source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3677

Last change on this file since 3677 was 3677, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 97.1 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 Liczba obiektów
9 9 -----
10 10 -----
11 11 -----
12 12 -----
13 13 -----
14 14 (Kod={0})
15 15 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
16 16 -----
17 17 -----
18 18 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
19 19 -----
20 20 (Adres URL był:
21 21 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 (brak obiektu)
28 28 (brak)
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
34 34 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
35 35 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
36 36 -----
37 37 -----
38 38 -----
39 39 -----
40 40 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
41 41 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
42 42 * Jeden węzęł z tagami lub
43 43 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
44 44 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
45 45 ...możliwe inne rodzaje transportu
46 46 ... odwołuje się do relacji
47 47 -----
48 48 -----
49 49 -----
50 50 Kręgle
51 51 -----
52 52 -----
53 53 -----
54 54 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
55 55 -----
56 56 <anonimowy>
57 57 -----
58 58 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
59 59 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
60 60 -----
61 61 -----
62 62 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
63 63 <b>id:</b>... - obiekt z danym ID (0 dla nowych obiektów)
64 64 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
65 65 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
66 66 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
67 67 -----
68 68 -----
69 69 -----
70 70 -----
71 71 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
72 72 -----
73 73 -----
74 74 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
75 75 -----
76 76 -----
77 77 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
78 78 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
79 79 -----
80 80 -----
81 81 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
82 82 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
83 83 -----
84 84 <różne>
85 85 -----
86 86 -----
87 87 -----
88 88 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
89 89 -----
90 90 <h2>Filtr aktywny</h2>
91 91 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
92 92 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
93 93 -----
94 94 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 -----
99 99 -----
100 100 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
101 101 -----
102 102 -----
103 103 -----
104 104 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
105 105 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
106 106 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
107 107 -----
108 108 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
109 109 -----
110 110 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
111 111 -----
112 112 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
113 113 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
114 114 -----
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
122 122 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
123 123 -----
124 124 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
125 125 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
126 126 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
127 127 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
128 128 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
129 129 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
130 130 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 -----
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
141 141 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
142 142 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 -----
147 147 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
153 153 -----
154 154 -----
155 155 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 -----
161 161 -----
162 162 -----
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
167 167 -----
168 168 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
169 169 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
170 170 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
171 171 -----
172 172 -----
173 173 -----
174 174 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
175 175 <html>Proszę wybrać jedno z <strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
176 176 <html>Proszę wybrać zestawy zmian które chcesz zamknąć</html>
177 177 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
178 178 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
179 179 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 <html>Zaznacz aby pobrać do nowej warstwy danych.<br>Niezaznaczenie spowoduje pobranie danych do aktywnej warstwy danych.</html>
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 -----
202 202 -----
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 -----
207 207 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
208 208 -----
209 209 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
210 210 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 -----
221 221 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 -----
240 240 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 <nowy obiekt>
261 261 -----
262 262 -----
263 263 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 A wg. odległości
277 277 A wg. czasu
278 278 -----
279 279 -----
280 280 Brak tagu name, istnieje jednak name:*
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
285 285 -----
286 286 -----
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 -----
291 291 -----
292 292 -----
293 293 Naruszenie możliwości API
294 294 Wersja API: {0}
295 295 -----
296 296 Nieczynny tor
297 297 -----
298 298 Anuluj scalanie
299 299 -----
300 300 -----
301 301 -----
302 302 O programie
303 303 O JOSM...
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
308 308 Dostęp do drogi
309 309 -----
310 310 -----
311 311 -----
312 312 -----
313 313 Zakwaterowanie
314 314 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
315 315 -----
316 316 -----
317 317 -----
318 318 Akcja
319 319 -----
320 320 -----
321 321 Aktywuj
322 322 -----
323 323 Aktywuj zaznzczoną warstwę
324 324 Aktywne style:
325 325 -----
326 326 Dodaj
327 327 -----
328 328 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
329 329 Dodaj węzeł...
330 330 Dodaj właściwości
331 331 -----
332 332 -----
333 333 -----
334 334 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
335 335 Dodaj komentarz
336 336 -----
337 337 -----
338 338 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
339 339 -----
340 340 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
341 341 -----
342 342 Dodaje nowy tag
343 343 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
344 344 -----
345 345 -----
346 346 -----
347 347 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy po ostatnim członku
348 348 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy za ostatnim zaznaczonym członkiem
349 349 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym członkiem
350 350 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym zaznaczonym członkiem
351 351 -----
352 352 Dodaj informacje o autorze
353 353 -----
354 354 -----
355 355 Dodaje filtr.
356 356 -----
357 357 -----
358 358 -----
359 359 -----
360 360 Dodaj nową warstwę
361 361 Dodaj węzeł
362 362 Dodaj węzeł do drogi
363 363 Dodaj węzeł do drogi i połącz
364 364 Dodano węzeł {0}
365 365 -----
366 366 Dodano relację {0}
367 367 -----
368 368 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
369 369 -----
370 370 -----
371 371 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
372 372 Dodaj do zaznaczenia
373 373 Dodano drogę {0}
374 374 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
375 375 -----
376 376 -----
377 377 Interpolacja adresów
378 378 -----
379 379 Adresy
380 380 -----
381 381 -----
382 382 -----
383 383 -----
384 384 Sztolnia
385 385 -----
386 386 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
387 387 Dostosowuje pozycję wybranej warstwy WMS
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 Centrum administracyjne
392 392 Administracyjna
393 393 Poziom administracyjny
394 394 Zaawansowane
395 395 -----
396 396 -----
397 397 Ustawienia zaawansowane
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 Koleje linowe
402 402 -----
403 403 Rolnictro
404 404 Lotnisko
405 405 Lotnisko
406 406 Sklep monopolowy
407 407 Wyrównaj węzły na kole
408 408 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
409 409 -----
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 -----
417 417 wszystkie
418 418 -----
419 419 Wszystkie formaty
420 420 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
421 421 -----
422 422 -----
423 423 Ogródki działkowe
424 424 -----
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 -----
429 429 -----
430 430 -----
431 431 Dozwolony ruch:
432 432 -----
433 433 -----
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 -----
438 438 -----
439 439 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
440 440 -----
441 441 Kanał alfa
442 442 Alfabetycznie
443 443 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
444 444 Chata alpejska
445 445 -----
446 446 -----
447 447 -----
448 448 zmień także nazwę pliku
449 449 -----
450 450 -----
451 451 Zawsze aktualizuj bez pytania
452 452 Futbol amerykański
453 453 Liczba kabli
454 454 Pojemność
455 455 Ilość stopni
456 456 Natężenie
457 457 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
458 458 -----
459 459 -----
460 460 Pusta wartość usunie znacznik.
461 461 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
462 462 -----
463 463 Wystąpił błąd: {0}
464 464 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
465 465 -----
466 466 Wystąpił nieznany błąd
467 467 Kąt
468 468 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
469 469 Adnotacja
470 470 -----
471 471 -----
472 472 -----
473 473 Zastosuj
474 474 Zastosuj zmiany
475 475 Zastosuj szablon
476 476 Zastosuj rozwiązanie
477 477 Zastosuj rolę
478 478 Zastosuj rolę:
479 479 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
480 480 -----
481 481 Zastosuj rozwiązane konflikty
482 482 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
483 483 Zastosuj wybrane zmiany
484 484 -----
485 485 -----
486 486 Zastosuj zmiany
487 487 Zastosuj adres kafelka
488 488 Zastosuj zmiany i zamknij okno
489 489 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
490 490 Zastosować?
491 491 -----
492 492 -----
493 493 Wykopalisko archeologiczne
494 494 Łucznictwo
495 495 Kontynuować?
496 496 Czy na pewno?
497 497 obszar
498 498 Niezamknięty obszar
499 499 Tereny wokół miejsc
500 500 Centrum kulturalne
501 501 Sztuka
502 502 Pytaj przed aktualizacją
503 503 -----
504 504 -----
505 505 -----
506 506 -----
507 507 Skojarzone ulice
508 508 -----
509 509 Lekkoatletyka
510 510 -----
511 511 Atrakcja
512 512 -----
513 513 Dźwięk
514 514 -----
515 515 Ustawienia audio
516 516 Markery audio z {0}
517 517 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
518 518 -----
519 519 Audioprzewodnik
520 520 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
521 521 Australijski football
522 522 -----
523 523 -----
524 524 -----
525 525 -----
526 526 -----
527 527 Uwierzytelnianie
528 528 Uwierzytelnienie nie powiodło się
529 529 Błąd uwierzytelniania
530 530 Autor
531 531 Autor: {0}
532 532 Autoryzacja nie powiodła się
533 533 -----
534 534 -----
535 535 -----
536 536 -----
537 537 -----
538 538 Autorzy
539 539 -----
540 540 -----
541 541 Częstość zapisywania (sekundy)
542 542 -----
543 543 -----
544 544 -----
545 545 Centruj ciągle
546 546 -----
547 547 -----
548 548 -----
549 549 -----
550 550 Bankomat
551 551 -----
552 552 Automatyczne pobieranie
553 553 Automatyczna korekcja tagów
554 554 -----
555 555 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
556 556 -----
557 557 Dostępne
558 558 Dostępne role
559 559 Dostępne style (z {0}):
560 560 -----
561 561 -----
562 562 B wg. odległości
563 563 B wg. czasu
564 564 -----
565 565 Okno życia
566 566 Wstecz
567 567 Oparcie
568 568 -----
569 569 Błędne żądanie
570 570 Piekarnia
571 571 -----
572 572 -----
573 573 Przeszkody
574 574 -----
575 575 Podstawowe
576 576 Zbiornik wodny
577 577 Koszykówka
578 578 baterie
579 579 Pole bitwy
580 580 Zatoka
581 581 Plaża
582 582 Siatkówka plażowa
583 583 Radiolatarnia
584 584 Ławka
585 585 Sklep z napojami
586 586 -----
587 587 Rowery
588 588 Rowery
589 589 Ogródek piwny
590 590 -----
591 591 Sklep rowerowy
592 592 -----
593 593 -----
594 594 Biodiesel
595 595 Pusta warstwa
596 596 Betonowy blok
597 597 -----
598 598 Zawartość
599 599 Stocznia
600 600 Słupek drogowy
601 601 Księgarnia
602 602 Zakładki
603 603 Przejście graniczne
604 604 Nazwa systematyczna
605 605 -----
606 606 -----
607 607 Bule
608 608 Granice
609 609 Granica
610 610 Kamień graniczny
611 611 -----
612 612 Rodzaj granicy
613 613 Wybrany obszar
614 614 -----
615 615 Butik
616 616 Gra w kule
617 617 Marka
618 618 Most
619 619 -----
620 620 Teren poprzemysłowy
621 621 -----
622 622 -----
623 623 Kozioł oporowy
624 624 Raporty o błędach
625 625 -----
626 626 Budynek
627 627 -----
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 Budynki
632 632 -----
633 633 Szekokość:
634 634 -----
635 635 -----
636 636 Autobus torowy
637 637 Peron autobusowy
638 638 Dworzec autobusowy
639 639 Przystanek autobusowy
640 640 -----
641 641 Rzeźnik
642 642 C wg. odległości
643 643 C wg. czasu
644 644 -----
645 645 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
646 646 Kolej linowa
647 647 Rozdzielcza skrzynka elektryczna
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 Kataster
652 652 Kataster: {0}
653 653 -----
654 654 Kawiarnia
655 655 Pliki kalibracji
656 656 -----
657 657 -----
658 658 Kemping
659 659 Pole namiotowe
660 660 Nie można rysować poza światem
661 661 -----
662 662 Futbol kanadyjski
663 663 Kanał
664 664 Anuluj
665 665 -----
666 666 -----
667 667 Anuluj autentykację
668 668 Anuluj zamykanie zestawów zmian
669 669 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
670 670 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
671 671 Anuluj operację
672 672 -----
673 673 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
674 674 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
675 675 Anuluj przesyłanie
676 676 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 -----
682 682 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
683 683 -----
684 684 -----
685 685 -----
686 686 -----
687 687 -----
688 688 -----
689 689 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
690 690 -----
691 691 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
692 692 -----
693 693 -----
694 694 -----
695 695 -----
696 696 -----
697 697 -----
698 698 -----
699 699 -----
700 700 Kajakarstwo
701 701 puszki
702 702 Pojemność
703 703 Pojemność całkowita
704 704 -----
705 705 Samochód
706 706 Dealer samochodowy
707 707 Kemping
708 708 Ładunek
709 709 Gotówka
710 710 Zamek
711 711 Przeszkoda dla bydła
712 712 Wejście do jaskini
713 713 Cmentarz
714 714 Wycentruj raz
715 715 -----
716 716 Wyśrodkuj widok
717 717 Wyciąg krzesełkowy
718 718 Chata górska
719 719 Zmień właściwości
720 720 -----
721 721 Zmienić kierunek?
722 722 -----
723 723 Zmień węzeł {0}
724 724 -----
725 725 Zmień relację
726 726 -----
727 727 Zmień relację {0}
728 728 Zmień rozdzielczość
729 729 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
730 730 -----
731 731 Zmienić wartości?
732 732 Zmień drogę {0}
733 733 -----
734 734 -----
735 735 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
736 736 ID zestawu zmian:
737 737 Menedżer Zestawów Zmian
738 738 Menedżer zestawów zmian
739 739 Zamknięto changeset
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 Zestawy zmian
747 747 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
748 748 Stacja ładowania
749 749 -----
750 750 Sprawdź na serwerze
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
756 756 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
757 757 -----
758 758 Drogeria
759 759 -----
760 760 -----
761 761 Komin
762 762 Chiński
763 763 Wybierz
764 764 Wybierz kolor
765 765 Wybierz kolor dla {0}
766 766 Wybierz jedną z gotowych licencji
767 767 -----
768 768 -----
769 769 -----
770 770 Wynierz typ obiektu OSM
771 771 -----
772 772 -----
773 773 Kościół
774 774 Kino
775 775 Miasto
776 776 Granica miasta
777 777 Mury miejskie
778 778 Nazwa miejscowości
779 779 -----
780 780 Cywilna
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 -----
797 797 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
798 798 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
799 799 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
800 800 -----
801 801 Kliknij aby przerwać wysyłanie
802 802 -----
803 803 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
804 804 Kliknij aby przerwać trwającą operację
805 805 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
806 806 Kliknij aby zamknąć
807 807 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
808 808 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
809 809 -----
810 810 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
811 811 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
812 812 -----
813 813 -----
814 814 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
815 815 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
816 816 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
817 817 -----
818 818 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
819 819 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
820 820 -----
821 821 -----
822 822 -----
823 823 -----
824 824 -----
825 825 -----
826 826 -----
827 827 -----
828 828 Kliknij aby rozpocząć szukanie
829 829 -----
830 830 -----
831 831 -----
832 832 -----
833 833 -----
834 834 Klif
835 835 Wspinaczka
836 836 zegar
837 837 Zamknij
838 838 Zamknij mimo to
839 839 -----
840 840 Zamknij zestawy zmian
841 841 -----
842 842 Zamknij okno i porzuć pobieranie
843 843 Zamknij otwarte zestawy zmian
844 844 -----
845 845 Zamknij okno
846 846 -----
847 847 -----
848 848 -----
849 849 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
850 850 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
851 851 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
852 852 Zamyka wybrane zestawy zmian
853 853 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
854 854 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
855 855 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
856 856 -----
857 857 Zamknięte po -
858 858 Zamknięty
859 859 Zamknięty:
860 860 Opis
861 861 Opis
862 862 Zamyka otwarte zestawy zmian
863 863 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
864 864 Zamykanie zestawu zmian
865 865 Zamykam zestaw zmian {0}
866 866 Zamykanie zestawu zmian...
867 867 Odzież
868 868 -----
869 869 Wybrzeże
870 870 Linie brzegowe
871 871 na monety
872 872 -----
873 873 Kolor
874 874 Kolor (hex)
875 875 -----
876 876 Schemat kolorów
877 877 Schematy kolorów
878 878 -----
879 879 Kolory
880 880 -----
881 881 -----
882 882 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
883 883 Kolor
884 884 -----
885 885 Połącz drogi
886 886 Łączy kilka dróg w jedną.
887 887 Połącz {0} dróg
888 888 Współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
889 889 Historia poleceń
890 890 Komentarz
891 891 Komentarz:
892 892 Komentarz:
893 893 Obszar biur i usług
894 894 Miejsce publiczne
895 895 -----
896 896 -----
897 897 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
898 898 -----
899 899 centrum społeczne
900 900 Porównaj
901 901 -----
902 902 Sklep komputerowy
903 903 Cukiernia
904 904 -----
905 905 -----
906 906 Konfiguracja stron wtyczek
907 907 -----
908 908 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
909 909 -----
910 910 Konfiguruj strony...
911 911 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
912 912 -----
913 913 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
914 914 Konfiguruj czy używać serwera proxy
915 915 -----
916 916 -----
917 917 Potwierdź czyszczenie
918 918 -----
919 919 -----
920 920 Konflikt
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
924 924 Konflikty
925 925 Wykryto konflikty
926 926 -----
927 927 -----
928 928 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
929 929 -----
930 930 Konflikty: {0} nierozwiązanych
931 931 Połącz istniejący drogę z węzłem
932 932 -----
933 933 Połączony
934 934 -----
935 935 Łączenie
936 936 Łączenie...
937 937 -----
938 938 Połączenie nie powiodło się
939 939 Ustawienia połączenia
940 940 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
941 941 Połączenie nie powiodło się.
942 942 -----
943 943 W budowie
944 944 Budowa
945 945 -----
946 946 -----
947 947 Kontakt
948 948 Kontakt:
949 949 Łączenie z serwerem OSM...
950 950 Łączenie z serwerem...
951 951 Łączenie z serwerem WMS...
952 952 Łączenie z katastrem WMS...
953 953 Zawartość
954 954 Kontynent
955 955 Kontynuuj
956 956 Kontynuuj jak jest
957 957 Kontynuuj rozwiązywanie
958 958 -----
959 959 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
960 960 Kontynuuj mimo to
961 961 -----
962 962 Autorzy
963 963 Sklep osiedlowy
964 964 -----
965 965 Konwertuj na warstwę GPX
966 966 -----
967 967 Przekształć w warstwę danych
968 968 -----
969 969 -----
970 970 -----
971 971 -----
972 972 Przekonwertowany z: {0}
973 973 -----
974 974 Liczba wczytanych współrzędnych:
975 975 -----
976 976 Współrzędne:
977 977 Kopiuj
978 978 Kopiuj zaznaczony serwer do menu
979 979 -----
980 980 -----
981 981 -----
982 982 -----
983 983 -----
984 984 -----
985 985 Kopia warstwy {0}
986 986 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
987 987 -----
988 988 -----
989 989 -----
990 990 -----
991 991 -----
992 992 Skopiuj do schowka i zamknij
993 993 Kopiuj do schowka
994 994 Kopia nr {1} warstwy {0}
995 995 Prawa autorskie (URL)
996 996 Prawa autorskie - rok
997 997 Punkt ksero
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
1005 1005 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
1006 1006 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 Nie można zaimportować "{0}".
1013 1013 Nie można zaimportować plików.
1014 1014 -----
1015 1015 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
1016 1016 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
1017 1017 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 Nie można odczytać "{0}"
1023 1023 -----
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
1029 1029 -----
1030 1030 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 -----
1034 1034 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1035 1035 -----
1036 1036 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
1037 1037 -----
1038 1038 Kraj
1039 1039 Kod kraju
1040 1040 -----
1041 1041 -----
1042 1042 Okręg
1043 1043 Kurs
1044 1044 Sąd
1045 1045 -----
1046 1046 Zakryte sztuczne jezioro
1047 1047 Dźwig
1048 1048 Utwórz okrąg
1049 1049 -----
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 -----
1053 1053 -----
1054 1054 -----
1055 1055 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1056 1056 -----
1057 1057 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 Tworzy nową warstwę mapy.
1061 1061 Tworzy nową relację
1062 1062 -----
1063 1063 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1064 1064 -----
1065 1065 -----
1066 1066 -----
1067 1067 Tworzenie obszarów.
1068 1068 -----
1069 1069 Utwórz zakładkę
1070 1070 -----
1071 1071 -----
1072 1072 -----
1073 1073 -----
1074 1074 -----
1075 1075 Utwórz nowy problem
1076 1076 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1077 1077 Utwórz wielokąt złożony
1078 1078 Tworzy wielokąt złożony
1079 1079 Tworzy wielokąty złożone jednym kliknięciem, łatwiej niż w standardowy sposób z użyciem edytora relacji.
1080 1080 Utwórz nowy węzeł.
1081 1081 -----
1082 1082 -----
1083 1083 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1084 1084 -----
1085 1085 -----
1086 1086 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1087 1087 -----
1088 1088 Utworzono
1089 1089 Utworzony
1090 1090 -----
1091 1091 Stworzone przed -
1092 1092 Stworzony przez:
1093 1093 Utworzony:
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 Tworzenie zestawu zmian...
1097 1097 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1098 1098 na karty kredytowe
1099 1099 Krykiet
1100 1100 Krykiet - siatki
1101 1101 -----
1102 1102 Krokiet
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 Przejazd przez tory
1106 1106 opiekun na przejściu dla pieszych
1107 1107 Przecinające się budynki
1108 1108 Rodzaj przejazdu
1109 1109 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1110 1110 Przecinające się drogi
1111 1111 Przecinające się drogi
1112 1112 Kuchnia
1113 1113 Kultura
1114 1114 Bieżące zaznaczenie
1115 1115 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1116 1116 -----
1117 1117 -----
1118 1118 -----
1119 1119 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1120 1120 -----
1121 1121 -----
1122 1122 Sklep z zasłonami
1123 1123 -----
1124 1124 Dostosuj kolor
1125 1125 Dostosuj rysowanie linii
1126 1126 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1127 1127 wykop
1128 1128 Przegroda dla rowerzystów
1129 1129 Zapętlone zależności między relacjami
1130 1130 kolarstwo
1131 1131 Zapętlone zależności.
1132 1132 Czechy CUZK:KM
1133 1133 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 Tama
1137 1137 Warstwa danych {0}
1138 1138 -----
1139 1139 Źródło i typ danych:
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 Weryfikacja danych
1143 1143 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
1144 1144 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1145 1145 Test zgodności zestawu danych
1146 1146 Data
1147 1147 Data:
1148 1148 Data:
1149 1149 na karty debetowe
1150 1150 -----
1151 1151 -----
1152 1152 Stopnie dziesiętne
1153 1153 -----
1154 1154 -----
1155 1155 -----
1156 1156 Ścieżka do jazdy konnej
1157 1157 Ścieżka rowerowa
1158 1158 Ścieżka dla pieszych
1159 1159 Domyślny
1160 1160 Domyślny (ustalony automatycznie)
1161 1161 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1162 1162 Domyślną wartością jest "{0}".
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 Definiuje widoczność twojego śladu dla innych użytkowników OSM
1166 1166 Usuń
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 Tryb kasowania
1172 1172 Usuń właściwość
1173 1173 -----
1174 1174 Potwierdź usunięcie.
1175 1175 Usuń powielone drogi
1176 1176 Usuwa filtr.
1177 1177 Usuń z relacji
1178 1178 Usuwa z ograniczenia skrętu
1179 1179 -----
1180 1180 Usunąć niekompletnych członków?
1181 1181 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1182 1182 Usunięto węzeł {0}
1183 1183 Usuwanie węzłów lub dróg.
1184 1184 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1185 1185 -----
1186 1186 Usuwa obiekty
1187 1187 Usunięto relację {0}
1188 1188 -----
1189 1189 Usuwa wybrane obiekty
1190 1190 Usuwa obecnie edytowaną relację
1191 1191 -----
1192 1192 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1193 1193 Usuń zaznaczoną warstwę.
1194 1194 Usuwa zaznaczoną relację.
1195 1195 -----
1196 1196 -----
1197 1197 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1198 1198 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1199 1199 -----
1200 1200 -----
1201 1201 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1202 1202 -----
1203 1203 Usunięto drogę {0}
1204 1204 Usunięto
1205 1205 Usunięto "{0}"
1206 1206 Usunięte:
1207 1207 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1208 1208 -----
1209 1209 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1210 1210 Usunięte lub przeniesione obiekty
1211 1211 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1212 1212 -----
1213 1213 Delikatesy
1214 1214 Wyznanie
1215 1215 Dentysta
1216 1216 -----
1217 1217 Dom towarowy
1218 1218 Głębokość w metrach
1219 1219 Dokładnie opisz problem
1220 1220 Opis
1221 1221 Opis: {0}
1222 1222 Szczegółowość
1223 1223 Szczegóły
1224 1224 -----
1225 1225 -----
1226 1226 -----
1227 1227 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1228 1228 Diesel (olej napędowy)
1229 1229 Ultimate Diesel (GTL)
1230 1230 Diesel dla ciężarówek
1231 1231 Poziom trudności
1232 1232 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1233 1233 Kierunek
1234 1234 -----
1235 1235 -----
1236 1236 -----
1237 1237 Zablokuj
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 -----
1241 1241 Zablokuj wtyczkę
1242 1242 Porzuć
1243 1243 Porzuć i wyjdź
1244 1244 Porzuć i wyjdź
1245 1245 realizacja recept
1246 1246 Wyświetlacz
1247 1247 -----
1248 1248 Ustawienia wyświetlania
1249 1249 -----
1250 1250 -----
1251 1251 -----
1252 1252 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1253 1253 Wyświetlaj współrzędne jako
1254 1254 -----
1255 1255 Wyświetla georeferencyjne obrazy jako tło w JOSM (serwery WMS, Yahoo, ...).
1256 1256 -----
1257 1257 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1258 1258 -----
1259 1259 -----
1260 1260 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1261 1261 Wyświetlaj menu "Audio"
1262 1262 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1263 1263 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1264 1264 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1265 1265 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1266 1266 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1267 1267 Wyświetla tagi zestawu zmian
1268 1268 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1269 1269 -----
1270 1270 -----
1271 1271 -----
1272 1272 Rozmieść węzły
1273 1273 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1274 1274 nieczynna
1275 1275 Nieużywany tor
1276 1276 Rów
1277 1277 Porzuć zmiany
1278 1278 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1279 1279 -----
1280 1280 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1281 1281 -----
1282 1282 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1283 1283 Nie pokazuj ponownie tego komunikatu
1284 1284 -----
1285 1285 Nic nie rób
1286 1286 -----
1287 1287 -----
1288 1288 -----
1289 1289 -----
1290 1290 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1291 1291 -----
1292 1292 Sklep dla majsterkowiczów
1293 1293 Dok
1294 1294 Lekarz
1295 1295 Wyścigi psów
1296 1296 -----
1297 1297 -----
1298 1298 -----
1299 1299 W dół
1300 1300 Pobierz
1301 1301 -----
1302 1302 -----
1303 1303 Pobierz dane
1304 1304 -----
1305 1305 -----
1306 1306 -----
1307 1307 Pobierz dane.
1308 1308 Pobierz członków
1309 1309 -----
1310 1310 Pobiera obiekt wg ID
1311 1311 Pobierz obiekt
1312 1312 Pobierz obiekt…
1313 1313 Pobierz wtyczkę
1314 1314 -----
1315 1315 -----
1316 1316 -----
1317 1317 -----
1318 1318 Adres URL
1319 1319 Pobiera kafelki WMS z {0}
1320 1320 -----
1321 1321 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1322 1322 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1323 1323 -----
1324 1324 Pobiera i pokazuje historię zaznaczonych elementów
1325 1325 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1326 1326 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1327 1327 Pobierz jako nową warstwę
1328 1328 Pobierz zawartość zestawu zmian
1329 1329 Pobierz zestawy zmian
1330 1330 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1331 1331 Pobierz zawartość
1332 1332 -----
1333 1333 -----
1334 1334 -----
1335 1335 Pobierz wszystko pomiędzy:
1336 1336 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1337 1337 Pobierz z OSM...
1338 1338 Pobierz niekompletnych członków
1339 1339 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1340 1340 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1341 1341 Pobierz listę
1342 1342 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1343 1343 -----
1344 1344 Pobierz członków
1345 1345 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1346 1346 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1347 1347 -----
1348 1348 Pobierz teraz
1349 1349 Pobierz obiekt
1350 1350 Pobierz obiekt…
1351 1351 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1352 1352 Pobieranie listy wtyczek...
1353 1353 -----
1354 1354 -----
1355 1355 Pobierz powiązane
1356 1356 -----
1357 1357 -----
1358 1358 -----
1359 1359 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1360 1360 -----
1361 1361 -----
1362 1362 -----
1363 1363 -----
1364 1364 Pobiera zawartość zestawu zmian
1365 1365 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1366 1366 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1367 1367 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1368 1368 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1369 1369 -----
1370 1370 -----
1371 1371 Pobierz widoczne kafle
1372 1372 -----
1373 1373 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1374 1374 Pobrane dane GPX
1375 1375 -----
1376 1376 Pobieranie danych GPS
1377 1377 Pobieranie danych OSM...
1378 1378 Pobieranie wtyczki {0}...
1379 1379 Pobieranie wiadomości dnia
1380 1380 -----
1381 1381 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1382 1382 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1383 1383 Pobieranie zestawów zmian...
1384 1384 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1385 1385 Pobieranie danych
1386 1386 Pobieranie z serwera OSM...
1387 1387 Pobieranie historii...
1388 1388 -----
1389 1389 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1390 1390 Pobieranie listy wtyczek z "{0}"
1391 1391 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1392 1392 Pobieranie powiązanych relacji...
1393 1393 Pobieranie powiązanych dróg...
1394 1394 -----
1395 1395 -----
1396 1396 -----
1397 1397 Wyciąg orczykowy
1398 1398 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1399 1399 -----
1400 1400 -----
1401 1401 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1402 1402 Przeciągnij aby obrócić obraz
1403 1403 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1404 1404 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1405 1405 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1406 1406 Odpływ
1407 1407 Rysowanie
1408 1408 Rysuj strzałki kierunkowe
1409 1409 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1410 1410 -----
1411 1411 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1412 1412 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1413 1413 -----
1414 1414 -----
1415 1415 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1416 1416 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1417 1417 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1418 1418 Rysuj duże punkty GPS.
1419 1419 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1420 1420 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1421 1421 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1422 1422 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1423 1423 Tworzenie węzłów i dróg.
1424 1424 -----
1425 1425 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1426 1426 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1427 1427 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1428 1428 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1429 1429 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1430 1430 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1431 1431 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1432 1432 Woda do picia
1433 1433 -----
1434 1434 szkoła jazdy
1435 1435 -----
1436 1436 Pralnia chemiczna
1437 1437 Rozmnóż w {0} węzłów
1438 1438 Powiel
1439 1439 Duplikuj warstwę
1440 1440 -----
1441 1441 -----
1442 1442 -----
1443 1443 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1444 1444 -----
1445 1445 -----
1446 1446 Powiela zaznaczone obiekty.
1447 1447 Skopiuj warstwę
1448 1448 Powielone węzły
1449 1449 Powielone węzły drogi
1450 1450 Powielone węzły drogi.
1451 1451 Powielone drogi
1452 1452 -----
1453 1453 E10 (bioetanol 10%)
1454 1454 E85 (bioetanol 85%)
1455 1455 -----
1456 1456 -----
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 -----
1460 1460 -----
1461 1461 Edycja
1462 1462 Edycja kręgli
1463 1463 Edycja informacji o adresach
1464 1464 Edycja interpolacji adresów
1465 1465 Edycja sztolni
1466 1466 Edycja granicy administracyjnej
1467 1467 Edycja lotniska
1468 1468 Edycja sklepu monopolowego
1469 1469 Edycja ogródków działkowych
1470 1470 Edycja chaty alpejskiej
1471 1471 Edycja futbolu amertkańskiego
1472 1472 Edycja wykopaliska archeologicznego
1473 1473 Edycja łucznictwa
1474 1474 Edycja centrum kulturalnego
1475 1475 Edycja obiektu sztuki
1476 1476 Edycja lekkoatletyki
1477 1477 Edycja atrakcji turystycznej
1478 1478 Edycja futbolu australijskiego
1479 1479 Edycja bankomatu
1480 1480 Edycja okna życia
1481 1481 Edycja piekarni
1482 1482 Edycja banku
1483 1483 Edycja baru
1484 1484 Edycja baseballu
1485 1485 Edycja zbiornika wodnego
1486 1486 Edycja koszykówki
1487 1487 Edycja pola bitwy
1488 1488 Edycja zatoki
1489 1489 Edycja plaży
1490 1490 Edycja siatkówki plażowej
1491 1491 Edycja radiolatarni
1492 1492 Edycja sklepu z napojami
1493 1493 Edycja parkingu dla rowerów
1494 1494 Edycja wypożyczalni rowerów
1495 1495 Edycja warsztatu rowerowego
1496 1496 Edycja ogródka piwnego
1497 1497 Edycja stoczni
1498 1498 Edycja słupka drogowego
1499 1499 Edycja księgarni
1500 1500 Edycja przejścia granicznego
1501 1501 Edycja boiska do gry w boule
1502 1502 Edycja granicy
1503 1503 Edycja kamienia granicznego
1504 1504 Edycja butiku
1505 1505 Edycja gry w kule
1506 1506 Edycja mostu
1507 1507 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1508 1508 Edycja terenu poprzemysłowego
1509 1509 -----
1510 1510 Edycja autobusu torowego
1511 1511 Edycja peronu autobusowego
1512 1512 Edycja dworca autobusowego
1513 1513 Edycja przystanku autobusowego
1514 1514 Edycja sklepu mięsnego
1515 1515 Edycja kolei linowej
1516 1516 Edycja rozdzielczej skrzynki elektrycznej
1517 1517 Edycja kawiarni
1518 1518 Edycja pola namiotowego
1519 1519 Edycja futbolu kanadyjskiego
1520 1520 Edycja kanału
1521 1521 Edycja kajakarstwa
1522 1522 Edycja wypożyczalni samochodów
1523 1523 Edycja warsztatu samochodowego
1524 1524 Edycja punktu carsharingu
1525 1525 Edycja warsztatu samochodowego
1526 1526 Edycja myjni samochodowej
1527 1527 Edycja kempingu
1528 1528 Edycja zamku
1529 1529 Edycja przeszkody dla bydła
1530 1530 Edycja wejścia do jaskini
1531 1531 Edycja cmentarza
1532 1532 Edycja wyciągu krzesełkowego
1533 1533 Edycja chaty górskiej
1534 1534 Edycja stacji ładowania (dla aut z elektrycznym napędem)
1535 1535 Edycja drogerii
1536 1536 Edycja komina
1537 1537 Edycja kina
1538 1538 Edycja miasta
1539 1539 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1540 1540 Edycja granicy cywilnej
1541 1541 Edycja klifu
1542 1542 Edycja wspinaczki
1543 1543 Edycja zegaru
1544 1544 Edycja sklepu odzieżowego
1545 1545 Edycja zbiornika gazu
1546 1546 Edycja college'u
1547 1547 Edycja obszaru biur i usług
1548 1548 Edycja miejsca publicznego
1549 1549 Edycja sklepu komputerowego
1550 1550 Edycja cukierni
1551 1551 Edycja terenu budowy
1552 1552 Edycja kontaktu
1553 1553 Edycja kontynentu
1554 1554 Edycja sklepu osiedlowego
1555 1555 Edycja punktu ksero
1556 1556 Edycja kraju
1557 1557 Edycja okręgu / hrabstwa
1558 1558 Edycja siedziby sądu
1559 1559 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1560 1560 Edycja dźwigu
1561 1561 Edycja krykietu
1562 1562 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1563 1563 Edycja miejsca do gry w krokieta
1564 1564 Edycja przejścia dla pieszych
1565 1565 Edycja sklepu z zasłonami, firankami
1566 1566 Edycja ścieżki rowerowej
1567 1567 Edycja jazdy na rowerze
1568 1568 Edycja tamy
1569 1569 Edycja sklepu z delikatesami
1570 1570 Edycja dentysty
1571 1571 Edycja domu towarowego
1572 1572 Edycja opuszczonych torów
1573 1573 Edytuj rów
1574 1574 Edycja sklepu dla majsterkowiczów
1575 1575 Edycja doku
1576 1576 Edycja lekarza
1577 1577 Edycja wyścigów psów
1578 1578 Edycja wyciągu orczykowego
1579 1579 Edycja odpływu
1580 1580 Edycja punktu z wodą pitną
1581 1581 Edycja szkoły jazdy
1582 1582 Edycja palni chemicznej
1583 1583 Edycja sklepu elektronicznego
1584 1584 Edycja ambasady
1585 1585 -----
1586 1586 Edycja wejścia
1587 1587 Edycja jeździectwa
1588 1588 Edycja klepu z artykułami erotycznymi
1589 1589 Edycja fabryki
1590 1590 Edycja gruntów rolnych
1591 1591 Edycja zagrody
1592 1592 Edycja restauracji fast-food
1593 1593 Edycji hali górskiej
1594 1594 Edycja trasy promu
1595 1595 Edycja terminalu promowego
1596 1596 Edycja hydrantu
1597 1597 Edycja straży pożarnej
1598 1598 Edycja miejsca do wędkowania
1599 1599 Edycja schodów
1600 1600 Edycja kwiaciarni
1601 1601 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1602 1602 Edycja ścieżki dla pieszych
1603 1603 Edycja brodu
1604 1604 Edycja lasu
1605 1605 Edycja fontanny
1606 1606 Edycja sklepu z ramami do obrazów, zdjęć
1607 1607 Edycja stacji benzynowej
1608 1608 Edycja sklepu meblowego
1609 1609 Edycja futbolu gaelickiego
1610 1610 Edycja obszaru garaży
1611 1611 Edycja ogrodu
1612 1612 Edycja centrum ogrodniczego
1613 1613 Edycja zbiornika gazu
1614 1614 Edycja bramy
1615 1615 Edycja lodowca
1616 1616 Edycja golfu
1617 1617 Edycja pola golfowego
1618 1618 -----
1619 1619 Edycja trawnika
1620 1620 Edycja cmentarza przykościelnego
1621 1621 Edycja terenu pod zabudowę
1622 1622 Edycja sklepu warzywnego
1623 1623 Edycja szklarni ogrodniczej
1624 1624 Edycja ostrogi regulacyjnej
1625 1625 Edycja kwatery turystycznej
1626 1626 Edycja gimnastyki
1627 1627 Edycja salonu fryzjerskiego
1628 1628 Edycja przystanku kolejowego
1629 1629 Edycja przysiółka
1630 1630 -----
1631 1631 Edycja sklepu z narzędziami
1632 1632 Edycja miejsca sprzedaży aparatów słuchowych
1633 1633 Edycja wrzosowiska
1634 1634 Edycja lądowiska dla helikopterów
1635 1635 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1636 1636 Edycja drogi w budowie
1637 1637 Edycja miejsca do gry w hokeja
1638 1638 Edycja wyścigów konnych
1639 1639 Edycja szpitala
1640 1640 Edycja hostelu
1641 1641 Edycja hotelu
1642 1642 Edycja ambony strzelniczej
1643 1643 Edycja obszar przemysłowego
1644 1644 Edycja wyspy
1645 1645 Edycja wysepki
1646 1646 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1647 1647 Edycja jubilera
1648 1648 Edycja skrzyżowania
1649 1649 Edycja kartingu
1650 1650 Edycja przedszkola
1651 1651 Edycja kiosku
1652 1652 -----
1653 1653 Edycja sklepu z akcesoriami kuchennymi
1654 1654 Edycja lądu
1655 1655 Edycja wysypiska śmieci
1656 1656 Edycja pralni samoobsługowej
1657 1657 Edycja biblioteki
1658 1658 Edycja szlabanu
1659 1659 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1660 1660 Edycja latarni morskiej
1661 1661 Edycja strefy zamieszkania
1662 1662 Edycja okolicy
1663 1663 Edycja centrum handlowego
1664 1664 Edycja mariny
1665 1665 Edycja placu targowego
1666 1666 Edycja łąki
1667 1667 Edycja stacji pomiaru
1668 1668 Edycja miejsca pamięci
1669 1669 Edycja obszaru wojskowego
1670 1670 Edycja szybu
1671 1671 Edycja minigolfa
1672 1672 Edycja sklepu z telefonami komórkowymi
1673 1673 Edycja lotniska dla modeli
1674 1674 Edycja kantoru
1675 1675 Edycja toru jednoszynowego
1676 1676 Edycja pomnika
1677 1677 Edycja motelu
1678 1678 Edycja motocrossu
1679 1679 Edycja parkingu dla motocykli
1680 1680 Edycja sportów motorowych
1681 1681 Edycja autostrady
1682 1682 Edycja skrzyżowania autostrad
1683 1683 Edycja dojazdu do autostrady
1684 1684 Edycja przełęczy
1685 1685 Edycja błot
1686 1686 Edycja różnych sportów
1687 1687 Edycja multipolygonu
1688 1688 Edycja muzeum
1689 1689 Edycja sklepu z instrumentami
1690 1690 Edycja toru kolei wąskotorowej
1691 1691 Edycja granicy narodowej
1692 1692 Edycja granicy parku narodowego
1693 1693 Edycja rezerwatu przyrody
1694 1694 Edycja klubu nocnego
1695 1695 Edycja optyka
1696 1696 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1697 1697 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1698 1698 Edycja sklepu z farbami
1699 1699 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1700 1700 Edycja parku
1701 1701 Edycja parkingu
1702 1702 Edycja uliczki parkingowej
1703 1703 Edycja zatoki
1704 1704 Edycja ścieżki
1705 1705 Edycja wzgórza
1706 1706 Edycja ciągu pieszego
1707 1707 Edycja miejsca do gry w pelotę
1708 1708 Edycja apteki
1709 1709 Edycja miejsca na piknik
1710 1710 Edycja molo
1711 1711 Edycja rurociągu
1712 1712 Edycja boiska
1713 1713 Edycja miejsca kultu religijnego
1714 1714 Edycja placu zabaw
1715 1715 Edycja posterunku policji
1716 1716 Edycja granicy politycznej
1717 1717 Edycja urzędu pocztowego
1718 1718 Edycja elektowni
1719 1719 Edycja linii elektrycznej
1720 1720 Edycja słupa
1721 1721 Edycja rozdzielni elektrycznej
1722 1722 Edycja stacji transformatorowej
1723 1723 Edycja słupa wysokiego napięcia
1724 1724 Edycja kolei retro
1725 1725 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1726 1726 Edycja drogi krajowej
1727 1727 Edycja więzienia
1728 1728 Edycja pubu
1729 1729 Edycja budynku użyteczności publicznej
1730 1730 -----
1731 1731 Edycja komieniołomu
1732 1732 Edycja zdalnie sterowanych samochodów
1733 1733 Edycja toru wyścigowego
1734 1734 -----
1735 1735 Edycja toru
1736 1736 Edycja obszaru kolejowego
1737 1737 Edycja peronu kolejowego
1738 1738 Edycja terenu rekreacyjnego
1739 1739 Edycja punktu zbiórki odpadów
1740 1740 Edycja regionu
1741 1741 Edycja sztucznego jeziora
1742 1742 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1743 1743 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1744 1744 -----
1745 1745 Edycja restauracji
1746 1746 Edycja obszaru handlowego
1747 1747 Edycja rzeki
1748 1748 Edycja koryta rzecznego
1749 1749 Edycja ograniczeń na drodze
1750 1750 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1751 1751 Edytuj trasę
1752 1752 -----
1753 1753 Edycja rugby league
1754 1754 Edycja rugby union
1755 1755 Edycja ruin
1756 1756 Edycja pasa startowego
1757 1757 -----
1758 1758 Edycja bramy warownej
1759 1759 Edycja sauny
1760 1760 Edycja szkoły
1761 1761 Edycja rumowiska
1762 1762 Edycja buszu
1763 1763 Edycja sklepu rybnego
1764 1764 Edycja drogi wojewódzkiej
1765 1765 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1766 1766 Edycja drogi serwisowej
1767 1767 Edycja schronienia
1768 1768 Edycja sklepu obuwniczego
1769 1769 Edycja strzelectwa
1770 1770 Edycja sklepu motocyklowego
1771 1771 Edycja skrótów
1772 1772 Edycja jazdy na deskorolce
1773 1773 Edycja łyżwiarstwa
1774 1774 Edycja narciarstwa
1775 1775 Edycja pochylni
1776 1776 Edycja piłki nożnej
1777 1777 Edycja kolczatki
1778 1778 Edycja centrum sportowego
1779 1779 Edycja sklepu sportowego
1780 1780 Edycja żródła
1781 1781 Edycja stadionu
1782 1782 Edycja stanu
1783 1783 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1784 1784 Edycja przełazu
1785 1785 Edycja strumienia
1786 1786 Edycja latarni ulicznej
1787 1787 Edycja studia nagrań
1788 1788 Edycja dzielnicy
1789 1789 Edycja toru metra
1790 1790 Edycja wejścia do metra
1791 1791 Edycja supermarketu
1792 1792 Edycja kamery do monitoringu
1793 1793 Edycja punktu geodezyjnego
1794 1794 Edycja pływania
1795 1795 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1796 1796 Edycja krawca
1797 1797 Edycja postoju taksówek
1798 1798 Edycja drogi kołowania
1799 1799 Edycja telefonu
1800 1800 Edycja miejsca do gry w tenisa
1801 1801 Edycja terminalu
1802 1802 Edycja bramy terminalu
1803 1803 Edycja drogi powiatowej
1804 1804 Edycja teatru
1805 1805 Edycja parku rozrywki
1806 1806 Edycja punktu poboru opłat
1807 1807 Edycja wieży
1808 1808 Edycja miejscowości
1809 1809 Edycja ratusza
1810 1810 Edycja sklepu z zabawkami
1811 1811 Edycja drogi gruntowej
1812 1812 Edycja środka uspokojenia ruchu
1813 1813 Edycja torów tramwajowych
1814 1814 Edycja przystanku tramwajowego
1815 1815 Edycja biura podróży
1816 1816 Edycja drzewa
1817 1817 Edycja drogi ekspresowej
1818 1818 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1819 1819 Edycja tunelu
1820 1820 Edycja ograniczenia skrętu
1821 1821 Edycja kołowrotka
1822 1822 Edycja sklepu z oponami
1823 1823 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1824 1824 Edycja uniwersytetu
1825 1825 Edycja sklepu z odkurzaczami
1826 1826 Edycja sklepu z różnościami (np.: Wszystko za 5 złotych)
1827 1827 Edycja automatu sprzedającego
1828 1828 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1829 1829 Edycja wypożyczalni wideo
1830 1830 Edycja punktu widokowego
1831 1831 Edycja wsi
1832 1832 Edycja zieleni miejskiej
1833 1833 Edycja winnicy
1834 1834 Edycja wulkanu
1835 1835 Edycja siatkówki
1836 1836 Edycja kosza na śmieci
1837 1837 Edycja oczyszczalni ścieków
1838 1838 Edycja zbiornika wodnego
1839 1839 Edycja parku wodnego
1840 1840 Edycja wieży ciśnień
1841 1841 Edycja studni
1842 1842 -----
1843 1843 Edycja wodospadu
1844 1844 Edycja młynu wodnego
1845 1845 Edycja krzyża przydrożnego
1846 1846 Edycja kapliczki
1847 1847 Edycja jazu
1848 1848 Edycja mokradła
1849 1849 Edycja wiatraka
1850 1850 Edycja lasu pierwotnego
1851 1851 Edycja zakładu produkcyjnego
1852 1852 Edycja zoo
1853 1853 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1854 1854 Edycja skojarzonych ulic
1855 1855 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1856 1856 Edytuje filtr.
1857 1857 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 Edycja sieci trasy
1864 1864 -----
1865 1865 Edytuje tę stronę pomocy
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 -----
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1877 1877 Edycja: {0}
1878 1878 -----
1879 1879 Edukacja
1880 1880 Elektryfikacja
1881 1881 Elektronika
1882 1882 na karty chipowe
1883 1883 Sklep elektroniczny
1884 1884 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1885 1885 Wysokość
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 Adres e-mail
1890 1890 nasyp
1891 1891 Ambasada
1892 1892 -----
1893 1893 Telefon alarmowy
1894 1894 Pusty dokument
1895 1895 -----
1896 1896 Puste drogi
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 Zastosuj filtr
1901 1901 -----
1902 1902 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1903 1903 -----
1904 1904 Zakodowane dokumenty nie są wspierane.
1905 1905 -----
1906 1906 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1907 1907 Wprowadź URL
1908 1908 Podaj adres z którego pobrać dane:
1909 1909 Wprowadź ID zestawu zmian
1910 1910 Podaj nowy klucz i jego wartość
1911 1911 -----
1912 1912 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1913 1913 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1914 1914 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1915 1915 Wpisz szukane wyrażenie
1916 1916 -----
1917 1917 -----
1918 1918 -----
1919 1919 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 -----
1932 1932 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1933 1933 -----
1934 1934 Wpisz swój komentarz
1935 1935 Wejście
1936 1936 Jeździectwo
1937 1937 Artykuły erotyczne
1938 1938 Błąd
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 Błąd podczas usuwania danych.
1942 1942 Błąd podczas wyświetlania adresu
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 -----
1950 1950 Błąd podczas ładowania pliku
1951 1951 -----
1952 1952 -----
1953 1953 Błąd w pliku {0}
1954 1954 -----
1955 1955 -----
1956 1956 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1957 1957 -----
1958 1958 Błąd odtwarzania dźwięku
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1965 1965 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1966 1966 -----
1967 1967 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1968 1968 -----
1969 1969 Błąd podczas przetwarzania {0}
1970 1970 -----
1971 1971 Błąd podczas wysyłania
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 -----
1975 1975 Błędy
1976 1976 Błędy w czasie pobierania
1977 1977 Błędy/Uwagi
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 Przykłady
1983 1983 Wystąpił wyjątek
1984 1984 Zakończ
1985 1985 Zamknij JOSM
1986 1986 -----
1987 1987 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1988 1988 Kończy pracę z programem.
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 Eksportuj do pliku GPX
1996 1996 Eksportuj i zapisz
1997 1997 -----
1998 1998 Opcje eksportu
1999 1999 Eksportuj dane do pliku GPX
2000 2000 Eksportuj do GPX...
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 -----
2005 2005 -----
2006 2006 -----
2007 2007 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
2008 2008 Wytłocz
2009 2009 Wytłocz drogę
2010 2010 DO POPRAWKI
2011 2011 -----
2012 2012 Fabryka
2013 2013 Usługi
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 Nie można otworzyć adresu URL
2022 2022 -----
2023 2023 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
2024 2024 -----
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 Grunty rolne
2039 2039 Zagroda
2040 2040 Fast food
2041 2041 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
2042 2042 -----
2043 2043 Szybciej
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 Numer faksu
2047 2047 Opłata
2048 2048 Hala górska
2049 2049 Ogrodzenie
2050 2050 Trasa promu
2051 2051 Terminal promowy
2052 2052 Ściąganie pakietu węzłów z "{0}"
2053 2053 Ściąganie pakietu relacji z "{0}"
2054 2054 Ściąganie pakietu droóg z "{0}"
2055 2055 -----
2056 2056 Ściąganie węzła o id {0} z "{1}"
2057 2057 Ściąganie relacji o id {0} z "{1}"
2058 2058 Ściąganie drogi o id {0} z "{1}"
2059 2059 Plik
2060 2060 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2061 2061 -----
2062 2062 Błędny format pliku
2063 2063 -----
2064 2064 Plik "{0}" nie istnieje
2065 2065 Plik kopi zapasowej
2066 2066 -----
2067 2067 Plik istnieje. Nadpisać?
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2071 2071 -----
2072 2072 Plik: {0}
2073 2073 -----
2074 2074 Nazwa pliku
2075 2075 -----
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 -----
2079 2079 Filtr
2080 2080 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2081 2081 Tryb filtru
2082 2082 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 Zakończ rysowanie.
2088 2088 -----
2089 2089 Hydrant
2090 2090 Straż pożarna
2091 2091 Ścieżka do programu Firefox
2092 2092 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
2093 2093 Miejsce na ognisko
2094 2094 Miejsce do wędkowania
2095 2095 Napraw
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 -----
2100 2100 Popraw konflikty tagów
2101 2101 Napraw zaznaczone błędy.
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2107 2107 Naprawianie błędów...
2108 2108 Maszt (dla flagi)
2109 2109 Kwiaciarnia
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 Znaleziono następujące problemy:
2113 2113 Żywność
2114 2114 Przestrzeń restauracyjna
2115 2115 Wyżywienie
2116 2116 Ruch pieszy
2117 2117 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2118 2118 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2119 2119 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
2120 2120 Bród
2121 2121 Las
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 -----
2125 2125 Do przodu
2126 2126 -----
2127 2127 -----
2128 2128 -----
2129 2129 -----
2130 2130 -----
2131 2131 Znaleziono {0} pasujących.
2132 2132 Fontanna
2133 2133 Sklep z ramami do obrazów
2134 2134 Zablokuj
2135 2135 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2136 2136 WMS katastru francuskiego
2137 2137 Częstotliwość (Hz)
2138 2138 -----
2139 2139 Z relacji
2140 2140 Z adresu URL
2141 2141 Z:
2142 2142 Stacja benzynowa
2143 2143 Stacja benzynwa
2144 2144 Rodzaje paliwa:
2145 2145 -----
2146 2146 Pełny ekran
2147 2147 -----
2148 2148 Funkcja
2149 2149 Sklep meblowy
2150 2150 -----
2151 2151 Punkty GPS
2152 2152 Opis trasy GPS
2153 2153 -----
2154 2154 Pliki GPX
2155 2155 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2156 2156 -----
2157 2157 Scieżka GPX:
2158 2158 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 Futbol gaelicki (irlandzki)
2163 2163 -----
2164 2164 Garaże
2165 2165 Ogród
2166 2166 Centrum ogrodnicze
2167 2167 Zbiornik gazu
2168 2168 Brama
2169 2169 Rozstaw toru (mm)
2170 2170 Geografia
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 Geolokalizowane obrazy
2175 2175 -----
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 Lodowiec
2180 2180 szkło
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 Przechodzi do następnej strony
2193 2193 Przechodzi do poprzedniej strony
2194 2194 -----
2195 2195 Pole golfowe
2196 2196 -----
2197 2197 Zaopatrzenie
2198 2198 -----
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 Trawa
2206 2206 Cmentarz przykościelny
2207 2207 -----
2208 2208 Teren pod zabudowę
2209 2209 Sklep warzywny
2210 2210 Szklarnia ogrodnicza
2211 2211 Siatka
2212 2212 -----
2213 2213 -----
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 Kontener z piaskiem
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 Ostroga regulacyjna
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 -----
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 Kwatera
2228 2228 Drogowskaz
2229 2229 -----
2230 2230 Gimnastyka
2231 2231 Fryzjer
2232 2232 Przysiółek
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 Sklep z narzędziami
2237 2237 Posiada klucz ''created_by'' lub ''converted_by''
2238 2238 Posiada klucz ''note'', ''comment'' lub ''description''
2239 2239 Posiada klucz ''source''
2240 2240 Posiada klucz ''watch''
2241 2241 Posiada tagi zawierające ''fixme'' lub ''FIXME''
2242 2242 -----
2243 2243 Zdrowie
2244 2244 Aparaty słuchowe
2245 2245 Wrzosowisko
2246 2246 Samochody ciężarowe
2247 2247 Samochody dostawcze
2248 2248 Żywopłot
2249 2249 Wysokość
2250 2250 Wysokość (metry)
2251 2251 Lądowisko dla helikopterów
2252 2252 Pomoc
2253 2253 Pomoc: {0}
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 -----
2257 2257 Ukryj
2258 2258 Ukryj elementy
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 Sklep ze sprzętem hi-fi
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 Największy numer
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 Drogi
2269 2269 turystyka piesza
2270 2270 Miejsca historyczne
2271 2271 Historia
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 Hokej
2279 2279 -----
2280 2280 Strona domowa
2281 2281 Konie
2282 2282 Wyścigi konne
2283 2283 Szpital
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 Nazwa domu
2289 2289 Numer domu
2290 2290 -----
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 Ambona myśliwska
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 -----
2311 2311 Zignoruj
2312 2312 -----
2313 2313 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
2314 2314 -----
2315 2315 Ignoruje tę wskazówkę i rozpoczyna wysyłanie
2316 2316 -----
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2320 2320 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2321 2321 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 Niedozwolony obiekt z id=0
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 Niewłaściwa kombinacja tag/wartość
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 -----
2352 2352 -----
2353 2353 -----
2354 2354 Obraz
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 Pliki obrazów
2360 2360 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 -----
2367 2367 -----
2368 2368 Importuj dźwięk
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 Importuj plik PDF
2372 2372 -----
2373 2373 Importuje plik PDF.
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 Importuj obrazki
2379 2379 Import nie jest możliwy
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 -----
2383 2383 -----
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 Wczytane obrazy
2387 2387 -----
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2392 2392 -----
2393 2393 -----
2394 2394 -----
2395 2395 Nachylenie drogi
2396 2396 Duże nachylenie drogi
2397 2397 Niekompletny opis <member> z ref=0
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 -----
2402 2402 -----
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 Obszar przemysłowy
2406 2406 -----
2407 2407 Informacje o elemencie
2408 2408 -----
2409 2409 Informacje
2410 2410 Tablica informacyjna
2411 2411 Informacja turystyczna
2412 2412 Terminal informacyjny
2413 2413 Informacje o warstwie
2414 2414 Inicjalizacja
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 Wewnętrzny błąd serwera
2425 2425 -----
2426 2426 -----
2427 2427 Dostęp do internetu
2428 2428 Opłata za internet
2429 2429 Interpolacja
2430 2430 -----
2431 2431 -----
2432 2432 -----
2433 2433 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2434 2434 -----
2435 2435 -----
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Nieprawidłowy plik bz2.
2439 2439 Nieprawidłowa data
2440 2440 Niepoprawna data/czas
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 -----
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 Nieprawidłowa strefa czasowa
2448 2448 -----
2449 2449 Niepoprawna nazwa użytkownika
2450 2450 -----
2451 2451 Odwróć filtr
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 Wyspa
2456 2456 Wysepka
2457 2457 Wygląda na to że JOSM zawiesił się ostatnim razem. Czy chcesz przywrócić dane?
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 -----
2463 2463 Przeglądarka pomocy JOSM
2464 2464 -----
2465 2465 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2466 2466 -----
2467 2467 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 Pliki JPEG (*.jpg)
2471 2471 OpenStreetMap - Edytor Java
2472 2472 Wersja Javy {0}
2473 2473 Jubiler
2474 2474 Funkcja łączenia obszarów
2475 2475 Połącz węzeł i linię
2476 2476 Połącz węzeł z drogą
2477 2477 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2478 2478 Połącz nakładające się obszary
2479 2479 Połączono nakładające się na siebie obszary
2480 2480 -----
2481 2481 -----
2482 2482 Łączy nakładające się obszary
2483 2483 -----
2484 2484 Przejdź do pozycji
2485 2485 -----
2486 2486 -----
2487 2487 Przejdź
2488 2488 -----
2489 2489 Przejdź do pozycji
2490 2490 Skrzyżowanie
2491 2491 -----
2492 2492 Zachowaj
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 Zachowaj moje współrzędne
2496 2496 Zachowaj mój stan usunięcia
2497 2497 -----
2498 2498 Zachowaj wtyczkę
2499 2499 -----
2500 2500 -----
2501 2501 Zachowaj ich współrzędne
2502 2502 Zachowaj ich stan usunięcia
2503 2503 -----
2504 2504 Klucz
2505 2505 -----
2506 2506 Klucz "{0}" nie występuje w szablonach
2507 2507 -----
2508 2508 Klucz:
2509 2509 Skóry klawiaturowe
2510 2510 Słowa kluczowe
2511 2511 Przedszkole
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 Akcesoria kuchenne
2515 2515 -----
2516 2516 Gaz LPG
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 -----
2523 2523 -----
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2527 2527 -----
2528 2528 -----
2529 2529 Ląd (wyspa)
2530 2530 Zagospodarowanie terenu
2531 2531 Wysypisko
2532 2532 -----
2533 2533 Landsat (lustro)
2534 2534 -----
2535 2535 Liczba pasów ruchu
2536 2536 Język
2537 2537 Ostatnia zmiana o {0}
2538 2538 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2539 2539 Szerokość
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 -----
2544 2544 -----
2545 2545 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 -----
2549 2549 -----
2550 2550 Pralnia samoobsługowa
2551 2551 Warstwa
2552 2552 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2553 2553 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2554 2554 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2555 2555 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2556 2556 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 warstwa nie jest na liście.
2561 2561 -----
2562 2562 Warstwa: {0}
2563 2563 Warstwy
2564 2564 -----
2565 2565 Czas rozbiegu (w sekundach)
2566 2566 Rozrywka
2567 2567 Długość
2568 2568 Długość w metrach
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 Pozwala wysyłać innym aplikaciom polecenia do JOSM
2573 2573 Przejazd kolejowy
2574 2574 Biblioteka
2575 2575 Licencja
2576 2576 -----
2577 2577 Szlaban
2578 2578 Trasa szybkiego tramwaju
2579 2579 Latarnia morska
2580 2580 Oznaczenie linii
2581 2581 -----
2582 2582 Rodzaj linii
2583 2583 Wiersz {0} kolumna {1}:
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2587 2587 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2588 2588 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2589 2589 oświetlenie
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 Strefa zamieszkania
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 Wczytaj kalibrację
2597 2597 -----
2598 2598 Otwórz warstwę WMS
2599 2599 Otwórz warstwę WMS z pliku
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 -----
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 Ładowanie wczesnych wtyczek
2610 2610 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2611 2611 -----
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2616 2616 Ładowanie wtyczek
2617 2617 Ładowanie wtyczek...
2618 2618 -----
2619 2619 Wczytywanie {0}
2620 2620 -----
2621 2621 -----
2622 2622 pliki lokalne
2623 2623 Okolica
2624 2624 Okolica, osada, miejsce.
2625 2625 Położenie
2626 2626 -----
2627 2627 Zablokuj
2628 2628 Wrota śluzy
2629 2629 Lodi - Włochy
2630 2630 -----
2631 2631 Długość
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 Wygląd i zachowanie
2635 2635 -----
2636 2636 Wieża widokowa
2637 2637 -----
2638 2638 -----
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 Najmniejszy numer
2648 2648 MLIT Japonia (ORTHO)
2649 2649 MLIT Japonia (ORTO01)
2650 2650 MLIT Japonia (ORTO02)
2651 2651 MLIT Japonia (ORTO03)
2652 2652 -----
2653 2653 Skala MTB
2654 2654 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2655 2655 -----
2656 2656 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2663 2663 -----
2664 2664 Centrum handlowe
2665 2665 Obiekty sztuczne
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 -----
2669 2669 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2670 2670 Mapa
2671 2671 Style rysowania map
2672 2672 Odwzorowanie kartograficzne
2673 2673 Ustawienia mapy
2674 2674 Mapa: {0}
2675 2675 Port jachtowy (Marina)
2676 2676 Oznacz jako wykonane
2677 2677 -----
2678 2678 Znaczniki nazwanych punktów
2679 2679 Znaczniki z {0}
2680 2680 Plac targowy
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 -----
2684 2684 -----
2685 2685 -----
2686 2686 Materiał
2687 2687 -----
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 Maks. wysokość (w metrach)
2691 2691 Maks. długość (w metrach)
2692 2692 Maks. szerokość (w metrach)
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 -----
2696 2696 -----
2697 2697 Maks. prędkość (km/h)
2698 2698 Maks. ciężar (w tonach)
2699 2699 -----
2700 2700 Maksymalny obszar na zapytanie:
2701 2701 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2702 2702 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2703 2703 -----
2704 2704 -----
2705 2705 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2706 2706 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2707 2707 Maksymalna długość (w metrach)
2708 2708 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2709 2709 -----
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 -----
2714 2714 Łąka
2715 2715 Zmierzone wartości
2716 2716 Pomiar
2717 2717 Stacja pomiaru
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 Członek
2721 2721 -----
2722 2722 Członkowie
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 Członkowie (z konfliktami)
2726 2726 Miejsce pamięci
2727 2727 Nazwa w menu
2728 2728 Nazwa w menu (domyślna)
2729 2729 Skróty w menu
2730 2730 -----
2731 2731 odwzorowanie Merkatora
2732 2732 Połącz
2733 2733 Połącz węzły
2734 2734 -----
2735 2735 -----
2736 2736 Scal warstwy
2737 2737 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2738 2738 -----
2739 2739 Połącz wybrane elementy.
2740 2740 Włącz aktualną warstwę do innej.
2741 2741 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2742 2742 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2743 2743 Scal {0} węzłów
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 Połączona wersja
2749 2749 -----
2750 2750 Wiadomość dnia jest niedostępna
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 Mikrobrowar
2755 2755 -----
2756 2756 Obszar wojskowy
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 -----
2760 2760 -----
2761 2761 Min. prędkość (km/h)
2762 2762 Szyb
2763 2763 Minirondo
2764 2764 Minigolf
2765 2765 Minimalna odległość (w pikselach)
2766 2766 -----
2767 2767 Odbicie lustrzane
2768 2768 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2769 2769 -----
2770 2770 -----
2771 2771 -----
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 -----
2776 2776 -----
2777 2777 -----
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 -----
2783 2783 -----
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 Brak parametru dla NOT
2787 2787 Brak parametru dla OR
2788 2788 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 Sklep z telefonami komórkowymi
2794 2794 -----
2795 2795 Tryb: {0}
2796 2796 Lotnisko dla modeli
2797 2797 -----
2798 2798 -----
2799 2799 -----
2800 2800 -----
2801 2801 Zmodyfikuj listę serwerów WMS wyświetlanych w menu wtyczki WMS
2802 2802 Kantor
2803 2803 Tor jednoszynowy
2804 2804 Pomnik
2805 2805 Wiecej informacji...
2806 2806 Więcej informacji na temat tej funkcji
2807 2807 -----
2808 2808 Znaleziono więcej niż jedną drogę "from"
2809 2809 Znaleziono więcej niż jedną drogę "to"
2810 2810 Znaleziono więcej niż jedną drogę "via"
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 Samochody
2814 2814 Samochody osobowe
2815 2815 Motocykle
2816 2816 Dealer motocykli
2817 2817 -----
2818 2818 Sporty motorowe
2819 2819 Autostrada
2820 2820 Skrzyżowanie autostrad
2821 2821 Autostrada - dojazd
2822 2822 Przełęcz
2823 2823 kolarstwo górskie
2824 2824 Przesuń węzeł...
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 Przesuń w dół
2828 2828 -----
2829 2829 Więcej elementów
2830 2830 Przesuwa filtr na dół.
2831 2831 Przesuwa filtr do góry.
2832 2832 Przesuń w lewo
2833 2833 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2834 2834 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift aby dodać do wybranych (Ctrl aby przełączać); Shift-Ctrl aby obrócić wybrane; albo zmień wybrane
2835 2835 Przesuń obiekty {0}
2836 2836 Przesuń w prawo
2837 2837 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2838 2838 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2839 2839 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2840 2840 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2841 2841 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2842 2842 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2843 2843 -----
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 Przesuń je
2848 2848 Przesuń do góry
2849 2849 -----
2850 2850 Przesuń {0}
2851 2851 Przesuwa obiekty {0}
2852 2852 Błota
2853 2853 Różne sporty
2854 2854 -----
2855 2855 -----
2856 2856 -----
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 Muzeum
2861 2861 Sklep muzyczny
2862 2862 Moje zestawy zmian
2863 2863 -----
2864 2864 Moja wersja
2865 2865 Moja wersja (lokalna)
2866 2866 Moją z Połączoną
2867 2867 Moją z Ich
2868 2868 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2869 2869 Import NMEA zakończony powodzeniem
2870 2870 Pliki NMEA-0183
2871 2871 Mapy NPE
2872 2872 -----
2873 2873 Nazwa
2874 2874 -----
2875 2875 Nazwa użytkownika.
2876 2876 -----
2877 2877 Nazwa: {0}
2878 2878 Nazwane punkty GPS z {0}
2879 2879 Nazwane punkty tras.
2880 2880 Kolej wąskotorowa
2881 2881 Narodowa
2882 2882 Park narodowy
2883 2883 -----
2884 2884 Natura
2885 2885 Rezerwat przyrody
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 Sieć
2889 2889 -----
2890 2890 Nigdy nie aktualizuj
2891 2891 Nowa
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 Nowa warstwa
2895 2895 Nowy problem
2896 2896 Nowy klucz
2897 2897 -----
2898 2898 Nowa warstwa ze schowka
2899 2899 Nowa warstwa z pliku
2900 2900 Nowa relacja
2901 2901 Nowa rola
2902 2902 -----
2903 2903 Nowa wartość
2904 2904 Nowa wartość dla {0}
2905 2905 -----
2906 2906 Następny obrazek
2907 2907 -----
2908 2908 Klub nocny
2909 2909 Nie
2910 2910 -----
2911 2911 -----
2912 2912 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2913 2913 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2914 2914 Zakaz skrętu w lewo
2915 2915 Zakaz skrętu w prawo
2916 2916 Brak skrótu
2917 2917 Zakaz jazdy prosto
2918 2918 Zakaz zawracania
2919 2919 Nie znaleziono drogi "from"
2920 2920 Nie znaleziono drogi "to"
2921 2921 Nie znaleziono drogi lub węzła "via"
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 Brak zmian do wysłania.
2925 2925 -----
2926 2926 Brak konfliktów do rozwiązania
2927 2927 Brak konfliktów, które można pokazać
2928 2928 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2929 2929 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2930 2930 -----
2931 2931 Nie wczytano żadnych danych.
2932 2932 Brak daty
2933 2933 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2934 2934 -----
2935 2935 ślepa ulica
2936 2936 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2937 2937 -----
2938 2938 Brak obrazu
2939 2939 -----
2940 2940 -----
2941 2941 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2942 2942 Brak warstw do dostosowania
2943 2943 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2944 2944 -----
2945 2945 -----
2946 2946 Brak otwartych zestawów zmian
2947 2947 -----
2948 2948 -----
2949 2949 -----
2950 2950 -----
2951 2951 Nie znaleziono żadnych problemów
2952 2952 Bez serwera proxy
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 -----
2957 2957 Bez tagów
2958 2958 Brak warstw docelowych.
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2962 2962 -----
2963 2963 Nie, przerwij
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 Węzeł
2968 2968 -----
2969 2969 Węzeł jest nadal w użyciu..
2970 2970 -----
2971 2971 Węzeł: połączony
2972 2972 Węzeł: standardowy
2973 2973 Węzeł: otagowany
2974 2974 Węzły
2975 2975 Węzły w tym samym miejscu
2976 2976 Węzły z tą samą nazwą
2977 2977 -----
2978 2978 Węzły (z konfliktami)
2979 2979 -----
2980 2980 żadne
2981 2981 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2982 2982 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 Nie znaleziono
2986 2986 Nie połączony
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 Uwagi
2991 2991 -----
2992 2992 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2993 2993 -----
2994 2994 na banknoty
2995 2995 Nic
2996 2996 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając "{0}"
2997 2997 -----
2998 2998 Schowek jest pusty
2999 2999 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając "{0}"
3000 3000 Brak zaznaczenia, które można pokazać
3001 3001 Nic nie wybrano!
3002 3002 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
3003 3003 Nie ma nic do zaznaczenia
3004 3004 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
3005 3005 Nie ma nic do powiększenia
3006 3006 -----
3007 3007 Numer
3008 3008 Ilość miejsc
3009 3009 Liczba przewodów w jednym kablu
3010 3010 Liczba ról {0} zbyt wysoka ({1})
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 Sposób numeracji domów
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 OK - próbuję ponownie.
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 Dane OSM
3022 3022 Hasło OSM.
3023 3023 Pliki serwera OSM
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 URL serwera OSM:
3027 3027 -----
3028 3028 Hasło OSM:
3029 3029 Nazwa użytkownika OSM:
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 ID obiektu:
3033 3033 Obiekt usunięty
3034 3034 Historia obiektu
3035 3035 -----
3036 3036 Typ obiektu:
3037 3037 -----
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 Obiekty do dodania:
3042 3042 Obiekty do usunięcia:
3043 3043 Obiekty do zmiany:
3044 3044 Benzyna bezołowiowa 100
3045 3045 Benzyna bezołowiowa 91
3046 3046 Benzyna bezołowiowa 95
3047 3047 Benzyna bezołowiowa 98
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 -----
3053 3053 Stary klucz
3054 3054 Poprzednia rola
3055 3055 Stara wartość
3056 3056 -----
3057 3057 Na życzenie
3058 3058 Podczas wysyłania
3059 3059 Jednokierunkowa
3060 3060 Drogi z jednym węzłem
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 jednokierunkowa
3065 3065 Nakaz skrętu w lewo
3066 3066 Nakaz skrętu w prawo
3067 3067 Nakaz jazdy prosto
3068 3068 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
3069 3069 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3070 3070 Tylko własne zestawy zmian
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
3074 3074 Tylko na początku drogi.
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 Otwórz
3079 3079 -----
3080 3080 Otwórz adres...
3081 3081 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
3082 3082 -----
3083 3083 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
3084 3084 -----
3085 3085 Otwiera plik.
3086 3086 -----
3087 3087 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3088 3088 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3089 3089 Otwiera listę wszystkich relacji
3090 3090 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3095 3095 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3096 3096 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3097 3097 Otwiera adres URL.
3098 3098 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
3099 3099 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 Otwórz inne zdjęcie
3103 3103 -----
3104 3104 Otwarte zestawy zmian
3105 3105 Otwórz plik
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 -----
3111 3111 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3112 3112 -----
3113 3113 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3114 3114 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
3115 3115 -----
3116 3116 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3117 3117 Otwórz...
3118 3118 Otwarty/Zamknięty:
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 dane OpenSteetMap
3126 3126 Otwieram 1 plik...
3127 3127 Godziny otwarcia
3128 3128 Otwieram plik "{0}" ...
3129 3129 Otwieram pliki
3130 3130 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3131 3131 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3132 3132 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
3133 3133 Czas działania
3134 3134 -----
3135 3135 Optyk
3136 3136 Dodatkowe atrybuty:
3137 3137 -----
3138 3138 Rodzaj (opcjonalne)
3139 3139 Naturalna żywność
3140 3140 -----
3141 3141 Korekta prostopadłości
3142 3142 Ortogonalizuj / cofnij
3143 3143 Korekta prostopadłości
3144 3144 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 Pozostałe
3148 3148 Inny punkt informacyjny
3149 3149 -----
3150 3150 Sklep turystyczny
3151 3151 -----
3152 3152 Nakładające się obszary
3153 3153 Nakładające się jezdnie
3154 3154 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
3155 3155 Nakładające się tory kolejowe
3156 3156 Nakładające się tory (z obszarem)
3157 3157 Nakładające się drogi
3158 3158 Nakładające się drogi (z obszarem)
3159 3159 Nakładające się drogi.
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 -----
3164 3164 Zastąp
3165 3165 -----
3166 3166 PCN 2006 - Włochy
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 PUWG (Polska)
3172 3172 PUWG 1992 (Polska)
3173 3173 PUWG 2000 Strefa {0} (Polska)
3174 3174 Strefa PUWG
3175 3175 Sklep z farbami
3176 3176 Styl rysowania {0}: {1}
3177 3177 Wykopalisko paleontologiczne
3178 3178 papier
3179 3179 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
3180 3180 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 -----
3189 3189 Parkuj i Jedź
3190 3190 -----
3191 3191 Uliczka parkingowa
3192 3192 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3193 3193 Analizowanie danych OSM...
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 Części
3203 3203 Zatoka
3204 3204 zatoki dla wymijania
3205 3205 Hasło
3206 3206 Hasło:
3207 3207 Hasło:
3208 3208 Wklej
3209 3209 -----
3210 3210 Wklej znaczniki
3211 3211 -----
3212 3212 Wkleja zawartość schowka.
3213 3213 Wstaw ze schowka
3214 3214 Wklej pomijając niekompletne
3215 3215 Ścieżka
3216 3216 Długość ścieżki
3217 3217 Wzgórze
3218 3218 Ciąg pieszy
3219 3219 Przejście dla pieszych
3220 3220 Typ przejścia dla pieszych
3221 3221 Ciąg pieszy
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3228 3228 -----
3229 3229 Apteka
3230 3230 Numer telefonu
3231 3231 Numer telefonu
3232 3232 -----
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 Przesuń PicLayer
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 Miejsce na piknik
3243 3243 Molo
3244 3244 Rurociąg
3245 3245 Rodzaj trasy
3246 3246 Boisko
3247 3247 -----
3248 3248 Miejsce kultu religijnego
3249 3249 Miejsca
3250 3250 Odtwórz / wstrzymaj
3251 3251 Tworzenie węzłów i dróg.
3252 3252 -----
3253 3253 Plac zabaw
3254 3254 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3255 3255 -----
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3259 3259 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 Podaj ciąg do przefiltrowania.
3265 3265 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3266 3266 -----
3267 3267 Podaj ciąg do wyszukania.
3268 3268 Proszę wprowadzić adres kafelka
3269 3269 Proszę wprowadzić index kafelka
3270 3270 Podaj nazwę użytkownika
3271 3271 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 -----
3275 3275 -----
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 -----
3279 3279 -----
3280 3280 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3281 3281 -----
3282 3282 -----
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 Wprowadź hasło do konta OSM
3287 3287 -----
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 Proszę wybrać plik
3303 3303 Proszę wybierz klucz
3304 3304 Wybierz schemat do użycia.
3305 3305 -----
3306 3306 Proszę wybierz wartość
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 -----
3310 3310 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3311 3311 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3312 3312 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3313 3313 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3314 3314 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3315 3315 -----
3316 3316 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3317 3317 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3318 3318 Proszę wybierz przynajmniej dwa węzły aby scalić.
3319 3319 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3320 3320 -----
3321 3321 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3322 3322 -----
3323 3323 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3324 3324 Proszę wybrać warstwę WMS do dostosowania.
3325 3325 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3326 3326 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3327 3327 Proszę wybrać wiersz do edycji
3328 3328 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3329 3329 -----
3330 3330 Wybierz warstwę docelową
3331 3331 Proszę wybrać strategię wysyłania:
3332 3332 -----
3333 3333 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3334 3334 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3338 3338 -----
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 Informacje o wtyczce
3343 3343 -----
3344 3344 Aktualizowanie wtyczek
3345 3345 Wtyczki
3346 3346 Wtyczki są aktualne
3347 3347 -----
3348 3348 Numer punktu
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 Słup
3352 3352 Numer referencyjny
3353 3353 Posterunek policji
3354 3354 Polityczna
3355 3355 -----
3356 3356 Pozycja
3357 3357 -----
3358 3358 Tylko pozycja
3359 3359 -----
3360 3360 Pozycja, czas, data i prędkość
3361 3361 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3362 3362 Skrzynka pocztowa
3363 3363 -----
3364 3364 Poczta
3365 3365 Kod pocztowy
3366 3366 Kod
3367 3367 -----
3368 3368 -----
3369 3369 Energetyka
3370 3370 Elektrownia
3371 3371 Linia elektryczna
3372 3372 Rozdzielnia elektryczna
3373 3373 Stacja transformatorowa
3374 3374 Słup wysokiego napięcia
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 Predefiniowane
3380 3380 -----
3381 3381 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 Ustawienia
3386 3386 Preferencje zostały zapisane na {0}
3387 3387 Ustawienia...
3388 3388 Przygotowywanie danych OSM...
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 Przygotowanie zestawu danych...
3392 3392 -----
3393 3393 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3394 3394 -----
3395 3395 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3396 3396 Kolej retro
3397 3397 Grupa szablonów {0}
3398 3398 Grupa szablonów {1} / {0}
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 Szablony
3402 3402 Szablony nie zawierają danego klucza
3403 3403 Szablony nie zawierają danej wartości
3404 3404 -----
3405 3405 Poprzedni obrazek
3406 3406 Droga krajowa
3407 3407 Droga krajowa - dojazd
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 Więzienie
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 Kod odwzorowania
3421 3421 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 Właściwości
3426 3426 Właściwości / członkostwo
3427 3427 -----
3428 3428 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Właściwości
3433 3433 Właściwości (z konfliktami)
3434 3434 Właściwości/członkostwo
3435 3435 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 -----
3444 3444 Ustawienia proxy
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 Budynek użyteczności publicznej
3448 3448 Publiczny gril
3449 3449 Pojazdy transportu publicznego
3450 3450 Transport publiczny
3451 3451 Transport publiczny
3452 3452 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3453 3453 Wyczyść
3454 3454 Czyszczenie...
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 Kamieniołom
3459 3459 Zapytanie
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 Zapytanie o otwarte i zamknięte zestawy zmian
3463 3463 Zapytanie o zestawy zmian
3464 3464 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3465 3465 Zapytanie tylko o zaknięte zestawy zmian
3466 3466 Zapytanie tylko o otwarte zestawy zmian
3467 3467 Odpytywanie i pobieranie zestawów zmian
3468 3468 Odpytywanie serwera nazw
3469 3469 Odpytywanie serwera nazw…
3470 3470 -----
3471 3471 Zdalnie sterowane samochody
3472 3472 -----
3473 3473 Tor wyścigowy
3474 3474 -----
3475 3475 Tor
3476 3476 Kolej
3477 3477 Przystanek kolejowy
3478 3478 Peron kolejowy
3479 3479 -----
3480 3480 Obszar kolejowy
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 czyste dane GPS
3485 3485 -----
3486 3486 Błąd odczytu!
3487 3487 -----
3488 3488 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3489 3489 Wczytywanie zestawów zmian...
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 Wczytywanie informacji użytkownika...
3494 3494 Wczytywanie {0}...
3495 3495 Plik Readme
3496 3496 Imię i nazwisko
3497 3497 Na pewno zamknąć?
3498 3498 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3499 3499 Zapisywanie
3500 3500 studio nagrań
3501 3501 Teren rekreacyjny
3502 3502 -----
3503 3503 Zbiórka odpadów
3504 3504 -----
3505 3505 Powtórz
3506 3506 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3507 3507 -----
3508 3508 Numer
3509 3509 Oznaczenie (numer toru)
3510 3510 -----
3511 3511 Numer referencyjny
3512 3512 -----
3513 3513 Odwołania do:
3514 3514 -----
3515 3515 Odśwież
3516 3516 -----
3517 3517 Odrzuć konflikty i zapisz
3518 3518 Relacja
3519 3519 Relacja ...
3520 3520 -----
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 Pusta relacja
3530 3530 Nieustalony rodzaj relacji
3531 3531 -----
3532 3532 -----
3533 3533 Relacja: zaznaczona
3534 3534 -----
3535 3535 Relacje
3536 3536 Relacje: {0}
3537 3537 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3538 3538 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3539 3539 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3540 3540 Religia
3541 3541 Odśwież
3542 3542 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3543 3543 Wczytaj ponownie błędne kafle
3544 3544 Odświerza stronę pomocy
3545 3545 -----
3546 3546 Odświerza listę dostępnych stylów z "{0}"
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 -----
3550 3550 -----
3551 3551 -----
3552 3552 -----
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 Usuń
3556 3556 -----
3557 3557 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3558 3558 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3559 3559 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3560 3560 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3561 3561 Usuń tagi adresu
3562 3562 -----
3563 3563 -----
3564 3564 Usuń z pamięci podręcznej
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 Usuń zdjęcie z warstwy
3570 3570 -----
3571 3571 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3572 3572 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3573 3573 Usuń zaznaczone zakładki
3574 3574 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3575 3575 -----
3576 3576 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 -----
3583 3583 Usuń Element z Relacji
3584 3584 Usunięte powielone węzły
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 Zmień nazwę warstwy
3598 3598 Zmień nazwę zakładki
3599 3599 -----
3600 3600 Wypożyczalnia
3601 3601 Warsztat samochodowy
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3605 3605 -----
3606 3606 Zgłoś błąd
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 Sztuczne jezioro
3614 3614 Resetuj
3615 3615 -----
3616 3616 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3617 3617 Resetuj pozycję
3618 3618 Przywróć domyślne ustawienia
3619 3619 Resetuje kalibrację obrazu
3620 3620 Resetuje pozycję obrazu
3621 3621 Resetuje kąt obrotu
3622 3622 Resetuje skalę obrazu
3623 3623 Droga lokalna
3624 3624 Zabudowa mieszkaniowa
3625 3625 -----
3626 3626 -----
3627 3627 -----
3628 3628 Rozwiąż
3629 3629 Rozwiąż konflikty
3630 3630 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3636 3636 -----
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 -----
3641 3641 -----
3642 3642 Wydobycie
3643 3643 -----
3644 3644 Uruchom ponownie
3645 3645 -----
3646 3646 Restauracja
3647 3647 Przywróć
3648 3648 -----
3649 3649 Ograniczenie
3650 3650 Obszar handlowy
3651 3651 Mur oporowy
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 -----
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 -----
3667 3667 Odwróć kierunek dróg
3668 3668 -----
3669 3669 -----
3670 3670 Odwróć i połącz
3671 3671 -----
3672 3672 -----
3673 3673 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3674 3674 Odwróć kolejność członków relacji
3675 3675 -----
3676 3676 Odwróć kierunek dróg
3677 3677 Odwrócona linia brzegowa
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3681 3681 -----
3682 3682 Wycofaj
3683 3683 -----
3684 3684 -----
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 -----
3689 3689 -----
3690 3690 -----
3691 3691 Wersja
3692 3692 jeździectwo
3693 3693 Rzeka
3694 3694 Koryto rzeczne
3695 3695 Droga (nieokreślona)
3696 3696 Ograniczenia na drodze
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 -----
3702 3702 Rola
3703 3703 Problem z weryfikacją roli
3704 3704 -----
3705 3705 Brakująca rola {0}
3706 3706 -----
3707 3707 Rola:
3708 3708 -----
3709 3709 Obrót o 180 stopni
3710 3710 Obrót o 270 stopni
3711 3711 Obrót o 90 stopni
3712 3712 -----
3713 3713 Obraca obrazek w lewo
3714 3714 Obraca obrazek w prawo
3715 3715 Obróć w lewo
3716 3716 Obróć w prawo
3717 3717 Rondo
3718 3718 Trasa
3719 3719 Sieć trasy
3720 3720 -----
3721 3721 Stan trasy
3722 3722 Typ trasy
3723 3723 Zaznaczone szlaki:
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 Rugby league
3727 3727 Rugby union
3728 3728 Ruiny
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 Przeprowadzanie testu {0}
3734 3734 -----
3735 3735 Pas startowy
3736 3736 Skala SAC
3737 3737 karty SIM
3738 3738 SPOTMaps (Francja)
3739 3739 -----
3740 3740 -----
3741 3741 Kontrola bezpieczeństwa
3742 3742 Sprzedaż
3743 3743 Brama warowna
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 Zapisz
3747 3747 -----
3748 3748 -----
3749 3749 Zapisz jako...
3750 3750 Zapisz plik GPX
3751 3751 -----
3752 3752 Zapisz warstwę
3753 3753 Zapisz plik OSM
3754 3754 Zapisz kalibrację...
3755 3755 Zapisz plik
3756 3756 Zapisz warstwę WMS do pliku
3757 3757 Zapisz pomimo tego
3758 3758 -----
3759 3759 -----
3760 3760 -----
3761 3761 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3762 3762 Zapisuje bieżące dane.
3763 3763 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3764 3764 -----
3765 3765 -----
3766 3766 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3767 3767 -----
3768 3768 Zapisz/wyślij i wyślij
3769 3769 -----
3770 3770 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
3771 3771 -----
3772 3772 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3773 3773 -----
3774 3774 Skalę
3775 3775 -----
3776 3776 Zeskanowana mapa...
3777 3777 Przeglądanie katalogu {0}
3778 3778 Szkoła
3779 3779 złom
3780 3780 Rumowisko
3781 3781 Busz
3782 3782 -----
3783 3783 Sklep rybny
3784 3784 -----
3785 3785 Szukaj
3786 3786 Szukaj ...
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 Wyszukuje obiekty
3790 3790 Wyszukuje obiekty.
3791 3791 -----
3792 3792 Szukaj szablon
3793 3793 Szukaj szablony
3794 3794 Szukaj...
3795 3795 Szukaj:
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 Druga nazwa
3799 3799 Droga wojewódzka
3800 3800 -----
3801 3801 -----
3802 3802 -----
3803 3803 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3804 3804 -----
3805 3805 -----
3806 3806 -----
3807 3807 Segmenty
3808 3808 Rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3809 3809 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3810 3810 Zaznacz
3811 3811 Zaznacz wszystko
3812 3812 -----
3813 3813 Wybierz warstwę WMS
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3817 3817 Wstecz
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3821 3821 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3822 3822 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3823 3823 -----
3824 3824 Wybierz przynajmniej:
3825 3825 -----
3826 3826 -----
3827 3827 -----
3828 3828 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3829 3829 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3830 3830 -----
3831 3831 Zaznacz na warstwie
3832 3832 Zaznacz na liście relacji
3833 3833 Zaznacz niekompletne adresy
3834 3834 Wybierz opcje rysowania linii
3835 3835 Wybierz członków
3836 3836 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3837 3837 -----
3838 3838 -----
3839 3839 Wybierz tylko zestawy zmian związane z konkretnym obszarem
3840 3840 Zaznacza elementy dla wybranych członków relacji
3841 3841 -----
3842 3842 Zaznacz relację
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 -----
3846 3846 -----
3847 3847 Wybierz warstwę docelową
3848 3848 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3849 3849 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3850 3850 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3851 3851 -----
3852 3852 Zaznacz to ograniczenie skrętu
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3863 3863 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 Wybieranie, przesuwanie i obracanie obiektów
3869 3869 -----
3870 3870 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 Zaznaczenie
3875 3875 Powierzchnia zaznaczenia
3876 3876 Długość zaznaczenia
3877 3877 Wybrano zbiór pusty.
3878 3878 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3879 3879 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3880 3880 -----
3881 3881 Zaznaczenie: {0}
3882 3882 Zaznacza wszystkie adresy z niekompletnymi danymi.
3883 3883 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3884 3884 Drogi przecinające same siebie
3885 3885 -----
3886 3886 Osobna wartwa
3887 3887 -----
3888 3888 Sekwencja
3889 3889 -----
3890 3890 -----
3891 3891 Droga serwisowa
3892 3892 Adres URL usługi
3893 3893 Miejsce obsługi podróżnych
3894 3894 Usługi:
3895 3895 Rodzaj
3896 3896 -----
3897 3897 Ustaw zakładkę WMS
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3901 3901 -----
3902 3902 Ustaw wielkość budynków
3903 3903 Ustaw nazwę ulicy
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
3908 3908 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3909 3909 Ustaw język
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3913 3913 Ustaw na domyślne
3914 3914 -----
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3918 3918 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3919 3919 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3920 3920 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3921 3921 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3922 3922 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3923 3923 Zapisywanie domyślnych ustawień
3924 3924 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3925 3925 Ustawienia
3926 3926 -----
3927 3927 Ustawienia wtyczki SlippyMap.
3928 3928 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3929 3929 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 Punkt carsharingu
3933 3933 -----
3934 3934 schronienie
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 Żegluga
3938 3938 Sklep obuwniczy
3939 3939 Strzelectwo
3940 3940 Zakupy
3941 3941 Sklepy
3942 3942 Krótki opis: {0}
3943 3943 Skrót
3944 3944 Skróty klawiaturowe
3945 3945 -----
3946 3946 Zapisać?
3947 3947 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3948 3948 Wysłać?
3949 3949 Pokaż
3950 3950 Pokaż obszar
3951 3951 Pokaż dane GPS.
3952 3952 Pokaż raport konfiguracji
3953 3953 -----
3954 3954 -----
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
3959 3959 Pokazuje informację pomocy
3960 3960 Pokaż historię
3961 3961 -----
3962 3962 Pokaż szczegóły
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3971 3971 -----
3972 3972 Wyświetlaj ekran powitalny
3973 3973 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3977 3977 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 Wyświetl tę pomoc
3981 3981 Pokaż/Ukryj
3982 3982 Obszar
3983 3983 Pokazuje ciśnienie atmosferyczne
3984 3984 Pokazuje bieżącą datę
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 Pokazuje wilgotność
3988 3988 Pokazuje temperaturę
3989 3989 -----
3990 3990 Sycylia - Włochy
3991 3991 -----
3992 3992 Drogi bez nazwy
3993 3993 -----
3994 3994 Uprość drogę
3995 3995 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3996 3996 -----
3997 3997 Uprościć drogi?
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 -----
4001 4001 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
4002 4002 Pojedyncze elementy
4003 4003 -----
4004 4004 -----
4005 4005 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
4006 4006 -----
4007 4007 Jazda na deskorolce
4008 4008 Łyżwiarstwo
4009 4009 Narty
4010 4010 narciarstwo
4011 4011 Pomiń pobieranie
4012 4012 Pomiń pobieranie
4013 4013 Pomiń
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Mapa "Slippy"
4017 4017 Mapa
4018 4018 -----
4019 4019 Pochylnia
4020 4020 Wolniej
4021 4021 Palenie
4022 4022 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
4023 4023 -----
4024 4024 Skuter śnieżny
4025 4025 Piłka nożna
4026 4026 -----
4027 4027 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 Sortuj menu szablonów
4036 4036 Sortuj członków relacji
4037 4037 -----
4038 4038 Tekst źródłowy
4039 4039 -----
4040 4040 Miejsca dla niepełnosprawnych
4041 4041 Miejsca dla rodziców
4042 4042 Miejsca dla kobiet
4043 4043 Prędkość
4044 4044 Prędkość (km/h)
4045 4045 Fotoradar
4046 4046 Kolczatka
4047 4047 -----
4048 4048 Rozdziel drogę
4049 4049 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 Rozdziel drogę {0} na {1} części
4055 4055 Rozdziela drogę na fragmenty
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 -----
4059 4059 Sporty z piłką
4060 4060 Obiekty sportowe
4061 4061 Sport
4062 4062 Centrum sportowe
4063 4063 Źródło
4064 4064 Stadion
4065 4065 -----
4066 4066 Gwiazdki
4067 4067 Rozpocznij szukanie
4068 4068 Rozpocznij dostosowanie
4069 4069 Rozpocznij pobieranie
4070 4070 Rozpocznij pobieranie danych
4071 4071 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
4072 4072 -----
4073 4073 -----
4074 4074 -----
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
4080 4080 Ponowna próba {0} z {1}.
4081 4081 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
4082 4082 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
4083 4083 -----
4084 4084 Stan
4085 4085 -----
4086 4086 Sklep z artykułami biurowymi
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 Raport konfiguracji
4090 4090 Schody
4091 4091 Przełaz
4092 4092 Znak stop
4093 4093 -----
4094 4094 Strumień
4095 4095 Ulica
4096 4096 Latarnia uliczna
4097 4097 -----
4098 4098 Nazwa ulicy
4099 4099 -----
4100 4100 Sieć drogowa
4101 4101 Ulice NRW Geofabrik.de
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 Podobszary
4105 4105 Stwórz filtr
4106 4106 -----
4107 4107 Dzielnica
4108 4108 Metro
4109 4109 Wejście do metra
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4113 4113 -----
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4119 4119 Nawierzchnia
4120 4120 Monitoring
4121 4121 Punkt geodezyjny
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 Pływanie
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 Przełącz w tryb offline
4130 4130 Przełącz w tryb online
4131 4131 Opis symboli
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 Synchronizacja dźwięku
4135 4135 Synchronizuj cały zestaw danych
4136 4136 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4137 4137 Synchronizuję tylko relację {0}
4138 4138 -----
4139 4139 Synchronizuję tylko drogę {0}
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 Tenis stołowy
4143 4143 Nawierzchnia dla niewidomych
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 Oznacz drogi jako
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 -----
4155 4155 Szablony
4156 4156 Etykiety
4157 4157 Znaczniki (rozdzielone przecinkami)
4158 4158 Tagi i Członkowie
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 Znaczniki nowego zestawu zmian
4164 4164 -----
4165 4165 Krawiec
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 Postój taksówek
4173 4173 Droga kołowania
4174 4174 Telefon
4175 4175 na karty telefoniczne
4176 4176 Tenis
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 Droga powiatowa
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 Sprawdza URL API
4192 4192 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4198 4198 -----
4199 4199 URL API działa poprawnie.
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4205 4205 Plik PDF musi posiadać dokładnie jedną stronę.
4206 4206 -----
4207 4207 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4208 4208 Droga "from" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4209 4209 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy w węźle "via"
4210 4210 Droga "to" nie zaczyna sie lub kończy na drodze "via".
4211 4211 -----
4212 4212 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 Dane w schowku nie są obrazem
4217 4217 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4218 4218 -----
4219 4219 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4220 4220 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4221 4221 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4225 4225 -----
4226 4226 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4227 4227 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4228 4228 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4233 4233 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4237 4237 -----
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4241 4241 -----
4242 4242 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4243 4243 -----
4244 4244 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4245 4245 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
4246 4246 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 -----
4251 4251 -----
4252 4252 -----
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4257 4257 -----
4258 4258 -----
4259 4259 Zaznaczenie zawiera {0} drogi. Jesteś pewien że chcesz je wszystkie uprościć?
4260 4260 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4273 4273 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4274 4274 Teatr
4275 4275 -----
4276 4276 Ich wersja
4277 4277 Ich wersja (na serwerze)
4278 4278 Ich z Połączoną
4279 4279 Park rozrywki
4280 4280 Brak obecnie wastwy WMS do dostosowania.
4281 4281 Nie ma otwartych zestawów zmian
4282 4282 Nie wybrano opiektów do pobrania
4283 4283 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4289 4289 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4290 4290 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4291 4291 -----
4292 4292 -----
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 To znajduje się za końcem nagrania.
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 -----
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4314 4314 -----
4315 4315 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4327 4327 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4328 4328 automat biletowy
4329 4329 Numery kafelków mapy
4330 4330 -----
4331 4331 Adres kafelka:
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 Zakres czasu
4335 4335 Strefa czasowa:
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 Do usunięcia
4340 4340 -----
4341 4341 Do:
4342 4342 Przełącza na pełny ekran
4343 4343 Przełącz linie łączące punktu GPX
4344 4344 Przełącza widok szkieletowy
4345 4345 Przełącza na pełny ekran
4346 4346 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4347 4347 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4348 4348 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4349 4349 Przełącz: {0}
4350 4350 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4351 4351 Toalety
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 bramka (opłata)
4355 4355 Punkt poboru opłat
4356 4356 Narzędzie: {0}
4357 4357 Pasek narzędzi
4358 4358 Personalizacja paska narzędzi
4359 4359 Narzędzia
4360 4360 Narzedzie do rysowania budynków.
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 Turystyka
4364 4364 Wieża
4365 4365 Numer referencyjny
4366 4366 Typ wieży
4367 4367 Małe miasto
4368 4368 Ratusz
4369 4369 -----
4370 4370 Sklep z zabawkami
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 Droga gruntowa
4377 4377 Kolorowanie ścieżek i punktów
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 Typ drogi
4381 4381 Środek uspokojenia ruchu
4382 4382 Sygnalizacja świetlna
4383 4383 Tramwaj
4384 4384 Przystanek tramwajowy
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 -----
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 Biuro podróży
4392 4392 Drzewo
4393 4393 -----
4394 4394 Droga ekspresowa
4395 4395 Droga ekspresowa - dojazd
4396 4396 -----
4397 4397 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 Tunel
4401 4401 Początek tunelu
4402 4402 -----
4403 4403 Ograniczenia skrętu
4404 4404 Miejsce do zawracania
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 Kołowrotek
4409 4409 Obrotnica
4410 4410 Rodzaj
4411 4411 -----
4412 4412 Typ:
4413 4413 Rodzaj
4414 4414 sklep z oponami
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 NIEZNANA
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 Strefa UTM
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 Rozdziel drogi
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 Nie można parsować współrzędnych
4443 4443 -----
4444 4444 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4445 4445 Droga gminna
4446 4446 Niezamkniete drogi
4447 4447 -----
4448 4448 Niepołączona linia brzegowa
4449 4449 Niepołączone węzły bez tagów
4450 4450 Niepołączone drogi.
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 Nierozstrzygnięty
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 Cofnij
4462 4462 -----
4463 4463 Cofnij przesunięcie
4464 4464 -----
4465 4465 Cofa ostatnią czynność.
4466 4466 -----
4467 4467 Oderwij panel
4468 4468 Nieoczekiwany błąd
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4480 4480 Odblokuj
4481 4481 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4482 4482 Rozdzielenie węzła
4483 4483 -----
4484 4484 Uniwersytet
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4488 4488 Nieznany adres
4489 4489 Nieznany stan problemu
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 Nieznany tryb {0}
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 -----
4497 4497 -----
4498 4498 Nieznany typ: {0}
4499 4499 Warstwa WMS bez nazwy
4500 4500 Skrzyżowanie bez nazwy
4501 4501 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4502 4502 Drogi bez nazwy
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4506 4506 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4507 4507 Niezapisane dane i konflikty
4508 4508 -----
4509 4509 -----
4510 4510 Niezapisane dane OSM
4511 4511 Odznacz wszystko
4512 4512 Odznacz wszystko (anulowanie)
4513 4513 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4514 4514 Odznacza wszystkie obiekty.
4515 4515 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 Nie wspierana wersja: {0}
4519 4519 -----
4520 4520 Drogi bez tagów
4521 4521 Drogi bez tagów (z komentarzem)
4522 4522 -----
4523 4523 W górę
4524 4524 -----
4525 4525 Aktualizuj
4526 4526 Aktualizuj zestaw zmian
4527 4527 Aktualizuj zawartość
4528 4528 Aktualizuj dane
4529 4529 -----
4530 4530 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4531 4531 Pobierz zmiany
4532 4532 Aktualizacja obiektów
4533 4533 Aktualizuj wtyczki
4534 4534 Pobierz wybrane
4535 4535 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4536 4536 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4537 4537 Aktualizuje wybrane wtyczki
4538 4538 Zaktualizowano
4539 4539 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4540 4540 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4541 4541 -----
4542 4542 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4543 4543 -----
4544 4544 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4545 4545 Uaktualnianie zestawu zmian...
4546 4546 Odświeżanie danych
4547 4547 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4548 4548 Aktualizowanie mapy...
4549 4549 -----
4550 4550 Wyślij
4551 4551 Wyślij zmiany
4552 4552 Wyślij Ustawienia
4553 4553 -----
4554 4554 Wyślij ślady
4555 4555 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4556 4556 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4557 4557 -----
4558 4558 Wyślij dane
4559 4559 -----
4560 4560 -----
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 -----
4565 4565 Wyślij wybrane elementy
4566 4566 -----
4567 4567 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4568 4568 -----
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 -----
4572 4572 -----
4573 4573 Wysyłanie śladu GPX
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 Przesyłanie danych...
4577 4577 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4578 4578 -----
4579 4579 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4580 4580 Użycie
4581 4581 Użyj
4582 4582 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4583 4583 -----
4584 4584 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4585 4585 -----
4586 4586 Używaj prostego uwierzytelniania
4587 4587 Używaj OAuth
4588 4588 -----
4589 4589 Używaj SOCKS proxy
4590 4590 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4591 4591 -----
4592 4592 Użyj domyślny
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 Użyj warstwy błędów
4598 4598 -----
4599 4599 Użyj ustawień globalnych.
4600 4600 Użyj listę ignorowanych
4601 4601 Użyj niestandardowych wyjątków
4602 4602 -----
4603 4603 Użyj standardowych wyjątków
4604 4604 Używaj standardowych ustawień sysyemowych
4605 4605 Używaj standardowych ustawień sysyemowych (nieaktywne. Uruchom JOSM z <tt>-Djava.net.useSystemProxies=true</tt> aby uaktywnić)
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4611 4611 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4612 4612 -----
4613 4613 Używany styl
4614 4614 Użytkownik
4615 4615 ID użytkownika:
4616 4616 Nazwa użytkownika:
4617 4617 Użytkownik:
4618 4618 Nazwa użytkownika
4619 4619 -----
4620 4620 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4621 4621 Sklep z odkurzaczami
4622 4622 Zweryfikuj
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 Sprawdzanie
4627 4627 Sprawdzanie poprawności
4628 4628 Błędy
4629 4629 -----
4630 4630 Wartość
4631 4631 Wartość "{0}" dla klucza "{1}" nie występuje w szablonach.
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 Wartość:
4638 4638 -----
4639 4639 Sklep z różnościam
4640 4640 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4641 4641 -----
4642 4642 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4643 4643 Automat sprzedający
4644 4644 Sprzedawane produkty
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 Wersja {0}
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 Wersja: {0}
4654 4654 Weterynarz
4655 4655 Przez:
4656 4656 Wypożyczalnia wideo
4657 4657 Widok
4658 4658 Widok: {0}
4659 4659 Punkt widokowy
4660 4660 Wieś
4661 4661 Zieleń miejska
4662 4662 Miasto
4663 4663 Winnica
4664 4664 Widoczność
4665 4665 -----
4666 4666 widoczna wieża szybowa
4667 4667 Odwiedź stronę domową
4668 4668 -----
4669 4669 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4670 4670 Wulkan
4671 4671 Siatkówka
4672 4672 Napięcie
4673 4673 -----
4674 4674 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4675 4675 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4676 4676 -----
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 Błąd WMS
4680 4680 Pliki WMS (*.wms)
4681 4681 Warstwa WMS
4682 4682 Ustawienia wtyczki WMS
4683 4683 Adres serwera WMS
4684 4684 URL WMS (domyślny)
4685 4685 -----
4686 4686 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4687 4687 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 Oczekiwanie 10 sekund...
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 mur
4695 4695 -----
4696 4696 -----
4697 4697 Uwaga
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 -----
4701 4701 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4702 4702 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4703 4703 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień.\r\nNie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 -----
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4713 4713 -----
4714 4714 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4718 4718 -----
4719 4719 -----
4720 4720 -----
4721 4721 -----
4722 4722 -----
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 -----
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 -----
4734 4734 -----
4735 4735 -----
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 -----
4739 4739 -----
4740 4740 -----
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 -----
4747 4747 -----
4748 4748 -----
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 -----
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 -----
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 -----
4768 4768 Ostrzeżenia
4769 4769 Myjnia samochodowa
4770 4770 Kosz na śmieci
4771 4771 Oczyszczalnia ścieków
4772 4772 Woda
4773 4773 Park wodny
4774 4774 Wieża ciśnień
4775 4775 Studnia
4776 4776 -----
4777 4777 Wodospad
4778 4778 Młyn wodny
4779 4779 -----
4780 4780 Pliki audio Wave (*.wav)
4781 4781 -----
4782 4782 -----
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4786 4786 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 Etykietowanie punktów
4795 4795 -----
4796 4796 Punkty drogowe
4797 4797 Drogi
4798 4798 Krzyż przydrożny
4799 4799 Kapliczka
4800 4800 Strona internetowa: {0}
4801 4801 Strona internetowa
4802 4802 -----
4803 4803 Jaz
4804 4804 Mokradło
4805 4805 Dla niepełnosprawnych
4806 4806 Wózki inwalidzkie
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4810 4810 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4811 4811 -----
4812 4812 Całą grupę
4813 4813 Szerokość (w metrach)
4814 4814 -----
4815 4815 -----
4816 4816 -----
4817 4817 Wiatrak
4818 4818 Rękaw
4819 4819 Widok szkieletowy
4820 4820 -----
4821 4821 Ze sklepem
4822 4822 -----
4823 4823 Las pierwotny
4824 4824 Zakład produkcyjny
4825 4825 Świat
4826 4826 -----
4827 4827 Błąd zapisu!
4828 4828 -----
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 -----
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 Brakuje znacznika XML <user>.
4835 4835 -----
4836 4836 Tak
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 Tak, usuń węzły
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 -----
4843 4843 -----
4844 4844 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4845 4845 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4846 4846 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4847 4847 -----
4848 4848 Napotkałeś błąd w JOSM
4849 4849 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4850 4850 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4862 4862 -----
4863 4863 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4864 4864 -----
4865 4865 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 Powiększ
4870 4870 Zbliżenie (w metrach)
4871 4871 Powiększ
4872 4872 Zmniejsz
4873 4873 Powiększa i przesuwa mapę
4874 4874 -----
4875 4875 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4876 4876 Powiększ
4877 4877 -----
4878 4878 Poziom powiększenia:
4879 4879 Zmniejsz
4880 4880 Powiększ aby pokazać: {0}
4881 4881 Powiększ do
4882 4882 Powiększ na warstwie
4883 4883 -----
4884 4884 Pokaż problem
4885 4885 Powiększ do wybranych elementów
4886 4886 Powiększ do zaznaczenia
4887 4887 Powiększa odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
4888 4888 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
4889 4889 -----
4890 4890 Powiększ elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4891 4891 -----
4892 4892 Pokaż {0}
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 "{0}" nie jest połączona i z tego powodu nie można połączyć obszarów
4897 4897 \nWysokość: {0} m
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 wysokie napięcie
4902 4902 średnie napięcie
4903 4903 -----
4904 4904 -----
4905 4905 -----
4906 4906 -----
4907 4907 -----
4908 4908 -----
4909 4909 -----
4910 4910 -----
4911 4911 -----
4912 4912 -----
4913 4913 -----
4914 4914 -----
4915 4915 Edycja pylonu
4916 4916 Edycja stacji
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 Stacja
4920 4920 Brama
4921 4921 Wstecz
4922 4922 Szybciej
4923 4923 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4924 4924 Do przodu
4925 4925 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4926 4926 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4927 4927 Następny znacznik
4928 4928 Odtwórz następny znacznik.
4929 4929 Odtwórz poprzedni znacznik.
4930 4930 Odtwórz / wstrzymaj
4931 4931 Poprzedni znacznik
4932 4932 Wolniej
4933 4933 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4934 4934 Zamknięty
4935 4935 Otwarty
4936 4936 brak
4937 4937 -----
4938 4938 -----
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 D
4942 4942 U
4943 4943 A
4944 4944 Z
4945 4945 U
4946 4946 O
4947 4947 T
4948 4948 Z
4949 4949 Tekst
4950 4950 -----
4951 4951 -----
4952 4952 Źródło ciepła
4953 4953 -----
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 -----
4957 4957 -----
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 markowe
4961 4961 nie
4962 4962 używane
4963 4963 tak
4964 4964 nad ziemią
4965 4965 pod ziemią
4966 4966 podwodą
4967 4967 -----
4968 4968 Edycja stacji kolejowej
4969 4969 Stacja kolejowa
4970 4970 -----
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 -----
4975 4975 Klucz:
4976 4976 -----
4977 4977 -----
4978 4978 skrótowa nazwa ulicy
4979 4979 -----
4980 4980 dodaj do zaznaczenia
4981 4981 adres
4982 4982 administracyjna
4983 4983 zaawansowana
4984 4984 -----
4985 4985 droga powietrzna
4986 4986 -----
4987 4987 -----
4988 4988 -----
4989 4989 kruszywo
4990 4990 dla rolnictwa
4991 4991 wentylacyjny
4992 4992 wszystkie
4993 4993 -----
4994 4994 alejka
4995 4995 alfabetycznie
4996 4996 -----
4997 4997 alternatywny
4998 4998 -----
4999 4999 udogodnienie
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 futbol amerykański
5003 5003 analogowy
5004 5004 kościół anglikański
5005 5005 jedzenie dla zwierząt
5006 5006 gość
5007 5007 dowolne
5008 5008 -----
5009 5009 łucznictwo
5010 5010 obszar
5011 5011 -----
5012 5012 azjatycka
5013 5013 asfalt
5014 5014 lekkoatletyka
5015 5015 -----
5016 5016 futbol australijski
5017 5017 automatyczne wczytywanie kafelków
5018 5018 automatycznie
5019 5019 automatyczne powiększenie
5020 5020 tło
5021 5021 punkt zatrzymania na odcinku powrotnym
5022 5022 odcinek powrotny
5023 5023 zła
5024 5024 bahaizm
5025 5025 baptyści
5026 5026 bariera
5027 5027 -----
5028 5028 -----
5029 5029 Basen
5030 5030 siatkówka
5031 5031 boksyty
5032 5032 Plaża
5033 5033 -----
5034 5034 rowery
5035 5035 dętki do roweru
5036 5036 -----
5037 5037 czarny
5038 5038 niebieski
5039 5039 torfowisko
5040 5040 bule
5041 5041 granica
5042 5042 gra w kule
5043 5043 marka
5044 5044 most
5045 5045 etykieta "most" na węźle
5046 5046 brązowy
5047 5047 teren poprzemysłowy
5048 5048 buddyzm
5049 5049 budynek
5050 5050 -----
5051 5051 hamburgery
5052 5052 autobus
5053 5053 wydzielony pas autobusowy
5054 5054 futbol kanadyjki
5055 5055 kajakarstwo
5056 5056 uwzględnij wielkość liter
5057 5057 kościół katolicki
5058 5058 Cmentarz
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 -----
5062 5062 węgiel drewny
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 kurczak
5066 5066 chińska
5067 5067 -----
5068 5068 chrześcijaństwo
5069 5069 papierosy
5070 5070 miasto
5071 5071 cywilna
5072 5072 wspinaczka
5073 5073 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
5074 5074 zamknięty
5075 5075 węgiel
5076 5076 linia brzegowa
5077 5077 bruk
5078 5078 -----
5079 5079 komunikacyjna
5080 5080 szuter
5081 5081 beton
5082 5082 prezerwatywy
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 konflikt
5087 5087 iglasty
5088 5088 połaczenie
5089 5089 w budowie
5090 5090 sieć trakcyjna
5091 5091 -----
5092 5092 miedź
5093 5093 -----
5094 5094 liczba
5095 5095 -----
5096 5096 -----
5097 5097 krykiet
5098 5098 krykiet
5099 5099 krokiet
5100 5100 -----
5101 5101 -----
5102 5102 kolarstwo
5103 5103 dane
5104 5104 liściasty
5105 5105 obiekt dedykowany
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 -----
5112 5112 usunięto
5113 5113 dla dostaw
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 przestarzały
5117 5117 dla wyznaczonych pojazdów
5118 5118 dojazd do posesji
5119 5119 objazd
5120 5120 -----
5121 5121 cyfrowy
5122 5122 diamenty
5123 5123 zablokowane
5124 5124 Dok
5125 5125 wyścigi psów
5126 5126 podwójny
5127 5127 na dół
5128 5128 zjazd
5129 5129 pobrany obszar
5130 5130 napoje
5131 5131 podjazd
5132 5132 -----
5133 5133 -----
5134 5134 wschód
5135 5135 łatwa
5136 5136 -----
5137 5137 energia elektryczna
5138 5138 elementy
5139 5139 -----
5140 5140 jazda konna
5141 5141 ewangelikalizm
5142 5142 parzyste
5143 5143 przykłady
5144 5144 doskonała
5145 5145 torby na odchody
5146 5146 dla ekspertów
5147 5147 Rozszerza opcje edycji opening_hours
5148 5148 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5149 5149 -----
5150 5150 Gospodarstwo
5151 5151 -----
5152 5152 -----
5153 5153 prom
5154 5154 znajdź w zaznaczeniu
5155 5155 ryba z frytkami
5156 5156 -----
5157 5157 -----
5158 5158 jedzenie
5159 5159 piesza
5160 5160 -----
5161 5161 -----
5162 5162 las
5163 5163 leśna
5164 5164 punkt zatrzymania na odcinku docelowym
5165 5165 odcinek docelowy
5166 5166 cieplna
5167 5167 -----
5168 5168 francuska
5169 5169 od kafelka
5170 5170 z drogi
5171 5171 pełna
5172 5172 futbol gaelicki (irlandzki)
5173 5173 -----
5174 5174 gazowy
5175 5175 niemiecka
5176 5176 Lodowiec
5177 5177 złoto
5178 5178 -----
5179 5179 pole golfowe
5180 5180 dobra
5181 5181 znacznik GPS
5182 5182 punkt GPS
5183 5183 1 stopnia
5184 5184 2 stopnia
5185 5185 3 stopnia
5186 5186 4 stopnia
5187 5187 5 stopnia
5188 5188 trawa
5189 5189 kratka trawnikowa
5190 5190 żwir
5191 5191 szary
5192 5192 grecka
5193 5193 zielony
5194 5194 -----
5195 5195 grunt
5196 5196 gimnastyka
5197 5197 połowiczna
5198 5198 punkt zatrzymania
5199 5199 zdrowie
5200 5200 ciepłowniczy
5201 5201 Zdrowie
5202 5202 samochody ciężarowe
5203 5203 wyróżnienie
5204 5204 droga
5205 5205 Droga bez numeru referencyjnego
5206 5206 -----
5207 5207 -----
5208 5208 -----
5209 5209 hinduizm
5210 5210 historia
5211 5211 tablica historyczna
5212 5212 hokej
5213 5213 tragiczna
5214 5214 -----
5215 5215 wyścigi konne
5216 5216 -----
5217 5217 dom
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 -----
5221 5221 wodna
5222 5222 lody
5223 5223 ilmenit
5224 5224 -----
5225 5225 -----
5226 5226 -----
5227 5227 nieaktywne
5228 5228 -----
5229 5229 niekompletne
5230 5230 niekompletna droga
5231 5231 niezależny
5232 5232 indyjska
5233 5233 wewnętrzny
5234 5234 Teren przemysłowy
5235 5235 Wewnętrzny segment
5236 5236 średnia
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 rudy żelaza
5240 5240 wysepka
5241 5241 wydzielone pomieszczenie
5242 5242 -----
5243 5243 włoska
5244 5244 -----
5245 5245 dżinizm
5246 5246 japońska
5247 5247 świadkowie Jehowy
5248 5248 judaizm
5249 5249 -----
5250 5250 -----
5251 5251 -----
5252 5252 -----
5253 5253 -----
5254 5254 -----
5255 5255 ląd
5256 5256 Wysypisko smieci
5257 5257 zagospodarowanie przestrzenne
5258 5258 -----
5259 5259 warstwa
5260 5260 -----
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 ołów
5264 5264 w lewo
5265 5265 wypoczynek
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 wapień
5269 5269 limitowane
5270 5270 strefa zamieszkania
5271 5271 -----
5272 5272 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5273 5273 okolica
5274 5274 zablokuj przewijanie
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 niska
5278 5278 luteranie
5279 5279 -----
5280 5280 namorzyny
5281 5281 -----
5282 5282 ręcznie
5283 5283 -----
5284 5284 -----
5285 5285 marsze
5286 5286 max szer.
5287 5287 max dł.
5288 5288 -----
5289 5289 tryb wymiarowania
5290 5290 członek
5291 5291 -----
5292 5292 metodyści
5293 5293 meksykańska
5294 5294 Teren wojskowy
5295 5295 min szer.
5296 5296 min dł.
5297 5297 błędnie wpisana nazwa klucza
5298 5298 mieszany
5299 5299 mormoni
5300 5300 sporty motorowe
5301 5301 -----
5302 5302 autostrada
5303 5303 ciąg pieszy
5304 5304 -----
5305 5305 Błoto
5306 5306 różne sporty
5307 5307 wielopoziomowy
5308 5308 -----
5309 5309 -----
5310 5310 islam
5311 5311 -----
5312 5312 narodowa
5313 5313 -----
5314 5314 -----
5315 5315 tablica przyrodnicza
5316 5316 gazety
5317 5317 następny
5318 5318 nikiel
5319 5319 nie
5320 5320 -----
5321 5321 brak opisu
5322 5322 -----
5323 5323 -----
5324 5324 -----
5325 5325 brak modyfikatora
5326 5326 -----
5327 5327 -----
5328 5328 -----
5329 5329 zakaz skrętu w lewo
5330 5330 zakaz skrętu w prawo
5331 5331 zakaz jazdy prosto
5332 5332 zakaz zawracania
5333 5333 -----
5334 5334 -----
5335 5335 północ
5336 5336 północny-wschód
5337 5337 północny-zachód
5338 5338 nie zostały usunięte
5339 5339 -----
5340 5340 -----
5341 5341 tablica informacyjna
5342 5342 dla początkujących
5343 5343 jądrowa
5344 5344 obserwacyjna
5345 5345 nieparzyste
5346 5346 oficjalnie
5347 5347 -----
5348 5348 naftowy
5349 5349 stare szyny kolejowe
5350 5350 stare
5351 5351 -----
5352 5352 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5353 5353 -----
5354 5354 nakaz skrętu w lewo
5355 5355 nakaz skrętu w prawo
5356 5356 nakaz jazdy prosto
5357 5357 otwarty
5358 5358 -----
5359 5359 opcje
5360 5360 -----
5361 5361 kościół prawosławny
5362 5362 -----
5363 5363 zewnętrzny
5364 5364 Zewnętrzny segment
5365 5365 poza pobranym obszarem
5366 5366 -----
5367 5367 -----
5368 5368 wysepka parkignowa
5369 5369 bilety parkingowe
5370 5370 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5371 5371 pyłu
5372 5372 pasażerowie
5373 5373 pasażerowie; pojazdy
5374 5374 utwardzona
5375 5375 kostka
5376 5376 Szczyt
5377 5377 kamienie
5378 5378 -----
5379 5379 -----
5380 5380 -----
5381 5381 zielonoświątkowcy
5382 5382 dopuszczalny
5383 5383 zdjęcia
5384 5384 fotowoltaiczna
5385 5385 nabrzeże
5386 5386 -----
5387 5387 -----
5388 5388 -----
5389 5389 -----
5390 5390 -----
5391 5391 -----
5392 5392 -----
5393 5393 boisko
5394 5394 -----
5395 5395 Miejsce
5396 5396 tablica botaniczna
5397 5397 plastik
5398 5398 -----
5399 5399 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5400 5400 proszę wybrać drogę
5401 5401 słup
5402 5402 polityczna
5403 5403 energia
5404 5404 prezbiterianie
5405 5405 poprzedni
5406 5406 droga krajowa
5407 5407 droga krajowa - dojazd
5408 5408 droga prywatna
5409 5409 proponowany
5410 5410 protestanci
5411 5411 publiczny
5412 5412 -----
5413 5413 mapy komunikacji miejskiej
5414 5414 bilety komunikacji miejskiej
5415 5415 -----
5416 5416 poczwórny
5417 5417 kwakrzy
5418 5418 kamieniołom
5419 5419 sport rakietowy
5420 5420 kolej
5421 5421 Teren kolejowy
5422 5422 -----
5423 5423 tory kolejowe
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 czerwony
5428 5428 szuwary
5429 5429 odśwież listę portów
5430 5430 -----
5431 5431 regionalna
5432 5432 wyrażenie regularne
5433 5433 Relacja bez typu
5434 5434 zdalnie
5435 5435 usuń z zaznaczenia
5436 5436 -----
5437 5437 zamień zaznaczenie
5438 5438 droga lokalna
5439 5439 restauracja bez nazwy
5440 5440 -----
5441 5441 w prawo
5442 5442 koryto rzeczne
5443 5443 droga
5444 5444 rola
5445 5445 rondo
5446 5446 droga
5447 5447 odcinek trasy
5448 5448 -----
5449 5449 -----
5450 5450 rutyl
5451 5451 sól
5452 5452 słone bagna
5453 5453 piach
5454 5454 kanapki
5455 5455 skala
5456 5456 schemat
5457 5457 Zarośla
5458 5458 droga wojewódzka
5459 5459 -----
5460 5460 sejsmiczny
5461 5461 wybierz sport:
5462 5462 zaznaczony
5463 5463 zaznaczenie
5464 5464 -----
5465 5465 wydzielona przestrzeń
5466 5466 droga serwisowa
5467 5467 serwis
5468 5468 -----
5469 5469 -----
5470 5470 -----
5471 5471 -----
5472 5472 ściekowy
5473 5473 szyici
5474 5474 strzelectwo
5475 5475 sklep
5476 5476 -----
5477 5477 bocznica
5478 5478 sikhizm
5479 5479 srebro
5480 5480 pojedynczy
5481 5481 miejsce
5482 5482 jazda na deskorolce
5483 5483 łyżwiarstwo
5484 5484 narciarska
5485 5485 narciarstwo
5486 5486 -----
5487 5487 -----
5488 5488 piłka nożna
5489 5489 południe
5490 5490 południowy-wschód
5491 5491 południowy-zachód
5492 5492 spirytualizm
5493 5493 Sport
5494 5494 -----
5495 5495 centrum sportowe
5496 5496 odnoga
5497 5497 stadion
5498 5498 znaczki
5499 5499 -----
5500 5500 kamień
5501 5501 strumień
5502 5502 ulice
5503 5503 nazwa ulicy zawiera ss
5504 5504 ciąg
5505 5505 ciąg;ciąg;...
5506 5506 metro
5507 5507 słoneczny
5508 5508 sunnici
5509 5509 terenowy
5510 5510 -----
5511 5511 bagno
5512 5512 słodycze
5513 5513 pływanie
5514 5514 -----
5515 5515 -----
5516 5516 tenis stołowy
5517 5517 tampony
5518 5518 taoizm
5519 5519 doładowanie do telefonu
5520 5520 tymczasowy
5521 5521 tymczasowy typ drogi
5522 5522 tenis
5523 5523 -----
5524 5524 droga powiatowa
5525 5525 tekst
5526 5526 tajska
5527 5527 -----
5528 5528 -----
5529 5529 tereny zalewowe
5530 5530 -----
5531 5531 -----
5532 5532 cyna
5533 5533 -----
5534 5534 -----
5535 5535 do drogi
5536 5536 topograficzna
5537 5537 -----
5538 5538 turystyka
5539 5539 -----
5540 5540 -----
5541 5541 zabawki
5542 5542 ścieżka
5543 5543 ścieżka i punkty
5544 5544 -----
5545 5545 sygnalizacja świetlna
5546 5546 tramwaj
5547 5547 potrójny
5548 5548 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5549 5549 droga ekspresowa
5550 5550 droga ekspresowa - dojazd
5551 5551 turecka
5552 5552 -----
5553 5553 rodzaj
5554 5554 droga gminna
5555 5555 niekontrolowane
5556 5556 podziemny
5557 5557 -----
5558 5558 -----
5559 5559 unitarianizm
5560 5560 nieznany
5561 5561 nieoznakowane
5562 5562 -----
5563 5563 nieutwardzona
5564 5564 nieznana
5565 5565 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5566 5566 -----
5567 5567 nieotagowany
5568 5568 nieotagowana droga
5569 5569 nieużywane
5570 5570 -----
5571 5571 do góry
5572 5572 aż do kafelka
5573 5573 użycie
5574 5574 błędy spradzania poprawności
5575 5575 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5576 5576 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5577 5577 pojazdy
5578 5578 wersja {0}
5579 5579 przez węzeł lub drogę
5580 5580 -----
5581 5581 Wulkan
5582 5582 vouchery
5583 5583 -----
5584 5584 woda
5585 5585 poziom wody
5586 5586 szlak wodny
5587 5587 -----
5588 5588 -----
5589 5589 -----
5590 5590 -----
5591 5591 -----
5592 5592 tylko punkty
5593 5593 pogoda
5594 5594 zachód
5595 5595 biały
5596 5596 tablica o zwierzętach
5597 5597 wiatrowa
5598 5598 wydobywczy
5599 5599 -----
5600 5600 przewodowy
5601 5601 bezprzewodowy
5602 5602 drewno
5603 5603 -----
5604 5604 -----
5605 5605 Błędny znacznik highway na węźle
5606 5606 dworzec przetokowy
5607 5607 tak
5608 5608 -----
5609 5609 cynk
5610 5610 cyrkon
5611 5611 zaratusztrianizm
5612 5612 -----
5613 5613 -----
5614 5614 {0} [niekompletny]
5615 5615 Obiekty na warstwie {0}:
5616 5616 -----
5617 5617 -----
5618 5618 {0} nie jest liczbą
5619 5619 {0} metrów
5620 5620 -----
5621 5621 {0} musi być większe nić 0
5622 5622 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5623 5623 -----
5624 5624 -----
5625 5625 -----
5626 5626 {0} km kw.
5627 5627 -----
5628 5628 -----
5629 5629 -----
5630 5630 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5631 5631 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5632 5632 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5633 5633 -----
5634 5634 -----
5635 5635 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5636m 1 -----
5637m 2 -----
5638m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5639m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5640m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5641m 4 -----
5642m 5 -----
5643m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5644m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5645m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5646m 7 -----
5647m 8 -----
5648m 9 -----
5649m 10 -----
5650m 11 Dodano {0} obiekt
5651m 11 Dodano {0} obiekty
5652m 11 Dodano {0} obiektów
5653m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5654m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5655m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5656m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5657m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5658m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5659m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5660m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5661m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5662m 15 Zmień {0} obiekt
5663m 15 Zmień {0} obiekty
5664m 15 Zmień {0} obiektów
5665m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5666m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5667m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5668m 17 Konflikt podczas pobierania
5669m 17 Konflikty podczas pobierania
5670m 17 Konflikty podczas pobierania
5671m 18 -----
5672m 19 Usunięto {0} węzeł
5673m 19 Usunięto {0} węzły
5674m 19 Usunięto {0} węzłów
5675m 20 Usunięto {0} objekt
5676m 20 Usunięto {0} objekty
5677m 20 Usunięto {0} objektów
5678m 21 Usunięto {0} relację
5679m 21 Usunięto {0} relacje
5680m 21 Usunięto {0} relacji
5681m 22 Usunięto {0} drogę
5682m 22 Usunięto {0} drogi
5683m 22 Usunięto {0} dróg
5684m 23 Usuwanie {0} obiektu
5685m 23 Usuwanie {0} obiektów
5686m 23 Usuwanie {0} obiektów
5687m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5688m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5689m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5690m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5691m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5692m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5693m 26 -----
5694m 27 -----
5695m 28 -----
5696m 29 -----
5697m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5698m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5699m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5700m 31 -----
5701m 32 JOSM znalazł {0} niezapisaną warstwę danych.
5702m 32 JOSM znalazł {0} niezapisane warstwy danych.
5703m 32 JOSM znalazł {0} niezapisanych warstw danych. .
5704m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
5705m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
5706m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
5707m 34 Przesunięto {0} węzeł
5708m 34 Przesunięto {0} węzły
5709m 34 Przesunięto {0} węzłów
5710m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
5711m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
5712m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
5713m 36 Otwieranie {0} pliku...
5714m 36 Otwieranie {0} plików...
5715m 36 Otwieranie {0} plików...
5716m 37 Wklejam {0} tag
5717m 37 Wklejam {0} tagi
5718m 37 Wklejam {0} tagi
5719m 38 -----
5720m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5721m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5722m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5723m 40 -----
5724m 41 -----
5725m 42 Obrócono {0} węzeł
5726m 42 Obrócono {0} węzły
5727m 42 Obrócono {0} węzłów
5728m 43 -----
5729m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5730m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5731m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5732m 45 Uproszczono {0} drogę
5733m 45 Uproszczono {0} drogi
5734m 45 Uproszczono {0} dróg
5735m 46 -----
5736m 47 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5737m 47 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5738m 47 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5739m 48 -----
5740m 49 -----
5741m 50 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5742m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5743m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5744m 51 Wybrana droga nie zawiera wybranego węzła.
5745m 51 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
5746m 51 Wybrana droga nie zawiera wszystkich wybranych węzłów.
5747m 52 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5748m 52 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5749m 52 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5750m 53 Ich wersja ({0} pozycja)
5751m 53 Ich wersja ({0} pozycje)
5752m 53 Ich wersja ({0} pozycji)
5753m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5754m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5755m 54 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5756m 55 -----
5757m 56 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5758m 56 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5759m 56 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5760m 57 -----
5761m 58 Wykryto {0} konflikt.
5762m 58 Wykryto {0} konflikty.
5763m 58 Wykryto {0} konfliktów.
5764m 59 -----
5765m 60 -----
5766m 61 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5767m 61 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5768m 61 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5769m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5770m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5771m 62 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5772m 63 -----
5773m 64 -----
5774m 65 -----
5775m 66 -----
5776m 67 -----
5777m 68 -----
5778m 69 -----
5779m 70 -----
5780m 71 trasa z {0} punktem
5781m 71 trasa z {0} punktami
5782m 71 trasa z {0} punktami
5783m 72 znacznik
5784m 72 znaczniki
5785m 72 znaczników
5786m 73 węzeł
5787m 73 węzły
5788m 73 węzłów
5789m 74 obiekt
5790m 74 obiekty
5791m 74 obiektów
5792m 75 punkt
5793m 75 punkty
5794m 75 punktów
5795m 76 relacja
5796m 76 relacje
5797m 76 relacji
5798m 77 do {0} elementu
5799m 77 do {0} elementów
5800m 77 do {0} elementów
5801m 78 droga
5802m 78 drogi
5803m 78 dróg
5804m 79 {0} Autor
5805m 79 {0} Autorów
5806m 80 {0} składa się z {1} markera
5807m 80 {0} składa się z {1} markerów
5808m 80 {0} składa się z {1} markerów
5809m 81 {0} składa się z {1} ścieżki
5810m 81 {0} składa się z {1} ścieżek
5811m 81 {0} składa się z {1} ścieżek
5812m 82 -----
5813m 83 -----
5814m 84 -----
5815m 85 {0} element
5816m 85 {0} elementy
5817m 85 {0} elementów
5818m 86 {0} węzeł
5819m 86 {0} węzły
5820m 86 {0} węzłów
5821m 87 {0} obiekt do dodania:
5822m 87 {0} obiekty do dodania:
5823m 87 {0} obiektów do dodania:
5824m 88 {0} obiekt do usunięcia:
5825m 88 {0} obiekty do usunięcia:
5826m 88 {0} obiektów do usunięcia:
5827m 89 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5828m 89 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5829m 89 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5830m 90 -----
5831m 91 {0} punkt
5832m 91 {0} punkty
5833m 91 {0} punktów
5834m 92 {0} relacja
5835m 92 {0} relacje
5836m 92 {0} relacji
5837m 93 {0} trasa,
5838m 93 {0} trasy,
5839m 93 {0} tras,
5840m 94 -----
5841m 95 {0} ścieżka
5842m 95 {0} ścieżki
5843m 95 {0} ścieżki
5844m 96 {0} ślad,
5845m 96 {0} ślady,
5846m 96 {0} śladów,
5847m 97 -----
5848m 98 -----
5849m 99 {0} droga
5850m 99 {0} drogi
5851m 99 {0} dróg
5852m 100 {0} punkt
5853m 100 {0} punkty
5854m 100 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.