source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3738

Last change on this file since 3738 was 3738, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 101.2 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 Liczba obiektów
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 (liczba zapytań nieznana)
13 13 (1 zapytanie)
14 14 (Kod={0})
15 15 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
19 19 -----
20 20 (Adres URL był:
21 21 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 (brak obiektu)
28 28 (brak)
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
35 35 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
36 36 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 -----
41 41 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
42 42 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
43 43 * Jeden węzęł z tagami lub
44 44 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
45 45 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
46 46 ...możliwe inne rodzaje transportu
47 47 ... odwołuje się do relacji
48 48 -----
49 49 -----
50 50 -----
51 51 Kręgle
52 52 -----
53 53 -----
54 54 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
55 55 -----
56 56 <anonimowy>
57 57 -----
58 58 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
59 59 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
60 60 -----
61 61 -----
62 62 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
63 63 <b>id:</b>... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)
64 64 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
65 65 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
66 66 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
72 72 -----
73 73 -----
74 74 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
75 75 -----
76 76 -----
77 77 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
78 78 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
79 79 -----
80 80 -----
81 81 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
82 82 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
83 83 -----
84 84 <różne>
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
89 89 -----
90 90 <h2>Filtr aktywny</h2>
91 91 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
92 92 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
93 93 -----
94 94 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
105 105 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
106 106 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
107 107 -----
108 108 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
109 109 -----
110 110 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
111 111 -----
112 112 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
113 113 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
122 122 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
123 123 -----
124 124 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
125 125 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
126 126 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
127 127 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
128 128 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
129 129 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
130 130 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
141 141 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
142 142 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
153 153 -----
154 154 -----
155 155 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
167 167 -----
168 168 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
169 169 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
170 170 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
175 175 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
176 176 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
177 177 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
178 178 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
179 179 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
208 208 -----
209 209 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
210 210 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <nowy obiekt>
261 261 -----
262 262 -----
263 263 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 A wg. odległości
277 277 A wg. czasu
278 278 -----
279 279 -----
280 280 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
281 281 -----
282 282 -----
283 283 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
284 284 -----
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 Naruszenie możliwości API
293 293 Wersja API: {0}
294 294 -----
295 295 Nieczynny tor
296 296 Przerwij
297 297 Anuluj scalanie
298 298 -----
299 299 -----
300 300 -----
301 301 O programie
302 302 O JOSM...
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
307 307 Dostęp do drogi
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 Zakwaterowanie
313 313 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
314 314 -----
315 315 -----
316 316 -----
317 317 Akcja
318 318 -----
319 319 -----
320 320 Aktywuj
321 321 -----
322 322 Aktywuj zaznzczoną warstwę
323 323 Aktywne style:
324 324 -----
325 325 Dodaj
326 326 -----
327 327 -----
328 328 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
329 329 Dodaj węzeł...
330 330 Dodaj właściwości
331 331 -----
332 332 -----
333 333 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
334 334 Dodaj komentarz
335 335 -----
336 336 -----
337 337 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
338 338 -----
339 339 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
340 340 -----
341 341 Dodaje nowy tag
342 342 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
343 343 -----
344 344 -----
345 345 -----
346 346 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy po ostatnim członku
347 347 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy za ostatnim zaznaczonym członkiem
348 348 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym członkiem
349 349 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym zaznaczonym członkiem
350 350 -----
351 351 Dodaj informacje o autorze
352 352 -----
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Dodaje filtr.
356 356 Dodaj warstwę zdjęć {0}
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 Dodaj nową warstwę
361 361 Dodaj węzeł
362 362 Dodaj węzeł do drogi
363 363 Dodaj węzeł do drogi i połącz
364 364 Dodano węzeł {0}
365 365 -----
366 366 -----
367 367 Dodano relację {0}
368 368 -----
369 369 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
370 370 -----
371 371 -----
372 372 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
373 373 Dodaj do zaznaczenia
374 374 -----
375 375 Dodano drogę {0}
376 376 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
377 377 -----
378 378 -----
379 379 Interpolacja adresów
380 380 -----
381 381 Adresy
382 382 -----
383 383 -----
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Sztolnia
387 387 -----
388 388 -----
389 389 Dopasuj położenie warstwy
390 390 -----
391 391 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
392 392 -----
393 393 Dopasowuje położenie warstwy
394 394 -----
395 395 -----
396 396 -----
397 397 Centrum administracyjne
398 398 Administracyjna
399 399 Poziom administracyjny
400 400 Zaawansowane
401 401 -----
402 402 -----
403 403 Ustawienia zaawansowane
404 404 -----
405 405 Ustawienia zaawansowane
406 406 Zaawansowane...
407 407 Koleje linowe
408 408 -----
409 409 Rolnictro
410 410 Lotnisko
411 411 Lotnisko
412 412 Sklep monopolowy
413 413 -----
414 414 Wyrównaj węzły na kole
415 415 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 -----
421 421 -----
422 422 -----
423 423 -----
424 424 wszystkie
425 425 -----
426 426 Wszystkie formaty
427 427 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
428 428 -----
429 429 -----
430 430 Ogródki działkowe
431 431 -----
432 432 -----
433 433 -----
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 -----
438 438 Dozwolony ruch:
439 439 -----
440 440 -----
441 441 -----
442 442 -----
443 443 -----
444 444 -----
445 445 -----
446 446 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
447 447 -----
448 448 Kanał alfa
449 449 Alfabetycznie
450 450 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
451 451 Chata alpejska
452 452 -----
453 453 -----
454 454 -----
455 455 zmień także nazwę pliku
456 456 -----
457 457 -----
458 458 Zawsze aktualizuj bez pytania
459 459 -----
460 460 Futbol amerykański
461 461 Liczba kabli
462 462 Pojemność
463 463 Ilość stopni
464 464 Natężenie
465 465 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
466 466 -----
467 467 Pusta wartość usunie znacznik.
468 468 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
469 469 -----
470 470 Wystąpił błąd: {0}
471 471 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
472 472 -----
473 473 Wystąpił nieznany błąd
474 474 Kąt
475 475 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
476 476 Adnotacja
477 477 -----
478 478 -----
479 479 -----
480 480 Zastosuj
481 481 Zastosuj zmiany
482 482 Zastosuj szablon
483 483 Zastosuj rozwiązanie
484 484 Zastosuj rolę
485 485 Zastosuj rolę:
486 486 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
487 487 -----
488 488 Zastosuj rozwiązane konflikty
489 489 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
490 490 Zastosuj wybrane zmiany
491 491 -----
492 492 -----
493 493 Zastosuj zmiany
494 494 Zastosuj adres kafelka
495 495 Zastosuj zmiany i zamknij okno
496 496 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
497 497 Zastosować?
498 498 -----
499 499 -----
500 500 Wykopalisko archeologiczne
501 501 Łucznictwo
502 502 Kontynuować?
503 503 Czy na pewno?
504 504 obszar
505 505 Niezamknięty obszar
506 506 Tereny wokół miejsc
507 507 Centrum kulturalne
508 508 Sztuka
509 509 Pytaj przed aktualizacją
510 510 -----
511 511 -----
512 512 -----
513 513 -----
514 514 Skojarzone ulice
515 515 -----
516 516 Lekkoatletyka
517 517 -----
518 518 Atrakcja
519 519 -----
520 520 Dźwięk
521 521 -----
522 522 Ustawienia audio
523 523 Markery audio z {0}
524 524 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
525 525 -----
526 526 Audioprzewodnik
527 527 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
528 528 Australijski football
529 529 -----
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 -----
534 534 Uwierzytelnianie
535 535 Uwierzytelnienie nie powiodło się
536 536 Błąd uwierzytelniania
537 537 Autor
538 538 Autor: {0}
539 539 Autoryzacja nie powiodła się
540 540 -----
541 541 -----
542 542 -----
543 543 -----
544 544 -----
545 545 Autorzy
546 546 -----
547 547 -----
548 548 -----
549 549 -----
550 550 Częstość zapisywania (sekundy)
551 551 -----
552 552 -----
553 553 -----
554 554 Centruj ciągle
555 555 -----
556 556 -----
557 557 -----
558 558 -----
559 559 Bankomat
560 560 -----
561 561 Automatyczne pobieranie
562 562 Automatyczna korekcja tagów
563 563 -----
564 564 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
565 565 -----
566 566 Dostępne
567 567 Dostępne role
568 568 Dostępne style (z {0}):
569 569 -----
570 570 -----
571 571 B wg. odległości
572 572 B wg. czasu
573 573 -----
574 574 Okno życia
575 575 Wstecz
576 576 Oparcie
577 577 -----
578 578 Błędne żądanie
579 579 Piekarnia
580 580 -----
581 581 -----
582 582 Przeszkody
583 583 -----
584 584 Podstawowe
585 585 Zbiornik wodny
586 586 Koszykówka
587 587 baterie
588 588 Pole bitwy
589 589 Zatoka
590 590 Plaża
591 591 Siatkówka plażowa
592 592 Radiolatarnia
593 593 Ławka
594 594 Sklep z napojami
595 595 -----
596 596 Rowery
597 597 Rowery
598 598 Ogródek piwny
599 599 -----
600 600 Sklep rowerowy
601 601 -----
602 602 -----
603 603 Biodiesel
604 604 -----
605 605 Pusta warstwa
606 606 Betonowy blok
607 607 -----
608 608 -----
609 609 Zawartość
610 610 Stocznia
611 611 Słupek drogowy
612 612 Księgarnia
613 613 Nazwa zakładki
614 614 Zakładki
615 615 Przejście graniczne
616 616 Nazwa systematyczna
617 617 -----
618 618 -----
619 619 Bule
620 620 Granice
621 621 Granica
622 622 Kamień graniczny
623 623 -----
624 624 Rodzaj granicy
625 625 Wybrany obszar
626 626 -----
627 627 Butik
628 628 Gra w kule
629 629 Marka
630 630 Most
631 631 -----
632 632 -----
633 633 Teren poprzemysłowy
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Kozioł oporowy
637 637 Raporty o błędach
638 638 -----
639 639 Budynek
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 -----
644 644 Budynki
645 645 -----
646 646 Szekokość:
647 647 -----
648 648 -----
649 649 Autobus torowy
650 650 Peron autobusowy
651 651 Dworzec autobusowy
652 652 Przystanek autobusowy
653 653 -----
654 654 Rzeźnik
655 655 C wg. odległości
656 656 C wg. czasu
657 657 -----
658 658 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
659 659 Kolej linowa
660 660 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 Kataster
665 665 Kataster: {0}
666 666 -----
667 667 Kawiarnia
668 668 Pliki kalibracji
669 669 -----
670 670 -----
671 671 Kemping
672 672 Pole namiotowe
673 673 Nie można rysować poza światem
674 674 Futbol kanadyjski
675 675 Kanał
676 676 Anuluj
677 677 -----
678 678 -----
679 679 Anuluj autentykację
680 680 Anuluj zamykanie zestawów zmian
681 681 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
682 682 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
683 683 Anuluj operację
684 684 -----
685 685 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
686 686 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
687 687 Anuluj przesyłanie
688 688 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
689 689 -----
690 690 -----
691 691 -----
692 692 -----
693 693 -----
694 694 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
695 695 -----
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
702 702 -----
703 703 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
704 704 -----
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 Kajakarstwo
713 713 puszki
714 714 Pojemność
715 715 Pojemność całkowita
716 716 -----
717 717 Samochód
718 718 Dealer samochodowy
719 719 Kemping
720 720 Ładunek
721 721 Gotówka
722 722 Zamek
723 723 Przeszkoda dla bydła
724 724 Wejście do jaskini
725 725 Cmentarz
726 726 Wycentruj raz
727 727 -----
728 728 Wyśrodkuj widok
729 729 Wyciąg krzesełkowy
730 730 Chata górska
731 731 -----
732 732 Zmień właściwości
733 733 -----
734 734 Zmienić kierunek?
735 735 -----
736 736 Zmień węzeł {0}
737 737 -----
738 738 Zmień relację
739 739 -----
740 740 Zmień relację {0}
741 741 Zmień rozdzielczość
742 742 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
743 743 -----
744 744 Zmienić wartości?
745 745 Zmień drogę {0}
746 746 -----
747 747 -----
748 748 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
749 749 ID zestawu zmian:
750 750 Menedżer Zestawów Zmian
751 751 Menedżer zestawów zmian
752 752 Zamknięto changeset
753 753 -----
754 754 -----
755 755 Numer zestawu zmian:
756 756 -----
757 757 Zestaw zmian jest pełny
758 758 -----
759 759 Zestawy zmian
760 760 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
761 761 Stacja ładowania
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 Sprawdź na serwerze
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
771 771 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
772 772 -----
773 773 Drogeria
774 774 -----
775 775 Relacje podrzędne
776 776 -----
777 777 Komin
778 778 Chiński
779 779 Wybierz
780 780 -----
781 781 Wybierz kolor
782 782 Wybierz kolor dla {0}
783 783 Wybierz jedną z gotowych licencji
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 Wynierz typ obiektu OSM
789 789 -----
790 790 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
791 791 Kościół
792 792 Kino
793 793 -----
794 794 Miasto
795 795 Granica miasta
796 796 Mury miejskie
797 797 Nazwa miejscowości
798 798 -----
799 799 Cywilna
800 800 -----
801 801 Wyczyść
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 Czyści listę ostatnio otwartych plików
806 806 -----
807 807 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
808 808 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
809 809 -----
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 -----
816 816 -----
817 817 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
818 818 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
819 819 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
820 820 -----
821 821 Kliknij aby przerwać wysyłanie
822 822 -----
823 823 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
824 824 Kliknij aby przerwać trwającą operację
825 825 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
826 826 Kliknij aby zamknąć
827 827 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
828 828 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
829 829 -----
830 830 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
831 831 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
832 832 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
833 833 -----
834 834 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
835 835 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
836 836 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
837 837 -----
838 838 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
839 839 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
840 840 -----
841 841 -----
842 842 -----
843 843 -----
844 844 -----
845 845 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
846 846 -----
847 847 -----
848 848 Kliknij aby rozpocząć szukanie
849 849 -----
850 850 -----
851 851 -----
852 852 -----
853 853 -----
854 854 Klif
855 855 Wspinaczka
856 856 zegar
857 857 Zamknij
858 858 Zamknij mimo to
859 859 -----
860 860 Zamknij zestaw zmian po wysłaniu
861 861 Zamknij zestawy zmian
862 862 -----
863 863 Zamknij okno i porzuć pobieranie
864 864 Zamknij otwarte zestawy zmian
865 865 Zamknij obecnie wybrany otwarty zestaw zmian
866 866 Zamknij okno
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
871 871 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
872 872 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
873 873 Zamyka wybrane zestawy zmian
874 874 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
875 875 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
876 876 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
877 877 -----
878 878 Zamknięte po -
879 879 Zamknięty
880 880 Zamknięty:
881 881 Opis
882 882 Opis
883 883 Zamyka otwarte zestawy zmian
884 884 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
885 885 Zamykanie zestawu zmian
886 886 Zamykam zestaw zmian {0}
887 887 Zamykanie zestawu zmian...
888 888 Odzież
889 889 -----
890 890 Wybrzeże
891 891 Linie brzegowe
892 892 na monety
893 893 -----
894 894 Kolor
895 895 Kolor (hex)
896 896 -----
897 897 Schemat kolorów
898 898 Schematy kolorów
899 899 -----
900 900 Kolory
901 901 -----
902 902 -----
903 903 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
904 904 Kolor
905 905 -----
906 906 Połącz drogi
907 907 Łączy kilka dróg w jedną.
908 908 Połącz {0} dróg
909 909 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
910 910 Historia poleceń
911 911 Komentarz
912 912 Komentarz:
913 913 Komentarz:
914 914 Obszar biur i usług
915 915 Miejsce publiczne
916 916 -----
917 917 -----
918 918 -----
919 919 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
920 920 -----
921 921 centrum społeczne
922 922 Porównaj
923 923 -----
924 924 Sklep komputerowy
925 925 Cukiernia
926 926 -----
927 927 -----
928 928 Konfiguracja stron wtyczek
929 929 -----
930 930 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
931 931 -----
932 932 Konfiguruj strony...
933 933 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
934 934 -----
935 935 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
936 936 Konfiguruj czy używać serwera proxy
937 937 -----
938 938 -----
939 939 Potwierdź czyszczenie
940 940 -----
941 941 -----
942 942 Konflikt
943 943 -----
944 944 -----
945 945 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
946 946 Konflikty
947 947 Wykryto konflikty
948 948 -----
949 949 -----
950 950 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
951 951 -----
952 952 Konflikty: {0} nierozwiązanych
953 953 Połącz istniejący drogę z węzłem
954 954 -----
955 955 Połączony
956 956 -----
957 957 Łączenie
958 958 Łączenie...
959 959 -----
960 960 Połączenie nie powiodło się
961 961 Ustawienia połączenia
962 962 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
963 963 Połączenie nie powiodło się.
964 964 -----
965 965 W budowie
966 966 Budowa
967 967 -----
968 968 -----
969 969 Kontakt
970 970 Kontakt:
971 971 Łączenie z serwerem OSM...
972 972 Łączenie z serwerem...
973 973 Łączenie z serwerem WMS...
974 974 Łączenie z katastrem WMS...
975 975 Zawartość
976 976 Kontynent
977 977 Kontynuuj
978 978 Kontynuuj jak jest
979 979 Kontynuuj rozwiązywanie
980 980 Kontynuowanie przesyłania
981 981 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
982 982 Kontynuuj mimo to
983 983 -----
984 984 Autorzy
985 985 Sklep osiedlowy
986 986 -----
987 987 Konwertuj na warstwę GPX
988 988 -----
989 989 Przekształć w warstwę danych
990 990 -----
991 991 -----
992 992 -----
993 993 -----
994 994 Przekonwertowany z: {0}
995 995 -----
996 996 Liczba wczytanych współrzędnych:
997 997 -----
998 998 Współrzędne:
999 999 Kopiuj
1000 1000 Kopiuj zaznaczony serwer do menu
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 -----
1007 1007 Kopia warstwy {0}
1008 1008 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 -----
1013 1013 -----
1014 1014 Skopiuj do schowka i zamknij
1015 1015 Kopiuj do schowka
1016 1016 Kopia nr {1} warstwy {0}
1017 1017 Prawa autorskie (URL)
1018 1018 Prawa autorskie - rok
1019 1019 Punkt ksero
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 -----
1023 1023 -----
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
1027 1027 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
1028 1028 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 Nie można zaimportować "{0}".
1035 1035 Nie można zaimportować plików.
1036 1036 -----
1037 1037 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1038 1038 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1039 1039 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 -----
1044 1044 -----
1045 1045 Nie można odczytać "{0}"
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
1052 1052 -----
1053 1053 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1054 1054 -----
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1058 1058 -----
1059 1059 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
1060 1060 -----
1061 1061 Kraj
1062 1062 Kod kraju
1063 1063 -----
1064 1064 -----
1065 1065 Okręg
1066 1066 Kurs
1067 1067 Sąd
1068 1068 -----
1069 1069 Zakryte sztuczne jezioro
1070 1070 Dźwig
1071 1071 Utwórz okrąg
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 -----
1078 1078 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1079 1079 -----
1080 1080 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Tworzy nową warstwę mapy.
1084 1084 Tworzy nową relację
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 Tworzenie obszarów.
1092 1092 -----
1093 1093 Utwórz zakładkę
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 -----
1098 1098 Utwórz nowy problem
1099 1099 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1100 1100 Utwórz wielokąt złożony
1101 1101 Tworzy wielokąt złożony
1102 1102 Tworzy wielokąty złożone jednym kliknięciem, łatwiej niż w standardowy sposób z użyciem edytora relacji.
1103 1103 -----
1104 1104 Utwórz nowy węzeł.
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1111 1111 -----
1112 1112 Utworzono
1113 1113 Utworzony
1114 1114 -----
1115 1115 Stworzone przed -
1116 1116 Stworzony przez:
1117 1117 Utworzony:
1118 1118 -----
1119 1119 -----
1120 1120 Tworzenie zestawu zmian...
1121 1121 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1122 1122 -----
1123 1123 na karty kredytowe
1124 1124 Krykiet
1125 1125 Krykiet - siatki
1126 1126 -----
1127 1127 Krokiet
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 Przejazd przez tory
1131 1131 opiekun na przejściu dla pieszych
1132 1132 Przecinające się budynki
1133 1133 Rodzaj przejazdu
1134 1134 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1135 1135 Przecinające się drogi
1136 1136 Przecinające się drogi
1137 1137 Kuchnia
1138 1138 Kultura
1139 1139 Bieżące zaznaczenie
1140 1140 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1141 1141 -----
1142 1142 -----
1143 1143 -----
1144 1144 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1145 1145 -----
1146 1146 -----
1147 1147 Sklep z zasłonami
1148 1148 -----
1149 1149 Dostosuj kolor
1150 1150 Dostosuj rysowanie linii
1151 1151 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1152 1152 wykop
1153 1153 Przegroda dla rowerzystów
1154 1154 Zapętlone zależności między relacjami
1155 1155 kolarstwo
1156 1156 Zapętlone zależności.
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 Tama
1160 1160 Warstwa danych {0}
1161 1161 -----
1162 1162 Źródło i typ danych:
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 Weryfikacja danych
1166 1166 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
1167 1167 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1168 1168 Test zgodności zestawu danych
1169 1169 Data
1170 1170 Data:
1171 1171 Data:
1172 1172 na karty debetowe
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 Stopnie dziesiętne
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 Ścieżka do jazdy konnej
1180 1180 Ścieżka rowerowa
1181 1181 Ścieżka dla pieszych
1182 1182 Domyślny
1183 1183 Domyślny (ustalony automatycznie)
1184 1184 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1185 1185 Domyślną wartością jest "{0}".
1186 1186 -----
1187 1187 -----
1188 1188 Definiuje widoczność twojego śladu dla innych użytkowników OSM
1189 1189 Usuń
1190 1190 -----
1191 1191 -----
1192 1192 -----
1193 1193 -----
1194 1194 Tryb kasowania
1195 1195 Usuń właściwość
1196 1196 -----
1197 1197 Potwierdź usunięcie.
1198 1198 Usuń powielone drogi
1199 1199 Usuwa filtr.
1200 1200 Usuń z relacji
1201 1201 Usuwa z ograniczenia skrętu
1202 1202 -----
1203 1203 Usunąć niekompletnych członków?
1204 1204 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1205 1205 Usunięto węzeł {0}
1206 1206 Usuwanie węzłów lub dróg.
1207 1207 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1208 1208 -----
1209 1209 Usuwa obiekty
1210 1210 Usunięto relację {0}
1211 1211 -----
1212 1212 Usuwa wybrane obiekty
1213 1213 Usuwa obecnie edytowaną relację
1214 1214 -----
1215 1215 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1216 1216 Usuń zaznaczoną warstwę.
1217 1217 Usuwa zaznaczoną relację.
1218 1218 -----
1219 1219 -----
1220 1220 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1221 1221 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1222 1222 -----
1223 1223 -----
1224 1224 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1225 1225 -----
1226 1226 Usunięto drogę {0}
1227 1227 Usunięto
1228 1228 Usunięto "{0}"
1229 1229 Usunięte:
1230 1230 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1231 1231 -----
1232 1232 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1233 1233 Usunięte lub przeniesione obiekty
1234 1234 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1235 1235 -----
1236 1236 Delikatesy
1237 1237 Wyznanie
1238 1238 Dentysta
1239 1239 -----
1240 1240 Dom towarowy
1241 1241 Głębokość w metrach
1242 1242 Dokładnie opisz problem
1243 1243 Opis
1244 1244 Opis: {0}
1245 1245 Szczegółowość
1246 1246 Szczegóły
1247 1247 -----
1248 1248 -----
1249 1249 -----
1250 1250 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1251 1251 Diesel (olej napędowy)
1252 1252 Ultimate Diesel (GTL)
1253 1253 Diesel dla ciężarówek
1254 1254 Poziom trudności
1255 1255 -----
1256 1256 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1257 1257 Kierunek
1258 1258 -----
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 Zablokuj
1262 1262 -----
1263 1263 -----
1264 1264 -----
1265 1265 Zablokuj wtyczkę
1266 1266 Porzuć
1267 1267 Porzuć i wyjdź
1268 1268 Porzuć i wyjdź
1269 1269 realizacja recept
1270 1270 Wyświetlacz
1271 1271 -----
1272 1272 Ustawienia wyświetlania
1273 1273 -----
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1277 1277 Wyświetlaj współrzędne jako
1278 1278 -----
1279 1279 -----
1280 1280 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1281 1281 -----
1282 1282 -----
1283 1283 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1284 1284 Wyświetlaj menu "Audio"
1285 1285 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1286 1286 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1287 1287 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1288 1288 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1289 1289 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1290 1290 Wyświetla tagi zestawu zmian
1291 1291 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1292 1292 -----
1293 1293 Rozmieść węzły
1294 1294 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1295 1295 nieczynna
1296 1296 Nieużywany tor
1297 1297 Rów
1298 1298 Porzuć zmiany
1299 1299 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1300 1300 -----
1301 1301 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1302 1302 -----
1303 1303 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1304 1304 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1305 1305 -----
1306 1306 Nic nie rób
1307 1307 -----
1308 1308 -----
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1312 1312 -----
1313 1313 Sklep dla majsterkowiczów
1314 1314 Dok
1315 1315 Lekarz
1316 1316 Wyścigi psów
1317 1317 -----
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 -----
1321 1321 W dół
1322 1322 Pobierz
1323 1323 Pobierz relacje podrzędne
1324 1324 -----
1325 1325 Pobierz dane
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 -----
1329 1329 Pobierz dane.
1330 1330 Pobierz członków
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 Pobiera obiekt wg ID
1334 1334 Pobierz obiekt
1335 1335 Pobierz obiekt…
1336 1336 Pobierz wtyczkę
1337 1337 -----
1338 1338 Pobierz wybrane relacje
1339 1339 -----
1340 1340 -----
1341 1341 Adres URL
1342 1342 Pobiera relacje podrzędne
1343 1343 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1344 1344 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1345 1345 -----
1346 1346 Pobiera i pokazuje historię zaznaczonych elementów
1347 1347 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1348 1348 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1349 1349 Pobierz jako nową warstwę
1350 1350 Pobierz zawartość zestawu zmian
1351 1351 Pobierz zestawy zmian
1352 1352 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1353 1353 Pobierz zawartość
1354 1354 -----
1355 1355 -----
1356 1356 -----
1357 1357 Pobierz wszystko pomiędzy:
1358 1358 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1359 1359 Pobierz z OSM...
1360 1360 Pobierz niekompletnych członków
1361 1361 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1362 1362 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1363 1363 Pobierz listę
1364 1364 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1365 1365 -----
1366 1366 Pobierz członków
1367 1367 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1368 1368 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1369 1369 -----
1370 1370 Pobierz teraz
1371 1371 Pobierz obiekt
1372 1372 Pobierz obiekt…
1373 1373 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1374 1374 Pobieranie listy wtyczek...
1375 1375 -----
1376 1376 -----
1377 1377 -----
1378 1378 Pobierz powiązane
1379 1379 -----
1380 1380 -----
1381 1381 -----
1382 1382 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1383 1383 -----
1384 1384 -----
1385 1385 -----
1386 1386 -----
1387 1387 -----
1388 1388 Pobiera zawartość zestawu zmian
1389 1389 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1390 1390 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1391 1391 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1392 1392 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1393 1393 -----
1394 1394 -----
1395 1395 Pobierz widoczne kafle
1396 1396 -----
1397 1397 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1398 1398 Pobrane dane GPX
1399 1399 -----
1400 1400 Pobieranie danych GPS
1401 1401 Pobieranie danych OSM...
1402 1402 Pobieranie wtyczki {0}...
1403 1403 Pobieranie wiadomości dnia
1404 1404 -----
1405 1405 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1406 1406 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1407 1407 Pobieranie zestawów zmian...
1408 1408 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1409 1409 Pobieranie danych
1410 1410 Pobieranie z serwera OSM...
1411 1411 Pobieranie historii...
1412 1412 -----
1413 1413 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1414 1414 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1415 1415 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1416 1416 Pobieranie powiązanych relacji...
1417 1417 Pobieranie powiązanych dróg...
1418 1418 -----
1419 1419 -----
1420 1420 -----
1421 1421 Wyciąg orczykowy
1422 1422 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1423 1423 -----
1424 1424 -----
1425 1425 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1426 1426 Przeciągnij aby obrócić obraz
1427 1427 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1428 1428 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1429 1429 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1430 1430 Odpływ
1431 1431 Rysowanie
1432 1432 Rysuj strzałki kierunkowe
1433 1433 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1434 1434 -----
1435 1435 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1436 1436 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1437 1437 -----
1438 1438 -----
1439 1439 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1440 1440 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1441 1441 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1442 1442 Rysuj duże punkty GPS.
1443 1443 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1444 1444 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1445 1445 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1446 1446 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1447 1447 Tworzenie węzłów i dróg.
1448 1448 -----
1449 1449 -----
1450 1450 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1451 1451 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1452 1452 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1453 1453 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1454 1454 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1455 1455 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1456 1456 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1457 1457 Woda do picia
1458 1458 -----
1459 1459 szkoła jazdy
1460 1460 -----
1461 1461 Pralnia chemiczna
1462 1462 Rozmnóż w {0} węzłów
1463 1463 Powiel
1464 1464 Duplikuj warstwę
1465 1465 -----
1466 1466 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1467 1467 -----
1468 1468 Powiela zaznaczone obiekty.
1469 1469 Skopiuj warstwę
1470 1470 Powielone węzły
1471 1471 Powielone węzły drogi
1472 1472 Powielone węzły drogi.
1473 1473 Powielone drogi
1474 1474 -----
1475 1475 E10 (bioetanol 10%)
1476 1476 E85 (bioetanol 85%)
1477 1477 -----
1478 1478 -----
1479 1479 -----
1480 1480 -----
1481 1481 -----
1482 1482 -----
1483 1483 Wschód
1484 1484 -----
1485 1485 Edycja
1486 1486 Edycja kręgli
1487 1487 Edycja informacji o adresach
1488 1488 Edycja interpolacji adresów
1489 1489 Edycja sztolni
1490 1490 Edycja granicy administracyjnej
1491 1491 Edycja lotniska
1492 1492 Edycja sklepu monopolowego
1493 1493 Edycja ogródków działkowych
1494 1494 Edycja chaty alpejskiej
1495 1495 Edycja futbolu amertkańskiego
1496 1496 Edycja wykopaliska archeologicznego
1497 1497 Edycja łucznictwa
1498 1498 Edycja centrum kulturalnego
1499 1499 Edycja obiektu sztuki
1500 1500 Edycja lekkoatletyki
1501 1501 Edycja atrakcji turystycznej
1502 1502 Edycja futbolu australijskiego
1503 1503 Edycja bankomatu
1504 1504 Edycja okna życia
1505 1505 Edycja piekarni
1506 1506 Edycja banku
1507 1507 Edycja baru
1508 1508 Edycja baseballu
1509 1509 Edycja zbiornika wodnego
1510 1510 Edycja koszykówki
1511 1511 Edycja pola bitwy
1512 1512 Edycja zatoki
1513 1513 Edycja plaży
1514 1514 Edycja siatkówki plażowej
1515 1515 Edycja radiolatarni
1516 1516 Edycja sklepu z napojami
1517 1517 Edycja parkingu dla rowerów
1518 1518 Edycja wypożyczalni rowerów
1519 1519 Edycja warsztatu rowerowego
1520 1520 Edycja ogródka piwnego
1521 1521 Edycja stoczni
1522 1522 Edycja słupka drogowego
1523 1523 Edycja księgarni
1524 1524 Edycja przejścia granicznego
1525 1525 Edycja boiska do gry w boule
1526 1526 Edycja granicy
1527 1527 Edycja kamienia granicznego
1528 1528 Edycja butiku
1529 1529 Edycja gry w kule
1530 1530 Edycja mostu
1531 1531 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1532 1532 Edycja terenu poprzemysłowego
1533 1533 -----
1534 1534 Edycja autobusu torowego
1535 1535 Edycja peronu autobusowego
1536 1536 Edycja dworca autobusowego
1537 1537 Edycja przystanku autobusowego
1538 1538 Edycja sklepu mięsnego
1539 1539 Edycja kolei linowej
1540 1540 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1541 1541 Edycja kawiarni
1542 1542 Edycja pola namiotowego
1543 1543 Edycja futbolu kanadyjskiego
1544 1544 Edycja kanału
1545 1545 Edycja kajakarstwa
1546 1546 Edycja wypożyczalni samochodów
1547 1547 Edycja warsztatu samochodowego
1548 1548 Edycja punktu carsharingu
1549 1549 Edycja warsztatu samochodowego
1550 1550 Edycja myjni samochodowej
1551 1551 Edycja kempingu
1552 1552 Edycja zamku
1553 1553 Edycja przeszkody dla bydła
1554 1554 Edycja wejścia do jaskini
1555 1555 Edycja cmentarza
1556 1556 Edycja wyciągu krzesełkowego
1557 1557 Edycja chaty górskiej
1558 1558 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1559 1559 Edycja drogerii
1560 1560 Edycja komina
1561 1561 Edycja kina
1562 1562 Edycja miasta
1563 1563 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1564 1564 Edycja granicy cywilnej
1565 1565 Edycja klifu
1566 1566 Edycja wspinaczki
1567 1567 Edycja zegaru
1568 1568 Edycja sklepu odzieżowego
1569 1569 Edycja zbiornika gazu
1570 1570 Edycja college'u
1571 1571 Edycja obszaru biur i usług
1572 1572 Edycja miejsca publicznego
1573 1573 Edycja sklepu komputerowego
1574 1574 Edycja cukierni
1575 1575 Edycja terenu budowy
1576 1576 Edycja kontaktu
1577 1577 Edycja kontynentu
1578 1578 Edycja sklepu osiedlowego
1579 1579 Edycja punktu ksero
1580 1580 Edycja kraju
1581 1581 Edycja okręgu / hrabstwa
1582 1582 Edycja siedziby sądu
1583 1583 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1584 1584 Edycja dźwigu
1585 1585 Edycja krykietu
1586 1586 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1587 1587 Edycja miejsca do gry w krokieta
1588 1588 Edycja przejścia dla pieszych
1589 1589 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1590 1590 Edycja ścieżki rowerowej
1591 1591 Edycja jazdy na rowerze
1592 1592 Edycja tamy
1593 1593 Edycja sklepu z delikatesami
1594 1594 Edycja dentysty
1595 1595 Edycja domu towarowego
1596 1596 Edycja opuszczonych torów
1597 1597 Edytuj rów
1598 1598 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1599 1599 Edycja doku
1600 1600 Edycja lekarza
1601 1601 Edycja wyścigów psów
1602 1602 Edycja wyciągu orczykowego
1603 1603 Edycja odpływu
1604 1604 Edycja punktu z wodą pitną
1605 1605 Edycja szkoły jazdy
1606 1606 Edycja palni chemicznej
1607 1607 Edycja sklepu elektronicznego
1608 1608 Edycja ambasady
1609 1609 -----
1610 1610 Edycja wejścia
1611 1611 Edycja jeździectwa
1612 1612 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1613 1613 Edycja fabryki
1614 1614 Edycja gruntów rolnych
1615 1615 Edycja zagrody
1616 1616 Edycja restauracji fast-food
1617 1617 Edycji hali górskiej
1618 1618 Edycja trasy promu
1619 1619 Edycja terminalu promowego
1620 1620 Edycja hydrantu
1621 1621 Edycja straży pożarnej
1622 1622 Edycja miejsca do wędkowania
1623 1623 Edycja schodów
1624 1624 Edycja kwiaciarni
1625 1625 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1626 1626 Edycja ścieżki dla pieszych
1627 1627 Edycja brodu
1628 1628 Edycja lasu
1629 1629 Edycja fontanny
1630 1630 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1631 1631 Edycja stacji benzynowej
1632 1632 Edycja sklepu meblowego
1633 1633 Edycja futbolu gaelickiego
1634 1634 Edycja obszaru garaży
1635 1635 Edycja ogrodu
1636 1636 Edycja centrum ogrodniczego
1637 1637 Edycja zbiornika gazu
1638 1638 Edycja bramy
1639 1639 Edycja lodowca
1640 1640 Edycja golfu
1641 1641 Edycja pola golfowego
1642 1642 -----
1643 1643 Edycja trawnika
1644 1644 Edycja cmentarza przykościelnego
1645 1645 Edycja terenu pod zabudowę
1646 1646 Edycja sklepu warzywnego
1647 1647 Edycja szklarni ogrodniczej
1648 1648 Edycja ostrogi regulacyjnej
1649 1649 Edycja kwatery turystycznej
1650 1650 Edycja gimnastyki
1651 1651 Edycja salonu fryzjerskiego
1652 1652 Edycja przystanku kolejowego
1653 1653 Edycja przysiółka
1654 1654 -----
1655 1655 Edycja sklepu z narzędziami
1656 1656 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1657 1657 Edycja wrzosowiska
1658 1658 Edycja lądowiska dla helikopterów
1659 1659 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1660 1660 Edycja drogi w budowie
1661 1661 Edycja miejsca do gry w hokeja
1662 1662 Edycja wyścigów konnych
1663 1663 Edycja szpitala
1664 1664 Edycja hostelu
1665 1665 Edycja hotelu
1666 1666 Edycja ambony strzelniczej
1667 1667 Edycja obszar przemysłowego
1668 1668 Edycja wyspy
1669 1669 Edycja wysepki
1670 1670 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1671 1671 Edycja jubilera
1672 1672 Edycja skrzyżowania
1673 1673 Edycja kartingu
1674 1674 Edycja przedszkola
1675 1675 Edycja kiosku
1676 1676 -----
1677 1677 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1678 1678 Edycja lądu
1679 1679 Edycja wysypiska śmieci
1680 1680 Edycja pralni samoobsługowej
1681 1681 Edycja biblioteki
1682 1682 Edycja szlabanu
1683 1683 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1684 1684 Edycja latarni morskiej
1685 1685 Edycja strefy zamieszkania
1686 1686 Edycja okolicy
1687 1687 Edycja centrum handlowego
1688 1688 Edycja mariny
1689 1689 Edycja placu targowego
1690 1690 Edycja łąki
1691 1691 Edycja stacji pomiaru
1692 1692 Edycja miejsca pamięci
1693 1693 Edycja obszaru wojskowego
1694 1694 Edycja szybu
1695 1695 Edycja minigolfa
1696 1696 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1697 1697 Edycja lotniska dla modeli
1698 1698 Edycja kantoru
1699 1699 Edycja toru jednoszynowego
1700 1700 Edycja pomnika
1701 1701 Edycja motelu
1702 1702 Edycja motocrossu
1703 1703 Edycja parkingu dla motocykli
1704 1704 Edycja sportów motorowych
1705 1705 Edycja autostrady
1706 1706 Edycja skrzyżowania autostrad
1707 1707 Edycja dojazdu do autostrady
1708 1708 Edycja przełęczy
1709 1709 Edycja błot
1710 1710 Edycja różnych sportów
1711 1711 Edycja multipolygonu
1712 1712 Edycja muzeum
1713 1713 Edycja sklepu z instrumentami
1714 1714 Edycja toru kolei wąskotorowej
1715 1715 Edycja granicy narodowej
1716 1716 Edycja granicy parku narodowego
1717 1717 Edycja rezerwatu przyrody
1718 1718 Edycja klubu nocnego
1719 1719 Edycja optyka
1720 1720 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1721 1721 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1722 1722 Edycja sklepu z farbami
1723 1723 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1724 1724 Edycja parku
1725 1725 Edycja parkingu
1726 1726 Edycja uliczki parkingowej
1727 1727 Edycja zatoki
1728 1728 Edycja ścieżki
1729 1729 Edycja wzgórza
1730 1730 Edycja ciągu pieszego
1731 1731 Edycja miejsca do gry w pelotę
1732 1732 Edycja apteki
1733 1733 Edycja miejsca na piknik
1734 1734 Edycja molo
1735 1735 Edycja rurociągu
1736 1736 Edycja boiska
1737 1737 Edycja miejsca kultu religijnego
1738 1738 Edycja placu zabaw
1739 1739 Edycja posterunku policji
1740 1740 Edycja granicy politycznej
1741 1741 Edycja urzędu pocztowego
1742 1742 Edycja elektowni
1743 1743 Edycja linii elektrycznej
1744 1744 Edycja słupa
1745 1745 Edycja rozdzielni elektrycznej
1746 1746 Edycja stacji transformatorowej
1747 1747 Edycja słupa wysokiego napięcia
1748 1748 Edycja kolei retro
1749 1749 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1750 1750 Edycja drogi krajowej
1751 1751 Edycja więzienia
1752 1752 Edycja pubu
1753 1753 Edycja budynku użyteczności publicznej
1754 1754 -----
1755 1755 Edycja komieniołomu
1756 1756 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1757 1757 Edycja toru wyścigowego
1758 1758 -----
1759 1759 Edycja toru
1760 1760 Edycja obszaru kolejowego
1761 1761 Edycja peronu kolejowego
1762 1762 Edycja terenu rekreacyjnego
1763 1763 Edycja punktu zbiórki odpadów
1764 1764 Edycja regionu
1765 1765 Edycja sztucznego jeziora
1766 1766 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1767 1767 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1768 1768 -----
1769 1769 Edycja restauracji
1770 1770 Edycja obszaru handlowego
1771 1771 Edycja rzeki
1772 1772 Edycja koryta rzecznego
1773 1773 Edycja ograniczeń na drodze
1774 1774 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1775 1775 Edytuj trasę
1776 1776 -----
1777 1777 Edycja rugby league
1778 1778 Edycja rugby union
1779 1779 Edycja ruin
1780 1780 Edycja pasa startowego
1781 1781 -----
1782 1782 Edycja bramy warownej
1783 1783 Edycja sauny
1784 1784 Edycja szkoły
1785 1785 Edycja rumowiska
1786 1786 Edycja buszu
1787 1787 Edycja sklepu rybnego
1788 1788 Edycja drogi wojewódzkiej
1789 1789 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1790 1790 Edycja drogi serwisowej
1791 1791 Edycja schronienia
1792 1792 Edycja sklepu obuwniczego
1793 1793 Edycja strzelectwa
1794 1794 Edycja sklepu motocyklowego
1795 1795 Edycja skrótów
1796 1796 Edycja jazdy na deskorolce
1797 1797 Edycja łyżwiarstwa
1798 1798 Edycja narciarstwa
1799 1799 Edycja pochylni
1800 1800 Edycja piłki nożnej
1801 1801 Edycja kolczatki
1802 1802 Edycja centrum sportowego
1803 1803 Edycja sklepu sportowego
1804 1804 Edycja żródła
1805 1805 Edycja stadionu
1806 1806 Edycja stanu
1807 1807 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1808 1808 Edycja przełazu
1809 1809 Edycja strumienia
1810 1810 Edycja latarni ulicznej
1811 1811 Edycja studia nagrań
1812 1812 Edycja dzielnicy
1813 1813 Edycja toru metra
1814 1814 Edycja wejścia do metra
1815 1815 Edycja supermarketu
1816 1816 Edycja kamery do monitoringu
1817 1817 Edycja punktu geodezyjnego
1818 1818 Edycja pływania
1819 1819 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1820 1820 Edycja krawca
1821 1821 Edycja postoju taksówek
1822 1822 Edycja drogi kołowania
1823 1823 Edycja telefonu
1824 1824 Edycja miejsca do gry w tenisa
1825 1825 Edycja terminalu
1826 1826 Edycja bramy terminalu
1827 1827 Edycja drogi powiatowej
1828 1828 Edycja teatru
1829 1829 Edycja parku rozrywki
1830 1830 Edycja punktu poboru opłat
1831 1831 Edycja wieży
1832 1832 Edycja miejscowości
1833 1833 Edycja ratusza
1834 1834 Edycja sklepu z zabawkami
1835 1835 Edycja drogi gruntowej
1836 1836 Edycja środka uspokojenia ruchu
1837 1837 Edycja torów tramwajowych
1838 1838 Edycja przystanku tramwajowego
1839 1839 Edycja biura podróży
1840 1840 Edycja drzewa
1841 1841 Edycja drogi ekspresowej
1842 1842 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1843 1843 Edycja tunelu
1844 1844 Edycja ograniczenia skrętu
1845 1845 Edycja kołowrotka
1846 1846 Edycja sklepu z oponami
1847 1847 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1848 1848 Edycja uniwersytetu
1849 1849 Edycja sklepu z odkurzaczami
1850 1850 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1851 1851 Edycja automatu sprzedającego
1852 1852 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1853 1853 Edycja wypożyczalni wideo
1854 1854 Edycja punktu widokowego
1855 1855 Edycja wsi
1856 1856 Edycja zieleni miejskiej
1857 1857 Edycja winnicy
1858 1858 Edycja wulkanu
1859 1859 Edycja siatkówki
1860 1860 Edycja kosza na śmieci
1861 1861 Edycja oczyszczalni ścieków
1862 1862 Edycja zbiornika wodnego
1863 1863 Edycja parku wodnego
1864 1864 Edycja wieży ciśnień
1865 1865 Edycja studni
1866 1866 -----
1867 1867 Edycja wodospadu
1868 1868 Edycja młynu wodnego
1869 1869 Edycja krzyża przydrożnego
1870 1870 Edycja kapliczki
1871 1871 Edycja jazu
1872 1872 Edycja mokradła
1873 1873 Edycja wiatraka
1874 1874 Edycja lasu pierwotnego
1875 1875 Edycja zakładu produkcyjnego
1876 1876 Edycja zoo
1877 1877 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1878 1878 Edycja skojarzonych ulic
1879 1879 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1880 1880 Edytuje filtr.
1881 1881 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1882 1882 -----
1883 1883 Edytuj godziny otwarcia
1884 1884 Edytuj relację
1885 1885 Edycja relacji #{0} w warstwie "{1}"
1886 1886 Edytuj relacje
1887 1887 Edycja sieci trasy
1888 1888 -----
1889 1889 Edytuje tę stronę pomocy
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1901 1901 Edycja: {0}
1902 1902 -----
1903 1903 Edukacja
1904 1904 Elektryfikacja
1905 1905 Elektronika
1906 1906 na karty chipowe
1907 1907 Sklep elektroniczny
1908 1908 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1909 1909 Wysokość
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 Adres e-mail
1914 1914 nasyp
1915 1915 Ambasada
1916 1916 -----
1917 1917 Telefon alarmowy
1918 1918 Pusty dokument
1919 1919 -----
1920 1920 Puste drogi
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 Zastosuj filtr
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1928 1928 -----
1929 1929 Zakodowane dokumenty nie są wspierane.
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1933 1933 Wprowadź URL
1934 1934 Podaj adres z którego pobrać dane:
1935 1935 Wprowadź ID zestawu zmian
1936 1936 Podaj nowy klucz i jego wartość
1937 1937 -----
1938 1938 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1939 1939 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1940 1940 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1941 1941 Wpisz szukane wyrażenie
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1946 1946 Wprowadź komentarz przesyłania
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 -----
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 -----
1954 1954 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1959 1959 -----
1960 1960 Wpisz swój komentarz
1961 1961 Wejście
1962 1962 Jeździectwo
1963 1963 Artykuły erotyczne
1964 1964 Błąd
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 Błąd podczas usuwania danych.
1968 1968 Błąd podczas wyświetlania adresu
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 -----
1976 1976 Błąd podczas ładowania pliku
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 Błąd w pliku {0}
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1983 1983 -----
1984 1984 Błąd odtwarzania dźwięku
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1991 1991 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1992 1992 -----
1993 1993 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1994 1994 -----
1995 1995 Błąd podczas przetwarzania {0}
1996 1996 -----
1997 1997 Błąd podczas wysyłania
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 Błędy
2002 2002 Błędy w czasie pobierania
2003 2003 Błędy/Uwagi
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 -----
2008 2008 Przykłady
2009 2009 Wystąpił wyjątek
2010 2010 Zakończ
2011 2011 Zamknij JOSM
2012 2012 -----
2013 2013 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
2014 2014 Kończy pracę z programem.
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 Eksportuj do pliku GPX
2024 2024 -----
2025 2025 Eksportuj i zapisz
2026 2026 -----
2027 2027 Opcje eksportu
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 Eksportuj dane do pliku GPX
2031 2031 Eksportuj do GPX...
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
2039 2039 Wytłocz
2040 2040 Wytłocz drogę
2041 2041 -----
2042 2042 DO POPRAWKI
2043 2043 -----
2044 2044 Fabryka
2045 2045 Usługi
2046 2046 -----
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 Nie można otworzyć adresu URL
2055 2055 -----
2056 2056 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 Grunty rolne
2072 2072 Zagroda
2073 2073 Fast food
2074 2074 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
2075 2075 -----
2076 2076 Szybciej
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 Numer faksu
2080 2080 Opłata
2081 2081 Hala górska
2082 2082 Ogrodzenie
2083 2083 Trasa promu
2084 2084 Terminal promowy
2085 2085 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
2086 2086 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
2087 2087 Ściąganie pakietu dróg z "{0}"
2088 2088 -----
2089 2089 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
2090 2090 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
2091 2091 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
2092 2092 Plik
2093 2093 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2094 2094 -----
2095 2095 Błędny format pliku
2096 2096 Nazwa pliku:
2097 2097 Plik "{0}" nie istnieje
2098 2098 Plik kopi zapasowej
2099 2099 -----
2100 2100 Plik istnieje. Nadpisać?
2101 2101 Nazwa pliku:
2102 2102 -----
2103 2103 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2104 2104 -----
2105 2105 Plik: {0}
2106 2106 -----
2107 2107 Nazwa pliku
2108 2108 -----
2109 2109 Rodzaj pliku:
2110 2110 Rodzaj pliku:
2111 2111 -----
2112 2112 Filtr
2113 2113 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2114 2114 Tryb filtru
2115 2115 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 Zakończ rysowanie.
2122 2122 -----
2123 2123 Hydrant
2124 2124 Straż pożarna
2125 2125 Ścieżka do programu Firefox
2126 2126 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
2127 2127 Miejsce na ognisko
2128 2128 Miejsce do wędkowania
2129 2129 Napraw
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 -----
2134 2134 Popraw konflikty tagów
2135 2135 Napraw zaznaczone błędy.
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2141 2141 Naprawianie błędów...
2142 2142 Maszt (dla flagi)
2143 2143 Kwiaciarnia
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 Znaleziono następujące problemy:
2147 2147 Żywność
2148 2148 Przestrzeń restauracyjna
2149 2149 Wyżywienie
2150 2150 Ruch pieszy
2151 2151 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2152 2152 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2153 2153 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
2154 2154 Bród
2155 2155 Las
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 Do przodu
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 Znaleziono {0} pasujących.
2166 2166 Fontanna
2167 2167 Sklep z ramami do obrazów
2168 2168 Zablokuj
2169 2169 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2170 2170 WMS katastru francuskiego
2171 2171 Częstotliwość (Hz)
2172 2172 -----
2173 2173 Z relacji
2174 2174 Z adresu URL
2175 2175 Z:
2176 2176 Stacja benzynowa
2177 2177 Stacja benzynwa
2178 2178 Rodzaje paliwa:
2179 2179 -----
2180 2180 Pełny ekran
2181 2181 -----
2182 2182 Funkcja
2183 2183 Sklep meblowy
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 Punkty GPS
2187 2187 Opis trasy GPS
2188 2188 -----
2189 2189 Pliki GPX
2190 2190 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2191 2191 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2192 2192 Scieżka GPX:
2193 2193 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 Futbol gaelicki (irlandzki)
2198 2198 -----
2199 2199 Garaże
2200 2200 Ogród
2201 2201 Centrum ogrodnicze
2202 2202 Zbiornik gazu
2203 2203 Brama
2204 2204 Rozstaw toru (mm)
2205 2205 -----
2206 2206 Geografia
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 Geolokalizowane obrazy
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 Lodowiec
2217 2217 szkło
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 Wróć do okna przesyłania
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 Przechodzi do następnej strony
2232 2232 Przechodzi do poprzedniej strony
2233 2233 -----
2234 2234 Pole golfowe
2235 2235 -----
2236 2236 Zaopatrzenie
2237 2237 -----
2238 2238 -----
2239 2239 -----
2240 2240 -----
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 Trawa
2245 2245 Cmentarz przykościelny
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 Teren pod zabudowę
2249 2249 Sklep warzywny
2250 2250 Szklarnia ogrodnicza
2251 2251 Kontener z piaskiem
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 Ostroga regulacyjna
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 Kwatera
2263 2263 Drogowskaz
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 Gimnastyka
2267 2267 Fryzjer
2268 2268 Przysiółek
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 Sklep z narzędziami
2273 2273 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2274 2274 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2275 2275 Posiada klucz ''source''
2276 2276 Posiada klucz ''watch''
2277 2277 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2278 2278 -----
2279 2279 Zdrowie
2280 2280 Aparaty słuchowe
2281 2281 Wrzosowisko
2282 2282 Samochody ciężarowe
2283 2283 Samochody dostawcze
2284 2284 Żywopłot
2285 2285 Wysokość
2286 2286 Wysokość (metry)
2287 2287 Lądowisko dla helikopterów
2288 2288 Pomoc
2289 2289 Pomoc: {0}
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 Ukryj
2294 2294 Ukryj elementy
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 Sklep ze sprzętem hi-fi
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 Największy numer
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 Drogi
2305 2305 turystyka piesza
2306 2306 Miejsca historyczne
2307 2307 Historia
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 Hokej
2315 2315 -----
2316 2316 Strona domowa
2317 2317 Konie
2318 2318 Wyścigi konne
2319 2319 Szpital
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 Nazwa domu
2325 2325 Numer domu
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 Ambona myśliwska
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 Zignoruj
2348 2348 -----
2349 2349 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
2350 2350 -----
2351 2351 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2356 2356 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2357 2357 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 -----
2362 2362 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 Niedozwolony obiekt z id=0
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 Niewłaściwa kombinacja tag/wartość
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 Obraz
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 Pliki obrazów
2396 2396 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 Dostawcy zdjęć
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 Importuj dźwięk
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 Importuj plik PDF
2416 2416 -----
2417 2417 Importuje plik PDF.
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 Importuj obrazki
2423 2423 Import nie jest możliwy
2424 2424 -----
2425 2425 -----
2426 2426 Importuje grafikę wektorową
2427 2427 Importuj grafikę gektorową (SVG)
2428 2428 Importuj grafikę wektorową
2429 2429 -----
2430 2430 Wczytane obrazy
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 -----
2439 2439 Nachylenie drogi
2440 2440 Duże nachylenie drogi
2441 2441 Niekompletny opis <member> z ref=0
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 Obszar przemysłowy
2450 2450 -----
2451 2451 Informacje o elemencie
2452 2452 -----
2453 2453 Informacje
2454 2454 Tablica informacyjna
2455 2455 Informacja turystyczna
2456 2456 Terminal informacyjny
2457 2457 Informacje o warstwie
2458 2458 Inicjalizacja
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 -----
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 Wewnętrzny błąd serwera
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 Dostęp do internetu
2472 2472 Opłata za internet
2473 2473 Interpolacja
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 Nieprawidłowy plik bz2.
2483 2483 Nieprawidłowa data
2484 2484 Niepoprawna data/czas
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 Nieprawidłowa strefa czasowa
2493 2493 -----
2494 2494 Niepoprawna nazwa użytkownika
2495 2495 -----
2496 2496 -----
2497 2497 Odwróć filtr
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 Wyspa
2502 2502 Wysepka
2503 2503 Wygląda na to że JOSM zawiesił się ostatnim razem. Czy chcesz przywrócić dane?
2504 2504 -----
2505 2505 -----
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 Przeglądarka pomocy JOSM
2510 2510 -----
2511 2511 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2512 2512 -----
2513 2513 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 Pliki JPEG (*.jpg)
2517 2517 OpenStreetMap - Edytor Java
2518 2518 Wersja Javy {0}
2519 2519 Jubiler
2520 2520 Funkcja łączenia obszarów
2521 2521 Połącz węzeł i linię
2522 2522 Połącz węzeł z drogą
2523 2523 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2524 2524 Połącz nakładające się obszary
2525 2525 Połączono nakładające się na siebie obszary
2526 2526 -----
2527 2527 -----
2528 2528 Łączy nakładające się obszary
2529 2529 -----
2530 2530 Przejdź do pozycji
2531 2531 -----
2532 2532 -----
2533 2533 Przejdź
2534 2534 -----
2535 2535 Przejdź do pozycji
2536 2536 Skrzyżowanie
2537 2537 -----
2538 2538 Zachowaj
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 Zachowaj moje współrzędne
2544 2544 Zachowaj mój stan usunięcia
2545 2545 -----
2546 2546 Zachowaj wtyczkę
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 Zachowaj ich współrzędne
2550 2550 Zachowaj ich stan usunięcia
2551 2551 -----
2552 2552 Klucz
2553 2553 -----
2554 2554 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 Klucz:
2560 2560 -----
2561 2561 Skóry klawiaturowe
2562 2562 Słowa kluczowe
2563 2563 Przedszkole
2564 2564 -----
2565 2565 -----
2566 2566 Akcesoria kuchenne
2567 2567 -----
2568 2568 Gaz LPG
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 Ląd (wyspa)
2582 2582 Zagospodarowanie terenu
2583 2583 Wysypisko
2584 2584 -----
2585 2585 Liczba pasów ruchu
2586 2586 Język
2587 2587 Ostatnia zmiana o {0}
2588 2588 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2589 2589 Szerokość
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2596 2596 -----
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 Pralnia samoobsługowa
2601 2601 Warstwa
2602 2602 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2603 2603 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2604 2604 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2605 2605 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2606 2606 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 warstwa nie jest na liście.
2611 2611 -----
2612 2612 Warstwa: {0}
2613 2613 Warstwy
2614 2614 -----
2615 2615 Czas rozbiegu (w sekundach)
2616 2616 Rozrywka
2617 2617 Długość
2618 2618 Długość w metrach
2619 2619 -----
2620 2620 -----
2621 2621 Długość: {0}
2622 2622 Przejazd kolejowy
2623 2623 Biblioteka
2624 2624 Licencja
2625 2625 -----
2626 2626 Szlaban
2627 2627 Trasa szybkiego tramwaju
2628 2628 Latarnia morska
2629 2629 Oznaczenie linii
2630 2630 -----
2631 2631 Rodzaj linii
2632 2632 Wiersz {0} kolumna {1}:
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2637 2637 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2638 2638 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2639 2639 Lista ostatnio otwieranych plików
2640 2640 oświetlenie
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 Strefa zamieszkania
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 Wczytaj kalibrację
2648 2648 -----
2649 2649 Otwórz warstwę WMS
2650 2650 Otwórz warstwę WMS z pliku
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 -----
2655 2655 -----
2656 2656 Wczytuje relacje nadrzędne
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 Wczytaj listę swoich otwartych zestawów zmian z serwera
2660 2660 -----
2661 2661 Ładowanie wczesnych wtyczek
2662 2662 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2663 2663 -----
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 Wczytywanie relacji nadrzędnych
2667 2667 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2668 2668 Ładowanie wtyczek
2669 2669 Ładowanie wtyczek...
2670 2670 -----
2671 2671 Wczytywanie {0}
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 pliki lokalne
2675 2675 Okolica
2676 2676 Okolica, osada, miejsce.
2677 2677 Położenie
2678 2678 -----
2679 2679 Zablokuj
2680 2680 Wrota śluzy
2681 2681 -----
2682 2682 Długość
2683 2683 -----
2684 2684 Katalog:
2685 2685 Wygląd i zachowanie
2686 2686 Katalog:
2687 2687 Wieża widokowa
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 -----
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 -----
2698 2698 Najmniejszy numer
2699 2699 -----
2700 2700 Skala MTB
2701 2701 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2702 2702 -----
2703 2703 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 -----
2709 2709 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2710 2710 -----
2711 2711 Centrum handlowe
2712 2712 Obiekty sztuczne
2713 2713 -----
2714 2714 -----
2715 2715 -----
2716 2716 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2717 2717 Mapa
2718 2718 Style rysowania map
2719 2719 Odwzorowanie kartograficzne
2720 2720 Ustawienia mapy
2721 2721 Mapa: {0}
2722 2722 Port jachtowy (Marina)
2723 2723 Oznacz jako wykonane
2724 2724 -----
2725 2725 Znaczniki nazwanych punktów
2726 2726 Znaczniki z {0}
2727 2727 Plac targowy
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 Materiał
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 Maks. wysokość (w metrach)
2738 2738 Maks. długość (w metrach)
2739 2739 Maks. szerokość (w metrach)
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 -----
2743 2743 -----
2744 2744 Maks. prędkość (km/h)
2745 2745 Maks. ciężar (w tonach)
2746 2746 -----
2747 2747 Maksymalny obszar na zapytanie:
2748 2748 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2749 2749 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2753 2753 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2754 2754 Maksymalna długość (w metrach)
2755 2755 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 Łąka
2762 2762 Zmierzone wartości
2763 2763 Pomiar
2764 2764 Stacja pomiaru
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 Członek
2768 2768 -----
2769 2769 Członkowie
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 Członkowie (z konfliktami)
2773 2773 Miejsce pamięci
2774 2774 Nazwa w menu
2775 2775 Nazwa w menu (domyślna)
2776 2776 Skróty w menu
2777 2777 -----
2778 2778 odwzorowanie Merkatora
2779 2779 Połącz
2780 2780 Połącz węzły
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 Scal warstwy
2784 2784 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2785 2785 -----
2786 2786 Połącz wybrane elementy.
2787 2787 Włącz aktualną warstwę do innej.
2788 2788 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2789 2789 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2790 2790 Scal {0} węzłów
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 Połączona wersja
2796 2796 -----
2797 2797 Wiadomość dnia jest niedostępna
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 Mikrobrowar
2802 2802 -----
2803 2803 Obszar wojskowy
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 Min. prędkość (km/h)
2809 2809 Szyb
2810 2810 Minirondo
2811 2811 Minigolf
2812 2812 Minimalna odległość (w pikselach)
2813 2813 Minuty: {0}
2814 2814 Odbicie lustrzane
2815 2815 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 -----
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 -----
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 Brak parametru dla NOT
2835 2835 Brak parametru dla OR
2836 2836 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 Sklep z telefonami komórkowymi
2843 2843 -----
2844 2844 Tryb: {0}
2845 2845 Lotnisko dla modeli
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 Kantor
2852 2852 Tor jednoszynowy
2853 2853 Pomnik
2854 2854 Wiecej informacji...
2855 2855 Więcej informacji na temat tej funkcji
2856 2856 -----
2857 2857 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2858 2858 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2859 2859 Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"
2860 2860 -----
2861 2861 -----
2862 2862 Samochody
2863 2863 Samochody osobowe
2864 2864 Motocykle
2865 2865 Dealer motocykli
2866 2866 -----
2867 2867 Sporty motorowe
2868 2868 Autostrada
2869 2869 Skrzyżowanie autostrad
2870 2870 Autostrada - dojazd
2871 2871 Przełęcz
2872 2872 kolarstwo górskie
2873 2873 Przesuń węzeł...
2874 2874 -----
2875 2875 -----
2876 2876 Przesuń w dół
2877 2877 -----
2878 2878 Więcej elementów
2879 2879 Przesuwa filtr na dół.
2880 2880 Przesuwa filtr do góry.
2881 2881 Przesuń w lewo
2882 2882 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2883 2883 -----
2884 2884 Przesuń obiekty {0}
2885 2885 Przesuń w prawo
2886 2886 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2887 2887 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2888 2888 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2889 2889 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2890 2890 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2891 2891 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Przesuń je
2897 2897 Przesuń do góry
2898 2898 -----
2899 2899 Przesuń {0}
2900 2900 Przesuwa obiekty {0}
2901 2901 Błota
2902 2902 Różne sporty
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 Muzeum
2910 2910 Sklep muzyczny
2911 2911 Moje zestawy zmian
2912 2912 -----
2913 2913 Moja wersja
2914 2914 Moja wersja (lokalna)
2915 2915 Moją z Połączoną
2916 2916 Moją z Ich
2917 2917 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2918 2918 Import NMEA zakończony powodzeniem
2919 2919 Pliki NMEA-0183
2920 2920 Nazwa
2921 2921 -----
2922 2922 Nazwa użytkownika.
2923 2923 -----
2924 2924 Nazwa: {0}
2925 2925 Nazwane punkty GPS z {0}
2926 2926 Nazwane punkty tras.
2927 2927 Kolej wąskotorowa
2928 2928 Narodowa
2929 2929 Park narodowy
2930 2930 -----
2931 2931 Natura
2932 2932 Rezerwat przyrody
2933 2933 -----
2934 2934 -----
2935 2935 Sieć
2936 2936 -----
2937 2937 Nigdy nie aktualizuj
2938 2938 Nowa
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 Nowa warstwa
2942 2942 Nowy problem
2943 2943 Nowy klucz
2944 2944 Nowe wyrównanie
2945 2945 -----
2946 2946 Nowa warstwa ze schowka
2947 2947 Nowa warstwa z pliku
2948 2948 Nowa relacja
2949 2949 Nowa rola
2950 2950 -----
2951 2951 Nowa wartość
2952 2952 Nowa wartość dla {0}
2953 2953 -----
2954 2954 Następny obrazek
2955 2955 -----
2956 2956 Klub nocny
2957 2957 Nie
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2961 2961 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2962 2962 Zakaz skrętu w lewo
2963 2963 Zakaz skrętu w prawo
2964 2964 Brak skrótu
2965 2965 -----
2966 2966 Zakaz jazdy prosto
2967 2967 Zakaz zawracania
2968 2968 Nie znaleziono drogi "from"
2969 2969 Nie znaleziono drogi "to"
2970 2970 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 Brak zmian do wysłania.
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 Brak konfliktów do rozwiązania
2977 2977 Brak konfliktów, które można pokazać
2978 2978 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2979 2979 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2980 2980 -----
2981 2981 Nie wczytano żadnych danych.
2982 2982 Brak daty
2983 2983 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2984 2984 -----
2985 2985 ślepa ulica
2986 2986 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2987 2987 -----
2988 2988 Brak obrazu
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2992 2992 Brak warstw do dostosowania
2993 2993 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2994 2994 -----
2995 2995 Brak otwartego zestawu zmian
2996 2996 Brak otwartych zestawów zmian
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 Nie znaleziono żadnych problemów
3002 3002 Bez serwera proxy
3003 3003 -----
3004 3004 Brak wybranego śladu GPX
3005 3005 -----
3006 3006 -----
3007 3007 Bez tagów
3008 3008 Brak warstw docelowych.
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
3012 3012 -----
3013 3013 Nie, przerwij
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 Węzeł
3018 3018 -----
3019 3019 Węzeł jest nadal w użyciu..
3020 3020 -----
3021 3021 Węzeł: połączony
3022 3022 Węzeł: standardowy
3023 3023 Węzeł: otagowany
3024 3024 Węzły
3025 3025 Węzły w tym samym miejscu
3026 3026 Węzły z tą samą nazwą
3027 3027 -----
3028 3028 Węzły (z konfliktami)
3029 3029 -----
3030 3030 żadne
3031 3031 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
3032 3032 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
3033 3033 -----
3034 3034 -----
3035 3035 Północ
3036 3036 Nie znaleziono
3037 3037 Nie połączony
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 Uwagi
3042 3042 -----
3043 3043 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
3044 3044 -----
3045 3045 na banknoty
3046 3046 Nic
3047 3047 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając "{0}"
3048 3048 -----
3049 3049 Schowek jest pusty
3050 3050 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając "{0}"
3051 3051 Brak zaznaczenia, które można pokazać
3052 3052 Nic nie wybrano!
3053 3053 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
3054 3054 Nie ma nic do zaznaczenia
3055 3055 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
3056 3056 Nie ma nic do powiększenia
3057 3057 -----
3058 3058 Numer
3059 3059 Ilość miejsc
3060 3060 Liczba przewodów w jednym kablu
3061 3061 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 Sposób numeracji domów
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 OK - próbuję ponownie.
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 Dane OSM
3073 3073 Hasło OSM.
3074 3074 Pliki serwera OSM
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 URL serwera OSM:
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 Hasło OSM:
3081 3081 Nazwa użytkownika OSM:
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 ID obiektu:
3086 3086 Obiekt usunięty
3087 3087 Historia obiektu
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 Typ obiektu:
3091 3091 -----
3092 3092 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
3093 3093 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
3094 3094 -----
3095 3095 Obiekty do dodania:
3096 3096 Obiekty do usunięcia:
3097 3097 Obiekty do zmiany:
3098 3098 Benzyna bezołowiowa 100
3099 3099 Benzyna bezołowiowa 91
3100 3100 Benzyna bezołowiowa 95
3101 3101 Benzyna bezołowiowa 98
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 -----
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 Stary klucz
3110 3110 Poprzednia rola
3111 3111 Stara wartość
3112 3112 -----
3113 3113 Na życzenie
3114 3114 Podczas wysyłania
3115 3115 Jednokierunkowa
3116 3116 Drogi z jednym węzłem
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 jednokierunkowa
3122 3122 -----
3123 3123 Nakaz skrętu w lewo
3124 3124 Nakaz skrętu w prawo
3125 3125 Nakaz jazdy prosto
3126 3126 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
3127 3127 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3128 3128 Tylko własne zestawy zmian
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
3133 3133 Tylko na początku drogi.
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 Otwórz
3139 3139 Otwórz adres...
3140 3140 -----
3141 3141 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
3142 3142 Ostatnio otwierane
3143 3143 -----
3144 3144 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
3145 3145 -----
3146 3146 Otwiera plik.
3147 3147 -----
3148 3148 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3149 3149 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3150 3150 Otwiera listę wszystkich relacji
3151 3151 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3156 3156 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3157 3157 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3158 3158 Otwiera adres URL.
3159 3159 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
3160 3160 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 Otwórz inne zdjęcie
3164 3164 -----
3165 3165 Otwarte zestawy zmian
3166 3166 Otwórz plik
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 -----
3172 3172 -----
3173 3173 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3174 3174 -----
3175 3175 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3176 3176 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
3177 3177 -----
3178 3178 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3179 3179 Otwórz...
3180 3180 Otwarty/Zamknięty:
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 dane OpenSteetMap
3185 3185 Otwieram 1 plik...
3186 3186 Godziny otwarcia
3187 3187 Otwieram plik "{0}" ...
3188 3188 Otwieram pliki
3189 3189 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3190 3190 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3191 3191 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
3192 3192 Czas działania
3193 3193 -----
3194 3194 Optyk
3195 3195 Dodatkowe atrybuty:
3196 3196 -----
3197 3197 Rodzaj (opcjonalne)
3198 3198 -----
3199 3199 Naturalna żywność
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 Korekta prostopadłości
3203 3203 Ortogonalizuj / cofnij
3204 3204 Korekta prostopadłości
3205 3205 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Pozostałe
3209 3209 Inny punkt informacyjny
3210 3210 -----
3211 3211 Sklep turystyczny
3212 3212 -----
3213 3213 Nakładające się obszary
3214 3214 Nakładające się jezdnie
3215 3215 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
3216 3216 Nakładające się tory kolejowe
3217 3217 Nakładające się tory (z obszarem)
3218 3218 Nakładające się drogi
3219 3219 Nakładające się drogi (z obszarem)
3220 3220 Nakładające się drogi.
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 Zastąp
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 PUWG (Polska)
3236 3236 PUWG 1992 (Polska)
3237 3237 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3238 3238 Strefa PUWG
3239 3239 Sklep z farbami
3240 3240 Styl rysowania {0}: {1}
3241 3241 Wykopalisko paleontologiczne
3242 3242 papier
3243 3243 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
3244 3244 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 Relacje nadrzędne
3252 3252 -----
3253 3253 Parkuj i Jedź
3254 3254 -----
3255 3255 Uliczka parkingowa
3256 3256 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3257 3257 Analizowanie danych OSM...
3258 3258 -----
3259 3259 -----
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 Części
3268 3268 Zatoka
3269 3269 zatoki dla wymijania
3270 3270 Hasło
3271 3271 Hasło:
3272 3272 Hasło:
3273 3273 Wklej
3274 3274 -----
3275 3275 Wklej znaczniki
3276 3276 -----
3277 3277 Wkleja zawartość schowka.
3278 3278 Wstaw ze schowka
3279 3279 Wklej pomijając niekompletne
3280 3280 Ścieżka
3281 3281 Długość ścieżki
3282 3282 Wzgórze
3283 3283 Ciąg pieszy
3284 3284 Przejście dla pieszych
3285 3285 Typ przejścia dla pieszych
3286 3286 Ciąg pieszy
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 Apteka
3296 3296 Numer telefonu
3297 3297 Numer telefonu
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 Przesuń PicLayer
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 Miejsce na piknik
3309 3309 Molo
3310 3310 -----
3311 3311 Rurociąg
3312 3312 Rodzaj trasy
3313 3313 Boisko
3314 3314 -----
3315 3315 Miejsce kultu religijnego
3316 3316 Miejsca
3317 3317 Odtwórz / wstrzymaj
3318 3318 Tworzenie węzłów i dróg.
3319 3319 -----
3320 3320 Plac zabaw
3321 3321 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 Proszę zdecydować do którego zestawu zmian zostaną wysłane dane i czy zestaw ma zostać zamknięty po następnym wysłaniu danych.
3325 3325 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3326 3326 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 Podaj ciąg do przefiltrowania.
3332 3332 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3333 3333 -----
3334 3334 Podaj ciąg do wyszukania.
3335 3335 Proszę wprowadzić adres kafelka
3336 3336 Proszę wprowadzić index kafelka
3337 3337 Podaj nazwę użytkownika
3338 3338 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3347 3347 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 Wprowadź hasło do konta OSM
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 Proszę wybrać plik
3370 3370 Proszę wybierz klucz
3371 3371 Wybierz schemat do użycia.
3372 3372 -----
3373 3373 Proszę wybierz wartość
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3378 3378 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3379 3379 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3380 3380 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3381 3381 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3382 3382 -----
3383 3383 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3384 3384 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3385 3385 -----
3386 3386 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3387 3387 -----
3388 3388 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3389 3389 -----
3390 3390 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3391 3391 -----
3392 3392 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3393 3393 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3394 3394 Proszę wybrać wiersz do edycji
3395 3395 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3396 3396 -----
3397 3397 Wybierz warstwę docelową
3398 3398 Wybierz metodę przesyłania:
3399 3399 -----
3400 3400 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3401 3401 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 Informacje o wtyczce
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 Aktualizowanie wtyczek
3413 3413 Wtyczki
3414 3414 Wtyczki są aktualne
3415 3415 -----
3416 3416 Numer punktu
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 Słup
3420 3420 Numer referencyjny
3421 3421 Posterunek policji
3422 3422 Polityczna
3423 3423 -----
3424 3424 Pozycja
3425 3425 -----
3426 3426 Tylko pozycja
3427 3427 -----
3428 3428 Pozycja, czas, data i prędkość
3429 3429 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3430 3430 Skrzynka pocztowa
3431 3431 -----
3432 3432 Poczta
3433 3433 Kod pocztowy
3434 3434 Kod
3435 3435 -----
3436 3436 -----
3437 3437 Energetyka
3438 3438 Elektrownia
3439 3439 Linia elektryczna
3440 3440 Rozdzielnia elektryczna
3441 3441 Stacja transformatorowa
3442 3442 Słup wysokiego napięcia
3443 3443 -----
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 Predefiniowane
3448 3448 -----
3449 3449 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Ustawienia
3454 3454 Preferencje zostały zapisane na {0}
3455 3455 Ustawienia...
3456 3456 Przygotowywanie danych OSM...
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 Przygotowanie zestawu danych...
3461 3461 -----
3462 3462 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3463 3463 -----
3464 3464 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3465 3465 Kolej retro
3466 3466 Grupa szablonów {0}
3467 3467 Grupa szablonów {1} / {0}
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 Szablony
3471 3471 Szablony nie zawierają danego klucza
3472 3472 Szablony nie zawierają danej wartości
3473 3473 -----
3474 3474 Poprzedni obrazek
3475 3475 Droga krajowa
3476 3476 Droga krajowa - dojazd
3477 3477 -----
3478 3478 -----
3479 3479 -----
3480 3480 -----
3481 3481 Więzienie
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 -----
3485 3485 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 Kod odwzorowania
3494 3494 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 Właściwości
3499 3499 Właściwości / członkostwo
3500 3500 -----
3501 3501 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3502 3502 -----
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 Właściwości
3506 3506 Właściwości (z konfliktami)
3507 3507 Właściwości/członkostwo
3508 3508 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3509 3509 -----
3510 3510 -----
3511 3511 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 -----
3515 3515 -----
3516 3516 Ustawienia proxy
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 Budynek użyteczności publicznej
3520 3520 Publiczny gril
3521 3521 Pojazdy transportu publicznego
3522 3522 Transport publiczny
3523 3523 Transport publiczny
3524 3524 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3525 3525 Wyczyść
3526 3526 Czyszczenie...
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 Kamieniołom
3531 3531 Zapytanie
3532 3532 -----
3533 3533 -----
3534 3534 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3535 3535 Zapytanie o zestawy zmian
3536 3536 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3537 3537 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3538 3538 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3539 3539 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3540 3540 Odpytywanie serwera nazw
3541 3541 Odpytywanie serwera nazw…
3542 3542 -----
3543 3543 Zdalnie sterowane samochody
3544 3544 -----
3545 3545 Tor wyścigowy
3546 3546 -----
3547 3547 Tor
3548 3548 Kolej
3549 3549 Przystanek kolejowy
3550 3550 Peron kolejowy
3551 3551 -----
3552 3552 Obszar kolejowy
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 czyste dane GPS
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 Błąd odczytu!
3560 3560 Czytanie zdjęć...
3561 3561 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3562 3562 Wczytywanie zestawów zmian...
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 Wczytywanie informacji użytkownika...
3567 3567 Wczytywanie {0}...
3568 3568 Plik Readme
3569 3569 Imię i nazwisko
3570 3570 Na pewno zamknąć?
3571 3571 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3572 3572 Zapisywanie
3573 3573 studio nagrań
3574 3574 Teren rekreacyjny
3575 3575 -----
3576 3576 Zbiórka odpadów
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 Powtórz
3580 3580 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3581 3581 -----
3582 3582 Numer
3583 3583 Oznaczenie (numer toru)
3584 3584 -----
3585 3585 Numer referencyjny
3586 3586 -----
3587 3587 Odwołania do:
3588 3588 -----
3589 3589 Odśwież
3590 3590 -----
3591 3591 Odrzuć konflikty i zapisz
3592 3592 Relacja
3593 3593 Relacja ...
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Pusta relacja
3604 3604 Nieustalony rodzaj relacji
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 Relacja: zaznaczona
3608 3608 -----
3609 3609 Relacje
3610 3610 Relacje: {0}
3611 3611 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3612 3612 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3613 3613 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3614 3614 -----
3615 3615 Religia
3616 3616 Odśwież
3617 3617 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3618 3618 Wczytaj ponownie błędne kafle
3619 3619 Odświerza stronę pomocy
3620 3620 -----
3621 3621 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 -----
3630 3630 Usuń
3631 3631 -----
3632 3632 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3633 3633 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3634 3634 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3635 3635 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3636 3636 Usuń tagi adresu
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 Usuń z pamięci podręcznej
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 Usuń zdjęcie z warstwy
3645 3645 -----
3646 3646 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3647 3647 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3648 3648 Usuń zaznaczone zakładki
3649 3649 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3650 3650 -----
3651 3651 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 Usuń Element z Relacji
3659 3659 Usunięte powielone węzły
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 -----
3671 3671 -----
3672 3672 Zmień nazwę warstwy
3673 3673 Zmień nazwę zakładki
3674 3674 -----
3675 3675 Wypożyczalnia
3676 3676 Warsztat samochodowy
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3680 3680 -----
3681 3681 Zgłoś błąd
3682 3682 -----
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 Sztuczne jezioro
3689 3689 Resetuj
3690 3690 -----
3691 3691 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3692 3692 Resetuj pozycję
3693 3693 Przywróć domyślne ustawienia
3694 3694 Resetuje kalibrację obrazu
3695 3695 Resetuje pozycję obrazu
3696 3696 Resetuje kąt obrotu
3697 3697 Resetuje skalę obrazu
3698 3698 Droga lokalna
3699 3699 Zabudowa mieszkaniowa
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 -----
3703 3703 Rozwiąż
3704 3704 Rozwiąż konflikty
3705 3705 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Wydobycie
3718 3718 -----
3719 3719 Uruchom ponownie
3720 3720 -----
3721 3721 Restauracja
3722 3722 Przywróć
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 Ograniczenie
3726 3726 Obszar handlowy
3727 3727 Mur oporowy
3728 3728 -----
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 -----
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 -----
3742 3742 -----
3743 3743 Odwróć kierunek dróg
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 Odwróć i połącz
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3750 3750 Odwróć kolejność członków relacji
3751 3751 -----
3752 3752 Odwróć kierunek dróg
3753 3753 Odwrócona linia brzegowa
3754 3754 -----
3755 3755 -----
3756 3756 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3757 3757 -----
3758 3758 Wycofaj
3759 3759 Wycofaj zestaw zmian
3760 3760 Wycofywanie zestawu zmian #{0}
3761 3761 Wycofaj zestaw zmian w całości
3762 3762 Wycofaj zaznaczenie i przywróć usunięte obiekty
3763 3763 Wycofaj tylko zaznaczenie
3764 3764 Cofanie zmian
3765 3765 Wycofywanie...
3766 3766 -----
3767 3767 Wersja
3768 3768 jeździectwo
3769 3769 Rzeka
3770 3770 Koryto rzeczne
3771 3771 Droga (nieokreślona)
3772 3772 Ograniczenia na drodze
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Rola
3779 3779 Problem z weryfikacją roli
3780 3780 -----
3781 3781 Brakująca rola {0}
3782 3782 -----
3783 3783 Rola:
3784 3784 -----
3785 3785 Obrót o 180 stopni
3786 3786 Obrót o 270 stopni
3787 3787 Obrót o 90 stopni
3788 3788 -----
3789 3789 Obraca obrazek w lewo
3790 3790 Obraca obrazek w prawo
3791 3791 Obróć w lewo
3792 3792 Obróć w prawo
3793 3793 Rondo
3794 3794 Trasa
3795 3795 Sieć trasy
3796 3796 -----
3797 3797 Stan trasy
3798 3798 Typ trasy
3799 3799 Zaznaczone szlaki:
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 Rugby league
3803 3803 Rugby union
3804 3804 Ruiny
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 Przeprowadzanie testu {0}
3810 3810 -----
3811 3811 Pas startowy
3812 3812 Skala SAC
3813 3813 karty SIM
3814 3814 Rysunek SVG (*.svg)
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 Kontrola bezpieczeństwa
3818 3818 Sprzedaż
3819 3819 Brama warowna
3820 3820 -----
3821 3821 -----
3822 3822 Zapisz
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 Zapisz jako...
3826 3826 Zapisz plik GPX
3827 3827 -----
3828 3828 Zapisz warstwę
3829 3829 Zapisz plik OSM
3830 3830 Zapisz kalibrację...
3831 3831 -----
3832 3832 Zapisz plik
3833 3833 Zapisz warstwę WMS do pliku
3834 3834 Zapisz pomimo tego
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3839 3839 Zapisuje bieżące dane.
3840 3840 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3844 3844 -----
3845 3845 Zapisz/wyślij i wyślij
3846 3846 -----
3847 3847 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
3848 3848 -----
3849 3849 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3850 3850 -----
3851 3851 Skalę
3852 3852 -----
3853 3853 Zeskanowana mapa...
3854 3854 Przeglądanie katalogu {0}
3855 3855 Szkoła
3856 3856 złom
3857 3857 Rumowisko
3858 3858 Busz
3859 3859 -----
3860 3860 Sklep rybny
3861 3861 Szukaj
3862 3862 Szukaj ...
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 Wyszukuje obiekty
3866 3866 Wyszukuje obiekty.
3867 3867 Szukaj w tagach
3868 3868 Szukaj szablon
3869 3869 Szukaj szablony
3870 3870 Szukaj...
3871 3871 Szukaj:
3872 3872 Szukaj:
3873 3873 Szukanie
3874 3874 Druga nazwa
3875 3875 Droga wojewódzka
3876 3876 -----
3877 3877 Sekundy: {0}
3878 3878 -----
3879 3879 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 Segmenty
3884 3884 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3885 3885 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3886 3886 Zaznacz
3887 3887 Zaznacz wszystko
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3895 3895 Wstecz
3896 3896 Wybież otwarty zestaw zmian
3897 3897 -----
3898 3898 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3899 3899 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3900 3900 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3901 3901 -----
3902 3902 Wybierz przynajmniej:
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3907 3907 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 Zaznacz na warstwie
3911 3911 Zaznacz na liście relacji
3912 3912 Zaznacz niekompletne adresy
3913 3913 Wybierz opcje rysowania linii
3914 3914 Wybierz członków
3915 3915 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3919 3919 Zaznacza elementy dla wybranych członków relacji
3920 3920 -----
3921 3921 Zaznacz relację
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 Wybierz warstwę docelową
3927 3927 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3928 3928 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3929 3929 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3930 3930 -----
3931 3931 Zaznacz to ograniczenie skrętu
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3942 3942 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 Zaznaczenie
3955 3955 Powierzchnia zaznaczenia
3956 3956 Długość zaznaczenia
3957 3957 Wybrano zbiór pusty.
3958 3958 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3959 3959 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3960 3960 -----
3961 3961 Zaznaczenie: {0}
3962 3962 Zaznacza wszystkie adresy z niekompletnymi danymi.
3963 3963 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3964 3964 Drogi przecinające same siebie
3965 3965 -----
3966 3966 Osobna wartwa
3967 3967 -----
3968 3968 Sekwencja
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 Droga serwisowa
3972 3972 Adres URL usługi
3973 3973 Miejsce obsługi podróżnych
3974 3974 Usługi:
3975 3975 Rodzaj
3976 3976 -----
3977 3977 Ustaw zakładkę WMS
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3981 3981 -----
3982 3982 Ustaw wielkość budynków
3983 3983 Ustaw nazwę ulicy
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
3988 3988 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3989 3989 Ustaw język
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3993 3993 Ustaw na domyślne
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3998 3998 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3999 3999 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
4000 4000 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
4001 4001 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
4002 4002 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
4003 4003 Zapisywanie domyślnych ustawień
4004 4004 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
4005 4005 Ustawienia
4006 4006 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
4007 4007 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 Punkt carsharingu
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 schronienie
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Żegluga
4017 4017 Sklep obuwniczy
4018 4018 Strzelectwo
4019 4019 Zakupy
4020 4020 Sklepy
4021 4021 Krótki opis: {0}
4022 4022 Skrót
4023 4023 Skróty klawiaturowe
4024 4024 -----
4025 4025 Zapisać?
4026 4026 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
4027 4027 Wysłać?
4028 4028 Pokaż
4029 4029 Pokaż obszar
4030 4030 Pokaż dane GPS.
4031 4031 Pokaż raport konfiguracji
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
4039 4039 Pokazuje informację pomocy
4040 4040 Pokaż historię
4041 4041 -----
4042 4042 Pokaż szczegóły
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
4052 4052 -----
4053 4053 Wyświetlaj ekran powitalny
4054 4054 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
4055 4055 -----
4056 4056 -----
4057 4057 Pokaż tylko tagi z konfliktami
4058 4058 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 Wyświetl tę pomoc
4063 4063 Pokaż/Ukryj
4064 4064 Obszar
4065 4065 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
4066 4066 Pokazuje bieżącą datę
4067 4067 -----
4068 4068 -----
4069 4069 Pokazuje wilgotność
4070 4070 Pokazuje temperaturę
4071 4071 -----
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 Drogi bez nazwy
4080 4080 -----
4081 4081 Uprość drogę
4082 4082 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
4083 4083 -----
4084 4084 Uprościć drogi?
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
4089 4089 Pojedyncze elementy
4090 4090 -----
4091 4091 -----
4092 4092 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
4093 4093 -----
4094 4094 Jazda na deskorolce
4095 4095 Łyżwiarstwo
4096 4096 Narty
4097 4097 narciarstwo
4098 4098 Pomiń pobieranie
4099 4099 Pomiń pobieranie
4100 4100 Pomiń
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 Mapa
4104 4104 -----
4105 4105 Pochylnia
4106 4106 Wolniej
4107 4107 Palenie
4108 4108 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
4109 4109 -----
4110 4110 Skuter śnieżny
4111 4111 Piłka nożna
4112 4112 -----
4113 4113 -----
4114 4114 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 Sortuj menu szablonów
4124 4124 Sortuj członków relacji
4125 4125 -----
4126 4126 Tekst źródłowy
4127 4127 -----
4128 4128 Miejsca dla niepełnosprawnych
4129 4129 Miejsca dla rodziców
4130 4130 Miejsca dla kobiet
4131 4131 Prędkość
4132 4132 Prędkość (km/h)
4133 4133 Fotoradar
4134 4134 Kolczatka
4135 4135 -----
4136 4136 Rozdziel drogę
4137 4137 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 Rozdziel drogę {0} na {1} części
4143 4143 Rozdziela drogę na fragmenty
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 Sporty z piłką
4148 4148 Obiekty sportowe
4149 4149 Sport
4150 4150 Centrum sportowe
4151 4151 Źródło
4152 4152 Stadion
4153 4153 -----
4154 4154 Gwiazdki
4155 4155 Rozpocznij szukanie
4156 4156 Rozpocznij dostosowanie
4157 4157 Rozpocznij pobieranie
4158 4158 Rozpocznij pobieranie danych
4159 4159 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 Rozpoczynanie skanowania katalogu
4167 4167 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
4168 4168 Ponowna próba {0} z {1}.
4169 4169 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
4170 4170 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
4171 4171 -----
4172 4172 Stan
4173 4173 -----
4174 4174 Sklep z artykułami biurowymi
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 Raport konfiguracji
4178 4178 Schody
4179 4179 Przełaz
4180 4180 Znak stop
4181 4181 -----
4182 4182 Strumień
4183 4183 Ulica
4184 4184 Latarnia uliczna
4185 4185 -----
4186 4186 Nazwa ulicy
4187 4187 -----
4188 4188 Sieć drogowa
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 Podobszary
4194 4194 Stwórz filtr
4195 4195 -----
4196 4196 Dzielnica
4197 4197 Metro
4198 4198 Wejście do metra
4199 4199 -----
4200 4200 -----
4201 4201 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4209 4209 Nawierzchnia
4210 4210 Monitoring
4211 4211 Punkt geodezyjny
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 Pływanie
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 Przełącz w tryb offline
4220 4220 Przełącz w tryb online
4221 4221 Opis symboli
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 Synchronizacja dźwięku
4225 4225 Synchronizuj cały zestaw danych
4226 4226 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4227 4227 Synchronizuję tylko relację {0}
4228 4228 -----
4229 4229 Synchronizuję tylko drogę {0}
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 Tenis stołowy
4239 4239 Nawierzchnia dla niewidomych
4240 4240 -----
4241 4241 -----
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 Oznacz drogi jako
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 Szablony
4252 4252 Etykiety
4253 4253 Znaczniki (rozdzielone przecinkami)
4254 4254 Znaczniki i członkowie
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 -----
4258 4258 Znaczniki zestawu zminan {0}
4259 4259 Znaczniki nowego zestawu zmian
4260 4260 -----
4261 4261 Krawiec
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 Postój taksówek
4269 4269 Droga kołowania
4270 4270 Telefon
4271 4271 na karty telefoniczne
4272 4272 Tenis
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 Droga powiatowa
4279 4279 -----
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 Sprawdza URL API
4286 4286 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4287 4287 -----
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 -----
4291 4291 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4292 4292 -----
4293 4293 URL API działa poprawnie.
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4299 4299 Plik PDF musi posiadać dokładnie jedną stronę.
4300 4300 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4301 4301 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4302 4302 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4303 4303 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4304 4304 -----
4305 4305 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4306 4306 -----
4307 4307 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4308 4308 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4309 4309 Dane w schowku nie są obrazem
4310 4310 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4311 4311 -----
4312 4312 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4313 4313 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4314 4314 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4318 4318 -----
4319 4319 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4320 4320 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4321 4321 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4326 4326 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4337 4337 -----
4338 4338 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4339 4339 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
4340 4340 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4355 4355 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4356 4356 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4362 4362 -----
4363 4363 -----
4364 4364 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
4365 4365 -----
4366 4366 -----
4367 4367 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4368 4368 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4369 4369 Teatr
4370 4370 -----
4371 4371 Ich wersja
4372 4372 Ich wersja (na serwerze)
4373 4373 Ich z Połączoną
4374 4374 Park rozrywki
4375 4375 -----
4376 4376 Nie ma otwartych zestawów zmian
4377 4377 Nie wybrano opiektów do pobrania
4378 4378 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 -----
4382 4382 -----
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4386 4386 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4387 4387 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 To znajduje się za końcem nagrania.
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 -----
4399 4399 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4412 4412 -----
4413 4413 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4425 4425 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4426 4426 automat biletowy
4427 4427 Numery kafelków mapy
4428 4428 Adres kafelka:
4429 4429 Czas
4430 4430 Zakres czasu
4431 4431 Strefa czasowa:
4432 4432 Strefa czasowa: {0}
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 Do usunięcia
4436 4436 -----
4437 4437 Do:
4438 4438 Przełącza na pełny ekran
4439 4439 Przełącz linie łączące punktu GPX
4440 4440 Przełącza widok szkieletowy
4441 4441 Przełącza na pełny ekran
4442 4442 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4443 4443 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4444 4444 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4445 4445 Przełącz: {0}
4446 4446 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4447 4447 Toalety
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 bramka (opłata)
4451 4451 Punkt poboru opłat
4452 4452 Narzędzie: {0}
4453 4453 Pasek narzędzi
4454 4454 Personalizacja paska narzędzi
4455 4455 Narzędzia
4456 4456 Narzedzie do rysowania budynków.
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 Turystyka
4460 4460 Wieża
4461 4461 Numer referencyjny
4462 4462 Typ wieży
4463 4463 Małe miasto
4464 4464 Ratusz
4465 4465 -----
4466 4466 Sklep z zabawkami
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 Droga gruntowa
4473 4473 Kolorowanie ścieżek i punktów
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 Typ drogi
4477 4477 Środek uspokojenia ruchu
4478 4478 Sygnalizacja świetlna
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 Tramwaj
4482 4482 Przystanek tramwajowy
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 Biuro podróży
4490 4490 Drzewo
4491 4491 -----
4492 4492 Droga ekspresowa
4493 4493 Droga ekspresowa - dojazd
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 Tunel
4500 4500 Początek tunelu
4501 4501 -----
4502 4502 Ograniczenia skrętu
4503 4503 Miejsce do zawracania
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 Kołowrotek
4508 4508 Obrotnica
4509 4509 Rodzaj
4510 4510 -----
4511 4511 Typ:
4512 4512 Rodzaj
4513 4513 sklep z oponami
4514 4514 -----
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 NIEZNANA
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 Strefa UTM
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 Rozdziel drogi
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 Nie można parsować współrzędnych
4543 4543 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4544 4544 Droga gminna
4545 4545 Niezamkniete drogi
4546 4546 -----
4547 4547 Niepołączona linia brzegowa
4548 4548 Niepołączone węzły bez tagów
4549 4549 Niepołączone drogi.
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 Nierozstrzygnięty
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 Cofnij
4561 4561 -----
4562 4562 Cofnij przesunięcie
4563 4563 -----
4564 4564 Cofa ostatnią czynność.
4565 4565 -----
4566 4566 Oderwij panel
4567 4567 Nieoczekiwany błąd
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 -----
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4579 4579 Odblokuj
4580 4580 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4581 4581 Rozdzielenie węzła
4582 4582 -----
4583 4583 Uniwersytet
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4587 4587 Nieznany adres
4588 4588 Nieznany stan problemu
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 Nieznany tryb {0}
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 Nieznany typ: {0}
4598 4598 Warstwa WMS bez nazwy
4599 4599 Skrzyżowanie bez nazwy
4600 4600 Drogi bez nazwy
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4604 4604 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4605 4605 Niezapisane dane i konflikty
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 Niezapisane dane OSM
4609 4609 Odznacz wszystko
4610 4610 Odznacz wszystko (anulowanie)
4611 4611 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4612 4612 Odznacza wszystkie obiekty.
4613 4613 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 Nie wspierana wersja: {0}
4617 4617 -----
4618 4618 Drogi bez tagów
4619 4619 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4620 4620 -----
4621 4621 W górę
4622 4622 -----
4623 4623 Aktualizuj
4624 4624 Aktualizuj zestaw zmian
4625 4625 Aktualizuj zawartość
4626 4626 Aktualizuj dane
4627 4627 -----
4628 4628 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4629 4629 Pobierz zmiany
4630 4630 Aktualizacja obiektów
4631 4631 Aktualizuj wtyczki
4632 4632 Pobierz wybrane
4633 4633 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4634 4634 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4635 4635 Aktualizuje wybrane wtyczki
4636 4636 Zaktualizowano
4637 4637 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4638 4638 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4639 4639 -----
4640 4640 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4641 4641 -----
4642 4642 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4643 4643 Uaktualnianie zestawu zmian...
4644 4644 Odświeżanie danych
4645 4645 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4646 4646 Aktualizowanie mapy...
4647 4647 -----
4648 4648 Wyślij
4649 4649 Wyślij zmiany
4650 4650 Wyślij Ustawienia
4651 4651 -----
4652 4652 Wyślij ślady
4653 4653 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4654 4654 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4655 4655 -----
4656 4656 Wyślij dane
4657 4657 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4658 4658 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4659 4659 -----
4660 4660 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 Wyślij wybrane elementy
4664 4664 -----
4665 4665 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4666 4666 Wysyłanie do "{0}"
4667 4667 Wyślij do nowego zestawu zmian
4668 4668 Wyślij do istniejącego zestawu zmian
4669 4669 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4670 4670 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4671 4671 Wysyłanie śladu GPX
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 Przesyłanie danych...
4675 4675 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4676 4676 -----
4677 4677 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4678 4678 Użycie
4679 4679 Użyj
4680 4680 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4681 4681 -----
4682 4682 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4683 4683 -----
4684 4684 Używaj prostego uwierzytelniania
4685 4685 Używaj OAuth
4686 4686 -----
4687 4687 Używaj SOCKS proxy
4688 4688 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4689 4689 -----
4690 4690 Użyj klawiszy strzałek albo przesuń myszką warstwę zdjęć aby ją dopasować.\nMożesz również podać przesunięcie na wschód i północ we współrzędnych {0}.\nJeśli chcesz zachować przesunięcie wpisz nazwę zakładki.
4691 4691 -----
4692 4692 Użyj domyślny
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 Użyj warstwy błędów
4699 4699 -----
4700 4700 Użyj ustawień globalnych.
4701 4701 Użyj listę ignorowanych
4702 4702 Użyj niestandardowych wyjątków
4703 4703 -----
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 Użyj standardowych wyjątków
4707 4707 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4708 4708 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 -----
4713 4713 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4714 4714 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4715 4715 -----
4716 4716 Używany styl
4717 4717 Użytkownik
4718 4718 ID użytkownika:
4719 4719 Nazwa użytkownika:
4720 4720 -----
4721 4721 Użytkownik:
4722 4722 Nazwa użytkownika
4723 4723 -----
4724 4724 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4725 4725 Sklep z odkurzaczami
4726 4726 Zweryfikuj
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 Sprawdzanie
4731 4731 Sprawdzanie poprawności
4732 4732 Błędy
4733 4733 -----
4734 4734 Wartość
4735 4735 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4736 4736 -----
4737 4737 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4738 4738 -----
4739 4739 -----
4740 4740 -----
4741 4741 Wartość:
4742 4742 -----
4743 4743 Sklep z różnościam
4744 4744 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4745 4745 -----
4746 4746 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4747 4747 Automat sprzedający
4748 4748 Sprzedawane produkty
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 Wersja {0}
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 Wersja: {0}
4758 4758 Weterynarz
4759 4759 Przez:
4760 4760 Wypożyczalnia wideo
4761 4761 Widok
4762 4762 Widok: {0}
4763 4763 Punkt widokowy
4764 4764 Wieś
4765 4765 Zieleń miejska
4766 4766 Miasto
4767 4767 Winnica
4768 4768 -----
4769 4769 Widoczność
4770 4770 -----
4771 4771 widoczna wieża szybowa
4772 4772 Odwiedź stronę domową
4773 4773 -----
4774 4774 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4775 4775 Wulkan
4776 4776 Siatkówka
4777 4777 Napięcie
4778 4778 -----
4779 4779 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4780 4780 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 Błąd WMS
4784 4784 Pliki WMS (*.wms)
4785 4785 Warstwa WMS
4786 4786 -----
4787 4787 Adres serwera WMS
4788 4788 -----
4789 4789 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4790 4790 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 Oczekiwanie 10 sekund...
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 mur
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 Uwaga
4804 4804 -----
4805 4805 -----
4806 4806 -----
4807 4807 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4808 4808 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4809 4809 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień.\r\nNie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4819 4819 -----
4820 4820 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 -----
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 -----
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 -----
4875 4875 Ostrzeżenia
4876 4876 Myjnia samochodowa
4877 4877 Kosz na śmieci
4878 4878 Oczyszczalnia ścieków
4879 4879 Woda
4880 4880 Park wodny
4881 4881 Wieża ciśnień
4882 4882 Studnia
4883 4883 -----
4884 4884 Wodospad
4885 4885 Młyn wodny
4886 4886 -----
4887 4887 Pliki audio Wave (*.wav)
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4893 4893 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 Etykietowanie punktów
4902 4902 -----
4903 4903 Punkty drogowe
4904 4904 Drogi
4905 4905 Krzyż przydrożny
4906 4906 Kapliczka
4907 4907 Strona internetowa: {0}
4908 4908 Strona internetowa
4909 4909 -----
4910 4910 Jaz
4911 4911 Mokradło
4912 4912 Dla niepełnosprawnych
4913 4913 Wózki inwalidzkie
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4917 4917 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 Całą grupę
4921 4921 Szerokość (w metrach)
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 Wiatrak
4926 4926 Rękaw
4927 4927 Widok szkieletowy
4928 4928 -----
4929 4929 Ze sklepem
4930 4930 -----
4931 4931 Las pierwotny
4932 4932 Zakład produkcyjny
4933 4933 -----
4934 4934 Błąd zapisu!
4935 4935 -----
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 Brakuje znacznika XML <user>.
4942 4942 -----
4943 4943 Tak
4944 4944 -----
4945 4945 -----
4946 4946 Tak, usuń węzły
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 -----
4951 4951 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4952 4952 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4953 4953 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4954 4954 -----
4955 4955 Napotkałeś błąd w JOSM
4956 4956 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4957 4957 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4962 4962 -----
4963 4963 Musisz zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
4964 4964 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4965 4965 -----
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4969 4969 -----
4970 4970 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4971 4971 Wybierz ślad GPX
4972 4972 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 -----
4976 4976 Powiększ
4977 4977 Zbliżenie (w metrach)
4978 4978 Powiększ
4979 4979 Zmniejsz
4980 4980 Powiększa i przesuwa mapę
4981 4981 -----
4982 4982 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4983 4983 Powiększ
4984 4984 -----
4985 4985 Poziom powiększenia:
4986 4986 Zmniejsz
4987 4987 Powiększ aby pokazać: {0}
4988 4988 Powiększ do
4989 4989 Powiększ na warstwie
4990 4990 -----
4991 4991 Pokaż problem
4992 4992 Powiększ do wybranych elementów
4993 4993 Powiększ do zaznaczenia
4994 4994 Powiększa odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
4995 4995 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
4996 4996 -----
4997 4997 Powiększ elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4998 4998 -----
4999 4999 Pokaż {0}
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 \nWysokość: {0} m
5004 5004 -----
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 wysokie napięcie
5008 5008 średnie napięcie
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 -----
5016 5016 -----
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 Edycja pylonu
5022 5022 Edycja stacji
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 Stacja
5026 5026 Brama
5027 5027 Wstecz
5028 5028 Szybciej
5029 5029 Zwiększa prędkość odtwarzania.
5030 5030 Do przodu
5031 5031 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
5032 5032 Przeskakuje do następnego fragmentu.
5033 5033 Następny znacznik
5034 5034 Odtwórz następny znacznik.
5035 5035 Odtwórz poprzedni znacznik.
5036 5036 Odtwórz / wstrzymaj
5037 5037 Poprzedni znacznik
5038 5038 Wolniej
5039 5039 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
5040 5040 Zamknięty
5041 5041 Otwarty
5042 5042 brak
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 D
5048 5048 U
5049 5049 A
5050 5050 Z
5051 5051 U
5052 5052 O
5053 5053 T
5054 5054 Z
5055 5055 Tekst
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 Źródło ciepła
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 markowe
5068 5068 nie
5069 5069 używane
5070 5070 tak
5071 5071 nad ziemią
5072 5072 pod ziemią
5073 5073 podwodą
5074 5074 -----
5075 5075 Edycja stacji kolejowej
5076 5076 Stacja kolejowa
5077 5077 -----
5078 5078 -----
5079 5079 -----
5080 5080 -----
5081 5081 -----
5082 5082 Klucz:
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 dodaj do zaznaczenia
5087 5087 adres
5088 5088 administracyjna
5089 5089 zaawansowana
5090 5090 zaawansowana konfiguracja
5091 5091 droga powietrzna
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 kruszywo
5096 5096 dla rolnictwa
5097 5097 wentylacyjny
5098 5098 wszystkie
5099 5099 -----
5100 5100 alejka
5101 5101 alfabetycznie
5102 5102 alternatywny
5103 5103 -----
5104 5104 udogodnienie
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 futbol amerykański
5108 5108 analogowy
5109 5109 kościół anglikański
5110 5110 jedzenie dla zwierząt
5111 5111 gość
5112 5112 dowolne
5113 5113 -----
5114 5114 akwedukt
5115 5115 łucznictwo
5116 5116 obszar
5117 5117 -----
5118 5118 azjatycka
5119 5119 asfalt
5120 5120 lekkoatletyka
5121 5121 -----
5122 5122 futbol australijski
5123 5123 automatycznie
5124 5124 tło
5125 5125 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
5126 5126 odcinek powrotny
5127 5127 zła
5128 5128 bahaizm
5129 5129 baptyści
5130 5130 bariera
5131 5131 -----
5132 5132 Basen
5133 5133 Koszykówka
5134 5134 boksyty
5135 5135 Plaża
5136 5136 -----
5137 5137 rowery
5138 5138 dętki do roweru
5139 5139 -----
5140 5140 czarny
5141 5141 niebieski
5142 5142 torfowisko
5143 5143 bule
5144 5144 granica
5145 5145 gra w kule
5146 5146 marka
5147 5147 most
5148 5148 brązowy
5149 5149 teren poprzemysłowy
5150 5150 buddyzm
5151 5151 budynek
5152 5152 -----
5153 5153 hamburgery
5154 5154 autobus
5155 5155 wydzielony pas autobusowy
5156 5156 futbol kanadyjki
5157 5157 kajakarstwo
5158 5158 uwzględnij wielkość liter
5159 5159 kościół katolicki
5160 5160 Cmentarz
5161 5161 -----
5162 5162 węgiel drewny
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 kurczak
5166 5166 chińska
5167 5167 -----
5168 5168 chrześcijaństwo
5169 5169 papierosy
5170 5170 miasto
5171 5171 cywilna
5172 5172 wspinaczka
5173 5173 -----
5174 5174 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5175 5175 zamknięty
5176 5176 węgiel
5177 5177 linia brzegowa
5178 5178 bruk
5179 5179 -----
5180 5180 komunikacyjna
5181 5181 szuter
5182 5182 beton
5183 5183 prezerwatywy
5184 5184 konfiguruj
5185 5185 -----
5186 5186 konflikt
5187 5187 iglasty
5188 5188 połaczenie
5189 5189 w budowie
5190 5190 sieć trakcyjna
5191 5191 -----
5192 5192 miedź
5193 5193 -----
5194 5194 liczba
5195 5195 -----
5196 5196 krykiet
5197 5197 krykiet
5198 5198 krokiet
5199 5199 -----
5200 5200 kolarstwo
5201 5201 dane
5202 5202 liściasty
5203 5203 obiekt dedykowany
5204 5204 -----
5205 5205 -----
5206 5206 -----
5207 5207 -----
5208 5208 -----
5209 5209 -----
5210 5210 usunięto
5211 5211 dla dostaw
5212 5212 przestarzały
5213 5213 dla wyznaczonych pojazdów
5214 5214 dojazd do posesji
5215 5215 objazd
5216 5216 cyfrowy
5217 5217 diamenty
5218 5218 zablokowane
5219 5219 Dok
5220 5220 wyścigi psów
5221 5221 podwójny
5222 5222 na dół
5223 5223 zjazd
5224 5224 pobrany obszar
5225 5225 napoje
5226 5226 podjazd
5227 5227 -----
5228 5228 -----
5229 5229 wschód
5230 5230 łatwa
5231 5231 -----
5232 5232 energia elektryczna
5233 5233 elementy
5234 5234 -----
5235 5235 jazda konna
5236 5236 ewangelikalizm
5237 5237 parzyste
5238 5238 przykłady
5239 5239 doskonała
5240 5240 torby na odchody
5241 5241 dla ekspertów
5242 5242 -----
5243 5243 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5244 5244 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5245 5245 -----
5246 5246 Gospodarstwo
5247 5247 -----
5248 5248 -----
5249 5249 prom
5250 5250 znajdź w zaznaczeniu
5251 5251 ryba z frytkami
5252 5252 -----
5253 5253 -----
5254 5254 jedzenie
5255 5255 piesza
5256 5256 -----
5257 5257 las
5258 5258 leśna
5259 5259 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5260 5260 odcinek docelowy
5261 5261 cieplna
5262 5262 -----
5263 5263 francuska
5264 5264 od kafelka
5265 5265 z drogi
5266 5266 pełna
5267 5267 futbol gaelicki (irlandzki)
5268 5268 -----
5269 5269 gazowy
5270 5270 niemiecka
5271 5271 Lodowiec
5272 5272 złoto
5273 5273 -----
5274 5274 pole golfowe
5275 5275 dobra
5276 5276 znacznik GPS
5277 5277 punkt GPS
5278 5278 1 stopnia
5279 5279 2 stopnia
5280 5280 3 stopnia
5281 5281 4 stopnia
5282 5282 5 stopnia
5283 5283 trawa
5284 5284 kratka trawnikowa
5285 5285 żwir
5286 5286 szary
5287 5287 grecka
5288 5288 zielony
5289 5289 -----
5290 5290 grunt
5291 5291 gimnastyka
5292 5292 połowiczna
5293 5293 punkt zatrzymania
5294 5294 zdrowie
5295 5295 ciepłowniczy
5296 5296 Zdrowie
5297 5297 samochody ciężarowe
5298 5298 wyróżnienie
5299 5299 droga
5300 5300 -----
5301 5301 -----
5302 5302 -----
5303 5303 hinduizm
5304 5304 historia
5305 5305 tablica historyczna
5306 5306 hokej
5307 5307 tragiczna
5308 5308 -----
5309 5309 wyścigi konne
5310 5310 -----
5311 5311 dom
5312 5312 -----
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 wodna
5316 5316 lody
5317 5317 ilmenit
5318 5318 -----
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 nieaktywne
5322 5322 -----
5323 5323 niekompletne
5324 5324 niekompletna droga
5325 5325 niezależny
5326 5326 indyjska
5327 5327 wewnętrzny
5328 5328 Teren przemysłowy
5329 5329 Wewnętrzny segment
5330 5330 zintegrowano z głównym programem
5331 5331 średnia
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 rudy żelaza
5335 5335 wysepka
5336 5336 wydzielone pomieszczenie
5337 5337 włoska
5338 5338 -----
5339 5339 dżinizm
5340 5340 japońska
5341 5341 świadkowie Jehowy
5342 5342 judaizm
5343 5343 -----
5344 5344 -----
5345 5345 -----
5346 5346 -----
5347 5347 -----
5348 5348 -----
5349 5349 ląd
5350 5350 Wysypisko smieci
5351 5351 zagospodarowanie przestrzenne
5352 5352 -----
5353 5353 warstwa
5354 5354 -----
5355 5355 -----
5356 5356 ołów
5357 5357 w lewo
5358 5358 wypoczynek
5359 5359 -----
5360 5360 -----
5361 5361 wapień
5362 5362 limitowane
5363 5363 strefa zamieszkania
5364 5364 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5365 5365 okolica
5366 5366 zablokuj przewijanie
5367 5367 -----
5368 5368 -----
5369 5369 niska
5370 5370 luteranie
5371 5371 -----
5372 5372 namorzyny
5373 5373 -----
5374 5374 ręcznie
5375 5375 -----
5376 5376 marsze
5377 5377 max szer.
5378 5378 max dł.
5379 5379 tryb wymiarowania
5380 5380 członek
5381 5381 -----
5382 5382 metodyści
5383 5383 meksykańska
5384 5384 Teren wojskowy
5385 5385 min szer.
5386 5386 min dł.
5387 5387 mieszany
5388 5388 mormoni
5389 5389 sporty motorowe
5390 5390 -----
5391 5391 autostrada
5392 5392 ciąg pieszy
5393 5393 Błoto
5394 5394 różne sporty
5395 5395 wielopoziomowy
5396 5396 -----
5397 5397 -----
5398 5398 islam
5399 5399 -----
5400 5400 narodowa
5401 5401 -----
5402 5402 -----
5403 5403 tablica przyrodnicza
5404 5404 -----
5405 5405 gazety
5406 5406 następny
5407 5407 nikiel
5408 5408 nie
5409 5409 -----
5410 5410 brak opisu
5411 5411 -----
5412 5412 -----
5413 5413 -----
5414 5414 brak modyfikatora
5415 5415 -----
5416 5416 -----
5417 5417 -----
5418 5418 zakaz skrętu w lewo
5419 5419 zakaz skrętu w prawo
5420 5420 zakaz jazdy prosto
5421 5421 zakaz zawracania
5422 5422 -----
5423 5423 -----
5424 5424 północ
5425 5425 północny-wschód
5426 5426 północny-zachód
5427 5427 nie zostały usunięte
5428 5428 -----
5429 5429 -----
5430 5430 tablica informacyjna
5431 5431 dla początkujących
5432 5432 jądrowa
5433 5433 obserwacyjna
5434 5434 nieparzyste
5435 5435 oficjalnie
5436 5436 -----
5437 5437 naftowy
5438 5438 stare szyny kolejowe
5439 5439 stare
5440 5440 -----
5441 5441 -----
5442 5442 nakaz skrętu w lewo
5443 5443 nakaz skrętu w prawo
5444 5444 nakaz jazdy prosto
5445 5445 otwarty
5446 5446 -----
5447 5447 opcje
5448 5448 -----
5449 5449 kościół prawosławny
5450 5450 -----
5451 5451 zewnętrzny
5452 5452 Zewnętrzny segment
5453 5453 poza pobranym obszarem
5454 5454 -----
5455 5455 -----
5456 5456 wysepka parkignowa
5457 5457 bilety parkingowe
5458 5458 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5459 5459 pyłu
5460 5460 pasażerowie
5461 5461 pasażerowie; pojazdy
5462 5462 utwardzona
5463 5463 kostka
5464 5464 Szczyt
5465 5465 kamienie
5466 5466 -----
5467 5467 -----
5468 5468 -----
5469 5469 zielonoświątkowcy
5470 5470 dopuszczalny
5471 5471 zdjęcia
5472 5472 fotowoltaiczna
5473 5473 nabrzeże
5474 5474 -----
5475 5475 -----
5476 5476 -----
5477 5477 -----
5478 5478 -----
5479 5479 -----
5480 5480 -----
5481 5481 boisko
5482 5482 -----
5483 5483 Miejsce
5484 5484 tablica botaniczna
5485 5485 plastik
5486 5486 -----
5487 5487 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5488 5488 proszę wybrać drogę
5489 5489 słup
5490 5490 polityczna
5491 5491 energia
5492 5492 prezbiterianie
5493 5493 poprzedni
5494 5494 droga krajowa
5495 5495 droga krajowa - dojazd
5496 5496 droga prywatna
5497 5497 proponowany
5498 5498 protestanci
5499 5499 publiczny
5500 5500 -----
5501 5501 mapy komunikacji miejskiej
5502 5502 bilety komunikacji miejskiej
5503 5503 -----
5504 5504 poczwórny
5505 5505 kwakrzy
5506 5506 kamieniołom
5507 5507 sport rakietowy
5508 5508 kolej
5509 5509 Teren kolejowy
5510 5510 -----
5511 5511 tory kolejowe
5512 5512 -----
5513 5513 -----
5514 5514 czerwony
5515 5515 szuwary
5516 5516 odśwież listę portów
5517 5517 -----
5518 5518 regionalna
5519 5519 wyrażenie regularne
5520 5520 zdalnie
5521 5521 usuń z zaznaczenia
5522 5522 -----
5523 5523 zamień zaznaczenie
5524 5524 droga lokalna
5525 5525 -----
5526 5526 w prawo
5527 5527 koryto rzeczne
5528 5528 droga
5529 5529 rola
5530 5530 rondo
5531 5531 droga
5532 5532 odcinek trasy
5533 5533 -----
5534 5534 -----
5535 5535 rutyl
5536 5536 sól
5537 5537 słone bagna
5538 5538 piach
5539 5539 kanapki
5540 5540 skala
5541 5541 schemat
5542 5542 Zarośla
5543 5543 droga wojewódzka
5544 5544 -----
5545 5545 sejsmiczny
5546 5546 wybierz sport:
5547 5547 zaznaczony
5548 5548 zaznaczenie
5549 5549 wydzielona przestrzeń
5550 5550 droga serwisowa
5551 5551 serwis
5552 5552 -----
5553 5553 -----
5554 5554 -----
5555 5555 -----
5556 5556 ściekowy
5557 5557 szyici
5558 5558 strzelectwo
5559 5559 sklep
5560 5560 -----
5561 5561 bocznica
5562 5562 sikhizm
5563 5563 srebro
5564 5564 pojedynczy
5565 5565 -----
5566 5566 miejsce
5567 5567 jazda na deskorolce
5568 5568 łyżwiarstwo
5569 5569 narciarska
5570 5570 narciarstwo
5571 5571 -----
5572 5572 -----
5573 5573 piłka nożna
5574 5574 -----
5575 5575 południe
5576 5576 południowy-wschód
5577 5577 południowy-zachód
5578 5578 spirytualizm
5579 5579 Sport
5580 5580 -----
5581 5581 centrum sportowe
5582 5582 odnoga
5583 5583 stadion
5584 5584 znaczki
5585 5585 -----
5586 5586 kamień
5587 5587 strumień
5588 5588 ulice
5589 5589 ciąg
5590 5590 ciąg;ciąg;...
5591 5591 metro
5592 5592 słoneczny
5593 5593 sunnici
5594 5594 terenowy
5595 5595 -----
5596 5596 bagno
5597 5597 słodycze
5598 5598 pływanie
5599 5599 -----
5600 5600 -----
5601 5601 -----
5602 5602 tenis stołowy
5603 5603 tampony
5604 5604 taoizm
5605 5605 doładowanie do telefonu
5606 5606 tymczasowy
5607 5607 tenis
5608 5608 -----
5609 5609 droga powiatowa
5610 5610 tekst
5611 5611 tajska
5612 5612 -----
5613 5613 -----
5614 5614 tereny zalewowe
5615 5615 -----
5616 5616 -----
5617 5617 cyna
5618 5618 -----
5619 5619 -----
5620 5620 do drogi
5621 5621 topograficzna
5622 5622 -----
5623 5623 turystyka
5624 5624 -----
5625 5625 -----
5626 5626 zabawki
5627 5627 ścieżka
5628 5628 ścieżka i punkty
5629 5629 -----
5630 5630 sygnalizacja świetlna
5631 5631 tramwaj
5632 5632 potrójny
5633 5633 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5634 5634 droga ekspresowa
5635 5635 droga ekspresowa - dojazd
5636 5636 turecka
5637 5637 -----
5638 5638 rodzaj
5639 5639 droga gminna
5640 5640 niekontrolowane
5641 5641 podziemny
5642 5642 -----
5643 5643 -----
5644 5644 unitarianizm
5645 5645 nieznany
5646 5646 nieoznakowane
5647 5647 -----
5648 5648 nieutwardzona
5649 5649 nieznana
5650 5650 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5651 5651 -----
5652 5652 nieotagowany
5653 5653 nieotagowana droga
5654 5654 nieużywane
5655 5655 do góry
5656 5656 aż do kafelka
5657 5657 użycie
5658 5658 błędy spradzania poprawności
5659 5659 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5660 5660 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5661 5661 pojazdy
5662 5662 wersja {0}
5663 5663 przez węzeł lub drogę
5664 5664 Wiadukt
5665 5665 -----
5666 5666 Wulkan
5667 5667 vouchery
5668 5668 -----
5669 5669 woda
5670 5670 poziom wody
5671 5671 szlak wodny
5672 5672 -----
5673 5673 -----
5674 5674 -----
5675 5675 -----
5676 5676 -----
5677 5677 tylko punkty
5678 5678 pogoda
5679 5679 zachód
5680 5680 biały
5681 5681 tablica o zwierzętach
5682 5682 wiatrowa
5683 5683 wydobywczy
5684 5684 -----
5685 5685 przewodowy
5686 5686 bezprzewodowy
5687 5687 drewno
5688 5688 -----
5689 5689 -----
5690 5690 dworzec przetokowy
5691 5691 tak
5692 5692 -----
5693 5693 cynk
5694 5694 cyrkon
5695 5695 zaratusztrianizm
5696 5696 -----
5697 5697 -----
5698 5698 -----
5699 5699 -----
5700 5700 {0} [niekompletny]
5701 5701 Obiekty na warstwie {0}:
5702 5702 -----
5703 5703 -----
5704 5704 {0} nie jest liczbą
5705 5705 {0} metrów
5706 5706 -----
5707 5707 {0} musi być większe nić 0
5708 5708 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5709 5709 -----
5710 5710 -----
5711 5711 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5712 5712 -----
5713 5713 {0} km kw.
5714 5714 -----
5715 5715 -----
5716 5716 -----
5717 5717 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5718 5718 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5719 5719 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5720 5720 -----
5721 5721 -----
5722 5722 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5723m 1 -----
5724m 2 ({0} zapytanie)
5725m 2 ({0} zapytania)
5726m 2 ({0} zapytań)
5727m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5728m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5729m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5730m 4 -----
5731m 5 -----
5732m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5733m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5734m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5735m 7 -----
5736m 8 -----
5737m 9 -----
5738m 10 -----
5739m 11 Dodano {0} obiekt
5740m 11 Dodano {0} obiekty
5741m 11 Dodano {0} obiektów
5742m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5743m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5744m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5745m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5746m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5747m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5748m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5749m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5750m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5751m 15 Zmień {0} obiekt
5752m 15 Zmień {0} obiekty
5753m 15 Zmień {0} obiektów
5754m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5755m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5756m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5757m 17 Konflikt podczas pobierania
5758m 17 Konflikty podczas pobierania
5759m 17 Konflikty podczas pobierania
5760m 18 -----
5761m 19 Usunięto {0} węzeł
5762m 19 Usunięto {0} węzły
5763m 19 Usunięto {0} węzłów
5764m 20 Usunięto {0} objekt
5765m 20 Usunięto {0} objekty
5766m 20 Usunięto {0} objektów
5767m 21 Usunięto {0} relację
5768m 21 Usunięto {0} relacje
5769m 21 Usunięto {0} relacji
5770m 22 Usunięto {0} drogę
5771m 22 Usunięto {0} drogi
5772m 22 Usunięto {0} dróg
5773m 23 Usuwanie {0} obiektu
5774m 23 Usuwanie {0} obiektów
5775m 23 Usuwanie {0} obiektów
5776m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5777m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5778m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5779m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5780m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5781m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5782m 26 -----
5783m 27 -----
5784m 28 -----
5785m 29 -----
5786m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5787m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5788m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5789m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5790m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5791m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5792m 32 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5793m 32 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5794m 32 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5795m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
5796m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
5797m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
5798m 34 Przesunięto {0} węzeł
5799m 34 Przesunięto {0} węzły
5800m 34 Przesunięto {0} węzłów
5801m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
5802m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
5803m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
5804m 36 Otwieranie {0} pliku...
5805m 36 Otwieranie {0} plików...
5806m 36 Otwieranie {0} plików...
5807m 37 Wklejam {0} tag
5808m 37 Wklejam {0} tagi
5809m 37 Wklejam {0} tagi
5810m 38 -----
5811m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5812m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5813m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5814m 40 -----
5815m 41 -----
5816m 42 Obrócono {0} węzeł
5817m 42 Obrócono {0} węzły
5818m 42 Obrócono {0} węzłów
5819m 43 -----
5820m 44 -----
5821m 45 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5822m 45 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5823m 45 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5824m 46 Uproszczono {0} drogę
5825m 46 Uproszczono {0} drogi
5826m 46 Uproszczono {0} dróg
5827m 47 -----
5828m 48 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5829m 48 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5830m 48 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5831m 49 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5832m 49 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5833m 49 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5834m 50 -----
5835m 51 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5836m 51 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5837m 51 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5838m 52 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
5839m 52 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
5840m 52 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
5841m 53 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5842m 53 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5843m 53 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5844m 54 Ich wersja ({0} pozycja)
5845m 54 Ich wersja ({0} pozycje)
5846m 54 Ich wersja ({0} pozycji)
5847m 55 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5848m 55 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5849m 55 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5850m 56 -----
5851m 57 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5852m 57 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5853m 57 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5854m 58 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5855m 58 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5856m 58 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5857m 59 Wykryto {0} konflikt.
5858m 59 Wykryto {0} konflikty.
5859m 59 Wykryto {0} konfliktów.
5860m 60 -----
5861m 61 -----
5862m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5863m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5864m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5865m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5866m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5867m 63 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5868m 64 -----
5869m 65 -----
5870m 66 -----
5871m 67 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5872m 67 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5873m 67 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5874m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5875m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5876m 68 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5877m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5878m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5879m 69 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5880m 70 Przesyłanie {0} obieku...
5881m 70 Przesyłanie {0} obiektów...
5882m 70 Przesyłanie {0} obiektów...
5883m 71 -----
5884m 72 -----
5885m 73 trasa z {0} punktem
5886m 73 trasa z {0} punktami
5887m 73 trasa z {0} punktami
5888m 74 znacznik
5889m 74 znaczniki
5890m 74 znaczników
5891m 75 węzeł
5892m 75 węzły
5893m 75 węzłów
5894m 76 obiekt
5895m 76 obiekty
5896m 76 obiektów
5897m 77 punkt
5898m 77 punkty
5899m 77 punktów
5900m 78 relacja
5901m 78 relacje
5902m 78 relacji
5903m 79 do {0} elementu
5904m 79 do {0} elementów
5905m 79 do {0} elementów
5906m 80 droga
5907m 80 drogi
5908m 80 dróg
5909m 81 {0} Autor
5910m 81 {0} Autorów
5911m 82 {0} składa się z {1} markera
5912m 82 {0} składa się z {1} markerów
5913m 82 {0} składa się z {1} markerów
5914m 83 {0} składa się z {1} ścieżki
5915m 83 {0} składa się z {1} ścieżek
5916m 83 {0} składa się z {1} ścieżek
5917m 84 -----
5918m 85 -----
5919m 86 -----
5920m 87 {0} element
5921m 87 {0} elementy
5922m 87 {0} elementów
5923m 88 {0} węzeł
5924m 88 {0} węzły
5925m 88 {0} węzłów
5926m 89 {0} obiekt do dodania:
5927m 89 {0} obiekty do dodania:
5928m 89 {0} obiektów do dodania:
5929m 90 {0} obiekt do usunięcia:
5930m 90 {0} obiekty do usunięcia:
5931m 90 {0} obiektów do usunięcia:
5932m 91 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5933m 91 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5934m 91 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5935m 92 -----
5936m 93 {0} punkt
5937m 93 {0} punkty
5938m 93 {0} punktów
5939m 94 {0} relacja
5940m 94 {0} relacje
5941m 94 {0} relacji
5942m 95 {0} trasa,
5943m 95 {0} trasy,
5944m 95 {0} tras,
5945m 96 -----
5946m 97 {0} ścieżka
5947m 97 {0} ścieżki
5948m 97 {0} ścieżki
5949m 98 {0} ślad,
5950m 98 {0} ślady,
5951m 98 {0} śladów,
5952m 99 -----
5953m 100 -----
5954m 101 {0} droga
5955m 101 {0} drogi
5956m 101 {0} dróg
5957m 102 {0} punkt
5958m 102 {0} punkty
5959m 102 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.