source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3613

Last change on this file since 3613 was 3613, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 86.5 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 Liczba obiektów
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Kod={0})
10 10 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
11 11 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
12 12 -----
13 13 (Adres URL był:
14 14 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (brak obiektu)
21 21 (brak)
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
26 26 -----
27 27 -----
28 28 -----
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
33 33 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
34 34 * Jeden węzęł z tagami lub
35 35 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
36 36 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
37 37 ...możliwe inne rodzaje transportu
38 38 ... odwołuje się do relacji
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 kręgle
43 43 -----
44 44 -----
45 45 -----
46 46 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
47 47 -----
48 48 <anonimowy>
49 49 -----
50 50 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
51 51 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
52 52 -----
53 53 -----
54 54 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
55 55 -----
56 56 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
57 57 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
58 58 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
64 64 -----
65 65 -----
66 66 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
67 67 -----
68 68 -----
69 69 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
70 70 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
71 71 -----
72 72 -----
73 73 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
74 74 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
75 75 -----
76 76 <różne>
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
81 81 -----
82 82 <h2>Filtr aktywny</h2>
83 83 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
84 84 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
85 85 -----
86 86 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
97 97 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
98 98 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
99 99 -----
100 100 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
101 101 -----
102 102 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
103 103 -----
104 104 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
105 105 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
114 114 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
122 122 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
133 133 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
134 134 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
161 161 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
162 162 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
170 170 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
171 171 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
200 200 -----
201 201 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
202 202 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 <nowy obiekt>
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 A wg. odległości
269 269 A wg. czasu
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 Naruszenie możliwości API
282 282 Wersja API: {0}
283 283 -----
284 284 nieczynny tor
285 285 -----
286 286 Anuluj scalanie
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 O programie
291 291 O JOSM...
292 292 -----
293 293 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
294 294 Dostęp do drogi
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Zakwaterowanie
300 300 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 Akcja
305 305 -----
306 306 -----
307 307 Aktywna
308 308 -----
309 309 Aktywuj zaznzczoną warstwę
310 310 Aktywne style
311 311 -----
312 312 Dodaj
313 313 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
314 314 Dodaj węzeł...
315 315 Dodaj właściwości
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
320 320 Dodaj komentarz
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
324 324 -----
325 325 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
326 326 -----
327 327 Dodaje nowy tag
328 328 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
329 329 -----
330 330 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy po ostatnim członku
331 331 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy za ostatnim zaznaczonym członkiem
332 332 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym członkiem
333 333 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym zaznaczonym członkiem
334 334 -----
335 335 Dodaj informacje o autorze
336 336 -----
337 337 -----
338 338 Dodaje filtr.
339 339 -----
340 340 -----
341 341 -----
342 342 Dodaj nową warstwę
343 343 Dodaj węzeł
344 344 Dodaj węzeł do drogi
345 345 Dodaj węzeł do drogi i połącz
346 346 Dodano węzeł {0}
347 347 Dodano relację {0}
348 348 -----
349 349 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
350 350 -----
351 351 -----
352 352 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
353 353 Dodaj do zaznaczenia
354 354 Dodano drogę {0}
355 355 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
356 356 -----
357 357 Interpolacja adresów
358 358 -----
359 359 Adresy
360 360 -----
361 361 -----
362 362 -----
363 363 -----
364 364 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
365 365 Dostosowuje pozycję wybranej warstwy WMS
366 366 -----
367 367 -----
368 368 -----
369 369 Centrum administracyjne
370 370 administracyjna
371 371 Poziom administracyjny
372 372 Zaawansowane
373 373 -----
374 374 -----
375 375 Ustawienia zaawansowane
376 376 -----
377 377 -----
378 378 -----
379 379 Koleje linowe
380 380 -----
381 381 -----
382 382 lotnisko
383 383 lotnisko
384 384 sklep monopolowy
385 385 Wyrównaj węzły na kole
386 386 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
387 387 -----
388 388 -----
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 wszystkie
396 396 -----
397 397 Wszystkie formaty
398 398 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
399 399 -----
400 400 -----
401 401 ogródki działkowe
402 402 -----
403 403 -----
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 Dozwolony ruch:
410 410 -----
411 411 -----
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
417 417 -----
418 418 Kanał alfa
419 419 Alfabetycznie
420 420 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
421 421 chata alpejska
422 422 -----
423 423 -----
424 424 -----
425 425 zmień także nazwę pliku
426 426 -----
427 427 Zawsze aktualizuj bez pytania
428 428 Udogodnienia
429 429 -----
430 430 Liczba kabli
431 431 Pojemność
432 432 -----
433 433 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
434 434 -----
435 435 -----
436 436 Pusta wartość usunie znacznik.
437 437 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
438 438 -----
439 439 Wystąpił błąd: {0}
440 440 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
441 441 -----
442 442 Wystąpił nieznany błąd
443 443 Kąt
444 444 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
445 445 -----
446 446 -----
447 447 Zastosuj
448 448 Zastosuj zmiany
449 449 Zastosuj szablon
450 450 Zastosuj rozwiązanie
451 451 Zastosuj rolę
452 452 Zastosuj rolę:
453 453 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
454 454 -----
455 455 Zastosuj rozwiązane konflikty
456 456 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
457 457 Zastosuj wybrane zmiany
458 458 -----
459 459 -----
460 460 Zastosuj zmiany
461 461 -----
462 462 Zastosuj zmiany i zamknij okno
463 463 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
464 464 Zastosować?
465 465 -----
466 466 -----
467 467 wykopalisko archeologiczne
468 468 łucznictwo
469 469 Kontynuować?
470 470 Czy na pewno?
471 471 obszar
472 472 Niezamknięty obszar
473 473 Tereny wokół miejsc
474 474 centrum kulturalne
475 475 sztuka
476 476 Pytaj przed aktualizacją
477 477 -----
478 478 -----
479 479 -----
480 480 lekkoatletyka
481 481 -----
482 482 atrakcja
483 483 -----
484 484 Dźwięk
485 485 -----
486 486 Ustawienia audio
487 487 Markery audio z {0}
488 488 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
489 489 -----
490 490 audioprzewodnik
491 491 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
492 492 australijski football
493 493 -----
494 494 -----
495 495 -----
496 496 -----
497 497 -----
498 498 Uwierzytelnianie
499 499 Uwierzytelnienie nie powiodło się
500 500 Błąd uwierzytelniania
501 501 Autor
502 502 Autor: {0}
503 503 Autoryzacja nie powiodła się
504 504 -----
505 505 -----
506 506 -----
507 507 -----
508 508 -----
509 509 Autorzy
510 510 -----
511 511 -----
512 512 Częstość zapisywania (sekundy)
513 513 -----
514 514 -----
515 515 -----
516 516 Centruj ciągle
517 517 -----
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 bankomat
522 522 Automatyczne pobieranie
523 523 Automatyczna korekcja tagów
524 524 -----
525 525 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
526 526 -----
527 527 Dostępne
528 528 Dostępne role
529 529 Dostępne style (z {0})
530 530 -----
531 531 B wg. odległości
532 532 B wg. czasu
533 533 -----
534 534 okno życia
535 535 Wstecz
536 536 Oparcie
537 537 -----
538 538 Błędne żądanie
539 539 piekarnia
540 540 bank
541 541 bar
542 542 Przeszkody
543 543 baseball
544 544 Podstawowe
545 545 zbiornik wodny
546 546 koszykówka
547 547 baterie
548 548 pole bitwy
549 549 zatoka
550 550 plaża
551 551 radiolatarnia
552 552 ławka
553 553 sklep z napojami
554 554 -----
555 555 Rowery
556 556 Rowery
557 557 ogródek piwny
558 558 -----
559 559 sklep rowerowy
560 560 -----
561 561 Biodiesel
562 562 Pusta warstwa
563 563 betonowy blok
564 564 -----
565 565 Zawartość
566 566 stocznia
567 567 słupek drogowy
568 568 księgarnia
569 569 Zakładki
570 570 przejście graniczne
571 571 Nazwa systematyczna
572 572 -----
573 573 bule
574 574 Granice
575 575 granica
576 576 kamień graniczny
577 577 -----
578 578 Rodzaj granicy
579 579 Wybrany obszar
580 580 -----
581 581 gra w kule
582 582 Marka
583 583 most
584 584 -----
585 585 teren poprzemysłowy
586 586 -----
587 587 -----
588 588 kozioł oporowy
589 589 Raporty o błędach
590 590 -----
591 591 budynek
592 592 -----
593 593 Budynki
594 594 -----
595 595 Szekokość:
596 596 -----
597 597 -----
598 598 autobus torowy
599 599 peron autobusowy
600 600 dworzec autobusowy
601 601 przystanek autobusowy
602 602 -----
603 603 rzeźnik
604 604 C wg. odległości
605 605 C wg. czasu
606 606 -----
607 607 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
608 608 kolej linowa
609 609 -----
610 610 -----
611 611 -----
612 612 Kataster
613 613 Kataster: {0}
614 614 -----
615 615 kawiarnia
616 616 Pliki kalibracji
617 617 -----
618 618 -----
619 619 Kemping
620 620 pole namiotowe
621 621 Nie można rysować poza światem
622 622 -----
623 623 -----
624 624 kanał
625 625 Anuluj
626 626 -----
627 627 -----
628 628 Anuluj autentykację
629 629 Anuluj zamykanie zestawów zmian
630 630 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
631 631 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
632 632 Anuluj operację
633 633 -----
634 634 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
635 635 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
636 636 Anuluj przesyłanie
637 637 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
638 638 -----
639 639 -----
640 640 -----
641 641 -----
642 642 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 -----
648 648 -----
649 649 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
650 650 -----
651 651 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
652 652 -----
653 653 -----
654 654 -----
655 655 -----
656 656 -----
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 kajakarstwo
661 661 puszki
662 662 Pojemność
663 663 Pojemność całkowita
664 664 -----
665 665 Samochód
666 666 dealer samochodowy
667 667 kemping
668 668 -----
669 669 Gotówka
670 670 zamek
671 671 przeszkoda dla bydła
672 672 wejście do jaskini
673 673 cmentarz
674 674 Wycentruj raz
675 675 -----
676 676 Wyśrodkuj widok
677 677 wyciąg krzesełkowy
678 678 chata górska
679 679 Zmień właściwości
680 680 -----
681 681 Zmienić kierunek?
682 682 -----
683 683 Zmień węzeł {0}
684 684 -----
685 685 Zmień relację
686 686 -----
687 687 Zmień relację {0}
688 688 Zmień rozdzielczość
689 689 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
690 690 Zmienić wartości?
691 691 Zmień drogę {0}
692 692 -----
693 693 -----
694 694 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
695 695 ID zestawu zmian:
696 696 -----
697 697 Menedżer zestawów zmian
698 698 Zamknięto changeset
699 699 -----
700 700 -----
701 701 -----
702 702 -----
703 703 -----
704 704 -----
705 705 Zestawy zmian
706 706 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 -----
712 712 -----
713 713 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
714 714 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
715 715 -----
716 716 drogeria
717 717 -----
718 718 -----
719 719 Chiński
720 720 Wybierz
721 721 Wybierz kolor
722 722 Wybierz kolor dla {0}
723 723 Wybierz jedną z gotowych licencji
724 724 -----
725 725 -----
726 726 -----
727 727 Wynierz typ obiektu OSM
728 728 -----
729 729 -----
730 730 Kościół
731 731 kino
732 732 miasto
733 733 granica miasta
734 734 mury miejskie
735 735 Nazwa miejscowości
736 736 -----
737 737 cywilna
738 738 -----
739 739 -----
740 740 -----
741 741 -----
742 742 -----
743 743 -----
744 744 -----
745 745 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 -----
752 752 -----
753 753 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
754 754 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
755 755 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
756 756 -----
757 757 Kliknij aby przerwać wysyłanie
758 758 -----
759 759 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
760 760 Kliknij aby przerwać trwającą operację
761 761 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
762 762 Kliknij aby zamknąć
763 763 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
764 764 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
765 765 -----
766 766 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
767 767 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
768 768 -----
769 769 -----
770 770 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
771 771 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
772 772 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
773 773 -----
774 774 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
775 775 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
776 776 -----
777 777 -----
778 778 -----
779 779 -----
780 780 -----
781 781 -----
782 782 -----
783 783 -----
784 784 Kliknij aby rozpocząć szukanie
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 klif
791 791 wspinaczka
792 792 -----
793 793 Zamknij
794 794 Zamknij mimo to
795 795 -----
796 796 Zamknij zestawy zmian
797 797 -----
798 798 Zamknij okno i porzuć pobieranie
799 799 Zamknij otwarte zestawy zmian
800 800 -----
801 801 Zamknij okno
802 802 -----
803 803 -----
804 804 -----
805 805 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
806 806 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
807 807 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
808 808 Zamyka wybrane zestawy zmian
809 809 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
810 810 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
811 811 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
812 812 -----
813 813 -----
814 814 Zamknięty
815 815 Zamknięty:
816 816 Opis
817 817 Opis
818 818 Zamyka otwarte zestawy zmian
819 819 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
820 820 Zamykanie zestawu zmian
821 821 Zamykam zestaw zmian {0}
822 822 Zamykanie zestawu zmian...
823 823 odzież
824 824 -----
825 825 wybrzeże
826 826 Linie brzegowe
827 827 na monety
828 828 college
829 829 Kolor
830 830 Kolor (hex)
831 831 -----
832 832 Schemat kolorów
833 833 Schematy kolorów
834 834 Kolory
835 835 -----
836 836 -----
837 837 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
838 838 Kolor
839 839 Połącz drogi
840 840 Łączy kilka dróg w jedną.
841 841 Połącz {0} dróg
842 842 współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
843 843 Historia poleceń
844 844 Komentarz
845 845 Komentarz:
846 846 Komentarz:
847 847 biura i usługi
848 848 miejsce publiczne
849 849 -----
850 850 -----
851 851 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
852 852 -----
853 853 Porównaj
854 854 sklep komputerowy
855 855 -----
856 856 -----
857 857 Konfiguracja stron wtyczek
858 858 -----
859 859 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
860 860 -----
861 861 Konfiguruj strony...
862 862 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
863 863 -----
864 864 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
865 865 -----
866 866 -----
867 867 -----
868 868 Potwierdź czyszczenie
869 869 -----
870 870 -----
871 871 Konflikt
872 872 -----
873 873 -----
874 874 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
875 875 Konflikty
876 876 Wykryto konflikty
877 877 -----
878 878 -----
879 879 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
880 880 -----
881 881 Konflikty: {0} nierozwiązanych
882 882 Połącz istniejący drogę z węzłem
883 883 -----
884 884 Połączony
885 885 -----
886 886 Łączenie
887 887 Łączenie...
888 888 -----
889 889 Połączenie nie powiodło się
890 890 Ustawienia połączenia
891 891 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
892 892 Połączenie nie powiodło się.
893 893 -----
894 894 w budowie
895 895 Budowa
896 896 -----
897 897 -----
898 898 kontakt
899 899 Kontakt:
900 900 Łączenie z serwerem OSM...
901 901 Łączenie z serwerem...
902 902 Łączenie z serwerem WMS...
903 903 Łączenie z katastrem WMS...
904 904 Zawartość
905 905 kontynent
906 906 Kontynuuj
907 907 -----
908 908 Kontynuuj rozwiązywanie
909 909 -----
910 910 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
911 911 Kontynuuj mimo to
912 912 -----
913 913 Autorzy
914 914 sklep osiedlowy
915 915 Konwertuj na warstwę GPX
916 916 -----
917 917 Przekształć w warstwę danych
918 918 -----
919 919 -----
920 920 -----
921 921 Przekonwertowany z: {0}
922 922 -----
923 923 Liczba wczytanych współrzędnych:
924 924 -----
925 925 Współrzędne:
926 926 Kopiuj
927 927 Kopiuj zaznaczony serwer do menu
928 928 -----
929 929 -----
930 930 -----
931 931 -----
932 932 -----
933 933 -----
934 934 Kopia warstwy {0}
935 935 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 -----
940 940 -----
941 941 Skopiuj do schowka i zamknij
942 942 Kopiuj do schowka
943 943 Kopia nr {1} warstwy {0}
944 944 Prawa autorskie (URL)
945 945 Prawa autorskie - rok
946 946 -----
947 947 -----
948 948 -----
949 949 -----
950 950 -----
951 951 -----
952 952 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
953 953 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
954 954 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
955 955 -----
956 956 -----
957 957 -----
958 958 -----
959 959 -----
960 960 Nie można zaimportować "{0}".
961 961 Nie można zaimportować plików.
962 962 -----
963 963 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
964 964 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
965 965 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
966 966 -----
967 967 Nie można odczytać "{0}"
968 968 -----
969 969 -----
970 970 -----
971 971 -----
972 972 -----
973 973 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
974 974 -----
975 975 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
980 980 -----
981 981 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
982 982 -----
983 983 kraj
984 984 Kod kraju
985 985 -----
986 986 -----
987 987 okręg
988 988 Kurs
989 989 sąd
990 990 zakryte sztuczne jezioro
991 991 dźwig
992 992 Utwórz okrąg
993 993 -----
994 994 -----
995 995 -----
996 996 -----
997 997 -----
998 998 -----
999 999 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1000 1000 -----
1001 1001 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 Tworzy nową warstwę mapy.
1005 1005 Tworzy nową relację
1006 1006 -----
1007 1007 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 Tworzenie obszarów.
1011 1011 -----
1012 1012 Utwórz zakładkę
1013 1013 -----
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 -----
1017 1017 -----
1018 1018 Utwórz nowy problem
1019 1019 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1020 1020 Utwórz wielokąt złożony
1021 1021 Tworzy wielokąt złożony
1022 1022 Tworzy wielokąty złożone jednym kliknięciem, łatwiej niż w standardowy sposób z użyciem edytora relacji.
1023 1023 Utwórz nowy węzeł.
1024 1024 -----
1025 1025 -----
1026 1026 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1027 1027 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1028 1028 -----
1029 1029 Utworzono
1030 1030 Utworzony
1031 1031 -----
1032 1032 -----
1033 1033 Stworzony przez:
1034 1034 Utworzony:
1035 1035 -----
1036 1036 -----
1037 1037 Tworzenie zestawu zmian...
1038 1038 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1039 1039 na karty kredytowe
1040 1040 krykiet
1041 1041 krykiet - siatki
1042 1042 -----
1043 1043 krokiet
1044 1044 -----
1045 1045 -----
1046 1046 przejazd przez tory
1047 1047 opiekun na przejściu dla pieszych
1048 1048 Przecinające się budynki
1049 1049 Rodzaj przejazdu
1050 1050 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1051 1051 Przecinające się drogi
1052 1052 Przecinające się drogi
1053 1053 Kuchnia
1054 1054 Bieżące zaznaczenie
1055 1055 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1056 1056 -----
1057 1057 -----
1058 1058 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1059 1059 -----
1060 1060 -----
1061 1061 -----
1062 1062 Dostosuj kolor
1063 1063 Dostosuj rysowanie linii
1064 1064 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1065 1065 wykop
1066 1066 przegroda dla rowerzystów
1067 1067 Zapętlone zależności między relacjami
1068 1068 kolarstwo
1069 1069 Zapętlone zależności.
1070 1070 Czechy CUZK:KM
1071 1071 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1072 1072 -----
1073 1073 tama
1074 1074 Warstwa danych {0}
1075 1075 -----
1076 1076 Źródło i typ danych:
1077 1077 -----
1078 1078 -----
1079 1079 Weryfikacja danych
1080 1080 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
1081 1081 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1082 1082 Test zgodności zestawu danych
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 Data:
1086 1086 na karty debetowe
1087 1087 -----
1088 1088 Stopnie dziesiętne
1089 1089 -----
1090 1090 -----
1091 1091 -----
1092 1092 ścieżka do jazdy konnej
1093 1093 ścieżka rowerowa
1094 1094 ścieżka dla pieszych
1095 1095 Domyślny
1096 1096 Domyślny (ustalony automatycznie)
1097 1097 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1098 1098 Domyślną wartością jest "{0}".
1099 1099 -----
1100 1100 -----
1101 1101 -----
1102 1102 Usuń
1103 1103 -----
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Tryb kasowania
1108 1108 Usuń właściwość
1109 1109 -----
1110 1110 Potwierdź usunięcie.
1111 1111 Usuń powielone drogi
1112 1112 Usuwa filtr.
1113 1113 Usuń z relacji
1114 1114 Usuwa z ograniczenia skrętu
1115 1115 -----
1116 1116 Usunąć niekompletnych członków?
1117 1117 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1118 1118 Usunięto węzeł {0}
1119 1119 Usuwanie węzłów lub dróg.
1120 1120 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1121 1121 -----
1122 1122 Usuwa obiekty
1123 1123 Usunięto relację {0}
1124 1124 Usuwa wybrane obiekty
1125 1125 Usuwa obecnie edytowaną relację
1126 1126 -----
1127 1127 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1128 1128 Usuń zaznaczoną warstwę.
1129 1129 Usuwa zaznaczoną relację.
1130 1130 -----
1131 1131 -----
1132 1132 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1133 1133 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1134 1134 -----
1135 1135 -----
1136 1136 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1137 1137 -----
1138 1138 Usunięto drogę {0}
1139 1139 Usunięto
1140 1140 Usunięto "{0}"
1141 1141 Usunięte:
1142 1142 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1143 1143 -----
1144 1144 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1145 1145 Usunięte lub przeniesione obiekty
1146 1146 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1147 1147 -----
1148 1148 Wyznanie
1149 1149 dentysta
1150 1150 -----
1151 1151 Głębokość w metrach
1152 1152 Dokładnie opisz problem
1153 1153 Opis
1154 1154 Opis: {0}
1155 1155 Szczegółowość
1156 1156 Szczegóły
1157 1157 -----
1158 1158 -----
1159 1159 -----
1160 1160 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1161 1161 Diesel (olej napędowy)
1162 1162 Ultimate Diesel (GTL)
1163 1163 Diesel dla ciężarówek
1164 1164 Poziom trudności
1165 1165 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1166 1166 Kierunek
1167 1167 -----
1168 1168 -----
1169 1169 -----
1170 1170 Zablokuj
1171 1171 -----
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 Zablokuj wtyczkę
1175 1175 -----
1176 1176 Porzuć i wyjdź
1177 1177 Porzuć i wyjdź
1178 1178 realizacja recept
1179 1179 -----
1180 1180 -----
1181 1181 Ustawienia wyświetlania
1182 1182 -----
1183 1183 -----
1184 1184 -----
1185 1185 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1186 1186 Wyświetlaj współrzędne jako
1187 1187 -----
1188 1188 Wyświetla georeferencyjne obrazy jako tło w JOSM (serwery WMS, Yahoo, ...).
1189 1189 -----
1190 1190 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1191 1191 -----
1192 1192 -----
1193 1193 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1194 1194 Wyświetlaj menu "Audio"
1195 1195 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1196 1196 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1197 1197 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1198 1198 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1199 1199 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1200 1200 -----
1201 1201 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1202 1202 -----
1203 1203 -----
1204 1204 Rozmieść węzły
1205 1205 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1206 1206 nieużywany tor
1207 1207 rów
1208 1208 Porzuć zmiany
1209 1209 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1210 1210 -----
1211 1211 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1212 1212 -----
1213 1213 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1214 1214 -----
1215 1215 Nic nie rób
1216 1216 -----
1217 1217 -----
1218 1218 -----
1219 1219 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1220 1220 -----
1221 1221 sklep DIY
1222 1222 dok
1223 1223 lekarz
1224 1224 wyścigi psów
1225 1225 -----
1226 1226 -----
1227 1227 -----
1228 1228 W dół
1229 1229 Pobierz
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 Pobierz dane
1233 1233 -----
1234 1234 -----
1235 1235 Pobierz dane.
1236 1236 Pobierz członków
1237 1237 -----
1238 1238 Pobiera obiekt wg ID
1239 1239 Pobierz obiekt
1240 1240 Pobierz obiekt…
1241 1241 Pobierz wtyczkę
1242 1242 -----
1243 1243 -----
1244 1244 Adres URL
1245 1245 Pobiera kafelki WMS z {0}
1246 1246 -----
1247 1247 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1248 1248 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1249 1249 -----
1250 1250 -----
1251 1251 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1252 1252 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1253 1253 Pobierz jako nową warstwę
1254 1254 Pobiera zawartość zestawu zmian
1255 1255 -----
1256 1256 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1257 1257 -----
1258 1258 -----
1259 1259 -----
1260 1260 -----
1261 1261 Pobierz wszystko pomiędzy:
1262 1262 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1263 1263 Pobierz z OSM...
1264 1264 Pobierz niekompletnych członków
1265 1265 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1266 1266 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1267 1267 Pobierz listę
1268 1268 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1269 1269 -----
1270 1270 Pobierz członków
1271 1271 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1272 1272 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1273 1273 -----
1274 1274 Pobierz teraz
1275 1275 Pobierz obiekt
1276 1276 Pobierz obiekt…
1277 1277 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1278 1278 -----
1279 1279 -----
1280 1280 -----
1281 1281 Pobierz powiązane
1282 1282 -----
1283 1283 -----
1284 1284 -----
1285 1285 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1286 1286 -----
1287 1287 -----
1288 1288 -----
1289 1289 -----
1290 1290 -----
1291 1291 -----
1292 1292 -----
1293 1293 -----
1294 1294 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1295 1295 -----
1296 1296 -----
1297 1297 Pobierz widoczne kafle
1298 1298 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1299 1299 Pobrane dane GPX
1300 1300 -----
1301 1301 Pobieranie danych GPS
1302 1302 Pobieranie danych OSM...
1303 1303 Pobieranie wtyczki {0}...
1304 1304 Pobieranie wiadomości dnia
1305 1305 -----
1306 1306 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1307 1307 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1308 1308 Pobieranie zestawów zmian...
1309 1309 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1310 1310 Pobieranie danych
1311 1311 Pobieranie z serwera OSM...
1312 1312 Pobieranie historii...
1313 1313 -----
1314 1314 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1315 1315 -----
1316 1316 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1317 1317 Pobieranie powiązanych relacji...
1318 1318 Pobieranie powiązanych dróg...
1319 1319 -----
1320 1320 -----
1321 1321 -----
1322 1322 wyciąg orczykowy
1323 1323 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1324 1324 -----
1325 1325 -----
1326 1326 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1327 1327 Przeciągnij aby obrócić obraz
1328 1328 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1329 1329 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1330 1330 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1331 1331 odpływ
1332 1332 Rysowanie
1333 1333 Rysuj strzałki kierunkowe
1334 1334 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1335 1335 -----
1336 1336 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1337 1337 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1338 1338 -----
1339 1339 -----
1340 1340 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1341 1341 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1342 1342 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1343 1343 Rysuj duże punkty GPS.
1344 1344 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1345 1345 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1346 1346 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1347 1347 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1348 1348 Tworzenie węzłów i dróg.
1349 1349 -----
1350 1350 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1351 1351 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1352 1352 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1353 1353 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1354 1354 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1355 1355 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1356 1356 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1357 1357 woda do picia
1358 1358 -----
1359 1359 -----
1360 1360 pralnia chemiczna
1361 1361 Rozmnóż w {0} węzłów
1362 1362 Powiel
1363 1363 Duplikuj warstwę
1364 1364 -----
1365 1365 -----
1366 1366 -----
1367 1367 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1368 1368 -----
1369 1369 Powiela zaznaczone obiekty.
1370 1370 Skopiuj warstwę
1371 1371 Powielone węzły
1372 1372 Powielone węzły drogi
1373 1373 Powielone węzły drogi.
1374 1374 Powielone drogi
1375 1375 -----
1376 1376 E10 (bioetanol 10%)
1377 1377 E85 (bioetanol 85%)
1378 1378 -----
1379 1379 -----
1380 1380 -----
1381 1381 Edycja
1382 1382 Edycja kręgli
1383 1383 Edycja informacji o adresach
1384 1384 Edycja interpolacji adresów
1385 1385 Edycja granicy administracyjnej
1386 1386 Edycja lotniska
1387 1387 Edycja sklepu monopolowego
1388 1388 Edycja ogródków działkowych
1389 1389 Edycja chaty alpejskiej
1390 1390 -----
1391 1391 Edycja wykopaliska archeologicznego
1392 1392 -----
1393 1393 Edycja centrum kulturalnego
1394 1394 Edycja obiektu sztuki
1395 1395 Edycja
1396 1396 Edycja atrakcji turystycznej
1397 1397 -----
1398 1398 Edycja bankomatu
1399 1399 Edycja okna życia
1400 1400 Edycja piekarni
1401 1401 Edycja banku
1402 1402 Edycja baru
1403 1403 -----
1404 1404 Edycja zbiornika wodnego
1405 1405 -----
1406 1406 Edycja pola bitwy
1407 1407 Edycja zatoki
1408 1408 Edycja plaży
1409 1409 Edycja radiolatarni
1410 1410 Edycja sklepu z napojami
1411 1411 Edycja parkingu dla rowerów
1412 1412 Edycja wypożyczalni rowerów
1413 1413 Edycja warsztatu rowerowego
1414 1414 Edycja ogródka piwnego
1415 1415 Edycja stoczni
1416 1416 Edycja słupka drogowego
1417 1417 Edycja księgarni
1418 1418 Edycja przejścia granicznego
1419 1419 Edycja boiska do gry w boule
1420 1420 Edycja granicy
1421 1421 Edycja kamienia granicznego
1422 1422 -----
1423 1423 Edycja mostu
1424 1424 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1425 1425 Edycja terenu poprzemysłowego
1426 1426 -----
1427 1427 Edycja autobusu torowego
1428 1428 Edycja peronu autobusowego
1429 1429 Edycja dworca autobusowego
1430 1430 Edycja przystanku autobusowego
1431 1431 Edycja sklepu mięsnego
1432 1432 Edycja kolei linowej
1433 1433 Edycja kawiarni
1434 1434 Edycja pola namiotowego
1435 1435 -----
1436 1436 Edycja kanału
1437 1437 -----
1438 1438 Edycja wypożyczalni samochodów
1439 1439 Edycja warsztatu samochodowego
1440 1440 Edytuj wypożyczalnię samochodów
1441 1441 Edycja warsztatu samochodowego
1442 1442 Edycja myjni samochodowej
1443 1443 Edycja kempingu
1444 1444 Edycja zamku
1445 1445 Edycja przeszkody dla bydła
1446 1446 Edycja wejścia do jaskini
1447 1447 Edycja cmentarza
1448 1448 Edycja wyciągu krzesełkowego
1449 1449 Edycja chaty górskiej
1450 1450 Edycja drogerii
1451 1451 Edycja kina
1452 1452 Edycja miasta
1453 1453 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1454 1454 Edycja granicy cywilnej
1455 1455 Edycja klifu
1456 1456 -----
1457 1457 -----
1458 1458 -----
1459 1459 Edycja zbiornika gazu
1460 1460 Edycja college'u
1461 1461 Edycja obszaru biur i usług
1462 1462 Edycja miejsca publicznego
1463 1463 Edycja sklepu komputerowego
1464 1464 Edycja terenu budowy
1465 1465 Edycja kontaktu
1466 1466 Edycja kontynentu
1467 1467 Edycja sklepu osiedlowego
1468 1468 Edycja kraju
1469 1469 Edycja okręgu / hrabstwa
1470 1470 Edycja siedziby sądu
1471 1471 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1472 1472 Edycja dźwigu
1473 1473 Edycja boiska do gry w krykieta
1474 1474 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1475 1475 Edycja miejsca do gry w krokieta
1476 1476 Edycja przejścia dla pieszych
1477 1477 Edycja ścieżki rowerowej
1478 1478 -----
1479 1479 Edycja tamy
1480 1480 Edycja dentysty
1481 1481 Edycja opuszczonych torów
1482 1482 Edytuj rów
1483 1483 Edycja sklepu DIY (zrób to sam)
1484 1484 Edycja doku
1485 1485 Edycja lekarza
1486 1486 -----
1487 1487 Edycja wyciągu orczykowego
1488 1488 Edycja odpływu
1489 1489 Edycja punktu z wodą pitną
1490 1490 Edycja palni chemicznej
1491 1491 Edycja sklepu elektronicznego
1492 1492 Edycja ambasady
1493 1493 -----
1494 1494 Edycja wejścia
1495 1495 -----
1496 1496 Edycja gruntów rolnych
1497 1497 Edycja zagrody
1498 1498 Edycja restauracji fast-food
1499 1499 Edycji hali górskiej
1500 1500 Edycja trasy promu
1501 1501 Edycja terminalu promowego
1502 1502 Edycja hydrantu
1503 1503 Edycja straży pożarnej
1504 1504 Edycja miejsca do wędkowania
1505 1505 Edycja schodów
1506 1506 Edycja kwiaciarni
1507 1507 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1508 1508 Edycja ścieżki dla pieszych
1509 1509 Edycja brodu
1510 1510 Edycja lasu
1511 1511 Edycja fontanny
1512 1512 Edycja stacji benzynowej
1513 1513 Edycja sklepu meblowego
1514 1514 -----
1515 1515 Edycja ogrodu
1516 1516 Edycja centrum ogrodniczego
1517 1517 Edycja zbiornika gazu
1518 1518 Edycja bramy
1519 1519 Edycja lodowca
1520 1520 -----
1521 1521 Edycja pola golfowego
1522 1522 -----
1523 1523 -----
1524 1524 Edycja cmentarza
1525 1525 Edycja terenu pod zabudowę
1526 1526 Edycja kwatery turystycznej
1527 1527 Edycja gimnastyki
1528 1528 Edycja salonu fryzjerskiego
1529 1529 Edycja przystanku kolejowego
1530 1530 Edycja wólki
1531 1531 -----
1532 1532 Edycja sklepu z narzędziami
1533 1533 Edycja wrzosowiska
1534 1534 Edycja lądowiska dla helikopterów
1535 1535 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1536 1536 Edycja drogi w budowie
1537 1537 Edycja miejsca do gry w hokeja
1538 1538 Edycja wyścigów konnych
1539 1539 Edycja szpitala
1540 1540 Edycja hostelu
1541 1541 Edycja hotelu
1542 1542 Edycja ambony strzelniczej
1543 1543 Edycja terenu przemysłowego
1544 1544 Edycja wyspy
1545 1545 Edycja wysepki
1546 1546 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1547 1547 Edycja skrzyżowania
1548 1548 -----
1549 1549 Edycja przedszkola
1550 1550 Edycja kiosku
1551 1551 -----
1552 1552 Edycja lądu
1553 1553 Edycja wysypiska śmieci
1554 1554 wyspa
1555 1555 Edycja biblioteki
1556 1556 Edycja szlabanu
1557 1557 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1558 1558 Edycja latarni morskiej
1559 1559 Edycja strefy zamieszkania
1560 1560 Edycja okolicy
1561 1561 Edycja mariny
1562 1562 Edycja łąki
1563 1563 Edycja miejsca pamięci
1564 1564 Edycja obszaru wojskowego
1565 1565 Edycja szybu
1566 1566 Edycja minigolfa
1567 1567 -----
1568 1568 Edycja kantoru
1569 1569 Edycja toru jednoszynowego
1570 1570 Edycja pomnika
1571 1571 Edycja motelu
1572 1572 -----
1573 1573 -----
1574 1574 -----
1575 1575 Edycja autostrady
1576 1576 Edycja skrzyżowania autostrad
1577 1577 Edycja dojazdu do autostrady
1578 1578 Edycja przełęczy
1579 1579 Edycja błot
1580 1580 Edycja różnych sportów
1581 1581 Edycja multipolygonu
1582 1582 Edycja muzeum
1583 1583 Edycja toru kolei wąskotorowej
1584 1584 Edycja granicy narodowej
1585 1585 Edycja granicy parku narodowego
1586 1586 Edycja rezerwatu przyrody
1587 1587 Edycja klubu nocnego
1588 1588 Edycja optyka
1589 1589 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1590 1590 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1591 1591 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1592 1592 Edycja parku
1593 1593 Edycja parkingu
1594 1594 Edycja uliczki parkingowej
1595 1595 Edycja zatoki
1596 1596 Edycja ścieżki
1597 1597 Edycja wzgórza
1598 1598 Edycja ciągu pieszego
1599 1599 Edycja miejsca do gry w pelotę
1600 1600 Edycja apteki
1601 1601 Edycja miejsca na piknik
1602 1602 Edycja molo
1603 1603 Edycja rurociągu
1604 1604 Edycja boiska
1605 1605 Edycja miejsca kultu religijnego
1606 1606 Edycja placu zabaw
1607 1607 Edycja posterunku policji
1608 1608 Edycja granicy politycznej
1609 1609 Edycja urzędu pocztowego
1610 1610 Edycja elektowni
1611 1611 Edycja linii wysokiego napięcia
1612 1612 Edycja rozdzielni elektrycznej
1613 1613 Edycja stacji transformatorowej
1614 1614 Edycja słupa elektrycznego
1615 1615 Edycja kolei retro
1616 1616 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1617 1617 Edycja drogi krajowej
1618 1618 Edycja więzienia
1619 1619 Edycja pubu
1620 1620 Edycja budynku użyteczności publicznej
1621 1621 Edycja komieniołomu
1622 1622 -----
1623 1623 Edycja toru wyścigowego
1624 1624 -----
1625 1625 Edycja toru
1626 1626 Edycja terenu kolejowego
1627 1627 Edycja peronu kolejowego
1628 1628 Edycja terenu rekreacyjnego
1629 1629 Edycja punktu zbiórki odpadów
1630 1630 Edycja regionu
1631 1631 Edycja sztucznego jeziora
1632 1632 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1633 1633 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1634 1634 -----
1635 1635 Edycja restauracji
1636 1636 Edycja obszaru handlowego
1637 1637 Edycja rzeki
1638 1638 Edycja koryta rzecznego
1639 1639 Edycja ograniczeń na drodze
1640 1640 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1641 1641 Edytuj trasę
1642 1642 -----
1643 1643 -----
1644 1644 -----
1645 1645 Edycja ruin
1646 1646 Edycja pasa startowego
1647 1647 -----
1648 1648 Edycja bramy warownej
1649 1649 Edycja szkoły
1650 1650 Edycja rumowiska
1651 1651 Edycja buszu
1652 1652 Edycja drogi wojewódzkiej
1653 1653 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1654 1654 Edycja drogi serwisowej
1655 1655 Edycja schronienia
1656 1656 Edycja sklepu obuwniczego
1657 1657 -----
1658 1658 -----
1659 1659 Edycja skrótów
1660 1660 Edycja jazdy na deskorolce
1661 1661 Edycja łyżwiarstwa
1662 1662 -----
1663 1663 Edycja pochylni
1664 1664 -----
1665 1665 Edycja kolczatki
1666 1666 Edycja centrum sportowego
1667 1667 Edycja sklepu sportowego
1668 1668 plaża
1669 1669 Edycja stadionu
1670 1670 Edycja stanu
1671 1671 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1672 1672 Edycja przełazu
1673 1673 Edycja strumienia
1674 1674 Edycja dzielnicy
1675 1675 Edycja toru metra
1676 1676 Edycja wejścia do metra
1677 1677 Edycja supermarketu
1678 1678 Edycja kamery do monitoringu
1679 1679 Edycja punktu geodezyjnego
1680 1680 Edytuj pływanie
1681 1681 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1682 1682 Edycja krawca
1683 1683 Edycja postoju taksówek
1684 1684 Edycja drogi kołowania
1685 1685 Edycja telefonu
1686 1686 Edycja miejsca do gry w tenisa
1687 1687 Edycja terminalu
1688 1688 Edycja bramy terminalu
1689 1689 Edycja drogi powiatowej
1690 1690 Edycja teatru
1691 1691 Edycja parku rozrywki
1692 1692 Edycja punktu poboru opłat
1693 1693 Edycja wieży
1694 1694 Edycja miejscowości
1695 1695 Edycja ratusza
1696 1696 Edycja sklepu z zabawkami
1697 1697 Edycja drogi gruntowej
1698 1698 Edycja środka uspokojenia ruchu
1699 1699 Edycja torów tramwajowych
1700 1700 Edycja przystanku tramwajowego
1701 1701 Edycja biura podróży
1702 1702 Edycja drzewa
1703 1703 Edycja drogi ekspresowej
1704 1704 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1705 1705 Edycja tunelu
1706 1706 Edycja ograniczenia skrętu
1707 1707 Edycja kołowrotka
1708 1708 Edycja sklepu z oponami
1709 1709 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1710 1710 Edycja uniwersytetu
1711 1711 Edycja automatu sprzedającego
1712 1712 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1713 1713 Edycja wypożyczalni wideo
1714 1714 Edycja punktu widokowego
1715 1715 Edycja wsi
1716 1716 Edycja zieleni miejskiej
1717 1717 Edycja winnicy
1718 1718 Edycja wulkanu
1719 1719 Edycja kosza na śmieci
1720 1720 Edycja oczyszczalni ścieków
1721 1721 Edycja zbiornika wodnego
1722 1722 Edycja parku wodnego
1723 1723 Edycja wieży ciśnień
1724 1724 Edycja wodospadu
1725 1725 Edycja krzyża przydrożnego
1726 1726 Edycja kapliczki
1727 1727 Edycja jazu
1728 1728 Edycja mokradła
1729 1729 Edycja wiatraka
1730 1730 Edycja lasu pierwotnego
1731 1731 Edycja zakładu produkcyjnego
1732 1732 Edycja zoo
1733 1733 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1734 1734 -----
1735 1735 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1736 1736 Edytuje filtr.
1737 1737 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1738 1738 -----
1739 1739 -----
1740 1740 -----
1741 1741 -----
1742 1742 -----
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 Edytuje tę stronę pomocy
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 -----
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1757 1757 Edycja: {0}
1758 1758 -----
1759 1759 Elektryfikacja
1760 1760 na karty chipowe
1761 1761 sklep elektroniczny
1762 1762 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1763 1763 Wysokość
1764 1764 Adres e-mail
1765 1765 nasyp
1766 1766 ambasada
1767 1767 -----
1768 1768 telefon alarmowy
1769 1769 Pusty dokument
1770 1770 -----
1771 1771 Puste drogi
1772 1772 -----
1773 1773 -----
1774 1774 -----
1775 1775 Zastosuj filtr
1776 1776 -----
1777 1777 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1781 1781 Wprowadź URL
1782 1782 Podaj adres z którego pobrać dane:
1783 1783 Wprowadź ID zestawu zmian
1784 1784 Podaj nowy klucz i jego wartość
1785 1785 -----
1786 1786 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1787 1787 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1788 1788 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1789 1789 Wpisz szukane wyrażenie
1790 1790 -----
1791 1791 -----
1792 1792 -----
1793 1793 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1794 1794 -----
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 -----
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 Podaj współrzędne nowego węzła.
1806 1806 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1807 1807 -----
1808 1808 Wpisz swój komentarz
1809 1809 wejście
1810 1810 jeździectwo
1811 1811 Błąd
1812 1812 -----
1813 1813 -----
1814 1814 Błąd podczas usuwania danych.
1815 1815 Błąd podczas wyświetlania adresu
1816 1816 -----
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 -----
1820 1820 -----
1821 1821 Błąd podczas ładowania pliku
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 Błąd w pliku {0}
1825 1825 -----
1826 1826 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1827 1827 -----
1828 1828 Błąd odtwarzania dźwięku
1829 1829 -----
1830 1830 -----
1831 1831 -----
1832 1832 -----
1833 1833 -----
1834 1834 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1835 1835 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1836 1836 -----
1837 1837 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1838 1838 -----
1839 1839 Błąd podczas przetwarzania {0}
1840 1840 Błąd podczas wysyłania
1841 1841 -----
1842 1842 -----
1843 1843 -----
1844 1844 Błędy
1845 1845 Błędy w czasie pobierania
1846 1846 Błędy/Uwagi
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 -----
1850 1850 -----
1851 1851 -----
1852 1852 Wystąpił wyjątek
1853 1853 Zakończ
1854 1854 Zamknij JOSM
1855 1855 -----
1856 1856 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1857 1857 Kończy pracę z programem.
1858 1858 -----
1859 1859 -----
1860 1860 -----
1861 1861 -----
1862 1862 -----
1863 1863 -----
1864 1864 Eksportuj do pliku GPX
1865 1865 Eksportuj i zapisz
1866 1866 -----
1867 1867 Opcje eksportu
1868 1868 Eksportuj dane do pliku GPX
1869 1869 Eksportuj do GPX...
1870 1870 -----
1871 1871 -----
1872 1872 -----
1873 1873 -----
1874 1874 -----
1875 1875 -----
1876 1876 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1877 1877 Wytłocz
1878 1878 Wytłocz drogę
1879 1879 DO POPRAWKI
1880 1880 -----
1881 1881 -----
1882 1882 -----
1883 1883 -----
1884 1884 -----
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 Nie można otworzyć adresu URL
1888 1888 -----
1889 1889 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 -----
1893 1893 -----
1894 1894 -----
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 grunty rolne
1905 1905 zagroda
1906 1906 fast food
1907 1907 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1908 1908 -----
1909 1909 Szybciej
1910 1910 -----
1911 1911 -----
1912 1912 Numer faksu
1913 1913 Opłata
1914 1914 hala górska
1915 1915 ogrodzenie
1916 1916 trasa promu
1917 1917 terminal promowy
1918 1918 -----
1919 1919 -----
1920 1920 -----
1921 1921 -----
1922 1922 -----
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 Plik
1926 1926 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1927 1927 -----
1928 1928 Błędny format pliku
1929 1929 -----
1930 1930 Plik "{0}" nie istnieje
1931 1931 Plik kopi zapasowej
1932 1932 -----
1933 1933 Plik istnieje. Nadpisać?
1934 1934 -----
1935 1935 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1936 1936 -----
1937 1937 Plik: {0}
1938 1938 -----
1939 1939 Nazwa pliku
1940 1940 -----
1941 1941 -----
1942 1942 -----
1943 1943 -----
1944 1944 Filtr
1945 1945 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1946 1946 Tryb filtru
1947 1947 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1948 1948 -----
1949 1949 Zakończ rysowanie.
1950 1950 hydrant
1951 1951 straż pożarna
1952 1952 Ścieżka do programu Firefox
1953 1953 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
1954 1954 miejsce na ognisko
1955 1955 miejsce do wędkowania
1956 1956 Napraw
1957 1957 -----
1958 1958 -----
1959 1959 Popraw konflikty tagów
1960 1960 Napraw zaznaczone błędy.
1961 1961 -----
1962 1962 -----
1963 1963 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1964 1964 Naprawianie błędów...
1965 1965 -----
1966 1966 kwiaciarnia
1967 1967 -----
1968 1968 -----
1969 1969 Znaleziono następujące problemy:
1970 1970 -----
1971 1971 przestrzeń restauracyjna
1972 1972 Wyżywienie
1973 1973 Ruch pieszy
1974 1974 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1975 1975 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1976 1976 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1977 1977 bród
1978 1978 las
1979 1979 -----
1980 1980 -----
1981 1981 -----
1982 1982 Do przodu
1983 1983 -----
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 -----
1988 1988 Znaleziono {0} pasujących.
1989 1989 fontanna
1990 1990 Zablokuj
1991 1991 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1992 1992 WMS katastru francuskiego
1993 1993 Częstotliwość (Hz)
1994 1994 -----
1995 1995 Z relacji
1996 1996 Z adresu URL
1997 1997 Z:
1998 1998 stacja benzynowa
1999 1999 Stacja benzynwa
2000 2000 Rodzaje paliwa:
2001 2001 -----
2002 2002 Pełny ekran
2003 2003 -----
2004 2004 meble
2005 2005 -----
2006 2006 Punkty GPS
2007 2007 Opis trasy GPS
2008 2008 Pliki GPX
2009 2009 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2010 2010 -----
2011 2011 Scieżka GPX:
2012 2012 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2013 2013 -----
2014 2014 -----
2015 2015 -----
2016 2016 ogród
2017 2017 centrum ogrodnicze
2018 2018 zbiornik gazu
2019 2019 brama
2020 2020 Rozstaw toru (mm)
2021 2021 Geografia
2022 2022 -----
2023 2023 -----
2024 2024 Geolokalizowane obrazy
2025 2025 -----
2026 2026 -----
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 lodowiec
2030 2030 szkło
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 -----
2035 2035 -----
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 Przechodzi do następnej strony
2042 2042 Przechodzi do poprzedniej strony
2043 2043 golf
2044 2044 pole golfowe
2045 2045 -----
2046 2046 Zaopatrzenie
2047 2047 -----
2048 2048 -----
2049 2049 -----
2050 2050 -----
2051 2051 -----
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 trawa
2055 2055 cmentarz
2056 2056 -----
2057 2057 teren pod zabudowę
2058 2058 Siatka
2059 2059 -----
2060 2060 -----
2061 2061 -----
2062 2062 -----
2063 2063 kontener z piaskiem
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 -----
2069 2069 -----
2070 2070 kwatera
2071 2071 drogowskaz
2072 2072 -----
2073 2073 gimnastyka
2074 2074 fryzjer
2075 2075 przysiółek
2076 2076 -----
2077 2077 -----
2078 2078 hangar
2079 2079 sklep z narzędziami
2080 2080 -----
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 -----
2084 2084 -----
2085 2085 -----
2086 2086 Zdrowie
2087 2087 wrzosowisko
2088 2088 Samochody ciężarowe
2089 2089 Samochody dostawcze
2090 2090 żywopłot
2091 2091 Wysokość
2092 2092 Wysokość (metry)
2093 2093 lądowisko dla helikopterów
2094 2094 Pomoc
2095 2095 Pomoc: {0}
2096 2096 -----
2097 2097 -----
2098 2098 -----
2099 2099 Ukryj
2100 2100 Ukryj elementy
2101 2101 sprzęt hifi
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 Największy numer
2105 2105 -----
2106 2106 -----
2107 2107 -----
2108 2108 Drogi
2109 2109 turystyka piesza
2110 2110 Miejsca historyczne
2111 2111 Historia
2112 2112 -----
2113 2113 -----
2114 2114 -----
2115 2115 -----
2116 2116 -----
2117 2117 -----
2118 2118 hokej
2119 2119 -----
2120 2120 Strona domowa
2121 2121 Konie
2122 2122 wyścigi konne
2123 2123 szpital
2124 2124 -----
2125 2125 hostel
2126 2126 hotel
2127 2127 -----
2128 2128 Nazwa domu
2129 2129 Numer domu
2130 2130 -----
2131 2131 -----
2132 2132 -----
2133 2133 Ambona myśliwska
2134 2134 -----
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 -----
2139 2139 -----
2140 2140 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 -----
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 Zignoruj
2152 2152 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 -----
2157 2157 -----
2158 2158 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2159 2159 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2160 2160 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 -----
2164 2164 -----
2165 2165 -----
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2174 2174 -----
2175 2175 -----
2176 2176 Niedozwolony obiekt z id=0
2177 2177 -----
2178 2178 -----
2179 2179 Niewłaściwa kombinacja tag/wartość
2180 2180 -----
2181 2181 -----
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 -----
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 Obraz
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 Pliki obrazów
2199 2199 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 -----
2204 2204 -----
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 Importuj dźwięk
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Importuj obrazki
2214 2214 Import nie jest możliwy
2215 2215 -----
2216 2216 Wczytane obrazy
2217 2217 -----
2218 2218 -----
2219 2219 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2220 2220 -----
2221 2221 -----
2222 2222 nachylenie drogi
2223 2223 duże nachylenie drogi
2224 2224 Niekompletny opis <member> z ref=0
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 -----
2228 2228 -----
2229 2229 -----
2230 2230 -----
2231 2231 teren przemysłowy
2232 2232 -----
2233 2233 Informacje o elemencie
2234 2234 -----
2235 2235 Informacje
2236 2236 tablica informacyjna
2237 2237 informacja turystyczna
2238 2238 terminal informacyjny
2239 2239 Informacje o warstwie
2240 2240 Inicjalizacja
2241 2241 -----
2242 2242 -----
2243 2243 -----
2244 2244 -----
2245 2245 -----
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 Wewnętrzny błąd serwera
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 Dostęp do internetu
2254 2254 Opłata za internet
2255 2255 Interpolacja
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2259 2259 -----
2260 2260 -----
2261 2261 -----
2262 2262 Nieprawidłowy plik bz2.
2263 2263 Nieprawidłowa data
2264 2264 Niepoprawna data/czas
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 -----
2268 2268 -----
2269 2269 -----
2270 2270 -----
2271 2271 Nieprawidłowa strefa czasowa
2272 2272 -----
2273 2273 Niepoprawna nazwa użytkownika
2274 2274 -----
2275 2275 Odwróć filtr
2276 2276 -----
2277 2277 -----
2278 2278 -----
2279 2279 wyspa
2280 2280 wysepka
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 -----
2285 2285 -----
2286 2286 Przeglądarka pomocy JOSM
2287 2287 -----
2288 2288 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2289 2289 -----
2290 2290 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2291 2291 -----
2292 2292 -----
2293 2293 Pliki JPEG (*.jpg)
2294 2294 OpenStreetMap - Edytor Java
2295 2295 Wersja Javy {0}
2296 2296 Funkcja łączenia obszarów
2297 2297 Połącz węzeł i linię
2298 2298 Połącz węzeł z drogą
2299 2299 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2300 2300 Połącz nakładające się obszary
2301 2301 Połączono nakładające się na siebie obszary
2302 2302 Łączy nakładające się obszary
2303 2303 -----
2304 2304 Przejdź do pozycji
2305 2305 -----
2306 2306 -----
2307 2307 Przejdź
2308 2308 Przejdź do pozycji
2309 2309 Skrzyżowanie
2310 2310 -----
2311 2311 Zachowaj
2312 2312 -----
2313 2313 -----
2314 2314 -----
2315 2315 -----
2316 2316 -----
2317 2317 Zachowaj wtyczkę
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 -----
2323 2323 Klucz
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 Klucz:
2328 2328 Skóry klawiaturowe
2329 2329 Słowa kluczowe
2330 2330 przedszkole
2331 2331 kiosk
2332 2332 -----
2333 2333 Gaz LPG
2334 2334 -----
2335 2335 -----
2336 2336 -----
2337 2337 -----
2338 2338 -----
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 ląd (wyspa)
2347 2347 Zagospodarowanie terenu
2348 2348 Wysypisko
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 Liczba pasów ruchu
2352 2352 Język
2353 2353 Ostatnia zmiana o {0}
2354 2354 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2355 2355 Szerokość
2356 2356 -----
2357 2357 -----
2358 2358 -----
2359 2359 -----
2360 2360 -----
2361 2361 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 pralnia samoobsługowa
2367 2367 Warstwa
2368 2368 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2369 2369 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2370 2370 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2371 2371 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2372 2372 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2373 2373 -----
2374 2374 -----
2375 2375 -----
2376 2376 warstwa nie jest na liście.
2377 2377 -----
2378 2378 Warstwa: {0}
2379 2379 Warstwy
2380 2380 -----
2381 2381 Czas rozbiegu (w sekundach)
2382 2382 Rozrywka
2383 2383 Długość
2384 2384 -----
2385 2385 -----
2386 2386 -----
2387 2387 Pozwala wysyłać innym aplikaciom polecenia do JOSM
2388 2388 przejazd kolejowy
2389 2389 biblioteka
2390 2390 Licencja
2391 2391 szlaban
2392 2392 trasa szybkiego tramwaju
2393 2393 latarnia morska
2394 2394 Oznaczenie linii
2395 2395 -----
2396 2396 Rodzaj linii
2397 2397 Wiersz {0} kolumna {1}:
2398 2398 -----
2399 2399 -----
2400 2400 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2401 2401 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2402 2402 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 -----
2406 2406 -----
2407 2407 strefa zamieszkania
2408 2408 -----
2409 2409 Wczytaj kalibrację
2410 2410 -----
2411 2411 Otwórz warstwę WMS
2412 2412 Otwórz warstwę WMS z pliku
2413 2413 -----
2414 2414 -----
2415 2415 -----
2416 2416 -----
2417 2417 -----
2418 2418 -----
2419 2419 Ładowanie wczesnych wtyczek
2420 2420 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 -----
2425 2425 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2426 2426 Ładowanie wtyczek
2427 2427 Ładowanie wtyczek...
2428 2428 -----
2429 2429 Wczytywanie {0}
2430 2430 Wczytuje zapisaną kalinrację dla obrazu
2431 2431 pliki lokalne
2432 2432 okolica
2433 2433 -----
2434 2434 Położenie
2435 2435 -----
2436 2436 Zablokuj
2437 2437 wrota śluzy
2438 2438 Lodi - Włochy
2439 2439 -----
2440 2440 Długość
2441 2441 -----
2442 2442 -----
2443 2443 Wygląd i zachowanie
2444 2444 -----
2445 2445 wieża widokowa
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 -----
2449 2449 -----
2450 2450 -----
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 Najmniejszy numer
2457 2457 MLIT Japonia (ORTHO)
2458 2458 MLIT Japonia (ORTO01)
2459 2459 MLIT Japonia (ORTO02)
2460 2460 MLIT Japonia (ORTO03)
2461 2461 Skala MTB
2462 2462 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2463 2463 -----
2464 2464 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2465 2465 -----
2466 2466 -----
2467 2467 -----
2468 2468 -----
2469 2469 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2470 2470 -----
2471 2471 Obiekty sztuczne
2472 2472 Budowle
2473 2473 -----
2474 2474 -----
2475 2475 -----
2476 2476 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2477 2477 mapa
2478 2478 Style rysowania map
2479 2479 Odwzorowanie kartograficzne
2480 2480 Ustawienia mapy
2481 2481 Mapa: {0}
2482 2482 marina
2483 2483 Oznacz jako wykonane
2484 2484 -----
2485 2485 Znaczniki nazwanych punktów
2486 2486 Znaczniki z {0}
2487 2487 -----
2488 2488 -----
2489 2489 -----
2490 2490 -----
2491 2491 Materiał
2492 2492 -----
2493 2493 Maks. wysokość (w metrach)
2494 2494 Maks. długość (w metrach)
2495 2495 Maks. szerokość (w metrach)
2496 2496 -----
2497 2497 -----
2498 2498 -----
2499 2499 -----
2500 2500 Maks. prędkość (km/h)
2501 2501 Maks. ciężar (w tonach)
2502 2502 -----
2503 2503 Maksymalny obszar na zapytanie:
2504 2504 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2505 2505 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2506 2506 -----
2507 2507 -----
2508 2508 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2509 2509 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2510 2510 Maksymalna długość (w metrach)
2511 2511 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2512 2512 -----
2513 2513 -----
2514 2514 -----
2515 2515 -----
2516 2516 -----
2517 2517 łąka
2518 2518 Zmierzone wartości
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 Członek
2522 2522 -----
2523 2523 Członkowie
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 Członkowie (z konfliktami)
2527 2527 miejsce pamięci
2528 2528 Nazwa w menu
2529 2529 Nazwa w menu (domyślna)
2530 2530 Skróty w menu
2531 2531 -----
2532 2532 odwzorowanie Merkatora
2533 2533 Połącz
2534 2534 Połącz węzły
2535 2535 -----
2536 2536 Scal warstwy
2537 2537 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2538 2538 -----
2539 2539 Połącz wybrane elementy.
2540 2540 Włącz aktualną warstwę do innej.
2541 2541 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2542 2542 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2543 2543 Scal {0} węzłów
2544 2544 -----
2545 2545 -----
2546 2546 -----
2547 2547 -----
2548 2548 Połączona wersja
2549 2549 -----
2550 2550 Wiadomość dnia jest niedostępna
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 -----
2554 2554 Mikrobrowar
2555 2555 -----
2556 2556 Obszar wojskowy
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 -----
2560 2560 Min. prędkość (km/h)
2561 2561 szyb
2562 2562 minirondo
2563 2563 minigolf
2564 2564 Minimalna odległość (w pikselach)
2565 2565 -----
2566 2566 Odbicie lustrzane
2567 2567 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2568 2568 -----
2569 2569 -----
2570 2570 -----
2571 2571 -----
2572 2572 -----
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 Brak parametru dla NOT
2585 2585 Brak parametru dla OR
2586 2586 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 -----
2590 2590 -----
2591 2591 Tryb: {0}
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 -----
2597 2597 Zmodyfikuj listę serwerów WMS wyświetlanych w menu wtyczki WMS
2598 2598 kantor
2599 2599 tor jednoszynowy
2600 2600 pomnik
2601 2601 Wiecej informacji...
2602 2602 Więcej informacji na temat tej funkcji
2603 2603 -----
2604 2604 -----
2605 2605 -----
2606 2606 -----
2607 2607 motel
2608 2608 -----
2609 2609 Samochody
2610 2610 Samochody osobowe
2611 2611 Motocykle
2612 2612 -----
2613 2613 -----
2614 2614 -----
2615 2615 autostrada
2616 2616 skrzyżowanie autostrad
2617 2617 autostrada - dojazd
2618 2618 przełęcz
2619 2619 kolarstwo górskie
2620 2620 Przesuń węzeł...
2621 2621 -----
2622 2622 -----
2623 2623 Przesuń w dół
2624 2624 -----
2625 2625 Więcej elementów
2626 2626 Przesuwa filtr na dół.
2627 2627 Przesuwa filtr do góry.
2628 2628 Przesuń w lewo
2629 2629 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2630 2630 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift aby dodać do wybranych (Ctrl aby przełączać); Shift-Ctrl aby obrócić wybrane; albo zmień wybrane
2631 2631 Przesuń obiekty {0}
2632 2632 Przesuń w prawo
2633 2633 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2634 2634 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2635 2635 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2636 2636 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2637 2637 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2638 2638 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2639 2639 -----
2640 2640 -----
2641 2641 -----
2642 2642 -----
2643 2643 Przesuń je
2644 2644 Przesuń do góry
2645 2645 -----
2646 2646 Przesuń {0}
2647 2647 Przesuwa obiekty {0}
2648 2648 błota
2649 2649 różne sporty
2650 2650 -----
2651 2651 -----
2652 2652 -----
2653 2653 -----
2654 2654 Wielokąt złożony musi sosiadać tylko zamknięte drogi.
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 muzeum
2658 2658 Moje zestawy zmian
2659 2659 -----
2660 2660 Moja wersja
2661 2661 Moja wersja (lokalna)
2662 2662 Moją z Połączoną
2663 2663 Moją z Ich
2664 2664 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2665 2665 Import NMEA zakończony powodzeniem
2666 2666 Pliki NMEA-0183
2667 2667 Mapy NPE
2668 2668 -----
2669 2669 Nazwa
2670 2670 -----
2671 2671 Nazwa użytkownika.
2672 2672 -----
2673 2673 Nazwa: {0}
2674 2674 Nazwane punkty GPS z {0}
2675 2675 Nazwane punkty tras.
2676 2676 kolej wąskotorowa
2677 2677 narodowa
2678 2678 park narodowy
2679 2679 -----
2680 2680 rezerwat przyrody
2681 2681 -----
2682 2682 -----
2683 2683 Wartości ujemne oznaczają zachodnią/południową półkulę.
2684 2684 Sieć
2685 2685 -----
2686 2686 Nigdy nie aktualizuj
2687 2687 Nowa
2688 2688 -----
2689 2689 -----
2690 2690 Nowa warstwa
2691 2691 Nowy problem
2692 2692 Nowy klucz
2693 2693 -----
2694 2694 Nowa warstwa ze schowka
2695 2695 Nowa warstwa z pliku
2696 2696 Nowa relacja
2697 2697 Nowa rola
2698 2698 -----
2699 2699 Nowa wartość
2700 2700 Nowa wartość dla {0}
2701 2701 -----
2702 2702 Następny obrazek
2703 2703 -----
2704 2704 klub nocny
2705 2705 Nie
2706 2706 -----
2707 2707 -----
2708 2708 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2709 2709 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2710 2710 Zakaz skrętu w lewo
2711 2711 Zakaz skrętu w prawo
2712 2712 Brak skrótu
2713 2713 Zakaz jazdy prosto
2714 2714 Zakaz zawracania
2715 2715 -----
2716 2716 -----
2717 2717 -----
2718 2718 -----
2719 2719 -----
2720 2720 Brak zmian do wysłania.
2721 2721 -----
2722 2722 Brak konfliktów do rozwiązania
2723 2723 Brak konfliktów, które można pokazać
2724 2724 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2725 2725 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2726 2726 -----
2727 2727 Nie wczytano żadnych danych.
2728 2728 Brak daty
2729 2729 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2730 2730 -----
2731 2731 ślepa ulica
2732 2732 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2733 2733 -----
2734 2734 Brak obrazu
2735 2735 -----
2736 2736 -----
2737 2737 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2738 2738 -----
2739 2739 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2740 2740 -----
2741 2741 Brak otwartych zestawów zmian
2742 2742 -----
2743 2743 Nie podano hasła.
2744 2744 -----
2745 2745 -----
2746 2746 -----
2747 2747 Nie znaleziono żadnych problemów
2748 2748 Bez serwera proxy
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 -----
2753 2753 -----
2754 2754 Brak warstw docelowych.
2755 2755 -----
2756 2756 Nie podano nazwy użytkownika.
2757 2757 -----
2758 2758 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2759 2759 -----
2760 2760 Nie, przerwij
2761 2761 -----
2762 2762 -----
2763 2763 -----
2764 2764 Węzeł
2765 2765 -----
2766 2766 Węzeł jest nadal w użyciu..
2767 2767 -----
2768 2768 Węzeł: połączony
2769 2769 Węzeł: standardowy
2770 2770 Węzeł: otagowany
2771 2771 Węzły
2772 2772 Węzły w tym samym miejscu
2773 2773 -----
2774 2774 -----
2775 2775 Węzły (z konfliktami)
2776 2776 -----
2777 2777 żadne
2778 2778 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2779 2779 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2780 2780 -----
2781 2781 -----
2782 2782 Nie znaleziono
2783 2783 Nie połączony
2784 2784 -----
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 Uwagi
2788 2788 -----
2789 2789 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2790 2790 -----
2791 2791 na banknoty
2792 2792 Nic
2793 2793 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając "{0}"
2794 2794 -----
2795 2795 Schowek jest pusty
2796 2796 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając "{0}"
2797 2797 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2798 2798 Nic nie wybrano!
2799 2799 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2800 2800 -----
2801 2801 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2802 2802 -----
2803 2803 -----
2804 2804 Numer
2805 2805 -----
2806 2806 Liczba przewodów w jednym kablu
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 -----
2810 2810 Sposób numeracji domów
2811 2811 -----
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 OK - próbuję ponownie.
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 Dane OSM
2819 2819 Hasło OSM.
2820 2820 Pliki serwera OSM
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 URL serwera OSM:
2824 2824 Hasło OSM:
2825 2825 Nazwa użytkownika OSM:
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 ID obiektu:
2829 2829 Obiekt usunięty
2830 2830 Historia obiektu
2831 2831 -----
2832 2832 Typ obiektu:
2833 2833 -----
2834 2834 -----
2835 2835 -----
2836 2836 -----
2837 2837 Obiekty do dodania:
2838 2838 Obiekty do usunięcia:
2839 2839 Obiekty do zmiany:
2840 2840 Benzyna bezołowiowa 100
2841 2841 Benzyna bezołowiowa 91
2842 2842 Benzyna bezołowiowa 95
2843 2843 Benzyna bezołowiowa 98
2844 2844 -----
2845 2845 -----
2846 2846 -----
2847 2847 -----
2848 2848 -----
2849 2849 Stary klucz
2850 2850 Poprzednia rola
2851 2851 Stara wartość
2852 2852 -----
2853 2853 Na życzenie
2854 2854 Podczas wysyłania
2855 2855 Jednokierunkowa
2856 2856 Drogi z jednym węzłem
2857 2857 -----
2858 2858 -----
2859 2859 -----
2860 2860 jednokierunkowa
2861 2861 Nakaz skrętu w lewo
2862 2862 Nakaz skrętu w prawo
2863 2863 Nakaz jazdy prosto
2864 2864 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2865 2865 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2866 2866 Tylko własne zestawy zmian
2867 2867 -----
2868 2868 -----
2869 2869 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
2870 2870 Tylko na początku drogi.
2871 2871 -----
2872 2872 -----
2873 2873 Otwórz
2874 2874 -----
2875 2875 Otwórz adres...
2876 2876 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
2877 2877 -----
2878 2878 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2879 2879 -----
2880 2880 Otwiera plik.
2881 2881 -----
2882 2882 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2883 2883 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2884 2884 Otwiera listę wszystkich relacji
2885 2885 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2886 2886 -----
2887 2887 -----
2888 2888 -----
2889 2889 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2890 2890 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2891 2891 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2892 2892 Otwiera adres URL.
2893 2893 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2894 2894 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
2895 2895 -----
2896 2896 -----
2897 2897 Otwórz inne zdjęcie
2898 2898 -----
2899 2899 Otwarte zestawy zmian
2900 2900 Otwórz plik
2901 2901 -----
2902 2902 -----
2903 2903 -----
2904 2904 -----
2905 2905 -----
2906 2906 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2907 2907 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2908 2908 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
2909 2909 -----
2910 2910 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2911 2911 Otwórz...
2912 2912 Otwarty/Zamknięty:
2913 2913 -----
2914 2914 -----
2915 2915 -----
2916 2916 -----
2917 2917 -----
2918 2918 -----
2919 2919 dane OpenSteetMap
2920 2920 Otwieram 1 plik...
2921 2921 Godziny otwarcia
2922 2922 Otwieram plik "{0}" ...
2923 2923 Otwieram pliki
2924 2924 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2925 2925 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2926 2926 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
2927 2927 -----
2928 2928 optyk
2929 2929 Dodatkowe atrybuty:
2930 2930 -----
2931 2931 Rodzaj (opcjonalne)
2932 2932 naturalna żywność
2933 2933 -----
2934 2934 Korekta prostopadłości
2935 2935 Ortogonalizuj / cofnij
2936 2936 Korekta prostopadłości
2937 2937 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2938 2938 -----
2939 2939 -----
2940 2940 Pozostałe
2941 2941 inny punkt informacyjny
2942 2942 sklep turystyczny
2943 2943 -----
2944 2944 Nakładające się obszary
2945 2945 Nakładające się jezdnie
2946 2946 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
2947 2947 Nakładające się tory kolejowe
2948 2948 -----
2949 2949 Nakładające się drogi
2950 2950 -----
2951 2951 Nakładające się drogi.
2952 2952 -----
2953 2953 -----
2954 2954 -----
2955 2955 -----
2956 2956 Zastąp
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 -----
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 Styl rysowania {0}: {1}
2965 2965 wykopalisko paleontologiczne
2966 2966 papier
2967 2967 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
2968 2968 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2969 2969 -----
2970 2970 -----
2971 2971 -----
2972 2972 -----
2973 2973 -----
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 park
2977 2977 Parkuj i Jedź
2978 2978 parking
2979 2979 uliczka parkingowa
2980 2980 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2981 2981 Analizowanie danych OSM...
2982 2982 -----
2983 2983 -----
2984 2984 -----
2985 2985 -----
2986 2986 -----
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 zatoka
2990 2990 zatoki dla wymijania
2991 2991 Hasło
2992 2992 Hasło:
2993 2993 Hasło:
2994 2994 Wklej
2995 2995 -----
2996 2996 Wklej znaczniki
2997 2997 -----
2998 2998 Wkleja zawartość schowka.
2999 2999 Wstaw ze schowka
3000 3000 Wklej pomijając niekompletne
3001 3001 ścieżka
3002 3002 Długość ścieżki
3003 3003 wzgórze
3004 3004 ciąg pieszy
3005 3005 przejście dla pieszych
3006 3006 Typ przejścia dla pieszych
3007 3007 -----
3008 3008 -----
3009 3009 -----
3010 3010 -----
3011 3011 -----
3012 3012 -----
3013 3013 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3014 3014 -----
3015 3015 apteka
3016 3016 Numer telefonu
3017 3017 Numer telefonu
3018 3018 -----
3019 3019 -----
3020 3020 -----
3021 3021 -----
3022 3022 Przesuń PicLayer
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 miejsce na piknik
3028 3028 molo
3029 3029 rurociąg
3030 3030 Rodzaj trasy
3031 3031 boisko
3032 3032 miejsce kultu religijnego
3033 3033 Miejsca
3034 3034 Odtwórz / wstrzymaj
3035 3035 Tworzenie węzłów i dróg.
3036 3036 -----
3037 3037 plac zabaw
3038 3038 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3039 3039 -----
3040 3040 -----
3041 3041 -----
3042 3042 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3043 3043 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 Podaj ciąg do przefiltrowania.
3048 3048 Wprowadź szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
3049 3049 Wprowadź długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
3050 3050 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3051 3051 -----
3052 3052 Podaj ciąg do wyszukania.
3053 3053 -----
3054 3054 -----
3055 3055 Podaj nazwę użytkownika
3056 3056 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3057 3057 -----
3058 3058 -----
3059 3059 Wprowadź prawidłową szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
3060 3060 Wprowadź prawidłową długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
3061 3061 -----
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 -----
3065 3065 -----
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 Wprowadź hasło do konta OSM
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 -----
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 Proszę wybrać plik
3089 3089 Proszę wybierz klucz
3090 3090 Wybierz schemat do użycia.
3091 3091 -----
3092 3092 Proszę wybierz wartość
3093 3093 -----
3094 3094 -----
3095 3095 -----
3096 3096 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3097 3097 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3098 3098 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3099 3099 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3100 3100 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3101 3101 -----
3102 3102 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3103 3103 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3104 3104 Proszę wybierz przynajmniej dwa węzły aby scalić.
3105 3105 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3106 3106 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3107 3107 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3108 3108 -----
3109 3109 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3110 3110 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3111 3111 Proszę wybrać wiersz do edycji
3112 3112 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3113 3113 -----
3114 3114 Wybierz warstwę docelową
3115 3115 -----
3116 3116 -----
3117 3117 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3118 3118 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3119 3119 -----
3120 3120 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 -----
3124 3124 -----
3125 3125 Informacje o wtyczce
3126 3126 -----
3127 3127 Aktualizowanie wtyczek
3128 3128 Wtyczki
3129 3129 Wtyczki są aktualne
3130 3130 -----
3131 3131 Numer punktu
3132 3132 -----
3133 3133 -----
3134 3134 posterunek policji
3135 3135 polityczna
3136 3136 -----
3137 3137 Pozycja
3138 3138 -----
3139 3139 Tylko pozycja
3140 3140 -----
3141 3141 Pozycja, czas, data i prędkość
3142 3142 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3143 3143 skrzynka pocztowa
3144 3144 -----
3145 3145 poczta
3146 3146 Kod pocztowy
3147 3147 -----
3148 3148 elektrownia
3149 3149 linia wysokiego napięcia
3150 3150 rozdzielnia elektryczna
3151 3151 stacja transformatorowa
3152 3152 słup elektryczny
3153 3153 -----
3154 3154 -----
3155 3155 -----
3156 3156 -----
3157 3157 Predefiniowane
3158 3158 -----
3159 3159 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 Ustawienia
3164 3164 Preferencje zostały zapisane na {0}
3165 3165 Ustawienia...
3166 3166 Przygotowywanie danych OSM...
3167 3167 -----
3168 3168 Przygotowanie zestawu danych...
3169 3169 -----
3170 3170 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3171 3171 -----
3172 3172 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3173 3173 kolej retro
3174 3174 Grupa szablonów {0}
3175 3175 Grupa szablonów {1} / {0}
3176 3176 -----
3177 3177 -----
3178 3178 Szablony
3179 3179 -----
3180 3180 -----
3181 3181 -----
3182 3182 Poprzedni obrazek
3183 3183 droga krajowa
3184 3184 droga krajowa - dojazd
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 więzienie
3189 3189 -----
3190 3190 -----
3191 3191 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 -----
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 -----
3198 3198 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 Właściwości
3202 3202 Właściwości / członkostwo
3203 3203 -----
3204 3204 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 -----
3208 3208 Właściwości
3209 3209 Właściwości (z konfliktami)
3210 3210 Właściwości/członkostwo
3211 3211 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 -----
3215 3215 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3216 3216 -----
3217 3217 -----
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 pub
3222 3222 -----
3223 3223 budynek użyteczności publicznej
3224 3224 Pojazdy transportu publicznego
3225 3225 Transport publiczny
3226 3226 Transport publiczny
3227 3227 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3228 3228 Wyczyść
3229 3229 Czyszczenie...
3230 3230 -----
3231 3231 -----
3232 3232 -----
3233 3233 kamieniołom
3234 3234 Zapytanie
3235 3235 -----
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 Zapytanie o zestawy zmian
3239 3239 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3240 3240 -----
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 Odpytywanie serwera nazw
3244 3244 Odpytywanie serwera nazw…
3245 3245 -----
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 tor wyścigowy
3249 3249 -----
3250 3250 tor
3251 3251 Kolej
3252 3252 przystanek kolejowy
3253 3253 peron kolejowy
3254 3254 -----
3255 3255 Teren kolejowy
3256 3256 -----
3257 3257 -----
3258 3258 -----
3259 3259 czyste dane GPS
3260 3260 -----
3261 3261 -----
3262 3262 -----
3263 3263 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3264 3264 Wczytywanie zestawów zmian...
3265 3265 -----
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 Wczytywanie informacji użytkownika...
3269 3269 Wczytywanie {0}...
3270 3270 Plik Readme
3271 3271 Imię i nazwisko
3272 3272 Na pewno zamknąć?
3273 3273 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3274 3274 teren rekreacyjny
3275 3275 -----
3276 3276 zbiórka odpadów
3277 3277 -----
3278 3278 Powtórz
3279 3279 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3280 3280 -----
3281 3281 Numer
3282 3282 Oznaczenie (numer toru)
3283 3283 Numer referencyjny
3284 3284 -----
3285 3285 -----
3286 3286 -----
3287 3287 Odśwież
3288 3288 region
3289 3289 Odrzuć konflikty i zapisz
3290 3290 Relacja
3291 3291 Relacja ...
3292 3292 -----
3293 3293 -----
3294 3294 -----
3295 3295 -----
3296 3296 -----
3297 3297 -----
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 Nieustalony rodzaj relacji
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 Relacja: zaznaczona
3306 3306 -----
3307 3307 Relacje
3308 3308 Relacje: {0}
3309 3309 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3310 3310 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3311 3311 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3312 3312 Religia
3313 3313 Odśwież
3314 3314 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3315 3315 Wczytaj ponownie błędne kafle
3316 3316 Odświerza stronę pomocy
3317 3317 -----
3318 3318 -----
3319 3319 -----
3320 3320 -----
3321 3321 -----
3322 3322 -----
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 Usuń
3328 3328 -----
3329 3329 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3330 3330 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3331 3331 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3332 3332 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3333 3333 -----
3334 3334 -----
3335 3335 -----
3336 3336 -----
3337 3337 Usuń zdjęcie z warstwy
3338 3338 -----
3339 3339 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3340 3340 -----
3341 3341 Usuń zaznaczone zakładki
3342 3342 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3343 3343 -----
3344 3344 -----
3345 3345 -----
3346 3346 -----
3347 3347 -----
3348 3348 -----
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 Usuń Element z Relacji
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3356 3356 -----
3357 3357 -----
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Zmień nazwę warstwy
3362 3362 Zmień nazwę zakładki
3363 3363 -----
3364 3364 wypożyczalnia
3365 3365 warsztat samochodowy
3366 3366 -----
3367 3367 -----
3368 3368 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3369 3369 -----
3370 3370 Zgłoś błąd
3371 3371 -----
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 -----
3375 3375 -----
3376 3376 -----
3377 3377 sztuczne jezioro
3378 3378 Resetuj
3379 3379 -----
3380 3380 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3381 3381 Resetuj pozycję
3382 3382 Przywróć domyślne ustawienia
3383 3383 Resetuje kalibrację obrazu
3384 3384 Resetuje pozycję obrazu
3385 3385 Resetuje kąt obrotu
3386 3386 Resetuje skalę obrazu
3387 3387 droga lokalna
3388 3388 zabudowa mieszkaniowa
3389 3389 -----
3390 3390 -----
3391 3391 -----
3392 3392 Rozwiąż
3393 3393 Rozwiąż konflikty
3394 3394 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 -----
3399 3399 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3400 3400 -----
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 -----
3406 3406 -----
3407 3407 Uruchom ponownie
3408 3408 restauracja
3409 3409 Przywróć
3410 3410 -----
3411 3411 Ograniczenie
3412 3412 handel
3413 3413 mur oporowy
3414 3414 -----
3415 3415 -----
3416 3416 -----
3417 3417 -----
3418 3418 -----
3419 3419 -----
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 Odwróć kierunek dróg
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 Odwróć i połącz
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3436 3436 Odwróć kolejność członków relacji
3437 3437 -----
3438 3438 Odwróć kierunek dróg
3439 3439 Odwrócona linia brzegowa
3440 3440 -----
3441 3441 -----
3442 3442 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3443 3443 -----
3444 3444 Wycofaj
3445 3445 -----
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 -----
3449 3449 -----
3450 3450 -----
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 Wersja
3454 3454 jeździectwo
3455 3455 rzeka
3456 3456 koryto rzeczne
3457 3457 droga (nieokreślona)
3458 3458 ograniczenia na drodze
3459 3459 -----
3460 3460 -----
3461 3461 -----
3462 3462 -----
3463 3463 -----
3464 3464 Rola
3465 3465 Problem z weryfikacją roli
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 Rola:
3470 3470 -----
3471 3471 Obrót o 180 stopni
3472 3472 Obrót o 270 stopni
3473 3473 Obrót o 90 stopni
3474 3474 -----
3475 3475 Obraca obrazek w lewo
3476 3476 Obraca obrazek w prawo
3477 3477 Obróć w lewo
3478 3478 Obróć w prawo
3479 3479 rondo
3480 3480 trasa
3481 3481 -----
3482 3482 -----
3483 3483 -----
3484 3484 Typ trasy
3485 3485 Zaznaczone szlaki:
3486 3486 -----
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 ruiny
3491 3491 -----
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 Przeprowadzanie testu {0}
3496 3496 -----
3497 3497 pas startowy
3498 3498 Skala SAC
3499 3499 karty SIM
3500 3500 -----
3501 3501 -----
3502 3502 -----
3503 3503 brama warowna
3504 3504 -----
3505 3505 Zapisz
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 Zapisz jako...
3509 3509 Zapisz plik GPX
3510 3510 -----
3511 3511 Zapisz warstwę
3512 3512 Zapisz plik OSM
3513 3513 Zapisz kalibrację...
3514 3514 Zapisz plik
3515 3515 Zapisz warstwę WMS do pliku
3516 3516 Zapisz pomimo tego
3517 3517 -----
3518 3518 -----
3519 3519 -----
3520 3520 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3521 3521 Zapisuje bieżące dane.
3522 3522 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3526 3526 -----
3527 3527 Zapisz/wyślij i wyślij
3528 3528 -----
3529 3529 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
3530 3530 -----
3531 3531 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3532 3532 Skalę
3533 3533 Zeskanowana mapa...
3534 3534 Przeglądanie katalogu {0}
3535 3535 szkoła
3536 3536 złom
3537 3537 rumowisko
3538 3538 busz
3539 3539 Szukaj
3540 3540 Szukaj ...
3541 3541 -----
3542 3542 -----
3543 3543 Wyszukuje obiekty
3544 3544 Wyszukuje obiekty.
3545 3545 -----
3546 3546 Szukaj szablon
3547 3547 Szukaj szablony
3548 3548 Szukaj...
3549 3549 Szukaj:
3550 3550 -----
3551 3551 Druga nazwa
3552 3552 droga wojewódzka
3553 3553 -----
3554 3554 -----
3555 3555 -----
3556 3556 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3557 3557 -----
3558 3558 -----
3559 3559 -----
3560 3560 Segmenty
3561 3561 rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3562 3562 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3563 3563 Zaznacz
3564 3564 Zaznacz wszystko
3565 3565 -----
3566 3566 -----
3567 3567 -----
3568 3568 -----
3569 3569 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3570 3570 Wstecz
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 -----
3576 3576 Wybierz przynajmniej:
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3581 3581 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3582 3582 -----
3583 3583 -----
3584 3584 Zaznacz na liście relacji
3585 3585 Wybierz opcje rysowania linii
3586 3586 Wybierz członków
3587 3587 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 -----
3591 3591 Zaznacza elementy dla wybranych członków relacji
3592 3592 -----
3593 3593 Zaznacz relację
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 -----
3598 3598 Wybierz warstwę docelową
3599 3599 -----
3600 3600 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 Zaznacz to ograniczenie skrętu
3604 3604 -----
3605 3605 -----
3606 3606 -----
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 -----
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3614 3614 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 Wybieranie, przesuwanie i obracanie obiektów
3620 3620 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 Zaznaczenie
3624 3624 Powierzchnia zaznaczenia
3625 3625 Długość zaznaczenia
3626 3626 Wybrano zbiór pusty.
3627 3627 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3628 3628 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3629 3629 -----
3630 3630 Zaznaczenie: {0}
3631 3631 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3632 3632 Drogi przecinające same siebie
3633 3633 -----
3634 3634 Osobna wartwa
3635 3635 -----
3636 3636 Sekwencja
3637 3637 -----
3638 3638 -----
3639 3639 droga serwisowa
3640 3640 Adres URL usługi
3641 3641 miejsce obsługi podróżnych
3642 3642 -----
3643 3643 Rodzaj
3644 3644 Ustaw zakładkę WMS
3645 3645 -----
3646 3646 -----
3647 3647 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3648 3648 -----
3649 3649 Ustaw wielkość budynków
3650 3650 -----
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
3654 3654 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3655 3655 Ustaw język
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3659 3659 Ustaw na domyślne
3660 3660 -----
3661 3661 -----
3662 3662 -----
3663 3663 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3664 3664 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3665 3665 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3666 3666 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3667 3667 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3668 3668 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3669 3669 Zapisywanie domyślnych ustawień
3670 3670 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3671 3671 Ustawienia
3672 3672 -----
3673 3673 -----
3674 3674 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3675 3675 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3676 3676 wypożyczalnia
3677 3677 -----
3678 3678 schronienie
3679 3679 -----
3680 3680 -----
3681 3681 -----
3682 3682 obuwniczy
3683 3683 strzelectwo
3684 3684 Zakupy
3685 3685 Sklepy
3686 3686 Krótki opis: {0}
3687 3687 Skrót
3688 3688 Skróty klawiaturowe
3689 3689 -----
3690 3690 Zapisać?
3691 3691 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3692 3692 Wysłać?
3693 3693 Pokaż
3694 3694 -----
3695 3695 Pokaż dane GPS.
3696 3696 Pokaż raport konfiguracji
3697 3697 -----
3698 3698 -----
3699 3699 -----
3700 3700 -----
3701 3701 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
3702 3702 Pokazuje informację pomocy
3703 3703 -----
3704 3704 Pokaż szczegóły
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 -----
3708 3708 -----
3709 3709 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3710 3710 -----
3711 3711 -----
3712 3712 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3713 3713 -----
3714 3714 Wyświetlaj ekran powitalny
3715 3715 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3716 3716 -----
3717 3717 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3718 3718 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3719 3719 -----
3720 3720 Wyświetl tę pomoc
3721 3721 Pokaż/Ukryj
3722 3722 Obszar
3723 3723 -----
3724 3724 -----
3725 3725 -----
3726 3726 -----
3727 3727 -----
3728 3728 Sycylia - Włochy
3729 3729 -----
3730 3730 Drogi bez nazwy
3731 3731 -----
3732 3732 Uprość drogę
3733 3733 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3734 3734 -----
3735 3735 Uprościć drogi?
3736 3736 -----
3737 3737 -----
3738 3738 -----
3739 3739 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3740 3740 Pojedyncze elementy
3741 3741 -----
3742 3742 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
3743 3743 -----
3744 3744 jazda na deskorolce
3745 3745 łyżwiarstwo
3746 3746 Narty
3747 3747 narciarstwo
3748 3748 Pomiń pobieranie
3749 3749 Pomiń pobieranie
3750 3750 Pomiń
3751 3751 -----
3752 3752 -----
3753 3753 Mapa "Slippy"
3754 3754 Mapa
3755 3755 -----
3756 3756 pochylnia
3757 3757 Wolniej
3758 3758 Palenie
3759 3759 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3760 3760 -----
3761 3761 Skuter śnieżny
3762 3762 piłka nożna
3763 3763 -----
3764 3764 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3765 3765 -----
3766 3766 -----
3767 3767 -----
3768 3768 -----
3769 3769 -----
3770 3770 -----
3771 3771 -----
3772 3772 Sortuj menu szablonów
3773 3773 Sortuj członków relacji
3774 3774 -----
3775 3775 Tekst źródłowy
3776 3776 -----
3777 3777 Miejsca dla niepełnosprawnych
3778 3778 Miejsca dla rodziców
3779 3779 Miejsca dla kobiet
3780 3780 Prędkość
3781 3781 Prędkość (km/h)
3782 3782 fotoradar
3783 3783 kolczatka
3784 3784 Rozdziel drogę
3785 3785 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3786 3786 -----
3787 3787 -----
3788 3788 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3789 3789 -----
3790 3790 -----
3791 3791 -----
3792 3792 -----
3793 3793 Sporty z piłką
3794 3794 Obiekty sportowe
3795 3795 Sport
3796 3796 centrum sportowe
3797 3797 źródło
3798 3798 stadion
3799 3799 -----
3800 3800 Gwiazdki
3801 3801 Rozpocznij szukanie
3802 3802 -----
3803 3803 Rozpocznij pobieranie
3804 3804 Rozpocznij pobieranie danych
3805 3805 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3806 3806 -----
3807 3807 -----
3808 3808 -----
3809 3809 -----
3810 3810 -----
3811 3811 -----
3812 3812 -----
3813 3813 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3814 3814 Ponowna próba {0} z {1}.
3815 3815 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3816 3816 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3817 3817 -----
3818 3818 stan
3819 3819 -----
3820 3820 artykuły biurowe
3821 3821 -----
3822 3822 -----
3823 3823 Raport konfiguracji
3824 3824 schody
3825 3825 przełaz
3826 3826 znak stop
3827 3827 -----
3828 3828 strumień
3829 3829 -----
3830 3830 -----
3831 3831 Nazwa ulicy
3832 3832 -----
3833 3833 Sieć drogowa
3834 3834 Ulice NRW Geofabrik.de
3835 3835 -----
3836 3836 -----
3837 3837 Podobszary
3838 3838 Stwórz filtr
3839 3839 -----
3840 3840 dzielnica
3841 3841 metro
3842 3842 wejście do metra
3843 3843 -----
3844 3844 -----
3845 3845 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3846 3846 supermarket
3847 3847 -----
3848 3848 -----
3849 3849 -----
3850 3850 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3851 3851 Nawierzchnia
3852 3852 monitoring
3853 3853 punkt geodezyjny
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 -----
3858 3858 pływanie
3859 3859 -----
3860 3860 -----
3861 3861 Przełącz w tryb offline
3862 3862 Przełącz w tryb online
3863 3863 Opis symboli
3864 3864 -----
3865 3865 -----
3866 3866 Synchronizacja dźwięku
3867 3867 Synchronizuj cały zestaw danych
3868 3868 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3869 3869 Synchronizuję tylko relację {0}
3870 3870 -----
3871 3871 Synchronizuję tylko drogę {0}
3872 3872 -----
3873 3873 -----
3874 3874 tenis stołowy
3875 3875 Nawierzchnia dla niewidomych
3876 3876 -----
3877 3877 -----
3878 3878 -----
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 -----
3882 3882 -----
3883 3883 Oznacz drogi jako
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 Szablony
3888 3888 Etykiety
3889 3889 -----
3890 3890 Tagi i Członkowie
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 -----
3895 3895 Znaczniki nowego zestawu zmian
3896 3896 -----
3897 3897 krawiec
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 postój taksówek
3903 3903 droga kołowania
3904 3904 telefon
3905 3905 na karty telefoniczne
3906 3906 tenis
3907 3907 -----
3908 3908 terminal
3909 3909 -----
3910 3910 -----
3911 3911 -----
3912 3912 -----
3913 3913 -----
3914 3914 droga powiatowa
3915 3915 -----
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 Sprawdza URL API
3922 3922 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3928 3928 -----
3929 3929 URL API działa poprawnie.
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3935 3935 -----
3936 3936 -----
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 Dane w schowku nie są obrazem
3946 3946 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 -----
3954 3954 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3955 3955 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3956 3956 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3957 3957 -----
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3961 3961 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3962 3962 -----
3963 3963 -----
3964 3964 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3969 3969 -----
3970 3970 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3971 3971 -----
3972 3972 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3973 3973 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
3974 3974 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
3975 3975 -----
3976 3976 -----
3977 3977 -----
3978 3978 -----
3979 3979 -----
3980 3980 -----
3981 3981 -----
3982 3982 -----
3983 3983 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 -----
3992 3992 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
3993 3993 -----
3994 3994 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
3995 3995 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
3996 3996 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
3997 3997 teatr
3998 3998 -----
3999 3999 Ich wersja
4000 4000 Ich wersja (na serwerze)
4001 4001 Ich z Połączoną
4002 4002 park rozrywki
4003 4003 -----
4004 4004 Nie ma otwartych zestawów zmian
4005 4005 Nie wybrano opiektów do pobrania
4006 4006 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4007 4007 -----
4008 4008 -----
4009 4009 -----
4010 4010 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4011 4011 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4012 4012 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4013 4013 -----
4014 4014 -----
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 To znajduje się za końcem nagrania.
4018 4018 -----
4019 4019 -----
4020 4020 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4024 4024 -----
4025 4025 -----
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 -----
4029 4029 -----
4030 4030 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4031 4031 -----
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4036 4036 -----
4037 4037 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4038 4038 -----
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 -----
4044 4044 -----
4045 4045 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4046 4046 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4047 4047 Numery kafelków mapy
4048 4048 -----
4049 4049 Adres kafelka:
4050 4050 -----
4051 4051 Zakres czasu
4052 4052 Strefa czasowa:
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 Do usunięcia
4057 4057 -----
4058 4058 Do:
4059 4059 Przełącza na pełny ekran
4060 4060 Przełącz linie łączące punktu GPX
4061 4061 Przełącza widok szkieletowy
4062 4062 Przełącza na pełny ekran
4063 4063 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4064 4064 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4065 4065 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4066 4066 Przełącz: {0}
4067 4067 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4068 4068 toalety
4069 4069 -----
4070 4070 bramka (opłata)
4071 4071 punkt poboru opłat
4072 4072 Narzędzie: {0}
4073 4073 Pasek narzędzi
4074 4074 Personalizacja paska narzędzi
4075 4075 Narzędzia
4076 4076 Narzedzie do rysowania budynków.
4077 4077 -----
4078 4078 Turystyka
4079 4079 wieża
4080 4080 Numer referencyjny
4081 4081 Typ wieży
4082 4082 małe miasto
4083 4083 ratusz
4084 4084 -----
4085 4085 zabawki
4086 4086 -----
4087 4087 -----
4088 4088 -----
4089 4089 -----
4090 4090 -----
4091 4091 droga gruntowa
4092 4092 Kolorowanie ścieżek i punktów
4093 4093 -----
4094 4094 -----
4095 4095 Typ drogi
4096 4096 środek uspokojenia ruchu
4097 4097 sygnalizacja świetlna
4098 4098 tramwaj
4099 4099 przystanek tramwajowy
4100 4100 -----
4101 4101 Podróż
4102 4102 biuro podróży
4103 4103 drzewo
4104 4104 droga ekspresowa
4105 4105 droga ekspresowa - dojazd
4106 4106 -----
4107 4107 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4108 4108 -----
4109 4109 tunel
4110 4110 Początek tunelu
4111 4111 -----
4112 4112 ograniczenia skrętu
4113 4113 miejsce do zawracania
4114 4114 -----
4115 4115 -----
4116 4116 kołowrotek
4117 4117 obrotnica
4118 4118 Rodzaj
4119 4119 -----
4120 4120 Typ:
4121 4121 Rodzaj
4122 4122 Sklep z oponami
4123 4123 -----
4124 4124 NIEZNANA
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4128 4128 -----
4129 4129 -----
4130 4130 -----
4131 4131 -----
4132 4132 -----
4133 4133 -----
4134 4134 -----
4135 4135 Rozdziel drogi
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 -----
4139 4139 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 -----
4147 4147 Nie można parsować współrzędnych
4148 4148 -----
4149 4149 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4150 4150 droga gminna
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 Niepołączona linia brzegowa
4154 4154 -----
4155 4155 Niepołączone drogi.
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 -----
4159 4159 -----
4160 4160 -----
4161 4161 -----
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 -----
4165 4165 -----
4166 4166 Cofnij
4167 4167 -----
4168 4168 Cofnij przesunięcie
4169 4169 -----
4170 4170 Cofa ostatnią czynność.
4171 4171 -----
4172 4172 Oderwij panel
4173 4173 Nieoczekiwany błąd
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 -----
4178 4178 -----
4179 4179 -----
4180 4180 -----
4181 4181 -----
4182 4182 -----
4183 4183 -----
4184 4184 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4185 4185 Odblokuj
4186 4186 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4187 4187 Rozdzielenie węzła
4188 4188 uniwersytet
4189 4189 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4190 4190 Nieznany adres
4191 4191 Nieznany stan problemu
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 Nieznany tryb {0}
4195 4195 -----
4196 4196 -----
4197 4197 -----
4198 4198 -----
4199 4199 -----
4200 4200 Nieznany typ: {0}
4201 4201 Warstwa WMS bez nazwy
4202 4202 Skrzyżowanie bez nazwy
4203 4203 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4204 4204 Drogi bez nazwy
4205 4205 -----
4206 4206 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4207 4207 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4208 4208 Niezapisane dane i konflikty
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 Niezapisane dane OSM
4212 4212 Odznacz wszystko
4213 4213 Odznacz wszystko (anulowanie)
4214 4214 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4215 4215 Odznacza wszystkie obiekty.
4216 4216 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4217 4217 -----
4218 4218 -----
4219 4219 Nie wspierana wersja: {0}
4220 4220 -----
4221 4221 Drogi bez tagów
4222 4222 -----
4223 4223 -----
4224 4224 W górę
4225 4225 -----
4226 4226 Aktualizuj
4227 4227 -----
4228 4228 -----
4229 4229 Aktualizuj dane
4230 4230 -----
4231 4231 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4232 4232 Pobierz zmiany
4233 4233 Aktualizacja obiektów
4234 4234 Aktualizuj wtyczki
4235 4235 Pobierz wybrane
4236 4236 -----
4237 4237 -----
4238 4238 Aktualizuje wybrane wtyczki
4239 4239 Zaktualizowano
4240 4240 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4241 4241 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4242 4242 -----
4243 4243 -----
4244 4244 -----
4245 4245 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4246 4246 Uaktualnianie zestawu zmian...
4247 4247 Odświeżanie danych
4248 4248 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4249 4249 Aktualizowanie mapy...
4250 4250 -----
4251 4251 Wyślij
4252 4252 Wyślij zmiany
4253 4253 Wyślij Ustawienia
4254 4254 -----
4255 4255 Wyślij ślady
4256 4256 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4257 4257 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4258 4258 -----
4259 4259 Wyślij dane
4260 4260 -----
4261 4261 -----
4262 4262 -----
4263 4263 -----
4264 4264 -----
4265 4265 -----
4266 4266 Wyślij wybrane elementy
4267 4267 -----
4268 4268 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4269 4269 -----
4270 4270 -----
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 Wysyłanie śladu GPX
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 Przesyłanie danych...
4278 4278 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4279 4279 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4280 4280 Użycie
4281 4281 Użyj
4282 4282 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4283 4283 -----
4284 4284 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4285 4285 -----
4286 4286 Używaj prostego uwierzytelniania
4287 4287 Używaj OAuth
4288 4288 -----
4289 4289 -----
4290 4290 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4291 4291 -----
4292 4292 Użyj stopni dziesiętnych.
4293 4293 Użyj domyślny
4294 4294 -----
4295 4295 -----
4296 4296 -----
4297 4297 -----
4298 4298 Użyj warstwy błędów
4299 4299 -----
4300 4300 Użyj ustawień globalnych.
4301 4301 Użyj listę ignorowanych
4302 4302 Użyj niestandardowych wyjątków
4303 4303 -----
4304 4304 Użyj standardowych wyjątków
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 -----
4310 4310 -----
4311 4311 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4312 4312 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4313 4313 -----
4314 4314 Używany styl
4315 4315 Użytkownik
4316 4316 ID użytkownika:
4317 4317 Nazwa użytkownika:
4318 4318 Użytkownik:
4319 4319 Nazwa użytkownika
4320 4320 -----
4321 4321 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4322 4322 Zweryfikuj
4323 4323 -----
4324 4324 -----
4325 4325 -----
4326 4326 Sprawdzanie
4327 4327 Sprawdzanie poprawności
4328 4328 Błędy
4329 4329 -----
4330 4330 Wartość
4331 4331 -----
4332 4332 -----
4333 4333 -----
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 Wartość:
4338 4338 -----
4339 4339 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4340 4340 -----
4341 4341 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4342 4342 automat sprzedający
4343 4343 Sprzedawane produkty
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 Wersja {0}
4348 4348 -----
4349 4349 -----
4350 4350 -----
4351 4351 -----
4352 4352 Wersja: {0}
4353 4353 weterynarz
4354 4354 Przez:
4355 4355 wypożyczalnia wideo
4356 4356 Widok
4357 4357 Widok: {0}
4358 4358 punkt widokowy
4359 4359 wieś
4360 4360 zieleń miejska
4361 4361 Miasto
4362 4362 winnica
4363 4363 Widoczność
4364 4364 -----
4365 4365 Odwiedź stronę domową
4366 4366 -----
4367 4367 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4368 4368 wulkan
4369 4369 Napięcie
4370 4370 -----
4371 4371 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4372 4372 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4373 4373 -----
4374 4374 -----
4375 4375 -----
4376 4376 Błąd WMS
4377 4377 Pliki WMS (*.wms)
4378 4378 Warstwa WMS
4379 4379 Ustawienia wtyczki WMS
4380 4380 Adres serwera WMS
4381 4381 URL WMS (domyślny)
4382 4382 -----
4383 4383 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4384 4384 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 Oczekiwanie 10 sekund...
4388 4388 -----
4389 4389 -----
4390 4390 -----
4391 4391 mur
4392 4392 Uwaga
4393 4393 -----
4394 4394 -----
4395 4395 -----
4396 4396 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4397 4397 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4398 4398 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień.\r\nNie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 -----
4403 4403 -----
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4408 4408 -----
4409 4409 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 -----
4419 4419 -----
4420 4420 -----
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 -----
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 Ostrzeżenia
4463 4463 myjnia samochodowa
4464 4464 kosz na śmieci
4465 4465 oczyszczalnia ścieków
4466 4466 Woda
4467 4467 park wodny
4468 4468 wieża ciśnień
4469 4469 wodospad
4470 4470 -----
4471 4471 Pliki audio Wave (*.wav)
4472 4472 -----
4473 4473 -----
4474 4474 -----
4475 4475 -----
4476 4476 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4477 4477 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4478 4478 -----
4479 4479 -----
4480 4480 -----
4481 4481 -----
4482 4482 -----
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 Etykietowanie punktów
4486 4486 -----
4487 4487 Punkty drogowe
4488 4488 Drogi
4489 4489 krzyż przydrożny
4490 4490 kapliczka
4491 4491 Strona internetowa: {0}
4492 4492 Strona internetowa
4493 4493 -----
4494 4494 jaz
4495 4495 mokradło
4496 4496 Dla niepełnosprawnych
4497 4497 Wózki inwalidzkie
4498 4498 -----
4499 4499 -----
4500 4500 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4501 4501 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4502 4502 -----
4503 4503 Całą grupę
4504 4504 Szerokość (w metrach)
4505 4505 -----
4506 4506 -----
4507 4507 -----
4508 4508 wiatrak
4509 4509 rękaw
4510 4510 Widok szkieletowy
4511 4511 -----
4512 4512 -----
4513 4513 -----
4514 4514 las pierwotny
4515 4515 zakład produkcyjny
4516 4516 Świat
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 -----
4520 4520 -----
4521 4521 -----
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 Brakuje znacznika XML <user>.
4526 4526 -----
4527 4527 Tak
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 Tak, usuń węzły
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4536 4536 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4537 4537 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4538 4538 -----
4539 4539 Napotkałeś błąd w JOSM
4540 4540 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4541 4541 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4546 4546 -----
4547 4547 -----
4548 4548 -----
4549 4549 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4550 4550 -----
4551 4551 -----
4552 4552 -----
4553 4553 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4554 4554 -----
4555 4555 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4556 4556 -----
4557 4557 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 zoo
4561 4561 Powiększ
4562 4562 Zbliżenie (w metrach)
4563 4563 Powiększ
4564 4564 Zmniejsz
4565 4565 Powiększa i przesuwa mapę
4566 4566 -----
4567 4567 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4568 4568 Powiększ
4569 4569 -----
4570 4570 Poziom powiększenia:
4571 4571 Zmniejsz
4572 4572 Powiększ aby pokazać: {0}
4573 4573 Powiększ do
4574 4574 -----
4575 4575 -----
4576 4576 Pokaż problem
4577 4577 Powiększ do wybranych elementów
4578 4578 Powiększ do zaznaczenia
4579 4579 -----
4580 4580 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
4581 4581 -----
4582 4582 -----
4583 4583 -----
4584 4584 Pokaż {0}
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 -----
4588 4588 "{0}" nie jest połączona i z tego powodu nie można połączyć obszarów
4589 4589 \nWysokość: {0} m
4590 4590 -----
4591 4591 -----
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 -----
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 -----
4600 4600 -----
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 Edycja stacji
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 stacja
4611 4611 -----
4612 4612 Wstecz
4613 4613 Szybciej
4614 4614 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4615 4615 Do przodu
4616 4616 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4617 4617 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4618 4618 Następny znacznik
4619 4619 Odtwórz następny znacznik.
4620 4620 Odtwórz poprzedni znacznik.
4621 4621 Odtwórz / wstrzymaj
4622 4622 Poprzedni znacznik
4623 4623 Wolniej
4624 4624 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4625 4625 Zamknięty
4626 4626 Otwarty
4627 4627 -----
4628 4628 -----
4629 4629 -----
4630 4630 -----
4631 4631 -----
4632 4632 D
4633 4633 U
4634 4634 A
4635 4635 Z
4636 4636 U
4637 4637 O
4638 4638 T
4639 4639 Z
4640 4640 Tekst
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 -----
4644 4644 -----
4645 4645 -----
4646 4646 -----
4647 4647 -----
4648 4648 -----
4649 4649 -----
4650 4650 -----
4651 4651 Edycja stacji kolejowej
4652 4652 stacja kolejowa
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 Klucz:
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 skrótowa nazwa ulicy
4662 4662 -----
4663 4663 dodaj do zaznaczenia
4664 4664 adres
4665 4665 administracyjna
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 droga powietrzna
4669 4669 -----
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 dla rolnictwa
4673 4673 wszystkie
4674 4674 -----
4675 4675 alejka
4676 4676 alfabetycznie
4677 4677 -----
4678 4678 alternatywny
4679 4679 -----
4680 4680 udogodnienie
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 -----
4684 4684 -----
4685 4685 kościół anglikański
4686 4686 jedzenie dla zwierząt
4687 4687 -----
4688 4688 dowolne
4689 4689 różne substancje
4690 4690 -----
4691 4691 łucznictwo
4692 4692 obszar
4693 4693 -----
4694 4694 azjatycka
4695 4695 asfalt
4696 4696 lekkoatletyka
4697 4697 futbol australijski
4698 4698 -----
4699 4699 -----
4700 4700 tło
4701 4701 -----
4702 4702 -----
4703 4703 zła
4704 4704 bahaizm
4705 4705 baptyści
4706 4706 bariera
4707 4707 -----
4708 4708 -----
4709 4709 Basen
4710 4710 siatkówka
4711 4711 Plaża
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 -----
4715 4715 -----
4716 4716 czarny
4717 4717 niebieski
4718 4718 torfowisko
4719 4719 bule
4720 4720 granica
4721 4721 gra w kule
4722 4722 marka
4723 4723 most
4724 4724 etykieta "most" na węźle
4725 4725 brązowy
4726 4726 teren poprzemysłowy
4727 4727 buddyzm
4728 4728 budynek
4729 4729 -----
4730 4730 hamburgery
4731 4731 -----
4732 4732 wydzielony pas autobusowy
4733 4733 -----
4734 4734 kajakarstwo
4735 4735 uwzględnij wielkość liter
4736 4736 kościół katolicki
4737 4737 Cmentarz
4738 4738 -----
4739 4739 -----
4740 4740 -----
4741 4741 -----
4742 4742 -----
4743 4743 kurczak
4744 4744 chińska
4745 4745 -----
4746 4746 chrześcijaństwo
4747 4747 papierosy
4748 4748 miasto
4749 4749 cywilna
4750 4750 wspinaczka
4751 4751 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4752 4752 zamknięty
4753 4753 węglowa
4754 4754 linia brzegowa
4755 4755 bruk
4756 4756 -----
4757 4757 komunikacyjna
4758 4758 szuter
4759 4759 beton
4760 4760 prezerwatywy
4761 4761 -----
4762 4762 -----
4763 4763 -----
4764 4764 konflikt
4765 4765 iglasty
4766 4766 połaczenie
4767 4767 w budowie
4768 4768 sieć trakcyjna
4769 4769 -----
4770 4770 -----
4771 4771 liczba
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 krykiet
4775 4775 krykiet
4776 4776 krokiet
4777 4777 -----
4778 4778 -----
4779 4779 kolarstwo
4780 4780 dane
4781 4781 liściasty
4782 4782 obiekt dedykowany
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 -----
4786 4786 -----
4787 4787 -----
4788 4788 -----
4789 4789 usunięto
4790 4790 -----
4791 4791 -----
4792 4792 -----
4793 4793 przestarzały
4794 4794 dla wyznaczonych pojazdów
4795 4795 dojazd do posesji
4796 4796 objazd
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 zablokowane
4800 4800 Dok
4801 4801 wyścigi psów
4802 4802 podwójny
4803 4803 na dół
4804 4804 -----
4805 4805 pobrany obszar
4806 4806 napoje
4807 4807 podjazd
4808 4808 wschód
4809 4809 łatwa
4810 4810 -----
4811 4811 elementy
4812 4812 -----
4813 4813 jazda konna
4814 4814 ewangelikalizm
4815 4815 parzyste
4816 4816 przykłady
4817 4817 doskonała
4818 4818 torby na odchody
4819 4819 dla ekspertów
4820 4820 rozszerza opcje edycji opening_hours
4821 4821 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4822 4822 -----
4823 4823 Gospodarstwo
4824 4824 -----
4825 4825 -----
4826 4826 prom
4827 4827 znajdź w zaznaczeniu
4828 4828 ryba z frytkami
4829 4829 -----
4830 4830 -----
4831 4831 jedzenie
4832 4832 -----
4833 4833 -----
4834 4834 -----
4835 4835 las
4836 4836 -----
4837 4837 -----
4838 4838 -----
4839 4839 cieplna
4840 4840 -----
4841 4841 francuska
4842 4842 od kafelka
4843 4843 z drogi
4844 4844 pełna
4845 4845 -----
4846 4846 gazowy
4847 4847 niemiecka
4848 4848 Lodowiec
4849 4849 -----
4850 4850 pole golfowe
4851 4851 dobra
4852 4852 znacznik GPS
4853 4853 punkt GPS
4854 4854 -----
4855 4855 -----
4856 4856 -----
4857 4857 -----
4858 4858 -----
4859 4859 trawa
4860 4860 kratka trawnikowa
4861 4861 żwir
4862 4862 szary
4863 4863 grecka
4864 4864 zielony
4865 4865 -----
4866 4866 grunt
4867 4867 gimnastyka
4868 4868 połowiczna
4869 4869 -----
4870 4870 zdrowie
4871 4871 ciepłowniczy
4872 4872 Zdrowie
4873 4873 -----
4874 4874 wyróżnienie
4875 4875 droga
4876 4876 Droga bez numeru referencyjnego
4877 4877 -----
4878 4878 -----
4879 4879 -----
4880 4880 hinduizm
4881 4881 historia
4882 4882 tablica historyczna
4883 4883 hokej
4884 4884 tragiczna
4885 4885 -----
4886 4886 wyścigi konne
4887 4887 -----
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 -----
4892 4892 wodna
4893 4893 -----
4894 4894 -----
4895 4895 -----
4896 4896 -----
4897 4897 nieaktywne
4898 4898 -----
4899 4899 niekompletne
4900 4900 niekompletna droga
4901 4901 indyjska
4902 4902 wewnętrzny
4903 4903 Teren przemysłowy
4904 4904 Wewnętrzny segment
4905 4905 średnia
4906 4906 -----
4907 4907 wysepka
4908 4908 wydzielone pomieszczenie
4909 4909 włoska
4910 4910 dżinizm
4911 4911 japońska
4912 4912 świadkowie Jehowy
4913 4913 judaizm
4914 4914 -----
4915 4915 -----
4916 4916 -----
4917 4917 -----
4918 4918 -----
4919 4919 -----
4920 4920 ląd
4921 4921 Wysypisko smieci
4922 4922 zagospodarowanie przestrzenne
4923 4923 -----
4924 4924 warstwa
4925 4925 -----
4926 4926 w lewo
4927 4927 wypoczynek
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 limitowane
4931 4931 strefa zamieszkania
4932 4932 -----
4933 4933 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4934 4934 -----
4935 4935 zablokuj przewijanie
4936 4936 -----
4937 4937 -----
4938 4938 niska
4939 4939 luteranie
4940 4940 namorzyny
4941 4941 -----
4942 4942 -----
4943 4943 marsze
4944 4944 max szer.
4945 4945 max dł.
4946 4946 -----
4947 4947 tryb wymiarowania
4948 4948 -----
4949 4949 -----
4950 4950 metodyści
4951 4951 meksykańska
4952 4952 Teren wojskowy
4953 4953 min szer.
4954 4954 min dł.
4955 4955 błędnie wpisana nazwa klucza
4956 4956 mieszany
4957 4957 mormoni
4958 4958 sporty motorowe
4959 4959 -----
4960 4960 autostrada
4961 4961 ciąg pieszy
4962 4962 -----
4963 4963 Błoto
4964 4964 różne sporty
4965 4965 wielopoziomowy
4966 4966 -----
4967 4967 -----
4968 4968 islam
4969 4969 -----
4970 4970 narodowa
4971 4971 -----
4972 4972 -----
4973 4973 tablica przyrodnicza
4974 4974 gazety
4975 4975 następny
4976 4976 nie
4977 4977 -----
4978 4978 brak opisu
4979 4979 -----
4980 4980 -----
4981 4981 brak modyfikatora
4982 4982 -----
4983 4983 -----
4984 4984 -----
4985 4985 zakaz skrętu w lewo
4986 4986 zakaz skrętu w prawo
4987 4987 zakaz jazdy prosto
4988 4988 zakaz zawracania
4989 4989 -----
4990 4990 -----
4991 4991 północ
4992 4992 północny-wschód
4993 4993 północny-zachód
4994 4994 nie zostały usunięte
4995 4995 -----
4996 4996 -----
4997 4997 tablica informacyjna
4998 4998 dla początkujących
4999 4999 jądrowa
5000 5000 obserwacyjna
5001 5001 nieparzyste
5002 5002 -----
5003 5003 -----
5004 5004 naftowy
5005 5005 stare szyny kolejowe
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5009 5009 -----
5010 5010 nakaz skrętu w lewo
5011 5011 nakaz skrętu w prawo
5012 5012 nakaz jazdy prosto
5013 5013 otwarty
5014 5014 -----
5015 5015 opcje
5016 5016 -----
5017 5017 kościół prawosławny
5018 5018 -----
5019 5019 zewnętrzny
5020 5020 Zewnętrzny segment
5021 5021 poza pobranym obszarem
5022 5022 nadziemy
5023 5023 -----
5024 5024 -----
5025 5025 wysepka parkignowa
5026 5026 bilety parkingowe
5027 5027 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5028 5028 -----
5029 5029 -----
5030 5030 utwardzona
5031 5031 kostka
5032 5032 Szczyt
5033 5033 kamienie
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 -----
5037 5037 zielonoświątkowcy
5038 5038 dopuszczalny
5039 5039 zdjęcia
5040 5040 fotowoltaiczna
5041 5041 nabrzeże
5042 5042 -----
5043 5043 -----
5044 5044 -----
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 -----
5049 5049 boisko
5050 5050 -----
5051 5051 Miejsce
5052 5052 tablica botaniczna
5053 5053 plastik
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5057 5057 proszę wybrać drogę
5058 5058 słup
5059 5059 polityczna
5060 5060 energia
5061 5061 prezbiterianie
5062 5062 poprzedni
5063 5063 droga krajowa
5064 5064 droga krajowa - dojazd
5065 5065 droga prywatna
5066 5066 proponowany
5067 5067 protestanci
5068 5068 publiczny
5069 5069 -----
5070 5070 mapy komunikacji miejskiej
5071 5071 bilety komunikacji miejskiej
5072 5072 -----
5073 5073 poczwórny
5074 5074 kwakrzy
5075 5075 kamieniołom
5076 5076 sport rakietowy
5077 5077 kolej
5078 5078 Teren kolejowy
5079 5079 -----
5080 5080 tory kolejowe
5081 5081 -----
5082 5082 -----
5083 5083 -----
5084 5084 czerwony
5085 5085 szuwary
5086 5086 odśwież listę portów
5087 5087 -----
5088 5088 regionalna
5089 5089 wyrażenie regularne
5090 5090 Relacja bez typu
5091 5091 usuń z zaznaczenia
5092 5092 -----
5093 5093 zamień zaznaczenie
5094 5094 droga lokalna
5095 5095 restauracja bez nazwy
5096 5096 -----
5097 5097 w prawo
5098 5098 koryto rzeczne
5099 5099 droga
5100 5100 rola
5101 5101 rondo
5102 5102 droga
5103 5103 -----
5104 5104 -----
5105 5105 -----
5106 5106 -----
5107 5107 piach
5108 5108 kanapki
5109 5109 skala
5110 5110 schemat
5111 5111 Zarośla
5112 5112 droga wojewódzka
5113 5113 -----
5114 5114 wybierz sport:
5115 5115 zaznaczony
5116 5116 zaznaczenie
5117 5117 -----
5118 5118 wydzielona przestrzeń
5119 5119 droga serwisowa
5120 5120 serwis
5121 5121 -----
5122 5122 ściekowy
5123 5123 szyici
5124 5124 strzelectwo
5125 5125 sklep
5126 5126 -----
5127 5127 bocznica
5128 5128 sikhizm
5129 5129 pojedynczy
5130 5130 miejsce
5131 5131 jazda na deskorolce
5132 5132 łyżwiarstwo
5133 5133 -----
5134 5134 narciarstwo
5135 5135 -----
5136 5136 -----
5137 5137 piłka nożna
5138 5138 południe
5139 5139 południowy-wschód
5140 5140 południowy-zachód
5141 5141 spirytualizm
5142 5142 Sport
5143 5143 -----
5144 5144 centrum sportowe
5145 5145 odnoga
5146 5146 stadion
5147 5147 znaczki
5148 5148 standardowy
5149 5149 -----
5150 5150 kamień
5151 5151 strumień
5152 5152 ulice
5153 5153 nazwa ulicy zawiera ss
5154 5154 ciąg
5155 5155 ciąg;ciąg;...
5156 5156 metro
5157 5157 -----
5158 5158 sunnici
5159 5159 terenowy
5160 5160 -----
5161 5161 bagno
5162 5162 słodycze
5163 5163 pływanie
5164 5164 -----
5165 5165 -----
5166 5166 tenis stołowy
5167 5167 tampony
5168 5168 taoizm
5169 5169 -----
5170 5170 tymczasowy
5171 5171 tymczasowy typ drogi
5172 5172 tenis
5173 5173 -----
5174 5174 droga powiatowa
5175 5175 tekst
5176 5176 tajska
5177 5177 tereny zalewowe
5178 5178 -----
5179 5179 -----
5180 5180 -----
5181 5181 -----
5182 5182 do drogi
5183 5183 topograficzna
5184 5184 -----
5185 5185 turystyka
5186 5186 -----
5187 5187 wieża
5188 5188 -----
5189 5189 zabawki
5190 5190 ścieżka
5191 5191 ścieżka i punkty
5192 5192 -----
5193 5193 sygnalizacja świetlna
5194 5194 tramway
5195 5195 potrójny
5196 5196 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5197 5197 droga ekspresowa
5198 5198 droga ekspresowa - dojazd
5199 5199 turecka
5200 5200 -----
5201 5201 rodzaj
5202 5202 droga gminna
5203 5203 -----
5204 5204 podziemny
5205 5205 podwodny
5206 5206 -----
5207 5207 -----
5208 5208 nieznany
5209 5209 nieoznakowane
5210 5210 -----
5211 5211 nieutwardzona
5212 5212 nieznana
5213 5213 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5214 5214 -----
5215 5215 nieotagowany
5216 5216 nieotagowana droga
5217 5217 nieużywane
5218 5218 -----
5219 5219 do góry
5220 5220 aż do kafelka
5221 5221 użycie
5222 5222 błędy spradzania poprawności
5223 5223 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5224 5224 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5225 5225 -----
5226 5226 wersja {0}
5227 5227 przez węzeł lub drogę
5228 5228 Wulkan
5229 5229 vouchery
5230 5230 -----
5231 5231 woda
5232 5232 szlak wodny
5233 5233 -----
5234 5234 -----
5235 5235 -----
5236 5236 -----
5237 5237 -----
5238 5238 tylko punkty
5239 5239 zachód
5240 5240 biały
5241 5241 tablica o zwierzętach
5242 5242 wiatrowa
5243 5243 -----
5244 5244 przewodowy
5245 5245 bezprzewodowy
5246 5246 drewno
5247 5247 -----
5248 5248 -----
5249 5249 Błędny znacznik highway na węźle
5250 5250 dworzec przetokowy
5251 5251 tak
5252 5252 -----
5253 5253 zaratusztrianizm
5254 5254 -----
5255 5255 -----
5256 5256 -----
5257 5257 Obiekty na warstwie {0}:
5258 5258 -----
5259 5259 -----
5260 5260 {0} nie jest liczbą
5261 5261 {0} metrów
5262 5262 -----
5263 5263 {0} musi być większe nić 0
5264 5264 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5265 5265 -----
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 {0} km kw.
5269 5269 -----
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5273 5273 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5274 5274 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5275 5275 -----
5276 5276 -----
5277 5277 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5278m 1 -----
5279m 2 -----
5280m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5281m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5282m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5283m 4 -----
5284m 5 -----
5285m 6 -----
5286m 7 -----
5287m 8 -----
5288m 9 -----
5289m 10 -----
5290m 11 Dodano {0} obiekt
5291m 11 Dodano {0} obiekty
5292m 11 Dodano {0} obiektów
5293m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5294m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5295m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5296m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5297m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5298m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5299m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5300m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5301m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5302m 15 Zmień {0} obiekt
5303m 15 Zmień {0} obiekty
5304m 15 Zmień {0} obiektów
5305m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5306m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5307m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5308m 17 Konflikt podczas pobierania
5309m 17 Konflikty podczas pobierania
5310m 17 Konflikty podczas pobierania
5311m 18 -----
5312m 19 Usunięto {0} węzeł
5313m 19 Usunięto {0} węzły
5314m 19 Usunięto {0} węzłów
5315m 20 Usunięto {0} objekt
5316m 20 Usunięto {0} objekty
5317m 20 Usunięto {0} objektów
5318m 21 Usunięto {0} relację
5319m 21 Usunięto {0} relacje
5320m 21 Usunięto {0} relacji
5321m 22 Usunięto {0} drogę
5322m 22 Usunięto {0} drogi
5323m 22 Usunięto {0} dróg
5324m 23 Usuwanie {0} obiektu
5325m 23 Usuwanie {0} obiektów
5326m 23 Usuwanie {0} obiektów
5327m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5328m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5329m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5330m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5331m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5332m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5333m 26 -----
5334m 27 -----
5335m 28 -----
5336m 29 -----
5337m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5338m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5339m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5340m 31 -----
5341m 32 -----
5342m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
5343m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
5344m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
5345m 34 Przesunięto {0} węzeł
5346m 34 Przesunięto {0} węzły
5347m 34 Przesunięto {0} węzłów
5348m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
5349m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
5350m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
5351m 36 Otwieranie {0} pliku...
5352m 36 Otwieranie {0} plików...
5353m 36 Otwieranie {0} plików...
5354m 37 Wklejam {0} tag
5355m 37 Wklejam {0} tagi
5356m 37 Wklejam {0} tagi
5357m 38 -----
5358m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5359m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5360m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5361m 40 -----
5362m 41 -----
5363m 42 Obrócono {0} węzeł
5364m 42 Obrócono {0} węzły
5365m 42 Obrócono {0} węzłów
5366m 43 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5367m 43 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5368m 43 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5369m 44 Uproszczono {0} drogę
5370m 44 Uproszczono {0} drogi
5371m 44 Uproszczono {0} dróg
5372m 45 -----
5373m 46 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5374m 46 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5375m 46 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5376m 47 -----
5377m 48 -----
5378m 49 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5379m 49 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5380m 49 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5381m 50 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5382m 50 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5383m 50 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5384m 51 Ich wersja ({0} pozycja)
5385m 51 Ich wersja ({0} pozycje)
5386m 51 Ich wersja ({0} pozycji)
5387m 52 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5388m 52 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5389m 52 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5390m 53 -----
5391m 54 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5392m 54 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5393m 54 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5394m 55 -----
5395m 56 Wykryto {0} konflikt.
5396m 56 Wykryto {0} konflikty.
5397m 56 Wykryto {0} konfliktów.
5398m 57 -----
5399m 58 -----
5400m 59 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5401m 59 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5402m 59 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5403m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5404m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5405m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5406m 61 -----
5407m 62 -----
5408m 63 -----
5409m 64 -----
5410m 65 -----
5411m 66 -----
5412m 67 -----
5413m 68 -----
5414m 69 trasa z {0} punktem
5415m 69 trasa z {0} punktami
5416m 69 trasa z {0} punktami
5417m 70 znacznik
5418m 70 znaczniki
5419m 70 znaczników
5420m 71 węzeł
5421m 71 węzły
5422m 71 węzłów
5423m 72 obiekt
5424m 72 obiekty
5425m 72 obiektów
5426m 73 punkt
5427m 73 punkty
5428m 73 punktów
5429m 74 relacja
5430m 74 relacje
5431m 74 relacji
5432m 75 do {0} elementu
5433m 75 do {0} elementów
5434m 75 do {0} elementów
5435m 76 droga
5436m 76 drogi
5437m 76 dróg
5438m 77 {0} Autor
5439m 77 {0} Autorów
5440m 78 {0} składa się z {1} markera
5441m 78 {0} składa się z {1} markerów
5442m 78 {0} składa się z {1} markerów
5443m 79 {0} składa się z {1} ścieżki
5444m 79 {0} składa się z {1} ścieżek
5445m 79 {0} składa się z {1} ścieżek
5446m 80 -----
5447m 81 -----
5448m 82 -----
5449m 83 {0} element
5450m 83 {0} elementy
5451m 83 {0} elementów
5452m 84 {0} węzeł
5453m 84 {0} węzły
5454m 84 {0} węzłów
5455m 85 {0} obiekt do dodania:
5456m 85 {0} obiekty do dodania:
5457m 85 {0} obiektów do dodania:
5458m 86 {0} obiekt do usunięcia:
5459m 86 {0} obiekty do usunięcia:
5460m 86 {0} obiektów do usunięcia:
5461m 87 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5462m 87 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5463m 87 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5464m 88 -----
5465m 89 {0} punkt
5466m 89 {0} punkty
5467m 89 {0} punktów
5468m 90 {0} relacja
5469m 90 {0} relacje
5470m 90 {0} relacji
5471m 91 {0} trasa,
5472m 91 {0} trasy,
5473m 91 {0} tras,
5474m 92 -----
5475m 93 {0} ścieżka
5476m 93 {0} ścieżki
5477m 93 {0} ścieżki
5478m 94 {0} ślad,
5479m 94 {0} ślady,
5480m 94 {0} śladów,
5481m 95 -----
5482m 96 -----
5483m 97 {0} droga
5484m 97 {0} drogi
5485m 97 {0} dróg
5486m 98 {0} punkt
5487m 98 {0} punkty
5488m 98 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.