source: josm/trunk/data/pl.lang@ 3599

Last change on this file since 3599 was 3599, checked in by bastiK, 14 years ago

i18n update

  • Property svn:mime-type set to application/octet-stream
File size: 86.5 KB
Line 
1 1 -----
2 2 -----
3 3 -----
4 4 Liczba obiektów
5 5 -----
6 6 -----
7 7 -----
8 8 -----
9 9 (Kod={0})
10 10 (Podpowiedź: Możesz zmienić skróty klawiszowe w ustawieniach.)
11 11 (Tekst już został skopiowany do schowka.)
12 12 -----
13 13 (Adres URL był:
14 14 (Podaj razem z kodem kraju, np.: +12-345-67890)
15 15 -----
16 16 -----
17 17 -----
18 18 -----
19 19 -----
20 20 (brak obiektu)
21 21 (brak)
22 22 -----
23 23 -----
24 24 -----
25 25 ({0}/{1}) Pobieranie zestawu zmian {2} ...
26 26 -----
27 27 -----
28 28 -----
29 29 -----
30 30 -----
31 31 -----
32 32 * Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną drogę oraz jedną z tych dróg lub
33 33 * Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną drogę lub
34 34 * Jeden węzęł z tagami lub
35 35 * Jedną drogę oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną drogę.
36 36 * Jedną drogę która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
37 37 ...możliwe inne rodzaje transportu
38 38 ... odwołuje się do relacji
39 39 -----
40 40 -----
41 41 -----
42 42 kręgle
43 43 -----
44 44 -----
45 45 -----
46 46 </p><p>Zamknij okno filtrów aby zobaczyć wszystkie obiekty.<p></html>
47 47 -----
48 48 <anonimowy>
49 49 -----
50 50 <b>Baker Street</b> - ''Baker'' oraz ''Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
51 51 <b>"Baker Street"</b> - ''Baker Street'' w dowolnym kluczu lub nazwie.
52 52 -----
53 53 -----
54 54 <b>foot:</b> - klucz=foot ustawiony na dowolną wartość
55 55 -----
56 56 <b>incomplete</b> - wszystkie niekompletne obiekty
57 57 <b>modified</b> - wszystkie zmienione obiekty
58 58 <b>name:Bak</b> - ''Bak'' gdziekolwiek w nazwie
59 59 -----
60 60 -----
61 61 -----
62 62 -----
63 63 <b>selected</b> - wszystkie zaznaczone obiekty
64 64 -----
65 65 -----
66 66 <b>type:</b> - rodzaj obiektu (<b>node</b>, <b>way</b>, <b>relation</b>)
67 67 -----
68 68 -----
69 69 <b>untagged</b> - wszystkie obiekty bez tagów
70 70 <b>user:</b>... - wszystkie obiekty zmienione przez użytkownika
71 71 -----
72 72 -----
73 73 <b>{0}</b> wyłączonych obiektów
74 74 <br>Treść błędu (nieprzetłumaczone): {0}
75 75 -----
76 76 <różne>
77 77 -----
78 78 -----
79 79 -----
80 80 <h1><a name="top">Skróty klawiaturowe</a></h1>
81 81 -----
82 82 <h2>Filtr aktywny</h2>
83 83 <h2>JOSM wymaga Javy w wersji 6.</h2>Wykryta wersja Javy: {0}.<br>Możesz <ul><li>zaktualizować swoją Javę (JRE) lub</li><li>używać starszych wersji JOSM (Kompatybilnych z Java 5).</li></ul>Więcej informacji:
84 84 <h3>Kiedy jedna lub więcej dróg jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
85 85 -----
86 86 <html><body><p class="warning-body"><strong>Ostrzeżenie:</strong> Hasło jest przechowywane jako zwykły tekst w pliku ustawień JOSM. Poza tym przy każdym zapytaniu do serwera OSM jest wysyłane w postaci <strong>niezakodowanej</strong>. Jeśli to możliwe <strong>nie używaj wartościowego hasła.</strong></p></body></html>
87 87 -----
88 88 -----
89 89 -----
90 90 -----
91 91 -----
92 92 <html><strong>Pobierany obszar</strong> (minlon, minlat, maxlon, maxlat): </html>
93 93 -----
94 94 -----
95 95 -----
96 96 <html>Możesz też podać <strong>adres kafelka</strong> dla pojedyńczego kafelka <i>powiększenie/x/y</i>, np. <i>15/256/223</i>. Adresy kafelków w formacie <i>powiększenie,x,y</i> lub <i>powiększenie;x;y</i> są również obsługiwane.</html>
97 97 <html>Podczas przywracania kopii bezpieczeństwa wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
98 98 <html>Podczas zapisywania wystąpił błąd.<br>Błąd:<br>{0}</html>
99 99 -----
100 100 <html>Logowanie do serwera OSM jako ''{0}'' zakończone niepowodzeniem.<br>Sprawdź nazwę użytkownika i hasło w ustawieniach JOSM.</html>
101 101 -----
102 102 <html>Nie można otworzyć katalogu ''{0}''.<br>Wybierz plik.</html>
103 103 -----
104 104 <html>Kliknij <strong>{0}</strong>aby zakończyć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
105 105 <html>Kliknij <strong>{0}</strong> aby rozpocząć łączenie swoich i ich wpisów.</html>
106 106 -----
107 107 -----
108 108 -----
109 109 -----
110 110 -----
111 111 -----
112 112 -----
113 113 <html>Nie można odczytać pliku ''{0}''.<br>Błąd w:<br>{1}</html>
114 114 <html>Nie można odczytać plików.<br>Błąd w:<br>{0}</html>
115 115 -----
116 116 -----
117 117 -----
118 118 -----
119 119 -----
120 120 -----
121 121 <html>Wprowadź klucz dla tagu np. <strong><tt>fixme</tt></strong></html>
122 122 <html>Wprowadź wartość dla tagu np. <strong><tt>sprawdź członków relacji</tt></strong></html>
123 123 -----
124 124 -----
125 125 -----
126 126 -----
127 127 -----
128 128 -----
129 129 -----
130 130 -----
131 131 -----
132 132 <html>Nie można zainicjować ustawień. <br>Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}</html>
133 133 <html> Nie można zainicjować ustawień . <br> udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0} </ html>
134 134 <html>Nie można zainicjować ustawień.<br>Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.</html>
135 135 -----
136 136 -----
137 137 -----
138 138 -----
139 139 <html>Nie można otworzyć strony pomocy pod adresem {0}.<br>Jest to spowodowane najprawdopodobniej problemem z siecią, sprawdź <br>swoje połączenie z internetem</html>
140 140 -----
141 141 -----
142 142 -----
143 143 -----
144 144 <html>Wysyłanie do zestawu zmian <strong>{0}</strong> zakończone niepowodzeniem<br>ponieważ został on już zamknięty {1}.</html>
145 145 -----
146 146 -----
147 147 -----
148 148 -----
149 149 -----
150 150 -----
151 151 -----
152 152 -----
153 153 -----
154 154 -----
155 155 -----
156 156 -----
157 157 -----
158 158 -----
159 159 -----
160 160 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>1 relacji</strong>.</html>
161 161 <html>Potwierdź usunięcie <strong>1 obiektu</strong> z <strong>{0} relacji</strong>.</html>
162 162 <html>Potwierdź usunięcie <strong>{0} obiektów</strong> z <strong>{1} relacji</strong>.</html>
163 163 -----
164 164 -----
165 165 -----
166 166 <html>Wybierz <strong>zakres kafelków OSM</strong> przy danym powiększeniu.</html>
167 167 -----
168 168 -----
169 169 <html>Wybierz wartości odpowiadające tagom.</html>
170 170 <html>Wtyczka {0} wymaga JOSM w wersji {1}. Obecna wersja JOSM to {2}.<br>Niezbędna jest aktualizacja JOSM aby wykorzystać tą wtyczkę.</html>
171 171 <html>Plik ustawień zawiera błędy. <br> Tworzenie kopii zapasowej starego <br> {0} <br> i tworzenia nowego pliku ustawień domyślnych.</ html>
172 172 -----
173 173 -----
174 174 -----
175 175 -----
176 176 -----
177 177 -----
178 178 -----
179 179 -----
180 180 -----
181 181 -----
182 182 -----
183 183 -----
184 184 -----
185 185 -----
186 186 -----
187 187 -----
188 188 -----
189 189 -----
190 190 -----
191 191 -----
192 192 -----
193 193 -----
194 194 -----
195 195 -----
196 196 -----
197 197 -----
198 198 -----
199 199 <html>Łączone drogi są członkami jednej lub więcej relacji. Proszę zdecydować czy chcesz <strong>zachować</strong> to członkostwo dla łączonych dróg lub <strong>usunąć</strong> je z relacji.<br>Domyślnie <strong>zachowywana</strong> jest pierwsza droga a <strong>usuwane są</strong> inne drogi które są członkami tej samej relacji. W rezultacie połączona droga zastępuje pierwotne drogi w relacji</html>
200 200 -----
201 201 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi dźwięku.</html>
202 202 <html>Dane z warstwy GPX ''{0}'' zostały pobrane z serwera.<br>Z tego powodu punkty drogi nie zawierają znaczników czasu i niemożliwe jest zestawienie z nimi obrazków.</html>
203 203 -----
204 204 -----
205 205 -----
206 206 <html>Zaznaczona warstwa zawiera dane z OpenStreetBugs.<br>Nie można przesłać tych danych. Może zaznaczona została zła warstwa?
207 207 -----
208 208 -----
209 209 -----
210 210 -----
211 211 -----
212 212 -----
213 213 <html>Nie ma warstw, z którymi można by połączyć warstwę źródłową<br>''{0}''<br>.</html>
214 214 -----
215 215 -----
216 216 -----
217 217 -----
218 218 <html>Ta akcja będzie wymagała {0} osobnych pobrań.<br>Czy kontynuować?</html>
219 219 -----
220 220 -----
221 221 -----
222 222 -----
223 223 -----
224 224 <html>Wysyłanie nieprzetworzonych danych GPS jako danych mapy jest uznawane za niebezpieczne.<br>Jeśli chcesz wysłać same ślady zajrzyj tu:
225 225 -----
226 226 -----
227 227 -----
228 228 -----
229 229 -----
230 230 -----
231 231 -----
232 232 <html>Używaj domyślnego URL serwera (<strong>{0}</strong>)</html>
233 233 -----
234 234 -----
235 235 -----
236 236 -----
237 237 <html>Używasz projekcji EPSG:4326 co może prowadzić<br>do nizamierzonych efektów przy wyrównywaniu obiektów.<br>Zmień projekcję aby usunąć to ostrzeżenie.<br>Czy chcesz kontynuować?</html>
238 238 -----
239 239 -----
240 240 -----
241 241 -----
242 242 -----
243 243 -----
244 244 -----
245 245 -----
246 246 -----
247 247 <html>{0} relacje tworzą zapętlenie zależności ponieważ odnoszą się do siebie wzajemnie.<br>JOSM nie może ich wysłać. Edytuj relacje i usuń zapętlenie zależności między nimi.</html>
248 248 -----
249 249 -----
250 250 -----
251 251 -----
252 252 <nowy obiekt>
253 253 -----
254 254 -----
255 255 <p><b>{0}</b> ukrytych obiektów
256 256 -----
257 257 -----
258 258 -----
259 259 -----
260 260 -----
261 261 -----
262 262 -----
263 263 -----
264 264 -----
265 265 -----
266 266 -----
267 267 -----
268 268 A wg. odległości
269 269 A wg. czasu
270 270 -----
271 271 -----
272 272 -----
273 273 -----
274 274 -----
275 275 Element z ID = 0 nie może być niewidoczny
276 276 -----
277 277 -----
278 278 -----
279 279 -----
280 280 -----
281 281 Naruszenie możliwości API
282 282 Wersja API: {0}
283 283 -----
284 284 nieczynny tor
285 285 -----
286 286 Anuluj scalanie
287 287 -----
288 288 -----
289 289 -----
290 290 O programie
291 291 O JOSM...
292 292 -----
293 293 Akceptuje nową listę wtyczek i zabyka okno
294 294 Dostęp do drogi
295 295 -----
296 296 -----
297 297 -----
298 298 -----
299 299 Zakwaterowanie
300 300 Zgodnie z informacją zawartą w tej wtyczce jej autorem jest {0}.
301 301 -----
302 302 -----
303 303 -----
304 304 Akcja
305 305 -----
306 306 -----
307 307 Aktywna
308 308 -----
309 309 Aktywuj zaznzczoną warstwę
310 310 Aktywne style
311 311 -----
312 312 Dodaj
313 313 Dodaj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
314 314 Dodaj węzeł...
315 315 Dodaj właściwości
316 316 -----
317 317 -----
318 318 -----
319 319 Tworzy zakładkę dla obecnie zaznaczonego terenu
320 320 Dodaj komentarz
321 321 -----
322 322 -----
323 323 Dodaj nową parę nazwa/wartość do wszystkich obiektów
324 324 -----
325 325 Dodaj nowy węzeł do istniejącej drogi
326 326 -----
327 327 Dodaje nowy tag
328 328 Dodaje węzeł po podaniu wysokości i szerokości geograficznej.
329 329 -----
330 330 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy po ostatnim członku
331 331 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy za ostatnim zaznaczonym członkiem
332 332 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym członkiem
333 333 Dodaje wszystkie obecnie zaznaczone elementy przed pierwszym zaznaczonym członkiem
334 334 -----
335 335 -----
336 336 -----
337 337 Dodaj informacje o autorze
338 338 -----
339 339 -----
340 340 Dodaje filtr.
341 341 -----
342 342 -----
343 343 -----
344 344 Dodaj nową warstwę
345 345 Dodaj węzeł
346 346 Dodaj węzeł do drogi
347 347 Dodaj węzeł do drogi i połącz
348 348 Dodano węzeł {0}
349 349 Dodano relację {0}
350 350 -----
351 351 Dodaje do drogi tagi znaków drogowych
352 352 -----
353 353 -----
354 354 Dodaje zaznaczone dostępne style do listy aktywnych stylów
355 355 Dodaj do zaznaczenia
356 356 Dodano drogę {0}
357 357 Dodano węzły na wszystkich przecięciach
358 358 -----
359 359 Interpolacja adresów
360 360 -----
361 361 Adresy
362 362 -----
363 363 -----
364 364 -----
365 365 -----
366 366 Dostosowuje pozycję warstwy WMS (tylko grafika rastrowa)
367 367 Dostosowuje pozycję wybranej warstwy WMS
368 368 -----
369 369 -----
370 370 -----
371 371 Centrum administracyjne
372 372 administracyjna
373 373 Poziom administracyjny
374 374 Zaawansowane
375 375 -----
376 376 -----
377 377 Ustawienia zaawansowane
378 378 -----
379 379 -----
380 380 -----
381 381 Koleje linowe
382 382 -----
383 383 -----
384 384 lotnisko
385 385 lotnisko
386 386 sklep monopolowy
387 387 Wyrównaj węzły na kole
388 388 Wyrównaj węzły wzdłuż prostej
389 389 -----
390 390 -----
391 391 -----
392 392 -----
393 393 -----
394 394 -----
395 395 -----
396 396 -----
397 397 wszystkie
398 398 -----
399 399 Wszystkie formaty
400 400 Wszystkie zainstalowane wtyczki są aktualne. JOSM nie musi pobierać nowszych wersji.
401 401 -----
402 402 -----
403 403 ogródki działkowe
404 404 -----
405 405 -----
406 406 -----
407 407 -----
408 408 -----
409 409 -----
410 410 -----
411 411 Dozwolony ruch:
412 412 -----
413 413 -----
414 414 -----
415 415 -----
416 416 -----
417 417 -----
418 418 Pozwana na dostrojenie kolorowania ścieżek dla różnych prędkości średnich.
419 419 -----
420 420 Kanał alfa
421 421 Alfabetycznie
422 422 Adresy alfabetyczne muszą kończyć się literą
423 423 chata alpejska
424 424 -----
425 425 -----
426 426 -----
427 427 zmień także nazwę pliku
428 428 -----
429 429 Zawsze aktualizuj bez pytania
430 430 Udogodnienia
431 431 -----
432 432 Liczba kabli
433 433 Pojemność
434 434 -----
435 435 Weryfikacja danych OSM pozwala wyłapać typowe błędy popełniane przez użytkowników i programy do edycji.
436 436 -----
437 437 -----
438 438 -----
439 439 -----
440 440 -----
441 441 Pusta wartość usunie znacznik.
442 442 Wystąpił błąd we wtyczce {0}
443 443 -----
444 444 Wystąpił błąd: {0}
445 445 Wystąpił niespodziewany błąd, który mógł być spowodowany przez wtyczkę "{0}".
446 446 -----
447 447 Wystąpił nieznany błąd
448 448 Kąt
449 449 Kąt pomiędzy dwoma wybranymi węzłami
450 450 -----
451 451 -----
452 452 Zastosuj
453 453 Zastosuj zmiany
454 454 Zastosuj szablon
455 455 Zastosuj rozwiązanie
456 456 Zastosuj rolę
457 457 Zastosuj rolę:
458 458 Stosuje antialiasing dla widoku mapy dając gładszy wygląd.
459 459 -----
460 460 Zastosuj rozwiązane konflikty
461 461 Zastosuj rozwiązanie konfliktów i zamknij okno
462 462 Zastosuj wybrane zmiany
463 463 -----
464 464 -----
465 465 Zastosuj zmiany
466 466 -----
467 467 Zastosuj zmiany i zamknij okno
468 468 Zastosuj tę rolę do wszystkich członków
469 469 Zastosować?
470 470 -----
471 471 -----
472 472 wykopalisko archeologiczne
473 473 łucznictwo
474 474 Kontynuować?
475 475 Czy na pewno?
476 476 obszar
477 477 Niezamknięty obszar
478 478 Tereny wokół miejsc
479 479 centrum kulturalne
480 480 sztuka
481 481 Pytaj przed aktualizacją
482 482 -----
483 483 -----
484 484 -----
485 485 lekkoatletyka
486 486 -----
487 487 atrakcja
488 488 -----
489 489 Dźwięk
490 490 -----
491 491 Ustawienia audio
492 492 Markery audio z {0}
493 493 Dźwięk zsynchronizowany w punkcie {0}.
494 494 -----
495 495 audioprzewodnik
496 496 Audioprzewodnik dostępny przez telefon?
497 497 australijski football
498 498 -----
499 499 -----
500 500 -----
501 501 -----
502 502 -----
503 503 Uwierzytelnianie
504 504 Uwierzytelnienie nie powiodło się
505 505 Błąd uwierzytelniania
506 506 Autor
507 507 Autor: {0}
508 508 Autoryzacja nie powiodła się
509 509 -----
510 510 -----
511 511 -----
512 512 -----
513 513 -----
514 514 Autorzy
515 515 -----
516 516 -----
517 517 Częstość zapisywania (sekundy)
518 518 -----
519 519 -----
520 520 -----
521 521 Centruj ciągle
522 522 -----
523 523 -----
524 524 -----
525 525 -----
526 526 bankomat
527 527 Automatyczne pobieranie
528 528 Automatyczna korekcja tagów
529 529 -----
530 530 Automatycznie tworzy warstwę znaczników na podstawie punktów podczas otwierania warstwy GPX.
531 531 -----
532 532 Dostępne
533 533 Dostępne role
534 534 Dostępne style (z {0})
535 535 -----
536 536 B wg. odległości
537 537 B wg. czasu
538 538 -----
539 539 okno życia
540 540 Wstecz
541 541 Oparcie
542 542 -----
543 543 Błędne żądanie
544 544 piekarnia
545 545 bank
546 546 bar
547 547 Przeszkody
548 548 baseball
549 549 Podstawowe
550 550 zbiornik wodny
551 551 koszykówka
552 552 baterie
553 553 pole bitwy
554 554 zatoka
555 555 plaża
556 556 radiolatarnia
557 557 ławka
558 558 sklep z napojami
559 559 -----
560 560 Rowery
561 561 Rowery
562 562 ogródek piwny
563 563 -----
564 564 sklep rowerowy
565 565 -----
566 566 Biodiesel
567 567 Pusta warstwa
568 568 betonowy blok
569 569 -----
570 570 Zawartość
571 571 stocznia
572 572 słupek drogowy
573 573 księgarnia
574 574 Zakładki
575 575 przejście graniczne
576 576 Nazwa systematyczna
577 577 -----
578 578 bule
579 579 Granice
580 580 granica
581 581 kamień graniczny
582 582 -----
583 583 Rodzaj granicy
584 584 Wybrany obszar
585 585 -----
586 586 gra w kule
587 587 Marka
588 588 most
589 589 -----
590 590 teren poprzemysłowy
591 591 -----
592 592 -----
593 593 kozioł oporowy
594 594 Raporty o błędach
595 595 -----
596 596 budynek
597 597 -----
598 598 Budynki
599 599 -----
600 600 Szekokość:
601 601 -----
602 602 -----
603 603 autobus torowy
604 604 peron autobusowy
605 605 dworzec autobusowy
606 606 przystanek autobusowy
607 607 -----
608 608 rzeźnik
609 609 C wg. odległości
610 610 C wg. czasu
611 611 -----
612 612 Gaz CNG (sprężony gaz ziemny)
613 613 kolej linowa
614 614 -----
615 615 -----
616 616 -----
617 617 Kataster
618 618 Kataster: {0}
619 619 -----
620 620 kawiarnia
621 621 Pliki kalibracji
622 622 -----
623 623 -----
624 624 Kemping
625 625 pole namiotowe
626 626 Nie można rysować poza światem
627 627 -----
628 628 -----
629 629 kanał
630 630 Anuluj
631 631 -----
632 632 -----
633 633 Anuluj autentykację
634 634 Anuluj zamykanie zestawów zmian
635 635 Anuluj rozwiązywanie konfliktów
636 636 Anuluj rozwiązywanie konfliktów i zamknij okno
637 637 Anuluj operację
638 638 -----
639 639 Anuluj aktualizowanie i zamknij okno
640 640 Anuluj przesyłanie i kontynuuj edytowanie
641 641 Anuluj przesyłanie
642 642 Nie można dodać węzła poza granicami świata.
643 643 -----
644 644 -----
645 645 -----
646 646 -----
647 647 Nie można stworzyć zapytania na podstawie podanych wytycznych. Niewłaściwe dane wejścia.
648 648 -----
649 649 -----
650 650 -----
651 651 -----
652 652 -----
653 653 -----
654 654 Nie mogę połączyć węzłów. Potrzebowałbym usunąć drogę {0}, która jest aktualnie używana.
655 655 -----
656 656 Nie można przenieść zaznaczonych obiektów poza świat.
657 657 -----
658 658 -----
659 659 -----
660 660 -----
661 661 -----
662 662 -----
663 663 -----
664 664 -----
665 665 kajakarstwo
666 666 puszki
667 667 Pojemność
668 668 Pojemność całkowita
669 669 -----
670 670 Samochód
671 671 dealer samochodowy
672 672 kemping
673 673 -----
674 674 Gotówka
675 675 zamek
676 676 przeszkoda dla bydła
677 677 wejście do jaskini
678 678 cmentarz
679 679 Wycentruj raz
680 680 -----
681 681 Wyśrodkuj widok
682 682 wyciąg krzesełkowy
683 683 chata górska
684 684 Zmień właściwości
685 685 -----
686 686 Zmienić kierunek?
687 687 -----
688 688 Zmień węzeł {0}
689 689 -----
690 690 Zmień relację
691 691 -----
692 692 Zmień relację {0}
693 693 Zmień rozdzielczość
694 694 Zmień folder dla ustawień wszystkich użytkowników.
695 695 -----
696 696 Zmienić wartości?
697 697 Zmień drogę {0}
698 698 -----
699 699 -----
700 700 Oczekiwano ID zestawu zmian > 0. Otrzymano {0}.
701 701 ID zestawu zmian:
702 702 -----
703 703 Menedżer zestawów zmian
704 704 Zamknięto changeset
705 705 -----
706 706 -----
707 707 -----
708 708 -----
709 709 -----
710 710 -----
711 711 Zestawy zmian
712 712 Ręczna zmiana skrótów klawiaturowych.
713 713 -----
714 714 -----
715 715 -----
716 716 -----
717 717 -----
718 718 -----
719 719 Saprawdzanie wymagań wtyczki...
720 720 Sprawdza drogi z identycznymi, kolejnymi węzłami.
721 721 -----
722 722 drogeria
723 723 -----
724 724 -----
725 725 Chiński
726 726 Wybierz
727 727 Wybierz kolor
728 728 Wybierz kolor dla {0}
729 729 Wybierz jedną z gotowych licencji
730 730 -----
731 731 -----
732 732 -----
733 733 Wynierz typ obiektu OSM
734 734 -----
735 735 -----
736 736 Kościół
737 737 kino
738 738 miasto
739 739 granica miasta
740 740 mury miejskie
741 741 Nazwa miejscowości
742 742 -----
743 743 cywilna
744 744 -----
745 745 -----
746 746 -----
747 747 -----
748 748 -----
749 749 -----
750 750 -----
751 751 Kliknij <strong>{0}</strong> aby zignorować.
752 752 -----
753 753 -----
754 754 -----
755 755 -----
756 756 -----
757 757 -----
758 758 -----
759 759 Kliknij żeby anulować i powrócić do edycji
760 760 Kliknij aby anulować uruchomienie zewnetrznych przeglądarek
761 761 Kliknij aby anulować łączenie węzłów
762 762 -----
763 763 Kliknij aby przerwać wysyłanie
764 764 -----
765 765 Kliknij aby przerwać i powrócić do edycji.
766 766 Kliknij aby przerwać trwającą operację
767 767 Kliknij aby sprawdzić czy obiekty w lokalnym zestawie danych zostały usunięte z serwera
768 768 Kliknij aby zamknąć
769 769 Kliknij aby zamknąć i usunąć obiekty z relacji
770 770 Kliknij aby zamknąć i anulować usuwanie obiektów
771 771 -----
772 772 Kliknij aby zamknąć okno i kontynuować edycję
773 773 Kliknij aby kontynuować i otworzyć {0} programów
774 774 -----
775 775 -----
776 776 Kliknij aby usunąć wtyczkę ''{0}''
777 777 Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu drogi. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
778 778 Kliknij aby zablokować wtyczkę ''{0}''
779 779 -----
780 780 Kliknij aby zachować wtyczkę "{0}"
781 781 Kliknij aby zminimalizować/maksymalizować zawartość panela
782 782 -----
783 783 -----
784 784 -----
785 785 -----
786 786 -----
787 787 -----
788 788 -----
789 789 -----
790 790 Kliknij aby rozpocząć szukanie
791 791 -----
792 792 -----
793 793 -----
794 794 -----
795 795 -----
796 796 klif
797 797 wspinaczka
798 798 -----
799 799 Zamknij
800 800 Zamknij mimo to
801 801 -----
802 802 Zamknij zestawy zmian
803 803 -----
804 804 Zamknij okno i porzuć pobieranie
805 805 Zamknij otwarte zestawy zmian
806 806 -----
807 807 Zamknij okno
808 808 -----
809 809 -----
810 810 -----
811 811 Zamknij okno i utwórz nowy węzeł
812 812 Zamknij okno, nie twórz nowego węzła
813 813 Zamknij okno ustawień i odrzuć zmiany w ustawieniach
814 814 Zamyka wybrane zestawy zmian
815 815 Zamyka zaznaczone otwarte zestawy zmian
816 816 Zamknij to okno i powróć do edycji w JOSM
817 817 Zamknij panel. Możesz ponownie go otworzyć używając przycisków po lewej.
818 818 -----
819 819 -----
820 820 Zamknięty
821 821 Zamknięty:
822 822 Opis
823 823 Opis
824 824 Zamyka otwarte zestawy zmian
825 825 Zamyka wybrane otwarte zestawy zmian
826 826 Zamykanie zestawu zmian
827 827 Zamykam zestaw zmian {0}
828 828 Zamykanie zestawu zmian...
829 829 odzież
830 830 -----
831 831 wybrzeże
832 832 Linie brzegowe
833 833 na monety
834 834 college
835 835 Kolor
836 836 Kolor (hex)
837 837 -----
838 838 Schemat kolorów
839 839 Schematy kolorów
840 840 Kolory
841 841 -----
842 842 -----
843 843 Kolory wykorzystywane przez różne obiekty w JOSM.
844 844 Kolor
845 845 Połącz drogi
846 846 Łączy kilka dróg w jedną.
847 847 Połącz {0} dróg
848 848 współdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
849 849 Historia poleceń
850 850 Komentarz
851 851 Komentarz:
852 852 Komentarz:
853 853 biura i usługi
854 854 miejsce publiczne
855 855 -----
856 856 -----
857 857 Połączenie z serwerem OSM nie powiodło się
858 858 -----
859 859 Porównaj
860 860 sklep komputerowy
861 861 -----
862 862 -----
863 863 Konfiguracja stron wtyczek
864 864 -----
865 865 Konfiguracja dostępnych wtyczek.
866 866 -----
867 867 Konfiguruj strony...
868 868 Konfiguruje listę stron z których pobierane są wtyczki
869 869 -----
870 870 Konfiguruj kiedy tworzyć plik kopii zapasowej
871 871 -----
872 872 -----
873 873 -----
874 874 Potwierdź czyszczenie
875 875 -----
876 876 -----
877 877 Konflikt
878 878 -----
879 879 -----
880 880 Konflikt nie został całkowicie rozwiązany
881 881 Konflikty
882 882 Wykryto konflikty
883 883 -----
884 884 -----
885 885 Konflikt podczas łączenia dróg - łączona jest droga "{0}"
886 886 -----
887 887 Konflikty: {0} nierozwiązanych
888 888 Połącz istniejący drogę z węzłem
889 889 -----
890 890 Połączony
891 891 -----
892 892 Łączenie
893 893 Łączenie...
894 894 -----
895 895 Połączenie nie powiodło się
896 896 Ustawienia połączenia
897 897 Ustawienia połączenia z serwerem OSM.
898 898 Połączenie nie powiodło się.
899 899 -----
900 900 w budowie
901 901 Budowa
902 902 -----
903 903 -----
904 904 kontakt
905 905 Kontakt:
906 906 Łączenie z serwerem OSM...
907 907 Łączenie z serwerem...
908 908 Łączenie z serwerem WMS...
909 909 Łączenie z katastrem WMS...
910 910 Zawartość
911 911 kontynent
912 912 Kontynuuj
913 913 -----
914 914 Kontynuuj rozwiązywanie
915 915 -----
916 916 Kontynuuj drogę od ostatniego węzła.
917 917 Kontynuuj mimo to
918 918 -----
919 919 Autorzy
920 920 sklep osiedlowy
921 921 Konwertuj na warstwę GPX
922 922 -----
923 923 Przekształć w warstwę danych
924 924 -----
925 925 -----
926 926 -----
927 927 Przekonwertowany z: {0}
928 928 -----
929 929 Liczba wczytanych współrzędnych:
930 930 -----
931 931 Współrzędne:
932 932 Kopiuj
933 933 Kopiuj zaznaczony serwer do menu
934 934 -----
935 935 -----
936 936 -----
937 937 -----
938 938 -----
939 939 -----
940 940 Kopia warstwy {0}
941 941 Kopiuje zaznaczone obiekty do schowka.
942 942 -----
943 943 -----
944 944 -----
945 945 -----
946 946 -----
947 947 Skopiuj do schowka i zamknij
948 948 Kopiuj do schowka
949 949 Kopia nr {1} warstwy {0}
950 950 Prawa autorskie (URL)
951 951 Prawa autorskie - rok
952 952 -----
953 953 -----
954 954 -----
955 955 -----
956 956 -----
957 957 -----
958 958 Nie można wykonać kopii bezpieczeństwa pliku. Wyjątek: {0}
959 959 Połączenie dróg jest niemożliwe (Drogi nie mogą był złączone w jeden ciąg węzłów)
960 960 Nie można połączyć się z serwerem OSM. Sprawdź swoje połączenie z Internetem.
961 961 -----
962 962 -----
963 963 -----
964 964 -----
965 965 -----
966 966 Nie można zaimportować "{0}".
967 967 Nie można zaimportować plików.
968 968 -----
969 969 Nie można załadować wtyczki {0}. Czy usunąć ją z preferencji?
970 970 Pobranie preferencji z serwera nie powiodło się.
971 971 Błąd parsowania współrzędnych lub przybliżenia.
972 972 -----
973 973 Nie można odczytać "{0}"
974 974 -----
975 975 -----
976 976 -----
977 977 -----
978 978 -----
979 979 Nie można odczytać źródła szablonów: {0}
980 980 -----
981 981 Nie mogłem przemianować pliku ''{0}''
982 982 -----
983 983 -----
984 984 -----
985 985 Wysłanie preferencji nie powiodło się. Powód: {0}
986 986 -----
987 987 Nie można było utworzyć nowego problemu. Wynik: {0}
988 988 -----
989 989 kraj
990 990 Kod kraju
991 991 -----
992 992 -----
993 993 okręg
994 994 Kurs
995 995 sąd
996 996 zakryte sztuczne jezioro
997 997 dźwig
998 998 Utwórz okrąg
999 999 -----
1000 1000 -----
1001 1001 -----
1002 1002 -----
1003 1003 -----
1004 1004 -----
1005 1005 Tworzy okrąg na podstawie trzech zaznaczonych węzłów.
1006 1006 -----
1007 1007 Tworzy kopię tej relacji i otwiera ją w nowym oknie edytora relacji
1008 1008 -----
1009 1009 -----
1010 1010 Tworzy nową warstwę mapy.
1011 1011 Tworzy nową relację
1012 1012 -----
1013 1013 Tworzenie nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1014 1014 -----
1015 1015 -----
1016 1016 Tworzenie obszarów.
1017 1017 -----
1018 1018 Utwórz zakładkę
1019 1019 -----
1020 1020 -----
1021 1021 -----
1022 1022 -----
1023 1023 -----
1024 1024 Utwórz nowy problem
1025 1025 Twórz znaczniki podczas czytania GPX.
1026 1026 Utwórz wielokąt złożony
1027 1027 Tworzy wielokąt złożony
1028 1028 Tworzy wielokąty złożone jednym kliknięciem, łatwiej niż w standardowy sposób z użyciem edytora relacji.
1029 1029 Utwórz nowy węzeł.
1030 1030 -----
1031 1031 -----
1032 1032 Utwórz lub edytuj ograniczenia skrętu
1033 1033 Utwórz/Edytuj ograniczenia skrętu...
1034 1034 -----
1035 1035 Utworzono
1036 1036 Utworzony
1037 1037 -----
1038 1038 -----
1039 1039 Stworzony przez:
1040 1040 Utworzony:
1041 1041 -----
1042 1042 -----
1043 1043 Tworzenie zestawu zmian...
1044 1044 Przygotowywanie interfejsu użytkownika
1045 1045 na karty kredytowe
1046 1046 krykiet
1047 1047 krykiet - siatki
1048 1048 -----
1049 1049 krokiet
1050 1050 -----
1051 1051 -----
1052 1052 przejazd przez tory
1053 1053 opiekun na przejściu dla pieszych
1054 1054 Przecinające się budynki
1055 1055 Rodzaj przejazdu
1056 1056 Rodzaj przejścia dla pieszych (UK)
1057 1057 Przecinające się drogi
1058 1058 Przecinające się drogi
1059 1059 Kuchnia
1060 1060 Bieżące zaznaczenie
1061 1061 Obecny zestaw zmian jest pusty. Nie można przesłać danych.
1062 1062 -----
1063 1063 -----
1064 1064 Ustawiona wartość jest wartością domyślną.
1065 1065 -----
1066 1066 -----
1067 1067 -----
1068 1068 Dostosuj kolor
1069 1069 Dostosuj rysowanie linii
1070 1070 Dostosowywanie paska narzędzi do własnych potrzeb.
1071 1071 wykop
1072 1072 przegroda dla rowerzystów
1073 1073 Zapętlone zależności między relacjami
1074 1074 kolarstwo
1075 1075 Zapętlone zależności.
1076 1076 Czechy CUZK:KM
1077 1077 Czechy UHUL:ORTOFOTO
1078 1078 -----
1079 1079 tama
1080 1080 Warstwa danych {0}
1081 1081 -----
1082 1082 Źródło i typ danych:
1083 1083 -----
1084 1084 -----
1085 1085 Weryfikacja danych
1086 1086 Dane zawierają błędy. Przesłać mimo tego?
1087 1087 Baza danych offline w celach konserwacyjnych
1088 1088 Test zgodności zestawu danych
1089 1089 -----
1090 1090 Data:
1091 1091 na karty debetowe
1092 1092 -----
1093 1093 Stopnie dziesiętne
1094 1094 -----
1095 1095 -----
1096 1096 -----
1097 1097 ścieżka do jazdy konnej
1098 1098 ścieżka rowerowa
1099 1099 ścieżka dla pieszych
1100 1100 Domyślny
1101 1101 Domyślny (ustalony automatycznie)
1102 1102 Domyślna wartość jest obecnie nieznana (ustawienie nie zostało jeszcze użyte).
1103 1103 Domyślną wartością jest "{0}".
1104 1104 -----
1105 1105 -----
1106 1106 -----
1107 1107 Usuń
1108 1108 -----
1109 1109 -----
1110 1110 -----
1111 1111 -----
1112 1112 Tryb kasowania
1113 1113 Usuń właściwość
1114 1114 -----
1115 1115 Potwierdź usunięcie.
1116 1116 Usuń powielone drogi
1117 1117 Usuwa filtr.
1118 1118 Usuń z relacji
1119 1119 Usuwa z ograniczenia skrętu
1120 1120 -----
1121 1121 Usunąć niekompletnych członków?
1122 1122 Usuwa warstwy bez zapisywania. Niezapisane zmiany zostaną utracone.
1123 1123 Usunięto węzeł {0}
1124 1124 Usuwanie węzłów lub dróg.
1125 1125 Skasować węzły spoza obszaru danych?
1126 1126 -----
1127 1127 Usuwa obiekty
1128 1128 Usunięto relację {0}
1129 1129 Usuwa wybrane obiekty
1130 1130 Usuwa obecnie edytowaną relację
1131 1131 -----
1132 1132 Usuń wybrany klucz ze wszystkich obiektów.
1133 1133 Usuń zaznaczoną warstwę.
1134 1134 Usuwa zaznaczoną relację.
1135 1135 -----
1136 1136 -----
1137 1137 Usuwa wybrane ograniczenie skrętu
1138 1138 Usuwa zaaznaczenie w tabeli tagów
1139 1139 -----
1140 1140 -----
1141 1141 Usuwa zbędne węzły z drogi.
1142 1142 -----
1143 1143 Usunięto drogę {0}
1144 1144 Usunięto
1145 1145 Usunięto "{0}"
1146 1146 Usunięte:
1147 1147 Usunięty członek {0} jest użyty w relacji {1}
1148 1148 -----
1149 1149 Usunięty węzeł {0} jest częścią drogi {1}
1150 1150 Usunięte lub przeniesione obiekty
1151 1151 Usunięta relacja {0} zawiera członki
1152 1152 -----
1153 1153 Wyznanie
1154 1154 dentysta
1155 1155 -----
1156 1156 Głębokość w metrach
1157 1157 Dokładnie opisz problem
1158 1158 Opis
1159 1159 Opis: {0}
1160 1160 Szczegółowość
1161 1161 Szczegóły
1162 1162 -----
1163 1163 -----
1164 1164 -----
1165 1165 Nie znalazłem obiektu o id {0} w zestawie danych.
1166 1166 Diesel (olej napędowy)
1167 1167 Ultimate Diesel (GTL)
1168 1168 Diesel dla ciężarówek
1169 1169 Poziom trudności
1170 1170 Dokładność pozycji (czerwony = duża, zielony = niska, jeśli dostępne)
1171 1171 Kierunek
1172 1172 -----
1173 1173 -----
1174 1174 -----
1175 1175 Zablokuj
1176 1176 -----
1177 1177 -----
1178 1178 -----
1179 1179 Zablokuj wtyczkę
1180 1180 -----
1181 1181 Porzuć i wyjdź
1182 1182 Porzuć i wyjdź
1183 1183 realizacja recept
1184 1184 -----
1185 1185 -----
1186 1186 Ustawienia wyświetlania
1187 1187 -----
1188 1188 -----
1189 1189 -----
1190 1190 Wyświetla i zarządza ograniczeniami skrętu w aktualnym zestawie danych
1191 1191 Wyświetlaj współrzędne jako
1192 1192 -----
1193 1193 Wyświetla georeferencyjne obrazy jako tło w JOSM (serwery WMS, Yahoo, ...).
1194 1194 -----
1195 1195 Wyświetl historyczne informacjie o drogach, węzłach i relacjach OSM.
1196 1196 -----
1197 1197 -----
1198 1198 Wyświetl informacje obiektowe o węźle, drodze lub relacji OSM.
1199 1199 Wyświetlaj menu "Audio"
1200 1200 Wyświetla informacje o programie JOSM.
1201 1201 Wyświetla podstawowe właściwości zestawu zmian
1202 1202 Wyświetla historię wszystkich zaznaczonych elementów.
1203 1203 Wyświetl historię zaznaczonego obiektu.
1204 1204 Wyświetla obiekty stworzone, zaktualizowane i usunięte w zestawie zmian
1205 1205 -----
1206 1206 Wyświetla problemy z OpenStreetBugs
1207 1207 -----
1208 1208 -----
1209 1209 Rozmieść węzły
1210 1210 Rozmieszcza wybrane węzły tak by znajdowały się w równych odległościach na jednej linii.
1211 1211 nieużywany tor
1212 1212 rów
1213 1213 Porzuć zmiany
1214 1214 Zapamiętaj wybór i nie pytaj ponownie (aby później zmienić wybór wybierz Opcje>Wtyczki)
1215 1215 -----
1216 1216 Nie rysuj linii pomiędzy punktami na tej warstwie.
1217 1217 -----
1218 1218 Nie pokazuj ponownie (zapamiętaj wybór)
1219 1219 -----
1220 1220 Nic nie rób
1221 1221 -----
1222 1222 -----
1223 1223 -----
1224 1224 Czy chcesz je usunąć mimo to?
1225 1225 -----
1226 1226 sklep DIY
1227 1227 dok
1228 1228 lekarz
1229 1229 wyścigi psów
1230 1230 -----
1231 1231 -----
1232 1232 -----
1233 1233 W dół
1234 1234 Pobierz
1235 1235 -----
1236 1236 -----
1237 1237 Pobierz dane
1238 1238 -----
1239 1239 -----
1240 1240 Pobierz dane.
1241 1241 Pobierz członków
1242 1242 -----
1243 1243 Pobiera obiekt wg ID
1244 1244 Pobierz obiekt
1245 1245 Pobierz obiekt…
1246 1246 Pobierz wtyczkę
1247 1247 -----
1248 1248 -----
1249 1249 Adres URL
1250 1250 Pobiera kafelki WMS z {0}
1251 1251 -----
1252 1252 Pobierz wszystkich brakujących członków relacji
1253 1253 Pobierz wszystkich członków zaznaczonej relacji
1254 1254 -----
1255 1255 -----
1256 1256 Pobierany obszar jest OK, prawdopodobnie zostanie zaakceptowany przez serwer
1257 1257 Pobierany obszar jest za duży, prawdopodobnie zostanie odrzucony przez serwer
1258 1258 Pobierz jako nową warstwę
1259 1259 Pobiera zawartość zestawu zmian
1260 1260 -----
1261 1261 Pobierz zestawy zmian używając predefiniowanych zapytań
1262 1262 -----
1263 1263 -----
1264 1264 -----
1265 1265 -----
1266 1266 Pobierz wszystko pomiędzy:
1267 1267 Pobierz dane OSM wzdłuż tej ścieżki
1268 1268 Pobierz z OSM...
1269 1269 Pobierz niekompletnych członków
1270 1270 Pobierz niekompletnych członków zaznaczonych relacji
1271 1271 Pobiera informacje o wybranych zestawach danych z serwera OSM
1272 1272 Pobierz listę
1273 1273 Pobiera dane mapy z serwera OSM.
1274 1274 -----
1275 1275 Pobierz członków
1276 1276 Pobiera moje zestawy zmian z serwera OSM (maksymalnie 100 zestawów zmian)
1277 1277 Pobierz tylko moje zestawy zmian
1278 1278 -----
1279 1279 Pobierz teraz
1280 1280 Pobierz obiekt
1281 1281 Pobierz obiekt…
1282 1282 Pobierz nadrzędne drogi/relacje...
1283 1283 -----
1284 1284 -----
1285 1285 -----
1286 1286 Pobierz powiązane
1287 1287 -----
1288 1288 -----
1289 1289 -----
1290 1290 Pobiera zaznaczonych niekompletnych członków
1291 1291 -----
1292 1292 -----
1293 1293 -----
1294 1294 -----
1295 1295 -----
1296 1296 -----
1297 1297 -----
1298 1298 -----
1299 1299 Pobiera listę dostępnych wtyczek
1300 1300 -----
1301 1301 -----
1302 1302 Pobierz widoczne kafle
1303 1303 Pobieranie {0} z {1} (pozostało: {2})
1304 1304 Pobrane dane GPX
1305 1305 -----
1306 1306 Pobieranie danych GPS
1307 1307 Pobieranie danych OSM...
1308 1308 Pobieranie wtyczki {0}...
1309 1309 Pobieranie wiadomości dnia
1310 1310 -----
1311 1311 Pobieranie zawartości zestawu zmian
1312 1312 Pobieranie zestawu zmian {0}...
1313 1313 Pobieranie zestawów zmian...
1314 1314 Pobieranie treści dla zestawu zmian {0}...
1315 1315 Pobieranie danych
1316 1316 Pobieranie z serwera OSM...
1317 1317 Pobieranie historii...
1318 1318 -----
1319 1319 Pobieram otwarte zestawy zmian...
1320 1320 -----
1321 1321 Pobieranie punktów od {0} do {1}...
1322 1322 Pobieranie powiązanych relacji...
1323 1323 Pobieranie powiązanych dróg...
1324 1324 -----
1325 1325 -----
1326 1326 -----
1327 1327 wyciąg orczykowy
1328 1328 Przeciągnij segment drogi aby utworzyć prostokąt. Ctrl - przeciąganie segmentów wzdłuż normalnej.
1329 1329 -----
1330 1330 -----
1331 1331 Przeciągnij aby przesunąć obraz
1332 1332 Przeciągnij aby obrócić obraz
1333 1333 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X
1334 1334 Przeciągnij aby skalować obraz w osi X i Y
1335 1335 Przeciągnij aby skalować obraz w osi Y
1336 1336 odpływ
1337 1337 Rysowanie
1338 1338 Rysuj strzałki kierunkowe
1339 1339 Rysuj okręgi na podstawie wartości HDOP.
1340 1340 -----
1341 1341 Narysuj prostokąt pożądanych rozmiarów i zwolnij przycisk myszy.
1342 1342 Rysuj granicę obszaru pobranych danych
1343 1343 -----
1344 1344 -----
1345 1345 Oznaczaj kierunek wszystkich odcinków, łączących punkty GPS.
1346 1346 Rysuje strzałki kierunkowe dla segmentów drogi.
1347 1347 Zaznaczaj nieaktywne warstwy innym kolorem
1348 1348 Rysuj duże punkty GPS.
1349 1349 Rysuj większe kropki dla punktów GPS.
1350 1350 Rysuj linie pomiędzy punktami na tej warstwie.
1351 1351 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS
1352 1352 Rysuj linie pomiędzy punktami GPS.
1353 1353 Tworzenie węzłów i dróg.
1354 1354 -----
1355 1355 Numeruj kolejne segmenty dróg.
1356 1356 Rysuje granice obszaru danych pobranych z serwera.
1357 1357 Rysuje strzałki kierunkowe korzystając z przygotowanych wartości zamiast obliczeń matematycznych.
1358 1358 Zaznacza nieaktywne warstwy danych innym kolorem.
1359 1359 Rysuje kolejne numery wszystkich segmentów drogi.
1360 1360 Rysuj węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania
1361 1361 Rysuje węzły wirtualne podczas pracy w trybie zaznaczania dla łatwej modyfikacji dróg.
1362 1362 woda do picia
1363 1363 -----
1364 1364 -----
1365 1365 pralnia chemiczna
1366 1366 Rozmnóż w {0} węzłów
1367 1367 Powiel
1368 1368 Duplikuj warstwę
1369 1369 -----
1370 1370 -----
1371 1371 -----
1372 1372 Powiela węzły które używane są przez różne drogi.
1373 1373 -----
1374 1374 Powiela zaznaczone obiekty.
1375 1375 Skopiuj warstwę
1376 1376 Powielone węzły
1377 1377 Powielone węzły drogi
1378 1378 Powielone węzły drogi.
1379 1379 Powielone drogi
1380 1380 -----
1381 1381 E10 (bioetanol 10%)
1382 1382 E85 (bioetanol 85%)
1383 1383 -----
1384 1384 -----
1385 1385 -----
1386 1386 Edycja
1387 1387 Edycja kręgli
1388 1388 Edycja informacji o adresach
1389 1389 Edycja interpolacji adresów
1390 1390 Edycja granicy administracyjnej
1391 1391 Edycja lotniska
1392 1392 Edycja sklepu monopolowego
1393 1393 Edycja ogródków działkowych
1394 1394 Edycja chaty alpejskiej
1395 1395 -----
1396 1396 Edycja wykopaliska archeologicznego
1397 1397 -----
1398 1398 Edycja centrum kulturalnego
1399 1399 Edycja obiektu sztuki
1400 1400 Edycja
1401 1401 Edycja atrakcji turystycznej
1402 1402 -----
1403 1403 Edycja bankomatu
1404 1404 Edycja okna życia
1405 1405 Edycja piekarni
1406 1406 Edycja banku
1407 1407 Edycja baru
1408 1408 -----
1409 1409 Edycja zbiornika wodnego
1410 1410 -----
1411 1411 Edycja pola bitwy
1412 1412 Edycja zatoki
1413 1413 Edycja plaży
1414 1414 Edycja radiolatarni
1415 1415 Edycja sklepu z napojami
1416 1416 Edycja parkingu dla rowerów
1417 1417 Edycja wypożyczalni rowerów
1418 1418 Edycja warsztatu rowerowego
1419 1419 Edycja ogródka piwnego
1420 1420 Edycja stoczni
1421 1421 Edycja słupka drogowego
1422 1422 Edycja księgarni
1423 1423 Edycja przejścia granicznego
1424 1424 Edycja boiska do gry w boule
1425 1425 Edycja granicy
1426 1426 Edycja kamienia granicznego
1427 1427 -----
1428 1428 Edycja mostu
1429 1429 Edycja ścieżki do jazdy konnej
1430 1430 Edycja terenu poprzemysłowego
1431 1431 -----
1432 1432 Edycja autobusu torowego
1433 1433 Edycja peronu autobusowego
1434 1434 Edycja dworca autobusowego
1435 1435 Edycja przystanku autobusowego
1436 1436 Edycja sklepu mięsnego
1437 1437 Edycja kolei linowej
1438 1438 Edycja kawiarni
1439 1439 Edycja pola namiotowego
1440 1440 -----
1441 1441 Edycja kanału
1442 1442 -----
1443 1443 Edycja wypożyczalni samochodów
1444 1444 Edycja warsztatu samochodowego
1445 1445 Edytuj wypożyczalnię samochodów
1446 1446 Edycja warsztatu samochodowego
1447 1447 Edycja myjni samochodowej
1448 1448 Edycja kempingu
1449 1449 Edycja zamku
1450 1450 Edycja przeszkody dla bydła
1451 1451 Edycja wejścia do jaskini
1452 1452 Edycja cmentarza
1453 1453 Edycja wyciągu krzesełkowego
1454 1454 Edycja chaty górskiej
1455 1455 Edycja drogerii
1456 1456 Edycja kina
1457 1457 Edycja miasta
1458 1458 Edycja tablicy oznaczającej granicę miasta
1459 1459 Edycja granicy cywilnej
1460 1460 Edycja klifu
1461 1461 -----
1462 1462 -----
1463 1463 -----
1464 1464 Edycja zbiornika gazu
1465 1465 Edycja college'u
1466 1466 Edycja obszaru biur i usług
1467 1467 Edycja miejsca publicznego
1468 1468 Edycja sklepu komputerowego
1469 1469 Edycja terenu budowy
1470 1470 Edycja kontaktu
1471 1471 Edycja kontynentu
1472 1472 Edycja sklepu osiedlowego
1473 1473 Edycja kraju
1474 1474 Edycja okręgu / hrabstwa
1475 1475 Edycja siedziby sądu
1476 1476 Edycja zakrytego sztucznego jeziora
1477 1477 Edycja dźwigu
1478 1478 Edycja boiska do gry w krykieta
1479 1479 Edycja siatek do treningu gry w krykieta
1480 1480 Edycja miejsca do gry w krokieta
1481 1481 Edycja przejścia dla pieszych
1482 1482 Edycja ścieżki rowerowej
1483 1483 -----
1484 1484 Edycja tamy
1485 1485 Edycja dentysty
1486 1486 Edycja opuszczonych torów
1487 1487 Edytuj rów
1488 1488 Edycja sklepu DIY (zrób to sam)
1489 1489 Edycja doku
1490 1490 Edycja lekarza
1491 1491 -----
1492 1492 Edycja wyciągu orczykowego
1493 1493 Edycja odpływu
1494 1494 Edycja punktu z wodą pitną
1495 1495 Edycja palni chemicznej
1496 1496 Edycja sklepu elektronicznego
1497 1497 Edycja ambasady
1498 1498 -----
1499 1499 Edycja wejścia
1500 1500 -----
1501 1501 Edycja gruntów rolnych
1502 1502 Edycja zagrody
1503 1503 Edycja restauracji fast-food
1504 1504 Edycji hali górskiej
1505 1505 Edycja trasy promu
1506 1506 Edycja terminalu promowego
1507 1507 Edycja hydrantu
1508 1508 Edycja straży pożarnej
1509 1509 Edycja miejsca do wędkowania
1510 1510 Edycja schodów
1511 1511 Edycja kwiaciarni
1512 1512 Edycja przestrzeni restauracyjnej
1513 1513 Edycja ścieżki dla pieszych
1514 1514 Edycja brodu
1515 1515 Edycja lasu
1516 1516 Edycja fontanny
1517 1517 Edycja stacji benzynowej
1518 1518 Edycja sklepu meblowego
1519 1519 -----
1520 1520 Edycja ogrodu
1521 1521 Edycja centrum ogrodniczego
1522 1522 Edycja zbiornika gazu
1523 1523 Edycja bramy
1524 1524 Edycja lodowca
1525 1525 -----
1526 1526 Edycja pola golfowego
1527 1527 -----
1528 1528 -----
1529 1529 Edycja cmentarza
1530 1530 Edycja terenu pod zabudowę
1531 1531 Edycja kwatery turystycznej
1532 1532 Edycja gimnastyki
1533 1533 Edycja salonu fryzjerskiego
1534 1534 Edycja przystanku kolejowego
1535 1535 Edycja wólki
1536 1536 -----
1537 1537 Edycja sklepu z narzędziami
1538 1538 Edycja wrzosowiska
1539 1539 Edycja lądowiska dla helikopterów
1540 1540 Edycja sklepu ze sprzętem hi-fi
1541 1541 Edycja drogi w budowie
1542 1542 Edycja miejsca do gry w hokeja
1543 1543 Edycja wyścigów konnych
1544 1544 Edycja szpitala
1545 1545 Edycja hostelu
1546 1546 Edycja hotelu
1547 1547 Edycja ambony strzelniczej
1548 1548 Edycja terenu przemysłowego
1549 1549 Edycja wyspy
1550 1550 Edycja wysepki
1551 1551 Edytuj adres URL listy wtyczek dla JOSM.
1552 1552 Edycja skrzyżowania
1553 1553 -----
1554 1554 Edycja przedszkola
1555 1555 Edycja kiosku
1556 1556 -----
1557 1557 Edycja lądu
1558 1558 Edycja wysypiska śmieci
1559 1559 wyspa
1560 1560 Edycja biblioteki
1561 1561 Edycja szlabanu
1562 1562 Edycja trasy szybkiego tramwaju
1563 1563 Edycja latarni morskiej
1564 1564 Edycja strefy zamieszkania
1565 1565 Edycja okolicy
1566 1566 Edycja mariny
1567 1567 Edycja łąki
1568 1568 Edycja miejsca pamięci
1569 1569 Edycja obszaru wojskowego
1570 1570 Edycja szybu
1571 1571 Edycja minigolfa
1572 1572 -----
1573 1573 Edycja kantoru
1574 1574 Edycja toru jednoszynowego
1575 1575 Edycja pomnika
1576 1576 Edycja motelu
1577 1577 -----
1578 1578 -----
1579 1579 -----
1580 1580 Edycja autostrady
1581 1581 Edycja skrzyżowania autostrad
1582 1582 Edycja dojazdu do autostrady
1583 1583 Edycja przełęczy
1584 1584 Edycja błot
1585 1585 Edycja różnych sportów
1586 1586 Edycja multipolygonu
1587 1587 Edycja muzeum
1588 1588 Edycja toru kolei wąskotorowej
1589 1589 Edycja granicy narodowej
1590 1590 Edycja granicy parku narodowego
1591 1591 Edycja rezerwatu przyrody
1592 1592 Edycja klubu nocnego
1593 1593 Edycja optyka
1594 1594 Edycja sklepu z naturalną żywnością
1595 1595 Edycja sklepu ze sprzętem turystycznym
1596 1596 Edycja wykopaliska paleontologicznego
1597 1597 Edycja parku
1598 1598 Edycja parkingu
1599 1599 Edycja uliczki parkingowej
1600 1600 Edycja zatoki
1601 1601 Edycja ścieżki
1602 1602 Edycja wzgórza
1603 1603 Edycja ciągu pieszego
1604 1604 Edycja miejsca do gry w pelotę
1605 1605 Edycja apteki
1606 1606 Edycja miejsca na piknik
1607 1607 Edycja molo
1608 1608 Edycja rurociągu
1609 1609 Edycja boiska
1610 1610 Edycja miejsca kultu religijnego
1611 1611 Edycja placu zabaw
1612 1612 Edycja posterunku policji
1613 1613 Edycja granicy politycznej
1614 1614 Edycja urzędu pocztowego
1615 1615 Edycja elektowni
1616 1616 Edycja linii wysokiego napięcia
1617 1617 Edycja rozdzielni elektrycznej
1618 1618 Edycja stacji transformatorowej
1619 1619 Edycja słupa elektrycznego
1620 1620 Edycja kolei retro
1621 1621 Edycja dojazdu do drogi krajowej
1622 1622 Edycja drogi krajowej
1623 1623 Edycja więzienia
1624 1624 Edycja pubu
1625 1625 Edycja budynku użyteczności publicznej
1626 1626 Edycja komieniołomu
1627 1627 -----
1628 1628 Edycja toru wyścigowego
1629 1629 -----
1630 1630 Edycja toru
1631 1631 Edycja terenu kolejowego
1632 1632 Edycja peronu kolejowego
1633 1633 Edycja terenu rekreacyjnego
1634 1634 Edycja punktu zbiórki odpadów
1635 1635 Edycja regionu
1636 1636 Edycja sztucznego jeziora
1637 1637 Edycja zabudowy mieszkaniowej
1638 1638 Edycja drogi lokalnej / ulicy
1639 1639 -----
1640 1640 Edycja restauracji
1641 1641 Edycja obszaru handlowego
1642 1642 Edycja rzeki
1643 1643 Edycja koryta rzecznego
1644 1644 Edycja ograniczeń na drodze
1645 1645 Edycja drogi nieokreślonego rodzaju
1646 1646 Edytuj trasę
1647 1647 -----
1648 1648 -----
1649 1649 -----
1650 1650 Edycja ruin
1651 1651 Edycja pasa startowego
1652 1652 -----
1653 1653 Edycja bramy warownej
1654 1654 Edycja szkoły
1655 1655 Edycja rumowiska
1656 1656 Edycja buszu
1657 1657 Edycja drogi wojewódzkiej
1658 1658 Edycja miejsca obsługi podróżnych
1659 1659 Edycja drogi serwisowej
1660 1660 Edycja schronienia
1661 1661 Edycja sklepu obuwniczego
1662 1662 -----
1663 1663 -----
1664 1664 Edycja skrótów
1665 1665 Edycja jazdy na deskorolce
1666 1666 Edycja łyżwiarstwa
1667 1667 -----
1668 1668 Edycja pochylni
1669 1669 -----
1670 1670 Edycja kolczatki
1671 1671 Edycja centrum sportowego
1672 1672 Edycja sklepu sportowego
1673 1673 plaża
1674 1674 Edycja stadionu
1675 1675 Edycja stanu
1676 1676 Edycja sklepu z artykułami biurowymi
1677 1677 Edycja przełazu
1678 1678 Edycja strumienia
1679 1679 Edycja dzielnicy
1680 1680 Edycja toru metra
1681 1681 Edycja wejścia do metra
1682 1682 Edycja supermarketu
1683 1683 Edycja kamery do monitoringu
1684 1684 Edycja punktu geodezyjnego
1685 1685 Edytuj pływanie
1686 1686 Edycja miejsca do gry w tenis stołowy
1687 1687 Edycja krawca
1688 1688 Edycja postoju taksówek
1689 1689 Edycja drogi kołowania
1690 1690 Edycja telefonu
1691 1691 Edycja miejsca do gry w tenisa
1692 1692 Edycja terminalu
1693 1693 Edycja bramy terminalu
1694 1694 Edycja drogi powiatowej
1695 1695 Edycja teatru
1696 1696 Edycja parku rozrywki
1697 1697 Edycja punktu poboru opłat
1698 1698 Edycja wieży
1699 1699 Edycja miejscowości
1700 1700 Edycja ratusza
1701 1701 Edycja sklepu z zabawkami
1702 1702 Edycja drogi gruntowej
1703 1703 Edycja środka uspokojenia ruchu
1704 1704 Edycja torów tramwajowych
1705 1705 Edycja przystanku tramwajowego
1706 1706 Edycja biura podróży
1707 1707 Edycja drzewa
1708 1708 Edycja drogi ekspresowej
1709 1709 Edycja dojazdu do drogi ekspresowej
1710 1710 Edycja tunelu
1711 1711 Edycja ograniczenia skrętu
1712 1712 Edycja kołowrotka
1713 1713 Edycja sklepu z oponami
1714 1714 Edycja drogi gminnej lub innej drogi publicznej
1715 1715 Edycja uniwersytetu
1716 1716 Edycja automatu sprzedającego
1717 1717 Edycja lecznicy weterynaryjnej
1718 1718 Edycja wypożyczalni wideo
1719 1719 Edycja punktu widokowego
1720 1720 Edycja wsi
1721 1721 Edycja zieleni miejskiej
1722 1722 Edycja winnicy
1723 1723 Edycja wulkanu
1724 1724 Edycja kosza na śmieci
1725 1725 Edycja oczyszczalni ścieków
1726 1726 Edycja zbiornika wodnego
1727 1727 Edycja parku wodnego
1728 1728 Edycja wieży ciśnień
1729 1729 Edycja wodospadu
1730 1730 Edycja krzyża przydrożnego
1731 1731 Edycja kapliczki
1732 1732 Edycja jazu
1733 1733 Edycja mokradła
1734 1734 Edycja wiatraka
1735 1735 Edycja lasu pierwotnego
1736 1736 Edycja zakładu produkcyjnego
1737 1737 Edycja zoo
1738 1738 Edycja nowego ograniczenia skrętu na warstwie "{0}"
1739 1739 -----
1740 1740 Edytuj podstawowe atrybuty ograniczenia skrętu
1741 1741 Edytuje filtr.
1742 1742 Edytuje szerokość i długość geograficzną węzła.
1743 1743 -----
1744 1744 -----
1745 1745 -----
1746 1746 -----
1747 1747 -----
1748 1748 -----
1749 1749 -----
1750 1750 Edytuje tę stronę pomocy
1751 1751 -----
1752 1752 -----
1753 1753 -----
1754 1754 -----
1755 1755 -----
1756 1756 -----
1757 1757 -----
1758 1758 Edytuj wartość wybranego klucza dla wszystkich obiektów
1759 1759 -----
1760 1760 -----
1761 1761 Edycja ograniczenia skrętu "{0}" na warstwie "{1}"
1762 1762 Edycja: {0}
1763 1763 -----
1764 1764 Elektryfikacja
1765 1765 na karty chipowe
1766 1766 sklep elektroniczny
1767 1767 Elementy typu {0} nie są wspierane.
1768 1768 Wysokość
1769 1769 Adres e-mail
1770 1770 nasyp
1771 1771 ambasada
1772 1772 -----
1773 1773 telefon alarmowy
1774 1774 Pusty dokument
1775 1775 -----
1776 1776 Puste drogi
1777 1777 -----
1778 1778 -----
1779 1779 -----
1780 1780 Zastosuj filtr
1781 1781 -----
1782 1782 Włącza/wyłącza renderowanie mapy jako szkieletu
1783 1783 -----
1784 1784 -----
1785 1785 Wpisz Szerokość/Długość żeby przejść do pozycji
1786 1786 Wprowadź URL
1787 1787 Podaj adres z którego pobrać dane:
1788 1788 Wprowadź ID zestawu zmian
1789 1789 Podaj nowy klucz i jego wartość
1790 1790 -----
1791 1791 Wpisz nazwę miejsce do odnalezienia:
1792 1792 Wprowadź rolę i zastosuj ją dla zaznaczonych członków relacji
1793 1793 Wprowadź rolę dla wszystkich członków relacji
1794 1794 Wpisz szukane wyrażenie
1795 1795 -----
1796 1796 -----
1797 1797 -----
1798 1798 Wprowadź URL z którego powinny być pobierane dane
1799 1799 -----
1800 1800 -----
1801 1801 -----
1802 1802 -----
1803 1803 -----
1804 1804 -----
1805 1805 -----
1806 1806 -----
1807 1807 Wprowadź ID obiektu który ma zostać pobrany
1808 1808 -----
1809 1809 -----
1810 1810 Podaj współrzędne nowego węzła.
1811 1811 Wpisz wyrażenie do wyszukania
1812 1812 -----
1813 1813 Wpisz swój komentarz
1814 1814 wejście
1815 1815 jeździectwo
1816 1816 Błąd
1817 1817 -----
1818 1818 -----
1819 1819 Błąd podczas usuwania danych.
1820 1820 Błąd podczas wyświetlania adresu
1821 1821 -----
1822 1822 -----
1823 1823 -----
1824 1824 -----
1825 1825 -----
1826 1826 Błąd podczas ładowania pliku
1827 1827 -----
1828 1828 -----
1829 1829 Błąd w pliku {0}
1830 1830 -----
1831 1831 Błąd podczas przetwarzania {0}:
1832 1832 -----
1833 1833 Błąd odtwarzania dźwięku
1834 1834 -----
1835 1835 -----
1836 1836 -----
1837 1837 -----
1838 1838 -----
1839 1839 Błąd podczas eksportu {0}:\n{1}
1840 1840 Bład w czasie pobierania obrazów z katalogu {0}\n
1841 1841 -----
1842 1842 Błąd w trakcie przetwarzania daty.\nProszę użyć wybranego formatu.
1843 1843 -----
1844 1844 Błąd podczas przetwarzania {0}
1845 1845 Błąd podczas wysyłania
1846 1846 -----
1847 1847 -----
1848 1848 -----
1849 1849 Błędy
1850 1850 Błędy w czasie pobierania
1851 1851 Błędy/Uwagi
1852 1852 -----
1853 1853 -----
1854 1854 -----
1855 1855 -----
1856 1856 -----
1857 1857 Wystąpił wyjątek
1858 1858 Zakończ
1859 1859 Zamknij JOSM
1860 1860 -----
1861 1861 Zamknij JOSM bez zapisywania. Niezapisane dane zostaną utracone.
1862 1862 Kończy pracę z programem.
1863 1863 -----
1864 1864 -----
1865 1865 -----
1866 1866 -----
1867 1867 -----
1868 1868 -----
1869 1869 Eksportuj do pliku GPX
1870 1870 Eksportuj i zapisz
1871 1871 -----
1872 1872 Opcje eksportu
1873 1873 Eksportuj dane do pliku GPX
1874 1874 Eksportuj do GPX...
1875 1875 -----
1876 1876 -----
1877 1877 -----
1878 1878 -----
1879 1879 -----
1880 1880 -----
1881 1881 Pobieranie lokalizacji GPS z EXIF
1882 1882 Wytłocz
1883 1883 Wytłocz drogę
1884 1884 DO POPRAWKI
1885 1885 -----
1886 1886 -----
1887 1887 -----
1888 1888 -----
1889 1889 -----
1890 1890 -----
1891 1891 -----
1892 1892 Nie można otworzyć adresu URL
1893 1893 -----
1894 1894 Błąd otwarcia połączenia z API {0}.
1895 1895 -----
1896 1896 -----
1897 1897 -----
1898 1898 -----
1899 1899 -----
1900 1900 -----
1901 1901 -----
1902 1902 -----
1903 1903 -----
1904 1904 -----
1905 1905 -----
1906 1906 -----
1907 1907 -----
1908 1908 -----
1909 1909 grunty rolne
1910 1910 zagroda
1911 1911 fast food
1912 1912 Szybsze rysowanie (wygląda gorzej)
1913 1913 -----
1914 1914 Szybciej
1915 1915 -----
1916 1916 -----
1917 1917 Numer faksu
1918 1918 Opłata
1919 1919 hala górska
1920 1920 ogrodzenie
1921 1921 trasa promu
1922 1922 terminal promowy
1923 1923 -----
1924 1924 -----
1925 1925 -----
1926 1926 -----
1927 1927 -----
1928 1928 -----
1929 1929 -----
1930 1930 Plik
1931 1931 Plik ''{0}'' nie istnieje.
1932 1932 -----
1933 1933 Błędny format pliku
1934 1934 -----
1935 1935 Plik "{0}" nie istnieje
1936 1936 Plik kopi zapasowej
1937 1937 -----
1938 1938 Plik istnieje. Nadpisać?
1939 1939 -----
1940 1940 Plik {0} już istnieje. Nadpisać?
1941 1941 -----
1942 1942 Plik: {0}
1943 1943 -----
1944 1944 Nazwa pliku
1945 1945 -----
1946 1946 -----
1947 1947 -----
1948 1948 -----
1949 1949 Filtr
1950 1950 Filtry ukryte:{0}, wyłączone:{1}
1951 1951 Tryb filtru
1952 1952 Filtruj obiekty i ukrywaj/blokuj je.
1953 1953 -----
1954 1954 Zakończ rysowanie.
1955 1955 hydrant
1956 1956 straż pożarna
1957 1957 Ścieżka do programu Firefox
1958 1958 Firefox nie został znaleziony. Ustaw ścieżkę do programu firefox w zakładce Ustawienia mapy w ustawieniach programu.
1959 1959 miejsce na ognisko
1960 1960 miejsce do wędkowania
1961 1961 Napraw
1962 1962 -----
1963 1963 -----
1964 1964 Popraw konflikty tagów
1965 1965 Napraw zaznaczone błędy.
1966 1966 -----
1967 1967 -----
1968 1968 Naprawianie ({0}/{1}): ''{2}''
1969 1969 Naprawianie błędów...
1970 1970 -----
1971 1971 kwiaciarnia
1972 1972 -----
1973 1973 -----
1974 1974 Znaleziono następujące problemy:
1975 1975 -----
1976 1976 przestrzeń restauracyjna
1977 1977 Wyżywienie
1978 1978 Ruch pieszy
1979 1979 Tylko dla zaznaczonych obiektów
1980 1980 Wymusza rysowanie linii jeżeli wczytane dane nie zawierają informacji o liniach.
1981 1981 Wymuszaj rysowanie linii jeżeli nie zaimportowano odcinków.
1982 1982 bród
1983 1983 las
1984 1984 -----
1985 1985 -----
1986 1986 -----
1987 1987 Do przodu
1988 1988 -----
1989 1989 -----
1990 1990 -----
1991 1991 -----
1992 1992 -----
1993 1993 Znaleziono {0} pasujących.
1994 1994 fontanna
1995 1995 Zablokuj
1996 1996 Blokuje bierzącą listę połączonych elementów.
1997 1997 WMS katastru francuskiego
1998 1998 Częstotliwość (Hz)
1999 1999 -----
2000 2000 Z relacji
2001 2001 Z adresu URL
2002 2002 Z:
2003 2003 stacja benzynowa
2004 2004 Stacja benzynwa
2005 2005 Rodzaje paliwa:
2006 2006 -----
2007 2007 Pełny ekran
2008 2008 -----
2009 2009 meble
2010 2010 -----
2011 2011 Punkty GPS
2012 2012 Opis trasy GPS
2013 2013 Pliki GPX
2014 2014 Pliki GPX (*.gpx *.gpx.gz)
2015 2015 -----
2016 2016 Scieżka GPX:
2017 2017 Wysyłanie GPX zakończone sukcesem
2018 2018 -----
2019 2019 -----
2020 2020 -----
2021 2021 ogród
2022 2022 centrum ogrodnicze
2023 2023 zbiornik gazu
2024 2024 brama
2025 2025 Rozstaw toru (mm)
2026 2026 Geografia
2027 2027 -----
2028 2028 -----
2029 2029 Geolokalizowane obrazy
2030 2030 -----
2031 2031 -----
2032 2032 -----
2033 2033 -----
2034 2034 lodowiec
2035 2035 szkło
2036 2036 -----
2037 2037 -----
2038 2038 -----
2039 2039 -----
2040 2040 -----
2041 2041 -----
2042 2042 -----
2043 2043 -----
2044 2044 -----
2045 2045 -----
2046 2046 Przechodzi do następnej strony
2047 2047 Przechodzi do poprzedniej strony
2048 2048 golf
2049 2049 pole golfowe
2050 2050 -----
2051 2051 Zaopatrzenie
2052 2052 -----
2053 2053 -----
2054 2054 -----
2055 2055 -----
2056 2056 -----
2057 2057 -----
2058 2058 -----
2059 2059 trawa
2060 2060 cmentarz
2061 2061 -----
2062 2062 teren pod zabudowę
2063 2063 Siatka
2064 2064 -----
2065 2065 -----
2066 2066 -----
2067 2067 -----
2068 2068 kontener z piaskiem
2069 2069 -----
2070 2070 -----
2071 2071 -----
2072 2072 -----
2073 2073 -----
2074 2074 -----
2075 2075 kwatera
2076 2076 drogowskaz
2077 2077 -----
2078 2078 gimnastyka
2079 2079 fryzjer
2080 2080 przysiółek
2081 2081 -----
2082 2082 -----
2083 2083 hangar
2084 2084 sklep z narzędziami
2085 2085 -----
2086 2086 -----
2087 2087 -----
2088 2088 -----
2089 2089 -----
2090 2090 -----
2091 2091 Zdrowie
2092 2092 wrzosowisko
2093 2093 Samochody ciężarowe
2094 2094 Samochody dostawcze
2095 2095 żywopłot
2096 2096 Wysokość
2097 2097 Wysokość (metry)
2098 2098 lądowisko dla helikopterów
2099 2099 Pomoc
2100 2100 Pomoc: {0}
2101 2101 -----
2102 2102 -----
2103 2103 -----
2104 2104 Ukryj
2105 2105 Ukryj elementy
2106 2106 sprzęt hifi
2107 2107 -----
2108 2108 -----
2109 2109 Największy numer
2110 2110 -----
2111 2111 -----
2112 2112 -----
2113 2113 Drogi
2114 2114 turystyka piesza
2115 2115 Miejsca historyczne
2116 2116 Historia
2117 2117 -----
2118 2118 -----
2119 2119 -----
2120 2120 -----
2121 2121 -----
2122 2122 -----
2123 2123 hokej
2124 2124 -----
2125 2125 Strona domowa
2126 2126 Konie
2127 2127 wyścigi konne
2128 2128 szpital
2129 2129 -----
2130 2130 hostel
2131 2131 hotel
2132 2132 -----
2133 2133 Nazwa domu
2134 2134 Numer domu
2135 2135 -----
2136 2136 -----
2137 2137 -----
2138 2138 Ambona myśliwska
2139 2139 -----
2140 2140 -----
2141 2141 -----
2142 2142 -----
2143 2143 -----
2144 2144 -----
2145 2145 Oczekiwano ID > 0. Jest {0}.
2146 2146 -----
2147 2147 -----
2148 2148 -----
2149 2149 -----
2150 2150 -----
2151 2151 -----
2152 2152 -----
2153 2153 -----
2154 2154 -----
2155 2155 -----
2156 2156 Zignoruj
2157 2157 Ignoruj wybrane błędy następnym razem.
2158 2158 -----
2159 2159 -----
2160 2160 -----
2161 2161 -----
2162 2162 -----
2163 2163 Zignorowałem wyjątek {0} ponieważ całe pobieranie zostało anulowane.
2164 2164 Pominięto niepoprawny URL: "{0}"
2165 2165 Pominięto niepoprawny URL do pliku: "{0}"
2166 2166 -----
2167 2167 -----
2168 2168 -----
2169 2169 -----
2170 2170 -----
2171 2171 -----
2172 2172 -----
2173 2173 -----
2174 2174 -----
2175 2175 Niewłaściwa wartość szerokości geograficznej "{0}"
2176 2176 -----
2177 2177 -----
2178 2178 Niewłaściwa wartość długości geograficznej "{0}"
2179 2179 -----
2180 2180 -----
2181 2181 Niedozwolony obiekt z id=0
2182 2182 -----
2183 2183 -----
2184 2184 Niewłaściwa kombinacja tag/wartość
2185 2185 -----
2186 2186 -----
2187 2187 -----
2188 2188 -----
2189 2189 -----
2190 2190 -----
2191 2191 -----
2192 2192 -----
2193 2193 -----
2194 2194 -----
2195 2195 -----
2196 2196 -----
2197 2197 -----
2198 2198 Obraz
2199 2199 -----
2200 2200 -----
2201 2201 -----
2202 2202 -----
2203 2203 Pliki obrazów
2204 2204 Pliki graficzne (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.gif)
2205 2205 -----
2206 2206 -----
2207 2207 -----
2208 2208 -----
2209 2209 -----
2210 2210 -----
2211 2211 -----
2212 2212 -----
2213 2213 Importuj dźwięk
2214 2214 -----
2215 2215 -----
2216 2216 -----
2217 2217 -----
2218 2218 Importuj obrazki
2219 2219 Import nie jest możliwy
2220 2220 -----
2221 2221 Wczytane obrazy
2222 2222 -----
2223 2223 -----
2224 2224 Importuje zgłoszone problemy z OpenStreetBugs
2225 2225 -----
2226 2226 -----
2227 2227 nachylenie drogi
2228 2228 duże nachylenie drogi
2229 2229 Niekompletny opis <member> z ref=0
2230 2230 -----
2231 2231 -----
2232 2232 -----
2233 2233 -----
2234 2234 -----
2235 2235 -----
2236 2236 teren przemysłowy
2237 2237 -----
2238 2238 Informacje o elemencie
2239 2239 -----
2240 2240 Informacje
2241 2241 tablica informacyjna
2242 2242 informacja turystyczna
2243 2243 terminal informacyjny
2244 2244 Informacje o warstwie
2245 2245 Inicjalizacja
2246 2246 -----
2247 2247 -----
2248 2248 -----
2249 2249 -----
2250 2250 -----
2251 2251 -----
2252 2252 -----
2253 2253 -----
2254 2254 -----
2255 2255 Wewnętrzny błąd serwera
2256 2256 -----
2257 2257 -----
2258 2258 Dostęp do internetu
2259 2259 Opłata za internet
2260 2260 Interpolacja
2261 2261 -----
2262 2262 -----
2263 2263 Wprowadzono niepoprawne ID. Nie można pobrać obiektu.
2264 2264 -----
2265 2265 -----
2266 2266 -----
2267 2267 Nieprawidłowy plik bz2.
2268 2268 Nieprawidłowa data
2269 2269 Niepoprawna data/czas
2270 2270 -----
2271 2271 -----
2272 2272 -----
2273 2273 -----
2274 2274 -----
2275 2275 -----
2276 2276 Nieprawidłowa strefa czasowa
2277 2277 -----
2278 2278 Niepoprawna nazwa użytkownika
2279 2279 -----
2280 2280 Odwróć filtr
2281 2281 -----
2282 2282 -----
2283 2283 -----
2284 2284 wyspa
2285 2285 wysepka
2286 2286 -----
2287 2287 -----
2288 2288 -----
2289 2289 -----
2290 2290 -----
2291 2291 Przeglądarka pomocy JOSM
2292 2292 -----
2293 2293 Adres URL listy wtyczek dla JOSM
2294 2294 -----
2295 2295 Program JOSM spodziewał się znaleźć element [{0} {1}] w zestawie danych, ale go nie znalazł. Prosimy o raport na http://josm.openstreetmap.de . To nie jest krytyczny błąd i powinien być bezpieczny dla kontynuowania pracy.
2296 2296 -----
2297 2297 -----
2298 2298 Pliki JPEG (*.jpg)
2299 2299 OpenStreetMap - Edytor Java
2300 2300 Wersja Javy {0}
2301 2301 Funkcja łączenia obszarów
2302 2302 Połącz węzeł i linię
2303 2303 Połącz węzeł z drogą
2304 2304 Łączy węzeł z najbliższym odcinkiem drogi
2305 2305 Połącz nakładające się obszary
2306 2306 Połączono nakładające się na siebie obszary
2307 2307 Łączy nakładające się obszary
2308 2308 -----
2309 2309 Przejdź do pozycji
2310 2310 -----
2311 2311 -----
2312 2312 Przejdź
2313 2313 Przejdź do pozycji
2314 2314 Skrzyżowanie
2315 2315 -----
2316 2316 Zachowaj
2317 2317 -----
2318 2318 -----
2319 2319 -----
2320 2320 -----
2321 2321 -----
2322 2322 Zachowaj wtyczkę
2323 2323 -----
2324 2324 -----
2325 2325 -----
2326 2326 -----
2327 2327 -----
2328 2328 Klucz
2329 2329 -----
2330 2330 -----
2331 2331 -----
2332 2332 Klucz:
2333 2333 Skóry klawiaturowe
2334 2334 Słowa kluczowe
2335 2335 przedszkole
2336 2336 kiosk
2337 2337 -----
2338 2338 Gaz LPG
2339 2339 -----
2340 2340 -----
2341 2341 -----
2342 2342 -----
2343 2343 -----
2344 2344 -----
2345 2345 -----
2346 2346 -----
2347 2347 -----
2348 2348 odwzorowanie Lamberta (Estonia)
2349 2349 -----
2350 2350 -----
2351 2351 ląd (wyspa)
2352 2352 Zagospodarowanie terenu
2353 2353 Wysypisko
2354 2354 -----
2355 2355 -----
2356 2356 Liczba pasów ruchu
2357 2357 Język
2358 2358 Ostatnia zmiana o {0}
2359 2359 Ostatnia aktualizacja wtyczek odbyła się przed {0} dniami.
2360 2360 Szerokość
2361 2361 -----
2362 2362 -----
2363 2363 -----
2364 2364 -----
2365 2365 -----
2366 2366 Uruchamia okno zapytań dla zestawów zmian
2367 2367 -----
2368 2368 -----
2369 2369 -----
2370 2370 -----
2371 2371 pralnia samoobsługowa
2372 2372 Warstwa
2373 2373 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być zapisane z powiązanym plikiem "{1}".
2374 2374 Warstwa "{0}" posiada zmiany które powinny być wysłane na serwer.
2375 2375 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być zapisane.
2376 2376 Warstwa "{0}" nie posiada zmiany które powinny być wysłane.
2377 2377 Warstwa "{0}" nie posiada powiązanego pliku
2378 2378 -----
2379 2379 -----
2380 2380 -----
2381 2381 warstwa nie jest na liście.
2382 2382 -----
2383 2383 Warstwa: {0}
2384 2384 Warstwy
2385 2385 -----
2386 2386 Czas rozbiegu (w sekundach)
2387 2387 Rozrywka
2388 2388 Długość
2389 2389 -----
2390 2390 -----
2391 2391 -----
2392 2392 Pozwala wysyłać innym aplikaciom polecenia do JOSM
2393 2393 przejazd kolejowy
2394 2394 biblioteka
2395 2395 Licencja
2396 2396 szlaban
2397 2397 trasa szybkiego tramwaju
2398 2398 latarnia morska
2399 2399 Oznaczenie linii
2400 2400 -----
2401 2401 Rodzaj linii
2402 2402 Wiersz {0} kolumna {1}:
2403 2403 -----
2404 2404 -----
2405 2405 Lista elementów w moim zestawie zmian czyli lokalnym
2406 2406 Lista elementów w ich zestawie zmian czyli na serwerze
2407 2407 Lista połączonych elementów. Zastąpią one moje elementy kiedy zostanie zastosowana decyzja o połączeniu.
2408 2408 -----
2409 2409 -----
2410 2410 -----
2411 2411 -----
2412 2412 strefa zamieszkania
2413 2413 -----
2414 2414 Wczytaj kalibrację
2415 2415 -----
2416 2416 Otwórz warstwę WMS
2417 2417 Otwórz warstwę WMS z pliku
2418 2418 -----
2419 2419 -----
2420 2420 -----
2421 2421 -----
2422 2422 -----
2423 2423 -----
2424 2424 Ładowanie wczesnych wtyczek
2425 2425 Wczytywanie pliku zakończone niepowodzeniem: {0}
2426 2426 -----
2427 2427 -----
2428 2428 -----
2429 2429 -----
2430 2430 Ładowanie wtyczki ''{0}''...
2431 2431 Ładowanie wtyczek
2432 2432 Ładowanie wtyczek...
2433 2433 -----
2434 2434 Wczytywanie {0}
2435 2435 Wczytuje zapisaną kalinrację dla obrazu
2436 2436 pliki lokalne
2437 2437 okolica
2438 2438 -----
2439 2439 Położenie
2440 2440 -----
2441 2441 Zablokuj
2442 2442 wrota śluzy
2443 2443 Lodi - Włochy
2444 2444 -----
2445 2445 Długość
2446 2446 -----
2447 2447 -----
2448 2448 Wygląd i zachowanie
2449 2449 -----
2450 2450 wieża widokowa
2451 2451 -----
2452 2452 -----
2453 2453 -----
2454 2454 -----
2455 2455 -----
2456 2456 -----
2457 2457 -----
2458 2458 -----
2459 2459 -----
2460 2460 -----
2461 2461 Najmniejszy numer
2462 2462 MLIT Japonia (ORTHO)
2463 2463 MLIT Japonia (ORTO01)
2464 2464 MLIT Japonia (ORTO02)
2465 2465 MLIT Japonia (ORTO03)
2466 2466 Skala MTB
2467 2467 Główny zbiór danych nie zawiera węzła {0}
2468 2468 -----
2469 2469 Utwórz kopię obecnie zaznaczonej warstwy.
2470 2470 -----
2471 2471 -----
2472 2472 -----
2473 2473 -----
2474 2474 Błąd w pliku konfiguracyjnym w linii {0}
2475 2475 -----
2476 2476 Obiekty sztuczne
2477 2477 Budowle
2478 2478 -----
2479 2479 -----
2480 2480 -----
2481 2481 Ręczna konfiguracja serwerów proxy
2482 2482 mapa
2483 2483 Style rysowania map
2484 2484 Odwzorowanie kartograficzne
2485 2485 Ustawienia mapy
2486 2486 Mapa: {0}
2487 2487 marina
2488 2488 Oznacz jako wykonane
2489 2489 -----
2490 2490 Znaczniki nazwanych punktów
2491 2491 Znaczniki z {0}
2492 2492 -----
2493 2493 -----
2494 2494 -----
2495 2495 -----
2496 2496 Materiał
2497 2497 -----
2498 2498 Maks. wysokość (w metrach)
2499 2499 Maks. długość (w metrach)
2500 2500 Maks. szerokość (w metrach)
2501 2501 -----
2502 2502 -----
2503 2503 -----
2504 2504 -----
2505 2505 Maks. prędkość (km/h)
2506 2506 Maks. ciężar (w tonach)
2507 2507 -----
2508 2508 Maksymalny obszar na zapytanie:
2509 2509 Maksymalny wiek pamięci podręcznej (dni)
2510 2510 Maksymalny rozmiar pamięci podręcznej (MB)
2511 2511 -----
2512 2512 -----
2513 2513 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2514 2514 Maksymalna długość (w metrach) rysowanych linii. Ustaw ''-1'' aby zawsze rysować linie.
2515 2515 Maksymalna długość (w metrach)
2516 2516 Maksymalna długość dla plików lokalnych (w metrach)
2517 2517 -----
2518 2518 -----
2519 2519 -----
2520 2520 -----
2521 2521 -----
2522 2522 łąka
2523 2523 Zmierzone wartości
2524 2524 -----
2525 2525 -----
2526 2526 Członek
2527 2527 -----
2528 2528 Członkowie
2529 2529 -----
2530 2530 -----
2531 2531 Członkowie (z konfliktami)
2532 2532 miejsce pamięci
2533 2533 Nazwa w menu
2534 2534 Nazwa w menu (domyślna)
2535 2535 Skróty w menu
2536 2536 -----
2537 2537 odwzorowanie Merkatora
2538 2538 Połącz
2539 2539 Połącz węzły
2540 2540 -----
2541 2541 Scal warstwy
2542 2542 Scala wybrane węzły z najstarszym.
2543 2543 -----
2544 2544 Połącz wybrane elementy.
2545 2545 Włącz aktualną warstwę do innej.
2546 2546 Włącz wybrane elementy do innej warstwy
2547 2547 Połącz tą warstwę z inną warstwą
2548 2548 Scal {0} węzłów
2549 2549 -----
2550 2550 -----
2551 2551 -----
2552 2552 -----
2553 2553 Połączona wersja
2554 2554 -----
2555 2555 Wiadomość dnia jest niedostępna
2556 2556 -----
2557 2557 -----
2558 2558 -----
2559 2559 Mikrobrowar
2560 2560 -----
2561 2561 Obszar wojskowy
2562 2562 -----
2563 2563 -----
2564 2564 -----
2565 2565 Min. prędkość (km/h)
2566 2566 szyb
2567 2567 minirondo
2568 2568 minigolf
2569 2569 Minimalna odległość (w pikselach)
2570 2570 -----
2571 2571 Odbicie lustrzane
2572 2572 Odwraca zaznoczone węzły i drogi.
2573 2573 -----
2574 2574 -----
2575 2575 -----
2576 2576 -----
2577 2577 -----
2578 2578 -----
2579 2579 -----
2580 2580 -----
2581 2581 -----
2582 2582 -----
2583 2583 -----
2584 2584 -----
2585 2585 -----
2586 2586 -----
2587 2587 -----
2588 2588 -----
2589 2589 Brak parametru dla NOT
2590 2590 Brak parametru dla OR
2591 2591 Brakuje wymaganego atrybutu ''{0}''.
2592 2592 -----
2593 2593 -----
2594 2594 -----
2595 2595 -----
2596 2596 Tryb: {0}
2597 2597 -----
2598 2598 -----
2599 2599 -----
2600 2600 -----
2601 2601 -----
2602 2602 Zmodyfikuj listę serwerów WMS wyświetlanych w menu wtyczki WMS
2603 2603 kantor
2604 2604 tor jednoszynowy
2605 2605 pomnik
2606 2606 Wiecej informacji...
2607 2607 Więcej informacji na temat tej funkcji
2608 2608 -----
2609 2609 -----
2610 2610 -----
2611 2611 -----
2612 2612 motel
2613 2613 -----
2614 2614 Samochody
2615 2615 Samochody osobowe
2616 2616 Motocykle
2617 2617 -----
2618 2618 -----
2619 2619 -----
2620 2620 autostrada
2621 2621 skrzyżowanie autostrad
2622 2622 autostrada - dojazd
2623 2623 przełęcz
2624 2624 kolarstwo górskie
2625 2625 Przesuń węzeł...
2626 2626 -----
2627 2627 -----
2628 2628 Przesuń w dół
2629 2629 -----
2630 2630 Więcej elementów
2631 2631 Przesuwa filtr na dół.
2632 2632 Przesuwa filtr do góry.
2633 2633 Przesuń w lewo
2634 2634 Przesuwa węzły tak że wszystkie kąty mają 90 lub 180 stopni
2635 2635 Przesuwaj obiekty przeciągając je; Shift aby dodać do wybranych (Ctrl aby przełączać); Shift-Ctrl aby obrócić wybrane; albo zmień wybrane
2636 2636 Przesuń obiekty {0}
2637 2637 Przesuń w prawo
2638 2638 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2639 2639 Przesuń aktualnie zaznaczonych członkół w górę
2640 2640 Przesuwa wybraną warstwę o jedno odczo do dołu.
2641 2641 Przesuwa wybraną warstwę o jeden wiersz do góry.
2642 2642 Przesuwa wybrane węzły tak, aby znajdowały się w jednej linii.
2643 2643 Przesuwa wybrane węzły tak, aby tworzyły koło.
2644 2644 -----
2645 2645 -----
2646 2646 -----
2647 2647 -----
2648 2648 Przesuń je
2649 2649 Przesuń do góry
2650 2650 -----
2651 2651 Przesuń {0}
2652 2652 Przesuwa obiekty {0}
2653 2653 błota
2654 2654 różne sporty
2655 2655 -----
2656 2656 -----
2657 2657 -----
2658 2658 -----
2659 2659 Wielokąt złożony musi sosiadać tylko zamknięte drogi.
2660 2660 -----
2661 2661 -----
2662 2662 muzeum
2663 2663 Moje zestawy zmian
2664 2664 -----
2665 2665 Moja wersja
2666 2666 Moja wersja (lokalna)
2667 2667 Moją z Połączoną
2668 2668 Moją z Ich
2669 2669 Import NMEA zakończony niepowodzeniem!
2670 2670 Import NMEA zakończony powodzeniem
2671 2671 Pliki NMEA-0183
2672 2672 Mapy NPE
2673 2673 -----
2674 2674 Nazwa
2675 2675 -----
2676 2676 Nazwa użytkownika.
2677 2677 -----
2678 2678 Nazwa: {0}
2679 2679 Nazwane punkty GPS z {0}
2680 2680 Nazwane punkty tras.
2681 2681 kolej wąskotorowa
2682 2682 narodowa
2683 2683 park narodowy
2684 2684 -----
2685 2685 rezerwat przyrody
2686 2686 -----
2687 2687 -----
2688 2688 Wartości ujemne oznaczają zachodnią/południową półkulę.
2689 2689 Sieć
2690 2690 -----
2691 2691 Nigdy nie aktualizuj
2692 2692 Nowa
2693 2693 -----
2694 2694 -----
2695 2695 Nowa warstwa
2696 2696 Nowy problem
2697 2697 Nowy klucz
2698 2698 -----
2699 2699 Nowa warstwa ze schowka
2700 2700 Nowa warstwa z pliku
2701 2701 Nowa relacja
2702 2702 Nowa rola
2703 2703 -----
2704 2704 Nowa wartość
2705 2705 Nowa wartość dla {0}
2706 2706 -----
2707 2707 Następny obrazek
2708 2708 -----
2709 2709 klub nocny
2710 2710 Nie
2711 2711 -----
2712 2712 -----
2713 2713 Nie wybrano żadnej warstwy GPX. Nie można wysłać sladu.
2714 2714 Nie można znaleźć żadnej ścieżki GPX, którą by można zsynchronizować z danymi dźwiękowymi.
2715 2715 Zakaz skrętu w lewo
2716 2716 Zakaz skrętu w prawo
2717 2717 Brak skrótu
2718 2718 Zakaz jazdy prosto
2719 2719 Zakaz zawracania
2720 2720 -----
2721 2721 -----
2722 2722 -----
2723 2723 -----
2724 2724 -----
2725 2725 Brak zmian do wysłania.
2726 2726 -----
2727 2727 Brak konfliktów do rozwiązania
2728 2728 Brak konfliktów, które można pokazać
2729 2729 Nie znaleziono aktualnego zestawu danych
2730 2730 Nie znaleziono żadnych danych w tym obszarze.
2731 2731 -----
2732 2732 Nie wczytano żadnych danych.
2733 2733 Brak daty
2734 2734 Nie podano opisu. Proszę podać jakiś opis.
2735 2735 -----
2736 2736 ślepa ulica
2737 2737 Brak pliku powiązanego z tą warstwą
2738 2738 -----
2739 2739 Brak obrazu
2740 2740 -----
2741 2741 -----
2742 2742 Brak części wspólnej. Nic nie zmieniono.
2743 2743 -----
2744 2744 Nie znaleziono nic szukając ''{0}''
2745 2745 -----
2746 2746 Brak otwartych zestawów zmian
2747 2747 -----
2748 2748 Nie podano hasła.
2749 2749 -----
2750 2750 -----
2751 2751 -----
2752 2752 Nie znaleziono żadnych problemów
2753 2753 Bez serwera proxy
2754 2754 -----
2755 2755 -----
2756 2756 -----
2757 2757 -----
2758 2758 -----
2759 2759 Brak warstw docelowych.
2760 2760 -----
2761 2761 Nie podano nazwy użytkownika.
2762 2762 -----
2763 2763 Sprawdzanie poprawności przebiegło pomyślnie
2764 2764 -----
2765 2765 Nie, przerwij
2766 2766 -----
2767 2767 -----
2768 2768 -----
2769 2769 Węzeł
2770 2770 -----
2771 2771 Węzeł jest nadal w użyciu..
2772 2772 -----
2773 2773 Węzeł: połączony
2774 2774 Węzeł: standardowy
2775 2775 Węzeł: otagowany
2776 2776 Węzły
2777 2777 Węzły w tym samym miejscu
2778 2778 -----
2779 2779 -----
2780 2780 Węzły (z konfliktami)
2781 2781 -----
2782 2782 żadne
2783 2783 Żaden z tych węzłów nie jest przyklejony do niczego więcej.
2784 2784 Żaden z węzłów tej drogi nie jest przyklejony do niczego więcej.
2785 2785 -----
2786 2786 -----
2787 2787 Nie znaleziono
2788 2788 Nie połączony
2789 2789 -----
2790 2790 -----
2791 2791 -----
2792 2792 Uwagi
2793 2793 -----
2794 2794 Uwaga: Licencja GPL nie jest zgodna z licencją OSM. Proszę nie przesyłać tras na licencji GPL.
2795 2795 -----
2796 2796 na banknoty
2797 2797 Nic
2798 2798 Niczego nie dodano do zaznaczenia szukając "{0}"
2799 2799 -----
2800 2800 Schowek jest pusty
2801 2801 Niczego nie usunięto z zaznaczenia szukając "{0}"
2802 2802 Brak zaznaczenia, które można pokazać
2803 2803 Nic nie wybrano!
2804 2804 Nie ma nic do wyeksportowania. Utwórz jakieś obiekty.
2805 2805 -----
2806 2806 Nie ma nic do wysłania. Wprowadź jakieś dane.
2807 2807 -----
2808 2808 -----
2809 2809 Numer
2810 2810 -----
2811 2811 Liczba przewodów w jednym kablu
2812 2812 -----
2813 2813 -----
2814 2814 -----
2815 2815 Sposób numeracji domów
2816 2816 -----
2817 2817 -----
2818 2818 -----
2819 2819 -----
2820 2820 OK - próbuję ponownie.
2821 2821 -----
2822 2822 -----
2823 2823 Dane OSM
2824 2824 Hasło OSM.
2825 2825 Pliki serwera OSM
2826 2826 -----
2827 2827 -----
2828 2828 URL serwera OSM:
2829 2829 Hasło OSM:
2830 2830 Nazwa użytkownika OSM:
2831 2831 -----
2832 2832 -----
2833 2833 ID obiektu:
2834 2834 Obiekt usunięty
2835 2835 Historia obiektu
2836 2836 -----
2837 2837 Typ obiektu:
2838 2838 -----
2839 2839 -----
2840 2840 -----
2841 2841 -----
2842 2842 Obiekty do dodania:
2843 2843 Obiekty do usunięcia:
2844 2844 Obiekty do zmiany:
2845 2845 Benzyna bezołowiowa 100
2846 2846 Benzyna bezołowiowa 91
2847 2847 Benzyna bezołowiowa 95
2848 2848 Benzyna bezołowiowa 98
2849 2849 -----
2850 2850 -----
2851 2851 -----
2852 2852 -----
2853 2853 -----
2854 2854 Stary klucz
2855 2855 Poprzednia rola
2856 2856 Stara wartość
2857 2857 -----
2858 2858 Na życzenie
2859 2859 Podczas wysyłania
2860 2860 Jednokierunkowa
2861 2861 Drogi z jednym węzłem
2862 2862 -----
2863 2863 -----
2864 2864 -----
2865 2865 jednokierunkowa
2866 2866 Nakaz skrętu w lewo
2867 2867 Nakaz skrętu w prawo
2868 2868 Nakaz jazdy prosto
2869 2869 Tylko zestawy zmian zamknięte po i stworzone przed podaną datą/czsem
2870 2870 Tylko zestawy zmian zamknięte po podanej dacie lub czasie
2871 2871 Tylko własne zestawy zmian
2872 2872 -----
2873 2873 -----
2874 2874 tylko jeżeli mają znaczenie (np.: dla drogi jednokierunkowej)
2875 2875 Tylko na początku drogi.
2876 2876 -----
2877 2877 -----
2878 2878 Otwórz
2879 2879 -----
2880 2880 Otwórz adres...
2881 2881 Aktywne problemy z OpenStreetBugs
2882 2882 -----
2883 2883 Tworzy pustą warstwę WMS do załadowania danych z pliku
2884 2884 -----
2885 2885 Otwiera plik.
2886 2886 -----
2887 2887 Otwiera lista wszystkich wykonanych operacji (historia poleceń).
2888 2888 Otwiera listę wszystkich wczytanych warstw.
2889 2889 Otwiera listę wszystkich relacji
2890 2890 Otwiera listę ludzi pracujących nad zaznaczonymi obiektami.
2891 2891 -----
2892 2892 -----
2893 2893 -----
2894 2894 Otwiera okno preferencji dla ustawień globalnych.
2895 2895 Otwiera okno z listą zaznaczonych obiektów.
2896 2896 Otwiera stronę internetową dla każdego zaznaczonego zestawu danych
2897 2897 Otwiera adres URL.
2898 2898 Otwiera okno edycji dla zaznaczonej relacji.
2899 2899 Otwiera okno edycji dla wybranego ograniczenia skrętu
2900 2900 -----
2901 2901 -----
2902 2902 Otwórz inne zdjęcie
2903 2903 -----
2904 2904 Otwarte zestawy zmian
2905 2905 Otwórz plik
2906 2906 -----
2907 2907 -----
2908 2908 -----
2909 2909 -----
2910 2910 -----
2911 2911 Otwiera tę stronę pomocy w zewnętrznej przeglądarce
2912 2912 Otwiera listę zmian aktywnej warstwy.
2913 2913 Otwiera okno z wynikami pomiarów.
2914 2914 -----
2915 2915 Otwiera okno z informacją o rezultatach sprawdzania poprawności
2916 2916 Otwórz...
2917 2917 Otwarty/Zamknięty:
2918 2918 -----
2919 2919 -----
2920 2920 -----
2921 2921 -----
2922 2922 -----
2923 2923 -----
2924 2924 dane OpenSteetMap
2925 2925 Otwieram 1 plik...
2926 2926 Godziny otwarcia
2927 2927 Otwieram plik "{0}" ...
2928 2928 Otwieram pliki
2929 2929 Otwiera okno umożliwiające skok do wybranej pozycji
2930 2930 Otwiera menedżera zestawów zmian dla wybranych zestawów zmian
2931 2931 Otwiera okno OpenStreetBugs oraz automatycznie pobiera dane
2932 2932 -----
2933 2933 optyk
2934 2934 Dodatkowe atrybuty:
2935 2935 -----
2936 2936 Rodzaj (opcjonalne)
2937 2937 naturalna żywność
2938 2938 -----
2939 2939 Korekta prostopadłości
2940 2940 Ortogonalizuj / cofnij
2941 2941 Korekta prostopadłości
2942 2942 Ortogonalizuj kształt / cofnij
2943 2943 -----
2944 2944 -----
2945 2945 Pozostałe
2946 2946 inny punkt informacyjny
2947 2947 sklep turystyczny
2948 2948 -----
2949 2949 Nakładające się obszary
2950 2950 Nakładające się jezdnie
2951 2951 Nakładające się jezdnie (z obszarem)
2952 2952 Nakładające się tory kolejowe
2953 2953 -----
2954 2954 Nakładające się drogi
2955 2955 -----
2956 2956 Nakładające się drogi.
2957 2957 -----
2958 2958 -----
2959 2959 -----
2960 2960 -----
2961 2961 Zastąp
2962 2962 -----
2963 2963 -----
2964 2964 -----
2965 2965 -----
2966 2966 -----
2967 2967 -----
2968 2968 -----
2969 2969 Styl rysowania {0}: {1}
2970 2970 wykopalisko paleontologiczne
2971 2971 papier
2972 2972 Parametr "{0}" nie może być pusty (ang. null)
2973 2973 Parametr "downloadgsp" nie przyjmuje nazw plików lub adresów URL
2974 2974 -----
2975 2975 -----
2976 2976 -----
2977 2977 -----
2978 2978 -----
2979 2979 -----
2980 2980 -----
2981 2981 park
2982 2982 Parkuj i Jedź
2983 2983 parking
2984 2984 uliczka parkingowa
2985 2985 Błąd parsowania: błędna struktura dokumentu gpx
2986 2986 Analizowanie danych OSM...
2987 2987 -----
2988 2988 -----
2989 2989 -----
2990 2990 -----
2991 2991 -----
2992 2992 -----
2993 2993 -----
2994 2994 zatoka
2995 2995 zatoki dla wymijania
2996 2996 Hasło
2997 2997 Hasło:
2998 2998 Hasło:
2999 2999 Wklej
3000 3000 -----
3001 3001 Wklej znaczniki
3002 3002 -----
3003 3003 Wkleja zawartość schowka.
3004 3004 Wstaw ze schowka
3005 3005 Wklej pomijając niekompletne
3006 3006 ścieżka
3007 3007 Długość ścieżki
3008 3008 wzgórze
3009 3009 ciąg pieszy
3010 3010 przejście dla pieszych
3011 3011 Typ przejścia dla pieszych
3012 3012 -----
3013 3013 -----
3014 3014 -----
3015 3015 -----
3016 3016 -----
3017 3017 -----
3018 3018 Przeprowadza sprawdzanie poprawności danych
3019 3019 -----
3020 3020 apteka
3021 3021 Numer telefonu
3022 3022 Numer telefonu
3023 3023 -----
3024 3024 -----
3025 3025 -----
3026 3026 -----
3027 3027 Przesuń PicLayer
3028 3028 -----
3029 3029 -----
3030 3030 -----
3031 3031 -----
3032 3032 miejsce na piknik
3033 3033 molo
3034 3034 rurociąg
3035 3035 Rodzaj trasy
3036 3036 boisko
3037 3037 miejsce kultu religijnego
3038 3038 Miejsca
3039 3039 Odtwórz / wstrzymaj
3040 3040 Tworzenie węzłów i dróg.
3041 3041 -----
3042 3042 plac zabaw
3043 3043 Przerwij jeśli nie jesteś pewien
3044 3044 -----
3045 3045 -----
3046 3046 -----
3047 3047 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki po określonym czasie.
3048 3048 Proszę zdecydować czy JOSM może automatycznie aktualizować aktywne wtyczki na starcie po własnej aktualizacji JOSM.
3049 3049 -----
3050 3050 -----
3051 3051 -----
3052 3052 Podaj ciąg do przefiltrowania.
3053 3053 Wprowadź szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
3054 3054 Wprowadź długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
3055 3055 Wpisz nazwę dla tworzonej zakładki.
3056 3056 -----
3057 3057 Podaj ciąg do wyszukania.
3058 3058 -----
3059 3059 -----
3060 3060 Podaj nazwę użytkownika
3061 3061 Wprowadź nazwę użytkownika i hasło jeśli twój serwer proxy wymaga uwierzytelniania.
3062 3062 -----
3063 3063 -----
3064 3064 Wprowadź prawidłową szerokość geograficzną z zakresu -90..90 stopni
3065 3065 Wprowadź prawidłową długość geograficzną z zakresu -180..180 stopni
3066 3066 -----
3067 3067 -----
3068 3068 -----
3069 3069 -----
3070 3070 -----
3071 3071 -----
3072 3072 -----
3073 3073 -----
3074 3074 -----
3075 3075 -----
3076 3076 -----
3077 3077 -----
3078 3078 Wprowadź hasło do konta OSM
3079 3079 -----
3080 3080 -----
3081 3081 -----
3082 3082 -----
3083 3083 -----
3084 3084 -----
3085 3085 -----
3086 3086 -----
3087 3087 -----
3088 3088 Uruchom ponownie JOSM aby aktywować pobrane wtyczki.
3089 3089 -----
3090 3090 -----
3091 3091 -----
3092 3092 -----
3093 3093 -----
3094 3094 Proszę wybrać plik
3095 3095 Proszę wybierz klucz
3096 3096 Wybierz schemat do użycia.
3097 3097 -----
3098 3098 Proszę wybierz wartość
3099 3099 -----
3100 3100 -----
3101 3101 -----
3102 3102 Wybierz co najmniej cztery węzły.
3103 3103 Proszę wybrać conajmniej jeden węzeł, drogę lub relację
3104 3104 Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą drogę, która powinna być połączona
3105 3105 Wybierz co najmniej jeden węzeł lub drogę.
3106 3106 Wybierz co najmniej jeden wiersz do skopiowania.
3107 3107 -----
3108 3108 Proszę zaznaczyć co najmniej jedną drogę.
3109 3109 Wybierz co najmniej trzy węzły.
3110 3110 Proszę wybierz przynajmniej dwa węzły aby scalić.
3111 3111 Wybierz co najmniej dwie drogi do połączenia.
3112 3112 Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub drogę składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
3113 3113 Proszę wybrać coś do skopiowania.
3114 3114 -----
3115 3115 Zaznacz obiekty, których właściwości chcesz zmienić.
3116 3116 Proszę wybrać wiersz do usunięcia
3117 3117 Proszę wybrać wiersz do edycji
3118 3118 Wybierz proszę schemat do usunięcia.
3119 3119 -----
3120 3120 Wybierz warstwę docelową
3121 3121 -----
3122 3122 -----
3123 3123 Proszę wybrać drogi w których kąty w przybliżeniu mają 90 lub 180 stopni.
3124 3124 Wybierz, które właściwości chcesz zmienić.
3125 3125 -----
3126 3126 Wtyczka dostarczana wraz z JOSM
3127 3127 -----
3128 3128 -----
3129 3129 -----
3130 3130 -----
3131 3131 Informacje o wtyczce
3132 3132 -----
3133 3133 Aktualizowanie wtyczek
3134 3134 Wtyczki
3135 3135 Wtyczki są aktualne
3136 3136 -----
3137 3137 Numer punktu
3138 3138 -----
3139 3139 -----
3140 3140 posterunek policji
3141 3141 polityczna
3142 3142 -----
3143 3143 Pozycja
3144 3144 -----
3145 3145 Tylko pozycja
3146 3146 -----
3147 3147 Pozycja, czas, data i prędkość
3148 3148 Pozycja, czas, data, prędkość, wysokość
3149 3149 skrzynka pocztowa
3150 3150 -----
3151 3151 poczta
3152 3152 Kod pocztowy
3153 3153 -----
3154 3154 elektrownia
3155 3155 linia wysokiego napięcia
3156 3156 rozdzielnia elektryczna
3157 3157 stacja transformatorowa
3158 3158 słup elektryczny
3159 3159 -----
3160 3160 -----
3161 3161 -----
3162 3162 -----
3163 3163 Predefiniowane
3164 3164 -----
3165 3165 Ustawienie {0} zostało usunięte, ponieważ nie jest już używane.
3166 3166 -----
3167 3167 -----
3168 3168 -----
3169 3169 Ustawienia
3170 3170 Preferencje zostały zapisane na {0}
3171 3171 Ustawienia...
3172 3172 Przygotowywanie danych OSM...
3173 3173 -----
3174 3174 Przygotowanie zestawu danych...
3175 3175 -----
3176 3176 Przygotowanie warstwy "{0}" do wysłania...
3177 3177 -----
3178 3178 Przygotowywanie zapytania przesyłania...
3179 3179 kolej retro
3180 3180 Grupa szablonów {0}
3181 3181 Grupa szablonów {1} / {0}
3182 3182 -----
3183 3183 -----
3184 3184 Szablony
3185 3185 -----
3186 3186 -----
3187 3187 -----
3188 3188 Poprzedni obrazek
3189 3189 droga krajowa
3190 3190 droga krajowa - dojazd
3191 3191 -----
3192 3192 -----
3193 3193 -----
3194 3194 więzienie
3195 3195 -----
3196 3196 -----
3197 3197 Przetwarzanie pliku ''{0}''
3198 3198 -----
3199 3199 -----
3200 3200 -----
3201 3201 -----
3202 3202 -----
3203 3203 -----
3204 3204 Rodzaj odwzorowania kartograficznego
3205 3205 -----
3206 3206 -----
3207 3207 Właściwości
3208 3208 Właściwości / członkostwo
3209 3209 -----
3210 3210 Otwiera właściwości zaznaczonego obiektu
3211 3211 -----
3212 3212 -----
3213 3213 -----
3214 3214 Właściwości
3215 3215 Właściwości (z konfliktami)
3216 3216 Właściwości/członkostwo
3217 3217 Właściwości: {0} / członkostwo: {1}
3218 3218 -----
3219 3219 -----
3220 3220 -----
3221 3221 Dołącz krótki opis zmian, które wysyłasz do serwera:
3222 3222 -----
3223 3223 -----
3224 3224 -----
3225 3225 -----
3226 3226 -----
3227 3227 pub
3228 3228 -----
3229 3229 budynek użyteczności publicznej
3230 3230 Pojazdy transportu publicznego
3231 3231 Transport publiczny
3232 3232 Transport publiczny
3233 3233 Pojazdy transportu publicznego takie jak autobusy, tramwaje, itp.
3234 3234 Wyczyść
3235 3235 Czyszczenie...
3236 3236 -----
3237 3237 -----
3238 3238 -----
3239 3239 kamieniołom
3240 3240 Zapytanie
3241 3241 -----
3242 3242 -----
3243 3243 -----
3244 3244 Zapytanie o zestawy zmian
3245 3245 Zapytanie o zestaw zmian na podstawie adresu URL
3246 3246 -----
3247 3247 -----
3248 3248 -----
3249 3249 Odpytywanie serwera nazw
3250 3250 Odpytywanie serwera nazw…
3251 3251 -----
3252 3252 -----
3253 3253 -----
3254 3254 tor wyścigowy
3255 3255 -----
3256 3256 tor
3257 3257 Kolej
3258 3258 przystanek kolejowy
3259 3259 peron kolejowy
3260 3260 -----
3261 3261 Teren kolejowy
3262 3262 -----
3263 3263 -----
3264 3264 -----
3265 3265 czyste dane GPS
3266 3266 -----
3267 3267 -----
3268 3268 -----
3269 3269 Wczytywanie zestawu zmian {0}...
3270 3270 Wczytywanie zestawów zmian...
3271 3271 -----
3272 3272 -----
3273 3273 -----
3274 3274 Wczytywanie informacji użytkownika...
3275 3275 Wczytywanie {0}...
3276 3276 Plik Readme
3277 3277 Imię i nazwisko
3278 3278 Na pewno zamknąć?
3279 3279 Na pewno usunąć zaznaczenie z relacji {0}?
3280 3280 teren rekreacyjny
3281 3281 -----
3282 3282 zbiórka odpadów
3283 3283 -----
3284 3284 Powtórz
3285 3285 Powtarza ostatnio wycofaną czynność.
3286 3286 -----
3287 3287 Numer
3288 3288 Oznaczenie (numer toru)
3289 3289 Numer referencyjny
3290 3290 -----
3291 3291 -----
3292 3292 -----
3293 3293 Odśwież
3294 3294 region
3295 3295 Odrzuć konflikty i zapisz
3296 3296 Relacja
3297 3297 Relacja ...
3298 3298 -----
3299 3299 -----
3300 3300 -----
3301 3301 -----
3302 3302 -----
3303 3303 -----
3304 3304 -----
3305 3305 -----
3306 3306 -----
3307 3307 -----
3308 3308 Nieustalony rodzaj relacji
3309 3309 -----
3310 3310 -----
3311 3311 Relacja: zaznaczona
3312 3312 -----
3313 3313 Relacje
3314 3314 Relacje: {0}
3315 3315 Zwolnij przycisk myszki, aby zaznaczyć obiekty w kwadracie.
3316 3316 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć przesuwanie. Ctrl aby scalić z najbliższym węzłem.
3317 3317 Zwolnij przycisk myszy aby zakończyć obracanie.
3318 3318 Religia
3319 3319 Odśwież
3320 3320 Ponownie wczytuje wszystkie zaznaczone obiekty i odświeża listę.
3321 3321 Wczytaj ponownie błędne kafle
3322 3322 Odświerza stronę pomocy
3323 3323 -----
3324 3324 -----
3325 3325 -----
3326 3326 -----
3327 3327 -----
3328 3328 -----
3329 3329 -----
3330 3330 -----
3331 3331 -----
3332 3332 -----
3333 3333 Usuń
3334 3334 -----
3335 3335 Usunięto "{0}" w węźle ''{1}''
3336 3336 Usunięto "{0}" w relacji ''{1}''
3337 3337 Usunięto "{0}" w drodze ''{1}''
3338 3338 Usunięto "{0}" w {1} obiektach
3339 3339 -----
3340 3340 -----
3341 3341 -----
3342 3342 -----
3343 3343 Usuń zdjęcie z warstwy
3344 3344 -----
3345 3345 Usunięto tagi z dróg wewnętrznych
3346 3346 -----
3347 3347 Usuń zaznaczone zakładki
3348 3348 Usuwa zaznaczonych członków tej relacji
3349 3349 -----
3350 3350 -----
3351 3351 -----
3352 3352 -----
3353 3353 -----
3354 3354 -----
3355 3355 -----
3356 3356 -----
3357 3357 Usuń Element z Relacji
3358 3358 -----
3359 3359 -----
3360 3360 -----
3361 3361 Usuwanie przestarzałych wtyczek...
3362 3362 -----
3363 3363 -----
3364 3364 -----
3365 3365 -----
3366 3366 -----
3367 3367 Zmień nazwę warstwy
3368 3368 Zmień nazwę zakładki
3369 3369 -----
3370 3370 wypożyczalnia
3371 3371 warsztat samochodowy
3372 3372 -----
3373 3373 -----
3374 3374 Zastąp oryginalne białe tło kolorem zdefiniowanym w ustawieniach JOSM.
3375 3375 -----
3376 3376 Zgłoś błąd
3377 3377 -----
3378 3378 -----
3379 3379 -----
3380 3380 -----
3381 3381 -----
3382 3382 -----
3383 3383 sztuczne jezioro
3384 3384 Resetuj
3385 3385 -----
3386 3386 Resetuje bieżące wyniki pomiarów i kasuje ścieżki pomiarowe.
3387 3387 Resetuj pozycję
3388 3388 Przywróć domyślne ustawienia
3389 3389 Resetuje kalibrację obrazu
3390 3390 Resetuje pozycję obrazu
3391 3391 Resetuje kąt obrotu
3392 3392 Resetuje skalę obrazu
3393 3393 droga lokalna
3394 3394 zabudowa mieszkaniowa
3395 3395 -----
3396 3396 -----
3397 3397 -----
3398 3398 Rozwiąż
3399 3399 Rozwiąż konflikty
3400 3400 Rozwiąż konflikty dla "{0}"
3401 3401 -----
3402 3402 -----
3403 3403 -----
3404 3404 -----
3405 3405 Otwiera listę konfliktów do rozwiązania.
3406 3406 -----
3407 3407 -----
3408 3408 -----
3409 3409 -----
3410 3410 -----
3411 3411 -----
3412 3412 -----
3413 3413 Uruchom ponownie
3414 3414 restauracja
3415 3415 Przywróć
3416 3416 -----
3417 3417 Ograniczenie
3418 3418 handel
3419 3419 mur oporowy
3420 3420 -----
3421 3421 -----
3422 3422 -----
3423 3423 -----
3424 3424 -----
3425 3425 -----
3426 3426 -----
3427 3427 -----
3428 3428 -----
3429 3429 -----
3430 3430 -----
3431 3431 -----
3432 3432 -----
3433 3433 -----
3434 3434 -----
3435 3435 Odwróć kierunek dróg
3436 3436 -----
3437 3437 -----
3438 3438 Odwróć i połącz
3439 3439 -----
3440 3440 -----
3441 3441 Zmienia kierunek wszystkich zaznaczonych dróg na przeciwny.
3442 3442 Odwróć kolejność członków relacji
3443 3443 -----
3444 3444 Odwróć kierunek dróg
3445 3445 Odwrócona linia brzegowa
3446 3446 -----
3447 3447 -----
3448 3448 Odwrócony kierunek rysowania wody: ląd nie znajduje się po lewej stronie
3449 3449 -----
3450 3450 Wycofaj
3451 3451 -----
3452 3452 -----
3453 3453 -----
3454 3454 -----
3455 3455 -----
3456 3456 -----
3457 3457 -----
3458 3458 -----
3459 3459 Wersja
3460 3460 jeździectwo
3461 3461 rzeka
3462 3462 koryto rzeczne
3463 3463 droga (nieokreślona)
3464 3464 ograniczenia na drodze
3465 3465 -----
3466 3466 -----
3467 3467 -----
3468 3468 -----
3469 3469 -----
3470 3470 Rola
3471 3471 Problem z weryfikacją roli
3472 3472 -----
3473 3473 -----
3474 3474 -----
3475 3475 Rola:
3476 3476 -----
3477 3477 Obrót o 180 stopni
3478 3478 Obrót o 270 stopni
3479 3479 Obrót o 90 stopni
3480 3480 -----
3481 3481 Obraca obrazek w lewo
3482 3482 Obraca obrazek w prawo
3483 3483 Obróć w lewo
3484 3484 Obróć w prawo
3485 3485 rondo
3486 3486 trasa
3487 3487 -----
3488 3488 -----
3489 3489 -----
3490 3490 Typ trasy
3491 3491 Zaznaczone szlaki:
3492 3492 -----
3493 3493 -----
3494 3494 -----
3495 3495 -----
3496 3496 ruiny
3497 3497 -----
3498 3498 -----
3499 3499 -----
3500 3500 -----
3501 3501 Przeprowadzanie testu {0}
3502 3502 -----
3503 3503 pas startowy
3504 3504 Skala SAC
3505 3505 karty SIM
3506 3506 -----
3507 3507 -----
3508 3508 -----
3509 3509 brama warowna
3510 3510 -----
3511 3511 Zapisz
3512 3512 -----
3513 3513 -----
3514 3514 Zapisz jako...
3515 3515 Zapisz plik GPX
3516 3516 -----
3517 3517 Zapisz warstwę
3518 3518 Zapisz plik OSM
3519 3519 Zapisz kalibrację...
3520 3520 Zapisz plik
3521 3521 Zapisz warstwę WMS do pliku
3522 3522 Zapisz pomimo tego
3523 3523 -----
3524 3524 -----
3525 3525 -----
3526 3526 Zapisuje bieżące dane do nowego pliku.
3527 3527 Zapisuje bieżące dane.
3528 3528 Zapisuje ustawienia i zamyka okno
3529 3529 -----
3530 3530 -----
3531 3531 Zapisz nazwę użytkownika i hasło (nieszyfrowane)
3532 3532 -----
3533 3533 Zapisz/wyślij i wyślij
3534 3534 -----
3535 3535 Zapisuje kalibrację obrazu do pliku
3536 3536 -----
3537 3537 Zapisuję warstwę do ''{0}'' ...
3538 3538 Skalę
3539 3539 Zeskanowana mapa...
3540 3540 Przeglądanie katalogu {0}
3541 3541 szkoła
3542 3542 złom
3543 3543 rumowisko
3544 3544 busz
3545 3545 Szukaj
3546 3546 Szukaj ...
3547 3547 -----
3548 3548 -----
3549 3549 Wyszukuje obiekty
3550 3550 Wyszukuje obiekty.
3551 3551 -----
3552 3552 Szukaj szablon
3553 3553 Szukaj szablony
3554 3554 Szukaj...
3555 3555 Szukaj:
3556 3556 -----
3557 3557 Druga nazwa
3558 3558 droga wojewódzka
3559 3559 -----
3560 3560 -----
3561 3561 -----
3562 3562 Zobacz Wiki dla znacznika capacity:[rodzaj]=*.
3563 3563 -----
3564 3564 -----
3565 3565 -----
3566 3566 Segmenty
3567 3567 rozdzielona ścieżka dla pieszych i rowerowa
3568 3568 Zazn.: Rel.:{0} / Drogi:{1} / Węzły:{2}
3569 3569 Zaznacz
3570 3570 Zaznacz wszystko
3571 3571 -----
3572 3572 -----
3573 3573 -----
3574 3574 -----
3575 3575 Zaznacza wszystkie obiekty będące częścią wybranych zestawów danych
3576 3576 Wstecz
3577 3577 -----
3578 3578 -----
3579 3579 -----
3580 3580 -----
3581 3581 -----
3582 3582 Wybierz przynajmniej:
3583 3583 -----
3584 3584 -----
3585 3585 -----
3586 3586 Wybierz jeśli dane mają być załądowane do nowej warstwy
3587 3587 Wybierz jeśli powiązane elementy także powinny być pobrane
3588 3588 -----
3589 3589 -----
3590 3590 Zaznacz na liście relacji
3591 3591 Wybierz opcje rysowania linii
3592 3592 Wybierz członków
3593 3593 Zaznacz węzeł pod kursorem.
3594 3594 -----
3595 3595 -----
3596 3596 -----
3597 3597 Zaznacza elementy dla wybranych członków relacji
3598 3598 -----
3599 3599 Zaznacz relację
3600 3600 -----
3601 3601 -----
3602 3602 -----
3603 3603 -----
3604 3604 Wybierz warstwę docelową
3605 3605 -----
3606 3606 Zaznacz członków wszystkich zaznaczonych relacji
3607 3607 -----
3608 3608 -----
3609 3609 Zaznacz to ograniczenie skrętu
3610 3610 -----
3611 3611 -----
3612 3612 -----
3613 3613 -----
3614 3614 -----
3615 3615 -----
3616 3616 -----
3617 3617 -----
3618 3618 -----
3619 3619 Wybierz aby używać prostego uwierzytelniania HTTP z twoją nazwą użytkownika i hasłem OSM
3620 3620 Wybierz aby używać mechanizmu uwierzytelniania OAuth
3621 3621 -----
3622 3622 -----
3623 3623 -----
3624 3624 -----
3625 3625 Wybieranie, przesuwanie i obracanie obiektów
3626 3626 Wybrane elementy nie moga być poddane ortogonalizacji
3627 3627 -----
3628 3628 -----
3629 3629 Zaznaczenie
3630 3630 Powierzchnia zaznaczenia
3631 3631 Długość zaznaczenia
3632 3632 Wybrano zbiór pusty.
3633 3633 Wybór musi zawierać wyłącznie drogi i węzły.
3634 3634 Nieodpowiednie zaznaczenie.
3635 3635 -----
3636 3636 Zaznaczenie: {0}
3637 3637 Zaznacza obiekty które brały udział w poleceniu (poza usuniętymi)
3638 3638 Drogi przecinające same siebie
3639 3639 -----
3640 3640 Osobna wartwa
3641 3641 -----
3642 3642 Sekwencja
3643 3643 -----
3644 3644 -----
3645 3645 droga serwisowa
3646 3646 Adres URL usługi
3647 3647 miejsce obsługi podróżnych
3648 3648 -----
3649 3649 Rodzaj
3650 3650 Ustaw zakładkę WMS
3651 3651 -----
3652 3652 -----
3653 3653 Domyślne ustawienie dla wszystkich
3654 3654 -----
3655 3655 Ustaw wielkość budynków
3656 3656 -----
3657 3657 -----
3658 3658 -----
3659 3659 Ustawia zaznaczenie dla wybranego ograniczenia skrętu
3660 3660 Zaznacza relacje wybrane z listy relacji
3661 3661 Ustaw język
3662 3662 -----
3663 3663 -----
3664 3664 Zaznacz na mapie elementy zaznaczone na powyższej liście.
3665 3665 Ustaw na domyślne
3666 3666 -----
3667 3667 -----
3668 3668 -----
3669 3669 Ustawiono {0}={1} dla węzła "{2}"
3670 3670 Ustawiono {0}={1} dla relacji "{2}"
3671 3671 Ustawiono {0}={1} dla drogi "{2}"
3672 3672 Ustawiono {0}={1} dla {2} obiektów
3673 3673 Ustaw rolę dla zaznzczonych członków
3674 3674 Bezpośrednie, ręczne ustawianie preferencji. Należy używać ostrożnie!
3675 3675 Zapisywanie domyślnych ustawień
3676 3676 Nie udało się utworzyć skrótu klawiszowego "{0}" dla akcji "{1}" ({2}),\nponieważ skrót jest już przypisany do akcji "{3}" ({4}).\n\n
3677 3677 Ustawienia
3678 3678 -----
3679 3679 -----
3680 3680 Ustawienia odtwarzacza audio oraz znaczników audio.
3681 3681 Ustawienia odwzorowania kartograficznego oraz interpretacji danych.
3682 3682 wypożyczalnia
3683 3683 -----
3684 3684 schronienie
3685 3685 -----
3686 3686 -----
3687 3687 -----
3688 3688 obuwniczy
3689 3689 strzelectwo
3690 3690 Zakupy
3691 3691 Sklepy
3692 3692 Krótki opis: {0}
3693 3693 Skrót
3694 3694 Skróty klawiaturowe
3695 3695 -----
3696 3696 Zapisać?
3697 3697 Czy ta wtyczka ma zostać zablokowana?
3698 3698 Wysłać?
3699 3699 Pokaż
3700 3700 -----
3701 3701 Pokaż dane GPS.
3702 3702 Pokaż raport konfiguracji
3703 3703 -----
3704 3704 -----
3705 3705 -----
3706 3706 -----
3707 3707 Pokazuje błędy i uwagi zwiazane z tym ograniczeniem skrętu
3708 3708 Pokazuje informację pomocy
3709 3709 -----
3710 3710 Pokaż szczegóły
3711 3711 -----
3712 3712 -----
3713 3713 -----
3714 3714 -----
3715 3715 Wyświetlaj ID obiektu na listach wyboru
3716 3716 -----
3717 3717 -----
3718 3718 Otwiera okno wyszukiwania szablonów
3719 3719 -----
3720 3720 Wyświetlaj ekran powitalny
3721 3721 Pokazuje raport zawierający użyteczne informacje, które mogą być dołączone do informacji o błędzie.
3722 3722 -----
3723 3723 Pokaż tylko tagi z konfliktami
3724 3724 Pokaż tylko tagi z różnymi wartościami
3725 3725 -----
3726 3726 Wyświetl tę pomoc
3727 3727 Pokaż/Ukryj
3728 3728 Obszar
3729 3729 -----
3730 3730 -----
3731 3731 -----
3732 3732 -----
3733 3733 -----
3734 3734 Sycylia - Włochy
3735 3735 -----
3736 3736 Drogi bez nazwy
3737 3737 -----
3738 3738 Uprość drogę
3739 3739 Uprość wszystkie zaznaczone drogi
3740 3740 -----
3741 3741 Uprościć drogi?
3742 3742 -----
3743 3743 -----
3744 3744 -----
3745 3745 Jeden kolor (moze być zmieniony dla nazwanej warstwy)
3746 3746 Pojedyncze elementy
3747 3747 -----
3748 3748 Rozmiar kafli Landsat (w pikselach)
3749 3749 -----
3750 3750 jazda na deskorolce
3751 3751 łyżwiarstwo
3752 3752 Narty
3753 3753 narciarstwo
3754 3754 Pomiń pobieranie
3755 3755 Pomiń pobieranie
3756 3756 Pomiń
3757 3757 -----
3758 3758 -----
3759 3759 Mapa "Slippy"
3760 3760 Mapa
3761 3761 -----
3762 3762 pochylnia
3763 3763 Wolniej
3764 3764 Palenie
3765 3765 Wygładzaj rysowaną mapę (antyaliasing)
3766 3766 -----
3767 3767 Skuter śnieżny
3768 3768 piłka nożna
3769 3769 -----
3770 3770 Niektóre z dróg są częściami relacji które zostały zmodyfikowane. Proszę sprawdzić czy wprowadzone zmiany nie spowodowały błędów.
3771 3771 -----
3772 3772 -----
3773 3773 -----
3774 3774 -----
3775 3775 -----
3776 3776 -----
3777 3777 -----
3778 3778 Sortuj menu szablonów
3779 3779 Sortuj członków relacji
3780 3780 -----
3781 3781 Tekst źródłowy
3782 3782 -----
3783 3783 Miejsca dla niepełnosprawnych
3784 3784 Miejsca dla rodziców
3785 3785 Miejsca dla kobiet
3786 3786 Prędkość
3787 3787 Prędkość (km/h)
3788 3788 fotoradar
3789 3789 kolczatka
3790 3790 Rozdziel drogę
3791 3791 Rozdziela drogę w zaznaczonym węźle.
3792 3792 -----
3793 3793 -----
3794 3794 Rozdziel drogę {0} na {1} części
3795 3795 -----
3796 3796 -----
3797 3797 -----
3798 3798 -----
3799 3799 -----
3800 3800 Sporty z piłką
3801 3801 Obiekty sportowe
3802 3802 Sport
3803 3803 centrum sportowe
3804 3804 źródło
3805 3805 stadion
3806 3806 -----
3807 3807 Gwiazdki
3808 3808 Rozpocznij szukanie
3809 3809 -----
3810 3810 Rozpocznij pobieranie
3811 3811 Rozpocznij pobieranie danych
3812 3812 Zacznij nową drogę od ostatniego węzła
3813 3813 -----
3814 3814 -----
3815 3815 -----
3816 3816 -----
3817 3817 -----
3818 3818 -----
3819 3819 -----
3820 3820 Ponowna próba {0} z {1} za {2} sekund...
3821 3821 Ponowna próba {0} z {1}.
3822 3822 Rozpoczynanie przesyłania w kawałkach
3823 3823 Rozpoczynanie przesyłania w jednym zapytaniu...
3824 3824 -----
3825 3825 stan
3826 3826 -----
3827 3827 artykuły biurowe
3828 3828 -----
3829 3829 -----
3830 3830 Raport konfiguracji
3831 3831 schody
3832 3832 przełaz
3833 3833 znak stop
3834 3834 -----
3835 3835 strumień
3836 3836 -----
3837 3837 -----
3838 3838 Nazwa ulicy
3839 3839 -----
3840 3840 Sieć drogowa
3841 3841 Ulice NRW Geofabrik.de
3842 3842 -----
3843 3843 -----
3844 3844 Podobszary
3845 3845 Stwórz filtr
3846 3846 -----
3847 3847 dzielnica
3848 3848 metro
3849 3849 wejście do metra
3850 3850 -----
3851 3851 -----
3852 3852 Pomyślnie otwarto zestaw zmian {0}
3853 3853 supermarket
3854 3854 -----
3855 3855 -----
3856 3856 -----
3857 3857 Wspiera wczytywanie zeskanowany map ze strony walking-papers.org. Wtyczka ta jest we wczesnej fazie rozwoju i może zawierać błędy.
3858 3858 Nawierzchnia
3859 3859 monitoring
3860 3860 punkt geodezyjny
3861 3861 -----
3862 3862 -----
3863 3863 -----
3864 3864 -----
3865 3865 pływanie
3866 3866 -----
3867 3867 -----
3868 3868 Przełącz w tryb offline
3869 3869 Przełącz w tryb online
3870 3870 Opis symboli
3871 3871 -----
3872 3872 -----
3873 3873 Synchronizacja dźwięku
3874 3874 Synchronizuj cały zestaw danych
3875 3875 Synchronizuję tylko węzeł {0}
3876 3876 Synchronizuję tylko relację {0}
3877 3877 -----
3878 3878 Synchronizuję tylko drogę {0}
3879 3879 -----
3880 3880 -----
3881 3881 tenis stołowy
3882 3882 Nawierzchnia dla niewidomych
3883 3883 -----
3884 3884 -----
3885 3885 -----
3886 3886 -----
3887 3887 -----
3888 3888 -----
3889 3889 -----
3890 3890 Oznacz drogi jako
3891 3891 -----
3892 3892 -----
3893 3893 -----
3894 3894 Szablony
3895 3895 Etykiety
3896 3896 -----
3897 3897 Tagi i Członkowie
3898 3898 -----
3899 3899 -----
3900 3900 -----
3901 3901 -----
3902 3902 Znaczniki nowego zestawu zmian
3903 3903 -----
3904 3904 krawiec
3905 3905 -----
3906 3906 -----
3907 3907 -----
3908 3908 -----
3909 3909 postój taksówek
3910 3910 droga kołowania
3911 3911 telefon
3912 3912 na karty telefoniczne
3913 3913 tenis
3914 3914 -----
3915 3915 terminal
3916 3916 -----
3917 3917 -----
3918 3918 -----
3919 3919 -----
3920 3920 -----
3921 3921 droga powiatowa
3922 3922 -----
3923 3923 -----
3924 3924 -----
3925 3925 -----
3926 3926 -----
3927 3927 -----
3928 3928 Sprawdza URL API
3929 3929 Test {0}/{1}: Rozpoczynanie {2}
3930 3930 -----
3931 3931 -----
3932 3932 -----
3933 3933 -----
3934 3934 Namiar (kompasowy) tworzonego odcinka.
3935 3935 -----
3936 3936 URL API działa poprawnie.
3937 3937 -----
3938 3938 -----
3939 3939 -----
3940 3940 -----
3941 3941 Serwer OSM ''{0}'' zgłosił błędne żądanie.<br>
3942 3942 -----
3943 3943 -----
3944 3944 -----
3945 3945 -----
3946 3946 -----
3947 3947 -----
3948 3948 -----
3949 3949 Kąt pomiędzy poprzednim i bieżącym segmentem tworzonej drogi.
3950 3950 -----
3951 3951 -----
3952 3952 -----
3953 3953 Dane w schowku nie są obrazem
3954 3954 Zawartość tego zestawu zmian nie została jeszcze pobrana.
3955 3955 -----
3956 3956 -----
3957 3957 Bieżące zaznaczenie nie może być użyte do rozdzielenia.
3958 3958 -----
3959 3959 -----
3960 3960 -----
3961 3961 -----
3962 3962 Wprowadzona wartość nie jest poprawnym adresem kafelka
3963 3963 Wprowadzona wartość dla kafelka nie jest poprawna dla podanego powiększenia.
3964 3964 Dokument nie zawiera żadnych danych.
3965 3965 -----
3966 3966 -----
3967 3967 -----
3968 3968 Szerokość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3969 3969 Długość geograficzna punktu wskazywanego przez kursor.
3970 3970 -----
3971 3971 -----
3972 3972 Długość nowego, tworzonego odcinka.
3973 3973 -----
3974 3974 -----
3975 3975 -----
3976 3976 Nazwa obiektu wskazywanego przez kursor.
3977 3977 -----
3978 3978 Hasło nie może być puste. Wprowadź swoje hasło OSM
3979 3979 -----
3980 3980 Wtyczka została usunięta z konfiguracji. Proszę ponownie uruchomić program JOSM , aby wyładować wtyczkę.
3981 3981 Odwzorowanie {0} w adresie URL oraz bieżące odwzorowanie {1} nie są zgodne.\nMoże to spowodować powstanie błędnych współrzędnych.
3982 3982 Projekcja {0} nie może zostać aktywowana. Używam Mercatora.
3983 3983 -----
3984 3984 -----
3985 3985 -----
3986 3986 -----
3987 3987 -----
3988 3988 -----
3989 3989 -----
3990 3990 -----
3991 3991 Wybrane węzły nie współdzielą tej samej trasy.
3992 3992 -----
3993 3993 -----
3994 3994 Serwer odpowiedział błędem o kodzie {0}.
3995 3995 -----
3996 3996 -----
3997 3997 -----
3998 3998 -----
3999 3999 -----
4000 4000 Wtyczka turnrestrictions pozwala na wprowadzenie informacji dotyczących ograniczeń skrętu do bazy danych OpenStreetMap.
4001 4001 -----
4002 4002 Widoczny obszar jest albo zbyt mały abo zbyt duży aby pobrać dane z OpenStreetBugs
4003 4003 Droga nie może być rozdzielona w wybranych węzłach. (Podpowiedź: Wybierz węzły w środku drogi.)
4004 4004 Drogi nie mogą być połączone jeżeli są skierowane tak jak obecnie. Czy zmienić kierunek niektórych dróg?
4005 4005 teatr
4006 4006 -----
4007 4007 Ich wersja
4008 4008 Ich wersja (na serwerze)
4009 4009 Ich z Połączoną
4010 4010 park rozrywki
4011 4011 -----
4012 4012 Nie ma otwartych zestawów zmian
4013 4013 Nie wybrano opiektów do pobrania
4014 4014 Pozostały nierozwiązane konflikty. Wszystkie konfliktowe przypadki zostaną odrzucone. Czy kontunuować?
4015 4015 -----
4016 4016 -----
4017 4017 -----
4018 4018 Wystąpił/o {0} koflikt/ów podczas importu.
4019 4019 Ta akcja nie będzie miała skrótu.\n\n
4020 4020 Może to spowodować przypadkowe usunięcie węzłów.
4021 4021 -----
4022 4022 -----
4023 4023 -----
4024 4024 -----
4025 4025 To znajduje się za końcem nagrania.
4026 4026 -----
4027 4027 -----
4028 4028 Ten węzeł nie jest przyklejony do niczego więcej.
4029 4029 -----
4030 4030 -----
4031 4031 Ta wtyczka pozwala na wyświetlanie dowolnych obrazów jako tło w edytorze i wyrównanie ich względem mapy.
4032 4032 -----
4033 4033 -----
4034 4034 -----
4035 4035 -----
4036 4036 -----
4037 4037 -----
4038 4038 Ten test sprawdza czy droga zawiera niektóre węzły więcej niż jeden raz.
4039 4039 -----
4040 4040 -----
4041 4041 -----
4042 4042 -----
4043 4043 Ten test sprawdza czy dwie drogi, rzeki lub budynki przecinają się, ale nie są połączone węzłem.
4044 4044 -----
4045 4045 Ten test sprawdza czy linie brzegowe są poprawne.
4046 4046 -----
4047 4047 -----
4048 4048 -----
4049 4049 -----
4050 4050 -----
4051 4051 -----
4052 4052 -----
4053 4053 -----
4054 4054 -----
4055 4055 -----
4056 4056 Ta wersja JOSM jest niekompatybilna z konfiguracją serwera.
4057 4057 Te węzły nie są wewnąrz koła. Porzucam.
4058 4058 Numery kafelków mapy
4059 4059 -----
4060 4060 Adres kafelka:
4061 4061 -----
4062 4062 Zakres czasu
4063 4063 Strefa czasowa:
4064 4064 -----
4065 4065 -----
4066 4066 -----
4067 4067 Do usunięcia
4068 4068 -----
4069 4069 Do:
4070 4070 Przełącza na pełny ekran
4071 4071 Przełącz linie łączące punktu GPX
4072 4072 Przełącza widok szkieletowy
4073 4073 Przełącza na pełny ekran
4074 4074 Przełącza wyświetlanie menedżera zestawów zmian
4075 4075 Zmienia widoczność markerów tekstowych i ikon.
4076 4076 Zmienia widocznoś zaznaczonej warstwy.
4077 4077 Przełącz: {0}
4078 4078 Przełącza ustawienie globalne "{0}".
4079 4079 toalety
4080 4080 -----
4081 4081 bramka (opłata)
4082 4082 punkt poboru opłat
4083 4083 Narzędzie: {0}
4084 4084 Pasek narzędzi
4085 4085 Personalizacja paska narzędzi
4086 4086 Narzędzia
4087 4087 Narzedzie do rysowania budynków.
4088 4088 -----
4089 4089 Turystyka
4090 4090 wieża
4091 4091 Numer referencyjny
4092 4092 Typ wieży
4093 4093 małe miasto
4094 4094 ratusz
4095 4095 -----
4096 4096 zabawki
4097 4097 -----
4098 4098 -----
4099 4099 -----
4100 4100 -----
4101 4101 -----
4102 4102 droga gruntowa
4103 4103 Kolorowanie ścieżek i punktów
4104 4104 -----
4105 4105 -----
4106 4106 Typ drogi
4107 4107 środek uspokojenia ruchu
4108 4108 sygnalizacja świetlna
4109 4109 tramwaj
4110 4110 przystanek tramwajowy
4111 4111 -----
4112 4112 Podróż
4113 4113 biuro podróży
4114 4114 drzewo
4115 4115 droga ekspresowa
4116 4116 droga ekspresowa - dojazd
4117 4117 -----
4118 4118 Postaraj się zaintalować najnowszą wersję tej wtyczki przed zgłaszaniem błędu.
4119 4119 -----
4120 4120 tunel
4121 4121 Początek tunelu
4122 4122 -----
4123 4123 ograniczenia skrętu
4124 4124 miejsce do zawracania
4125 4125 -----
4126 4126 -----
4127 4127 kołowrotek
4128 4128 obrotnica
4129 4129 Rodzaj
4130 4130 -----
4131 4131 Typ:
4132 4132 Rodzaj
4133 4133 Sklep z oponami
4134 4134 -----
4135 4135 NIEZNANA
4136 4136 -----
4137 4137 -----
4138 4138 Adres URL z www.openstreetmap.org (można wkleić adres aby pobrać obszar)
4139 4139 -----
4140 4140 -----
4141 4141 -----
4142 4142 -----
4143 4143 -----
4144 4144 -----
4145 4145 -----
4146 4146 Rozdziel drogi
4147 4147 -----
4148 4148 -----
4149 4149 -----
4150 4150 Nie można utworzyć nowego znacznika dźwiękowego.
4151 4151 -----
4152 4152 -----
4153 4153 -----
4154 4154 Nie udało się odnaleźć tłumaczenia dla języka: {0}. Użyty zostanie {1}.
4155 4155 -----
4156 4156 -----
4157 4157 -----
4158 4158 Nie można parsować współrzędnych
4159 4159 -----
4160 4160 Nie można zsynchronizować aktualnie odtwarzanej warstwy.
4161 4161 droga gminna
4162 4162 -----
4163 4163 -----
4164 4164 Niepołączona linia brzegowa
4165 4165 -----
4166 4166 Niepołączone drogi.
4167 4167 -----
4168 4168 -----
4169 4169 -----
4170 4170 -----
4171 4171 -----
4172 4172 -----
4173 4173 -----
4174 4174 -----
4175 4175 -----
4176 4176 -----
4177 4177 Cofnij
4178 4178 -----
4179 4179 Cofnij przesunięcie
4180 4180 -----
4181 4181 Cofa ostatnią czynność.
4182 4182 -----
4183 4183 Oderwij panel
4184 4184 Nieoczekiwany błąd
4185 4185 -----
4186 4186 -----
4187 4187 -----
4188 4188 -----
4189 4189 -----
4190 4190 -----
4191 4191 -----
4192 4192 -----
4193 4193 -----
4194 4194 -----
4195 4195 Niespodziewana wartość parametru "index". Wynosi {0}
4196 4196 Odblokuj
4197 4197 Odblokowuje bierzącą listę połączonych elementów.
4198 4198 Rozdzielenie węzła
4199 4199 uniwersytet
4200 4200 Nieznane rozszerzenie pliku: {0}
4201 4201 Nieznany adres
4202 4202 Nieznany stan problemu
4203 4203 -----
4204 4204 -----
4205 4205 Nieznany tryb {0}
4206 4206 -----
4207 4207 -----
4208 4208 -----
4209 4209 -----
4210 4210 -----
4211 4211 Nieznany typ: {0}
4212 4212 Warstwa WMS bez nazwy
4213 4213 Skrzyżowanie bez nazwy
4214 4214 Nienazwana niesklasyfikowana droga
4215 4215 Drogi bez nazwy
4216 4216 -----
4217 4217 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed usunięciem?
4218 4218 Istnieją niezapisane zmiany - zapisać/wysłać przed opuszczeniem programu?
4219 4219 Niezapisane dane i konflikty
4220 4220 -----
4221 4221 -----
4222 4222 Niezapisane dane OSM
4223 4223 Odznacz wszystko
4224 4224 Odznacz wszystko (anulowanie)
4225 4225 Odznacz wszystko (zaznaczenie)
4226 4226 Odznacza wszystkie obiekty.
4227 4227 Nieosługiwana wersja pliku WMS; znaleziono {0}, oczekiwano {1}
4228 4228 -----
4229 4229 -----
4230 4230 Nie wspierana wersja: {0}
4231 4231 -----
4232 4232 Drogi bez tagów
4233 4233 -----
4234 4234 -----
4235 4235 W górę
4236 4236 -----
4237 4237 Aktualizuj
4238 4238 -----
4239 4239 -----
4240 4240 Aktualizuj dane
4241 4241 -----
4242 4242 Czas pomiędzy aktualizacjami (w dniach):
4243 4243 Pobierz zmiany
4244 4244 Aktualizacja obiektów
4245 4245 Aktualizuj wtyczki
4246 4246 Pobierz wybrane
4247 4247 -----
4248 4248 -----
4249 4249 Aktualizuje wybrane wtyczki
4250 4250 Zaktualizowano
4251 4251 Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4252 4252 Aktualizuje obecnie zaznaczone obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
4253 4253 -----
4254 4254 -----
4255 4255 -----
4256 4256 Uaktualnianie zestawu zmian {0}...
4257 4257 Uaktualnianie zestawu zmian...
4258 4258 Odświeżanie danych
4259 4259 Aktualizowanie ignorowanych błędów...
4260 4260 Aktualizowanie mapy...
4261 4261 -----
4262 4262 Wyślij
4263 4263 Wyślij zmiany
4264 4264 Wyślij Ustawienia
4265 4265 -----
4266 4266 Wyślij ślady
4267 4267 Wysyła wszystkie zmiany z aktywnej warstwy danych do serwera OSM
4268 4268 Wysyła wszystkie zmiany zaznaczone na warstwie danych do serwera OSM
4269 4269 -----
4270 4270 Wyślij dane
4271 4271 -----
4272 4272 -----
4273 4273 -----
4274 4274 -----
4275 4275 -----
4276 4276 -----
4277 4277 Wyślij wybrane elementy
4278 4278 -----
4279 4279 Wyślij bieżące ustawienia na serwer
4280 4280 -----
4281 4281 -----
4282 4282 -----
4283 4283 -----
4284 4284 -----
4285 4285 Wysyłanie śladu GPX
4286 4286 -----
4287 4287 -----
4288 4288 Przesyłanie danych...
4289 4289 Przesyłanie danych z warstwy "{0}"
4290 4290 Wysyła ślady do openstreetmap.org
4291 4291 Użycie
4292 4292 Użyj
4293 4293 Użyj <b>(</b> oraz <b>)</b> aby pogrupować wyrażenia
4294 4294 -----
4295 4295 Użyj <b>I</b> lub <b>OR</b> by połączyć logicznym "lub"
4296 4296 -----
4297 4297 Używaj prostego uwierzytelniania
4298 4298 Używaj OAuth
4299 4299 -----
4300 4300 -----
4301 4301 Użyj własnych zapytań o zestawy zmian
4302 4302 -----
4303 4303 Użyj stopni dziesiętnych.
4304 4304 Użyj domyślny
4305 4305 -----
4306 4306 -----
4307 4307 -----
4308 4308 -----
4309 4309 Użyj warstwy błędów
4310 4310 -----
4311 4311 Użyj ustawień globalnych.
4312 4312 Użyj listę ignorowanych
4313 4313 Użyj niestandardowych wyjątków
4314 4314 -----
4315 4315 Użyj standardowych wyjątków
4316 4316 -----
4317 4317 -----
4318 4318 -----
4319 4319 -----
4320 4320 -----
4321 4321 -----
4322 4322 Używa warstwę z błędami aby wyświetlić problemowe elementy.
4323 4323 Używa listę ignorowanych problemów by pominąć niektóre ostrzeżenia.
4324 4324 -----
4325 4325 Używany styl
4326 4326 Użytkownik
4327 4327 ID użytkownika:
4328 4328 Nazwa użytkownika:
4329 4329 Użytkownik:
4330 4330 Nazwa użytkownika
4331 4331 -----
4332 4332 W zamian użyty będzie skrót "{0}".\n\n
4333 4333 Zweryfikuj
4334 4334 -----
4335 4335 -----
4336 4336 -----
4337 4337 Sprawdzanie
4338 4338 Sprawdzanie poprawności
4339 4339 Błędy
4340 4340 -----
4341 4341 Wartość
4342 4342 -----
4343 4343 -----
4344 4344 -----
4345 4345 -----
4346 4346 -----
4347 4347 -----
4348 4348 Wartość:
4349 4349 -----
4350 4350 Różnorodne ustawienia, które wpływają na wygląd programu.
4351 4351 -----
4352 4352 Prędkość (czerwony = wolno, zielony = szybko)
4353 4353 automat sprzedający
4354 4354 Sprzedawane produkty
4355 4355 -----
4356 4356 -----
4357 4357 -----
4358 4358 Wersja {0}
4359 4359 -----
4360 4360 -----
4361 4361 -----
4362 4362 -----
4363 4363 Wersja: {0}
4364 4364 weterynarz
4365 4365 Przez:
4366 4366 wypożyczalnia wideo
4367 4367 Widok
4368 4368 Widok: {0}
4369 4369 punkt widokowy
4370 4370 wieś
4371 4371 zieleń miejska
4372 4372 Miasto
4373 4373 winnica
4374 4374 Widoczność
4375 4375 -----
4376 4376 Odwiedź stronę domową
4377 4377 -----
4378 4378 Kalibracja urządzenia nagrywającego
4379 4379 wulkan
4380 4380 Napięcie
4381 4381 -----
4382 4382 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony informacyjnej lub historii obiektu OSM najprawdopodobniej zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4383 4383 UWAGA: nieznany format adresu URL API. Przekierowanie do strony użytkownika OSM prawdopodobnie zakończy się niepowodzeniem. Adres URL API to: "{0}"
4384 4384 -----
4385 4385 -----
4386 4386 -----
4387 4387 Błąd WMS
4388 4388 Pliki WMS (*.wms)
4389 4389 Warstwa WMS
4390 4390 Ustawienia wtyczki WMS
4391 4391 Adres serwera WMS
4392 4392 URL WMS (domyślny)
4393 4393 -----
4394 4394 Warstwa WMS ({0}), automatycznie pobrana w powiększeniu {1}
4395 4395 Warstwa WMS ({0}), pobrana w powiększeniu {1}
4396 4396 -----
4397 4397 -----
4398 4398 Oczekiwanie 10 sekund...
4399 4399 -----
4400 4400 -----
4401 4401 -----
4402 4402 mur
4403 4403 Uwaga
4404 4404 -----
4405 4405 -----
4406 4406 -----
4407 4407 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Nie udało się utworzyć brakującego katalogu ustawień: {0}
4408 4408 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień. Folder ustawień ''{0}'' nie jest folderem.
4409 4409 Ostrzeżenie: Nie można zainicjować ustawień.\r\nNie udało się przywrócić pliku ustawień domyślnych: {0}
4410 4410 -----
4411 4411 -----
4412 4412 -----
4413 4413 -----
4414 4414 -----
4415 4415 -----
4416 4416 -----
4417 4417 -----
4418 4418 Ostrzeżenie: Brak pliku ustawień''{0}''. Tworzenie pliku ustawień domyślnych.
4419 4419 -----
4420 4420 Ostrzeżenie: Zamiana istniejącego pliku ustawień "{0}" na plik ustawień domyślnych.
4421 4421 -----
4422 4422 -----
4423 4423 Uwaga: Hasło nie jest szyfrowane podczas transmisji.
4424 4424 -----
4425 4425 -----
4426 4426 -----
4427 4427 -----
4428 4428 -----
4429 4429 -----
4430 4430 -----
4431 4431 -----
4432 4432 -----
4433 4433 -----
4434 4434 -----
4435 4435 -----
4436 4436 -----
4437 4437 -----
4438 4438 -----
4439 4439 -----
4440 4440 -----
4441 4441 -----
4442 4442 -----
4443 4443 -----
4444 4444 -----
4445 4445 -----
4446 4446 -----
4447 4447 -----
4448 4448 -----
4449 4449 -----
4450 4450 -----
4451 4451 -----
4452 4452 -----
4453 4453 -----
4454 4454 -----
4455 4455 -----
4456 4456 -----
4457 4457 -----
4458 4458 -----
4459 4459 -----
4460 4460 -----
4461 4461 -----
4462 4462 -----
4463 4463 -----
4464 4464 -----
4465 4465 -----
4466 4466 -----
4467 4467 -----
4468 4468 -----
4469 4469 -----
4470 4470 -----
4471 4471 -----
4472 4472 -----
4473 4473 Ostrzeżenia
4474 4474 myjnia samochodowa
4475 4475 kosz na śmieci
4476 4476 oczyszczalnia ścieków
4477 4477 Woda
4478 4478 park wodny
4479 4479 wieża ciśnień
4480 4480 wodospad
4481 4481 -----
4482 4482 Pliki audio Wave (*.wav)
4483 4483 -----
4484 4484 -----
4485 4485 -----
4486 4486 -----
4487 4487 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi (ulicy)
4488 4488 Węzeł końca drogi leżący blisko innej drogi
4489 4489 -----
4490 4490 -----
4491 4491 -----
4492 4492 -----
4493 4493 -----
4494 4494 -----
4495 4495 -----
4496 4496 Etykietowanie punktów
4497 4497 -----
4498 4498 Punkty drogowe
4499 4499 Drogi
4500 4500 krzyż przydrożny
4501 4501 kapliczka
4502 4502 Strona internetowa: {0}
4503 4503 Strona internetowa
4504 4504 -----
4505 4505 jaz
4506 4506 mokradło
4507 4507 Dla niepełnosprawnych
4508 4508 Wózki inwalidzkie
4509 4509 -----
4510 4510 -----
4511 4511 Podczas odwracania kierunku drogi następujące właściwości drogi oraz jej węzłów powinny zostać uwzględniony aby zachować spójność.
4512 4512 Podczas zapisywania, pozostawia kopie zapasowe pliku dodając ~ do nazwy
4513 4513 -----
4514 4514 Całą grupę
4515 4515 Szerokość (w metrach)
4516 4516 -----
4517 4517 -----
4518 4518 -----
4519 4519 wiatrak
4520 4520 rękaw
4521 4521 Widok szkieletowy
4522 4522 -----
4523 4523 -----
4524 4524 -----
4525 4525 las pierwotny
4526 4526 zakład produkcyjny
4527 4527 Świat
4528 4528 -----
4529 4529 -----
4530 4530 -----
4531 4531 -----
4532 4532 -----
4533 4533 -----
4534 4534 -----
4535 4535 -----
4536 4536 Brakuje znacznika XML <user>.
4537 4537 -----
4538 4538 Tak
4539 4539 -----
4540 4540 -----
4541 4541 Tak, usuń węzły
4542 4542 -----
4543 4543 -----
4544 4544 -----
4545 4545 -----
4546 4546 Zamierzasz usunąć węzły spoza obszaru, który pobrano.<br>Może to spowodowac problem, ponieważ inne (niewidoczne dla ciebie) obiekty mogą używać tych węzłów.<br>Czy naprawdę zamierzasz je usunąć?
4547 4547 Chcesz uruchomić {0} okien programu.<br>To może spowodować zatkanie pulpitu oknami<br>oraz zająć dużo czasu.
4548 4548 Możesz też wkleić adres URL z www.openstreetmap.org
4549 4549 -----
4550 4550 Napotkałeś błąd w JOSM
4551 4551 Napotkałeś błąd w JOSM. Zanim zgłosisz błąd upewnij się że posiadasz najnowszą wersję JOSM dostępną tutaj:
4552 4552 Należy ponownie uruchomić program JOSM, aby niektóre ustawienia stały się aktywne.
4553 4553 -----
4554 4554 -----
4555 4555 -----
4556 4556 Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesunięcie dużej liczby elementów jest często wynikiem pomyłki.\nCzy na pewno je przesunąć?
4557 4557 -----
4558 4558 -----
4559 4559 -----
4560 4560 Musisz wybrać dwa lub więcej węzłów aby rozdzielić drogę okrężną.
4561 4561 -----
4562 4562 -----
4563 4563 -----
4564 4564 Musisz włączyć pauzę kiedy usłyszysz wskazówkę do synchronizacji.
4565 4565 -----
4566 4566 Powinieneś także zaktualizować swoje wtyczki. Jeśli żadna z tych sugestii nie pomaga prosimy o zgłoszenie błędu w naszym systemie za pomocą tego linku:
4567 4567 -----
4568 4568 JOSM został zaktualizowany.<br>Aby zapobiec błędom powinny być zaktualizowane także wtyczki.<br><br>Zaktualizować wtyczki?
4569 4569 -----
4570 4570 -----
4571 4571 zoo
4572 4572 Powiększ
4573 4573 Zbliżenie (w metrach)
4574 4574 Powiększ
4575 4575 Zmniejsz
4576 4576 Powiększa i przesuwa mapę
4577 4577 -----
4578 4578 Powiększaj przeciągając lub przez Ctrl+. lub Ctrl+,; przesuwanie - Ctrl+góra, lewo, dół, prawo; przesuń powiększenie prawym przyciskiem
4579 4579 Powiększ
4580 4580 -----
4581 4581 Poziom powiększenia:
4582 4582 Zmniejsz
4583 4583 Powiększ aby pokazać: {0}
4584 4584 Powiększ do
4585 4585 -----
4586 4586 -----
4587 4587 Pokaż problem
4588 4588 Powiększ do wybranych elementów
4589 4589 Powiększ do zaznaczenia
4590 4590 -----
4591 4591 Powiększa do obecnie wybranego ograniczenia skrętu
4592 4592 -----
4593 4593 -----
4594 4594 -----
4595 4595 Pokaż {0}
4596 4596 -----
4597 4597 -----
4598 4598 -----
4599 4599 "{0}" nie jest połączona i z tego powodu nie można połączyć obszarów
4600 4600 \nWysokość: {0} m
4601 4601 -----
4602 4602 -----
4603 4603 -----
4604 4604 -----
4605 4605 -----
4606 4606 -----
4607 4607 -----
4608 4608 -----
4609 4609 -----
4610 4610 -----
4611 4611 -----
4612 4612 -----
4613 4613 -----
4614 4614 -----
4615 4615 -----
4616 4616 -----
4617 4617 -----
4618 4618 Edycja stacji
4619 4619 -----
4620 4620 -----
4621 4621 stacja
4622 4622 -----
4623 4623 Wstecz
4624 4624 Szybciej
4625 4625 Zwiększa prędkość odtwarzania.
4626 4626 Do przodu
4627 4627 Wraca do wcześniej odtwarzanego fragmentu.
4628 4628 Przeskakuje do następnego fragmentu.
4629 4629 Następny znacznik
4630 4630 Odtwórz następny znacznik.
4631 4631 Odtwórz poprzedni znacznik.
4632 4632 Odtwórz / wstrzymaj
4633 4633 Poprzedni znacznik
4634 4634 Wolniej
4635 4635 Zmniejsza prędkość odtwarzania.
4636 4636 Zamknięty
4637 4637 Otwarty
4638 4638 -----
4639 4639 -----
4640 4640 -----
4641 4641 -----
4642 4642 -----
4643 4643 D
4644 4644 U
4645 4645 A
4646 4646 Z
4647 4647 U
4648 4648 O
4649 4649 T
4650 4650 Z
4651 4651 Tekst
4652 4652 -----
4653 4653 -----
4654 4654 -----
4655 4655 -----
4656 4656 -----
4657 4657 -----
4658 4658 -----
4659 4659 -----
4660 4660 -----
4661 4661 -----
4662 4662 Edycja stacji kolejowej
4663 4663 stacja kolejowa
4664 4664 -----
4665 4665 -----
4666 4666 -----
4667 4667 -----
4668 4668 -----
4669 4669 Klucz:
4670 4670 -----
4671 4671 -----
4672 4672 skrótowa nazwa ulicy
4673 4673 -----
4674 4674 dodaj do zaznaczenia
4675 4675 adres
4676 4676 administracyjna
4677 4677 -----
4678 4678 -----
4679 4679 droga powietrzna
4680 4680 -----
4681 4681 -----
4682 4682 -----
4683 4683 dla rolnictwa
4684 4684 wszystkie
4685 4685 -----
4686 4686 alejka
4687 4687 alfabetycznie
4688 4688 -----
4689 4689 alternatywny
4690 4690 -----
4691 4691 udogodnienie
4692 4692 -----
4693 4693 -----
4694 4694 -----
4695 4695 -----
4696 4696 kościół anglikański
4697 4697 jedzenie dla zwierząt
4698 4698 -----
4699 4699 dowolne
4700 4700 różne substancje
4701 4701 -----
4702 4702 łucznictwo
4703 4703 obszar
4704 4704 -----
4705 4705 azjatycka
4706 4706 asfalt
4707 4707 lekkoatletyka
4708 4708 futbol australijski
4709 4709 -----
4710 4710 -----
4711 4711 tło
4712 4712 -----
4713 4713 -----
4714 4714 zła
4715 4715 bahaizm
4716 4716 baptyści
4717 4717 bariera
4718 4718 -----
4719 4719 -----
4720 4720 Basen
4721 4721 siatkówka
4722 4722 Plaża
4723 4723 -----
4724 4724 -----
4725 4725 -----
4726 4726 -----
4727 4727 czarny
4728 4728 niebieski
4729 4729 torfowisko
4730 4730 bule
4731 4731 granica
4732 4732 gra w kule
4733 4733 marka
4734 4734 most
4735 4735 etykieta "most" na węźle
4736 4736 brązowy
4737 4737 teren poprzemysłowy
4738 4738 buddyzm
4739 4739 budynek
4740 4740 -----
4741 4741 hamburgery
4742 4742 -----
4743 4743 wydzielony pas autobusowy
4744 4744 -----
4745 4745 kajakarstwo
4746 4746 uwzględnij wielkość liter
4747 4747 kościół katolicki
4748 4748 Cmentarz
4749 4749 -----
4750 4750 -----
4751 4751 -----
4752 4752 -----
4753 4753 -----
4754 4754 kurczak
4755 4755 chińska
4756 4756 -----
4757 4757 chrześcijaństwo
4758 4758 papierosy
4759 4759 miasto
4760 4760 cywilna
4761 4761 wspinaczka
4762 4762 zgodnie z ruchem wskazówek zegara
4763 4763 zamknięty
4764 4764 węglowa
4765 4765 linia brzegowa
4766 4766 bruk
4767 4767 -----
4768 4768 komunikacyjna
4769 4769 szuter
4770 4770 beton
4771 4771 prezerwatywy
4772 4772 -----
4773 4773 -----
4774 4774 -----
4775 4775 konflikt
4776 4776 iglasty
4777 4777 połaczenie
4778 4778 w budowie
4779 4779 sieć trakcyjna
4780 4780 -----
4781 4781 -----
4782 4782 liczba
4783 4783 -----
4784 4784 -----
4785 4785 krykiet
4786 4786 krykiet
4787 4787 krokiet
4788 4788 -----
4789 4789 -----
4790 4790 kolarstwo
4791 4791 dane
4792 4792 liściasty
4793 4793 obiekt dedykowany
4794 4794 -----
4795 4795 -----
4796 4796 -----
4797 4797 -----
4798 4798 -----
4799 4799 -----
4800 4800 usunięto
4801 4801 -----
4802 4802 -----
4803 4803 -----
4804 4804 przestarzały
4805 4805 dla wyznaczonych pojazdów
4806 4806 dojazd do posesji
4807 4807 objazd
4808 4808 -----
4809 4809 -----
4810 4810 zablokowane
4811 4811 Dok
4812 4812 wyścigi psów
4813 4813 podwójny
4814 4814 na dół
4815 4815 -----
4816 4816 pobrany obszar
4817 4817 napoje
4818 4818 podjazd
4819 4819 wschód
4820 4820 łatwa
4821 4821 -----
4822 4822 elementy
4823 4823 -----
4824 4824 jazda konna
4825 4825 ewangelikalizm
4826 4826 parzyste
4827 4827 przykłady
4828 4828 doskonała
4829 4829 torby na odchody
4830 4830 dla ekspertów
4831 4831 rozszerza opcje edycji opening_hours
4832 4832 fałsz: ten opcja jest zawsze wyłączona
4833 4833 -----
4834 4834 Gospodarstwo
4835 4835 -----
4836 4836 -----
4837 4837 prom
4838 4838 znajdź w zaznaczeniu
4839 4839 ryba z frytkami
4840 4840 -----
4841 4841 -----
4842 4842 jedzenie
4843 4843 -----
4844 4844 -----
4845 4845 -----
4846 4846 las
4847 4847 -----
4848 4848 -----
4849 4849 -----
4850 4850 cieplna
4851 4851 -----
4852 4852 francuska
4853 4853 od kafelka
4854 4854 z drogi
4855 4855 pełna
4856 4856 -----
4857 4857 gazowy
4858 4858 niemiecka
4859 4859 Lodowiec
4860 4860 -----
4861 4861 pole golfowe
4862 4862 dobra
4863 4863 znacznik GPS
4864 4864 punkt GPS
4865 4865 -----
4866 4866 -----
4867 4867 -----
4868 4868 -----
4869 4869 -----
4870 4870 trawa
4871 4871 kratka trawnikowa
4872 4872 żwir
4873 4873 szary
4874 4874 grecka
4875 4875 zielony
4876 4876 -----
4877 4877 grunt
4878 4878 gimnastyka
4879 4879 połowiczna
4880 4880 -----
4881 4881 zdrowie
4882 4882 ciepłowniczy
4883 4883 Zdrowie
4884 4884 -----
4885 4885 wyróżnienie
4886 4886 droga
4887 4887 Droga bez numeru referencyjnego
4888 4888 -----
4889 4889 -----
4890 4890 -----
4891 4891 hinduizm
4892 4892 historia
4893 4893 tablica historyczna
4894 4894 hokej
4895 4895 tragiczna
4896 4896 -----
4897 4897 wyścigi konne
4898 4898 -----
4899 4899 -----
4900 4900 -----
4901 4901 -----
4902 4902 -----
4903 4903 wodna
4904 4904 -----
4905 4905 -----
4906 4906 -----
4907 4907 -----
4908 4908 nieaktywne
4909 4909 -----
4910 4910 niekompletne
4911 4911 niekompletna droga
4912 4912 indyjska
4913 4913 wewnętrzny
4914 4914 Teren przemysłowy
4915 4915 Wewnętrzny segment
4916 4916 średnia
4917 4917 -----
4918 4918 wysepka
4919 4919 wydzielone pomieszczenie
4920 4920 włoska
4921 4921 dżinizm
4922 4922 japońska
4923 4923 świadkowie Jehowy
4924 4924 judaizm
4925 4925 -----
4926 4926 -----
4927 4927 -----
4928 4928 -----
4929 4929 -----
4930 4930 -----
4931 4931 ląd
4932 4932 Wysypisko smieci
4933 4933 zagospodarowanie przestrzenne
4934 4934 -----
4935 4935 warstwa
4936 4936 -----
4937 4937 w lewo
4938 4938 wypoczynek
4939 4939 -----
4940 4940 -----
4941 4941 limitowane
4942 4942 strefa zamieszkania
4943 4943 -----
4944 4944 ładowanie wtyczki "{0}" (wersja {1})
4945 4945 -----
4946 4946 zablokuj przewijanie
4947 4947 -----
4948 4948 -----
4949 4949 niska
4950 4950 luteranie
4951 4951 namorzyny
4952 4952 -----
4953 4953 -----
4954 4954 marsze
4955 4955 max szer.
4956 4956 max dł.
4957 4957 -----
4958 4958 tryb wymiarowania
4959 4959 -----
4960 4960 -----
4961 4961 metodyści
4962 4962 meksykańska
4963 4963 Teren wojskowy
4964 4964 min szer.
4965 4965 min dł.
4966 4966 błędnie wpisana nazwa klucza
4967 4967 mieszany
4968 4968 mormoni
4969 4969 sporty motorowe
4970 4970 -----
4971 4971 autostrada
4972 4972 ciąg pieszy
4973 4973 -----
4974 4974 Błoto
4975 4975 różne sporty
4976 4976 wielopoziomowy
4977 4977 -----
4978 4978 -----
4979 4979 islam
4980 4980 -----
4981 4981 narodowa
4982 4982 -----
4983 4983 -----
4984 4984 tablica przyrodnicza
4985 4985 gazety
4986 4986 następny
4987 4987 nie
4988 4988 -----
4989 4989 brak opisu
4990 4990 -----
4991 4991 -----
4992 4992 brak modyfikatora
4993 4993 -----
4994 4994 -----
4995 4995 -----
4996 4996 zakaz skrętu w lewo
4997 4997 zakaz skrętu w prawo
4998 4998 zakaz jazdy prosto
4999 4999 zakaz zawracania
5000 5000 -----
5001 5001 -----
5002 5002 północ
5003 5003 północny-wschód
5004 5004 północny-zachód
5005 5005 nie zostały usunięte
5006 5006 -----
5007 5007 -----
5008 5008 tablica informacyjna
5009 5009 dla początkujących
5010 5010 jądrowa
5011 5011 obserwacyjna
5012 5012 nieparzyste
5013 5013 -----
5014 5014 -----
5015 5015 naftowy
5016 5016 stare szyny kolejowe
5017 5017 -----
5018 5018 -----
5019 5019 etykieta "jednokierunkowa" na węźle
5020 5020 -----
5021 5021 nakaz skrętu w lewo
5022 5022 nakaz skrętu w prawo
5023 5023 nakaz jazdy prosto
5024 5024 otwarty
5025 5025 -----
5026 5026 opcje
5027 5027 -----
5028 5028 kościół prawosławny
5029 5029 -----
5030 5030 zewnętrzny
5031 5031 Zewnętrzny segment
5032 5032 poza pobranym obszarem
5033 5033 nadziemy
5034 5034 -----
5035 5035 -----
5036 5036 wysepka parkignowa
5037 5037 bilety parkingowe
5038 5038 częściowe: różne zaznaczone obiekty mają różne wartości - nie zmienia
5039 5039 -----
5040 5040 -----
5041 5041 utwardzona
5042 5042 kostka
5043 5043 Szczyt
5044 5044 kamienie
5045 5045 -----
5046 5046 -----
5047 5047 -----
5048 5048 zielonoświątkowcy
5049 5049 dopuszczalny
5050 5050 zdjęcia
5051 5051 fotowoltaiczna
5052 5052 nabrzeże
5053 5053 -----
5054 5054 -----
5055 5055 -----
5056 5056 -----
5057 5057 -----
5058 5058 -----
5059 5059 -----
5060 5060 boisko
5061 5061 -----
5062 5062 Miejsce
5063 5063 tablica botaniczna
5064 5064 plastik
5065 5065 -----
5066 5066 -----
5067 5067 proszę wybrać typ ograniczenia skrętu
5068 5068 proszę wybrać drogę
5069 5069 słup
5070 5070 polityczna
5071 5071 energia
5072 5072 prezbiterianie
5073 5073 poprzedni
5074 5074 droga krajowa
5075 5075 droga krajowa - dojazd
5076 5076 droga prywatna
5077 5077 proponowany
5078 5078 protestanci
5079 5079 publiczny
5080 5080 -----
5081 5081 mapy komunikacji miejskiej
5082 5082 bilety komunikacji miejskiej
5083 5083 -----
5084 5084 poczwórny
5085 5085 kwakrzy
5086 5086 kamieniołom
5087 5087 sport rakietowy
5088 5088 kolej
5089 5089 Teren kolejowy
5090 5090 -----
5091 5091 tory kolejowe
5092 5092 -----
5093 5093 -----
5094 5094 -----
5095 5095 czerwony
5096 5096 szuwary
5097 5097 odśwież listę portów
5098 5098 -----
5099 5099 regionalna
5100 5100 wyrażenie regularne
5101 5101 Relacja bez typu
5102 5102 usuń z zaznaczenia
5103 5103 -----
5104 5104 zamień zaznaczenie
5105 5105 droga lokalna
5106 5106 restauracja bez nazwy
5107 5107 -----
5108 5108 w prawo
5109 5109 koryto rzeczne
5110 5110 droga
5111 5111 rola
5112 5112 rondo
5113 5113 droga
5114 5114 -----
5115 5115 -----
5116 5116 -----
5117 5117 -----
5118 5118 piach
5119 5119 kanapki
5120 5120 skala
5121 5121 schemat
5122 5122 Zarośla
5123 5123 droga wojewódzka
5124 5124 -----
5125 5125 wybierz sport:
5126 5126 zaznaczony
5127 5127 zaznaczenie
5128 5128 -----
5129 5129 wydzielona przestrzeń
5130 5130 droga serwisowa
5131 5131 serwis
5132 5132 -----
5133 5133 ściekowy
5134 5134 szyici
5135 5135 strzelectwo
5136 5136 sklep
5137 5137 -----
5138 5138 bocznica
5139 5139 sikhizm
5140 5140 pojedynczy
5141 5141 miejsce
5142 5142 jazda na deskorolce
5143 5143 łyżwiarstwo
5144 5144 -----
5145 5145 narciarstwo
5146 5146 -----
5147 5147 -----
5148 5148 piłka nożna
5149 5149 południe
5150 5150 południowy-wschód
5151 5151 południowy-zachód
5152 5152 spirytualizm
5153 5153 Sport
5154 5154 -----
5155 5155 centrum sportowe
5156 5156 odnoga
5157 5157 stadion
5158 5158 znaczki
5159 5159 standardowy
5160 5160 -----
5161 5161 kamień
5162 5162 strumień
5163 5163 ulice
5164 5164 nazwa ulicy zawiera ss
5165 5165 ciąg
5166 5166 ciąg;ciąg;...
5167 5167 metro
5168 5168 -----
5169 5169 sunnici
5170 5170 terenowy
5171 5171 -----
5172 5172 bagno
5173 5173 słodycze
5174 5174 pływanie
5175 5175 -----
5176 5176 -----
5177 5177 tenis stołowy
5178 5178 tampony
5179 5179 taoizm
5180 5180 -----
5181 5181 tymczasowy
5182 5182 tymczasowy typ drogi
5183 5183 tenis
5184 5184 -----
5185 5185 droga powiatowa
5186 5186 tekst
5187 5187 tajska
5188 5188 tereny zalewowe
5189 5189 -----
5190 5190 -----
5191 5191 -----
5192 5192 -----
5193 5193 do drogi
5194 5194 topograficzna
5195 5195 -----
5196 5196 turystyka
5197 5197 -----
5198 5198 wieża
5199 5199 -----
5200 5200 zabawki
5201 5201 ścieżka
5202 5202 ścieżka i punkty
5203 5203 -----
5204 5204 sygnalizacja świetlna
5205 5205 tramway
5206 5206 potrójny
5207 5207 prawda: ta opcja jest zawsze włączona
5208 5208 droga ekspresowa
5209 5209 droga ekspresowa - dojazd
5210 5210 turecka
5211 5211 -----
5212 5212 rodzaj
5213 5213 droga gminna
5214 5214 -----
5215 5215 podziemny
5216 5216 podwodny
5217 5217 -----
5218 5218 -----
5219 5219 nieznany
5220 5220 nieoznakowane
5221 5221 -----
5222 5222 nieutwardzona
5223 5223 nieznana
5224 5224 nieustawione: nie ustawiaj tej opcji dla zaznaczonych obiektach
5225 5225 -----
5226 5226 nieotagowany
5227 5227 nieotagowana droga
5228 5228 nieużywane
5229 5229 -----
5230 5230 do góry
5231 5231 aż do kafelka
5232 5232 użycie
5233 5233 -----
5234 5234 błędy spradzania poprawności
5235 5235 pozostałe informacje z sprawdzania poprawności
5236 5236 ostrzeżenie sprawdzania poprawności
5237 5237 -----
5238 5238 wersja {0}
5239 5239 przez węzeł lub drogę
5240 5240 Wulkan
5241 5241 vouchery
5242 5242 -----
5243 5243 woda
5244 5244 szlak wodny
5245 5245 -----
5246 5246 -----
5247 5247 -----
5248 5248 -----
5249 5249 -----
5250 5250 tylko punkty
5251 5251 zachód
5252 5252 biały
5253 5253 tablica o zwierzętach
5254 5254 wiatrowa
5255 5255 -----
5256 5256 przewodowy
5257 5257 bezprzewodowy
5258 5258 drewno
5259 5259 -----
5260 5260 -----
5261 5261 Błędny znacznik highway na węźle
5262 5262 dworzec przetokowy
5263 5263 tak
5264 5264 -----
5265 5265 zaratusztrianizm
5266 5266 -----
5267 5267 -----
5268 5268 -----
5269 5269 Obiekty na warstwie {0}:
5270 5270 -----
5271 5271 -----
5272 5272 {0} nie jest liczbą
5273 5273 {0} metrów
5274 5274 -----
5275 5275 {0} musi być większe nić 0
5276 5276 {0} węzłów w drodze {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
5277 5277 -----
5278 5278 -----
5279 5279 -----
5280 5280 {0} km kw.
5281 5281 -----
5282 5282 -----
5283 5283 -----
5284 5284 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie węzła ''{4}'' (id: {5})
5285 5285 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie relacji ''{4}'' (id: {5})
5286 5286 {0}% ({1}/{2}), {3} zostało. Przesyłanie drogi ''{4}'' (id: {5})
5287 5287 -----
5288 5288 -----
5289 5289 {0}: Wersja {1} (lokalna: {2})
5290m 1 -----
5291m 2 -----
5292m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektu...
5293m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5294m 3 ({0}/{1}) Przesyłanie {2} obiektów...
5295m 4 -----
5296m 5 -----
5297m 6 -----
5298m 7 -----
5299m 8 -----
5300m 9 -----
5301m 10 -----
5302m 11 Dodano {0} obiekt
5303m 11 Dodano {0} obiekty
5304m 11 Dodano {0} obiektów
5305m 12 Nie można otworzyć {0} pliku, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5306m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5307m 12 Nie można otworzyć {0} plików, ponieważ brak odpowiedniego pliku importera.
5308m 13 Nie można otworzyć {0} pliku z plikiem importera ''{1}''.
5309m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5310m 13 Nie można otworzyć {0} plików z plikiem importera ''{1}''.
5311m 14 Zmiana właściwości {0} obiektu.
5312m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5313m 14 Zmiana właściwości {0} obiektów.
5314m 15 Zmień {0} obiekt
5315m 15 Zmień {0} obiekty
5316m 15 Zmień {0} obiektów
5317m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tego obiektu na serwerze.
5318m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5319m 16 Kliknij <strong>{0}</strong> aby sprawdzić stan tych obiektów na serwerze.
5320m 17 Konflikt podczas pobierania
5321m 17 Konflikty podczas pobierania
5322m 17 Konflikty podczas pobierania
5323m 18 -----
5324m 19 Usunięto {0} węzeł
5325m 19 Usunięto {0} węzły
5326m 19 Usunięto {0} węzłów
5327m 20 Usunięto {0} objekt
5328m 20 Usunięto {0} objekty
5329m 20 Usunięto {0} objektów
5330m 21 Usunięto {0} relację
5331m 21 Usunięto {0} relacje
5332m 21 Usunięto {0} relacji
5333m 22 Usunięto {0} drogę
5334m 22 Usunięto {0} drogi
5335m 22 Usunięto {0} dróg
5336m 23 Usuwanie {0} obiektu
5337m 23 Usuwanie {0} obiektów
5338m 23 Usuwanie {0} obiektów
5339m 24 Pobieranie następującej wtyczki <strong>nie powiodło się</strong>:
5340m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5341m 24 Pobieranie następujących {0} wtyczek <strong>nie powiodło się</strong>:
5342m 25 Pobieranie {0} zestawu zmian...
5343m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5344m 25 Pobieranie {0} zestawów zmian...
5345m 26 -----
5346m 27 -----
5347m 28 -----
5348m 29 -----
5349m 30 Wstaw w drogę nowy węzeł.
5350m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5351m 30 Wstaw w drogę nowe węzły {0}
5352m 31 -----
5353m 32 -----
5354m 33 Połączona wersja ({0} pozycja)
5355m 33 Połączona wersja ({0} pozycje)
5356m 33 Połączona wersja ({0} pozycji)
5357m 34 Przesunięto {0} węzeł
5358m 34 Przesunięto {0} węzły
5359m 34 Przesunięto {0} węzłów
5360m 35 Moja wersja ({0} pozycja)
5361m 35 Moja wersja ({0} pozycje)
5362m 35 Moja wersja ({0} pozycji)
5363m 36 Otwieranie {0} pliku...
5364m 36 Otwieranie {0} plików...
5365m 36 Otwieranie {0} plików...
5366m 37 Wklejam {0} tag
5367m 37 Wklejam {0} tagi
5368m 37 Wklejam {0} tagi
5369m 38 -----
5370m 39 Wtyczka {0} wymaga wtyczki która nie została znaleziona. Brakująca wtyczka to:
5371m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5372m 39 Wtyczka {0} wymaga {1} wtyczek które nie zostały znalezione. Brakujące wtyczki to:
5373m 40 -----
5374m 41 -----
5375m 42 Obrócono {0} węzeł
5376m 42 Obrócono {0} węzły
5377m 42 Obrócono {0} węzłów
5378m 43 Uprość drogę (usuń {0} węzeł)
5379m 43 Uprość drogę (usuń {0} węzeły)
5380m 43 Uprość drogę (usuń {0} węzłów)
5381m 44 Uproszczono {0} drogę
5382m 44 Uproszczono {0} drogi
5383m 44 Uproszczono {0} dróg
5384m 45 -----
5385m 46 Następująca wtyczka została ściągnięta <strong>pomyślnie</strong>:
5386m 46 Następujące {0} wtyczki zostały ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5387m 46 Następujących {0} wtyczek zostało ściągnięte <strong>pomyślnie</strong>:
5388m 47 -----
5389m 48 -----
5390m 49 Wybrany węzeł nie jest w środku żadnej drogi.
5391m 49 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5392m 49 Wybrane węzły nie są w środku żadnej drogi.
5393m 50 Zaznaczona droga posiada węzły poza pobranym obszarem.
5394m 50 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5395m 50 Zaznaczone drogi posiadają węzły poza pobranym obszarem.
5396m 51 Ich wersja ({0} pozycja)
5397m 51 Ich wersja ({0} pozycje)
5398m 51 Ich wersja ({0} pozycji)
5399m 52 Więcej niż jedna droga używa wybrany węzeł. Wybierz także drogę.
5400m 52 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5401m 52 Więcej niż jedna droga używa wybrane węzły. Wybierz także drogę.
5402m 53 -----
5403m 54 Jest {0} obiekt w twoim lokalnym zestawie danych który może być usunięty na serwerze. Jeśli później spróbujesz go usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5404m 54 Jest {0} obiekty w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5405m 54 Jest {0} obiektów w twoim lokalnym zestawie danych które mogą być usunięte na serwerze. Jeśli później spróbujesz je usunąć lub zaktualizować serwer może raportować konflikt.
5406m 55 -----
5407m 56 Wykryto {0} konflikt.
5408m 56 Wykryto {0} konflikty.
5409m 56 Wykryto {0} konfliktów.
5410m 57 -----
5411m 58 -----
5412m 59 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5413m 59 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5414m 59 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5415m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektu.
5416m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5417m 60 Zmiana zostanie zastosowana do {0} obiektów.
5418m 61 -----
5419m 62 -----
5420m 63 -----
5421m 64 -----
5422m 65 -----
5423m 66 -----
5424m 67 -----
5425m 68 -----
5426m 69 trasa z {0} punktem
5427m 69 trasa z {0} punktami
5428m 69 trasa z {0} punktami
5429m 70 znacznik
5430m 70 znaczniki
5431m 70 znaczników
5432m 71 węzeł
5433m 71 węzły
5434m 71 węzłów
5435m 72 obiekt
5436m 72 obiekty
5437m 72 obiektów
5438m 73 punkt
5439m 73 punkty
5440m 73 punktów
5441m 74 relacja
5442m 74 relacje
5443m 74 relacji
5444m 75 do {0} elementu
5445m 75 do {0} elementów
5446m 75 do {0} elementów
5447m 76 droga
5448m 76 drogi
5449m 76 dróg
5450m 77 {0} Autor
5451m 77 {0} Autorów
5452m 78 {0} składa się z {1} markera
5453m 78 {0} składa się z {1} markerów
5454m 78 {0} składa się z {1} markerów
5455m 79 {0} składa się z {1} ścieżki
5456m 79 {0} składa się z {1} ścieżek
5457m 79 {0} składa się z {1} ścieżek
5458m 80 -----
5459m 81 -----
5460m 82 -----
5461m 83 {0} element
5462m 83 {0} elementy
5463m 83 {0} elementów
5464m 84 {0} węzeł
5465m 84 {0} węzły
5466m 84 {0} węzłów
5467m 85 {0} obiekt do dodania:
5468m 85 {0} obiekty do dodania:
5469m 85 {0} obiektów do dodania:
5470m 86 {0} obiekt do usunięcia:
5471m 86 {0} obiekty do usunięcia:
5472m 86 {0} obiektów do usunięcia:
5473m 87 {0} obiekt do zmodyfikowania:
5474m 87 {0} obiekty do zmodyfikowania:
5475m 87 {0} obiektów do zmodyfikowania:
5476m 88 -----
5477m 89 {0} punkt
5478m 89 {0} punkty
5479m 89 {0} punktów
5480m 90 {0} relacja
5481m 90 {0} relacje
5482m 90 {0} relacji
5483m 91 {0} trasa,
5484m 91 {0} trasy,
5485m 91 {0} tras,
5486m 92 -----
5487m 93 {0} ścieżka
5488m 93 {0} ścieżki
5489m 93 {0} ścieżki
5490m 94 {0} ślad,
5491m 94 {0} ślady,
5492m 94 {0} śladów,
5493m 95 -----
5494m 96 -----
5495m 97 {0} droga
5496m 97 {0} drogi
5497m 97 {0} dróg
5498m 98 {0} punkt
5499m 98 {0} punkty
5500m 98 {0} punktów
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.