiany:
3170 3170 Benzyna bezołowiowa 100
3171 3171 Benzyna bezołowiowa 91
3172 3172 Benzyna bezołowiowa 95
3173 3173 Benzyna bezołowiowa 98
3174 3174 -----
3175 3175 Przesunięcie o 3.000.000m na wschód
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 Stary klucz
3183 3183 Poprzednia rola
3184 3184 Stara wartość
3185 3185 -----
3186 3186 Na życzenie
3187 3187 Podczas wysyłania
3188 3188 Jednokierunkowa
3189 3189 Drogi z jednym węzłem
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 jednokierunkowa
3195 3195 -----
3196 3196 Nakaz skrętu w lewo
3197 3197 Nakaz skrętu w prawo
3198 3198 Nakaz jazdy prosto
3199 3199 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
3200 3200 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3201 3201 Tylko własne zestawy zmian
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
3206 3206 Tylko na początku drogi.
3207 3207 -----
3208 3208 -----
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 Otwórz
3212 3212 Otwórz adres...
3213 3213 -----
3214 3214 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
3215 3215 Ostatnio otwierane
3216 3216 -----
3217 3217 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
3218 3218 -----
3219 3219 Otwiera plik.
3220 3220 -----
3221 3221 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3222 3222 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3223 3223 Otwiera listę wszystkich relacji
3224 3224 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3229 3229 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3230 3230 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3231 3231 Otwiera adres URL.
3232 3232 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
3233 3233 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 Otwórz inne zdjęcie
3237 3237 -----
3238 3238 Otwarte zestawy zmian
3239 3239 Otwórz plik
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3247 3247 -----
3248 3248 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3249 3249 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
3250 3250 -----
3251 3251 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3252 3252 Otwórz...
3253 3253 Otwarty/Zamknięty:
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 dane OpenSteetMap
3258 3258 Otwieram 1 plik...
3259 3259 Godziny otwarcia
3260 3260 Otwieram plik "{0}" ...
3261 3261 Otwieram pliki
3262 3262 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3263 3263 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3264 3264 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
3265 3265 Czas działania
3266 3266 -----
3267 3267 Optyk
3268 3268 Dodatkowe atrybuty:
3269 3269 -----
3270 3270 Rodzaj (opcjonalne)
3271 3271 Naturalna żywność
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 Korekta prostopadłości
3275 3275 Ortogonalizuj / cofnij
3276 3276 Korekta prostopadłości
3277 3277 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Pozostałe
3281 3281 Inny punkt informacyjny
3282 3282 -----
3283 3283 Sklep turystyczny
3284 3284 -----
3285 3285 Nakładające się obszary
3286 3286 Nakładające się jezdnie
3287 3287 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
3288 3288 Nakładające się tory kolejowe
3289 3289 Nakładające się tory (z obszarem)
3290 3290 Nakładające się drogi
3291 3291 Nakładające się drogi (z obszarem)
3292 3292 Nakładające się drogi.
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 Zastąp
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 PUWG (Polska)
3308 3308 PUWG 1992 (Polska)
3309 3309 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3310 3310 Strefa PUWG
3311 3311 Sklep z farbami
3312 3312 Styl rysowania {0}: {1}
3313 3313 Wykopalisko paleontologiczne
3314 3314 papier
3315 3315 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
3316 3316 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 Relacje nadrzędne
3324 3324 -----
3325 3325 Parkuj i Jedź
3326 3326 -----
3327 3327 Uliczka parkingowa
3328 3328 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3329 3329 Analizowanie danych OSM...
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 Części
3340 3340 Zatoka
3341 3341 zatoki dla wymijania
3342 3342 Hasło
3343 3343 Hasło:
3344 3344 Hasło:
3345 3345 Wklej
3346 3346 -----
3347 3347 Wklej znaczniki
3348 3348 -----
3349 3349 Wkleja zawartość schowka.
3350 3350 Wstaw ze schowka
3351 3351 Wklej pomijając niekompletne
3352 3352 Ścieżka
3353 3353 Długość ścieżki
3354 3354 Wzgórze
3355 3355 Ciąg pieszy
3356 3356 Przejście dla pieszych
3357 3357 Typ przejścia dla pieszych
3358 3358 Ciąg pieszy
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 Apteka
3368 3368 Numer telefonu
3369 3369 Numer telefonu
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 Przesuń PicLayer
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 Miejsce na piknik
3381 3381 Molo
3382 3382 -----
3383 3383 Rurociąg
3384 3384 Rodzaj trasy
3385 3385 Boisko
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 Miejsce kultu religijnego
3389 3389 Miejsca
3390 3390 Odtwórz / wstrzymaj
3391 3391 Tworzenie węzłów i dróg.
3392 3392 -----
3393 3393 Plac zabaw
3394 3394 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3398 3398 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3399 3399 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 Podaj ciąg do przefiltrowania.
3406 3406 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3407 3407 -----
3408 3408 Podaj ciąg do wyszukania.
3409 3409 Proszę wprowadzić adres kafelka
3410 3410 Proszę wprowadzić index kafelka
3411 3411 Podaj nazwę użytkownika
3412 3412 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3421 3421 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 Wprowadź hasło do konta OSM
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3438 3438 Popraw opis zmian
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 Proszę wybrać plik
3444 3444 Proszę wybierz klucz
3445 3445 Wybierz schemat do użycia.
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 Proszę wybierz wartość
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3453 3453 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3454 3454 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3455 3455 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3456 3456 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3457 3457 Wybierz przynajmniej jedną drogę do uproszczenia.
3458 3458 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3459 3459 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3460 3460 -----
3461 3461 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3462 3462 -----
3463 3463 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3464 3464 -----
3465 3465 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3466 3466 -----
3467 3467 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3468 3468 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3469 3469 Proszę wybrać wiersz do edycji
3470 3470 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3471 3471 -----
3472 3472 Wybierz warstwę docelową
3473 3473 Wybierz metodę przesyłania:
3474 3474 -----
3475 3475 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3476 3476 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Informacje o wtyczce
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Aktualizowanie wtyczek
3488 3488 Wtyczki
3489 3489 Wtyczki są aktualne
3490 3490 -----
3491 3491 Numer punktu
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 Słup
3497 3497 Numer referencyjny
3498 3498 Posterunek policji
3499 3499 Polityczna
3500 3500 -----
3501 3501 Pozycja
3502 3502 Pozycja
3503 3503 Tylko pozycja
3504 3504 -----
3505 3505 Pozycja, czas, data i prędkość
3506 3506 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3507 3507 Skrzynka pocztowa
3508 3508 -----
3509 3509 Poczta
3510 3510 Kod pocztowy
3511 3511 Kod
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 Energetyka
3515 3515 Elektrownia
3516 3516 Linia elektryczna
3517 3517 Rozdzielnia elektryczna
3518 3518 Stacja transformatorowa
3519 3519 Słup wysokiego napięcia
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 Predefiniowane
3525 3525 -----
3526 3526 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 Ustawienia
3531 3531 Preferencje zostały zapisane na {0}
3532 3532 Ustawienia...
3533 3533 Przygotowywanie danych OSM...
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 -----
3537 3537 Przygotowanie zestawu danych...
3538 3538 -----
3539 3539 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3540 3540 -----
3541 3541 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3542 3542 Kolej retro
3543 3543 Grupa szablonów {0}
3544 3544 Grupa szablonów {1} / {0}
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 Szablony
3548 3548 Szablony nie zawierają danego klucza
3549 3549 Szablony nie zawierają danej wartości
3550 3550 -----
3551 3551 Poprzedni obrazek
3552 3552 Droga krajowa
3553 3553 Droga krajowa - dojazd
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 -----
3557 3557 -----
3558 3558 Więzienie
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 -----
3570 3570 -----
3571 3571 Kod odwzorowania
3572 3572 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 Właściwości
3577 3577 Właściwości / członkostwo
3578 3578 -----
3579 3579 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 Właściwości
3584 3584 Właściwości (z konfliktami)
3585 3585 Właściwości/członkostwo
3586 3586 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 Ustawienia proxy
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 Budynek użyteczności publicznej
3598 3598 Publiczny gril
3599 3599 Pojazdy transportu publicznego
3600 3600 Transport publiczny
3601 3601 Transport publiczny
3602 3602 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3603 3603 Wyczyść
3604 3604 Czyszczenie...
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 Kamieniołom
3609 3609 Zapytanie
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3613 3613 Zapytanie o zestawy zmian
3614 3614 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3615 3615 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3616 3616 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3617 3617 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3618 3618 Odpytywanie serwera nazw
3619 3619 Odpytywanie serwera nazw…
3620 3620 -----
3621 3621 Zdalnie sterowane samochody
3622 3622 -----
3623 3623 Tor wyścigowy
3624 3624 -----
3625 3625 Tor
3626 3626 Kolej
3627 3627 Przystanek kolejowy
3628 3628 Peron kolejowy
3629 3629 -----
3630 3630 Obszar kolejowy
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 czyste dane GPS
3635 3635 -----
3636 3636 Błąd odczytu!
3637 3637 Czytanie zdjęć...
3638 3638 -----
3639 3639 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3640 3640 Wczytywanie zestawów zmian...
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Wczytywanie informacji użytkownika...
3645 3645 Wczytywanie {0}...
3646 3646 Plik Readme
3647 3647 Imię i nazwisko
3648 3648 Na pewno zamknąć?
3649 3649 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3650 3650 Zapisywanie
3651 3651 studio nagrań
3652 3652 Teren rekreacyjny
3653 3653 -----
3654 3654 Zbiórka odpadów
3655 3655 -----
3656 3656 Powtórz
3657 3657 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3658 3658 -----
3659 3659 Numer
3660 3660 Oznaczenie (numer toru)
3661 3661 -----
3662 3662 Numer referencyjny
3663 3663 -----
3664 3664 Odwołania do:
3665 3665 -----
3666 3666 Odśwież
3667 3667 -----
3668 3668 Odrzuć konflikty i zapisz
3669 3669 Relacja
3670 3670 Relacja ...
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Relacja jest usunięta
3680 3680 Pusta relacja
3681 3681 Nieustalony rodzaj relacji
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 Relacja: zaznaczona
3685 3685 -----
3686 3686 Relacje
3687 3687 Relacje: {0}
3688 3688 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3689 3689 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3690 3690 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3691 3691 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć skalowanie.
3692 3692 Religia
3693 3693 Odśwież
3694 3694 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3695 3695 Wczytaj ponownie błędne kafle
3696 3696 Odświerza stronę pomocy
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 Usuń
3708 3708 -----
3709 3709 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3710 3710 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3711 3711 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3712 3712 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3713 3713 Usuń tagi adresu
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Usuń z pamięci podręcznej
3718 3718 -----
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 Usuń zdjęcie z warstwy
3723 3723 -----
3724 3724 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3725 3725 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3726 3726 Usuń zaznaczone zakładki
3727 3727 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3728 3728 -----
3729 3729 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 Usuń Element z Relacji
3739 3739 Usunięte powielone węzły
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 Zmień nazwę warstwy
3753 3753 Zmień nazwę zakładki
3754 3754 -----
3755 3755 Wypożyczalnia
3756 3756 Warsztat samochodowy
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3760 3760 -----
3761 3761 Zgłoś błąd
3762 3762 -----
3763 3763 -----
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 Sztuczne jezioro
3769 3769 Resetuj
3770 3770 -----
3771 3771 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3772 3772 Resetuj pozycję
3773 3773 Przywróć domyślne ustawienia
3774 3774 -----
3775 3775 Resetuje kalibrację obrazu
3776 3776 Resetuje pozycję obrazu
3777 3777 Resetuje kąt obrotu
3778 3778 Resetuje skalę obrazu
3779 3779 Droga lokalna
3780 3780 Zabudowa mieszkaniowa
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 Rozwiąż
3785 3785 Rozwiąż konflikty
3786 3786 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 Wydobycie
3799 3799 -----
3800 3800 Uruchom ponownie
3801 3801 -----
3802 3802 Restauracja
3803 3803 Przywróć
3804 3804 -----
3805 3805 Odzyskiwanie plików
3806 3806 Ograniczenie
3807 3807 Obszar handlowy
3808 3808 Mur oporowy
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3819 3819 -----
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 -----
3824 3824 Odwróć kierunek dróg
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 Odwróć i połącz
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3831 3831 Odwróć kolejność członków relacji
3832 3832 Odwróć kierunek drogi
3833 3833 Odwróć kierunek dróg
3834 3834 Odwrócona linia brzegowa
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3838 3838 -----
3839 3839 Wycofaj
3840 3840 Wycofaj zestaw zmian
3841 3841 Wycofywanie zestawu zmian #{0}
3842 3842 Wycofaj zestaw zmian w całości
3843 3843 Wycofaj zaznaczenie i przywróć usunięte obiekty
3844 3844 Wycofaj tylko zaznaczenie
3845 3845 Cofanie zmian
3846 3846 Wycofywanie...
3847 3847 Popraw
3848 3848 Wersja
3849 3849 jeździectwo
3850 3850 Rzeka
3851 3851 Koryto rzeczne
3852 3852 Droga (nieokreślona)
3853 3853 Ograniczenia na drodze
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 Rola
3860 3860 Problem z weryfikacją roli
3861 3861 -----
3862 3862 Brakująca rola {0}
3863 3863 -----
3864 3864 Rola:
3865 3865 -----
3866 3866 Obrót o 180 stopni
3867 3867 Obrót o 270 stopni
3868 3868 Obrót o 90 stopni
3869 3869 -----
3870 3870 Obraca obrazek w lewo
3871 3871 Obraca obrazek w prawo
3872 3872 Obróć w lewo
3873 3873 Obróć w prawo
3874 3874 Rondo
3875 3875 Trasa
3876 3876 Sieć trasy
3877 3877 -----
3878 3878 Stan trasy
3879 3879 Typ trasy
3880 3880 Zaznaczone szlaki:
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 Rugby league
3884 3884 Rugby union
3885 3885 Ruiny
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 Przeprowadzanie testu {0}
3895 3895 -----
3896 3896 Pas startowy
3897 3897 Skala SAC
3898 3898 karty SIM
3899 3899 Rysunek SVG (*.svg)
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 Kontrola bezpieczeństwa
3903 3903 Sprzedaż
3904 3904 Brama warowna
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 Zapisz
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 Zapisz jako...
3911 3911 Zapisz plik GPX
3912 3912 -----
3913 3913 Zapisz warstwę
3914 3914 Zapisz plik OSM
3915 3915 Zapisz kalibrację...
3916 3916 -----
3917 3917 Zapisz plik
3918 3918 Zapisz warstwę WMS do pliku
3919 3919 Zapisz pomimo tego
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3924 3924 Zapisuje bieżące dane.
3925 3925 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3929 3929 -----
3930 3930 Zapisz/wyślij i wyślij
3931 3931 -----
3932 3932 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
3933 3933 -----
3934 3934 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3935 3935 -----
3936 3936 Skalę
3937 3937 -----
3938 3938 Zeskanowana mapa...
3939 3939 Przeglądanie katalogu {0}
3940 3940 Szkoła
3941 3941 złom
3942 3942 Rumowisko
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 Busz
3948 3948 -----
3949 3949 Sklep rybny
3950 3950 Szukaj
3951 3951 Szukaj ...
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 Wyszukuje obiekty
3955 3955 Wyszukuje obiekty.
3956 3956 Szukaj w tagach
3957 3957 Szukaj szablon
3958 3958 Szukaj szablony
3959 3959 Szukaj...
3960 3960 Szukaj:
3961 3961 Szukaj:
3962 3962 Szukanie
3963 3963 Druga nazwa
3964 3964 Droga wojewódzka
3965 3965 -----
3966 3966 Sekundy: {0}
3967 3967 -----
3968 3968 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 Segmenty
3973 3973 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3974 3974 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3975 3975 Zaznacz
3976 3976 Zaznacz wszystko
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3989 3989 Wstecz
3990 3990 Wybież otwarty zestaw zmian
3991 3991 -----
3992 3992 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3993 3993 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3994 3994 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3995 3995 -----
3996 3996 Wybierz przynajmniej:
3997 3997 Wybierz nazwę pliku
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
4001 4001 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
4002 4002 -----
4003 4003 -----
4004 4004 Zaznacz na warstwie
4005 4005 Zaznacz na liście relacji
4006 4006 Zaznacz niekompletne adresy
4007 4007 Wybierz opcje rysowania linii
4008 4008 Wybierz członków
4009 4009 Zaznacz węzeł pod kursorem.
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
4013 4013 Zaznacza elementy dla wybranych członków relacji
4014 4014 -----
4015 4015 Zaznacz relację
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 Wybierz warstwę docelową
4021 4021 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
4022 4022 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
4023 4023 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4024 4024 -----
4025 4025 Zaznacz to ograniczenie skrętu
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
4036 4036 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 Zaznaczanie, przesuwanie, skalowanie i obracanie obiektów
4042 4042 -----
4043 4043 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 Zaznaczenie
4050 4050 Powierzchnia zaznaczenia
4051 4051 Długość zaznaczenia
4052 4052 Wybrano zbiór pusty.
4053 4053 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
4054 4054 Nieodpowiednie zaznaczenie.
4055 4055 -----
4056 4056 Zaznaczenie: {0}
4057 4057 Zaznacza wszystkie adresy z niekompletnymi danymi.
4058 4058 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
4059 4059 Drogi przecinające same siebie
4060 4060 -----
4061 4061 Osobna wartwa
4062 4062 -----
4063 4063 Sekwencja
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 Droga serwisowa
4067 4067 Adres URL usługi
4068 4068 Miejsce obsługi podróżnych
4069 4069 Usługi:
4070 4070 Rodzaj
4071 4071 -----
4072 4072 Ustaw zakładkę WMS
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 Domyślne ustawienie dla wszystkich
4076 4076 -----
4077 4077 Ustaw wielkość budynków
4078 4078 -----
4079 4079 Ustaw nazwę ulicy
4080 4080 -----
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
4084 4084 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
4085 4085 Ustaw język
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
4089 4089 Ustaw na domyślne
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
4094 4094 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
4095 4095 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
4096 4096 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
4097 4097 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
4098 4098 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
4099 4099 Zapisywanie domyślnych ustawień
4100 4100 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
4101 4101 Ustawienia
4102 4102 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
4103 4103 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 -----
4107 4107 Punkt carsharingu
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 schronienie
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 Żegluga
4114 4114 Sklep obuwniczy
4115 4115 Strzelectwo
4116 4116 Zakupy
4117 4117 Sklepy
4118 4118 Krótki opis: {0}
4119 4119 Skrót
4120 4120 Skróty klawiaturowe
4121 4121 -----
4122 4122 Zapisać?
4123 4123 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
4124 4124 Wysłać?
4125 4125 Pokaż
4126 4126 Pokaż obszar
4127 4127 Pokaż dane GPS.
4128 4128 Pokaż raport konfiguracji
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
4136 4136 Pokazuje informację pomocy
4137 4137 Pokaż historię
4138 4138 -----
4139 4139 Pokaż szczegóły
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
4149 4149 -----
4150 4150 Wyświetlaj ekran powitalny
4151 4151 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 Pokaż tylko tagi z konfliktami
4155 4155 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 Wyświetl tę pomoc
4160 4160 Pokaż/Ukryj
4161 4161 Obszar
4162 4162 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
4163 4163 Pokazuje bieżącą datę
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 Pokazuje wilgotność
4167 4167 Pokazuje temperaturę
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 Drogi bez nazwy
4177 4177 -----
4178 4178 Uprość drogę
4179 4179 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
4180 4180 -----
4181 4181 Uprościć drogi?
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
4186 4186 Pojedyncze elementy
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
4190 4190 -----
4191 4191 Jazda na deskorolce
4192 4192 Łyżwiarstwo
4193 4193 Narty
4194 4194 narciarstwo
4195 4195 Pomiń pobieranie
4196 4196 Pomiń pobieranie
4197 4197 Pomiń
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 Mapa
4201 4201 -----
4202 4202 Pochylnia
4203 4203 Wolniej
4204 4204 Palenie
4205 4205 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
4206 4206 -----
4207 4207 Skuter śnieżny
4208 4208 Piłka nożna
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 Sortuj
4220 4220 Sortuj menu szablonów
4221 4221 Sortuj elementy relacji
4222 4222 -----
4223 4223 Tekst źródłowy
4224 4224 Południe
4225 4225 Miejsca dla niepełnosprawnych
4226 4226 Miejsca dla rodziców
4227 4227 Miejsca dla kobiet
4228 4228 Prędkość
4229 4229 Prędkość (km/h)
4230 4230 Fotoradar
4231 4231 Kolczatka
4232 4232 -----
4233 4233 Rozdziel drogę
4234 4234 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 Rozdziel drogę {0} na {1} części
4240 4240 Rozdziela drogę na fragmenty
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 Sporty z piłką
4245 4245 Obiekty sportowe
4246 4246 Sport
4247 4247 Centrum sportowe
4248 4248 Źródło
4249 4249 Stadion
4250 4250 -----
4251 4251 Gwiazdki
4252 4252 Rozpocznij szukanie
4253 4253 Rozpocznij dostosowanie
4254 4254 Rozpocznij pobieranie
4255 4255 Rozpocznij pobieranie danych
4256 4256 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 Rozpoczynanie skanowania katalogu
4264 4264 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
4265 4265 Ponowna próba {0} z {1}.
4266 4266 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
4267 4267 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
4268 4268 -----
4269 4269 Stan
4270 4270 -----
4271 4271 Sklep z artykułami biurowymi
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 Raport konfiguracji
4275 4275 Schody
4276 4276 Przełaz
4277 4277 Znak stop
4278 4278 -----
4279 4279 Strumień
4280 4280 Ulica
4281 4281 Latarnia uliczna
4282 4282 -----
4283 4283 Nazwa ulicy
4284 4284 -----
4285 4285 Sieć drogowa
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 Podobszary
4291 4291 Stwórz filtr
4292 4292 -----
4293 4293 Dzielnica
4294 4294 Metro
4295 4295 Wejście do metra
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4306 4306 Nawierzchnia
4307 4307 Monitoring
4308 4308 Punkt geodezyjny
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 Pływanie
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 Przełącz w tryb offline
4317 4317 Przełącz w tryb online
4318 4318 Opis symboli
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 Synchronizacja dźwięku
4322 4322 Synchronizuj cały zestaw danych
4323 4323 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4324 4324 Synchronizuję tylko relację {0}
4325 4325 -----
4326 4326 Synchronizuję tylko drogę {0}
4327 4327 System miar
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 Tenis stołowy
4337 4337 Nawierzchnia dla niewidomych
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 Oznacz drogi jako
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 Szablony
4350 4350 Etykiety
4351 4351 Znaczniki (rozdzielone przecinkami)
4352 4352 Znaczniki i członkowie
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 Znaczniki zestawu zminan {0}
4357 4357 Znaczniki nowego zestawu zmian
4358 4358 -----
4359 4359 Krawiec
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 -----
4366 4366 Postój taksówek
4367 4367 Droga kołowania
4368 4368 Telefon
4369 4369 na karty telefoniczne
4370 4370 Tenis
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 Droga powiatowa
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 Sprawdza URL API
4384 4384 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4390 4390 -----
4391 4391 URL API działa poprawnie.
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4397 4397 Plik PDF musi posiadać dokładnie jedną stronę.
4398 4398 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4399 4399 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4400 4400 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4401 4401 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4402 4402 -----
4403 4403 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4404 4404 -----
4405 4405 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4406 4406 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4407 4407 Dane w schowku nie są obrazem
4408 4408 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4409 4409 -----
4410 4410 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4411 4411 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4412 4412 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4416 4416 -----
4417 4417 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4418 4418 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4419 4419 -----
4420 4420 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4425 4425 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4437 4437 -----
4438 4438 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4439 4439 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
4440 4440 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4457 4457 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4458 4458 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4470 4470 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4471 4471 Teatr
4472 4472 -----
4473 4473 Ich wersja
4474 4474 Ich wersja (na serwerze)
4475 4475 Ich z Połączoną
4476 4476 Park rozrywki
4477 4477 -----
4478 4478 Nie ma otwartych zestawów zmian
4479 4479 Nie wybrano opiektów do pobrania
4480 4480 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4488 4488 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4489 4489 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 To znajduje się za końcem nagrania.
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 -----
4501 4501 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4514 4514 -----
4515 4515 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4527 4527 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4528 4528 automat biletowy
4529 4529 Numery kafelków mapy
4530 4530 Adres kafelka:
4531 4531 -----
4532 4532 Czas
4533 4533 Zakres czasu
4534 4534 Strefa czasowa:
4535 4535 Strefa czasowa: {0}
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 Do usunięcia
4539 4539 -----
4540 4540 Do:
4541 4541 Przełącza na pełny ekran
4542 4542 Przełącz linie łączące punktu GPX
4543 4543 Przełącza widok szkieletowy
4544 4544 Przełącza na pełny ekran
4545 4545 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4546 4546 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4547 4547 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4548 4548 Przełącz: {0}
4549 4549 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4550 4550 Toalety
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 bramka (opłata)
4554 4554 Punkt poboru opłat
4555 4555 Narzędzie: {0}
4556 4556 Pasek narzędzi
4557 4557 Personalizacja paska narzędzi
4558 4558 Narzędzia
4559 4559 Narzedzie do rysowania budynków.
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 Turystyka
4563 4563 Wieża
4564 4564 Numer referencyjny
4565 4565 Typ wieży
4566 4566 Małe miasto
4567 4567 Ratusz
4568 4568 -----
4569 4569 Sklep z zabawkami
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 Droga gruntowa
4576 4576 Kolorowanie ścieżek i punktów
4577 4577 -----
4578 4578 -----
4579 4579 Typ drogi
4580 4580 Środek uspokojenia ruchu
4581 4581 Sygnalizacja świetlna
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 Tramwaj
4585 4585 Przystanek tramwajowy
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 Biuro podróży
4593 4593 Drzewo
4594 4594 -----
4595 4595 Droga ekspresowa
4596 4596 Droga ekspresowa - dojazd
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 Tunel
4603 4603 Początek tunelu
4604 4604 -----
4605 4605 Ograniczenia skrętu
4606 4606 Miejsce do zawracania
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 Kołowrotek
4611 4611 Obrotnica
4612 4612 Rodzaj
4613 4613 -----
4614 4614 Typ:
4615 4615 Rodzaj
4616 4616 sklep z oponami
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 NIEZNANA
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 -----
4631 4631 Strefa UTM
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 Rozdziel drogi
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 Nie można parsować współrzędnych
4647 4647 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4648 4648 Droga gminna
4649 4649 Niezamkniete drogi
4650 4650 Nie zamknięta droga
4651 4651 Niepołączona linia brzegowa
4652 4652 Niepołączone węzły bez tagów
4653 4653 Niepołączone drogi.
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 Nierozstrzygnięty
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 -----
4664 4664 Cofnij
4665 4665 -----
4666 4666 Cofnij przesunięcie
4667 4667 -----
4668 4668 Cofa ostatnią czynność.
4669 4669 -----
4670 4670 Oderwij panel
4671 4671 Nieoczekiwany błąd
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 -----
4681 4681 -----
4682 4682 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4683 4683 Odblokuj
4684 4684 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4685 4685 Rozdzielenie węzła
4686 4686 -----
4687 4687 Uniwersytet
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4691 4691 Nieznany adres
4692 4692 Nieznany stan problemu
4693 4693 -----
4694 4694 Nieznany rodzaj elementu
4695 4695 Nieznany tryb {0}
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 Nieznana rola
4700 4700 -----
4701 4701 Nieznany typ: {0}
4702 4702 Warstwa WMS bez nazwy
4703 4703 Skrzyżowanie bez nazwy
4704 4704 Drogi bez nazwy
4705 4705 -----
4706 4706 -----
4707 4707 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4708 4708 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4709 4709 Niezapisane dane i konflikty
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 Niezapisane dane OSM
4713 4713 Odznacz wszystko
4714 4714 Odznacz wszystko (anulowanie)
4715 4715 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4716 4716 Odznacza wszystkie obiekty.
4717 4717 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4718 4718 -----
4719 4719 -----
4720 4720 Nie wspierana wersja: {0}
4721 4721 -----
4722 4722 Drogi bez tagów
4723 4723 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4724 4724 -----
4725 4725 W górę
4726 4726 -----
4727 4727 Aktualizuj
4728 4728 Aktualizuj zestaw zmian
4729 4729 Aktualizuj zawartość
4730 4730 Aktualizuj dane
4731 4731 -----
4732 4732 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4733 4733 Pobierz zmiany
4734 4734 Aktualizacja obiektów
4735 4735 Aktualizuj wtyczki
4736 4736 Pobierz wybrane
4737 4737 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4738 4738 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4739 4739 Aktualizuje wybrane wtyczki
4740 4740 Zaktualizowano
4741 4741 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4742 4742 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4743 4743 -----
4744 4744 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4745 4745 -----
4746 4746 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4747 4747 Uaktualnianie zestawu zmian...
4748 4748 Odświeżanie danych
4749 4749 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4750 4750 Aktualizowanie mapy...
4751 4751 -----
4752 4752 Wyślij
4753 4753 Wyślij zmiany
4754 4754 Wyślij Ustawienia
4755 4755 -----
4756 4756 Wyślij ślady
4757 4757 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4758 4758 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4759 4759 -----
4760 4760 Wyślij dane
4761 4761 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4762 4762 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4763 4763 -----
4764 4764 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 Wyślij wybrane elementy
4768 4768 -----
4769 4769 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4770 4770 Wysyłanie do "{0}"
4771 4771 Wyślij do nowego zestawu zmian
4772 4772 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4773 4773 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4774 4774 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4775 4775 Wysyłanie śladu GPX
4776 4776 -----
4777 4777 -----
4778 4778 Przesyłanie danych...
4779 4779 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4780 4780 -----
4781 4781 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4782 4782 Użycie
4783 4783 Użyj
4784 4784 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4785 4785 -----
4786 4786 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4787 4787 -----
4788 4788 Używaj prostego uwierzytelniania
4789 4789 Używaj OAuth
4790 4790 -----
4791 4791 Używaj SOCKS proxy
4792 4792 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4793 4793 -----
4794 4794 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4795 4795 -----
4796 4796 Użyj domyślny
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 Użyj warstwy błędów
4803 4803 -----
4804 4804 Użyj ustawień globalnych.
4805 4805 Użyj listę ignorowanych
4806 4806 Użyj niestandardowych wyjątków
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 Użyj standardowych wyjątków
4811 4811 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4812 4812 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4818 4818 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4819 4819 -----
4820 4820 Używany styl
4821 4821 Użytkownik
4822 4822 ID użytkownika:
4823 4823 Nazwa użytkownika:
4824 4824 -----
4825 4825 Użytkownik:
4826 4826 Nazwa użytkownika
4827 4827 -----
4828 4828 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4829 4829 Sklep z odkurzaczami
4830 4830 Zweryfikuj
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 Sprawdzanie
4835 4835 Sprawdzanie poprawności
4836 4836 Błędy
4837 4837 -----
4838 4838 Wartość
4839 4839 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4840 4840 -----
4841 4841 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 Wartość:
4846 4846 -----
4847 4847 Sklep z różnościam
4848 4848 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4849 4849 -----
4850 4850 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4851 4851 Automat sprzedający
4852 4852 Sprzedawane produkty
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 Wersja {0}
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 Wersja: {0}
4863 4863 Weterynarz
4864 4864 Przez:
4865 4865 Wypożyczalnia wideo
4866 4866 Widok
4867 4867 Widok: {0}
4868 4868 Punkt widokowy
4869 4869 Wieś
4870 4870 Zieleń miejska
4871 4871 Miasto
4872 4872 Winnica
4873 4873 Widoczność
4874 4874 Widoczność (czytelność)
4875 4875 widoczna wieża szybowa
4876 4876 Odwiedź stronę domową
4877 4877 -----
4878 4878 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4879 4879 Wulkan
4880 4880 Siatkówka
4881 4881 Napięcie
4882 4882 -----
4883 4883 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4884 4884 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 Błąd WMS
4888 4888 Pliki WMS (*.wms)
4889 4889 Warstwa WMS
4890 4890 -----
4891 4891 Adres serwera WMS
4892 4892 -----
4893 4893 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4894 4894 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4895 4895 -----
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 Oczekiwanie 10 sekund...
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 mur
4906 4906 -----
4907 4907 -----
4908 4908 Uwaga
4909 4909 -----
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4913 4913 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4914 4914 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4924 4924 -----
4925 4925 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4929 4929 -----
4930 4930 -----
4931 4931 -----
4932 4932 -----
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 -----
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 -----
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 -----
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 -----
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 -----
4969 4969 -----
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 -----
4978 4978 -----
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 Ostrzeżenia
4984 4984 Myjnia samochodowa
4985 4985 Kosz na śmieci
4986 4986 Oczyszczalnia ścieków
4987 4987 Woda
4988 4988 Park wodny
4989 4989 Wieża ciśnień
4990 4990 Studnia
4991 4991 Filtry
4992 4992 Wodospad
4993 4993 Młyn wodny
4994 4994 -----
4995 4995 Pliki audio Wave (*.wav)
4996 4996 -----
4997 4997 -----
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
5001 5001 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
5002 5002 Węzeł drogi blisko innej drogi
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 Etykietowanie punktów
5010 5010 -----
5011 5011 Punkty drogowe
5012 5012 Drogi
5013 5013 Krzyż przydrożny
5014 5014 Kapliczka
5015 5015 Strona internetowa: {0}
5016 5016 Strona internetowa
5017 5017 -----
5018 5018 Jaz
5019 5019 Mokradło
5020 5020 Dla niepełnosprawnych
5021 5021 Wózki inwalidzkie
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
5025 5025 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
5026 5026 -----
5027 5027 Całą grupę
5028 5028 Szerokość (w metrach)
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 Wiatrak
5033 5033 Rękaw
5034 5034 Widok szkieletowy
5035 5035 -----
5036 5036 Ze sklepem
5037 5037 -----
5038 5038 Las pierwotny
5039 5039 Zakład produkcyjny
5040 5040 -----
5041 5041 Błąd zapisu!
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 Brakuje znacznika XML <user>.
5049 5049 Tak
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 Tak, usuń węzły
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
5058 5058 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
5059 5059 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
5060 5060 -----
5061 5061 Napotkałeś błąd w JOSM
5062 5062 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
5063 5063 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
5068 5068 -----
5069 5069 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
5070 5070 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
5075 5075 -----
5076 5076 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
5077 5077 Wybierz ślad GPX
5078 5078 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 Powiększ
5083 5083 Zbliżenie (w metrach)
5084 5084 Powiększ
5085 5085 Zmniejsz
5086 5086 Powiększa i przesuwa mapę
5087 5087 -----
5088 5088 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
5089 5089 Powiększ
5090 5090 Poziom powiększenia:
5091 5091 Zmniejsz
5092 5092 Powiększ aby pokazać: {0}
5093 5093 Powiększ do
5094 5094 Powiększ na warstwie
5095 5095 -----
5096 5096 Pokaż problem
5097 5097 Powiększ do wybranych elementów
5098 5098 Powiększ do zaznaczenia
5099 5099 Powiększa odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
5100 5100 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
5101 5101 -----
5102 5102 Powiększ elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
5103 5103 -----
5104 5104 Pokaż {0}
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 [usunięte]
5108 5108 \nWysokość: {0} m
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 wysokie napięcie
5113 5113 średnie napięcie
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 -----
5118 5118 -----
5119 5119 -----
5120 5120 -----
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 Edycja pylonu
5127 5127 Edycja stacji
5128 5128 -----
5129 5129 -----
5130 5130 Stacja
5131 5131 Brama
5132 5132 Wstecz
5133 5133 Szybciej
5134 5134 Zwiększa prędkość odtwarzania.
5135 5135 Do przodu
5136 5136 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
5137 5137 Przeskakuje do następnego fragmentu.
5138 5138 Następny znacznik
5139 5139 Odtwórz następny znacznik.
5140 5140 Odtwórz poprzedni znacznik.
5141 5141 Odtwórz / wstrzymaj
5142 5142 Poprzedni znacznik
5143 5143 Wolniej
5144 5144 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
5145 5145 Zamknięty
5146 5146 Otwarty
5147 5147 brak
5148 5148 -----
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 -----
5152 5152 D
5153 5153 U
5154 5154 A
5155 5155 Z
5156 5156 U
5157 5157 O
5158 5158 T
5159 5159 Z
5160 5160 Tekst
5161 5161 -----
5162 5162 -----
5163 5163 Źródło ciepła
5164 5164 -----
5165 5165 -----
5166 5166 -----
5167 5167 -----
5168 5168 -----
5169 5169 -----
5170 5170 -----
5171 5171 -----
5172 5172 markowe
5173 5173 nie
5174 5174 używane
5175 5175 tak
5176 5176 nad ziemią
5177 5177 pod ziemią
5178 5178 podwodą
5179 5179 -----
5180 5180 Edycja stacji kolejowej
5181 5181 Stacja kolejowa
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 -----
5185 5185 -----
5186 5186 -----
5187 5187 Klucz:
5188 5188 -----
5189 5189 -----
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 dodaj do zaznaczenia
5193 5193 adres
5194 5194 administracyjna
5195 5195 zaawansowana
5196 5196 zaawansowana konfiguracja
5197 5197 droga powietrzna
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 -----
5201 5201 kruszywo
5202 5202 dla rolnictwa
5203 5203 wentylacyjny
5204 5204 wszystkie
5205 5205 wszystkie obiekty
5206 5206 alejka
5207 5207 alfabetycznie
5208 5208 alternatywny
5209 5209 -----
5210 5210 udogodnienie
5211 5211 -----
5212 5212 -----
5213 5213 futbol amerykański
5214 5214 analogowy
5215 5215 kościół anglikański
5216 5216 jedzenie dla zwierząt
5217 5217 gość
5218 5218 dowolne
5219 5219 -----
5220 5220 akwedukt
5221 5221 łucznictwo
5222 5222 obszar
5223 5223 -----
5224 5224 azjatycka
5225 5225 asfalt
5226 5226 lekkoatletyka
5227 5227 -----
5228 5228 futbol australijski
5229 5229 automatycznie
5230 5230 tło
5231 5231 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
5232 5232 odcinek powrotny
5233 5233 zła
5234 5234 bahaizm
5235 5235 baptyści
5236 5236 bariera
5237 5237 -----
5238 5238 Basen
5239 5239 Koszykówka
5240 5240 boksyty
5241 5241 Plaża
5242 5242 -----
5243 5243 rowery
5244 5244 dętki do roweru
5245 5245 -----
5246 5246 czarny
5247 5247 niebieski
5248 5248 torfowisko
5249 5249 bule
5250 5250 granica
5251 5251 gra w kule
5252 5252 marka
5253 5253 most
5254 5254 brązowy
5255 5255 teren poprzemysłowy
5256 5256 buddyzm
5257 5257 budynek
5258 5258 -----
5259 5259 hamburgery
5260 5260 autobus
5261 5261 wydzielony pas autobusowy
5262 5262 futbol kanadyjki
5263 5263 -----
5264 5264 kajakarstwo
5265 5265 uwzględnij wielkość liter
5266 5266 kościół katolicki
5267 5267 Cmentarz
5268 5268 -----
5269 5269 węgiel drewny
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 kurczak
5273 5273 chińska
5274 5274 -----
5275 5275 chrześcijaństwo
5276 5276 papierosy
5277 5277 miasto
5278 5278 cywilna
5279 5279 wspinaczka
5280 5280 -----
5281 5281 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5282 5282 zamknięty
5283 5283 węgiel
5284 5284 linia brzegowa
5285 5285 bruk
5286 5286 -----
5287 5287 komunikacyjna
5288 5288 szuter
5289 5289 beton
5290 5290 prezerwatywy
5291 5291 konfiguruj
5292 5292 -----
5293 5293 konflikt
5294 5294 iglasty
5295 5295 połaczenie
5296 5296 w budowie
5297 5297 sieć trakcyjna
5298 5298 -----
5299 5299 miedź
5300 5300 -----
5301 5301 -----
5302 5302 liczba
5303 5303 -----
5304 5304 krykiet
5305 5305 krykiet
5306 5306 krokiet
5307 5307 -----
5308 5308 kolarstwo
5309 5309 dane
5310 5310 liściasty
5311 5311 obiekt dedykowany
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 -----
5316 5316 -----
5317 5317 -----
5318 5318 usunięto
5319 5319 dla dostaw
5320 5320 przestarzały
5321 5321 dla wyznaczonych pojazdów
5322 5322 dojazd do posesji
5323 5323 objazd
5324 5324 cyfrowy
5325 5325 diamenty
5326 5326 zablokowane
5327 5327 Dok
5328 5328 wyścigi psów
5329 5329 podwójny
5330 5330 na dół
5331 5331 zjazd
5332 5332 pobrany obszar
5333 5333 napoje
5334 5334 podjazd
5335 5335 -----
5336 5336 -----
5337 5337 wschód
5338 5338 łatwa
5339 5339 -----
5340 5340 energia elektryczna
5341 5341 elementy
5342 5342 -----
5343 5343 jazda konna
5344 5344 ewangelikalizm
5345 5345 parzyste
5346 5346 przykłady
5347 5347 doskonała
5348 5348 torby na odchody
5349 5349 dla ekspertów
5350 5350 -----
5351 5351 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5352 5352 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5353 5353 -----
5354 5354 gospodarstwo
5355 5355 -----
5356 5356 -----
5357 5357 prom
5358 5358 znajdź w zaznaczeniu
5359 5359 ryba z frytkami
5360 5360 -----
5361 5361 -----
5362 5362 jedzenie
5363 5363 piesza
5364 5364 bród
5365 5365 las
5366 5366 leśna
5367 5367 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5368 5368 odcinek docelowy
5369 5369 cieplna
5370 5370 -----
5371 5371 francuska
5372 5372 od kafelka
5373 5373 z drogi
5374 5374 pełna
5375 5375 futbol gaelicki (irlandzki)
5376 5376 garaże
5377 5377 gazowy
5378 5378 niemiecka
5379 5379 Lodowiec
5380 5380 złoto
5381 5381 -----
5382 5382 pole golfowe
5383 5383 dobra
5384 5384 znacznik GPS
5385 5385 punkt GPS
5386 5386 1 stopnia
5387 5387 2 stopnia
5388 5388 3 stopnia
5389 5389 4 stopnia
5390 5390 5 stopnia
5391 5391 trawa
5392 5392 kratka trawnikowa
5393 5393 żwir
5394 5394 szary
5395 5395 grecka
5396 5396 zielony
5397 5397 -----
5398 5398 grunt
5399 5399 gimnastyka
5400 5400 połowiczna
5401 5401 punkt zatrzymania
5402 5402 zdrowie
5403 5403 ciepłowniczy
5404 5404 Zdrowie
5405 5405 samochody ciężarowe
5406 5406 wyróżnienie
5407 5407 droga
5408 5408 -----
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 hinduizm
5412 5412 historia
5413 5413 tablica historyczna
5414 5414 hokej
5415 5415 tragiczna
5416 5416 -----
5417 5417 wyścigi konne
5418 5418 -----
5419 5419 dom
5420 5420 -----
5421 5421 -----
5422 5422 -----
5423 5423 wodna
5424 5424 lody
5425 5425 ilmenit
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 -----
5429 5429 nieaktywne
5430 5430 -----
5431 5431 niekompletne
5432 5432 niekompletna droga
5433 5433 -----
5434 5434 niezależny
5435 5435 indyjska
5436 5436 wewnętrzny
5437 5437 Teren przemysłowy
5438 5438 Wewnętrzny segment
5439 5439 zintegrowano z głównym programem
5440 5440 średnia
5441 5441 -----
5442 5442 -----
5443 5443 rudy żelaza
5444 5444 wysepka
5445 5445 wydzielone pomieszczenie
5446 5446 włoska
5447 5447 -----
5448 5448 dżinizm
5449 5449 japońska
5450 5450 świadkowie Jehowy
5451 5451 judaizm
5452 5452 -----
5453 5453 -----
5454 5454 -----
5455 5455 -----
5456 5456 -----
5457 5457 -----
5458 5458 ląd
5459 5459 wysypisko smieci
5460 5460 zagospodarowanie przestrzenne
5461 5461 -----
5462 5462 warstwa
5463 5463 -----
5464 5464 -----
5465 5465 ołów
5466 5466 w lewo
5467 5467 wypoczynek
5468 5468 -----
5469 5469 -----
5470 5470 wapień
5471 5471 limitowane
5472 5472 strefa zamieszkania
5473 5473 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5474 5474 okolica
5475 5475 zablokuj przewijanie
5476 5476 -----
5477 5477 -----
5478 5478 niska
5479 5479 luteranie
5480 5480 -----
5481 5481 namorzyny
5482 5482 -----
5483 5483 ręcznie
5484 5484 -----
5485 5485 marsze
5486 5486 max szer.
5487 5487 max dł.
5488 5488 tryb wymiarowania
5489 5489 członek
5490 5490 -----
5491 5491 metodyści
5492 5492 meksykańska
5493 5493 Teren wojskowy
5494 5494 min szer.
5495 5495 min dł.
5496 5496 mieszany
5497 5497 mormoni
5498 5498 sporty motorowe
5499 5499 -----
5500 5500 autostrada
5501 5501 ciąg pieszy
5502 5502 Błoto
5503 5503 różne sporty
5504 5504 wielopoziomowy
5505 5505 -----
5506 5506 -----
5507 5507 islam
5508 5508 -----
5509 5509 narodowa
5510 5510 naturalne
5511 5511 -----
5512 5512 tablica przyrodnicza
5513 5513 -----
5514 5514 gazety
5515 5515 następny
5516 5516 nikiel
5517 5517 nie
5518 5518 -----
5519 5519 brak opisu
5520 5520 -----
5521 5521 -----
5522 5522 -----
5523 5523 brak modyfikatora
5524 5524 -----
5525 5525 -----
5526 5526 -----
5527 5527 zakaz skrętu w lewo
5528 5528 zakaz skrętu w prawo
5529 5529 zakaz jazdy prosto
5530 5530 zakaz zawracania
5531 5531 -----
5532 5532 żadne
5533 5533 -----
5534 5534 północ
5535 5535 północny-wschód
5536 5536 północny-zachód
5537 5537 nie zostały usunięte
5538 5538 -----
5539 5539 -----
5540 5540 tablica informacyjna
5541 5541 dla początkujących
5542 5542 jądrowa
5543 5543 obserwacyjna
5544 5544 nieparzyste
5545 5545 oficjalnie
5546 5546 -----
5547 5547 naftowy
5548 5548 stare szyny kolejowe
5549 5549 stare
5550 5550 -----
5551 5551 -----
5552 5552 nakaz skrętu w lewo
5553 5553 nakaz skrętu w prawo
5554 5554 nakaz jazdy prosto
5555 5555 otwarty
5556 5556 -----
5557 5557 opcje
5558 5558 -----
5559 5559 kościół prawosławny
5560 5560 -----
5561 5561 zewnętrzny
5562 5562 Zewnętrzny segment
5563 5563 poza pobranym obszarem
5564 5564 -----
5565 5565 -----
5566 5566 wysepka parkignowa
5567 5567 bilety parkingowe
5568 5568 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5569 5569 pyłu
5570 5570 pasażerowie
5571 5571 pasażerowie; pojazdy
5572 5572 utwardzona
5573 5573 kostka
5574 5574 Szczyt
5575 5575 kamienie
5576 5576 -----
5577 5577 -----
5578 5578 -----
5579 5579 zielonoświątkowcy
5580 5580 dopuszczalny
5581 5581 zdjęcia
5582 5582 fotowoltaiczna
5583 5583 nabrzeże
5584 5584 -----
5585 5585 -----
5586 5586 -----
5587 5587 -----
5588 5588 -----
5589 5589 -----
5590 5590 -----
5591 5591 boisko
5592 5592 -----
5593 5593 Miejsce
5594 5594 tablica botaniczna
5595 5595 plastik
5596 5596 -----
5597 5597 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5598 5598 proszę wybrać drogę
5599 5599 słup
5600 5600 polityczna
5601 5601 energia
5602 5602 prezbiterianie
5603 5603 poprzedni
5604 5604 droga krajowa
5605 5605 droga krajowa - dojazd
5606 5606 droga prywatna
5607 5607 proponowany
5608 5608 protestanci
5609 5609 publiczny
5610 5610 -----
5611 5611 mapy komunikacji miejskiej
5612 5612 bilety komunikacji miejskiej
5613 5613 -----
5614 5614 poczwórny
5615 5615 kwakrzy
5616 5616 kamieniołom
5617 5617 sport rakietowy
5618 5618 kolej
5619 5619 Teren kolejowy
5620 5620 -----
5621 5621 tory kolejowe
5622 5622 -----
5623 5623 -----
5624 5624 czerwony
5625 5625 szuwary
5626 5626 odśwież listę portów
5627 5627 -----
5628 5628 regionalna
5629 5629 wyrażenie regularne
5630 5630 -----
5631 5631 -----
5632 5632 zdalnie
5633 5633 -----
5634 5634 usuń z zaznaczenia
5635 5635 -----
5636 5636 zamień zaznaczenie
5637 5637 -----
5638 5638 droga lokalna
5639 5639 handel
5640 5640 w prawo
5641 5641 koryto rzeczne
5642 5642 droga
5643 5643 rola
5644 5644 rondo
5645 5645 droga
5646 5646 odcinek trasy
5647 5647 -----
5648 5648 -----
5649 5649 rutyl
5650 5650 sól
5651 5651 słone bagna
5652 5652 piach
5653 5653 kanapki
5654 5654 skala
5655 5655 schemat
5656 5656 Zarośla
5657 5657 droga wojewódzka
5658 5658 -----
5659 5659 sejsmiczny
5660 5660 wybierz sport:
5661 5661 zaznaczony
5662 5662 zaznaczenie
5663 5663 wydzielona przestrzeń
5664 5664 droga serwisowa
5665 5665 serwis
5666 5666 -----
5667 5667 -----
5668 5668 -----
5669 5669 -----
5670 5670 ściekowy
5671 5671 szyici
5672 5672 strzelectwo
5673 5673 sklep
5674 5674 -----
5675 5675 bocznica
5676 5676 sikhizm
5677 5677 srebro
5678 5678 pojedynczy
5679 5679 -----
5680 5680 miejsce
5681 5681 jazda na deskorolce
5682 5682 łyżwiarstwo
5683 5683 narciarska
5684 5684 narciarstwo
5685 5685 -----
5686 5686 -----
5687 5687 piłka nożna
5688 5688 -----
5689 5689 południe
5690 5690 południowy-wschód
5691 5691 południowy-zachód
5692 5692 spirytualizm
5693 5693 Sport
5694 5694 -----
5695 5695 centrum sportowe
5696 5696 odnoga
5697 5697 stadion
5698 5698 znaczki
5699 5699 -----
5700 5700 kamień
5701 5701 strumień
5702 5702 ulice
5703 5703 ciąg
5704 5704 ciąg;ciąg;...
5705 5705 metro
5706 5706 słoneczny
5707 5707 sunnici
5708 5708 terenowy
5709 5709 -----
5710 5710 bagno
5711 5711 słodycze
5712 5712 pływanie
5713 5713 -----
5714 5714 -----
5715 5715 -----
5716 5716 tenis stołowy
5717 5717 tampony
5718 5718 taoizm
5719 5719 doładowanie do telefonu
5720 5720 tymczasowy
5721 5721 tenis
5722 5722 -----
5723 5723 droga powiatowa
5724 5724 tekst
5725 5725 tajska
5726 5726 -----
5727 5727 -----
5728 5728 tereny zalewowe
5729 5729 -----
5730 5730 -----
5731 5731 cyna
5732 5732 -----
5733 5733 -----
5734 5734 do drogi
5735 5735 topograficzna
5736 5736 -----
5737 5737 turystyka
5738 5738 -----
5739 5739 -----
5740 5740 zabawki
5741 5741 ścieżka
5742 5742 ścieżka i punkty
5743 5743 -----
5744 5744 sygnalizacja świetlna
5745 5745 tramwaj
5746 5746 potrójny
5747 5747 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5748 5748 droga ekspresowa
5749 5749 droga ekspresowa - dojazd
5750 5750 turecka
5751 5751 -----
5752 5752 rodzaj
5753 5753 droga gminna
5754 5754 niekontrolowane
5755 5755 podziemny
5756 5756 -----
5757 5757 -----
5758 5758 unitarianizm
5759 5759 nieznany
5760 5760 nieoznakowane
5761 5761 -----
5762 5762 nieutwardzona
5763 5763 nieznana
5764 5764 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5765 5765 -----
5766 5766 nieotagowany
5767 5767 nieotagowana droga
5768 5768 nieużywane
5769 5769 do góry
5770 5770 aż do kafelka
5771 5771 użycie
5772 5772 błędy spradzania poprawności
5773 5773 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5774 5774 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5775 5775 pojazdy
5776 5776 wersja {0}
5777 5777 przez węzeł lub drogę
5778 5778 Wiadukt
5779 5779 -----
5780 5780 Wulkan
5781 5781 vouchery
5782 5782 -----
5783 5783 woda
5784 5784 poziom wody
5785 5785 szlak wodny
5786 5786 -----
5787 5787 -----
5788 5788 -----
5789 5789 -----
5790 5790 -----
5791 5791 tylko punkty
5792 5792 -----
5793 5793 pogoda
5794 5794 zachód
5795 5795 biały
5796 5796 tablica o zwierzętach
5797 5797 wiatrowa
5798 5798 wydobywczy
5799 5799 -----
5800 5800 przewodowy
5801 5801 bezprzewodowy
5802 5802 drewno
5803 5803 -----
5804 5804 -----
5805 5805 dworzec przetokowy
5806 5806 tak
5807 5807 -----
5808 5808 cynk
5809 5809 cyrkon
5810 5810 -----
5811 5811 -----
5812 5812 zaratusztrianizm
5813 5813 -----
5814 5814 -----
5815 5815 -----
5816 5816 -----
5817 5817 {0} [niekompletny]
5818 5818 Obiekty na warstwie {0}:
5819 5819 -----
5820 5820 -----
5821 5821 {0} nie jest liczbą
5822 5822 {0} metrów
5823 5823 -----
5824 5824 {0} musi być większe nić 0
5825 5825 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5826 5826 -----
5827 5827 -----
5828 5828 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5829 5829 -----
5830 5830 {0} km kw.
5831 5831 -----
5832 5832 -----
5833 5833 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5834 5834 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5835 5835 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5836 5836 -----
5837 5837 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5838 5838 -----
5839m 1 -----
5840m 2 ({0} zapytanie)
5841m 2 ({0} zapytania)
5842m 2 ({0} zapytań)
5843m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5844m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5845m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5846m 4 -----
5847m 5 -----
5848m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5849m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5850m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5851m 7 -----
5852m 8 -----
5853m 9 -----
5854m 10 -----
5855m 11 Dodano {0} obiekt
5856m 11 Dodano {0} obiekty
5857m 11 Dodano {0} obiektów
5858m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5859m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5860m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5861m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5862m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5863m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5864m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5865m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5866m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5867m 15 Zmień {0} obiekt
5868m 15 Zmień {0} obiekty
5869m 15 Zmień {0} obiektów
5870m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5871m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5872m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5873m 17 Konflikt podczas pobierania
5874m 17 Konflikty podczas pobierania
5875m 17 Konflikty podczas pobierania
5876m 18 -----
5877m 19 Usunięto {0} węzeł
5878m 19 Usunięto {0} węzły
5879m 19 Usunięto {0} węzłów
5880m 20 Usunięto {0} objekt
5881m 20 Usunięto {0} objekty
5882m 20 Usunięto {0} objektów
5883m 21 Usunięto {0} relację
5884m 21 Usunięto {0} relacje
5885m 21 Usunięto {0} relacji
5886m 22 Usunięto {0} drogę
5887m 22 Usunięto {0} drogi
5888m 22 Usunięto {0} dróg
5889m 23 Usuwanie {0} obiektu
5890m 23 Usuwanie {0} obiektów
5891m 23 Usuwanie {0} obiektów
5892m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5893m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5894m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5895m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5896m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5897m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5898m 26 -----
5899m 27 -----
5900m 28 -----
5901m 29 -----
5902m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5903m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5904m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5905m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5906m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5907m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5908m 32 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5909m 32 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5910m 32 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5911m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
5912m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
5913m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
5914m 34 Przesunięto {0} węzeł
5915m 34 Przesunięto {0} węzły
5916m 34 Przesunięto {0} węzłów
5917m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
5918m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
5919m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
5920m 36 Otwieranie {0} pliku...
5921m 36 Otwieranie {0} plików...
5922m 36 Otwieranie {0} plików...
5923m 37 Wklejam {0} tag
5924m 37 Wklejam {0} tagi
5925m 37 Wklejam {0} tagi
5926m 38 -----
5927m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5928m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5929m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5930m 40 -----
5931m 41 -----
5932m 42 Obrócono {0} węzeł
5933m 42 Obrócono {0} węzły
5934m 42 Obrócono {0} węzłów
5935m 43 Skalowanie {0} węzła
5936m 43 Skalowanie {0} węzłów
5937m 43 Skalowanie {0} węzłów
5938m 44 -----
5939m 45 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5940m 45 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5941m 45 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5942m 46 Uproszczono {0} drogę
5943m 46 Uproszczono {0} drogi
5944m 46 Uproszczono {0} dróg
5945m 47 -----
5946m 48 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5947m 48 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5948m 48 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5949m 49 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5950m 49 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5951m 49 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5952m 50 -----
5953m 51 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5954m 51 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5955m 51 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5956m 52 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
5957m 52 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
5958m 52 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
5959m 53 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5960m 53 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5961m 53 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5962m 54 Ich wersja ({0} pozycja)
5963m 54 Ich wersja ({0} pozycje)
5964m 54 Ich wersja ({0} pozycji)
5965m 55 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5966m 55 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5967m 55 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5968m 56 -----
5969m 57 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5970m 57 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5971m 57 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5972m 58 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5973m 58 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5974m 58 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5975m 59 Wykryto {0} konflikt.
5976m 59 Wykryto {0} konflikty.
5977m 59 Wykryto {0} konfliktów.
5978m 60 -----
5979m 61 -----
5980m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5981m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5982m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5983m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5984m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5985m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5986m 64 -----
5987m 65 -----
5988m 66 -----
5989m 67 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5990m 67 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5991m 67 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5992m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5993m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5994m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5995m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5996m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5997m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5998m 70 Przesyłanie {0} obieku...
5999m 70 Przesyłanie {0} obiektów...
6000m 70 Przesyłanie {0} obiektów...
6001m 71 -----
6002m 72 -----
6003m 73 trasa z {0} punktem
6004m 73 trasa z {0} punktami
6005m 73 trasa z {0} punktami
6006m 74 znacznik
6007m 74 znaczniki
6008m 74 znaczników
6009m 75 węzeł
6010m 75 węzły
6011m 75 węzłów
6012m 76 obiekt
6013m 76 obiekty
6014m 76 obiektów
6015m 77 punkt
6016m 77 punkty
6017m 77 punktów
6018m 78 relacja
6019m 78 relacje
6020m 78 relacji
6021m 79 do {0} elementu
6022m 79 do {0} elementów
6023m 79 do {0} elementów
6024m 80 droga
6025m 80 drogi
6026m 80 dróg
6027m 81 {0} Autor
6028m 81 {0} Autorów
6029m 82 {0} składa się z {1} markera
6030m 82 {0} składa się z {1} markerów
6031m 82 {0} składa się z {1} markerów
6032m 83 {0} składa się z {1} ścieżki
6033m 83 {0} składa się z {1} ścieżek
6034m 83 {0} składa się z {1} ścieżek
6035m 84 -----
6036m 85 -----
6037m 86 -----
6038m 87 {0} element
6039m 87 {0} elementy
6040m 87 {0} elementów
6041m 88 {0} węzeł
6042m 88 {0} węzły
6043m 88 {0} węzłów
6044m 89 {0} obiekt do dodania:
6045m 89 {0} obiekty do dodania:
6046m 89 {0} obiektów do dodania:
6047m 90 {0} obiekt do usunięcia:
6048m 90 {0} obiekty do usunięcia:
6049m 90 {0} obiektów do usunięcia:
6050m 91 {0} obiekt do zmodyfikowania:
6051m 91 {0} obiekty do zmodyfikowania:
6052m 91 {0} obiektów do zmodyfikowania:
6053m 92 -----
6054m 93 {0} punkt
6055m 93 {0} punkty
6056m 93 {0} punktów
6057m 94 {0} relacja
6058m 94 {0} relacje
6059m 94 {0} relacji
6060m 95 {0} trasa,
6061m 95 {0} trasy,
6062m 95 {0} tras,
6063m 96 -----
6064m 97 {0} ścieżka
6065m 97 {0} ścieżki
6066m 97 {0} ścieżki
6067m 98 {0} ślad,
6068m 98 {0} ślady,
6069m 98 {0} śladów,
6070m 99 -----
6071m 100 -----
6072m 101 {0} droga
6073m 101 {0} drogi
6074m 101 {0} dróg
6075m 102 {0} punkt
6076m 102 {0} punkty
6077m 102 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.