source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3751

Last change on this file since 3751 was 3751, checked in by bastiK, 13 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 101.3 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 Liczba obiektów
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 (liczba zapytań nieznana)
13 13 (1 zapytanie)
14 14 (Kod={0})
15 15 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
19 19 -----
20 20 (Adres URL był:
21 21 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 (brak obiektu)
28 28 (brak)
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
34 34 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
35 35 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
41 41 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
42 42 * Jeden węzęł z tagami lub
43 43 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
44 44 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
45 45 ...możliwe inne rodzaje transportu
46 46 ... odwołuje się do relacji
47 47 -----
48 48 -----
49 49 -----
50 50 Kręgle
51 51 -----
52 52 -----
53 53 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
54 54 -----
55 55 <anonimowy>
56 56 -----
57 57 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
58 58 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
59 59 -----
60 60 -----
61 61 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
62 62 <b>id:</b>... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)
63 63 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
64 64 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
65 65 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
66 66 -----
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
71 71 -----
72 72 -----
73 73 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
74 74 -----
75 75 -----
76 76 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
77 77 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
78 78 -----
79 79 -----
80 80 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
81 81 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
82 82 -----
83 83 <różne>
84 84 -----
85 85 -----
86 86 -----
87 87 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
88 88 -----
89 89 <h2>Filtr aktywny</h2>
90 90 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
91 91 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
92 92 -----
93 93 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
94 94 -----
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
100 100 -----
101 101 -----
102 102 -----
103 103 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
104 104 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
105 105 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
106 106 -----
107 107 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
108 108 -----
109 109 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
110 110 -----
111 111 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
112 112 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
113 113 -----
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
121 121 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
122 122 -----
123 123 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
124 124 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
125 125 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
126 126 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
127 127 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
128 128 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
129 129 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
140 140 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
141 141 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
152 152 -----
153 153 -----
154 154 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
166 166 -----
167 167 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
168 168 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
169 169 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
170 170 -----
171 171 -----
172 172 -----
173 173 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
174 174 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
175 175 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
176 176 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
177 177 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
178 178 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
207 207 -----
208 208 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
209 209 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
232 232 -----
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
255 255 -----
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 <nowy obiekt>
260 260 -----
261 261 -----
262 262 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 A wg. odległości
276 276 A wg. czasu
277 277 -----
278 278 -----
279 279 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
280 280 -----
281 281 -----
282 282 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
283 283 -----
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 Naruszenie możliwości API
292 292 Wersja API: {0}
293 293 -----
294 294 Nieczynny tor
295 295 Przerwij
296 296 Anuluj scalanie
297 297 -----
298 298 -----
299 299 -----
300 300 O programie
301 301 O JOSM...
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
306 306 Dostęp do drogi
307 307 -----
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 Zakwaterowanie
312 312 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
313 313 -----
314 314 -----
315 315 -----
316 316 Akcja
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Aktywuj
320 320 -----
321 321 Aktywuj zaznzczoną warstwę
322 322 Aktywne style:
323 323 -----
324 324 Dodaj
325 325 -----
326 326 -----
327 327 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
328 328 Dodaj węzeł...
329 329 Dodaj właściwości
330 330 -----
331 331 -----
332 332 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
333 333 Dodaj komentarz
334 334 -----
335 335 -----
336 336 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
337 337 -----
338 338 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
339 339 -----
340 340 Dodaje nowy tag
341 341 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
342 342 -----
343 343 -----
344 344 -----
345 345 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy po ostatnim członku
346 346 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy za ostatnim zaznaczonym członkiem
347 347 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym członkiem
348 348 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym zaznaczonym członkiem
349 349 -----
350 350 Dodaj informacje o autorze
351 351 -----
352 352 -----
353 353 -----
354 354 Dodaje filtr.
355 355 Dodaj warstwę zdjęć {0}
356 356 -----
357 357 -----
358 358 -----
359 359 Dodaj nową warstwę
360 360 Dodaj węzeł
361 361 Dodaj węzeł do drogi
362 362 Dodaj węzeł do drogi i połącz
363 363 Dodano węzeł {0}
364 364 -----
365 365 Dodano relację {0}
366 366 -----
367 367 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
368 368 -----
369 369 -----
370 370 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
371 371 Dodaj do zaznaczenia
372 372 -----
373 373 Dodano drogę {0}
374 374 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
375 375 -----
376 376 -----
377 377 Interpolacja adresów
378 378 -----
379 379 Adresy
380 380 -----
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 Sztolnia
385 385 -----
386 386 -----
387 387 Dopasuj położenie warstwy
388 388 -----
389 389 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
390 390 -----
391 391 Dopasowuje położenie warstwy
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 Centrum administracyjne
396 396 Administracyjna
397 397 Poziom administracyjny
398 398 Zaawansowane
399 399 -----
400 400 -----
401 401 Ustawienia zaawansowane
402 402 -----
403 403 Ustawienia zaawansowane
404 404 Zaawansowane...
405 405 Koleje linowe
406 406 -----
407 407 Rolnictro
408 408 Lotnisko
409 409 Lotnisko
410 410 Sklep monopolowy
411 411 -----
412 412 Wyrównaj węzły na kole
413 413 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
414 414 -----
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 wszystkie
423 423 -----
424 424 Wszystkie formaty
425 425 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
426 426 -----
427 427 -----
428 428 Ogródki działkowe
429 429 -----
430 430 -----
431 431 -----
432 432 -----
433 433 -----
434 434 -----
435 435 Dozwolony ruch:
436 436 -----
437 437 -----
438 438 -----
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 -----
443 443 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
444 444 -----
445 445 Kanał alfa
446 446 Alfabetycznie
447 447 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
448 448 Chata alpejska
449 449 -----
450 450 -----
451 451 -----
452 452 zmień także nazwę pliku
453 453 -----
454 454 -----
455 455 Zawsze aktualizuj bez pytania
456 456 Futbol amerykański
457 457 Liczba kabli
458 458 Pojemność
459 459 Ilość stopni
460 460 Natężenie
461 461 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
462 462 -----
463 463 Pusta wartość usunie znacznik.
464 464 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
465 465 -----
466 466 Wystąpił błąd: {0}
467 467 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
468 468 -----
469 469 Wystąpił nieznany błąd
470 470 Kąt
471 471 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
472 472 Adnotacja
473 473 -----
474 474 -----
475 475 -----
476 476 Zastosuj
477 477 Zastosuj zmiany
478 478 Zastosuj szablon
479 479 Zastosuj rozwiązanie
480 480 Zastosuj rolę
481 481 Zastosuj rolę:
482 482 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
483 483 -----
484 484 Zastosuj rozwiązane konflikty
485 485 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
486 486 Zastosuj wybrane zmiany
487 487 -----
488 488 -----
489 489 Zastosuj zmiany
490 490 Zastosuj adres kafelka
491 491 Zastosuj zmiany i zamknij okno
492 492 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
493 493 Zastosować?
494 494 -----
495 495 -----
496 496 Wykopalisko archeologiczne
497 497 Łucznictwo
498 498 Kontynuować?
499 499 Czy na pewno?
500 500 obszar
501 501 Niezamknięty obszar
502 502 Tereny wokół miejsc
503 503 Centrum kulturalne
504 504 Sztuka
505 505 Pytaj przed aktualizacją
506 506 -----
507 507 -----
508 508 -----
509 509 -----
510 510 Skojarzone ulice
511 511 -----
512 512 Lekkoatletyka
513 513 -----
514 514 Atrakcja
515 515 -----
516 516 Dźwięk
517 517 -----
518 518 Ustawienia audio
519 519 Markery audio z {0}
520 520 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
521 521 -----
522 522 Audioprzewodnik
523 523 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
524 524 Australijski football
525 525 -----
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 -----
530 530 Uwierzytelnianie
531 531 Uwierzytelnienie nie powiodło się
532 532 Błąd uwierzytelniania
533 533 Autor
534 534 Autor: {0}
535 535 Autoryzacja nie powiodła się
536 536 -----
537 537 -----
538 538 -----
539 539 -----
540 540 -----
541 541 Autorzy
542 542 -----
543 543 -----
544 544 -----
545 545 -----
546 546 Częstość zapisywania (sekundy)
547 547 -----
548 548 -----
549 549 -----
550 550 Centruj ciągle
551 551 -----
552 552 -----
553 553 -----
554 554 -----
555 555 Bankomat
556 556 -----
557 557 Automatyczne pobieranie
558 558 Automatyczna korekcja tagów
559 559 -----
560 560 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
561 561 -----
562 562 Dostępne
563 563 Dostępne role
564 564 Dostępne style (z {0}):
565 565 -----
566 566 -----
567 567 B wg. odległości
568 568 B wg. czasu
569 569 -----
570 570 Okno życia
571 571 Wstecz
572 572 Oparcie
573 573 -----
574 574 Błędne żądanie
575 575 Piekarnia
576 576 -----
577 577 -----
578 578 Przeszkody
579 579 -----
580 580 Podstawowe
581 581 Zbiornik wodny
582 582 Koszykówka
583 583 baterie
584 584 Pole bitwy
585 585 Zatoka
586 586 Plaża
587 587 Siatkówka plażowa
588 588 Radiolatarnia
589 589 Ławka
590 590 Sklep z napojami
591 591 -----
592 592 Rowery
593 593 Rowery
594 594 Ogródek piwny
595 595 -----
596 596 Sklep rowerowy
597 597 -----
598 598 -----
599 599 Biodiesel
600 600 Pusta warstwa
601 601 Betonowy blok
602 602 -----
603 603 Zawartość
604 604 Stocznia
605 605 Słupek drogowy
606 606 Księgarnia
607 607 Nazwa zakładki
608 608 Zakładki
609 609 Przejście graniczne
610 610 Nazwa systematyczna
611 611 -----
612 612 -----
613 613 Bule
614 614 Granice
615 615 Granica
616 616 Kamień graniczny
617 617 -----
618 618 Rodzaj granicy
619 619 Wybrany obszar
620 620 -----
621 621 Butik
622 622 Gra w kule
623 623 Marka
624 624 Most
625 625 -----
626 626 -----
627 627 Teren poprzemysłowy
628 628 -----
629 629 -----
630 630 Kozioł oporowy
631 631 Raporty o błędach
632 632 -----
633 633 Budynek
634 634 -----
635 635 -----
636 636 -----
637 637 -----
638 638 Budynki
639 639 -----
640 640 Szekokość:
641 641 -----
642 642 -----
643 643 Autobus torowy
644 644 Peron autobusowy
645 645 Dworzec autobusowy
646 646 Przystanek autobusowy
647 647 -----
648 648 Rzeźnik
649 649 C wg. odległości
650 650 C wg. czasu
651 651 -----
652 652 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
653 653 Kolej linowa
654 654 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 Kataster
659 659 Kataster: {0}
660 660 -----
661 661 Kawiarnia
662 662 Pliki kalibracji
663 663 -----
664 664 -----
665 665 Kemping
666 666 Pole namiotowe
667 667 Nie można rysować poza światem
668 668 Futbol kanadyjski
669 669 Kanał
670 670 Anuluj
671 671 -----
672 672 Anuluje i powraca do poprzedniego okna
673 673 Anuluj autentykację
674 674 Anuluj zamykanie zestawów zmian
675 675 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
676 676 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
677 677 Anuluj operację
678 678 -----
679 679 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
680 680 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
681 681 Anuluj przesyłanie
682 682 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
683 683 -----
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
689 689 -----
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 -----
694 694 -----
695 695 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
696 696 -----
697 697 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 Kajakarstwo
707 707 puszki
708 708 Pojemność
709 709 Pojemność całkowita
710 710 -----
711 711 Samochód
712 712 Dealer samochodowy
713 713 Kemping
714 714 Ładunek
715 715 Gotówka
716 716 Zamek
717 717 Przeszkoda dla bydła
718 718 Wejście do jaskini
719 719 Cmentarz
720 720 Wycentruj raz
721 721 -----
722 722 Wyśrodkuj widok
723 723 Wyciąg krzesełkowy
724 724 Chata górska
725 725 -----
726 726 Zmień właściwości
727 727 -----
728 728 Zmienić kierunek?
729 729 -----
730 730 Zmień węzeł {0}
731 731 -----
732 732 Zmień relację
733 733 -----
734 734 Zmień relację {0}
735 735 Zmień rozdzielczość
736 736 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
737 737 -----
738 738 -----
739 739 -----
740 740 Zmienić wartości?
741 741 Zmień drogę {0}
742 742 -----
743 743 -----
744 744 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
745 745 ID zestawu zmian:
746 746 Menedżer Zestawów Zmian
747 747 Menedżer zestawów zmian
748 748 Zamknięto changeset
749 749 -----
750 750 -----
751 751 Numer zestawu zmian:
752 752 -----
753 753 Zestaw zmian jest pełny
754 754 -----
755 755 Zestawy zmian
756 756 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
757 757 Stacja ładowania
758 758 -----
759 759 -----
760 760 -----
761 761 Sprawdź na serwerze
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
767 767 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
768 768 -----
769 769 Drogeria
770 770 -----
771 771 Relacje podrzędne
772 772 -----
773 773 Komin
774 774 Chiński
775 775 Wybierz
776 776 -----
777 777 Wybierz kolor
778 778 Wybierz kolor dla {0}
779 779 Wybierz jedną z gotowych licencji
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 Wynierz typ obiektu OSM
785 785 -----
786 786 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
787 787 Kościół
788 788 Kino
789 789 -----
790 790 Miasto
791 791 Granica miasta
792 792 Mury miejskie
793 793 Nazwa miejscowości
794 794 -----
795 795 Cywilna
796 796 -----
797 797 Wyczyść
798 798 -----
799 799 -----
800 800 -----
801 801 Czyści listę ostatnio otwartych plików
802 802 -----
803 803 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
804 804 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
814 814 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
815 815 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
816 816 -----
817 817 Kliknij aby przerwać wysyłanie
818 818 -----
819 819 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
820 820 Kliknij aby przerwać trwającą operację
821 821 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
822 822 Kliknij aby zamknąć
823 823 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
824 824 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
825 825 -----
826 826 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
827 827 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
828 828 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
829 829 -----
830 830 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
831 831 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
832 832 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
833 833 -----
834 834 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
835 835 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
836 836 -----
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 -----
841 841 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
842 842 -----
843 843 -----
844 844 Kliknij aby rozpocząć szukanie
845 845 -----
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 -----
850 850 Klif
851 851 Wspinaczka
852 852 zegar
853 853 Zamknij
854 854 Zamknij mimo to
855 855 -----
856 856 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
857 857 Zamknij zestawy zmian
858 858 -----
859 859 Zamknij okno i porzuć pobieranie
860 860 Zamknij otwarte zestawy zmian
861 861 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
862 862 Zamknij okno
863 863 -----
864 864 -----
865 865 -----
866 866 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
867 867 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
868 868 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
869 869 Zamyka wybrane zestawy zmian
870 870 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
871 871 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
872 872 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
873 873 -----
874 874 Zamknięte po -
875 875 Zamknięty
876 876 Zamknięty:
877 877 Opis
878 878 Opis
879 879 Zamyka otwarte zestawy zmian
880 880 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
881 881 Zamykanie zestawu zmian
882 882 Zamykam zestaw zmian {0}
883 883 Zamykanie zestawu zmian...
884 884 Odzież
885 885 -----
886 886 Wybrzeże
887 887 Linie brzegowe
888 888 na monety
889 889 -----
890 890 Kolor
891 891 Kolor (hex)
892 892 -----
893 893 Schemat kolorów
894 894 Schematy kolorów
895 895 -----
896 896 Kolory
897 897 -----
898 898 -----
899 899 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
900 900 Kolor
901 901 -----
902 902 Połącz drogi
903 903 Łączy kilka dróg w jedną.
904 904 Połącz {0} dróg
905 905 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
906 906 Historia poleceń
907 907 Komentarz
908 908 Komentarz:
909 909 Komentarz:
910 910 Obszar biur i usług
911 911 Miejsce publiczne
912 912 -----
913 913 -----
914 914 -----
915 915 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
916 916 -----
917 917 centrum społeczne
918 918 Porównaj
919 919 -----
920 920 Sklep komputerowy
921 921 Cukiernia
922 922 -----
923 923 -----
924 924 Konfiguracja stron wtyczek
925 925 -----
926 926 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
927 927 -----
928 928 Konfiguruj strony...
929 929 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
930 930 -----
931 931 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
932 932 Konfiguruj czy używać serwera proxy
933 933 -----
934 934 -----
935 935 Potwierdź czyszczenie
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Konflikt
940 940 -----
941 941 -----
942 942 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
943 943 Konflikty
944 944 Wykryto konflikty
945 945 -----
946 946 -----
947 947 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
948 948 -----
949 949 Konflikty: {0} nierozwiązanych
950 950 Połącz istniejący drogę z węzłem
951 951 -----
952 952 Połączony
953 953 -----
954 954 Łączenie
955 955 Łączenie...
956 956 -----
957 957 Połączenie nie powiodło się
958 958 Ustawienia połączenia
959 959 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
960 960 Połączenie nie powiodło się.
961 961 -----
962 962 W budowie
963 963 Budowa
964 964 -----
965 965 -----
966 966 Kontakt
967 967 Kontakt:
968 968 Łączenie z serwerem OSM...
969 969 Łączenie z serwerem...
970 970 Łączenie z serwerem WMS...
971 971 Łączenie z katastrem WMS...
972 972 Zawartość
973 973 Kontynent
974 974 Kontynuuj
975 975 Kontynuuj jak jest
976 976 Kontynuuj rozwiązywanie
977 977 Kontynuowanie przesyłania
978 978 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
979 979 Kontynuuj mimo to
980 980 -----
981 981 Autorzy
982 982 Sklep osiedlowy
983 983 -----
984 984 Konwertuj na warstwę GPX
985 985 -----
986 986 Przekształć w warstwę danych
987 987 -----
988 988 -----
989 989 -----
990 990 -----
991 991 Przekonwertowany z: {0}
992 992 -----
993 993 Liczba wczytanych współrzędnych:
994 994 -----
995 995 Współrzędne:
996 996 Kopiuj
997 997 Kopiuj zaznaczony serwer do menu
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 Kopia warstwy {0}
1005 1005 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 Skopiuj do schowka i zamknij
1012 1012 Kopiuj do schowka
1013 1013 Kopia nr {1} warstwy {0}
1014 1014 Prawa autorskie (URL)
1015 1015 Prawa autorskie - rok
1016 1016 Punkt ksero
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 -----
1023 1023 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
1024 1024 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
1025 1025 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 Nie można zaimportować "{0}".
1032 1032 Nie można zaimportować plików.
1033 1033 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1034 1034 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1035 1035 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1036 1036 -----
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 Nie można odczytać "{0}"
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
1048 1048 -----
1049 1049 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1054 1054 -----
1055 1055 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
1056 1056 -----
1057 1057 Kraj
1058 1058 Kod kraju
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 Okręg
1062 1062 Kurs
1063 1063 Sąd
1064 1064 -----
1065 1065 Zakryte sztuczne jezioro
1066 1066 Dźwig
1067 1067 Utwórz okrąg
1068 1068 -----
1069 1069 -----
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1075 1075 -----
1076 1076 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Tworzy nową warstwę mapy.
1080 1080 Tworzy nową relację
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 Tworzenie obszarów.
1088 1088 -----
1089 1089 Utwórz zakładkę
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 Utwórz nowy problem
1095 1095 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1096 1096 Utwórz wielokąt złożony
1097 1097 Tworzy wielokąt złożony
1098 1098 Tworzy wielokąty złożone jednym kliknięciem, łatwiej niż w standardowy sposób z użyciem edytora relacji.
1099 1099 -----
1100 1100 Utwórz nowy węzeł.
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1108 1108 -----
1109 1109 Utworzono
1110 1110 Utworzony
1111 1111 -----
1112 1112 Stworzone przed -
1113 1113 Stworzony przez:
1114 1114 Utworzony:
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 Tworzenie zestawu zmian...
1118 1118 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1119 1119 -----
1120 1120 na karty kredytowe
1121 1121 Krykiet
1122 1122 Krykiet - siatki
1123 1123 -----
1124 1124 Krokiet
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 Przejazd przez tory
1128 1128 opiekun na przejściu dla pieszych
1129 1129 Przecinające się budynki
1130 1130 Rodzaj przejazdu
1131 1131 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1132 1132 Przecinające się drogi
1133 1133 Przecinające się drogi
1134 1134 Kuchnia
1135 1135 Kultura
1136 1136 Bieżące zaznaczenie
1137 1137 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1142 1142 -----
1143 1143 Sklep z zasłonami
1144 1144 -----
1145 1145 Dostosuj kolor
1146 1146 Dostosuj rysowanie linii
1147 1147 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1148 1148 wykop
1149 1149 Przegroda dla rowerzystów
1150 1150 Zapętlone zależności między relacjami
1151 1151 kolarstwo
1152 1152 Zapętlone zależności.
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 Tama
1156 1156 Warstwa danych {0}
1157 1157 -----
1158 1158 Źródło i typ danych:
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 Weryfikacja danych
1162 1162 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
1163 1163 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1164 1164 Test zgodności zestawu danych
1165 1165 Data
1166 1166 Data:
1167 1167 Data:
1168 1168 na karty debetowe
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 Stopnie dziesiętne
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 Ścieżka do jazdy konnej
1176 1176 Ścieżka rowerowa
1177 1177 Ścieżka dla pieszych
1178 1178 Domyślny
1179 1179 Domyślny (ustalony automatycznie)
1180 1180 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1181 1181 Domyślną wartością jest "{0}".
1182 1182 -----
1183 1183 -----
1184 1184 Definiuje widoczność twojego śladu dla innych użytkowników OSM
1185 1185 Usuń
1186 1186 -----
1187 1187 -----
1188 1188 -----
1189 1189 -----
1190 1190 Tryb kasowania
1191 1191 Usuń właściwość
1192 1192 -----
1193 1193 Potwierdź usunięcie.
1194 1194 Usuń powielone drogi
1195 1195 Usuwa filtr.
1196 1196 Usuń z relacji
1197 1197 Usuwa z ograniczenia skrętu
1198 1198 -----
1199 1199 Usunąć niekompletnych członków?
1200 1200 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1201 1201 Usunięto węzeł {0}
1202 1202 Usuwanie węzłów lub dróg.
1203 1203 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1204 1204 -----
1205 1205 Usuwa obiekty
1206 1206 Usunięto relację {0}
1207 1207 -----
1208 1208 Usuwa wybrane obiekty
1209 1209 Usuwa obecnie edytowaną relację
1210 1210 -----
1211 1211 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1212 1212 Usuń zaznaczoną warstwę.
1213 1213 Usuwa zaznaczoną relację.
1214 1214 -----
1215 1215 -----
1216 1216 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1217 1217 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1218 1218 -----
1219 1219 -----
1220 1220 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1221 1221 -----
1222 1222 Usunięto drogę {0}
1223 1223 Usunięto
1224 1224 Usunięto "{0}"
1225 1225 Usunięte:
1226 1226 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1227 1227 -----
1228 1228 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1229 1229 Usunięte lub przeniesione obiekty
1230 1230 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1231 1231 -----
1232 1232 Delikatesy
1233 1233 Wyznanie
1234 1234 Dentysta
1235 1235 -----
1236 1236 Dom towarowy
1237 1237 Głębokość w metrach
1238 1238 Dokładnie opisz problem
1239 1239 Opis
1240 1240 Opis: {0}
1241 1241 Szczegółowość
1242 1242 Szczegóły
1243 1243 -----
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1247 1247 Diesel (olej napędowy)
1248 1248 Ultimate Diesel (GTL)
1249 1249 Diesel dla ciężarówek
1250 1250 Poziom trudności
1251 1251 -----
1252 1252 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1253 1253 Kierunek
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 -----
1257 1257 Zablokuj
1258 1258 -----
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 Zablokuj wtyczkę
1262 1262 Porzuć
1263 1263 Porzuć i wyjdź
1264 1264 Porzuć i wyjdź
1265 1265 realizacja recept
1266 1266 Wyświetlacz
1267 1267 -----
1268 1268 Ustawienia wyświetlania
1269 1269 -----
1270 1270 -----
1271 1271 -----
1272 1272 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1273 1273 Wyświetlaj współrzędne jako
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1277 1277 -----
1278 1278 -----
1279 1279 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1280 1280 Wyświetlaj menu "Audio"
1281 1281 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1282 1282 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1283 1283 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1284 1284 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1285 1285 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1286 1286 Wyświetla tagi zestawu zmian
1287 1287 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1288 1288 -----
1289 1289 Rozmieść węzły
1290 1290 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1291 1291 nieczynna
1292 1292 Nieużywany tor
1293 1293 Rów
1294 1294 Porzuć zmiany
1295 1295 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1296 1296 -----
1297 1297 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1298 1298 -----
1299 1299 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1300 1300 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1301 1301 -----
1302 1302 Nic nie rób
1303 1303 -----
1304 1304 -----
1305 1305 -----
1306 1306 -----
1307 1307 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1308 1308 -----
1309 1309 Sklep dla majsterkowiczów
1310 1310 Dok
1311 1311 Lekarz
1312 1312 Wyścigi psów
1313 1313 -----
1314 1314 -----
1315 1315 -----
1316 1316 -----
1317 1317 W dół
1318 1318 Pobierz
1319 1319 Pobierz relacje podrzędne
1320 1320 -----
1321 1321 Pobierz dane
1322 1322 -----
1323 1323 -----
1324 1324 -----
1325 1325 Pobierz dane.
1326 1326 Pobierz członków
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 Pobiera obiekt wg ID
1330 1330 Pobierz obiekt
1331 1331 Pobierz obiekt…
1332 1332 Pobierz wtyczkę
1333 1333 -----
1334 1334 Pobierz wybrane relacje
1335 1335 -----
1336 1336 -----
1337 1337 Adres URL
1338 1338 Pobiera relacje podrzędne
1339 1339 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1340 1340 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1341 1341 -----
1342 1342 Pobiera i pokazuje historię zaznaczonych elementów
1343 1343 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1344 1344 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1345 1345 Pobierz jako nową warstwę
1346 1346 Pobierz zawartość zestawu zmian
1347 1347 Pobierz zestawy zmian
1348 1348 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1349 1349 Pobierz zawartość
1350 1350 -----
1351 1351 -----
1352 1352 -----
1353 1353 Pobierz wszystko pomiędzy:
1354 1354 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1355 1355 Pobierz z OSM...
1356 1356 Pobierz niekompletnych członków
1357 1357 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1358 1358 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1359 1359 Pobierz listę
1360 1360 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1361 1361 -----
1362 1362 Pobierz członków
1363 1363 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1364 1364 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1365 1365 -----
1366 1366 Pobierz teraz
1367 1367 Pobierz obiekt
1368 1368 Pobierz obiekt…
1369 1369 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1370 1370 Pobieranie listy wtyczek...
1371 1371 -----
1372 1372 -----
1373 1373 -----
1374 1374 Pobierz powiązane
1375 1375 -----
1376 1376 -----
1377 1377 -----
1378 1378 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1379 1379 -----
1380 1380 -----
1381 1381 -----
1382 1382 -----
1383 1383 -----
1384 1384 Pobiera zawartość zestawu zmian
1385 1385 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1386 1386 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1387 1387 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1388 1388 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1389 1389 -----
1390 1390 -----
1391 1391 Pobierz widoczne kafle
1392 1392 -----
1393 1393 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1394 1394 Pobrane dane GPX
1395 1395 -----
1396 1396 Pobieranie danych GPS
1397 1397 Pobieranie danych OSM...
1398 1398 Pobieranie wtyczki {0}...
1399 1399 Pobieranie wiadomości dnia
1400 1400 -----
1401 1401 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1402 1402 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1403 1403 Pobieranie zestawów zmian...
1404 1404 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1405 1405 Pobieranie danych
1406 1406 Pobieranie z serwera OSM...
1407 1407 Pobieranie historii...
1408 1408 -----
1409 1409 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1410 1410 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1411 1411 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1412 1412 Pobieranie powiązanych relacji...
1413 1413 Pobieranie powiązanych dróg...
1414 1414 -----
1415 1415 -----
1416 1416 -----
1417 1417 Wyciąg orczykowy
1418 1418 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1419 1419 -----
1420 1420 -----
1421 1421 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1422 1422 Przeciągnij aby obrócić obraz
1423 1423 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1424 1424 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1425 1425 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1426 1426 Odpływ
1427 1427 Rysowanie
1428 1428 Rysuj strzałki kierunkowe
1429 1429 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1430 1430 -----
1431 1431 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1432 1432 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1433 1433 -----
1434 1434 -----
1435 1435 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1436 1436 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1437 1437 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1438 1438 Rysuj duże punkty GPS.
1439 1439 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1440 1440 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1441 1441 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1442 1442 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1443 1443 Tworzenie węzłów i dróg.
1444 1444 -----
1445 1445 -----
1446 1446 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1447 1447 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1448 1448 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1449 1449 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1450 1450 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1451 1451 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1452 1452 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1453 1453 Woda do picia
1454 1454 -----
1455 1455 szkoła jazdy
1456 1456 -----
1457 1457 Pralnia chemiczna
1458 1458 Rozmnóż w {0} węzłów
1459 1459 Powiel
1460 1460 Duplikuj warstwę
1461 1461 -----
1462 1462 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1463 1463 -----
1464 1464 Powiela zaznaczone obiekty.
1465 1465 Skopiuj warstwę
1466 1466 Powielone węzły
1467 1467 Powielone węzły drogi
1468 1468 Powielone węzły drogi.
1469 1469 Powielone drogi
1470 1470 -----
1471 1471 E10 (bioetanol 10%)
1472 1472 E85 (bioetanol 85%)
1473 1473 -----
1474 1474 -----
1475 1475 -----
1476 1476 -----
1477 1477 -----
1478 1478 -----
1479 1479 Wschód
1480 1480 -----
1481 1481 Edycja
1482 1482 Edycja kręgli
1483 1483 Edycja informacji o adresach
1484 1484 Edycja interpolacji adresów
1485 1485 Edycja sztolni
1486 1486 Edycja granicy administracyjnej
1487 1487 Edycja lotniska
1488 1488 Edycja sklepu monopolowego
1489 1489 Edycja ogródków działkowych
1490 1490 Edycja chaty alpejskiej
1491 1491 Edycja futbolu amertkańskiego
1492 1492 Edycja wykopaliska archeologicznego
1493 1493 Edycja łucznictwa
1494 1494 Edycja centrum kulturalnego
1495 1495 Edycja obiektu sztuki
1496 1496 Edycja lekkoatletyki
1497 1497 Edycja atrakcji turystycznej
1498 1498 Edycja futbolu australijskiego
1499 1499 Edycja bankomatu
1500 1500 Edycja okna życia
1501 1501 Edycja piekarni
1502 1502 Edycja banku
1503 1503 Edycja baru
1504 1504 Edycja baseballu
1505 1505 Edycja zbiornika wodnego
1506 1506 Edycja koszykówki
1507 1507 Edycja pola bitwy
1508 1508 Edycja zatoki
1509 1509 Edycja plaży
1510 1510 Edycja siatkówki plażowej
1511 1511 Edycja radiolatarni
1512 1512 Edycja sklepu z napojami
1513 1513 Edycja parkingu dla rowerów
1514 1514 Edycja wypożyczalni rowerów
1515 1515 Edycja warsztatu rowerowego
1516 1516 Edycja ogródka piwnego
1517 1517 Edycja stoczni
1518 1518 Edycja słupka drogowego
1519 1519 Edycja księgarni
1520 1520 Edycja przejścia granicznego
1521 1521 Edycja boiska do gry w boule
1522 1522 Edycja granicy
1523 1523 Edycja kamienia granicznego
1524 1524 Edycja butiku
1525 1525 Edycja gry w kule
1526 1526 Edycja mostu
1527 1527 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1528 1528 Edycja terenu poprzemysłowego
1529 1529 -----
1530 1530 Edycja autobusu torowego
1531 1531 Edycja peronu autobusowego
1532 1532 Edycja dworca autobusowego
1533 1533 Edycja przystanku autobusowego
1534 1534 Edycja sklepu mięsnego
1535 1535 Edycja kolei linowej
1536 1536 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1537 1537 Edycja kawiarni
1538 1538 Edycja pola namiotowego
1539 1539 Edycja futbolu kanadyjskiego
1540 1540 Edycja kanału
1541 1541 Edycja kajakarstwa
1542 1542 Edycja wypożyczalni samochodów
1543 1543 Edycja warsztatu samochodowego
1544 1544 Edycja punktu carsharingu
1545 1545 Edycja warsztatu samochodowego
1546 1546 Edycja myjni samochodowej
1547 1547 Edycja kempingu
1548 1548 Edycja zamku
1549 1549 Edycja przeszkody dla bydła
1550 1550 Edycja wejścia do jaskini
1551 1551 Edycja cmentarza
1552 1552 Edycja wyciągu krzesełkowego
1553 1553 Edycja chaty górskiej
1554 1554 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1555 1555 Edycja drogerii
1556 1556 Edycja komina
1557 1557 Edycja kina
1558 1558 Edycja miasta
1559 1559 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1560 1560 Edycja granicy cywilnej
1561 1561 Edycja klifu
1562 1562 Edycja wspinaczki
1563 1563 Edycja zegaru
1564 1564 Edycja sklepu odzieżowego
1565 1565 Edycja zbiornika gazu
1566 1566 Edycja college'u
1567 1567 Edycja obszaru biur i usług
1568 1568 Edycja miejsca publicznego
1569 1569 Edycja sklepu komputerowego
1570 1570 Edycja cukierni
1571 1571 Edycja terenu budowy
1572 1572 Edycja kontaktu
1573 1573 Edycja kontynentu
1574 1574 Edycja sklepu osiedlowego
1575 1575 Edycja punktu ksero
1576 1576 Edycja kraju
1577 1577 Edycja okręgu / hrabstwa
1578 1578 Edycja siedziby sądu
1579 1579 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1580 1580 Edycja dźwigu
1581 1581 Edycja krykietu
1582 1582 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1583 1583 Edycja miejsca do gry w krokieta
1584 1584 Edycja przejścia dla pieszych
1585 1585 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1586 1586 Edycja ścieżki rowerowej
1587 1587 Edycja jazdy na rowerze
1588 1588 Edycja tamy
1589 1589 Edycja sklepu z delikatesami
1590 1590 Edycja dentysty
1591 1591 Edycja domu towarowego
1592 1592 Edycja opuszczonych torów
1593 1593 Edytuj rów
1594 1594 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1595 1595 Edycja doku
1596 1596 Edycja lekarza
1597 1597 Edycja wyścigów psów
1598 1598 Edycja wyciągu orczykowego
1599 1599 Edycja odpływu
1600 1600 Edycja punktu z wodą pitną
1601 1601 Edycja szkoły jazdy
1602 1602 Edycja palni chemicznej
1603 1603 Edycja sklepu elektronicznego
1604 1604 Edycja ambasady
1605 1605 -----
1606 1606 Edycja wejścia
1607 1607 Edycja jeździectwa
1608 1608 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1609 1609 Edycja fabryki
1610 1610 Edycja gruntów rolnych
1611 1611 Edycja zagrody
1612 1612 Edycja restauracji fast-food
1613 1613 Edycji hali górskiej
1614 1614 Edycja trasy promu
1615 1615 Edycja terminalu promowego
1616 1616 Edycja hydrantu
1617 1617 Edycja straży pożarnej
1618 1618 Edycja miejsca do wędkowania
1619 1619 Edycja schodów
1620 1620 Edycja kwiaciarni
1621 1621 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1622 1622 Edycja ścieżki dla pieszych
1623 1623 Edycja brodu
1624 1624 Edycja lasu
1625 1625 Edycja fontanny
1626 1626 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1627 1627 Edycja stacji benzynowej
1628 1628 Edycja sklepu meblowego
1629 1629 Edycja futbolu gaelickiego
1630 1630 Edycja obszaru garaży
1631 1631 Edycja ogrodu
1632 1632 Edycja centrum ogrodniczego
1633 1633 Edycja zbiornika gazu
1634 1634 Edycja bramy
1635 1635 Edycja lodowca
1636 1636 Edycja golfu
1637 1637 Edycja pola golfowego
1638 1638 -----
1639 1639 Edycja trawnika
1640 1640 Edycja cmentarza przykościelnego
1641 1641 Edycja terenu pod zabudowę
1642 1642 Edycja sklepu warzywnego
1643 1643 Edycja szklarni ogrodniczej
1644 1644 Edycja ostrogi regulacyjnej
1645 1645 Edycja kwatery turystycznej
1646 1646 Edycja gimnastyki
1647 1647 Edycja salonu fryzjerskiego
1648 1648 Edycja przystanku kolejowego
1649 1649 Edycja przysiółka
1650 1650 -----
1651 1651 Edycja sklepu z narzędziami
1652 1652 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1653 1653 Edycja wrzosowiska
1654 1654 Edycja lądowiska dla helikopterów
1655 1655 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1656 1656 Edycja drogi w budowie
1657 1657 Edycja miejsca do gry w hokeja
1658 1658 Edycja wyścigów konnych
1659 1659 Edycja szpitala
1660 1660 Edycja hostelu
1661 1661 Edycja hotelu
1662 1662 Edycja ambony strzelniczej
1663 1663 Edycja obszar przemysłowego
1664 1664 Edycja wyspy
1665 1665 Edycja wysepki
1666 1666 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1667 1667 Edycja jubilera
1668 1668 Edycja skrzyżowania
1669 1669 Edycja kartingu
1670 1670 Edycja przedszkola
1671 1671 Edycja kiosku
1672 1672 -----
1673 1673 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1674 1674 Edycja lądu
1675 1675 Edycja wysypiska śmieci
1676 1676 Edycja pralni samoobsługowej
1677 1677 Edycja biblioteki
1678 1678 Edycja szlabanu
1679 1679 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1680 1680 Edycja latarni morskiej
1681 1681 Edycja strefy zamieszkania
1682 1682 Edycja okolicy
1683 1683 Edycja centrum handlowego
1684 1684 Edycja mariny
1685 1685 Edycja placu targowego
1686 1686 Edycja łąki
1687 1687 Edycja stacji pomiaru
1688 1688 Edycja miejsca pamięci
1689 1689 Edycja obszaru wojskowego
1690 1690 Edycja szybu
1691 1691 Edycja minigolfa
1692 1692 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1693 1693 Edycja lotniska dla modeli
1694 1694 Edycja kantoru
1695 1695 Edycja toru jednoszynowego
1696 1696 Edycja pomnika
1697 1697 Edycja motelu
1698 1698 Edycja motocrossu
1699 1699 Edycja parkingu dla motocykli
1700 1700 Edycja sportów motorowych
1701 1701 Edycja autostrady
1702 1702 Edycja skrzyżowania autostrad
1703 1703 Edycja dojazdu do autostrady
1704 1704 Edycja przełęczy
1705 1705 Edycja błot
1706 1706 Edycja różnych sportów
1707 1707 Edycja multipolygonu
1708 1708 Edycja muzeum
1709 1709 Edycja sklepu z instrumentami
1710 1710 Edycja toru kolei wąskotorowej
1711 1711 Edycja granicy narodowej
1712 1712 Edycja granicy parku narodowego
1713 1713 Edycja rezerwatu przyrody
1714 1714 Edycja klubu nocnego
1715 1715 Edycja optyka
1716 1716 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1717 1717 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1718 1718 Edycja sklepu z farbami
1719 1719 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1720 1720 Edycja parku
1721 1721 Edycja parkingu
1722 1722 Edycja uliczki parkingowej
1723 1723 Edycja zatoki
1724 1724 Edycja ścieżki
1725 1725 Edycja wzgórza
1726 1726 Edycja ciągu pieszego
1727 1727 Edycja miejsca do gry w pelotę
1728 1728 Edycja apteki
1729 1729 Edycja miejsca na piknik
1730 1730 Edycja molo
1731 1731 Edycja rurociągu
1732 1732 Edycja boiska
1733 1733 Edycja miejsca kultu religijnego
1734 1734 Edycja placu zabaw
1735 1735 Edycja posterunku policji
1736 1736 Edycja granicy politycznej
1737 1737 Edycja urzędu pocztowego
1738 1738 Edycja elektowni
1739 1739 Edycja linii elektrycznej
1740 1740 Edycja słupa
1741 1741 Edycja rozdzielni elektrycznej
1742 1742 Edycja stacji transformatorowej
1743 1743 Edycja słupa wysokiego napięcia
1744 1744 Edycja kolei retro
1745 1745 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1746 1746 Edycja drogi krajowej
1747 1747 Edycja więzienia
1748 1748 Edycja pubu
1749 1749 Edycja budynku użyteczności publicznej
1750 1750 -----
1751 1751 Edycja komieniołomu
1752 1752 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1753 1753 Edycja toru wyścigowego
1754 1754 -----
1755 1755 Edycja toru
1756 1756 Edycja obszaru kolejowego
1757 1757 Edycja peronu kolejowego
1758 1758 Edycja terenu rekreacyjnego
1759 1759 Edycja punktu zbiórki odpadów
1760 1760 Edycja regionu
1761 1761 Edycja sztucznego jeziora
1762 1762 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1763 1763 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1764 1764 -----
1765 1765 Edycja restauracji
1766 1766 Edycja obszaru handlowego
1767 1767 Edycja rzeki
1768 1768 Edycja koryta rzecznego
1769 1769 Edycja ograniczeń na drodze
1770 1770 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1771 1771 Edytuj trasę
1772 1772 -----
1773 1773 Edycja rugby league
1774 1774 Edycja rugby union
1775 1775 Edycja ruin
1776 1776 Edycja pasa startowego
1777 1777 -----
1778 1778 Edycja bramy warownej
1779 1779 Edycja sauny
1780 1780 Edycja szkoły
1781 1781 Edycja rumowiska
1782 1782 Edycja buszu
1783 1783 Edycja sklepu rybnego
1784 1784 Edycja drogi wojewódzkiej
1785 1785 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1786 1786 Edycja drogi serwisowej
1787 1787 Edycja schronienia
1788 1788 Edycja sklepu obuwniczego
1789 1789 Edycja strzelectwa
1790 1790 Edycja sklepu motocyklowego
1791 1791 Edycja skrótów
1792 1792 Edycja jazdy na deskorolce
1793 1793 Edycja łyżwiarstwa
1794 1794 Edycja narciarstwa
1795 1795 Edycja pochylni
1796 1796 Edycja piłki nożnej
1797 1797 Edycja kolczatki
1798 1798 Edycja centrum sportowego
1799 1799 Edycja sklepu sportowego
1800 1800 Edycja żródła
1801 1801 Edycja stadionu
1802 1802 Edycja stanu
1803 1803 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1804 1804 Edycja przełazu
1805 1805 Edycja strumienia
1806 1806 Edycja latarni ulicznej
1807 1807 Edycja studia nagrań
1808 1808 Edycja dzielnicy
1809 1809 Edycja toru metra
1810 1810 Edycja wejścia do metra
1811 1811 Edycja supermarketu
1812 1812 Edycja kamery do monitoringu
1813 1813 Edycja punktu geodezyjnego
1814 1814 Edycja pływania
1815 1815 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1816 1816 Edycja krawca
1817 1817 Edycja postoju taksówek
1818 1818 Edycja drogi kołowania
1819 1819 Edycja telefonu
1820 1820 Edycja miejsca do gry w tenisa
1821 1821 Edycja terminalu
1822 1822 Edycja bramy terminalu
1823 1823 Edycja drogi powiatowej
1824 1824 Edycja teatru
1825 1825 Edycja parku rozrywki
1826 1826 Edycja punktu poboru opłat
1827 1827 Edycja wieży
1828 1828 Edycja miejscowości
1829 1829 Edycja ratusza
1830 1830 Edycja sklepu z zabawkami
1831 1831 Edycja drogi gruntowej
1832 1832 Edycja środka uspokojenia ruchu
1833 1833 Edycja torów tramwajowych
1834 1834 Edycja przystanku tramwajowego
1835 1835 Edycja biura podróży
1836 1836 Edycja drzewa
1837 1837 Edycja drogi ekspresowej
1838 1838 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1839 1839 Edycja tunelu
1840 1840 Edycja ograniczenia skrętu
1841 1841 Edycja kołowrotka
1842 1842 Edycja sklepu z oponami
1843 1843 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1844 1844 Edycja uniwersytetu
1845 1845 Edycja sklepu z odkurzaczami
1846 1846 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1847 1847 Edycja automatu sprzedającego
1848 1848 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1849 1849 Edycja wypożyczalni wideo
1850 1850 Edycja punktu widokowego
1851 1851 Edycja wsi
1852 1852 Edycja zieleni miejskiej
1853 1853 Edycja winnicy
1854 1854 Edycja wulkanu
1855 1855 Edycja siatkówki
1856 1856 Edycja kosza na śmieci
1857 1857 Edycja oczyszczalni ścieków
1858 1858 Edycja zbiornika wodnego
1859 1859 Edycja parku wodnego
1860 1860 Edycja wieży ciśnień
1861 1861 Edycja studni
1862 1862 -----
1863 1863 Edycja wodospadu
1864 1864 Edycja młynu wodnego
1865 1865 Edycja krzyża przydrożnego
1866 1866 Edycja kapliczki
1867 1867 Edycja jazu
1868 1868 Edycja mokradła
1869 1869 Edycja wiatraka
1870 1870 Edycja lasu pierwotnego
1871 1871 Edycja zakładu produkcyjnego
1872 1872 Edycja zoo
1873 1873 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1874 1874 Edycja skojarzonych ulic
1875 1875 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1876 1876 Edytuje filtr.
1877 1877 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1878 1878 -----
1879 1879 Edytuj godziny otwarcia
1880 1880 Edytuj relację
1881 1881 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1882 1882 Edytuj relacje
1883 1883 Edycja sieci trasy
1884 1884 -----
1885 1885 Edytuje tę stronę pomocy
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1897 1897 Edycja: {0}
1898 1898 -----
1899 1899 Edukacja
1900 1900 Elektryfikacja
1901 1901 Elektronika
1902 1902 na karty chipowe
1903 1903 Sklep elektroniczny
1904 1904 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1905 1905 Wysokość
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 Adres e-mail
1910 1910 nasyp
1911 1911 Ambasada
1912 1912 -----
1913 1913 Telefon alarmowy
1914 1914 Pusty dokument
1915 1915 -----
1916 1916 Puste drogi
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 Zastosuj filtr
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1924 1924 -----
1925 1925 Zakodowane dokumenty nie są wspierane.
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1929 1929 Wprowadź URL
1930 1930 Podaj adres z którego pobrać dane:
1931 1931 Wprowadź ID zestawu zmian
1932 1932 Podaj nowy klucz i jego wartość
1933 1933 -----
1934 1934 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1935 1935 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1936 1936 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1937 1937 Wpisz szukane wyrażenie
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1942 1942 Wprowadź komentarz przesyłania
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1955 1955 -----
1956 1956 Wpisz swój komentarz
1957 1957 Wejście
1958 1958 Jeździectwo
1959 1959 Artykuły erotyczne
1960 1960 Błąd
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 Błąd podczas usuwania danych.
1964 1964 Błąd podczas wyświetlania adresu
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 Błąd podczas ładowania pliku
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 Błąd w pliku {0}
1976 1976 -----
1977 1977 -----
1978 1978 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1979 1979 -----
1980 1980 Błąd odtwarzania dźwięku
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1987 1987 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1988 1988 -----
1989 1989 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1990 1990 -----
1991 1991 Błąd podczas przetwarzania {0}
1992 1992 -----
1993 1993 Błąd podczas wysyłania
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 Błędy
1998 1998 Błędy w czasie pobierania
1999 1999 Błędy/Uwagi
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 Przykłady
2005 2005 Zakończ
2006 2006 Zamknij JOSM
2007 2007 -----
2008 2008 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
2009 2009 Kończy pracę z programem.
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 Eksportuj do pliku GPX
2018 2018 -----
2019 2019 Eksportuj i zapisz
2020 2020 -----
2021 2021 Opcje eksportu
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 Eksportuj dane do pliku GPX
2025 2025 Eksportuj do GPX...
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
2032 2032 Wytłocz
2033 2033 Wytłocz drogę
2034 2034 -----
2035 2035 DO POPRAWKI
2036 2036 -----
2037 2037 Fabryka
2038 2038 Usługi
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 -----
2047 2047 Nie można otworzyć adresu URL
2048 2048 -----
2049 2049 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 Grunty rolne
2065 2065 Zagroda
2066 2066 Fast food
2067 2067 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
2068 2068 -----
2069 2069 Szybciej
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 Numer faksu
2073 2073 Opłata
2074 2074 Hala górska
2075 2075 Ogrodzenie
2076 2076 Trasa promu
2077 2077 Terminal promowy
2078 2078 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
2079 2079 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
2080 2080 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
2081 2081 -----
2082 2082 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
2083 2083 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
2084 2084 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
2085 2085 Plik
2086 2086 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2087 2087 -----
2088 2088 Błędny format pliku
2089 2089 Nazwa pliku:
2090 2090 Plik "{0}" nie istnieje
2091 2091 Plik kopi zapasowej
2092 2092 -----
2093 2093 Plik istnieje. Nadpisać?
2094 2094 Nazwa pliku:
2095 2095 -----
2096 2096 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2097 2097 -----
2098 2098 Plik: {0}
2099 2099 -----
2100 2100 Nazwa pliku
2101 2101 -----
2102 2102 Rodzaj pliku:
2103 2103 Rodzaj pliku:
2104 2104 -----
2105 2105 Filtr
2106 2106 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2107 2107 Tryb filtru
2108 2108 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 Zakończ rysowanie.
2115 2115 -----
2116 2116 Hydrant
2117 2117 Straż pożarna
2118 2118 Ścieżka do programu Firefox
2119 2119 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
2120 2120 Miejsce na ognisko
2121 2121 Miejsce do wędkowania
2122 2122 Napraw
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 -----
2126 2126 -----
2127 2127 Popraw konflikty tagów
2128 2128 Napraw zaznaczone błędy.
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2134 2134 Naprawianie błędów...
2135 2135 Maszt (dla flagi)
2136 2136 Kwiaciarnia
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 Znaleziono następujące problemy:
2140 2140 Żywność
2141 2141 Przestrzeń restauracyjna
2142 2142 Wyżywienie
2143 2143 Ruch pieszy
2144 2144 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2145 2145 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2146 2146 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
2147 2147 Bród
2148 2148 Las
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 Do przodu
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 Znaleziono {0} pasujących.
2159 2159 Fontanna
2160 2160 Sklep z ramami do obrazów
2161 2161 Zablokuj
2162 2162 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2163 2163 WMS katastru francuskiego
2164 2164 Częstotliwość (Hz)
2165 2165 -----
2166 2166 Z relacji
2167 2167 Z adresu URL
2168 2168 Z:
2169 2169 Stacja benzynowa
2170 2170 Stacja benzynwa
2171 2171 Rodzaje paliwa:
2172 2172 -----
2173 2173 Pełny ekran
2174 2174 -----
2175 2175 Funkcja
2176 2176 Sklep meblowy
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 Punkty GPS
2180 2180 Opis trasy GPS
2181 2181 -----
2182 2182 Pliki GPX
2183 2183 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2184 2184 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2185 2185 Scieżka GPX:
2186 2186 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 Futbol gaelicki (irlandzki)
2191 2191 -----
2192 2192 Garaże
2193 2193 Ogród
2194 2194 Centrum ogrodnicze
2195 2195 Zbiornik gazu
2196 2196 Brama
2197 2197 Rozstaw toru (mm)
2198 2198 -----
2199 2199 Geografia
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 Geolokalizowane obrazy
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 Lodowiec
2210 2210 szkło
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 Wróć do okna przesyłania
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Przechodzi do następnej strony
2225 2225 Przechodzi do poprzedniej strony
2226 2226 -----
2227 2227 Pole golfowe
2228 2228 -----
2229 2229 Zaopatrzenie
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 Trawa
2236 2236 Cmentarz przykościelny
2237 2237 -----
2238 2238 Teren pod zabudowę
2239 2239 Sklep warzywny
2240 2240 Szklarnia ogrodnicza
2241 2241 Kontener z piaskiem
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 Ostroga regulacyjna
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 Kwatera
2253 2253 Drogowskaz
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 Gimnastyka
2257 2257 Fryzjer
2258 2258 Przysiółek
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 Sklep z narzędziami
2263 2263 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2264 2264 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2265 2265 Posiada klucz ''source''
2266 2266 Posiada klucz ''watch''
2267 2267 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2268 2268 -----
2269 2269 Zdrowie
2270 2270 Aparaty słuchowe
2271 2271 Wrzosowisko
2272 2272 Samochody ciężarowe
2273 2273 Samochody dostawcze
2274 2274 Żywopłot
2275 2275 Wysokość
2276 2276 Wysokość (metry)
2277 2277 Lądowisko dla helikopterów
2278 2278 Pomoc
2279 2279 Pomoc: {0}
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 Ukryj
2284 2284 Ukryj elementy
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 Sklep ze sprzętem hi-fi
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 Największy numer
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 Drogi
2295 2295 turystyka piesza
2296 2296 Miejsca historyczne
2297 2297 Historia
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 Hokej
2305 2305 -----
2306 2306 Strona domowa
2307 2307 Konie
2308 2308 Wyścigi konne
2309 2309 Szpital
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 Nazwa domu
2315 2315 Numer domu
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 Ambona myśliwska
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 Zignoruj
2338 2338 -----
2339 2339 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
2340 2340 -----
2341 2341 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2346 2346 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2347 2347 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 Niedozwolony obiekt z id=0
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Niewłaściwa kombinacja tag/wartość
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 Obraz
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 Pliki obrazów
2386 2386 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 Dostawcy zdjęć
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 Importuj dźwięk
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 Importuj plik PDF
2407 2407 -----
2408 2408 Importuje plik PDF.
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 Importuj obrazki
2415 2415 Import nie jest możliwy
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 Importuje grafikę wektorową
2419 2419 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2420 2420 Importuj grafikę wektorową
2421 2421 -----
2422 2422 Wczytane obrazy
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 Nachylenie drogi
2432 2432 Duże nachylenie drogi
2433 2433 Niekompletny opis <member> z ref=0
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 -----
2440 2440 -----
2441 2441 Obszar przemysłowy
2442 2442 -----
2443 2443 Informacje o elemencie
2444 2444 -----
2445 2445 Informacje
2446 2446 Tablica informacyjna
2447 2447 Informacja turystyczna
2448 2448 Terminal informacyjny
2449 2449 Informacje o warstwie
2450 2450 Inicjalizacja
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 Wewnętrzny błąd serwera
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 Dostęp do internetu
2464 2464 Opłata za internet
2465 2465 Interpolacja
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 Nieprawidłowy plik bz2.
2475 2475 Nieprawidłowa data
2476 2476 Niepoprawna data/czas
2477 2477 -----
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 Nieprawidłowa strefa czasowa
2485 2485 -----
2486 2486 Niepoprawna nazwa użytkownika
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 Odwróć filtr
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 Wyspa
2494 2494 Wysepka
2495 2495 Wygląda na to że JOSM zawiesił się ostatnim razem. Czy chcesz przywrócić dane?
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 Przeglądarka pomocy JOSM
2502 2502 -----
2503 2503 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2504 2504 -----
2505 2505 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 Pliki JPEG (*.jpg)
2510 2510 OpenStreetMap - Edytor Java
2511 2511 Wersja Javy {0}
2512 2512 Jubiler
2513 2513 Funkcja łączenia obszarów
2514 2514 Połącz węzeł i linię
2515 2515 Połącz węzeł z drogą
2516 2516 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2517 2517 Połącz nakładające się obszary
2518 2518 Połączono nakładające się na siebie obszary
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 Łączy nakładające się obszary
2522 2522 -----
2523 2523 Przejdź do pozycji
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 Przejdź
2527 2527 -----
2528 2528 Przejdź do pozycji
2529 2529 Skrzyżowanie
2530 2530 -----
2531 2531 Zachowaj
2532 2532 -----
2533 2533 -----
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 Zachowaj moje współrzędne
2537 2537 Zachowaj mój stan usunięcia
2538 2538 -----
2539 2539 Zachowaj wtyczkę
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 Zachowaj ich współrzędne
2543 2543 Zachowaj ich stan usunięcia
2544 2544 -----
2545 2545 Klucz
2546 2546 -----
2547 2547 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 Klucz:
2553 2553 -----
2554 2554 Skóry klawiaturowe
2555 2555 Słowa kluczowe
2556 2556 Przedszkole
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 Akcesoria kuchenne
2560 2560 -----
2561 2561 Gaz LPG
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 -----
2567 2567 -----
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 Ląd (wyspa)
2575 2575 Zagospodarowanie terenu
2576 2576 Wysypisko
2577 2577 -----
2578 2578 Liczba pasów ruchu
2579 2579 Język
2580 2580 Ostatnia zmiana o {0}
2581 2581 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2582 2582 Szerokość
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 Pralnia samoobsługowa
2594 2594 Warstwa
2595 2595 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2596 2596 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2597 2597 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2598 2598 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2599 2599 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 warstwa nie jest na liście.
2604 2604 -----
2605 2605 Warstwa: {0}
2606 2606 Warstwy
2607 2607 -----
2608 2608 Czas rozbiegu (w sekundach)
2609 2609 Rozrywka
2610 2610 Długość
2611 2611 Długość w metrach
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 Długość: {0}
2615 2615 Przejazd kolejowy
2616 2616 Biblioteka
2617 2617 Licencja
2618 2618 -----
2619 2619 Szlaban
2620 2620 Trasa szybkiego tramwaju
2621 2621 Latarnia morska
2622 2622 Oznaczenie linii
2623 2623 -----
2624 2624 Rodzaj linii
2625 2625 Wiersz {0} kolumna {1}:
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 -----
2629 2629 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2630 2630 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2631 2631 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2632 2632 Lista ostatnio otwieranych plików
2633 2633 oświetlenie
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 Strefa zamieszkania
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 Wczytaj kalibrację
2641 2641 -----
2642 2642 Otwórz warstwę WMS
2643 2643 Otwórz warstwę WMS z pliku
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 -----
2651 2651 Wczytuje relacje nadrzędne
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2655 2655 -----
2656 2656 Ładowanie wczesnych wtyczek
2657 2657 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2662 2662 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2663 2663 Ładowanie wtyczek
2664 2664 Ładowanie wtyczek...
2665 2665 -----
2666 2666 Wczytywanie {0}
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 pliki lokalne
2670 2670 Okolica
2671 2671 Okolica, osada, miejsce.
2672 2672 Położenie
2673 2673 -----
2674 2674 Zablokuj
2675 2675 Wrota śluzy
2676 2676 -----
2677 2677 Długość
2678 2678 -----
2679 2679 Katalog:
2680 2680 Wygląd i zachowanie
2681 2681 Katalog:
2682 2682 Wieża widokowa
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 Najmniejszy numer
2694 2694 -----
2695 2695 Skala MTB
2696 2696 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2697 2697 -----
2698 2698 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2705 2705 -----
2706 2706 Centrum handlowe
2707 2707 Obiekty sztuczne
2708 2708 -----
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2712 2712 Mapa
2713 2713 Style rysowania map
2714 2714 Odwzorowanie kartograficzne
2715 2715 Ustawienia mapy
2716 2716 Mapa: {0}
2717 2717 Port jachtowy (Marina)
2718 2718 Oznacz jako wykonane
2719 2719 -----
2720 2720 Znaczniki nazwanych punktów
2721 2721 Znaczniki z {0}
2722 2722 Plac targowy
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 Materiał
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 Maks. wysokość (w metrach)
2733 2733 Maks. długość (w metrach)
2734 2734 Maks. szerokość (w metrach)
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 Maks. prędkość (km/h)
2740 2740 Maks. ciężar (w tonach)
2741 2741 -----
2742 2742 Maksymalny obszar na zapytanie:
2743 2743 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2744 2744 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2748 2748 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2749 2749 Maksymalna długość (w metrach)
2750 2750 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 Łąka
2757 2757 Zmierzone wartości
2758 2758 Pomiar
2759 2759 Stacja pomiaru
2760 2760 -----
2761 2761 -----
2762 2762 Członek
2763 2763 -----
2764 2764 Członkowie
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 Członkowie (z konfliktami)
2768 2768 Miejsce pamięci
2769 2769 Nazwa w menu
2770 2770 Nazwa w menu (domyślna)
2771 2771 Skróty w menu
2772 2772 -----
2773 2773 odwzorowanie Merkatora
2774 2774 Połącz
2775 2775 Połącz węzły
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 Scal warstwy
2779 2779 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2780 2780 -----
2781 2781 Połącz wybrane elementy.
2782 2782 Włącz aktualną warstwę do innej.
2783 2783 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2784 2784 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2785 2785 Scal {0} węzłów
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 Połączona wersja
2791 2791 -----
2792 2792 Wiadomość dnia jest niedostępna
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 Mikrobrowar
2797 2797 -----
2798 2798 Obszar wojskowy
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 Min. prędkość (km/h)
2804 2804 Szyb
2805 2805 Minirondo
2806 2806 Minigolf
2807 2807 Minimalna odległość (w pikselach)
2808 2808 Minuty: {0}
2809 2809 Odbicie lustrzane
2810 2810 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 Brak parametru dla NOT
2830 2830 Brak parametru dla OR
2831 2831 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 Sklep z telefonami komórkowymi
2838 2838 -----
2839 2839 Tryb: {0}
2840 2840 Lotnisko dla modeli
2841 2841 -----
2842 2842 -----
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 Kantor
2847 2847 Tor jednoszynowy
2848 2848 Pomnik
2849 2849 Wiecej informacji...
2850 2850 Więcej informacji na temat tej funkcji
2851 2851 -----
2852 2852 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2853 2853 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2854 2854 Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 Samochody
2858 2858 Samochody osobowe
2859 2859 Motocykle
2860 2860 Dealer motocykli
2861 2861 -----
2862 2862 Sporty motorowe
2863 2863 Autostrada
2864 2864 Skrzyżowanie autostrad
2865 2865 Autostrada - dojazd
2866 2866 Przełęcz
2867 2867 kolarstwo górskie
2868 2868 Przesuń węzeł...
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 Przesuń w dół
2872 2872 -----
2873 2873 Więcej elementów
2874 2874 Przesuwa filtr na dół.
2875 2875 Przesuwa filtr do góry.
2876 2876 Przesuń w lewo
2877 2877 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2878 2878 -----
2879 2879 Przesuń obiekty {0}
2880 2880 Przesuń w prawo
2881 2881 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2882 2882 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2883 2883 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2884 2884 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2885 2885 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2886 2886 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2887 2887 -----
2888 2888 -----
2889 2889 -----
2890 2890 -----
2891 2891 Przesuń je
2892 2892 Przesuń do góry
2893 2893 -----
2894 2894 Przesuń {0}
2895 2895 Przesuwa obiekty {0}
2896 2896 Błota
2897 2897 Różne sporty
2898 2898 -----
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 Muzeum
2905 2905 Sklep muzyczny
2906 2906 Moje zestawy zmian
2907 2907 -----
2908 2908 Moja wersja
2909 2909 Moja wersja (lokalna)
2910 2910 Moją z Połączoną
2911 2911 Moją z Ich
2912 2912 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2913 2913 Import NMEA zakończony powodzeniem
2914 2914 Pliki NMEA-0183
2915 2915 Nazwa
2916 2916 -----
2917 2917 Nazwa użytkownika.
2918 2918 -----
2919 2919 Nazwa: {0}
2920 2920 Nazwane punkty GPS z {0}
2921 2921 Nazwane punkty tras.
2922 2922 Kolej wąskotorowa
2923 2923 Narodowa
2924 2924 Park narodowy
2925 2925 -----
2926 2926 Natura
2927 2927 Rezerwat przyrody
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 Sieć
2931 2931 -----
2932 2932 Nigdy nie aktualizuj
2933 2933 Nowa
2934 2934 -----
2935 2935 -----
2936 2936 Nowa warstwa
2937 2937 Nowy problem
2938 2938 Nowy klucz
2939 2939 Nowe wyrównanie
2940 2940 -----
2941 2941 Nowa warstwa ze schowka
2942 2942 Nowa warstwa z pliku
2943 2943 Nowa relacja
2944 2944 Nowa rola
2945 2945 -----
2946 2946 Nowa wartość
2947 2947 Nowa wartość dla {0}
2948 2948 -----
2949 2949 Następny obrazek
2950 2950 -----
2951 2951 Klub nocny
2952 2952 Nie
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2956 2956 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2957 2957 Zakaz skrętu w lewo
2958 2958 Zakaz skrętu w prawo
2959 2959 Brak skrótu
2960 2960 -----
2961 2961 Zakaz jazdy prosto
2962 2962 Zakaz zawracania
2963 2963 Nie znaleziono drogi "from"
2964 2964 Nie znaleziono drogi "to"
2965 2965 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 Brak zmian do wysłania.
2969 2969 -----
2970 2970 Brak konfliktów do rozwiązania
2971 2971 Brak konfliktów, które można pokazać
2972 2972 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2973 2973 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2974 2974 -----
2975 2975 Nie wczytano żadnych danych.
2976 2976 Brak daty
2977 2977 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2978 2978 -----
2979 2979 ślepa ulica
2980 2980 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2981 2981 -----
2982 2982 Brak obrazu
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2986 2986 Brak warstw do dostosowania
2987 2987 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2988 2988 -----
2989 2989 Brak otwartego zestawu zmian
2990 2990 Brak otwartych zestawów zmian
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 -----
2995 2995 Nie znaleziono żadnych problemów
2996 2996 Bez serwera proxy
2997 2997 -----
2998 2998 Brak wybranego śladu GPX
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 Bez tagów
3002 3002 Brak warstw docelowych.
3003 3003 -----
3004 3004 -----
3005 3005 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
3006 3006 -----
3007 3007 Nie, przerwij
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 Węzeł
3012 3012 -----
3013 3013 Węzeł jest nadal w użyciu..
3014 3014 -----
3015 3015 Węzeł: połączony
3016 3016 Węzeł: standardowy
3017 3017 Węzeł: otagowany
3018 3018 Węzły
3019 3019 Węzły w tym samym miejscu
3020 3020 Węzły z tą samą nazwą
3021 3021 -----
3022 3022 Węzły (z konfliktami)
3023 3023 -----
3024 3024 żadne
3025 3025 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
3026 3026 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 Północ
3030 3030 Nie znaleziono
3031 3031 Nie połączony
3032 3032 -----
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 Uwagi
3036 3036 -----
3037 3037 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
3038 3038 -----
3039 3039 na banknoty
3040 3040 Nic
3041 3041 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając "{0}"
3042 3042 -----
3043 3043 Schowek jest pusty
3044 3044 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając "{0}"
3045 3045 Brak zaznaczenia, które można pokazać
3046 3046 Nic nie wybrano!
3047 3047 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
3048 3048 Nie ma nic do zaznaczenia
3049 3049 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
3050 3050 Nie ma nic do powiększenia
3051 3051 -----
3052 3052 Numer
3053 3053 Ilość miejsc
3054 3054 Liczba przewodów w jednym kablu
3055 3055 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 Sposób numeracji domów
3059 3059 -----
3060 3060 -----
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 OK - próbuję ponownie.
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 Dane OSM
3067 3067 Hasło OSM.
3068 3068 Pliki serwera OSM
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 URL serwera OSM:
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 Hasło OSM:
3075 3075 Nazwa użytkownika OSM:
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 ID obiektu:
3080 3080 Obiekt usunięty
3081 3081 Historia obiektu
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 Typ obiektu:
3085 3085 -----
3086 3086 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
3087 3087 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
3088 3088 -----
3089 3089 Obiekty do dodania:
3090 3090 Obiekty do usunięcia:
3091 3091 Obiekty do zmiany:
3092 3092 Benzyna bezołowiowa 100
3093 3093 Benzyna bezołowiowa 91
3094 3094 Benzyna bezołowiowa 95
3095 3095 Benzyna bezołowiowa 98
3096 3096 -----
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 Stary klucz
3105 3105 Poprzednia rola
3106 3106 Stara wartość
3107 3107 -----
3108 3108 Na życzenie
3109 3109 Podczas wysyłania
3110 3110 Jednokierunkowa
3111 3111 Drogi z jednym węzłem
3112 3112 -----
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 jednokierunkowa
3117 3117 -----
3118 3118 Nakaz skrętu w lewo
3119 3119 Nakaz skrętu w prawo
3120 3120 Nakaz jazdy prosto
3121 3121 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
3122 3122 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3123 3123 Tylko własne zestawy zmian
3124 3124 -----
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
3128 3128 Tylko na początku drogi.
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 Otwórz
3134 3134 Otwórz adres...
3135 3135 -----
3136 3136 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
3137 3137 Ostatnio otwierane
3138 3138 -----
3139 3139 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
3140 3140 -----
3141 3141 Otwiera plik.
3142 3142 -----
3143 3143 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3144 3144 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3145 3145 Otwiera listę wszystkich relacji
3146 3146 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3147 3147 -----
3148 3148 -----
3149 3149 -----
3150 3150 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3151 3151 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3152 3152 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3153 3153 Otwiera adres URL.
3154 3154 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
3155 3155 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
3156 3156 -----
3157 3157 -----
3158 3158 Otwórz inne zdjęcie
3159 3159 -----
3160 3160 Otwarte zestawy zmian
3161 3161 Otwórz plik
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3169 3169 -----
3170 3170 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3171 3171 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
3172 3172 -----
3173 3173 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3174 3174 Otwórz...
3175 3175 Otwarty/Zamknięty:
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 dane OpenSteetMap
3180 3180 Otwieram 1 plik...
3181 3181 Godziny otwarcia
3182 3182 Otwieram plik "{0}" ...
3183 3183 Otwieram pliki
3184 3184 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3185 3185 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3186 3186 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
3187 3187 Czas działania
3188 3188 -----
3189 3189 Optyk
3190 3190 Dodatkowe atrybuty:
3191 3191 -----
3192 3192 Rodzaj (opcjonalne)
3193 3193 Naturalna żywność
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 Korekta prostopadłości
3197 3197 Ortogonalizuj / cofnij
3198 3198 Korekta prostopadłości
3199 3199 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 Pozostałe
3203 3203 Inny punkt informacyjny
3204 3204 -----
3205 3205 Sklep turystyczny
3206 3206 -----
3207 3207 Nakładające się obszary
3208 3208 Nakładające się jezdnie
3209 3209 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
3210 3210 Nakładające się tory kolejowe
3211 3211 Nakładające się tory (z obszarem)
3212 3212 Nakładające się drogi
3213 3213 Nakładające się drogi (z obszarem)
3214 3214 Nakładające się drogi.
3215 3215 -----
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 Zastąp
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 PUWG (Polska)
3230 3230 PUWG 1992 (Polska)
3231 3231 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3232 3232 Strefa PUWG
3233 3233 Sklep z farbami
3234 3234 Styl rysowania {0}: {1}
3235 3235 Wykopalisko paleontologiczne
3236 3236 papier
3237 3237 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
3238 3238 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 Relacje nadrzędne
3246 3246 -----
3247 3247 Parkuj i Jedź
3248 3248 -----
3249 3249 Uliczka parkingowa
3250 3250 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3251 3251 Analizowanie danych OSM...
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 Części
3262 3262 Zatoka
3263 3263 zatoki dla wymijania
3264 3264 Hasło
3265 3265 Hasło:
3266 3266 Hasło:
3267 3267 Wklej
3268 3268 -----
3269 3269 Wklej znaczniki
3270 3270 -----
3271 3271 Wkleja zawartość schowka.
3272 3272 Wstaw ze schowka
3273 3273 Wklej pomijając niekompletne
3274 3274 Ścieżka
3275 3275 Długość ścieżki
3276 3276 Wzgórze
3277 3277 Ciąg pieszy
3278 3278 Przejście dla pieszych
3279 3279 Typ przejścia dla pieszych
3280 3280 Ciąg pieszy
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 Apteka
3290 3290 Numer telefonu
3291 3291 Numer telefonu
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 Przesuń PicLayer
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 Miejsce na piknik
3303 3303 Molo
3304 3304 -----
3305 3305 Rurociąg
3306 3306 Rodzaj trasy
3307 3307 Boisko
3308 3308 -----
3309 3309 Miejsce kultu religijnego
3310 3310 Miejsca
3311 3311 Odtwórz / wstrzymaj
3312 3312 Tworzenie węzłów i dróg.
3313 3313 -----
3314 3314 Plac zabaw
3315 3315 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3316 3316 -----
3317 3317 -----
3318 3318 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3319 3319 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3320 3320 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 Podaj ciąg do przefiltrowania.
3326 3326 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3327 3327 -----
3328 3328 Podaj ciąg do wyszukania.
3329 3329 Proszę wprowadzić adres kafelka
3330 3330 Proszę wprowadzić index kafelka
3331 3331 Podaj nazwę użytkownika
3332 3332 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3341 3341 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 Wprowadź hasło do konta OSM
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3358 3358 Popraw opis zmian
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Proszę wybrać plik
3364 3364 Proszę wybierz klucz
3365 3365 Wybierz schemat do użycia.
3366 3366 -----
3367 3367 Proszę wybierz wartość
3368 3368 -----
3369 3369 -----
3370 3370 -----
3371 3371 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3372 3372 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3373 3373 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3374 3374 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3375 3375 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3376 3376 -----
3377 3377 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3378 3378 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3379 3379 -----
3380 3380 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3381 3381 -----
3382 3382 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3383 3383 -----
3384 3384 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3385 3385 -----
3386 3386 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3387 3387 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3388 3388 Proszę wybrać wiersz do edycji
3389 3389 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3390 3390 -----
3391 3391 Wybierz warstwę docelową
3392 3392 Wybierz metodę przesyłania:
3393 3393 -----
3394 3394 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3395 3395 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 Informacje o wtyczce
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 Aktualizowanie wtyczek
3407 3407 Wtyczki
3408 3408 Wtyczki są aktualne
3409 3409 -----
3410 3410 Numer punktu
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 Słup
3414 3414 Numer referencyjny
3415 3415 Posterunek policji
3416 3416 Polityczna
3417 3417 -----
3418 3418 Pozycja
3419 3419 -----
3420 3420 Tylko pozycja
3421 3421 -----
3422 3422 Pozycja, czas, data i prędkość
3423 3423 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3424 3424 Skrzynka pocztowa
3425 3425 -----
3426 3426 Poczta
3427 3427 Kod pocztowy
3428 3428 Kod
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 Energetyka
3432 3432 Elektrownia
3433 3433 Linia elektryczna
3434 3434 Rozdzielnia elektryczna
3435 3435 Stacja transformatorowa
3436 3436 Słup wysokiego napięcia
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 Predefiniowane
3442 3442 -----
3443 3443 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 Ustawienia
3448 3448 Preferencje zostały zapisane na {0}
3449 3449 Ustawienia...
3450 3450 Przygotowywanie danych OSM...
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 Przygotowanie zestawu danych...
3455 3455 -----
3456 3456 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3457 3457 -----
3458 3458 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3459 3459 Kolej retro
3460 3460 Grupa szablonów {0}
3461 3461 Grupa szablonów {1} / {0}
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 Szablony
3465 3465 Szablony nie zawierają danego klucza
3466 3466 Szablony nie zawierają danej wartości
3467 3467 -----
3468 3468 Poprzedni obrazek
3469 3469 Droga krajowa
3470 3470 Droga krajowa - dojazd
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 Więzienie
3476 3476 -----
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3480 3480 -----
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 Kod odwzorowania
3488 3488 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 Właściwości
3493 3493 Właściwości / członkostwo
3494 3494 -----
3495 3495 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 Właściwości
3500 3500 Właściwości (z konfliktami)
3501 3501 Właściwości/członkostwo
3502 3502 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 Ustawienia proxy
3511 3511 -----
3512 3512 -----
3513 3513 Budynek użyteczności publicznej
3514 3514 Publiczny gril
3515 3515 Pojazdy transportu publicznego
3516 3516 Transport publiczny
3517 3517 Transport publiczny
3518 3518 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3519 3519 Wyczyść
3520 3520 Czyszczenie...
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 Kamieniołom
3525 3525 Zapytanie
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3529 3529 Zapytanie o zestawy zmian
3530 3530 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3531 3531 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3532 3532 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3533 3533 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3534 3534 Odpytywanie serwera nazw
3535 3535 Odpytywanie serwera nazw…
3536 3536 -----
3537 3537 Zdalnie sterowane samochody
3538 3538 -----
3539 3539 Tor wyścigowy
3540 3540 -----
3541 3541 Tor
3542 3542 Kolej
3543 3543 Przystanek kolejowy
3544 3544 Peron kolejowy
3545 3545 -----
3546 3546 Obszar kolejowy
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 czyste dane GPS
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 Błąd odczytu!
3554 3554 Czytanie zdjęć...
3555 3555 -----
3556 3556 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3557 3557 Wczytywanie zestawów zmian...
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 Wczytywanie informacji użytkownika...
3562 3562 Wczytywanie {0}...
3563 3563 Plik Readme
3564 3564 Imię i nazwisko
3565 3565 Na pewno zamknąć?
3566 3566 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3567 3567 Zapisywanie
3568 3568 studio nagrań
3569 3569 Teren rekreacyjny
3570 3570 -----
3571 3571 Zbiórka odpadów
3572 3572 -----
3573 3573 Powtórz
3574 3574 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3575 3575 -----
3576 3576 Numer
3577 3577 Oznaczenie (numer toru)
3578 3578 -----
3579 3579 Numer referencyjny
3580 3580 -----
3581 3581 Odwołania do:
3582 3582 -----
3583 3583 Odśwież
3584 3584 -----
3585 3585 Odrzuć konflikty i zapisz
3586 3586 Relacja
3587 3587 Relacja ...
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 Pusta relacja
3598 3598 Nieustalony rodzaj relacji
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 Relacja: zaznaczona
3602 3602 -----
3603 3603 Relacje
3604 3604 Relacje: {0}
3605 3605 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3606 3606 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3607 3607 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3608 3608 -----
3609 3609 Religia
3610 3610 Odśwież
3611 3611 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3612 3612 Wczytaj ponownie błędne kafle
3613 3613 Odświerza stronę pomocy
3614 3614 -----
3615 3615 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 Usuń
3624 3624 -----
3625 3625 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3626 3626 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3627 3627 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3628 3628 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3629 3629 Usuń tagi adresu
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 Usuń z pamięci podręcznej
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 -----
3636 3636 -----
3637 3637 Usuń zdjęcie z warstwy
3638 3638 -----
3639 3639 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3640 3640 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3641 3641 Usuń zaznaczone zakładki
3642 3642 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3643 3643 -----
3644 3644 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 -----
3650 3650 -----
3651 3651 Usuń Element z Relacji
3652 3652 Usunięte powielone węzły
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 Zmień nazwę warstwy
3666 3666 Zmień nazwę zakładki
3667 3667 -----
3668 3668 Wypożyczalnia
3669 3669 Warsztat samochodowy
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3673 3673 -----
3674 3674 Zgłoś błąd
3675 3675 -----
3676 3676 -----
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 Sztuczne jezioro
3682 3682 Resetuj
3683 3683 -----
3684 3684 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3685 3685 Resetuj pozycję
3686 3686 Przywróć domyślne ustawienia
3687 3687 Resetuje kalibrację obrazu
3688 3688 Resetuje pozycję obrazu
3689 3689 Resetuje kąt obrotu
3690 3690 Resetuje skalę obrazu
3691 3691 Droga lokalna
3692 3692 Zabudowa mieszkaniowa
3693 3693 -----
3694 3694 -----
3695 3695 -----
3696 3696 Rozwiąż
3697 3697 Rozwiąż konflikty
3698 3698 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 Wydobycie
3711 3711 -----
3712 3712 Uruchom ponownie
3713 3713 -----
3714 3714 Restauracja
3715 3715 Przywróć
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 Ograniczenie
3719 3719 Obszar handlowy
3720 3720 Mur oporowy
3721 3721 -----
3722 3722 -----
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 Powraca do poprzedniego okna w celu poprawy opisu zmian
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 Odwróć kierunek dróg
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 Odwróć i połącz
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3743 3743 Odwróć kolejność członków relacji
3744 3744 -----
3745 3745 Odwróć kierunek dróg
3746 3746 Odwrócona linia brzegowa
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3750 3750 -----
3751 3751 Wycofaj
3752 3752 Wycofaj zestaw zmian
3753 3753 Wycofywanie zestawu zmian #{0}
3754 3754 Wycofaj zestaw zmian w całości
3755 3755 Wycofaj zaznaczenie i przywróć usunięte obiekty
3756 3756 Wycofaj tylko zaznaczenie
3757 3757 Cofanie zmian
3758 3758 Wycofywanie...
3759 3759 Popraw
3760 3760 Wersja
3761 3761 jeździectwo
3762 3762 Rzeka
3763 3763 Koryto rzeczne
3764 3764 Droga (nieokreślona)
3765 3765 Ograniczenia na drodze
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 Rola
3772 3772 Problem z weryfikacją roli
3773 3773 -----
3774 3774 Brakująca rola {0}
3775 3775 -----
3776 3776 Rola:
3777 3777 -----
3778 3778 Obrót o 180 stopni
3779 3779 Obrót o 270 stopni
3780 3780 Obrót o 90 stopni
3781 3781 -----
3782 3782 Obraca obrazek w lewo
3783 3783 Obraca obrazek w prawo
3784 3784 Obróć w lewo
3785 3785 Obróć w prawo
3786 3786 Rondo
3787 3787 Trasa
3788 3788 Sieć trasy
3789 3789 -----
3790 3790 Stan trasy
3791 3791 Typ trasy
3792 3792 Zaznaczone szlaki:
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 Rugby league
3796 3796 Rugby union
3797 3797 Ruiny
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 Przeprowadzanie testu {0}
3803 3803 -----
3804 3804 Pas startowy
3805 3805 Skala SAC
3806 3806 karty SIM
3807 3807 Rysunek SVG (*.svg)
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 Kontrola bezpieczeństwa
3811 3811 Sprzedaż
3812 3812 Brama warowna
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 Zapisz
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 Zapisz jako...
3819 3819 Zapisz plik GPX
3820 3820 -----
3821 3821 Zapisz warstwę
3822 3822 Zapisz plik OSM
3823 3823 Zapisz kalibrację...
3824 3824 -----
3825 3825 Zapisz plik
3826 3826 Zapisz warstwę WMS do pliku
3827 3827 Zapisz pomimo tego
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3832 3832 Zapisuje bieżące dane.
3833 3833 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3837 3837 -----
3838 3838 Zapisz/wyślij i wyślij
3839 3839 -----
3840 3840 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
3841 3841 -----
3842 3842 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3843 3843 -----
3844 3844 Skalę
3845 3845 -----
3846 3846 Zeskanowana mapa...
3847 3847 Przeglądanie katalogu {0}
3848 3848 Szkoła
3849 3849 złom
3850 3850 Rumowisko
3851 3851 Busz
3852 3852 -----
3853 3853 Sklep rybny
3854 3854 Szukaj
3855 3855 Szukaj ...
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 Wyszukuje obiekty
3859 3859 Wyszukuje obiekty.
3860 3860 Szukaj w tagach
3861 3861 Szukaj szablon
3862 3862 Szukaj szablony
3863 3863 Szukaj...
3864 3864 Szukaj:
3865 3865 Szukaj:
3866 3866 Szukanie
3867 3867 Druga nazwa
3868 3868 Droga wojewódzka
3869 3869 -----
3870 3870 Sekundy: {0}
3871 3871 -----
3872 3872 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 -----
3876 3876 Segmenty
3877 3877 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3878 3878 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3879 3879 Zaznacz
3880 3880 Zaznacz wszystko
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3890 3890 Wstecz
3891 3891 Wybież otwarty zestaw zmian
3892 3892 -----
3893 3893 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3894 3894 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3895 3895 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3896 3896 -----
3897 3897 Wybierz przynajmniej:
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3902 3902 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 Zaznacz na warstwie
3906 3906 Zaznacz na liście relacji
3907 3907 Zaznacz niekompletne adresy
3908 3908 Wybierz opcje rysowania linii
3909 3909 Wybierz członków
3910 3910 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3914 3914 Zaznacza elementy dla wybranych członków relacji
3915 3915 -----
3916 3916 Zaznacz relację
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 Wybierz warstwę docelową
3922 3922 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3923 3923 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3924 3924 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3925 3925 -----
3926 3926 Zaznacz to ograniczenie skrętu
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3937 3937 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 Zaznaczenie
3950 3950 Powierzchnia zaznaczenia
3951 3951 Długość zaznaczenia
3952 3952 Wybrano zbiór pusty.
3953 3953 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3954 3954 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3955 3955 -----
3956 3956 Zaznaczenie: {0}
3957 3957 Zaznacza wszystkie adresy z niekompletnymi danymi.
3958 3958 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3959 3959 Drogi przecinające same siebie
3960 3960 -----
3961 3961 Osobna wartwa
3962 3962 -----
3963 3963 Sekwencja
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 Droga serwisowa
3967 3967 Adres URL usługi
3968 3968 Miejsce obsługi podróżnych
3969 3969 Usługi:
3970 3970 Rodzaj
3971 3971 -----
3972 3972 Ustaw zakładkę WMS
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3976 3976 -----
3977 3977 Ustaw wielkość budynków
3978 3978 Ustaw nazwę ulicy
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
3983 3983 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3984 3984 Ustaw język
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3988 3988 Ustaw na domyślne
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3993 3993 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3994 3994 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3995 3995 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3996 3996 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3997 3997 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3998 3998 Zapisywanie domyślnych ustawień
3999 3999 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
4000 4000 Ustawienia
4001 4001 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
4002 4002 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 Punkt carsharingu
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 schronienie
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 Żegluga
4013 4013 Sklep obuwniczy
4014 4014 Strzelectwo
4015 4015 Zakupy
4016 4016 Sklepy
4017 4017 Krótki opis: {0}
4018 4018 Skrót
4019 4019 Skróty klawiaturowe
4020 4020 -----
4021 4021 Zapisać?
4022 4022 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
4023 4023 Wysłać?
4024 4024 Pokaż
4025 4025 Pokaż obszar
4026 4026 Pokaż dane GPS.
4027 4027 Pokaż raport konfiguracji
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
4035 4035 Pokazuje informację pomocy
4036 4036 Pokaż historię
4037 4037 -----
4038 4038 Pokaż szczegóły
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
4048 4048 -----
4049 4049 Wyświetlaj ekran powitalny
4050 4050 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 Pokaż tylko tagi z konfliktami
4054 4054 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 Wyświetl tę pomoc
4059 4059 Pokaż/Ukryj
4060 4060 Obszar
4061 4061 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
4062 4062 Pokazuje bieżącą datę
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 Pokazuje wilgotność
4066 4066 Pokazuje temperaturę
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 Drogi bez nazwy
4076 4076 -----
4077 4077 Uprość drogę
4078 4078 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
4079 4079 -----
4080 4080 Uprościć drogi?
4081 4081 -----
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
4085 4085 Pojedyncze elementy
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
4089 4089 -----
4090 4090 Jazda na deskorolce
4091 4091 Łyżwiarstwo
4092 4092 Narty
4093 4093 narciarstwo
4094 4094 Pomiń pobieranie
4095 4095 Pomiń pobieranie
4096 4096 Pomiń
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 Mapa
4100 4100 -----
4101 4101 Pochylnia
4102 4102 Wolniej
4103 4103 Palenie
4104 4104 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
4105 4105 -----
4106 4106 Skuter śnieżny
4107 4107 Piłka nożna
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
4111 4111 -----
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 Sortuj menu szablonów
4120 4120 Sortuj członków relacji
4121 4121 -----
4122 4122 Tekst źródłowy
4123 4123 -----
4124 4124 Miejsca dla niepełnosprawnych
4125 4125 Miejsca dla rodziców
4126 4126 Miejsca dla kobiet
4127 4127 Prędkość
4128 4128 Prędkość (km/h)
4129 4129 Fotoradar
4130 4130 Kolczatka
4131 4131 -----
4132 4132 Rozdziel drogę
4133 4133 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 Rozdziel drogę {0} na {1} części
4139 4139 Rozdziela drogę na fragmenty
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 Sporty z piłką
4144 4144 Obiekty sportowe
4145 4145 Sport
4146 4146 Centrum sportowe
4147 4147 Źródło
4148 4148 Stadion
4149 4149 -----
4150 4150 Gwiazdki
4151 4151 Rozpocznij szukanie
4152 4152 Rozpocznij dostosowanie
4153 4153 Rozpocznij pobieranie
4154 4154 Rozpocznij pobieranie danych
4155 4155 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 Rozpoczynanie skanowania katalogu
4163 4163 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
4164 4164 Ponowna próba {0} z {1}.
4165 4165 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
4166 4166 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
4167 4167 -----
4168 4168 Stan
4169 4169 -----
4170 4170 Sklep z artykułami biurowymi
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 Raport konfiguracji
4174 4174 Schody
4175 4175 Przełaz
4176 4176 Znak stop
4177 4177 -----
4178 4178 Strumień
4179 4179 Ulica
4180 4180 Latarnia uliczna
4181 4181 -----
4182 4182 Nazwa ulicy
4183 4183 -----
4184 4184 Sieć drogowa
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Podobszary
4190 4190 Stwórz filtr
4191 4191 -----
4192 4192 Dzielnica
4193 4193 Metro
4194 4194 Wejście do metra
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4205 4205 Nawierzchnia
4206 4206 Monitoring
4207 4207 Punkt geodezyjny
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 Pływanie
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 Przełącz w tryb offline
4216 4216 Przełącz w tryb online
4217 4217 Opis symboli
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 Synchronizacja dźwięku
4221 4221 Synchronizuj cały zestaw danych
4222 4222 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4223 4223 Synchronizuję tylko relację {0}
4224 4224 -----
4225 4225 Synchronizuję tylko drogę {0}
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 Tenis stołowy
4236 4236 Nawierzchnia dla niewidomych
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 Oznacz drogi jako
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 Szablony
4249 4249 Etykiety
4250 4250 Znaczniki (rozdzielone przecinkami)
4251 4251 Znaczniki i członkowie
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 Znaczniki zestawu zminan {0}
4256 4256 Znaczniki nowego zestawu zmian
4257 4257 -----
4258 4258 Krawiec
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 Postój taksówek
4266 4266 Droga kołowania
4267 4267 Telefon
4268 4268 na karty telefoniczne
4269 4269 Tenis
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 Droga powiatowa
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 Sprawdza URL API
4283 4283 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4289 4289 -----
4290 4290 URL API działa poprawnie.
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4296 4296 Plik PDF musi posiadać dokładnie jedną stronę.
4297 4297 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4298 4298 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4299 4299 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4300 4300 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4301 4301 -----
4302 4302 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4303 4303 -----
4304 4304 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4305 4305 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4306 4306 Dane w schowku nie są obrazem
4307 4307 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4308 4308 -----
4309 4309 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4310 4310 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4311 4311 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4315 4315 -----
4316 4316 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4317 4317 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4318 4318 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4323 4323 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4334 4334 -----
4335 4335 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4336 4336 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
4337 4337 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4352 4352 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4353 4353 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4365 4365 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4366 4366 Teatr
4367 4367 -----
4368 4368 Ich wersja
4369 4369 Ich wersja (na serwerze)
4370 4370 Ich z Połączoną
4371 4371 Park rozrywki
4372 4372 -----
4373 4373 Nie ma otwartych zestawów zmian
4374 4374 Nie wybrano opiektów do pobrania
4375 4375 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4383 4383 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4384 4384 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 To znajduje się za końcem nagrania.
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4392 4392 -----
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4408 4408 -----
4409 4409 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4421 4421 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4422 4422 automat biletowy
4423 4423 Numery kafelków mapy
4424 4424 Adres kafelka:
4425 4425 Czas
4426 4426 Zakres czasu
4427 4427 Strefa czasowa:
4428 4428 Strefa czasowa: {0}
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 Do usunięcia
4432 4432 -----
4433 4433 Do:
4434 4434 Przełącza na pełny ekran
4435 4435 Przełącz linie łączące punktu GPX
4436 4436 Przełącza widok szkieletowy
4437 4437 Przełącza na pełny ekran
4438 4438 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4439 4439 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4440 4440 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4441 4441 Przełącz: {0}
4442 4442 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4443 4443 Toalety
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 bramka (opłata)
4447 4447 Punkt poboru opłat
4448 4448 Narzędzie: {0}
4449 4449 Pasek narzędzi
4450 4450 Personalizacja paska narzędzi
4451 4451 Narzędzia
4452 4452 Narzedzie do rysowania budynków.
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 Turystyka
4456 4456 Wieża
4457 4457 Numer referencyjny
4458 4458 Typ wieży
4459 4459 Małe miasto
4460 4460 Ratusz
4461 4461 -----
4462 4462 Sklep z zabawkami
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 Droga gruntowa
4469 4469 Kolorowanie ścieżek i punktów
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 Typ drogi
4473 4473 Środek uspokojenia ruchu
4474 4474 Sygnalizacja świetlna
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 Tramwaj
4478 4478 Przystanek tramwajowy
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 Biuro podróży
4486 4486 Drzewo
4487 4487 -----
4488 4488 Droga ekspresowa
4489 4489 Droga ekspresowa - dojazd
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 Tunel
4496 4496 Początek tunelu
4497 4497 -----
4498 4498 Ograniczenia skrętu
4499 4499 Miejsce do zawracania
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 Kołowrotek
4504 4504 Obrotnica
4505 4505 Rodzaj
4506 4506 -----
4507 4507 Typ:
4508 4508 Rodzaj
4509 4509 sklep z oponami
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 NIEZNANA
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 Strefa UTM
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 Rozdziel drogi
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 Nie można parsować współrzędnych
4539 4539 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4540 4540 Droga gminna
4541 4541 Niezamkniete drogi
4542 4542 -----
4543 4543 Niepołączona linia brzegowa
4544 4544 Niepołączone węzły bez tagów
4545 4545 Niepołączone drogi.
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 Nierozstrzygnięty
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 Cofnij
4557 4557 -----
4558 4558 Cofnij przesunięcie
4559 4559 -----
4560 4560 Cofa ostatnią czynność.
4561 4561 -----
4562 4562 Oderwij panel
4563 4563 Nieoczekiwany błąd
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 -----
4567 4567 -----
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4575 4575 Odblokuj
4576 4576 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4577 4577 Rozdzielenie węzła
4578 4578 -----
4579 4579 Uniwersytet
4580 4580 -----
4581 4581 -----
4582 4582 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4583 4583 Nieznany adres
4584 4584 Nieznany stan problemu
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 Nieznany tryb {0}
4588 4588 -----
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 Nieznany typ: {0}
4594 4594 Warstwa WMS bez nazwy
4595 4595 Skrzyżowanie bez nazwy
4596 4596 Drogi bez nazwy
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4600 4600 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4601 4601 Niezapisane dane i konflikty
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 Niezapisane dane OSM
4605 4605 Odznacz wszystko
4606 4606 Odznacz wszystko (anulowanie)
4607 4607 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4608 4608 Odznacza wszystkie obiekty.
4609 4609 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 Nie wspierana wersja: {0}
4613 4613 -----
4614 4614 Drogi bez tagów
4615 4615 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4616 4616 -----
4617 4617 W górę
4618 4618 -----
4619 4619 Aktualizuj
4620 4620 Aktualizuj zestaw zmian
4621 4621 Aktualizuj zawartość
4622 4622 Aktualizuj dane
4623 4623 -----
4624 4624 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4625 4625 Pobierz zmiany
4626 4626 Aktualizacja obiektów
4627 4627 Aktualizuj wtyczki
4628 4628 Pobierz wybrane
4629 4629 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4630 4630 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4631 4631 Aktualizuje wybrane wtyczki
4632 4632 Zaktualizowano
4633 4633 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4634 4634 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4635 4635 -----
4636 4636 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4637 4637 -----
4638 4638 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4639 4639 Uaktualnianie zestawu zmian...
4640 4640 Odświeżanie danych
4641 4641 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4642 4642 Aktualizowanie mapy...
4643 4643 -----
4644 4644 Wyślij
4645 4645 Wyślij zmiany
4646 4646 Wyślij Ustawienia
4647 4647 -----
4648 4648 Wyślij ślady
4649 4649 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4650 4650 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4651 4651 -----
4652 4652 Wyślij dane
4653 4653 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4654 4654 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4655 4655 -----
4656 4656 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 Wyślij wybrane elementy
4660 4660 -----
4661 4661 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4662 4662 Wysyłanie do "{0}"
4663 4663 Wyślij do nowego zestawu zmian
4664 4664 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4665 4665 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4666 4666 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4667 4667 Wysyłanie śladu GPX
4668 4668 -----
4669 4669 -----
4670 4670 Przesyłanie danych...
4671 4671 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4672 4672 -----
4673 4673 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4674 4674 Użycie
4675 4675 Użyj
4676 4676 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4677 4677 -----
4678 4678 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4679 4679 -----
4680 4680 Używaj prostego uwierzytelniania
4681 4681 Używaj OAuth
4682 4682 -----
4683 4683 Używaj SOCKS proxy
4684 4684 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4685 4685 -----
4686 4686 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4687 4687 -----
4688 4688 Użyj domyślny
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 Użyj warstwy błędów
4695 4695 -----
4696 4696 Użyj ustawień globalnych.
4697 4697 Użyj listę ignorowanych
4698 4698 Użyj niestandardowych wyjątków
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 -----
4702 4702 Użyj standardowych wyjątków
4703 4703 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4704 4704 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4705 4705 -----
4706 4706 -----
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4710 4710 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4711 4711 -----
4712 4712 Używany styl
4713 4713 Użytkownik
4714 4714 ID użytkownika:
4715 4715 Nazwa użytkownika:
4716 4716 -----
4717 4717 Użytkownik:
4718 4718 Nazwa użytkownika
4719 4719 -----
4720 4720 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4721 4721 Sklep z odkurzaczami
4722 4722 Zweryfikuj
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 Sprawdzanie
4727 4727 Sprawdzanie poprawności
4728 4728 Błędy
4729 4729 -----
4730 4730 Wartość
4731 4731 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4732 4732 -----
4733 4733 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 Wartość:
4738 4738 -----
4739 4739 Sklep z różnościam
4740 4740 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4741 4741 -----
4742 4742 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4743 4743 Automat sprzedający
4744 4744 Sprzedawane produkty
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 -----
4748 4748 Wersja {0}
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 Wersja: {0}
4754 4754 Weterynarz
4755 4755 Przez:
4756 4756 Wypożyczalnia wideo
4757 4757 Widok
4758 4758 Widok: {0}
4759 4759 Punkt widokowy
4760 4760 Wieś
4761 4761 Zieleń miejska
4762 4762 Miasto
4763 4763 Winnica
4764 4764 Widoczność
4765 4765 -----
4766 4766 widoczna wieża szybowa
4767 4767 Odwiedź stronę domową
4768 4768 -----
4769 4769 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4770 4770 Wulkan
4771 4771 Siatkówka
4772 4772 Napięcie
4773 4773 -----
4774 4774 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4775 4775 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4776 4776 -----
4777 4777 -----
4778 4778 Błąd WMS
4779 4779 Pliki WMS (*.wms)
4780 4780 Warstwa WMS
4781 4781 -----
4782 4782 Adres serwera WMS
4783 4783 -----
4784 4784 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4785 4785 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 -----
4792 4792 Oczekiwanie 10 sekund...
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 mur
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 Uwaga
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4804 4804 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4805 4805 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień.\r\nNie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4815 4815 -----
4816 4816 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 Ostrzeżenia
4872 4872 Myjnia samochodowa
4873 4873 Kosz na śmieci
4874 4874 Oczyszczalnia ścieków
4875 4875 Woda
4876 4876 Park wodny
4877 4877 Wieża ciśnień
4878 4878 Studnia
4879 4879 -----
4880 4880 Wodospad
4881 4881 Młyn wodny
4882 4882 -----
4883 4883 Pliki audio Wave (*.wav)
4884 4884 -----
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4889 4889 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 -----
4897 4897 Etykietowanie punktów
4898 4898 -----
4899 4899 Punkty drogowe
4900 4900 Drogi
4901 4901 Krzyż przydrożny
4902 4902 Kapliczka
4903 4903 Strona internetowa: {0}
4904 4904 Strona internetowa
4905 4905 -----
4906 4906 Jaz
4907 4907 Mokradło
4908 4908 Dla niepełnosprawnych
4909 4909 Wózki inwalidzkie
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4913 4913 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4914 4914 -----
4915 4915 Całą grupę
4916 4916 Szerokość (w metrach)
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 Wiatrak
4921 4921 Rękaw
4922 4922 Widok szkieletowy
4923 4923 -----
4924 4924 Ze sklepem
4925 4925 -----
4926 4926 Las pierwotny
4927 4927 Zakład produkcyjny
4928 4928 -----
4929 4929 Błąd zapisu!
4930 4930 -----
4931 4931 -----
4932 4932 -----
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 -----
4936 4936 Brakuje znacznika XML <user>.
4937 4937 Tak
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 Tak, usuń węzły
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 -----
4944 4944 -----
4945 4945 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4946 4946 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4947 4947 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4948 4948 -----
4949 4949 Napotkałeś błąd w JOSM
4950 4950 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4951 4951 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4956 4956 -----
4957 4957 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4958 4958 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 -----
4962 4962 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4963 4963 -----
4964 4964 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4965 4965 Wybierz ślad GPX
4966 4966 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4967 4967 -----
4968 4968 -----
4969 4969 -----
4970 4970 Powiększ
4971 4971 Zbliżenie (w metrach)
4972 4972 Powiększ
4973 4973 Zmniejsz
4974 4974 Powiększa i przesuwa mapę
4975 4975 -----
4976 4976 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4977 4977 Powiększ
4978 4978 -----
4979 4979 Poziom powiększenia:
4980 4980 Zmniejsz
4981 4981 Powiększ aby pokazać: {0}
4982 4982 Powiększ do
4983 4983 Powiększ na warstwie
4984 4984 -----
4985 4985 Pokaż problem
4986 4986 Powiększ do wybranych elementów
4987 4987 Powiększ do zaznaczenia
4988 4988 Powiększa odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
4989 4989 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
4990 4990 -----
4991 4991 Powiększ elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4992 4992 -----
4993 4993 Pokaż {0}
4994 4994 -----
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 \nWysokość: {0} m
4998 4998 -----
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 wysokie napięcie
5002 5002 średnie napięcie
5003 5003 -----
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 Edycja pylonu
5016 5016 Edycja stacji
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 Stacja
5020 5020 Brama
5021 5021 Wstecz
5022 5022 Szybciej
5023 5023 Zwiększa prędkość odtwarzania.
5024 5024 Do przodu
5025 5025 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
5026 5026 Przeskakuje do następnego fragmentu.
5027 5027 Następny znacznik
5028 5028 Odtwórz następny znacznik.
5029 5029 Odtwórz poprzedni znacznik.
5030 5030 Odtwórz / wstrzymaj
5031 5031 Poprzedni znacznik
5032 5032 Wolniej
5033 5033 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
5034 5034 Zamknięty
5035 5035 Otwarty
5036 5036 brak
5037 5037 -----
5038 5038 -----
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 D
5042 5042 U
5043 5043 A
5044 5044 Z
5045 5045 U
5046 5046 O
5047 5047 T
5048 5048 Z
5049 5049 Tekst
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 Źródło ciepła
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 markowe
5062 5062 nie
5063 5063 używane
5064 5064 tak
5065 5065 nad ziemią
5066 5066 pod ziemią
5067 5067 podwodą
5068 5068 -----
5069 5069 Edycja stacji kolejowej
5070 5070 Stacja kolejowa
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 -----
5075 5075 -----
5076 5076 Klucz:
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 dodaj do zaznaczenia
5081 5081 adres
5082 5082 administracyjna
5083 5083 zaawansowana
5084 5084 zaawansowana konfiguracja
5085 5085 droga powietrzna
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 -----
5089 5089 kruszywo
5090 5090 dla rolnictwa
5091 5091 wentylacyjny
5092 5092 wszystkie
5093 5093 -----
5094 5094 alejka
5095 5095 alfabetycznie
5096 5096 alternatywny
5097 5097 -----
5098 5098 udogodnienie
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 futbol amerykański
5102 5102 analogowy
5103 5103 kościół anglikański
5104 5104 jedzenie dla zwierząt
5105 5105 gość
5106 5106 dowolne
5107 5107 -----
5108 5108 akwedukt
5109 5109 łucznictwo
5110 5110 obszar
5111 5111 -----
5112 5112 azjatycka
5113 5113 asfalt
5114 5114 lekkoatletyka
5115 5115 -----
5116 5116 futbol australijski
5117 5117 automatycznie
5118 5118 tło
5119 5119 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
5120 5120 odcinek powrotny
5121 5121 zła
5122 5122 bahaizm
5123 5123 baptyści
5124 5124 bariera
5125 5125 -----
5126 5126 Basen
5127 5127 Koszykówka
5128 5128 boksyty
5129 5129 Plaża
5130 5130 -----
5131 5131 rowery
5132 5132 dętki do roweru
5133 5133 -----
5134 5134 czarny
5135 5135 niebieski
5136 5136 torfowisko
5137 5137 bule
5138 5138 granica
5139 5139 gra w kule
5140 5140 marka
5141 5141 most
5142 5142 brązowy
5143 5143 teren poprzemysłowy
5144 5144 buddyzm
5145 5145 budynek
5146 5146 -----
5147 5147 hamburgery
5148 5148 autobus
5149 5149 wydzielony pas autobusowy
5150 5150 futbol kanadyjki
5151 5151 kajakarstwo
5152 5152 uwzględnij wielkość liter
5153 5153 kościół katolicki
5154 5154 Cmentarz
5155 5155 -----
5156 5156 węgiel drewny
5157 5157 -----
5158 5158 -----
5159 5159 kurczak
5160 5160 chińska
5161 5161 -----
5162 5162 chrześcijaństwo
5163 5163 papierosy
5164 5164 miasto
5165 5165 cywilna
5166 5166 wspinaczka
5167 5167 -----
5168 5168 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5169 5169 zamknięty
5170 5170 węgiel
5171 5171 linia brzegowa
5172 5172 bruk
5173 5173 -----
5174 5174 komunikacyjna
5175 5175 szuter
5176 5176 beton
5177 5177 prezerwatywy
5178 5178 konfiguruj
5179 5179 -----
5180 5180 konflikt
5181 5181 iglasty
5182 5182 połaczenie
5183 5183 w budowie
5184 5184 sieć trakcyjna
5185 5185 -----
5186 5186 miedź
5187 5187 -----
5188 5188 liczba
5189 5189 -----
5190 5190 krykiet
5191 5191 krykiet
5192 5192 krokiet
5193 5193 -----
5194 5194 kolarstwo
5195 5195 dane
5196 5196 liściasty
5197 5197 obiekt dedykowany
5198 5198 -----
5199 5199 -----
5200 5200 -----
5201 5201 -----
5202 5202 -----
5203 5203 -----
5204 5204 usunięto
5205 5205 dla dostaw
5206 5206 przestarzały
5207 5207 dla wyznaczonych pojazdów
5208 5208 dojazd do posesji
5209 5209 objazd
5210 5210 cyfrowy
5211 5211 diamenty
5212 5212 zablokowane
5213 5213 Dok
5214 5214 wyścigi psów
5215 5215 podwójny
5216 5216 na dół
5217 5217 zjazd
5218 5218 pobrany obszar
5219 5219 napoje
5220 5220 podjazd
5221 5221 -----
5222 5222 -----
5223 5223 wschód
5224 5224 łatwa
5225 5225 -----
5226 5226 energia elektryczna
5227 5227 elementy
5228 5228 -----
5229 5229 jazda konna
5230 5230 ewangelikalizm
5231 5231 parzyste
5232 5232 przykłady
5233 5233 doskonała
5234 5234 torby na odchody
5235 5235 dla ekspertów
5236 5236 -----
5237 5237 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5238 5238 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5239 5239 -----
5240 5240 Gospodarstwo
5241 5241 -----
5242 5242 -----
5243 5243 prom
5244 5244 znajdź w zaznaczeniu
5245 5245 ryba z frytkami
5246 5246 -----
5247 5247 -----
5248 5248 jedzenie
5249 5249 piesza
5250 5250 -----
5251 5251 las
5252 5252 leśna
5253 5253 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5254 5254 odcinek docelowy
5255 5255 cieplna
5256 5256 -----
5257 5257 francuska
5258 5258 od kafelka
5259 5259 z drogi
5260 5260 pełna
5261 5261 futbol gaelicki (irlandzki)
5262 5262 -----
5263 5263 gazowy
5264 5264 niemiecka
5265 5265 Lodowiec
5266 5266 złoto
5267 5267 -----
5268 5268 pole golfowe
5269 5269 dobra
5270 5270 znacznik GPS
5271 5271 punkt GPS
5272 5272 1 stopnia
5273 5273 2 stopnia
5274 5274 3 stopnia
5275 5275 4 stopnia
5276 5276 5 stopnia
5277 5277 trawa
5278 5278 kratka trawnikowa
5279 5279 żwir
5280 5280 szary
5281 5281 grecka
5282 5282 zielony
5283 5283 -----
5284 5284 grunt
5285 5285 gimnastyka
5286 5286 połowiczna
5287 5287 punkt zatrzymania
5288 5288 zdrowie
5289 5289 ciepłowniczy
5290 5290 Zdrowie
5291 5291 samochody ciężarowe
5292 5292 wyróżnienie
5293 5293 droga
5294 5294 -----
5295 5295 -----
5296 5296 -----
5297 5297 hinduizm
5298 5298 historia
5299 5299 tablica historyczna
5300 5300 hokej
5301 5301 tragiczna
5302 5302 -----
5303 5303 wyścigi konne
5304 5304 -----
5305 5305 dom
5306 5306 -----
5307 5307 -----
5308 5308 -----
5309 5309 wodna
5310 5310 lody
5311 5311 ilmenit
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 nieaktywne
5316 5316 -----
5317 5317 niekompletne
5318 5318 niekompletna droga
5319 5319 niezależny
5320 5320 indyjska
5321 5321 wewnętrzny
5322 5322 Teren przemysłowy
5323 5323 Wewnętrzny segment
5324 5324 zintegrowano z głównym programem
5325 5325 średnia
5326 5326 -----
5327 5327 -----
5328 5328 rudy żelaza
5329 5329 wysepka
5330 5330 wydzielone pomieszczenie
5331 5331 włoska
5332 5332 -----
5333 5333 dżinizm
5334 5334 japońska
5335 5335 świadkowie Jehowy
5336 5336 judaizm
5337 5337 -----
5338 5338 -----
5339 5339 -----
5340 5340 -----
5341 5341 -----
5342 5342 -----
5343 5343 ląd
5344 5344 Wysypisko smieci
5345 5345 zagospodarowanie przestrzenne
5346 5346 -----
5347 5347 warstwa
5348 5348 -----
5349 5349 -----
5350 5350 ołów
5351 5351 w lewo
5352 5352 wypoczynek
5353 5353 -----
5354 5354 -----
5355 5355 wapień
5356 5356 limitowane
5357 5357 strefa zamieszkania
5358 5358 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5359 5359 okolica
5360 5360 zablokuj przewijanie
5361 5361 -----
5362 5362 -----
5363 5363 niska
5364 5364 luteranie
5365 5365 -----
5366 5366 namorzyny
5367 5367 -----
5368 5368 ręcznie
5369 5369 -----
5370 5370 marsze
5371 5371 max szer.
5372 5372 max dł.
5373 5373 tryb wymiarowania
5374 5374 członek
5375 5375 -----
5376 5376 metodyści
5377 5377 meksykańska
5378 5378 Teren wojskowy
5379 5379 min szer.
5380 5380 min dł.
5381 5381 mieszany
5382 5382 mormoni
5383 5383 sporty motorowe
5384 5384 -----
5385 5385 autostrada
5386 5386 ciąg pieszy
5387 5387 Błoto
5388 5388 różne sporty
5389 5389 wielopoziomowy
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 islam
5393 5393 -----
5394 5394 narodowa
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 tablica przyrodnicza
5398 5398 -----
5399 5399 gazety
5400 5400 następny
5401 5401 nikiel
5402 5402 nie
5403 5403 -----
5404 5404 brak opisu
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 -----
5408 5408 brak modyfikatora
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 -----
5412 5412 zakaz skrętu w lewo
5413 5413 zakaz skrętu w prawo
5414 5414 zakaz jazdy prosto
5415 5415 zakaz zawracania
5416 5416 -----
5417 5417 -----
5418 5418 północ
5419 5419 północny-wschód
5420 5420 północny-zachód
5421 5421 nie zostały usunięte
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 tablica informacyjna
5425 5425 dla początkujących
5426 5426 jądrowa
5427 5427 obserwacyjna
5428 5428 nieparzyste
5429 5429 oficjalnie
5430 5430 -----
5431 5431 naftowy
5432 5432 stare szyny kolejowe
5433 5433 stare
5434 5434 -----
5435 5435 -----
5436 5436 nakaz skrętu w lewo
5437 5437 nakaz skrętu w prawo
5438 5438 nakaz jazdy prosto
5439 5439 otwarty
5440 5440 -----
5441 5441 opcje
5442 5442 -----
5443 5443 kościół prawosławny
5444 5444 -----
5445 5445 zewnętrzny
5446 5446 Zewnętrzny segment
5447 5447 poza pobranym obszarem
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 wysepka parkignowa
5451 5451 bilety parkingowe
5452 5452 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5453 5453 pyłu
5454 5454 pasażerowie
5455 5455 pasażerowie; pojazdy
5456 5456 utwardzona
5457 5457 kostka
5458 5458 Szczyt
5459 5459 kamienie
5460 5460 -----
5461 5461 -----
5462 5462 -----
5463 5463 zielonoświątkowcy
5464 5464 dopuszczalny
5465 5465 zdjęcia
5466 5466 fotowoltaiczna
5467 5467 nabrzeże
5468 5468 -----
5469 5469 -----
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 -----
5473 5473 -----
5474 5474 -----
5475 5475 boisko
5476 5476 -----
5477 5477 Miejsce
5478 5478 tablica botaniczna
5479 5479 plastik
5480 5480 -----
5481 5481 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5482 5482 proszę wybrać drogę
5483 5483 słup
5484 5484 polityczna
5485 5485 energia
5486 5486 prezbiterianie
5487 5487 poprzedni
5488 5488 droga krajowa
5489 5489 droga krajowa - dojazd
5490 5490 droga prywatna
5491 5491 proponowany
5492 5492 protestanci
5493 5493 publiczny
5494 5494 -----
5495 5495 mapy komunikacji miejskiej
5496 5496 bilety komunikacji miejskiej
5497 5497 -----
5498 5498 poczwórny
5499 5499 kwakrzy
5500 5500 kamieniołom
5501 5501 sport rakietowy
5502 5502 kolej
5503 5503 Teren kolejowy
5504 5504 -----
5505 5505 tory kolejowe
5506 5506 -----
5507 5507 -----
5508 5508 czerwony
5509 5509 szuwary
5510 5510 odśwież listę portów
5511 5511 -----
5512 5512 regionalna
5513 5513 wyrażenie regularne
5514 5514 zdalnie
5515 5515 usuń z zaznaczenia
5516 5516 -----
5517 5517 zamień zaznaczenie
5518 5518 -----
5519 5519 droga lokalna
5520 5520 -----
5521 5521 w prawo
5522 5522 koryto rzeczne
5523 5523 droga
5524 5524 rola
5525 5525 rondo
5526 5526 droga
5527 5527 odcinek trasy
5528 5528 -----
5529 5529 -----
5530 5530 rutyl
5531 5531 sól
5532 5532 słone bagna
5533 5533 piach
5534 5534 kanapki
5535 5535 skala
5536 5536 schemat
5537 5537 Zarośla
5538 5538 droga wojewódzka
5539 5539 -----
5540 5540 sejsmiczny
5541 5541 wybierz sport:
5542 5542 zaznaczony
5543 5543 zaznaczenie
5544 5544 wydzielona przestrzeń
5545 5545 droga serwisowa
5546 5546 serwis
5547 5547 -----
5548 5548 -----
5549 5549 -----
5550 5550 -----
5551 5551 ściekowy
5552 5552 szyici
5553 5553 strzelectwo
5554 5554 sklep
5555 5555 -----
5556 5556 bocznica
5557 5557 sikhizm
5558 5558 srebro
5559 5559 pojedynczy
5560 5560 -----
5561 5561 miejsce
5562 5562 jazda na deskorolce
5563 5563 łyżwiarstwo
5564 5564 narciarska
5565 5565 narciarstwo
5566 5566 -----
5567 5567 -----
5568 5568 piłka nożna
5569 5569 -----
5570 5570 południe
5571 5571 południowy-wschód
5572 5572 południowy-zachód
5573 5573 spirytualizm
5574 5574 Sport
5575 5575 -----
5576 5576 centrum sportowe
5577 5577 odnoga
5578 5578 stadion
5579 5579 znaczki
5580 5580 -----
5581 5581 kamień
5582 5582 strumień
5583 5583 ulice
5584 5584 ciąg
5585 5585 ciąg;ciąg;...
5586 5586 metro
5587 5587 słoneczny
5588 5588 sunnici
5589 5589 terenowy
5590 5590 -----
5591 5591 bagno
5592 5592 słodycze
5593 5593 pływanie
5594 5594 -----
5595 5595 -----
5596 5596 -----
5597 5597 tenis stołowy
5598 5598 tampony
5599 5599 taoizm
5600 5600 doładowanie do telefonu
5601 5601 tymczasowy
5602 5602 tenis
5603 5603 -----
5604 5604 droga powiatowa
5605 5605 tekst
5606 5606 tajska
5607 5607 -----
5608 5608 -----
5609 5609 tereny zalewowe
5610 5610 -----
5611 5611 -----
5612 5612 cyna
5613 5613 -----
5614 5614 -----
5615 5615 do drogi
5616 5616 topograficzna
5617 5617 -----
5618 5618 turystyka
5619 5619 -----
5620 5620 -----
5621 5621 zabawki
5622 5622 ścieżka
5623 5623 ścieżka i punkty
5624 5624 -----
5625 5625 sygnalizacja świetlna
5626 5626 tramwaj
5627 5627 potrójny
5628 5628 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5629 5629 droga ekspresowa
5630 5630 droga ekspresowa - dojazd
5631 5631 turecka
5632 5632 -----
5633 5633 rodzaj
5634 5634 droga gminna
5635 5635 niekontrolowane
5636 5636 podziemny
5637 5637 -----
5638 5638 -----
5639 5639 unitarianizm
5640 5640 nieznany
5641 5641 nieoznakowane
5642 5642 -----
5643 5643 nieutwardzona
5644 5644 nieznana
5645 5645 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5646 5646 -----
5647 5647 nieotagowany
5648 5648 nieotagowana droga
5649 5649 nieużywane
5650 5650 do góry
5651 5651 aż do kafelka
5652 5652 użycie
5653 5653 błędy spradzania poprawności
5654 5654 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5655 5655 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5656 5656 pojazdy
5657 5657 wersja {0}
5658 5658 przez węzeł lub drogę
5659 5659 Wiadukt
5660 5660 -----
5661 5661 Wulkan
5662 5662 vouchery
5663 5663 -----
5664 5664 woda
5665 5665 poziom wody
5666 5666 szlak wodny
5667 5667 -----
5668 5668 -----
5669 5669 -----
5670 5670 -----
5671 5671 -----
5672 5672 tylko punkty
5673 5673 pogoda
5674 5674 zachód
5675 5675 biały
5676 5676 tablica o zwierzętach
5677 5677 wiatrowa
5678 5678 wydobywczy
5679 5679 -----
5680 5680 przewodowy
5681 5681 bezprzewodowy
5682 5682 drewno
5683 5683 -----
5684 5684 -----
5685 5685 dworzec przetokowy
5686 5686 tak
5687 5687 -----
5688 5688 cynk
5689 5689 cyrkon
5690 5690 zaratusztrianizm
5691 5691 -----
5692 5692 -----
5693 5693 -----
5694 5694 -----
5695 5695 {0} [niekompletny]
5696 5696 Obiekty na warstwie {0}:
5697 5697 -----
5698 5698 -----
5699 5699 {0} nie jest liczbą
5700 5700 {0} metrów
5701 5701 -----
5702 5702 {0} musi być większe nić 0
5703 5703 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5704 5704 -----
5705 5705 -----
5706 5706 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5707 5707 -----
5708 5708 {0} km kw.
5709 5709 -----
5710 5710 -----
5711 5711 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5712 5712 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5713 5713 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5714 5714 -----
5715 5715 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5716m 1 -----
5717m 2 ({0} zapytanie)
5718m 2 ({0} zapytania)
5719m 2 ({0} zapytań)
5720m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5721m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5722m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5723m 4 -----
5724m 5 -----
5725m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5726m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5727m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5728m 7 -----
5729m 8 -----
5730m 9 -----
5731m 10 -----
5732m 11 Dodano {0} obiekt
5733m 11 Dodano {0} obiekty
5734m 11 Dodano {0} obiektów
5735m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5736m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5737m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5738m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5739m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5740m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5741m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5742m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5743m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5744m 15 Zmień {0} obiekt
5745m 15 Zmień {0} obiekty
5746m 15 Zmień {0} obiektów
5747m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5748m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5749m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5750m 17 Konflikt podczas pobierania
5751m 17 Konflikty podczas pobierania
5752m 17 Konflikty podczas pobierania
5753m 18 -----
5754m 19 Usunięto {0} węzeł
5755m 19 Usunięto {0} węzły
5756m 19 Usunięto {0} węzłów
5757m 20 Usunięto {0} objekt
5758m 20 Usunięto {0} objekty
5759m 20 Usunięto {0} objektów
5760m 21 Usunięto {0} relację
5761m 21 Usunięto {0} relacje
5762m 21 Usunięto {0} relacji
5763m 22 Usunięto {0} drogę
5764m 22 Usunięto {0} drogi
5765m 22 Usunięto {0} dróg
5766m 23 Usuwanie {0} obiektu
5767m 23 Usuwanie {0} obiektów
5768m 23 Usuwanie {0} obiektów
5769m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5770m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5771m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5772m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5773m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5774m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5775m 26 -----
5776m 27 -----
5777m 28 -----
5778m 29 -----
5779m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5780m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5781m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5782m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5783m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5784m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5785m 32 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5786m 32 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5787m 32 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5788m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
5789m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
5790m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
5791m 34 Przesunięto {0} węzeł
5792m 34 Przesunięto {0} węzły
5793m 34 Przesunięto {0} węzłów
5794m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
5795m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
5796m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
5797m 36 Otwieranie {0} pliku...
5798m 36 Otwieranie {0} plików...
5799m 36 Otwieranie {0} plików...
5800m 37 Wklejam {0} tag
5801m 37 Wklejam {0} tagi
5802m 37 Wklejam {0} tagi
5803m 38 -----
5804m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5805m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5806m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5807m 40 -----
5808m 41 -----
5809m 42 Obrócono {0} węzeł
5810m 42 Obrócono {0} węzły
5811m 42 Obrócono {0} węzłów
5812m 43 -----
5813m 44 -----
5814m 45 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5815m 45 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5816m 45 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5817m 46 Uproszczono {0} drogę
5818m 46 Uproszczono {0} drogi
5819m 46 Uproszczono {0} dróg
5820m 47 -----
5821m 48 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5822m 48 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5823m 48 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5824m 49 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5825m 49 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5826m 49 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5827m 50 -----
5828m 51 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5829m 51 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5830m 51 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5831m 52 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
5832m 52 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
5833m 52 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
5834m 53 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5835m 53 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5836m 53 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5837m 54 Ich wersja ({0} pozycja)
5838m 54 Ich wersja ({0} pozycje)
5839m 54 Ich wersja ({0} pozycji)
5840m 55 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5841m 55 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5842m 55 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5843m 56 -----
5844m 57 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5845m 57 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5846m 57 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5847m 58 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5848m 58 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5849m 58 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5850m 59 Wykryto {0} konflikt.
5851m 59 Wykryto {0} konflikty.
5852m 59 Wykryto {0} konfliktów.
5853m 60 -----
5854m 61 -----
5855m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5856m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5857m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5858m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5859m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5860m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5861m 64 -----
5862m 65 -----
5863m 66 -----
5864m 67 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5865m 67 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5866m 67 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5867m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5868m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5869m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5870m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5871m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5872m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5873m 70 Przesyłanie {0} obieku...
5874m 70 Przesyłanie {0} obiektów...
5875m 70 Przesyłanie {0} obiektów...
5876m 71 -----
5877m 72 -----
5878m 73 trasa z {0} punktem
5879m 73 trasa z {0} punktami
5880m 73 trasa z {0} punktami
5881m 74 znacznik
5882m 74 znaczniki
5883m 74 znaczników
5884m 75 węzeł
5885m 75 węzły
5886m 75 węzłów
5887m 76 obiekt
5888m 76 obiekty
5889m 76 obiektów
5890m 77 punkt
5891m 77 punkty
5892m 77 punktów
5893m 78 relacja
5894m 78 relacje
5895m 78 relacji
5896m 79 do {0} elementu
5897m 79 do {0} elementów
5898m 79 do {0} elementów
5899m 80 droga
5900m 80 drogi
5901m 80 dróg
5902m 81 {0} Autor
5903m 81 {0} Autorów
5904m 82 {0} składa się z {1} markera
5905m 82 {0} składa się z {1} markerów
5906m 82 {0} składa się z {1} markerów
5907m 83 {0} składa się z {1} ścieżki
5908m 83 {0} składa się z {1} ścieżek
5909m 83 {0} składa się z {1} ścieżek
5910m 84 -----
5911m 85 -----
5912m 86 -----
5913m 87 {0} element
5914m 87 {0} elementy
5915m 87 {0} elementów
5916m 88 {0} węzeł
5917m 88 {0} węzły
5918m 88 {0} węzłów
5919m 89 {0} obiekt do dodania:
5920m 89 {0} obiekty do dodania:
5921m 89 {0} obiektów do dodania:
5922m 90 {0} obiekt do usunięcia:
5923m 90 {0} obiekty do usunięcia:
5924m 90 {0} obiektów do usunięcia:
5925m 91 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5926m 91 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5927m 91 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5928m 92 -----
5929m 93 {0} punkt
5930m 93 {0} punkty
5931m 93 {0} punktów
5932m 94 {0} relacja
5933m 94 {0} relacje
5934m 94 {0} relacji
5935m 95 {0} trasa,
5936m 95 {0} trasy,
5937m 95 {0} tras,
5938m 96 -----
5939m 97 {0} ścieżka
5940m 97 {0} ścieżki
5941m 97 {0} ścieżki
5942m 98 {0} ślad,
5943m 98 {0} ślady,
5944m 98 {0} śladów,
5945m 99 -----
5946m 100 -----
5947m 101 {0} droga
5948m 101 {0} drogi
5949m 101 {0} dróg
5950m 102 {0} punkt
5951m 102 {0} punkty
5952m 102 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.