source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3639

Last change on this file since 3639 was 3639, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 89.4 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 Liczba obiektów
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Kod={0})
10 10 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
11 11 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
12 12 -----
13 13 (Adres URL był:
14 14 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (brak obiektu)
21 21 (brak)
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
26 26 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2}...
27 27 ({0}/{1}) Pobieranie zawarości dla zestawu zmian {2}...
28 28 -----
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
33 33 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
34 34 * Jeden węzęł z tagami lub
35 35 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
36 36 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
37 37 ...możliwe inne rodzaje transportu
38 38 ... odwołuje się do relacji
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 kręgle
43 43 -----
44 44 -----
45 45 -----
46 46 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
47 47 -----
48 48 <anonimowy>
49 49 -----
50 50 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
51 51 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
52 52 -----
53 53 -----
54 54 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
55 55 -----
56 56 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
57 57 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
58 58 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
64 64 -----
65 65 -----
66 66 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
67 67 -----
68 68 -----
69 69 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
70 70 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
71 71 -----
72 72 -----
73 73 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
74 74 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
75 75 -----
76 76 <różne>
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
81 81 -----
82 82 <h2>Filtr aktywny</h2>
83 83 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
84 84 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
85 85 -----
86 86 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
97 97 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
98 98 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
99 99 -----
100 100 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
101 101 -----
102 102 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
103 103 -----
104 104 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
105 105 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
114 114 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
115 115 -----
116 116 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy.<br><em>Niedostępne. Obecnie nie masz aktywnego widoku mapy.</em></html>
117 117 <html>Pobierz zestawy zmian w obecnym widoku mapy</html>
118 118 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian</html>
119 119 <html>Pobierz moje otwarte zestawy zmian<br><em>Niedostępne. Proszę najpierw podać nazwę użytkownika OSM w ustawieniach.</em></html>
120 120 <html>Pobierz ostatnie zestawy zmian</html>
121 121 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
122 122 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
133 133 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
134 134 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
145 145 -----
146 146 -----
147 147 <html>JOSM pracuje obecnie w trybie gościa. Nie pozwala to na pobranie<br>twoich zestawów zmian z serwera OSM dopóki nie wprowadzisz swojej nazwy użytkownika OSM<br>w ustawieniach JOSM.</html>
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 <html>Żaden z obiektów zawartych w zestawie zmian {0} nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{1}''.</html>
159 159 -----
160 160 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
161 161 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
162 162 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
167 167 <html>Proszę wybrać jedno z<strong>typowych zapytań</strong>. Zaznacz <strong>Pobierz tylko moje zestawy zmian</strong> jeśli chcesz pobrać zestawy zmian stworzone przez siebie.<br>Pamiętaj że JOSM pobierze maksymalnie 100 zestawów zmian.</html>
168 168 -----
169 169 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
170 170 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
171 171 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
200 200 -----
201 201 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
202 202 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 <nowy obiekt>
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 A wg. odległości
269 269 A wg. czasu
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 Naruszenie możliwości API
282 282 Wersja API: {0}
283 283 -----
284 284 nieczynny tor
285 285 -----
286 286 Anuluj scalanie
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 O programie
291 291 O JOSM...
292 292 -----
293 293 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
294 294 Dostęp do drogi
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
300 300 -----
301 301 -----
302 302 -----
303 303 Akcja
304 304 -----
305 305 -----
306 306 Aktywna
307 307 -----
308 308 Aktywuj zaznzczoną warstwę
309 309 Aktywne style
310 310 -----
311 311 Dodaj
312 312 -----
313 313 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
314 314 Dodaj węzeł...
315 315 Dodaj właściwości
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
320 320 Dodaj komentarz
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
324 324 -----
325 325 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
326 326 -----
327 327 Dodaje nowy tag
328 328 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
329 329 -----
330 330 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy po ostatnim członku
331 331 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy za ostatnim zaznaczonym członkiem
332 332 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym członkiem
333 333 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym zaznaczonym członkiem
334 334 -----
335 335 Dodaj informacje o autorze
336 336 -----
337 337 -----
338 338 Dodaje filtr.
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 Dodaj nową warstwę
343 343 Dodaj węzeł
344 344 Dodaj węzeł do drogi
345 345 Dodaj węzeł do drogi i połącz
346 346 Dodano węzeł {0}
347 347 Dodano relację {0}
348 348 -----
349 349 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
350 350 -----
351 351 -----
352 352 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
353 353 Dodaj do zaznaczenia
354 354 Dodano drogę {0}
355 355 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
356 356 -----
357 357 Interpolacja adresów
358 358 -----
359 359 Adresy
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
365 365 Dostosowuje pozycję wybranej warstwy WMS
366 366 -----
367 367 -----
368 368 -----
369 369 Centrum administracyjne
370 370 administracyjna
371 371 Poziom administracyjny
372 372 Zaawansowane
373 373 -----
374 374 -----
375 375 Ustawienia zaawansowane
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 Koleje linowe
380 380 -----
381 381 -----
382 382 lotnisko
383 383 lotnisko
384 384 sklep monopolowy
385 385 Wyrównaj węzły na kole
386 386 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
387 387 -----
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 wszystkie
396 396 -----
397 397 Wszystkie formaty
398 398 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
399 399 -----
400 400 -----
401 401 ogródki działkowe
402 402 -----
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 Dozwolony ruch:
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 -----
417 417 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
418 418 -----
419 419 Kanał alfa
420 420 Alfabetycznie
421 421 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
422 422 chata alpejska
423 423 -----
424 424 -----
425 425 -----
426 426 zmień także nazwę pliku
427 427 -----
428 428 Zawsze aktualizuj bez pytania
429 429 -----
430 430 Liczba kabli
431 431 Pojemność
432 432 -----
433 433 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
434 434 -----
435 435 -----
436 436 Pusta wartość usunie znacznik.
437 437 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
438 438 -----
439 439 Wystąpił błąd: {0}
440 440 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
441 441 -----
442 442 Wystąpił nieznany błąd
443 443 Kąt
444 444 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
445 445 -----
446 446 -----
447 447 Zastosuj
448 448 Zastosuj zmiany
449 449 Zastosuj szablon
450 450 Zastosuj rozwiązanie
451 451 Zastosuj rolę
452 452 Zastosuj rolę:
453 453 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
454 454 -----
455 455 Zastosuj rozwiązane konflikty
456 456 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
457 457 Zastosuj wybrane zmiany
458 458 -----
459 459 -----
460 460 Zastosuj zmiany
461 461 -----
462 462 Zastosuj zmiany i zamknij okno
463 463 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
464 464 Zastosować?
465 465 -----
466 466 -----
467 467 wykopalisko archeologiczne
468 468 łucznictwo
469 469 Kontynuować?
470 470 Czy na pewno?
471 471 obszar
472 472 Niezamknięty obszar
473 473 Tereny wokół miejsc
474 474 centrum kulturalne
475 475 sztuka
476 476 Pytaj przed aktualizacją
477 477 -----
478 478 -----
479 479 -----
480 480 -----
481 481 lekkoatletyka
482 482 -----
483 483 atrakcja
484 484 -----
485 485 Dźwięk
486 486 -----
487 487 Ustawienia audio
488 488 Markery audio z {0}
489 489 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
490 490 -----
491 491 audioprzewodnik
492 492 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
493 493 australijski football
494 494 -----
495 495 -----
496 496 -----
497 497 -----
498 498 -----
499 499 Uwierzytelnianie
500 500 Uwierzytelnienie nie powiodło się
501 501 Błąd uwierzytelniania
502 502 Autor
503 503 Autor: {0}
504 504 Autoryzacja nie powiodła się
505 505 -----
506 506 -----
507 507 -----
508 508 -----
509 509 -----
510 510 Autorzy
511 511 -----
512 512 -----
513 513 Częstość zapisywania (sekundy)
514 514 -----
515 515 -----
516 516 -----
517 517 Centruj ciągle
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 -----
522 522 bankomat
523 523 Automatyczne pobieranie
524 524 Automatyczna korekcja tagów
525 525 -----
526 526 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
527 527 -----
528 528 Dostępne
529 529 Dostępne role
530 530 Dostępne style (z {0})
531 531 -----
532 532 B wg. odległości
533 533 B wg. czasu
534 534 -----
535 535 okno życia
536 536 Wstecz
537 537 Oparcie
538 538 -----
539 539 Błędne żądanie
540 540 piekarnia
541 541 bank
542 542 bar
543 543 Przeszkody
544 544 baseball
545 545 Podstawowe
546 546 zbiornik wodny
547 547 koszykówka
548 548 baterie
549 549 pole bitwy
550 550 zatoka
551 551 plaża
552 552 radiolatarnia
553 553 ławka
554 554 sklep z napojami
555 555 -----
556 556 Rowery
557 557 Rowery
558 558 ogródek piwny
559 559 -----
560 560 sklep rowerowy
561 561 -----
562 562 Biodiesel
563 563 Pusta warstwa
564 564 betonowy blok
565 565 -----
566 566 Zawartość
567 567 stocznia
568 568 słupek drogowy
569 569 księgarnia
570 570 Zakładki
571 571 przejście graniczne
572 572 Nazwa systematyczna
573 573 -----
574 574 bule
575 575 Granice
576 576 granica
577 577 kamień graniczny
578 578 -----
579 579 Rodzaj granicy
580 580 Wybrany obszar
581 581 -----
582 582 gra w kule
583 583 Marka
584 584 most
585 585 -----
586 586 teren poprzemysłowy
587 587 -----
588 588 -----
589 589 kozioł oporowy
590 590 Raporty o błędach
591 591 -----
592 592 budynek
593 593 -----
594 594 Budynki
595 595 -----
596 596 Szekokość:
597 597 -----
598 598 -----
599 599 autobus torowy
600 600 peron autobusowy
601 601 dworzec autobusowy
602 602 przystanek autobusowy
603 603 -----
604 604 rzeźnik
605 605 C wg. odległości
606 606 C wg. czasu
607 607 -----
608 608 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
609 609 kolej linowa
610 610 -----
611 611 -----
612 612 -----
613 613 Kataster
614 614 Kataster: {0}
615 615 -----
616 616 kawiarnia
617 617 Pliki kalibracji
618 618 -----
619 619 -----
620 620 Kemping
621 621 pole namiotowe
622 622 Nie można rysować poza światem
623 623 -----
624 624 -----
625 625 kanał
626 626 Anuluj
627 627 -----
628 628 -----
629 629 Anuluj autentykację
630 630 Anuluj zamykanie zestawów zmian
631 631 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
632 632 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
633 633 Anuluj operację
634 634 -----
635 635 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
636 636 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
637 637 Anuluj przesyłanie
638 638 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 -----
643 643 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 -----
650 650 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
651 651 -----
652 652 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 kajakarstwo
662 662 puszki
663 663 Pojemność
664 664 Pojemność całkowita
665 665 -----
666 666 Samochód
667 667 dealer samochodowy
668 668 kemping
669 669 -----
670 670 Gotówka
671 671 zamek
672 672 przeszkoda dla bydła
673 673 wejście do jaskini
674 674 cmentarz
675 675 Wycentruj raz
676 676 -----
677 677 Wyśrodkuj widok
678 678 wyciąg krzesełkowy
679 679 chata górska
680 680 Zmień właściwości
681 681 -----
682 682 Zmienić kierunek?
683 683 -----
684 684 Zmień węzeł {0}
685 685 -----
686 686 Zmień relację
687 687 -----
688 688 Zmień relację {0}
689 689 Zmień rozdzielczość
690 690 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
691 691 Zmienić wartości?
692 692 Zmień drogę {0}
693 693 -----
694 694 -----
695 695 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
696 696 ID zestawu zmian:
697 697 Menedżer Zestawów Zmian
698 698 Menedżer zestawów zmian
699 699 Zamknięto changeset
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 -----
706 706 Zestawy zmian
707 707 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 -----
714 714 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
715 715 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
716 716 -----
717 717 drogeria
718 718 -----
719 719 -----
720 720 Chiński
721 721 Wybierz
722 722 Wybierz kolor
723 723 Wybierz kolor dla {0}
724 724 Wybierz jedną z gotowych licencji
725 725 -----
726 726 -----
727 727 -----
728 728 Wynierz typ obiektu OSM
729 729 -----
730 730 -----
731 731 Kościół
732 732 kino
733 733 miasto
734 734 granica miasta
735 735 mury miejskie
736 736 Nazwa miejscowości
737 737 -----
738 738 cywilna
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 -----
746 746 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
756 756 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
757 757 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
758 758 -----
759 759 Kliknij aby przerwać wysyłanie
760 760 -----
761 761 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
762 762 Kliknij aby przerwać trwającą operację
763 763 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
764 764 Kliknij aby zamknąć
765 765 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
766 766 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
767 767 -----
768 768 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
769 769 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
770 770 -----
771 771 -----
772 772 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
773 773 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
774 774 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
775 775 -----
776 776 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
777 777 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
778 778 -----
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 Kliknij aby rozpocząć szukanie
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 -----
791 791 -----
792 792 klif
793 793 wspinaczka
794 794 -----
795 795 Zamknij
796 796 Zamknij mimo to
797 797 -----
798 798 Zamknij zestawy zmian
799 799 -----
800 800 Zamknij okno i porzuć pobieranie
801 801 Zamknij otwarte zestawy zmian
802 802 -----
803 803 Zamknij okno
804 804 -----
805 805 -----
806 806 -----
807 807 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
808 808 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
809 809 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
810 810 Zamyka wybrane zestawy zmian
811 811 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
812 812 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
813 813 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
814 814 -----
815 815 -----
816 816 Zamknięty
817 817 Zamknięty:
818 818 Opis
819 819 Opis
820 820 Zamyka otwarte zestawy zmian
821 821 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
822 822 Zamykanie zestawu zmian
823 823 Zamykam zestaw zmian {0}
824 824 Zamykanie zestawu zmian...
825 825 odzież
826 826 -----
827 827 wybrzeże
828 828 Linie brzegowe
829 829 na monety
830 830 college
831 831 Kolor
832 832 Kolor (hex)
833 833 -----
834 834 Schemat kolorów
835 835 Schematy kolorów
836 836 Kolory
837 837 -----
838 838 -----
839 839 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
840 840 Kolor
841 841 Połącz drogi
842 842 Łączy kilka dróg w jedną.
843 843 Połącz {0} dróg
844 844 współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
845 845 Historia poleceń
846 846 Komentarz
847 847 Komentarz:
848 848 Komentarz:
849 849 biura i usługi
850 850 miejsce publiczne
851 851 -----
852 852 -----
853 853 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
854 854 -----
855 855 Porównaj
856 856 sklep komputerowy
857 857 -----
858 858 -----
859 859 Konfiguracja stron wtyczek
860 860 -----
861 861 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
862 862 -----
863 863 Konfiguruj strony...
864 864 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
865 865 -----
866 866 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
867 867 -----
868 868 -----
869 869 -----
870 870 Potwierdź czyszczenie
871 871 -----
872 872 -----
873 873 Konflikt
874 874 -----
875 875 -----
876 876 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
877 877 Konflikty
878 878 Wykryto konflikty
879 879 -----
880 880 -----
881 881 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
882 882 -----
883 883 Konflikty: {0} nierozwiązanych
884 884 Połącz istniejący drogę z węzłem
885 885 -----
886 886 Połączony
887 887 -----
888 888 Łączenie
889 889 Łączenie...
890 890 -----
891 891 Połączenie nie powiodło się
892 892 Ustawienia połączenia
893 893 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
894 894 Połączenie nie powiodło się.
895 895 -----
896 896 w budowie
897 897 Budowa
898 898 -----
899 899 -----
900 900 kontakt
901 901 Kontakt:
902 902 Łączenie z serwerem OSM...
903 903 Łączenie z serwerem...
904 904 Łączenie z serwerem WMS...
905 905 Łączenie z katastrem WMS...
906 906 Zawartość
907 907 kontynent
908 908 Kontynuuj
909 909 -----
910 910 Kontynuuj rozwiązywanie
911 911 -----
912 912 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
913 913 Kontynuuj mimo to
914 914 -----
915 915 Autorzy
916 916 sklep osiedlowy
917 917 Konwertuj na warstwę GPX
918 918 -----
919 919 Przekształć w warstwę danych
920 920 -----
921 921 -----
922 922 -----
923 923 Przekonwertowany z: {0}
924 924 -----
925 925 Liczba wczytanych współrzędnych:
926 926 -----
927 927 Współrzędne:
928 928 Kopiuj
929 929 Kopiuj zaznaczony serwer do menu
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 -----
935 935 -----
936 936 Kopia warstwy {0}
937 937 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
938 938 -----
939 939 -----
940 940 -----
941 941 -----
942 942 -----
943 943 Skopiuj do schowka i zamknij
944 944 Kopiuj do schowka
945 945 Kopia nr {1} warstwy {0}
946 946 Prawa autorskie (URL)
947 947 Prawa autorskie - rok
948 948 -----
949 949 -----
950 950 -----
951 951 -----
952 952 -----
953 953 -----
954 954 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
955 955 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
956 956 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
957 957 -----
958 958 -----
959 959 -----
960 960 -----
961 961 -----
962 962 Nie można zaimportować "{0}".
963 963 Nie można zaimportować plików.
964 964 -----
965 965 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
966 966 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
967 967 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
968 968 -----
969 969 Nie można odczytać "{0}"
970 970 -----
971 971 -----
972 972 -----
973 973 -----
974 974 -----
975 975 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
976 976 -----
977 977 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
978 978 -----
979 979 -----
980 980 -----
981 981 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
982 982 -----
983 983 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
984 984 -----
985 985 kraj
986 986 Kod kraju
987 987 -----
988 988 -----
989 989 okręg
990 990 Kurs
991 991 sąd
992 992 zakryte sztuczne jezioro
993 993 dźwig
994 994 Utwórz okrąg
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 -----
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1002 1002 -----
1003 1003 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1004 1004 -----
1005 1005 -----
1006 1006 Tworzy nową warstwę mapy.
1007 1007 Tworzy nową relację
1008 1008 -----
1009 1009 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1010 1010 -----
1011 1011 -----
1012 1012 Tworzenie obszarów.
1013 1013 -----
1014 1014 Utwórz zakładkę
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 -----
1019 1019 -----
1020 1020 Utwórz nowy problem
1021 1021 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1022 1022 Utwórz wielokąt złożony
1023 1023 Tworzy wielokąt złożony
1024 1024 Tworzy wielokąty złożone jednym kliknięciem, łatwiej niż w standardowy sposób z użyciem edytora relacji.
1025 1025 Utwórz nowy węzeł.
1026 1026 -----
1027 1027 -----
1028 1028 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1029 1029 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1030 1030 -----
1031 1031 Utworzono
1032 1032 Utworzony
1033 1033 -----
1034 1034 -----
1035 1035 Stworzony przez:
1036 1036 Utworzony:
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 Tworzenie zestawu zmian...
1040 1040 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1041 1041 na karty kredytowe
1042 1042 krykiet
1043 1043 krykiet - siatki
1044 1044 -----
1045 1045 krokiet
1046 1046 -----
1047 1047 -----
1048 1048 przejazd przez tory
1049 1049 opiekun na przejściu dla pieszych
1050 1050 Przecinające się budynki
1051 1051 Rodzaj przejazdu
1052 1052 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1053 1053 Przecinające się drogi
1054 1054 Przecinające się drogi
1055 1055 Kuchnia
1056 1056 Bieżące zaznaczenie
1057 1057 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1058 1058 -----
1059 1059 -----
1060 1060 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1061 1061 -----
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 Dostosuj kolor
1065 1065 Dostosuj rysowanie linii
1066 1066 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1067 1067 wykop
1068 1068 przegroda dla rowerzystów
1069 1069 Zapętlone zależności między relacjami
1070 1070 kolarstwo
1071 1071 Zapętlone zależności.
1072 1072 Czechy CUZK:KM
1073 1073 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1074 1074 -----
1075 1075 tama
1076 1076 Warstwa danych {0}
1077 1077 -----
1078 1078 Źródło i typ danych:
1079 1079 -----
1080 1080 -----
1081 1081 Weryfikacja danych
1082 1082 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
1083 1083 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1084 1084 Test zgodności zestawu danych
1085 1085 -----
1086 1086 -----
1087 1087 Data:
1088 1088 na karty debetowe
1089 1089 -----
1090 1090 Stopnie dziesiętne
1091 1091 -----
1092 1092 -----
1093 1093 -----
1094 1094 ścieżka do jazdy konnej
1095 1095 ścieżka rowerowa
1096 1096 ścieżka dla pieszych
1097 1097 Domyślny
1098 1098 Domyślny (ustalony automatycznie)
1099 1099 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1100 1100 Domyślną wartością jest "{0}".
1101 1101 -----
1102 1102 -----
1103 1103 -----
1104 1104 Usuń
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 -----
1108 1108 -----
1109 1109 Tryb kasowania
1110 1110 Usuń właściwość
1111 1111 -----
1112 1112 Potwierdź usunięcie.
1113 1113 Usuń powielone drogi
1114 1114 Usuwa filtr.
1115 1115 Usuń z relacji
1116 1116 Usuwa z ograniczenia skrętu
1117 1117 -----
1118 1118 Usunąć niekompletnych członków?
1119 1119 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1120 1120 Usunięto węzeł {0}
1121 1121 Usuwanie węzłów lub dróg.
1122 1122 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1123 1123 -----
1124 1124 Usuwa obiekty
1125 1125 Usunięto relację {0}
1126 1126 Usuwa wybrane obiekty
1127 1127 Usuwa obecnie edytowaną relację
1128 1128 -----
1129 1129 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1130 1130 Usuń zaznaczoną warstwę.
1131 1131 Usuwa zaznaczoną relację.
1132 1132 -----
1133 1133 -----
1134 1134 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1135 1135 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1136 1136 -----
1137 1137 -----
1138 1138 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1139 1139 -----
1140 1140 Usunięto drogę {0}
1141 1141 Usunięto
1142 1142 Usunięto "{0}"
1143 1143 Usunięte:
1144 1144 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1145 1145 -----
1146 1146 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1147 1147 Usunięte lub przeniesione obiekty
1148 1148 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1149 1149 -----
1150 1150 Wyznanie
1151 1151 dentysta
1152 1152 -----
1153 1153 Głębokość w metrach
1154 1154 Dokładnie opisz problem
1155 1155 Opis
1156 1156 Opis: {0}
1157 1157 Szczegółowość
1158 1158 Szczegóły
1159 1159 -----
1160 1160 -----
1161 1161 -----
1162 1162 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1163 1163 Diesel (olej napędowy)
1164 1164 Ultimate Diesel (GTL)
1165 1165 Diesel dla ciężarówek
1166 1166 Poziom trudności
1167 1167 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1168 1168 Kierunek
1169 1169 -----
1170 1170 -----
1171 1171 -----
1172 1172 Zablokuj
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 -----
1176 1176 Zablokuj wtyczkę
1177 1177 -----
1178 1178 Porzuć i wyjdź
1179 1179 Porzuć i wyjdź
1180 1180 realizacja recept
1181 1181 -----
1182 1182 -----
1183 1183 Ustawienia wyświetlania
1184 1184 -----
1185 1185 -----
1186 1186 -----
1187 1187 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1188 1188 Wyświetlaj współrzędne jako
1189 1189 -----
1190 1190 Wyświetla georeferencyjne obrazy jako tło w JOSM (serwery WMS, Yahoo, ...).
1191 1191 -----
1192 1192 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1193 1193 -----
1194 1194 -----
1195 1195 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1196 1196 Wyświetlaj menu "Audio"
1197 1197 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1198 1198 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1199 1199 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1200 1200 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1201 1201 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1202 1202 Wyświetla tagi zestawu zmian
1203 1203 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1204 1204 -----
1205 1205 -----
1206 1206 Rozmieść węzły
1207 1207 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1208 1208 nieużywany tor
1209 1209 rów
1210 1210 Porzuć zmiany
1211 1211 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1212 1212 -----
1213 1213 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1214 1214 -----
1215 1215 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1216 1216 -----
1217 1217 Nic nie rób
1218 1218 -----
1219 1219 -----
1220 1220 -----
1221 1221 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1222 1222 -----
1223 1223 sklep DIY
1224 1224 dok
1225 1225 lekarz
1226 1226 wyścigi psów
1227 1227 -----
1228 1228 -----
1229 1229 -----
1230 1230 W dół
1231 1231 Pobierz
1232 1232 -----
1233 1233 -----
1234 1234 Pobierz dane
1235 1235 -----
1236 1236 -----
1237 1237 Pobierz dane.
1238 1238 Pobierz członków
1239 1239 -----
1240 1240 Pobiera obiekt wg ID
1241 1241 Pobierz obiekt
1242 1242 Pobierz obiekt…
1243 1243 Pobierz wtyczkę
1244 1244 -----
1245 1245 -----
1246 1246 Adres URL
1247 1247 Pobiera kafelki WMS z {0}
1248 1248 -----
1249 1249 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1250 1250 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1251 1251 -----
1252 1252 Pobiera i pokazuje historię zaznaczonych elementów
1253 1253 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1254 1254 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1255 1255 Pobierz jako nową warstwę
1256 1256 Pobierz zawartość zestawu zmian
1257 1257 Pobierz zestawy zmian
1258 1258 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1259 1259 Pobierz zawartość
1260 1260 -----
1261 1261 -----
1262 1262 -----
1263 1263 Pobierz wszystko pomiędzy:
1264 1264 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1265 1265 Pobierz z OSM...
1266 1266 Pobierz niekompletnych członków
1267 1267 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1268 1268 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1269 1269 Pobierz listę
1270 1270 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1271 1271 -----
1272 1272 Pobierz członków
1273 1273 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1274 1274 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1275 1275 -----
1276 1276 Pobierz teraz
1277 1277 Pobierz obiekt
1278 1278 Pobierz obiekt…
1279 1279 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1280 1280 -----
1281 1281 -----
1282 1282 -----
1283 1283 Pobierz powiązane
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 -----
1287 1287 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1288 1288 -----
1289 1289 -----
1290 1290 -----
1291 1291 -----
1292 1292 Pobiera zawartość zestawu zmian
1293 1293 Pobiera zawartość zestawu zmian z serwera OSM
1294 1294 Pobiera zestaw zmian z podanym ID, łącznie z zawartością zestawu zmian
1295 1295 Pobiera zawartość wybranych zestawów zmian z serwera
1296 1296 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1297 1297 -----
1298 1298 -----
1299 1299 Pobierz widoczne kafle
1300 1300 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1301 1301 Pobrane dane GPX
1302 1302 -----
1303 1303 Pobieranie danych GPS
1304 1304 Pobieranie danych OSM...
1305 1305 Pobieranie wtyczki {0}...
1306 1306 Pobieranie wiadomości dnia
1307 1307 -----
1308 1308 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1309 1309 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1310 1310 Pobieranie zestawów zmian...
1311 1311 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1312 1312 Pobieranie danych
1313 1313 Pobieranie z serwera OSM...
1314 1314 Pobieranie historii...
1315 1315 -----
1316 1316 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1317 1317 -----
1318 1318 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1319 1319 Pobieranie powiązanych relacji...
1320 1320 Pobieranie powiązanych dróg...
1321 1321 -----
1322 1322 -----
1323 1323 -----
1324 1324 wyciąg orczykowy
1325 1325 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1326 1326 -----
1327 1327 -----
1328 1328 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1329 1329 Przeciągnij aby obrócić obraz
1330 1330 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1331 1331 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1332 1332 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1333 1333 odpływ
1334 1334 Rysowanie
1335 1335 Rysuj strzałki kierunkowe
1336 1336 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1337 1337 -----
1338 1338 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1339 1339 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1340 1340 -----
1341 1341 -----
1342 1342 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1343 1343 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1344 1344 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1345 1345 Rysuj duże punkty GPS.
1346 1346 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1347 1347 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1348 1348 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1349 1349 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1350 1350 Tworzenie węzłów i dróg.
1351 1351 -----
1352 1352 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1353 1353 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1354 1354 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1355 1355 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1356 1356 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1357 1357 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1358 1358 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1359 1359 woda do picia
1360 1360 -----
1361 1361 -----
1362 1362 pralnia chemiczna
1363 1363 Rozmnóż w {0} węzłów
1364 1364 Powiel
1365 1365 Duplikuj warstwę
1366 1366 -----
1367 1367 -----
1368 1368 -----
1369 1369 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1370 1370 -----
1371 1371 Powiela zaznaczone obiekty.
1372 1372 Skopiuj warstwę
1373 1373 Powielone węzły
1374 1374 Powielone węzły drogi
1375 1375 Powielone węzły drogi.
1376 1376 Powielone drogi
1377 1377 -----
1378 1378 E10 (bioetanol 10%)
1379 1379 E85 (bioetanol 85%)
1380 1380 -----
1381 1381 -----
1382 1382 -----
1383 1383 Edycja
1384 1384 Edycja kręgli
1385 1385 Edycja informacji o adresach
1386 1386 Edycja interpolacji adresów
1387 1387 Edycja granicy administracyjnej
1388 1388 Edycja lotniska
1389 1389 Edycja sklepu monopolowego
1390 1390 Edycja ogródków działkowych
1391 1391 Edycja chaty alpejskiej
1392 1392 -----
1393 1393 Edycja wykopaliska archeologicznego
1394 1394 -----
1395 1395 Edycja centrum kulturalnego
1396 1396 Edycja obiektu sztuki
1397 1397 Edycja
1398 1398 Edycja atrakcji turystycznej
1399 1399 -----
1400 1400 Edycja bankomatu
1401 1401 Edycja okna życia
1402 1402 Edycja piekarni
1403 1403 Edycja banku
1404 1404 Edycja baru
1405 1405 -----
1406 1406 Edycja zbiornika wodnego
1407 1407 -----
1408 1408 Edycja pola bitwy
1409 1409 Edycja zatoki
1410 1410 Edycja plaży
1411 1411 Edycja radiolatarni
1412 1412 Edycja sklepu z napojami
1413 1413 Edycja parkingu dla rowerów
1414 1414 Edycja wypożyczalni rowerów
1415 1415 Edycja warsztatu rowerowego
1416 1416 Edycja ogródka piwnego
1417 1417 Edycja stoczni
1418 1418 Edycja słupka drogowego
1419 1419 Edycja księgarni
1420 1420 Edycja przejścia granicznego
1421 1421 Edycja boiska do gry w boule
1422 1422 Edycja granicy
1423 1423 Edycja kamienia granicznego
1424 1424 -----
1425 1425 Edycja mostu
1426 1426 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1427 1427 Edycja terenu poprzemysłowego
1428 1428 -----
1429 1429 Edycja autobusu torowego
1430 1430 Edycja peronu autobusowego
1431 1431 Edycja dworca autobusowego
1432 1432 Edycja przystanku autobusowego
1433 1433 Edycja sklepu mięsnego
1434 1434 Edycja kolei linowej
1435 1435 Edycja kawiarni
1436 1436 Edycja pola namiotowego
1437 1437 -----
1438 1438 Edycja kanału
1439 1439 -----
1440 1440 Edycja wypożyczalni samochodów
1441 1441 Edycja warsztatu samochodowego
1442 1442 Edytuj wypożyczalnię samochodów
1443 1443 Edycja warsztatu samochodowego
1444 1444 Edycja myjni samochodowej
1445 1445 Edycja kempingu
1446 1446 Edycja zamku
1447 1447 Edycja przeszkody dla bydła
1448 1448 Edycja wejścia do jaskini
1449 1449 Edycja cmentarza
1450 1450 Edycja wyciągu krzesełkowego
1451 1451 Edycja chaty górskiej
1452 1452 Edycja drogerii
1453 1453 Edycja kina
1454 1454 Edycja miasta
1455 1455 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1456 1456 Edycja granicy cywilnej
1457 1457 Edycja klifu
1458 1458 -----
1459 1459 -----
1460 1460 -----
1461 1461 Edycja zbiornika gazu
1462 1462 Edycja college'u
1463 1463 Edycja obszaru biur i usług
1464 1464 Edycja miejsca publicznego
1465 1465 Edycja sklepu komputerowego
1466 1466 Edycja terenu budowy
1467 1467 Edycja kontaktu
1468 1468 Edycja kontynentu
1469 1469 Edycja sklepu osiedlowego
1470 1470 Edycja kraju
1471 1471 Edycja okręgu / hrabstwa
1472 1472 Edycja siedziby sądu
1473 1473 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1474 1474 Edycja dźwigu
1475 1475 Edycja boiska do gry w krykieta
1476 1476 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1477 1477 Edycja miejsca do gry w krokieta
1478 1478 Edycja przejścia dla pieszych
1479 1479 Edycja ścieżki rowerowej
1480 1480 -----
1481 1481 Edycja tamy
1482 1482 Edycja dentysty
1483 1483 Edycja opuszczonych torów
1484 1484 Edytuj rów
1485 1485 Edycja sklepu DIY (zrób to sam)
1486 1486 Edycja doku
1487 1487 Edycja lekarza
1488 1488 -----
1489 1489 Edycja wyciągu orczykowego
1490 1490 Edycja odpływu
1491 1491 Edycja punktu z wodą pitną
1492 1492 Edycja palni chemicznej
1493 1493 Edycja sklepu elektronicznego
1494 1494 Edycja ambasady
1495 1495 -----
1496 1496 Edycja wejścia
1497 1497 -----
1498 1498 Edycja gruntów rolnych
1499 1499 Edycja zagrody
1500 1500 Edycja restauracji fast-food
1501 1501 Edycji hali górskiej
1502 1502 Edycja trasy promu
1503 1503 Edycja terminalu promowego
1504 1504 Edycja hydrantu
1505 1505 Edycja straży pożarnej
1506 1506 Edycja miejsca do wędkowania
1507 1507 Edycja schodów
1508 1508 Edycja kwiaciarni
1509 1509 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1510 1510 Edycja ścieżki dla pieszych
1511 1511 Edycja brodu
1512 1512 Edycja lasu
1513 1513 Edycja fontanny
1514 1514 Edycja stacji benzynowej
1515 1515 Edycja sklepu meblowego
1516 1516 -----
1517 1517 Edycja ogrodu
1518 1518 Edycja centrum ogrodniczego
1519 1519 Edycja zbiornika gazu
1520 1520 Edycja bramy
1521 1521 Edycja lodowca
1522 1522 -----
1523 1523 Edycja pola golfowego
1524 1524 -----
1525 1525 -----
1526 1526 Edycja cmentarza
1527 1527 Edycja terenu pod zabudowę
1528 1528 Edycja kwatery turystycznej
1529 1529 Edycja gimnastyki
1530 1530 Edycja salonu fryzjerskiego
1531 1531 Edycja przystanku kolejowego
1532 1532 Edycja wólki
1533 1533 -----
1534 1534 Edycja sklepu z narzędziami
1535 1535 Edycja wrzosowiska
1536 1536 Edycja lądowiska dla helikopterów
1537 1537 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1538 1538 Edycja drogi w budowie
1539 1539 Edycja miejsca do gry w hokeja
1540 1540 Edycja wyścigów konnych
1541 1541 Edycja szpitala
1542 1542 Edycja hostelu
1543 1543 Edycja hotelu
1544 1544 Edycja ambony strzelniczej
1545 1545 Edycja terenu przemysłowego
1546 1546 Edycja wyspy
1547 1547 Edycja wysepki
1548 1548 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1549 1549 Edycja skrzyżowania
1550 1550 -----
1551 1551 Edycja przedszkola
1552 1552 Edycja kiosku
1553 1553 -----
1554 1554 Edycja lądu
1555 1555 Edycja wysypiska śmieci
1556 1556 wyspa
1557 1557 Edycja biblioteki
1558 1558 Edycja szlabanu
1559 1559 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1560 1560 Edycja latarni morskiej
1561 1561 Edycja strefy zamieszkania
1562 1562 Edycja okolicy
1563 1563 Edycja mariny
1564 1564 Edycja łąki
1565 1565 Edycja miejsca pamięci
1566 1566 Edycja obszaru wojskowego
1567 1567 Edycja szybu
1568 1568 Edycja minigolfa
1569 1569 -----
1570 1570 Edycja kantoru
1571 1571 Edycja toru jednoszynowego
1572 1572 Edycja pomnika
1573 1573 Edycja motelu
1574 1574 -----
1575 1575 -----
1576 1576 -----
1577 1577 Edycja autostrady
1578 1578 Edycja skrzyżowania autostrad
1579 1579 Edycja dojazdu do autostrady
1580 1580 Edycja przełęczy
1581 1581 Edycja błot
1582 1582 Edycja różnych sportów
1583 1583 Edycja multipolygonu
1584 1584 Edycja muzeum
1585 1585 Edycja toru kolei wąskotorowej
1586 1586 Edycja granicy narodowej
1587 1587 Edycja granicy parku narodowego
1588 1588 Edycja rezerwatu przyrody
1589 1589 Edycja klubu nocnego
1590 1590 Edycja optyka
1591 1591 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1592 1592 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1593 1593 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1594 1594 Edycja parku
1595 1595 Edycja parkingu
1596 1596 Edycja uliczki parkingowej
1597 1597 Edycja zatoki
1598 1598 Edycja ścieżki
1599 1599 Edycja wzgórza
1600 1600 Edycja ciągu pieszego
1601 1601 Edycja miejsca do gry w pelotę
1602 1602 Edycja apteki
1603 1603 Edycja miejsca na piknik
1604 1604 Edycja molo
1605 1605 Edycja rurociągu
1606 1606 Edycja boiska
1607 1607 Edycja miejsca kultu religijnego
1608 1608 Edycja placu zabaw
1609 1609 Edycja posterunku policji
1610 1610 Edycja granicy politycznej
1611 1611 Edycja urzędu pocztowego
1612 1612 Edycja elektowni
1613 1613 Edycja linii wysokiego napięcia
1614 1614 Edycja rozdzielni elektrycznej
1615 1615 Edycja stacji transformatorowej
1616 1616 Edycja słupa elektrycznego
1617 1617 Edycja kolei retro
1618 1618 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1619 1619 Edycja drogi krajowej
1620 1620 Edycja więzienia
1621 1621 Edycja pubu
1622 1622 Edycja budynku użyteczności publicznej
1623 1623 Edycja komieniołomu
1624 1624 -----
1625 1625 Edycja toru wyścigowego
1626 1626 -----
1627 1627 Edycja toru
1628 1628 Edycja terenu kolejowego
1629 1629 Edycja peronu kolejowego
1630 1630 Edycja terenu rekreacyjnego
1631 1631 Edycja punktu zbiórki odpadów
1632 1632 Edycja regionu
1633 1633 Edycja sztucznego jeziora
1634 1634 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1635 1635 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1636 1636 -----
1637 1637 Edycja restauracji
1638 1638 Edycja obszaru handlowego
1639 1639 Edycja rzeki
1640 1640 Edycja koryta rzecznego
1641 1641 Edycja ograniczeń na drodze
1642 1642 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1643 1643 Edytuj trasę
1644 1644 -----
1645 1645 -----
1646 1646 -----
1647 1647 Edycja ruin
1648 1648 Edycja pasa startowego
1649 1649 -----
1650 1650 Edycja bramy warownej
1651 1651 Edycja szkoły
1652 1652 Edycja rumowiska
1653 1653 Edycja buszu
1654 1654 Edycja drogi wojewódzkiej
1655 1655 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1656 1656 Edycja drogi serwisowej
1657 1657 Edycja schronienia
1658 1658 Edycja sklepu obuwniczego
1659 1659 -----
1660 1660 -----
1661 1661 Edycja skrótów
1662 1662 Edycja jazdy na deskorolce
1663 1663 Edycja łyżwiarstwa
1664 1664 -----
1665 1665 Edycja pochylni
1666 1666 -----
1667 1667 Edycja kolczatki
1668 1668 Edycja centrum sportowego
1669 1669 Edycja sklepu sportowego
1670 1670 plaża
1671 1671 Edycja stadionu
1672 1672 Edycja stanu
1673 1673 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1674 1674 Edycja przełazu
1675 1675 Edycja strumienia
1676 1676 Edycja dzielnicy
1677 1677 Edycja toru metra
1678 1678 Edycja wejścia do metra
1679 1679 Edycja supermarketu
1680 1680 Edycja kamery do monitoringu
1681 1681 Edycja punktu geodezyjnego
1682 1682 Edytuj pływanie
1683 1683 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1684 1684 Edycja krawca
1685 1685 Edycja postoju taksówek
1686 1686 Edycja drogi kołowania
1687 1687 Edycja telefonu
1688 1688 Edycja miejsca do gry w tenisa
1689 1689 Edycja terminalu
1690 1690 Edycja bramy terminalu
1691 1691 Edycja drogi powiatowej
1692 1692 Edycja teatru
1693 1693 Edycja parku rozrywki
1694 1694 Edycja punktu poboru opłat
1695 1695 Edycja wieży
1696 1696 Edycja miejscowości
1697 1697 Edycja ratusza
1698 1698 Edycja sklepu z zabawkami
1699 1699 Edycja drogi gruntowej
1700 1700 Edycja środka uspokojenia ruchu
1701 1701 Edycja torów tramwajowych
1702 1702 Edycja przystanku tramwajowego
1703 1703 Edycja biura podróży
1704 1704 Edycja drzewa
1705 1705 Edycja drogi ekspresowej
1706 1706 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1707 1707 Edycja tunelu
1708 1708 Edycja ograniczenia skrętu
1709 1709 Edycja kołowrotka
1710 1710 Edycja sklepu z oponami
1711 1711 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1712 1712 Edycja uniwersytetu
1713 1713 Edycja automatu sprzedającego
1714 1714 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1715 1715 Edycja wypożyczalni wideo
1716 1716 Edycja punktu widokowego
1717 1717 Edycja wsi
1718 1718 Edycja zieleni miejskiej
1719 1719 Edycja winnicy
1720 1720 Edycja wulkanu
1721 1721 Edycja kosza na śmieci
1722 1722 Edycja oczyszczalni ścieków
1723 1723 Edycja zbiornika wodnego
1724 1724 Edycja parku wodnego
1725 1725 Edycja wieży ciśnień
1726 1726 Edycja wodospadu
1727 1727 Edycja krzyża przydrożnego
1728 1728 Edycja kapliczki
1729 1729 Edycja jazu
1730 1730 Edycja mokradła
1731 1731 Edycja wiatraka
1732 1732 Edycja lasu pierwotnego
1733 1733 Edycja zakładu produkcyjnego
1734 1734 Edycja zoo
1735 1735 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1736 1736 -----
1737 1737 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1738 1738 Edytuje filtr.
1739 1739 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 Edytuje tę stronę pomocy
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1759 1759 Edycja: {0}
1760 1760 -----
1761 1761 Elektryfikacja
1762 1762 na karty chipowe
1763 1763 sklep elektroniczny
1764 1764 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1765 1765 Wysokość
1766 1766 Adres e-mail
1767 1767 nasyp
1768 1768 ambasada
1769 1769 -----
1770 1770 telefon alarmowy
1771 1771 Pusty dokument
1772 1772 -----
1773 1773 Puste drogi
1774 1774 -----
1775 1775 -----
1776 1776 -----
1777 1777 Zastosuj filtr
1778 1778 -----
1779 1779 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1780 1780 -----
1781 1781 -----
1782 1782 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1783 1783 Wprowadź URL
1784 1784 Podaj adres z którego pobrać dane:
1785 1785 Wprowadź ID zestawu zmian
1786 1786 Podaj nowy klucz i jego wartość
1787 1787 -----
1788 1788 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1789 1789 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1790 1790 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1791 1791 Wpisz szukane wyrażenie
1792 1792 -----
1793 1793 -----
1794 1794 -----
1795 1795 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 Podaj współrzędne nowego węzła.
1808 1808 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1809 1809 -----
1810 1810 Wpisz swój komentarz
1811 1811 wejście
1812 1812 jeździectwo
1813 1813 Błąd
1814 1814 -----
1815 1815 -----
1816 1816 Błąd podczas usuwania danych.
1817 1817 Błąd podczas wyświetlania adresu
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 Błąd podczas ładowania pliku
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 Błąd w pliku {0}
1827 1827 -----
1828 1828 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1829 1829 -----
1830 1830 Błąd odtwarzania dźwięku
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1837 1837 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1838 1838 -----
1839 1839 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1840 1840 -----
1841 1841 Błąd podczas przetwarzania {0}
1842 1842 Błąd podczas wysyłania
1843 1843 -----
1844 1844 -----
1845 1845 -----
1846 1846 Błędy
1847 1847 Błędy w czasie pobierania
1848 1848 Błędy/Uwagi
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 Wystąpił wyjątek
1855 1855 Zakończ
1856 1856 Zamknij JOSM
1857 1857 -----
1858 1858 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1859 1859 Kończy pracę z programem.
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 Eksportuj do pliku GPX
1867 1867 Eksportuj i zapisz
1868 1868 -----
1869 1869 Opcje eksportu
1870 1870 Eksportuj dane do pliku GPX
1871 1871 Eksportuj do GPX...
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1879 1879 Wytłocz
1880 1880 Wytłocz drogę
1881 1881 DO POPRAWKI
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 Nie można otworzyć adresu URL
1890 1890 -----
1891 1891 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 grunty rolne
1907 1907 zagroda
1908 1908 fast food
1909 1909 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1910 1910 -----
1911 1911 Szybciej
1912 1912 -----
1913 1913 -----
1914 1914 Numer faksu
1915 1915 Opłata
1916 1916 hala górska
1917 1917 ogrodzenie
1918 1918 trasa promu
1919 1919 terminal promowy
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 Plik
1928 1928 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1929 1929 -----
1930 1930 Błędny format pliku
1931 1931 -----
1932 1932 Plik "{0}" nie istnieje
1933 1933 Plik kopi zapasowej
1934 1934 -----
1935 1935 Plik istnieje. Nadpisać?
1936 1936 -----
1937 1937 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1938 1938 -----
1939 1939 Plik: {0}
1940 1940 -----
1941 1941 Nazwa pliku
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 -----
1945 1945 -----
1946 1946 Filtr
1947 1947 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1948 1948 Tryb filtru
1949 1949 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1950 1950 -----
1951 1951 Zakończ rysowanie.
1952 1952 hydrant
1953 1953 straż pożarna
1954 1954 Ścieżka do programu Firefox
1955 1955 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
1956 1956 miejsce na ognisko
1957 1957 miejsce do wędkowania
1958 1958 Napraw
1959 1959 -----
1960 1960 -----
1961 1961 Popraw konflikty tagów
1962 1962 Napraw zaznaczone błędy.
1963 1963 -----
1964 1964 -----
1965 1965 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1966 1966 Naprawianie błędów...
1967 1967 -----
1968 1968 kwiaciarnia
1969 1969 -----
1970 1970 -----
1971 1971 Znaleziono następujące problemy:
1972 1972 -----
1973 1973 przestrzeń restauracyjna
1974 1974 Wyżywienie
1975 1975 Ruch pieszy
1976 1976 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1977 1977 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1978 1978 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1979 1979 bród
1980 1980 las
1981 1981 -----
1982 1982 -----
1983 1983 -----
1984 1984 Do przodu
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 Znaleziono {0} pasujących.
1991 1991 fontanna
1992 1992 Zablokuj
1993 1993 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1994 1994 WMS katastru francuskiego
1995 1995 Częstotliwość (Hz)
1996 1996 -----
1997 1997 Z relacji
1998 1998 Z adresu URL
1999 1999 Z:
2000 2000 stacja benzynowa
2001 2001 Stacja benzynwa
2002 2002 Rodzaje paliwa:
2003 2003 -----
2004 2004 Pełny ekran
2005 2005 -----
2006 2006 meble
2007 2007 -----
2008 2008 Punkty GPS
2009 2009 Opis trasy GPS
2010 2010 -----
2011 2011 Pliki GPX
2012 2012 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2013 2013 -----
2014 2014 Scieżka GPX:
2015 2015 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2016 2016 -----
2017 2017 -----
2018 2018 -----
2019 2019 ogród
2020 2020 centrum ogrodnicze
2021 2021 zbiornik gazu
2022 2022 brama
2023 2023 Rozstaw toru (mm)
2024 2024 Geografia
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 Geolokalizowane obrazy
2028 2028 -----
2029 2029 -----
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 lodowiec
2033 2033 szkło
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 Przechodzi do następnej strony
2045 2045 Przechodzi do poprzedniej strony
2046 2046 golf
2047 2047 pole golfowe
2048 2048 -----
2049 2049 Zaopatrzenie
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 trawa
2058 2058 cmentarz
2059 2059 -----
2060 2060 teren pod zabudowę
2061 2061 Siatka
2062 2062 -----
2063 2063 -----
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 kontener z piaskiem
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 kwatera
2074 2074 drogowskaz
2075 2075 -----
2076 2076 gimnastyka
2077 2077 fryzjer
2078 2078 przysiółek
2079 2079 -----
2080 2080 -----
2081 2081 hangar
2082 2082 sklep z narzędziami
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 Zdrowie
2090 2090 wrzosowisko
2091 2091 Samochody ciężarowe
2092 2092 Samochody dostawcze
2093 2093 żywopłot
2094 2094 Wysokość
2095 2095 Wysokość (metry)
2096 2096 lądowisko dla helikopterów
2097 2097 Pomoc
2098 2098 Pomoc: {0}
2099 2099 -----
2100 2100 -----
2101 2101 -----
2102 2102 Ukryj
2103 2103 Ukryj elementy
2104 2104 -----
2105 2105 -----
2106 2106 sprzęt hifi
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Największy numer
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 Drogi
2114 2114 turystyka piesza
2115 2115 Miejsca historyczne
2116 2116 Historia
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 hokej
2124 2124 -----
2125 2125 Strona domowa
2126 2126 Konie
2127 2127 wyścigi konne
2128 2128 szpital
2129 2129 -----
2130 2130 hostel
2131 2131 hotel
2132 2132 -----
2133 2133 Nazwa domu
2134 2134 Numer domu
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 Ambona myśliwska
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 Zignoruj
2157 2157 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2164 2164 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2165 2165 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 Niedozwolony obiekt z id=0
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 Niewłaściwa kombinacja tag/wartość
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 Obraz
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 Pliki obrazów
2204 2204 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Importuj dźwięk
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 Importuj obrazki
2219 2219 Import nie jest możliwy
2220 2220 -----
2221 2221 Wczytane obrazy
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 nachylenie drogi
2228 2228 duże nachylenie drogi
2229 2229 Niekompletny opis <member> z ref=0
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 teren przemysłowy
2237 2237 -----
2238 2238 Informacje o elemencie
2239 2239 -----
2240 2240 Informacje
2241 2241 tablica informacyjna
2242 2242 informacja turystyczna
2243 2243 terminal informacyjny
2244 2244 Informacje o warstwie
2245 2245 Inicjalizacja
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Wewnętrzny błąd serwera
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 Dostęp do internetu
2259 2259 Opłata za internet
2260 2260 Interpolacja
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 Nieprawidłowy plik bz2.
2268 2268 Nieprawidłowa data
2269 2269 Niepoprawna data/czas
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 Nieprawidłowa strefa czasowa
2277 2277 -----
2278 2278 Niepoprawna nazwa użytkownika
2279 2279 -----
2280 2280 Odwróć filtr
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 wyspa
2285 2285 wysepka
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 Przeglądarka pomocy JOSM
2292 2292 -----
2293 2293 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2294 2294 -----
2295 2295 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 Pliki JPEG (*.jpg)
2299 2299 OpenStreetMap - Edytor Java
2300 2300 Wersja Javy {0}
2301 2301 Funkcja łączenia obszarów
2302 2302 Połącz węzeł i linię
2303 2303 Połącz węzeł z drogą
2304 2304 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2305 2305 Połącz nakładające się obszary
2306 2306 Połączono nakładające się na siebie obszary
2307 2307 Łączy nakładające się obszary
2308 2308 -----
2309 2309 Przejdź do pozycji
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 Przejdź
2313 2313 Przejdź do pozycji
2314 2314 Skrzyżowanie
2315 2315 -----
2316 2316 Zachowaj
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 Zachowaj wtyczkę
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 Klucz
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 Klucz:
2333 2333 Skóry klawiaturowe
2334 2334 Słowa kluczowe
2335 2335 przedszkole
2336 2336 kiosk
2337 2337 -----
2338 2338 Gaz LPG
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 ląd (wyspa)
2352 2352 Zagospodarowanie terenu
2353 2353 Wysypisko
2354 2354 -----
2355 2355 Landsat (lustro)
2356 2356 Liczba pasów ruchu
2357 2357 Język
2358 2358 Ostatnia zmiana o {0}
2359 2359 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2360 2360 Szerokość
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 pralnia samoobsługowa
2372 2372 Warstwa
2373 2373 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2374 2374 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2375 2375 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2376 2376 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2377 2377 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 warstwa nie jest na liście.
2382 2382 -----
2383 2383 Warstwa: {0}
2384 2384 Warstwy
2385 2385 -----
2386 2386 Czas rozbiegu (w sekundach)
2387 2387 Rozrywka
2388 2388 Długość
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 Pozwala wysyłać innym aplikaciom polecenia do JOSM
2393 2393 przejazd kolejowy
2394 2394 biblioteka
2395 2395 Licencja
2396 2396 szlaban
2397 2397 trasa szybkiego tramwaju
2398 2398 latarnia morska
2399 2399 Oznaczenie linii
2400 2400 -----
2401 2401 Rodzaj linii
2402 2402 Wiersz {0} kolumna {1}:
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2406 2406 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2407 2407 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 strefa zamieszkania
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 Wczytaj kalibrację
2416 2416 -----
2417 2417 Otwórz warstwę WMS
2418 2418 Otwórz warstwę WMS z pliku
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 Ładowanie wczesnych wtyczek
2426 2426 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 -----
2431 2431 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2432 2432 Ładowanie wtyczek
2433 2433 Ładowanie wtyczek...
2434 2434 -----
2435 2435 Wczytywanie {0}
2436 2436 Wczytuje zapisaną kalinrację dla obrazu
2437 2437 pliki lokalne
2438 2438 okolica
2439 2439 -----
2440 2440 Położenie
2441 2441 -----
2442 2442 Zablokuj
2443 2443 wrota śluzy
2444 2444 Lodi - Włochy
2445 2445 -----
2446 2446 Długość
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 Wygląd i zachowanie
2450 2450 -----
2451 2451 wieża widokowa
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 -----
2462 2462 Najmniejszy numer
2463 2463 MLIT Japonia (ORTHO)
2464 2464 MLIT Japonia (ORTO01)
2465 2465 MLIT Japonia (ORTO02)
2466 2466 MLIT Japonia (ORTO03)
2467 2467 Skala MTB
2468 2468 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2469 2469 -----
2470 2470 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2476 2476 -----
2477 2477 Obiekty sztuczne
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2482 2482 mapa
2483 2483 Style rysowania map
2484 2484 Odwzorowanie kartograficzne
2485 2485 Ustawienia mapy
2486 2486 Mapa: {0}
2487 2487 marina
2488 2488 Oznacz jako wykonane
2489 2489 -----
2490 2490 Znaczniki nazwanych punktów
2491 2491 Znaczniki z {0}
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 Materiał
2497 2497 -----
2498 2498 Maks. wysokość (w metrach)
2499 2499 Maks. długość (w metrach)
2500 2500 Maks. szerokość (w metrach)
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 Maks. prędkość (km/h)
2506 2506 Maks. ciężar (w tonach)
2507 2507 -----
2508 2508 Maksymalny obszar na zapytanie:
2509 2509 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2510 2510 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2514 2514 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2515 2515 Maksymalna długość (w metrach)
2516 2516 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 łąka
2523 2523 Zmierzone wartości
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 Członek
2527 2527 -----
2528 2528 Członkowie
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 Członkowie (z konfliktami)
2532 2532 miejsce pamięci
2533 2533 Nazwa w menu
2534 2534 Nazwa w menu (domyślna)
2535 2535 Skróty w menu
2536 2536 -----
2537 2537 odwzorowanie Merkatora
2538 2538 Połącz
2539 2539 Połącz węzły
2540 2540 -----
2541 2541 Scal warstwy
2542 2542 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2543 2543 -----
2544 2544 Połącz wybrane elementy.
2545 2545 Włącz aktualną warstwę do innej.
2546 2546 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2547 2547 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2548 2548 Scal {0} węzłów
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 Połączona wersja
2554 2554 -----
2555 2555 Wiadomość dnia jest niedostępna
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 Mikrobrowar
2560 2560 -----
2561 2561 Obszar wojskowy
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 Min. prędkość (km/h)
2566 2566 szyb
2567 2567 minirondo
2568 2568 minigolf
2569 2569 Minimalna odległość (w pikselach)
2570 2570 -----
2571 2571 Odbicie lustrzane
2572 2572 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 Brak parametru dla NOT
2590 2590 Brak parametru dla OR
2591 2591 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 Tryb: {0}
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 Zmodyfikuj listę serwerów WMS wyświetlanych w menu wtyczki WMS
2603 2603 kantor
2604 2604 tor jednoszynowy
2605 2605 pomnik
2606 2606 Wiecej informacji...
2607 2607 Więcej informacji na temat tej funkcji
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 motel
2613 2613 -----
2614 2614 Samochody
2615 2615 Samochody osobowe
2616 2616 Motocykle
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 autostrada
2621 2621 skrzyżowanie autostrad
2622 2622 autostrada - dojazd
2623 2623 przełęcz
2624 2624 kolarstwo górskie
2625 2625 Przesuń węzeł...
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 Przesuń w dół
2629 2629 -----
2630 2630 Więcej elementów
2631 2631 Przesuwa filtr na dół.
2632 2632 Przesuwa filtr do góry.
2633 2633 Przesuń w lewo
2634 2634 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2635 2635 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift aby dodać do wybranych (Ctrl aby przełączać); Shift-Ctrl aby obrócić wybrane; albo zmień wybrane
2636 2636 Przesuń obiekty {0}
2637 2637 Przesuń w prawo
2638 2638 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2639 2639 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2640 2640 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2641 2641 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2642 2642 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2643 2643 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 Przesuń je
2649 2649 Przesuń do góry
2650 2650 -----
2651 2651 Przesuń {0}
2652 2652 Przesuwa obiekty {0}
2653 2653 błota
2654 2654 różne sporty
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 -----
2660 2660 -----
2661 2661 muzeum
2662 2662 Moje zestawy zmian
2663 2663 -----
2664 2664 Moja wersja
2665 2665 Moja wersja (lokalna)
2666 2666 Moją z Połączoną
2667 2667 Moją z Ich
2668 2668 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2669 2669 Import NMEA zakończony powodzeniem
2670 2670 Pliki NMEA-0183
2671 2671 Mapy NPE
2672 2672 -----
2673 2673 Nazwa
2674 2674 -----
2675 2675 Nazwa użytkownika.
2676 2676 -----
2677 2677 Nazwa: {0}
2678 2678 Nazwane punkty GPS z {0}
2679 2679 Nazwane punkty tras.
2680 2680 kolej wąskotorowa
2681 2681 narodowa
2682 2682 park narodowy
2683 2683 -----
2684 2684 rezerwat przyrody
2685 2685 -----
2686 2686 -----
2687 2687 Wartości ujemne oznaczają zachodnią/południową półkulę.
2688 2688 Sieć
2689 2689 -----
2690 2690 Nigdy nie aktualizuj
2691 2691 Nowa
2692 2692 -----
2693 2693 -----
2694 2694 Nowa warstwa
2695 2695 Nowy problem
2696 2696 Nowy klucz
2697 2697 -----
2698 2698 Nowa warstwa ze schowka
2699 2699 Nowa warstwa z pliku
2700 2700 Nowa relacja
2701 2701 Nowa rola
2702 2702 -----
2703 2703 Nowa wartość
2704 2704 Nowa wartość dla {0}
2705 2705 -----
2706 2706 Następny obrazek
2707 2707 -----
2708 2708 klub nocny
2709 2709 Nie
2710 2710 -----
2711 2711 -----
2712 2712 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2713 2713 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2714 2714 Zakaz skrętu w lewo
2715 2715 Zakaz skrętu w prawo
2716 2716 Brak skrótu
2717 2717 Zakaz jazdy prosto
2718 2718 Zakaz zawracania
2719 2719 -----
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 Brak zmian do wysłania.
2725 2725 -----
2726 2726 Brak konfliktów do rozwiązania
2727 2727 Brak konfliktów, które można pokazać
2728 2728 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2729 2729 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2730 2730 -----
2731 2731 Nie wczytano żadnych danych.
2732 2732 Brak daty
2733 2733 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2734 2734 -----
2735 2735 ślepa ulica
2736 2736 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2737 2737 -----
2738 2738 Brak obrazu
2739 2739 -----
2740 2740 -----
2741 2741 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2742 2742 -----
2743 2743 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2744 2744 -----
2745 2745 Brak otwartych zestawów zmian
2746 2746 -----
2747 2747 Nie podano hasła.
2748 2748 -----
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 Nie znaleziono żadnych problemów
2752 2752 Bez serwera proxy
2753 2753 -----
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 Brak warstw docelowych.
2759 2759 -----
2760 2760 Nie podano nazwy użytkownika.
2761 2761 -----
2762 2762 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2763 2763 -----
2764 2764 Nie, przerwij
2765 2765 -----
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 Węzeł
2769 2769 -----
2770 2770 Węzeł jest nadal w użyciu..
2771 2771 -----
2772 2772 Węzeł: połączony
2773 2773 Węzeł: standardowy
2774 2774 Węzeł: otagowany
2775 2775 Węzły
2776 2776 Węzły w tym samym miejscu
2777 2777 Węzły z tą samą nazwą
2778 2778 -----
2779 2779 Węzły (z konfliktami)
2780 2780 -----
2781 2781 żadne
2782 2782 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2783 2783 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 Nie znaleziono
2787 2787 Nie połączony
2788 2788 -----
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 Uwagi
2792 2792 -----
2793 2793 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2794 2794 -----
2795 2795 na banknoty
2796 2796 Nic
2797 2797 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając "{0}"
2798 2798 -----
2799 2799 Schowek jest pusty
2800 2800 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając "{0}"
2801 2801 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2802 2802 Nic nie wybrano!
2803 2803 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2804 2804 Nie ma nic do zaznaczenia
2805 2805 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2806 2806 Nie ma nic do powiększenia
2807 2807 -----
2808 2808 Numer
2809 2809 -----
2810 2810 Liczba przewodów w jednym kablu
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 Sposób numeracji domów
2815 2815 -----
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 OK - próbuję ponownie.
2820 2820 -----
2821 2821 -----
2822 2822 Dane OSM
2823 2823 Hasło OSM.
2824 2824 Pliki serwera OSM
2825 2825 -----
2826 2826 -----
2827 2827 URL serwera OSM:
2828 2828 Hasło OSM:
2829 2829 Nazwa użytkownika OSM:
2830 2830 -----
2831 2831 -----
2832 2832 ID obiektu:
2833 2833 Obiekt usunięty
2834 2834 Historia obiektu
2835 2835 -----
2836 2836 Typ obiektu:
2837 2837 -----
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 Obiekty do dodania:
2842 2842 Obiekty do usunięcia:
2843 2843 Obiekty do zmiany:
2844 2844 Benzyna bezołowiowa 100
2845 2845 Benzyna bezołowiowa 91
2846 2846 Benzyna bezołowiowa 95
2847 2847 Benzyna bezołowiowa 98
2848 2848 -----
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 Stary klucz
2854 2854 Poprzednia rola
2855 2855 Stara wartość
2856 2856 -----
2857 2857 Na życzenie
2858 2858 Podczas wysyłania
2859 2859 Jednokierunkowa
2860 2860 Drogi z jednym węzłem
2861 2861 -----
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 jednokierunkowa
2865 2865 Nakaz skrętu w lewo
2866 2866 Nakaz skrętu w prawo
2867 2867 Nakaz jazdy prosto
2868 2868 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2869 2869 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2870 2870 Tylko własne zestawy zmian
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
2874 2874 Tylko na początku drogi.
2875 2875 -----
2876 2876 -----
2877 2877 Otwórz
2878 2878 -----
2879 2879 Otwórz adres...
2880 2880 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
2881 2881 -----
2882 2882 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2883 2883 -----
2884 2884 Otwiera plik.
2885 2885 -----
2886 2886 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2887 2887 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2888 2888 Otwiera listę wszystkich relacji
2889 2889 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2890 2890 -----
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2894 2894 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2895 2895 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2896 2896 Otwiera adres URL.
2897 2897 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2898 2898 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
2899 2899 -----
2900 2900 -----
2901 2901 Otwórz inne zdjęcie
2902 2902 -----
2903 2903 Otwarte zestawy zmian
2904 2904 Otwórz plik
2905 2905 -----
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2911 2911 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2912 2912 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
2913 2913 -----
2914 2914 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2915 2915 Otwórz...
2916 2916 Otwarty/Zamknięty:
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 dane OpenSteetMap
2924 2924 Otwieram 1 plik...
2925 2925 Godziny otwarcia
2926 2926 Otwieram plik "{0}" ...
2927 2927 Otwieram pliki
2928 2928 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2929 2929 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2930 2930 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
2931 2931 -----
2932 2932 optyk
2933 2933 Dodatkowe atrybuty:
2934 2934 -----
2935 2935 Rodzaj (opcjonalne)
2936 2936 naturalna żywność
2937 2937 -----
2938 2938 Korekta prostopadłości
2939 2939 Ortogonalizuj / cofnij
2940 2940 Korekta prostopadłości
2941 2941 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2942 2942 -----
2943 2943 -----
2944 2944 Pozostałe
2945 2945 inny punkt informacyjny
2946 2946 sklep turystyczny
2947 2947 -----
2948 2948 Nakładające się obszary
2949 2949 Nakładające się jezdnie
2950 2950 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
2951 2951 Nakładające się tory kolejowe
2952 2952 Nakładające się tory (z obszarem)
2953 2953 Nakładające się drogi
2954 2954 Nakładające się drogi (z obszarem)
2955 2955 Nakładające się drogi.
2956 2956 -----
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 Zastąp
2961 2961 -----
2962 2962 PCN 2006 - Włochy
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 Styl rysowania {0}: {1}
2969 2969 wykopalisko paleontologiczne
2970 2970 papier
2971 2971 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
2972 2972 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 park
2981 2981 Parkuj i Jedź
2982 2982 parking
2983 2983 uliczka parkingowa
2984 2984 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2985 2985 Analizowanie danych OSM...
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 zatoka
2994 2994 zatoki dla wymijania
2995 2995 Hasło
2996 2996 Hasło:
2997 2997 Hasło:
2998 2998 Wklej
2999 2999 -----
3000 3000 Wklej znaczniki
3001 3001 -----
3002 3002 Wkleja zawartość schowka.
3003 3003 Wstaw ze schowka
3004 3004 Wklej pomijając niekompletne
3005 3005 ścieżka
3006 3006 Długość ścieżki
3007 3007 wzgórze
3008 3008 ciąg pieszy
3009 3009 przejście dla pieszych
3010 3010 Typ przejścia dla pieszych
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3018 3018 -----
3019 3019 apteka
3020 3020 Numer telefonu
3021 3021 Numer telefonu
3022 3022 -----
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 Przesuń PicLayer
3027 3027 -----
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 miejsce na piknik
3032 3032 molo
3033 3033 rurociąg
3034 3034 Rodzaj trasy
3035 3035 boisko
3036 3036 miejsce kultu religijnego
3037 3037 Miejsca
3038 3038 Odtwórz / wstrzymaj
3039 3039 Tworzenie węzłów i dróg.
3040 3040 -----
3041 3041 plac zabaw
3042 3042 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3043 3043 -----
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3047 3047 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3048 3048 -----
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 Podaj ciąg do przefiltrowania.
3052 3052 Wprowadź szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
3053 3053 Wprowadź długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
3054 3054 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3055 3055 -----
3056 3056 Podaj ciąg do wyszukania.
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 Podaj nazwę użytkownika
3060 3060 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 Wprowadź prawidłową szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
3064 3064 Wprowadź prawidłową długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 Wprowadź hasło do konta OSM
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3087 3087 -----
3088 3088 -----
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 Proszę wybrać plik
3093 3093 Proszę wybierz klucz
3094 3094 Wybierz schemat do użycia.
3095 3095 -----
3096 3096 Proszę wybierz wartość
3097 3097 -----
3098 3098 -----
3099 3099 -----
3100 3100 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3101 3101 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3102 3102 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3103 3103 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3104 3104 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3105 3105 -----
3106 3106 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3107 3107 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3108 3108 Proszę wybierz przynajmniej dwa węzły aby scalić.
3109 3109 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3110 3110 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3111 3111 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3112 3112 -----
3113 3113 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3114 3114 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3115 3115 Proszę wybrać wiersz do edycji
3116 3116 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3117 3117 -----
3118 3118 Wybierz warstwę docelową
3119 3119 -----
3120 3120 -----
3121 3121 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3122 3122 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3123 3123 -----
3124 3124 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3125 3125 -----
3126 3126 -----
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 Informacje o wtyczce
3130 3130 -----
3131 3131 Aktualizowanie wtyczek
3132 3132 Wtyczki
3133 3133 Wtyczki są aktualne
3134 3134 -----
3135 3135 Numer punktu
3136 3136 -----
3137 3137 -----
3138 3138 posterunek policji
3139 3139 polityczna
3140 3140 -----
3141 3141 Pozycja
3142 3142 -----
3143 3143 Tylko pozycja
3144 3144 -----
3145 3145 Pozycja, czas, data i prędkość
3146 3146 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3147 3147 skrzynka pocztowa
3148 3148 -----
3149 3149 poczta
3150 3150 Kod pocztowy
3151 3151 -----
3152 3152 elektrownia
3153 3153 linia wysokiego napięcia
3154 3154 rozdzielnia elektryczna
3155 3155 stacja transformatorowa
3156 3156 słup elektryczny
3157 3157 -----
3158 3158 -----
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 Predefiniowane
3162 3162 -----
3163 3163 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3164 3164 -----
3165 3165 -----
3166 3166 -----
3167 3167 Ustawienia
3168 3168 Preferencje zostały zapisane na {0}
3169 3169 Ustawienia...
3170 3170 Przygotowywanie danych OSM...
3171 3171 -----
3172 3172 Przygotowanie zestawu danych...
3173 3173 -----
3174 3174 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3175 3175 -----
3176 3176 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3177 3177 kolej retro
3178 3178 Grupa szablonów {0}
3179 3179 Grupa szablonów {1} / {0}
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 Szablony
3183 3183 -----
3184 3184 -----
3185 3185 -----
3186 3186 Poprzedni obrazek
3187 3187 droga krajowa
3188 3188 droga krajowa - dojazd
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 -----
3192 3192 więzienie
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3203 3203 -----
3204 3204 -----
3205 3205 Właściwości
3206 3206 Właściwości / członkostwo
3207 3207 -----
3208 3208 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3209 3209 -----
3210 3210 -----
3211 3211 -----
3212 3212 Właściwości
3213 3213 Właściwości (z konfliktami)
3214 3214 Właściwości/członkostwo
3215 3215 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3220 3220 -----
3221 3221 -----
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 pub
3226 3226 -----
3227 3227 budynek użyteczności publicznej
3228 3228 Pojazdy transportu publicznego
3229 3229 Transport publiczny
3230 3230 Transport publiczny
3231 3231 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3232 3232 Wyczyść
3233 3233 Czyszczenie...
3234 3234 -----
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 kamieniołom
3238 3238 Zapytanie
3239 3239 -----
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 Zapytanie o zestawy zmian
3243 3243 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3244 3244 -----
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 Odpytywanie serwera nazw
3248 3248 Odpytywanie serwera nazw…
3249 3249 -----
3250 3250 -----
3251 3251 -----
3252 3252 tor wyścigowy
3253 3253 -----
3254 3254 tor
3255 3255 Kolej
3256 3256 przystanek kolejowy
3257 3257 peron kolejowy
3258 3258 -----
3259 3259 Teren kolejowy
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 czyste dane GPS
3264 3264 -----
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3268 3268 Wczytywanie zestawów zmian...
3269 3269 -----
3270 3270 -----
3271 3271 -----
3272 3272 Wczytywanie informacji użytkownika...
3273 3273 Wczytywanie {0}...
3274 3274 Plik Readme
3275 3275 Imię i nazwisko
3276 3276 Na pewno zamknąć?
3277 3277 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3278 3278 teren rekreacyjny
3279 3279 -----
3280 3280 zbiórka odpadów
3281 3281 -----
3282 3282 Powtórz
3283 3283 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3284 3284 -----
3285 3285 Numer
3286 3286 Oznaczenie (numer toru)
3287 3287 Numer referencyjny
3288 3288 -----
3289 3289 -----
3290 3290 -----
3291 3291 Odśwież
3292 3292 region
3293 3293 Odrzuć konflikty i zapisz
3294 3294 Relacja
3295 3295 Relacja ...
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 Pusta relacja
3306 3306 Nieustalony rodzaj relacji
3307 3307 -----
3308 3308 -----
3309 3309 Relacja: zaznaczona
3310 3310 -----
3311 3311 Relacje
3312 3312 Relacje: {0}
3313 3313 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3314 3314 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3315 3315 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3316 3316 Religia
3317 3317 Odśwież
3318 3318 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3319 3319 Wczytaj ponownie błędne kafle
3320 3320 Odświerza stronę pomocy
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 Usuń
3332 3332 -----
3333 3333 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3334 3334 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3335 3335 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3336 3336 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3337 3337 -----
3338 3338 -----
3339 3339 Usuń z pamięci podręcznej
3340 3340 -----
3341 3341 Usuń zdjęcie z warstwy
3342 3342 -----
3343 3343 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3344 3344 Usuwa zestaw zmian w panelu widoku szczegółowego z pamięci podręcznej
3345 3345 Usuń zaznaczone zakładki
3346 3346 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3347 3347 -----
3348 3348 Usuwa zaznaczone zestawy zmian z pamieci podręcznej
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 Usuń Element z Relacji
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3360 3360 -----
3361 3361 -----
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 Zmień nazwę warstwy
3366 3366 Zmień nazwę zakładki
3367 3367 -----
3368 3368 wypożyczalnia
3369 3369 warsztat samochodowy
3370 3370 -----
3371 3371 -----
3372 3372 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3373 3373 -----
3374 3374 Zgłoś błąd
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 sztuczne jezioro
3382 3382 Resetuj
3383 3383 -----
3384 3384 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3385 3385 Resetuj pozycję
3386 3386 Przywróć domyślne ustawienia
3387 3387 Resetuje kalibrację obrazu
3388 3388 Resetuje pozycję obrazu
3389 3389 Resetuje kąt obrotu
3390 3390 Resetuje skalę obrazu
3391 3391 droga lokalna
3392 3392 zabudowa mieszkaniowa
3393 3393 -----
3394 3394 -----
3395 3395 -----
3396 3396 Rozwiąż
3397 3397 Rozwiąż konflikty
3398 3398 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3399 3399 -----
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 Uruchom ponownie
3412 3412 restauracja
3413 3413 Przywróć
3414 3414 -----
3415 3415 Ograniczenie
3416 3416 handel
3417 3417 mur oporowy
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 Odwróć kierunek dróg
3434 3434 -----
3435 3435 -----
3436 3436 Odwróć i połącz
3437 3437 -----
3438 3438 -----
3439 3439 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3440 3440 Odwróć kolejność członków relacji
3441 3441 -----
3442 3442 Odwróć kierunek dróg
3443 3443 Odwrócona linia brzegowa
3444 3444 -----
3445 3445 -----
3446 3446 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3447 3447 -----
3448 3448 Wycofaj
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 Wersja
3458 3458 jeździectwo
3459 3459 rzeka
3460 3460 koryto rzeczne
3461 3461 droga (nieokreślona)
3462 3462 ograniczenia na drodze
3463 3463 -----
3464 3464 -----
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 Rola
3469 3469 Problem z weryfikacją roli
3470 3470 -----
3471 3471 -----
3472 3472 -----
3473 3473 Rola:
3474 3474 -----
3475 3475 Obrót o 180 stopni
3476 3476 Obrót o 270 stopni
3477 3477 Obrót o 90 stopni
3478 3478 -----
3479 3479 Obraca obrazek w lewo
3480 3480 Obraca obrazek w prawo
3481 3481 Obróć w lewo
3482 3482 Obróć w prawo
3483 3483 rondo
3484 3484 trasa
3485 3485 -----
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 Typ trasy
3489 3489 Zaznaczone szlaki:
3490 3490 -----
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 ruiny
3495 3495 -----
3496 3496 -----
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 Przeprowadzanie testu {0}
3500 3500 -----
3501 3501 pas startowy
3502 3502 Skala SAC
3503 3503 karty SIM
3504 3504 SPOTMaps (Francja)
3505 3505 -----
3506 3506 -----
3507 3507 brama warowna
3508 3508 -----
3509 3509 Zapisz
3510 3510 -----
3511 3511 -----
3512 3512 Zapisz jako...
3513 3513 Zapisz plik GPX
3514 3514 -----
3515 3515 Zapisz warstwę
3516 3516 Zapisz plik OSM
3517 3517 Zapisz kalibrację...
3518 3518 Zapisz plik
3519 3519 Zapisz warstwę WMS do pliku
3520 3520 Zapisz pomimo tego
3521 3521 -----
3522 3522 -----
3523 3523 -----
3524 3524 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3525 3525 Zapisuje bieżące dane.
3526 3526 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3527 3527 -----
3528 3528 -----
3529 3529 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3530 3530 -----
3531 3531 Zapisz/wyślij i wyślij
3532 3532 -----
3533 3533 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
3534 3534 -----
3535 3535 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3536 3536 Skalę
3537 3537 Zeskanowana mapa...
3538 3538 Przeglądanie katalogu {0}
3539 3539 szkoła
3540 3540 złom
3541 3541 rumowisko
3542 3542 busz
3543 3543 -----
3544 3544 -----
3545 3545 Szukaj
3546 3546 Szukaj ...
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 Wyszukuje obiekty
3550 3550 Wyszukuje obiekty.
3551 3551 -----
3552 3552 Szukaj szablon
3553 3553 Szukaj szablony
3554 3554 Szukaj...
3555 3555 Szukaj:
3556 3556 -----
3557 3557 Druga nazwa
3558 3558 droga wojewódzka
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 Segmenty
3567 3567 rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3568 3568 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3569 3569 Zaznacz
3570 3570 Zaznacz wszystko
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3576 3576 Wstecz
3577 3577 -----
3578 3578 Wybierz zestawy zmian bazując na dacie/godzinie kiedy zostały utworzone lub zamknięte
3579 3579 Wybierz zestawy zmian w zależności czy są one otwarte czy zamknięte
3580 3580 Wybierz zestawy zmian będące własnością konkretnego użytkownika
3581 3581 -----
3582 3582 Wybierz przynajmniej:
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3587 3587 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3588 3588 -----
3589 3589 Zaznacz na warstwie
3590 3590 Zaznacz na liście relacji
3591 3591 Wybierz opcje rysowania linii
3592 3592 Wybierz członków
3593 3593 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 Zaznacza elementy dla wybranych członków relacji
3598 3598 -----
3599 3599 Zaznacz relację
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Wybierz warstwę docelową
3605 3605 Zaznacza odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
3606 3606 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3607 3607 Zaznacza elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
3608 3608 -----
3609 3609 Zaznacz to ograniczenie skrętu
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3620 3620 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 Wybieranie, przesuwanie i obracanie obiektów
3626 3626 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 Zaznaczenie
3630 3630 Powierzchnia zaznaczenia
3631 3631 Długość zaznaczenia
3632 3632 Wybrano zbiór pusty.
3633 3633 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3634 3634 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3635 3635 -----
3636 3636 Zaznaczenie: {0}
3637 3637 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3638 3638 Drogi przecinające same siebie
3639 3639 -----
3640 3640 Osobna wartwa
3641 3641 -----
3642 3642 Sekwencja
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 droga serwisowa
3646 3646 Adres URL usługi
3647 3647 miejsce obsługi podróżnych
3648 3648 -----
3649 3649 Rodzaj
3650 3650 Ustaw zakładkę WMS
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3654 3654 -----
3655 3655 Ustaw wielkość budynków
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
3660 3660 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3661 3661 Ustaw język
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3665 3665 Ustaw na domyślne
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3670 3670 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3671 3671 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3672 3672 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3673 3673 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3674 3674 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3675 3675 Zapisywanie domyślnych ustawień
3676 3676 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3677 3677 Ustawienia
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3681 3681 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3682 3682 wypożyczalnia
3683 3683 -----
3684 3684 schronienie
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 obuwniczy
3689 3689 strzelectwo
3690 3690 Zakupy
3691 3691 Sklepy
3692 3692 Krótki opis: {0}
3693 3693 Skrót
3694 3694 Skróty klawiaturowe
3695 3695 -----
3696 3696 Zapisać?
3697 3697 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3698 3698 Wysłać?
3699 3699 Pokaż
3700 3700 -----
3701 3701 Pokaż dane GPS.
3702 3702 Pokaż raport konfiguracji
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
3708 3708 Pokazuje informację pomocy
3709 3709 Pokaż historię
3710 3710 Pokaż szczegóły
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3719 3719 -----
3720 3720 Wyświetlaj ekran powitalny
3721 3721 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3722 3722 -----
3723 3723 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3724 3724 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3725 3725 -----
3726 3726 Wyświetl tę pomoc
3727 3727 Pokaż/Ukryj
3728 3728 Obszar
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 Sycylia - Włochy
3735 3735 -----
3736 3736 Drogi bez nazwy
3737 3737 -----
3738 3738 Uprość drogę
3739 3739 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3740 3740 -----
3741 3741 Uprościć drogi?
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3746 3746 Pojedyncze elementy
3747 3747 -----
3748 3748 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
3749 3749 -----
3750 3750 jazda na deskorolce
3751 3751 łyżwiarstwo
3752 3752 Narty
3753 3753 narciarstwo
3754 3754 Pomiń pobieranie
3755 3755 Pomiń pobieranie
3756 3756 Pomiń
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 Mapa "Slippy"
3760 3760 Mapa
3761 3761 -----
3762 3762 pochylnia
3763 3763 Wolniej
3764 3764 Palenie
3765 3765 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3766 3766 -----
3767 3767 Skuter śnieżny
3768 3768 piłka nożna
3769 3769 -----
3770 3770 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Sortuj menu szablonów
3779 3779 Sortuj członków relacji
3780 3780 -----
3781 3781 Tekst źródłowy
3782 3782 -----
3783 3783 Miejsca dla niepełnosprawnych
3784 3784 Miejsca dla rodziców
3785 3785 Miejsca dla kobiet
3786 3786 Prędkość
3787 3787 Prędkość (km/h)
3788 3788 fotoradar
3789 3789 kolczatka
3790 3790 Rozdziel drogę
3791 3791 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3795 3795 Rozdziela drogę na fragmenty
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 Sporty z piłką
3800 3800 Obiekty sportowe
3801 3801 Sport
3802 3802 centrum sportowe
3803 3803 źródło
3804 3804 stadion
3805 3805 -----
3806 3806 Gwiazdki
3807 3807 Rozpocznij szukanie
3808 3808 -----
3809 3809 Rozpocznij pobieranie
3810 3810 Rozpocznij pobieranie danych
3811 3811 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3812 3812 -----
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3820 3820 Ponowna próba {0} z {1}.
3821 3821 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3822 3822 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3823 3823 -----
3824 3824 stan
3825 3825 -----
3826 3826 artykuły biurowe
3827 3827 -----
3828 3828 -----
3829 3829 Raport konfiguracji
3830 3830 schody
3831 3831 przełaz
3832 3832 znak stop
3833 3833 -----
3834 3834 strumień
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 Nazwa ulicy
3838 3838 -----
3839 3839 Sieć drogowa
3840 3840 Ulice NRW Geofabrik.de
3841 3841 -----
3842 3842 -----
3843 3843 Podobszary
3844 3844 Stwórz filtr
3845 3845 -----
3846 3846 dzielnica
3847 3847 metro
3848 3848 wejście do metra
3849 3849 -----
3850 3850 -----
3851 3851 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3852 3852 supermarket
3853 3853 -----
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3857 3857 Nawierzchnia
3858 3858 monitoring
3859 3859 punkt geodezyjny
3860 3860 -----
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 pływanie
3865 3865 -----
3866 3866 -----
3867 3867 Przełącz w tryb offline
3868 3868 Przełącz w tryb online
3869 3869 Opis symboli
3870 3870 -----
3871 3871 -----
3872 3872 Synchronizacja dźwięku
3873 3873 Synchronizuj cały zestaw danych
3874 3874 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3875 3875 Synchronizuję tylko relację {0}
3876 3876 -----
3877 3877 Synchronizuję tylko drogę {0}
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 tenis stołowy
3881 3881 Nawierzchnia dla niewidomych
3882 3882 -----
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 Oznacz drogi jako
3890 3890 -----
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 Szablony
3894 3894 Etykiety
3895 3895 -----
3896 3896 Tagi i Członkowie
3897 3897 -----
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 Znaczniki nowego zestawu zmian
3902 3902 -----
3903 3903 krawiec
3904 3904 -----
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 postój taksówek
3909 3909 droga kołowania
3910 3910 telefon
3911 3911 na karty telefoniczne
3912 3912 tenis
3913 3913 -----
3914 3914 terminal
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 droga powiatowa
3921 3921 -----
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 Sprawdza URL API
3928 3928 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3929 3929 -----
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3934 3934 -----
3935 3935 URL API działa poprawnie.
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3941 3941 -----
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3948 3948 -----
3949 3949 -----
3950 3950 -----
3951 3951 Dane w schowku nie są obrazem
3952 3952 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3953 3953 -----
3954 3954 Obecne zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia - żaden węzeł nie jest zaznaczony.
3955 3955 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3956 3956 -----
3957 3957 -----
3958 3958 Podana wartość nie jest poprawnym ID zestawu zmian. Proszę wprowadzić liczbę całkowitą >0
3959 3959 -----
3960 3960 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3961 3961 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3962 3962 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3963 3963 -----
3964 3964 -----
3965 3965 -----
3966 3966 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3967 3967 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3968 3968 -----
3969 3969 -----
3970 3970 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3971 3971 -----
3972 3972 -----
3973 3973 -----
3974 3974 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3975 3975 -----
3976 3976 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3977 3977 -----
3978 3978 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3979 3979 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
3980 3980 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3993 3993 -----
3994 3994 -----
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3999 3999 -----
4000 4000 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
4001 4001 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4002 4002 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4003 4003 teatr
4004 4004 -----
4005 4005 Ich wersja
4006 4006 Ich wersja (na serwerze)
4007 4007 Ich z Połączoną
4008 4008 park rozrywki
4009 4009 -----
4010 4010 Nie ma otwartych zestawów zmian
4011 4011 Nie wybrano opiektów do pobrania
4012 4012 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4017 4017 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4018 4018 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4019 4019 -----
4020 4020 -----
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 To znajduje się za końcem nagrania.
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4030 4030 -----
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4037 4037 -----
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4042 4042 -----
4043 4043 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4044 4044 -----
4045 4045 -----
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4052 4052 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4053 4053 Numery kafelków mapy
4054 4054 -----
4055 4055 Adres kafelka:
4056 4056 -----
4057 4057 Zakres czasu
4058 4058 Strefa czasowa:
4059 4059 -----
4060 4060 -----
4061 4061 -----
4062 4062 Do usunięcia
4063 4063 -----
4064 4064 Do:
4065 4065 Przełącza na pełny ekran
4066 4066 Przełącz linie łączące punktu GPX
4067 4067 Przełącza widok szkieletowy
4068 4068 Przełącza na pełny ekran
4069 4069 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4070 4070 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4071 4071 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4072 4072 Przełącz: {0}
4073 4073 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4074 4074 toalety
4075 4075 -----
4076 4076 bramka (opłata)
4077 4077 punkt poboru opłat
4078 4078 Narzędzie: {0}
4079 4079 Pasek narzędzi
4080 4080 Personalizacja paska narzędzi
4081 4081 Narzędzia
4082 4082 Narzedzie do rysowania budynków.
4083 4083 -----
4084 4084 Turystyka
4085 4085 wieża
4086 4086 Numer referencyjny
4087 4087 Typ wieży
4088 4088 małe miasto
4089 4089 ratusz
4090 4090 -----
4091 4091 zabawki
4092 4092 -----
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 -----
4096 4096 -----
4097 4097 droga gruntowa
4098 4098 Kolorowanie ścieżek i punktów
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 Typ drogi
4102 4102 środek uspokojenia ruchu
4103 4103 sygnalizacja świetlna
4104 4104 tramwaj
4105 4105 przystanek tramwajowy
4106 4106 -----
4107 4107 biuro podróży
4108 4108 drzewo
4109 4109 droga ekspresowa
4110 4110 droga ekspresowa - dojazd
4111 4111 -----
4112 4112 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4113 4113 -----
4114 4114 tunel
4115 4115 Początek tunelu
4116 4116 -----
4117 4117 ograniczenia skrętu
4118 4118 miejsce do zawracania
4119 4119 -----
4120 4120 -----
4121 4121 kołowrotek
4122 4122 obrotnica
4123 4123 Rodzaj
4124 4124 -----
4125 4125 Typ:
4126 4126 Rodzaj
4127 4127 Sklep z oponami
4128 4128 -----
4129 4129 NIEZNANA
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 -----
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 -----
4140 4140 Rozdziel drogi
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 -----
4148 4148 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4149 4149 -----
4150 4150 -----
4151 4151 -----
4152 4152 Nie można parsować współrzędnych
4153 4153 -----
4154 4154 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4155 4155 droga gminna
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 Niepołączona linia brzegowa
4159 4159 -----
4160 4160 Niepołączone drogi.
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 -----
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 Cofnij
4172 4172 -----
4173 4173 Cofnij przesunięcie
4174 4174 -----
4175 4175 Cofa ostatnią czynność.
4176 4176 -----
4177 4177 Oderwij panel
4178 4178 Nieoczekiwany błąd
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 -----
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4190 4190 Odblokuj
4191 4191 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4192 4192 Rozdzielenie węzła
4193 4193 uniwersytet
4194 4194 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4195 4195 Nieznany adres
4196 4196 Nieznany stan problemu
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 Nieznany tryb {0}
4200 4200 -----
4201 4201 -----
4202 4202 -----
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 Nieznany typ: {0}
4206 4206 Warstwa WMS bez nazwy
4207 4207 Skrzyżowanie bez nazwy
4208 4208 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4209 4209 Drogi bez nazwy
4210 4210 -----
4211 4211 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4212 4212 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4213 4213 Niezapisane dane i konflikty
4214 4214 -----
4215 4215 -----
4216 4216 Niezapisane dane OSM
4217 4217 Odznacz wszystko
4218 4218 Odznacz wszystko (anulowanie)
4219 4219 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4220 4220 Odznacza wszystkie obiekty.
4221 4221 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 Nie wspierana wersja: {0}
4225 4225 -----
4226 4226 Drogi bez tagów
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 W górę
4230 4230 -----
4231 4231 Aktualizuj
4232 4232 Aktualizuj zestaw zmian
4233 4233 Aktualizuj zawartość
4234 4234 Aktualizuj dane
4235 4235 -----
4236 4236 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4237 4237 Pobierz zmiany
4238 4238 Aktualizacja obiektów
4239 4239 Aktualizuj wtyczki
4240 4240 Pobierz wybrane
4241 4241 Aktualizuje zawartość zestawu zmian z serwera OSM
4242 4242 Aktualizuje zestaw zmian z serwerem OSM
4243 4243 Aktualizuje wybrane wtyczki
4244 4244 Zaktualizowano
4245 4245 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4246 4246 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4247 4247 -----
4248 4248 Aktualizuje dane zaznaczonych zestawów zmian z serwerem OSM
4249 4249 -----
4250 4250 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4251 4251 Uaktualnianie zestawu zmian...
4252 4252 Odświeżanie danych
4253 4253 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4254 4254 Aktualizowanie mapy...
4255 4255 -----
4256 4256 Wyślij
4257 4257 Wyślij zmiany
4258 4258 Wyślij Ustawienia
4259 4259 -----
4260 4260 Wyślij ślady
4261 4261 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4262 4262 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4263 4263 -----
4264 4264 Wyślij dane
4265 4265 -----
4266 4266 -----
4267 4267 -----
4268 4268 -----
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 Wyślij wybrane elementy
4272 4272 -----
4273 4273 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 -----
4278 4278 -----
4279 4279 Wysyłanie śladu GPX
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 Przesyłanie danych...
4283 4283 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4284 4284 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4285 4285 Użycie
4286 4286 Użyj
4287 4287 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4288 4288 -----
4289 4289 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4290 4290 -----
4291 4291 Używaj prostego uwierzytelniania
4292 4292 Używaj OAuth
4293 4293 -----
4294 4294 -----
4295 4295 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4296 4296 -----
4297 4297 Użyj stopni dziesiętnych.
4298 4298 Użyj domyślny
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 -----
4302 4302 -----
4303 4303 Użyj warstwy błędów
4304 4304 -----
4305 4305 Użyj ustawień globalnych.
4306 4306 Użyj listę ignorowanych
4307 4307 Użyj niestandardowych wyjątków
4308 4308 -----
4309 4309 Użyj standardowych wyjątków
4310 4310 -----
4311 4311 -----
4312 4312 -----
4313 4313 -----
4314 4314 -----
4315 4315 -----
4316 4316 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4317 4317 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4318 4318 -----
4319 4319 Używany styl
4320 4320 Użytkownik
4321 4321 ID użytkownika:
4322 4322 Nazwa użytkownika:
4323 4323 Użytkownik:
4324 4324 Nazwa użytkownika
4325 4325 -----
4326 4326 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4327 4327 Zweryfikuj
4328 4328 -----
4329 4329 -----
4330 4330 -----
4331 4331 Sprawdzanie
4332 4332 Sprawdzanie poprawności
4333 4333 Błędy
4334 4334 -----
4335 4335 Wartość
4336 4336 -----
4337 4337 -----
4338 4338 -----
4339 4339 -----
4340 4340 -----
4341 4341 -----
4342 4342 Wartość:
4343 4343 -----
4344 4344 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4345 4345 -----
4346 4346 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4347 4347 automat sprzedający
4348 4348 Sprzedawane produkty
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 Wersja {0}
4353 4353 -----
4354 4354 -----
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 Wersja: {0}
4358 4358 weterynarz
4359 4359 Przez:
4360 4360 wypożyczalnia wideo
4361 4361 Widok
4362 4362 Widok: {0}
4363 4363 punkt widokowy
4364 4364 wieś
4365 4365 zieleń miejska
4366 4366 Miasto
4367 4367 winnica
4368 4368 Widoczność
4369 4369 -----
4370 4370 Odwiedź stronę domową
4371 4371 -----
4372 4372 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4373 4373 wulkan
4374 4374 Napięcie
4375 4375 -----
4376 4376 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4377 4377 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4378 4378 -----
4379 4379 -----
4380 4380 -----
4381 4381 Błąd WMS
4382 4382 Pliki WMS (*.wms)
4383 4383 Warstwa WMS
4384 4384 Ustawienia wtyczki WMS
4385 4385 Adres serwera WMS
4386 4386 URL WMS (domyślny)
4387 4387 -----
4388 4388 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4389 4389 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4390 4390 -----
4391 4391 -----
4392 4392 Oczekiwanie 10 sekund...
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 mur
4397 4397 Uwaga
4398 4398 -----
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4402 4402 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4403 4403 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień.\r\nNie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 -----
4408 4408 -----
4409 4409 -----
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4413 4413 -----
4414 4414 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 Ostrzeżenia
4467 4467 myjnia samochodowa
4468 4468 kosz na śmieci
4469 4469 oczyszczalnia ścieków
4470 4470 Woda
4471 4471 park wodny
4472 4472 wieża ciśnień
4473 4473 wodospad
4474 4474 -----
4475 4475 Pliki audio Wave (*.wav)
4476 4476 -----
4477 4477 -----
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4481 4481 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 -----
4488 4488 -----
4489 4489 Etykietowanie punktów
4490 4490 -----
4491 4491 Punkty drogowe
4492 4492 Drogi
4493 4493 krzyż przydrożny
4494 4494 kapliczka
4495 4495 Strona internetowa: {0}
4496 4496 Strona internetowa
4497 4497 -----
4498 4498 jaz
4499 4499 mokradło
4500 4500 Dla niepełnosprawnych
4501 4501 Wózki inwalidzkie
4502 4502 -----
4503 4503 -----
4504 4504 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4505 4505 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4506 4506 -----
4507 4507 Całą grupę
4508 4508 Szerokość (w metrach)
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 -----
4512 4512 wiatrak
4513 4513 rękaw
4514 4514 Widok szkieletowy
4515 4515 -----
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 las pierwotny
4519 4519 zakład produkcyjny
4520 4520 Świat
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 -----
4526 4526 -----
4527 4527 -----
4528 4528 -----
4529 4529 Brakuje znacznika XML <user>.
4530 4530 -----
4531 4531 Tak
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 Tak, usuń węzły
4535 4535 -----
4536 4536 -----
4537 4537 -----
4538 4538 -----
4539 4539 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4540 4540 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4541 4541 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4542 4542 -----
4543 4543 Napotkałeś błąd w JOSM
4544 4544 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4545 4545 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 -----
4557 4557 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4558 4558 -----
4559 4559 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4560 4560 -----
4561 4561 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 zoo
4565 4565 Powiększ
4566 4566 Zbliżenie (w metrach)
4567 4567 Powiększ
4568 4568 Zmniejsz
4569 4569 Powiększa i przesuwa mapę
4570 4570 -----
4571 4571 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4572 4572 Powiększ
4573 4573 -----
4574 4574 Poziom powiększenia:
4575 4575 Zmniejsz
4576 4576 Powiększ aby pokazać: {0}
4577 4577 Powiększ do
4578 4578 Powiększ na warstwie
4579 4579 -----
4580 4580 Pokaż problem
4581 4581 Powiększ do wybranych elementów
4582 4582 Powiększ do zaznaczenia
4583 4583 Powiększa odpowiadające elementy na edytowanej warstwie danych
4584 4584 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
4585 4585 -----
4586 4586 Powiększ elementy zawarte w tym zestawie zmian w edytowanej warstwie danych
4587 4587 -----
4588 4588 Pokaż {0}
4589 4589 -----
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 "{0}" nie jest połączona i z tego powodu nie można połączyć obszarów
4593 4593 \nWysokość: {0} m
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 Edycja stacji
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 stacja
4615 4615 brama
4616 4616 Wstecz
4617 4617 Szybciej
4618 4618 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4619 4619 Do przodu
4620 4620 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4621 4621 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4622 4622 Następny znacznik
4623 4623 Odtwórz następny znacznik.
4624 4624 Odtwórz poprzedni znacznik.
4625 4625 Odtwórz / wstrzymaj
4626 4626 Poprzedni znacznik
4627 4627 Wolniej
4628 4628 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4629 4629 Zamknięty
4630 4630 Otwarty
4631 4631 brak
4632 4632 -----
4633 4633 -----
4634 4634 -----
4635 4635 -----
4636 4636 D
4637 4637 U
4638 4638 A
4639 4639 Z
4640 4640 U
4641 4641 O
4642 4642 T
4643 4643 Z
4644 4644 Tekst
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 -----
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 Edycja stacji kolejowej
4656 4656 stacja kolejowa
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 Klucz:
4663 4663 -----
4664 4664 -----
4665 4665 skrótowa nazwa ulicy
4666 4666 -----
4667 4667 dodaj do zaznaczenia
4668 4668 adres
4669 4669 administracyjna
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 droga powietrzna
4673 4673 -----
4674 4674 -----
4675 4675 -----
4676 4676 dla rolnictwa
4677 4677 wszystkie
4678 4678 -----
4679 4679 alejka
4680 4680 alfabetycznie
4681 4681 -----
4682 4682 alternatywny
4683 4683 -----
4684 4684 udogodnienie
4685 4685 -----
4686 4686 -----
4687 4687 -----
4688 4688 -----
4689 4689 kościół anglikański
4690 4690 jedzenie dla zwierząt
4691 4691 gość
4692 4692 dowolne
4693 4693 -----
4694 4694 łucznictwo
4695 4695 obszar
4696 4696 -----
4697 4697 azjatycka
4698 4698 asfalt
4699 4699 lekkoatletyka
4700 4700 futbol australijski
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 tło
4704 4704 -----
4705 4705 -----
4706 4706 zła
4707 4707 bahaizm
4708 4708 baptyści
4709 4709 bariera
4710 4710 -----
4711 4711 -----
4712 4712 Basen
4713 4713 siatkówka
4714 4714 Plaża
4715 4715 -----
4716 4716 -----
4717 4717 -----
4718 4718 -----
4719 4719 czarny
4720 4720 niebieski
4721 4721 torfowisko
4722 4722 bule
4723 4723 granica
4724 4724 gra w kule
4725 4725 marka
4726 4726 most
4727 4727 etykieta "most" na węźle
4728 4728 brązowy
4729 4729 teren poprzemysłowy
4730 4730 buddyzm
4731 4731 budynek
4732 4732 -----
4733 4733 hamburgery
4734 4734 -----
4735 4735 wydzielony pas autobusowy
4736 4736 -----
4737 4737 kajakarstwo
4738 4738 uwzględnij wielkość liter
4739 4739 kościół katolicki
4740 4740 Cmentarz
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 -----
4744 4744 -----
4745 4745 -----
4746 4746 kurczak
4747 4747 chińska
4748 4748 -----
4749 4749 chrześcijaństwo
4750 4750 papierosy
4751 4751 miasto
4752 4752 cywilna
4753 4753 wspinaczka
4754 4754 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4755 4755 zamknięty
4756 4756 węglowa
4757 4757 linia brzegowa
4758 4758 bruk
4759 4759 -----
4760 4760 komunikacyjna
4761 4761 szuter
4762 4762 beton
4763 4763 prezerwatywy
4764 4764 -----
4765 4765 -----
4766 4766 -----
4767 4767 konflikt
4768 4768 iglasty
4769 4769 połaczenie
4770 4770 w budowie
4771 4771 sieć trakcyjna
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 liczba
4775 4775 -----
4776 4776 -----
4777 4777 krykiet
4778 4778 krykiet
4779 4779 krokiet
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 kolarstwo
4783 4783 dane
4784 4784 liściasty
4785 4785 obiekt dedykowany
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 -----
4791 4791 -----
4792 4792 usunięto
4793 4793 -----
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 przestarzały
4797 4797 dla wyznaczonych pojazdów
4798 4798 dojazd do posesji
4799 4799 objazd
4800 4800 -----
4801 4801 -----
4802 4802 zablokowane
4803 4803 Dok
4804 4804 wyścigi psów
4805 4805 podwójny
4806 4806 na dół
4807 4807 -----
4808 4808 pobrany obszar
4809 4809 napoje
4810 4810 podjazd
4811 4811 wschód
4812 4812 łatwa
4813 4813 -----
4814 4814 elementy
4815 4815 -----
4816 4816 jazda konna
4817 4817 ewangelikalizm
4818 4818 parzyste
4819 4819 przykłady
4820 4820 doskonała
4821 4821 torby na odchody
4822 4822 dla ekspertów
4823 4823 rozszerza opcje edycji opening_hours
4824 4824 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4825 4825 -----
4826 4826 Gospodarstwo
4827 4827 -----
4828 4828 -----
4829 4829 prom
4830 4830 znajdź w zaznaczeniu
4831 4831 ryba z frytkami
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 jedzenie
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 las
4839 4839 -----
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 cieplna
4843 4843 -----
4844 4844 francuska
4845 4845 od kafelka
4846 4846 z drogi
4847 4847 pełna
4848 4848 -----
4849 4849 gazowy
4850 4850 niemiecka
4851 4851 Lodowiec
4852 4852 -----
4853 4853 pole golfowe
4854 4854 dobra
4855 4855 znacznik GPS
4856 4856 punkt GPS
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 -----
4860 4860 -----
4861 4861 -----
4862 4862 trawa
4863 4863 kratka trawnikowa
4864 4864 żwir
4865 4865 szary
4866 4866 grecka
4867 4867 zielony
4868 4868 -----
4869 4869 grunt
4870 4870 gimnastyka
4871 4871 połowiczna
4872 4872 -----
4873 4873 zdrowie
4874 4874 ciepłowniczy
4875 4875 Zdrowie
4876 4876 -----
4877 4877 wyróżnienie
4878 4878 droga
4879 4879 Droga bez numeru referencyjnego
4880 4880 -----
4881 4881 -----
4882 4882 -----
4883 4883 hinduizm
4884 4884 historia
4885 4885 tablica historyczna
4886 4886 hokej
4887 4887 tragiczna
4888 4888 -----
4889 4889 wyścigi konne
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 -----
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 wodna
4896 4896 -----
4897 4897 -----
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 nieaktywne
4901 4901 -----
4902 4902 niekompletne
4903 4903 niekompletna droga
4904 4904 indyjska
4905 4905 wewnętrzny
4906 4906 Teren przemysłowy
4907 4907 Wewnętrzny segment
4908 4908 średnia
4909 4909 -----
4910 4910 -----
4911 4911 wysepka
4912 4912 wydzielone pomieszczenie
4913 4913 -----
4914 4914 włoska
4915 4915 dżinizm
4916 4916 japońska
4917 4917 świadkowie Jehowy
4918 4918 judaizm
4919 4919 -----
4920 4920 -----
4921 4921 -----
4922 4922 -----
4923 4923 -----
4924 4924 -----
4925 4925 ląd
4926 4926 Wysypisko smieci
4927 4927 zagospodarowanie przestrzenne
4928 4928 -----
4929 4929 warstwa
4930 4930 -----
4931 4931 w lewo
4932 4932 wypoczynek
4933 4933 -----
4934 4934 -----
4935 4935 limitowane
4936 4936 strefa zamieszkania
4937 4937 -----
4938 4938 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4939 4939 -----
4940 4940 zablokuj przewijanie
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 niska
4944 4944 luteranie
4945 4945 namorzyny
4946 4946 -----
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 marsze
4950 4950 max szer.
4951 4951 max dł.
4952 4952 -----
4953 4953 tryb wymiarowania
4954 4954 -----
4955 4955 -----
4956 4956 metodyści
4957 4957 meksykańska
4958 4958 Teren wojskowy
4959 4959 min szer.
4960 4960 min dł.
4961 4961 błędnie wpisana nazwa klucza
4962 4962 mieszany
4963 4963 mormoni
4964 4964 sporty motorowe
4965 4965 -----
4966 4966 autostrada
4967 4967 ciąg pieszy
4968 4968 -----
4969 4969 Błoto
4970 4970 różne sporty
4971 4971 wielopoziomowy
4972 4972 -----
4973 4973 -----
4974 4974 islam
4975 4975 -----
4976 4976 narodowa
4977 4977 -----
4978 4978 -----
4979 4979 tablica przyrodnicza
4980 4980 gazety
4981 4981 następny
4982 4982 nie
4983 4983 -----
4984 4984 brak opisu
4985 4985 -----
4986 4986 -----
4987 4987 brak modyfikatora
4988 4988 -----
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 zakaz skrętu w lewo
4992 4992 zakaz skrętu w prawo
4993 4993 zakaz jazdy prosto
4994 4994 zakaz zawracania
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 północ
4998 4998 północny-wschód
4999 4999 północny-zachód
5000 5000 nie zostały usunięte
5001 5001 -----
5002 5002 -----
5003 5003 tablica informacyjna
5004 5004 dla początkujących
5005 5005 jądrowa
5006 5006 obserwacyjna
5007 5007 nieparzyste
5008 5008 -----
5009 5009 -----
5010 5010 naftowy
5011 5011 stare szyny kolejowe
5012 5012 -----
5013 5013 -----
5014 5014 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5015 5015 -----
5016 5016 nakaz skrętu w lewo
5017 5017 nakaz skrętu w prawo
5018 5018 nakaz jazdy prosto
5019 5019 otwarty
5020 5020 -----
5021 5021 opcje
5022 5022 -----
5023 5023 kościół prawosławny
5024 5024 -----
5025 5025 zewnętrzny
5026 5026 Zewnętrzny segment
5027 5027 poza pobranym obszarem
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 wysepka parkignowa
5031 5031 bilety parkingowe
5032 5032 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5033 5033 -----
5034 5034 -----
5035 5035 utwardzona
5036 5036 kostka
5037 5037 Szczyt
5038 5038 kamienie
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 -----
5042 5042 zielonoświątkowcy
5043 5043 dopuszczalny
5044 5044 zdjęcia
5045 5045 fotowoltaiczna
5046 5046 nabrzeże
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 -----
5050 5050 -----
5051 5051 -----
5052 5052 -----
5053 5053 -----
5054 5054 boisko
5055 5055 -----
5056 5056 Miejsce
5057 5057 tablica botaniczna
5058 5058 plastik
5059 5059 -----
5060 5060 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5061 5061 proszę wybrać drogę
5062 5062 słup
5063 5063 polityczna
5064 5064 energia
5065 5065 prezbiterianie
5066 5066 poprzedni
5067 5067 droga krajowa
5068 5068 droga krajowa - dojazd
5069 5069 droga prywatna
5070 5070 proponowany
5071 5071 protestanci
5072 5072 publiczny
5073 5073 -----
5074 5074 mapy komunikacji miejskiej
5075 5075 bilety komunikacji miejskiej
5076 5076 -----
5077 5077 poczwórny
5078 5078 kwakrzy
5079 5079 kamieniołom
5080 5080 sport rakietowy
5081 5081 kolej
5082 5082 Teren kolejowy
5083 5083 -----
5084 5084 tory kolejowe
5085 5085 -----
5086 5086 -----
5087 5087 -----
5088 5088 czerwony
5089 5089 szuwary
5090 5090 odśwież listę portów
5091 5091 -----
5092 5092 regionalna
5093 5093 wyrażenie regularne
5094 5094 Relacja bez typu
5095 5095 usuń z zaznaczenia
5096 5096 -----
5097 5097 zamień zaznaczenie
5098 5098 droga lokalna
5099 5099 restauracja bez nazwy
5100 5100 -----
5101 5101 w prawo
5102 5102 koryto rzeczne
5103 5103 droga
5104 5104 rola
5105 5105 rondo
5106 5106 droga
5107 5107 -----
5108 5108 -----
5109 5109 -----
5110 5110 -----
5111 5111 piach
5112 5112 kanapki
5113 5113 skala
5114 5114 schemat
5115 5115 Zarośla
5116 5116 droga wojewódzka
5117 5117 -----
5118 5118 wybierz sport:
5119 5119 zaznaczony
5120 5120 zaznaczenie
5121 5121 -----
5122 5122 wydzielona przestrzeń
5123 5123 droga serwisowa
5124 5124 serwis
5125 5125 -----
5126 5126 ściekowy
5127 5127 szyici
5128 5128 strzelectwo
5129 5129 sklep
5130 5130 -----
5131 5131 bocznica
5132 5132 sikhizm
5133 5133 pojedynczy
5134 5134 miejsce
5135 5135 jazda na deskorolce
5136 5136 łyżwiarstwo
5137 5137 -----
5138 5138 narciarstwo
5139 5139 -----
5140 5140 -----
5141 5141 piłka nożna
5142 5142 południe
5143 5143 południowy-wschód
5144 5144 południowy-zachód
5145 5145 spirytualizm
5146 5146 Sport
5147 5147 -----
5148 5148 centrum sportowe
5149 5149 odnoga
5150 5150 stadion
5151 5151 znaczki
5152 5152 -----
5153 5153 kamień
5154 5154 strumień
5155 5155 ulice
5156 5156 nazwa ulicy zawiera ss
5157 5157 ciąg
5158 5158 ciąg;ciąg;...
5159 5159 metro
5160 5160 -----
5161 5161 sunnici
5162 5162 terenowy
5163 5163 -----
5164 5164 bagno
5165 5165 słodycze
5166 5166 pływanie
5167 5167 -----
5168 5168 -----
5169 5169 tenis stołowy
5170 5170 tampony
5171 5171 taoizm
5172 5172 -----
5173 5173 tymczasowy
5174 5174 tymczasowy typ drogi
5175 5175 tenis
5176 5176 -----
5177 5177 droga powiatowa
5178 5178 tekst
5179 5179 tajska
5180 5180 tereny zalewowe
5181 5181 -----
5182 5182 -----
5183 5183 -----
5184 5184 -----
5185 5185 do drogi
5186 5186 topograficzna
5187 5187 -----
5188 5188 turystyka
5189 5189 -----
5190 5190 -----
5191 5191 zabawki
5192 5192 ścieżka
5193 5193 ścieżka i punkty
5194 5194 -----
5195 5195 sygnalizacja świetlna
5196 5196 tramway
5197 5197 potrójny
5198 5198 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5199 5199 droga ekspresowa
5200 5200 droga ekspresowa - dojazd
5201 5201 turecka
5202 5202 -----
5203 5203 rodzaj
5204 5204 droga gminna
5205 5205 -----
5206 5206 podziemny
5207 5207 -----
5208 5208 -----
5209 5209 nieznany
5210 5210 nieoznakowane
5211 5211 -----
5212 5212 nieutwardzona
5213 5213 nieznana
5214 5214 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5215 5215 -----
5216 5216 nieotagowany
5217 5217 nieotagowana droga
5218 5218 nieużywane
5219 5219 -----
5220 5220 do góry
5221 5221 aż do kafelka
5222 5222 użycie
5223 5223 błędy spradzania poprawności
5224 5224 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5225 5225 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5226 5226 -----
5227 5227 wersja {0}
5228 5228 przez węzeł lub drogę
5229 5229 Wulkan
5230 5230 vouchery
5231 5231 -----
5232 5232 woda
5233 5233 szlak wodny
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 -----
5239 5239 tylko punkty
5240 5240 zachód
5241 5241 biały
5242 5242 tablica o zwierzętach
5243 5243 wiatrowa
5244 5244 -----
5245 5245 przewodowy
5246 5246 bezprzewodowy
5247 5247 drewno
5248 5248 -----
5249 5249 -----
5250 5250 Błędny znacznik highway na węźle
5251 5251 dworzec przetokowy
5252 5252 tak
5253 5253 -----
5254 5254 zaratusztrianizm
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 {0} [niekompletny]
5258 5258 Obiekty na warstwie {0}:
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 {0} nie jest liczbą
5262 5262 {0} metrów
5263 5263 -----
5264 5264 {0} musi być większe nić 0
5265 5265 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 {0} km kw.
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 -----
5273 5273 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5274 5274 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5275 5275 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5276 5276 -----
5277 5277 -----
5278 5278 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5279m 1 -----
5280m 2 -----
5281m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5282m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5283m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5284m 4 -----
5285m 5 -----
5286m 6 <html>Zaznaczony obiekt nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5287m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5288m 6 <html>Żaden z zaznaczonych obiektów nie jest dostępny w<br>edytowanej warstwie ''{0}''.</html>
5289m 7 -----
5290m 8 -----
5291m 9 -----
5292m 10 -----
5293m 11 Dodano {0} obiekt
5294m 11 Dodano {0} obiekty
5295m 11 Dodano {0} obiektów
5296m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5297m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5298m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5299m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5300m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5301m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5302m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5303m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5304m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5305m 15 Zmień {0} obiekt
5306m 15 Zmień {0} obiekty
5307m 15 Zmień {0} obiektów
5308m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5309m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5310m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5311m 17 Konflikt podczas pobierania
5312m 17 Konflikty podczas pobierania
5313m 17 Konflikty podczas pobierania
5314m 18 -----
5315m 19 Usunięto {0} węzeł
5316m 19 Usunięto {0} węzły
5317m 19 Usunięto {0} węzłów
5318m 20 Usunięto {0} objekt
5319m 20 Usunięto {0} objekty
5320m 20 Usunięto {0} objektów
5321m 21 Usunięto {0} relację
5322m 21 Usunięto {0} relacje
5323m 21 Usunięto {0} relacji
5324m 22 Usunięto {0} drogę
5325m 22 Usunięto {0} drogi
5326m 22 Usunięto {0} dróg
5327m 23 Usuwanie {0} obiektu
5328m 23 Usuwanie {0} obiektów
5329m 23 Usuwanie {0} obiektów
5330m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5331m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5332m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5333m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5334m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5335m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5336m 26 -----
5337m 27 -----
5338m 28 -----
5339m 29 -----
5340m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5341m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5342m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5343m 31 -----
5344m 32 -----
5345m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
5346m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
5347m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
5348m 34 Przesunięto {0} węzeł
5349m 34 Przesunięto {0} węzły
5350m 34 Przesunięto {0} węzłów
5351m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
5352m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
5353m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
5354m 36 Otwieranie {0} pliku...
5355m 36 Otwieranie {0} plików...
5356m 36 Otwieranie {0} plików...
5357m 37 Wklejam {0} tag
5358m 37 Wklejam {0} tagi
5359m 37 Wklejam {0} tagi
5360m 38 -----
5361m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5362m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5363m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5364m 40 -----
5365m 41 -----
5366m 42 Obrócono {0} węzeł
5367m 42 Obrócono {0} węzły
5368m 42 Obrócono {0} węzłów
5369m 43 -----
5370m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5371m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5372m 44 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5373m 45 Uproszczono {0} drogę
5374m 45 Uproszczono {0} drogi
5375m 45 Uproszczono {0} dróg
5376m 46 -----
5377m 47 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5378m 47 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5379m 47 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5380m 48 -----
5381m 49 -----
5382m 50 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5383m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5384m 50 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5385m 51 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5386m 51 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5387m 51 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5388m 52 Ich wersja ({0} pozycja)
5389m 52 Ich wersja ({0} pozycje)
5390m 52 Ich wersja ({0} pozycji)
5391m 53 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5392m 53 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5393m 53 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5394m 54 -----
5395m 55 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5396m 55 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5397m 55 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5398m 56 -----
5399m 57 Wykryto {0} konflikt.
5400m 57 Wykryto {0} konflikty.
5401m 57 Wykryto {0} konfliktów.
5402m 58 -----
5403m 59 -----
5404m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5405m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5406m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5407m 61 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5408m 61 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5409m 61 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5410m 62 -----
5411m 63 -----
5412m 64 -----
5413m 65 -----
5414m 66 -----
5415m 67 -----
5416m 68 -----
5417m 69 -----
5418m 70 trasa z {0} punktem
5419m 70 trasa z {0} punktami
5420m 70 trasa z {0} punktami
5421m 71 znacznik
5422m 71 znaczniki
5423m 71 znaczników
5424m 72 węzeł
5425m 72 węzły
5426m 72 węzłów
5427m 73 obiekt
5428m 73 obiekty
5429m 73 obiektów
5430m 74 punkt
5431m 74 punkty
5432m 74 punktów
5433m 75 relacja
5434m 75 relacje
5435m 75 relacji
5436m 76 do {0} elementu
5437m 76 do {0} elementów
5438m 76 do {0} elementów
5439m 77 droga
5440m 77 drogi
5441m 77 dróg
5442m 78 {0} Autor
5443m 78 {0} Autorów
5444m 79 {0} składa się z {1} markera
5445m 79 {0} składa się z {1} markerów
5446m 79 {0} składa się z {1} markerów
5447m 80 {0} składa się z {1} ścieżki
5448m 80 {0} składa się z {1} ścieżek
5449m 80 {0} składa się z {1} ścieżek
5450m 81 -----
5451m 82 -----
5452m 83 -----
5453m 84 {0} element
5454m 84 {0} elementy
5455m 84 {0} elementów
5456m 85 {0} węzeł
5457m 85 {0} węzły
5458m 85 {0} węzłów
5459m 86 {0} obiekt do dodania:
5460m 86 {0} obiekty do dodania:
5461m 86 {0} obiektów do dodania:
5462m 87 {0} obiekt do usunięcia:
5463m 87 {0} obiekty do usunięcia:
5464m 87 {0} obiektów do usunięcia:
5465m 88 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5466m 88 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5467m 88 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5468m 89 -----
5469m 90 {0} punkt
5470m 90 {0} punkty
5471m 90 {0} punktów
5472m 91 {0} relacja
5473m 91 {0} relacje
5474m 91 {0} relacji
5475m 92 {0} trasa,
5476m 92 {0} trasy,
5477m 92 {0} tras,
5478m 93 -----
5479m 94 {0} ścieżka
5480m 94 {0} ścieżki
5481m 94 {0} ścieżki
5482m 95 {0} ślad,
5483m 95 {0} ślady,
5484m 95 {0} śladów,
5485m 96 -----
5486m 97 -----
5487m 98 {0} droga
5488m 98 {0} drogi
5489m 98 {0} dróg
5490m 99 {0} punkt
5491m 99 {0} punkty
5492m 99 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.