source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3644

Last change on this file since 3644 was 3644, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 89.9 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 -----
5 5 Liczba obiektów
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 -----
10 10 (Kod={0})
11 11 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
12 12 -----
13 13 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
14 14 -----
15 15 (Adres URL był:
16 16 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 -----
21 21 -----
22 22 (brak obiektu)
23 23 (brak)
24 24 -----
25 25 -----
26 26 -----
27 27 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
28 28 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
29 29 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
30 30 -----
31 31 -----
32 32 -----
33 33 -----
34 34 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
35 35 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
36 36 * Jeden węzęł z tagami lub
37 37 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
38 38 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
39 39 ...możliwe inne rodzaje transportu
40 40 ... odwołuje się do relacji
41 41 -----
42 42 -----
43 43 -----
44 44 kręgle
45 45 -----
46 46 -----
47 47 -----
48 48 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
49 49 -----
50 50 <anonimowy>
51 51 -----
52 52 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
53 53 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
54 54 -----
55 55 -----
56 56 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
57 57 -----
58 58 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
59 59 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
60 60 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
61 61 -----
62 62 -----
63 63 -----
64 64 -----
65 65 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
66 66 -----
67 67 -----
68 68 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
69 69 -----
70 70 -----
71 71 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
72 72 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
73 73 -----
74 74 -----
75 75 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
76 76 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
77 77 -----
78 78 <różne>
79 79 -----
80 80 -----
81 81 -----
82 82 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
83 83 -----
84 84 <h2>Filtr aktywny</h2>
85 85 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
86 86 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
87 87 -----
88 88 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 -----
93 93 -----
94 94 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
95 95 -----
96 96 -----
97 97 -----
98 98 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
99 99 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
100 100 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
101 101 -----
102 102 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
103 103 -----
104 104 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
105 105 -----
106 106 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
107 107 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 -----
114 114 -----
115 115 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
116 116 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
117 117 -----
118 118 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
119 119 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
120 120 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
121 121 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
122 122 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
123 123 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
124 124 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 -----
133 133 -----
134 134 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
135 135 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
136 136 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
137 137 -----
138 138 -----
139 139 -----
140 140 -----
141 141 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
142 142 -----
143 143 -----
144 144 -----
145 145 -----
146 146 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
147 147 -----
148 148 -----
149 149 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
161 161 -----
162 162 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
163 163 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
164 164 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
165 165 -----
166 166 -----
167 167 -----
168 168 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
169 169 <html>Proszę wybrać jedno z<strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
170 170 -----
171 171 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
172 172 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
173 173 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 -----
200 200 -----
201 201 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
202 202 -----
203 203 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
204 204 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
205 205 -----
206 206 -----
207 207 -----
208 208 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 -----
214 214 -----
215 215 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
216 216 -----
217 217 -----
218 218 -----
219 219 -----
220 220 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 -----
225 225 -----
226 226 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 -----
233 233 -----
234 234 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
235 235 -----
236 236 -----
237 237 -----
238 238 -----
239 239 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 -----
248 248 -----
249 249 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
250 250 -----
251 251 -----
252 252 -----
253 253 -----
254 254 <nowy obiekt>
255 255 -----
256 256 -----
257 257 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 -----
269 269 -----
270 270 A wg. odległości
271 271 A wg. czasu
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 -----
276 276 -----
277 277 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 -----
282 282 -----
283 283 -----
284 284 -----
285 285 -----
286 286 Naruszenie możliwości API
287 287 Wersja API: {0}
288 288 -----
289 289 nieczynny tor
290 290 -----
291 291 Anuluj scalanie
292 292 -----
293 293 -----
294 294 -----
295 295 O programie
296 296 O JOSM...
297 297 -----
298 298 -----
299 299 -----
300 300 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
301 301 Dostęp do drogi
302 302 -----
303 303 -----
304 304 -----
305 305 -----
306 306 -----
307 307 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
308 308 -----
309 309 -----
310 310 -----
311 311 Akcja
312 312 -----
313 313 -----
314 314 Aktywna
315 315 -----
316 316 Aktywuj zaznzczoną warstwę
317 317 Aktywne style
318 318 -----
319 319 Dodaj
320 320 -----
321 321 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
322 322 Dodaj węzeł...
323 323 Dodaj właściwości
324 324 -----
325 325 -----
326 326 -----
327 327 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
328 328 Dodaj komentarz
329 329 -----
330 330 -----
331 331 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
332 332 -----
333 333 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
334 334 -----
335 335 Dodaje nowy tag
336 336 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
337 337 -----
338 338 -----
339 339 -----
340 340 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy po ostatnim członku
341 341 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy za ostatnim zaznaczonym członkiem
342 342 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym członkiem
343 343 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym zaznaczonym członkiem
344 344 -----
345 345 Dodaj informacje o autorze
346 346 -----
347 347 -----
348 348 Dodaje filtr.
349 349 -----
350 350 -----
351 351 -----
352 352 Dodaj nową warstwę
353 353 Dodaj węzeł
354 354 Dodaj węzeł do drogi
355 355 Dodaj węzeł do drogi i połącz
356 356 Dodano węzeł {0}
357 357 Dodano relację {0}
358 358 -----
359 359 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
360 360 -----
361 361 -----
362 362 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
363 363 Dodaj do zaznaczenia
364 364 Dodano drogę {0}
365 365 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
366 366 -----
367 367 Interpolacja adresów
368 368 -----
369 369 Adresy
370 370 -----
371 371 -----
372 372 -----
373 373 -----
374 374 -----
375 375 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
376 376 Dostosowuje pozycję wybranej warstwy WMS
377 377 -----
378 378 -----
379 379 -----
380 380 Centrum administracyjne
381 381 administracyjna
382 382 Poziom administracyjny
383 383 Zaawansowane
384 384 -----
385 385 -----
386 386 Ustawienia zaawansowane
387 387 -----
388 388 -----
389 389 -----
390 390 Koleje linowe
391 391 -----
392 392 -----
393 393 lotnisko
394 394 lotnisko
395 395 sklep monopolowy
396 396 Wyrównaj węzły na kole
397 397 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
398 398 -----
399 399 -----
400 400 -----
401 401 -----
402 402 -----
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 wszystkie
407 407 -----
408 408 Wszystkie formaty
409 409 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
410 410 -----
411 411 -----
412 412 ogródki działkowe
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 -----
419 419 -----
420 420 Dozwolony ruch:
421 421 -----
422 422 -----
423 423 -----
424 424 -----
425 425 -----
426 426 -----
427 427 -----
428 428 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
429 429 -----
430 430 Kanał alfa
431 431 Alfabetycznie
432 432 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
433 433 chata alpejska
434 434 -----
435 435 -----
436 436 -----
437 437 zmień także nazwę pliku
438 438 -----
439 439 Zawsze aktualizuj bez pytania
440 440 -----
441 441 Liczba kabli
442 442 Pojemność
443 443 -----
444 444 -----
445 445 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
446 446 -----
447 447 -----
448 448 Pusta wartość usunie znacznik.
449 449 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
450 450 -----
451 451 Wystąpił błąd: {0}
452 452 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
453 453 -----
454 454 Wystąpił nieznany błąd
455 455 Kąt
456 456 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
457 457 -----
458 458 -----
459 459 Zastosuj
460 460 Zastosuj zmiany
461 461 Zastosuj szablon
462 462 Zastosuj rozwiązanie
463 463 Zastosuj rolę
464 464 Zastosuj rolę:
465 465 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
466 466 -----
467 467 Zastosuj rozwiązane konflikty
468 468 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
469 469 Zastosuj wybrane zmiany
470 470 -----
471 471 -----
472 472 Zastosuj zmiany
473 473 -----
474 474 Zastosuj zmiany i zamknij okno
475 475 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
476 476 Zastosować?
477 477 -----
478 478 -----
479 479 wykopalisko archeologiczne
480 480 łucznictwo
481 481 Kontynuować?
482 482 Czy na pewno?
483 483 obszar
484 484 Niezamknięty obszar
485 485 Tereny wokół miejsc
486 486 centrum kulturalne
487 487 sztuka
488 488 Pytaj przed aktualizacją
489 489 -----
490 490 -----
491 491 -----
492 492 -----
493 493 lekkoatletyka
494 494 -----
495 495 atrakcja
496 496 -----
497 497 Dźwięk
498 498 -----
499 499 Ustawienia audio
500 500 Markery audio z {0}
501 501 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
502 502 -----
503 503 audioprzewodnik
504 504 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
505 505 australijski football
506 506 -----
507 507 -----
508 508 -----
509 509 -----
510 510 -----
511 511 Uwierzytelnianie
512 512 Uwierzytelnienie nie powiodło się
513 513 Błąd uwierzytelniania
514 514 Autor
515 515 Autor: {0}
516 516 Autoryzacja nie powiodła się
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 Autorzy
523 523 -----
524 524 -----
525 525 Częstość zapisywania (sekundy)
526 526 -----
527 527 -----
528 528 -----
529 529 Centruj ciągle
530 530 -----
531 531 -----
532 532 -----
533 533 -----
534 534 bankomat
535 535 -----
536 536 Automatyczne pobieranie
537 537 Automatyczna korekcja tagów
538 538 -----
539 539 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
540 540 -----
541 541 Dostępne
542 542 Dostępne role
543 543 Dostępne style (z {0})
544 544 -----
545 545 -----
546 546 B wg. odległości
547 547 B wg. czasu
548 548 -----
549 549 okno życia
550 550 Wstecz
551 551 Oparcie
552 552 -----
553 553 Błędne żądanie
554 554 piekarnia
555 555 bank
556 556 bar
557 557 Przeszkody
558 558 baseball
559 559 Podstawowe
560 560 zbiornik wodny
561 561 koszykówka
562 562 baterie
563 563 pole bitwy
564 564 zatoka
565 565 plaża
566 566 -----
567 567 radiolatarnia
568 568 ławka
569 569 sklep z napojami
570 570 -----
571 571 Rowery
572 572 Rowery
573 573 ogródek piwny
574 574 -----
575 575 sklep rowerowy
576 576 -----
577 577 -----
578 578 Biodiesel
579 579 Pusta warstwa
580 580 betonowy blok
581 581 -----
582 582 Zawartość
583 583 stocznia
584 584 słupek drogowy
585 585 księgarnia
586 586 Zakładki
587 587 przejście graniczne
588 588 Nazwa systematyczna
589 589 -----
590 590 -----
591 591 bule
592 592 Granice
593 593 granica
594 594 kamień graniczny
595 595 -----
596 596 Rodzaj granicy
597 597 Wybrany obszar
598 598 -----
599 599 -----
600 600 gra w kule
601 601 Marka
602 602 most
603 603 -----
604 604 teren poprzemysłowy
605 605 -----
606 606 -----
607 607 kozioł oporowy
608 608 Raporty o błędach
609 609 -----
610 610 budynek
611 611 -----
612 612 Budynki
613 613 -----
614 614 Szekokość:
615 615 -----
616 616 -----
617 617 autobus torowy
618 618 peron autobusowy
619 619 dworzec autobusowy
620 620 przystanek autobusowy
621 621 -----
622 622 rzeźnik
623 623 C wg. odległości
624 624 C wg. czasu
625 625 -----
626 626 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
627 627 kolej linowa
628 628 -----
629 629 -----
630 630 -----
631 631 -----
632 632 Kataster
633 633 Kataster: {0}
634 634 -----
635 635 kawiarnia
636 636 Pliki kalibracji
637 637 -----
638 638 -----
639 639 Kemping
640 640 pole namiotowe
641 641 Nie można rysować poza światem
642 642 -----
643 643 -----
644 644 kanał
645 645 Anuluj
646 646 -----
647 647 -----
648 648 Anuluj autentykację
649 649 Anuluj zamykanie zestawów zmian
650 650 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
651 651 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
652 652 Anuluj operację
653 653 -----
654 654 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
655 655 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
656 656 Anuluj przesyłanie
657 657 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
664 664 -----
665 665 -----
666 666 -----
667 667 -----
668 668 -----
669 669 -----
670 670 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
671 671 -----
672 672 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
673 673 -----
674 674 -----
675 675 -----
676 676 -----
677 677 -----
678 678 -----
679 679 -----
680 680 -----
681 681 kajakarstwo
682 682 puszki
683 683 Pojemność
684 684 Pojemność całkowita
685 685 -----
686 686 Samochód
687 687 dealer samochodowy
688 688 kemping
689 689 -----
690 690 Gotówka
691 691 zamek
692 692 przeszkoda dla bydła
693 693 wejście do jaskini
694 694 cmentarz
695 695 Wycentruj raz
696 696 -----
697 697 Wyśrodkuj widok
698 698 wyciąg krzesełkowy
699 699 chata górska
700 700 Zmień właściwości
701 701 -----
702 702 Zmienić kierunek?
703 703 -----
704 704 Zmień węzeł {0}
705 705 -----
706 706 Zmień relację
707 707 -----
708 708 Zmień relację {0}
709 709 Zmień rozdzielczość
710 710 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
711 711 -----
712 712 Zmienić wartości?
713 713 Zmień drogę {0}
714 714 -----
715 715 -----
716 716 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
717 717 ID zestawu zmian:
718 718 Menedżer Zestawów Zmian
719 719 Menedżer zestawów zmian
720 720 Zamknięto changeset
721 721 -----
722 722 -----
723 723 -----
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 Zestawy zmian
728 728 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
729 729 -----
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 -----
734 734 -----
735 735 -----
736 736 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
737 737 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
738 738 -----
739 739 drogeria
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 Chiński
744 744 Wybierz
745 745 Wybierz kolor
746 746 Wybierz kolor dla {0}
747 747 Wybierz jedną z gotowych licencji
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 Wynierz typ obiektu OSM
752 752 -----
753 753 -----
754 754 Kościół
755 755 kino
756 756 miasto
757 757 granica miasta
758 758 mury miejskie
759 759 Nazwa miejscowości
760 760 -----
761 761 cywilna
762 762 -----
763 763 -----
764 764 -----
765 765 -----
766 766 -----
767 767 -----
768 768 -----
769 769 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
770 770 -----
771 771 -----
772 772 -----
773 773 -----
774 774 -----
775 775 -----
776 776 -----
777 777 -----
778 778 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
779 779 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
780 780 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
781 781 -----
782 782 Kliknij aby przerwać wysyłanie
783 783 -----
784 784 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
785 785 Kliknij aby przerwać trwającą operację
786 786 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
787 787 Kliknij aby zamknąć
788 788 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
789 789 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
790 790 -----
791 791 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
792 792 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
793 793 -----
794 794 -----
795 795 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
796 796 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
797 797 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
798 798 -----
799 799 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
800 800 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
801 801 -----
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 -----
808 808 -----
809 809 Kliknij aby rozpocząć szukanie
810 810 -----
811 811 -----
812 812 -----
813 813 -----
814 814 -----
815 815 klif
816 816 wspinaczka
817 817 -----
818 818 Zamknij
819 819 Zamknij mimo to
820 820 -----
821 821 Zamknij zestawy zmian
822 822 -----
823 823 Zamknij okno i porzuć pobieranie
824 824 Zamknij otwarte zestawy zmian
825 825 -----
826 826 Zamknij okno
827 827 -----
828 828 -----
829 829 -----
830 830 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
831 831 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
832 832 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
833 833 Zamyka wybrane zestawy zmian
834 834 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
835 835 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
836 836 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
837 837 -----
838 838 -----
839 839 Zamknięty
840 840 Zamknięty:
841 841 Opis
842 842 Opis
843 843 Zamyka otwarte zestawy zmian
844 844 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
845 845 Zamykanie zestawu zmian
846 846 Zamykam zestaw zmian {0}
847 847 Zamykanie zestawu zmian...
848 848 odzież
849 849 -----
850 850 wybrzeże
851 851 Linie brzegowe
852 852 na monety
853 853 college
854 854 Kolor
855 855 Kolor (hex)
856 856 -----
857 857 Schemat kolorów
858 858 Schematy kolorów
859 859 Kolory
860 860 -----
861 861 -----
862 862 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
863 863 Kolor
864 864 -----
865 865 Połącz drogi
866 866 Łączy kilka dróg w jedną.
867 867 Połącz {0} dróg
868 868 współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
869 869 Historia poleceń
870 870 Komentarz
871 871 Komentarz:
872 872 Komentarz:
873 873 biura i usługi
874 874 miejsce publiczne
875 875 -----
876 876 -----
877 877 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
878 878 -----
879 879 -----
880 880 Porównaj
881 881 sklep komputerowy
882 882 -----
883 883 -----
884 884 -----
885 885 Konfiguracja stron wtyczek
886 886 -----
887 887 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
888 888 -----
889 889 Konfiguruj strony...
890 890 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
891 891 -----
892 892 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
893 893 -----
894 894 -----
895 895 -----
896 896 Potwierdź czyszczenie
897 897 -----
898 898 -----
899 899 Konflikt
900 900 -----
901 901 -----
902 902 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
903 903 Konflikty
904 904 Wykryto konflikty
905 905 -----
906 906 -----
907 907 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
908 908 -----
909 909 Konflikty: {0} nierozwiązanych
910 910 Połącz istniejący drogę z węzłem
911 911 -----
912 912 Połączony
913 913 -----
914 914 Łączenie
915 915 Łączenie...
916 916 -----
917 917 Połączenie nie powiodło się
918 918 Ustawienia połączenia
919 919 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
920 920 Połączenie nie powiodło się.
921 921 -----
922 922 w budowie
923 923 Budowa
924 924 -----
925 925 -----
926 926 kontakt
927 927 Kontakt:
928 928 Łączenie z serwerem OSM...
929 929 Łączenie z serwerem...
930 930 Łączenie z serwerem WMS...
931 931 Łączenie z katastrem WMS...
932 932 Zawartość
933 933 kontynent
934 934 Kontynuuj
935 935 -----
936 936 Kontynuuj rozwiązywanie
937 937 -----
938 938 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
939 939 Kontynuuj mimo to
940 940 -----
941 941 Autorzy
942 942 sklep osiedlowy
943 943 Konwertuj na warstwę GPX
944 944 -----
945 945 Przekształć w warstwę danych
946 946 -----
947 947 -----
948 948 -----
949 949 Przekonwertowany z: {0}
950 950 -----
951 951 Liczba wczytanych współrzędnych:
952 952 -----
953 953 Współrzędne:
954 954 Kopiuj
955 955 Kopiuj zaznaczony serwer do menu
956 956 -----
957 957 -----
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 Kopia warstwy {0}
963 963 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
964 964 -----
965 965 -----
966 966 -----
967 967 -----
968 968 -----
969 969 Skopiuj do schowka i zamknij
970 970 Kopiuj do schowka
971 971 Kopia nr {1} warstwy {0}
972 972 Prawa autorskie (URL)
973 973 Prawa autorskie - rok
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
982 982 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
983 983 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
984 984 -----
985 985 -----
986 986 -----
987 987 -----
988 988 -----
989 989 Nie można zaimportować "{0}".
990 990 Nie można zaimportować plików.
991 991 -----
992 992 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
993 993 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
994 994 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
995 995 -----
996 996 -----
997 997 Nie można odczytać "{0}"
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
1004 1004 -----
1005 1005 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
1006 1006 -----
1007 1007 -----
1008 1008 -----
1009 1009 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
1010 1010 -----
1011 1011 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
1012 1012 -----
1013 1013 kraj
1014 1014 Kod kraju
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 okręg
1018 1018 Kurs
1019 1019 sąd
1020 1020 -----
1021 1021 zakryte sztuczne jezioro
1022 1022 dźwig
1023 1023 Utwórz okrąg
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 -----
1029 1029 -----
1030 1030 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1031 1031 -----
1032 1032 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 Tworzy nową warstwę mapy.
1036 1036 Tworzy nową relację
1037 1037 -----
1038 1038 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1039 1039 -----
1040 1040 -----
1041 1041 Tworzenie obszarów.
1042 1042 -----
1043 1043 Utwórz zakładkę
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 -----
1049 1049 Utwórz nowy problem
1050 1050 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1051 1051 Utwórz wielokąt złożony
1052 1052 Tworzy wielokąt złożony
1053 1053 Tworzy wielokąty złożone jednym kliknięciem, łatwiej niż w standardowy sposób z użyciem edytora relacji.
1054 1054 Utwórz nowy węzeł.
1055 1055 -----
1056 1056 -----
1057 1057 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1058 1058 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1059 1059 -----
1060 1060 Utworzono
1061 1061 Utworzony
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 Stworzony przez:
1065 1065 Utworzony:
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 Tworzenie zestawu zmian...
1069 1069 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1070 1070 na karty kredytowe
1071 1071 krykiet
1072 1072 krykiet - siatki
1073 1073 -----
1074 1074 krokiet
1075 1075 -----
1076 1076 -----
1077 1077 przejazd przez tory
1078 1078 opiekun na przejściu dla pieszych
1079 1079 Przecinające się budynki
1080 1080 Rodzaj przejazdu
1081 1081 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1082 1082 Przecinające się drogi
1083 1083 Przecinające się drogi
1084 1084 Kuchnia
1085 1085 -----
1086 1086 Bieżące zaznaczenie
1087 1087 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1088 1088 -----
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 Dostosuj kolor
1097 1097 Dostosuj rysowanie linii
1098 1098 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1099 1099 wykop
1100 1100 przegroda dla rowerzystów
1101 1101 Zapętlone zależności między relacjami
1102 1102 kolarstwo
1103 1103 Zapętlone zależności.
1104 1104 Czechy CUZK:KM
1105 1105 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 tama
1109 1109 Warstwa danych {0}
1110 1110 -----
1111 1111 Źródło i typ danych:
1112 1112 -----
1113 1113 -----
1114 1114 Weryfikacja danych
1115 1115 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
1116 1116 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1117 1117 Test zgodności zestawu danych
1118 1118 Data
1119 1119 -----
1120 1120 Data:
1121 1121 na karty debetowe
1122 1122 -----
1123 1123 Stopnie dziesiętne
1124 1124 -----
1125 1125 -----
1126 1126 -----
1127 1127 ścieżka do jazdy konnej
1128 1128 ścieżka rowerowa
1129 1129 ścieżka dla pieszych
1130 1130 Domyślny
1131 1131 Domyślny (ustalony automatycznie)
1132 1132 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1133 1133 Domyślną wartością jest "{0}".
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 Usuń
1138 1138 -----
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 -----
1142 1142 Tryb kasowania
1143 1143 Usuń właściwość
1144 1144 -----
1145 1145 Potwierdź usunięcie.
1146 1146 Usuń powielone drogi
1147 1147 Usuwa filtr.
1148 1148 Usuń z relacji
1149 1149 Usuwa z ograniczenia skrętu
1150 1150 -----
1151 1151 Usunąć niekompletnych członków?
1152 1152 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1153 1153 Usunięto węzeł {0}
1154 1154 Usuwanie węzłów lub dróg.
1155 1155 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1156 1156 -----
1157 1157 Usuwa obiekty
1158 1158 Usunięto relację {0}
1159 1159 Usuwa wybrane obiekty
1160 1160 Usuwa obecnie edytowaną relację
1161 1161 -----
1162 1162 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1163 1163 Usuń zaznaczoną warstwę.
1164 1164 Usuwa zaznaczoną relację.
1165 1165 -----
1166 1166 -----
1167 1167 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1168 1168 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1172 1172 -----
1173 1173 Usunięto drogę {0}
1174 1174 Usunięto
1175 1175 Usunięto "{0}"
1176 1176 Usunięte:
1177 1177 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1178 1178 -----
1179 1179 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1180 1180 Usunięte lub przeniesione obiekty
1181 1181 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1182 1182 -----
1183 1183 -----
1184 1184 Wyznanie
1185 1185 dentysta
1186 1186 -----
1187 1187 -----
1188 1188 Głębokość w metrach
1189 1189 Dokładnie opisz problem
1190 1190 Opis
1191 1191 Opis: {0}
1192 1192 Szczegółowość
1193 1193 Szczegóły
1194 1194 -----
1195 1195 -----
1196 1196 -----
1197 1197 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1198 1198 Diesel (olej napędowy)
1199 1199 Ultimate Diesel (GTL)
1200 1200 Diesel dla ciężarówek
1201 1201 Poziom trudności
1202 1202 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1203 1203 Kierunek
1204 1204 -----
1205 1205 -----
1206 1206 -----
1207 1207 Zablokuj
1208 1208 -----
1209 1209 -----
1210 1210 -----
1211 1211 Zablokuj wtyczkę
1212 1212 -----
1213 1213 Porzuć i wyjdź
1214 1214 Porzuć i wyjdź
1215 1215 realizacja recept
1216 1216 -----
1217 1217 -----
1218 1218 Ustawienia wyświetlania
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 -----
1222 1222 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1223 1223 Wyświetlaj współrzędne jako
1224 1224 -----
1225 1225 Wyświetla georeferencyjne obrazy jako tło w JOSM (serwery WMS, Yahoo, ...).
1226 1226 -----
1227 1227 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1228 1228 -----
1229 1229 -----
1230 1230 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1231 1231 Wyświetlaj menu "Audio"
1232 1232 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1233 1233 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1234 1234 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1235 1235 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1236 1236 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1237 1237 Wyświetla tagi zestawu zmian
1238 1238 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1239 1239 -----
1240 1240 -----
1241 1241 -----
1242 1242 Rozmieść węzły
1243 1243 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1244 1244 -----
1245 1245 nieużywany tor
1246 1246 rów
1247 1247 Porzuć zmiany
1248 1248 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1249 1249 -----
1250 1250 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1251 1251 -----
1252 1252 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1253 1253 -----
1254 1254 -----
1255 1255 Nic nie rób
1256 1256 -----
1257 1257 -----
1258 1258 -----
1259 1259 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1260 1260 -----
1261 1261 sklep DIY
1262 1262 dok
1263 1263 lekarz
1264 1264 wyścigi psów
1265 1265 -----
1266 1266 -----
1267 1267 -----
1268 1268 W dół
1269 1269 Pobierz
1270 1270 -----
1271 1271 -----
1272 1272 Pobierz dane
1273 1273 -----
1274 1274 -----
1275 1275 -----
1276 1276 Pobierz dane.
1277 1277 Pobierz członków
1278 1278 -----
1279 1279 Pobiera obiekt wg ID
1280 1280 Pobierz obiekt
1281 1281 Pobierz obiekt…
1282 1282 Pobierz wtyczkę
1283 1283 -----
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 -----
1287 1287 Adres URL
1288 1288 Pobiera kafelki WMS z {0}
1289 1289 -----
1290 1290 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1291 1291 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1292 1292 -----
1293 1293 Pobiera i pokazuje historię zaznaczonych elementów
1294 1294 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1295 1295 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1296 1296 Pobierz jako nową warstwę
1297 1297 Pobierz zawartość zestawu zmian
1298 1298 Pobierz zestawy zmian
1299 1299 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1300 1300 Pobierz zawartość
1301 1301 -----
1302 1302 -----
1303 1303 -----
1304 1304 Pobierz wszystko pomiędzy:
1305 1305 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1306 1306 Pobierz z OSM...
1307 1307 Pobierz niekompletnych członków
1308 1308 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1309 1309 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1310 1310 Pobierz listę
1311 1311 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1312 1312 -----
1313 1313 Pobierz członków
1314 1314 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1315 1315 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1316 1316 -----
1317 1317 Pobierz teraz
1318 1318 Pobierz obiekt
1319 1319 Pobierz obiekt…
1320 1320 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 -----
1324 1324 Pobierz powiązane
1325 1325 -----
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1329 1329 -----
1330 1330 -----
1331 1331 -----
1332 1332 -----
1333 1333 Pobiera zawartość zestawu zmian
1334 1334 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1335 1335 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1336 1336 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1337 1337 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1338 1338 -----
1339 1339 -----
1340 1340 Pobierz widoczne kafle
1341 1341 -----
1342 1342 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1343 1343 Pobrane dane GPX
1344 1344 -----
1345 1345 Pobieranie danych GPS
1346 1346 Pobieranie danych OSM...
1347 1347 Pobieranie wtyczki {0}...
1348 1348 Pobieranie wiadomości dnia
1349 1349 -----
1350 1350 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1351 1351 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1352 1352 Pobieranie zestawów zmian...
1353 1353 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1354 1354 Pobieranie danych
1355 1355 Pobieranie z serwera OSM...
1356 1356 Pobieranie historii...
1357 1357 -----
1358 1358 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1359 1359 -----
1360 1360 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1361 1361 Pobieranie powiązanych relacji...
1362 1362 Pobieranie powiązanych dróg...
1363 1363 -----
1364 1364 -----
1365 1365 -----
1366 1366 wyciąg orczykowy
1367 1367 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1368 1368 -----
1369 1369 -----
1370 1370 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1371 1371 Przeciągnij aby obrócić obraz
1372 1372 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1373 1373 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1374 1374 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1375 1375 odpływ
1376 1376 Rysowanie
1377 1377 Rysuj strzałki kierunkowe
1378 1378 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1379 1379 -----
1380 1380 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1381 1381 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1382 1382 -----
1383 1383 -----
1384 1384 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1385 1385 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1386 1386 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1387 1387 Rysuj duże punkty GPS.
1388 1388 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1389 1389 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1390 1390 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1391 1391 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1392 1392 Tworzenie węzłów i dróg.
1393 1393 -----
1394 1394 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1395 1395 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1396 1396 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1397 1397 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1398 1398 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1399 1399 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1400 1400 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1401 1401 woda do picia
1402 1402 -----
1403 1403 -----
1404 1404 -----
1405 1405 pralnia chemiczna
1406 1406 Rozmnóż w {0} węzłów
1407 1407 Powiel
1408 1408 Duplikuj warstwę
1409 1409 -----
1410 1410 -----
1411 1411 -----
1412 1412 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1413 1413 -----
1414 1414 Powiela zaznaczone obiekty.
1415 1415 Skopiuj warstwę
1416 1416 Powielone węzły
1417 1417 Powielone węzły drogi
1418 1418 Powielone węzły drogi.
1419 1419 Powielone drogi
1420 1420 -----
1421 1421 E10 (bioetanol 10%)
1422 1422 E85 (bioetanol 85%)
1423 1423 -----
1424 1424 -----
1425 1425 -----
1426 1426 -----
1427 1427 -----
1428 1428 -----
1429 1429 Edycja
1430 1430 Edycja kręgli
1431 1431 Edycja informacji o adresach
1432 1432 Edycja interpolacji adresów
1433 1433 -----
1434 1434 Edycja granicy administracyjnej
1435 1435 Edycja lotniska
1436 1436 Edycja sklepu monopolowego
1437 1437 Edycja ogródków działkowych
1438 1438 Edycja chaty alpejskiej
1439 1439 -----
1440 1440 Edycja wykopaliska archeologicznego
1441 1441 -----
1442 1442 Edycja centrum kulturalnego
1443 1443 Edycja obiektu sztuki
1444 1444 Edycja
1445 1445 Edycja atrakcji turystycznej
1446 1446 -----
1447 1447 Edycja bankomatu
1448 1448 Edycja okna życia
1449 1449 Edycja piekarni
1450 1450 Edycja banku
1451 1451 Edycja baru
1452 1452 -----
1453 1453 Edycja zbiornika wodnego
1454 1454 -----
1455 1455 Edycja pola bitwy
1456 1456 Edycja zatoki
1457 1457 Edycja plaży
1458 1458 -----
1459 1459 Edycja radiolatarni
1460 1460 Edycja sklepu z napojami
1461 1461 Edycja parkingu dla rowerów
1462 1462 Edycja wypożyczalni rowerów
1463 1463 Edycja warsztatu rowerowego
1464 1464 Edycja ogródka piwnego
1465 1465 Edycja stoczni
1466 1466 Edycja słupka drogowego
1467 1467 Edycja księgarni
1468 1468 Edycja przejścia granicznego
1469 1469 Edycja boiska do gry w boule
1470 1470 Edycja granicy
1471 1471 Edycja kamienia granicznego
1472 1472 -----
1473 1473 -----
1474 1474 Edycja mostu
1475 1475 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1476 1476 Edycja terenu poprzemysłowego
1477 1477 -----
1478 1478 Edycja autobusu torowego
1479 1479 Edycja peronu autobusowego
1480 1480 Edycja dworca autobusowego
1481 1481 Edycja przystanku autobusowego
1482 1482 Edycja sklepu mięsnego
1483 1483 Edycja kolei linowej
1484 1484 -----
1485 1485 Edycja kawiarni
1486 1486 Edycja pola namiotowego
1487 1487 -----
1488 1488 Edycja kanału
1489 1489 -----
1490 1490 Edycja wypożyczalni samochodów
1491 1491 Edycja warsztatu samochodowego
1492 1492 Edytuj wypożyczalnię samochodów
1493 1493 Edycja warsztatu samochodowego
1494 1494 Edycja myjni samochodowej
1495 1495 Edycja kempingu
1496 1496 Edycja zamku
1497 1497 Edycja przeszkody dla bydła
1498 1498 Edycja wejścia do jaskini
1499 1499 Edycja cmentarza
1500 1500 Edycja wyciągu krzesełkowego
1501 1501 Edycja chaty górskiej
1502 1502 -----
1503 1503 Edycja drogerii
1504 1504 -----
1505 1505 Edycja kina
1506 1506 Edycja miasta
1507 1507 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1508 1508 Edycja granicy cywilnej
1509 1509 Edycja klifu
1510 1510 -----
1511 1511 -----
1512 1512 -----
1513 1513 Edycja zbiornika gazu
1514 1514 Edycja college'u
1515 1515 Edycja obszaru biur i usług
1516 1516 Edycja miejsca publicznego
1517 1517 Edycja sklepu komputerowego
1518 1518 -----
1519 1519 Edycja terenu budowy
1520 1520 Edycja kontaktu
1521 1521 Edycja kontynentu
1522 1522 Edycja sklepu osiedlowego
1523 1523 -----
1524 1524 Edycja kraju
1525 1525 Edycja okręgu / hrabstwa
1526 1526 Edycja siedziby sądu
1527 1527 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1528 1528 Edycja dźwigu
1529 1529 Edycja boiska do gry w krykieta
1530 1530 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1531 1531 Edycja miejsca do gry w krokieta
1532 1532 Edycja przejścia dla pieszych
1533 1533 -----
1534 1534 Edycja ścieżki rowerowej
1535 1535 -----
1536 1536 Edycja tamy
1537 1537 -----
1538 1538 Edycja dentysty
1539 1539 -----
1540 1540 Edycja opuszczonych torów
1541 1541 Edytuj rów
1542 1542 Edycja sklepu DIY (zrób to sam)
1543 1543 Edycja doku
1544 1544 Edycja lekarza
1545 1545 -----
1546 1546 Edycja wyciągu orczykowego
1547 1547 Edycja odpływu
1548 1548 Edycja punktu z wodą pitną
1549 1549 -----
1550 1550 Edycja palni chemicznej
1551 1551 Edycja sklepu elektronicznego
1552 1552 Edycja ambasady
1553 1553 -----
1554 1554 Edycja wejścia
1555 1555 -----
1556 1556 -----
1557 1557 -----
1558 1558 Edycja gruntów rolnych
1559 1559 Edycja zagrody
1560 1560 Edycja restauracji fast-food
1561 1561 Edycji hali górskiej
1562 1562 Edycja trasy promu
1563 1563 Edycja terminalu promowego
1564 1564 Edycja hydrantu
1565 1565 Edycja straży pożarnej
1566 1566 Edycja miejsca do wędkowania
1567 1567 Edycja schodów
1568 1568 Edycja kwiaciarni
1569 1569 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1570 1570 Edycja ścieżki dla pieszych
1571 1571 Edycja brodu
1572 1572 Edycja lasu
1573 1573 Edycja fontanny
1574 1574 -----
1575 1575 Edycja stacji benzynowej
1576 1576 Edycja sklepu meblowego
1577 1577 -----
1578 1578 -----
1579 1579 Edycja ogrodu
1580 1580 Edycja centrum ogrodniczego
1581 1581 Edycja zbiornika gazu
1582 1582 Edycja bramy
1583 1583 Edycja lodowca
1584 1584 -----
1585 1585 Edycja pola golfowego
1586 1586 -----
1587 1587 -----
1588 1588 Edycja cmentarza
1589 1589 Edycja terenu pod zabudowę
1590 1590 -----
1591 1591 -----
1592 1592 -----
1593 1593 Edycja kwatery turystycznej
1594 1594 Edycja gimnastyki
1595 1595 Edycja salonu fryzjerskiego
1596 1596 Edycja przystanku kolejowego
1597 1597 Edycja wólki
1598 1598 -----
1599 1599 Edycja sklepu z narzędziami
1600 1600 -----
1601 1601 Edycja wrzosowiska
1602 1602 Edycja lądowiska dla helikopterów
1603 1603 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1604 1604 Edycja drogi w budowie
1605 1605 Edycja miejsca do gry w hokeja
1606 1606 Edycja wyścigów konnych
1607 1607 Edycja szpitala
1608 1608 Edycja hostelu
1609 1609 Edycja hotelu
1610 1610 Edycja ambony strzelniczej
1611 1611 Edycja terenu przemysłowego
1612 1612 Edycja wyspy
1613 1613 Edycja wysepki
1614 1614 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1615 1615 -----
1616 1616 Edycja skrzyżowania
1617 1617 -----
1618 1618 Edycja przedszkola
1619 1619 Edycja kiosku
1620 1620 -----
1621 1621 -----
1622 1622 Edycja lądu
1623 1623 Edycja wysypiska śmieci
1624 1624 wyspa
1625 1625 Edycja biblioteki
1626 1626 Edycja szlabanu
1627 1627 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1628 1628 Edycja latarni morskiej
1629 1629 Edycja strefy zamieszkania
1630 1630 Edycja okolicy
1631 1631 -----
1632 1632 Edycja mariny
1633 1633 -----
1634 1634 Edycja łąki
1635 1635 -----
1636 1636 Edycja miejsca pamięci
1637 1637 Edycja obszaru wojskowego
1638 1638 Edycja szybu
1639 1639 Edycja minigolfa
1640 1640 -----
1641 1641 -----
1642 1642 Edycja kantoru
1643 1643 Edycja toru jednoszynowego
1644 1644 Edycja pomnika
1645 1645 Edycja motelu
1646 1646 -----
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 Edycja autostrady
1650 1650 Edycja skrzyżowania autostrad
1651 1651 Edycja dojazdu do autostrady
1652 1652 Edycja przełęczy
1653 1653 Edycja błot
1654 1654 Edycja różnych sportów
1655 1655 Edycja multipolygonu
1656 1656 Edycja muzeum
1657 1657 -----
1658 1658 Edycja toru kolei wąskotorowej
1659 1659 Edycja granicy narodowej
1660 1660 Edycja granicy parku narodowego
1661 1661 Edycja rezerwatu przyrody
1662 1662 Edycja klubu nocnego
1663 1663 Edycja optyka
1664 1664 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1665 1665 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1666 1666 -----
1667 1667 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1668 1668 Edycja parku
1669 1669 Edycja parkingu
1670 1670 Edycja uliczki parkingowej
1671 1671 Edycja zatoki
1672 1672 Edycja ścieżki
1673 1673 Edycja wzgórza
1674 1674 Edycja ciągu pieszego
1675 1675 Edycja miejsca do gry w pelotę
1676 1676 Edycja apteki
1677 1677 Edycja miejsca na piknik
1678 1678 Edycja molo
1679 1679 Edycja rurociągu
1680 1680 Edycja boiska
1681 1681 Edycja miejsca kultu religijnego
1682 1682 Edycja placu zabaw
1683 1683 Edycja posterunku policji
1684 1684 Edycja granicy politycznej
1685 1685 Edycja urzędu pocztowego
1686 1686 Edycja elektowni
1687 1687 Edycja linii wysokiego napięcia
1688 1688 -----
1689 1689 Edycja rozdzielni elektrycznej
1690 1690 Edycja stacji transformatorowej
1691 1691 Edycja słupa elektrycznego
1692 1692 Edycja kolei retro
1693 1693 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1694 1694 Edycja drogi krajowej
1695 1695 Edycja więzienia
1696 1696 Edycja pubu
1697 1697 Edycja budynku użyteczności publicznej
1698 1698 -----
1699 1699 Edycja komieniołomu
1700 1700 -----
1701 1701 Edycja toru wyścigowego
1702 1702 -----
1703 1703 Edycja toru
1704 1704 Edycja terenu kolejowego
1705 1705 Edycja peronu kolejowego
1706 1706 Edycja terenu rekreacyjnego
1707 1707 Edycja punktu zbiórki odpadów
1708 1708 Edycja regionu
1709 1709 Edycja sztucznego jeziora
1710 1710 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1711 1711 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1712 1712 -----
1713 1713 Edycja restauracji
1714 1714 Edycja obszaru handlowego
1715 1715 Edycja rzeki
1716 1716 Edycja koryta rzecznego
1717 1717 Edycja ograniczeń na drodze
1718 1718 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1719 1719 Edytuj trasę
1720 1720 -----
1721 1721 -----
1722 1722 -----
1723 1723 Edycja ruin
1724 1724 Edycja pasa startowego
1725 1725 -----
1726 1726 Edycja bramy warownej
1727 1727 -----
1728 1728 Edycja szkoły
1729 1729 Edycja rumowiska
1730 1730 Edycja buszu
1731 1731 -----
1732 1732 Edycja drogi wojewódzkiej
1733 1733 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1734 1734 Edycja drogi serwisowej
1735 1735 Edycja schronienia
1736 1736 Edycja sklepu obuwniczego
1737 1737 -----
1738 1738 -----
1739 1739 Edycja skrótów
1740 1740 Edycja jazdy na deskorolce
1741 1741 Edycja łyżwiarstwa
1742 1742 -----
1743 1743 Edycja pochylni
1744 1744 -----
1745 1745 Edycja kolczatki
1746 1746 Edycja centrum sportowego
1747 1747 Edycja sklepu sportowego
1748 1748 plaża
1749 1749 Edycja stadionu
1750 1750 Edycja stanu
1751 1751 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1752 1752 Edycja przełazu
1753 1753 Edycja strumienia
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 Edycja dzielnicy
1757 1757 Edycja toru metra
1758 1758 Edycja wejścia do metra
1759 1759 Edycja supermarketu
1760 1760 Edycja kamery do monitoringu
1761 1761 Edycja punktu geodezyjnego
1762 1762 Edytuj pływanie
1763 1763 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1764 1764 Edycja krawca
1765 1765 Edycja postoju taksówek
1766 1766 Edycja drogi kołowania
1767 1767 Edycja telefonu
1768 1768 Edycja miejsca do gry w tenisa
1769 1769 Edycja terminalu
1770 1770 Edycja bramy terminalu
1771 1771 Edycja drogi powiatowej
1772 1772 Edycja teatru
1773 1773 Edycja parku rozrywki
1774 1774 Edycja punktu poboru opłat
1775 1775 Edycja wieży
1776 1776 Edycja miejscowości
1777 1777 Edycja ratusza
1778 1778 Edycja sklepu z zabawkami
1779 1779 Edycja drogi gruntowej
1780 1780 Edycja środka uspokojenia ruchu
1781 1781 Edycja torów tramwajowych
1782 1782 Edycja przystanku tramwajowego
1783 1783 Edycja biura podróży
1784 1784 Edycja drzewa
1785 1785 Edycja drogi ekspresowej
1786 1786 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1787 1787 Edycja tunelu
1788 1788 Edycja ograniczenia skrętu
1789 1789 Edycja kołowrotka
1790 1790 Edycja sklepu z oponami
1791 1791 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1792 1792 Edycja uniwersytetu
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 Edycja automatu sprzedającego
1796 1796 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1797 1797 Edycja wypożyczalni wideo
1798 1798 Edycja punktu widokowego
1799 1799 Edycja wsi
1800 1800 Edycja zieleni miejskiej
1801 1801 Edycja winnicy
1802 1802 Edycja wulkanu
1803 1803 -----
1804 1804 Edycja kosza na śmieci
1805 1805 Edycja oczyszczalni ścieków
1806 1806 Edycja zbiornika wodnego
1807 1807 Edycja parku wodnego
1808 1808 Edycja wieży ciśnień
1809 1809 -----
1810 1810 -----
1811 1811 Edycja wodospadu
1812 1812 -----
1813 1813 Edycja krzyża przydrożnego
1814 1814 Edycja kapliczki
1815 1815 Edycja jazu
1816 1816 Edycja mokradła
1817 1817 Edycja wiatraka
1818 1818 Edycja lasu pierwotnego
1819 1819 Edycja zakładu produkcyjnego
1820 1820 Edycja zoo
1821 1821 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1822 1822 -----
1823 1823 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1824 1824 Edytuje filtr.
1825 1825 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1826 1826 -----
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 Edytuje tę stronę pomocy
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 -----
1840 1840 -----
1841 1841 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1845 1845 Edycja: {0}
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 Elektryfikacja
1849 1849 -----
1850 1850 na karty chipowe
1851 1851 sklep elektroniczny
1852 1852 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1853 1853 Wysokość
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 Adres e-mail
1858 1858 nasyp
1859 1859 ambasada
1860 1860 -----
1861 1861 telefon alarmowy
1862 1862 Pusty dokument
1863 1863 -----
1864 1864 Puste drogi
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 Zastosuj filtr
1869 1869 -----
1870 1870 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1874 1874 Wprowadź URL
1875 1875 Podaj adres z którego pobrać dane:
1876 1876 Wprowadź ID zestawu zmian
1877 1877 Podaj nowy klucz i jego wartość
1878 1878 -----
1879 1879 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1880 1880 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1881 1881 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1882 1882 Wpisz szukane wyrażenie
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 Podaj współrzędne nowego węzła.
1899 1899 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1900 1900 -----
1901 1901 Wpisz swój komentarz
1902 1902 wejście
1903 1903 jeździectwo
1904 1904 -----
1905 1905 Błąd
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 Błąd podczas usuwania danych.
1909 1909 Błąd podczas wyświetlania adresu
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 -----
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Błąd podczas ładowania pliku
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 Błąd w pliku {0}
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1924 1924 -----
1925 1925 Błąd odtwarzania dźwięku
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 -----
1931 1931 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1932 1932 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1933 1933 -----
1934 1934 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1935 1935 -----
1936 1936 Błąd podczas przetwarzania {0}
1937 1937 Błąd podczas wysyłania
1938 1938 -----
1939 1939 -----
1940 1940 -----
1941 1941 Błędy
1942 1942 Błędy w czasie pobierania
1943 1943 Błędy/Uwagi
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 Wystąpił wyjątek
1950 1950 Zakończ
1951 1951 Zamknij JOSM
1952 1952 -----
1953 1953 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1954 1954 Kończy pracę z programem.
1955 1955 -----
1956 1956 -----
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 Eksportuj do pliku GPX
1962 1962 Eksportuj i zapisz
1963 1963 -----
1964 1964 Opcje eksportu
1965 1965 Eksportuj dane do pliku GPX
1966 1966 Eksportuj do GPX...
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 -----
1972 1972 -----
1973 1973 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1974 1974 Wytłocz
1975 1975 Wytłocz drogę
1976 1976 DO POPRAWKI
1977 1977 -----
1978 1978 -----
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 Nie można otworzyć adresu URL
1988 1988 -----
1989 1989 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 -----
1994 1994 -----
1995 1995 -----
1996 1996 -----
1997 1997 -----
1998 1998 -----
1999 1999 -----
2000 2000 -----
2001 2001 -----
2002 2002 -----
2003 2003 -----
2004 2004 grunty rolne
2005 2005 zagroda
2006 2006 fast food
2007 2007 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
2008 2008 -----
2009 2009 Szybciej
2010 2010 -----
2011 2011 -----
2012 2012 Numer faksu
2013 2013 Opłata
2014 2014 hala górska
2015 2015 ogrodzenie
2016 2016 trasa promu
2017 2017 terminal promowy
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 -----
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 -----
2025 2025 Plik
2026 2026 Plik ''{0}'' nie istnieje.
2027 2027 -----
2028 2028 Błędny format pliku
2029 2029 -----
2030 2030 Plik "{0}" nie istnieje
2031 2031 Plik kopi zapasowej
2032 2032 -----
2033 2033 Plik istnieje. Nadpisać?
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
2037 2037 -----
2038 2038 Plik: {0}
2039 2039 -----
2040 2040 Nazwa pliku
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 Filtr
2046 2046 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
2047 2047 Tryb filtru
2048 2048 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
2049 2049 -----
2050 2050 Zakończ rysowanie.
2051 2051 hydrant
2052 2052 straż pożarna
2053 2053 Ścieżka do programu Firefox
2054 2054 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
2055 2055 miejsce na ognisko
2056 2056 miejsce do wędkowania
2057 2057 Napraw
2058 2058 -----
2059 2059 -----
2060 2060 Popraw konflikty tagów
2061 2061 Napraw zaznaczone błędy.
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
2066 2066 Naprawianie błędów...
2067 2067 -----
2068 2068 kwiaciarnia
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 Znaleziono następujące problemy:
2072 2072 -----
2073 2073 przestrzeń restauracyjna
2074 2074 Wyżywienie
2075 2075 Ruch pieszy
2076 2076 Tylko dla zaznaczonych obiektów
2077 2077 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
2078 2078 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
2079 2079 bród
2080 2080 las
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 Do przodu
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 Znaleziono {0} pasujących.
2091 2091 fontanna
2092 2092 -----
2093 2093 Zablokuj
2094 2094 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
2095 2095 WMS katastru francuskiego
2096 2096 Częstotliwość (Hz)
2097 2097 -----
2098 2098 Z relacji
2099 2099 Z adresu URL
2100 2100 Z:
2101 2101 stacja benzynowa
2102 2102 Stacja benzynwa
2103 2103 Rodzaje paliwa:
2104 2104 -----
2105 2105 Pełny ekran
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 meble
2109 2109 -----
2110 2110 Punkty GPS
2111 2111 Opis trasy GPS
2112 2112 -----
2113 2113 Pliki GPX
2114 2114 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2115 2115 -----
2116 2116 Scieżka GPX:
2117 2117 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 -----
2124 2124 ogród
2125 2125 centrum ogrodnicze
2126 2126 zbiornik gazu
2127 2127 brama
2128 2128 Rozstaw toru (mm)
2129 2129 Geografia
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 Geolokalizowane obrazy
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 lodowiec
2139 2139 szkło
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 Przechodzi do następnej strony
2152 2152 Przechodzi do poprzedniej strony
2153 2153 golf
2154 2154 pole golfowe
2155 2155 -----
2156 2156 Zaopatrzenie
2157 2157 -----
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 trawa
2165 2165 cmentarz
2166 2166 -----
2167 2167 teren pod zabudowę
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 Siatka
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 kontener z piaskiem
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 kwatera
2184 2184 drogowskaz
2185 2185 -----
2186 2186 gimnastyka
2187 2187 fryzjer
2188 2188 przysiółek
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 hangar
2192 2192 sklep z narzędziami
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 -----
2199 2199 Zdrowie
2200 2200 -----
2201 2201 wrzosowisko
2202 2202 Samochody ciężarowe
2203 2203 Samochody dostawcze
2204 2204 żywopłot
2205 2205 Wysokość
2206 2206 Wysokość (metry)
2207 2207 lądowisko dla helikopterów
2208 2208 Pomoc
2209 2209 Pomoc: {0}
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Ukryj
2214 2214 Ukryj elementy
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 sprzęt hifi
2218 2218 -----
2219 2219 -----
2220 2220 Największy numer
2221 2221 -----
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Drogi
2225 2225 turystyka piesza
2226 2226 Miejsca historyczne
2227 2227 Historia
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 hokej
2235 2235 -----
2236 2236 Strona domowa
2237 2237 Konie
2238 2238 wyścigi konne
2239 2239 szpital
2240 2240 -----
2241 2241 hostel
2242 2242 hotel
2243 2243 -----
2244 2244 Nazwa domu
2245 2245 Numer domu
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 Ambona myśliwska
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 -----
2256 2256 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2257 2257 -----
2258 2258 -----
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 -----
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 Zignoruj
2268 2268 -----
2269 2269 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2276 2276 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2277 2277 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2278 2278 -----
2279 2279 -----
2280 2280 -----
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 -----
2287 2287 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 Niedozwolony obiekt z id=0
2294 2294 -----
2295 2295 -----
2296 2296 Niewłaściwa kombinacja tag/wartość
2297 2297 -----
2298 2298 -----
2299 2299 -----
2300 2300 -----
2301 2301 -----
2302 2302 -----
2303 2303 -----
2304 2304 -----
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 -----
2308 2308 -----
2309 2309 -----
2310 2310 Obraz
2311 2311 -----
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 Pliki obrazów
2316 2316 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 Importuj dźwięk
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 -----
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 -----
2333 2333 -----
2334 2334 -----
2335 2335 Importuj obrazki
2336 2336 Import nie jest możliwy
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 Wczytane obrazy
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2348 2348 -----
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 nachylenie drogi
2352 2352 duże nachylenie drogi
2353 2353 Niekompletny opis <member> z ref=0
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 teren przemysłowy
2361 2361 -----
2362 2362 Informacje o elemencie
2363 2363 -----
2364 2364 Informacje
2365 2365 tablica informacyjna
2366 2366 informacja turystyczna
2367 2367 terminal informacyjny
2368 2368 Informacje o warstwie
2369 2369 Inicjalizacja
2370 2370 -----
2371 2371 -----
2372 2372 -----
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 -----
2377 2377 -----
2378 2378 -----
2379 2379 Wewnętrzny błąd serwera
2380 2380 -----
2381 2381 -----
2382 2382 Dostęp do internetu
2383 2383 Opłata za internet
2384 2384 Interpolacja
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2388 2388 -----
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 Nieprawidłowy plik bz2.
2393 2393 Nieprawidłowa data
2394 2394 Niepoprawna data/czas
2395 2395 -----
2396 2396 -----
2397 2397 -----
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 -----
2401 2401 Nieprawidłowa strefa czasowa
2402 2402 -----
2403 2403 Niepoprawna nazwa użytkownika
2404 2404 -----
2405 2405 Odwróć filtr
2406 2406 -----
2407 2407 -----
2408 2408 -----
2409 2409 wyspa
2410 2410 wysepka
2411 2411 -----
2412 2412 -----
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 Przeglądarka pomocy JOSM
2417 2417 -----
2418 2418 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2419 2419 -----
2420 2420 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 Pliki JPEG (*.jpg)
2424 2424 OpenStreetMap - Edytor Java
2425 2425 Wersja Javy {0}
2426 2426 -----
2427 2427 Funkcja łączenia obszarów
2428 2428 Połącz węzeł i linię
2429 2429 Połącz węzeł z drogą
2430 2430 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2431 2431 Połącz nakładające się obszary
2432 2432 Połączono nakładające się na siebie obszary
2433 2433 Łączy nakładające się obszary
2434 2434 -----
2435 2435 Przejdź do pozycji
2436 2436 -----
2437 2437 -----
2438 2438 Przejdź
2439 2439 -----
2440 2440 Przejdź do pozycji
2441 2441 Skrzyżowanie
2442 2442 -----
2443 2443 Zachowaj
2444 2444 -----
2445 2445 -----
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 Zachowaj wtyczkę
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 Klucz
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 Klucz:
2460 2460 Skóry klawiaturowe
2461 2461 Słowa kluczowe
2462 2462 przedszkole
2463 2463 kiosk
2464 2464 -----
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 Gaz LPG
2468 2468 -----
2469 2469 -----
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 -----
2477 2477 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 ląd (wyspa)
2481 2481 Zagospodarowanie terenu
2482 2482 Wysypisko
2483 2483 -----
2484 2484 Landsat (lustro)
2485 2485 Liczba pasów ruchu
2486 2486 Język
2487 2487 Ostatnia zmiana o {0}
2488 2488 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2489 2489 Szerokość
2490 2490 -----
2491 2491 -----
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 pralnia samoobsługowa
2501 2501 Warstwa
2502 2502 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2503 2503 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2504 2504 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2505 2505 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2506 2506 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2507 2507 -----
2508 2508 -----
2509 2509 -----
2510 2510 warstwa nie jest na liście.
2511 2511 -----
2512 2512 Warstwa: {0}
2513 2513 Warstwy
2514 2514 -----
2515 2515 Czas rozbiegu (w sekundach)
2516 2516 Rozrywka
2517 2517 Długość
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 Pozwala wysyłać innym aplikaciom polecenia do JOSM
2523 2523 przejazd kolejowy
2524 2524 biblioteka
2525 2525 Licencja
2526 2526 -----
2527 2527 szlaban
2528 2528 trasa szybkiego tramwaju
2529 2529 latarnia morska
2530 2530 Oznaczenie linii
2531 2531 -----
2532 2532 Rodzaj linii
2533 2533 Wiersz {0} kolumna {1}:
2534 2534 -----
2535 2535 -----
2536 2536 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2537 2537 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2538 2538 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2539 2539 -----
2540 2540 -----
2541 2541 -----
2542 2542 -----
2543 2543 strefa zamieszkania
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 Wczytaj kalibrację
2547 2547 -----
2548 2548 Otwórz warstwę WMS
2549 2549 Otwórz warstwę WMS z pliku
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 -----
2555 2555 -----
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 Ładowanie wczesnych wtyczek
2560 2560 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2561 2561 -----
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2566 2566 Ładowanie wtyczek
2567 2567 Ładowanie wtyczek...
2568 2568 -----
2569 2569 Wczytywanie {0}
2570 2570 -----
2571 2571 Wczytuje zapisaną kalinrację dla obrazu
2572 2572 pliki lokalne
2573 2573 okolica
2574 2574 -----
2575 2575 Położenie
2576 2576 -----
2577 2577 Zablokuj
2578 2578 wrota śluzy
2579 2579 Lodi - Włochy
2580 2580 -----
2581 2581 Długość
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 Wygląd i zachowanie
2585 2585 -----
2586 2586 wieża widokowa
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 -----
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 Najmniejszy numer
2598 2598 MLIT Japonia (ORTHO)
2599 2599 MLIT Japonia (ORTO01)
2600 2600 MLIT Japonia (ORTO02)
2601 2601 MLIT Japonia (ORTO03)
2602 2602 -----
2603 2603 Skala MTB
2604 2604 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2605 2605 -----
2606 2606 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2607 2607 -----
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 Obiekty sztuczne
2616 2616 -----
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2620 2620 mapa
2621 2621 Style rysowania map
2622 2622 Odwzorowanie kartograficzne
2623 2623 Ustawienia mapy
2624 2624 Mapa: {0}
2625 2625 marina
2626 2626 Oznacz jako wykonane
2627 2627 -----
2628 2628 Znaczniki nazwanych punktów
2629 2629 Znaczniki z {0}
2630 2630 -----
2631 2631 -----
2632 2632 -----
2633 2633 -----
2634 2634 -----
2635 2635 Materiał
2636 2636 -----
2637 2637 -----
2638 2638 Maks. wysokość (w metrach)
2639 2639 Maks. długość (w metrach)
2640 2640 Maks. szerokość (w metrach)
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 -----
2644 2644 -----
2645 2645 Maks. prędkość (km/h)
2646 2646 Maks. ciężar (w tonach)
2647 2647 -----
2648 2648 Maksymalny obszar na zapytanie:
2649 2649 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2650 2650 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2654 2654 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2655 2655 Maksymalna długość (w metrach)
2656 2656 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 łąka
2663 2663 Zmierzone wartości
2664 2664 -----
2665 2665 -----
2666 2666 -----
2667 2667 -----
2668 2668 Członek
2669 2669 -----
2670 2670 Członkowie
2671 2671 -----
2672 2672 -----
2673 2673 Członkowie (z konfliktami)
2674 2674 miejsce pamięci
2675 2675 Nazwa w menu
2676 2676 Nazwa w menu (domyślna)
2677 2677 Skróty w menu
2678 2678 -----
2679 2679 odwzorowanie Merkatora
2680 2680 Połącz
2681 2681 Połącz węzły
2682 2682 -----
2683 2683 Scal warstwy
2684 2684 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2685 2685 -----
2686 2686 Połącz wybrane elementy.
2687 2687 Włącz aktualną warstwę do innej.
2688 2688 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2689 2689 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2690 2690 Scal {0} węzłów
2691 2691 -----
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 Połączona wersja
2696 2696 -----
2697 2697 Wiadomość dnia jest niedostępna
2698 2698 -----
2699 2699 -----
2700 2700 -----
2701 2701 Mikrobrowar
2702 2702 -----
2703 2703 Obszar wojskowy
2704 2704 -----
2705 2705 -----
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 Min. prędkość (km/h)
2709 2709 szyb
2710 2710 minirondo
2711 2711 minigolf
2712 2712 Minimalna odległość (w pikselach)
2713 2713 -----
2714 2714 Odbicie lustrzane
2715 2715 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 -----
2726 2726 -----
2727 2727 -----
2728 2728 -----
2729 2729 -----
2730 2730 -----
2731 2731 -----
2732 2732 -----
2733 2733 Brak parametru dla NOT
2734 2734 Brak parametru dla OR
2735 2735 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2736 2736 -----
2737 2737 -----
2738 2738 -----
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 Tryb: {0}
2743 2743 -----
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 -----
2748 2748 Zmodyfikuj listę serwerów WMS wyświetlanych w menu wtyczki WMS
2749 2749 kantor
2750 2750 tor jednoszynowy
2751 2751 pomnik
2752 2752 Wiecej informacji...
2753 2753 Więcej informacji na temat tej funkcji
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 motel
2759 2759 -----
2760 2760 Samochody
2761 2761 Samochody osobowe
2762 2762 Motocykle
2763 2763 -----
2764 2764 -----
2765 2765 -----
2766 2766 autostrada
2767 2767 skrzyżowanie autostrad
2768 2768 autostrada - dojazd
2769 2769 przełęcz
2770 2770 kolarstwo górskie
2771 2771 Przesuń węzeł...
2772 2772 -----
2773 2773 -----
2774 2774 Przesuń w dół
2775 2775 -----
2776 2776 Więcej elementów
2777 2777 Przesuwa filtr na dół.
2778 2778 Przesuwa filtr do góry.
2779 2779 Przesuń w lewo
2780 2780 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2781 2781 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift aby dodać do wybranych (Ctrl aby przełączać); Shift-Ctrl aby obrócić wybrane; albo zmień wybrane
2782 2782 Przesuń obiekty {0}
2783 2783 Przesuń w prawo
2784 2784 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2785 2785 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2786 2786 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2787 2787 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2788 2788 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2789 2789 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 -----
2793 2793 -----
2794 2794 Przesuń je
2795 2795 Przesuń do góry
2796 2796 -----
2797 2797 Przesuń {0}
2798 2798 Przesuwa obiekty {0}
2799 2799 błota
2800 2800 różne sporty
2801 2801 -----
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 -----
2805 2805 -----
2806 2806 -----
2807 2807 muzeum
2808 2808 -----
2809 2809 Moje zestawy zmian
2810 2810 -----
2811 2811 Moja wersja
2812 2812 Moja wersja (lokalna)
2813 2813 Moją z Połączoną
2814 2814 Moją z Ich
2815 2815 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2816 2816 Import NMEA zakończony powodzeniem
2817 2817 Pliki NMEA-0183
2818 2818 Mapy NPE
2819 2819 -----
2820 2820 Nazwa
2821 2821 -----
2822 2822 Nazwa użytkownika.
2823 2823 -----
2824 2824 Nazwa: {0}
2825 2825 Nazwane punkty GPS z {0}
2826 2826 Nazwane punkty tras.
2827 2827 kolej wąskotorowa
2828 2828 narodowa
2829 2829 park narodowy
2830 2830 -----
2831 2831 rezerwat przyrody
2832 2832 -----
2833 2833 -----
2834 2834 Wartości ujemne oznaczają zachodnią/południową półkulę.
2835 2835 Sieć
2836 2836 -----
2837 2837 Nigdy nie aktualizuj
2838 2838 Nowa
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 Nowa warstwa
2842 2842 Nowy problem
2843 2843 Nowy klucz
2844 2844 -----
2845 2845 Nowa warstwa ze schowka
2846 2846 Nowa warstwa z pliku
2847 2847 Nowa relacja
2848 2848 Nowa rola
2849 2849 -----
2850 2850 Nowa wartość
2851 2851 Nowa wartość dla {0}
2852 2852 -----
2853 2853 Następny obrazek
2854 2854 -----
2855 2855 klub nocny
2856 2856 Nie
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2860 2860 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2861 2861 Zakaz skrętu w lewo
2862 2862 Zakaz skrętu w prawo
2863 2863 Brak skrótu
2864 2864 Zakaz jazdy prosto
2865 2865 Zakaz zawracania
2866 2866 -----
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 -----
2870 2870 -----
2871 2871 Brak zmian do wysłania.
2872 2872 -----
2873 2873 Brak konfliktów do rozwiązania
2874 2874 Brak konfliktów, które można pokazać
2875 2875 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2876 2876 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2877 2877 -----
2878 2878 Nie wczytano żadnych danych.
2879 2879 Brak daty
2880 2880 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2881 2881 -----
2882 2882 ślepa ulica
2883 2883 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2884 2884 -----
2885 2885 Brak obrazu
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2889 2889 -----
2890 2890 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2891 2891 -----
2892 2892 Brak otwartych zestawów zmian
2893 2893 -----
2894 2894 Nie podano hasła.
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 -----
2898 2898 Nie znaleziono żadnych problemów
2899 2899 Bez serwera proxy
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 Brak warstw docelowych.
2906 2906 -----
2907 2907 Nie podano nazwy użytkownika.
2908 2908 -----
2909 2909 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2910 2910 -----
2911 2911 Nie, przerwij
2912 2912 -----
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 Węzeł
2916 2916 -----
2917 2917 Węzeł jest nadal w użyciu..
2918 2918 -----
2919 2919 Węzeł: połączony
2920 2920 Węzeł: standardowy
2921 2921 Węzeł: otagowany
2922 2922 Węzły
2923 2923 Węzły w tym samym miejscu
2924 2924 Węzły z tą samą nazwą
2925 2925 -----
2926 2926 Węzły (z konfliktami)
2927 2927 -----
2928 2928 żadne
2929 2929 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2930 2930 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2931 2931 -----
2932 2932 -----
2933 2933 Nie znaleziono
2934 2934 Nie połączony
2935 2935 -----
2936 2936 -----
2937 2937 -----
2938 2938 Uwagi
2939 2939 -----
2940 2940 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2941 2941 -----
2942 2942 na banknoty
2943 2943 Nic
2944 2944 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając "{0}"
2945 2945 -----
2946 2946 Schowek jest pusty
2947 2947 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając "{0}"
2948 2948 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2949 2949 Nic nie wybrano!
2950 2950 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2951 2951 Nie ma nic do zaznaczenia
2952 2952 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2953 2953 Nie ma nic do powiększenia
2954 2954 -----
2955 2955 Numer
2956 2956 -----
2957 2957 Liczba przewodów w jednym kablu
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 Sposób numeracji domów
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 OK - próbuję ponownie.
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 Dane OSM
2970 2970 Hasło OSM.
2971 2971 Pliki serwera OSM
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 URL serwera OSM:
2975 2975 -----
2976 2976 Hasło OSM:
2977 2977 Nazwa użytkownika OSM:
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 ID obiektu:
2981 2981 Obiekt usunięty
2982 2982 Historia obiektu
2983 2983 -----
2984 2984 Typ obiektu:
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 Obiekty do dodania:
2990 2990 Obiekty do usunięcia:
2991 2991 Obiekty do zmiany:
2992 2992 Benzyna bezołowiowa 100
2993 2993 Benzyna bezołowiowa 91
2994 2994 Benzyna bezołowiowa 95
2995 2995 Benzyna bezołowiowa 98
2996 2996 -----
2997 2997 -----
2998 2998 -----
2999 2999 -----
3000 3000 -----
3001 3001 Stary klucz
3002 3002 Poprzednia rola
3003 3003 Stara wartość
3004 3004 -----
3005 3005 Na życzenie
3006 3006 Podczas wysyłania
3007 3007 Jednokierunkowa
3008 3008 Drogi z jednym węzłem
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 jednokierunkowa
3013 3013 Nakaz skrętu w lewo
3014 3014 Nakaz skrętu w prawo
3015 3015 Nakaz jazdy prosto
3016 3016 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
3017 3017 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
3018 3018 Tylko własne zestawy zmian
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
3022 3022 Tylko na początku drogi.
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 Otwórz
3026 3026 -----
3027 3027 Otwórz adres...
3028 3028 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
3029 3029 -----
3030 3030 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
3031 3031 -----
3032 3032 Otwiera plik.
3033 3033 -----
3034 3034 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
3035 3035 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
3036 3036 Otwiera listę wszystkich relacji
3037 3037 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
3038 3038 -----
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
3042 3042 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
3043 3043 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
3044 3044 Otwiera adres URL.
3045 3045 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
3046 3046 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
3047 3047 -----
3048 3048 -----
3049 3049 Otwórz inne zdjęcie
3050 3050 -----
3051 3051 Otwarte zestawy zmian
3052 3052 Otwórz plik
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 -----
3056 3056 -----
3057 3057 -----
3058 3058 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
3059 3059 -----
3060 3060 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
3061 3061 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
3062 3062 -----
3063 3063 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
3064 3064 Otwórz...
3065 3065 Otwarty/Zamknięty:
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 dane OpenSteetMap
3073 3073 Otwieram 1 plik...
3074 3074 Godziny otwarcia
3075 3075 Otwieram plik "{0}" ...
3076 3076 Otwieram pliki
3077 3077 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
3078 3078 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
3079 3079 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 optyk
3083 3083 Dodatkowe atrybuty:
3084 3084 -----
3085 3085 Rodzaj (opcjonalne)
3086 3086 naturalna żywność
3087 3087 -----
3088 3088 Korekta prostopadłości
3089 3089 Ortogonalizuj / cofnij
3090 3090 Korekta prostopadłości
3091 3091 Ortogonalizuj kształt / cofnij
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 Pozostałe
3095 3095 inny punkt informacyjny
3096 3096 sklep turystyczny
3097 3097 -----
3098 3098 Nakładające się obszary
3099 3099 Nakładające się jezdnie
3100 3100 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
3101 3101 Nakładające się tory kolejowe
3102 3102 Nakładające się tory (z obszarem)
3103 3103 Nakładające się drogi
3104 3104 Nakładające się drogi (z obszarem)
3105 3105 Nakładające się drogi.
3106 3106 -----
3107 3107 -----
3108 3108 -----
3109 3109 -----
3110 3110 Zastąp
3111 3111 -----
3112 3112 PCN 2006 - Włochy
3113 3113 -----
3114 3114 -----
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 -----
3118 3118 -----
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 -----
3122 3122 Styl rysowania {0}: {1}
3123 3123 wykopalisko paleontologiczne
3124 3124 papier
3125 3125 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
3126 3126 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 -----
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 park
3135 3135 Parkuj i Jedź
3136 3136 parking
3137 3137 uliczka parkingowa
3138 3138 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
3139 3139 Analizowanie danych OSM...
3140 3140 -----
3141 3141 -----
3142 3142 -----
3143 3143 -----
3144 3144 -----
3145 3145 -----
3146 3146 -----
3147 3147 zatoka
3148 3148 zatoki dla wymijania
3149 3149 Hasło
3150 3150 Hasło:
3151 3151 Hasło:
3152 3152 Wklej
3153 3153 -----
3154 3154 Wklej znaczniki
3155 3155 -----
3156 3156 Wkleja zawartość schowka.
3157 3157 Wstaw ze schowka
3158 3158 Wklej pomijając niekompletne
3159 3159 ścieżka
3160 3160 Długość ścieżki
3161 3161 wzgórze
3162 3162 ciąg pieszy
3163 3163 przejście dla pieszych
3164 3164 Typ przejścia dla pieszych
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 -----
3170 3170 -----
3171 3171 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3172 3172 -----
3173 3173 apteka
3174 3174 Numer telefonu
3175 3175 Numer telefonu
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 -----
3179 3179 -----
3180 3180 Przesuń PicLayer
3181 3181 -----
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 miejsce na piknik
3186 3186 molo
3187 3187 rurociąg
3188 3188 Rodzaj trasy
3189 3189 boisko
3190 3190 -----
3191 3191 miejsce kultu religijnego
3192 3192 Miejsca
3193 3193 Odtwórz / wstrzymaj
3194 3194 Tworzenie węzłów i dróg.
3195 3195 -----
3196 3196 plac zabaw
3197 3197 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3202 3202 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 -----
3206 3206 Podaj ciąg do przefiltrowania.
3207 3207 Wprowadź szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
3208 3208 Wprowadź długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
3209 3209 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3210 3210 -----
3211 3211 Podaj ciąg do wyszukania.
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 Podaj nazwę użytkownika
3215 3215 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 Wprowadź prawidłową szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
3219 3219 Wprowadź prawidłową długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3227 3227 -----
3228 3228 -----
3229 3229 -----
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 Wprowadź hasło do konta OSM
3233 3233 -----
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3243 3243 -----
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 Proszę wybrać plik
3249 3249 Proszę wybierz klucz
3250 3250 Wybierz schemat do użycia.
3251 3251 -----
3252 3252 Proszę wybierz wartość
3253 3253 -----
3254 3254 -----
3255 3255 -----
3256 3256 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3257 3257 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3258 3258 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3259 3259 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3260 3260 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3261 3261 -----
3262 3262 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3263 3263 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3264 3264 Proszę wybierz przynajmniej dwa węzły aby scalić.
3265 3265 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3266 3266 -----
3267 3267 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3268 3268 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3269 3269 -----
3270 3270 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3271 3271 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3272 3272 Proszę wybrać wiersz do edycji
3273 3273 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3274 3274 -----
3275 3275 Wybierz warstwę docelową
3276 3276 -----
3277 3277 -----
3278 3278 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3279 3279 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3280 3280 -----
3281 3281 -----
3282 3282 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3283 3283 -----
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Informacje o wtyczce
3288 3288 -----
3289 3289 Aktualizowanie wtyczek
3290 3290 Wtyczki
3291 3291 Wtyczki są aktualne
3292 3292 -----
3293 3293 Numer punktu
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 posterunek policji
3299 3299 polityczna
3300 3300 -----
3301 3301 Pozycja
3302 3302 -----
3303 3303 Tylko pozycja
3304 3304 -----
3305 3305 Pozycja, czas, data i prędkość
3306 3306 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3307 3307 skrzynka pocztowa
3308 3308 -----
3309 3309 poczta
3310 3310 Kod pocztowy
3311 3311 -----
3312 3312 -----
3313 3313 elektrownia
3314 3314 linia wysokiego napięcia
3315 3315 rozdzielnia elektryczna
3316 3316 stacja transformatorowa
3317 3317 słup elektryczny
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 Predefiniowane
3323 3323 -----
3324 3324 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 Ustawienia
3329 3329 Preferencje zostały zapisane na {0}
3330 3330 Ustawienia...
3331 3331 Przygotowywanie danych OSM...
3332 3332 -----
3333 3333 Przygotowanie zestawu danych...
3334 3334 -----
3335 3335 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3336 3336 -----
3337 3337 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3338 3338 kolej retro
3339 3339 Grupa szablonów {0}
3340 3340 Grupa szablonów {1} / {0}
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 Szablony
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 Poprzedni obrazek
3348 3348 droga krajowa
3349 3349 droga krajowa - dojazd
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 więzienie
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 Właściwości
3368 3368 Właściwości / członkostwo
3369 3369 -----
3370 3370 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 Właściwości
3375 3375 Właściwości (z konfliktami)
3376 3376 Właściwości/członkostwo
3377 3377 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3382 3382 -----
3383 3383 -----
3384 3384 -----
3385 3385 -----
3386 3386 -----
3387 3387 pub
3388 3388 -----
3389 3389 budynek użyteczności publicznej
3390 3390 -----
3391 3391 Pojazdy transportu publicznego
3392 3392 Transport publiczny
3393 3393 Transport publiczny
3394 3394 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3395 3395 Wyczyść
3396 3396 Czyszczenie...
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 -----
3400 3400 kamieniołom
3401 3401 Zapytanie
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 Zapytanie o zestawy zmian
3406 3406 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 Odpytywanie serwera nazw
3411 3411 Odpytywanie serwera nazw…
3412 3412 -----
3413 3413 -----
3414 3414 -----
3415 3415 tor wyścigowy
3416 3416 -----
3417 3417 tor
3418 3418 Kolej
3419 3419 przystanek kolejowy
3420 3420 peron kolejowy
3421 3421 -----
3422 3422 Teren kolejowy
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 czyste dane GPS
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3431 3431 Wczytywanie zestawów zmian...
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 Wczytywanie informacji użytkownika...
3436 3436 Wczytywanie {0}...
3437 3437 Plik Readme
3438 3438 Imię i nazwisko
3439 3439 Na pewno zamknąć?
3440 3440 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3441 3441 -----
3442 3442 -----
3443 3443 teren rekreacyjny
3444 3444 -----
3445 3445 zbiórka odpadów
3446 3446 -----
3447 3447 Powtórz
3448 3448 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3449 3449 -----
3450 3450 Numer
3451 3451 Oznaczenie (numer toru)
3452 3452 -----
3453 3453 Numer referencyjny
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 Odśwież
3458 3458 region
3459 3459 Odrzuć konflikty i zapisz
3460 3460 Relacja
3461 3461 Relacja ...
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 -----
3471 3471 Pusta relacja
3472 3472 Nieustalony rodzaj relacji
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 Relacja: zaznaczona
3476 3476 -----
3477 3477 Relacje
3478 3478 Relacje: {0}
3479 3479 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3480 3480 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3481 3481 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3482 3482 Religia
3483 3483 Odśwież
3484 3484 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3485 3485 Wczytaj ponownie błędne kafle
3486 3486 Odświerza stronę pomocy
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 Usuń
3498 3498 -----
3499 3499 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3500 3500 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3501 3501 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3502 3502 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3503 3503 -----
3504 3504 -----
3505 3505 Usuń z pamięci podręcznej
3506 3506 -----
3507 3507 Usuń zdjęcie z warstwy
3508 3508 -----
3509 3509 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3510 3510 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3511 3511 Usuń zaznaczone zakładki
3512 3512 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3513 3513 -----
3514 3514 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3515 3515 -----
3516 3516 -----
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 -----
3521 3521 Usuń Element z Relacji
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3526 3526 -----
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 Zmień nazwę warstwy
3532 3532 Zmień nazwę zakładki
3533 3533 -----
3534 3534 wypożyczalnia
3535 3535 warsztat samochodowy
3536 3536 -----
3537 3537 -----
3538 3538 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3539 3539 -----
3540 3540 Zgłoś błąd
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 -----
3546 3546 -----
3547 3547 sztuczne jezioro
3548 3548 Resetuj
3549 3549 -----
3550 3550 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3551 3551 Resetuj pozycję
3552 3552 Przywróć domyślne ustawienia
3553 3553 Resetuje kalibrację obrazu
3554 3554 Resetuje pozycję obrazu
3555 3555 Resetuje kąt obrotu
3556 3556 Resetuje skalę obrazu
3557 3557 droga lokalna
3558 3558 zabudowa mieszkaniowa
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 Rozwiąż
3563 3563 Rozwiąż konflikty
3564 3564 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3570 3570 -----
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 -----
3577 3577 -----
3578 3578 Uruchom ponownie
3579 3579 restauracja
3580 3580 Przywróć
3581 3581 -----
3582 3582 Ograniczenie
3583 3583 handel
3584 3584 mur oporowy
3585 3585 -----
3586 3586 -----
3587 3587 -----
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 -----
3592 3592 -----
3593 3593 -----
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 -----
3599 3599 -----
3600 3600 Odwróć kierunek dróg
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Odwróć i połącz
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3607 3607 Odwróć kolejność członków relacji
3608 3608 -----
3609 3609 Odwróć kierunek dróg
3610 3610 Odwrócona linia brzegowa
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3614 3614 -----
3615 3615 Wycofaj
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 -----
3620 3620 -----
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 Wersja
3625 3625 jeździectwo
3626 3626 rzeka
3627 3627 koryto rzeczne
3628 3628 droga (nieokreślona)
3629 3629 ograniczenia na drodze
3630 3630 -----
3631 3631 -----
3632 3632 -----
3633 3633 -----
3634 3634 -----
3635 3635 Rola
3636 3636 Problem z weryfikacją roli
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 -----
3640 3640 Rola:
3641 3641 -----
3642 3642 Obrót o 180 stopni
3643 3643 Obrót o 270 stopni
3644 3644 Obrót o 90 stopni
3645 3645 -----
3646 3646 Obraca obrazek w lewo
3647 3647 Obraca obrazek w prawo
3648 3648 Obróć w lewo
3649 3649 Obróć w prawo
3650 3650 rondo
3651 3651 trasa
3652 3652 -----
3653 3653 -----
3654 3654 -----
3655 3655 Typ trasy
3656 3656 Zaznaczone szlaki:
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 -----
3660 3660 -----
3661 3661 ruiny
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 -----
3665 3665 -----
3666 3666 Przeprowadzanie testu {0}
3667 3667 -----
3668 3668 pas startowy
3669 3669 Skala SAC
3670 3670 karty SIM
3671 3671 SPOTMaps (Francja)
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 -----
3675 3675 -----
3676 3676 brama warowna
3677 3677 -----
3678 3678 -----
3679 3679 Zapisz
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 Zapisz jako...
3683 3683 Zapisz plik GPX
3684 3684 -----
3685 3685 Zapisz warstwę
3686 3686 Zapisz plik OSM
3687 3687 Zapisz kalibrację...
3688 3688 Zapisz plik
3689 3689 Zapisz warstwę WMS do pliku
3690 3690 Zapisz pomimo tego
3691 3691 -----
3692 3692 -----
3693 3693 -----
3694 3694 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3695 3695 Zapisuje bieżące dane.
3696 3696 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3700 3700 -----
3701 3701 Zapisz/wyślij i wyślij
3702 3702 -----
3703 3703 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
3704 3704 -----
3705 3705 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3706 3706 Skalę
3707 3707 -----
3708 3708 Zeskanowana mapa...
3709 3709 Przeglądanie katalogu {0}
3710 3710 szkoła
3711 3711 złom
3712 3712 rumowisko
3713 3713 busz
3714 3714 -----
3715 3715 -----
3716 3716 -----
3717 3717 Szukaj
3718 3718 Szukaj ...
3719 3719 -----
3720 3720 -----
3721 3721 Wyszukuje obiekty
3722 3722 Wyszukuje obiekty.
3723 3723 -----
3724 3724 Szukaj szablon
3725 3725 Szukaj szablony
3726 3726 Szukaj...
3727 3727 Szukaj:
3728 3728 -----
3729 3729 Druga nazwa
3730 3730 droga wojewódzka
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3735 3735 -----
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 Segmenty
3739 3739 rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3740 3740 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3741 3741 Zaznacz
3742 3742 Zaznacz wszystko
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 -----
3746 3746 -----
3747 3747 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3748 3748 Wstecz
3749 3749 -----
3750 3750 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3751 3751 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3752 3752 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3753 3753 -----
3754 3754 Wybierz przynajmniej:
3755 3755 -----
3756 3756 -----
3757 3757 -----
3758 3758 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3759 3759 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3760 3760 -----
3761 3761 Zaznacz na warstwie
3762 3762 Zaznacz na liście relacji
3763 3763 Wybierz opcje rysowania linii
3764 3764 Wybierz członków
3765 3765 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 Zaznacza elementy dla wybranych członków relacji
3770 3770 -----
3771 3771 Zaznacz relację
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 Wybierz warstwę docelową
3777 3777 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3778 3778 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3779 3779 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3780 3780 -----
3781 3781 Zaznacz to ograniczenie skrętu
3782 3782 -----
3783 3783 -----
3784 3784 -----
3785 3785 -----
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 -----
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3792 3792 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3793 3793 -----
3794 3794 -----
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 Wybieranie, przesuwanie i obracanie obiektów
3798 3798 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3799 3799 -----
3800 3800 -----
3801 3801 Zaznaczenie
3802 3802 Powierzchnia zaznaczenia
3803 3803 Długość zaznaczenia
3804 3804 Wybrano zbiór pusty.
3805 3805 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3806 3806 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3807 3807 -----
3808 3808 Zaznaczenie: {0}
3809 3809 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3810 3810 Drogi przecinające same siebie
3811 3811 -----
3812 3812 Osobna wartwa
3813 3813 -----
3814 3814 Sekwencja
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 droga serwisowa
3818 3818 Adres URL usługi
3819 3819 miejsce obsługi podróżnych
3820 3820 -----
3821 3821 Rodzaj
3822 3822 Ustaw zakładkę WMS
3823 3823 -----
3824 3824 -----
3825 3825 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3826 3826 -----
3827 3827 Ustaw wielkość budynków
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
3832 3832 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3833 3833 Ustaw język
3834 3834 -----
3835 3835 -----
3836 3836 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3837 3837 Ustaw na domyślne
3838 3838 -----
3839 3839 -----
3840 3840 -----
3841 3841 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3842 3842 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3843 3843 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3844 3844 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3845 3845 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3846 3846 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3847 3847 Zapisywanie domyślnych ustawień
3848 3848 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3849 3849 Ustawienia
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3853 3853 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3854 3854 wypożyczalnia
3855 3855 -----
3856 3856 schronienie
3857 3857 -----
3858 3858 -----
3859 3859 -----
3860 3860 obuwniczy
3861 3861 strzelectwo
3862 3862 Zakupy
3863 3863 Sklepy
3864 3864 Krótki opis: {0}
3865 3865 Skrót
3866 3866 Skróty klawiaturowe
3867 3867 -----
3868 3868 Zapisać?
3869 3869 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3870 3870 Wysłać?
3871 3871 Pokaż
3872 3872 -----
3873 3873 Pokaż dane GPS.
3874 3874 Pokaż raport konfiguracji
3875 3875 -----
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
3880 3880 Pokazuje informację pomocy
3881 3881 Pokaż historię
3882 3882 Pokaż szczegóły
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3891 3891 -----
3892 3892 Wyświetlaj ekran powitalny
3893 3893 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3894 3894 -----
3895 3895 -----
3896 3896 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3897 3897 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 Wyświetl tę pomoc
3901 3901 Pokaż/Ukryj
3902 3902 Obszar
3903 3903 -----
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 -----
3910 3910 Sycylia - Włochy
3911 3911 -----
3912 3912 Drogi bez nazwy
3913 3913 -----
3914 3914 Uprość drogę
3915 3915 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3916 3916 -----
3917 3917 Uprościć drogi?
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3922 3922 Pojedyncze elementy
3923 3923 -----
3924 3924 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
3925 3925 -----
3926 3926 jazda na deskorolce
3927 3927 łyżwiarstwo
3928 3928 Narty
3929 3929 narciarstwo
3930 3930 Pomiń pobieranie
3931 3931 Pomiń pobieranie
3932 3932 Pomiń
3933 3933 -----
3934 3934 -----
3935 3935 Mapa "Slippy"
3936 3936 Mapa
3937 3937 -----
3938 3938 pochylnia
3939 3939 Wolniej
3940 3940 Palenie
3941 3941 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3942 3942 -----
3943 3943 Skuter śnieżny
3944 3944 piłka nożna
3945 3945 -----
3946 3946 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 Sortuj menu szablonów
3955 3955 Sortuj członków relacji
3956 3956 -----
3957 3957 Tekst źródłowy
3958 3958 -----
3959 3959 Miejsca dla niepełnosprawnych
3960 3960 Miejsca dla rodziców
3961 3961 Miejsca dla kobiet
3962 3962 Prędkość
3963 3963 Prędkość (km/h)
3964 3964 fotoradar
3965 3965 kolczatka
3966 3966 Rozdziel drogę
3967 3967 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 -----
3971 3971 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3972 3972 Rozdziela drogę na fragmenty
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 Sporty z piłką
3977 3977 Obiekty sportowe
3978 3978 Sport
3979 3979 centrum sportowe
3980 3980 źródło
3981 3981 stadion
3982 3982 -----
3983 3983 Gwiazdki
3984 3984 Rozpocznij szukanie
3985 3985 -----
3986 3986 Rozpocznij pobieranie
3987 3987 Rozpocznij pobieranie danych
3988 3988 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3997 3997 Ponowna próba {0} z {1}.
3998 3998 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3999 3999 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
4000 4000 -----
4001 4001 stan
4002 4002 -----
4003 4003 artykuły biurowe
4004 4004 -----
4005 4005 -----
4006 4006 Raport konfiguracji
4007 4007 schody
4008 4008 przełaz
4009 4009 znak stop
4010 4010 -----
4011 4011 strumień
4012 4012 -----
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 Nazwa ulicy
4016 4016 -----
4017 4017 Sieć drogowa
4018 4018 Ulice NRW Geofabrik.de
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 Podobszary
4022 4022 Stwórz filtr
4023 4023 -----
4024 4024 dzielnica
4025 4025 metro
4026 4026 wejście do metra
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
4030 4030 supermarket
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
4035 4035 Nawierzchnia
4036 4036 monitoring
4037 4037 punkt geodezyjny
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 pływanie
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 Przełącz w tryb offline
4046 4046 Przełącz w tryb online
4047 4047 Opis symboli
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 Synchronizacja dźwięku
4051 4051 Synchronizuj cały zestaw danych
4052 4052 Synchronizuję tylko węzeł {0}
4053 4053 Synchronizuję tylko relację {0}
4054 4054 -----
4055 4055 Synchronizuję tylko drogę {0}
4056 4056 -----
4057 4057 -----
4058 4058 tenis stołowy
4059 4059 Nawierzchnia dla niewidomych
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 -----
4063 4063 -----
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 Oznacz drogi jako
4068 4068 -----
4069 4069 -----
4070 4070 -----
4071 4071 Szablony
4072 4072 Etykiety
4073 4073 -----
4074 4074 Tagi i Członkowie
4075 4075 -----
4076 4076 -----
4077 4077 -----
4078 4078 -----
4079 4079 Znaczniki nowego zestawu zmian
4080 4080 -----
4081 4081 krawiec
4082 4082 -----
4083 4083 -----
4084 4084 -----
4085 4085 -----
4086 4086 -----
4087 4087 postój taksówek
4088 4088 droga kołowania
4089 4089 telefon
4090 4090 na karty telefoniczne
4091 4091 tenis
4092 4092 -----
4093 4093 terminal
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 droga powiatowa
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 -----
4103 4103 -----
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 Sprawdza URL API
4107 4107 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
4108 4108 -----
4109 4109 -----
4110 4110 -----
4111 4111 -----
4112 4112 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
4113 4113 -----
4114 4114 URL API działa poprawnie.
4115 4115 -----
4116 4116 -----
4117 4117 -----
4118 4118 -----
4119 4119 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
4120 4120 -----
4121 4121 -----
4122 4122 -----
4123 4123 -----
4124 4124 -----
4125 4125 -----
4126 4126 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
4127 4127 -----
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 Dane w schowku nie są obrazem
4131 4131 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
4132 4132 -----
4133 4133 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
4134 4134 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
4138 4138 -----
4139 4139 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
4140 4140 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
4141 4141 Dokument nie zawiera żadnych danych.
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4146 4146 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 Długość nowego, tworzonego odcinka.
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
4154 4154 -----
4155 4155 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
4156 4156 -----
4157 4157 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
4158 4158 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
4159 4159 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4184 4184 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4185 4185 teatr
4186 4186 -----
4187 4187 Ich wersja
4188 4188 Ich wersja (na serwerze)
4189 4189 Ich z Połączoną
4190 4190 park rozrywki
4191 4191 -----
4192 4192 Nie ma otwartych zestawów zmian
4193 4193 Nie wybrano opiektów do pobrania
4194 4194 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4200 4200 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4201 4201 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 -----
4206 4206 To znajduje się za końcem nagrania.
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4210 4210 -----
4211 4211 -----
4212 4212 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4213 4213 -----
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 -----
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4225 4225 -----
4226 4226 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 -----
4231 4231 -----
4232 4232 -----
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 -----
4236 4236 -----
4237 4237 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4238 4238 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4239 4239 -----
4240 4240 Numery kafelków mapy
4241 4241 -----
4242 4242 Adres kafelka:
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 Zakres czasu
4246 4246 Strefa czasowa:
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 -----
4250 4250 Do usunięcia
4251 4251 -----
4252 4252 Do:
4253 4253 Przełącza na pełny ekran
4254 4254 Przełącz linie łączące punktu GPX
4255 4255 Przełącza widok szkieletowy
4256 4256 Przełącza na pełny ekran
4257 4257 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4258 4258 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4259 4259 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4260 4260 Przełącz: {0}
4261 4261 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4262 4262 toalety
4263 4263 -----
4264 4264 bramka (opłata)
4265 4265 punkt poboru opłat
4266 4266 Narzędzie: {0}
4267 4267 Pasek narzędzi
4268 4268 Personalizacja paska narzędzi
4269 4269 Narzędzia
4270 4270 Narzedzie do rysowania budynków.
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 Turystyka
4274 4274 wieża
4275 4275 Numer referencyjny
4276 4276 Typ wieży
4277 4277 małe miasto
4278 4278 ratusz
4279 4279 -----
4280 4280 zabawki
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 -----
4286 4286 droga gruntowa
4287 4287 Kolorowanie ścieżek i punktów
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 Typ drogi
4291 4291 środek uspokojenia ruchu
4292 4292 sygnalizacja świetlna
4293 4293 tramwaj
4294 4294 przystanek tramwajowy
4295 4295 -----
4296 4296 biuro podróży
4297 4297 drzewo
4298 4298 droga ekspresowa
4299 4299 droga ekspresowa - dojazd
4300 4300 -----
4301 4301 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4302 4302 -----
4303 4303 -----
4304 4304 tunel
4305 4305 Początek tunelu
4306 4306 -----
4307 4307 ograniczenia skrętu
4308 4308 miejsce do zawracania
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 kołowrotek
4312 4312 obrotnica
4313 4313 Rodzaj
4314 4314 -----
4315 4315 Typ:
4316 4316 Rodzaj
4317 4317 Sklep z oponami
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 NIEZNANA
4321 4321 -----
4322 4322 -----
4323 4323 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 -----
4327 4327 -----
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 Rozdziel drogi
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 -----
4343 4343 Nie można parsować współrzędnych
4344 4344 -----
4345 4345 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4346 4346 droga gminna
4347 4347 -----
4348 4348 -----
4349 4349 Niepołączona linia brzegowa
4350 4350 -----
4351 4351 Niepołączone drogi.
4352 4352 -----
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 -----
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 Cofnij
4363 4363 -----
4364 4364 Cofnij przesunięcie
4365 4365 -----
4366 4366 Cofa ostatnią czynność.
4367 4367 -----
4368 4368 Oderwij panel
4369 4369 Nieoczekiwany błąd
4370 4370 -----
4371 4371 -----
4372 4372 -----
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 -----
4377 4377 -----
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4381 4381 Odblokuj
4382 4382 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4383 4383 Rozdzielenie węzła
4384 4384 uniwersytet
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4388 4388 Nieznany adres
4389 4389 Nieznany stan problemu
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 Nieznany tryb {0}
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 Nieznany typ: {0}
4399 4399 Warstwa WMS bez nazwy
4400 4400 Skrzyżowanie bez nazwy
4401 4401 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4402 4402 Drogi bez nazwy
4403 4403 -----
4404 4404 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4405 4405 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4406 4406 Niezapisane dane i konflikty
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 Niezapisane dane OSM
4410 4410 Odznacz wszystko
4411 4411 Odznacz wszystko (anulowanie)
4412 4412 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4413 4413 Odznacza wszystkie obiekty.
4414 4414 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 Nie wspierana wersja: {0}
4418 4418 -----
4419 4419 Drogi bez tagów
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 W górę
4423 4423 -----
4424 4424 Aktualizuj
4425 4425 Aktualizuj zestaw zmian
4426 4426 Aktualizuj zawartość
4427 4427 Aktualizuj dane
4428 4428 -----
4429 4429 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4430 4430 Pobierz zmiany
4431 4431 Aktualizacja obiektów
4432 4432 Aktualizuj wtyczki
4433 4433 Pobierz wybrane
4434 4434 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4435 4435 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4436 4436 Aktualizuje wybrane wtyczki
4437 4437 Zaktualizowano
4438 4438 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4439 4439 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4440 4440 -----
4441 4441 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4442 4442 -----
4443 4443 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4444 4444 Uaktualnianie zestawu zmian...
4445 4445 Odświeżanie danych
4446 4446 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4447 4447 Aktualizowanie mapy...
4448 4448 -----
4449 4449 Wyślij
4450 4450 Wyślij zmiany
4451 4451 Wyślij Ustawienia
4452 4452 -----
4453 4453 Wyślij ślady
4454 4454 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4455 4455 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4456 4456 -----
4457 4457 Wyślij dane
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 Wyślij wybrane elementy
4465 4465 -----
4466 4466 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 Wysyłanie śladu GPX
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 Przesyłanie danych...
4476 4476 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4477 4477 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4478 4478 Użycie
4479 4479 Użyj
4480 4480 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4481 4481 -----
4482 4482 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4483 4483 -----
4484 4484 Używaj prostego uwierzytelniania
4485 4485 Używaj OAuth
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4489 4489 -----
4490 4490 Użyj stopni dziesiętnych.
4491 4491 Użyj domyślny
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 Użyj warstwy błędów
4497 4497 -----
4498 4498 Użyj ustawień globalnych.
4499 4499 Użyj listę ignorowanych
4500 4500 Użyj niestandardowych wyjątków
4501 4501 -----
4502 4502 Użyj standardowych wyjątków
4503 4503 -----
4504 4504 -----
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 -----
4509 4509 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4510 4510 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4511 4511 -----
4512 4512 Używany styl
4513 4513 Użytkownik
4514 4514 ID użytkownika:
4515 4515 Nazwa użytkownika:
4516 4516 Użytkownik:
4517 4517 Nazwa użytkownika
4518 4518 -----
4519 4519 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4520 4520 -----
4521 4521 Zweryfikuj
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 Sprawdzanie
4526 4526 Sprawdzanie poprawności
4527 4527 Błędy
4528 4528 -----
4529 4529 Wartość
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 Wartość:
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4540 4540 -----
4541 4541 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4542 4542 automat sprzedający
4543 4543 Sprzedawane produkty
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 -----
4547 4547 Wersja {0}
4548 4548 -----
4549 4549 -----
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 Wersja: {0}
4553 4553 weterynarz
4554 4554 Przez:
4555 4555 wypożyczalnia wideo
4556 4556 Widok
4557 4557 Widok: {0}
4558 4558 punkt widokowy
4559 4559 wieś
4560 4560 zieleń miejska
4561 4561 Miasto
4562 4562 winnica
4563 4563 Widoczność
4564 4564 -----
4565 4565 -----
4566 4566 Odwiedź stronę domową
4567 4567 -----
4568 4568 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4569 4569 wulkan
4570 4570 -----
4571 4571 Napięcie
4572 4572 -----
4573 4573 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4574 4574 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4575 4575 -----
4576 4576 -----
4577 4577 -----
4578 4578 Błąd WMS
4579 4579 Pliki WMS (*.wms)
4580 4580 Warstwa WMS
4581 4581 Ustawienia wtyczki WMS
4582 4582 Adres serwera WMS
4583 4583 URL WMS (domyślny)
4584 4584 -----
4585 4585 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4586 4586 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4587 4587 -----
4588 4588 -----
4589 4589 Oczekiwanie 10 sekund...
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 mur
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 Uwaga
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4601 4601 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4602 4602 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień.\r\nNie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4612 4612 -----
4613 4613 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4617 4617 -----
4618 4618 -----
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 -----
4622 4622 -----
4623 4623 -----
4624 4624 -----
4625 4625 -----
4626 4626 -----
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 -----
4637 4637 -----
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 -----
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 Ostrzeżenia
4668 4668 myjnia samochodowa
4669 4669 kosz na śmieci
4670 4670 oczyszczalnia ścieków
4671 4671 Woda
4672 4672 park wodny
4673 4673 wieża ciśnień
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 wodospad
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 Pliki audio Wave (*.wav)
4680 4680 -----
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4685 4685 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 -----
4690 4690 -----
4691 4691 -----
4692 4692 -----
4693 4693 Etykietowanie punktów
4694 4694 -----
4695 4695 Punkty drogowe
4696 4696 Drogi
4697 4697 krzyż przydrożny
4698 4698 kapliczka
4699 4699 Strona internetowa: {0}
4700 4700 Strona internetowa
4701 4701 -----
4702 4702 jaz
4703 4703 mokradło
4704 4704 Dla niepełnosprawnych
4705 4705 Wózki inwalidzkie
4706 4706 -----
4707 4707 -----
4708 4708 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4709 4709 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4710 4710 -----
4711 4711 Całą grupę
4712 4712 Szerokość (w metrach)
4713 4713 -----
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 wiatrak
4717 4717 rękaw
4718 4718 Widok szkieletowy
4719 4719 -----
4720 4720 -----
4721 4721 -----
4722 4722 las pierwotny
4723 4723 zakład produkcyjny
4724 4724 Świat
4725 4725 -----
4726 4726 -----
4727 4727 -----
4728 4728 -----
4729 4729 -----
4730 4730 -----
4731 4731 -----
4732 4732 -----
4733 4733 Brakuje znacznika XML <user>.
4734 4734 -----
4735 4735 Tak
4736 4736 -----
4737 4737 -----
4738 4738 Tak, usuń węzły
4739 4739 -----
4740 4740 -----
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4744 4744 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4745 4745 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4746 4746 -----
4747 4747 Napotkałeś błąd w JOSM
4748 4748 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4749 4749 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4754 4754 -----
4755 4755 -----
4756 4756 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4757 4757 -----
4758 4758 -----
4759 4759 -----
4760 4760 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4761 4761 -----
4762 4762 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4763 4763 -----
4764 4764 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 zoo
4768 4768 Powiększ
4769 4769 Zbliżenie (w metrach)
4770 4770 Powiększ
4771 4771 Zmniejsz
4772 4772 Powiększa i przesuwa mapę
4773 4773 -----
4774 4774 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4775 4775 Powiększ
4776 4776 -----
4777 4777 Poziom powiększenia:
4778 4778 Zmniejsz
4779 4779 Powiększ aby pokazać: {0}
4780 4780 Powiększ do
4781 4781 Powiększ na warstwie
4782 4782 -----
4783 4783 Pokaż problem
4784 4784 Powiększ do wybranych elementów
4785 4785 Powiększ do zaznaczenia
4786 4786 Powiększa odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
4787 4787 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
4788 4788 -----
4789 4789 Powiększ elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4790 4790 -----
4791 4791 Pokaż {0}
4792 4792 -----
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 "{0}" nie jest połączona i z tego powodu nie można połączyć obszarów
4796 4796 \nWysokość: {0} m
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 -----
4805 4805 -----
4806 4806 -----
4807 4807 -----
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 -----
4811 4811 -----
4812 4812 -----
4813 4813 -----
4814 4814 -----
4815 4815 Edycja stacji
4816 4816 -----
4817 4817 -----
4818 4818 stacja
4819 4819 brama
4820 4820 Wstecz
4821 4821 Szybciej
4822 4822 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4823 4823 Do przodu
4824 4824 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4825 4825 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4826 4826 Następny znacznik
4827 4827 Odtwórz następny znacznik.
4828 4828 Odtwórz poprzedni znacznik.
4829 4829 Odtwórz / wstrzymaj
4830 4830 Poprzedni znacznik
4831 4831 Wolniej
4832 4832 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4833 4833 Zamknięty
4834 4834 Otwarty
4835 4835 brak
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 -----
4840 4840 D
4841 4841 U
4842 4842 A
4843 4843 Z
4844 4844 U
4845 4845 O
4846 4846 T
4847 4847 Z
4848 4848 Tekst
4849 4849 -----
4850 4850 -----
4851 4851 -----
4852 4852 -----
4853 4853 -----
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 -----
4863 4863 -----
4864 4864 -----
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 Edycja stacji kolejowej
4868 4868 stacja kolejowa
4869 4869 -----
4870 4870 -----
4871 4871 -----
4872 4872 -----
4873 4873 -----
4874 4874 Klucz:
4875 4875 -----
4876 4876 -----
4877 4877 skrótowa nazwa ulicy
4878 4878 -----
4879 4879 dodaj do zaznaczenia
4880 4880 adres
4881 4881 administracyjna
4882 4882 -----
4883 4883 -----
4884 4884 droga powietrzna
4885 4885 -----
4886 4886 -----
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 dla rolnictwa
4890 4890 -----
4891 4891 wszystkie
4892 4892 -----
4893 4893 alejka
4894 4894 alfabetycznie
4895 4895 -----
4896 4896 alternatywny
4897 4897 -----
4898 4898 udogodnienie
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 kościół anglikański
4904 4904 jedzenie dla zwierząt
4905 4905 gość
4906 4906 dowolne
4907 4907 -----
4908 4908 łucznictwo
4909 4909 obszar
4910 4910 -----
4911 4911 azjatycka
4912 4912 asfalt
4913 4913 lekkoatletyka
4914 4914 -----
4915 4915 futbol australijski
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 tło
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 zła
4923 4923 bahaizm
4924 4924 baptyści
4925 4925 bariera
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 Basen
4929 4929 siatkówka
4930 4930 -----
4931 4931 Plaża
4932 4932 -----
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 -----
4936 4936 czarny
4937 4937 niebieski
4938 4938 torfowisko
4939 4939 bule
4940 4940 granica
4941 4941 gra w kule
4942 4942 marka
4943 4943 most
4944 4944 etykieta "most" na węźle
4945 4945 brązowy
4946 4946 teren poprzemysłowy
4947 4947 buddyzm
4948 4948 budynek
4949 4949 -----
4950 4950 hamburgery
4951 4951 -----
4952 4952 wydzielony pas autobusowy
4953 4953 -----
4954 4954 kajakarstwo
4955 4955 uwzględnij wielkość liter
4956 4956 kościół katolicki
4957 4957 Cmentarz
4958 4958 -----
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 -----
4962 4962 -----
4963 4963 -----
4964 4964 kurczak
4965 4965 chińska
4966 4966 -----
4967 4967 chrześcijaństwo
4968 4968 papierosy
4969 4969 miasto
4970 4970 cywilna
4971 4971 wspinaczka
4972 4972 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4973 4973 zamknięty
4974 4974 węglowa
4975 4975 linia brzegowa
4976 4976 bruk
4977 4977 -----
4978 4978 komunikacyjna
4979 4979 szuter
4980 4980 beton
4981 4981 prezerwatywy
4982 4982 -----
4983 4983 -----
4984 4984 -----
4985 4985 konflikt
4986 4986 iglasty
4987 4987 połaczenie
4988 4988 w budowie
4989 4989 sieć trakcyjna
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 -----
4993 4993 liczba
4994 4994 -----
4995 4995 -----
4996 4996 krykiet
4997 4997 krykiet
4998 4998 krokiet
4999 4999 -----
5000 5000 -----
5001 5001 kolarstwo
5002 5002 dane
5003 5003 liściasty
5004 5004 obiekt dedykowany
5005 5005 -----
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 -----
5011 5011 usunięto
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 przestarzały
5016 5016 dla wyznaczonych pojazdów
5017 5017 dojazd do posesji
5018 5018 objazd
5019 5019 -----
5020 5020 -----
5021 5021 -----
5022 5022 zablokowane
5023 5023 Dok
5024 5024 wyścigi psów
5025 5025 podwójny
5026 5026 na dół
5027 5027 -----
5028 5028 pobrany obszar
5029 5029 napoje
5030 5030 podjazd
5031 5031 -----
5032 5032 -----
5033 5033 wschód
5034 5034 łatwa
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 elementy
5038 5038 -----
5039 5039 jazda konna
5040 5040 ewangelikalizm
5041 5041 parzyste
5042 5042 przykłady
5043 5043 doskonała
5044 5044 torby na odchody
5045 5045 dla ekspertów
5046 5046 rozszerza opcje edycji opening_hours
5047 5047 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
5048 5048 -----
5049 5049 Gospodarstwo
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 prom
5053 5053 znajdź w zaznaczeniu
5054 5054 ryba z frytkami
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 jedzenie
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 -----
5061 5061 las
5062 5062 -----
5063 5063 -----
5064 5064 -----
5065 5065 cieplna
5066 5066 -----
5067 5067 francuska
5068 5068 od kafelka
5069 5069 z drogi
5070 5070 pełna
5071 5071 -----
5072 5072 -----
5073 5073 gazowy
5074 5074 niemiecka
5075 5075 Lodowiec
5076 5076 -----
5077 5077 -----
5078 5078 pole golfowe
5079 5079 dobra
5080 5080 znacznik GPS
5081 5081 punkt GPS
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 -----
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 trawa
5088 5088 kratka trawnikowa
5089 5089 żwir
5090 5090 szary
5091 5091 grecka
5092 5092 zielony
5093 5093 -----
5094 5094 grunt
5095 5095 gimnastyka
5096 5096 połowiczna
5097 5097 -----
5098 5098 zdrowie
5099 5099 ciepłowniczy
5100 5100 Zdrowie
5101 5101 -----
5102 5102 wyróżnienie
5103 5103 droga
5104 5104 Droga bez numeru referencyjnego
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 -----
5108 5108 hinduizm
5109 5109 historia
5110 5110 tablica historyczna
5111 5111 hokej
5112 5112 tragiczna
5113 5113 -----
5114 5114 wyścigi konne
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 -----
5118 5118 -----
5119 5119 -----
5120 5120 wodna
5121 5121 -----
5122 5122 -----
5123 5123 -----
5124 5124 -----
5125 5125 -----
5126 5126 nieaktywne
5127 5127 -----
5128 5128 niekompletne
5129 5129 niekompletna droga
5130 5130 -----
5131 5131 indyjska
5132 5132 wewnętrzny
5133 5133 Teren przemysłowy
5134 5134 Wewnętrzny segment
5135 5135 średnia
5136 5136 -----
5137 5137 -----
5138 5138 -----
5139 5139 wysepka
5140 5140 wydzielone pomieszczenie
5141 5141 -----
5142 5142 włoska
5143 5143 dżinizm
5144 5144 japońska
5145 5145 świadkowie Jehowy
5146 5146 judaizm
5147 5147 -----
5148 5148 -----
5149 5149 -----
5150 5150 -----
5151 5151 -----
5152 5152 -----
5153 5153 ląd
5154 5154 Wysypisko smieci
5155 5155 zagospodarowanie przestrzenne
5156 5156 -----
5157 5157 warstwa
5158 5158 -----
5159 5159 -----
5160 5160 w lewo
5161 5161 wypoczynek
5162 5162 -----
5163 5163 -----
5164 5164 -----
5165 5165 limitowane
5166 5166 strefa zamieszkania
5167 5167 -----
5168 5168 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
5169 5169 -----
5170 5170 zablokuj przewijanie
5171 5171 -----
5172 5172 -----
5173 5173 niska
5174 5174 luteranie
5175 5175 -----
5176 5176 namorzyny
5177 5177 -----
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 marsze
5182 5182 max szer.
5183 5183 max dł.
5184 5184 -----
5185 5185 tryb wymiarowania
5186 5186 -----
5187 5187 -----
5188 5188 metodyści
5189 5189 meksykańska
5190 5190 Teren wojskowy
5191 5191 min szer.
5192 5192 min dł.
5193 5193 błędnie wpisana nazwa klucza
5194 5194 mieszany
5195 5195 mormoni
5196 5196 sporty motorowe
5197 5197 -----
5198 5198 autostrada
5199 5199 ciąg pieszy
5200 5200 -----
5201 5201 Błoto
5202 5202 różne sporty
5203 5203 wielopoziomowy
5204 5204 -----
5205 5205 -----
5206 5206 islam
5207 5207 -----
5208 5208 narodowa
5209 5209 -----
5210 5210 -----
5211 5211 tablica przyrodnicza
5212 5212 gazety
5213 5213 następny
5214 5214 -----
5215 5215 nie
5216 5216 -----
5217 5217 brak opisu
5218 5218 -----
5219 5219 -----
5220 5220 brak modyfikatora
5221 5221 -----
5222 5222 -----
5223 5223 -----
5224 5224 zakaz skrętu w lewo
5225 5225 zakaz skrętu w prawo
5226 5226 zakaz jazdy prosto
5227 5227 zakaz zawracania
5228 5228 -----
5229 5229 -----
5230 5230 północ
5231 5231 północny-wschód
5232 5232 północny-zachód
5233 5233 nie zostały usunięte
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 tablica informacyjna
5237 5237 dla początkujących
5238 5238 jądrowa
5239 5239 obserwacyjna
5240 5240 nieparzyste
5241 5241 -----
5242 5242 -----
5243 5243 naftowy
5244 5244 stare szyny kolejowe
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5248 5248 -----
5249 5249 nakaz skrętu w lewo
5250 5250 nakaz skrętu w prawo
5251 5251 nakaz jazdy prosto
5252 5252 otwarty
5253 5253 -----
5254 5254 opcje
5255 5255 -----
5256 5256 kościół prawosławny
5257 5257 -----
5258 5258 zewnętrzny
5259 5259 Zewnętrzny segment
5260 5260 poza pobranym obszarem
5261 5261 -----
5262 5262 -----
5263 5263 wysepka parkignowa
5264 5264 bilety parkingowe
5265 5265 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 utwardzona
5270 5270 kostka
5271 5271 Szczyt
5272 5272 kamienie
5273 5273 -----
5274 5274 -----
5275 5275 -----
5276 5276 zielonoświątkowcy
5277 5277 dopuszczalny
5278 5278 zdjęcia
5279 5279 fotowoltaiczna
5280 5280 nabrzeże
5281 5281 -----
5282 5282 -----
5283 5283 -----
5284 5284 -----
5285 5285 -----
5286 5286 -----
5287 5287 -----
5288 5288 boisko
5289 5289 -----
5290 5290 Miejsce
5291 5291 tablica botaniczna
5292 5292 plastik
5293 5293 -----
5294 5294 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5295 5295 proszę wybrać drogę
5296 5296 słup
5297 5297 polityczna
5298 5298 energia
5299 5299 prezbiterianie
5300 5300 poprzedni
5301 5301 droga krajowa
5302 5302 droga krajowa - dojazd
5303 5303 droga prywatna
5304 5304 proponowany
5305 5305 protestanci
5306 5306 publiczny
5307 5307 -----
5308 5308 mapy komunikacji miejskiej
5309 5309 bilety komunikacji miejskiej
5310 5310 -----
5311 5311 poczwórny
5312 5312 kwakrzy
5313 5313 kamieniołom
5314 5314 sport rakietowy
5315 5315 kolej
5316 5316 Teren kolejowy
5317 5317 -----
5318 5318 tory kolejowe
5319 5319 -----
5320 5320 -----
5321 5321 -----
5322 5322 czerwony
5323 5323 szuwary
5324 5324 odśwież listę portów
5325 5325 -----
5326 5326 regionalna
5327 5327 wyrażenie regularne
5328 5328 Relacja bez typu
5329 5329 -----
5330 5330 usuń z zaznaczenia
5331 5331 -----
5332 5332 zamień zaznaczenie
5333 5333 droga lokalna
5334 5334 restauracja bez nazwy
5335 5335 -----
5336 5336 w prawo
5337 5337 koryto rzeczne
5338 5338 droga
5339 5339 rola
5340 5340 rondo
5341 5341 droga
5342 5342 -----
5343 5343 -----
5344 5344 -----
5345 5345 -----
5346 5346 -----
5347 5347 -----
5348 5348 piach
5349 5349 kanapki
5350 5350 skala
5351 5351 schemat
5352 5352 Zarośla
5353 5353 droga wojewódzka
5354 5354 -----
5355 5355 -----
5356 5356 wybierz sport:
5357 5357 zaznaczony
5358 5358 zaznaczenie
5359 5359 -----
5360 5360 wydzielona przestrzeń
5361 5361 droga serwisowa
5362 5362 serwis
5363 5363 -----
5364 5364 -----
5365 5365 -----
5366 5366 -----
5367 5367 ściekowy
5368 5368 szyici
5369 5369 strzelectwo
5370 5370 sklep
5371 5371 -----
5372 5372 bocznica
5373 5373 sikhizm
5374 5374 -----
5375 5375 pojedynczy
5376 5376 miejsce
5377 5377 jazda na deskorolce
5378 5378 łyżwiarstwo
5379 5379 -----
5380 5380 narciarstwo
5381 5381 -----
5382 5382 -----
5383 5383 piłka nożna
5384 5384 południe
5385 5385 południowy-wschód
5386 5386 południowy-zachód
5387 5387 spirytualizm
5388 5388 Sport
5389 5389 -----
5390 5390 centrum sportowe
5391 5391 odnoga
5392 5392 stadion
5393 5393 znaczki
5394 5394 -----
5395 5395 kamień
5396 5396 strumień
5397 5397 ulice
5398 5398 nazwa ulicy zawiera ss
5399 5399 ciąg
5400 5400 ciąg;ciąg;...
5401 5401 metro
5402 5402 -----
5403 5403 sunnici
5404 5404 terenowy
5405 5405 -----
5406 5406 bagno
5407 5407 słodycze
5408 5408 pływanie
5409 5409 -----
5410 5410 -----
5411 5411 tenis stołowy
5412 5412 tampony
5413 5413 taoizm
5414 5414 -----
5415 5415 tymczasowy
5416 5416 tymczasowy typ drogi
5417 5417 tenis
5418 5418 -----
5419 5419 droga powiatowa
5420 5420 tekst
5421 5421 tajska
5422 5422 tereny zalewowe
5423 5423 -----
5424 5424 -----
5425 5425 -----
5426 5426 -----
5427 5427 -----
5428 5428 do drogi
5429 5429 topograficzna
5430 5430 -----
5431 5431 turystyka
5432 5432 -----
5433 5433 -----
5434 5434 zabawki
5435 5435 ścieżka
5436 5436 ścieżka i punkty
5437 5437 -----
5438 5438 sygnalizacja świetlna
5439 5439 tramway
5440 5440 potrójny
5441 5441 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5442 5442 droga ekspresowa
5443 5443 droga ekspresowa - dojazd
5444 5444 turecka
5445 5445 -----
5446 5446 rodzaj
5447 5447 droga gminna
5448 5448 -----
5449 5449 podziemny
5450 5450 -----
5451 5451 -----
5452 5452 -----
5453 5453 nieznany
5454 5454 nieoznakowane
5455 5455 -----
5456 5456 nieutwardzona
5457 5457 nieznana
5458 5458 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5459 5459 -----
5460 5460 nieotagowany
5461 5461 nieotagowana droga
5462 5462 nieużywane
5463 5463 -----
5464 5464 do góry
5465 5465 aż do kafelka
5466 5466 użycie
5467 5467 błędy spradzania poprawności
5468 5468 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5469 5469 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5470 5470 -----
5471 5471 wersja {0}
5472 5472 przez węzeł lub drogę
5473 5473 -----
5474 5474 Wulkan
5475 5475 vouchery
5476 5476 -----
5477 5477 woda
5478 5478 -----
5479 5479 szlak wodny
5480 5480 -----
5481 5481 -----
5482 5482 -----
5483 5483 -----
5484 5484 -----
5485 5485 tylko punkty
5486 5486 -----
5487 5487 zachód
5488 5488 biały
5489 5489 tablica o zwierzętach
5490 5490 wiatrowa
5491 5491 -----
5492 5492 -----
5493 5493 przewodowy
5494 5494 bezprzewodowy
5495 5495 drewno
5496 5496 -----
5497 5497 -----
5498 5498 Błędny znacznik highway na węźle
5499 5499 dworzec przetokowy
5500 5500 tak
5501 5501 -----
5502 5502 -----
5503 5503 -----
5504 5504 zaratusztrianizm
5505 5505 -----
5506 5506 -----
5507 5507 {0} [niekompletny]
5508 5508 Obiekty na warstwie {0}:
5509 5509 -----
5510 5510 -----
5511 5511 {0} nie jest liczbą
5512 5512 {0} metrów
5513 5513 -----
5514 5514 {0} musi być większe nić 0
5515 5515 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5516 5516 -----
5517 5517 -----
5518 5518 -----
5519 5519 {0} km kw.
5520 5520 -----
5521 5521 -----
5522 5522 -----
5523 5523 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5524 5524 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5525 5525 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5526 5526 -----
5527 5527 -----
5528 5528 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5529m 1 -----
5530m 2 -----
5531m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5532m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5533m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5534m 4 -----
5535m 5 -----
5536m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5537m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5538m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5539m 7 -----
5540m 8 -----
5541m 9 -----
5542m 10 -----
5543m 11 Dodano {0} obiekt
5544m 11 Dodano {0} obiekty
5545m 11 Dodano {0} obiektów
5546m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5547m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5548m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5549m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5550m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5551m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5552m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5553m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5554m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5555m 15 Zmień {0} obiekt
5556m 15 Zmień {0} obiekty
5557m 15 Zmień {0} obiektów
5558m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5559m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5560m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5561m 17 Konflikt podczas pobierania
5562m 17 Konflikty podczas pobierania
5563m 17 Konflikty podczas pobierania
5564m 18 -----
5565m 19 Usunięto {0} węzeł
5566m 19 Usunięto {0} węzły
5567m 19 Usunięto {0} węzłów
5568m 20 Usunięto {0} objekt
5569m 20 Usunięto {0} objekty
5570m 20 Usunięto {0} objektów
5571m 21 Usunięto {0} relację
5572m 21 Usunięto {0} relacje
5573m 21 Usunięto {0} relacji
5574m 22 Usunięto {0} drogę
5575m 22 Usunięto {0} drogi
5576m 22 Usunięto {0} dróg
5577m 23 Usuwanie {0} obiektu
5578m 23 Usuwanie {0} obiektów
5579m 23 Usuwanie {0} obiektów
5580m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5581m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5582m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5583m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5584m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5585m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5586m 26 -----
5587m 27 -----
5588m 28 -----
5589m 29 -----
5590m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5591m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5592m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5593m 31 -----
5594m 32 -----
5595m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
5596m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
5597m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
5598m 34 Przesunięto {0} węzeł
5599m 34 Przesunięto {0} węzły
5600m 34 Przesunięto {0} węzłów
5601m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
5602m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
5603m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
5604m 36 Otwieranie {0} pliku...
5605m 36 Otwieranie {0} plików...
5606m 36 Otwieranie {0} plików...
5607m 37 Wklejam {0} tag
5608m 37 Wklejam {0} tagi
5609m 37 Wklejam {0} tagi
5610m 38 -----
5611m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5612m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5613m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5614m 40 -----
5615m 41 -----
5616m 42 Obrócono {0} węzeł
5617m 42 Obrócono {0} węzły
5618m 42 Obrócono {0} węzłów
5619m 43 -----
5620m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5621m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5622m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5623m 45 Uproszczono {0} drogę
5624m 45 Uproszczono {0} drogi
5625m 45 Uproszczono {0} dróg
5626m 46 -----
5627m 47 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5628m 47 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5629m 47 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5630m 48 -----
5631m 49 -----
5632m 50 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5633m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5634m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5635m 51 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5636m 51 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5637m 51 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5638m 52 Ich wersja ({0} pozycja)
5639m 52 Ich wersja ({0} pozycje)
5640m 52 Ich wersja ({0} pozycji)
5641m 53 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5642m 53 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5643m 53 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5644m 54 -----
5645m 55 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5646m 55 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5647m 55 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5648m 56 -----
5649m 57 Wykryto {0} konflikt.
5650m 57 Wykryto {0} konflikty.
5651m 57 Wykryto {0} konfliktów.
5652m 58 -----
5653m 59 -----
5654m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5655m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5656m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5657m 61 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5658m 61 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5659m 61 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5660m 62 -----
5661m 63 -----
5662m 64 -----
5663m 65 -----
5664m 66 -----
5665m 67 -----
5666m 68 -----
5667m 69 -----
5668m 70 trasa z {0} punktem
5669m 70 trasa z {0} punktami
5670m 70 trasa z {0} punktami
5671m 71 znacznik
5672m 71 znaczniki
5673m 71 znaczników
5674m 72 węzeł
5675m 72 węzły
5676m 72 węzłów
5677m 73 obiekt
5678m 73 obiekty
5679m 73 obiektów
5680m 74 punkt
5681m 74 punkty
5682m 74 punktów
5683m 75 relacja
5684m 75 relacje
5685m 75 relacji
5686m 76 do {0} elementu
5687m 76 do {0} elementów
5688m 76 do {0} elementów
5689m 77 droga
5690m 77 drogi
5691m 77 dróg
5692m 78 {0} Autor
5693m 78 {0} Autorów
5694m 79 {0} składa się z {1} markera
5695m 79 {0} składa się z {1} markerów
5696m 79 {0} składa się z {1} markerów
5697m 80 {0} składa się z {1} ścieżki
5698m 80 {0} składa się z {1} ścieżek
5699m 80 {0} składa się z {1} ścieżek
5700m 81 -----
5701m 82 -----
5702m 83 -----
5703m 84 {0} element
5704m 84 {0} elementy
5705m 84 {0} elementów
5706m 85 {0} węzeł
5707m 85 {0} węzły
5708m 85 {0} węzłów
5709m 86 {0} obiekt do dodania:
5710m 86 {0} obiekty do dodania:
5711m 86 {0} obiektów do dodania:
5712m 87 {0} obiekt do usunięcia:
5713m 87 {0} obiekty do usunięcia:
5714m 87 {0} obiektów do usunięcia:
5715m 88 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5716m 88 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5717m 88 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5718m 89 -----
5719m 90 {0} punkt
5720m 90 {0} punkty
5721m 90 {0} punktów
5722m 91 {0} relacja
5723m 91 {0} relacje
5724m 91 {0} relacji
5725m 92 {0} trasa,
5726m 92 {0} trasy,
5727m 92 {0} tras,
5728m 93 -----
5729m 94 {0} ścieżka
5730m 94 {0} ścieżki
5731m 94 {0} ścieżki
5732m 95 {0} ślad,
5733m 95 {0} ślady,
5734m 95 {0} śladów,
5735m 96 -----
5736m 97 -----
5737m 98 {0} droga
5738m 98 {0} drogi
5739m 98 {0} dróg
5740m 99 {0} punkt
5741m 99 {0} punkty
5742m 99 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.