source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3694

Last change on this file since 3694 was 3694, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 101.0 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 Liczba obiektów
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 (liczba zapytań nieznana)
13 13 (1 zapytanie)
14 14 (Kod={0})
15 15 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
19 19 -----
20 20 (Adres URL był:
21 21 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 (brak obiektu)
28 28 (brak)
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
34 34 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
35 35 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
41 41 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
42 42 * Jeden węzęł z tagami lub
43 43 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
44 44 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
45 45 ...możliwe inne rodzaje transportu
46 46 ... odwołuje się do relacji
47 47 -----
48 48 -----
49 49 -----
50 50 Kręgle
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
55 55 -----
56 56 <anonimowy>
57 57 -----
58 58 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
59 59 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
60 60 -----
61 61 -----
62 62 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
63 63 <b>id:</b>... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)
64 64 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
65 65 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
66 66 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
72 72 -----
73 73 -----
74 74 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
75 75 -----
76 76 -----
77 77 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
78 78 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
79 79 -----
80 80 -----
81 81 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
82 82 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
83 83 -----
84 84 <różne>
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
89 89 -----
90 90 <h2>Filtr aktywny</h2>
91 91 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
92 92 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
93 93 -----
94 94 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
105 105 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
106 106 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
107 107 -----
108 108 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
109 109 -----
110 110 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
111 111 -----
112 112 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
113 113 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
122 122 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
123 123 -----
124 124 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
125 125 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
126 126 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
127 127 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
128 128 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
129 129 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
130 130 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
141 141 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
142 142 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
153 153 -----
154 154 -----
155 155 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
167 167 -----
168 168 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
169 169 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
170 170 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
175 175 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
176 176 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
177 177 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
178 178 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
179 179 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
208 208 -----
209 209 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
210 210 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <nowy obiekt>
261 261 -----
262 262 -----
263 263 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 A wg. odległości
277 277 A wg. czasu
278 278 -----
279 279 -----
280 280 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 Naruszenie możliwości API
294 294 Wersja API: {0}
295 295 -----
296 296 Nieczynny tor
297 297 Przerwij
298 298 Anuluj scalanie
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 O programie
303 303 O JOSM...
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
308 308 Dostęp do drogi
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 Zakwaterowanie
314 314 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Akcja
319 319 -----
320 320 -----
321 321 Aktywuj
322 322 -----
323 323 Aktywuj zaznzczoną warstwę
324 324 Aktywne style:
325 325 -----
326 326 Dodaj
327 327 -----
328 328 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
329 329 Dodaj węzeł...
330 330 Dodaj właściwości
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
335 335 Dodaj komentarz
336 336 -----
337 337 -----
338 338 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
339 339 -----
340 340 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
341 341 -----
342 342 Dodaje nowy tag
343 343 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy po ostatnim członku
348 348 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy za ostatnim zaznaczonym członkiem
349 349 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym członkiem
350 350 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym zaznaczonym członkiem
351 351 -----
352 352 Dodaj informacje o autorze
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Dodaje filtr.
356 356 -----
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 Dodaj nową warstwę
361 361 Dodaj węzeł
362 362 Dodaj węzeł do drogi
363 363 Dodaj węzeł do drogi i połącz
364 364 Dodano węzeł {0}
365 365 -----
366 366 Dodano relację {0}
367 367 -----
368 368 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
369 369 -----
370 370 -----
371 371 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
372 372 Dodaj do zaznaczenia
373 373 Dodano drogę {0}
374 374 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
375 375 -----
376 376 -----
377 377 Interpolacja adresów
378 378 -----
379 379 Adresy
380 380 -----
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 Sztolnia
385 385 -----
386 386 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
387 387 Dostosowuje pozycję wybranej warstwy WMS
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 Centrum administracyjne
392 392 Administracyjna
393 393 Poziom administracyjny
394 394 Zaawansowane
395 395 -----
396 396 -----
397 397 Ustawienia zaawansowane
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 Koleje linowe
402 402 -----
403 403 Rolnictro
404 404 Lotnisko
405 405 Lotnisko
406 406 Sklep monopolowy
407 407 -----
408 408 Wyrównaj węzły na kole
409 409 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 wszystkie
419 419 -----
420 420 Wszystkie formaty
421 421 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
422 422 -----
423 423 -----
424 424 Ogródki działkowe
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 -----
430 430 -----
431 431 -----
432 432 Dozwolony ruch:
433 433 -----
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 -----
438 438 -----
439 439 -----
440 440 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
441 441 -----
442 442 Kanał alfa
443 443 Alfabetycznie
444 444 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
445 445 Chata alpejska
446 446 -----
447 447 -----
448 448 -----
449 449 zmień także nazwę pliku
450 450 -----
451 451 -----
452 452 Zawsze aktualizuj bez pytania
453 453 Futbol amerykański
454 454 Liczba kabli
455 455 Pojemność
456 456 Ilość stopni
457 457 Natężenie
458 458 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
459 459 -----
460 460 -----
461 461 Pusta wartość usunie znacznik.
462 462 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
463 463 -----
464 464 Wystąpił błąd: {0}
465 465 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
466 466 -----
467 467 Wystąpił nieznany błąd
468 468 Kąt
469 469 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
470 470 Adnotacja
471 471 -----
472 472 -----
473 473 -----
474 474 Zastosuj
475 475 Zastosuj zmiany
476 476 Zastosuj szablon
477 477 Zastosuj rozwiązanie
478 478 Zastosuj rolę
479 479 Zastosuj rolę:
480 480 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
481 481 -----
482 482 Zastosuj rozwiązane konflikty
483 483 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
484 484 Zastosuj wybrane zmiany
485 485 -----
486 486 -----
487 487 Zastosuj zmiany
488 488 Zastosuj adres kafelka
489 489 Zastosuj zmiany i zamknij okno
490 490 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
491 491 Zastosować?
492 492 -----
493 493 -----
494 494 Wykopalisko archeologiczne
495 495 Łucznictwo
496 496 Kontynuować?
497 497 Czy na pewno?
498 498 obszar
499 499 Niezamknięty obszar
500 500 Tereny wokół miejsc
501 501 Centrum kulturalne
502 502 Sztuka
503 503 Pytaj przed aktualizacją
504 504 -----
505 505 -----
506 506 -----
507 507 -----
508 508 Skojarzone ulice
509 509 -----
510 510 Lekkoatletyka
511 511 -----
512 512 Atrakcja
513 513 -----
514 514 Dźwięk
515 515 -----
516 516 Ustawienia audio
517 517 Markery audio z {0}
518 518 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
519 519 -----
520 520 Audioprzewodnik
521 521 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
522 522 Australijski football
523 523 -----
524 524 -----
525 525 -----
526 526 -----
527 527 -----
528 528 Uwierzytelnianie
529 529 Uwierzytelnienie nie powiodło się
530 530 Błąd uwierzytelniania
531 531 Autor
532 532 Autor: {0}
533 533 Autoryzacja nie powiodła się
534 534 -----
535 535 -----
536 536 -----
537 537 -----
538 538 -----
539 539 Autorzy
540 540 -----
541 541 -----
542 542 Częstość zapisywania (sekundy)
543 543 -----
544 544 -----
545 545 -----
546 546 Centruj ciągle
547 547 -----
548 548 -----
549 549 -----
550 550 -----
551 551 Bankomat
552 552 -----
553 553 Automatyczne pobieranie
554 554 Automatyczna korekcja tagów
555 555 -----
556 556 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
557 557 -----
558 558 Dostępne
559 559 Dostępne role
560 560 Dostępne style (z {0}):
561 561 -----
562 562 -----
563 563 B wg. odległości
564 564 B wg. czasu
565 565 -----
566 566 Okno życia
567 567 Wstecz
568 568 Oparcie
569 569 -----
570 570 Błędne żądanie
571 571 Piekarnia
572 572 -----
573 573 -----
574 574 Przeszkody
575 575 -----
576 576 Podstawowe
577 577 Zbiornik wodny
578 578 Koszykówka
579 579 baterie
580 580 Pole bitwy
581 581 Zatoka
582 582 Plaża
583 583 Siatkówka plażowa
584 584 Radiolatarnia
585 585 Ławka
586 586 Sklep z napojami
587 587 -----
588 588 Rowery
589 589 Rowery
590 590 Ogródek piwny
591 591 -----
592 592 Sklep rowerowy
593 593 -----
594 594 -----
595 595 Biodiesel
596 596 Pusta warstwa
597 597 Betonowy blok
598 598 -----
599 599 Zawartość
600 600 Stocznia
601 601 Słupek drogowy
602 602 Księgarnia
603 603 Zakładki
604 604 Przejście graniczne
605 605 Nazwa systematyczna
606 606 -----
607 607 -----
608 608 Bule
609 609 Granice
610 610 Granica
611 611 Kamień graniczny
612 612 -----
613 613 Rodzaj granicy
614 614 Wybrany obszar
615 615 -----
616 616 Butik
617 617 Gra w kule
618 618 Marka
619 619 Most
620 620 -----
621 621 Teren poprzemysłowy
622 622 -----
623 623 -----
624 624 Kozioł oporowy
625 625 Raporty o błędach
626 626 -----
627 627 Budynek
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 Budynki
633 633 -----
634 634 Szekokość:
635 635 -----
636 636 -----
637 637 Autobus torowy
638 638 Peron autobusowy
639 639 Dworzec autobusowy
640 640 Przystanek autobusowy
641 641 -----
642 642 Rzeźnik
643 643 C wg. odległości
644 644 C wg. czasu
645 645 -----
646 646 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
647 647 Kolej linowa
648 648 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 Kataster
653 653 Kataster: {0}
654 654 -----
655 655 Kawiarnia
656 656 Pliki kalibracji
657 657 -----
658 658 -----
659 659 Kemping
660 660 Pole namiotowe
661 661 Nie można rysować poza światem
662 662 -----
663 663 Futbol kanadyjski
664 664 Kanał
665 665 Anuluj
666 666 -----
667 667 -----
668 668 Anuluj autentykację
669 669 Anuluj zamykanie zestawów zmian
670 670 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
671 671 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
672 672 Anuluj operację
673 673 -----
674 674 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
675 675 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
676 676 Anuluj przesyłanie
677 677 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 -----
682 682 -----
683 683 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 -----
690 690 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
691 691 -----
692 692 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
693 693 -----
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 -----
700 700 -----
701 701 Kajakarstwo
702 702 puszki
703 703 Pojemność
704 704 Pojemność całkowita
705 705 -----
706 706 Samochód
707 707 Dealer samochodowy
708 708 Kemping
709 709 Ładunek
710 710 Gotówka
711 711 Zamek
712 712 Przeszkoda dla bydła
713 713 Wejście do jaskini
714 714 Cmentarz
715 715 Wycentruj raz
716 716 -----
717 717 Wyśrodkuj widok
718 718 Wyciąg krzesełkowy
719 719 Chata górska
720 720 -----
721 721 Zmień właściwości
722 722 -----
723 723 Zmienić kierunek?
724 724 -----
725 725 Zmień węzeł {0}
726 726 -----
727 727 Zmień relację
728 728 -----
729 729 Zmień relację {0}
730 730 Zmień rozdzielczość
731 731 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
732 732 -----
733 733 Zmienić wartości?
734 734 Zmień drogę {0}
735 735 -----
736 736 -----
737 737 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
738 738 ID zestawu zmian:
739 739 Menedżer Zestawów Zmian
740 740 Menedżer zestawów zmian
741 741 Zamknięto changeset
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 Zestaw zmian jest pełny
747 747 -----
748 748 Zestawy zmian
749 749 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
750 750 Stacja ładowania
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 Sprawdź na serwerze
755 755 -----
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
760 760 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
761 761 -----
762 762 Drogeria
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 Komin
767 767 Chiński
768 768 Wybierz
769 769 -----
770 770 Wybierz kolor
771 771 Wybierz kolor dla {0}
772 772 Wybierz jedną z gotowych licencji
773 773 -----
774 774 -----
775 775 -----
776 776 -----
777 777 Wynierz typ obiektu OSM
778 778 -----
779 779 Rozmiar paczki {0} przekracza maksymalny rozmiar zestawu ({1}) zmian na serwerze ''{2}''
780 780 Kościół
781 781 Kino
782 782 -----
783 783 Miasto
784 784 Granica miasta
785 785 Mury miejskie
786 786 Nazwa miejscowości
787 787 -----
788 788 Cywilna
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 -----
795 795 Kliknij ''<strong>{0}</strong>'' aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian.<br>Kliknij ''<strong>{1}</strong>'' aby powrócić do okna przesyłania.<br>Kliknij ''<strong>{2}</strong>'' aby przerwać przesyłanie i powrócić do edytowania mapy.<br>
796 796 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
797 797 -----
798 798 -----
799 799 -----
800 800 -----
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
806 806 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
807 807 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
808 808 -----
809 809 Kliknij aby przerwać wysyłanie
810 810 -----
811 811 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
812 812 Kliknij aby przerwać trwającą operację
813 813 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
814 814 Kliknij aby zamknąć
815 815 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
816 816 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
817 817 -----
818 818 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
819 819 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
820 820 Kliknij aby kontynuować przesyłanie do dodatkowych zestawów zmian
821 821 -----
822 822 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
823 823 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
824 824 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
825 825 -----
826 826 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
827 827 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
828 828 -----
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 Kliknij aby wrócić do okna przesyłania
834 834 -----
835 835 -----
836 836 Kliknij aby rozpocząć szukanie
837 837 -----
838 838 -----
839 839 -----
840 840 -----
841 841 -----
842 842 Klif
843 843 Wspinaczka
844 844 zegar
845 845 Zamknij
846 846 Zamknij mimo to
847 847 -----
848 848 Zamknij zestawy zmian
849 849 -----
850 850 Zamknij okno i porzuć pobieranie
851 851 Zamknij otwarte zestawy zmian
852 852 -----
853 853 Zamknij okno
854 854 -----
855 855 -----
856 856 -----
857 857 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
858 858 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
859 859 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
860 860 Zamyka wybrane zestawy zmian
861 861 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
862 862 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
863 863 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
864 864 -----
865 865 Zamknięte po -
866 866 Zamknięty
867 867 Zamknięty:
868 868 Opis
869 869 Opis
870 870 Zamyka otwarte zestawy zmian
871 871 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
872 872 Zamykanie zestawu zmian
873 873 Zamykam zestaw zmian {0}
874 874 Zamykanie zestawu zmian...
875 875 Odzież
876 876 -----
877 877 Wybrzeże
878 878 Linie brzegowe
879 879 na monety
880 880 -----
881 881 Kolor
882 882 Kolor (hex)
883 883 -----
884 884 Schemat kolorów
885 885 Schematy kolorów
886 886 -----
887 887 Kolory
888 888 -----
889 889 -----
890 890 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
891 891 Kolor
892 892 -----
893 893 Połącz drogi
894 894 Łączy kilka dróg w jedną.
895 895 Połącz {0} dróg
896 896 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
897 897 Historia poleceń
898 898 Komentarz
899 899 Komentarz:
900 900 Komentarz:
901 901 Obszar biur i usług
902 902 Miejsce publiczne
903 903 -----
904 904 -----
905 905 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
906 906 -----
907 907 centrum społeczne
908 908 Porównaj
909 909 -----
910 910 Sklep komputerowy
911 911 Cukiernia
912 912 -----
913 913 -----
914 914 Konfiguracja stron wtyczek
915 915 -----
916 916 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
917 917 -----
918 918 Konfiguruj strony...
919 919 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
920 920 -----
921 921 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
922 922 Konfiguruj czy używać serwera proxy
923 923 -----
924 924 -----
925 925 Potwierdź czyszczenie
926 926 -----
927 927 -----
928 928 Konflikt
929 929 -----
930 930 -----
931 931 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
932 932 Konflikty
933 933 Wykryto konflikty
934 934 -----
935 935 -----
936 936 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
937 937 -----
938 938 Konflikty: {0} nierozwiązanych
939 939 Połącz istniejący drogę z węzłem
940 940 -----
941 941 Połączony
942 942 -----
943 943 Łączenie
944 944 Łączenie...
945 945 -----
946 946 Połączenie nie powiodło się
947 947 Ustawienia połączenia
948 948 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
949 949 Połączenie nie powiodło się.
950 950 -----
951 951 W budowie
952 952 Budowa
953 953 -----
954 954 -----
955 955 Kontakt
956 956 Kontakt:
957 957 Łączenie z serwerem OSM...
958 958 Łączenie z serwerem...
959 959 Łączenie z serwerem WMS...
960 960 Łączenie z katastrem WMS...
961 961 Zawartość
962 962 Kontynent
963 963 Kontynuuj
964 964 Kontynuuj jak jest
965 965 Kontynuuj rozwiązywanie
966 966 Kontynuowanie przesyłania
967 967 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
968 968 Kontynuuj mimo to
969 969 -----
970 970 Autorzy
971 971 Sklep osiedlowy
972 972 -----
973 973 Konwertuj na warstwę GPX
974 974 -----
975 975 Przekształć w warstwę danych
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 -----
980 980 Przekonwertowany z: {0}
981 981 -----
982 982 Liczba wczytanych współrzędnych:
983 983 -----
984 984 Współrzędne:
985 985 Kopiuj
986 986 Kopiuj zaznaczony serwer do menu
987 987 -----
988 988 -----
989 989 -----
990 990 -----
991 991 -----
992 992 -----
993 993 Kopia warstwy {0}
994 994 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 Skopiuj do schowka i zamknij
1001 1001 Kopiuj do schowka
1002 1002 Kopia nr {1} warstwy {0}
1003 1003 Prawa autorskie (URL)
1004 1004 Prawa autorskie - rok
1005 1005 Punkt ksero
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
1013 1013 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
1014 1014 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 Nie można zaimportować "{0}".
1021 1021 Nie można zaimportować plików.
1022 1022 -----
1023 1023 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1024 1024 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1025 1025 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 -----
1031 1031 Nie można odczytać "{0}"
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
1038 1038 -----
1039 1039 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1044 1044 -----
1045 1045 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
1046 1046 -----
1047 1047 Kraj
1048 1048 Kod kraju
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 Okręg
1052 1052 Kurs
1053 1053 Sąd
1054 1054 -----
1055 1055 Zakryte sztuczne jezioro
1056 1056 Dźwig
1057 1057 Utwórz okrąg
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1065 1065 -----
1066 1066 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1067 1067 -----
1068 1068 -----
1069 1069 Tworzy nową warstwę mapy.
1070 1070 Tworzy nową relację
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1074 1074 -----
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 Tworzenie obszarów.
1078 1078 -----
1079 1079 Utwórz zakładkę
1080 1080 -----
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 Utwórz nowy problem
1086 1086 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1087 1087 Utwórz wielokąt złożony
1088 1088 Tworzy wielokąt złożony
1089 1089 Tworzy wielokąty złożone jednym kliknięciem, łatwiej niż w standardowy sposób z użyciem edytora relacji.
1090 1090 -----
1091 1091 Utwórz nowy węzeł.
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1098 1098 -----
1099 1099 Utworzono
1100 1100 Utworzony
1101 1101 -----
1102 1102 Stworzone przed -
1103 1103 Stworzony przez:
1104 1104 Utworzony:
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Tworzenie zestawu zmian...
1108 1108 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1109 1109 -----
1110 1110 na karty kredytowe
1111 1111 Krykiet
1112 1112 Krykiet - siatki
1113 1113 -----
1114 1114 Krokiet
1115 1115 -----
1116 1116 -----
1117 1117 Przejazd przez tory
1118 1118 opiekun na przejściu dla pieszych
1119 1119 Przecinające się budynki
1120 1120 Rodzaj przejazdu
1121 1121 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1122 1122 Przecinające się drogi
1123 1123 Przecinające się drogi
1124 1124 Kuchnia
1125 1125 Kultura
1126 1126 Bieżące zaznaczenie
1127 1127 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1128 1128 -----
1129 1129 -----
1130 1130 -----
1131 1131 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 Sklep z zasłonami
1135 1135 -----
1136 1136 Dostosuj kolor
1137 1137 Dostosuj rysowanie linii
1138 1138 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1139 1139 wykop
1140 1140 Przegroda dla rowerzystów
1141 1141 Zapętlone zależności między relacjami
1142 1142 kolarstwo
1143 1143 Zapętlone zależności.
1144 1144 Czechy CUZK:KM
1145 1145 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1146 1146 -----
1147 1147 -----
1148 1148 Tama
1149 1149 Warstwa danych {0}
1150 1150 -----
1151 1151 Źródło i typ danych:
1152 1152 -----
1153 1153 -----
1154 1154 Weryfikacja danych
1155 1155 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
1156 1156 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1157 1157 Test zgodności zestawu danych
1158 1158 Data
1159 1159 Data:
1160 1160 Data:
1161 1161 na karty debetowe
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 Stopnie dziesiętne
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 -----
1168 1168 Ścieżka do jazdy konnej
1169 1169 Ścieżka rowerowa
1170 1170 Ścieżka dla pieszych
1171 1171 Domyślny
1172 1172 Domyślny (ustalony automatycznie)
1173 1173 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1174 1174 Domyślną wartością jest "{0}".
1175 1175 -----
1176 1176 -----
1177 1177 Definiuje widoczność twojego śladu dla innych użytkowników OSM
1178 1178 Usuń
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 -----
1182 1182 -----
1183 1183 Tryb kasowania
1184 1184 Usuń właściwość
1185 1185 -----
1186 1186 Potwierdź usunięcie.
1187 1187 Usuń powielone drogi
1188 1188 Usuwa filtr.
1189 1189 Usuń z relacji
1190 1190 Usuwa z ograniczenia skrętu
1191 1191 -----
1192 1192 Usunąć niekompletnych członków?
1193 1193 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1194 1194 Usunięto węzeł {0}
1195 1195 Usuwanie węzłów lub dróg.
1196 1196 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1197 1197 -----
1198 1198 Usuwa obiekty
1199 1199 Usunięto relację {0}
1200 1200 -----
1201 1201 Usuwa wybrane obiekty
1202 1202 Usuwa obecnie edytowaną relację
1203 1203 -----
1204 1204 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1205 1205 Usuń zaznaczoną warstwę.
1206 1206 Usuwa zaznaczoną relację.
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1210 1210 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1211 1211 -----
1212 1212 -----
1213 1213 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1214 1214 -----
1215 1215 Usunięto drogę {0}
1216 1216 Usunięto
1217 1217 Usunięto "{0}"
1218 1218 Usunięte:
1219 1219 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1220 1220 -----
1221 1221 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1222 1222 Usunięte lub przeniesione obiekty
1223 1223 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1224 1224 -----
1225 1225 Delikatesy
1226 1226 Wyznanie
1227 1227 Dentysta
1228 1228 -----
1229 1229 Dom towarowy
1230 1230 Głębokość w metrach
1231 1231 Dokładnie opisz problem
1232 1232 Opis
1233 1233 Opis: {0}
1234 1234 Szczegółowość
1235 1235 Szczegóły
1236 1236 -----
1237 1237 -----
1238 1238 -----
1239 1239 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1240 1240 Diesel (olej napędowy)
1241 1241 Ultimate Diesel (GTL)
1242 1242 Diesel dla ciężarówek
1243 1243 Poziom trudności
1244 1244 -----
1245 1245 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1246 1246 Kierunek
1247 1247 -----
1248 1248 -----
1249 1249 -----
1250 1250 Zablokuj
1251 1251 -----
1252 1252 -----
1253 1253 -----
1254 1254 Zablokuj wtyczkę
1255 1255 Porzuć
1256 1256 Porzuć i wyjdź
1257 1257 Porzuć i wyjdź
1258 1258 realizacja recept
1259 1259 Wyświetlacz
1260 1260 -----
1261 1261 Ustawienia wyświetlania
1262 1262 -----
1263 1263 -----
1264 1264 -----
1265 1265 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1266 1266 Wyświetlaj współrzędne jako
1267 1267 -----
1268 1268 Wyświetla georeferencyjne obrazy jako tło w JOSM (serwery WMS, Yahoo, ...).
1269 1269 -----
1270 1270 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1271 1271 -----
1272 1272 -----
1273 1273 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1274 1274 Wyświetlaj menu "Audio"
1275 1275 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1276 1276 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1277 1277 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1278 1278 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1279 1279 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1280 1280 Wyświetla tagi zestawu zmian
1281 1281 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1282 1282 -----
1283 1283 -----
1284 1284 -----
1285 1285 Rozmieść węzły
1286 1286 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1287 1287 nieczynna
1288 1288 Nieużywany tor
1289 1289 Rów
1290 1290 Porzuć zmiany
1291 1291 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1292 1292 -----
1293 1293 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1294 1294 -----
1295 1295 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1296 1296 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1297 1297 -----
1298 1298 Nic nie rób
1299 1299 -----
1300 1300 -----
1301 1301 -----
1302 1302 -----
1303 1303 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1304 1304 -----
1305 1305 Sklep dla majsterkowiczów
1306 1306 Dok
1307 1307 Lekarz
1308 1308 Wyścigi psów
1309 1309 -----
1310 1310 -----
1311 1311 -----
1312 1312 -----
1313 1313 W dół
1314 1314 Pobierz
1315 1315 -----
1316 1316 -----
1317 1317 Pobierz dane
1318 1318 -----
1319 1319 -----
1320 1320 -----
1321 1321 Pobierz dane.
1322 1322 Pobierz członków
1323 1323 -----
1324 1324 -----
1325 1325 Pobiera obiekt wg ID
1326 1326 Pobierz obiekt
1327 1327 Pobierz obiekt…
1328 1328 Pobierz wtyczkę
1329 1329 -----
1330 1330 -----
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 Adres URL
1334 1334 Pobiera kafelki WMS z {0}
1335 1335 -----
1336 1336 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1337 1337 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1338 1338 -----
1339 1339 Pobiera i pokazuje historię zaznaczonych elementów
1340 1340 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1341 1341 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1342 1342 Pobierz jako nową warstwę
1343 1343 Pobierz zawartość zestawu zmian
1344 1344 Pobierz zestawy zmian
1345 1345 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1346 1346 Pobierz zawartość
1347 1347 -----
1348 1348 -----
1349 1349 -----
1350 1350 Pobierz wszystko pomiędzy:
1351 1351 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1352 1352 Pobierz z OSM...
1353 1353 Pobierz niekompletnych członków
1354 1354 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1355 1355 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1356 1356 Pobierz listę
1357 1357 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1358 1358 -----
1359 1359 Pobierz członków
1360 1360 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1361 1361 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1362 1362 -----
1363 1363 Pobierz teraz
1364 1364 Pobierz obiekt
1365 1365 Pobierz obiekt…
1366 1366 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1367 1367 Pobieranie listy wtyczek...
1368 1368 -----
1369 1369 -----
1370 1370 -----
1371 1371 Pobierz powiązane
1372 1372 -----
1373 1373 -----
1374 1374 -----
1375 1375 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1376 1376 -----
1377 1377 -----
1378 1378 -----
1379 1379 -----
1380 1380 -----
1381 1381 Pobiera zawartość zestawu zmian
1382 1382 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1383 1383 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1384 1384 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1385 1385 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1386 1386 -----
1387 1387 -----
1388 1388 Pobierz widoczne kafle
1389 1389 -----
1390 1390 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1391 1391 Pobrane dane GPX
1392 1392 -----
1393 1393 Pobieranie danych GPS
1394 1394 Pobieranie danych OSM...
1395 1395 Pobieranie wtyczki {0}...
1396 1396 Pobieranie wiadomości dnia
1397 1397 -----
1398 1398 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1399 1399 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1400 1400 Pobieranie zestawów zmian...
1401 1401 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1402 1402 Pobieranie danych
1403 1403 Pobieranie z serwera OSM...
1404 1404 Pobieranie historii...
1405 1405 -----
1406 1406 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1407 1407 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1408 1408 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1409 1409 Pobieranie powiązanych relacji...
1410 1410 Pobieranie powiązanych dróg...
1411 1411 -----
1412 1412 -----
1413 1413 -----
1414 1414 Wyciąg orczykowy
1415 1415 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1416 1416 -----
1417 1417 -----
1418 1418 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1419 1419 Przeciągnij aby obrócić obraz
1420 1420 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1421 1421 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1422 1422 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1423 1423 Odpływ
1424 1424 Rysowanie
1425 1425 Rysuj strzałki kierunkowe
1426 1426 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1427 1427 -----
1428 1428 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1429 1429 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1430 1430 -----
1431 1431 -----
1432 1432 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1433 1433 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1434 1434 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1435 1435 Rysuj duże punkty GPS.
1436 1436 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1437 1437 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1438 1438 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1439 1439 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1440 1440 Tworzenie węzłów i dróg.
1441 1441 -----
1442 1442 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1443 1443 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1444 1444 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1445 1445 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1446 1446 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1447 1447 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1448 1448 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1449 1449 Woda do picia
1450 1450 -----
1451 1451 szkoła jazdy
1452 1452 -----
1453 1453 Pralnia chemiczna
1454 1454 Rozmnóż w {0} węzłów
1455 1455 Powiel
1456 1456 Duplikuj warstwę
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 -----
1460 1460 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1461 1461 -----
1462 1462 -----
1463 1463 Powiela zaznaczone obiekty.
1464 1464 Skopiuj warstwę
1465 1465 Powielone węzły
1466 1466 Powielone węzły drogi
1467 1467 Powielone węzły drogi.
1468 1468 Powielone drogi
1469 1469 -----
1470 1470 E10 (bioetanol 10%)
1471 1471 E85 (bioetanol 85%)
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 -----
1475 1475 -----
1476 1476 -----
1477 1477 -----
1478 1478 Edycja
1479 1479 Edycja kręgli
1480 1480 Edycja informacji o adresach
1481 1481 Edycja interpolacji adresów
1482 1482 Edycja sztolni
1483 1483 Edycja granicy administracyjnej
1484 1484 Edycja lotniska
1485 1485 Edycja sklepu monopolowego
1486 1486 Edycja ogródków działkowych
1487 1487 Edycja chaty alpejskiej
1488 1488 Edycja futbolu amertkańskiego
1489 1489 Edycja wykopaliska archeologicznego
1490 1490 Edycja łucznictwa
1491 1491 Edycja centrum kulturalnego
1492 1492 Edycja obiektu sztuki
1493 1493 Edycja lekkoatletyki
1494 1494 Edycja atrakcji turystycznej
1495 1495 Edycja futbolu australijskiego
1496 1496 Edycja bankomatu
1497 1497 Edycja okna życia
1498 1498 Edycja piekarni
1499 1499 Edycja banku
1500 1500 Edycja baru
1501 1501 Edycja baseballu
1502 1502 Edycja zbiornika wodnego
1503 1503 Edycja koszykówki
1504 1504 Edycja pola bitwy
1505 1505 Edycja zatoki
1506 1506 Edycja plaży
1507 1507 Edycja siatkówki plażowej
1508 1508 Edycja radiolatarni
1509 1509 Edycja sklepu z napojami
1510 1510 Edycja parkingu dla rowerów
1511 1511 Edycja wypożyczalni rowerów
1512 1512 Edycja warsztatu rowerowego
1513 1513 Edycja ogródka piwnego
1514 1514 Edycja stoczni
1515 1515 Edycja słupka drogowego
1516 1516 Edycja księgarni
1517 1517 Edycja przejścia granicznego
1518 1518 Edycja boiska do gry w boule
1519 1519 Edycja granicy
1520 1520 Edycja kamienia granicznego
1521 1521 Edycja butiku
1522 1522 Edycja gry w kule
1523 1523 Edycja mostu
1524 1524 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1525 1525 Edycja terenu poprzemysłowego
1526 1526 -----
1527 1527 Edycja autobusu torowego
1528 1528 Edycja peronu autobusowego
1529 1529 Edycja dworca autobusowego
1530 1530 Edycja przystanku autobusowego
1531 1531 Edycja sklepu mięsnego
1532 1532 Edycja kolei linowej
1533 1533 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1534 1534 Edycja kawiarni
1535 1535 Edycja pola namiotowego
1536 1536 Edycja futbolu kanadyjskiego
1537 1537 Edycja kanału
1538 1538 Edycja kajakarstwa
1539 1539 Edycja wypożyczalni samochodów
1540 1540 Edycja warsztatu samochodowego
1541 1541 Edycja punktu carsharingu
1542 1542 Edycja warsztatu samochodowego
1543 1543 Edycja myjni samochodowej
1544 1544 Edycja kempingu
1545 1545 Edycja zamku
1546 1546 Edycja przeszkody dla bydła
1547 1547 Edycja wejścia do jaskini
1548 1548 Edycja cmentarza
1549 1549 Edycja wyciągu krzesełkowego
1550 1550 Edycja chaty górskiej
1551 1551 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1552 1552 Edycja drogerii
1553 1553 Edycja komina
1554 1554 Edycja kina
1555 1555 Edycja miasta
1556 1556 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1557 1557 Edycja granicy cywilnej
1558 1558 Edycja klifu
1559 1559 Edycja wspinaczki
1560 1560 Edycja zegaru
1561 1561 Edycja sklepu odzieżowego
1562 1562 Edycja zbiornika gazu
1563 1563 Edycja college'u
1564 1564 Edycja obszaru biur i usług
1565 1565 Edycja miejsca publicznego
1566 1566 Edycja sklepu komputerowego
1567 1567 Edycja cukierni
1568 1568 Edycja terenu budowy
1569 1569 Edycja kontaktu
1570 1570 Edycja kontynentu
1571 1571 Edycja sklepu osiedlowego
1572 1572 Edycja punktu ksero
1573 1573 Edycja kraju
1574 1574 Edycja okręgu / hrabstwa
1575 1575 Edycja siedziby sądu
1576 1576 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1577 1577 Edycja dźwigu
1578 1578 Edycja krykietu
1579 1579 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1580 1580 Edycja miejsca do gry w krokieta
1581 1581 Edycja przejścia dla pieszych
1582 1582 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1583 1583 Edycja ścieżki rowerowej
1584 1584 Edycja jazdy na rowerze
1585 1585 Edycja tamy
1586 1586 Edycja sklepu z delikatesami
1587 1587 Edycja dentysty
1588 1588 Edycja domu towarowego
1589 1589 Edycja opuszczonych torów
1590 1590 Edytuj rów
1591 1591 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1592 1592 Edycja doku
1593 1593 Edycja lekarza
1594 1594 Edycja wyścigów psów
1595 1595 Edycja wyciągu orczykowego
1596 1596 Edycja odpływu
1597 1597 Edycja punktu z wodą pitną
1598 1598 Edycja szkoły jazdy
1599 1599 Edycja palni chemicznej
1600 1600 Edycja sklepu elektronicznego
1601 1601 Edycja ambasady
1602 1602 -----
1603 1603 Edycja wejścia
1604 1604 Edycja jeździectwa
1605 1605 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1606 1606 Edycja fabryki
1607 1607 Edycja gruntów rolnych
1608 1608 Edycja zagrody
1609 1609 Edycja restauracji fast-food
1610 1610 Edycji hali górskiej
1611 1611 Edycja trasy promu
1612 1612 Edycja terminalu promowego
1613 1613 Edycja hydrantu
1614 1614 Edycja straży pożarnej
1615 1615 Edycja miejsca do wędkowania
1616 1616 Edycja schodów
1617 1617 Edycja kwiaciarni
1618 1618 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1619 1619 Edycja ścieżki dla pieszych
1620 1620 Edycja brodu
1621 1621 Edycja lasu
1622 1622 Edycja fontanny
1623 1623 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1624 1624 Edycja stacji benzynowej
1625 1625 Edycja sklepu meblowego
1626 1626 Edycja futbolu gaelickiego
1627 1627 Edycja obszaru garaży
1628 1628 Edycja ogrodu
1629 1629 Edycja centrum ogrodniczego
1630 1630 Edycja zbiornika gazu
1631 1631 Edycja bramy
1632 1632 Edycja lodowca
1633 1633 Edycja golfu
1634 1634 Edycja pola golfowego
1635 1635 -----
1636 1636 Edycja trawnika
1637 1637 Edycja cmentarza przykościelnego
1638 1638 Edycja terenu pod zabudowę
1639 1639 Edycja sklepu warzywnego
1640 1640 Edycja szklarni ogrodniczej
1641 1641 Edycja ostrogi regulacyjnej
1642 1642 Edycja kwatery turystycznej
1643 1643 Edycja gimnastyki
1644 1644 Edycja salonu fryzjerskiego
1645 1645 Edycja przystanku kolejowego
1646 1646 Edycja przysiółka
1647 1647 -----
1648 1648 Edycja sklepu z narzędziami
1649 1649 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1650 1650 Edycja wrzosowiska
1651 1651 Edycja lądowiska dla helikopterów
1652 1652 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1653 1653 Edycja drogi w budowie
1654 1654 Edycja miejsca do gry w hokeja
1655 1655 Edycja wyścigów konnych
1656 1656 Edycja szpitala
1657 1657 Edycja hostelu
1658 1658 Edycja hotelu
1659 1659 Edycja ambony strzelniczej
1660 1660 Edycja obszar przemysłowego
1661 1661 Edycja wyspy
1662 1662 Edycja wysepki
1663 1663 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1664 1664 Edycja jubilera
1665 1665 Edycja skrzyżowania
1666 1666 Edycja kartingu
1667 1667 Edycja przedszkola
1668 1668 Edycja kiosku
1669 1669 -----
1670 1670 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1671 1671 Edycja lądu
1672 1672 Edycja wysypiska śmieci
1673 1673 Edycja pralni samoobsługowej
1674 1674 Edycja biblioteki
1675 1675 Edycja szlabanu
1676 1676 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1677 1677 Edycja latarni morskiej
1678 1678 Edycja strefy zamieszkania
1679 1679 Edycja okolicy
1680 1680 Edycja centrum handlowego
1681 1681 Edycja mariny
1682 1682 Edycja placu targowego
1683 1683 Edycja łąki
1684 1684 Edycja stacji pomiaru
1685 1685 Edycja miejsca pamięci
1686 1686 Edycja obszaru wojskowego
1687 1687 Edycja szybu
1688 1688 Edycja minigolfa
1689 1689 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1690 1690 Edycja lotniska dla modeli
1691 1691 Edycja kantoru
1692 1692 Edycja toru jednoszynowego
1693 1693 Edycja pomnika
1694 1694 Edycja motelu
1695 1695 Edycja motocrossu
1696 1696 Edycja parkingu dla motocykli
1697 1697 Edycja sportów motorowych
1698 1698 Edycja autostrady
1699 1699 Edycja skrzyżowania autostrad
1700 1700 Edycja dojazdu do autostrady
1701 1701 Edycja przełęczy
1702 1702 Edycja błot
1703 1703 Edycja różnych sportów
1704 1704 Edycja multipolygonu
1705 1705 Edycja muzeum
1706 1706 Edycja sklepu z instrumentami
1707 1707 Edycja toru kolei wąskotorowej
1708 1708 Edycja granicy narodowej
1709 1709 Edycja granicy parku narodowego
1710 1710 Edycja rezerwatu przyrody
1711 1711 Edycja klubu nocnego
1712 1712 Edycja optyka
1713 1713 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1714 1714 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1715 1715 Edycja sklepu z farbami
1716 1716 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1717 1717 Edycja parku
1718 1718 Edycja parkingu
1719 1719 Edycja uliczki parkingowej
1720 1720 Edycja zatoki
1721 1721 Edycja ścieżki
1722 1722 Edycja wzgórza
1723 1723 Edycja ciągu pieszego
1724 1724 Edycja miejsca do gry w pelotę
1725 1725 Edycja apteki
1726 1726 Edycja miejsca na piknik
1727 1727 Edycja molo
1728 1728 Edycja rurociągu
1729 1729 Edycja boiska
1730 1730 Edycja miejsca kultu religijnego
1731 1731 Edycja placu zabaw
1732 1732 Edycja posterunku policji
1733 1733 Edycja granicy politycznej
1734 1734 Edycja urzędu pocztowego
1735 1735 Edycja elektowni
1736 1736 Edycja linii elektrycznej
1737 1737 Edycja słupa
1738 1738 Edycja rozdzielni elektrycznej
1739 1739 Edycja stacji transformatorowej
1740 1740 Edycja słupa wysokiego napięcia
1741 1741 Edycja kolei retro
1742 1742 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1743 1743 Edycja drogi krajowej
1744 1744 Edycja więzienia
1745 1745 Edycja pubu
1746 1746 Edycja budynku użyteczności publicznej
1747 1747 -----
1748 1748 Edycja komieniołomu
1749 1749 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1750 1750 Edycja toru wyścigowego
1751 1751 -----
1752 1752 Edycja toru
1753 1753 Edycja obszaru kolejowego
1754 1754 Edycja peronu kolejowego
1755 1755 Edycja terenu rekreacyjnego
1756 1756 Edycja punktu zbiórki odpadów
1757 1757 Edycja regionu
1758 1758 Edycja sztucznego jeziora
1759 1759 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1760 1760 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1761 1761 -----
1762 1762 Edycja restauracji
1763 1763 Edycja obszaru handlowego
1764 1764 Edycja rzeki
1765 1765 Edycja koryta rzecznego
1766 1766 Edycja ograniczeń na drodze
1767 1767 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1768 1768 Edytuj trasę
1769 1769 -----
1770 1770 Edycja rugby league
1771 1771 Edycja rugby union
1772 1772 Edycja ruin
1773 1773 Edycja pasa startowego
1774 1774 -----
1775 1775 Edycja bramy warownej
1776 1776 Edycja sauny
1777 1777 Edycja szkoły
1778 1778 Edycja rumowiska
1779 1779 Edycja buszu
1780 1780 Edycja sklepu rybnego
1781 1781 Edycja drogi wojewódzkiej
1782 1782 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1783 1783 Edycja drogi serwisowej
1784 1784 Edycja schronienia
1785 1785 Edycja sklepu obuwniczego
1786 1786 Edycja strzelectwa
1787 1787 Edycja sklepu motocyklowego
1788 1788 Edycja skrótów
1789 1789 Edycja jazdy na deskorolce
1790 1790 Edycja łyżwiarstwa
1791 1791 Edycja narciarstwa
1792 1792 Edycja pochylni
1793 1793 Edycja piłki nożnej
1794 1794 Edycja kolczatki
1795 1795 Edycja centrum sportowego
1796 1796 Edycja sklepu sportowego
1797 1797 Edycja żródła
1798 1798 Edycja stadionu
1799 1799 Edycja stanu
1800 1800 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1801 1801 Edycja przełazu
1802 1802 Edycja strumienia
1803 1803 Edycja latarni ulicznej
1804 1804 Edycja studia nagrań
1805 1805 Edycja dzielnicy
1806 1806 Edycja toru metra
1807 1807 Edycja wejścia do metra
1808 1808 Edycja supermarketu
1809 1809 Edycja kamery do monitoringu
1810 1810 Edycja punktu geodezyjnego
1811 1811 Edycja pływania
1812 1812 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1813 1813 Edycja krawca
1814 1814 Edycja postoju taksówek
1815 1815 Edycja drogi kołowania
1816 1816 Edycja telefonu
1817 1817 Edycja miejsca do gry w tenisa
1818 1818 Edycja terminalu
1819 1819 Edycja bramy terminalu
1820 1820 Edycja drogi powiatowej
1821 1821 Edycja teatru
1822 1822 Edycja parku rozrywki
1823 1823 Edycja punktu poboru opłat
1824 1824 Edycja wieży
1825 1825 Edycja miejscowości
1826 1826 Edycja ratusza
1827 1827 Edycja sklepu z zabawkami
1828 1828 Edycja drogi gruntowej
1829 1829 Edycja środka uspokojenia ruchu
1830 1830 Edycja torów tramwajowych
1831 1831 Edycja przystanku tramwajowego
1832 1832 Edycja biura podróży
1833 1833 Edycja drzewa
1834 1834 Edycja drogi ekspresowej
1835 1835 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1836 1836 Edycja tunelu
1837 1837 Edycja ograniczenia skrętu
1838 1838 Edycja kołowrotka
1839 1839 Edycja sklepu z oponami
1840 1840 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1841 1841 Edycja uniwersytetu
1842 1842 Edycja sklepu z odkurzaczami
1843 1843 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1844 1844 Edycja automatu sprzedającego
1845 1845 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1846 1846 Edycja wypożyczalni wideo
1847 1847 Edycja punktu widokowego
1848 1848 Edycja wsi
1849 1849 Edycja zieleni miejskiej
1850 1850 Edycja winnicy
1851 1851 Edycja wulkanu
1852 1852 Edycja siatkówki
1853 1853 Edycja kosza na śmieci
1854 1854 Edycja oczyszczalni ścieków
1855 1855 Edycja zbiornika wodnego
1856 1856 Edycja parku wodnego
1857 1857 Edycja wieży ciśnień
1858 1858 Edycja studni
1859 1859 -----
1860 1860 Edycja wodospadu
1861 1861 Edycja młynu wodnego
1862 1862 Edycja krzyża przydrożnego
1863 1863 Edycja kapliczki
1864 1864 Edycja jazu
1865 1865 Edycja mokradła
1866 1866 Edycja wiatraka
1867 1867 Edycja lasu pierwotnego
1868 1868 Edycja zakładu produkcyjnego
1869 1869 Edycja zoo
1870 1870 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1871 1871 Edycja skojarzonych ulic
1872 1872 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1873 1873 Edytuje filtr.
1874 1874 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 Edycja sieci trasy
1881 1881 -----
1882 1882 Edytuje tę stronę pomocy
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1894 1894 Edycja: {0}
1895 1895 -----
1896 1896 Edukacja
1897 1897 Elektryfikacja
1898 1898 Elektronika
1899 1899 na karty chipowe
1900 1900 Sklep elektroniczny
1901 1901 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1902 1902 Wysokość
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 Adres e-mail
1907 1907 nasyp
1908 1908 Ambasada
1909 1909 -----
1910 1910 Telefon alarmowy
1911 1911 Pusty dokument
1912 1912 -----
1913 1913 Puste drogi
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Zastosuj filtr
1918 1918 -----
1919 1919 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1920 1920 -----
1921 1921 Zakodowane dokumenty nie są wspierane.
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1925 1925 Wprowadź URL
1926 1926 Podaj adres z którego pobrać dane:
1927 1927 Wprowadź ID zestawu zmian
1928 1928 Podaj nowy klucz i jego wartość
1929 1929 -----
1930 1930 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1931 1931 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1932 1932 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1933 1933 Wpisz szukane wyrażenie
1934 1934 -----
1935 1935 -----
1936 1936 -----
1937 1937 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1951 1951 -----
1952 1952 Wpisz swój komentarz
1953 1953 Wejście
1954 1954 Jeździectwo
1955 1955 Artykuły erotyczne
1956 1956 Błąd
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 Błąd podczas usuwania danych.
1960 1960 Błąd podczas wyświetlania adresu
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 -----
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 Błąd podczas ładowania pliku
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 Błąd w pliku {0}
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1975 1975 -----
1976 1976 Błąd odtwarzania dźwięku
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1983 1983 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1984 1984 -----
1985 1985 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1986 1986 -----
1987 1987 Błąd podczas przetwarzania {0}
1988 1988 -----
1989 1989 Błąd podczas wysyłania
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 Błędy
1994 1994 Błędy w czasie pobierania
1995 1995 Błędy/Uwagi
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 Przykłady
2001 2001 Wystąpił wyjątek
2002 2002 Zakończ
2003 2003 Zamknij JOSM
2004 2004 -----
2005 2005 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
2006 2006 Kończy pracę z programem.
2007 2007 -----
2008 2008 -----
2009 2009 -----
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 -----
2013 2013 -----
2014 2014 Eksportuj do pliku GPX
2015 2015 -----
2016 2016 Eksportuj i zapisz
2017 2017 -----
2018 2018 Opcje eksportu
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 Eksportuj dane do pliku GPX
2022 2022 Eksportuj do GPX...
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
2030 2030 Wytłocz
2031 2031 Wytłocz drogę
2032 2032 -----
2033 2033 DO POPRAWKI
2034 2034 -----
2035 2035 Fabryka
2036 2036 Usługi
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 Nie można otworzyć adresu URL
2045 2045 -----
2046 2046 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 Grunty rolne
2062 2062 Zagroda
2063 2063 Fast food
2064 2064 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
2065 2065 -----
2066 2066 Szybciej
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 Numer faksu
2070 2070 Opłata
2071 2071 Hala górska
2072 2072 Ogrodzenie
2073 2073 Trasa promu
2074 2074 Terminal promowy
2075 2075 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
2076 2076 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
2077 2077 Ściąganie pakietu droóg z "{0}"
2078 2078 -----
2079 2079 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
2080 2080 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
2081 2081 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
2082 2082 Plik
2083 2083 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2084 2084 -----
2085 2085 Błędny format pliku
2086 2086 -----
2087 2087 Plik "{0}" nie istnieje
2088 2088 Plik kopi zapasowej
2089 2089 -----
2090 2090 Plik istnieje. Nadpisać?
2091 2091 -----
2092 2092 -----
2093 2093 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2094 2094 -----
2095 2095 Plik: {0}
2096 2096 -----
2097 2097 Nazwa pliku
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 Filtr
2103 2103 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2104 2104 Tryb filtru
2105 2105 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 -----
2110 2110 -----
2111 2111 Zakończ rysowanie.
2112 2112 -----
2113 2113 Hydrant
2114 2114 Straż pożarna
2115 2115 Ścieżka do programu Firefox
2116 2116 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
2117 2117 Miejsce na ognisko
2118 2118 Miejsce do wędkowania
2119 2119 Napraw
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 Popraw konflikty tagów
2125 2125 Napraw zaznaczone błędy.
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2131 2131 Naprawianie błędów...
2132 2132 Maszt (dla flagi)
2133 2133 Kwiaciarnia
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 Znaleziono następujące problemy:
2137 2137 Żywność
2138 2138 Przestrzeń restauracyjna
2139 2139 Wyżywienie
2140 2140 Ruch pieszy
2141 2141 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2142 2142 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2143 2143 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
2144 2144 Bród
2145 2145 Las
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 Do przodu
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 Znaleziono {0} pasujących.
2156 2156 Fontanna
2157 2157 Sklep z ramami do obrazów
2158 2158 Zablokuj
2159 2159 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2160 2160 WMS katastru francuskiego
2161 2161 Częstotliwość (Hz)
2162 2162 -----
2163 2163 Z relacji
2164 2164 Z adresu URL
2165 2165 Z:
2166 2166 Stacja benzynowa
2167 2167 Stacja benzynwa
2168 2168 Rodzaje paliwa:
2169 2169 -----
2170 2170 Pełny ekran
2171 2171 -----
2172 2172 Funkcja
2173 2173 Sklep meblowy
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 Punkty GPS
2177 2177 Opis trasy GPS
2178 2178 -----
2179 2179 Pliki GPX
2180 2180 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2181 2181 Ślad GPX nie zawiera znaczników czasu
2182 2182 Scieżka GPX:
2183 2183 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 Futbol gaelicki (irlandzki)
2188 2188 -----
2189 2189 Garaże
2190 2190 Ogród
2191 2191 Centrum ogrodnicze
2192 2192 Zbiornik gazu
2193 2193 Brama
2194 2194 Rozstaw toru (mm)
2195 2195 -----
2196 2196 Geografia
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 Geolokalizowane obrazy
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 Lodowiec
2207 2207 szkło
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 Wróć do okna przesyłania
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 -----
2221 2221 Przechodzi do następnej strony
2222 2222 Przechodzi do poprzedniej strony
2223 2223 -----
2224 2224 Pole golfowe
2225 2225 -----
2226 2226 Zaopatrzenie
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 Trawa
2235 2235 Cmentarz przykościelny
2236 2236 -----
2237 2237 Teren pod zabudowę
2238 2238 Sklep warzywny
2239 2239 Szklarnia ogrodnicza
2240 2240 Siatka
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 Kontener z piaskiem
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 Ostroga regulacyjna
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 Kwatera
2257 2257 Drogowskaz
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 Gimnastyka
2261 2261 Fryzjer
2262 2262 Przysiółek
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 Sklep z narzędziami
2267 2267 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2268 2268 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2269 2269 Posiada klucz ''source''
2270 2270 Posiada klucz ''watch''
2271 2271 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2272 2272 -----
2273 2273 Zdrowie
2274 2274 Aparaty słuchowe
2275 2275 Wrzosowisko
2276 2276 Samochody ciężarowe
2277 2277 Samochody dostawcze
2278 2278 Żywopłot
2279 2279 Wysokość
2280 2280 Wysokość (metry)
2281 2281 Lądowisko dla helikopterów
2282 2282 Pomoc
2283 2283 Pomoc: {0}
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 Ukryj
2288 2288 Ukryj elementy
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 Sklep ze sprzętem hi-fi
2292 2292 -----
2293 2293 -----
2294 2294 Największy numer
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 Drogi
2299 2299 turystyka piesza
2300 2300 Miejsca historyczne
2301 2301 Historia
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 Hokej
2309 2309 -----
2310 2310 Strona domowa
2311 2311 Konie
2312 2312 Wyścigi konne
2313 2313 Szpital
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 Nazwa domu
2319 2319 Numer domu
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 Ambona myśliwska
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 Zignoruj
2342 2342 -----
2343 2343 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
2344 2344 -----
2345 2345 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2350 2350 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2351 2351 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 Błędny rozmiar paczki. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 Niedozwolony obiekt z id=0
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 Niewłaściwa kombinacja tag/wartość
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 Obraz
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 Pliki obrazów
2390 2390 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2391 2391 -----
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 Importuj dźwięk
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 Importuj plik PDF
2402 2402 -----
2403 2403 Importuje plik PDF.
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 Importuj obrazki
2409 2409 Import nie jest możliwy
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 Wczytane obrazy
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 Nachylenie drogi
2426 2426 Duże nachylenie drogi
2427 2427 Niekompletny opis <member> z ref=0
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 -----
2434 2434 -----
2435 2435 Obszar przemysłowy
2436 2436 -----
2437 2437 Informacje o elemencie
2438 2438 -----
2439 2439 Informacje
2440 2440 Tablica informacyjna
2441 2441 Informacja turystyczna
2442 2442 Terminal informacyjny
2443 2443 Informacje o warstwie
2444 2444 Inicjalizacja
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 Wewnętrzny błąd serwera
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 Dostęp do internetu
2458 2458 Opłata za internet
2459 2459 Interpolacja
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 Nieprawidłowy plik bz2.
2469 2469 Nieprawidłowa data
2470 2470 Niepoprawna data/czas
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 Nieprawidłowa strefa czasowa
2478 2478 -----
2479 2479 Niepoprawna nazwa użytkownika
2480 2480 -----
2481 2481 Odwróć filtr
2482 2482 -----
2483 2483 -----
2484 2484 -----
2485 2485 Wyspa
2486 2486 Wysepka
2487 2487 Wygląda na to że JOSM zawiesił się ostatnim razem. Czy chcesz przywrócić dane?
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 Przeglądarka pomocy JOSM
2494 2494 -----
2495 2495 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2496 2496 -----
2497 2497 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 Pliki JPEG (*.jpg)
2501 2501 OpenStreetMap - Edytor Java
2502 2502 Wersja Javy {0}
2503 2503 Jubiler
2504 2504 Funkcja łączenia obszarów
2505 2505 Połącz węzeł i linię
2506 2506 Połącz węzeł z drogą
2507 2507 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2508 2508 Połącz nakładające się obszary
2509 2509 Połączono nakładające się na siebie obszary
2510 2510 -----
2511 2511 -----
2512 2512 Łączy nakładające się obszary
2513 2513 -----
2514 2514 Przejdź do pozycji
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 Przejdź
2518 2518 -----
2519 2519 Przejdź do pozycji
2520 2520 Skrzyżowanie
2521 2521 -----
2522 2522 Zachowaj
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 Zachowaj moje współrzędne
2526 2526 Zachowaj mój stan usunięcia
2527 2527 -----
2528 2528 Zachowaj wtyczkę
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 Zachowaj ich współrzędne
2532 2532 Zachowaj ich stan usunięcia
2533 2533 -----
2534 2534 Klucz
2535 2535 -----
2536 2536 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2537 2537 -----
2538 2538 -----
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 Klucz:
2542 2542 -----
2543 2543 Skóry klawiaturowe
2544 2544 Słowa kluczowe
2545 2545 Przedszkole
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 Akcesoria kuchenne
2549 2549 -----
2550 2550 Gaz LPG
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 Ląd (wyspa)
2564 2564 Zagospodarowanie terenu
2565 2565 Wysypisko
2566 2566 -----
2567 2567 Landsat (lustro)
2568 2568 -----
2569 2569 Liczba pasów ruchu
2570 2570 Język
2571 2571 Ostatnia zmiana o {0}
2572 2572 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2573 2573 Szerokość
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 Pralnia samoobsługowa
2585 2585 Warstwa
2586 2586 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2587 2587 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2588 2588 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2589 2589 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2590 2590 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 warstwa nie jest na liście.
2595 2595 -----
2596 2596 Warstwa: {0}
2597 2597 Warstwy
2598 2598 -----
2599 2599 Czas rozbiegu (w sekundach)
2600 2600 Rozrywka
2601 2601 Długość
2602 2602 Długość w metrach
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 Długość: {0}
2606 2606 Pozwala wysyłać innym aplikaciom polecenia do JOSM
2607 2607 Przejazd kolejowy
2608 2608 Biblioteka
2609 2609 Licencja
2610 2610 -----
2611 2611 Szlaban
2612 2612 Trasa szybkiego tramwaju
2613 2613 Latarnia morska
2614 2614 Oznaczenie linii
2615 2615 -----
2616 2616 Rodzaj linii
2617 2617 Wiersz {0} kolumna {1}:
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2621 2621 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2622 2622 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2623 2623 oświetlenie
2624 2624 -----
2625 2625 -----
2626 2626 -----
2627 2627 Strefa zamieszkania
2628 2628 -----
2629 2629 -----
2630 2630 Wczytaj kalibrację
2631 2631 -----
2632 2632 Otwórz warstwę WMS
2633 2633 Otwórz warstwę WMS z pliku
2634 2634 -----
2635 2635 -----
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 Ładowanie wczesnych wtyczek
2645 2645 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 -----
2649 2649 -----
2650 2650 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2651 2651 Ładowanie wtyczek
2652 2652 Ładowanie wtyczek...
2653 2653 -----
2654 2654 Wczytywanie {0}
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 pliki lokalne
2658 2658 Okolica
2659 2659 Okolica, osada, miejsce.
2660 2660 Położenie
2661 2661 -----
2662 2662 Zablokuj
2663 2663 Wrota śluzy
2664 2664 Lodi - Włochy
2665 2665 -----
2666 2666 Długość
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 Wygląd i zachowanie
2670 2670 -----
2671 2671 Wieża widokowa
2672 2672 -----
2673 2673 -----
2674 2674 -----
2675 2675 -----
2676 2676 -----
2677 2677 -----
2678 2678 -----
2679 2679 -----
2680 2680 -----
2681 2681 -----
2682 2682 Najmniejszy numer
2683 2683 MLIT Japonia (ORTHO)
2684 2684 MLIT Japonia (ORTO01)
2685 2685 MLIT Japonia (ORTO02)
2686 2686 MLIT Japonia (ORTO03)
2687 2687 -----
2688 2688 Skala MTB
2689 2689 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2690 2690 -----
2691 2691 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2698 2698 -----
2699 2699 Centrum handlowe
2700 2700 Obiekty sztuczne
2701 2701 -----
2702 2702 -----
2703 2703 -----
2704 2704 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2705 2705 Mapa
2706 2706 Style rysowania map
2707 2707 Odwzorowanie kartograficzne
2708 2708 Ustawienia mapy
2709 2709 Mapa: {0}
2710 2710 Port jachtowy (Marina)
2711 2711 Oznacz jako wykonane
2712 2712 -----
2713 2713 Znaczniki nazwanych punktów
2714 2714 Znaczniki z {0}
2715 2715 Plac targowy
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 Materiał
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 Maks. wysokość (w metrach)
2726 2726 Maks. długość (w metrach)
2727 2727 Maks. szerokość (w metrach)
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 Maks. prędkość (km/h)
2733 2733 Maks. ciężar (w tonach)
2734 2734 -----
2735 2735 Maksymalny obszar na zapytanie:
2736 2736 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2737 2737 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2738 2738 -----
2739 2739 -----
2740 2740 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2741 2741 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2742 2742 Maksymalna długość (w metrach)
2743 2743 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 -----
2749 2749 Łąka
2750 2750 Zmierzone wartości
2751 2751 Pomiar
2752 2752 Stacja pomiaru
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 Członek
2756 2756 -----
2757 2757 Członkowie
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 Członkowie (z konfliktami)
2761 2761 Miejsce pamięci
2762 2762 Nazwa w menu
2763 2763 Nazwa w menu (domyślna)
2764 2764 Skróty w menu
2765 2765 -----
2766 2766 odwzorowanie Merkatora
2767 2767 Połącz
2768 2768 Połącz węzły
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 Scal warstwy
2772 2772 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2773 2773 -----
2774 2774 Połącz wybrane elementy.
2775 2775 Włącz aktualną warstwę do innej.
2776 2776 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2777 2777 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2778 2778 Scal {0} węzłów
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 Połączona wersja
2784 2784 -----
2785 2785 Wiadomość dnia jest niedostępna
2786 2786 -----
2787 2787 -----
2788 2788 -----
2789 2789 Mikrobrowar
2790 2790 -----
2791 2791 Obszar wojskowy
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 -----
2795 2795 -----
2796 2796 Min. prędkość (km/h)
2797 2797 Szyb
2798 2798 Minirondo
2799 2799 Minigolf
2800 2800 Minimalna odległość (w pikselach)
2801 2801 Minuty: {0}
2802 2802 Odbicie lustrzane
2803 2803 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 -----
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 -----
2821 2821 Brak parametru dla NOT
2822 2822 Brak parametru dla OR
2823 2823 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2824 2824 -----
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 -----
2829 2829 Sklep z telefonami komórkowymi
2830 2830 -----
2831 2831 Tryb: {0}
2832 2832 Lotnisko dla modeli
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 Zmodyfikuj listę serwerów WMS wyświetlanych w menu wtyczki WMS
2838 2838 Kantor
2839 2839 Tor jednoszynowy
2840 2840 Pomnik
2841 2841 Wiecej informacji...
2842 2842 Więcej informacji na temat tej funkcji
2843 2843 -----
2844 2844 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2845 2845 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2846 2846 Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 Samochody
2850 2850 Samochody osobowe
2851 2851 Motocykle
2852 2852 Dealer motocykli
2853 2853 -----
2854 2854 Sporty motorowe
2855 2855 Autostrada
2856 2856 Skrzyżowanie autostrad
2857 2857 Autostrada - dojazd
2858 2858 Przełęcz
2859 2859 kolarstwo górskie
2860 2860 Przesuń węzeł...
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 Przesuń w dół
2864 2864 -----
2865 2865 Więcej elementów
2866 2866 Przesuwa filtr na dół.
2867 2867 Przesuwa filtr do góry.
2868 2868 Przesuń w lewo
2869 2869 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2870 2870 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift aby dodać do wybranych (Ctrl aby przełączać); Shift-Ctrl aby obrócić wybrane; albo zmień wybrane
2871 2871 Przesuń obiekty {0}
2872 2872 Przesuń w prawo
2873 2873 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2874 2874 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2875 2875 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2876 2876 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2877 2877 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2878 2878 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2879 2879 -----
2880 2880 -----
2881 2881 -----
2882 2882 -----
2883 2883 Przesuń je
2884 2884 Przesuń do góry
2885 2885 -----
2886 2886 Przesuń {0}
2887 2887 Przesuwa obiekty {0}
2888 2888 Błota
2889 2889 Różne sporty
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 -----
2895 2895 -----
2896 2896 Muzeum
2897 2897 Sklep muzyczny
2898 2898 Moje zestawy zmian
2899 2899 -----
2900 2900 Moja wersja
2901 2901 Moja wersja (lokalna)
2902 2902 Moją z Połączoną
2903 2903 Moją z Ich
2904 2904 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2905 2905 Import NMEA zakończony powodzeniem
2906 2906 Pliki NMEA-0183
2907 2907 Mapy NPE
2908 2908 -----
2909 2909 Nazwa
2910 2910 -----
2911 2911 Nazwa użytkownika.
2912 2912 -----
2913 2913 Nazwa: {0}
2914 2914 Nazwane punkty GPS z {0}
2915 2915 Nazwane punkty tras.
2916 2916 Kolej wąskotorowa
2917 2917 Narodowa
2918 2918 Park narodowy
2919 2919 -----
2920 2920 Natura
2921 2921 Rezerwat przyrody
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 Sieć
2925 2925 -----
2926 2926 Nigdy nie aktualizuj
2927 2927 Nowa
2928 2928 -----
2929 2929 -----
2930 2930 Nowa warstwa
2931 2931 Nowy problem
2932 2932 Nowy klucz
2933 2933 -----
2934 2934 Nowa warstwa ze schowka
2935 2935 Nowa warstwa z pliku
2936 2936 Nowa relacja
2937 2937 Nowa rola
2938 2938 -----
2939 2939 Nowa wartość
2940 2940 Nowa wartość dla {0}
2941 2941 -----
2942 2942 Następny obrazek
2943 2943 -----
2944 2944 Klub nocny
2945 2945 Nie
2946 2946 -----
2947 2947 -----
2948 2948 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2949 2949 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2950 2950 Zakaz skrętu w lewo
2951 2951 Zakaz skrętu w prawo
2952 2952 Brak skrótu
2953 2953 -----
2954 2954 Zakaz jazdy prosto
2955 2955 Zakaz zawracania
2956 2956 Nie znaleziono drogi "from"
2957 2957 Nie znaleziono drogi "to"
2958 2958 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 Brak zmian do wysłania.
2962 2962 -----
2963 2963 Brak konfliktów do rozwiązania
2964 2964 Brak konfliktów, które można pokazać
2965 2965 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2966 2966 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2967 2967 -----
2968 2968 Nie wczytano żadnych danych.
2969 2969 Brak daty
2970 2970 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2971 2971 -----
2972 2972 ślepa ulica
2973 2973 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2974 2974 -----
2975 2975 Brak obrazu
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2979 2979 Brak warstw do dostosowania
2980 2980 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2981 2981 -----
2982 2982 -----
2983 2983 Brak otwartych zestawów zmian
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 Nie znaleziono żadnych problemów
2989 2989 Bez serwera proxy
2990 2990 -----
2991 2991 Brak wybranego śladu GPX
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 Bez tagów
2995 2995 Brak warstw docelowych.
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2999 2999 -----
3000 3000 Nie, przerwij
3001 3001 -----
3002 3002 -----
3003 3003 -----
3004 3004 Węzeł
3005 3005 -----
3006 3006 Węzeł jest nadal w użyciu..
3007 3007 -----
3008 3008 Węzeł: połączony
3009 3009 Węzeł: standardowy
3010 3010 Węzeł: otagowany
3011 3011 Węzły
3012 3012 Węzły w tym samym miejscu
3013 3013 Węzły z tą samą nazwą
3014 3014 -----
3015 3015 Węzły (z konfliktami)
3016 3016 -----
3017 3017 żadne
3018 3018 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
3019 3019 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 Nie znaleziono
3023 3023 Nie połączony
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 Uwagi
3028 3028 -----
3029 3029 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
3030 3030 -----
3031 3031 na banknoty
3032 3032 Nic
3033 3033 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając "{0}"
3034 3034 -----
3035 3035 Schowek jest pusty
3036 3036 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając "{0}"
3037 3037 Brak zaznaczenia, które można pokazać
3038 3038 Nic nie wybrano!
3039 3039 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
3040 3040 Nie ma nic do zaznaczenia
3041 3041 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
3042 3042 Nie ma nic do powiększenia
3043 3043 -----
3044 3044 Numer
3045 3045 Ilość miejsc
3046 3046 Liczba przewodów w jednym kablu
3047 3047 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 Sposób numeracji domów
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 OK - próbuję ponownie.
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 Dane OSM
3059 3059 Hasło OSM.
3060 3060 Pliki serwera OSM
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 URL serwera OSM:
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 Hasło OSM:
3067 3067 Nazwa użytkownika OSM:
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 ID obiektu:
3072 3072 Obiekt usunięty
3073 3073 Historia obiektu
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 Typ obiektu:
3077 3077 -----
3078 3078 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong>.
3079 3079 Obiekty są przesyłane do <strong>nowego zestawu zmian</strong> {0} z komentarzem ''{1}''.
3080 3080 -----
3081 3081 Obiekty do dodania:
3082 3082 Obiekty do usunięcia:
3083 3083 Obiekty do zmiany:
3084 3084 Benzyna bezołowiowa 100
3085 3085 Benzyna bezołowiowa 91
3086 3086 Benzyna bezołowiowa 95
3087 3087 Benzyna bezołowiowa 98
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 Stary klucz
3095 3095 Poprzednia rola
3096 3096 Stara wartość
3097 3097 -----
3098 3098 Na życzenie
3099 3099 Podczas wysyłania
3100 3100 Jednokierunkowa
3101 3101 Drogi z jednym węzłem
3102 3102 -----
3103 3103 -----
3104 3104 -----
3105 3105 jednokierunkowa
3106 3106 -----
3107 3107 Nakaz skrętu w lewo
3108 3108 Nakaz skrętu w prawo
3109 3109 Nakaz jazdy prosto
3110 3110 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
3111 3111 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3112 3112 Tylko własne zestawy zmian
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
3117 3117 Tylko na początku drogi.
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 Otwórz
3122 3122 -----
3123 3123 Otwórz adres...
3124 3124 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
3125 3125 -----
3126 3126 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
3127 3127 -----
3128 3128 Otwiera plik.
3129 3129 -----
3130 3130 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3131 3131 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3132 3132 Otwiera listę wszystkich relacji
3133 3133 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3134 3134 -----
3135 3135 -----
3136 3136 -----
3137 3137 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3138 3138 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3139 3139 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3140 3140 Otwiera adres URL.
3141 3141 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
3142 3142 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 Otwórz inne zdjęcie
3146 3146 -----
3147 3147 Otwarte zestawy zmian
3148 3148 Otwórz plik
3149 3149 -----
3150 3150 -----
3151 3151 -----
3152 3152 -----
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3156 3156 -----
3157 3157 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3158 3158 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
3159 3159 -----
3160 3160 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3161 3161 Otwórz...
3162 3162 Otwarty/Zamknięty:
3163 3163 -----
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 dane OpenSteetMap
3170 3170 Otwieram 1 plik...
3171 3171 Godziny otwarcia
3172 3172 Otwieram plik "{0}" ...
3173 3173 Otwieram pliki
3174 3174 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3175 3175 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3176 3176 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
3177 3177 Czas działania
3178 3178 -----
3179 3179 Optyk
3180 3180 Dodatkowe atrybuty:
3181 3181 -----
3182 3182 Rodzaj (opcjonalne)
3183 3183 Naturalna żywność
3184 3184 -----
3185 3185 Korekta prostopadłości
3186 3186 Ortogonalizuj / cofnij
3187 3187 Korekta prostopadłości
3188 3188 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 Pozostałe
3192 3192 Inny punkt informacyjny
3193 3193 -----
3194 3194 Sklep turystyczny
3195 3195 -----
3196 3196 Nakładające się obszary
3197 3197 Nakładające się jezdnie
3198 3198 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
3199 3199 Nakładające się tory kolejowe
3200 3200 Nakładające się tory (z obszarem)
3201 3201 Nakładające się drogi
3202 3202 Nakładające się drogi (z obszarem)
3203 3203 Nakładające się drogi.
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Zastąp
3209 3209 -----
3210 3210 PCN 2006 - Włochy
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 -----
3216 3216 PUWG (Polska)
3217 3217 PUWG 1992 (Polska)
3218 3218 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3219 3219 Strefa PUWG
3220 3220 Sklep z farbami
3221 3221 Styl rysowania {0}: {1}
3222 3222 Wykopalisko paleontologiczne
3223 3223 papier
3224 3224 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
3225 3225 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3226 3226 -----
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 Parkuj i Jedź
3235 3235 -----
3236 3236 Uliczka parkingowa
3237 3237 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3238 3238 Analizowanie danych OSM...
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 Części
3249 3249 Zatoka
3250 3250 zatoki dla wymijania
3251 3251 Hasło
3252 3252 Hasło:
3253 3253 Hasło:
3254 3254 Wklej
3255 3255 -----
3256 3256 Wklej znaczniki
3257 3257 -----
3258 3258 Wkleja zawartość schowka.
3259 3259 Wstaw ze schowka
3260 3260 Wklej pomijając niekompletne
3261 3261 Ścieżka
3262 3262 Długość ścieżki
3263 3263 Wzgórze
3264 3264 Ciąg pieszy
3265 3265 Przejście dla pieszych
3266 3266 Typ przejścia dla pieszych
3267 3267 Ciąg pieszy
3268 3268 -----
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 Apteka
3277 3277 Numer telefonu
3278 3278 Numer telefonu
3279 3279 -----
3280 3280 -----
3281 3281 Zdjęcia nie zawierają informacji o czasie
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 Przesuń PicLayer
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 Miejsce na piknik
3290 3290 Molo
3291 3291 -----
3292 3292 Rurociąg
3293 3293 Rodzaj trasy
3294 3294 Boisko
3295 3295 -----
3296 3296 Miejsce kultu religijnego
3297 3297 Miejsca
3298 3298 Odtwórz / wstrzymaj
3299 3299 Tworzenie węzłów i dróg.
3300 3300 -----
3301 3301 Plac zabaw
3302 3302 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3307 3307 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 -----
3312 3312 Podaj ciąg do przefiltrowania.
3313 3313 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3314 3314 -----
3315 3315 Podaj ciąg do wyszukania.
3316 3316 Proszę wprowadzić adres kafelka
3317 3317 Proszę wprowadzić index kafelka
3318 3318 Podaj nazwę użytkownika
3319 3319 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Podaj liczbę całkowitą większą od 1
3328 3328 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 -----
3334 3334 Wprowadź hasło do konta OSM
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 -----
3344 3344 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 Proszę wybrać plik
3351 3351 Proszę wybierz klucz
3352 3352 Wybierz schemat do użycia.
3353 3353 -----
3354 3354 Proszę wybierz wartość
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3359 3359 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3360 3360 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3361 3361 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3362 3362 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3363 3363 -----
3364 3364 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3365 3365 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3366 3366 Proszę wybierz przynajmniej dwa węzły aby scalić.
3367 3367 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3368 3368 -----
3369 3369 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3370 3370 -----
3371 3371 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3372 3372 Proszę wybrać warstwę WMS do dostosowania.
3373 3373 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3374 3374 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3375 3375 Proszę wybrać wiersz do edycji
3376 3376 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3377 3377 -----
3378 3378 Wybierz warstwę docelową
3379 3379 Wybierz metodę przesyłania:
3380 3380 -----
3381 3381 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3382 3382 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3386 3386 -----
3387 3387 -----
3388 3388 -----
3389 3389 -----
3390 3390 Informacje o wtyczce
3391 3391 -----
3392 3392 -----
3393 3393 Aktualizowanie wtyczek
3394 3394 Wtyczki
3395 3395 Wtyczki są aktualne
3396 3396 -----
3397 3397 Numer punktu
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 Słup
3401 3401 Numer referencyjny
3402 3402 Posterunek policji
3403 3403 Polityczna
3404 3404 -----
3405 3405 Pozycja
3406 3406 -----
3407 3407 Tylko pozycja
3408 3408 -----
3409 3409 Pozycja, czas, data i prędkość
3410 3410 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3411 3411 Skrzynka pocztowa
3412 3412 -----
3413 3413 Poczta
3414 3414 Kod pocztowy
3415 3415 Kod
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 Energetyka
3419 3419 Elektrownia
3420 3420 Linia elektryczna
3421 3421 Rozdzielnia elektryczna
3422 3422 Stacja transformatorowa
3423 3423 Słup wysokiego napięcia
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 Predefiniowane
3429 3429 -----
3430 3430 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 Ustawienia
3435 3435 Preferencje zostały zapisane na {0}
3436 3436 Ustawienia...
3437 3437 Przygotowywanie danych OSM...
3438 3438 -----
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 Przygotowanie zestawu danych...
3442 3442 -----
3443 3443 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3444 3444 -----
3445 3445 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3446 3446 Kolej retro
3447 3447 Grupa szablonów {0}
3448 3448 Grupa szablonów {1} / {0}
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 Szablony
3452 3452 Szablony nie zawierają danego klucza
3453 3453 Szablony nie zawierają danej wartości
3454 3454 -----
3455 3455 Poprzedni obrazek
3456 3456 Droga krajowa
3457 3457 Droga krajowa - dojazd
3458 3458 -----
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 Więzienie
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 Kod odwzorowania
3473 3473 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3474 3474 -----
3475 3475 -----
3476 3476 -----
3477 3477 Właściwości
3478 3478 Właściwości / członkostwo
3479 3479 -----
3480 3480 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Właściwości
3485 3485 Właściwości (z konfliktami)
3486 3486 Właściwości/członkostwo
3487 3487 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 Ustawienia proxy
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 Budynek użyteczności publicznej
3500 3500 Publiczny gril
3501 3501 Pojazdy transportu publicznego
3502 3502 Transport publiczny
3503 3503 Transport publiczny
3504 3504 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3505 3505 Wyczyść
3506 3506 Czyszczenie...
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 -----
3510 3510 Kamieniołom
3511 3511 Zapytanie
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3515 3515 Zapytanie o zestawy zmian
3516 3516 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3517 3517 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3518 3518 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3519 3519 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3520 3520 Odpytywanie serwera nazw
3521 3521 Odpytywanie serwera nazw…
3522 3522 -----
3523 3523 Zdalnie sterowane samochody
3524 3524 -----
3525 3525 Tor wyścigowy
3526 3526 -----
3527 3527 Tor
3528 3528 Kolej
3529 3529 Przystanek kolejowy
3530 3530 Peron kolejowy
3531 3531 -----
3532 3532 Obszar kolejowy
3533 3533 -----
3534 3534 -----
3535 3535 -----
3536 3536 czyste dane GPS
3537 3537 -----
3538 3538 Błąd odczytu!
3539 3539 Czytanie zdjęć...
3540 3540 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3541 3541 Wczytywanie zestawów zmian...
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 Wczytywanie informacji użytkownika...
3546 3546 Wczytywanie {0}...
3547 3547 Plik Readme
3548 3548 Imię i nazwisko
3549 3549 Na pewno zamknąć?
3550 3550 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3551 3551 Zapisywanie
3552 3552 studio nagrań
3553 3553 Teren rekreacyjny
3554 3554 -----
3555 3555 Zbiórka odpadów
3556 3556 -----
3557 3557 Powtórz
3558 3558 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3559 3559 -----
3560 3560 Numer
3561 3561 Oznaczenie (numer toru)
3562 3562 -----
3563 3563 Numer referencyjny
3564 3564 -----
3565 3565 Odwołania do:
3566 3566 -----
3567 3567 Odśwież
3568 3568 -----
3569 3569 Odrzuć konflikty i zapisz
3570 3570 Relacja
3571 3571 Relacja ...
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 Pusta relacja
3582 3582 Nieustalony rodzaj relacji
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 Relacja: zaznaczona
3586 3586 -----
3587 3587 Relacje
3588 3588 Relacje: {0}
3589 3589 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3590 3590 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3591 3591 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3592 3592 Religia
3593 3593 Odśwież
3594 3594 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3595 3595 Wczytaj ponownie błędne kafle
3596 3596 Odświerza stronę pomocy
3597 3597 -----
3598 3598 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3599 3599 -----
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 Usuń
3608 3608 -----
3609 3609 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3610 3610 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3611 3611 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3612 3612 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3613 3613 Usuń tagi adresu
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 Usuń z pamięci podręcznej
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 Usuń zdjęcie z warstwy
3622 3622 -----
3623 3623 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3624 3624 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3625 3625 Usuń zaznaczone zakładki
3626 3626 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3627 3627 -----
3628 3628 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3629 3629 -----
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 Usuń Element z Relacji
3636 3636 Usunięte powielone węzły
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3641 3641 -----
3642 3642 -----
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 -----
3648 3648 -----
3649 3649 Zmień nazwę warstwy
3650 3650 Zmień nazwę zakładki
3651 3651 -----
3652 3652 Wypożyczalnia
3653 3653 Warsztat samochodowy
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3657 3657 -----
3658 3658 Zgłoś błąd
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 Sztuczne jezioro
3666 3666 Resetuj
3667 3667 -----
3668 3668 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3669 3669 Resetuj pozycję
3670 3670 Przywróć domyślne ustawienia
3671 3671 Resetuje kalibrację obrazu
3672 3672 Resetuje pozycję obrazu
3673 3673 Resetuje kąt obrotu
3674 3674 Resetuje skalę obrazu
3675 3675 Droga lokalna
3676 3676 Zabudowa mieszkaniowa
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Rozwiąż
3681 3681 Rozwiąż konflikty
3682 3682 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 Wydobycie
3695 3695 -----
3696 3696 Uruchom ponownie
3697 3697 -----
3698 3698 Restauracja
3699 3699 Przywróć
3700 3700 -----
3701 3701 Ograniczenie
3702 3702 Obszar handlowy
3703 3703 Mur oporowy
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 -----
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 -----
3719 3719 Odwróć kierunek dróg
3720 3720 -----
3721 3721 -----
3722 3722 Odwróć i połącz
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3726 3726 Odwróć kolejność członków relacji
3727 3727 -----
3728 3728 Odwróć kierunek dróg
3729 3729 Odwrócona linia brzegowa
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3733 3733 -----
3734 3734 Wycofaj
3735 3735 Wycofaj zestaw zmian
3736 3736 Wycofywanie zestawu zmian #{0}
3737 3737 Wycofaj zestaw zmian w całości
3738 3738 Wycofaj zaznaczenie i przywróć usunięte obiekty
3739 3739 Wycofaj tylko zaznaczenie
3740 3740 -----
3741 3741 Wycofywanie...
3742 3742 -----
3743 3743 Wersja
3744 3744 jeździectwo
3745 3745 Rzeka
3746 3746 Koryto rzeczne
3747 3747 Droga (nieokreślona)
3748 3748 Ograniczenia na drodze
3749 3749 -----
3750 3750 -----
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 -----
3754 3754 Rola
3755 3755 Problem z weryfikacją roli
3756 3756 -----
3757 3757 Brakująca rola {0}
3758 3758 -----
3759 3759 Rola:
3760 3760 -----
3761 3761 Obrót o 180 stopni
3762 3762 Obrót o 270 stopni
3763 3763 Obrót o 90 stopni
3764 3764 -----
3765 3765 Obraca obrazek w lewo
3766 3766 Obraca obrazek w prawo
3767 3767 Obróć w lewo
3768 3768 Obróć w prawo
3769 3769 Rondo
3770 3770 Trasa
3771 3771 Sieć trasy
3772 3772 -----
3773 3773 Stan trasy
3774 3774 Typ trasy
3775 3775 Zaznaczone szlaki:
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Rugby league
3779 3779 Rugby union
3780 3780 Ruiny
3781 3781 -----
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 Przeprowadzanie testu {0}
3786 3786 -----
3787 3787 Pas startowy
3788 3788 Skala SAC
3789 3789 karty SIM
3790 3790 SPOTMaps (Francja)
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 Kontrola bezpieczeństwa
3794 3794 Sprzedaż
3795 3795 Brama warowna
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 Zapisz
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 Zapisz jako...
3802 3802 Zapisz plik GPX
3803 3803 -----
3804 3804 Zapisz warstwę
3805 3805 Zapisz plik OSM
3806 3806 Zapisz kalibrację...
3807 3807 -----
3808 3808 Zapisz plik
3809 3809 Zapisz warstwę WMS do pliku
3810 3810 Zapisz pomimo tego
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3815 3815 Zapisuje bieżące dane.
3816 3816 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3820 3820 -----
3821 3821 Zapisz/wyślij i wyślij
3822 3822 -----
3823 3823 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
3824 3824 -----
3825 3825 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3826 3826 -----
3827 3827 Skalę
3828 3828 -----
3829 3829 Zeskanowana mapa...
3830 3830 Przeglądanie katalogu {0}
3831 3831 Szkoła
3832 3832 złom
3833 3833 Rumowisko
3834 3834 Busz
3835 3835 -----
3836 3836 Sklep rybny
3837 3837 Szukaj
3838 3838 Szukaj ...
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 Wyszukuje obiekty
3842 3842 Wyszukuje obiekty.
3843 3843 Szukaj w tagach
3844 3844 Szukaj szablon
3845 3845 Szukaj szablony
3846 3846 Szukaj...
3847 3847 Szukaj:
3848 3848 Szukaj:
3849 3849 Szukanie
3850 3850 Druga nazwa
3851 3851 Droga wojewódzka
3852 3852 -----
3853 3853 Sekundy: {0}
3854 3854 -----
3855 3855 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 Segmenty
3860 3860 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3861 3861 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3862 3862 Zaznacz
3863 3863 Zaznacz wszystko
3864 3864 -----
3865 3865 Wybierz warstwę WMS
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 -----
3869 3869 -----
3870 3870 -----
3871 3871 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3872 3872 Wstecz
3873 3873 -----
3874 3874 -----
3875 3875 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3876 3876 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3877 3877 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3878 3878 -----
3879 3879 Wybierz przynajmniej:
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3884 3884 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3885 3885 -----
3886 3886 Zaznacz na warstwie
3887 3887 Zaznacz na liście relacji
3888 3888 Zaznacz niekompletne adresy
3889 3889 Wybierz opcje rysowania linii
3890 3890 Wybierz członków
3891 3891 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3895 3895 Zaznacza elementy dla wybranych członków relacji
3896 3896 -----
3897 3897 Zaznacz relację
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 Wybierz warstwę docelową
3903 3903 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3904 3904 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3905 3905 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3906 3906 -----
3907 3907 Zaznacz to ograniczenie skrętu
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3918 3918 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 Wybieranie, przesuwanie i obracanie obiektów
3924 3924 -----
3925 3925 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 -----
3929 3929 -----
3930 3930 Zaznaczenie
3931 3931 Powierzchnia zaznaczenia
3932 3932 Długość zaznaczenia
3933 3933 Wybrano zbiór pusty.
3934 3934 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3935 3935 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3936 3936 -----
3937 3937 Zaznaczenie: {0}
3938 3938 Zaznacza wszystkie adresy z niekompletnymi danymi.
3939 3939 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3940 3940 Drogi przecinające same siebie
3941 3941 -----
3942 3942 Osobna wartwa
3943 3943 -----
3944 3944 Sekwencja
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 Droga serwisowa
3948 3948 Adres URL usługi
3949 3949 Miejsce obsługi podróżnych
3950 3950 Usługi:
3951 3951 Rodzaj
3952 3952 -----
3953 3953 Ustaw zakładkę WMS
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3957 3957 -----
3958 3958 Ustaw wielkość budynków
3959 3959 Ustaw nazwę ulicy
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 -----
3963 3963 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
3964 3964 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3965 3965 Ustaw język
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3969 3969 Ustaw na domyślne
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3974 3974 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3975 3975 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3976 3976 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3977 3977 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3978 3978 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3979 3979 Zapisywanie domyślnych ustawień
3980 3980 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3981 3981 Ustawienia
3982 3982 -----
3983 3983 Ustawienia wtyczki SlippyMap.
3984 3984 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3985 3985 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 Punkt carsharingu
3989 3989 -----
3990 3990 schronienie
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 Żegluga
3994 3994 Sklep obuwniczy
3995 3995 Strzelectwo
3996 3996 Zakupy
3997 3997 Sklepy
3998 3998 Krótki opis: {0}
3999 3999 Skrót
4000 4000 Skróty klawiaturowe
4001 4001 -----
4002 4002 Zapisać?
4003 4003 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
4004 4004 Wysłać?
4005 4005 Pokaż
4006 4006 Pokaż obszar
4007 4007 Pokaż dane GPS.
4008 4008 Pokaż raport konfiguracji
4009 4009 -----
4010 4010 -----
4011 4011 -----
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
4016 4016 Pokazuje informację pomocy
4017 4017 Pokaż historię
4018 4018 -----
4019 4019 Pokaż szczegóły
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
4028 4028 -----
4029 4029 Wyświetlaj ekran powitalny
4030 4030 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 Pokaż tylko tagi z konfliktami
4034 4034 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 Wyświetl tę pomoc
4038 4038 Pokaż/Ukryj
4039 4039 Obszar
4040 4040 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
4041 4041 Pokazuje bieżącą datę
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 Pokazuje wilgotność
4045 4045 Pokazuje temperaturę
4046 4046 -----
4047 4047 Sycylia - Włochy
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 Drogi bez nazwy
4056 4056 -----
4057 4057 Uprość drogę
4058 4058 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
4059 4059 -----
4060 4060 Uprościć drogi?
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
4065 4065 Pojedyncze elementy
4066 4066 -----
4067 4067 -----
4068 4068 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
4069 4069 -----
4070 4070 Jazda na deskorolce
4071 4071 Łyżwiarstwo
4072 4072 Narty
4073 4073 narciarstwo
4074 4074 Pomiń pobieranie
4075 4075 Pomiń pobieranie
4076 4076 Pomiń
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 Mapa "Slippy"
4080 4080 Mapa
4081 4081 -----
4082 4082 Pochylnia
4083 4083 Wolniej
4084 4084 Palenie
4085 4085 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
4086 4086 -----
4087 4087 Skuter śnieżny
4088 4088 Piłka nożna
4089 4089 -----
4090 4090 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
4091 4091 -----
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 Sortuj menu szablonów
4100 4100 Sortuj członków relacji
4101 4101 -----
4102 4102 Tekst źródłowy
4103 4103 -----
4104 4104 Miejsca dla niepełnosprawnych
4105 4105 Miejsca dla rodziców
4106 4106 Miejsca dla kobiet
4107 4107 Prędkość
4108 4108 Prędkość (km/h)
4109 4109 Fotoradar
4110 4110 Kolczatka
4111 4111 -----
4112 4112 Rozdziel drogę
4113 4113 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 Rozdziel drogę {0} na {1} części
4119 4119 Rozdziela drogę na fragmenty
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 Sporty z piłką
4124 4124 Obiekty sportowe
4125 4125 Sport
4126 4126 Centrum sportowe
4127 4127 Źródło
4128 4128 Stadion
4129 4129 -----
4130 4130 Gwiazdki
4131 4131 Rozpocznij szukanie
4132 4132 Rozpocznij dostosowanie
4133 4133 Rozpocznij pobieranie
4134 4134 Rozpocznij pobieranie danych
4135 4135 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 Rozpoczynanie skanowania katalogu
4143 4143 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
4144 4144 Ponowna próba {0} z {1}.
4145 4145 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
4146 4146 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
4147 4147 -----
4148 4148 Stan
4149 4149 -----
4150 4150 Sklep z artykułami biurowymi
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 Raport konfiguracji
4154 4154 Schody
4155 4155 Przełaz
4156 4156 Znak stop
4157 4157 -----
4158 4158 Strumień
4159 4159 Ulica
4160 4160 Latarnia uliczna
4161 4161 -----
4162 4162 Nazwa ulicy
4163 4163 -----
4164 4164 Sieć drogowa
4165 4165 Ulice NRW Geofabrik.de
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 Podobszary
4170 4170 Stwórz filtr
4171 4171 -----
4172 4172 Dzielnica
4173 4173 Metro
4174 4174 Wejście do metra
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4185 4185 Nawierzchnia
4186 4186 Monitoring
4187 4187 Punkt geodezyjny
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 Pływanie
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 Przełącz w tryb offline
4196 4196 Przełącz w tryb online
4197 4197 Opis symboli
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 Synchronizacja dźwięku
4201 4201 Synchronizuj cały zestaw danych
4202 4202 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4203 4203 Synchronizuję tylko relację {0}
4204 4204 -----
4205 4205 Synchronizuję tylko drogę {0}
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 Tenis stołowy
4209 4209 Nawierzchnia dla niewidomych
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 -----
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 Oznacz drogi jako
4218 4218 -----
4219 4219 -----
4220 4220 -----
4221 4221 Szablony
4222 4222 Etykiety
4223 4223 Znaczniki (rozdzielone przecinkami)
4224 4224 Tagi i Członkowie
4225 4225 -----
4226 4226 -----
4227 4227 -----
4228 4228 Znaczniki zestawu zminan {0}
4229 4229 Znaczniki nowego zestawu zmian
4230 4230 -----
4231 4231 Krawiec
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 Postój taksówek
4239 4239 Droga kołowania
4240 4240 Telefon
4241 4241 na karty telefoniczne
4242 4242 Tenis
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 -----
4246 4246 -----
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 Droga powiatowa
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 -----
4257 4257 Sprawdza URL API
4258 4258 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4259 4259 -----
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4264 4264 -----
4265 4265 URL API działa poprawnie.
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4271 4271 Plik PDF musi posiadać dokładnie jedną stronę.
4272 4272 -----
4273 4273 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4274 4274 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4275 4275 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4276 4276 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4277 4277 -----
4278 4278 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4279 4279 -----
4280 4280 Zestaw zmian pozostanie <strong>otwarty</strong> po przesłaniu
4281 4281 Zestaw zmian zostanie <strong>zamknięty</strong> po przesłaniu
4282 4282 Dane w schowku nie są obrazem
4283 4283 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4284 4284 -----
4285 4285 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4286 4286 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4287 4287 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4291 4291 -----
4292 4292 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4293 4293 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4294 4294 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4299 4299 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4310 4310 -----
4311 4311 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4312 4312 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
4313 4313 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 Wybrany ślad GPX nie zawiera znaczników czasu. Wybierz inny ślad.
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4327 4327 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4328 4328 Serwer informuje, że obecny zestaw zmian został zamknięty.<br>Nastąpiło to najprawdopodobniej z powodu przekroczenia maksymalnego rozmiaru<br>{0} obiektów na serwerze "{1}".
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4340 4340 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4341 4341 Teatr
4342 4342 -----
4343 4343 Ich wersja
4344 4344 Ich wersja (na serwerze)
4345 4345 Ich z Połączoną
4346 4346 Park rozrywki
4347 4347 Brak obecnie wastwy WMS do dostosowania.
4348 4348 Nie ma otwartych zestawów zmian
4349 4349 Nie wybrano opiektów do pobrania
4350 4350 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4351 4351 -----
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4356 4356 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4357 4357 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 To znajduje się za końcem nagrania.
4363 4363 -----
4364 4364 -----
4365 4365 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4366 4366 -----
4367 4367 -----
4368 4368 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4369 4369 -----
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4381 4381 -----
4382 4382 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4383 4383 -----
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 -----
4393 4393 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4394 4394 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4395 4395 automat biletowy
4396 4396 Numery kafelków mapy
4397 4397 -----
4398 4398 Adres kafelka:
4399 4399 -----
4400 4400 Czas
4401 4401 Zakres czasu
4402 4402 Strefa czasowa:
4403 4403 Strefa czasowa: {0}
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 Do usunięcia
4407 4407 -----
4408 4408 Do:
4409 4409 Przełącza na pełny ekran
4410 4410 Przełącz linie łączące punktu GPX
4411 4411 Przełącza widok szkieletowy
4412 4412 Przełącza na pełny ekran
4413 4413 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4414 4414 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4415 4415 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4416 4416 Przełącz: {0}
4417 4417 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4418 4418 Toalety
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 bramka (opłata)
4422 4422 Punkt poboru opłat
4423 4423 Narzędzie: {0}
4424 4424 Pasek narzędzi
4425 4425 Personalizacja paska narzędzi
4426 4426 Narzędzia
4427 4427 Narzedzie do rysowania budynków.
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 Turystyka
4431 4431 Wieża
4432 4432 Numer referencyjny
4433 4433 Typ wieży
4434 4434 Małe miasto
4435 4435 Ratusz
4436 4436 -----
4437 4437 Sklep z zabawkami
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 Droga gruntowa
4444 4444 Kolorowanie ścieżek i punktów
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 Typ drogi
4448 4448 Środek uspokojenia ruchu
4449 4449 Sygnalizacja świetlna
4450 4450 Tramwaj
4451 4451 Przystanek tramwajowy
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 Biuro podróży
4459 4459 Drzewo
4460 4460 -----
4461 4461 Droga ekspresowa
4462 4462 Droga ekspresowa - dojazd
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 Tunel
4469 4469 Początek tunelu
4470 4470 -----
4471 4471 Ograniczenia skrętu
4472 4472 Miejsce do zawracania
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 Kołowrotek
4477 4477 Obrotnica
4478 4478 Rodzaj
4479 4479 -----
4480 4480 Typ:
4481 4481 Rodzaj
4482 4482 sklep z oponami
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 NIEZNANA
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 Strefa UTM
4497 4497 -----
4498 4498 -----
4499 4499 Rozdziel drogi
4500 4500 -----
4501 4501 -----
4502 4502 -----
4503 4503 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 Nie można parsować współrzędnych
4512 4512 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4513 4513 Droga gminna
4514 4514 Niezamkniete drogi
4515 4515 -----
4516 4516 Niepołączona linia brzegowa
4517 4517 Niepołączone węzły bez tagów
4518 4518 Niepołączone drogi.
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 Nierozstrzygnięty
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 Cofnij
4530 4530 -----
4531 4531 Cofnij przesunięcie
4532 4532 -----
4533 4533 Cofa ostatnią czynność.
4534 4534 -----
4535 4535 Oderwij panel
4536 4536 Nieoczekiwany błąd
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 -----
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4548 4548 Odblokuj
4549 4549 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4550 4550 Rozdzielenie węzła
4551 4551 -----
4552 4552 Uniwersytet
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4556 4556 Nieznany adres
4557 4557 Nieznany stan problemu
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 Nieznany tryb {0}
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 Nieznany typ: {0}
4567 4567 Warstwa WMS bez nazwy
4568 4568 Skrzyżowanie bez nazwy
4569 4569 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4570 4570 Drogi bez nazwy
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4574 4574 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4575 4575 Niezapisane dane i konflikty
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 Niezapisane dane OSM
4579 4579 Odznacz wszystko
4580 4580 Odznacz wszystko (anulowanie)
4581 4581 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4582 4582 Odznacza wszystkie obiekty.
4583 4583 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4584 4584 -----
4585 4585 -----
4586 4586 Nie wspierana wersja: {0}
4587 4587 -----
4588 4588 Drogi bez tagów
4589 4589 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4590 4590 -----
4591 4591 W górę
4592 4592 -----
4593 4593 Aktualizuj
4594 4594 Aktualizuj zestaw zmian
4595 4595 Aktualizuj zawartość
4596 4596 Aktualizuj dane
4597 4597 -----
4598 4598 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4599 4599 Pobierz zmiany
4600 4600 Aktualizacja obiektów
4601 4601 Aktualizuj wtyczki
4602 4602 Pobierz wybrane
4603 4603 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4604 4604 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4605 4605 Aktualizuje wybrane wtyczki
4606 4606 Zaktualizowano
4607 4607 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4608 4608 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4609 4609 -----
4610 4610 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4611 4611 -----
4612 4612 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4613 4613 Uaktualnianie zestawu zmian...
4614 4614 Odświeżanie danych
4615 4615 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4616 4616 Aktualizowanie mapy...
4617 4617 -----
4618 4618 Wyślij
4619 4619 Wyślij zmiany
4620 4620 Wyślij Ustawienia
4621 4621 -----
4622 4622 Wyślij ślady
4623 4623 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4624 4624 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4625 4625 -----
4626 4626 Wyślij dane
4627 4627 Przesyłanie danych w paczkach. Rozmiar paczki:
4628 4628 Przesyłanie danych jednym zapytaniem
4629 4629 -----
4630 4630 Przesyłanie każdego obiektu osobno
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 Wyślij wybrane elementy
4634 4634 -----
4635 4635 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4640 4640 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>wielu zestawów zmian</strong> używając <strong>{1} zapytań</strong>
4641 4641 Wysyłanie śladu GPX
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 Przesyłanie danych...
4645 4645 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4646 4646 -----
4647 4647 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4648 4648 Użycie
4649 4649 Użyj
4650 4650 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4651 4651 -----
4652 4652 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4653 4653 -----
4654 4654 Używaj prostego uwierzytelniania
4655 4655 Używaj OAuth
4656 4656 -----
4657 4657 Używaj SOCKS proxy
4658 4658 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 Użyj domyślny
4662 4662 -----
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 Użyj warstwy błędów
4668 4668 -----
4669 4669 Użyj ustawień globalnych.
4670 4670 Użyj listę ignorowanych
4671 4671 Użyj niestandardowych wyjątków
4672 4672 -----
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 Użyj standardowych wyjątków
4676 4676 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4677 4677 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4678 4678 -----
4679 4679 -----
4680 4680 -----
4681 4681 -----
4682 4682 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4683 4683 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4684 4684 -----
4685 4685 Używany styl
4686 4686 Użytkownik
4687 4687 ID użytkownika:
4688 4688 Nazwa użytkownika:
4689 4689 -----
4690 4690 Użytkownik:
4691 4691 Nazwa użytkownika
4692 4692 -----
4693 4693 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4694 4694 Sklep z odkurzaczami
4695 4695 Zweryfikuj
4696 4696 -----
4697 4697 -----
4698 4698 -----
4699 4699 Sprawdzanie
4700 4700 Sprawdzanie poprawności
4701 4701 Błędy
4702 4702 -----
4703 4703 Wartość
4704 4704 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4705 4705 -----
4706 4706 Wartość "{0}" nie jest liczbą. Podaj liczbę całkowitą większą od 1
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 Wartość:
4711 4711 -----
4712 4712 Sklep z różnościam
4713 4713 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4714 4714 -----
4715 4715 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4716 4716 Automat sprzedający
4717 4717 Sprzedawane produkty
4718 4718 -----
4719 4719 -----
4720 4720 -----
4721 4721 Wersja {0}
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 Wersja: {0}
4727 4727 Weterynarz
4728 4728 Przez:
4729 4729 Wypożyczalnia wideo
4730 4730 Widok
4731 4731 Widok: {0}
4732 4732 Punkt widokowy
4733 4733 Wieś
4734 4734 Zieleń miejska
4735 4735 Miasto
4736 4736 Winnica
4737 4737 Widoczność
4738 4738 -----
4739 4739 widoczna wieża szybowa
4740 4740 Odwiedź stronę domową
4741 4741 -----
4742 4742 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4743 4743 Wulkan
4744 4744 Siatkówka
4745 4745 Napięcie
4746 4746 -----
4747 4747 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4748 4748 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 Błąd WMS
4753 4753 Pliki WMS (*.wms)
4754 4754 Warstwa WMS
4755 4755 Ustawienia wtyczki WMS
4756 4756 Adres serwera WMS
4757 4757 URL WMS (domyślny)
4758 4758 -----
4759 4759 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4760 4760 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 Oczekiwanie 10 sekund...
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 mur
4768 4768 -----
4769 4769 -----
4770 4770 Uwaga
4771 4771 -----
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4775 4775 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4776 4776 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień.\r\nNie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 -----
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4786 4786 -----
4787 4787 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 -----
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 -----
4819 4819 -----
4820 4820 -----
4821 4821 -----
4822 4822 -----
4823 4823 -----
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 -----
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 Ostrzeżenia
4842 4842 Myjnia samochodowa
4843 4843 Kosz na śmieci
4844 4844 Oczyszczalnia ścieków
4845 4845 Woda
4846 4846 Park wodny
4847 4847 Wieża ciśnień
4848 4848 Studnia
4849 4849 -----
4850 4850 Wodospad
4851 4851 Młyn wodny
4852 4852 -----
4853 4853 Pliki audio Wave (*.wav)
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4859 4859 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 Etykietowanie punktów
4868 4868 -----
4869 4869 Punkty drogowe
4870 4870 Drogi
4871 4871 Krzyż przydrożny
4872 4872 Kapliczka
4873 4873 Strona internetowa: {0}
4874 4874 Strona internetowa
4875 4875 -----
4876 4876 Jaz
4877 4877 Mokradło
4878 4878 Dla niepełnosprawnych
4879 4879 Wózki inwalidzkie
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4883 4883 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4884 4884 -----
4885 4885 Całą grupę
4886 4886 Szerokość (w metrach)
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 Wiatrak
4891 4891 Rękaw
4892 4892 Widok szkieletowy
4893 4893 -----
4894 4894 Ze sklepem
4895 4895 -----
4896 4896 Las pierwotny
4897 4897 Zakład produkcyjny
4898 4898 Świat
4899 4899 -----
4900 4900 Błąd zapisu!
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 -----
4906 4906 -----
4907 4907 Brakuje znacznika XML <user>.
4908 4908 -----
4909 4909 Tak
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 Tak, usuń węzły
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4918 4918 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4919 4919 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4920 4920 -----
4921 4921 Napotkałeś błąd w JOSM
4922 4922 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4923 4923 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4924 4924 -----
4925 4925 -----
4926 4926 -----
4927 4927 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4931 4931 -----
4932 4932 -----
4933 4933 -----
4934 4934 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4935 4935 -----
4936 4936 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4937 4937 Wybierz ślad GPX
4938 4938 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 -----
4942 4942 Powiększ
4943 4943 Zbliżenie (w metrach)
4944 4944 Powiększ
4945 4945 Zmniejsz
4946 4946 Powiększa i przesuwa mapę
4947 4947 -----
4948 4948 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4949 4949 Powiększ
4950 4950 -----
4951 4951 Poziom powiększenia:
4952 4952 Zmniejsz
4953 4953 Powiększ aby pokazać: {0}
4954 4954 Powiększ do
4955 4955 Powiększ na warstwie
4956 4956 -----
4957 4957 Pokaż problem
4958 4958 Powiększ do wybranych elementów
4959 4959 Powiększ do zaznaczenia
4960 4960 Powiększa odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
4961 4961 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
4962 4962 -----
4963 4963 Powiększ elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4964 4964 -----
4965 4965 Pokaż {0}
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 -----
4969 4969 \nWysokość: {0} m
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 wysokie napięcie
4974 4974 średnie napięcie
4975 4975 -----
4976 4976 -----
4977 4977 -----
4978 4978 -----
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 -----
4982 4982 -----
4983 4983 -----
4984 4984 -----
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 Edycja pylonu
4988 4988 Edycja stacji
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 Stacja
4992 4992 Brama
4993 4993 Wstecz
4994 4994 Szybciej
4995 4995 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4996 4996 Do przodu
4997 4997 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4998 4998 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4999 4999 Następny znacznik
5000 5000 Odtwórz następny znacznik.
5001 5001 Odtwórz poprzedni znacznik.
5002 5002 Odtwórz / wstrzymaj
5003 5003 Poprzedni znacznik
5004 5004 Wolniej
5005 5005 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
5006 5006 Zamknięty
5007 5007 Otwarty
5008 5008 brak
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 -----
5012 5012 -----
5013 5013 D
5014 5014 U
5015 5015 A
5016 5016 Z
5017 5017 U
5018 5018 O
5019 5019 T
5020 5020 Z
5021 5021 Tekst
5022 5022 -----
5023 5023 -----
5024 5024 Źródło ciepła
5025 5025 -----
5026 5026 -----
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 -----
5031 5031 -----
5032 5032 markowe
5033 5033 nie
5034 5034 używane
5035 5035 tak
5036 5036 nad ziemią
5037 5037 pod ziemią
5038 5038 podwodą
5039 5039 -----
5040 5040 Edycja stacji kolejowej
5041 5041 Stacja kolejowa
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 Klucz:
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 skrótowa nazwa ulicy
5051 5051 -----
5052 5052 dodaj do zaznaczenia
5053 5053 adres
5054 5054 administracyjna
5055 5055 zaawansowana
5056 5056 zaawansowana konfiguracja
5057 5057 droga powietrzna
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 kruszywo
5062 5062 dla rolnictwa
5063 5063 wentylacyjny
5064 5064 wszystkie
5065 5065 -----
5066 5066 alejka
5067 5067 alfabetycznie
5068 5068 -----
5069 5069 alternatywny
5070 5070 -----
5071 5071 udogodnienie
5072 5072 -----
5073 5073 -----
5074 5074 futbol amerykański
5075 5075 analogowy
5076 5076 kościół anglikański
5077 5077 jedzenie dla zwierząt
5078 5078 gość
5079 5079 dowolne
5080 5080 -----
5081 5081 łucznictwo
5082 5082 obszar
5083 5083 -----
5084 5084 azjatycka
5085 5085 asfalt
5086 5086 lekkoatletyka
5087 5087 -----
5088 5088 futbol australijski
5089 5089 automatyczne wczytywanie kafelków
5090 5090 automatycznie
5091 5091 automatyczne powiększenie
5092 5092 tło
5093 5093 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
5094 5094 odcinek powrotny
5095 5095 zła
5096 5096 bahaizm
5097 5097 baptyści
5098 5098 bariera
5099 5099 -----
5100 5100 -----
5101 5101 Basen
5102 5102 Koszykówka
5103 5103 boksyty
5104 5104 Plaża
5105 5105 -----
5106 5106 rowery
5107 5107 dętki do roweru
5108 5108 -----
5109 5109 czarny
5110 5110 niebieski
5111 5111 torfowisko
5112 5112 bule
5113 5113 granica
5114 5114 gra w kule
5115 5115 marka
5116 5116 most
5117 5117 etykieta "most" na węźle
5118 5118 brązowy
5119 5119 teren poprzemysłowy
5120 5120 buddyzm
5121 5121 budynek
5122 5122 -----
5123 5123 hamburgery
5124 5124 autobus
5125 5125 wydzielony pas autobusowy
5126 5126 futbol kanadyjki
5127 5127 kajakarstwo
5128 5128 uwzględnij wielkość liter
5129 5129 kościół katolicki
5130 5130 Cmentarz
5131 5131 -----
5132 5132 -----
5133 5133 -----
5134 5134 węgiel drewny
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 kurczak
5138 5138 chińska
5139 5139 -----
5140 5140 chrześcijaństwo
5141 5141 papierosy
5142 5142 miasto
5143 5143 cywilna
5144 5144 wspinaczka
5145 5145 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5146 5146 zamknięty
5147 5147 węgiel
5148 5148 linia brzegowa
5149 5149 bruk
5150 5150 -----
5151 5151 komunikacyjna
5152 5152 szuter
5153 5153 beton
5154 5154 prezerwatywy
5155 5155 konfiguruj
5156 5156 -----
5157 5157 -----
5158 5158 konflikt
5159 5159 iglasty
5160 5160 połaczenie
5161 5161 w budowie
5162 5162 sieć trakcyjna
5163 5163 -----
5164 5164 miedź
5165 5165 -----
5166 5166 liczba
5167 5167 -----
5168 5168 -----
5169 5169 krykiet
5170 5170 krykiet
5171 5171 krokiet
5172 5172 -----
5173 5173 -----
5174 5174 kolarstwo
5175 5175 dane
5176 5176 liściasty
5177 5177 obiekt dedykowany
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 -----
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 usunięto
5185 5185 dla dostaw
5186 5186 -----
5187 5187 -----
5188 5188 przestarzały
5189 5189 dla wyznaczonych pojazdów
5190 5190 dojazd do posesji
5191 5191 objazd
5192 5192 -----
5193 5193 cyfrowy
5194 5194 diamenty
5195 5195 zablokowane
5196 5196 Dok
5197 5197 wyścigi psów
5198 5198 podwójny
5199 5199 na dół
5200 5200 zjazd
5201 5201 pobrany obszar
5202 5202 napoje
5203 5203 podjazd
5204 5204 -----
5205 5205 -----
5206 5206 wschód
5207 5207 łatwa
5208 5208 -----
5209 5209 energia elektryczna
5210 5210 elementy
5211 5211 -----
5212 5212 jazda konna
5213 5213 ewangelikalizm
5214 5214 parzyste
5215 5215 przykłady
5216 5216 doskonała
5217 5217 torby na odchody
5218 5218 dla ekspertów
5219 5219 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5220 5220 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5221 5221 -----
5222 5222 Gospodarstwo
5223 5223 -----
5224 5224 -----
5225 5225 prom
5226 5226 znajdź w zaznaczeniu
5227 5227 ryba z frytkami
5228 5228 -----
5229 5229 -----
5230 5230 jedzenie
5231 5231 piesza
5232 5232 -----
5233 5233 -----
5234 5234 las
5235 5235 leśna
5236 5236 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5237 5237 odcinek docelowy
5238 5238 cieplna
5239 5239 -----
5240 5240 francuska
5241 5241 od kafelka
5242 5242 z drogi
5243 5243 pełna
5244 5244 futbol gaelicki (irlandzki)
5245 5245 -----
5246 5246 gazowy
5247 5247 niemiecka
5248 5248 Lodowiec
5249 5249 złoto
5250 5250 -----
5251 5251 pole golfowe
5252 5252 dobra
5253 5253 znacznik GPS
5254 5254 punkt GPS
5255 5255 1 stopnia
5256 5256 2 stopnia
5257 5257 3 stopnia
5258 5258 4 stopnia
5259 5259 5 stopnia
5260 5260 trawa
5261 5261 kratka trawnikowa
5262 5262 żwir
5263 5263 szary
5264 5264 grecka
5265 5265 zielony
5266 5266 -----
5267 5267 grunt
5268 5268 gimnastyka
5269 5269 połowiczna
5270 5270 punkt zatrzymania
5271 5271 zdrowie
5272 5272 ciepłowniczy
5273 5273 Zdrowie
5274 5274 samochody ciężarowe
5275 5275 wyróżnienie
5276 5276 droga
5277 5277 Droga bez numeru referencyjnego
5278 5278 -----
5279 5279 -----
5280 5280 -----
5281 5281 hinduizm
5282 5282 historia
5283 5283 tablica historyczna
5284 5284 hokej
5285 5285 tragiczna
5286 5286 -----
5287 5287 wyścigi konne
5288 5288 -----
5289 5289 dom
5290 5290 -----
5291 5291 -----
5292 5292 -----
5293 5293 wodna
5294 5294 lody
5295 5295 ilmenit
5296 5296 -----
5297 5297 -----
5298 5298 -----
5299 5299 nieaktywne
5300 5300 -----
5301 5301 niekompletne
5302 5302 niekompletna droga
5303 5303 niezależny
5304 5304 indyjska
5305 5305 wewnętrzny
5306 5306 Teren przemysłowy
5307 5307 Wewnętrzny segment
5308 5308 zintegrowano z głównym programem
5309 5309 średnia
5310 5310 -----
5311 5311 -----
5312 5312 rudy żelaza
5313 5313 wysepka
5314 5314 wydzielone pomieszczenie
5315 5315 włoska
5316 5316 -----
5317 5317 dżinizm
5318 5318 japońska
5319 5319 świadkowie Jehowy
5320 5320 judaizm
5321 5321 -----
5322 5322 -----
5323 5323 -----
5324 5324 -----
5325 5325 -----
5326 5326 -----
5327 5327 ląd
5328 5328 Wysypisko smieci
5329 5329 zagospodarowanie przestrzenne
5330 5330 -----
5331 5331 warstwa
5332 5332 -----
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 ołów
5336 5336 w lewo
5337 5337 wypoczynek
5338 5338 -----
5339 5339 -----
5340 5340 wapień
5341 5341 limitowane
5342 5342 strefa zamieszkania
5343 5343 -----
5344 5344 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5345 5345 okolica
5346 5346 zablokuj przewijanie
5347 5347 -----
5348 5348 -----
5349 5349 niska
5350 5350 luteranie
5351 5351 -----
5352 5352 namorzyny
5353 5353 -----
5354 5354 ręcznie
5355 5355 -----
5356 5356 marsze
5357 5357 max szer.
5358 5358 max dł.
5359 5359 -----
5360 5360 tryb wymiarowania
5361 5361 członek
5362 5362 -----
5363 5363 metodyści
5364 5364 meksykańska
5365 5365 Teren wojskowy
5366 5366 min szer.
5367 5367 min dł.
5368 5368 błędnie wpisana nazwa klucza
5369 5369 mieszany
5370 5370 mormoni
5371 5371 sporty motorowe
5372 5372 -----
5373 5373 autostrada
5374 5374 ciąg pieszy
5375 5375 -----
5376 5376 Błoto
5377 5377 różne sporty
5378 5378 wielopoziomowy
5379 5379 -----
5380 5380 -----
5381 5381 islam
5382 5382 -----
5383 5383 narodowa
5384 5384 -----
5385 5385 -----
5386 5386 tablica przyrodnicza
5387 5387 -----
5388 5388 gazety
5389 5389 następny
5390 5390 nikiel
5391 5391 nie
5392 5392 -----
5393 5393 brak opisu
5394 5394 -----
5395 5395 -----
5396 5396 -----
5397 5397 brak modyfikatora
5398 5398 -----
5399 5399 -----
5400 5400 -----
5401 5401 zakaz skrętu w lewo
5402 5402 zakaz skrętu w prawo
5403 5403 zakaz jazdy prosto
5404 5404 zakaz zawracania
5405 5405 -----
5406 5406 -----
5407 5407 północ
5408 5408 północny-wschód
5409 5409 północny-zachód
5410 5410 nie zostały usunięte
5411 5411 -----
5412 5412 -----
5413 5413 tablica informacyjna
5414 5414 dla początkujących
5415 5415 jądrowa
5416 5416 obserwacyjna
5417 5417 nieparzyste
5418 5418 oficjalnie
5419 5419 -----
5420 5420 naftowy
5421 5421 stare szyny kolejowe
5422 5422 stare
5423 5423 -----
5424 5424 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5425 5425 -----
5426 5426 nakaz skrętu w lewo
5427 5427 nakaz skrętu w prawo
5428 5428 nakaz jazdy prosto
5429 5429 otwarty
5430 5430 -----
5431 5431 opcje
5432 5432 -----
5433 5433 kościół prawosławny
5434 5434 -----
5435 5435 zewnętrzny
5436 5436 Zewnętrzny segment
5437 5437 poza pobranym obszarem
5438 5438 -----
5439 5439 -----
5440 5440 wysepka parkignowa
5441 5441 bilety parkingowe
5442 5442 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5443 5443 pyłu
5444 5444 pasażerowie
5445 5445 pasażerowie; pojazdy
5446 5446 utwardzona
5447 5447 kostka
5448 5448 Szczyt
5449 5449 kamienie
5450 5450 -----
5451 5451 -----
5452 5452 -----
5453 5453 zielonoświątkowcy
5454 5454 dopuszczalny
5455 5455 zdjęcia
5456 5456 fotowoltaiczna
5457 5457 nabrzeże
5458 5458 -----
5459 5459 -----
5460 5460 -----
5461 5461 -----
5462 5462 -----
5463 5463 -----
5464 5464 -----
5465 5465 boisko
5466 5466 -----
5467 5467 Miejsce
5468 5468 tablica botaniczna
5469 5469 plastik
5470 5470 -----
5471 5471 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5472 5472 proszę wybrać drogę
5473 5473 słup
5474 5474 polityczna
5475 5475 energia
5476 5476 prezbiterianie
5477 5477 poprzedni
5478 5478 droga krajowa
5479 5479 droga krajowa - dojazd
5480 5480 droga prywatna
5481 5481 proponowany
5482 5482 protestanci
5483 5483 publiczny
5484 5484 -----
5485 5485 mapy komunikacji miejskiej
5486 5486 bilety komunikacji miejskiej
5487 5487 -----
5488 5488 poczwórny
5489 5489 kwakrzy
5490 5490 kamieniołom
5491 5491 sport rakietowy
5492 5492 kolej
5493 5493 Teren kolejowy
5494 5494 -----
5495 5495 tory kolejowe
5496 5496 -----
5497 5497 -----
5498 5498 -----
5499 5499 czerwony
5500 5500 szuwary
5501 5501 odśwież listę portów
5502 5502 -----
5503 5503 regionalna
5504 5504 wyrażenie regularne
5505 5505 Relacja bez typu
5506 5506 zdalnie
5507 5507 usuń z zaznaczenia
5508 5508 -----
5509 5509 zamień zaznaczenie
5510 5510 -----
5511 5511 droga lokalna
5512 5512 restauracja bez nazwy
5513 5513 -----
5514 5514 w prawo
5515 5515 koryto rzeczne
5516 5516 droga
5517 5517 rola
5518 5518 rondo
5519 5519 droga
5520 5520 odcinek trasy
5521 5521 -----
5522 5522 -----
5523 5523 rutyl
5524 5524 sól
5525 5525 słone bagna
5526 5526 piach
5527 5527 kanapki
5528 5528 skala
5529 5529 schemat
5530 5530 Zarośla
5531 5531 droga wojewódzka
5532 5532 -----
5533 5533 sejsmiczny
5534 5534 wybierz sport:
5535 5535 zaznaczony
5536 5536 zaznaczenie
5537 5537 -----
5538 5538 wydzielona przestrzeń
5539 5539 droga serwisowa
5540 5540 serwis
5541 5541 -----
5542 5542 -----
5543 5543 -----
5544 5544 -----
5545 5545 ściekowy
5546 5546 szyici
5547 5547 strzelectwo
5548 5548 sklep
5549 5549 -----
5550 5550 bocznica
5551 5551 sikhizm
5552 5552 srebro
5553 5553 pojedynczy
5554 5554 miejsce
5555 5555 jazda na deskorolce
5556 5556 łyżwiarstwo
5557 5557 narciarska
5558 5558 narciarstwo
5559 5559 -----
5560 5560 -----
5561 5561 piłka nożna
5562 5562 południe
5563 5563 południowy-wschód
5564 5564 południowy-zachód
5565 5565 spirytualizm
5566 5566 Sport
5567 5567 -----
5568 5568 centrum sportowe
5569 5569 odnoga
5570 5570 stadion
5571 5571 znaczki
5572 5572 -----
5573 5573 kamień
5574 5574 strumień
5575 5575 ulice
5576 5576 nazwa ulicy zawiera ss
5577 5577 ciąg
5578 5578 ciąg;ciąg;...
5579 5579 metro
5580 5580 słoneczny
5581 5581 sunnici
5582 5582 terenowy
5583 5583 -----
5584 5584 bagno
5585 5585 słodycze
5586 5586 pływanie
5587 5587 -----
5588 5588 -----
5589 5589 tenis stołowy
5590 5590 tampony
5591 5591 taoizm
5592 5592 doładowanie do telefonu
5593 5593 tymczasowy
5594 5594 tymczasowy typ drogi
5595 5595 tenis
5596 5596 -----
5597 5597 droga powiatowa
5598 5598 tekst
5599 5599 tajska
5600 5600 -----
5601 5601 -----
5602 5602 tereny zalewowe
5603 5603 -----
5604 5604 -----
5605 5605 cyna
5606 5606 -----
5607 5607 -----
5608 5608 do drogi
5609 5609 topograficzna
5610 5610 -----
5611 5611 turystyka
5612 5612 -----
5613 5613 -----
5614 5614 zabawki
5615 5615 ścieżka
5616 5616 ścieżka i punkty
5617 5617 -----
5618 5618 sygnalizacja świetlna
5619 5619 tramwaj
5620 5620 potrójny
5621 5621 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5622 5622 droga ekspresowa
5623 5623 droga ekspresowa - dojazd
5624 5624 turecka
5625 5625 -----
5626 5626 rodzaj
5627 5627 droga gminna
5628 5628 niekontrolowane
5629 5629 podziemny
5630 5630 -----
5631 5631 -----
5632 5632 unitarianizm
5633 5633 nieznany
5634 5634 nieoznakowane
5635 5635 -----
5636 5636 nieutwardzona
5637 5637 nieznana
5638 5638 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5639 5639 -----
5640 5640 nieotagowany
5641 5641 nieotagowana droga
5642 5642 nieużywane
5643 5643 -----
5644 5644 do góry
5645 5645 aż do kafelka
5646 5646 użycie
5647 5647 błędy spradzania poprawności
5648 5648 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5649 5649 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5650 5650 pojazdy
5651 5651 wersja {0}
5652 5652 przez węzeł lub drogę
5653 5653 -----
5654 5654 Wulkan
5655 5655 vouchery
5656 5656 -----
5657 5657 woda
5658 5658 poziom wody
5659 5659 szlak wodny
5660 5660 -----
5661 5661 -----
5662 5662 -----
5663 5663 -----
5664 5664 -----
5665 5665 tylko punkty
5666 5666 pogoda
5667 5667 zachód
5668 5668 biały
5669 5669 tablica o zwierzętach
5670 5670 wiatrowa
5671 5671 wydobywczy
5672 5672 -----
5673 5673 przewodowy
5674 5674 bezprzewodowy
5675 5675 drewno
5676 5676 -----
5677 5677 -----
5678 5678 Błędny znacznik highway na węźle
5679 5679 dworzec przetokowy
5680 5680 tak
5681 5681 -----
5682 5682 cynk
5683 5683 cyrkon
5684 5684 zaratusztrianizm
5685 5685 -----
5686 5686 -----
5687 5687 -----
5688 5688 -----
5689 5689 {0} [niekompletny]
5690 5690 Obiekty na warstwie {0}:
5691 5691 -----
5692 5692 -----
5693 5693 {0} nie jest liczbą
5694 5694 {0} metrów
5695 5695 -----
5696 5696 {0} musi być większe nić 0
5697 5697 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5698 5698 -----
5699 5699 -----
5700 5700 {0} obiektów przekracza maksymalną dozwoloną ilość {1} obiektów w jednym zestawie zmian na serwerze ''{2}''. <a href="urn:advanced-configuration">Skonfiguruj</a> usługę <strong>wielu zestawów zmian</strong>
5701 5701 -----
5702 5702 {0} km kw.
5703 5703 -----
5704 5704 -----
5705 5705 -----
5706 5706 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5707 5707 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5708 5708 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5709 5709 -----
5710 5710 -----
5711 5711 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5712m 1 -----
5713m 2 ({0} zapytanie)
5714m 2 ({0} zapytania)
5715m 2 ({0} zapytań)
5716m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5717m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5718m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5719m 4 -----
5720m 5 -----
5721m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5722m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5723m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5724m 7 -----
5725m 8 -----
5726m 9 -----
5727m 10 -----
5728m 11 Dodano {0} obiekt
5729m 11 Dodano {0} obiekty
5730m 11 Dodano {0} obiektów
5731m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5732m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5733m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5734m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5735m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5736m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5737m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5738m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5739m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5740m 15 Zmień {0} obiekt
5741m 15 Zmień {0} obiekty
5742m 15 Zmień {0} obiektów
5743m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5744m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5745m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5746m 17 Konflikt podczas pobierania
5747m 17 Konflikty podczas pobierania
5748m 17 Konflikty podczas pobierania
5749m 18 -----
5750m 19 Usunięto {0} węzeł
5751m 19 Usunięto {0} węzły
5752m 19 Usunięto {0} węzłów
5753m 20 Usunięto {0} objekt
5754m 20 Usunięto {0} objekty
5755m 20 Usunięto {0} objektów
5756m 21 Usunięto {0} relację
5757m 21 Usunięto {0} relacje
5758m 21 Usunięto {0} relacji
5759m 22 Usunięto {0} drogę
5760m 22 Usunięto {0} drogi
5761m 22 Usunięto {0} dróg
5762m 23 Usuwanie {0} obiektu
5763m 23 Usuwanie {0} obiektów
5764m 23 Usuwanie {0} obiektów
5765m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5766m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5767m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5768m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5769m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5770m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5771m 26 -----
5772m 27 -----
5773m 28 -----
5774m 29 -----
5775m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5776m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5777m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5778m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następującej wtyczce:
5779m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5780m 31 JOSM nie mógł odnaleźć informacji o następujących wtyczkach:
5781m 32 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5782m 32 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5783m 32 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5784m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
5785m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
5786m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
5787m 34 Przesunięto {0} węzeł
5788m 34 Przesunięto {0} węzły
5789m 34 Przesunięto {0} węzłów
5790m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
5791m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
5792m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
5793m 36 Otwieranie {0} pliku...
5794m 36 Otwieranie {0} plików...
5795m 36 Otwieranie {0} plików...
5796m 37 Wklejam {0} tag
5797m 37 Wklejam {0} tagi
5798m 37 Wklejam {0} tagi
5799m 38 -----
5800m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5801m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5802m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5803m 40 -----
5804m 41 -----
5805m 42 Obrócono {0} węzeł
5806m 42 Obrócono {0} węzły
5807m 42 Obrócono {0} węzłów
5808m 43 -----
5809m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5810m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5811m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5812m 45 Uproszczono {0} drogę
5813m 45 Uproszczono {0} drogi
5814m 45 Uproszczono {0} dróg
5815m 46 -----
5816m 47 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5817m 47 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5818m 47 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5819m 48 Następująca wtyczka nie jest dłużnej potrzebna i zostanie wyłączona:
5820m 48 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5821m 48 Następujące wtyczki nie są dłużnej potrzebne i zostaną wyłączone:
5822m 49 -----
5823m 50 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5824m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5825m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5826m 51 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
5827m 51 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
5828m 51 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
5829m 52 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5830m 52 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5831m 52 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5832m 53 Ich wersja ({0} pozycja)
5833m 53 Ich wersja ({0} pozycje)
5834m 53 Ich wersja ({0} pozycji)
5835m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5836m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5837m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5838m 55 -----
5839m 56 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5840m 56 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5841m 56 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5842m 57 Do przesłania pozostał {0} obiekt.
5843m 57 Do przesłania pozostały {0} obiekty.
5844m 57 Do przesłania pozostało {0} obiektów.
5845m 58 Wykryto {0} konflikt.
5846m 58 Wykryto {0} konflikty.
5847m 58 Wykryto {0} konfliktów.
5848m 59 -----
5849m 60 -----
5850m 61 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5851m 61 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5852m 61 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5853m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5854m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5855m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5856m 63 -----
5857m 64 -----
5858m 65 Aktualizacja następującej wtyczki zakończyła się niepowodzeniem:
5859m 65 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5860m 65 Aktualizacja następujących wtyczek zakończyła się niepowodzeniem:
5861m 66 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5862m 66 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5863m 66 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong>
5864m 67 Przesyłanie <strong>{0} obiektu</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5865m 67 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5866m 67 Przesyłanie <strong>{0} obiektów</strong> do <strong>1 zestawu zmian</strong> używając <strong>1 zapytania</strong>
5867m 68 Przesyłanie {0} obieku...
5868m 68 Przesyłanie {0} obiektów...
5869m 68 Przesyłanie {0} obiektów...
5870m 69 -----
5871m 70 -----
5872m 71 trasa z {0} punktem
5873m 71 trasa z {0} punktami
5874m 71 trasa z {0} punktami
5875m 72 znacznik
5876m 72 znaczniki
5877m 72 znaczników
5878m 73 węzeł
5879m 73 węzły
5880m 73 węzłów
5881m 74 obiekt
5882m 74 obiekty
5883m 74 obiektów
5884m 75 punkt
5885m 75 punkty
5886m 75 punktów
5887m 76 relacja
5888m 76 relacje
5889m 76 relacji
5890m 77 do {0} elementu
5891m 77 do {0} elementów
5892m 77 do {0} elementów
5893m 78 droga
5894m 78 drogi
5895m 78 dróg
5896m 79 {0} Autor
5897m 79 {0} Autorów
5898m 80 {0} składa się z {1} markera
5899m 80 {0} składa się z {1} markerów
5900m 80 {0} składa się z {1} markerów
5901m 81 {0} składa się z {1} ścieżki
5902m 81 {0} składa się z {1} ścieżek
5903m 81 {0} składa się z {1} ścieżek
5904m 82 -----
5905m 83 -----
5906m 84 -----
5907m 85 {0} element
5908m 85 {0} elementy
5909m 85 {0} elementów
5910m 86 {0} węzeł
5911m 86 {0} węzły
5912m 86 {0} węzłów
5913m 87 {0} obiekt do dodania:
5914m 87 {0} obiekty do dodania:
5915m 87 {0} obiektów do dodania:
5916m 88 {0} obiekt do usunięcia:
5917m 88 {0} obiekty do usunięcia:
5918m 88 {0} obiektów do usunięcia:
5919m 89 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5920m 89 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5921m 89 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5922m 90 -----
5923m 91 {0} punkt
5924m 91 {0} punkty
5925m 91 {0} punktów
5926m 92 {0} relacja
5927m 92 {0} relacje
5928m 92 {0} relacji
5929m 93 {0} trasa,
5930m 93 {0} trasy,
5931m 93 {0} tras,
5932m 94 -----
5933m 95 {0} ścieżka
5934m 95 {0} ścieżki
5935m 95 {0} ścieżki
5936m 96 {0} ślad,
5937m 96 {0} ślady,
5938m 96 {0} śladów,
5939m 97 -----
5940m 98 -----
5941m 99 {0} droga
5942m 99 {0} drogi
5943m 99 {0} dróg
5944m 100 {0} punkt
5945m 100 {0} punkty
5946m 100 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.